Vyučovanie Fa na konferenciách –
XIII. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v San Franciscu 2014. 2

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2015. 26

Vyučovanie Fa na Fa konferencii na západnom pobreží 2015. 48

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii v San Franciscu 2014

 (Li Chung-č’, 16. októbra 2014)

 

(Majster vstupuje do sály. Všetci učeníci vstávajú a nadšene tlieskajú.)

Dobré ráno! Sadnite si prosím. Na túto Fa konferenciu prišlo mnoho ľudí z rôznych oblastí, vrátane ľudí z pevninskej Číny. Mnoho ľudí odtiaľ prišlo dávnejšie, pred niekoľkými rokmi, a počas posledných dvoch rokov prichádzalo z Číny postupne čoraz viac učeníkov Dafa. Majster dúfa, že čo najskôr dokážete obrátiť svoje myslenie a dokážete mať také uvažovanie, aké majú ľudia vo zvyšku sveta.

Počas posledných niekoľkých desaťročí deformovalo charakter Číňanov, vrátane niektorých učeníkov Dafa, postupné a niekedy nepostrehnuteľné vštepovanie myšlienok a vplyv kultúry zlej ČKS, čo spôsobilo, že uvažujú o veciach extrémnym spôsobom – až do bodu, že ich myslenie sa úplne líši od myslenia ľudí v zahraničí alebo od ľudí v dávnej, tradičnej Číne. Pevninská Čína má viac ako miliardu ľudí a pomocou postupného vštepovania myšlienok sa bez toho, aby o tom vedeli, stali ich mysle odchýlenými. Myslia si, že každý je taký a že [na ich myslení] nie je nič neobvyklé, a že takíto sú jednoducho ľudia. Ale to nie je pravda! Niekedy keď vás používa mediálny výstup alebo keď sa zúčastníte projektu, vaše spôsoby myslenia, tie extrémne spôsoby robenia vecí, ktoré pochádzajú z kultúry strany, vaše klamanie a váš polovičatý štýl práce skutočne ostatných dráždi. Ak prichádzate do styku s Američanmi alebo s ľuďmi zo slobodných krajín vo svete, zdáte sa im čudný. Majster to osobne zažil. Pred nejakým časom sem Majster tiež prišiel z Číny, ale v tom čase som si okamžite uvedomil tento problém a videl som rozdiely v ľuďoch. Niekedy keď praktizujúci mimo Číny váhajú či vás prijať, alebo váhajú pri vašom začlenení do projektov, nie je to preto, že máte problémy, ale skôr preto, že je skutočne nemožné s vami spolupracovať.

Potom ako bolo myslenie človeka formované  vštepovaním myšlienok z kultúry zlej strany, jeho činy, vrátane toho, ako píše, sú plné straníckej kultúry. Niekedy si myslím, že Epoch Times, Minghui.org a všetky ďalšie webstránky potrebujú pracovné sily a my máme ľudí z pevninskej Číny, ktorí sú v najlepších rokoch a majú vyššie vzdelanie. Ale ak by vás tie médiá skutočne mali vziať k sebe, stali by sa médiami kultúry strany pevninskej Číny. Ten [odchýlený spôsob uvažovania] nie je spôsobený národnosťou alebo kultúrou, ale tým, že zlá strana prekrútila uvažovanie ľudí. Takže musíte viac prichádzať do styku s ľuďmi mimo Číny, viac ich spoznať a rýchlo prevrátiť svoje myslenie. Inak, dokonca aj keď je človek mladý, nedokáže veľmi prispieť.  Navyše váš stav mysle je tiež odlišný. Keď robíte veci, stále sa ochraňujete a rozprávate veľmi rezervovaným a vyhýbavým spôsobom, čím vytvárate v iných dojem, že ste nespoľahlivý. Vo všetkom ste vyhýbavý, ale radi sa na všetko pýtate. Ako s vami potom môžu iní komunikovať? Ako by mohli ľudia s vami prichádzať do styku a pracovať s vami? Preto si mnohí učeníci Dafa mimo Číny myslia, že ľudia ako vy sú špióni. Takýto dojem majú.

Učeníci Dafa by mali mať otvorenú a veľkorysú myseľ, takže čoho sa obávať? Ste teraz v Amerike. Tu sa zlá ČKS považuje za veľkú hrozbu, za niečo príšerné, a to si ľudia všade myslia. Toto nie je jej miesto. Takže čoho sa potom obávať? Je to skazená ČKS, kto sa obáva. Ak poviete ľuďom, že ste členom skazenej ČKS, nedajú vám zelenú kartu, nie je to tak? Je to dobre známy fakt. Žiadna krajina nevíta a neprijíma skazenú ČKS. Chcel som stručne spomenúť tieto veci, keď som videl toľko učeníkov Dafa, ktorí prišli z Číny.

Stále som hovoril, že počas týchto posledných viac ako desiatich rokov, pri všetkých tých skúškach a ťažkostiach, sa veci zdali dosť chaotické. Učeníci Dafa boli prenasledovaní skazenou stranou, ktorá všade zatýkala ľudí, naháňala hrôzu a utláčala a napádala ľudí, vytvárajúc značný chaos. Avšak uvedomujete si, že za týmto chaosom je usporiadanie? Myšlienky a každý jeden pohyb každého praktizujúceho a každého človeka v tomto svete sú zblízka sledované a vidieť ich jasne. V „chaose“ je poriadok a bolo to usporiadané.

Dozvedeli ste sa o štruktúre vesmíru. Povedal som vám o koncepte dimenzií idúc od častíc k planétam. Avšak v skutočnosti je toho viac. Existujú vertikálne, horizontálne... dokonca v priestore takom malom ako konček malíčka sú nespočítateľné miliardy svetov, a sú [naplnené] bohmi. V celom vesmíre je toľko bytostí a bohov, a sú husto nahromadení bez akýchkoľvek medzier, pričom všetci sa uprene pozerajú na vás a sledujú zblízka myšlienky každého na zemi, pretože táto záležitosť na zemi má vplyv na celé vesmírne telo. Každá jedna myšlienka učeníkov Dafa, celkové smerovanie situácie a úspech alebo zlyhanie nápravy Fa rozhodnú o tom, či vesmír môže zostať. Takáto obrovská je táto záležitosť. Veci sa zdajú byť neusporiadané, ale v skutočnosti sú usporiadané. Veci sa javia chaotickými, avšak pre každého človeka sú detailne usporiadané.

Samozrejme, ja neuznávam toto prenasledovanie. Chcel som rozriešiť veci úplne dobrotivým (Shan) spôsobom. Avšak staré sily ani žiaden život v starom vesmíre to nedokáže spraviť, ani nevedia ako. Vedia len ako robiť veci jedným spôsobom. Toto spravili predtým Ježišovi a spravili to predtým tiež v čase Šákjamúniho. To isté spravili aj skorším svätcom – nech to bol Sokrates, Mojžiš, alebo iní – bol to rovnaký prístup vo všetkých prípadoch. Vedia len ako robiť veci tým jedným spôsobom. Všetci tí svätci prišli založiť kultúrnu základňu pre ľudí, aby spoznali bohov. Práve som hovoril o tom, čo sa stalo v uplynulých piatich tisícoch rokoch. Koľko päťtisícročných období bolo v histórii týchto sto miliónov rokov? Dvadsaťtisíc. V každom období boli nebeské bytosti, ktoré prišli nadol a ktoré sa podieľali na ustanovení kultúry pre ľudstvo. Neustále napravovali civilizácie, ktoré sa vyvíjali v im zodpovedajúcich obdobiach a neustále ustanovovali to, ako by mal človek myslieť a konať. Až teraz, keď to dosiahlo súčasnú dobu, sa nakoniec z ľudstva stalo to, čím je.

Veci boli zostavované po taký dlhý čas a toto je taká významná udalosť, takže veci sú skutočne dobre usporiadané! Ak by som vám povedal, že dokonca každý krok, ktorý spravíte keď kráčate, a dokonca aj to, aký dlhý je váš krok, bolo usporiadané, nemuseli by ste mi veriť. Ale dokonca aj to, koľkokrát vykríknete, keď vás budú mučiť a koľko úderov dostanete, bolo nimi usporiadané. Samozrejme, prítomnosť či neprítomnosť silných spravodlivých myšlienok v kultivujúcom môže tieto veci zmeniť, ale nie veľmi. Veľmi dobre poznajú váš stav mysle a dokonca aj to, koľko toho znesiete. Takže ako by to mohlo byť neusporiadané? Táto záležitosť určí, či nespočítateľné bytosti, bytosti vo vesmíre, môžu byť spasené v náprave Fa. Takže o tom uvažujte: mohli by tam byť veci, ktoré by neboli dobre usporiadané? Ak by ste mohli vidieť veci také aké sú, zistili by ste, že vo vašej kultivácii, nech ste v akomkoľvek prostredí, v akejkoľvek spoločenskej vrstve, akékoľvek máte postavenie, akékoľvek „náhodné“ veci ste spravili, či ste mali šťastie alebo nie, všetko z tohto je časťou vašej cesty – zapríčinil ich váš sľub a nič nie je náhodné.

Pre učeníka Dafa je kultivácia prvá a najprednejšia, a iba keď ste sa kultivovali dobre, dá sa povedať, že cesta, ktorou ste išli, bola spravodlivá. V tomto prenasledovaní ste mohli mať nenávisť voči skazenej ČKS a niektorí z vás dokonca môžu chcieť riskovať všetko v boji s ČKS. Ale nie je toho hodna. Neuvedomujete si, že skazená strana je len palicou, ktorá bola usporiadaná starými silami. Kedysi ste boli veľkolepými bohmi a staré sily používajú tú palicu, aby z vás vytĺkli vaše pripútanosti. Chcú robiť veci týmto spôsobom, vytĺcť z vás myšlienky, ktoré by ste nemali mať a vybiť z vás hriechy a karmu. Hoci Majster neuznáva ich prístup, spravili nakoniec to, čo spravili. Ako som práve spomenul, tieto vesmírne bytosti nevedia, ako riešiť veci a poznajú len tento prístup, a v dôsledku toho vzniklo toto prenasledovanie.

Nič nie je náhodné. Nenechajte sa pomýliť tým, akými chaotickými sa veci zdajú, keďže ani trošku nie sú chaotické. Veci sa prejavujú rozmanitými spôsobmi, zameriavajúc sa na rôzne pripútanosti, a ako sa veci spočítavajú, celkove to vytvára dojem, že sú chaotické. Hoci sa zdajú byť chaotické, vôbec také nie sú. Zlo vyvolávalo jeden hurhaj za druhým, používali všemožné druhy zlých prostriedkov a na rôznych kultivujúcich boli namierené rôzne situácie. Keď sa to sleduje ako celok, tí krutí, zlí policajti sa zdali jednoducho podlými, ale veci nie sú ani trochu chaotické – z úzadia ich ovládajú tí bohovia, ktorých nazývam staré sily. Nanešťastie je toto cesta, po ktorej sa veci nakoniec ubrali. Pokiaľ má učeník Dafa dostatočné spravodlivé myšlienky – poviem to takto – ak sú spravodlivé myšlienky učeníka Dafa dostatočné, môžete preraziť cez tú situáciu.

Niektorí ľudia by tomu mohli rozumieť takto: moje spravodlivé myšlienky boli v tom čase veľmi silné, takže prečo som bol prenasledovaný tak kruto? Naozaj, [to, čo každý človek zažíva,] určite nebude ako vyrobený produkt, kde každý kus vyjde z formy rovnako. Je to preto, že počas dlhého priebehu existencií každého človeka si rôzni ľudia vyvinuli rôzne pripútanosti. Počas priebehu histórie si ľudia nevedome urobili rôzne dlhy a úroveň xinxingu každého človeka a jeho pripútanosti sú odlišné. Takže v dôsledku toho sa líšia cesty ľudí a líši sa tiež to, čo musia znášať, ako aj to, ako sa činia. Dokonca aj postoje zlých policajtov voči ľuďom počas tohto prenasledovania boli odlišné.

Nemyslite si, že táto záležitosť prenasledovania sa zmenila. Môžete uvažovať o tom, že predtým na začiatku sme mali naše srdcia zamerané len na kultiváciu, ale skazená strana nám zakázala kultivovať sa a prenasledovala Dafa, takže sme s nimi začali bojovať. Nie je to tak. Nikdy som nepovedal nič o boji so skazenou ČKS. Nie je toho hodna. Je to len tak, že ja neuznávam veci, ktoré usporiadali staré sily. V budúcnosti určite tieto veci obrátim, ale v súčasnosti je celková situácia takáto.

Uvažujte o tom, akým dlhým, vleklým procesom každý kultivujúci prešiel v priebehu svojej histórie na Zemi. Princípy ľudského sveta sú prevrátené: to, čo sa vám zdá dobré, je zlé, keď sa na to pozeráte z druhej strany. To, čo tu vonia dobre, sa tam považuje za odporné. Všetko je prevrátené. V tejto situácii je kultivácia skutočne ťažká a je ešte ťažšie udržiavať si spravodlivé myšlienky. Ale presne preto, že veci sú takéto, sa môžu ukázať vaše ľudské pripútanosti. Tí, ktorí sa činia dobre, budú postupovať pozitívnym smerom, pričom tí, čo sa činia slabo, alebo tí, čo sa nepozerajú dovnútra, pôjdu opačným smerom. Nehovorím tu len o kultivujúcich – to isté platí pre bežných ľudí.

Takto to bolo počas priebehu ľudskej histórie. Ak sa nedokážete pozerať na veci správne, ak sa nedokážete považovať za kultivujúceho a pozerať sa dovnútra, skutočne nebudete mať žiaden spôsob, ako sa kultivovať. Ešte viac to platí počas tohto prenasledovania, avšak namiesto toho, aby ste si vyvinuli spravodlivé myšlienky, dovolili ste, aby sa nahromadilo veľa nenávisti. Skazená ČKS je skutočne podlá a v blízkej budúcnosti bude určite odstránená. Avšak viete, kto je dobrým človekom a kto je zlým človekom? Ak je vaša myseľ naplnená nenávisťou a zlobou, uvažujte o tom, všetci: akým druhom bytosti by ste boli? Ukáže sa to na vašom správaní a dokonca na vašom výzore a ľudia vo vás budú vidieť zlo. Nehovorím, že niektorí učeníci Dafa sa kultivovali slabo. Tá časť z nich, ktorá bola úplne skultivovaná, je oddelená. Pokiaľ vám zostali ľudské veci tu na tejto ľudskej strane, budete mať zlé veci a zlé myšlienky, a čím bližšie sú veci k povrchovej úrovni, tým sa zdajú horšie. Dôvodom, prečo Majster vyučuje tento Fa je, aby som vám povedal o týchto veciach a pomohol vám pochopiť ich.

Nič sa nezmenilo. Majster je stále rovnakým Majstrom, ktorým bol na začiatku a Fa vesmíru sa nikdy nezmení. (nadšený potlesk) Je to len tak, že počas prenasledovania, počas tejto takzvanej „skúšky“, sa niektorí ľudia zbavili svojich pripútaností, pričom iní sa ich nezbavili, a niektorí si v skutočnosti svoje pripútanosti zväčšili. Takto sa správali počas tejto takzvanej „skúšky“. Ste to vy, kto sa mení, sú to učeníci Dafa, kto sa mení. Keď sa nemeníte pozitívnym smerom, meníte sa negatívnym smerom, to je isté.

Pozerajúc sa na súčasnú situáciu, veci ako celok sa veľmi zmenili. Historicky, tí, ktorí túžobne vyhlasovali, že ich vláda bude trvať večne, to nikdy nedosiahli, ani tí, ktorí vyhlasovali, že budú mať nezničiteľnú, trvalú krajinu. Dynastie a vlády prichádzali a odchádzali, jedna po druhej, a príliv Červeného režimu sa chystá ustúpiť. (potlesk) Nikto nemôže zmeniť priebeh histórie, keďže bola usporiadaná bohmi. Ktokoľvek sa pokúsi ísť proti prúdu histórie, spraví zo seba blázna; takýchto príkladov bolo počas vekov mnoho. Nikto nemôže zachrániť skazenú ČKS. Avšak čím ľahším sa pre učeníkov Dafa stane prostredie, tým viac pozornosti by ste mali venovať svojej vlastnej kultivácii. Je to preto, že pre tie vaše pripútanosti, ktoré nedokážete odhaliť, bude ľahšie, aby sa prejavili, a vaše pripútanosti môžu ľahšie narásť. Musíte na to dávať pozor. Bez ohľadu na situáciu, musíte dávať pozor na to, aby ste sa kultivovali. Ak si celou cestou až do konca dokážete udržiavať rovnaké srdce, aké ste mali na začiatku, nepochybne uspejete. (nadšený potlesk)

Uvažujte o tom, nie ste to vy, kto sa mení? Skúšky a ťažkosti, cez ktoré prešli učeníci Dafa, sú z ľudskej perspektívy hrdinským príbehom a z perspektívy bohov je tá cesta procesom tavenia skutočného zlata v peci. V kultivácii veľké vlny vytriedia piesok. Všetko toto bude odovzdávané v histórii a možno to bude odovzdávané po veky vekov, navždy. (potlesk) Keď sa táto záležitosť skončí, nech sa učeníci Dafa počas tohto časového obdobia činili akokoľvek, [bude to tak ako to bude,] a nebude druhá príležitosť, pretože zlo už nebude viac existovať. Tie zlé bytosti boli postupne odstránené až do bodu, že sú bezmocné, takže tam nebude pre nich ďalšia príležitosť, aby vás opäť skúšali, alebo aby ste vy opäť prechádzali tým procesom. Nech ste sa činili akokoľvek, pravdepodobne to tak bude určené. Našťastie sa táto záležitosť ešte neskončila. Ako učeník Dafa, bez ohľadu na to, v akom si prostredí, mal by si sa činiť dobre, činiť sa ešte lepšie a rýchlo odstraňovať svoje nedostatky a veci, ktoré by si nemal mať.

Je v poriadku, nech máte akékoľvek povolanie, nech máte vysoké postavenie alebo ste v akejkoľvek spoločenskej vrstve – celá ľudská spoločnosť je prostredím pre vašu kultiváciu! A nemyslím to obrazným spôsobom. Uvedomujete si, že tie usporiadania sú tu milióny a milióny rokov? Malé kultivačné cesty poznali len kultiváciu v chrámoch alebo v horách. Nemali poňatia o tom, že celé ľudstvo je prostredím, ktoré bolo  usporiadané pre učeníkov Dafa. Môžete sa kultivovať kdekoľvek, je to len záležitosť toho, ako riešite veci.

Politická nestabilita a zmeny, ktoré sa teraz dejú, alebo ktoré môžu ležať pred nami, môžu naozaj priťahovať vašu pozornosť. Ale myslím si, že keďže vy, ako učeníci Dafa, ste prešli cez drsné skúšky v posledných viac ako desiatich rokoch, mali by ste byť schopní vidieť veci jasne. Veci, ktoré sa dejú v ľudskom svete, sú prirodzenými zmenami, ktoré nastávajú v ľudskom svete. Viem samozrejme, že všetky tie veci sú kvôli systematickým usporiadaniam bohov. Takto to funguje. Nezapleťte sa do ľudských politických záležitostí a nenechajte sa podnecovať bežnými ľuďmi. V posledných rokoch nám mnoho demokratických aktivistov a politických organizácií vyjadrilo podporu a niektorí z vás sa na odplatu zúčastnili ich aktivít. Musíte si ale byť vedomí toho, že ste kultivujúcimi a že sa nezapletáme do politických vecí. Vás očakávajú väčšie, obrovské veci, aby ste ich spravili.

Nedávne udalosti v Hongkongu mali veľký účinok a mnoho ľudí ich pozorne sleduje. Médiá môžu poskytovať faktické pokrytie udalostí, písať komentáre a odhaľovať zlú stranu, ktorá prenasledovala učeníkov Dafa. Pravdivé a presné správy Epoch Times o pevninskej Číne, o súčasných udalostiach v Hongkongu a o ďalších medzinárodných udalostiach, získali novinám dosť dobrú povesť a zlepšili ich postavenie. Je v poriadku pre mediálnu spoločnosť, aby písala správy a komentáre, ale ako jednotlivci nemôžeme robiť jednoducho to, čo sa nám zachce. Ste kultivujúci, takže by ste mali venovať pozornosť kultivovaniu seba a nie politickým konfliktom. To je absolútne. Je to niečo, čo sa nikdy nezmení. Ak po tejto ceste nepôjdeme spravodlivo, ak len trošičku vybočíme z kurzu, ľudstvo sa skončí, všetka nádej pre ľudstvo bude stratená a to isté bude platiť pre vesmír. Bytosti vo vesmíre a aj v ľudstve pozorne sledujú, či učeníci Dafa zostanú v správnom kurze.

Dovoľte mi pohovoriť o niečom špecifickom. Učeníci Dafa rozbehli jeden Dafa projekt za druhým a niektorí učeníci obchodujú v bežnom svete a chcú dať príspevok Dafa, avšak musím vám pripomenúť, že vaše účtovné knihy a záznamy musia byť jasné a čisté. Dôvodom je, že pri všetkom čo robíte, to bude ľudská stránka učeníka Dafa, ktorá to robí, a keď ľudské bytosti robia veci, prejavia sa ľudské pripútanosti. Keď zvoľníte svoje štandardy a robíte veci, ako sa vám páči, bohovia sa nepozerajú na tie záležitosti tak, ako sa na nich pozeráte vy. Ak finančné záležitosti projektu Dafa nie sú pevne vedené a keď niekoho pohnútky skutočne nie sú dobré, potom tie hriechy budú obrovské, pretože to, čo ste spravili, nie je len osobná škvrna, ale poškodzuje to cestu učeníkov Dafa.

Boli také ponaučenia a bohovia sa teraz pozerajú na niektorých ľudí inak ako na zvyšok, ale tí ľudia si to neuvedomujú a stále na to nedávajú pozor a stále sa nechávajú uniesť. Musím vám povedať: v každom projekte vedenom učeníkmi Dafa, ktorý zahŕňa peniaze, si musíte ustanoviť pevný účtovný systém a neporušovať žiadne platné zákony. Robte to rovnako, ako to robia bežné firmy. Musíte to tak robiť! Absolútne nemôžete ísť po nepoctivej ceste! Ak by nebolo tohto prenasledovania, absolútne by som vám nedovolil spustiť tie projekty.

Ak si chcete založiť firmu alebo spustiť projekt, dokonca aj keď si myslíte, že je to projekt učeníkov Dafa, predtým ako začnete si musíte zriadiť pevný ekonomický systém! Inak to nerobte! Musíte mať prísny systém na riadenie vecí! Keď raz Majster niečo povedal, musí sa to dodržiavať. Môže to byť len vec času, než vám staré sily ublížia. Takže vám musím všetkým povedať, že musíte riešiť veci dobre.

Ďalšou vecou je, že potom ako niektorí učeníci Dafa odídu z pevninskej Číny, nerobia náležité veci. Prečo o tom stále hovorím? Je to preto, že počet praktizujúcich, ktorí odišli z Číny, prekročil počet praktizujúcich, ktorí pôvodne žili v zahraničí. Keď odtiaľ odídu, niektorí ľudia pre seba získajú azyl ako praktizujúci Falun Gongu, ale potom si idú užívať svoj súkromný život a teraz sa ani nezúčastňujú akýchkoľvek aktivít na záchranu ľudí. Zachraňovanie ľudí je zodpovednosťou učeníkov Dafa a absolútne sa jej nemôžete vyhýbať! Ak vás staré sily budú skutočne považovať za neprijateľných, ste v nebezpečí! Je to preto, že váš život, vaša bytosť, sem prišla kvôli tomuto. Keď boli v Číne, niektorí učeníci Dafa sa činili slabo, v podstate sa nekultivovali dobre, a potom ako odišli do zahraničia, stále majú veľa ľudských pripútaností! Keď sú spolu, spôsobujú konflikty a komplikujú veci. Stále majú veľa ľudských pripútaností a niektorí vôbec nevykročili napred, aby robili to, čo by mali robiť učeníci Dafa. Avšak ak nepracujete na spáse ľudí, nie ste učeníkom Dafa. To je zodpovednosť učeníka Dafa.

Napriek tomu, že toto všetko hovorím, nikto vás nebude do ničoho nútiť. Kultivácia je vlastnou záležitosťou človeka. Ak sa rozhodnete prestať sa kultivovať, je to v poriadku. Čo sa týka toho, čo s vami spravia staré sily, je to na nich. Niektorí ľudia neboli schopní zniesť to, čo zažívali v prenasledovaní a želali si stabilnejší život, a teraz, keď sú v zahraničí, našli si tiché miesto a začali si užívať pohodlný a ľahký život. Je v poriadku nechať uzdraviť svoje zranené srdce, ale musíte robiť veci, ktoré majú robiť učeníci Dafa, keďže čas na nikoho nečaká.

Keď sa pozrieme na to, ako sa celková situácia menila, vidíme, že predtým ako sa skazená ČKS rozpadne alebo oznámi ukončenie prenasledovania Falun Gongu, jej mašinéria bude stále bežať. Jej veľké i malé súkolia sa stále otáčajú a v rôznych oblastiach sa stále dejú prípady prenasledovania. Niektorí ľudia, ktorí sa zúčastňovali prenasledovania, pochopili veci a prestali, a dokonca sa teraz zdajú byť dosť pozitívni. Tento stav vecí je odrazom väčších celkových zmien. Nie je to preto, že ČKS vydala príkaz, aby prestalo prenasledovanie Falun Gongu. Nespravila to, takže jej mašinéria stále beží. To, čo sa prejavuje, sú postoje ľudí voči učeníkom Dafa, a toto sa vyskytovalo dosť často, v mnohých oblastiach. V niektorých prípadoch policajti z Úradu 610, ktorí kruto prenasledovali učeníkov Dafa, dokonca prišli navštíviť praktizujúcich a povedali: „Už sa toho nebudeme zúčastňovať,“ a ako im je to ľúto. Ale hovorím vám, že toto nie je politická línia, ale skôr osobný čin. Možno vychádzal z ich spravodlivých myšlienok alebo možno pochádzal z ich rafinovaného uvažovania – z obavy, že keď sa táto kampaň [proti Falun Gongu] skončí, ľudia sa im budú chcieť pomstiť.

V každom prípade sa veci celkovo menia. Avšak bez ohľadu na zmeny, vy ste kultivujúci. Nepovedal som na začiatku prenasledovania, že len tým, ak zostanete nepohnutí, budete schopní zvládnuť všetky situácie? Niektorí ľudia si mysleli, že to znamená, že by mali sedieť ticho doma a nevychádzať von. Celková situácia sa mení. Desivá situácia prenasledovania sa môže naozaj dotknúť ľudských pripútaností, pričom priaznivá situácia môže povzbudiť ľudské pripútanosti. Ak je srdce a myseľ ľahko ovplyvnená vonkajšími zmenami, potom je ten vplyv pre kultivujúceho vážny!

Mnoho študentov môže stále mať otázky a prišli z veľkej diaľky. Majster môže hovoriť o veciach len všeobecne. Ale teraz si vyhradím pre vás nejaký čas a vy môžete posielať nahor papieriky s otázkami. (nadšený potlesk) Ale navrhujem, keďže ste učeníci Dafa, nepíšme otázky ako „Moja rodina zažíva také a také ťažkosti“, alebo „Prečo moje telo prechádza odstraňovaním karmy.“ Ak sa spýtate mňa, poviem vám len jednu vec: je to preto, že ste kultivujúci, že to zažívate, a keďže ste kultivujúci, tieto veci – či sa zdajú pozitívne alebo negatívne – sú všetky dobré. (nadšený potlesk) Je to preto, že boli pre vás pripravené kvôli tomu, aby ste sa mohli zlepšovať na vašej kultivačnej ceste.

V poriadku, teraz môžete posielať nahor svoje papieriky s otázkami. (nadšený potlesk) (Majster si sadá)

Učeník: Nedávno mnoho praktizujúcich v našej oblasti predložilo svedectvá o svojom prenasledovaní „Disciplinárnym inšpekčným skupinám“, [ktoré patria režimu] aby použili formu bežných ľudí a aktívne odporovali prenasledovaniu. Uvedomili sme si tiež, že viac ľudí v Číne by malo obžalovať démonického tyrana Ťianga. Sú toto veci, ktoré by sme sa my učeníci Dafa mali pokúsiť pohnať dopredu?

Majster: Ako učeník Dafa, ak uvažujete o niečom, čo pomôže odhaliť prenasledovanie a zachrániť ľudí vo svete, potom to choďte spraviť. Avšak ak to robíte výlučne z ľudskej túžby po pomste, potom to nedokážete spraviť. A mali by ste myslieť na svoju bezpečnosť, keď predkladáte materiály proti prenasledovaniu nejakej organizácii skazenej ČKS, keďže tie organizácie slúžia skazenej strane.

Učeník: Mnoho spolupraktizujúcich teraz používa zákony bežných ľudí na to, aby pracovali proti prenasledovaniu a zachraňovali všetky bytosti, ale stále máme pocit, že nedokážeme od základu odporovať tomuto prenasledovaniu. (Majster hovorí: „Prečo neodporujete prenasledovaniu? Ani Majster ho neuznáva.“) Ak sa dokážeme lepšie činiť v hraní hlavnej úlohy, dobre spolupracovať s právnikmi, ktorí majú skutočný zmysel pre spravodlivosť a dosiahneme skutočné výsledky...

Majster: Áno, keď robíte veci na odporovanie prenasledovaniu, v skutočnosti objasňujete fakty ľuďom a zachraňujete vnímajúce bytosti. Prečo je to tak, že skazená ČKS chce zmeniť myslenie ľudí? Prečo režim ničí tradičnú kultúru? Prečo vštepuje ľuďom svoje zlé myšlienky? Toto sa nestalo nikdy predtým so žiadnym režimom v histórii a žiadne náboženstvo nikdy nerobilo veci do tohto rozsahu – ani zlé náboženstvá a kulty tak ďaleko nezašli. Ak sa na to pozorne pozriete, nie je to démon, ktorý ničí ľudstvo? Nie je to však skutočný démon vesmíru. Nie je to ani vesmírny démon, ani normálna bytosť. Je to zmutovaná vec. Táto zmutovaná vec sa špecificky zameriava na zničenie spôsobu uvažovania, ktorý si ľudstvo vyvíjalo od dávnych dôb až dodnes, a ktorý umožňuje ľuďom, aby získali a pochopili Fa. Čo je „ateizmus“? Ten samotný je extrémne zlý. Ľudské bytosti boli vytvorené bohmi a dokonca aj vesmír bol vytvorený bohmi. [Zlá ČKS] vám hovorí, aby ste zradili bohov, a tí bohovia vás potom opustia.

Učeník: Koordinátori v Číne boli rad za radom prenasledovaní. Mnohí koordinátori sa pomocou svojich spravodlivých myšlienok dokázali dostať von z tých temných brlohov zla, avšak neskôr umreli kvôli chorobovej karme. Toto narušilo kontinuitu koordinačnej práce v mnohých oblastiach a zabránilo to ľuďom, aby skutočne sformovali zjednotený celok. Myslím si, že keď vytvoríme systém koordinácie s formou našich rôznych projektov...

Majster: Hoci si myslím, že učeníci Dafa prichádzajú so spôsobmi robenia vecí a ich východiskový bod je dobrý, no ak sa za týchto zlých okolností pokúšate kontaktovať ľudí, bude to mimoriadne riskantné a prinesie to nebezpečenstvo pre praktizujúcich v tých oblastiach. Musíte o tom uvažovať z tohto pohľadu. V skutočnosti, keďže vy všetci máte Fa, bez ohľadu na to, či tí učeníci Dafa sú v kontakte s inými, kým poznajú súčasný stav vecí Dafa, ak sú schopní pripojiť sa na internet a prelomiť internetovú blokádu, budú schopní udržať krok so súčasným stavom záležitostí, pretože bohovia na veci dohliadajú.

Samozrejme, ak dokážete robiť veci koordinovaným spôsobom, je to ešte lepšie, ale musíte brať do úvahy bezpečnosť. Prinajmenšom v súčasnosti nemôžete robiť veci v širokej miere a nemôžete zbierať menné zoznamy praktizujúcich v rôznych oblastiach vo veľkom rozsahu! Každý, kto tak robí, sa dopúšťa zlého skutku.

 „Niektorí koordinátori umreli kvôli chorobovej karme“... Nikdy som nepovedal, že koordinátori sa kultivovali mimoriadne dobre. Nikdy som nepovedal, že koordinátori sa kultivovali najlepšie spomedzi našich učeníkov Dafa. Mnoho tých, ktorí sú tichí a málo známi, sa v skutočnosti kultivovalo veľmi dobre. Koordinátori boli pôvodne priradení na túto úlohu, pretože mali želanie venovať mnoho starostlivosti záležitostiam týkajúcich sa skupiny. Samozrejme, mnoho koordinátorov sa kultivovalo veľmi dobre a nie je to malý počet, ale [ohľadom kultivácie] ich nezatrieďujem odlišne len preto, že sú koordinátori. Sú veci, na ktorých musia koordinátori pracovať vo svojej vlastnej kultivácii, tak ako všetci ostatní; inak by boli bohmi. Kým je niekto človekom, musí sa kultivovať. Koordinátori prejavujú ľudské pripútanosti presne ako všetci ostatní a môžu mať veľmi silné pripútanosti alebo rôzne druhy karmických dlhov z histórie. Cesta každej bytosti je veľmi komplexná a takisto aj situácie, s ktorými sa stretáva. V rozhodujúcom momente, keď ste na rázcestí toho, či sa budete schopní cez to dostať alebo nie, ak sa činíte slabo, stratíte svoj život, no ak sa činíte dobre, dokážete cez to preraziť.

Učeník: V roku 2009 Majster spomenul, že Shen Yun sa vráti do Číny. Prešlo niekoľko rokov a väčšina praktizujúcich si myslí, že kým sa zlá strana nerozpadne, nie je možné, aby sa Shen Yun vrátil do Číny. (obecenstvo sa smeje)

Majster: Shen Yun v Číne určite vystúpi. (nadšený potlesk) To, kedy sa to stane, závisí od napredovania nápravy Fa a od celkového načasovania nápravy Fa.

Učeník: Incident únosu učeníka Dafa získal pozornosť medzinárodného spoločenstva a kanadský konzulát poslal svojho predstaviteľa na súd, aby sledoval postup súdneho konania, ale naše médiá tomu nevenovali pravidelnú pozornosť.

Majster: Keď o tom hovorím, v porovnaní s médiami bežných ľudí, mediálne výstupy vedené našimi učeníkmi Dafa stále zaostávajú ohľadom základnej infraštruktúry a úrovne profesionality. Je to iste tak. Ale ohľadom celkových snáh objasňovania pravdy v náprave Fa mali dôležitý vplyv. Stále však dúfam, že uvidím, ako sa naše médiá stanú čoraz štandardnejšími. Ale v súčasnosti nemáte toľko odborne zdatných ľudí. Máte len týchto učeníkov Dafa. Iba keď cez to dokážete preraziť za takýchto zložitých okolností, budú si staré sily myslieť, že máte mocnú cnosť. Všetko je veľmi náročné. Ak by ste mali hojnosť zručných a talentovaných ľudí a bolo by také ľahké veci spraviť, mysleli by si, že ste si nezaslúžili mocnú cnosť. To je presne to, čo chcú staré sily spraviť. Takto sa oni na to pozerajú a takto robia veci.

Samozrejme, ohľadom vašich médií, je tu niečo, čo by som rád mimochodom povedal: niekedy neinformujete o určitých dôležitých správach o učeníkoch Dafa. Musí vám byť jasné, čo robíte. V minulosti nebolo toľko učeníkov Dafa, ktorí odišli z pevninskej Číny, ale naše mediálne výstupy sledovali veľmi dôkladne to, čo sa dialo celkove s učeníkmi Dafa. Viete, čo robíte? Musíte vedieť, koho médiami ste. Teraz ste trochu stratili zo zreteľa to, čo by ste mali robiť a neinformujete o dôležitých správach o učeníkoch Dafa. Hovoril som o tom veľakrát, ale nepovažovali ste to za niečo dôležité a zakladáte dokonca svoj prístup ku mediálnej práci na vašich osobných pocitoch. Ako učeník Dafa, jedna vec je, či ste sa vo vašej osobnej kultivácii kultivovali dobre alebo slabo, ale ak neriešite dobre tieto významné veci, tieto veci učeníkov Dafa, v budúcnosti staré sily po vás pôjdu, aby vo veľkom vyrovnali účet. Tomuto musíte rozhodne venovať pozornosť. Nemyslite si: „Keď som v tejto pozícii, môžem teraz robiť všetky rozhodnutia.“ Vaše zodpovednosti sú takisto obrovské a ak sa budete slabo činiť, tento problém bude tiež obrovský. Nie je prijateľné, ak sa vaše motívy čo i len trochu odchýlia.

Ako som spomenul predtým, vo vesmíre je nespočetne veľa bytostí. Povedal som vám, že robím nápravu Fa zo stredu kozmického tela a postupujem smerom na oba konce. Dôvod, prečo náprava Fa ešte nedosiahla ľudstvo, je ten, že som ešte nedosiahol až po koniec. Idem oboma smermi; na tejto strane som sa ešte nedostal ku povrchu a na tej strane som ešte nedosiahol úplný vrch. Kozmické telo je také obrovské, že je nepredstaviteľné dokonca aj pre bohov. Je tak mnoho životov, že je jednoducho nemožné zmerať to alebo si to predstaviť. Niekedy som tým dokonca aj ja šokovaný. Toľko bytostí vás uprene sleduje. Každá vaša jedna myšlienka a každý jeden čin je sledovaný nespočetnými bytosťami! Hovorím, že každú jednu myšlienku človeka vidí bezpočet bohov! Žiaden z nich nezasiahne, ale všetci to sledujú a nakoniec vás ako bytosť budú hodnotiť.

Učeník: Centrálni predstavitelia skazenej strany v Číne vyhlasujú, že realizujú „informačnú otvorenosť“. Učeníci Dafa žiadali, aby útvary v rôznych oblastiach, ktoré vymývajú mozgy ľuďom, verejne odhalili informácie o právnych základoch pre ustanovenie týchto útvarov a mená a pozície ľudí, ktorí sa zúčastňovali na prenasledovaní a zdroje kapitálu používané v prenasledovaní. Je vhodné odhaľovať prenasledovanie touto metódou?

Majster: Ak si myslíte, že by ste to mali spraviť, potom to choďte spraviť. V každom prípade, cieľom učeníkov Dafa je objasňovať pravdu a zachraňovať ľudí. Je na vás, aby ste rozhodli o týchto veciach. Majster sleduje celkovú situáciu a zabraňuje tomu, aby sa vyskytli problémy. Vašu osobnú kultiváciu sledujú moje telá Zákona a ja sa priamo nestarám o špecifické veci. Inak, ak by vaše ľudské pripútanosti silno vystúpili, mohli by ste dokonca so mnou mať konflikt. (všetci sa smejú) Ale naozaj musíte kráčať po svojej kultivačnej ceste sami; iba potom sa to počíta. Ak by som vám povedal, ako po nej kráčať, potom by sa vaša kultivačná cesta nepočítala. Preto pri niektorých ľuďoch, ktorí sa vždy chcú pýtať Majstra – keď robia nejakú malú vec, chcú sa na ňu spýtať Majstra – niekedy zmraštím obočie a niekedy im skutočne neodpoviem. Môžu si myslieť: „Prečo so mnou Majster zaobchádza takto?“ Ale ak by som vám naozaj dal odpoveď, rozkladal by som vašu kultivačnú cestu! Ak by chýbal čo i len jeden krok, nešlo by to! Nemôžem ju rozložiť. (Majster sa smeje)

Učeník: San Francisco je známe turistické mesto s mnohými turistami z pevninskej Číny a čínske mesto je dôležitým miestom v meste na objasňovanie pravdy. V San Franciscu sú stovky praktizujúcich, ale mnoho praktizujúcich nepovažuje za dôležité objasňovanie pravdy v čínskom meste a na turistických miestach. Takže po dlhý čas tam bolo na turistických miestach a v čínskom meste veľmi málo praktizujúcich objasňujúcich pravdu. Často je na nejakom mieste len jeden človek.

Majster: Všetci ste to počuli? Skutočne dúfam, že tam bude viac učeníkov Dafa a zachránia viac ľudí. Čo ste robili? Najmä tí, ktorí sa nečinili dobre, čo ste robili odvtedy, čo ste sem prišli?

Učeník: Deti niektorých učeníkov Dafa v Číne vyrástli a sú teraz dospelé. Ovplyvňuje ich stále náš kultivačný stav?

Majster: Určite ich môže ovplyvniť. Deti niektorých učeníkov Dafa nemali v skutočnosti žiadne názory, keď boli malé, robili cvičenia spolu s dospelými a správali sa celkom dobre. Keďže boli malými deťmi, ich tretie oko mohlo vidieť nejaké scény a to pomáhalo aj vám. Ale keď vyrástli, vyvinuli si svoje vlastné názory a spoločnosť ich silne ovplyvnila. Ak k nim budete príliš benevolentní, budú jednoducho nasledovať trend. Nemáme nejaké deti učeníkov Dafa, ktoré sa správali skutočne biedne? V niektorých prípadoch sú dokonca horšie ako deti bežných ľudí.

Učeník: V uplynulých rokoch prišlo do našej oblasti z pevninskej Číny dosť veľa praktizujúcich. Ale mnoho z nich sa stratilo potom, ako získali povolenie na pobyt a zriedkavo sa zúčastňujú na práci na záchranu ľudí. Dokonca aj pred dnešnou Fa konferenciou už Majster o tom vyučoval Fa, no oni si stále nedokážu uvedomiť svoj problém. Niektorí z nich dokonca zabudli na svoju zodpovednosť ako učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa.

Majster: Áno, naozaj. Toto sa stalo v rôznych krajinách a v posledných rokoch stále boli takíto ľudia: keď vyučujem Fa, ukážu sa, ale neuvidíte ich celý rok a nemáte ani poňatia, čo robia. Zakaždým, keď vyučujem Fa, prídu. Ale môj Fa nie je niečo, čo môžete len tak ľahkovážne počúvať. Sú to nebeské tajomstvá, takže potom ako si ich vypočujete, ak nerobíte veci učeníkov Dafa, nie je to odpočúvanie nebeských tajomstiev?! Dovolia staré sily nekultivujúcim dozvedieť sa nebeské tajomstvá? Nie je to nebezpečné?

Učeník: Nedávno mnoho praktizujúcich z pevninskej Číny používalo falošné mená medzi ostatnými praktizujúcimi.

Majster: Správne, teraz keď ste v zahraničí, čoho sa stále obávate? Stále nedokážete konať otvoreným a čestným spôsobom, ale bohovia sledujú každú vašu myšlienku a čin. Aj v uvoľnenom prostredí ste takýto? Zvykli ste si na to, že sa neustále obávate. Ak ste si vyvinuli túto tendenciu, potom sa ponáhľajte napraviť ju. Ak si budete udržiavať ten stav mysle, potom je to problém. Nie je to pripútanosť? Pre iných bude nemožné spolupracovať s vami. Ak nikto nevie, kto ste, nebudú si ľudia myslieť, že ste špión?

Učeník: V našej oblasti ľudia po našom týždennom skupinovom štúdiu Fa nechcú zdieľať svoje myšlienky. Po čase sa sformovala bezforemná bariéra, ktorá spôsobuje, že je pre nás ťažké sformovať jedno telo. Počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú na našom týždennom zdieľaní o Shen Yune, je tiež malý. Naša oblasť sa celý čas činila slabo aj v predaji Shen Yun lístkov a mnohí ľudia na pozíciách zodpovednosti sa stali apatickými, nevediac ako zmeniť tú situáciu.

Majster: Zodpovední ľudia hrajú rozhodujúcu rolu ohľadom toho, či kultivačné stavy v oblasti sú dobré alebo nie. Keď má človek toľko pripútaností bežných ľudí a obáva sa všemožných vecí, čím viac sa obáva, tým viac ťažkostí príde. Keď ste človek na pozícii zodpovednosti, Majster vám zveril týchto praktizujúcich, avšak vy necítite akoby ste boli nejako zodpovední za to, či sa kultivujú dobre alebo slabo? Áno, ste. Mám pocit, že v niektorých oblastiach je to akoby sa kultivačné stavy veľmi zvoľnili. Ak ste vo firme bežných ľudí alebo pracujete v nejakej práci a robíte veci týmto spôsobom, potom sa to považuje za robenie polovičatej práce. Môžu učeníci Dafa robiť polovičatú prácu? Toto je taká vážna vec. Ale samozrejme, ako som povedal, kultivačné stavy ľudí sa líšia a rozsah, do ktorého každý človek chápe Fa a aj kultivačné úrovne ľudí sa líšia. Takže prejavované rozdiely sú dosť veľké. Nech je to akokoľvek, v posledných viac ako desiatich rokoch ste prešli po takej namáhavej ceste, avšak nedokážete si to ceniť.

Avšak aj keď to hovorím, ak si ju nebudete ceniť, nič sa nedá robiť. Keď priemerný alebo podpriemerný človek počuje Tao, je takýto. Avšak mnoho učeníkov Dafa a tiež Majster v skutočnosti dúfa, že si tie veci uvedomíte a skutočne si zmenšíte svoje ľudské pripútanosti a skutočne dokážete pochopiť veci z perspektívy Fa. Ale hoci to hovorím a hoci dúfame, ak sa skutočne pevne nekultivujete, ak to skutočne nechcete brať vážne, potom treba niečo spraviť.

V skutočnosti, nie je to tak, že učeníci Dafa, ktorí sa činili dobre, učeníci Dafa, ktorí sa dostali cez toto prenasledovanie, to dokázali preto, že dobre a pevne študovali Fa? Je veľmi ťažké pre tých, ktorí sa kultivujú polovičato, aby kráčali po tejto ceste dobre.

Učeník: Prišiel som sem z Číny iba pred rokom. Pracujem pre médiá, ale mám pocit, akoby som nedokázal držať krok fyzicky alebo energeticky. Mal by som sa predtým, ako začnem pracovať pre médiá, aklimatizovať nejaký čas na západnú spoločnosť?

Majster: Nikto nepovedal niečo takého. Ak sa cítite fyzicky nedobre a nie ste v dobrom stave dokonca ani v  prostredí Dafa, potom si nemyslím, že veci budú nutne lepšie, keď ste medzi bežnými ľuďmi. Možno ste príliš zaneprázdnený. Sú nejaké situácie v médiách, ktoré učeníci Dafa založili, keď niektorí ľudia vykonávajú príliš mnoho úloh. Sú situácie, keď ľudia nemajú čas na jedlo či na spánok. Ale samozrejme, nie je mnoho takýchto situácií. Ak to nie je ten prípad, potom by ste mali venovať viac úsilia svojej kultivácii.

Keď mnohí z vás prechádzajú skúškou – nech je to to, čo nazývate skúška „chorobovej karmy“ alebo nejaká iná ťažkosť – nedokážete rozpoznať, čo je vaša pripútanosť a nedokážete prísť na to, čo presne je príčinou. Dovoľte mi povedať vám o niečom: učeníci Dafa absolútne nemôžu zaostávať v štandarde. Keď idete prejsť skúškou, keď ste ňou takmer prešli, ale je tam jedna pripútanosť, ktorú ste neopustili, potom vám zabráni v tom, aby ste dosiahli štandard a prešli skúškou. Ak sa kultivujete dobre, budete schopný prejsť cez to, je tak? Ale vy jednoducho nedokážete cez ňu prejsť, takže zostávate tam. Tá vec však nemusí byť niečím veľkým, tá pripútanosť nie je veľká, je pomerne malá. Ale pretože ju jednoducho nedokážete vnímať, nedokážete tou skúškou prejsť a neustále zostávate na rovnakom mieste. Týmto nechcem povedať, že ste sa kultivovali slabo. Len ste o tej veci vážne neuvažovali a neuvedomili ste si, že tá vec nie je v súlade s kultiváciou! Ak niečo nie je v súlade so stavom kultivujúceho alebo s tým, čo by mal kultivujúci robiť, potom je to problém! (nadšený potlesk)

Učeník: Dobrý deň, Majster! Mohli by ste nám prosím povedať viac detailov o peňažných záležitostiach, ktoré ste predtým spomínali? Ako by mali kultivujúci, ktorí sú podnikateľmi, riešiť veci?

Majster: To, o čom som hovoril, sa netýka podnikateľov. To je vaša osobná práca. Ak ste majiteľ, pokiaľ robíte veci ako by ich mal robiť kultivujúci, nepodvádzate iných a robíte podnikanie normálne, nie je to problém. O tomto som hovoril už dávno. Sú to vaše vlastné peniaze (Majster sa smeje), takže to, či ich necháte doma alebo ich vložíte do banky, je vaša vlastná vec. To, o čom som hovoril, sú projekty učeníkov Dafa.

Pri mnohých projektoch učeníkov Dafa, spúšťate ich ako projekty učeníkov Dafa, ale v správe vašich financií je neporiadok. Hovorím tu o väčšine z nich. Stalo sa to problémom. V tomto prípade budú staré sily spôsobovať ťažkosti. Niektorým z vás sa už takéto problémy prihodili, ale stále ste neprišli ku svojim zmyslom a stále to neberiete vážne. Budem sa pozerať, ako cez to prejdete.

Učeník: Niektorí ľudia si myslia, že praktizujúci by nemali všetci odchádzať z pevninskej Číny a namiesto toho by tam mali zostať a zachraňovať ľudí. Iní ľudia si myslia, že náš ctený Majster nebol nikdy proti tomu, aby sme zutekali do iných krajín, takže je to v poriadku. (všetci sa smejú) Potom sú iní praktizujúci, ktorí povedali, že mnoho ľudí uvažuje o úteku do iných krajín, a že to je silná pripútanosť.

Majster: Ohľadom toho, či byť v Číne alebo v zahraničí, je pravda, že Majster nepovedal ani jedno ani druhé. Prečo nie? Je to preto, že každý človek má usporiadania, ktoré pre neho boli spravené a preto, že cesta každého človeka je odlišná. Takže nemôžem priamo povedať, či je to v poriadku alebo nie. Ale ako učeník Dafa, nemali by ste používať Fa na posudzovanie vecí?

Keď sa Shen Yun pokúšal v minulosti použiť určitých ľudí, stretli sme sa s takýmto scenárom – ale nebolo to vždy takto – napríklad, chceli sme niekoho, ale on jednoducho nedokázal prísť, a bez ohľadu na to, čo sme skúšali, stále tam bolo niečo, čo do toho zasahovalo a bránilo tomuto človeku v príchode. V princípe, keďže ide o záchranu ľudí a Majster osobne vedie túto snahu, je to niečo veľmi dôležité, ale veci aj tak nevychádzali. Neskôr sme zistili, že ten človek ešte nezachránil ľudí, ktorých mal zachrániť. Nespravil veci, ktoré vo svojom živote mal spraviť, a boli tam veci, ktoré sľúbil spraviť, ale nespravil ich, takže nemohol prísť. Musel splniť tieto veci predtým, ako mohol prísť. Videli sme, že tam bol tento problém.

Učeník: Nemám akademický titul, pretože som išiel do Pekingu, aby som sa verejne postavil za Fa počas prenasledovania. Ak si teraz nájdem čas na to, aby som študoval, môžem splniť štandardy pre prijatie na akadémiu Fei Tian?

Majster: Nemať akademický titul... Je pravda, že mnoho učeníkov Dafa bolo prinútených opustiť svoje štúdium. Toto prenasledovanie bolo veľmi zlé aj pre mladých ľudí. Bolo mnoho prípadov mladých učeníkov Dafa, ktorým odmietli školské vzdelanie. Takto zlo robilo veci. Ak si mladý a chceš si nájsť čas na štúdium, nie je na tom nič nesprávne. Ale mal by si sa tiež zúčastňovať na projektoch Dafa a robiť nejaké veci, a zároveň dobre využiť svoj čas na štúdium. Nie je na tom nič nesprávne.

Aby bol človek prijatý do akadémie Fei Tian, musí splniť požiadavky. Fei Tian je špecializovaná škola, umelecká škola, takže prijíma len umelecké talenty. Nie je to normálna škola. V budúcnosti však Fei Tian založí školu v spoločnosti. Vysoká škola Fei Tian plánuje založiť školu v spoločnosti. Bude to všeobecná škola, na ktorej sa budú vyučovať aj iné študijné odbory. Bude založená v spoločnosti a bude prijímať študentov zo spoločnosti, nielen spomedzi učeníkov Dafa. Už sa na tom pracuje. (potlesk)

Učeník: Spadá osobné podnikanie do rámca otázky, ktorú ste spomínali?

Majster: Nie, osobné podnikanie nespadá do tejto oblasti. Osobné podnikanie musíte každopádne viesť dobre. Musíte ho tak či tak viesť dobre. (Majster sa smeje) Neskrachoval by inak ten podnik? (všetci sa smejú)

Učeník: Jeden praktizujúci, ktorý sa kultivoval viac ako desať rokov, stále z dôvodu choroby žiada o štátne sociálne dávky. Nevieme, ako s týmto praktizujúcim zdieľať naše myšlienky, pretože odvtedy ako sa začal kultivovať už nemá žiadnu chorobu. Pracuje na stavbe na hore a je v skutočnosti dosť schopný. (všetci sa smejú)

Majster: Ľudské pripútanosti sa budú prejavovať tak alebo tak, či je to ohľadom jednej veci alebo inej, ale to nutne neznamená, že tento praktizujúci sa kultivoval slabo. Čo sa týka ľudských pripútaností, je dosť možné, že ten človek má v nejakom ohľade pripútanosť. Možno si myslí, že s tými sociálnymi dávkami nebude musieť pracovať a môže tak robiť viac vecí Dafa, takže prečo ich nevziať. Ale nech je to akokoľvek, kultivujúci majú pristupovať k veciam čestne.

Učeník: Pri pohľade na ľudí vo svete, ktorých hodnoty sú upadnuté, alebo ktorí nemajú absolútne žiadne morálne základy, je veľmi ťažké mať súcit. Je to tak, že ako učeníci by sme nemali brať ohľad na to, akí tí ľudia sú, a len sa jednoducho zamerať na ich záchranu?

Majster: Áno! To, ako sa ľudia navonok správajú za rôznych okolností, sa môže skutočne veľmi líšiť. Videl som teraz, že morálka a charakter ľudí v pevninskej Číne sa veľmi rýchlo kĺže nadol. Prešlo už viac ako desať rokov, odkedy som odišiel z Číny a celý čas som pozoroval zmeny v pevninských Číňanoch, pretože to má priamy vzťah k náprave Fa, ako aj ku spáse [bytostí]. Zistil som, že ľudia sa menia veľmi rýchlo! Ale keď ich pozorne sledujem, zisťujem, že v skutočnosti stále v sebe majú láskavosť. Je to len tak, že ich myslenie sa stalo veľmi pokrúteným. Toto pokrútenie urýchľuje skazená ČKS. Nech je to akokoľvek, to, či môžu byť spasení závisí na tom, či majú dobré myšlienky. Bez ohľadu na to, ako boli pevninskí Číňania znečistení, majú pod povrchom oddeľovaciu vrstvu podobnú membráne, a  keď sa tá odoberie, odhalí sa človek pod ňou, s morálkou a charakterom ako mali ľudia v šesťdesiatych rokoch. V budúcnosti odoberiem a odstránim tú vec. (nadšený potlesk)

Učeník: Často sa cítim deprimovane a pasívne. Jeden dôvod je ten, že sa cítim trochu zmätene ohľadom zmyslu života po Dovŕšení a druhý je ten, že cítim, že nezostáva veľa času a bez ohľadu na to, ako veľmi sa budem snažiť, nikdy nebudem schopný nahradiť to, čo som stratil tým, že som nebol usilovný. Keď veľa študujem Fa, zlepší sa to, ale nedokázal som sa dostať do bodu, kde sa „kultivujem so srdcom ako na začiatku“. Majster, poradíte prosím učeníkovi ako som ja, ktorý nedokázal naplniť vaše očakávania?

Majster: Ak človek nemá spravodlivé myšlienky dokonca ani o bohoch alebo Dovŕšení, musí to pochádzať z dlhodobého zasahovania v jeho mysli od nejakých zlých vecí, a jednou z nich je karma. Za normálnych okolností, ak chcete vedieť, aký je stav bytostí na nebesiach, nuž, v tomto bode budete v skutočnosti používať ľudské myslenie na to, aby ste uvažovali o tom, akí sú bohovia, ale nedokážete prísť k žiadnemu záveru. Takže pomocou takéhoto prístupu bude veľmi ťažké vyvolať spravodlivé myšlienky. Ale každý jeden z našich učeníkov Dafa a každý človek vo svete má niekde hlboko vo svojej mysli spomienky na to, že prišiel na zem kvôli hľadaniu Dafa. Učeníci Dafa prišli, aby pomáhali Majstrovi v náprave Fa. Niekedy pozorujem spôsob, akým niektorí učeníci Dafa konajú v mnohých situáciách, a som skutočne znepokojený. Ale keď naozaj narazia na principiálne veci učeníkov Dafa, naozaj uvidíte: „Aha, toto je učeník Dafa.“

Keď sú ľudské pripútanosti človeka silné, nebudete vidieť jeho spravodlivú stránku. Iba keď sú ich spravodlivé myšlienky silné, budete cítiť, že učeníci Dafa sú odlišní. Preto často nemôžete jasne vidieť stavy iných praktizujúcich. Ľudské pripútanosti sa nebudú nevyhnutne prejavovať rovnako. Takže môžu spôsobiť, že sa cítite bezmocne, pasívne, alebo vás spravia apatickými a lenivými. Táto vec sa pokúša zabrániť vám v tom, aby ste boli energickí. Dovoľte mi povedať vám, že mnoho z tých zlých, mikroskopických bytostí pokrýva vás a vaše myslenie ako prach, ale v skutočnosti sú ničím a keď vysielate spravodlivé myšlienky, môžete tieto prehnité veci odstrániť. Mnoho ľudí vysiela spravodlivé myšlienky povrchne. Ak neočistíte tieto veci vo vašom tele, ovplyvní to vašu kultiváciu. Ale tie veci môžu byť odstránené pomocou jednej myšlienky. Keď vaše spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, keď vaše spravodlivé myšlienky nedokážu vystúpiť, nebudú fungovať.

Som čoraz prísnejší ku starým silám, ktoré prenasledujú učeníkov Dafa. Staré sily si začali uvedomovať, aký veľký je ich hriech, takže sa už neodvažujú prenasledovať tak divoko a neodvažujú sa už dokonca ani podnecovať rôznych bohov alebo bežné bytosti, aby priamo prenasledovali učeníkov Dafa. Teraz ovládajú hmyz a ďalšie špinavé, bezvýznamné, nízke a prehnité veci, ktoré budú určite vyplienené, a nechajú ich prenasledovať učeníkov Dafa. Teraz sú neporovnateľne slabé. Ale mnoho učeníkov Dafa má jednoducho slabé spravodlivé myšlienky a správajú sa, akoby boli bezmocní. Niekedy vo svojej kultivácii nedokážete prejsť skúškou alebo nájsť svoje pripútanosti, a je to preto, že ste nevzali vážne niektoré drobné problémy. V skutočnosti, bez ohľadu na to, aký malý je nejaký problém, je neprijateľné, ak nedokážete naplniť štandard. Ako prechádza čas, človek sa stane deprimovaným, a oni budú tento pocit zosilňovať. Odstraňovanie karmy, ktoré sa prejavuje práve teraz, je tiež spôsobené týmito nízkymi, prehnitými vecami.

Musíte brať vážne vysielanie spravodlivých myšlienok. Všetci z vás by mali vysielať spravodlivé myšlienky a očistiť ich. (nadšený potlesk) Navyše, usporiadania starých síl sa dostali do tohto časového bodu. Sú veľmi slabé, ale veľmi zlé. Musíte to brať vážne. V skutočnosti, keď o tom uvažujete, vtedy predtým, keď prenasledovanie bolo veľmi zlé, ste všetci boli plní sily a boli ste pripravení činiť sa dobre vo všetkom, o čo vás požiadal Majster. Zabudli ste na vitalitu, ktorú ste mali pred niekoľkými rokmi? V tom čase ste boli veľmi energickí a prešli ste cez to napriek obrovskému tlaku. Viete, aký veľký bol ten tlak? Ale teraz ste naopak zvoľnili. To, že nie ste usilovní, môže naozaj spôsobiť, že nebudete mať silné spravodlivé myšlienky. Čím bližšie sa dostali veci k súčasnosti, tým bezmocnejšie sú v skutočnosti tie zlé veci, avšak teraz máte pocit, akoby ste nedokázali veľa spraviť pre to, aby sa veci zmenili.

Samozrejme, poviem aj to, že vaša ľudská stránka dosiahla miesto, kde sú jej schopnosti na povrchu slabé. (Majster sa smeje) Ako veci postupujú k najpovrchnejšej časti ľudských bytostí, vaša sila sa zdá byť slabšia ako predtým. Ale ak máte silné spravodlivé myšlienky, stále dokážete pozbierať rovnaké množstvo sily, a preto musíte ešte viac klásť dôraz na vysielanie spravodlivých myšlienok. Hovoril som už predtým, že všetko nasleduje určité zákony. Veci vyzerajú neusporiadané, ale v skutočnosti sú dobre usporiadané. Ak by ste si dokázali udržiavať tú istú vitalitu, ktorú ste mali predtým, zlo by sa v momente stratilo, hoci možno staré sily nechcú dovoliť, aby sa to stalo a neusporiadali by veci takým spôsobom.

Učeník: Ako môžeme prinavrátiť literatúru späť do tradičnej a správnej formy?

Majster: V skutočnosti som o tejto otázke rozmýšľal. Je to niečo, o čo sa snažia aj diela vytvorené pre program Shen Yun. Keď ľudia hovoria o obnovení tradičnej kultúry, je to ľahké povedať, ale čo je tradičná kultúra? Ako ju obnovíte? Aké sú štandardy? A aké prístupy by sa mali použiť?

V začiatočnom období Čínskej republiky, to jest ku koncu dynastie Čching a na začiatku Čínskej republiky, sa literatúra písala polonárečovým a poloklasickým štýlom. Neskôr bol štýl písania nárečovejší, ale stále trochu literárny. Ešte neskôr, keď sa stal úplne nárečovým, bolo vidieť, že tradičné veci sa stratili. Výklad čínskych pojmov sa takisto zmenil a teraz sa čínske pojmy v súčasnom jazyku vykladajú ešte modernejšie a ich zmysel už nie je taký, aký bol pôvodne. Takže keď o tom chceme hovoriť, nie sú to jednoduché záležitosti. Ak chceme plne dosiahnuť to [čo si popísal], je to pre dnešných ľudí pomerne ťažké spraviť. Avšak zo žartu som ľuďom povedal, že mám spôsoby, ako to spraviť. (Potlesk)

Zlá ideológia, ktorú do ľudí vštepovala skazená ČKS, sa v mysliach ľudí v Číne teraz považuje za normálnu. Niektorí mladí ľudia boli týmto spôsobom naočkovaní už od narodenia, takže pre nich sa táto pokrivená, zlá kultúra stala normálnou a keď vidia niečo normálne, budú to naopak považovať za smiešne, alebo tomu nebudú rozumieť. Ako ich potom môžete zmeniť? Oni nikdy vážne a systematicky neštudovali čínsku históriu a kultúru, a o čínskej histórii sa učili iba povrchne a s kritickým prístupom [k tradícii]. Avšak dokonca aj bohovia velebia slávnu päťtisícročnú históriu čínskej civilizácie! Ale po príchode zlej, démonickej ČKS bola kultúra zničená a kultúrne pozostatky zničila skazená strana. Kampaň proti „štyrom prežitkom“ bola katastrofou, aká sa v histórii ľudstva nikdy nestala! Dokonca ešte dnes vštepujú do študentov myšlienku, že starobylá Čína bola zaostalá, že žiadni z tých cisárov, generálov, ministrov, učencov alebo urodzených dám neboli dobrí ľudia, a že iba strana je tá najlepšia. Je mi ľúto celej tejto čínskej generácie.

Kedysi existovalo mnoho vecí z dávnej kultúry Číny. Vtedy mala každá oblasť niekoľko chrámov, bolo tam nespočetné množstvo príbytkov historických osobností, kamenných sôch popri cestách a alejach, starobylých mestských hradieb a obydlí v rôznych štýloch, takže mestá pôsobili jednoducho a starobylo! Ľudské vzťahy a správanie boli vtedy úplne odlišné ako dnes. Kultúrne pamiatky, kaligrafické práce, starobylé maľby a staré knihy, ktoré sa odovzdávali po päťtisíc rokov, boli spálené a zničené. V dnešnej dobe sa venuje veľa úsilia vykopávaniu a vykrádaniu hrobov a hrobiek, avšak pompézne to nazývajú „archeologický výskum“. Vykrádanie hrobov! Je to len ďalšie ničenie toho, čo zostalo po starodávnych ľuďoch. Keď pri svojom vykrádaní na niečo narazia, budú tvrdiť: „Pod vedením našej strany sme objavili to a to.“ Skazená ČKS zničila toľko z nášho čínskeho dedičstva a histórie! Nerobili sa tieto veci pod jej „vedením“? Keď niečo vykopú z hrobu a nevedia ani vystopovať, komu to patrí, aj tak tvrdia, že to objavili pod „vedením“ strany.

Zatiaľ poviem len toľkoto. Obrátiť tieto veci si bude vyžadovať svoj čas. Môžete sa snažiť ako najlepšie viete a pozrieť sa na to, čo ešte zostalo z tradičnej kultúry.

Učeník: Milióny učeníkov Dafa stratilo svoje životy, avšak Minghui.org zdokumentoval iba niekoľko tisíc úmrtí. Ako môžeme nájsť dôkazy o prenasledovaní tých miliónov učeníkov Dafa?

Majster: Počas prenasledovania bolo zabitých mnoho učeníkov Dafa. Ako mediálna spoločnosť musíte v správach predložiť spoľahlivé dôkazy. Musíte zistiť, kto bol ten človek a získať o ňom informácie, aby bola vaša správa presvedčivá. Takže pre mediálnu spoločnosť, akou je Minghui.org, je toto jediný prístup, ktorý môžete použiť. V prípadoch, keď nedokážete overiť identitu toho človeka, nemôžete to použiť ako oficiálnu informáciu.

Ako vypátrať tieto veci? Teraz nemáme čas na to, aby sa tomu venovalo mnoho úsilia. Avšak bohovia na veci dohliadajú a či nás učeník Dafa opustí skôr alebo neskôr, dosiahne dovŕšenie. Avšak bez ohľadu na to je každý človek zodpovedný za to, čo počas prenasledovania robí, a to zahŕňa aj tých páchateľov. Aj ľudstvo bude musieť zaplatiť za svoje činy.

Učeník: Svetskí ľudia nerozumejú tomu, kto sa poráta so skazenou stranou. Neveria tomu, že to spravia bohovia.

Majster: O nebeských zákonoch a božských bytostiach môžete hovoriť iba všeobecne. Hovoriac z hľadiska morálky, neprenasleduje skazená ČKS dobrých ľudí? Ľudia nemusia vedieť o tom, ako zničila a utajovala čínsku históriu, je tak? Ľudia nemusia vedieť o tom, ako prenasledovala čínsku elitu v každej zo svojich politických kampaní, je tak? Ľudia nemusia vedieť pravdu o prenasledovaní Falun Gongu, je tak? Ľudia nemusia vedieť, čo je skazená ČKS, je tak? Keď ľuďom vysvetlíte, aký skazený je ten zlý démon, pochopia to.

Ohľadom toho, že bohovia na veci dozerajú, ak hovoríte o veciach na príliš vysokej úrovni keď objasňujete fakty a poviete, že bohovia niečo robia alebo na to dozerajú, nie každý to dokáže pochopiť. Myslím si, že ak rozprávate na príliš vysokej úrovni, nebudú to schopní prijať. Je to akoby ste im hovorili: „Nepočúvajte ma, keď objasňujem fakty, ja tu len rozprávam nezmysly.“ Samozrejme, niektorí čínski ľudia veria v bohov. Môžete im to potom vo všeobecnosti spomenúť a budú to schopní racionálne pochopiť.

Učeník: Som anglicky hovoriaci praktizujúci a v súčasnosti predávam reklamu pre čínsky Epoch Times. Rád by som sa spýtal: Je dôležitejšie podporiť Epoch Times v mojej oblasti alebo podporiť anglický Epoch Times v New Yorku?

Majster: Nuž, Majster vám nemôže odpovedať na túto otázku. Každý musí kráčať svojou vlastnou cestou. Rob to, čo si myslíš, že bude fungovať. Čo sa týka médií, tie si musia vyriešiť svoje špecifické problémy sami; avšak ak sa budú činiť slabo, budem ich brať na zodpovednosť. Vyriešenie konkrétnych vecí je však na nich.

Učeník: Rád by som sa spýtal na to, že v piatej lekcii Čuan Faluna sa píše: „My naopak priamo mierime na myseľ človeka a praktizujeme kultiváciu podľa najvyššej povahy vesmíru a formy vesmíru.“ Nerozumiem tomu, čo sa myslí tou „formou“ vesmíru. Ďakujem vám, Majster.

Majster: „Forma“? Nevzťahuje sa to na formu pohybu vesmíru, galaxií a častíc? Prispôsobuje sa povahe Zhen-Shan-Ren, ktorá je zároveň štandardom vesmíru. Si nový študent? Alebo niekto, kto spadol počas prenasledovania a potom sa vrátil? Ak si niekto, kto sa vrátil, potom sa možno budeš pýtať takúto otázku. Všetci tí, ktorí počas rokov nedokázali udržať krok s postupom vecí a úplne spadli a potom sa vrátili, sú ako noví praktizujúci, avšak ich otázky sú zvláštne a nie sú také, ako od nových praktizujúcich.

Študujte Fa. Je v ňom obsiahnuté všetko. Všetci tu prítomní ľudia prišli k pochopeniu vecí štúdiom Fa. (Nadšený potlesk)

Učeník: Pri propagovaní predstavení orchestra Shen Yun minulý rok v New Yorku sme sa nečinili tak dobre, ako sme dúfali. Ako to môžeme spraviť lepšie?

Majster: Na začiatku to s týmito vecami bolo rovnaké aj pre Shen Yun. Časom ho však ľudia vo svete spoznali a teraz je Shen Yun všeobecne známy; prinajmenšom v Spojených štátoch sme to dosiahli. Keď o ňom ľudia počujú, pomyslia si: „Shen Yun prichádza,“ a potom je to pre nás ľahké, trh je už otvorený. Prinajmenšom v tomto to už nie je pre nás problém. Namiesto toho už ľudia riešia veci ako: „Ako zoženiem peniaze na kúpu lístkov,“ „Ako sa tam dostanem,“ alebo „Ako to časovo zladím s mojím programom?“

Symfonický orchester Shen Yun vystupuje iba s hudbou. V súčasnosti sa hudobnému priemyslu až tak nedarí. Symfonický orchester Shen Yun nie je až taký známy ako Shen Yun, takže mnohí ľudia zatiaľ len sledujú a čakajú, nevedia ako hráte. Pri umeleckom súbore Shen Yun ľudia prinajmenšom vedia, že to predstavenie je kúzelné. Avšak nevedia, aké je predstavenie Symfonického orchestra Shen Yun. Takže toto sú ťažkosti, ktoré sa vyskytujú v úvodných etapách. Avšak ide napokon o symfonickú hudbu Shen Yun. Keď hrali v New Yorku, Newyorská filharmónia hrala v ten istý deň v Lincolnovom centre, pričom Symfonický orchester Shen Yun hral v koncertnej sieni Carnegie Hall. Počul som, že niektorí členovia publika išli na oba koncerty a povedali, že oni nemali v hľadisku toľko ľudí ako my. Niektorí ľudia, čo počuli oba koncerty, povedali, že hudba Symfonického orchestra Shen Yun bola veľmi pekná a mala silnú energiu (potlesk), a že ich program bol veľmi bohatý a originálny. Takto sa vyjadrovali návštevníci koncertu.

Učeník: Som učeník, ktorý objasňuje pravdu na jednom mieste na Novom Zélande. Nedávno sa na našom mieste vyskytlo silné zasahovanie. Jeden sprievodca zájazdu si nás fotil a nahrával na video, čo nám pri autobusoch zájazdu bránilo v objasňovaní pravdy a presvedčovaní ľudí, aby vystúpili z ČKS.

Majster: Potom musíte dôkladne objasniť pravdu tomu sprievodcovi zájazdu. V skutočnosti pred pár rokmi zažili rovnakú situáciu rôzne oblasti a všetky ju prekonali týmto spôsobom. Vtedy niektorí sprievodcovia nedovolili turistom pozrieť si materiály objasňujúce pravdu, avšak teraz niektorí sprievodcovia sami privedú ľudí, aby si tie materiály pozreli. Hoci nie všetci to takto robia, ako učeníci Dafa máte objasňovať pravdu a zachraňovať ľudí. Ten sprievodca zájazdu je tiež človek, takže aj jemu by ste mali objasniť pravdu. Možno sú tam aj ďalšie problémy. V každom prípade môžete ohodnotiť situáciu [a rozhodnúť sa čo robiť], keďže objasňovanie pravdy naozaj nie je ľahké. Keďže je to kultivácia a ide o ustanovenie vašej mocnej cnosti, keď staré sily vidia, že ste každý deň presvedčili tak mnoho ľudí na vystúpenie z ČKS a jej dvoch pridružených organizácií, môžu si myslieť, že je to pre vás príliš ľahké, a tak vám budú robiť problémy. (Majster sa smeje) V skutočnosti ste práve takto po svojej ceste prešli.

Učeník: Kultivácia praktizujúcich ako celku v Taliansku neudržala krok s postupom nápravy Fa. Ako môžeme spraviť prielom?

Majster: Oblasti s mnohými novými praktizujúcimi musia dobre využiť čas na štúdium Fa a viesť nových ľudí k tomu, aby viac študovali Fa. Popri tom ako robia osobnú kultiváciu ich povzbudzujte k aktívnej účasti na spoločných aktivitách. Mali by ste ich viac viesť a pomáhať im dobehnúť to, a oni postupne veci pochopia. Čím viac zvoľníte, a ak si neuvedomia dôležitosť usilovnosti, postupne čoraz viac zvoľnia a je možné, že nebudú schopní naozaj začať kultiváciu. Musíte ich určite viac viesť.

Učeník: Máme stále dosť času na to, aby sme spasili polovicu Číňanov? Keď sa ČKS rozpadne pred príchodom nápravy Fa, budú mať stále šancu tí ľudia, čo nevystúpili zo strany?

Majster: Samozrejme, že v tom bode už nebudú mať šancu. Preto hovorím, že čas je obmedzený. Staré sily vôbec nechcú, aby ste spasili tak mnoho ľudí, avšak ja im kladiem odpor. Inak by to už boli ukončili minulý rok. Avšak čo by sme robili, ak by nezostali takmer žiadni ľudia? Svet by bol prázdny. Ľudstvo má pre Dafa vytvoriť slávnu éru, avšak ak nik nezostane, ako by sa to dalo spraviť?

Učeník: 13. mája, na tohtoročný deň Falun Dafa, išli učeníci Dafa v Ťi-nane na hlavné mestské námestie, aby robili cvičenia a propagovali Fa, avšak mnohých zatkli policajti v civile. Máme o nich veľké obavy. V súčasnosti je pre nás najdôležitejšie dobré robenie troch vecí a urýchlené zachraňovanie ľudí. Ak pôjdeme na námestie robiť cvičenia a propagovať Fa, avšak všetkých nás zatknú, ako môžeme zachrániť vnímajúce bytosti?

Majster: Konali trošku unáhlene. Ak sa zorganizuje toľko praktizujúcich, aby išli v Číne verejne objasňovať pravdu, vystavuje to praktizujúcich nebezpečiu. Stále by ste mali brať ohľad na bezpečnosť. V niektorých oblastiach sa veci naozaj uvoľnili a počul som, že otvorene robia vonku cvičenia a polícia sa robí, akoby to nevidela; niektorí policajti dokonca dozerajú na to miesto a dávajú na nich pozor. Situácia v každej oblasti je odlišná. Nie je to tak, že skazená ČKS má teraz nejaký nový postoj; mašinéria, ktorá prenasleduje Falun Gong, stále beží. Niektoré oblasti majú uvoľnený postoj, pretože praktizujúci sa tam dobre činili v objasňovaní faktov a pretože ľudia sa menia. Aby ste mohli robiť veci verejne, musíte na to mať podmienky. Ak nemáte podmienky, nerobte veci verejne, inak to praktizujúcim prinesie problémy a bude to viesť k zbytočnému prenasledovaniu.

Učeník: Negatívne myšlienky iných praktizujúcich o sebe navzájom sú „veľké šedé hory“ – tak to bolo popísané v jednom článku zdieľania skúseností na Minghui.org. Nedokážem vidieť iné dimenzie, avšak keď mám konflikty s inými praktizujúcimi, cítim veľký tlak a cítim, že som obklopený nedobrými látkami. Myslím si, že nedobré myšlienky iných ku mne sú vonkajšie látky a nemôžu mi ublížiť. Pokiaľ sa napravím podľa Dafa, dokážem sa dostať z tejto hustej hmly, avšak viem, že to je pre mňa ťažký proces.

Majster: Konkrétna situácia každého človeka je odlišná. Pre kultivujúceho môžu byť situácie, ktoré vidí, symbolickým náznakom, avšak tie veci nemusia byť naozaj také. Takže tá vec môže byť ako obrovská hora; ona sama nie je démon, avšak je to niečo negatívne. Ak chce učeník Dafa cez to preraziť, bude to vyžadovať nejaké úsilie, aby sa cez to dokázal dostať. Nie je to tak, že takto ste sa v skutočnosti cez to dostávali počas týchto rokov? Viac si vzájomne pomáhajte a spolupracujte, viac sa snažte pochopiť jeden druhého a viac sa sústreďte na silné stránky druhých; potom to bude v poriadku.

Učeník: Som druhák na strednej škole a chcel by som ísť do Shen Yun. Nedávno som sa začal učiť hrať na hudobnom nástroji. Je pre mňa už príliš neskoro? Mám problém vyvážiť svoje štúdium a robenie troch vecí. Stále mám pocit, že nie je dosť času.

Majster: Naozaj, chceš sa naučiť hrať na hudobnom nástroji a takisto musíš študovať, takže si veľmi zaneprázdnený. Dovoľte mi povedať to takto. Keď sme na začiatku spustili Shen Yun, prijímali sme jednoducho deti učeníkov Dafa, vrátane ľudí do orchestra, a nemali sme prísne kritériá. Ich úroveň zručností (Majster sa smeje) bola naozaj ďaleko od dnešnej úrovne. Teraz sú kvalifikačné predpoklady pre vstup do umeleckého súboru Shen Yun veľmi vysoké. Možno ste videli, že keď prijímame ľudí zo spoločnosti, kultivácia musí byť prvoradá – ten človek sa musí chcieť kultivovať. Po druhé, neprijímame ľudí bez akademického titulu alebo tých, ktorí nie sú na tej úrovni. Publikum hovorí, že koncerty Symfonického orchestra Shen Yun sú výnimočné. Nuž, samozrejme, že je to tak – sú to vysokokvalifikovaní hudobníci. Študenti, tí mladí učeníci Dafa, vtedy na začiatku nemali učiteľov, takže si nedokázali zlepšovať schopnosti a to obmedzovalo ich rast. Avšak odvtedy čo prišli vysokokvalifikovaní hudobníci a stali sa ich učiteľmi, študenti spravili mimoriadne rýchly pokrok. Mnohí študenti prekonali aj dospelých. Teraz sú veci úplne iné.

Učeník: Niektorí praktizujúci hovoria, že by sme nemali spochybňovať myšlienky vedúceho Asociácie Dafa, bez ohľadu na to, či sú dobré alebo nie, a aj keby negatívne ovplyvnili spásu bytostí alebo naše celkové zlepšenie, mali by sme tie myšlienky nasledovať.

Majster: Tie problémy nie sú natoľko vážne, či áno? Ak sú tam naozaj problémy, môžete sa na to spýtať vedúceho hlavnej Asociácie Dafa. Ľudia na pozíciách zodpovednosti sú takisto kultivujúcimi. Oni len organizujú ľudí, aby sa zúčastňovali skupinových aktivít učeníkov Dafa. Je dosť možné, že niekedy nemyslia na všetko. Ak tam niečo chýba, myslím si, že ak vy, ako učeníci Dafa, prevezmete iniciatívu a doplníte to, čo chýba, potom to je to, čo by mal učeník Dafa robiť. Ak ste zaneprázdnení, môžete vynechať určité aktivity, a keď máte čas, mali by ste sa pridať. Bez ohľadu na to, aká je to aktivita, som si istý, že bola zorganizovaná preto, že prispieva k zachraňovaniu ľudí alebo odporuje prenasledovaniu, pretože inak by to ten koordinátor nerobil.

Avšak keď sa na týchto veciach pracuje, často sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí hovoria, že toto nie je dobré alebo že tamto nebude fungovať, komplikujú veci a niekedy dokonca veci zdržujú. Ak si myslíte, že niekde niečo chýba, potom to môžete ísť sami napraviť, nie? Choďte to spraviť. Ak vedúci človek na niečo nemyslel, potom môžete spraviť o trošku viac a opraviť to, a tým to bude vybavené, nie? Je to kultivácia, takže bohovia sa pozerajú na srdce človeka, a nie na to, či nejakú aktivitu naplánoval úplne a dokonale. Bohovia sa na to nepozerajú. Keď veci nie sú úplne ucelené, sú v skutočnosti radi, pretože chcú vidieť, kto z vás tie veci napraví, keď sa nájde nedokonalosť či nedostatok. Je to preto, že vaša kultivácia je časťou všetkého, čo robíte. To, na čo sa pozerajú, je vaša kultivácia! Nie je to tak, že my len študujeme Fa, ale nepoužijeme ho. Či sa aktívne kultivujete alebo sa len pasívne necháte ťahať, ukazuje, či sa kultivujete.

Učeník: Turistickým miestam v Hongkongu chýbajú pracovné sily. Niektorí praktizujúci z Taiwanu iniciatívne zorganizovali rôznych ľudí, aby príležitostne išli do rôznych oblastí a miest na Taiwane zdieľať svoje pochopenia a posmelili praktizujúcich v tom, aby išli do Hongkongu objasňovať fakty na turistické miesta. Niektorí praktizujúci hovoria, že ich činy poškodzujú Fa.

Majster: Objasňovanie pravdy nie je poškodzovanie Fa. Objasňovanie pravdy ľuďom je stále dôležité. Ak je cieľom toho zdieľania pomôcť ľuďom zlepšiť sa a je to kvôli spáse ľudí, a ich prístup nie je iracionálny, potom je to v poriadku, pretože zachraňovanie ľudí je stále to, čo je dôležité. Ak sú v ich spôsobe konania alebo v ich uvažovaní problémy, potom to určite prinesie prekážky.

Učeník: Niektorí praktizujúci v našej oblasti publikujú články pod prezývkou a šíria ich medzi našimi praktizujúcimi emailom. Asociácia Dafa navrhla, aby používali svoje skutočné mená, avšak niektorí praktizujúci trvajú na tom, že nie je problém použiť prezývku.

Majster: Ak je to mimo Číny, je lepšie použiť vaše skutočné meno, takže keď ľudia majú otázky alebo problémy, je pre nich ľahké vás kontaktovať. Ak použijete falošné meno, nikto nebude vedieť kto ste, a keď je tam problém, nie je žiaden spôsob, ako s vami ohľadom toho komunikovať.

Možno ste už dávnejšie mali myšlienku, že „môžem spraviť neporiadok a netrápiť sa dôsledkami, ak použijem prezývku, nebudete ma schopní vypátrať.“ Nie je to tak? Avšak nepozerajú sa bohovia na vaše myšlienky? Hovoríte, že sa kultivujete, avšak čo je kultivácia? Robenie vecí, ktoré pre iných vyzerajú tak, že sa kultivujete? To je falošné! Čo sa naozaj počíta je to, aké sú vaše myšlienky. Kto potom môže vidieť vaše myšlienky? Môžu si praktizujúci navzájom vidieť svoje myšlienky? Ostatní môžu vidieť iba činy, ktoré sú výsledkom vašich myšlienok, avšak nie to, aké sú vaše najhlbšie motívy. Kto ich potom môže vidieť? Bohovia ich môžu vidieť! Majstrove telá Zákona ich môžu vidieť! Bezpočet životov vo vesmíre ich môže vidieť!

Všetko čo robíte, je pre ostatných úplne verejné – len ľudské bytosti to nemôžu vidieť. Uvedomujete si, že keď niečo robíte, je to ešte verejnejšie, ako keď ľudia pozerajú film? Celý vesmír pozná vaše myšlienky a všetky životy vo vesmíre ich pozorujú. Keď ide o takúto významnú udalosť, ako by mohli byť tí bezpočetní bohovia bez starostí? Zahŕňa to aj staré sily – nemali by to pozorovať? Keďže sa to týka prežitia každého života vo vesmíre, nemusia tomu venovať dôkladnú pozornosť? Tak mnoho bytostí vás pozoruje!

Učeník: Reklamy našich klientov neboli účinné. Akú to má príčinu? Je to preto, že naše objasňovanie pravdy bolo nedostatočné, alebo preto, že nie sme dostatočne profesionálni, alebo preto, že staré sily zasahujú?

Majster: Účinnosť reklamy má aj úzky vzťah s tým samotným podnikom, ako aj so súčasným stavom ekonomiky. Nebude to nutne tak, že po spustení reklamy budete mať viac zákazníkov. Reklama je len reklama.

Učeník: Niektorí praktizujúci propagujú medzi praktizujúcimi multi-level marketing a priamy predaj výrobkov, a nepočúvajú dobre mienené rady ostatných, aby s tým prestali.

Majster: Ten, kto šíri medzi praktizujúcimi veci, ktoré nesúvisia s nápravou Fa, zasahuje do učeníkov Dafa a poškodzuje formu nápravy Fa! Ten hriech je väčší ako hriech démonov. Slovami starých síl, je to horšie ako to, čo spravili démoni. Naozaj to spôsobuje škodu. O tejto otázke som sa už zmienil: kto môže poškodiť kultivačnú formu učeníkov Dafa? Boli vonkajšie faktory schopné poškodiť ju pomocou prenasledovania? Oni len zocelili učeníkov Dafa a umožnili im dozrieť. Preosiali piesok. Kto môže naozaj poškodiť túto kultivačnú skupinu, alebo poškodiť Dafa? Nikto to nemôže spraviť, ako ukázali skúsenosti. Ako som povedal, takto to je, a tí do ktorých to zasahuje, sú ľudia s pripútanosťami – avšak nič nedokáže poškodiť Fa. Iba ľudia zvnútra skupiny môžu mať nepriaznivý účinok. Ten, kto robí tieto veci, nie je učeníkom Dafa, takže ho nepovažujte za učeníka Dafa, bez ohľadu na to, ako dlho sa kultivoval.

Učeník: Mala by naša televízna stanica poskytovať bohatšiu paletu zábavných programov, aby prilákala divákov? Čo sa týka vytváraného obsahu, bežné médiá veľmi podnecujú nálady ľudí, a to je pre dnešných bežných ľudí veľmi atraktívne.

Majster: Sú všetky druhy mediálnych spoločností a umeleckých foriem. Nevenujte im pozornosť. Ľudia s nízkym charakterom majú radi podradné veci. Avšak tí, čo sú hlavným prúdom spoločnosti, nemajú radi podradné veci. Potom čo ste pracovali pre Shen Yun ste si uvedomili, že nech je moderný tanec alebo hudba akokoľvek populárna, hlavný prúd spoločnosti sleduje balet a počúva symfonický orchester. Ak sa vy, ako mediálna spoločnosť, ktorá oslovuje hlavný prúd spoločnosti, chcete stať prestížnou mediálnou spoločnosťou pre hlavný prúd spoločnosti, nikdy tam nevystúpite, ak začnete s týmito podradnými vecami. Ak budete vysielať tieto veci hlavnému prúdu spoločnosti, ľudia budú vašu spoločnosť považovať za podradnú. Hoci ste mediálnou spoločnosťou v čínskom jazyku, vaša kvalita musí byť vysoká.

Vaše médiá majú svoje silné stránky. Ľudia o nich teraz vedia a celý svet sa začína zaujímať o spravodajstvo Epoch Times a NTD, keďže v súčasnosti iba vy máte odvahu prinášať správy o skutočnej situácii. Vaše správy, nuž, mnohé veci sú závažné a zaujímavé pre ľudí. Snažte sa, aby váš obsah bol bohatší a rôznorodejší. To zahŕňa umelecké formy, ktoré prinášate, umelecké podujatia, ktoré vysielate a obsah vašich programov – musia mať kvalitu. Ak ľudia na prvý pohľad vidia, že to je vysokokvalitná, dôveryhodná mediálna spoločnosť, jej prestíž bude ďalej rásť.

Učeník: V súčasnosti sa v Hongkongu šíri špeciálna zvuková karta vyrobená praktizujúcimi v pevninskej Číne, ktorá obsahuje nahrávky Majstrových prednášok z úvodného obdobia, vrátane seminárov z Ťi-nanu, Ta-lienu a ďalších. Obsahuje aj cvičebnú hudbu, ktorá nebola publikovaná na Minghui.org a tiež ešte články výmeny skúseností a články objasňujúce pravdu z Minghui.org. Predáva sa za 70 yuanov. Počul som, že Asociácia Dafa vyzvala praktizujúcich, aby ju prestali šíriť a predávať, avšak niektorí ľudia to robia naďalej. Teraz sa tá karta dostala do USA. Chcel by som sa spýtať, či sa môže šíriť?

Majster: Zasahovanie do kultivácie učeníkov Dafa sa objavuje vo všemožných rôznorodých formách. Keď boli veci najchaotickejšie, keď bolo prenasledovanie najťažšie, objavili sa všetky druhy vecí. Niektoré z nich vyzerali pozitívne, ale v skutočnosti to bolo zasahovanie. Sedemdesiat yuanov za jednu – kam tie peniaze idú? Kto to robí? Učeníci Dafa poskytli mnohé veci druhým zadarmo. S výnimkou toho, čo sa predáva oficiálne v kníhkupectvách, je v podstate všetko zadarmo a všetko je aj online. Aký je ich zámer? Dokonca aj keď je to kvôli tomu, aby sa každému uľahčilo štúdium Fa, musíte mať súhlas Asociácie Dafa a praktizujúcich, ktorí sú zodpovední za publikovanie.

Učeník: V Singapure musíme žiadať na policajnom oddelení o povolenie na vystavenie našich pravdu objasňujúcich informačných plagátov na verejných miestach, avšak nikdy sme povolenie nedostali. Niektorí praktizujúci vytrvali v objasňovaní faktov viac ako desať rokov a kvôli tomu ich polícia na základe bezdôvodných obvinení viackrát postavila pred súd. Medzi praktizujúcimi sú veľké spory ohľadom toho, ako to riešiť.

Majster: Keď tu Majster hovorí, je to verejný prejav, takže nechcem na verejnosti o týchto veciach hovoriť. Objasňovanie pravdy treba robiť, avšak ako ho robiť, to by mali praktizujúci v každej oblasti posúdiť na základe svojej vlastnej situácie. Spôsob, akým sa Singapur postavil k učeníkom Dafa v posledných rokoch, je už dosť podobný spôsobu ČKS. Čo sa týka prenasledovania Falun Gongu, prakticky sa už z neho stala provincia Číny.

Učeník: Je tu problém, že mladí učeníci hrajú počítačové hry.

Majster: Počítačové hry sú pre ľudí naozaj škodlivé a nielen pre deti učeníkov Dafa. Naozaj ľudí vtiahnu a aj na svetských ľudí mali negatívny vplyv. Spôsobia, že sa slabo činíte v práci, zle spíte, zle si odpočiniete a spôsobia, že vám chýbajú ľudské emócie a vrelosť pocitov, zanedbávate svoju rodinu, študenti zanedbávajú svoje štúdium, lákajú vás a vťahujú vás dnu. Prispievajú k deštrukcii ľudstva. Aby spropagovali počítačové hry, obchodníci prichádzajú neustále s novými druhmi a robia im reklamu v širokom meradle. Čo budú ľudia robiť, keď si vytvorili takéto obrovské množstvo karmy? Je to kazenie ľudstva.

Učeník: Ako by sme mali vyriešiť reťaz dlhov medzi firmami založenými učeníkmi Dafa?

Majster: Ako to vyriešite? Musíte zaplatiť svojim veriteľom. Ak tlačíte noviny, ale nezaplatíte za to, čo má potom tá tlačiareň robiť? Váš projekt je Dafa projektom, ale aj ich je – čo by sa potom malo spraviť? Ak svoje podnikanie nevediete dobre, je to preto, že ste sa dobre nečinili, takže na tom musíte tvrdo pracovať. Ak učeníci Dafa majú voči sebe dlhy, musíte tie peniaze splatiť. „Všetci sme učeníci Dafa, takže to, čo je tvoje, je aj moje“ – čo je to za výrok? (Každý sa smeje) Mohlo by to byť prípustné? Ako nezávislá bytosť, ty si ty a on je on. On nemôže v kultivácii nahradiť teba, takisto ako ty nemôžeš nahradiť jeho. A to sa týka aj rodičov, súrodencov, manželky a detí človeka – nikto nemôže nahradiť niekoho druhého.

Učeník: Pracovné prostredie v mediálnej spoločnosti je veľmi komplikované a praktizujúci, čo tam pracujú, majú rovnaký pocit. Niekedy je ten boj o moc a vzájomné intrigovanie horšie ako to, čo robia svetskí ľudia.

Majster: Ak si vzájomne nedôverujete a nehovoríte si pravdu, a nikto nedokáže prijať kritiku alebo sa pozerať dovnútra, potom je to samozrejme komplikované. Takže akou mediálnou spoločnosťou ste? Čo robí vaša skupina ľudí? Kultivujete sa? Takéto silné pripútanosti! Či je to televízna stanica, Epoch Times alebo iné mediálne spoločnosti, odteraz zmeňte stav, v ktorom sa nachádzate. Nesprávate sa ako kultivujúci! Hovoril som o týchto veciach už dávno. Kedy s tým niečo spravíte? Kedy s tým niečo spravíte? Už nie je veľa času. (Nadšený potlesk)

Učeníci Dafa – každý jeden z vás – boli kedysi kráľmi a priniesli ste si do ľudského sveta veľké požehnanie. Avšak vzdali ste sa ho kvôli tomu, že ste chceli pomáhať Majstrovi v náprave Fa. Avšak teraz do toho nedávate svoje srdce. Ak by ste naozaj chceli peniaze, ak by ste sa naozaj chceli stať vysokopostaveným činiteľom, ak by ste naozaj chceli byť niekým, kto rozhoduje, naozaj by ste boli elitou ľudskej spoločnosti – naozaj by ste to mohli dosiahnuť. Avšak vy ste tieto veci nechceli. Keď sme sa už dostali takto ďaleko, prečo sa nedokážete vzdať týchto bezvýznamných vecí? Opustite všetko a ako kultivujúci konajte otvorene a veľkodušne. Od tohto bodu, keď sa pozriete okolo seba, tí čo zmenili svoje vystupovanie, sú tí, ktorí robili to, čo Majster povedal; a tí, ktorí ho nezmenili, nerobili to, čo Majster povedal! (Nadšený potlesk)

Avšak dokonca aj potom ako Majster vzniesol tieto požiadavky, len čo sa vrátite do reálneho sveta, opäť sa vám bude zdať, že tí druhí vás dráždia. Len čo sa vrátite späť do reálneho sveta a ste ovplyvnení sebazáujmom a osobnými pripútanosťami, váš stav mysle už nebude taký, aký je teraz! Musíte mať na pamäti, že ste kultivujúci a že vaša zodpovednosť je obrovská! V budúcnosti si to uvedomíte, avšak v tom čase to už budete môcť len ľutovať!

Učeník: Svetskí ľudia zdôrazňujú, že človek by sa mal vyhýbať rozprávaniu nešťastných vecí. Nedávno bolo medzi praktizujúcimi v móde, že sa hovorili iba pozitívne veci a tie negatívne nie. Hovoria, že takto to robí aj Shen Yun. Avšak ak zdieľame týmto spôsobom, mnohé problémy nemožno vyriešiť.

Majster: Čo sa týka svetských ľudí, hovorte im to, čo chcú počúvať, keďže sa ich pokúšate spasiť. Nemôžete ich brať za kultivujúcich a odstraňovať ich pripútanosti. Ak sa teraz pokúsite odstrániť ich pripútanosti, neutečú preč? (Každý sa smeje) Aby ste ich zachránili, musíte hovoriť to, čo chcú počúvať. Musíte to robiť takto, pretože je ťažké spasiť ľudí. Avšak musíte byť takíto vy kultivujúci? Ten, kto nie je ochotný počúvať rôzne názory, nie je kultivujúci. Avšak ten, kto rozpráva bez súcitu (Shan), sa takisto nespráva ako kultivujúci.

Učeník: Viac ako päťdesiat krajín a oblastí mimo Číny a viac ako osemdesiat miest a provincií v Číne posiela pozdravy Majstrovi.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Požiadal som ich, aby mi neposielali žiadne papieriky s pozdravmi, takže to spísali do jedného. (Každý sa smeje) Ach, je ich tu napísaných veľa. Nebudem ich čítať.

Učeník: Žijem v malom meste vo Vietname. Prednedávnom sa šírili reči, že Falun Gong začal zbierať peniaze za účelom postavenia chrámov v Amerike a na podporu NTD. Nedávno išla moja mladšia sestra do južnej Kalifornie navštíviť svoju rodinu. Stretla tam praktizujúceho, ktorý tvrdil, že je zodpovedný za tú zbierku a moja sestra prispela. Majú sa praktizujúci vo Vietname zapojiť?

Majster: Nič také neexistuje. Nič také neexistuje. Niektorí praktizujúci môžu mať túžbu to robiť, avšak určite to nerobte, absolútne nie! Ak by to bolo potrebné, spravil by som to ja. Stačilo by mi povedať: „Dajte mi každý trochu peňazí a postavme chrám.“ Viem, že všetci by ste poskytli nejaké peniaze. Bolo by to pre mňa ľahké spraviť. Takže prečo by som potreboval, aby ste to spravili vy? (Nadšený potlesk) Nerobte to. Určite, určite to nerobte.

Niektorí z našich učeníkov, ktorí sú obchodníci a niektorí ďalší, ktorí sú na tom finančne veľmi dobre, poskytli nejakú finančnú pomoc, a keď ju poskytnú, môže to naozaj vyriešiť nejaké problémy. Avšak neprijímame ju od ostatných. Viem, že počas týchto rokov učeníci Dafa platili zo svojho vrecka za veci, ktoré si vyžaduje objasňovanie pravdy, čo je už značné bremeno. Viete, prečo akadémia Fei Tian nevyberá školné? Prečo všetko hradí hora, keď tam študent chodí do školy? Je to preto, že chcem zmenšiť finančné zaťaženie učeníkov Dafa. (Potlesk) Niekedy, keď sa deti na hore nesprávajú dobre, viem, že ich rodičia doma sa nekultivovali dobre. (Potlesk)

Učeník: Prišiel som k pochopeniu, že učeníci Dafa sa reinkarnovali život za životom, avšak nie v šiestich cestách reinkarnácie, a že všetky ostatné bytosti okrem učeníkov Dafa prechádzali cez šesť ciest reinkarnácie. Je toto pochopenie správne? Keďže niektorí nábožensky veriaci ľudia neveria na šesť ciest reinkarnácie, avšak veria tomu, že po smrti sa duša reinkarnuje do ľudskej bytosti, ako by sme mali nábožensky veriacim objasniť fakty a priviesť ich k získaniu Fa?

Majster: Nemôžete klamať kvôli tomu, aby ste ľuďom pomohli získať Fa. Ľudské bytosti prechádzajú cez šesť ciest reinkarnácie. V minulosti to vždy tak bolo. Prakticky všetky bytosti na zemi cez ňu prechádzajú, vrátane učeníkov Dafa. Je to iba tak, že učeníci Dafa sa častejšie reinkarnovali ako ľudia alebo ako nebeskí ľudia.

Učeník: Som z Japonska a pracujem pre médiá. Je dosť ťažké udržovať webstránku v chode a do dnešného dňa sa spoliehame na peniaze praktizujúcich, aby sme ju udržiavali.

Majster: Mediálne spoločnosti nemôžu nechať praktizujúcich robiť to dlhodobo. Ak nedosiahnete, aby ľudia pracovali na predaji reklamy a spoliehate sa len na finančné príspevky praktizujúcich, tak to je výroba letákov a nie vedenie mediálnej spoločnosti, a z dlhodobej perspektívy sa objavia problémy. Praktizujúci musia pracovať v zamestnaní a musia byť schopní sa uživiť. V každom prípade sa mediálna spoločnosť nemôže dlhodobo spoliehať na príspevky od praktizujúcich.

V súčasnosti ľudia vo svete pozorne sledujú mediálne spoločnosti, ktoré založili učeníci Dafa, a prestíž týchto médií rastie. Aký kritický okamih to je? Svetský človek, ktorý vie rozoznať podnikateľské príležitosti si uvedomí, že toto je vynikajúci čas chopiť sa príležitosti. V čase, keď ľudia majú dobrý dojem z vašich médií a veria im, ak neupevníte vašu klientsku základňu a neudržíte si ju, a nedáte veľa ľudských zdrojov do marketingu, na čo potom čakáte? Na to, že z neba budú padať pečené holuby? Čo je firma? Je to niečo vytvorené z ekonomických dôvodov a používa sa na zarábanie peňazí. Iba ak máte kapitál, môžete prevádzkovať mediálnu firmu dobre a môžete fungovať v pozitívnom cykle a mať podmienky potrebné na objasňovanie faktov a podmienky potrebné na záchranu ľudí.

Učeník: Kvôli pripútanostiam zopár členov Asociácie Dafa sa niektorí dlhoroční praktizujúci len zriedka ukazujú. Títo praktizujúci si nájdu veci, na ktorých pracujú sami alebo komunikujú iba s malým počtom praktizujúcich. Do istej miery sa vzdialili od miestneho skupinového prostredia. Mal by vedúci Asociácie Dafa riadiť ostatných praktizujúcich alebo projekty tak, ako [sa to robí] v médiách, kde sa používajú riadiace formy bežných ľudí?

Majster: Tak ako v ktorých médiách? Tak ako [sa to robí] pri riadiacich formách bežných ľudí? Riadiace formy bežných ľudí nie sú kultiváciou. Učeník Dafa by nemal stále upriamovať pozornosť na koordinátora. Ak je dobrý, potom ty si dobrý; ak ťa má rád, potom sa kultivuješ, ale ak ťa nemá rád, potom sa nekultivuješ. Kultivuješ sa kvôli nemu?

Ako koordinátor by si sa však mal pozrieť na to, aký veľký dopad máš. Oni pred dávnymi vekmi podpísali prísahu s Majstrom, ale ty teraz spôsobuješ, že sa prestávajú kultivovať. Vieš, či za to v budúcnosti budeš schopný niesť zodpovednosť? Ak je to naozaj kvôli tebe, že sa už nechcú kultivovať, ako za to v budúcnosti ponesieš zodpovednosť? Čo budeš robiť v konečnom momente Dovŕšenia?

Vám všetkým, ktorí ste sa nečinili dobre, Majster by vám teraz rád položil otázku. Počúvajte pozorne: V konečnom momente Dovŕšenia, ako budete schopní ospravedlniť svoje pripútanosti, ktorých ste sa nevzdali alebo veci, ktoré ste spravili nesprávne? Všetci by ste o tom mali premýšľať. Som mimoriadne znepokojený!

Učeník: Jeden koordinátor projektu často falošne obviňuje ľudí za ich chrbtom, avšak väčšina ľudí sa tohto praktizujúceho nemôže dotknúť. Keď je to takto, mali by sme jednoducho pokračovať v kultivovaní našej znášanlivosti (Ren), alebo by sme mali spraviť všetko čo sa dá, aby sme ho odhalili a skritizovali?

Majster: „Odhaliť a kritizovať“ takisto nie je správne, je to fráza kultúry strany. (Každý sa smeje) Je to technika používaná na kritizovanie ľudí [z politických dôvodov]. Musíte sa na tú vec pozrieť z dvoch strán. Ak je to naozaj zamýšľané na to, aby ste sa sami kultivovali a ak jeho postoj ku vám neovplyvňuje ten projekt – ak to vašu prácu príliš neovplyvňuje – potom by som navrhoval, aby ste to vydržali (Ren) a kultivovali sa. (Majster sa smeje)(Každý sa smeje)

Prečo to hovorím? Viete, pri praktizujúcich sa často hovorí: iba ak máte pripútanosť, pohne vás to vo vnútri; ak nemáte pripútanosť, bude to akoby popri vás zavial vánok – nebudete nič cítiť. Ak by ste počuli niekoho povedať, že chcete spraviť nejaký strašný zločin, asi by vás to len pobavilo. (Majster sa smeje) Pomysleli by ste si: „Ako by to bolo možné?“ a len by ste sa na tom zasmiali. Vôbec by ste to nebrali vážne. Keďže nemáte takú pripútanosť, tie slová sa vás nemôžu dotknúť. Ak nemáte takú pripútanosť, nemôže vás to zasiahnuť. Ak sa vás to dotkne, znamená to, že máte pripútanosť! A ak máte silný pocit, že to voči vám bolo nespravodlivé, potom je vaša pripútanosť dosť veľká. (Potlesk) Nemali by ste sa teda kultivovať?

Naopak, čo sa týka človeka, ktorý má k druhým stále nedobrý postoj: Učeníci Dafa by mali kultivovať súcit (Shan). Myslíš si, že keď sa tento praktizujúci kultivoval lepšie ako ty, nemusíš byť k nemu súcitný? Nezmýšľaš o ňom príliš vysoko? Nemusíš byť k nemu súcitný? Alebo je jedným z tých, čo prenasledujú učeníkov Dafa, a tak nemusíš byť k nemu súcitný? Aj keby bol jedným z tých, čo sa zúčastnili prenasledovania, jedným z tých, čo sa dali nachytať, oklamať a skončili v zločineckej bande, aj tak musíš byť k nemu súcitný. Prečo potom nedokážeš byť súcitný k svojim spolupraktizujúcim? Oni sú učeníkmi Majstra – uvedomuješ si to? (Potlesk) Ak si nedávaš pozor na to, čo hovoríš, nepomyslel si na to, že sa vtedy správaš ako démon? Nie si démon – hovorím iba o stave, v ktorom vtedy si. Ak si stále takýto, stále si v stave démona, nekultivuješ sa potom na démonickej ceste? Ak ťa ľudia nikdy nevidia s príjemným výrazom tváre, ak sa stále správaš ľstivo, v akom stave by si potom povedal, že si? Bohovia ťa pozorujú.

Hovorím vám, že pôvodne som neočakával, že tak mnoho bohov bude uprene pozorovať učeníkov Dafa! Ako sa to, čo robím, čoraz viac zväčšuje, zisťujem, že počet bytostí je jednoducho nespočítateľný. V minulosti som videl, že vás sledovali iba nimi vyslané oči, avšak teraz som zistil, že ich oči sú na seba také natlačené, že už niet miesta. Nespočítateľne mnoho bytostí vás pozorne sleduje a nespustia z vás ani na moment oči! Má to dopad na celý vesmír. Dokonca aj v priestore veľkosti špičky ihly je nespočítateľne veľa stoviek miliónov bytostí, ktoré vás pozorujú. Bytosti sa nedelia podľa svojej veľkosti, keďže múdrosť a schopnosti nie sú dané veľkosťou. „Vrabec je malý, ale má všetky vnútorné orgány,“ hovorí sa. Môžem vám povedať, že niektorí bohovia na mimoriadne vysokých úrovniach sú menší ako špička ihly, avšak sú neporovnateľne mocní! Môžu sa v okamihu premeniť na obrovských bohov.

Už dávno som povedal, že ľudský svet je veľkým javiskom a vy tu hráte. Publikom sú nespočítateľní bohovia a množstvo nebeských ľudí celého vesmíru – je to akoby sledovali predstavenie v divadle. Ak by v hľadisku sedeli ľudia a pozorovali by, ako druhí ľudia hrajú, neboli by schopní vidieť, čo sa deje v mysliach účinkujúcich. Avšak tí bohovia sledujú vaše myšlienky a vaše činy. Hlavou [pohnete] nahor a oni sledujú ako sa pohybujú bunky vo vašom mozgu a môžu vidieť aj ako sa hýbe vaše srdce a myseľ. Ak robíte smiešne veci, nemôžu zadržať smiech. Ak robíte veci, ktoré by učeníci Dafa nemali robiť, stanú sa veľmi prísnymi a pozerajú sa na vás.

Učeník: Zdá sa, že mediálne spoločnosti založené učeníkmi Dafa sa príliš sústreďujú na vnútorné boje, čo spôsobilo hnev nebies a sťažnosti ľudí. Kládli malý dôraz na obsah týkajúci sa potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa. Je to tak najmä s webstránkou Dongtaiwang.com.

Majster: To, čo si povedal, sa mi nezdá presné. „Hnev nebies a sťažnosti ľudí“? Vnútorné boje? Ak si to povedal, lebo hovoríš z perspektívy skazenej ČKS, potom máš problém. Hovoríš, že my Číňania máme medzi sebou vnútorné boje? My nie sme časťou skazeného gangu ČKS. Je to monštrum a poškodzuje Číňanov, hoci na povrchu je to čínska vláda. My len odhaľujeme, prečo prenasleduje učeníkov Dafa a súčasne hovoríme ľuďom vo svete, čo je zač.

Ešte pred začiatkom prenasledovania som povedal: Skazená ČKS zvrhne samú seba pri prenasledovaní Falun Gongu. (Potlesk) Nebolo to tak, že by som len niečo predpovedal. Ja som to naozaj videl, pretože takto to zostavili staré sily: Nechali ju byť šaškom a keď ju už nebudú používať a hrať s ňou, odstránia ju. Ich cieľom je kruto skúšať učeníkov Dafa a odstraňovať ľudské pripútanosti učeníkov Dafa počas tohto prenasledovania. Preto bola vytvorená tá vec. Mohla by mať dovolené existovať po dlhý čas?

Učeník: Prišli učeníci z Kung-ču-lingu a Čchang-čchunu. Mali by tu ostať?

Majster: To sú osobné záležitosti. Ak si myslíte, že by ste mali ostať, potom ostaňte. Ak si myslíte, že vaše zručnosti by sa tu dobre využili, potom ostaňte; ak si nemyslíte, že vaše zručnosti by sa tu dobre využili, potom neostaňte. V každom prípade je teraz pre učeníkov Dafa pomerne ľahké prísť do Spojených štátov alebo navštíviť rôzne miesta vo svete a bude to čoraz ľahšie. Ako sa zlo prenasledovania odhaľuje, ľudia vo svete postupne vidia učeníkov Dafa v novom svetle. Keď sa pravda odhalí úplne, celý svet bude mať hlbokú úctu k učeníkom Dafa. (Potlesk)

V každom prípade, Majster by chcel predovšetkým povedať, že celková situácia sa mení, avšak učeníci Dafa nemôžu dovoliť, aby sa ich kultivácia zmenila spolu so zmenami v situácii. Určite sa nenechajte rozkolísať, bez ohľadu na to, aká je situácia! Správajte sa ako učeníci Dafa a stále sa kultivujte, bez ohľadu na to, s akými problémami sa stretnete. (Nadšený potlesk)

To je všetko, čo dnes poviem. Organizačný tím konferencie mohol dostať ďalšie papieriky s otázkami. (Nadšený potlesk) Avšak viem, že aj keby som tu sedel a odpovedal by som na každú otázku, možno by ste sa aj tak nespýtali na všetky otázky, a aj tak by ste mali ďalšie. Takže to tu ukončím. Majster môže hovoriť o veciach iba z hľadiska princípov Fa. Kultivácia závisí na vás samých. Ak si dokážete udržovať stav mysle, ktorý máte v tejto chvíli na tejto Fa konferencii, určite uspejete! (Nadšený potlesk)

Nenechajte si svoju myseľ ovplyvniť realitou bežného sveta alebo názormi, a keď sa vrátite do tej reality, nevráťte sa k spôsobu, akým ste sa pozerali na ostatných praktizujúcich. Nedovoľte, aby táto Fa konferencia bola zbytočná. Konferencie Fa sa organizujú výlučne pre vaše zlepšenie, aby ste si vybudovali spravodlivé myšlienky a aby to pomohlo vašej kultivácii. Takže dúfam, že si všetci dokážete udržiavať stav mysle, ktorý máte v tejto chvíli, a správať sa tak, ako by sa mali správať učeníci Dafa. Situácia je naliehavá a tak mnoho životov na vás čaká, aby ste ich spasili. Som mimoriadne znepokojený!

Bytosti, ktoré prišli do tohto sveta, vrátane tých, ktoré sa nemohli stať ľudskými bytosťami a stali sa zvieratami alebo rastlinami – všetky čakajú na učeníkov Dafa, aby ich spasili. Ak sa nečiníte dobre, nie je to len záležitosť toho, že vy sami sa nečiníte dobre – bytosti, ktoré ste sľúbili, že spasíte, stratia svoju šancu. Vaša zodpovednosť je obrovská. Budúcnosť čaká na vás, nespočetné bytosti vo vesmíre na vás čakajú.

Kultivujte sa tak ako na začiatku a určite uspejete! (Učeníci podávajú Majstrovi kvety a všetci učeníci dlho tlieskajú.)

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2015

 (Li Chung-č’, 14. mája 2015)

 

 (Všetci prítomní vstávajú a nadšene tlieskajú Majstrovi)

Dobré ráno! Sadnite si prosím. Priviedla vás sem všetkých kultivácia Dafa. Každý učeník Dafa robí veci, ktoré by mal robiť, aby naplnil svoju historickú misiu. Samozrejme, niektorí sú usilovní a niektorí až tak nie sú, ale to je normálne. Keď máte skupinu kultivujúcich, nuž, v skutočnosti by to bolo neobvyklé, keby všetci boli veľmi usilovní. Ale nech je to akokoľvek, ako učeníci Dafa musíte naplniť to, čo máte naplniť. Ak sa to, na čom učeníci Dafa pracovali, naozaj v blízkej budúcnosti udeje, a vy by ste sa nečinili dobre, potom to v tom bode budete ľutovať – skutočne ľutovať. Ak ste v tom bode nespravili mnoho z vecí, ktoré ste pôvodne chceli spraviť, alebo ste nespasili mnohých z ľudí, ktorých ste chceli spasiť, potom je to vážny problém.

Samozrejme, ak sa máte v tých veciach činiť dobre, musíte sa činiť dobre v osobnej kultivácii. Takže to znamená, že kultivácia je základom pre každého z vás. Pri akomkoľvek projekte na záchranu ľudí, ak sa vzdialite od kultivácie, zistíte, že sa stávate čoraz viac ako nekultivujúci a máte sklon uvažovať o záležitostiach a veciach čoraz bežnejším spôsobom. Ale ak dokážete po celý čas zostať vo Fa a v žiadnom bode nezvoľníte vo svojej osobnej kultivácii, zistíte, že všetko, čo robíte, je skutočne také, ako by to robil kultivujúci. To je jednoducho nevyhnutné, ak má učeník Dafa ukončiť svoju misiu, je to základná záruka. Takže sa nemôžete vzdialiť od Fa a v žiadnom bode nemôžete zvoľniť vo svojej kultivácii. Mnoho učeníkov Dafa mimo Číny je zaneprázdnených projektami. Ak sa chcete dobre činiť s týmito projektami a spraviť ich efektívnymi pri záchrane ľudí, potom ich musíte robiť lepšie, vložiť do nich viac svojho srdca a stráviť na nich viac času. Keďže je to tak, môže sa zdať, akoby nezostával čas na vašu vlastnú kultiváciu. Ale nech sú veci akékoľvek, všetci si aj tak musíte spraviť čas na kultiváciu a študovanie Fa.

Samozrejme, keďže sa kultivujete, všetko čo robíte, pokiaľ ste kultivujúci, má priamy vzťah s vašou kultiváciou a tie veci v skutočnosti vytvárajú vašu kultivačnú cestu. Všetko, čo robíte, je zahrnuté do vašej kultivačnej cesty. Vaša kultivácia je votkaná do všetkého, čo robíte, nech to je práca vo svete, robenie projektov Dafa, alebo žitie bežného života, to je isté. Samozrejme, ako som práve povedal, sú takí, ktorí sú usilovní a takí, ktorí nie sú. Niektorí si uvedomujú obrovskú zodpovednosť, ktorú má učeník Dafa ako bytosť, pričom niektorí si ju až tak veľmi neuvedomujú. Samozrejme, myslím si, že nech je to akokoľvek, ako učeníci Dafa nemôžete zvoľniť. Pred niekoľkými rokmi ma najviac znepokojovalo to, že hoci prenasledovanie bolo také kruté, mnoho ľudí nedokázalo navzájom spolupracovať na projektoch Dafa. Bolo mnoho vecí, ktoré stroskotali v dôsledku vašich sporov, mnoho vecí stroskotalo v dôsledku toho, že zlé faktory využili vašu vzájomnú silnú súťaživosť. Teraz ste si tieto problémy uvedomili a do mnohých vecí sa teraz jednoducho pustíte a spravíte ich, ak si myslíte, že ich myšlienky sú v poriadku. Hoci mnohé veci nie sú úplne premyslené, ak sa na to pozeráte ako učeník Dafa, nie sú tieto situácie poskytnuté vám a nedávajú vám priestor, v ktorom sa môžete kultivovať? Neboli zanechané vám, aby ste na nich pracovali a aby ste vylepšili to, čo nebolo úplne  premyslené alebo to, čo si myslíte, že nie je dokonalé? Nie sú toto presne tie veci, ktoré by ste mali ísť robiť?

Rovnaké problémy sa tiež ukázali, keď mnohí ľudia robili propagáciu a predávali lístky na Shen Yun. Na začiatku bolo mnoho sporov a niektorí ľudia sa stali pasívnymi. Väčšina ľudí robila to, čo im bolo povedané, no nevložili do tej práce celé srdce. Ale keďže každá minúta a každá sekunda vášho života je časťou vašej kultivácie, plytváte svojimi vlastnými príležitosťami, plytváte obmedzeným časom, ktorý máte na vašej kultivačnej ceste a nekráčate po tej ceste dobre. Musíte sa celým srdcom dobre činiť v tom, čo máte robiť – iba potom je to obdivuhodné. Môžete robiť to, čo vám nariadili, ale ak vážne nepremýšľate o svojom postoji voči veciam a o tom, ako zachraňovať ľudí, potom je to problém vo vašej kultivácii.

Samozrejme, robili ste, čo ste mohli. Ale veci pri záležitostiach záchrany ľudí nikdy nie sú také jednoduché. Staré sily si myslia, že ak niečo dokončíte ľahko, nebudete mať mocnú cnosť. Preto vám pripravili ťažkosti. Ak niečo môže byť spravené ľahko, potom by to mohol spraviť ktokoľvek. Prečo by to potom mali robiť učeníci Dafa, prečo by ste to mali robiť vy? Prejavuje sa to potom tak, že veci, ktoré robíte, sú ťažké, a iba takto môžete ukázať, že sa kultivujete. Naozaj, iba ak sú veci takéto, môžu učeníci Dafa skutočne prejaviť svoju mocnú cnosť. Keď ste schopní vykonať to, čo iní nemôžu, dokážete sa dobre kultivovať, kým ste v ťažkej situácii, čeliac tlaku prenasledovania, keď navyše dokážete popritom zachraňovať vnímajúce bytosti, je to jednoducho mimoriadne. Avšak čo skutočne znamená „záchrana vnímajúcich bytostí“? Uvažujte o nasledujúcom. Mnoho ľudí v histórii hovorilo o svojom úmysle „zachrániť vnímajúce bytosti“. Hoci tie slová bolo ľahké povedať, v skutočnosti medzi bohmi vyvolávali smiech. Pretože kto by bol taký odvážny, aby zachránil vnímajúce bytosti? Jedna vec je vyrieknuť tie grandiózne slová, ale kto by mal odvahu skutočne ich uskutočniť? Ak niekoho zachraňujete, ako mu pomôžete rozpustiť tie obrovské karmické dlhy, ktoré nesie, alebo mnoho druhov predstáv, ktoré si sformoval, kým bol v tomto svete? Ako urovnáte tie karmické dlhy z minulosti a dobre rozriešite karmické vzťahy medzi ním a všetkým v tomto svete? A o koľko komplexnejšia je záchrana veľkého množstva vnímajúcich bytostí, nielen jedného života. Takéto ťažké je zachraňovať ľudí. Ale nech sú veci akokoľvek zložité, je tu Majster ako aj iní bohovia, ktorí pomáhajú s hlbšími vecami, ktoré sú v tom obsiahnuté. Veci na povrchovej úrovni sú tiež veľmi ťažké. Toto je to, do čoho musíte vložiť svoje srdce a pracovať na tom.

Kultivujúci sa zovňajškom nelíšia od bežných ľudí. Nie je to tak, že keď sa začnete kultivovať v Dafa, budete hneď vyzerať ako božská bytosť. Zovňajšok sa nezmení. Jediná zmena pri vašej ceste k božstvu je v tom, že spôsob vášho uvažovania sa bude líšiť od toho, ako uvažujú bežní ľudia. Niektorí ľudia sa zdajú byť v kultivácii dosť usilovní, študujú Fa a robia cvičenia, avšak nepozerajú sa dovnútra. Avšak ak sa nepozeráte dovnútra, uvažujte o tom, nie ste potom bežným človekom? Pozerá sa bežný človek dovnútra? Ktorý bežný človek sa dokáže pozerať dovnútra? Predpokladajme, že sa niekto pokúša premýšľať o tom, čo spravil zle v nejakom spore, s ktorým sa stretol, a potom ako na to príde, ospravedlní sa druhej strane, nuž, ak je v Číne, ľudia si budú myslieť, že sa zbláznil. Je to preto, že morálka celej spoločnosti bola zničená zlou Stranou. Žiaden bežný človek by sa na problémy tak nepozeral. Namiesto toho, keď sa dostane do sporu, väčšinou kritizuje druhú stranu a napätie sa stupňuje. Učeníci Dafa takí nie sú.

Samozrejme, sú takí, ktorí sú usilovní a takí, ktorí nie sú, a sú aj noví praktizujúci. Takže keď zažívate konflikty alebo napätia, je medzi vami mnoho takých, ktorí sa cez to po nejaký čas nemôžu dostať. Avšak s pomocou dlhoročných praktizujúcich alebo pomocou neustáleho štúdia Fa sa vám veci postupne vyjasnia. V kultivácii si kúsok po kúsku postupne uvedomíte: „Ach, musím sa pozerať dovnútra a zistiť, aké sú moje nedostatky, v čom sa mýlim, alebo čo som nespravil dobre a čo spôsobilo, že nastal tento problém.“ V tomto je rozdiel medzi kultivujúcim a bežným človekom. Nie je to niečo, čo sa dá vidieť na povrchu človeka. Ale to, ako vaša myseľ reaguje na spory alebo konflikty, alebo aký k nim máte postoj, to sa úplne líši od bežného človeka. Často som o týchto veciach hovoril v Čuan Falune a v ďalších učeniach, aby som vám to z času na čas pripomenul. Keď niekedy v kultivácii nedávate pozor, zabudnete na to, alebo keď je nejaká ľudská pripútanosť príliš silná, neuvažujete o nej. Ale to nepôjde. Musí vám byť jasné, že ste kultivujúcim.

Samozrejme, pri robení vecí, ktoré robia učeníci Dafa na záchranu ľudí, sa stretnete so všetkými druhmi ľudí v tomto svetskom svete. V tom ležia ťažkosti, ktorým čelíte. Nezaoberajte sa tým, akí sú ľudia na povrchu. Niektorí prijali lži, ktoré používa ČKS na naše prenasledovanie a majú zlý postoj voči Dafa alebo učeníkom Dafa. Ale ak o tom pozorne uvažujete, uvedomíte si, že týchto ľudí otrávili lži ČKS. Ak sú učeníci Dafa skutočne misionármi spásy počas tejto poslednej udalosti – učeníkom Dafa je všetkým samozrejme jasné, prečo robia to, čo robia – potom o tom uvažujte: čo je skutočne ČKS? Nie je Beštiou posledných dní, o ktorej hovorili všetky tie proroctvá a náboženstvá počas histórie? Nesnaží sa o zničenie ľudstva? My samozrejme vidíme, čo je zač. Ide len o to, že táto posledná udalosť je rozdelená na dve fázy. V tejto fáze sa veci dejú len v Číne, a nie v celom svete, hoci jej jed sa rozšíril do celého sveta. Jednostranné lži, ktoré Strana používala na prenasledovanie Falun Gongu, pokryli zem a všetky svetové médiá tie lži opakovali. Počas tej časti prenasledovania Falun Gongu sa to rovnalo tomu, že tie médiá šírili zlo v jej mene. Do dnešného dňa colné úrady mnohých krajín stále ešte majú čierne zoznamy, ktoré vydala skazená ČKS. Samozrejme, v slobodnom svete nespravili tie veci médiá alebo tie organizácie úmyselne. Vieme to. Hovorím však, že jed sa už rozšíril do celého sveta, pričom niektoré inštitúcie v niektorých krajinách nepoužívajú vlastný úsudok na to, aby rozlíšili dobré od zlého.

Ďalšou vecou je, že takéto prenasledovanie nie je tým, čo si ľudia myslia. Zachrániť človeka znamená zachrániť to, čo je v jadre človeka. To, čo je v jadre, je odrazené v jeho myšlienkach a duši, pričom povrchové veci nemusia byť veľmi dôležité. Ak bola otrávená myseľ a duša človeka, vážne znečistená, potom je ten život skutočne skazený. Ak sa človek dopustil vážneho zločinu, neznamená to, že už nemôže byť spasený. To nie je to, čo hovorím. To sú len jeho vonkajšie činy a je možné napraviť ho, a to, čo je v jeho jadre, nemusí byť také zlé. Ale keď bol život skutočne otrávený a spravil nemorálne veci proti božským bytostiam alebo misionárom bohov, potom je to veľmi vážne. Samozrejme, kým sa pokúšame zachrániť ľudí, zlo sa pokúša stiahnuť ľudí dole do pekla. Videli sme, že ľudia so zlým postojom voči Dafa, alebo tí, ktorí sú zlí voči učeníkom Dafa, sú v skutočnosti poľutovaniahodní. Boli v skutočnosti otrávení lžami ČKS, a to je to, čo spôsobuje, že konajú tak, ako konajú. Samozrejme, v niektorých prípadoch boli ľudia hnaní peniazmi. Ale nech je to akokoľvek, mali by sme sa pokúsiť zachrániť každého, koho môžeme, vrátane týchto ľudí. Nemusíte si toho byť vedomí, ale ten človek, ktorého teraz vidíte konať také zlo, mohol byť pôvodne svätou božskou bytosťou v nebi a teraz je tu ako človek, ktorý prišiel na túto zem, aby získal tento Fa.

Povrchové kože ľudí v tomto svete boli vytvorené bohmi, akoby to boli časti oblečenia, a teraz ich majú oblečené božské bytosti, ktoré sem zostúpili. Väčšina z tých bytostí sú božské bytosti z nebies. Dnešní ľudia v tomto svete teda nie sú takí jednoduchí. Nepozerajme sa na rôzny vzhľad, ktorý majú veci v ľudskej spoločnosti, všetky možné povolania, v ktorých sú ľudia a rôzne druhy ľudí. To, ako sa človek javí na povrchu, môže byť úplne iné oproti tomu, aký je ten človek vo svojom jadre. Len chvíľu premýšľajte o tom, aké to bolo pre božskú bytosť zostúpiť do tohto sveta a stať sa človekom. Nebol si vedomý toho, aký bude ľudský svet? Je nebezpečný a hrozný. Avšak on mal tú odvahu a vzdal sa svojho nebeského stavu, skočil nadol, prišiel sem a stal sa človekom. Takže už len z tohto dôvodu samotného by ho učeníci Dafa mali spasiť. Presne ako vy, učeníci Dafa, ktorí dokázali prísť sem a vziať na seba také obrovské misie a zodpovednosti. Mohli ste nevedieť, akým sa stane toto prostredie? Záchrana ľudí? Vy samotní ste tu mohli byť zničení. Ale vy ste prišli. A oni spravili to isté. Prišli s myšlienkou, že tento Fa ich určite zachráni a mali plnú dôveru v  Dafa. To samotné by pre nás malo byť dostatočným dôvodom na to, aby sme ich zachránili, nie? Určite by ste ich mali zachrániť. Kedysi boli neporovnateľne svätými bohmi. Ak chcete túto vec spraviť dobre, musíte byť v kultivácii neustále usilovní a neustále zväčšovať svoju silu, a iba potom ju môžete spraviť dobre.

Pozoroval som, že v niektorých projektoch mnohí z vás konali jednoducho príliš ako bežní ľudia. Mediálna firma... Pohovorme si napríklad o mediálnej práci. Mediálna firma by sa mala viesť dobre. Avšak ako ide čas, vaše uvažovanie sa postupne mení na také, ako majú bežní ľudia, a ľudia už nerozmýšľajú o veciach tak, ako by o nich rozmýšľal kultivujúci, ale tak, ako by rozmýšľal bežný človek. Nijako sa to nepodobá na učeníka Dafa. Prečo vlastne učeníci Dafa vedú mediálnu firmu? Aby zachránili ľudí. Nezabudnite, že vašim cieľom je záchrana ľudí a dôvodom na dobré vedenie mediálnej firmy je záchrana ľudí. Objasňovanie faktov a záchrana vnímajúcich bytostí sú tým, čo musíte robiť. Okrem toho nie je nič iné, čo musíte robiť. V tomto svete nie je nič, čo by ste museli robiť. Toto sú veci, na ktorých musíte pracovať, avšak niektorí ľudia už nevenujú veľa pozornosti svojej vlastnej kultivácii a namiesto toho spravili prioritu z bežných vecí. Neodchýlili ste sa potom od cesty kultivácie učeníkov Dafa?

Je mnoho učeníkov Dafa, ktorí mali počas týchto rokov zas a znova problémy vo svojej kultivácii. Konflikty nie sú tou najvážnejšou záležitosťou. Bolo dosť veľa prípadov skúšok chorobovej karmy, pričom mnoho ľudí dokonca umrelo. Ale pravdupovediac, ak to poviem vážne, z povrchu sa nedá rozlíšiť, ako sa kultivujúci skutočne činí. Samozrejme, taký človek bude robiť Dafa veci ako ostatní, ale to, čo vidia ľudia, sú vonkajšie veci, pričom v skutočnosti je tam mnoho pripútaností hlboko vo vnútri, ktoré iní nemôžu vidieť. Mnoho vecí, ktoré nemôže opustiť, je hlboko skrytých. Ten človek sám vie, že tie veci nie sú dobré, takže sa obáva, že sa iní o nich dozvedia a on sa potom bude cítiť trápne. Avšak neberie tie veci vážne ako kultivujúci a nedokázal pracovať celým srdcom na ich odstránení, alebo ich nedokázal dobre zvládnuť potom, čo ich rozpoznal. Bolo mnoho prípadov, keď niekto nebral vážne nejaké drobné veci, a potom sa z toho stali veľké problémy.

Poviem to takto. Požiadavky na učeníka Dafa sú vysoké – vyššie ako pri všetkých ostatných kultivačných prostrediach. Forma nie je taká prísna, ale štandardy a požiadavky na našu kultiváciu sú vysoké. Je problém, ak nedokážete rozpoznať svoje vlastné chyby, a rovnako je problém, ak nedokážete vidieť silné pripútanosti, ktoré možno máte. Keď si ich uvedomíte, určite by ste ich ako učeník Dafa mali správne riešiť, a to je presne kultivácia.

Avšak niektorí ľudia... najmä v Číne, kde to všade prekypuje kultúrou zla, vzťahy, ktoré medzi sebou majú ľudia v celej spoločnosti, už nie sú také, ako by mali byť u normálnych ľudských bytostí. Pre ľudí tam je bežné, že si navzájom klamú a lži sa jednoducho rinú z úst namiesto pravdivých slov. Spôsoby uvažovania ľudí sa odchýlili od normálnych, ľudských spôsobov. Takže v takomto prostredí je pre človeka skutočne ťažké, aby si uvedomil svoje problémy. Je to potom spravodlivé? Staré sily sa nazdávajú, že áno, keďže vy sa chcete dostať do budúcnosti. To, čo je tu, prestane existovať, a vy sa pokúšate vstúpiť do budúcnosti. Navyše nielen vy vstúpite do budúcnosti, mnohí ľudia, ktorí prišli z vysokých úrovní sú reprezentantmi mnohých vnímajúcich bytostí vo svojich vesmírnych telách veľmi vysokých úrovní a oni reprezentujú šance na spásu toľkých životov. Pôjde to, ak na vás nebudú kladené prísne požiadavky? Takto to vidia staré sily. Z tohto dôvodu spravili prostredie v Číne takým chaotickým, pričom mnoho vecí tam nie je takých, aké by normálne mali byť pre ľudské bytosti. Staré sily starého vesmíru si myslia, že ak vás nechajú kultivovať sa v takom prostredí, je to spravodlivé. Ich uvažovanie je: „Uznám tvoje Dovŕšenie len ak sa dostaneš cez takéto prostredie. Kto by sa nedokázal kultivovať v dobrom prostredí?“ Ale v takomto prostredí je skutočne veľmi ťažké uvedomiť si svoje nedostatky, nie je tak? Je to naozaj ťažké. Keď každý, s kým sa tam stretnete, uvažuje takto, a spôsob ako sa ľudia voči sebe správajú je takýto, čo budete robiť?

Nuž, máte Dafa. Staré sily sa na to tiež pozerajú týmto spôsobom a uvažujú: „Si učeník Dafa, nie? Takže by si sa mal kultivovať v súlade s Dafa a robiť veci na základe toho, čo požaduje Dafa.“ Je to naozaj tak. Avšak niektorí študenti nekonajú v súlade s Dafa a namiesto toho robia veci tak ako bežní ľudia. Dokonca aj keď si niektorí uvedomia svoje vlastné chyby, myslia si, že to nie je nič podstatné a len ich odsunú nabok. Ale staré sily pred tým nebudú zatvárať oči a budú vás posudzovať podľa štandardov na kultivujúceho; budú vás posudzovať podľa štandardov pre životy budúcnosti. Myslíte si teda, že s tým budú súhlasiť, ak použijete štandardy bežných ľudí, ktorými sa budete hodnotiť a riadiť? Nebudú. Preto sa niektorí ľudia stretli s toľkými problémami a ťažkosťami, a niektorí dokonca umreli bez toho, aby vedeli prečo. Samozrejme, ako učeníci Dafa ste schopní zachraňovať ľudí pomocou objasňovania faktov. Keďže bežní ľudia môžu byť zachránení, bola by potom daromná všetka tá práca, ktorú taký učeník Dafa spravil? Nie, nie je to tak. Je to otázka úrovní. Inými slovami, ak niekto spravil mnoho vecí ako učeník Dafa, ale nekultivoval sa dobre v určitých ohľadoch, a umrel, čo sa potom stane? Samozrejme, to, že bol učeníkom Dafa nebude nadarmo, ani tie veci, čo spravil, nevyjdú nazmar. Je to len otázka úrovne, ktorú dosiahne.

Avšak uvažujem o tom, že učeníci Dafa majú pred sebou svet so 7 miliardami ľudí. Hoci v Číne máme mnoho učeníkov Dafa, majú pred sebou populáciu v počte 1,5 miliardy ľudí. Je tam veľmi ťažké zachraňovať ľudí, pod celým tým tlakom zlého gangsterského režimu. Navyše sa v tom musíte dobre činiť. Takže ako to potom spravíte? Keďže ste učeníci Dafa, máte schopnosť vykonať veci, ktoré minulí kultivujúci nedokázali vykonať a máte schopnosť spraviť to, čo bežní ľudia nedokážu spraviť. Ste učeníci Dafa a máte Dafa – Dafa budúcnosti. Avšak niektorí ľudia takto neuvažujú. Nevážia si tak veľmi Fa a nemajú veľmi silné spravodlivé myšlienky. Takže nie sú schopní robiť to, čo som popísal, nedokážu sa v tom činiť dobre, a z času na čas odbočia z cesty.

Samozrejme, niektorí učeníci Dafa sa činili veľmi dobre. Ako som povedal, učeníci Dafa majú rôzne vrodené základne (genji). Niektorí sa činili mimoriadne dobre a niektorí majú málo karmy, takže zlé bytosti sa neodvažujú ich tak vážne prenasledovať. Niektorí však majú väčšie množstvo karmy, takže zlé bytosti ju využívajú ako dôvod na prenasledovanie.

Keďže toto je konferencia Fa, nechcel by som zobrať príliš veľa vášho času. Takže som išiel priamo k veci, hovoril som priamo o vašej kultivácii a o podstate veci. Prišli ste zďaleka a cieľom vášho stretnutia je v skutočnosti zlepšiť sa v tomto kultivačnom prostredí a počuť Majstra hovoriť. Ale v skutočnosti je všetko v Čuan Falune. Všetko, o čom som hovoril, je len vysvetľovaním Čuan Faluna. Vy sami ste schopní vidieť všetko toto v knihe. Je to len tak, že niekedy keď vezmete knihu, jednoducho nie ste taký pozorný alebo si ju nevážite. Niekedy, keď ste zaneprázdnený, alebo do vás zasahuje jedna či druhá vec, vaša vôľa čítať knihu nie je taká silná alebo vaša myseľ nie je sústredená. V tom prípade z nej nezískate Fa a neuvidíte toho veľa. Kultivácia je vážnou záležitosťou.

Rád by som niečo spomenul. Ako viete, keď otvoríte Čuan Falun, na začiatku je  Lunyu. Nuž, nebol som spokojný so súčasným Lunyu ako s úvodom do knihy. (Majster sa smeje) Som si vedomý pocitov učeníkov Dafa voči Fa – je vám taký drahý, ako váš život. Každý dokáže recitovať Lunyu z pamäti. Lunyu skutočne malo veľký účinok vo vašej kultivácii v náprave Fa. Pomohlo vám zosilniť si svoje spravodlivé myšlienky a hralo pozitívnu úlohu. Ale keďže Lunyu bolo v tom čase napísané na to, aby pomohlo ľuďom, ktorí nemali žiadnu predstavu o tom, čo je Fa, aby to pochopili, jeho začiatočný bod nebol veľmi vysoký a myšlienka potvrdzovania Fa vedou bola trochu silná. Avšak tento Fa je taký obrovský. Je v ňom všetko pre celú budúcnosť. Vedu však postavilo príliš vysoko a dalo jej príliš veľkú dôležitosť. Takže už nejaký čas som ho chcel prepracovať. Avšak pretože situácia v týchto rokoch bola hrozná a informácie boli obmedzované, existovali pravdivé aj nepravdivé veci a zlí ľudia úmyselne vytvárali problémy, nejaký čas som na tom nepracoval. Nedávno som prepracoval Lunyu a chcel som vám to dať vedieť. Čoskoro ho možno publikujem na stránkach Minghui.

Takže čo by ste mali spraviť s pôvodným Lunyu? Môžete skopírovať alebo vytlačiť nové na rovnakú veľkosť stránky, s rovnakou veľkosťou a druhom písma, vyrezať stránku, ktorá obsahuje pôvodné Lunyu a potom vlepiť dnu novú stránku. Môžete to spraviť takto. Chcel som vám o tom všetkým povedať na Fa konferencii. Tým, že som to dnes povedal, budete veriť tomu, že tá správa je pravdivá. (Učeníci sa smejú a tlieskajú.) Inak (Majster sa smeje) som si istý, že by to niektorí učeníci Dafa nedokázali z citových dôvodov prijať. Viem to.

V každom prípade, ako váš Majster myslím na to, čo je dobré pre vás, pre vašu kultiváciu a pre budúcnosť. Tento Fa je veľmi veľký.

Povedal som vám o štruktúre vesmíru až do bodu, keď sa tá štruktúra už ďalej nedá popísať jazykom. Aby som tu úroveň zložitosti ilustroval, uvažujte o tom, koľko konárov má strom. Hovorím tu len o konároch jedného stromu. Potom koľko stromov, koľko konárov a koľko listov je v lese? Dokonca aj keď vezmete všetky stromy, konáre a listy na tejto Zemi ako celok, táto predstava neznázorňuje ani malý priestor vesmíru. Nie je spôsob, ako to vyjadriť. Je jednoducho príliš veľký a zložitý. Počet životov je jednoducho nespočítateľný, bezhraničný, je ich tak veľa, že je to nezmerné, pričom niektorí bohovia sú takí obrovskí, že je to nepredstaviteľné. Všetko je živé. Keď ľudia považujú veci za „organické“ alebo „anorganické“, je to založené iba na javoch, ktoré ľudia vidia, vizuálne, na povrchu. Všetky veci, vrátane výrobkov vyrábaných továrňami, sú živé. Ak by niečo nebolo živé, rýchlo by sa to rozložilo a prestalo by to existovať. Ľudia vyhlasovali, že pomocou nadprirodzených schopností môže človek vidieť, že všetko v jeho izbe – nech sú to stoly, kreslá, stoličky, steny – s ním môže hovoriť a komunikovať. Je to naozaj tak. Všetky veci sú živé. Preto mnísi a kultivujúci minulosti svojvoľne neplytvali vecami alebo ich neničili a snažili sa vyhnúť tomu, aby čokoľvek poškodili. Týkalo sa to tohto. Obmedzím svoje poznámky iba na štruktúru väčších dimenzií, keďže veci sú mimoriadne zložité.

Predtým som sa vyhýbal rozprávaniu o tejto ľudskej dimenzii. Pretože učeníci Dafa sa kultivujú na vysokej úrovni, vyučujem iba Dafa. Avšak dokonca aj v tomto ľudskom prostredí tu, teda v tejto ľudskej dimenzii, ktorá je vytvorená z molekúl, je mnoho premnoho toho, čo by sa dalo nazvať dimenziami alebo časopriestormi, ktoré sú ľuďom neviditeľné. O čom hovorím? Ako viete, ľudské oko môže v tomto svete vidieť červenú, oranžovú, žltú, zelenú, modrú, indigovú a fialovú farbu. (Majster naznačuje rukami určitý obmedzený rozsah) Môžete vidieť to, čo je v rámci rozsahu týchto farieb. Ale vedci teraz vedia, že je ich viac ako tieto, že? Existuje mnoho ďalších farieb. Neexistujú v spektre svetla vyššie frekvencie a dlhšie vlnové dĺžky (Majster ukazuje dvakrát smerom vpravo hore)? A v skutočnosti sú tiež v spektre svetla nižšie frekvencie (Majster ukazuje smerom vľavo dole) Neexistuje infračervené, ultrafialové a röntgenové žiarenie? Hovorím o nich. Sú tiež súčasťou tejto dimenzie a sú tiež zložené z molekúl, avšak sú neviditeľné pre ľudské oko. Je to podobné ako pri klavíri. Povedzme, že ľudské oko dokáže vidieť iba klávesy jednej oktávy, hoci rozsah klavíra je niekoľko oktáv (Majster posúva ruku doprava, naznačujúc niekoľko oktáv), sedem oktáv. A kontrabas má tiež niekoľko nízkych oktáv (Majster posúva ruku doľava). Používam tu klavír iba ako metaforu, pričom spektrum svetla je oveľa rozsiahlejšie ako rozsah klavíra (Majster rozťahuje ruky vodorovne, naznačujúc veľkú vzdialenosť). Všetko je materiálne. Používam svetelné spektrum, aby som vyjadril tú myšlienku. Tie veci skutočne existujú. Molekuly, ktoré skutočne existujú, vytvárajú veci s materiálnou existenciou, svety, časopriestory a tak ďalej. Ale ľudské oko dokáže vidieť len túto veľmi úzku časť (Majster dáva ruky na vzdialenosť šírky očí, aby ukázal úzku oblasť) alebo to, čo je v tejto jednej oktáve (Majster sa smeje), pričom je bezpočet ďalších oktáv, ktoré ľudia nedokážu vnímať (Majster naraz roztiahne ľavú aj pravú ruku), nižšie aj vyššie (Ako Majster hovorí, ukáže ľavou rukou doľava a drží ju v určitej polohe, potom ukáže svojou pravou rukou doprava a drží ju v určitej polohe. Obe ruky ukazujú oblasť určitej šírky. Majster sa pozrie na publikum a usmeje sa).

Popisoval som tu vlastne len veci na vodorovnej, priamej línii. (Majster rozširuje ruky od svojho hrudníku vodorovne naľavo a napravo, pričom dlane smerujú k telu). Ide to aj zvisle (Majster naťahuje ruky od hrudníka priamo dopredu, smerom ku publiku) ako aj týmto smerom (Majster ukazuje pravou rukou doprava, vo výške pása) a tamtým smerom (Majster ukazuje ľavou rukou dopredu, v smere publika vo výške pása) a v rámci týchto existujú ďalšie takéto (Majster pokračuje v naťahovaní ľavej ruky rovnakým smerom, smerom ku publiku, a robí pohyb naznačujúci mnoho vetvení doľava aj doprava) a takéto (Majster naťahuje ruky dozadu, doprava a v rôznych iných smeroch a súčasne naznačuje v každom smere mnoho rozvetvovania. Potom sa zastaví a pozrie sa na všetkých). (Učeníci tlieskajú a Majster sa usmieva a robí heshi.) Niet jazyka, akým by sa to dalo popísať, že? Je to ťažké vyjadriť. Vysvetľujem tu len veci, ktoré sú pozdĺž jednej línie (Majster naznačuje vodorovnú líniu zľava doprava). Takže ide o to, že je mnoho, mnoho oktáv, ktoré sú ľudskému oku neviditeľné. To, čo je pre ľudské oko viditeľné, alebo vnímateľné zrakom, zodpovedá zvyšku vášho tela. Inými slovami, keď niečo nemôžete vidieť, nebudete sa toho schopní ani dotknúť alebo to počuť. Vaše zmysly sluch, hmat a zrak sú všetky obmedzené na ekvivalent tejto jednej oktávy. (Majster naznačuje rukami obmedzený rozsah) Niektorí ľudia povedali, že môžu počuť hudbu z nebies a že je veľmi krásna, pričom niektorí povedali, že môžu vidieť žijúce veci v iných dimenziách. Naozaj môžu, ale všetky sú v tejto dimenzii – vo väčšej dimenzii, ktorá je vytvorená z molekúl a ktorá je dosť odlišná. Všetky tie veci hmatateľne existujú. Všetky tie skutočné, žijúce veci môžu vidieť ľudské bytosti, pričom ľudia väčšinou nemôžu vidieť ich. Prečo? Ako som naznačil predtým, táto ľudská ríša je jediným miestom, ktoré je v ilúzii. Tie žijúce veci, ktoré ľudia nemôžu vidieť, nepodliehajú ilúzii.

To, o čom tu hovorím, je známe modernej vede, nie je to žiadna senzácia. Takže aký je život tam v tých podobných dimenziách, ktoré existujú paralelne s ľudskou dimenziou? Kto tam je? Životy ľudských bytostí sú obmedzené na tento svet a sú skutočne veľmi poľutovaniahodné. (Majster naznačuje rukami malú oblasť) Všetko, čo ľudia na tomto svete poznajú, je len tento malý rozsah, ktorý teraz môžu vidieť, pričom všetky ostatné žijúce veci (Majster robí pravou rukou všezahŕňajúce gesto) vedia o ľuďoch v tomto svete. Ale ľudia o nich nevedia. Sú ľudia, ktorí študujú nadprirodzené sily. Ale ako som práve naznačil, na tejto jednej čiare je toto a toto (Majster počas toho, ako hovorí, rýchlo natiahne ruky vo výške pása napred, potom ukáže rukami v rovnakej výške do oboch strán naraz a potom na pravej strane oboma rukami naznačuje mnoho vetvenia v smere, ktorým práve ukázal. Potom, v rovine, v ktorej prebiehali vyššie uvedené smery, naznačuje rozvetvovanie v smeroch, ktoré sú v 45 stupňovom uhle od smeru priamo vpred, v nulovom uhle od smeru priamo vpred, a zápornom 45 stupňovom uhle od smeru priamo vpred atď.) a odtiaľ sa to ďalej vetví ešte viac. A čo potom tie zvislé? (Ako Majster hovorí, ukazuje rukami dopredu, na vodorovnej rovine, ktorá je kolmá k telu a vo výške niečo nad úrovňou pása.) A takéto (Majster ukazuje smerom, ktorý je v 45 stupňovom uhle od smeru vpred, v tej istej rovine), alebo takéto (Majster ukazuje v smere, ktorý je v zápornom uhle 45 stupňov od smeru vpred, v tej istej rovine) alebo takéto (Majster ukazuje pred telom v smere 12 hodín na rovine paralelnej s jeho telom) alebo takéto (Majster ako hovorí ukazuje oboma rukami, že na rovine sú ďalšie roviny v smeroch 1 hodiny 30 minút a 10 hodín 30 minút) alebo takéto? (Majster ukazuje v smere 1 hodina 30 minút a 10 hodín 30 minút na rovine, ktorá je v 45 stupňovom uhle od vodorovnej roviny, a naznačuje rozvetvovanie v každom smere atď.) Všetky tieto sa vetvia a potom sa vetvia ešte ďalej. Chcem povedať, že dokonca aj táto dimenzia, ktorá je zložená z molekúl, je takáto mimoriadne komplexná. Tretie oko tých, ktorí môžu vidieť tieto veci, je otvorené iba na úrovni telesného zraku. V rámci telesného zraku sú rôzne úrovne. Takže to, čo každý z vás vidí, môže byť odlišné. Tajomstvá života sú skutočne veľkolepé. Sú ďaleko za tým malým kúskom, ktorý môže teraz vnímať technológia ľudských bytostí. Ak by ľudský technologický pokrok pokračoval po súčasnej ceste, pohyboval by sa naveky pomalým tempom.

Nech je to akokoľvek, to, o čom som práve hovoril, vám malo dať predstavu o tom, že ľudské bytosti, a to zahŕňa kultivujúcich sa učeníkov Dafa, robia veci v rámci veľmi úzkeho pásu reality. Toto má svoje výhody, ako napríklad to, že neviete, keď ste zle riešili niečo, čo je mimo tohto pásu. Takáto je existencia pre ľudské životy. Ak by to bolo inak, takýto druh zasahovania a tie komplikované faktory by pre vás znemožnili riešiť veci, keďže inteligencia človeka je obmedzená. Keď robíte veci v rámci tohto úzkeho pásu, môžete ľahko zvládnuť situácie, s ktorými sa stretnete.

Predtým som povedal, že všetko, čo človek robí v tomto svete, sledujú nespočetné bytosti v iných časopriestoroch. Niektorí ľudia tomu však neveria. Nezáleží na tom, či tomu verí bežný človek. Ale učeníci Dafa vedia, že bytosti na vysokých úrovniach môžu v skutočnosti vidieť myšlienky ľudí veľmi jasne a môžu dokonca vidieť vývoj ich myšlienok. Je pre nich viditeľné to, ako človek uvažuje alebo ako jeho myseľ reaguje na veci. U učeníkov Dafa, každá jedna vaša myšlienka rozhoduje o prežití mnohých bytostí; to, ako riešite veci a či ich robíte dobre alebo nie, rozhoduje o budúcej existencii tých bytostí. Mohlo by to byť tak, že by tomu nevenovali pozornosť? Všetci to sledujú. Veci každého tvaru a druhu vytvárajú teraz tento svet a spoločnosť je taká zložitá, najmä teraz, keď sú tu rozložené veci z minulosti, budúcnosti a súčasnosti, aby sa uvidelo, čo si vyberiete. Toto tiež spravilo spoločnosť ešte rušnejšou a vzrušujúcejšou ako kedykoľvek predtým, čo môže ľahko podnecovať pripútanosti. Pre kultivujúcich to slúži ako zasahovanie, ktoré spôsobuje, že je ťažšie kultivovať sa a zachraňovať ľudí. Takže za týchto okolností je naozaj ťažké sa kultivovať. Tie iné bytosti môžu vidieť a sledovať vašu myseľ a činy. Všetky z tých vecí môžu podnecovať ľudské pripútanosti. Avšak ak sa učeník Dafa vzdiali od Fa a jeho myšlienky nie sú dostatočne spravodlivé, môže skutočne odbočiť zo smeru a môže dokonca v okamihu skĺznuť dosť ďaleko.

To je na dnes všetko. (Učeníci váhavo tlieskajú.) Mám dojem, že mnoho ľudí by sa rado spýtalo otázky. (Učeníci Dafa okamžite nadšene tlieskajú.) Dobre, budem hodinu odpovedať na vaše otázky. (Učeníci nadšene tlieskajú) Môžete posielať nahor svoje papieriky s otázkami.

Učeník Dafa sa môže kultivovať bez ohľadu na svoju pozíciu – či je prezidentom alebo bežným človekom. Môžete byť dobrým človekom v ľubovoľnej profesii alebo povolaní a v súčasnosti každé jedno poskytuje učeníkom Dafa prostredie na kultiváciu. Kultivácia v minulosti sa robila v chrámoch alebo v kláštoroch. Ale dnešní učeníci Dafa nie sú obmedzení v kultivácii na nejaké konkrétne prostredie, keďže máte zachraňovať vnímajúce bytosti. Môžete sa kultivovať v ľubovoľnom spoločenskom prostredí. Poskytol som vám taký široký rozsah prostredí, v ktorých sa môžete kultivovať, a cieľom je, aby ste mohli zachraňovať vnímajúce bytosti. Ďalším faktorom je, že staré sily by to nepovažovali za spravodlivé, ak by ste ako učeníci Dafa neuspeli vo svojej kultivácii v prostredí ako je táto spoločnosť, ktoré vytvára zasahovanie ako nikdy predtým a ak by ste nezažívali také vážne konflikty a keby ste v tejto spoločnosti nemuseli čeliť takým príťažlivým pokušeniam. Toto je odlišné od všetkých foriem kultivácie robených v minulosti. Nikdy od času stvorenia to neexistovalo. Nikdy predtým sa niečo takéto nerobilo. Ľudia v prehistórii mnohokrát zažili katastrofy, pričom prežil len malý počet životov. Mohli prežiť iba tí so spravodlivou vierou, tí čo opravdivo verili v bohov. Vo všetkých týchto cykloch, keď sa ľudstvo vzchopilo a opäť prosperovalo, sa nikdy neudialo niečo ako kultivácia, ktorú robia učeníci Dafa. Nikdy nebolo niečo takého, takže nie je príklad, na ktorom by ste mohli stavať. Určití kultivujúci a mnísi neuznávajú vašu kultiváciu. Nuž, pre nich to nie je možné, pretože aby chápali a uznávali vašu kultiváciu, ich úrovne by museli byť vznešenejšie ako tie učeníkov Dafa.

 

Učeník: Mnoho študentov často chodí do pevninskej Číny, pričom niektorí to robia dosť často. Je tiež dosť veľa praktizujúcich v Číne, ktorí radi chodia do zahraničia, pričom niektorí tam chodia viackrát do roka a niektorí prišli len kvôli Fa konferencii. Nebude pre nás lepšie, keď sa budeme dobre činiť s vecami v našich vlastných oblastiach a nebudeme pobiehať všade navôkol?

Majster: Nemyslím si, že niekoho možno kritizovať za to, že chodí na Fa konferencie. Keď niekto chodí tam a späť obchodne, tiež to nie je problém. Niektorí učeníci Dafa nie sú známi zlu, takže môžu chodiť tam a späť a nie je to problém.

Sú však nejakí učeníci Dafa žijúci mimo Číny, ktorých agenti čínskych komunistických konzulátov a ambasád poznajú do najmenších detailov. Hneď ako prídete na colnicu v Číne, zadržia vás. Povedal som predtým, že ste zodpovedný za všetko, čo spravíte kým ste prenasledovaný, potom ako vás zatkli stúpenci zlej strany alebo potom ako vás podrobili ich falošným „prehováracím sedeniam“. Nebeské bytosti sa pozerajú. Môžete si myslieť, že to nevie nik iný a že Majster to nevidel. Naozaj, v súčasnosti je to táto povrchová časť Majstra, ktorá tu pôsobí. Ale Majster má nespočetné Opravdivé telá a nespočetné Telá zákona, a je bezpočet bytostí vysokých úrovní, ktoré vás môžu sledovať akoby pozerali film. Môžete si myslieť, že nikto nevie o tom, čo sa stalo, ale to iba podvádzate samých seba. Ako som povedal, nielen Majster, ale aj životy vo všetkých iných dimenziách – všetky životy – vedia, čo robíte. Nestaviate sa správne ku nevhodným veciam, ktoré ste spravili, nepokúšate sa ich vynahradiť, tak ako by to spravil kultivujúci, a to dobrovoľným vyhlásením, že si uvedomujete, že ste sa činili zle a budete sa činiť lepšie na ceste pred sebou. Namiesto toho to skrývate. Dokonca ste uverili mnohému z toho, čo do vás vštepili ľudia z ČKS, beriete tie veci na vymývanie mozgu za pravdivé a dokonca ste negatívne ovplyvnili ďalších učeníkov Dafa. Čo teraz spravíte? Ak skutočne nastane konečná udalosť ľudstva, o ktorej som hovoril, potom nebude problém len s vašimi ľudskými pripútanosťami na povrchu. Čo sa má potom spraviť s vašou celou bytosťou ako aj s tými životmi za vami, ktoré na vás čakali, aby ste ich spasili – všetkým, čo ste reprezentovali? Samozrejme, nemusíte veriť tomu, čo hovorím, kvôli veciam, ktoré vám vštepila ČKS, a ak je to tak, je to veľmi tragické.

Dnešná ľudská spoločnosť je prostredím vytvoreným pre kultiváciu učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa a pre vnímajúce bytosti, ktoré prišli získať Fa. Či je to objasňovanie faktov učeníkmi Dafa alebo projekty, na ktorých učeníci Dafa pracujú pre záchranu ľudí – všetky z týchto vecí, ktoré vidíte – mnohé sa zdajú bežné, ale v skutočnosti sú mimoriadne a prekračujú to, čo bežní ľudia dokážu spraviť. Ľudská spoločnosť je v ilúzii. Keď sa prenasledovanie začalo, aby mi zabránili prelomiť pre vás tú ilúziu, staré sily sa dokonca pokúsili nedovoliť mi mať podmienky, ktoré som chcel mať a chceli, aby som išiel na severný pól – na severný pól, kde nie sú ľudia. Mali takéto myšlienky: „Choď tam. Nezasahuj do nás.“ Vedeli, že ak by som prehovoril a povedal ľuďom veci, alebo niečo ľuďom ukázal, potom by boli zmarené ich usporiadania, takzvané skúšky a ťažkosti, ktoré usporiadali pre učeníkov Dafa. Potom by skutočne vypukla vesmírna vojna. Kvôli záchrane vnímajúcich bytostí, počas týchto rokov, hoci som na Fa konferenciách vyučoval Fa a stretával sa s vami za rôznych okolností, prejavoval som sa rovnako ako normálny človek a vyučoval som vám len Fa a jeho princípy. Dokonca aj tak boli staré sily rozzúrené. Ak by som spravil čokoľvek viac, staré sily by ešte viac vystupňovali prenasledovanie praktizujúcich a spravili by pre vás kultiváciu a záchranu ľudí ešte ťažšou. Vytvorili by pre vašu kultiváciu ešte väčšie a vážnejšie ťažkosti.

 

Učeník: V jednom meste na Taiwane zostalo jeden mesiac pred vystúpením Shen Yun stále dosť veľa nepredaných lístkov, takže tam praktizujúci nechali vložiť trojstránkové skladané letáky o Shen Yune do novín bežných ľudí. Môžem sa spýtať, či bolo v poriadku spraviť to?

Majster: Bolo to v poriadku. Nie je to vlastne to isté, ako keď si dáme inzerát do bežných médií? Nie je s tým samozrejme problém. Samozrejme, predovšetkým nerobte nič, čo ľudí odradí alebo čo poruší nejaké pravidlá, ktoré majú ľudia.

 

Učeník: Ak si po zakúpení oficiálne licencovaných a vydaných kníh Dafa učeník Dafa stiahne elektronické súbory týchto kníh poskytnuté na stránke Minghui do svojho mobilného telefónu pre svoje osobné použitie, a nekopíruje ich, ani ich nedistribuuje, považuje sa to potom za porušenie autorských práv alebo za čin poškodzovania Fa?

Majster: V prípadoch ako je tento, ak robíte len niečo na svojej osobnej úrovni a neprenášate ich alebo nedistribuujete súbory ďalej, ani nič nepredávate, potom by to nemal byť problém. Keď je to len na to, aby ste si uľahčili svoje vlastné štúdium Fa, potom by to nemal byť problém. Ale ak by ste šírili súbory vo veľkom rozsahu a spravili ste z toho nejaký podnik, potom by sa to rovnalo zmene cesty, podľa ktorej sa kultivujeme.

 

Učeník: Sú nejakí koordinátori Asociácie Dafa, ktorí často robia veci, ktoré idú proti pravidlám a dokonca stoja v čele pri ich porušovaní. Napríklad dovolia praktizujúcim, ktorí nedávno prišli z pevninskej Číny, aby išli do zákulisia predstavení Shen Yun, a dovolia niekomu, o kom sa Asociácia vyjadrila, že je problematický, aby sa zúčastňoval na propagácii Shen Yun. Niekto dokonca povedal iným praktizujúcim: „Som hlavný koordinátor našej Asociácie. Majster povedal, že pokiaľ niečo schválim alebo požiadam ľudí, aby niečo spravili, je to v poriadku.“ Niektorí praktizujúci namietajú voči určitým veciam, ale váhajú sa ozvať, no zároveň cítia, že nie je správne, keď títo koordinátori nedodržiavajú pravidlá.

Majster: Praktizujúci, čo položil túto otázku, má v niečom pravdu. Stále sú medzi nami nejakí, ktorí robia veci v mene Majstra. Keď sa ma ľudia pýtajú na veci, často poviem: „Keď ide o veci, ktoré by mali robiť učeníci Dafa, môžete sa do nich pustiť – nie som proti tomu.“ To je jedna vec, ktorú môžem povedať. Ďalšia možnosť je, že aby som im pomohol dozrieť ako kultivujúcim a koordinátorom, poviem im, aby riešili určité veci  podľa vlastného uváženia. Ale hneď ako Majster niečo povedal, niektorí ľudia sa vrátia ku praktizujúcim a povedia im: „Majster povedal toto“ a „Majster to uznal,“ „Majster to schválil,“ alebo „Majster povedal, aby sme to robili takýmto spôsobom.“ Takže to, čo som povedal, bolo zmenené, a to sa stáva často.

Nechcem tým povedať, že všetci praktizujúci, ktorí nedávno prišli z Číny, majú problémy. Ak o tom uvažujete, nuž, keďže Asociácia Dafa musí pracovať s takým veľkým počtom praktizujúcich, ako by boli schopní preveriť každého jedného z nich? Takže to pravidlo je nutné. Ako všetci viete, ďalším faktorom je to, že praktizujúci z Číny majú často slabú znalosť angličtiny. Ako som predtým hovoril, ak ste práve prišli z Číny, nebudete hneď schopní cítiť – ale iní to uvidia veľmi jasne – váš čínsky spôsob uvažovania pri robení vecí, a až po čase si všimnete, že niečo na vás nie je úplne v poriadku. Praktizujúci, ktorí nedávno prišli z Číny, si môžu myslieť: Prečo sú ľudia v iných krajinách takí hlúpi? Prečo sú takí jednoduchí? Prečo sú otázky, na ktoré sa pýtajú, také jednoduché a naivné? Ale napriek tomu, čo si myslíte, takíto sú v skutočnosti normálni ľudia. Ľudia, ktorí práve prišli z Číny, sú produktom prenasledovania skazenou ČKS a jej systematického ničenia čínskej kultúry. Takže mnohokrát sa dlhoroční praktizujúci neodvážia nechať robiť určité veci praktizujúcich, ktorí nedávno prišli z Číny, pretože tí praktizujúci majú sklon ísť do extrému a dosiahnuť opak toho, čo bolo zamýšľané. Takisto majú problém komunikovať s inými praktizujúcimi, s praktizujúcimi, ktorí nie sú z Číny. Tým praktizujúcim sa zdajú spôsoby uvažovania praktizujúcich, ktorí nedávno prišli z Číny, dosť zvláštne. Praktizujúci z Číny si zasa myslia: „Vy uvažujete o veciach príliš jednoducho. Iba ak budeme robiť veci týmto odlišným spôsobom, bude to dobre fungovať.“ Ale praktizujúcim mimo Číny sa zdá, že ľudia v západnej spoločnosti to vôbec nebudú môcť prijať.

Ak naozaj nerozumiete tejto spoločnosti, nebudete schopní robiť veci dobre. Takže keď sme v minulosti pracovali na predaji lístkov Shen Yun, často sa stalo, že praktizujúci, ktorí nedávno prišli z Číny, rozprávali s ľuďmi vnucujúcim spôsobom a nenechali ich odísť. Toto viedlo k veľmi negatívnym reakciám od ľudí v tejto spoločnosti. Toto je problém najmä keď vezmete do úvahy, že Shen Yun sa zameriava na vyššiu vrstvu spoločnosti a tí ľudia sú odlišní ohľadom toho, ako uvažujú a ohľadom úrovne ich kultúrnej kultivovanosti. Tí z vás, ktorí nedávno prišli z Číny, si ešte nie sú vedomí týchto vecí, takže by ste nemali vziať na seba túto prácu, kým ste neporozumeli a úplne nepochopili tieto veci. Inak to skutočne bude mať opačný účinok, ako bolo zamýšľané. Áno, kancelária Shen Yun  má pravidlo, že tí, ktorí nedávno prišli z pevninskej Číny, nemajú dovolený vstup do zákulisia. Niektorí novopríchodzí praktizujúci sú príbuzní dlhoročných učeníkov Dafa, ktorí bývajú mimo Číny. Prakticky vzaté, niektorí z tých praktizujúcich nie sú problematickí, ale nie je to vždy tak. Ak vás nikto nepozná, nikto o vás nevie, mohli by ste povedať, že ste učeník Dafa a zdáte sa na povrchu dosť dobrý, ale budú ľudia vedieť, či ste skutočne učeník Dafa? Môžete byť učeníkom Dafa, ale ľudia tu vás nepoznajú. Preto je tu pravidlo, že tí, ktorí nedávno prišli z Číny, nemôžu ísť do zákulisia. Je tiež v poriadku, keď človek pomáha iným spôsobom a nemusí ísť do zákulisia.

Niektorí koordinátori by naozaj mali pozorne uvažovať o tom, ako robia veci. Rád by som vám povedal, že keďže ste koordinátorom, mali by ste zhromaždiť miestnych praktizujúcich. Mali by ste ich spojiť, kvôli Majstrovi, aby sa mohli zlepšovať v kultivácii a mali by ste pomáhať Majstrovi dobre ich viesť. To je vaša zodpovednosť ako koordinátora vo vašej oblasti. Ale vy stále odmietate niektorých ľudí, stále odmietate niektorých ľudí, ktorí vás nepočúvajú. Stále sa pozeráte na veci bežným spôsobom, stále riešite veci bežnými spôsobmi a stále spôsobujete, že miestni praktizujúci dobre nespolupracujú. Preto keď vidíte, že novopríchodzí z Číny spravia všetko, o čo ich požiadate, a sú poslušní, necháte ich pracovať v zákulisí, alebo ich dokonca necháte variť a riadiť stravovanie. Ale ľudia v Shen Yune sú z toho nervózni. Majú pred sebou viac ako 100 vystúpení, jedno za druhým, takže nemôžu dovoliť, aby sa vyskytli nejaké problémy, že? Takže by som sa spýtal tých z vás, ktorí nedodržiavajú tieto pravidlá, môžete sa naozaj zaručiť za týchto ľudí? Nie, nemôžete. Nemôžete založiť svoje rozhodovanie o pridelení úlohy niekomu len na tom, či robí to, čo je mu povedané. Takto by k tomu koordinátor učeníkov Dafa nemal pristupovať. Rád by som vám povedal: pomáhajte Majstrovi tým, že povediete dobre praktizujúcich. Sú to moji učeníci, presne ako vy, takže ich nemôžete odmietať.

Ale na druhej strane, ostatní učeníci Dafa by mali tiež mať na mysli, že sú učeníkmi Dafa a mali by dobre spolupracovať. Koordinátor to nemá ľahké! Každý, kto hrá tú úlohu, musí riešiť tento druh ťažkostí, takže každý by mal mať voči tomu druhému pochopenie. Ak to tak naozaj spravíme, nepôjdu veci dobre? Nemali by ste sa mnohokrát potknúť, než si uvedomíte, že bude lepšie, ak to tak budete robiť. Keď prenasledovanie bolo veľmi kruté, nestroskotalo mnoho vecí preto, že ste často išli jeden proti druhému, neustále diskutujúc o tom, koho myšlienka je lepšia, a keď ste sa pokúšali spolupracovať, neustále ste sa medzi sebou hádali? Ak by ste medzi sebou v tom bode dobre spolupracovali, možno by sa veci robili účinnejšie. Samozrejme, keď sa na to pozriete späť teraz, uvedomíte si, že je to tak a že ste sa v tom čase nečinili dobre. Ale nerobte to zas a znova týmto spôsobom.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal Majstra, aby nám povedal o hlbších významoch toho, že „Veľká cesta nemá formu“. Ohľadom obžaloby hlavy zla na Minghui.org, Asociácia Dafa...

Majster: Skutočne, mal by byť obžalovaný (nadšený potlesk učeníkov). Celé ľudstvo by ho malo obžalovať. Ublížil všetkým čínskym ľuďom, ako aj mnohým ľuďom v iných oblastiach po celom svete. Toľko veľa ľudí bude kvôli jeho lžiam odvlečených do pekla.

Ohľadom toho, že Veľká cesta nemá formu, zdá sa, že nemáme čas na to, aby sme o tom hovorili hlbšie a môžem odpovedať len na vaše papieriky s otázkami. Vaša kultivácia nemá žiadnu konkrétnu formu. V minulosti mali kultivujúci chrámy a kláštory a boli obmedzení na určité špecifické formy. Ale keď sa vy vrátite domov, vrátite sa do vašich rôznych povolaní. Počas tohto špeciálneho obdobia, keď sa deje prenasledovanie, učeníci Dafa ustanovili mediálne firmy a projekty na odporovanie prenasledovaniu, ale to sú len firmy, ktoré vyhovujú formám bežných ľudí; tie firmy samotné nie sú časťou našej kultivácie. Stále som hovoril, že nie sú žiadnou špecifickou časťou Dafa, ale len firmami, ktoré vedú učeníci Dafa. Učeníci Dafa sa môžu kultivovať v rozmanitých povolaniach, takže samozrejme môžu spustiť svoje vlastné firmy. Tie nie sú nejakými pevnými formami, ktoré kultivácia v Dafa špecificky preberá. V Dafa nie sú žiadne firmy. To platí aj pre Shen Yun, ktorý je tiež projektom ustanoveným učeníkmi Dafa na záchranu ľudí a nie nejakou špecifickou kultivačnou metódou alebo prostredím, ktoré vyžaduje od učeníkov Dafa, aby sa kultivovali nejakým špecifickým spôsobom. Nie je to tak.

 

Učeník: Na Taiwane sa koná mnoho udalostí a stretnutí veľkého rozsahu a mnohé z nich sú len akciami pre nás samých.

Majster: Hm, je lepšie mať menej aktivít pre nás samých, okrem spoločného študovania Fa. Nemyslím si, že je problém, ak bude viac aktivít na potvrdzovanie Fa alebo na objasňovanie pravdy ľuďom, keďže sa pokúšame o záchranu ľudí.

 

Učeník: Shen Yun má mnoho piesní, ktoré sú slovami pre bežných ľudí priamo od Majstra. Stále som uvažoval o tom, čo môžeme spraviť pre to, aby sme poskytli bežným ľuďom príležitosti, aby ich počuli alebo čítali. Rád by som sa spýtal Majstra, či môžem púšťať piesne Shen Yun počas našich akcií a či môžeme vytlačiť texty piesní Shen Yun a dať ich na plagáty počas akcií zamýšľaných na objasňovanie pravdy?

Majster: Vystupujúci Shen Yun spievajú bežným ľuďom. Piesne sú jednoducho piesňami. Ak vytlačíte len texty piesní a dáte ich na plagáty, nuž, keďže niektoré z nich sú poéziou s dávnym rýmovaním, niektoré sú poéziou s voľnou formou, ktorá sa nerýmuje, a iné nie sú napísané v poetickej forme, bežní ľudia ich môžu považovať za slogany alebo niečo iné. Piesne sú jednoducho piesňami, takže nie je problém, ak ich budú bežní ľudia počúvať. Môžete ich teda púšťať.

 

Učeník: Majster dal našim mediálnym výstupom viackrát inštrukciu, aby viedli svoje podniky podľa vzoru západných spoločností, ale na základe toho, čo sa deje v tejto chvíli, nepripomínajú viac štátne spoločnosti s kultúrou strany, ktoré človek nájde v Číne? Chýba im jasné, praktické a konkrétne rozdelenie práce a zodpovednosti...

Majster: Keďže ste mediálnymi spoločnosťami fungujúcimi v medzinárodnom meradle, samozrejme, že musíte byť rovnakí, ako iné firmy, ktoré nájdete mimo Číny. Forma firmy je skutočne spôsobom, akým existujú v normálnej spoločnosti a takáto je normálna firma. Niektoré firmy v Číne boli založené a vedené funkcionármi zo skazenej strany, hoci teraz je tam samozrejme mnoho súkromných podnikov. Viem, že všetky firmy boli v nejakom čase vedené funkcionármi zo skazenej strany a ich štruktúry manažmentu prekypovali vecami zo skazenej strany, ako stranícky výbor a stranícke pobočky. Tie nie sú normálne. V spoločnosti pevninskej Číny nemôže byť vplyv z tých vecí odstránený tak rýchlo. Dokonca aj v súkromných firmách pochádza mnoho ich operačných štruktúr, praktík manažmentu a konceptov zo štátnych podnikov. Nerobte to tým spôsobom v iných krajinách. Všeobecne povedané, nemyslím si, že by bolo mimo Číny až tak veľa vplyvu systému z pevninskej Číny, keďže mnoho čínskych ľudí v zahraničí odišlo z pevninskej Číny pred dlhým časom a naši učeníci Dafa získali vysokoškolské alebo univerzitné tituly v iných krajinách. Ale určite tam budú nejakí ľudia, ktorí sa stále takto správajú alebo robia veci s určitými predtým získanými zvykmi alebo prístupmi, ktoré sa môžu líšiť od spôsobov normálnej americkej spoločnosti. Na toto by ste mali dávať pozor.

 

Učeník: Praktizujúci, ktorí sú Japonci, hovoria, že v súčasnom prostredí je pre nich veľmi ťažké začleniť sa do skupiny. Dúfajú, že im čínski spolupraktizujúci, namiesto toho, aby sami robili veci v prvých líniách, budú pomáhať a že budú podporovať japonských praktizujúcich v ich kultivácii. Ale je pre nich veľmi ťažké presadiť tento názor.

Majster: Áno, keď japonskí praktizujúci predkladajú túto vec, potom je ešte dôležitejšie, aby sa jej venovala pozornosť. Myslím si, že situácie v Japonsku a v Kórei vytvárajú ostrý kontrast. V Kórei sú miestni učeníci Dafa hnacou silou, takže keď sa pozriete na situáciu tam a na silu, ktorú majú ohľadom spásy ľudí, veci sú pevné a skutočne majú v spoločnosti veľký účinok. V Japonsku sú hnacou silou čínski učeníci Dafa. Je mnoho ľudí v Japonsku, ktorí majú získať Fa, takže určite nerobte veci, ktoré ich odstrašia. Všimol som si túto situáciu, ale každá oblasť má svoje vlastné ťažkosti. Takže keď sa objaví problém, mali by ste ako učeníci Dafa spoločne premýšľať, ako ho rozriešiť.

Je skutočným problémom, ak japonskí praktizujúci Dafa cítia, že kvôli týmto veciam je pre nich ťažké začleniť sa do skupiny. Vy, čo ste učeníkmi Dafa v Japonsku, máte zachraňovať japonských ľudí. Samozrejme, keď pracujú proti prenasledovaniu skazenou ČKS, všetci praktizujúci proti nemu pozdvihnú hlas a pokúšajú sa ho zastaviť a odhaliť. To je naša zodpovednosť. Ale hlavným cieľom je zachrániť ľudí, nie? Musíte zachrániť tých ľudí, ktorí žijú vo vašej oblasti.

 

Učeník: Kvôli internetovej blokáde v Číne je mnoho výrazov Dafa, ako napríklad „Zhen, Shan, Ren“ a „Falun Dafa“ odfiltrovaných z internetovej komunikácie. Takže aby to obišli, niektorí praktizujúci pri objasňovaní pravdy na internete nahradzujú tieto slová inými, rovnako znejúcimi slovami. Rád by som sa spýtal Majstra, či je vhodné robiť to.

Majster: Ak si praktizujúci Dafa vymieňajú informácie medzi sebou, nemal by s tým byť problém. Ale ak objasňujete fakty ľuďom, nemusia to pochopiť alebo porozumieť tomu, o čom hovoríte.

 

Učeník: Môžu praktizujúci v pevninskej Číne vysielať alebo rozširovať predstavenia Shen Yun na internete?

Majster: Nie, nerobte to. Viete, že živé predstavenia Shen Yun sú veľmi mocné ohľadom spásy ľudí. Mimo Číny nerozdávame DVD ani nepredávame DVD, pretože chceme, aby ľudia prišli a videli to naživo. Keď sú tam ľudia osobne, všetky problémy sa vyriešia priamo tam na mieste a ľudia môžu byť spasení. Je ťažké dosiahnuť to cez televíziu. Hneď ako niekto pozerá predstavenie z DVD, môže mať pocit, že si ho už nemusí ísť pozrieť, ale DVD nemajú účinok živého predstavenia. Rozdávame ich v Číne, pretože teraz tam Shen Yun nemôže ísť, takže to je to najlepšie, čo sa dá spraviť. Stále to má nejaký účinok, hoci nie taký mocný. Takže to nedávajte na internet. Hneď ako je to na internete, hranica medzi vnútrom a vonkajškom Číny sa stratí.

 

Učeník: Keďže v audio zariadeniach nemáme miešať obsah Dafa, zdieľanie skúseností praktizujúcich, hudbu a správy na objasňovanie pravdy, potom rovnaký problém existuje s našimi mobilnými telefónmi alebo počítačmi, na ktorých je uložený podobný obsah.

Majster: Keď si ukladáte niečo pre vaše vlastné použitie, potom to robíte len pre seba, aby ste ich mali pohodlnejšie [k dispozícii]. Ale ak to, čo prehrávate z audio zariadenia je zmes vecí Dafa, vecí bežných ľudí a vecí praktizujúcich, ľudia nebudú vedieť, čo je Fa, čo sú veci praktizujúcich a čo sú bežné veci. Nestane sa z toho potom chaos? Nie je to trochu poškodzovaním Fa? (Majster prikyvuje) Kultivujúci musí byť zodpovedný voči svojej vlastnej kultivácii a voči Fa.

 

Učeník: Hlavní koordinátori určitých oblastí zneužívajú právomoc, ktorú im dal Majster, ovládajú rozhodovanie o malých aj veľkých veciach a odtláčajú praktizujúcich s odlišnými názormi. Keď Majster zakročil a práve včas zastavil príliš extrémne činy voči divadlu, človek, ktorý robí rozhodnutia, sa nepozrel dovnútra, ale namiesto toho sa zameral na to, aby sa pokúsil zistiť, kto tú informáciu nahlásil Majstrovi.

Majster: Naozaj, vlastnosti niektorých koordinátorov sú veľmi podobné tým, čo majú bežní ľudia. Ale takíto sú kultivujúci, s ktorými musíte spolupracovať, kultivujúci so stavmi, ako ten čo majú teraz. Majú mnoho ľudských myšlienok, ale aj tak sú učeníkmi Dafa. Takéto početné a veľké sú výzvy, ktorým čelíte a ako koordinátor im musíte priamo čeliť a musíte sa im prispôsobiť. Nie je pre vás možné, aby ste tých praktizujúcich premenili na ľudí, ktorí sa správajú určitým spôsobom alebo na takých ľudí, akými by ste chceli, aby boli. Dokonca ani niečo také veľké ako táto spoločnosť ich nedokáže zmeniť. Kultivácia Dafa ich môže zmeniť, ale to sa deje vrstvu za vrstvou, a kým ten proces nedosiahne povrch, ten človek bude stále taký. Iba tí, ktorí sú usilovní, sú schopní udržať pod kontrolou svoje zlé sklony. Ale zvyčajne budú nejakí ľudia, ktorí si nie sú vedomí svojich problémov a zostávajú takí. Ak chcete, aby sa nejako správali, bude to pre nich veľmi ťažké dosiahnuť. Dokonca ani ja, ako ich Majster, som nestanovil požiadavku, že sa musia určitým spôsobom správať. Takže čo by si mal robiť ty ako koordinátor? Mohlo by to fungovať, ak slúžiš ako koordinátor iba pre niektorých z týchto ľudí? Akým koordinátorom by si chcel byť? Uvažoval si o tom? Dúfaš, že všetci pred tebou budú takí poslušní ako stádo ovečiek? To chceš ty, avšak ja nie. Nech sú veci akokoľvek zložité, mal by si uvažovať o tom, ako byť dobrým koordinátorom učeníkov Dafa. Teraz keď ti Majster dal tú zodpovednosť, uvažuj o tom, ako tých ľudí pre mňa dobre povedieš.

Áno, je to naozaj veľmi ťažké, ale nie si kultivujúcim? Nie si koordinátorom kultivujúcich? Je pravda, že na koordinátora je veľký tlak, ale nebola by to kultivácia, ak by tam nebol veľký tlak. Je to ťažké, áno, veľmi ťažké, a dokonca aj ja ako váš Majster viem, že je to ťažké. Možno ste spozorovali, že priamo neriešim konflikty medzi učeníkmi Dafa. Je to preto, že ak by som to spravil, pripútanosti by mohli spôsobiť, že by ľudia išli proti mne. Bolo by hrozné, keby proti mne niečo spravili, keďže to by znamenalo, že boli neúctiví voči Majstrovi a že zhrešili. Preto sa do ich vecí nezapletám. Keď ku mne príde niekto ohľadom konfliktu (Majster sa usmeje), poviem mu, aby navštívil toho, kto je za to zodpovedný. Takže viem o ťažkostiach, ktorým čelíte. Ale uvažujte o tom, čo sa stane, keď sa dokážete činiť dobre napriek tým ťažkostiam – nie je to mocná cnosť? V kultivácii sa snažíme byť usilovnými, rýchlo sa zlepšovať a lepšie sa činiť na ceste k božstvu, nie? Majster má pre vás pochopenie. Ale pokúste sa nerobiť veci spôsobmi, ktoré sú pre iných praktizujúcich ťažko pochopiteľné alebo ťažko prijateľné.

Je pravda, že v niektorých prípadoch nechcete Majstrovi o týchto veciach povedať. Ak úmysel za tým je nezaťažovať Majstra tými vecami, potom je to pochopiteľné. Ale ak je to z ľudskej mentality skrývať niečo, potom je to problém v charaktere kultivujúceho. V skutočnosti by som to radšej nevedel, naozaj. Ale staré sily zneužijú vaše pripútanosti.

 

Učeník: Sme učeníci Dafa, ktorí odišli do zahraničia, lebo v Číne sme boli prenasledovaní. Môžeme podať súdnu žalobu odtiaľto, žalujúc toho démona Jianga na Najvyššej prokuratúre a Najvyššom súde v Číne?

Majster: Samozrejme, že môžete. Nie je problém spraviť to. Vtedy predtým, keď učeníci Dafa v rôznych krajinách začali svoje snahy o žalovanie zla, spolupracovali na tom učeníci Dafa, ktorí sú právnikmi a iní učeníci Dafa mimo Číny.

 

Učeník: Na základe súčasného stavu našich médií sa mi osobne zdá, že pre naše články je veľmi ťažké, aby mali dostatočnú úroveň.

Majster: Keď chcete vykonávať mediálnu prácu vysokej kvality, musíte mať dobrú skupinu profesionálov. Keď o tom hovoríme, niečo mi to pripomenulo. Často sú nadpisy mnohých článkov publikovaných na internete nejednoznačné a ťažko pochopiteľné. Ako to, že ich neviete spraviť správne podľa čínskej gramatiky? Je ťažké pochopiť, čo tie nadpisy znamenajú. Takže musíte tým veciam venovať pozornosť.

 

Učeník: Na základe súčasného stavu našich médií sa mne osobne zdá, že pre články je veľmi ťažké dosiahnuť úroveň techniky písania, ktorá sa od nás vyžaduje. Ohľadom našej produkcie článkov sú významné názorové rozdiely a mám pocit, že efektivita nášho písania správ pri spáse ľudí nie je až taká dobrá. Neviem, čo by sme mohli spraviť, aby sme naplnili Majstrove požiadavky.

Majster: V skutočnosti sa nemusíš tak obávať. Majster je už dosť spokojný s vecami, ktoré robíte. Mediálne spoločnosti hrali veľkú úlohu – skutočne hrali veľkú úlohu v objasňovaní faktov, v práci proti prenasledovaniu a pri záchrane ľudí. Samozrejme, bolo by ešte lepšie, ak by vaše články mohli byť napísané lepšie. Ale nebude to fungovať, ak sa začnete hádať preto, že chcete napísať článok jedným spôsobom a niekto iný to chce spraviť inak. Je to presne tak, ako keď ste navzájom spolupracovali na iných projektoch, sú rôzne názory na to, koho myšlienky sú lepšie, a ľudia uvažovali, že to a to nebude fungovať, alebo že niečo iné nebude fungovať, a veci, ktoré mali byť spravené, tým boli ovplyvnené. Je veľmi ťažké pre niekoho naozaj spraviť niečo, s čím budú všetci spokojní. Samozrejme, je dobré robiť veci lepšie, ale dokonca aj keď niečo nie je spravené tak dobre, nezdržujte dokončenie tej veci. Niektoré môžu stále mať účinok, dokonca aj keď nie sú spravené tak dobre. Ak sú spravené lepšie, samozrejme, že budú ešte účinnejšie, ale nezdržujte kvôli tomu veci a nespôsobte, že to nebude mať vôbec žiaden účinok.

 

Učeník: Odvtedy, čo som prišiel do USA, môj kultivačný stav nie je taký dobrý, ako keď som bol v Číne. V mojej mysli sú nejaké predstavy sformované po narodení, ktoré jasne rozoznávam ako zlé, ale je pre mňa ťažké zbaviť sa ich. Mám pocit, že som zradil Majstra.

Majster: Myslím, že je veľmi dobré, že ste to dokázali rozpoznať, keďže to je začiatok zmeny – byť schopný vidieť a rozpoznať vlastné problémy. Niektorí praktizujúci z Číny nie sú schopní rozpoznať svoje problémy, avšak neustále sa ženú napred a čudujú sa, prečo iní robia veci takým a takým spôsobom. Iba potom, ako ste si uvedomili svoje problémy, budete schopní skutočne so všetkými spolupracovať, a iba potom vás ľudia z iných krajín budú akceptovať. Niekedy máte silné želanie, aby nejaké veci išli podľa vás alebo chcete, aby iní zmenili svoj spôsob uvažovania, ale oni nechápu, čo robíte. Vtedy sa ľahko vyskytnú problémy.

 

Učeník: Učeníci majú rôzne názory na to, či by sme mali podať žalobu na úradníkov strednej a nízkej úrovne tej extrémne zlej strany za nezákonnú väzbu, mučenie, genocídu, zločiny proti ľudskosti atď. Jedna skupina si myslí, že by sme ich nemali obžalovať a namiesto toho by sme sa mali pozerať dovnútra, zatiaľ čo ďalšia skupina si myslí, že by sme mali podať žalobu.

Majster: Ja si myslím toto. Záchrana ľudí by mala byť jadrom snáh učeníkov Dafa. Ako som o tom hovoril už skôr, mnohí ľudia, či sú to úradníci, policajti alebo ktokoľvek, boli otrávení lžami. Tieto špecifické bytosti nie sú vo svojej podstate v skutočnosti zlé; tie bytosti samotné nie sú skazenými úradníkmi. Niektoré z tých bytostí môžu byť v skutočnosti veľmi dobré, avšak boli pomýlení, potom čo do nich vštepili klamstvá kultúry skazenej strany a to ich viedlo k robeniu toho, čo spravili. Samozrejme, sú aj niektorí ľudia, ktorí veľmi dobre vedeli, aká je situácia a ktorých činy boli motivované osobným záujmom. Tak či tak by ste im mali dať šancu, aby sa dozvedeli pravdu. Ak ich všetkých zažalujete, nuž, to v skutočnosti nie je vašim cieľom. To, čo chceme my, je zastavenie prenasledovania. Túžba po pomste – spraviť niečo tým, ktorí nás prenasledovali – nie je niečo, čo by ste mali robiť. Ako kultivujúci by ste sa mali sústrediť na spásu ľudí. [Ak si myslíte:] „Ty si ma prenasledoval, takže v budúcnosti sa ti určite pomstím,“ potom ste bežným človekom, či nie? Nemali by ste mať myšlienku na pomstu.

Ale poviem vám tiež, že všetci, čo sa zúčastnili na prenasledovaní Falun Gongu, za to budú musieť zaplatiť. Učeník Dafa raz hovoril o tom, ako niektorí učeníci v budúcnosti všetkých prenasledovateľov postavia pred súd a ja som mu povedal: „Bude potrebné, aby ste to spravili vy?“ Všimli ste si, aké rozsiahle zatýkanie sa teraz deje [v Číne]? Sú ním zasiahnutí ničomníci všetkých formátov, od veľkých až po malých (Majster sa smeje, učeníci tlieskajú) a vyzerá to byť neľútostné. Falun Gong však nebol rehabilitovaný, pretože niektorí ľudia ešte neboli spasení a niektorí praktizujúci sa vo svojej kultivácii neposunuli dostatočne nahor. Len čo veci prídu k svojmu koncu, bude po všetkom. Preto v súčasnosti staré sily netrestajú prenasledovateľov v mene rehabilitácie Falun Gongu a v súčasnosti nemôžeme postaviť týchto ľudí pred súd kvôli prenasledovaniu Falun Gongu. Aby zlo dosiahlo, že títo ľudia sa počas tohto obdobia pridali k prenasledovaniu Falun Gongu, zlákali ich pokrútenými lžami, priviedli ich k sprenevere peňazí, skorumpovali ich, nechali ich vykonať všetky druhy zlých vecí a navyše im dali moc. Sú to presne títo ľudia, na ktorých sa to teraz zacielilo a trestajú ich za „korupciu“ a  „spreneveru“. Vidíte, že sa to deje práve teraz, a tí, čo to vidia jasne, hovoria, že ide o odplatu. V skutočnosti si všetci uvedomujete, že tí ľudia sú takto trestaní za to, čo urobili. Tí ľudia samotní si v hĺbke svojho vnútra uvedomujú, že je to trest. Avšak nie sú trestaní za prenasledovanie, pretože to, čo robia učeníci Dafa, sa ešte neskončilo.

 

Učeník: Zverejnil som na internete v Číne niektoré časti vystúpenia Shen Yun pre nejakých kamarátov, ktorých mám na webe, avšak praktizujúci zo zahraničia boli proti tomu. Prečo DVD Shen Yunu šíriť môžeme, ale nemôžeme ich sprístupniť na internete?

Majster: Je to tak, ako som už povedal skôr, nemôžeme to video sprístupniť na internete. Je to preto, že len čo to dáte na internet, nie je tam už hranica medzi Čínou a zvyškom sveta. Keby sme to robili, negatívne by to ovplyvnilo účinok Shen Yunu pri spáse ľudí pomocou živého vystúpenia. Ak by si niektorí ľudia, ktorí sa majú zúčastniť predstavenia, pozreli to DVD, nešli by už na samotné vystúpenie. Potom by neboli spasení tí, čo majú byť spasení, pretože tie DVD nie sú až také mocné. Prečo ich potom možno rozdávať v Číne? Pretože Shen Yun tam nemôže ísť. Takže ich necháme dosiahnuť taký účinok, aký môžu dosiahnuť. Taký je zmysel za tým. Takisto je ľahké spraviť z toho videa ilegálnu kópiu. Nerobte hocičo, čo sa vám zachce. Preto nemôžeme DVD Shen Yunu dať na internet.

 

Učeník: Majster požiadal našu mediálnu firmu, aby sa učila od Shen Yunu, avšak naše vedenie povedalo, že účinkujúci Shen Yun sú mladí a majú dobrú kvalifikáciu, pričom my sme starí a bez skúseností, takže tie dve situácie sú odlišné.

Majster: (Všetci sa smejú) Učenie sa od Shen Yunu je učením sa z ich spôsobu manažmentu a z vecí, ktoré spôsobili jeho úspech. Nie je to tak? Účinkujúci Shen Yun sú mladí, pretože je to nutné. Kto kedy povedal, že učeníci Dafa sa môžu dobre kultivovať, iba ak sú mladí? Nie je to tak, že sa máte stať účinkujúcimi, takže toto by nemal byť problém. Nevymýšľajte si výhovorky na to, že nerobíte veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť.

 

Učeník: Pretože niektorí praktizujúci sa venujú mediálnym projektom, nemajú čas ísť do prvých línií snáh o objasňovanie pravdy. Mali by si nájsť nejaký čas, aby sa zúčastňovali vecí na priame objasňovanie pravdy?

Majster: Keď sa budú mediálne spoločnosti dobre viesť, budú veľmi efektívne pri objasňovaní faktov a záchrane ľudí, a dokážu vytvárať aktuálne reportáže, aby odhalili prenasledovanie, ktorého sa zlo dopúšťa v Číne a korupciu skazenej strany. Samozrejme, korupcia nesúvisí s prenasledovaním, avšak tí skorumpovaní ľudia sú aj prenasledovatelia Falun Gongu a vy by ste mali dať svetu vedieť, že tí ľudia sa zúčastnili prenasledovania. Povedal som už predtým, že prenasledovanie učeníkov Dafa bude v karmickej odplate splatené dvojnásobne. Pozrite sa, aké sú teraz veci v Číne. Červený teror, ktorý vznikol vtedy prenasledovaním Falun Gongu a vtedajší psychický tlak na učeníkov Dafa, teraz to všetko znášajú oni, všetci títo skorumpovaní úradníci to znášajú, nie je tak? (všetci tlieskajú)

 

Učeník: Webstránka Minghui vyzývala praktizujúcich v Číne, aby všade boli miesta na výrobu materiálov, a aby každé malo jeden priamy komunikačný kanál s Minghui. Avšak niektorí koordinátori v Číne nevenujú pozornosť bezpečnosti miest na výrobu  materiálov, cestujú hore dole pod zámienkou „celkovej koordinácie“, prevzali centralizovanú kontrolu nad týmito miestami a zariadili, aby sa okolo nich točili všetci praktizujúci, ktorí vyrábajú materiály.

Majster: Ľudské pripútanosti, sú to ľudské pripútanosti. Pripútanosť k sláve, k osobnému zisku, predvádzaniu sa a súťaživosti. Neberú ohľad na bezpečnosť praktizujúcich a spôsobujú ťažkosti a nebezpečenstvo pre učeníkov Dafa. Všetci tí ľudia, ktorí chodia sem a tam na rôzne miesta a majú špecifické informácie o praktizujúcich, sa vo svojom uvažovaní mýlia. Sú medzi nimi aj niektorí, čo majú postranné úmysly. Takže musíte na tieto veci dávať pozor a nedávať takýmto ľuďom žiadne príležitosti.

 

Učeník: Pozoroval som, že mnohí praktizujúci venovali veľa svojho času práci v mediálnych spoločnostiach, dali do toho srdce a úsilie, avšak mnohí z nich nekladú na seba vysoký štandard, nemajú ochotu sa učiť a robia veci veľmi neprofesionálnym spôsobom. Nedajú sa porovnať s ľuďmi v normálnej firme. Kvôli tomu som veľmi pesimistický ohľadom toho, či sa môžeme naozaj stať hlavným mediálnym hráčom v medzinárodnom rozsahu.

Majster: Áno, niektorí ľudia rozmýšľajú krátkodobo a spravia len toľko, aby to nejako išlo. Nerozmýšľali nad tým, čo robia. Povedal som koordinátorom mediálnych firiem, že sa v budúcnosti určite stanete najväčšími mediálnymi spoločnosťami. Máte obrovskú zodpovednosť, aby ste tie mediálne spoločnosti viedli dobre. Veci, ktoré robia učeníci Dafa, budú v budúcnosti odovzdané ľudskej spoločnosti, a takisto budú odovzdané aj vaše médiá a stanú sa hlavnými mediálnymi spoločnosťami v tomto svete. Premýšľajte o tom, keď si ľudstvo uvedomí, že ich zachraňujete, ako budú zaobchádzať s projektmi, na ktorých pracujú učeníci Dafa? Budú ich brať s nesmiernou úctou. (Potlesk) Avšak niektorí z vás sa nečinili veľmi dobre. Prinajmenšom to, čo ste spravili, nešlo až tak dobre, či áno? Každý chce pozitívne prispieť k projektom učeníkov Dafa, avšak keď ste boli v tej skupine, namiesto pozitívneho prínosu ste v skutočnosti prispeli negatívne. Nemalo by to tak byť.

 

Učeník: Teraz keď náprava Fa speje ku koncu, mnohí praktizujúci nerozumejú tomu, prečo je situácia v Hongkongu čoraz horšia a zlo stále nepoľavuje.

Majster: V skutočnosti, keď o tom premýšľate, ak porovnáte situáciu v Hongkongu teraz so situáciou predtým na začiatku prenasledovania, nie je lepšia? Ako „čoraz horšia“? Teraz je pre vás ľahšie objasňovať fakty a každý deň mnohým ľuďom pomôžete vystúpiť zo strany. Dokázali ste to spraviť v minulosti? Nie. Zlo zasahuje, avšak akým miestom je Hongkong? To miesto je v ústach zla a vy sa mu snažíte trhať zuby, je to tak? (Majster sa smeje) Hovorím, že učeníci Dafa sú pozoruhodní. Nepozerajte sa na tie ťažkosti. Staré sily si myslia, že tak by to malo byť. Zlo sa vás nemôže dotknúť, avšak nedovolia, aby ste to mali ľahké a pohodlné. Takáto je cesta učeníkov Dafa a toto sú ťažkosti, ktoré staré sily vnútili učeníkom Dafa. Čelíte aj zasahovaniu a ťažkostiam, ktoré pochádzajú od ľudí, ktorých zachraňujete, keďže všetka karma, ktorú ľudia dlhujú, je použitá zlom na vytváranie prekážok.

 

Učeník: V mojom okolí sa vyskytli tri prípady praktizujúcich, ktorí do rôznych stupňov prejavovali znížené intelektuálne schopnosti a spomalené reakcie, a lekári to prisudzovali zakrpateniu malého mozgu. Jeden z nich už zomrel.

Majster: Ak sa to stalo v Číne, potom to bolo spôsobené prenasledovaním. Ak sa to stalo inde, potom skúsení učeníci Dafa vedia, že učeníkom Dafa sa nič nedeje náhodne. Tým praktizujúcim by som povedal, že je najvyšší čas vážne sa preskúmať ohľadom vlastnej kultivácie. Neberte tak povrchne tie veci, ktoré nepovažujete za nejaký veľký problém. Z pohľadu štandardov kultivácie, veci, ktoré môžete považovať za maličkosti, ak vychádzate zo spôsobu nazerania starých síl na učeníkov Dafa, nie sú vôbec maličkosťami. Ak si myslíte, že nejaké veci nie sú dôležité, často je to preto, že sa hodnotíte podľa štandardov bežného človeka a nie podľa Fa! Pravdou je, že všetci učeníci Dafa sú pozoruhodní, vrátane týchto – boli prenasledovaní počas potvrdzovania Fa, keďže sami ochraňovali Dafa a zachraňovali ľudí. Takto sa na to pozerám. Avšak súčasne to považujem za poľutovaniahodné. Je iba toľkoto učeníkov Dafa voči 7 miliardám ľudí v tomto svete. Koľkých dokážeme zachrániť? Nanešťastie odišli v čase, keď naozaj potrebujeme ľudí.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci, ktorí objasňujú pravdu na turistických miestach, si myslia, že keďže ľudia z Číny boli po dlhú dobu pod kontrolou skazenej ČKS, nebudú mať odvahu vyjadriť svoju túžbu vystúpiť z organizácií ČKS, hoci aj chcú. Keď sa títo praktizujúci spýtajú turistov, či chcú vystúpiť, spravia pre nich tri vystúpenia, ak ten človek prikývne alebo sa usmeje.

Majster: Nie, to nestačí. Vôbec nie! Musia s tým súhlasiť. Ak to nevyjadria alebo to nepovedia, nepočíta sa to. Je to preto, že oni naozaj prehlásili, že budú robiť veci pre skazenú stranu, budú prispievať skazenej strane a dokonca jej obetujú svoj život. Povedali tie slová.

 

Učeník: V začiatočnom období prenasledovania niektorí praktizujúci vyrobili knihy Dafa, ktoré nespĺňali požiadavky a niektorí spravili náhrdelníky s podobou Majstra. Keď sme to zbadali, požiadali sme ich, aby nám tie veci dali a požiadali sme ich, aby ich už nevyrábali a nešírili. Avšak celý čas sa neodvážime zlikvidovať tieto veci, ktoré sa dostali do našich rúk.

Majster: Čo sa týka materiálov, ktoré sú už zastarané, alebo knihy Dafa, ktoré boli vytlačené nesprávne, vždy som ľuďom hovoril, že ich môžu spáliť. Avšak keď ich pálite, nerobte to len tak ledabolo. Avšak môžete ich spáliť.

 

Učeník: V meste Harbin sa pred niekoľkými rokmi udiali prípady vyberania peňazí a robenia prednášok, ktoré poškodzovali Fa. Deje sa to až dodnes. Mnohí praktizujúci, ktorí sú v tom zapojení, sa ešte neosvietili k tomu, že to čo robia je nesprávne, a nenahradili spôsobené straty. Niektorí sa správajú akoby boli veľmi usilovní, avšak v skutočnosti sa snažia tej otázke vyhnúť a zatajujú to, čo spravili. Čo by sme s tým mali robiť?

Majster: Niektorí ľudia robia veci iba na povrchu, zatiaľ čo sú časťou Dafa, a niektorí využívajú určité situácie. Niektoré tieto prípady sú spôsobené nedostatkom usilovnosti v kultivácii a niektoré sú výsledkom toho, že ľudia majú postranné úmysly a využívajú dobrotu učeníkov Dafa. Takže v každom prípade by ste sa pri týchto veciach mali mať na pozore. Keď niekomu dáte dar alebo ho finančne podporíte, musíte vedieť a mať jasno v tom, čo s tými peniazmi robí. Inak to nemôžete robiť. Ak niekomu dáte peniaze, rovná sa to tomu, že ho podporujete v jeho činoch a bude sa to rátať aj ako vaša chyba. Takže staré sily vás nebudú brať ako niekoho, koho oklamali. Budú vás vidieť ako jeho spoločníka a podporovateľa. Takže na tieto veci si určite musíte dávať pozor.

Keď o tom hovorím, niektorí z vás si myslia: „Avšak ja som nemal také myšlienky. Ja som učeník Dafa, takže ako by som ho mohol vedome podporovať?“ Nebeské bytosti to vidia takto: správanie sa človeka a výsledok jeho konania je skutočným prejavom toho človeka ako bytosti, a nie to, čo hovorí, keďže to môže byť v rozpore s tým, čo robí. Takto sa na tie veci pozerajú bytosti vysokých úrovní. Niektorí ľudia mali v skutočnosti predurčené, že budú takto konať. Ich slová môžu znieť dobre, avšak výsledok ich činov má opačný účinok. Mnohí ľudia, ktorí takto konajú, boli k tomu predurčení. Povedal som v minulosti, že keď sa bude uskutočňovať šírenie Dafa, všetky bytosti prídu kvôli Dafa, avšak nie všetky prídu získať Fa. Mnohí prišli hrať negatívnu úlohu.

 

Učeník: Po dlhý čas boli v Číne mnohí koordinátori, ktorí sú veľmi schopní alebo by mohli byť za normálnych okolností veľmi efektívni, vystavení ťažkému prenasledovaniu. Mali konflikty s inými praktizujúcimi, odmietali ľudí a čelili ďalším formám zasahovania alebo prenasledovania, ako je napríklad chorobová karma. Mohlo by to mať ten dôvod, že vo svojej práci spravili niečo, čo malo negatívny dopad?

Majster: Situácia v Číne je veľmi komplikovaná. Len čo je vaše myslenie len trošku odchýlené, staré sily využijú tú medzeru. Takže musíte mimoriadne dbať na svoju kultiváciu a na motívy, ktoré sú za vašimi činmi. Nachádzate sa napokon na mieste červeného teroru.

 

Učeník: Som turecký učeník Dafa. Niektorí dlhoroční študenti sa nezúčastňujú skupinového štúdia Fa a Dafa projektov. Čo môžeme spraviť, aby sme sa stali jedným telom?

Majster: V skutočnosti som hovoril s európskymi koordinátormi o tom, ako na začiatku prenasledovania mali učeníci Dafa v Európe veľký dopad a dosiahli významné výsledky vo svojej práci proti prenasledovaniu. Vaše srdcia sa v tom čase naozaj spojili. Avšak postupne ste sa jeden druhému vzdialili a zvoľnili ste. Takže som hovoril s európskymi koordinátormi o tom, ako dosiahnuť, aby sa všetci stali svedomitejšími v kultivácii a aby naozaj boli ako učeníci Dafa. Ak nedokážete tvrdo pracovať na kultivácii, potom sa ľudia rozídu a začnete ľudí strácať, a hoci ich aj fyzicky spolu zhromaždíte, keď budete robiť veci, nebude to odlišné od toho, ako keď je spolu skupina bežných ľudí a nedokážete si ich udržať. Všetky bytosti sem prišli, aby získali Fa a kultivovali sa, a sú to po narodení získané názory, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť získať Fa a ísť vpred. Avšak oni si tie veci neuvedomujú. Preto ich musia dlhoroční študenti viesť pomocou Fa.

 

Učeník: Na základe môjho pozorovania je hlavný problém v manažmente našich médií v tom, že sú príliš dychtiví po dosiahnutí úspechu a zisku v krátkodobom horizonte, a tak používajú stimuly ako uznanie a finančné odmeny, aby motivovali praktizujúcich, ktorí robia predaj. Zariadili to tak, aby títo praktizujúci pracovali ako oddelení jednotlivci a súťažili medzi sebou, vzájomne si nevymieňali informácie a mali sa jeden pred druhým na pozore. Ľudia počas mítingov nie sú schopní slobodne rozprávať a schopnosti a múdrosť, ktoré by praktizujúci mal normálne mať, sú obmedzené.

Majster: Áno, toto sú nedobré sklony súčasných Číňanov. Niektorí povedali, že Číňania nemôžu byť úspešní vo veľkom podnikaní. Dovoľte mi povedať o mentalite ľudí v iných krajinách, čo sa týka robenia podnikania. Nech podnikajú vo veľkom alebo v malom, berú to ako súčasť svojho života, snažia sa v ňom ako najlepšie vedia a berú to z dlhodobého hľadiska. Táto mentalita vedie k tomu, že majú k svojej práci dobrý postoj a výrobky majú vysokú kvalitu. Mnohí ľudia z Číny chcú rýchlo zbohatnúť a keď robia veci, nemajú dlhodobý plán. Ľudia v iných krajinách takto nerozmýšľajú. Podnikanie je ich práca a je to súčasť ich každodenného života, a chcú dostať iba normálny výnos. Taký majú k tomu postoj. Niektoré z vašich prístupov v médiách a iných projektoch odrážajú spôsoby robenia vecí, pred ktorými som varoval, takže by ste na tieto veci mali dbať.

 

Učeník: Do našich snáh na objasňovanie pravdy na mnohých turistických miestach v Tchaj-peji zasahovali niektoré skazené organizácie a ja by som sa rád spýtal, ako by sme to mali riešiť.

Majster: (Majster sa usmieva) To sú len ťažkosti, ktoré sú súčasťou týchto vecí. Zlo zneužíva medzery, ktoré existujú v slobodnej spoločnosti. Tí agenti ČKS využívajú slobodu prejavu, ktorú majú slobodné krajiny. Avšak ČKS je v skutočnosti démon. Či to bolo počas obdobia studenej vojny alebo v čase, keď skazená strana vznikla, ľudia všade vo svete boli proti nej a vlády všade vo svete ju obmedzovali. Nedávali jej priestor a ešte menej dovolili jej ľuďom, aby uskutočňovali akcie, zhromažďovali sa, protestovali a podobne. Bola považovaná za diabla, za skutočnú pohromu. Avšak teraz ostražitosť ľudí vo svete postupne klesla. Po zrútení skazenej strany vo východnej Európe sa tým ľudia postupne prestali zaoberať. Takže jej prívrženci majú teraz v skutočnosti tú drzosť mávať svojou zástavou a robiť výtržnosti na Taiwane, ktorý je antikomunistický. To naozaj vyzerá dosť čudne. Nech je to akokoľvek, vy by ste to mali brať ako ťažkosť, ktorú treba prekonať, ťažkosť pri záchrane ľudí. Robte to, čo by ste mali robiť a nedovoľte, aby vás to ovplyvnilo, a potom ich to omrzí.

 

Učeník: Chodenie od jedného domu k ďalšiemu a vešanie propagačných materiálov na dvere sa stalo jedným zo spôsobov propagácie Shen Yunu. Každý rok náš koordinátor pozve mnohých praktizujúcich z iných oblastí, ktorí nedávno prišli z Číny, aby sa zúčastnili na tomto projekte. Koordinátor požiada našich miestnych praktizujúcich, aby poskytli peniaze a zdroje na pokrytie nákladov za jedlo a ubytovanie pre týchto praktizujúcich z iných oblastí. Tieto položky nie sú zahrnuté v nákladoch Shen Yunu, ani nie sú transparentne zaznamenané v účtovníctve. Koordinátor zvyčajne robí propagáciu Shen Yunu na plný úväzok, takže jeho vlastné životné náklady môžu byť veľkou záťažou. Súčasne pomáha praktizujúcim z iných oblasti, ktorí nemajú status imigranta, aby požiadali o politický azyl. Môže tento prístup viesť k tomu, že ľudia budú chcieť propagovať Shen Yun, aby získali politický azyl?

Majster: Ja si myslím toto. Niektoré oblasti požiadajú praktizujúcich z iných oblastí alebo nových praktizujúcich, aby sa pridali k ich aktivitám, a tak podporili propagáciu Shen Yunu. Prakticky vzaté by to nemal byť problém, ak tí pomocníci nie sú na kľúčových pozíciách. Vešanie materiálov na dvere od vás nevyžaduje priame objasňovanie pravdy, takže by tam nemal byť problém. V začiatkoch skazená ČKS vážne narúšala veci a Shen Yun nebol v spoločnosti veľmi známy; ľudia o ňom nepočuli a reklamy, čo sa vešajú na dvere, neboli veľmi kvalitne spravené. Takže ľudia ich brali ako nevyžiadanú poštu. Navyše agenti skazenej ČKS narúšali veci a šírili ohováranie. Avšak teraz je to iné. Prinajmenšom v Spojených štátoch takmer každý Shen Yun pozná, dospelí ako aj deti. Vedia, že Shen Yun je vysokokvalitné, prvotriedne predstavenie. Takže keď idete do lepších štvrtí a dáte im na dvere tie pekne spravené reklamy, môžem vám povedať, že ich to neodradí. Ich reakcia bude: „Aha, Shen Yun.“ Budú si myslieť: „Toto je predstavenie, ktoré by sme si mali ísť pozrieť.“ Tak to zvyčajne je. Avšak v zopár oblastiach sme sa stretli s veľmi malým množstvom ľudí, ktorí nám zavolali a sťažovali sa. Avšak keď to preveríte, zistíte, že sú to Číňania, ktorí to robia zámerne, nie sú to Číňania, ktorí boli otrávení ČKS, ale jej agenti a pokúšajú sa narušiť veci. Takže sa tým nenechajte ovplyvniť.

 

Učeník: Je nutné pokračovať v práci na časopise, ktorý nemá žiaden obsah objasňovania pravdy, vyžaduje si obrovské množstvo ľudských zdrojov a nie je ziskový?

Majster: Ak neobjasňuje pravdu, potom to samozrejme nepôjde. Prečo by sa učeníci Dafa do toho zapájali? Avšak ak máte starosti ohľadom toho, aký je efektívny pri objasňovaní pravdy, potom je to iná vec. Alebo ak je to bežná firma, ktorú prevádzkujete, potom tiež nie som proti tomu, všetci z vás napokon pracujete v bežnej spoločnosti a musíte myslieť na to, ako si zarobíte na živobytie. Ak sa mediálna spoločnosť, ktorú prevádzkujú učeníci Dafa, snaží zasiahnuť vyššiu vrstvu spoločnosti, a preto neobsahuje mnoho článkov, ktoré objasňujú pravdu, potom je to otázka zvoleného prístupu. Ak sa chcete dostať do vyššej spoločnosti, naozaj nemôžete mať príliš veľa takých článkov.

 

Učeník: (preložená otázka) Jeden projektový koordinátor nám niekedy oznámi, čo ste mu povedali. Ako by sme mali brať tieto informácie z druhej ruky? (Každý sa smeje)

Majster: (Majster sa zo srdca zasmial) Áno, sú niektorí koordinátori, ktorí sa radi odvolávajú na Majstra, keď s niečím nevedia pohnúť dopredu. [Povedia:] „Majster povedal toto,“ alebo „Toto je to, čo povedal Majster.“ Avšak v skutočnosti, len čo začnete hovoriť o tom, čo povedal Majster, ostatní praktizujúci si okamžite všimnú a budú vedieť, že sa odvolávate na Majstrovo meno, pretože vaše schopnosti nestačia na to, aby ste to vyriešili sami. (Učeníci tlieskajú) Preto keď ma ľudia niekedy vyhľadajú s veľkými i malými vecami, všetkých ich teraz odmietam. Chcú od Majstra nejaké uistenie alebo súhlas a väčšinou je to preto, že narazili na odpor. Avšak len čo vyjadrím svoj pohľad, obrátia sa a povedia ľuďom niečo iné a tvrdia, že Majster podporuje to, čo robia. V skutočnosti som zvyčajne spravil nasledujúce: Keď sa ma spýtali, či je v poriadku robiť veci jedným alebo druhým spôsobom, povedal som im, že Majster nie je proti žiadnemu projektu, ktorý spustili učeníci Dafa, a že môžu pokračovať takým spôsobom, o ktorom si myslia, že je najlepší. Ach, a po tej jednej vete pôjdu späť a povedia ľuďom: „Majster to schválil, takže to spravíme týmto spôsobom.“ Keď niekto namietal, oni povedali: „Toto schválil Majster.“ (Každý sa smeje) Avšak to nie je to isté, že? Kvôli tomu teraz niekedy neprijímam ľudí.

Kultivácia je vašou vlastnou záležitosťou a prísť na to, ako sa dobre činiť a ako dobre spolupracovať s ostatnými je súčasťou vašej cesty. Je to časťou vašej kultivácie, takže ako by ste to mohli presunúť na Majstra? Ako by ste to mohli odtláčať preč?

 

Učeník: Viac ako osemtisíc učeníkov Dafa z viac ako päťdesiatich krajín a oblastí pozdravuje Majstra. (Všetci učeníci nadšene a dlho tlieskajú)

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Majster robí heshi) Kultivácia je základom toho, čo robíme, a zachraňovanie ľudí je našou zodpovednosťou. Obe tieto veci treba robiť dobre. Myslím si, že naše Fa konferencie... Viete, koľko zakaždým stoja letenky? Je to obrovská suma. A koľko stojí strava a ubytovanie? Zdroje Dafa, najmä mimo Číny, sú veľmi obmedzené. Takže neberte Fa konferenciu ako formalitu a nespravte z tejto Fa konferencie prostriedok na šírenie informácií o niečom novom, čo tu Majster povedal. Majster si želá, aby ste sa rýchlo zlepšili a v dôsledku účasti na tejto Fa konferencii naozaj prekonali prekážky, s ktorými ste sa stretli v kultivácii. Takže keď sa Fa konferencia skončí, nemali by ste odísť s prázdnymi rukami.

Toto nie je nejaká stretávka, nejaké zhromaždenie, kde sa ľudia stretnú. Kultivácia je vážna vec. Prečo nás staré sily takto prenasledujú? Prečo je situácia, ktorú vytvorili, taká krutá? Oni to určite berú vážne! A čo sa týka vás, vy sa kultivujete. Ak neberiete vážne to, čo robíte, potom zrádzate samých seba a ešte viac zrádzate životy, ktoré máte zachrániť. Keď som toto všetko povedal, dúfam, že si uvedomíte, že vaša usilovnosť a pochopenie Fa sú v skutočnosti výsledkom vašej vlastnej kultivácie. Ako váš Majster si želám, aby váš pokrok na tejto ceste k božstvu bol rýchlejší a aby ste sa činili ešte lepšie. Ďakujem vám všetkým. (Majster robí heshi a všetci učeníci dlho tlieskajú. Majster kýva smerom k publiku. Ako Majster odchádza, učeníci zostávajú stáť a pokračujú v potlesku v smere, ktorým Majster opustil sálu.)

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii na západnom pobreží 2015

 (Li Chung-č’, 16. októbra 2015 v Los Angeles)

 

(Všetci prítomní vstávajú a nadšene tlieskajú)

V jednom roku máme [v USA] dve Fa konferencie. Na konferenciu zakaždým pricestuje veľký počet praktizujúcich, ktorí prichádzajú z mnohých miest do mesta, kde sa organizuje konferencia. Sú s tým spojené značné náklady. Niekedy dokonca uvažujem o tom, že ak by sa všetky tie peniaze namiesto toho použili pre veci nápravy Fa, mohli by naozaj vyriešiť významné problémy. Takže uvažujem o tom, že absolútne nemôžeme dovoliť, aby sa naše Fa konferencie stali iba formalitou. Pomocou Fa konferencie sa skutočne musíte od seba navzájom učiť a zistiť, kde zaostávate, aby sa tak skutočne stala Fa konferenciou učeníkov Dafa, ktorá vám všetkým pomôže usilovne sa spoločne kultivovať a činiť sa lepšie vo vašich snahách.

Ako viete, zakaždým, keď sa koná Fa konferencia, všetci chcú počuť, ako Majster niečo vyučuje a všetci dúfajú v nejakú novú zmenu celkovej situácie. Ale ak ako kultivujúci dokážete trochu upokojiť svoju myseľ a robiť dobre to, čo máte robiť, bude tam pre vás v skutočnosti všetko. Ak dokážete všetci robiť dobre tie tri veci, tak aj keby ste boli v odľahlom kúte sveta, budú sa o vás starať nebeské bytosti, a takisto aj Majstrove telá zákona. Každá ľudská myšlienka alebo pripútanosť, ktorú máte, vám sťaží zlepšovanie a zvyšovanie [úrovne], a zároveň ju určite zneužijú staré sily a zlé faktory. Povedané z perspektívy vysokej úrovne, staré sily sa snažia len o to, aby spravili veci podľa svojich usporiadaní pre túto záležitosť. Nedbajú o to, či ste usilovní, aké zasahovanie démoni spôsobujú, alebo či je vplyv ťažkostí, ktoré prinesú ľuďom vo svete, primeraný. Potom sú tam bytosti strednej úrovne, ktoré vykonávajú špecifické veci [usporiadaní starých síl] a len mechanicky vykonávajú svoje úlohy, udržujúc rovnováhu medzi zlom a učeníkmi Dafa. Tie, ktoré sa toho priamo zúčastňujú a hrajú negatívnu rolu, nechcú, aby ste sa kultivovali. Chopia sa každého prípadu ľudského uvažovania počas skúšky, každého prípadu nedostatočných spravodlivých myšlienok, a každej pripútanosti, ktorú má kultivujúci, a použijú ju ako výhovorku na to, aby vás stiahli nadol a odtiahli vás preč z radov kultivujúcich sa učeníkov Dafa. Toto má za následok, že naše kultivačné cesty sú plné ťažkostí a nebezpečenstiev.

Každá z vašich pripútaností môže spôsobiť, že vaša kultivácia zlyhá. Každá vaša pripútanosť môže spôsobiť telesnú ťažkosť a viesť k tomu, že vaša pevná viera v Dafa zakolíše. Inými slovami, pravdupovediac, nikto nechce, aby vaša kultivácia bola úspešná a nikto nevenuje pozornosť tomu, ako ide vaša kultivácia. Staré sily chcú len dokončiť to, čo chcú mať dokončené, to je všetko. Čo sa týka tých, ktorí vykonávajú špecifické veci, spôsobujú škodu a hrajú negatívne úlohy, chcú vás stiahnuť nadol a zničiť túto záležitosť, keďže nevedia, ako sa táto záležitosť skončí. Zlo je jednoducho zlé. Majster je jediný, kto vedie vašu kultiváciu smerom k dovŕšeniu, Majster je jediný, kto to opravdivo robí. To, čo Majster robí, nie je mystériom len pre ľudské bytosti, ale aj pre nebeské bytosti. Nikto nevie, čo robím. Bolo to tak najmä na začiatku. Takže sa odvážili zasahovať a zostaviť svoje vlastné usporiadania. Presne za týchto okolností sa kultivujete. Ak  k tomu nedokážete pristupovať so všetkou vážnosťou, je to naozaj nebezpečné. V niektorých prípadoch môžu zájsť až tak ďaleko, že si vyberú praktizujúceho a  neberú ani ohľad na to, či ten človek má alebo nemá pripútanosti, s cieľom skúšania praktizujúcich v tej oblasti, aby zvýšili xinxing ľudí a skúšali ich vieru. Spôsobia, že ten kultivujúci umrie, nechajú ho odísť skôr a spôsobia, že iní zakolíšu. Tento prístup sa nezdá byť v poriadku, ale na vyššej úrovni preň majú odôvodnenie, konkrétne, ako by to mohlo ísť, keby taká veľká skupina kultivujúcich nebola skúšaná – nebola od základu skúšaná? Takže pre to majú odôvodnenie a všetko toto je preto pre vás veľmi vážne.

V týchto rokoch kultivácie ste už prešli toľkými vecami, avšak mnohí ľudia sa skutočne činili biedne. Stále robia všemožné chyby a dokonca si na to zvykli a nepovažujú to za nič; dokonca aj keď prídu ťažké skúšky, neuvedomia si, kde leží problém, keďže si na to zvykli a považujú svoje pripútanosti za malé veci. Ale to je kultivácia – čo to znamená „byť bez medzier“ (wu-lou)? Nie sú tam žiadne malé veci. V týchto rokoch sa aj v radoch našich kultivujúcich vyskytlo mnoho hrozných vecí a vytvárali pre našich praktizujúcich všemožné zasahovania. Môže sa zdať, že staré sily pre vás usporiadali, aby ste medzi nami vyvolávali ťažkosti, ktoré odhalia pripútanosti ľudí, a že to je cieľom starých síl. Ale keď robíte tie veci, uvažovali ste o následkoch? Čo je pre vás pripravené v budúcnosti? Skutočne nie ste racionálni. Niektorí ľudia opakovane podvádzali našich učeníkov Dafa, aby získali peniaze. Zbierajú peniaze a podvádzajú učeníkov Dafa v mene všemožných údajných dôvodov. Všetci sem prišli kvôli Fa. Teraz keď ste tie veci spravili, poviem vám niekoľko slov. Majster sem prišiel spasiť všetky stvorenia. Pokiaľ je tam pre vás iskierka nádeje, že môžete byť spasený, pokúsim sa vás spasiť. Nech ste sa činili akokoľvek biedne, budem s vami zaobchádzať rovnako ako zaobchádzam s dobrými praktizujúcimi. Aby ste mohli byť spasený, neuvidíte žiadne rozdiely v tom, ako s vami zaobchádzam. Toto platí aj pre špeciálnych agentov – neuvidíte, že s vami zaobchádzam odlišne, alebo že sa k vám správam nejakým neobvyklým spôsobom.

Spása ľudí je veľmi ťažká. Na každej Fa konferencii Majster hovorí o niektorých problémoch, ktoré majú určití ľudia, s cieľom pomôcť vám skutočne porozumieť Fa a kultivovať sa v súlade s ním. Na každej Fa konferencii Majster vysvetľuje Čuan Falun; nikdy sa to nedostane nad jeho rámec. Ak dokážete vytrvať v čítaní Fa, skutočne dáte stranou svoje ľudské myšlienky a pripútanosti keď čítate Fa a úprimne čítate Čuan Falun na každom kroku cesty, potom si získate obdiv nebeských bytostí. Dokonca aj tí, ktorí spôsobovali ťažkosti a hrali nedobré úlohy, si budú myslieť: „Fíha, tento človek je skutočne výnimočný.“ Toto si budú myslieť.

Starý vesmír sa skončil a nový sa začína. Toto nie je jednoduchý koncept. Aby sme to ilustrovali, napríklad bunky vo vašom tele, ktoré neustále podliehajú metabolickému procesu, sú nepretržite obnovované a nahradzované. Planéty, ktoré pozorujeme, sú rovnako neustále nahradzované a obnovované. Pre životy tam je to katastrofické; pokiaľ sú tam, nemôžu tomu uniknúť. Takže také katastrofy sa dejú vo vesmíre neustále. Keď človek umrie, všetky bunky jeho tela musia umrieť a ten človek už nebude. Takže vo vesmíre sa nikdy predtým nestalo, že keď starý vesmír už neexistoval, niekto, kto chcel byť časťou nového vesmíru, by to mohol uskutočniť. Prečo je to tak, že dokonca ani nebeské bytosti si neuvedomujú to, čo robím? Pretože sa to nikdy predtým nestalo. Nikdy predtým sa nestalo, že by životy, ktoré sa kultivovali dobre, boli priamo prenesené na novú zem a vnímajúce bytosti starého vesmíru by boli prinesené do nového vesmíru potom, ako boli obnovené. Takže nie je to zložitá vec? Z minulosti neexistuje príklad, na ktorom by sa dalo stavať. Keď som z času na čas dohováral starým silám a ony na to nemali žiadnu odpoveď, povedali: „Nevieme ako.“ Povedali: „Nevieme ako spraviť to, o čom hovoríš.“ Dnes hovorím k učeníkom Dafa a všetci dlhoroční učeníci môžu mojim slovám porozumieť. Preto som povedal tieto veci. Tí, ktorí sa nekultivujú alebo ktorí neboli usilovní, nikdy neuveria tomu, čo hovorím, ani tomu neporozumejú.

Všetko to zasahovanie, ktoré sa vyskytlo v radoch našich kultivujúcich, v skutočnosti odhalilo problémy, ktoré má telo učeníkov Dafa. Tí, ktorí podnecujú ťažkosti, to robia stále ďalej, a po celú dobu je tu zasahovanie. Koľko ľudí nakoniec bude schopných cez to prejsť a koľko ľudí bude skutočne schopných naplniť štandard pre dovŕšenie učeníka Dafa? Majster niekedy skutočne nie je optimistický. Náprava Fa určite uspeje, to je isté. Učeníci Dafa určite dosiahnu dovŕšenie, to je tiež isté. Ale koľkí? V tejto chvíli naozaj nie som veľmi optimistický.

Čas, ktorý máme na kultiváciu, ako viete, je pre nás mimoriadne krátky. Tempo nápravy Fa je mimoriadne vysoké a navyše v tomto krátkom časovom období musíme tiež naplniť naše misie ako učeníkov Dafa! Čo je učeník Dafa? Učeník Veľkej Cesty (Dafa) vesmíru. Mohlo by stačiť, aby ste dosiahli len svoje vlastné, individuálne dovŕšenie? Kto by sa nestal učeníkom Dafa, ak by to tak bolo? Sila Dafa spasiť ľudí je jednoducho obrovská; bolo by skutočne jednoduché dosiahnuť to. Učeníci Dafa majú misiu, ktorá je ohromná a zároveň ťažká. K tomu sa ešte pridávajú staré sily. Ale v skutočnosti vám môžem povedať, že to, čo robíte, je svojou povahou také ťažké, že ak by sa staré sily nepokúšali zasahovať, nejaká iná sila by určite zasahovala. Vytvárali by pre vás nejaké rušenie, presne to by robili. Pretože Dafa je taký čistý, spravodlivý a veľkolepý, keď vidia takú ohromnú cnosť a silu, a jeho pozitívne stránky žiariace z neho keď zachraňuje životy, dokonca aj bohovia sú v úžase, a nikto by nebol taký odvážny, aby voči nemu robil negatívne veci. Vytvorili by pozitívny front, ale aj tak by sa pokúšali získať to, čo chcú – vytvoriac dokonca niečo také veľké ako vytvorili, aby dosiahli svoje ciele. Takéto sú staré sily a to, čo robia, je zasahovanie a robenie škody. Vedel som, aká namáhavá bude táto vec, takže som v priebehu histórie pre učeníkov Dafa rozriešil mnoho vecí, a z tohto dôvodu som vás ochraňoval život za životom, dozerajúc na vás počas celej cesty. Avšak v súčasnom historickom momente, v tomto krátkom avšak kritickom momente, ktorý o všetkom rozhoduje, sú požiadavky na vás prísne.

Čo sa stane s praktizujúcimi, ktorí sa nečinili dobre? Všetci radi vidíte, ako sa na vás usmievam, ale mali by ste vedieť, že to robím, aby som vás povzbudil a vyjadril svoju nádej vo vás. Keďže čas tak extrémne tlačí, uvažovali ste o tom, čo sa stane s tými, ktorí sa nekultivovali dobre? Niektorí ľudia stále majú šancu, ale niektorí ju už nemajú. Pre niektorých ešte stále zostáva nejaký čas a pre niektorých je jedinou nádejou šprintovať. Ak si však človek nepoložil dostatočnú základňu a keď je jeho pochopenie Fa obmedzené, ako by mohol mať energiu na to, aby vytrval? Boli ste usilovní? Ak ste si nepoložili pevnú základňu, ktorá je založená na Fa, nebudete to schopní spraviť. Ten druh odhodlania a pevného presvedčenia pochádza z Fa. Čas tlačí, takže nechcem hovoriť len príjemné veci; už som povedal mnoho slov na povzbudenie. (Majster prikývne, odmlčí sa, a potom sa pozrie na ľudí v sále.) Ak mnoho ľudí naozaj zaostalo alebo nedokáže udržať krok – a hovorím tu o učeníkoch Dafa – potom naozaj nie je nič smutnejšie.

Všetci ste videli, ako sa situácia zmenila. Vždy som vám hovoril, že situácia na nebesiach, situácia vesmírnej nápravy Fa a situácia na Zemi si navzájom zodpovedajú. Toto som hovoril už od najskorších dní. Na všetko, čo sa deje na Zemi, dozerajú nebeské bytosti, všetko je v ich rukách, a zmeny, ktoré sa dejú na Zemi, úplne zodpovedajú tým, čo sa dejú na nebesiach. Všetci, čo prenasledovali Falun Gong, sa teraz stretávajú s odplatou. Stále je tu časť učeníkov Dafa, ktorí sa nevykultivovali na štandard pre dovŕšenie, ako aj časť, ktorá sa činila slabo, ale stále dostávajú príležitosť. Preto nemožno túto záležitosť ukončiť a nechať, aby sa prenasledovatelia stretli s odplatou. Ak by všetci, čo prenasledovali učeníkov Dafa, mali byť zatknutí a postavení pred súd, táto záležitosť by sa skončila, a pre tých, čo sa nekultivovali alebo čo sa nekultivovali dobre, by už neboli ďalšie príležitosti. Takže to prebieha formou politického zápasu alebo boja o moc, alebo obvinení z korupcie, a tak sa zaobchádza s tými, čo prenasledovali učeníkov Dafa. Všetci, ktorí sú teraz trestaní, spadajú do tejto kategórie a nikto tomu neunikol. A pokračuje to. Ja viem naisto, že nikto z nich tomu neunikne, bez ohľadu na jeho postavenie. Bežní ľudia to nazývajú „odplata“.

Pretože táto záležitosť sa uzatvára, zlo nemá prostriedky na zozbieranie veľkej sily a opätovné robenie toho, čo robilo od začiatku 20. júla 1999. Skúšky učeníkov Dafa dosiahli svoju poslednú fázu. Toto viedlo niektorých ľudí k tomu, že si len želajú, aby sa veci „čoskoro skončili“. Ale prečo by ste to chceli? Aby ste mohli začať viesť šťastný život? Život bez stresu? Je to tak? Pre učeníkov Dafa a pre mnohé životy by to znamenalo, že by stratili príležitosť zbaviť sa karmy a stratili by príležitosť postúpiť k dovŕšeniu. Som proti prenasledovaniu a úplne odmietam staré sily. Myslíte si, že potlačovanie, ktorým budhizmus v minulosti prešiel, alebo tristo rokov prenasledovania, ktorým prešli kresťania, bolo kvôli tomu, že zlo premohlo sily dobra? Nie, nestalo sa to preto. Bolo to tak, že nebeské bytosti používali bezuzdné zlo kvôli tomu, aby zdokonalili svojich učeníkov, aby pomohli svojim ľuďom dosiahnuť dovŕšenie! Čím ďalej veci teraz postupujú, tým viac sa približuje koniec. Hneď ako bude ten skazený tyran potrestaný podľa zákona, neskončí sa toto všetko a nezačne sa ďalšia fáza? (Majster prikyvuje s vážnym výrazom) Mnoho z nás nevyužilo naplno toto časové obdobie.

Ako som práve povedal, ja neuznávam toto prenasledovanie, pretože mám svoje vlastné usporiadania. Avšak keďže prenasledovanie sa uskutočnilo, porážal som ich počas tohto časového obdobia v ich vlastnej hre tým, že som zachraňoval vnímajúce bytosti a pomáhal som našim učeníkom Dafa, aby dosiahli dovŕšenie. Ako som práve povedal, keď je to niečo takéto veľké, ak by nebolo starých síl, pôsobila by tam nejaká iná sila. Niečo také by sa určite objavilo. Takže keď sa pozeráme na veci z odlišného uhla, neposkytli vám aj príležitosť kultivovať sa a neposkytli vnímajúcim bytostiam šancu na to, aby si vybrali spásu? Nie je možné, aby každý človek získal spásu, a nie je ani možné, aby sa každý človek kultivoval. Ale každý človek musí nevyhnutne, počas tejto bitky dobra a zla, ukázať svoj postoj, každý musí dokonca vyjadriť svoj postoj, ktorý rozhodne o tom, kam v budúcnosti pôjde. Zakaždým v minulosti, keď bola nejaká civilizácia zničená, nikdy nebola na tom horšie ako tá dnešná. Ak by nebolo toho, že sa tu vyučuje Dafa, ľudstvo by neprešlo cez posledný deň roku 1999. Prečo ľudia tak oslavovali na začiatku roka 2000? Prečo boli takí šťastní? Hoci sa zdalo, že to bolo z nejakého dôvodu na povrchu – začalo sa nové storočie – všetko je v skutočnosti usporiadané nebeskými bytosťami a ľudia majú svoju vedomú stránku. Ale to nebola opravdivá spása. Dnes musia ľudia vyjadriť svoj postoj. Ako koná bytosť, keď učeníci Dafa objasňujú fakty a zachraňujú ľudí, rozhoduje o jej budúcnosti.

Samozrejme, pred niekoľkými rokmi bolo ešte stále ťažké objasňovať pravdu. Niektorí ľudia boli úplne iracionálni, keďže v tom čase tam bol veľký počet zlých faktorov, ktoré ovládali ľudí. Ako išla náprava Fa napred, tie zlé faktory boli teraz postupne zničené a zlé veci vo vesmíre boli očisťované, ničené a rozpúšťané vo veľkých množstvách. Tie zmeny sú obdobné ako tie medzi ľudskými bytosťami. Teraz ľudia dokážu uvažovať o veciach s jasnou hlavou a dokážu mať dobré porozumenie prenasledovania, učeníkov Dafa a zlej strany, takže sú požiadaní, aby zaujali stanovisko. Takže teraz je to prirodzene odlišné. Keď boli okolnosti veľmi zlé, ak niekto mal odvahu, aby zaujal pozitívny postoj, tá bytosť bola jednoducho mimoriadna. Bytosti sú odlišné, vesmír má rôzne úrovne a bytosti na rôznych úrovniach sa nachádzajú v rôznych úrovniach vesmíru. Je to iné, ak nejaká bytosť dokázala konať pozitívnym spôsobom na začiatku prenasledovania za veľmi drsných okolností, oproti tomu, keď tak koná potom, ako sa okolnosti zvoľnia.

Nedialo sa niečo takéto aj medzi učeníkmi Dafa počas ich cesty? Je tam rozdiel v úrovniach medzi tými, ktorí sa činili veľmi dobre počas celej cesty a tými, ktorí zas a znova zakopávali, napíšuc nejaké  „prehlásenie o oľutovaní“ v jeden deň a vyhlásiac ho za neplatné v deň nasledujúci, hoci sa cez to nakoniec dostali. Ak sa tí, ktorí ani do dnešného dňa stále nie sú racionálni, dnes naozaj zobudia, začnú šprintovať a pokúsia sa dobehnúť ostatných a naozaj to zvládnu robiť dobre, potom je pre nich možné dovŕšiť sa. Avšak nebudú schopní dobehnúť tých, ktorí sú hodný kus pred nimi. V kultivácii sú rôzne ríše. Skutočne som ohľadom tohto znepokojený. Čím viac času prejde, tým som znepokojenejší. Predtým, keď bolo zlo bezuzdné a najšialenejšie, som bol tiež znepokojený – znepokojený, že nebudete schopní vydržať. Ale časom som videl, že učeníci Dafa dokázali zniesť každé zlo, a to ma skutočne upokojilo. Ale teraz, keď sa blíži koniec prenasledovania, cítim sa ešte znepokojenejšie ako predtým. Máme nejakých ľudí, ktorí jednoducho nie sú racionálni a len sa ponevierajú medzi učeníkmi Dafa. Takže čo s vami spravíme?

Samozrejme, niektorí naši praktizujúci sa činili veľmi dobre. Ale ani tí, čo sa činili dobre, nedosiahli stupeň vyžadovaný pre dovŕšenie. V minulosti si kultivujúci odstraňovali pripútanosti jednu za druhou. Ale vo vašom prípade takmer všetky vaše pripútanosti zostávajú, pričom sú zoslabované a zmenšované vrstvu za vrstvou, postupne zoslabované a zmenšované, ďalej a ďalej. Toto je prístup, ktorý som na vás použil a dovoľuje našim učeníkom Dafa, aby žili normálny život medzi bežnými ľuďmi, predtým ako dosiahnu dovŕšenie, a aby zachraňovali ľudí normálnym spôsobom, pričom sú jednými z nich. Zároveň, presne preto, že ľudské myšlienky neboli úplne odstránené, dovoľuje vám to kultivovať sa uprostred ich zasahovania, a keď dokážete zostať bdelý, neustále sa kultivovať a napĺňať svoje zodpovednosti ako učeník Dafa, to je mocná cnosť a je to jednoducho mimoriadne. Toto je vaša cesta.

Rád by som ešte odpovedal na vaše otázky. (Potlesk) Môžete podávať svoje papieriky s otázkami.

Tento Fa sa nezmení a Majster sa nezmenil. Niektorí ľudia sa v kultivácii zhoršili a nie sú už takí dobrí ako boli na začiatku. Skutočne to však nebol dlhý čas. V minulosti ľudia hovorili o tom, ako niektorí kultivujúci meditovali tvárou k stene deväť rokov, alebo celý život, a znášali utrpenie úplne osamote. Praktizovali v kláštoroch, v horách alebo lesoch, odrezaní od bežného sveta, prechádzali cez roky driny a utrpenia – nebola to osamelosť? Ale to nie je prístup, ktorý používate vy. Avšak niektorí ľudia sa sťažujú, že to trvá dlho. V celej histórii sa však nikto nikdy nekultivoval takto krátko. Títo ľudia sami sebe dovolili, aby zvoľnili, a keď príde čo i len malé zasahovanie, zabudnú na to, že sú učeníkmi Dafa. Prečo sa kultivujete? Kvôli svojej povesti? Kvôli nenávisti? Kvôli pripútanostiam, ktoré prechovávate? Kvôli svojim milovaným osobám? Kvôli veciam, ku ktorým ste pripútaní? Kvôli veciam, ktoré nedokážete opustiť? Nie sú toto všetko presne tie veci, ktorých by ste sa mali zbavovať?

 

Učeník: Rád by som sa spýtal Majstra, či je pre nás možné, aby sme zachránili 80 percent zo všetkých bytostí? Môžeme dosiahnuť tento cieľ?

Majster: Nie, nie je to možné; toľko ich nemožno zachrániť. Mnoho učeníkov Dafa v kultivácii nemá dostatočnú silu mocnej cnosti a ich spravodlivé myšlienky sú nedostatočné. Už sme stratili mnoho príležitostí, stratili sme mnoho vnímajúcich bytostí. (Majster sa odmlčal) Je isté, že tento cieľ nemôžete dosiahnuť. Viem to. Nie je to samozrejme úplne chyba našich učeníkov Dafa. Usporiadania starých síl pre túto záležitosť spôsobili, že sa celý svet pokazil. Ľudia majú moderné uvažovanie, moderné umenie, moderné trendy a modernú kultúru, k tomu všetkému je tu navyše poškodenie, ktoré spôsobila kultúra skazenej strany. Je to ťažké najmä pre mladých ľudí, ktorí vyrastajú v takomto prostredí. Nedokážu tie veci rozlíšiť.

 

Učeník: Ako je to možné, že staré sily sú stále schopné udržať pozornosť ľudí preč od toho, čo sa deje v Číne?

Majster: Takto to usporiadali staré sily. Čína je javisko, okolo ktorého sa točí všetko v tomto svete. Uvažujte o tom. Dám vám niekoľko jednoduchých príkladov. Zakaždým, keď sa v Číne niečo deje, keď sa tam vyvíjajú veci pozitívne a iné národy sa chystajú vyvinúť na ňu tlak, niekde inde vo svete sa vynoria problémy, ako napríklad teroristi, náboženskí extrémisti alebo konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom. Ale uvažujte o tom: nič sa nestane náhodou. Keď bolo prenasledovanie učeníkov Dafa najvážnejšie, keby sa nediali tie iné veci, pozornosť celého sveta by bola zameraná na Čínu. Ale práve v tom čase boli zničené v USA dvojičky. Teroristi sa jednoducho vymkli spod kontroly a odtiahli pozornosť sveta preč. Nič sa nestane náhodou.

 

Učeník: Môžeme vysielať spravodlivé myšlienky, aby sme ovládli staré sily?

Majster: Jediné, čo môžete robiť, je neuznávať staré sily. Nemôžete skutočne zmeniť tento systém vecí, ktorý usporiadali. Majster je schopný to spraviť, ale nesmiem, pretože v tomto bode to je už tak ďaleko, že ak by som ich zničil, zničilo by sa všetko. Každá jedna vec by bola zničená. Takže sa pokúšam poraziť ich v ich vlastnej hre – robí sa to takýmto spôsobom. Nie sú schopné ovplyvniť základné veci. Takže ako učeníci Dafa by ste mali jednoducho upevniť svoje spravodlivé myšlienky a činiť sa dobre s tým, s čím sa máte dobre činiť. Ak sa dokážete skutočne dobre činiť vo všetkých troch ohľadoch, nikto sa neodváži dotknúť sa vás.

 

Učeník: Musia ľudia v Číne, ktorí už podali žiadosť o vystúpenie zo skazenej strany, aj tak spraviť verejné vyhlásenie na webstránke pre vystupovanie z ČKS?

Majster: Zaiste. Z vlastnej iniciatívy vystúpili zo strany, čo sa ráta za vystúpenie zo skazenej ČKS, ale dôvod, prečo tak spravili, je neznámy. Bolo to preto, že nemali zo strany taký úžitok, ako dúfali? Alebo mali nejaký iný ľudský motív, ako napríklad, že boli s niečím nespokojní? Potom sa to nepočíta, pretože človek musí vyjadriť svoj postoj, kým sa dobro a zlo tak dramaticky prejavuje, aby bola tá značka odstránená.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal, či môžeme považovať starú verziu Lunyu za jeden z Majstrových normálnych článkov (jingwenov)?

Majster: Nie, nerobte to. Nebolo nič nesprávne na starom Lunyu, ale keďže bolo nahradené, malo by byť nahradené. Každý tú svoju [stránku] zničil. Dôvodom je, že aj keby sa považovalo za bežný článok, stále by umiestňovalo vedu príliš vysoko. Vtedy v začiatočných rokoch bolo použité kvôli záchrane ľudí v moderných spoločnostiach, kde vládnu veľmi silné vedecké predstavy, a nezamýšľal som, aby sa [veda] dostala na takú vysokú pozíciu. Ale neskôr ju ľudia umiestňovali na takú vysokú pozíciu a dávali ju príliš vysoko. Ale vo svetle takého obrovského Fa veci na tejto drobnej malej zemi skutočne nie sú ničím. Takže nebolo vhodné, aby bola vyzdvihnutá tak vysoko.

 

Učeník: Môžeme vytlačiť a rozširovať v Číne dve posledné špeciálne správy z čínskych novín Epoch Times?

Majster: Nie, nerobte to. Tiež som ich čítal a zdá sa, že sú adresované tým, ktorí sú v súčasnom režime. Nie sú napísané kvôli spáse ľudí, nie sú pre ňu relevantné.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci, ktorí prišli do USA z Číny, pôsobili predtým ako „pomáhači“ vo väzeniach alebo zadržiavacích centrách – ľudia, ktorí pomáhali zlu pri pokusoch transformovať praktizujúcich – a niektorí z nich boli vo svojich pochopeniach dlhodobo veľmi mimo. Hoci sa pripojili k aktivitám Dafa v USA a považujú sa za učeníkov Dafa, hlboko vo vnútri si ešte len musia skutočne uvedomiť chyby, ktoré spravili. Dokonca hľadajú výhovorky, aby zakryli to, čo spravili. Napríklad niektorí z nich hovoria, že pôsobili ako „pomáhači“, aby „chránili“ praktizujúcich. Aj keď napísali slávnostné vyhlásenie [aby anulovali to, čo spravili pod nátlakom], zdá sa, že v skutočnosti stále hlboko v srdci skrývajú pripútanosti.

Majster: Naozaj, kultivujúci nie sú bežnými ľuďmi. Nuž, v skutočnosti, bežní ľudia tiež nie sú bežní. Bežní ľudia, čo sú tu dnes, sa líšia od tých v histórii. Všetci majú svoju vedomú stránku. Keď hovoríte niečo pravdivé alebo nepravdivé, v skutočnosti to vedia, a je im to veľmi jasné.

Takže čo môžete urobiť, ak ste spravili chyby? Áno, povedal som, že predtým ako sa prenasledovanie skončí, stále máte príležitosti na to, aby ste sa kultivovali a činili sa dobre. Hoci som to povedal, ak skutočne rozumiete tomu, čo som mal na mysli, nemali by ste to chápať tak, ako sa vám zapáči. To, čo som hovoril bolo, že predtým, ako sa prenasledovanie skončí, stále máte príležitosti. Áno, stále máte príležitosti, ale ak nevyužijete tie šance, ktoré vám boli poskytnuté, alebo sa stále oddávate veciam, potom sami seba ničíte.

Povedal som predtým, že pre učeníka Dafa nie je problém, ak spraví chyby. Jednoducho si otvorene a čestne priznajte svoje chyby a ukážte, že sa vraciate späť na cestu a chcete sa činiť dobre, a všetci vás potom budú za to obdivovať. Ale ak sa pokúšate tie veci schovať a zakryť ich, tie vaše ľudské myšlienky budú len čoraz komplikovanejšie a silnejšie. Keď je navyše k tomu vaša kultivácia v úplnom chaose, čo si potom budú praktizujúci o vás myslieť? Ako sa na to budú pozerať? A ako sa na to budú pozerať bohovia? A čo s vami mám spraviť ja v budúcnosti? Záchrana ľudí, záchrana životov, je čin milosrdenstva. Ale stále budú takí, ktorí nakoniec nebudú spasiteľní. Ktorí nemôžu byť spasení? Sú to tí, ktorí si nevážia svoje vlastné životy. Oni sú tými, ktorí nemôžu byť spasení.

 

Učeník: Po viac ako rok od 20. júla 1999 Majster nevyučoval Fa, avšak počas toho času bolo všeobecné vedenie poskytované stránkou Minghui.org veľmi jasné. Avšak teraz sa Minghui.org stal skôr platformou pre publikovanie oznamov alebo poskytovanie informácií a neposkytuje toho veľa ohľadom hlbšieho zdieľania o princípoch Fa, a...

Majster: Nechcem tu posudzovať rôzne názory, ktoré majú naši učeníci Dafa. Tí, ktorí vedú médiá, majú svoje nápady a myšlienky ohľadom toho, ako viesť médiá. To je ich cesta, ich kultivácia, takže by som radšej o tých veciach nehovoril. Je naozaj ťažké, aby každá jedna vec bola v súlade s predstavami a uvažovaním všetkých ľudí. Ľudia, o ktorých hovoríte, sa kultivujú, rovnako ako vy, a určite majú nedostatky. To isté by platilo pre každého iného na tej pozícii. Môžete spolu prediskutovať a preskúmať tie problémy a konštruktívne predstaviť svoje návrhy.

 

Učeník: Bol starý a nový vesmír vytvorený tým istým bohom?

Majster: Otázka od nového študenta. Zhen, Shan, Ren vytvorili vesmír.

 

Učeník: Pre stavbu akadémie Fei Tian je potrebné veľké množstvo financií. Môžu kultivujúci, ktorí sú na tom finančne dobre, dobrovoľne trochu pomôcť?

Majster: Keďže ste to predložili, rád by som povedal, že nikto nemá dovolené žiadať o financie bez môjho súhlasu. Striktne som povedal praktizujúcim, ktorí sú zapojení do stavby akadémie Fei Tian, že nemajú dovolené vyberať peniaze medzi praktizujúcimi! Niektorí naši praktizujúci prijímajú peniaze od iných praktizujúcich, alebo žiadajú praktizujúcich o peniaze v mene vyberania peňazí na projekty Dafa, avšak nemajú vytvorenú finančnú a účtovnú správu a používali peniaze ľahkomyseľne. Niektorí ľudia podvádzajú iných. Niektorí začali s dobrými úmyslami, ale keď videli veľa peňazí, začali si ich hromadiť pre seba. Alebo v niektorých prípadoch si ľudia nechali pre seba časť a zvyšok dali praktizujúcim alebo projektom Dafa. Tieto problémy... premýšľam, čo sa s vami stane v budúcnosti?

Toto sa týka každého jedného učeníka Dafa: ak by ste dnes neboli učeníkom Dafa, boli by ste jedným z najväčších boháčov vo svete a mali by ste hŕbu peňazí. Je to preto, že keby ste neboli učeníkom Dafa, vaša mocná cnosť – obrovská cnosť, ktorú ste si so sebou priniesli – by mohla byť vymenená za veľké množstvo bohatstva. To platí aj pre vás. Ale vy ste sa toho bohatstva vzdali, keď ste spravili vedomé rozhodnutie, že sa stanete učeníkom Dafa. Chceli ste byť učeníkom Dafa a vzdali ste sa tých vecí. Aktívne ste z vlastnej vôle spravili to rozhodnutie. Avšak teraz si ulievate tých pár drobných, ktoré vám prídu do cesty. Ako to splatíte? Dnes je kritický moment histórie, pričom každý halier a každá drobná vec, všetko to odhaľuje vašu ríšu, váš stav mysle, vaše pripútanosti ako kultivujúceho, ako aj to, či môžete dosiahnuť dovŕšenie alebo nie. (Majster sa odmlčí) Čo sa s vami stane?

Nespočetné vnímajúce bytosti v masívnych a vzdialených kozmických telách na vás čakajú, aby ste ich spasili. Sú to vaše bytosti, avšak vy sa tu v ľudskom svete správate tak neuspokojivo. Všetky tie bytosti, ktoré k vám patria tam vo vesmíre vás sledujú. Môžu to všetky vidieť – každý váš pohyb a čin, každú vašu myšlienku a nápad – poznajú ich všetky. Tu medzi ľuďmi je to také zložité. V ľudskom svete je zároveň viera v bohov ako aj ateizmus a celá kultúra sa používa ako démonická sila proti pozitívnym prvkom. To, aké je ľudstvo dnes, počas obdobia nápravy Fa, bolo takto vytvorené starými silami. Vaše bytosti vás sledujú a vedia, koľko tých vašich vecí napĺňa vašu myseľ, to, k čomu ste pripútaní, o čo sa snažíte a kam smerujete. Avšak niekedy sú niektorí z vás skutočne na smiech! Hovorím o týchto ľuďoch; mnohí učeníci Dafa sú skutočne veľmi dobrí.

 

Učeník: Sadnite si prosím, Majster.

Majster: Ak budem stáť, všetci ma lepšie uvidia. (Učeníci nadšene a vďačne tlieskajú) Pokiaľ viem, stavba na hore a Shen Yun prijali malý počet finančných príspevkov od praktizujúcich, ale to množstvo bolo malé.  Shen Yun zriedka prijíma dary od praktizujúcich; väčšina sponzorstva pochádzala od bežnej spoločnosti, ale ten objem je tiež malý. Pri žiadnom inom projekte som ľuďom nedovolil, aby od praktizujúcich žiadali dary. Namiesto toho som im povedal, že finančná podpora od praktizujúcich nie je dovolená. Všetci ste to počuli? Povedzte to ostatným, keď prídete domov. V podstate žiadnemu projektu okrem stavby na hore nebolo dovolené, aby prijímal finančnú podporu od praktizujúcich. Som si vedomý toho, že všetci platíte z vlastného vrecka za veci, ktoré robíte počas nápravy Fa a robíte to z vlastnej iniciatívy. V Číne praktizujúci proaktívne používajú svoje peniaze, aby vyrábali materiály na objasňovanie pravdy, pričom praktizujúci inde aktívne nesú finančné bremeno tých projektov, na ktorých pracujú, a to je vaša mocná cnosť. Niektorí ľudia, špeciálne niektorí učeníci Dafa, hoci boli kráľmi s obrovským bohatstvom, stali sa učeníkmi Dafa a nikdy nevideli pohromade toľko peňazí, najmä veľké sumy peňazí, a keď ich vidia, nevedia sa s tým vnútorne vysporiadať. Musíte si na to dávať pozor.

 

Učeník: Dobrý deň, Majster. Rád by som sa Majstra niečo spýtal. Pred rokom 1999 bolo takmer 100 miliónov učeníkov Dafa. Potom čo začalo prenasledovanie, hoci to vyzerá, že nepraktizuje až tak veľa ľudí, je pre nás ťažké uveriť, že medzi májom a októbrom podalo žalobu na Jianga menej ako stodeväťdesiattisíc ľudí. Aký je dôvod za týmto [malým číslom]?

Majster: (Majster sa smeje) Nie je to v skutočnosti tak, ako si myslíte. Niektorí praktizujúci majú pocit, že je to niečo, čo by naozaj mali spraviť, že je to niečo, čo by učeníci Dafa mali spraviť. Ďalší si myslia, že ak nezverejnia svoju identitu, bude to nápomocné veciam, ktoré robia. Iní sa obávajú, že ak zverejnia svoju identitu, mohli by ich jedného dňa zatknúť. A niektorí ľudia o tom ani vôbec neuvažovali. V kultivácii nie sú všetci v rovnakej ríši, majú rôzne pochopenia vecí a ich myšlienky sú samozrejme rôzne. Ja v skutočnosti podporujem ten prístup, aby kľúčoví praktizujúci, ktorí dokážu mať významný dopad, neodhaľovali svoju identitu.

 

Učeník: Keď počas skupinového štúdia Fa prídeme k časti „pred 2500 rokmi“, niektorí ľudia to v čínštine vyslovia ako „liang-qian“, pričom iní ako „er-qian“ – dvoma rôznymi spôsobmi. Majster, môžem sa spýtať, ktorú výslovnosť by sme mali používať?

Majster: Myslím si, že sme v skutočnosti zvyknutí vyslovovať to ako „liang-qian-wu“; nikto to nečíta ako „er-qian-wu”. Avšak taiwanskí praktizujúci dávajú prednosť výslovnosti s „er“. Myslím si, že obe výslovnosti sú v poriadku. Ak chcete, aby to bolo počas skupinového štúdia Fa jednotné, čítajte to jednoducho tak, ako to hovorím ja. Keďže som povedal, že ja to vyslovujem ako „liang-qian-wu”, robte to potom tak, dobre? (Učeníci tlieskajú) Takéto veci naozaj nemajú na našu kultiváciu žiaden vplyv. Rôzne krajiny majú rôzne jazyky a výslovnosti, a tieto veci nemajú na nič dopad.

Moji učeníci Dafa, uvedomujete si niečo? Ohľadom podoby Fa, čo sa týka pravidiel, požiadaviek alebo formy najpovrchnejších vecí, nemám na vás príliš veľa požiadaviek. Avšak iné náboženstvá a kultivačné formy sú ohľadom týchto vecí veľmi prísne. Prečo je tam ten rozdiel? Ja vás žiadam len o to, aby ste sa sústredili na podstatu Dafa, pretože podľa nej sa máte ako učeníci Dafa v súčasnosti kultivovať. Čo sa týka povrchných vecí, nežiadal som vás, aby ste sa na ne príliš zameriavali, pretože tieto veci sa budú robiť počas obdobia, keď bude Fa napravovať ľudský svet. Sú na príliš nízkej úrovni na to, aby ste sa nimi zapodievali – to je tá myšlienka. Avšak počas obdobia Fa napravujúceho ľudský svet budú požiadavky vyššie a vtedy to nepôjde, ak nebudete čítať Fa v čínštine, ak nebudete chápať význam originálu.

 

Učeník: Práve teraz podávame žaloby na Jianga. Budeme v ďalšej etape podávať žaloby na skazenú stranu?

Majster: Podávať žaloby na skazenú stranu? Strana už po svojom zničení nebude existovať. Aj keby ste ju chceli obžalovať, ako sa s ňou budete súdiť, keď nemá fyzickú formu? Nedá sa postaviť pred súd. Zlé elementy sú odstraňované, avšak ľudia v budúcnosti budú cítiť veľkú ľútosť nad existenciou tej zlej strany, tej zlej veci. Ľudia budú uvažovať nad tým, čo sa stalo a bude sa to považovať za historickú lekciu.

 

Učeník: Kultúra skazenej strany do veľkej miery otrávila učeníkov Dafa v Číne a v súčasnosti vážne ovplyvňuje našu schopnosť robiť dobre tri veci. Niektorí praktizujúci v mojej oblasti si myslia, že by sme mali ešte pridať pravidelné vysielanie spravodlivých myšlienok, kde sa budeme sústreďovať na odstránenie straníckej kultúry. Štyri pravidelné vysielania spravodlivých myšlienok by ostali a v ďalších časoch by sme sa sústreďovali na odstránenie toho zlého ducha. Niektorí z nás sa pozerajú dovnútra a hľadajú svoje pripútanosti, a opakovane recitujú slovo „dunia“ z verša „Božské hromy dunia“ v básni „Nebo sa opäť vyjasnilo“. Avšak niektorí kultivujúci si myslia, že to je poškodzovanie Fa a boli ohľadom toho veľké nezhody.

Majster: Čo sa týka vysielania spravodlivých myšlienok praktizujúcimi Dafa, ak dokážete vysielať spravodlivé myšlienky v stanovených časoch a ak ste schopní vysielať spravodlivé myšlienky, aby ste odstránili zasahovanie, keď sa s ním stretnete, potom to stačí. Keď sa stretnete so zjavným zasahovaním, môžete vysielať spravodlivé myšlienky a odstrániť ho. Avšak nerobte to príliš často a nezapájajte do toho veľký počet ľudí. Je to preto, že všetci učeníci Dafa pracujú na spáse ľudí a objasňovaní faktov. Keby ste robili iné veci, nebolo by to zasahovanie? Ak prídete s nejakým novým prístupom alebo nejakou inou formou robenia vecí, potom je to takisto problém. V tom prípade budú učeníci Dafa samozrejme proti tomu. V skutočnosti by ste tieto veci mali riešiť racionálne a zabezpečiť, aby ste si zachovali jasnú myseľ.

 

Učeník: Minulý mesiac som počas jedného telefonického rozhovoru na informovanie ľudí v Číne objasnil pravdu naraz dvadsiatim alebo tridsiatim ľuďom, ktorí pracovali spolu a všetci vystúpili z troch straníckych organizácií. Takisto ma opakovane prosili, aby som odovzdal ich pozdrav Majstrovi, keď ho nabudúce uvidím. Rád by som dnes využil túto príležitosť, aby som odovzdal nášmu súcitnému a veľkolepému Majstrovi všetky pozdravy, ktoré mu poslali tí láskaví ľudia za posledné roky, keď som objasňoval pravdu pomocou telefonátov. Pozdravujeme vás, Majster! Ďakujeme vám, Majster! (Učeníci tlieskajú)

Majster: Hoci je to len jednoduchý pozdrav, dokázali ho vysloviť v tomto čase, keď zlo prenasleduje Falun Gong, a spravili to uprostred všetkého tohto ohovárania, klamstiev a hanobenia. To nám hovorí, že sú naozaj dosť dobrí. Samozrejme, toto sa udialo, pretože učeníci Dafa dobre objasňovali pravdu. Súvisí to s tým, že ste im dokázali dobre vysvetliť fakty.

Kultivácia, ktorú robia naši učeníci Dafa, kultivácia, ktorú robíte v tomto živote, nemá v skutočnosti za cieľ len vaše dovŕšenie. Inými slovami, ak by nebolo zodpovednosti za spásu vnímajúcich bytostí, ktorú máte, nechal by som vás dosiahnuť dovŕšenie dokonca aj keby ste sa v tomto živote nekultivovali. Je to preto, že niektorí z vás sa už v minulosti kultivovali mnohokrát a vaša základňa ďaleko prevyšuje základňu priemerného praktizujúceho. To hovorím z pohľadu osobnej kultivácie. Čo potom znamená označenie „učeník Dafa“? Kto sem prišiel, aby bol učeník Dafa? Získali ste ten titul, pretože ste na seba vzali misiu spasiť všetky vnímajúce bytosti. Vaša kultivačná základňa a kultiváciou vyvinuté spravodlivé myšlienky slúžia na spásu všetkých životov. Poviem to ešte jasnejšie: kultivácia, ktorú robíte v tomto živote, slúži na posilnenie spravodlivých myšlienok, ktoré má vaša bytosť na povrchu, a je to kvôli tomu, aby ste mohli spasiť všetky žijúce bytosti.

Keď to niektorí ľudia počuli, myslia si teraz: „Aha, takže dovŕšenie môžeme dosiahnuť, aj keď nebudeme robiť na tých veciach.“ Avšak ja som povedal, že ak by to bola záležitosť osobnej kultivácie, potom áno, mohli by ste dosiahnuť dovŕšenie. Avšak učeníci Dafa sú bytosti s poslaním, takže kultivácia Dafa počas obdobia nápravy Fa je odlišná. Ak ste pripútaní k osobnej kultivácii, považuje sa to za pripútanosť! Líši sa to od toho, ako je to vo všetkých ostatných náboženstvách alebo v kultivačných cestách. Cieľom vašej kultivácie je spasiť životy a to je vyvrcholením vašich sľubov. Pôjde to, ak to nebudete robiť?

 

Učeník: Koordinátor na jednom mieste pre výrobu materiálov [v Číne] používa len obsah z webstránky PureInsight.org a nechce použiť obsah z Minghui.org – aj keď sú tam dobré články.

Majster: Nie je tam potom ľudská pripútanosť, cez ktorú sa nevie dostať? Má pocit, že niečo je nespravodlivé? Alebo je to v tom, že Minghui.org nezodpovedá jeho názorom? Nech ide o akýkoľvek problém, ak ten človek dokáže zachrániť ľudí [s materiálmi, ktoré vyrába], je to tiež v poriadku. Avšak nemôže si tú pripútanosť vziať so sebou. Tá musí ísť preč.

 

Učeník: Nedávno si v mojej oblasti ľudia osvojili nový prístup pri skupinovom štúdiu Fa – po prečítaní jedného odseku z Čuan Faluna sa zastavíme a diskutujeme o tom, čo sme získali z toho odseku a čo nás z tej časti Fa vyučovaného Majstrom najviac zasiahlo, alebo k akým pochopeniam sme prišli. Nie som si istý, či je tento prístup k štúdiu Fa vhodný.

Majster: Nie, to nie je vhodné. Nesnažte sa prísť s nejakým novým prístupom. Len čítajte ako zvyčajne a snažte sa pochopiť Fa. Pochopenie Fa, to, či Fa rozumiete alebo nie, sa zmení v priebehu čítania, a nie pomocou diskusie a zdieľania. Avšak treba dodať, že diskusia a zdieľanie, ktoré robia učeníci Dafa, môžu slúžiť na vzájomné zosilnenie spravodlivých myšlienok v kultivácii, alebo vám môžu pomôcť uvidieť, ako druhí chápu veci. To jest, môže to mať určitý účinok na spravodlivé myšlienky v kultivácii. Je možné, že niečo, čo povie iný učeník Dafa, vám môže dať náznak, že máte nejakú pripútanosť alebo kde zaostávate. Avšak vaše reálne zlepšenie určite príde z Fa. Takže namiesto prichádzania s nejakými novými prístupmi by ste skôr mali úprimne čítať Fa.

 

Učeník: Už keď som bol malý, pridal som sa k svojim rodičom v štúdiu Fa, a teraz som už dospelý. Rád by som vedel, aký je rozdiel medzi mladými a staršími učeníkmi.

Majster: Ako živá bytosť, každý život má svoju vlastnú zodpovednosť. Každý je individuálnym životom a reprezentuje svoju vlastnú skupinu životov. Malé deti nasledujú svojich rodičov a to, ako dobre sa ich rodičia kultivujú, bude na ne mať dopad – najmä v prípade, že to dieťa je taký typ, ktorý je dosť závislý na svojich rodičoch. Čo sa týka študentov na akadémii Fei Tian, alebo dokonca členov Shen Yunu, z toho ako sa ten človek správa môžete zistiť, ako je na tom kultivácia jeho rodičov. Líši sa to v prípade, že ten študent je veľmi nezávislý a má svoje vlastné myslenie. V tomto prípade v podstate koná sám za seba.

 

Učeník: Už dlhý čas sme v našej oblasti neštudovali vo veľkej skupine Čuan Falun. Študovali sme len prednášky Fa, ktoré sa vyučovali v rôznych oblastiach. Je to v poriadku?

Majster: Nie, nie je. Je v poriadku raz za čas študovať prednášky, ktoré sa vyučovali v rôznych oblastiach. Odporúčam vám, aby ste si ich čítali sami doma. Na skupinovom štúdiu Fa alebo pri veľkých stretnutiach študujte jednoducho Čuan Falun. Všetko, čo sa vyučovalo v prednáškach Fa z rôznych oblastí, je vysvetľovaním Čuan Faluna.

 

Učeník: Praktizujúci, ktorí telefonujú do Číny, sa niekedy stretnú so skorumpovanými úradníkmi, ktorí hovoria veci ako: „Spreneverili sme obrovské sumy peňazí. Kampane proti korupcii v Číne nás znepokojujú, takže si nie sme istí, čo máme spraviť s nelegálnymi peniazmi, ktoré máme.“ Niektorí dokonca povedali: „Čo keby som daroval peniaze Falun Gongu? A tiež sa presťahujem do Ameriky.“ Niektorí praktizujúci hovoria, že by sme nemali prijímať ich peniaze, keďže nie sú čisté. Nie sme si istí, ako reagovať, ak sa to stane znova.

Majster: Takouto sa stala táto moderná spoločnosť, najmä v pevninskej Číne. Kto vie, čo je čisté a čo nie? Dokonca ani peniaze, ktoré sa vám zdajú čisté, nemusia byť čisté, nepriamo. Takouto sa nakoniec stala spoločnosť. My sa nepozeráme na to, aké sú veci na povrchu. To, na čo sa pozeráme, sú srdcia ľudí. V tomto prípade, tí ľudia majú srdce na pravom mieste, keď povedia, že uvažujú o darovaní peňazí Falun Gongu – peňazí, ktoré spreneverili, ktoré s veľkou námahou a veľmi riskujúc získali (všetci sa smejú). Uvažujme potom o tom, hoci je pravda, že to robia pod tlakom situácie, v ktorej sú teraz, nech je to akokoľvek, uvažovali o tom, že ich dajú Falun Gongu a nie niekomu inému. Potom takíto ľudia stále majú nádej na záchranu, nie? Samozrejme, ak miesta na výrobu materiálov na objasňovanie pravdy, ktoré sú vedené učeníkmi Dafa, skutočne potrebujú peniaze, a ak títo ľudia chcú nejaké darovať, potom im to dovoľme. Čo by inak spravili s tými peniazmi? Hoci tie peniaze nie sú „čisté“, ak sa použijú na záchranu ľudí, povedali by ste, že nie sú „čisté“? Je to potom inak, nie? Odstráni to karmu pre toho, kto ich daroval. (všetci tlieskajú)

 

Učeník: Učeníci v severnej Číne chcú pomôcť učeníkom v južnej Číne pri ich úsilí objasňovania pravdy. Čo môžeme spraviť, aby sme boli spolu usilovnejší a  viac si navzájom pomáhali?

Majster: Niektoré oblasti boli trochu slabšie, pričom niektoré na juhu neboli. Veci v Číne sa rýchlo menia. Pokiaľ všetci dokážete robiť veci z celého srdca, mali by ste byť schopní byť sebestační, nech ste kdekoľvek, pretože ste nakoniec učeníci Dafa. Samozrejme, nie je nič zlé na pomáhaní si navzájom, ale keď to robíte, určite dávajte pozor na bezpečnosť.

 

Učeník: Mali by koordinátori v rôznych oblastiach Číny práve teraz venovať významnejšiu snahu tomu, aby našli bývalých praktizujúcich? Mali by pomôcť praktizujúcim, ktorí neboli usilovní, aby zorganizovali viac skupín štúdia Fa, študovali viac Fa a podnecovali ich k tomu, aby vystupovali napred a pomáhali objasňovať fakty a zachraňovať ľudí?

Majster: Malo by sa to robiť, stále by sa to malo robiť, ale musíte dávať pozor na bezpečnosť. Ale keď poviem, že dávať pozor na bezpečnosť, môžete si myslieť: „Ale veci sa teraz uvoľnili.“ Áno, v Číne je to vo všeobecnosti tak, keďže zlo je na svojej ceste nadol. Ale tá mašinéria, ktorá bola predtým vytvorená kvôli prenasledovaniu Falun Gongu, stále funguje. Nepovedali otvorene ľuďom, aby prestali prenasledovať a aby zničili tú mašinériu. Takže ľudia v podriadených pozíciách, ktorí robia skutočnú prácu, ako tí v Úradoch 610 a polícia, stále robia veci v súlade s tým, čo tam bolo predtým. Avšak tá mašinéria je teraz dosť opotrebovaná. Mnohým policajtom je teraz pravda jasná a nespravia nám nič. Mnohí z tých, čo prenasledovali Falun Gong, sa teraz boja. Vidia, že sa zdá, akoby sa situácia obrátila a teraz vyskakujú z lode. Takže toto má za následok, že veci v niektorých oblastiach sú na pohľad uvoľnenejšie a niektorí jednotlivci alebo ľudia v niektorých oblastiach teraz chodia von do parkov robiť cvičenia – môžete dokonca počuť, ako tam hrá hudba. Ale v niektorých oblastiach sú veci stále dosť zlé. Takto je to teraz.

 

Učeník: V niektorých oblastiach Číny boli po dlhý čas ľudia, ktorí poškodzujú Fa tým, že robia prejavy. Ako s tým môžeme skoncovať?

Majster: Hovoril som o tejto veci predtým, ako sa začalo prenasledovanie a povedal som, že to nie je dovolené. Každý, kto to robí, je hnaný ľudským myslením, pripútanosťami a túžbou predvádzať sa. Ak sa to stále deje teraz, je to vážna vec. Bolo by to iné, ak by v tej oblasti boli veci skutočne problematické a tento praktizujúci by chcel zdieľať a diskutovať s ostatnými. Ale ak robia v širokom rozsahu to, čo ste naznačili, potom by som povedal, že robia prácu démonov.

 

Učeník: Pracoval som v našich médiách niekoľko rokov a som čoraz zmätenejší. Vedenie to má ťažké a aby viedlo spoločnosť dobre, robia denné školenia. Ale mne sa zdá, akoby sme sa čoraz viac vzďaľovali od kultivácie. Nechcem chodiť na tie stretnutia a nechcem počúvať tak veľa tých vecí, ale obávam sa, že ľudia povedia, že sa nepodriaďujem manažmentu. Pokúšam sa to každý deň odmietať so spravodlivými myšlienkami, keďže inak by som sa čoraz viac podobal na bežného človeka. Rád by som vedel, či môžeme nahradiť čas strávený na stretnutiach študovaním Fa?

Majster: O špecifických veciach ako je táto budem hovoriť na osobnom stretnutí s koordinátormi. Ale poviem tu niekoľko slov o niečom inom. Niektorí z vás, ktorí pracujete pre naše médiá, skutočne nemáte ani poňatia o tom, čo robíte a niektorí ľudia sú dokonca rovnakí ako bežní ľudia. Niektorí ľudia už ani neuvažujú o tom, na čo sú médiá učeníkov Dafa. Ale kto ste? Ste učeníkom Dafa a ste tu na to, aby ste zachraňovali ľudí. Cieľom vašich médií je objasňovať fakty, zachraňovať ľudí, zastavovať prenasledovanie a odhaľovať zlo. Všetko ostatné, čo robíte, je na to, aby ste zvýšili profil svojich médií, aby ste tak mohli byť úspešní v týchto cieľoch. Takže musíte vedieť, čo robíte. Hovoril som s ľuďmi zodpovednými za väčšie médiá o potrebe zdôrazňovania štúdia Fa, a už sa o to snažia a snažia sa zlepšiť situáciu. Ostatné médiá robia to isté.

Ale nech je to akokoľvek, niekedy keď sa pozriem na články, ktoré publikujete, nedokážem ich čítať, pretože to skoro vyzerá tak, že hovoria v prospech skazenej ČKS. Niektorí z vás píšu kritické názory o veciach svetských ľudí a niekedy z tých vecí dokonca robia senzáciu. Neuvedomujete si, že máte zachraňovať ľudí? Nemôžete si robiť nepriateľov. Keďže ste médiom, mali by ste písať správy o veciach tak, ako to robia iné médiá. Prečo by ste mali písať kritické názory na veci bežných ľudí? Ešte aj posudzujete, či je niečo dobré alebo zlé, a ste dokonca rozhorčení. Ale vy ste kultivujúci. Viete, čo robíte? Ak si kvôli vášmu článku ľudia budú myslieť, že vaše médiá majú na nich negatívny názor, a potom si vyvinú averziu, alebo si vyvinú averziu voči Falun Gongu, ako ich potom spasíte? Akú rolu ste potom hrali? V niektorých prípadoch ste sa dokonca rozhorčili nad nejakými vecami, ktoré sa stali v Číne. Keď bol niekto zatknutý, vy ste boli rozhorčení a napísali ste, že zatýkajú ľudí, ktorí nemajú veľkú moc atď. Neviete už ani, kým ste. Ste členom tej zlej strany?

Môžem vám povedať ohľadom zatknutí, ktoré sa teraz dejú v Číne, či hovoríte o veľkých osobnostiach alebo malých, žiadna nebola zatknutá omylom. Ani jediné zatknutie nebol omyl, pretože za súčasných okolností sa jednoducho veci robia takto. Dokonca aj tí ľudia, ktorí nemajú mnoho politickej moci, ale majú veľký vplyv na verejnosť, ako umelci, ktorí napádali Falun Gong, teraz tiež zažívajú odplatu. Nikto jej nemôže uniknúť, ako som povedal predtým. Zvuk sirény policajného auta bol pred niekoľkými rokmi pre učeníkov Dafa v Číne veľmi stresujúci, pričom teraz sú to tí, čo prenasledovali učeníkov Dafa, čo to zažívajú. Čo človek zaseje, to bude aj žať. (všetci tlieskajú) Títo ľudia sa obávajú ešte viac, ako sa v tých rokoch obávali naši učeníci Dafa. Naši učeníci Dafa nemali čo skrývať, museli len čeliť obrovskému množstvu psychického tlaku, ale inak ich naozaj nič neťažilo. Na druhej strane, tí skorumpovaní úradníci si nahromadili milióny alebo dokonca stovky miliónov a teraz vidia, ako je ich majetok skonfiškovaný, ako ich vyšetrujú, zatýkajú a väznia. Takže to, čo strácajú, je jednoducho obrovské. To je odplata. Prečo museli konať tak zle, keď prenasledovali Falun Gong? Ďalšou vecou je, že naše médiá by nemali bezmyšlienkovite publikovať alebo kopírovať články z Číny – musíte sa pozrieť, v koho prospech tie články hovoria!

Medzi čínskymi mediálnymi spoločnosťami v zahraničí sú nejaké noviny, ktoré vedú etnickí Číňania z južnej Ázie. Noviny, ktoré sa publikovali mimo Číny v začiatočných rokoch nevenovali pozornosť čínskej sémantike a gramatike. Venovali týmto veciam málo pozornosti, pretože neboli zakorenení v tradičnej čínskej kultúre. Taký druh praxe však pokračoval a mnoho iných čínskych médií ho nasledovalo. Niekedy zisťujem, že nadpisy vašich článkov sú skutočne mätúce a neviem, čo sa pokúšate povedať alebo vyjadriť. Niekedy je výber slov úplne bizarný, akoby sa z vás odrazu stali nevzdelanci. Nenapodobňujte iných s týmito vecami. Vytvorte si svoj vlastný prístup a kráčajte po svojej vlastnej ceste.

 

Učeník: Mnohí praktizujúci v Európe sú zmätení z toho, kedy „brať Fa za Majstra“ a kedy „bezpodmienečne spolupracovať s najvyšším koordinátorom“.

Majster: Nevidím tam žiaden konflikt medzi tými dvoma. Nie je to tak, že by koordinátor prichádzal so svojím vlastným Fa a žiadal vás nasledovať ho. Robíte svoju kultiváciu podľa Fa a svoje činy zakladáte na Fa, pričom koordinátor koordinuje vašu prácu. Sú to dve odlišné veci.

 

Učeník: Môžu koordinátori v každej oblasti spojiť dohromady väčšiu múdrosť všetkých praktizujúcich a použiť ju v objasňovaní pravdy? Obávam sa, že ak budú praktizujúci len slepo nasledovať [koordinátorov], nebude to dobré pre spásu ľudí.

Majster: Viem samozrejme, že niektorí asistenti v určitých oblastiach nie sú takí schopní, takže sa pokúšajú ľuďom vnucovať veci namiesto toho, aby s ľuďmi otvorene a úprimne zdieľali. Ak vám naozaj chýba múdrosť, potom môžete použiť múdrosť iných. Môžete oceniť a použiť to, čo je dobré a pozitívne a viesť ľudí pri práci na úlohách. Každý kultivujúci robí chyby. Nie je to tak, že keď sa stanete koordinátorom, ste ako Majster. Nerobíte chyby? Robíte. Niekedy sú vaše nápady málo premyslené a nezohľadňujú veľa vecí. Mali by ste uznať každého, kto robí veci dobre a potom to pre ľudí dobre koordinovať. Ste koordinátor. Keď vás iní ľudia nepočúvajú, pokúšate sa im to vnútiť, bez ohľadu na to, či máte pravdu alebo nie. Keď to nefunguje, robíte im ťažkosti. Ako sa potom líšite od funkcionára zlej strany? Musíte to zmeniť a mali by ste sa dobre činiť vo veciach, ktoré som vám zveril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Učeník: Posielam pozdravy Majstrovi v mene učeníkov Dafa z mesta Handan, provincia Hebei.

Majster: Ďakujem vám. (potlesk)

 

Učeník: V mestskej oblasti Jin mesta Jining, v provincii Shandong, je niekto, kto sa nazýva učeníkom Dafa, a cestuje všade vyhlasujúc, že má špeciálnu misiu. Hovorí, že môže použiť nadprirodzené schopnosti na to, aby odstránil karmu pre praktizujúcich a pomohol im prekonať ťažké skúšky.

Majster: Potom sa pokazil. To je určite správanie sa niekoho, kto sa pokazil. Ale ako môže mať niekto taký publikum? Nie je to tak, že učeníci Dafa v tej oblasti mu robia publikum? Takže to nie je náhoda, že sa to stalo v tej oblasti. Znamená to, že tam máte problémy. Je to len preto, že tie problémy sú vo vašej oblasti dosť bežné, že tam má publikum, nie je to tak? Samozrejme, ľudia, ktorí nemajú také problémy, sú schopní vidieť tú situáciu jasne a rozoznali to. Ale tí, ktorí majú tieto problémy alebo majú také pripútanosti, nie sú schopní vidieť tento problém.

 

Učeník: Ak veľký počet učeníkov Dafa nedosiahlo dovŕšenie a proces nápravy Fa sa skončí, čo sa stane s tými učeníkmi Dafa? Zostanú tu a budú pokračovať v kultivácii?

Majster: Nemôžem vám povedať, ako to bude. Bude sa to líšiť od prípadu k prípadu. Všeobecne povedané, bude sa to riešiť na základe sľubov, ktoré spravil každý človek, a nebude už druhá príležitosť. Nebude druhá príležitosť.

 

Učeník: Naozaj si musíme najímať toľko administratívnych zamestnancov, keď obchodné aktivity našej spoločnosti ešte nie sú dostatočne ziskové? Ich platy nie sú nízke, ale nikto nevie, čo robia. Vôbec nevidíme, ako pomohli našim médiám.

Majster: V ktorom médiu sa to deje? Niektorí praktizujúci niekedy naozaj nemajú jasnú myseľ.

 

Učeník: Som redaktorom v NTD. Pozorujem jeden nápadný problém, a to že medzi kolegami, ako aj medzi manažmentom a podriadenými, je nedostatok komunikácie a je pre nich ťažké zdieľať medzi sebou informácie alebo myšlienky. Každý človek si robí to svoje. Dávajú nám úlohy cez SMS správy a len zriedka máme osobné diskusie. Redakčné oddelenie nemá pravidelné stretnutia a stretnutia nášho oddelenia sa robia len občas, takže zamestnanci nevedia, aké je smerovanie stanice a ako sme na tom celkovo. Tí, čo majú srdce vziať na seba viac práce, nevedia ako pomôcť.

Majster: Nemôžem k tomu veľa povedať bez poznania konkrétnej situácie. Avšak dotkli ste sa jednej otázky, to jest, že ľudia medzi sebou nekomunikujú priamo, dokonca aj keď sa vidia, a namiesto toho si posielajú SMS. Môžem vám povedať, že toto robia mimozemšťania. Ľudské bytosti by medzi sebou mali komunikovať. Po tisícky rokov ľudských spoločností, keď ľudia mali tradičnú kultúru, ktorú im odovzdali bohovia, sa ľudia nikdy nezaobišli bez komunikácie.

Aké bytosti medzi sebou nekomunikujú? Ako možno viete, na planétach mimozemšťanov nie sú city. Bolo by veľmi desivé, keby na Zemi neboli city! Avšak pre kultivujúcich sú city pripútanosťami. Vykročiť von z citov je ťažká výzva, ktorá je pripravená pre kultivujúcich a počas kultivácie vám to pomáha odstrániť karmu, ľudské myšlienky a pripútanosti. Existencia citov takisto slúži na udržanie ľudského spôsobu žitia. Na druhej strane, mimozemšťania sa nemôžu kultivovať a nemajú toto špeciálne prostredie, ktoré majú ľudské bytosti. Avšak mimozemšťania dostali túto prezývku od ľudí na Zemi. Sú to jednoducho zvláštne objekty, zvláštne veci. Prísne vzaté, ľudia boli stvorení bohmi z hliny. Bohovia považujú základné častice Troch ríš za hlinu, alebo za hlinený prach vo vesmíre. Ako to vidím ja, mimozemšťania vyliezli zo smetiska, sú nižšie ako ľudia.

Nemajú city, takže čo drží ich spoločnosť pohromade? Technológia. Koho technológia je vyššia, ten tam má vyššie postavenie. Ten, koho technológia je najvyššie, ten sa stane vodcom. Existujú pre technológie. Pôvodne boli iba nízkou formou života a existovali bez toho, aby mali nejaký cieľ. Ako postupne používali technológiu na udržovanie svojej existencie, technológia sa stala ich najvyššou prioritou. Takíto sú. Nerozumejú zmýšľaniu ľudstva a samozrejme ani vy by ste nerozumeli ich zmýšľaniu, keďže sú úplne odlišné. Pretože ich technológia je teraz veľmi pokročilá, môžu celkom dobre vedieť, čo chcete komunikovať. Vedia to. Takže takíto sú.

 

Učeník: Nie je mi jasné, za akých okolností by sme sa mali snažiť zhovievavo rozriešiť veci, keď vysielame spravodlivé myšlienky...

Majster: Nikdy som vám nepovedal, aby ste sa snažili „zhovievavo rozriešiť veci“ keď vysielate spravodlivé myšlienky. Vysielanie spravodlivých myšlienok sa robí na to, aby sa odstránili a rozpustili veci, nie je to tak? Ak sa pokúšate „zhovievavo rozriešiť veci“ keď vysielate spravodlivé myšlienky, potom prečo vôbec vysielať spravodlivé myšlienky? Nerobí sa to kvôli odstráneniu nedobrých vecí? Prečo by ste sa snažili hľadať „zhovievavé riešenia“ s tými nedobrými vecami? Povedal som vám, že jed je jedovatý a keď ho chcete spraviť nejedovatým, môžete to dosiahnuť? Nemôžete, pretože tú jedovatosť má vo svojej povahe. Keď sa snažíte zmeniť ten jed na niečo nejedovaté tým, že mu objasňujete pravdu, nie je to uskutočniteľné, všakže?

 

Učeník: Niektorí praktizujúci v Číne sa nepridali ku žalobám na Jianga.

Majster: Toto je niečo, o čom som už hovoril. Ak sa niektorí ľudia nezúčastňujú žalôb na Jianga, pretože majú dobrý dopad a nechcú odhaliť svoju identitu, potom ich nebudem nabádať, aby sa k tomu pridali. Avšak nie každý spadá do tejto kategórie. Niektorí praktizujúci neberú túto iniciatívu vôbec vážne, a to kvôli tomu, kde sa v kultivácii nachádzajú. Ďalší sa jednoducho boja a to je takisto určené tým, kde stojí ich kultivácia. Takže takáto je situácia.

 

Učeník: Nedávno sme videli, že niektoré bankovky amerického dolára majú na sebe čínske a anglické nápisy a adresy Dafa webstránok. Je vhodné to robiť v USA?

Majster: Nie, nie je. Myslím si, že to museli spraviť ľudia, ktorí nedávno prišli z Číny. V USA to nemusíte robiť. Medzinárodná komunita vidí zlú ČKS ako monštrum. Nemusia to povedať, ale vedia to. Takže im to nemusíte hovoriť alebo robiť takéto veci.

Niektorí praktizujúci, čo prišli z Číny, tu robia veci s mentalitou, akú majú ľudia v Číne, často robiac veci čudným spôsobom. Ľudia vo svete vám nebudú rozumieť. Niektoré projekty vám nedovolia, aby ste sa ich zúčastnili, avšak nebude to tak navždy. Musíte otočiť svoje myslenie, keďže teraz žijete v normálnej spoločnosti. Musíte sa zbaviť tých zvykov, ktoré ste si vytvorili, keď ste žili v kultúre strany a uprostred medziľudských vzťahov, ktoré sa zmenili na niečo nenormálne. Aj ja som bol taký, keď som prišiel do Spojených štátov, avšak rýchlo som si to uvedomil. Máte tendenciu chodiť do extrémov. Napríklad, keď píšete článok, používate extrémne slová a keď niečo napíšete, vyjadríte to naozaj extrémnymi spôsobmi. Takéto veci táto spoločnosť neprijme príliš dobre, pretože tu sú ľudia zameraní na fakty a nezveličujú veci.

 

Učeník: Čo by sme mali spraviť so starším Lunyu, ktoré bolo nahradené – nechať si ho, či spáliť?

Majster: Spáľte ho, jednoducho ho spáľte. Ak vám hovorím, aby ste ho spálili, jednoducho to spravte.

 

Učeník: Mohol by Majster prosím povedať viac o dôležitosti Symfonického orchestra Shen Yun? Toto je prvý rok, keď ho prezentujeme a bolo ťažké ho efektívne propagovať; bolo to ťažšie ako pri Shen Yune.

Majster: Ako sa kvalita a technické zručnosti Shen Yunu zlepšili, účinok jeho vystúpení sa takisto postupne zlepšil. Technické zručnosti sa zlepšili v dvoch ohľadoch. Jeden sa týka účinkujúcich, zlepšenie úrovne zručnosti účinkujúcich, ktorí sú na javisku. Druhý je ten, že keďže tanečníci na javisku vystupujú za hudobného sprievodu, ak by hudba neznela dobre, znižovalo by to celkový dojem z vystúpenia. Navyše ten zvuk, ktorý vydávajú, využívajú nebeské bytosti na to, aby očistili telá ľudí od zlých vecí a dokázali preniknúť do hlbších dimenzií a mať veľký, pozitívny účinok. Všetko, čo je časťou Shen Yunu, hrá rolu pri spáse bytostí. Zruční umelci dokážu svojou hudbou inšpirovať ľudí, propagovať kultúru prinesenú bohmi a pomáhať obnoviť tradičnú kultúru. Keďže orchester nedokáže spasiť ľudí priamo, poslal som ich na krátke obdobie na turné, aby ľudia spoznali, akú vysokokvalitnú hudbu Shen Yun produkuje; tá skúsenosť takisto zoceľuje samotných hudobníkov. Máme vynikajúcich hudobníkov, takže rád ukazujem ich vysokú kvalitu. Naši tanečníci mali mnoho príležitostí ukázať svoje zručnosti, pričom hudobníci toľko príležitostí nemali.

Keď máme vynikajúci orchester, zvyšuje to celkovú kvalitu Shen Yunu. Praktizujúci v niektorých oblastiach vidia, aký výborný dojem robí orchester na ľudí, a chcú usporiadať koncert, zatiaľ čo niektoré oblasti o tom počuli a takisto chcú usporiadať koncert, avšak nemajú na to vhodné podmienky. Niektorí majú želanie usporiadať koncert, avšak obmedzujú ich určité zmeny okolností, ako napríklad, že niektorí praktizujúci sa odsťahovali a nie je ľahké predať lístky. Napokon, každá oblasť má svoje ťažkosti. Avšak myslím si, že vo väčšine prípadov, keď sa nedokážete činiť dobre, má to dočinenia s vami samotnými, ako napríklad, že myslenie alebo uvažovanie ľudí nie je správne.

Moji učeníci Dafa, ak si myslíte, že by ste niečo mali spraviť, potom by ste to mali ísť spraviť a spraviť to dobre. Samozrejme, každý je zaneprázdnený a ja to vidím. Nekritizujem vás. Avšak povedal by som, že nech máte akékoľvek okolnosti, ak sa ako učeníci Dafa dokážete dobre činiť s vecami, ktoré robíte, nebeské bytosti vás budú naozaj obdivovať. Avšak ak do ničoho nedáte svoje srdce a nevložíte svoje srdce do spásy ľudí a nechcete na tom pracovať, čo robíte potom? Viete, že učeníci Dafa by mali robiť dobre tri veci, avšak nech robíte čokoľvek, neberiete to príliš vážne. Keď ten čas prejde, bude preč. Ak nič nespravíte dobre a nikdy sa nebudete dobre kultivovať, čo sa potom s vami stane?

 

Učeník: Ateizmus je hlboko zakorenený v mysliach mnohých čínskych ľudí. Ako môžeme použiť spravodlivé myšlienky, aby sme ho odstránili?

Majster: Nie je to niečo, čo by ste v súčasnosti mohli odstrániť. Jednoducho sa čo najviac snažte o tom s ľuďmi hovoriť, keď sa ich pokúšate spasiť. Samozrejme, možno povedať, že ateizmus, o ktorom hovoria ľudské bytosti, ten celý systém – vrátane kultúry – bol usporiadaný, aby hral negatívnu úlohu. Každý v minulosti veril v bohov a iba v nedávnej dobe sa veci stali takýmito. V minulosti bývali konflikty medzi rozličnými náboženstvami, pričom každá strana mala svojich bohov, v ktorých verila. Avšak teraz je konflikt v tom, či boh vôbec existuje alebo nie. Toto sa nikdy predtým nestalo. Je to výlučne moderný jav. Nebolo to tiež zostavené pre vás, aby to sťažilo spásu bytostí? Je to pre ľudí nešťastie. Je to najväčšia prekážka pri spáse ľudí.

Aj keď ste neobjasnili pravdu o zlej ČKS, ľudia postupne uvidia, aká je to zlá vec. Ale čo sa týka ateizmu, tí čo vyrástli v tej kultúre, ho nedokážu rozpoznať. Je to pre nich naozaj ťažké.

 

Učeník: V našej oblasti a v niektorých ďalších je medzi praktizujúcimi zopár iracionálnych ľudí, ktorí na turistických miestach alebo v Chinatowne z plného hrdla vykrikujú a robia ďalšie veci, ktoré polícia a miestne úrady neschvaľujú.

Majster: Môžem vám povedať, že takíto ľudia sú v každej oblasti a budú tu, až kým sa táto udalosť neskončí. Staré sily spôsobili, že sa vynárajú a majú negatívny účinok. Inak, myslia si, ak by každý učeník Dafa bol veľmi dobrý a pozitívny, každý by si čoskoro uvedomil pravdu, pretože by v tom neboli zamiešané žiadne negatívne elementy. Ďalšia vec je, že ak by to bolo inak, ako by mohli skúšať vašu myseľ? Niektorí z vás sú naozaj pripútaní k veciam, ktoré takíto ľudia povedali, a nie je to pripútanosť, ktorá by mala ísť preč? Toto si myslia staré sily. Považujú to za medzeru, takže spôsobia, aby sa takíto ľudia vynárali a potom sa ukázalo, ako to vyriešite, aký bude váš stav mysle a či to do vás bude zasahovať. Starým silám je jedno, aký to bude mať dopad na svetských ľudí, im záleží len na tom, aby sa dokončilo to, čo chcú mať spravené. Títo ľudia sem prišli zasahovať, hoci na povrchu sa vydávajú za učeníkov Dafa. Môžem vám povedať, že všetci sem prišli zasahovať a bolo zostavené starými silami, že sa k vám pridajú.

Majster však zachraňuje všetkých. Dokonca tajných agentov. Už som to hovoril v minulosti, že? Predtým keď na to ešte bol čas a priestor, povedal som týmto ľuďom, aby sa úprimne snažili činiť sa dobre a že je ťažké stretnúť sa s takouto príležitosťou. Avšak teraz už takéto veci nehovorím. Niektorí ľudia, ktorí spadajú do tejto kategórie, sa ma pýtali, či by mohli dosiahnuť dovŕšenie. Odpovedal som im, že ak nemôžete dosiahnuť dovŕšenie, potom nemôžete. Ako by mohli dosiahnuť dovŕšenie? Robili po celý čas veci, ktoré podkopávali Dafa a vôbec sa nekultivovali, takže ako by vôbec mohli dosiahnuť dovŕšenie? Sú ešte horší ako bežní ľudia, takže ako by mohli dosiahnuť dovŕšenie? Ostáva im zopár šancí, no dokonca aj keď sa budú odteraz snažiť ako najviac vedia, nedokážu dostihnúť ostatných. Ak sa môžu naozaj činiť dobre, dovŕšenie je možné, avšak ostalo už len mimoriadne málo šancí.

 

Učeník: Títo ľudia chodia veľmi aktívne na turistické miesta a chodia tam každý deň.

Majster: Je to tak, títo ľudia sú naozaj veľmi aktívni.

 

Učeník: Niektorí Číňania a verejnosť sa im vyhýbajú, avšak niektorí praktizujúci ich stále podporujú.

Majster: Naozaj, niektorí praktizujúci si myslia, že keď chodia von pomáhať, je to dobrá vec, a že ľudia by ich mali podporovať. Tito praktizujúci nie sú schopní rozlíšiť, kto spôsobuje zasahovanie a kto nie. Presne preto, že sú takíto praktizujúci, ktorí týmto ľuďom poskytujú živnú pôdu, tí ľudia sú schopní robiť to, čo robia. Niektorí ľudia si myslia, že by sme ich mali „tolerovať“. Avšak prečo by ste ich mali tolerovať? Mali by ste tolerovať, ak ovplyvňujú vaše zachraňovanie ľudí? Je pravdou, že aj ja som si kedysi myslel, že by sme ich mali pokiaľ možno tolerovať. Avšak teraz to vyzerá tak, že títo ľudia to nikdy neoľutujú a nezmenia sa, takže im už nedávajme ďalšie šance.

 

Učeník: Učeníci Dafa z 88 krajín, oblastí a miest posielajú pozdravy Majstrovi.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Myslím, že by som chcel ešte niečo povedať. (Potlesk)

Máme teraz v USA každý rok dve Fa konferencie, čo je oveľa menej, ako sme mávali. Avšak tak či tak, účinok, ktorý pochádza z toho, že spolu zdieľate, diskutujete a navzájom sa pobádate je naozaj vynikajúci. Toto je to, na čo sú naše Fa konferencie zamýšľané – aby mali pozitívny účinok na našu kultiváciu. Naše Fa konferencie počas týchto rokov takisto veľmi pomohli našim praktizujúcim prekonávať ťažkosti. V ťažkých časoch ste sa navzájom povzbudzovali, aby ste tak všetci mohli cez to prejsť, a toto je presne účinok Fa konferencie. Takže dúfam, že vaša cesta sem priniesla ovocie. Ako som spomenul na začiatku, cestovali ste sem z veľkých vzdialeností a náklady na cestovanie, stravu a ubytovanie, ako aj iné výdavky boli jednoducho obrovské. Takže je nutné, aby boli všetky tieto peniaze minuté užitočne. Nemôže to byť len na to, aby ste sa pripojili k aktivitám a užili si trochu zábavy. Keď bude na to príležitosť, povedzte po konferencii tým, čo neboli usilovní: „Už vám dochádza čas. Čo budete robiť?“ Spýtajte sa tých, čo spravili chyby: „Čo budete robiť ohľadom chýb, ktoré ste spravili?“ A spýtajte sa tých, čo vzali peniaze praktizujúcich pre seba: „Čo budete robiť?“

Niektorí z našich praktizujúcich nedokážu prejsť skúškami chorobovej karmy. Nemyslite si, že je to nutne niečo významné [čo to spôsobuje]. Môžete si myslieť, že ste nespravili nič veľmi nesprávne, a že ste veľmi pevní vo svojej viere vo Fa. Avšak nemali by ste brať tie malé problémy za nepodstatné. Zlo využije akékoľvek medzery. Mnohí praktizujúci odišli kvôli malým veciam; naozaj to bolo kvôli niečomu veľmi malému. Je to preto, že kultivácia je vážna a musí byť bez medzier. Ak ste po dlhú dobu v kultivácii tieto veci neriešili, nech sú akékoľvek malé, ak ste ich nebrali vážne po dlhý čas, potom je to závažný problém. Mnohí ľudia zomreli kvôli takýmto veciam. Staré sily sa v súčasnosti neodvažujú priamo prenasledovať učeníkov Dafa – žiadna z väčších bytostí, ktoré majú formu, by sa neodvážila to spraviť. Aké veci to teda robia? Veci ako červy, chrobáky a baktérie, a všetky druhy podobných nečistých vecí. Vysielanie spravodlivých myšlienok je v týchto prípadoch veľmi účinné! Odstraňuje ich to vo veľkých množstvách. Avšak je ich veľa, keď berieme do úvahy, aký veľký je tento vesmír; a vesmír pozostáva z mnohých vrstiev. Takže potom, čo ste tie veci odstránili, krátko nato môžu opäť vniknúť a opäť ich musíte zničiť. Takže musíte pokračovať v takomto vysielaní spravodlivých myšlienok a vydržať v tom po nejaký čas, a až potom uvidíte zrejmé zmeny. Nestraťte sebadôveru len preto, že hoci sa po vysielaní spravodlivých myšlienok cítite dobre, neskôr to opäť nevyzerá dobre. Môžem vám povedať, že používajú tento prístup, aby vás unavili – aby oslabili vašu pevnú vieru. Takže na toto musíte dávať pozor.

Všetky tri veci, o ktorých hovorím, sú dôležité. Dúfam, že na poslednom úseku vašej cesty sa budete činiť ešte lepšie. Tí z vás, čo sa činili dobre, nesmú poľaviť. Nesmiete. Nebolo pre vás ľahké vydržať po celé tie roky. Cením si vás a ďakujem vám. Ďakujem vám všetkým! (Učeníci tlieskajú a úctivo vstávajú.)