Vyučovanie Fa na konferenciách –
XV. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie Fa vo Washingtone D.C. 2018. 2

Fa Konferencia NTD a Epoch Times 2018. 23

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2019. 27

Prednáška na Vysokej škole Fei Tian o klasickom čínskom tanci 49

 


Vyučovanie Fa vo Washingtone D.C. 2018

(Li Chung-č’, 21. júna 2018 v USA)

 

 

(Takmer desaťtisíc učeníkov Dafa v publiku stojí a dlho tlieska. Majster prichádza na javisko, zdraví všetkých gestom Heshi do každého smeru a následne naznačuje ľuďom, aby si sadli).

Dobré odpoludnie! (Učeníci odpovedajú: „Dobré odpoludnie, Majster!“ a srdečne tlieskajú. Majster naznačuje, aby prestali tlieskať.) Pracovali ste tvrdo. (Učeníci odpovedajú: „Majster pracoval tvrdo!“ Majster naznačuje, aby prestali rozprávať.) Toto prenasledovanie je, slovami starých síl, skúškou života a smrti, krstom učeníkov Dafa a procesom tavenia skutočného zlata. Ale nech je to akokoľvek, ako praktizujúci skutočne nesiete veľké zodpovednosti – zodpovednosti za spásu životov. Vy sami nemáte mnoho karmy, prinajmenšom nie až také veľké množstvo. Ale ako viete, všetky živé bytosti v ľudskej spoločnosti nie sú také jednoduché, ani zvieratá nie sú také jednoduché. Mnohé bytosti prišli z vysokých úrovní. Musíme ich zachrániť. Tie bytosti, ktoré reprezentujú, sú všetko bytosti, ktoré by v starom vesmíre boli odstránené a my ich musíme zachrániť. Takže keď ich zachraňujeme, ich bytosti budú tiež zachránené. Zdá sa, že zachraňovanie mnohých životov je veľmi dobrá vec, ale čo potom tá karma? To obrovské množstvo karmy. Okrem toho, v bežnej ľudskej spoločnosti, v jej mocnom vírivom prúde – uvažujte o tom, všetci – tá karma je tiež veľmi veľká. Toto spôsobuje ťažkosti pri ich spáse, problémy pri ich spáse, námahu pri ich spáse a toto prenasledovanie.

Toto prenasledovanie samotné je záležitosťou zlých vecí na nízkych úrovniach, ktoré nám bránia v spáse ľudí. Bytosti na vysokých úrovniach si myslia, že toto prenasledovanie je len skúškou a kultiváciou pre učeníkov Dafa a že tie veci majú takýto vzťah. V skutočnosti všetky spravodlivé náboženstvá v histórii – napríklad, Bohovia, ktorých poznáme a ktorí prišli nadol, aby zachránili ľudí, to jest, tí, ktorí zakladali kultúry pre pochopenie Bohov – to, čím prešli, sa tiež podobá na toto. Z tejto perspektívy sú rovnakí, ale veci, ktoré robia učeníci Dafa, nie sú jednoduché z ďalších dôvodov. Ak sú všetky ľudské bytosti bytosťami na vysokej úrovni, bytosťami, ktoré prišli nadol a reinkarnovali sa v tomto svete reprezentujúc početné, gigantické skupiny bytostí – uvažujte o tom, všetci, to, ako títo pozemskí ľudia budú žiť v ľudskej spoločnosti, je významná vec. Keď sa na to pozeráme takto, ľudská spoločnosť nie je jednoduchá. Avšak hoci dnešní pozemskí ľudia nie sú jednoduchí, potom ako raz vstúpia do sveta ilúzie a do rozvíreného prachu svetského sveta, správajú sa veľmi zle – niektorí sa správajú priam strašne – no povaha ich životov je jednoducho mimoriadna. Na povrchu sú však dnešní ľudia na zemi vedení modernými trendami a moderným uvažovaním, ktoré sa odchýlilo od kultúry odovzdanej ľuďom Bohmi, a v spoločnosti zlej komunistickej strany im boli vštepené veci z kultúry zlej strany, takže sa správajú skutočne biedne. Ale musíme ich zachrániť. Učeníci Dafa sú ich jedinou nádejou k tomu, aby boli zachránení a nikto iný nie je schopný spraviť túto vec.

Ako som vám povedal, náboženstvá v minulosti len vytvárali kultúrnu základňu pre pochopenie Bohov ľudskými bytosťami. To, akí sú rôzni Bohovia, aké sú rôzne viery v Bohov, čo treba robiť, aby sa dostali do nebeských ríš, a to, aká je kultivačná prax – oni len položili kultúrny základ. Avšak skutočne si želať spasiť všetky bytosti vo vesmíre, sú v tomto konečnom kritickom momente schopní niesť túto zodpovednosť? Žiadne náboženstvo nie je schopné spraviť to alebo niesť tú zodpovednosť, len Dafa a učeníci Dafa to môžu spraviť. Inak povedané, nie je to jednoduché. Možno váš pôvod (Majster sa usmieva) má dobrú základňu a je veľmi reprezentatívny a možno vaše vrodené schopnosti sú veľmi mocné. No v bežnej ľudskej spoločnosti, v tejto spoločnosti rôznych pokušení, keď do vás dokonca zasahujú rôzne ľudské pripútanosti, je veľmi zložité vyhnúť sa uviaznutiu v osídlach [tohto sveta] alebo znečisteniu sa týmito vecami. Dobrou vecou je, že v histórii som všetkých učeníkov Dafa neustále očisťoval a oni si neustále odstraňovali karmu, takže keď sa dostali do dnešnej etapy, sú odlišní od bežných ľudí. V očiach Bohov, každý, kto v tomto mocnom prúde nie je ním unášaný a každý, kto dokáže ostať nepohnutý, je skutočne pozoruhodný! Každý, kto zostane neovplyvnený, je jednoducho veľmi pozoruhodný! Avšak učeníci Dafa sú nielenže neovplyvnení, oni dokonca idú proti prúdu! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú, Majster robí Heshi.)

V mocnom prúde ľudstva idete proti prúdu. Keď však o tom uvažujete, je to viac než toto! Celý vesmír čelí odstráneniu a všetko zdegenerovalo, pričom vy ste schopní ísť proti takému prúdu! Každý v tomto svete, kto dokáže mať trošku spravodlivých myšlienok, je pozoruhodný! Nie je to tak? Hodnota spravodlivých myšlienok človeka je relatívna voči druhu spoločenského prostredia a jeho morálnym základom. Povedzme, že v minulosti mali ľudia v spoločnosti veľmi spravodlivú myseľ a ich morálka bola veľmi vysoká, takže troška dobrých vecí, ktoré ste spravili, sa nepočítala za nič, pretože všetci boli takí. V dnešnej spoločnosti je však dobré a zlé pomiešané dohromady, alebo je všetko prevrátené naruby, takže ak sa dokážete tomuto všetkému postaviť so spravodlivými myšlienkami – ak dokážete mať spravodlivé myšlienky – ste skutočne pozoruhodní.

Keď sme sa dostali sem, rád by som pohovoril o jednej veci, o ktorej som vám predtým nehovoril. Vieme, že všetci hovoria o kultivačnej praxi. Čo je kultivačná prax? V skutočnosti nie je mnoho ľudí, ktorí naozaj rozumejú jej skutočnému významu. Kultivácia je zdokonaľovanie a napĺňanie životov. Nie je to tak, že len v náboženstve sa človek kultivuje, a ani skupiny kultivujúcich nie sú jedinými, kto sa kultivuje. Rozmýšľajte o tom, ak tieto Tri ríše boli vytvorené v čase, keď vesmír už nebol dosť dobrý a tí, čo sa nachádzajú v dnešnej ľudskej spoločnosti, sú všetko bytosti reprezentujúce vysoko-úrovňové gigantické životy a skupiny, potom to, aký druh spoločnosti to bude a ako by sa s ňou malo narábať, bude skutočne vážna a hlboká otázka. V skutočnosti, ak je niekto schopný prísť do ľudskej spoločnosti, prišiel už do kultivačného prostredia. Celý čas som hovoril, že táto spoločnosť ako celok je v skutočnosti kultivačným prostredím vytvoreným pre našich učeníkov Dafa. Nie sme v náboženskom prostredí [mimo sveta], praktizujete kultiváciu vonku vo svete, takže všetky odvetvia a povolania sa stali vašimi kultivačnými miestami, nie? V skutočnosti to pri tom nekončí: Nie sú ľudské bytosti v tomto kultivačnom prostredí tiež?! Bola v histórii takáto spoločnosť?!

Každá spoločenská vrstva, každé spoločenské prostredie a prejav každej z rôznych spoločenských foriem, všetko to skúša ľudské srdcia. To, ako človek rieši všetko v živote, odráža jeho srdce a charakter, a všetko sa to zaznamenáva. Uvažovali ste o tom, prečo je jedno predstavenie Shen Yunu schopné zachrániť ľudí? Nemusia mať potrebný základ a prostredie, aby to bolo možné? Hovoril som, že členovia publika predstavenia Shen Yun nie sú jednoduchí a neprišli len náhodou. Už majú ten základ, boli vybratí v spoločnosti a sú schopní prijať tú predurčenú príležitosť, takže môžu prísť do toho divadla. Chcem tým povedať, že oni už praktizujú kultiváciu v ľudskej spoločnosti, v tomto veľkom prostredí. Spomínam si, že v jednom meste v Severnej Karolíne bolo predstavenie a ja som tam išiel. Všetky lístky boli vypredané, ale v deň predstavenia bola snehová búrka. Sneh bol taký ťažký a hlboký, že sa nedalo ísť autom. V dôsledku toho iba tridsať percent z ľudí, čo mali lístok, prišlo do divadla. Iba tridsať percent z nich si prišlo pozrieť predstavenie, ale zážitky, o ktorých títo ľudia hovorili, boli veľmi pôsobivé. Jeden človek popisoval ako išiel z domu, hovoriac, že to bolo niečo ako duchovná cesta, kde každý krok predstavoval skúšku a nútil k zamysleniu sa, celou cestou až k divadlu. Mal pocit, akoby bol zoceľovaný jednou skúškou za druhou, a potom ako si pozrel predstavenie, cítil sa tým hlboko naplnený – bolo to ako [to, čo my nazývame] „dovŕšenie“. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Chcem tým teda povedať, aby ste nepodceňovali dnešnú ľudskú spoločnosť. Učeníci Dafa nie sú jediní, ktorí praktizujú kultiváciu, ľudské bytosti sú v tom tiež. Sú tiež zoceľovaní. Vo svojom živote, v práci a v rôznych prostrediach, pri problémoch, s ktorými sa stretnú, v myšlienkach, ktoré majú, až po ich činy – vo všetkom robia svoje voľby, uprostred zápasu medzi dobrom a zlom robia voľby, ktoré určia ich budúce pozície.

Takže keď v tomto veľkom prostredí všetci praktizujú kultiváciu, je potom každý kultivujúcim? Nie, nie je. Všetci viete, že keď sa taví oceľ, nie všetko, čo hodíte do pece, je železná ruda. Je tam tiež uhlie a [vzniká] popol, nie? Ako by sa dala vyrobiť oceľ bez uhlia a popola? To isté platí pre ľudskú spoločnosť. Hoci sem prišlo mnoho bytostí vysokých úrovní, prišlo tiež mnoho démonov a duchov, reinkarnovali sa ako ľudia, spôsobujú zmätok v tejto spoločnosti a neustále vedú ľudí smerom k takzvanému novému uvažovaniu. Vedú ľudí k modernému uvažovaniu, čím spôsobujú, že sa odchyľujete od cesty tradícií usporiadanej Bohmi a spôsobujú, že ľudské bytosti sami sebe ničia cestu návratu, pretože cesta tradícií bola usporiadaná Bohmi. Práve som povedal, že keď človek praktizuje kultiváciu, kráča po ceste k božstvu. Avšak tí démoni a duchovia sa nebadateľne tiež reinkarnovali ako ľudia a je ich veľký počet. Ak by ich nebolo tak veľa, nevytavila by sa oceľ, oheň by nebol dostatočne veľký, pec by nemala dostatok tepla a nefungovalo by to, ak by teplota nedosiahla požadovaný stupeň. Takže v ľudskej spoločnosti hrajú takúto rolu, používajúc moderné uvažovanie, rôzne prostriedky, ktoré poškodzujú ľudstvo a rôzne prístupy na poškodzovanie ľudstva a zavádzanie ľudstva. Je skutočne mnoho ľudí, ktorí boli do toho vtiahnutí, najmä mladých ľudí. Skupina, na ktorú najviac zameriavajú svoju pozornosť, sú študenti, najmä študenti vysokých škôl.

Nechcem tomu však prikladať príliš veľkú váhu. Môžete o tom sami pouvažovať, no ľudská spoločnosť je v podstate v tomto stave. Tiež som niečo zistil ohľadom trendu moderného uvažovania a na začiatku som to sledoval: koľko ľudí bude schopných prekonať také obrovské ťažkosti? Avšak zistil som, že okrem Číny, na iných miestach sveta hlavný prúd spoločnosti zostal nedotknutý. Nech sa ho pokúšate akokoľvek ovplyvniť, jednoducho nemôžete. Jednoducho odmietajú moderné veci, energicky ich odmietajú. Títo ľudia sa teda stali strážcami tradície, a tak sa cesta usporiadaná Bohmi môže uchovať. Avšak nie je to tak v Číne. Keďže tam boli ľuďom vštepené myšlienky tej zlej komunistickej strany, ľudia nie sú schopní rozpoznať dobré od zlého, prijímajúc všetko z toho, s čím prišli tí démoni, ktorí sa reinkarnovali v západnom svete. Celá spoločnosť to robí, viac či menej. Prečo je to v Číne takto? Ako všetci viete, raz som spomenul kráľov v tomto svete a to, čo sa s nimi stalo s príchodom demokratických spoločností: všetci sa reinkarnovali v Číne. Sú to králi všetkých období, nielen nejakej určitej etnickej skupiny, určitého národa alebo jedného obdobia. Králi všetkých období, tí, ktorí prišli z najvyšších úrovní nebies, reprezentujú obrovské kozmické telá a majú najlepšie vrodené vlastnosti – všetci sa reinkarnovali v Číne a vytvorili tam primárne kultivačné prostredie. Preto je to tam najviac chaotické a bolo tam prinesené všetko, čo je zlé. Zdá sa, že Čína dnes prosperuje a sú tam všemožné veci. Tieto veci však v skutočnosti pokúšajú srdcia ľudí a kazia ľudstvo – sotva tomu niekto dokáže odolať. Uvažujte o tom, všetci: Aké ťažké je dostať sa z toho von! Takže niekedy uvažujem, že hoci veci tejto skazenej spoločnosti v Číne spôsobili v našich učeníkoch Dafa veľký zmätok, oni neopustili Dafa a stále chcú robiť veci pre Dafa. V tomto ohľade mám z toho radosť a myslím, že je to pozoruhodné. (Potlesk učeníkov postupne rastie, nadšene tlieskajú a Majster sa odmlčí.) Avšak tieto moderné veci sa odrážajú v činoch ľudí, v ich myšlienkach atď. a vo všetkých aspektoch života, pričom znaky kontaminácie možno vidieť všade. V každom prípade, ak sú učeníci Dafa schopní robiť dobre veci, ktoré by mali robiť – to jest ak vy, ako učeníci Dafa, ste schopní naplniť sľuby, ktoré ste spravili a ste schopní robiť veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť – to je najdôležitejšie a najpozoruhodnejšie. Ak napriek zasahovaniu neopúšťate Fa, dobre sa kultivujete, stále ste učeníkom Dafa a stále robíte to, čo by mal robiť učeník Dafa – to je pozoruhodné, pretože tá spoločnosť je jednoducho veľmi komplikovaná.

V skutočnosti ani západná spoločnosť nie je jednoduchá. Tí démoni a duchovia, čo poškodzujú ľudstvo, tu postupovali odlišne a pokúšajú sa dosiahnuť svoj cieľ zamorením kultúry. Zväčšili predstavu slobody, zväčšili egocentrizmus a takzvané... nebudem pokračovať. Dnes ľudia jednoducho propagujú všemožné veci. Chcem tým povedať, že poškodzujú tradičnú kultúru použitím iného prístupu. Ľudia sú hnaní trendami moderného uvažovania, takže to, čomu čelíme, je veľmi chaotická ľudská spoločnosť. Majster o tom hovorí, pretože je už na to čas. Keď veci dosiahnu extrém, určite sa obrátia. Spravodlivosť je na vzostupe, všetci postupne vidia nádej a táto éra sa postupne hýbe smerom k svojmu koncu, takže chcem, aby ste tým veciam lepšie porozumeli.

Zlá komunistická strana už neznesiteľne páchne, ako všetci vieme. Dokonca aj tí pri moci v národoch zlej komunistickej strany na ňu nie sú pyšní a používajú ju len na udržiavanie svojej moci. Nemôžu nájsť cestu von pre svoju spoločnosť, avšak nechcú pustiť moc zo svojich rúk. Takže takáto je situácia. Nikto jej skutočne neverí. Hoci zlý duch komunistickej strany vládne svetu, on, podobne ako strana v tomto svete, je postupne ničený. Bez ohľadu na to, ako sa správa, a bez ohľadu na to, aká je spoločnosť, učeníci Dafa hrajú vedúce úlohy v tomto svete – javisko je vaše. V každom prípade to uhlie nemožno porovnávať s oceľou. Oni vás tavia, nie naopak. Inými slovami, dokonca aj tá zlá komunistická strana, tí démoni a duchovia, existujú tiež kvôli vám, žijú kvôli vám. Ako zároveň všetci viete, tento vesmír je už dlho pokazený a už nie je dobrý. On tiež existuje a môže existovať až dodnes kvôli Dafa. Ak by sme neuspeli v tom, čo dnes robíme, všetko sa rozloží a prestane to existovať. Ak dokážeme pokračovať v robení našich vecí dobre, ak učeníci Dafa budú stále robiť všetko toto za súčasných okolností a napriek všetkým tým chaotickým a komplikovaným situáciám, to znamená, že sme úspešní. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú)

Je tu ďalšia vec. Všetci viete, že v dnešnej spoločnosti, najmä v pevninskej Číne, útlak a prenasledovanie stále pokračuje. Jasne vidíme, že útlak a prenasledovanie sú stále vykonávané tým starým mechanizmom. Toto vidíme veľmi jasne. Myslím, že ste to všetko zistili. Hoci sa zdá, že vo veciach nie je poriadok, postupne uvidíte, že v skutočnosti je v nich poriadok. Ten najchaotickejší neporiadok samotný bol usporiadaný a postupne sa stále viac bude meniť na poriadok. Len počkajte a uvidíte. V každom prípade, ako učeníci Dafa by ste mali vidieť cestu, po ktorej ste prešli a cestu, po ktorej stále kráčate, a mali by ste všetkému tomuto jasne rozumieť.

Vždy som hovoril, že najťažšou vecou v kultivačnej praxi sú v skutočnosti (Majster sa smeje) dlhé roky, dlhé roky zoceľovania sa uprostred skúšok. Nie ste schopní vidieť cieľovú čiaru, nie ste schopní vidieť posledný deň; (Majster sa smeje) toto je v skutočnosti to najťažšie. Avšak hovorí sa: „Keď veci dosiahnu extrém, určite sa obrátia.“ Je to tak? Toto platí pre všetko a je to zákon. Veci sa zmenia, keď príde ten čas, bez ohľadu na to, či to ľudia chcú alebo nie. Vezmime si ako príklad rozpad bývalého Sovietskeho zväzu. Nikto to neočakával. Bol taký mocný, ako sa mohol rozpadnúť? Musel sa. Nezáleží na tom, čo si myslia ľudia, vrátane niekoho, kto si myslí, že jeho myseľ je najpevnejšia. Keď ti Bohovia povedia, aby si sa pohol určitým spôsobom, budeš sa musieť pohnúť tým spôsobom. (Majster sa usmieva.) Nedovoľte, aby ste počas tých dlhých rokov zvoľnili. Mnoho ľudí postupne zvoľnilo vo svojej kultivácii, ale toto je niečo, čo má veľkú dôležitosť. Povedal som, že učeníci v pevninskej Číne sú v takom ťažkom prostredí a pod vysokým tlakom, sú pokúšaní v takom druhu komplikovaného prostredia, avšak aj tak sú schopní vytrvať v robení toho, čo učeníci Dafa majú robiť, stále praktizujú kultiváciu a študujú Fa – sú pozoruhodní, sú skutočne pozoruhodní. Dokážu stále robiť tie veci aj za takých náročných okolností! Takže nesmiete poľaviť! Len čo poľavíte, staré sily využijú tú medzeru a môžu vám dokonca vziať život. Je jednoducho príliš veľa takých príkladov a ponaučení! Samozrejme, nie je to vždy tak. Niektorí ľudia sa kultivovali veľmi dobre, ale staré sily im vzali život, aby prinútili ostatných kultivovať sa. Takých prípadov tiež nie je málo.

Hovorím vám, že ako kultivujúci by ste nemali poľaviť. Prešli ste najťažšou časťou cesty, prešli ste cez najťažšie časové obdobie. Kráčajte dobre po svojej vlastnej ceste – je skutočne jednoduché povedať to a skutočne ťažké urobiť to. Avšak bez ohľadu na to, aké je to ťažké, prišli ste sem kvôli tejto udalosti. Bez ohľadu na to, aké je to ťažké, váš život bol vytvorený kvôli tejto udalosti. Žiaden z učeníkov Dafa nie je pod vládou Troch ríš. V deň, keď ste sa rozhodli, že budete praktizovať kultiváciu, bolo vaše meno odstránené zo zoznamu v pekle. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Ak učeník Dafa umrie, nebude sa reinkarnovať, pretože nie je pod vládou Troch ríš a nemôže sa reinkarnovať v rámci Troch ríš. Nevládne nad ním ani peklo, takže peklo ho nemôže potrestať. Vládne vám len Dafa. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Tí, čo umreli skôr, bez ohľadu na to, či sa činili dobre alebo nie, alebo nech bol dôvod akýkoľvek, tí učeníci Dafa sú v špeciálnej dimenzii a potichu vás odtiaľ pozorujú, čakajúc na konečný záver. (Celé obecenstvo nadšene tlieska)

V skutočnosti základný zmysel toho, čo som hovoril, je povedať vám: Vaše životy sem prišli kvôli tomuto! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Neexistuje žiadna alternatíva, skutočne žiadna alternatíva! Takto je to pre učeníkov Dafa. Bežní ľudia môžu prechádzať cez šesť ciest reinkarnácie a reinkarnovať sa v rôznych ríšach. Vy sa už nemôžete, ste tu len kvôli tejto veci Dafa. Takže ak sa nebudete činiť dobre, zanecháte pre seba ľútosť. Najmä dlhoroční učeníci Dafa by nemali zvoľniť. Prešli ste cez roky obrovských ťažkostí, aby ste sa dostali do dneška, naozaj to nebolo ľahké! Neviete si to vážiť? Dokonca aj ja si vás vážim! Dokonca aj Bohovia si vás vážia! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Takže by ste si mali vážiť sami seba ešte viac.

Dovoľte mi tu skončiť. Odpoviem na niektoré z vašich otázok, ktoré sú reprezentatívne spomedzi tých, ktoré by ľudia radi položili. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Môžete podávať nahor papieriky s otázkami. Ďakujem vám. (Celé obecenstvo opäť nadšene tlieska)

 

Učeník: Dobrý deň, Majster! Analýza škôd, ktoré spôsobil komunizmus vo svete a podpora našich médií pre návrat k tradícii a normálu mala psychologický dopad na časť študentov, ktorí boli v nedávnych rokoch hlboko ovplyvnení pokriveným myslením na západe. Niektorí majú pocit, že to v súčasnosti nedokážu akceptovať. Ako im môžeme pomôcť, aby rýchlo zmenili svoje názory?

Majster: Toto nie je jednoduchá otázka, avšak môžem pohovoriť o základných princípoch. Cesta tradície je zostavená Bohmi – je to cesta, ktorá ľuďom priamo umožňuje vrátiť sa. Je to preto, že ľudské bytosti nie sú jednoduché a na tejto ceste sa môžu spojiť s Bohmi. Keďže som práve teraz povedal, že toto celkové prostredie je prostredím pre kultiváciu, keď sa ľudia stretnú s Dafa, môžu byť okamžite spasení. Avšak tie pokrivené veci, ktoré sa odklonili od tradície, nikomu neumožnia spojiť sa s Bohmi. Takéto myslenie odmieta Bohov, ľudia ich dokonca ani nemôžu pochopiť a neveria v Bohov. Ako ich zachrániť? V tom je tá otázka. Ako učeníci Dafa, vašou zodpovednosťou je spasiť všetky bytosti. Nie je to základná otázka? Ako môžete nepremýšľať o tejto otázke?

My sa nezapájame do žiadnej politiky svetských ľudí, avšak rozhodne nemôžeme hovoriť klamstvá. Naše médiá nemôžu hovoriť klamstvá a pridať sa k šíreniu fám, tak ako to robia iné médiá. My nikoho nepropagujeme, ani z vlastnej iniciatívy nevyrábame o niekom pozitívne príbehy – my iba presne píšeme správy o udalostiach. Učeníci Dafa ľuďom hovoria, aby išli po správnej ceste; nie je to tak? Myslím si teda, že naším zámerom je zachrániť ľudí. Ak sa v tejto spoločnosti objaví niekto, kto je schopný zastaviť trend upadajúcej morálky, tento človek je jednoducho pozoruhodný! On nám v skutočnosti pomáha! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Nepomáha nám v skutočnosti zachraňovať ľudí? Premýšľajte o tom všetci: Ak ľudia ešte viac klesnú nadol, ako ich budeme môcť zachrániť? Nejde tu o to?

 

Učeník: Tím vydavateľov Deviatich komentárov napísal sériu článkov odhaľujúcich zlého ducha komunistickej strany, „Ako démon komunizmu ovláda náš svet“. Po ich prečítaní som začal mať určitú obavu, pocit bezmocnosti z toho, že zlý duch už prenikol do všetkých stránok ľudstva. (Majster: Je to tak.) Zdvorilo sa pýtam Majstra: Ako môžeme pomocou spravodlivých myšlienok očistiť naše vlastné názory?

Majster: Ak ho dokážete jasne rozpoznať, keď sami študujete Fa, už tú vec robíte. Ak ho dokážu jasne rozpoznať svetskí ľudia, tiež ho odmietnu. Pokiaľ ho dokážete jasne rozpoznať, budete ako človek vedieť, čo by ste mali robiť. Objasňujeme pravdu aj kvôli tomuto. Čo sa týka toho, kto ho odstráni, to nie je niečo, čo spravia naši učeníci Dafa. My iba zachraňujeme ľudí a hovoríme im, čo by mali robiť.

Ak tento človek spravil prísahu „obetujem svoj život komunizmu takým a takým spôsobom“, premýšľajte o tom všetci: nebeské princípy nemožno brať na ľahkú váhu. Čo znamená spraviť prísahu? Každé slovo, ktoré ľudia vyslovili, bolo zaznamenané Bohmi. Prisahali ste, že obetujete svoj život zlej komunistickej strane, takže premýšľajte o tom, všetci: vášmu životu bude potom vládnuť zlá komunistická strana, takže vami bude manipulovať, ako si želá. Keď niekedy človeku objasňujete pravdu, vôbec vás nepočúva. Nie je to tak, že by on nepočúval – to komunistický zlý duch posadol jeho telo, nahrádza ho a nedovolí mu počúvať. Je to preto, že komunistický zlý duch má tú moc, keďže ten život mu patrí. Naši učeníci Dafa však postupujú múdro a časom prišli k jasnému pochopeniu. Najprv požiadajú človeka, aby vystúpil zo strany – vysvetlia najprv, aká zlá je zlá komunistická strana, povedia o krutých veciach, ktoré spravila zlá komunistická strana a vysvetlia jej zlú povahu. Potom ho požiadajú, aby vystúpil zo strany. Len čo súhlasí s vystúpením zo strany, výborne, keď teraz objasníte pravdu, nebude ju už odmietať. Prečo je to tak? Pretože už nie je pod vládou toho zlého ducha. Ak by ho predsa chcel ovládať, Bohovia ho odstránia. (Majster sa smeje) Prečo je to tak, že keď človek vystúpi zo strany, je ľahké objasniť mu pravdu? Toto je príčina. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú)

Hovoríme, že zlý duch vládne svetu; v skutočnosti mu vládnu aj spravodliví Bohovia. V ľudskej spoločnosti je súčasne pozitívne aj negatívne. Avšak keď sa ľudstvo stáva čoraz negatívnejším a keď sa negatívne elementy čoraz viac zväčšujú, rovnováha sa poruší a bude to vyzerať, akoby zlý duch vládol svetu. Toto je príčina. Keď budú mať ľudia spravodlivé myšlienky a keď jasne uvidia zlo, nastane opäť rovnováha.

 

Učeník: Okrem niektorých mladých učeníkov, ktorí sú teraz zapojení do propagácie Shen Yunu a do médií, sa veľmi málo mladých učeníkov pravidelne a aktívne zúčastňuje iných projektov, propagovania Fa alebo objasňovania pravdy. Ako môžeme vytvoriť viac príležitostí na zoceľovanie mladých učeníkov?

Majster: Čo sa týka tejto otázky, čo by som k tomu mal povedať? V skutočnosti to nie je problém, keďže všade je nedostatok ľudských síl a každý projekt potrebuje ľudí a všetky využívajú mladých učeníkov Dafa. Pokiaľ sa chcú zapojiť, každý projekt im ponúkne príležitosti. Shen Yun ich používa (Majster sa smeje) – v Shen Yune sú samí mladí učeníci Dafa.

 

Učeník: Niektorí študenti v súkromí medzi sebou diskutovali o tom, že Fa ide napravovať ľudský svet a náprava Fa vstupuje do novej etapy. Táto etapa je odlišná od tej minulej. V minulosti učeníci Dafa mali energicky odhaľovať prenasledovanie a objasňovať pravdu o Dafa. Teraz by učeníci obdobia nápravy Fa mali viesť spoločnosť...

Majster: Hoci hráte vedúcu úlohu, nemôžete ešte viesť spoločnosť. V súčasnosti nemôžete viesť spoločnosť. My jasne vidíme realitu a dokážeme zachraňovať ľudí. Čo sa týka vedenia spoločnosti, v skutočnosti my ako kultivujúci ani v budúcnosti nechceme viesť veci v spoločnosti. Prirodzene budú existovať ľudia, ktorí sa postarajú o spoločnosť. Vy sa staráte len o spásu ľudí, ja sa starám len o ľudské srdcia.

 

Učeník: Keď bol predaj lístkov na Shen Yun minulý rok dosť slabý, koordinátor Shen Yunu v našej oblasti kritizoval koordinátorov ostatných projektov na potvrdzovanie Dafa, že údajne nevenovali všetku energiu propagácii Shen Yunu. Tento rok po predstavení Shen Yunu to povedal opäť, odkazujúc sa na Majstrove slová: „Spomedzi všetkých projektov na spásu ľudí má Shen Yun najväčšiu silu spasiť ľudí.“ (Majster: Povedal som to.) Bezpochyby pevne verím v obrovskú silu Shen Yunu spasiť ľudí. Moja otázka je, či by každý mal dať bokom ostatné projekty, v ktorých je zapojený, a ísť propagovať Shen Yun?

Majster:  Dokonca ani v čase, keď sme začali ustanovovať Shen Yun, som nič také nepovedal. Ešte aj v úvodnej etape propagácie Shen Yunu, keď bola situácia veľmi ťažká, som hovoril, že tí učeníci Dafa, ktorí nie sú zaneprázdnení, alebo nie sú zaneprázdnení v rôznych Dafa projektoch, by mohli pomáhať propagovať Shen Yun. Keď koordinátor videl, že predaj lístkov nie je dobrý, bol znepokojený – možno to bola takáto situácia. Toto nie je nejaká principiálna otázka. Avšak chcem povedať všetkým, keďže Shen Yun má takú veľkú silu pri spáse ľudí – po každom predstavení bude zachránených tisíc až dvetisíc ľudí – tí študenti, ktorí nie sú zaneprázdnení, by to mali pozorne zvážiť. Kvôli čomu si tu? Avšak je čoraz menej takýchto príležitostí.

V Európe som tiež povedal, že na začiatku som chcel, aby sa zapojili všetci, čo každému umožní ustanoviť si v tomto procese mocnú cnosť, položiť si dobrú základňu pre svoju vlastnú kultiváciu a zlepšiť sa. Avšak mnohí naši študenti to nezobrali vážne. Keď prišli a chceli sa zapojiť, uvedomiac si vážnosť tejto záležitosti, lístky bolo veľmi ľahké predať. Lístky sa neskôr predávali pomocou reklamy a online médií, takže ste už nemali tú príležitosť, keď ste sa chceli zapojiť. Takáto je kultivácia: na nikoho nečaká.

 

Učeník: Keď boli niektoré deti učeníkov Dafa malé, tiež sa pridali k štúdiu Fa a robeniu cvičení, avšak v tom čase ich rodičia nemali dostatočné pochopenie ohľadom výchovy mladých učeníkov a takisto boli zaneprázdnení robením projektov na potvrdzovanie Dafa. Takže sa nečinili dobre pri vedení svojich detí, aby naozaj pochopili kultiváciu. Teraz tieto deti vyrástli a vstúpili do spoločnosti, a vo veľkej miere opustili kultiváciu. Majú predurčený vzťah s Dafa, takže sa reinkarnovali do rodín učeníkov Dafa. Keď sa teraz náprava Fa blíži k záveru, máme ešte my rodičia príležitosť napraviť minulé chyby pri výchove detí?

Majster: Ach, keď hovoríme o tomto – je to dosť ťažké. Musíte im povedať, o čom je naozaj Dafa, tak ako to robíte pri komkoľvek inom. Nepristupujte k nemu tak, že vy dávate príkazy a ono je vaše dieťa. Nebude počúvať. Keď im vysvetľujete Dafa, musíte na to ísť inak. Takto to je.

Ja s tým mám tiež hlbokú skúsenosť. Počas úvodného obdobia projektu Shen Yun nemali ľudia dostatočné pochopenie Shen Yunu. Uvažovali: keď to dieťa skončí s tancovaním, čo bude robiť? Nevedeli, že Majster nebude len tak žiadať ľudí, aby niečo spravili a tým to skončí – musel som brať do úvahy budúcnosť toho dieťaťa. Založil som základnú školu, vysokú školu a fakultu pre postgraduálne štúdium. Na začiatku nechceli rodičia posielať svoje deti [na horu] – nedokázali zniesť to odlúčenie. Nedokázali ich nechať odísť, avšak presne vo veku od dvanásť do trinásť rokov je čas na vyvinutie si zručností a ich ohybnosť je dobrá. Avšak nedokázali zniesť to, že odídu. Keď to dieťa dovŕšilo štrnásť alebo pätnásť rokov, uvideli, že už nemajú nad ním kontrolu, keďže odvrávalo a bojovalo s nimi. Keď uvideli, že to už nejde, rýchlo ho poslali na horu. (Všetci sa smejú) Avšak to dieťa už malo menej pružné telo, takže na hore to malo ťažké. Takže to dobre poznám z vlastnej skúsenosti.

 

Učeník: V pevninskej Číne vyrábajú niektorí svetskí ľudia emblémy Faluna a praktizujúci v niektorých oblastiach si ich cez internet objednali veľké množstvo, aby ich dávali študentom. Medzi učeníkmi sú ohľadom toho rozpory.

Majster: Vyrábať emblémy Faluna nie je samé osebe problémom. Ak je to kvôli podnikaniu a zarábaniu peňazí, učeníci Dafa to určite nesmú robiť – je to príliš nebezpečné. Ak to chcete spraviť iba preto, aby ste každému umožnili mať emblém Dafa a predáte ich za výrobné náklady, nie je to problém. Avšak ak ste v pevninskej Číne, musíte venovať pozornosť bezpečnosti, keďže študenti nemôžu v súčasnosti emblém Faluna nosiť. Ak by ste ho nosili, prezradíte zlej polícii, že ste študentom Falun Gongu. Čo sa potom dá spraviť? Ešte na to nie je úplne čas. Nie sú tam iné problémy, iba problém bezpečnosti.

 

Učeník: V prostredí pevninskej Číny, kde stále prebieha prenasledovanie, sa často dostanem k interným správam, že Úrad verejnej bezpečnosti a Úrad vnútornej bezpečnosti idú niečo spraviť. Ak o tom nikomu nepoviem, obávam sa, že nebudú venovať pozornosť vysielaniu spravodlivých myšlienok, aby to odmietli, avšak keď to dám každému vedieť, budem mať zase obavu, že negatívne správy ovplyvnia ľudí, takže sa nebudú dobre činiť v tom, čo majú robiť. Niekedy keď som na to každého upozornil, pridal som k tomu pár slov, dúfajúc, že každý bude venovať pozornosť bezpečnosti a zároveň si udržovať spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy, odporovať prenasledovaniu a činiť sa dobre v tom, čo by sme mali robiť. Neviem, či to, čo robím, je v poriadku?

Majster: Malo by to byť v poriadku. Učeníci Dafa na Úrade verejnej bezpečnosti vedia o niektorých veciach a niekedy je pre nich ťažké uspokojiť obe požiadavky. Ak o tom povedia každému, majú obavu, že ľudia pôjdu do extrémov. Keď to nepovedia každému, majú obavu, že ľudia nebudú venovať pozornosť bezpečnosti. Je tu takáto otázka. Najlepšie by bolo, keby každý mal vo veciach jasno a bol racionálny pri robení toho, čo by mal robiť, a nerobil by to, čo by nemal robiť. Avšak niektorým veciam sa nedá vyhnúť, keďže táto spoločnosť je veľmi komplikovaná.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci nahrali Shen Yun videá z rokov 2016, 2017 a 2018 na USB kľúč a šíria to medzi praktizujúcimi. Iní praktizujúci poukázali na to, že vydavatelia Minghui publikovali oznam, ktorý to zakazuje. Avšak oni si aj tak robia, čo chcú.

Majster: Každý si chce pozrieť Shen Yun, takže ich za to nemôžete viniť. Avšak je tu obava o bezpečnosť.

Je tu ďalšia otázka. Každý vie, že máme mnohé úspechy: akadémia Fei Tian, Shen Yun a mnohé veci, ktoré sú na svetovej úrovni – nedávame ich na web, žiadne nie sú publikované na webe. Je to preto, že web je ako démon a je na ňom všetko. Je to najprehnitejšie miesto – produkt zrodený zo skazeného ľudstva. Prečo by sme tam dávali veci, aby sa s tým zmiešali? Prečo by sme tam mali dávať také dobré veci? Niektorí študenti chcú stále dávať veci Shen Yunu a naše veci na web. Samozrejme, webstránky Shen Yunu a Fei Tian obsahujú niečo o Shen Yune a Fei Tiane, avšak to slúži určitému účelu, je to kvôli nevyhnutnosti, niečo ako firemné webstránky svetských ľudí. Samozrejme, zlo nás na webe očierňuje a ja by som povedal, že sa len čo najviac snažte neznepokojovať sa tým. Ignorujte to a prirodzene to zmizne; čím viac pozornosti tomu venujete, tým viac sa toho bude objavovať.

Takže čo sa týka našich vecí Shen Yunu a podobných, ak nedávate pozor, keď ich šírite, niektorí ľudia si ich môžu stiahnuť z internetu. Premýšľajte o tom všetci: tieto veci, vrátane Shen Yunu a hudby Shen Yun, mnohé veci Shen Yunu, všetky prišli z nebies. Ak by sa k nim každý mohol dostať cez internet a použil ich na podkopávanie Dafa alebo ich použil v tých najskazenejších veciach v ľudskej spoločnosti, ako by ste potom premýšľali? Avšak bolo by to kvôli vám! Nie je to takáto situácia? Takže ja tam tie dobré veci nechcem dať, keďže tie majú vytvárať budúcnosť ľudstva!

 

Učeník: Ako by sme v tejto etape mali riešiť otázku koordinácie vo veľkých oblastiach v pevninskej Číne? Je vhodné mať „hlavného koordinátora“ v každom meste na úrovni prefektúr, ktorý by zodpovedal za všetky okresy pod ním? Niektorí ľudia si myslia, že bez takéhoto vedenia nevytvoríme jedno telo.

Majster: Nemôžete to robiť, bez ohľadu na to, aký máte zámer. Dovoľte mi povedať vám: Nemôžete to robiť! Viem veľmi jasne, že ľudské telo, ľudské fyzické telo, má počas prenasledovania svoje hranice ohľadom schopnosti vydržať! Keď vaša myseľ dosiahne limit svojej znášanlivosti, keď vaša myseľ nie je jasná a oni vás navyše mučia a spôsobujú vám utrpenie, môžete povedať veci, ktoré by ste nemali povedať, a môžete sa vzdať. Avšak v kultivácii to nie je nutne váš konečný výsledok. Vieme, že ste sa nečinili dobre, keď ste dosiahli limit svojej znášanlivosti alebo keď ste sa cez to nevedeli dostať. Keďže kultivácia sa ešte neskončila, stále môžete mať príležitosti. Avšak len čo spravíte takéto chyby, nie je to jednoduchá záležitosť. Ak kvôli tomu niektorí učeníci Dafa stratia svoj život, bude to ešte komplikovanejšie. Takže každému hovorím, aby to nerobil.

Webstránka Minghui je platformou na zdieľanie medzi učeníkmi Dafa a je to aj okno von [do sveta]. Ak je nejaký problém, môžete zdieľať svoje názory prostredníctvom webstránky Minghui. Koordinácia vo veľkej oblasti sa teraz nesmie robiť a keď uvažujete o veciach, určite venujte pozornosť bezpečnosti.

 

Učeník: V posledných rokoch vcelku dosť praktizujúcich v našej oblasti zomrelo, vrátane niektorých koordinátorov, ktorí v našej oblasti hrali dôležitú úlohu. Niektorí praktizujúci, ktorí zomreli v dôsledku chorobovej karmy, nechceli vo svojom srdci odísť. Všetci cítime, že jedna z príčin súvisí s nejakým faktorom, ktorému nevieme odporovať.

Majster: Povedal som, že niektorí ľudia stratili svoj život, aby to videli ostatní – aby sa ostatní kultivovali. To sú usporiadania starých síl a nie je to preto, že by sa tí ľudia nečinili dobre. Avšak naozaj boli niektorí, ktorí v kultivácii poľavili. Všetko sú to ponaučenia. Keď čelia prenasledovaniu, niekedy sa cítia bezradne a nedokážu odhaliť, v čom spočívajú ich problémy – sú aj také prípady.

Ako učeníci Dafa, každý sa chce stať opravdivým učeníkom, učeníkom Dafa, ktorý je odhodlaný, kráča po božskej ceste a je neochvejný a pevný v kultivácii. Avšak pre niektorých učeníkov je to iba želanie a nedokážu dosiahnuť tú ríšu alebo tú úroveň. Je tu ale jeden bod. Myslia si, že odmietajú prenasledovanie starých síl, avšak oni sami nedosiahli tú ríšu alebo tú úroveň a nedokážu sa držať tých spravodlivých myšlienok. Niekedy vás staré sily skúšajú, aby videli, či na konci zakolíšete. Pozerajú sa na vaše myšlienky a robia vám problémy. Napokon zakolíšete a oni uspeli. Takže za týchto okolností si niekedy myslím, čo sa týka nových študentov alebo tých, čo sa po dlhý čas v kultivácii nezlepšili, že ak sa stretnete so skúškou chorobovej karmy, nie je problém, ak pôjdete do nemocnice. Nie je problém, ak sa pôjdete liečiť do nemocnice, a je to niečo v procese vašej kultivácie. Čo sa týka tých učeníkov Dafa, ktorí sú v kultivácii pevní, majú veľmi silné spravodlivé myšlienky a vedia čo by mali robiť a sú pevní vo svojej kultivácii, u nich nie je takýto problém.

Staré sily zneužívajú túto medzeru. Dnes som to povedal a možno ste tým šokovaní. Zistil som, že staré sily zneužívajú túto medzeru na prenasledovanie študentov. Staré sily zneužívajú túto medzeru. Práve som povedal, že zlo na nízkych úrovniach, vrátane starých síl na nízkych úrovniach, je naozaj zákerné. Nechcú, aby ste uspeli v kultivácii a chcú vás zabiť. Čo sa týka tých na vyšších úrovniach, tí majú pocit, že môžu použiť prenasledovanie, aby vás kultivovali – je tam takýto vzťah. Takže tí na nízkych úrovniach, ktorí môžu poškodzovať telá učeníkov Dafa, sú na najnižšej úrovni a robia problémy. Samozrejme, sú tam všetky rôzne osudové vzťahy a nie je to tak, ako si myslíte, že Bohovia a Majster sa u vás môžu o všetko postarať. Niektoré vzťahy sú také komplikované, že ich je ťažké vysvetliť. Tí noví študenti, ktorí po dlhý čas vedia, že sa neboli schopní v kultivácii zlepšiť, alebo brali kultiváciu na ľahkú váhu – ak sa stretnete s problémami, môžete ísť do nemocnice.

Keď som hovoril o tom, že učeníci Dafa by nemali ísť do nemocnice, povedal som tieto slová. Povedal som, že Bohovia, pozrite sa na tých Bohov, vrátane nesmrteľných v horách, ktorí sa kultivovali po niekoľko sto alebo niekoľko tisíc rokov, tí nechodia do nemocnice. Nie je to tak? (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) To lekári z nemocnice vyhľadávajú ich, aby ich vyliečili, keď sú chorí. (Všetci sa smejú, nadšene tlieskajú) Je tam takýto vzťah. Takže každý v tom musí mať jasno.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci majú mnoho peňazí, avšak nepoužívajú ich na spásu ľudí. Znamená to, že jednoducho nie sú usilovní, alebo robia veľkú chybu?

Majster: Nezameriavajte sa na takéto veci. Medzi tými, čo majú peniaze, (Majster sa smeje) musia byť učeníci Dafa. Učeníci Dafa sú vo všetkých spoločenských vrstvách. Avšak nie je to tak, že budú robiť chyby, lebo majú peniaze alebo že nebudú robiť chyby, pretože nemajú peniaze. Mať alebo nemať peniaze nie je v kultivácii problém. Má mať peniaze, avšak nie je v kultivácii usilovný; alebo má mať peniaze a je aj usilovný v kultivácii. Je to otázka kultivácie a ten rozdiel nesúvisí s peniazmi. (Všetci sa smejú) Nie je to tak, že by tie peniaze mali niekomu dať, a len tak je to správne. Ak projekt nezarába peniaze a stále sa spolieha na študentov, to takisto nepôjde. Niektorí jednoducho míňajú peniaze, sú dokonca márnotratní a nestarajú sa o to, či je dosť peňazí, ani nedbajú o to, koho peniaze míňajú.

Mnohým projektom učeníkov Dafa naozaj chýbajú finančné zdroje. Staré sily sa jednoducho pozerajú, či dokážete uspieť v robení vecí aj za takých veľmi zložitých okolností, keď nemáte peniaze. Myslia si, že toto je kultivácia, že toto je mocná cnosť a že toto je pozoruhodné, takže vás uznajú [len za takýchto okolností]. Ak máte všetko, čo potrebujete – dostanete ľudí, keď ich potrebujete a dostanete peniaze, keď ich potrebujete – ejha, to by bolo veľmi jednoduché byť učeníkom Dafa. Spasiť ľudí týmto spôsobom by bolo veľmi jednoduché. Preraziť cez internetovú blokádu – jednoducho postavíte satelit [a budete odtiaľ vysielať]. (Všetci sa smejú) Boli by ste schopní spraviť čokoľvek, čo by ste chceli. Povedali by ste, že staré sily by vás potom uznali? Preto je naša cesta veľmi zložitá a s obmedzeniami, ktoré máme v oblasti financií, materiálnych zdrojov a ľudských zdrojov čelíme siedmim miliardám ľudí na celom svete. Staré sily si myslia, že len takto sú veci v rovnováhe a že inak by učeníci Dafa boli príliš mocní. Nech je to akokoľvek, účet medzi starými silami a mnou si vyrovnáme v budúcnosti. Ale v súčasnosti musíme jednoducho robiť veci týmto spôsobom a robiť ich dobre.

 

Učeník: Niekedy som zmätený. Pochádza v súčasnosti chorobová karma a trápenia zo zasahovania starých síl, alebo to súvisí s faktorom odstraňovania mojej vlastnej karmy? Keď som sa pozeral dovnútra, uvedomil som si mnohé zo svojich nedostatkov. Úctivo sa pýtam Majstra, ak to trápenie bude pokračovať, v akých oblastiach by som ešte mal spraviť prielom?

Majster: Predtým som niečo povedal: povedal som, že keď tu máte Dafa, nemáte sa čoho báť. Niektorí ľudia to pochopili tak, že keď majú knihy Dafa, niet sa čoho báť. V úvodných rokoch bol dokonca niekto, kto držal knihu Dafa zatiaľ čo šiel po ulici oproti autám v rýchlom pruhu a hovoril: „Ja som učeník Dafa a nikto ma nezrazí.“ V čom je ten rozdiel? Mať Dafa znamená, že ste naozaj dali svoje srdce do študovania Dafa a iba vtedy naozaj „máte Dafa“. Ak ste naozaj dali svoje srdce do kultivácie a naozaj ste sa stali opravdivo sa kultivujúcim učeníkom – iba vtedy „máte Dafa“ a nemusíte sa ničoho báť. Toto je jeden aspekt.

Navyše, ako som práve teraz povedal, staré sily zneužívajú medzery učeníkov Dafa. Toto je ďalší aspekt. Niektorí ľudia nedokážu nájsť svoje vlastné pripútanosti. Samozrejme, nie je to celé také jednoduché, keďže sú tam desaťtisíce dôvodov a je to všetko veľmi komplikované. U niektorých ľudí sa táto situácia objavuje pravidelne a je to preto, že majú vážnu karmu. Povedal som, že sú tri druhy učeníkov Dafa. Hoci máte veľké množstvo karmy, ak sú vaše spravodlivé myšlienky silné, prejdete cez to. Avšak karmu treba odstrániť, takže sa to bude opakovať. Môžete to jednoducho považovať za skúšku, za kultiváciu: udržujte si svoje spravodlivé myšlienky silné a prejdete cez to. Kultivácia nenasleduje jednu šablónu a situácia každého človeka je odlišná. Avšak je tu jedna vec. Hovorím každému, že máte Dafa, získali ste Fa a tento váš život už patrí Dafa. Takže vyrazte naplno dopredu bez akýchkoľvek pochybností, udržujte si spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy a správajte sa podľa toho, čo povedal Majster. Ak máte pocit, že sa v tomto čase nekultivujete dobre, že to nedokážete spraviť a nedokážete to vydržať, (Majster sa zasmial) potom choďte do nemocnice. Potom čo stúpnete v kultivácii, dokážete sa činiť lepšie. Hoci som to povedal, nemali by ste poľaviť. (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Aby sme zvýšili návštevnosť webu, médiá píšu nadpisy článkov použitím čoraz nejasnejšieho jazyka.

Majster: Je to naozaj tak. (Všetci učeníci sa smejú) Niekedy čítam vaše noviny a rovnako to platí aj pre web, a vaše nadpisy sú naozaj nejasné a nikto nevie, čo sa za nimi skrýva. Niekedy ide o pozitívnu vec, ale váš nadpis je napísaný, akoby išlo o niečo negatívne. Takže to musíme brať vážne a mali by sme nasledovať autentickú, tradičnú čínštinu a písať štandardnou mandarínskou čínštinou. Nemali by sme používať gramatiku zámorských Číňanov v juhovýchodnej Ázii. (Všetci učeníci sa smejú) Pre nich to nie je hlavný miestny jazyk, takže sa to dá pochopiť. Takže ako čínske médiá, ktoré sú určené pre čitateľov všetkých čínskych komunít, nemôžete písať vaše nadpisy nejasným spôsobom, ktorý ľudia nedokážu pochopiť.

 

Učeník: ...a aby čitatelia ostali na webstránke dlhšie, kľúčový obsah správy sa umiestni do neskorších odsekov, čo sa čoraz viac odchyľuje od tradičného štandardu žurnalistického štýlu písania. Ovplyvní to profesionálnu povesť a autoritu média? Ovplyvní to spásu vnímajúcich bytostí? Naozaj to porušuje princípy Fa?

Majster: Trošku. (Majster sa smeje) Samozrejme, povedal som „trošku“, pretože niektorí z nás majú obmedzené schopnosti a niektorí sú ovplyvnení moderným uvažovaním a kultúrou, takže to robia týmto spôsobom zámerne. Je to ako v pevninskej Číne. Pri vysielaní žurnalisti vždy zvykli rozprávať štandardnou mandarínštinou, avšak teraz tam primiešajú trochu kantónskeho prízvuku, inak... Tak či tak, robia to zámerne. „Je to v móde.“ Najmä mladí ľudia sa snažia byť módni. Tradičná kultúra – my vedieme ľudí, aby sa vrátili k tradičnej kultúre – nezabúdajte na to. (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Mám myšlienkovú karmu, ktorá je neúctivá k Majstrovi, a snažím sa ju odmietať, ale nefunguje to. Veľmi sa tým trápim a cítim sa nehodný Majstra.

Majster: Už ju odmietaš a činil si sa celkom dobre. Tento druh zla je pravdepodobne cudzím vedomím, alebo možno sú to tvoje po narodení sformované názory, ktorých sa Dafa dotkol. Všetko je živé, a tak reagovali. Odmietni to. Robíš to dobre, ak ich neustále odmietaš. Proces toho, ako ich odmietaš, je tvojím praktizovaním kultivácie a zoceľuješ tým svoju vôľu. Netráp sa tým. Vždy keď sa stretneš s touto situáciou, jednoducho to ber tak, že to nie si ty. Mal by si robiť to, čo by učeník Dafa mal robiť, a keď máš študovať Fa, jednoducho študuj Fa. Rob všetko, čo by si mal robiť a neber si to k srdcu. Majster vie, cez čo prechádzaš. (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Jeden praktizujúci v Číne trpí degeneratívnou chorobou stehennej kosti. Nevyliečilo sa to, ten človek kríva a každý deň chodí objasňovať pravdu.

Majster: U učeníkov Dafa sú dva prípady. V prvom prípade si človek myslí: „Nečinil som sa dobre, a tak musím dobre využiť čas. Degeneratívna choroba kostí – ako môže byť učeník Dafa takýto? Nečinil som sa dobre, a tak teraz dobre využijem čas.“ Takže chodí von. Ako to povedať? Nájdi si niečo iné, čo by si robil, a keď sa z toho dostaneš, potom môžeš objasňovať pravdu tvárou v tvár. Inak sa ťa ľudia môžu pýtať, čo sa ti stalo. (Všetci učeníci sa smejú) Nebudeš na to môcť nič povedať, nie? V druhom prípade som počul, že sú aj niektorí, čo chodia pred čínske konzuláty, keď sú uprostred skúšky chorobovej karmy. Ak vás konzulát odfotí a použije to vo svojej negatívnej propagande, neprinesie to viac strát ako zisku? Môžu použiť vaše fotky vo svojej negatívnej propagande v Číne a budú sa vám posmievať. Ak sa budete dobre činiť v iných veciach, je to to isté.

 

Učeník: Dobrý deň vážený Majster. Kvôli zasahovaniu, ktoré trvalo dlhý čas, je moja kultivácia plná ťažkostí a bolesti. Často sa mi ukazuje podoba Satana. Myslím si, že zdroj toho zasahovania súvisí so Satanom. Chcel by som sa Majstra spýtať, aký je vzťah medzi starými silami a Satanom?

Majster: Tento vesmír je starý vesmír. Je pokazený, ako viete. Hoci je pokazený, všetky bytosti si zvykli na stav bytostí v starom vesmíre, a to zahŕňa spôsob ich života, zvyky a kultúru všetkých Bohov. V náprave Fa musíte všetko toto obnoviť, dokonca odstrániť tie nedostatky a zmeniť ich na dobré veci. Oni sa toho nedokážu vzdať, takže do vás budú v náprave Fa zasahovať a pokúsia sa zmeniť nápravu Fa na takú, akú by chceli oni. Jeden premýšľa jedným spôsobom, druhý premýšľa týmto spôsobom, no čo ak viacerí uvažujú takto? Nie je to také jednoduché a mnohé veľké otázky a záležitosti sa stretnú s takýmto zasahovaním, takéto sú staré sily. Avšak oni v rámci určitých úrovní zostavili systém a spojili sa, aby boli systematickí a silní, využívajúc zmeny, ktoré sa robia počas  Dafa nápravy Fa! V mene toho, že mi pomáhajú, aby som zachránil vesmír, v mene pomáhania mi v náprave Fa, začali novú sériu vecí a ustanovili skupinu vecí. Toto sú staré sily.

Nemajú priamy vzťah so Satanom. Či je to Satan alebo zlý komunistický červený démon, tieto zlé veci, vrátane prehnitých démonov vo všetkých ríšach – všetci sú používaní starými silami, aby zoceľovali učeníkov Dafa. Tí prehnití démoni majú pocit, že si vybijú svoju zlosť, keď uškodia učeníkom Dafa, a tak vytrvalo prenasledujú učeníkov Dafa a chcú, aby v kultivácii zlyhali. Toto je subjektívne myslenie prehnitých démonov. Sú to schopní robiť, ale takisto vedia, že keby to prehnali, budú odstránení. Takže sa neodvážia prekročiť určité hranice a navyše musia nájsť nejaké výhovorky. Avšak ich zámer je zlý a robia zlé veci. Čo sa týka starých síl, ich zámerom je získať v náprave Fa to, čo chcú. Takáto je situácia, takže usporiadali túto skupinu vecí, ktorá viedla k dnešnému prenasledovaniu.

V skutočnosti je táto záležitosť veľmi jednoduchá. Ako všetci viete, keď sa dom dlho neupratoval, bude špinavý a musí sa vyčistiť. Avšak nech ho čistíte akokoľvek, pri jeho čistení sa tam bude dvíhať prach a ľudia sa môžu v rozvírenom prachu začať dusiť. Prinajmenšom budete po jeho čistení unavení a bude vás to obťažovať. Ak je ten dom poškodený, musíte ho opraviť[1] a to je veľmi namáhavé; možno sa pri procese opravy zraníte. Tu niečo pretrhnete, tam sa niečo zlomí, tu na niečo narazíte, alebo tam niečo rozbijete – je to veľmi namáhavé. Ak by to všetko bolo nové, nemuseli by ste nič takéto robiť. Robenie vecí je samo osebe pre vás ťažkosťou a trápením. Ak to nebudete robiť, nebudete mať trápenia, a keď to robíte, budete mať trápenia. Takto sa tie veci majú. Takže niektorí Bohovia, ktorí so mnou sympatizujú, (Majster sa smeje) hovoria: „Kto sa stará o tie veci – iba ty sa o ne staráš.“ (Majster sa smeje) (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Je mnoho nových študentov, ktorí začali praktizovať, pretože chceli zostať v zahraničí a majú rôznu mentalitu. Niektorí naozaj vstúpili do praxe, pričom niektorí po jednom alebo dvoch rokoch študovania Fa ani nevystúpili zo strany, ani nepoznajú pravdu. Niektorí jednotlivci dokonca ohovárajú študentov Dafa za ich chrbtom a hovoria zlé veci. Koordinátori ich radi podporujú v robení nejakých vecí, mysliac si, že títo noví praktizujúci budú mať úžitok zo štúdia Fa, ku ktorému vedie ich zapojenie sa, nech je ho koľkokoľvek. Niekedy im aj pomáhajú tým, že im poskytnú podpis a svedectvo pre imigračný úrad. Viem, že pre nich nie je ľahké zarobiť si na živobytie v Číne za vlády zlej strany. Ako by sme to mali riešiť? Ako im pomôcť?

Majster: Ako im pomôcť? Po prvé, musíte zistiť, či sú to študenti. Ak nie sú a nevstúpili naozaj do praxe a chcú len získať určitý status, nemôžeme sa do toho zapájať. Porušovalo by to imigračné zákony USA, nie? To je prvá vec. Druhou vecou je, že hovoríte, ako mu chcete pomôcť, aby ste ho zachránili, ale ak sa nekultivuje, neocení vašu pomoc. Viete, čo tí ľudia v pevninskej Číne robia? Podvádzajú dokonca svojich rodičov, sestry a bratov, a dokonca na nich vytiahnu nôž alebo strelnú zbraň. Ľudia sa pokazili do tohto stupňa – nemyslite si, že dnešní ľudia sú takí svätí. Ak sa nekultivujú, sú to len bežní ľudia; ak sa skutočne kultivujú a vy vidíte, že skutočne vstúpili do praxe, iba potom ich môžete brať ako študentov.

 

Učeník: Som európsky praktizujúci a zistil som, že ma každý deň ovláda jedna pripútanosť: neustále sa pozerám do svojho mobilu a počítača a premrhal som tým mnoho času. Pokúšal som sa oslobodiť z tohto stavu, ale neúspešne. Rád by som poprosil milosrdného Majstra, aby mi povedal, ako zvýšiť svoju silu vôle a zbaviť sa toho.

Majster: Kúpte si mobilný telefón, ktorý sa nevie pripojiť na internet. (Všetci učeníci sa nahlas smejú, tlieskajú) (Majster sa usmieva) Ak to chcete prekonať, určite existuje spôsob. Viete, že aby sa vyhli zasahovaniu, mnoho mladých učeníkov na hore má iba jeden telefón a nepripájajú sa na internet?

 

Učeník: Niektorí ľudia, potom ako žili v Číne približne rok, sa vrátili a začali sa opäť zúčastňovať rôznych aktivít, vrátane konferencií Fa. Kým boli v Číne, neboli žiadnym spôsobom prenasledovaní. Ako by sme mali riešiť tento druh situácie?

Majster: Treba o tom uvažovať. Viete o odpočúvaní telefónov. Telefón, ktorý so sebou nosíme, dovoľte mi povedať vám, každý z nich je odpočúvacie zariadenie. ČKS tam sedí a počúva, ako sa bavíte o svojom každodennom živote. Môže vás počuť veľmi jasne. Mobil každého učeníka Dafa je odpočúvaný. Hovoríte, že nie ste odhalený? Okrem toho, telefóny možno rýchlo pospájať. Hneď ako vytočíte nejaké číslo, je previazané s vami a je nastavené na sledovanie. Tých, ktorí neboli odhalení, je príliš málo alebo takmer neexistujú. Pokiaľ sa zúčastňujete aktivít na verejnosti, budete odhalený. Takže ak niekto ide späť do Číny a nič sa mu nestane, ako keby kráčal po hladkej, rovnej ceste, myslím si, že je tam určite nejaký problém.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal. Vstúpila propagácia Shen Yunu do novej fázy a vyžaduje len malý počet ľudí, ktorí sa jej zúčastňujú? Ak určitá krajina organizuje vystúpenie po prvýkrát...

Majster: Samozrejme, ak je to po prvýkrát, vyžaduje to úprimnú snahu každého. Avšak ohľadom vplyvu Shen Yunu, raz som povedal, že keď Shen Yun prerazí cestu v New Yorku, otvoria sa celé USA. Ak sa otvoria USA, celý svet sa otvorí. Taká je teraz situácia a jeho vplyv je celosvetový. V každom mieste, ktoré Shen Yun navštívil v Európe, ľudia už o Shen Yune počuli. Všetci o ňom vedia a jeho povesť je veľmi dobrá; všetci vedia, že je veľmi dobrý. Toto je súčasná situácia. Myslím, že tie oblasti v Európe, ktoré nevenovali pozornosť propagácii Shen Yunu, by jej teraz mali venovať pozornosť. Pri objasňovaní pravdy a záchrane ľudí ste sa činili pomerne pasívne. Shen Yun je veľmi mocný v spáse ľudí a pomáha vašej oblasti spraviť to, avšak vy aj tak nie ste proaktívni. Bez ohľadu na dôvod, ak by ste mohli byť rovnako húževnatí ako americkí praktizujúci, trh v Európe by bol dnes dokonca ešte väčší ako ten v USA. Jeho obecenstvo by bolo väčšie.

Ohľadom zasahovania ČKS do divadiel: Špióni používajú zastrašovanie a úplatky, aby ovplyvňovali divadlá a zasahovali do nich, a niektorí riaditelia divadiel boli dokonca pozvaní do Číny – robili všetko, čo mohli. Avšak učeníci Dafa boli vytrvalí a uspeli v riešení tej situácie: „Ak ste naozaj boli kúpení zlou ČKS, pôjdem sa porozprávať s vaším nadriadeným.“ Viete, že správna rada a hlavné vedenie sú väčšinou ľudia s vyšším spoločenským postavením a sú cieľovým publikom pre naše predstavenie. Títo ľudia videli predstavenie. Potom ako spoznajú situáciu, chcú Shen Yunu pomôcť: „Ak nenecháte vystúpiť Shen Yun, koho necháte vystúpiť?“ Niektorí nemali inú možnosť, ako dať nám divadlo. Niektorí ďalej odporovali. Riaditeľ divadla v Los Angeles bol tým, kto vytrvalo odmietal: „Jednoducho vám ho nedám.“ Dôvodom bolo, že bol pozvaný čínskym konzulátom, aby išiel do Číny. Potom ako sa vrátil, divadlo nám nechcel dať. Následne sme sa stretli s jeho nadriadenými a oni, bez toho aby nám niečo povedali, ho potichu prepustili. (Všetci učeníci tlieskajú) Potom ako ho prepustili, divadlo nám zatelefonovalo. V tom čase sme tam neboli žiadať o nejaký termín, no zatelefonovali nám a spýtali sa: „Chce Shen Yun prísť a vystúpiť?“ (Všetci učeníci sa smejú a tlieskajú) Ak by im správna rada niečo nepovedala – „Musíte pozvať Shen Yun späť“ – nespravili by to. Hoci ten chlapík bol prepustený, ľudia tam boli jeho personál, takže keď sme tam prišli, spravili všetko, o čo sme požiadali, až na to, že nevyzerali príliš nadšene. (Majster sa smeje) Samozrejme, časom sa to zlepšilo. Dávam vám len príklad.

Ak je nejaký jednotlivec zastrašený konzulátom zlej ČKS, mali by ste mu ísť objasniť pravdu. Mali by ste mu povedať, aká zlá je komunistická strana a povedať mu, ako to riešili iné divadlá a čo spravili. Ak sa s ním pôjdete porozprávať, hovorím vám, veci budú rozriešené. To jest, musíte tomu venovať tú námahu. Niektorí z našich študentov sa stiahli potom, ako narazili na prekážku. To nepôjde. Bez húževnatosti, ako to môžete vyriešiť? Zachraňujete ľudí a musíme sa zo všetkých síl pokúsiť zachrániť ich. Musíte tiež preraziť cez mnohé obmedzenia v tejto spoločnosti. Bez toho, aby ste porušovali nejaké zákony, mali by ste to vhodne a slušne vyriešiť. Nenazývalo by sa to zachraňovanie ľudí, ak by tam neboli žiadne ťažkosti. Povedzme, že by ste tam išli a ľudia by s vami okamžite súhlasili a povedali by: „Prosím, príďte sem vystúpiť.“ Súhlasili by s tým staré sily? Takýto je proces, ktorým sme prešli v USA. Divadlá tiež majú každoročnú konferenciu. Hovoria o tom, ako nás ČKS prenasleduje a zasahuje do nás. Všetky o tom hovoria a vedia o tom, čo sa deje. V Európe je rovnaká situácia.

Samozrejme, nechoďte sa do toho zapliesť svojvoľne. Musíte byť vo všetkom dobre skoordinovaní. Choďte sa porozprávať s koordinátorom. Ak súhlasí a všetci sa zamyslia a navrhnú, ako to spraviť, potom to spravte. Nebuďte prosím nedbanliví. Niektorí jednotlivci od začiatku nie sú veľmi racionálni. Impulzívne tam prídu a rozprávajú dve na tri o všetkom možnom: „Dostanete odplatu.“ „Shen Yun je Boh.“ Odvážia sa povedať hocičo. Ako by ľudia mohli prijať tieto veci na ľudskej úrovni? Namiesto toho to bude mať zlý účinok.

 

Učeník: Kvôli dlhotrvajúcemu zasahovaniu je moja kultivačná cesta plná ťažkostí a bolesti. Podoba Satana sa často...

Majster: Toto som čítal. Podoba Satana. V tomto druhu situácie by ste tomu mali priamo odporovať. Keď sa skutočne cítite slabý, mali by ste zavolať Majstra. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Ak sa to ukáže len ako obraz, vysmejte sa tomu a vysielajte spravodlivé myšlienky na to, aby ste to odstránili. Bude to bezmocné a nebude to schopné nič spraviť. Učeníci Dafa sú schopní a vaše schopnosti ďaleko prevyšujú jeho schopnosti. Satan, ako viete, je démon v rámci Troch ríš, démon v ľudskom svete. Takže jeho úroveň je veľmi nízka. Ľudia, obyčajní ľudia, bežní ľudia si myslia, že je dosť veľký. V očiach Bohov je mnohokrát menší ako prach alebo zrnko prachu. Ak naozaj vyšlete spravodlivé myšlienky a vaše spravodlivé myšlienky sú skutočne dosť silné, bude vyľakaný. Niektorí démoni sú schopní tyranizovať učeníkov Dafa presne preto, že ich nemôžete vidieť a máte pocit, že sám ste bezmocný. Oni len využívajú túto medzeru.

 

Učeník: Ovplyvní pohľad nejakého človeka na americké politické prostredie a podpora určitej politickej strany jeho budúcnosť? Keď objasňujeme pravdu, mali by sme rozprávať o vplyve zlej ČKS v Amerike a o tom, ako určitá americká politická strana podporovala komunistickú ideológiu?

Majster: My sa nemiešame do politiky. Musíme zachrániť ľudí vo všetkých politických stranách. Nemáme politický názor. Je to tak? Zameriavame sa na problémy, nie na ľudí. Zameriavame sa na zlého ducha ČKS a nie na ľudí. Ste tu, aby ste zachránili ľudí. Absolútne sa nezamiešajte do záležitostí medzi politickými stranami. Toto zahŕňa aj naše médiá; oni sa v skutočnosti tiež do toho nezapojili. Oni len správne prinášali správy o pozitívnych veciach a to je všetko. Nepovedali otvorene, že ho podporujeme a stojíme na jeho strane, takže píšeme články, aby sme ho propagovali. Nie je to tak. Oni len pozitívne prinášali správy o veciach a pozitívne informovali o faktoch. Ako by mohli médiá učeníkov Dafa klamať? Nemôžete si vyvinúť nejaké názory len preto, že naše médiá sú odlišné od tých lživých médií, nie? Pamätajte si, že ste kultivujúci. Ako by ste mohli byť hnaní emóciami, pripútanosťami a dokonca negatívnymi faktormi, aby ste sa stali takými iracionálnymi?

 

Učeník: Keď prechádzajú cez ťažkosti, niektorí učeníci Dafa veria, že by sme nemali najprv hľadať v nás samých; namiesto toho by sme mali najprv vysielať spravodlivé myšlienky. Ak sa pozrieme dovnútra, nasledovali by sme vraj cestu starých síl.

Majster: Ach...(Majster sa usmeje) Väčšinou hovorím: Keď narazíme na problémy, mali by sme najprv hľadať v sebe (Majster sa usmeje), aby sme zistili, či my sami nemáme problémy. Ak máme problémy, mali by sme ich okamžite napraviť. Vysielanie spravodlivých myšlienok sa robí keď určite viete, že démoni sa naozaj zamerali na určitú vec alebo že naozaj zasahujú. Musíte vedieť, že sú to naozaj oni, a potom vysielajte spravodlivé myšlienky. Navyše, nevysielajte spravodlivé myšlienky len tak pre hocičo: Ak ste vy sami naozaj spravili niečo nesprávne a vysielate spravodlivé myšlienky, ak by vaše spravodlivé myšlienky skutočne mali nejaký účinok, bolo by to tak, že by potrestali vás. (Majster sa smeje)

 

Učeník: Zahraniční praktizujúci sa dlhodobo nemôžu vrátiť do pevninskej Číny. Ich rodiny v pevninskej Číne nemôžu prísť do zahraničia. Čo by sme mali spraviť?

Majster: (Majster sa usmieva) Je ťažké byť odlúčený od svojich blízkych a vidím, že je to pre vás bolestivé. Čo by sme mali spraviť v kultivácii? (Povzdych)... Pri praktizovaní kultivácie, ak sa chcete spýtať Majstra, Majster vám povie, aby ste sa zamerali na kultiváciu. Nie je to tak? Napokon sa jedného dňa stretnete s tými, s ktorými sa máte stretnúť. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú. Majster ukazuje pozdrav jednou rukou.) Učeníci Dafa sa jedného dňa vznešene a spravodlivo vrátia do Číny, ako hrdinovia, ktorí zachránili svet. Budú mať česť a slávu. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú. Majster ukazuje pozdrav jednou rukou.) Ak sa prikradnete späť a oni to zistia, zatvoria vás do malej miestnosti, zbijú vás a vy im všetko poviete. (Učeníci sa smejú) To neznie veľmi príťažlivo!

 

Učeník: V Číne už vymizli všetky prehrávače videokaziet. Praktizujúci si však doma uchovávajú staré videopásky Majstrových prednášok Fa. Rád by som sa spýtal Majstra, či by sme ich mali naďalej uchovávať, alebo ich môžeme spáliť?

Majster: Ak ich nemôžete bezpečne uchovávať, potom ich spáľte. Je to v poriadku, pokiaľ ako učeník Dafa viete (Majster ukáže na srdce) čo robíte. Nie je to problém, ak to nie je kvôli poškodzovaniu Dafa. Povedal som aj iným praktizujúcim, že to môžu spraviť.

 

Učeník: V procese mojej kultivácie sa stále cítim nahnevane. Je to pre mňa pripútanosť, ktorej je ťažké sa vzdať.

Majster: Hnev. Pochádza zo zvyku, že radi počúvate pekné slová a máte radi, keď sa vám stávajú dobré veci; inak ste nahnevaný. Uvažujte o tom, všetci, toto nie je prijateľné. Kultivácia by nemala byť praktizovaná takto. Vždy som hovoril, že kultivujúci by sa mal pozerať na veci naopak. Keď narazíte na zlé veci, mali by ste si pomyslieť, že je to dobrá vec, keďže je tu s cieľom, aby vás zlepšila. [Mali by ste si pomyslieť:] „Mal by som to dobre zvládnuť. Musím iba prejsť ďalšou skúškou, je to kultivácia.“ Keď sa stretávate s dobrými vecami, mali by ste si pripomínať: „Ach, nemal by som sa z toho príliš tešiť. Radostné veci mi nedovolia zlepšiť sa, ale ľahko môžu spôsobiť, že človek spadne.“ V kultivácii sa musíte pozerať na problémy z opačného uhla. Povedzme, že narazíte na ťažkosti alebo sa vám stanú nepríjemné veci a vy ich len slepo odmietate a odtláčate ich preč; odmietate prejsť skúškou, potom odmietate ísť nahor, nie? Samozrejme, prenasledovanie, ktorému čelíme, je odlišná záležitosť.

 

Učeník: Mali by zahraniční praktizujúci zvýšiť svoje snahy o zväčšenie anglického Epoch Times?

Majster: Nie som proti tomu. Povedal som človeku zodpovednému za The Epoch Times, že ak by ste venovali predtým pozornosť anglickým The Epoch Times, dnes by ste predstihli všetky newyorské médiá. Vaša čítanosť je v súčasnosti už obrovská. Ak sa budete ponáhľať, stále je dosť času. Hoci som to povedal, nikto nespravil veci nesprávne. V situácii, kde peniaze a zdroje sú obmedzené a keď potrebujete ľudí, nie sú, a keď potrebujete finančné zdroje, nie sú, je to veľmi zložité.

 

Učeník: Komunizmus už vládne svetu. Fáza Fa nápravy ľudského sveta sa má začať. Budú v nebezpečí ľudia – či sú zo Západu alebo z Východu – ktorí sa vo svojej mysli neočistili od zlej komunistickej ideológie, aj keď sa nepripojili ku žiadnej zo zlých komunistických organizácií?

Majster: Dovoľte mi povedať vám, že ľudia v západnej spoločnosti vo všeobecnosti nemajú dobrý dojem zo zlej komunistickej strany. Samozrejme, je tu určitá skupina ľudí, ktorým niektoré veci nie sú jasné a obhajujú socializmus, rovnomerné rozdelenie bohatstva a podobné veci. Avšak tento svet nemá byť takýto. Ľudská spoločnosť má karmické vzťahy. Dobré činy, ktoré ste spravili vo svojom minulom živote, sa v tomto živote premenia na požehnanie. Toto požehnanie sa môže premeniť na pozíciu vo vláde, alebo môžete tiež získať peniaze, a takto sa človek stane bohatým. Nezáleží na tom, že obchodník vyhlasuje, aký je skúsený alebo schopný; iba preto, že má to požehnanie, môže mať to, čo má. Je tiež mnoho ľudí, ktorí si myslia, že sú veľmi talentovaní a veľmi schopní, ale nedokážu si zarobiť žiadne peniaze, takže sa cítia rozhorčene. Nemajú to požehnanie. Hovorí sa, že o ľudskú spoločnosť sa starajú Bohovia; toto je to, čo to znamená. Všetko je spravodlivé. Vo vašom minulom živote ste zabili mnoho ľudí, ublížili ste im a spravili ste mnoho zlých vecí a v tomto živote stále chcete zbohatnúť? Takže to nie je takéto. Starajú sa o to Bohovia a nie je to také, ako si to ľudstvo predstavuje. ...Všetci ľudia túžia po dobrom živote, čo nie je nesprávne. Človek používa ľudské uvažovanie na vnímanie vecí, čo nie je nesprávne. Ak je niekto chudobný a ľudia sa pokúšajú pomôcť si navzájom, to tiež nie je nesprávne. Všetko sú to dobré skutky, ktoré treba podporovať. Nie je to tak? Pochádzajú z láskavosti, sympatie, milosrdenstva, dobroty a sú to všetko dobré veci. Dotkne sa to tiež sŕdc chudobných, takže sa budú v živote viac snažiť. Všetko je to prospešné pre spoločnosť. Ľudská spoločnosť je ako kultivačné prostredie. Nepovedal som, že ak by si ľudská spoločnosť udržiavala spravodlivé myšlienky a tradície, bola by na božskej ceste?

Niektorí ľudia nechápu, aká je zlá komunistická strana; nevedia, čo je socializmus. Zlá komunistická strana vysvetlila socializmus veľmi jasne. Hovorí vám, že socializmus je začiatočná fáza komunizmu. To je veľmi jasné. Je to jasne napísané v ústave zlej komunistickej strany. Čínska spoločnosť je socialistická; v súčasnosti nie je komunistická, sama to povedala. Navyše, je v začiatočnej fáze socializmu; to, o čo sa snaží, je ešte horší komunizmus. Tí ľudia, ktorí sa snažia o socializmus, by skutočne mali ísť žiť do Číny, aby ho tam sami zažili, a potom uvidíme, čo povedia. (Majster sa usmieva)

Samozrejme, my objasňujeme pravdu; niekedy veci nie sú náhodné. Človek, na ktorého ste narazili, je západniar a nikdy sa nepridal k zlej komunistickej strane, ale potom ako mu poviete všetko toto, možno je to to, čo by mal počuť. (Majster sa usmieva)

 

Učeník: Hoci noví praktizujúci, ktorí práve získali Fa, tiež robia tri veci, stále si myslím, že je tam medzera medzi dlhoročnými praktizujúcimi a mnou. Je tam rozdiel v našich pôvodoch, úrovniach a bytostiach?

Majster: Nemožno to chápať takto. Tí, ktorí vstúpili počas neskoršej fázy a sú schopní pridať sa k učeníkom Dafa, sú usporiadaní. Mali ste vstúpiť v tomto čase. Nemá to nič do činenia s vašou úrovňou v budúcnosti. Preto sa ponáhľajte a študujte Fa, dobehnite to a čiňte sa dobre v tom, v čom by ste sa mali činiť dobre. To by malo stačiť. (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Rád by som sa spýtal, či je vhodné používať znaky Zhen-Shan-Ren a nepoužívať emblém Faluna v dizajne tovaru.

Majster: Nie je to vhodné. Zhen-Shan-Ren je Fa vesmíru. Nie je vhodné, ak ho dávate na tovar, ktorý predávate. Nie je to vhodné. Všetci učeníci Dafa chcú, aby ľudia z toho mohli mať úžitok. Takto by sa to nemalo robiť. Treba mať rešpekt voči Fa.

 

Učeník: Mohol by Majster pohovoriť o probléme pozitívnych a negatívnych ponaučení?

Majster: Je ich príliš veľa, v každom aspekte. Je ich jednoducho príliš veľa, viac ako stovky miliónov. Keď sa stretávate s príjemnými vecami, nepoužívate uvažovanie kultivujúceho, aby ste tú vec vnímali, a ak ste šťastný ako bežný človek, stane sa to vašou ťažkosťou, keďže ste kultivujúcim. Ohľadom negatívnych ponaučení, je ich tiež príliš veľa. Veci, ktoré neboli spravené dobre, sú negatívnymi ponaučeniami.

 

Učeník: Používanie ľudských metód na riešenie kultivačných problémov medzi učeníkmi Dafa nielenže nemôže vyriešiť tieto problémy, ale ešte tie konflikty zintenzívni.

Majster: Učeníci Dafa sú kultivujúcimi. Ak neuvažujete o veciach z perspektívy kultivácie, ak neriešite problémy podľa Fa, ak používate myslenie bežných ľudí na riešenie problémov, budú do vás zasahovať staré sily. Keď dvaja ľudia začnú bojovať krátko potom, ako sa začali rozprávať, nie sú zakorenení vo Fa.

 

Učeník: Som veľmi vďačný Majstrovi. Zdá sa, že som pochopil a našiel som koreň sentimentality. Ale nie som schopný pochopiť vzťah medzi mojou sebeckosťou a sentimentalitou.

Majster: Hovoriac o sebeckosti, v tomto vesmíre, najmä v ľudskej spoločnosti, dá sa povedať, že to nie je veľký problém. Prečo? Pretože všetko má svoj pôvod v sebe, vo vlastnom ja. Uvažujte o tom prosím: V tejto spoločnosti, vaša rodina je vaša, vaša práca je vaša, vaše sú peniaze, čo zarobíte, veci, ktoré robíte, všetko, nie? Dokonca aj hybná sila, ktorá tlačí túto spoločnosť napred, má svoj pôvod v sebeckosti. „Chcem niečo vynájsť,“ „Chcem niečo spraviť,“ „Chcem toto a tamto.“ Nie je to tak? Tí, čo sú prezidenti: „Chcem premeniť spoločnosť na niečo dobré takým a takým spôsobom.“ Dokonca aj všetky dobré veci majú svoj pôvod vo vlastnom ja. Toto by nemal byť problém pre bežných ľudí. Čo sa týka praktizujúcich, kultivujete sa, aby ste sa stali nesebeckými bytosťami, ktoré žijú pre iných – bytosťami so spravodlivým Fa a spravodlivým osvietením. Toto sa vzťahuje na kultivujúcich.

Pokiaľ ide o sentimentalitu, v ľudskej spoločnosti túto sentimentalitu nemôžete vidieť. (Majster sa usmieva) V našej atmosfére a v rámci tejto atmosféry je jej hustota desiatky miliónov krát vyššia ako hustota molekúl vody. Taká je. Preniká kosťami všetkých bytostí, bunkami bytostí a časticami bytostí. Pokiaľ ste bytosťou v rámci Troch ríš, nech je to čokoľvek, môže cez to pretiecť. Inými slovami, ste ponorení v tejto sentimentalite. Zostať nepohnutým touto sentimentalitou – ak niekto povie, že nie je pohnutý sentimentalitou, je skutočne pozoruhodný. Tí, ktorí nie sú pohnutí sentimentalitou, môžu byť len kultivujúci. Dokonca aj keď je to kultivujúci, iba ak chápe určité princípy v kultivácii, tá jeho časť, ktorá sa pozdvihla, vystúpi nad Tri ríše, takže do tej časti nebude sentimentalita zasahovať. Pokiaľ ste sa v kultivácii nepozdvihli a pokiaľ zostávate na úrovni bežných ľudí, ste ponorení do sentimentality a budete ňou pohnutí. Učeníci Dafa narábajú so sentimentalitou racionálne. Nie je možné byť ňou neovplyvnený. Ste ohľadom nej iba racionálny. Iba tá vaša časť, ktorá dovŕšila kultiváciu, sa môže odpútať od sentimentality.

To, či ju učeníci Dafa dokážu racionálne zvládnuť, záleží na tom, aká silná je ich racionalita. Toto sú spravodlivé myšlienky, o ktorých hovoríme. Ide o to, či je základňa vašej kultivácie pevná alebo nie. O tomto hovoríme a toto to je. Ak dokážete ku všetkému pristupovať racionálne, potom je to skutočne pozoruhodné. Viem, aký je to pocit nemať žiadnu sentimentalitu. (Majster ukáže na srdce a usmeje sa) Je to milosrdenstvo k vnímajúcim bytostiam a je to úplne iná vec ako sentimentalita. Je to niečo v širokom zmysle, pričom sentimentalita sa voči tomu zdá ako niečo nadbytočné a odpudzujúce. Presne ako keď počujete niečo nepríjemné a keď vidíte veci, ktoré by tam nemali byť, odmietate ich. Preto by ste ju v súčasnosti mali iba brať racionálne.

 

Učeník: Minghui potrebuje mnoho profesionálnych zamestnancov na plný úväzok, ktorí by sa mu mohli venovať. Avšak bez kancelárie, bez konkrétneho systému, platu či honoráru, pracujú naši zamestnanci veľmi nenápadne po dlhé časové obdobia a nemôžu ani iným povedať o tom, čím sú zaneprázdnení. Toto malo za následok, že mnoho členov personálu bolo odtiahnutých preč inými projektmi. Niektorí pokračujú v práci vo voľnom čase a nepokúšajú sa zlepšiť si svoje profesionálne zručnosti. Tí, ktorí majú profesionálne zručnosti, potrebujú plat, tituly a pozície v spoločnosti, a preto sa k nám nemôžu skutočne pridať a považovať to za svoju zodpovednosť. Obsah našej webstránky, propagácia, dizajn a technické zlepšenie, všetko zaostalo...

Majster: Všetky médiá zachraňujú ľudí a sú pozoruhodné. Všetky hrali dôležitú rolu v náprave Fa a zhromaždili si bezhraničnú mocnú cnosť. Avšak len Minghui je vonkajším oknom pre Dafa a je to platforma pre kultivačné zdieľanie učeníkov Dafa. Je to platforma pre zdieľanie učeníkov Dafa v každom kúte sveta, vrátane tých, čo sú v pevninskej Číne. Toto je niečo, čo by žiadne iné médium nebolo schopné spraviť a nahradiť ho. Mocná cnosť je ešte bezhraničnejšia! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú. Majster ukazuje pozdrav jednou rukou.)

Práve povedali, že sú tichí, neznámi a nikto nevie, čo robia. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že sa aktívne nezúčastňujú aktivít učeníkov Dafa. Niektorí pracujú veľmi tvrdo, fyzicky aj duševne do neskorej noci, pričom nemajú veľa rúk, ktoré by im mohli pomôcť. Pracujú za zložitých podmienok. Čo je v kultivácii najpozoruhodnejšie a najveľkolepejšie? Najmä ak sú učeníci Dafa v najzložitejších situáciách a potrebujú počuť hlas, (Majster je zjavne pohnutý) je tam webstránka Minghui – uvažujte o tom prosím, všetci: Aká pozoruhodná vec! Musíte si to vážiť! Bez ohľadu na to, aké je to zložité, je to mocná cnosť. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú)

Navyše, pre Minghui môžu pracovať len veľmi dôveryhodní praktizujúci, pretože sú v priamom kontakte s praktizujúcimi v pevninskej Číne. Musia to byť veľmi dôveryhodní praktizujúci, veľmi sústredení a tí, ktorí sa tomu skutočne môžu venovať. Mladí praktizujúci sú najpotrebnejší, ale oni sú tí, ktorí najmenej pravdepodobne budú sústredení. Takže je to veľmi zložité. V kultivácii, ak by ste to skutočne chápali, bojovali by ste, aby ste sa dostali dnu. Avšak nikto nevidí ich mocnú cnosť. Nikto ich nevidí; robia to potichu a bez uznania. (Majster sa smeje).

Všetci ľudia chcú robiť nápadné veci, aby druhí videli ich úspechy. Dokonca aj keď to Majster nevidí, chceli by ste, aby to videli iní, inak sa budete v srdci cítiť nepokojne. V skutočnosti sú oči vo vesmíre, ktoré vás sledujú, také početné, že si neviete predstaviť, koľko ich je. Častice sú preplnené očami. Aj najmenšie častice sú preplnené očami. Všetky bytosti vo vesmíre pozorujú všetko, čo učeníci Dafa robia. Všetci Bohovia to pozorujú. Každú vašu myšlienku, každý nápad, všetko čo robíte sa zaznamenáva a je to ešte živšie ako videonahrávka – všetko sa nahráva viac-dimenzionálne. (Majster sa smeje) Takže je to ukázané Bohom, ale nie ľuďom. (Všetci učeníci tlieskajú. Majster zdvíha dlaň, aby opätoval uznanie) Je to preto, že vás musia pozorovať. To, či učeník Dafa bude úspešný alebo nie, zahŕňa to, či náprava Fa vo vesmíre bude úspešná alebo nie a či vesmír bude existovať alebo nie. To, či sa učeníci Dafa dokážu činiť dobre alebo nie, bude mať dopad na ich životy. Ako by vám mohli nevenovať pozornosť? Všetci pozorujú.

 

Učeník: Dostali sme spätnú väzbu o tom, ako Minghui nazval ilegálne zatknutie učeníkov Dafa v pevninskej Číne „únosom“. Bežní ľudia tomu nerozumejú, pretože si myslia, že „únos“ sa týka zločincov, ktorí žiadajú výkupné potom ako vezmú nejakých ľudí za rukojemníkov. Myslia si, že náš štýl písania je veľmi čudný a pre bežných ľudí ťažko pochopiteľný.

Majster: Kultúra v pevninskej Číne je iná vec. Zahraniční praktizujúci boli preč z Číny po dlhý čas a to, čo vidia a chápu, sú univerzálne spôsoby, ako sa robia veci, takže je tam možno rozdiel. Zlá ČKS je tvorená darebákmi a zločincami; keď zatknú ľudí, nie je to rovnaké ako keď únoscovia ľudí unášajú? „Zatknutie“ je výraz používaný pre zlých ľudí. Ale môžete im to vysvetliť. Ak je to potrebné, tieto veci možno zlepšiť, primárne sa zamerajúc na pevninskú Čínu. Ak o tom dôkladne uvažujete, v skutočnosti je toto slovo použité dosť vhodne.

 

Učeník: Je kniha „Ako démon komunizmu ovláda náš svet“ určená primárne pre zahraničných čitateľov v rôznych krajinách? Mali by sme ju široko propagovať v pevninskej Číne?

Majster: Nie je potrebné ju široko propagovať v pevninskej Číne. Je primárne určená medzinárodnému spoločenstvu. V Číne už ľudia vedia, že im vládne červený démon, [netreba im hovoriť,] že im vládne démon.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci chcú použiť zhrnutie alebo citovať z knihy „Konečný cieľ komunizmu“ vo svojich pravdu objasňujúcich listoch alebo komentároch. Ale väčšinou nevedia vysvetliť veci tak dobre, ako to robí kniha.

Majster: Knihy vo všeobecnosti niečo konštatujú, a potom používajú rôzne argumenty na to, aby dokázali veci jasne vysvetliť. Keď objasňujete pravdu, nemôžete rozprávať o toľkých veciach naraz a keď nedokážete byť vo svojej reči dostatočne dôkladný, výsledky nebudú ideálne. Podľa môjho názoru by ste to mali vziať iba ako niečo, čo obohatí vaše vedomosti pri objasňovaní pravdy. Keď objasňujete pravdu, musíte na rôznych ľudí a rôzne situácie použiť svoje vlastné metódy.

To je všetko, čo poviem. Pretože dnes je Fa konferencia a mnohí z vás prišli zďaleka, nechcem minúť viac vášho času. Zdieľanie na Fa konferencii je v skutočnosti veľmi kľúčové. Na Fa konferencii sa môžete dozvedieť a zdieľať stav učeníkov Dafa pri záchrane vnímajúcich bytostí a stav kultivácie v rôznych oblastiach. Toto je pre vás prospešné kvôli dobrému robeniu vecí v budúcnosti. Ale chcete tiež počúvať Majstra, takže som sa čo najviac pokúsil odpovedať na niektoré vaše otázky – taká je situácia.

Veci musíte spraviť vy sami. V najzložitejšej, najdrsnejšej situácii idete proti zlu. Majster je v skutočnosti tiež nablízku. Zlá ČKS povedala, že sa skrývam v USA. V skutočnosti som v Číne každý deň! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú po dlhý čas)

 

 

 


Fa Konferencia NTD a Epoch Times 2018

(Li Chung-č’, 27. októbra 2018)

 

Dobré odpoludnie všetkým učeníkom Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie NTD a Epoch Times!

(Publikum: Dobré odpoludnie, Majster!)

Počas týchto mnohých rokov, keď zlá ČKS prenasledovala učeníkov Dafa, hrali tieto dve naše médiá veľmi dobrú a podstatnú úlohu. Účinne ste odhalili prenasledovanie zla, pričom ste súčasne vysvetľovali pravdu o situácii Falun Gongu širokej verejnosti a zároveň ste pomohli zachrániť mnoho vnímajúcich bytostí.

ČKS je jednoducho zlý režim, darebácky režim. Ak lži, ktoré vštepuje ľuďom, spôsobia, že nebudú schopní rozlíšiť pravdu od nepravdy, potom títo ľudia budú smerovať k zničeniu spolu s ňou. V tomto ohľade Epoch Times a televízia NTD hrali veľmi dobrú úlohu a skutočne účinne zachraňovali vnímajúce bytosti.

Samozrejme, tí, čo pracujú pre médiá, ak máte dobre robiť to, čo máte robiť, musíte sa dobre kultivovať. Takže kultivácia by mala byť pre vás a pre každého praktizujúceho Dafa, ktorý je zapojený do našich médií, prvá a najprednejšia. Pretože to, či sa kultivujete dobre alebo nie, rozhoduje o vašej sile zachraňovať ľudí a to, či sa kultivujete dobre alebo nie, rozhoduje o vašom výkone v práci – to je isté. V týchto rokoch ste získali mnoho skúseností a všetci z vás prišli k hlbšiemu pochopeniu toho, že učeníci Dafa vo všetkých povolaniach a odboroch, vrátane učeníkov Dafa v rôznych médiách – je to rovnaké pre všetkých – tí, ktorí tvrdo pracujú na svojej osobnej kultivácii, dosiahnu v mnohých veciach dvojnásobné výsledky pri polovičnej námahe. Takže kultiváciu nemôžeme prehliadať. Je to prvoradá vec.

Ako viete, mediálna práca, ktorú robíte, slúži na záchranu životov, na objasňovanie pravdy a na zastavenie prenasledovania. Aký je však jej najvyšší cieľ? Všetci z vás kráčajú po svojich vlastných cestách kultivácie v médiách. Táto vec, ktorú robíte, je presne vašou kultivačnou cestou. To je isté. Bez ohľadu na to, akú funkciu máte v tomto médiu alebo aká práca vám bola pridelená, to je vaša kultivačná cesta. Takže aby ste dobre kráčali po tejto ceste, musíte vložiť svoje srdce do osobnej kultivácie a v žiadnom čase nemôžete poľaviť, pretože to, o čo sa napokon snažíte, je dovŕšenie.

Vidím, že je tu teraz veľa mladých ľudí, väčšina sú nové tváre. Samozrejme, ohľadom mladých ľudí, prvá vec, ktorá mi prichádza na myseľ je, že veci a teórie šírené ČKS počas týchto rokov v pevninskej Číne sú zlé a idú proti tradícii a proti ľudstvu. Takže aby ľudia akceptovali jej veci, prvú vec, ktorú musela spraviť, bolo rozvrátiť čínsku tradičnú kultúru a univerzálne hodnoty ľudstva. Takže to robila po celý čas. Ľudia, ktorých sa počas predchádzajúcich hnutí v Číne zbavovali, boli všetci kultúrnou elitou Číny. Kultúrna revolúcia zničila kultúrne pamiatky, historické miesta, starodávne knihy – všetky kultúrne pamiatky – aby ľudia už nevedeli o svedectvách a hodnotách odovzdávaných z minulosti. Zároveň v školskom systéme nevyučujú čínsku históriu – spočiatku ju vyučovali veľmi všeobecne a neskôr ju prestali vyučovať. Potom začali vyučovať študentov, že treba kritizovať minulosť, až napokon bola minulosť degradovaná na niečo bezcenné. V propagande tvrdia, že zlá ČKS je najlepšia a najväčšia. V dôsledku jej indoktrinácie dnes mnoho ľudí nepozná svoju vlastnú tradičnú kultúru, ani nevedia o svojej vlastnej histórii. Mnoho mladých ľudí, ktorí prišli z Číny, povie potom ako vidí predstavenie Shen Yun: „Úžasné, takže Čína má takú veľkolepú tradičnú kultúru,“ akoby to len teraz zistili. Taká zlá je ČKS. Ľudia v Číne, dokonca aj ľudia z mojej generácie, boli vážne podrobení jej vymývaniu mozgov, takže po všetkých tých rokoch, odkedy sa zmocnila moci, je ich spôsob uvažovania veľmi odlišný od spôsobu uvažovania ľudí v normálnej spoločnosti. A dnešní mladí ľudia boli ovplyvnení ešte viac.

Takže vo svetle tohto všetkého by tradičná kultúra mala byť základom všetkého, čo robia naše médiá, a mala by byť vaším kultúrnym základom a slúžiť ako základ pre stanovenie toho, čo sú univerzálne hodnoty. Tradičné hodnoty treba brať ako základ. Prečo sa zlá ČKS tak veľmi obáva predstavení Shen Yun? Sú to nakoniec len umelecké predstavenia. Je to preto, že Shen Yun ukazuje tradičnú kultúru ľudstva a to je presne to, čo chce zlá ČKS zničiť a čo chce odstrániť, a iba týmto spôsobom sa jej zlé veci mohli stať také rozšírené a nespútané. V Číne vládla po niekoľko desaťročí, viac ako polovicu storočia, a považuje tam dnešných Číňanov za deti červeného draka, za jeho bunky. Preto si myslí, že môže bezcitne šliapať po Číňanoch, bezcitne ich zabíjať, masakrovať a prenasledovať. Aj keď ju verbálne odsudzujete, stále ju odsudzujete v rámci jej vlastnej kultúry, a to nie je skutočné odsudzovanie – už doviedla veci takto ďaleko. Shen Yun úplne zbúral tie zlé veci ČKS. Zlý duch cítil, že všetko, čo spravil počas posledného približne storočia, bolo zbytočné – bolo to skutočne akoby bol zasiahnutý bleskom – všetko to spravil zbytočne. Takže ohľadom otázky kultúry zlej strany, musíte ju byť najprv schopní rozpoznať a byť schopní ju rozlíšiť. Neexistuje žiadna iná cesta. Iba použitím ľudskej autentickej tradičnej kultúry môžete jasne uvidieť, čo je zač.

Takže keď robíte svoju mediálnu prácu, ako novinári a ako vzdelaní jednotlivci, všetci z vás musia brať tradičnú kultúru ako svoj začiatočný bod a ako základňu pre univerzálne hodnoty, a iba potom môžete jasne uvidieť vplyv ČKS a zbaviť sa ho. Samozrejme, je tam mnoho prejavov moderny a nie je to len tá škoda, ktorú skazená ČKS spôsobila čínskemu národu – v západnej spoločnosti je tiež mnoho modernistických vecí. Dovoľte mi povedať vám, že toto je tiež prejavom ruinovania západnej spoločnosti zlou stranou; celé je to jej práca. Ľudská kultúra prešla počas posledných sto alebo dvesto rokov zmenami. V minulosti existovali v ľudskej spoločnosti spolu dobré a zlé, pozitívne a negatívne. Existovala tam rovnováha medzi yinom a yangom. Ale v posledných sto či dvesto rokoch tento zlý komunistický duch postupne prebral diablovo miesto. To znamená, že v rámci rovnováhy yinu a yangu už úplne nahradil tú negatívnu, démonickú stránku. V posledných rokoch teda bezcitne robil tieto veci, ktoré ničili ľudstvo.

Inými slovami, ak chcete robiť tieto veci dobre, musíte sa na jednej strane dobre kultivovať, a na druhej strane musíte tomuto všetkému jasne rozumieť. Či sú to myšlienky, kultúra alebo správy, bez ohľadu na to, čo to je, na všetky tieto veci musíme použiť univerzálne hodnoty, aby sme posúdili, či sú dobré alebo zlé, správne alebo nesprávne. Samozrejme, prešli ste mnohými rokmi skúšok a utrpenia a váš začiatočný bod pre ustanovenie týchto médií bola záchrana vnímajúcich bytostí a odhaľovanie zla. Toto bol váš pôvodný zámer a bol to tiež váš cieľ – toto sa nemôže zmeniť. Keďže je to tak, všetci z vás sa musia pohybovať týmto smerom. Samozrejme, práve som povedal, že zlá ČKS nerobila zlo len v Číne, je tiež za modernistickými vecami. Povedal som, že v minulých sto až dvesto rokoch bol diablom pre ľudstvo už ten zlý komunistický duch. Takže to, čo v minulosti vytváralo rovnováhu medzi pozitívnym a negatívnym, medzi yin a yang, už nie je to isté. [Zlý duch] má teda účinok po celom svete – nielen v Číne a nielen v spoločnostiach celého zlého komunistického bloku – má vplyv na celý svet. Je to preto, že prevzal negatívnu úlohu pre celé ľudstvo, bola to negatívna úloha pre celé ľudstvo. Nepovedal Nostradamus: „Mars [Marx] bude vládnuť svetu“? Skutočne, negatívna stránka je ním ovládaná. Samozrejme, pozitívna stránka je ovládaná Bohmi, keďže existuje rovnováha medzi yinom a yangom. Ale teraz sa morálna základňa ľudstva kĺže nadol a ten duch viedol ľudí k tomu, aby robili zlo do bodu, že rovnováha sa stratila. Yin a yang teda už nie sú v rovnováhe. Zlo prevažuje nad dobrom, takáto je teraz situácia.

Samozrejme, keď Bohovia vidia túto situáciu, za normálnych okolností by dali veci do poriadku, pretože to nemôže byť dovolené. Avšak keďže sú ľudské bytosti ako celok v úpadku, ľudstvo samotné si to vyžiadalo. Ľudia však nemajú úplne jasnú myseľ; bolo to spôsobené tým, že ich viedol ten duch a veci, ktoré do nich naočkoval. Takže modernistická mentalita a veci s modernistickými formami, ktoré sa vynorili v dnešnej spoločnosti, aby som to povedal jasne, boli všetky spôsobené činmi zlého komunistického ducha v slobodnom svete pri jeho podobnom pokuse zničiť ľudstvo.

Nič z tohto nie je náhodné. Môže sa zdať, že západná spoločnosť nemá žiaden vzťah ku zlému komunistickému duchovi, ale v skutočnosti všetko [to zlo] spravil on. V čínskej spoločnosti sa zlý komunistický duch prejavuje zabíjaním vzdelaných ľudí a bohatých ľudí, ničiac tradičnú kultúru. Spôsob, akým sa prejavuje v západnej spoločnosti, sú vysoké dane a používanie takzvaných moderných názorov a činov na podkopávanie tradície. Všetci kultivujúci vedia, že to, či je človek bohatý alebo nie, je spôsobené karmickou odplatou z predchádzajúcich životov, takže takéto branie majetku násilím je proti nebeským princípom. Ale takouto sa dnes ľudská spoločnosť stala, je to chaotická spoločnosť, chaotický svet, s prudko upadajúcimi morálnymi hodnotami. Navyše k tomu je tu fakt, že vesmírny cyklus vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia dosiahol tento bod. Takže svet sa stal takým, akým je – pokazil sa a smeruje k zničeniu. Problémy sa nevyskytujú len v ľudskej spoločnosti – dokonca aj spoločnosti vo vyšších ríšach vesmíru sa stali abnormálnymi. Takáto je jednoducho situácia. Preto si niekedy myslím, že ako médiá vedené učeníkmi Dafa skutočne zachraňujete ľudstvo – učeníci Dafa sú skutočne jedinou nádejou pre ľudstvo.

Na povrchu sa teda zdá, že v tejto bitke bojujeme sami, takže sa musíme dobre činiť pri našom osobnom zlepšovaní. Keď príde na našu vlastnú kultiváciu, keď príde na normy, ktoré vedú naše správanie, musíme sa lepšie kultivovať, inak bude veľmi ťažké túto vec uskutočniť. Samozrejme, hovorí sa tiež, že keď veci dosiahnu extrém, obrátia sa, nie? Všetci ste videli, že pozitívne elementy sú teraz na vzostupe a deje sa to pomerne energicky. Tradície sa obnovujú a po celom svete sa kladie väčší dôraz na tradičnú kultúru. Ľudstvo začína mať čoraz jasnejšiu myseľ. Takže máme ešte viac dôvodov na to, aby sme sa činili dobre a hrali úlohu, ktorú máme hrať. Vesmírne sily pomáhajú tiež – je to určite tak, pretože veci musia ísť takto.

Samozrejme, čo sa týka prenasledovania Falun Gongu, už som povedal, že zlá ČKS prenasleduje Falun Gong, pretože zlá ČKS bola niečo, čo bolo pripravené len pre Falun Gong. Nech existuje koľkokoľvek rokov, bola vytvorená presne kvôli Falun Gongu. Keď o tom uvažujete, všetkým vám bude tento bod jasný. Teraz je prenasledovanie Falun Gongu ovládané tou zlou stranou a celý štátny aparát funguje kvôli nemu. Takže keď sme sa dostali do tohto bodu dnes, skúšky pre učeníkov Dafa, ako aj ich kultivácia, sú v podstate takmer skončené a ohľadom ľudí, ktorých máme zachrániť, aj to dosiahlo záverečnú fázu – všetko sa v podstate chýli ku koncu a postupne sa všetko ukončuje. Takže nie je mnoho dôvodov na to, aby zlý komunistický duch ďalej existoval a prišiel čas zbaviť sa ho. Ste mladí, takže to neviete, ale v čase, keď som bol mladý ja, v Číne, aj keď ste boli sami a nik nebol nablízku, neodvážili ste sa vysloviť ani jedinú vetu proti zlej ČKS. Všade boli zlí duchovia, ktorí vás sledovali. Dnes boli tie veci odstránené a zakaždým, keď sa ľudia stretnú a pijú spolu, keď spomenú zlú ČKS, všetci sa odvážia na ňu nadávať a keď na ňu niekto nenadáva, všetci si myslia, že nie je v poriadku. Takže všetci nadávajú na zlú ČKS. Prečo sa odvažujú byť takíto? Je to preto, že zlý duch a zlé elementy boli odstránené do bodu, že ich zostáva veľmi málo, takže ľudia sa odvažujú konať týmto spôsobom. Myslia si, že veci sa zvoľnili. Ale pokiaľ zlý komunistický duch stále existuje, zostáva zlý. Je ako jed: pokiaľ je tá vec tam, určite bude ľuďom spôsobovať otravu. Aj keby ste sa ho pokúsili zmeniť, neboli by ste schopní zmeniť ho. Je to jeho pôvodná povaha. Presne takto bol jeho život vytvorený. Musí byť odstránený. Takže keď sme sa dostali do tohto bodu, zlá ČKS samotná sa stala čoraz chaotickejšou. Bohovia ju tiež ničia a mocný prúd nápravy Fa ju neustále odstraňuje. Veci prišli do tohto bodu, takže každý, kto ju podporuje, kto ju nasleduje, zanikne spolu s ňou.

V každom prípade, keď sa pozeráme na vyhliadky do budúcnosti, naše médiá by mali byť čoraz optimistickejšie, pretože keď som sa po prvýkrát na vás pozrel, naše médiá fungovali s veľkými ťažkosťami, chýbali im finančné ako aj ľudské zdroje. Teraz prinajmenšom vidím mnoho mladých ľudí: Wow! Tiež sa veľmi teším, že ste sa všetci zapojili do tejto záležitosti. Veci už teraz nie sú také ťažké ako predtým a svet okolo nás sa zmenil. Vtedy, keď médiá ovládané zlou ČKS – jej jednostranným hlasom – šírili lži do celého sveta, nebolo vidieť ani jedinú pozitívnu správu. Celý svet opakoval to, čo hovorila ČKS, a rovnalo sa to prenasledovaniu Falun Gongu po celom svete. Učeníci Dafa mimo Číny tiež znášali obrovský tlak a ľudia sa všetci pozerali na učeníkov Dafa s postojom, ktorý im vštepila ČKS. Za týchto okolností učeníci Dafa založili médiá a navyše sa stávali čoraz lepšími. Ľudia sa postupne dozvedeli pravdu a začali mať čoraz jasnejšie ohľadom tohto prenasledovania, a to taktiež vďaka súčasným snahám učeníkov Dafa, ktorí objasňovali pravdu rôznym vrstvám spoločnosti. Nebadane, v priebehu tejto záležitosti, sme úspešne objasňovali pravdu a zároveň sme odstraňovali tento tlak, takže teraz máme všetci pocit, že veci sa skutočne zvoľnili. Vtedy predtým to skutočne bolo také. Teraz vidím, že pozitívne sily sú čoraz silnejšie a mocnejšie a ČKS sa čoraz viac približuje k svojej záhube. Každý, kto ju bráni, zanikne spolu s ňou. Tí, ktorí vidia veci jasne, sú múdri ľudia a tí, ktorí nevidia veci jasne, sú najhlúpejší ľudia.

Dnes som chcel hlavne povedať, že aby ste dobre viedli médiá, musíte dobre robiť dve veci: jedna je, že sa musíte dobre kultivovať a druhá je, že naše médiá by mali brať tradičnú kultúru ako východiskový bod a univerzálne hodnoty ako základ – iba potom môžete všetko toto spraviť dobre. Všetci ste sa činili dosť dobre a pracovali ste počas týchto rokov veľmi tvrdo. Počas tejto cesty stále pokračujete v posilňovaní svojej pracovnej sily novými zdrojmi a stávate sa čoraz silnejšími. Navyše, [mediálna skupina] Epoch Media Group, ktorá zahŕňa NTD, je už najväčšou mediálnou organizáciou medzi čínskou populáciou vo svete. Zároveň ste čoraz viac uznávaní západnou spoločnosťou a čoraz viac si vás cenia – to je naozaj povzbudzujúce! Využite túto veľkú príležitosť a spravte naše médiá ešte lepšími a skutočne ich spravte veľmi mocnými a aktuálnymi, aby každý článok, ktorý vyjde, mal veľký účinok. Určite to jedného dňa dosiahneme. To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám všetkým.

 

 

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2019

(Li Chung-č’, 17. mája 2019)

 

Dobré ráno!

(Publikum odpovedá: Dobré ráno, Majster!)

Teraz máme jednu Fa konferenciu za rok a niektorí z vás prišli z dosť veľkej diaľky, vrátane Číny, takže sú s tým spojené značné náklady. Na naše každoročné konferencie miniete desiatky miliónov na cestovanie, stravu a ubytovanie, pretože vidíte konferencie ako príležitosť zlepšiť sa v kultivácii a poučiť sa zo skúseností iných. Toto naznačuje, že kultivujúci berú vážne svoju vlastnú kultiváciu. Učeníci Dafa musia robiť dobre tri veci. Ak sa však nebudete dobre kultivovať, nedokážete to spraviť. Samozrejme, uvedomujem si, že niektorí z vás to tiež vnímajú ako príležitosť na to, aby ma videli. V každom prípade by ste si však mali pamätať, že Fa je tu pre vás a že vás môže viesť vo vašej kultivácii.

Vediem normálny život, zatiaľ čo som súčasťou tohto bežného sveta, a musím robiť určité veci ľudskými spôsobmi. Mnoho ľudských záležitostí nemožno riešiť nebeskými spôsobmi. Takže vás žiadam, aby ste robili veci podľa Fa a brali Fa za svojho Majstra. Je to Fa, ktorý umožnil učeníkom Dafa dostať sa do tohto bodu. Je to vďaka nasledovaniu tohto Fa, že veci ako naša dnešná konferencia ako aj vaša osobná kultivácia sú také, aké sú dnes. Myslím tým, že keby nebolo tohto Fa, nedostali by ste sa tam, kde ste dnes. Takže pre učeníka Dafa je kultivácia vždy prvá a najprednejšia a toto platí najmä v záverečnej fáze.

Keď hovorím o záverečnej fáze, vy sami ste videli, že zmeny, ktoré sa dejú tu v tomto svete, postupujú súbežne s väčšími  kozmickými zmenami. Napríklad prenasledovanie učeníkov Dafa zlom dosiahlo koniec slepej uličky a zlo už dokáže sotva udržiavať samé seba. Je to len tak, že mašinéria prenasledovania stále beží. Ale ako som práve naznačil, keďže sme sa dostali do konečnej fázy, mali by sme sa činiť ešte lepšie v tom, čo by sme mali robiť, pretože veci pri konci sú najkritickejšie. Dostali ste sa cez skoršie dni, keď okolnosti boli veľmi zložité a veci boli veľmi zlé, takže nie je dôvod na to, aby ste sa nečinili ešte lepšie teraz, v poslednej fáze. Keď prenasledovanie začalo, médiá vo svete šírili príbehy plné klamstiev od štátom riadených médií Čínskej komunistickej strany, a pre ľudí bolo ťažké prísť na to, čo sa skutočne deje. Ale dokonca za týchto ťažkých okolností učeníci Dafa vo svete dokázali zmeniť názory ľudí tým, že im objasňovali pravdu a prekonali tieto zložité problémy. Takže teraz, keď sme na konci, by ste si mali vážiť všetko, čo ste dosiahli, a nezvoľniť – určite nezvoľnite – vo svojej kultivácii.

Pozoroval som veci a videl som, že pre mnohých učeníkov Dafa v Číne bolo ťažké zostať neovplyvnený tamojšou spoločnosťou, kde sa vzťahy ľudí, ich správanie a spôsob uvažovania pokrivili. Hoci učeníci Dafa majú nasledovať Dafa, hneď ako vykročia zo svojich domovov, sú vystavení takýmto medziľudským vzťahom v bežnej ľudskej spoločnosti. Celá spoločnosť je pokrivená, takže musíte robiť veci takto. Ako ide čas, vaše správanie sa stane nerozlíšiteľné od toho, ako ľudia medzi sebou interagujú v tejto spoločnosti. Dokonca aj v spôsobe, akým uvažujete o problémoch, ste sa prispôsobili tomuto štýlu ľudskej existencie a máte pocit, že takto to jednoducho je. Takže mnoho ľudí, ktorí odídu z Číny do zahraničia, sú prekvapení tým, akí sú tam ľudia jednoduchí a akí sú pokojní, keď rozprávajú alebo dokonca keď niečo robia. Ľudia z Číny, naopak, robia veci extrémnymi, radikálnymi spôsobmi a zachádzajú príliš ďaleko. Taká je ich mentalita. Ale to nie je normálny ľudský stav. Takže keď si prinesiete tento spôsob uvažovania a správania so sebou za hranice Číny, ľudia tým budú znechutení.

Ľudia z Číny sa ostatným takmer vždy zdajú nevyspytateľní a tí sa potom čudujú, prečo sú Číňania takí. V skutočnosti je to výsledkom toho, že skazená ČKS úmyselne pokazila správanie Číňanov a ich charakter a robila to systematicky. Strana skoncovala s ich tradičnou kultúrou, morálkou a univerzálnymi hodnotami. Všetko, čo Číne zostalo, sú tie extrémne komunistické veci, ktoré sú samozrejme odlišné. Ľudia sa z toho začínajú zotavovať iba potom, ako žili v zahraničí po dlhý čas.

Niektorí praktizujúci z Číny teraz žijú v iných krajinách a možno sa v prostredí Číny nečinili dobre. Takže títo praktizujúci by sa vo svojom novom prostredí ešte viac mali kultivovať dobre a činiť sa dobre v tom, čo by mali robiť. Nerobte veci s extrémnym uvažovaním, inak pravdepodobne budete mať rušivý účinok v prostredí, ktoré tu učeníci Dafa majú. Mali by ste vedieť, že ľudia mimo Číny väčšinou nerozprávajú o iných ľuďoch za ich chrbtom. Mnoho ľudí má univerzálne uznávané hodnoty a jednoduché a čestné uvažovanie a správanie, a snažia sa byť dobrými ľuďmi a zaobchádzať s druhými dobre. Normálne sa nebudú pokúšať robiť veci, ktoré ubližujú iným, aby z toho mali osobný prospech, ako to robia niektorí Číňania. Takže tí z vás, ktorí majú mnoho zvykov a spôsobov robenia vecí, ktoré ste si sformovali v Číne, sa skutočne musia zmeniť, keď sú teraz v zahraničí. Hovorím o tom, pretože z Číny teraz prichádza čoraz viac praktizujúcich a prevýšili počet praktizujúcich, ktorí pôvodne žili v iných krajinách. Teraz je ich dokonca väčšina. Takže tým viac musíte venovať pozornosť týmto veciam.

Nemusíte si to uvedomovať, ale predtým v úvodných dňoch, keď prenasledovanie učeníkov Dafa bolo jednoducho zdrvujúce a v Číne to prevzalo formu, o ktorej viete, vo svete to bolo [pre učeníkov Dafa] tiež veľmi ťažké, hoci nečelili násiliu. Bol tam tlak, predsudky a nedorozumenia, ktoré boli dôsledkom toho, že médiá vo svete šírili klamlivú propagandu zo skazených médií ČKS. Nikto vtedy nepoznal pravdu. Vtedy bol počet učeníkov Dafa mimo Číny obmedzený, ale robili veci veľmi efektívne. Založili svoje vlastné médiá a mnoho tímov, ktoré objasňovali pravdu vláde, médiám atď. Založili mnoho miest na zvyšovanie povedomia, spolu s médiami, webstránkami atď. S týmito snahami dokázali obrátiť situáciu mimo Číny a napraviť tie lži a zlé pochopenia, ktoré mali ľudia kŕmení skazenými médiami strany o učeníkoch Dafa. Bolo to výnimočné. Okolnosti, ktoré tu máme dnes, neprišli ľahko, a je to niečo, čo si oni naozaj vážia, že majú. Takže nechcem vidieť, ako praktizujúci z Číny, ktorých uvažovanie a činy sú poškvrnené komunistickými črtami, poškodzujú situáciu tu. Hovorím to, pretože som videl mnoho prípadov, keď mali ľudia v iných krajinách zlý dojem z bežných ľudí z Číny. Ich správanie je skutočne nedôstojné a spôsobuje, že Číňania robia zlý dojem. Nebuďte takí. Ste kultivujúci a mali by ste si byť vedomí svojich nedostatkov. Nie je to len o dojme z Číňanov. Je to ešte väčšie, pretože nesiete zodpovednosť za spásu všetkých  životov vo svete. Takže musíte zmeniť svoje uvažovanie a správanie.

Nemyslite si, že ľudia mimo Číny sú naivní. Hoci ich uvažovanie je relatívne jednoduché, čím je niekoho myseľ jednoduchšia, tým lepšie môže vidieť veci také, aké sú. Títo ľudia jednoducho nevyjadrujú alebo nehovoria o veciach takým spôsobom ako vy, ale vedia veľmi dobre, čo sa deje. Všetky ľudské bytosti majú rovnakú štruktúru myšlienok a všetci majú rovnaký stupeň múdrosti. Ostatní nie sú o nič menej múdri. Majú určité hranice, ktoré neprekročia pri svojom uvažovaní alebo v činoch a majú morálne štandardy, takže nebudú robiť veci rovnakým spôsobom, ako to robia niektorí ľudia z pevninskej Číny. Jedna tendencia, ktorú si ľudia v Číne vyvinuli, je ísť do extrémov v písaní alebo prístupe k veciam. Tento druh správania a uvažovania je skutočne niečo, čo budú ľudia v medzinárodnom spoločenstve ťažko tolerovať. Predtým ako prišla na scénu zlá ČKS, ľudia v Číne v skutočnosti mali dobré hodnoty a snažili sa byť cnostní. Dôvod, prečo skazená ČKS spúšťala jednu kampaň za druhou, bol ten, že Číňania bývali veľmi civilizovaní a zdieľali rovnaké univerzálne hodnoty ako iní. Takže každá následná kampaň bola zamýšľaná na to, aby zničila čínsku kultúru, aby zrazila nadol kultúrne elity a aby vštepila ľuďom zlé komunistické veci. Ich motív bol úplne jasný: spraviť z uvažovania a správania Číňanov niečo ako odpad. Pretože čoraz viac učeníkov Dafa z Číny prichádza žiť do zahraničia, tieto problémy sa stávajú čoraz nápadnejšími, takže som o nich musel hovoriť. Naozaj na to musíte dávať pozor.

Ďalšia vec je, že so všetkými pravdu-objasňujúcimi tímami a aktivitami, ktoré ste spustili ako učeníci Dafa, ste naozaj mali obrovský vplyv pri objasňovaní pravdy a záchrane ľudí. To je vynikajúce! Nie je to o veľkosti a rozsahu toho, čo robíte. Je to o výsledkoch, srdci, ktoré do toho vložíte a o tom, či k tomu pristupujete ako praktizujúci. Tí, ktorí strávili mnoho rokov pred čínskymi konzulátmi a ambasádami a na našich miestach pre objasňovanie pravdy sú skutočne úžasní! Niektorí z nich sú starší praktizujúci, a tak niektorí iní poznamenali, že títo starší praktizujúci sa na tie aktivity „viac hodia“. Nuž, spýtajme sa tých, ktorí to hovoria: ste mladí, ale čo ste robili? Pre všetkých učeníkov Dafa je to rovnaké a záleží na tom, ako sa činíte.

Jeden praktizujúci sa ma raz spýtal: „Majster, koľko ľudí musí vystúpiť zo skazenej ČKS, aby sa zrútila?“ (Majster sa usmieva) Ukázal som päť prstov. Takže si pomyslel: „Aha, päťtisíc ľudí, a potom strana padne.“ (Smiech) Čoskoro vystúpilo päťtisíc ľudí. Potom premýšľal: „Hm, ako to? Majster ukázal päť prstov... Aha, určite mal na mysli päťdesiattisíc.“ Čoskoro vystúpilo päťdesiattisíc ľudí. Potom si pomyslel: „To nesedí. Prečo teda Majster ukázal päť prstov? Aha, mal na mysli päťstotisíc.“ (Majster sa usmieva) Teraz to prekročilo hranicu 5 miliónov aj 50 miliónov a ten počet je teraz väčší ako 300 miliónov. Čína má viac ako 1,5 miliardy obyvateľov, takže päťtisíc nebolo nič. (Majster sa usmieva) V skutočnosti som to myslel symbolicky. Myslel som tým, že veci, ktoré robíme, sú kritické a zasadzujú smrteľný úder morálke skazenej ČKS. Ako sa darí ČKS teraz? Všetci jej členovia, s výnimkou tých pár, ktorí sú pri moci, uvažujú: „Kedy to padne?“ A pokúšajú sa pripraviť si cestu na ústup, keď to padne. Všetci z nich si robia prípravy na jej koniec. Pokúšajú sa presunúť si svoje peniaze do zahraničia, posielajú svoje deti do zahraničia a pracujú na tom, aby pre seba v iných krajinách získali legálny status, vrátane pasu. Pripravujú sa na to, že sa vykradnú preč hneď ako sa niečo prihodí. Všetci z nich majú takú mentalitu, že koniec je blízko.

Podvádzajú jeden druhého, aby udržali chod režimu. Mnoho tajných agentov je oddaných tomu démonovi ropuchy a podvádzajú súčasného šéfa strany. Vytvárali falošné správy dokonca aj predtým, ako súčasná čínska administratíva prišla k moci a odvtedy v tom stále pokračujú a vytvárajú ich. Administratíva teda vie veľmi málo o tom, čo sa skutočne deje niekde inde a klamlivé správy, ktoré dostávajú, sa dajú vystopovať späť k tomu démonovi Jiangovi. Ich vládne nariadenia sa dokonca nedostanú ani von z ich ústredia v Zhongnanhai. Ich vnútorný boj pokračuje a postupom času sa iba zintenzívnil, bojujú na život a na smrť. Súčasného vodcu strany teraz nemá rád nikto, bez ohľadu na to, čo robí, stratil dôveru demokraticky zmýšľajúcich reformátorov ako aj funkcionárov ČKS. Nikto voči nemu nie je naozaj lojálny.

Ako sami vidíte, skazená strana nebude mať dlhé trvanie. Je to preto, že samotná existencia ČKS a prenasledovanie učeníkov Dafa sú zamýšľané na skúšanie učeníkov Dafa starými silami, nie? Čína je ako pec najvyššieho Taoistu na tavenie učeníkov Dafa a plameň bol vystupňovaný. Je to ako vážna skúška, navrhnutá na zbavenie sa ľudského uvažovania a pripútaností. Samozrejme, to trápenie je ťažké zniesť, ale to, čo z nej vyjde, je skutočné zlato. Skazená ČKS v tomto procese slúži ako uhlie a čím horúcejší je plameň, tým sa zdá živšia. Ale pozrite sa na to potom, ako plameň dohorí, a uvidíte, že bolo vytavené skutočné zlato. A čo sa stane zo skazenej ČKS? Popol. Len fúknete, fúúú – a je preč. (Potlesk) Človeku je ľúto učeníkov Dafa, keď sú prenasledovaní, ale skutočne poľutovaniahodní sú ľudia, ktorí išli so skazenou ČKS – to sú skutočne tí, nad ktorými treba cítiť ľútosť. Budú musieť prevziať zodpovednosť za všetky zločiny, ktorých sa dopustila zlá strana počas histórie.

Ak o tom uvažujete, skazení vodcovia ČKS spáchali všetky druhy strašných zločinov, avšak tiež si mohli užívať mnoho vecí. Počas svojich životov spravili mnohé zlé veci, pričom si užívali všetky potešenia, ktoré im boli dostupné. Ale súčasný vodca strany by mal uvažovať o tomto: ak naďalej pôjdeš so skazenou stranou, budeš tým bláznom, ktorý bude postavený pred súd za všetky tie zločiny, ktoré spravila. Inými slovami, bude tým, kto bude na konci zodpovedný za všetky zločiny ČKS. Myslím, že vidíte ako to funguje, nie? Je to preto, že je vodcom skazenej ČKS. Niekedy sa mi v skutočnosti zdá, že si myslí, že môže použiť ČKS na to, aby si udržal moc. Tak by to mohlo byť predtým, ale teraz? V Číne to bolo tak, že dokonca aj keď bol niekto sám na toalete, neodvážil by sa kritizovať skazenú ČKS. Naozaj to tak bolo. Komunistickí duchovia boli všade. Teraz boli tí skazení duchovia odstránení a všetci ľudia nadávajú na skazenú stranu. Je to takmer akoby sa jej kritizovanie stalo nevyhnutnou súčasťou konverzácie, keď ľudia spolu jedia a keď niekto o nej nehovorí zle, druhí si budú myslieť, že nie je v poriadku. Takéto je to teraz. (potlesk) V tomto bode sa ČKS dostala na pokraj zrútenia, avšak ty sa na ňu spoliehaš, aby ti pomohla udržať si moc. Nezrátal si si to zle? ČKS sa spolieha na teba, aby sa udržala, nie naopak! Ak by dnešný človek pri moci jednoducho povedal: „Nechceme už ČKS,“ potom by nevydržala ani deň. Na druhý deň by bola preč. (Potlesk) Je to preto, že každý na ten deň čaká. (Potlesk) Povedal by som, že ten človek pri moci naozaj robí niečo hlúpe.

Ale nech je to akokoľvek, my vidíme veci jasne. Ja som len hovoril o tom, ako sa majú veci v súčasnosti. V tomto bode nezostáva mnoho elementov, ktoré by mohli skúšať učeníkov Dafa, zostáva málo uhlia. Nemožno už vytaviť oveľa viac opravdivého zlata. Nepovedali by ste potom, že oheň čoskoro dohorí?  Toto sa čoskoro stane. (Nadšený potlesk) Takže čo bude nasledovať hneď potom? Bude to dovŕšenie kultivačnej praxe učeníkov Dafa, nie? (Potlesk) Aj keď niektorí učeníci Dafa budú pokračovať so mnou v období nápravy Fa ľudského sveta, aj tak tam musíme vytýčiť hranicu. Éra učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa je niečo monumentálne. Nebudem hovoriť o tom, čo sa stane potom.

Minulú noc, keď som hovoril na oslave na Hore, poznamenal som, že som často hovoril o starých silách. Ten koncept je vám väčšinou jasný, ale stále vám je trochu nejasné, ako sa sformovali staré sily. V skutočnosti, keď o tom uvažujete, existujú historické dôvody pre vznik starých síl. Vesmír prechádza cez proces vytvárania, stagnácie, degenerácie a zničenia, pričom ľudské bytosti podliehajú narodeniu, starnutiu, chorobe a smrti. Ako si uvedomujete, keď niekto dospieva, keď má povedzme 15, 16, 17 alebo 18 rokov, je v procese rastu. Potom okolo 18, 19 alebo 20 rokov až do tridsiatky je v procese stagnácie. Následne od približne štyridsiatky začína upadať, čo je proces degenerácie. A keď je jeho telo vo veľmi zlom stave a nefunguje, pokračuje v starnutí až do bodu smrti, a to je proces zničenia.

Pre ľudské bytosti je ten proces dosť krátky, ale uvedomujete si, aký dlhý a vleklý je pre vesmír? Alebo čo to znamená pre kozmické telo ešte väčšieho rozmeru? Pokúsim sa čo najlepšie nájsť slová, aby som to popísal. Fáza vytvorenia trvá nespočetne, nespočetne, neopísateľne veľa biliónov rokov. Môžete si predstaviť, koľko životov bolo zrodených a nakoniec umrelo počas rozsahu tých neopísateľne veľa biliónov rokov! Nebeské bytosti tiež prechádzajú cez cyklický proces, nie je to tak, že nikdy nezomrú.  Ale vedia, kedy zomrú a vedia, kedy sa narodia. Je to len tak, že si so sebou neprinesú svoje spomienky z minulosti. Rozdiel je hlavne v tom, že ich životy majú veľkú dĺžku a v nejakom bode sa im dokonca môže zdať život nudný. Počas procesu, ktorý som popísal, sú bytosti obnovené a ich životy prechádzajú cez cykly. Ale bytosti v cyklickom procese si neuvedomujú, že len v samotnej fáze vytvárania sa narodili nespočetné bilióny krát. Používam tu pojem „bilión“, keďže to je najväčšia jednotka, ktorú ľudia zväčša používajú na počítanie. Použiť ako jednotku yi (100 miliónov) by nestačilo. Je to záležitosť nespočetných biliónov. To číslo je nepredstaviteľné dokonca aj pre nebeské bytosti, ani nehovoriac o ľuďoch. Rozpätie času vo vesmíre je nesmierne veľké.

Potom je tam fáza stagnácie, ktorá je najdlhšia. Jednoducho neexistuje spôsob, ako opísať neuveriteľnú dĺžku a trvanie tejto fázy, ani použitím koľkýchkoľvek biliónov. Vo vesmíre nie je ani jeden život, ktorý by mohol súvisle existovať počas existencie vesmírneho vytvárania, stagnácie, degenerácie a zničenia, alebo čo i len od vytvorenia po stagnáciu. Dokonca ani najvyššia bytosť vo vesmíre [tak dlho neexistovala]; ani najvyššie životy [tak dlho neexistovali]. Je to podobné metabolickému procesu ľudského tela, kde pôvodné bunky človeka už neexistujú. Takto je to pre všetky životy, ide to takýmto štafetovým spôsobom. Keďže tieto fázy boli také obrovské a dlhé, ak by ste sa spýtali bytosti z fázy stagnácie, aké to bolo počas fázy vytvárania, jednoducho by to vôbec nevedela, aj keby si to chcela predstaviť.

Keď sa to dostane do obdobia degenerácie, to je tiež dlhý proces, mimoriadne množstvo času – nespočetné bilióny rokov. Ich počet je ako počet častíc, ktoré sa nachádzajú v priestore tu – predstavte si len, koľko častíc je vo vzduchu! Ak by ste sa spýtali bytostí vysokých úrovní vo fáze degenerácie, aké boli bytosti vo fáze stagnácie, vôbec by to nevedeli. Prečo? Pretože aj Fa vesmíru sa počas priebehu tohto procesu odchýlil – všetko prechádzalo procesom narodenia, starnutia, choroby a smrti – alebo vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia.

Keď sa to dostane do fázy zničenia, to je opäť veľmi dlhý proces, ktorý sa skončí tak, že veci smerujú k úplnému zániku. Toto obdobie sa tiež meria nespočetnými biliónmi rokov času. V rámci tejto fázy sú stále nespočetné úrovne Bohov, s ešte väčšími Bohmi, ešte väčšími a ešte väčšími Bohmi, ako aj Vládcami a Pánmi každej ríše. Keď sa ich spýtate, aký bol vesmír počas úvodného alebo stredného obdobia, vôbec to nebudú vedieť.

Takže prečo vznikli staré sily počas mojej nápravy Fa? Ak by som nenapravil a neobnovil Fa do začiatočného štádia cyklu vytvárania, stagnácie, degenerácie a zničenia, určite by sa to nemohlo považovať za nápravu Fa. (Potlesk) Ale žiadne z úrovní a úrovní Bohov počas fázy zničenia vôbec nevedeli, aké to vtedy bolo, pretože sú to nebeské bytosti z fázy zničenia. Hoci medzi Bohmi rôznych úrovní sú rozdiely v ich ríšach, žiadna z úrovní sa nemôže rovnať štandardom, ktoré tam pôvodne boli. Celý vesmír sa pokazil, takže smeroval k zničeniu. Boli to presne bytosti z obdobia zničenia, z ktorých sa sformovali staré sily a ktoré mi povedali: „Tvoje napravovanie Fa týmto spôsobom nebude fungovať. Nikdy sme nič také predtým nevideli. Nebude to úspešné. Pomôžeme ti, aby to uspelo.“ A tak spravili to, čo spravili. Ale aký je ich štandard? Sú Bohmi z obdobia zničenia, Kráľmi z fázy zničenia vesmíru, takže čo si myslíte, čo mohli dosiahnuť tí Bohovia, ktorí sa chceli zapojiť a pomôcť mi napraviť Fa? Ich najvyššie štandardy boli len najvyššími štandardmi fázy zničenia vesmíru. Takže ak by sa veci robili ich spôsobom, bol by Fa skutočne napravený? Mohol by byť skutočne napravený, ak by som išiel podľa nich? Ak by boli použité ich štandardy, mohli by byť veci obnovené k tomu, aké boli v úvodnej fáze vytvárania? Veci by boli navrátené späť ku štandardu fázy zničenia a nespravili by sme žiaden pokrok. Môžete si predstaviť, ako by to bolo ďaleko od najzákladnejšieho štandardu vesmíru – toho z obdobia vytvárania.

Takže sa môžete čudovať, ako mohli byť takí odvážni, aby spravili to, čo spravili. Oni si úprimne mysleli, že majú pravdu. Uvažovanie najvyšších entít starých síl bolo: „Som najvyšší z Bohov a toto je to, čo viem. Neexistuje vyššie poznanie ako to moje. Toto je pravda.“ Ale neuvedomili si, že tie ich veci sú štandardmi fázy zničenia. Keď niekedy vyučujem Fa, učeníci Dafa tomu rozumejú, pričom staré sily v skutočnosti nie. Niekedy som si myslel, že len predstierajú, že tomu nerozumejú. Ale prečo robia veci takýmto spôsobom? V skutočnosti je to kvôli faktu, že keďže mám ľudské telo a konám viac-menej ako ľudská bytosť, pričom oni si myslia, že konajú ako božské bytosti, ich postoj je: „Ako by bolo možné, že by sme ti neboli nadradení?“ A to bol pre nich kameň úrazu. Fa, ktorý som učil, je vyjadrený jednoduchými a priamymi slovami a princípmi a netreba nič hádať. Všetko je jasne vyložené. Ale tie bytosti v období zničenia sú zvyknuté na to, že musia vylúštiť a vydedukovať význam a myslia si, že človek musí vynaložiť úsilie [a hľadať pod povrchom], aby objavil skutočnú podstatu niečoho. A na to sú zvyknutí. Preto hoci Fa, ktorý učím, nie je pre ľudské bytosti tajomný, aj tak sú v skutočnosti zmätení, pretože sú presvedčení, že Fa nemôže byť taký priamočiary. Takže niečo také priamočiare sa pre nich zmenilo na niečo „mystické“. Sú zmätení chýbajúcou tajomnosťou. (Majster sa smeje) Naozaj. Takže teraz viete, ako vznikli staré sily.

Žiadne bytosti nevedia, čo sa skutočne pokúšam dosiahnuť, pretože žiaden z dokonca najvyšších Bohov tohto obdobia nevie, aká bola fáza vytvárania vesmíru, alebo aké bolo najskoršie štádium vytvárania. Sú od toho ďaleko, a preto nemôžu porozumieť [tomu, čo robím]. Dokonca povedali: „Nevieme, ako spraviť to, čo chceš. Robíme to, čo vieme ako spraviť.“ Ale ak nevedia ako, načo sa do toho zapájali? Hovoria veci ako: „Nemám na výber, lebo to bol príkaz od tých nado mnou.“ Keď som nakoniec chytil toho najhoršieho z nich, toho najvyššieho, povedal: „To, čo robím, je najlepšie. Pomáhal som ti.“ Avšak nespočetné životy boli zničené – nespočetné životy po celom vesmíre.

Ako učeníci Dafa by ste sa mali kultivovať nasledovaním Fa, ktorý som učil. Raz som povedal jednu vec: „Môžete sa vykultivovať akokoľvek vysoko, ak na to máte odvahu!“ Ako viete, kultivačná prax nie je ľahká. Musíte sa zbaviť karmy, prejsť cez skúšky, čeliť ťažkým situáciám s ľuďmi, ktorí skúšajú váš charakter, pričom mnohé z nich je ťažké prekonať – ani nehovoriac o väčších skúškach. Ako ich môžete prekonať? Ľudia, ktorí si to uvedomujú, to považujú za odstrašujúce. Je to ťažké. Je to naozaj skutočne ťažké! A akokoľvek zlé môžu byť medziľudské veci, s ktorými sa stretnete, stále sa na ne musíte pozerať pozitívne: „Aha, toto mi môže pomôcť zlepšiť sa.“ A keď problémy nastanú medzi vami a inými, nezáleží na tom, koho chyba to je, musíte hľadať najprv v sebe. Ak si kultivujúci nedokáže vypestovať tento zvyk, ak sa nedokáže pozerať na veci opačným spôsobom oproti tomu, ako to ľudia normálne robia, potom bude stále uviaznutý na ľudskej úrovni – prinajmenšom ohľadom tej veci, ktorú nedokázal rozriešiť.

Keď vznikne konflikt s inými, niekedy nie ste pokojný, ale potom sa upokojíte a uvažujete o tom a uvedomíte si: „Som kultivujúci. Nebolo odo mňa správne, že som bol taký a neprešiel som tou skúškou dobre.“ Určite to bola skúška, ako viete. Je to preto, že ako som učil, všetko, čo zažívate v živote potom, ako sa stanete časťou nášho spoločenstva kultivujúcich, má svoj dôvod, nič nie je náhodné a všetko to slúži pre váš rast. Avšak mnohí z vás sa snažia zbaviť zodpovednosti a navyše pri tom postupujú dosť prefíkane. Niekedy dokonca aj keď s niečím ľuďom pomáham, klamú mi do tváre alebo sa so mnou hádajú s úbohými výhovorkami. Keď sledujem ako to robia, zdá sa mi to dosť zábavné, ale zároveň rozumiem tomu, že takíto sú ľudia. Ľudské myslenie dominuje vo vašej časti, ktorá nebola úplne skultivovaná a takíto sú jednoducho ľudia.

Ponechal som vám to, čo potrebujete pre život v tomto ľudskom svete a neovplyvní to vašu kultivačnú prax. Môžete viesť normálny život. Ale keď narazíte na problémy s ľuďmi, sú to kritické chvíle pre vás ako učeníkov Dafa – nech už je to ohľadom vášho vlastného zlepšenia alebo ohľadom spolupráce s inými pri dobrom robení troch vecí, ktoré by ste mali robiť. To je kritické pre váš duchovný pokrok. Na začiatku bolo mnoho vecí, ktoré nešli dobre kvôli problémom, ktoré ste si sami vytvorili, takže ste sa nečinili dobre v tom, v čom ste sa mali. V začiatočných dňoch prenasledovania boli chvíle, keď ste sa pozerali na veci s ľudským uvažovaním, neustále ste medzi sebou mali konflikty a dokonca ste sa rozčúlili. Ale ten hnev, ktorý ste cítili a tie myšlienky, ktoré ste mali pri konfliktoch s inými, boli všetko ľudské veci!

Mali by sme byť čestní a veľkodušní a dobre medzi sebou spolupracovať. Nie je to o tom, koho myšlienka je najlepšia. Keď niekoho myšlienka nie je vynikajúca, alebo tak dobre premyslená, mali by ste potichu nájsť spôsob, ako pomôcť, aby fungovala a to vo všetkých aspektoch!  Toto bude to, čo vám prinesie obdiv nebeských bytostí a spravíte to bez toho, aby ste niečo povedali! To, kto prišiel s tou myšlienkou, nie je dôležité, namiesto toho je dôležité to, kto sa činil dobre vo svojej kultivácii v tomto procese. Každý, kto sa kultivoval, sa zlepšil. (potlesk) Hovorím o tejto veci, aby som vám povedal, že sme teraz dosiahli konečnú fázu. Môžem vám jasne povedať, že predtým som usporiadal, že toto prenasledovanie sa skončí tento rok (srdečný potlesk), po dvadsiatich rokoch. Hoci neskôr do toho zasahovali staré sily a trochu veci zmenili, v peci dochádza uhlie a ten plameň už nie je dostatočný. Takže táto záležitosť sa čoskoro skončí. Takže to je ešte viac dôvod pre vás, aby ste sa činili dobre. Nedávno som povedal: „Rozmýšľajte o tom, kto má to privilégium stať sa učeníkom Dafa.“ Treba na to veľmi silný predurčený vzťah.

Keď som predtým chodil autom, niekto poznamenal, že niektorí ľudia nerozumejú pojmom z fyziky ako „častice“ a „molekuly“. Nuž, používam len slovník, ktorý majú teraz ľudia. Ako inak to môžem vysvetliť? Dokonca aj keby som skutočne popísal veci [ako by som chcel], bolo by to v skutočnosti dosť podobné. Ak by planéty, ktoré môžeme vidieť, boli pozorované z miesta, kde by sa javili také malé ako molekuly, neboli by presne ako molekuly? Keď sa obrovské bytosti vo vesmíre pozerajú na Zem a na iné planéty v priestore, nevyzerajú rovnako, ako pre nás vyzerajú molekuly? A v očiach ešte väčších bytostí, nevyzerá Zem tak, ako pre nás vyzerá atóm? Takto sa veci javia vyšším nebeským bytostiam. Vonkajší priestor je naplnený planétami, ibaže váš zrak nemôže niektoré z nich vnímať. Človek nikdy nebude schopný uvidieť vesmír v jeho úplnosti, akokoľvek pokročilá môže byť jeho technológia, pretože vo vesmíre sú všetky možné prekážky, ktoré mu bránia vidieť. Preto som povedal, že [len vyššie božské bytosti] môžu vidieť vesmír do všetkých jeho detailov. Je to preto, že človek nikdy nebude schopný uvidieť vesmírne telo také, aké naozaj je.

Takže inými slovami, taký je ten koncept, bez ohľadu na úroveň. Keď sa väčšie bytosti pozerajú na úroveň pod nimi, to, čo vidia, sú drobné častice; keď sa menšie bytosti pozerajú na úroveň nad nimi, to, čo vidia, sú planéty. Nepovažovali by bytosti žijúce na úrovni atómov tie atómy za planéty? A keď sa tie bytosti žijúce na úrovni molekúl pozrú na Zem – wow, vyzerá taká obrovská. Takže taký je vzťah medzi časticami na každej úrovni a časticami, ktoré sú väčšie alebo menšie ako ony. Sú jednoducho vrstvy a vrstvy a vrstvy úrovní častíc, medzi ktorými je Zem, ktorá je len jednou časticou, Slnko, Mliečna cesta, ktorú môžeme vidieť a všetko ostatné. Celá štruktúra vesmíru je v podstate takáto.

A nekončí to pri týchto časticiach, ktoré ľudské oko môže vidieť ako častice alebo planéty. Sú tiež iné druhy častíc, ktoré ľudia nemôžu vidieť. A hoci molekuly existujú v tejto dimenzii, nevyzerajú všetky rovnako. Na molekulách s rôznymi formami existujú nespočetné bytosti a všetky z nich sú v tejto dimenzii, kde sú ľudské bytosti. Spolu s molekulami sú tu tiež častice, ktoré existujú v iných formách. Takže priestor tu je naplnený až po okraj. Ľudské bytosti a iné bytosti na tejto úrovni sú akoby ponorené do pôdy. Súčasná veda pozná len častice, ktoré môže vnímať. Vysvetľujem veci len pomocou ľudských vedomostí, ktoré sú nám dostupné, pričom v skutočnosti je tam toho viac – oveľa, oveľa viac. Keďže je tu toľko životov – je ich neuveriteľný počet – keď dýchate, vdychujete množstvo molekúl, ktoré vytvárajú vzduch, ktorý prijímate, a pretože tie molekuly sú tiež planétami, môžete si predstaviť, koľko svetov a koľko bytostí na nich je. Všetky ich vdýchnete a vo vnútri vášho tela sa premenia na živiny, ktoré potrebuje vaše telo. (Majster sa smeje)

Keďže všetko z tohto zahŕňa hlboké veci a v minulosti boli ľudské vedomosti obmedzené, božské bytosti nikdy o ničom z tohto nehovorili, ani by toho neboli schopné. Ježiš povedal, že „všetci zhrešili“, ale nevyjadril jasne, čo ten „hriech“ vlastne je. Ja som o tom tiež hovoril a povedal som, že kým človek žije, nevyhnutne vytvára karmu – jedením, bývaním, pohybovaním sa, interakciou s inými v tomto svete atď. Takže predpokladajme, že by ste sa chceli vyhnúť vytváraniu karmy, ktorá vyplýva z interakcií s inými, kým žijete v tomto reálnom svete, a prijali by ste mníšsky život alebo by ste sa rozhodli jednoducho meditovať čelom k stene. Ale aj keby ste tam len bez pohybu sedeli, stále by ste vytvárali karmu (Majster sa smeje), pretože mnoho svetov sa mení len tým, že ste nažive. Ale nech je to akokoľvek, tiež som vám vysvetlil princíp, že človek má mať primerané životné prostredie, a karma vytváraná vedením normálneho života, ktorý zabezpečuje vašu existenciu, sa nebude rátať ako vaša chyba. Tento druh karmy sa samozrejme nebude počítať proti vám. Avšak zahŕňa to ďalší problém: tieto činy majú za následok karmu, to je isté. To bolo myslené v Novej Zmluve pod tým, že „všetci zhrešili“. Kvôli tomuto niektorí ľudia povedali, že ťažkosti sú v živote nevyhnutné a že ak by niekto prešiel celým svojím životom bez choroby, určite by išiel do pekla, keď sa jeho život skončí. Prečo? Nesplatil by žiadnu karmu zo svojho života, ktorá by sa stala obrovskou. Karma predstavuje hriechy, takže by ich musel ísť splatiť do pekla. Taký je ten zmysel. 

Z tohto dôvodu ako kultivujúci nepovažujeme zažitie niečoho trochu nepríjemného alebo namáhavého v našom dennom živote za zlú vec. Niekedy, keď sa odstraňuje vaša karma, môžete si myslieť: „Ach nie, som chorý. Prechladol som,“ „Necítim sa dobre,“ alebo „Bolí to.“ Ale to sa v skutočnosti odstraňuje vaša karma. Novší praktizujúci tomu ešte tak nerozumejú a myslia si: „Aha, nemal by som používať slovo ‚choroba‘, keď sa necítim dobre. Mal by som povedať, že ‚odstraňujem karmu‘.“ Ale to nie je ten zmysel. Vy skutočne odstraňujete karmu. Vaša duchovná cesta bola dobre usporiadaná a vaše telo nemá dovolené mať chorobu. Skutočne, nemá dovolené mať chorobu. Je to preto, že teraz vás žiadna choroba nemá dovolené napadnúť. Každý patogén by bol zabitý pozitívnou energiou, ktorú máte. Ale ľudia vytvárajú karmu a tá karma sa prejaví vo vašom tele spôsobom, ktorý pripomína chorobu. Ak sa karma prejaví vo vašom nose, bude zapchatý alebo bude z neho tiecť, čo vás môže viesť k tomu, aby ste si mysleli: „Och, prechladol som.“ Myslíte si, že ste prechladli. (Majster sa usmieva) Ale to nie je prechladnutie. Ak sa karma prejaví vo vašom bruchu, bude vás bolieť brucho a budete si myslieť: „Ach jaj, musel som dnes niečo zjesť.“ (Majster sa usmieva) Ale nie je to tak. Bolo to spôsobené karmou, ktorá tam bola poslaná. Prečo teda bola poslaná zo všetkých miest práve tam? V skutočnosti nemusela byť poslaná špecificky tam, mohla byť poslaná na iné miesto. Posielajú ju tam, keď máte nejakú pripútanosť a ich cieľom je pomôcť vám v kultivácii.

Napríklad povedzme, že pred začatím praktizovania ste mali vážnu chorobu, z ktorej ste sa pomocou praktizovania zotavili a máte z toho radosť. Ale z času na čas sa môže vyskytnúť myšlienka: „Mal som predtým vážnu chorobu, ale pravdepodobne sa nevráti.“ Takže v tejto myšlienke je obsiahnutá predstava, že sa pravdepodobne nevráti. V skutočnosti máte obavy, hoci na povrchu uvažujete o tom, že ste v poriadku. Keď to staré sily uvidia, chytia sa toho: „Čo je toto?“ (Majster sa smeje) Nereagovali by takto? Vtedy predtým, keď prenasledovali nasledovníkov Ježiša a Šákjamuniho, bolo to z podobných dôvodov, pričom prehlasovali, že im „pomáhajú v ich kultivácii“. Keď vidia, že sa stále trochu obávate tej choroby, počkajú kým vaša karma narastie do určitého množstva, spoja ju dohromady a potom ju hodia na to miesto vo vašom tele a vy na to môžete  reagovať slovami: „Ach nie, choroba sa vracia!“ (smiech)

Ako kultivujúci, vaša myseľ bude skúšaná týmto spôsobom. Keď sa to stane, bude to pre vás skutočná skúška, ktorá odhalí, či sa na to pozeráte ako praktizujúci alebo ako bežný človek. Ak sa na to pozeráte ľudským spôsobom, staré sily si potom budú myslieť, že by ste radšej mali ísť do nemocnice alebo navštíviť lekára. V prípade ľudí, ktorí neboli takí usilovní alebo ktorí sú novými praktizujúcimi, musíme vziať do úvahy ďalšie veci. Je to preto, že ak úroveň uvažovania niekoho nie je dostatočná – to znamená, že jeho úroveň tam ešte nie je – a vy naliehate a hovoríte mu: „To nie je choroba,“ on o tom nebude naozaj taký presvedčený. Jeho ríša mysle nedosiahla tú úroveň, takže on naozaj verí tomu, že „To je choroba!“ V tom prípade by sa naozaj mal ísť dať liečiť do nemocnice, pretože keď staré sily skúšajú ľudí, nie je to len také zahrávanie sa s nimi. Myslia to vážne. Ich uvažovanie je: „Nie je mojím želaním, aby si sa stal Bohom. Hneď ako uvidím tvoje ľudské uvažovanie, určite ťa stiahnem dole. Teraz si povedal, že je to choroba, takže ja zariadim, aby tá časť tvojho tela naozaj vyzerala tak, že má chorobu – až po röntgen a výsledky vyšetrení.“

Mnoho z našich ľudí umrelo z týchto dôvodov. Nie je to škoda? Avšak nedá sa nič robiť, pretože neboli usilovní. Niektorí z nich boli usilovní, ale mali len tento jeden problém a nedokázali úplne opustiť svoje obavy. Takže je to veľmi zložité. Mohli byť pevní vo všetkých ostatných aspektoch, ale jednoducho nespĺňali štandard v tejto jednej veci. Ako viete, v kultivačnej praxi má človek dosiahnuť stav „bez opomenutí“. Ak máte opomenutie, nechajú vás ísť do Neba? Takže toto sa deje. Hoci staré sily sa zrodili v období zničenia a ich štandardy sú nižšie, aj tak sú požiadavky tých úrovní stále tu a musíte byť bez pripútaností – alebo bez pripútaností podľa ich štandardov. Budú naliehať: „Musíš naplniť naše štandardy.“

Mnoho praktizujúcich sa vždy činilo dobre v projektoch, ktoré vedú učeníci Dafa a zdvojnásobili svoje snahy. Ale je tiež mnoho takých, ktorí robili polovičatú prácu, keďže už nie je toľko tlaku. Ale mali by ste vedieť, že zachraňujete životy a že na to slúži všetko, čo robíte. Takže nemôžete zvoľniť. Tak mnoho životov čaká na vás, aby ste ich spasili. Môj obdiv smeruje k niektorým praktizujúcim, ktorí pracujú na Dafa projektoch ako je Minghui, ktorí nie sú schopní pripojiť sa k mnohým aktivitám, ako iní praktizujúci. Často sa nemôžu zúčastniť iných udalostí alebo aktivít učeníkov Dafa. Dokonca aj keď sa ich zúčastnia, nemôžu odhaliť, na čom pracujú, pretože sme napokon v jedinečnom období. Iní môžu povedať o tom, že pracujú ako reportéri pre The Epoch Times alebo ako redaktori správ pre NTD atď. a je tam pocit hrdosti, ktorý pochádza z tých veľkých zodpovedností, ktoré učeníci Dafa prevzali. Ale tí, o ktorých hovorím, nemôžu také veci povedať a musia si ich nechať pre seba, dokonca aj veľké veci, ktoré mohli dosiahnuť. Možno by to nebola veľká vec, ak by išlo len o deň alebo dva, alebo rok či dva. Ale je to už dvadsať rokov. (Potlesk) V skutočnosti je mnoho praktizujúcich, ktorí potichu pracovali na projektoch učeníkov Dafa alebo na iných veciach a všetci z nich sú skutočne mimoriadni. Nebeské bytosti skutočne majú voči vám veľký rešpekt. Ja mám tiež veľký rešpekt voči takýmto ľuďom. (Potlesk)

Poviem zároveň niekoľko slov o Shen Yune. Ako ste videli, aby bol Shen Yun veľmi účinný pri zachraňovaní ľudí, musí byť v každom ohľade vodcom vo svojej oblasti a prekonať iných v technike, úrovni zručnosti a umeleckom majstrovstve. Musíme dosiahnuť to, čo iní nespravili alebo nemôžu spraviť. Iba keď budeme v každom ohľade lepší ako všetci ostatní, budeme môcť mať veľký účinok a pritiahnuť obrovské publikum. Nedokázali by sme toho veľa, keby sme to robili len povrchne.

V čase, keď Shen Yun začal, ako všetci viete a ako som spomínal predtým, praktizujúci nespolupracovali medzi sebou tak dobre. Sledoval som, ako reaguje publikum a počul som všemožné poznámky. Kvalita tých čísiel nebola veľmi dobrá a niektorí diváci hovorili veci ako: „Ach, toto nie je veľmi dobré.“ Necítil som sa dobre, keď som to počul. Učeníci Dafa dávali do toho svoje srdce. Ale čo iné sa dalo spraviť? Pracovali na tom tvrdo, hoci nespolupracovali tak dobre. Vložili do toho mnoho námahy. Takže neskôr som sa rozhodol, že sa do toho zapojím a povediem ich, povediem ich a pomôžem im sa vyvíjať a uvidím, ako to pôjde. Ale teraz, keď som prevzal vedenie, nemôžem ho pustiť z rúk, keďže nie je nikto, kto by dokázal robiť to, čo robím ja.

Shen Yun je mimoriadny v každom ohľade. Iné umelecké skupiny v mnohých aspektoch nemajú to, čo máme my. Prekonávame ich ohľadom techniky, nášho štandardu kvality a nášho spôsobu fungovania. Zároveň, keďže naši umelci sú kultivujúci, dokážu toho spraviť viac pri vynaložení menšej námahy. Prečo to robíme takto? Pretože je to potrebné pre záchranu ľudí. A samozrejme, musíme zabezpečiť, že to pri záchrane vnímajúcich bytostí skutočne dosiahneme. Na každom predstavení viac ako 90% divákov z jedného alebo dvoch tisíc ľudí v publiku zažije následne úplnú zmenu v myslení a pochopia mnohé veci. (Potlesk) Porozumejú tomu, akými ľuďmi sú učeníci Dafa a že majú dobrú vieru a prečo ČKS prenasleduje učeníkov Dafa. Všetky klamstvá sú rozbité tichými pravdami ukázanými v predstavení. (Potlesk) Ľudia pochopia všetko bez toho, aby bolo niečo povedané, okrem úvodných slov moderátorov. Naozaj by bolo ťažké pre iné spôsoby objasňovania pravdy vysvetliť všetko tak jasne, tak všestranne a dosiahnuť taký veľký účinok – aj keby sa do toho vložilo obrovské úsilie.

A všetko sa to dosiahne v jednom kroku. Niektorí ľudia sa potom, ako vidia predstavenie, chcú naučiť Falun Gong. Niektorí vyjadrujú svoje porozumenie tomu, čo robíme. Niektorí dokonca hovoria, že videli na javisku skutočné, konkrétne božské alebo nebeské bytosti. Takže účinok bol obrovský. So šiestimi spoločnosťami a vystúpeniami, ktoré majú priemerne 1500 divákov, sa to rovná jednému miliónu ľudí pre tohtoročné turné. (srdečný potlesk) Milión – milión ľudí v publiku. Vidíte, akú silu to má v záchrane ľudí. Vplyv Shen Yunu naďalej narastá, alebo povedané bežnými slovami, jeho trh neustále rastie a dopyt presahuje to, čo dokážeme pokryť. Takže čo robiť? Tento rok znova zakladáme nový súbor. (Majster sa smeje, nadšený potlesk) Zasahovanie zo strany ČKS sa ukázalo ako márne. Keďže tá prehnitá mašinéria prenasledovania stále beží, nemôžu sa dočkať toho, aby nám spôsobovali nejaké ťažkosti. Ale v tomto bode už nemôžu dosiahnuť takmer nič, pretože svet už Shen Yun dobre pozná.

Shen Yun sa vo svojom obchodnom fungovaní nespolieha na mediálnu propagáciu. Naša popularita pochádza prevažne z osobného odporúčania. Je to podobné ako keď som verejne vyučoval Fa [v Číne], ako možno viete: žiadne médiá mi nepomáhali s propagáciou, naša prax sa šírila osobným odporúčaním. Osobné odporúčania sa šírili rýchlo, od človeka k človeku. Rovnako to platí pre Shen Yun dnes. Sila produktu Shen Yun si získala celosvetové uznanie. Preto o ňom ľudia tak vysoko zmýšľajú. Ľudia o ňom hovoria na verejnosti ako aj doma so svojimi rodinami a takýto druh efektu snehovej gule je skutočný. Keď poviete svojim priateľom, že niečo je dobré, vedia, že to myslíte vážne. A to isté platí pre niečo, čo poviete svojej rodine. Takže ľudia veria tomu, čo bolo povedané. Reklama nemôže dosiahnuť takýto účinok. Takže počet ľudí, ktorí chcú vidieť Shen Yun, neustále rastie. V niekoľkých prípadoch, keď predstavenia museli byť zrušené, niektorí ľudia, ktorí si kúpili lístky a museli prijať vrátenie peňazí, mali v očiach slzy. Prečo to tak bolo? Je to preto, že mnoho ľudí vie, aké dobré predstavenie to je a ľudia si vymieňali chválu o Shen Yune v súkromných rozhovoroch. Z toho, čo niektorí ľudia hovoria, môžeme rozpoznať, že skutočne pochopili, čo Shen Yun robí. A všimli sme si, že v posledných pár rokoch majú ľudia čoraz jasnejšie v tom, čo robí Shen Yun. To je to, čo chceme, aby sa dialo.

Mnoho ľudí v histórii, ktorí šírili opravdivú vieru, umrelo kvôli prenasledovaniu. Keď sa niečo dotkne zakorenených predstáv ľudí alebo ich osobných záujmov, budú reagovať ľudským spôsobom. Shen Yun sa prejavuje len ako predstavenie a je na každom človeku, či ho chce vidieť. Navyše nie je zdarma, ľudia musia minúť peniaze, aby ho videli, a to celkom dosť. Ľudia prichádzajú zo svojej vlastnej slobodnej vôle a tí, ktorí ho nechcú vidieť, si nemusia kúpiť lístky. Takže by tam nemal byť problém. My len robíme predstavenie. Ale toto je niečo, na čo životy čakali. Nikto si nepredstavoval, že pre záchranu vnímajúcich bytostí bude použitý tento prístup. Ale je to preto, že sa svet stal takým, akým je, a z histórie existuje mnoho poľutovaniahodných lekcií. Nech je to akokoľvek, učeníci Dafa, snažíme sa uvažovať o spôsoboch, ako zachrániť ľudí a je to takáto vec.

Práve som hovoril, že ČKS dochádzajú triky, ktoré by mohla použiť, aby nám spôsobila ťažkosti. Dokonca sa znížila k tomu, že sa vydávali za praktizujúcich a hovorili iracionálne veci. Riaditeľ divadla nám raz ukázal list, ktorý napísala ČKS. Považoval ho za zábavný a povedal, že použili všetky druhy intríg a všetci o tom vedia. Pre ČKS je čoraz ťažšie podplácať ľudí, keďže peniaze v ich vreckách teraz dochádzajú. Jednoducho povedané, teraz nás nemôžu zablokovať, nemôžu nás zablokovať ani pomocou peňazí. Je to preto, že ľudia vedia – vedia, že Shen Yun je dobrý – a chcú ho vidieť. Raz som žartoval, že keď niekde nejde dobre predaj lístkov, prečo nezavolať čínskej ambasáde alebo konzulátu? (Smiech) A povedať im, že organizujete Shen Yun a možno by mali niečo spraviť. (Smiech) Je to preto, že hneď ako ČKS spustí nejakú propagandu a pokúsi sa narušiť veci, alebo nechá o tom publikovať nejaký článok, úžasné! Všetci budú vedieť, že Shen Yun prichádza a rýchlo si ho prídu pozrieť. (Potlesk)

Dnes ešte zostalo trocha času, takže vám odpoviem na niektoré vaše otázky. (Potlesk) Môžete teraz podávať nahor papieriky s otázkami.

 

Otázka: Dafa sa šíri už dvadsaťsedem rokov. V úvodnom čísle predstavenia Shen Yun tohto roku Majster povedal: „Nasledujte ma v zostúpení do sveta, Fa napravuje ľudský svet.“ Znamená to, že náprava Fa ľudského sveta vstúpila do novej etapy?

Majster: Samozrejme, predstavenie je iba predstavenie. Ale keď sa pozeráme na súčasnú situáciu, všetci chápete, že náprava Fa ľudského sveta je už takmer tu. (Publikum tlieska) Keď hovoríme o Shen Yune, ako pokračuje v predstaveniach, ľudia budú vedieť, čo robí. Keď ste usporiadali v New Yorku sprievod, jeden človek stojaci povedľa sa spýtal: „Čo títo ľudia robia?“ Viete, čo povedal niekto spomedzi ľudí, ktorí ho sledovali? Bol to len bežný divák a povedal: „Oni zachraňujú všetkých ľudí na celom svete.“ (Publikum tlieska)

 

Otázka: Prostredie je teraz uvoľnenejšie ako predtým. Niektorí študenti už nevenujú toľko pozornosti svojej kultivácii a objasňovaniu pravdy ako predtým a venujú mnoho energie svetskej práci alebo svetskému životu. Čo by sme mali urobiť, aby sme sa navzájom povzbudili a pomohli sa všetci udržať v stave usilovnosti?

Majster: Tri veci učeníkov Dafa boli už veľmi jasne vysvetlené. Robili ste ich všetky? Ak nie, choďte ich robiť. Nemyslite si, že miesta na objasňovanie pravdy sú len pre staršie ženy. Okrem toho, ak chcete niečo robiť,  je v skutočnosti mnoho vecí, ktoré môžete robiť. Vo vašom prostredí, dokonca aj keď len publikujete na internete zopár dobrých článkov, môžete zohrať svoju úlohu. Ako učeníci Dafa by ste mali robiť to, čo máte robiť.

 

Otázka: Tento rok je dvadsiate výročie založenia webstránky Minghui. Učeníci Dafa pracujúci pre Minghui nasledovali Majstra v náprave Fa dvadsať rokov a berieme to ako privilégium a mimoriadnu poctu. V tomto procese sme boli zoceľovaní, očisťovaní a ukovávaní pomocou Dafa a prešli sme mnohými skúškami a ťažkosťami. Každý učeník, ktorý do tej práce vložil svoje srdce, má pocit obrovskej odmeny v porovnaní s tým, čo sme obetovali. Počas posledných rokov sa počet pozdravov, ktoré webstránka Minghui každý rok dostáva na Svetový deň Falun Dafa, zvýšil z desaťtisíc na viac ako dvadsaťtisíc. V období Nového roka a ďalších sviatkov sme zvyčajne zaneprázdnení tým, že triedime a publikujeme pozdravy, ktoré poslali iní ľudia, a zriedka máme príležitosť sami zablahoželať. Pri príležitosti dvadsiateho výročia by sme chceli vyjadriť Majstrovi našu vďačnosť za jeho súcit a spásu, za to, že nám učeníkom zveril takúto posvätnú misiu a za to, že nás ukováva. (Majster sa usmieva, publikum tlieska)

Prešlo dvadsať rokov a niektorí naši pracovníci majú už cez osemdesiat rokov (Majster: Je to tak, roky vám pribúdajú) a tí, čo boli mladí, sú teraz v strednom veku. Chceli by sme sa Majstra spýtať, kedy nastúpi mladšia generácia učeníkov Dafa a bude niesť zodpovednosť za prácu Minghui, tak ako sme to vtedy spravili my?

Majster: Vyzerá to tak, že mladí ľudia majú nerealisticky vysoké životné ambície a je pre nich ťažké upokojiť svoju myseľ. Ste učeníci Dafa, takže ak niečo chcete spraviť, musíte to spraviť pevne a vážne, keďže ste kultivujúcimi. V minulosti mohol niekto uspieť vo vykultivovaní sa na božskú bytosť len tým, že meditoval čelom k stene deväť rokov. Nerobil nič iné a úspešne sa vykultivoval na nebeskú bytosť jednoducho sedením oproti stene. Hoci pri záchrane ľudí sa môže niekto cítiť trošku osamotený, máte však ešte veci, čo treba spraviť. (Publikum tlieska)

 

Otázka: Existujú študenti, ktorí sa niekoľko rokov kultivovali v Dafa a neskôr prešli k budhizmu. Budú mať takíto ľudia v budúcnosti ešte príležitosti?

Majster: Áno, budú. Pokiaľ niekto neprejde na stranu zla, stále má príležitosti. (Publikum tlieska) Hovorím, že ak si učeník Dafa, v tomto bode už neostalo mnoho príležitostí. Čas, ktorý majú učeníci Dafa, je veľmi krátky, pretože keď sa toto skončí, ďalšie príležitosti už nebudú.

 

Otázka: Niekoľko jednotlivcov, ktorí sa nazývajú študentmi, sa použitím právnych prostriedkov svetských ľudí súdilo alebo vyhrážalo našej asociácii Dafa, Minghui a niektorým našim projektom.

Majster: Dovoľte mi povedať vám, že tí, čo robia takéto veci, bez ohľadu na vaše výhovorky, zapojili ste sa do činov, ktoré robia démoni! Učeníci Dafa trpia a každý bojuje proti prenasledovaniu a zachraňuje ľudí, avšak vy spôsobujete zasahovanie a poškodzujete [snahy] učeníkov Dafa zvnútra. Neuvedomujete si, aký vážny je tento hriech? Tvrdíte, že ste kultivujúci, avšak používate zákony svetských ľudí na útok proti kultivačným záležitostiam. Zákony svetských ľudí určujú, ako majú ľudia riešiť ľudské veci. Namiesto toho, aby ste prekonali pripútanosti, ktoré máte a dobre sa činili vo svojej kultivácii, používate zákony, aby ste sa vyhli odstráneniu tých pripútaností – robíte veci, ktoré robia démoni. Bez ohľadu na to, kto to je, každý kto chce zažalovať projekt učeníkov Dafa, asociáciu Dafa alebo nejakého človeka či niečo, čo súvisí so spásou ľudí alebo s kultiváciou, okamžite s tým prestaňte!! Príležitosti sa míňajú a čas sa takisto míňa. Navyše musíte nahradiť straty, ktoré ste spôsobili!! (Publikum tlieska)

Niektorí ľudia dokonca použili dávny čínsky výraz „odstrániť zlých ministrov pri cisárovi“. Som ja svetský človek? Ja som tvoj Majster. Myslíš si, že je niečo, čo neviem? Je niečo, čo by som nevedel vyriešiť? Potrebujem teba, aby som sa niekoho zbavil? Si toho hodný? Ako môžeš hovoriť takéto veci? Ja zachraňujem teba! Snažíš sa ty zachrániť mňa? Keď niekto vstúpi na démonickú cestu, odváži sa povedať čokoľvek.

Majster ti dáva šancu, takže sa ponáhľaj a okamžite naprav zlý dopad, ktorý si mal. Avšak nie je už mnoho času, takže to sprav rýchlo! Staré sily ťa držia vo svojich pazúroch a spôsobujú, že si iracionálny a nútia ťa pokračovať v robení tých vecí.

 

Otázka: Ľudská spoločnosť vyvíja veľké dáta. V Číne sa inštaluje čoraz viac sledovacích kamier. Okrem toho existuje rozpoznávanie tváre, rozpoznávanie postavy a tak ďalej, a vo veľkom sa používa analýza dát. Čelia učeníci Dafa, ktorí rozdávajú letáky a objasňujú pravdu, väčším bezpečnostným hrozbám? Alebo sa tým nemusia znepokojovať?

Majster: Učeníci Dafa majú cesty učeníkov Dafa. Ak po nich pôjdete spravodlivo, budete mať menej zasahovania. Po celý čas hovorím, že keď kráčate svojou cestou spravodlivo, nebudete mať problémy. Ak robíte veci s ľudskými pripútanosťami, hoci robíte veci Dafa, bude ťažké vyhnúť sa problémom. Ale je naozaj ťažké dosiahnuť takýto štandard a mať požadovanú úroveň. Ak nemáte potrebnú základňu, bude to naozaj ťažké dosiahnuť, takže sa stretnete s problémami.

Avšak na druhej strane si myslím, ako všetci viete, produkty vyrobené v Číne majú v očiach ľudí vo svete najhoršiu kvalitu, je tak? Čo sa týka týchto sledovacích kamier, počul som, že z každých tisíc nainštalovaných je päťsto pokazených (publikum sa smeje a tlieska), a v momente ako jednu opravia, nejaká ďalšia sa pokazí. Takže produkty, ktoré vyrábajú, majú mizernú kvalitu, navyše je tam ľahostajný postoj, ktorý majú ľudia, keď robia veci... Každopádne všetko, čo zlá ČKS robí, skončí nakoniec nejakým škandálom. Nepokúšajú sa, aby svet používal ich technológiu 5G? Po čase bude každý vedieť, že ich veci majú biednu kvalitu, budú teda môcť pokračovať? Čoskoro to každý vyhodí. (Publikum tlieska)

 

Otázka: Keď pomáhame praktizujúcim, ktorí trpia vážnou chorobovou karmou, napríklad ich zapojíme do hlbšieho zdieľania a čistíme ich dimenzionálne pole, my sami následne zažívame určité trápenia, napríklad musíme vydržať fyzické a duševné utrpenie, alebo sa staneme cieľom falošného obvinenia z iných dimenzií. Má sa to považovať za normálnu obetu, alebo je to preto, že nemáme dostatočné schopnosti?

Majster: Je našou zodpovednosťou pomáhať učeníkom Dafa prekonať ich trápenia, malo by sa to robiť a nie je to nesprávne. Avšak ak sa ten samotný človek nezmení a spolieha sa úplne na externú pomoc, absolútne to nebude fungovať. Ak vďaka vašej pomoci bude ten človek mať čoraz spravodlivejšie myšlienky, potom mu vonkajšia pomoc od vás môže pomôcť dosiahnuť čoraz lepšie výsledky. Takýto je tam vzťah.

 

Otázka: Prešlo dvadsať rokov a skupina ľudí spomedzi zahraničných študentov trvá na tom, že Minghui nie je vhodný pre svetských ľudí, a tak odmietajú propagovať Minghui. Medzi zahraničnými študentmi webstránka Minghui stále narážala na relatívne väčší odpor a v porovnaní s Čínou jej nie je prikladaná taká dôležitosť a uznanie. Po celý čas premýšľame nad tým, ako vyriešiť tieto otázky.

Majster: Je pravda, že časť obsahu na Minghui je určená pre praktizujúcich a ich zdieľanie, a keď tam niekoho úroveň nie je, nebude to schopný pochopiť. Avšak niektoré články sú vhodné pre svetských ľudí. Naozaj sú však stále ľudia, ktorí sami pre seba vytvárajú prekážky. Hoci je Minghui platforma pre kultivujúcich a hovorí o tom, ako kultivujúci zlepšujú svoj xinxing, niektorí svetskí ľudia to dokážu pochopiť.

Ľudia v tejto spoločnosti sú na odlišných úrovniach. Vidíte na ulici bežne vyzerajúcich ľudí, avšak všetci sú odlišní. Morálka niektorých ľudí je vyššia a ich pochopenia sú odlišné. Niektorí majú ešte vyššiu morálku a ich pochopenia sú ešte odlišnejšie. Niektorí ľudia majú určité schopnosti a niektorí majú ešte väčšie schopnosti. Je mnoho takýchto ľudí a pochádzajú dokonca z rôznych spoločenských vrstiev. Čo sa týka ľudí s takýmito schopnosťami, tí, čo majú rovnaký druh schopnosti, sú medzi sebou v spojení; tí s ešte väčšími schopnosťami sú tiež v určitej spoločenskej triede. Všetci sa dokážu navzájom spojiť. Táto ľudská spoločnosť nie je taká jednoduchá, ako by si to človek mohol predstavovať. Nepozerajte sa na ľudskú spoločnosť so skostnatenými názormi.

 

Otázka: Môj kultivačný stav je niekedy dobrý a niekedy nie. Niekedy som pripútaný k veciam, ktoré mám rád – surfovanie po internete na počítači, hranie videohier, hranie sa s mobilom – a to ma spomaľuje v kultivácii. Čo by som mal spraviť, aby som sa dokázal ovládať a ostal usilovný?

Majster: Ľudia hovoria, že byť závislý... dovoľte mi povedať, čo je závislosť. Ľudia na poli medicíny veria tomu, že návyk sa objaví, keď je časť nervového systému spojená s návykovým správaním stimulovaná a vyvinie sa do dostatočného stupňa. V skutočnosti to tak nie je. Čo sa v skutočnosti deje? Vo vašom tele sa postupom času vytvorí ďalšie „ja“, ktoré má presne rovnakú podobu ako vy. Avšak je zložené z tej veci a ovláda vás. Pretože je vytvorené zo silnej pripútanosti a má vašu podobu, má rovnako veľkú túžbu ovládať vás. Bolo nakoniec vytvorené silnou pripútanosťou.

Toto tiež platí pre drogovú závislosť. Ľudia, čo berú drogy, povedia, že o nič nejde a že užívať drogy pre nich nie je nejaká veľká vec. Iste, mali z toho dobrý pocit, [keď to skúsili]. Spravíte to znova? Nie je to veľký problém. Spravíte to ešte raz? V poriadku, v tom bode to už nedokážete mať pod kontrolou. Prečo je to tak? Potom, čo tú látku vdýchnete, vytvorí to tenkú a jemnú vrstvu vás samých. Bude stačiť jedno vdýchnutie, pretože je to vysoko návykové. Keď to vdýchnete druhýkrát, toto tenké a slabé „ja“ bude o niečo hustejšie. Ďalšie vdychovanie to ešte viac zosilní. Následné užívanie to bude čoraz viac upevňovať a zosilní sa to. Bude to mať úplné zloženie a štruktúru vášho tela, vrátane vašej mysle a je to démonické „ja“ zložené výlučne z tej drogy. Samozrejme, nemusí robiť nič iné, ono len chce, aby ste užívali tú drogu. Nebude akceptovať, ak droga nebude alebo keď sa zastaví užívanie. Prečo? Lebo je to teraz živé. Čo sa teda stane potom? Ako si môžete predstaviť, keď prestanete tú drogu brať, v dôsledku metabolického procesu vášho tela sa to stane čoraz slabším, ešte slabším, až  zomrie. Ono ale nechce zomrieť, takže vás núti pokračovať v užívaní drogy, aby ste to posilnili.

To isté platí aj pre surfovanie po internete na počítači a hranie videohier, ide o rovnaký princíp. „Ideš sa toho vzdať. Vzdáš sa toho a necháš ma zomrieť?“ Nenechá ťa. „Musím ťa prinútiť, aby si surfoval po internete.“ Nechceš? Nenechá ťa pracovať; nenechá ťa študovať; spôsobí, aby si sa tým v mysli zaoberal. Spôsobí, že ak nesurfuješ, budeš surfovať dokonca aj vo sne.

Celý čas som o tom premýšľal... Ľudia sú ľahko ovládateľní inými bytosťami. Ľudské telo je v skutočnosti len nádoba, ktorú človek zdedil od svojich rodičov a ktorá je vytvorená jedlom, ktoré skonzumoval. Rastie s konzumáciou jedla, ale v skutočnosti je slabé a hocičo ho môže ovládať. Všetky veci vytvorené v iných dimenziách majú inteligenciu. Hoci sú to bytosti nízkych úrovní, môžu ho ovládať, pretože ľudské telo je slabé.

 

Otázka: Každý deň prichádzajú na naše miesta objasňovania pravdy desaťtisíce turistov z pevninskej Číny. Nemáme dosť ľudí na objasňovanie pravdy. Avšak pochopenie praktizujúcich v našej oblasti nedrží krok. Niektorí hovoria, že teraz už nemusíme objasňovať pravdu. Niektorí neobjasňujú pravdu dokonca aj keď prídu na tie miesta a namiesto toho študujú Fa alebo si niečo robia na mobile. Dlhoroční študenti len zriedka chodia na tie miesta objasňovať pravdu.

Majster: Nuž, náprava Fa sa neskončila, takže robenie troch vecí, ktoré majú robiť učeníci Dafa, sa neskončilo! Čo myslíte tým, že „sa to skončilo“ alebo „netreba objasňovať pravdu“? Tak mnoho bytostí čaká na to, aby ste ich spasili, ako by mohlo byť prijateľné neobjasňovať pravdu?! Dokonca aj ja vám s tým pomáham! Spasenie svetských ľudí bola pôvodne vaša záležitosť. Ja zachraňujem vás a vy zachraňujete svetských ľudí. Teraz vám s tým dokonca aj ja pomáham. Ste ešte učeníkom Dafa, ak to nerobíte? Ako na tom budete v záverečnom momente, keď sa budú vyrovnávať všetky dlhy? V tom bode bude už príliš neskoro na plač.

 

Otázka: Naše médiá prinášajú určité informácie, ktoré poskytli „dôverné zdroje“, ako napríklad politické predpovede alebo vzostup a pád politikov. V minulosti verili takzvaným exkluzívnym správam, ktoré poskytovali tajní agenti ČKS, čo ovplyvnilo dôveryhodnosť novín. Toto spôsobilo nepochopenie u svetských ľudí, ktorí si myslia, že naše médiá boli zneužité ČKS.

Majster: Áno, Hongkong je komplikované miesto, takže musíte byť na pozore. Čo sa týka určitých jednotlivcov, pozrite sa, ako sa správajú, a budete vedieť, ako sa kultivovali; sledujte, ako sa správajú, a budete vedieť, čo je to za človeka. Ide len o to, že na posudzovanie vecí by ste nemali používať ľudské pocity. Máte dobrý vzťah a myslíte si, že ten človek je dosť dobrý – hodnotíte to pomocou ľudských pripútaností a ľudských pocitov. Ak použijete Fa na hodnotenie a pozriete sa na toho človeka, budete vedieť [aký je]; budete dokonca poznať jeho kultivačný stav a hneď budete vedieť povedať, aký je to človek.

 

Otázka: Chcel by som sa spýtať na to, že zakaždým, keď sme usporiadali veľkú akciu v Hongkongu, niektorým praktizujúcim z iných krajín, ktorí sa plánovali zúčastniť, bol odmietnutý vstup a poslali ich späť. V poslednej dobe je hraničná kontrola v Hongkongu stále horšia.

Majster: Áno, viem o týchto veciach a tiež ich pozorujem. Avšak učeníci Dafa sú učeníci Dafa, sú pozoruhodní.

 

Otázka: Niektorí študenti sami vytvorili skupinu a išli do rôznych oblastí propagovať Shen Yun a pomáhať počas predstavení. Zloženie ľudí v týchto skupinách je dosť komplikované a u niektorých nepoznáme ich pozadie. Väčšina z nich nemá odporúčanie od asociácie Dafa. Títo študenti narušujú kultivačné prostredie miestnych praktizujúcich, ktorí pomáhajú Shen Yunu.

Majster: Zdá sa, že to nie je také vážne. Aktívne robenie vecí, ktoré pomáhajú projektom Dafa, by sa podľa môjho názoru malo podporovať. Čo sa týka niektorých jednotlivcov, ktorí sa na určitú rolu nehodia, mali by ste to povedať organizátorovi. Choďte im to povedať a ak to naozaj nefunguje, môžete osloviť manažéra Shen Yunu. Toto nie sú nejaké veľké problémy.

 

Otázka: The Epoch Times sú teraz platené noviny.

Majster: To je povzbudivé, gratulujem vám! (Publikum tlieska) Hongkonské vydanie The Epoch Times sa úplne stalo novinami, ktoré sa predávajú v stánkoch, čo znamená, že je v pozitívnom cykle a to je výborné.

 

Otázka: ...hovorí sa však, že situácia je dosť zlá. Učeníci si myslia, že cieľom publikovania The Epoch Times je objasňovanie pravdy a spása ľudí.

Majster: Nie je taká zlá. Myslím si, že aj keby sa predalo len 100 kusov, je to úspech. Nie je dobrá vec, ak sa The Epoch Times stanú médiom hlavného prúdu spoločnosti? Mali by ste sa pozerať na celkový obraz. Čo sa týka objasňovania pravdy, ak sa nepoužije The Epoch Times, môžeme použiť iné médiá. Nie je aj Vision Times? Tie môžete rozdávať zadarmo. S tými, čo sa nestali platenými novinami, sa toho dá spraviť veľa a môžete sa pokúsiť robiť ich ešte lepšie. Môžete preniesť účinné články do iných médií na objasňovanie pravdy. Nepoviem veľa. Schvaľujem tento vývoj novín.

 

Otázka: Majster už hovoril viac ako hodinu.

Majster: To je v poriadku. (Publikum tlieska) Nechcem zasahovať do vašej prestávky na obed. Ešte [odpoviem na] tieto a už prosím neposielajte ďalšie otázky.

 

Otázka: ČKS na Západe prenikla do oblastí vzdelávania a médií, a do ľudí na Západe, vrátane našich praktizujúcich, vštepuje značné množstvo pokrivených názorov, čo vedie k väčším ťažkostiam pri spáse ľudí.

Majster: Tie ťažkosti tam určite budú, ale nie je to také vážne. Mali by ste im povedať, čo z toho je kultúra ČKS. Nemajú niektorí praktizujúci pocit, že nie je čo robiť? Môžete sa do toho pustiť a pracovať na tomto.

 

Otázka: Zistil som, že niektorí obchodníci, svetskí ľudia, vyrobili žlté tričká s nápisom „Falun Dafa“ a predávajú ich prisťahovalcom, aby sa mohli zúčastniť aktivít Dafa. Čo by sme mali s týmito obchodníkmi spraviť?

Majster: V niektorých prisťahovaleckých krajinách môžu takéto veci oklamať imigračných úradníkov. Táto situácia existuje, avšak je to veľmi ťažké riešiť. Choďte objasniť pravdu tým obchodníkom: Hoci si zarobil peniaze, nie je to nejaká veľká suma, avšak spravil si tú najhoršiu vec. Povedzte im, aké je to vážne. V skutočnosti, z iného pohľadu, ak by mali ľudia všade vo svete na oblečení „Falun Dafa je dobrý“, ČKS bude vystrašená. (Publikum tlieska)

 

Otázka: V súčasnosti existuje veľký spor medzi niektorými študentmi a Dafa asociáciou a môže to byť dosť intenzívne. Z môjho pohľadu, na jednej strane, Dafa asociácia má  naozaj problémy, na ktoré študenti upozorňujú, a na druhej strane, Dafa asociácia hrá počas nápravy Fa nezastupiteľnú úlohu. Ako by sa bežní študenti mali pozerať na takéto problémy?

Majster: Tí, čo práve prišli z pevninskej Číny, radi rozpútavajú takéto veci. Mimo Číny sa veci robia inak. Miestne asociácie Dafa už viedli učeníkov Dafa pri tom, ako kráčali cez najťažšie obdobie. Vedia, ako funguje spoločnosť mimo Číny a ako sa v nej pohybovať. Nie je to také, ako si to predstavujete! Rozhodne nevtiahnite skupinu ľudí do toho, aby išla proti asociácii Dafa. Nerobte také veci! Z toho, čo robíte, majú démoni radosť, a tak je to so všetkými takýmito vecami. Asociácia Dafa vás len vedie alebo organizuje, aby ste sa mohli zúčastniť niektorých skupinových aktivít, alebo zariadi, aby ste spolu študovali Fa. Nemali by ste ich brať ako Majstra; nemali by ste o nich zmýšľať tak, že sa úspešne vykultivovali na Bohov a nemajú žiadne nedostatky. Oni len majú umožniť všetkým pracovať spoločne. Tie veci by mali byť iniciované a spravené vami samými, avšak vy sa stále zameriavate na druhých.

Samozrejme, keď robíte tieto veci, ktoré spôsobujú, že členovia asociácie Dafa vyzerajú v očiach ostatných zle, keďže oni sú tiež jednotlivci, ktorí sa kultivujú, ak sa dotknete ich ľudských pripútaností, určite si budú chcieť zachovať tvár, aby bolo pre nich ľahšie viesť ľudí a dávať im úlohy. Takže aj ich pripútanosti vystúpia. Čím im to robíte ťažšie, tým viac vystúpia ich pripútanosti. Nie je to narúšanie nášho prostredia učeníkov Dafa?

Viete, že nie sú Bohmi ani ľuďmi, ktorí už ukončili kultiváciu. Sú takí ako vy, okrem toho, že im Majster dal úlohy a požiadal ich, aby ich vykonali. Vždy sa snažíte o niečo vonku a hľadáte vonku. Nenoste sem tie vaše zvyky z pevninskej Číny!

 

Otázka: Už prešiel dlhý čas, odkedy vydavatelia Minghui publikovali článok „Čo musia všetci učeníci Dafa vedieť.“ Mimo Číny sú však stále študenti, ktorí používajú rôzne výhovorky, aby mohli pokračovať v používaní softvéru riadeného ČKS. Myslíme si, že zakaždým, keď vydavatelia napíšu oznam alebo požiadavku, je to skúška pre učeníkov, či dokážu prekročiť ľudskosť. Tí, čo to nedokážu nasledovať, nechcú opustiť ľudskú ríšu.

Majster: Všetky mobilné telefóny, počítače a ďalšie elektronické zariadenia, ktoré so sebou nosíte, zariadenia, ktoré sa pripájajú na internet, všetky sú odpočúvacími zariadeniami. Nie je to iba skazená ČKS, kto sa čoraz viac zaujíma o učeníkov Dafa. Dovoľte mi povedať vám, že mnohé krajiny vás monitorujú. Môžete si myslieť, že ste bežný študent a že nikoho nezaujímate, avšak oni zaznamenávajú vašu každodennú konverzáciu, vrátane toho, kedy idete nakúpiť potraviny a kedy jete, a analyzujú o vás všetko, čo môžu. Viete, ako firmy analyzujú komerčné dáta? Robí sa to tak isto. Poznajú vás veľmi dobre, pokiaľ máte so sebou mobilný telefón.

 

Otázka: V pevninskej Číne sú právnici, ktorí majú dosť odvahy, aby chránili zákonné práva učeníkov Dafa, neustále vystavení útlaku. Pre praktizujúcich, ktorých zatkli a prenasledovali, je veľmi ťažké nájsť si právnika. Je to spôsobené tým, že sme sa na právnikov príliš spoliehali? Ako by sme sa k tomu mali postaviť?

Majster: Spravte to, čo si myslíte, že treba spraviť. Ak poviem, čo by ste mali robiť, ČKS sa na to dopredu pripraví. Použite svoju múdrosť.

 

Otázka: Nedávno jeden študent zažil veľké trápenia v kultivácii a musel opustiť svoj projekt. Iní praktizujúci už zastávajú viaceré role a sú vo svojich projektoch veľmi zaneprázdnení. Hoci mu niekedy veľmi chcú pomôcť prekonať to trápenie, nie sú schopní spraviť to tak, ako by chceli. Ako to dobre vyvážiť a lepšie pomôcť praktizujúcim?

Majster: Všetko, čo sa stane v kultivácii, je na to, aby ste sa sami kultivovali. Ak sa na to spýtate mňa a ja vám poviem, čo robiť, tá skúška bude okamžite zrušená. Hoci je to veľmi ťažké – a ja to vidím – nie je to problém, ktorým sa musíte zaoberať? Nie všetky konflikty sú negatívne; niektoré konflikty sú pozitívne. Nepovedali by ste, že keď sa vyskytne problém, máte pri jeho vhodnom riešení príležitosť na zlepšenie sa v kultivácii?

Niekedy sa naši praktizujúci, ktorí sú koordinátormi v určitej oblasti alebo projektovými vedúcimi, dožadujú toho, aby ma videli. Avšak ja sa s nimi jednoducho nechcem stretnúť. Niektorí ľudia, ktorí sú koordinátormi v určitej oblasti, sa chcú so mnou stretnúť. Keďže sú koordinátormi, Majster by sa s nimi mal stretnúť. Niekedy si myslím, že ak sa s ním nestretnem, on je koordinátor a nezdá sa to byť správne; ale ak sa s ním mám stretnúť, naozaj sa s ním nechcem stretnúť! Prečo sa s ním nechcem stretnúť? Viete prečo? Je to preto, že ak sa s vami stretnem, len čo odpoviem na otázku, ktorú ste položili, vaša skúška bude úplne anulovaná. Ak pri stretnutí s vami nepoviem ani slovo, to sa tiež nezdá byť správne – nie je to tak? Ste napokon kultivujúci, takže mňa, svojho Majstra, nemôžete stále brať za niečo ako vyššieho manažéra a prichádzať si ku mne po inštrukcie. Majster sa stará iba o kultiváciu; Majster nie je šéf. Preto čo sa týka vecí, na ktorých pracujete, musíte nájsť spôsob, ako kráčať svojou vlastnou cestou. Sami sa čiňte dobre, to je vaša cesta v kultivácii a to je vaša mocná cnosť.

Veci, ktoré robíte, nie sú samé osebe kultiváciou. Či je to vaša firma, váš Dafa projekt alebo čokoľvek, čo robíte, to samotné nie je kultivácia. Avšak váš prístup k práci, to ako pristupujete k tým otázkam a ako riešite problémy, či k nim pristupujete s použitím štandardu učeníka Dafa a kultivujúceho a dobre ich zvládate – to je kultivácia! Avšak zdá sa vám to zložité a chcete sa spýtať Majstra, ako to robiť. „Musím sa spýtať Majstra, či v tomto projekte robím správnu vec.“ Stále odtláčate svoju kultivačnú cestu na mňa. Neviete, že keď som sa s vami stretol, boli ste veľmi šťastný, že ma vidíte, takže som sa tváril, že aj ja som šťastný, ale vo vnútri som sa cítil veľmi nedobre. (Majster sa smeje)

Je to preto, ako viete, ľudia sa kultivujú v nevedomosti a bez poznania, či sa kultivovali správne alebo nie, avšak musia takto pokračovať, až kým nakoniec nedosiahnu dovŕšenie. Pretože človek sám vyhodnocuje čo je správne a čo je nesprávne, počíta sa to ako jeho kultivácia. Ak by ste sa na to mali spýtať mňa [a ja by som vám odpovedal], nepočítalo by sa to. Nerobili by ste to potom zbytočne? Niektorí ľudia povedia, že sa nebudú nič pýtať a budú sa len tešiť z toho, že videli Majstra. Hneď ako ma vidíte a vo vnútri cítite ohľadom niečoho uistenie, takisto sa to potom už nepočíta.

Pretože ste učeníci Dafa, požiadavky na vás musia byť vysoké. Keď človek sedí v meditácii čelom k stene, komu môže klásť otázky? Keď je čelom k stene, jeho myseľ nie je vôbec nečinná. Môžu sa vynoriť najrozličnejšie trápenia. Ako ich vyrieši? Nemá sa koho spýtať. Požiadavky na vás sú napokon ešte vyššie ako na neho – on sa snaží o osobné dovŕšenie, zatiaľ čo vy nesiete obrovskú zodpovednosť za spásu vnímajúcich bytostí. Vy ste učeníci Dafa a úroveň, ktorú v kultivácii máte dosiahnuť, značne prevyšuje tú jeho, takže požiadavky na vás sú vyššie. Viete, že staré sily sa ma kedysi pokúšali prinútiť, aby som išiel na Severný pól? Nechceli, aby som sa s vami stretával a aby ste ma našli.

 

Otázka: Som koordinátorom v médiách. Nedávno do nášho média nastúpilo mnoho mladých ľudí a niektorí sú dlhodobými praktizujúcimi. Pracujú veľmi tvrdo, avšak zlepšenie ich zručností je obmedzené. Mali by sme...

Majster: Pýtate sa ma na pracovné veci. (Majster sa smeje) Naozaj ma beriete ako svojho šéfa.

 

Otázka: Čo by mali učeníci robiť, aby čo najviac znížili vaše bremeno?

Majster: (Majster sa smeje) Nemusíte sa tým trápiť. Nikto z vás s tým nemôže nič spraviť. Nie je na to spôsob. Nemôžem vám dokonca ani povedať o mojej situácii. Povedal som: „Na vysokých miestach je neznesiteľne chladno.“ Nie je to tak, ako ste to chápali: Niekto je vysoký úradník a nemá sa s kým porozprávať, takže je trošku osamotený. Musím niesť obrovský tlak ako aj ťažkosti vnímajúcich bytostí. (Všetci učeníci s vďačnosťou tlieskajú.)

 

Otázka: Ako máme v našich politických komentároch riešiť niektoré otázky súčasného režimu a obchodnú vojnu medzi Čínou a USA?

Majster: Zlá ČKS prenasleduje Falun Gong, že? Odhaľte ju a povedzte všetkým o hrozných veciach, ktoré spravili. Všetky metódy skazeného režimu zlej strany sú nespravodlivé. Je zdrojom všetkých konfliktov v ľudskej spoločnosti. Nikto so zdravým rozumom by rozhodne nemal byť na rovnakej strane ako ona.

 

Otázka: Hneď ako sa študent stretne s problémami ako sú fyzické trápenie alebo iné trápenia, ostatní praktizujúci zakaždým hovoria: „Určite má nejaké problémy“ a čo najviac sa snažia pomôcť mu pozerať sa dovnútra.

Majster: Poviem to takto: Ak sa učeník Dafa stretne s nejakými trápeniami alebo odstraňovaním karmy, určite je príčina na jeho strane a mal by sa pozerať do vnútra. Áno, keď to nájde a hneď sa v tomto ohľade začne správať dobre, situácia sa okamžite obráti a zlepší, a zmení sa v pozitívnom smere. Niektorí ľudia nie sú ochotní počúvať, keď druhí spomenú ich nedostatky. Najmä študent, ktorý je uprostred skúšky a trpí, keď poviete „určite máš problémy“, bude to pre neho ťažké zniesť a nebude ochotný počúvať. Ak nie je ochotný počúvať, dbajte na to, ako k nemu budete pristupovať.

 

Otázka: Je niekoľko tímov, ktoré vyvíjajú koordinované úsilie ohľadom vyšetrovania odberov orgánov a objasňovania pravdy hlavnému prúdu spoločnosti. Chcel by som sa spýtať, či by sme ich mali celkovo koordinovať?

Majster: Opäť bude lepšie, keď to prediskutujete a vyriešite vy sami. Spravte to, čo si myslíte, že je efektívnejšie. Ak je koordinované úsilie a spolupráca efektívnejšia, potom to robte; ak to robíte oddelene a hráte svoje úlohy v rôznych oblastiach, môže to mať tiež účinok. V každom prípade o tom rozhodnite sami. Nech použijete ktorýkoľvek prístup, je to v poriadku.

 

Otázka: Nedávno sa medzinárodná situácia značne zmenila a situácia na Taiwane je trochu zložitá a mätúca. Rád by som Majstra poprosil, aby povedal zopár slov učeníkom na Taiwane.

Majster: Poviem teda zopár slov, keď chcete zopár slov. (Publikum sa smeje, tlieska.) Najviac vás zaujíma to, či zlá ČKS spojí Taiwan s Čínou, že? Dovoľte mi povedať vám, že toto požehnanie ČKS nedostala. (Publikum tlieska) Ohľadom toho, čo sa stane, keď bude skazená ČKS preč, Bohovia už dávno spravili usporiadania. Bez skazenej ČKS nebude nikto nikoho nútiť. Ak sa ľudia budú chcieť spojiť, tak sa spoja; ak nebudú chcieť, tak sa nespoja.

Čo sa mňa týka, na týchto veciach mi nezáleží. V mojej mysli sú ľudia na celom svete. Nech ste z ktoréhokoľvek národa alebo z ktorejkoľvek oblasti, všetkým ponúkam spásu a všetkých chcem zachrániť. To isté by malo platiť pre učeníkov Dafa. Nepozerajte sa zvrchu na tohto alebo na tamtoho. Nech je to akýkoľvek národ, hoci sú ľudské kože na povrchu odlišné, vnútri tej kože sú väčšinou nebeské bytosti. Dnešní ľudia sa líšia od ľudí z minulosti.

 

Otázka: V ére internetu sú všade falošné správy a je ťažké odlíšiť pravé od falošného. Čo sa týka prezidentských volieb na Taiwane a v Amerike v roku 2020, budú falošné správy ovplyvňovať úsudok ľudí?

Majster: Chaotická doba je plná chaosu a  pre ľudí je veľmi ťažké dosiahnuť niečo dobré. To je prejavom chaotickej doby. Počas volieb v USA mnohí ľudia neočakávali, že bude zvolený Trump, ale on zvolený bol. Mnohí ľudia majú pocit, že určitá vec má nejak dopadnúť, avšak napokon dopadne inak. Vždy som hovoril jednu vec: povedal som, že ľudstvo ovládajú Bohovia a Bohovia o všetkom rozhodujú. Ak poviem príliš veľa alebo pôjdem do detailov, ovplyvní to spásu vnímajúcich bytostí, takže nebudem hovoriť do detailov. (Publikum tlieska)

 

Otázka: Už viac ako desať rokov som nevidel svoju rodinu v Číne. Rád by som sa spýtal, či je pre nás šanca vrátiť sa do Číny?

Majster: Pre učeníkov Dafa je časť ľudských pripútaností ponechaná kvôli zachraňovaniu ľudí a aby ste boli schopní žiť medzi svetskými ľuďmi. Keď máte takéto myšlienky, nepočíta sa to za pripútanosť, keďže každý by sa chcel stretnúť so svojou rodinou. Chcete aby som potvrdil, že sa s nimi budete môcť stretnúť, ale nebolo by vhodné, aby som to prezradil, že? (Majster sa smeje) Je to preto, že sa stále musíte kultivovať. Teraz som práve začal hovoriť o [politickej] situácii. Vyzerá to tak, že situácia sa vyvíja veľmi rýchlo a keď čas skazenej ČKS vyprší, rozpadne sa rýchlo, veľmi rýchlo. (Publikum tlieska) Keď sa voda vzdúva, (Majster rukami naznačuje rastúcu vlnu), keď stúpa a rastie, nejaký čas to trvá, než dosiahne vrchol; avšak keď padá (Majster rukami naznačuje padanie vlny) – „šplech“ – padne veľmi rýchlo. (Majster sa smeje, publikum tlieska) Bez ohľadu na to, ako chcú uniknúť tí ľudia, čo spravili nedobré veci, nebudú mať na to dosť času.

 

Otázka: Desaťtisíc učeníkov Dafa z celého sveta zúčastňujúcich sa Fa konferencie posiela pozdrav veľkolepému a milosrdnému Majstrovi!

Majster: Ďakujem vám všetkým! (publikum nadšene tlieska)

 

Otázka: Teraz mnohí koordinátori často hovoria: „Tento človek má problém.“ Len čo to vyslovia, kultivačné prostredie tohto študenta sa môže okamžite zmeniť. Koordinátor tak môže tohto študenta obrať o právo a príležitosť zúčastniť sa na projektoch.

Majster: Naši koordinátori by nemali ľahkovážne hovoriť takéto veci. Aj keď objavíte problémy, mali by ste ich potichu pozorovať a nepovedať nič, pokiaľ to naozaj nebude nevyhnutné. Avšak niektorí ľudia sa prejavujú neobvyklým správaním a robia veci po svojom, bez ohľadu na to, čo si druhí myslia alebo hovoria. Ak je to tak, mali by ste vo svojej kultivácii a každodennom živote viac skúmať svoje vlastné správanie, bližšie sa pozrieť na svoj kultivačný stav a porovnávať sa s druhými – konali ste zvláštne? Nie ste príliš extrémny? Nerobíte veci príliš po svojom?! Keďže ste v medzinárodnej komunite a sme v súčasnom špeciálnom období, vaše správanie môže ľahko viesť k tomu, že si druhí budú myslieť, že nie ste v poriadku. Takže obe strany musia tejto záležitosti venovať pozornosť.

Opakovane som zdôrazňoval, že študenti, ktorí opustili pevninskú Čínu, musia venovať pozornosť týmto otázkam. To čudné správanie a metódy, ako aj extrémne prístupy k veciam, naozaj nie sú vhodné. Dokonca aj televízne hry v čínskej spoločnosti sú plné vzájomných intríg. Mimo Číny to však neuvidíte. Všetko, čo zobrazujú literárne a umelecké diela, sú intrigy a úklady – medzi bežnými ľuďmi ako aj darebákmi. Literárne a umelecké diela, novely, televízne hry a filmy sú toho plné, akoby ľudia nemali nič lepšie na práci, iba intrigovať a bojovať proti sebe. Ľudia si myslia, že televízna hra alebo film je dobrý, ak ľudia zničia svojich protivníkov uspokojivým spôsobom. Takýmito sa stali ľudské srdcia a pozerajú sa na veci pokriveným spôsobom. Aby ste sa napravili, musíte tomu naozaj venovať osobitnú pozornosť.

Zažil som stav ľudí v Číne pred kultúrnou revolúciou. Krok za krokom som videl zmeny v čínskych ľuďoch a vidím ich jasne. Vždy som bol odlišný od bežných ľudí. Nenechám sa unášať trendami a nepohybujem sa podľa sociálnych hnutí skazenej strany. Ostal som jasne uvažujúcim a jasne vidím tie veci strany také, aké sú. Všetci svetskí ľudia sa v tých trendoch stratili, takže oni sami nedokážu vidieť veci jasne. Upokojte sa a pozrite sa na seba. Nechoďte do extrémov a nevyvolávajte v ostatných pocit, že ste čudní. Ak to spravíte, problémy medzi praktizujúcimi nebudú také zložité.

Zahraničným dlhoročným praktizujúcim, ktorí žili mimo Číny po dlhý čas, sa zdá takmer nemožné spolupracovať s tými, ktorí práve prišli z pevninskej Číny. Hoci aj oni pred rokmi prišli z Číny, ľudia čo opustili Čínu v tom čase neboli takíto. Ľudia v Číne dnes sa veľmi zmenili, takže praktizujúci, ktorí dlho žijú mimo Číny, nerozumejú, čo sa stalo.

Tu pre dnešok skončím. „Učeník Dafa“ je mimoriadny titul, ktorý neexistoval nikdy od začiatku nebies a zeme. Náprava Fa vesmíru sa takisto nikdy neudiala. Keď sa [predtým] vesmír pokazil, bol zničený a bol vytvorený nový. Ako všetci viete, Boh je schopný vytvoriť ho jedinou myšlienkou. Avšak keď je vytvorený nanovo, je tam ten problém, že pôvodné bytosti, esencia vytvorená počas dlhého časového obdobia, sa stratí. Nič neostane a všetko bude vytvorené nanovo. Keď všetko prejde tým procesom znova, nemusí to byť už také isté. Takže som mal pocit, že by bola škoda všetko to stratiť. Navyše, všetky tie bytosti boli napokon vytvorené božskou bytosťou. Tá božská bytosť ich chcela zachovať, z milosrdenstva, a tak sa podujala na túto akciu.

Tým som chcel povedať, že toto je niečo, čo sa nikdy nestalo. Od začiatku nebies a zeme nikdy neexistoval takýto veľkolepý kozmický jav nápravy Fa vo vesmíre a od začiatku nebies a zeme nikdy neexistovali učeníci Dafa. Majster vytvoril túto veľkolepú vec a viedol vás, aby ste vstúpili do tejto historickej chvíle. Mali by ste sa dobre kultivovať, čo najviac sa pokúsiť ukázať, kto naozaj ste, zatiaľ čo zachraňujete vnímajúce bytosti a činiť sa ešte lepšie!

Ďakujem vám všetkým! (Dlhý, nadšený potlesk publika)


Prednáška na Vysokej škole Fei Tian o klasickom čínskom tanci

(Li Chung-č’, 27. júla 2019)

 

Čo je „klasický čínsky tanec“? Povedzme si o jeho základoch. Jeho pohyby a pózy (shen-fa)[2] majú dávne korene v bojových umeniach a v skutočnosti je slovo pre bojové umenie (wu, ako vo wu-shu) vyslovované rovnako ako slovo pre tanec (wu, ako vo wu-dao)[3]. Toto duálne používanie bolo odovzdané od Bohov. Medzičasom, pocit (shen-yun)[4] z pohybov klasického čínskeho tanca pochádza hlavne z pohybov v tradičnej čínskej opere[5]. V úvodnej fáze bol klasický čínsky tanec v skutočnosti nazývaný „operným tancom“.

Takže prečo niektorí ľudia hovoria, že klasický čínsky tanec je novou tanečnou formou vytvorenou Pekinskou tanečnou akadémiou? Pohyby a pózy (shen-fa), [ktoré vyučuje Pekinská tanečná akadémia] naozaj pochádzajú z bojových umení a tiež z opery. Ale aby vytvorili tanečnú formu vhodnú pre vyučovanie na umeleckej škole a aby to vyzeralo viac v súlade s modernými konceptmi toho, aký by mal byť tanec, Pekinská akadémia pre základy tanca prevzala niektoré z tréningových metód vstupnej úrovne baletu. Čo sa týka tumblingu (tan-zi-gong)[6], ktorý je časťou klasického čínskeho tanca, ten je ešte viac zakorenený v rôznych umeleckých formách, ktoré boli po tisíce rokov tradične časťou čínskej kultúry. Keď to poviem jednoducho, Pekinská tanečná akadémia nevytvorila čínsky klasický tanec. To, čo vytvorila, bol pojem „klasický čínsky tanec“. Vzala jeho pôvodný názov „čínsky operný tanec“ a zmenila ho na „klasický čínsky tanec“.

Pekinská tanečná akadémia sama priznáva, že vnútorný pocit z jej tanca (shen-yun) pochádza zo spôsobu, akým sa ľudia pohybujú v čínskej opere a základné elementy pohybov a póz (shen-fa) pochádzajú hlavne z čínskeho operného tanca a bojových umení. V skutočnosti čínska opera vlastne hovorí, že jej shen-fa sú odvodené z bojových umení; v skutočnosti opera prijala shen-fa tradičných čínskych bojových umení už v dávnom staroveku. Všetko toto nám hovorí, že klasický čínsky tanec je niečo, čo existovalo už dlho a nie je to niečo, čo vynašla Pekinská tanečná akadémia.

Takže prečo Pekinská tanečná akadémia tvrdí, že klasický čínsky tanec je novou formou, ktorú vytvorila? Samozrejme, že nespravila len to, že by jednoducho zmenila názov z „operného tanca“ na „klasický čínsky tanec“ – ustanovila sústavu metód na výučbu klasického čínskeho tanca. Akadémia je skutočne tým, kto dal tejto tanečnej forme nové meno; predtým nazývala klasický čínsky tanec „operný tanec“. Vniesla doň vyučovacie metódy z baletu. Samozrejme, nebolo to všetko, použila tiež formát akadémie, aby vyučovali klasický čínsky tanec. V minulosti sa v Číne štúdium hereckého umenia robilo pomocou tradičných vyučovacích metód. Divadelné skupiny mali prax, kde vedúci vystupujúci[7] viedli učeníkov, a niektorí si vzali mnoho študentov naraz, dokonca desiatky ľudí, ktorí vytvorili celý divadelný súbor. Ale čo sa týka toho, že klasický čínsky tanec vstúpil na umelecké akadémie a bol vyučovaný ako „klasický čínsky tanec“, Pekinská tanečná akadémia bola asi prvá, kto to v tom čase spravil. Avšak mladí študenti, ktorí išli do školy neskôr, v skutočnosti všetkému tomuto nerozumeli. Navyše skazená ČKS[8] úmyselne poškodzovala čínsku históriu, čo spôsobilo, že títo študenti neboli informovaní o čínskej histórii, takže hovorili, že „klasický čínsky tanec“ je novou tanečnou formou, ktorú vynašla akadémia. Toto samotné je prejavom neváženia si histórie a dedičstva čínskej tradičnej kultúry, ktorá je stará tisícky rokov.

V skutočnosti, v rovnakom čase ako bola založená Pekinská akadémia, provinčné a umelecké skupiny v Číne tiež používali tento druh čínskeho tanca vo svojom vyučovaní a vystupovaní. Ešte v 40. a 50. rokoch, dokonca aj riaditeľka našej akadémie umenia Fei Tian, pani Guo, pôsobila v divadelnej skupine Zhongnan a oni s ním už vystupovali. To bolo ešte predtým, ako bola založená Pekinská tanečná akadémia! Takže inými slovami, približne v čase založenia školy mnoho umeleckých skupín v Číne už používalo vo svojich vystúpeniach klasický štýl čínskeho operného tanca.

Viete, celá terminológia, ktorú používa Pekinská tanečná akadémia vo svojej výučbe klasického tanca, bola prinesená z operného tanca – či sú to mená špecifických tanečných techník a to, čo vyžadujú, alebo pojmy používané v shen-fa a shen-yun. Navyše, tie termíny prevzali a použili ich presne také, ako boli. Toto zahŕňa pojmy ako chong a kao[9], han a tian[10], ning, qing, yuan, qu[11]; tri cesty kruhových pohybov ping-yuan, li-yuan a ba-zi-yuan[12]; shou, yan, shen, fa, bu[13]; liang-xiang[14]; jing, qi, shen[15] a mnoho premnoho ďalších vecí. Základné elementy tanečnej formy – ak chcete ísť doprava, choďte najprv doľava, ak chcete ísť nahor, choďte najprv nadol, ak chcete ísť dozadu, choďte najprv dopredu, ak chcete ísť dopredu, choďte najprv dozadu a tak ďalej – tieto boli prinesené z opery, presne ako boli. Takže hovorím, že Akadémia nevytvorila tieto veci. Boli časťou čínskeho klasického tanca už od začiatku. Odvtedy ako Pekinská tanečná akadémia vzala čínsky operný tanec a premenovala ho na klasický čínsky tanec, všetci v Číne začali používať tento pojem na popis svojho vlastného tanca – od miestnych tanečných skupín po vojenské umelecké skupiny v každej provincii, od amatérskych po profesionálne umelecké skupiny a všetky odborné školy a univerzity, okrem škôl čínskej opery a divadiel.

Toto nás privádza k Shen Yunu a vysokej škole Fei Tian – nepoužívajú obe klasický čínsky tanec? V skutočnosti na samom začiatku, Shen Yun a vysoká škola Fei Tian vychádzala zo štýlu alebo rytmu (yun-lü)[16] klasického tanca vyučovaného na Pekinskej akadémii, pretože vo vyučovaní shen-fa Pekinská akadémia prinášala štandardizovaný yun-lü. Avšak všetky základné elementy yun-lü dávno existovali. Shen Yun jednoducho využil yun-lü vyučovaný na Akadémii. Rozumiete tomu zmyslu, že? Shen Yun a Fei Tian jednoducho použili yun-lü Pekinskej tanečnej akadémie.

V skutočnosti je dnes klasický čínsky tanec v Číne taký, že každá provincia má svoj vlastný štýl. Dokonca aj niekoľko vysokých škôl v Pekingu nepoužíva yun-lü Pekinskej tanečnej akadémie a dokonca ho otvorene odmietajú. V celej Číne neexistuje jediná umelecká skupina, ktorá by používala prístup Pekinskej tanečnej akadémie vo svojej výučbe tanca alebo vo svojich vystúpeniach, pretože každý si myslí, že jeho vlastná verzia klasického čínskeho tanca je tá najlepšia. Zvláštnou vecou je, že dokonca aj samotná Tanečná skupina mladých z Pekinskej akadémie vzala klasický čínsky tanec a zmenila ho na nepoznanie, pričom doň vmiešali nejaký takzvaný „moderný tanec čínskeho štýlu“. Pre Pekinskú tanečnú akadémiu je toto skutočne najväčším výsmechom. Ak si nevážite ani sami seba, ako môžete očakávať, že si vás budú vážiť ostatní? Dokonca vzali nejakú vymyslenú vec, ktorú nazývajú „tanec Han-Tang“ a vyučujú ju ako klasický čínsky tanec, pričom v skutočnosti to nie je nič viac, ako pohyby líšky a má to démonickú podobu. Je skutočne smutné vidieť, ako sa toto deje na najváženejšej tanečnej inštitúcii v Číne.

Keď bola založená vysoká škola Fei Tian, chcela vyučovať yun-lü Pekinskej tanečnej akadémie, takže pre účely výuky bolo potrebné používať niektoré z tanečných rutín Akadémie. V skutočnosti Fei Tian mohol použiť yun-lü vyučovaný na Univerzite Minzu v Číne, alebo ktorýkoľvek oblastný alebo provinčný tanečný yun-lü, alebo mohol priamo použiť tanečný yun-lü z opery. Ale keďže v tom čase väčšina inštruktorov na Akadémii umenia Fei Tian boli absolventi Pekinskej tanečnej akadémie, bolo len prirodzené postupovať podľa yun-lü, ktorý sa učili inštruktori. V každom prípade yun-lü Pekinskej akadémie bol správny a napĺňal potreby Shen Yunu, takže bol použitý pre vyučovanie.

Čo sa týka yun-lü, pozrime sa na veci z pohľadu kultivácie. Čínska kultúra bola odovzdaná ľuďom Bohmi a dozerajú na ňu vyššie bytosti. Takže v čase, keď Pekinská tanečná akadémia dávala dohromady študijný program pre klasický tanec, vyššie bytosti už dávno vedeli, že toto je niečo, čo bude Shen Yun potrebovať použiť v budúcnosti. Takže za tou tanečnou formou bola určite božská ruka. Fakt, že Shen Yun bude používať túto tanečnú formu na poskytnutie spásy ľudskému svetu, bola dosť významná vec. Ľudská kultúra sa znova a znova opakuje. Bola tam otázka, či tá tanečná forma bude v súlade s kultúrou, ktorú Bohovia ustanovili pre ľudstvo dávno pred zrodom histórie. Takže aby tieto veci boli použité Shen Yunom na záchranu bytostí, museli byť predtým spravené prípravy. Z tejto perspektívy, tí, ktorí založili výučbové metódy klasického čínskeho tanca Pekinskej tanečnej akadémie, spravili výbornú vec.

Keď sa súbor Shen Yun a vysoká škola Fei Tian dostali až sem, vidíte, že štandardy Fei Tianu a Shen Yunu pre shen-fa sú teraz dosť odlišné od tých, ktoré má Pekinská tanečná akadémia. To, čo Shen Yun a vysoká škola Fei Tian chce dosiahnuť pomocou svojho vyučovania klasického tanca, je úplne odlišné od toho, o čo sa snaží Pekinská tanečná akadémia. Shen Yun chce návrat k tradičným spôsobom a chce prinavrátiť túto tanečnú formu späť do jej najvyššieho stavu, k samotnej esencii čínskej kultúry, ktorá bola odovzdaná Bohmi. Pekinská tanečná akadémia medzičasom nasleduje špirálu úpadku spoločnosti a pokúša sa byť moderná a módna, a poškodzuje to tradičné a klasické. V tomto bode už dokonca pridali do osnov katedry klasického tanca a ich vystúpení moderný tanec v čínskom štýle, súčasný tanec a tú falošnú vec Han-Tang. Takzvaný tanec Han-Tang a jeho pohyby boli v skutočnosti vytvorené tými, čo sú ovládaní duchmi líšky. Nebudú to radi počúvať, to je isté, pretože môžu mať pocit, že sú ohrozované ich oprávnené záujmy. Avšak každý, kto sa to učí, sa stane posadnutý duchom líšky. Človek to nemôže jednoducho ignorovať, keď vidí, ako si ľudia ubližujú. Ale tá vec si to jednoducho namierila priamo do dnešných vysokých škôl. Hoci je to smutné, je to produkt dnešných časov.

Takže keď sa pozeráme na to, kde sú veci dnes, či je to Pekinská tanečná akadémia alebo vysoká škola Fei Tian, alebo Shen Yun, základné elementy klasického čínskeho tanca, ktoré používajú, sú rovnaké. Je to len tak, že ich štandardy pre shen-fa sú rôzne, ich ciele ako inštitúcií sú rôzne a potom ako Fei Tian a Shen Yun predĺžili svoje shen-fa, ich yun-lü sa tiež stali odlišnými. Na počiatku vysoká škola Fei Tian a Shen Yun jednoducho používali yun-lü Pekinskej tanečnej akadémie. Ale v tomto bode, yun-lü Shen Yunu už nie je rovnaký ako ten Pekinskej akadémie a v skutočnosti medzi nimi postupne vznikla dosť veľká medzera.

Ako viete, Shen Yun dosiahol najvyššie štandardy ohľadom tanečného shen-fa. Tieto shen-fa zručnosti sú niečím, o čo sa nesnažili len tí v klasickom čínskom tanci, ale tiež tí v rôznych druhoch tanečných foriem a fyzických umeniach. Ľudia ich hľadali od dávnych časov a niektorí povedali, že tieto tanečné zručnosti nemá žiaden človek. Reprezentujú vrchol dosiahnutia vo všetkých tanečných formách a nazývajú sa „shen dai shou“ (telo vedie ruky) a „kua dai tui“ (boky vedú nohy)[17]. Tréning týchto techník predlžuje končatiny človeka do rozsahu, ktorý prekračuje všetko, čo nejaká iná tanečná forma dokázala dosiahnuť. Dokonca aj balet a umelecká gymnastika stále uvažujú o týchto veciach a pátrajú po nich. Iba o nich počuli, ale nikto ich nevie vyučovať a nikto im skutočne nemôže rozumieť. Takto je to teraz a nikto nevie, ako tieto veci použiť. Ale všetci viete o konceptoch „telo vedie ruky“ a „boky vedú nohy“. Toto sú veci, ktoré boli odovzdané mnou, vaším Majstrom. Študenti a učitelia v Shen Yune ako aj na vysokej škole Fei Tian a akadémii umenia sa ich učia a používajú ich. V tomto bode študenti dostávajú výučbu klasického čínskeho tanca v štýle Shen Yun, nie podľa vzoru Pekinskej akadémie. Takže v podstate Shen Yun má svoj vlastný tanečný model, svoj vlastný yun-lü. To, čo máme teraz, v skutočnosti už nie je to isté, ako veci Pekinskej tanečnej akadémie. Ak by ste vzali tie isté tanečné rutiny – ako pred pár dňami, keď ste pozerali video s niektorými rutinami Pekinskej akadémie tanca – a vykonali ich pomocou shen-fa Shen Yunu, potom by to vyzeralo úplne inak. Takže inými slovami, na začiatku Shen Yun používal ich yun-lü, ale v priebehu času si prerazil svoju vlastnú cestu. So svojimi metódami predlžovania transformoval svoj yun-lü a Shen Yun si teraz vytvoril svoju vlastnú školu. Toto je niečo, v čom rozhodne musíte mať jasno.

Klasický čínsky tanec samotný je naozaj „klasický“ – brilantné vyvrcholenie tisícov rokov kultúry. Ani Pekinská tanečná akadémia nemôže opustiť pojem „klasický“, keďže ho tiež nazýva „klasický tanec“. Prečo ho potom Akadémia nazýva klasický tanec? Ako by mohla byť moderná, novo vynájdená tanečná forma, nazvaná klasickou? Nie je to protirečenie? Tá škola pre neho len vyvinula moderné vyučovacie metódy, pričom všetko, čo je na ňom klasické, existovalo už dávno a dávno už existovali aj jeho základné elementy. To dáva zmysel, nie?

V minulosti som s vami hovoril o tom, ako bola čínska kultúra inšpirovaná Bohmi a ako je Čína špeciálnym miestom – jej kultúra bola prinesená vyššími bytosťami a tie na ňu dozerali v každom ohľade. Všetci ľudia vo svete, bez ohľadu na rasu, boli raz ľuďmi nejakej dynastie v Číne. Potom sa všetci reinkarnovali v Číne po niekoľko stoviek rokov, predtým ako sa reinkarnovali niekde inde, a takto to bolo po päťtisíc rokov. Takže táto kultúra, povedať to priamo, je niečo, čo všetci vo svete predtým zažili. Takže keď ľudia, bez ohľadu na ich rasu alebo národnosť, vidia tie tradičné čísla, ktoré predvádza Shen Yun, majú tento nejasný pocit, akoby to už poznali – najmä keď vidia kultúru, ktorá sa ukazuje vo vystúpení cez klasický čínsky tanec. Keď vidia zobrazenie univerzálnych hodnôt, ktoré malo ľudstvo od dávnych časov a uvažovanie, vieru a zvyky z tradičnej kultúry, všetkému tomu rozumejú. Je to preto, že niekde v ich pamäti ležia skúsenosti z tohto druhu kultúry. Takže keď Shen Yun zachraňuje bytosti pomocou svojich vystúpení, ľudia sú schopní pochopiť, čo pozerajú, a byť zachránení. Ak by ste použili niečo od nejakého iného etnika alebo národnosti, nemalo by to taký veľký účinok a dokonca by to bolo ťažko pochopiteľné.

Povedzme si o ďalšom aspekte tohto. Vtedy v začiatočnom období klasického čínskeho tanca, počas prehistórie, keď Bohovia odovzdávali ľudstvu kultúru, vedeli, že ľudia zdeformujú tanečnú formu, keď ju budú odovzdávať. Ako vieme, ľudia chcú „pokrok“ – chcú vytvoriť svoju vlastnú značku vytvorením niečoho nového, aby pokročili spôsobom, ktorý sa líši od iných, alebo aby robili veci lepšie ako iní. Ale takýto druh uvažovania v skutočnosti mení tradície. Bez ohľadu na to, nakoľko niečo zmeníte, nebude to také dobré ako originál, ktorý bol daný Bohmi. Môžete si myslieť, že je to módne, je to naozaj nové, je to veľmi dobré a zaujímavé, ale nemá to žiaden základ a nie je to niečo, čo dostane nebeskú ochranu alebo bude zvečnené vyššími bytosťami. Takže tým mám na mysli, že nebeské bytosti vzali tieto veci do úvahy, keď začali odovzdávať klasický čínsky tanec, a neodovzdali ho priamo a ani úplne. Niečo z neho bolo odovzdané cez [kráľovský a cisársky] dvor, niečo cez ľudové tradície a niečo cez operu, ale jeho opravdivý shen-fa bol zachovaný v bojových umeniach.

Viete, historicky bola prax bojových umení veľmi vážna vec. V minulosti, tí, ktorí ich praktizovali, bojovali na život a na smrť a museli ich používať na bojovom poli. Ak ste ich robili chaoticky, boli by ste zabití, takže nikto sa neodvážil robiť ich chaoticky, a to efektívne zabránilo tomu, aby sa shen-fa zmenili. Naozaj, série pohybov používaných v bojových umeniach existovali po tisíce rokov a ich shen-fa bolo kontinuálne odovzdávané. Ale v dnešných dňoch ten zlý duch ČKS prišiel, aby prenasledoval Číňanov a zničil čínske tradície. Keď videl, že bojové umenia sú časťou tradičnej kultúry, snažil sa ich zničiť tiež. Takže nechal ľudí vytvoriť nové bojové umenia a chcel sa zbaviť všetkých tradičných bojových umení. Môže to byť tak, že niektorí duchovní kultivujúci, ktorí žijú v horách, si udržali tradičné formy a určite tie skutočné esenciálne veci boli s nimi zachované. Ale čo sa týka bojových umení, ktoré možno nájsť vonku vo svete, boli zničené skazenou ČKS a sú novými bojovými umeniami, ktoré úplne vytlačili tradičné formy. Takže tradičné bojové umenia sú tým, čo efektívne zachovalo svoj shen-fa počas priebehu tisícov rokov.

V čínskej širšej kultúrnej sfére sa umenia navzájom ovplyvňujú a dopĺňajú a môžu sa od seba navzájom učiť. Napríklad mnoho umeleckých foriem si požičalo umenie tumblingu (tan-zi-gong) a mnoho si požičalo shen-fa z bojových umení. Je tak? A ďalšia veľmi kritická vec je pocit (shen-yun), ktorý bol odovzdávaný ako časť opery. Hodnota shen-yun začne byť zjavná, keď sa pokúšate vyjadriť podstatu veci. V niečom priamočiarom ako balet nie je vyjadrenie ich vnútorného významu požiadavkou. Ale v klasickom čínskom tanci, na druhej strane, musíte mať tento aspekt shen-yun, musíte byť schopní vyjadriť emočný výraz a musíte byť schopní vyjadriť všetko, čo chcete. Toto je úloha, ktorú shen-yun môže hrať, napríklad, keď zobrazuje postavy v tanečných príbehoch Shen Yun. Pomocou tohto môžete zobraziť postavy. Pomocou tohto môžete vyjadriť príbeh a pomocou tohto je Shen Yun schopný vyrobiť tanečné divadelné čísla a použiť ich na záchranu ľudí. Keď sa pozeráte na veci týmto spôsobom, môžete vidieť hodnotu a význam kultúry, ktorá bola odovzdaná Bohmi.

Bohmi odovzdaná kultúra má špeciálnu črtu, ktorou je, že musí vziať do úvahy rovnováhu yinu a yangu v ľudskom svete. To jest, každá vec musí mať súčasne pozitívny aj negatívny cieľ. Takže bojové umenia nemohli existovať len pre jednu príčinu a len pre samotný účel bojových umení. Slovo wu muselo mať dvojité použitie, (wu pre bojové umenie, wu pre tanec) výslovnosť je rovnaká, ale písaný znak je odlišný. Zároveň sa ten istý wu mohol použiť rôznymi spôsobmi. Keď vyššie bytosti niečo robia, nie je to len pre samotný jeden cieľ. Zakaždým, keď sa vo svete objaví niečo nové, je to spojené s vecami vo všetkých iných dimenziách. Takže musia brať do úvahy, aký účinok tá vec bude mať v každej dimenzii: účinok v dimenziách zároveň na vyšších aj nižších úrovniach, vo vertikálnych dimenziách a účinok v horizontálnych dimenziách. Keď sa objaví niečo nové, môže sa to vo svete uchytiť len ak je to niečo, čo bude mať pozitívny účinok vo všetkých dimenziách a môže sa to dobre zharmonizovať so všetkým ostatným. Inak sa tá vec nebude môcť uchytiť, nebude uznaná a nebude pokračovať, keďže musí byť uznaná vyššími bytosťami. Takže keď Božské bytosti niečo odovzdávajú, neodovzdávajú len túto jednu vec bez toho, aby brali do úvahy všetko ostatné. Musia uhladiť všetky tie spojenia medzi masívnou skupinou bytostí. Takže toto nie je jednoduchá vec, je tak? Vôbec to nie je jednoduché.

Keď sa tí v umeleckej komunite začnú o veciach hádať, niekedy to môže byť dosť zaujímavé. Ľudia vo svete čínskej opery spochybňujú Pekinskú tanečnú akadémiu, hovoriac veci ako: Ako môžete hovoriť, že ste prišli s nejakým druhom klasického tanca, keď všetky tie veci sú z opery? A v skutočnosti je to naozaj ich – najmä shen-yun – všetok pochádza z opery. Ale potom ľudia z bojových umení hovoria [ľuďom v opere]: Všetky tance, ktoré používate vo vašej opere, pochádzajú z bojových umení. A je to pravda, takmer všetky sú také. Dokonca aj shen-yun [používaný v opere] je niečo, čo sa vyvinulo zo shen-fa bojových umení a toto platí pre všetky z nich. Keď to vystopujete úplne späť, prídete k bojovým umeniam. Prečo som začal hovoriť o duálnom používaní wu? Keď sa dostanete k jeho koreňu, skutočne sa dostávate k tomu, čo to znamená, je to jeden wu s duálnym použitím: použitý v kultúrnom alebo umeleckom zmysle, znamená tanec. Ak sa používa v bojovom alebo vojenskom zmysle, znamená boj. Jeden kultúrny a jeden bojový, jeden pozitívny a jeden negatívny. Viete, takáto je jednoducho ľudská kultúra – keď niečo prinesiete, prejaví sa to v ľudskom svete dvoma spôsobmi, to je isté. Ak chcete priniesť niečo, čo je úplne dobré, nemôžete, keďže tá vec musí v sebe mať aj niečo zlé. A ak chcete priniesť niečo zlé, tiež to nemôžete spraviť, pretože to v sebe musí mať niečo dobré. Je to preto, že v ľudskom svete majú veci rovnováhu dobrého a zlého, rovnováhu yinu a yangu. Takto sa tieto veci stali, takáto je ľudská kultúra.

Takže prečo sú všetci – na nebesiach aj na zemi – proti zlej ČKS? Vyššie bytosti ju neuznávajú – nie je dobrá a nie je ani tým druhom zla, ktoré Bohovia dovoľujú. Je to odchýlka, veľmi opovrhovaná, skutočne zlé monštrum. Vo vesmíre pre ňu niet miesta. Je to jednoducho niečo, čo sa vyskytlo na konci času, keď ľudia majú mnoho karmy. Nezáleží na tom, ako strašne alebo tyransky koná. Vyššie bytosti ju jednoducho používajú na to, aby zmenšili karmu pre tých, ktorí majú veľa karmy a keď s ňou skončia, zničia ju. Avšak keď je vyššia bytosť medzi ľuďmi, šíri učenia Fa vyšších úrovní na záchranu ľudí, je to iné, a nie je to obmedzované princípmi ľudskej úrovne.

To, o čom som dnes hovoril, bolo stručné, ale tiež presné. Takto naozaj tieto veci vznikli. Rozumeli ste tomu všetci?

 

(študenti tanca a personál školy, v súlade s čínskou tradíciou, ďakujú svojmu Učiteľovi slovami „xie-xie, Shifu!“)

-------------

 

(preklad poskytol ShenYun.com, 22. augusta 2019)

(Prebraté z: https://www.shenyun.com/chinese-dance?/chinese-dance/lecture-on-classical-chinese-dance)

 [1] pozn. prekl. v čínštine použité slovo Xiu má okrem významu „opraviť“ tiež význam „(s)kultivovať“.

[2] Doslova „metóda tela“ (身法 shēnfǎ), toto zahŕňa hlavné pózy a dráhy pohybov klasického čínskeho tanca.

[3] Čínsky znak pre bojové umenia (, ako vo 武術 wǔshù) a tanec (, ako v 舞蹈 wǔdǎo) znejú rovnako, obe sú vyslovované v treťom tóne wǔ.

[4] Prvý znak v tomto slove (身韻 shēnyùn) znamená „telo“. Druhý sa týka aury alebo šarmu umelcovho výrazu. Celkový koncept sa týka vyjadrenia vnútornej krásy, alebo vnútorného pocitu, klasického čínskeho tanca. Pojem si netreba popliesť s názvom Shen Yun (神韻 shényùn), ktorý má iný význam.

[5] Tradičná čínska opera (戲曲 xìqǔ) obsahuje viacero umení. Jedna forma v súčasnosti známa na Západe je Pekinská opera.

[6] Doslova „kobercové techniky“ (毯子功 tǎnzigōng), tento termín sa týka celej škály sált a techník tumblingu, ktoré sa často z bezpečnostných dôvodov praktizujú na žinenke.

[7] Pojem, ktorý sa tu používa (老師傅 lǎoshīfu), označuje pozíciu, ktorú tradične zastáva jeden človek v malom umeleckom súbore. Medzi zodpovednosti tejto osoby často patrilo vyučovanie, vedenie a úloha hlavného účinkujúceho.

[8] Čínska komunistická strana

[9] Nakláňať hornú časť tela diagonálne dopredu ( chōng) a diagonálne dozadu ( kào).

[10] Vtiahnutie hrude ( hán) a jej vytlačenie von ( tiǎn).

[11] Séria požiadaviek, aby boli pohyby esteticky krajšie, doslova: skrútený ( nǐng), naklonený ( qǐng), kruhový ( yuán), oblúkový ( qǔ).

[12] Tri cesty kruhových pohybov: kruh v horizontálnej rovine (平圓 píngyuán), kruh vo vertikálnej rovine (立圓 lìyuán) a kruh čísla osem (八字圓 bāzìyuán).

[13] Umelecké majstrovstvo: pohybov rúk ( shǒu); výrazu v očiach ( yǎn); pozícií a foriem ( shēn); metód ( fǎ); a práce nôh ( bù).

[14] Zaujať pózu (亮相 liàngxiàng).

[15] Prvky, ktorými by mal byť naplnený klasický čínsky tanec: duch, energia, duša ( jīng, qì, shén).

[16] Rytmus, kadencia alebo pocit (韻律 yùnlǜ) aplikovaný na tanec.

[17] Telo vedie ruky (身帶手 shēn dài shǒu); boky vedú nohy (胯帶腿 kuà dài tuǐ).