Audio & Video materiály

Hudba pre 1GB MP3 prehrávač; Audio CD
  320 Kbps
Cvičenie 1 22 MB *
Cvičenie 2 68 MB *
Cvičenie 3 21 MB *
Cvičenie 4 29 MB *
Cvičenie 5 138 MB *

* To download: Move your mouse over the file, right-click (MacOS press the 'Control' key and click), and select "Save Link As..." from the pop-up menu.

Video
Your browser doesn't support this video well. please download it from the link below.

Všetky materiály na tejto webstránke sú chránené autorskými právami a sú na osobné, nekomerčné a neziskové účely. Pre komerčné účely a účely šírenia týchto materiálov kontaktujte prosím Tianti Books, Inc.