Audio & Video materiály

Ak si chcete zakúpiť knihy, kliknite sem.

Popis mp3 mp3
Hudba DAFA 64kbps 128kbps
Pudu (5min)* 2 MB ----
Jishi (5min)* 2 MB ----
Pudu (36min) ---- 33 MB
Jishi (36min) ---- 33 MB

* Pre dlhšie prehrávanie môžete použiť mód "opakovať skladbu" Vášho prehrávača.

VSM 15min mp3 - prehrávač spustite 5 minút pred začiatkom VSM. Každých 5 minút sa ozve 15 sekundové znamenie. Celková dĺžka je 15 minút, vrátane úvodných 5 minút.

Všetky materiály na tejto webstránke sú chránené autorskými právami a sú na osobné, nekomerčné a neziskové účely. Pre komerčné účely a účely šírenia týchto materiálov kontaktujte prosím Tianti Books, Inc.