Audio & Video materiály

Popis mp3 mp3
Hudba DAFA 64kbps 128kbps
Pudu (5min)* 2 MB ----
Jishi (5min)* 2 MB ----
Pudu (36min) ---- 33 MB
Jishi (36min) ---- 33 MB

* Pre dlhšie prehrávanie môžete použiť mód "opakovať skladbu" Vášho prehrávača.

VSM 15min mp3 - prehrávač spustite 5 minút pred začiatkom VSM. Každých 5 minút sa ozve 15 sekundové znamenie. Celková dĺžka je 15 minút, vrátane úvodných 5 minút.