ČUAN FALUN

Otáčanie kolesa Zákona

 

 

 

 

 

 

(Slovenské vydanie, Január 2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Chung-č’

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Tento emblém Faluna je miniatúrou vesmíru. Tiež má svoju vlastnú formu existencie a priebeh vývoja vo všetkých ostatných dimenziách, a tak ho nazývam svetom.

 

Li Chung-č’


O Dafa

(Lunyu)

 

Dafa je múdrosťou Stvoriteľa. Je základom pre stvorenie Nebies a Zeme a pre vytvorenie vesmíru. Zahŕňa všetky veci, od extrémne malých až po extrémne veľké a na odlišných úrovniach existencie vesmírneho tela sa prejavuje odlišne. Od najhlbšieho mikrokozmu až po objavenie sa najmenších častíc, cez vrstvy a vrstvy nespočetných častíc, od malých po veľké, siahajúc až k tým z vonkajších vrstiev, ktoré pozná ľudstvo – k atómom, molekulám, planétam a galaxiám – a k tomu, čo je ešte väčšie, častice rôznych veľkostí vytvárajú životy rôznych veľkostí, ako aj svety rôznych veľkostí, ktoré sa rozprestierajú po celom vesmírnom tele. Životy na každej z rôznych úrovní častíc vnímajú častice nasledujúcej väčšej úrovne ako planéty na ich oblohe, a takto je to pre každú úroveň. Životom na každej úrovni vesmíru sa zdá, že to pokračuje do nekonečna. Dafa vytvoril čas, priestor, veľký počet druhov životov a všetky stvorenia, zahŕňajúc všetko a nevynechávajúc nič. Týmto spôsobom sa na rôznych úrovniach konkrétne prejavujú charakteristické vlastnosti Dafa: Zhen, Shan, Ren[1].

Akokoľvek pokročilé sú prostriedky skúmania vesmíru a života, ich videnie je obmedzené iba na určitú časť tejto dimenzie na nízkej úrovni vesmíru, kde sa nachádzajú ľudské bytosti. Ľudia počas mnohých prehistorických civilizácií tiež skúmali iné planéty, avšak nech leteli akokoľvek vysoko alebo ďaleko, nikdy nedokázali odísť z tejto dimenzie, v ktorej ľudstvo existuje. Ľudstvo nebude nikdy schopné naozaj spoznať skutočný obraz vesmíru. Ak majú ľudia pochopiť záhady vesmíru, časopriestoru a ľudského tela, musia sa kultivovať podľa spravodlivej Cesty a dosiahnuť pravé osvietenie, zvyšujúc si úroveň svojej existencie. Pomocou kultivácie si zvýšia svoj morálny charakter a naučia sa rozlíšiť dobro od zla, spravodlivé od skazeného, prekročia túto ľudskú úroveň, uvidia realitu vesmíru ako aj životy iných úrovní a dimenzií, a budú s nimi môcť nadviazať kontakt.

Výskumné snahy ľudstva sú poháňané súťažením v technológiách, údajne na zlepšenie kvality života, no vo väčšine prípadov sú založené na odmietnutí bohov a uvoľnení morálnych požiadaviek ľudských bytostí na samých seba. Presne kvôli tomu boli civilizácie, ktoré sa objavili v minulosti, mnohokrát zničené. Výskum je však obmedzený na tento materiálny svet a používa metódu, že predmet sa bude skúmať, len keď je uznaný, avšak javov v ľudskej dimenzii, ktoré sú nehmatateľné a neviditeľné, ale objektívne existujú a môžu sa naozaj odraziť do ľudského sveta reálnym spôsobom – ako duchovnosť, viera, božské slovo a božské zázraky – sa ľudia neodvažujú dotknúť, pretože odmietli bohov.

Ak ľudstvo dokáže použiť morálne hodnoty ako základ pre zlepšenie svojho charakteru, správania sa a uvažovania, takáto ľudská civilizácia bude môcť pretrvať a v ľudskej spoločnosti sa budú znova diať zázraky. V minulosti sa v ľudskej spoločnosti mnohokrát objavila kultúra, ktorá bola spolovice božská, spolovice ľudská, a umožnila, aby si ľudstvo zvýšilo svoje pochopenie života a vesmíru. Keď ľudstvo preukáže náležitú úctu a vážnosť voči Dafa a jeho prejavom v tomto svete, prinesie to ľuďom, národu, alebo krajine požehnanie, česť a slávu. Dafa – Veľký Zákon vesmíru – vytvoril nebeské telo, vesmír, život a všetky stvorenia. Každý život, ktorý sa odkloní od Dafa, je skutočne skazený. Každý svetský človek, ktorý dokáže byť v súlade s Dafa, je skutočne dobrým človekom a prinesie mu to odmenu, šťastie a dlhý život. Keď sa ako kultivujúci prispôsobíte Dafa, ste tým, kto sa stal osvieteným – božskou bytosťou.

 

Li Chung-č’

24. mája 2015

 


Obsah

Prvá lekcia. 1

Opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam.. 1

Odlišné úrovne majú odlišný Zákon. 4

Jediná norma určuje, či je niekto dobrý alebo nedobrý: Či je schopný byť pravdivý, súcitný a vydržať  6

Čchi-kung je prehistorická kultúra. 8

Čchi-kung je kultivačná prax. 10

Prečo robenie kultivačných cvičení nezvyšuje kung. 12

Charakteristiky Falun Dafa. 17

Druhá lekcia. 22

Otázka tretieho oka. 22

Schopnosť videnia na diaľku. 29

Schopnosť jasnovidectva. 30

Prekročenie Piatich prvkov a odchod z Troch ríš. 33

Otázka úsilia. 36

Tretia lekcia. 42

Všetkých praktizujúcich považujem za svojich učeníkov. 42

Čchi-kung budhovskej školy a budhizmus. 42

Praktizovanie iba jednej kultivačnej cesty. 45

Nadprirodzené schopnosti a sila kungu. 47

Obrátená kultivácia a požičiavanie kungu. 48

Posadnutie duchom.. 52

Kozmický jazyk. 56

Čo dal Učiteľ praktizujúcim?. 57

Energetické pole. 62

Ako by mali žiaci Falun Dafa šíriť prax?. 62

Štvrtá lekcia. 65

Strata a zisk. 65

Premena karmy. 66

Zlepšovanie charakteru. 72

Budhistické zasvätenie. 75

Umiestnenie tajomného priechodu. 78

Piata lekcia. 83

Emblém Falun. 83

Škola Čchi-men. 84

Praktizovanie zlej kultivácie. 85

Párová kultivácia muža a ženy. 87

Kultivovanie mysle a tela. 89

Telo Zákona. 90

Zasvätenie. 90

Čarodejnícky odbor 95

Šiesta lekcia. 96

Kultivačná pomätenosť. 96

Priťahovanie démonov čchi-kungom.. 102

Vytváranie démonov vo vlastnej mysli 106

Vaše hlavné vedomie musí byť silné. 109

Vaše myšlienky musia byť správne. 109

Čchi-kung bojových umení 114

Predvádzanie sa. 116

Siedma lekcia. 120

Otázka zabíjania. 120

Otázka jedenia mäsa. 122

Závisť. 126

O liečení 130

Nemocničné liečenie a čchi-kungové liečenie. 133

Ôsma lekcia. 137

Pi-ku hladovanie. 137

Kradnutie čchi 138

Zhromažďovanie čchi 140

Ten, kto praktizuje, získa kung. 141

Nebeský okruh. 146

Prílišné nadšenie. 152

Kultivácia rozprávania. 153

Deviata lekcia. 155

Čchi-kung a fyzické cvičenia. 155

Myšlienky. 156

Pokojná myseľ. 160

Vrodené vlastnosti 164

Osvietenie. 165

Ľudia s výbornými vrodenými vlastnosťami 169


Prvá lekcia

Opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam

Po celý čas, keď som odovzdával naše učenia a cvičenia, som bol zodpovedný spoločnosti a praktizujúcim. Výsledky, ktoré sme dostali, boli dobré, a ich vplyv na celú spoločnosť bol takisto celkom dobrý. Pred pár rokmi bolo mnoho čchi-kungových majstrov, ktorí vyučovali čchi-kung. Všetko z toho, čo vyučovali, patrilo do úrovne liečenia a udržovania kondície. Samozrejme, nehovorím, že ich metódy praktizovania neboli dobré. Poukazujem iba na to, že nevyučovali nič na vyššej úrovni. Poznám aj čchi-kungovú situáciu v celej zemi. V súčasnosti som jediný, kto opravdivo vyučuje čchi-kung k vyšším úrovniam doma a v zahraničí. Prečo nikto nerobil takú vec, akou je vyučovanie čchi-kungu k vyšším úrovniam? Je to preto, že s tým súvisia otázky dôležitých záležitostí, hlbokých historických príčin, širokého rozsahu dôsledkov a veľmi vážnych vecí. Nie je to niečo, čo môže vyučovať svetský človek, pretože to zahŕňa praktiky množstva čchi-kungových škôl. Konkrétne, mnoho našich praktizujúcich, ktorí študujú jednu prax dnes a inú zajtra, si už spravili neporiadok vo svojich vlastných telách. Ich kultivácia je odsúdená k nezdaru. Zatiaľ čo iní napredujú v kultivácii kráčaním po hlavnej ceste, títo ľudia sú na bočných cestách. Ak praktizujú jednu metódu, druhá metóda bude prekážať. Ak praktizujú druhú metódu, táto prvá metóda bude prekážať. Všetko im prekáža a oni už ďalej nemôžu uspieť v kultivačnej praxi.

My napravíme všetky tieto veci a uchovaním dobrej časti a odstránením zlej časti zabezpečíme, že od tohto bodu budete schopní praktizovať kultiváciu. Avšak, musíte tu byť kvôli opravdivému štúdiu tohto Veľkého Zákona. Ak prechovávate rôzne pripútanosti a prichádzate získať nadprirodzené schopnosti, mať choroby vyliečené, počúvať nejaké teórie, alebo prichádzate s nejakými zlými úmyslami, nebude to vôbec fungovať. Ako som spomenul, je to preto, že ja som jediný, kto robí takúto vec. Nie je mnoho príležitostí pre niečo také, ako je toto a ja nebudem vyučovať týmto spôsobom večne. Myslím, že tí, čo môžu počúvať moje prednášky osobne, povedal by som, úprimne… v budúcnosti pochopíte, že toto časové obdobie je nesmierne vzácne. Samozrejme, veríme na karmický vzťah. Každý tu sedí kvôli karmickému vzťahu.

Premýšľajte o tom všetci: Akou záležitosťou je vyučovať čchi-kung k vyšším úrovniam? Nie je to ponúknutie spásy ľudstvu? Ponúknuť spásu ľudstvu znamená, že budete skutočne praktizovať kultiváciu a nie si iba liečiť chorobu a udržovať kondíciu. Z toho vyplýva, že opravdivá kultivačná prax má na praktizujúcich vyššie požiadavky na charakter. Každý tu sedí, aby sa učil tento Veľký Zákon, takže sa tu musíte správať ako praví praktizujúci a musíte sa vzdať pripútaností. Ak ste sa prišli učiť cvičenia alebo tento Veľký Zákon s rôznymi usilovaniami, nenaučíte sa nič. Aby som vám povedal pravdu, celý kultivačný proces pre praktizujúceho je procesom neustáleho vzdávania sa ľudských pripútaností. V bežnej ľudskej spoločnosti ľudia súťažia, podvádzajú a ubližujú jeden druhému kvôli malému osobnému zisku. Všetky tieto zmýšľania musíte zanechať. Predovšetkým ľudia, ktorí študujú túto prax dnes, musia takéto zmýšľanie opustiť ešte viac.

Nehovorím tu o liečení choroby, ani nebudeme liečiť chorobu. Avšak ako opravdivý žiak nemôžete praktizovať kultiváciu s chorým telom. Ja očistím vaše telo. Očistenie tela bude vykonané iba u tých, ktorí sa naozaj prichádzajú naučiť cvičenia, ktorí naozaj prichádzajú študovať Zákon. Zdôrazňujem jeden bod: Ak sa nemôžete zbaviť pripútaností alebo starosti o chorobu, nemôžeme robiť nič a nebudeme vám schopní pomôcť. Prečo je to tak? Je to preto, že vo vesmíre je takýto princíp: Všetky bežné ľudské záležitosti majú podľa budhovskej školy svoje predurčené vzťahy. Narodenie, starnutie, choroba a smrť existujú ako také pre bežných ľudí. Kvôli karme vyplývajúcej z minulých zlých skutkov má človek choroby alebo trápenia; utrpenie je splácanie karmického dlhu, a preto to nikto nemôže neuvážene meniť. Zmeniť to znamená, že človek nemusí splatiť dlh, ktorý niekomu dlhuje a toto nemožno spraviť svojvoľne. To by bolo rovnaké ako dopustiť sa zlého skutku.

Niektorí ľudia si myslia, že liečenie pacientov, vyliečenie ich chorôb a udržiavanie ich kondície sú dobré skutky. Z môjho pohľadu v skutočnosti choroby nevyliečili. Namiesto ich odstránenia choroby buď preložili do budúcnosti, alebo ich premenili. Aby sa skutočne odstránili tieto trápenia, musíte odstrániť karmu. Ak by niekto mohol skutočne vyliečiť chorobu a úplne odstrániť takúto karmu, jeho úroveň by musela byť dosť vysoká. Ten by už videl skutočnosť: Princípy bežnej ľudskej spoločnosti nemôžu byť neuvážene prestupované. V priebehu kultivačnej praxe môže praktizujúci zo svojho súcitu robiť nejaké dobré skutky, liečiť ľudí, alebo im pomáhať získať zdravie a telesnú kondíciu – to je dovolené. Nemôže však úplne vyliečiť choroby druhých ľudí. Ak je príčina choroby bežného človeka skutočne odstránená, nepraktizujúci odíde bez akejkoľvek choroby. Len čo tento človek vykročí z týchto dverí, stále zostane svetským človekom. Stále ešte bude súťažiť o osobný prospech ako bežní ľudia. Ako môže byť jeho karma neuvážene zrušená? To je absolútne zakázané.

Prečo to teda môže byť vykonané pre praktizujúceho? Lebo praktizujúci je drahocenný, pretože chce praktizovať kultiváciu. Vyvinutie tejto myšlienky je teda drahocenné. V budhizme ľudia hovoria o Budhovskej povahe. Keď u človeka vystúpi Budhovská povaha, osvietené bytosti sú schopné mu pomôcť. Čo to znamená? Ak sa spýtate mňa, keďže ja vyučujem kultiváciu na vyšších úrovniach, zahŕňa to princípy vyšších úrovní, ako aj otázky veľkej dôležitosti. Vidíme, že v tomto vesmíre ľudský život nie je vytvorený v bežnej ľudskej spoločnosti; skutočný život človeka je stvorený v priestore vesmíru. Pretože v tomto vesmíre je veľa hmoty rôznych druhov, táto hmota môže svojím vzájomným pôsobením vytvoriť život. Inými slovami, najskorší život človeka pochádza z vesmíru. Priestor vesmíru je vo svojej podstate dobroprajný a jeho povaha je byť pravdivý, súcitný a vydržať. Pri zrodení je človek prispôsobený povahe vesmíru. Ako sa však počet životov zvyšuje, vyvíjajú sa kolektívne formy spoločenských vzťahov, v ktorých si niektorí ľudia môžu vypestovať sebectvo a ich úroveň bude postupne znížená. Ak nemôžu ostať na tejto úrovni, musia spadnúť ďalej dole. Avšak na tej úrovni sa môžu stať opäť nie takými dobrými a nebudú schopní ostať ani tam. Budú pokračovať v ďalšom klesaní, pokiaľ nakoniec nedosiahnu úroveň ľudských bytostí.

Celá ľudská spoločnosť je na rovnakej úrovni. Z hľadiska nadprirodzených schopností alebo veľkých osvietených bytostí by po spadnutí na túto úroveň mali byť tieto životy zničené. Avšak zo svojho láskavého súcitu im veľké osvietené bytosti dali ešte ďalšiu možnosť a vytvorili toto špeciálne prostredie a jedinečnú dimenziu. Všetky životy v tejto dimenzii sú odlišné od životov v iných dimenziách vesmíru. Životy v tejto dimenzii nemôžu vidieť životy v iných dimenziách alebo pravdu vesmíru. A tak sú tieto ľudské bytosti v skutočnosti stratené v bludisku. Aby si vyliečili chorobu alebo odstránili trápenia a karmu, títo ľudia musia praktizovať kultiváciu a vrátiť sa k svojmu pôvodnému, pravému ja. Takto sa na to pozerajú všetky rozdielne kultivačné školy. Človek by sa mal vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja; to je skutočným účelom ľudskej existencie. Preto, keď chce človek praktizovať kultiváciu, považuje sa to za vystúpenie jeho Budhovskej povahy. Takáto myšlienka je najvzácnejšia, pretože tento človek sa chce vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja a prekročiť bežnú ľudskú úroveň.

Možno každý počul toto vyhlásenie v budhizme: „Keď u človeka vystúpi Budhovská povaha, zatrasie 'svetom desiatich smerov'.“ Ktokoľvek to vidí, príde pomôcť a pomôže tomuto človeku bezvýhradne. Pri poskytovaní spásy ľudstvu budhovská škola nepripája žiadnu podmienku, ani nehľadá odmenu, a bude pomáhať bezvýhradne. Preto môžeme pre praktizujúcich spraviť množstvo vecí. Ale pre svetského človeka, ktorý chce byť iba svetským človekom a vyliečiť si svoju chorobu, to nebude účinné. Niektorí ľudia môžu uvažovať: „Keď bude moja choroba vyliečená, potom budem praktizovať kultiváciu.“ Pre praktizovanie kultivácie nie je žiadna predbežná podmienka – ak sa chcete kultivovať, kultivujte sa. Telá niektorých ľudí však majú choroby a niektorí ľudia nesú vo svojich telách nesúrodé odkazy. Niektorí ľudia nikdy nepraktizovali čchi-kung. Sú aj ľudia, ktorí ho praktizovali niekoľko desaťročí a stále sa potulujú na úrovni čchi, ale bez uskutočňovania pokroku v kultivácii.

Čo by sa s tým malo urobiť? Očistíme ich telá a umožníme im praktizovať kultiváciu k vyšším úrovniam. Na najnižšej úrovni kultivačnej praxe existuje proces, v ktorom vaše telo úplne očistíme. Všetky zlé veci vo vašej mysli, karmické pole, ktoré obklopuje vaše telo a častice, ktoré robia vaše telo nezdravým, budú vyčistené. Ak nie sú vyčistené, ako môžete s takým znečisteným, tmavým telom a nečistou mysľou praktizovať kultiváciu k vyšším úrovniam? My tu nepraktizujeme čchi. Nepotrebujete praktizovať veci takejto nízkej úrovne a my vás postrčíme ďalej za ňu, čím umožníme vášmu telu dosiahnuť stav bez akejkoľvek choroby. Medzitým vložíme do vášho tela systém hotových mechanizmov, nutných pre položenie základne na nízkej úrovni. Týmto spôsobom budete praktizovať kultiváciu na veľmi vysokej úrovni.

Podľa konvencií kultivačnej praxe existujú tri úrovne, ak zahrnieme čchi. Avšak v opravdivej kultivačnej praxi existujú celkove dve hlavné úrovne (praktizovanie čchi sa k nim nepočíta). Jednou je kultivácia v Zákone trojitého sveta, zatiaľ čo druhou je kultivácia nad Zákonom trojitého sveta. Kultivačné praxe v Zákone trojitého sveta a nad Zákonom trojitého sveta sú odlišné od toho, čo ľudia v kláštoroch nazývajú „opustením pozemského sveta“ a „vstúpením do pozemského sveta“ – to sú iba teoretické pojmy. U nás sa ľudské telo skutočne premieňa kultiváciou na dvoch hlavných úrovniach. Pretože počas kultivácie v Zákone trojitého sveta bude telo neustále očisťované, keď človek dosiahne najvyššiu formu Zákona trojitého sveta, bude úplne nahradené vysokoenergetickou hmotou. Kultivácia nad Zákonom trojitého sveta je v podstate kultiváciou tela Budhu. Toto telo je vytvorené z vysokoenergetickej látky a všetky nadprirodzené sily budú opäť vyvinuté. Toto sú dve hlavné úrovne, o ktorých sa zmieňujeme.

My veríme na karmické vzťahy. Môžem urobiť takúto vec pre každého, kto tu sedí. Práve teraz máme iba viac ako dvetisíc ľudí. Môžem to urobiť pre niekoľko tisíc alebo viac ľudí, dokonca pre viac ako desaťtisíc ľudí. To znamená, že už nemusíte praktizovať na nízkej úrovni. Po očistení vašich tiel a pozdvihnutí vás vložím do vášho tela kompletný systém kultivačnej praxe. Okamžite budete praktizovať kultiváciu na vysokých úrovniach. Avšak to bude vykonané iba u žiakov, ktorí prichádzajú opravdivo praktizovať kultiváciu; to, že tu jednoducho sedíte, neznamená, že ste praktizujúci. Tieto veci budú poskytnuté, pokiaľ od základu zmeníte svoje myslenie a nie je to obmedzené iba na ne. Neskôr pochopíte, čo som vám všetkým dal. Nehovoríme tu ani o liečení choroby. Hovoríme skôr o celkovom upravení tiel praktizujúcich, aby sme vám umožnili praktizovať kung. S chorým telom si kung nemôžete vyvinúť vôbec. Preto by ste nemali ku mne prichádzať kvôli vyliečeniu chorôb, ani takú vec nebudem robiť. Prvotným účelom môjho príchodu na verejnosť je viesť ľudí k vysokým úrovniam, opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam.

Odlišné úrovne majú odlišný Zákon

V minulosti mnoho čchi-kungových majstrov povedalo, že čchi-kung má takzvanú začiatočnú úroveň, strednú úroveň a pokročilú úroveň. To bola všetko čchi a iba niečo na úrovni praktizovania čchi, ale aj tak to bolo rozdelené na čchi-kung začiatočnej úrovne, strednej úrovne a pokročilej úrovne. Pokiaľ ide o opravdivé veci vysokej úrovne, väčšina našich žiakov čchi-kungu nemá o nich ani poňatia, jednoducho o nich nevedia nič. Všetko, o čom budeme hovoriť od tejto chvíle, je Zákon na vyšších úrovniach. Navyše, obnovím dobrú povesť kultivačnej praxe. V mojich prednáškach budem hovoriť o niektorých nedobrých javoch v spoločenstve kultivujúcich. Poukážem aj na to, ako by sme mali zaobchádzať s týmito javmi a ako by sme sa na ne mali pozerať. Navyše, vyučovanie kungu a Zákona na vyšších úrovniach zahŕňa množstvo stránok a pomerne dôležitých vecí, z ktorých niektoré sú dokonca veľmi vážne; na tieto by som chcel takisto poukázať. Nejaké rušivé zasahovanie v našej bežnej ľudskej spoločnosti, najmä v spoločenstve kultivujúcich, prichádza z iných dimenzií. Toto by som chcel taktiež zverejniť. Zároveň vyriešim pre praktizujúcich tieto problémy. Ak tieto problémy ostanú nevyriešené, nebudete schopní praktizovať kultiváciu. Aby sme od základu vyriešili tieto záležitosti, musíme každého brať ako opravdivého praktizujúceho. Samozrejme, nie je ľahké zmeniť vaše myslenie okamžite; svoje myslenie budete meniť postupne počas nasledujúcich prednášok. Tiež dúfam, že každý bude počas počúvania dávať pozor. Spôsob, akým vyučujem kung, je inakší, ako to robia iní. Niektorí ľudia ho vyučujú tak, že iba stručne porozprávajú o teóriách svojho kungu. Potom spoja svoje odkazy s vami a učia súbor cvičení, a to je všetko. Ľudia sú už navyknutí na tento spôsob vyučovania kungu.

Opravdivo vyučovať kung vyžaduje vyučovať Zákon alebo Tao („Cestu“). V desiatich prednáškach oznámim všetky princípy vysokej úrovne, aby ste mohli praktizovať kultiváciu. Inak nemôžete praktizovať kultiváciu vôbec. Všetko, čo vyučujú ostatní, sú veci na úrovni liečenia a udržovania kondície, a ak chcete praktizovať kultiváciu k vyšším úrovniam, nedostanete sa nikam, pretože nemáte vyšší Zákon, ktorý by vás viedol. Podobá sa to navštevovaniu školy: Ak pôjdete na vysokú školu s učebnicami pre základné školy, stále budete žiakom základnej školy. Niektorí ľudia si myslia, že sa naučili veľa praktík, ako napríklad túto praktiku alebo tamtú praktiku a vlastnia hŕbu potvrdení, ale ich kung stále nespravil žiaden pokrok. Myslia si, že tie veci sú pravou podstatou čchi-kungu a tým, o čom je čchi-kung. Nie, tie sú iba povrchnou časťou čchi-kungu a niečím na najnižšej úrovni. Čchi-kung nie je obmedzený na tieto veci, keďže je to kultivačná metóda, niečo veľmi široké a hlboké. Navyše, na odlišných úrovniach existuje odlišný Zákon. Je to teda odlišné od tých cvičení čchi, ktoré poznáme zo súčasnosti – nech sa ich učíte o koľkokoľvek viac, je to rovnaké. Napríklad, hoci ste študovali učebnice pre anglické základné školy, učebnice pre americké základné školy, učebnice pre japonské základné školy a učebnice pre čínske základné školy, ostávate žiakom základnej školy. Čím viac lekciami čchi-kungu nízkej úrovne ste prešli a čím viac ste z nich absorbovali, tým viac škody ste si spôsobili – vaše telo je už doriadené.

Musím zdôrazniť ešte inú záležitosť: Naša kultivačná prax vyžaduje vyučovanie kungu a Zákona. Niektorí mnísi v chrámoch, hlavne tí zo Zen budhizmu, môžu mať odlišné názory. Len čo sa dozvedia o vyučovaní Zákona, nebudú to chcieť počúvať. Prečo je to tak? Zen budhizmus verí, že Zákon by sa nemal vyučovať, že Zákon nie je Zákonom, ak sa vyučuje a že neexistuje Zákon, ktorý by sa mohol vyučovať; človek môže niečomu porozumieť iba srdcom a dušou. Výsledkom je, že do dnešného dňa nebol Zen budhizmus schopný vyučovať žiaden Zákon. Patriarcha Zen budhizmu Bódhidarma učil takéto veci na základe výroku Šákjamúniho, ktorý povedal: „Žiaden Zákon nie je absolútny.“ Založil Zen budhizmus na základe tohto Šákjamúniho výroku. Povedali by sme, že táto prax ide do slepej uličky. Prečo hovoríme, že ide do slepej uličky? Keď do nej na začiatku išiel Bódhidarma, myslel si, že je pomerne priestranná, ale pre druhého Patriarchu už nebola taká priestranná. Pre tretieho Patriarchu bola tak-tak, ale pre štvrtého Patriarchu bola už dosť úzka. Pre piateho Patriarchu už nebol takmer žiaden priestor k ďalšiemu postupu. V čase Chuej-nenga, šiesteho Patriarchu, to dosiahlo jej koniec a nemohlo to nikam postúpiť. Ak dnes navštívite Zen budhistu, aby ste študovali Zákon, nemali by ste klásť žiadne otázky. Ak položíte otázku, obráti sa a udrie vás paličkou po hlave, čo sa nazýva „výstraha paličkou“. Znamená to, že by ste sa nemali vypytovať a mali by ste sa stať osvietenými sami od seba. Povedali by ste: „Prišiel som študovať, pretože nič neviem. Ako sa mám stať osvieteným? Prečo ma bijete paličkou?!“ Toto svedčí o tom, že Zen budhizmus dosiahol koniec uličky a už nie je čo ďalej vyučovať. Aj Bódhidarma prehlásil, že jeho učenie sa môže odovzdávať iba po šesť generácií, a potom už nebude slúžiť žiadnemu účelu. Prešlo niekoľko sto rokov. Avšak i dnes existujú ľudia, ktorí sa stále pevne držia náuk Zen budhizmu. Aký je skutočný zmysel Šákjamúniho vyhlásenia: „Žiaden Zákon nie je absolútny?“ Šákjamúniho úroveň bola Tathágata. Mnoho neskorších mníchov nebolo osvietených na Šákjamúniho úrovni, na myslenie v jeho sfére uvažovania, na pravý zmysel ním prednášaného Zákona, alebo na skutočný zmysel toho, čo povedal. Preto to ľudia neskôr vysvetľovali takýmto alebo onakým spôsobom, s veľmi mätúcimi vysvetleniami. Mysleli si, že „Žiaden Zákon nie je absolútny“ znamená, že ho človek nemá vyučovať a že by to nebol Zákon, keby sa vyučoval. V skutočnosti toto nie je to, čo to znamená. Keď sa Šákjamúni stal osvieteným pod stromom Bódhi, nedosiahol hneď úroveň Tathágatu. Tiež sa neprestajne zlepšoval počas 49-ročného vyučovania svojho Zákona. Kedykoľvek sa zlepšil na vyššiu úroveň, obzrel sa späť a uvedomil si, že Zákon, ktorý práve vyučoval, bol úplne chybný. Keď opäť pokročil, objavil, že Zákon, ktorý práve učil, bol opäť chybný. Potom čo urobil ďalší pokrok, uvedomil si znova, že Zákon, ktorý práve učil, bol opäť chybný. Neustále robil takýto pokrok počas celých 49 rokov. Kedykoľvek dosiahol vyššiu úroveň, objavil, že ten Zákon, ktorý učil v minulosti, bol vo svojom pochopení na veľmi nízkej úrovni. Objavil aj to, že Zákon na každej úrovni je vždy prejavom Zákona na tejto úrovni, že Zákon je na každej úrovni, a že žiaden z nich nie je absolútnou pravdou vesmíru, hoci Zákony na vyšších úrovniach sú bližšie k povahe vesmíru ako Zákony na nižších úrovniach. Preto prehlásil: „Žiaden Zákon nie je absolútny.“

Na konci Šákjamúni takisto vyhlásil: „Vo svojom živote som nevyučoval žiaden Zákon.“ Zen budhizmus to opäť nesprávne pochopil v tom zmysle, že nie je žiaden Zákon, ktorý by sa dal vyučovať. Vo svojich neskorších rokoch už Šákjamúni dosiahol úroveň Tathágatu. Prečo povedal, že nevyučoval žiaden Zákon? Akú otázku v skutočnosti nastolil? Konštatoval: „Dokonca ani na mojej úrovni Tathágatu som nevidel konečnú pravdu vesmíru, ani čo je konečný Zákon.“ Preto neskôr ľudí žiadal, aby nebrali jeho slová ako absolútnu a nemeniteľnú pravdu. Inak by to neskôr obmedzovalo ľudí na alebo pod úroveň Tathágatu a neboli by schopní spraviť prielomy k vyšším úrovniam. Neskôr ľudia nemohli pochopiť skutočný zmysel tejto vety a mysleli si, že Zákon nie je Zákonom, ak sa vyučuje – pochopili to takto. V skutočnosti Šákjamúni povedal, že sú rôzne Zákony na rôznych úrovniach a že Zákon na žiadnej úrovni nie je absolútnou pravdou vesmíru. Avšak Zákon na danej úrovni preberá vedúcu úlohu na tejto úrovni. V skutočnosti hovoril o takomto princípe.

V minulosti sa mnoho ľudí, hlavne tých zo Zen budhizmu, držalo takéhoto predsudku a mimoriadne skresleného pohľadu. Ako môžete praktizovať a kultivovať sa bez vyučovania a vedenia? V budhizme je množstvo budhistických príbehov. Niektorí ľudia mohli čítať o človeku, ktorý šiel do neba. Potom čo prišiel do neba, objavil, že každé slovo v Diamantovej sútre tam hore je odlišné od toho tu dole a zmysel je úplne odlišný. Prečo je tá Diamantová sútra odlišná od tej v bežnom ľudskom svete? Sú aj ľudia, ktorí vyhlasujú: „Svätá kniha v Západnom raji je úplne odlišná od tej tu dole a nie je to vôbec rovnaká vec. Nielen slová sú odlišné, ale aj dôsledky a zmysel je úplne odlišný, všetko sa zmenilo.“ V skutočnosti je to preto, že ten istý Zákon má odlišné formy premeny a podoby prejavu na odlišných úrovniach a na odlišných úrovniach môže viesť praktizujúcich odlišne.

Je známe, že v budhizme je knižka nazvaná „Výlet do Západného raja“. Hovorí, že zatiaľ čo mních sedel v meditácii, jeho duša išla do Západného raja a videla jeho scenériu. Strávil tam jeden deň; keď sa vrátil do ľudského sveta, prešlo šesť rokov. Naozaj to všetko videl? Áno, ale to, čo videl, nebol skutočný stav toho, čo tam je. Prečo? Je to preto, že jeho úroveň nebola dostatočne vysoká, a to, čo mu bolo ukázané, bol iba prejav Budhovho Zákona na jeho úrovni. Keďže raj ako tento je stelesnením časti Zákona, nemohol vidieť jeho skutočnú situáciu. Keď hovorím o tom, že „Žiaden Zákon nie je absolútny“, má to tento význam.

Jediná norma určuje, či je niekto dobrý alebo nedobrý: Či je schopný byť pravdivý, súcitný a vydržať

V budhizme ľudia diskutujú o tom, čo je Budhov Zákon. Niektorí ľudia si myslia, že Zákon prednášaný v budhizme je celý Budhov Zákon. V skutočnosti nie je. Zákon, ktorý Šákjamúni hlásal pred 2500 rokmi, bol pre bežných ľudí na veľmi nízkej úrovni; bol vyučovaný pre tých, ktorí sa práve vyvinuli z primitívnej spoločnosti a ktorých myseľ bola pomerne jednoduchá. Dnes je Obdobie Konca Zákona, o ktorom sa zmieňoval. Teraz už viac ľudia nemôžu praktizovať kultiváciu s týmto Zákonom. V Období Konca Zákona dokonca aj mnísi v kláštoroch budú mať problém spasiť seba samých, nieto ešte ponúknuť spásu druhým. Zákon, ktorý v tom čase vyučoval Šákjamúni, bral do úvahy túto situáciu a on nevyslovil celý Budhov Zákon, ktorému rozumel na svojej vlastnej úrovni. Je takisto nemožné ho navždy udržať nezmenený.

Ako sa spoločnosť rozvíja, ľudská myseľ sa stáva zložitejšou, čím už nie je pre ľudí ľahké praktizovať kultiváciu týmto spôsobom. Zákon v budhizme nemôže zhrnúť celý Budhov Zákon a je iba nepatrnou časťou Budhovho Zákona. Stále je ešte mnoho iných veľkých kultivačných ciest v budhovskej škole, ktoré sú odovzdávané medzi ľuďmi, alebo boli počas histórie odovzdávané jednému učeníkovi. Rôzne úrovne majú rôzny Zákon a rôzne dimenzie majú rôzny Zákon, z ktorých všetky sú rôznymi prejavmi Budhovho Zákona v rôznych dimenziách a na rôznych úrovniach. Šákjamúni sa zmienil aj o tom, že je 84000 kultivačných ciest na kultivovanie Budhovstva. Avšak budhizmus zahŕňa iba o niečo viac ako desať kultivačných ciest, ako Zen budhizmus, Čistú Zem, Tendai, Chua-jen a tantrizmus; tieto nemôžu predstavovať celý Budhov Zákon. Sám Šákjamúni nevyslovil celý svoj Zákon; vyučoval iba jeho časť vhodnú pre schopnosť porozumenia ľudí v tej dobe.

Čo je teda Budhov Zákon? Najzákladnejšia povaha tohto vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať, je najvyšším prejavom Budhovho Zákona. Toto je najzákladnejší Budhov Zákon. Budhov Zákon prejavuje rôzne podoby na rôznych úrovniach a vedie rôznym spôsobom na rôznych úrovniach. Čím nižšia úroveň, tým komplikovanejšia. Čiastočky vzduchu, kameň, drevo, zem, oceľ, ľudské telo – všetka hmota má túto povahu, byť pravdivý, súcitný a vydržať. V dávnych časoch bolo povedané, že všetky veci a hmota vo vesmíre sú zložené z Piatich prvkov; tie takisto nesú túto povahu, byť pravdivý, súcitný a vydržať. Praktizujúci môže chápať iba určitý prejav Budhovho Zákona na úrovni, ktorú dosiahla jeho kultivácia, čo je jeho kultivačný Stav ovocia, jeho úroveň. Zoširoka povedané, Zákon je veľmi obrovský. Z pohľadu najvyššej úrovne je veľmi jednoduchý, pretože podoba Zákona vyzerá ako pyramída. V najvyššom bode môže byť zhrnutý do troch slov: Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť. Je nesmierne zložitý, keď sa prejavuje na rôznych úrovniach. Vezmite si ako príklad ľudskú bytosť. Škola Tao považuje ľudské telo za malý vesmír. Človek má fyzické telo, ale človek nie je úplný iba s fyzickým telom. Musí mať aj ľudskú povahu, osobnosť, charakter a dušu, aby vytvoril úplnú a nezávislú osobu s individualitou. Rovnako to platí aj o našom vesmíre, ktorý má Mliečnu dráhu, iné galaxie a má tiež život a vodu. Všetky veci a hmota v tomto vesmíre sú stránkami materiálnej existencie. Avšak v rovnakom čase majú aj svoju povahu, byť pravdivý, súcitný a vydržať. Všetky mikroskopické častice hmoty stelesňujú túto povahu – dokonca aj veľmi mikroskopické častice majú túto povahu.

Táto povaha, byť pravdivý, súcitný a vydržať, je kritériom na hodnotenie dobrého a nedobrého vo vesmíre. Čo je dobré a čo je nedobré? Posudzuje sa to podľa tohto. Cnosť, ktorú sme spomínali predtým, je tiež taká istá. Nepochybne, morálny štandard dnešnej spoločnosti sa zmenil a pokrivil. Ak sa teraz niekto učí od toho dobrého samaritána Lej Fenga, mohol by byť označený za duševne chorého. Ale kto by v päťdesiatych alebo šesťdesiatych rokoch povedal, že tento človek je duševne chorý? Ľudský morálny štandard nesmierne upadá a ľudské morálne hodnoty sa zhoršujú každým dňom. Ľudia sa naháňajú iba za osobnými záujmami a budú ubližovať druhým kvôli maličkému kúsku osobného zisku. Súťažia a zápasia medzi sebou použitím všetkých prostriedkov. Premýšľajte o tom, všetci: Bude v tomto dovolené pokračovať? Keď niekto robí zlý skutok, nebude tomu veriť, keď ho upozorníte, že robí zlý skutok. Tento človek skutočne nebude veriť tomu, že robí niečo zlé. Niektorí ľudia sa hodnotia podľa upadnutého morálneho štandardu. Pretože kritériá hodnotenia sa zmenili, považujú sa za lepších ako ostatní. Nech sa ľudský morálny štandard akokoľvek mení, povaha vesmíru ostáva nezmenená a je jediným kritériom, ktoré rozoznáva dobrých ľudí od nedobrých. Ako praktizujúci sa človek musí správať tak, že nasleduje túto povahu vesmíru, a nie normy svetských ľudí. Ak sa chcete vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja a postúpiť v kultivačnej praxi, musíte sa správať podľa tohto kritéria. Ako ľudská bytosť ste dobrým človekom, iba ak môžete nasledovať povahu tohto vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať. Človek, ktorý sa odchýli od tejto povahy, je skutočne nedobrý človek. Na pracovisku alebo v spoločnosti môžu niektorí ľudia povedať, že ste zlý, ale vy nemusíte byť naozaj zlý. Niektorí ľudia môžu povedať, že ste dobrý, ale vy nemusíte byť naozaj dobrý. Ak sa ako praktizujúci prispôsobíte tejto povahe, ste ten, kto dosiahol Tao – je to skrátka takýto jednoduchý princíp.

V škole Tao kultivujú Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť s dôrazom na Pravdivosť. Preto škola Tao verí na kultiváciu pravdivosti, ktorou vychováva povahu; človek by mal hovoriť pravdu, robiť veci pravdivo, stať sa pravdivým človekom, vrátiť sa k svojmu pôvodnému, pravému ja a napokon sa kultiváciou stať pravým človekom. Pritom všetkom zahŕňa aj Znášanlivosť a Súcit, ale s dôrazom na kultiváciu Pravdivosti. Budhovská škola zdôrazňuje kultivovanie Súcitu z Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Kultivácia Súcitu môže vypestovať srdce veľkého zľutovania a len čo srdce tohto veľkého zľutovania vystúpi, uvidíte, že všetky vnímajúce bytosti trpia a vy budete naplnený jediným želaním: Spasiť všetky vnímajúce bytosti. Má však aj Pravdivosť a Znášanlivosť, ibaže dôraz je na kultivácii Súcitu. Náš Falun Dafa je založený na najvyššej norme vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať, ktoré kultivujeme súčasne. To, čo kultivujeme, je veľmi obrovské.

Čchi-kung je prehistorická kultúra

Čo je čchi-kung? Mnoho čchi-kungových majstrov o tom hovorí. Čo hovorím ja, je odlišné od toho, čo hovoria oni. Mnoho čchi-kungových majstrov o ňom hovorí na svojich úrovniach, zatiaľ čo ja hovorím o chápaní čchi-kungu z vyššej úrovne. Je to úplne odlišné od ich chápania. Niektorí čchi-kungoví majstri tvrdia, že čchi-kung má v našej krajine dvetisícročnú históriu. Sú aj ľudia, ktorí hovoria, že čchi-kung má tritisícročnú históriu. Niektorí ľudia uvádzajú, že čchi-kung má históriu päťtisíc rokov, čo sa približuje histórii našej čínskej civilizácie. Iní dokonca tvrdia, že na základe archeologických vykopávok má históriu sedemtisíc rokov a tým ďaleko presahuje históriu našej čínskej civilizácie. Nech mu rozumejú akokoľvek, myslia si, že čchi-kung neexistuje dlhšie ako história ľudskej civilizácie. Podľa Darwinovej evolučnej teórie sa vodné rastliny vyvinuli do vodných živočíchov; tie potom vyliezli na zem a neskôr na stromy; neskôr zišli na zem a stali sa opicami; napokon sa vyvinuli na moderných ľudí s kultúrou a myslením. Na základe tohto výpočtu od skutočného vzniku ľudskej civilizácie neprešlo viac ako desaťtisíc rokov. Keď sa pozrieme ďalej dozadu, nebolo ani záznamov v podobe viazania uzlíkov. Títo ľudia mali oblečené listy stromov a jedli surové mäso. Keď sa pozrieme ešte ďalej dozadu, boli to úplne diví, primitívni ľudia. Možno ani nevedeli, ako urobiť oheň.

Objavili sme však problém. Na svete je mnoho miest, na ktorých boli zanechané stopy starobylých kultúr, ktoré sú skutočne oveľa staršie ako naša civilizácia. Tieto dávne pozostatky majú pomerne vysokú technickú úroveň. Čo sa týka umeleckej hodnoty, sú na dosť pokročilej úrovni. Je to skoro tak, akoby moderné ľudstvo napodobňovalo umenia dávnych ľudí, ktoré majú obrovskú umeleckú hodnotu. Oni však pochádzajú spred 100 tisíc rokov, niekoľko 100 tisíc rokov, niekoľko miliónov rokov, alebo dokonca spred viac než 100 miliónov rokov. Premýšľajte o tom, všetci: Nerobia si posmech z dnešnej histórie? V skutočnosti to nie je vtip, pretože ľudstvo vždy zdokonaľovalo a znovuobjavovalo samé seba. Takto sa spoločnosť vyvíja. Počiatočné chápanie nemusí byť absolútne správne.

Mnoho ľudí mohlo počuť o „prehistorickej kultúre“, známej aj ako „prehistorická civilizácia“. Budeme hovoriť o prehistorickej civilizácii. Na tejto Zemi sú kontinenty Ázia, Európa, Južná Amerika, Severná Amerika, Oceánia, Afrika a Antarktída. Geológovia ich nazývajú kontinentálne platne. Od vytvarovania kontinentálnych platní do dnešného dňa prešlo niekoľko desiatok miliónov rokov. Znamená to, že mnoho kontinentov sa vynorilo z dna oceánu, a mnoho kontinentov sa zase ponorilo k morskému dnu. Prešli už desiatky miliónov rokov, odkedy sa ustálili do súčasnej podoby. Pod vodou mnohých oceánov však bola objavená vysoká a rozsiahla dávna architektúra. Tieto budovy boli postavené nádherne s veľkou zručnosťou a nie sú kultúrnym dedičstvom nášho moderného ľudstva. Museli byť teda postavené pred ponorením sa na dno oceánu. Kto vytvoril tieto civilizácie pred desiatkami miliónov rokov? V tom čase naša ľudská rasa nebola ešte ani opicami. Ako by sme mohli vytvoriť také inteligentné veci? Svetoví archeológovia objavili organizmus zvaný trilobit, ktorý existoval pred medzi 600 a 260 miliónmi rokov. Tento druh organizmov zmizol pred 260 miliónmi rokov. Jeden americký vedec objavil skamenelinu trilobita, na ktorej bola ľudská stopa; stopa bola na skameneline jasne vytlačená človekom v topánkach. Neposmieva sa to historikom? Ako by podľa Darwinovej evolučnej teórie mohli existovať ľudské bytosti pred 260 miliónmi rokov?

V múzeu Národnej univerzity v Peru je skala s vyrytou ľudskou postavou. Po preskúmaní bolo stanovené, že táto ľudská postava bola vyrytá pred tridsaťtisíc rokmi. Táto ľudská postava je však oblečená v šatách, má klobúk a topánky, v ruke drží ďalekohľad a pozoruje hviezdy. Ako by ľudia mohli tkať látku a obliekať si šaty pred tridsaťtisíc rokmi? Ešte neuveriteľnejšie je, že pozoroval ďalekohľadom hviezdy a mal určité množstvo astronomických znalostí. Vždy sme si mysleli, že to bol Európan Galileo, kto vynašiel ďalekohľad a že to bolo iba o trošku viac ako pred tristo rokmi. Avšak kto vynašiel ďalekohľad pred tridsaťtisíc rokmi? Stále je množstvo nevyriešených hádaniek. Napríklad, existujú fresky vyryté v mnohých jaskyniach vo Francúzsku, Južnej Afrike a v Alpách, ktoré sa javia realisticky a ako živé. Postavy, ktoré sú tam vyryté, vyzerajú veľmi prekrásne a sú namaľované minerálnou farbou. Avšak všetci títo ľudia majú na sebe novodobé šaty, ktoré vyzerajú podobne ako západné obleky a majú oblečené tesné nohavice. Niektorí ľudia držia niečo ako fajky, iní držia chodeckú paličku a majú klobúk. Ako by mohli opice pred niekoľko stotisíc rokmi dosiahnuť takú pokročilú umeleckú úroveň?

Aby som uviedol iný príklad zo vzdialenejšej doby, republika Gabun v Afrike má uránovú rudu. Táto krajina je pomerne zaostalá. Nedokáže sama vyrábať urán a vyváža rudu do rozvinutých krajín. V roku 1972 doviezol francúzsky výrobca ich uránovú rudu. Po laboratórnych skúškach sa zistilo, že uránová ruda už bola spracovaná a použitá. Považovali to za dosť nezvyklé a vyslali vedcov, aby to preskúmali. Vedci z mnohých krajín to tam išli skúmať. Napokon sa preukázalo, že táto uránová baňa bola rozsiahlym jadrovým reaktorom s veľmi racionálnou štruktúrou. Ani naši súčasní ľudia nedokážu taký vytvoriť, takže kedy bol postavený? Bol zostrojený pred dvoma miliardami rokov a bol v prevádzke 500 tisíc rokov. Sú to jednoducho astronomické čísla a vôbec sa nedajú vysvetliť Darwinovou evolučnou teóriou. Je množstvo takýchto príkladov. Čo objavilo dnešné vedecké a technologické spoločenstvo, stačí na zmenu našich súčasných učebníc. Keď ľudské konvenčné zmýšľanie vytvorí systematický spôsob práce a myslenia, nové myšlienky sa veľmi ťažko akceptujú. Keď sa objaví pravda, ľudia sa ju neodvážia prijať a inštinktívne ju odmietajú. Kvôli vplyvu tradičných zvyklostí dnes nikto systematicky nespracoval tieto poznatky. Preto ľudské názory vždy zaostávajú za vývojom. Keď hovoríte o týchto veciach, budú ľudia, ktorí to nazvú poverami a odmietnu ich – napriek tomu, že už boli objavené. Iba ešte nie sú široko publikované.

Mnoho odvážnych vedcov v zahraničí to už uznalo za prehistorickú kultúru a civilizáciu pred touto civilizáciou nášho ľudstva. Inými slovami, existovala viac ako jedna etapa civilizácie pred našou civilizáciou. Vďaka objaveným pozostatkom sme našli výrobky, ktoré nie sú len z jednej etapy civilizácie. Preto sa verí tomu, že po každom z mnohých období, keď boli ľudské civilizácie zničené, prežil iba malý počet ľudí, ktorí žili primitívnym životom. Potom sa postupne množili a stali sa novou ľudskou rasou, začínajúc novú civilizáciu. Neskôr boli opäť vyhubení, a potom opäť vytvorili novú ľudskú rasu. Prechádza to takýmito odlišnými pravidelnými zmenami. Fyzici tvrdia, že pohyb hmoty sa riadi určitými zákonmi. Zmeny nášho celého vesmíru sa takisto riadia zákonmi.

Je nemožné, aby naša planéta Zem v tomto obrovskom vesmíre a Mliečna dráha krúžili stále veľmi plynulo. Mohla naraziť do nejakej planéty alebo sa stretnúť s inými problémami, čo viedlo k veľkým katastrofám. Z hľadiska našich nadprirodzených schopností to bolo jednoducho zariadené týmto spôsobom. Raz som robil starostlivý prieskum a zistil som, že ľudstvo prešlo úplným zničením 81-krát. Prežil iba neveľký počet ľudí s malým pozostatkom z predchádzajúcej civilizácie a vstúpil do nasledujúceho obdobia, opäť žijúc primitívnym životom. Ako sa ľudská populácia zvyšovala, napokon sa opäť objavila civilizácia. Ľudstvo zažilo takéto cyklické zmeny 81-krát, a to som ich ešte nevystopoval do konca. Čínski ľudia hovoria o kozmickej časomiere, priaznivých pozemských podmienkach a ľudskej harmónii. Rôzne kozmické zmeny a rôzne kozmické obdobia môžu spôsobiť rôzne podmienky v bežnej ľudskej spoločnosti. Podľa fyziky pohyb hmoty nasleduje určité zákony – rovnako to platí pre pohyb vesmíru.

Predchádzajúcimi zmienkami o prehistorickej kultúre vám chcem v prvom rade povedať, že ani čchi-kung nebol vynájdený naším ľudstvom. Bol zdedený z pomerne dávnej doby a tiež patrí k prehistorickej kultúre. Aj v budhistických textoch môžeme nájsť niektoré súvisiace tvrdenia. Šákjamúni raz povedal, že uspel v kultivácii pred mnoho sto miliónmi kálp. Koľko rokov je v jednej kalpe? Jedna kalpa je číslo pre stovky miliónov rokov. Také obrovské číslo je jednoducho nepredstaviteľné. Ak je to pravda, nesúhlasí to s ľudskou históriou a so zmenami celej Zeme? Navyše, Šákjamúni tiež spomínal, že pred ním bolo šesť prapôvodných Budhov, že mal majstrov atď., z ktorých všetci uspeli v kultivácii pred mnoho sto miliónmi kálp. Ak je toto všetko pravda, sú takéto kultivačné cesty medzi tými pôvodnými, pravými metódami a opravdivými učeniami, ktoré sú dnes vyučované v našej spoločnosti? Ak sa spýtate mňa, je to určite tak, ale sú zriedkakedy videné. V súčasnosti nepravý čchi-kung, falošný čchi-kung a tí ľudia s posadnutím si všetci vymysleli niečo podľa svojvôle na podvádzanie ľudí a ich počet mnohonásobne prevyšuje počet opravdivých čchi-kungových metód. Rozpoznať pravé a falošné je ťažké. Pravý čchi-kung nie je ľahké rozlíšiť, ani ho nie je ľahké nájsť.

V skutočnosti nielen čchi-kung je odovzdávaný z dávneho veku, Tchaj-ťi, Che-tchu a Luo-šu diagramy, Kniha premien, Osem trigramov atď., sú všetko prehistorické pozostatky. Takže dnes, keď ich ideme študovať zo stanoviska svetskej osoby, alebo sa ich snažíme pochopiť takým spôsobom, jednoducho to nebude dávať zmysel, nech sa akokoľvek snažíme. Ak sa pozeráte na veci z úrovne svetskej osoby, alebo z takého stanoviska, alebo z takej úrovne uvedomovania, niet spôsobu, aby ste pochopili, čo je skutočné.

Čchi-kung je kultivačná prax

Keďže čchi-kung má takú dlhú históriu, na čo slúži? Dovoľte mi povedať vám všetkým, že keďže sme z veľkej kultivačnej cesty v budhovskej škole, samozrejme kultivujeme Budhovstvo. V škole Tao človek samozrejme kultivuje Tao, aby dosiahol Tao. Dovoľte mi povedať vám všetkým, že „Budha“ nie je povera. Je to slovo zo sanskritu, dávneho indického jazyka. Keď bolo prinesené do Číny, nazývalo sa „Fo Tuo“. Boli aj ľudia, ktorí ho prekladali ako „Fu Tu“. Ako slovo kolovalo, naši čínski ľudia vynechali jeden znak a nazývali ho „Fo“. Čo to znamená v čínštine? Znamená to „osvietený človek“, ten, kto sa stal osvieteným kultivačnou praxou. Čo je na tom poverčivého?

Premýšľajte o tom, všetci: Kultivačnou praxou si človek môže vyvinúť nadprirodzené schopnosti. Vo svete je dnes uznaných šesť nadprirodzených schopností, ale je ich viac ako len tieto. Povedal by som, že existuje nad desaťtisíc opravdivých nadprirodzených schopností. Ako tu človek sedí, bez pohnutia svojich rúk alebo nôh je schopný spraviť to, čo iní nemôžu spraviť ani so svojimi rukami a nohami; môže vidieť skutočnú pravdu každej dimenzie vo vesmíre. Tento človek môže vidieť pravdu vesmíru a veci, ktoré svetský človek nevidí. Nie je to človek, ktorý dosiahol Tao praktizovaním kultivácie? Nie je veľkým osvieteným človekom? Ako môže byť považovaný za rovnakého ako svetský človek? Nie je to osvietený človek pomocou kultivačnej praxe? Nie je správne nazývať ho osvieteným človekom? V dávnom indickom jazyku sa nazýva Budha. V skutočnosti je to tak. Na toto slúži čchi-kung.

Hovoriac o čchi-kungu, niektorí ľudia môžu povedať: „Bez choroby, kto by praktizoval čchi-kung?“ Toto naznačuje, že čchi-kung je určený na liečenie choroby. To je veľmi, veľmi povrchné chápanie. Nie je to vaša chyba, pretože mnoho čchi-kungových majstrov skutočne robí veci ako sú liečenie choroby a udržiavanie kondície. Všetci hovoria o liečení a udržiavaní kondície. Nikto nevyučuje nič k vyšším úrovniam. To neznamená, že ich cvičenia nie sú dobré. Ich poslaním je vyučovať veci na úrovni liečenia a udržiavania kondície a propagovať čchi-kung. Je mnoho ľudí, ktorí by radi praktizovali kultiváciu k vyšším úrovniam. Majú takéto myšlienky a želania, nezískali však opravdivé kultivačné metódy, čo spôsobilo veľké ťažkosti; vyskytlo sa aj množstvo problémov. Samozrejme, skutočne vyučovať čchi-kung k vyšším úrovniam zahŕňa veľmi hlboké otázky. Preto sme zodpovední spoločnosti a všetkým ľuďom, a celkový výsledok vyučovania čchi-kungu je dobrý. Niektoré z vecí sú skutočne dosť hlboké a keď sú preberané, môžu znieť ako povera. Budeme sa však čo najviac snažiť vysvetliť ich pomocou modernej vedy.

Len čo hovoríme o určitých veciach, niektorí ľudia ich budú nazývať poverami. Prečo je to tak? Kritériom takejto osoby je, že bude považovať všetko, čo veda ešte neuznala, čo ešte nezažil, alebo čo si myslí, že nemôže ani existovať, za poverčivé a idealistické – toto je jeho zmýšľanie. Je toto zmýšľanie správne? Malo by byť to, čo veda neuznala, alebo čo je nad jej vývojom, označované ako poverčivé a idealistické? Nie je potom sám tento človek poverčivý a idealistický? S týmto zmýšľaním, ako sa môže veda vyvíjať a robiť pokrok? Ani ľudská spoločnosť sa nebude schopná pohnúť dopredu. Všetko, čo naša vedecká a technologická obec vynašla, nebolo známe ľuďom v minulosti. Ak by sa takéto veci boli považovali za poveru, nebola by samozrejme žiadna potreba vývoja. Čchi-kung nie je niečo idealistické. Je mnoho ľudí, ktorí nerozumejú čchi-kungu, a preto ho vždy považujú za idealistický. V súčasnosti sme s vedeckými prístrojmi objavili v tele čchi-kungového majstra podzvukové vlny, ultrazvukové vlny, elektromagnetické vlny, infračervené, ultrafialové, gama žiarenie, neutróny, atómy, stopové častice kovov atď. Nie sú určitou materiálnou existenciou? Sú tiež z hmoty. Nie je všetko vyrobené z hmoty? Nie sú iné časopriestory tiež vyrobené z hmoty? Ako môže byť čchi-kung označovaný za „poverčivý“? Keďže slúži na kultiváciu Budhovstva, určite bude zahŕňať množstvo hlbokých otázok a my sa im všetkým budeme venovať.

Keďže čchi-kung slúži k tomuto, prečo ho ľudia nazývajú čchi-kung? V skutočnosti sa nenazýva „čchi-kung“. Ako sa nazýva? Nazýva sa „kultivačná prax“ a je to jednoducho kultivačná prax. Samozrejme, mal iné špecifické názvy, ale všeobecne povedané sa nazýva kultivačná prax. Prečo ho teda ľudia volajú čchi-kung? Je známe, že čchi-kung sa šíri v spoločnosti viac ako dvadsať rokov. Prvýkrát sa objavil uprostred „Kultúrnej revolúcie“ a na jej konci dosiahol vrchol svojho rozkvetu. Premýšľajte o tom, všetci: V tom čase úplne prevládala ľavicová ideológia. Nebudeme uvádzať, aké mená mal čchi-kung v prehistorických civilizáciách. Počas svojho vývoja táto ľudská spoločnosť prešla feudálnym obdobím. Preto mal zvyčajne mená s feudálnym podtónom. Tieto praktiky spojené s náboženstvami mali zvyčajne mená so silnými náboženskými podtónmi. Napríklad, takzvaná „Veľká kultivačná cesta Tao“, „Meditácia Vadžru“, „Cesta Arhata“, „Dafa na kultivovanie Budhovstva“, „Deväťstupňová vnútorná alchýmia“ atď. Boli to takéto mená. Keby boli tieto mená použité počas „Kultúrnej revolúcie“, neboli   by ste kritizovaní? Hoci želanie týchto čchi-kungových majstrov propagovať čchi-kung bolo dobré a mali v úmysle pomáhať širokej verejnosti liečiť choroby, udržiavať kondíciu a zlepšiť si fyzický stav – aké výborné by to bolo – nebolo by to dovolené. Ľudia sa jednoducho neodvážili použiť mená týmto spôsobom. Preto, kvôli propagovaniu čchi-kungu, mnoho čchi-kungových majstrov vybralo dve slová z Knihy o elixíre a z Taoistického kánonu a nazvali to „čchi kung“. Niektorí ľudia dokonca sústreďujú svoj výskum na čchi-kungovú terminológiu. Nie je tam čo študovať. V minulosti sa jednoducho nazýval kultivačná prax. „Čchi-kung“ je iba novovytvorený pojem, ktorý vyhovuje zmýšľaniu moderných ľudí.

Prečo robenie kultivačných cvičení nezvyšuje kung

Prečo robenie kultivačných cvičení nezvyšuje váš kung? Mnoho ľudí uvažuje týmto spôsobom: „Neprijal som opravdivé učenie. Ak ma majster naučí nejaké špeciálne cviky a niekoľko pokročilých techník, môj kung sa zvýši.“ V dnešných dňoch, deväťdesiatpäť percent ľudí rozmýšľa týmto spôsobom, a ja to považujem za pomerne absurdné. Prečo je to absurdné? Je to preto, že čchi-kung nie je technika svetských ľudí. Je to niečo úplne nadprirodzené. Z toho vyplýva, že na jeho preskúmanie musia byť použité princípy vyšších úrovní. Dovoľte mi povedať vám všetkým, že základnou príčinou, prečo sa kung nevyvíja, je to, že z dvoch slov „kultivácia“ a „cvičenie“ ľudia venujú pozornosť iba „cvičeniu“, a ignorujú „kultiváciu“. Ak hľadáte vonku, nedostanete sa nikam. S telom svetského človeka, s rukami svetského človeka, s mysľou svetského človeka, myslíte si, že môžete premeniť vysokoenergetickú látku na kung alebo si zvýšiť kung? Nie je to také jednoduché! Z môjho pohľadu je to vtip. Je to rovnaké, ako usilovať sa o niečo zvonka a pátrať po niečom mimo seba. Nikdy nedostanete to, čo chcete.

Nie je to ako schopnosť svetských ľudí, ktorú môžete získať zaplatením nejakých peňazí alebo naučením sa nejakých techník. Nie je to niečo podobné, keďže je to niečo nad úrovňou svetských ľudí. Preto sa bude od vás očakávať, že budete nasledovať nadprirodzené princípy. Čo sa teda od vás požaduje? Musíte zušľachťovať svoje vnútorné ja a neusilovať sa o veci zvonka. Tak veľa ľudí hľadá veci vonku. Usilujú sa o jednu vec dnes a o inú zajtra. Navyše, sú posadnuto pripútaní k usilovaniu sa o nadprirodzené schopnosti a prechovávajú všetky druhy zámerov. Sú ľudia, ktorí sa chcú dokonca stať čchi-kungovými majstrami a zbohatnúť liečením chorôb! Aby ste naozaj praktizovali kultiváciu, musíte zušľachťovať svoju myseľ. Toto sa nazýva kultivácia charakteru. Napríklad, vo vzájomnom konflikte by ste sa mali menej starať o rôzne osobné pocity a túžby. Zatiaľ čo súťažíte o osobný zisk, chcete si zvýšiť svoj kung – ako to môže byť dosiahnuteľné? Nie ste rovnaký ako svetský človek? Ako sa môže váš kung zvýšiť? Preto iba zdôrazňovaním kultivácie charakteru sa môže váš kung zvýšiť a vaša úroveň zlepšiť.

Takže čo je charakter? Zahŕňa cnosť (čo je druh látky), znášanlivosť, schopnosť porozumenia, obeť, vzdanie sa rôznych túžob a pripútaností bežných ľudí, byť schopný trpieť ťažkosti a tak ďalej. Obsahuje veci z mnohých aspektov. Každá stránka charakteru musí byť zlepšená, aby ste spravili skutočný pokrok. Toto je rozhodujúci činiteľ pri zväčšovaní sily kungu.

Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Otázka charakteru, ktorú ste spomínali, je niečo ideologické a je to záležitosťou ríše myšlienok. Je to odlišné od kungu, ktorý kultivujeme.“ Čo myslíte tým „odlišné“? Počas histórie, otázka, či je hmota nad mysľou alebo opačne, bola vždy diskutovaná a debatovaná v spoločenstve filozofov. V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám všetkým, že hmota a myseľ sú jedno a to isté. Vo vedeckom výskume ľudského tela dnešní vedci tvrdia, že myšlienka, vytvorená ľudským mozgom, je látkou. Takže to má materiálnu existenciu. Nie je to však tiež niečo z ľudskej mysle? Nie je to jedna a tá istá vec? Rovnako tak vesmír, ktorý som popísal, nemá iba svoju hmotnú existenciu, ale má súčasne aj svoju povahu. Svetský človek nemôže pocítiť existenciu tejto vesmírnej povahy, byť pravdivý, súcitný a vydržať, pretože všetci svetskí ľudia sú na rovnakej úrovni. Keď vystúpite nad úroveň svetských ľudí, budete ju schopní pocítiť. Ako ju pocítite? Všetka hmota vo vesmíre, vrátane všetkých substancií, ktoré prenikajú vesmírom, sú živé bytosti s uvažovaním a všetky z nich sú podobami existencie vesmírneho Zákona na rôznych úrovniach. Tie vás nenechajú vystúpiť. Hoci chcete vystúpiť, nemôžete. Jednoducho vás nenechajú ísť hore. Je to preto, že váš charakter sa nezlepšil. Pre každú úroveň sú odlišné kritériá. Ak chcete dosiahnuť vyššiu úroveň, musíte opustiť vaše zlé myšlienky a očistiť vaše špinavé veci, aby ste sa prispôsobili požiadavkám normy na tej úrovni. Iba keď to uskutočníte, môžete vystúpiť.

Keď si zlepšíte svoj charakter, vaše telo podstúpi veľkú zmenu. Po zlepšení charakteru sa hmota vo vašom tele zaručene premení. Aké druhy zmien sa uskutočnia? Vzdáte sa tých zlých vecí, ku ktorým ste pripútaní. Napríklad, ak je fľaša naplnená špinou pevne zatvorená a hodená do vody, ponorí sa až úplne na dno. Vylejete časť z jej špinavého obsahu. Čím viac fľašu vyprázdnite, tým vyššie vypláva. Ak je celá vyprázdnená, bude plávať úplne na hladine. Počas našej kultivačnej praxe musíte očistiť rôzne zlé veci vo svojom tele, aby ste sa mohli pohnúť hore. Táto povaha vesmíru hrá presne túto úlohu. Ak nezušľachťujete svoj charakter a nezlepšujete svoj morálny štandard, alebo ak vaše nedobré myšlienky a nedobré látky neboli odstránené, nenechá vás vystúpiť. Ako môžete hovoriť, že to nie je rovnaká vec? Dovoľte mi povedať vtip. Ak je človeku so všetkými emóciami a túžbami svetských ľudí dovolené vystúpiť a stať sa Budhom, premýšľajte o tom, je to možné? Keď uvidí, že tie veľké Bódhisattvy sú také nádherné, môže mať neprístojné myšlienky. Tento človek môže začať hádku s Budhom, pretože jeho žiarlivosť nebola odstránená. Ako môže byť týmto veciam dovolené, aby nastali? Čo by sa s tým teda malo robiť? Musíte odstrániť všetky zlé myšlienky medzi svetskými ľuďmi – iba potom môžete ísť nahor.

Inými slovami, musíte venovať pozornosť kultivácii charakteru a praktizovať kultiváciu podľa povahy vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať. Musíte sa úplne zbaviť túžob svetských ľudí, nemorálnych myšlienok a plánov na nedobré skutky. S každým kúskom zlepšenia v stave vašej mysle budú nejaké nedobré veci odstránené z vášho tela. Medzitým by ste mali aj trošku trpieť a vydržať nejaké ťažkosti, aby sa zmenšila vaša karma. Potom môžete ísť kúsok hore; to jest, povaha vesmíru vás nebude až toľko obmedzovať. Kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom. Majster vám dá kung, ktorý vyvinie vašu kultivačnú energiu, tento kung bude účinkovať a zvonka vášho tela môže brať vašu cnosť, ktorá je látkou a premieňať ju na kung. Ako sa neprestajne zlepšujete a idete hore v kultivačnej praxi, váš stĺp kungu bude tiež postupne robiť prielomy k vyšším úrovniam. Ako praktizujúci sa musíte zušľachťovať a utužovať v spoločnosti svetských ľudí a postupne skoncovať s pripútanosťami a rôznymi túžbami. Veci, ktoré naše ľudstvo považuje za dobré, sú často z hľadiska vyšších úrovní nedobré. Čo ľudia považujú pre človeka za dobré, je naplniť viac osobných záujmov medzi svetskými ľuďmi, a tak žiť lepší život. Pre veľké osvietené bytosti je tento človek horší. Čo je na tom také zlé? Čím viac človek získa, tým viac poruší práva ostatných. Človek dostane veci, ktoré si nezaslúži. Táto osoba bude pripútaná k sláve a zisku, a tým stratí cnosť. Ak si chcete zvýšiť kung bez zdôrazňovania kultivácie charakteru, váš kung sa nezvýši vôbec.

Spoločenstvo kultivujúcich tvrdí, že duša človeka nezanikne. V minulosti ľudia mohli nazvať poverčivým diskutovanie o ľudskej duši. Je známe, že výskum ľudského tela vo fyzike objavil molekuly, protóny, elektróny a keď ideme ďalej, sú tam kvarky, neutrína atď., a v tom bode sa už nedá vidieť ani mikroskopom. To je však stále ďaleko od pôvodu života a pôvodu hmoty. Každý vie, že sa vyžaduje značné množstvo energetických zrážok a obrovské množstvo tepla, aby mohlo dôjsť k roztaveniu alebo rozštiepeniu jadra. Ako môžu atómové jadrá v ľudskom tele jednoducho zaniknúť, keď človek zomrie? Preto sme zistili, že keď je človek mŕtvy, iba najväčšie molekulové častice v tejto našej dimenzii odpadli, pričom telá v iných dimenziách nie sú zničené. Premýšľajte o tom, všetci: Ako vyzerá ľudské telo pod mikroskopom? Celé ľudské telo je v pohybe. Zatiaľ čo tu nehybne sedíte, celé telo je napriek tomu v pohybe. Molekuly buniek sú v pohybe a celé telo je sypké, akoby zložené z piesku. Práve tak vyzerá ľudské telo pod mikroskopom a je to dosť odlišné od toho, čo je videné našimi telesnými očami. Je to preto, že tento pár ľudských očí vám vytvára falošný dojem a bráni vám vidieť tieto veci. Keď je tretie oko človeka otvorené, môže vidieť veci ich zväčšením; je to v skutočnosti ľudská inštinktívna schopnosť, ktorá sa teraz nazýva nadprirodzená schopnosť. Ak si chcete vypestovať nadprirodzené schopnosti, musíte sa vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja a kultivovať sa naspäť.

Poďme si povedať o cnosti. Aké konkrétne vzťahy tam sú? Vysvetlime si to podrobnejšie. Ako ľudské bytosti máme telo v každej z početných dimenzií. Ak skúmame ľudské telo teraz, najväčšie častice sú bunky a tie tvoria ľudské fyzické telo. Ak môžete vstúpiť do priestoru medzi bunkami a molekulami, alebo do priestorov medzi molekulami, budete mať skúsenosť existencie v inej dimenzii. Na čo sa táto telesná forma existencie podobá? Samozrejme, nemôžete na jej pochopenie použiť pojmy tejto dimenzie a vaše telo musí spĺňať požiadavku podoby existencie tej dimenzie. V prvom rade, telo v inej dimenzii sa môže zväčšiť alebo zmenšiť. V tom čase zistíte, že tá dimenzia je taká rozľahlá, že je to nepopísateľné. Toto sa vzťahuje na jednoduchú formu iných dimenzií, ktoré existujú v rovnakom čase na rovnakom mieste. Človek má špecifické telo v množstve iných dimenzií. V určitej dimenzii je pole, ktoré obklopuje ľudské telo. Aké je to pole? Toto pole je cnosť, ktorú sme spomínali. Cnosť je biela látka a nie, ako sme verili v minulosti, niečo duchovné alebo ideologické – rozhodne má materiálnu existenciu. A tak v minulosti starší ľudia hovorili o zhromažďovaní alebo strácaní cnosti a rozprávali veľmi rozumne. Táto cnosť vytvára pole, ktoré obklopuje telo človeka. V minulosti sa škola Tao držala toho, že majster si vyberal žiakov, namiesto toho, aby si žiak vyberal majstra. Čo to znamená? Majster preskúmal, či žiakovo telo nesie veľké množstvo cnosti. Ak má tento žiak veľa cnosti, bude preňho ľahké praktizovať kultiváciu. Inak by ju nebol schopný uskutočňovať ľahko a mal by veľké ťažkosti vyvinúť si kung k vyšším úrovniam.

Súčasne existuje aj čierny druh látky, ktorú nazývame „karma“ a budhizmus ju nazýva „hriešna karma“. Tieto čierne a biele látky existujú súčasne. Aký druh vzťahu majú tieto dve látky? Cnosť získavame utrpením, vydržaním ujmy a konaním dobrých skutkov; čierna látka pribúda dopúšťaním sa zlých skutkov a robením nesprávnych vecí alebo tyranizovaním ľudí. V dnešných dňoch sú niektorí ľudia nielen výlučne zameraní na zisk, ale sa aj dopúšťajú všetkých druhov nerestí. Budú robiť všetky druhy zlých vecí pre peniaze a budú aj vraždiť, platiť niekomu, aby zabíjal, praktizovať homosexualitu a užívať drogy. Robia všetky druhy vecí. Človek stráca cnosť, keď sa dopúšťa zlých skutkov. Ako človek stráca cnosť? Keď osoba nadáva na druhého, myslí si, že získala navrch a cíti sa dobre. V tomto vesmíre je však princíp nazývaný „žiadna strata, žiaden zisk“. Aby získal, musí človek stratiť. Ak nechcete stratiť, budete prinútení stratiť. Kto hrá takúto úlohu? Je to presne povaha vesmíru, ktorá preberá túto úlohu. A tak je nemožné, ak si iba želáte získať veci. Čo sa potom stane? Zatiaľ čo človek nadáva na inú osobu, alebo ju tyranizuje, hádže na túto druhú osobu cnosť. Keďže druhá osoba je stranou, ktorá je ukrivdená a niečo stratila a pretrpela, je príslušne odškodnená. Zatiaľ čo tu on nadáva, len čo to vysloví, časť cnosti z jeho vlastného dimenzionálneho poľa odíde a prejde k nej. Čím viac jej nadáva, tým viac cnosti jej odovzdáva. Rovnako je to tak pri bití alebo tyranizovaní iných. Ak človek udrie alebo kopne iného človeka, bude rozdávať svoju cnosť podľa toho, ako veľmi ho zbije. Svetský človek nemôže vidieť tento princíp na tejto úrovni. Cítiac sa ponížený, nemôže to strpieť a myslí si: „Keďže si ma udrel, musím ti to vrátiť.“ „Bum“, dá tej osobe ranu späť a vráti jej cnosť. Nikto nič nezískal, ani nestratil. Môže si myslieť: „Ty si ma udrel raz, ja by som ťa teda mal udrieť dvakrát. Inak nebudem cítiť, že som sa pomstil.“ Udrie ju znova a ďalší kus jeho cnosti je odovzdaný druhému.

Prečo je táto cnosť tak veľmi cenená? Aký druh vzťahu je pri premene cnosti? Náboženstvá hovoria: „S cnosťou človek získa niečo v ďalšom živote, ak nie v tomto živote.“ Čo človek získa? S množstvom cnosti sa môže stať vysokým hodnostárom, alebo získa bohatstvo. Môže získať čokoľvek chce a je to vymenené za túto cnosť. Náboženstvá takisto spomínajú, že keď človek nemá žiadnu cnosť, jeho telo aj duša zanikne. Jeho hlavná duša bude vyhladená a po smrti bude úplne mŕtvy a neostane nič. V našom spoločenstve kultivujúcich však tvrdíme, že cnosť môže byť priamo premenená na kung.

Budeme hovoriť o tom, ako sa cnosť premieňa na kung. Spoločenstvo kultivujúcich má príslovie: „Kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom.“ Ale niektorí ľudia hovoria o „pripravení telesného téglika a pece na výrobu elixíru použitím nazbieraných liečivých byliniek“ a o aktivitách mysle a považujú to za veľmi dôležité. Dovoľte mi povedať, že to nie je vôbec dôležité; je to pripútanosť, ak na to príliš myslíte. Nie ste pripútaní k úsiliu, ak na to príliš myslíte? Kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom. Stačí, ak máte toto želanie. Je to majster, ktorý to v skutočnosti robí, keďže vy to jednoducho nie ste schopný spraviť. S telom bežného človeka, ako je vaše, ako ho môžete premeniť na telo vyššieho života vytvorené z vysokoenergetickej látky? Je to absolútne nemožné a znie to ako vtip. Proces premeny ľudského tela v iných dimenziách je dosť zložitý a komplexný. Vy takéto veci nemôžete robiť vôbec.

Čo vám dá majster? Dá vám kung, ktorý rozvíja kultivačnú energiu. Cnosť existuje zvonka tela a skutočný kung sa vytvára z cnosti. Takže oboje, výška úrovne človeka a sila jeho kungu, sú vytvárané z cnosti. Majster premení vašu cnosť na kung, ktorý rastie dohora vo forme špirály. Kung, ktorý naozaj určuje úroveň človeka, vyrastá zvonka tela a rastie v podobe špirály, napokon vytvoriac stĺp kungu, potom čo vyrastie ponad hlavu. Jediným pohľadom na výšku stĺpa kungu tejto osoby môže človek určiť úroveň jej kungu. To je jej úroveň a Stav ovocia, ako sa to spomína v budhizme. Počas sedenia v meditácii môže hlavná duša niektorých ľudí opustiť ich telá a dosiahnuť určitú úroveň. Aj keď sa o to pokúša, nemôže vystúpiť o nič vyššie a neodváži sa ísť vyššie. Keďže vystupuje sedením na svojom stĺpe kungu, môže dosiahnuť len túto úroveň. Keďže jej stĺp kungu je práve taký vysoký, nemôže vystúpiť vyššie. Toto je otázka Stavu ovocia spomínaného v budhizme.

Existuje aj meradlo, ktoré meria úroveň charakteru. Meradlo a stĺp kungu neexistujú v rovnakej dimenzii, ale existujú súčasne. Vaše zušľachťovanie charakteru už spravilo pokrok, ak napríklad, keď vám nadáva niekto spomedzi svetských ľudí, nepoviete ani slovo a cítite sa veľmi pokojne; alebo ak vás niekto udrie päsťou, nepoviete ani slovo a necháte to prejsť s úsmevom. Vaša úroveň charakteru je už veľmi vysoká. Takže ako praktizujúci, čo by ste získali? Nedostanete kung? Keď sa váš charakter zlepší, váš kung narastie. Úroveň kungu je taká vysoká ako úroveň charakteru a toto je absolútna pravda. V minulosti, či ľudia cvičili čchi-kung v parkoch alebo doma, robili to s veľkým úsilím a odhodlaním, a cvičili celkom dobre. Akonáhle však vykročili z dverí, správali sa odlišne a išli svojou vlastnou cestou, súťažili a bojovali s druhými kvôli sláve a zisku medzi svetskými ľuďmi. Ako by si mohli zvýšiť kung? Nemohli si ho zvýšiť vôbec a pre rovnakú príčinu neboli vyliečené ani ich choroby. Prečo si niektorí ľudia nemôžu vyliečiť choroby po dlhom období cvičenia? Čchi-kung je kultivačná prax a niečo nadprirodzené, čo je v protiklade s fyzickými cvičeniami svetských ľudí. Človek sa musí sústrediť na charakter, aby si vyliečil chorobu alebo zvýšil kung.

Niektorí ľudia veria na pripravenie telesného téglika a pece na výrobu elixíru z nazbieraných liečivých byliniek a myslia si, že tento elixír je kung. Nie je. Tento elixír iba zhromažďuje časť energie a neobsahuje všetku energiu. Aký druh látky je elixír? Je známe, že máme aj nejaké iné veci na kultivovanie života a že naše telá si vypestujú nadprirodzené schopnosti a mnoho iných schopností; väčšina je zamknutých a nie je dovolené ich použiť. Je mnoho nadprirodzených schopností – cez desaťtisíc. Hneď, ako sa nejaká vyvinie, uzamkne sa. Prečo nie je dovolené ich prejaviť? Účelom je nenechať vás ich neuvážene použiť v bežnej ľudskej spoločnosti. Nie je vám dovolené neuvážene narušovať bežnú ľudskú spoločnosť, ani vám nie je dovolené neuvážene ukazovať vaše schopnosti v bežnej ľudskej spoločnosti. Je to preto, že takouto činnosťou by ste mohli narušiť stav bežnej ľudskej spoločnosti. Mnoho ľudí praktizuje kultiváciu cestou osvietenia. Ak im predvediete všetky svoje schopnosti, budú vidieť, že všetko je skutočné a všetci prídu praktizovať kultiváciu. Ľudia, ktorí spáchali neospravedlniteľné zlá, tiež prídu praktizovať kultiváciu, a to nie je dovolené. Nie je vám dovolené predvádzať sa týmto spôsobom. Tiež sa môžete ľahko dopustiť zlých skutkov, keďže nemôžete vidieť predurčený vzťah a pravú podstatu vecí. Myslíte si, že robíte dobrý skutok, ale môže to byť zlý skutok. Preto vám nie je dovolené ich použiť, pretože keď sa dopustíte zlých skutkov, vaša úroveň bude znížená a vaša kultivácia bude bezvýsledná. Ako dôsledok je množstvo nadprirodzených schopností zamknutých. Čo sa stane? V čase, keď má byť človek odomknutý a osvietený, bude tento elixír bombou, ktorá vybuchne a otvorí nadprirodzené schopnosti, všetky zámky v tele a stovky energetických kanálov. „Bum“, všetko bude naraz otvorené. Na toto sa používa elixír. Keď je mních po smrti spopolnený, ostane sarira. Niektorí ľudia tvrdia, že sú to kosti a zuby. Ako je možné, že svetskí ľudia ich nemajú? Je to jednoducho vybuchnutý elixír a jeho energia bola uvoľnená. Obsahuje v sebe množstvo látok z iných dimenzií. Napokon, je to tiež niečo materiálne, avšak málo použiteľné. Ľudia to dnes berú ako niečo veľmi cenné. Obsahuje energiu a je trblietavý, ako aj veľmi tvrdý. Je to jednoducho takáto vec.

Je ešte druhá príčina, prečo kung nerastie. Menovite, bez poznania Zákona vyšších úrovní sa človek nemôže pohnúť v kultivačnej praxi nahor. Čo to znamená? Ako som práve spomenul, niektorí ľudia praktizovali množstvo čchi-kungových cvičení. Dovoľte mi povedať, že nech študujete o koľkokoľvek viac, je to stále nepoužiteľné. Ostávate len žiakom základnej školy – žiakom základnej školy v kultivačnej praxi. To sú všetko princípy na nízkej úrovni. Takéto nízke princípy nemôžu hrať žiadnu úlohu pri vedení vašej kultivačnej praxe k vyšším úrovniam. Ak študujete učebnice základnej školy na univerzite, ostanete žiakom základnej školy. Bez ohľadu na to, z koľkých ste študovali, bude to nepoužiteľné. Namiesto toho budete na tom horšie. Odlišné úrovne majú odlišný Zákon a Zákon vás vedie odlišne na odlišných úrovniach. Princípy nízkych úrovní teda nemôžu viesť vašu kultivačnú prax k vyšším úrovniam. O čom budeme hovoriť neskôr, sú všetko princípy pre kultivačnú prax na vyšších úrovniach. Do náuky zaraďujem veci z rôznych úrovní. Tie vás teda budú stále viesť vo vašej budúcej kultivačnej praxi. Mám niekoľko kníh, audiokaziet a videokaziet. Potom čo ste ich raz pozerali a počúvali, zistíte, že vás stále budú viesť, keď ich pozeráte a počúvate opäť po čase. Tiež neprestajne zlepšujete samých seba a ony vás postupne vedú – toto je Zákon. Sú dve príčiny pre neschopnosť zvýšiť si kung. Bez poznania Zákona na vyšších úrovniach človek nemôže praktizovať kultiváciu. Bez kultivovania vnútorného ja a svojho charakteru si človek nemôže zvýšiť kung. Toto sú tie dve príčiny.

Charakteristiky Falun Dafa

Náš Falun Dafa je jednou z 84000 kultivačných ciest v budhovskej škole. Počas historického obdobia tejto ľudskej civilizácie nebol nikdy zverejnený. Avšak v prehistorickom období bol jedenkrát široko použitý na poskytnutie spásy ľudstvu. V tejto záverečnej etape konca kalpy ho opäť zverejňujem. Preto je mimoriadne drahocenný. Hovoril som o forme priamej premeny cnosti na kung. Kung nie je v skutočnosti nadobúdaný cvičením. Získava sa kultiváciou. Mnoho ľudí sa pokúša zvýšiť si svoj kung a venujú pozornosť iba tomu, ako cvičiť, bez starania sa o to, ako uskutočňovať kultiváciu. V skutočnosti sa kung získava výlučne kultiváciou charakteru. Prečo sa tu teda učíme aj cvičenia? Dovoľte mi najskôr hovoriť o tom, prečo mních nepraktizuje žiadne cvičenia. V podstate iba medituje, odrieka sútry, zušľachťuje charakter a jeho kung sa potom zvyšuje. Zvyšuje kung, ktorý určuje jeho úroveň. Keďže Šákjamúni učil ľudí vzdať sa všetkého vo svete, vrátane svojich pôvodných tiel, fyzické cvičenia sa preto stali nepotrebnými. Škola Tao neponúka spásu všetkým bytostiam – nevyučuje všetky typy ľudí s rôznym zmýšľaním a úrovňou, z ktorých niektorí sú viac sebeckí a iní sú menej sebeckí. Svojich žiakov si vyberá. Ak sú vybratí traja žiaci, iba jeden z nich dostane pravé učenie. Musí sa uistiť, že tento žiak je veľmi cnostný, veľmi dobrý a nedostane sa do problémov. Preto zdôrazňuje vyučovanie techník na zušľachťovanie života a kultivovanie niečoho, ako sú nadprirodzené sily alebo schopnosti atď. Toto vyžaduje nejaké fyzické cvičenia.

Falun Dafa je takisto kultivačná prax mysle a tela, takže vyžaduje cvičenie. Na jednej strane sú cvičenia použité na zosilňovanie nadprirodzených schopností. Čo je „zosilňovanie“? Je to posilnenie vašich nadprirodzených schopností vašou mocnou silou kungu, čím sa postupne zosilňujú. Na druhej strane, vo vašom tele potrebuje byť vyvinutých mnoho živých bytostí. V kultivačnej praxi vysokej úrovne vyžaduje škola Tao narodenie nesmrteľného dieťaťa, pričom budhovská škola vyžaduje nezničiteľné telo Vadžru. Ďalej musí byť vypestovaných množstvo nadprirodzených schopností. Tieto veci musia byť vyvinuté fyzickými cvičeniami a kvôli tomu sú tam tie pohyby. Úplná kultivačná prax mysle a tela vyžaduje oboje, kultiváciu aj cvičenie. Myslím, že teraz každý rozumie tomu, ako vzniká kung. Kung, ktorý skutočne určuje vašu úroveň, nie je vôbec vyvíjaný cvičením, ale kultiváciou. Zlepšením vášho charakteru a prispôsobením sa povahe vesmíru vo vašej kultivácii medzi svetskými ľuďmi vás povaha vesmíru už ďalej nebude obmedzovať; je vám dovolené ísť vyššie. Vaša cnosť sa potom začne premieňať na kung. Ako sa váš charakterový štandard zlepšuje, tak rastie váš kung. Je to práve takýto vzťah.

Naša prax je opravdivou kultivačnou praxou mysle aj tela. Kung, ktorý kultivujeme, je uložený v každej bunke tela a kung vysokoenergetickej látky je dokonca uložený v pôvodných maličkých časticiach hmoty na mimoriadne mikroskopickej úrovni. Ako sa vaša sila kungu zväčšuje, jeho hustota a sila sa tiež zvýši. Táto vysokoenergetická látka má inteligenciu. Pretože je uložená v každej bunke ľudského tela celou cestou až k pôvodu života, postupne dostane rovnakú podobu ako bunky vo vašom tele, nadobudnutím rovnakých molekulových kombinácií a foriem atómových jadier. Ale jeho podstata sa zmenila a vaše telo už nie je zložené z pôvodných fyzických buniek. Nebudete za Piatimi prvkami? Samozrejme, vaša kultivačná prax nie je ešte ukončená a vy stále potrebujete praktizovať kultiváciu medzi svetskými ľuďmi. Preto na povrchu stále vyzeráte byť obyčajným človekom. Jediný rozdiel je v tom, že vyzeráte mladší ako iní vo vašom veku. Bezpochyby, nedobré veci vo vašom tele, vrátane chorôb, musia byť odstránené ako prvé, ale my tu neliečime choroby. My očisťujeme vaše telo, a ani sa to nevolá „liečenie chorôb“. Voláme to jednoducho „očisťovanie tela“ a my vyčistíme telá skutočných praktizujúcich. Niektorí ľudia sem prichádzajú iba preto, aby mali vyliečené choroby. Čo sa týka vážne chorých pacientov, nenecháme ich zúčastniť sa seminárov, keďže sa nemôžu vzdať pripútanosti k vyliečeniu chorôb alebo myšlienky, že sú chorí. Ak má niekto vážnu chorobu a cíti sa veľmi nepríjemne, dokáže to opustiť? Tento človek nie je schopný praktizovať kultiváciu. Zdôrazňovali sme znova a znova, že neprijímame pacientov s vážnymi chorobami. Toto tu je kultivačná prax, čo je príliš ďaleko od toho, čo si o tom myslia oni. Môžu vyhľadať iných čchi-kungových majstrov, ak je to to, čo chcú. Samozrejme, mnoho praktizujúcich má choroby. Pretože ste opravdiví praktizujúci, postaráme sa u vás o tieto veci.

Po období kultivačnej praxe vyzerajú naši žiaci Falun Dafa v zovňajšku dosť odlišne. Ich pokožka sa stane jemnou a červenobielou. U starších ľudí bude menej vrások alebo dokonca veľmi málo, čo je bežným úkazom. Nehovorím tu o niečom neuveriteľnom, keďže mnohí naši dlhoroční žiaci, ktorí tu sedia, poznajú túto situáciu. Navyše, staršie ženy opäť dostanú svoj menštruačný cyklus, keďže kultivačná prax mysle a tela vyžaduje čchi esencie a krvi na kultivovanie tela. Príde cyklus, ale menštruačný tok nebude veľký. V súčasnosti postačí toto malé množstvo. Toto je takisto bežným úkazom. Inak, ako môžu bez toho kultivovať svoje telá? Rovnako je to pravda u mužov: Starší aj mladší budú cítiť, že ich celé telo je ľahké. Praví praktizujúci zažijú túto premenu.

Táto naša prax kultivuje niečo veľmi obrovské, v protiklade s množstvom praktík, ktoré vo svojich cvičeniach napodobňujú zvieratá. Táto prax kultivuje jednoducho niečo úplne obrovské. Všetky princípy, ktoré vo svojej dobe vyučovali Šákjamúni a Lao-c’, boli obmedzené na princípy našej Mliečnej dráhy. Čo kultivuje náš Falun Dafa? Naša kultivačná prax je založená na princípoch vesmírneho vývoja a je vedená štandardom najvyššej vesmírnej povahy, byť pravdivý, súcitný a vydržať. Kultivuje niečo také obrovské, že sa to rovná kultivovaniu vesmíru.

Náš Falun Dafa má aj ďalšiu mimoriadne jedinečnú, najvýraznejšiu vlastnosť, ktorá je odlišná od akejkoľvek inej praxe. V súčasnosti všetky čchi-kungové cvičenia rozšírené v spoločnosti idú cestou kultivovania elixíru. V čchi-kungových praktikách, ktoré kultivujú elixír, je pre človeka veľmi ťažké dosiahnuť odomknutie a osvietenie, pokiaľ je medzi svetskými ľuďmi. Náš Falun Dafa nekultivuje elixír. Naša prax kultivuje Falun v spodnej časti brucha. Osobne ho praktizujúcim nainštalujem v triede. Zatiaľ čo učím Falun Dafa, nainštalujeme ho postupne každému. Niektorí ľudia ho môžu cítiť, pričom iní nemôžu; väčšina ľudí ho môže cítiť. Je to preto, že ľudia majú odlišné fyzické podmienky. My kultivujeme Falun namiesto elixíru. Falun je miniatúra vesmíru, ktorá má všetky vesmírne schopnosti a môže pôsobiť a otáčať sa automaticky. Bude sa navždy otáčať v priestore vašej spodnej časti brucha. Len čo je vložený do vášho tela, rok po roku sa nezastaví a bude sa navždy takto otáčať. Keď sa otáča v smere hodinových ručičiek, môže automaticky pohlcovať energiu z vesmíru. Navyše, dokáže sám premieňať energiu a dodávať energiu potrebnú na premenu každej časti vášho tela. Taktiež vysiela energiu, keď sa otáča proti smeru hodinových ručičiek, uvoľňujúc nežiaduce častice, ktoré sa rozplynú okolo tela. Keď vysiela energiu, energia môže byť vypustená pomerne ďaleko, a potom prinesie novú energiu opäť dovnútra. Vysielaná energia môže prospievať ľuďom okolo vás. Budhovská škola učí samospasenie a spasenie všetkých vnímajúcich bytostí. Človek nezušľachťuje iba seba, ale ponúka spásu aj všetkým vnímajúcim bytostiam. Druhí môžu takisto prospievať a vy môžete neúmyselne napravovať telá druhých ľudí, liečiť ich choroby a tak ďalej. Samozrejme, energia nie je stratená. Keď sa Falun otáča v smere hodinových ručičiek, môže zozbierať energiu späť, keďže sa otáča nepretržite.

Niektorí ľudia sa môžu čudovať: „Prečo sa Falun otáča nepretržite?“ Sú aj ľudia, ktorí sa ma pýtajú: „Ako sa môže otáčať? Čo je príčinou?“ Je ľahké rozumieť, že elixír sa môže vytvoriť, keď sa zhromažďuje energia, je však neuveriteľné, že sa Falun otáča. Dovoľte mi dať vám príklad. Vesmír je v pohybe a všetky vesmírne Mliečne dráhy a galaxie sú tiež v pohybe. Deväť planét krúži okolo Slnka a Zem samotná sa tiež otáča. Premýšľajte o tom, všetci: Kto ich tlačí? Kto im dal tú silu? Nemôžete tomu rozumieť so zmýšľaním bežnej osoby, keďže je to práve tento rotujúci mechanizmus. Rovnako je to pravda aj s naším Falunom, pretože ten sa takisto otáča. Zvýšením cvičebného času vyriešil pre svetské osoby problém praktizovania kultivácie uprostred normálnych životných podmienok. Ako je zvýšený? Keďže sa otáča nepretržite, ustavične pohlcuje a premieňa energiu z vesmíru. Keď idete do práce, on vás kultivuje. Samozrejme, okrem Faluna nainštalujeme do vášho tela aj množstvo energetických systémov a mechanizmov, ktoré sa budú spolu s Falunom otáčať a automaticky vás premieňať. Preto tento kung premieňa ľudí úplne automaticky. A tak sa z toho stane „kung kultivuje žiakov“, čo sa tiež prekladá ako „Zákon kultivuje žiakov“. Kung vás zušľachťuje, keď necvičíte, rovnako ako vás zušľachťuje, keď cvičíte. Zatiaľ čo jete, spíte, alebo pracujete, stále ste premieňaní kungom. Prečo cvičíte? Cvičíte na zosilnenie Faluna a posilnenie všetkých tých energetických mechanizmov a systémov, ktoré som do vás umiestnil. Keď človek praktizuje kultiváciu na vysokých úrovniach, malo by to byť úplne v stave ne-činnosti, takže pohyby takisto nasledujú mechanizmy. Nie je tam žiadne riadenie mysľou, ani človek nemá používať žiadne dýchacie techniky atď.

My cvičíme bez akéhokoľvek zaoberania sa časom alebo polohou. Niektorí ľudia sa pýtali: „Aký je najlepší čas na cvičenie? Polnoc, svitanie, alebo poludnie?“ Nemáme žiadnu požiadavku na čas cvičenia. Keď necvičíte o polnoci, kung vás kultivuje. Keď necvičíte za úsvitu, kung vás kultivuje takisto. Keď spíte, kung vás kultivuje takisto. Keď sa prechádzate, kung vás stále kultivuje. Kung vás kultivuje, aj keď ste v práci. Nezmenší to podstatne váš čas praktizovania? Mnohí z vás majú úprimné želanie skutočne dosiahnuť Tao, čo je, samozrejme, účelom kultivačnej praxe. Konečným cieľom kultivačnej praxe je dosiahnuť Tao a dosiahnuť Dovŕšenie. Ale niektorí ľudia majú obmedzený čas vo svojom živote. Ich roky života sú spočítané a nemusí to na kultiváciu stačiť. Náš Falun Dafa môže vyriešiť tento problém a skrátiť priebeh praxe. Je to aj kultivačná prax mysle a tela, takže keď neustále praktizujete kultiváciu, budete ustavične predlžovať svoj život. Pri dôslednom praktizovaní bude váš život neustále predlžovaný. Tí starší ľudia s dobrými vrodenými vlastnosťami budú mať dostatok času na praktizovanie. Je tam však podmienka, že život predĺžený nad váš predurčený čas žitia je vyhradený výlučne na kultiváciu. Ak sa vaša myseľ odchýli čo i len o kúsok, váš život bude v nebezpečenstve, pretože vaša životná cesta sa už dávno skončila. Budete mať takéto obmedzenie, pokiaľ nedosiahnete kultiváciu nad Zákonom trojitého sveta. Potom bude človek v inom stave.

Nevyžadujeme obrátiť sa pri cvičení do určitých smerov alebo určitými spôsobmi ukončiť cvičenie. Keďže Falun sa otáča neustále, nemôže sa zastaviť. Ak zvoní telefón, alebo niekto klope na dvere, môžete ísť a hneď sa o to postarať bez toho, aby ste ukončili praktizovanie. Ak sa zastavíte, aby ste niečo spravili, Falun sa bude okamžite otáčať v smere hodinových ručičiek a vezme späť vyslanú energiu z okolia vášho tela. U tých, ktorí zámerne držia čchi a vlievajú ju do svojej hlavy, stále bude stratená, nech ju držíte akokoľvek. Falun je inteligentná bytosť a sám vie robiť tieto veci. Nevyžadujeme ani smery, pretože celý vesmír je v pohybe. Mliečna dráha je v pohybe a deväť planét krúži okolo Slnka. Zem sa tiež otáča. My praktizujeme podľa tohto veľkého princípu vesmíru. Kde je východ, juh, západ alebo sever? Nie je žiaden. Cvičenie v ľubovoľnom smere je cvičenie vo všetkých smeroch a praktizovanie v ľubovoľnom smere je to isté ako praktizovanie k východu, juhu, západu a severu súčasne. Náš Falun Dafa bude chrániť žiakov pred odchýlením sa. Ako vás chráni? Ak ste opravdivý praktizujúci, náš Falun vás bude ochraňovať. Ja som hlboko zakorenený vo vesmíre. Ak niekto môže ublížiť vám, bude schopný ublížiť mne. Jednoducho povedané, táto osoba by bola schopná ublížiť tomuto vesmíru. Čo som povedal, môže znieť dosť neuveriteľne. Pochopíte to neskôr, ako budete študovať ďalej. Sú aj iné veci, ktoré sú príliš hlboké na to, aby som o nich hovoril. Budeme systematicky vysvetľovať Zákon vyšších úrovní a pôjdeme od povrchného k hlbokému. Nebude to účinné, ak váš vlastný charakter nie je spravodlivý. Ak sa o niečo usilujete, môžete sa dostať do ťažkostí. Zistil som, že Faluny mnohých starších žiakov boli zdeformované. Prečo? Zmiešali ste s vašou praxou iné veci a prijali ste veci iných ľudí. Prečo vás teda Falun nechránil? Ak vám je daný, je váš a je riadený vašou mysľou. Je to princíp tohto vesmíru, že nikto nemôže zasahovať do toho, o čo sa usilujete. Ak nechcete praktizovať kultiváciu, nikto vás nemôže nútiť – to by bolo rovnaké ako konanie nesprávneho skutku. Kto vás môže nútiť zmeniť svoje srdce? Musíte na sebe pracovať sami. Branie najlepšieho z každej školy je prijímanie vecí od každého. Ak praktizujete jeden čchi-kung dnes a iný zajtra, aby ste si vyliečili svoju chorobu, je vaša choroba vyliečená? Nie je. Môžete ju iba oddialiť. Praktizovanie kultivácie na vyšších úrovniach vyžaduje od človeka zveriť sa jednej škole a ostať pri nej. Ak nasledujete praktizovanie v niektorej škole, musíte dať doň svoje srdce, pokiaľ nie ste v dotyčnej škole odomknutý a osvietený. Iba potom môžete praktizovať kultiváciu v inej škole, a to bude odlišný systém. Pretože systém pravých učení je odovzdávaný z veľmi dávneho veku, prešiel pomerne zložitým procesom premeny. Niektorí ľudia idú v praktizovaní niečoho podľa toho, ako sa cítia. Akú dôležitosť majú vaše pocity? Žiadnu. Skutočný proces premeny sa uskutočňuje v iných dimenziách a je mimoriadne komplexný a zložitý. Nemôže tam byť ani jedna malá chybička. Je to ako jemný prístroj, ktorý prestane fungovať, akonáhle doňho pridáte cudziu časť. Vaše telo v každej dimenzii sa mení; je to mimoriadne jemné a nebude to fungovať, ak sa to čo i len trochu odchýli. Už som vám povedal, že kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom. Ak neuvážene vezmete veci druhých ľudí a pridáte ich do vašej praxe, cudzie odkazy budú zasahovať do vecí v tejto škole praktizovania a vy odbočíte z cesty. Navyše, zobrazí sa to v bežnej ľudskej spoločnosti a prinesie vám to problémy bežných ľudí. Je to zapríčinené vaším usilovaním sa a iní nemôžu zasahovať. Je to otázka vašej schopnosti porozumenia. Zároveň to, čo pridáte, naruší váš kung a vy už ďalej nemôžete praktizovať kultiváciu. Nastane tento problém. Nehovorím, že každý má študovať Falun Dafa. Ak neštudujete Falun Dafa a prijali ste pravé učenia z iných čchi-kungových praktík, schvaľujem to tiež. Dovoľte mi však povedať, že pri opravdivom praktizovaní kultivácie k vyšším úrovniam musí byť človek sústredený iba na jednu prax. Musím tiež poukázať na jednu vec. V súčasnosti žiadna iná osoba opravdivo nevyučuje ľudí k vyšším úrovniam tak ako ja. V budúcnosti si uvedomíte, čo som pre vás urobil. Dúfam teda, že nemáte veľmi biednu schopnosť porozumenia. Mnoho ľudí chce praktizovať kultiváciu k vyšším úrovniam. Teraz je to k dispozícii priamo pred vami a vy si toho stále nemusíte byť vedomý. Boli ste všade hľadajúc učiteľa a utratili ste veľa peňazí, avšak nenašli ste nič. Dnes je vám to prinesené až k prahu a možno ste si to stále ešte neuvedomili! Je to otázka toho, či to môžete pochopiť, alebo inak povedané otázka toho, či môžete byť spasený.


Druhá lekcia

Otázka tretieho oka

Mnoho čchi-kungových majstrov už hovorilo o treťom oku. Zákon má však odlišné prejavy na odlišných úrovniach. Praktizujúci, ktorého kultivácia dosiahla určitú úroveň, môže vidieť iba prejavy na tejto úrovni. Nie je schopný vidieť pravdu nad touto úrovňou, ani jej nebude veriť. Preto považuje za pravdivé iba to, čo vidí na svojej úrovni. Predtým, ako jeho kultivácia dosiahne vyššiu úroveň, si myslí, že tieto veci neexistujú a nie sú uveriteľné; toto je určené jeho úrovňou a jeho myseľ nie je schopná pozdvihnúť sa. Inými slovami, o otázke tretieho oka hovoria niektorí ľudia jedným spôsobom, zatiaľ čo iní o ňom hovoria iným spôsobom. Výsledkom bolo, že to doplietli a nakoniec to nikto nedokáže vysvetliť jasne. Tretie oko je v skutočnosti niečo, čo nemôže byť vysvetlené jasne na nízkej úrovni. V minulosti patrila štruktúra tretieho oka k tajomstvu tajomstiev a svetským ľuďom bolo zakázané o nej vedieť. Preto nikto v histórii o nej nehovoril. My tu však o nej neprednášame na základe teórií z minulosti. Na jej vysvetlenie použijeme modernú vedu a najjednoduchší moderný jazyk a adresujeme jej najpodstatnejšie otázky.

Tretie oko, o ktorom hovoríme, je v skutočnosti umiestnené mierne nad a medzi obočím a je prepojené so šuškovitým telieskom. Toto je hlavný kanál. Ľudské telo má mnoho ďalších očí. Škola Tao hovorí, že každý otvor je oko. Škola Tao nazýva akupunktúrny bod v tele „otvor“, pričom čínska medicína ho nazýva akupunktúrny bod. Budhovská škola tvrdí, že každý telesný pór je oko. Preto môžu niektorí ľudia čítať ušami a niektorí môžu vidieť rukami alebo zadnou časťou hlavy; iní zasa môžu vidieť chodidlami alebo bruchom. Toto všetko je možné.

Pri rozprávaní o treťom oku budeme najskôr hovoriť o tomto páre ľudských fyzických očí. V dnešných dňoch si niektorí ľudia myslia, že tento pár očí môže vidieť akúkoľvek hmotu alebo predmet v tomto svete. Preto si niektorí vypestovali tvrdohlavý názor, že iba to, čo človek môže vidieť očami, je skutočné a konkrétne. Neveria tomu, čo nemôžu vidieť. V minulosti boli takíto ľudia považovaní za majúcich biednu schopnosť porozumenia, hoci niektorí ľudia nevedeli jasne vysvetliť, prečo bola ich schopnosť porozumenia biedna. Nevidieť, neveriť. To môže znieť celkom logicky. Ale z hľadiska nepatrne vyššej úrovne to nie je logické. Každý časopriestor je vytvorený z hmoty. Samozrejme, odlišné časopriestory majú odlišné fyzické štruktúry a odlišne sa prejavujúce podoby rôznych životov.

Dovoľte mi dať vám príklad. V budhizme je povedané, že každý fenomén v ľudskej spoločnosti je iluzórny a neskutočný. Akože sú ilúziami? Skutočné a konkrétne fyzické objekty sú položené priamo tu, kto by teda vyhlasoval, že sú klamlivé? Forma, v ktorej existujú fyzické objekty, je jeden spôsob, ale forma, akou sa prejavujú, je, ako sa ukazuje, odlišná. Napriek tomu majú naše oči schopnosť stabilizovať fyzické objekty v našej fyzickej dimenzii tak, že vyzerajú byť v tom stave, v ktorom ich vidíme. Objekty nie sú naozaj v tomto stave a nie sú v tomto stave dokonca ani v našej dimenzii. Napríklad, ako vyzerá človek pod mikroskopom? Celé telo je vyrobené z voľných, drobných molekúl ako piesok, ktorý je zrnitý a  pohyblivý. Elektróny krúžia okolo atómových jadier a celé telo sa vlní a hýbe. Povrch tela nie je ani hladký, ani pravidelný. Akákoľvek hmota vo vesmíre, ako napríklad oceľ, železo a kameň je rovnaká a vnútri sú všetky jej molekulové častice v pohybe. Nemôžete vidieť ich celú podobu a nie sú v skutočnosti ustálené. Tento stôl sa takisto vlní, ale vaše oči nemôžu vidieť túto skutočnosť. Tento pár očí môže teda dať človeku klamlivý dojem.

 Neznamená to, že nemôžeme vidieť veci na mikroskopickej úrovni, alebo že ľudia nemajú túto schopnosť. Ľudia sa rodia s touto schopnosťou a môžu vidieť veci na určitej mikroskopickej úrovni. Presne preto, že v tejto dimenzii máme tento pár očí, nadobúdajú ľudia klamlivý dojem a majú zakázané vidieť veci. A tak bolo v minulosti povedané, že ak ľudia neverili tomu, čo nemohli vidieť, títo ľudia boli považovaní spoločenstvom kultivujúcich za majúcich biednu schopnosť porozumenia, za klamaných falošnými dojmami svetských ľudí a za stratených medzi svetskými ľuďmi. Toto vyučovali náboženstvá po celé veky a v skutočnosti si aj my myslíme, že je na tom niečo pravdy.

Tento pár očí dokáže stabilizovať veci v tejto našej fyzickej dimenzii do takéhoto stavu. Okrem toho nemajú žiadnu inú významnú schopnosť. Keď sa človek na niečo pozerá, obraz sa netvorí priamo v jeho očiach. Oči sú ako objektív fotoaparátu, fungujúci iba ako pomôcka. Objektív sa predĺži, keď sa pozerá na vzdialené predmety a naše oči robia niečo podobné. Keď zreničky pozerajú v tme, rozšíria sa. Keď fotoaparát sníma v tme, jeho clona sa takisto rozšíri. Inak je celý obrázok tmavý s nedostatočným osvetlením. Keď sa človek prechádza vonku na veľmi jasnom mieste, jeho zreničky sa okamžite stiahnu. Inak by boli jeho oči oslepené svetlom a nebol by schopný vidieť veci jasne. Fotoaparát pracuje na rovnakom princípe a clona sa takisto potrebuje stiahnuť. Môže zachytiť iba obraz predmetu a je to len pomôcka. Keď naozaj vidíme formu, v ktorej niečo existuje, alebo osobu, alebo objekt, obrazy sa vytvárajú v mozgu. Menovite, to čo vidíme cez oči, je posielané do šuškovitého telieska v zadnej časti mozgu optickým nervom, a potom je to v tejto oblasti odrážané ako obrazy. Týmto je povedané, že práve odrazené obrazy sú viditeľné v šuškovitom teliesku v mozgu. Toto uznáva aj moderná medicína.

Otvorenie tretieho oka, o ktorom hovoríme, sa vyhýba použitiu ľudského optického nervu a otvára priechod medzi obočím, takže šuškovité teliesko môže priamo vidieť von. Toto sa nazýva otvorenie tretieho oka. Niektorí ľudia môžu uvažovať: „Toto nie je realistické. Predsa len, tento pár očí môže stále slúžiť ako pomôcka a môže zachytiť obrazy predmetov, čo je nemožné bez očí.“ Moderná medicínska štúdia ľudského tela už odhalila, že predná časť šuškovitého telieska je vybavená kompletnou štruktúrou ľudského oka a všetkých častí oka. Keďže rastie vnútri lebky, hovorí sa, že je to zakrpatené oko. Naše spoločenstvo kultivujúcich má výhrady voči tvrdeniu, že to je zakrpatené oko. Moderná medicína však už uznáva, že v strede ľudského mozgu je oko. Priechod, ktorý otvárame, mieri presne na toto miesto a to úplne súhlasí s chápaním modernej medicíny. Toto oko nevytvára klamlivé obrazy ako náš pár fyzických očí, keďže vidí aj povahu vecí, aj podstatu vecí. Preto človek s tretím okom na vysokej úrovni môže vidieť za našu dimenziu do iných časopriestorov a môže vidieť scény, ktoré bežní ľudia vidieť nemôžu. Človek s tretím okom na nízkej úrovni môže mať prenikavý pohľad videnia cez veci a môže byť schopný vidieť cez stenu alebo vidieť vnútro ľudského tela. Má presne túto nadprirodzenú schopnosť.

Budhovská škola hovorí o piatich úrovniach zraku: Telesný zrak, Nebeský zrak, Zrak múdrosti, Zrak Zákona a Zrak Budhu. Toto je päť hlavných úrovní tretieho oka a každá je rozdelená na horné, stredné a dolné úrovne. Škola Tao hovorí o deväť krát deväť alebo osemdesiatjeden úrovniach Zraku Zákona. My tu otvárame tretie oko každému, ale neotvárame ho na alebo pod Nebeským zrakom. Prečo? Hoci tu sedíte a začali ste praktizovať kultiváciu, predsa však iba začínate z úrovne svetského človeka s množstvom stále neopustených pripútaností svetských ľudí. Ak je vaše tretie oko otvorené pod Nebeským zrakom, budete mať to, čo svetskí ľudia považujú za nadprirodzené schopnosti, keďže môžete vidieť cez stenu a pozerať sa dovnútra ľudského tela. Keby sme túto nadprirodzenú schopnosť poskytli v širokej miere a keby tretie oko každého bolo otvorené do tejto úrovne, vážne by to narušilo bežnú ľudskú spoločnosť a rozvrátilo stav bežnej ľudskej spoločnosti. Štátne tajomstvá by boli ohrozené, bolo by to to isté, či by ľudia mali oblečené šaty alebo nie, mohli by ste zvonku vidieť ľudí v dome a pri prechádzke po ulici by ste si mohli vytiahnuť všetky prvé ceny v lotérii, ak by ste ich videli. To by nebolo dovolené! Premýšľajte o tom, všetci: Bola by to ešte ľudská spoločnosť, ak by každého tretie oko bolo otvorené na Nebeskom zraku? Vážne narušiť stav ľudskej spoločnosti je absolútne zakázané. Keby som naozaj otvoril vaše tretie oko na túto úroveň, mohli by ste sa okamžite stať čchi-kungovými majstrami. Niektorí ľudia už prv snívali o tom, že sa stanú čchi-kungovými majstrami. Ak by ich tretie oko bolo náhle otvorené, boli by schopní liečiť pacientov. Neviedol by som vás v tomto prípade dolu cestou zla?

Na akej úrovni teda otvorím vaše tretie oko? Otvorím vaše tretie oko priamo na úrovni Zraku múdrosti. Ak by bolo otvorené na vyššej úrovni, váš charakter by nebol dostatočne dobrý. Ak by bolo otvorené na nižšej úrovni, vážne by to narušilo stav bežnej ľudskej spoločnosti. So Zrakom múdrosti nemáte schopnosť vidieť veci cez stenu alebo vidieť vnútro ľudského tela, ale môžete vidieť scény existujúce v iných dimenziách. Aké to má prínosy? Môže to zvýšiť vašu dôveru v praktizovanie. Keď naozaj vidíte niečo, čo svetskí ľudia vidieť nemôžu, budete si myslieť, že to naozaj existuje. Bez ohľadu na to, či môžete vidieť niečo jasne v súčasnosti, vaše tretie oko bude otvorené na tejto úrovni, pretože je to dobré pre vašu prax. Opravdivý žiak Dafa môže získať rovnaký výsledok čítaním tejto knihy, za predpokladu, že je na seba prísny v zlepšovaní charakteru.

Čo určuje úroveň tretieho oka? Neznamená to, že len čo je vaše tretie oko otvorené, ste schopný všetko vidieť – nie je to tak. Je tam ešte členenie úrovní. Čo teda určuje úrovne? Sú tam tri činitele. Prvým je ten, že tam musí byť pole idúce z vnútra do vonkajška a my ho nazývame esencia čchi. Akú má funkciu? Je to ako televízna obrazovka: Bez fosforu, potom čo je obrazovka zapnutá, je to stále iba žiarovka. Bude mať iba svetlo, ale nie obrazy. Je to vďaka fosforu, že sú snímky zobrazené. Samozrejme, tento príklad celkom nesedí, pretože my vidíme veci priamo, zatiaľ čo televízor zobrazuje snímky cez obrazovku. Je to zhruba tá predstava. Tento kúsok esencie čchi je mimoriadne cenný a je vyrobený z jemnejšej substancie, ktorá je vyšľachtená z cnosti. Zvyčajne je esencia čchi u každého človeka odlišná. Azda dvaja z desaťtisíc ľudí sú na rovnakej úrovni.

Úroveň tretieho oka je priamym prejavom Zákona nášho vesmíru. Je to niečo nadprirodzené a úzko súvisiace s charakterom. Ak je úroveň charakteru človeka nízka, jeho úroveň je nízka. Kvôli nízkej úrovni charakteru je väčšina esencie čchi tejto osoby stratená. Ak je úroveň charakteru človeka vysoká a ak sa v bežnej ľudskej spoločnosti od detstva do dospelosti málo staral o slávu, prospech, medziľudské konflikty, osobný zisk a rôzne ľudské city a túžby, jeho esencia čchi môže byť uchovaná relatívne lepšie. Preto môže vidieť veci jasnejšie, potom čo je jeho tretie oko otvorené. Dieťa do šesť rokov môže vidieť veci veľmi jasne, potom čo je jeho tretie oko otvorené. Je tiež ľahké otvoriť jeho tretie oko. Ak poviem slovo, bude otvorené.

Kvôli znečisteniu zo silného prúdu a z veľkého pestrofarebného kotla bežnej ľudskej spoločnosti sú veci, ktoré ľudia považujú za správne, v skutočnosti často nesprávne. Nechce každý žiť šťastný život? Keďže túžia po šťastnom živote, možno budú získavať na úkor druhého, využívať druhých, alebo im ubližovať. Človek bude súťažiť a bojovať o osobný zisk medzi svetskými ľuďmi. Nejde to proti povahe vesmíru? Čo ľudia považujú za správne, nemusí byť nevyhnutne správne. Pri vzdelávaní dieťaťa ho dospelý často poučuje: „Mal by si sa učiť byť šikovný,“ aby sa v budúcnosti uchytilo v bežnej ľudskej spoločnosti. Z hľadiska nášho vesmíru už „byť šikovný“ je nesprávne, pretože my vyžadujeme nasledovať prirodzený priebeh a málo sa starať o osobný zisk. Tým, že je taký šikovný, má v úmysle sledovať osobný zisk. „Keď ťa niekto tyranizuje, choď za jeho učiteľom alebo za jeho rodičmi.“ „Zdvihni peniaze, ak ich vidíš na zemi.“ Dieťa je vyučované týmto spôsobom. Ako dieťa rastie a prijme viac týchto vecí, pomaly ale iste sa stane čoraz sebeckejším v bežnej ľudskej spoločnosti. Bude využívať druhých a stratí cnosť.

Táto látka, cnosť, nezmizne potom, čo ju človek stratí. Je prenesená na druhú osobu. Ale esencia čchi môže zaniknúť. Ak je človek od detstva do dospelosti veľmi ľstivý so silnou túžbou po osobnom prospechu a hľadá jedine zisk, tretie oko tejto osoby nebude zvyčajne po otvorení vidieť veci jasne. Neznamená to však, že od tohto bodu nebude nikdy funkčné. Prečo? Pretože v priebehu kultivačnej praxe sa budeme snažiť vrátiť k nášmu pôvodnému, pravému ja a vytrvalým praktizovaním to budeme schopní neustále nahradzovať a obnovovať. Preto musí človek venovať pozornosť charakteru. Zdôrazňujeme celostné zlepšovanie a celostné zvyšovanie. Ak sa váš charakter zlepšuje, všetko ostatné bude nasledovať. Ak sa váš charakter nezlepšuje, ani tento kúsok esencie čchi nebude obnovený. Taký je princíp.

Druhým činiteľom je to, že ak osoba praktizuje čchi-kung samostatne, jej tretie oko sa môže taktiež otvoriť, ak sú jej vrodené vlastnosti dobré. Často sa niektorí ľudia vydesia v tom momente, ako sa ich tretie oko otvorí. Prečo sú vydesení? Je to preto, že ľudia zvyčajne praktizujú čchi-kung o polnoci, keď je noc tmavá a tichá. Ako človek cvičí, môže náhle uvidieť pred svojimi očami veľké oko, ktoré ho vystraší. Toto zdesenie je nezvyčajne veľké a on sa potom neodváži praktizovať čchi-kung. Aké strašidelné! Také veľké oko sa na vás pozerá a žmurká a je veľmi živé. Preto ho niektorí ľudia nazývajú diablovo oko, zatiaľ čo iní ho nazývajú Budhovo oko a tak ďalej. V skutočnosti je to vaše vlastné oko. Samozrejme, kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom. Celý proces premeny kungu je veľmi zložitý a deje sa v iných dimenziách. Telo sa nemení iba v jednej dimenzii, ale vo všetkých odlišných dimenziách. Môžete to spraviť vy sami? Nemôžete. Tieto veci sú zariadené majstrom a vykonávané majstrom. Preto hovoríme, že kultivácia závisí na vašom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom. Vy môžete mať iba takéto želanie, takúto myšlienku, je to však majster, kto naozaj robí tieto veci.

Niektorí ľudia si otvoria tretie oko svojím vlastným praktizovaním. Hovoríme o vašom oku, ale vy nie ste schopný si ho sám vyvinúť. Niektorí ľudia majú majstrov a keď majster zistí, že vaše tretie oko je otvorené, jedno vám vyvinie. Nazýva sa skutočné oko. Samozrejme, niektorí ľudia nemajú majstrov, ale môže tu byť majster, ktorý prechádza okolo. Budhovská škola hovorí: „Budhovia sú všadeprítomní.“ Sú takí početní, že sú všade. Niektorí ľudia tiež hovoria: „Tri stopy nad hlavou človeka sú duchovné bytosti,“ čo znamená, že sú jednoducho nespočítateľné. Ak okoloidúci majster vidí, že ste praktizovali veľmi dobre s otvoreným tretím okom a že potrebujete oko, jedno pre vás transformuje, čo sa tiež môže počítať za výsledok vašej vlastnej kultivácie. Pri ponúknutí spásy ľuďom nie je žiadna podmienka alebo zvažovanie nákladov, odmeny alebo slávy. Sú preto ďaleko vznešenejší ako hrdinovia svetských ľudí. Robia to výlučne zo svojho dobroprajného súcitu.

Keď je tretie oko otvorené, nastane takáto situácia: Oči budú ostro oslepené svetlom a budú sa cítiť podráždene. V skutočnosti to neoslepuje vaše oči, je to vaše šuškovité teliesko, ktoré je oslepené, hoci cítite, akoby vaše oči boli oslepené. Je to preto, že ste ešte nezískali toto oko. Potom čo vám je dané toto oko, vaše fyzické oči už viac nebudú oslepené. Mnoho našich žiakov bude schopných cítiť alebo vidieť toto oko. Pretože stelesňuje rovnakú povahu ako vesmír, je nevinné a zvedavé. Pozrie sa dnu, aby preskúmalo, či je vaše tretie oko otvorené a či môže vidieť veci. Pozrie sa aj dovnútra na vás. V tej chvíli bude vaše tretie oko otvorené, takže budete vystrašený, keď ho náhle uvidíte, ako sa na vás pozerá. V skutočnosti je to vaše vlastné oko. Odvtedy budete vidieť týmto okom. Hoci je vaše tretie oko otvorené, bez tohto oka budete úplne neschopný vidieť.

Tretím faktorom sú rozdiely, ktoré sa prejavia v rôznych dimenziách potom, čo človek urobí prielom v kultivačnej úrovni. Toto je to, čo skutočne určuje úroveň človeka. Okrem hlavného kanála na videnie vecí majú ľudia aj množstvo podkanálov. Budhovská škola tvrdí, že každý telesný pór je oko, pričom škola Tao hovorí, že každý otvor tela je oko. To jest, všetky akupunktúrne body sú oči. Samozrejme, to, o čom hovoria, je iba jedna forma premien Zákona v tele; človek môže vidieť veci akoukoľvek časťou tela.

Úroveň, o ktorej hovoríme my, je odlišná od tamtej. Okrem hlavného kanála je na niekoľkých miestach aj niekoľko dôležitých podkanálov, napríklad nad každým obočím, nad a pod viečkami a v akupunktúrnom bode šan-ken medzi obočím. Tie určujú otázku uskutočňovania prielomov v úrovniach. Samozrejme, ak priemerný žiak môže vidieť týmito niekoľkými miestami, dosiahol už prielom na veľmi vysokú úroveň. Niektorí ľudia môžu vidieť veci aj svojimi fyzickými očami. Uspeli v kultivovaní očí, ktoré sú vybavené rôznymi formami nadprirodzených schopností. Avšak ak ich oči nie sú dobre používané, človek bude zakaždým vidieť jeden predmet a nebude vidieť ostatné, čo stále nie je dosť dobré. Niektorí ľudia preto často vidia jednu stranu jedným okom a druhú stranu druhým okom. Ale pod týmto okom (pravým okom) nie je podkanál, pretože to súvisí priamo so Zákonom. Ľudia majú sklon používať pravé oko na konanie zlých skutkov, takže pod pravým okom neexistuje žiaden podkanál. Toto sa vzťahuje na niekoľko hlavných podkanálov, ktoré sú vyvinuté v kultivácii v Zákone trojitého sveta.

Po dosiahnutí mimoriadne vysokej úrovne a za kultiváciou v Zákone trojitého sveta sa vytvorí oko, ktoré sa podobá na zložené oko. Konkrétne, v hornej časti čela sa objaví veľké oko, v ktorom je veľký počet drobných očí. Niektorí veľkí osvietení ľudia na veľmi vysokých úrovniach si vypestovali také množstvo očí, že sú všade po ich tvárach. Všetky oči vidia veci cez toto veľké oko a môžu vidieť, čo chcú. Jediným pohľadom sú schopní vidieť všetky úrovne. Dnes robia zoológovia a entomológovia výskum na muchách. Oko muchy je veľmi veľké a pod mikroskopom má vo vnútri veľký počet drobných očí – toto sa nazýva zložené oko. Keď praktizujúci dosiahne mimoriadne vysokú úroveň, môže táto situácia nastať. Človek musí byť mnohonásobne vyššie, ako je úroveň Tathágatu, aby sa to stalo. Ale bežná osoba to nemôže vidieť a ľudia na priemernej úrovni nemôžu vidieť jeho existenciu. Pretože existuje v inej dimenzii, môžu vidieť iba to, že je ako normálny človek. Toto vysvetľuje prielomy v úrovniach. Tým je povedané, že je to otázka toho, či človek môže preniknúť cez rôzne dimenzie.

Pre každého som v základoch načrtol štruktúru tretieho oka. Otvoríme vaše tretie oko vonkajšou silou, takže je to relatívne rýchlejšie a ľahšie. Keď som rozprával o treťom oku, každý z vás mohol cítiť, že vaše čelo bolo napäté; cítili ste, akoby sa svaly sťahovali k sebe a vŕtali dovnútra. Nebolo to tak? Bolo to nejako tak. Pokiaľ naozaj vložíte svoju myseľ do študovania Falun Dafa, každý to pocíti; vonkajšia sila prichádza pri vŕtaní dovnútra veľmi intenzívne. Uvoľnil som špecializovaný kung, ktorý otvorí tretie oko. Medzitým som tiež vyslal Falun, aby opravil vaše tretie oko. Zatiaľ čo som rozprával o treťom oku, otvoril som tretie oko u každého, za predpokladu, že praktizuje kultiváciu vo Falun Dafa. Nie je však zaručené, že každý môže vidieť veci jasne, alebo že vôbec niečo uvidí. To súvisí priamo s vami samotnými. Nebojte sa, ak ním nemôžete vidieť veci, jednoducho vytrvalo pokračujte vo svojej kultivácii. Ak vytrvalo zlepšujete svoju úroveň, postupne budete schopní vidieť veci a vaše zahmlené videnie sa postupne rozjasní. Pokiaľ sa kultivujete a kultivujete sa s pevným odhodlaním, obnovíte všetko, čo ste stratili.

Je pomerne ťažké otvoriť si tretie oko sám. Dovoľte mi povedať o niekoľkých podobách otvorenia tretieho oka u samého seba. Napríklad, keď sa pozeráte na svoje čelo a tretie oko počas meditácie v sede, niektorí z vás vnímajú, že vnútri čela je tma a že tam nič nie je. Po určitom čase človek zistí, že sa to v čele postupne stane bielym. Po období kultivačnej praxe človek objaví, že to vo vnútri čela začína byť postupne jasné, a potom sa to zmení na červené. V tomto čase to bude rozkvitať ako kvetiny videné v televízii alebo vo filme, v ktorom kvetiny rozkvitnú v sekunde. Objavia sa takéto scény. Červená farba je na začiatku rovná, potom to náhle v strede vystúpi a bude to rozkvitať a rozkvitať. Ak ju chcete vy sami nechať úplne rozkvitnúť, ani osem alebo desať rokov nemusí byť dostatočne veľa, keďže celé tretie oko je zablokované.

Tretie oko niektorých ľudí nie je zablokované. Je vybavené priechodom, nemá tam však žiadnu energiu, pretože nepraktizujú čchi-kung. A tak, keď praktizujú čchi-kung, zrazu sa pred ich očami objaví klbko čiernej hmoty. Potom čo praktizujú nejaký čas, postupne sa zmení na biele a potom sa stane jasným. Nakoniec bude žiariť jasnejšie a jasnejšie a oči budú mierne oslepené. Niektorí ľudia preto hovoria: „Videl som slnko,“ alebo „Videl som mesiac.“ V skutočnosti nevideli ani slnko, ani mesiac. Čo teda videli? Bol to ich priechod. Niektorí ľudia robia rýchle prielomy vo svojich úrovniach a potom, ako je do nich vložené oko, môžu okamžite vidieť veci. Pre iných je to pomerne ťažké. Keď praktizujú čchi-kung, budú cítiť, akoby bežali von v tomto priechode, ktorý je ako tunel alebo studňa. Dokonca aj v spánku cítia, akoby bežali smerom von. Niektorí môžu cítiť, akoby cválali na koni; niektorí môžu cítiť, akoby leteli; niektorí cítia, akoby bežali a iní zasa cítia, akoby uháňali smerom von v aute. Pretože je veľmi ťažké otvoriť si tretie oko sám, stále cítia, že nemôžu doraziť na koniec. Škola Tao považuje ľudské telo za malý vesmír. Ak je to malý vesmír, premýšľajte o tom, od čela po šuškovité teliesko sú to tisíce míľ. Človek teda zakaždým cíti, akoby uháňal smerom von a nebol schopný dosiahnuť koniec.

Je pomerne rozumné, že škola Tao považuje ľudské telo za malý vesmír. Neznamená to, že jeho zloženie a štruktúra sa podobá tej vesmíru, ani sa to nevzťahuje na existujúcu podobu tela v našej fyzickej dimenzii. Pýtame sa: „V súlade s chápaním modernej vedy, aký je na mikroskopickej úrovni stav fyzického tela, ktoré je zložené z buniek?“ Sú tam rôzne molekulové častice. Menšie ako molekuly sú atómy, protóny, jadrá, elektróny a kvarky. Najmenšie teraz študované častice sú neutrína. Čo je teda úplne najmenšia častica? To je naozaj príliš zložité študovať. Vo svojich neskorších rokoch spravil Šákjamúni toto vyhlásenie: „Je taký obrovský, že nemá vonkajšok, a taký nepatrný, že nemá vnútro.“ Čo to znamená? Na úrovni Tathágatu človek vo sfére veľkého nemôže vidieť jeho okraj a vo sfére malého nemôže vidieť jeho najmenšie častice hmoty. V dôsledku toho vyhlásil: „Je taký obrovský, že nemá vonkajšok, a taký nepatrný, že nemá vnútro.“

Šákjamúni hovoril aj o teórii troch tisícok bezhraničných vesmírov. Vyhlásil, že v našom vesmíre a v našej Mliečnej dráhe je tritisíc planét so živými bytosťami, ktoré majú fyzické telá ako naša ľudská rasa. Vyhlásil aj to, že je tritisíc bezhraničných vesmírov v zrnku piesku. Zrnko piesku je teda rovnaké ako vesmír, s inteligentnými ľuďmi ako sme my, s planétami, horami a riekami. Znie to dosť neuveriteľne! Ak je to tak, premýšľajte o tom, všetci: Je piesok v tých tritisíc vesmíroch? A je v každom zrnku toho piesku ďalších tritisíc bezhraničných vesmírov? Ďalej, je piesok v týchto tritisíc bezhraničných vesmíroch? Ďalej, nie je opäť tritisíc bezhraničných vesmírov v každom zrnku toho piesku? Takže na úrovni Tathágatu nie je človek schopný vidieť toho koniec.

To isté platí pre ľudské molekulové zložky. Ľudia sa pýtajú, aký veľký je vesmír. Dovoľte mi povedať, že tento vesmír má hranice. Avšak dokonca na úrovni Tathágatu ho človek bude považovať za bezhraničný a nekonečne obrovský. Ale vnútro ľudského tela je rovnako veľké ako tento vesmír, od molekúl po mikroskopické častice na mikroskopickej úrovni. Toto môže znieť veľmi nepredstaviteľne. Keď je ľudská bytosť alebo život vytvorený, jeho jedinečné častice života a podstatné vlastnosti sú už zostavené na mimoriadne mikroskopickej úrovni. V štúdiu tohto predmetu teda naša moderná veda ďaleko zaostáva. V porovnaní so životmi vyššej múdrosti na planétach po celom vesmíre je vedecká úroveň našej ľudskej rasy pomerne nízka. Nemôžeme ani dosiahnuť prielom do iných dimenzií, ktoré existujú v tom istom čase na tom istom mieste, pričom lietajúce taniere z iných planét môžu cestovať priamo do iných dimenzií. Koncept toho časopriestoru je úplne odlišný, môžu teda prísť a odísť podľa ľubovôle a takou veľkou rýchlosťou, že to naša ľudská myseľ nedokáže prijať.

V rozprávaní o treťom oku som nastolil otázku, že keď uháňate smerom von v priechode, cítite, že je bezhraničný a nekonečný. Niektorí ľudia môžu vidieť inú situáciu, kde necítia, akoby uháňali v tuneli, ale akoby sa rútili dopredu po širokej a nekonečnej ceste. Zatiaľ čo uháňajú smerom von, po oboch stranách sú hory, rieky a mestá. To môže znieť ešte nepredstaviteľnejšie. Spomínam si, že jeden čchi-kungový majster hovorieval: „V každom póre ľudského tela je mesto a chodia v ňom vlaky a autá.“ Keď to druhí počujú, sú ohromení a považujú to za nepredstaviteľné. Viete, že mikroskopické častice hmoty obsahujú molekuly, atómy a protóny. Ak ste na každej úrovni schopní vidieť sféru tej úrovne a nie iba bod – ak dokážete vidieť sféru úrovne molekúl, sféru úrovne atómov, sféru úrovne protónov, sféru úrovne atómových jadier – uvidíte formy existencie rôznych dimenzií. Všetka hmota, vrátane ľudského tela, existuje súčasne v spojení s dimenzionálnymi úrovňami kozmického priestoru. Keď naša moderná fyzika študuje mikroskopické častice hmoty, študuje naraz len jednu mikroskopickú časticu a robia to pomocou delenia a štiepenia. Bude študovať častice po rozštiepení jadra. Keby bol taký prístroj, ktorým by sme mohli rozšíriť a vidieť úroveň, na ktorej by sa mohli všetky atómové častice alebo molekulové častice prejaviť vo svojej celistvosti a ak by bola táto scéna pozorovaná, dosiahli by ste prielom za túto dimenziu a videli by ste skutočné scény existujúce v iných dimenziách. Ľudské telo zodpovedá vonkajším dimenziám a tieto všetky majú takéto podoby existencie.

Sú ešte nejaké ďalšie kultivačné stavy, keď si človek otvára tretie oko sám. Hovorili sme hlavne o niektorých veľmi bežných úkazoch. Niektorí ľudia tiež zistia, že sa ich tretie oko otáča. Tí, čo praktizujú v škole Tao, často vidia, ako sa vo vnútri ich tretieho oka niečo otáča. Potom čo sa Tchaj-ťi platňa prasknutím rozlomí, človek uvidí obrazy; nie je to však tak, že vo vašej hlave je Tchaj-ťi. Bol to majster, ktorý vám na samom začiatku nainštaloval súpravu vecí, z ktorých jedna je Tchaj-ťi. On zapečatil vaše tretie oko, ale keď príde čas, aby sa otvorilo, Tchaj-ťi praskne. Majster to zámerne zariadil týmto spôsobom, nebolo to pôvodne niečo vo vašej hlave.

Niektorí ľudia sa stále snažia otvoriť si tretie oko. Čím viac kvôli tomu cvičia, tým menej pravdepodobne sa otvorí. Čo je príčinou? Oni sami nemajú ani potuchy. Je to hlavne preto, že o tretie oko sa nedá usilovať; s väčšou túžbou sa dosiahne menej. Keď po ňom človek zúfalo túži, nielenže sa neotvorí, ale namiesto toho z jeho tretieho oka bude vytekať niečo ani čierne, ani biele. To pokryje jeho tretie oko. Postupom času to vytvorí veľmi veľké pole a vytečie toho čoraz viac. Čím je otvorenie tretieho oka menej pravdepodobné, tým viac sa oň bude usilovať a tým viac tejto látky vytečie. Vo výsledku pokryje jeho celé telo v takom rozsahu, že sa stane veľmi hrubým s veľmi veľkým poľom. Ak je aj tretie oko tejto osoby naozaj otvorené, stále nemôže nič vidieť, pretože je zapečatené jej vlastnou pripútanosťou. Iba ak na to už v budúcnosti nemyslí a úplne sa vzdá tejto pripútanosti, bude postupne miznúť. Jej odstránenie však zaberie veľmi bolestivé a dlhé obdobie kultivačnej praxe. To je úplne zbytočné. Niektorí ľudia to nevedia. Hoci im majster hovorí: „Neusiluj sa o to, neusiluj sa o to,“ neveria tomu. Zotrvávajú v usilovaní sa oň a výsledok je nakoniec práve opačný.

Schopnosť videnia na diaľku

Jedna schopnosť priamo súvisiaca s tretím okom sa nazýva videnie na diaľku. Niektorí ľudia vyhlasujú: „Zatiaľ čo sedím tu, môžem vidieť scény v Pekingu a v Amerike, ako aj na druhej strane zemegule.“ Niektorí ľudia to nemôžu pochopiť a nemožno to ani vysvetliť vedecky. Ako je to možné? Niektorí ľudia to vysvetľujú takým alebo onakým spôsobom, a nevedia to vysvetliť rozumne. Snažia sa prísť na to, ako ľudia môžu získať takú veľkú schopnosť. Nie je to tak. Praktizujúci na úrovni kultivácie v Zákone trojitého sveta nemá túto schopnosť. Keď vidí veci, a to zahŕňa aj videnie na diaľku, alebo čo sa týka aj mnohých ďalších nadprirodzených schopností, všetky pracujú v určitej dimenzii. Prinajmenšom nie sú za touto fyzickou dimenziou, v ktorej existuje naša ľudská rasa. Zvyčajne nie sú dokonca ani za jeho vlastným dimenzionálnym poľom.

V určitej dimenzii má ľudské telo pole, nie je to však rovnaké pole ako pole cnosti. Nie sú v rovnakej dimenzii, ale majú rovnakú veľkosť. Toto pole zodpovedá vesmíru. Čokoľvek existuje vo vesmíre, je zodpovedajúco odzrkadlené tu. Všetko môže byť odzrkadlené. Sú to odzrkadlené obrazy a nie sú skutočné. Napríklad, na tejto Zemi existuje Amerika a Washington. V poli osoby sú Amerika a Washington odzrkadlené, sú to však tiene. Tiene sú napriek tomu formou hmotnej existencie a sú výsledkom zodpovedajúceho zrkadlenia, ktoré sa mení podľa tamojších zmien. Videnie na diaľku, o ktorom hovoria niektorí ľudia, je teda pozorovanie vecí vo vlastnom dimenzionálnom poli. Keď osoba praktizuje kultiváciu nad Zákonom trojitého sveta, nebude už viac pozorovať veci týmto spôsobom. Bude sa pozerať na veci priamo, a to sa nazýva božská moc Budhovho Zákona. Je to niečo s mohutnou silou.

Ako teda funguje videnie na diaľku v kultivácii v Zákone trojitého sveta? Vysvetlím vám to. V dimenzii toho poľa je vnútri čela človeka zrkadlo. Zrkadlo nepraktizujúceho smeruje od neho, ale zrkadlo praktizujúceho smeruje k nemu. Keď sa u človeka začne objavovať schopnosť videnia na diaľku, začne sa otáčať. Je známe, že film premieta dvadsaťštyri snímok za sekundu, aby vytvoril obrázky s plynulým pohybom. Ak je premietaných menej ako dvadsaťštyri snímok za sekundu, obrazy budú preskakovať a poskakovať. Rýchlosť otáčania zrkadla je väčšia ako dvadsaťštyri snímok za sekundu a ono podrží to, čo zachytí, a potom sa obráti, aby ste to mohli vidieť. Keď sa opäť obráti, obrazy budú zmazané. Zachytí obraz a prevráti sa a potom vymaže obrazy. Otáčanie pokračuje nepretržite. To, čo vidíte, je teda v pohybe. Umožní vám vidieť to, čo je zobrazené vo vašom vlastnom dimenzionálnom poli a to zodpovedá tomu, čo je vo veľkom vesmíre.

Ako potom môže človek vidieť to, čo je za jeho telom? S takým malým zrkadlom, ako môže zobraziť všetko okolo jeho tela? Viete, že keď je tretie oko otvorené nad Nebeským zrakom a ide dosiahnuť Zrak múdrosti, je blízko k dosiahnutiu prielomu za našu dimenziu. V tomto čase, keď je prielom blízko, ale ešte celkom nenastal, tretie oko zažije zmenu. Keď sa pozerá na fyzické objekty, budú všetky miznúť. Všetci ľudia aj steny budú miznúť – všetko zmizne. Nebude už viac žiadna materiálna existencia. To jest, keď sa pozriete bližšie, zistíte, že v tejto konkrétnej dimenzii už ľudia viac neexistujú; je tam iba zrkadlo stojace v priestore vášho dimenzionálneho poľa. Ale toto zrkadlo vo vašom dimenzionálnom poli je také veľké ako celé pole vášho dimenzionálneho poľa. A tak, keď sa otáča dozadu a dopredu, odráža všetko všade. Vo vašom dimenzionálnom poli vám môže ukázať všetko, za predpokladu, že to zodpovedá tomu, čo je z vesmíru. Toto je to, čo nazývame schopnosťou videnia na diaľku.

Keď ľudia, ktorí študujú náuku o ľudskom tele, preverujú túto schopnosť, zvyčajne ju môžu ľahko odmietnuť. Príčina je nasledujúca. Napríklad, keď sa niekoho pýtajú na jeho príbuznú v Pekingu: „Čo robí príbuzná doma?“ Keď poskytnú meno príbuznej a všeobecný popis, tento človek ju môže vidieť. Popíše, ako vyzerá budova, ako sa ide cez dvere a vstupuje do izby a ako je izba vybavená. Všetko, čo povedal, je správne. Čo príbuzná robí? Povie, že príbuzná niečo píše. Aby si to overili, zatelefonujú príbuznej a spýtajú sa: „Čo robíte práve teraz?“ „Jem.“ Nebude sa to nezhodovať s tým, čo videl? V minulosti bolo toto príčinou neuznania tejto schopnosti. Prostredie, ktoré videl, však vôbec nebolo chybné. Pretože náš priestor a čas, ktoré nazývame „časopriestor“, má časový rozdiel oproti časopriestoru dimenzie, v ktorej existuje tá schopnosť, pojem času je na oboch stranách odlišný. Písala niečo predtým a teraz je; je tam časový rozdiel. Preto ak ľudia, ktorí študujú ľudské telo, robia závery a vedú výskum na základe zaužívaných teórií, alebo na základe dnešnej vedy, bude to nepoužiteľné, hoci by to robili aj ďalších desaťtisíc rokov. Dôvodom je to, že tieto veci sú v prvom rade niečím nad bežnými ľuďmi. Ľudstvo preto musí zmeniť svoje zmýšľanie a nemalo by už ďalej chápať tieto veci týmto spôsobom.

Schopnosť jasnovidectva

Ďalšia schopnosť priamo súvisiaca s tretím okom sa nazýva jasnovidectvo. Dnes je vo svete verejne uznaných šesť druhov nadprirodzených schopností, vrátane tretieho oka, videnia na diaľku a jasnovidectva. Čo je jasnovidectvo? Je to keď človek pozná budúcnosť a minulosť inej osoby. Čo sa týka väčších vecí, človek je schopný predpovedať vzostup a pád spoločnosti, alebo čo sa týka ešte väčších vecí, môže vidieť zákon veľkých kozmických zmien. Toto je schopnosť jasnovidectva. Pohyb hmoty nasleduje určitý zákon, takže každý objekt, ktorý existuje v špeciálnej dimenzii, má svoj stav bytia v množstve ďalších dimenzií. Napríklad, keď sa telo človeka pohybuje, bunky v tele sa budú takisto pohybovať a na mikroskopickej úrovni sa všetky častice, ako napríklad všetky molekuly, protóny, elektróny a najmenšie častice budú takisto pohybovať. Ony ale majú svoju vlastnú nezávislú formu existencie a podoby tela v iných dimenziách takisto podstúpia zmenu.

Nehovorili sme o tom, že hmota nezaniká? V špecifickej dimenzii, čo človek spravil, napríklad nejaké pohyby rukami, je všetko materiálna existencia a čokoľvek spraví, zanechá obraz a odkaz. V inej dimenzii to nezanikne a ostane to tam navždy. Osoba s nadprirodzenými schopnosťami bude vedieť, čo sa dialo pozretím sa na existujúce obrazy z minulosti. Keď budete mať v budúcnosti nadprirodzenú schopnosť jasnovidectva, pozrite sa späť na podobu mojej prednášky dnes a uvidíte, že stále existuje. Už teraz tam existuje. V špeciálnej dimenzii, ktorá nemá pojem času, keď sa človek narodí, jeho celý život tam už súčasne existuje. Pre niektorých ľudí tam existuje dokonca viac ako jeden život.

Niektorí ľudia sa môžu čudovať: „Znamená to, že naše osobné snahy zmeniť samých seba sa stávajú zbytočnými?“ Nedokážu to prijať. V skutočnosti, osobné snahy môžu zmeniť v živote človeka menšie veci. Niektoré menšie veci môžu byť mierne pozmenené osobnými snahami, ale je to presne kvôli vašim snahám o zmenu, že môžete získať karmu. Inak by otázka vytvárania karmy neexistovala, ani by tu nebola otázka konania dobrých skutkov alebo nedobrých skutkov. Keď človek trvá na robení vecí svojím spôsobom, bude získavať na úkor druhých a robiť nesprávne skutky. Kvôli tomu vyžaduje kultivačná prax znova a znova, aby človek nasledoval prirodzený priebeh, keďže vašimi snahami budete ubližovať druhým. Ak váš život pôvodne niečo nemal a vy získate to, čo by malo patriť inej osobe v spoločnosti, budete mať voči tejto osobe dlh.

Čo sa týka hlavných udalostí, svetský človek ich nemôže zmeniť vôbec. Je vlastne jeden spôsob, ako to urobiť. Ak táto osoba robí iba zlé skutky a nič iba zlé skutky, môže zmeniť svoj život. Smeruje však k úplnému zničeniu. Z vysokej úrovne zisťujeme, že keď je osoba mŕtva, jej hlavná duša nezanikne. Prečo jej hlavná duša nezanikne? V skutočnosti sme videli, že keď je osoba mŕtva, jej mŕtvola v márnici je len telo z ľudských buniek v našej dimenzii. V tejto dimenzii sa rôzne bunkové tkanivá vnútorných orgánov a všetky bunky v celom ľudskom tele odlúpia, zatiaľ čo v iných dimenziách telá vyrobené z častíc menších ako molekuly, atómy, protóny atď., nie sú vôbec mŕtve. Existujú v iných dimenziách a stále žijú v mikroskopických dimenziách. To, k čomu smeruje ten, kto robí všetky druhy zlých skutkov, je úplné rozloženie všetkých jeho buniek, čo budhizmus nazýva úplným zánikom tela a duše.

Existuje iný spôsob, ako zmeniť život človeka a je to jediný spôsob: Je to ten, že táto osoba odteraz nastúpi cestu kultivačnej praxe. Prečo môže byť život človeka zmenený, keď nastúpi cestu kultivačnej praxe? Kto môže poľahky zmeniť takúto vec? Len čo táto osoba uvažuje o nastúpení cesty kultivačnej praxe a len čo sa táto myšlienka objaví, ligoce sa ako zlato, otriasajúc svetom desiatich smerov. Vo svojom pohľade na vesmír má budhovská škola teóriu desaťsmerného sveta. V očiach vyššej bytosti život človeka nie je určený na to, aby bol človekom. Táto bytosť si myslí, že život človeka je zrodený v priestore vesmíru a stelesňuje rovnakú kvalitu ako vesmír; život je dobrý a láskavý, vyrobený z hmoty Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Ale život tiež zakladá spoločenské vzťahy. Počas spoločenských pôsobení v spoločnosti sa niektoré životy skazili, a preto spadli na nižšiu úroveň. Keď nemôžu ostať na tejto úrovni a opäť sa zhoršia, spadnú na ešte nižšiu úroveň. Budú padať a padať, až kým napokon nedosiahnu túto úroveň svetských ľudí.

Na tejto úrovni by mali byť ľudia zničení a odstránení. Ale kvôli ich veľkému, dobroprajnému súcitu veľké osvietené bytosti špeciálne vytvorili takýto priestor našej ľudskej spoločnosti. V tejto dimenzii je človeku dané toto dodatočné ľudské fyzické telo a tento ďalší pár očí, ktoré môžu vidieť iba veci v tejto fyzickej dimenzii. To jest, človek sa stratí v ilúzii a nie je mu dovolené vidieť pravdu vesmíru, niečo, čo sa dá vidieť vo všetkých iných dimenziách. V tejto ilúzii a za takýchto podmienok je človeku daný takýto druh príležitosti. Pretože je človek klamaný, je to aj najviac bolestivé. S týmto telom je človek prinútený trpieť. Ak sa chce človek vrátiť z tejto dimenzie k svojmu pôvodu – škola Tao hovorí o návrate k svojmu pôvodnému, pravému ja – keď má srdce pre kultiváciu, znamená to, že vystúpila jeho Budhovská povaha. Toto srdce je považované za najcennejšie a ľudia mu budú pomáhať. Za takýchto ťažkých okolností táto osoba stále nie je stratená a chce sa vrátiť späť. Ľudia jej teda budú pomáhať a bezvýhradne jej podajú ruku – budú jej pomáhať s čímkoľvek. Prečo môžeme spraviť takúto vec pre praktizujúceho, ale nie pre bežnú osobu? Toto je príčina.

Čo sa týka svetskej osoby, ktorá si chce vyliečiť chorobu, my jej nemôžeme pomôcť vôbec s ničím. Svetská osoba je iba svetská osoba. Svetská osoba by sa mala prispôsobiť stavu bežnej ľudskej spoločnosti. Mnoho ľudí hovorí, že Budha ponúka spásu všetkým bytostiam a že budhovská škola učí spásu všetkých bytostí. Dovoľte mi povedať, že môžete prezrieť všetky budhistické texty a žiaden z nich nehovorí, že liečenie chorôb pre svetských ľudí je ponúknutie spásy všetkým bytostiam. Sú to títo falošní čchi-kungoví majstri posledných rokov, ktorí v tom narobili chaos. Opravdiví čchi-kungoví majstri, tí, čo dláždili cestu, vám nikdy nehovorili, aby ste liečili choroby druhých. Učili vás iba praktizovať, liečiť chorobu a udržovať kondíciu u samých seba. Ste svetský človek. Ako môžete vyliečiť choroby, potom čo to študujete dva dni? Nie je to podvádzanie druhých? Nepovzbudzuje to vašu pripútanosť? Je to usilovanie sa o slávu, osobný záujem a chválenie sa niečím nadprirodzeným medzi svetskými ľuďmi! To je absolútne zakázané. Preto čím viac sa niektorí ľudia o niečo usilujú, tým menej dostanú. Nie je vám dovolené robiť to, ani vám nie je dovolené takto svojvoľne narušiť stav bežnej ľudskej spoločnosti.

V tomto vesmíre je taký princíp, že keď sa chcete vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja, druhí vám pomôžu. Myslia si, že ľudský život by sa mal vrátiť tam, odkiaľ pochádza, namiesto zotrvávania medzi svetskými ľuďmi. Ak by bolo človeku dovolené nemať žiadnu chorobu a žiť pohodlne, nezaujímalo by ho ani stať sa nesmrteľným – i keď by bol o to požiadaný. Aké nádherné by to bolo, ak by človek nemusel trpieť žiadnou chorobou alebo ťažkosťou a mal by všetko, čo by chcel! To by bol skutočne svet nesmrteľných. Vy ste však spadli na túto úroveň, pretože ste sa skazili, takže nebudete mať pohodlie. Človek sa môže ľahko dopustiť zlých skutkov v ilúzii a budhizmus to nazýva karmická odplata. Preto keď niektorí ľudia majú nejaké trápenie alebo nešťastie, splácajú obvykle svoju karmu v súlade s odplatou za svoju karmu. Budhizmus tiež tvrdí, že Budhovia sú všade. Ak by Budha jedenkrát mávol rukou, všetky choroby ľudstva by mohli byť vyhladené; toto je absolútne dosiahnuteľné. S takým množstvom Budhov nablízku, prečo to nikto nespravil? Pretože sa človek dopustil zlých skutkov v minulosti, trpí týmito ťažkosťami. Ak by ste vyliečili jeho chorobu, je to rovnaké ako porušenie princípu vesmíru, pretože človek potom môže robiť nesprávne skutky a dlhovať niekomu niečo bez toho, aby mal za to platiť. To nie je dovolené. Každý teda zachováva stav bežnej ľudskej spoločnosti a nikto ho nechce narušiť. Kultivačná prax je jedinou cestou, ako sa mať dobre, nemať choroby a dosiahnuť skutočné oslobodenie. Iba tým, že ľudia budú praktizovať opravdivé učenia, môže nastať skutočná spása všetkých bytostí.

Prečo môže mnoho čchi-kungových majstrov liečiť choroby? Prečo rozprávajú o liečení choroby? Niektorí ľudia mohli uvažovať o týchto otázkach. Väčšina týchto čchi-kungových majstrov nerobí správnu vec. Počas svojej kultivačnej praxe skutoční čchi-kungoví majstri vidia, že všetky bytosti trpia, a tak pomáhajú ľuďom zo súcitu a ľútosti. To je dovolené. Nemôžu však vyliečiť choroby a môžu ich iba dočasne potlačiť alebo odložiť. Nemáte ich teraz, ale dostanete ich neskôr, keďže presunú vašu chorobu na niekedy neskôr. Preložia ich inde alebo na telá vašich príbuzných. Nie sú schopní naozaj u vás úplne odstrániť karmu. Nemajú dovolené to neuvážene spraviť pre svetského človeka, ale iba pre praktizujúcich. Toto je princíp.

V budhovskej škole „spasenie všetkých bytostí“ znamená vyviesť vás z najmučivejšieho stavu svetských ľudí na vysoké úrovne. Nebudete viac trpieť a budete slobodný – toto to znamená. Nehovoril Šákjamúni o nirváne, „druhom brehu“? To je skutočný zmysel spásy všetkých bytostí. Ak žijete pohodlne medzi svetskými ľuďmi, s množstvom peňazí, ak je vaša posteľ vystlatá peniazmi a nemáte žiadne utrpenie, nemali by ste záujem stať sa nebeskou bytosťou, ani keby vás o to žiadali. Ak ste praktizujúci, váš priebeh života môže byť zmenený. Iba kultivačnou praxou môže byť váš život zmenený.

Spôsob, akým pracuje schopnosť jasnovidectva, je taký, že v oblasti čela je niečo ako malá televízna obrazovka. Niektorí ľudia ju majú na čele; niektorí ľudia ju majú blízko čela. Niektorí ju majú vo vnútri čela. Niektorí ľudia môžu vidieť veci so zatvorenými očami. Ak je schopnosť silná, môže človek vidieť veci s otvorenými očami. Iní ich však vidieť nemôžu, keďže sú niečím v rozsahu jeho dimenzionálneho poľa. Inými slovami, keď sa táto nadprirodzená schopnosť objaví, musí tu byť jedna ďalšia, ktorá slúži ako nosič a odráža scény z iných dimenzií. Následkom toho to môže byť videné tretím okom. Človek môže vidieť veľmi presne budúcnosť a minulosť osoby. Nech veštenie funguje akokoľvek dobre, nemôže povedať menšie udalosti a ich podrobnosti. Táto osoba je však schopná vidieť veci veľmi jasne, vrátane roku a všetkých podrobností zmien, keďže to, čo vidí, je skutočný odraz ľudí a vecí z odlišných dimenzií.

Pokiaľ niekto kultivuje Falun Dafa, otvorím jeho tretie oko. Ale neodomknem niektoré ďalšie schopnosti, o ktorých sme hovorili. So stálym zvyšovaním vašej úrovne sa schopnosť jasnovidectva prirodzene objaví. Zažijete to neskôr vo vašej kultivačnej praxi a keď sa táto schopnosť vyvinie, budete vedieť, o čo ide. Preto sme vyučovali všetky tieto princípy a Zákony.

Prekročenie Piatich prvkov a odchod z Troch ríš

Čo je „prekročenie Piatich prvkov a odchod z Troch ríš“? Toto je veľmi jemná otázka. Predtým mnoho čchi-kungových majstrov o nej hovorilo a boli umlčaní otázkami od tých, ktorí neverili na čchi-kung: „Ktorí z vás, čo praktizujete čchi-kung, prekročili Päť prvkov a nie sú v Troch ríšach?“ Niektorí ľudia nie sú čchi-kungovými majstrami a sami seba označujú za čchi-kungových majstrov. Ak v tom nemajú jasno, mali by byť ticho. Oni sa však stále odvažujú o tom hovoriť, takže ich druhí ľudia umlčia svojimi poznámkami. Toto prinieslo veľkú ujmu spoločenstvu kultivujúcich, spôsobiac veľký zmätok. Niektorí ľudia využijú túto príležitosť na napadnutie čchi-kungu. Prekročenie Piatich prvkov a odchod z Troch ríš je pojem v spoločenstve kultivujúcich. Je zakorenený v náboženstve a pochádza z náboženstva. Preto nemôžeme prednášať o tejto otázke bez zreteľa k jej historickému pozadiu a okolnostiam v tej dobe.

Čo je prekročenie Piatich prvkov? Dávna čínska fyzika aj moderná fyzika považujú čínsku teóriu Piatich prvkov za správnu. Päť prvkov, kov, drevo, voda, oheň a zem vytvárajú všetko v našom vesmíre. Hovoríme teda o teórii Piatich prvkov. Ak sa o človeku povie, že prekročil Päť prvkov, v modernom jazyku to znamená, že sa dostal za tento náš materiálny svet. Znie to dosť neuveriteľne. Premýšľajte o tejto otázke, všetci: Čchi-kungový majster má kung. Zúčastnil som sa pokusu a mnoho iných čchi-kungových majstrov tiež podstúpilo tento pokus na odmeranie ich energie. Materiálne prvky kungu môžu byť zistené mnohými dnešnými prístrojmi. Inak povedané, ak existuje taký prístroj, častice vysielané čchi-kungovým majstrom a existencia jeho kungu môže byť zistená. Moderné prístroje môžu objaviť infračervené lúče, ultrafialové lúče, nadzvukové vlny, podzvukové vlny, elektrinu, magnetickú silu, gama lúče, atómy a neutróny. Čchi-kungový majster má všetky tieto substancie, a sú niektoré iné substancie vysielané čchi-kungovým majstrom, ktoré sú nezistiteľné, pretože neexistuje taký prístroj. Pokiaľ taký prístroj existuje, všetko je zistiteľné. Zistilo sa, že substancie vysielané čchi-kungovým majstrom sú mimoriadne bohaté.

Pod špeciálnym účinkom magnetického poľa môže čchi-kungový majster vysielať silnú a nádhernú žiaru. Čím väčšia je sila kungu, tým väčšie je vzniknuté energetické pole. Svetský človek má tiež žiaru, ale je dosť slabá. Vo výskume fyziky vysokých energií ľudia veria, že energia je vytvorená z častíc ako sú neutróny a atómy. Mnohí čchi-kungoví majstri boli skúšaní, všetci veľmi známi čchi-kungoví majstri boli skúšaní. Ja som bol skúšaný tiež a zistené vyžarovanie vzniknutých gama lúčov a tepelných neutrónov bolo osemdesiat až stosedemdesiatkrát väčšie ako u normálnej hmoty. V tomto bode dosiahla ručička skúšobného prístroja hranicu a keďže jeho ručička dosiahla najvyšší bod, nemohli presne povedať, aký som silný. Také silné neutróny – je to jednoducho neuveriteľné! Ako môže človek vysielať také mocné neutróny? Toto taktiež dokazuje, že my, čchi-kungoví majstri, máme kung, máme energiu. Toto bolo overené vedeckým a technologickým spoločenstvom.

K prekročeniu Piatich prvkov sa vyžaduje kultivačná prax mysle aj tela. Ak prax nekultivuje myseľ aj telo a vyvíja iba ten kung, ktorý určuje úrovne a nekultivuje telo, nezaoberá sa otázkou „prekročenia Piatich prvkov“. Kultivačná prax mysle a tela ukladá energiu do všetkých buniek tela. Priemerní praktizujúci alebo tí, ktorí si práve začali vyvíjať kung, vydávajú veľmi hrubé zrná energie s medzerami a malou hustotou. Preto to má malú silu. Keď sa úroveň človeka zvýši, je možné, že hustota jeho energie bude stokrát, tisíckrát, alebo stomiliónovkrát vyššia ako hustota bežných molekúl vody. Čím vyššia je úroveň človeka, tým hustejšia, jemnejšie zrnitá a mocnejšia je jeho energia. Keď sa to stane, energia je uložená v každej bunke tela a nie je iba v každej bunke tela v tejto fyzickej dimenzii, ale vypĺňa aj molekuly, atómy, protóny a elektróny všetkých tiel v iných dimenziách, až po mimoriadne mikroskopické bunky. Časom bude celé telo človeka vyplnené touto vysokoenergetickou látkou.

Táto vysokoenergetická látka má inteligenciu a je veľmi schopná. Keď jej je viac a keď sa jej hustota zvýši a vyplní všetky bunky v ľudskom tele, potlačí ľudské fyzické bunky, najneschopnejšie bunky. Len čo sú bunky potlačené, nebude tam už metabolizmus. Napokon budú bunky ľudského tela úplne nahradené. Samozrejme, ľahko sa mi to povie, ale príchod do tohto bodu v kultivácii bude postupným a pomalým procesom. Keď vaša kultivácia dosiahne tento bod, vysokoenergetická látka nahradí všetky bunky vo vašom tele. Premýšľajte o tom: Je vaše telo stále ešte vytvorené z Piatich prvkov? Je to stále ešte hmota z tejto našej dimenzie? Je už vyrobené z vysokoenergetickej látky nazbieranej z iných dimenzií. Zložky cnosti sú tiež hmotou, ktorá existuje v inej dimenzii. Nie je obmedzovaná týmto časovým poľom v našej dimenzii.

Moderná veda tvrdí, že čas má polia. Ak niečo nie je v dosahu časového poľa, nie je to obmedzované týmto časom. V iných dimenziách sú pojmy časopriestoru odlišné od našich tu, takže ako by mohol obmedzovať hmotu z iných dimenzií? Nemá na ňu žiaden účinok. Premýšľajte o tom, všetci: Neprekročili ste potom Päť prvkov? Bude vaše telo stále ešte telom bežného človeka? Nebude vôbec takým telom, ale bežní ľudia ich nemôžu rozoznať. Hoci sa vaše telo natoľko zmenilo, nie je to koniec kultivačnej praxe. Človek musí pokračovať v uskutočňovaní prielomov k vyšším úrovniam v kultivácii. Stále teda musíte praktizovať kultiváciu medzi svetskými ľuďmi; nepôjde to, ak vás ľudia nemôžu vidieť.

Čo sa stane neskôr? Hoci sú v priebehu kultivácie všetky vaše bunky na molekulovej úrovni nahradené vysokoenergetickou látkou, atómy musia mať určitú konfiguráciu a ani konfigurácia molekúl a atómových jadier sa nezmení. Konfigurácia molekúl u buniek je taká, že sú mäkké, keď sa ich dotknete. Konfigurácia molekúl kostí má vysokú hustotu a kosti sú tvrdé. Hustota molekúl krvi je veľmi nízka, takže je to tekutina. Svetská osoba nemôže rozlíšiť zmeny vo vás podľa výzoru, keďže vaše bunkové molekuly si stále ešte zachovávajú svoju pôvodnú štruktúru a konfiguráciu; ich štruktúra sa nemení. Ale energia vnútri sa zmenila. Od tohto bodu teda nebudete prirodzene starnúť a vaše bunky neodumrú. Preto zostanete mladý. V priebehu kultivačnej praxe bude človek vyzerať mladý a napokon takýmto zostane.

Samozrejme, kosti človeka sa stále môžu zlomiť, keď do jeho tela narazí auto. Stále bude krvácať, ak sa poreže nožom, pretože jeho molekulové konfigurácie sa nezmenili. Ide len o to, že bunky prirodzene neodumrú, prirodzene nezostarnú a nebude tam žiaden metabolizmus. Toto nazývame „prekročenie Piatich prvkov“. Čo je na tom poverčivého? Dá sa to vysvetliť na základe vedeckých princípov. Niektorí ľudia o tom ľahkovážne rozprávajú, bez toho, aby to boli schopní vysvetliť, a potom iní ľudia povedia, že slepo veríme. Je to slovné spojenie, ktoré pochádza z náboženstiev a nie je to pojem vytvorený naším dnešným čchi-kungom.

Čo je „odchod z Troch ríš“? Minule som spomenul, že kľúč k zvýšeniu kungu leží v našej kultivácii charakteru a v prispôsobovaní sa povahe vesmíru. Povaha vesmíru vás potom nebude obmedzovať. Keď si zlepšíte charakter, častice cnosti sa vyvinú na kung, ktorý nepretržite rastie dohora na vysokú úroveň, a tak vytvára stĺp kungu. Akákoľvek je výška tohto stĺpa kungu, to je výška vášho kungu. Je takéto príslovie: „Veľký Zákon je bezhraničný.“ Jeho kultivovanie závisí výlučne na vašom srdci. Ako vysoko sa môžete vykultivovať, závisí od vašej vytrvalosti a vašej schopnosti znášať ťažkosti. Ak spotrebujete svoju vlastnú bielu látku, vaša čierna látka môže byť znášaním ťažkostí premenená na bielu látku. Ak to stále nie je dosť, môžete na seba vziať hriechy vašich priateľov alebo príbuzných, ktorí nepraktizujú kultiváciu a tým si zvýšiť kung. Toto sa týka ľudí, ktorí dosiahli mimoriadne vysokú úroveň v kultivačnej praxi; bežný praktizujúci by nemal pomýšľať na branie hriechov od príbuzných. S takým veľkým množstvom karmy by priemerný človek nemohol v kultivácii uspieť. Vysvetľujem tu princípy na odlišných úrovniach.

Tri ríše, ktoré spomínajú náboženstvá, sa vzťahujú na deväť úrovní nebies alebo tridsaťtri úrovní nebies, inými slovami, Nebesia, Zem a Podsvetie vytvárajú všetky bytosti v Troch ríšach. Tvrdia, že všetky bytosti v tridsiatich troch úrovniach nebies prechádzajú cez prevteľovanie. Prevteľovanie znamená, že človek je ľudskou bytosťou v tomto živote a môže sa stať zvieraťom v nasledujúcom živote. V budhizme sa hovorí: „Človek by mal dobre využiť obmedzený čas v tomto živote. Keď nepraktizujete kultiváciu teraz, kedy budete?“ Je to preto, že zvieratá majú zakázané praktizovať kultiváciu a nie je im ani dovolené počúvať Zákon. Hoci aj praktizujú kultiváciu, nezískajú v kultivácii Pravé ovocie. Ak sa úroveň ich kungu stane vysokou, nebesia ich zabijú. Nemusíte dostať ľudské telo niekoľko sto rokov; trvalo to viac ako tisíc rokov, aby ste ho dostali. Keď dostanete ľudské telo, neviete si ho ani ceniť. Ak sa prevtelíte do kusa skaly, nebudete schopný vyjsť ani za desaťtisíc rokov. Ak sa tento kus skaly nerozbije alebo nezvetrá, nebudete nikdy schopný vystúpiť. Dostať ľudské telo je také ťažké! Ak môže osoba skutočne získať Veľký Zákon, táto osoba je jednoducho najšťastlivejšia. Ľudské telo je ťažké dostať – to je to, čo to znamená.

V kultivačnej praxi sa zaoberáme otázkou úrovní. Vaša úroveň závisí výlučne na vašej vlastnej kultivácii. Ak chcete prekročiť Tri ríše a ak je váš stĺp kungu vypestovaný do veľmi vysokej úrovne, nedosiahli ste prielom cez Tri ríše? Keď niekoho hlavná duša opustí telo počas meditácie v sede, môže sa okamžite dostať na veľmi vysokú úroveň. Jeden praktizujúci napísal do svojho príspevku o skúsenostiach: „Učiteľ, dostal som sa do mnohých úrovní nebies a videl som také a také scény.“ Povedal som mu, aby išiel ďalej vyššie. Povedal: „Nemôžem. Neodvážim sa ísť hore a nemôžem už ísť hore.“ Prečo? Je to preto, že jeho stĺp kungu bol iba taký vysoký a on sa tam dostal sedením na svojom stĺpe kungu. Toto je Úroveň ovocia, ktorú spomína budhizmus a on sa vykultivoval na túto Úroveň ovocia. Pre praktizujúceho to však stále ešte nie je vrchol jeho Úrovne ovocia. Neustále vytrvalo stúpa nahor a neustále sa zlepšuje. Ak váš stĺp kungu prelomí hranicu Troch ríš, neodídete z Troch ríš? Skúmali sme a zistili, že Tri ríše spomínané v náboženstvách sú len v rozsahu našich deviatich hlavných planét. Niektorí ľudia hovoria o desiatich hlavných planétach. Povedal by som, že to nie je vôbec pravda. Videl som, že niektorí z čchi-kungových majstrov v minulosti mali veľmi vysoký stĺp kungu, ktorý siahal za Mliečnu dráhu; prešli ďaleko za Tri ríše. Takže tento „odchod z Troch ríš“, o ktorom som hovoril, je v skutočnosti otázkou úrovní.

Otázka úsilia

Mnoho ľudí prichádza na naše kultivačné miesto s pripútanosťou k úsiliu. Niektorí ľudia chcú získať nadprirodzené schopnosti; niektorí chcú počúvať nejaké teórie; niektorí chcú mať vyliečené choroby; niektorí tiež majú v úmysle zaobstarať si Falun – sú všemožné zmýšľania. Iní dokonca povedia: „Niekto z mojej rodiny sa ešte nezúčastnil prednášky. Zaplatím nejaký poplatok za výučbu a dajte mu, prosím, Falun.“ Trvalo nám množstvo generácií, mimoriadne dlhé časové obdobie a strašidelný počet rokov, kým sme vyvinuli tento Falun. Ako by ste si mohli kúpiť Falun za pár korún? Prečo ho môžeme dať každému z vás bezpodmienečne? Je to preto, že chcete byť praktizujúcimi. Toto srdce sa nedá kúpiť za žiadne množstvo peňazí. Iba keď vystúpi vaša Budhovská povaha, môžeme to urobiť týmto spôsobom.

Stále sa o niečo usilujete. Prichádzate sem iba kvôli tomu? Moje telo Zákona v inej dimenzii pozná všetko vo vašej mysli. Pretože pojmy týchto dvoch časopriestorov sa líšia, v inej dimenzii je vznik vašich myšlienok sledovaný ako mimoriadne pomalý proces. Bude vedieť všetko ešte skôr, ako si na to pomyslíte. Preto by ste mali opustiť všetky vaše nesprávne myšlienky. Budhovská škola verí na predurčený vzťah. Každý sem prichádza kvôli predurčenému vzťahu. Ak ho získate, možno ste ho mali získať. Preto by ste si ho mali ceniť a nebyť pripútaný k žiadnemu úsiliu.

V náboženskej kultivačnej praxi minulosti budhovská škola vyžadovala prázdnotu – na nič nemyslieť a vstúpiť do dverí prázdnoty. Škola Tao vyučovala ničotu: Nič nemať, nič nechcieť, nič nehľadať. Praktizujúci hovorievali o „zameraní mysle na praktizovanie kungu, ale nepoužívaní mysle na získavanie kungu“. Pri kultivácii a cvičení by mal byť človek v stave ne‑činnosti. Pokiaľ sa sústreďujete na kultivovanie svojho charakteru, budete robiť prielomy vo svojej úrovni a určite dostanete veci, ktoré by ste mali mať. Ak sa niečoho nemôžete vzdať, nie je to pripútanosť? Odrazu sme vás tu učili Zákon takejto vysokej úrovne a požiadavky na váš charakter sú tiež vysoké. Preto by sa človek nemal prísť učiť Zákon s pripútanosťou k úsiliu.

Keďže sme zodpovední každému, vedieme vás na správnu cestu a musíme vám dôkladne vysvetliť tento Zákon. Keď sa niekto usiluje o tretie oko, samo sa zablokuje a uzatvorí vás. Navyše, hovorím každému, že všetky schopnosti, ktoré si človek vypestuje v kultivácii v Zákone trojitého sveta, sú vrodené schopnosti tohto fyzického tela – ľudia ich dnes nazývajú nadprirodzené schopnosti. Môžu pracovať iba v tejto našej dimenzii a ovplyvňovať svetských ľudí. Načo idete za týmito bezvýznamnými schopnosťami a zručnosťami? Usilujete sa o toto alebo tamto, ale po prejdení za Zákon trojitého sveta nepracujú v iných dimenziách. V čase kultivácie nad Zákonom trojitého sveta musia byť všetky tieto nadprirodzené schopnosti odhodené a stlačené do veľmi hlbokej dimenzie na uchovanie. V budúcnosti vám budú slúžiť ako záznam o vašej kultivačnej praxi a môžu mať iba toto drobné použitie.

Keď sa človek dostane nad Zákon trojitého sveta, musí začať kultiváciu opäť odznova. Jeho telo je telom, ktoré prekročilo Päť prvkov, ako som práve spomínal. Je to telo Budhu. Nemal by byť tento druh tela nazývaný telom Budhu? Toto telo Budhu musí opäť odznova praktizovať kultiváciu a tiež si opäť vyvinúť nadprirodzené schopnosti. Ale nenazývajú sa „nadprirodzené schopnosti“, nazývajú sa „božské sily Budhovho Zákona“. Sú bezhranične mocné, môžu pôsobiť na rôzne dimenzie a sú niečím skutočne účinným. Aký úžitok má vaše usilovanie sa o nadprirodzené schopnosti? Čo sa týka vás všetkých, ktorí idete za nadprirodzenými schopnosťami, neplánujete ich použiť a predvádzať medzi svetskými ľuďmi? Načo by ste ich inak chceli? Sú neviditeľné a nehmatateľné. Ak poviete, že ich chcete na ozdobu alebo podobne, nemali by ste si radšej nájsť niečo, čo vyzerá pekne? Je zaručené, že podvedome máte úmysel použiť ich. Nemožno sa o ne usilovať ako o bežné ľudské zručnosti. Sú niečím úplne nadprirodzeným a je vám zakázané predvádzať ich medzi svetskými ľuďmi. Samotné predvádzanie sa je veľmi silná pripútanosť a veľmi nedobrá pripútanosť, ktorej sa musí praktizujúci vzdať. Ak nimi chcete získať peniaze a zbohatnúť, alebo ak si želáte dosiahnuť nimi vaše osobné ciele medzi svetskými ľuďmi, je to zakázané. To je pokúšanie sa použiť veci vysokej úrovne na narúšanie a poškodzovanie bežnej ľudskej spoločnosti. Taká myšlienka je ešte horšia. Preto ich nemožno neuvážene použiť.

Normálne sa schopnosti pravdepodobnejšie vyvinú u dvoch skupín: u detí a u starších ľudí. Najmä staršie ženy si zvyčajne udržiavajú dobrý charakter bez množstva pripútaností medzi svetskými ľuďmi. Len čo sa ich nadprirodzené schopnosti vyvinú, dokážu sa ľahko ovládať bez túžby predvádzať ich. Prečo je pre mladých ľudí ťažké vypestovať si nadprirodzené schopnosti? Najmä mladí muži sa chcú dostať dopredu v bežnej ľudskej spoločnosti a chcú ešte dosiahnuť nejaké ciele. Len čo majú nadprirodzené schopnosti, použijú ich na dosiahnutie svojich cieľov. Použiť ich ako prostriedok na zrealizovanie svojich cieľov je absolútne zakázané, takže si nevypestujú nadprirodzené schopnosti.

Kultivačná prax nie je detskou hrou, ani to nie je technika svetských ľudí – je to veľmi vážna vec. Či chcete praktizovať kultiváciu a či môžete praktizovať kultiváciu, úplne závisí od toho, ako si zlepšíte svoj charakter. Bolo by hrozné, keby niekto skutočne mohol získať nadprirodzené schopnosti usilovaním sa o ne. Zistili by ste, že mu vôbec nezáleží na kultivácii a ani nerozmýšľa o tejto otázke. Pretože jeho charakter je na úrovni svetských ľudí a jeho nadprirodzené schopnosti pochádzajú z usilovania sa, mohol by sa dopustiť všemožných nesprávnych skutkov. V banke je množstvo peňazí a on by nejaké z nich ukoristil. Na ulici je mnoho lotérií a on by si mohol vytiahnuť lós s prvou cenou. Prečo sa nestali takéto veci? Niektorí čchi-kungoví majstri hovoria: „Ak niekto nedbá o cnosť, môže sa ľahko dopustiť zlých skutkov, potom čo si vyvinie nadprirodzené schopnosti.“ Hovorím, že je to nesprávne vyhlásenie – vôbec to tak nie je. Ak si nevážite cnosť a nezušľachťujete si svoj charakter, jednoducho si nevyviniete žiadne nadprirodzené schopnosti. S dobrým charakterom si niektorí ľudia vyvinú nadprirodzené schopnosti na svojich úrovniach. Neskôr sa nedokážu dobre ovládať a spravia veci, ktoré by nemali. Tieto prípady takisto existujú. Avšak potom, čo človek spraví niečo nedobré, jeho nadprirodzené schopnosti sa zoslabia alebo stratia. Keď sú preč, sú stratené navždy. A najhoršie na tom je to, že mu spôsobia rozvinutie pripútaností.

Jeden čchi-kungový majster tvrdí, že ak študujete jeho metódy tri alebo päť dní, budete schopný liečiť choroby. Je to ako inzerát a on by mal byť nazývaný čchi-kungovým obchodníkom. Premýšľajte o tom, všetci: Ste svetským človekom, ako môžete vyliečiť chorobu druhej osoby iba vyslaním časti vašej čchi? Telo svetskej osoby má takisto čchi, rovnako ako vy. Práve ste začali praktizovanie a len preto, že váš akupunktúrny bod lao-kung na dlani je otvorený, môžete pohlcovať a vypúšťať čchi. Keď liečite choroby iných ľudí, tí majú tiež vo svojich telách čchi. Možno ich čchi bude liečiť vaše choroby! Ako môže jedna čchi ovládnuť inú čchi? Čchi nemôže liečiť chorobu vôbec. Navyše, keď liečite pacienta, vy a váš pacient vytvoríte pole, cez ktoré pacientova choroboplodná čchi prejde všetka do vášho tela. Máte jej toľko ako váš pacient, hoci je zakorenená v pacientovom tele. Príliš veľa choroboplodnej čchi môže spôsobiť, že takisto ochoriete. Keď si myslíte, že môžete vyliečiť choroby, začnete prijímať pacientov. Neodmietnete žiadosti a vypestujete si pripútanosť. Aké je to nádherné byť schopný liečiť choroby druhých! Ako môžu byť vyliečené? Neuvažovali ste o tom? Falošní čchi-kungoví majstri majú všetci na svojich telách duchov posadnutia. Kvôli tomu, aby ste im uverili, dajú vám nejaké zo svojich odkazov, ktoré sa spotrebujú potom, čo ste vyliečili troch, piatich, ôsmich, alebo desiatich pacientov. Spotrebováva to energiu a potom už tento kúsok energie nebude viac existovať. Vy sami nemáte kung – odkiaľ by ste ho teda mohli dostať? Ako čchi-kungoví majstri sme praktizovali kultiváciu niekoľko desiatok rokov. V minulosti bolo veľmi ťažké praktizovať kultiváciu. Praktizovanie kultivácie je veľmi ťažké, ak človek kultivuje bočnú prax alebo malú cestu, namiesto nasledovania pravej metódy.

Hoci vidíte, že niektorí veľkí čchi-kungoví majstri sú veľmi známi, praktizovali kultiváciu po desaťročia, aby si vyvinuli takýto kúsok kungu. Vy ste nikdy nepraktizovali kultiváciu. Ako môžete dostať kung po zúčastnení sa nejakého kurzu? Ako je také niečo možné? Následne si vypestujete pripútanosť. Len čo sa pripútanosť vyvinie, budete sa strachovať, ak nemôžete vyliečiť chorobu. Aby si človek zachránil povesť, čo je v jeho mysli počas liečenia choroby? „Prosím, dovoľ mi mať túto chorobu, aby pacient mohol byť vyliečený.“ To nie je zo súcitu, keďže jeho pripútanosti k sláve a osobnému záujmu neboli vôbec opustené. Tento človek si nie je schopný vyvinúť ani kúsok tohto súcitu. Obáva sa straty svojej povesti. Radšej by sám mal túto chorobu, len aby si udržal svoju povesť. Aká silná pripútanosť k sláve! Keď je toto želanie vyslané, dobre, táto choroba bude ihneď prenesená na jeho telo – skutočne sa to stane. Odíde domov s chorobou a pacient je vyliečený. Potom čo sa postaral o pacienta, bude doma trpieť. Myslí si, že vyliečil chorobu. Keď ho druhí nazvú čchi-kungovým majstrom, bude mať veľkú radosť a bude veľmi spokojný. Nie je to pripútanosť? Keď nemôže vyliečiť chorobu, zvesí hlavu a je sklesnutý. Nie je to spôsobené jeho pripútanosťou k sláve a osobnému zisku? Navyše, všetka choroboplodná čchi z jeho pacienta prejde na jeho telo. Hoci ho tí falošní čchi-kungoví majstri učili, ako ju odstrániť zo svojho tela, hovorím vám, že ju vôbec nemôže odstrániť, ani kúsok, pretože on sám nemá schopnosť rozlíšiť nedobrú čchi od dobrej čchi. Časom bude jeho telo vo vnútri celé tmavé a to je karma.

Keď chcete naozaj praktizovať kultiváciu, bude to dosť ťažké. Ako to zvládnete? Koľko musíte trpieť, aby ste premenili karmu na bielu látku? Je to veľmi ťažké. Čím sú vrodené vlastnosti človeka lepšie, tým pravdepodobnejšie sa stretne s týmto problémom. Niektorí ľudia stále túžia po schopnosti liečiť ľudí, liečiť ľudí, liečiť ľudí. Ak sa o niečo usilujete, zviera to uvidí a zmocní sa vás. To je posadnutie. Nechcete azda liečiť ľudí? Pomôže vám to uskutočniť. Ale nepomôže vám liečiť ľudí bez príčiny. Žiadna strata, žiaden zisk. Je to veľmi nebezpečné a dopadnete tak, že ho privoláte. Ako môžete pokračovať vo svojej kultivačnej praxi? Všetkému bude koniec.

Niektorí ľudia s dobrými vrodenými vlastnosťami vymieňajú svoje vrodené vlastnosti s druhými za karmu. Tamtá osoba je nemocná a má množstvo karmy. Ak vyliečite pacienta, ktorý má vážnu chorobu, po liečení sa budete doma cítiť veľmi nepohodlne. V minulosti sa mnoho ľudí cítilo takto, keď sa postarali o pacienta. Pacient sa uzdravil, ale vy ste doma veľmi chorý. Postupom času sa na vás presunie viac karmy; dávate druhým cnosť za karmu. Žiadna strata, žiaden zisk. Hoci chcete chorobu, karma musí byť splatená cnosťou. Tento vesmír má princíp, že nikto vás nezastaví, pokiaľ toto je to, čo chcete, ani nikto nepovie, že ste dobrý. Vesmír má stanovené pravidlo, menovite, ktokoľvek má veľa karmy, je nedobrý človek. Odovzdávate vaše vrodené vlastnosti druhej osobe za karmu. S veľkou karmou, ako budete praktizovať kultiváciu? Vaše vrodené vlastnosti budú touto osobou úplne zničené. Nie je to hrozné? Choroba tej osoby odišla; cíti sa teraz pohodlne, ale vy doma trpíte. Ak vyliečite dvoch pacientov s rakovinou, budete musieť umrieť namiesto nich. Nie je to nebezpečné? Je to jednoducho tak a mnoho ľudí nepozná pravdu.

Nedajte sa oklamať tým, akí uznávaní sú niektorí falošní čchi-kungoví majstri. Veľmi známa osoba nemusí nevyhnutne dobre poznať veci. Čo vedia svetskí ľudia? Oni len nasledujú dav. Hoci teraz robia tieto veci, neubližujú iba druhým, ale aj sebe. O jeden alebo dva roky uvidíte, čo sa im stane. Kultivačná prax nemôže byť poškodzovaná týmto spôsobom. Kultivačná prax môže liečiť chorobu, ale nemá sa použiť za účelom vyliečenia choroby. Je to niečo nadprirodzené, a nie nejaká technika svetských ľudí. Jej vami neuvážené ruinovanie je absolútne zakázané. V dnešných dňoch niektorí falošní čchi-kungoví majstri zamotali situáciu a používajú čchi-kung ako prostriedok na zaistenie si slávy alebo majetku. Sú to kulty, ktoré rozširujú svoje diabolské pôsobenie a mnohokrát počtom prevyšujú opravdivých čchi-kungových majstrov. Všetci svetskí ľudia tak hovoria a robia veci týmto spôsobom a vy im jednoducho veríte? Možno si myslíte, že čchi-kung je práve takýto, ale nie je. Čo hovorím ja, je opravdivý princíp.

Keď sa medzi svetskými ľuďmi rozvinú rôzne spoločenské vzťahy, človek sa bude dopúšťať nesprávnych skutkov kvôli osobnému zisku a dlhovať ostatným. Človek musí podstúpiť utrpenie, aby splatil dlhy. Predpokladajme, že svojvoľne liečite chorobu. Ako vám môže byť dovolené skutočne vyliečiť chorobu? Budhovia sú všade. Keď ich je toľko, prečo nespravia takúto vec? Aké by to bolo nádherné, ak by umožnili celému ľudstvu žiť v úplnom pohodlí! Prečo to neurobia? Človek musí splatiť svoju vlastnú karmu a nikto sa neodváži porušiť tento princíp. Počas priebehu kultivačnej praxe môže praktizujúci príležitostne pomôcť zo súcitu druhej osobe; avšak toto iba oddiali chorobu. Ak netrpíte teraz, budete trpieť neskôr. Takisto ju môže premeniť, takže stratíte peniaze, alebo budete mať namiesto ochorenia trápenie. Môže to byť nejako takto. Skutočné odstránenie všetkej karmy naraz môže byť vykonané iba u praktizujúcich, a nie u svetských ľudí. Nevyučujem tu iba princípy mojej školy. Prednášam princípy celého vesmíru a hovorím o skutočných faktoch v spoločenstve kultivujúcich.

Neučíme vás tu liečiť chorobu. Vedieme vás na veľkú cestu, opravdivú cestu a vedieme vás nahor. V mojich prednáškach budem teda vždy hovoriť, že žiaci Falun Dafa nemajú dovolené liečiť chorobu. Ak liečite chorobu, nie ste žiakom Falun Dafa. Pretože vás vedieme na spravodlivú cestu, počas kultivačnej praxe v Zákone trojitého sveta budeme vaše telo neustále očisťovať, očisťovať a očisťovať, až kým nebude úplne premenené na vysokoenergetickú látku. Ako môžete praktizovať kultiváciu, ak stále zhromažďujete vo svojom tele tie temné veci? Je to karma! Nebudete vôbec schopní praktizovať kultiváciu. Ak toho máte príliš veľa, nebudete to schopní vydržať. Ak trpíte príliš veľa, budete neschopní praktizovať kultiváciu. Toto je dôvod. Zverejnil som tento Veľký Zákon a vy stále ešte neviete, čo som učil. Keďže tento Veľký Zákon môže byť zverejnený, sú spôsoby, ako ho chrániť. Ak liečite choroby druhých, moje telo Zákona vezme späť všetko, čo bolo dané vášmu telu na kultiváciu. Nemôžeme vám dovoliť len tak ničiť niečo také cenné kvôli sláve a osobným záujmom. Ak nenasledujete požiadavky Zákona, nie ste žiakom Falun Dafa. Pretože chcete byť svetskou osobou, vaše telo bude vrátené späť na úroveň svetských ľudí a zlé veci vám budú vrátené.

Po včerajšej prednáške mnohí z vás cítili, že vaše celé telo je ľahké. Iba niekoľko vážne chorých ľudí s tým ešte len začalo a od včera sa cítia nepohodlne. Potom čo som včera odstránil z vášho tela nedobré veci, väčšina z vás cítila, že vaše celé telo je ľahké a veľmi pohodlné. Náš vesmír má však tento princíp: „Žiadna strata, žiaden zisk“. Nemôžeme pre vás odstrániť všetko. Je absolútne zakázané, aby ste nevydržali nejaké utrpenie. To jest, odstránili sme základné príčiny vašich chorôb a vášho chatrného zdravia. Stále však máte pole choroby. Osoba, ktorej tretie oko sa otvorí na veľmi nízkej úrovni, môže vidieť vo vašom tele zhluky čiernej čchi, kalnej choroboplodnej čchi. Je to zhustený zhluk čiernej čchi vysokej hustoty a keď sa rozptýli, rozšíri sa po celom vašom tele.

Od dnešného dňa budú niektorí ľudia cítiť po celom svojom tele chlad, akoby trpeli silným prechladnutím a môžu ich bolieť aj kosti. Väčšina z vás sa bude niekde cítiť nepohodlne. Môžu vás bolieť nohy a môže sa vám krútiť hlava. Chorá časť vášho tela, o ktorej ste si mysleli, že už bola vyliečená čchi-kungovými cvičeniami alebo čchi-kungovým majstrom, bude mať opäť chorobu. Je to preto, že čchi-kungový majster vám chorobu nevyliečil – on ju len oddialil. Bola stále tam a hoci sa vtedy neprejavila, prejavila by sa neskôr. Musíme ju vykopať a odstrániť, zlikvidovať ju úplne od koreňa. Môžete teda cítiť, že vaše choroby sa vrátili. Toto je odstránenie vašej karmy od základu. Budete teda mať reakcie. Niektorí ľudia môžu mať lokálne fyzické reakcie. Niektorí ľudia sa môžu cítiť nepohodlne na jednom alebo na druhom mieste, keďže sa budú prejavovať rôzne druhy nepohodlia. Všetko toto je normálne. Hovorím každému, že nech vám je akokoľvek nepohodlne, snažte sa pokračovať v navštevovaní tohto seminára. Len čo vojdete do triedy, všetky vaše príznaky zmiznú a nebude žiadne nebezpečenstvo. Je jedna vec, ktorú hovorím každému: Nech akokoľvek trpíte vašou „chorobou“, dúfam, že budete pokračovať v dochádzke, pretože je ťažké získať Zákon. Keď sa cítite veľmi nepohodlne, značí to, že sa veci po dosiahnutí krajného bodu obrátia. Vaše celé telo bude očistené a musí byť úplne očistené. Príčina vašej choroby bola odstránená a to, čo ostáva, je iba tento kúsok čiernej čchi, ktorý vyjde sám od seba, čím vás nechá trochu trpieť a mať nejakú bolesť. Je zakázané, aby ste ani trochu netrpeli.

V bežnej ľudskej spoločnosti súťažíte s druhými kvôli sláve a osobnému zisku. Nemôžete dobre spať alebo jesť a vaše telo je vo veľmi zlom stave. Keď je vaše telo videné z inej dimenzie, kosti sú celé čierne. Keď je takéto telo celé naraz očisťované, je nemožné nemať žiadnu reakciu. Budete mať teda reakcie. Niektorí ľudia budú vracať a mať hnačku. Mnoho praktizujúcich z rôznych miest napísalo vo svojich príspevkoch o skúsenostiach: „Učiteľ, po zúčastnení sa vášho seminára som hľadal toalety celou cestou domov.“ Je to preto, že všetky vaše vnútorné orgány musia byť očistené. Zopár ľudí môže zaspať a prebudiť sa hneď, ako skončím svoju prednášku. Prečo je to tak? Je to preto, že ich hlava má choroby, ktoré musíme dať do poriadku. Človek to nebude schopný vydržať, ak sa jeho hlava upravuje, preto musí byť uvedený do stavu znecitlivenia. Oni si to ale neuvedomia. Niektorí ľudia však nemajú problém s počúvaním. Hoci môžu tvrdo spať, počujú všetko bez vynechania jediného slova. Potom sa stanú energickými a nebudú sa cítiť ospalí, aj keď budú dva dni bez spánku. Ľudia sa nachádzajú v rôznych stavoch a všetky z nich potrebujú úpravu. Vaše celé telo bude očistené.

Ak ste opravdivým žiakom Falun Dafa a keď sa dokážete vzdať svojich pripútaností, každý z vás bude mať odteraz reakcie. Tí, ktorí sa ich nemôžu vzdať, môžu tvrdiť, že ich opustili, ale v skutočnosti sa ich nevzdali a je preto ťažké očistiť ich telá. Takisto sú ľudia, ktorí neskôr pochopia obsah mojich prednášok. Začínajú sa ich vzdávať a ich telá sa očisťujú. Zatiaľ čo telá iných sú úplne ľahké, títo ľudia si práve začali liečiť svoje choroby a cítia sa nepohodlne. V každom seminári sú ľudia, čo zaostávajú, ľudia, ktorých schopnosť porozumenia nie je až taká dobrá. Preto je normálne všetko, nech sa stretnete s čímkoľvek. Nejaké veci sa objavili vždy, keď som uskutočnil vyučovanie na iných miestach. Niektorí ľudia boli v obrovskom nepohodlí a nepohli sa zo svojich sedadiel, čakajúc na mňa, aby som zostúpil z pódia a liečil ich. Ja som to nespravil. Ak nedokážete prekonať ani túto prekážku, ako ešte môžete praktizovať kultiváciu v budúcnosti, keď narazíte na množstvo veľkých trápení? Nemôžete prekonať takéto bezvýznamné trápenia? Každý ich dokáže prekonať. Preto by za mnou nemal nikto chodiť kvôli liečeniu choroby, ani nebudem liečiť choroby. Len čo spomeniete slovo „choroba“, nie som ochotný počúvať.

Je veľmi ťažké spasiť ľudské bytosti. V každej triede je vždy okolo päť alebo desať percent ľudí, ktorí nedokážu držať krok s ostatnými. Je nemožné, aby každý dosiahol Tao. Dokonca aj keď môžete pokračovať vo svojej kultivačnej praxi, ostáva sledovať, či dokážete uspieť a či ste odhodlaný praktizovať kultiváciu. Nie je možné, aby sa každý stal Budhom. Opravdiví žiaci Dafa prejdú rovnakými skúsenosťami čítaním tejto knihy a rovnako budú schopní získať, čo si zaslúžia.


Tretia lekcia

Všetkých praktizujúcich považujem za svojich učeníkov

Vie každý, čo robím? Ja považujem všetkých praktizujúcich za svojich učeníkov, vrátane tých, ktorí sú schopní opravdivo praktizovať kultiváciu pomocou samoštúdia. Pri vyučovaní kungu na vysokej úrovni to nebude fungovať, ak s vami nezaobchádzam týmto spôsobom. Inak je to rovnaké ako byť nezodpovedný a spôsobovať ťažkosti. Dali sme vám toľko vecí a zasvätili sme vás do toľkých princípov, ktoré by nemali poznať svetskí ľudia. Okrem poskytnutia množstva iných vecí som vás naučil tento Veľký Zákon. Vaše telo bolo očistené a zahŕňa to aj nejaké ďalšie veci. Takže by to rozhodne nefungovalo, ak by som vás neviedol ako učeníkov. Neuvážene odhaliť také množstvo nebeských tajomstiev svetským ľuďom nie je dovolené. Ale treba podotknúť jednu vec. Teraz sa časy zmenili. Nepraktizujeme rituál uctievania alebo klaňania sa. Tento druh formality má malý úžitok a pôsobí to ako náboženstvo. My to nepraktizujeme. Aký je význam vášho klaňania sa a uctievania Učiteľa, ak hneď, ako vykročíte z týchto dverí, stále budete pokračovať v správaní sa ako zvyčajne a v robení čohokoľvek chcete, v súťažení a bojovaní za vašu slávu a osobný záujem medzi svetskými ľuďmi? Môžete tiež poškodiť dobrú povesť Falun Dafa pod mojou zástavou!

Opravdivá kultivačná prax závisí úplne od vášho srdca. Pokiaľ praktizujete kultiváciu a máte pevný krok ako aj odhodlanie praktizovať kultiváciu, budeme vás viesť ako učeníka. Ak by som s vami zaobchádzal inak, nebude to fungovať. Ale niektorí ľudia sa opravdivo nepovažujú za praktizujúcich a nepokračujú v kultivačnej praxi. Pre niektorých ľudí je to nemožné. Ale mnoho ľudí bude naozaj pokračovať v praktizovaní kultivácie. Pokiaľ nepovolíte, budeme vás viesť ako učeníka.

Môžete byť považovaný za učeníka Falun Dafa, ak iba každý deň praktizujete týchto zopár cvičení? Nie nevyhnutne. Je to preto, že opravdivá kultivačná prax musí nasledovať požiadavky charakterového štandardu, ktorý sme stanovili a vy si musíte skutočne zlepšiť svoj charakter – len potom je to naozajstná kultivačná prax. Ak iba praktizujete cvičenia bez zlepšovania charakteru, nebudete mať mocnú energiu, ktorá všetko zosilní a nemôže sa to nazývať kultivačnou praxou; ani vás nemôžeme brať ako učeníka Falun Dafa. Ak pokračujete takýmto spôsobom bez nasledovania požiadaviek nášho Falun Dafa a správate sa ako zvyčajne medzi svetskými ľuďmi bez zlepšovania svojho charakteru, môžete sa ešte dostať do nejakých iných ťažkostí, hoci praktizujete cvičenia. Môžete dokonca tvrdiť, že je to praktizovanie Falun Dafa, ktoré vás vedie nesprávnym smerom. Toto všetko je možné. Preto musíte naozaj nasledovať naše požiadavky na charakter – iba potom ste opravdivými praktizujúcimi. Objasnil som to každému, preto ku mne nechoďte kvôli formalite uctievania majstra. Pokiaľ naozaj praktizujete kultiváciu, budem s vami takto zaobchádzať. Mojich tiel Zákona je také množstvo, že sú nespočítateľné. Okrem praktizujúcich tu, nech je o hocikoľko viac ľudí, stále som schopný sa o nich postarať.

Čchi-kung budhovskej školy a budhizmus

Čchi-kung budhovskej školy nie je budhistické náboženstvo. Musím tento bod objasniť každému. V skutočnosti ani čchi-kung školy Tao nie je taoistické náboženstvo. Niektorí z vás sú v týchto veciach vždy zmätení. Niektorí ľudia sú mníchmi v kláštoroch a niektorí sú laickými budhistami. Myslia si, že vedia o trošku viac o budhistickom náboženstve, a tak horlivo propagujú budhizmus medzi našimi žiakmi. Dovoľte mi povedať, že by ste nemali robiť takúto vec, pretože je to niečo z odlišnej kultivačnej školy. Náboženstvo má náboženské formy. Tu vyučujeme kultivačnú časť našej školy. Okrem mníchov, ktorí sú žiakmi Falun Dafa, nikto iný by nemal nasledovať náboženské formy. Preto v Období Konca Zákona naša škola nie je budhizmus.

Zákon v budhizme je iba nepatrnou časťou Budhovho Zákona. Stále je ešte mnoho druhov Veľkých Zákonov vysokej úrovne. Odlišné úrovne majú tiež odlišný Zákon. Šákjamúni povedal, že je 84000 kultivačných ciest. Budhistické náboženstvo zahŕňa iba niekoľko kultivačných ciest. Má iba Tendai, Chua-jen, Zen budhizmus, Čistú zem, tantrizmus atď. Nie je to ani len zlomok z toho! Preto nemôže pokrývať celý Budhov Zákon a je iba nepatrnou časťou Budhovho Zákona. Náš Falun Dafa je tiež jednou z 84000 kultivačných ciest v budhovskej škole a nemá nič do činenia s pôvodným budhizmom ani s budhizmom v Období Konca Zákona; nesúvisí ani so súčasnými náboženstvami.

Budhizmus bol založený Šákjamúnim v starobylej Indii pred 2500 rokmi. Keď Šákjamúni dosiahol odomknutie a osvietenie, spomenul si na všetko, čo predtým kultivoval a zverejnil to, aby spasil ľudí. Nech vyšlo z tejto školy koľkokoľvek mnoho tisíc zväzkov rukopisov, v skutočnosti pozostáva iba z troch slov. Charakteristiky tejto školy sú: „Prikázanie, koncentrácia, múdrosť.“ Prikázania sú na vzdanie sa všetkých túžob svetských ľudí a prinútenie vás opustiť úsilie o osobný záujem, odrezať všetko, čo je svetské a tak ďalej. Týmto spôsobom bude myseľ človeka prázdna bez myšlienky na čokoľvek a môže vstúpiť do koncentrácie. Toto sa vzájomne dopĺňa. Keď je človek schopný vstúpiť do koncentrácie, môže sedieť v meditácii kvôli skutočnej kultivácii a pomocou koncentrácie sa kultivuje nahor. Toto je časť opravdivej kultivačnej praxe v tejto škole. Nevyučuje techniky, ani nepremieňa pôvodné telo. Človek iba kultivuje ten kung, ktorý určuje výšku úrovne. Preto zušľachťuje iba svoj charakter. Nezušľachťuje svoje telo, takže nemá záujem o premenu kungu. Súčasne meditáciou zosilňuje svoju schopnosť koncentrácie a sedí v meditácii, aby trpel a odstránil karmu. „Múdrosť“ sa vzťahuje k tomu, že sa človek stane osvieteným s veľkou múdrosťou a môže vidieť pravdu vesmíru ako aj pravdu rôznych dimenzií vesmíru. Všetky božské sily sa majestátne prejavia a jeho múdrosť a osvietenie budú odomknuté, čo sa tiež nazýva odomknutie.

Keď Šákjamúni založil svoju kultivačnú cestu, v Indii prevládalo v tom čase osem náboženstiev. Bolo tam hlboko zakorenené náboženstvo zvané bráhmanizmus. Počas svojho života Šákjamúni ideologicky bojoval s ostatnými náboženstvami. Pretože to, čo Šákjamúni vyučoval, bolo opravdivé učenie, budhistický Zákon, ktorý vyučoval, sa počas vyučovania stal viac a viac obľúbeným, zatiaľ čo iné náboženstvá viac a viac zoslabli. Dokonca aj hlboko zakorenený bráhmanizmus bol na pokraji zániku. Po Šákjamúniho nirváne však ostatné náboženstvá, hlavne bráhmanizmus, opäť získali popularitu. Ale aká situácia sa vyvinula v budhizme? Niektorí mnísi boli odomknutí a osvietení na odlišných úrovniach, ale ich úrovne boli pomerne nízke. Šákjamúni dosiahol úroveň Tathágatu, ale mnoho mníchov nedosiahlo túto úroveň.

Budhov Zákon má odlišné prejavy na odlišných úrovniach. Avšak čím vyššia úroveň, tým bližšie k pravde. Čím nižšia úroveň, tým ďalej od pravdy. Títo mnísi boli odomknutí a osvietení na nízkych úrovniach. Na výklad toho, čo povedal Šákjamúni, použili prejavy vesmíru, ktoré videli na svojich úrovniach a situácie a princípy, ktorým porozumeli. To jest, niektorí mnísi vysvetľovali Šákjamúniho Zákon buď tak alebo onak. Namiesto použitia Šákjamúniho pôvodných slov niektorí mnísi taktiež hlásali to, čo oni pochopili, akoby to boli Šákjamúniho slová; toto zmenilo budhistický Zákon na nepoznanie a nebol to už Zákon vyučovaný Šákjamúnim. Napokon to spôsobilo, že budhistický Zákon sa v Indii stratil. Toto je vážne ponaučenie z dejín. Preto neskôr India už nemala budhizmus. Pred svojím zánikom prešiel budhizmus mnohými reformami. Napokon si pripojil niečo z bráhmanizmu a stal sa dnešným indickým náboženstvom zvaným hinduizmus. Ten už neuctieva žiadneho Budhu. Uctieva niečo iné a neverí v Šákjamúniho. Takáto je situácia.

Počas svojho vývoja prešiel budhizmus niekoľkými pomerne významnými reformami. Jedna sa uskutočnila krátko potom, čo Šákjamúni odišiel z tohto sveta. Niektorí ľudia založili mahájánu, „veľký voz“, postavenú na princípoch vysokej úrovne, ktoré vyučoval Šákjamúni. Niektorí verili, že Zákon verejne vyučovaný Šákjamúnim bol určený na samospasenie svetských ľudí a dosiahnutie Arhatstva. Tento Zákon neponúka spásu všetkým bytostiam, a preto bol nazvaný hínajánou, „malým vozom“. Mnísi v juhovýchodnej Ázii pokračujú v nasledovaní pôvodnej kultivačnej cesty zo Šákjamúniho doby. V Číne to nazývame hínajána. Samozrejme, oni to tak nevidia. Veria, že zdedili pôvodnú Šákjamúniho tradíciu. A je to skutočne tak, keďže v podstate zdedili kultivačnú cestu zo Šákjamúniho doby.

Potom čo bola reformovaná mahájána predstavená v Číne, zakorenila sa v našej krajine a stala sa dnešným budhizmom vyučovaným v Číne. V skutočnosti prijala úplne inú podobu ako budhizmus v Šákjamúniho dobe. Všetko sa zmenilo, od oblečenia až po úplný stav osvietenia a celý proces kultivačnej praxe. V pôvodnom budhizme bol iba Šákjamúni uctievaný ako jeho zakladateľ. Teraz má však budhizmus mnoho Budhov a veľkých Bódhisattiev. Navyše, stal sa vierou, ktorá uctieva mnohých Budhov. Je uctievaných mnoho Tathágatov a budhizmus sa stal náboženstvom, ktoré uctieva mnoho Budhov, napríklad Budhu Amitábhu, Budhu Liečiteľa, Budhu Vairóčanu atď. Je tam aj mnoho veľkých Bódhisattiev. Týmto spôsobom sa všetko v budhizme stalo úplne odlišným od toho, čo svojho času založil Šákjamúni.

V tom období sa uskutočnila ďalšia reforma, keď Bódhisattva Nágardžuna vyučovala tajnú kultivačnú prax. Prišla z Indie do Afganistanu, a potom vstúpila do oblasti Sin-ťiang a rozšírila sa do oblasti Chan. Stalo sa to v dynastii Tchang, takže sa nazývala Tchang tantrizmus. Kvôli vplyvu konfucianizmu boli čínske morálne hodnoty vo všeobecnosti odlišné od iných národností. Táto tajná prax obsahovala párovú kultiváciu muža a ženy, a spoločnosť to nemohla v tej dobe prijať. Preto bol vyhladený, keď bol budhizmus potlačený v dobe Chuej-čchanga v dynastii Tchang, a tak sa Tchang tantrizmus z Číny vytratil. V Japonsku je teraz východný tantrizmus, ktorý sa vtedy naučili z Číny; avšak nevykonáva zasvätenie. Podľa tantrizmu, ak človek študuje tantru bez zasvätenia, hovoria o ňom, že kradne Zákon a neuznávajú ho ako niekoho vyučeného samotným majstrom. Ďalšia kultivačná cesta, prinesená do Tibetu z Indie cez Nepál, sa nazýva „tibetský tantrizmus“ a odovzdáva sa dodnes. Takáto je v podstate situácia v budhizme. Práve som stručne zhrnul proces jeho vývoja a rozvoja. V priebehu celého vývoja budhizmu sa vynorili niektoré učenia, ako napríklad Zen budhizmus, založený Bódhidarmom, budhizmus Čistej Zeme a Chua-jen budhizmus. Všetky boli založené na základe nejakého pochopenia toho, čo svojho času povedal Šákjamúni. Všetky z nich patria k reformovanému budhizmu. V budhizme je viac ako desať takýchto kultivačných ciest a všetky prijali podobu náboženstva. Preto všetky patria k budhizmu.

Čo sa týka náboženstiev založených v tomto storočí alebo nie iba v tomto storočí, ale tiež množstvo nových náboženstiev založených v rôznych častiach sveta v posledných niekoľkých storočiach, väčšina z nich je falošných. Aby spasili ľudské bytosti, veľkí osvietení ľudia majú všetci svoje raje. Keď Tathágatovia ako Šákjamúni, Budha Amitábha a Budha Vairóčana zachraňujú ľudí, všetci majú raj, v ktorom vládnu. V našej Mliečnej dráhe je viac ako sto takýchto rajov. Náš Falun Dafa má tiež Falun raj.

Kam môžu tieto falošné učenia zobrať svojich nasledovníkov, keď ich idú „spasiť“? Nemôžu spasiť ľudí, keďže to, čo hlásajú, nie je Zákon. Samozrejme, niektorí ľudia, keď na začiatku založili náboženstvá, nemali v úmysle stať sa démonmi, ktorí poškodzujú pôvodné náboženstvá. Stali sa odomknutí a osvietení na rôznych úrovniach. Videli niektoré princípy, boli však ďaleko od osvietených bytostí, ktoré môžu spasiť ľudí. Boli na veľmi nízkych úrovniach a objavili niektoré princípy. Uvedomili si, že niektoré veci medzi svetskými ľuďmi sú nesprávne a hovorili tiež ľuďom, ako robiť dobré skutky. Na začiatku neboli proti iným náboženstvám. Ľudia ich napokon uctievali, veriac, že to, čo povedali, bolo rozumné; následkom toho im ľudia dôverovali viac a viac. V dôsledku toho ich ľudia uctievali namiesto náboženstiev. Po vypestovaní si pripútanosti k sláve a osobnému záujmu požiadali verejnosť, aby ich poctila nejakými titulmi. Potom založili nové náboženstvá. Hovorím vám, že tieto všetky sú náboženstvami zla. Aj keď neubližujú ľuďom, stále sú to zlé praktiky, pretože prekážajú viere ľudí v pôvodné náboženstvá. Pôvodné náboženstvá môžu spasiť ľudí, ale ony nemôžu. Postupom času robia potajomky zlé skutky. Nedávno sa množstvo týchto vecí rozšírilo aj v Číne. Takzvaná sekta Kuan-jin je jednou z nich. Preto buďte na pozore. Hovorí sa, že v určitej krajine východnej Ázie je viac ako dvetisíc praktík. V krajinách juhovýchodnej Ázie a v ďalších západných krajinách existujú všetky druhy vierovyznaní. Jedna krajina dokonca zašla tak ďaleko, že verejne uctieva diabla. Všetky tieto veci sú démonmi, ktorí vystúpili v Období Konca Zákona. Obdobie Konca Zákona sa nevzťahuje iba na budhizmus – pokazilo sa množstvo dimenzií pod dimenziou veľmi vysokej úrovne. „Koniec Zákona“ sa netýka iba Zákona v budhizme – tiež to znamená, že ľudská spoločnosť nie je obmedzovaná Zákonom v srdciach ľudí, ktorý udržuje morálku.

Praktizovanie iba jednej kultivačnej cesty

Učíme, že človek musí praktizovať iba jednu kultivačnú cestu. Nech praktizujete kultiváciu akokoľvek, nemali by ste si narušiť svoju kultiváciu pridávaním iných vecí. Niektorí laickí budhisti praktizujú budhizmus a aj náš Falun Dafa. Hovorím vám, že nakoniec nezískate nič, pretože vám nikto nič nedá. Pretože my všetci sme z budhovskej školy, je tam otázka charakteru a súčasne otázka sústredenia sa iba na jednu prax. Máte iba jedno telo. Z ktorej školy si vaše telo vyvinie kung? Ako môže byť premenené? Kam chcete ísť? Pôjdete tam, kam vás vezme vaša kultivačná cesta. Ak v kultivácii nasledujete budhizmus Čistej zeme, idete do Západného raja Budhu Amitábhu. Ak nasledujete v kultivácii Budhu Liečiteľa, idete do Smaragdového raja. Toto sa hovorí v náboženstve a nazýva sa to „žiadna druhá kultivačná cesta“.

Kultivácia, o ktorej tu prednášame, sa skutočne vzťahuje na celý proces vývoja kungu a nasleduje tú konkrétnu prax, ktorú človek robí. Kam si teda myslíte, že smerujete? Ak vstúpite na dve lode v rovnakom čase, nemôžete dosiahnuť nič. Nielenže čchi-kung nemôže byť zmiešaný s budhistickou kultiváciou v kláštore, ale nemali by sa navzájom miešať ani kultivačné metódy, čchi-kungové metódy, alebo náboženstvá. V kultivácii nemožno dokonca zmiešať ani rôzne školy v rámci toho istého náboženstva. Človek si musí vybrať iba jednu kultivačnú cestu. Ak kultivujete budhizmus Čistej zeme, mali by ste kultivovať iba budhizmus Čistej zeme. Ak kultivujete tantrizmus, mali by ste kultivovať iba tantrizmus. Ak kultivujete Zen budhizmus, mali by ste kultivovať iba Zen budhizmus. Ak vstúpite zároveň na dve lode a kultivujete aj toto aj tamto, nemôžete dosiahnuť nič. Týmto je povedané, že aj v budhizme sa od vás požaduje nepraktizovať iný systém a nie je vám dovolené miešať kultivačné metódy. Budhista tiež praktizuje kung a kultiváciu. Jeho proces premeny kungu nasleduje proces kultivačnej metódy a premeny v tej kultivačnej ceste. Proces vývoja kungu prebieha v iných dimenziách a je to tiež nesmierne komplexný a zložitý proces, ktorý nemôže byť neuvážene pomiešaný s inými vecami v kultivácii.

Hneď ako sa niektorí laickí budhisti dozvedia, že praktizujeme čchi-kung budhovskej školy, berú našich žiakov do chrámov, aby k nim prestúpili. Dovoľte mi povedať každému z vás, čo tu sedíte, že nikto by nemal robiť takúto vec. Poškodzujete aj náš Falun Dafa, aj prikázania v budhizme. Súčasne rušíte našich žiakov, spôsobujúc, že nebudú schopní dosiahnuť nič. Toto nie je dovolené. Kultivačná prax je vážna vec. Človek musí byť zameraný iba na jednu metódu. Hoci táto časť, ktorú vyučujeme medzi svetskými ľuďmi, nie je náboženstvom, jej cieľ v kultivačnej praxi je rovnaký. Obidve sa pokúšajú dosiahnuť odomknutie, osvietenie, uspieť v kultivácii a dosiahnuť Dovŕšenie.

Šákjamúni prehlásil, že v Období Konca Zákona bude pre mníchov v kláštoroch ťažké spasiť samých seba, nieto aby ešte spasili tých laických budhistov, o ktorých sa nestará nikto. Hoci máte „majstra“, tento takzvaný majster je tiež praktizujúcim. Ak majster opravdivo nepraktizuje kultiváciu, je to nepoužiteľné. Bez zušľachťovania srdca nikto nemôže ísť nahor. Prestúpenie je formalita svetských ľudí. Ste po prestúpení členom budhovskej školy? Bude sa potom Budha o vás starať? Nič také neexistuje. Hoci sa klaniate každý deň a udierate čelom do zeme pokiaľ vám nekrváca hlava, alebo hoci pálite balíky vonných tyčiniek, je to márne. Musíte opravdivo zušľachťovať svoje srdce, aby to fungovalo. V Období Konca Zákona prešiel vesmír veľkými zmenami. Dokonca miesta, kde ľudia praktizujú svoju náboženskú vieru, nie sú viac dobré. Ľudia s nadprirodzenými schopnosťami (vrátane mníchov) si to tiež všimli. V súčasnosti som vo svete jediná osoba, ktorá na verejnosti vyučuje opravdivé učenie. Spravil som niečo nebývalé. Navyše som otvoril tieto dvere v Období Konca Zákona tak široko. V skutočnosti takáto príležitosť neprichádza za tisíc rokov, dokonca ani za desaťtisíc rokov. Ale či môže byť človek spasený – inými slovami, či človek môže praktizovať kultiváciu – stále ešte závisí na ňom samom. Čo vám hovorím, je obrovská pravda vesmíru.

Nehovorím, že máte študovať môj Falun Dafa. Čo som povedal, je základné pravidlo. Ak chcete praktizovať kultiváciu, musíte praktizovať iba jednu kultivačnú cestu. Inak nemôžete praktizovať kultiváciu vôbec. Samozrejme, ak nechcete praktizovať kultiváciu, necháme vás na pokoji. Tento Zákon je vyučovaný iba opravdivým praktizujúcim. Preto musí byť človek zameraný iba na jednu metódu a dokonca ani myšlienky z iných učení by nemali byť primiešavané. Neučím tu činnosti mysle; v našom Falun Dafa nie sú žiadne činnosti mysle, takže do neho nepridávajte žiadne myšlienky. Naozaj na to musíte dávať pozor. Z väčšej časti nemáme žiadne činnosti mysle – nehovorí Budhovská škola o prázdnote a škola Tao o ničote?

Pri jednej príležitosti som mal svoju myseľ spojenú so štyrmi alebo piatimi veľkými osvietenými ľuďmi, veľkými Tao z mimoriadne vysokých úrovní. Hovoriac o vysokých úrovniach, ich úrovne boli také vysoké, že svetskí ľudia by boli ohromení. Chceli vedieť, čo si myslím. Ja som praktizoval kultiváciu veľmi veľa rokov. Pre druhých ľudí je úplne nemožné čítať moju myseľ a nadprirodzené schopnosti druhých ľudí ma vôbec nemôžu dočiahnuť. Nikto nie je schopný pochopiť ma alebo vedieť, čo si myslím. Želali si vedieť, o čom rozmýšľam, preto s mojím súhlasom prepojili na určitú dobu moju myseľ s ich. Po spojení to bolo pre mňa trochu neznesiteľné, pretože nech je moja úroveň akákoľvek, som medzi svetskými ľuďmi a robím niečo cieľavedomé – to jest, zachraňujem ľudí – a moje srdce je oddané spáse ľudí. Avšak aké pokojné boli ich mysle? Ich mysle boli pokojné až do stupňa, že to naháňalo hrôzu. Neznamenalo by to veľa, keby iba jeden bol taký pokojný. Ale sedeli tam štyria či piati, všetci takto pokojne, ako rybník s pokojnou vodou, nič tam nebolo... Márne som sa pokúšal pocítiť ich. Počas tých niekoľkých dní som sa skutočne cítil stiesnene, mal som taký pocit. Väčšina ľudí si niečo také nedokáže predstaviť ani pocítiť – bola to úplná ne‑činnosť a prázdnota.

V kultivácii na veľmi vysokých úrovniach nie je vôbec žiadna činnosť mysle. Je to preto, že tento systém základov bol už položený, kým ste boli na úrovni budovania základne svetských ľudí. Po dosiahnutí kultivácie vysokej úrovne osobitne náš kultivačný systém pracuje automaticky a kultivačná prax je úplne automatická. Pokiaľ si zlepšujete svoj charakter, váš kung rastie. Nemusíte dokonca robiť ani žiadne cvičenia. Naše cvičenia sú na zosilnenie automatického mechanizmu. Prečo človek sedí nehybne v meditácii? Človek je úplne v stave ne‑činnosti. Môžete vidieť, že škola Tao vyučuje toto cvičenie alebo tamto cvičenie, takzvané činnosti mysle, alebo riadenie mysľou. Dovoľte mi povedať, že len čo škola Tao dosiahne nad úroveň čchi, nebude mať nič a nepoužije ani takúto ani onakú činnosť mysle. Preto sa niektorí ľudia, ktorí praktizovali iný čchi-kung, nikdy nemôžu vzdať dýchacích metód, činností mysle a tak ďalej. Učím ich niečo z univerzity a oni sa ma stále pýtajú na veci pre žiakov základnej školy, napríklad ako riadiť a používať činnosti mysle. Sú už zvyknutí na takýto prístup. Myslia si, že čchi-kung je takýto, pričom v skutočnosti nie je.

Nadprirodzené schopnosti a sila kungu

Mnohí z vás nemajú jasno v čchi-kungových pojmoch a niektorí ľudia si ich neustále pletú. Berú nadprirodzené schopnosti ako silu kungu a silu kungu ako nadprirodzené schopnosti. Kung, ktorý dosiahneme zušľachťovaním charakteru a prispôsobovaním sa povahe vesmíru, sa vyvíja z našej cnosti. Ten určuje výšku úrovne človeka, silu kungu a Úroveň ovocia jeho kultivácie. Toto je najrozhodujúcejší kung. Aký kultivačný stav sa u človeka objaví v priebehu kultivácie? Človek si môže vypestovať nejaké nezvyčajné a nadprirodzené schopnosti, ktoré v krátkosti nazývame schopnosti. Kung, ktorý zvyšuje úroveň človeka je, ako som práve spomínal, nazývaný sila kungu. Čím vyššia je úroveň človeka, tým vyššia je jeho sila kungu a tým mocnejšie sú jeho nadprirodzené schopnosti.

Nadprirodzené schopnosti sú iba vedľajšími následkami kultivačného procesu. Nepredstavujú vašu úroveň – nepredstavujú výšku úrovne človeka ani jeho silu kungu. Niektorí ľudia si ich vypestujú viac, iní menej. Navyše, nadprirodzené schopnosti nie sú niečím, o čo sa možno usilovať ako o hlavný cieľ kultivácie. Iba ak je človek odhodlaný opravdivo praktizovať kultiváciu, môže si schopnosti vyvinúť; avšak nemôžu byť považované za hlavný cieľ kultivácie. Načo si ich kultivujete? Chcete ich použiť medzi svetskými ľuďmi? Je vám absolútne zakázané použiť ich svojvoľne medzi svetskými ľuďmi. A tak, čím viac sa o ne usilujete, tým menej dostanete. Je to preto, že sa o niečo usilujete. Samotné úsilie je pripútanosť. V kultivačnej praxi sú pripútanosti tým, čo je potrebné odstrániť.

Mnoho ľudí bez nadprirodzených schopností dosiahlo veľmi vysokú sféru kultivácie. Majster ich schopnosti zamkol pre prípad, že by sa nedokázali dobre správať a dopustili by sa nesprávnych skutkov. Preto nemajú dovolené použiť svoje nadprirodzené schopnosti. Je pomerne veľa takýchto ľudí. Nadprirodzené schopnosti sú riadené mysľou. Človek by nemusel byť schopný ovládať sa počas spánku. Po jedinom sne by nasledujúceho rána boli nebesia a zem hore nohami, a to nie je dovolené. Pretože kultivačná prax sa uskutočňuje medzi svetskými ľuďmi, ľudia s veľkými nadprirodzenými schopnosťami ich zvyčajne nemajú dovolené použiť. Väčšina z nich je zamknutá, nie je to však absolútne. Je mnoho ľudí, ktorí praktizovali kultiváciu veľmi dobre a dokážu sa dobre správať, takže je im dovolené použiť niektoré nadprirodzené schopnosti. Čo sa týka týchto ľudí, aj keď ich žiadate príležitostne predviesť svoje nadprirodzené schopnosti, vonkoncom to nespravia; sú schopní sa ovládať.

Obrátená kultivácia a požičiavanie kungu

Niektorí ľudia nikdy nepraktizovali čchi-kung, alebo sa len naučili zopár vecí na čchi-kungovom seminári. Tie sú však na liečenie chorôb a udržovanie kondície a nie je to kultivačná prax. Inými slovami, títo ľudia nikdy nedostali žiadne pravé učenie, avšak náhle dostali cez noc kung. Budeme hovoriť o tom, odkiaľ prichádza tento druh kungu. Je ich niekoľko typov.

Jeden patrí k obrátenej kultivácii. Čo je obrátená kultivácia? Niektorí ľudia sú pomerne starí a chcú praktizovať kultiváciu. Je pre nich príliš neskoro praktizovať kultiváciu od začiatku. Keď bol čchi-kung na vrchole rozkvetu, tiež chceli praktizovať kultiváciu. Vedeli, že čchi-kungová prax by mohla urobiť dobré veci pre druhých ľudí a že by mohli súčasne zlepšiť aj samých seba. Mali toto želanie, chceli sa zlepšiť a praktizovať kultiváciu. Avšak keď bol čchi-kung pred niekoľkými rokmi na vzostupe, všetci čchi-kungoví majstri len propagovali čchi-kung a nikto v skutočnosti nevyučoval veci na vysokej úrovni. Dokonca dnes iba ja opravdivo verejne vyučujem čchi-kung na vysokých úrovniach. Nie je nikto ďalší. Všetci ľudia v obrátenej kultivácii mali nad päťdesiat rokov, boli teda pomerne vysokého veku. Mali veľmi dobré vrodené vlastnosti a niesli vo svojich telách veľmi dobré veci. Takmer všetci z nich boli dosť dobrí, aby boli žiakmi alebo nasledovníkmi týchto majstrov. Ale títo ľudia boli pomerne starí. Ak chceli praktizovať kultiváciu, ľahšie sa to povie, ako uskutoční. Kde by mohli nájsť majstra? Ale hneď ako chceli praktizovať kultiváciu, s touto myšlienkou v ich srdciach sa to ligotalo ako zlato a zatriaslo to svetom desiatich smerov. Ľudia často hovoria o Budhovskej povahe a toto bola ich Budhovská povaha, ktorá vyšla najavo.

Zo stanoviska vysokej úrovne zmyslom života nie je byť človekom. Pretože život človeka bol vytvorený v priestore vesmíru, je prispôsobený povahe vesmíru – byť pravdivý, súcitný a vydržať – a pôvodne bol súcitný a láskavý. Ale ako sa počet bytostí zvyšoval, vytvorili sa spoločenské vzťahy. Výsledkom bolo, že niektoré bytosti sa stali sebeckými alebo zlými a nemohli zostať na vysokých úrovniach. Museli spadnúť na nižšiu úroveň, kde sa opäť stali zlými a museli spadnúť ešte nižšie na nasledujúcu úroveň. Takto to pokračovalo, až kým napokon nespadli na túto bežnú ľudskú úroveň. Po spadnutí na túto úroveň by mali byť úplne zničené. Zo zhovievavosti a súcitu sa tieto veľké osvietené bytosti rozhodli dať ľuďom ešte jednu príležitosť v najbolestivejšom prostredí, a tak vytvorili takúto dimenziu.

V iných dimenziách nemajú ľudia telá ako je toto. Môžu sa vznášať a stať sa veľkými alebo malými. Ale v tejto dimenzii sú ľudia donútení mať toto telo, naše fyzické telo. S týmto telom človek nemôže strpieť, ak je mu zima či teplo, nemôže strpieť, ak je unavený alebo hladný. V každom prípade je to utrpenie. Keď ste chorý, trpíte. Človek musí prejsť cez narodenie, starnutie, chorobu a smrť, aby mohol utrpením splatiť karmické dlhy. Je vám daná ďalšia príležitosť, aby sa videlo, či sa dokážete vrátiť k počiatku. Preto ľudské bytosti spadli do bludiska. Potom čo ste spadli sem dole, je pre vás vytvorený tento pár očí, takže nemôžete vidieť iné dimenzie a pravdu o skutočnosti. Ak sa môžete vrátiť, najtrpkejšie utrpenie je aj najcennejšie. Musíte prejsť cez mnohé utrpenia, keď sa kultivujete späť k svojmu pôvodu prebudením sa uprostred ilúzie; človek to preto môže uskutočniť rýchlo. Ak sa stanete horším, váš život bude odstránený. Preto v ich očiach život človeka nie je na to, aby bol človekom. Je určený na návrat k pôvodnému, pravému ja. Svetský človek to nemôže pochopiť. Svetský človek je jednoducho bežný človek v bežnej ľudskej spoločnosti, človek, ktorý myslí na to, ako bude napredovať a dobre si žiť. Čím lepšie si žije, tým sa stáva sebeckejším, chce mať viac a vzďaľuje sa čoraz ďalej od povahy vesmíru. Potom kráča k záhube.

Videné z vysokej úrovne, zatiaľ čo si môžete myslieť, že idete dopredu, v skutočnosti idete dozadu. Ľudstvo si myslí, že rozvíja vedu a robí pokrok; v skutočnosti iba nasleduje zákon vesmíru. Majster Čang Kuo, jeden z ôsmich taoistických božstiev, jazdil na svojom oslovi otočený chrbtom napred. Sotva niekto vie, prečo jazdil na svojom oslovi chrbtom napred. Objavil, že ísť dopredu znamená ísť dozadu, takže jazdil na oslovi chrbtom napred. Takže len čo chcú ľudia praktizovať kultiváciu, významní osvietení ľudia si budú veľmi ceniť toto srdce a poskytnú pomoc bezvýhradne. Je to rovnaké ako s praktizujúcimi, ktorí tu sedia dnes. Ak chcete praktizovať kultiváciu, môžem vám pomôcť bezvýhradne. Ale ak si chcete liečiť choroby a ísť buď za týmto alebo za tamtým ako bežná osoba, zabudnite na to, ja vám pomôcť nemôžem. Prečo je to tak? Je to preto, že chcete byť bežnou osobou a bežní ľudia by mali prejsť cez narodenie, starnutie, chorobu a smrť – malo by to tak byť. Všetko má svoj karmický vzťah, do ktorého nemožno zasahovať. Váš život spočiatku neobsahoval kultivačnú prax, ale teraz chcete praktizovať kultiváciu. Preto musí byť váš budúci život preusporiadaný a môžeme upraviť vaše telo.

Keď chce človek praktizovať kultiváciu, hneď ako vznikne toto želanie, veľkí osvietení ľudia ho uvidia a považujú ho za veľmi cenné. Ale ako mu môžu pomôcť? Kde vo svete môže nájsť majstra? Navyše má už viac ako päťdesiat rokov. Veľkí osvietení ľudia nemôžu túto osobu učiť. Je to preto, že ak by sa prejavili a učili ju Zákon ako aj cvičenia, bolo by to prezrádzanie nebeských tajomstiev; oni sami by museli spadnúť dole. Ľudia spadli do bludiska, lebo sa dopustili zlých skutkov, a tak musia praktizovať kultiváciu osvietením sa v bludisku. Preto ich veľkí osvietení ľudia nemôžu učiť. Ak sa živý, skutočný Budha ukáže pred očami ľudí a učí ich Zákon aj cvičenia, aj tí s neodpustiteľnými hriechmi by sa prišli učiť. Každý tomu bude veriť. Čo by potom zostalo na osvietenie? Nebola by tu otázka osvietenia. Ľudské bytosti by mali byť zničené, pretože spadli do bludiska kvôli svojim činom. Ale je vám daná ďalšia príležitosť vrátiť sa z bludiska k svojmu pôvodu. Ak ste schopní vrátiť sa k pôvodu, vrátite sa. Ak to nedokážete, očakáva vás opakované prevteľovanie a zničenie.

Človek musí kráčať svojou vlastnou cestou. Čo sa stane, keď chce človek praktizovať kultiváciu? Vymysleli spôsob. Čchi-kung bol v tom čase na vzostupe a bol to dôsledok zmeny v kozmickej klíme. Aby spolupracovali s touto kozmickou klímou, osvietení ľudia dodali tomuto človeku kung na základe úrovne jeho charakteru. Pripojili k jeho telu mäkkú trubicu, ktorá funguje ako vodovodný kohútik a keď bol otvorený, kung prišiel. Ak človek chcel vysielať kung, kung prišiel. On sám nemohol vysielať kung, keďže sám kung nevlastnil. Bolo to práve takto. Toto sa nazýva „obrátená kultivácia“ a človek sa kultivuje zhora nadol až po dovŕšenie.

Normálne praktizujeme kultiváciu z nízkej úrovne na vysokú úroveň až po odomknutie alebo dovŕšenie kultivácie. Táto obrátená kultivácia bola pre tých starších ľudí, ktorí nemali dosť času na praktizovanie kultivácie z nízkej úrovne na vysokú úroveň. Preto bolo rýchlejšie, ak praktizovali z vysokej úrovne na nízku úroveň. Toto bol tiež fenomén vytvorený v tej dobe. Takýto človek musel mať charakter veľmi vysokej úrovne a bola mu daná energia na základe jeho charakterovej úrovne. Aké boli účely? Jeden bol spolupracovať s kozmickou klímou v tej dobe. Keď tento človek robil dobrý skutok, mohol súčasne znášať utrpenia. Je to preto, že uprostred bežných ľudí mu mohli prekážať rôzne bežné ľudské pripútanosti. Keď vyliečil pacientovu chorobu, pacient to nemusel oceniť. Keď liečil pacienta, mohol z pacientovho tela odstrániť množstvo zlých vecí. Hoci vyliečil pacienta do takejto miery, nemuseli tam byť v tom čase žiadne očividné zmeny. Pacient teda nebol šťastný a namiesto vyjadrenia vďaky ho mohol obviniť z podvádzania. Cez takéto problémy si v tomto prostredí zoceľoval myseľ. Účelom dodania energie bolo umožniť mu praktizovať kultiváciu a zvýšiť si úroveň. Robením dobrých skutkov si mohol vyvinúť svoje vlastné nadprirodzené schopnosti a zvýšiť si kung; avšak niektorí ľudia nepoznali tento princíp. Nespomínal som, že nikto nemohol tohto človeka učiť Zákon? Bolo na nich, aby to pochopili. Je to otázka osvietenia. Ak to človek nedokázal pochopiť, nič sa nedalo robiť.

Keď niektorí ľudia dostali kung, jednej noci im bolo počas spánku veľmi horúco a sotva mohli vydržať pod prikrývkou. Keď nasledujúce ráno vstali, dostali elektrický šok, kdekoľvek položili svoje ruky. Vedeli, že získali kung. Ak niekoho niečo bolelo, prebehli ponad to rukou a fungovalo to celkom dobre. Odvtedy vedeli, že majú kung. Stali sa čchi-kungovými majstrami a vyvesili si tabule. Označili sa za čchi-kungových majstrov a zriadili si svoje praxe. Spočiatku bol tento človek veľmi dobrý. Keď vyliečil choroby druhých ľudí, ponúkali mu peniaze alebo nejaké darčeky, ktoré možno odmietol a nechcel prijať. Ale tento človek nemohol odolať znečisteniu z veľkého pestrofarebného kotla svetských ľudí. Pretože títo ľudia z obrátenej kultivácie nikdy neprešli opravdivou kultiváciou charakteru, bolo pre nich veľmi ťažké dobre vládnuť svojmu charakteru. Postupne tento človek prijal malé darčeky. Neskôr prijal aj veľké dary. Nakoniec bol dokonca urazený, keď bolo darov málo. Napokon povedal: „Načo mi dávate toľko vecí? Dajte mi peniaze!“ Nebol spokojný, ak dostal príliš málo peňazí. Načúvaním lichôtok druhých ľudí o tom, aký je schopný, takisto nerešpektoval čchi-kungových majstrov z opravdivých praxí. Ak niekto o ňom povedal niečo zlé, bol rozčúlený. Všetky jeho pripútanosti k sláve a osobným záujmom sa zväčšili a považoval sa za výnimočného a lepšieho ako ostatní. Chybne si myslel, že mu bol daný kung, aby sa stal čchi-kungovým majstrom a zarobil veľký majetok, pričom v skutočnosti to bolo kvôli tomu, aby praktizoval kultiváciu. Len čo si rozvinul pripútanosti k sláve a prospechu, jeho charakter skutočne poklesol.

Povedal som, že úroveň kungu človeka je taká vysoká ako jeho úroveň charakteru. Keď charakter poklesne, človeku nie je už poskytované také množstvo energie, pretože tá sa musí dodávať podľa úrovne charakteru. Úroveň kungu je taká vysoká ako úroveň charakteru. Čím je človek viac pripútaný k sláve a osobnému záujmu, tým nižšia je úroveň, na ktorú klesne medzi svetských ľudí. Aj jeho kung následkom toho poklesne. Napokon, keď človek spadol úplne na dno, nebude mu viac dodaný kung. Táto osoba nebude mať žiaden kung. Pred pár rokmi bolo vcelku dosť takýchto ľudí a porovnateľne viac bolo žien nad päťdesiat rokov. Hoci ste mohli vidieť staršiu ženu praktizovať čchi-kung, nikdy nedostala žiadne opravdivé učenie. Mohla sa naučiť v čchi-kungovom seminári zopár pohybov na liečenie a udržovanie kondície. Jedného dňa mala zrazu kung. Len čo sa jej charakter zhoršil, alebo sa jej vyvinuli pripútanosti k sláve a osobnému záujmu, jej úroveň klesla. Skončila teraz ako nikto a jej kung sa takisto vytratil. Teraz je mnoho ľudí z obrátenej kultivácie, ktorých úrovne klesli. Iba zopár z nich tu ešte je. Prečo? Nevedeli, že im to bolo poskytnuté na praktizovanie kultivácie a mylne predpokladali, že to bolo na to, aby zarobili veľké bohatstvo, získali slávu a stali sa čchi-kungovými majstrami. V skutočnosti to bolo na praktizovanie kultivácie.

Čo je „požičiavanie kungu“? To nemá vekové ohraničenie, je tam ale jedna požiadavka: Človek musí mať veľmi dobrý charakter. Tento človek vie, že čchi-kung sa dá použiť na praktizovanie kultivácie a on chce praktizovať kultiváciu. Má srdce pre kultiváciu, ale kde môže nájsť majstra? Pred pár rokmi boli naozaj opravdiví čchi-kungoví majstri vyučujúci čchi-kung. Avšak to, čo učili, bolo výlučne na liečenie a udržovanie kondície. Nikto nešíril veci, ktoré viedli k vysokým úrovniam, ani neboli ľudia, ktorí by vás učili.

Pri rozprávaní o požičiavaní kungu sa zmienim o ďalšej otázke. Okrem hlavnej duše (hlavného vedomia) má človek aj pomocnú dušu (pomocné vedomie). Niektorí ľudia majú jednu, dve, tri, štyri, alebo päť pomocných duší. Pohlavie pomocnej duše nemusí byť rovnaké ako pohlavie jeho fyzického tela – niektorí môžu byť muži a niektoré môžu byť ženy a sú všetci rozliční. V skutočnosti pohlavie hlavnej duše tiež nie je nevyhnutne rovnaké ako pohlavie fyzického tela, pretože sme zistili, že v súčasnosti má mnoho mužov ženskú hlavnú dušu, pričom mnoho žien má mužskú hlavnú dušu. Toto presne súhlasí s kozmickou klímou, ako ju popisuje škola Tao, kde jin a jang sú prevrátené, s jinom v rozkvete a s jangom v úpadku.

Pomocná duša zvyčajne pochádza z vyššej úrovne ako hlavná duša. Najmä u niektorých ľudí ich pomocná duša pochádza z veľmi vysokej úrovne. Pomocná duša nie je duch posadnutia, keďže bola zrodená súčasne s vami z lona vašej matky, má rovnaké meno ako vy a je to časť vášho tela. Normálne, keď ľudia o niečom premýšľajú alebo niečo robia, je na hlavnej duši, aby spravila rozhodnutie. Pomocná duša sa predovšetkým čo najviac pokúša zabrániť hlavnej duši v dopúšťaní sa zlých skutkov. Keď je však hlavná duša veľmi tvrdohlavá, pomocná duša s tým nemôže nič robiť. Pomocná duša nie je klamaná bežnou ľudskou spoločnosťou, zatiaľ čo hlavná duša je ľahko podvedená.

Niektoré pomocné duše pochádzajú z veľmi vysokých úrovní a sú pravdepodobne na pokraji dosiahnutia Pravého ovocia v kultivácii. Pomocná duša chce praktizovať kultiváciu, nemôže s tým však nič robiť, ak to hlavná duša nechce. Keď bol čchi-kung na vzostupe, jedného dňa chcela aj hlavná duša praktizovať čchi-kung. Myšlienka na zušľachťovanie sa k vyšším úrovniam bola samozrejme veľmi čistá a prostá; človek netúžil po veciach, ako sú sláva a osobný zisk. Pomocná duša sa veľmi potešila: „Chcem praktizovať kultiváciu, ale ja nerobím rozhodnutia. Teraz chceš aj ty praktizovať kultiváciu a to je práve to, čo chcem ja.“ Ale kde by mohla nájsť majstra? Pomocná duša bola pomerne schopná a opustila telo, aby našla veľkú osvietenú bytosť, ktorú poznala vo svojom minulom živote. Pretože niektoré pomocné duše pochádzajú z veľmi vysokých úrovní, mohli opustiť telo. Keď dorazili tam hore, vyjadrili svoje prosby ohľadom kultivácie a požičania kungu. Tí to považovali za veľmi dobré a prirodzene jej poskytli pomoc v jej kultivácii. Takto si pomocná duša požičala nejaký kung. Normálne je tento kung vyžarujúca energia dodaná cez rúrku. Niektorá požičaná energia prichádza aj v tvaroch a zvyčajne nesie nadprirodzené schopnosti.

Keď sa toto stalo, človek mohol mať súčasne nadprirodzené schopnosti a prejsť cez niečo, čo som popisoval pred chvíľou: Jednej noci mu bolo počas spánku veľmi teplo. Keď sa nasledujúceho rána zobudil, mal energiu. Dostal elektrický šok od všetkého, čoho sa dotkol. Bol schopný liečiť choroby druhých a tiež si uvedomil, že získal kung. Odkiaľ kung pochádza? Nebolo mu to jasné. Mal iba približnú predstavu, že prišiel z priestoru vesmíru. Nevedel však, ako konkrétne prišiel. Pomocná duša mu to nepovedala, pretože to bola pomocná duša, čo praktizovala kultiváciu. Vedel iba to, že získal kung.

Zvyčajne nebolo pre ľudí, ktorí si požičali kung, vekové ohraničenie a hlavná časť z nich boli mladí ľudia. Takže pred niekoľkými rokmi boli ľudia rôzneho veku, ktorí vyšli na verejnosť. Niektorí boli v dvadsiatke, niektorí v tridsiatke a niektorí v štyridsiatke. Boli tam aj nejakí starší ľudia. Pre mladého človeka bolo ťažšie správať sa dobre. Možno vidíte, že tento človek je zvyčajne veľmi dobrý a stará sa málo o slávu a osobný záujem, kým nemá veľa schopností v bežnej ľudskej spoločnosti. Hneď ako sa stal známym, sláva a prospech ho ovplyvnili. Myslel si, že má pred sebou v živote ešte dlhú cestu a stále chcel niečo získať, dostať sa trochu dopredu a dosiahnuť nejaké ciele svetských ľudí. Takže hneď ako si vyvinul nadprirodzené schopnosti a nejaké spôsobilosti, použil ich ako prostriedky na usilovanie sa o osobné ciele. Tie potom nefungovali a mali zakázané, aby boli použité týmto spôsobom. Čím viac kung používal, tým menej ho mal a napokon skončil s ničím. Je dokonca viac ľudí, ktorých úroveň spadla týmto spôsobom. Zistil som, že už neostal ani jeden.

Oba prípady, o ktorých som práve hovoril, sa týkali kungu, ktorý získali ľudia s pomerne dobrým charakterom. Tento kung nebol vyvinutý ich vlastnou kultiváciou. Pochádzal od veľkých osvietených ľudí, a tak kung samotný bol dobrý.

Posadnutie duchom

Mnohí z vás mohli počuť v spoločenstve kultivujúcich niečo o posadnutiach zvieratami, ako sú líšky, lasice, duchovia a hady. O čom to celé je? Niektorí ľudia hovoria o vyvíjaní nadprirodzených schopností praktizovaním čchi-kungu. V skutočnosti nadprirodzené schopnosti nie sú vyvinuté; sú to jednoducho ľudské vrodené schopnosti. Ide iba o to, že s pokrokom ľudskej spoločnosti sa ľudia viac sústreďujú na hmatateľné veci v našom fyzickom svete, a tak sa stali závislejšími na našich moderných pomôckach. V dôsledku toho naše ľudské vrodené vlastnosti neustále degenerovali, až sa napokon stalo, že sa úplne stratili.

Ak chce niekto mať nadprirodzené schopnosti, musí si ich vyvinúť kultivačnou praxou a vrátiť sa pomocou kultivácie k svojmu pôvodnému, pravému ja. Zvieratá však nemajú komplikované myšlienky ako ľudia, takže sú spojené s povahou vesmíru a majú svoje vrodené inštinkty. Niektorí ľudia tvrdia, že zvieratá môžu praktizovať kultiváciu, že líšky vedia, ako kultivovať elixír a že hady vedia, ako praktizovať kultiváciu a tak ďalej. Nie je to tak, že tieto zvieratá vedia, ako praktizovať kultiváciu. Spočiatku takisto vôbec nevedia, čo je to kultivácia. Majú iba tento vrodený inštinkt. Takže za určitých podmienok a okolností ich vrodený inštinkt môže mať po čase nejaký účinok. Budú schopné získať kung a vyvinúť si nadprirodzené schopnosti.

Týmto spôsobom bude mať zviera zvláštne schopnosti. V minulosti by sme povedali, že toto zviera získalo jemné sily, alebo že dostalo zvláštne schopnosti. V očiach svetských ľudí sú zvieratá také hrozné, že môžu ľahko manipulovať ľudí. V skutočnosti, hovorím, že nenaháňajú hrôzu a sú ničím pred pravými praktizujúcimi. Hoci môžete nájsť jedno, ktoré praktizovalo kultiváciu takmer tisíc rokov, malíček bude viac ako postačujúci na jeho rozmliaždenie. Hovorili sme, že zvieratá majú tento vrodený inštinkt a môžu mať zvláštne schopnosti. Avšak v našom vesmíre je princíp: Zvieratá nemajú dovolené uspieť v kultivácii. Preto môžete čítať v starodávnych knihách, že raz za každých niekoľko sto rokov sú zvieratá zabité vo veľkej prírodnej pohrome alebo v malom nešťastí. Keď kung zvieraťa po čase vyrastie do určitej úrovne, musia byť zabité alebo zasiahnuté bleskom atď. Majú zakázané praktizovať kultiváciu, pretože nemajú ľudskú vrodenú povahu; nemôžu praktizovať kultiváciu ako ľudské bytosti, keďže nemajú ľudské kvality. Ak uspejú v kultivácii, určite sa stanú démonmi. A tak im nie je dovolené uspieť v kultivácii. Inak ich nebesá zabijú. Oni to vedia tiež. Ale ako som povedal, ľudská spoločnosť je teraz vo veľkom úpadku a niektorí ľudia sa dopúšťajú všetkých druhov hriechov. Keď to dosiahlo tento bod, nie je ľudská spoločnosť v nebezpečenstve?

Veci sa určite obrátia po dosiahnutí extrému! Zistili sme, že zakaždým, keď ľudské spoločnosti v prehistorických časoch zažili pravidelný zánik, vždy sa to uskutočnilo vtedy, keď bolo ľudstvo skazené až do krajnosti. Dimenzia obývaná ľudskými bytosťami a rovnako aj množstvo iných dimenzií sú teraz všetky vo veľmi nebezpečnej situácii. Rovnako je to pravda s inými dimenziami na tejto úrovni; bytosti, čo sú tam, sa tiež ponáhľajú uniknúť a chcú ísť hore na vyššie úrovne. Myslia si, že vyšplhaním sa na vyššie úrovne môžu uniknúť. Ale ako to môže byť také jednoduché? Ak sa chcete kultivovať, musíte mať ľudské telo. To je preto aj jednou z príčin, prečo boli niektorí čchi-kungoví cvičenci posadnutí duchom.

Niektorí ľudia sa čudujú: „Keďže je také množstvo veľkých osvietených ľudí alebo majstrov na vysokých úrovniach, prečo sa o to nepostarajú?“ V našom vesmíre je ďalší princíp: Ak sa usilujete, alebo chcete niečo, iní do toho nebudú zasahovať. Tu učíme každého, aby nasledoval spravodlivú cestu a v rovnakom čase vám dôkladne vysvetľujeme Zákon, aby sme vám umožnili stať sa osvietenými sami od seba. Je to vaša vlastná vec, či sa ho chcete učiť. Majster vás prevedie cez vchod, ale praktizovanie kultivácie je na vás. Nikto vás nebude nútiť alebo presviedčať, aby ste praktizovali kultiváciu. Je to vaša vlastná vec, či praktizujete kultiváciu. Inými slovami, nikto nebude zasahovať do toho, ktorou cestou sa vyberiete, čo chcete, alebo čo sa pokúšate dostať. My môžeme len ľuďom radiť, aby boli dobrí.

Hoci zistíte, že niektorí ľudia praktizujú čchi-kung, v skutočnosti všetko získal duch posadnutia. Ako sa človek stane posadnutým? Koľko cvičencov čchi-kungu po celej krajine má za svojím telom duchov, ktorí ich posadli? Ak odhalím to číslo, mnoho ľudí bude príliš vyľakaných, aby praktizovali čchi-kung. To číslo je strašidelne veľké! Prečo je tu teda táto situácia? Tieto veci spôsobujú nepríjemnosti pre bežnú ľudskú spoločnosť. Prečo sa to stáva takýmto vážnym fenoménom? Je to tiež vyvolané ľuďmi samotnými, keďže ľudstvo je skazené a démoni sú všade. Konkrétne, všetci tí falošní čchi-kungoví majstri nesú na svojich telách duchov posadnutia a toto je to, čo odovzdávajú vo svojich učeniach. Počas ľudskej histórie mali zvieratá zakázané posadnúť ľudí. Keď to spravili, boli zabité; ktokoľvek to videl, by to nedovolil. V dnešnom svete sa k nim však niektorí ľudia modlia o pomoc, chcú ich a uctievajú ich. Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Ja som o to konkrétne nežiadal!“ Nežiadali ste o to, ale hľadali ste nadprirodzené schopnosti. Dá vám ich veľká osvietená osoba z opravdivej kultivácie? Usilovanie je pripútanosť svetských ľudí a táto pripútanosť musí byť zanechaná. Takže kto vám ich dá? Iba démoni z iných dimenzií a rôzne zvieratá vám ich môžu dať. Nie je to rovnaké, ako žiadať od nich tie veci? Oni potom prídu.

Koľko ľudí praktizuje čchi-kung so správnymi myšlienkami? Čchi-kungová prax vyžaduje, aby si človek vážil cnosť, robil dobré skutky a bol láskavý. Človek by sa mal takto správať vo všetkom a za všetkých okolností. Či praktizujú čchi-kung v parku alebo doma, koľko ľudí takto rozmýšľa? Nikto nevie, aký druh čchi-kungu praktizujú niektorí ľudia. Zatiaľ čo cvičí a kolíše telom, človek šomre: „Och, moja nevesta nemá ku mne úctu. Moja svokra je taká strašná!“ Niektorí ľudia dokonca všetko komentujú – od ich pracoviska až po záležitosti štátu. Nie je nič, o čom nebudú hovoriť a budú dosť nahnevaní, ak niekto nesúhlasí s ich spôsobom myslenia. Nazvali by ste to praktizovaním čchi-kungu? Ďalej ešte, táto osoba praktizuje cvičenie v stoji s nohami trasúcimi sa od únavy. Ale jej myseľ neoddychuje: „V dnešných časoch sú veci veľmi drahé a ceny sa zvyšujú. Pracovisko mi nemôže zaplatiť moju mzdu. Prečo si nemôžem vypestovať nejaké nadprirodzené schopnosti praktizovaním čchi-kungu? Ak si vypestujem nadprirodzené schopnosti, aj ja sa stanem čchi-kungovým majstrom a zbohatnem. Mohol by som prijímať pacientov a zarobiť peniaze.“ Len čo vidí, že druhí ľudia si vyvinuli nadprirodzené schopnosti, ešte viac ho to rozruší. Pôjde za nadprirodzenými schopnosťami, usilujúc sa o tretie oko a schopnosť liečiť chorobu. Premýšľajte o tom, všetci: Ako ďaleko je to od Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti, povahy nášho vesmíru! Ide to úplne opačnou cestou. Povedať to trošku vážnejšie, tento človek praktizuje zlú cestu! Robí to však nevedome. Čím viac takto rozmýšľa, tým horšie myšlienky vysiela jeho myseľ. Tento človek nezískal Zákon a nevie si vážiť cnosť. Potom si myslí, že si môže vyvinúť kung jednoducho vykonávaním cvičení a že môže dostať, čokoľvek chce, usilovaním sa. Toto si tento človek myslí.

Je to presne kvôli nesprávnym myšlienkam, že si človek na seba uvalí nedobré veci. Zviera to však môže vidieť: „Tento človek chce zbohatnúť čchi-kungovou praxou a tamten chce byť slávny a získať nadprirodzené schopnosti. Človeče, jeho telo nie je zlé a takisto nesie veľmi dobré veci. Ale jeho myseľ je naozaj zlá a usiluje sa o nadprirodzené schopnosti! Môže mať majstra, ale hoci aj má majstra, ja sa nebojím.“ Zviera vie, že majster z opravdivej kultivačnej praxe mu nedá nadprirodzené schopnosti, keď uvidí, že sa o ne takto usiluje. Čím viac ich chce, tým menej pravdepodobne mu ich jeho majster dá, keďže je to presne tá pripútanosť, ktorá má byť odstránená. Čím viac takto rozmýšľa, tým menej nadprirodzených schopností dostane a menej pravdepodobne bude k tomu osvietený. Čím viac sa o ne usiluje, tým horšou sa stáva jeho myseľ. Napokon, keď jeho majster vidí, že je to s ním beznádejné, s povzdychom ho opustí a už sa o neho viac nestará. Niektorí ľudia nemajú majstra a pravdepodobne sa o nich stará okoloidúci majster, keďže v rôznych dimenziách je mnoho veľkých osvietených ľudí. Jedna veľká osvietená bytosť sa môže na tohto človeka pozrieť a sledovať ho jeden deň. Potom ho osvietená bytosť opustí, keď zistí, že nie je dobrý. Nasledujúci deň môže prísť iná veľká osvietená bytosť a tiež ho opustí, keď zistí, že nie je dobrý.

Zviera vie, že či má alebo nemá majstra alebo okoloidúceho majstra, jeho majster mu nedá to, o čo sa usiluje. Keďže zvieratá nie sú schopné vidieť dimenzie, kde sa zdržiavajú veľké osvietené bytosti, neboja sa a využívajú medzeru. V našom vesmíre je princíp, že normálne druhí ľudia nemôžu brániť ničomu, o čo sa človek usiluje a chce pre seba. Zviera využilo túto medzeru, „Ak niečo chce, ja mu to dám. Nie je pre mňa nesprávne mu pomôcť, že nie?“ Zviera mu to dá. Spočiatku sa ho neodváži posadnúť a najskôr mu dá trochu kungu na vyskúšanie. Jedného dňa človek náhle u seba objaví kung, o ktorý sa usiloval a môže aj liečiť choroby. Zviera vidí, že to fungovalo celkom dobre a bude to používať ako hudobnú predohru: „Keďže to chce, pripútam sa na jeho telo. Týmto spôsobom mu môžem dať viac vecí a spraviť to ľahko. Nechce tretie oko? Teraz mu dám všetko.“ Potom ho posadne.

Zatiaľ čo má tú myšlienku, že to chce, jeho tretie oko sa otvorí a môže aj vysielať kung s nejakými bezvýznamnými schopnosťami. Bude od radosti celý bez seba a myslí si, že konečne dostal to, o čo sa snažil a že to pochádza z jeho cvičenia. V skutočnosti svojím cvičením nedosiahol nič. Myslí si, že môže vidieť skrz ľudské telo a zisťovať, kde v tele človeka sídli choroba. V skutočnosti jeho tretie oko nie je vôbec otvorené; to zviera riadi jeho myseľ. Toto zviera premieta to, čo vidí svojimi očami, do jeho mozgu, takže on si potom myslí, že sa jeho tretie oko otvorilo. „Vysielať kung? Nech sa páči.“ Keď natiahne svoju ruku, aby vyslal kung, zviera tiež vytiahne svoj pazúr spoza jeho chrbta. Hneď ako vydáva kung, z hlavy hada sa vysunie rozdvojený jazyk, aby olízal chorú časť alebo opuchnuté miesto pacienta. Je vcelku dosť takýchto prípadov a všetci títo ľudia boli posadnutí kvôli svojim vlastným usilovaniam.

Takže tento človek sa o niečo usiluje, sníva o tom, že zbohatne a bude slávny. „Dobre teda!“ – dostane schopnosti, môže liečiť ľudí a môže vidieť svojím tretím okom. To ho veľmi poteší. Zviera to vidí: „Nechceš získať bohatstvo? Výborne, nechám ťa zbohatnúť.“ Je veľmi ľahké manipulovať myseľ bežného človeka. Zviera môže zariadiť, že mnoho ľudí, celé zástupy, sa prídu k nemu liečiť. Dobrý bože, kým tu on lieči chorobu, zviera zariadi, že novinári mu budú robiť reklamu tamto v novinách. Manipuluje svetských ľudí, aby robili tieto veci. Ak mu pacient nezaplatí dosť peňazí, nie je to dovolené; zviera spôsobí, že pacienta bude bolieť hlava. V každom prípade mu človek musí zaplatiť veľa peňazí. Dosiahol slávu aj bohatstvo, keďže zarobil peniaze, stal sa známym a teraz je čchi-kungovým majstrom. Ľudia ako on si zvyčajne necenia charakter a odvážia sa povedať čokoľvek. „Som druhý hneď po nebesiach.“ Odvažuje sa vyhlásiť, že je prevtelením známych božstiev ako Kráľovná matka alebo Žltý cisár. Dokonca si dovolí nazývať sa Budhom. Pretože v skutočnosti nepodstúpil kultiváciu charakteru, usiluje sa vo svojom cvičení o nadprirodzené schopnosti. Následkom toho si na seba prinesie posadnutie.

Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Čo je na tom zlé? Je to dobré, pokiaľ tým môžem zarobiť peniaze alebo zbohatnúť a môžem sa takisto stať slávnym.“ Mnoho ľudí rozmýšľa takto. Dovoľte mi povedať vám všetkým, že zviera má v skutočnosti svoj vlastný zámer a nedalo by vám nič bez príčiny. Tento vesmír má princíp: „Žiadna strata, žiaden zisk“. Čo získa ono? Nehovoril som práve o tejto otázke? Chce získať esenciu vo vašom tele na kultiváciu ľudskej podoby a zbiera ľudskú esenciu z tela človeka. Ľudské telo má iba tento jeden diel esencie. Ak chce človek praktizovať kultiváciu, je iba tento jeden diel. Ak necháte zviera, aby vám ho vzalo, môžete zabudnúť na praktizovanie kultivácie – ako sa budete potom kultivovať? Neostane vám nič a nemôžete praktizovať kultiváciu vôbec. Niektorí ľudia môžu tvrdiť: „Ja ani nechcem praktizovať kultiváciu, chcem iba zbohatnúť. Pokiaľ mám peniaze, je to v poriadku. Čo ma po tom!“ Dovoľte mi povedať, že môžete chcieť zbohatnúť, ale nebudete takto rozmýšľať, keď vám poviem, ako to funguje. Čo sa teda stane? Ak opustí vaše telo skoro, vaše štyri končatiny budú veľmi slabé. Potom budete takýto po zvyšok svojho života, pretože zobralo príliš veľa vašej esencie. Ak opustí vaše telo neskoro, budete živou mŕtvolou a budete ležať v posteli po zvyšok svojho života len s jedným dychom vzduchu. Hoci máte peniaze, ste schopný ich minúť? Hoci máte slávu, ste schopný si ju užiť? Nie je to hrozné?

Tieto veci sú veľmi vážne a sú bežné medzi ľuďmi, ktorí dnes praktizujú čchi-kung. Zviera môže nielen posadnúť osobu, ale aj zabiť jej hlavnú dušu, dostať sa do paláca ni-wan a usadiť sa tam. Hoci osoba vyzerá ako ľudská bytosť, nie je ňou. Dokonca takéto veci sa môžu stať v dnešných časoch. Je to preto, že ľudské morálne hodnoty sa zmenili. Keď niekto robí niečo zlé a vy mu poviete, že robí niečo zlé, nebude vám veriť. Myslí si, že je dobré a vhodné zarobiť peniaze, túžiť po peniazoch a zbohatnúť a že je to správne. Preto bude ubližovať a robiť škodu druhým. Aby zarobil peniaze, nezastaví sa pred ničím a odváži sa spraviť hocičo. Zviera nezíska, ak nestratí. Ako vám môže dať niečo za nič? Chce dostať veci z vášho tela. Samozrejme, povedali sme, že človek sa dostane do problémov, pretože jeho vlastné hodnoty a myšlienky nie sú správne a spravodlivé.

Vyučujeme Falun Dafa. V praktizovaní kultivácie našej školy nebudete mať žiadne problémy, pokiaľ si dokážete udržiavať svoj charakter, keďže „jedno dobro dokáže poraziť sto ziel“. Ak si nedokážete udržiavať svoj charakter a idete za týmto alebo tamtým, určite sa dostanete do ťažkostí. Niektorí ľudia sa jednoducho nemôžu vzdať toho, čo kedysi praktizovali. Vyžadujeme, aby ľudia praktizovali iba jednu kultivačnú cestu, keďže človek by mal byť v opravdivej kultivačnej praxi sústredený na jeden cieľ. Hoci niektorí čchi-kungoví majstri napísali knihy, hovorím vám, že tieto knihy obsahujú všetky druhy vecí a sú rovnaké ako to, čo praktizujú: Sú to hady, líšky a lasice. Keď čítate tieto knihy, tieto veci vyjdú zo slov. Hovoril som, že falošní čchi-kungoví majstri číselne mnohokrát prevyšujú skutočných majstrov a vy ich nie ste schopní rozoznať. Preto sa musíte dobre správať. Nehovorím tu, že musíte praktizovať Falun Dafa. Môžete praktizovať v ľubovoľnej škole. Ale v minulosti bolo príslovie: „Radšej by človek nezískal pravé učenia po tisíc rokov, ako by kultivoval metódu divej líšky jeden deň.“ Človek sa teda musí správať dobre a naozaj praktizovať kultiváciu podľa opravdivého učenia. Nemiešajte to s ničím iným v kultivácii, nepridávajte ani myšlienky. Faluny niektorých ľudí sú zdeformované. Prečo sú zdeformované? Tvrdia, že nepraktizovali iný čchi-kung. Avšak keď praktizujú, vo svojich mysliach pridávajú veci z ich predošlých praxí. Nie sú tieto veci primiešané do praktizovania? To je všetko, čo chcem povedať o otázke posadnutia.

Kozmický jazyk

Čo je „kozmický jazyk“? Je to, keď človek môže zrazu rozprávať neznámym jazykom – mrmle niečo, čomu ani on sám nerozumie. Človek s telepatickou schopnosťou môže zachytiť všeobecný význam, ale nie je schopný povedať konkrétne, o čom tento človek rozpráva. Niektorí ľudia môžu rozprávať množstvom rôznych jazykov. Niektorí to dokonca považujú za dosť obdivuhodné a berú to ako talent alebo nadprirodzenú schopnosť. Nie je to ani nadprirodzená schopnosť, ani talent praktizujúceho, ani to nemôže vyjadrovať úroveň človeka. Čo to teda je? Je to tak, že vaša myseľ je ovládaná cudzím duchom. Ale vy to stále môžete považovať za celkom dobré, chcete to a ste radi, že to máte. Čím viac ste potešení, tým lepšie vás ovláda. Ako praví praktizujúci, ako ho môžete nechať, aby vás ovládal? Navyše pochádza z veľmi nízkej úrovne. Ako opravdiví praktizujúci by sme preto nemali privolávať tieto problémy.

Ľudské bytosti sú najcennejšie a sú najmúdrejšie zo všetkých tvorov. Ako môžete byť ovládaní týmito vecami? Nechcete už dokonca ani svoje telo – aké smutné! Niektoré z týchto vecí sú pripútané na ľudské telá. Niektoré nie sú a ostávajú v určitej vzdialenosti od ľudí. Avšak manipulujú vami a ovládajú vás. Keď chcete rozprávať, nechajú vás rozprávať a mrmlať. Reč môže byť tiež odovzdaná inému človeku, ak sa ju aj on chce učiť. Ak je tento človek dostatočne odvážny, aby to skúsil, môže ňou hovoriť tiež. V skutočnosti tieto veci prichádzajú v skupinách. Ak ňou chcete hovoriť, jeden k vám príde a nechá vás to odriekať.

Prečo môže táto situácia nastať? Ako som povedal, chcú si zlepšiť svoje vlastné úrovne. Ale tam u nich nie sú žiadne ťažkosti, takže nemôžu praktizovať kultiváciu a zlepšovať sa. Prišli s nápadom. Chcú pomáhať ľuďom robením dobrých skutkov, ale nevedia ako. Vedia však, že energia, ktorú vydajú, môže potlačiť pacientovu chorobu a na chvíľu uľahčiť pacientovo utrpenie, hoci nemôže chorobu vyliečiť. Vedia teda, že toto môže byť dosiahnuté použitím úst osoby na vysielanie energie. Toto je to, čo sa stane. Niektorí ľudia to nazývajú nebeským jazykom a sú iní, ktorí to nazývajú jazykom Budhu. Toto je rúhanie sa Budhom. Nazývam to čírym nezmyslom!

Viete, že Budhovia nerozprávajú ľahkovážne. Keby mali otvoriť svoje ústa a rozprávať v našej dimenzii, mohli by spôsobiť ľudstvu zemetrasenie. S takým hlasným zvukom, ako to môže byť dovolené? Niektorí ľudia hovoria: „Videl som tretím okom, že so mnou hovoril.“ On nehovoril s vami. Niektorí ľudia tiež videli moje telo Zákona robiť to isté. Ani ono nehovorilo s vami. Odkaz, ktorý vysiela, je v stereo zvuku. Keď to počujete, znie to, akoby rozprávalo. Zvyčajne rozpráva vo svojej dimenzii. Avšak potom, čo je to prenesené sem, nemôžete počuť jasne, čo hovorí, pretože pojmy času a priestoru sú medzi dvoma dimenziami odlišné. Jeden krátky časový úsek v našej dimenzii sú teraz asi dve hodiny, ale v tej veľkej dimenzii tam sa jeden náš krátky časový úsek rovná jednému roku. Náš čas je teda pomalší ako čas tam.

V minulosti bolo príslovie: „Je to len jeden deň v nebesiach, ale na Zemi prešlo tisíc rokov.“ Toto sa vzťahuje na zjednotené raje, ktoré nemajú pojmy času a priestoru. Menovite, sú to raje, kde prebývajú veľkí osvietení ľudia, ako napríklad Západný raj, Smaragdový raj, Falun raj a Lotosový raj. Vzťahuje sa to na tieto miesta. Avšak v tej veľkej dimenzii je čas namiesto toho rýchlejší ako náš. Ak ste to schopný prijať, môžete počuť niekoho rozprávať. Niektorí ľudia majú schopnosť jasnosluchu a majú svoje uši otvorené. Sú schopní počuť niekoho rozprávať, ale nie jasne. Všetko, čo počujete, sa bude podobať štebotaniu vtáka alebo hraniu magnetofónu na rýchlych otáčkach; človek nedokáže povedať, čo to je. Samozrejme, niektorí ľudia môžu počuť hudbu a rozprávanie. Ale časový rozdiel musí byť odstránený pomocou nadprirodzenej schopnosti, ktorá slúži ako prenášač. Zvuk potom môže dostihnúť vaše uši, a tak to môžete počuť jasne. Je to práve takto. Niektorí ľudia to nazývajú jazykom Budhov, avšak vôbec to nie je jazyk Budhov.

Keď sa dvaja veľkí osvietení ľudia spolu stretnú, môžu všetkému rozumieť s jedným úsmevom. Je to kvôli bezzvukovej telepatii a čo je prijímané, je v stereo zvuku. Keď sa usmejú, ich myšlienky sú už prenesené. Toto nie je jediná metóda, ktorú používajú, keďže niekedy použijú iný spôsob. Viete, že v tantrizme tibetskí lámovia veľmi dbajú na používanie znakov rúk. Keď sa však spýtate lámu, čo sú znaky rúk, povie vám, že je to najvyššia joga. Načo konkrétne sú? Nevie to ani on. V skutočnosti sú jazykom veľkých osvietených ľudí. Keď je tam mnoho ľudí, použije veľké znaky rúk; sú veľmi nádherné a sú utvorené z rôznych veľkých znakov rúk. Keď je tam iba zopár ľudí, použije malé znaky rúk; tie sú takisto veľmi nádherné a sú utvorené z malých znakov rúk. Sú veľmi prepracované a bohaté, pretože je to jazyk. V minulosti to bolo nebeské tajomstvo a teraz sme to prezradili. Čo sa používa v Tibete, je iba niekoľko pohybov výlučne na praktizovanie a ľudia ich zatriedili a usporiadali. Slúžia iba ako jazyk pri praktizovaní a je to len tých niekoľko foriem pre praktizovanie. Opravdivé znaky rúk sú omnoho zložitejšie.

Čo dal Učiteľ praktizujúcim?

Keď ma uvidia, budú niektorí ľudia držať moju ruku a nepustia ju. Keď ostatní vidia týchto ľudí potriasať si so mnou ruku, tiež sa pridajú. Viem, o čo im ide. Niektorí ľudia sú veľmi šťastní, že si podávajú ruku s Učiteľom. Niektorí ľudia chcú dostať nejaké odkazy a nepustia mi ruku. Povedali sme vám, že pravá kultivačná prax je vašou vlastnou záležitosťou. Nie sme tu kvôli liečeniu a udržovaniu kondície, alebo aby sme vám dávali nejaké odkazy a liečili vaše choroby, ani sa takýmito vecami nezaoberáme. Vaše choroby budú vyliečené priamo mnou. Tým, čo praktizujú na cvičebných miestach, vylieči ich choroby moje telo Zákona. Tým, čo sa učia praktizovať sami čítaním kníh, vylieči ich choroby moje telo Zákona tiež. Myslíte si, že si zvýšite kung dotknutím sa mojej ruky? Nie je to vtip?

Kung závisí na zušľachťovaní vlastného charakteru. Ak opravdivo nepraktizujete kultiváciu, kung nerastie; je to preto, že je tam charakterová norma. Zatiaľ čo váš kung rastie, niekto na vysokej úrovni môže vidieť, že keď je vaša pripútanosť, tá substancia, odstránená, meradlo vyrastie nad vašou hlavou. Toto meradlo existuje vo forme stĺpa kungu. Meradlo je také vysoké ako váš stĺp kungu. Znázorňuje kung, ktorý ste kultivovali. Takisto znázorňuje výšku vášho charakteru. Nebude to účinné, nech vám ho druhí ľudia pridajú akokoľvek veľa. Nemôžu pridať ani malý kúsok, keďže tam neostane a všetok odíde. Môžem vám urobiť okamžité dosiahnutie stavu „tri kvetiny nad hlavou“. Avšak len čo vykročíte z týchto dverí, kung odíde, pretože nie je váš a nie je z vašej kultivácie. Pretože vaša charakterová norma tam ešte nie je, nemôže tam zostať. Ktokoľvek si želá vám ho pridať, nebude to schopný urobiť, pretože kung pochádza výlučne z vašej vlastnej kultivácie. Kultivujte svoju myseľ, pevne zvyšujte svoj kung, neustále sa zlepšujte a prispôsobte sa povahe vesmíru – iba potom pôjdete nahor. Niektorí ľudia ma žiadajú o autogram, ale ja ho nie som ochotný poskytnúť. Niektorí ľudia sa chvália, že majú Učiteľov autogram. Chcú ho predvádzať alebo chcú, aby ich chránil Učiteľov odkaz. Nie je to ďalšia pripútanosť? Musíte praktizovať kultiváciu samostatne. O akých odkazoch to hovoríte? Mali by ste o ne žiadať v kultivácii vysokej úrovne? Načo je to dobré? Je to iba niečo na liečenie a udržovanie kondície.

Na veľmi mikroskopickej úrovni, kung, ktorý vyvíjate, alebo každá mikroskopická čiastočka tohto kungu, vyzerá presne rovnako ako vy. Po dosiahnutí za Zákon trojitého sveta budete praktizovať kultiváciu tela Budhu. Tento kung preberie výzor Budhu. Je veľmi nádherný, sediac na lotosovom kvete. Každá mikroskopická čiastočka je takáto. Avšak kung zvieraťa je niečo ako malé líšky a hady. Aj jeho jemné čiastočky na veľmi mikroskopickej úrovni sú takéto veci. Niektorí ľudia tiež veria na takzvané „odkazy“, pomiešajú trochu vody s čajovými lístkami a požiadajú vás, aby ste to vypili a to má byť vraj kung. Bežný človek chce len dočasne utíšiť bolesti odložením a potlačením svojej choroby. Napokon, bežný človek je bežný človek. Nestaráme sa o to, ako si poškodzuje svoje telo. Vy ste však praktizujúci. Preto vám tieto veci hovorím. Odteraz by ste nemali robiť tieto veci. Nikdy nežiadajte o také veci, ako sú takzvané „odkazy“, takéto alebo onaké. Jeden čchi-kungový majster tvrdí: „Dám vám odkazy a môžete ich dostať vo všetkých častiach krajiny.“ Čo dostanete? Hovorím vám, že tieto veci nemajú veľké použitie. Za predpokladu, že sú dobré, stále sú len na liečenie a udržovanie kondície. Avšak ako praktizujúci, náš kung pochádza z našej vlastnej kultivácie. Odkazy od druhých ľudí nemôžu zvýšiť váš kung, ale iba liečiť choroby u bežných ľudí. Človek si musí udržiavať spravodlivú myseľ; nikto nemôže praktizovať kultiváciu za vás. Iba keď naozaj sami praktizujete kultiváciu, môžete si zvýšiť svoju úroveň.

Čo som vám teda dal? Každý vie, že mnoho z našich žiakov nikdy nepraktizovalo čchi-kung a ich telá nesú choroby. Hoci veľa ľudí praktizovalo čchi-kung po mnoho rokov, stále sa ponevierajú na úrovni čchi a nemajú žiaden kung. Samozrejme, niektorí ľudia liečili pacientov bez toho, aby vedeli, ako to robili. Keď som hovoril o otázke posadnutia, už som odstránil všetkých tých duchov – nech to bolo čokoľvek – z tiel opravdivých žiakov Dafa a odstránil som všetky tieto veci zvnútra a zvonka ich tiel. Keď tí, čo sami praktizujú opravdivú kultiváciu, čítajú tento Veľký Zákon, takisto očistím ich telá. Navyše, vaše domáce prostredie musí byť takisto očistené. Ponáhľajte sa a zahoďte pamätnú dosku, na ktorej sa usadila líška či lasica, pred ktorou ste predtým obetovali. Všetky už boli odstránené a už viac neexistujú. Pretože chcete praktizovať kultiváciu, môžeme pre vás otvoriť najpohodlnejšie dvere a urobiť všetko toto. Ale spravíme to iba pre skutočných praktizujúcich. Samozrejme, niektorí ľudia nechcú praktizovať kultiváciu a do tejto chvíle tomu nerozumejú. Následkom toho sa o nich ani nemôžeme postarať. My sa staráme iba o opravdivých praktizujúcich.

Existuje aj ďalší druh človeka. Niekomu bolo v minulosti povedané, že je posadnutý. On to tiež tak cítil. Avšak potom, čo to mal odstránené, jeho myseľ sa tým stále znepokojuje. Stále si myslí, že to tam je a toto je už pripútanosť nazývaná podozrievavosť. Po čase si to tento človek môže na seba priniesť opäť, ak nedáva pozor. Človek by sa mal vzdať tejto pripútanosti, keďže toto posadnutie už viac neexistuje. Niektorí ľudia už boli očistení od týchto vecí v našich predchádzajúcich seminároch. Už som pre nich spravil tieto veci a odstránil som všetky posadnutia.

Škola Tao vyžaduje položenie základne v praxi nízkej úrovne. Nebeský okruh, elixírové pole a niektoré iné veci musia byť takisto vytvorené. Tu vám poskytneme Falun, energetické mechanizmy a všetky mechanizmy pre kultivačnú prax a tak ďalej – viac ako desaťtisíc vecí. Budú vám všetky dané ako semienka zasadené do vášho tela. Po odstránení vašich chorôb spravím všetko, čo je potrebné spraviť a dám vám všetko, čo máte mať. Potom budete schopní naozaj pokračovať v kultivačnej praxi v našej škole až do konca. Inak, ak vám nič nedám, je to len na liečenie a udržovanie kondície. Úprimne povedané, niektorí ľudia si necenia charakter a bolo by pre nich lepšie robiť fyzické cvičenia.

Ak praktizujete opravdivú kultiváciu, musíme byť za vás zodpovední. Samoštudujúci žiaci takisto získajú rovnaké veci, musia však byť opravdivými praktizujúcimi. Dáme všetky tieto veci opravdivým praktizujúcim. Povedal som, že vás musím naozaj viesť ako svojich učeníkov. Navyše, musíte dôkladne študovať Zákon vysokej úrovne a vedieť, ako praktizovať kultiváciu. Päť cvičení vás naučíme naraz a zvládnete ich všetky. Keď príde čas, budete schopní dosiahnuť veľmi vysokú úroveň – takú, ktorá je tak vysoko, že je to nad vašou predstavivosťou. Nebude pre vás problém dosiahnuť Pravé ovocie v kultivácii. Pri vyučovaní tohto Zákona som začlenil rôzne úrovne. Vo vašej budúcej kultivácii na rôznych úrovniach zakaždým zistíte, že vás stále môže viesť.

Ako praktizujúci, vaša životná cesta bude odteraz zmenená. Moje telo Zákona ju pre vás preusporiada. Ako ju preusporiada? Koľko rokov má ešte človek v tomto živote? Nevie to. Niektorí ľudia môžu dostať vážnu chorobu za rok alebo za pol roka a možno budú takto chorí po niekoľko rokov. Niektorí ľudia môžu dostať porážku alebo inú chorobu a nebudú sa môcť vôbec hýbať. Ako môžete praktizovať kultiváciu vo zvyšku svojho života? Musíme to pre vás všetko očistiť a predísť tomu, aby sa tieto veci vyskytli. Dopredu však musíme urobiť jasno v tom, že tieto veci môžeme spraviť iba pre opravdivých praktizujúcich. Nie je dovolené ich neuvážene vykonať u svetskej osoby, to by bolo konanie nedobrého skutku. U svetských ľudí veci ako narodenie, starnutie, choroba a smrť majú všetky karmické vzťahy a tie nemôžu byť svojvoľne poškodzované.

My berieme praktizujúcich ako najvzácnejších ľudí. Preto môžeme robiť veci iba pre praktizujúcich. Ako ich robíme? Ak má majster veľkú cnosť – to jest, ak má veľkú silu kungu – tento majster môže odstrániť vašu karmu. Ak je majstrova energetická úroveň vysoká, môže odstrániť veľa vašej karmy. Ak je majstrova energetická úroveň nízka, môže odstrániť iba trochu vašej karmy. Použime príklad. Dáme dohromady vašu rôznu karmu vo vašom budúcom živote a odstránime časť z nej, povedzme polovicu. Zvyšná polovica je stále vyššia ako hora a vy ju nedokážete prekonať. Čo teda spravíme? Keď v budúcnosti dosiahnete Tao, mnoho ľudí z toho bude mať prospech, takže mnoho ľudí bude pre vás niesť podiel. Samozrejme, pre nich to nie je nič. Pomocou praktizovania si tiež vyviniete vo vašom tele mnoho bytostí. Okrem vašej hlavnej duše a vašej pomocnej duše mnoho vašich ja bude pre vás niesť podiel. Pre vás neostane v čase, keď prechádzate cez utrpenia, takmer nič. Hoci neostalo takmer nič, je to stále pomerne dosť a vy to stále nie ste schopný prekonať. Čo sa teda stane? Bude to rozdelené do početných častí pre rôzne fázy vašej kultivačnej praxe. Budú použité na zlepšenie vášho charakteru, premenu vašej karmy a zvýšenie vášho kungu.

Navyše, nie je to ľahká vec, ak chce človek praktizovať kultiváciu. Povedal som, že toto je veľmi vážna vec. Je to niečo nad bežnými ľuďmi a je to ťažšie ako čokoľvek, čo robia bežní ľudia. Nie je to nadprirodzené? Takže to od vás vyžaduje viac ako akákoľvek vec svetských ľudí. Ako ľudské bytosti máme hlavnú dušu a hlavná duša nezanikne. Ak hlavná duša nezanikne, premýšľajte o tom, všetci: Nedopustila sa hlavná duša zlých skutkov v spoločenských pôsobeniach vášho predchádzajúceho života? Je to veľmi pravdepodobné. Mohli ste niekoho zabiť, dlhovať niekomu, tyranizovať niekoho, alebo niekomu ublížiť. Ak je to pravda, keď praktizujete kultiváciu tu, oni vás odtiaľ môžu jasne vidieť. Nestarajú sa, ak si liečite choroby a udržujete kondíciu, keďže vedia, že vtedy iba odďaľujete dlh. Ak nesplácate teraz, budete splácať neskôr a v budúcnosti budete za to platiť viac. Takže sa nestarajú, ak nesplácate v tomto momente.

Keď poviete, že idete praktizovať kultiváciu, nenechajú vás to robiť: „Chceš praktizovať kultiváciu a odísť. Keď si vypestuješ kung, nebudeme ťa schopní dostihnúť, alebo sa ťa dotknúť.“ Nenechajú to udiať sa a vyskúšajú všetko, aby vás zastavili v praktizovaní kultivácie. Preto budú použité všetky druhy metód, aby vás rušili. Dokonca vás prídu skutočne zabiť. Samozrejme, vaša hlava nebude odseknutá počas vykonávania meditácie v sede. To je nemožné, keďže to musí byť v súlade so stavom bežnej ľudskej spoločnosti. Možno vás zrazí auto, len čo vykročíte z dverí, alebo môžete spadnúť z budovy alebo stretnúť iné nebezpečenstvá. Tieto veci môžu nastať a budú dosť nebezpečné. Opravdivá kultivácia nie je taká jednoduchá, ako si predstavujete. Myslíte si, že ak chcete praktizovať kultiváciu, budete to schopný uskutočniť? Len čo chcete naozaj praktizovať kultiváciu, váš život bude ihneď v nebezpečenstve a táto otázka sa vás bude okamžite týkať. Mnoho čchi-kungových majstrov sa neodváži vyučovať žiakov k vyšším úrovniam. Prečo? Jednoducho sa nedokážu postarať o túto záležitosť a nedokážu vás chrániť.

V minulosti bolo mnoho mudrcov a tí mohli učiť iba jedného žiaka – bolo to v poriadku, ak chránili len jedného žiaka. Robiť to v takom širokom meradle by sa však priemerná osoba vôbec neodvážila. Ale my sme vám tu povedali, že ja to dokážem spraviť, pretože mám mnoho tiel Zákona, ktoré môžu prejaviť svoje mocné božské sily Zákona. Navyše, to, čo robíme dnes, nie je také jednoduché, ako to, čo vidíte na povrchu a ja som nevyšiel na verejnosť na nejaký náhly podnet. Môžem vám povedať, že mnoho veľkých osvietených bytostí sleduje túto udalosť. Toto je poslednýkrát, čo vyučujeme opravdivé učenie v Období Konca Zákona. Zatiaľ čo to uskutočňujeme, nie je nám dovolené odbočiť. Ak naozaj nasledujete spravodlivú cestu v kultivačnej praxi, nikto sa neodváži svojvoľne vám niečo spraviť. Okrem toho máte ochranu môjho tela Zákona a nebudete v žiadnom nebezpečenstve.

Čo sa dlhuje, musí byť splatené. Preto sa môžu v priebehu kultivačnej praxe vyskytnúť niektoré nebezpečné veci. Avšak keď sa tieto veci prihodia, nebudete vystrašení, ani nebude dovolené, aby ste boli v skutočnom nebezpečenstve. Môžem vám dať nejaké príklady. Keď som vyučoval triedu v Pekingu, jedna žiačka prechádzala cez cestu na svojom bicykli. Ako išla cez zákrutu, prišlo luxusné auto a v tejto ostrej zákrute zrazilo našu žiačku, ženu staršiu ako päťdesiat rokov. S buchotom sa s ňou zrazilo a narazilo do nej veľmi tvrdo. Ľudia počuli hlasné „bum“, ako jej hlava narazila o auto. V tom momente boli nohy tejto žiačky stále na pedáloch bicykla. Hoci jej hlava bola narazená, necítila žiadnu bolesť. Nielenže necítila bolesť, ale jej hlava ani nekrvácala – nebola ani opuchnutá. Vodič bol vystrašený na smrť a vyskočil z auta. Náhlivo sa jej spýtal, či je zranená a navrhol, aby išli do nemocnice. Ona odpovedala, že je v poriadku. Samozrejme, táto žiačka mala veľmi vysokú úroveň charakteru a nedostala by vodiča do problémov. Povedala, že všetko je v poriadku, ale zrážka zanechala na aute veľkú priehlbinu.

Prídu všetky veci podobné týmto, aby vzali človeku život, ale človek nebude ohrozený. Keď sme naposledy usporiadali seminár na Ťi-linskej univerzite, praktizujúci tlačil svoj bicykel pri prechádzaní cez hlavný vchod Ťi-linskej univerzity. Hneď ako prišiel do stredu vozovky, náhle ho medzi seba vtlačili dve autá. Autá ho takmer zrazili, ale on nebol vôbec vystrašený. Zvyčajne nie sme vôbec zdesení, keď sa stretneme s týmito vecami. V tej istej sekunde autá zastavili a nič sa nestalo.

V Pekingu bol takýto prípad. V zime sa dosť skoro stmieva a ľudia chodia skoro do postele. Ulice boli prázdne a všetko bolo tiché. Praktizujúci sa ponáhľal domov na bicykli a pred ním šiel iba jeden džíp. Náhle tento džíp zabrzdil. Praktizujúci nedával pozor a pokračoval v pedálovaní napred so sklonenou hlavou. Ale tento džíp náhle zacúval a pohol sa dozadu veľmi veľkou rýchlosťou. Keby sa tieto dve sily stretli, vzalo by mu to život. Tesne predtým, ako by sa boli zrazili, nejaká sila náhle potiahla jeho bicykel späť o viac ako pol metra a džíp zastavil na kolese jeho bicykla. Možno vodič džípu spozoroval, že je niekto za ním. Tento praktizujúci takisto nebol v tom momente vystrašený. Nikto z tých, ktorí sa stretli s týmito situáciami, nebol vystrašený, hoci mohol byť vystrašený neskôr. Prvá vec, ktorá ho napadla, bola: „Ach! Kto ma stiahol dozadu? Musím mu poďakovať!“ Keď sa obrátil a išiel vyjadriť svoju vďaku, zistil, že ulica je veľmi tichá, s nikým nablízku. Ihneď pochopil: „Bol to Učiteľ, kto ma ochránil.“

Ďalší prípad sa stal v Čchang-čchune. Budova blízko domu praktizujúceho bola vo výstavbe. Dnes sa budovy stavajú veľmi vysoké a lešenie je vyrobené zo železných tyčí, ktoré majú priemer dva palce a dĺžku štyri metre. Potom čo tento praktizujúci vyšiel z domu, železná tyč spadla z vysoko čnejúcej budovy rovno na jeho hlavu. Ľudia na ulici ustrnuli v úžase. Povedal: „Kto ma to potľapkal?“ Myslel si, že ho niekto potľapkal po hlave. Práve v tom okamihu obrátil svoju hlavu a uvidel veľký Falun, otáčajúci sa nad jeho hlavou. Táto železná tyč sa skĺzla popri jeho hlave a zabodla sa do zeme. Keby sa naozaj zabodla do jeho tela – premýšľajte o tom, všetci – prenikla by jeho telom, akoby ste prepichovali cukrom obalenú bobuľku hlohu, keďže bola taká ťažká. Bolo to veľmi nebezpečné!

Týchto prípadov je toľko, že sa nedajú spočítať. Ale nevyskytlo sa žiadne nebezpečenstvo. Nie všetci sa stretnú s týmito druhmi vecí, ale niektorí ľudia sa do nich dostanú. Či si s nimi skrížite cestu alebo nie, môžem vás ubezpečiť, že nebudete v žiadnom nebezpečenstve – toto môžem zaručiť. Niektorí praktizujúci nenasledujú požiadavky na charakter, keďže iba praktizujú cvičenia bez zušľachťovania svojho charakteru. Tí nemôžu byť považovaní za praktizujúcich.

Ak sa pýtate, čo vám váš Učiteľ dal, toto je to, čo som vám dal. Moje telo Zákona vás bude ochraňovať, pokiaľ nie ste schopní ochrániť sa sami. V tom čase budete na prahu kultivácie nad Zákonom trojitého sveta a už budete mať dosiahnuté Tao. Musíte sa ale považovať za pravých praktizujúcich a len potom to dokážete uskutočniť. Bol človek, ktorý sa prechádzal po ulici s mojou knihou v ruke, vykrikujúc: „Mám ochranu Učiteľa Li, takže sa neobávam, že ma zrazí auto.“ Toto bolo poškodzovanie Dafa. Takéhoto človeka nebudeme chrániť. V skutočnosti, opravdivý praktizujúci nebude robiť takúto vec.

Energetické pole

Keď praktizujeme, je okolo nás pole. Aké je to pole? Niektorí ľudia ho nazývajú pole čchi, magnetické pole, alebo elektrické pole. V skutočnosti je to nesprávne, nech ho nazývate akýmkoľvek poľom, keďže hmota obsiahnutá v tomto poli je mimoriadne bohatá. Takmer každá hmota, ktorá tvorí všetky dimenzie nášho vesmíru, sa nachádza v tomto kungu. Je pre nás teda vhodnejšie nazývať ho energetické pole, a tak ho zvyčajne nazývame energetické pole.

Takže čo môže toto pole robiť? Ako všetci viete, naši praktizujúci opravdivého učenia majú tento pocit: Pretože prechádzame kultiváciou opravdivého učenia, ktoré zdôrazňuje súcit a ktoré je prispôsobené povahe vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať, keď naši žiaci sedia v tomto poli, ich myseľ je bez zlých myšlienok a mnohí praktizujúci nemyslia ani na fajčenie, keď tu sedia. Všetci cítia atmosféru pokoja a mieru, čo je veľmi príjemné. Toto je vplyv v rámci dosahu energetického poľa, ktoré má žiak opravdivého učenia. Neskôr, po tomto seminári, väčšina našich praktizujúcich bude mať kung – opravdivo vyvinutý kung. Pretože to, čo vás učím, je niečo z kultivácie opravdivého učenia, mali by ste tiež na seba uplatniť tento charakterový štandard. Ako neustále robíte cvičenia a nasledujete v kultivačnej praxi naše požiadavky na charakter, vaša energia bude postupne mocnieť.

Učíme spásu nás aj druhých, spásu všetkých vnímajúcich bytostí. Falun teda môže spasiť človeka otáčaním sa dovnútra a spasiť druhých otáčaním sa von. Keď sa točí von, vydáva energiu a môže prospievať druhým. Týmto spôsobom budú mať z toho úžitok ľudia v dosahu vášho energetického poľa a môžu sa cítiť veľmi príjemne. Či ste na prechádzke ulicou, v práci, alebo doma, môžete mať tento účinok na druhých. Ľudia vo vašom poli môžu mať neúmyselne vyliečené svoje choroby, keďže toto pole môže opraviť všetky odchylné stavy. Ľudské telo by nemalo ochorieť a byť chorý je nesprávny stav. Ono môže napraviť tento nesprávny stav. Keď zlomyseľná osoba rozmýšľa o niečom zlom, táto osoba môže zmeniť svoje myšlienky kvôli mocnému účinku vášho poľa; nemusí už viac chcieť robiť zlé skutky. Možno chce osoba na niekoho nadávať. Náhle si to môže rozmyslieť a nebude chcieť nadávať. Iba energetické pole z kultivačnej praxe opravdivého učenia môže vyvolať tento účinok. Preto bolo v minulosti v budhizme takéto príslovie: „Budhovo svetlo žiari všade, správnosť a spravodlivosť všetko harmonizuje.“ Toto je to, čo to znamená.

Ako by mali žiaci Falun Dafa šíriť prax?

Po seminári si mnoho našich praktizujúcich myslí, že táto prax je veľmi dobrá a chcú ju odovzdať svojim príbuzným alebo priateľom. Áno, každý z vás ju môže šíriť a odovzdať ju komukoľvek. Je tu ale jedna vec, ktorú musíme každému objasniť. Každému sme dali toľko vecí, ktoré nemôžu byť ohodnotené peniazmi. Prečo ich dávame každému? Sú pre vašu kultiváciu. Iba ak praktizujete kultiváciu, môžem vám ich dať. Inými slovami, keď šírite metódu v budúcnosti, nemôžete použiť tieto veci na hľadanie slávy a osobného záujmu. Nemôžete teda usporiadať seminár a vyberať poplatky tak ako ja. Pretože potrebujeme tlačiť knihy a materiály a cestovať kvôli vyučovaniu praxe, potrebujeme pokryť náklady. Naše poplatky sú už najnižšie v krajine, ale poskytované veci sú najpočetnejšie. My opravdivo privádzame ľudí k vyšším úrovniam; každý pozná tento bod sám. Ako žiak Falun Dafa, keď šírite metódu v budúcnosti, máme na vás dve požiadavky.

Prvá je tá, že nemôžete vyberať poplatky. Nedávame vám všetky tieto veci, aby ste zbohatli a stali sa slávnymi, ale aby sme vás spasili a umožnili vám praktizovať kultiváciu. Ak vyberáte poplatky, moje telo Zákona vezme späť všetko, čo sme vám dali a vy už viac nebudete patriť k Falun Dafa. To, čo ste šírili, nebol náš Falun Dafa. Keď ho šírite, nemali by ste sa usilovať o slávu a osobný zisk, ale by ste mali slúžiť ostatným dobrovoľne. Všetci praktizujúci to robia týmto spôsobom celoštátne a asistenti z rôznych oblastí tiež idú sami príkladom. Ak sa chcete učiť našu metódu, môžete prísť, pokiaľ sa ju chcete učiť. Môžeme byť za vás zodpovední a nebudeme vám účtovať ani halier.

Druhá požiadavka je, že nemôžete pridávať osobné veci do Dafa. Inými slovami, pri šírení praxe, bez ohľadu na to, či je vaše tretie oko otvorené, či ste niečo videli, alebo ste si vyvinuli nejaké nadprirodzené schopnosti, nemôžete použiť to, čo ste videli, na vysvetľovanie nášho Falun Dafa. Ten malý kúsok, ktorý ste videli na vašej úrovni, je nič a je ďaleko od skutočného zmyslu Zákona, ktorý vyučujeme. Takže keď šírite prax v budúcnosti, mali by ste byť veľmi opatrní v tejto otázke. Iba tak môžeme zaistiť, že pôvodné veci v našom Falun Dafa ostanú nezmenené.

Navyše, nikto nemá dovolené vyučovať prax spôsobom, akým to robím ja, nikto nemá dovolené vyučovať Zákon vo forme veľkej prednášky, ktorú používam ja – vy nie ste schopní vyučovať Zákon. Je to preto, že to, čo vyučujem ja, má veľmi hlboké súvislosti a zahŕňa to veci z vysokých úrovní. Praktizujete kultiváciu na rôznych úrovniach. V budúcnosti, potom čo spravíte pokrok, keď budete počúvať túto nahrávku opäť, budete sa neustále zlepšovať. Ak ju stále počúvate, zakaždým získate nové pochopenie a nové výsledky. To platí ešte viac pre čítanie tejto knihy. Do môjho učenia som začlenil niečo veľmi hlboké a na vysokej úrovni. Vy preto nie ste schopní vyučovať tento Zákon. Nemáte ho dovolené povedať použitím mojich pôvodných slov ako vašich, inak je to čin plagiátorstva Zákona. Môžete použiť iba moje pôvodné slová, aby ste to povedali, dodajúc, že takto to hovorí Učiteľ alebo takto je to napísané v knihe. Môžete to povedať iba takto. Prečo? Pretože keď to poviete takto, bude to niesť silu Veľkého Zákona. Nemôžete šíriť svoje pochopenie ako Falun Dafa. Inak to, čo odovzdávate, nie je Falun Dafa a to, čo robíte, je to isté ako poškodzovanie nášho Falun Dafa. Ak poviete niečo na základe vašich nápadov a vašej mysle, nie je to Zákon a nemôže to spasiť ľudí; ani to nebude mať žiaden účinok. Nikto iný preto nemôže vyučovať tento Zákon.

Spôsob, akým sa má šíriť táto prax, je púšťanie audiokaziet alebo videokaziet pre žiakov na cvičebných miestach alebo na miestach výučby a asistenti ich potom môžu učiť cvičenia. Môžete použiť formu seminára, aby všetci vzájomne komunikovali a môžete diskutovať a vzájomne si vymieňať skúsenosti. Vyžadujeme, aby ste to robili týmto spôsobom. Ďalšou vecou je, že nemôžete nazývať praktizujúceho (učeníka), ktorý šíri Falun Dafa „Učiteľ“ alebo „Majster“, pretože je iba jeden majster v Dafa. Všetci praktizujúci sú žiaci, nech začali svoje praktizovanie kedykoľvek.

Keď šírite metódu, niektorí ľudia si môžu myslieť: „Učiteľ môže nainštalovať Falun a upraviť telo človeka, ale my to nemôžeme spraviť.“ Na tom nezáleží. Už som vám povedal, že za každým žiakom je moje telo Zákona a nielen jedno. Preto sa moje telo Zákona postará o tieto veci. Keď niekoho učíte praktizovanie, dostane Falun priamo tam, ak má predurčený vzťah. Ak nemá dobrý predurčený vzťah, potom čo je jeho telo upravené, môže ho získať postupne pomocou praktizovania. Moje telo Zákona mu pomôže upraviť jeho telo. Okrem týchto vecí, hovorím vám, že ak sa človek učí Zákon a praktizovanie čítaním mojej knihy, sledovaním mojich videokaziet, alebo počúvaním mojich nahrávok a ak sa naozaj považuje za praktizujúceho, tiež dostane veci, ktoré má dostať.

Nedovoľujeme žiakom prijímať pacientov, keďže žiaci Falun Dafa majú absolútne zakázané liečiť choroby pre druhých ľudí. Učíme vás vystúpiť v kultivácii a nenecháme vás vyvinúť si pripútanosti alebo si pokaziť svoje vlastné telo. Pole na našom cvičebnom mieste je lepšie ako hociktoré iné. Pokiaľ budete robiť cvičenia v tomto poli, je to oveľa lepšie, ako keby ste si liečili svoj zdravotný problém. Moje telá Zákona sedia v kruhu a nad energetickým poľom je kupola, nad ktorou je veľký Falun. Veľké telo Zákona nad kupolou stráži pole. Toto pole nie je bežným poľom, ani to nie je pole ako na bežných miestach praktizovania: Je to kultivačné pole. Mnoho našich žiakov s nadprirodzenými schopnosťami videlo, že toto pole Falun Dafa je chránené červeným svetlom a je červené všade navôkol.

Moje telo Zákona môže tiež priamo nainštalovať Falun u praktizujúceho, my však nechceme povzbudzovať vaše pripútanosti. Keď učíte osobu cvičenia, môže povedať: „Och, mám teraz Falun.“ Vy si nesprávne myslíte, že je nainštalovaný vami, pričom nie je. Hovorím vám to, aby ste si nevypestovali pripútanosť. Je to všetko uskutočňované mojím telom Zákona. Takto by mali naši žiaci Falun Dafa šíriť prax.

Ktokoľvek, kto sa pokúsi zmeniť cvičenia Falun Dafa, poškodzuje Dafa a túto školu praktizovania. Niektorí ľudia obrátili cvičebné inštrukcie na rýmy a to absolútne nie je dovolené. Opravdivá kultivačná cesta je vždy zdedená z prehistorického času. Bola zdedená z dosť vzdialeného veku a úspešne sa pomocou nej vykultivoval veľký počet veľkých osvietených ľudí. Nikto sa neodváži zmeniť ani kúsok z nej. Takáto vec sa môže stať iba v tomto Období Konca Zákona. Takéto veci sa nestali nikdy v histórii. Nikdy, nikdy na to nezabudnite.


Štvrtá lekcia

Strata a zisk

V spoločenstve kultivujúcich sa často spomína vzťah medzi stratou a ziskom. Hovorí sa o ňom aj medzi bežnými ľuďmi. Ako by mali naši žiaci brať straty a zisky? Je to odlišné od bežných ľudí. Čo chcú bežní ľudia, je osobný zisk a ako žiť dobre a pohodlne. Naši praktizujúci nie sú takíto, ale presne opační. My nehľadáme to, čo chcú svetskí ľudia. Ale to, čo dostaneme my, je niečo, čo svetskí ľudia nemôžu získať i keď chcú... ibaže by sa kultivovali.

Strata, o ktorej sa zvyčajne zmieňujeme my, nie je strata v úzkom rozsahu. Keď človek hovorí o strate, bude myslieť na darovanie nejakých peňazí, pomáhanie tým, ktorí sú v núdzi, alebo nakŕmenie žobráka na ulici. Tieto sú tiež formou vzdania sa a formou straty. Avšak toto hovorí iba o bratí zľahka peňazí a vlastníctva, tejto jednej veci. Vzdávanie sa bohatstva je samozrejme tiež jednou stránkou straty a tiež pomerne dôležitou stránkou. Ale strata, o ktorej hovoríme my, nie je obmedzená na tento úzky rozsah. V priebehu kultivácie sa musíme ako praktizujúci vzdať mnohých pripútaností, ako napríklad predvádzanie sa, závisť, súťaživosť a prílišné nadšenie. Množstvo rôznych pripútaností musí byť odstránených, pretože tá strata, o ktorej hovoríme my, je strata v širokom zmysle. V priebehu celej kultivácie by sme mali stratiť všetky pripútanosti a rôzne túžby svetských ľudí.

Človek si môže myslieť: „Praktizujeme kultiváciu medzi svetskými ľuďmi. Ak stratíme všetko, nie sme rovnakí ako mnísi a mníšky? Zdá sa byť nemožné stratiť všetko.“ V našej škole praktizovania, tí čo praktizujú kultiváciu medzi bežnými ľuďmi, sú povinní praktizovať kultiváciu práve v bežnej ľudskej spoločnosti a zapadnúť medzi svetských ľudí do takej miery, ako je to možné. Nevyžaduje sa od vás skutočne niečo materiálne stratiť. Nezáleží na tom, aké vysoké je vaše postavenie, alebo koľko bohatstva vlastníte. Kľúčom je, či dokážete opustiť túto pripútanosť.

Naša škola praktizovania sa priamo zameriava na myseľ človeka. Kľúčovou otázkou je, či dokážete brať tie veci zľahka a menej dbať o otázky individuálneho zisku a medziľudských konfliktov. Kultivačné metódy v kláštoroch alebo vo vzdialených horách a lesoch úplne odseknú váš prístup do bežnej ľudskej spoločnosti, čím vás nútia stratiť pripútanosti svetských ľudí a odopierajú vám akékoľvek materiálne výhody, takže ich musíte stratiť. Praktizujúci medzi svetskými ľuďmi nejde touto cestou. Od tohto človeka sa vyžaduje, aby ich bral zľahka v tomto prostredí svetských ľudí. Samozrejme, toto je veľmi ťažké. Je to tiež najrozhodujúcejšia stránka našej školy praktizovania. Preto strata, o ktorej sa zmieňujeme my, je v širokom zmysle a nie v úzkom. Takže čo sa týka robenia dobrých skutkov a darovania nejakých peňazí, pozrite sa na dnešných žobrákov na ulici – niektorí z nich sú profesionálmi a majú viac peňazí ako vy. Mali by sme sa zamerať na širšie spektrum namiesto menej dôležitých maličkostí. Kultivačná prax by sa mala zamerať s otvorenosťou a dôstojnosťou na širokú perspektívu. V priebehu našich strát to, čo v skutočnosti stratíme, sú nedobré veci.

Ľudia si často myslia, že všetko, o čo sa usilujú, je dobré. V skutočnosti, z pohľadu vysokej úrovne, je to na uspokojenie tých malých záujmov medzi svetskými ľuďmi. V náboženstve sa hovorí, že bez ohľadu na to, koľko máte peňazí, alebo aké vysoké je vaše postavenie, trvá to iba niekoľko desaťročí. Človek si to nemôže priniesť pri narodení alebo odniesť po smrti. Prečo je kung taký cenný? Je to práve preto, že rastie priamo na vašej hlavnej duši a dá sa priniesť pri narodení a vziať ďalej po smrti. Navyše priamo určuje vašu Úroveň ovocia v kultivácii, a preto je ťažké ho kultivovať. Inými slovami, to, čo stratíte, je niečo nedobré. A tak sa môžete vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja. Takže čo získate? Zlepšenie vašej úrovne; napokon dosiahnete Pravé ovocie a dosiahnete dovŕšenie, čím vyriešite základnú otázku. Určite nebude pre vás ľahké naraz zanechať všetky druhy túžob svetských ľudí a dosiahnuť štandard pravého praktizujúceho. Musíte to robiť postupne. Keď ma počujete hovoriť, že to máte robiť postupne, mohli by ste hovoriť: „Učiteľ mi povedal, že to mám robiť postupne, a tak to budem robiť pomaly.“ To nie je dovolené! Musíte byť na seba prísni, i keď vám dovolíme zlepšiť sa postupne. Keby ste to mohli spraviť všetko naraz dnes, boli by ste Budhom dnes, a to nie je realistické. Budete to schopný dosiahnuť postupne.

To, čo stratíme, je v skutočnosti niečo nedobré. Čo to je? Je to karma a tá ide ruka v ruke s rôznymi ľudskými pripútanosťami. Napríklad, svetskí ľudia majú všetky druhy nedobrých myšlienok. Kvôli osobnému záujmu sa dopúšťajú rôznych nedobrých skutkov a nadobudnú túto čiernu látku, karmu. Toto priamo súvisí s našimi pripútanosťami. Aby sa odstránila táto negatívna vec, musíte najskôr zmeniť svoju myseľ.

Premena karmy

Existuje proces premeny medzi bielou a čiernou látkou. Potom čo nastane konflikt medzi jedným a druhým, udeje sa tento proces premeny. Keď človek robí dobrý skutok, získa bielu látku, cnosť. Keď človek robí nedobrý skutok, získa čiernu látku, karmu. Existuje aj dedičný proces. Človek sa môže pýtať: „Je to preto, že človek spravil nedobré veci skoršie vo svojom živote?“ Nemusí to byť úplne tak, pretože karma nie je zhromažďovaná iba v jednom živote. Spoločenstvo kultivujúcich verí, že hlavná duša nezanikne. Ak hlavná duša nezanikne, človek pravdepodobne mal spoločenské styky pred týmto životom. Takže mohol niečo niekomu dlhovať, tyranizovať niekoho, alebo spraviť iné zlé veci, ako napríklad zabíjanie, ktoré vyvolali túto karmu. Tieto veci sa pripočítavajú v inej dimenzii a človek ich stále nosí; rovnako je to tiež pravda s bielou látkou. Toto nie je jediný zdroj, keďže je aj ďalšia situácia. V priebehu generácií v rodine ju môžu predkovia takisto nazhromaždiť pre neskoršie generácie. V minulosti starší ľudia hovorievali: „Zhromažďuj cnosť, zhromažďuj cnosť!“ „Tvoji predkovia zhromažďovali cnosť.“ „Tento človek stráca cnosť, zmenšuje si cnosť.“ Čo hovorili, bolo veľmi správne. Dnes bežní ľudia už viac nepočúvajú toto príslovie. Ak poviete mladým ľuďom o chýbajúcej cnosti alebo nedostačujúcej cnosti, nevezmú si to vôbec k srdcu. V skutočnosti je jej význam naozaj veľmi hlboký. Nie je to iba nejaký koncept, ktorý pochádza z myslenia a postoja posledných generácií, ale naozaj materiálne existuje. Naše ľudské telá majú obidve tieto látky.

Niekto sa pýtal: „Je to tak, že ak má človek príliš veľa čiernej látky, nie je schopný kultivovať sa do vysokej úrovne?“ Dalo by sa to tak povedať, keďže schopnosť porozumenia bude ovplyvnená množstvom čiernej látky. Vytvorí pole okolo vášho tela a obklopí vás – odreže vás od povahy vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať. Schopnosť porozumenia tejto osoby môže teda byť biedna. Keď ľudia hovoria o kultivačnej praxi a čchi-kungu, tento človek ich bude všetkých považovať za poverčivých a vôbec im nebude veriť. Bude ich pokladať za smiešnych. Je to zvyčajne takto, ale nie absolútne. Je to tak, že pre tohto človeka je príliš ťažké praktizovať kultiváciu a že jeho kung nemôže rásť veľmi vysoko? Nie je to tak. Povedali sme, že Veľký Zákon je bezhraničný a praktizovanie kultivácie závisí úplne na vašom srdci. Majster vás prevedie cez vchod a je na vás samotných praktizovať kultiváciu. Všetko závisí na tom, ako vy sám praktizujete kultiváciu. Či môžete praktizovať kultiváciu, závisí výlučne od toho, či môžete vydržať, priniesť obeť a trpieť. Ak na to dokážete upnúť svoju myseľ, žiadne ťažkosti vás nemôžu zastaviť. Povedal by som, že tu nie je problém.

Osoba s množstvom čiernej látky bude musieť zvyčajne obetovať viac ako osoba s množstvom bielej látky. Pretože biela látka je priamo prispôsobená povahe vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať, pokiaľ človek zlepšuje svoj charakter a dokáže sa zlepšovať v konfliktoch, jeho kung sa bude zväčšovať. Je to takto jednoduché. Človek s množstvom cnosti má dobrú schopnosť porozumenia. Dokáže trpieť a vydržať fyzické ako aj duševné utrpenia. I keď trpí viac fyzicky a menej duševne, jeho kung sa stále zvyšuje. Nie je to tak u osoby s množstvom čiernej látky, keďže tá musí najprv prejsť týmto procesom: Musí premeniť čiernu látku na bielu látku. Tento proces je aj dosť bolestivý. Preto osoba s biednou schopnosťou porozumenia musí zvyčajne vydržať viac trápení. S veľkou karmou a biednou schopnosťou porozumenia je pre túto osobu ťažšie praktizovať kultiváciu.

Vezmime si konkrétny prípad. Pozrime sa, ako táto osoba praktizuje kultiváciu. Meditácia v sede vyžaduje prekrížiť nohy na dlhý čas. Po zaujatí pozície budú nohy bolestivé a stŕpnuté. Postupom času sa človek začne cítiť dosť nepohodlne, a potom sa stane nepokojným. Fyzické a duševné utrpenie môže spôsobiť, že telo aj myseľ budú v dosť veľkom nepohodlí. Niektorí ľudia nemôžu vydržať bolesť pri sedení s prekríženými nohami, vzdajú sa a zložia nohy. Niektorí ľudia už nemôžu ďalej vydržať, keď sedia trošku dlhšie. Hneď ako zložia nohy, praktizovanie vyjde navnivoč. Len čo nohy bolia, človek vyskočí, rozhýbe sa, a potom zasa prekríži nohy. Zisťujeme, že toto nemá vôbec žiaden úžitok. Je to preto, že sme videli, že keď nohy bolia, čierna látka sa presúva do nôh. Čierna látka je karma, ktorá môže byť odstránená utrpením; potom môže byť premenená na cnosť. Hneď ako je pociťovaná bolesť, karma sa začína odstraňovať. Čím viac karmy príde, tým viac bolesti nohy cítia. Preto bolesť v nohách neprichádza bez príčiny. Zvyčajne budú nohy pri meditácii v sede bolieť prerušovane. Po chvíľke veľmi nepríjemnej bolesti je to preč a je tam trochu uvoľnenia. Čoskoro začne opäť bolesť. Zvyčajne sa to deje týmto spôsobom.

Ako sa karma odstraňuje kúsok po kúsku, nohy sa budú cítiť o trošku lepšie, keď je kúsok odstránený. Čoskoro príde ďalší kúsok a nohy budú opäť cítiť bolesť. Potom čo je čierna látka odstránená, nerozptýli sa, táto látka nezanikne – hneď ako je odstránená, je priamo premenená na bielu látku, ktorou je cnosť. Prečo môže byť premenená týmto spôsobom? Je to preto, že táto osoba trpela, priniesla obeť a vydržala utrpenie. Povedali sme, že cnosť je získavaná znášaním a pretrpením utrpenia a konaním dobrých skutkov. Preto sa táto situácia objaví pri meditácii v sede. Niektorí ľudia rýchlo zložia nohy hneď ako ich začnú bolieť a urobia nejaké rozohriatie pred návratom do pozície v sede. Týmto sa nedosiahne vôbec nič. Počas cvičenia v stoji sa ruky môžu unaviť z vykonávania polohy držania kolesa. Keď to človek už nemôže ďalej vydržať a zloží ruky, nebude to slúžiť žiadnemu účelu. Začo sa počíta táto troška bolesti? Povedal by som, že je jednoducho príliš ľahké, ak človek môže uspieť v kultivácii iba takýmto držaním rúk. Toto sa stane, keď ľudia praktizujú meditáciu v sede.

Naša škola praktizovania nepostupuje v prvom rade týmto spôsobom, ale aj tak to hrá určitú úlohu. Vo väčšine prípadov človek premení karmu pri konfliktoch s inými ľuďmi, ktoré skúšajú náš charakter. Takto sa to obvykle prejaví. Konflikty či medziľudské trenice môžu byť dokonca horšie ako bolesť. Povedal by som, že telesnú bolesť je najľahšie vydržať – zatnete zuby a je po nej. Keď sa vyskytne vzájomný konflikt, najťažšie je ovládať myseľ.

Napríklad, hneď ako človek príde na pracovisko, začuje dvoch ľudí, ako ho škaredo ohovárajú, to, čo hovoria, je jednoducho hrozné a začne v ňom kypieť hnev. Avšak povedali sme, že ako praktizujúci by človek nemal odpovedať úderom na úder a urážkou na urážku, ale by sa mal správať podľa vyššej normy. A tak si myslí, že Učiteľ povedal, že ako praktizujúci by sme nemali byť rovnakí ako iní a musíme byť veľkodušní. Nebude sa hádať s týmito dvoma osobami. Ale zvyčajne, keď nastane problém, ak nepodráždi človeka psychicky, tak sa nepočíta, je zbytočný a neumožní mu zlepšiť sa. Jeho myseľ sa teda nemôže cez to dostať, stále ho to obťažuje a možno to nedokáže pustiť z hlavy. Neustále sa chce obrátiť, aby sa pozrel na tých dvoch ľudí. Hneď ako sa obzrie, vidí dve zlovestne vyzerajúce tváre v horúcom rozhovore. Nedokáže to už ďalej zvládnuť a veľmi sa rozruší. Môže s nimi dokonca začať bojovať priamo tam. Keď sa vyskytne vzájomný konflikt, je veľmi ťažké ovládať myseľ. Hovorím, že by bolo ľahké, keby sa dalo o všetko postarať v meditácii v sede, avšak tak to nefunguje.

Takže vo vašej budúcej kultivácii sa dostanete do všetkých druhov trápení. Ako môžete praktizovať kultiváciu bez týchto trápení? Ak sú všetci na seba dobrí, nie sú tam konflikty záujmov a nič nezasahuje do vašej mysle, ako sa môže váš charakter zlepšiť iba tým, že sedíte? To je nemožné. Človek sa musí opravdivo zoceľovať v reálnych životných situáciách – iba tak sa môžete zlepšiť. Niekto sa pýta: „Prečo máme stále trápenia v kultivačnej praxi? Tieto problémy sa veľmi neodlišujú od problémov svetských ľudí.“ Je to preto, že praktizujete kultiváciu medzi svetskými ľuďmi. Nebudete náhle obrátení zhora dole s hlavou smerujúcou k zemi, lietajúc tam hore a trpiac v povetrí – nebude to tak. Všetko prevezme formu každodenných udalostí, ako napríklad, že niekto vás mohol dnes popudiť, niekto vás vyviedol z rovnováhy, niekto s vami zle zaobchádzal, alebo niekto na vás náhle rozpráva bez rešpektu. Je to, aby sa videlo, ako budete reagovať na tieto záležitosti.

Prečo sa stretávate s týmito problémami? Všetky sú zapríčinené vašou vlastnou karmou. Už sme pre vás odstránili veľký počet jej častí, ponechajúc iba tento drobný kúsok, ktorý je rozdelený do trápení na rôznych úrovniach kvôli zlepšeniu vášho charakteru, zoceleniu vašej mysle a odstráneniu vašich rôznych pripútaností. Sú to všetko vaše vlastné trápenia a použijeme ich na zlepšenie vášho charakteru. Budete ich schopný prekonať. Pokiaľ si zlepšujete svoj charakter, môžete ich prekonať – ibaže by ste to vy sami nechceli uskutočniť. Ak chcete, môžete ich prekonať. Preto odteraz, keď sa stretnete s konfliktom, nemali by ste ho považovať za náhodu. Je to preto, že keď sa vyskytne konflikt, prihodí sa neočakávane. Ale nie je to náhoda – je to na zlepšenie vášho charakteru. Pokiaľ sa považujete za praktizujúceho, dokážete to vhodne zvládnuť.

Samozrejme, nebudete o trápení alebo konflikte informovaný dopredu. Ako môžete praktizovať kultiváciu, ak vám je všetko povedané? Nemalo by to žiaden účinok. Zvyčajne sa vyskytnú neočakávane, takže môžu preveriť charakter človeka a naozaj jeho charakter zlepšiť. Iba potom možno uvidieť, či si človek dokáže udržovať svoj charakter. Preto keď vystúpi konflikt, nevyskytne sa náhodne. Táto otázka bude prítomná pri premene karmy počas celého priebehu kultivačnej praxe. Na rozdiel od toho, čo si predstavujú svetskí ľudia, je to oveľa ťažšie ako trpieť fyzicky. Ako si môžete zvýšiť kung jednoducho praktizovaním cvičení o kúsok dlhšie, keď sú ruky ubolené od zdvihnutia a nohy sú unavené od státia? Ako si môžete zvýšiť kung iba zopár viac hodinami cvičenia? Tie slúžia iba na premenu pôvodného tela, ale stále je tu potrebná energia na zosilnenie. Nepomôže to zvýšiť úroveň. Zoceľovanie mysle je kľúčom k opravdivému zlepšeniu vašej úrovne. Ak môže človek spraviť pokrok iba fyzickým utrpením, povedal by som, že čínski roľníci trpia najviac. Nemali by potom všetci byť veľkými čchi-kungovými majstrami? Nech trpíte fyzicky akokoľvek veľa, netrpíte toľko, čo oni – pracujú tvrdo a pilne na poliach každý deň pod páliacim slnkom. Nie je to taká jednoduchá vec. Preto sme povedali, že aby sa človek naozaj zlepšil, mal by opravdivo zlepšiť svoju myseľ. Iba tak sa môže naozaj zlepšiť.

Počas procesu premeny karmy, ak to máme dobre zvládnuť a nie skomplikovať veci ako svetská osoba, musíme mať stále súcitné srdce a pokojnú myseľ. Ak potom náhle narazíte na problém, budete schopní sa oň vhodne postarať. Keď si stále udržujete pokojnú a súcitnú myseľ, budete mať čas a priestor na stlmenie konfrontácie a zamyslenie sa, keď problém vystúpi náhle. Ak stále myslíte na súťaženie s druhými a bojovanie o toto alebo tamto, povedal by som, že začnete boj s druhými vždy keď sa vyskytne problém – to je zaručené. A tak, keď sa stretnete s problémom, povedal by som, že je na to, aby premenil vašu čiernu látku na bielu látku, cnosť.

Keď sa naše ľudstvo vyvinulo do tohto dnešného stupňa, takmer každý sa rodí s karmou na karme a každého telo má dosť veľa karmy. Pri premene karmy sa preto zvyčajne vyskytne táto situácia: Zatiaľ čo sa váš kung zvyšuje a váš charakter zlepšuje, vaša karma sa odstraňuje a premieňa. Keď sa človek dostane do konfliktu, môže sa to prejaviť vo vzájomnom spore, ktorý zocelí váš charakter. Ak to môžete vydržať, vaša karma bude odstránená, váš charakter sa zlepší a váš kung sa takisto zvýši. Všetko toto je navzájom spojené. Ľudia v minulosti mali veľa cnosti a začínali s dobrým charakterom. Pokiaľ trpeli malou troškou ťažkostí, mohli si zvýšiť svoj kung. Ľudia dnes nie sú takíto. Hneď ako trpia, nechcú praktizovať kultiváciu. Ďalej ešte, stali sa menej osvietenými, čím je pre nich ťažšie praktizovať kultiváciu.

V kultivačnej praxi môžu byť dva scenáre, keď máte s niekým konflikt, alebo keď s vami druhí zaobchádzajú zle. Jeden je, že vy ste mohli s touto osobou zaobchádzať zle vo svojom predchádzajúcom živote. Cítite vo svojom srdci, že je to nespravodlivé. „Prečo sa správa takto?“ Potom prečo ste sa vy takto správali k tejto osobe v minulosti? Mohli by ste tvrdiť, že ste to vlastne v tom čase nevedeli a že tento život nemá nič dočinenia s iným životom. Nie je to však tak. Je tam ďalšia otázka. V konfliktoch je zahrnutá otázka premeny karmy. Preto by sme mali pri riešení určitých konfliktov odpúšťať a nie počínať si ako bežní ľudia. Toto by sa malo uplatňovať na pracovisku alebo v iných pracovných prostrediach. Rovnako je to tak aj u súkromníkov, pretože tí tiež majú spoločenské styky. Je nemožné nebyť v styku so spoločnosťou, keďže prinajmenšom je tam kontakt medzi susedmi.

V spoločenských pôsobeniach sa človek stretne so všetkými druhmi konfliktov. Pre tých, ktorí praktizujú kultiváciu medzi svetskými ľuďmi, nezáleží na tom, koľko máte peňazí, v akom vysokom postavení ste, alebo aký druh súkromného podnikania alebo podniku spravujete, nie je v tom rozdiel, keďže by ste mali obchodovať čestne a udržovať si spravodlivú myseľ. Všetky povolania v ľudskej spoločnosti by mali existovať. Je to skôr ľudské srdce, ktoré nie je spravodlivé a nesúvisí to s druhom zamestnania. V minulosti bolo príslovie: „Deviati z desiatich obchodníkov sú podvodníci.“ Toto hovoria svetskí ľudia. Ja by som však povedal, že je to záležitosť ľudského srdca. Pokiaľ je vaše srdce spravodlivé a obchodujete čestne, zaslúžite si zarobiť viac peňazí, ak vynakladáte väčšie úsilie. Je to preto, že ste odmenení za úsilie, ktoré ste vynaložili medzi svetskými ľuďmi. Žiadna strata, žiaden zisk. Získali ste to prácou. Môžete byť dobrým človekom v akejkoľvek spoločenskej vrstve. Existujú odlišné konflikty pre ľudí v odlišných spoločenských vrstvách. Vyššia spoločenská vrstva má konflikty vyššej spoločenskej vrstvy, ktoré sa všetky dajú vhodne vyriešiť. V ktorejkoľvek spoločenskej vrstve môžete byť dobrým človekom a menej sa starať o rôzne túžby alebo pripútanosti. Človek môže dokázať, že je dobrý v rôznych spoločenských vrstvách a môže praktizovať kultiváciu vo svojej vlastnej spoločenskej vrstve.

V dnešných dňoch, či ste v štátnej firme alebo v iných podnikoch v Číne, medziľudské konflikty sa stali veľmi svojráznymi. V iných krajinách a počas histórie sa tento jav nikdy nevyskytol. Takže konflikty, ktoré medzi sebou majú ľudia, keď sa chcú dostať dopredu, sú mimoriadne intenzívne, stroja proti sebe úklady, bojujú kvôli nepatrnému zisku a myšlienky, ktoré majú a triky, ktoré používajú, sú hrozné. Dokonca byť dobrým človekom je ťažké. Napríklad prídete na svoje pracovisko a cítite, že atmosféra tam nie je dobrá. Neskôr vám niekto povie, že ten a ten o vás zle hovoril a podal na vás hlásenie šéfovi, čím vás dostal do strašnej situácie. Všetci na vás uprene hľadia so zvláštnym pohľadom. Ako to môže bežná osoba tolerovať? Ako to človek môže strpieť? „Ak mi niekto robí problémy, ja mu to vrátim. Ak má prívržencov, ja mám tiež. Poďme bojovať.“ Ak to robíte medzi svetskými ľuďmi, povedia, že ste silný. Ako praktizujúci je to však úplne strašné. Ak súťažíte a bojujete ako bežný človek, ste bežným človekom. A ak to robíte s ešte väčšou chuťou ako on, ste dokonca horší ako ten bežný človek.

Ako by ste mali konať v tejto záležitosti? Keď sa dostanete do konfliktu, mali by sme si predovšetkým zachovať chladnú hlavu a nemali by sme sa správať rovnako ako ten človek. Samozrejme, môžeme vec s dobrým úmyslom vysvetliť a objasniť – nie je to problém. Ale nemali by ste k tomu byť príliš pripútaný. Ak sa stretnete s týmito problémami, nemali by ste súťažiť a bojovať ako druhí. Ak robíte to, čo spravil ten človek, nie ste bežným človekom? Nielenže by ste nemali súťažiť a bojovať ako on, ale nemali by ste ho ani nenávidieť. Skutočne, nemali by ste ho nenávidieť. Ak ho nenávidíte, nie ste nahnevaný? Nenasledovali ste znášanlivosť. My sa snažíme byť pravdiví, súcitní a znášanliví. Navyše, neukázal sa ani váš súcit. Takže by ste nemali byť ako on alebo sa naňho skutočne hnevať, napriek tomu, že vás dostal do tejto strašnej situácie, v ktorej dokonca nemôžete ani zdvihnúť svoju hlavu. Namiesto toho, aby ste boli naňho nahnevaný, mali by ste mu ďakovať z hĺbky svojho srdca a ďakovať mu úprimne. Bežný človek môže rozmýšľať takto: „Nie je to byť ako ten úbožiak A-Q?“ Hovorím vám, že to tak nie je.

Premýšľajte o tom, všetci: Ste praktizujúci. Nemalo by sa od vás vyžadovať, aby ste spĺňali vyšší štandard? Nemali by ste sa riadiť princípmi svetských ľudí. Ako praktizujúci, nie je to, čo získate, niečo vysokých úrovní? Preto musíte nasledovať princípy vysokej úrovne. Ak robíte to, čo spravil ten človek, nie ste rovnaký ako on? Prečo by ste mu teda mali ďakovať? Premýšľajte o tom: Čo získate? V tomto vesmíre je princíp, ktorý hovorí: „Žiadna strata, žiaden zisk“. Aby získal, musí človek stratiť. Tento človek vás dostal do strašnej situácie medzi svetskými ľuďmi a je tou stranou, ktorá získala na váš účet. Čím horšia situácia, do ktorej vás dostal a čím väčší dopad, tým viac znesiete a tým viac cnosti on stratí. Táto cnosť bude všetka daná vám. Zatiaľ čo vy toto všetko znášate, môžete sa o to menej starať a nebrať si to k srdcu.

V tomto vesmíre je ďalší princíp: Keď ste trpeli veľa, karma vo vašom tele bude premenená. Pretože ste priniesli obeť, koľko ste zniesli, toľko bude premenené, všetko sa zmení na cnosť. Nie je cnosť tým, čo praktizujúci chce? Získate dvoma spôsobmi, keďže aj vaša karma je odstránená. Ak by táto osoba nevytvorila pre vás túto situáciu, ako by ste si mohli zlepšiť svoj charakter? Ak vy a ja sme na seba milí a sedíme tu v harmónii, ako si bude možné zvýšiť kung? Presne preto, že táto osoba vytvorila pre vás tento spor, je tu príležitosť na zlepšenie charakteru a vy ju môžete využiť na zlepšenie svojho charakteru. Nezlepší sa tým váš charakter? Získali ste tromi spôsobmi. Ste praktizujúci. Ak sa váš charakter zlepší, nezvýši sa aj váš kung? Získali ste štyrmi spôsobmi jednou ranou. Prečo by ste tej osobe nemali ďakovať? Mali by ste jej úprimne poďakovať z hĺbky vášho srdca – je to skutočne tak.

Samozrejme, zmýšľanie tejto osoby nebolo poctivé, lebo inak by vám nedala cnosť. Ale ona skutočne vytvorila príležitosť na zlepšenie vášho charakteru. Inými slovami, musíme venovať pozornosť zušľachťovaniu charakteru. V rovnakom čase, ako si zušľachťujete charakter, odstraňuje sa vaša karma a premieňa sa na cnosť, takže môžete vystúpiť na vyššiu úroveň; toto ide jedno s druhým. Z hľadiska vysokej úrovne sú tieto princípy všetky zmenené. Bežná osoba tomu nebude rozumieť. Keď sa pozriete na tieto princípy z vysokej úrovne, všetko bude odlišné. Medzi svetskými ľuďmi môžete tieto princípy považovať za pravdivé, ale v skutočnosti nie sú správne. Iba to, čo je videné z vysokej úrovne, je naozaj správne. Zvyčajne je to tak.

Dôkladne som vysvetlil tieto princípy každému a dúfam, že v budúcej kultivačnej praxi sa bude každý považovať za praktizujúceho a bude naozaj praktizovať kultiváciu, keďže princípy sú tu už predložené. Možno si niektorí ľudia myslia, pretože sú medzi svetskými ľuďmi, že hmatateľné materiálne záujmy priamo pred nimi sú aj tak praktickejšie. Uprostred mocného prúdu svetských ľudí sa stále nedokážu správať podľa vysokého štandardu. Ak chcete byť dobrým bežným človekom, môžete si vziať za vzor hrdinov a vzorových občanov, ale to sú vzory bežných ľudí. Ak chcete byť praktizujúcim, všetko závisí na zušľachťovaní vášho srdca a vaše porozumenie celkom závisí od vás, keďže tam nie sú vzory. Našťastie, dnes sme zverejnili tento Veľký Zákon. V minulosti, ak ste si želali praktizovať kultiváciu, nikto by vás neučil. Takže nasledujte Veľký Zákon a možno sa budete činiť lepšie. Či môžete praktizovať kultiváciu, či to môžete uskutočniť, a akú úroveň môžete dosiahnuť, všetko závisí od vás samých.

Samozrejme, spôsob, akým sa premieňa karma sa neuskutočňuje výlučne tak, ako som práve popísal; môže sa to prejaviť v iných oblastiach. Môže sa to stať v spoločnosti, doma – jednoducho hocikde. Kým človek kráča po ulici, alebo je v inom spoločenskom prostredí, môžu ho postretnúť nejaké ťažkosti. Budete prinútení opustiť všetky pripútanosti, ktorých sa nemôžete vzdať medzi svetskými ľuďmi. Pokiaľ ich máte, všetky tieto pripútanosti musia byť odstránené v rôznych prostrediach. Budete prinútení potknúť sa, aby ste z toho pochopili pravdu. Takto človek postupuje cez kultivačnú prax.

Je tu ďalšia typická situácia. V priebehu kultivačnej praxe mnohí z vás zistia, že keď praktizujete čchi-kung, vaša manželka sa často stane veľmi nešťastnou. Len čo začnete cvičiť, dostane záchvat hnevu. Ak robíte niečo iné, nebude jej to vadiť. Nech premrháte koľkokoľvek času hraním Mah-jongu, vaša manželka môže byť nešťastná, ale nie až tak, ako keď cvičíte čchi-kung. Vaša čchi-kungová prax neobťažuje vašu manželku a aká dobrá vec to je, keďže si cvičíte telo, aby sa udržovalo v kondícii a nevyrušujete ju. Ale hneď ako začnete cvičiť čchi-kung, vaša manželka bude rozhadzovať veci a začne hádku. Niektoré páry sa takmer rozviedli kvôli sporom o čchi-kungovej praxi. Mnoho ľudí neuvažovalo o tom, prečo táto situácia nastáva. Ak sa jej spýtate neskôr: „Prečo ťa to tak rozladí, ak cvičím čchi-kung?”, nedokáže to vysvetliť a bude skutočne bez argumentov. „Naozaj, nemala by som sa tak hnevať.“ Ale v tej chvíli sa jednoducho rozzúri. Čo sa v skutočnosti deje? Zatiaľ čo človek praktizuje, jeho karma sa musí premeniť. Nezískate bez stratenia a to, čo stratíte, sú zlé veci. Musíte priniesť obeť.

Možno hneď ako vstúpite do dverí, dostane vaša manželka záchvat hnevu priamo pred vami. Ak to vydržíte, vaša námaha pri dnešnom praktizovaní nevyjde navnivoč. Niektorí ľudia takisto vedia, že pri praktizovaní by si mal človek vážiť cnosť. Preto tento človek zvyčajne vychádza so svojou ženou veľmi dobre. Myslí si: „Zvyčajne sa so mnou neháda. Dnes mi však skáče po hlave.“ Nedokáže sa ovládnuť a začne hádku. Takto dnešné praktizovanie vyjde navnivoč. Pretože tam bola karma, pomáhala mu ju odstrániť. On to však neprijal a začal s ňou hádku. Karma teda nemohla byť odstránená. Je množstvo týchto prípadov a mnohí z nás ich zažili, ale nerozmýšľali o príčine. Vaša žena by sa nestarala, ak by ste robili niečo iné. Hoci je to dobrá vec, ona zakaždým nájde na vás chybu. V skutočnosti vám pomáha odstrániť karmu, hoci o tom sama nevie. Nebojuje s vami iba na povrchu a stále je na vás dobrá vo svojom srdci – nie je to tak. Je to skutočný hnev z hĺbky jej srdca, pretože ktokoľvek získal karmu, sa cíti nepríjemne. Je zaručené, že je to takto.

Zlepšovanie charakteru

Pretože v minulosti si mnoho ľudí nedokázalo udržovať dobrý charakter, objavilo sa množstvo problémov. Potom čo ich praktizovanie dosiahlo určitú úroveň, nemohli spraviť ďalší pokrok. Niektorí ľudia sa narodia s veľmi vysokým charakterom a keď robia kultivačné cvičenia, ich tretie oko sa okamžite otvorí a môže dosiahnuť určité ríše. Pretože táto osoba má pomerne dobré vrodené vlastnosti a vysokú úroveň charakteru, jej kung sa rýchlo zvyšuje. Keď sa kung zvýši po úroveň charakteru, ak chce ďalej zvyšovať svoj kung, konflikty sa tiež stanú veľmi vážnymi a bude musieť postupne zlepšovať svoj charakter. Toto platí najmä pre človeka s dobrými vrodenými vlastnosťami. Môže si myslieť, že jeho kung sa zvyšuje dobre a praktizovanie ide tiež veľmi dobre. Prečo je tu odrazu toľko problémov? Všetko ide zle. Ľudia s ním zle zaobchádzajú a jeho šéf mu takisto nie je naklonený. Dokonca aj situácia doma sa stáva veľmi napätou. Prečo je tu z ničoho nič toľko problémov? Tento človek na to sám nemusí prísť. Kvôli jeho dobrým vrodeným vlastnostiam dosiahol určitú úroveň, ktorá priniesla túto situáciu. Ale ako to môže byť žiakovo konečné kritérium na dovŕšenie kultivácie? Je to ďaleko od konca kultivačnej praxe! Musíte pokračovať v zlepšovaní sa. Kvôli tomu malému množstvu vašich vrodených vlastností ste dosiahli tento stav. Aby ste stúpali ďalej, štandard sa musí takisto zdvihnúť.

Niekto si môže povedať: „Zarobím trochu viac peňazí, aby som dobre zabezpečil svoju rodinu, takže sa nebudem musieť ničím znepokojovať. Potom budem praktizovať kultiváciu.“ Povedal by som, že snívate. Nie ste schopný zasahovať do životov druhých, ani nemôžete riadiť osudy druhých, vrátane osudu vašej ženy, detí, rodičov alebo súrodencov. Môžete rozhodovať o týchto veciach? Navyše, ako budete praktizovať kultiváciu, ak nebudete mať žiadne starosti alebo problémy? Ako sa môžete kultivovať pohodlne a odpočinkovo? Ako môže existovať takáto vec? Takto o tom rozmýšľate vy, z hľadiska svetských ľudí.

Kultivačná prax sa musí uskutočňovať skrz utrpenia, aby sa preverilo, či sa dokážete vzdať a menej sa starať o rôzne ľudské city a túžby. Ak ste pripútaní k týmto veciam, neuspejete v kultivácii. Všetko má svoj karmický vzťah. Prečo môžu byť ľudské bytosti ľuďmi? Je to preto, že ľudské bytosti majú city. Žijú práve pre tieto city. Náklonnosť medzi členmi rodiny, láska medzi mužom a ženou, láska k rodičom, pocity, priateľstvo, robenie vecí kvôli priateľstvu – nech idete kamkoľvek, nemôžete sa vymaniť z citov. Či osoba niečo robí rada alebo nie, je šťastná alebo nešťastná, miluje alebo nenávidí niečo – všetko v celej ľudskej spoločnosti pochádza z týchto citov. Ak city nie sú opustené, nebudete schopní praktizovať kultiváciu. Ak sa odpútate od citov, nikto na vás nemôže mať vplyv. Myseľ svetskej osoby vás nebude schopná ovplyvniť. Čo ich nahradí, je súcit, čo je niečo vznešenejšie. Samozrejme, nie je ľahké opustiť tieto city okamžite. Kultivačná prax je dlhým procesom a procesom postupného vzdávania sa svojich pripútaností. Musíte však byť na seba prísni.

Ako praktizujúci sa náhle stretnete s konfliktami. Čo by ste mali robiť? Mali by ste si stále udržovať srdce súcitu a láskavosti. Potom, keď sa stretnete s problémami, budete ich schopní dobre zvládnuť, pretože vám to dá priestor na stlmenie konfrontácie. Mali by ste byť vždy zhovievaví a láskaví k druhým a brať ohľad na druhých, nech robíte čokoľvek. Kedykoľvek narazíte na problém, najprv by ste mali zvážiť, či druhí dokážu túto vec strpieť, alebo či to niekomu neublíži. Ak to robíte takto, nebudú žiadne problémy. Preto by ste mali v kultivačnej praxi nasledovať vyšší a ešte vyšší štandard.

Niektorí ľudia často nerozumejú týmto otázkam. Keď je tretie oko človeka otvorené a vidí Budhu, pôjde domov a uctieva Budhu, a vo svojej mysli sa sťažuje: „Prečo sa o mňa nestaráš? Pomôž mi vyriešiť tento problém!“ Tento Budha samozrejme nezasiahne, pretože tento problém pripravil on a účelom bolo zlepšiť váš charakter, aby ste sa v zložitých situáciách zlepšili. Ako sa môže Budha postarať o tento problém za vás? On nebude riešiť tento problém za vás vôbec. Ak by to spravil, ako by váš kung narástol? Ako by ste si zlepšili charakter a zvýšili úroveň? Kľúčom je zvýšiť váš kung. Ako to vidia veľké osvietené bytosti, byť človekom nie je cieľom: Život človeka nie je zamýšľaný na bytie človekom, ale na to, aby ste sa vrátili. Ľudské bytosti trpia veľa. Ony si však myslia, že čím viac človek trpí, tým lepšie, keďže si tým urýchli splácanie svojich dlhov. Toto si myslia. Niektorí ľudia tomu nerozumejú a začnú sa sťažovať na Budhu, ak ich modlenie nezaberá, „Prečo mi nepomôžeš? Zapaľujem kadidlo a klaniam sa ti každý deň.“ Kvôli tomu môže človek dokonca rozbiť sochu Budhu a potom začne znevažovať Budhu. Hneď ako ho zneváži, jeho charakter klesne a jeho kung zmizne. Človek vie, že všetko je preč, a tak sa bude zlostiť na Budhu ešte viac, veriac tomu, že Budha ho ničí. Človek meria Budhov charakter kritériom bežnej osoby. Ako ho môžete takto merať? Ako to môže fungovať, ak sa osoba pozerá na veci vysokej úrovne s normou svetských ľudí? Takéto problémy sa často vyskytnú, keď ľudia považujú svoje utrpenie v živote za nespravodlivé. Mnoho ľudí spadne dole týmto spôsobom.

V minulých pár rokoch mnoho čchi-kungových majstrov, vrátane veľmi známych, spadlo nadol. Samozrejme, opravdiví čchi-kungoví majstri sa všetci vrátili, potom čo dokončili svoje poslania v histórii. Iba niektorí zaostali a stratili sa medzi svetskými ľuďmi so svojím upadnutým charakterom. Stále sú aktívni, ale teraz už nemajú žiaden kung. Zopár čchi-kungových majstrov, ktorí boli veľmi známi v minulosti, sú stále aktívni v spoločnosti. Ich majstri videli, že sú stratení medzi svetskými ľuďmi a nemôžu sa oslobodiť od posadnutia slávou a osobným ziskom a nemajú žiadnu nádej. Takže ich majstri vzali preč ich pomocnú dušu. Všetok kung bol vyvinutý na tele pomocnej duše. Je pomerne veľa týchto typických prípadov.

V našej škole praktizovania sú tieto prípady dosť zriedkavé. Ak aj sú nejaké, nie sú také významné. Je však množstvo vynikajúcich príkladov týkajúcich sa zlepšenia charakteru. Istý praktizujúci pracuje v textilnej továrni v jednom meste provincie Šan-tung. Potom čo sa naučil Falun Dafa, naučil praktizovať aj ďalších spolupracovníkov. Výsledkom bolo, že v celej továrni sa zvýšila morálka. Zvykol si brať domov kúsky uterákov z textilnej továrne a to isté robil zvyšok zamestnancov. Keď sa naučil našu prax, nielenže prestal brať veci domov, ale priniesol späť do továrne to, čo vzal predtým domov. Keď ostatní videli jeho počínanie, nikto viac nebral veci domov. Niektorí zamestnanci takisto vrátili do továrne to, čo predtým vzali. Táto situácia nastala v celej továrni.

Jeden dobrovoľný riaditeľ mestského inštrukčného centra Dafa išiel do továrne, aby videl, ako sa žiakom Falun Dafa darí v ich praktizovaní. Riaditeľ továrne vyšiel, aby ho privítal osobne: „Odkedy študujú Falun Dafa, títo robotníci prichádzajú do práce skoro a odchádzajú domov neskoro. Pracujú veľmi usilovne a splnia každú úlohu, ktorú im dá šéf. Takisto už viac nesúťažia o osobný zisk. Tým, že to robia takto, dosiahli, že morálka v celej továrni sa zvýšila a ekonomické výnosy sa takisto zlepšili. Vaša metóda je taká mocná. Kedy príde váš Učiteľ? Tiež by som sa rád zúčastnil jeho prednášok.“ Hlavným účelom nášho kultivovania Falun Dafa je viesť ľudí k vysokým úrovniam. Hoci nemá v úmysle robiť takú vec, môže zohrať významnú úlohu propagovaním duchovnej civilizácie v spoločnosti. Ak každý hľadá v sebe a zvažuje, ako sa správať dobre, povedal by som, že spoločnosť sa upevní a ľudské morálne štandardy sa opäť pozdvihnú.

Keď som vyučoval Zákon a praktizovanie v Tchaj-jüene, bola tam praktizujúca, ktorá mala nad päťdesiat rokov. Ona a jej manžel prišli navštíviť moje prednášky. Keď sa dostali do stredu cesty, prefrčalo okolo auto a jeho spätné zrkadlo zachytilo šaty staršej pani. So zachytenými šatami ju auto ťahalo na vzdialenosť viac ako desať metrov a „Tresk!“ – zhodilo ju na zem. Auto nezastavilo nasledujúcich viac ako dvadsať metrov. Vodič vyskočil z auta a bol veľmi rozrušený: „Hej, nepozerala si sa, kadiaľ ideš.“ Dnes sa ľudia správajú takto a v prvom rade sa budú vyhýbať zodpovednosti, potom čo sa stretnú s problémom, bez ohľadu na to, či sú vinní. Spolucestujúci v aute povedal: „Zisti, ako ťažko bola pani zranená. Vezmime ju do nemocnice.“ Vodič prišiel k svojim zmyslom a povedal: „Ako ste na tom, madam? Ste zranená? Poďme do nemocnice a pozrieme sa na to.“ Táto praktizujúca pomaly vstala zo zeme a povedala: „Som v poriadku. Môžete odísť.“ Otriasla si prach zo svojich šiat a odišla s manželom.

Prišla na seminár, povedala mi tento príbeh a ja som sa veľmi potešil. Charakter našej žiačky sa naozaj zlepšil. Povedala mi: „Učiteľ, dnes som študovala Falun Dafa. Keby som neštudovala Falun Dafa, nekonala by som dnes pri tejto nehode takto.“ Premýšľajte o tom, všetci: Pre dôchodkyňu sú ceny tovarov dnes veľmi vysoké a nie je žiadne sociálne zabezpečenie. Osoba nad päťdesiat rokov bola ťahaná autom tak ďaleko a zrazená k zemi. Kde mohlo byť jej telo zranené? Všade. Mohla ostať na zemi a nevstať. Ideme do nemocnice? Dobre. Mohla ostať v nemocnici a nevyšla by von. Svetská osoba by mohla byť takáto, ale ona je praktizujúca a nespravila to. Hovoríme, že dobro alebo zlo pochádza z jedinej myšlienky a rôzne myšlienky v tom okamihu môžu priniesť rôzne následky. V jej veku, keby bola svetskou osobou, ako by mohla byť nezranená? Avšak jej koža nebola ani poškrabaná. Dobré alebo zlé pochádza z jedinej myšlienky. Keby bola ležala na zemi, vyhlasujúc: „Och, cítim sa strašne. Bolí ma tu aj tu.“, potom by jej kosti mohli byť naozaj zlomené a ona by mohla ochrnúť. Nech by jej dali akékoľvek množstvo peňazí, ako by sa mohla cítiť pohodlne, ak by ležala v nemocnici po zvyšok svojho života? Okolostojaci dokonca považovali za zvláštne, že staršia pani vodiča nevydierala a nežiadala od neho peniaze. V dnešných dňoch sú ľudské morálne hodnoty pokrivené. Vodič skutočne riadil auto príliš rýchlo, ale ako by mohol zraziť niekoho zámerne? Nespravil to neúmyselne? Ale ľudia sú dnes takíto. Ak nebol vydieraný, dokonca aj okolostojaci to považovali za nespravodlivé. Povedal by som, že teraz ľudia nedokážu rozlíšiť dobré od zlého. Ak človek povie druhému, že robí niečo zlé, on tomu nebude veriť. Pretože ľudské morálne hodnoty sa zmenili, niektorí ľudia nehľadajú nič iné ako osobný zisk a pre peniaze spravia čokoľvek. „Ak človek nejde za osobným záujmom, nebesia a zem ho zabijú“ – toto sa už stalo heslom!

Jeden praktizujúci v Pekingu vzal svoje dieťa do nákupnej oblasti Čchien-men na popoludňajšiu vychádzku a uvidel reklamné vozidlo propagujúce lotériu. Dieťa to zaujalo a chcelo hrať lotériu. Dal dieťaťu jeden jen na hranie a dieťa skončilo s druhou cenou, luxusným detským bicyklom. Dieťa bolo veľmi natešené. Jemu okamžite prebleskla hlavou myšlienka: „Ja som praktizujúci. Ako môžem ísť za takouto vecou? Koľko cnosti musím odovzdať, ak dostanem niečo, za čo nie je zaplatené?“ Povedal dieťaťu: „Nevezmime ho. Ak chceš bicykel, môžeme si ho kúpiť sami.“ Dieťa sa nahnevalo: „Ja som ťa prosil, aby si mi kúpil bicykel, ale ty si nechcel. Teraz som ho vyhral a ty mi ho nechceš nechať.“ Dieťa sa strašne rozplakalo a kričalo. Tento muž s tým nemohol nič robiť, iba odtlačiť bicykel domov. Doma, čím viac o tom premýšľal, tým nepokojnejšie sa cítil. Rozmýšľal o poslaní peňazí tým ľuďom. Potom zvažoval: „Lósy lotérie sú preč, nerozdelia si peniaze medzi sebou, ak im ich pošlem? Venujem teda peniaze svojmu pracovisku.“

Na jeho pracovisku bolo našťastie vcelku dosť žiakov Falun Dafa a jeho šéf ho dokázal pochopiť. Keby sa to stalo v typickom prostredí alebo na typickom pracovisku, kde by ste povedali, že ste praktizujúci, ktorý nechce bicykel z lotérie a chce venovať peniaze pracovisku, aj šéf by si myslel, že ste blázon. Druhí by tiež robili nejaké poznámky: Odbočil tento človek vo svojej praxi alebo si vyvinul kultivačnú pomätenosť? Povedal som, že morálne hodnoty sa pokrivili. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch by toto nebol veľký problém a bolo by to celkom bežné – nikto by to nepovažoval za zvláštne.

Povedali sme, že nech sa ľudské hodnoty akokoľvek zmenili, táto povaha vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať, ostane navždy nezmenená. Ak niekto hovorí, že ste dobrý, nemusíte byť naozaj dobrý. Ak niekto hovorí, že ste zlý, nemusíte byť naozaj zlý. Je to preto, že meradlá, ktoré hodnotia dobré a zlé, sú pokrivené. Iba ten, kto je v súlade s touto povahou vesmíru, je dobrý človek. Je to jediné kritérium na určenie toho, kto je dobrý človek a kto je zlý človek, ktoré je uznávané vesmírom. Hoci sa v ľudskej spoločnosti uskutočnili veľké zmeny, ľudské morálne hodnoty nesmierne upadli. Ľudská morálka sa zhoršuje denne a ľudia myslia len na peniaze. Avšak zmeny vo vesmíre sa nedejú podľa zmien v ľudstve. Praktizujúci nemôže nasledovať normy svetských ľudí. Nie je dovolené, ak idete robiť veci jednoducho preto, že svetskí ľudia ich považujú za správne. Keď svetskí ľudia povedia, že je to dobré, nemusí to byť dobré. Ani keď svetskí ľudia povedia, že to je zlé, nemusí to byť zlé. V tomto čase pokrivených morálnych hodnôt, ak niekto robí niečo zlé a vy mu poviete, že robí niečo zlé, nebude tomu veriť! Ako praktizujúci musí človek posudzovať veci povahou vesmíru. Iba potom môže rozlíšiť, čo je opravdivo dobré a čo je naozaj zlé.

Budhistické zasvätenie

V spoločenstve kultivujúcich je niečo, čo sa nazýva zasvätenie. Zasvätenie je náboženský rituál z kultivačnej cesty tantrizmu v budhovskej škole. Jeho účelom je to, že skrz procedúru zasvätenia človek už ďalej nebude nasledovať iné školy kultivácie a bude prijatý v tej konkrétnej škole ako pravý učeník. Čo je teraz na tom zvláštne, je to, že táto náboženská formalita sa objavila aj v čchi-kungových metódach. Nie je praktizovaná iba v tantrizme, ale aj v škole Tao. Povedal som, že všetci tí, ktorí učia v spoločnosti metódu tantrizmu pod vlajkou tantrizmu, sú podvodníci. Prečo to hovorím takto? Je to preto, že Tchang tantrizmus už zmizol z našej krajiny pred viac ako tisíc rokmi a už viac neexistuje. Kvôli jazykovej bariére sa Tibetský tantrizmus nikdy úplne nerozšíril v oblasti Chan. Obzvlášť, pretože je to ezoterické náboženstvo, musí byť praktizované tajne v kláštoroch. Musí byť taktiež tajne vyučované majstrom a majster musí osobu vziať, aby praktizovala tajne. Ak tieto podmienky nie sú splnené, celkom iste sa to nemôže vyučovať.

Mnohí ľudia idú do Tibetu študovať čchi-kung s týmto úmyslom: Chcú nájsť majstra a študovať Tibetský tantrizmus, aby sa v budúcnosti stali čchi-kungovými majstrami a stali sa bohatými a slávnymi. Premýšľajte o tom, všetci: Skutočný, žijúci budhistický láma, ktorý prijal opravdivé učenie, má veľmi mocné nadprirodzené schopnosti a môže čítať myseľ takejto osoby. Prečo sem tento človek prichádza? Bude to okamžite vedieť prečítaním si jeho mysle: „Prichádzaš sem, aby si študoval túto metódu a stal sa tak čchi-kungovým majstrom, aby si zbohatol a bol slávny. Prišiel si poškodzovať túto školu kultivácie Budhovstva.“ Ako môže byť táto seriózna metóda v kultivácii Budhovstva neuvážene znivočená len preto, aby sa stal čchi-kungovým majstrom, aby zbohatol a bol slávny? Čo je to za motiváciu? Preto nebude učiť túto osobu vôbec nič, ani táto osoba nedostane žiadne opravdivé učenia. Pri takom množstve kláštorov nablízku sa človek samozrejme môže naučiť nejaké povrchné veci. Ak jeho myšlienky nie sú spravodlivé a chce sa stať čchi-kungovým majstrom, aby mohol konať zlé veci, potom bude priťahovať duchov posadnutia. Duchovia zvierat majú takisto energiu, ale to nie je Tibetský tantrizmus. Tí, ktorí idú do Tibetu úprimne kvôli hľadaniu Zákona, sa tam možno usadia a už sa nevrátia – to sú praví praktizujúci.

Je zvláštne, že teraz aj mnoho taoistických praktík vykonáva zasvätenie. Škola Tao používa energetické kanály. Prečo by mala robiť takzvané zasvätenie? Bol som prednášať na Juhu. Podľa toho, čo viem, je tam viac ako desať bludárskych praktík, ktoré vykonávajú zasvätenie, najmä v oblasti Kuang-tong. Čo sa pokúšajú robiť? Ak vám majster robí zasvätenie, stanete sa jeho učeníkom a nemôžete sa učiť iné metódy. Ak to robíte, potrestá vás a toto je to, čo robí. Nie je to vykonávanie diabolskej praktiky? To, čo vyučuje, je niečo na liečenie a udržovanie kondície. Ľudia sa to učia jednoducho preto, že chcú mať zdravé telo. Prečo by mal robiť tieto veci? Niekto tvrdí, že ak ľudia cvičia jeho čchi-kung, nemôžu cvičiť žiaden iný čchi-kung. Môže spasiť ľudí a priviesť ich k dovŕšeniu? Je to zavádzanie žiakov. Mnoho ľudí robí veci týmto spôsobom.

Škola Tao nerobí zasvätenie, ale teraz má tiež takzvané zasvätenie. Zistil som, že čchi-kungový majster, ktorý robí najväčší hluk okolo zasvätenia, má stĺp kungu vysoký iba ako dvoj- alebo trojposchodová budova. Myslím si, že na veľmi známeho majstra sa jeho kung zmenšil dosť poľutovaniahodne. Stovky ľudí sa pred ním stavajú do radu, aby pre nich vykonal zasvätenie. Jeho kung je obmedzený do tejto výšky a čoskoro spadne na nulu. Čo môže použiť na vykonanie zasvätenia potom? Nepodvádza ľudí? Keď ho pozorujeme z inej dimenzie, opravdivé zasvätenie spôsobí, že kosti človeka vyzerajú ako biely jadeit od hlavy po päty. Inými slovami, používa sa kung, vysokoenergetická látka, aby sa vaše telo očistilo od hlavy po päty. Môže to tento čchi-kungový majster uskutočniť? Nemôže. Čo robí? Samozrejme, pravdepodobne nerobí niečo náboženského. Jeho cieľom je, že hneď ako študujete jeho metódu, patríte mu. Musíte navštevovať jeho hodiny, aby ste študovali jeho veci. Cieľom je získať vaše peniaze. Nezarobí peniaze, ak nikto neštuduje jeho metódu.

Rovnako ako žiaci v iných kultivačných metódach budhovskej školy, žiaci Falun Dafa zažijú mnohokrát zasvätenie od majstra v iných dimenziách, ale nebude vám to povedané. Ľudia s nadprirodzenými schopnosťami alebo citliví ľudia to môžu cítiť počas spánku alebo v inom čase, keď teplý prúd náhle zíde od temena hlavy do celého tela. Účelom zasvätenia nie je zvýšiť váš kung, keďže kung si musíte vyvinúť svojou vlastnou kultiváciou. Zasvätenie je zosilňovacia metóda na očistenie a ďalšie upratanie vášho tela. Človek prejde cez zasvätenie mnohokrát – vaše telo musí byť upratané na každej úrovni. Pretože kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom, my nepraktizujeme rituál zasvätenia.

Niektorí ľudia prejdú formálnym obradom, aby sa stali žiakmi svojho majstra. Keď o tom hovorím, rád by som niečo spomenul. Mnoho ľudí chce prejsť formálnym obradom, aby sa stali mojimi žiakmi. Toto naše historické obdobie je odlišné od obdobia čínskej feudálnej spoločnosti. Stanete sa formálne žiakom, ak pokľaknete a klaniate sa? My nepraktizujeme tento rituál. Mnoho ľudí si myslí: „Ak sa klaniam, zapaľujem kadidlo, uctievam Budhu a keď som trošku pobožný, môj kung sa zvýši.“ Ja to považujem za dosť smiešne. Opravdivá kultivačná prax závisí výlučne od toho, ako sa kultivujete – je márne v niečo dúfať. Nemusíte sa klaňať Budhovi alebo páliť kadidlo. Pokiaľ skutočne praktizujete kultiváciu podľa štandardu praktizujúceho, naozaj sa poteší, keď vás uvidí. Ak stále robíte zlé skutky, keď ste vonku vo svete, bude znechutený, keď vás uvidí, hoci pálite kadidlo a klaniate sa mu. Nie je to pravda? Opravdivá kultivačná prax závisí na človeku samotnom. Možno sa mi dnes pokloníte a prejdete cez nejaký formálny obrad, aby ste sa stali mojím žiakom, avšak len čo budete opäť sami, budete sa držať svojich starých spôsobov – k čomu by to potom bolo? My sa nestaráme o túto formalitu vôbec. Mohli by ste dokonca poškodiť moju povesť!

Dali sme každému toľko vecí. Každého, pokiaľ naozaj praktizuje kultiváciu a správa sa prísne podľa Veľkého Zákona, budem viesť ako svojho žiaka. Pokiaľ praktizujete Falun Dafa, budem vás brať ako žiakov a povediem vás. Ak nechcete praktizovať, nemôžeme pre vás urobiť nič. Ak nepraktizujete kultiváciu, k čomu je nosenie tohto titulu? Nezáleží na tom, či ste z prvého cyklu seminárov alebo z druhého cyklu. Ako môžete byť našimi žiakmi, ak robíte iba cvičenia? Aby ste získali zdravé telo a naozaj spravili pokrok k vysokým úrovniam, musíte praktizovať kultiváciu skutočným nasledovaním našej charakterovej normy. Preto sa nestaráme o tieto formality. Pokiaľ praktizujete kultiváciu, ste žiakom v našej škole praktizovania. Moje telá Zákona vedia všetko. Nech myslíte na čokoľvek, vedia to a môžu vykonať čokoľvek. Nebudú sa o vás starať, ak nepraktizujete kultiváciu. Ak praktizujete kultiváciu, budú vám pomáhať celou cestou až do konca.

V niektorých čchi-kungových metódach praktizujúci, ktorí nikdy nevideli svojich majstrov, tvrdia, že ak zaplatia zopár sto jenov a poklonia sa do určitého smeru, bude to stačiť. Nie je to sebaklam a podvádzanie druhých? Navyše títo žiaci sú potom veľmi oddaní a začnú obraňovať svoje praktiky a majstrov. Taktiež hovoria druhým, aby neštudovali iné praktiky. Ja to považujem za dosť smiešne. Sú aj ľudia, ktorí robia takzvaný rituál „dotknutia sa hlavy“. Neviem, ako by ten dotyk mohol niečo spraviť.

Nielen tí, ktorí vyučujú svoje metódy pod vlajkou tantrizmu, sú falošní; všetci tí, ktorí vyučujú čchi-kung v mene budhizmu, sú takí istí. Premýšľajte o tom, všetci: Po niekoľko tisíc rokov boli kultivačné metódy v budhizme v týchto formách. Ako to ešte môže byť budhizmus, ak to niekto pozmení? Kultivačné metódy sú na serióznu kultiváciu Budhovstva a sú mimoriadne zložité. Drobná zmena spôsobí chaos. Pretože premena kungu je veľmi zložitá, to, čo človek cíti, sa nepočíta za nič. Človek nemôže praktizovať kultiváciu na základe toho, čo cíti. Náboženská forma pre mníchov je kultivačná metóda; akonáhle je raz zmenená, nebude to už niečo z tej školy. Každú školu má na starosti veľká osvietená osoba a v každej škole sa vykultivovalo mnoho veľkých osvietených ľudí. Nikto sa neodváži neuvážene meniť kultivačnú metódu v tej škole. Akú mocnú cnosť má bezvýznamný čchi-kungový majster, že sa odváži urážať jej majstra a zmeniť tú metódu kultivácie Budhovstva? Ak by naozaj bola zmenená, bola by to ešte tá škola? Falošný čchi-kung sa dá rozlíšiť.

Umiestnenie tajomného priechodu

„Umiestnenie tajomného priechodu“ sa nazýva aj „Jeden otvor tajomného priechodu“. Tieto pojmy možno nájsť v Knihe o elixíre, v Taoistickom kánone a v Spise o prirodzenosti a dlhovekosti. Takže čo to je? Mnoho čchi-kungových majstrov to nevie vysvetliť. Je to preto, že na úrovni priemerného čchi-kungového majstra to človek nie je schopný vidieť, ani to nemá dovolené vidieť. Ak to chce praktizujúci vidieť, musí dosiahnuť hornú úroveň Zraku múdrosti alebo vyššie, iba potom to môže vidieť. Bežný čchi-kungový majster nemôže dosiahnuť túto úroveň, a tak to nemôže vidieť. Počas histórie spoločenstvo kultivujúcich diskutovalo o tom, čo je Tajomný priechod, kde je Jeden otvor a ako ho umiestniť. Kniha o elixíre, Taoistický kánon a Spis o dlhovekosti a prirodzenosti diskutujú iba o teóriách a podstaty sa vôbec nedotknú. Vysvetľujú a vysvetľujú, ale tým vás len viac popletú. Nevysvetľujú veci jasne, pretože podstatu svetskí ľudia nemôžu vedieť.

Niečo vám poviem a je to len preto, že ste žiaci Falun Dafa, že vám hovorím tieto slová: Nikdy nečítajte tie zmätené čchi-kungové knihy. Nemyslím tým vyššie uvedené klasické diela, ale falošné čchi-kungové knihy písané ľuďmi dnes. Nemali by ste ich ani otvárať. Ak myšlienka prebleskne vo vašej mysli, „aha, táto veta vyzerá rozumne,“ hneď ako táto myšlienka prebleskne, duchovia posadnutia v knihe sa pripútajú na vaše telo. Mnoho kníh bolo napísaných pod vedením duchov posadnutia, ktorí manipulujú ľudskými pripútanosťami k sláve a zisku. Je veľa – dosť veľa – falošných čchi-kungových kníh. Mnoho ľudí je nezodpovedných a píšu knihy, ktoré majú duchov posadnutia a iné pomätené veci. Zvyčajne je lepšie ani nečítať klasické knihy spomenuté vyššie alebo iné s tým súvisiace klasické texty, keďže to zahŕňa otázku zamerania sa na jednu metódu.

Jeden funkcionár z Čínskej spoločnosti pre vedecký výskum čchi-kungu mi porozprával príbeh, ktorý ma naozaj rozosmial. Povedal, že v Pekingu bol človek, ktorý často chodil na čchi-kungové semináre. Navštevoval ich jeden po druhom a po čase sa mu zdalo, že na čchi-kungu už nie je nič viac ako to, čo počul. Pretože každý bol na rovnakej úrovni, všetci rozprávali o rovnakých veciach. Myslel si, rovnako ako tí falošní čchi-kungoví majstri, že čchi-kung nie je viac ako toto!  „Dobre teda, napíšem aj ja čchi-kungovú knihu.“ Premýšľajte o tom, všetci: Niekto, kto nepraktizuje čchi-kung, chce napísať knihu o čchi-kungu. V dnešných dňoch sa čchi-kungové knihy kopírujú jedna od druhej – on odkopíruje vašu, vy odkopírujete jeho, ... Písal a písal, kým sa nedostal k otázke Tajomného priechodu a nemohol ísť ďalej. Kto vie, čo je Tajomný priechod? Dokonca medzi opravdivými čchi-kungovými majstrami iba zopár z nich to vie. Išiel sa spýtať falošného čchi-kungového majstra. Nevedel, že tá osoba bola falošná, keďže on ani nerozumel čchi-kungu. Ale ak by tento falošný čchi-kungový majster nedokázal odpovedať na otázku, neuvedomili by si ostatní, že je podvodník? Preto sa to odvážil vymyslieť a povedal, že Jeden otvor tajomného priechodu je na konci mužského prirodzenia. Znie to dosť smiešne. Nesmejte sa však, pretože táto kniha je už publikovaná v spoločnosti. Týmto je povedané, že čchi-kungové knihy sú dnes takéto smiešne. K čomu je dobré, ak čítate niečo takéto? Neslúži to na nič a môže vám to len uškodiť.

Čo je Umiestnenie tajomného priechodu? Počas kultivácie v Zákone trojitého sveta, keď je kultivácia osoby za strednou úrovňou alebo na vysokej úrovni v Zákone trojitého sveta, tejto osobe začína rásť nesmrteľné dieťa. Nesmrteľné dieťa a cherubíni, o ktorých hovoríme, sú dve odlišné veci. Cherubíni sú drobní a hraví a radostne pobehujú. Nesmrteľné dieťa sa nepohybuje. Ak nad ním hlavná duša neprevezme kontrolu, nesmrteľné dieťa bude nehybne sedieť na lotosovom kvete s oboma nohami prekríženými a s rukami spojenými v pozícii ťie-jin. Nesmrteľné dieťa vyrastá z elixírového poľa a môže byť videné na mikroskopickej úrovni, dokonca i keď je menšie ako špička ihly.

Rád by som vyjasnil ďalšiu otázku. Je iba jedno skutočné elixírové pole a je to pole v priestore spodku brucha. Je nad bodom chuej-jin vo vnútri tela pod spodnou časťou brucha. Mnoho foriem kungu, množstvo schopností, množstvo vecí techník, telo Zákona, nesmrteľné dieťa, cherubíni a mnohé iné bytosti všetky vyrastajú z tohto poľa.

V minulosti zopár praktizujúcich hovorilo o hornom elixírovom poli, strednom elixírovom poli a spodnom elixírovom poli. Povedal by som, že nemali pravdu. Niektorí ľudia takisto tvrdia, že ich majstri ich tak učili po generácie a že aj knihy tak hovoria. Dovoľte mi povedať vám všetkým, že brak bol aj v dávnych časoch. Hoci niektoré veci mohli byť odovzdávané po mnoho rokov, môžu byť nesprávne. Niektoré menšie svetské kultivačné cesty boli vždy odovzdávané medzi svetskými ľuďmi, ale nie sú na kultiváciu a nie sú dobré na nič. Keď to nazývajú horné elixírové pole, stredné elixírové pole a spodné elixírové pole, hovoria, že elixírové pole je všade, kde sa môže vytvárať elixír. Nie je to vtip? Keď sa myseľ človeka sústredí niekde do tela na dlhý čas, vyvinie sa energetický zhluk a vytvorí sa tam elixír. Ak tomu neveríte, udržujte vašu myseľ sústredenú na vaše rameno a nechajte ju tak po dlhý čas a vytvorí sa tam elixír. Takže niektorí ľudia videli túto situáciu a vyhlasujú, že elixírové pole je všade. Toto znie ešte smiešnejšie. Myslia si, že elixírové pole je všade, kde sa vytvorí elixír. V skutočnosti je to elixír, ale nie pole. Môžete povedať, že elixír je všade, alebo že je horný elixír, stredný elixír a spodný elixír. Avšak, je iba jedno skutočné pole, ktoré môže vyvinúť veľký počet Zákonov a je to pole v priestore spodku brucha. Preto výroky o hornom elixírovom poli, strednom elixírovom poli a spodnom elixírovom poli sú nesprávne. Kdekoľvek sa myseľ sústredí na dlhé časové obdobie, tam sa vytvorí elixír.

Nesmrteľné dieťa vyrastá pomaly z elixírového poľa v priestore spodku brucha a stáva sa väčším a väčším. Keď vyrastie do veľkosti pingpongovej loptičky, tvar jeho celého tela bude dobre viditeľný a nos a oči budú vytvorené. V čase, keď je nesmrteľné dieťa také veľké ako pingpongová loptička, vyrastie pri ňom malá okrúhla bublina. Po sformovaní bude bublina rásť spolu s nesmrteľným dieťaťom. Keď nesmrteľné dieťa dosiahne výšku štyri palce, objaví sa lupienok lotosového kvetu. Keď vyrastie na päť alebo šesť palcov, lupienky lotosového kvetu budú v podstate vytvorené a objaví sa vrstva lotosového kvetu. Žiariace, zlaté nesmrteľné dieťa bude sedieť na zlatom lotosovom kvete, vyzerajúc veľmi nádherne. Toto je nezničiteľné telo Vadžru, ktoré sa nazýva „telo Budhu“ v budhovskej škole, alebo „nesmrteľné dieťa“ v škole Tao.

Naša škola praktizovania kultivuje a vyžaduje obidve formy tiel – vaše pôvodné telo musí byť tiež premenené. Viete, že telo Budhu nemá dovolené prejaviť sa medzi svetskými ľuďmi. S množstvom úsilia môže ukázať svoj tvar a jeho svetlo možno vidieť očami svetskej osoby. Avšak po premene fyzické telo vyzerá byť rovnaké ako telo priemernej osoby medzi svetskými ľuďmi. Svetský človek ich nedokáže rozlíšiť, hoci toto telo sa môže pohybovať medzi dimenziami. Keď nesmrteľné dieťa dosiahne štyri alebo päť palcov, aj vzduchová bublina vyrastie do tejto výšky a je priehľadná ako vzduchový balón. Nesmrteľné dieťa sedí nehybne v meditačnej pozícii. Keď vyrástlo do tejto veľkosti, vzduchová bublina už dorástla a musí opustiť elixírové pole. „Melón odpadne, keď je zrelý,“ hovorí sa. Takže sa bude pohybovať nahor. Proces jej pohybu nahor je veľmi pomalý, ale jej pohyb môže byť pozorovaný denne. Postupne sa pohybuje nahor vyššie a vyššie. So starostlivou pozornosťou sme schopní cítiť jej existenciu.

Keď vzduchová bublina dosiahne bod tchan-čung v strede hrudníka, nachvíľu tam ostane. Pretože je tam množstvo esencie ľudského tela (srdce je tiež tam), vo vzduchovej bubline sa vytvorí systém vecí. Táto esencia bude dodaná do vzduchovej bubliny. Po chvíli sa bude opäť pohybovať nahor. Keď prechádza cez hrdlo, človek sa bude cítiť pridusený, akoby cievy boli všetky zablokované a bude sa cítiť dosť nepríjemne opuchnutý. Toto bude trvať iba pár dní. Potom dosiahne hlavu a to nazývame „vzostup k ni-wanu“. Hovorí sa, že dosiahla ni-wan, pričom v skutočnosti je taká veľká ako celá vaša hlava. Budete cítiť, akoby vaša hlava bola opuchnutá. Pretože ni-wan je veľmi dôležité miesto pre ľudskú bytosť, jeho esencia musí tiež byť vytvorená vo vzduchovej bubline. Potom sa vzduchová bublina bude snažiť pretlačiť von cez tunel tretieho oka a toto je dosť nepríjemný pocit. Tretie oko bude stlačené až do bodu bolestivosti a spánky budú opuchnuté, pričom v očiach bude pocit, akoby sa vŕtali dovnútra. Tento pocit bude trvať dovtedy, kým sa vzduchová bublina nedostane cez tunel tretieho oka a potom bude visieť pred čelom. Toto sa nazýva Umiestnenie tajomného priechodu – ona tam visí.

V tomto čase ľudia s otvoreným tretím okom nie sú schopní vidieť nič. Je to preto, že v kultivačnej praxi v budhovskej škole alebo v škole Tao sa jeho dvere zatvoria, aby sa urýchlilo vytvorenie vecí vnútri Tajomného priechodu. Sú tam dvoje predné dvere a dvoje zadné dvere, a všetky sú zatvorené, ako priechod bránou Námestia nebeského pokoja v Pekingu, sú tam dvoje veľké dvere na každej strane. Aby sa Tajomný priechod rýchlo vytvoril a posilnil, dvere nie sú otvorené, jedine za veľmi špeciálnych okolností. Ten, kto môže vidieť veci tretím okom, nemôže vidieť veci v tejto fáze, keďže to nie je dovolené. Aký je účel jeho visenia? Pretože v tomto bode sa stretávajú stovky energetických kanálov nášho tela, musia všetky krúžiť cez Tajomný priechod a potom vyjsť. Musia ísť cez Tajomný priechod a cieľom je položiť nejaké dodatočné základne a vytvoriť systém vecí vnútri Tajomného priechodu. Pretože ľudské telo je malý vesmír, vytvorí sa malý svet a vo vnútri bude sformovaná celá esencia ľudského tela. Ale vytvorí sa len súbor zariadení a nie je to ešte plne funkčné.

V kultivačnej metóde školy Čchi-men je Tajomný priechod otvorený. Keď je Tajomný priechod vystrčený, vychádza von v tvare trubice, ale postupne sa bude zaguľacovať. Takže dvere na oboch stranách sú otvorené. Pretože škola Čchi-men nekultivuje Budhovstvo ani Tao, musia sa chrániť sami. Je mnoho majstrov v budhovskej škole alebo v škole Tao a všetci vás môžu ochrániť. Nepotrebujete teda vidieť veci, ani sa nestretnete s problémami. Nie je to však tak v škole Čchi-men, keďže tam sa človek musí chrániť sám. Preto si musí udržovať schopnosť vidieť veci. V tom čase vidí tretie oko veci, akoby sa dívalo cez trubicu ďalekohľadu. Potom čo je tento systém vytvorený, približne za mesiac, začína sa vracať. Keď sa vráti dovnútra hlavy, nazýva sa to „Tajomný priechod mení pozície“.

Keď sa Tajomný priechod vráti dovnútra, hlava sa bude cítiť nepríjemne opuchnutá. Potom sa pretlačí von cez bod jü-čen na zátylku. Toto pretlačenie tiež spôsobí, že sa človek cíti nepríjemne, akoby jeho hlava praskla a otvorila sa. Potom naraz vyjde celý von a človek okamžite pocíti úľavu. Potom čo vyjde von, bude visieť vo veľmi hlbokej dimenzii a existovať v telesnej forme tej hlbokej dimenzie. Preto sa človek o to nebude udierať počas spánku. Ale je tam jedna vec: Keď sa Umiestnenie tajomného priechodu vyskytne po prvýkrát, človek cíti niečo pred očami. Hoci je to v inej dimenzii, človek stále cíti, že oči sú zakalené, akoby ich niečo pokrývalo, čím sa človek cíti veľmi nepríjemne. Pretože bod jü-čen je dôležitý kľúčový priechod, musí sa tam vzadu tiež vytvoriť systém vecí. Potom sa opäť vráti dovnútra tela. „Jeden otvor Tajomného priechodu“ nie je v skutočnosti iba jedným otvorom – musí byť umiestnený viackrát. Keď sa vráti do ni-wana, začína v tele zostupovať, pokiaľ nedosiahne bod ming-men medzi obličkami. V bode ming-men opäť vyrazí von.

Bod ming-men v ľudskom tele je mimoriadne dôležitý a hlavný bod. Nazýva sa „otvor“ v škole Tao a „priechod“ u nás. Je to dôležitý, hlavný priechod, ktorý sa naozaj podobá na železnú bránu – na veľký počet vrstiev železných brán. Je známe, že ľudské telo má mnoho vrstiev. Naše fyzické bunky sú jedna vrstva a molekuly vnútri ďalšia. Je tam brána umiestnená na každej vrstve atómov, protónov, elektrónov, veľmi mikroskopických častíc, nesmierne mikroskopických častíc a od nesmierne mikroskopických častíc dole k ešte menším mikroskopickým časticiam. Preto je veľký počet nadprirodzených schopností a množstvo vecí techník zamknutých vnútri brán odlišných vrstiev. Iné metódy kultivujú elixír. Keď ide elixír explodovať, najprv sa musí výbuchom otvoriť bod ming-men. Ak nie je otvorený výbuchom, nadprirodzené schopnosti nemôžu byť uvoľnené. Potom čo Tajomný priechod vytvorí systém v bode ming-men, opäť sa vráti dovnútra tela. Potom sa vráti do priestoru spodku brucha. Toto sa nazýva „Tajomný priechod sa vrátil na pozíciu“.

Po svojom návrate sa Tajomný priechod nevráti na svoje pôvodné miesto. Nesmrteľné dieťa už vyrástlo do dosť veľkej výšky. Vzduchová bublina pokryje nesmrteľné dieťa a obalí ho. Keď nesmrteľné dieťa rastie, rastie spolu s ním. V škole Tao, keď nesmrteľné dieťa vyrastie na šesť alebo sedemročné dieťa, bude mu dovolené opustiť telo; toto sa nazýva „zrod nesmrteľného dieťaťa“. Môže vyjsť von a pohybovať sa pod kontrolou hlavnej duše. Fyzické telo sa nehýbe a jeho hlavná duša vyjde von. Ak je to nesmrteľné dieťa v budhovskej škole, bude zvyčajne mimo akéhokoľvek nebezpečenstva, keď je vypestované na rovnakú veľkosť ako ten človek. V tom čase je nesmrteľnému dieťaťu zvyčajne dovolené opustiť telo a vyjsť. Teraz nesmrteľné dieťa vyrástlo do rovnakej veľkosti ako samotná osoba a jeho obal je taktiež veľký. Obal sa už rozšíril zvonka tela a to je Tajomný priechod. Pretože nesmrteľné dieťa vyrástlo do takejto veľkosti, Tajomný priechod sa určite rozšíri mimo tela.

Možno ste videli sochy a obrázky Budhov v chrámoch a všimli ste si, že Budhovia sú vždy vnútri kruhu. Obzvlášť Budhov portrét má vždy kruh, v ktorom Budha sedí. Mnoho portrétov Budhu je takýchto a najmä tie v starých chrámoch sú všetky takéto. Prečo Budha sedí vnútri kruhu? Nikto to nedokáže jasne vysvetliť. Dovoľte mi povedať, že to je Tajomný priechod, ale v tom čase sa už viac nenazýva Tajomným priechodom. Nazýva sa „raj“, hoci to v skutočnosti ešte nie je raj, keďže má iba toto zariadenie. Je to ako továreň so zariadením, ale bez schopnosti vyrábať. Musí mať energiu a surové materiály, predtým, ako začne vyrábať. Pred pár rokmi mnoho praktizujúcich hovorilo: „Moja úroveň kungu je vyššia ako u Bódhisattvy,“ alebo „Moja úroveň kungu je vyššia ako u Budhu.“ Keď to ostatní počuli, považovali to za dosť nepredstaviteľné. V skutočnosti to, čo povedali, nebolo vôbec nepredstaviteľné, pretože kung musí byť naozaj vyvinutý do veľmi vysokej úrovne v ľudskom svete.

Prečo je tu teda táto situácia, že sa človek vykultivoval vyššie ako Budha? Nemožno to chápať tak povrchne. Kung tejto osoby je naozaj na veľmi vysokej úrovni. Je to preto, že keď jeho kultivácia dosiahne veľmi vysokú úroveň a dosiahne úplné osvietenie, alebo odomknutie, jeho úroveň kungu bude naozaj veľmi vysoká. Pár okamihov pred odomknutím a úplným osvietením bude osem desatín jeho kungu odobratých spolu s jeho charakterovou normou a táto energia bude použitá na vytvorenie jeho raja – jeho vlastného raja. Každý vie, že žiakov kung a najmä jeho úroveň charakteru je kultivovaná skrz pretrpenie veľkého počtu celoživotných trápení a zažitie zložitých prostredí. Je preto mimoriadne cenný. Osem desatín tejto cennej látky je použitých na obohatenie jeho raja. Preto keď neskôr uspeje v kultivácii, dostane čo chce jednoducho natiahnutím svojich rúk a bude mať všetko, čo chce. Môže robiť čo chce a v jeho raji je všetko. To je jeho mocná cnosť, ktorá bola vykultivovaná jeho vlastným utrpením.

Energia tejto osoby môže byť premenená na čokoľvek podľa ľubovôle. Preto ak chce Budha niečo mať, niečo jesť, alebo sa s niečím hrať, môže to robiť. Pochádza to z jeho vlastnej kultivácie, je to jeho Budhovský stav. Bez neho človek nemôže uspieť v kultivácii. V tom čase to možno nazývať jeho vlastným rajom. Tento človek bude mať iba dve desatiny svojho zvyšného kungu na dosiahnutie dovŕšenia a získanie Tao. Hoci mu ostali iba dve desatiny kungu, jeho telo nie je zamknuté, alebo nemá žiadne telo, alebo ak aj má, toto telo už bolo premenené vysokoenergetickou látkou. V tomto čase sa prejavia jeho veľké božské sily, ktoré majú neporovnateľnú moc. Keď človek praktizuje kultiváciu medzi svetskými ľuďmi, zvyčajne je zamknutý a nemá také veľké schopnosti. Nech je úroveň jeho kungu akákoľvek vysoká, stále je obmedzovaný. Teraz to bude iné.


Piata lekcia

Emblém Falun

Symbolom nášho Falun Dafa je Falun. Tí s nadprirodzenými schopnosťami môžu vidieť, že tento Falun sa otáča. Rovnako to platí aj pre naše malé odznaky Falun, ktoré sa tiež otáčajú. Naša kultivačná prax je vedená povahou vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať a princípmi kozmického vývoja. Preto to, čo kultivujeme, je jednoducho obrovské. V určitom význame je tento emblém Faluna miniatúrou vesmíru. Budhovská škola chápe vesmír ako svet desiatich smerov so štyrmi smermi a ôsmimi stranami. Možno niektorí ľudia môžu vidieť zvislý energetický stĺp nad a pod ním. Preto, keď zarátame vrch a spodok, dostaneme desaťsmerný svet, ktorý predstavuje tento vesmír. Predstavuje zhrnutie vesmíru budhovskou školou.

Tento vesmír pozostáva samozrejme z mnohých galaxií, vrátane našej Mliečnej dráhy. Celý vesmír sa pohybuje a všetky galaxie v celom vesmíre sa pohybujú tiež, takže Tchaj-ťi symboly a malé svastiky  v embléme sa taktiež otáčajú. Celý Falun sa otáča a veľká svastika  v strede sa otáča taktiež. V určitom zmysle symbolizuje našu Mliečnu dráhu a súčasne, pretože sme z budhovskej školy, máme v strede symbol budhovskej školy; takto vyzerá jeho povrch. Všetky rozdielne látky majú svoje formy existencie v iných dimenziách a v tých iných dimenziách majú veľmi bohatý a veľmi zložitý priebeh vývoja a formy existencie. Tento emblém Faluna je miniatúrou vesmíru. Tiež má svoju vlastnú formu existencie a priebeh vývoja vo všetkých ostatných dimenziách, a tak ho nazývam svetom.

Keď sa Falun otáča v smere hodinových ručičiek, môže automaticky pohlcovať energiu z vesmíru. Otáčajúc sa proti smeru hodinových ručičiek môže odovzdávať energiu. Otáčanie dovnútra (v smere hodinových ručičiek) ponúka samospasenie, zatiaľ čo otáčanie von (proti smeru hodinových ručičiek) ponúka spásu druhým – toto je jedinečná vlastnosť našej metódy. Niektorí ľudia sa pýtali: „Keďže sme z budhovskej školy, prečo sú tam aj Tchaj-ťi? Nepatrí Tchaj-ťi k škole Tao?“ Je to preto, že to, čo kultivujeme, je veľmi obrovské, je to akoby sme kultivovali celý vesmír. Premýšľajte teda o tom, všetci: Tento vesmír pozostáva z dvoch hlavných škôl, budhovskej školy a školy Tao. Ak niektorú z nich vynecháme, nevytvorí to úplný vesmír, ani to nemôže byť nazývané úplným vesmírom, a preto sme zahrnuli veci zo školy Tao. Niektorí ľudia povedali, že okrem samotnej školy Tao existuje aj kresťanstvo, konfucianizmus, iné náboženstvá atď. Dovoľte mi povedať, že potom, ako kultivácia v konfucianizme dosiahne veľmi vysokú úroveň, patrí k škole Tao; keď mnoho západných náboženských kultivačných metód dosiahne veľmi vysoké úrovne, patria do systému učení budhovskej školy. Sú iba dve hlavné školy.

Potom prečo dva Tchaj-ťi vzory majú červenú farbu navrchu a modrú farbu naspodku a ďalšie dva Tchaj-ťi vzory majú červenú farbu navrchu a čiernu farbu naspodku? Všeobecne si ľudia myslia, že Tchaj-ťi je vytvorené z dvoch látok, čiernej a bielej, čchi jinu a jangu. Táto predstava pochádza z veľmi nízkej úrovne, keďže Tchaj-ťi má odlišné prejavy v odlišných dimenziách. Na najvyššej úrovni sa jeho farby prejavujú týmto spôsobom. Tao, ktoré poznáme, má túto červenú farbu navrchu a túto čiernu farbu naspodku. Napríklad, tretie oko niektorých našich žiakov je otvorené a oni objavili, že červená farba, ktorú vidia svojimi fyzickými očami, je zelená v dimenzii len o jednu vrstvu ďalej. Zlatú farbu vidno v inej dimenzii ako purpurovú, keďže má toto prevrátenie. Inými slovami, farby sa menia od dimenzie k dimenzii. Tchaj-ťi s červenou farbou navrchu a modrou farbou naspodku patrí k Veľkej prapôvodnej škole Tao, ktorá zahŕňa kultivačné metódy zo školy Čchi-men. Štyri menšie svastiky  sú z budhovskej školy. Sú rovnaké ako tá v strede a všetky sú z budhovskej školy. Falun v týchto farbách je pomerne jasný a my ho používame ako symbol Falun Dafa.

Falun, ktorý vidíme cez tretie oko, nie je nevyhnutne v týchto farbách, pretože jeho farba pozadia sa môže meniť, hoci jeho usporiadanie sa nemení. Keď sa Falun, ktorý som vložil do priestoru vášho spodku brucha, otáča, vaše tretie oko ho môže vidieť ako červený, purpurový, zelený alebo možno bezfarebný. Jeho farba pozadia sa nepretržite mení v poradí červená, oranžová, žltá, zelená, belasá, modrá a purpurová. Takže môžete vidieť odlišné farby, ale farby a vzor svastík a Tchaj-ťi vo vnútri Faluna sa nemenia. Zdá sa nám, že táto farba pozadia emblému vyzerá pekne, a tak sme si ju osvojili. Tí s nadprirodzenými schopnosťami môžu vidieť množstvo vecí za touto dimenziou.

Niektorí ľudia hovoria: „Táto svastika  vyzerá ako tá vec, ktorú mal Hitler.“ Dovoľte mi povedať, že tento symbol nemá nič do činenia so žiadnymi triednymi bojmi. Niektorí ľudia hovoria: „Ak sa jej roh preklopí do tejto strany, bude to Hitlerov symbol.“ Nie je to tak, pretože sa otáča oboma smermi. V ľudskej spoločnosti bol tento symbol všeobecne známy pred 2500 rokmi, spoznali ho v dobe Šákjamúniho. Od Hitlerovej doby a 2. svetovej vojny prešlo iba niekoľko desaťročí. On ukradol tento symbol pre vlastné použitie, ale farba, ktorú použil, sa líšila od našej. Bol čierny, jeho roh smeroval nahor a bol použitý vo zvislej polohe. Poviem iba toľkoto ohľadne Faluna, hoci som spomenul iba jeho povrchnú formu.

Čo potom táto svastika  symbolizuje v našej budhovskej škole? Niektorí ľudia hovoria, že to značí šťastie, čo je výklad svetských ľudí. Dovoľte mi povedať, že svastika  označuje úroveň Budhu. Majú ju len tí, čo dosiahli úroveň Budhu. Bódhisattva a Arhat ju nemajú. Ale najvyššie Bódhisattvy, Štyri Najvyššie Bódhisattvy, ju majú. Zistili sme, že tieto Najvyššie Bódhisattvy ďaleko prevýšili úroveň bežných Budhov a sú dokonca vyššie ako Tathágata. Nad úrovňou Tathágatu je mnoho Budhov. Tathágata má iba jednu svastiku . Tí, ktorí sa dostali nad úroveň Tathágatu, budú mať viac svastík . Budha, ktorého úroveň je dvakrát vyššia ako úroveň Tathágatu, má dve svastiky . Tí, ktorí sú ešte vyššie, majú tri, štyri, päť svastík a tak ďalej. Niektorí majú tak veľa svastík, že sú všade po ich tele. Objavia sa na hlave, pleciach, kolenách a keď ich je príliš veľa, aby sa tam zmestili, objavia sa dokonca na ich dlaniach, prstoch, chodidlách, prstoch na nohe atď. Ako sa úroveň postupne zvyšuje, počet svastík  bude narastať. Preto svastika  reprezentuje úroveň Budhu. Čím vyšší je Budhov stav, tým má viac svastík .

Škola Čchi-men

Okrem budhovskej školy a školy Tao existuje škola Čchi-men, ktorá samú seba nazýva kultivačná metóda Čchi-men. Čo sa týka kultivačných metód, svetskí ľudia majú túto predstavu: Od dávnej Číny do dnešného dňa ľudia považovali budhovskú školu a školu Tao za štandardné kultivačné cesty a taktiež ich nazývajú pravými školami kultivačnej praxe. Táto škola Čchi-men nebola nikdy zverejnená a veľmi málo ľudí vie o jej existencii. Ľudia ju poznajú len z umenia a literatúry.

Existuje škola Čchi-men? Áno. V priebehu mojej kultivácie, najmä v posledných rokoch, som sa stretol s tromi vynikajúcimi majstrami zo školy Čchi-men, ktorí mi odovzdali podstatu svojich praktík, ktorá je veľmi jedinečná a veľmi dobrá. Práve preto, že je veľmi jedinečná, to, čo kultivuje, je dosť nezvyčajné a nemôže to byť pochopené väčšinou ľudí. Navyše hovoria: „Ani Budha, ani Tao“ – nekultivujú Budhovstvo a nekultivujú Tao. Po zistení, že nekultivujú Budhovstvo ani Tao, ich ľudia nazývajú nešikovné cesty bočných dverí. Oni sa nazývajú škola Čchi-men. Názov „nešikovné cesty bočných dverí“ nie je práve lichôtka, ale tu nie je v negatívnom zmysle. Neznamená to, že je to zlá metóda – to je isté. Ani povrchový význam tohto pojmu nenaznačuje, že by to bola zlá metóda. V histórii sa budhovská škola a škola Tao nazývali pravými školami kultivačnej praxe. Keďže ľudia nerozumejú škole Čchi-men, nazývajú ju „bočné dvere“ – nie hlavné dvere a nie pravé učenie. Čo je „nešikovná cesta“? „Nešikovný“ naznačuje nemotornosť alebo nemotornú cestu. „Nešikovný“ väčšinou v slovnej zásobe starej čínštiny znamenalo byť trochu nemotorný. „Nešikovná cesta bočných dverí“ nesie tento podtext.

Prečo to nie je zlá cesta? Je to preto, že má tiež prísne požiadavky na charakter. Jej kultivačná prax takisto nasleduje povahu vesmíru. Neporušujú povahu alebo zákony vesmíru, ani nerobia zlé skutky, takže ju nemožno nazvať zlou cestou. Budhovská škola a škola Tao sú opravdivé učenia nie preto, že povaha vesmíru je v súlade s ich metódami, ale pretože metódy budhovskej školy a školy Tao sú v súlade s povahou vesmíru. Ak kultivačná prax školy Čchi-men je tiež v súlade s povahou vesmíru, nie je to zlá metóda, ale takisto spravodlivá škola. Je to preto, že kritériom na rozlíšenie dobrého a zlého alebo cnosti a skazenosti je povaha vesmíru. Jej kultivácia je založená na povahe vesmíru, takže je to takisto opravdivé učenie, napriek tomu, že jej požiadavky sa odlišujú od tých v budhovskej škole a v škole Tao. Nepraktizujú vyučovanie žiakov vo veľkom, vyučujú len malý okruh. Škola Tao vyučuje mnoho žiakov, ale iba jeden z nich dostane opravdivé učenie. Budhovská škola verí na spasenie všetkých bytostí – ak sa môžete kultivovať, kultivujte sa.

Metóda školy Čchi-men nemôže byť odovzdaná dvom osobám, pretože sa odovzdáva iba jednej vybratej osobe po dlhom časovom období v histórii. Preto počas histórie nemohla byť videná svetskými ľuďmi. Samozrejme, keď bol čchi-kung na vzostupe, zistil som, že zopár ľudí z tejto školy takisto vyšlo von učiť. Po nejakom verejnom vyučovaní si však uvedomili, že to nie je uskutočniteľné, pretože majster zakázal niečo z toho odovzdať verejnosti. Ak to chcete učiť verejnosť, nemôžete si vyberať žiakov. Tí, ktorí sa prídu učiť, si prinesú rôzne úrovne charakteru a rôzne spôsoby zmýšľania, keďže sú to najrôznejší ľudia. Nebudete si môcť vyberať žiakov. Preto škola Čchi-men nemôže byť široko vyučovaná na verejnosti. Tým by sa mohlo ľahko spôsobiť nebezpečenstvo, pretože veci, ktoré majú, sú skutočne výnimočné.

Niektorí si myslia: „Budhovská škola kultivuje Budhovstvo a škola Tao kultivuje Opravdivého človeka, čím sa teda stane žiak školy Čchi-men po dovŕšení kultivácie?“ Bude putujúcim nesmrteľným bez ustanovenej oblasti na nebesiach. Je známe každému, že Tathágata Šákjamúni má Raj Saha, Budha Amitábha má Západný raj a Budha Liečiteľ má Smaragdový raj. Každý Tathágata alebo veľký Budha má svoj vlastný raj. Každá veľká osvietená osoba si buduje raj podľa seba a žije tam mnoho jej žiakov. Ale tí zo školy Čchi-men nemajú ustanovenú hranicu vo vesmíre – sú ako túlaví bohovia alebo putujúci nesmrteľní.

Praktizovanie zlej kultivácie

Čo je „praktizovanie zlej kultivácie“? Má niekoľko podôb. Sú ľudia, ktorí sa špecializujú na praktizovanie zlej kultivácie, keďže v histórii boli ľudia, ktorí odovzdávali tieto veci. Prečo sú odovzdávané? Je to preto, že hľadajú slávu, osobný zisk a peniaze medzi svetskými ľuďmi; toto je to, čo chcú. Samozrejme, takáto osoba nemá vysokú úroveň charakteru a nemôže dostať kung. Čo teda dostane? Karmu. Ak má človek veľa karmy, môže sa takisto stať formou energie. Ale jeho úroveň je ničím a nemôže sa porovnávať s praktizujúcim. Avšak môže mať moc nad svetskými ľuďmi, pretože karma je tiež formou energie. Keď sa jej hustota stane veľmi vysokou, môže takisto zosilniť nadprirodzené schopnosti v tele človeka a vytvoriť takýto účinok. Preto to počas histórie niektorí ľudia vyučovali. Takáto osoba tvrdí: „Konaním zlých skutkov a nadávaním si môžem zvýšiť svoj kung.“ Nezvyšuje si kung. V skutočnosti zvyšuje hustotu tejto čiernej látky, keďže konanie zlých skutkov môže priniesť čiernu látku, karmu. Bezvýznamné vrodené nadprirodzené schopnosti tejto osoby môžu byť teda zosilnené touto karmou. Môže si taktiež zosilniť tie drobné vrodené nadprirodzené schopnosti, avšak tie nemôžu vykonať nič veľké. Títo ľudia sa držia toho, že konaním zlých skutkov si môžu zvýšiť kung – toto oni hovoria.

Niektorí ľudia hovoria: „Keď Tao vyrastie o jednu stopu, démon vyrastie desaťkrát toľko.“ Toto je nepravdivé tvrdenie vymyslené svetskými ľuďmi. Démon nebude nikdy vyššie ako Tao. Je tu táto skutočnosť: Vesmír, ktorý poznáme ako ľudské bytosti, je jeden drobný spomedzi početných vesmírov a my ho v stručnosti voláme vesmír. Zakaždým po prejdení dlhého časového obdobia sa tento náš vesmír stretne s obrovskou vesmírnou katastrofou. Táto katastrofa zničí všetko vo vesmíre, dokonca planéty môžu byť zničené a môže zničiť všetky živé veci vo vesmíre. Pohyb vesmíru nasleduje zákon. V našom vesmíre tohto cyklu ľudské bytosti nie sú jediné, čo sa pokazili. Mnoho bytostí už vypozorovalo situáciu, že ak použijeme súčasný pojem času, v priestore tohto vesmíru sa veľmi dávno udial veľký výbuch. Dnes ho astronómovia nemôžu pozorovať, pretože to, čo môžeme vidieť teraz s najsilnejšími ďalekohľadmi, sú veci 150 tisíc svetelných rokov späť. Aby sme videli zmeny dejúce sa dnes vo vesmírnych telách, musíme čakať ďalších 150 tisíc rokov. To je dosť vzdialený vek.

V súčasnosti už celý vesmír podstúpil veľkú zmenu. Keď sa uskutoční takáto zmena, všetky životy v celom vesmíre budú úplne vyhladené a zničené. Vždy, keď sa vyskytne táto situácia, povaha a všetka hmota vo vnútri predchádzajúceho vesmíru musí byť zničená výbuchom. Zvyčajne budú všetky životy zabité v tejto explózii. Ale pri každom výbuchu nie je zničené všetko. Keď je nový vesmír opäť vybudovaný veľkými osvietenými bytosťami na mimoriadne vysokých úrovniach, zostáva v ňom nejaký život, ktorý nebol zabitý výbuchom. Veľké osvietené bytosti vybudujú vesmír podľa svojej vlastnej povahy a noriem. Preto má odlišnú povahu od tej predchádzajúceho vesmíru.

Tí, ktorí neboli pri výbuchu zabití, sa budú naďalej držať predchádzajúcej povahy a princípov pri robení vecí v tomto vesmíre. Novovytvorený vesmír bude vo svojej činnosti sledovať charakteristiky a zákony tohto nového vesmíru. A tak tí, ktorí unikli výbuchu, sa stali démonmi, ktorí zasahujú do princípov vesmíru. Napriek tomu nie sú takí zlí, keďže iba zachovávajú povahu vesmíru predchádzajúceho obdobia. To sú tí, o ktorých ľudia hovoria ako o nebeských démonoch. Nie sú však hrozbou pre svetských ľudí, ani neubližujú ľuďom. Oni iba lipnú na svojich zákonoch pri robení vecí. V minulosti to svetskí ľudia nesmeli vedieť. Povedal som, že je mnoho Budhov nad úrovňou Tathágatu. Títo démoni sú ničím! Sú veľmi nepatrní, ak ich porovnáme s ostatnými. Starnutie, choroba a smrť sú tiež formy démonov, ale sú vytvorení aj preto, aby chránili a udržiavali povahu vesmíru.

Budhizmus verí na prevteľovanie, v ktorom sa hovorí o ríši asurov. V skutočnosti sa to vzťahuje na žijúce bytosti v iných dimenziách, ktoré však nemajú ľudskú podstatu. Pre veľkú osvietenú bytosť sú na veľmi nízkej úrovni a sú dosť slabí, ale v očiach svetských ľudí sú hrôzostrašní, keďže majú určité množstvo energie. Považujú svetských ľudí za zvieratá, a tak sa radi živia ľuďmi. V posledných rokoch takisto vyšli vyučovať nejaké praktiky. Aký mrzký tvor! Pozrite sa mu do tváre – mohli by ste ho nazvať človekom? Vyzerá veľmi hrôzostrašne. Len čo sa učíte ich veci, budete musieť ísť s nimi a stať sa jedným z nich. Ak majú niektorí ľudia pri cvičení čchi-kungu zlé myšlienky, ktoré súhlasia s ich mentalitou, prídu učiť týchto ľudí. Jedno dobro môže premôcť sto ziel. Ak sa o nič neusilujete, nikto sa vás neodváži dotknúť. Ale ak máte zlé myšlienky, alebo idete za niečím nedobrým, prídu vám pomôcť a vy budete nasledovať démonickú cestu. Tento problém sa vyskytuje.

Ďalšia situácia sa nazýva nevedomé praktizovanie zlej cesty. Čo je „nevedomé praktizovanie zlej cesty“? Je to praktizovanie zlej cesty bez toho, aby sme si to uvedomovali. Tento problém je veľmi bežný a jednoducho príliš rozšírený. Ako som povedal minule, mnoho ľudí praktizuje čchi-kung s nesprávnymi myšlienkami vo svojej mysli. Hoci praktizujú cvičenie v stoji s rukami a nohami trasúcimi sa od únavy, ich myseľ neodpočíva. Jeden premýšľa: „Ceny idú hore. Musím ísť nakupovať, len čo docvičím. Ak sa nepoponáhľam, veci budú drahšie.“ Ďalšia osoba premýšľa: „Pracovisko teraz prideľuje byty. Azda jeden dostanem? Osoba zodpovedná za prideľovanie bytov je vždy proti mne.“ Čím viac tento človek o tom premýšľa, tým zlostnejší sa stáva: „Určite mi byt nepridelí. Ako by som s ňou mal bojovať…“ Vynoria sa všemožné myšlienky. Ako som povedal, rozprávajú jednoducho o všetkom, od rodinných otázok po štátne záležitosti. Keď hovoria o veciach, ktoré ich hnevajú, stanú sa ešte zlostnejšími.

Keď praktizujete, musíte brať vážne cnosť. Pri vykonávaní cvičení, ak nemyslíte na dobré veci, nemali by ste myslieť ani na nedobré veci. Najlepšie je, ak nemyslíte na nič. Je to preto, že počas praktizovania na nízkej úrovni musí byť položená základňa. Táto základňa bude hrať rozhodujúcu rolu, pretože ľudské aktivity mysle hrajú podstatnú úlohu. Premýšľajte o tom, všetci: Ak pridávate veci k svojmu kungu, ako môže byť to, čo vytvoríte praktizovaním, dobré? Ako by to nebolo čierne? Koľko ľudí, ktorí robia cvičenia, nemajú takéto myšlienky? Hoci neustále cvičíte, prečo vaše choroby neodišli? Niektorí ľudia síce nemajú takéto nedobré myšlienky na cvičebných miestach, avšak keď cvičia, chcú získať nadprirodzené schopnosti, chcú získať toto alebo tamto, majú všemožné stavy mysle a mnoho silných túžob. V skutočnosti praktizujú zlú kultiváciu nevedome. Ak im poviete, že praktizujú zlú cestu, budú nešťastní: „Ten a ten čchi-kungový majster je môj učiteľ.“ Ale ten veľmi známy čchi-kungový majster vás žiadal brať vážne cnosť. Robili ste to? Počas cvičenia zakaždým pridávate nejaké zlé myšlienky. Získate ním teda dobré veci? Toto je ten problém a je to nevedomé praktizovanie zlej kultivácie – niečo veľmi bežné.

Párová kultivácia muža a ženy

V spoločenstve kultivujúcich existuje kultivačná metóda nazývaná párová kultivácia muža a ženy. Možno ste videli kultivačné metódy Tibetského tantrizmu, kde na soche alebo portréte Budhu mužská postava drží ženské telo, praktizujúc kultiváciu. Mužská postava niekedy vyzerá ako Budha a drží nahú ženu. Niektorí môžu byť premenami Budhu do podoby Vadžru s býčou hlavou a konskou tvárou, takisto držiaci vyzlečené ženské telo. Prečo je to takto? Najprv si niečo vyjasnime. Čína nie je jedinou krajinou na našej planéte, ktorá bola ovplyvnená konfucianizmom. Pred pár storočiami mala celá naša ľudská rasa podobné morálne hodnoty. Preto táto kultivačná metóda v skutočnosti nepochádzala z tejto našej planéty. Prišla z inej planéty, ale táto metóda môže byť naozaj použitá na kultiváciu. Keď bola táto kultivačná metóda predstavená v Číne v tej dobe, bola neprijateľná pre čínskych ľudí práve kvôli jej častiam párovej kultivácie muža a ženy a kvôli jej tajným praktikám. Preto ju čínsky cisár počas obdobia Chuej-čchanga dynastie Tchang zakázal. Bolo zakázané ju vyučovať v oblastiach Chan a v tom čase sa nazývala Tchang tantrizmus. Bola však stále odovzdávaná vo výnimočnom prostredí Tibetu, čo je zvláštna oblasť, ktorá má jedinečnú situáciu. Prečo praktizujú kultiváciu takto? Párová kultivácia muža a ženy je na zhromažďovanie jinu, aby sa doplnil jang a na zhromažďovanie jangu, aby sa doplnil jin, takže jin a jang sa vzájomne dopĺňajú a vzájomne kultivujú, čím sa umožní dosiahnutie cieľa rovnováhy jinu a jangu.

Je známe, že buď podľa budhovskej školy alebo školy Tao, najmä podľa taoistickej teórie jinu a jangu, má ľudské telo vo svojej podstate jin a jang. Pretože ľudské telo má jin a jang, môže si vyvinúť kultivačnou praxou rozmanité nadprirodzené schopnosti a žijúce bytosti ako nesmrteľné dieťa, cherubínov, telo Zákona atď. Kvôli existencii jinu a jangu si môže človek kultiváciou vyvinúť mnoho žijúcich bytostí; rovnako to platí pre mužské telo aj pre ženské telo a všetky môžu rásť v elixírovom poli. Táto teória skutočne dáva zmysel. Škola Tao zvyčajne považuje hornú časť tela za jangovú a spodnú časť tela za jinovú. Niektorí ľudia tiež považujú zadnú časť tela za jangovú a prednú časť tela za jinovú. Iní považujú ľavú stranu tela za jangovú a jeho pravú stranu za jinovú. V Číne máme príslovie „muž naľavo, žena napravo“ a toto je takisto odvodené z týchto veľmi rozumných dôvodov. Ľudské telo má vo svojej podstate jin a jang, takže vzájomným pôsobením jinu a jangu môže telo samo dosiahnuť rovnováhu jinu a jangu; môže teda zrodiť mnoho živých bytostí.

Toto potom objasňuje otázku, prečo možno aj bez použitia metódy párovej kultivácie muža a ženy dosiahnuť veľmi vysokú úroveň v kultivácii. Pri použití metódy párovej kultivácie muža a ženy, ak je použitá nesprávne, vyvolá človek démonické zasahovanie a stane sa to zlou praxou. Ak sa na veľmi vysokej úrovni v tantrizme ide použiť párová kultivácia muža a ženy, vyžaduje sa, aby mních alebo lama dosiahol veľmi vysokú úroveň kultivácie. V tom čase bude potom majster viesť človeka v tomto druhu kultivačnej praxe. Pretože úroveň charakteru tejto osoby je vysoká, dokáže sa dobre správať a zabezpečiť, že sa to nezmení na niečo zlé. Avšak človek s charakterom na nízkej úrovni by vonkoncom nemal používať túto metódu. Inak bude určite nasledovať zlú prax. Kvôli obmedzenej úrovni jeho charakteru – pretože neodstránil túžby svetských ľudí, stále má žiadostivosť, čiže tam je jeho charakterové meradlo – bude určite zlá, ak sa použije. Preto hovoríme, že ak sa neuvážene propaguje na nízkej úrovni, je to vyučovanie zlej praxe.

V posledných rokoch vcelku dosť majstrov vyučovalo párovú kultiváciu muža a ženy. Je tu však jedna trochu zvláštna vec. Párová kultivácia muža a ženy sa dokonca objavila v praktikách školy Tao. Nezačalo to však dnes, vzniklo to už v dynastii Tchang. Ako môže mať škola Tao párovú kultiváciu muža a ženy? Podľa teórie Tchaj-ťi v škole Tao je ľudské telo malý vesmír, ktorý má vo svojej podstate jin a jang. Všetky opravdivé učenia Veľkého Zákona sú odovzdávané z dávneho veku. Akákoľvek neuvážená zmena alebo neuvážený dodatok naruší tú školu praktizovania a spôsobí, že nebude schopná dosiahnuť cieľ dovŕšenia kultivačnej praxe. Takže ak vaša metóda nemá párovú kultiváciu muža a ženy, nikdy ju v kultivácii nerobte. Inak pôjdete nesprávne a dostanete sa do problémov. Konkrétne v našej škole Falun Dafa nie je párová kultivácia muža a ženy, ani o nej nehovoríme. Takto sa my pozeráme na túto otázku.

Kultivovanie mysle a tela

Otázku kultivovania mysle a tela som už podrobne vysvetlil. Kultivovanie mysle a tela sa vzťahuje na kultivovanie charakteru v rovnakom čase, ako je kultivované telo. Inými slovami, premieňate pôvodné telo. V procese premeny budú ľudské bunky postupne nahradené vysokoenergetickou látkou a starnutie sa spomalí. Telo človeka bude prejavovať znaky návratu k mladosti, postupného návratu a postupnej premeny. Keď je napokon úplne nahradené vysokoenergetickou látkou, vaše telo už bolo premenené na telo z iného druhu látky. Toto telo, ako som povedal, prekročilo Päť prvkov. Keďže už nie je medzi Piatimi prvkami, vaše telo nebude viac degenerovať.

Kultivačná prax v chrámoch sa zaoberá iba kultiváciou povahy, takže nevyučuje cvičenia, ani nezušľachťuje telo. Praktizujú nirvánu, ktorá sa objavila už v čase metód, ktoré odovzdával Šákjamúni. V skutočnosti mal Šákjamúni pokročilú, veľkú metódu a bol schopný úplne premeniť svoje pôvodné telo na vysokoenergetickú látku a vziať ho so sebou. Ale aby zanechal túto kultivačnú metódu, on sám išiel cestou nirvány. Prečo to učil týmto spôsobom? Robil to preto, aby sa ľudia v čo najväčšom rozsahu vzdali pripútaností a všetkého, dokonca napokon vrátane svojho fyzického tela; žiadna pripútanosť nemala zostať. Aby to ľudia dosiahli do takej miery, ako sa len dá, išiel cestou nirvány. Preto budhistickí mnísi v histórii išli všetci cestou nirvány. Nirvána znamená, že keď mních zomrie, opustí svoje fyzické telo a jeho duša vystúpi s kungom.

Škola Tao zdôrazňuje kultivovanie tela. Pretože si vyberá učeníkov a neponúka spásu všetkým bytostiam, má veľmi výnimočných žiakov. Preto vyučuje techniky a veci, ako zušľachťovať telo. Ale v budhistickom systéme v prísnom zmysle a najmä v budhistickom náboženstve to všeobecne nerobia. Nie je to však tak pre každú budhistickú prax, pretože mnoho hlbokých budhistických praxí Veľkého Zákona to tiež má. Naša škola praktizovania to má. V našom Falun Dafa chceme oboje, pôvodné telo aj nesmrteľné dieťa; medzi týmito dvoma sú rozdiely. Nesmrteľné dieťa je telo vytvorené z vysokoenergetickej látky, ale nemôže sa neuvážene ukázať v tejto našej dimenzii. Aby sme si udržali výzor svetskej osoby v tejto dimenzii po dlhý čas, musíme mať svoje pôvodné telo. Keď bolo vaše pôvodné telo premenené, hoci boli vaše bunky nahradené vysokoenergetickou látkou, usporiadanie vašich molekúl sa nezmení, takže vaše telo bude vyzerať takmer rovnako ako telo svetskej osoby. Ale stále je tam rozdiel – menovite, toto telo môže vstupovať do iných dimenzií.

Prax, ktorá zušľachťuje oboje, myseľ aj telo, môže mať omladzovací účinok a spôsobiť, že vyzeráte omnoho mladší, ako ste. Jedného dňa sa ma istá žena spýtala: „Učiteľ, koľko rokov si myslíte, že mám?“ V skutočnosti sa približovala k sedemdesiatim rokom, ale vyzerala čosi nad štyridsať. Nemala žiadne vrásky a jej tvár vyzerala hladko a jemne, trošku doružova. Nevyzerala ako osoba blížiaca sa k sedemdesiatke. Toto sa stane našim žiakom Falun Dafa. Keď to trochu zľahčím, mladé ženy si rady krémujú tvár, aby mali krajšiu a lepšiu pleť. Povedal by som, že ak naozaj nasledujete kultivačnú prax mysle a tela, prirodzene dosiahnete tento cieľ. Zaručujem, že si nebudete musieť krémovať tvár. Nebudeme však dávať viac takýchto príkladov. V minulosti bolo relatívne viac starších ľudí v rôznych profesiách, takže ma považovali za mladého muža. Veci sa teraz zlepšujú a v každej profesii je pomerne viac mladých ľudí. V skutočnosti už nie som mladý, ide mi na päťdesiatku, keďže mám už teraz štyridsaťtri rokov.

Telo Zákona

Prečo je pole okolo obrazu Budhu? Mnoho ľudí to nedokáže vysvetliť. Niektorí ľudia hovoria: „Socha Budhu má pole, pretože mnísi pred ňou odriekajú sväté písma.“ Inými slovami, pole pochádza z mníchovej kultivačnej praxe pred ňou. Či to je z kultivačnej praxe mníchov alebo iných, táto energia je rozptýlená a nie nasmerovaná. Podlaha, stropy a steny celého chrámu by mali mať rovnaké pole. Prečo potom má iba socha Budhu také mocné pole? Najmä obraz Budhu vo vzdialených horách, v jaskyni alebo na skale má zvyčajne pole. Prečo je tam toto pole? Niektorí ľudia to vysvetľovali takým alebo onakým spôsobom, a stále nemôžu prísť s niečím presvedčivým. Socha Budhu má v skutočnosti pole preto, že má na sebe telo Zákona veľkej osvietenej osoby. Pretože je tam telo Zákona veľkej osvietenej bytosti, má energiu.

Či to bol Šákjamúni alebo Bódhisattva Avalókitéšvara, ak naozaj existovali v histórii – premýšľajte o tom, všetci – neboli tiež praktizujúcimi počas svojej kultivačnej praxe? Keď človek praktizuje kultiváciu na veľmi vysokej úrovni nad Zákonom trojitého sveta, vyvinie si telo Zákona. Telo Zákona je zrodené v priestore elixírového poľa a je stvorené zo Zákona a kungu. Prejavuje sa v iných dimenziách. Telo Zákona má tú istú obrovskú silu ako tá samotná osoba, ale vedomie a myšlienky tela Zákona sú ovládané jeho hlavnou bytosťou. No samotné telo Zákona je takisto úplný, nezávislý a skutočný individuálny život, preto môže robiť čokoľvek nezávisle, samé od seba. Telo Zákona robí presne rovnaké veci, ktoré by chcelo robiť hlavné vedomie človeka – presne rovnaké veci. Človek by to robil rovnako, ak by to mal robiť sám a jeho telo Zákona to bude robiť tak ako on; toto je telo Zákona, o ktorom hovoríme. Čo chcem robiť ja, ako napríklad upravenie tiel opravdivých praktizujúcich, môže byť všetko vykonané mojím telom Zákona. Pretože telo Zákona nemá telo svetskej osoby, prejavuje sa v iných dimenziách. Forma tej bytosti nie je pevná a nemenná, môže sa zväčšiť alebo zmenšiť. Niekedy sa stane veľmi veľkým, takým veľkým, že človek nemôže vidieť jeho celú hlavu. Niekedy sa stane veľmi malým, dokonca menším ako bunka.

Zasvätenie

Socha Budhu zhotovená v továrni je iba kusom umenia. „Zasvätenie“ je pozvanie tela Zákona Budhu na sochu Budhu, ktorú potom budú ľudia uctievať ako reálne vtelenie. Keď má praktizujúci zbožné srdce a kultivuje sa, telo Zákona v soche Budhu bude ochraňovať Zákon pre tohto človeka, starať sa o neho a chrániť ho pri kultivácii. Toto je skutočným účelom zasvätenia. Toto môže byť uskutočnené iba so spravodlivými myšlienkami vyslanými pri formálnom obrade zasvätenia, alebo veľkými osvietenými bytosťami na vysokých úrovniach, alebo praktizujúcimi na veľmi vysokých úrovniach kultivácie, ktorí majú túto moc.

V chrámoch sa hovorí, že sochy Budhu potrebujú zasvätenie a že nebudú fungovať, ak neprešli zasvätením. Dnes v chrámoch medzi mníchmi už viac niet tých veľkých majstrov – všetci odišli. Po „Kultúrnej revolúcii“ sa niektorí z tých mladých mníchov, ktorí nedostali žiadne skutočné učenia, stali opátmi. Mnoho učení sa stratilo. Ak sa spýtate niektorého z nich: „Aký je účel zasvätenia?“ Povie: „Socha Budhu bude po zasvätení fungovať.“ Nedokáže vysvetliť jasne, ako to vlastne funguje, takže iba vykonáva obrad. Položí budhistické sväté písmo dovnútra sochy Budhu, zapečatí sochu papierom a odrieka k nej sväté písma. Potom vyhlási, že zasvätenie bolo vykonané, ale môže byť cieľ zasvätenia naozaj dosiahnutý? To závisí od toho, ako odriekal sväté písma. Šákjamúni hovoril o spravodlivých myšlienkach – mali by ste odriekať sväté písma s nerozdelenou pozornosťou, aby ste naozaj zatriasli svetom vašej kultivačnej metódy. Iba potom môžete pozvať veľkú osvietenú osobu. A iba keď jedno z tiel Zákona veľkej osvietenej osoby príde na sochu Budhu, môže byť cieľ zasvätenia dosiahnutý.

Počas odriekania svätého písma niektorí mnísi uvažujú vo svojej mysli: „Koľko peňazí mi zaplatia po zasvätení?“ Alebo pri odriekaní svätého písma premýšľajú: „Ten a ten sa ku mne správa tak zle.“ Oni tiež majú vzájomné intrigy a konflikty. Teraz je Obdobie Konca Zákona a nemožno poprieť, že tento jav existuje. Nekritizujeme tu budhizmus. Niektoré chrámy jednoducho nie sú pokojné v Období Konca Zákona. Ak je myseľ človeka plná týchto vecí a vysiela takéto zlé myšlienky, ako by mohla veľká osvietená osoba prísť? Cieľ zasvätenia vonkoncom nemôže byť dosiahnutý. Ale nie je to absolútne, keďže je ešte zopár dobrých chrámov a taoistických kláštorov.

V jednom meste som videl mnícha, ktorý mal veľmi tmavé ruky. Vopchal sväté písma dovnútra sochy Budhu a nedbanlivo ju zapečatil. Potom zamrmlal zopár slov a považoval to za zasvätenie. Potom vzal ďalšiu sochu Budhu a opäť zamrmlal zopár slov. Účtoval si 40 jenov za každé zasvätenie. V dnešných dňoch mnísi obchodne využili zasväcovanie a zarábajú na ňom peniaze. Pozrel som sa na to a žiadne zasvätenie som nevidel, keďže on to vôbec nemohol uskutočniť. Dnešní mnísi si dokonca dovolia robiť takúto vec. Čo som ešte videl? Človek, ktorý vyzeral byť laickým budhistom, prehlásil, že robí zasvätenie sochy Budhu v chráme. Držal zrkadlo otočené proti slnku, aby odrazilo slnečné lúče na sochu Budhu. Potom tvrdil, že zasvätenie vykonal. Stalo sa to takýmto smiešnym! Dnes sa budhizmus vyvinul do tohto bodu a je to veľmi bežný úkaz.

V meste Nan-ťing bola vyrobená veľká bronzová socha Budhu a umiestnili ju na ostrov Lantau v Hongkongu. Je to obrovská socha Budhu. Mnoho mníchov z celého sveta ju prišlo zasvätiť. Jeden z mníchov držal zrkadlo oproti slnku, aby odrazilo slnečné svetlo na tvár sochy Budhu a nazýval to zasvätením. Ako mohli spraviť takú vec na takom veľkolepom zhromaždení, pri takejto vážnej príležitosti? Považujem to za skutočne žalostné! Nečudo, že Šákjamúni povedal: „V Období Konca Zákona budú mať mnísi v kláštoroch problémy spasiť sami seba, nehovoriac o ponúknutí spásy druhým.“ Navyše mnoho mníchov vykladá budhistické sväté písma zo svojho vlastného pohľadu. Dokonca taoistické písmo Kráľovnej Matky Západu si našlo svoju cestu do chrámov. Mnoho vecí, ktoré nie sú budhistickými písmami, takisto vstúpilo do chrámov a spôsobilo veľký chaos a zmätok. Teraz je to naozaj v zlom stave. Samozrejme, sú mnísi, ktorí stále opravdivo praktizujú kultiváciu a sú celkom dobrí. Zasvätenie je v skutočnosti pozvanie tela Zákona veľkej osvietenej osoby, aby ostalo na soche Budhu. Toto je zasvätenie.

Ak socha Budhu nebola zasvätená, nemali by ste ju uctievať. Ak ju uctievate, bude to mať vážne dôsledky. Aké vážne dôsledky? Ľudia, ktorí dnes študujú ľudské telo, objavili, že ľudské myšlienky a aktivita mozgu môžu vytvárať látku. Na veľmi vysokej úrovni vidíme, že je to skutočne látka, ale táto látka nie je vo forme mozgových vĺn, ktoré sme dnes výskumom objavili. Namiesto toho je vo forme úplného ľudského mozgu. Látka, ktorú svetskí ľudia vysielajú, keď premýšľajú vo svojom každodennom živote, je vo forme ľudského mozgu, ale rýchlo sa rozptýli, pretože nemá energiu. Energia praktizujúceho, na druhej strane, môže byť zachovaná oveľa dlhšie. Týmto nie je povedané, že socha Budhu má myseľ, potom čo je zhotovená v továrni. Nie, nemá. Niektoré sochy Budhu neprešli procesom zasvätenia a aj keď ich vezmete do chrámov, cieľ zasvätenia nebude dosiahnutý. Ak zasvätenie vykoná falošný čchi-kungový majster alebo osoba zo zlej praxe, bude to ešte nebezpečnejšie – líška alebo lasica sa potajomky vkradne na sochu Budhu.

Ak uctievate sochu Budhu, ktorá neprešla obradom zasvätenia, bude to veľmi nebezpečné. Ako nebezpečné? Povedal som, že ľudstvo sa dnes vyvinulo do bodu, keď sa všetko zhoršuje, celá spoločnosť a všetko v celom vesmíre sa jedno za druhým stáva skazeným a všetko, čo sa stáva svetským ľuďom, si spôsobili sami. Je veľmi ťažké nájsť opravdivé učenie a nasledovať opravdivú cestu, vzhľadom na rušivé zasahovanie z rôznych strán. Človek chce uctievať Budhu, ale kto je Budha? Je veľmi ťažké robiť to. Ak tomu neveríte, dovoľte mi to vysvetliť. Keď prvá osoba uctieva sochu Budhu, ktorá neprešla obradom zasvätenia, bude to hrozné. Koľko ľudí teraz uctieva Budhu, aby dosiahlo Pravé ovocie v kultivácii? Je iba málo takýchto ľudí. Aká je motivácia väčšiny ľudí pri uctievaní Budhu? Hľadajú odstránenie nešťastí, vyriešenie problémov a zbohatnutie. Sú tieto veci v budhistických svätých písmach? Tam takéto veci vôbec nie sú.

Ak človek, ktorý uctieva Budhu, chce získať peniaze, hneď ako padne na tvár pred sochou Budhu alebo Bódhisattvy Avalokitéšvary alebo Tathágatu a povie: „Prosím, pomôž mi zbohatnúť,“ nuž teda, vytvorí sa úplná myšlienka. Keďže to, čo vysiela, je zamerané na sochu Budhu, okamžite sa to na ňu dostane. V inej dimenzii sa objekty môžu stať veľkými alebo malými a keď táto myšlienka príde k tomu objektu, socha Budhu bude mať mozog a môže rozmýšľať, ale nemá telo. Iní ľudia takisto prídu uctievať sochu Budhu, uctievajú ju a uctievajú, a tak jej dajú nejaké množstvo energie. Bude to nebezpečnejšie, ak ju uctievajú praktizujúci, pretože toto uctievanie jej postupne dá energiu a umožní jej vytvoriť si skutočné telo. Ale toto skutočné telo je vytvorené v inej dimenzii. Potom čo je vytvorené, existuje v inej dimenzii a môže sa aj naučiť nejaké pravdy vesmíru, takže môže robiť niečo pre ľudí a týmto spôsobom si môže vyvinúť trochu kungu. Ale pomáha ľuďom podmienečne a za cenu. Pohybuje sa voľne v inej dimenzii a môže ovládať svetských ľudí úplne ľahko. Toto skutočné telo vyzerá presne rovnako ako socha Budhu. Takže takto vznikne uctievaním falošná Bódhisattva Avalókitéšvara alebo falošný Tathágata. Vznikli ľudským uctievaním a vyzerajú presne rovnako ako sochy Budhu a majú podobu Budhu. Ale myseľ falošného Budhu alebo falošnej Bódhisattvy je mimoriadne zlá a je na peniaze. Je zrodená v inej dimenzii, môže rozmýšľať a pozná trošku pravdy. Neodváži sa konať veľmi zlé skutky, ale odváži sa robiť menšie zlé skutky. Niekedy taktiež pomáha ľuďom; ak by nepomáhal ľuďom, bol by úplne zlý a bol by zabitý. Ako pomáha ľuďom? Keď sa niekto modlí: „Budha, pomôž mi, pretože niekto z rodiny je chorý,“ dobre, pomôže vám. Požiada vás, aby ste venovali nejaké peniaze do schránky na milodary, pretože jeho myseľ je na peniaze. Čím viac peňazí vložíte do schránky na milodary, tým rýchlejšie bude choroba vyliečená. Keďže má nejakú energiu, môže z inej dimenzie manipulovať svetskou osobou. Bude obzvlášť nebezpečné, ak ho ide uctievať človek, ktorý má kung. Za čo sa tento praktizujúci modlí? Za peniaze. Premýšľajte o tom, všetci: Prečo by mal praktizujúci chcieť peniaze? Aj modlenie sa za odstránenie nešťastia a chorôb u členov rodiny je pripútanosť k náklonnosti k rodine. Chcete zmeniť osudy druhých ľudí? Každý má svoj vlastný osud! Ak ho uctievate a mrmlete: „Prosím pomôž mi zarobiť nejaké peniaze,“ dobre, pomôže vám. Trasie sa od radosti, ak chcete viac peňazí, pretože čím viac ich chcete, tým viac vecí od vás môže vziať. To je primeraná výmena. Iní ľudia vložili mnoho peňazí do schránky na milodary a on vám umožní nejaké získať. Ako sa to uskutoční? Môžete nájsť peňaženku, len čo vykročíte z dverí, alebo vám v práci môžu dať mimoriadne prémie. Vymyslí si hocičo, len aby ste získali peniaze. Ako vám však môže pomôcť bezpodmienečne? Žiadna strata, žiaden zisk. Zoberie časť vášho kungu, pretože chce kung, alebo zoberie váš elixír alebo iné veci, ktoré ste kultivovali. On chce tieto veci.

Títo falošní Budhovia sú niekedy veľmi nebezpeční. Mnoho našich praktizujúcich s otvoreným tretím okom si myslí, že videli Budhov. Niekto povedal, že dnes do tohto chrámu prišla skupina Budhov a že jeden z takzvaných Budhov sa volal tak a tak a viedol skupinu. Hovorí tiež, aká to bola skupina včera, aká skupina je to dnes a že krátko potom, ako jedna skupina odchádza, ďalšia prichádza. Kto sú to? Tí práve patria do tejto triedy – nie sú to skutoční Budhovia, ale falošní. Je ich tam dosť veľa.

Je nebezpečnejšie, ak sa to stane v chráme. Ak ho mnísi uctievajú, postará sa o nich: „Neuctievate ma? Jasne a zreteľne ma uctievate! Chcete teda praktizovať kultiváciu? Ja sa o vás postarám a usporiadam vašu kultiváciu.“ Takže pre vás usporiada veci, ale kam vás vezme vaša kultivácia? Keďže ste sa kultivovali podľa jeho usporiadaní, žiadna škola praktizovania na vyšších úrovniach vás neprijme. Usporiadal vašu kultiváciu, takže odteraz budete pod jeho vedením. Neskončí vaša kultivácia bezvýsledne? Povedal som, že teraz je veľmi ťažké pre ľudí získať v kultivácii Pravé ovocie. Tento úkaz je dosť bežný. Mnohí z vás videli Budhovo svetlo vo veľmi známych horách a pozdĺž veľkých riek. Väčšina z nich patrí do tejto kategórie. Má energiu a môže sa ukázať. Skutočná veľká osvietená osoba sa len tak neukazuje.

V minulosti bolo menej takzvaných „pozemských Budhov“ a „pozemských Tao“, teraz ich je však mnoho. Keď sa dopustia zlých skutkov, nebo ich zabije a oni budú utekať na sochu Budhu, keď vidia, že im ide o život. Zvyčajne veľká osvietená osoba náhodne nezasahuje do princípov svetských ľudí. Čím vyššia je úroveň veľkej osvietenej bytosti, tým menej bude zasahovať do princípov svetských ľudí – neporuší ich ani trošku. Nemôže predsa náhle rozbiť sochu Budhu bleskom, rozhodne nespraví takúto vec. Vyššia bytosť sa teda o nich už nezaujíma, keď utečú na sochu Budhu. Vie, že má byť zabitý, preto uteká. Je teda Bódhisattva Avalókitéšvara, ktorú vidíte, skutočnou Bódhisattvou Avalókitéšvarou? Je Budha, ktorého vidíte, naozajstný Budha? Ťažko povedať.

Mnohí z vás môžu premýšľať o tejto otázke: „Čo máme spraviť so sochou Budhu doma?“ Možno veľa ľudí rozmýšľalo o mne. Aby som pomohol praktizujúcim v kultivačnej praxi, poviem vám, že to môžete spraviť takto: Vezmite moju knihu (pretože kniha má moju fotografiu) alebo moju fotografiu a držte sochu Budhu v ruke. Potom spravte Znak ruky Veľký lotosový kvet a požiadate Učiteľa o zasvätenie, akoby ste to žiadali odo mňa. Bude to vykonané za pol minúty. Dovoľte mi však povedať vám, že toto môže byť vykonané iba pre našich praktizujúcich. Toto zasvätenie nefunguje pre vašich príbuzných alebo priateľov, keďže my sa staráme iba o praktizujúcich. Niektorí ľudia hovoria, že vezmú moju fotografiu do domov svojich príbuzných alebo priateľov, aby sa zlí duchovia nepribližovali. Nie som tu na odháňanie duchov pre svetských ľudí – to je najhoršia neúcta k Učiteľovi.

Hovoriac o pozemských Budhoch a pozemských Tao je tu ďalšia otázka. V dávnej Číne bolo mnoho ľudí praktizujúcich kultiváciu vo vzdialených horách a hlbokých lesoch. Prečo tam nie sú dnes? V skutočnosti nezmizli. Ibaže nedajú svetským ľuďom o sebe vedieť a ani jeden z nich nechýba. Títo ľudia majú všetci nadprirodzené schopnosti. Nie je to tak, že počas rokov vymizli – stále ich je tu pomerne dosť. Dnes je ich vo svete stále niekoľko tisíc. Je ich relatívne viac v našej krajine, najmä v tých slávnych veľkých horách a pozdĺž veľkých riek. Sú tiež v niektorých vysokých horách, ale zapečatili svoje jaskyne nadprirodzenými silami, takže nemôžete vidieť ich existenciu. Ich kultivačný pokrok je dosť pomalý a ich metódy sú pomerne nemotorné, keďže neuchopili podstatu kultivácie. My naopak priamo mierime na myseľ človeka a praktizujeme kultiváciu podľa najvyššej povahy vesmíru a formy vesmíru. Prirodzene, kung sa zvyšuje dosť rýchlo. Je to preto, že cesty kultivačných metód sú ako pyramída; iba prostredná trasa je Veľkou Cestou. Pri kultivácii na tých bočných cestách nemusí byť úroveň charakteru človeka vysoká. Človek sa môže stať odomknutým bez dosiahnutia vysokej úrovne kultivácie. Sú však ďaleko od Veľkej Cesty opravdivej kultivácie.

Človek z takejto školy praktizovania tiež odovzdáva cestu a vyučuje žiakov. Pomocou ich metód sa možno kultivovať len takto vysoko, takže ich charakter je len takýto vysoký a všetci žiaci praktizujú kultiváciu iba k tejto úrovni. Čím bližšie je metóda k okraju kultivácie, tým viac požiadaviek bude mať a tým zložitejšia bude ich metóda, keďže nemôže pochopiť podstatu kultivácie. V kultivácii si má človek hlavne zušľachťovať charakter. Oni si to však neuvedomujú – myslia si, že môžu praktizovať kultiváciu iba trpením ťažkostí. Preto po dlhom časovom období a praktizovaní kultivácie po niekoľko sto rokov alebo hoci aj po tisíc rokoch získali iba malý kúsok kungu. V skutočnosti kung nepochádza z utrpenia, cez ktoré prešli. Odkiaľ pochádza? Je to ako s bežným človekom: Človek má v mladosti mnoho pripútaností, ale keď zostarne, postupom času vyzerá jeho budúcnosť beznádejne. Tieto pripútanosti sú prirodzene opustené a opotrebované. Tieto metódy postranných ciest teda používajú túto metódu. Zistili, že si môžu zvýšiť kung meditáciou, silou koncentrácie a trpením ťažkostí v priebehu kultivácie. Nevedia však, že ich pripútanosti svetských ľudí sa pomaly opotrebovali po dlhom a drsnom časovom období a že ich kung sa zvýšil kvôli pomalému vzdaniu sa týchto pripútaností.

Ale my sa zameriavame a naozaj poukazujeme na tieto pripútanosti, aby sme ich mohli odstrániť. Človek tak spraví veľmi prudký pokrok v kultivácii. Bol som na niekoľkých miestach, na ktorých som sa často stretol s tými ľuďmi, ktorí praktizovali kultiváciu po mnoho rokov. Povedali: „Nikto nevie, že sme tu. Nebudeme zasahovať do toho, čo robíš, ani spôsobovať akékoľvek problémy.“ Títo patria do skupiny tých, ktorí sú celkom dobrí.

Boli tiež niektorí zlí, s ktorými sme sa museli zaoberať. Napríklad, keď som po prvýkrát učil triedu v Kuej-čou, niekto ma prišiel vyhľadať počas hodiny. Povedal, že jeho veľmajster ma chce vidieť a že jeho veľmajster je ten a ten a ako sa kultivoval po mnoho rokov. Videl som, že tento človek má jinovú čchi, ktorá bola veľmi zlá a jeho tvár bola chorobne žltá. Povedal som, že nemám čas sa s ním stretnúť a odmietol som ho. Následkom toho bol jeho veľký majster nahnevaný a začal mi robiť ťažkosti, zotrvávajúc v robení mi ťažkostí každý deň. Ja som človek, ktorý nerád bojuje s inými, ani nemalo cenu s ním bojovať. Vždy, keď sem priniesol zlé veci, tak som ich iba odpratal. Potom som pokračoval vo vyučovaní Zákona.

Bol jeden taoista v dynastii Ming, ktorého počas jeho kultivácie posadol had. Neskôr tento taoista zomrel bez toho, aby dovŕšil svoju kultiváciu. Had vzal jeho telo a kultivoval ľudskú podobu. Veľmajster tohto muža bola ľudská podoba, ktorú vykultivoval ten had. Pretože jeho povaha sa nezmenila, premenil sa na veľkého hada, aby mi robil ťažkosti. Pomyslel som si, že zašiel príliš ďaleko, takže som ho chytil do ruky a použil som mocný kung, nazývaný „rozpúšťací kung“, aby som rozpustil spodnú časť jeho tela na vodu. Horná časť jeho tela utiekla tam, odkiaľ prišiel.

Jedného dňa jeho mladý nasledovník navštívil dobrovoľnú riaditeľku v našom inštrukčnom centre v Kuej-čou a povedal, že jeho veľmajster ju chce vidieť. Riaditeľka tam išla a vstúpila do tmavej jaskyne, v ktorej nemohla vidieť nič okrem tieňa sediaceho tam s očami žiariacimi zeleným svetlom. Keď otvoril oči, jaskyňa bola jasná. Jaskyňa bola opäť tmavá, keď sa jeho oči zatvorili. Povedal v miestnom nárečí: „Li Chung-č’ prichádza opäť a tentoraz nikto z nás nebude robiť tie veci. Mýlil som sa. Li Chung-č’ prichádza ponúknuť ľuďom spásu.“ Jeho nasledovník ho požiadal: „Veľký Majster, vstaň, prosím. Čo je s tvojimi nohami?“ On odpovedal: „Nemôžem už viac vstať, lebo moje nohy sú zranené.“ Keď sa ho spýtal, ako boli zranené, začal popisovať, ako robil ťažkosti. Ale na výstave Orientálne zdravie 1993 v Pekingu ma opäť vyrušoval. Stále sa dopúšťal zlých skutkov a zasahoval do môjho vyučovania Veľkého Zákona, takže som ho potom úplne odstránil. Potom čo bol odstránený, jeho sestry a bratia v praxi chceli všetci zasiahnuť. Vtedy som povedal zopár slov. Všetci boli otrasení, a tak sa vystrašili, že sa neodvážili nič urobiť. Bolo im jasné, o čo išlo. Niektorí z nich boli stále úplne bežnými ľuďmi, hoci praktizovali kultiváciu po dlhý čas. To je zopár príkladov, ktoré dávam pri rozprávaní o otázke zasvätenia.

Čarodejnícky odbor

Čo je čarodejnícky odbor? V priebehu vyučovania svojej praxe to mnoho ľudí v spoločenstve kultivujúcich vyučuje ako triedu kultivácie. V skutočnosti to nie je súčasťou kultivácie. Je to odovzdávané ako nejaké triky, zaklínania a techniky. Formy, ktoré používa, ako kreslenie symbolov, pálenie kadidla, pálenie papierikov, odriekanie zaklínadiel atď., môžu liečiť ľudí a ich liečebné metódy sú veľmi unikátne. Napríklad, ak niekomu vyrástol vred na tvári, praktizujúci čarodejníckeho odboru namočí štetec do rumelkového farbiva, nakreslí kruh na zemi a do stredu kruhu spraví kríž. Požiada toho človeka, aby stál v strede kruhu. Potom začne odriekať zaklínadlá. Následne použije štetec namočený v rumelkovom farbive na nakreslenie kruhov na jeho tvár. Zatiaľ čo kreslí, bude odriekať zaklínadlá. Kreslí a kreslí, až kým štetcom nespraví na vrede bodku a odriekanie zaklínadiel je skončené. Povie mu, že teraz je to v poriadku. Človeku sa zdá vred naozaj menší a už nie je na dotyk bolestivý. Fungovalo to. Môže liečiť menšie choroby, ale nie väčšie. Čo bude robiť, ak vás bolí ruka? Začne odriekať zaklínadlá a požiada vás, aby ste natiahli ruky. Fúkne do bodu che-ku na tejto ruke a nechá to vyjsť z bodu che-ku vašej druhej ruky. Ucítite závan vetra a keď sa dotknete svojej ruky, nebude už taká bolestivá ako predtým. Navyše, niektorí ľudia používajú metódy pálenia papierikov, kreslenia symbolov, vešania amuletov atď. Robia takéto veci.

Malé svetské cesty v škole Tao nezušľachťujú telo. Robia len predpovedanie budúcnosti, čítanie feng-šuej, vyháňajú zlých duchov a liečia choroby. Tieto veci sa často používajú na malých svetských cestách. Môžu liečiť choroby, ale používané metódy nie sú dobré. Nebudem poukazovať na to, čo používajú na liečenie, ale praktizujúci nášho Veľkého Zákona by ich nemali používať, keďže nesú veľmi nízke a veľmi zlé odkazy. V dávnej Číne boli liečebné metódy zatriedené do rôznych odborov, napríklad liečenie zlomenín, akupunktúra, masáž, chiropraktika, akupresúra, čchi-kungové liečenie, liečenia bylinkami a tak ďalej. Boli zatriedené do mnohých kategórií. Každá liečebná metóda sa nazývala odbor. Tento odbor čarodejníctva bol zatriedený ako trinásty odbor. Preto jeho plný názov je „Trinásty odbor čarodejníctva“. Čarodejnícky odbor nie je časťou kultivácie. Nepochádza z kungu získaného kultivačnou praxou. Je to len niečo ako technika.


Šiesta lekcia

Kultivačná pomätenosť

V spoločenstve kultivujúcich existuje fráza „kultivačná pomätenosť“. Mala veľmi veľký vplyv na verejnosť, najmä preto, že niektorí ľudia z nej robili veľkú vec, takže niektorí ľudia sa začali báť praktizovať čchi-kung. Keď ľudia počujú, že praktizovanie čchi-kungu môže viesť ku kultivačnej pomätenosti, budú príliš vystrašení, aby ho vyskúšali. Dovoľte mi povedať, že v skutočnosti kultivačná pomätenosť vôbec neexistuje.

Vcelku dosť ľudí bolo posadnutých, pretože ich myseľ nie je spravodlivá. Ich hlavné vedomie sa nie je schopné ovládať a oni to považujú za čchi-kung. Ich telá ovládajú duchovia, ktorí ich posadli, sú duševne dezorientovaní, vykrikujú a jačia. Keď ľudia vidia, že čchi-kungová prax je takáto, sú príliš vystrašení, aby praktizovali. Mnohí z vás si myslia, že toto je čchi-kung, ale ako to môže byť čchi-kungová prax? Toto je iba najnižší stav liečenia a udržovania kondície, navyše je to veľmi nebezpečné. Ak si na to zvyknete a vaše hlavné vedomie bude neschopné ovládať vás, potom môže byť vaše telo ovládané pomocným vedomím, cudzími odkazmi, duchmi posadnutia atď. Môžete byť zapojení v nejakých nebezpečných činoch a spôsobiť veľkú škodu spoločenstvu kultivujúcich. Toto je spôsobené tým, že myseľ človeka nie je spravodlivá a jeho pripútanosťou k predvádzaniu sa – nie je to kultivačná pomätenosť. Neviem, ako môžu niektorí ľudia vystupovať ako takzvaní čchi-kungoví majstri, keďže tiež hovoria o kultivačnej pomätenosti. V skutočnosti čchi-kungová prax nevedie ku kultivačnej pomätenosti. Väčšina ľudí sa dozvie o tomto pojme z literárnych diel, z románov o bojových umeniach a tak ďalej. Ak tomu neveríte, môžete sa pozrieť do dávnych kníh alebo kníh o kultivácii, kde nie sú žiadne takéto veci. Ako môže existovať kultivačná pomätenosť? Je nemožné, aby sa takáto vec stala.

Zvyčajne sa verí tomu, že kultivačná pomätenosť má niekoľko podôb. To, čo som práve spomenul, je tiež jedna z jej podôb. Pretože myšlienky človeka nie sú spravodlivé, privodí si posadnutie, má rôzne spôsoby zmýšľania, usiluje sa napríklad o nejaký „čchi-kungový stav“ kvôli predvádzaniu sa atď. Niektorí ľudia sa usilujú o nadprirodzené schopnosti, alebo praktizovali falošný čchi-kung a keď robia čchi-kungové cvičenia, sú zvyknutí opúšťať svoje hlavné vedomie. Neuvedomujú si nič a odovzdajú svoje telá iným. Stanú sa duševne dezorientovanými a nechajú svoje telá pod diktátom svojich pomocných vedomí alebo cudzích odkazov, takže sa prejavujú nejakým neobvyklým správaním. Ak mu niekto povie, aby vyskočil z budovy, vyskočí, ak mu niekto povie, aby skočil hlavou do vody, skočí. On sám nebude chcieť žiť a odovzdá svoje telo druhým. Toto nie je kultivačná pomätenosť, ale odbočenie v  praxi a bolo to spôsobené tým, že tak na začiatku vedome konal. Mnoho ľudí si myslí, že nevedomé hojdanie sa sem a tam je čchi-kungová prax. V skutočnosti, ak človek naozaj praktizuje čchi-kung v tomto stave, môže to viesť k vážnym následkom. To nie je čchi-kungová prax, ale výsledok pripútaností a usilovaní svetských ľudí.

Ďalší prípad je, že v čchi-kungovej praxi bude človek vystrašený, keď sa čchi niekde zastaví, alebo keď čchi dosiahne temeno hlavy a nemôže zísť dole. Ľudské telo je malý vesmír. Najmä v taoistickej praxi sa človek dostane do týchto problémov, keď čchi ide cez priechod. Ak čchi nemôže prejsť cez priechod, ostane tam. Môže sa to vyskytnúť nielen na temene hlavy, ale aj v iných častiach tela; avšak, najcitlivejším miestom človeka je temeno hlavy. Keď čchi vystúpi do temena hlavy a potom nemôže ísť dole a prejsť cez priechod, človek bude mať pocit, že jeho hlava je ťažká a opuchnutá, akoby mal hrubý klobúk z čchi atď. Ale čchi nemá žiadnu obmedzujúcu silu, ani nemôže spôsobiť žiadnu ťažkosť a ani nemôže priniesť vôbec žiadnu chorobu. Niektorí ľudia nepoznajú pravdu o čchi-kungu a robia nejaké nezodpovedné poznámky v senzačnom tóne a toto spôsobilo veľký zmätok. Preto si ľudia myslia, že ak čchi vystúpi do temena hlavy a nemôže zísť dole, človek bude mať kultivačnú pomätenosť, pôjde nesprávne a tak ďalej. Len preto je mnoho ľudí vystrašených.

Ak čchi vystúpi do temena hlavy a nemôže zísť dole, je to iba dočasný stav. U niektorých ľudí to môže trvať veľmi dlhý čas, možno pol roka, a stále ešte nepôjde dole. Ak je to tento prípad, človek môže požiadať skutočného čchi-kungového majstra, aby viedol čchi a ona potom môže zísť dole. Keď sa v našej praxi nemôžeme dostať cez priechod, alebo keď čchi nemôže zísť dole, mali by sme hľadať príčiny vo svojom charaktere, aby sme určili, či nie sme zaseknutí na tejto úrovni príliš dlho a či by sme si nemali zlepšiť svoj charakter! Len čo si naozaj zlepšíte svoj charakter, zistíte, že hneď ide dole. Ak sa zameriavate len na premenu kungu bez zdôrazňovania zlepšovania svojho charakteru, viete, ten problém tu zostane, kým si nezlepšíte svoj charakter – iba potom spravíte celostnú zmenu. Ak sa čchi naozaj zastaví, stále to nespôsobí žiaden problém. Zvyčajne to spôsobujú naše vlastné psychické činitele. Okrem toho človek bude vystrašený, keď sa dozvie od falošného čchi-kungového majstra, že ak sa čchi dostane do temena hlavy, môže sa niečo stať. S týmto strachom to môže naozaj priniesť človeku nejaké ťažkosti. Len čo ste vystrašení, je to pripútanosť k strachu. Nie je to pripútanosť? Len čo sa vaša pripútanosť objaví, nemala by byť odstránená? Čím viac sa toho bojíte, tým viac problém vyzerá ako choroba. Táto vaša pripútanosť musí byť odstránená. Je to nato, aby ste sa z tejto lekcie poučili, zbavili sa svojho strachu a mohli ste sa tak zlepšiť.

Praktizujúci sa nebudú cítiť fyzicky pohodlne vo svojej budúcej kultivácii, keďže ich telá si vyvinú mnoho druhov kungu a všetko sú to veľmi mocné veci pohybujúce sa sem a tam vnútri ich tiel; tie spôsobia, že sa budete cítiť nepohodlne buď tak alebo onak. Príčina vášho nepohodlia je hlavne v tom, že sa stále bojíte onemocnenia nejakou chorobou. V skutočnosti veci, ktoré sú vyvinuté vo vašom tele, sú dosť mocné a sú to všetko kung, nadprirodzené schopnosti a mnoho živých bytostí. Keď sa pohybujú sem a tam, budete cítiť fyzické svrbenie, bolesť, nepohodlie atď. Zakončenia nervového systému sú obzvlášť citlivé a objavia sa rôzne stavy. Pokiaľ vaše telo nie je úplne premenené na vysokoenergetickú látku, budete sa cítiť takto. V každom prípade sa na to má pozerať ako na dobrú vec. Ste praktizujúci, takže ak sa považujete za svetskú osobu a stále si myslíte, že máte choroby, ako môžete praktizovať kultiváciu? Keď v kultivačnej praxi príde trápenie, ak sa stále považujete za svetskú osobu, povedal by som, že váš charakter v tej chvíli spadol na úroveň svetských ľudí. Prinajmenšom v tejto jednej otázke ste spadli na úroveň svetských ľudí.

Ako praví praktizujúci sa máme pozerať na veci z veľmi vysokej úrovne a nie z hľadiska svetských ľudí. Keby ste verili tomu, že ste chorí, môže to naozaj spôsobiť, že ochoriete. Je to preto, že len čo prijmete, že ste chorí, vaša úroveň charakteru bude taká vysoká ako u svetských ľudí. Čchi-kungová prax a skutočná kultivačná prax, najmä ten kultivačný stav, nepovedie k chorobe. Je známe, že to, čo naozaj spôsobuje u ľudí ochorenie, je zo 70 percent psychické a z 30 percent fyzické. Väčšinou sa človek najskôr duševne zrúti, nedokáže to zvládnuť a má ťažké duševné bremeno, čo veľmi rýchlo zhorší stav choroby; je to zvyčajne takto. Napríklad bol raz človek, ktorý bol pripútaný k posteli. Vzali jednu z jeho rúk a povedali mu, že ju porežú, aby vykrvácal. Potom zaviazali jeho oči a škrabli ho na zápästí. (Vôbec nekrvácal). Otvorili vodovodný kohútik, takže mohol počuť kvapkanie vody, a tak si myslel, že to je jeho krv, čo kvapká. Ten muž zomrel krátko potom. V skutočnosti vôbec nekrvácal – bola to kvapkajúca voda z vodovodného kohútika. Jeho myseľ mu spôsobila smrť. Ak vždy veríte tomu, že ste chorí, môže to viesť k chorobe. Je to preto, že váš charakter poklesol na úroveň svetských ľudí a svetský človek bude mať samozrejme choroby.

Ak si ako praktizujúci zakaždým myslíte, že je to choroba, v skutočnosti si ju žiadate. Ak si žiadate chorobu, príde dovnútra vášho tela. Ako praktizujúci musíte mať vysokú úroveň charakteru. Nestrachujte sa stále, že je to choroba, pretože tento strach z choroby je pripútanosť a môže vám takisto priniesť ťažkosti. V kultivačnej praxi človek potrebuje odstrániť karmu a to je bolestivé. Ako si človek môže zvýšiť kung pohodlne? Ako inak si človek môže odstrániť svoje pripútanosti? Dovoľte mi povedať vám príbeh z budhizmu. Bol raz človek, ktorý sa stal Arhatom po veľkom úsilí v kultivácii. Išiel práve získať Pravé ovocie v kultivácii a stať sa Arhatom – ako by sa nemal radovať? Prekračoval Tri ríše! Ale táto radosť je pripútanosť, pripútanosť k radosti. Arhat by mal byť v stave ne-činnosti, so srdcom, ktorým nič nepohne. Ale on spadol a jeho kultivácia skončila bezvýsledne. Keďže sa skončila bezvýsledne, musel začať znova od začiatku, takže sa opäť kultivoval nahor. Po množstve úsilia sa opäť dostal nahor v kultivácii. Tentoraz mal strach a povedal si: „Nemal by som sa radovať, inak opäť neuspejem.“ S týmto strachom opäť spadol. Strach je tiež pripútanosť.

Existuje ďalšia situácia: Keď človek duševne ochorie, bude sa hovoriť, že má kultivačnú pomätenosť. Sú niektorí ľudia, ktorí dokonca čakajú na mňa, aby som liečil ich duševné choroby. Ja hovorím, že duševná choroba nie je chorobou a ja nemám čas starať sa o takéto veci. Prečo? Je to preto, že pacient s duševnou chorobou nemá žiaden vírus a ani jeho telo nemá žiadne chorobné zmeny ani infekcie; z môjho pohľadu to nie je choroba. Duševná choroba sa vyskytne, keď je hlavné vedomie človeka príliš slabé. Aké slabé? Je to ako s človekom, ktorý sa nedokáže ovládať. Hlavná duša duševne chorého človeka je práve takáto. Nechce už ďalej ovládať toto telo. Stále je omámený a nedokáže ostať bdelý. Keď sa to stane, jeho pomocné vedomie alebo cudzie odkazy prídu a budú doňho zasahovať. Je mnoho úrovní v každej dimenzii. Všetky možné odkazy budú doňho zasahovať. Okrem toho mohla jeho hlavná duša vykonať nejaké zlé skutky v predchádzajúcich životoch a veritelia mu môžu chcieť ublížiť. Všetky možné veci sa môžu prihodiť. Hovoríme, že duševná choroba je niečo takéhoto. Ako vám ju môžem vyliečiť? Povedal by som, že práve takto si človek v skutočnosti vyvinie duševnú chorobu. Čo sa s tým dá robiť? Vychovávajte človeka a pomôžte mu zobudiť sa – ale je to veľmi ťažké dosiahnuť. Zistíte, že keď doktor v psychiatrickej liečebni vezme do ruky elektrický obušok, pacient bude okamžite príliš vystrašený, aby vyslovil čokoľvek nezmyselné. Prečo je to tak? V tej chvíli jeho hlavná duša spozornie a bojí sa elektrického šoku.

Zvyčajne, len čo človek vstúpi do dverí kultivačnej praxe, bude chcieť pokračovať v praktizovaní. Každý má budhovskú povahu a želanie kultivovať sa. Takže keď sa ju naučia, mnoho praktizujúcich bude praktizovať kultiváciu po zvyšok svojho života. Nezáleží na tom, či môže uspieť v kultivácii alebo získať Zákon, má srdce pre hľadanie Tao a vždy ho bude chcieť praktizovať. Každý vie, že tento človek robí čchi-kungovú prax. Ľudia na jeho pracovisku to vedia, je to známe okoliu a všetci susedia vedia, že praktizuje čchi-kung. Ale premýšľajte o tom, všetci: Kto robil takú vec ako je opravdivá kultivačná prax pred pár rokmi? Nikto. Iba ak človek naozaj praktizuje opravdivú kultiváciu, môže byť jeho životná cesta zmenená. Ale on je bežným človekom a praktizuje iba čchi-kung pre zdravie a udržovanie kondície. Kto zmení jeho cestu života? Ako bežný človek, jedného dňa ochorie, alebo sa z ničoho nič stretne s nejakými ťažkosťami. Môže jedného dňa duševne ochorieť, alebo sa aj porúčať. Život bežného človeka je práve takýto. Hoci vidíte človeka v parku praktizovať čchi-kung, v skutočnosti nepraktizuje opravdivo kultiváciu. Hoci si želá praktizovať kultiváciu k vyššej úrovni, nezískal opravdivé učenie, takže sa ani nemôže kultivovať nahor. Má iba túžbu praktizovať kultiváciu k vyššej úrovni a je stále praktizujúcim čchi-kungu na nízkej úrovni liečenia a udržovania kondície. Nikto nezmení jeho cestu života, takže bude mať choroby. Ak človek neberie vážne cnosť, ani jeho choroby nebudú vyliečené. Nie je pravda, že len čo človek praktizuje čchi-kung, nedostane už žiadnu chorobu.

Človek musí opravdivo praktizovať kultiváciu a venovať pozornosť svojmu charakteru. Iba naozajstným praktizovaním kultivácie môžu byť jeho choroby odstránené. Pretože čchi-kungová prax nie je fyzické cvičenie ale niečo nad svetskými ľuďmi, musí tam byť vyšší princíp a norma pre praktizujúcich. Človek ju musí nasledovať, aby dosiahol cieľ. Ale mnoho ľudí tak neučinilo a ostávajú svetskými ľuďmi. Preto budú stále ešte chorí, keď príde ich čas. Takže človek môže jedného dňa náhle dostať porážku, náhle klesnúť pod touto alebo tamtou chorobou, alebo zrazu duševne ochorieť. Každý vie, že praktizuje čchi-kung. Len čo duševne ochorie, ľudia povedia, že má kultivačnú pomätenosť a dajú mu túto veľkú nálepku. Premýšľajte o tom, všetci: Je rozumné to robiť? Laik nevie, čo je pravda. Je ťažké dokonca pre profesionálov a mnohých praktizujúcich vedieť, čo je vo veci. Ak tento človek duševne ochorie doma, nebude to až také zlé, hoci ľudia aj tak povedia, že to dostal z čchi-kungovej praxe. Ak človek duševne ochorie na mieste, kde sa cvičí čchi-kung, bude to strašné. Dajú tomu veľkú nálepku a nebude možné sa jej zbaviť. Všetky noviny o tom budú písať: „Čchi-kungová prax vedie ku kultivačnej pomätenosti.“ Niektorí ľudia sa slepo stavajú proti čchi-kungu: „Pozrite sa, pred chvíľou bol v poriadku a cvičil tu a teraz skončil takto.“ Ale on je bežný človek, takže sa mu stane to, čo sa mu má stať. Môže mať iné choroby alebo sa stretnúť s inými ťažkosťami. Je spravodlivé obviňovať zo všetkého čchi-kungovú prax? Je to ako s lekárom v nemocnici: Pretože je lekár, nemal by už nikdy byť chorý vo svojom živote – ako to môže byť chápané takto?

Možno preto povedať, že mnoho ľudí rozpráva nezmysly bez poznania skutočnej pravdy o čchi-kungu alebo princípov za ním. Len čo sa vyskytne problém, prisúdia sa čchi-kungu všetky druhy nálepiek. Čchi-kung sa šíri v spoločnosti veľmi krátke časové obdobie. Mnoho ľudí sa drží tvrdohlavých názorov a stále ho neuznávajú, napádajú a odmietajú, ktohovie, čo sa skrýva za ich zmýšľaním. Sú tak znechutení čchi-kungom, akoby mal s nimi niečo dočinenia. Hneď ako je spomenuté slovo čchi-kung, budú ho nazývať idealistickým. Čchi-kung je veda a je to vyššia veda. Toto sa stane preto, že názory ľudí sú príliš skostnatené a ich poznanie je príliš úzke.

Je ďalšia situácia v spoločenstve kultivujúcich, nazývaná „čchi-kungový stav“. Takáto osoba vyzerá, že nemá všetkých päť pohromade, ale nie je to kultivačná pomätenosť. Osoba v tomto stave je veľmi rozumná. Vysvetlím najprv, čo je to čchi-kungový stav. Je známe, že čchi-kungová prax zahŕňa otázku vrodených vlastností. Sú ľudia v každej krajine na svete, ktorí veria v náboženstvo. Po niekoľko tisíc rokov boli v Číne ľudia veriaci na budhizmus a taoizmus. Veria, že konanie dobra bude odmenené a konanie zla bude potrestané. Ale niektorí ľudia tomu neveria. Najmä v období „Kultúrnej revolúcie“ to bolo kritizované a označované ako povera. Niektorí ľudia považujú za poveru všetko, čo nemôžu pochopiť, čo sa nenaučili z učebníc, čo moderná veda ešte nevyvinula a čo ešte nebolo pochopené. Bolo mnoho takýchto ľudí pred pár rokmi, ale teraz ich je relatívne menej. Hoci nemusíte uznať niektoré javy, v skutočnosti sa už odrazili do našej dimenzie. Neodvážite sa ich uznať, ale teraz ľudia majú odvahu o nich hovoriť. Z počutia a z videnia sa už ľudia dozvedeli niečo o čchi-kungu.

Niektorí ľudia sú takí predpojatí, že keď spomeniete čchi-kung, budú sa vám smiať z hĺbky svojho vnútra. Myslia si, že ste poverčivý a smiešny. Len čo spomeniete fenomén v čchi-kungovej praxi, budú vás považovať za nevzdelaného. Hoci je takýto človek predpojatý, jeho vrodené vlastnosti nemusia byť zlé. Ak má dobré vrodené vlastnosti a chce praktizovať čchi-kung, jeho tretie oko sa môže otvoriť na veľmi vysokej úrovni a takisto sa môžu vynoriť nejaké nadprirodzené schopnosti. Neverí na čchi-kung, ale nemôže zaručiť, že neochorie. Keď ochorie, pôjde do nemocnice. Keď doktor západnej medicíny nemôže tú chorobu vyliečiť, pôjde navštíviť doktora čínskej medicíny. Keď doktor čínskej medicíny takisto nemôže tú chorobu vyliečiť a keď ani ľudové recepty nefungujú, spomenie si na čchi-kung a bude uvažovať: „Skúsim svoje šťastie a uvidím, či čchi-kung môže naozaj vyliečiť moju chorobu.“ Príde s veľkým váhaním. Kvôli jeho dobrým vrodeným vlastnostiam, hneď ako praktizuje čchi-kung, bude v ňom veľmi dobrý. Možno sa bude majster o neho zaujímať, a tak mu tento vyšší život v inej dimenzii podá ruku. Z ničoho nič sa jeho tretie oko otvorí, alebo je v stave poloosvietenia. Svojím tretím okom otvoreným na veľmi vysokej úrovni môže náhle vidieť nejakú pravdu vesmíru. Navyše bude mať nadprirodzené schopnosti. Povedali by ste, že keď tento človek vidí tieto scény, jeho mozog to dokáže prijať? V akom duševnom stave si myslíte, že bude? Čo kedysi považoval za poverčivé, absolútne nemožné a smiešne, keď o tom hovorili iní, leží teraz pred jeho očami a on je s tým skutočne v styku. Jeho myseľ to nemôže vydržať, keďže duševný nápor je jednoducho príliš veľký. Druhí ľudia nemôžu prijať to, čo hovorí, hoci jeho myseľ je logická. Ale on jednoducho nedokáže vyvážiť vzťah medzi oboma stranami. Uvedomil si, že to, čo robí ľudstvo, je nesprávne, pričom to, čo sa robí na druhej strane, je zvyčajne správne. Ale ak robí veci podľa toho, ako sa robia tam, ľudia povedia, že nemá pravdu. Nemôžu ho pochopiť, takže povedia, že má kultivačnú pomätenosť z praktizovania.

V skutočnosti tento človek nemá kultivačnú pomätenosť. Väčšine z vás, ktorí praktizujete čchi-kung, sa nič podobného nestane. Iba tí veľmi predpojatí ľudia zažijú čchi-kungový stav. Mnohí ľudia tu v publiku majú otvorené tretie oko – dosť veľký počet ľudí. Oni naozaj pozorovali veci v iných dimenziách. Nie sú prekvapení, myslia si, že je to dobré a ich mozog nie je šokovaný a nezažijú tento čchi-kungový stav. Keď je človek v čchi-kungovom stave, je veľmi racionálny a rozpráva rozumne, s veľmi dobrou logikou. Ibaže svetskí ľudia nebudú veriť tomu, čo hovorí. Môže vám povedať, že videl niekoho, kto zomrel a že tento človek mu povedal, aby niečo spravil. Ako môžu tomuto svetskí ľudia uveriť? Neskôr tento človek pochopí, že by si tieto veci mal nechať pre seba a radšej o nich nehovoriť. Keď sa naučí správne narábať so vzťahom medzi oboma stranami, všetko bude v poriadku. Títo ľudia väčšinou majú nadprirodzené schopnosti, ale ani to nie je kultivačná pomätenosť.

Je ďalšia situácia nazývaná „pravá pomätenosť“ a tá je zriedkakedy videná. „Pravá pomätenosť“, o ktorej hovoríme, neznamená, že človek je naozaj pomätený. Nemá to tento význam. Znamená to kultivovanie toho, čo je pravdivé. Čo je pravá pomätenosť? Povedal by som, že medzi praktizujúcimi je takýto človek zriedkakedy videný, možno iba jeden zo stotisíc ľudí. Takže to nie je bežné a nemá to ani žiaden dopad na spoločnosť.

Zvyčajne je podmienka pre „pravú pomätenosť“, a to, že tento človek musí mať výnimočné vrodené vlastnosti a musí byť dosť starý. Keď je niekto starý, nemá dosť času na praktizovanie kultivácie. Ľudia s výnimočnými vrodenými vlastnosťami sú tu zvyčajne kvôli poslaniu a pochádzajú z vysokých úrovní. Každý sa obáva prísť do tejto bežnej ľudskej spoločnosti, keďže po vyčistení mozgu nebude schopný nikoho spoznať. Keď človek príde do tohto spoločenského prostredia svetských ľudí, rušivé zasahovanie od ľudí spôsobí, že sa bude usilovať o slávu alebo bohatstvo a napokon spadne nadol. Nikdy preňho nebude dňa, aby odtiaľto unikol. Preto sa sem nikto neodváži prísť a každý sa bude strachovať. Ale sú takí ľudia, ktorí sem prišli. Po príchode sa naozaj nedokážu dobre správať medzi svetskými ľuďmi. Naozaj spadnú na nižšie úrovne a dopustia sa mnohých nedobrých skutkov vo svojom živote. Keď človek žije, aby bojoval o osobný zisk, dopustí sa mnohých nedobrých skutkov a dlhuje druhým veľmi mnoho. Jeho majster vidí, že ide spadnúť dole. Ale on je niekto s Úrovňou ovocia, takže nemôžeme len tak sedieť a nechať ho takto spadnúť! Čo môžeme spraviť? Jeho majster je veľmi znepokojený. Nie je iná cesta, ako by mohol praktizovať kultiváciu. Kde by v tom čase mohol nájsť majstra? Musí sa vrátiť, musí sa kultivovať späť od začiatku. Ale to sa ľahšie povie, ako uskutoční. Tým, že je starý, je pre neho príliš neskoro praktizovať kultiváciu. Kde by mohol nájsť kultivačnú metódu mysle a tela?

Iba ak má výnimočné vrodené vlastnosti a za tejto veľmi mimoriadnej okolnosti sa na neho môže použiť metóda pravej pomätenosti. Inými slovami, keď nie je absolútne žiadna nádej a v situácii, keď sa nemôže vrátiť sám, vtedy smie byť použitá táto metóda – spraví sa pomäteným – a niektorá časť jeho mozgu bude vypnutá. Napríklad, ako ľudské bytosti sa bojíme chladu a špiny, a tak tie časti mozgu, ktoré sa boja chladu a špiny, budú vypnuté. Potom čo sú tieto časti vyradené z prevádzky, bude naozaj mať duševné problémy a správa sa ako blázon. Ale takíto ľudia zvyčajne nekonajú žiadne zlé skutky, ani neurážajú alebo nebijú ľudí. Namiesto toho často robia dobré skutky, ale sú veľmi krutí na seba. Pretože si nie sú vedomí chladu, budú v zime pobehovať po snehu s holými nohami a obliekať si tenké šaty. Ich chodidlá budú od zimy popraskané a budú krvácať. Pretože si nie sú vedomí špiny, odvážia sa jesť ľudskú stolicu a piť ľudský moč. Raz som poznal osobu, ktorá si pochutnávala na konskom truse, hoci bol zmrznutý ako skala. Môže trpieť ťažkosti, ktoré by svetský človek nestrpel s vedomou mysľou. Len si predstavte, koľko utrpenia im táto pomätenosť spôsobuje. Samozrejme, takíto ľudia zvyčajne majú nadprirodzené schopnosti; väčšina z nich sú staršie ženy. V minulosti mali staršie ženy obviazané nohy, ale jedna mohla aj tak bez námahy preskočiť stenu vysokú viac ako dva metre. Keď jej rodina videla, že je pomätená a stále uteká z domu, zamkli ju v dome. Hneď ako členovia rodiny opustili dom, namierila prst na zámok, ktorý sa otvoril a ona potom utiekla preč. Neskôr ju zadržiavali železnými putami. Keď všetci opustili dom, poľahky putá striasla. Bolo nemožné ju zadržať. S týmto trpela dosť veľa ťažkostí. Pretože trpela veľa a dosť drsne, čoskoro splatila dlhy zo svojich nedobrých skutkov. Zabralo to najviac tri roky, no zvyčajne iba jeden alebo dva roky, keďže to utrpenie bolo dosť obrovské. Potom okamžite pochopila, čo sa stalo. Pretože ukončila svoju kultiváciu, okamžite dosiahla odomknutie a vynorili sa rozličné božské sily. Tieto prípady sú veľmi zriedkavé, ale v histórii nejaké boli. Ľudia s priemernými vrodenými vlastnosťami nemajú dovolené robiť to takto. Je známe, že v histórii naozaj boli pomätení mnísi alebo pomätení taoisti, je to zdokumentované. Je mnoho klasických príbehov, ako napríklad ten o pomätenom mníchovi, ktorý vyprášil ministra Čchina z chrámu metlou a iné príbehy o pomätených taoistoch.

Čo sa týka „kultivačnej pomätenosti“ alebo „vojdenia do ohňa ako démon“, keď vezmeme starý výraz pre kultivačnú pomätenosť skutočne doslovne, povedal by som, že určite neexistuje. Ak však niekto dokáže vyrobiť oheň, povedal by som, že tento človek je dosť výnimočný. Ak človek dokáže chrliť oheň z úst a vyslať ho natiahnutím ruky, alebo dokáže zapáliť cigaretu prstom, nazval by som to nadprirodzenou schopnosťou.

Priťahovanie démonov čchi-kungom

Čo je „priťahovanie démonov čchi-kungom“? Znamená to, že keď praktizujeme čchi-kung, často sa ľahko stretneme so zasahovaním. Ako môže čchi-kung priťahovať démonov? Je to v skutočnosti veľmi ťažké, keď chce človek praktizovať kultiváciu. Človek jednoducho nemôže uspieť v opravdivej kultivácii bez ochrany môjho tela Zákona. Hneď ako vykročíte z dverí, váš život môže byť v nebezpečenstve. Hlavná duša človeka nezanikne. To znamená, že vo vašich spoločenských aktivitách v minulých životoch ste možno niekedy niečo dlhovali druhým, tyranizovali druhých, alebo ste sa dopustili iných zlých skutkov. Tí veritelia vás budú hľadať. Je povedané v budhizme, že človek žije kvôli karmickej odplate. Ak niekomu niečo dlhujete, nájde si vás kvôli splateniu. Ak si od vás vezme príliš veľa, bude vám to musieť vrátiť niekedy nabudúce. Ak syn nie je dobrý k svojim rodičom, vymenia si úlohy v nasledujúcom živote. Takto prebieha odplata stále dookola. Ale my sme skutočne videli, že démoni zasahujú a bránia vám v praktizovaní čchi-kungu. Všetky tieto veci majú karmické vzťahy a nie sú bez príčiny. Nebude to tak dovolené byť bez príčiny.

Najbežnejšia forma priťahovania démonov v čchi-kungu sa objaví nasledovne. Pred praktizovaním čchi-kungu je vaše prostredie pomerne pokojné; pretože ste sa naučili cvičenia, vždy ich radi cvičíte. Avšak hneď ako si sadnete meditovať, náhle už vonku ticho nie je. Autá trúbia, ľudia na chodbe hlučne chodia, zhovárajú sa, búchajú dverami, alebo niekto vonku zapne rádio. Okamžite už nie je ticho. Ak nerobíte cvičenia, prostredie je dosť dobré, ale hneď ako začnete cvičiť, je to takto. Mnohí z vás hlbšie nerozmýšľali o tom, čo sa vlastne deje a považujete to iba za zvláštne a cítite sa sklamaný, lebo nemôžete ďalej robiť cvičenia. Táto „zvláštnosť“ zastaví vaše praktizovanie. Je to démon, ktorý vám prekáža, keďže manipuluje ľuďmi, aby vás vyrušovali. Toto je najjednoduchšia forma zasahovania a má dosiahnuť cieľ zastavenia vašej praxe. Ak praktizujete čchi-kung a dosiahnete Tao, čo s tými nesplatenými dlhmi, ktoré máte voči ostatným? Oni sa s tým nemôžu zmieriť, takže vás nenechajú praktizovať. Ale toto je tiež príznak určitej úrovne. Po čase tomuto javu už viac nebude dovolené existovať. Inými slovami, potom čo sú tieto dlhy splatené, nebudú mať dovolené prísť a opäť zasahovať. Je to preto, že tí, čo praktizujú kultiváciu v našom Falun Dafa, robia prudký pokrok a taktiež robia rýchle prielomy vo svojich úrovniach.

Je ďalšia forma démonického zasahovania. Viete, že čchi-kungovou praxou sa naše tretie oko môže otvoriť. Potom čo sa ich tretie oko otvorí, niektorí ľudia môžu vidieť nejaké hrôzostrašné scény alebo strašidelné tváre, keď robia doma cvičenia. Niektorí majú strapaté vlasy a niektorí chcú s vami bojovať, alebo robia dokonca rôzne pohyby – je to naozaj hrôzostrašné. Niekedy, keď človek robí cvičenia, uvidí ich visieť zvonka okna a budú vyzerať veľmi strašidelne. Prečo sa môže táto situácia vyskytnúť? Je to forma démonického zasahovania. Avšak v našej škole Falun Dafa sú tieto prípady veľmi zriedkavé. Možno sa to stane jednému zo sto ľudí. Väčšina ľudí sa nestretne s touto situáciou. Pretože to nemá žiaden prospech pre vašu prax, nie je dovolené, aby to takto do vás zasahovalo. V iných obvyklých metódach je tento druh zasahovania najbežnejším úkazom a trvá pomerne dlhé časové obdobie. Niektorí ľudia kvôli tomuto nemôžu praktizovať – sú nasmrť vystrašení. Človek si zvyčajne zvolí tiché miesto, aby robil v noci cvičenia. Ak vidí osobu stojacu pred ním, ktorá vyzerá ako poloduch a poločlovek, bude príliš vystrašený, aby robil cvičenia. Zvyčajne sa toto v našom Falun Dafa nestane, ale je zopár mimoriadne zriedkavých výnimiek, keďže niektorí ľudia majú veľmi zvláštne situácie.

Ďalší druh sa týka ľudí, ktorí robia prax so súčasnou vnútornou a vonkajšou kultiváciou – robia bojové umenia a vnútornú kultiváciu. Tento druh praxe je najčastejší v škole Tao. Len čo osoba študuje túto prax, často sa stretne s týmto démonom, ktorý sa nevyskytuje v bežnej praxi, okrem metód súčasnej vnútornej a vonkajšej kultivácie alebo v metódach bojových umení. To jest, budú ľudia, ktorí ho vyzvú na súboj. Je mnoho taoistických praktizujúcich vo svete; mnohí z nich sú študentmi bojových umení alebo vnútornej a vonkajšej kultivácie. Študent bojových umení si tiež môže vyvinúť kung. Prečo je to tak? Ak sa človek zbaví pripútaností, napríklad k sláve a osobnému zisku, jeho kung môže narásť. Ale opustenie jeho pripútanosti k súťaživosti zaberie čas a bude opustená dosť neskoro. Preto ľahko spraví takúto vec a môže sa to dokonca stať na určitých úrovniach. Počas meditácie bude v polovedomom stave vedieť, kto praktizuje bojové umenia. Jeho duša opustí jeho telo, aby vyzvala tú osobu na súboj a zistilo sa, čie majstrovstvo je lepšie. Potom vypukne tento boj. Tieto veci sa vyskytnú v inej dimenzii a sú ďalší, ktorí za ním prídu kvôli súboju. Ak ich odmietne, naozaj sa ho pokúsia zabiť, takže bojujú, bojujú a bojujú. Len čo tento človek zaspí, niekto ho vyhľadá kvôli súboju a toto ho pripraví o dobrý nočný odpočinok. V skutočnosti je to čas na odstránenie jeho pripútanosti k súťaživosti. Ak toto súťaživé zmýšľanie nie je opustené, stále bude na tom takto. Prejde čas, no stále sa nemôže pohnúť nad túto úroveň po niekoľko rokov. Nebude môcť pokračovať v praktizovaní. Ak spotreboval príliš veľa svojej energie, jeho telo to už nemusí ďalej zniesť a v najhoršom prípade ostane nevládny. Takže v metódach súčasnej vnútornej a vonkajšej kultivácie sa môže človek stretnúť s touto situáciou a je to tiež dosť bežné. V našej metóde vnútornej kultivácie nie je takáto situácia, ani nie je dovolené, aby sa vyskytla. Týchto niekoľko foriem, o ktorých som práve hovoril, existuje dosť bežne.

Je ešte iná forma démonického zasahovania, s ktorou sa každý stretne – aj v našej škole praktizovania sa s ňou každý stretne. Je to démon žiadostivosti. Toto je niečo veľmi vážne. V bežnej ľudskej spoločnosti existuje manželský vzťah a len takto sa môže ľudstvo rozmnožovať. Ľudstvo sa jednoducho vyvíja týmto spôsobom a v ľudskej spoločnosti sú city, takže takáto vec je u svetských ľudí úplne normálna. Keďže ľudské bytosti majú city... byť nahnevaný je cit, šťastie je cit, láska je cit, nenávisť je cit, robiť rád jednu vec je cit, nerobiť rád inú vec je cit, predstava, že niekto je sympatický a niekto nie je, koníčky a antipatie – všetko patrí k citom a svetskí ľudia žijú práve kvôli citom. Takže ako praktizujúci a človek, ktorý vystupuje nad a za, nemôžete používať túto logiku na posudzovanie vecí a človek sa od nich musí odpútať. Preto čo sa týka mnohých pripútaností, ktoré pochádzajú z citov, mali by sme ich brať zľahka a napokon ich opustiť. Také veci ako túžby a žiadostivosť sú všetko ľudské pripútanosti a všetkých z nich by sme sa mali zbaviť.

Pre tých praktizujúcich, ktorí praktizujú kultiváciu medzi svetskými ľuďmi, naša škola praktizovania vás nežiada stať sa mníchom alebo mníškou. Naši mladí by si stále ešte mali zakladať rodiny. Takže ako by sa mala táto vec riešiť? Povedal som, že naša škola praktizovania priamo mieri na srdce človeka. Nenúti vás skutočne niečo materiálne stratiť, presne naopak – máte si zoceľovať svoj charakter uprostred hmotných prospechov svetských ľudí. Čo sa naozaj zlepšuje, je váš charakter. Ak sa dokážete vzdať tej pripútanosti, ste schopný opustiť všetko. Ak ste požiadaný vzdať sa materiálnych prospechov, určite to budete schopný spraviť. Ak nedokážete nechať tú pripútanosť odísť, nebudete schopný odložiť nič. Preto skutočným účelom kultivácie je zušľachťovať svoje srdce. Kultivačné metódy v kláštoroch vás nútia stratiť tieto veci, aby ste sa vzdali tejto vašej pripútanosti. Tým, že vás nenechajú na to myslieť, nútia vás, aby ste ich úplne odmietli. Oni si osvojili takúto metódu. Ale my nepožadujeme, aby ste to tak robili. Žiadame vás, aby ste sa starali menej o hmotné záujmy, ktoré ležia priamo pred vami. Preto je kultivácia v našej škole praktizovania najpevnejšia. Nežiadame vás, aby ste sa stali mníchmi a mníškami. Kultivujeme sa medzi svetskými ľuďmi a neskôr, keď sa naša metóda viac rozšíri, nešlo by to, keby sa každý premenil na polomnícha a každý, kto praktizuje Falun Dafa, by sa stal takýmto. V priebehu praxe žiadame teda od každého nasledovné: Hoci vy praktizujete a váš partner nemusí, nie je vám dovolené, aby ste sa rozviedli kvôli praktizovaniu. Inými slovami, mali by sme brať túto vec zľahka a nemali by ste tomu prikladať až toľko dôležitosti, ako to robia bežní ľudia. Najmä v dnešnej spoločnosti je plno pornografického braku, ako napríklad „voľná láska“, ktorá rušivo zasahuje do ľudí. Niektorí ľudia sa veľmi zaujímajú o takéto veci. Ako praktizujúci by sme ich mali brať zľahka.

Z hľadiska vysokej úrovne sa svetskí ľudia hrajú s blatom, zatiaľ čo sú v spoločnosti, bez uvedomovania si, že je špinavé. Hrajú sa s blatom na zemi. Povedali sme, že by ste nemali spôsobovať nesúlad vo vašej rodine kvôli tejto otázke. Preto by ste sa o to na súčasnom stupni mali menej starať. Je dobré udržovať normálny a harmonický manželský život. V budúcnosti, keď dosiahnete určitú úroveň, bude tam iná situácia na tej úrovni. V súčasnosti to má byť takto a stačí, ak splníte túto požiadavku. Samozrejme, nemôžete nasledovať to, čo sa deje v spoločnosti. Ako to môže byť dovolené?

V tejto otázke je zahrnutý ďalší činiteľ. Viete, že telá našich žiakov nesú energiu. Keď vyjdete z triedy, osemdesiat až deväťdesiat percent ľudí z tejto triedy bude mať nielen vyliečené svoje choroby, ale budú mať tiež vyvinutý kung, takže vaše telá nesú veľmi mocnú energiu. Váš kung a vaša súčasná úroveň charakteru si nezodpovedajú. Váš kung je momentálne väčší – razom som ho pre vás zvýšil – a teraz si zlepšujete svoj charakter. Postupne to váš charakter dobehne. Je zaručené, že v tomto časovom období to dobehne. Preto sme to spravili v predstihu. Inými slovami, máte teraz nejaké množstvo energie. Pretože energia kultivovaná z opravdivého učenia je iba čistá a súcitná, každý, kto tu sedí, cíti pole pokoja a súcitu. Ja sám som sa zušľachťoval týmto spôsobom a mám tieto veci na sebe. Každý, kto tu sedí, cíti tú harmóniu, je bez zlých myšlienok a nikto dokonca ani nemyslí na fajčenie cigarety. Ak budete v budúcnosti nasledovať požiadavky nášho Veľkého Zákona, kung, ktorý si vyviniete kultivačnou praxou, bude tiež takýto. S vašou stále sa zvyšujúcou silou kungu, energia vyžarovaná z kungu vo vašom tele bude tiež dosť mocná. Aj keď nie je až taká mocná, bežná osoba vo vašom poli alebo ľudia, ktorí sú okolo vás doma, títo ľudia budú umierňovaní. Celá vaša rodina môže byť vami umierňovaná. Prečo je to takto? Nemusíte dokonca ani myslieť, a preto, že toto pole je pole rýdzej láskavosti a súcitu – je to pole spravodlivých myšlienok – ľudia nebudú pravdepodobne myslieť na nedobré veci alebo konať nedobré skutky. Bude to mať tento účinok.

Minule som povedal, že „Budhovo svetlo žiari všade, správnosť a spravodlivosť všetko harmonizuje“. Inými slovami, energia rozptýlená z našich tiel môže napraviť všetky odchylné stavy. Preto pod účinkami tohto poľa, ak nemyslíte na tieto veci, neúmyselne takisto umierňujete svojho partnera. Ak vy na ne nemyslíte a nebudete mať také myšlienky, ani váš partner na ne nebude myslieť. Ale nie je to absolútne, keďže v súčasnom prostredí stačí zapnúť televíziu a človek tam vidí všemožné veci, ktoré môžu ľahko podnecovať jeho túžby. Ale za normálnych okolností máte tento umierňujúci účinok. Keď v budúcnosti dosiahnete vysokú úroveň v kultivačnej praxi, bez toho, aby som vám to hovoril, budete vedieť, čo robiť. Potom tu bude iný stav na zabezpečenie manželského života. Preto by ste tým nemali byť príliš znepokojený, keďže byť príliš znepokojený je takisto pripútanosť. Otázka žiadostivosti medzi manželom a manželkou nie je, je tam len túžba. Pokiaľ ju dokážete brať zľahka a nejdete do extrémov, bude to v poriadku.

Takže s akými druhmi démonov žiadostivosti sa človek stretne? Ak vaša schopnosť meditačného sústredenia nie je dostatočná, objaví sa to vo vašich snoch počas spánku. Kým spíte, alebo sedíte v meditácii, náhle sa to ukáže. Ak ste muž, objaví sa kráska. Ak ste žena, ukáže sa muž vašich snov. Budú však úplne nahí. Len čo vaša myseľ o tom premýšľa, budete ejakulovať a stane sa to skutočnosťou. Premýšľajte o tom, všetci: V našej kultivačnej praxi je esencia tela použitá na kultivovanie života; nemôžete stále takto ejakulovať. Medzitým ste neprešli skúškou žiadostivosti. Ako to môže byť dovolené? Preto vám hovorím, že každý sa zaručene stretne s touto otázkou. Keď vyučujem Zákon, vtláčam veľmi mocnú energiu do vašej mysle. Nemusíte si spomenúť, čo konkrétne som povedal, keď vykročíte z dverí, ale keď sa naozaj stretnete s touto otázkou, spomeniete si, čo som povedal. Pokiaľ sa považujete za praktizujúceho, okamžite si na to spomeniete a budete sa schopný ovládnuť a budete potom schopný prejsť touto skúškou. Ak neuspejete v skúške po prvýkrát, bude ťažké prejsť ňou druhýkrát. Ale sú tiež prípady, že keď človek neuspeje v prvej skúške, bude to veľmi ľutovať, potom čo sa prebudí zo spánku. Možno toto zmýšľanie a stav mysle zosilní vašu spomienku na to. Keď sa otázka opäť objaví, budete sa schopný ovládnuť a prejdete skúškou. Ale ak človek neuspel v skúške a nedbá o to, bude ťažšie prejsť neskôr. Je to zaručene tak.

Táto forma zasahovania môže pochádzať buď od démonov alebo od majstra, ktorý premení jeden objekt na druhý, aby vás skúšal. Obe formy existujú, pretože každý musí prejsť touto skúškou. Začíname kultivačnú prax ako svetskí ľudia. Prvým krokom je táto skúška a každý sa do nej dostane. Dovoľte mi dať vám príklad. Keď som vyučoval triedu vo Wu-chane, bol tam tridsaťročný mladý muž. Hneď potom, ako som hovoril o tejto téme, išiel domov a sadol si do meditácie. Okamžite dosiahol stav meditačného sústredenia. Potom náhle uvidel, ako sa Budha Amitábha objavil na jednej strane a Lao-c’ na druhej. Toto povedal vo svojom príspevku o skúsenostiach. Potom čo sa ukázali, obaja sa naňho bez slova pozreli a zmizli. Neskôr sa ukázala Bódhisattva Avalókitéšvara a v rukách niesla vázu, z ktorej vystúpil biely dym. Ako tam sedel a videl všetko veľmi živo, dosť sa potešil. Náhle sa dym premenil na pár krások – boli to tie lietajúce nebeské dievčatá, ktoré sú veľmi príťažlivé. Tancovali preňho s veľmi ladnými pohybmi. Pomyslel si: „Pretože tu praktizujem, Bódhisattva Avalókitéšvara ma chce odmeniť a premenila zopár krások, aby som ich sledoval a nechala lietajúce nebeské dievčatá, aby mi tancovali.“ Ako sa stával potešeným touto myšlienkou, tieto krásky sa náhle stali nahými a rôzne k nemu pristupovali, prichádzali objať jeho krk a pohladiť jeho driek. Charakter tohto praktizujúceho sa zlepšil veľmi rýchlo. V tom momente okamžite spozornel. Prvá myšlienka, ktorá mu prišla na myseľ, bola: „Ja nie som obyčajný človek. Ja som praktizujúci. Nezaobchádzajte so mnou takto, pretože ja som praktizujúci Falun Dafa.“ Len čo sa táto myšlienka vynorila, všetko náhle zmizlo, keďže aj tak boli všetky vyčarené. Potom sa Budha Amitábha a Lao-c’ objavili opäť. Lao-c’ ukázal na tohto praktizujúceho, usmial sa na Budhu Amitábhu a povedal: „Tento mládenec sa dá učiť.“ Znamená to, že tento chlapec je dobrý a možno ho učiť.

Počas histórie, alebo z hľadiska vyšších dimenzií, boli otázky túžby a žiadostivosti veľmi kritické pri určovaní, či človek môže praktizovať kultiváciu. Takže naozaj musíte brať tieto veci zľahka. Avšak my praktizujeme kultiváciu medzi svetskými ľuďmi, a tak vás nežiadame, aby ste sa toho vzdali úplne. Prinajmenšom v súčasnom stave by ste to mali brať zľahka a prestať byť takými, akými ste boli v minulosti. Ako praktizujúci by človek mal byť takýto. Kedykoľvek je tam také alebo onaké zasahovanie pri praktizovaní, mali by ste hľadať príčiny v sebe a zistiť, čoho ste sa stále nevzdali.

Vytváranie démonov vo vlastnej mysli

Čo je „vytváranie démonov vo vlastnej mysli“? Ľudské telo má materiálne pole v každej dimenzii. V špeciálnom poli môže byť všetko vo vesmíre odrazené do vášho dimenzionálneho poľa ako tieň. Hoci sú to tiene, majú materiálnu existenciu. Všetko vo vašom dimenzionálnom poli je ovládané myšlienkami vo vašom mozgu. To jest, ak pokojne pozeráte na veci tretím okom a bez použitia vašej mysle, to, čo pozorujete, je pravdivé. Ak začnete trošku myslieť, to, čo uvidíte, bude falošné. Toto sa nazýva „vytváranie démonov vo vlastnej mysli“ alebo „premena podľa myšlienok“. Je to preto, že niektorí praktizujúci sa nedokážu považovať za praktizujúcich a nie sú schopní náležite sa správať. Usilujú sa o nadprirodzené schopnosti a sú pripútaní k bezvýznamným zručnostiam a technikám alebo k tomu, čo počuli v iných dimenziách – sú pripútaní k vyhľadávaniu týchto vecí. Preto si títo ľudia najpravdepodobnejšie vytvoria démonov vo vlastnej mysli a spadnú na nízke úrovne. Nech je kultivačná úroveň človeka akákoľvek vysoká, len čo sa vyskytne tento problém, človek spadne až na dno a bude úplne zničený – toto je mimoriadne vážna otázka. Je to iné ako v iných oblastiach, kde keď človek neuspeje v skúške charakteru tentoraz, môže sa zdvihnúť z pádu a pokračovať v praktizovaní kultivácie. Keď sa vyskytne vytváranie démonov vo vlastnej mysli, je to skutočne problém, keďže jeho život bude zničený. Najmä u ľudí, ktorí praktizujú s tretím okom otvoreným na určitých úrovniach, sa môže tento problém ľahko prihodiť. Niektorí ľudia sú taktiež stále vyrušovaní cudzími odkazmi vo svojom vedomí a nech im cudzie odkazy povedia čokoľvek, veria tomu – oni tiež budú mať tento problém. Preto budú niektorí z vás, potom čo je vaše tretie oko otvorené, vyrušovaní odkazmi z rôznych strán.

Dovoľte mi dať vám príklad. Pre človeka je veľmi ťažké udržovať si na nízkej úrovni kultivácie nedotknutú myseľ. Nemusíte byť schopný vidieť jasne, ako vyzerá váš Učiteľ. Jedného dňa môžete náhle uvidieť veľkého, vysokého nesmrteľného. Tento veľký nesmrteľný vás pochváli a niečo vás naučí. Ak to prijmete, váš kung bude pomiešaný. Potešíte sa, prijmete ho za svojho majstra a pôjdete sa od neho učiť. Ale ani on nedosiahol Pravé ovocie. V tej dimenzii sa však jeho telo môže zväčšiť alebo zmenšiť. Toto sa deje pred vašimi očami a vy naozaj vidíte tohto veľkého nesmrteľného – aké vzrušujúce. Hneď ako sa vynorí pripútanosť k radosti, nepôjdete sa od neho učiť? Je veľmi ťažké spasiť praktizujúceho, ak sa nedokáže náležite správať. Môže sám seba ľahko zničiť. Nebeské bytosti sú všetko božstvá, ale ony takisto nezískali Pravé ovocie a budú tak či tak prechádzať cyklom prevteľovaní. Ak neuvážene vezmete takúto bytosť za svojho majstra a nasledujete ju, kam vás môže vziať? Nemôže dokonca ani sám získať Pravé ovocie – nebude vaša kultivácia márna? Nakoniec bude váš vlastný kung pomiešaný. Je veľmi ťažké pre ľudí zostať vo vnútri nedotknutý. Hovorím každému, že toto je veľmi vážna otázka a mnohí z vás budú mať neskôr tento problém. Naučil som vás Zákon. Záleží na vás, či sa dokážete náležite správať. Hovoril som len o jednej zo situácií. Nenechajte si svoju myseľ vyrušiť, keď uvidíte osvietenú osobu z inej školy praktizovania. Ostaňte len pri jednej škole praktizovania. Či je to Budha, Tao, božstvo alebo démon, nemali by pohnúť vaším srdcom. Ak ste takýto, úspech je určite na obzore.

Vytváranie démonov vo vlastnej mysli sa prejavuje aj inými spôsobmi. Mohli ste vidieť zosnulého príbuzného, ktorý do vás zasahuje a tento človek plače a úpenlivo vás prosí, aby ste spravili toto alebo tamto. Môžu sa prihodiť všemožné veci. Ostane vaša myseľ nedotknutá? Možno zbožňujete svoje dieťa alebo ľúbite svojich rodičov. Vaši rodičia zomreli a teraz vám povedali, aby ste spravili nejaké veci… veci, ktoré by ste nemali robiť a bude hotovým nešťastím, ak ich spravíte. Je také ťažké byť praktizujúcim. Hovorí sa, že budhizmus je v zmätku. Veci z konfucianizmu boli tiež prevzaté do budhizmu, napr. synovská oddanosť, city medzi mužom a ženou atď. – tieto veci budhizmus prevzal. Ale tieto veci nepatria do budhizmu. Čo to znamená? Keďže skutočný život človeka je hlavná duša, ten, kto zrodí vašu hlavnú dušu, je vaša skutočná matka. V priebehu cyklov prevteľovania ste mali matky, ktoré boli ľudské i neľudské a sú jednoducho nespočítateľné. Je takisto nespočítateľné, koľko synov a dcér ste mali vo všetkých tých životoch. Kto je vaša matka? Kto je váš syn alebo dcéra? Keď poslednýkrát vydýchnete, nikto nikoho nespozná a vy stále musíte splatiť karmu, ktorú dlhujete. Ľudské bytosti žijú v ilúzii a jednoducho sa nedokážu vzdať týchto vecí. Niektorým ľuďom zomreli deti, ale oni sa ich nemôžu pustiť a hovoria, aké boli dobré, alebo hovoria o tom, aká dobrá bola ich matka, ale umrela. Títo ľudia toľko žalostia, akoby ich chceli nasledovať po zvyšok svojho života. Prečo o tom nepremýšľate? Nerobia to preto, aby vás trápili? Používajú túto formu, aby vám zabránili viesť dobrý život.

Možno tomu svetskí ľudia nerozumejú. Ak ste pripútaní k tomuto, nemôžete praktizovať kultiváciu vôbec. Budhizmus preto nemá takýto obsah. Ak chcete praktizovať kultiváciu, musíte dať bokom ľudské city. Samozrejme, pri praktizovaní kultivácie v bežnej ľudskej spoločnosti si máme ctiť rodičov a vychovávať naše deti. Za všetkých okolností musíme byť dobrí a láskaví k druhým, ani nehovoriac o členoch svojej rodiny. S každým by sme mali zaobchádzať rovnakým spôsobom. Musíme byť dobrí na našich rodičov a deti a byť ohľaduplní k druhým vo všetkých smeroch. Keď to robíte, potom vaše srdce nie je sebecké, ale je to srdce súcitu – je to súcit. City sú záležitosťou svetských ľudí a svetskí ľudia žijú práve pre ne.

Mnohí ľudia sa nedokážu dobre správať a toto spôsobuje ťažkosti v ich kultivačnej praxi. Človek môže tvrdiť, že Budha mu niečo povedal. Všetci tí, ktorí vám hovoria, že budete mať dnes trápenia, alebo sa vám niečo stane a oni vám povedia, ako sa tomu vyhnúť, alebo vám niekto povie čísla prvej ceny v lotérii a žiada vás skúsiť ich, pokiaľ váš život nie je v nebezpečí a oni vám hovoria, ako sa z toho dostať, všetci, čo vám hovoria, ako získať výhody v bežnej ľudskej spoločnosti, sú démoni. Ak zakaždým dostanete to, čo chcete medzi svetskými ľuďmi a nemôžete prejsť touto skúškou, nespravíte pokrok. Ak si žijete veľmi pohodlne medzi svetskými ľuďmi, ako môžete praktizovať kultiváciu? Ako môže byť vaša karma premenená? Kde budete mať prostredie, aby ste si zlepšili svoj charakter a premenili vašu karmu? Všetci si to zapamätajte. Démon vás takisto môže vychvaľovať a povedať vám, aká vysoká je vaša úroveň, aký ste veľký Budha alebo veľký Tao a že si myslí, že ste úžasný – všetko je to klam. Ako ten, kto naozaj praktizuje kultiváciu k vyšším úrovniam, by ste sa mali vzdať rôznych pripútaností. Keď sa stretávate s týmito otázkami, mali by ste byť všetci na pozore!

Počas kultivačnej praxe sa vaše tretie oko môže otvoriť. Ľudia s tretím okom otvoreným majú svoje ťažkosti v kultivácii a tí s tretím okom zatvoreným majú tiež svoje ťažkosti v kultivácii. V každom prípade nie je ľahké praktizovať kultiváciu. Potom, čo sa vaše tretie oko otvorí, bude pre vás naozaj ťažké správať sa dobre, keď do vás rušivo zasahuje množstvo rôznych odkazov. V iných dimenziách je všetko pastva pre oči, je to veľmi nádherné a milé a všetko vás môže pokúšať. Len čo ste tým pohnutí, môže to do vás zasahovať a váš kung bude pomiešaný – je to zvyčajne takto. Preto keď si človek vytvára démonov vo vlastnej mysli a nedokáže sa dobre správať, môže nastať určitá situácia. Dám vám príklad: Hneď ako si človek vyvinie zlé myšlienky, je to veľmi nebezpečné. Jedného dňa je jeho tretie oko otvorené a môže vidieť veci dosť jasne. Premýšľa: „Na tomto cvičebnom mieste je iba moje tretie oko otvorené veľmi dobre. Možno nie som obyčajný človek? Bol som schopný naučiť sa Falun Dafa Učiteľa Li a naučil som sa ho veľmi dobre, lepšie ako všetci ostatní. Asi nie som obyčajný človek.“ Už tieto myšlienky nie sú správne. Potom si pomyslí: „Možno som tiež Budha. Nože, idem sa na seba pozrieť.“ Keď sa na seba pozrie, zistí, že je naozaj Budha. Prečo je to tak? Je to preto, že všetko v dimenzionálnom poli okolo jeho tela sa premení podľa jeho myšlienok, čo sa tiež nazýva „premena podľa myšlienok“.

Všetko odrazené z vesmíru sa premení jeho myšlienkami, pretože všetko v jeho dimenzionálnom poli je ním ovládané. Tiene sú tiež materiálnou existenciou – nie sú odlišné. Tento človek premýšľa: „Možno som Budha a možno to, čo mám oblečené, je Budhovo rúcho.“ Potom zistí, že má naozaj oblečené Budhovo rúcho. „Och, ja som naozaj Budha.“ Bude veľmi naradostený. „Možno dokonca nie som malý Budha.“ Pozrie sa a hľa – je veľký Budha. „Možno som dokonca väčší ako Li Chung-č’!“ Idem sa pozrieť... „Och, som naozaj väčší ako Li Chung-č’.“ Sú tiež ľudia, čo to počujú svojimi ušami. Démon doňho bude zasahovať a povie: „Si väčší ako Li Chung-č’. Si o toľko a toľko väčší ako Li Chung-č’.“ Potom tomu uverí. Premýšľali ste o tom, ako budete praktizovať kultiváciu od toho bodu? Praktizovali ste kultiváciu predtým? Kto vás učil kultiváciu? Dokonca keď sem príde skutočný Budha niečo spraviť, musí takisto praktizovať kultiváciu od začiatku. Jeho pôvodný kung mu nebude daný a bude len postupovať rýchlejšie v praktizovaní kultivácie. Keď sa toto stane, hneď ako má niekto tento problém, bude pre neho veľmi ťažké dostať sa z toho von a okamžite si vyvinie túto myšlienku. Potom čo sa vyvinie, odváži sa povedať čokoľvek: „Som Budha. Nemusíte sa učiť od iných. Ja som Budha, takže ja vám poviem, čo robiť.“ Začne robiť takéto veci.

Nemáme niekoho takého v Čchang-čchune? Spočiatku bol celkom dobrý. Neskôr začal robiť takéto veci. Myslel si, že je Budha. Nakoniec sa považoval za väčšieho než všetci ostatní. Toto sa stane, ak sa niekto nedokáže dobre správať a vyvinie si pripútanosť. Prečo existuje tento úkaz? Budhizmus učí, že nech vidíte čokoľvek, mali by ste to ignorovať, pretože je to všetko démonická ilúzia a že človek by mal jednoducho pokračovať v kultivačnom vzostupe pomocou meditácie. Prečo vám nedovolí pozerať sa na ne a byť k nim pripútaný? Obáva sa výskytu tohto problému. V budhistickej kultivačnej praxi nie sú intenzívne kultivačné metódy, ani v jej svätých písmach nie je žiaden návod, ako sa vyhnúť týmto veciam. Šákjamúni vtedy nevyučoval takýto Zákon. Aby sa vyhol problému vytvárania démonov vo vlastnej mysli alebo premene podľa myšlienok, nazýval všetky scény pozorované v kultivačnej praxi démonickými ilúziami. Takže hneď ako máte pripútanosť, vytvorí démonickú ilúziu a pre človeka je veľmi ťažké sa od toho oslobodiť. Potom tento človek môže byť zničený a bude nasledovať démonickú cestu. Pretože sa nazýval Budhom, už vykročil po démonickej ceste. Napokon ho niečo posadne, alebo na seba privolá iné veci a bude úplne po ňom. Jeho myseľ sa pokazí a on spadne úplne dole. Je mnoho takýchto ľudí. Dokonca v tejto triede sú ľudia, ktorí zmýšľajú o sebe dosť vysoko a rozprávajú dokonca iným tónom! Čo sa týka toho, aká je vaša skutočná situácia, to je tabu dokonca aj v budhizme. Práve som hovoril o ďalšej situácii, ktorá sa nazýva „vytváranie démonov vo vlastnej mysli“ alebo „premena podľa myšlienok“. V Pekingu je niekoľko takýchto praktizujúcich a objavili sa aj v iných oblastiach. Navyše spôsobili veľmi vážne zasahovanie u praktizujúcich.

Niekto sa ma spýtal: „Učiteľ, prečo neodstrániš tento problém?“ Premýšľajte o tom, všetci: Ak odstránime všetky prekážky na vašej ceste kultivačnej praxe, ako sa budete kultivovať? Iba za okolností démonického zasahovania môžete preukázať, či dokážete pokračovať vo vašej kultivácii, či naozaj môžete pochopiť pravdu, byť neovplyvnený zasahovaním a byť pevný v tejto škole praktizovania. Veľké vlny zmývajú piesok, takáto je kultivačná prax a čo zostane, je opravdivé zlato. Povedal by som, že bez tejto formy zasahovania je pre človeka príliš ľahké praktizovať kultiváciu. Aj v mojich očiach by vaša kultivácia bola príliš ľahká. Tie veľké osvietené bytosti na vysokej úrovni by to mohli považovať za nespravodlivé: „Čo to robíš? Takto zachraňuješ ľudí? Nie sú žiadne prekážky na ich ceste kultivácie a môžu sa kultivovať priamo až do konca. Je toto kultivácia? Čím ďalej praktizujú, tým je to pohodlnejšie a nemajú žiadne zasahovanie. Ako to môže byť dovolené?“ Toto je tá otázka a ja som o tom premýšľal tiež. Na začiatku som odstránil mnoho takýchto démonov. Myslím si však, že keby som to robil naďalej, nebolo by to správne. Iní mi povedali: „Spravil si ich kultiváciu príliš ľahkou. Ľudia majú iba trošku svojich ťažkostí a sú to len tie drobnosti medzi ľuďmi. Majú mnoho pripútaností, ktorých sa stále nemôžu zbaviť! Ostáva otázkou, či môžu pochopiť tvoj Veľký Zákon, keď príde zmätok a chaos.“ Je tu táto otázka, takže bude zasahovanie a skúšky. Práve som hovoril o jednej forme démona. Je veľmi ťažké naozaj spasiť človeka, ale tak veľmi ľahké zničiť ho. Len čo vaša myseľ nie je spravodlivá, vaša kultivácia sa končí.

Vaše hlavné vedomie musí byť silné

Človek spravil zlé skutky počas svojich mnohých životov a to má pre ľudí za následok nešťastia a pre praktizujúceho karmické prekážky. Preto tu bude narodenie, starnutie, choroba a smrť. Toto je bežná karma. Je ďalšia mocná karma, ktorá významne ovplyvňuje praktizujúcich – nazýva sa myšlienková karma. Keď žijete, musíte premýšľať. Pretože človek je stratený medzi svetskými ľuďmi, často si vo svojej mysli vyvinie myšlienky na slávu, prospech, žiadostivosť, hnev atď. Postupne sa tieto myšlienky stanú mocnou myšlienkovou karmou. Všetko v iných dimenziách je živé a rovnako aj karma. Keď sa chce niekto kultivovať podľa opravdivého učenia, musí odstrániť svoju karmu. Odstránenie karmy znamená mať karmu zmazanú a premenenú. Samozrejme, karma bude vzdorovať, a tak budú mať ľudia trápenia a prekážky. Ale myšlienková karma môže priamo zasahovať myseľ, takže človek môže v duchu nadávať na Učiteľa alebo na Dafa, alebo mať v hlave zlé myšlienky a vulgárne slová. Keď sa to stane, niektorí praktizujúci nevedia, o čo ide a myslia si, že sú to ich myšlienky. Niektorí ľudia si myslia, že je to posadnutie, ale nie je to posadnutie. Sú výsledkom odrazu myšlienkovej karmy do mozgu. Niektorí ľudia nemajú silné hlavné vedomie, takže sa poddajú myšlienkovej karme a konajú zlé skutky. Takíto ľudia sú odpísaní a spadnú. Avšak väčšina ľudí ju môže odstrániť a odporovať jej silnými subjektívnymi myšlienkami (silným hlavným vedomím). To ukazuje, že tento človek môže byť spasený a že dokáže rozlíšiť dobré od zlého. Inými slovami, má dobrú schopnosť porozumenia. Moje telo Zákona mu pomôže odstrániť väčšinu tejto myšlienkovej karmy. Táto situácia je častá. Keď sa vyskytne, všetko závisí na tom, či človek dokáže prekonať tieto zlé myšlienky. Ak je človek odhodlaný, karma môže byť odstránená.

Vaše myšlienky musia byť správne

Čo sú „nesprávne myšlienky“? Vzťahuje sa to na neschopnosť človeka vždy sa považovať za praktizujúceho. Praktizujúci sa v kultivačnej praxi stretne s trápeniami. Keď príde trápenie, môže mať formu medziľudských sporov, alebo sa možno vyskytnú veci ako boj o pozíciu – také veci, ktoré priamo pôsobia na váš charakter. Bude mnoho takýchto prípadov. S čím sa ešte stretnete? Naše telá sa môžu náhle cítiť nepohodlne a je to preto, že musíte splatiť svoju karmu. Bude sa to prejavovať mnohými rôznymi spôsobmi. V určitom časovom bode nebudete schopní rozlíšiť jasne, čo je pravda a čo klam, či váš kung skutočne existuje, či môžete praktizovať kultiváciu a či môžete ísť nahor pomocou kultivácie, alebo či sú Budhovia a či sú skutoční. V budúcnosti sa vynoria tieto situácie, aby vám vytvorili falošný dojem a aby ste cítili, akoby neexistovali a všetci boli falošní, a je to presne kvôli tomu, aby sa uvidelo, či dokážete ostať odhodlaní. Ak si poviete, že zostanete pevní, potom s touto myšlienkou to v tom čase naozaj budete schopní spraviť a prirodzene sa vám bude dariť, pretože váš charakter sa už zlepšil. Ale teraz ste ešte nestabilní a ak na vás doľahne toto trápenie hneď teraz, nebudete vôbec vedieť, o čo ide a to by bol koniec vašej kultivácie. Trápenia sa môžu prihodiť v rôznych ohľadoch.

V priebehu kultivačnej praxe musí človek praktizovať kultiváciu týmto spôsobom, aby vystúpil na vyššie úrovne. Keď sa niekto z vás cíti niekde v tele nedobre, bude si myslieť, že je chorý. Stále má problém považovať sa za praktizujúceho, takže ak sa mu to stane, bude to považovať za chorobu. „Prečo je tu toľko problémov?“ Dovoľte mi povedať vám, že mnoho z nich som už pre vás odstránil a vaše trápenia sú už dosť triviálne. Ak by neboli bývali pre vás odstránené, mohlo by vás to stáť život, keby ste sa stretli s touto ťažkosťou, alebo by ste navždy ostali pripútaný na lôžko. Keď sa stretnete s drobnou nepríjemnosťou, hneď si myslíte, že je to ťažké, ale ako by to mohlo byť pohodlné? Napríklad, keď som učil triedu v Čchang-čchune, bol tam človek s veľmi dobrými vrodenými vlastnosťami. Bol naozaj z dobrého materiálu a videl som v ňom veľký potenciál. Zvýšil som teda jeho trápenia o malý kúsok, aby mohol rýchlo splatiť karmu a stať sa osvieteným – takto som to naplánoval. Avšak jedného dňa náhle vyzeral akoby dostal porážku, spadol na zem a cítil, že sa nemôže hýbať, akoby mu končatiny vypovedali službu. Poslali ho do nemocnice na pohotovosť. Potom mohol opäť chodiť. Premýšľajte o tom, všetci: Ako by sa človek po porážke mohol tak rýchlo postaviť na nohy a opäť pohybovať rukami a nohami? On však potom povedal, že to mu ublížil Falun Dafa. Nerozmýšľal o tom, ako by sa mohol tak rýchlo uzdraviť z porážky. Keby sa nebol učil Falun Dafa, možno by naozaj zomrel priamo tam, kde spadol. Mohol natrvalo ochrnúť a naozaj mať porážku.

Týmto je povedané, ako ťažko je spasiť človeka. Tak veľa bolo preňho vykonané, ale on si to stále neuvedomoval a namiesto toho povedal niečo také. Niektorí dlhoroční praktizujúci hovoria: „Učiteľ, prečo sa cítim nepohodlne po celom tele? Zakaždým idem do nemocnice, aby som dostal injekcie, ale nepomáha to. Užívanie liekov takisto nepomáha.“ Ani sa mi to nehanbili povedať! Samozrejme, že nepomohli. Nebola to choroba, ako by teda mohli pomôcť? Môžete ísť na prehliadku. Nie je tam nič zlé, len sa jednoducho cítite nepohodlne. Jeden z našich žiakov išiel do nemocnice a ohli na ňom zopár ihiel na injekčných striekačkách. Napokon liečivo vystreklo von, ale ihla aj tak nevnikla. Potom pochopil: „Och, ja som predsa praktizujúci. Už nechcem žiadne injekcie.“ Iba potom pochopil, že by si nemal nechať dávať injekcie. Takže kedykoľvek sa stretneme s trápeniami, musíme to brať vážne. Niektorí ľudia si myslia, že im jednoducho nedovoľujem ísť do nemocnice, a tak premýšľajú: „Ak ma nenecháš ísť do nemocnice, pôjdem navštíviť čchi-kungového majstra.“ Oni to stále ešte považujú za chorobu a chcú navštíviť čchi-kungového majstra. Kde môžu nájsť pravého čchi-kungového majstra? Ak nájdete falošného, budete zničený okamžite.

Spýtali by sme sa teda, ako môžete rozpoznať, či je nejaký čchi-kungový majster skutočný? Mnoho čchi-kungových majstrov je samozvaných. Ja som bol overovaný a mám v rukách dokumenty z pokusov vedeckých inštitúcií, ktoré v tom boli zapojené. Mnohí čchi-kungoví majstri sú falošní a samozvaní a dosť z nich podvádza ľudí a vodí ich za nos. Takýto falošný čchi-kungový majster môže taktiež liečiť choroby. Prečo to môže robiť? Je posadnutý. Ak by nebol posadnutý, nebol by schopný podvádzať ľudí! Duch posadnutia môže takisto vysielať kung a liečiť choroby. Pretože je formou existencie energie, môže ovládať svetských ľudí dosť ľahko. Ale ako som povedal: „Keď títo duchovia posadnutia liečia vašu chorobu, viete vôbec, aké veci vysielajú na vaše telo?“ Na veľmi mikroskopickej úrovni je to všetko obraz toho ducha posadnutia. Čo budete robiť, keď je to vyslané na vaše telo? „Je ľahšie pozvať božstvo, ako ho poslať preč“, hovorí sa. My tu nehovoríme o svetských ľuďoch, keďže tí chcú iba ostať svetskými ľuďmi a cítiť sa nateraz pohodlne. Avšak vy ste praktizujúci. Nechcete si nepretržite očisťovať svoje telo? Ak to dostanete na svoje telo, kedy budete schopný sa toho zbaviť? Navyše má tiež určité množstvo energie. Niektorí ľudia sa môžu čudovať: „Prečo tomu Falun dovolí vojsť? Nechráni nás vari Učiteľove telo Zákona?“ V našom vesmíre je princíp: Nikto nezasiahne, ak to chcete vy sám. Ak to chcete, nikto nezasiahne. Moje telo Zákona vás zastaví a naznačí vám to. Ak zistí, že ste stále takýto, nebude sa ďalej o vás starať. Ako môže byť človek prinútený praktizovať kultiváciu? Nemožno vás spracovať alebo prinútiť, aby ste praktizovali kultiváciu. Záleží na vás, aby ste naozaj spravili pokrok. Nikto s tým nemôže nič spraviť, ak si neželáte zlepšiť sa. Vysvetlil som vám princípy a naučil som vás Zákon. Koho môžete obviňovať, ak sa stále nechcete zlepšiť? Ak je to niečo, čo chcete vy sám, ani Falun ani moje telo Zákona s tým nebudú nič robiť – to je isté. Niektorí ľudia dokonca išli na prednášky iných čchi-kungových majstrov a po príchode domov sa cítili veľmi mizerne. To je prirodzené. Prečo vás teda moje telo Zákona neochránilo? Načo ste tam išli? Tým, že ste tam išli počúvať, nechceli ste niečo? Mohlo by to vstúpiť, ak by ste to nepočúvali svojimi ušami? Niektorí ľudia si zdeformovali svoj Falun. Dovoľte mi povedať vám, že Falun je cennejší ako váš život. Je to vyššia bytosť, ktorú nemôžete ľahkovážne zničiť. Teraz je mnoho falošných čchi-kungových majstrov a niektorí z nich sú dosť známi. Povedal som predstaviteľom Čínskej spoločnosti pre vedecký výskum čchi-kungu, že v dávnych časoch kráľovský dvor sužovala konkubína Ta. Tá líška vykonala mnoho zákerných vecí, ale aj tak nebola taká zlá ako falošní čchi-kungoví majstri dnes, ktorí jednoducho vniesli chaos do celej krajiny a toľko ľudí tým trpí! Na povrchu možno vyzerajú byť celkom dobrí, ale viete, koľko ľudí nesie tieto veci na svojich telách? Len čo falošný čchi-kungový majster vysiela tieto veci, budete ich mať – sú jednoducho príliš divé. Je preto ťažké pre bežného človeka rozoznať to podľa výzoru.

Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Po navštívení tohto čchi-kungového seminára a vypočutí si toho, čo Li Chung-č’ dnes povedal, som si uvedomil, aký výborný a hlboký je čchi-kung! Ak bude ďalší čchi-kungový seminár, pôjdem tam tiež.“ Povedal by som, že by ste tam rozhodne nemali ísť. Ak ich počúvate, nedobré veci vstúpia cez vaše uši. Je veľmi ťažké spasiť človeka, je ťažké zmeniť vašu myseľ a je ťažké upraviť vaše telo. Je príliš mnoho falošných čchi-kungových majstrov. Aj čo sa týka skutočného čchi-kungového majstra z opravdivého učenia, je naozaj čistý? Niektoré zvieratá sú veľmi divoké. Hoci sa tieto veci nemôžu pripútať na jeho telo, nemôže ich ani odohnať. Tento človek nemá schopnosť poradiť si s týmito vecami vo veľkom meradle. Čo sa týka jeho žiakov, keď vysiela kung, je v ňom primiešané všetko možné. Hoci on sám je poctivý, jeho žiaci nie sú, a sú posadnutí všemožnými duchmi – majú na sebe všetko.

Ak naozaj chcete praktizovať kultiváciu vo Falun Dafa, nemali by ste ich ísť počúvať. Samozrejme, ak nechcete praktizovať kultiváciu vo Falun Dafa a chcete praktizovať všetko, môžete vyraziť. Ja vás nezastavím, keďže ani nie ste učeníkom Falun Dafa. Ak niečo pôjde zle, netvrďte, že je to výsledkom praktizovania Falun Dafa. Iba keď nasledujete charakterovú normu a praktizujete kultiváciu podľa Veľkého Zákona, ste opravdivým žiakom Falun Dafa. Niekto sa spýtal: „Môžem sa stretávať s praktizujúcimi iných čchi-kungových metód?“ Dovoľte mi povedať vám, že oni iba praktizujú čchi-kung, zatiaľ čo vy praktizujete kultiváciu vo Veľkom Zákone a po ukončení tohto semináru bude vaša úroveň ďaleko nad ich. Tento Falun je vytvorený kultivačnou praxou mnohých generácií a je ohromne mocný. Pravdaže, ak pri kontakte s nimi môžete zabezpečiť, že nič od nich neprijmete alebo nevezmete a budete iba normálni priatelia, nebude na tom veľmi záležať. Avšak ak tí ľudia skutočne majú niečo na tele, bude to veľmi zlé a je lepšie nemať s nimi žiaden kontakt. Čo sa týka páru, myslím si, že na tom takisto nebude veľmi záležať, ak váš manžel alebo manželka robí inú čchi-kungovú prax. Je tam ale jedna vec: Keďže vy praktizujete opravdivé učenie, vaša prax bude prospievať druhým. Ak váš partner robí zlú prax, môže na tele niesť nedobré veci. Aby sa zaručila vaša bezpečnosť, musíme ho tiež očistiť. Všetko v iných dimenziách bude pre vás očistené. Vaše domáce prostredie bude taktiež očistené. Ak vaše prostredie nie je očistené a všetky možné veci do vás rušivo zasahujú, ako môžete praktizovať kultiváciu?

Je ale jedna situácia, v ktorej moje telo Zákona nemôže veci očistiť. Máme praktizujúceho, ktorý jedného dňa uvidel prichádzať moje telo Zákona. Veľmi sa potešil: „Učiteľovo telo Zákona je tu. Učiteľ, prosím, poď ďalej.“ Moje telo Zákona povedalo: „Tvoja izba je v prílišnom neporiadku a je tam príliš veľa vecí.“ Potom odišlo. Zvyčajne, keď je príliš mnoho zlých duchov v iných dimenziách, moje telo Zákona ich pre vás vyčistí. Jeho izba však bola plná neporiadku zo všemožných čchi-kungových kníh. Pochopil to a odpratal knihy tak, že niektoré spálil a niektoré predal do zberu. Moje telo Zákona sa potom vrátilo. Toto mi tento praktizujúci povedal.

Sú tiež ľudia, ktorí navštevujú veštcov. Niekto sa ma spýtal: „Učiteľ, praktizujem teraz Falun Dafa. Veľmi sa tiež zaujímam o Knihu premien alebo o veci ako je veštenie. Môžem ich ešte používať?“ Dovoľte mi povedať to takto: Ak máte určité množstvo energie, vaše slová budú mať účinok. Ak niečo tak nemá byť, vďaka vašim slovám to tak bude a možno ste potom spravili zlý skutok. Bežný človek je veľmi slabý. Jeho odkazy sú nestále a môžu sa meniť. Ak mu niečo ľahkomyseľne poviete, to trápenie sa môže naozaj stať. Ak má tento človek mnoho karmy, ktorú musí splatiť a vy mu stále hovoríte, že ho očakávajú dobré veci, a potom nemôže splatiť svoju karmu, bude to v poriadku? Neubližujete mu? Niektorí ľudia sa jednoducho nedokážu vzdať týchto vecí a sú k nim pripútaní, akoby mali nejaké vlohy. Nie je to pripútanosť? Okrem toho, dokonca aj keď naozaj viete, čo sa stane, ako praktizujúci by ste si mali udržovať svoj charakter a nie neuvážene odhaľovať nebeské tajomstvo bežnému človeku. To je ten princíp. Bez ohľadu na to, ako človek počíta veci z Knihy premien, aj tak niečo z toho už viac nie je pravda. Nech ráta tak alebo onak, vychádzajú pravdivé aj nepravdivé veci. Veci ako veštenie sú v bežnej ľudskej spoločnosti dovolené. Keďže vy ste niekto, kto má naozaj kung, povedal by som, že pravý praktizujúci by mal nasledovať vyšší štandard. Ale niektorí praktizujúci žiadajú iných ľudí, aby im predpovedali ich osud: „Vyvešti mi, ako sa mi darí a ako je to s mojou kultivačnou praxou,“ alebo „Čakajú ma nejaké trápenia?“ Vyhľadajú druhých, aby im predpovedali tieto veci. Ak sú vaše trápenia predpovedané, ako sa môžete zlepšiť? Celý život praktizujúceho bol preusporiadaný. Jeho informácie z dlane, z tváre, jeho osem slov a všetky odkazy v jeho tele sú už odlišné a boli zmenené. Ak idete k veštcovi, budete mu veriť. Čo by ste tam inak robili? Čo hovorí, sú nejaké povrchné veci o vašej minulosti, ale ich podstata sa už zmenila. Potom premýšľajte o tom, všetci: Ak idete k veštcovi, nepočúvate ho a neveríte mu? Nespôsobí vám to duševné bremeno? Keď máte duševné bremeno, budete na to myslieť – nie je to pripútanosť? Ako môže byť táto pripútanosť odstránená? Neuložili ste si sám na seba ďalšie trápenie? Nebudete musieť trpieť viac, aby ste sa vzdali tejto vami vytvorenej pripútanosti? Každou skúškou alebo každým trápením buď stúpnete alebo klesnete v kultivácii. Už takto je to dosť ťažké, ale vy si ešte pridáte toto sám sebou uložené trápenie. Ako ho môžete prekonať? Možno sa v dôsledku toho stretnete s ťažkosťami alebo problémami. Vašu zmenenú cestu života nemôžu iní vidieť. Ak by ju niekto mohol vidieť, alebo ak by vám povedal, kedy budete mať trápenie, ako by ste mohli praktizovať kultiváciu? Preto ju iní nemajú dovolené vidieť vôbec. Nikto z iných škôl praktizovania ju nemá dovolené vidieť a ani spolužiaci z tej istej školy praktizovania ju nemajú dovolené vidieť. Nikto teda nebude schopný predpovedať veci správne, pretože tento život bol zmenený a je to život na kultivačnú prax.

Niekto sa ma spýtal, či môže čítať iné náboženské knihy a iné čchi-kungové knihy. Hovoríme, že náboženské knihy, osobitne budhistické, tiež učia ľudí, ako si zušľachťovať svoj charakter. My sme tiež z budhovskej školy, takže by tam nemal byť žiaden problém. Ale je tu jedna vec: Mnoho vecí vo svätých knihách bolo už na začiatku chybne preložených a navyše mnohé sväté knihy boli vyložené z pohľadov rozličných úrovní a ľahkomyseľne definovali niektoré pojmy. Toto je poškodzovanie Zákona. Ľudia, ktorí neuvážene vykladali sväté knihy, boli príliš ďaleko od ríše Budhov a nerozumeli ich skutočnému obsahu, preto bolo ich pochopenie odlišné. Nebude pre vás ľahké dôkladne im rozumieť a nemôžete im porozumieť sami. Ale ak poviete: „Ja sa iba zaujímam o sväté knihy,“ a stále študujete sväté knihy, budete sa kultivovať v tej škole praktizovania, keďže vo svätých knihách je tiež začlenený kung a Zákon z tej školy praktizovania. Len čo ich študujete, budete sa učiť tú školu praktizovania – je tu tento problém. Ak sa do nich zahĺbite a kultivujete sa podľa nich, potom možno nasledujete tú školu praktizovania a nekultivujete sa v našej. V kultivácii ľudia vždy hovorievali: „Žiadna druhá škola“. Ak sa naozaj chcete kultivovať v tejto škole, mali by ste čítať iba texty v tejto škole.

Čo sa týka čchi-kungových kníh, nečítajte ich, ak sa chcete kultivovať. Najmä knihy publikované v dnešných dňoch – nečítajte ich. To isté platí o knihách, ako sú Kniha žltého cisára o vnútornom lekárstve, Spis o prirodzenosti a dlhovekosti, alebo Taoistický kánon. Hoci nemajú toľko zlých vecí, obsahujú odkazy z odlišných úrovní. Ony samotné sú takisto cestami kultivačnej praxe. Len čo ich čítate, tieto veci sa pridajú k vašim a budú vás rušiť. Ak uznáte jednu z ich viet za dobrú, v poriadku, niečo k vám príde a bude to pridané k vášmu kungu. Hoci to nie je niečo nedobré, ako budete praktizovať kultiváciu, keď sa iné veci náhle zmiešajú s vašimi? Nespôsobí to problémy? Ak pridáte nadbytočnú časť do elektronickej jednotky vnútri televízora, čo myslíte, čo sa stane s týmto televízorom? Okamžite sa pokazí. Toto je princíp. Navyše mnoho čchi-kungových kníh v dnešných časoch je falošných a nesú rôzne odkazy. Keď jeden z našich praktizujúcich obracal stránky čchi-kungovej knihy, vyskočil z nej veľký had. Samozrejme, nebudem hovoriť o detailoch. Práve som hovoril o niektorých problémoch, ktoré sa vyskytli, keď sa naši praktizujúci neboli schopní dobre správať, čo znamená, že tieto problémy si spôsobili sami nesprávnymi myšlienkami. Je pre vás prospešné, že o nich hovoríme. Pomôžeme tak každému vedieť, čo robiť a ako ich rozlíšiť, aby sa problémy v budúcnosti nevyskytli. Hoci som prehnane nezdôraznil to, čo som práve povedal, každý by tomu mal venovať pozornosť, pretože toto je častou príčinou problémov a problémy sa často vynoria práve tu. Kultivačná prax je mimoriadne namáhavá a veľmi vážna. Ak ste len trošku nepozorný, môžete spadnúť a okamžite byť zničený. Preto musia byť vaše myšlienky správne.

Čchi-kung bojových umení

Okrem vnútorných metód kultivácie existuje čchi-kung bojových umení. Keď hovoríme o čchi-kungu bojových umení, musím uviesť na pravú mieru jednu vec, ktorá sa týka množstva čchi-kungov, o ktorých ľudia v spoločenstve kultivujúcich dnes hovoria.

Teraz sa vynorilo niečo ako „maliarsky čchi-kung“, „hudobný čchi-kung“, „kaligrafický čchi-kung“ a „tanečný čchi-kung“ – všetko možné. Sú to čchi-kungy? Ja to považujem za veľmi čudné. Povedal by som, že to je hanobenie čchi-kungu. Nie je to len poškodzovanie čchi-kungu, ale vyložené hanobenie čchi-kungu. Aký je ich teoretický základ? Ak človek počas maľovania, spievania, tancovania alebo písania vstúpi do stavu omámenia – do takzvaného „čchi-kungového stavu“ – hovoria, že to je čchi-kung. Naozaj je? Nemožno to chápať takto. Spýtal by som sa: Nie je to hanobenie čchi-kungu? Čchi-kung je hlboká a ďalekosiahla metóda kultivácie ľudského tela. Ach, takže byť v neustálom omámení znamená, že je to čchi-kung? Čo to potom bude, ak pôjdeme omámení na toaletu? Nie je to hanobenie čchi-kungu? Ja by som povedal, že to je hanobením čchi-kungu. Pred dvomi rokmi na výstave Orientálne zdravie bol takzvaný kaligrafický čchi-kung. Čo je kaligrafický čchi-kung? Išiel som sa pozrieť k stánku kaligrafického čchi-kungu a videl som človeka, ktorý tam písal štetcovým perom. Keď skončil s písaním, poslal svojimi rukami čchi každému znaku, jednému po druhom a vysielaná čchi bola úplne čierna. Jeho myseľ bola plná vecí, ako sú peniaze a sláva. Ako mohol mať kung? Ani jeho čchi nemohla byť dobrá. Jeho kaligrafie boli vyvesené s drahými cenovkami a kupovali ich len bohatí turisti. Povedal by som, že ktokoľvek si ich kúpil a priniesol domov, mal smolu. Ako by mohla byť čierna čchi dobrá? Dokonca tvár toho človeka vyzerala tmavo, bol posadnutý peniazmi a myslel iba na peniaze – ako by mohol mať nejaký kung? Jeho vizitka však niesla hŕbu titulov, ako napríklad „Medzinárodný kaligrafický čchi-kung“ a tak ďalej. Spýtal by som sa, ako sa takáto vec môže nazývať čchi-kungom?

Premýšľajte o tom, všetci: Osemdesiat až deväťdesiat percent ľudí z tohto seminára bude mať nielen vyliečené svoje choroby, ale takisto si vyvinú kung – opravdivý kung. Čo máte teraz vo svojich telách, je už dosť nadprirodzené. Ak by ste praktizovali kultiváciu samostatne, nevyviniete si to pomocou kultivácie dokonca ani za celý život. Aj keby mladý človek začal praktizovať kultiváciu hneď teraz, v tomto živote si nebude schopný vyvinúť veci, ktoré som do vás vložil, aj keby našiel pravého, veľkého učiteľa, ktorý by ho viedol. Trvalo nám mnoho generácií, aby sme vytvorili tento Falun a tieto mechanizmy a teraz sú tieto veci vložené do vášho tela všetky naraz. Preto vám hovorím, nestraťte to ľahko iba preto, že ste to ľahko získali. Sú nesmierne hodnotné a neoceniteľné. Po tomto seminári to, čo máte, je skutočný kung, vysokoenergetická látka. Keď pôjdete domov a napíšete zopár slov – nech je vaše písmo akékoľvek – nesie to kung! Mal by byť teda každý z tejto triedy titulovaný menom „majster“ a všetci sa stať čchi-kungovými majstrami kaligrafie? Hovorím, že takto by sa to nemalo chápať. Ako osoba s opravdivým kungom a energiou ho nepotrebujete vysielať zámerne; zanecháte energiu na čomkoľvek, čoho sa dotknete a všetko to bude jasne žiariť.

Tiež som našiel v časopise správu, v ktorej stálo, že sa uskutoční seminár o kaligrafickom čchi-kungu. Zbežne som si to prečítal, aby som videl, ako sa to vyučuje. Písali tam, že človek by mal najprv regulovať svoje dýchanie a kontrolovať nádych a výdych. Následne by mal meditovať pätnásť až tridsať minút, sústreďovať myseľ na čchi v elixírovom poli a predstavovať si zdvíhanie čchi z elixírového poľa do predlaktia. Potom by mal človek uchopiť štetec a namočiť ho do atramentu a presunúť čchi do končeka štetca. Keď sa tam dostane jeho myšlienka, môže začať písať. Nie je to podvádzanie ľudí? Ach, ak človek môže niekam presunúť čchi, bude to považované za čchi-kung? Ak pri jedení chvíľku meditujeme, a potom uchopíme paličky, presunieme čchi do koncov paličiek a jeme, nazývalo by sa to „obedovací čchi-kung“, nie? To, čo jeme, by bola všetko energia. Ja len ilustrujem tento bod. Povedal by som, že to je hanobenie čchi-kungu, keďže oni berú čchi-kung ako niečo také plytké. Nemôžete sa na to teda pozerať týmto spôsobom.

Avšak čchi-kung bojových umení sa počíta za nezávislý čchi-kung. Prečo je to tak? Pretože bol odovzdávaný po tisícky rokov a má úplný systém kultivačných teórií a úplný systém kultivačných metód, môže byť považovaný za úplný systém. Čchi-kung bojových umení napriek tomu ostáva niečím na najnižšej úrovni vnútorných kultivačných metód. Tvrdý čchi-kung je forma zoskupenej energetickej hmoty, ktorá je určená výlučne na boj. Dovoľte mi dať vám príklad. Po zúčastnení sa nášho seminára Falun Dafa nemohol praktizujúci v Pekingu svojimi rukami nič stlačiť. V jednom obchode chcel kúpiť detský kočík a rukou išiel vyskúšať, aký je pevný. Keď ho stlačil, „Tresk!“, kočík sa rozpadol. Zdalo sa mu to zvláštne. Keď si doma sadol na stoličku, nemohol na ňu zatlačiť rukami. Ak by to spravil, „Tresk!“, stolička by sa rozletela na kusy. Pýtal sa ma, čo sa deje. Nepovedal som mu, lebo som nechcel, aby si vypestoval pripútanosť. Len som povedal, že to je všetko prirodzené, aby to nechal tak a nevšímal si to, keďže to všetko je dobré. Keď niekto ovláda tú nadprirodzenú schopnosť, môže stlačením ruky rozdrviť na prach kus kameňa. Nie je to tvrdý čchi-kung? Ale on nikdy nepraktizoval tvrdý čchi-kung. Všetky tieto nadprirodzené schopnosti sa zvyčajne vyvinú vo vnútorných kultivačných metódach. Ale pretože si ľudia nevedia udržiavať svoj charakter, zvyčajne nemajú dovolené ich použiť, aj keď boli vyvinuté. Najmä ak sa človek kultivuje na nízkej úrovni, jeho charakter sa dosť nezlepšil, takže keď sa vyvinú jeho nadprirodzené schopnosti na nízkej úrovni, vôbec sa neukážu. Ako prejde čas a jeho úroveň sa zvýši, tieto veci už ďalej nebudú mať žiaden úžitok a nebude potrebné ich ukázať.

Ako konkrétne sa praktizuje čchi-kung bojových umení? Pri praktizovaní čchi-kungu bojových umení sa hovorí o vedení a pohybe čchi, ale na začiatku nie je ľahké viesť čchi. Hoci človek môže chcieť viesť čchi, nemusí to byť schopný dokázať. Čo by mal človek robiť? Musí si cvičiť svoje ruky, obidve strany svojej hrude, chodidlá, nohy, ruky a hlavu. Ako si ich človek cvičí? Niektorí ľudia udierajú svojimi rukami a dlaňami do stromu, iní udierajú rukami do skaly. Môžete si predstaviť, aké je to bolestivé, keď na ňu narazia kosti. Ruky budú krvácať, aj keď použijú iba malú silu! Čchi však stále nedostali von. Čo teda spravia? Človek začne kývať svojimi ramenami a nútiť krv, aby sa pohybovala späť do rúk, takže ich predlaktia a ruky napuchnú. Budú naozaj napuchnuté. Keď potom udrie do skaly, kosti budú obalené a nebudú priamo narážať na skalu, takže to nebude tak bolieť. Keď človek pokračuje v praktizovaní, majster ho bude učiť a ako čas pokročí, naučí sa viesť čchi. Schopnosť viesť čchi však nestačí, pretože v skutočnom boji protivník na vás čakať nebude. Samozrejme, keď človek dokáže viesť čchi, je schopný odolať útokom a nemusí cítiť bolesť, ani keď je udretý veľmi hrubou palicou – môže viesť čchi a nechať napuchnúť nejaké miesto. Ale v úvodnom štádiu je čchi naozaj primitívna vec a keď človek pokračuje v praktizovaní, jeho čchi sa premení na vysokoenergetickú látku. Keď sa premení na vysokoenergetickú látku, postupne vytvorí energetický zhluk veľkej hustoty a tento energetický zhluk má inteligenciu. Preto je tiež zhlukom schopností, alebo inými slovami druh schopnosti. Táto schopnosť je však výlučne na útok a na obranu a nebude fungovať, ak ju použijete na liečenie chorôb. Pretože táto vysokoenergetická látka existuje v inej dimenzii a nepohybuje sa v našej dimenzii, jej čas ide rýchlejšie ako náš. Ak chcete niekoho udrieť, nepotrebujete už viesť čchi, alebo na to myslieť, keďže kung tam už bude. Keď odvraciate niekoho útok, kung tam tiež už bude. Nech dáte ranu akokoľvek rýchlo, kung bude rýchlejší ako vy, keďže pojmy času sú na oboch stranách odlišné. Praktizovaním čchi-kungu bojových umení si teda človek môže vypestovať takzvanú Železnú dlaň, Rumelkovú dlaň, Diamantovú nohu a Chodidlo Arhata. Toto sú schopnosti svetských ľudí. Pomocou fyzického cvičenia môže bežný človek dosiahnuť túto úroveň.

Najväčší rozdiel medzi čchi-kungom bojových umení a vnútornými kultivačnými metódami je v tom, že čchi-kung bojových umení vyžaduje praktizovanie v pohybe, takže čchi sa pohybuje pod kožou. Pretože sa praktizuje v pohybe, človek nemôže dosiahnuť stav pokoja a jeho čchi nevstúpi do elixírového poľa. Jeho čchi sa pohybuje pod kožou a cez svaly. Preto človek nemôže kultivovať telo, ani nemôže kultivovať schopnosti vysokých úrovní. Naša vnútorná kultivačná prax vyžaduje praktizovanie v stave pokoja. Väčšina týchto praktík vyžaduje, aby čchi vstúpila do elixírového poľa alebo do priestoru spodku brucha. Vyžadujú praktizovanie v stave pokoja a premenu pôvodného tela. Môžu kultivovať telo a vedú ku kultivácii na vyšších úrovniach.

Mohli ste sa dopočuť o rôznych schopnostiach kung-fu, o ktorých sa píše v románoch, ako napríklad Štít zlatého zvona, Železná košeľa a prerazenie topoľa zo vzdialenosti sto krokov, potom tu máme levitačné schopnosti, keď sa človek môže pohybovať vysoko vo vzduchu a niektorí môžu dokonca zmiznúť do inej dimenzie. Existujú takéto schopnosti? Áno, to je isté. Avšak neuvidíte ich medzi bežnými ľuďmi. Tí, ktorí si naozaj praktizovaním vypestovali tieto výnimočné schopnosti, ich nemôžu predvádzať na verejnosti. Pretože tento človek nepraktizuje iba bojové umenia a je úplne nad úrovňou svetských ľudí, musí praktizovať kultiváciu nasledovaním vnútornej kultivačnej metódy. Človek musí dbať na svoj charakter, musí si zlepšovať svoj charakter a musí sa málo starať o veci, ako sú hmotné záujmy. Hoci môže kultivovať takéto schopnosti, nemôže ich už potom voľne použiť medzi bežnými ľuďmi. Je dovolené ich použiť, keď nebude nikto nablízku, aby to videl. Ale pozrite, čo je v tých románoch: Postava bojuje a zabíja kvôli príručke šermiarskeho umenia, kvôli pokladu alebo ženám. Všetci sú vykreslení s veľkými schopnosťami a pohybujú sa tak, ako to nedokáže žiaden človek. Premýšľajte o tom, všetci: Človek, ktorý naozaj má tieto schopnosti, nemusí si ich vypestovať vnútornou kultivačnou praxou? Získa ich iba zušľachťovaním svojho charakteru. Takže sláva, peniaze a rozmanité túžby preňho nič neznamenajú už dlhý čas. Ako môže zabíjať druhých? Ako môže mať taký veľký záujem o peniaze a bohatstvo? To je absolútne nemožné. Sú to iba umelecké zveličovania. Ľudia jednoducho prahnú po vzrušení a spravia čokoľvek, čo utíši ich smäd. Autori to využili a napíšu čokoľvek, čo utíši váš smäd, alebo čo vás poteší. Čím neuveriteľnejšie diela, tým radšej ich budete čítať. Sú to iba umelecké zveličovania. Ten, kto skutočne má tieto schopnosti, sa nebude takto správať, a už vôbec ich nebude predvádzať na verejnosti.

Predvádzanie sa

Kvôli praktizovaniu kultivácie medzi svetskými ľuďmi nemôže mnoho našich praktizujúcich opustiť mnohé zo svojich pripútaností. Mnohé pripútanosti sa im už stali prirodzenými a títo ľudia si ich nedokážu sami všimnúť. Predvádzanie sa sa môže prejaviť v akejkoľvek situácii; môže sa vynoriť, aj keď robíme dobrý skutok. Niektorí ľudia sa často vychvaľujú a predvádzajú, keď získajú nejaké postavenie alebo bohatstvo: „Som veľmi schopný a silný.“ My tiež máme takéto prípady, kde len čo sa niekto kultivoval o trošku lepšie ako druhí, vidí trošku lepšie tretím okom, alebo sú jeho cvičebné pohyby o máličko plynulejšie, hneď sa s tým ide predvádzať.

Človek môže tvrdiť: „Počul som niečo od Učiteľa Li.“ Ľudia ho obstúpia a počúvajú, čo hovorí. Bude odovzdávať chýr prikrášlený svojím vlastným pochopením. Prečo to robí? Chce sa predvádzať. Niektorí ľudia medzi sebou šíria chýry, on povie jemu, ona povie jej, s veľkou radosťou, akoby boli dobre informovaní a akoby naši praktizujúci nerozumeli, alebo nevedeli toľko, čo oni. Stalo sa to pre nich prirodzeným a možno to robia nevedome. V podvedomí majú práve túto mentalitu predvádzania sa. Prečo by inak šírili tie chýry? Niektorí ľudia klebetia o tom, kedy sa Učiteľ vráti do hôr. Ja nie som z hôr. Prečo by som sa mal vrátiť do hôr? Ešte iní klebetia, že som v ten a ten deň tomu a tomu niečo povedal, alebo som niekoho súkromne vyučoval. Načo je dobré rozširovať takéto veci? Nie je to dobré na nič. Avšak videli sme, že toto je ich pripútanosť – druh predvádzania sa.

Niektorí ľudia si prišli ku mne pre môj autogram. Za akým účelom? Je to zvyk svetských ľudí mať niečí autogram ako suvenír. Pozrite sa, ak nepraktizujete kultiváciu, ja vám môžem dať svoj autogram, ale nebude vám na nič. Každé jedno slovo v mojej knihe nesie moju podobu a Falun a každá veta bola vyslovená mnou. Načo stále ešte potrebujete môj autogram? Niektorí ľudia si myslia: „Keď mám autogram, Učiteľov odkaz ma bude chrániť.“ Oni stále ešte veria na také veci, ako sú odkazy. My sa nestaráme o odkazy. Už teraz by malo byť zrejmé, že táto kniha je neoceniteľná. Čo stále ešte hľadáte? Všetko to sú odrazy tých pripútaností. Niektorí ľudia si tiež všímajú správanie žiakov, ktorí so mnou cestujú a potom ich napodobňujú bez toho, aby vedeli, či je to dobré alebo zlé. V skutočnosti nezáleží na tom, kto sa tak či onak správa – je len jeden Zákon. Iba nasledovaním tohto Veľkého Zákona môže človek splniť opravdivý štandard. Ľudia, ktorí sú okolo mňa, nedostali žiadne súkromné vyučovanie a sú rovnakí ako ostatní; sú to jednoducho zamestnanci Výskumnej spoločnosti. Nevytvorte si tieto pripútanosti. Keď dovolíme, aby sa táto pripútanosť vytvorila, často môžeme neúmyselne poškodzovať Dafa. Senzačný chýr, ktorý ste vytvorili, môže dokonca viesť k sporom alebo prebudiť žiakovu pripútanosť dostať sa bližšie k Učiteľovi, aby počul viac vecí a tak ďalej. Nie je to všetko rovnakou otázkou?

Čo ešte môže táto mentalita predvádzania sa ľahko vyvolať? Učil som praktizovanie dva roky. Časť našich dlhoročných žiakov Falun Dafa môže byť čoskoro odomknutá a časť vstúpi do etapy postupného osvietenia – náhle vstúpia do postupného osvietenia. Prečo sa tieto nadprirodzené schopnosti neobjavili skôr? Dôvodom je, že by to nefungovalo, ak by som vás potlačil naraz na takúto vysokú úroveň, pričom všetky vaše ľudské pripútanosti by tam stále boli. Samozrejme, váš charakter sa už veľmi zlepšil, ale stále máte mnoho pripútaností, ktoré ste neopustili, takže vám tie nadprirodzené schopnosti nemôžeme dať. Potom čo prejdete cez túto etapu a ustálite sa, privedieme vás okamžite do stavu postupného osvietenia. V tomto stave postupného osvietenia bude vaše tretie oko otvorené na veľmi vysokej úrovni a vyviniete si mnoho nadprirodzených schopností. V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, že keď sa naozaj kultivujete, mnoho nadprirodzených schopností sa objaví hneď ako začnete praktizovať. Už ste dosiahli takú vysokú úroveň, takže máte mnoho nadprirodzených schopností. Táto situácia môže nastať u mnohých z vás v blízkej budúcnosti. Sú tiež nejakí ľudia, ktorí nemôžu dosiahnuť vysokú úroveň v kultivácii a kombinácia toho, čo si so sebou priniesli a ich schopnosti vydržať je pevne daná, takže niektorí ľudia sa stanú odomknutí a osvietení – úplne osvietení – na veľmi nízkych úrovniach. Budú takíto ľudia.

Poukazujem na to preto, aby každý vedel, že len čo sa takíto ľudia objavia, určite ich nesmiete považovať za nejaké úžasné osvietené bytosti. Toto je veľmi vážna otázka v kultivačnej praxi. Iba ak konáte podľa Dafa, je to správne. Nenasledujte iných a nepočúvajte ich, keď vidíte ich nadprirodzené schopnosti, božské sily, alebo čokoľvek iného. Uškodíte im, keďže si vyvinú pripútanosť k radosti a nakoniec stratia všetko, čo majú, všetko budú mať vypnuté a napokon spadnú nadol. Aj ten, kto je odomknutý, môže spadnúť. Ak sa človek nedokáže správať dobre, takisto môže spadnúť dole, aj keď je osvietený. Dokonca aj Budha spadne dole, ak sa nespráva dobre, nehovoriac o vás – niekom, kto sa kultivuje priamo medzi bežnými ľuďmi! Preto nezáleží na tom, koľko schopností máte, aké mocné sú vaše schopnosti, alebo aké mocné sú vaše božské sily, musíte sa správať dobre. Nedávno sme tu mali nejakých ľudí, ktorí zmizli, zatiaľ čo tu sedeli a opäť sa objavili o chvíľu neskôr. Bolo to tak a možno sa vynoria ešte väčšie nadprirodzené schopnosti. Čo budete robiť? Ste moji žiaci, moji učeníci, takže nezáleží na tom, či sa tieto veci stanú v budúcnosti vám alebo iným, nemali by ste ich idolizovať alebo sa usilovať o tieto veci. Len čo vás to vnútorne ovplyvní, je to koniec a vy spadnete. Možno ste dokonca na vyššej úrovni ako oni, ibaže vaše nadprirodzené sily sa ešte nevynorili. Prinajmenšom na tejto konkrétnej otázke ste spadli. Preto musí každý venovať osobitnú pozornosť tejto veci. Pokladáme to za veľmi dôležitú otázku, pretože táto situácia sa čoskoro vyskytne a len čo sa vyskytne, bude neprijateľné, ak sa nedokážete správať dobre.

Praktizujúci, ktorý si vyvinul kung a bol odomknutý alebo naozaj osvietený, sa nemá považovať za niekoho zvláštneho. Čo videl, sú veci na jeho vlastnej úrovni. Jeho kultivácia dosiahla tento bod, čo znamená, že jeho schopnosť porozumenia, charakterový štandard a múdrosť dosiahli tento bod. Preto možno nebude veriť veciam na vyšších úrovniach. Presne kvôli tomu, že im neverí, si myslí, že to, čo vidí, je absolútne a že existujú iba tieto veci. Má však od toho ďaleko, pretože jeho úroveň je len tam.

Niektorí ľudia dosiahnu odomknutie na tejto úrovni, keďže sa už nemôžu kultivovať vyššie, takže môžu byť odomknutí a osvietení iba na tejto úrovni. Medzi tými z vás, ktorí uspejú v kultivácii v budúcnosti, niektorí budú osvietení na malých svetských cestách, niektorí budú osvietení na odlišných úrovniach a niektorí budú osvietení s Pravým Ovocím. Iba osvietenie s Pravým Ovocím je najvyššie. Na rôznych úrovniach títo ľudia môžu vidieť veci a veci sa pred nimi môžu naozaj prejaviť. Dokonca i tí, ktorí sú odomknutí a osvietení na najnižšej úrovni, úrovni svetských ciest, budú môcť vidieť nejaké dimenzie a nejaké osvietené bytosti a môžu s nimi komunikovať. Nestaňte sa vtedy domýšľavými. Nemôžete dosiahnuť Pravé ovocie, keď ste odomknutí na úrovni malých svetských ciest alebo na nízkej úrovni. To je isté. Čo teda môžeme robiť? Človek môže iba ostať na tej úrovni a kultivovať sa k vyšším úrovniam neskôr. Od toho bodu môže robiť len toto. Ale jeho najvyššia úroveň je len takáto, takže prečo ho neodomknúť? Hoci pokračuje vo svojom kultivovaní, jeho kultivácia už nemôže ďalej robiť pokrok, takže bude odomknutý, keďže dosiahol koniec svojej kultivácie; bude mnoho takýchto ľudí. Nech sa deje čokoľvek, človek si musí udržiavať svoj charakter a jediná cesta, ako to spraviť, je nasledovať Dafa. Či sú to vaše nadprirodzené schopnosti alebo vaše odomknutie, dosiahli ste to praktizovaním kultivácie v Dafa. Ak položíte Dafa na druhé miesto a svoje božské sily na prvé miesto, alebo ak si ako osvietený myslíte, že toto alebo tamto vaše pochopenie je správne, alebo ak sa dokonca považujete za veľkého a nad Dafa, povedal by som, že ste už začali padať. Je to nebezpečné a vy sa stanete horším a horším. V tom čase ste skutočne v problémoch a vaša kultivácia sa skončí bezvýsledne a je možné, že spadnete a kultivovali ste sa zbytočne.

Dovoľte mi vám tiež povedať, že táto kniha je zhrnutím Zákona, ktorý som vyučoval na niekoľkých seminároch. Všetko sú to moje slová a každá veta sú moje slová a boli zachytené a prepísané z kazetových nahrávok slovo po slove. Moji učeníci a praktizujúci mi pomohli prepísať to z kazetových nahrávok. Potom som to opravoval znova a znova. Všetko je to môj Zákon a to, čo učím, je len tento jeden Zákon.


Siedma lekcia

Otázka zabíjania

Otázka zabíjania je veľmi citlivá. Pre praktizujúcich sme stanovili prísnu požiadavku, že nemôžu zabíjať životy. Či je to budhovská škola, škola Tao, alebo škola Čchi-men, bez ohľadu na to, ktorá škola alebo učenie to je, pokiaľ je to opravdivá kultivačná metóda, bude hľadieť na túto otázku veľmi rozhodne a zakáže zabíjanie – to je isté. Pretože dôsledok zabitia života je veľmi vážny, musíme o ňom rozprávať podrobne. V pôvodnom budhizme sa zabíjanie vzťahovalo najmä na vzatie ľudského života, čo bol najvážnejší čin. Neskôr to brali vážne aj pri veľkých životoch, veľkých domácich zvieratách, alebo pomerne veľkých zvieratách. Prečo v spoločenstve kultivujúcich berú otázku zabíjania tak vážne? V budhizme sa hovorí, že ak sú zabité životy, ktoré nemali zomrieť, stanú sa osamelými dušami a duchmi bez domova. Na tieto bytosti sa vzťahuje „oslobodenie duší z očistca“, o ktorom sa v minulosti hovorilo. Ak tie bytosti nie sú oslobodené z očistca, trpeli by hladom a smädom, žijúc vo veľmi trpkej situácii. Toto budhizmus povedal v minulosti.

My hovoríme, že keď niekto spraví druhému niečo zlé, musí mu dať dosť veľa cnosti na vyrovnanie. Tým väčšinou myslíme vzatie vecí, ktoré patria iným ľuďom a tak ďalej. Avšak, ak je so životom náhle skoncované, či je to zviera alebo iný tvor, vytvorí to dosť veľa karmy. Zabitie sa kedysi vzťahovalo hlavne na vzatie ľudského života a to vytvorí veľmi veľa karmy. Avšak zabitie iných bežných životov nie je menším hriechom, keďže to taktiež priamo vytvorí veľa karmy. Osobitne pre praktizujúceho, v priebehu kultivačnej praxe sú vám dané nejaké trápenia na každej odlišnej úrovni. Všetky pochádzajú z vašej vlastnej karmy a sú to vaše vlastné trápenia, ktoré sú pre vás umiestnené na rôznych úrovniach, aby ste sa zlepšili. Pokiaľ si zlepšíte svoj charakter, budete ich schopní prekonať. Ale ak náhle získate veľmi veľa karmy, ako ju dokážete prekonať? S vašou úrovňou charakteru to nebudete schopní dokázať vôbec. Môže to spôsobiť, že budete úplne neschopní praktizovať kultiváciu.

Zistili sme, že keď je človek zrodený, súčasne sa narodia mnohé jeho „ja“ v určitom okruhu tohto kozmického priestoru. Všetci vyzerajú rovnako, majú rovnaké meno a robia podobné veci. Preto môžu byť tiež nazvaní časťou jeho celej bytosti. Toto zahŕňa takú otázku, že ak jeden z nich (ako aj v prípade životov veľkých zvierat) je náhle mŕtvy, zatiaľ čo jeho „ja“ vo všetkých iných dimenziách ešte len musia dokončiť svoje predurčené životné cesty a stále ešte majú žiť veľa rokov, potom táto mŕtva osoba bude v bezdomovskej situácii a bude sa potulovať v kozmickom priestore. Ľudia verili, že by bol osamelou dušou a duchom bez domova a trpel by hladom a smädom a mal by to veľmi ťažké. Možno je to tak. Môžeme však s istotou povedať, že sme videli, že je v hroznej situácii, pretože musí čakať, kým každý „on“ v každej dimenzii dokončí svoju životnú cestu a iba potom si môžu spoločne nájsť miesto na odpočinok. Čím dlhšie to trvá, tým viac trpí. Čím viac trpí, tým viac karmy vytvorenej jeho utrpením bude pridanej človeku, ktorý ho zabil. Premýšľajte o tom: Koľko karmy vám to pridá? Toto sme pozorovali nadprirodzenými schopnosťami.

Taktiež sme pozorovali túto situáciu: Keď sa človek narodí, v určitej dimenzii bude existovať profil jeho celého života. Inými slovami, kde jeho život je, čo by mal robiť, všetko je tam. Kto usporiadal jeho život? Zvyčajne je to vykonané vyšším životom. Napríklad, v našej bežnej ľudskej spoločnosti, po narodení človek patrí do určitej rodiny, chodí do určitej školy, a keď vyrastie, pracuje v určitom zamestnaní a cez svoju prácu nadväzuje rôzne kontakty. To jest, usporiadanie celej spoločnosti bolo naplánované týmto spôsobom. Keď však tento život náhle zomrie a už nenasleduje pôvodné, určité usporiadanie a veci sa zmenili, tá vyššia bytosť neodpustí tomu, kto do toho neoprávnene zasiahol. Premýšľajte o tom, všetci: Ako praktizujúci chceme praktizovať kultiváciu k vyšším úrovniam. Ak tento život vyššej úrovne neodpustí vrahovi, myslíte si, že tento človek môže stále ešte praktizovať kultiváciu? Úroveň niektorých majstrov nie je ani taká vysoká ako úroveň tohto vyššieho života, ktorý spravil toto usporiadanie. Majster tejto osoby bude teda takisto potrestaný a poslaný dole na nízku úroveň. Len o tom premýšľajte: Je toto bežná otázka? Takže akonáhle človek spraví takúto vec, je pre neho veľmi ťažké praktizovať kultiváciu.

Spomedzi žiakov Falun Dafa môžu byť nejakí, ktorí bojovali v časoch vojny. Tieto vojny boli stavom spôsobeným väčšími kozmickými zmenami a vy ste boli iba prvkom v tejto záležitosti. Keby sa nikto počas kozmických zmien ani nepohol, nespôsobilo by to ten stav v bežnej ľudskej spoločnosti a nenazývalo by sa to kozmickými zmenami. Tieto udalosti sa vyvinuli na základe väčších zmien a neboli úplne vašou chybou. To, o čom tu hovoríme, je karma pochádzajúca z vytrvalého robenia nedobrých vecí pri hľadaní osobných ziskov, uspokojovania vlastných záujmov, alebo keď je v stávke nejaká vaša vec. Pokiaľ to zahŕňa zmeny v celom obrovskom priestore a hlavné zmeny v spoločnosti, nie je to vaša chyba.

Zabitie vytvorí obrovskú karmu. Človek môže uvažovať: „Nemôžem zabiť život, ale ja som doma kuchárom. Čo má moja rodina jesť, ak nemôžem zabíjať?“ Do takýchto podrobností nepôjdem. Ja vyučujem Zákon praktizujúcim – nie som tu na to, aby som ľahkovážne hovoril svetským ľuďom, ako majú žiť. Čo sa týka konkrétnych vecí, ohodnoťte ich podľa Veľkého Zákona a spravte to, čo si myslíte, že je najlepšie. Svetskí ľudia budú robiť, čokoľvek chcú a to je ich vec; nie je možné pre každého naozaj praktizovať kultiváciu. Avšak ako praktizujúci má človek nasledovať vyšší štandard, takže toto sú požiadavky pre praktizujúcich.

Ľudské bytosti a zvieratá nie sú jediné, ktoré v sebe majú život, rastliny ho majú tiež. Všetka hmota sa prejavuje v iných dimenziách vo forme života. Keď vaše tretie oko dosiahne úroveň Zraku Zákona, zistíte, že skaly, steny, alebo čokoľvek iné vás môže osloviť a pozdraviť vás. Možno niekto teraz uvažuje: „Obilniny a zelenina, ktorú jeme, majú tiež život. Čo máme spraviť, keď sa nám do domu dostanú muchy a komáre? V lete nás štípu a nie je to príjemné, takže sa len máme pozerať, ako na nás sadajú a štípu nás? Máme sa pozerať, ako si muchy sadajú na naše jedlo, keďže ich nemôžeme zabiť? To je neprípustné!“ Dovoľte mi povedať vám, že by sme nemali neuvážene zabiť život bez príčiny. Ale nemali by sme sa ani stať prehnane opatrnými džentlmenmi, ktorí sa stále zameriavajú na tieto maličkosti; sledujú každý krok, ktorý spravia a poskakujú okolo obávajúc sa stúpiť na mravca. Povedal by som, že by ste žili únavný život. Nie je to tiež pripútanosť? Hoci poskakovaním okolo ste nemuseli zabiť mravca, mohli ste však napriek tomu zabiť množstvo mikroorganizmov. Je mnoho menších životov na mikroskopickej úrovni, vrátane bacilov a baktérií; možno ste takisto prišliapli a zabili mnoho z nich. V tom prípade by sme nemohli ďalej žiť. Nechceme sa stať takýmito ľuďmi, keďže by sme sa potom nemohli kultivovať. Človek by sa mal zamerať na širšiu perspektívu a praktizovať kultiváciu otvorene a dôstojne.

Ako ľudské bytosti máme právo udržovať ľudské životy. Preto naše životné prostredie musí tiež spĺňať potreby ľudských životov. Nemôžeme poškodzovať alebo zabíjať životy úmyselne, nemali by sme však byť príliš ustarostení týmito maličkosťami. Napríklad, všetka zelenina a obilie, ktoré pestujeme, má v sebe život. Nemôžeme prestať niečo jesť alebo piť, pretože to má život, lebo ako môžeme potom praktizovať kultiváciu? Človek by sa mal pozerať ďalej. Napríklad, zatiaľ čo sa prechádzate, nejaké mravce alebo hmyz vám mohli vbehnúť pod nohy a byť zabité. Možno majú zomrieť, keďže ich nezabíjate úmyselne. Vo svete organizmov a mikroorganizmov je tiež otázka ekologickej rovnováhy – ak ich je príliš mnoho, nekontrolovateľne sa rozšíria. Mali by sme teda praktizovať kultiváciu otvorene a dôstojne. Keď sú muchy alebo komáre v dome, môžeme ich vyhnať von alebo namontovať sieť na okno, aby sme ich udržali vonku. Niekedy ich ale nemožno vyhnať a keď ich potom zabijete, je to v poriadku. Ak idú poštípať alebo ublížiť ľuďom v priestore, kde ľudské bytosti žijú, človek by ich mal určite vyhnať von. Ak ich nemožno vyhnať, človek sa nemôže len tak pozerať, ako štípu ľudí. Ako praktizujúcemu vám nevadia a ste voči nim imúnny, ale členovia vašej rodiny nepraktizujú kultiváciu, sú svetskými ľuďmi, takže je tu otázka prenosných chorôb. Nemôžete sledovať a nič nespraviť, keď poštípu vaše dieťa na tvár.

Dovoľte mi dať vám príklad. Existuje príbeh o Šákjamúnim z jeho skorších rokov. Jedného dňa sa Šákjamúni išiel okúpať v lese a požiadal učeníka, aby očistil vaňu. Jeho učeník išiel k vani a zistil, že je plná všade sa plaziaceho hmyzu. Hmyz by bol zabitý, ak by očistil vaňu. Učeník sa vrátil k Šákjamúnimu a povedal: „Vaňa je plná hmyzu.“ Šákjamúni sa naňho nepozrel a zopakoval: „Len choď a očisti vaňu.“ Učeník išiel späť k vani a nevedel, kde začať, lebo by zabil hmyz, len čo by ju začal čistiť. Opäť sa vrátil k Šákjamúnimu a povedal: „Vážený učiteľ, vaňa je plná hmyzu. Ak ju očistím, hmyz bude zabitý.“ Šákjamúni naňho pozrel a povedal: „Požiadal som ťa o to, aby si očistil vaňu.“ Učeník náhle pochopil a okamžite očistil vaňu. Tento príbeh hovorí zásadu: Nemali by sme sa prestať kúpať, pretože existuje hmyz, ani by sme si nemali hľadať iné miesto na život, pretože existujú komáre. Tiež by sme si nemali zaviazať svoj krk a prestať jesť alebo piť, pretože obilniny aj zelenina majú v sebe život. Nemalo by to byť takto. Mali by sme vhodne zvládnuť tento vzťah a praktizovať otvorene a dôstojne. Je to v poriadku, pokiaľ nepoškodíme žiaden život úmyselne. Ľudia musia mať svoj ľudský životný priestor a životné podmienky a tieto treba chrániť a udržiavať. Ľudské bytosti si musia udržovať svoje životy a žiť normálne.

V minulosti niektorí falošní čchi-kungoví majstri povedali: „Človek môže zabiť životy prvého alebo pätnásteho každého lunárneho mesiaca.“ Niektorí z nich dokonca tvrdili, že je v poriadku zabiť dvojnohé zvieratá, akoby to neboli životy. Nie je zabitie prvého alebo pätnásteho považované za zabitie? Čo to teda je, kopanie zeme? Niektorí falošní čchi-kungoví majstri sa dajú rozpoznať podľa ich správania, podľa toho, čo hovoria a čo chcú. Všetci tí čchi-kungoví majstri robiaci takéto vyhlásenia sú zvyčajne posadnutí. Len sa pozrite, ako čchi-kungový majster posadnutý líškou je kurča – zhltne ho a nie je dokonca ani ochotný vypľúvať kosti.

Zabitie nevyvolá len mnoho karmy, ale takisto zahŕňa otázku súcitu. Nemali by sme mať súcit ako praktizujúci? Keď sa náš súcit vynorí, pravdepodobne uvidíme, že všetky žijúce bytosti trpia, že každý trpí. Toto uvidíte.

Otázka jedenia mäsa

Jedenie mäsa je tiež veľmi citlivá otázka, ale jedenie mäsa nie je zabitie života. Hoci ste všetci študovali Zákon dosť dlho, nežiadali sme od vás, aby ste prestali jesť mäso. Mnoho čchi-kungových majstrov vám povie, aby ste prestali jesť mäso, len čo prídete do ich tried. Môžete si myslieť: „Nie som ešte pripravený, aby som z ničoho nič prestal jesť mäso.“ Jedlo podávané dnes doma môže byť pečené kurča alebo smažená ryba. Hoci voňajú celkom dobre, nemali by ste dovolené jesť ich. Náboženská kultivácia je rovnaká – zakazuje jesť mäso. Bežné metódy v budhovskej škole a niektoré metódy v škole Tao tiež tak hovoria – žiadne jedenie mäsa. My vás tu nežiadame, aby ste to tak robili, ale takisto sa zaoberáme touto otázkou. Čo teda vyžadujeme my? Pretože naša prax je taká, v ktorej Zákon kultivuje praktizujúcich, znamená to, že určité stavy vystúpia z kungu a zo Zákona. V priebehu praxe sa objavia odlišné stavy na odlišných úrovniach. Takže jedného dňa alebo po mojej prednáške dnes môžu byť niektorí ľudia v tomto stave: Nemôžu už viac jesť mäso a mäso im bude odporne smrdieť. Ak ho človek zje, bude chcieť vracať. Nikto vás nenúti, ani vy sami sa nenútite nejesť mäso, pochádza to z vášho vnútra. Po dosiahnutí tejto úrovne nebudete schopní jesť mäso, keďže je to odzrkadlené z kungu. Ak naozaj prehltnete mäso, budete skutočne vracať.

Všetci naši dlhoroční žiaci vedia, že táto situácia sa objaví v kultivačnej praxi Falun Dafa, keďže odlišné úrovne zodpovedajú odlišným kultivačným stavom. Niektorí praktizujúci majú silnú túžbu a silnú pripútanosť k jedeniu mäsa – zvyčajne jedia veľa mäsa. Keď druhí považujú mäso za veľmi odporné, oni to tak necítia a môžu ho stále ešte jesť. Čo by sa malo spraviť, aby sa odstránila táto pripútanosť? Bude ich bolieť brucho, keď zjedia mäso. Ak neje mäso, brucho ho bolieť nebude. Nastane táto situácia a znamená to, že človek by viac nemal jesť mäso. Znamená to, že odvtedy naša škola praktizovania nebude mať nič dočinenia s mäsom? Nie je to tak. Ako by sme sa mali vyrovnať s touto otázkou? Ak nie ste schopný jesť mäso, pochádza to z vášho vnútra. Čo je účelom? Kultivačné metódy v kláštoroch človeka nútia nejesť mäso. Toto má v skutočnosti rovnaký dôvod, ako náš vyvolaný stav neschopnosti jesť mäso, je to zamýšľané na odstránenie tejto ľudskej túžby alebo pripútanosti k jedeniu mäsa.

Niektorí ľudia môžu sotva dostať do seba to, čo je na ich tanieroch, ak v tom nie je mäso. Toto je túžba svetského človeka. Jedného rána, keď som prechádzal okolo zadného vchodu Parku víťazstva v Čchang-čchune, vyšli z vchodu traja ľudia, hlasno sa rozprávajúc. Jeden z nich povedal: „Čo je to za čchi-kung – nedovolí ti jesť mäso? Radšej stratím desať rokov života, ako vzdať sa mäsa!“ Aká silná túžba! Premýšľajte o tom, všetci: Nemala by byť táto túžba odstránená? Rozhodne mala. V priebehu kultivačnej praxe sa človek má vzdať rôznych túžob a pripútaností. Aby som to vyjadril priamo, ak túžba jesť mäso nie je odstránená, nie je to tak, že pripútanosť nebola opustená? Ako môže človek dovŕšiť kultiváciu? Preto, pokiaľ to je pripútanosť, musí byť odstránená. Ale to neznamená, že človek nebude nikdy opäť jesť mäso. Samotné vzdanie sa jedenia mäsa nie je účelom. Účelom je nenechať vás mať túto pripútanosť. Ak sa môžete vzdať pripútanosti v priebehu obdobia, keď nemôžete jesť mäso, možno ho budete schopný jesť opäť neskôr. Mäso potom nebude odporne smrdieť alebo príšerne chutiť. Takže v tom čase budete schopný jesť mäso a nebude to problém.

Ak môžete opäť jesť mäso, už ste sa vašej pripútanosti a túžby po mäse vzdali. Udeje sa však veľká zmena, keďže mäso vám už viac nebude chutiť. Ak ho doma uvaria, budete ho jesť spolu so svojou rodinou. Ak ho doma neuvaria, nebude vám chýbať. Ak ho jete, nebude už chutiť lahodne. Objaví sa takýto kultivačný stav. Avšak praktizovanie kultivácie medzi svetskými ľuďmi je dosť zložité. Ak vaša rodina stále varí mäso, po určitom čase vám opäť bude veľmi chutiť a tento cyklus sa zopakuje. Tento cyklus sa môže zopakovať mnohokrát počas celého priebehu kultivačnej praxe. Náhle môžete byť opäť neschopný jesť mäso. Nemali by ste ho jesť, keď ho nemôžete jesť. Naozaj ho nebudete schopný zjesť a ak ho zjete, budete vracať. Počkajte, pokiaľ budete môcť jesť mäso opäť a nasledujte prirodzený priebeh. Samotné jedenie alebo nejedenie mäsa nie je účelom – kľúčom je vzdať sa tej pripútanosti.

Naša škola Falun Dafa umožňuje človeku robiť rýchly pokrok. Pokiaľ si zlepšujete svoj charakter, budete robiť rýchle prielomy na každej úrovni. Niektorí ľudia nie sú už od začiatku pripútaní k mäsu a nestarajú sa o to, či majú mäso alebo nie. Zaberie im pár týždňov prekonať túto pripútanosť. Niektorým ľuďom to môže trvať jeden, dva, alebo tri mesiace, alebo snáď pol roka. Okrem veľmi nezvyčajných prípadov to nezaberie viac ako rok, aby bol človek schopný jesť mäso opäť. Je to preto, že mäso sa už stalo základným jedlom pre ľudí. Ale profesionálni praktizujúci v kláštoroch by nemali jesť mäso.

Povedzme si o tom, ako sa budhizmus stavia k jedeniu mäsa. Najskorší, pôvodný budhizmus nezakazoval jedenie mäsa. Keď vtedy Šákjamúni vzal svojich učeníkov do lesa praktizovať kultiváciu skrz ťažkosti, nebolo tam takéto pravidlo zakazujúce mäso. Prečo tam nebolo? Bolo to preto, že keď Šákjamúni vyučoval svoj Zákon pred 2500 rokmi, ľudská spoločnosť bola veľmi zaostalá. Niektoré oblasti mali poľnohospodárstvo, zatiaľ čo iné ho ešte nemali. Obrábanej poľnohospodárskej pôdy bolo veľmi málo a všade boli lesy. Obilia bolo nedostatok a bolo mimoriadne vzácne. Ľudské bytosti sa práve vynorili z primitívnej spoločnosti a žili hlavne z lovu; mnoho oblastí sa stravovalo hlavne mäsom. Aby čo najviac opustili ľudské pripútanosti, Šákjamúni zakázal svojim učeníkom mať prístup k akémukoľvek bohatstvu, veciam atď. Vzal učeníkov so sebou žobrať o jedlo. Jedli čokoľvek, čo im dali druhí ľudia, keďže ako praktizujúci si nemohli vyberať svoje jedlo, ktoré mohlo zahŕňať mäso.

V pôvodnom budhizme boli niektoré jedlá prehlásené za tabu. Takže tabuizovanie jedla pochádza z pôvodného budhizmu, ale teraz sa hovorí, že mäso je tabu. V skutočnosti v tej dobe tabuizované jedlo nebolo mäso, ale cibuľa, zázvor, cesnak a podobne. Prečo by mali byť považované za tabu? V súčasnosti to mnohí mnísi takisto nevedia vysvetliť. Pretože mnohí z nich opravdivo nepraktizujú kultiváciu, nemajú jasno v mnohých veciach. Čo Šákjamúni vyučoval, bolo nazývané „prikázanie, koncentrácia, múdrosť“. Prikázania boli na opustenie všetkých túžob svetských ľudí. Koncentrácia znamená, že praktizujúci praktizuje kultiváciu tak, že jeho myseľ je pri meditácii v absolútnom pokoji – človek musí byť úplne v pokoji. Čokoľvek, čo do toho zasahovalo, alebo čo bránilo v ich kultivácii, sa považovalo za vážnu prekážku. Ktokoľvek jedol cibuľu, zázvor alebo cesnak, mal silný zápach. V tej dobe mnísi zvyčajne ostávali v lese alebo v jaskyni. Sedem alebo osem ľudí sedelo v kruhu a vytvorili mnoho kruhov, aby meditovali. Ak niekto jedol tieto veci, vydávalo to veľmi nepríjemný zápach, ktorý ovplyvňoval meditáciu druhých a ich schopnosť vnútorne sa upokojiť, čím vážne rušil ich praktizovanie. A tak bolo vytvorené toto pravidlo: Toto jedlo sa považovalo za tabu a bolo zakázané. Mnoho bytostí vypestovaných z tela človeka má veľký odpor k takýmto silným zápachom. Cibuľa, zázvor a cesnak môžu tiež povzbudzovať túžby človeka. Ak ich človek je príliš mnoho, môže sa stať na nich závislým, a tak boli považované za tabu.

V minulosti si mnoho mníchov, ktorí sa vykultivovali do veľmi vysokých úrovní a boli odomknutí alebo poloodomknutí, uvedomilo, že v priebehu kultivačnej praxe na týchto prikázaniach v skutočnosti nezáleží, a že keď človek odstráni pripútanosť, ukáže sa, že tá fyzická vec nemá žiaden účinok a že to, čo do človeka skutočne zasahuje, je tá pripútanosť. Preto počas histórie výnimoční mnísi taktiež zistili, že záležitosť, či človek je alebo neje mäso, nie je kritickou otázkou. Kľúčovou otázkou je, či sa dokáže zbaviť pripútanosti. Ak človek nemá žiadnu pripútanosť, je v poriadku jesť takmer čokoľvek, aby si naplnil žalúdok. Keďže kultivačné metódy v kláštoroch mali určité spôsoby, mnoho ľudí je už na to navyknutých. Navyše, nie je to už viac iba jednoduchá otázka toho, že je to prikázanie, ale autorizované nariadenie v kláštoroch, takže človek nemôže jesť mäso vôbec. Ľudia si už zvykli na tento spôsob kultivácie. Povedzme si o mníchovi Ťi-kungovi, ktorého preslávili literárne práce. Mnísi by nemali jesť mäso, ale on mäso jedol a stal sa tým známy. V skutočnosti, keďže bol vyhnaný z chrámu Ling-jin, jedlo sa stalo prirodzene jeho prvoradou starosťou, keďže jeho život bol v zúfalej situácii. Aby naplnil svoj žalúdok, jedol čokoľvek, čo mohol zohnať. Chcel iba naplniť svoj žalúdok a bol bez pripútanosti k akémukoľvek určitému jedlu, takže na tom nezáležalo. Na tej úrovni kultivácie rozumel tejto zásade. V skutočnosti jedol Ťi-kung mäso iba v jednom alebo v dvoch prípadoch. Hneď ako sa hovorí, že mnísi jedia mäso, spisovatelia sa o to začnú zaujímať, keďže čím šokujúcejší námet, tým viac to budú chcieť ľudia čítať. Umenie musí prekračovať život, ako hovoria, takže to rozširovali. V skutočnosti, ak sa tej pripútanosti naozaj vzdáte, nezáleží na tom, čím si naplníte svoj žalúdok.

V juhovýchodnej Ázii alebo v južných oblastiach Číny, najmä v provinciách Kuang-tong a Kuang-si, niektorí laickí budhisti nehovoria, že kultivujú Budhovstvo, ako keby slovné spojenie „kultivovať Budhovstvo“ znelo príliš staromódne. Hovoria, že sú vegetariáni, alebo že nejedia mäso. Chcú tým povedať, že sú vegetariáni a tým kultivujú Budhovstvo. Berú kultiváciu Budhovstva ako niečo také jednoduché. Ako môže vegetariánstvom človek kultivovať Budhovstvo? Každý vie, že jedenie mäsa je iba jedna pripútanosť a jedna túžba – toto je iba jedna pripútanosť. Vegetariánstvo odstráni iba túto jednu pripútanosť. Človek sa stále ešte potrebuje zriecť závisti, súťaživého zmýšľania, prílišného nadšenia, túžby predvádzať sa a rozličných iných pripútaností. Ľudia majú tak mnoho ľudských pripútaností. Iba odstránením všetkých pripútaností a túžob môže človek dovŕšiť svoju kultivačnú prax. Ako môže človek kultivovať Budhovstvo vzdaním sa iba tejto pripútanosti k jedeniu mäsa? Takýto názor je nesprávny.

Keď sme pri otázke jedla, okrem jedenia mäsa by človek nemal byť pripútaný ani k žiadnemu inému jedlu. Rovnako je to pravda s inými vecami. Niektorí ľudia hovoria, že jednoducho radi jedia určité jedlo – to je takisto túžba. Po dosiahnutí určitej úrovne kultivácie nebude mať praktizujúci túto pripútanosť. Samozrejme, náš Zákon je vyučovaný na veľmi vysokej úrovni a je vyučovaný začlenením rôznych úrovní. Je pre človeka nemožné dosiahnuť tento krok okamžite. Vy tvrdíte, že jednoducho chcete jesť určité jedlo, ale keď vaša kultivácia skutočne dosiahla čas, aby ste sa vzdali tejto pripútanosti, nebudete ho schopný jesť. Ak ho zjete, nebude chutné a nebudete schopný povedať, ako chutí. Keď som predtým chodil do práce, bufet na pracovisku bol stratový a neskôr bol zrušený. Po jeho zatvorení si každý nosil obed do roboty. Bolo problematické a veľmi nepohodlné robiť si jedlo ráno. Niekedy som si kúpil dve parené buchty a kúsok tofu v sójovej omáčke. Mysleli by ste si, že takéto ľahké veci by boli v poriadku, ale jesť ich celý čas bolo takisto neprijateľné a pripútanosť musela byť odstránená. Hneď ako som videl tofu, zdvihol sa mi žalúdok a nemohol som ho jesť, aby som si nevypestoval pripútanosť. Samozrejme, toto sa stane iba potom, keď niekto dosiahol určitú úroveň v kultivačnej praxi. Nebude to takto na začiatku.

Budhovská škola nedovoľuje piť alkohol. Videli ste niekedy Budhu niesť krčah s vínom? Nie. Povedal som, že človek nemusí byť schopný jesť mäso, ale potom ako sa vzdá pripútanosti počas kultivačnej praxe medzi svetskými ľuďmi, nie je preňho problém jesť ho opäť neskôr. Avšak po zanechaní pitia alkoholu by ho človek nemal piť opäť. Nemá praktizujúci v tele kung? Rôzne formy kungu a niektoré nadprirodzené schopnosti sa objavia na povrchu vášho tela a všetky sú čisté. Hneď ako vypijete alkohol, všetky okamžite opustia telo. V zlomku sekundy vášmu telu neostane nič, keďže sa všetky boja toho zápachu. Je dosť odporné, ak sa stanete závislým na tomto zvyku, keďže pitie môže spraviť človeka neschopným logicky myslieť. Prečo niektoré kultivačné metódy Veľkého taoizmu vyžadovali pitie alkoholu? Je to preto, že nekultivujú hlavnú dušu a pitie môže otupiť hlavnú dušu.

Niektorí ľudia milujú alkohol ako svoje vlastné životy. Niektorí ľudia obľubujú pitie alkoholu. Niektorí ľudia sú už priotrávení pitím alkoholu a nemôžu dokonca ani zdvihnúť svoje misky ryže bez pitia – nedokážu to bez pitia. Ako praktizujúci by sme nemali byť takíto. Pitie alkoholu je určite návykové. Je to túžba a povzbudzuje návykové nervy. Čím viac človek pije, tým viac sa na tom stáva závislým. Poďme o tom premýšľať: Nemali by sme sa ako praktizujúci vzdať tejto pripútanosti? Táto pripútanosť musí byť odstránená. Človek si môže myslieť: „To je nemožné, pretože ja som zodpovedný za hostenie zákazníkov,“ alebo „Ja som zodpovedný za vytváranie obchodných kontaktov. Nie je ľahké rokovať bez pitia alkoholu.“ Ja by som povedal, že to nie je nutne tak. Zvyčajne pri obchodovaní, obzvlášť pri obchodovaní a pri rokovaní s cudzincami, môžete požiadať o nealkoholický nápoj, on môže požiadať o minerálku a niekto ďalší môže chcieť pivo. Nikto vám to nenaleje dole hrdlom ani nič podobné – pijete čo chcete a koľko chcete. Obzvlášť medzi intelektuálmi tento prípad zriedkakedy nastane. Je to zvyčajne tak.

Fajčenie je tiež pripútanosť. Niektorí ľudia hovoria, že fajčenie ich môže občerstviť, ale ja to nazývam sebaklamom a podvádzaním druhých. Keď sa človek cíti unavený z práce alebo z písania, môže si chcieť spraviť prestávku zafajčením cigarety. Po vyfajčení cigarety sa cíti občerstvený. V skutočnosti to nie je pravda. Je to preto, že si človek dal prestávku. Ľudská myseľ môže vytvoriť falošný dojem a ilúziu, ktorá sa neskôr môže skutočne stať predstavou alebo falošným dojmom, že fajčenie ho občerstvuje. Ono ho nemôže občerstviť vôbec, ani nemôže mať tento účinok. Fajčenie nerobí ľudskému telu nič dobré. Ak človek fajčí po dlhé časové obdobie, pri pitve doktor zistí, že jeho priedušnica a pľúca sú celé čierne.

Nechcú si naši praktizujúci očistiť svoje telá? Mali by sme si neustále očisťovať svoje telá a neustále postupovať k vyšším úrovniam. Takže načo si to stále dávate do svojho tela? Nie je to opak toho, o čo sa pokúšame my? Navyše je to aj silná túžba. Niektorí ľudia takisto vedia, že to nie je dobré, ale nemôžu s tým jednoducho prestať. V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, že sa neriadia správnymi myšlienkami a nebude pre nich ľahké takto skončiť. Ako praktizujúci sa dnes toho môžete vzdať ako pripútanosti a uvidíte, či môžete prestať. Radím každému, že ak naozaj chcete praktizovať kultiváciu, mali by ste odteraz prestať fajčiť a je zaručené, že môžete prestať. V poli tejto triedy ani jeden z vás nemyslí na fajčenie cigarety. Ak chcete prestať, je zaručené, že to dokážete. Ak opäť fajčíte cigaretu, nebude vám správne chutiť. Ak čítate túto lekciu v knihe, tiež to bude mať tento účinok. Samozrejme, ak nechcete praktizovať kultiváciu, nebudeme sa o to starať. Ja si myslím, že ako praktizujúci by ste s tým mali prestať. Raz som použil tento príklad: Videli ste niekedy Budhu alebo Tao sedieť s cigaretou v ústach? Ako by to bolo možné? Ako praktizujúci, aký je váš cieľ? Nemali by ste s tým prestať? Preto som povedal, že ak chcete praktizovať kultiváciu, mali by ste s tým prestať. Poškodzuje to vaše telo a je to aj túžba. To je práve opačné ako požiadavky na našich praktizujúcich.

Závisť

Keď vyučujem Zákon, často spomínam otázku závisti. Prečo je to tak? Je to preto, že v Číne sa závisť prejavuje veľmi silno. Je taká silná, že sa stala prirodzenou a človek ju dokonca ani necíti. Prečo majú Číňania túto silnú závisť? Má to svoje príčiny. Číňania boli v minulosti silno ovplyvnení konfucianizmom a vyvinuli si introvertnú povahu. Keď sú nahnevaní alebo šťastní, nevyjadrujú to. Veria na sebaovládanie a znášanlivosť. Pretože sú už na to navyknutí, náš národ ako celok si vyvinul veľmi introvertnú povahu. Určite, má to svoje výhody, pretože takýto človek je bystrý, ale skromný. Ale tiež to má svoje nevýhody a môže to vyvolať negatívne vedľajšie účinky. Najmä v tomto Období Konca Zákona sa jej negatívne stránky stali nápadnejšími a môžu povzbudiť prehĺbenie závisti. Ak má niekto niečo dobré a povie o tom druhým, okamžite sa stanú veľmi závistlivými. Ak niekto dostane v zamestnaní odmenu alebo niečo iné, alebo ak dostane niečo dobrého, neodváži sa o tom povedať ani slovo, pretože keď sa to iní dopočujú, budú rozrušení. Západniari to nazývajú „orientálna závisť“ alebo „ázijská závisť“. Celá ázijská oblasť je viac-menej takáto, vďaka vplyvu čínskeho konfucianizmu, ale len u nás v Číne sa prejavuje tak silno.

Táto závisť do istej miery súvisí s absolútnym rovnostárstvom, ktoré bolo kedysi praktizované: Ak obloha spadne, všetci zomrú spoločne; každý má mať rovnaký podiel, ak je niečo dobré. Ak sa zvyšujú platy, všetkým by sa mali zvýšiť rovným dielom. Toto zmýšľanie vyzerá byť spravodlivé, keďže s každým sa zaobchádza rovnako. V skutočnosti, ako môžu byť ľudia rovnakí? Robia rôznu prácu a svoje povinnosti si plnia v rôznom rozsahu. V tomto vesmíre je princíp nazývaný: „Žiadna strata, žiaden zisk“. Aby získal, musí človek stratiť. Medzi svetskými ľuďmi sa hovorí: „Žiadna práca, žiaden zisk“. Viac práce, viac zisku. Menej práce, menej zisku. Čím sa človek viac obetuje, tým viac odmien si zaslúži. Absolútne rovnostárstvo praktizované v minulosti tvrdilo, že každý sa rodí rovnaký a že je to jeho život po narodení, ktorý ho zmení. Ja považujem toto prehlásenie za príliš absolútne a čokoľvek až takto absolútne je nesprávne. Prečo sa niektorí ľudia narodia ako muži a iní ako ženy? Prečo nevyzerajú rovnako? Ľudia sa nerodia rovnakí, niektorí sa narodia chorí alebo zmrzačení. Z vysokej úrovne môžeme vidieť, že celý život človeka leží v inej dimenzii. Ako môžu byť rovnakí? Všetci si želajú byť rovnocenní, ale ak niečo nie je časťou vášho života, ako môžete byť rovnakí? Ľudia nie sú rovnakí.

Ľudia v západných krajinách sú extrovertnejší. Dá sa rozpoznať, keď sú šťastní alebo nazlostení. Toto má svoje výhody, ale aj nevýhody, ako napríklad chýbajúca schopnosť znášanlivosti. Pretože tieto dva temperamenty pochádzajú z rozličných hodnôt, vedú k odlišným výsledkom pri robení vecí. Ak je čínsky človek pochválený svojím šéfom alebo dostane niečo dobré, ostatní ľudia budú rozrušení. Ak dostane väčšie prémie, tajne si ich vloží do vrecka bez toho, aby druhí o tom vedeli. V dnešných časoch je dokonca ťažké byť vzorným pracovníkom. „Ty si vzorný pracovník a si taký schopný. Mal by si chodiť do práce skôr a odchádzať domov neskôr. Prečo nespravíš všetku tú prácu ty, si taký dobrý a my nie.“ Ľudia budú ironickí a cynickí, a tak nie je ľahké byť dobrým človekom.

Ak sa to stane mimo Číny, bude to úplne odlišné. Ak šéf zistí, že človek dnes vykonal dobrú prácu, môže mu dať väčšie prémie. On bude veselo počítať bankovky pred druhými: „Aha, šéf mi dal dnes toľkoto peňazí.“ Môže o tom radostne povedať druhým bez následku. Ak sa v Číne stane, že niekto získa výnimočné prémie, šéf dokonca povie tomuto človeku, aby si ich schoval a neukazoval druhým. Mimo Číny, ak dieťa získa v škole sto bodov, bude radostne bežať domov a kričať: „Dnes som dostal sto bodov! Dostal som sto bodov!“ Dieťa bude bežať domov celou cestou zo školy. Sused otvorí dvere a povie: „Hej Tom, si chlapík.“ Ďalší sused môže otvoriť svoje okno: „Hej, Jack, výborne. Dobrý chlapec.“ Ak sa toto stane v Číne, bude to pohroma. „Dostal som sto bodov, dostal som sto bodov!“ Dieťa beží domov zo školy. Ešte predtým, ako sused otvorí dvere, začne sa doma jedovať: „Čo je na tom také výnimočné? Je to len sto bodov! Čím sa to tu chvastá?! Kto už len nezískal sto bodov?“ Tieto dva spôsoby myslenia prinesú odlišné následky. Môže to vyvolať závisť, lebo ak sa niekomu dobre darí, niektorí ľudia sa nahnevajú, namiesto toho, aby sa z toho radovali. Toto sa stane.

Pred pár rokmi sa praktizovalo absolútne rovnostárstvo a to narušilo myslenie a hodnoty ľudí. Dovoľte mi dať vám špecifický príklad. Na pracovisku môže človek cítiť, že iní nie sú takí schopní ako on. Čokoľvek robí, robí dobre. Považuje sa za skutočne pozoruhodného. Myslí si sám pre seba: „Som kvalifikovaný byť riaditeľom alebo vedúcim, alebo dokonca na vyššiu pozíciu. Myslím si, že by som dokonca mohol byť predsedom vlády.“ Aj šéf môže hovoriť, že tento človek je naozaj schopný a môže dokázať čokoľvek. Kolegovia sa môžu tiež vyjadrovať, že je naozaj schopný a talentovaný. Ale môže byť iný človek v tej istej skupine alebo v tej istej kancelárii, ktorý je úplne neschopný a nedokáže si s ničím poradiť. Jedného dňa bude tento neschopný človek povýšený, ale on nie je povýšený, a ten človek sa dokonca stane jeho nadriadeným. Bude si myslieť, že je to nespravodlivé a nemôže sa cez to dostať. Chodí od jedného k druhému a snaží sa s tým niečo spraviť, plný hnevu a závisti.

Poviem vám tento princíp, ktorý svetskí ľudia nemôžu pochopiť. Môžete si myslieť, že ste vo všetkom dobrý, ale nie je to vo vašom osude. Tá osoba nie je dobrá v ničom, ale má to v osude a stane sa šéfom. Nech si svetskí ľudia myslia čokoľvek, sú to len myšlienky svetských ľudí. Z perspektívy vyššieho života postupuje vývoj ľudskej spoločnosti podľa určitého zákona vývoja. Takže čo človek v živote robí, nie je naplánované podľa jeho schopností. Budhizmus verí na princíp karmickej odplaty. Život človeka je naplánovaný podľa jeho karmy. Nech ste akokoľvek schopný, ak nemáte cnosť, možno nebudete mať v tomto živote nič. Myslíte si, že táto osoba nie je dobrá v ničom, ale má mnoho cnosti. Môže sa stať vysokým hodnostárom alebo zbohatnúť. Bežný človek to nemôže vidieť a stále verí, že by mal robiť presne to, čo je schopný robiť. Preto súťaží a bojuje celý svoj život a myslí si, že mu veľmi ubližujú. Môže sa cítiť trpko a unavene, stále považujúc veci za nespravodlivé. Nie je schopný dobre jesť alebo spať, cíti sa smutný a sklamaný. Keď zostarne, jeho telo je úplne zničené a vynoria sa všetky druhy chorôb.

My praktizujúci by sme teda už vôbec nemali byť takíto, keďže praktizujúci má nasledovať prirodzený priebeh. Ak je niečo vaše, nestratíte to. Ak niečo nie je vaše, nebudete to mať, ani keď o to bojujete. Samozrejme, nie je to absolútne. Keby to bolo absolútne, nebola by tu otázka dopúšťania sa nesprávnych skutkov. Inými slovami, sú tam nejaké premenlivé činitele. Ale ako praktizujúci ste v princípe ochraňovaní Učiteľovým telom Zákona. Iní nemôžu vziať to, čo je vaše, dokonca aj keď chcú. My preto veríme na nasledovanie prirodzeného priebehu. Niekedy si myslíte, že niečo by malo byť vaše a iní tiež hovoria, že je to vaše. V skutočnosti nie je. Môžete si myslieť, že je to vaše, ale nakoniec to nie je vaše. Toto odhalí, či to môžete opustiť. Ak to nemôžete opustiť, je to pripútanosť. Táto metóda musí byť použitá, aby ste odstránili svoju pripútanosť k osobnému záujmu. To je tá otázka. Pretože svetskí ľudia nemôžu pochopiť tento princíp, budú všetci súťažiť a bojovať o vlastné záujmy.

Medzi svetskými ľuďmi sa závisť prejavuje veľmi silno. Je dosť nápadná aj v spoločenstve kultivujúcich. Rôzne čchi-kungové metódy nemajú k sebe úctu, „tvoja metóda je dobrá“ alebo „jeho metóda je dobrá“ – robia všemožné komentáre. Ako to vidím ja, všetky patria do úrovne liečenia a udržovania kondície. Medzi tými vzájomne sa hádajúcimi praktikami, väčšina z nich patrí k praktikám prineseným posadnutosťou duchom, je to chaotická zmes a nedbajú ani na charakter. Človek mohol praktizovať viac ako dvadsať rokov a nevyvinul si žiadne nadprirodzené schopnosti, zatiaľ čo iná osoba ich získala čoskoro po začatí praktizovania. Tento človek to potom bude považovať za nespravodlivé: „Ja som praktizoval viac ako dvadsať rokov a nevyvinul som si žiadne nadprirodzené schopnosti, a on ich dostal. Aké nadprirodzené schopnosti má?“ Bude nahnevaný: „Je posadnutý a má kultivačnú pomätenosť!“ Keď čchi-kungový majster vedie seminár, niekto tam môže takisto sedieť s neúctou: „Pch, čo je to za čchi-kungového majstra? Vôbec nechcem počúvať, čo hovorí.“ Čchi-kungový majster naozaj nemusí byť schopný rozprávať tak dobre ako on, ale to, o čom hovorí čchi-kungový majster, je niečo z jeho vlastnej školy praktizovania. Tento človek študuje všetko, zúčastnil sa triedy každého čchi-kungového majstra a má hromadu certifikátov. Skutočne, táto osoba vie toho veľa, vie dokonca viac ako ten čchi-kungový majster. Ale načo to je? Je to všetko na liečenie a udržiavanie kondície. Čím viac je tým človek naplnený, tým sa odkazy stanú chaotickejšími a zložitejšími a bude ťažšie praktizovať kultiváciu – všetko je pomiešané. Skutočná kultivácia vás učí zaviazať sa jednej metóde a vôbec neodbočovať. Tento problém sa vyskytuje aj medzi opravdivými praktizujúcimi, keďže vzájomná neúcta a neodstránenie súťaživého zmýšľania môžu ľahko viesť k závisti.

Dovoľte mi povedať príbeh. V knihe „Vymenovanie bohov“ si Šen Kung-pao myslí, že Ťiang C’-ja je starý a neschopný. Ale Prapôvodný Pán Nebies požiadal Ťiang C’-ja, aby udelil tituly bohom. Šen Kung-pao si myslel, že je to nespravodlivé a nevedel sa s tým vyrovnať: „Prečo je on požiadaný, aby udelil tituly bohom? Pozrite na mňa, Šen Kung-paa, aký som mocný. Aj keď je moja hlava odseknutá, môžem si ju nasadiť späť na miesto. Prečo som nebol ja požiadaný udeliť tituly bohom?“ Bol veľmi závistlivý a neustále Ťiang C’-jaovi spôsoboval ťažkosti.

Pôvodný budhizmus v Šákjamúniho dobe hovoril o nadprirodzených schopnostiach, ale teraz sa v budhizme nikto viac neodváži spomenúť nadprirodzené schopnosti. Ak spomeniete nadprirodzené schopnosti, povedia, že máte kultivačnú pomätenosť. „Aké nadprirodzené schopnosti?“ Vôbec ich neuznávajú. Prečo je to tak? Dnešní mnísi nemajú o tom ani poňatia. Šákjamúni mal desať veľkých učeníkov a o Mu-ťien-lienovi povedal, že je prvý medzi nimi v božských silách. Šákjamúni mal tiež učeníčky a jedna z nich, Lien-chua-se, bola prvá v božských silách. Keď sa budhizmus rozšíril do Číny, bolo to rovnaké. V každej generácii bolo mnoho vynikajúcich mníchov. Keď Bódhidarma prišiel do Číny, preplával rieku na steble trstiny. Ako sa však história vyvíjala, božské sily boli viac a viac odmietané. Hlavnou príčinou je to, že ľudia ako starší mnísi, predsedajúci mnísi, alebo opáti v kláštoroch nemajú nevyhnutne výborné vrodené vlastnosti. Hoci sú opátmi alebo staršími mníchmi, to sú iba pozície svetských ľudí. Oni sú tiež praktizujúcimi, okrem toho, že to majú ako povolanie. Vy praktizujete kultiváciu doma a nie je to vaše povolanie. Či človek uspeje v kultivácii, závisí výlučne na zušľachťovaní srdca. To platí pre každého a nepôjde to, ak vám chýba čo i len kúsok. Ale mladý mních, ktorý varí jedlá, nemusí mať biedne vrodené vlastnosti. Čím viac mladý mních trpí, tým ľahšie je preňho dosiahnuť odomknutie. Čím pohodlnejší je život starších mníchov, tým ťažšie je pre nich dosiahnuť odomknutie, keďže je tam otázka premeny karmy. Mladý mních stále pracuje ťažko a únavne, takže rýchlejšie splatí svoju karmu a stane sa osvieteným. Možno jedného dňa bude náhle odomknutý. S jeho odomknutím, osvietením alebo poloosvietením sa vynoria všetky jeho božské sily. Mnísi v kláštore mu všetci prídu klásť otázky a každý si ho bude vážiť. Ale opát to nemôže zniesť: „Ako mám byť teraz opátom? Aké osvietenie? Zbláznil sa. Vyžeňme ho stadiaľto!“ Vyženú teda mladého mnícha z kláštora. Ako prechádza čas, nikto, kto praktizuje budhizmus v našej oblasti Chan, sa neodvažuje spomenúť nadprirodzené schopnosti. Pozrite, aký schopný bol Ťi-kung! Preniesol kmene stromov z pohoria E-mej a vyhádzal ich zo studne jeden po druhom. Ale aj tak bol napokon vyhnaný z kláštora Ling-jin.

Otázka závisti je veľmi vážna, keďže priamo zahŕňa záležitosť toho, či môžete dovŕšiť kultivačnú prax. Ak závisť nie je odstránená, všetky myšlienky, čo ste vykultivovali, sa stanú krehkými. Je tu toto pravidlo: Ak sa človek v priebehu kultivačnej praxe nevzdal závisti, nezíska Pravé ovocie – rozhodne nie. Možno ste predtým počuli, že Budha Amitábha hovoril o vojdení do raja s karmou. Ale toto sa nestane, ak sa nezbavíte závisti. Je možné, že človek neuspeje v nejakých iných menších stránkach a pôjde do raja s karmou na ďalšiu kultiváciu. Ale je to absolútne nemožné, ak sa nezbavíte závisti. Dnes hovorím praktizujúcim: Prestaňte byť slepí k vášmu problému. Cieľ, ktorý zamýšľate dosiahnuť, je praktizovanie kultivácie k vyšším úrovniam, takže sa musíte zbaviť závisti. Preto som vyčlenil túto otázku a zvlášť ju vysvetlil.

O liečení

Idem hovoriť o otázke liečenia, ale nie preto, aby som vás učil liečiť. Žiaden opravdivý žiak Falun Dafa nesmie liečiť druhých. Len čo liečite, všetky veci z Falun Dafa vo vašom tele budú vzaté späť mojím telom Zákona. Prečo berieme túto otázku tak vážne? Pretože je to niečo, čo poškodzuje Dafa. Poškodíte toho viac ako svoje vlastné zdravie. Hneď ako niektorí ľudia liečia chorobu, budú mať túžbu robiť to znova. Schytia každého, koho uvidia, aby ho liečili a predvádzali sa. Nie je to pripútanosť? Vážne to ovplyvní kultivačnú prax.

Mnoho falošných čchi-kungových majstrov využilo to, že po naučení sa čchi-kungu majú bežní ľudia túžbu liečiť pacientov. Budú vás učiť tie veci a tvrdiť, že vysielaním čchi môže človek vyliečiť choroby. Nie je to vtip? Vy máte čchi a on má takisto čchi. Ako ho môžete vyliečiť vysielaním vašej čchi? Možno jeho čchi premôže vašu! Jedna čchi nemôže potlačiť druhú. Keď si človek vyvinie kung v kultivácii vysokej úrovne, to, čo vytvorí, je vysokoenergetická látka, ktorá môže naozaj liečiť, potlačiť a obmedziť chorobu, ale nemôže ju odstrániť od koreňa. Takže aby človek naozaj niečo vyliečil, musí mať schopnosti, ak to má úplne vyliečiť. Existuje špecifická schopnosť na liečenie každej choroby. Čo sa týka schopností na liečenie chorôb, povedal by som, že je ich viac ako tisíc druhov a že je toľko schopností ako chorôb. Ak nemáte tieto schopnosti, nebude to mať žiaden účinok, nech používate akékoľvek triky.

V posledných rokoch spravili niektorí ľudia chaos v spoločenstve kultivujúcich. Spomedzi tých opravdivých čchi-kungových majstrov, ktorí vyšli na verejnosť kvôli liečeniu a udržovaniu kondície alebo tí, ktorí razili cestu na samom začiatku, kto učil ľudí liečiť pacientov? Všetci buď sami liečili vašu chorobu, alebo vám ukazovali, ako praktizovať kultiváciu a ako sa udržovať v kondícii. Učili vás súbor cvičení, a potom ste si mohli vyliečiť chorobu svojím vlastným praktizovaním. Neskôr vyšli na verejnosť falošní čchi-kungoví majstri a narobili dosť zmätku. Ktokoľvek chce liečiť pacientov, priam si žiada o posadnutie – o tom niet pochýb. Za okolností tej doby niektorí čchi-kungoví majstri taktiež liečili pacientov, ale to bolo v súlade s nebeskými javmi v tom období. Ale nie je to zručnosť svetských osôb a nemohlo to trvať večne. Bol to dôsledok zmien v nebeských javoch v tej dobe; bol to len produkt toho časového obdobia. Neskôr, keď sa ľudia zamerali na vyučovanie liečenia, vytvorili tým zmätok. Ako sa môže svetský človek naučiť liečiť chorobu za tri alebo päť dní? Niektorí tvrdia: „Môžem vyliečiť túto alebo tamtú chorobu.“ Dovoľte mi povedať vám, že všetci tí ľudia sú posadnutí. Vedia, čo je pripútané na ich chrbtoch? Sú posadnutí, ale necítia to, ani o tom nevedia. Myslia si, že sú dobrí a že majú zvláštne schopnosti.

Opravdiví čchi-kungoví majstri musia prejsť cez mnoho rokov tvrdej kultivácie, aby dosiahli tento cieľ. Keď liečite pacienta, premýšľali ste vôbec o tom, či máte tie mocné nadprirodzené schopnosti, aby ste odstránili karmu toho človeka? Získali ste vôbec nejaké opravdivé učenie? Ako sa môžete naučiť liečiť choroby za tri alebo päť dní? Ako môžete vyliečiť chorobu rukami bežnej osoby? Napriek tomu takýto falošný čchi-kungový majster využil vaše slabosti a ľudské pripútanosti. Nepokúšate sa liečiť choroby? Dobre, táto osoba zorganizuje liečebný kurz, kde vás konkrétne učí nejaké liečebné metódy, ako napríklad ihla čchi, metóda ožarovania svetlom, vypúšťanie čchi, dopĺňanie čchi, takzvaná akupresúra a takzvaná metóda chytania do ruky – dali tým veciam veľa atraktívnych mien. V skutočnosti sa len snažia dostať k vašim peniazom.

Hovorme o metóde chytania do ruky. Čo sme videli, je táto situácia. Prečo ľudia ochorejú? Základnou príčinou chorôb človeka a všetkých jeho nešťastí je karma a karmické pole čiernej látky. Je svojou podstatou jin a je to niečo nedobré. Tie zlé bytosti sú tiež svojou podstatou jin a sú celé čierne. Môžu teda prísť, pretože toto prostredie im vyhovuje. Toto je základnou príčinou toho, že človek je chorý; je to najhlavnejší zdroj choroby. Samozrejme, sú dve ďalšie formy. Jednou je veľmi mikroskopická bytosť vysokej hustoty, ktorá je ako zhluk karmy. Ďalšia je akoby prenesená potrubím, ale toto je dosť zriedkavé a je to všetko nazhromaždené od predkov. Sú aj také prípady.

Hovorme o najbežnejších chorobách. Niekde v tele môže mať človek nádor, infekciu, kostný výrastok atď. Je to preto, že v inej dimenzii sedí na tom mieste bytosť. Tá bytosť je vo veľmi hlbokej dimenzii. Bežný čchi-kungový majster ju nemôže vidieť, pretože bežné nadprirodzené schopnosti ju nemôžu vidieť; oni môžu vidieť iba čiernu čchi v tele človeka. Je správne povedať, že kdekoľvek je čierna čchi, tam je choroba. Ale čierna čchi nie je základnou príčinou choroby. Je to preto, že je tam bytosť v hlbšej dimenzii, ktorá vytvára toto pole. Takže niektorí ľudia hovoria o vypúšťaní a odstraňovaní čiernej čchi – dajte sa do toho a vypusťte toľko, koľko chcete! Krátko potom bude vytvorená znova, keďže niektoré bytosti sú veľmi mocné a môžu si ju pritiahnuť späť hneď ako je odstránená: Môžu si ju samé získať naspäť. Liečenie jednoducho neúčinkuje, nech je použité akokoľvek.

Ľudia s nadprirodzenými schopnosťami tam vidia čiernu čchi a považujú ju za choroboplodnú čchi. Doktor čínskej medicíny zistí, že energetické dráhy sú v tom mieste blokované, keďže čchi a krv sú zablokované a energetické dráhy sú upchaté. Doktor západnej medicíny vidí na tom mieste príznak vredu, nádoru, kostného výrastku alebo zápalu atď. Keď sa prejavuje v tejto dimenzii, je v tejto forme. Keď odstránite tú vec, zistíte, že v tele na tejto strane nie je nič. Či je to vyskočená platnička alebo kostný výrastok, potom čo odstránite tú vec a odpracete to pole, zistíte, že je to okamžite vyliečené. Môžete urobiť ďalší röntgen a nebude tam ani stopa po kostnom výrastku. Základnou príčinou bolo, že táto vec vytvárala účinok.

Niektorí ľudia tvrdia, že za tri alebo päť dní môžete liečiť choroby a učia vás metódu chytania do ruky. Ukážte mi to vaše chytanie do ruky! Ľudské bytosti sú najslabšie, zatiaľ čo tá bytosť je dosť hrozivá. Môže ovládať vašu myseľ a ľahko vami manipulovať, ako si želá. Môže vás dokonca ľahko pripraviť o život. Tvrdíte, že ju môžete chytiť. Ako ju chytíte? Nemôžete na ňu siahnuť vašimi rukami bežného človeka. Môžete tam šermovať rukami a ona si vás ani nevšimne a bude sa vám navyše smiať za vaším chrbtom – takéto šermovanie je dosť smiešne. Ak sa jej naozaj môžete dotknúť, okamžite poraní vaše ruky. To bude skutočné poranenie! Videl som predtým nejakých ľudí, ktorých obe ruky vyzerali normálne pri akejkoľvek prehliadke. Ani ich telo ani ich ruky neboli choré, ale oni nemohli zdvihnúť svoje ruky, ktoré len tak viseli. Stretol som sa s takýmto pacientom: Jeho telo v inej dimenzii bolo poranené a on bol naozaj ochrnutý. Ak to vaše telo je poranené, nie ste ochrnutý? Niekto sa ma spýtal: „Učiteľ, budem schopný praktizovať? Mal som sterilizáciu,“ alebo povedia, že im niečo odstránili z tela. Povedal som, že na tom nezáleží, keďže vaše telo v inej dimenzii nebolo operované a keď praktizujeme, hrá úlohu práve to telo. Preto som práve teraz povedal, že keď sa ju pokúšate chytiť, nemôžete sa jej dotknúť a nebude si vás všímať. Ak sa jej dotknete, mohla by poraniť vašu ruku.

Aby sme podporili hlavnú, štátom usporiadanú čchi-kungovú udalosť, vzal som niektorých žiakov, aby sa zúčastnili výstav Orientálneho zdravia v Pekingu. Na oboch výstavách sme boli najvýnimočnejšou praxou. Na prvej výstave bol náš Falun Dafa vyhlásený za „Hviezdnu čchi-kungovú školu“. Na druhej výstave bolo naše miesto také preľudnené, že sme boli zaplavení. Pri iných výstavných stánkoch nebolo mnoho ľudí, ale náš stánok bol preplnený. Boli tam tri čakacie rady: Prvý rad mal už skoro ráno všetky miesta na dopoludnie rezervované; ľudia v druhom rade čakali, aby sa prihlásili na popoludňajšie liečenie a v ďalšej rade čakali na môj autogram. My neliečime choroby. Prečo sme to robili? Zúčastnili sme sa jej, aby sme podporili štátne čchi-kungové udalosti širokého rozsahu a aby sme prispeli k tejto veci.

Rozdelil som svoj kung žiakom, ktorí tam boli so mnou. Každý z nich dostal časť a boli to energetické zhluky zložené z viac ako sto nadprirodzených schopností. Zapečatil som ich ruky, ale aj tak boli ruky niektorých ľudí pohryzené, z čoho dostali pľuzgiere alebo krvácali; toto sa dokonca stalo dosť často. Tie bytosti boli dosť kruté. Myslíte si, že sa ich odvážite dotknúť rukou bežnej osoby? Okrem toho sa ich nemôžete dotknúť. Nebude to účinné bez tých nadprirodzených schopností. Je to preto, že v inej dimenzii budú vedieť čokoľvek, čo chcete urobiť – hneď ako na to myslíte. Keď sa ich pokúšate chytiť, utečú preč. Hneď ako pacient vyjde z dverí, okamžite to príde naspäť a choroba sa vráti. Aby si s tým poradil, potrebuje človek túto nadprirodzenú schopnosť, že len čo natiahne ruku, „Bum“, znehybní ju na mieste. Potom čo ju tam znehybní, máme inú nadprirodzenú schopnosť, ktorá sa kedysi nazývala „Veľká metóda chytenia duše“ a táto schopnosť je dokonca ešte mocnejšia. Môže vyňať hlavnú dušu človeka a osoba sa okamžite nebude schopná pohybovať. Táto schopnosť je namierená na špecifické veci a keď chytáme, zameriame sa špecificky na tie veci. Viete, že keď tathágatha Budha namieril misku vo svojej ruke na Kráľa Opíc, ktorý bol dosť veľký, okamžite sa stal maličkým. Táto schopnosť môže mať tento účinok. Nech je táto bytosť akokoľvek veľká alebo malá, bude okamžite chytená do ruky a stane sa veľmi malou.

Navyše, nie je dovolené, aby sa ruka človeka zaborila do fyzického tela pacienta a vybrala niečo von. To by prinieslo zmätok do ľudských myslí v bežnej ľudskej spoločnosti a to je absolútne zakázané. Nesmiete to spraviť, aj keď máte tú schopnosť. Ruka, ktorú človek naťahuje, je ruka v inej dimenzii. Predpokladajme, že niekto má chorobu srdca. Keď sa táto ruka pohybuje k srdcu, aby chytila tú bytosť, ruka v inej dimenzii vstúpi dnu a okamžite ju chytí. Keď ju vaša vonkajšia ruka chytí, obidve ruky sa spoločne zatvoria a máte ju v rukách. Je veľmi krutá, niekedy sa pohybuje vo vašich rukách a pokúša sa do nich vŕtať, niekedy hryzie a vrieska. Hoci chytená vo vašich rukách vyzerá byť veľmi malá, stane sa veľmi veľkou, ak ju vypustíte. Toto nie je niečo, na čo môže mať ktokoľvek vplyv. Bez tej nadprirodzenej schopnosti s tým nemôžete urobiť vôbec nič. Nie je to vôbec také jednoduché, ako si to predstavujeme.

Samozrejme, tento spôsob čchi-kungového liečenia môže byť dovolený v budúcnosti, keďže v minulosti vždy existoval. Ale musí tam byť podmienka: Tento človek musí byť praktizujúcim. V priebehu kultivačnej praxe má tento človek dovolené spraviť to zo súcitu pre zopár dobrých ľudí. Ale nemôže úplne odstrániť ich karmu, keďže nemá dosť veľkej cnosti. Preto budú stále ešte existovať trápenia, ale určité choroby budú vyliečené. Bežný čchi-kungový majster nie je osobou, ktorá dosiahla Tao v kultivačnej praxi. Môže len oddialiť choroby alebo ich prípadne premeniť. Mohol by ich premeniť na iné nešťastie, ale on sám dokonca ani nemusí vedieť o tomto procese odkladu. Ak jeho prax kultivuje pomocné vedomie, spraví to jeho pomocné vedomie. Praktizujúci niektorých metód vyzerajú byť veľmi slávni. Mnohí veľmi známi čchi-kungoví majstri nemajú kung, pretože ich kung rastie na tele pomocného vedomia. To jest, niektorí ľudia majú dovolené robiť takéto veci v priebehu kultivačnej praxe, pretože zostávajú na tejto úrovni. Praktizujú viac ako desaťročie alebo po niekoľko desaťročí a stále nemôžu ísť nad túto úroveň, takže počas svojho života stále prijímajú pacientov. Pretože ostávajú na tejto úrovni, majú dovolené to robiť. Žiaci Falun Dafa majú absolútne zakázané liečiť. Môžete čítať túto knihu pacientovi. Ak ju pacient dokáže prijať, môže ho to vyliečiť. Ale výsledky sa budú líšiť podľa množstva karmy každej osoby.

Nemocničné liečenie a čchi-kungové liečenie

Povedzme si o vzťahu medzi nemocničným liečením a čchi-kungovým liečením. Niektorí doktori západnej medicíny neuznávajú čchi-kung a môžete povedať, že väčšina z nich je takáto. Ich názor je, že ak čchi-kung môže liečiť chorobu, načo potrebujeme nemocnice? „Mali by ste nahradiť naše nemocnice! Keďže váš čchi-kung môže liečiť chorobu rukou bez použitia injekcií, liekov, alebo hospitalizácie, prečo teda nenahradíte naše nemocnice?“ Toto tvrdenie nedáva zmysel a je nepodložené; niektorí ľudia nepoznajú čchi-kung. V skutočnosti sa čchi-kungové liečenie nemôže podobať liečeniu bežných ľudí, pretože to nie je zručnosť bežných ľudí – je to niečo nadprirodzené. Je vyšším veciam dovolené narušovať bežný svet vo veľkom meradle? Budha je veľmi schopný – jediným mávnutím jeho ruky by mohli všetky choroby ľudstva zmiznúť. Prečo to nespraví? Okrem toho, je veľmi mnoho Budhov, prečo teda neukážu svoje milosrdenstvo vyliečením vašej choroby? Je to preto, že bežná ľudská spoločnosť má byť takáto a narodenie, starnutie, choroby a smrť sú životnými faktami. Všetky majú príčiny z minulosti a sú karmickou odplatou. Musíte splatiť dlh, ak ho máte.

Ak niekoho vyliečite, bude to rovnaké ako porušenie tohto princípu, keďže človek by bol schopný konať nesprávne skutky bez ich splatenia. Ako by to bolo možné? Ľudia, ktorí sa kultivujú, majú dovolené liečiť pacienta zo súcitu, ak nie sú dosť silní, aby dôkladne vyriešili tento problém. Pretože sa objavil váš súcit, máte to dovolené robiť. Ale ak naozaj môžete vyriešiť tento problém, nebude to dovolené robiť vo veľkom meradle. V tom prípade by ste vážne poškodzovali stav bežnej ľudskej spoločnosti – to nie je dovolené! Preto nahradenie nemocníc svetských ľudí čchi-kungom nebude vôbec účinné. To je vyšší Zákon.

Ak bude dovolené zriadiť čchi-kungové nemocnice v Číne a mnoho veľkých čchi-kungových majstrov bude liečiť, aké si myslíte, že to bude? Nebude to dovolené, pretože oni všetci udržiavajú stav bežnej ľudskej spoločnosti. Ak sa postavia čchi-kungové nemocnice, čchi-kungové kliniky, rehabilitačné centrá a kúpele, liečebná účinnosť čchi-kungových majstrov výrazne klesne a výsledky liečení nebudú náhle dobré. Prečo je to tak? Keďže robia veci svetských ľudí, ich Zákon musí byť tak vysoko ako ten svetských ľudí. Musia ostať na rovnakej úrovni, ako je stav svetských ľudí. Ich liečebná účinnosť musí byť rovnaká ako u nemocnice. Takže s ich liečeniami to pôjde dole vodou a oni začnú hovoriť o tom, ako ich liečenia potrebujú viacero „sedení“. Je to zvyčajne tak.

Či sú čchi-kungové nemocnice zriadené alebo nie, nikto nemôže poprieť, že čchi-kung môže liečiť. Čchi-kung sa šíri v spoločnosti už dosť dlho. Mnoho ľudí skutočne dosiahlo cieľ vyliečenia chorôb a udržovania zdravia. Či bola choroba oddialená čchi-kungovým majstrom alebo akokoľvek bola liečená, nech to bolo akokoľvek, choroba tu teraz nie je. Inými slovami, nikto nemôže poprieť, že čchi-kung môže liečiť choroby. Väčšina ľudí, ktorí navštívili čchi-kungových majstrov kvôli liečeniu, má ťažké a komplikované choroby, ktoré nemôžu byť vyliečené v nemocnici. Idú k čchi-kungovým majstrom, aby skúsili šťastie a choroby sú napokon vyliečené. Tí, ktorí môžu mať svoje choroby vyliečené v nemocniciach, nenavštívia čchi-kungových majstrov. Najmä na začiatku všetci ľudia premýšľali týmto spôsobom. Čchi-kung teda môže vyliečiť choroby, ibaže to nemožno robiť tak ako iné veci, ktoré sa robia v bežnej ľudskej spoločnosti. Zasahovanie vo veľkom meradle nie je absolútne dovolené, ale ak sa to robí v malom meradle alebo tak, že to bude nevplyvná a tichá metóda, je to dovolené. Ale nevylieči to úplne chorobu – to je taktiež isté. Najlepší spôsob vyliečenia choroby je sám praktizovať čchi-kung.

Sú tiež nejakí čchi-kungoví majstri, ktorí tvrdia, že nemocnice nemôžu vyliečiť choroby a že účinnosť nemocničných liečení je taká a taká. Čo k tomu povedať? Samozrejme, zahŕňa to príčiny z mnohých oblastí. Z môjho pohľadu je hlavnou tá, že ľudské morálne hodnoty sú veľmi nízke, čo vedie k rôznym zvláštnym chorobám, ktoré nemocnice nemôžu vyliečiť. Ani užívanie lieku nie je účinné. Navyše je aj mnoho falošných liekov. Je to všetko kvôli rozsahu, v akom sa ľudská spoločnosť skazila. Nikto by za to nemal obviňovať druhých, lebo každý prilial olej do ohňa. V dôsledku toho sa každý stretne s ťažkosťami v kultivačnej praxi.

Niektoré choroby nemožno v nemocnici zistiť, hoci sú ľudia naozaj chorí. Niektorí ľudia sú diagnostikovaní s chorobami, ktoré nemajú mená, keďže nikdy predtým neboli pozorované. Nemocnice ich všetky nazývajú „moderné choroby“. Môžu nemocnice vyliečiť choroby? Samozrejme, že môžu. Ak by nemocnice nemohli vyliečiť choroby, prečo by im ľudia verili a išli sa tam liečiť? Nemocnice sú stále ešte schopné vyliečiť choroby, ale ich prostriedky liečenia patria do úrovne svetských ľudí, zatiaľ čo choroby sú nadprirodzené. Niektoré choroby sú dosť vážne, a tak nemocnice vyžadujú skoré liečenie, ak má človek takúto chorobu. Ak sa stane príliš vážnou, nemocnice budú bezmocné, keďže predávkovanie liekom môže osobu otráviť. Súčasné medicínske liečenia sú na rovnakej úrovni ako naša veda a technológia – sú všetky na úrovni svetských ľudí, takže majú iba takúto liečebnú účinnosť. Musím objasniť jednu vec: Priemerné čchi-kungové liečenia a nemocničné liečenia iba presúvajú do zvyšných rokov života alebo do budúcnosti trápenia, ktoré sú základnou príčinou chorôb. Karmy sa to vôbec nedotkne.

Hovorme teraz o čínskej medicíne. Čínska medicína je veľmi blízka čchi-kungovému liečeniu. V starobylej Číne mali nadprirodzené schopnosti takmer všetci čínski lekári. Veľkí lekárski vedci ako Sun S’-miao, Chua Tchuo, Li Š’-čen a Pien Čchüe mali všetci nadprirodzené schopnosti, ktoré sú všetky doložené v lekárskych textoch. Avšak teraz je práve táto podstata často kritizovaná. Čo čínska medicína zdedila, sú iba tie predpisy alebo skúsenosti z pokusov a omylov. Starodávna čínska medicína bola veľmi pokročilá a rozsah jej pokroku bol nad súčasnou lekárskou vedou. Niektorí ľudia si môžu myslieť, že moderná medicína je veľmi pokročilá so svojimi snímkami počítačovej tomografie na vyšetrenie vnútra ľudského tela a so svojím ultrazvukom, fotografovaním a röntgenom. Hoci moderné vybavenie je dosť pokročilé, z môjho pohľadu je stále podradnejšie voči starodávnej čínskej medicíne.

Lekár Chua Tchuo videl nádor v mozgu u cisára Cchao-cchaa a chcel otvoriť jeho lebku, aby ho odstránil. Keď sa to Cchao-cchao dopočul, myslel si, že Chua Tchuo má v úmysle ho zavraždiť, a tak Chua Tchua uväznil. Chua Tchuo vo väzení nakoniec zomrel. Keď sa choroba u Cchao-cchaa objavila, spomenul si na Chua Tchua a hľadal ho, ale Chua Tchuo bol už mŕtvy. Neskôr Cchao-cchao skutočne zomrel na svoju chorobu. Ako to Chua Tchuo vedel? Videl to. Toto je naša ľudská nadprirodzená schopnosť, ktorú všetci veľkí lekári v minulosti mali. Potom čo je tretie oko otvorené, môže človek súčasne vidieť z jednej strany štyri strany ľudského tela. Človek môže vidieť spredu zadnú stranu, ľavú stranu a pravú stranu. Môže vidieť jednu vrstvu po druhej alebo vidieť za touto dimenziou základnú príčinu choroby. Sú toho schopné moderné lekárske prostriedky? Zďaleka nie. Možno o tisíc rokov! Pomocou snímkov počítačového tomografu, ultrazvuku a röntgenu možno takisto vidieť vnútro ľudského tela, ale nástroje sú príliš objemné a takéto veľké veci nie sú prenosné a nepracujú bez elektriny. Avšak tretie oko máte pri sebe, nech idete kamkoľvek a nepotrebujete zdroj energie. Ako ich možno porovnávať?

Niektorí ľudia hovoria o tom, aká úžasná je dnešná medicína. Ja to tak nevidím. Starodávne čínske bylinky mohli naozaj efektívne vyliečiť choroby. Veľa vecí sa pri odovzdávaní stratilo, ale mnohé sa nestratili a stále sa odovzdávajú medzi ľuďmi. Keď som vyučoval triedu v Čchi-čchi-chare, videl som človeka, ktorý mal na ulici predajný stánok a trhal ľuďom zuby. Dalo sa ľahko rozpoznať, že prišiel z juhu, keďže nebol oblečený ako severovýchodniar. Neodmietol nikoho, kto k nemu prišiel. Vytiahol zub komukoľvek, kto prišiel a mal tam kôpku vytiahnutých zubov. Jeho zámerom nebolo vyťahovať zuby, ale predávať svoje tekuté liečivo. Liečivo vydávalo veľmi husté žlté výpary. Kým vyťahoval zub, otvoril fľaštičku s liekom a položil ju na pacientovo líce pri zlom zube. Požiadal pacienta, aby vdychoval výpary žltého liečiva, z ktorého sa takmer nič neminulo. Fľaštičku s liekom potom zavrel a odložil. Muž vybral zo svojho vrecka zápalku. Zatiaľ čo rozprával o svojom liečive, zatlačil na zlý zub zápalkou a on bol hneď vonku. Nebolelo to, bolo tam len zopár krvavých škvŕn, ale žiadne krvácanie. Premýšľajte o tom, všetci: Zápalka by sa zlomila, ak by ju použil s prílišnou silou, ale on ju používal na vyťahovanie zuba iba s ľahkým dotykom.

Povedal som, že v Číne sú stále ešte medzi ľuďmi odovzdávané nejaké veci, s ktorými sa presné prístroje západnej medicíny nemôžu porovnávať. Pozrime sa, čie liečenie je lepšie. On vytiahol zub zápalkou. Keď chce zubár západnej medicíny vytiahnuť zub, najskôr pichne pacientovi anestetikum z tejto aj z tamtej strany. Injekcie sú dosť bolestivé a človek musí počkať, pokiaľ anestetikum zaberie. Potom zubár bude ťahať zub kliešťami. Ťahanie trvá celú večnosť a môže sa dokonca stať, že sa zub odlomí a jeho koreň ostane vnútri. Potom ho zubár vyseká kladivom a dlátom, pričom každý úder kladiva vám prenikne až do morku kostí. Následne použije na vŕtanie dômyselný nástroj. Niektorí ľudia takmer vyskočia, veľmi to bolí a krváca a pacient bude chvíľu vypľúvať krv. Čo teda hovoríte, ktoré je lepšie? Ktoré je pokročilejšie? Nemali by sme sa pozerať iba na to, ako vyzerajú nástroje, ale aj na ich účinnosť. Starodávna čínska medicína bola dosť pokročilá a súčasná západná medicína ju nebude schopná dostihnúť ani za mnoho rokov.

Starodávna čínska veda bola odlišná od našej súčasnej vedy, ktorú sme sa naučili od západu. Keďže išla inou cestou, mohla vyvolať odlišný stav. Preto nemôžeme rozumieť starodávnej čínskej vede a technológii naším súčasným spôsobom chápania vecí. Pretože starodávna čínska veda sa zameriavala priamo na ľudské telo, život a vesmír a študovala tieto veci priamo, išla po odlišnej ceste. Žiaci v tom čase si cenili meditáciu, zdôrazňovali správne držanie tela pri sedení a keď zdvihli svoje štetce, upravili svoje dýchanie a čchi. Všetky povolania verili na vyprázdnenie mysle a upravovanie dýchania, keďže to bol stav v celej spoločnosti.

Niekto hovorí: „Mali by sme dnešné autá a vlaky, keby sme nasledovali starodávnu čínsku vedu? Mali by sme dnešnú modernizáciu?“ Povedal by som, že nemôžete chápať iný spôsob života z hľadiska tohto prostredia. Vaše myšlienky a názory musia prejsť revolúciou. Bez televíznych prijímačov by ich ľudia mali vo svojich čelách a mohli by sledovať čokoľvek, čo by chceli vidieť. Mali by takisto nadprirodzené schopnosti. Bez vlakov a áut by ľudia mohli sedieť a vznášať sa, nepotrebovali by ani výťahy. Vyvolalo by to odlišný stav spoločenského vývoja a ten by nemusel byť nutne obmedzený na tento rámec. Lietajúce taniere mimozemšťanov môžu cestovať tam a späť neuveriteľnou rýchlosťou a stať sa veľkými alebo malými. Cesta, po ktorej sa vydali, je odlišná, je to iná vedecká metóda.


Ôsma lekcia

Pi-ku hladovanie

Niektorí ľudia spomenuli otázku pi-ku hladovania. Je tu tento fenomén pi-ku. Neexistuje iba v spoločenstve kultivujúcich, ale zažil ho aj veľký počet ľudí v celej našej ľudskej spoločnosti. Niektorí ľudia nejedia a nepijú po niekoľko rokov alebo viac ako desaťročie, a predsa si žijú veľmi dobre. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria o pi-ku ako o ukazovateli určitej úrovne, zatiaľ čo iní ho berú ako znak telesného čistenia. Niektorí tiež vyhlasujú, že je to kultivačný proces vysokej úrovne.

V skutočnosti to nie je nič z vyššie spomenutého. Čo to teda je? Pi-ku sa v skutočnosti vzťahuje na špeciálnu kultivačnú metódu používanú za špeciálnych okolností. Za akých okolností sa používa? V dávnej Číne, najmä pred založením náboženstiev, mnoho praktizujúcich použilo formu tajnej praxe alebo pustovníckej kultivácie vo vzdialených horách či jaskyniach ďaleko od ľudských obydlí. Len čo to spravili, vznikol problém so zásobovaním jedlom. Ak by nepoužili metódu pi-ku, nemohli by praktizovať kultiváciu vôbec a zomreli by tam od hladu alebo od smädu. Išiel som z Čchong-čchingu do Wu-chanu vyučovať Zákon a vzal som si loď smerujúcu na východ po rieke Jang-c’. Po oboch stranách Troch roklín uprostred úbočia hôr som videl nejaké jaskyne; aj množstvo veľmi známych hôr ich má. V minulosti sa praktizujúci vyšplhal do nich pomocou lana, odrezal lano a kultivoval sa vo vnútri. Ak neuspel v kultivácii, zomrel vo vnútri jaskyne. Nebola tam voda ani jedlo a za týchto veľmi špeciálnych okolností použili túto osobitnú kultivačnú metódu.

Veľa metód prešlo cez tento dedičný proces, a tak zahŕňajú pi-ku. Množstvo metód nezahŕňa pi-ku. Väčšina metód, ktoré boli dnes zverejnené, nezačleňuje pi-ku. Povedali sme, že človek má byť sústredený iba na jednu prax. Nemôžete len tak ísť a robiť, čo sa vám zachce. Môžete si myslieť, že pi-ku je dobré a usilujete sa oň. Načo ho chcete? Niektorí ľudia si myslia, že je to dobré a začnú byť zvedaví, alebo si myslia, že to dobre zvládli a chcú sa predvádzať. Ľudia majú všemožné motívy. I keď je táto metóda použitá v kultivačnej praxi, človek musí spotrebovávať svoju vlastnú energiu, aby udržal nažive svoje fyzické telo, takže strata preváži nad ziskom. Viete, toto bol menší problém potom, čo sa objavili náboženstvá, pretože keď meditujete, alebo ste v ústraní kláštora kvôli meditáciám, sú ľudia, ktorí vás budú zásobovať potravou a pitím, takže tu nie je tento problém. Práve preto, že my praktizujeme kultiváciu uprostred bežnej ľudskej spoločnosti, nepotrebujete použiť túto metódu vôbec. Navyše, ak to vaša škola nezahŕňa, nemali by ste neuvážene niečo robiť podľa vlastnej vôle. Avšak ak chcete naozaj praktizovať pi-ku, môžete ísť na to. Pokiaľ viem, zvyčajne keď majster učí metódu vysokej úrovne a opravdivo si berie učeníka, tento jav môže nastať, ak jeho škola praktizovania má pi-ku. Ale nemôže to rozširovať na verejnosti a človek zvyčajne vedie učeníka, aby praktizoval tajne alebo sám.

Teraz tiež existujú čchi-kungoví majstri vyučujúci pi-ku. Fungovalo to? V konečnom dôsledku nie. Povedzte, u koho to fungovalo? Videl som, že mnoho ľudí skončilo v nemocnici a životy mnohých visia na vlásku. Prečo sa to stalo? Existuje fenomén pi-ku? Áno, existuje. Avšak, je tu jeden bod: Nikto nemá dovolené ľahkovážne poškodzovať stav našej bežnej ľudskej spoločnosti – nie je dovolené to spraviť. Netrápme sa tým, čo by sa stalo, keby množstvo ľudí v celej krajine prestalo jesť a piť, povedzme len, že nikto tu v Čchang-čchune by nejedol a nepil – povedal by som, že by nám to ušetrilo množstvo problémov! Nepotrebovali by sme sa trápiť prípravou jedál. Roľníci sa tvrdo namáhajú na poliach a teraz by nikto nepotreboval jesť. To by veci naozaj veľmi uľahčilo, keďže ľudia by len pracovali, bez toho, aby museli jesť. Ako by to mohlo fungovať? Bola by to ľudská spoločnosť? Určite by to nefungovalo. Takýmto veciam nie je dovolené zasahovať do bežnej ľudskej spoločnosti vo veľkom meradle.

Keď niektorí čchi-kungoví majstri učia pi-ku, životy mnohých ľudí sú ohrozené. Niektorí ľudia jednoducho tvrdohlavo vyhľadávajú pi-ku, ale nezbavili sa svojich pripútaností, stále majú mnoho pripútaností svetských ľudí. Keď uvidí nejaké lahodné jedlo, ktoré nemôže jesť, zbiehajú sa mu slinky. Len čo táto pripútanosť vystúpi, nemôže ju ovládať a bude dychtiť po jedle. Keď jeho túžba vzplanie, bude chcieť jesť, inak sa bude cítiť hladný. Ale ak sa naje, bude vracať. Keďže nemôže jesť, stane sa veľmi nervóznym a dosť vyľakaným. Mnoho ľudí skončilo v nemocnici a životy mnohých ľudí sú skutočne v nebezpečenstve. Sú ľudia, ktorí ma vyhľadajú a žiadajú ma, aby som sa postaral o tieto zložité prípady, ale ja to nie som ochotný spraviť. Niektorí čchi-kungoví majstri jednoducho robia veci nezodpovedne – kto by po nich chcel upratovať ten neporiadok?

Navyše, keď sa dostanete do problémov pri robení pi-ku, nie je to kvôli vášmu vlastnému usilovaniu sa? Povedali sme, že to existuje, ale nie je to takzvaný „stav vysokej úrovne“ alebo takzvaný „špeciálny prejav“. Je to iba metóda praktizovania použitá za špeciálnych okolností, takže nemôže byť široko propagovaná. Veľa ľudí sa snaží dosiahnuť pi-ku a triedia ho na takzvané pi-ku alebo polopi-ku a zaraďujú ho do rôznych úrovní. Niektorí hovoria, že pijú vodu, niektorí hovoria, že jedia ovocie. To všetko sú falošné pi-ku a po istom čase nebudú fungovať. Opravdivý praktizujúci zostane v jaskyni bez pitia i jedenia – to je skutočné pi-ku.

Kradnutie čchi

Keď sa hovorí o kradnutí čchi, niektorí ľudia zblednú od strachu a budú príliš vystrašení, aby praktizovali čchi-kung. Kvôli klebetám o fenoménoch kultivačnej pomätenosti, kradnutí čchi a tak ďalej, je v spoločenstve kultivujúcich mnoho ľudí príliš vystrašených na to, aby praktizovali čchi-kung alebo aby sa priblížili k čchi-kungu. Ak by nebolo takýchto rečí, možno by viac ľudí praktizovalo čchi-kung. Sú aj čchi-kungoví majstri s biednym charakterom, ktorí špeciálne učia tieto veci, čím spôsobili značný chaos v spoločenstve kultivujúcich. V skutočnosti to nie je až také strašné, ako to popisovali. Povedali sme, že čchi je len čchi, hoci ju môžete nazývať „zmiešaná základná čchi“ alebo taká a taká čchi. Pokiaľ má telo človeka čchi, je na úrovni liečenia a udržovania kondície a nie je ešte praktizujúcim. Pokiaľ má čchi, znamená to, že jeho telo nebolo ešte očistené do vysokého stupňa, a tak má ešte stále choroboplodnú čchi – to je isté. Človek, ktorý kradne čchi, je tiež na úrovni čchi. Spomedzi našich praktizujúcich, kto by chcel tú nečistú čchi? Čchi v tele nepraktizujúceho je špinavá. Možno sa rozjasní, ak bude praktizovať čchi-kung. Na miestach choroby sa ukážu zhluky čiernej látky vysokej hustoty. Ako pokračuje v praktizovaní, keď sa dostane do bodu „zlepšovania zdravia a udržiavania kondície“, jeho čchi postupne zožltne. Ak pokračuje v ďalšom praktizovaní, choroby budú skutočne vyliečené a jeho čchi takisto zmizne. Vstúpi do stavu Mliečno-bieleho tela.

Tým je povedané, že ak má človek čchi, stále má ešte choroby. My sme praktizujúci – načo chce praktizujúci čchi? Naše telá musia byť očistené – ako by sme mohli chcieť tú nečistú čchi? Určite ju nechceme. Človek, ktorý chce čchi, je stále ešte na úrovni čchi. Tým, že je na úrovni čchi, nemôže rozlíšiť dobrú čchi od nedobrej, pretože nemá tú schopnosť. Opravdivej čchi v elixírovom poli vášho tela sa nemôže dotknúť, keďže tej prvotnej čchi sa môže dotknúť iba niekto so schopnosťami vysokej úrovne. Čo sa týka nečistej čchi vo vašom tele, nechajte ho kradnúť ju – nie je to žiadna veľká vec. Ak sa chcem počas cvičenia naplniť čchi, stačí si na to pomyslieť a moje brucho jej bude zakrátko plné.

Škola Tao vyučuje cvičenie v stoji Tchien-c’, zatiaľ čo budhovská škola vyučuje držanie čchi a jej vlievanie do temena hlavy. Je mnoho čchi vo vesmíre, ktorú môžete vlievať každý deň. Otvoríte si bod lao-kung a otvoríte si aj bod paj-chuej na temene hlavy, a potom môžete vlievať: Sústredíte sa na pole elixíru a lejete čchi svojimi rukami a budete jej za chvíľku plní. Nech ste akokoľvek naplnení čchi, aký to má úžitok? Keď niektorí ľudia veľa praktizovali čchi, budú cítiť, akoby ich prsty a telá boli opuchnuté. Keď druhí pristúpia k takémuto človeku, budú cítiť okolo neho pole: „Fíha, praktizoval si naozaj dobre.“ Ja by som povedal, že to je nič. Kde je kung? Stále je to praktizovanie čchi, ktorá nemôže nahradiť kung, nech má človek akokoľvek veľa čchi. Účelom praktizovania čchi je nahradiť čchi vnútri tela človeka dobrou čchi zvonka a očistiť telo. Načo človek zhromažďuje čchi? Keď ste na tejto úrovni a neprešli ste zásadnými zmenami, nie je to kung. Nech ste nakradli akokoľvek veľa čchi, stále ste iba veľké vrece čchi. Aký to má úžitok? Nie je ešte premenená na vysokoenergetickú látku. Takže čoho sa bojíte? Nechajte ho kradnúť čchi, ak naozaj chce.

Premýšľajte o tom, všetci: Ak vaše telo má čchi, má choroby. Takže keď niekto kradne vašu čchi, nekradne aj vašu choroboplodnú čchi? Nemôže vôbec rozlíšiť tieto veci, keďže ten, kto chce čchi, je tiež na úrovni čchi a nemá žiadne schopnosti. Človek, ktorý má kung, nechce čchi – to je isté. Ak tomu neveríte, môžeme uskutočniť pokus. Ak chce niekto naozaj kradnúť vašu čchi, jednoducho tam stojte a nechajte ho kradnúť ju. Zamerajte svoju myseľ na napĺňanie sa čchi z vesmíru, zatiaľ čo on ju bude kradnúť za vami. Pozrite, aké je to výborné, on vám pomôže urýchliť očistenie tela a ušetrí vám námahu celého toho vlievania a vypúšťania. Pretože má zlý úmysel a kradne niečo druhým, hoci ukradol niečo nedobré, takisto sa dopustil skutku, ktorým stráca cnosť, a preto vám musí dať cnosť. Vytvorí sa dvojsmerný prúd – on tu berie vašu čchi a tamto vám dáva cnosť. Ten, kto kradne čchi, to však nevie – ak by to vedel, neodvážil by sa to robiť!

Každý, kto kradne čchi, má sinavú tvár a všetci sú takíto. Mnohí ľudia, ktorí chodia do parku robiť čchi-kung, sú tam preto, aby sa vyliečili a majú všemožné zdravotné problémy. Keď iní liečia chorobu, musia sa pokúsiť vypustiť choroboplodnú čchi. Avšak človek, ktorý kradne čchi, ju ani nevypúšťa, namiesto toho ju ešte získava do celého tela, všemožnú choroboplodnú čchi a dokonca aj jeho vnútorné telo sa stane čiernym ako smola. Keďže stále stráca cnosť, aj navonok je celý čierny. Keď sa pole karmy zväčší a stratí veľa cnosti, vonkajšok aj vnútrajšok jeho tela sčernie. Keby človek, ktorý kradne čchi, vedel, že sa s ním deje táto zmena a že dáva cnosť druhým a robí takúto hlúposť, určite by to nerobil.

Niektorí ľudia neúmerne zveličujú čchi: „Ak vysielam čchi, môžeš ju prijať aj v Amerike. Počkaj na druhej strane steny a môžeš dostať čchi, ktorú vysielam.“ Niektorí ľudia sú veľmi citliví a môžu prijať čchi, keď je vyslaná. Ale čchi necestuje v tejto dimenzii. Pohybuje sa v inej dimenzii, kde nie je táto stena. Prečo teda nič necítite, keď niektorý čchi-kungový majster vysiela čchi na voľnom priestranstve? V inej dimenzii je tam prekážka. Čchi teda nemá až takú prenikavú silu, ako ľudia hovorili.

Čo má skutočne účinok, je kung. Keď praktizujúci môže vysielať kung, nemá už viac žiadnu čchi a môže vysielať vysokoenergetickú látku. Ak sa na ňu pozriete tretím okom, má formu svetla. Keď sa na niekoho premietne, bude cítiť teplo; môže priamo pôsobiť na človeka. Aj tak však ešte nemôže úplne dosiahnuť cieľ vyliečenia chorôb, pretože má iba účinok potlačenia problému. Keď chce človek naozaj vyliečiť choroby, musí mať nadprirodzené schopnosti. Existuje špecifická nadprirodzená schopnosť na každú chorobu. Na veľmi mikroskopickej úrovni má každá mikroskopická častica kungu vašu podobu. Môže rozoznávať ľudí a má inteligenciu, keďže je to vysokoenergetická látka. Ak ju niekto ukradne, ako tam môže ostať? Neostane tam a nemôže ju tam dať, keďže mu nepatrí. Každý, kto naozaj praktizuje, má majstra, ktorý sa oňho stará, len čo si vyvinie kung. Váš majster pozoruje, čo robíte. Keď vezmete veci inému človeku, jeho majster to tak nenechá.

Zhromažďovanie čchi

Kradnutie čchi a zhromažďovanie čchi nepatria medzi veci, ktoré vám pri vyučovaní praxe na vysokých úrovniach musíme objasniť. Hovorím o nich preto, že chcem obnoviť dobré meno kultivácie, spraviť niečo dobré pre svet a odhaliť tie nezdravé veci. Nikto ich predtým nevysvetlil. Chcem, aby ste všetci o nich vedeli, pretože si myslím, že to pomôže niektorým ľuďom, aby prestali neustále robiť nedobré veci a pomôže to niektorým ľuďom, ktorí nepoznajú pravdu o čchi-kungu, aby už neboli z neho vystrašení.

Vo vesmíre je hojnosť čchi. Niektorí ľudia hovoria o nebeskej jangovej čchi a zemskej jinovej čchi. Keďže aj vy ste časticou vesmíru, môžete ju ísť zhromažďovať. Ale niektorí ľudia nezhromažďujú čchi vesmíru. Špecializujú sa na učenie ľudí, aby zbierali čchi rastlín. Dokonca aj zhrnuli svoje skúsenosti: „Čchi topoľa je biela a čchi borovice je žltá, treba ju zbierať takto, treba ju zbierať vtedy, bla, bla, bla...“ Niekto tiež hovorí: „Pred naším domom bol strom. Zomrel, pretože som zbieral jeho čchi.“ Čo je to za schopnosť? Nie je to zlý skutok? Viete, že keď naozaj praktizujeme kultiváciu, chceme pozitívne odkazy a chceme sa prispôsobiť povahe vesmíru. Nemali by ste praktizovať Súcit? Aby sa človek prispôsobil povahe vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať, musí praktizovať Súcit. Ak sa stále dopúšťate zlých skutkov, ako si môžete zvýšiť kung? Ako môže byť vaša choroba vyliečená? Nie je to opačné ako to, čo by naši praktizujúci mali robiť? Počíta sa to za zabíjanie a robenie zlých skutkov! Niekto môže povedať: „Čím viac hovoríte, tým je to neuveriteľnejšie – zabitie zvieraťa je zabitie a zabitie rastliny je tiež zabitie.“ V skutočnosti je to tak. Budhizmus hovoril o cykle prevteľovaní. Mohli ste sa počas prevteľovaní stať rastlinou. Toto sa hovorí v budhizme. My tu o tom takto nehovoríme, ale hovoríme každému, že aj stromy sú životy. Nielenže majú život, ale majú aj myslenie veľmi vysokej úrovne.

Napríklad v Amerike je človek, ktorý sa špecializuje na výskum v oblasti elektrotechniky a učí druhých, ako používať detektory lži. Jedného dňa ho náhle napadla myšlienka. Pripojil oba konce detektora lži k rastline zvanej agáva a vylial vodu na jej korene. Potom zistil, že elektronické pero detektora lži rýchlo nakreslilo krivku. Táto krivka bola rovnaká ako tá, ktorá je nakreslená, keď ľudský mozog vytvorí krátky okamih vzrušenia alebo šťastia. V tom momente bol šokovaný. Ako by mohla mať rastlina pocity? Takmer chcel kričať do ulíc: „Rastliny majú pocity!“ Inšpirovaný touto príhodou pokračoval vo výskume v tejto oblasti a uskutočnil mnoho pokusov.

Raz položil dve rastliny k sebe a požiadal svojho študenta, aby rozdupal jednu rastlinu pred druhou na smrť. Potom vzal druhú rastlinu do izby a napojil ju na detektor lži. Požiadal piatich študentov, aby postupne zvonku vstupovali do izby. Rastlina nemala žiadne reakcie, keď prví štyria študenti vstúpili do izby. Keď vstúpil piaty študent – ten, čo zničil rastlinu – dokonca ešte predtým, ako pristúpil k rastline, elektronické pero rýchlo nakreslilo krivku, ktorá sa objaví iba vtedy, keď je človek vystrašený. Bol naozaj šokovaný! Z tejto príhody vyplýva niečo veľmi dôležité: Vždy sme verili tomu, že ľudská bytosť je život vysokej úrovne so zmyslovými funkciami, ktoré môžu rozlišovať veci a s mozgom, ktorý dokáže analyzovať veci. Ako môžu rastliny rozlišovať veci? Nenaznačuje to, že aj ony majú zmyslové orgány? Ak niekto v minulosti povedal, že rastliny majú zmyslové orgány, schopnosť uvažovať, pocity a že môžu rozpoznávať ľudí, tento človek by bol nazvaný poverčivým. Navyše sa zdá, že v určitých ohľadoch rastliny prekonali našich dnešných ľudí.

Jedného dňa napojil detektor lži na rastlinu a uvažoval: „Aký pokus mám spraviť? Spálim jej listy ohňom a uvidím, ako zareaguje.“ S touto myšlienkou – dokonca ešte predtým, ako boli listy spálené – elektronické pero rýchlo nakreslilo takú krivku, ktorú uvidíte len vtedy, keď niekto volá o pomoc a jeho život je v nebezpečenstve. Táto nadzmyslová funkcia sa v minulosti nazývala čítanie mysle; je to skrytá ľudská funkcia a vrodená schopnosť. Avšak celé ľudstvo je dnes zdegenerované. Musíte praktizovať kultiváciu od začiatku a vrátiť sa k svojmu pôvodnému, pravému ja a k svojej pôvodnej podstate – iba tak ich môžete mať. Ale rastlina ich má a vie, čo si myslíte. Znie to dosť neuveriteľne, ale bol to skutočný vedecký pokus. Uskutočnil rôzne pokusy, vrátane preverenia schopnosti ovládania na diaľku. Po zverejnení spôsobili jeho práce vo svete značný rozruch.

Botanici v rôznych krajinách robia výskum v tejto oblasti, naša krajina ho robí tiež a už to viac nie je niečo poverčivé. Minule som povedal, že to, čo naše ľudstvo dnes zažilo, vynašlo a objavilo, stačí na zmenu našich súčasných učebníc. Avšak kvôli vplyvu starých konceptov sa ich ľudia zdráhajú uznať. Ani nikto systematicky neorganizuje tieto veci.

V parku na severovýchode som si všimol, že jedna skupinka borovíc umrela. Nejakí ľudia tam praktizovali ktohovie čo. Váľali sa všade po zemi a potom zbierali čchi svojimi nohami jedným spôsobom a rukami druhým spôsobom. Krátko nato tam všetky borovice zožltli a zomreli. Spravili teda niečo dobré alebo nedobré? Z pohľadu našich praktizujúcich to bolo zabíjanie životov. Vy ste praktizujúci. Takže musíte byť dobrým človekom, postupne sa prispôsobiť vesmírnej povahe a zbaviť sa vašich nedobrých vecí. Dokonca ani z pohľadu svetskej osoby to nebol dobrý skutok. Poškodzovalo to verejný majetok a zničilo zelenú vegetáciu a rovnováhu ekologického systému. Nie je to dobrý skutok zo žiadneho hľadiska. Vo vesmíre je hojnosť čchi a môžete jej zbierať, koľko len chcete. Niektorí ľudia majú mnoho energie. Po dosiahnutí určitej úrovne v ich praxi môžu naozaj jedným mávnutím svojich rúk zozbierať čchi rastlín vo veľkom priestore. Stále je to však iba čchi. Nech jej človek nazbiera koľkokoľvek, aký to má úžitok? Keď niektorí ľudia idú do parku, nerobia nič iné. Jeden tvrdí: „Ja nepotrebujem cvičiť čchi-kung. Stačí, ak pri kráčaní takto kývam rukami a je to, už som docvičil. Stačí mi len získať čchi.“ Myslí si, že čchi je kung. Keď iní ľudia idú okolo tohto človeka, budú cítiť, že jeho telo je dosť chladné. Nemá rastlinná čchi jinovú povahu? Praktizujúci musia udržovať rovnováhu jinu a jangu. Hoci telo tohto človeka smrdí ako borovicová živica, on si stále ešte môže myslieť, že sa mu v praxi darí.

Ten, kto praktizuje, získa kung

Toto je veľmi dôležitý princíp: Ten, kto praktizuje, získa kung. Keď sa ma pýtajú na výhody Falun Dafa, hovorím, že Falun Dafa umožňuje kungu kultivovať praktizujúcich, a tak skrátiť dĺžku cvičenia. Vyrieši to problém toho, že človek nemá čas na cvičenie, pretože vám to dovoľuje, aby ste boli kultivovaní kungom celý čas. Súčasne je to aj opravdivá kultivačná prax mysle a tela. Naše fyzické telá podstúpia veľké zmeny. Falun Dafa má ďalšiu významnú vlastnosť, ktorú som až do dneška nespomínal. Pretože to zahŕňa významnú otázku historickej dôležitosti a má to dosť veľký dopad na spoločenstvo kultivujúcich, nikto v histórii sa ju neodvážil prezradiť, ani ju nikto nemal dovolené odhaliť. Ale nešlo by to, ak by som vám to nevysvetlil.

Niektorí žiaci povedali: „Každá veta, ktorú vyslovil veľký Majster Li Chung-č’, je nebeské tajomstvo – je to prezrádzanie nebeských tajomstiev.“ My však naozaj privádzame ľudí k vysokým úrovniam, čo je zachraňovanie ľudí. Musíme k vám byť zodpovední a my sme schopní tú zodpovednosť niesť, takže to nie je prezrádzanie nebeských tajomstiev. Ak o tom niekto rozpráva nezodpovedne, je to prezrádzanie nebeských tajomstiev. Dnes zverejníme túto otázku, mám na mysli princíp, že kto praktizuje, ten získa kung. Z môjho pohľadu, všetky metódy dnes – vrátane celých dejín metód budhovskej školy, školy Tao a školy Čchi-men – kultivovali pomocnú dušu (pomocné vedomie) a je to pomocná duša, kto získa kung. Hlavná duša, o ktorej hovoríme, sa vzťahuje na našu vlastnú myseľ. Človek musí vedieť, o čom rozmýšľa, alebo čo robí – to je vaše skutočné ja. Ale nemáte ani potuchy o tom, čo robí vaša pomocná duša. Ona sa narodila v rovnaký čas ako vy, má rovnaké meno, rovnaký výzor a ovláda to isté telo, ale prísne vzaté, ona nie ste vy.

Vo vesmíre je princíp: Ten, kto stratí, získa. Ten, kto praktizuje, získa kung. Všetky metódy v histórii učili ľudí byť počas praktizovania v hypnotickom stave, na nič nemyslieť, a potom vstúpiť do hlbokej koncentrácie, až nakoniec nebudú o ničom vedieť. Niektorí ľudia sedia v meditácii tri hodiny a pripadá im to ako krátka chvíľa. Druhí môžu obdivovať silu koncentrácie tohto človeka. Praktizoval v skutočnosti? On sám to vôbec nevie. Obzvlášť škola Tao učí, že vedomá duša zomrie, zatiaľ čo opravdivá duša sa narodí. „Vedomú dušu“, o ktorej hovoria oni, nazývame my „hlavná duša“, a „opravdivú dušu“, o ktorej hovoria oni, nazývame my „pomocná duša“. Ak vaša vedomá duša naozaj zomrie, budete skutočne mŕtvy a naozaj nebudete mať hlavnú dušu. Niekto z inej praxe mi povedal: „Učiteľ, keď praktizujem, nikoho doma nepoznávam.“ Ktosi iný mi povedal: „Ja nemusím skoro vstávať alebo zostávať hore dlho do noci, aby som praktizoval ako ostatní. Jednoducho keď prídem domov, ľahnem si na gauč a moje ja vyjde praktizovať. Ja si ležím a pozorujem ho, ako praktizuje.“ Ja to pokladám za veľmi smutné, ale tiež to aj nie je smutné.

Prečo zachraňujú pomocnú dušu? Známy nesmrteľný Lu Tung-pin raz vyhlásil: „Skôr spasím zviera ako ľudskú bytosť.“ Pre ľudí je také ťažké prebudiť sa, keďže bežní ľudia sú klamaní bežnou ľudskou spoločnosťou. Keď sú pred nimi praktické výhody, nemôžu sa vzdať svojich pripútaností. Ak tomu neveríte, uvidíte, že po ukončení tohto seminára niektorí ľudia vyjdú z tejto sály opäť ako svetskí ľudia. Ak ich niekto urazí alebo vrazí do nich, neznesú to. Po čase sa vôbec nebudú správať ako praktizujúci. Mnoho taoistov v histórii si uvedomilo tento problém: Ľudské bytosti je veľmi ťažké spasiť, keďže ich hlavná duša je nesmierne stratená. Niektorí ľudia majú dobrú schopnosť porozumenia a pochopia to okamžite z náznaku. Niektorí ľudia vám nebudú veriť, nech hovoríte čokoľvek. Myslia si, že hovoríte rozprávky. Toľko hovoríme o zušľachťovaní charakteru, ale tento človek sa stále správa ako zvyčajne, len čo je medzi svetskými ľuďmi. Myslí si, že skutočné a hmatateľné výhody v jeho dosahu sú praktické a bude sa o ne usilovať; Zákon od Učiteľa takisto znie rozumne, ale nemožno ho nasledovať. Hlavnú dušu človeka je najťažšie spasiť, zatiaľ čo pomocná duša môže vidieť scény v iných dimenziách. Preto si myslia: „Prečo by som mal spasiť tvoju hlavnú dušu? Tvoja pomocná duša si tiež ty. Nie je to to isté, ak spasím ju? Všetci sú ty a nezáleží na tom, kto to dostane – v každom prípade to získaš ty.“

Dovoľte mi konkrétne popísať ich metódy praktizovania. Ak má človek schopnosť videnia na diaľku, pravdepodobne uvidí túto scénu: Keď sedíte v meditácii, hneď ako vstúpite do stavu koncentrácie, „šup“ – vaše ja, ktoré vyzerá rovnako ako vy, náhle opustí vaše telo. Len sa ich pokúste rozlíšiť, kde je vaše vlastné ja? Vy predsa sedíte priamo tu. Potom uvidíte, že keď vyjde, majster vezme tohto človeka, aby praktizoval kultiváciu v dimenzii premenenej majstrom, ktorá je možno vo forme dávnej spoločnosti, vo forme dnešnej spoločnosti, alebo vo forme spoločnosti v inej dimenzii. Majster ho bude učiť praktizovať a bude prechádzať cez početné trápenia jednu alebo dve hodiny denne. Keď ten človek skončil praktizovanie, vráti sa a vy vystúpite z koncentrácie. Toto je vtedy, ak to môžete vidieť.

Bude ešte smutnejšie, ak človek nemôže nič vidieť alebo vedieť. Bez toho, aby niečo vedel, tam sedí v meditácii zopár hodín so zahmlenou mysľou, a potom sa prebudí. Niektorí ľudia upadnú do spánku na dve alebo tri hodiny, a potom si myslia, že spravili cvičenia, ale oni sa len úplne odovzdali druhým. Toto sú prípady, keď sa praktizovanie robí po častiach a oni meditujú po určitý čas každý deň. Sú tiež ľudia, ktorí to ukončia naraz. Každý asi počul o Bódhidarmovi, ktorý sedel pred stenou deväť rokov. V minulosti bolo mnoho mníchov, ktorí sedeli desaťročia. V histórii je najdlhšia zaznamenaná doba sedenia nad deväťdesiat rokov. Niektorí sedeli dokonca ešte dlhšie. Mali hrubú vrstvu prachu na viečkach a na ich telách už rástla tráva, ale aj tak tam sedeli. Niektorí v škole Tao to tiež vyučujú. Obzvlášť niektoré metódy v škole Čchi-men vyžadujú, aby človek upadol do spánku. Človek môže spať po desaťročia bez vystúpenia z koncentrácie a nezobudí sa. Ale kto praktizoval? Jeho pomocná duša vyšla von a praktizovala. Ak by ju mohol vidieť, všimol by si, že jeho pomocná duša praktizuje pod vedením majstra. Pomocná duša môže tiež dlhovať veľa karmy a majster nemá schopnosť odstrániť všetku karmu. Preto mu majster povie: „Teraz tu dobre praktizuj. Ja budem preč a vrátim sa o krátku chvíľu. Počkaj na mňa.“

Majster vie presne, čo sa stane, ale aj tak to musí spraviť takto. Potom ho príde strašiť démon, alebo sa premení na krásku, aby ho zvádzal – vyskytnú sa všemožné situácie. Potom si uvedomí, že on tým nie je vôbec ovplyvnený. Je to preto, že pre pomocnú dušu je relatívne ľahšie praktizovať kultiváciu, keďže ona môže vedieť pravdu. Démon zo zúfalstva spraví útok na jeho život, aby sa pomstil a naozaj ho zabije. Tým je celý jeho dlh naraz splatený. Po smrti sa pomocná duša vynorí ako závan dymu unášaný z miesta na miesto a prevtelí sa do veľmi chudobnej rodiny. Dieťa začne trpieť od skorého veku. Keď vyrastie a je schopné porozumieť veciam, príde majster. Samozrejme, že ho nemôže spoznať. Použitím nadprirodzených schopností majster odomkne jeho zachovanú pamäť. Zrazu si na všetko spomenie. „Nie je toto môj majster?“ Majster mu povie: „Dozrel čas, teraz môžeš praktizovať.“ Po mnohých rokoch mu teda majster odovzdá veci.

Keď mu majster odovzdá veci, povie mu: „Stále máš ešte mnoho pripútaností, ktorých sa treba zbaviť. Choď nejaký čas putovať.“ Putovanie v spoločnosti je dosť mučivé – chodí z miesta na miesto, žobre o jedlo a stretne sa s rôznymi typmi ľudí, ktorí sa mu budú vysmievať, urážať ho, alebo ho využívať. Môže sa stretnúť so všetkými druhmi vecí. Bude sa považovať za praktizujúceho a dobre vyvažovať vzťahy s druhými a bude si stále udržovať a zlepšovať charakter. Nebude pohnutý pokušeniami rôznych výhod medzi svetskými ľuďmi. Po mnohých rokoch sa vráti z putovania. Majster povie: „Už si získal Tao a dosiahol dovŕšenie. Ak nemáš čo robiť, môžeš sa zbaliť a pripraviť sa na odchod. Ak ešte treba niečo spraviť, môžeš ísť dokončiť tie záležitosti svetských ľudí.“ Po mnohých rokoch sa pomocná duša vráti. Po návrate pomocnej duše vystúpi aj hlavná duša na tejto strane zo stavu koncentrácie a hlavné vedomie sa prebudí.

Ale tento človek v skutočnosti nepraktizoval kultiváciu. Praktizovala ju pomocná duša, takže pomocná duša získa kung. Ale hlavná duša tiež trpela. Predsa len, tento človek zasvätil celú svoju mladosť sedeniu a tento čas života ako svetskej osoby je všetok preč. Takže čo sa stane? Po vystúpení z koncentrácie bude tento človek cítiť, že si vypestoval kung svojím praktizovaním a získal nadprirodzené schopnosti. Ak chce liečiť pacienta, alebo niečo robiť, môže to spraviť, keďže pomocná duša sa ho pokúsi uspokojiť. Pretože tento človek je napokon hlavná duša, hlavná duša ovláda telo a robí rozhodnutia. Navyše tam sedel toľko rokov a jeho celý život uplynul. Keď tento človek zomrie, pomocná duša odíde a každý pôjde svojou vlastnou cestou. Podľa budhizmu tento človek stále ešte pôjde cez cyklus prevteľovania. Keďže veľká osvietená bytosť sa vykultivovala v jeho tele, tento človek si nazhromaždil veľa cnosti. Takže čo sa stane? Vo svojom nasledujúcom živote sa môže stať vysokým hodnostárom alebo získať veľké bohatstvo. Môže to byť iba takto. Nevyšla jeho kultivácia nazmar?

Stálo nás veľa námahy dostať povolenie na zreteľné vyjadrenie tejto otázky. Odhalil som večné mystérium – bolo to tajomstvo tajomstiev, ktoré absolútne nemohlo byť prezradené. Vyzradil som koreň všetkých rôznych kultivačných metód v histórii. Nepovedal som, že sa to hlboko dotýka vecí, ktoré sa diali celé veky? Toto je ten dôvod. Premýšľajte o tom: Ktorá metóda alebo škola nepraktizuje kultiváciu týmto spôsobom? Praktizujete a praktizujete, ale skončíte bez získania kungu. Nie ste poľutovaniahodní? Takže koho obviňovať? Ľudské bytosti sú také stratené, že tomu neporozumejú, nech sú im dané akékoľvek náznaky. Ak je niečo povedané na vysokej úrovni, budú to považovať za neuveriteľné. Ak je niečo povedané na nízkej úrovni, nedomyslia si nič nad tým. Aj keď som to vysvetlil takto, niektorí ľudia stále odo mňa chcú, aby som vyliečil ich choroby. Naozaj neviem, čo im mám potom povedať. My vyučujeme kultivačnú prax a môžeme sa starať iba o tých, ktorí praktizujú kultiváciu k vyšším úrovniam.

V našej škole praktizovania je to hlavné vedomie, kto získa kung. „Takže len čo poviem, že hlavné vedomie získa kung, hotovo, moje hlavné vedomie už získa kung?“ Kto by to dovolil? Tak to nefunguje a sú tam podmienky, ktoré treba splniť. Každý vie, že naša škola praktizovania sa nestráni bežnej ľudskej spoločnosti v kultivačnej praxi, ani sa nevyhýba, alebo neuteká od konfliktov. V tomto zložitom prostredí svetských ľudí máte mať jasnú myseľ a vedome strácať v pojmoch záujmov. Keď druhí poškodzujú vaše záujmy, nebudete o ne zubami-nechtami bojovať ako oni. Budú vás využívať, zatiaľ čo všemožné veci sa budú pokúšať strhnúť váš charakter nadol. V tomto ťažkom prostredí budete utužovať svoju vôľu a zlepšovať svoj charakter. Pod vplyvom rôznych zlých myšlienok od svetských ľudí budete schopní dostať sa nad to.

Premýšľajte o tom, všetci: Nie ste to vy, kto vedome trpí? Nie je to vaša hlavná duša, kto prináša obeť? Čo sa týka toho, čo ste stratili medzi svetskými ľuďmi, nestratili ste to vedome? Potom by mal tento kung patriť vám, keďže ten, kto stratí, získa. Preto sa teda naša škola nevyhýba praktizovaniu kultivácie v tomto zložitom prostredí svetských ľudí. Prečo praktizujeme kultiváciu uprostred konfliktov svetských ľudí? Je to preto, že my sami získame kung. V budúcnosti musia žiaci, ktorí sa profesionálne kultivujú v kláštoroch, ísť putovať medzi bežných ľudí.

Niektorí ľudia sa pýtali: „Nepraktizujú aj iné metódy v súčasnosti medzi bežnými ľuďmi?“ Ale tie metódy propagujú liečenie a udržovanie kondície. Tí, čo vyučujú opravdivú kultiváciu k vyšším úrovniam, si berú len jedného učeníka. Nikto to nešíri na verejnosti. Tí, ktorí opravdivo vyučujú svojich žiakov, ich už vzali preč, aby im dali súkromnú výučbu. Kto hovoril o týchto veciach na verejnosti počas minulých rokov? Nikto to nerobil. Naša škola praktizovania vyučuje túto cestu, pretože naša kultivačná metóda je práve takáto a my získavame kung presne takto. Naša škola praktizovania súčasne dáva stovky a tisíce vecí všetky vašej hlavnej duši, aby sme vám samotným naozaj umožnili získať kung. Povedal som, že som urobil niečo, čo nik predtým nespravil a otvoril som najširšie dvere. Niektorí ľudia pochopili tieto moje slová, keďže to, čo som povedal, nie je v skutočnosti neuveriteľné. Viete, mám zvyk: Ak mám stopu, poviem z nej iba palec. Stále ešte môžete povedať, že sa vychvaľujem, ale to, čo som povedal, je v skutočnosti iba drobná časť. Kvôli veľkej medzere v úrovniach vám nemôžem odhaliť ani kúsok vyššieho Dafa.

Naša škola praktizuje kultiváciu týmto spôsobom, čím umožní vám samotným naozaj získať kung. To je nebývalé od začiatku neba a zeme – môžete preskúmať históriu. To je dobré, pretože vy sami získate kung, ale je to aj veľmi ťažké. Uprostred zložitého prostredia svetských ľudí a jeho medziľudských rozporov, ktoré preverujú váš charakter, je pre vás veľmi ťažké vystúpiť nad a za. Je to ťažké, keďže ak budete medzi svetskými ľuďmi vedome ťahať za kratší koniec, alebo ak je v stávke niečo kritického, ste vo vnútri nepohnutí? Keď ste uprostred ľudských intríg a bojov, ste nepohnutí? Ste nepohnutí, keď trpí vaša rodina alebo priatelia? Ste schopní pozerať sa na tieto veci z nadhľadu? Je také ťažké byť praktizujúcim! Niekto mi povedal: „Učiteľ, stačí predsa byť dobrým bežným človekom. Kto by sa v kultivácii mohol dostať tak ďaleko?“ Keď som to počul, bol som veľmi smutný! Nepovedal som mu ani slova. Sú všetky druhy charakterov. Môže pochopiť len toľko a nikto s tým nemôže nič spraviť – ten, kto pochopí, získa.

Lao-c’ povedal: „Tao, ktoré učím, môžete nazvať Tao, ale nie je to bežné Tao.“ Ak by to bolo niečo, čo sa povaľuje po zemi a niekto by to mohol len tak zdvihnúť a uspieť v kultivácii, potom by nebolo vzácne. Naša škola praktizovania vás učí získať kung skrz konflikty. Preto by sme mali zapadnúť medzi svetských ľudí, ako sa len dá. Materiálne nebudete v skutočnosti nútení čokoľvek stratiť. Ale v tomto materiálnom prostredí si musíte zlepšovať svoj charakter. Preto je to veľmi praktické. Naša škola praktizovania je najvhodnejšia, keďže človek ju môže praktizovať medzi svetskými ľuďmi namiesto toho, aby sa stal mníchom alebo mníškou. Je to aj najťažšie, keďže človek bude praktizovať kultiváciu v tomto najzložitejšom prostredí svetských ľudí. Presne kvôli tomu je to najlepšie, keďže to umožní človeku samotnému získať kung. Toto je najrozhodujúcejší bod v našej škole praktizovania a dnes som ho prezradil každému. Samozrejme, keď hlavná duša získava kung, pomocná duša ho určite získava tiež. Prečo je to tak? Keď si všetky odkazy, žijúce bytosti a bunky vo vašom tele vyvíjajú kung, určite si ho vyvíja aj pomocná duša; avšak ona nebude nikdy vyššie ako vy. Vy ste ten hlavný, zatiaľ čo ona je strážkyňou Zákona.

Keď som už povedal toľkoto, rád by som tiež dodal, že je mnoho ľudí v spoločenstve kultivujúcich, ktorí sa stále pokúšali praktizovať k vysokým úrovniam. Pri hľadaní Zákona cestovali všade a utratili mnoho peňazí. Nenašli dobrého učiteľa, aj keď precestovali celú krajinu. To, že je niekto známy, neznamená, že naozaj pozná veci dobre. Nakoniec, títo ľudia cestovali tam a späť a vynaložili mnoho peňazí a námahy na nič. Dnes sme pre vás zverejnili túto veľkolepú metódu. Už som vám ju zveril a dopravil ju až k vášmu prahu. Takže od tohto bodu ste to vy, kto rozhodne o tom, či sa môžete kultivovať a dokázať to. Ak môžete, poďte na to. Ak nemôžete, ak sa nemôžete kultivovať, budete musieť na kultiváciu zabudnúť. Okrem démonov, ktorí vás podvedú, vás už nikto iný nebude učiť a na kultiváciu môžete zabudnúť. Ak vás ja nemôžem spasiť, nikto iný nemôže. V skutočnosti, nájsť dnes pravého majstra z opravdivého učenia, aby vás viedol, je ťažšie ako vyšplhať sa do neba. Teraz nie je vôbec nikto, komu na tom záleží. V Období Konca Zákona sú dokonca aj veľmi vysoké úrovne na konci kalpy a už sa vôbec nestarajú o svetských ľudí. Toto je najvhodnejšia škola praktizovania. Navyše, je praktizovaná priamo podľa povahy vesmíru. Je to najrýchlejšia, najpriamejšia kultivačná cesta a mieri presne na ľudskú myseľ.

Nebeský okruh

V škole Tao sa hovorí o veľkom a malom nebeskom okruhu. Vysvetlime si, čo je „nebeský okruh“. Nebeský okruh, o ktorom ľudia zvyčajne hovoria, vznikne spojením koncepčného meridiánu a riadiaceho meridiánu. Tento nebeský okruh je povrchný nebeský okruh, ktorý je iba na liečenie a udržovanie kondície. Nazýva sa malý nebeský okruh. Ďalší nebeský okruh, ktorý sa nevolá ani „malý nebeský okruh“ ani „veľký nebeský okruh“, je formou nebeského okruhu kultivovaného počas meditácie. Pohybuje sa dokola vo vnútri tela a začína obehom okolo ni-wanu, pohybuje sa dole k elixírovému poľu, kde sa obráti a pohybuje sa nahor. Vnútorne sa otáča. To je skutočný nebeský okruh kultivovaný v hlbokej meditácii. Potom čo sa tento nebeský okruh vytvorí, stane sa veľmi mocným energetickým prúdom, a potom jeden energetický kanál privedie stovky energetických kanálov do pohybu tak, aby otvoril ďalšie energetické kanály. Škola Tao vyučuje nebeský okruh, ale budhizmus nie. Čo učí budhizmus? Keď Šákjamúni vyučoval svoj Zákon, nehovoril o kungu. Nespomínal kung, ale jeho metóda má takisto svoj vlastný spôsob premeny v kultivačnej praxi. Ako sa energetický kanál pohybuje v budhizme? Začína v bode paj-chuej. Potom sa vyvinie od temena hlavy do spodnej časti tela vo forme špirály a napokon takto privedie stovky energetických kanálov do pohybu a otvorí ich.

Stredný energetický kanál v tantrizme tiež slúži na tento účel. Niekto hovorí, že stredný energetický kanál neexistuje. Prečo si potom môžu v tantrizme vyvinúť stredný energetický kanál? V skutočnosti, keď sa všetky energetické kanály v ľudskom tele zrátajú, je ich viac ako desaťtisíc. Pretínajú sa zvislo a vodorovne, rovnako ako krvné cievy a dokonca počtom prevyšujú krvné cievy; medzi vnútornými orgánmi nie sú krvné cievy, ale sú tam energetické kanály. Takže začínajúc od vrchu hlavy sa energetické kanály križujú vodorovne a zvislo vo všetkých častiach tela a v tantrickej kultivácii ich spájajú. Možno nie sú na začiatku rovné, takže ich otvoria a postupne ich rozširujú, čo pomaly vytvára rovný energetický kanál. Tento energetický kanál slúži ako os a otáča sa, poháňajúc kolesá, ktoré sa otáčajú vodorovne pomocou myšlienky. Cieľom toho je tiež otvoriť všetky energetické kanály v tele.

Kultivačná prax v našom Falun Dafa sa vyhýba použitiu metódy, v ktorej jeden energetický kanál uvádza stovky energetických kanálov do pohybu. My od samého začiatku vyžadujeme, aby stovky energetických kanálov boli otvorené a súčasne sa otáčali. Odrazu praktizujeme na veľmi vysokej úrovni a vyhýbame sa veciam nízkej úrovne. Niektorým ľuďom nemusí stačiť ani celý život na to, aby úplne otvorili stovky energetických kanálov pomocou jedného energetického kanála. Niektorí ľudia musia praktizovať kultiváciu po desaťročia a je to veľmi ťažké. V mnohých praktikách sa hovorí, že jeden život nestačí na dosiahnutie úspechu v kultivácii. Je mnoho praktizujúcich v metódach vysokej úrovne a môžu si predĺžiť svoj život – nehovoria o zušľachťovaní tela? Môžu si predĺžiť svoj život, aby praktizovali kultiváciu a kultivujú sa dlhý čas.

Malý nebeský okruh je jednoducho na liečenie a udržovanie kondície, pričom veľký nebeský okruh je praktizovanie kvôli kungu – to jest, keď sa človek naozaj kultivuje. Veľký nebeský okruh, o ktorom hovorí škola Tao, neprichádza tak mocne ako náš, ktorý otvára stovky energetických kanálov naraz. Majú veľa energetických kanálov, ktoré obiehajú cez tri jinové a tri jangové body na rukách, na spodkoch chodidiel a na nohách, a potom úplne nahor k vlasom, takže prechádzajú cez celé telo. To je pohyb veľkého nebeského okruhu. Hneď ako sa veľký nebeský okruh začne otáčať, je to skutočné praktizovanie. Preto niektorí čchi-kungoví majstri nevyučujú veľký nebeský okruh, keďže to, čo učia, sú len veci na liečenie a udržovanie kondície. Niektorí ľudia tiež hovoria o veľkom nebeskom okruhu, ale nevložili nič do vášho tela a vy si ho sami nemôžete otvoriť. Bez nainštalovaného systému, ako môžu byť veci ľahko otvorené spoliehaním sa na myšlienky? Je to ako vykonávanie fyzických cvičení – ako ich môžu otvoriť? Kultivácia závisí na vás, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom. Iba keď je vám daný vnútorný „mechanizmus“, môže to mať tento účinok.

Počas histórie škola Tao považovala ľudské telo za malý vesmír: Verí, že vonkajšok vesmíru je taký veľký ako jeho vnútro a že jeho vonkajšok vyzerá rovnako ako jeho vnútro. Tento názor vyzerá byť neuveriteľný a nie je ľahko pochopiteľný. Tento vesmír je taký veľký – ako môže byť porovnávaný s ľudským telom? Zdôrazňujeme tento bod: Naša súčasná fyzika študuje častice hmoty od molekúl, atómov, elektrónov, protónov a kvarkov po neutrína, ale aká veľkosť je ďalej v tejto línii? V tomto bode už mikroskopom viac nevidíme, takže aké sú tie veľmi mikroskopické častice ďalej dole? Nie je to známe. V skutočnosti to, čo naša fyzika teraz pozná, je jednoducho tak veľmi vzdialené od najmenších mikroskopických častíc vesmíru. Len čo človek nemá toto fyzické telo, jeho oči môžu vidieť veci zväčšene a môžu vidieť mikroskopickú úroveň. Čím vyššia je jeho úroveň, tým väčšiu mikroskopickú úroveň môže človek vidieť.

Na svojej úrovni Šákjamúni hovoril o teórii troch tisícok bezhraničných vesmírov, v ktorej je povedané, že v tejto Mliečnej dráhe sú takisto ľudia ako my, ktorí majú fyzické telá. Spomenul aj to, že zrnko piesku obsahuje tritisíc bezhraničných vesmírov a toto súhlasí s chápaním našej modernej fyziky. Je nejaký rozdiel medzi otáčaním sa elektrónov okolo jadra a otáčaním sa Zeme okolo Slnka? Preto Šákjamúni povedal, že na mikroskopickej úrovni zrnko piesku obsahuje tritisíc bezhraničných vesmírov. Je práve také ako vesmír, v ktorom je život a hmota. Ak je to pravda, premýšľajte o tom: Nemá vesmír v tom zrnku piesku tiež v sebe piesok? A nie je tritisíc vesmírov v každom zrnku piesku z tohto piesku? A nemá tých tritisíc vesmírov v každom zrnku piesku z toho piesku tiež v sebe piesok? Ak skúmanie pokračuje smerom dole, bude nekonečné. Preto dokonca na úrovni Tathágatu Šákjamúni povedal: „Je taký veľký, že nemá vonkajšok a taký drobný, že nemá vnútro.“ Je taký nesmierny, že nemohol vidieť hranicu vesmíru, ale taký drobný, že nemohol vidieť najmenšiu časticu v pôvodnej hmote.

Jeden čchi-kungový majster povedal: „Vo vašich telesných póroch sú mestá s pohybujúcimi sa vlakmi a autami.“ Znie to dosť neuveriteľne, ale my toto vyhlásenie nepovažujeme za neuveriteľné, ak ho chápeme a študujeme z vedeckého hľadiska. Keď som minule hovoril o otváraní tretieho oka, mnoho ľudí počas otvárania ich tretieho oka videlo túto situáciu: Mysleli si, že bežia v tuneli vo svojom čele smerom von a zdalo sa im, že nikdy nedosiahnu jeho koniec. Každý deň počas ich praktizovania cítia, akoby bežali po tejto veľkej ceste, s horami a riekami po oboch stranách. Kým bežia, prechádzajú mestami a vidia dosť ľudí. Môžu si myslieť, že je to ilúzia. O čo ide? To, čo vidia, je úplne jasné a nie je to ilúzia. Povedal by som, že ak je telo človeka naozaj také nesmierne na mikroskopickej úrovni, nie je to ilúzia. Škola Tao vždy považovala ľudské telo za vesmír, takže ak je to naozaj vesmír, vzdialenosť od čela po šuškovité teliesko bude väčšia ako tisíce míľ. Môžete uháňať k vonkajšku, ale je to veľmi ďaleko.

Ak je veľký nebeský okruh úplne otvorený v priebehu kultivačnej praxe, prinesie to praktizujúcemu nadprirodzenú schopnosť. Akú nadprirodzenú schopnosť? Viete, že veľký nebeský okruh sa nazýva aj „meridiánový nebeský okruh“, „otáčanie nebies a zeme“, alebo „otáčanie riečneho plavidla“. Na veľmi nízkej úrovni otáčanie veľkého nebeského okruhu vytvorí energetický prúd, ktorý sa postupne stane hustejším, premieňa sa k vyšším úrovniam a stáva sa veľkým energetickým pásom vysokej hustoty. Tento energetický pás sa bude koldokola otáčať. Keď sa otáča, ak sa naňho pozriete tretím okom veľmi nízkej úrovne, zistíte, že môže premiestňovať čchi vo vnútri tela. Čchi zo srdca sa presunie do vnútorností, čchi z pečene ide do žalúdka atď. Na mikroskopickej úrovni môžeme vidieť, že presúva niečo veľmi veľké. Ak je tento energetický pás uvoľnený mimo telo, je to schopnosť teleportácie. Človek s mocným kungom môže hýbať veľkými vecami a toto sa nazýva Veľká teleportácia. Človek so slabším kungom môže hýbať malými vecami a to sa nazýva Malá teleportácia. Takáto je forma schopnosti teleportácie a jej vytvorenie.

Keď sa veľký nebeský okruh začína otáčať, robíte kultiváciu. Môže to vyvolať rôzne kultivačné stavy a rôzne formy kungu. Môže nám to aj priniesť jedinečný kultivačný stav. Aký stav? Možno ste v starodávnych knihách, ako sú Legendy nesmrteľných, Kniha o elixíre, Taoistický kánon alebo Spis o prirodzenosti a dlhovekosti čítali toto slovné spojenie: „Vznášanie sa za jasného denného svetla“. Znamená to, že človek môže vzlietnuť nahor za jasného denného svetla. V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, že človek sa môže vznášať hneď ako je veľký nebeský okruh otvorený – je to takto jednoduché. Niektorí ľudia si možno myslia, že je dosť veľa ľudí, ktorých veľký nebeský okruh sa otvoril po mnohých rokoch praktizovania. Ja by som povedal, že nie je nereálne, aby desaťtisíce ľudí dosiahli túto úroveň, pretože veľký nebeský okruh je napokon iba úvodným krokom kultivačnej praxe.

Prečo teda nevidíme týchto ľudí vznášať sa alebo vyletieť do vzduchu? Stav bežnej ľudskej spoločnosti nemôže byť narušený, nemôžete len tak poškodzovať alebo meniť formu bežnej ľudskej spoločnosti. Ako môže byť dovolené, aby každý lietal vo vzduchu? Bola by to bežná ľudská spoločnosť? Toto je hlavný dôvod. Z iného hľadiska, ľudské bytosti nežijú medzi svetskými ľuďmi, aby boli ľuďmi, ale aby sa vrátili k svojmu pôvodnému, pravému ja. Takže to zahŕňa otázku osvietenia. Ak človek vidí, že mnoho ľudí sa môže naozaj vznášať, tiež bude chcieť praktizovať kultiváciu a nebude tam otázka osvietenia. Takže ak ste to vďaka kultivácii dosiahli, nemali by ste to neuvážene ukazovať druhým, alebo to predvádzať druhým, pretože oni tiež musia praktizovať kultiváciu. Takže potom čo je váš veľký nebeský okruh otvorený, nebudete sa schopní vznášať, ak je váš konček prsta na ruke, na nohe alebo určitá časť vášho tela uzamknutá.

Keď sa náš nebeský okruh chystá otvoriť, vyskytne sa kultivačný stav, v ktorom sa niektorí ľudia budú nakláňať dopredu počas meditácie v sede. Pretože obeh v chrbte je otvorený lepšie, človek bude cítiť, že chrbát je veľmi ľahký a predná časť tela je ťažká. Niektorí ľudia sa nakláňajú dozadu a cítia, že ich chrbát je ťažký a predná časť ich tela je ľahká. Ak je celé vaše telo dobre otvorené, budete nadskakovať a cítiť, akoby ste boli zdvíhaní a vznášali sa nad zemou. Len čo sa však môžete naozaj vznášať, nebude vám dovolené vznášať sa – ale nie je to absolútne. Tí, ktorí si vyvinú nadprirodzené schopnosti, sú zvyčajne na dvoch koncoch: Sú to deti, ktoré nemajú pripútanosti a starší ľudia, ktorí nemajú pripútanosti – najmä staršie ženy. Ich schopnosti sa ľahko vynoria a môžu si ich ľahšie udržať. U mužov, najmä u mladých mužov, len čo majú schopnosti, nemôžu sa ubrániť zmýšľaniu na predvádzanie sa a možno ich dokonca použijú ako prostriedok na súťaženie medzi svetskými ľuďmi. A tak nemajú dovolené ich mať a aj keď si tie schopnosti vykultivovali, musia byť zamknuté. Ak je jedna časť tela zamknutá, človek sa nebude schopný vznášať. Nehovorím však, že absolútne nikdy nebude dovolené, aby ste mali tento stav. Možno vám bude dovolené si ho raz vyskúšať a niektorí ľudia si ho môžu udržať.

Tieto situácie sa vyskytnú všade, kde dávam prednášky. Keď som vyučoval triedu v Šan-tungu, boli tam praktizujúci z Pekingu a Ťi-nanu. Niekto sa ma spýtal: „Učiteľ, čo sa mi stalo? Keď kráčam, cítim, akoby som opúšťal zem. Keď doma spím, cítim, akoby som sa vznášal. Dokonca aj prikrývka na mne sa vznáša. Stále sa vznášam ako balón.“ Keď som vyučoval triedu v Kuej-jangu, bola tam jedna dlhoročná praktizujúca, staršia pani, z Kuej-čou. Mala vo svojej izbe naproti sebe pri stenách dve postele. Keď sedela v meditácii na posteli, cítila, že sa vznáša a keď otvorila oči, zistila, že preletela na druhú posteľ. Pomyslela si, „Musím sa vrátiť späť,“ a tak preletela znova naspäť.

V Čching-tao bol praktizujúci, ktorý sedel v meditácii na posteli počas obedňajšej prestávky, keď v kancelárii nikto nebol. Hneď ako začal meditovať, vzniesol sa a poletoval prudko hore a dole, až do výšky jedného metra. Poletoval hore a dole „Hop! Hop!“ a zhodil dokonca na zem pokrývku postele. Bol trošku vzrušený a mierne vystrašený. Toto poletovanie hore a dole trvalo počas celej obedňajšej prestávky. Napokon zazvonil kancelársky zvonec a on si pomyslel: „Ostatní by to nemali vidieť. Čudovali by sa, čo to je. Mal by som radšej prestať.“ Potom prestal. Preto sa starší ľudia dokážu dobre správať. Ak by sa to stalo mladému človeku, keby kancelársky zvonec zazvonil, pomyslel by si: „Poďte sa všetci pozrieť, ako sa vznášam.“ Tu človek nedokáže ľahko ovládať svoju mentalitu predvádzania sa: „Pozrite, ako dobre praktizujem – môžem sa vznášať!“ Len čo to človek predvedie, stratí sa to. Nie je to dovolené. Je mnoho takýchto prípadov a stalo sa to študentom vo všetkých oblastiach.

My chceme, aby stovky energetických kanálov bolo otvorených od samého začiatku. Dodnes dosiahlo osemdesiat až deväťdesiat percent našich praktizujúcich stav, v ktorom sú ich telá veľmi ľahké a bez choroby. Zároveň sme povedali, že v tejto triede ste nielen potlačení do tohto stavu, v ktorom je vaše telo úplne očistené, ale vložím do vášho tela aj mnoho vecí, takže si na tomto seminári môžete vyvinúť kung. Je to rovnaké, ako keď vás zdvihnem a potom potlačím dopredu. Na seminári som vám vyučoval Zákon a váš charakter sa menil. Po opustení tejto sály sa budú mnohí z vás cítiť ako iní ľudia a aj váš pohľad na svet sa zaručene zmení. Budete vedieť, ako sa v budúcnosti správať a budete vedieť, že nemôžete byť v hmle ako predtým. Je zaručené, že to bude tak. Váš charakter to už dosiahol.

Keď hovoríme o veľkom nebeskom okruhu, hoci nemáte dovolené vznášať sa, budete cítiť, že vaše telo je ľahké a keď budete kráčať, bude to akoby ste išli po vzduchu. V minulosti by ste boli unavení po krátkej prechádzke, ale teraz je to veľmi ľahké, nech kráčate akokoľvek ďaleko. Cítite, akoby vás niekto tlačil, keď idete na bicykli, a nie ste unavení, keď idete hore schodmi – bez ohľadu na to, koľko je tam poschodí. Je to zaručene tak. Tí, ktorí čítajú túto knihu a praktizujú kultiváciu samostatne, môžu takisto dosiahnuť kultivačný stav, ktorý majú dosiahnuť. Ja nepoviem to, čo nechcem povedať, ale čo poviem, musí byť pravda – takýto som. Najmä za týchto okolností, ak nehovorím pravdu pri vyučovaní Zákona, ak robím nepochopiteľné vyhlásenia, alebo ak rozprávam bezcieľne a neuvážene, budem vyučovať zlú cestu. Nie je pre mňa ľahké robiť túto vec, keďže celý vesmír pozoruje. Nefungovalo by to, ak by ste sa odchýlili.

Bežný človek si myslí, že stačí, keď máte takýto veľký nebeský okruh. V skutočnosti to nestačí. Aby bolo telo čo najrýchlejšie nahradené a úplne premenené na vysokoenergetickú látku, musí tu byť ďalší smer pohybu nebeského okruhu, ktorý ovláda smer obehu všetkých energetických kanálov vo vašom tele. Nazýva sa „nebeský okruh mao-jou“, a sotva o ňom niekto niečo vie. Tento pojem sa občas uvádza v knihách, ale nikto ho nevysvetlí a nikto vám o ňom nepovie. Všetci hovoria len o teórii, keďže je to tajomstvo tajomstiev. My vám ho tu odhalíme. Môže začať z bodu paj-chuej (alebo aj z bodu chuej-jin), vychádza von a pohybuje sa pozdĺž čiary, ktorá oddeľuje jinovú a jangovú stranu tela, pohybuje sa od ucha dole k plecu, idúc pozdĺž každého prsta, bočnej strany vášho tela, a potom prichádza dole k vášmu chodidlu. Potom sa pohybuje hore po vnútornej strane jedného stehna a dole po vnútornej strane druhého, ide popod druhé chodidlo a vychádza hore po druhej strane vášho tela. Opäť sa pohybuje pozdĺž každého prsta a dosahuje temeno vašej hlavy, ukončujúc celý okruh. Toto je nebeský okruh mao-jou. Druhí o ňom môžu napísať knihu, ale ja som to zhrnul do niekoľkých viet. Myslím si, že by to nemalo byť považované za nebeské tajomstvo, ale druhí považujú tieto veci za veľmi drahocenné a nepovedia o nich nič. O nebeskom okruhu mao-jou budú hovoriť, iba keď naozaj vyučujú svojich žiakov. Hoci som vám o ňom povedal, nikto z vás by nemal používať myseľ, aby ho viedol alebo ovládal pri praktizovaní. Ak to robíte, nepraktizujete náš Falun Dafa. Opravdivá prax k vyšším úrovniam je v stave bez zámeru a bez akýchkoľvek činností mysle. Všetko je vložené do vášho tela, už hotové. Všetky veci sa vytvárajú automaticky a tieto vnútorné mechanizmy vás zušľachťujú; budú sa otáčať vtedy, keď sa majú. Jedného dňa sa počas praktizovania môže vaša hlava nakláňať zo strany na stranu. Ak sa vaša hlava nakloní na jednu stranu, otáča sa to jedným smerom. Ak sa vaša hlava nakloní na druhú stranu, otáča sa to druhým smerom. Otáča sa to oboma smermi.

Keď je veľký a malý nebeský okruh otvorený, hlava sa bude kývať počas meditácie v sede, čo je znakom toho, že energia prechádza. Rovnako to platí pre nebeský okruh Falun, ktorý praktizujeme my. Hoci cvičenie robíme takto, v skutočnosti, keď necvičíme, otáča sa sám. Bude sa otáčať navždy; keď cvičíte, zosilňujete mechanizmy. Nehovorili sme o tom, že Zákon zušľachťuje praktizujúcich? Zistíte, že váš nebeský okruh sa stále otáča. Hoci necvičíte, táto vrstva čchi mechanizmov umiestnených zvonka vášho tela je vrstvou vonkajších, veľkých energetických kanálov, ktoré privádzajú vaše telo do praktizovania. Je to všetko automatické. Môže sa otáčať aj opačným smerom, keďže sa otáča oboma smermi a neustále otvára vaše energetické kanály.

Takže aký je cieľ otvorenia nebeského okruhu? Otvorenie nebeského okruhu nie je samo osebe účelom praktizovania. Aj keď je váš nebeský okruh otvorený, povedal by som, že je to stále ešte nič. Pretože keď sa človek kultivuje ďalej, cieľom je použiť nebeský okruh, aby jeden kanál pohnal stovky energetických kanálov a otvoril tak všetky energetické kanály v tele. My to však už robíme. Ako praktizujete ďalej, možno zistíte, že keď sa veľký nebeský okruh otáča, energetické kanály sa stanú veľmi hrubými, ako prst a vo vnútri budú dosť široké. Pretože energia sa tiež stala veľmi mocnou, potom čo sa vytvorí energetický prúd, vaše kanály sa stanú veľmi široké a jasné. Toto je stále ešte nič. Ako ďaleko sa musíte kultivovať? Všetky energetické kanály sa musia postupne rozšíriť a energia sa stane silnejšou a jasnejšou. Nakoniec sa desiatky tisíc energetických kanálov spoja dohromady a zmenia telo na také, ktoré nemá žiadne energetické kanály a žiadne akupunktúrne body; spoja sa dohromady, aby vytvorili jedno celistvé telo. Toto je konečným cieľom otvorenia energetických kanálov. Cieľom je úplne premeniť vaše telo na vysokoenergetickú látku.

Keď sa vykultivujete do tohto štádia, vaše telo už je od základu premenené na vysokoenergetickú látku. Inými slovami, človek dosiahol najvyššiu úroveň v kultivácii v Zákone trojitého sveta. Ľudské fyzické telo je zušľachtené do najvyššej miery. V tej dobe človek zažije iný kultivačný stav. Aký stav? Kung, ktorý si vyviniete, bude veľmi bohatý a hojný a všetky nadprirodzené schopnosti (potenciálne schopnosti), ktoré má ľudská bytosť pri kultivácii ľudského tela alebo v priebehu kultivácie v Zákone trojitého sveta, všetky sa vyvinú. Avšak zatiaľ čo praktizujete medzi svetskými ľuďmi, väčšina z nich je zamknutá. Navyše, váš stĺp kungu vyrastie veľmi vysoko. Všetky formy kungu budú zosilnené mocným kungom, čím sa stanú dosť mocnými. Avšak môžu fungovať iba v tejto našej dimenzii a nemôžu pôsobiť na nič v iných dimenziách, keďže sú to schopnosti kultivované z našich bežných ľudských fyzických tiel. Napriek tomu budú už veľmi bohaté, sú v rozličných dimenziách a čo sa týka podôb telesnej existencie v odlišných dimenziách, bude tam pomerne dosť zmien. Veci, ktoré má na sebe toto telo v každej dimenzii, budú dosť bohaté a budú vyzerať desivo. Niektorí ľudia majú oči všade po svojom tele a všetky telesné póry na ich tele sú oči, majú oči vo vnútri celého svojho dimenzionálneho poľa. Pretože náš čchi-kung je z budhovskej školy, niektorí ľudia budú mať podoby Bódhisattvy alebo Budhu všade po svojich telách. Váš kung má rôzne formy a je teraz neuveriteľne bohatý. Navyše sa objaví mnoho živých bytostí.

V tom období sa objaví kultivačný stav nazvaný „Tri kvetiny nad hlavou“. Je to veľmi pozoruhodný stav, ktorý je veľmi nápadný. Aj človek s tretím okom na nízkej úrovni ho môže vidieť. Človek bude mať nad hlavou tri kvetiny. Jedna je lotos, ale nie je to lotos z našej fyzickej dimenzie. Ďalšie dve kvetiny sú tiež z inej dimenzie a sú neobyčajne krásne. Tieto tri kvetiny sa otáčajú nad jeho hlavou. Budú sa otáčať v smere hodinových ručičiek a potom proti smeru hodinových ručičiek a každá kvetina sa tiež otáča sama. Každá kvetina má veľký stĺp, taký hrubý, ako je priemer kvetiny. Tieto tri veľké stĺpy siahajú až k vrcholu nebies, ale nie sú to stĺpy kungu – sú jednoducho v tejto forme a sú neobyčajne nádherné. Ak ich uvidíte, takisto budete šokovaný. Keď kultivácia človeka dosiahne tento stupeň, jeho telo bude biele a čisté a pokožka bude hladká a jemná. V tomto bode človek dosiahol najvyššiu formu kultivácie v Zákone trojitého sveta, ale nie je to vrchol. Človek stále ešte musí pokračovať v kultivačnej praxi a ísť dopredu.

Keď pôjdete ďalej, vstúpite do prechodnej úrovne medzi Zákonom trojitého sveta a nad Zákonom trojitého sveta, ktorá sa nazýva stav Čisto-bieleho tela (známa aj ako „Krištáľovo-biele telo“). Keď kultivácia fyzického tela dosiahla najvyššiu formu Zákona trojitého sveta, znamená to len to, že ľudské fyzické telo sa premenilo do najvyššej formy. Keď naozaj vstúpite do tohto stavu, celé vaše telo je zložené výlučne z vysokoenergetickej látky. Prečo sa nazýva Čisto-biele telo? Je to preto, že toto telo už dosiahlo absolútnu čistotu najvyššieho stupňa. Keď sa naň pozrie niekto tretím okom, celé telo je priehľadné – práve tak, ako priehľadné sklo a nie je tam nič. Takýto stav sa prejaví. Jednoducho povedané, toto telo je už telom Budhu. Je to preto, že telo zložené z vysokoenergetickej látky je odlišné od nášho fyzického tela. Takže keď sa dostanete do tohto štádia, všetky schopnosti a veci techník, ktoré sa objavili vo vašom tele, musia byť naraz opustené a umiestnené do veľmi hlbokej dimenzie, keďže už nie sú užitočné a nebudú už ďalej slúžiť žiadnemu účelu. Keď jedného dňa v budúcnosti uspejete v kultivácii a získate Tao, môžete sa obzrieť späť a pozrieť sa znova na vašu cestu kultivačnej praxe tým, že si ich vyberiete a pozriete. Takže v tomto čase ostanú len dve veci: Stĺp kungu stále zostáva a vykultivované nesmrteľné dieťa už dosť vyrástlo. Ale oboje existuje vo veľmi hlbokej dimenzii. Človek s priemernou úrovňou tretieho oka to nemôže vidieť, môže vidieť len to, že vaše telo je priehľadné.

Pretože stav Čisto-bieleho tela je iba medzistupňom, ďalšou kultivačnou praxou naozaj začnete kultiváciu nad Zákonom trojitého sveta, tiež známu ako kultivácia tela Budhu. Celé vaše telo bude zložené z kungu. Teraz sa už váš charakter ustálil. Začnete kultivačnú prax opäť od začiatku a vyviniete si všetky schopnosti opäť odznova, no tie už nemožno nazvať „schopnosti“. Nazývajú sa „božské sily Budhovho Zákona“ a môžu pôsobiť na všetky dimenzie svojou bezhraničnou mocou. Ako pokračujete v praktizovaní kultivácie v budúcnosti, vy sám budete vedieť, ako kultivovať veci na vyšších úrovniach, ako aj formy kultivácie na vyšších úrovniach.

Prílišné nadšenie

Povedzme si o jednom probléme, ktorý súvisí s prílišným nadšením. Mnoho ľudí praktizovalo čchi-kung veľmi dlho. Sú aj ľudia, ktorí čchi-kung nepraktizovali, ale ktorí po celý život hľadali pravdu a uvažovali o skutočnom zmysle ľudského života. Len čo sa naučia náš Falun Dafa, zrazu pochopia mnohé otázky v živote, ktorým si želali rozumieť, ale nevedeli si na ne odpovedať. Tým, že sa ich myslenie pozdvihne, sa možno stanú veľmi vzrušenými – to je isté. Viem, že opravdivý praktizujúci bude poznať hodnotu Zákona a bude si ho vážiť. Avšak často sa objaví tento problém: Kvôli svojej radosti sa ten človek stane príliš nadšeným. To spôsobí, že sa nespráva normálne pri robení vecí, pri komunikácii s druhými v bežnej ľudskej spoločnosti alebo v prostredí bežnej ľudskej spoločnosti. Ja hovorím, že toto je neprijateľné.

Kultivácia podľa našej cesty praktizovania prebieha z väčšej časti priamo uprostred bežného sveta. Nemôžete sa vzďaľovať od bežnej ľudskej spoločnosti a musíte praktizovať kultiváciu s jasnou mysľou. Vzájomné vzťahy majú ostať normálne. Samozrejme, vy máte veľmi vysokú úroveň charakteru a spravodlivé zmýšľanie, zlepšujete si svoj charakter a zvyšujete si úroveň, nedopúšťate sa nesprávnych skutkov a robíte iba dobré činy – takýto by ste mali byť. Niektorí ľudia sa správajú, akoby boli duševne nenormálni a akoby už mali dosť tohto hmotného sveta. Hovoria veci, ktoré druhí nemôžu pochopiť. Druhí budú preto hovoriť: „Prečo sa človek, ktorý sa naučil Falun Dafa, stal takýmto? Vyzerá, že má duševný problém.“ V skutočnosti to tak nie je. Je jednoducho príliš vzrušený, nie je racionálny a nespráva sa normálne. Premýšľajte o tom, všetci: Takéto správanie je tiež nesprávne a vy ste sa dostali do druhého extrému – opäť je to pripútanosť. Mali by ste sa jej zbaviť a praktizovať kultiváciu, zatiaľ čo žijete normálne ako každý iný medzi svetskými ľuďmi. Ak vás zatiaľ, čo ste medzi svetskými ľuďmi, druhí považujú za bláznivého a ak vás nebudú vidieť ako jedného z nich, budú si od vás držať odstup. Nikto vám neposkytne príležitosti zlepšiť si charakter a nikto vás nebude brať ako normálneho človeka – povedal by som, že to nie je správne! Preto musíte nevyhnutne venovať pozornosť tejto otázke a správať sa dobre.

Naša metóda je iná ako bežné metódy, ktoré spravia človeka duchom neprítomného, zahmlia mu myseľ, alebo ho pobláznia. Naša metóda vyžaduje, aby ste sa zušľachťovali sami s jasnou mysľou. Niektorí ľudia mi neustále hovoria: „Učiteľ, len čo zavriem oči, moje telo sa bude kolísať.“ Ja by som povedal, že to nemusí byť tak. Už ste si zvykli opúšťať svoje hlavné vedomie. Len čo zavriete oči, opustíte svoje hlavné vedomie a ono zmizne. Už ste si vytvorili tento zvyk. Prečo sa vaše telo nekolíše, keď tu sedíte? Ak si udržujete stav, ktorý máte, keď sú vaše oči otvorené a privriete oči, bude sa vaše telo kolísať? Určite nie. Myslíte si, že čchi-kung sa má praktizovať takto a vytvorili ste si túto predstavu. Len čo zatvoríte oči, zmiznete a vôbec neviete, kde ste. Povedali sme, že vaše hlavné vedomie musí byť vedomé, pretože táto metóda zušľachťuje vaše vlastné ja. Musíte robiť pokrok s vedomou mysľou. Máme aj meditáciu. Ako praktizujeme meditáciu? Vyžadujeme od každého, že nech meditujete akokoľvek hlboko, musíte vedieť, že tu praktizujete. Máte absolútne zakázané byť v takom stave, v ktorom neviete nič. Aký špecifický stav potom nastane? Keď sedíte, budete sa cítiť nádherne a veľmi pohodlne, akoby ste sedeli vnútri škrupiny vajíčka; budete si vedomí seba, ako praktizujete, ale cítite, že vaše celé telo sa nemôže hýbať. Toto sa musí prihodiť v našej praxi. Je ďalší kultivačný stav: Sedíte a sedíte, a zrazu zistíte, že vaše nohy sú preč a neviete si spomenúť, kde sú, vaše telo je preč, vaše ramená sú preč, vaše ruky sú preč a zostala iba hlava. Keď praktizujete ďalej, zistíte, že aj vaša hlava zmizne a zostane iba myseľ a malá stopa uvedomovania si toho, že tu praktizujete. Je úplne dostatočné, ak môžete dosiahnuť tento stav. Prečo je to tak? Keď človek praktizuje v tomto stave, telo sa úplne premieňa a je to najlepší stav. Preto od vás požadujeme, aby ste vstúpili do pokoja v tomto stave. Avšak nemali by ste zaspať alebo stratiť vedomie, inak môže praktizovať niekto iný a získať dobré veci.

Všetci naši praktizujúci naozaj musia dávať pozor, aby sa nesprávali nenormálne medzi svetskými ľuďmi. Nemali by ste pozitívny vplyv medzi svetskými ľuďmi a druhí by povedali: „Prečo sa všetci ľudia, ktorí študujú Falun Dafa, správajú takto?“ Je to rovnaké ako poškodzovanie dobrej povesti Falun Dafa, takže určite venujte pozornosť tejto otázke. Aj v iných oblastiach a v priebehu kultivačnej praxe musíte dávať pozor, aby ste sa nestali príliš nadšenými – táto pripútanosť môže byť veľmi ľahko zneužitá démonmi.

Kultivácia rozprávania

Kultivácia rozprávania bola vyžadovaná aj náboženstvami v minulosti. Avšak kultivácia rozprávania, o ktorej hovorili náboženstvá, sa vzťahovala hlavne na niektorých profesionálnych praktizujúcich, ako mníchov a taoistov, ktorí neotvorili svoje ústa a nepovedali nič. Pretože okrem kultivovania sa nerobili nič, zamýšľali opustiť ľudské pripútanosti v najväčšom rozsahu. Verili tomu, že len čo človek myslí, je to karma. Náboženstvá rozdeľovali karmu na „dobrú karmu“ a „zlú karmu“. Tak alebo tak, či je to dobrá karma alebo zlá karma, nech idete podľa budhistickej „prázdnoty“ alebo podľa taoistickej „ničoty“, nechcete ju vytvárať. Preto povedali, že nebudú robiť nič, keďže nemohli vidieť karmické vzťahy záležitostí, to jest, či sú tie veci dobré alebo nedobré, alebo aké karmické vzťahy tam existujú. Bežný praktizujúci nie je na vysokej úrovni a nemôže tie veci vidieť, takže sa bude obávať, že hoci niečo vyzerá byť dobré na povrchu, mohla by to byť nedobrá vec, len čo je vykonaná. Preto sa človek snaží, ako najviac môže, aby praktizoval ne‑činnosť a nebude robiť nič, aby sa tak vyhol vytváraniu ďalšej karmy. Je to preto, že keď je karma vytvorená, človek ju musí odstrániť a trpieť za ňu. Napríklad u našich praktizujúcich je už predurčené, na akom stupni sa stanú odomknutými. Ak zbytočne vložíte niečo na polceste, spôsobí to ťažkosti v celej vašej kultivačnej praxi. Človek teda praktizuje ne‑činnosť.

Kultivácia rozprávania, o ktorej sa hovorí v budhovskej škole, znamená, že rozprávanie je riadené myslením človeka, takže toto myslenie má zámery. Keď myseľ človeka na niečo myslí, alebo ho vedie k tomu, aby niečo povedal, spravil, alebo keď riadi jeho zmyslové orgány a štyri končatiny, môže to byť pripútanosť svetských ľudí. Napríklad rôzne názory, ktoré majú ľudia, „ty si dobrý“, „on nie je dobrý“, alebo „ty sa kultivuješ dobre“, „on sa nekultivuje dobre“ atď., všetky tieto samé osebe spôsobujú napätia medzi ľuďmi. Dokonca taká každodenná vec ako „ja chcem robiť to a to,“ alebo „táto vec sa má teraz spraviť tak a tak,“ možno niekomu neúmyselne ublíži. Pretože medziľudské spory sú veľmi zložité, človek môže neúmyselne vytvoriť karmu. Pretože je to takto, držia svoje ústa zatvorené a nepovedia nič. V minulosti brali náboženstvá kultiváciu rozprávania veľmi vážne a toto bolo vyučované v náboženstve.

Väčšina našich žiakov Falun Dafa (to jest, okrem profesionálnych praktizujúcich) praktizuje kultiváciu medzi svetskými ľuďmi, takže je nevyhnutné viesť normálny život bežného človeka v bežnej ľudskej spoločnosti a stýkať sa so spoločnosťou. Každý má zamestnanie a musí ho robiť dobre. Niektorí ľudia musia robiť svoju prácu rozprávaním. Takže nie je to rozpor? Nie, nie je to rozpor. Prečo to nie je rozpor? Kultivácia rozprávania, o ktorej hovoríme my, je veľmi odlišná od tej ich. Kvôli odlišnostiam v kultivačných cestách sú aj požiadavky odlišné. Mali by sme všetci rozprávať v súlade s charakterom praktizujúceho, neklebetiť a nehovoriť negatívne veci. Ako praktizujúci sa musíme merať štandardom Zákona, aby sme určili, či máme povedať určité veci. Ak je to niečo, čo máte povedať, nie je to problém, pokiaľ to meriame podľa Zákona a súhlasí to s charakterovým štandardom praktizujúceho. Navyše, musíme rozprávať o Zákone a šíriť Zákon, takže je nemožné nerozprávať. Kultivácia rozprávania, ktorú učíme my, sa vzťahuje na to, čo zahŕňa slávu a osobný zisk, ktorého sa nemožno vzdať medzi svetskými ľuďmi, na to, čo nemá nič spoločné so skutočnou prácou praktizujúcich v spoločnosti, nezmyselné klebetenie medzi praktizujúcimi v tej istej škole praktizovania, pripútanosti, ktoré spôsobujú, že sa človek predvádza, chýry alebo šírenie fám, alebo diskusie o niektorých spoločenských otázkach, pri ktorých je človek vzrušený. Ja sa držím toho, že toto sú všetko pripútanosti svetských ľudí. Myslím si, že v týchto oblastiach musíme dbať na to, čo povieme – to je kultivácia rozprávania, o ktorej hovoríme. Mnísi v minulosti brali tieto veci veľmi vážne, pretože len čo človek začne myslieť, vytvorí karmu. Preto hovorili o „tele, reči a mysli“. Zušľachťovanie tela, o ktorom hovorili, znamenalo, že človek sa nebude dopúšťať zlých skutkov. Zušľachťovanie rozprávania znamenalo, že človek nebude rozprávať. Zušľachťovanie mysle znamenalo, že človek nebude dokonca ani myslieť. V minulosti boli prísne požiadavky na tieto veci v profesionálnej kultivácii v kláštoroch. My sa držíme požiadaviek na charakter praktizujúceho a bude v poriadku, pokiaľ človek pochopí, čo má a čo nemá povedať.


Deviata lekcia

Čchi-kung a fyzické cvičenia

Na bežnej úrovni ľudia ľahko berú čchi-kung ako priamo súvisiaci s fyzickými cvičeniami. Samozrejme, keď o tom hovoríme na nízkej úrovni a pozeráme sa na to z hľadiska získania zdravého tela, čchi-kung a fyzické cvičenia sú rovnaké. Avšak jeho špeciálne cvičebné metódy a použité prostriedky sa značne odlišujú od tých vo fyzických cvičeniach. Aby človek získal zdravé telo fyzickými cvičeniami, musí zvyšovať objem cvičenia a stupňovať fyzický tréning. Avšak čchi-kungová prax je práve opačná, keďže nevyžaduje, aby sa človek pohyboval. Ak je tam nejaký pohyb, je jemný, pomalý a zaoblený. Je dokonca bez pohybu a pokojný – toto sa značne odlišuje od fyzických cvičení, čo sa týka formy. Z perspektívy vysokej úrovne, čchi-kung nie je obmedzený iba na liečenie a udržovanie kondície, keďže stelesňuje niečo vyšších úrovní a hlbšieho obsahu. Čchi-kung nie je len tá troška na úrovni bežných ľudí. Je nadprirodzený a má odlišné prejavy na odlišných úrovniach. Je to niečo, čo ďaleko presahuje svetských ľudí.

Čo sa týka povahy cvičení, tie sa takisto ohromne líšia. Aby mal telo pripravené na túto modernú úroveň súťaženia a aby spĺňal jej kritériá, vyžaduje sa od športovca, najmä od športovca dnes, aby zvyšoval objem cvičenia. Musí si stále udržovať telo vo vynikajúcej forme. Aby dosiahol tento cieľ, musí zvyšovať objem cvičenia, aby krv dostatočne obiehala v tele, zrýchliť svoj metabolizmus a stále udržovať telo v zlepšujúcom sa stave. Prečo sa má zvýšiť metabolizmus? Je to preto, že telo športovca sa musí stále zlepšovať a byť v najlepšej forme na súťaženie. Ľudské telo je zložené z veľkého počtu buniek. Tie všetky prechádzajú nasledujúcim procesom: Život novorozdelenej bunky je veľmi energický a bunka prejavuje stav rastu. Keď narastie do konečného bodu, nemôže ďalej rásť a môže iba upadať až do svojho konca. Keď dosiahne najnižší bod, nová bunka ju nahradí. Napríklad, použime dvanásť hodín dňa, aby sme to popísali. Bunka sa rozdelí o 6. hodine ráno a vykazuje stav rastu. Keď dosiahne 8., 9., alebo 10. hodinu rannú, sú to všetko veľmi dobré obdobia. Keď príde 12 hodín, nemôže už viac napredovať a môže iba upadať. V tomto bode má bunka stále ešte zvyšnú polovicu životnej sily, ale táto polovica životnej sily je nevhodná pre súťažné podmienky športovca.

Čo teda urobia? Vystupňujú tréning a zvýšia prúdenie krvi, takže novovzniknuté bunky nahradia staré. Prebieha to týmto spôsobom. Tým je povedané, že predtým, ako je ukončená celá životná dráha bunky, alebo keď prebehla len polovica jej života, bude vyradená. Telo si teda bude stále udržovať silu a robiť pokroky. Ale ľudské bunky sa nemôžu takto deliť bez obmedzenia, keďže počet delení bunky je konečný. Predpokladajme, že bunka sa môže rozdeliť stokrát počas života človeka. V skutočnosti sa môže rozdeliť viac ako miliónkrát. A predpokladajme, že keď sa bunka rozdelí stokrát u normálneho človeka, tento človek môže žiť sto rokov. Ale teraz táto bunka žila iba polovicu svojho života, takže on môže žiť iba päťdesiat rokov. Avšak nevideli sme žiadne vážne problémy, ktoré by sa vyskytli u športovcov, pretože športovci sú dnes vyradení z pretekárskej činnosti pred tridsiatkou. Obzvlášť teraz je súťažná úroveň veľmi vysoká a počet vyradených športovcov je takisto veľký. Športovci sa teda môžu vrátiť k normálnemu životu a nebudú vyzerať, že to na nich malo veľký vplyv. Prinajmenšom teoreticky je to v podstate takto – udrží ho to v dobrom fyzickom stave, ale skráti to jeho život. Podľa výzoru vyzerá pätnásťročný športovec ako dvadsaťročný, zatiaľ čo ten v dvadsiatke vyzerá ako tridsaťročný. Športovec zvyčajne budí dojem rýchlejšieho rastu a skoršieho starnutia. Ak je tam výhoda, bude tam aj nevýhoda. Musíme sa pozerať na obe strany mince. V skutočnosti idú touto cestou.

Čchi-kungová prax je práve opačná ako fyzické cvičenia. Nevyžaduje rázne pohyby. Ak je tam nejaký pohyb, je jemný, pomalý a hladký. Je taký pomalý, že sa dokonca stáva nehybným alebo pokojným. Viete, že v kultivačnej metóde sedenia v hlbokej meditácii sa človek nehýbe a aj jeho srdcový pulz, obeh krvi a tak ďalej sa tiež spomalí. V Indii je mnoho majstrov jogy, ktorí dokážu sedieť vo vode alebo byť zakopaní v zemi mnoho dní. Môžu úplne znehybnieť a dokonca ovládať údery svojho srdca. Predpokladajme, že bunka človeka sa delí raz za deň. Praktizujúci môže dosiahnuť, že bunky jeho tela sa budú deliť raz za dva dni, raz za týždeň, raz za pol mesiaca, alebo dokonca raz za ešte dlhší čas. On potom už predĺžil svoj život. Toto sa vzťahuje iba na tie metódy, ktoré zušľachťujú myseľ bez zušľachťovania tela, keďže aj tie môžu toto dosiahnuť a predĺžiť život človeka. Niekto môže premýšľať: „Nie je život človeka predurčený? Ako môže človek žiť dlhšie bez zušľachťovania tela?“ Správne. Ak žiakova úroveň dosiahne za Tri ríše, jeho život môže byť predĺžený, ale v zovňajšku bude vyzerať veľmi starý.

Opravdivá prax, ktorá zušľachťuje telo, bude neustále zhromažďovať nazbieranú vysokoenergetickú látku v bunkách ľudského tela a bude neustále zvyšovať jej hustotu, aby postupne potlačila a pomaly nahradila bunky bežného človeka. V tomto čase tam bude kvalitatívna zmena a tento človek ostane navždy mladý. Samozrejme, je to veľmi pomalý proces, ktorý sa deje počas kultivačnej praxe a človek toho musí obetovať vcelku dosť. Naozaj nie je pre človeka ľahké cvičiť si telo a upevňovať vôľu. Dokáže človek ostať pokojný v konflikte, ktorý preveruje jeho charakter? Bude pokojný, keď mu ide o osobné záujmy? Je to veľmi ťažké uskutočniť, takže to nie je tak, že pokiaľ chce človek dosiahnuť tento cieľ, tak ho len tak môže dosiahnuť. Iba keď sa charakter a cnosť zlepšili kultiváciou, môže človek dosiahnuť tento cieľ.

Mnohí ľudia brali čchi-kung ako bežné fyzické cvičenie, pričom v skutočnosti sú rozdiely také veľké, že to vôbec nie sú rovnaké veci. Iba na najnižšej úrovni, kde sa cvičí čchi a hovorí sa o liečení a udržiavaní kondície, aby človek získal zdravé telo, má čchi-kung spoločný cieľ s fyzickými cvičeniami. Avšak na vysokej úrovni to tak vôbec nie je. Očisťovanie tela v čchi-kungu má svoj účel. Navyše, praktizujúci čchi-kungu musia nasledovať vyššie princípy a nie princípy bežných ľudí. Ale fyzické cvičenia sú len niečím pre svetských ľudí.

Myšlienky

Keď hovoríme o myšlienkach, myslíme tým aktivitu v ľudskej mysli. Ako sa spoločenstvo kultivujúcich pozerá na myšlienky, ktoré sprevádzajú aktivitu v ľudskom mozgu? Ako sa pozeráme na rôzne formy ľudského myslenia (myšlienok)? A ako sa prejavujú? Moderná medicína stále ešte nedokáže vyriešiť mnohé otázky vo svojom štúdiu ľudského mozgu, pretože myšlienky nemožno tak ľahko uchopiť ako povrch našich tiel. Na hlbších úrovniach a v rôznych dimenziách majú rôzne formy. Ale nie sú ani také, ako povedali niektorí čchi-kungoví majstri. Niektorí čchi-kungoví majstri dokonca sami nevedia, o čo ide a nedokážu ich vysvetliť jasne. Myslia si, že len čo aktivizujú mozog a vyvinú myšlienku, budú schopní niečo spraviť, takže tvrdia, že použili myseľ, aby to spravili, alebo že to spravili ich myšlienky. V skutočnosti tie veci nie sú vôbec vykonané ich myšlienkami.

Najskôr si povedzme o tom, odkiaľ pochádza myslenie človeka. V dávnej Číne sa hovorilo: „Rozmýšľať srdcom“. Prečo sa hovorilo, že srdce rozmýšľa? Dávna čínska veda bola veľmi pokročilá, keďže jej výskum priamo mieril na ľudské telo, život a vesmír. Niektorí ľudia naozaj nad všetky pochybnosti cítia, že ich srdce rozmýšľa, pričom iní ľudia naozaj cítia, že ich mozog rozmýšľa. Prečo je tu táto situácia? Je dosť rozumné, keď niektorí ľudia hovoria, že srdce rozmýšľa, lebo sme videli, že hlavná duša svetského človeka je veľmi nepatrná a skutočné odkazy vysielané ľudským mozgom nepochádzajú zo samotného ľudského mozgu – nevysiela ich mozog, ale hlavná duša. Hlavná duša človeka neostáva iba v paláci ni-wan. Palác ni-wan, o ktorom hovoria taoisti, je to, čo naša moderná lekárska veda nazýva šuškovité teliesko. Ak je naša hlavná duša v paláci ni-wan, budeme naozaj cítiť, že mozog premýšľa a vysiela odkazy. Ak je v srdci, človek bude naozaj cítiť, že premýšľa srdce.

Ľudské telo je malý vesmír. Mnohé žijúce bytosti v žiakovom tele si môžu vymieňať miesta. Keď hlavná duša zmení svoje miesto, ak sa presunie do žalúdka, človek bude cítiť, že žalúdok naozaj premýšľa. Ak sa hlavná duša presunie do lýtka alebo do päty, človek bude skutočne cítiť, že lýtko alebo päta o niečom premýšľa. Je to zaručene tak, hoci to znie dosť neuveriteľne. Aj keď vaša kultivačná úroveň nie je vysoká, môžete cítiť, že sa to deje. Ak ľudské telo nemá hlavnú dušu, ak nemá temperament, povahu a charakterové vlastnosti, ak nemá toto všetko, je to iba kus mäsa a nie úplná osoba s individualitou. Takže akú funkciu má ľudský mozog? Ako to vidím ja, ľudský mozog vo forme tejto fyzickej dimenzie je len spracovávajúca továreň. Skutočný odkaz je vyslaný hlavnou dušou, ale to, čo vysiela, nie je jazyk, ale odkaz vesmíru, ktorý predstavuje určitý zmysel. Potom čo náš mozog prijme takýto príkaz, spracuje ho do nášho súčasného jazyka, do takejto vyjadrovacej formy; vyjadríme ho gestami rúk, výrazom v očiach a celkovými pohybmi tela. Mozog robí len toto. Skutočné príkazy a myšlienky pochádzajú od hlavnej duše. Ľudia si zvyčajne myslia, že sú to priame a nezávislé funkcie mozgu. V skutočnosti je hlavná duša niekedy v srdci, takže niektorí ľudia naozaj cítia, že ich srdce rozmýšľa.

Ľudia, ktorí dnes skúmajú ľudské telo, si myslia, že to, čo ľudský mozog vysiela, je niečo ako elektrická vlna. Nebudeme hovoriť o tom, čo v skutočnosti vysiela, ale uznali, že je to materiálna existencia. Nie je to teda povera. Aké účinky má to, čo je vysielané? Niektorí čchi-kungoví majstri tvrdia: „Môžem pohnúť vecami pomocou myšlienok, otvoriť myšlienkami vaše tretie oko, vyliečiť myšlienkami vašu chorobu atď.“ V skutočnosti niektorí čchi-kungoví majstri nemajú ani poňatia o tom, aké nadprirodzené schopnosti majú, vôbec im to nie je jasné. Vedia iba to, že môžu robiť čokoľvek chcú, pokiaľ si na to pomyslia. V skutočnosti sa deje to, že keď sú ich myšlienky v činnosti, ich schopnosti sú riadené myšlienkami z mozgu a vykonávajú konkrétne úlohy pod vedením myšlienok. Avšak samotné myšlienky nemôžu robiť nič. Keď praktizujúci robí niečo konkrétne, sú to jeho nadprirodzené schopnosti, ktoré robia tú prácu.

Nadprirodzené schopnosti sú vrodené schopnosti ľudského tela. S vývojom našej ľudskej spoločnosti sa myšlienky v ľudskej mysli stali zložitejšími a zložitejšími, ľudia prisudzujú čoraz väčšiu dôležitosť „realite“ a stávajú sa viac závislými na takzvaných moderných nástrojoch. Následkom toho sa ľudské vrodené schopnosti stali viac a viac zdegenerovanými. Škola Tao učí návrat k svojmu pôvodnému, pravému ja. V priebehu kultivačnej praxe musíte hľadať pravdu a nakoniec sa vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja a k svojej pôvodnej povahe. Iba potom sa vaše vrodené schopnosti objavia. Dnes ich nazývame „nadprirodzené schopnosti“, i keď sú to v skutočnosti všetko ľudské vrodené schopnosti. Zdá sa, že ľudská spoločnosť napreduje, ale v skutočnosti upadá a vzďaľuje sa viac a viac od povahy vesmíru. Minule som spomenul, že majster Čang Kuo jazdil na oslovi otočený chrbtom napred, ale ľudia možno nepochopili, čo to znamená. On si uvedomil, že ísť dopredu vlastne znamená pohybovať sa dozadu a že ľudstvo sa vzďaľuje viac a viac od povahy vesmíru. V priebehu vesmírneho vývoja a najmä teraz, keď spoločnosť nasleduje veľký prúd komercializácie, sa mnohí ľudia morálne veľmi skazili a vzďaľujú sa viac a viac od povahy vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať. Tí, čo sa nechajú unášať prúdom svetských ľudí, si nemôžu uvedomiť rozsah morálnej skazenosti ľudstva. Preto sa niektorí ľudia dokonca nazdávajú, že to je dobrá vec. Iba keď sa ľudia, ktorých charakter sa zlepšil pomocou kultivácie, obzrú späť, uvedomia si, že ľudské morálne hodnoty sa rozpadli do tejto strašnej miery.

Niektorí čchi-kungoví majstri prehlásili: „Môžem vyvinúť vaše nadprirodzené schopnosti.“ Aké nadprirodzené schopnosti môžu vyvinúť? Bez energie nadprirodzené schopnosti nebudú fungovať a keď sa ešte neobjavili, ako si ich môžete vyvinúť? Keď nadprirodzené schopnosti nie sú posilňované a formované vašou vlastnou energiou, ako si ich môžete vyvinúť? To je absolútne nemožné. To „vyvinutie nadprirodzených schopností“, o ktorom hovoria, je iba spojenie vašich už sformovaných nadprirodzených schopností s vaším mozgom, takže budú pracovať na príkaz myšlienok vášho mozgu. Oni si myslia, že sa to ráta za vyvinutie vašich nadprirodzených schopností. V skutočnosti nevyvinuli žiadnu vašu nadprirodzenú schopnosť, ale spravili iba túto drobnosť.

U praktizujúceho jeho myšlienky riadia nadprirodzené schopnosti, aby robili veci. U bežného človeka jeho myšlienky riadia štyri končatiny a zmyslové orgány, aby robili veci. Je to ako továreň, kde kancelária výroby alebo kancelária riaditeľa vydáva príkazy a rôzne konkrétne prevádzkové oddelenia ich vykonávajú. Je to tiež ako vojenské veliteľstvo: Kancelária veliteľa vydáva rozkazy a riadi celú armádu, aby vykonala akciu. Keď som robil semináre v iných oblastiach, často som o tejto otázke hovoril so zástupcami miestnych čchi-kungových spoločenstiev. Boli veľmi prekvapení: „Vždy sme skúmali, koľko potenciálnej energie a podprahového vedomia má ľudská myseľ.“ V skutočnosti to tak nie je. Mýlili sa od samého začiatku. Povedal som, že keď sa človek zaoberá vedou o ľudskom tele, musí urobiť zásadný prevrat vo svojom myslení. Nemôže použiť odvodzovacie metódy svetských ľudí a ich spôsoby chápania, aby pochopil tieto nadprirodzené veci.

Keď hovoríme o myšlienkach, tie majú niekoľko ďalších foriem. Napríklad niektorí ľudia hovoria o podprahovom vedomí, podvedomí, inšpirácii, snoch atď. Keď je reč o snoch, žiaden čchi-kungový majster ich nechce vysvetliť. Keď ste sa narodili, vaše „ja“ sa narodilo súčasne v mnohých dimenziách vesmíru, sú časťou vášho celého „ja“, sú vo vzájomnom vzťahu a ich myšlienky sú prepojené. Navyše, máte tiež svoju hlavnú dušu, pomocnú dušu a iné bytosti, všemožné druhy, ktoré majú svoju podobu a existujú vo vašom tele a každá bunka a všetky vnútorné orgány prevezmú formu, v ktorej vaša podoba a odkazy existujú v iných dimenziách. Je to teda mimoriadne zložité. Vo sne môžu byť veci takto v jednom okamihu a nejako inak v druhom. Odkiaľ teda vlastne pochádzajú? V lekárskej vede sa hovorí, že je to kvôli zmenám v mozgovej kôre. Toto je reakcia, ktorá sa prejavuje v tejto fyzickej forme. V skutočnosti je to výsledok toho, že ste ovplyvnení odkazmi z iných dimenzií. Preto sa vo sne cítite zmätený. Toto s vami nemá nič spoločné a nemusíte tomu venovať pozornosť. Je však jeden druh sna, ktorý sa vás priamo týka. Takýto sen by sme nemali nazývať „snom“. Vaše hlavné vedomie – teda vaša hlavná duša – vo sne videla, že k vám prišiel člen rodiny; skutočne ste niečo zažili, alebo ste niečo videli, či spravili. Ak je to tak, vaša hlavná duša naozaj niečo spravila, alebo videla v inej fyzickej dimenzii, spravili ste to vy, vaše vedomie bolo jasné a mali ste skutočný zážitok. Tieto veci naozaj existujú, len sa stanú v inej fyzickej dimenzii a uskutočňujú sa v inom časopriestore. Môžete ich teda nazývať snami? Nie. Vaše fyzické telo tu naozaj spalo, takže pre vás je to len sen. Iba takéto sny majú s vami niečo priamo spoločné.

Čo sa týka ľudskej inšpirácie, podvedomia, podprahového vedomia atď., povedal by som, že tieto pojmy nepochádzajú od vedcov. Sú to pojmy vytvorené spisovateľmi a sú založené na stavoch mysle, ktoré poznajú bežní ľudia – sú nevedecké. Čo je vlastne „podprahové vedomie“, o ktorom hovoria ľudia? Je ťažké to vysvetliť a je to dosť neurčité. Všetky rôzne typy odkazov v človeku sú naozaj zložité a vyzerajú ako nejaké stopy hmlistých spomienok. Čo sa týka podvedomia, o ktorom hovoria ľudia, to môžeme vysvetliť ľahko. Na základe definície podvedomého stavu sa to zvyčajne vzťahuje na to, že človek robí niečo s nejasnou hlavou. Ľudia často povedia, že človek niečo spravil podvedome alebo neúmyselne. Toto podvedomie je presne to isté, čo pomocné vedomie, ktoré sme spomínali. Keď sa hlavné vedomie uvoľní a neovláda mozog, človek nemá jasné vedomie, skoro akoby upadol do spánku, alebo naozaj zaspí a keď je v nevedomom stave, je pravdepodobné, že bude ovládaný svojím pomocným vedomím alebo pomocnou dušou. V tom čase môže pomocné vedomie robiť určité veci, inými slovami, tieto veci budete robiť s nejasnou hlavou. Ale tieto veci nie sú spravené zle, keďže pomocné vedomie môže vidieť podstatu vecí v druhej dimenzii a nenechá sa oklamať našou bežnou ľudskou spoločnosťou. Preto potom, keď človek príde k svojim zmyslom a pozrie sa, čo spravil, povie: „Ako som to mohol spraviť tak zle? S jasnou hlavou by som to tak nespravil.“ Ale hoci teraz hovoríte, že je to zlé, keď sa obzriete späť o desať dní alebo o pol mesiaca, poviete si: „Fíha! Spravil som to veľmi dobre! Ako som to len vtedy spravil?“ Toto sa stáva často. Je to preto, že pomocné vedomie sa nestará o to, čo sa stane v tom okamihu, ale to, čo spraví, bude mať dobrý účinok neskôr. Sú aj niektoré veci, ktoré nemajú žiadne následky neskôr a majú iba nejaké účinky v tom okamihu. Keď pomocné vedomie robí tieto veci, pravdepodobne ich vtedy vykoná veľmi dobre.

Je ďalšia forma myšlienok: Menovite, tí z vás s veľmi dobrými vrodenými vlastnosťami môžu byť ľahko ovládaní vyššími bytosťami, aby robili nejaké veci. Samozrejme, toto je niečo iné a viac tu o tom nepovieme. My hlavne hovoríme o stavoch vedomia, ktoré pochádzajú od nás ľudských bytostí samotných.

Čo sa týka inšpirácie, to je takisto pojem, s ktorým prišli spisovatelia. Všeobecne si ľudia myslia, že inšpirácia súvisí s vedomosťami nazhromaždenými počas celého života, ktoré v okamihu zažiaria ako iskra. Povedal by som, že z hľadiska teórie materializmu by mal byť rozum tým bystrejší, čím viac vedomostí človek v živote nazhromaždí a čím viac ho používa. Keď potom človek potrebuje nápad, mal by sa hneď vynoriť a nemá to byť záležitosť inšpirácie, nie? Keď však ľudia niečo nazývajú „inšpirácia“, alebo keď príde inšpirácia, nedeje sa to takto. Často prichádza, keď si niekto namáha mozog, rozmýšľa a rozmýšľa a náhle cíti, že je v koncoch s vedomosťami a zdá sa mu, že sa nič nevynára. Alebo príde, keď nemôže pokračovať v písaní článku, alebo keď už nemá nápady pri skladaní piesne, alebo keď nemôže pokročiť vo vedeckom výskumnom projekte. V tomto bode je človek zvyčajne unavený, v hlave mu hučí a cigaretové ohorky sú porozhadzované po podlahe. Bolí ho hlava z celej tej námahy, ale aj tak ho nič nenapadá. Takže v akom stave je, keď sa objaví inšpirácia? Povedzme, že sa unaví a pomyslí si: „Zabudnem na to. Dám si prestávku.“ Pretože čím viac jeho hlavné vedomie ovláda mozog, tým menej môžu do neho vkročiť iné bytosti. Takže hneď ako si dá prestávku a uvoľní svoju myseľ, prestane o tom rozmýšľať a v tomto stave bez zámeru si náhle niečo pomyslí, alebo sa v jeho hlave vynorí nápad. Takto väčšinou prichádza inšpirácia.

Prečo teda inšpirácia prichádza v tomto momente? Je to preto, že keď hlavné vedomie ovláda mozog, čím viac ho používa a má nad ním väčšiu kontrolu, tým ťažšie môže pomocné vedomie vkročiť. Keď človek premýšľa, bolí ho hlava a nič ho nenapadá, cíti sa veľmi zle a jeho pomocné vedomie, ktoré je tiež časťou jeho tela a narodilo sa súčasne z toho istého materského lona a ktoré takisto ovláda časť tela, tiež trpí s tým človekom a má tiež bolesti hlavy. Keď sa hlavné vedomie uvoľní, pomocné vedomie premietne to, čo vie, do mozgu, pretože ono môže vidieť povahu veci v inej dimenzii. Potom môže vykonať prácu, dopísať článok, alebo dokončiť skladanie piesne.

Niektorí ľudia povedia: „V tom prípade by sme mali využiť pomocné vedomie.“ Je to ako to, čo sa práve teraz niekto spýtal na lístku: „Ako sa spojíme s pomocným vedomím?“ Nemôžete sa s ním spojiť, pretože vaša prax práve začala a vy nemáte žiadne schopnosti. Radšej by ste nemali nadväzovať žiaden kontakt, keďže váš úmysel bude určite pripútanosťou. Niektorí ľudia si možno myslia: „Môžeme použiť pomocné vedomie, aby sme si vytvorili väčší blahobyt a urýchlili vývoj ľudskej spoločnosti?“ Nie! Prečo je to tak? Je to preto, že to, čo vie vaše pomocné vedomie, je takisto veľmi obmedzené. Dimenzie sú veľmi zložité, počet úrovní je jednoducho obrovský a štruktúra vesmíru je nesmierne zložitá. Môže vedieť iba to, čo je v jeho dimenzii, a nebude vedieť nič nad svojou dimenziou. Navyše je mnoho, premnoho rôznych kolmých dimenzií na rôznych úrovniach. Vývoj ľudstva môže byť ovládaný iba vyššími bytosťami na veľmi vysokej úrovni a postupuje podľa zákona vývoja.

Naša bežná ľudská spoločnosť postupuje podľa zákona vývoja histórie. Vy si môžete želať, aby sa vyvíjala určitým spôsobom a aby dosiahla určitý cieľ, ale tie vyššie bytosti to tak neposudzujú. Nemohli ľudia v dávnych časoch premýšľať o dnešných lietadlách, vlakoch a bicykloch? Ja by som povedal, že to nemusí byť tak, že o nich nepremýšľali. Pretože sa história nevyvinula do toho stavu, nemohli ich vytvoriť. Na povrchu, ak sa na to pozeráme z hľadiska teoretického chápania, na ktoré sú zvyknutí súčasní ľudia, alebo z hľadiska vedomostí, ktoré má dnes ľudstvo, by ste si mysleli, že ich nemohli vynájsť, pretože ľudská veda v tom čase ešte nedosiahla tú úroveň. V skutočnosti to, ako sa vyvíja ľudská veda, takisto nasleduje usporiadanie dejín. Ak chcete dosiahnuť určitý cieľ len preto, že to chcete, nemôžete ho dosiahnuť. Samozrejme, sú ľudia, ktorých pomocné vedomie môže ľahko hrať nejakú úlohu. Jeden spisovateľ tvrdí: „Ak chcem napísať knihu, môžem napísať desiatky tisícok slov denne a vôbec sa neunavím. Ak chcem, môžem ju napísať veľmi rýchlo a keď si ju druhí prečítajú, budú ju považovať za veľmi dobrú.“ Prečo je to tak? Je to výsledok súhry jeho hlavného vedomia a pomocného vedomia, keďže jeho pomocné vedomie môže takisto prevziať polovicu práce. Ale nie je to tak u každého. Väčšina pomocných vedomí sa nezapája vôbec. Nie je dobré, keď od neho chcete, aby niečo vykonalo, pretože dostanete opačné výsledky.

Pokojná myseľ

Mnohí ľudia nemôžu dosiahnuť pokojnú myseľ počas praktizovania a chodia sa všade pýtať čchi-kungových majstrov: „Učiteľ, nemôžem dosiahnuť pokoj, nech cvičím akokoľvek. Len čo sa usadím, myslím na všetko možné a myšlienky prichádzajú jedna cez druhú.“ Je to ako rozbúrené rieky a moria, kde sa všetko vynára a človek vôbec nemôže dosiahnuť pokoj. Prečo človek nie je schopný dosiahnuť pokoj? Niektorí ľudia to nemôžu pochopiť a myslia si, že v tom musia byť nejaké tajné triky. Vyhľadajú známych majstrov: „Prosím, naučte ma nejaké pokročilé triky, aby som mohol mať pokojnú myseľ.“ Z môjho pohľadu je to hľadanie vonku. Ak sa chcete zlepšiť, musíte hľadať vo vnútri a usilovne pracovať na svojej mysli – len potom sa môžete naozaj pozdvihnúť a dosiahnuť pokoj v meditácii v sede. Schopnosť upokojenia mysle naznačuje vaše majstrovstvo a sila koncentrácie je odrazom vašej úrovne.

Ako môže svetský človek dosiahnuť pokoj, kedy sa mu zachce? Vôbec to nemôže uskutočniť, pokiaľ nemá veľmi dobré vrodené vlastnosti. Inými slovami, základná príčina toho, že človek nie je schopný dosiahnuť pokoj, nie je otázkou techník ani nejakých špeciálnych pohybov, ale toho, že vaša myseľ a srdce nie sú čisté. V bežnej ľudskej spoločnosti a v medziľudských konfliktoch súťažíte a bojujete kvôli osobnému zisku, kvôli vašim citom a túžbam a všetkým tým vášniam, ku ktorým ste pripútaní. Ak sa nevzdáte týchto vecí a nebudete ich brať zľahka, ako môžete ľahko dosiahnuť pokoj? Pri praktizovaní čchi-kungu niekto tvrdí: „Ja tomu jednoducho neverím. Musím sa upokojiť a prestať myslieť.“ Ale hneď ako to povie, všetky myšlienky vyskočia opäť. Je to vaša myseľ, ktorá nie je čistá. Preto nie ste schopný byť pokojný.

Niektorí ľudia možno nesúhlasia s mojím stanoviskom: „Neučia niektorí čchi-kungoví majstri ľudí používať určité techniky? Človek sa môže koncentrovať na jednu vec, niečo si predstavovať, koncentrovať sa na elixírové pole, pozerať sa vnútorne na elixírové pole, recitovať meno Budhu a tak ďalej.“ To sú techniky, ale nie sú to len techniky, ony odrážajú aj stupeň majstrovstva človeka. Takže majstrovstvo človeka má v skutočnosti vzťah ku kultivácii charakteru a k nášmu zlepšeniu úrovne – človek nemôže dosiahnuť pokoj iba samotným používaním týchto techník. Ak tomu neveríte, môžete si to vyskúšať. Všetky vaše túžby sú také silné a dominujúce a ničoho sa nemôžete vzdať – skúste to a uvidíte, či môžete dosiahnuť pokoj. Niektorí ľudia hovoria, že stačí odriekať meno Budhu. Môžete dosiahnuť pokoj odriekaním mena Budhu? Niekto tvrdí: „Je ľahké praktizovať kultivačnú školu Budhu Amitábhu. Vyžaduje sa iba odriekať meno Budhu.“ Prečo to neskúsite? Ja by som povedal, že to naznačuje vaše majstrovstvo. Vy hovoríte, že to je ľahké, ale ja hovorím, že to nie je ľahké, keďže žiadna škola nie je ľahká.

Každý vie, že Šákjamúni vyučoval „koncentráciu“. Čo učil pred koncentráciou? Spomínal „prikázanie“ a opustenie všetkých túžob a závislostí, pokiaľ všetko nezmizne – iba potom človek môže dosiahnuť koncentráciu. Nie je to takýto princíp? Ale „koncentrácia“ je takisto majstrovstvom a vy nie ste schopní úplne dodržiavať „prikázanie“ hneď naraz. Ako postupne opúšťate všetky nedobré veci, vaša schopnosť sústredenia sa tiež krok po kroku zlepší. Keď človek odrieka meno Budhu, musí ho odriekať bez rušivých myšlienok a nesmie mať v mysli nič iné, bude ho odriekať, pokiaľ iné časti mozgu neznecitlivejú a človek si nebude vedomý ničoho a jedna myšlienka nahradí desiatky tisíc iných a pokiaľ sa každé slovo z „Budha Amitábha“ neobjaví pred jeho očami. Nie je to majstrovstvo? Môže to človek dokázať na samom začiatku? Nemôže. Ak to človek nemôže dokázať, určite nebude schopný dosiahnuť pokoj. Ak tomu neveríte, môžete to skúsiť. Kým ústami znovu a znovu odriekate meno Budhu, vaša myseľ premýšľa o všetkom možnom: „Prečo si ma môj šéf v robote neváži? Moje prémie za tento mesiac sú také malé.“ Čím viac o tom človek premýšľa, tým rozhnevanejší sa stáva, zatiaľ čo jeho ústa stále ešte odriekajú meno Budhu. Myslíte si, že môže takto praktizovať? Nie je to záležitosť majstrovstva? Nie je to otázkou toho, že vaša myseľ je nečistá? Tretie oko niektorých ľudí je otvorené a oni sa môžu pozerať dovnútra na elixírové pole. Elixír sa zhromažďuje v priestore spodku brucha a čím čistejšia je táto energetická hmota, tým jasnejšou sa stane. Čím je menej čistá, tým viac je nepriehľadná a tmavá. Môže človek dosiahnuť pokoj iba pozeraním sa vnútorne na elixír v elixírovom poli? Nemôže ho dosiahnuť. Nie je to v technike samotnej. Kľúčovým je, že vaša myseľ a myšlienky nie sú jasné a čisté. Keď sa pozeráte dovnútra na elixírové pole, elixír vyzerá jasne a pekne. V sekunde sa tento elixír premení na byt: „Táto izba je pre môjho syna, keď sa ožení. Táto izba je pre moju dcéru. Moja žena a ja budeme bývať v tejto izbe a v strede bude obývačka. To je výborné! Bude ten byt pridelený mne? Musím porozmýšľať o tom, ako ho dostať. Čo by som mal spraviť?“ Ľudia sú jednoducho pripútaní k týmto veciam. Myslíte si, že takto môžete dosiahnuť pokoj? Ale iní hovoria: „Keď prídem do tejto spoločnosti bežných ľudí, je to ako ubytovať sa v hoteli na pár dní. Potom sa poponáhľam preč.“ Niektorí ľudia sú jednoducho pripútaní k tomuto miestu a zabudli na svoje vlastné domovy.

V opravdivej kultivačnej praxi musí človek zušľachťovať svoju myseľ a kultivovať svoje vnútro. Mal by hľadať vo svojom vnútri, nie vonku. Niektoré školy praktizovania hovoria, že Budha je v mysli, a je na tom niečo pravdy. Ale niektorí ľudia nesprávne pochopili toto vyhlásenie a hovoria, že Budha je v ich mysliach, akoby oni boli Budhami alebo Budhovia boli v ich mysliach – pochopili to takto, ale nie je to nesprávne? Ako to môžete chápať takto? Znamená to, že musíte zušľachťovať svoju myseľ, ak máte uspieť v kultivácii – hovorí to o tomto princípe. Ako môže byť Budha vo vašom tele? Aby ste sa ním stali, musíte sa kultivovať.

Dôvodom toho, že nemôžete dosiahnuť pokoj, je to, že vaša myseľ nie je prázdna a vaša úroveň nie je taká vysoká. Postupuje to od povrchného po hlboké v súlade s úrovňou vášho zlepšenia. Keď sa vzdáte pripútaností, vaša úroveň sa zvýši a vaša schopnosť sústredenia sa takisto zlepší. Ak chcete dosiahnuť pokoj nejakými technikami alebo metódami, ja by som to nazval hľadaním vonkajšej pomoci. To znamená, že ste vo vašej praxi odbočili a nasledovali ste zlú cestu, čo je rovnaké ako hľadanie vonkajšej pomoci. Obzvlášť v budhizme, ak hľadáte vonku, povedia, že ste sa dali na démonickú cestu. V opravdivej kultivačnej praxi si musí človek zušľachťovať myseľ. Iba potom, keď si zlepšíte svoj charakter, môže byť vaša myseľ čistá a ne-činná. Iba keď si zlepšíte svoj charakter, môžete sa prispôsobiť povahe vesmíru a odstrániť rôzne ľudské túžby, pripútanosti a iné nedobré veci. Iba potom môžete vysypať zlé veci z vášho tela a vystúpiť hore. Nebudete obmedzovaný povahou vesmíru a vaša látka cnosti môže byť premenená na kung. Nedopĺňa sa to vzájomne? Je to jednoducho takýto princíp!

Toto je dôvodom na vašej strane, prečo nemôžete dosiahnuť pokoj, keďže nedokážete splniť štandard praktizujúceho. V súčasnosti je aj objektívna situácia, ktorá do vás vážne zasahuje a bráni vám v praktizovaní kultivácie k vyšším úrovniam. Má naozaj zlý vplyv na praktizujúcich. Každý vie, že s reformami a otvorenosťou navonok sa ekonomika oživila a vládne nariadenia sú menej obmedzujúce. Bolo zavedených množstvo nových technológií a životný štandard ľudí sa zlepšil. Všetci svetskí ľudia si myslia, že je to dobrá vec. Ale ak sa pozriete na obe strany mince, uvidíte, že s reformami a otvorenosťou boli dovezené aj všetky možné nedobré veci. Zdá sa, že kniha by sa nepredávala, ak by v nej nebolo niečo pornografického, pretože sa kladie dôraz na odbyt. Ak filmy a televízne programy neukazujú zábery posteľných scén, v hodnotení diváckeho ohlasu to vyzerá tak, že ich nikto nepozerá. Čo sa týka umenia, kto vie, či je to ozajstné umenie alebo niečo, čo len ľudia zbúchali dohromady. Takéto veci neboli v našich čínskych tradičných umeniach. Tradície nášho čínskeho národa neboli vynájdené alebo vytvorené nejakým človekom. Pri rozprávaní o prehistorickej kultúre som spomenul, že všetko má svoj pôvod. Ľudské morálne hodnoty boli pokrivené a zmenené. Meradlo, ktoré hodnotí dobré a nedobré, sa úplne zmenilo. To sú záležitosti svetských ľudí. Ale povaha tohto vesmíru, byť pravdivý, súcitný a vydržať, ostáva nezmenená a je jediným kritériom na rozlíšenie dobrých a nedobrých osôb. Ak chcete ako praktizujúci vystúpiť nad a za, musíte použiť toto kritérium – nie meradlo svetských ľudí – na posudzovanie vecí. Je tu teda toto objektívne rušenie. Je i väčšie, ako napríklad homosexualita, sexuálna sloboda a užívanie drog.

Keď sa ľudská spoločnosť vyvinula do tohto dnešného stupňa, premýšľajte o tom: Čo sa stane, ak to bude takto pokračovať? Bude mať dovolené existovať takto navždy? Ak s tým ľudstvo niečo nespraví, nebesia spravia. Zakaždým, keď sa ľudstvo stretlo s katastrofou, vždy to bolo za takýchto podmienok. Pri toľkých seminároch som nikdy nehovoril o veľkej katastrofe ľudstva. V náboženstvách sa o nej rozpráva a mnoho iných ľudí hovorí o tejto horúcej téme. Nastoľujem túto otázku každému, preto o tom premýšľajte: V našej bežnej ľudskej spoločnosti ľudský morálny štandard podstúpil takúto zmenu! Napätia medzi ľuďmi dosiahli takýto rozsah! Nemyslíte si, že sa to dostalo do mimoriadne nebezpečného bodu? Takže toto súčasné, objektívne existujúce prostredie tiež vážne zasahuje do kultivácie našich praktizujúcich k vyšším úrovniam. Obrázky nahých sú vystavené priamo tamto a visia uprostred ulice. Len čo zdvihnete hlavu, uvidíte ich.

Lao-c’ raz prehlásil: „Keď múdry človek počuje Tao, bude ho praktizovať usilovne.“ Keď múdry človek počuje Tao, bude si myslieť, že nie je ľahké získať opravdivé učenie. Prečo čakať a nezačať praktizovanie dnes? Zložité prostredie, z môjho pohľadu, je skôr dobrá vec. Čím je zložitejšie, tým lepších ľudí vytvorí. Ak sa človek dokáže pozdvihnúť nad to a za to, jeho kultivácia bude najpevnejšia.

Povedal by som, že pre praktizujúceho, ktorý je naozaj odhodlaný praktizovať kultiváciu, sa to ukáže byť dobrá vec. Bez sporov alebo príležitostí na zlepšenie vášho charakteru nemôžete spraviť pokrok. Ty si milý, ja som milý, všetko je dobré... ako sa budete kultivovať? Priemerní praktizujúci patria do skupiny „keď priemerný človek počuje Tao...“ – vyhovuje im, ak sa kultivujú a tiež je pre nich v poriadku, keď sa nekultivujú; tento človek pravdepodobne neuspeje. Niektorí ľudia, ktorí tu sedia, považujú to, čo Učiteľ hovorí, za rozumné. Po návrate do bežnej ľudskej spoločnosti sa im však budú tie praktické veci zdať opäť reálne. Sú reálne, ale čo z toho? Dobre, nehovorme o vás. Mnoho západných milionárov a bohatých ľudí si na smrteľnej posteli uvedomilo, že nemajú nič a že materiálne bohatstvo si nemôžete priniesť s narodením, ani vziať po smrti a cítili vo svojom vnútri prázdno. Prečo je teda kung taký drahocenný? Je to preto, že ho nesie vaša hlavná duša a prichádza s vami pri narodení a odchádza s vami po smrti. Hovoríme, že hlavná duša človeka nezanikne a toto nie je povera. Potom čo sa bunky nášho fyzického tela odlúpili, menšie častice molekúl, ktoré existujú v iných fyzických dimenziách, nezanikli. Iba sa oddelila škrupina.

Všetko, čo som práve povedal, patrí k otázke charakteru. Šákjamúni raz prehlásil, rovnako aj Bódhidarma: „Táto orientálna čínska zem je miestom, kde sa rodia ľudia veľkých cností.“ V celých dejinách bolo mnoho mníchov a veľa čínskych ľudí na toto veľmi hrdých: Mysleli si, že to znamená, že sa môžu kultivovať k vysokým úrovniam, a tak sú mnohí ľudia natešení a cítia sa polichotení: „Predsa len to musíme byť my, Číňania. Čína je miestom, kde sa rodia ľudia výborných vrodených vlastností a veľkých cností.“ V skutočnosti mnoho ľudí nepochopilo zmysel, ktorý je za tým. Prečo je Čína miestom, kde sa rodia ľudia veľkých cností? Prečo sa tam ľudia môžu kultivovať na vysokú úroveň? Mnoho ľudí nerozumie opravdivému zmyslu toho, čo hovoria ľudia na vysokej úrovni, ani nerozumejú svetu alebo zmýšľaniu tých ľudí na vysokých úrovniach a vo vyšších ríšach. Nehovorme teda o tom, čo to znamená, len o tom premýšľajme: Iba v najzložitejšej mase ľudí a v najzložitejšom prostredí sa môžete kultivovať k vysokým úrovniam. Toto je ten zmysel.

Vrodené vlastnosti

Vrodené vlastnosti človeka sú určené množstvom látky cnosti v tele inej dimenzie. Ak má málo cnosti a veľa čiernej látky, jeho karmické pole bude veľké a jeho vrodené vlastnosti budú biedne. Ak má mnoho cnosti alebo bielej látky, jeho karmické pole bude malé a jeho vrodené vlastnosti budú dobré. Biela a čierna látka sa môžu na seba vzájomne premieňať. Ako sa premieňajú? Robenie dobrých skutkov vytvára bielu látku, keďže biela látka je získavaná vydržaním ťažkostí, utrpením alebo robením dobrých skutkov. Čierna látka sa tvorí robením nesprávnych alebo nedobrých skutkov a je to karma. Takže je tam proces premeny. Môžu byť tiež zdedené. Nesie ich priamo hlavná duša človeka, takže nie sú len z jedného života, ale zhromažďujú sa od vekov. Preto ľudia hovoria o zhromažďovaní karmy a zhromažďovaní cnosti. Navyše, môžu byť prenášané od predkov. Niekedy si spomeniem, čo dávni čínski ľudia alebo starší ľudia hovorievali: Hovorievali, že predkovia „zhromažďovali cnosť“, alebo že človek „zhromažďuje cnosť“ alebo mu „chýba cnosť“. Aké len správne boli ich slová! Je to skutočne veľmi presné.

Dobré alebo biedne vrodené vlastnosti človeka môžu určiť, či jeho schopnosť porozumenia je dobrá alebo biedna. Človek s biednymi vrodenými vlastnosťami sa môže stať aj človekom s veľmi biednou schopnosťou porozumenia. Prečo je to tak? Je to preto, že človek s dobrými vrodenými vlastnosťami má veľa bielej látky, ktorá je v súlade s naším vesmírom, v súlade s povahou Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť; nie je tam žiadna medzera. Povaha vesmíru sa môže prejaviť priamo na vašom tele a byť v priamom styku s vaším telom. Ale čierna látka je pravým opakom. Keďže je získaná robením nesprávnych skutkov, je v protiklade s povahou nášho vesmíru. Preto je tam medzera medzi čiernou látkou a povahou nášho vesmíru. Keď sa tejto čiernej látky nazhromaždí veľké množstvo, vytvorí pole obklopujúce telo a obalí človeka. Čím väčšie pole, tým vyššia je jeho hustota a hrúbka a toto spôsobí zhoršenie schopnosti porozumenia, pretože človek nie je schopný prijať vesmírnu povahu, byť pravdivý, súcitný a vydržať, keďže získal čiernu látku konaním nesprávnych skutkov. Zvyčajne takýto človek neverí veľmi na kultivačnú prax, jeho schopnosť porozumenia je horšia a je viac blokovaný svojou karmou. Čím viac ťažkostí trpí, tým menej jej bude veriť, a potom je ťažké sa kultivovať.

Je ľahké kultivovať sa pre niekoho s množstvom bielej látky, pretože v priebehu kultivácie, pokiaľ sa človek prispôsobuje povahe vesmíru a jeho charakter sa zlepšuje, jeho cnosť sa priamo premieňa na kung. Ale pre niekoho s množstvom čiernej látky je tam dodatočná procedúra. Je to ako výrobok, ktorý vyrába továreň: Druhí prichádzajú s pripraveným materiálom, zatiaľ čo tento človek prichádza so surovým materiálom, ktorý musí byť spracovaný. Musí prejsť týmto procesom. Preto musí najskôr pretrpieť ťažkosti a zmenšiť karmu, aby ju premenil na bielu látku a iba potom, čo sa premení na cnosť, môže si vyvinúť kung vysokej úrovne. Ale takáto osoba zvyčajne nemá dobrú schopnosť porozumenia. Ak ju necháte trpieť viac, bude tomu veriť menej a bude pre ňu ťažšie vydržať to. Preto je ťažké pre niekoho s množstvom čiernej látky praktizovať kultiváciu. V minulosti škola Tao a školy praktizovania, ktoré vyučovali iba jedného žiaka, vyžadovali, aby majster hľadal učeníka a nie učeník majstra. Vyberali si ľudí podľa množstva tých vecí na tele človeka.

Vrodené vlastnosti určujú schopnosť porozumenia, ale nie je to absolútne. Niektorí ľudia naozaj nemajú dobré vrodené vlastnosti, ale ich domáce prostredie je veľmi dobré; mnohí členovia rodiny praktizujú čchi-kung, alebo sú možno niektorí z nich nábožensky veriaci a veria veľmi silno na kultivačnú prax. Toto prostredie ich môže motivovať k tomu, aby takým veciam verili a môže zlepšiť ich schopnosť porozumenia. Takže to nie je absolútne. Niektorí ľudia majú veľmi dobré vrodené vlastnosti, ale kvôli tomu, že sa vzdelávali tým nepatrným kúskom poznatkov z našej praktickej spoločnosti a najmä kvôli uniformnej výchovnej metóde pred pár rokmi, vďaka ktorej sa stali veľmi úzkoprsými, neveria ničomu nad svojimi vedomosťami. Toto môže vážne ovplyvniť ich schopnosť porozumenia.

Napríklad, na jednom seminári som na druhý deň hovoril o otvorení tretieho oka. Priamo tam sa jednému človeku s dobrými vrodenými vlastnosťami otvorilo tretie oko na veľmi vysokej úrovni. Videl početné scény, ktoré iní ľudia nemohli vidieť. Povedal ostatným: „Fíha, videl som Faluny padať ako snehové vločky na telá poslucháčov v celej sále, kde sa šíril Zákon. Videl som, ako vyzerá skutočné telo Učiteľa Li, svätožiaru Učiteľa Li, to, ako vyzerá Falun a koľko je tu tiel Zákona. Videl som, že Učiteľ dáva prednášky na rôznych úrovniach a ako Faluny upravujú telá žiakov. Videl som tiež, že keď Učiteľ hovoril, Učiteľovo telo kungu vyučovalo na všetkých rôznych vrstvách úrovní. Videl som tiež nebeské krásky rozhadzovať kvety, a ...“ Videl také nádherné veci, čo značí, že jeho vrodené vlastnosti boli celkom dobré. Ako však pokračoval ďalej a ďalej, nakoniec povedal: „Ja týmto veciam neverím.“ Niektoré z týchto vecí už boli dokázané súčasnou vedou a mnoho vecí môže byť vysvetlených modernou vedou a niektoré z nich sme tu už vysvetlili. Môžeme to spraviť, lebo čomu sa dá porozumieť pomocou čchi-kungu, je skutočne nad chápaním modernej vedy – to je isté. Z tohto pohľadu vrodené vlastnosti človeka neurčujú úplne jeho schopnosť porozumenia.

Osvietenie

Čo je „osvietenie“? „Osvietenie“ je pojem z náboženstva. V budhizme sa to vzťahuje na žiakovo pochopenie budhistického Zákona, jeho osvietenie sa k rôznym pravdám a jeho konečné osvietenie, čo znamená osvietenie múdrosťou. Napriek tomu sa v dnešných dňoch už používa medzi bežnými ľuďmi a myslí sa tým, že tento človek je veľmi šikovný a dokáže čítať, čo je v mysli jeho šéfa, hneď to pochopí a vie, ako potešiť svojho šéfa. Ľudia hovoria, že má dobrú schopnosť osvietenia a zvyčajne je to chápané týmto spôsobom. Avšak len čo vystúpite nad úroveň svetských ľudí a dostanete sa na trošku vyššiu úroveň, zistíte, že princípy, tak ako ich chápu svetskí ľudia, sú zvyčajne nesprávne. Pre nás je „osvietenie“ úplne odlišné od tohto osvietenia. Schopnosť osvietenia šikovného človeka nie je dobrá, pretože človek, ktorý je príliš šikovný, bude robiť iba povrchnú prácu, aby ho jeho šéf alebo vedúci ocenil. Nemusia potom skutočnú prácu vykonať iní ľudia? Potom druhým niečo dlhuje. Pretože je šikovný a vie, ako vyhovieť druhým, bude získavať viac výhod, zatiaľ čo druhí budú trpieť viac strát. Pretože je šikovný, nechce nič stratiť a pravdepodobne ani nič nestratí. V dôsledku toho musia stratiť druhí. Čím viac sa stará o tento nepatrný kúsok okamžitého zisku, tým sa stane vypočítavejším a úzkoprsejším, a tým viac si myslí, že materiálne zisky svetských ľudí sú niečím, čo človek nemôže opustiť. Bude si myslieť, že je veľmi praktický a že sa nenechá podviesť.

Niektorí ľudia dokonca závidia tomuto človeku! Ja vám hovorím, nezáviďte mu. Neviete, aký únavný život vedie: Nemôže dobre jesť ani spať; bojí sa strát dokonca aj v snoch a keď príde na jeho osobný zisk, bude sa snažiť zo všetkých síl o najbanálnejšie veci. Nepovedali by ste, že vedie únavný život? Celý život žije len kvôli tomu. My hovoríme, že keď spravíte krok späť pri konflikte, zistíte, že moria a obloha sú bez hraníc a veci budú zaručene vyzerať inak. Takýto človek sa však nevzdá a vedie najúnavnejší život. Nemali by ste sa od neho učiť. V spoločenstve kultivujúcich sa hovorí: „Takýto človek je celkom stratený. Kvôli materiálnym výhodám sa úplne stratil medzi svetskými ľuďmi.“ Nebude ľahké žiadať ho, aby si uchovával cnosť! Ak ho žiadate praktizovať kultiváciu, nebude vám veriť: „Praktizovať kultiváciu? Vy praktizujúci nevrátite úder, ak ste bití a neodpovedáte nadávkou, ak vám nadávajú. Keď vám druhí sťažujú život, ani v mysli sa nesprávate ako oni. Naopak, ešte im poďakujete. Všetci ste ako ten úbožiak A-Q! Všetci ste duševne chorí!“ Pre takéhoto človeka niet spôsobu, ako pochopiť kultivačnú prax. Bude hovoriť, že ste nepochopiteľní a hlúpi. Nepovedali by ste, že je ťažké ho spasiť?

Toto nie je osvietenie, o ktorom hovoríme my. Osvietenie, o ktorom hovoríme my, je v skutočnosti to, čo tento človek nazýva „hlúposťou“, keď príde na osobný záujem. Samozrejme, nie je to skutočná hlúposť. My jednoducho berieme otázku osobných záujmov s ľahostajnosťou, pričom v iných oblastiach sme veľmi múdri. Keď pracujeme na vedecko-výskumnom projekte, alebo nám náš vedúci dá úlohu, alebo si plníme povinnosti, uvažujeme veľmi jasne a vykonávame ich veľmi dobre. Iba keď príde na tie malé osobné zisky a naše medziľudské konflikty, berieme ich zľahka. Kto vás bude nazývať hlúpymi? Nikto nepovie, že ste hlúpi – to je zaručené.

Poďme si povedať o skutočne hlúpom človeku, keďže tento princíp je úplne obrátený na vyšších úrovniach. Hlúpy človek pravdepodobne nebude robiť žiadne zlé skutky medzi svetskými ľuďmi, ani pravdepodobne nebude súťažiť a bojovať o osobný záujem. Nehľadá slávu, ani nestráca cnosť, ale druhí mu budú dávať cnosť. Bijú ho a nadávajú mu, všetci mu dávajú cnosť a táto látka je mimoriadne cenná. V našom vesmíre je tento princíp: Žiadna strata, žiaden zisk. Aby získal, musí človek stratiť. Keď druhí vidia tohto hlupáka, všetci ho budú slovne urážať: „Ty hlupák.“ Keď otvoria ústa a nadávajú mu, prehodia mu cnosť. Urazili ste ho, ste získavajúcou stranou, takže musíte niečo stratiť. Možno niekto pôjde okolo a kopne ho: „Na, ty hlupák.“ Dobre teda, prehodia mu ďalší veľký kus cnosti. Keď ho niekto tyranizuje alebo kopne, bude sa len usmievať: „Len poď! To, na čom záleží, je, že mi dávaš cnosť a ja jej neodmietnem ani kúsok!“ Takže podľa princípov na vyšších úrovniach, premýšľajte o tom, kto je šikovný? Nie je tento človek šikovný? Je najšikovnejší, keďže nestráca žiadnu cnosť. Keď hodíte cnosť na tohto človeka, vôbec ju neodstrčí, vezme ju všetku a prijme ju s úsmevom. Môže byť hlupák v tomto živote, ale nie v nasledujúcom – jeho hlavná duša nie je hlúpa. V náboženstve sa hovorí, že ak má človek veľa cnosti, stane sa vysokým hodnostárom, alebo získa veľké bohatstvo v nasledujúcom živote; oboje toto je vymenené za jeho cnosť.

Povedali sme, že cnosť sa môže priamo premeniť na kung. Nie je to, ako vysoko sa vykultivujete, vyvinuté z vašej cnosti? Môže sa priamo vyvinúť na kung. Nie je kung, ktorý určuje výšku úrovne a silu kungu človeka, vyvinutý z tejto látky? Nepovedali by ste, že je veľmi drahocenná? Môže prísť s narodením a odísť so smrťou. V budhizme sa hovorí, že výška, na ktorú ste sa vykultivovali, je vašou Úrovňou ovocia. Koľko dáte, toľko dostanete – je to práve takýto princíp. V náboženstve sa hovorí, že cnostný človek sa môže v nasledujúcom živote stať vysokým hodnostárom alebo zarobiť veľké bohatstvo. Človek s malou cnosťou to bude mať ťažké dokonca i pri žobraní o jedlo, pretože nemá cnosť na výmenu. Žiadna strata, žiaden zisk! Keď človeku nezostane ani kúsok cnosti, jeho telo i duša zanikne, a on naozaj umrie.

V minulosti bol čchi-kungový majster, ktorého úroveň bola dosť vysoká, keď prvýkrát prišiel na verejnosť. Tento čchi-kungový majster neskôr prepadol sláve a peniazom. Jeho majster vzal preč jeho pomocnú dušu, keďže patril k tým ľuďom, ktorí kultivujú pomocnú dušu. Keď bola jeho pomocná duša stále ešte tu, tohto človeka ovládala pomocná duša. Napríklad jedného dňa jeho pracovisko prideľovalo byt. Vedúci povedal: „Všetci, čo potrebujete byt, poďte sem a povedzte, prečo si myslíte, že si ho zaslúžite a prečo potrebujete byt.“ Každý argumentoval svojimi vlastnými dôvodmi, ale tento človek nepovedal ani slovo. Napokon vedúci zistil, že práve on je v ťažšej situácii ako všetci ostatní a že ten byt by mali dať jemu. Ostatní ľudia hovorili: „Nie, ten byt mu nemôžete dať v žiadnom prípade. Mali by ste ho dať mne, pretože ja ho veľmi potrebujem.“ Tento človek povedal: „Môžeš si ho teda vziať.“ Svetský človek by ho považoval za hlúpeho. Niektorí ľudia vedeli, že je praktizujúci, takže sa ho pýtali: „Ako praktizujúci nechceš nič. Čo teda chceš?“ On odvetil: „Chcem to, čo iní nechcú.“ V skutočnosti nebol vôbec hlúpy, bol dosť bystrý. Iba čo sa týka osobných, životne dôležitých záujmov, bol takýto – nechal veci prebiehať prirodzene. Druhí sa ho spýtali znova: „Čo človek dnes nechce?“ On odpovedal: „Nikto nechce kamene na zemi a ľudia do nich len tak kopú. Takže ja si ich vezmem.“ Svetskí ľudia to považujú za nepochopiteľné a nemôžu pochopiť praktizujúcich. Nemôžu tomu rozumieť, keďže ich duchovné svety sú veľmi vzdialené a medzera medzi ich úrovňami je tiež príliš veľká. Samozrejme, on nešiel zdvihnúť tie kamene. Hovoril o princípe, ktorému svetský človek nemôže porozumieť: „Netúžim po veciach bežných ľudí.“ Povedzme si napríklad o kameňoch. Viete, že v budhistických svätých knihách stojí: „V Západnom raji sú stromy zo zlata, zem je zo zlata, vtáci sú zo zlata, kvety sú zo zlata, domy sú zo zlata a dokonca telo Budhu je zlaté a žiariace.“ Človek tam nenájde ani kamienok a povráva sa, že tam používanou menou sú kamene. Nebude tam vliecť kameň, ale povedal tento princíp, ktorému bežný človek nemôže porozumieť. Skutočne, praktizujúci povedia: „Bežní ľudia majú svoje bežné túžby, ale my po tom netúžime. To, čo majú bežní ľudia, nás nezaujíma. Ale to, čo máme my, je niečo, čo bežní ľudia nemôžu získať, dokonca aj keď chcú.

V skutočnosti, to „osvietenie“, o ktorom sme práve hovorili, je stále druhom osvietenia počas kultivačnej praxe. Je to presne opačné ako „osvietenie“ bežných ľudí. Osvietenie, o ktorom my naozaj hovoríme, je vecou toho, či v priebehu kultivačnej praxe môže človek porozumieť Zákonu a prijať Zákon vyučovaný majstrom alebo Tao vyučované taoistickým majstrom, či sa považuje za praktizujúceho, keď sa stretne s utrpením a či môže robiť veci podľa Zákona, zatiaľ čo praktizuje kultiváciu. Niektorí ľudia tomu neuveria, nech im to vysvetlíte akokoľvek a bežné veci sú pre nich aj tak praktickejšie. Budú sa držať svojich tvrdohlavých názorov a nepustia sa ich, takže tomu nemôžu veriť. Niektorí ľudia chcú iba liečiť choroby. Len čo som povedal, že čchi-kung sa vôbec nepoužíva na liečenie chorôb, ich mysle reagovali negatívne a teraz neveria tomu, čo vyučujem.

Niektorí ľudia si jednoducho nedokážu zlepšiť svoju schopnosť porozumenia. Neuvážene robia značky v mojej knihe. Tí naši praktizujúci s otvoreným tretím okom môžu vidieť, že táto kniha žiari všetkými farbami a leskne sa zlatom. Každé slovo nesie podobu môjho tela Zákona. Ak by som klamal, podvádzal by som každého. Tá značka, ktorú ste spravili, vyzerá veľmi tmavo. Ako sa odvažujete svojvoľne v nej robiť značky? Čo my tu robíme? Nevedieme vás kultiváciou k vyšším úrovniam? Sú veci, nad ktorými by ste sa mali zamyslieť. Táto kniha môže viesť vašu kultivačnú prax. Nemyslíte si, že je vzácna? Môžete opravdivo praktizovať kultiváciu uctievaním Budhu? Ste veľmi pobožný a neodvážite sa dokonca ani zľahka dotknúť sochy Budhu, pri ktorej denne pálite kadidlo, ale odvažujete sa zneucťovať Veľký Zákon, ktorý môže naozaj viesť vašu kultivačnú prax.

Keď hovoríme o schopnosti porozumenia človeka, máme na mysli hĺbku vášho pochopenia niečoho, čo sa vyskytne na rôznych úrovniach v priebehu kultivačnej praxe, alebo určitého Zákona, ktorý majster vyučoval. Ale toto ešte nie je základné osvietenie, ktoré máme na mysli. Keď hovoríme o základnom osvietení, vzťahuje sa to na toto: V živote človeka, od začiatku kultivačnej praxe, pôjde človek neustále nahor a bude sa vzdávať ľudských pripútaností a rôznych túžob a aj jeho kung bude neustále rásť až po záverečný krok v kultivačnej praxi. Keď sa látka cnosť úplne premenila na kung a keď cesta kultivácie tohto človeka usporiadaná majstrom prišla ku koncu, „Bum!“ všetky zámky budú výbuchom otvorené v zlomku sekundy. Jeho tretie oko dosiahne najvyšší bod tej úrovne, na ktorej sa nachádza a môže na svojej úrovni vidieť pravdu rôznych dimenzií, formy existencie rôznych bytostí v rôznych časopriestoroch, formu existencie hmoty v rôznych časopriestoroch a pravdu nášho vesmíru. Všetky jeho božské sily vystúpia v plnej sile a on môže komunikovať s rôznymi druhmi bytostí. Nie je v tomto čase veľkou osvietenou bytosťou? Nie je človekom, ktorý sa stal osvieteným pomocou kultivácie? Keď sa to preloží do dávneho indického jazyka, je Budhom.

To osvietenie, o ktorom hovoríme my – druh základného osvietenia – je vo forme „náhleho osvietenia“. Náhle osvietenie znamená, že človek je zamknutý počas svojej celoživotnej kultivácie a nevie, aká vysoká je úroveň jeho kungu, alebo akú formu má jeho vypestovaný kung. Necíti vôbec nič a dokonca aj všetky bunky v jeho tele sú zamknuté. Kung, ktorý vykultivoval, je zamknutý až po záverečný krok a len potom môže byť odomknutý. To môže dokázať iba niekto s výbornými vrodenými vlastnosťami, keďže táto kultivačná prax je dosť bolestivá. Človek musí začať tým, že je dobrým človekom. Stále si zlepšuje charakter, znáša utrpenia, neustále sa kultivuje nahor a zakaždým hľadá zlepšenie charakteru, hoci nemôže vidieť svoj kung. Kultivácia takéhoto človeka je najťažšia a musí to byť niekto s výbornými vrodenými vlastnosťami. Tento človek bude praktizovať kultiváciu po mnoho rokov bez toho, aby niečo vedel.

Je ešte jedna forma osvietenia nazývaná postupné osvietenie. Od samého začiatku mnoho ľudí cítilo otáčanie Faluna a súčasne som vám otvoril aj vaše tretie oko. Kvôli rôznym príčinám niektorí ľudia nevidia veci teraz, ale v budúcnosti ich budú vidieť. Prejdú od videnia vecí nejasne k videniu jasnejšie a od neznalosti, ako ho použiť, až k poznaniu, ako ho použiť. Úroveň človeka bude neustále stúpať. Ako sa váš charakter zlepšuje a vzdávate sa rôznych pripútaností, objavujú sa všemožné nadprirodzené schopnosti. Celý transformačný proces kultivačnej praxe a proces premeny tela sa bude uskutočňovať za okolnosti, že ich môžete vidieť alebo cítiť. Takto to bude pokračovať až po záverečný krok, keď úplne porozumiete pravde vesmíru a keď vaša úroveň dosiahne najvyšší bod, ktorý máte v kultivácii dosiahnuť. Premena pôvodného tela a zosilnenie nadprirodzených schopností dosiahnu určitý stupeň. Dosiahli ste ho postupne. Toto je „postupné osvietenie“. Kultivácia postupným osvietením takisto nie je ľahká. Hneď ako nejakí ľudia dostanú nadprirodzené schopnosti, nemôžu sa vzdať svojich pripútaností a ľahko sa budú predvádzať alebo robiť nejaké zlé veci. Váš kung teda spadne a vaša kultivačná prax vyjde navnivoč a vy ste zničený. Niektorí ľudia môžu vidieť, môžu vidieť všemožné bytosti prejavené na rôznych úrovniach. Jedna vás možno požiada, aby ste spravili toto alebo tamto, alebo vás môže požiadať, aby ste praktizovali jej veci a vezme vás za svojho učeníka, ale nemôže vám pomôcť dosiahnuť Pravé ovocie, keďže ani ona nedosiahla Pravé ovocie.

Navyše, všetci ľudia vo vyšších dimenziách sú božskými bytosťami, ktoré sa môžu stať veľmi veľkými a naplno predviesť svoje božské sily. Ak vaše myšlienky nie sú správne, nebudete ich nasledovať? Len čo ich nasledujete, vaša kultivačná prax vyjde navnivoč. Aj keď tá bytosť je opravdivým Budhom alebo opravdivým Tao, napriek tomu musíte začať kultivačnú prax úplne od začiatku. Nie sú bytosti na rôznych úrovniach nebies všetky vesmírnymi bytosťami? Iba keď človek dosiahne veľmi vysokú úroveň kultivácie a dosiahne svoj cieľ, môže úplne vystúpiť nad a za. Avšak pre bežného človeka môže božská bytosť vyzerať obrovská a obdarená veľkými silami. Ale ani táto bytosť možno nezískala Pravé ovocie. Dokážete ostať vnútorne nepohnutý, ak ste rušený rôznymi odkazmi a pokúšaný rôznymi scénami? Preto je tiež ťažké praktizovať kultiváciu s tretím okom otvoreným a je ešte ťažšie ovládať dobre svoj charakter. Našťastie bude mať mnoho našich praktizujúcich svoje nadprirodzené schopnosti odomknuté až v polovici ich kultivačného procesu, a potom dosiahnu stav postupného osvietenia. Všetkým otvoríme tretie oko, ale nadprirodzené schopnosti mnohých ľudí nemajú dovolené vyjsť. Keď váš charakter postupne dosiahne určitú úroveň, váš stav mysle bude stabilný a vy sa dokážete dobre správať, výbuchom budú náhle otvorené. Na určitej úrovni vstúpite do stavu postupného osvietenia, pretože v tom čase bude pre vás ľahšie správať sa dobre. Objavia sa všemožné nadprirodzené schopnosti. Budete sa kultivovať nahor, pokiaľ nie je napokon všetko odomknuté. Bude dovolené, aby sa to stalo v polovici vašej kultivačnej praxe. Je to tak pre mnohých z nás, takže nebuďte netrpezliví, aby ste videli veci.

Možno ste počuli, že Zen budhizmus tiež hovorí o rozdieloch medzi náhlym osvietením a postupným osvietením. Chuej-neng, šiesty patriarcha v Zen budhizme, vyučoval náhle osvietenie, zatiaľ čo Šen-siu zo Severnej školy Zen budhizmu vyučoval postupné osvietenie. Spor medzi nimi dvoma pokračoval v budhistickej filozofii veľmi dlho a ľudia sa o tom znova a znova dohadovali. Ja hovorím, že to nemá zmysel. Prečo? Pretože to, o čom hovoria, je len pochopenie pravdy v priebehu kultivačnej praxe. Čo sa týka tejto pravdy, niektorí ju pochopia naraz, zatiaľ čo iní sa k nej osvietia a pochopia ju pomalšie. Záleží na tom, ako to človek pochopí? Je lepšie, ak to človek pochopí naraz, ale je takisto v poriadku, ak sa k tomu osvieti postupne. V oboch prípadoch sa k tomu osvieti, či nie? Obe cesty osvietenia fungujú, takže každá je dobrá.

Ľudia s výbornými vrodenými vlastnosťami

Čo je „človek s výbornými vrodenými vlastnosťami“? Človek s „výbornými vrodenými vlastnosťami“ sa líši od niekoho s dobrými alebo biednymi vrodenými vlastnosťami. Je mimoriadne ťažké nájsť niekoho s výbornými vrodenými vlastnosťami, keďže takýto človek sa narodí len raz za veľmi dlhé historické obdobie. Samozrejme, človek s výbornými vrodenými vlastnosťami musí mať v prvom rade veľké množstvo cnosti. Pole jeho bielej látky musí byť veľmi veľké – to je zaručené. Tento človek musí byť súčasne schopný vydržať najťažšie zo všetkých utrpení. Musí mať aj srdce veľkej znášanlivosti a byť schopný priniesť obeť. Taktiež musí byť schopný uchovať si cnosť, mať dobrú schopnosť porozumenia a tak ďalej.

Čo je to najťažšie zo všetkých utrpení? V budhizme sa verí, že byť človekom znamená trpieť – pokiaľ ste ľudskými bytosťami, musíte trpieť. Hovoria, že bytosti vo všetkých ostatných dimenziách nemajú telá ako bežní ľudia. Preto neochorejú, ani tam nebudú problémy narodenia, starnutia, choroby a smrti. Nie sú tam teda takéto utrpenia. Ľudia v iných dimenziách sa môžu vznášať, nič nevážia a sú veľmi nádherní. Práve kvôli tomuto telu sa bežní ľudia stretnú s týmto problémom: Ak je chladno, nemôžu to vydržať, ak je horúco, nemôžu to vydržať, ak sú smädní, nemôžu to vydržať, ak sú hladní, nemôžu to vydržať, ak sú unavení, nemôžu to vydržať a navyše majú narodenie, starnutie, chorobu a smrť. V každom prípade sa človek nebude cítiť pohodlne.

Čítal som v novinách, že v čase zemetrasenia v Tchang-šane mnoho ľudí zomrelo, ale niektorí boli oživení. S touto skupinou ľudí sa uskutočnil špeciálny prieskum a pýtali sa ich, ako sa cítili v stave smrti. Napodiv, všetci tí ľudia hovorili zhodne o tej istej jedinečnej situácii. Konkrétne, v samotnom okamihu smrti sa necítili vystrašene, naopak, náhle pocítili úľavu a nejaký druh podvedomého vzrušenia. Niektorí ľudia sa cítili oslobodení od väzenia tela a mohli sa veľmi ľahko a nádherne vzniesť nahor a videli aj svoje vlastné telá. Niektorí videli bytosti v iných dimenziách a niektorí dokonca išli na rôzne miesta. Všetci povedali, že v tom okamihu zažili pocit úľavy, pocit nejakého druhu podvedomého vzrušenia a nebolo tam žiadne utrpenie. To znamená, že keď máme ľudské fyzické telo, trpíme, ale keďže každý prichádza takto z matkinho lona, nikto nevie, že je to utrpenie.

Spomenul som, že človek musí trpieť najťažšie zo všetkých utrpení. Minule som povedal, že koncept časopriestoru u ľudstva sa líši od konceptu v inom, väčšom časopriestore. Čo je pre nás tu bežný čas, napríklad dve hodiny, je jeden rok v tom priestore. Ak človek praktizuje kultiváciu v týchto drsných podmienkach, budú ho považovať za skutočne pozoruhodného. Chce nájsť Tao a chce praktizovať kultiváciu, takže je pre nich jednoducho skvelý. Toľko trpí, ale predsa ešte nestratil svoju pôvodnú povahu, chce sa kultivovať a vrátiť sa. Prečo možno praktizujúcim bezpodmienečne pomôcť? Je to práve kvôli tomuto. Povedzme, že niekto medituje jednu noc v tejto dimenzii svetských ľudí. Keď to uvidia, povedia, že je naozaj pozoruhodný, keďže tam už sedí šesť rokov. Je to preto, že dve naše hodiny sa rovnajú jednému roku tam. Dimenzia nášho ľudstva je mimoriadne jedinečnou dimenziou.

Ako človek vydrží najťažšie zo všetkých utrpení? Napríklad, človek ide jedného dňa do roboty. Pracovisku sa nedarí a musí niečo spraviť s nedostatočnou produktivitou. Pracovisko sa bude reformovať, aby zvýšili zodpovednosť jednotlivcov a nadbytoční zamestnanci budú prepustení. Tento človek je jedným z nich a náhle stratí svojho chlebodarcu. Ako sa bude cítiť? Nemá teraz zdroj príjmov. Ako si môže zarobiť na živobytie? Nemá žiadne iné zručnosti, takže smutne odíde domov. Keď príde domov, zistí, že jeho rodičia doma sú chorí a sú vo vážnom stave. Horúčkovito sa pustí do práce a vezme rodičov do nemocnice. Prejde množstvom ťažkostí, aby si požičal peniaze na hospitalizáciu. Potom sa vráti domov, aby im niečo priniesol. Sotva sa dostane domov, príde učiteľ zo školy a hovorí: „Váš syn zranil niekoho v bitke, mali by ste sa poponáhľať a pozrieť sa na to.“ Postará sa o to, vráti sa domov, sadne si, no už o chvíľku príde telefonát, ktorý mu oznámi: „Tvoja žena ti je neverná.“ Samozrejme, vy sa nestretnete s takýmto scenárom. Bežný človek by nezniesol takéto utrpenie a pomyslel by si: „Načo ešte žijem? Nájdem si povraz a obesím sa. Už toho mám dosť. Skoncujem s tým všetkým.“ Ja hovorím, že človek musí byť schopný znášať najťažšie zo všetkých utrpení. Samozrejme, nemusia prevziať túto podobu. Ale vzájomné spory, nezhody preverujúce váš charakter a súťaženie o osobný zisk nie sú ľahšie od tamtých problémov. Mnoho ľudí žije jednoducho preto, aby dokázali svoju cenu a obesia sa, keď je toho príliš. Takže ak chceme praktizovať kultiváciu v takomto zložitom prostredí, musíme byť schopní vydržať najťažšie zo všetkých utrpení a musíme mať aj srdce veľkej znášanlivosti.

Čo je „srdce veľkej znášanlivosti“? Ako praktizujúci, prvá vec, ktorú by ste mali byť schopný robiť, je neodpovedať úderom na úder alebo urážkou na urážku – musíte byť znášanlivý. Ako vás inak možno označiť za praktizujúceho? Niekto hovorí: „Je naozaj ťažké byť znášanlivým. Ja mám výbušnú povahu.“ Ak máte výbušnú povahu, mali by ste ju zmeniť, keďže praktizujúci musí byť znášanlivý. Niektorí ľudia sa prestanú ovládať pri výchove detí a kričia na ne, čím vyrobia scénu. Nemali by ste byť takýto pri výchove detí, ani by ste sa nemali skutočne nahnevať. Mali by ste vychovávať deti rozumne, pretože iba tak ich môžete vychovávať naozaj dobre. Ak sa nemôžete dostať ani cez maličkosti a ľahko sa prestanete ovládať, ako môžete očakávať zvýšenie svojho kungu? Niekto povie: „Ak ma niekto kopne, zatiaľ čo sa prechádzam po ulici a nikto nablízku ma nepozná, dokážem to zniesť.“ Ja hovorím, že to nestačí. Možno v budúcnosti dostanete facku dvakrát a stratíte tvár pred niekým, pred kým by ste najmenej chceli stratiť tvár, aby vás ponížili a aby sa ukázalo, ako budete riešiť túto otázku a či to dokážete vydržať. Ak to dokážete zniesť, ale predsa to zožiera vašu myseľ, stále to nestačí. Ako viete, keď človek dosiahne úroveň Arhata, vo svojom srdci nie je ničím znepokojený. Vôbec sa vo svojom srdci neznepokojuje žiadnou bežnou ľudskou záležitosťou a bude sa stále usmievať a bude v dobrom duchu. Bez ohľadu na to, akú veľkú stratu utrpí, stále sa bude usmievať a bude v dobrom duchu bez akejkoľvek starosti. Ak to môžete naozaj spraviť, už ste dosiahli začiatočnú Úroveň ovocia Arhata.

Niekto povedal: „Ak znesieme toľkoto, bežní ľudia povedia, že sme príliš zbabelí a príliš ľahko zneužiteľní.“ Ja to nenazývam byť zbabelým. Premýšľajte o tom, všetci: Dokonca medzi svetskými ľuďmi nájdete starších ľudí a ľudí s vyšším vzdelaním, ktorí uplatňujú sebaovládanie a stránia sa hádok s druhými. Pre našich praktizujúcich by to malo platiť dvojnásobne. Ako to môže byť zbabelosť? Ja hovorím, že je to prejav veľkej znášanlivosti a výraz silnej vôle. Iba praktizujúci majú toto srdce veľkej znášanlivosti. Hovorí sa: „Keď je bežný človek ponížený, vytiahne meč a bojuje.“ Pre bežného človeka je len prirodzené, že ak ty nadávaš mne, ja budem nadávať tebe a ak ty udrieš mňa, ja ťa udriem tiež. Takýto je bežný človek. Možno ho nazvať praktizujúcim? Ak nemáte ako praktizujúci silnú vôľu a sebaovládanie, nebudete to schopní dokázať.

Viete, že v dávnych časoch žil generál nazývaný Chan Sin, o ktorom sa hovorí, že bol veľmi schopný. Bol hlavným generálom Liou Panga a oporou krajiny. Prečo dosiahol také veľké veci? Hovorí sa, že už od mladého veku nebol Chan Sin obyčajným človekom. Existuje príbeh o Chan Sinovi, ktorý hovorí, že bol ponížený tým, že sa preplazil medzi niekoho nohami. Chan Sin praktizoval vo svojej mladosti bojové umenia a praktizujúci bojových umení zvyčajne nosili meč. Jedného dňa, ako šiel ulicou, zastavil ho miestny bitkár s rukami vbok: „Načo nesieš ten meč? Odvážiš sa niekoho zabiť? Ak áno, odsekni mi hlavu.“ Ako rozprával, nastrčil svoju hlavu. Chan Sin si pomyslel: „Prečo by som ti mal odseknúť hlavu?“ V tom čase bolo zabitie niekoho takisto ohlásené úradom a človek by musel zaplatiť svojím životom. Ako by človek mohol niekoho zabiť, keď sa mu zachce? Keď bitkár videl, že Chan Sin sa ho neodváži zabiť, povedal: „Ak sa ma neodvažuješ zabiť, preplaz sa pomedzi moje nohy.“ Chan Sin sa naozaj preplazil pomedzi jeho nohy. Toto ukázalo, že Chan Sin mal srdce veľkej znášanlivosti. Pretože bol odlišný od bežných ľudí, mohol dosiahnuť takéto veľké veci. Heslom bežných ľudí je, že človek má bojovať, aby si zachoval svoju česť. Premýšľajte o tom, všetci: Nie je potom život únavný? Nie je to bolestivé? Stojí to za to? Chan Sin bol koniec koncov bežným človekom. Ako praktizujúci by sme mali byť oveľa lepší ako on. Naším cieľom je dosiahnuť úroveň nad úrovňou bežných ľudí a snažiť sa o ešte vyššie úrovne. My sa nedostaneme do takejto situácie. Ale keď je praktizujúci ponižovaný a urážaný medzi bežnými ľuďmi, nie je to nevyhnutne ľahšie ako tamto. Vzájomné napätia preverujúce váš charakter nie sú vôbec ľahšie ako tamto, sú v skutočnosti horšie a dajú sa len ťažko zvládnuť.

Praktizujúci musí súčasne byť schopný vzdať sa, vzdať sa rôznych pripútaností a túžob bežných ľudí. Nemôžete to spraviť naraz, ale môžeme to robiť postupne. Ak by ste to mohli spraviť dnes, boli by ste dnes Budhom. Kultivačná prax zaberie čas, ale nemali by ste poľaviť. Mohli by ste povedať: „Učiteľ povedal, že kultivačná prax zaberie čas – robme ju teda pomaly.“ Tak to nepôjde! Musíte byť na seba prísni. V kultivácii Budhovho Zákona musíte napredovať odvážne a rázne.

Musíte byť takisto schopní uchovávať si cnosť, udržovať si svoj charakter a nerobiť veci podľa ľubovôle. Nemôžete robiť, čo sa vám zachce – musíte si udržovať svoj charakter. Medzi svetskými ľuďmi je často počuť tieto slová: „Zhromažďujte cnosť robením dobrých vecí.“ Praktizujúci nehovoria o zhromažďovaní cnosti, keďže my si uchovávame cnosť. Prečo hovoríme o uchovávaní cnosti? Je to preto, že sme videli túto situáciu: O zhromažďovaní cnosti hovoria bežní ľudia, keďže chcú zhromažďovať cnosť a robiť dobré skutky, aby dostali dobré veci v nasledujúcom živote. Ale my nemáme tento problém. Ak uspejete v kultivačnej praxi, dosiahnete Tao a nebude tam otázka vášho nasledujúceho života. Keď hovoríme o „udržovaní cnosti“, má to ďalšiu vrstvu významu. Menovite, tie dve látky nesené v našich telách nie sú zhromaždené behom jedného života – sú zdedené zo vzdialeného veku. Môžete prechodiť hoci aj celé mesto, no nemusíte naraziť na žiadne dobré skutky, ktoré by ste mohli vykonať. Aj keby ste to robili denne, možno sa stále s ničím nestretnete.

Nesie to ešte ďalšiu vrstvu významu: Ak sa pokúšate zhromažďovať si cnosť, môžete si myslieť, že niečo je dobrá vec, ale ak ju vykonáte, môže sa ukázať, že to bola zlá vec. Alebo vidíte niečo, čo vyzerá ako zlá vec, ale ak do toho zasiahnete, môže sa ukázať, že to bola dobrá vec. Prečo? Je to preto, že nemôžete vidieť karmický vzťah tej veci. Zákony usmerňujú záležitosti bežných ľudí, čo nie je problém. Byť praktizujúcim je nadprirodzené, takže ako nadprirodzený človek sa musíte správať podľa nadprirodzených zásad a nemerať sa logikou bežných ľudí alebo bežnými zákonmi. Ak nepoznáte karmický vzťah záležitosti, môžete sa ľahko dopustiť chyby, keď ju riešite. Preto učíme ne‑činnosť a vy by ste nemali niečo robiť len preto, že chcete. Niektorí ľudia hovoria: „Ja chcem naprávať zlých ľudí.“ Ja by som povedal, že by ste sa teda mali stať policajtom. Ale my vám nehovoríme, aby ste stáli opodiaľ, keď sa stretnete s vraždou alebo s požiarom. Hovorím vám, že keď sa vyskytne medziľudský konflikt – tento niekoho kopne, alebo tamten udrie niekoho päsťou – je možné, že títo ľudia si vzájomne v minulosti dlhovali a teraz si splácajú dlh. Ak do toho zasiahnete, nebudú si môcť vyrovnať dlh a musia počkať, aby to urobili opäť nabudúce. To znamená, že ak nemôžete vidieť karmický vzťah, môžete ľahko spraviť zlé veci a ako dôsledok stratíte cnosť.

Nezáleží na tom, keď sa bežný človek zapletie do záležitostí bežných ľudí, keďže použije zásady bežných ľudí na posudzovanie vecí. Vy musíte použiť nadprirodzené princípy pri posudzovaní vecí. Je to otázka charakteru, ak nepomôžete zastaviť vraždu alebo požiar, ak ich vidíte. Ako inak preukážete, že ste dobrým človekom? Ak nepomôžete zastaviť vraždu alebo požiar, v čom inom sa budete angažovať? Predsa však treba poukázať na jednu vec: Tieto veci nemajú veľa do činenia s našimi praktizujúcimi. Nemusia byť pre vás pripravené a nemusíte sa s nimi stretnúť. Keď hovoríme o udržovaní cnosti, je to nato, aby sme vám zabránili robiť zlé veci. Možno do tej veci zasiahnete len trošku, ale aj tak ste spravili zlú vec, a potom stratíte cnosť. Keď stratíte cnosť, ako si môžete zvýšiť svoju úroveň? Ako dosiahnete svoj konečný cieľ? Zahŕňa to takéto otázky. Navyše, človek musí mať dobrú schopnosť porozumenia. Dobré vrodené vlastnosti môžu spôsobiť, že človek má dobrú schopnosť porozumenia. Vplyv prostredia môže mať takisto účinok.

Povedali sme aj to, že ak každý z nás zušľachťuje svoje vnútorné ja, ak hľadá príčiny vo svojom charaktere a ak sa nečiní dobre, hľadá príčinu vo svojom vnútri a pokúša sa byť nabudúce lepší a keď predtým, ako niečo urobí, myslí najprv na druhých ľudí, svet sa zmení k lepšiemu a morálne hodnoty sa vrátia na vyšší štandard, úctivosť medzi ľuďmi sa zlepší a zločiny poklesnú. Možno nebudeme potrebovať žiadnu políciu. Nikto nebude musieť kontrolovať iných, keďže každý sa bude kontrolovať sám a bude dôkladne skúmať svoje vnútorné ja. Nepovedali by ste, že by to bolo vynikajúce? Vieme, že zákony sa stávajú úplnejšími a tesnejšími. Prečo sú ale ľudia, ktorí ešte stále robia zlé veci? Prečo sa neriadia zákonmi? Je to preto, že nemôžete vládnuť ich srdciam. Keď ich nikto nevidí, stále budú robiť zlé veci. Ak bude každý zušľachťovať svoje vnútorné ja, bude to úplne odlišné. Nebude potrebné, aby ste bojovali s nespravodlivosťou.

Tento Zákon môže byť vyučovaný len do tejto úrovne. Musíte sa kultivovať, aby ste získali to, čo je na vyšších úrovniach. Otázky, ktoré sa pýtajú niektorí ľudia, sú čoraz konkrétnejšie. Ak vysvetlím všetky otázky vo vašom živote, čo ostane pre vás na kultivovanie? Musíte sa sami kultivovať a sami tomu porozumieť. Ak vám poviem všetko, nič neostane pre vás na kultivovanie. Nemusíte sa však báť, lebo teraz sa šíri Veľký Zákon a vy môžete robiť veci podľa Veľkého Zákona.

 

*                    *                    *

 

Myslím, že môj čas na vyučovanie Zákona sa skutočne chýli ku koncu. Preto vám chcem zanechať opravdivé veci, aby ste v budúcej kultivácii mali Zákon, ktorý by vás viedol. Počas celého priebehu vyučovania tohto Zákona som bol zodpovedný vám a spoločnosti a my sme skutočne nasledovali tento princíp. Či to bolo vykonané dobre alebo nie, ja o tom hovoriť nebudem a nechám to na názor verejnosti. Mojím želaním bolo rozšíriť tento Veľký Zákon na verejnosti, aby z neho malo prospech veľa ľudí a umožniť tým, ktorí sa chcú naozaj kultivovať, aby sa mohli kultivovať nahor nasledovaním Zákona. Súčasne s vyučovaním Zákona sme aj vysvetlili princípy, ako sa správať ako dobrá ľudská bytosť a dúfame, že ak sa po tomto seminári nedokážete kultivovať podľa tohto Veľkého Zákona, prinajmenšom sa stanete dobrým človekom. Týmto spôsobom budete prospievať našej spoločnosti. V skutočnosti už viete, ako byť dobrým človekom a po seminári môžete byť dobrým človekom.

V priebehu vyučovania Zákona boli aj veci, ktoré nešli hladko a rôzne zasahovanie zo všetkých strán bolo naozaj ohromné. Vďaka veľkej podpore organizátorov, vedúcich všetkých kruhov a snahám radových členov boli naše semináre dosť úspešné.

Veci, ktoré som vás učil na seminári, vás majú viesť pri kultivácii k vyšším úrovniam. V minulosti nikto nevyučoval tieto veci pri vyučovaní Zákona. Čo sme vyučovali, je veľmi jasne vyjadrené a začlenili sme veci zo súčasnej vedy a z dnešnej vedy o ľudskom tele. Navyše sme to vysvetlili na veľmi vysokej úrovni. Robím to predovšetkým pre vás, aby som v budúcnosti umožnil každému skutočne získať Zákon a kultivovať sa nahor – toto je môj východiskový bod. Keď vyučujeme Zákon a cvičenia, mnoho ľudí považuje Zákon za veľmi dobrý, ale veľmi ťažko nasledovateľný. Myslím si, že v skutočnosti závisí na človeku, či je to ťažké alebo nie. Celkom obyčajný, bežný človek sa nechce kultivovať a kultiváciu bude považovať jednoducho za príliš ťažkú, nemysliteľnú a bude si myslieť, že je to strata času. Je bežným človekom a nechce sa kultivovať, takže ju bude považovať za príliš ťažkú. Lao-c’ povedal: „Keď múdry človek počuje Tao, bude ho praktizovať usilovne. Keď priemerný človek počuje Tao, bude ho praktizovať tu a tam. Keď hlúpy človek počuje Tao, bude sa na ňom hlasno smiať. Ak sa na ňom hlasno nesmeje, nie je to Tao.“ Povedal by som, že pre opravdivého praktizujúceho je to ľahké a nie je to niečo nedosiahnuteľné. V skutočnosti veľa dlhoročných žiakov, ktorí tu sedia a mnoho tých, ktorí tu nie sú prítomní, už dosiahlo veľmi vysokú úroveň vo svojej kultivačnej praxi. Ja som vám to predtým nepovedal, aby ste si nevyvinuli nejakú pripútanosť, alebo sa nestali sami so sebou spokojní, čo by ovplyvnilo vývoj vašej sily kungu. Ako opravdivo odhodlaný praktizujúci bude človek schopný vydržať všetko a keď ide o jeho osobný zisk, bude schopný opustiť svoje pripútanosti a bude schopný brať tie veci zľahka. Pokiaľ to môžete spraviť, nie je to ťažké. Niektorí to považujú za ťažké práve preto, lebo sa nemôžu vzdať týchto vecí. Cvičenie samotné nie je ťažké, ani samotné zvyšovanie úrovne nie je ťažké. Nazývajú to ťažkým len preto, že sa nemôžu vzdať ľudských myšlienok. Je to preto, že je veľmi ťažké sa niečoho vzdať tvárou v tvár praktickému zisku. Záujmy sú priamo tu, pred vami – ako ich teda môžete opustiť? Keď si myslia, že je to ťažké, mali by sme vedieť, že to je ten dôvod, prečo je to ťažké. Keď sa vyskytne medziľudský konflikt, ak nedokážete praktizovať znášanlivosť alebo sa považovať za praktizujúceho, keď ho riešite, povedal by som, že to je neprijateľné. Keď som ja v minulosti praktizoval kultiváciu, mnohí veľkí majstri mi povedali tieto slová: „Je to ťažké vydržať, ale ty to môžeš vydržať. Je to ťažké spraviť, ale ty to môžeš spraviť.“ V skutočnosti je to tak. Keď sa vrátite domov, každý to môže skúsiť. Keď prechádzate cez skutočné trápenie alebo kritickú situáciu, pokúste sa o to. Keď je to ťažké vydržať, pokúste sa to vydržať. Keď to vyzerá byť nemožné alebo ťažko realizovateľné, pokúste sa o to a uvidíte, či je to možné. Ak to naozaj dokážete, potom, ako ten unavený cestovateľ, skutočne objavíte „tieň vŕb, rozkvitnuté kvety, miesto, kde možno hlavu skloniť“.

Možno by sme tu mali skončiť, pretože ak toho poviem priveľa, bude pre vás ťažké si to všetko zapamätať. Uvediem niekoľko hlavných požiadaviek. Dúfam, že v budúcej kultivačnej praxi sa všetci z vás budú považovať za praktizujúcich a budete naozaj pokračovať vo svojej kultivácii. Dúfam, že dlhoroční aj noví žiaci budú schopní praktizovať kultiváciu v Dafa a uspieť v nej! Dúfam, že po návrate domov každý čo najlepšie využije svoj čas na opravdivú kultiváciu.

 

 [1] Zhen, Shan, Ren [čen, šan, žen] Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť; Zhen (pravda, pravdivosť, opravdivosť); Shan (dobrota, súcit, dobrosrdečnosť); Ren (znášanlivosť, trpezlivosť, tolerancia, schopnosť znášať utrpenie).