Miestne kontaktné osoby na Slovensku

Mesto

Meno

Telefón

Miesto a čas cvičení

Bratislava
Peter
+421 902 047 480
Každú nedeľu o 9:30 a každý utorok o 18:00 v Medickej záhrade, pri pomníku Sándora Petőfiho.
Košice
Slávka
+421 948 086 069
Každý utorok o 19:00 na Mäsiarskej 42 v Dobrej Čajovni.
Banská Bystrica
Soňa
+421 908 213 384
Levice
Vladimír
+421 948 648 854
Liptovský Hrádok
Zuzana
+421 907 805 534
Každú nedeľu od 13.00 do 15:30, ulica Československej armády, pri hrade.
Poprad
Pavol
+421 907 649 830
Prešov
Marianna
+421 902 607 411
Každý pondelok o 16:00 v Kolmanovej záhrade.
Nitra, Zlaté Moravce
Ladislav
+421 907 734 862
Migazziho park v Zlatých Moravciach (medzi ulicami Prílepská a Slovenského národného povstania). Každú nedeľu od 7:00 h za pekného počasia. Učenie cvičení od 9:15 h