Nový článok od Majstra Li

Prečítajte si najnovšie články Majstra Li:
- "Prečo chce Stvoriteľ zachrániť všetky životy"
- "Prečo exituje ľudstvo"

Krátky úvod o Falun Dafa

Falun Dafa, tiež známy ako Falun Gong, je duchovná prax, ktorá sa stala súčasťou života miliónov ľudí po celom svete. Je zakorenená v budhistickej tradícii a skladá sa z dvoch hlavných častí: zlepšovania sa pomocou študovania učení a z jemných cvičení a meditácie.

Systém Falun Dafa ponúka možnosť duchovného rastu pomocou vytrvalého praktizovania. Jeho učenie podporuje študentov, aby opustili nezdravé pripútanosti, pričom sa zároveň pokúšajú zosúladiť svoje životy so základnými vlastnosťami vesmíru: Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť.

Ľuďom, ktorí praktizujú Falun Dafa, sa často zdá, že zmenil ich život. Mnohí zažívajú dramatické zlepšenie zdravia, nachádzajú novú energiu, jasnosť mysle a úľavu od stresu. Mnohí majú navyše pocit, že vo Falun Dafa našli hlboko prospešnú duchovnú cestu.

Pozadie praxe a ako sa ju naučiť

Falun Dafa bol predstavený v Číne pánom Li Chung-č’, učiteľom tejto praxe (alebo „majstrom“ v súlade z ázijskou tradíciou). Teraz sa praktizuje vo viac ako 80 krajinách a učenia pána Li boli preložené do viac ako 40 jazykov.

Hlavné učenia Falun Dafa sú obsiahnuté v knihe Čuan Falun. Je dostupná na tejto webstránke, kde sa dá zdarma prečítať a je možné ju nájsť aj v kníhkupectvách. Cvičenia a meditáciu je možné naučiť sa od miestnych kontaktných osôb (kontakty na nich sú dostupné na linkách nižšie), alebo použitím materiálov na tejto webstránke.

Falun Dafa sa vyučuje zdarma a je otvorený pre všetkých.