Vyučovanie Fa na konferenciách - XI. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2010. 2

Učeníci Dafa musia študovať Fa. 33

Čo je učeník Dafa. 47

Vyučovanie Fa k 20. výročiu. 59

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2010

 

Li Chung-č’

5. septembra 2010, Manhattan

 

 

Dobré odpoludnie! (Všetci učeníci Dafa odpovedajú: „Dobré odpoludnie, Majster!“ Nadšený potlesk.) Naozaj ste pracovali tvrdo! (Učeníci odpovedajú: „Majster pracoval tvrdo!“) Obrovské zhromaždenie takéhoto rozsahu je výnimočné a tentoraz prišiel značný počet študentov. Počul som, že sa zaplnili dve konferenčné sály. V okamihu prešlo desať rokov. Nech sa udialo akékoľvek prenasledovanie, slúžilo to iba na zocelenie našich učeníkov Dafa k zrelosti. Učeníci Dafa podstúpili takzvanú „skúšku“, ktorá bola diabolská a zároveň drsná, a dostali sa cez ňu. Vytrvalo ste pracovali na objasňovaní pravdy, spáse vnímajúcich bytostí a potvrdzovaní Fa, bez ohľadu na to, aké zlé bolo to prenasledovanie, a vo svojej mysli ste mali mimoriadne jasno v tom, čo robíte. Naši učeníci Dafa sa nikdy nezapojili do politiky bežných ľudí a nemajú žiaden záujem o politickú moc. My sme iba skupina praktizujúcich. Tí prenasledovatelia, aby prenasledovali Falun Gong a tých láskavých ľudí, čo kultivujú Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť, sa nerozpakovali zničiť ľudskú morálku a propagovať falošné, zlé, násilné a pornografické veci ­– tie najhoršie veci, čo človek pozná – aby sa proti nám postavili.  Inými slovami, hoci nemáme žiaden záujem o politiku, nechceme nikomu vziať politickú moc a potrebujeme iba prostredie, ktoré nám umožní robiť našu kultiváciu a môcť slobodne vyznávať Dafa – toto by stačilo – nie je to tak, že by tí prenasledovatelia nemali ani poňatia o tom, čo robia, keď nás prenasledujú. Sú si plne vedomí toho, že títo ľudia sa snažia byť dobrými ľuďmi. Režim skazenej ČKS nepodnecuje ľudí, aby boli dobrí. Odo dňa, čo získali politickú moc, to boli gangstri, ktorí sa chcú dostať hore a odvtedy používajú lži a faloš na podvádzanie ľudí a násilie, aby nastolili svoju diktatúru. Na týchto vlastnostiach je tento režim založený. Po celý čas sa spoliehal na neustále lži a násilné potláčanie, aby sa udržal, a prakticky vždy, keď šíril propagandu, po ktorej nasledovalo násilné potlačovanie, bolo to založené na klamstvách. Jeho politické úspechy sú falošné, hrdinovia, ktorých vychvaľoval, sú falošní, darebáci, proti ktorým zasahoval, sú falošní, „nepriateľské sily“, ktoré vo veľkom propagoval, sú falošné, vzory, ktoré ustanovil, sú falošné a jeho pompézny výzor je falošný. Avšak ľudia všade, a najmä v Číne, postupne vidia jeho pravú tvár.

Toto nám potom hovorí, že zatiaľ čo pokračuje vo svojom prenasledovaní Falun Gongu, aby prenasledoval túto skupinu ľudí a porazil Falun Gong, zatvára oči pred tými zlými vecami a škodlivým správaním, jedná proti univerzálnym hodnotám Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a zaplavil spoločnosť tými nedobrými vecami až do bodu, že sa vymkli spod kontroly. Avšak je iróniou, že tie zlé veci nazbierali dostatočnú intenzitu, stali sa silou samou osebe a nakoniec ohrozujú moc toho režimu, a v tomto bode ich už režim nedokáže udržať na uzde, ani keby sa o to pokúsil. Takže prenasledovanie Falun Gongu sa obrátilo proti režimu a teraz vidíme priebeh konca tohto procesu. Povedal som niečo na začiatku, menovite, že hanebný koniec, ktorý čaká na tú skazenú stranu, nebude v rukách ľudí, ale že jej zrútenie bude odplatou za jej zlo – bude žať to, čo zasiala. Potom čo sa týka našich učeníkov Dafa, musíte to všetko jasne vedieť a musíte mať mimoriadne jasno v tom, čo robíte. V žiadnom bode tejto cesty som nikdy nezmenil princípy, ktoré platia pre vás ako pre kultivujúcich, takže tí medzi nami, čo majú zahmlenú myseľ, ju už nesmú mať zahmlenú a nemali by dovoliť ľudským pripútanostiam, aby v nich prebudili nereálne fantázie.

Celé vytvorenie Troch ríš a stvorenie Zeme sa udialo pre túto dnešnú záverečnú záležitosť. To, čo sa prejavuje tu medzi ľuďmi, je skupina dobrých ľudí, ktorí zachraňujú ľudí vo svete a vedú spoločnosť k zmene k lepšiemu, čím ponúkajú spásu svetu a ľudstvu. Avšak z pohľadu vesmíru ide o uskutočňovanie nápravy Fa a zahŕňa to nemerateľné a nespočítateľné vnímajúce bytosti, gigantické vesmíry a nemerateľné kozmické telá. Takže tie nepatrné veci, ktoré možno získať tu medzi ľuďmi, alebo politická moc, sa s tým vôbec nedajú porovnať. Avšak len čo je učeník Dafa tu medzi ľuďmi kvôli tejto záležitosti, musí sa pri rozlišovaní správneho od nesprávneho opierať o Dafa. Keď človek vstúpi do sveta smrteľníkov, vstúpi do ilúzie, takže nikto nedokáže jasne vidieť skutočné veci. Iba z tohto Fa môžete získať vedenie ohľadom toho, ako sa správať. Reálne skúsenosti počas týchto rokov potvrdili, že pomocou dobrého štúdia Fa môže učeník Dafa dosiahnuť, že nestratí svoj smer, a bez ohľadu na to, aká komplikovaná je táto spoločnosť, alebo nech sa veci akokoľvek neustále menia, ak dokáže vo svojej kultivácii opravdivo nasledovať Fa, môže dosiahnuť, že nebude zvedený na scestie falošnými prejavmi tu – dokonca ani keď sa všemožné ľudské pripútanosti, myšlienky, pokušenia a veci, ktoré môžu podnietiť pripútanosti, ako aj všetky druhy povrchných vecí spoja, aby zasahovali do jeho kultivácie.

Moji učeníci Dafa, pokúste sa naozaj triezvo pozrieť späť na cestu, po ktorej ste išli po tieto roky. Hoci mnohé veci vyzerali, akoby nemali hlavu a pätu, všetky v skutočnosti mali svoj poriadok, a pre váš prospech slúžili krok za krokom na rozšírenie tejto záverečnej kapitoly histórie zamýšľanej pre nápravu Fa. Spomínam si, že vtedy predtým ako začalo prenasledovanie učeníkov Dafa, sa tu uskutočnila veľká Fa konferencia. Vtedy sa jej zúčastnili mnohí študenti – nie ste tu teraz všetci opäť? Ľudia v tomto svete čoraz viac vidia zlo také, aké je. Ľudia všade tiež postupne pochopia, kto sú vlastne učeníci Dafa a čo je vlastne Falun Gong. Kto je spravodlivý a kto je skazený; kto je dobrý a kto je zlý; bezdôvodné obvinenia a urážky – ľudia vo svete to všetko jasne uvidia. Ten zlý gangsterský režim vždy falošne obviňoval každého, koho chcel zvrhnúť, to bol jeho prístup po celý čas. Avšak teraz sa tie veci jedna po druhej odhaľujú. V rôznych kampaniach si ČKS vždy vybrala presne rovnakú gangsterskú taktiku. Menovite, začne to vytváraním fám o skupine, ktorú chce prenasledovať, média sa spoja, aby tú skupinu kritizovali a podnietili emócie verejnosti proti nej, aby oklamali ľudí a tí sa tak stali časťou tej záležitosti. Potom rozdrvia toho, na koho sa sústredili. Toto sa v skutočnosti myslí pod pojmom „masová kampaň“. Tentoraz to nebude fungovať. Naozaj, prebieha náprava Fa vesmíru, všetci bohovia vesmíru ju pozorne sledujú a mnoho Budhov, Taov a Bohov sa jej zúčastňuje. Mohla by teraz banda zlých ľudí stále ešte spraviť to, čo chce? To, čo sa deje vo svete, je iba príkladom toho, ako je táto šialene arogantná, zlá strana  využitá na skúšanie učeníkov Dafa a odstraňovanie pripútaností učeníkov Dafa, keď sú zoči-voči smrti, a takto ich vedie k dovŕšeniu, pričom sa zároveň preosievajú tí, ktorí nie sú schopní byť učeníkmi Dafa. Všetko je to len takýto proces. Ale keď sa to odohráva, je ťažké jasne vidieť, čo je vo veci. Iba tým, že je človek uprostred ilúzie a prechádza cez tento proces, môže spoznať, čo naozaj znamená „ťažkosť“. To, čo som práve povedal, vám malo povedať, že učeníci Dafa sú výnimoční a že ste sa dostali cez prenasledovanie. Avšak niektorí ľudia naozaj nemali stratiť svoj smer, tak ako sa im to stalo. Musíte mať jasno v tom, načo ste tu.

Je tu ešte niečo, o čom by som chcel hovoriť. Konkrétne, že počas celých tých dlhých rokov, keď boli naši učeníci Dafa prenasledovaní, naše snahy neustále odhaľovať prenasledovanie a umožniť ľuďom vo svete uvidieť, že to, čo bolo povedané, sú len vykonštruované lži a falošné obvinenia, boli kvôli spáse ľudí vo svete. A to preto, že tí, čo sú naozaj prenasledovaní, nie sú učeníci Dafa, ale ľudia vo svete. Predtým som povedal, že učeníci Dafa, uprostred obrovského nátlaku a uprostred skutočných skúšok života a smrti, prechádzajú procesom postupovania k dovŕšeniu. Nepoužívali minulé prenasledovania spravodlivých náboženstiev tú istú metódu? Predtým som povedal, že ľudstvo si nikdy nedokázalo vziať pozitívne ponaučenie; ľudia si zakaždým dokážu zapamätať iba negatívne lekcie. Nech je to akokoľvek ťažké, učeníci Dafa zachraňujú ľudí vo svete a v každom jednom vašom projekte robíte to, čo som popisoval. Učeníci Dafa založili mnohé projekty na objasňovanie pravdy a záchranu ľudí, s cieľom dokázať efektívne zachrániť vnímajúce bytosti a odhaliť prenasledovanie zla. Niektoré sú o niečo väčšie, niektoré o čosi menšie; sú tu médiá, a sú tu tie, čo sa snažia preraziť cez internetovú blokádu. Potom sú tu snahy vo všetkých možných prostrediach a na každej úrovni spoločnosti, ktoré si osvojili rôzne formy, aby potvrdili Fa a spasili ľudí. Všetko, čo ste spravili, je výnimočné. Všetky tieto veci ste zorganizovali sami a vytvorili ich učeníci Dafa v nádeji, že budú mať ešte väčší dopad; sú to projekty, ktoré boli účinné pri zachraňovaní ľudí. Čo sa tohto týka, Majster potvrdzuje vaše činy. Pokiaľ Majster nepovedal, že niečo robíte nedobre alebo že to, čo robíte, nie je nutné, potom tú vec spravte a spravte ju dobre. Pokiaľ to, čo robíte, môže spasiť ľudí, potom to robte. Nepotrebujete, aby Majster potvrdil každú jednu vec, ktorú robíte.

Za starých čias, ako viete, brali kultivujúci svoje vlastné individuálne dovŕšenie za hlavný cieľ. Mohla by byť taká historicky dôležitá udalosť ako veľké šírenie Dafa niečím triviálnym? Fa vesmíru bol zverejnený a poskytnutý ľuďom, mohol by teda byť človek, ktorý ho kultivuje, iba priemerným človekom? To, čo vtedy dávno šíril Šákjamuni, bol Fa Arhata. Mahajánsky budhizmus je niečo, čo bolo zostavené potom, ako Šákjamuni opustil tento svet, a prísne vzaté, bol odvodený od toho originálu; čo znamená, že môže doviesť kultiváciu len po úroveň Arhata. Učeníci Dafa sú ale králi, ktorí prišli z nebies nadol, aby pomohli Majstrovi napraviť Fa, a na základnej úrovni je to kvôli faktu, že prebieha náprava Fa vesmíru, a preto sem prišli učeníci Dafa, obdarení takýmito veľkými vrodenými vlastnosťami (genji). Ani vnímajúce bytosti v tomto svete, ktoré sú zachraňované, nie sú také jednoduché, ako sa môže zdať; priemerná bytosť nie je hodná toho, aby ju spasil Dafa vesmíru alebo učeník Dafa. Väčšina ľudí v tomto svete dnes sú životy, ktoré sem zostúpili z nebies, aby sa stali ľuďmi, a za nimi sú obrovské skupiny životov, ktoré sú s nimi spojené. Takže keď je to takéto dôležité, veci, čo robíte, nie sú veci, ktoré by mohol robiť obyčajný kultivujúci, a ani úroveň ovocia, ktorú dosiahnete, nie je taká, akú by mohol dosiahnuť priemerný kultivujúci. Veci teraz nie sú také jednoduché, ako ich chápali ľudia za starých čias.

Ako som povedal, náboženské praxe, mnohé viery, a rozličné kultivačné metódy minulosti iba ustanovovali v ľudskej ríši kultúru, ktorá obsahuje kultiváciu a vedomosti o nebeských bytostiach. Keby tie osoby a tie osvietené bytosti neboli prišli ustanoviť túto kultúru, ľudia by dnes nevedeli, čo je „kultivácia“, alebo že na nebesiach sú božské bytosti a aké sú. Existujú Budhovia, Taovia, Bohovia známi ľuďom ako Ježiš a Jehova, a samozrejme, omnoho viac božstiev všetkých druhov. Oni vytvorili vedomosti o nebeských bytostiach, ktoré má ľudská kultúra, umožnili ľuďom počas histórie mať dostatok informácií o tom, aké sú nebeské bytosti a ako sa prejavujú, o tom, čo je to kultivácia, aké rôzne formy kultivácia má, a ako sa má človek kultivovať. Keďže v ľudskej kultúre boli takéto veci ustanovené, je pre mňa oveľa ľahšie šíriť dnes Fa. Už vás nemusím učiť, čo sú to nebeské bytosti, čo je kultivácia, a ako dosiahnuť nebeské ríše. Veľa, veľmi veľa najpovrchnejších vecí už nemusím vysvetľovať. Inými slovami, ľudia im dnes rozumejú a poznajú ich, pretože táto časť ľudskej kultúry už bola ustanovená. To bola skutočná príčina, prečo tie osvietené bytosti prišli do tohto sveta. Dnes je to inak. Dnes sú tu učeníci Dafa v rovnakom čase ako náprava Fa vesmíru. Prišli sme presne do fázy, o ktorej ľudia kedysi hovorili, ktorú popisovali proroctvá, a o ktorej niečo vedeli alebo ju čiastočne chápali ľudia s nadprirodzenými schopnosťami. Prišlo to do tejto fázy, v ktorej učeníci Dafa robia veci posledného kroku.

Každý učeník Dafa je výnimočný. Ríše, z ktorých pochádzajú, nie sú v žiadnom prípade obyčajné. Oni ustanovili kultúru ľudstva v priebehu ľudskej histórie. Medzi našimi učeníkmi Dafa sú mnohé známe historické postavy. Bez ohľadu na to, či sa objavili pod rúškom osvietenej bytosti, alebo možno známej postavy z kultúry, slávneho generála, alebo kráľa národa: každý človek, ktorého meno bolo zanechané budúcim generáciám, je výnimočný. Bolo tiež veľmi veľa ďalších vecí, ktoré sa zdali výnimočné, avšak neboli zaznamenané a nezanechali žiadnu stopu. Bolo to preto, že bohovia si neželali, aby tie veci boli zanechané. Bežná osoba nie je hodná toho, aby jej meno bolo zanechané v dejinách, pretože ľudská história bola vo svojej podstate vytvorená kvôli náprave Fa a kvôli potvrdzovaniu Fa. To, ktorá časť kultúry alebo intelektuálneho dedičstva bude zanechaná, nie je drobnosť. Skutočná história ľudstva alebo dôvod jeho existencie tiež nie je jednoduchý. Kultivácia, ktorú robia učeníci Dafa, a ich zachraňovanie ľudí, sú vo svojej podstate spojené s nápravou Fa vesmíru.

Ako viete, od 20. júla 1999 až po súčasnosť sme boli svedkami toho, že spoločnosť ako aj srdcia ľudí sa menili, kúsok po kúsku, a rovnako sme pozorovali aj zmeny v tom, ako ľudia vnímali učeníkov Dafa a skazenú ČKS, a aký k nim mali postoj. Situácia bola vtedy veľmi zlá a keby ste neboli nič spravili, nikto by nekonal za vás, pretože všetci ľudia čakali na vás, aby ste ich spasili. Skutočnými obeťami prenasledovania sú ľudia vo svete, nie vy. Ľudia videli, že Falun Gong je prenasledovaný a učeníci Dafa odporujú prenasledovaniu, avšak odporovanie prenasledovaniu je iba to, čo vidno na povrchu. Realita je taká, že zachraňujete ľudí, a je to kvôli zachraňovaniu ľudí, že odhaľujete zlo. Skazená ČKS nedovoľuje ľuďom, aby verili v bohov, pretože strana je proti bohom. Ateizmus samotný je veľký  hriech. Bohovia ťa stvorili, avšak ty neuznávaš existenciu bohov, a tak nie je iná možnosť, ako to, že budeš bohmi odstránený. Mám naozaj veľkú radosť, keď vidím učeníkov Dafa, ako venujú také obrovské množstvo energie všetkým svojim projektom a pokúšajú sa mať väčší dopad pri zachraňovaní ľudí. Znamená to, že si počas prenasledovania ustanovujete mocnú cnosť osvietených bytostí. Prenasledovatelia sú jednoducho prejavom zla na ceste učeníkov Dafa k dovŕšeniu. Tí, čo sú naozaj prenasledovaní, sú ľudia vo svete.

V akom zmysle sú ľudia vo svete prenasledovaní? Napokon, vyzerá to, že ľudia vedú celkom pohodlný, slobodný a voľný život v spoločnosti, kde morálne hodnoty upadli. Avšak ako viete, väčšina ľudí na tejto Zemi sem prišla z nebies, pričom mnohí z nich boli v skutočnosti poslaní dole ako reprezentanti kozmických tiel, z ktorých pochádzajú, ako reprezentanti vesmírnych vnímajúcich bytostí, a cieľom ich príchodu bolo získať na konci spásu. Či tú spásu získajú alebo nezískajú závisí od toho, ako zareagujú, kým sú v tomto svete, keď sa bude šíriť Dafa. Je to preto, že činy človeka odrážajú stav vnímajúcich bytostí počas nápravy Fa v kozmickom tele, ktoré on reprezentuje a ktoré leží za ním. Človek nemá rovnaký výzor ako nebeská bytosť. Keď prišiel do tejto ľudskej ríše a jeho úroveň sa znížila, môže mať iba výzor ľudskej bytosti. Dnes, keď Majster šíri Fa, Majster nemôže vyzerať ako nebeská bytosť. Môže použiť iba ľudský jazyk na vyučovanie a ľudský výzor, aby bol tu s vami. Mnoho ľudí si to nedokáže uvedomiť. Ľudia si myslia, že Falun Gong je prenasledovaný, pričom v skutočnosti sú prenasledovaní ľudia vo svete. Prečo? Pretože v tomto prenasledovaní uverili klamstvám zla a majú nenávisť voči Falun Gongu. Avšak „Falun Gong“ je názov, ktorý má Veľký Zákon vesmíru tu v tomto svete. Učeníci Dafa potvrdzujú Fa a sú Učeníkmi Fa, ktorí zachraňujú vnímajúce bytosti a majú obrovské misie. Inak povedané, sú poslovia bohov. Ak je myseľ pozemského človeka plná negatívnych myšlienok o Dafa alebo o učeníkoch Dafa, alebo ak tento človek ohovára alebo neuznáva základnú pravdu Fa, „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť“, najmä ak sa priamo zúčastňoval na prenasledovaní učeníkov Dafa, povedal zlé slová proti Dafa alebo spravil zlé veci proti Dafa, potom toho človeka bohovia odstránia a zničia. Nech sú učeníci Dafa akokoľvek tvrdo prenasledovaní, stále kráčajú po ceste k božstvu, a či odídu skôr alebo neskôr, stále dosiahnu dovŕšenie a vrátia sa na svoje pozície. Nie sú teda ozajstnými obeťami prenasledovania ľudia?

Vo vesmíre sú nespočetné, nemerateľné vnímajúce bytosti, ako aj nespočítateľní bohovia rôznych druhov. Obrovský vesmír je neporovnateľne posvätný, pričom počet bohov na nebesiach, ktorých úrovne sú podobné ako úroveň Šákjamuniho, je taký veľký, že sa nedajú spočítať. Šákjamuni použil výraz „nespočítateľný ako zrnká piesku v Gange“, aby popísal, aký je to veľký počet, ale v skutočnosti, ak by ste zrátali všetok piesok na Zemi, stále sa to nedá porovnať s počtom Bohov a Budhov na tej úrovni. A to ide len o počet Bohov a Budhov iba na jednej úrovni. V porovnaní s tým, za čo sa počíta človek? Je veľmi bezvýznamný. Avšak hoci jeho úroveň existencie je nízka, sú za ním bytosti vo vyšších ríšach. Mnohí ľudia v tomto svete sú v skutočnosti reprezentantmi takýchto bytostí z určitej oblasti. Avšak kým je človek v ilúzii, neuvedomuje si tieto veci a ešte menej vie, kým vlastne je. Avšak za mnohými ľuďmi vo svete sú v skutočnosti nespočetné a nemerateľné životy vyšších ríš, ktoré reprezentujú. Prišiel by teda takýto obrovský Fa alebo takíto výnimoční učeníci Dafa jednoducho spasiť priemernú, bežnú ľudskú bytosť? Mohlo by sa také niečo stať? V súčasnosti má väčšina ľudí na tomto svete vnútorný dôvod, prečo je tu. Ak je ten človek naozaj reprezentantom obrovského kozmického systému, ktorý bol vyslaný na Zem, potom to, čo reprezentuje, je svet, vrstva vesmíru, alebo vrstva kozmického tela. Keďže kozmické telo je obehový systém, potom každý kozmický systém, bez ohľadu na jeho veľkosť, má svoj vlastný systém. Má svoj systém na vyšších, ešte vyšších a ešte vyšších úrovniach. Čím je vyššie, tým je väčší a tým nevyčísliteľnejší je počet bytostí, tým väčší sú Bohovia a počet vnímajúcich bytostí je ešte nespočítateľnejší. Vesmír ako celok je nesmierne obrovský. Keď učeník Dafa spasí jedného človeka, nie je to v žiadnom prípade iba jedna ľudská bytosť, ako ju poznáme: bude spasená obrovská skupina bytostí. Inak povedané, to, ako človek zareaguje na Dafa a na učeníkov Dafa, nie je jednoducho ľudský čin. Samozrejme, povrch človeka nie je prebudený a nemá v tom jasno, čo bude predstavovať prekážku pre spásu toho človeka a vnímajúcich bytostí, ktoré reprezentuje, a toto je tá príčina, prečo musíme objasňovať pravdu.

To, o čom som práve hovoril, je niečo veľmi veľké. Dnes tu mnoho ľudí počúva tento Fa. Pre učeníkov Dafa to nie je problém, ale možno sú tu niektorí novší študenti alebo podporovatelia Falun Gongu, alebo členovia rodín praktizujúcich, ktorí môžu mať problém tomu porozumieť. Avšak keďže je to napokon konferencia Fa, vyučujem Fa pre učeníkov Dafa a môžem ho vyučovať len takto. Toto je dôvod, prečo sa Veľký Zákon vesmíru šíri v ľudskom svete. Učeníci Dafa zachraňujú takýchto ľudí a iba takíto ľudia sú hodní toho, aby boli spasení učeníkmi Dafa a iba takíto ľudia sú hodní toho, aby sa Veľký Zákon vesmíru šíril tu v ľudskom svete – je to takéto monumentálne. Čo sa týka samotného človeka, hoci človek tu na nižšej úrovni má za sebou obrovskú skupinu životov, zatiaľ čo je tu na tejto Zemi, je z neho obyčajný človek tejto ríše, tejto úrovne. Tak to funguje. Hoci je na najnižšej úrovni, ak spácha hriech proti Fa vesmíru, alebo ak sa nedokáže stotožniť s týmto Fa, ktorý vytvoril vesmír a nespočetné vnímajúce bytosti, kam potom smeruje, keď sa stavia na odpor proti týmto veciam? Smrť, ako jej ľudia rozumejú, znamená odchod na určité miesto. Všetko vo vesmíre bolo vytvorené týmto Fa. Kam teda pôjde takýto človek? Dokonca aj úplne mŕtva hmota v tomto vesmíre je vytvorená týmto Fa, takže keď ten človek odporuje Fa, kam pôjde? Napríklad v Biblii Jehova aj Ježiš hovoria, že životy tých, čo prenasledujú apoštolov, budú naveky zatratené a naveky trýznené, bez prestania. To bude platiť aj keď sa vytvorí nový vesmír, a počas jeho dlhých rokov histórie bude hriešnik musieť neustále splácať svoju hriešnu karmu. Ach, aké hrozné! To utrpenie jednoducho nebude mať hraníc, pretože taká veľká je hriešna karma, keď niekto zhreší proti Veľkému Zákonu vesmíru. Hoci je ľudská bytosť iba človekom, v skutočnosti je reprezentantom vyšších ríš. Keď teda ľudská bytosť zhreší proti Dafa, skupina bytostí za ním, ktoré reprezentuje, od vrchu až po spodok, všetci ich nespočítateľní bohovia a bytosti každého druhu budú úplne zničené, pretože toto je náprava Fa vesmíru. Predtým ako príde veľká katastrofa, ponúkame milosrdenstvo, avšak náprava Fa je neľútostne prísna.

Tento Fa nevyučujem bežným ľuďom, ale učeníkom Dafa. Všetci učeníci Dafa si uvedomujú, čo to je. To znamená, že tí, čo boli naozaj prenasledovaní, sú ľudia, a tí, čo budú nakoniec odstránení, sú ľudia. Skutočným cieľom prenasledovania bolo na jednej strane skúšať učeníkov Dafa, a na druhej strane, odstrániť staré životy vo vesmíre, čo zahŕňa aj ľudí. Staré sily sa neúnavne snažili, aby ľudia nezískali spásu, pretože staré sily vesmíru sa nazdávajú, že vesmír už nie je dobrý, a ani jeho vnímajúce bytosti už tiež nie sú dobré, a tak by mali byť všetky zničené; kultivujúci by zároveň mali prechádzať tvrdými skúškami a keby sa niektorý učeník Dafa nekultivoval dobre, bol by odstránený; ľudí vo svete a iné vnímajúce bytosti by tiež nebolo možné zachovať. Pravdepodobne ste videli, že takto sa to písalo v mnohých proroctvách, nie? Niektoré hovorili, že prežije jeden z desaťtisíc, jeden z tisíc. Jeden z tisíc, alebo iba jedna z desiatich domácností. Nech je to číslo akékoľvek, chceli zničiť vnímajúce bytosti v obrovskom rozsahu. Avšak hlavný cieľ šírenia Dafa vo svete a spasenia vnímajúcich bytostí je spasiť všetko – hlavný cieľ je spasiť všetky vnímajúce bytosti, ktoré sú spasiteľné. Preto by ste mali spraviť všetko, čo sa len dá, aby ste zachránili čo najviac vnímajúcich bytostí.

Účasť starých síl vesmíru v tejto záležitosti nápravy Fa pôsobí svojou samotnou povahou ako démon pre Dafa a nápravu Fa. Ako viete, tu medzi ľuďmi funguje vzájomné vytváranie a vzájomné zabraňovanie. Kde je pozitívne, je aj negatívne. Taká je ľudská spoločnosť. Ľudia existujú práve v prostredí, kde je zlo aj dobro a človek sa skladá z látok, ktoré sa skladajú z dobrých aj zlých materiálnych faktorov. Keď sa človek rozčúli, je iracionálny, krutý, zlý, nenávistný alebo naradostený, vtedy účinkuje démonická povaha. Naproti tomu, keď je racionálny, milosrdný alebo láskavý, vtedy účinkuje jeho budhovská povaha, čiže jeho dobrá povaha. Na tomto svete sú dobrí ľudia, nedobrí ľudia, tí čo sú láskaví a tí, čo sú skazení. Na nebesiach sú Budhovia – Budhovia sú Kráľmi Fa – a existujú aj Králi démonov. Ku všetkým samozrejme existuje náprotivok a existencia náprotivkov siaha až do veľmi vysokých úrovní. Kde je pozitívne, je aj negatívne. Existencia pozitívneho a negatívneho udržiava v rovnováhe všetko v starom vesmíre. Keď staré sily vesmíru videli, že tento Dafa, čo sa šíri, je úplne dobrý, okamžite vytvorili mnoho démonov a démonických ťažkostí. Presne takto vytvorili to, čo sa stalo démonom pre nápravu Fa a pre Dafa vesmíru. Takto tie veci vznikli.

Potom môžeme povedať, že všetko, čo učeníci Dafa robili po tieto roky slúžilo na spásu ľudí a na objasnenie pravdy. Hoci mnohí učeníci Dafa boli tvrdo prenasledovaní, všetko sa to uskutočnilo na ich ceste k božstvu; či nás ten človek opustí skôr alebo neskôr, každý dosiahne dovŕšenie. Ale bežní ľudia nemajú žiadnu takúto príležitosť. Prečo je potom život učeníka Dafa takýto špeciálny? Pretože táto základňa sa ustanovovala už od najskorších čias histórie, a týmto spôsobom sa cez to učeníci Dafa dostali až do súčasnosti. Medzi učeníkmi Dafa sú Ježišovi učeníci ako aj učeníci Šákjamuniho, a samozrejme aj iné nebeské bytosti, ktoré nepoznáte a ich učeníci. Samozrejme, vy nie ste opravdivo ich učeníci. Vy ste učeníci Dafa a jednoducho ste čakali na tento deň. Inými slovami, sprevádzali ste tých svätcov pri vytváraní kultúry ľudstva a dnes sa tá kultúra znova používa na spasenie ľudí.

            Po nedávnej Fa konferencii vo Washingtone v hlavnom meste USA sa mnohí učeníci dopočuli, že Majster príde na každé projektové stretnutie, aby vás videl, a tak dnes náhle prišlo veľa ľudí. (smiech) Všetky projekty mi poslali mnoho pozvánok, veľké i malé projekty, všetky chceli mať stretnutie s Majstrom. (smiech) Majster by to nedokázal všetko zvládnuť. To, čo som práve hovoril, vám v skutočnosti má povedať, že ste sa všetci činili veľmi dobre a nepotrebujete, aby Majster potvrdil každú jednu vec, ktorú robíte alebo aby potvrdil každého jedného z vás. Tým, že ste sa dostali až do dneška, a tým, že sa zúčastňujete záchrany vnímajúcich bytostí, si razíte svoju vlastnú cestu, ustanovujete si svoju vlastnú mocnú cnosť a napĺňate svoje historické misie. Mnohé z tých vecí sú zastreté ilúziou a aj keď vám Majster niečo vyučuje, nevysvetlí to do detailov. (Majster sa smeje) Takže vám chcem povedať, že sa nemôžem zúčastniť všetkých vašich stretnutí, hoci ste ma na ne pozvali. (každý sa smeje) Avšak nechcem ani sklamať vaše nádeje, takže som dnes prišiel. Viem, že vždy chcete Majstrovi niečo povedať. (učeníci tlieskajú) Avšak je tu príliš mnoho ľudí, takže pošlite sem hore papieriky s otázkami a ja vám na ne odpoviem. Avšak ak sa vaše otázky týkajú osobných problémov, alebo sa nevzťahujú k spáse vnímajúcich bytostí alebo k veciam, ktoré musia robiť učeníci Dafa, potom ich neposielajte. Ak bude tých papierikov veľmi veľa a keď každý pošle jeden, neskončíme ani zajtra o tomto čase. (všetci sa smejú) Tí vo vedľajšej konferenčnej sále môžu tiež posielať papieriky s otázkami.

Dobre, prineste ich – choďte mi ich priniesť.

 

Učeník: Čo sa v knihe Hong Yin II myslí vetou „Štyri veľké elementy zvetrali“?

Majster: Môžem to vysvetliť, ale myslím si, že táto otázka nie je dôležitá pre naše súčasné úlohy, ktoré súvisia so zachraňovaním vnímajúcich bytostí. Pod „Štyrmi veľkými elementmi“ myslel Šákjamuni zem, vodu, oheň a vietor – základnú príčinu vytvorenia vesmíru v určitej ríši v rámci jedného kozmického tela. Práve som objasnil, že v určitej ríši boli základnou príčinou za vznikom toho vesmíru Štyri veľké elementy. Avšak aj tak to nebola konečná, naozaj základná príčina. Zatiaľ čo kozmické telo postupuje cez etapy vytvorenia, stagnácie a degenerácie počas dlhého časového obdobia a keď dosiahne bod degenerácie, veci vyzerajú tak, akoby boli v procese zvetrávania.

 

Učeník: Kórejským učeníkom Dafa v Číne chýba Majster.

Majster: Ďakujem vám všetkým. Nemusíte písať takéto veci na papieriky s otázkami. Viem, že vám všetkým chýba Majster, a vy zase chýbate Majstrovi! (Všetci učeníci hlasno tlieskajú)

 

Učeník: Učeníkom Dafa v Pekingu chýba Majster tým  viac, čím viac sa približuje koniec.

Majster: Takéto papieriky budem preskakovať a nebudem ich čítať nahlas. Budem vyberať a čítať iba tie s otázkami.

 

Učeník: Učeníci Dafa z Pekinskej poľnohospodárskej univerzity, z Čínskej prírodovedeckej univerzity, z Univerzity v Pej-changu, Pekinskej lesníckej univerzity, ... pozdravujú Majstra.

Majster: Neposielajte už viac pozdravov, keďže ich čítanie zaberá čas. Ďakujem vám všetkým. (Učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Celé telo učeníkov Dafa v Nan-čchangu, Kuang-tungu,  Chu-nanu a Si-ningu pozdravuje svojho veľkolepého Majstra.

Majster: Preskočím čítanie pozdravov a prejdem k odpovedaniu na otázky. Chcem začať otázkami – odpovedaním na otázky.

 

Učeník: Celé telo študentov v Thajsku pozdravuje Majstra.

Majster: Ďalší pozdrav. Ďakujem vám všetkým.

 

Učeník: C'-jang, provincia S'-čchuan, Čcheng-tu… (všetci sa smejú)

Majster: Ďalší.

 

Učeník: Ako môžeme čo najrýchlejšie odstrániť názory a pripútanosti, ktoré sme si vytvorili počas života medzi bežnými ľuďmi?

Majster: (smiech) Uprostred skúšok, alebo keď sa niečo nedá vyriešiť, ľudia sa zakaždým pokúšajú vymyslieť nejakú taktiku, ktorú by použili. Avšak v skutočnosti tam nie je žiadna skratka: musíte sa opravdivo kultivovať podľa Dafa. Ak sa chce človek posunúť k božstvu, avšak myslí si: „Uvidíme, či nenájdeme nejakú špeciálnu skratku,“ (smiech) postupoval by naozaj skutočným, pevným robením kultivácie? Tak to nefunguje. Musíte sa opravdivo, pevne kultivovať, aby ste mohli ísť vyššie.

 

Učeník: Potom čo Majster naposledy vyučoval Fa na Fa konferencii vo Washingtone, mnohí učeníci v Číne si uvedomili, že aj oni by mali bezpodmienečne spolupracovať s koordinátormi. Zašli až tak ďaleko, že vyhľadali bývalých koordinátorov a asistentov cvičebných miest a požiadali ich, aby teraz boli globálnymi koordinátormi, napriek tomu, že títo bývalí koordinátori a asistenti cvičebných miest v mnohých prípadoch nikdy opravdivo nevykročili vpred.

Majster: Učeníci Dafa, ktorí boli predtým v Číne na pozíciách zodpovednosti za cvičebné miesta, neboli na tých pozíciách kvôli tomu, že sa kultivovali obzvlášť dobre, ale preto, že mali na tú prácu schopnosti a mali túžbu ju robiť. Záležitosti kultivujúcich musia riešiť kultivujúci. Nestačí vziať do úvahy iba to, aký je niekto dobrý pri robení určitých vecí, treba sa pozrieť aj na to, či je schopný sa kultivovať. Toto je niečo, čo nikdy nemožno zmeniť.

Keď som naposledy vyučoval Fa, výslovne som dodal, že to „sa týka učeníkov Dafa mimo Číny.“ Okolnosti v Číne sú odlišné, takže som nehovoril o ľuďoch tam.

 

Učeník: Študenti v Číne, ktorí sú usilovní, sú zaneprázdnení objasňovaním pravdy a záchranou ľudí, a nemajú dosť času na študovanie Fa alebo robenie cvičení, čo vedie k tomu, že sú prenasledovaní. Niektorí študenti na druhej strane venujú väčšinu svojho času štúdiu Fa a cvičeniam, a málokedy objasňujú pravdu. Mnohí sú na tom takto. Za takejto situácie, ako dlho bude trvať, kým budeme schopní spasiť dosť ľudí?

Majster:  V podstate hovoríte, že niektorí iba objasňujú pravdu, ale neštudujú Fa, zatiaľ čo iní iba študujú Fa, ale neobjasňujú pravdu. (každý sa smeje) Toto je presne výhovorka, ktorú používajú staré sily na prenasledovanie učeníkov Dafa. To sa stane, keď nedokážete naozaj vyvážiť tieto dve veci, keďže zachraňovanie ľudí pomocou Dafa nie je niečo, čo môže robiť bežný človek. Musí to byť kultivujúci. Takže musíte študovať Fa, kultivovať sa a stať sa kultivujúcim. Nepočíta sa to, keď to robí bežný človek, a ten nezíska tú mocnú cnosť. Potom ak ako kultivujúci nedokážete robiť túto úlohu a iba študujete Fa, zamýšľali ste sa nad zmyslom študovania Fa? Je to pre vaše vlastné dovŕšenie ako aj pre spásu vnímajúcich bytostí. Študovaním Fa získate Fa vy sami, avšak chcete iba získať – získať výhody z Dafa? Inými slovami, ak zatiaľ čo sú učeníci Dafa prenasledovaní a Dafa je hanobený, vy sa nepostavíte a nepoviete ani slovo na podporu, ste hodný získania Fa? To je tá idea.

 

Učeník: Niektorí západní študenti v severnej Európe žiadajú ľudí, aby študovali Čuan Falun podľa dátumu, a…

Majster: Takáto vec by nemala existovať. Najlepšie pre vás je stanoviť si pevný čas na štúdium Fa. Spoločné študovanie Fa je forma, ktorú som vám dal. Avšak musíte byť usilovní v štúdiu Fa a študovať ho často, iba potom dokážete nestratiť svoj smer, dokážete kráčať vašou cestou správne a činiť sa dobre v tom, čo by ste mali robiť. Nemeňte spôsob študovania Fa. Jednoducho ho postupne čítajte. Nezačnite niečo odlišné, aby ste boli originálni. Myslím si, že je to ľudské myslenie, ktoré ľudí vedie k tomu, aby si vyberali, ktorú časť Fa idú študovať alebo k tomu, že prídu s nejakým novým prístupom k štúdiu Fa.

 

Učeník: V našej oblasti je koordinátor propagácie Shen Yunu, ktorý z rôznych dôvodov už nechodí von a je dosť deprimovaný. Mohol by k tomu Majster povedať zopár slov?

Majster: Nemôžem nad ním vyniesť rozsudok. (každý sa smeje)  Pokiaľ sa táto záležitosť neskončila, učeníci Dafa sa stále kultivujú a prechádzajú skúškami – hľadí sa na to, či to s ním pôjde alebo nie. Nechcem zablokovať jeho cestu. Každý človek prichádza k vlastným pochopeniam a každý sa kultivuje. Vy síce vidíte, že nevychádza von, ale mali by ste vedieť, že prechádza cez ťažké obdobie a je uprostred skúšky. Každý bude prechádzať cez niečo také počas svojich skúšok. Kritickou vecou je, ako sa bude držať.

 

Učeník: Jeden kultivujúci hovorí, že keď nedôverujeme hlavnému zodpovednému človeku, rovná sa to nedôverovaniu Majstrovi. Je to pravda?

Majster: Rád by som o tom s vami všetkými znova hovoril.  Ja som hovoril o hlavnom človeku, ktorý je zodpovedný za projekt, alebo o hlavnom človeku zodpovednom za regionálnu Asociáciu Dafa. Toto je veľmi dôležité. Čo sa týka zodpovedných osôb na úrovniach pod ním, alebo osôb zodpovedných za určité oblasti alebo za určité sekcie v rámci daného projektu, nie je to také kritické. Avšak ako naši učeníci Dafa, keďže Majster vás žiadal, aby ste zmenili svoj stav, mali by ste to robiť tak, ako som to popísal a počúvať váš manažment a nasledovať ich príkazy, keďže to, ako napokon každé oddelenie robí veci, pochádza od nariadení hlavného zodpovedného človeka. Dovoľte mi ešte raz zopakovať, ako to funguje: Hovorím o hlavnej zodpovednej osobe – zodpovedných osobách za veľké projekty a o hlavnej zodpovednej osobe v každej Asociácii Dafa – nie o rôznych oddeleniach pod ním, ani o rôznych koordinátoroch cvičebných miest a čítacích tried pod asociáciou toho regiónu. O nich nehovorím. Oni nenesú zodpovednosť za celý projekt. Avšak mali by ste aj tak nasledovať a dobre sa činiť v tom, čo povedia osoby zodpovedné za rôzne oblasti  a osoby zodpovedné za rôzne oddelenia v rámci projektu, keďže mnohí z nich boli požiadaní hlavným koordinátorom, aby to tak robili. Ak sú tam však naozaj vážne problémy, môžete ich vždy obvyklým spôsobom ohlásiť. Avšak počas rokov ste si vytvorili zvyk, že o niektorých ľuďoch zmýšľate dosť zle a bolo pre vás ťažké odstrániť tú pripútanosť, keďže ste si už zvykli pozerať sa von. Ja chcem odstrániť tento stav a odstrániť u vás tieto veci. Nemôžete takto pokračovať, čas na to už skončil.

Takže prečo som nepovedal nič predtým? Aký by bol váš stav, ak by ste to takto robili od prvého dňa? Ak by ste iba robili čokoľvek, čo povie hlavná zodpovedná osoba, nekráčali by ste po vlastnej ceste. Navyše, keby vás hlavná zodpovedná osoba odviedla na scestie, neuvedomili by ste si to. Ak by samotná zodpovedná osoba nemala žiadne skúšky, ktoré by mohla prekonať, nebola by sa mohla kultivovať. Rozumiete tomu, čo hovorím? Preto som vás v minulých rokoch učil tak ako som vás učil a nehovoril som o tejto otázke. Teraz však ľudia na pozíciách zodpovednosti prešli desiatimi rokmi ťažkostí a tým kultivačným procesom, prešli mnohými skúškami a kráčali po svojej vlastnej ceste. Veľká väčšina z nich vie, ako riešiť veci. Teraz musíme zmeniť tento váš stav. Popritom musíme odstrániť pripútanosť, že sa obvykle pozeráte von, hľadáte vonku a pozeráte sa na zodpovednú osobu, vždy keď sa vyskytne problém. Predtým ste mali zvyk pozerať sa von a neuznávať vedúceho, a dokonca ani dodnes ho neuznávate. (všetci sa smejú) To nie je dobré. Musíte ho akceptovať. Avšak čo sa týka ľudí na pozíciách zodpovednosti, niektorí sa naozaj činili chabo. Hoci sa niektorí činili chabo, väčšina sa činila dobre. Takže Majster na to stále dozerá.

 

Učeník: Niektorí kultivujúci poukázali na to, že hoci pracujem pre jedno z našich médií, prisľúbil som tiež robiť programy pre praktizujúcich v inom médiu. Znamená to, že sa nesústreďujem na robenie jednej veci dobre?

Majster: Naši učeníci Dafa nesú na svojich pleciach súčasne mnohé úlohy. Ak dokážete robiť dobre jednu vec a zvládnete súčasne robiť dobre aj inú vec, potom to robte. Avšak ak nedokážete dokončiť jednu vec a pustíte sa ešte do niečoho iného, potom nebudete robiť dobre ani jednu vec. Takže tieto veci musíte udržať v rovnováhe. V severovýchodnej Číne je príslovie „Slepý medveď oberá kukuricu.“ (každý sa smeje) „Slepým medveďom“ severovýchodniari myslia medveďa, takže ako bude medveď oberať kukuricu? Odlomí jeden kukuričný šúľok a strčí si ho pod pazuchu, potom odlomí ďalší a strčí si ho pod tú istú pazuchu, potom odlomí ešte jeden a strčí si ho tiež pod tú istú pazuchu. Nakoniec skončí iba s jedným šúľkom. (každý sa smeje)

 

Učeník: Nedávno v Číne jeden vynikajúci praktizujúci, ktorý bol koordinátorom v určitej oblasti, náhle prešiel cez niečo, čo malo formu chorobovej karmy a potom zomrel, a mnohí z toho ostali zdrvení. Kultivujúci, čo boli okolo neho, zvažujú, aký na tom mali podiel, alebo sú tam iné príčiny?

Majster: Potom čo ste prešli toľkým prenasledovaním a prešli ste už taký kus zo svojej cesty, mali by ste všetci vedieť, prečo sa tieto veci dejú. Môžete sa spýtať vašich spolupraktizujúcich a ujasniť si tie veci.

            Mnohé takéto usporiadania spravili staré sily. Samozrejme, keď tie usporiadania robili, ten študent nevedel, že to robia staré sily. V tom čase ich Majster ešte neoznačil za staré sily. Takže ten študent súhlasil s tými usporiadaniami a takto to bolo pevne nastavené. V tom čase niektorí verili, že takto sa proste tie veci majú robiť, a tak niečo podpísali. Keď prišiel stanovený čas, staré sily mali takpovediac rukoväť, ktorej sa mohli chytiť a prenasledovať ho. Existujú aj ďalšie scenáre. Napríklad mnohí ľudia robia svoju kultiváciu tak, že sledujú ostatných a jednoducho nasledujú dav, namiesto toho, aby kráčali po svojej vlastnej ceste. Takže staré sily spôsobili, že ten človek odišiel skôr a využili tú príležitosť, aby sa videlo, ako na to budú ľudia reagovať a či budú pokračovať v kultivácii. Keďže kultivácia je niečo, čo musíte robiť aktívne, zo svojej vlastnej vôle, keď ste pokúšaní prospechom a ziskom, alebo keď trpíte mučivou bolesťou kvôli vašej povesti a citom, musíte byť naozaj schopní brať tie veci zľahka a iba potom to bude fungovať. Takže keď sa všetci činíte dobre potom, čo vidíte ako sa niekto iný činí dobre, alebo sa nečiníte dobre potom, čo vidíte ako sa on nečiní dobre, a všetci ste takíto, potom toho človeka tlačíte do nebezpečenstva. V tom prípade vaše ľudské pripútanosti urýchľujú jeho odchod. Staré sily to potom využijú a nenechajú ho žiť, pretože ich postoj je taký, že ovplyvnil veľké množstvo ľudí, ktorí sa na neho pozerali a v skutočnosti sa nekultivovali. Dokážu to tí ľudia naozaj? Môžu sa naozaj kultivovať? Je ich kultivácia skutočná alebo nie? Iba keď sa človek sám kultivuje, počíta sa to. Takže oni sa naozaj chytia tejto rukoväte a pre Majstra je ťažké s tým niečo spraviť. Pretože oni sa chytili princípu a povedia: „Pozrite sa na všetkých tých ľudí – kto spomedzi nich sa naozaj kultivuje? Musíme toho človeka odpratať z cesty.“ Preto je podstatné, aby ste v kultivácii kráčali po svojej vlastnej ceste. Rozhodne sa musíte sami kultivovať.

Samozrejme, sú aj ďalšie scenáre ako tieto dva. Niektorí ľudia dlho prechovávali pripútanosť k chorobe, čo je takisto nebezpečné. Je to preto, že niektorí ľudia si myslia, že ich choroby odídu praktizovaním Dafa a že majú nad sebou ochranný štít – „Pokiaľ sa pripojím k učeníkom Dafa, nebudem mať chorobu a nebudem sa musieť ničoho báť.“ Aká silná ľudská pripútanosť! Robil ten človek potom opravdivú kultiváciu? Alebo berie Dafa ako ochranný štít? Dokonca aj keď to ten človek spočiatku tak nemyslel, aj tak je to pripútanosť.

Nemusíme sa ale oslobodiť od všetkých pripútaností bez výnimky, ak sa máme vykultivovať až k dovŕšeniu? Čo sa týka ľudských pripútaností, nemôžeme mať žiadne opomenutia. Akákoľvek ľudská pripútanosť je problém. Všetky musia byť odstránené. Ktorákoľvek z nich môže viesť študenta k tomu, že sa stretne s nešťastiami. Myslím, že mnohí študenti to veľmi dobre vedia, keďže prešli cez toľko skúšok. Nemusím to ďalej vysvetľovať. Tieto problémy sú všetko veci, ktoré ste prekonali na svojej ceste.

 

Učeník: Niektorí učeníci Dafa v Číne nevykračujú vpred potom, čo boli prenasledovaní, avšak to, že máme študentov, čo zaostávajú, predlžuje proces nápravy Fa. Mohli by sme poprosiť Majstra, aby to objasnil?

Majster: Oni ten proces nezdržia, keďže čas na nikoho nečaká. Majster im iba znova a znova dáva príležitosť, a my na vás môžeme počkať v tom procese medzitým. Avšak skutočný, veľký konečný moment nemožno oddialiť.

 

Učeník: Ako sa môžu učeníci Dafa v Číne v tomto bode nápravy Fa lepšie činiť? Požiadali ma, aby som v ich mene pozdravil Majstra.

Majster: Zachraňujte vnímajúce bytosti, objasňujte pravdu, robte to, čo majú robiť učeníci Dafa a dobre sa kultivujte. Nehľadajte nejaký nový prístup. Nerobte tie veci malých ciest. Jednoducho robte tri veci s dôverou a dôstojnosťou. Ďakujem vám za pozdravy. (potlesk)

 

Učeník: Mohol by nás Majster prosím opäť otvorene usmerniť ohľadom princípu Fa o nezbieraní peňazí? Napríklad niektoré projekty mimo Číny potrebujú finančné zdroje a niektorí študenti do toho dávajú peniaze a niektorí prispievajú prácou. Ráta sa to za zbieranie peňazí?

Majster: Keď hovorím o zbieraní peňazí, v skutočnosti sa primárne zameriavam na situáciu v Číne. Mimo Číny sú tie problémy zriedkavé, hoci na Taiwane bolo zopár výnimočných prípadov keď ľudia využívali medzery učeníkov Dafa. Avšak v Číne je takýchto nečestných ľudí mnoho, takže som hovoril hlavne o situácii v Číne. Takže na iných miestach sú tieto problémy dosť zriedkavé. Niektorí učeníci Dafa sa spojili a prispeli peniazmi, aby rozbehli určitý projekt, ale to sa nepočíta za zbieranie peňazí; oni nežiadali peniaze od druhých ľudí. Takže to sa nepočíta. Samozrejme, niektorí učeníci Dafa, ktorí vlastnia firmy alebo sú na tom finančne veľmi dobre, dali časť svojich peňazí na podporu Dafa projektov, a toto je takisto niečo iné ako zbieranie peňazí. V týchto prípadoch to ten človek robí aktívne zo svojho srdca a nebude to mať na nič vplyv, pretože je na tom finančne dobre. Takže to sa nepočíta za problém. Nezačnite robiť členstvo a nechoďte od našich študentov vyberať peniaze. Ktokoľvek to robí, robí niečo nesprávne.

 

Učeník: Nedávno mali študenti v určitých oblastiach dosť silné príznaky chorobovej karmy. Niektorí študenti navrhli, aby všetci spoločne vysielali spravodlivé myšlienky a dosiahli dobrotivé riešenie pre bytosť, ktorá spôsobuje tú chorobovú karmu. Je toto interpretácia „zhovievavého riešenia“ a je tento prístup správny?

Majster: Učeníci Dafa sú súcitní a Majstrove telá Zákona dobrotivo rozriešia vaše mnohé pozitívne a negatívne karmické vzťahy. Takéto myslenie nie je nesprávne, avšak treba zvážiť, či tá situácia je naozaj taká, ako ju vidíte, alebo či to robíte preto, že nemáte lepšiu voľbu alebo máte nedostatočné spravodlivé myšlienky.

Niektorí ľudia, ktorí mali chorobu, sa uzdravili hneď ako začali kultivovať Dafa a naozaj sa vyliečili. Avšak aby sa odstránili vaše pripútanosti a vyskúšalo sa, či to dokážete, staré sily spôsobia, aby vás bolelo na mieste ohniska vašej bývalej choroby, alebo máte reakcie choroby, dokonca aj príznaky budú rovnaké, a to všetko preto, aby sa videlo, či veríte v Dafa. Čo spravíte, keď sa vám to stane? Človek alebo božstvo – rozdiel je v jedinej myšlienke. Ak to, čo vystúpi, je spravodlivá myšlienka, a vy zaujmete stanovisko, že je to všetko falošné, že je to zasahovanie starých síl, a vy si poviete, že keď už tak dlho kultivujete Dafa, nič také sa nemôže objaviť, ak tá myšlienka naozaj vychádza zvnútra, ten problém okamžite zmizne. Ale toto nie je niečo, čo len poviete a potom ste to už schopní dosiahnuť. Takáto neochvejná spravodlivá myšlienka pochádza z vášho vnútra, nie je to niečo povrchné, ani to nie sú prázdne slová. Predpokladajme, že niektorí ľudia si myslia: „Och, Majster nám povedal, čo si máme hovoriť, takže si to budem hovoriť,“ avšak vaše srdce je nestále, alebo to robíte iba preto, aby to Majster videl a nedosiahli ste ešte tú ríšu. V tom prípade, keď tá vaša myšlienka vystúpi, nebude s tým schopná pohnúť a nebude mať silu poraziť tie veci starých síl. Takže to nebude fungovať. Pôjde to iba vtedy, ak sa spravodlivé myšlienky zrodili pomocou kultivácie.

Presne preto, aby ste dokázali riešiť tieto veci dobre, som vám neprestajne hovoril, aby ste opravdivo študovali Fa a robili skutočnú kultiváciu, pretože keď sú spravodlivé myšlienky silné, naozaj budú mať rovnakú moc ako je moc bohov,  že môžu rozťať horu na polovicu – rozťať ju jedinou myšlienkou. Len sa pozrite, či sa staré sily potom odvážia do toho miešať. Keď vaše spravodlivé myšlienky vystúpia, nič nemôže blokovať vašu cestu. Takže najviac zasahovania majú a najhoršie prenasledovaní sú hlavne študenti, ktorí neboli veľmi usilovní, ktorí neštudujú Fa často, alebo ktorí pri štúdiu Fa myslia na iné veci. Vždy je to ten prípad. Avšak do učeníkov Dafa, ktorí sa kultivovali dobre, nemožno zasahovať – dokonca ani v najmenšom. Navyše, ich spravodlivé myšlienky sú silné a súčasne pomáhajú druhým. Oni opravdivo pomáhajú Majstrovi napravovať Fa.

 

Učeník: Mnohí študenti v Číne považujú ochranný talizman s nadpisom „Falun Dafa Hao“ za nevyhnutný materiál na objasňovanie pravdy a hneď ako niekoho stretnú, dajú mu ho. Avšak neobjasnia pravdu do hĺbky.

Majster: To samozrejme nie je správne. Rozdávate ich a pritom neviete, čo ten človek robí – „Nech sa páči, vezmite si jeden!“ (publikum sa smeje) Možno ten človek, ktorému ste ho dali, práve pred minútou prenasledoval učeníkov Dafa v pracovnom tábore, takže prečo by ste mu ho dávali? Prečo ho ochraňujete? Aby ostal v bezpečí a mohol pokračovať v prenasledovaní učeníkov Dafa? Treba mu objasniť pravdu, pomôcť mu, aby to pochopil a prestal robiť nedobré veci. Dajte mu ochranný talizman až keď ste ho opravdivo spasili. Toto treba robiť do hĺbky a s vážnosťou. Zachraňovanie ľudí sa nerovná rozdávaniu letáčikov, pri ktorom sa rozdáva jeden letáčik za druhým.

 

Učeník: Keď študenti v Číne vidia, že ich členovia rodiny alebo priatelia majú vážnu chorobu, povedia tomu človeku, aby recitoval „Falun Dafa Hao“ a ubezpečia ho, že ho to vylieči.

Majster: Čo sa týka súčasných okolností v Číne, ak ten človek, ktorému to povedali, má naozaj odvahu recitovať to v tom zlom prostredí – a dokonca recitovať to nahlas – potom bude vyliečený. (publikum tlieska) Avšak nedá sa zaručiť, že to bude fungovať, pokiaľ to človek recituje v menej tvrdom prostredí. Dôvodom je, že keď má odvahu vykročiť vpred a povedať „Falun Dafa Hao“ v prostredí, kde je tlak zla, je to iné ako jednoducho povedať tú istú vec v Amerike. Ak tu vyjdete na verejnosť a zakričíte „Falun Dafa Hao,“ dokonca aj polícia vás môže nasledovať a podporiť vás (publikum sa smeje), keďže tu nie je žiaden tlak. Avšak ak človek povie „Dafa Hao“ a vychádza to z jeho srdca, potom to bude mať účinok. Takže ten výsledok závisí od zámeru tej osoby a od toho, čo si myslí, ako aj od okolitého prostredia. Ak sú okolnosti dobré, všetko je uvoľnené a nie je tam žiaden tlak, potom to závisí od situácie. Vtedy je určujúcim faktorom srdce toho človeka.

 

Učeník: Niektorí Číňania, ktorí nikdy nepraktizovali Falun Gong, opúšťajú Čínu, dúfajúc že získajú povolenie k pobytu. Prichádzajú na naše cvičebné miesta, aby sa učili cvičenia a pri všetkých takýchto aktivitách sa fotia. Klamú vládu, keď žiadajú o status utečenca. Takisto, niektorí naši učeníci Dafa poskytli odporúčacie listy členom svojich rodín. Je to v súlade s požiadavkami Fa?

Majster: Keď prenasledovanie začalo, učeníci Dafa dosť diskutovali o týchto veciach. Ja to vidím takto. Zistiť, či naozaj praktizuje, je záležitosťou vlády, a my ako učeníci Dafa nemáme v tejto veci administratívnu právomoc. Ak sa ten človek chce učiť a chce robiť cvičenia, odmietnete ho vyučovať? Aj tak ho musíte učiť. Kľúčové je, že popritom mu objasníte pravdu. Kľúčové je, aby ste mu pomohli mať v týchto veciach jasno.

Vo všeobecnosti sú učeníci Dafa láskaví, takže ak si ten človek chce spraviť fotku, tak ho nechajte a keď sa chce učiť, tak ho nechajte učiť sa. Avšak v skutočnosti, ak v tom prípade použije Falun Gong na získanie politického azylu, potom Falun Gongu niečo dlží a od toho dňa nesmie spraviť Falun Gongu nič nedobré. Ak spraví, okamžite bude trpieť odplatou. Bude musieť ten dlh splatiť a splatiť ho rovnakým dielom. Dostal sa z Číny do USA použitím Falun Gongu, a tak bude musieť toľko splatiť. Možno poruší nejaký zákon a bude vykázaný späť do vlasti, alebo dostane odplatu ekvivalentnej veľkosti. V súčasnosti niektorí právnici organizujú kurzy na vyučovanie Falun Gongu a dokonca hovoria ľuďom, aby študovali Čuan Falun a tým zlepšili svoje šance na získanie statusu utečenca. Nech je motív toho právnika akýkoľvek, vytvára si tým obrovský dlh voči Falun Gongu. Avšak keď sa na to pozeráme z iného uhla, viesť ľudí k tomu, aby sa učili Dafa, nie je robenie nedobrej veci. Hoci títo žiadatelia o azyl opustili Čínu, aby získali peniaze alebo si zarobili na živobytie, pričom na prvé miesto kladú osobný zisk, dokonca aj počas toho, ako robia tie veci, určite prídu k nejakému pochopeniu Falun Gongu, a kvôli tomu sa tým vo všeobecnosti až tak neznepokojujeme. Napokon, je úlohou vlády, aby sa zaoberala takýmito vecami, nie je to naša vec. Takže sa čo najviac snažte, aby ste sa do toho nezaplietli a nevytvorili si negatívne karmické vzťahy s tými ľuďmi.

 

Učeník: Majster, chcel by som sa spýtať, že keď spoločne zdieľame ohľadom propagovania Shen Yun, mali by sme hovoriť aj o veciach týkajúcich sa zlepšovania sinsingu, a nie diskutovať len o práci?

Majster: Správne. Nech je to akákoľvek práca, pokiaľ učeníci Dafa dokážu mať o niečo silnejšie spravodlivé myšlienky, veci pôjdu lepšie. Samozrejme, to neznamená, že je v poriadku ignorovať naliehavú prácu a sústrediť sa výlučne na štúdium Fa. Bol by problém, keby ste to tak robili a po ukončení štúdia by ten človek, s ktorým ste sa potrebovali spojiť, bol už preč a záležitosť by sa už nedala zrealizovať. V ničom by ste nemali byť príliš dogmatickí. Fa určite musíte študovať, v správnom prostredí a v správnom čase, a musíte si to vhodne zariadiť.

 

Učeník: Sú myšlienky a povaha, ktorá sa v nás vytvorila počas dlhého času, usporiadaním starých síl? Ak to vytvára vážne zasahovanie do štúdia Fa, ako sa z toho človek úplne oslobodí?

Majster: Myšlienky, predstavy a rozličné názory, ktoré sa vytvoria vo vašom mozgu, boli vytvorené postupom času v procese, pri ktorom ste v spoločnosti prichádzali do kontaktu s rôznymi záležitosťami. Čím je človek starší, tým viac toho nazhromaždil. V Číne je čoraz viac nedobrých javov a sú stále očividnejšie. Ľudia si všimli, že deti z Číny sú úplne odlišné od detí v zahraničí. Deti z Číny vedia o všetkom a sú veľmi prešibané. Naozaj, v tej spoločnosti sa dejú nedobré veci všetkých druhov a pre nič tam už neexistuje základná hranica morálky – či sú to noviny, médiá, správanie sa ľudí alebo veci, ktoré ľudia hovoria. Hlavy malých detí sú zaplavené množstvom nevhodných vecí, viac ako u detí, ktoré žijú mimo Číny, a tak sú v tomto zmysle viac podobné dospelým.

Všetko, čo vstúpi do mysle človeka, tam zostane. Ľudské bytosti majú pamäť. Hoci my to nazývame „pamäť“ a znie to ako nejaký pojem, v skutočnosti je to niečo reálne, opravdivo materiálne. Keď ľudia hovoria veci, alebo keď vám niekto niečo vysvetľuje, alebo sa vás snaží o niečom presvedčiť, „bla, bla, bla“ – plynulý prúd vecí sa leje do vašej hlavy. V skutočnosti sa smerom ku vám vrhajú reálne látky. Keď sa nejakí ľudia naozaj nahnevajú a neustále  sa stavajú na odpor, v skutočnosti všetky tie veci odháňajú. Samozrejme, to, čo robia učeníci Dafa, je pre ľudí dobré, a naša reč vychádza zo spravodlivých myšlienok, takže to, čo vychádza z našich úst keď rozprávame, sú lotosové kvety. V protiklade s tým, nič z toho, čo sa vytvorí v bežných ľuďoch v spoločnosti, nie je veľmi dobré a potom, čo to vstúpi do tela, tie veci budú v skutočnosti ovládať toho človeka. Ľudia hovoria, že nezáleží na tom, čo vidia svojimi očami, a že sa na niečo môžu prestať pozerať, ak to už ďalej nechcú vidieť. Avšak to nie je pravda. Ak ste niečo videli, tá vec vstúpila. Je to preto, že akákoľvek vec sa môže v iných dimenziách znásobiť, takže čím dlhšie sa na niečo pozeráte, tým viac toho vstúpi. Bez ohľadu na to, čo to je, či je to v televízii alebo v počítači, vstúpi to len čo sa na to pozriete. Keď sa do vášho mozgu a do vášho tela naplní viac týchto nedobrých vecí, napokon budú riadiť vaše činy. Vaše vyjadrovanie, váš spôsob uvažovania, váš pohľad na veci – všetko to bude ovplyvnené.

Rozličné prostredia vytvoria rozličných ľudí. Toto je absolútna pravda. Nie je to niečo, čomu rozumejú iba kultivujúci, keďže staršia generácia bežných ľudí si to predtým takisto uvedomovala. Pri kultivácii človeka sa tieto naukladané veci postupne odstraňujú. Avšak ak ich chcete všetky odstrániť jednou ranou hneď ako sa začnete kultivovať, za normálnych okolností to nie je možné. Prečo? Tri stopy hrubý ľad sa nevytvorí za jednu chladnú noc: tie vytvorené veci je ťažké očistiť jednou ranou, keďže nemáte dostatočné teplo a nedosiahli ste bod, v ktorom ste schopní ho roztopiť. Takže musíte spraviť mnoho pokusov, kým ho dokážete roztopiť. Ak sa dnes dobre kultivujete, troška sa roztopí; kultivujte sa dobre zajtra a troška sa opäť roztopí; kultivujte sa dobre pozajtra a troška sa opäť roztopí. Bude to pokračovať, kúsok po kúsku, až kým vaše spravodlivé myšlienky budú opravdivo dostatočné. V tom bode bude vytvorené množstvo tepla veľké a budete to schopní úplne rozpustiť.

Prečo sa potom u človeka opäť vynárajú nedobré myšlienky, potom čo očividne odstránil všetky takéto veci? Ba čo viac, každý deň vysiela spravodlivé myšlienky, aby očistil tie veci, avšak oni sa stále vynárajú – ako to, že sa nikdy neodstránia? Áno, tie veci nevstúpili iba počas jedného dňa, (Majster sa smeje) ani neboli vytvorené v okamihu. Preto je to tak. Niektorí ľudia si môžu myslieť, že v tom prípade, možno keď poprosia Majstra o pomoc, Majster to pre nich proste všetko odstráni. Ale nežiadali by ste potom Majstra, aby sa kultivoval za vás? Nakoniec by sa to nepočítalo za vašu kultiváciu. Keby sa to nepočítalo za vašu kultiváciu, znamenalo by to, že ste to neodkultivovali, takže vo vašej kultivácii budú medzery. Takže potom čo sa vrátite do nebies, ako by reagovali početní bohovia, keď sa pozrú na vašu kultiváciu? Ak je mnoho vecí, čo ste neodkultivovali, ak nezískate tú mocnú cnosť, ak ste si nevytrpeli tie ťažkosti, čo sprevádzajú kultiváciu, a Majster pre vás na každom kroku všetko očistil, potom vás nebesia neprijmú. Je neprijateľné, ak stále máte dlhy, ktoré ste nesplatili. Čo sa dlhuje sa musí splatiť – to je zákon tohto vesmíru. Majster za vás môže splatiť určitú časť, a môže z vašej mysle očistiť to, čo by sa malo očistiť, avšak vy sami musíte kultivovať tú časť, ktorú máte kultivovať vo vašom kultivačnom procese, a vydržať tú trošku, ktorú máte vydržať. Nebude to pre vás predstavovať žiadne nebezpečie, avšak musíte pochopiť, čo je to kultivácia a ako sa kultivovať. Iba keď prídete k novým pochopeniam a zlepšíte sa, počíta sa to za kultiváciu.

 

Učeník: Môžem poprosiť Majstra, aby povedal o dôležitosti výstavy umenia Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť?

Majster: Dôležitosť výstavy je rovnaká ako dôležitosť iných projektov, keďže všetko sú to snahy učeníkov Dafa na objasnenie pravdy a záchranu ľudí. Keďže je to takto, jej dôležitosť je rovnaká ako u iných projektov.

 

Učeník: Ctihodný Majster, ja, váš učeník, robím mediálnu prácu. Moja otázka sa týka podrobností našich návrhov. Napríklad, keď robíme návrh televízneho programu, mnohé veci sa nerobia tradičným spôsobom a pôsobia veľmi komerčne. Nie sú to veci, ktoré existovali v starodávnych časoch. Ako zladíme potrebu toho, aby sme kráčali po ceste učeníkov Dafa s potrebou toho, aby sme boli profesionálni?

Majster: Čo sa týka bežných úloh, jednoducho sa postarajte o to, aby ste ich spravili. Spôsob, akým veci teraz fungujú v spoločnosti, určite odráža našu súčasnosť. Avšak ak sa rozhodnete vyrábať veci, ktoré majú úplne starobylý charakter, keďže vtedy nebolo v spoločnosti nič moderné, potom zistíte, že vaše veci nik nekupuje. (publikum sa smeje) Nemáte na to už to prostredie. Dnešná spoločnosť je taká aká je. Jednoducho robte veci normálnym spôsobom a nebude sa to počítať za vašu chybu. Nie je potrebné, aby učeníci Dafa aktívne propagovali starobylé veci. Bude stačiť, keď budete jednoducho hrať pozitívnu úlohu. Môžete sa kultivovať v akomkoľvek prostredí, to si zapamätajte, a to, čo kultivujete, ste vy sami. Zoči-voči osobným záujmom, zoči-voči dobru a zlu, zoči-voči správnemu a nesprávnemu, alebo zoči-voči tomu, čo by ste mali a nemali robiť, zakaždým je tam otázka, kam sa postavíte. Robte jednoducho dobre vašu prax a kultivujte sa. Keďže ste čítali knihu a študovali Fa, a neustále sa kultivujete a čítate Fa, je to teraz záležitosť toho, či sa dokážete dobre správať v spoločnosti.

To, čo sa študuje v dnešných školách, sú takéto veci, a sú to rovnaké veci, aké sa robia v pracovnom prostredí. Takže tam nie je problém. Táto spoločnosť je taká aká je, takže jediné, čo môžete spraviť, je robiť tie veci najlepšie ako sa dá. Inak, ak nepracujete a nepodporujete svoju rodinu, čo potom? Čo keď sa samotné prežitie stane problémom? Predstavte si, že by som vám povedal, aby ste si všetci začali obliekať starodávne oblečenie a robiť veci starobylým spôsobom. (publikum sa smeje) Toto nie je niečo, čo by som od vás žiadal. Časy sú také, aké sú. V budúcnosti sa ľudstvo vráti k tomu, čo bolo tradičné, a to je isté, absolútne. Avšak práve teraz by to nešlo. To platí najmä keď zachraňujeme ľudí. Musíte sa prispôsobiť stavu spoločnosti, aby ste spasili ľudí, inak v tom snažení neuspejete. Ak použijete nejaký svojrázny prístup, ľudia vás budú považovať za čudného a ak nikto nepochopí, čo hovoríte, ako budete zachraňovať ľudí?

 

Učeník: Čo máme robiť, aby bol Shen Yun populárnejší vo vyššej spoločnosti a aby mal lepšie výsledky?

Majster: Musíte to skúsiť a sami vidieť, čo funguje, keď robíte tú samotnú prácu. Situácia každej oblasti je odlišná a každá etnická skupina je odlišná. Niektoré sú bývalé komunistické krajiny, niektoré boli vždy normálnymi spoločnosťami, niektoré oblasti majú prosperujúcu ekonomiku a niektoré majú chudobnú ekonomiku. Každá skupina ľudí si tiež vytvára kultúrou podmienené názory, zatiaľ čo žije v spoločnosti. Takže učeníci Dafa v každej oblasti musia riešiť veci sami. Priviesť Shen Yun, aby vystupoval, nie je niečo, čo by som vám nariadil ako povinné, pretože to je tiež iba jeden projekt na spasenie ľudí. Zdroje učeníkov Dafa sú obmedzené, takže ak je to niečo, čo chcete spraviť, rozhodne to musíte spraviť dobre – inak to nerobte. Nežiadam každé mesto na svete, aby usporiadalo Shen Yun. Ja hovorím, že ak je to niečo, čo naozaj chcete robiť, potom to musíte urobiť dobre. Inak to nerobte.

Niektorí ľudia si myslia, že sa so Shen Yunom tento rok činili veľmi dobre, keďže nemali straty. Všetci sú z toho šťastní, avšak Shen Yun skončil so stratou. Viete odkiaľ pochádzajú tie milióny dolárov, ktoré treba na prevádzku Shen Yunu? Všetci učeníci Dafa vedia, že návšteva Shen Yunu môže zachrániť ľudí, že to môže dosiahnuť, avšak ak sa nebudete k Shen Yunu správať zodpovedne, potom je to problém. Shen Yun prináša zmenu v podmienkach učeníkov Dafa do každej oblasti, kam ide, a prináša pokrok v záležitosti spásy vnímajúcich bytostí, avšak vy zasa musíte poskytnúť Shen Yunu podmienky, ktoré potrebuje. Ak sa rozhodnete spraviť Shen Yun, potom to naozaj spravte dobre. Keďže je to Majster, kto osobne vedie Shen Yun, ak to nejaká oblasť nespraví dobre, veľmi rýchlo sa to dostane späť ku mne.

 

Učeník: V súčasnosti sú deti mnohých učeníkov Dafa zamotané do bežných vecí. Čo máme robiť?

Majster: Naozaj, ľudská spoločnosť je jeden veľký farbiaci kotol. Spoločnosť súperí s učeníkmi Dafa o ľudí. Týka sa to dokonca aj detí učeníkov Dafa, ktoré tiež žijú v tomto prostredí: nedobré veci sa ich snažia stiahnuť dole. Ak sa dieťa nekultivuje, alebo nemá dobré prostredie, potom naozaj nebude schopné odvrátiť tie veci. Avšak zodpovednosti učeníkov Dafa sú obrovské, a tak musíme zachrániť nielen ľudí vo svete, ale aj tých, čo sú blízko nás.

 

Učeník: Mohol by prosím Majster pohovoriť o vzťahu medzi Sound of Hope a našimi ďalšími médiami?

Majster: Na tom vzťahu nie je nič špeciálne, keďže v každom prípade je to záležitosť toho, že učeníci Dafa vedú projekt a pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa – spáse vnímajúcich bytostí. Robte to celým srdcom. Ak to idete robiť, robte to dobre. Inak to nerobte. Ak to robíte slabo, zlo sa vám bude smiať, poškodí to povesť učeníkov Dafa a bude to mať nežiadúce dôsledky. Takže nech robíte čokoľvek, naozaj to musíte robiť so všetkou vážnosťou.

Cesty, ktorými kráčate keď potvrdzujete Fa, každá jedna vec, všetko je zaznamenané v knihe histórie. Veci, ktoré dosiahnete, budú nakoniec posudzovať bohovia a Majstrove telá zákona. Tie najpodstatnejšie veci spomedzi nich ustanovujú vašu cestu a sú vašou mocnou cnosťou, sú tým, čo použijete na ustanovenie svojho raja. K čomu sa osvietil Šákjamuni, skúmaním a potvrdzovaním, bolo „prikázanie, koncentrácia, múdrosť“. Ako viete, bola to jeho kultivačná cesta, a zahŕňa to veci ku ktorým prišiel v priebehu svojho šírenia Fa počas 49 rokov. Každý Boh má svoje vlastné veci, ku ktorým sa osvieti skúmaním a potvrdzovaním, ku ktorým dospeje z Veľkého Zákona vesmíru, pomocou nich sa dovŕši a vytvorí si svoj vlastný raj. Na všetko, čo robí každý učeník Dafa, dozerajú Bohovia a každý má Bohov, ktorí ho budú nakoniec posudzovať.

 

Učeník: Ľudia z centrály NTDTV, ktorí predávajú reklamu, žiadajú, aby reportéri robili bezplatné komerčné a priemyselné reportáže pre určité firmy.

Majster: Robenie reportáží zadarmo. Ak si chcete vybudovať dobrý vzťah, alebo je tam nejaká obojstranne výhodná obchodná dohoda, potom je v poriadku robiť to. Avšak ak to nie je ten prípad, potom nemá zmysel, aby sa to robilo zadarmo. Ak v priebehu toho objasníte pravdu a ľudia budú spasení, potom nenamietam. Ak sa to však nedá dosiahnuť, prečo to robiť? Keďže tá otázka bola formulovaná takto, musím takto odpovedať.

 

Učeník: Nerozumiem tomu. Neohrozí to povesť značky NTDTV, alebo by mali reportéri jednoducho spolupracovať najlepšie ako môžu, a pomôcť tímu predajcov použiť tento prístup, aby sa dostali k potenciálnym klientom? Nemal by sa tím predajcov pokúsiť čo najrýchlejšie zvýšiť svoj profesionálny štandard, aby mohli byť nezávislí pri predaji reklamy?

Majster: Je naozaj mnoho vecí, ktoré NTDTV musí robiť lepšie. Pozrite ako sa veci robia v Shen Yune a uvidíte, že ľudia nemôžu jednoducho robiť to, čo chcú. Je problém, ak vaše stretnutia nedokážu vyriešiť skutočné problémy. Avšak ja by som sa naozaj radšej nechcel starať do týchto špecifických záležitostí, keďže sú to veci na vašej kultivačnej ceste, ktoré musíte dobre vyriešiť. Avšak ak ich nevyriešite dobre, bude to naozaj mať veľký, negatívny dopad na zachraňovanie vnímajúcich bytostí učeníkmi Dafa.

 

Učeník: V našom projekte sme sa ešte nikdy nepýtali Majstra. Náš projekt je teraz v kritickom bode, avšak koordinátori sa nevedia dohodnúť a sú tu veľké konflikty, čo spôsobilo, že projekt sa zasekol.

Majster: Robte potom jednoducho veci podľa želania hlavného vedúceho. Tento problém som už videl mnohokrát predtým, keď ste zakopli na tejto veci a potom ste na tom zas a znova padali na nos. Avšak ja dúfam, že potom čo spadnete, všetci si z toho vezmete niečo dobré. Neberte si zakaždým z vašich skúseností to zlé. Keď si z toho vezmete zlé veci, používate v skutočnosti na posudzovanie vecí ľudské myslenie a stávate sa prešibanejším a chytráckejším, čo znamená, že sa stávate horším. Už som vám minule hovoril, aký je nedobrý človek: je to niekto, kto je prešibaný. Keď má niekto láskavé srdce a jeho myslenie nie je komplikované, je to dobrý človek. Musíte o veciach premýšľať pozitívnym spôsobom a keď spadnete na nos, pohľadajte príčinu z pohľadu kultivujúceho a spýtajte sa: „Kde som spravil chybu?“ Iba ak posudzujete veci podľa Fa, budete sa schopní naučiť z vašich skúseností to dobré. Ak to naozaj dokážete, veci určite pôjdu dobre. Ak to všetci dokážete, neverím tomu, že by vaše projekty išli zle. Ide iba o to, že ste sa nepozerali dovnútra, alebo ste si z toho nevzali to dobré. Alebo inými slovami, nediskutovali ste o veciach takým spôsobom, ako by mali učeníci Dafa.

 

Učeník: Keď si vyberáme projekty Dafa, považuje sa za nesprávne, ak vezmeme do úvahy, či človeku umožnia využiť to, čo sa dobre naučil, alebo čo bude najprínosnejšie pre jeho zlepšenie v kultivácii, a nie že ho vedúci toho projektu presvedčí, aby sa pridal k projektu? Pýtam sa preto, že chcú nájsť schopných učeníkov, ktorí by pracovali na plný úväzok, pričom ja si myslím, že najlepším spôsobom ako komunikovať s hlavným prúdom spoločnosti a s vplyvnými bežnými ľuďmi, je mať bežné zamestnanie. Mohol by to prosím Majster objasniť?

Majster: Keď to posudzujeme vo svetle objektívnej úlohy spasenia ľudí, nie je problém „vziať do úvahy, či človeku umožnia využiť to, čo sa dobre naučil… pri vyberaní si projektu Dafa“. Predpokladajme, že vaša odborná kvalifikácia sú počítače, a vy pôjdete zháňať reklamu pre naše médiá. Samozrejme, ak viete, že to je niečo, čo ste schopní robiť, potom je to v poriadku. Inými slovami, je samozrejme vynikajúce, ak niečo, čo ste sa naučili a využívate to, môže hrať významnú úlohu pri zachraňovaní ľudí. Ak usúdite, že na zachraňovanie ľudí môžete mať väčší dopad v bežnom zamestnaní, potom na takomto uvažovaní samozrejme nie je nič nesprávne. Tieto veci sú v skutočnosti jednoduché. Nech sa rozhodnete robiť čokoľvek, robte to dobre. Ľudia zodpovední za niektoré projekty naozaj spravia všetko, aby naverbovali ľudí, keďže majú veľký nedostatok ľudských síl. „Koho zaujíma v čom si dobrý, pokiaľ môžeš prísť ku nám, výborne!“ (publikum sa smeje) Vašimi cestami musíte kráčať vy sami. Ja nehovorím nič ani keď sa potknete. Bolo by výborné, keby ste vy sami naozaj vedeli, čo treba robiť.

 

Učeník: Kvôli nedostatku ľudí rozličné projekty medzi sebou súťažia a bojujú o obmedzený počet ľudí, namiesto toho, aby spolu lepšie spolupracovali.

Majster: Keď veľmi potrebujete nájsť niekoho vhodného, ale nemôžete, potom máte sklon rýchlo prijať niekoho, kto na tom začne pracovať. Uvedomujem si, že toto je výzva, s ktorou sa teraz stretávate. Pozorujem tieto konflikty.

 

Učeník: Mohol by som sa spýtať nášho ctihodného Majstra, či by za súčasného politického režimu vo Vietname mali tí z nás, čo tam žijú, stále pracovať na objasňovaní pravdy smerom do Číny?

Majster: Keď učeníci Dafa žijú vo výnimočných politických podmienkach, bude pre nich stačiť, keď sa budú dobre činiť s miestnymi záležitosťami. Keď tam nie sú náležité okolnosti a podmienky, netlačte to nasilu. Samozrejme, povedal som, že mnohí ľudia v Číne sú dosť pozoruhodní, keďže sa tam reinkarnovali králi rôznych národností z rozličných období v minulosti, spolu so životmi z vyšších ríš, ktoré si prišli vytvoriť predurčené vzťahy. Napriek skutočnosti, že dnešní čínski ľudia sú zlou komunistickou stranou pokazení na nepoznanie – ich správanie, myslenie a spôsob robenia vecí je príšerne nemravný – ich pôvod v žiadnom prípade nie je jednoduchý, a je dosť možné, že tam medzi vami žijú králi každého národa. Učeníci Dafa v Číne na tom pracujú zo všetkých síl. Ak si myslíte, že máte tiež podmienky, ktoré sú potrebné na tú prácu, potom je to v poriadku. Ak nemáte, netrápte sa. Všetci učeníci Dafa vo svete, vrátane učeníkov Dafa z každej oblasti v Číne, na tom pracujú.

 

Učeník: Ktorý projekt by bol najvhodnejší na spasenie vnímajúcich bytostí v Afrike? Shen Yun? NTDTV? Alebo Veľká Epocha?

Majster: (smiech) Použite ktorýkoľvek, ktorý je zrelý. Ak cítite, že NTDTV je zrelá, potom tam spravte NTDTV. Avšak ak nemáte patričné podmienky, nebude to fungovať. Pokiaľ je zrelá Veľká Epocha, potom tam spustite Veľkú Epochu. Nie je to o tom, ktorý projekt je najvhodnejší. Ide skôr o to, že po prvé musíte zvážiť, či sú tam na to patričné podmienky, a po druhé, ako učeníci Dafa musíte kvôli vnímajúcim bytostiam premyslieť veci v praktickej rovine.

 

Učeník: Zdroje Dafa sú vzácne. Ako by sme mali dosiahnuť, že celé telo učeníkov Dafa si bude vážiť zdroje Dafa?

Majster: Naozaj. Je mnoho študentov, ktorí nie sú schopní zarobiť peniaze, avšak nemajú žiaden problém ich minúť. (publikum sa smeje) Nech je ich akokoľvek veľa, nezdráhajú sa ich minúť a rýchlo ich rozhádžu bez uvažovania o tom, aký to bude mať výsledok, bez uvažovania o tom, odkiaľ prišli, alebo aká bude naša situácia neskôr, keď sa tie peniaze minú. Nemajú žiaden zmysel pre zodpovednosť. Všetci bohovia sa pozerajú nahnevane na tých, ktorí takto konajú. Plytvanie zdrojmi učeníkov Dafa sa rovná zasahovaniu a poškodzovaniu Dafa. Ak premrháte obmedzené zdroje, ktoré máme, keď sa naozaj zachraňujú ľudia, nebudete ich už mať.

 

Učeník: Náprava Fa sa chýli ku koncu, ale krajiny v juhovýchodnej Ázii stále nedokázali usporiadať vystúpenie Shen Yun. Máme kvôli tomu veľké obavy. Rád by som poprosil Majstra, aby nás posilnil, aby sme sa nevzdávali nádeje.

Majster: Shen Yun tam v skutočnosti nemusí nutne ísť. Ak sa tam budú dobre prevádzkovať naše médiá ako Veľká Epocha a NTDTV, vplyv ich objasňovania pravdy bude rovnaký. Vplyv ostatných projektov môže byť takisto veľký. Všetci učeníci Dafa by mali byť schopní hrať rolu, ktorú majú hrať, pretože si myslím, že to súvisí s tým, či sa činíte dobre. Nie je to tak, že môžete spasiť vnímajúce bytosti iba ak príde Shen Yun. Shen Yun je iba jeden projekt. Ide len o to, že ho riadim ja, keďže požiadavky na profesionalitu sú vysoké a nefungovalo by to, keby medzinárodný umelecký súbor ako je tento nedokázal dosiahnuť umelecký štandard svetovej úrovne.

 

Učeník: V Číne ľudia z nižšej aj vyššej triedy majú slušné pochopenie Falun Gongu, avšak stredná trieda sa tejto téme vyhýba a zatvára pred ňou oči. Ako by sme sa mali dostať k týmto ľuďom?

Majster: To, čím sa v Číne myslí „stredná trieda“, nie je v žiadnom prípade hlavný prúd spoločnosti, je to jednoducho iba privilegovaná vrstva. Predtým ako sa začalo prenasledovanie Falun Gongu, viac ako polovica naozajstnej vyššej-strednej triedy hlavného prúdu čínskej spoločnosti začala praktizovať Falun Gong. Skazená strana potom pretlačila týchto ľudí, hlavný prúd spoločnosti, na opačnú stranu, a teraz vytvorila skorumpovanú triedu, ktorá pôsobí ako spoločenské jadro. Kvôli tomu sa čínska spoločnosť nenapraviteľne skorumpovala. Samozrejme, jednotliví ľudia, ktorí tvoria túto triedu, môžu byť aj tak spasení. Kritické je, aby boli ochotní vypočuť si pravdu.

 

Učeník: Je súčasná situácia na Taiwane vyvolaná pripútanosťami učeníkov Dafa, alebo je to usporiadanie starých síl?

Majster: Povedal by som to takto. Staré sily tam majú naozaj svoje usporiadania, ktoré tam účinkujú, avšak ak sa učeníci Dafa nedokážu dobre činiť, potom sa z toho stane kultivačný problém vás ako jednotlivcov. Ak sa nejaká oblasť učeníkov Dafa nedokáže dobre činiť, potom sa tá oblasť stretne s problémami, ktoré boli vyvolané ľudskými pripútanosťami – problémy zrodené z pripútaností, ktoré sa nachádzajú medzi našimi študentmi. Takže ak sa stále viac taiwanských učeníkov Dafa nečinilo dobre ohľadom určitej otázky, potom to naozaj ovplyvní stav vecí na tom mieste. Samozrejme, nehovorím že taiwanskí učeníci Dafa sa nečinili dobre; niektoré veci sú zasahovaním starých síl. Napríklad, ak by naši učeníci Dafa predtým nemali ľudské pripútanosti, ktoré spôsobili, že mali nejednotné myšlienky ohľadom modrej a zelenej politickej strany, situácia by dnes bola lepšia. Toto som spomínal opakovane, hneď od začiatku, keďže som videl, aké to bude mať dôsledky. Avšak niektorí študenti dávajú väčšiu váhu politickej príslušnosti ako kultivácii. Ľudské pripútanosti je naozaj ťažké odstrániť.

 

Učeník: Rád by som požiadal Majstra, aby nám pomohol osvietiť sa ohľadom nasledovného: nedávno sa mnohé aktivity v Malajzii stretli so zasahovaním z rôznych strán. Je to preto, že sú tam opomenutia v našej kultivácii, alebo preto, že sme dobre nespolupracovali, alebo je to kvôli niečomu inému?

Majster: Sú tam vonkajšie príčiny, menovite zasahovanie od bandy ČKS. Môžete si tým byť istý. V prípade Severnej Ameriky však už nedokáže zasahovať do predstavení Shen Yun, keďže divadlá sa v predstihu vzájomne informujú. Keď sa pokúša zasahovať, naši študenti tam idú objasniť pravdu. Divadlo samotné zavolá predchádzajúcemu divadlu z turné a spýta sa, aké boli predstavenia a aký bol program. Predchádzajúce divadlo im povie, že to bolo úžasné a popíše im program. Spýtajú sa, prečo im volal úradník z čínskej ambasády a snažil sa to prekaziť. Chcú vedieť, prečo dostali emaily s falošnými menami, prečo im  telefonovali anonymní ľudia, a prečo dostali  listy, ktoré hovorili rôzne negatívne veci. Ľudia z predchádzajúceho divadla povedia, že tiež dostali rovnaké veci. Týmto sa predchádzajúce ako aj súčasné divadlo dozvedia o tajných agentoch ČKS a o činoch čínskej ambasády.

Čo sa týka iných oblastí [mimo Severnej Ameriky], potom sa musím spýtať našich učeníkov Dafa, ktorí organizovali Shen Yun, či tomu naozaj venovali veľa úsilia? To sa týka najmä Európy. Rok za rokom vykazujete stratu, a ja teraz zvažujem, či tam má súbor naďalej chodiť. Nemôžete takto pokračovať. Musíte túto situáciu seriózne riešiť. Spotrebováva to obrovské množstvo ľudských, materiálnych a finančných zdrojov, takže prečo to nerobíte dobre? Ak to nedokážete robiť dobre, možno by ste mali prestať a robiť namiesto toho iné projekty, ktoré nebudú také náročné.

 

Učeník: Po predstaveniach  Shen Yun narastá počet bežných ľudí, ktorí sa chcú učiť Falun Gong. Mali by sme organizovať viac cvičení vonku a viac aktivít na šírenie Fa?

Majster: Ak sa ho ľudia prichádzajú učiť, potom takéto aktivity organizujte. Nie je všetko, čo robia učeníci Dafa, na zachraňovanie ľudí?

 

Učeník: V našej oblasti raz po skončení filmu na objasňovanie pravdy jeden z koordinátorov nechal kolovať pokladničku a nabádal študentov, jedného po druhom, aby poskytli finančnú podporu.

Majster: „Oblastný koordinátor nechal kolovať pokladničku a nabádal študentov, jedného po druhom, aby poskytli finančnú podporu,“ nech to bol ktokoľvek, musí tie peniaze vrátiť.

 

Učeník: Niektorí študenti si mysleli, že tento prístup porušuje Fa vyučovaný Majstrom ohľadom zbierania peňazí  a odmietli prispieť. Avšak vcelku dosť študentov prispelo a údajne priamo tam na mieste vyzbierali viac ako štyritisíc dolárov. Avšak dokonca aj potom o tejto veci študenti stále debatovali a bolo ťažké prísť k nejakému záveru. Úprimne žiadam Majstra, aby to objasnil.

Majster: Tu je moja odpoveď pre vás: každý, kto to zbieral, to musí vrátiť.

 

Učeník: Kvôli propagácii Shen Yunu Asociácia Dafa v Sydney počas jedného skupinového štúdia Fa cez internet, ktoré zahŕňalo celú Austráliu, požiadala všetkých, aby prispeli peniazmi a pomohli uhradiť cestovné náklady taiwanským študentom, ktorí prišli do Austrálie robiť školenie. Bolo to vhodné?

Majster: Ak Majster nerobí takéto veci, ani vy by ste nemali. Je mnoho vecí, pri ktorých by ste sa naozaj mali zastaviť a premyslieť si ich.

 

Učeník: Niektorí sudcovia mimo Číny rozhodli v prospech spravodlivosti, avšak potom boli prenasledovaní zlom, čo viedlo k negatívnemu výsledku. Súvisí to s určitými pripútanosťami, ktoré sa nachádzajú medzi učeníkmi? Ako sa môžeme činiť lepšie?

Majster: Učeníci Dafa spravili to, čo mali spraviť. Staré sily videli, že ten dopad začínal byť obrovský, a dopad na zlo bol taký, že ručička sa nakláňala vo váš prospech, takže začali robiť ťažkosti. Avšak mnohé veci nie sú také jednoduché. Keď sú učeníci Dafa naplnení spravodlivými myšlienkami, alebo robíme niečo, čo naozaj máme robiť, potom sa do toho zapoja Bohovia a poskytnú podporu. Existujú oba scenáre.

 

Učeník: Ako vznikli rozdelenia medzi kultivujúcimi? Čo sa dá urobiť, aby sme ich odstránili?

Majster: Keď na seba narazia ľudské pripútanosti a ľudia sa odmietajú pozerať dovnútra, pričom každý hľadí na veci s ľudským myslením a pozerá sa na druhého zhora, vytvoria sa časom rozdelenia. Prestanú spolu vychádzať, rovnako ako bežní ľudia. Pozerajte sa teda na veci so spravodlivými myšlienkami. Ak obe strany dokážu hľadať svoje vlastné nedostatky a všetci sa opravdivo budú činiť lepšie, potom uvidíte aj zmenu tej druhej strany a ten človek bude tiež hľadať svoje vlastné nedostatky. Ak to dokážete spraviť, potom nevzniknú žiadne rozdelenia. Odstránenie rozdelení nie je odlišné, obaja kultivujete rovnaký Fa a obaja máte rovnaký predurčený vzťah. Takže ak je tu niečo, cez čo sa jednoducho neviete dostať, potom sa o tom úprimne porozprávajte s tým druhým človekom a naozaj buďte ochotný priznať si všetky vaše nedostatky, na ktoré poukáže. Nebude potom ten problém vyriešený?

 

Učeník: Rád by som sa spýtal Majstra, ako by sme mali čo najlepšie vyvážiť propagovanie médií ako NTDTV a Veľká Epocha, a objasňovanie pravdy o Falun Gongu?

Majster: Propagovanie Veľkej Epochy a NTDTV samo osebe slúži na objasňovanie pravdy a tí, ktorých stretnete počas propagovania médií, sú presne ľudia, ktorým treba objasniť pravdu. To jest, môžete objasniť pravdu ľuďom, s ktorými prídete do styku. Čo sa týka toho ako riešiť tieto veci za konkrétnych okolností, v tom získate skúsenosti v priebehu toho ako to budete robiť. Jednoducho hovorte s tým človekom a prispôsobte svoj prístup podľa toho, čo si myslíte, že bude pre neho vhodné.

 

Učeník: V našej oblasti sú iba dvaja alebo traja praktizujúci. Keď sme diskutovali o tom, či usporiadať Shen Yun, prišli sme k tomu, že máme príliš málo ľudských zdrojov, a preto sme mali obavy. Rád by som sa spýtal, či je to tak, že nemáme dostatok spravodlivých myšlienok?

Majster: Ak máte iba dvoch alebo troch praktizujúcich, potom samozrejme nemáte dostatok ľudských zdrojov; hoci, keď sa chce, všetko sa dá. Myslieť si, že máte príliš málo ľudí, nie je problém spravodlivých myšlienok. Avšak na niektorých miestach boli iba dvaja praktizujúci, no zorganizovali dve predstavenia v divadle s viac ako dvetisíc sedadlami a zaplnili všetky miesta. V týchto rokoch bolo naozaj veľa takýchto prípadov. V niektorých situáciách závisí všetko od toho, ako to robíte. Ak to naozaj idete spraviť, a chcete to urobiť, potom to spravte svedomito, z celého srdca. V niektorých prípadoch mali ľudia pocit, že nemajú dosť ľudí, a tak vyhľadali pomoc bežných ľudí alebo si našli bežnú firmu, aby to spravila namiesto nich. To je problém. Tí, čo to tak spravili, zažili s takýmto prístupom neúspech a utrpeli finančné straty. Dôvodom je, že potvrdzovanie Fa a objasňovanie pravdy sú veci, ktoré majú robiť učeníci Dafa, a nie sú to úlohy pre bežných ľudí. Tí nemajú takú mocnú cnosť a nebude to fungovať, nech by to bola akákoľvek veľká firma. Ak si nie ste istí, ako to spraviť, môžete požiadať tie firmy, aby vám poskytli nejaké profesionálne rady, alebo spravili nejakú reklamu. To je v poriadku. Bude to fungovať len vtedy, ak vy ste tí, čo hrajú vedúcu rolu.

 

Učeník: Keď sa stretávam s praktizujúcimi, ktorí menej vysielajú spravodlivé myšlienky alebo ktorí prechádzajú skúškami, cítim v tele nepohodlie a niekedy sa môj stav zhorší.

Majster: Niektoré pocity nemusia byť v skutočnosti reálne. Napríklad, učeník Dafa sa mohol kultivovať mimoriadne dobre, avšak bez ohľadu na to, ako dobre sa kultivoval, stále je ľudskou bytosťou, ktorá sa kultivuje, a pokiaľ ešte nedosiahol dovŕšenie, bude zložený z toho, čo vytvára ľudské telo na všetkých úrovniach, a v jeho tele bude existovať karma. Ak ho stretnete práve keď je v procese zvyšovania úrovne alebo zbavovania sa karmy, a zbavuje sa týchto vecí, môžete si myslieť: „Aha, jeho telo je plné chladnej čchi“ alebo „čiernej čchi“ a „on sa naozaj kultivoval slabo.“ Avšak nie je to tak. Keď sa kultivujúci zbavuje karmy, karma sa premieňa, a všetko, čo môže vnímať ten pozorovateľ, je karmické pole. Avšak na ostatných to nemá žiaden nepriaznivý účinok. Ten človek, čo sa zbavuje karmy, je v procese zvyšovania úrovne, a navyše, deje sa to presne preto, že sa kultivoval dobre.

 V súčasnosti, všetko čo môžu niektorí ľudia vidieť, sú veci na mimoriadne nízkych úrovniach. Nikto nemôže vidieť pravú podobu vecí, ani tú stránku, ktorá sa kultivovala dobre. Možno vidieť len stránku, ktorá ešte úplne neprešla cez nápravu Fa alebo nedokončila kultiváciu. Je to podobné tomu, o čom som hovoril pred chvíľou. To, čo Šákjamuni vnímal ako najvyššiu formu vesmíru, boli Štyri veľké elementy – menovite zem, voda, oheň a vietor. Avšak z čoho sú zložené Štyri veľké elementy? Čo je konečnou základňou zeme, vody, ohňa a vzduchu? Vesmír už v ničom nebol dobrý,  začal degenerovať a zvetrávať. Avšak to nie je v skutočnosti základ väčšieho vesmíru, je to iba základ jedného malého kozmického systému na určitej nízkej úrovni. Vesmír je taký obrovský, že je to neporovnateľné, a je bezpočet takýchto veľkých systémov. Kto by mohol vedieť, aký bude konečný osud najväčšieho vesmíru? Kto by mohol vedieť, aký bude výsledok všetkého, čo robia učeníci Dafa? Kto by mohol poznať pravé, avšak skryté stavy učeníkov Dafa, ktorí sa kultivovali dobre? Dokonca aj keď Majster odstraňuje karmu pre vnímajúce bytosti, tak trpí, a jeho telo je vo veľkom neporiadku. Budú si potom tí ľudia, ktorých úroveň je veľmi obmedzená a ktorí nemôžu vidieť pravú podobu vecí, takisto myslieť, že Majster má problémy? Ja v tom čase znášam chorobovú karmu za vnímajúce bytosti, vrátane tých, čo síce vidia, ale nemôžu vidieť pravú podobu vecí.

Niektorí ľudia majú otvorené tretie oko, avšak v skutočnosti to ich kultiváciu sťažilo. Keď je ich tretie oko v otvorenom stave, staré sily pre nich zostavia ťažkosti a skúšky. To je pravda najmä u tých, ktorí dovolili, aby do nich zasahovali nižšie cesty, a myslia si, že sú mimoriadni. Avšak vôbec nie sú. Sú úplne oklamaní a nevedia z toho uniknúť, rozprávajú nezmysly o niečom mystickom. Avšak pravú podobu vecí majú kultivujúci rozhodne zakázané vidieť. Je to tak najmä u tých, ktorí sa kultivujú v odomknutom stave. Tí majú dovolené vidieť iba veci, ktoré boli pre nich zostavené a ktoré majú vidieť, a nemajú dovolené vidieť veci, ktoré nemajú vidieť, keďže sa stále kultivujú. Ak sa kultivujúci naozaj prestane kultivovať, potom je to úplne iná vec.

Znova a znova som hovoril, že nik nemôže vidieť pravý stav vecí, pretože ten sa nepodobá tomu, čo sa prejavuje tu v starom vesmíre, pokiaľ je ešte stále v priebehu histórie. Nič z toho už viac neexistuje. Ako viete, keď sa v minulosti akýkoľvek vesmír pokazil – bez ohľadu na to, na akej úrovni bol – pokiaľ už nebol dosť dobrý, bol zničený, a postihli ho veľké či malé katastrofy. Avšak všetky takéto udalosti boli časťou starého vesmíru, pretože v čase vytvorenia tohto vesmíru boli veci ustanovené naraz od začiatku do konca, všetko to začalo existovať súčasne, a vnímajúce bytosti žili v tom rozsahu. Životy kráčali po ceste, ktorá už bola vytvorená, od začiatku do konca. Rovnako ako v scenári divadelnej hry, je v ňom všetko a ľudia jednoducho hrajú svoje role od začiatku až do konca. Ibaže v masívnom kozmickom tele sú rôzne časy a rôzne dimenzie. Niekto, koho telo je v pomalej dimenzii, je schopný vidieť život, celý život bytosti v rýchlej dimenzii, a zaberie to iba zlomok sekundy – možno dokonca uvidieť celý priebeh existencie vesmíru tej rýchlej dimenzie, pretože tam všetko súčasne existuje. Všetko to existuje súčasne. Je to čas, ktorý to rozdelil do rozličných časopriestorov a rozličných časových prostredí. V súčasnosti je to však už inak, pretože vesmír prechádza cez nápravu Fa. Vôbec nič vo vesmíre už nie je vyhovujúce a všetko je pokazené. V minulosti, to, čo bolo dobré, bolo zharmonizované a nanovo zostavené, zatiaľ čo to zlé bolo rozložené. Všetko, čo je úplne nové, nemá žiadnu väzbu so starým vesmírom a jeho životmi. Životy v starom vesmíre, ktoré sa nemôžu stať životmi v novom vesmíre, nikdy nebudú vedieť, aký je nový vesmír. Inými slovami, pokiaľ ste v starom vesmíre, nikdy nebudete vedieť ako vyzerá nový vesmír. Bez ohľadu na to, aká vysoká je úroveň Boha v dnešnom svete, pokiaľ sa neskončila náprava Fa, nebude poznať nový vesmír. Okrem toho, kto napravuje Fa, nie je nikto hoden ho poznať, pretože dokonca aj najvyšší bohovia vo vesmíre čelia náprave Fa a predtým, ako bude napravený Fa, sú skúšaní, či sú v poriadku a či môžu zostať. Najmä tí, čo sa kultivujú na nízkych úrovniach s otvoreným tretím okom, sú v skutočnosti ničím v porovnaní s tým, čo stojí pred nimi. Keď sa vynoria ľudské myšlienky, človek rozpráva nezmysly o niečom mystickom, a keď je pripútanosť silná, bude iracionálny a nebude už vedieť, kto vlastne je.

Učeník: Môžem sa spýtať, či je Nebeský pochodový orchester v Európe dôležitý?

Majster: Pokiaľ je potrebný pre záchranu ľudí, potom je dôležitý. Ak nie je potrebný, potom nie je dôležitý. Nebeský pochodový orchester je dôležitý, keď je potrebný pri hraní úlohy v procese záchrany ľudí. Avšak nechoďte vo svojom myslení do extrému. Potom čo ste teraz počuli Majstra povedať, že súbor je dôležitý pre zachraňovanie ľudí, pokiaľ budete každý deň už iba cvičiť hru na trúbke, potom to nie je dobré. Moji učeníci Dafa, keď sú nejaké veci potrebné, choďte ich spraviť. Ak nie sú a ste potrební v iných projektoch, potom choďte robiť na tých iných projektoch. Takto by som sa na to pozeral.

 

Učeník: Mohli by sme s Nebeským pochodovým orchestrom pricestovať v predstihu do mesta, kde bude predstavenie Shen Yun, aby sa tam ľudia dozvedeli o Falun Gongu?

Majster: V západnej spoločnosti to nemusíte robiť. Ja prezentujem Shen Yun ako nezávislú umeleckú skupinu na svetovej úrovni, takže z toho absolútne nesmiete spraviť lacný produkt, ktorý predávajú ľudia na trhu. Nepotrebujem, aby ste vystúpili pred predstavením, keďže ja sám sa postarám o veci v iných dimenziách. (potlesk)

            Samozrejme, nie je nič zlé na tom, že v tej oblasti chcete zvýšiť povedomie o Falun Gongu, avšak nemôžete spraviť to, čo ste popisovali. Nemusíte nevyhnutne povedať ľuďom, že Shen Yun má väzbu s Falun Gongom a vytrubovať to do sveta. Ja to spojenie neskrývam, ale ho ani zámerne nezdôrazňujem. Viete, keď sa pozrieme späť o tri alebo päť desaťročí, viac ako osemdesiat percent svetovej populácie malo náboženskú vieru, pričom takmer všetci členovia niektorých súborov boli ľudia s katolíckou alebo kresťanskou vierou. Avšak nikto nepočul, že by pred svojimi predstaveniami vyhlasovali: „my sme kresťania, ktorí prišli vystupovať“ alebo „my sme katolíci, ktorí prišli vystupovať.“ Hovoril niekto takéto veci? Dokonca ani umelecké súbory, ktoré pôsobia v mene démonického, skazeného režimu strany, pričom celý svet vie, že to robia, neodhalia svoje spojenie so stranou pred vystúpením. Prečo potom my musíme cítiť nutkanie to robiť? Nie je to diskriminujúce? Áno, teraz je tu otázka toho, že Falun Gong je prenasledovaný, ale hoci sa tejto otázke nevyhýbam, súčasne o nej ani sám od seba nehovorím. Nenechajte sa rozkolísať ľuďmi, ktorých ovládajú staré sily. Spôsob, akým ja robím veci, nie je taký ako to robíte vy – necháte sa ľahko rozkolísať.

 

Učeník: Ako presne by sme mali riešiť vzťah medzi našimi tromi médiami a Asociáciou Dafa? Ako by sme to mali vhodne riešiť počas našej práce?

Majster: Ak ste v niektorom z troch hlavných médií, alebo v akomkoľvek inom projekte, pokiaľ ste študentom v oblasti tej Asociácie Dafa, musíte mať dobrý vzťah spolupráce s Asociáciou. Ak Asociácia zorganizuje akciu, veľké skupinové štúdium Fa, alebo nech je to čokoľvek, a požiada vás, aby ste sa toho zúčastnili, potom by ste sa toho mali zúčastniť, pokiaľ nie ste zaneprázdnení. Ak si myslíte, že ste naozaj príliš zaneprázdnení, potom je to samozrejme pochopiteľné a nie je to problém. Avšak ako študent Dafa ste napokon študentom z tej oblasti. Naše médiá spustili naši študenti z vlastnej iniciatívy a dokonca ani ja nemôžem povedať, že musia spadať pod správu Asociácie, pretože Asociácia dohliada iba na kultiváciu. Čo sa týka vás ako jednotlivcov, ste kultivujúcimi, takže nevyhnutne patríte pod koordináciu Asociácie Dafa vo vašej oblasti. Je to ako s mojím vzťahom k vám: dalo by sa povedať, že ak každý učeník Dafa má projekt, s ktorým je spojený, že patrí tomu projektu, a nie je už potrebné, aby som sa ja ako jeho Majster o neho staral? Nie, tak to nie je. Stále sa kultivujete, a tak sa Majster musí o vás stále starať. Je tam takýto vzťah.

 

Učeník: Študenti Dafa na Taiwane nazývajú skupinové štúdium Fa „čítacie stretnutie“. Je to vhodné?

Majster: Nie, nie je to veľmi vhodné. Musíte pristupovať ku kultivácii Dafa so všetkou vážnosťou. Nesnažte sa byť odlišní a neprichádzajte s takýmito novými pojmami. Neprimiešavajte do Fa pojmy, ktoré som ja nepoužil, najmä veci z minulých náboženstiev alebo od iných bežných ľudí. Nemali by ste ani svojvoľne prinášať do Dafa veci z iných foriem kultivácie. Niektoré veci stále nesú odkazy, a tie môžu byť ľahko zneužité nedobrými vecami.

 

Učeník: Potom čo Majster hovoril o spolupráci s koordinátorom, niektorí študenti to pochopili tak, že by mali robiť iba veci podľa plánov koordinátora a myslia si, že je v poriadku, keď iba čakajú na koordinátora, aby zorganizoval veci. Keď sa pre nich nič nezorganizuje, nehľadajú aktívne, čo by mohli robiť a nie sú aktívni pri spáse vnímajúcich bytostí.

Majster: Koordinátori organizujú veci podľa potreby. Nemôžu pre každého z vás plánovať veci na každý jeden deň. Samozrejme, keď nie sú naplánované žiadne skupinové aktivity, mali by ste aktívne, z vlastnej iniciatívy, robiť veci, ktoré robia učeníci Dafa na spásu vnímajúcich bytostí. Nemôžete čakať na koordinátora, kým tieto veci usporiada. Hovorím len o vzťahu medzi koordinátorom a našimi študentmi.

 

Učeník: Som študent, ktorý objasňuje pravdu v Chinatowne v Chicagu. Chcel by som sa spýtať nášho ctihodného Majstra, či je vhodné rozdávať noviny Veľká Epocha na miestach, kde objasňujeme pravdu a povzbudzujeme ľudí, aby vystúpili zo strany?

Majster: Niektoré naše médiá nerozmýšľajú o tom, čo robia, a zakaždým tlačia dopredu Falun Gong, „Falun Gong Veľká Epocha,“ „Falun Gong NTDTV,“ Falun Gong toto, Falun Gong tamto. Niektorí študenti to tak chcú spraviť za každú cenu, pričom v skutočnosti to nie je potrebné. V skutočnosti, ak to aj nepoviete, ľudia to aj tak vedia. Mnohí ľudia vedia, že Veľkú Epochu prevádzkujú študenti Falun Gongu. Avšak uvedomujete si, že všetky tie reči, že ľudia vraj hovoria, že ak nedáte dopredu Falun Gong, budete mať takýto alebo onaký problém, boli iniciované tajnými agentmi skazenej strany? Ako to, že stále opakujete tie slová? Nepremýšľali ste o tom ešte? Keď sa pozrieme o niekoľko desaťročí dozadu, mnohé mediálne organizácie, od najvyššej osoby až dole k všetkým zamestnancom, boli zložené výlučne z kresťanov. Avšak nikto ich nenavádzal  na to, aby vždy na začiatku povedali, že „my sme kresťania“ toto a tamto, a že „my sme katolíci“ a máme takéto a takéto noviny. (publikum sa smeje) Spravili by niečo také? Nebolo by to čudné? Prečo sa to vám nezdá čudné?

Samozrejme, nehovorím o študentovi, čo položil tú otázku. Hovorím, že naše ľudské zdroje sú teraz obmedzené, takže keď chcete dať tomu človeku tieto i tamtie noviny, a súčasne povzbudiť ľudí, aby vystúpili zo strany a objasniť im pravdu, je to problém. Nemôžem povedať, či je správne alebo nesprávne to robiť, sami sa to snažte spraviť trochu lepšie. Keď idete propagovať vystúpenie zo strany, zvyčajne je vhodnejšie, ak necháte noviny v obchodnom dome a potom si vezmete so sebou iba materiály na objasňovanie pravdy. Študenti, čo prevádzkujú tieto médiá, premýšľajú o tom, ako lepšie upevniť pozíciu médií prevádzkovaných našimi učeníkmi Dafa v spoločnosti a ako sa stať normálnymi médiami v bežnej spoločnosti. Ak sa médiá, ktoré prevádzkujú naši učeníci Dafa, stanú v očiach ľudí veľmi dôveryhodné, budú mať oveľa väčšiu silu pri objasňovaní pravdy. Avšak ak stále používate nevhodné prístupy, je možné, že zanecháte v ľuďoch dojem, že ste neprofesionálni. Svojou povahou noviny vyžadujú odlišný prístup pri objasňovaní pravdy, a nie je to to isté ako priame objasňovanie pravdy. Takže to musíte dobre zvládnuť.

 

Učeník: Moji priatelia, bežní ľudia, mi povedali, že keď prišli do USA, stretli na ulici učeníkov Dafa, ktorí im chceli  objasniť pravdu a začali slovami: „Nebesia idú odstrániť ČKS“ a podobne. Nielenže je to pre nich ťažké prijať, ale vyvoláva to v nich aj negatívne pocity. Keď sa im potom neskôr objasňuje pravda, toto pôsobí ako prekážka. Rozmýšľam nad tým, či by naši ľudia mohli zmeniť svoj prístup a robiť veci postupne, namiesto robenia vecí bez toho, aby si ich premysleli?

Majster: Máte pravdu. Učeníci Dafa musia venovať pozornosť prístupu, ktorý volia keď objasňujú pravdu, keďže ľudia majú všemožné stavy mysle. Najmä čínski ľudia majú hlavy naplnené spôsobom myslenia kultúry skazenej strany, jej slovníkom a správaním, a sú uväznení v hraniciach kultúry skazenej strany. Hoci niektorí čínski ľudia preklínajú skazenú stranu, robia to v kontexte skazenej strany, bez toho aby naozaj pochopili, čo je tá skazená strana zač. Takže  hovorím, že musíte ísť na veci racionálne a nerobiť ich iba povrchne. Ak chcete spasiť ľudí, musíte dať do toho viac a nerobiť veci iba povrchne.

            „Nebesia idú odstrániť ČKS“ je konečný výsledok, ktorý uvideli kultivujúci. Nerobte z toho úvodnú vetu pri objasňovaní pravdy. Ak ste však ľuďom veci naozaj vysvetlili, a potom sa dostanete k tomu, aká je tá strana zlá a že ju nebesia idú odstrániť, potom je to v poriadku. Avšak ak ste tej osobe ešte neobjasnili pravdu a začnete tým, že „Nebesia idú odstrániť ČKS,“ a tá osoba ešte tým veciam skutočne nerozumie, potom si bude myslieť, že sa „zapletáte do politiky.“

 

Učeník: Umelecká akadémia Fei Tian zakladá pobočku na Taiwane. Niektorí študenti si myslia, že pri nábore sa treba zamerať na deti učeníkov Dafa. Chcel by som sa spýtať nášho ctihodného Majstra, aký je cieľ založenia pobočky Umeleckej akadémie Fei Tian na Taiwane?

Majster: Pre učeníkov Dafa stačí jedna škola v USA; nie je potrebné mať viac škôl pre učeníkov Dafa. V skutočnosti nemusíte použiť názov „Fei Tian“. Keďže to robia výlučne učeníci, prečo sa nezamerať na bežnú spoločnosť, prijať synov a dcéry bežných ľudí, objasniť im pravdu a zachrániť ich, a otvoriť tak viac kanálov [aby ľudia mohli získať pravdu]. Takto to nebude spotrebovávať zdroje Dafa. Takže ja dúfam, že keď nejaká oblasť otvorí školu, založí ju ako školu v bežnej spoločnosti, čím sa dosiahne väčší kontakt s bežnou spoločnosťou a umožní nám to spasiť viac ľudí. Nezakladajme školy pre učeníkov Dafa.

 

Učeník: V našej oblasti sú nekonečné nezhody medzi kultivujúcimi ohľadom toho, ako dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou profesionálnejšie propagovať Shen Yun a potrebou mať spravodlivé myšlienky. Mohol by som požiadať Majstra, aby opäť objasnil vzájomný vzťah týchto dvoch vecí?

Majster: Medzi týmito dvoma vecami nie je rozpor. Je to tak, že kultivujúci sa musia stať profesionálnejšími, a nie tak, že by bežní ľudia mali robiť prácu za učeníkov Dafa. Kľúčovým je prístup, s ktorým to robíte – prečo niečo robíte. Keď niekto robí zbytočné kritické poznámky o tomto alebo tamtom keď diskutujete o veciach, zdržiava vás v práci a má problémy. Týmto nemyslím iba propagáciu Shen Yunu. Platí to aj pre iné veci. Načo je nutné robiť zbytočné kritické poznámky? Jednoducho to spravte – naozaj, skutočne to spravte. Ako učeníci Dafa, ak zbadáte niečo, čo sa nespravilo dobre, potom aktívne spravte veci lepšie. Keď na stretnutiach diskutujete o veciach, ten, kto sa neustále háda s druhými, spochybňuje rozumnosť myšlienok ľudí, alebo sa nepozerá na celkový obraz, čo potom spôsobí, že celý projekt stroskotá – ten človek má problém. Nie všetko treba dokonale prediskutovať. Niekedy jednoducho musíte konať a jednoducho robiť veci dobre počas toho procesu. Keď si myslíte, že vaša myšlienka je výborná a môže spasiť sto ľudí, ak ju nevykonáte, tak je neužitočná. Medzitým, ak niečo môže spasiť iba jedného človeka, potom ktokoľvek to vykoná, získa za to toľko mocnej cnosti.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal Majstra, či v súčasnosti, keď naše médiá potrebujú kapitál, by sme mohli zbierať v malých množstvách príspevky od svetských ľudí, aby sme podporili naše obchodné aktivity?

Majster: Nie je problém zbierať príspevky pre mediálnu firmu, keďže to nezbierajú učeníci Dafa alebo Asociácia Dafa, a ani sa to nepoužíva na kultivačné veci. Všetci viete, že na kultiváciu netreba žiadne peniaze. Avšak médium je firma, ktorá je zo svojej podstaty zasadená v bežnej ľudskej spoločnosti. Mediálne firmy, ktoré prevádzkujete, nie sú médiami, ktoré ustanovil Dafa. To je niečo, čo som vám povedal už dávno. Sú to médiá založené učeníkmi Dafa a sú určené na to, aby sa zakorenili v bežnej spoločnosti. Dafa nemá žiadne médiá; Dafa je jednoducho kultivácia. Keďže toto sú médiá bežnej spoločnosti a ich forma je rovnaká ako u bežných firiem, aký je tam potom problém so zbieraním príspevkov? Nie je tam žiaden, proste to spravte. Aj bežné firmy môžu potrebovať dary, takže vy môžete zbierať dary presne tak isto. Nie je to problém. Avšak nemôžete zbierať dary medzi našimi študentmi.        

 

Učeník: Shen Yun vystupoval v troch mestách v oblasti pobrežia San Francisca a iba v San Franciscu bol finančný výsledok dosť slabý. Nabudúce keď príde turné Shen Yun do San Francisca a bude relatívne veľký finančný tlak, naše pochopenie je také, že by sme mali preferovať úspech predstavení v San Franciscu a dočasne odložiť našu prácu na susedných mestách. Rád by som sa spýtal nášho cteného Majstra, či je toto pochopenie správne?

Majster: Špecifické veci ako toto sú na vás, aby ste o nich premýšľali. Majster nie je proti tomu, aby boli predstavenia v akejkoľvek oblasti, pokiaľ tam nevznikne finančná strata. Niektorí ľudia povedia: „Keďže teraz sa zameriavame na vyššiu spoločnosť, vynaložme viac peňazí na reklamu.“ Keď ceny lístkov pôjdu hore, nemusí to nutne znamenať, že vaše náklady na reklamu by sa mali zvýšiť  rovnakou mierou. To nie je tá idea. Nemali by ste rozhadzovať peniaze celými priehrštiami, aby to zodpovedalo určitému percentu z ceny lístka alebo z celkového výnosu. Jednoducho to robte tak ako predtým a bude to v poriadku. Prístup založený na percentách, ktorý používajú bežní ľudia, u nás nefunguje. To, čo robíme my, je zachraňovanie ľudí, a zapájajú sa do toho bohovia, takže kultivačné stavy učeníkov Dafa sú veľmi dôležité. Usporiadať predstavenie Shen Yun je takisto kultivácia a musíte vzájomne dobre spolupracovať. Mali by ste objasniť pravdu ľuďom, s ktorými sa stretnete, keďže všetky vnímajúce bytosti čakajú, aby ste ich spasili.

 

Učeník: Teraz Nebeský pochodový orchester v New Yorku študuje veľa hudobnej teórie a ľudia ešte musia chodiť aj na skúšky. Nie je to strata času?

Majster: Hovoríte, že musia študovať mnoho hudobnej teórie? Je to naozaj tak? V súčasnosti nie je uskutočniteľné, aby ste sa stali profesionálmi. Je mnoho vecí, ktoré treba spraviť pre nápravu Fa. Pokiaľ je vám jasné ako hrať, stačí to; nemusíte sa stať profesionálom, ktorý je členom Nebeského pochodového orchestra. Učeníci Dafa nesú na svojich pleciach súčasne mnoho povinností. Je pochopiteľné, že všetci chcete každú vec robiť o niečo lepšie, avšak naozaj musíte dôkladne zvážiť svoje priority.

 

Učeník: Fa konferencie a malé stretnutia sa nemajú nahrávať, avšak študenti zo Sydney, ktorí pracujú na Shen Yune, aj tak spravili záznamy, a opakovane ich dávali iným praktizujúcim.

Majster: Nikto nebol požiadaný, aby robil záznam zo stretnutí, ktoré som viedol. Ten, kto robil takého záznamy, robil niečo, čo poškodzuje Fa. Ako môžete také niečo robiť? Nehovorilo sa o týchto veciach už dávno? Ktokoľvek to spravil, musí svoje záznamy odovzdať miestnej Asociácii Dafa.

 

Učeník: Učeníci Dafa v Indonézii nespolupracujú medzi sebou veľmi dobre. Rád by som poprosil Majstra, aby nám poradil.

Majster: Myslím si, že mnohé veci sa v skutočnosti spravili dobre. Hoci spolupráca nemusela byť v niektorých prípadoch dobrá, verím, že v priebehu kultivácie dospejete k tomu, že budete dobre spolupracovať.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal nášho ctihodného Majstra, že keď robíme bežné správy a denne sme nimi znečisťovaní, či je pre nás nutné, aby sme sa každý deň pokúšali vypudiť to znečistenie pomocou našich myšlienok? Dosiahneme tým minimalizovanie toho znečistenia?

Majster: Nie, nemusíte to robiť. Všetko, kam sa pozriete, je znečistené. Bude stačiť, ak budete viac študovať Fa. Spolu s tým by ste mali každý deň robiť cvičenia s normálnou dĺžkou a keď študujete Fa, musíte zabezpečiť, aby vaša myseľ bola sústredená. Ak budete skutočne robiť svoju kultiváciu dobre, všetky problémy sa vyriešia.

 

Učeník: Keď niektorí ľudia povedia učeníkom Dafa, že súhlasia s vystúpením zo strany a jej organizácií, povedia to len na povrchu, bez hlbšieho uvažovania, aby nezanechali zlý dojem, a nepochádza to z toho, že by naozaj pochopili, čo je tá skazená strana zač. Je v takomto prípade ten človek naozaj spasený?

Majster: Keď myšlienka toho človeka pochádza zvnútra, potom môže byť spasený. Keď ľudia povedia niečo povrchne, len aby nevyzerali zle, potom to závisí od situácie. Keď majú odvahu povedať, že vystupujú, prinajmenšom to znamená, že neprechovávajú zlé myšlienky o Dafa, a keď majú odvahu vystúpiť, prinajmenšom to znamená, že nemajú sympatie so skazenou stranou. Samozrejme, je úplne iná vec, ak hovoria jednu vec, zatiaľ čo vo vnútri majú nepriateľské myšlienky. Bohovia dokážu vidieť takéto veci. Avšak ako učeníci Dafa, jedna vec je, že musíte robiť veci dôkladnejšie. Nerobte veci len povrchne. Nemali by ste sa snažiť, aby ľudia s vami súhlasili kvôli tomu, aby sa necítili trápne. Avšak ja viem, že vo veľkej väčšine prípadov, keď ľudia vystúpili, nebolo to tak, že to spravili iba aby si zachovali tvár. Navyše, keď sa pozerám na stav nápravy Fa a na zmeny v ľudstve v súčasnosti, udiali sa veľké zmeny. Zmeny v ľuďoch v Číne boli väčšie ako zmeny v Číňanoch v zahraničí, keďže tí vonku sa dokonca boja čínskej ambasády a boli naozaj zastrašení tými drobnými tajnými agentmi. Ľudia v Číne otvorene a nahlas preklínajú skazenú ČKS a nemajú žiaden strach. Jedna vec je báť sa skazenej strany, keďže vás kontroluje, keď žijete v Číne, ale báť sa jej keď žijete v zahraničí, mimo jej kontroly... To nemáte žiadnu odvahu? Nie je zmýšľanie týchto ľudí trošku divné?

 

Učeník: Nedávno nás všetkých Majster opakovane žiadal, aby sme sa učili od manažmentských praktík bežných ľudí a vychádzali z ich skúseností ohľadom vedenia podnikov. V súčasnosti manažment zvažuje, či zrealizuje určité manažérske prístupy, avšak niektorí naši kultivujúci sa stále zdráhajú a robia poznámky ako napríklad: „Riadenie ne-činnosťou (wu-wej) je najvyššia ríša.“ (publikum sa smeje)

Majster: Nie je výhovorka, ktorú by nepoužili. (publikum sa smeje) Ktorá firma „riadi ne-činnosťou“? Ak hovoríte, že firmy vedené učeníkmi Dafa sú odlišné a že sa dajú „riadiť ne-činnosťou,“ potom vám neverím. Ak nemáte žiadne ľudské pripútanosti, potom ste bohom. Avšak nie ste stále ľudskými bytosťami, ktoré sa kultivujú? Potom, keďže je to stále človek, čo sa kultivuje, nie je tá vaša ľudská časť, ktorá nedokončila kultiváciu, rovnaká ako bežná ľudská bytosť? Stále máte pripútanosti, ktoré sa ešte musia odstrániť, ibaže vy ako kultivujúci ste dobrým človekom a vaša ríša je vyššia. Ak nebudete mať konflikty s manažmentom, ani pripútanosti, ktoré vás vedú k tomu, že s nimi bojujete o vedúcu rolu, a nebudú prípady nedobrej spolupráce a všetci sa naozaj dokážete pozerať dovnútra a hľadať vo svojom vnútri, potom naozaj budete mať lepší prístup k manažmentu ako bežné médiá a vaša produktivita bude vynikajúca. Avšak teraz to ešte nedokážete dosiahnuť a je to spôsobené práve vašimi ľudskými pripútanosťami, takže vaša produktivita je naopak nízka.

 

Učeník: Učeníci Dafa v Číne, učeníci Dafa v každej oblasti mimo Číny a učeníci Dafa v každom z mnohých projektov na objasňovanie pravdy mimo Číny chcú využiť príležitosť tejto konferencie, aby pozdravili nášho súcitného, veľkolepého a váženého Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (potlesk) Nečítal som mnohé papieriky, ktoré zdravia Majstra, a bolo oveľa viac tých, ktoré vyradili organizátori konferencie a nedostali sa ku mne. Ale v každom prípade, Majster vie, čo je vo vašom srdci a Majstrovi veľmi chýbajú učeníci Dafa v Číne ako aj tí v každej oblasti zemegule. (učeníci tlieskajú) Náprava Fa určite uspeje. To je už nepopierateľný fakt. (učeníci tlieskajú) Keď som vtedy začínal túto akciu, tí bohovia mi povedali: „V budúcnosti budú môcť ľudia vidieť, čo všetko si spravil.“ Spýtal som sa, ako to uvidia? Odpovedali, že ľudia uvidia rozpad hviezd ako aj zmeny v kozmických telách, a ľudia uvidia, že tieto veci sú spojené s tebou. Tieto zmeny sa budú kúsok po kúsku ešte približovať. Kozmické telá nikdy predtým neprejavovali takéto dramatické zmeny. Teraz sa však približujú k tomuto miestu a dokonca aj s bežným ďalekohľadom môže človek rozpoznať zmeny v nebeských telách. Stav ľudstva sa takisto mení. Vnímanie Dafa ľuďmi sa mení takisto, takmer akoby sa mysle ľudí postupne vyjasňovali. Tá zmena je ako keď sa roztápa ľad. V blízkej budúcnosti ľudia naozaj uvidia Falun Gong a učeníkov Dafa v celkom novom svetle a pravda tých záležitostí bude postavená pred zrak človeka. V tom bode si ľudia uvedomia, že učeníci Dafa sú ich jedinou nádejou na spásu. Takže učeníci Dafa sa jednoducho musia činiť dobre. Naozaj nesiete na svojich pleciach misiu a naozaj máte takúto obrovskú historickú zodpovednosť. Preto hovorím, že sa musíte dobre činiť.

Viete prečo sa od začiatku prenasledovania tak málo ľudí stalo učeníkmi Dafa? Je to presne preto, že staré sily zamkli vstup, a tak nikto nemohol vstúpiť, ibaže by mal mimoriadne okolnosti alebo by som ho ja špecificky potreboval. Je to preto, že na základe logiky starých síl už skúška dosiahla svoj koniec a najdrsnejšie obdobie už prešlo; tým, že to prišlo do konečných etáp prenasledovania, najhroznejšie a najnebezpečnejšie prostredie, ktoré slúžilo ako skúška už prešlo, a mnohí zlí ľudia, ktorí boli umiestnení na svojich miestach, už zomreli. Tým, že takéto zlé prostredie už neexistuje, tí, čo nedávno vstúpili do Dafa, budú mať problém ustanoviť si mocnú cnosť, ktorú by učeníci Dafa mali mať, a tak sa staré sily čo najviac snažia riadiť, kto vstúpi. Viete, v predchádzajúcej fáze, keď bolo prenasledovanie ťažké, ľudia nemohli vstúpiť lebo mali strach alebo nepochopenia ohľadom Dafa. Takže prečo teraz, keď bolo prenasledovanie široko-ďaleko odhalené a pravda je dobre známa, a keď je atmosféra menej napätá, je pre ľudí stále ťažké vstúpiť? Práve z tohto dôvodu.

Úlohu zachraňovania vnímajúcich bytostí musíte vykonať vy. Nielenže ju musíte spraviť, ale musíte ju spraviť dobre. Avšak nerobí sa to kvôli Majstrovi. Hoci to nazývame „zachraňovanie vnímajúcich bytostí“, nerobí sa to ani výlučne pre ne. Robí sa to aj kvôli vám. Je to preto, že vnímajúce bytosti, ktoré zachránite, čo zahŕňa ľudí, ktorým objasníte pravdu, budú jedného dňa veľmi pravdepodobne časťou vnímajúcich bytostí vo vašom obrovskom vesmíre. Vy sami sa zdokonaľujete a dovršujete, a bez toho by ste sa nemohli stať Kráľmi, ani naplniť svoju misiu a ustanoviť si veľkolepú mocnú cnosť, ktorá je potrebná. Takto to funguje, a tak sa v tom rozhodne musíte činiť dobre. Nedovoľte, aby ste sa zasekli v stave, v ktorom sa neustále donekonečna hádate, namiesto toho buďte viac ako učeníci Dafa, robte to, čo by ste mali robiť, pričom budete stáť oboma nohami na zemi a zostanete pevní. Pri akomkoľvek projekte alebo akejkoľvek úlohe, ak sa rozhodnete nerobiť to, potom to nerobte; ak sa rozhodnete robiť to, potom to rozhodne musíte robiť dobre a doviesť to až do konca. Ak to bude inak, ako sa ten čas, čo ste premrhali, zapíše do kroniky histórie? Ak sa niečo nedotiahne do konca, ráta sa to ako nezdar. Neznamená to, že mocnú cnosť si vybudujete iba ak určitú úlohu dovediete k úspechu na základe vašich myšlienok. Namiesto toho sa za kultivačný proces počíta, aké máte myšlienky pri spolupráci a ako sa pri spolupráci správate. Ak vo vašej práci dokážete mať veľmi spravodlivé myšlienky a udržíte si v mysli, že ste kultivujúci, nikdy nezabudnete na svoju misiu a zodpovednosť, a vykonáte časť vecí, ktorú máte vykonať, potom si ustanovujete mocnú cnosť, je to váš proces kultivácie a je to proces napĺňania vašej historickej misie ako učeníka Dafa. Mnohé veci boli vykonané tak, že učeníci Dafa spolupracovali a mnohé boli vykonané tak, že učeníci Dafa pracovali samostatne. Nič, s čím sa stretnete, nie je náhoda, a je dosť možné, že každá jedna vec bola takto zostavená v histórii. Takže nepodceňujte to, čo robíte. Všetko môže vyzerať bezvýznamne, rovnako ako veci bežných ľudí, ale v iných dimenziách to prináša obrovské zmeny.

Avšak presne preto, že ste na tomto mieste ilúzie, nemôžete vidieť realitu vecí, ani posvätnosť všetkého toho, čo ste spravili, a keďže všetci máte ľudskú stránku, je ťažké vytvoriť si spravodlivé myšlienky, takže nezažívate pocit povzbudenia, no aj tak sa musíte dobre činiť uprostred ťažkých časov. Iba ak prejdete cez takéto podmienky, počíta sa to za výnimočné. Ak by ľudia mohli vidieť veľkoleposť a mimoriadnosť toho, čo robia, každý by to robil. Ak by každý mohol vidieť nebeskú bytosť priamo pred sebou, naplno, v živých farbách, potom by mu na ničom inom nezáležalo, a spravil by čokoľvek, čo by mu tá nebeská bytosť povedala, dal by do toho všetko. Každý by to robil takto a nedala by sa ustanoviť mocná cnosť, pretože by to nebola kultivácia. Ilúzia by bola prelomená, a tak by sa nič nepočítalo. Avšak presne preto, že človek je v prostredí ilúzie, nemôže vnímať pravú podobu vecí, a tak možno vidieť, či sa dokážete kultivovať, či sa dokážete cez to dostať až do cieľa, a či dokážete uspieť v kultivácii. Pre ľudskú bytosť na zemi je ohromne zložité stať sa bohom, a je pre ňu rovnako zložité vystúpiť do nebies.

Hoci mnohí ľudia v histórii robili kultiváciu, nikto v skutočnosti vo svojej kultivácii neuspel. Ako som vysvetlil predtým, bola to vždy pomocná duša, čo uspela, pričom hlavná duša toho človeka pokračovala v reinkarnácii v ľudskej ríši. To platí pre ľudské telo Šákjamuniho, Lao-c’ a Ježiša, ktorí sú teraz všetci medzi učeníkmi Dafa. Mocná cnosť, ktorú si v histórii nazhromaždili, postačí pre nich na dosiahnutie dovŕšenia, a to isté platí pre ostatných učeníkov Dafa – postačí pre nich na dosiahnutie dovŕšenia – a preto som často hovoril, že vaše dovŕšenie nie je problémom. Najväčším problémom je vaše naplnenie obrovskej misie spásy vnímajúcich bytostí. Kľúčové je, či dokážete naplniť svoju misiu. Vaše vlastné dovŕšenie nie je cieľom. Vy ste si už v minulosti ustanovili tú mocnú cnosť a na základe toho ste hodný byť učeníkom Dafa.

Majster nechce povedať viac. Keď som hovoril o niektorých problémoch, bol môj tón trochu tvrdý, ale v tých prípadoch je to vždy tak, že chcem, aby ste ich rozpoznali. Hoci bol ten tón trochu tvrdý, viem, že máte pevnejšiu základňu ako keď ste ešte len začínali s Dafa, takže keď hovorím o trošku tvrdšie, môže vám to pomôcť vyriešiť niektoré špecifické problémy, ktorým čelíte. Samozrejme, môže byť mnoho ďalších otázok, ktoré neboli položené. Keď je tak mnoho ľudí, dá sa poslať iba určitý počet papierikov s otázkami. Ak sa neskôr objaví príležitosť, poviem viac. Na dnes je to všetko. (všetci učeníci srdečne tlieskajú)

Dnes som toľko rozprával, že som si nie istý, koľko ste toho pochopili. Bolo mnoho vecí, o ktorých som možno nehovoril komplexne. Mnohí z tých, čo sa zúčastnili tejto konferencie výmeny skúseností sa naozaj kultivovali celkom dobre, všetci by ste sa mali pozrieť na realitu toho, ako sa ostatní kultivovali, kde leží medzera medzi vami a nimi, a ako môžete použiť túto veľkú konferenciu, aby ste sami seba popohnali k zlepšeniu a premenili to na motivačnú silu. Naše Fa konferencie sa nesmú organizovať nadarmo. Ako možno viete, keď sa tu takto stretne tak mnoho učeníkov z celého sveta, cena leteniek prekročí 10 miliónov dolárov. Nemáme toľko peňazí, aby sme ich len tak premrhali, takže je nevyhnutné, aby táto konferencia Fa priniesla ovocie. Musíte naozaj, opravdivo vložiť do kultivácie nejakú námahu a neskĺznuť k tomu, že to budete robiť iba povrchne; nemali by ste mať toľko ľudských pripútaností. Na každej jednej vašej myšlienke a každom jednom čine môže Majster vidieť, aké je vaše srdce. Najmenej rád mám tých, čo iba rozprávajú, ale nekonajú. Nemám rád ani tých, čo sú prešibaní. Mám rád tých, čo sú čestní a jednoduchí, úprimní a s oboma nohami na zemi. Takisto dúfam, že po toľkých rokoch kultivovania všetci dokážete pozitívne rásť v múdrosti a nenaučíte sa príliš veľa z toho, ako riešiť svetské záležitosti a ako sa správať ako ľudská bytosť vedúca svetský život.

Ďakujem vám všetkým. To je pre dnešok všetko. (všetci učeníci srdečne tlieskajú)

 


Učeníci Dafa musia študovať Fa

Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Washingtone DC 2011

 

Li Chung-č’, 16. júla 2011

 

   

(Srdečný potlesk)

 

Dobré odpoludnie! (Učeníci: Dobré odpoludnie, Majster!) Všetci ste pracovali tvrdo! (Učeníci: Majster pracoval tvrdo!) Som rád, že vás vidím. Nemali sme v posledných rokoch toľko Fa konferencií, najmä nie tých veľkých. To znamená, že bolo menej príležitostí, aby sme sa osobne stretli. Avšak aj tak určite viem, že mnoho učeníkov sa výborne činilo a boli aktívni v objasňovaní pravdy, záchrane ľudí a pôsobili proti prenasledovaniu, a toto skutočne malo značný účinok. Takže v tomto ohľade sa dá povedať, že ste naplnili zodpovednosti učeníka Dafa. Avšak viete, že zlých faktorov je pri zmenách celkovej situácie čoraz menej a menej, a ohromná sila nápravy Fa tlačí dopredu a odstraňuje a stenčuje vrstvy a vrstvy faktorov, ktoré ju oddeľujú od ľudského sveta. Čoraz viac sa teda približuje k ľudskému svetu a zlo v rôznych dimenzionálnych vrstvách je ničené v masívnom rozsahu, jedna vrstva za druhou. Takže takých zlých vecí je v ľudskom svete čoraz menej a sú slabšie, a je možné, že situácia sa veľmi zmení. Avšak ako učeníci Dafa, nemôžete zvoľniť v tom, čo musíte robiť – konkrétne, tri veci. Za žiadnych okolností, nesmiete zvoľniť. Vaša mocná cnosť, vaša kultivácia a všetko, čo nesiete na pleciach, všetko je s tým zviazané.

Pre učeníka Dafa je kultivácia na prvom mieste. Je to preto, že ak sa nebudete dobre kultivovať, nebudete schopní vykonať to, čo máte spraviť. Ak sa nebudete dobre kultivovať, vaša sila spasiť vnímajúce bytosti nebude taká veľká. A ak sa kultivujete trošku horšie, potom sa budete pozerať na problémy a uvažovať o nich tak, ako to robia bežní ľudia, čo bude ešte hroznejšie. Takže absolútne nesmiete zvoľniť alebo to brať na ľahkú váhu. Táto predurčená príležitosť desiatok miliónov rokov, alebo dokonca eónov, a dlhé čakanie cez ktoré sme všetci prešli, ako aj všetko to, čo sme niesli počas histórie – všetko to bolo kvôli dnešku. Ak v tomto kritickom čase nebudete robiť dobre to, čo máte, bude to, potom ako sa veci v budúcnosti vyjasnia, jednoducho neznesiteľne bolestivé pre vás a pre vaše bytosti. Takže to absolútne nesmiete brať na ľahkú váhu. Toto je pravda najmä ohľadom študovania Fa: naozaj musíte študovať Fa úprimne a svedomito. Viete, čo sa stalo zo študovania Fa na mnohých miestach? V niektorých oblastiach sa to stalo formalitou. Keď niektorí ľudia čítajú Čuan Falun, nie sú sústredení, namiesto toho uvažujú o iných veciach a nie sú schopní zamerať svoju pozornosť na kultiváciu. Toto sa rovná mrhaniu časom. A nie je to len mrhanie časom – namiesto toho, aby to bol čas, keď majú stúpať, používajú svoju myseľ na to, aby uvažovali o otázkach a veciach, o ktoré by sa nemali zaujímať, a nielenže teda nestúpajú, ale naopak, ešte v úrovni klesajú. Ak neštudujete dobre Fa, je mnoho vecí, ktoré nebudete schopní robiť dobre.

Ako si uvedomujete, pri mnohých projektoch, ktoré učeníci Dafa spustili s cieľom odporovať prenasledovaniu, objasňovať pravdu a zachraňovať vnímajúce bytosti, to, čo je najdôležitejšie je, že učeníci Dafa spolu dobre spolupracujú, a iba keď ľudia dobre spolupracujú, potom pôjdu veci dobre. Povedal som predtým, že všetci učeníci Dafa boli v histórii kráľmi, kráľmi na nebesiach, a že každý má svoju vlastnú myseľ ako aj schopnosť robiť veci nezávisle, ale keď príde na spoluprácu, je to zložité. Zložitosť leží v tom, že každý človek má svoje vlastné názory, každý má výborné myšlienky, a v tomto prípade spolupráca nepôjde veľmi dobre, ak každý človek trvá na svojich myšlienkach. Ale vy ste napokon kultivujúcimi a učeníkmi Dafa, takže keď sa nakoniec stretnete s úlohami, ktoré treba vykonať, mali by to byť spravodlivé myšlienky praktizujúceho, ktoré vás povedú. To, čo je podľa mňa kľúčové je, že pokiaľ budete držať krok s vaším štúdiom Fa, s vašou kultiváciou, všetky tieto záležitosti spolupráce môžu byť v skutočnosti rozriešené. Už dlhý čas sú niektoré oblasti, alebo niektorí ľudia, ktorí si neudržiavajú krok v štúdiu Fa. Často používajú ľudské prostriedky a keď spolupráca nejde dobre, ľudia dokonca začnú byť negatívni a robia veci po svojom, alebo dokonca pristupujú k veciam ľstivým spôsobom, ktorý používajú bežní ľudia. V tomto prípade sa stanú bežnými ľuďmi, ktorí vykonávajú veci Dafa, čo by tak nemalo byť. V niektorých oblastiach a pri niektorých jednotlivcoch je tento problém dosť významný. Hoci si môžete myslieť, že: „Nech je to akokoľvek, robím veci Dafa!“, v skutočnosti to tak nie je. V skutočnosti hráš len tú formu, a nedokážeš zachrániť tých ľudí, ktorých by si mal zachrániť, a ani veci, ktoré od vás vyžadujú, aby ste všetci spolupracovali, nemajú ten účinok, ktorý by mali mať. V žiadnom prípade takí nebuďte. Určite by ste sa mali dobre kultivovať, naozaj byť ako učeník Dafa, riešiť veci spôsobom, akým by to robil učeník Dafa a navzájom spolupracovať. Iba potom to môžete spraviť dobre.

Ďalšou vecou je, že keďže v súčasnosti sú zdroje učeníkov Dafa obmedzené a najmä mnoho učeníkov mimo Číny je zapojených do rôznych projektov, zriedkavo sa zúčastňujú na stretnutiach študovania Fa, ktoré organizujú miestne Dafa asociácie. Navyše, títo študenti ani sami iniciatívne neštudujú Fa, niektorí dokonca neštudujú Fa už dlhý čas. Ale uvažujte o tom, čo som práve povedal: ak to, čo robíš, nie je zakorenené vo Fa, ak to nemá silu Fa, a ak si sa nekultivoval dobre, nebudeš tie veci robiť dobre. Hoci si mohol spraviť čokoľvek, nedosiahlo to žiaden účinok a jednoducho to nemôže zachraňovať ľudí, pretože nemáš účinok pri rozkladaní zlých faktorov. Preto je štúdium Fa stále naj, najdôležitejšou vecou – je to základná garancia pre všetko, čo máte robiť. Ak neudržíte krok v štúdiu Fa, potom je všetko zbytočné.

Keď niekedy neudržujete krok v štúdiu Fa, budete mať mnoho bežných ľudských pripútaností a môžu sa dokonca objaviť všetky druhy ľudských myšlienok. Keď používate ľudské myslenie na to, aby ste o veciach uvažovali alebo ich robili, nech je to čokoľvek, vrátane vecí veľkej dôležitosti, bude časom ťažké mať úspech v projektoch, ktoré robíte. Ak neštudujete Fa, počet bežných ľudských pripútaností, ktoré máte, bude narastať, budú čoraz výraznejšie, a budete čoraz viac pripomínať bežného človeka. Dojem, ktorý budete zanechávať v iných, nebude dojem z kultivujúceho. Bez ohľadu na to, akí zaneprázdnení ste, stále musíte študovať Fa. Preto navrhujem, aby si učeníci Dafa, ktorí sú ponorení v rôznych projektoch, našli čas na zúčastňovanie sa na miestnom študovaní Fa. Lebo v predchádzajúcom čase sa ma mnoho projektov pýtalo, či by pre nich bolo v poriadku, aby si našli čas na študovanie Fa sami, a ja som pozoroval a pozeral sa, či budú dobre zvládať svoju vlastnú kultiváciu a napĺňať štandard, kým sa nezúčastňujú veľkých skupinových študovaní Fa. Nakoniec som zistil, že to nedokázali. Nielenže nenapĺňali štandard, zistil som, že stagnujú; riešili mnoho vecí nevhodne a mnoho ľudí používalo ľudskú myseľ keď uvažovalo, pozeralo sa a riešilo veci, a zaostávali v kultivácii. Videl som vážnosť tohto problému, a preto vám hovorím, že najlepšie bude, ak sa budete zúčastňovať miestneho študovania Fa. Nech je ako chce, nesmiete zaostávať vo vašom študovaní Fa, keďže toto je najväčší problém, je to fundamentálna otázka.

Viete, že keď človek nedokáže držať krok v kultivácii, objaví sa ľudské myslenie a každý to uvidí odrazené v jeho činoch. Všetky ľudské myšlienky, ktoré sú zviazané s tým ľudským uvažovaním, ako aj množstvo zdrojov, z ktorých pochádzajú tieto myšlienky, budú slúžiť na zasahovanie do toho človeka. Bez ohľadu na to, s akým druhom životnej formy je vaše uvažovanie v súlade, tá životná forma bude na vás mať okamžite účinok. Je to preto, že tento vesmír je spletitý až do stupňa, že je nemožné popísať to ľudským jazykom, taký spletitý je. Aj na jedinej úrovni existencie je veľký počet dimenzií, vertikálnych aj horizontálnych, ktoré sa skladajú z rôznych elementov každého druhu. V rámci týchto dimenzií vesmíru, ktoré sú sformované z rozličných častíc, je široký rozsah dimenzií, ktoré sú sformované z mnohých, premnohých druhov elementov. Tieto častice, keďže majú samy unikátne črty a líšia sa v druhu ako aj vo veľkosti, potom vytvárajú bytosti veľkého počtu veľkostí a foriem – ich veľkosti a formy sú jednoducho nezmerné a nespočetné. Hneď ako je tvoje myslenie v súlade s určitým druhom bytosti, okamžite na teba bude mať účinok. Avšak ty nevieš, odkiaľ pochádzajú tvoje myšlienky, a budeš si stále myslieť, že to tak chceš robiť ty. Ale v skutočnosti to boli presne tvoje pripútanosti, ktoré viedli k tomu, že tie veci majú na teba účinok, a ktoré viedli k posilňovaniu tvojich pripútaností.

Takže ohľadom pôvodu myšlienok človeka, je mnoho ľudí, aj vedcov, ktorí skúmajú túto tému a pokúšajú sa spoznať, ako vznikajú schopnosti a myšlienky mozgu. Ako som v minulosti naznačil, mozog je v skutočnosti spracovávajúca továreň pre vytváranie myšlienok a vyjadrovanie vecí, tu na tejto úrovni ľudstva. Taká je funkcia, na ktorú slúži, nech ide o vaše fyzické gestá alebo pohyby, niečo, čo vyjadrujete verbálne, alebo ako vytvárate vetu, ktorú vyslovíte – spracováva to takým spôsobom, aby tomu dal formu a tvar. Niektoré myšlienky pochádzajú z názorov, ktoré boli sformované v tomto živote a v tomto svete, pričom niektoré pochádzajú z pripútaností súvisiacich s tým, čo máte radi. Ale odkiaľ pochádzajú myšlienky ohľadom vážnejších vecí? Aký je ich pôvod? Nepochádzajú z tejto dimenzie. Prísne vzaté, v kritických chvíľach je to vlastné ja na základnej úrovni, ktoré účinkuje. Ale väčšinou, v typických situáciách, myšlienky, ktoré namiesto toho slúžia na posilnenie názorov človeka a jeho záľub, pochádzajú zo všemožných dimenzií. Toto tiež súvisí s úrovňou morálky človeka. Myšlienky niektorých ľudí pochádzajú z úrovní, ktoré sú o niečo vyššie, pričom myšlienky iných ľudí pochádzajú z úrovní, ktoré sú dosť nízke. Takže keďže morálna úroveň ľudí je rozdielna, líšia sa aj štandardy, podľa ktorých ľudia robia veci a uvažujú o veciach. Spletitosť dimenzií je jednoducho obrovská, od nízkych po vysoké, na každej úrovni je tiež veľký počet dimenzií, a ešte väčší počet horizontálnych dimenzií, pričom vertikálnych dimenzií je rovnako veľa. Hustota všetkých rôznych druhov životov je obrovská a všetky môžu zasahovať do človeka – vrátane praktizujúceho, ktorého myslenie nemá základ vo Fa.

Forma a štruktúra ľudského tela v tomto vesmíre je veľká, relatívne povedané. Ako viete, čím mikroskopickejšia je častica, tým má väčšiu energiu – nehovorí moderná veda, že jej rádioaktivita je väčšia? Bytosť zložená z atómových častíc je určite malá, keďže jej častice sú malé. Samozrejme, čo sa týka väčších životov existujúcich na jednej celej úrovni v mikrokozme, sú ich tiež rôzne druhy, keďže sa skladajú z mikroskopických častíc rôznych úrovní. Takže ak neberieme nateraz do úvahy veľkosť častíc, ale len množstvo častíc, život zložený z rovnakého počtu častíc ako má ľudské telo, je v porovnaní s ním menší. Hlbšie v mikrokozme sú jednotlivé telá ešte menšie, a ešte hlbšie v mikrokozme sú ešte menšie, hoci tomu zodpovedajúca múdrosť takých bytostí rastie, pretože tá úroveň je vyššia. Je mnoho maličkých Budhov a Bohov v dimenziách, ktoré sú extrémne mikroskopické, hoci keby sa taký Budha prejavil, bol by obrovský. Všetky dimenzie zložené z častíc rôznych veľkostí majú v sebe Budhov, pričom niektorí veľmi pravdepodobne pochádzajú z menších dimenzií, až takých malých, že sú neviditeľné. Samozrejme, žiadne dve dimenzie nie sú rovnako veľké, a v dimenziách rôznych veľkostí sú Budhovia, Taovia a Bohovia zložení z častíc rôznych veľkostí. To je to, čo sa pokúšam vysvetliť. Bytosti tých mikroskopických dimenzií nie sú len Budhovia, Taovia a Bohovia. Ako viete, existujú bytosti všemožných skupín, druhov a tvarov, pričom ich komplexita je obrovská. Aj v ľudskom svete sú ľudia rôznych rás a rozmanitého rozsahu národností. Iné dimenzie sú ešte komplexnejšie a ich história siaha ešte ďalej. Takže nech ste v súlade s kýmkoľvek, tá bytosť vás bude ovplyvňovať. To je jedna téma.

Ďalšia téma sa týka štruktúry ľudského tela. Všetky materiálne častice v Troch ríšach sú faktormi, ktoré vytvárajú všetky predmety v Troch ríšach, a to platí aj pre všetky častice vytvárajúce ľudské telo, takže je ich veľký počet. Molekuly, atómy, kvarky, neutrína a protóny, o ktorých ľudia hovoria, sú všetko len častice v rámci Troch ríš a sú časticami, ktoré vytvárajú túto povrchovú dimenziu v Troch ríšach, kde existujú ľudské bytosti. Častice, ktoré vytvárajú veci v rámci Troch ríš, sú odlišné od častíc mimo Troch ríš, aj čo sa týka štruktúry, avšak aj tu v Troch ríšach sú častice nesmierne rôznorodé a početné. Keďže vaše telo sa skladá z molekúl a molekuly tvoria bunky, ktoré potom vytvárajú vás, čo je potom na úrovni pod molekulami? Ako viete, sú to atómy, ktoré vytvárajú vrstvu molekúl, a pod úrovňou atómov sú atómové jadrá, protóny a neutrína, siahajúc nadol k tomu, čo by bolo pre ľudstvo novým objavom. Ale bez ohľadu na to, ako sa ľudstvo bude rozvíjať ďalej, nikdy nedokáže objaviť to, čo prvotne vytvára častice ľudského tela – teda najvyššiu úroveň častíc v Troch ríšach. Ale vo vesmíre sú tie častice len jednou z naj, najnižších úrovní častíc.

To, čo som práve hovoril, vám malo povedať, že pôvod myšlienok je v skutočnosti mimoriadne zložitý. V tomto svete si človek len užíva priebeh života. Povedal som v minulosti, že ľudia sú veľmi poľutovaniahodní, pretože človek v tomto svete si len užíva city a pocity, ktoré mu prináša priebeh života. Toto moje vyjadrenie je dosť presné. Prečo to tak hovorím? Hoci si ľudia myslia, že si sami vládnu a rozhodujú o tom, čo chcú spraviť, pravdou je, že len túžia po určitých pocitoch v dôsledku po narodení sformovaných zvykov a pripútaností, ktoré pochádzajú z ich záľub. To je všetko. Pričom to, čo má naozaj účinok a vedie toho človeka k tomu, aby chcel niečo spraviť, sú faktory za scénou, ktoré využívajú zvyky, pripútanosti, názory, túžby a podobné veci toho človeka. Taký je opravdivý stav ľudského tela, pričom človek si len užíva tieto city a pocity, ktoré prichádzajú ako výsledok životného procesu: keď ti dajú niečo sladké, cítiš sladkosť; keď ti dajú niečo horké, cítiš horkosť; keď ti dajú niečo pikantné, cítiš pikantnosť; keď ti je daná bolesť, cítiš utrpenie; keď ti je dané šťastie, cítiš radosť.

Opravdivé Ja učeníkov Dafa pochádza z vysokých úrovní. Hovorím len o ľudských bytostiach a o štruktúre ľudského tela. Práve som hovoril o pôvode ľudských myšlienok. Je tu niečo, čo som spozoroval počas nápravy Fa: v dimenziách, kde náprava Fa ešte nedorazila, niekedy, keď sú myšlienky učeníka Dafa pomerne spravodlivé, je tam spravodlivý boh alebo spravodlivé elementy a slúži na posilnenie jeho spravodlivých myšlienok. Potom inokedy, keď učeníci Dafa nespolupracujú dobre, alebo sa nahnevajú a vybuchnú, potom tam vidím mnoho degenerovaných bytostí, niektoré z nich sú pomerne veľké a zosilňujú to. A pôsobia tam aj úrovne za úrovňami zlých bytostí na rôznych nižších úrovniach, s ktorými sú myšlienky praktizujúcich v súlade. Nehovoril som, že ľudia majú dobrú aj zlú stránku? Potom uvažujte o tom, keď vystúpia myšlienky človeka, faktory, ktoré účinkujú, sú neuveriteľne zložité. Ale ako učeníci Dafa, vy všetci máte opravdivé ja, a či bol cieľ jeho príchodu nadol do tohto sveta získať Fa, pomôcť Majstrovi napravovať Fa, zachrániť bytosti zo sveta, kde ste predtým boli, nech vás sem priviedla akákoľvek myšlienka, to vaše opravdivé ja bolo chránené, a bolo to to opravdivé ja, ktoré na začiatku slúžilo ako hnacia sila. Ale ako viete, každý kto vstúpi do Troch ríš, je akoby zakopaný do zeme a postupne to opravdivé ja už nedokáže hrať vedúcu úlohu – alebo dokonca vôbec žiadnu úlohu. Nepovedal Boh: „Vytvoril som človeka z hliny“? Nehovoria Číňania, že Nü Wa vytvorila čínskych ľudí z hliny? Videné z nebeských kráľovstiev, všetky molekuly na zemi, a dokonca atómy – všetky častice v rámci Troch ríš, všetky, ktoré vytvárajú tento svet – sú pre božské bytosti špinavé, ako hlina alebo blato. Častice v božských ríšach sú drobnejšie a čistejšie, s väčšou energiou. Takže ako to vidia oni, toto ľudské miesto skutočne nie je ničím iným ako zemou či hlinou. Ľudské telo je teda postavené a vytvorené práve z častíc v rámci Troch ríš, ktoré Bohovia vidia ako hlinu. Preto povedal Boh, že použil zem, alebo hlinu, aby vytvoril ľudí. To je tá myšlienka. Samozrejme, keď božská bytosť vytvára človeka, jej činy si nemožno predstaviť ako niečo také, čo by robila ľudská bytosť. Pomocou jedinej myšlienky je úloha dokončená, bez potreby fyzických činov. Ale s takým nízkym ľudským telom, ktoré nemá žiadne schopnosti, nech sú ľudské myšlienky v súlade s hocičím, bude to ovládať toho človeka. Inými slovami, keď si bytosti rôznych úrovní všimnú, že niečo chceš, alebo si pripútaný k niečomu, a to je presne v súlade s nimi, budú mať účinok a dokonca ťa budú ovládať. Keď človek nie je racionálny, alebo vybuchne, negatívne elementy majú účinok. Všetko je živé, a medzi tie veci sa počíta zlo, túžby, nenávisť a iné. Takže v takých situáciách budú prirodzene mať účinok.

Toto platí najmä pre obdobie nápravy Fa, keď všetky pozitívne a negatívne bytosti vo vesmíre chcú byť spasené. To zahŕňa aj nepredstaviteľne obrovských bohov na najvyšších úrovniach a obzvlášť vnímajúce bytosti ich svetov. Kvôli tomuto všetci vložili jednu nohu do ľudského sveta a do Troch ríš. Mohli by stratiť túto šancu, jedinú počas eónov, aby boli spasení? „Musíš ma spasiť“, všetci to hovoria, musíš ma spasiť. Ale spôsob prejavu nie je taký, ako by človek očakával použitím spôsobu uvažovania a chápania, ktorý sa nachádza v ľudskom svete, že musíš byť zdvorilý a pokorný, keď žiadaš o pomoc – „Keďže si tu, aby si ma spasil, musím ti najprv vyjadriť svoju vďaku, a ja vykonám svoj diel, aby som to uľahčil“ – nie je to nič také. Ako to vidia oni, „Ak ma máš spasiť, musíš najprv dosiahnuť moju úroveň a musíš mať takúto mocnú cnosť, až potom ma môžeš spasiť. Bez takej mocnej cnosti, bez toho, aby si dosiahol moju výšku, ako by si ma mohol spasiť?“ Takže ťa nechajú zakopnúť a spadnúť, trpieť, odstrániť si pripútanosti, a keď bola ustanovená tvoja mocná cnosť, vykultivoval si sa do tej úrovne, potom ich môžeš spasiť. Takto to oni robia.

Povedal som teda predtým, že učeníci Dafa, keďže sú kultivujúci, by sa mali pozerať na problémy opačným spôsobom oproti tomu, ako sa na ne pozerajú ľudské bytosti. Niektorí ľudia sú nešťastní, keď sa stretnú s nepríjemnými vecami. Nie ste potom ľudskou bytosťou? Ako sa od nej líšite? Keď sa stretnete s nepríjemnými vecami, je to presne čas na to, aby ste sa kultivovali, kultivovali svoje srdce. Nevyučovali náboženstvá, že človek by mal kultivovať vnútro, pracovať na svojom srdci? Nepočúvajte, ako to interpretujú moderní ľudia – nemusia nevyhnutne poznať opravdivý význam. Choďte a opravdivo sa kultivujte – keď sa dostanete do konfliktu alebo narazíte na nejaký problém, mali by ste sa pozrieť na seba a zistiť, čo ste spravili nesprávne a ako by ste to mali riešiť, a používať Fa na hodnotenie vecí. Nepovedali by ste, že to je kultivácia? Nech sa kultivujete a dokážete to robiť mimo svetského sveta alebo v bežnej spoločnosti, dokázal by to bežný človek spraviť? Nedokázal. Potom nie si ty niekým, kto sa kultivuje? Keď sa stane niečo nepríjemné, keď ťa niečo nahnevá, keď ti ide o osobný zisk, alebo keď tvoje ego utrpelo ranu, si schopný pozerať sa dovnútra, kultivovať sa a hľadať svoje vlastné nedostatky, a aj keď sa ocitneš v konflikte a nie si na vine, si schopný mať postoj: „Ach, rozumiem – určite som sa nečinil dobre v nejakom ohľade. Alebo ak som naozaj nespravil nič nesprávne, možno splácam karmu, ktorú dlžím. Budem to riešiť správne a splatím to, čo by som mal.“ Ako neustále narážaš na takéto veci, mal by si sa neustále kultivovať. Potom, keď kultivujúci môžu riešiť veci takýmto spôsobom, použitím opravdivých princípov na kultivovanie seba, nie sú potom nepríjemné veci, ktoré zažívajú medzi bežnými ľuďmi, dobrými vecami? Ak sa chceš kultivovať, ak sa chceš odpútať z Troch ríš, ak sa chceš vrátiť na svoje pôvodné miesto a zachrániť vnímajúce bytosti, ktoré patria do tvojho sveta, ak naozaj chceš pomôcť Majstrovi napravovať Fa, nevytvorilo ti potom toto všetko priaznivé podmienky, aby si sa mohol skutočne kultivovať? Neslúžia potom takéto nepriaznivé veci, ktoré ťa postretnú, v skutočnosti na to, aby pre vás dláždili cestu? Takže prečo sa netešíš?

V skutočnosti som to už v Čuan Falune povedal a v následných rokoch som to neustále opakoval. Niektorí ľudia, hneď ako sa stretnú so skutočnými problémami, nemajú záujem ich prekonať, chcú len byť šťastní. Pri konfliktoch s inými nehľadajú vo vnútri, a aj keď spravia chybu, nepripustia to. Ako mi chceš pomáhať napravovať Fa, keď sa nekultivuješ? Ako ťa mám použiť? Ak chceš, aby ťa celý deň stretali len radostné veci, potom ak máš pomáhať Majstrovi napravovať Fa, mal by som pre teba asi usporiadať radostné veci, nechať ťa rozhodovať a spraviť z teba stredobod vecí, aby si to robil. Ale taká vec neexistuje. Videli ste, akí sú ľudia na svete dnes. Včera som žartoval s ľuďmi o dnešných hercoch, nech sú to filmoví alebo divadelní herci, keď hrajú úlohu zlého človeka, v skutočnosti to nemusia predstierať. (Smiech) Ľudia v mojom veku a tí, čo sú starší ako ja všetci vedia, že v tom čase boli ľudia veľmi dobrí a láskaví – od ich vonkajšieho správania až po veci, ktoré hovorili. Ich správanie a norma boli také, takže ak mali zahrať rolu zlého človeka, museli veľa uvažovať o tom, ako to robiť, študovať a nacvičovať, než dokázali zahrať zlého človeka. Ako mohlo niekoľko desiatok rokov spôsobiť taký veľký rozdiel? Ak chcú dnešní ľudia zahrať rolu dobrého človeka, musia o tom uvažovať, a predstierať, a aj tak to stále nie je presvedčivé. Inými slovami, ľudia v tomto svete drasticky klesli nadol, avšak vy sa stále chcete kultivovať v radosti? Ľudské stránky učeníkov Dafa sa kultivujú uprostred reality ľudí a majú ľudské pripútanosti, a iba tak sa môžu kultivovať. Spolu s tým budú obdobia, keď ľudia dobre nespolupracujú a keď zasahujú ľudské postoje – toto platí pre každého z vás. Ale z opačného pohľadu, keď ľudia na svete klesli až takto nadol a vytvárajú vám takéto démonické ťažkosti, neposkytuje vám to presne príležitosti na kultiváciu? Presne takto postupovali staré sily a presne takto uvažovali – úmyselne menia ľudí k horšiemu, aby poskytli učeníkom Dafa podmienky na kultiváciu. Ale ničia svet, ničia ľudí. Avšak ako viete, dnešní ľudia nie sú jednoduchí. Povedal som, že celá táto obrovská záležitosť nápravy Fa vesmíru bola usporiadaná pred vekmi, takže ak sem niekto mohol prísť a byť ľudskou bytosťou počas nápravy Fa vesmíru, je to jednoduchá záležitosť? Prečo dnešní ľudia tak zdôrazňujú ochranu prostredia? Pred niekoľkými rokmi, ešte predtým, ako bolo prírodné prostredie tak veľmi poškodené, boli ľudia zasadzujúci sa za ochranu prostredia ako aj za ochranu zvierat. Nič sa nestane náhodou. Mnoho bytostí z vyšších úrovní prišlo nadol a reinkarnovalo sa tu a chceli naviazať s Dafa predurčený vzťah. Aj ľudské bytosti sa reinkarnovali v cykle znovuzrodení. Ale stále je len toľkoto ľudí a ľudských koží. Ak by ich bolo viac, zem by ich nebola schopná všetkých udržať. Preto sa životy vyšších úrovní reinkarnovali ako zvieratá a dokonca rastliny. Mnohé životy tu na tomto ľudskom mieste nie sú také jednoduché, nie sú to bežné bytosti. Treba tiež povedať, že nech sa tento svet zdá byť akýkoľvek, všetko z toho je v rukách bohov a vo všetkom je poriadok. Chaos je v skutočnosti tiež spôsobený bohmi, a aj v neporiadku je tu poriadok. Ak máte pochybnosti, potom to všetko pozorne pozorujte a uvidíte. Avšak sú to učeníci Dafa, ktorí tu majú hrať vedúcu úlohu. Všetky bytosti na vás čakajú, aby ste ich spasili. Poskytujú vám kultivačné prostredie a zároveň čakajú na vás, aby ste ich spasili.

Povedzme, že sa nekultivujete dobre, a že sa nahneváte, keď sa stretnete s nepríjemnými vecami, až do bodu, že prestanete robiť veci Dafa a keď niekto povie zopár vecí, ktoré neradi počujete, pomyslíte si: „Tak ťa teda nespasím.“ (Smiech) Ale uvedomuješ si, že sem všetci prišli kvôli Fa, ibaže oni sa pokazili – v rukách starých síl, zlých faktorov, ako aj červeného draka vo forme zlej ČKS v tomto svete, degenerovaných bytostí, Satana a démonov. Oni vás vychovávali v kacírskej kultúre ateizmu, ktorá poškodzuje tradície ľudstva a tradičnú kultúru, a ktorá vedie ľudí k boju proti druhým ľuďom, zemi a nebesiam. Úmyselne poškodzujú tradičnú čínsku kultúru – niečo, čo bolo vytvorené bohmi. Skazená strana a jej filozofia „boja“ vštepuje do ľudí zlo a koná proti vesmíru. Dokonca aj démoni si želajú, aby ju mohli odstrániť. Ak by nebolo nápravy Fa, démoni by ju odstránili, pretože je to niečo zdeformované a niečo, čo by v princípe nikdy nemalo vo vesmíre existovať. Kvôli náprave Fa ju staré sily chránia a používajú ju na skúšanie učeníkov Dafa. Majster je proti starým silám iba preto, že nesúhlasí s týmto ich prístupom. Majster má svoj vlastný prístup. Ale nech je ako chce, dnes sa svet dostal do takéhoto stavu. Ako učeníci Dafa nesmiete zvoľniť vo svojej kultivácii. Musíte sa chopiť príležitosti a kultivovať sa. Čím chaotickejšími sa veci stanú, tým viac sa môžete uprostred chaosu kultivovať; čím viac sa stretávate s ťažkosťami alebo s nepríjemnými vecami, tým viac je to príležitosť pre vás, aby ste sa pozreli na problémy z opačnej strany a uvažovali: „Všetko toto sú schodíky, na ktorých sa môžem kultivovať a zlepšovať.“ Nie je to tak? (Učeníci odpovedajú: „Áno,“ a tlieskajú)

Všetci radi počúvate Majstra ako vyučuje Fa a vyjasňuje tieto veci, je to tak? (Učeníci odpovedajú: „Áno.“) Môžem vám povedať, že vaša základná bytosť rozumie veciam ešte jasnejšie, ako ich ja vyjadrujem. Dôvodom je, že Majster teraz rozpráva použitím jazyka ľudských bytostí, pričom vaše opravdivé ja tomu veľmi dobre rozumie, ibaže faktory vzniknuté po narodení v Troch ríšach ako aj tie zlé veci nechali vo vás vzniknúť názorom, zážitkom a nánosom, je to akoby vás zahrabali zemou, a zabránili vašim opravdivým myšlienkam, aby vyšli na povrch. Takže sa musíte kultivovať. Musíte sa šplhať nahor, odstrániť tie špinavé veci a dočista sa umyť. To je presne to, čo robíte v kultivácii a zároveň, kým ste uprostred ťažkostí, musíte zachraňovať ľudí. Nezabudnite, že staré sily skazili ľudí v dnešnom svete, osobitne čínskych ľudí, a hoci vyhlasujú, že to spravili kvôli poskytnutiu kultivačného prostredia, potom ako dokončíte svoju kultiváciu, ten vesmír už nebude – boli by ste na tom vašom mieste ako veliteľ bez armády. Takže musíte zachraňovať ľudí, dokonca uprostred ťažkostí, ktorým čelíte, pretože toto je mocná cnosť učeníkov Dafa a niečo, čo žiaden bežný človek nedokázal spraviť, nikto v histórii to nedokázal spraviť! Hoci mnohí nahlas hovorili, „spasiť vnímajúce bytosti“, „spasiť vnímajúce bytosti“, nikto to nespravil. Ale vy to robíte! (Potlesk)

Avšak povedal som, že náprava Fa určite uspeje, je tak? (Majster sa smeje) Keď sme dosiahli bod, v ktorom sme dnes, záver sa približuje. V každom prípade, prečo hovorím, že „Náprava Fa určite uspeje“? Dôvodom je, že Fa už bol dokončený, od začiatku do konca, a zostala len spása vnímajúcich bytostí, ktorá má byť vykonaná. Práve som hovoril o štruktúre vesmíru, aby som vám povedal o zdroji zasahovania do vašej mysle, ktoré prichádza od všemožných bytostí na rôznych úrovniach. Môžem vám povedať, že hoci vás ovláda vaše opravdivé ja, nie je dostatočne silné, je dokonca úplne bezmocné, pretože staré sily vesmíru sú dramaticky väčšie a navyše ste zahrabaní do prevrátených princípov Troch ríš, takže sa o vás musí starať Majster, pomáhať vám a mať to všetko pod kontrolou. A to nie je všetko. Na najzákladnejšej úrovni všetko riadim, zahŕňajúc všetko, celou cestou od ničoty po niečo. Toto nie je niečo, čo sa dá vysvetliť pomocou príkladov nachádzajúcich sa v ľudskom jazyku. Nedá sa to vysvetliť jasne, bez ohľadu na to, aká metóda sa použije. Tá sila je najväčšia, podporuje a nesie všetky bytosti, všetko od mikroskopického po makroskopické, pričom všetko je pod jej kontrolou, dokonca vrátane bohov na najvyšších úrovniach, všetko je pod kontrolou. Keď chcem, aby sa objavil nejaký stav, alebo keď chcem, aby bolo niečo spravené – nech to zahŕňa formu vesmíru, stav vecí v tomto svete, alebo hocičo od vysokých úrovní po nízke – okamžite sa to stane. Už viete, prečo sa náprava Fa robí spôsobom, akým sa robí – aby sa zachovali pôvodné životy. Je to ťažké spraviť, pretože bytosti, ktoré majú byť spasené, musia odlíšiť dobré od zlého, kým sú v tomto chaotickom svete a stať sa dobrými. Učeníci Dafa zatiaľ musia uspieť v kultivácii uprostred tohto chaotického sveta a očistiť sa, aby to fungovalo.

Povedal som vám predtým, že keď boh niečo vytvára, stačí jedna myšlienka a okamžite to bude spravené. Aj keď najvyšší bohovia vytvárajú vesmíry, stačí jedna myšlienka a okamžite je to spravené. Je to preto, že majú takú vysokú múdrosť a takú veľkú silu, v rámci ich ríše existuje také obrovské pole a vnútri toho poľa je tak mnoho vrstiev častíc. Ak častice rozprestierajúce sa na každej jednej úrovni od veľkých po malé sú skutočne živé, potom uvažujte o tom, hneď ako ten boh vytvorí vo svojej mysli nejaký zámer, všetky tie molekuly, všetka tá sila, a všetky tie častice sú živé, a akokoľvek sú veľké či malé, všetky v rovnakom momente hrajú svoje úlohy a vykonávajú veci podľa príkazu. Navyše, keďže to prekračuje všetok priestor a čas, nie je to dokončené v okamihu? Je to zázračné a takto božské bytosti vytvárajú veci – jedinou myšlienkou sú veci okamžite dokončené. Bohovia a Budhovia sa nemusia pohybovať, pretože to, čo skutočne vykonáva veci, sú všetky tie častice, v okamihu formujú a vytvárajú veci – jeden vytvorí túto úroveň a ďalší vytvorí tamtú úroveň, jeden vytvorí túto vec a ďalší vytvorí tamtú vec, pričom to, čo je vytvorené, má obrovskú hustotu. Avšak ľudské bytosti nemajú také zručnosti, nemajú takú schopnosť. Ľudia musia robiť veci rukami a v obmedzení času tejto dimenzie musia, kúsok po kúsku, robiť veci, ktoré chcú mať. Také sú ľudské bytosti.

Čo sa týka vás, učeníkov Dafa, čím bližšie sa to dostáva ku koncu, tým lepšie by ste mali kráčať po svojich cestách a využívať čas na to, aby ste sa dobre kultivovali. Potom ako ste spravili celú kopu vecí, môžete si myslieť, keď sa na ne pozriete späť, že všetko ste to spravili s ľudskou mysľou. Keď ľudská bytosť robí ľudské veci, a veci sa nerobia so spravodlivými myšlienkami, potom v tých veciach nebude žiadna mocná cnosť učeníka Dafa. Inými slovami, ako to vidia bohovia, je to len povrchové a ľahkomyseľné – žiadna mocná cnosť alebo kultivácia – hoci ste to spravili vy. Nepovedali by ste potom, že to bolo spravené zbytočne? Musíte študovať dobre Fa, pretože to je základná garancia, že sa vrátite na svoju pozíciu. (Učeníci tlieskajú) Toto nie je len niečo, čo som si len tak vymyslel: to, čo vám Majster vyučuje, je Fa vesmíru.  To, čo som práve rozprával, bolo na to, aby som vám povedal, že absolútne nesmiete zvoľniť vo svojej kultivácii, absolútne nesmiete zvoľniť vo svojom štúdiu Fa a určite ho musíte študovať svedomito a vážne. Ak ste predtým neštudovali dobre, keď odtiaľto dnes odídete a počuli ste to, o čom tu Majster opäť hovoril, určite by ste mali naozaj úprimne študovať a kultivovať sa, a nenechať svoju myseľ blúdiť. (Učeníci tlieskajú)

Môžete mať mnoho myšlienok ohľadom Shen Yunu, takže popritom poviem niekoľko slov. Ako viete, učeníci Dafa spustili mnoho projektov s cieľom odhaliť prenasledovanie zla a spolu s tým objasniť pravdu a zachrániť ľudí na svete, ktorí boli otrávení a prešli na stranu zla kvôli jeho ohováraniu, boli ním podvedení, čím sa dostali do vážneho nebezpečenstva. To je to, v čom by ste sa mali v tomto čase dobre činiť. Čo sa týka projektov, ktoré ste spustili, naozaj sa dá povedať, že mali veľký vplyv a nielen veľký vplyv – hrali veľmi rozhodujúcu úlohu. Potom je tu Shen Yun, záchrana ľudí pomocou formy umenia, tu nemusím ísť do podrobností, už o tom všetci viete a hovoril som o tom predtým. Takže čo sa týka umenia Shen Yun, keďže súbor má vystupovať po celom svete, základné požiadavky naň musia byť prirodzene dosť vysoké. Vysoké v akom zmysle? Na začiatku som si myslel: ak nevytvoríme mimoriadne predstavenia, nedotknú sa ľudí a nebudú ich môcť spasiť. Každý národ považuje vlastnú umeleckú úroveň za vysokú. Nehovorím teraz o žiadnom konkrétnom národe. Hovorím, že každý národ si drží umenie svojich ľudí vo veľkej vážnosti, a to ľudským bytostiam nemožno mať za zlé. Takže niekedy som uvažoval, že vo svete sú široko uznávané orchestrálna hudba, balet a talianska opera. Tieto sú vo svete najtypickejšie, najvýznačnejšie, a sú videné ako najvyššia forma umenia. Toto platí najmä pre ľudí, ktorí sú časťou hlavného prúdu spoločnosti, ktorí naozaj radi pozerajú a zažívajú tieto veci. Tie veľmi alternatívne, moderné vystúpenia sú príťažlivé len pre menší počet ľudí nižšej strednej vrstvy, robotníkov, ako aj študentov vysokých škôl. Študenti vysokých škôl sa od nich po skončení školy oddelia a  prirodzene sa stanú viac časťou hlavného prúdu kultúry. Takže takáto je situácia.

Ako si uvedomujete, ak máme použiť formu umenia na spásu ľudí, naše umenie musí byť jedinečné, aby dokázalo spasiť ľudí. Prečo? Ak Bohovia pri vystúpení na javisku pomáhajú a ľudia si myslia: „Ach, toto vystúpenie je hrozné,“ alebo „nemá to úroveň“ a smejú sa tomu... uvažujte o tom, bohovia pomáhajú s predstavením, takže nielenže by ľudia neboli spasení, ľudia by sa navyše ešte aj dopúšťali hriechov. Tak to nejde. Takže naše umenie musí byť znamenité. Keďže Shen Yun robí turné po mnohých krajinách vo svete, ak by naša umelecká forma a naša kvalita nebola vynikajúca, nenaplnili by sme ich štandardy a ľudia by nás neuznávali, a v tom prípade by sme nedokázali spasiť ľudí. Takže musíte mať niečo úžasne jedinečné. Iba keď každý bude o vás hovoriť dobre, keď nikto nemôže povedať o vás zlé slovo, môžete tých ľudí spasiť. Je preto nutné, aby Shen Yun Performing Arts mal vysoký štandard ako svoj východiskový bod. Aby sme to spravili, zámerne som si vybral spev a tanec, umelecké formy, ktoré každý národ na svete môže oceniť, prijať a pochopiť. Chcel som tiež dať príklad iným projektom, aby ste videli, ako Shen Yun robí veci a aby ste sa mali o čo oprieť. Naozaj sme teda vzali vážne kvalitu predstavení a tréning členov, a výsledky boli vynikajúce. Keď sme na začiatku niekde predávali lístky, neodvážili ste sa povedať, že toto je to najlepšie. Ale vynikajúci vplyv predstavení Shen Yunu vám dal sebadôveru a postupom času, čím viac ste na tom pracovali, tým viac sebadôvery ste získali – až do bodu, že sa odvážite povedať, že je to to najlepšie. (Potlesk)

Samozrejme, nepokúšam sa vám povedať, aké je to vynikajúce. Pokúšam sa povedať, že vynikajúci výsledok prinesený predstavením, na ktorom pomáhajú Bohovia, nie je niečo, čo môžu dosiahnuť bežní ľudia. Energia, ktorá z toho vychádza, je naplnená Zhen Shan Ren. Táto spravodlivá energia je obsiahnutá v každom tanečnom čísle, v každom spievanom slove a v každej hranej note; dokonca aj farby na javisku vyžarujú pozitívnu energiu. (Potlesk) Všetko je materiálne a keď je celkový účinok taký pozitívny, ľudia z toho budú mať úžitok. Preto budú mať niektorí ľudia po zhliadnutí predstavenia vyliečené choroby; alebo keď odídu z divadla, niekto im zatelefonuje a na ich prekvapenie má dobré správy, že nejaká významná otázka v ich živote sa náhle vyriešila z im neznámeho dôvodu. Nech je to ako chce, keď si ľudia pozrú predstavenie, sú šťastní a mnoho vecí sa zmení k lepšiemu. Je to preto, že ťažkosti ľudí pochádzajú z karmy a tá sa nazhromaždila z predchádzajúceho robenia zlých vecí, a čím viac sa jej nazhromaždí, tým horšie sú problémy, pričom jej veľké množstvá vedú k veľkým ťažkostiam. Tieto ťažkosti môžu spôsobiť v živote človeka veľké nešťastie, alebo môžu spôsobiť, že telo človeka bude trpieť, alebo ochorie. Po zhliadnutí predstavenia Shen Yun bude tá karma odstránená. Pozitívna energia v predstavení môže mať ten účinok, a v tom prípade, uvažujte o tom, budú tam ešte v budúcnosti tie ťažkosti? Nebudú, pretože to bola karma, ktorá ich spôsobovala. Takže toto je dôvod, prečo ľudia môžu mať úžitok priamo na mieste.

A to nie je všetko. Ako viete, čínska kultúra bola odovzdaná Bohmi. Už som vám tiež hovoril, že čínsky koncept „dynastie“ sa líši od formy „krajiny“ a že „cisár“ sa líši od „kráľa“, ako ho nájdeme v iných krajinách. „Dynastia“ symbolizuje obdobie ľudskej histórie a je veľký rozdiel medzi „cisárom“ a „kráľom“. Cisár je pán cisárskeho dvora, kráľ kráľov; pod ním sú králi. Takže pokiaľ bola krajina pod vládou cisára, jej kráľ bol menovaný dekrétom od cisára, pričom aj následník toho kráľa musel byť vymenovaný cisárom, aby bol legitímny. Je to kvôli faktu, že Čína bola bránou, cez ktorú rôzne nebeské kráľovstvá zostupovali na zem, aby sa stali ľuďmi; bolo to hlavné miesto, kam si prichádzali ustanoviť karmické väzby a vládnuť. V poslednej fáze by potom mohli opätovne prepojiť tieto karmické väzby a naplniť svoje želanie. Kultúra každej dynastie bola zviazaná s jednou skupinou nebeských bytostí, ktoré si so sebou priniesli charakteristické formy obliekania a ozdôb, zvyky a črty, a dokonca jedlo, šaty a obydlia. Tieto aspekty sa zmenili zakaždým, keď sa zmenila dynastia. Samozrejme, keď hovoríme o zmene dynastie, tu medzi ľudskými bytosťami je princíp, že človek môže „dobyť svet vojenskou silou“ a že „víťaz vládne krajine“. Ale to je prevrátený princíp, nie je spravodlivý. Ľudské princípy sú prevrátené, pretože musia byť v súlade s princípmi ľudských bytostí tu na tejto úrovni, sú tu teda vojny, ktoré zvrhnú tých pri moci, pretože inak by neodišli. Kam potom išli všetci tí ľudia z rôznych čínskych dynastií? Ak by všetci čakali v Číne, prekročili by jej kapacitu. Takže išli do iných krajín. Je teda mnoho národov a ľudí. Rozdiely medzi rasami sú výsledkom rôznych bohov, ktorí vytvorili rôzne druhy ľudských koží, a duša človeka nie je nutne tej rasy, ktorú má ten človek na zemi. Keď tie životy prvýkrát prišli na túto zem a vtelili sa, išli najprv do Číny a keď sa tam vtelili, vytvorili dynastiu. Potom sa prevtelili do iných krajín a oblastí, vytvoriac krajinu alebo národ, čakajúc na poslednú fázu, v ktorej sa bude Dafa vo veľkom šíriť a začne sa náprava Fa.

Uvažujte potom o tomto: kto ustanovil 5000 rokov čínskej civilizácie? Celé ľudstvo. Bohovia plánovali použiť čínsku kultúru počas nápravy Fa, a bolo to niečo, čo založili bohovia. Je to vlastne polobožská kultúra. Veci v tej kultúre sú jednoducho vynikajúce, v 5000 rokoch civilizácie sú veľkolepé veci – vrátane historických príbehov, ktorých je jednoducho príliš veľa na to, aby sa dali zrátať – sú to všetko svetlé miesta kultúry, ktorú odovzdali bohovia, a je to kultúra, ktorá bola ustanovená počas procesu, keď sa človek budoval z toho, kým bol v dávnom staroveku až po človeka, ktorého tu máme dnes, s moderným spôsobom uvažovania. Keď sa potom taká kultúra ukazuje ľuďom, nepovedali by ste, že je nádherné pozerať ju? Nie je klasická? Nebudú ju ľudia naozaj radi pozerať? Bez ohľadu na to, v ktorom kúte sveta človek žije, keď vidí túto kultúru a to, čo obsahuje, ľudia budú všetci cítiť spojenie s ňou, akoby ju osobne predtým zažili, alebo tam boli. Každý má ten pocit. Naozaj, je to tak, pretože bez ohľadu na to, kde sa človek mohol prevteliť neskôr, stále má tú pamäť. Je to ako elektrická zástrčka – zastrčte ju a potečie cez ňu elektrina. Avšak s postupom času prevrátené princípy v ľudskom svete dali vznik správaniu, predstavám a spôsobu života, a tieto zahrabali opravdivé ja človeka. Potom sú tam rôzne ľudské túžby a pripútanosti, vytvorené po narodení, rôzne názory ako aj to, čo sa človek naučí v tomto živote a svete, a tieto zakrývajú všetko, čo si mal predtým. To, že si tu takto zahrabaný, ti bráni jasne vedieť, čo to všetko je, avšak naozaj máš pocit vzrušenia. Vedomá stránka človeka je plná vzrušenia a môže vidieť veci veľmi jasne a chápať ich, čo znamená, že opravdivé ja človeka to vie, aj keď on na povrchu to nevie vyjadriť. Mozog to nemôže spracovať s logikou, ktorú má dostupnú, táto spracovávajúca továreň nevie stanoviť alebo formulovať, čo presne ten pocit je. Takže pre toho človeka to zostáva ako pocit. Preto má Shen Yun takú mocnú silu v spáse ľudí.

Shen Yun zároveň informuje svoje publikum o mnohých lžiach, ktoré ČKS použila na prenasledovanie Falun Gongu. V skutočnosti bola toto taktika strany v každom z jej minulých hnutí. Najprv si vymyslí o vás sériu fám a potom používa čínskych ľudí na prenasledovanie iných čínskych ľudí, podnecujúc nenávisť medzi ľuďmi. Pri jej systéme „jedného hlasu“ nemôžeš povedať nič, a tak nikto nevie, či si dobrý alebo zlý. Ona sama vyhlási, či si dobrý alebo zlý, a potom všetky noviny a rádiá, keďže sú ňou kontrolované, zaplavujú spoločnosť tou správou. Dokázal niekto v histórii, na koho zaútočili, zostať stáť viac ako tri dni? Jediný článok v novinách dokáže zraziť niekoho nadol. Nefungovalo to takto vždy za skazenej ČKS? Ale to, čo tu máme my, je skupina kultivujúcich, takže ten prístup nebude fungovať. Avšak otrava stranou je silná, čo viedlo ľudí vo svete k tomu, že stáli na jej strane a odsudzovali Dafa a učeníkov Dafa. Ale toto je skupina kultivujúcich a okrem toho sa snažíme spasiť ľudí vo svete, takže nepovedali by ste, že tí ľudia spáchali hriech? Inak povedané, je to zločin, pretože sa zameriavajú na kultivujúcich. Z tejto perspektívy, nemali by ich učeníci Dafa spasiť? Musíme ich spasiť. Predstavenia Shen Yun Performing Arts, vystúpenia umelcov, koncept deja programu, dokonca aj jediný postoj tanečníka, texty piesní, ktoré spieva Shen Yun, hudba, ktorú produkuje Shen Yun – je to tradičná, autentická a čistá čínska kultúra. Keď sa kultúrne dedičstvo piatich tisícov rokov, ktoré bolo založené ľuďmi celého sveta, ukáže pred očami človeka, rýchlo to pochopí – podobne ako keď niekto hodnotí iného človeka, stačí pár slov a pohľad, a už viete, či je dobrý alebo zlý. Potom ako vystupujú na javisku viac ako dve hodiny, obecenstvo si uvedomí, akými ľuďmi sú. Čistá dobrota a čistá krása vystúpenia nie je niečo, čo môže dosiahnuť priemerný moderný človek. Pred chvíľou som hovoril, že dnešní ľudia sa musia skutočne pretvarovať, keď hrajú úlohu dobrého človeka, avšak to, čo sa deje pri Shen Yune, nemôže byť pretvarovanie, je to prirodzené odhaľovanie vnútorného sveta človeka, pričom telá kultivujúcich sú veľmi čisté. Mnoho členov publika vidí dobrotu našich vystupujúcich a môže rozpoznať, že ich úsmevy nie sú ničím takým, ako vtieravé úsmevy bežných vystupujúcich. Sú prirodzeným odrazom čistej dobroty charakterizujúcej vnútorný svet kultivujúceho. Nie je potom ľuďom jasné, akými ľuďmi sú praktizujúci Falun Gongu, hneď ako to vidia? Samozrejme, v programe je obsiahnutá dobrota, ktorá ľuďom dáva duchovnú inšpiráciu, a autentická klasická krása. Potom sú tam scény, ktoré zobrazujú prenasledovanie študentov Falun Gongu. Toto sú dôvody prečo, ako ste videli, bol vplyv všetkého tohto rozhodne pozitívny, a viac ako 95%, a to si ešte nechávam rezervu, ľudí ho chváli, potom ako to vidí a sú tým dokonca hlboko pohnutí. Je to preto, že v dnešných predstaveniach je málo pozitívneho. Hoci nemôžeme povedať, že tam nie je vôbec nič pozitívne, môžeme povedať, že je tam toho veľmi málo.

Ale samotné dobré vystupovanie nestačí. Keď Shen Yun začínal, v mnohých oblastiach nepoznali a nechápali Shen Yun. Bez ohľadu na národnosť, keď Shen Yun niekam prišiel vystupovať, ľudia tam poznali len baletné skupiny, operu a filharmóniu. Nevedeli, čo je Shen Yun. Takže to bolo časové obdobie, keď učeníci Dafa mohli hrať významnú úlohu a oni naozaj mali obrovský vplyv, keď propagovali Shen Yun – to znamená, že pomáhali Shen Yunu zachraňovať ľudí. Keď hovorím, že pomáhate Shen Yunu, znamená to v skutočnosti, že pomáhate sami sebe, pretože nech robíte čokoľvek, kultivujete sa, a navyše, medzi životmi zachránenými Shen Yunom je váš príspevok. To je isté a vaša mocná cnosť leží v tom, čo ste spravili. V súčasnej fáze sa tento projekt robí tak, že všetci spoločne tvrdo pracujete, aby ste zachránili ľudí. Avšak celý čas som uvažoval o nasledovnom: konkrétne, že nestačí, ak sa len spoľahneme na to, že naši vystupujúci sa činia dobre. Ak miestni učeníci Dafa nespolupracujú dobre, alebo sa nečinia dobre, naše obecenstvo nepríde. Ak v tejto súčasnej fáze dokážete všetci navzájom spolupracovať a spraviť prielom v situácii, rýchlo spraviť prielom v situácii ako to spravila východná Kanada a Taiwan, poviem vám: keď sa Shen Yun vráti do mesta, nebudete musieť vynaložiť také veľké množstvo času, ľudských síl a materiálnych zdrojov. Je mnoho vecí, ktoré musíte robiť s mnohými projektmi, ktoré robíte, a Majster naozaj nechce, aby ste dlhodobo všetko odložili a prišli pracovať na Shen Yune. Ale v súčasnej fáze chcem, aby ste skoncentrovali svoje sily na to, aby ste spravili prielom v situácii.

Prešli štyri roky. Niektoré oblasti spravili prielomy, pričom niektoré oblasti nielenže nespravili prielom, ale činia sa čoraz horšie, pričom sa objavili mnohé problémy, ktoré by sa vôbec nemali objaviť. Toto súvisí s rozdielmi v kultivácii; je to odraz rôznych postojov, ktoré mal každý, keď išiel zachraňovať ľudí. Pôvodne som plánoval, že zaberie tri roky času, aby sme spravili prielomy pre naše predstavenia, a potom by sme už nemuseli používať toľko učeníkov Dafa. Aby tento prístup fungoval, musí sa najprv spraviť prielom do hlavného prúdu spoločnosti, až potom sa nám otvorí celá spoločnosť. Toto je však len stratégia. Ale hlavný prúd spoločnosti sa nedá osloviť len tým, že sa o tom hovorí, keď tí ľudia neprídu, skončíme v rovnakej situácii. Myslíte si, že stačí vyjsť von a hneď všade uspejete? Nie je to tak. Musíte mať nejaký prístup. A aký prístup konkrétne? Vaše ceny lístkov musia byť také, ako v hlavnom prúde spoločnosti, a ľudia prídu. Musíte používať prístupy a propagačné metódy hlavného prúdu. Nebude to fungovať, ak nebudete držať krok v tomto ohľade. Hoci som vám hovoril, aby ste sa zamerali na hlavný prúd spoločnosti, po niekoľko rokov praktizujúci chodili do ulíc a rozdávali letáčiky, v Chinatownoch vykrikovali na okoloidúcich, aby si získali ich pozornosť, a to je to, na čo sú zvyknutí. Áno, lístky sa predávali dosť dobre, ľudia prišli na predstavenie, ich počet nebol malý a divadlá boli dobre obsadené. Ale uvedomujete si, čo bolo treba na to, aby sme tam tých ľudí dostali? Museli sme vynaložiť všetky sily našich učeníkov Dafa. Môžeme takto dlhodobo pokračovať? Nemôžeme! Takže musíme uvažovať o spôsobe, ako spraviť prielom, a preto chce Majster, aby ste pracovali najprv na hlavnom prúde spoločnosti. Ale mnohí študenti to nemôžu pochopiť a uvažujú: „Ale prečo? Predával som lístky predtým celkom dobre...“ Časť našich lístkov mala veľmi nízke ceny a niekedy sa lístky dávali zadarmo. Môžeme to takto robiť navždy?

V západnej spoločnosti platí „dostaneš to, za čo zaplatíš“. My tu máme predstavenie takejto vysokej úrovne a vy ho chcete predávať ako nejaký pouličný predavač, ktorý si rozloží svoj tovar na zemi. Toto nie je to, čo chce Majster, a preto som vám povedal, ako sa zacieliť na hlavný prúd spoločnosti. V skutočnosti, keď Majster chce, aby sa niečo robilo nejakým spôsobom, nie je to len nejaký jeho nápad. Musím spraviť obrovské množstvo príprav, ktoré nemôžete vidieť, a na tomto všetkom pracujú aj Bohovia. Všetko bolo pripravené, a zostáva len to, čo máš vykonať ty. Avšak ty ten krok nespravíš a uvažuješ: „Ako mám pracovať na hlavnom prúde spoločnosti? Neviem to robiť!“ Keď prídeš do krajších štvrtí, si príliš vystrašený, aby si niečo povedal ľuďom, váhavo držíš letáčik a trasieš sa od strachu. Myslíš si, že to môže spasiť ľudí? Okamžite si ten človek bude myslieť, že sa vám nedá veriť, je tak? Naozaj o tom nemusíš veľmi uvažovať – namiesto toho sa do toho pusti so sebadôverou a dôstojnosťou. Si učeník Dafa. Neuvedomuješ si, že zachraňuješ ľudí? Nestojí lístok na Shen Yun za tú sumu? Stojí! Poviem vám (potlesk), ak firma v hlavnom prúde západnej spoločnosti vyrobí predstavenie také prvotriedne ako toto, viete, koľko si budú účtovať za lístok? V hocijakom meste by bola najnižšia cena 500 dolárov za lístok. (Potlesk) Nestanovili sme cenu tak vysoko, takže čoho sa obávaš? Nepokúšaš sa od ľudí získať veľa peňazí. Namiesto toho ich skutočne zachraňuješ. Ale keď je tvoja sebadôvera vratká, prídeš autom do krajšej štvrte a neodvážiš sa ani vystúpiť. Spravíš len okruh okolo a povieš si: „Dobre, bol som tam.“ Alebo v peknej štvrti hanblivo rozdávaš letáčiky, tu jeden, tam druhý, a správaš sa, akoby si sa hanbil, že ťa uvidia keď to robíš. Naozaj, niektorí ľudia neznášajú reklamy a podobne, a stále budú nejaké metódy, ktoré u niektorých ľudí narazia na odpor. Musíš sa ale pozrieť na to, o čo tu ide: toto je niečo obrovské – všetci čakajú, aby boli zachránení! – takže pokiaľ to nebudeš preháňať, ľudia to pochopia. Naozaj máme nejakých ľudí, ktorí sa činili vynikajúco, ktorí v dobrých štvrtiach robili veci veľmi prirodzeným a vyrovnaným spôsobom. Keď sa rozprávali s ľuďmi, boli celkom pokojní. Druhá strana sa okamžite potešila, akoby na teba čakala. Je to naozaj tak. Veľká časť základnej práce bola spravená v predstihu. Už zostáva len to, aby si ty vykonal veci so spravodlivými myšlienkami. Avšak ty si nemal tie spravodlivé myšlienky.

Takže teraz viete dôvod, prečo bolo minulý rok naozaj ťažké predávať lístky. Ďalšou vecou je, že bola časť študentov, ktorí vysielali spravodlivé myšlienky ako skupina. Vysielanie spravodlivých myšlienok sa samozrejme robí na odstránenie zla, ktoré nás blokuje pri spáse ľudí, a v skutočnosti už zostalo zla málo. Odstraňovanie zla je samozrejme dobrá vec. Mohlo to nemať účinok, keď toľko ľudí vysielalo spravodlivé myšlienky? Malo to účinok. Avšak, musíme sa pozrieť na to, čo niektorí ľudia vysielali, keď vysielali spravodlivé myšlienky. Sedeli tam, dlaň vztýčená, ale ich myšlienky neboli spravodlivé: „Prečo tento rok používame tento prístup? Minulý rok sa mi v predávaní lístkov veľmi dobre darilo. Prečo ma tu nechali vysielať spravodlivé myšlienky, keď môžem byť vonku a predávať lístky? Prečo sa musíme zamerať na hlavný prúd spoločnosti? Tieto lístky sú také drahé – kto si ich kúpi?!“ (Smiech) Hoci to teraz pri počúvaní znie smiešne, v skutočnosti to bol veľmi rozšírený jav. Uvedomujete si, že keď to všetko vysielate, okolo celého sveta sa vytvorí lepkavá látka, a potom stačilo len pár zlých bytostí, aby do vás dokázali zasahovať. Nebolo to niečo, čo by ste mohli vy odstrániť, a priamo to blokovalo predaj lístkov našimi učeníkmi Dafa a blokovalo to učeníkov Dafa, ktorí vysielali opravdivé spravodlivé myšlienky. Nebolo to niečo, čo sa dá odstrániť. Keď sa zlo pokúša vytvoriť chaos, vaše vysielanie spravodlivých myšlienok ho okamžite odstráni a eliminuje, vyľaká ho, takže utečie. Ale učeníkov Dafa, nuž, tých určite nemôžeme odstrániť. Čo môžeme spraviť, keď má človek momentálne nesprávne myšlienky kvôli nedostatočnému pochopeniu tejto veci? Nič sa nedá spraviť – dokonca ani Majster nemôže nič spraviť, pretože musím počkať na tých našich študentov, čo sa kultivovali dobre, aby sa počas tejto príležitosti kultivovali ešte lepšie, a dovŕšili túto svoju špeciálnu cestu. V každom prípade, bola tu časť, ktorá sa činila dobre, takže som musel vytrvať napriek všetkým tým ťažkostiam a dostali sme sa cez to. Ale uvedomujete si niečo? Tí, ktorí mali byť minulý rok zachránení Shen Yunom, no neprišli, stratili tú príležitosť navždy. Je to preto, že náprava Fa sa neustále ženie napred, krok za krokom, a keď dorazí do jednej kozmickej úrovne, je to čas pre tú úroveň ľudí; keď dosiahne určité nebeské kráľovstvo tam hore, alebo určitú úroveň kozmického tela, je to čas pre tú skupinu ľudí, aby si prišli pozrieť predstavenie, pričom nabudúce, keď vystupuje Shen Yun, bude to sedadlo patriť niekomu inému. Uvedomujete si, koľko životov bolo stratených?! Viete, ako sa cítim, keď vidím tie prázdne miesta v divadle?

Mnoho učeníkov Dafa hovorí o „pomáhaní Majstrovi napravovať Fa“ alebo „spravíme to, čo chce Majster“. A hovoria to s presvedčením. Ale hneď ako ti Majster skutočne dá úlohu, ktorá nezodpovedá tvojmu želaniu alebo je trošku ťažká, úplne stratíš tú spravodlivú myšlienku o pomáhaní Majstrovi. Nespokojnosť sa vmieša do tvojho myslenia, a myšlienky, ktoré vysielaš, majú zabraňujúci účinok. Povedal som v minulosti, že nikto nemôže poškodiť učeníkov Dafa. Viete, aká zlá je skazená ČKS. Ak chce niekoho zraziť nadol, nevydrží ani tri dni. Ale mohla zraziť nadol učeníkov Dafa? Čím lepšie sa kultivujete, tým pevnejší, silnejší a zrelší ste. To je jediný účinok, ktorý mala ČKS. Inými slovami, žiadne vonkajšie elementy nemôžu poškodiť kultiváciu, ktorá sa robí v Dafa, nech sa vyskytne akékoľvek zasahovanie. Nepokúsila sa skupina špeciálnych agentov ČKS na Novom Zélande tajne použiť študentov, ktorí mali odchýlené pochopenia, aby vytvorila problémy? Nechajte ich to skúsiť a uvidíte, čo sa stane. Kto by mohol poškodiť Dafa? Nikto nemôže. Žiadne externé elementy alebo faktory nič nezmôžu. Ale ak sa učeníci Dafa, ktorí sa skutočne kultivujú, nečinia dobre, potom utrpíme vážne straty. Kto v skutočnosti môže poškodiť Fa? Mohol by niekto vôbec poškodiť Fa vesmíru? Takéto udalosti sú len skúškami pre vás, aby odhalili vaše ľudské myšlienky a pripútanosti. Nie sú všetky elementy, s ktorými sa stretnete a ktoré chcú zasahovať do učeníkov Dafa, v skutočnosti zamerané na študentov, ktorí neboli usilovní a iba sa tvária, že sa kultivujú? Je to ako s tými zlými webstránkami pred nejakým časom, ktoré niektorých ľudí podráždili, niektorí boli dokonca zaslepení a stratili rozum, akoby to už neboli oni sami, a zašli až tak ďaleko, že tie zlé webstránky šírili. Prečo sa to teda stalo? Nebolo to preto, že veci, ktoré si mal – tie pripútanosti, tie ľudské myšlienky, ten zvyk klamať, alebo záľubu šíriť fámy – boli prinútené vystúpiť na povrch a odhaliť sa? Nebolo to na to, aby ťa to prinútilo zakopnúť a spadnúť, aby si mohol vidieť svoje nedostatky, a aby tí, čo sú naozaj nevyhovujúci, boli odstránení? Staré sily využili tú zlú látku zo zlých ľudí a nechali ich vystúpiť. Neslúžilo to na toto? Preto hovorím, že nikto nám nemôže naozaj spôsobiť problémy, naopak, môže to slúžiť iba na to, že nám pomôže stať sa ešte čistejšími. Ako viete, po celom svete sa títo gangsterskí tajní agenti ČKS pokúšali podplácať divadlá, telefonovali, písali výhražné listy, alebo sa tvárili ako študenti Falun Gongu a písali iracionálne listy, pokúšajúc sa obrátiť ľudí proti študentom Falun Gongu. Naozaj skúšali všetko možné. Ale potom ako ich ľudia prekukli, naozaj nebolo nič, čo by mohli skúsiť. Keď mal Shen Yun vystúpiť v Kórei, ČKS špeciálne vyslala niekoľko zlých ľudí, aby spôsobovali zasahovanie a sebavedomo sľubovali, že Shen Yun tam nedokáže vystúpiť. Ale nakoniec sa naše predstavenie úspešne uskutočnilo, a agenti utrpeli drvivú porážku. Nakoniec nebolo nič, čo by mohli spraviť, nemohli zasahovať. Takže hoci prestali zasahovať, vy sami ste si nakoniec spôsobili vážne straty.

Povinnosťou učeníkov Dafa je zachraňovať vnímajúce bytosti. Ale uvažovali ste o tom: Aj keď Shen Yun spasí toľkých, koľkých dokáže, koľko divákov môže jedno divadlo pojať? So siedmimi miliardami ľudí na svete, koľko ich môžete spasiť pomocou Shen Yunu? So všetkými našimi médiami a všetkými projektmi, ktoré robia učeníci Dafa, a ktoré zachraňujú ľudí, dokonca aj keď do toho dávate všetko, stále je obrovský počet ľudí, ktorí nemôžu byť spasení. Ako som vám predtým povedal, v skutočnosti nezachraňujete tých ľudí kvôli Majstrovi a nerobíte to ani pre iných. Zachraňujete ich pre seba, pretože veľmi pravdepodobne budú oni budúcimi vnímajúcimi bytosťami vo vašich rajoch, alebo budú patriť do vášho rozsahu. Nemôžete nechať, aby sa stalo, že keď sa vrátite na svoje pravé miesto, budete ako veliteľ bez armády, že to tam bude úplne prázdne a v tom obrovskom kozmickom tele bude len jedna osamelá postava. Budhovia by nemali byť chudobní, mali by byť bohatí. Životy tam sú vaše bohatstvo a iba s nimi bude môcť váš raj prekvitať. Oni sa všetky rátajú za bohatstvo – každý život sa ráta za bohatstvo.

Viem, že medzi tými, čo tu dnes sedia, sú nejakí členovia rodín učeníkov Dafa a sú tu nejakí nepraktizujúci priatelia učeníkov Dafa, ktorí vstúpili do sály. Viem to, pretože pole tu nie je také čisté. Samozrejme, je tu tiež hŕstka ľudí, ktorí sem boli poslaní komunistickými gangstrami. Ale nech je ako chce, poviem vám: to, že si sem prišiel, je príležitosť, ktorá pochádza z karmických väzieb. Nech si ktokoľvek a nech máš akýkoľvek motív, keď počuješ Budhov Fa a máš túto príležitosť, nie je to jednoduchá vec. Hoci na povrchu sa môže zdať, akoby vás niekto pozval, aby ste prišli, ak by bohovia nechceli, aby ste vošli, absolútne by ste neboli schopní vojsť. (Učeníci tlieskajú) Prišiel som spasiť ľudí (učeníci tlieskajú) a všetci viete, že znášam veci kvôli vnímajúcim bytostiam, aby mohli získať spásu. Nie sú v tom žiadne moje osobné ciele. Môžem sa všetkého vzdať, nemám žiadne ľudské pripútanosti. Pretože som prišiel spasiť vnímajúce bytosti, nemôžem si vyberať ľudí. Zachraňujem všetkých ľudí na svete, čo zahŕňa aj všetkých vás, čo tu sedíte. (Nadšený potlesk)

 

 

 

 

 

 


Čo je učeník Dafa

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2011

Li Chung-č’, 29. augusta 2011

 

(Majster vstupuje do sály, všetci sa postavia a nadšene tlieskajú.)

Dobrý deň. Všetci ste pracovali tvrdo. (Učeníci odpovedajú: „Majster pracoval tvrdo.“) To vy ste naozaj tvrdo pracovali, nie ja. (Každý sa smeje) Posaďte sa.

Učeníci Dafa bezpochyby pracujú veľmi tvrdo. Je to preto, že historická zodpovednosť, ktorá vám bola zverená a ktorú nesiete na svojich pleciach, je veľmi veľká, a vaša historická misia predpisuje, že musíte v tomto kritickom čase niesť takúto historickú zodpovednosť. Učeníci Dafa sa objavili presne v poslednej etape kozmického cyklu stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia. Tým je povedané, že či sú to žijúce bytosti alebo materiálne veci, všetko teraz prišlo do svojho posledného a najhoršieho bodu, s tým, že prejavy vecí sú najkomplikovanejšie a rozlišovanie medzi dobrým a zlým alebo spravodlivým a skazeným je najťažšie. Počas takéhoto obdobia sa učeníci Dafa vydali na misiu, ktorú im zverila história, a je to naozaj nesmierne zložité. Keď hovorím, že učeníci Dafa sú výnimoční, je to preto, že v období ako je toto prišli zachraňovať vnímajúce bytosti, pomáhať Majstrovi napravovať Fa a naplniť misiu, ktorú má každý osobne naplniť – a toto vás opravdivo robí výnimočnými. Žiadna éra histórie sa s tým nedá porovnať.

Povedal som predtým, že Šákjamúni, Ježiš, Lao-c’ a ďalší – ako aj niekoľkí veľkí myslitelia, svätci a veľké osvietené bytosti z ešte skoršieho času, ktorí prišli na Zem – všetci iba ustanovovali kultúru ľudstva v priebehu histórie. Všetko čo vyučovali, spása ktorú poskytovali, a veci ktoré spravili, boli jednoducho na to, aby zanechali v ľudskej kultúre to, čo musí mať. Jediní ľudia, ktorých naozaj vzali so sebou, boli tie bytosti, ktoré špecificky poslali dole, aby im pomáhali šíriť túto kultúru, a aj čo sa týka ich, boli to len pomocné duše tých ľudí a tie nikdy nevstúpili do tohto sveta. Jedine učeníci Dafa môžu opravdivo dosiahnuť takéto veci, v tomto poslednom, kritickom bode histórie. Začínajúc od miesta, z ktorého pochádzajú, pokračujúc celou cestou cez proces ustanovovania si mocnej cnosti v priebehu histórie, učeníci Dafa niesli na svojich pleciach viac ako tie sväté bytosti minulých čias. Dôvodom je, že skutočné veci sa robia až v tomto záverečnom období. Od dávnych čias až dodnes, od začiatku vesmíru až po obdobie poslednej skupiny ľudstva pred asi šesťdesiatimi rokmi, všetko neustále slúžilo na ustanovenie základne, ktorú bude potrebovať náprava Fa, pričom ľudia zbierali skúsenosti a vytváral sa myšlienkový proces a správanie bytostí, ktoré sa zúčastnia tejto záverečnej etapy histórie. To bol proces histórie ľudstva. Takže či sú to učeníci Dafa, alebo bytosti čo s nimi majú nejaký vzťah, všetci si pre túto udalosť v priebehu svojich reinkarnácií skúšali veci a ustanovovali si to, čo každý z nich bude potrebovať. Ešte väčší počet nemerateľných, bezpočetných životov vo vesmíre, ktoré nemajú žiaden priamy vzťah s nápravou Fa, sa počítajú za bytosti, ktoré treba spasiť; oni sa nezúčastňujú nápravy Fa. Tých čo som popisoval, sú tí zúčastnení, ktorí majú vzťah s nápravou Fa.

Ako viete, povedal som predtým, že ľudia v tomto svete – vrátane všetkých bytostí, ktoré majú spojenie s nápravou Fa – nie sú obyčajní. Všetci prišli kvôli náprave Fa, boli vytvorení pre nápravu Fa a boli ukovávaní pre nápravu Fa. Nič nie je náhodné a v budúcnosti to uvidíte. V ilúzii ľudského sveta prechádzali ľudia počas priebehu histórie rôznymi druhmi rôznych spoločenských foriem, a nazdávali sa, že je to prirodzený vývojový proces. Avšak tak to nie je. Každé časové obdobie má za sebou dôvod. Ako viete, hovoril som o myslení človeka, keď na začiatku bohovia stvorili človeka, ľudia nemali schopnosti reagovať na prírodu a spoločnosť, a mali veľmi slabú schopnosť prežiť. Keďže človek ničomu nerozumel, keď bol na začiatku stvorený, pri burácaní hromu zaliezol od strachu do jaskyne; alebo keď prišla búrka, nevedel sa schovať, nevedel ani, čo sa deje. V procese histórie sa človek postupne naučil, ako reagovať na vonkajšie prostredie. Potom bohovia neustále odovzdávali človeku rôzne druhy kultúr a zároveň pozorovali, do akého stavu tieto kultúry ľudí povedú. Inými slovami, bol to neustály proces pokusov a omylov, až kým to nakoniec v určitom bode nebolo určené. Po nesmierne zdĺhavom procese, ktorý trval bezpočet rokov a slúžil na určenie vecí, sa vybrala kultúra, ktorá bola vhodná pre ustanovenie myslenia a správania potrebného v záverečnej etape, ako aj najlepšie veci z ľudskej kultúry. Tie potom boli prinesené počas piatich tisícov rokov posledného ľudstva a ľudia ich stvárnili. Toto je presne päť tisícročí čínskej civilizácie. Je to výsledok toho, čo sa ustanovilo a zostavilo v priebehu tohto dlhotrvajúceho historického procesu. Ten proces bol určený na to, aby sa ľudia naučili, aké myslenie majú používať, aké štruktúry myšlienok vytvárať, ako premýšľať o záležitostiach, s ktorými sa stretnú, a aké spôsoby myslenia používať pri premýšľaní o veciach.

Myslenie človeka priamo riadi jeho činy. Napríklad, z čínskej éry Troch kráľovstiev poznáme kráľovstvá Wei, Shu a Wu. Akú špecifickú kultúrnu črtu ustanovila história Troch kráľovstiev? Spravodlivosť. Ľudia toho obdobia histórie vedeli, čo je spravodlivosť, ako sa spravodlivosť prejavuje a hlbšie významy spravodlivosti. A čo ustanovil Yue Fei z Južnej dynastie Song? Vernosť. To zahŕňalo ustanovenie toho, čo znamená vernosť, čo zahŕňa koncept vernosti, ako sa prejavuje a ako na ňu reagovať a opätovať ju. Priebeh histórie bol presne procesom učenia ľudí ako byť ľuďmi. Celý priebeh týchto päťtisíc rokov ľudskej histórie bol neustálym procesom ustanovovania vecí, ktoré ľudia budú potrebovať. Keď prišla posledná kapitola, myšlienkové procesy človeka dosiahli stav, ktorý bol dostatočne dokonalý a vhodný, bohovia s ním boli spokojní a mohol sa použiť na odohratie konečnej scény v tomto záverečnom historickom momente. Avšak ostala tu otázka. Menovite, ako si môžete predstaviť, to čo som popísal sú ľudia z polobožskej kultúry, ľudia priamo vytvorení bohmi. Takže pozitívne elementy, ktoré vytvárali takýchto ľudí alebo kultúru ľudstva prevažovali nad negatívnymi elementmi. Ľudské bytosti obsahujú v sebe dobré aj zlé elementy z vesmíru, všetka hmota v Troch ríšach má v sebe pozitívne aj negatívne elementy, a keď bohovia používajú hmotu Troch ríš na vytvorenie ľudskej bytosti, prirodzene sa v nej nachádzajú dobré aj zlé elementy. Keď je človek iracionálny alebo stratí sebaovládanie, v podstate sa ukazuje jeho démonická povaha; keď je človek láskavý a racionálny, a ku všetkému čo sa okolo neho odohrá a prihodí, pristupuje priateľsky a súcitne, vtedy sa prejavujú jeho dobré elementy, čo je jeho budhovská povaha. Takže ľudia majú v sebe oba druhy týchto elementov, avšak toto samotné nestačí.

Práve som povedal, že proces stvorenia človeka bol pozitívnym procesom. Všetci ľudia sú od prirodzenosti láskaví a vcelku racionálni. Keď šírim Dafa počas nápravy Fa, uvažujte potom, čo by sa stalo, sto percent týchto ľudí, všetci bez výnimky, by chceli získať Fa hneď ako sa začne šíriť. Toto by bola pravda najmä u čínskych ľudí, ktorí by sa pravdepodobne všetci bez výnimky prišli učiť a kultivovať sa v Dafa. Nemusel by som ani veľa hovoriť a rýchlo by sa rozšíril do všetkých končín. Ale ako viete, vesmír dosiahol hrozný stav a životy tejto éry by mali skončiť; avšak životy na tomto svete boli zámerne vychovávané určitým spôsobom. Za tými, ktorí sa zúčastňujú tejto záležitosti, sú obrovské skupiny bytostí. Žiaden život, žiaden človek, nie je jednoduchý. Sú za nimi obrovské skupiny bytostí vo vesmíre, ktorý reprezentujú. Keď jeden človek získa spásu, reprezentuje všetky bytosti za ním, ktoré získajú spásu. Hovorím to preto, že veľká väčšina ľudí na tejto zemi, dnešní ľudia, sú nebeskými kráľmi, ktorí zostúpili na zem a inkarnovali sa tu ako ľudské bytosti. Takže keby všetky tieto životy prišli a učili sa Dafa, všetky by boli spasené, vrátane všetkých vnímajúcich bytostí, ktoré zastupujú. To by bola samozrejme dobrá vec a každý život v tomto vesmíre by si to myslel – vrátane bezpočetných, obrovských kráľov. Avšak najvyšší Stvoriteľ to takto nevidí. Keď sa niečo pokazí, bude to zničené. Pre Neho je stvorenie niečoho nového rovnako ľahké ako zničenie niečoho zlého. Ako viete, vo vesmíre je princíp: Menovite, že dobro sa odpláca dobrým a zlo zlým. To znamená, že keď spravíš niečo zlé, musíš za to zaplatiť. Dobré skutky vedú k dobrému osudu, pričom zlé skutky vedú k zlému osudu. Cieľom je, aby sa to urovnalo. Avšak počas dlhého priebehu histórie životy počas svojho vzájomného pôsobenia s inými životmi nielen spôsobili karmické dlhy, ale mnohé životy aj nevedomky nasledovali a podporili veľký prúd klesajúci nadol v histórii vesmíru, pričom takmer každý život sa na tom zúčastňoval. Každý má podiel viny na tom, čo je nedobré. Každý si uvedomuje, že veci sa postupne zhoršujú, avšak nikto nemá silu obrátiť ten prúd. Každý v tomto procese ide nadol. Inými slovami, podľa zákona „stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia“ bude všetko smerovať k zničeniu. Toto je zákon vesmíru. Nie je to otázka milosrdenstva. Je to jednoducho zákon.

Ako viete, hovoril som, že hmota je nezničiteľná a že životy sa reinkarnujú. To neplatí iba pre človeka, je to tak aj v ríšach bohov. Človek ako bytosť žijúca v ilúzii to nemôže vidieť, a tak považuje smrť za desivú. Samozrejme, ako učeníci Dafa máte v týchto veciach jasno. Molekuly, ktoré vytvárajú molekulové bunky človeka, sú vytvorené z atómov, a atómy sú vytvorené z ešte mikroskopickejších častí, pričom energia častíc je tým väčšia, čím sú mikroskopickejšie. Vieme, že keď ľudské telo pochovajú do zeme, jeho bunky, ktoré sú na povrchovej vrstve tvorené z molekúl, môžu zhniť. Avšak molekuly nemôžu zhniť, je tak? A atómy už vôbec nemôžu zhniť, nie? Kam potom išla tá vaša časť? Ak by všetky myšlienky človeka boli produktom myslenia jeho vlastnej mysle na tejto povrchovej úrovni, ako potom vysvetlíme veci, ktoré ľudia niekedy neočakávane povedia? Nie je to vždy tak, že to, čo poviete, príde len po dôkladnom uvažovaní, namiesto toho tu funguje vaše ja na rôznych úrovniach, rozprestierajúcich sa od vašich častíc na povrchovej úrovni až k tým, z ktorých ste zložení hlboko v mikrokozme. Celá vaša bytosť je súčasne tvorená z častíc, ktoré sa rozpínajú od najmikrokozmickejších úrovní až k tým na povrchu, takže vaša bytosť nie je iba táto mimoriadne jednoduchá, povrchná vrstva buniek. Keď sa hovorí o bytosti človeka, strata tejto povrchnej časti je iba stratou vrstvy vonkajšej kože. Pri reinkarnácii si vezme novú vonkajšiu kožu. Pravé ja nemôže zhniť po pochovaní do zeme. Tá hlina nedokáže rozbiť atómy, nedokáže rozbiť ani molekuly. Ak by sa atómy človeka rozbili, viedlo by to k obrovskej explózii. Sila nukleárnej explózie v rozsahu ľudského tela by stačila na zničenie mesta. Nie je to pravda? Kam teda pôjdete po smrti? Učeníci Dafa vedia odpoveď. Inými slovami, kvôli ilúzii v tomto svete ľudia nevedia, čo sa s nimi stane potom, čo zomrú. Avšak bohom to je úplne jasné a ešte vyšším bohom je to ešte jasnejšie. Oni to všetko berú ako niečo celkom prirodzené. Keď bytosť príde k poslednému kroku v priebehu svojho života, je stvorený nový život. Im je tento proces úplne jasný. Celý vesmír má preto tento obnovovací proces, o ktorom som hovoril.

Čo som popísal je historický proces väčšieho vesmíru pred jeho koncom, proces bezpočtu úrovní životov v rámci neho, ktorý pripomína metabolický proces v tom zmysle, že ide o neustály proces nahradzovania. Avšak ak najvyšší vesmír – to jest, táto entita ako celok – ak má zaniknúť a rozpustiť sa, ak má zaniknúť na základe procesu stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia, potom o tom premýšľajte: Ak sa život zo žiadnej vrstvy v ňom už nemôže reinkarnovať, ich história prestane existovať, žiaden život nebude existovať, nebude existovať nič. Pre bohov, nech sú akokoľvek veľkí, je to úplne desivé! Je to naozaj extrémne desivé – bol by to úplný zánik! Mnoho veľkolepých vecí je vo vesmíre ako výsledok historického procesu väčšieho vesmíru! Dokonca aj na tejto malej drobnej planéte ľudí je to tak. Potom na všetkých bezpočetných planétach vo vesmíre, zložených z častíc rôznych veľkostí, ktoré majú na sebe bezpočetné, nemerateľné vnímajúce bytosti – dokonca ani bohovia nevedia spočítať, koľko je tam životov a aké veľkolepé veci tam boli vytvorené! Každý človek je ako kronika histórie. Každý jeden človek je ako dlhý živý historický príbeh. Je veľmi zaujímavé pozrieť sa na všetky veci, cez ktoré človek prešiel počas svojich mnohých životov. Takže keď je vesmír taký nesmierny a jeho vnímajúce bytosti sú také početné, keby sa toto všetko malo zničiť, bola by to veľká škoda.

Samozrejme, hoci je to kozmický zákon, milosrdenstvo je povahovou črtou spravodlivých bohov. Tým nie je povedané, že iba jednoduché želanie spraviť niečo dobré sa počíta za milosrdenstvo. Keď niekto na základe náhleho nápadu spraví niečo, čo by rád spravil, to sa nepočíta za milosrdenstvo. V tom prípade to vyviera z toho, čo má ten človek rád. Povedať to bez príkras, je to pripútanosť. Pravé milosrdenstvo nemá v sebe primiešanú žiadnu sebeckosť, a nech sa človek zaoberá kýmkoľvek, alebo vnímajúcimi bytosťami všeobecne, bude sa na veci pozerať so spravodlivými myšlienkami a s láskyplnou dobrotou. A tak mnohí bohovia, mnohí králi rôznych vrstiev mimoriadne veľkých výšok vo vesmíre, potom čo videli koniec vesmíru, chceli zachrániť vnímajúce bytosti vesmíru. Ako by ich zachraňovali? Obnova pomocou nápravy Fa musí začať od najnižšej úrovne vesmíru a napravovať od spodku po vrchol. Veľmi veľa reprezentantov životov v tomto vesmíre sa reinkarnovalo ako ľudské bytosti. Avšak bytosti schopné hrať úlohu reprezentantov nie sú v žiadnom prípade bežné bytosti. Určite sú to králi rôznych vesmírov, ktorí zastupujú svoje svety, vesmíry alebo kozmické telá. Avšak vesmír, ktorý takáto bytosť zastupuje, patrí do určitého systému. Kozmické telo má v sebe obeh, ktorý ide od jeho nižších vesmírov smerom k vyšším, pričom jeho systém zodpovedá systémom vesmírov ešte vyšších ríš, s kráľmi ešte väčšími ako oni, ktorí sídlia tam hore. Nad systémami na ešte vyšších úrovniach sú ešte väčšie systémy a králi. Avšak bez ohľadu na ich výšku patria všetci do toho istého systému. Avšak ten, čo je na najvyššom bode, sem možno neprišiel. Čo sa potom dá robiť? Bude vyslaný dostatočne vhodný zástupca, ktorý bude reprezentovať bezpočet vnímajúcich bytostí v tom ich obrovskom systéme a ten sa inkarnuje ako ľudská bytosť.

Keď vám to popisujem, môžete si myslieť: „Nuž, podľa toho, čo vidím, nie je na ľuďoch v tomto svete nič výnimočné. Vidíte ľudí najrôznejších podôb a typov, a niektorí sú dokonca zanedbaní. Niektorí ľudia na vidieku žijú naozaj tvrdý život, pričom nejakí mestskí ľudia sú dosť snobskí a správajú sa hrubo, a máme aj mnoho mladých ľudí, ktorí sa snažia vyzerať „cool“. Ľudská spoločnosť je jednoducho takouto spoločnosťou. Nie každý môže pracovať pre nejakú veľkú firmu alebo byť šéfom, takže niektorí ľudia musia vyplniť tieto ostatné role. Iba malý počet ľudí sa môže stať umelcami alebo hviezdami. Rovnako je to aj so všetkým ostatným. Forma ľudskej spoločnosti je taká, že existujú rôzne spoločenské vrstvy, ale to nie sú úrovne tých bytostí. Takže žiadna bytosť nie je jednoduchá, napriek jej vonkajšiemu vzhľadu. Niekedy vidíte zberača odpadkov, no ak sa pozriete na jeho predchádzajúce životy, zistíte, že bol v minulosti obrovským bohom vo vesmíre, ktorý sa v ilúzii a v priebehu svojich reinkarnácií úplne stratil – stratil až do bodu, že si nič nepamätá. Mnohé bytosti sú v priebehu reinkarnácií dokonca roztrpčené kvôli svojmu osudu a nevedia nič o misii, ktorá ich sem priviedla.

A to je iba jeden príklad. Ľudia v dnešnom svete, vrátane väčšiny tých v rozličných spoločenských triedach, nevedia kvôli čomu prišli do tohto sveta a sú zaneprázdnení usilovaním sa o kariéru. To sa týka najmä tých, ktorí pocítili chuť úspechu. Sú so sebou takí spokojní, že zabudli, kto sú. Keď si myslia, že sú v niektorých veciach naozaj dobrí, sú tým úplne unesení; keď cítia, že ich život nie je veľmi dobrý, sú naplnení hnevom a zatrpknutosťou voči svetu. Avšak v skutočnosti to nie je to, čo vaša bytosť potrebuje. Nesmiete týmto veciam prikladať takú váhu. Najdôležitejšie je znova nájsť svoje pravé ja. V priebehu histórie má objavenie sa v tomto časovom období za sebou predurčený vzťah. Prísne povedané, čo sa dnes prejavuje vo vašom živote sú karmické odplaty za všetky zlé alebo dobré veci, ktoré ste spravili vo svojich predchádzajúcich životoch. Ako som práve povedal, vesmír má takýto princíp, bez ohľadu na to, v ktorej ste spoločenskej triede a aké máte zamestnanie, dobro je odplatené dobrým a zlé zlým. Tento zákon existuje v Troch ríšach, nech ste na akejkoľvek úrovni. Takže keď sme prišli do tejto finálnej etapy, do tohto času – najmä keď je ľudská spoločnosť v poslednej etape cyklu vesmírneho stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia – myslenie človeka sa stalo komplikovanejším. Takže v súčasnosti sú to učeníci Dafa, ktorí musia v tomto zložitom prostredí prebudiť ľudí vo svete a spasiť ich.

Práve teraz veci ešte viac komplikuje to, že v Číne existuje skazený, skrz-naskrz zlý režim ČKS. Prečo sa takýto režim objavil v ľudskej spoločnosti, najmä takýto režim, takáto pokrivená vec? Každý vo vesmíre, od vrchu po spodok, je proti nemu. Všetci ho považujú za ohavnosť. Uvažovanie členov skazenej strany nie je normálne. Aký je teda jeho význam? Nič nie je také jednoduché, ako to vyzerá. Toto je takisto niečo, čo zámerne naplánovali staré sily vesmíru. Povedal som už skôr, že ľudská kultúra je niečo, čo naplánovali bohovia, a je produktom ich vychovávania ľudských bytostí. Potom čo bola vytvorená pravá, klasická kultúra, myslenie ľudí bolo vo všeobecnosti spravodlivé, boli dobrosrdeční a láskaví, a každý bol vo svojom konaní ohľaduplný k druhým. Len čo by takíto ľudia prišli do poslednej etapy, všetci by spravili pozitívnu voľbu. Každý by získal Fa. Avšak staré sily vo vesmíre si mysleli, že pre ľudí by bolo príliš ľahké získať Fa a pre vnímajúce bytosti spásu. V Troch ríšach existuje zákon „dobro sa odpláca dobrým a zlo zlým,“ a tak sa s tým niektorí bohovia nevedeli zmieriť a použili tento princíp do extrému. Uvažovali: „Vesmír už nie je dobrý, takže ako by bytosti mohli mať dovolené získať spásu tak ľahko? Ako by tak mnoho životov mohlo mať dovolené vstúpiť do budúcnosti?“ Takže obrovské množstvo rôznych faktorov bráni vnímajúcim bytostiam, aby boli spasené. V skutočnosti je takéto uvažovanie starých síl tiež prejavom toho, že princípy Fa starého vesmíru dosiahli stav degenerácie a zániku. Staré sily chcú, aby počas záverečného procesu životy museli spraviť voľbu, avšak túto voľbu je mimoriadne ťažké spraviť, pretože všetko by sa malo skončiť, a navyše, morálka sveta je v neporiadku. Takže akú voľbu majú ľudia spraviť, ak chcú vstúpiť do budúcnosti? Je to nesmierne zložité. Latka bola nastavená veľmi vysoko.

Niektorí ľudia si myslia: „Nie sú ale Bohovia a Budhovia k ľuďom milosrdní?“ Keď ľudstvo prišlo do tohto bodu, ľudské myslenie sa nedá použiť na uvažovanie o týchto otázkach. Bohovia starých síl určite nerozmýšľajú týmto spôsobom. Ak chcete byť spasení, získať vykúpenie, musíte uprostred pokušení tejto súčasnej realistickej spoločnosti spraviť správnu voľbu. Iba potom sa cez to dostanete. Ak neprejdete, nebudete spasení. Ako si môžete spomenúť, často hovorím, že „cesta von bola ponúknutá“. Ak by ľudia mali prejsť tou skúškou sami, ako by to mohli dokázať? Majster už dlho vedel, že staré sily to spravia, a tak som usporiadal pre učeníkov Dafa zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Staré sily vytvorili to, čo je v tomto svete režim skazenej strany, so zámerom sťažiť to vnímajúcim bytostiam. Spolu s tým pripravili hromadu prevrátených teórií, ako aj moderných myšlienok a podobných vecí, čím sa tento svet stal veľmi komplikovaný a sú v ňom dobré aj zlé veci. Súčasne pridali zmes určitých pokrivených faktorov, ako aj mimozemskú biotechnológiu, aby poplietli tradičné, správne myslenie človeka. V západnej spoločnosti v podstate stačilo, aby rozšírili nejaké zlé a diabolské veci. Avšak v Číne to nestačilo. Tam išli ďalej, obrátili spravodlivé na zlé a zlé na dobré, aby za takýchto ťažkých podmienok musel človek spraviť voľbu, ktorá určí jeho spásu. Prečo boli veci v Číne takto sťažené? Hovoril som vám predtým, že králi ešte vyšších ríš, králi každého národa ľudstva počas histórie, a tí vysokých úrovní vesmíru, sa všetci reinkarnovali v Číne. Tá sa stala ústredným bodom. Preto sa zvýšil stupeň zložitosti, ktorému tam ľudia čelia, keď robia svoju voľbu. Je to preto, že staré sily videli, že hneď ako takíto ľudia získajú spásu, pravdepodobne ju získa aj národ, ktorý reprezentujú, alebo v niektorých prípadoch dokonca aj celá skupina bytostí obrovského vesmíru, ktorý reprezentujú. Premýšľajte o tom, aká obrovská vec by to bola. Takže staré sily spravili ťažkosti, ktorým musia títo ľudia čeliť, najväčšími zo všetkých. Keď sa pozriete na čínskych ľudí, v nedávnej dobe boli pokazení až natoľko, že vyzerajú hrozne, pričom dokonca aj čo sa týka zovňajšku sú nižší a ich výzor je pomerne nepríťažlivý. Ľudia v histórii mali vždy zdravý výzor a vzpriamený postoj. Vyzerali veľmi pekne. Zmena bola spôsobená tým, že v Číne sa v poslednej dobe zvýšili ťažkosti a do ľudí boli vštepované nedobré veci. To, akými myšlienkami je človek naplnený, určite ovplyvní jeho vonkajší výzor. Napríklad, ak do vreca vložíte niečo hranaté, budete to schopní vidieť na základe vonkajšieho tvaru; ak do neho vložíte niečo okrúhle, takisto to bude vidieť na základe vonkajšieho tvaru. To znamená, že nech je do človeka vštepované akékoľvek myslenie, bude to viditeľné z jeho vonkajšieho výzoru. Ak je niekto predo mnou, a nie iba predo mnou – v ľudskej spoločnosti je toho oveľa viac ako si predstavujeme, a mnohí ľudia v nej majú nadprirodzené schopnosti – jeden pohľad stačí, aby ste vedeli, aké myslenie a správanie dominuje v tom človeku, a čo má rád, pretože je to napísané priamo na jeho tvári – vidno to dokonca aj na tvare jeho tela.

Potom, ak chcete aby ľudia boli schopní získať spásu za takýchto ťažkých okolností, čo treba spraviť? Nedokážu rozlíšiť dobré od zlého, a navyše početné médiá propagujú spoločenské trendy, napriek tomu, že nemusia byť dobré. Je to len tak, že to všetci tak robia a médiá to ženú napred. Potom premýšľajte o tom, ako by mohli ľudia rozlíšiť dobré od zlého? V celom ľudstve nie je viac ako hŕstka ľudí, ktorí naozaj majú vo svojej mysli dobré a láskavé myšlienky, pevne si ich držia a nenechajú sa všetkým týmto pohnúť. Nie je potom po všetkom? Neboli by zbytočné všetky veci, ktoré sa zostavili v dávnej minulosti? Avšak Tri ríše boli vytvorené presne kvôli tejto záležitosti. Takže čo sa dá robiť?

Práve som povedal, že nikto nemôže tvrdiť, že ponúknutie cesty von je nesprávne. Takže ako bola ponúknutá cesta von? Ak má niekto prekonať zasahovanie starých síl, potrebuje ľudí, ktorí dokážu osviežiť jeho pamäť, ktorí dokážu poukázať na veci a umožnia mu pochopiť, takých, ktorí ho dokážu prebudiť a ktorí mu dokážu vysvetliť pravdu o minulom a dnešnom svete. Je v skutočnosti veľmi ťažké spraviť čokoľvek v ľudskej spoločnosti, keďže akýkoľvek pohyb pozitívnych elementov sa dotkne starých, negatívnych a zlých elementov. A samozrejme, naopak, akýkoľvek pohyb negatívnych elementov sa dotkne pozitívnych elementov. Dobro a zlo je v ľudstve vyvážené, a v skutočnosti je pre človeka ťažké spraviť čokoľvek v tomto svete. Tu v tomto svete je mnoho božských bytostí a každá je schopná vyriešiť otázky súvisiace s ľudstvom. Jedna jediná božská bytosť by to mohla spraviť, takže prečo to nespraví? Oni vedia, a vidia to jasne, že všetko má usporiadania, a že nech by tá vec, čo spravia, bola akákoľvek dobrá, bude mať vplyv na niečo ďalšie, a tá druhá vec nepriamo ovplyvní veľký rozsah vecí, je to ako konáre stromu. To by narušovalo usporiadania vyšších bohov, a dokonca by to menilo to, čo bolo usporiadané pre históriu ľudstva – niečo, čo sa nik neodváži svojvoľne zmeniť.

Takže počas takéhoto obdobia prišli učeníci Dafa. Avšak dnešní ľudia si v priebehu svojich reinkarnácií v histórii nahromadili veľké karmické dlhy, takže keď chcete spasiť ľudí a objasniť im pravdu, ak chcete spasiť tú osobu, je za ním veľký počet bytostí, ktoré nedovolia, aby bol zachránený. Je to preto, že tie bytosti nenávidia toho človeka, keďže predtým, alebo v nejakej inej inkarnácii, ich zneužil, zabil, alebo týral, a to ublíženie im mohlo spôsobiť ohromné trápenia. Ľudia v tomto momente nevedia nič o veciach, ktoré počas svojich reinkarnácií spravili z nevedomosti, kým boli stratení v ilúzii alebo v túžbach. Faktom je, že každý jeden človek má svoje telo zaťažené karmickým dlhom, ktorý si vytvoril počas dlhého priebehu histórie, a každý je v ilúzii. Hneď ako chce niekto naozaj spasiť takéhoto človeka a naozaj chce zachrániť človeka ako bytosť, životy, ktorým ten človek ublížil, to nebudú vedieť vystáť. Keďže je to takto, bude tam zasahovanie a veľké množstvo prekážok, ktoré vystúpia počas vášho zachraňovania ľudí vo svete a predtým ako im umožníte uvedomiť si pravdu. Ľuďom bránia prekážky všemožných druhov. Ak chcete zachrániť mnoho ľudí alebo to, o čo sa snažíte, má veľký rozsah, ovplyvní to ovzdušie v celej spoločnosti.

Prenasledovanie učeníkov Dafa zlou ČKS počas týchto rokov nie je iba výsledkom faktorov zo zlej ČKS. V skutočnosti, relatívne povedané, tie faktory sú také malé, až je to úbohé. Všetky zlé elementy vesmíru boli zhodené nadol, každý jeden z nich, a v každej dimenzii je ich veľmi mnoho, jednoducho nespočítateľne veľa. Mnohí bohovia boli z toho ohromení, keď to zbadali, a mysleli si: „Čo by sme s týmto všetkým mali robiť? Kto by sa toho odvážil dotknúť?“ Spasenie jednej bytosti súvisí s obrovským rozsahom bytostí vo vesmíre. Taký veľký je ten dopad. Potom aké veľké je to so sto miliónmi ľudí? Ako viete, Ježiš predtým zachraňoval ľudí – bol oddaný spáse ľudí – avšak prečo ho ukrižovali? Ježiš pritom zachraňoval iba svojich vlastných ľudí! Ale jeho ľudia si nazbierali počas svojich reinkarnácií karmické dlhy a on nemal prostriedky ako ich rozriešiť. Keďže bytosti vesmíru, ktorým Ježiš čelil, boli životy obrovských veľkostí, nespočítateľného množstva a bytosti vysokých úrovní, a medzi nimi boli nespočetné bytosti obrovských rozmerov ešte väčších úrovní – a boli také obrovské, že ani priemerný boh nebol schopný vedieť ich veľkosť – a tých bol takisto bezpočet. Ako sa mal z toho oslobodiť, ak chceli, aby splatil dlhy tých ľudí a nenechali ho odísť? Nikdy by sa z toho nedokázal oslobodiť. Na konci svojho života Ježiš prosil Jahveho: „Je možné, aby som nebol ukrižovaný?“ Avšak ani Jahve s tým nemohol nič robiť. Ježišovi neostala iná voľba ako použiť svoju vlastnú krv, svoj ľudský život a vydržať to utrpenie, aby to splatil. Iba takto sa mohol z toho vyslobodiť. Bolo to také ťažké. Ak chcú učeníci Dafa spasiť bytosti vesmíru, ak chcú spasiť vnímajúce bytosti v tomto komplexnom prostredí spoločnosti poslednej etapy, dokážete si predstaviť, aké je to ťažké? Ak by ste to mohli vidieť – naozaj to vidieť – bolo by to jednoducho príliš desivé. Avšak pokiaľ budete konať podľa Dafa a podľa toho, čo vám povedal Majster, budete mať cestu, po ktorej sa dá kráčať, a nik sa vás nemôže dotknúť. Avšak tá cesta bude veľmi úzka – až taká úzka, že to pôjde iba ak budete mimoriadne spravodliví, iba potom môžete spasiť ľudí. Iba ak pristupujete k veciam mimoriadne spravodlivým spôsobom, nebudú tam problémy.

Majster počas týchto rokov na vás dozeral, keď ste kráčali po tejto ceste počas týchto rokov. Často som predtým písal krátke články, ktoré nazývate jingweny. Ustavične som vás napravoval vo vašej kultivácii a hovoril som vám, čo máte robiť. Neskôr som vedel, že ste v priebehu času dozreli, a tak som už nemohol písať tak často. Ak by som bol písal častejšie, staré sily by to nemohli vystáť. Nie, Majster sa ich nebojí. Ide o to, že som nechcel, aby veci ešte viac skomplikovali. Oni sa nazdávajú, že ak by som vyučoval viac, bolo by to rovnaké ako robiť veci za vás, akoby som vás niesol, a to by nefungovalo; musíte to byť vy, kto kráčate po svojej ceste a sami sa cez to dostanete. Staré sily už spôsobili zlo do takéhoto rozsahu, a ja som chcel, aby učeníci Dafa využili príležitosť na svoje ustanovenie sa, pretože by bolo jednoducho veľkolepé, ak by dokázali prejsť takouto obrovskou skúškou. Bolo by jednoducho obdivuhodné, ak by ste sa dokázali dobre činiť v tejto záležitosti. Ale ak by sa táto akcia skončila a to by bolo všetko, nebolo by to voči učeníkom Dafa spravodlivé. Keďže za tými, ktorých ste spasili, sú naozaj také obrovské skupiny životov, čo by potom mala budúcnosť priniesť pre učeníkov Dafa? Stanú sa bytosťami ešte vyššej úrovne a väčšej veľkosti – ešte väčší bohovia, ešte veľkolepejší bohovia. Staré sily vedia, že sa vytvárajú bytosti takejto veľkosti, takže ak by to všetko bolo vďaka tomu, že Majster vás celou cestou nesie, pozerali by sa na vás tak, akoby ste to dosiahli vy sami? Musíte sami kráčať po svojej ceste. Tým, že staré sily vnútili učeníkom Dafa takéto ťažkosti, je ešte ťažšie dokázať kráčať správne po tejto ceste. To platí ešte viac pre učeníkov Dafa v Číne. Uprostred ohromne tvrdého prenasledovania je pre nich kritická každá jedna myšlienka a úmysel. Či ste sa činili dobre alebo nie; či vás mohlo postretnúť prenasledovanie; či ste riešili veci správne a do akého stupňa ste boli prenasledovaní – toto všetko je priamo spojené s tým, ako ste kráčali po svojej ceste a ako ste premýšľali o veciach. Pre učeníkov Dafa sú veci mimoriadne ťažké, pretože je to počas finálnej etapy sveta, keď je prostredie najzložitejšie a učeníci Dafa sa snažia nájsť cestu von a vykultivovať sa von z toho všetkého, a ešte aj zachraňujú druhých. Učeníci Dafa sa preto môžu ustanoviť ako bytosti takejto veľkosti a takýchto vysokých úrovní. Práve preto, že staré sily zasahujú, je to čo robíte veľkolepé a zároveň naozaj ťažké.

Mnohí bežní ľudia si neuvedomujú, čo robia učeníci Dafa. Nedá sa to vysvetliť len niekoľkými slovami. Ak niekomu poviete, že vesmír prišiel do poslednej etapy svojho cyklu stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia, budú vám veriť ešte menej. Takže nemôžeme hovoriť takéto veci. Máme prebúdzať ľudí z pozitívnej, dobrej stránky. Nemôžeme naliehať na ľudí a hovoriť im, ktorú cestu si musia vybrať. Potom čo človek pochopí pravdu, uvidí pred sebou dve cesty a spraví voľbu. Mysle niektorých ľudí sa veľmi pokazili a už nedokážu prijať dobré veci. Títo ľudia si prirodzene vyberú to, čo je nedobré, zlé, moderné alebo pokrivené, a odídu spolu so starým vesmírom. Iba tí, čo sa dajú prebudiť, tí čo si dokážu uvedomiť, ktorú cestu života by si odteraz mali vybrať, a tí, čo chápu, kvôli čomu ľudia prišli do tohto sveta – iba takíto ľudia môžu byť naozaj spasení.

Pýtali sa ma: „Keď jedného dňa náprava Fa skončí, potom bude Fa napravovať ľudský svet. Čo bude v budúcnosti?“ Odpovedal som: „Ľudia budú cítiť blízkosť ku komukoľvek, koho stretnú.“ „Ach,“ pomysleli si potom, „to znamená, že morálne hodnoty ľudí sa zlepšia, to je výborné.“ Naozaj, dokážu to chápať iba takto. Bez ohľadu na to, nakoľko sa hodnoty ľudí zlepšia, prečo budú ľudia cítiť takú blízkosť ku komukoľvek, koho stretnú? Možno neuvidia ďalšieho človeka v okruhu desiatok kilometrov. Takže budú cítiť blízkosť ku komukoľvek, koho uvidia. Poviem vám, že mnohé proroctvá, nech boli z akéhokoľvek náboženstva – či už budhistické alebo kresťanské, ktoré sú vám známe – alebo nech sú akékoľvek, všetky hovorili o tom, aký bude dnešný svet. Niektorí ľudia ich zavrhujú a myslia si, že to, o čom hovoria tie proroctvá, je stále ešte dosť ďaleko. Možno. Je v poriadku, že sa riadia tým, čomu veria. Ale učeníci Dafa napĺňajú svoje sľuby a to znamená robiť, čo môžu, aby prebudili ľudí.

Ako viete, nikdy predtým v histórii nebolo ľudstvo v takomto chaose a nikdy nebolo takéto komplikované. Človek si myslí, že to prišlo do tohto bodu kvôli vedeckému a technologickému pokroku, a že je to pre ľudskú spoločnosť prirodzený priebeh. Ale mohlo by sa stať čokoľvek len tak náhodne? Veda a technológia, a ľudské tradície sú dve rozdielne cesty, ktoré existujú v ľudskej spoločnosti súčasne. Ktorú cestu si vyberiete a po ktorej pôjdete je presne voľbou, ktorú človek dostal. Práve som povedal, že každý človek si musí vybrať medzi dobrom a zlom, a tieto dve cesty sú zanechané ľudstvu budúcnosti na výber. Mnohí ľudia, ktorí boli ovplyvnení moderným myslením, sa chcú odtrhnúť od božstiev, a odmietajú priznať, že ľudia boli stvorení bohmi. Ľudia si môžu myslieť, že sú mocní, ale ako ste videli v prípade včerajšieho hurikánu, človek je naozaj bezvýznamný pred silami prírody. Ak by kozmická katastrofa naozaj prišla, bolo by po všetkom. Navyše, ak by ľudská veda a technológia nemala energiu, dnešná ľudská spoločnosť by bola okamžite ochromená a moderná veda a technológia by sa ihneď zrútila. Aj mimozemské životné formy, ktorých technológia je veľmi pokročilá, musia uprostred kozmického cyklu stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia prosiť o spásu v náprave Fa.

Takže toto sa rozprestiera pred ľudstvom. Avšak pre učeníkov Dafa je naozaj veľmi ťažké, v takomto prostredí, v takomto komplikovanom svete, zachraňovať ľudí. Možno ste niekedy príliš zaneprázdnení, aby ste uvažovali o takýchto veciach, avšak Majster to vidí mimoriadne jasne. Preto často uvažujem: „Čo je učeník Dafa? Kto je hoden byť učeníkom Dafa?!“ Ak niekto nemá ten predurčený vzťah, naozaj nemôže vstúpiť, a toto platí aj pre tých, ktorí práve prišli. Nie je to prenasledovanie a klamstvá skazenej ČKS o učeníkoch Dafa, čo by počas celých tých rokov bránilo ľuďom vstúpiť. Nie je to kvôli tomu. Neboli stále ľudia, ktorí vstupovali? Takže to nie je tá príčina. Okrem toho, každý vie, že skazená ČKS je zlá. Mnohí ľudia naozaj neveria ničomu, čo hovorí. Pravou príčinou je to, že tí bohovia blokovali ľudí, nenechali ich stať sa učeníkmi Dafa. Absolútne nedovolia vstúpiť niekomu, ak toho nie je hoden. Prejaví sa to tak, že ľudia sami hovoria, že nechcú vstúpiť, prostredie okolo nich im bráni vstúpiť, ľudia im hovoria toto alebo tamto a nechcú, aby vstúpili, alebo nie sú schopní odložiť veci, ktoré ich trápia, taká či onaká ťažkosť, niečo im nejde, alebo sa nedokážu niečoho vzdať. Všetko toto vedie k tomu, že nie sú schopní vstúpiť.

Naozaj, uvedomujete si niečo? Ste učeníci Dafa a nespočetné bytosti v nebi, bytosti nespočítateľného množstva, vám závidia. Ak by som dnes ponúkol akémukoľvek bohovi na vysokej úrovni, bez ohľadu na jeho veľkosť, možnosť prísť a byť učeníkom Dafa, netrvalo by to ani zlomok sekundy, v tom momente ako by ho dostihli moje slová by skočil dole. Bol by jednoducho nadšený, pretože každý kto chápe, ten vie, že týmto spôsobom môže nielen zachrániť seba, ale aj bezpočet vnímajúcich bytostí svojho sveta. Toto je jednoducho najvýnimočnejšia vec v budúcom vesmíre. (Potlesk) Avšak to nejde. Učeníci Dafa si ustanovili požadovanú mocnú cnosť v priebehu svojich reinkarnácií v tomto svete a počas histórie. Na začiatku prišli na cvičebné miesta učeníkov Dafa mnohí ľudia. Nikto nevie, kto boli niektorí z nich, keďže po skončení cvičení boli v okamihu preč. Mnohí bohovia sa naozaj chcú stať učeníkmi Dafa, ale nemôžu.

Učeníci Dafa žijú svoje životy povedľa bežných ľudí ako súčasť iluzórnej bežnej spoločnosti a vo svojom spôsobe myslenia sa naozaj ľahko nechajú uniesť prúdom, prinajmenšom v niektorých ohľadoch. Ak sa nedokážete merať podľa Dafa keď robíte veci, ak nedokážete premýšľať o veciach so spravodlivými myšlienkami, alebo nie ste vo Fa pri riešení problémov, potom ste bežným človekom. Potom tam nie je žiaden rozdiel. Máte výzor bežného človeka, prostredie, v ktorom vediete svoj život, je prostredie bežných ľudí, vaše zamestnanie je zamestnaním bežných ľudí. Dokonca aj keď ste zapojení do projektov učeníkov Dafa, hore na nebesiach nie sú žiadne televízne stanice a bohovia nemajú ani noviny. To sú formy bežnej ľudskej spoločnosti. Ako učeník Dafa, ak nepoužívate spravodlivé myšlienky, aby vás viedli, a ak nedokážete merať seba, svet a druhých podľa štandardu kultivujúceho, potom ste rovnakí ako bežní ľudia.

Čo je kultivujúci? Ľudia si v minulosti mysleli, že sa môžu stať nebeskými bytosťami, ak si oholia hlavu a budú v kláštore. Avšak mohlo by to tak byť? Určite nie. Je to iba výzorový rozdiel oproti bežným ľuďom a ostatným. Aj bežní ľudia ich vidia ako niekoho odlišného. Potom si kultivovali svoju myseľ, pretože ich myseľ bola v skutočnosti rovnaká ako myseľ bežných ľudí, keďže žili v spoločnosti, uprostred znečistenia a uprostred siedmich citov a šiestich túžob. Avšak je to obmedzené iba na ne? V modernej spoločnosti nie je iba sedem citov a šesť túžob, ale skôr sedemdesiat citov a šesťdesiat túžob, je tak? Existujú túžby všetkých možných druhov. Vezmime si pripútanosti a pocity, ktoré ľudia majú voči počítačom, mobilom a iPodom – bolo niečo také v minulosti? (Ľudia sa smejú) Takáto je dnešná spoločnosť, a tak je to ešte komplikovanejšie. Bez ohľadu na to, akú formu má kultivácia, je to iba povrchová forma. Kultivácia učeníkov Dafa, vaše prostredie a miesta, kde praktizujete kultiváciu, sú zostavené v spoločnosti. Keďže ľudská spoločnosť bola vytvorená výlučne pre nápravu Fa, premýšľajte o tom, mohli by byť problémy v spoločnosti také jednoduché ako vyzerajú? Hovoril som vám už predtým, že človek sa môže kultivovať v akomkoľvek zamestnaní alebo profesii. Konflikty a všetky záležitosti, s ktorými sa stretávate, všetko je to zamýšľané na skúšanie vášho srdca a aby sa videlo, či to dokážete vyriešiť spôsobom vhodným pre kultivujúceho. Je to, ako to riešite, hodné učeníka Dafa? To je kultivácia, nie? Mohli by bežní ľudia riešiť veci týmto spôsobom alebo takto uvažovať? Ak sa stretnete s konfliktom, nezáleží na tom, či máte pravdu. Mali by ste sa pýtať samých seba: „Čo na mojej strane je v tejto situácii nesprávne? Možno je tu na mojej strane naozaj niečo nesprávne?“ Všetci by ste mali premýšľať týmto spôsobom, vaša prvá myšlienka by mala byť preskúmať seba, aby ste sa pokúsili nájsť problém. Ak niekto nie je takýto, nie je v skutočnosti opravdivým kultivujúcim Dafa. Je to magický nástroj v našej kultivácii. Toto je charakteristická črta kultivácie našich učeníkov Dafa. Nech sa stretnete s čímkoľvek, prvá myšlienka by mala byť na preskúmanie seba a nazýva sa to „hľadanie vo vnútri“. Budhistické náboženstvo v skutočnosti takisto používa tento prístup. Nehovoria o „kultivovaní srdca“ a pozeraní sa dovnútra? Nehovoria tiež o týchto veciach? Hoci o tom nehovoria tak veľa a nezamerali sa na kľúčovú otázku, aj tak o tom hovoria podobne.

Všetko, o čom som práve hovoril, bolo v skutočnosti zamýšľané na to, aby som vám povedal, že zodpovednosť, ktorú na svojich pleciach nesú učeníci Dafa, je obrovská. Čo je „učeník Dafa“? Predchádzajúca Fa konferencia nebola tak dávno. Hoci som vtedy hovoril o niektorých problémoch, ktoré majú niektorí študenti, to či sa niekto činí dobre alebo nie, zahŕňa proces. Keďže je to tak, nebudem hovoriť o tom, ako sa ľudia činili od predchádzajúcej Fa konferencie. Poviem len, že učeníci Dafa by nemali počúvať Majstrove vyučovanie Fa ako nejakú novinku, ísť počúvať aké nebeské tajomstvá Majster odhalí, alebo aké zaujímavé veci Majster povie. Samozrejme, nebudete takto premýšľať. Avšak keď Majster skončí prednášku, musíte o tom uvažovať. Ako učeníci Dafa tomu musíte venovať pozornosť.

V súčasnosti sú stále nejakí študenti, ktorí sú veľmi pozadu čo sa týka vzájomnej spolupráce. A nie iba pozadu – zachádza to až tak ďaleko, že jeden druhému podráža nohy. Poviem vám, bez ohľadu na to ako zmýšľate, keď pri projektoch učeníkov Dafa alebo pri veciach, ktoré by učeníci Dafa mali robiť, niekomu podrážate nohy, hráte rolu démona. Nezáleží na tom, že si možno myslíte: „Ja som učeník Dafa, spravil som toho veľa.“ Ale staré sily to jedno po druhom zapisujú do vašich záznamov.

Uvedomujete si niečo? Moji učeníci Dafa, vaše spravodlivé myšlienky majú účinok. Spoločný účinok všetkých z vás dohromady je neporovnateľne mocný. Dôvod, prečo nemôžete dosiahnuť takýto účinok je ten, že vaša viera je nedostatočná a vaše spravodlivé myšlienky nie sú dosť silné. Keď tak veľa učeníkov Dafa vo svete vysiela spravodlivé myšlienky v rovnakom čase, viac ako 100 miliónov učeníkov Dafa vysiela celosvetovo spravodlivé myšlienky spoločne v rovnakom čase, nebolo by to desivé pre zlo a staré sily? Pre bohov by to bol skutočne veľkolepý pohľad. Aká sila! Aj keď je to jeden učeník Dafa, ak sú tvoje spravodlivé myšlienky silné, tá sila stačí na rozpolenie hory – jediná myšlienka to spraví. Kvôli ilúzii, čo je tu, nemôžete vnímať vlastné schopnosti, avšak na tom nezáleží. Ak vzájomne dobre nespolupracujete a vaše spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, spôsobí to, že zatiaľ čo vysielate spravodlivé myšlienky, vaša myseľ sa bude zaoberať pripútanosťami, spôsobenými tým, že ste sa v kultivácii pozerali von, namiesto toho aby ste sa pozerali dovnútra. Môže to dokonca viesť k tomu, že budete rozhorčení a nahneváte sa hneď ako budete o niekom premýšľať. Povedzte mi potom, aký má zmysel vaše vysielanie spravodlivých myšlienok? Nedosiahnu pozitívny účinok a vy odhalíte všetky svoje myšlienky, názory a pripútanosti bohom celého vesmíru. Keď vyšlete tie myšlienky, celé sa to ukáže a celý vesmír to bude môcť vidieť – všetci budú vidieť, ako ste na tom. Potom premýšľajte o tom, bolo by čudné, keby vás staré sily neprenasledovali. Takže keď vás prenasledujú, nie je nič, čo by Majster mohol robiť, pretože majú niečo, čoho sa môžu chytiť: „Pozri sa na túto bytosť a na to, aká je. Je to tvoj učeník? Má toľko nedostatkov. Nemali by sme ho napraviť? Ty ho nechceš napraviť a on pritom ovplyvňuje nás a ovplyvňuje druhých, takže radšej ho rýchlo napravíme!“ Ja si myslím toto: Jediná cesta, ktorá leží pred vami, učeníkmi Dafa, je cesta skutočnej kultivácie. Nie je žiadna iná cesta.

Nedávno som videl, že učeníci Dafa v Číne sa uprostred prenasledovania stali čoraz rozvážnejšími a jasnejšie uvažujúcimi, a činia sa čoraz lepšie. Avšak ako sa okolnosti zlepšili, učeníci Dafa vo svete poľavili. Niektorí ľudia vyzerajú, že im chýba entuziazmus vo všetkom čo robia, a ešte viac pri vzájomnej spolupráci. Nespolupracujú, súťažia medzi sebou, nie sú ochotní akceptovať myšlienky druhých, a sú dokonca naozaj hrubí vo svojej reči a správaní. Nie sú vôbec ako učeníci Dafa. Majstra bolí srdce, keď to vidí. Prešli ste cez najtvrdšie prenasledovanie a bohovia vám závidia, avšak vy si to neviete vážiť. Cesta, ktorou ste prešli, sa už nebude opakovať, keďže sme už prišli na koniec poslednej etapy. Povedal som pred chvíľou, že mnohí ľudia sa chcú stať učeníkmi Dafa, avšak teraz je mimoriadne ťažké vstúpiť. Je tam ešte ten najväčší dôvod, a to, že najtvrdšia skúška, skúška prenasledovaním, ktorá bola namierená na učeníkov Dafa, už dosiahla svoj koniec. Ten obrovský tlak, alebo utrpenie, ktoré zachvátilo celý svet, a skúšky, ktoré preverujú či máte odvahu sa kultivovať alebo či dokážete ísť správnou cestou – tá časť histórie už prešla a už neexistuje. Každý, kto chce prísť a stať sa učeníkom Dafa, bude veľmi tvrdo blokovaný starými silami. Spravia čo môžu, aby ľuďom nedovolili vstúpiť. Vy ste cez to prešli napriek takýmto ťažkým okolnostiam a dokázali ste, že ste výnimoční. Mocná cnosť, ktorú máte mať, je už vaša. Poľaviť v tomto bode, dovoliť si skĺznuť nadol, to je niečo, čo by sa naozaj nemalo stať.

Čo sa týka zachraňovania vnímajúcich bytostí a objasňovania pravdy, mnohí ľudia to nerobili do hĺbky. Povedia len ľuďom zopár slov a myslia si: „Počúvaš alebo nepočúvaš, rob ako myslíš. Ak nechceš počúvať, dobre!“ a idú hľadať ďalšieho človeka. Nech robíte čokoľvek, mali by ste to dotiahnuť až do konca, spraviť to dobre a ak máte zámer niekoho spasiť, potom ho spaste. Ak je niekto pred vami, potom nemáte voľbu – je nesprávne, ak si pri zachraňovaní ľudí vyberáte. Pokiaľ je to niekto, s kým ste sa stretli, mali by ste ho spasiť, bez ohľadu na jeho pozíciu alebo spoločenské postavenie, či to je prezident alebo žobrák. V očiach bohov sú bytosti rovnocenné. Spoločenské postavenie je iba odlišnosť vytvorená v ľudskej spoločnosti. Dúfam, že všetci učeníci Dafa dokážu byť medzi sebou takí ako za starých čias, a takí usilovní ako predtým, keď ste na začiatku získali Fa. V Budhizme je jedno príslovie, ktorého zmysel je: Ak dokážete byť od začiatku až do konca takí, ako keď ste práve začali, určite dosiahnete Dovŕšenie. (Potlesk)

Kultivujete sa uprostred bežnej ľudskej spoločnosti, máte Fa konferencie a môžete si navzájom vymieňať myšlienky. Ako viete, tí čo sa kultivovali v jaskyni, ak neuspeli vo svojej kultivácii, zomreli priamo tam. Nemali nikoho, s kým by mohli diskutovať o tom, cez čo prechádzajú a nemali sa s kým porozprávať. Museli sa cez to sami dostať pomocou správneho osvietenia. Keď sa cez to nedostali, bol to ich koniec. Aké to bolo ťažké! Najdesivejšia z toho všetkého bola dlhotrvajúca samota. Čoho sa ľudia boja najviac? Samoty. Samota dokáže človeka doviesť k šialenstvu; samota môže doviesť človeka k tomu, že zabudne na všetko z minulosti; samota môže dokonca spôsobiť, že zabudne rozprávať. Je to najhroznejšia forma utrpenia. Ľudia hovoria o tom, že ten a ten sedel pred stenou deväť rokov, alebo niekto sedel trinásť rokov, a boli aj takí, čo tam sedeli cez sto rokov. Vy nemáte takúto samotu. Musíte iba byť ako učeník Dafa od začiatku do konca.

Majster bol na vás dnes trochu tvrdý. Bolo to zamýšľané na to, aby som vám pomohol stať sa bdelšími a ostražitejšími. Usilujete sa o spásu ľudí vo svete a pokúšate sa ich prebudiť, aby ste ich mohli spasiť, ale vy sami musíte tiež precitnúť a prebudiť sa. Je to problém, ak zabudnete na svoju vlastnú kultiváciu, pretože robíte príliš mnoho vecí. Ste kultivujúci. Nehovorím o vašej minulosti, o tom kým ste kedysi boli, alebo čo ukazujete na povrchu. Hovorím o vašom jadre a o zmysle vášho života, o zodpovednosti, ktorú nesiete a o vašej historickej misii. Iba tak ste opravdivým učeníkom Dafa.

Viem, že s vašimi mnohými projektmi a s tým, čo robíte na záchranu ľudí, sa niektorí z vás činili mimoriadne dobre, a celkovo ste sa činili veľmi dobre a mali ste veľký dopad. Uznávam, že ste spravili to, čo ste mali spraviť pri pomáhaní Majstrovi napraviť Fa. Dúfam len, že sa dokážete činiť ešte lepšie. Naša cesta je úzka. Ak sa len trošku odkloníte, objavia sa problémy. Nechcem vidieť, ako sa stretávate s problémami, a nechcem ani, aby niekto spadol vo svojej kultivácii. Ešte menej chcem vidieť, že poľavíte vo svojej kultivácii, keď sa okolnosti zmenia k lepšiemu. Tieto veci boli vyvolané vami a je ešte mnoho vecí, ktoré ležia pred nami – a tak to bude až po deň, keď dosiahnete Dovŕšenie. Už ste sa dostali cez najťažšiu časť. To, čo zostáva, nebude už také namáhavé. Musíte sa v tom len ešte lepšie činiť. Čím beznádejnejšie veci vyzerajú, tým je pravdepodobnejšie, že nádej je priamo pred vašimi očami. Najmä počas obdobia, keď cítite nezmyselnosť, možno si v skutočnosti ustanovujete svoju mocnú cnosť. Dúfam, že naozaj dokážete dobre spolupracovať, mať dostatočne silné spravodlivé myšlienky, pozerať sa dovnútra, keď sa s niečím stretnete, a mať nadšenie ako keď ste s kultiváciou začali. Nebuďte ako bežní ľudia, ktorých chvíľkové nadšenie po pár minútach vybledne a potom zmizne úplne.

Keď máte nezhody pri spolupráci, je to kvôli ľudským pripútanostiam. To je časťou kultivačného stavu a procesu, a určite to nie je preto, že by niekto naozaj nebol dobrý. Dobrá stránka človeka sa už nedá vidieť, bola oddelená. To, čo vidíte, bude vždy stránka, ktorá ešte nebola skultivovaná. Avšak to neznamená, že by ste nemali mať milosrdné srdce alebo sa na ľudí pozerať skostnateným spôsobom. Hovoril som znova a znova, že nemôžete vidieť dobrú stránku kultivujúceho. Tá stránka je už veľmi dobrá a splnila štandard. Čo znamená „splniť štandard“? Je to štandard boha. Pričom tá jeho časť, ktorá ešte nebola úspešne skultivovaná, tá časť vyzerá tým horšie, čím to ide bližšie k povrchu. Avšak možno sa tá osoba kultivovala veľmi dobre. Dúfam, že si všetci vážite samých seba, vážite si druhých a vážite si vaše prostredie. Váženie si cesty, ktorou ste prešli, je váženie si samých seba.

To je všetko, čo som chcel povedať. Dúfam, že vaša Fa konferencia bude veľmi úspešná. Na konferencii budú mnohí ľudia hovoriť o svojom kultivačnom procese, o svojom kultivačnom stave a o tom, ako pristupovali k rôznym veciam, s ktorými sa stretli, so spravodlivými myšlienkami učeníka Dafa. Keď počujete tieto veci, nepovažujte ich len za nejaký príbeh. Je to cesta, ktorou niekto prešiel v kultivácii, a je to rovnaký druh cesty, ktorou ste kráčali vy. Dúfam, že uvidím, ako znovu získate späť svoj entuziazmus a vrátite sa späť do svojho najlepšieho kultivačného stavu. To je na dnes všetko. Ďakujem vám všetkým. (Všetci vstávajú a nadšene tlieskajú)

 


Vyučovanie Fa k 20. výročiu

Li Chung-č’, 13. mája 2012,  New York

 

(Všetci vstávajú a srdečne tlieskajú. Majster niekoľkokrát všetkým naznačuje, aby si sadli.)

Dobré ráno! (Učeníci hovoria: „Dobré ráno, Majster!“) Pracovali ste tvrdo! (Učeníci odpovedajú: „Majster pracoval tvrdo!“ Potlesk) Myslím, že radšej budem stáť, aby ste ma mohli lepšie vidieť. (Všetci tlieskajú) Už sme sa nejaký čas nevideli a viem, že by ste na mňa mali radi dobrý výhľad, takže budem stáť. (Učeníci sa smejú a tlieskajú. Majster reaguje gestom heshi.)

Na každoročnú Fa konferenciu v New Yorku prichádzajú mnohí ľudia. Táto sála má obmedzený počet miest na sedenie a nedokáže pojať všetkých. Takže som povedal organizátorom, že keď nabudúce budeme mať konferenciu, mali by sme si nájsť štadión. (Učeníci sa smejú a tlieskajú)

Povedal som, že ste pracovali tvrdo, a naozaj to tak je. Nikdy predtým nebolo niečo také dôležité ako náprava Fa. V skutočnosti, počas minulosti, všetko, čo bolo kultúrne význačné a všetko, čo prejavili kultivujúci alebo osvietené bytosti z rôznych období, bolo zamýšľané ako odkaz pre učeníkov Dafa, a aby to položilo základňu pre rozsiahle šírenie Dafa. Inými slovami, všetko od dávnych čias až dodnes nastalo kvôli tejto záležitosti. Povedať to ešte jasnejšie, päťtisíc rokov čínskej civilizácie bolo v skutočnosti priamou prípravou vecí pre túto konečnú udalosť. Keď je to teda niečo takto dôležité, premýšľajte o tom, má to spojitosť s tým, či životy celého vesmíru môžu byť spasené a s tým, či všetko môže byť spasené v čase, keď už nič nie je dosť dobré. Predtým ako začala náprava Fa vesmíru si nikto netrúfol povedať, či táto akcia bude úspešná. Také bolo myslenie mnohých nebeských bytostí, vtedy keď som sa na začiatku do toho pustil. Často mi hovorili: „Želáme ti úspech.“ V tom, čo povedali, bolo veľa naznačeného. A boli ďalšie nebeské bytosti, ktoré mi povedali, že nikdy predtým nebolo nič také ako toto. Videli ten obrovský stupeň zložitosti.

V skutočnosti prenasledovanie, ktorému čelili učeníci Dafa vo svojej kultivácii, je prejavom v ľudskej spoločnosti, prejavom intenzívnych reakcií, ktoré mali pozitívne a negatívne bytosti uprostred prebudovávania vesmíru; alebo inými slovami, teror, s ktorým zlo doľahlo na učeníkov Dafa vo svojom prenasledovaní, ako aj vytrvanie učeníkov Dafa v ich spravodlivej viere počas toho, ako kládli odpor prenasledovaniu a zachraňovali vnímajúce bytosti, sú len malé, drobné odrazy procesu nápravy Fa obrovského vesmíru v ľudskom svete. Toto je v skutočnosti neuveriteľne obrovská akcia a jej veľkoleposť sa nedá slovami popísať. Ako sa vesmír pretvára a pracuje sa na každej jednej dimenzii, každá dimenzia bude mať svoje vlastné prejavy. Stret nového a starého, stret dobra a zla, odráža rozličné postoje vnímajúcich bytostí, pričom ľudský svet je iba prejavom v jednej dimenzii. Minule som vám povedal, že či sa učeník Dafa kultivuje dobre alebo nie, určí jeho silu zachraňovať vnímajúce bytosti, ako aj to, či tu, v ľudskom svete, dokáže úspešne a plne spolupracovať s nápravou Fa. V skutočnosti, uprostred nápravy Fa všetky dimenzie spolupracujú s nápravou Fa, a veci sa tam dejú súčasne – tempo nápravy Fa je zosynchronizované. Ľudia môžu vidieť len to, čo učeníci Dafa ukazujú tu v ľudskom svete. Ale to, čo sa prejavuje v iných dimenziách, je odlišné, keďže je to priama podoba rozpadu, alebo prežitia či smrti životov, ako aj proces obnovy vesmíru a vesmírnych tiel. Ten pohľad je úplne dušu drásajúci. Avšak pretože napokon iba ľudské bytosti môžu robiť kultiváciu, nech sú misie, ktoré majú na svojich pleciach učeníci Dafa akokoľvek veľké, stále sú to kultivujúce sa ľudské bytosti, a pretože sú to ľudské bytosti, ktoré tu robia veci, veľká väčšina ľudí nemôže tie veľkolepé veci vidieť a iba zopár dokáže vidieť čo i len malý kúsok. Môže to byť iba za týchto okolností, v týchto špecifických ľudských podmienkach a keď cítite tlak zla, podstupujúc skúšky, že robíte to, čo by ste mali robiť.

Keď sa na to pozeráme z pohľadu histórie, je to naozaj veľká vec, a tak uvážte, aké prípravy si to vyžadovalo. Usporiadania, ktoré sa spravili, boli v skutočnosti dosť podrobné, až do takého rozsahu, ako bude každý učeník Dafa kráčať svojou cestou; s akými situáciami sa stretne; ako každý z nich postúpi alebo sa stiahne; a ako sa budú riešiť veci, keď vystúpia nevhodné stavy, to všetko bolo starostlivo zostavené. Ale nech je to akokoľvek, napokon sa musí počítať to, čo ty ako vnímajúca bytosť chceš. Či sa chceš kultivovať, či po niečom túžiš, chceš niečo robiť, nechceš niečo robiť, netúžiš po niečom – o tom všetkom rozhoduje človek samotný a v tom leží tá zložitosť. Rovnako to platí aj v tom, či sa učeník Dafa kultivuje dobre alebo slabo a či môžete naplniť svoj sľub z prehistórie. A čo sa týka bežných ľudí, keď čelia tomuto prenasledovaniu učeníkov Dafa, keď čelia útlaku, ktorý naplno využíva celý štátny aparát, pričom všetky médiá sú použité na vytváranie klamstiev a urážanie Dafa a učeníkov Dafa, za týchto okolností si bežní ľudia budú prirodzene myslieť, že by mali veriť vláde. Najmä keď skazená ČKS vždy používala klamstvá, aby zakryla svoju odpornosť a používala podvod, aby prikrášľovala stav vecí a svojich falošných hrdinov ako časť jej zlého režimu, a dlhý čas ľuďom klamala a podvádzala ich, takže pre čínskych ľudí je naozaj ťažké rozlíšiť pravdivé od falošného. Potom je tam ďalší aspekt, menovite, že staré sily sa držia toho, že vesmír a ani ľudské bytosti už nie sú dobré a že takíto ľudia, ktorí si nazhromaždili takéto obrovské hriechy, sa musia dostať cez ilúzie a klamstvá, aby boli toho hodní; ľudia nasledovali zlovestnú stranu a ešte to všetko zhoršili, a tak musia byť za to zodpovední a všetko to znášať. Myslia to tak, že ak sa cez to dostanete, tak sa cez to dostanete; ak nie, potom budete odstránení. Avšak pri tom všetkom, nech sú veci tu v tomto svete akokoľvek zlé alebo strašidelné, alebo nech ich ľudia berú za akokoľvek významné, sú to v skutočnosti všetko iba udalosti v jednej malej dimenzii vesmíru uprostred nápravy Fa – je to len malá, drobná záležitosť pri obnove nesmierne obrovských kozmických tiel. Toto znamená „nechať jednu stranu siete otvorenú“ uprostred prísnej, vážnej nápravy Fa: v procese zachraňovania ľudí, tí, čo budú vyhovovať, prejdú, a tí, čo nebudú vyhovovať, nebudú ponechaní.

Takže ako učeníci Dafa ste videli, že situácia sa rýchlo mení, a toto je prejav vesmírnej nápravy Fa tu v ľudskom svete. Keď 20. júla 1999 začalo prenasledovanie učeníkov Dafa, z dimenzií ríš hore boli vtláčané nadol zlé veci, ako aj veci z rôznych dimenzií a z každého vesmíru, ktoré chceli odstrániť, a od vás sa očakávalo, že ich odstránite. To prinieslo učeníkom Dafa ohromný tlak. Bolo to skutočne také hrozné a desivé, avšak vy ste sa cez to dostali. Prešlo to a vy o tom teraz všetci viete. Netreba, aby to Majster popisoval. Keď k tomu pridáte zlé faktory zlej ČKS, ktoré sa spojili s tými vecami, bol z toho tlak, ktorý naozaj nemal obdoby. Avšak štandard pre kultiváciu počas nápravy Fa je prísny, a takisto aj štandard, ktorý majú splniť nebeské bytosti po obnove, pretože toto sú štandardy a požiadavky nového vesmíru. Na druhej strane, bytosti, ktoré neboli napravené pomocou Fa, budú používať princípy starého vesmíru pri robení vecí, a použijú ich aj na hodnotenie učeníkov Dafa. Budú sa s tým vedieť vyrovnať, iba keď splníte štandard, ktorý oni uznávajú; iba potom vás nechajú postupovať nahor bez zasahovania a iba potom si budú myslieť, že ste kvalifikovaní ich spasiť. V skutočnosti, Králi, ktorí vládnu vesmírom v rôznych ríšach, podobne používajú staré štandardy, aby blokovali nápravu Fa. Nechajú vás dostať sa cez to iba ak budú vo svojej mysli presvedčení, že ste splnili štandardy, ktoré oni ustanovili; niektorí si uvedomujú, že aj oni sami sú predmetom nápravy Fa; niektorí veria tomu, že sú najvyššími existenciami; a niektorí nesúhlasia s požiadavkami nápravy Fa. Avšak či s nimi súhlasia alebo nie, nikto z nich nemá ani poňatia o tom, aké to bude po náprave Fa. Takýto je stav vrstiev a vrstiev množstva bohov, pričom každá úroveň rozmýšľa takýmito spôsobmi. Ak si myslia, že niekto alebo niečo „nie je dosť dobré, nespĺňa štandard,“ použijú svoju moc, aby priamo zničili všetko, čo dokážu zničiť a čo nespĺňa štandard, vrátane vecí spojených s nápravou Fa. Hoci nemajú schopnosť naozaj narušiť nápravu Fa, budú prekážkou. Bez ohľadu na to, či naozaj dokážu niečo spraviť, budú sa pokúšať zničiť veci. Toto sa vyskytlo nespočetne veľa krát. Avšak nedokázali zničiť nápravu Fa alebo učeníkov Dafa, ani nezničili ľudstvo, ani nezablokovali nápravu Fa. Avšak priniesli obrovské množstvo ťažkostí. Tie ťažkosti sa prejavujú tu v ľudskom svete vo forme zasahovania. Tieto veci sa diali po celý čas.

Ak sa učeníci Dafa nečinia dobre, ak si znížia štandard svojej kultivácie a ak tie staré, vyššie bytosti – tie vrstvy a vrstvy a vrstvy jednoducho nespočítateľných Bohov a tých nespočítateľných Kráľov – budú všetky robiť to, čo som popisoval, potom o tom premýšľajte, koľko ťažkostí to prinesie náprave Fa? V rovnakom čase, keď sa tí Bohovia alebo Králi rozpustia počas čistenia, všetky tie jednoducho bezpočetné vnímajúce bytosti v oblastiach ich vládnutia takisto nebudú schopné získať spásu. Ak je takáto situácia v celom kozmickom tele, potom nikto z nich nemôže získať spásu. Toto je presne tá ťažkosť, s ktorou sa stretla náprava Fa a učeníci Dafa, a v tomto ľudskom svete sa to prejavuje ako najrozličnejšie druhy ťažkostí. Môžete si myslieť, že váš Majster má neobmedzenú moc, a že by mal byť v náprave Fa schopný riešiť veci akokoľvek chce. Avšak premýšľali ste o tom, že ak máme toto všetko zachrániť, potom tí, čo majú byť zachránení, musia chcieť [prijať spásu], inak sa to nepočíta. Ak sa to spraví proti ich vôli, ich základná povaha sa nezmení; vynútiť si takúto zmenu sa rovná opätovnému vytvoreniu tej bytosti. Opätovne vytvoriť bytosť je ľahké. To, čo je najťažšie, je spasiť bytosť. Opätovne ju vytvoriť je veľmi ľahké.

Ako vieme, nepovedal Šákjamúni, že Budha môže vytvoriť svet jedinou myšlienkou, pričom v ňom budú nespočítateľné vnímajúce bytosti? Je to tak, pretože v rámci svojej pôsobnosti má takú veľkú moc, má energiu všetkých častíc od tej najminiatúrnejšej až po tú najväčšiu v rámci úrovne, na ktorej je, s takou veľkou hustotou, a spraví sa to s časticami od malých po veľké, ktoré budú robiť veci naraz. Má všetky schopnosti, ktoré sú potrebné na to, aby vo svojom svete vytvoril čokoľvek, pričom na vytvorenie niečoho, vrátane žijúcich bytostí, stačí jediná myšlienka. Keby sa veci v náprave Fa mali robiť takto, rovnalo by sa to opätovnému vytvoreniu všetkého, a to, čo tam bolo pôvodne, by už neexistovalo, a náprava Fa by ani nezachraňovala vnímajúce bytosti. Potom ak ich chcete zachrániť, aby to bolo zachraňovanie, musíte ich presvedčiť, aby sa chceli zmeniť, iba potom to bude fungovať. Takže ak chcete zachrániť vesmír a svet, keď už nie sú dobré, všetko to zachrániť, aké to len bude ťažké. Takže niekedy, keď sa stretnete so skúškami a premýšľate: „Prečo sú tie trápenia také obrovské? Prečo ich Majster nemôže pre nás jednoducho odstrániť?“ Ja som mal tiež tú myšlienku. Keď som bol svedkom toho, že učeníci Dafa sú tvrdo prenasledovaní a ich spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, naozaj som rozmýšľal o tom, že vám to trápenie odstránim. Avšak ak by som ho odstránil, znamenalo by to, že ste neprešli tou skúškou, nezniesli ste to, čo ste mali zniesť a nezlepšili ste sa v kultivácii. Ak by som pre vás všetko odstránil, potom by sa nič z toho nepočítalo a vy by ste skončili ako nikto: nepočítali by ste sa za kultivujúceho, ani za učeníka Dafa. Navyše, každý človek si počas reinkarnácií, život za životom, priniesol so sebou karmu, ktorú má po celom tele. Hoci Majster na neho počas všetkých tých životov dozeral, ten človek má stále dosť veľa karmy. Ak ste v priebehu histórie spravili nejaký sľub, alebo ste sa nejako zadlžili, alebo ste sa dostali do určitých ťažkostí, potom je tie veci ťažké rozriešiť, avšak musia byť rozriešené, a treba sa s nimi vysporiadať. Takže vysporiadanie sa s takýmito vecami je neobyčajne ťažké, a mnohé ťažkosti, s ktorými sa stretávate v kultivácii, sú spôsobené takýmito príčinami. Spasenie bytosti nie je vôbec také jednoduché, ako by ste si mohli predstavovať.

Avšak akokoľvek ťažké to môže byť, nech tá bytosť priniesla koľkokoľvek zasahovania alebo ťažkostí predtým ako ju spasíme, učeníci Dafa majú cestu napred. Ako som vždy hovoril, historická misia učeníkov Dafa je jednoducho obrovská a nesiete na svojich pleciach zodpovednosť za spásu vnímajúcich bytostí. Takže je tam určite cesta, po ktorej budete schopní kráčať až do konca. Je to cesta, ktorá musí spĺňať požiadavky, a iba tak vás budú vnímajúce bytosti vesmíru obdivovať a nebudú schopné zasahovať, vaša cesta bude bez problémov a vaše putovanie pôjde plynulo. Inak, ak nesiete všetky druhy pripútaností a ľudských myšlienok, stretnete sa s veľkým množstvom ťažkostí, a tie ťažkosti budú slúžiť ako prekážka na vašej ceste. Ak nedokážete kráčať po správnej ceste, jedným dôvodom sú karmické príčiny. Medzi nimi sú ťažkosti, ktoré sprevádzajú bytosť v pozadí, minulé láskavosti spravené pre druhých alebo vina, ktorú treba urovnať; staré sľuby; všetky rozličné spojenia, ktoré mohol človek mať s nejakou bytosťou a tak ďalej. Ďalšou príčinou sú pripútanosti, ktoré pochádzajú z ľudskej mentality. Obzvlášť významné sú sformované predstavy, alebo vytvorené zaužívané myslenie, čo spôsobí, že je pre človeka veľmi ťažké si uvedomiť, kedy tam podvedome účinkuje ľudské myslenie. A keď si ho nedokáže uvedomiť, ako sa ho zbaví? Toto je obzvlášť náročné v prostredí Číny, kde zlá strana zničila tradičnú čínsku kultúru a rozšírila tam svoje vlastné veci zlej strany – čo sa označuje ako „kultúra strany“. Naozaj bude ťažké rozpoznať Pravdu vesmíru, keď človek používa zaužívané myslenie vypestované v tej kultúre. Človek si nebude schopný dokonca ani uvedomiť, že určité nedobré myslenie a správanie je v rozpore s univerzálnymi hodnotami. Ak si človek nedokáže uvedomiť nedobré myslenie, čo sa dá robiť? Nie je žiadna iná cesta, iba konať podľa Dafa.

Predtým som vám povedal, že dnešní čínski ľudia boli kedysi Kráľmi mnohých národností v histórii, Kráľmi každej éry; sú to Králi vyšších ríš vo vesmíre, ktorí prišli dole na zem, ktorí sa reinkarnovali do Číny. Ich spása bude znamenať spásu bezpočtu vnímajúcich bytostí za nimi, ktoré reprezentujú. Takže to nie je také jednoduché. Keď jeden takýto človek získa spásu a bude to viesť ku spáse toľkých ďalších bytostí, kto odstráni všetku tú karmu, ktorú to zahŕňa? Ako sa dostane cez tú skúšku? Čo musí spraviť, aby staré sily mali menej medzier, ktoré by mohli zneužiť? Čo treba spraviť, aby ho považovali za prijateľného vnímajúce bytosti a mnohí bohovia na rôznych úrovniach vesmíru, ktorí fungujú podľa princípov starého Fa a starých názorov? Čo to bude vyžadovať, aby s tým súhlasili tie bytosti, ktoré to zasiahne, a umožnili ti dostať sa cez tú skúšku? Je to naozaj ťažké. Avšak Majster povedal: „Ak spravodlivé myšlienky žiaka stačia, Majster silu má, prevrátiť môže nebesá.“ Ak sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, kto by sa odvážil niečo spraviť? Takže ak ste v práve, Majster môže rozriešiť čokoľvek. Avšak ak nekonáte spravodlivo, čo môže Majster robiť? Povedzte mi, ak ste vy sami nerobili veci správne avšak Majster aj tak odstráni tie bytosti [starých síl], mohlo by to byť prijateľné? Ak ste sa nečinili dobre a vždy, keď máte trápenia, my tie bytosti pre vás odstránime, koho potom budeme zachraňovať? To by nešlo.

Ale nech je to akokoľvek, ako som práve povedal, hoci sú to staré princípy, sú celkom pokazené a nie sú dobré, sú v nich napriek tomu obsiahnuté všeobecné princípy, ktoré ľudia na zemi označujú ako „univerzálne princípy“; na nebesiach sú všeobecné štandardy pre hodnotenie vecí, ktoré platia v celom vesmíre. Ak na základe tých štandardov tie bytosti niečo neschvaľujú, a potom príde Majster a odstráni ich, koho budeme zachraňovať? V tom je tá zložitosť. Ja môžem robiť veci na základe mojich vlastných štandardov a požiadaviek, nehľadiac na tie staré veci, a robiť to takto celou cestou. Avšak je možné, že potom by som nebol schopný spasiť žiadne bytosti, keďže všetci by boli odstránení alebo by vybuchli. Takže presne preto, aby sme ich spasili, znášajú učeníci Dafa to, čo znášajú, a z tohto dôvodu sú cesty učeníkov Dafa také ťažké. Všetky skúšky, s ktorými sa stretávame, sú nato, aby sme mohli spasiť tie bytosti. Ak učeníci Dafa dosiahnu, že budú spokojné, nielenže tie bytosti budú súhlasiť, aby sa učeníci Dafa cez to dostali, ale takisto ich učeníci Dafa budú môcť spasiť. Bez ohľadu na to, ako sa môžete pozerať na veci, takto sa vrstvy a vrstvy a vrstvy bytostí vo vesmíre pozerajú na veci. Každá jedna ríša má svojho Kráľa, a každá jedna vrstva má svojho Pána. Životy v tomto neporovnateľne obrovskom vesmíre, ktorých je nespočítateľne veľa, sú také početné, že je to nad vašou predstavivosťou. Každá ich jedna vrstva má ten účinok a každá jedna vrstva sa pozerá na veci týmto spôsobom. Potom o tom premýšľajte: ak ich máte spasiť, čo sa dá robiť? Majster by ich mohol odstrániť, určite. Avšak keby boli odstránené a nič by neostalo, prešli by ste cez ten bod bez toho, aby ste spasili čo i len jedinú bytosť, a potom by sa ten proces opakoval na ďalšej zastávke: každý, kto by sa postavil proti vám, by bol odstránený, vy by ste cez to prešli, a... ani jedna bytosť by nezostala. Ak by sme to tak mali robiť počas celej cesty, nezničili by sme všetko, kým by sa to skončilo? Učeníci Dafa teda môžu spasiť vnímajúce bytosti len vtedy, keď dokážu kráčať po svojej ceste správne. A iba potom, zatiaľ čo zachraňujete bytosti, sa cez to môžete dostať. Je to takto ťažké. Toto spôsobuje, že spasiť vnímajúce bytosti je také ťažké. Niektorí ľudia, ktorí nevedia, o čom hovoria, môžu povedať, že „chcú spasiť vnímajúce bytosti,“ avšak v skutočnosti nemajú ani poňatia, čo je to spása bytostí.

Ale nech je ako chce, učeníci Dafa dokázali spasiť vnímajúce bytosti a kvôli tomu ste výnimoční. Naozaj, učeníci Dafa prešli celú tú cestu a spasili viac ako 100 miliónov ľudí vo svete. To je výnimočné. Majster sa veľmi teší. To, čo mnohí učeníci Dafa niesli na svojich pleciach, je jednoducho obrovské a mocná cnosť je tiež veľká. Avšak prečo by ste mali niesť tak mnoho? Niektorí ľudia sa ma pýtajú, prečo sú tak tvrdo prenasledovaní. Možno ten človek znáša veci kvôli mnohým životom, ktoré sú za ním. Životy, ktoré musí ochrániť a ktoré musí spasiť, sú jednoducho veľmi obrovské a veľmi početné. Možno je to spôsobené jeho vlastnými faktormi, ako aj faktormi bytostí, ktoré by mal spasiť; množstvo karmy alebo počet faktorov, ktoré nesie na svojich pleciach z minulosti, takisto môže byť veľký; môžu tam byť aj nahromadené staré dlhy a on ich nedokáže rozriešiť, ako aj dlhodobá nevraživosť, ktorá sa vôbec nedá rozpliesť – niekedy sa to dá urovnať iba výmenou za ľudský život. Takže toto je ten dôvod, prečo sú veci ohľadom prenasledovania nesmierne komplikované. Staré sily spravili nejaké veci, avšak uprostred ich zasahovania Majster obrátil situáciu proti nim. Nech je to akokoľvek, Majster má svoje štandardy a staré sily musia zaplatiť za všetko, čo robia.

Už som vám minule hovoril o tom, že všetko v Troch ríšach existuje pre nápravu Fa. To zahŕňa vnímajúce bytosti, ktoré uznávajú, že Dafa je dobrý a aj tie, ktoré to neuznávajú. Všetky vedia, že sa uskutočňuje náprava Fa, avšak nikto nevie, aká obrovská je táto akcia. Toto platí osobitne pre Kráľov a Pánov – oni sú presvedčení, že sú obrovskí, avšak neuvedomili si, že aj za nimi ešte existujú bezpočetné vesmíry. Považujú sa za pozoruhodných, a tak sa odvažujú konať tak, ako konajú. Kvôli tomu vznikli takéto obrovské ťažkosti. Avšak nech je to akokoľvek, učeníci Dafa zachraňujú obrovské množstvá vnímajúcich bytostí a náprava Fa prišla na koniec. Všetci ste videli, že ako ide napred, zlo už nemá dosť sily, ktorú by mohlo použiť. Postupne mizne zlá klíma, ktorú staré sily používajú na skúšanie učeníkov Dafa, ako aj prostredie, v ktorom zachraňujete vnímajúce bytosti pod nátlakom zla. Je to preto, že je už nedostatok zla, ktoré by sa dalo použiť. Staré sily si myslia, že ich sila už nie je dostatočná na skúšanie učeníkov Dafa a ľudí vo svete, a že to, čo spravia, sa už nebude rátať [ako skúšanie učeníkov Dafa]. V tom prípade sa takisto končí Majstrovo používanie zasahovania starých síl na to, aby nechal učeníkov Dafa zachraňovať vnímajúce bytosti. Tým, čo neboli zachránení, tým, čo nepočúvali keď im učeníci Dafa počas tohto obdobia objasňovali pravdu, alebo tým, čo to nepochopili dokonca ani potom, ako im pravda bola povedaná, sa minú predurčené príležitosti. Čo prešlo, prešlo. Nasledujúca fáza začne čoskoro.

Ten deň, na ktorý padne koniec histórie, ten deň nemožno za žiadnych okolností odložiť. Dajú sa robiť iba zmeny týkajúce sa špecifických vecí alebo toho, čo sa ukazuje počas toho procesu. Veci, ktoré sa nespravili dobre, budú mať dopad na neskoršie veci, avšak tento celkový časový rámec nemožno predlžovať. Toto nie je záležitosť toho, či Majster je alebo nie je súcitný. Realita je taká, že na konci, ak niečo, čo bolo spasené alebo pretvorené, nie je to, čo chcem, alebo to nespĺňa môj štandard, bolo by to zbytočné, pretože sa to bude musieť zničiť. Tento čas nemožno prekročiť. Takže pre bytosti, čo nemôžu byť spasené, je to proste tak.

Samozrejme, keď som už povedal toľkoto, učeníci Dafa môžu mať pocit, že je mnoho vecí, ktoré nespravili dobre a ktoré ľutujú. Určite to tak bude. V skutočnosti, od začiatku tejto akcie som vedel, že keď ľudstvo dosiahlo tento bod a navyše je tu takéto obrovské zasahovanie zla, naozaj bude pre učeníkov Dafa ťažké objasniť pravdu ľuďom, ktorí boli oklamaní vykonštruovanými klamstvami, keď začalo prenasledovanie. Už vtedy som mohol vidieť, že bude nemožné spasiť každého človeka, a už vôbec sme nemohli spasiť všetky vnímajúce bytosti vo vesmíre. Avšak aj tak spravíme čo sa dá, aby sme ich spasili viac, spasili ich rýchlo a ponáhľali sa spasiť ešte viac životov, predtým ako príde ten čas.

Takže keď sme pri tejto téme, poviem trošku viac o kultivačných záležitostiach. Čo sa týka vecí, ktoré učeníci Dafa majú robiť, existuje tam proces napredovania. Keď toto časové obdobie prejde, skončí sa. Keď sa potom pozriete späť a zistíte, že ste určité veci nespravili dobre, nebude už príležitosť nahradiť to. Samozrejme, kultivácia sa ešte neskončila a vy môžete pokračovať v robení vecí, ktoré by učeníci Dafa mali robiť, a zabezpečiť, aby ste robili dobre všetko, čo je pred vami. Takže v tomto zmysle je ešte pred nami mnoho príležitostí a času robiť veci. Avšak ak je mnoho vecí, ktoré ste nespravili dobre, potom si naozaj zanecháte veľmi veľa ľútosti. Napríklad, práve prednášaný príspevok hovoril o Shen Yune. Dovoľte mi povedať to trochu jasnejšie. Shen Yun je určený na spásu vnímajúcich bytostí. Hoci to všetci viete, napadlo vám: Majster vám dáva príležitosť, aby ste pracovali spoločne, a tým, čo nevykročili vpred, aby vykročili vpred. Ako sa vplyv Shen Yunu šíri, všetci ľudia si uvedomujú, že je to prvotriedne predstavenie. Žiadne predstavenie, ktoré dnes vytvorili ľudské bytosti, sa s ním nemôže porovnávať. Samozrejme, že je neporovnateľné, pretože ako viete, na javisku sú nebeské bytosti, ktoré pomáhajú účinkujúcim, a ľuďom to môže priniesť spásu. Kto by sa s tým mohol porovnávať? Nikto. Navyše, účinkujú tam učeníci Dafa, a zručnosti vystupujúcich sú samé osebe na svetovej úrovni. To je niečo, s čím sa nikto nemôže porovnávať. Avšak keď praktizujúci v každej oblasti propagujú Shen Yun, zakaždým, keď sa s niečím stretnete – nie je to tak, že by ste nechceli tie veci spraviť, inak by ste sa nemuseli ohľadom nich hádať – hoci všetci chcete tie veci spraviť, jeden človek trvá na tom, že to treba spraviť jedným spôsobom, zatiaľ čo iný človek trvá na inom spôsobe, alebo jeden človek trvá na tom, že to má byť spravené teraz, a ďalší človek trvá na tom, že treba počkať, a nikto nechce ustúpiť. Tieto silné ľudské zmýšľania vedú k tomu, že ľudia nie sú schopní spolupracovať. Počas sporov, ktoré máte, je ľudská mentalita niektorých ľudí naozaj silná, pričom niektorí ľudia sú ovládaní tými pripútanosťami až natoľko, že sa s druhými hádajú. Dokonca aj keď to tí ľudia napokon robia tým druhým spôsobom, budú v tom dosť pasívni.

Poviem vám, celé roky som vám neustále hovoril, že schopnosti učeníkov Dafa sú obrovské, avšak mnohí ľudia tomu neveria, keďže tie schopnosti nebolo dovolené vidieť. Pod účinkom spravodlivých myšlienok sa zmení všetko okolo vás, ako aj vy sami. Avšak vy ste nikdy nerozmýšľali nad tým, aby ste to skúsili. Staré sily ako aj zasahovanie zo zlých elementov využívajú presne medzery vo vašom myslení. Toto robili po celé tie roky. Po celý čas staré sily viedli prehnitých démonov a faktory zlej strany, aby to robili, aby spôsobili, že neuspejete vo vašich snahách spasiť ľudí. Robia to preto, že nemajú schopnosť poraziť vás v priamom boji. Nezáleží na tom, akú mocnú silu by zhromaždili, v tom momente, ako by ste začali vysielať spravodlivé myšlienky, by sa premenili na popol, boli by úplne zničené a neboli by vôbec ničím. Ak by takýto boj pokračoval, zasahovanie od prehnitých démonov a faktorov zlej strany by bolo odstránené a zmizlo by. Keď sú učeníci Dafa schopní vysielať spravodlivé myšlienky s dobrou koncentráciou a dostatočne silnými spravodlivými myšlienkami – skúste to – ak by ste to mohli spraviť dnes, zničilo by to polovicu všetkého zla, ktoré teraz existuje. Je to presne preto, že máte všetky druhy ľudských pripútaností, ako aj problémy v spolupráci, že je to schopné zneužiť vaše medzery a zabrániť vám uspieť v tom, čo by ste mali robiť, a zoslabiť vašu silu, keď pracujete na spáse vnímajúcich bytostí. Zlo nemá k dispozícii žiadne iné prostriedky. Keď nedobrí ľudia v tomto svete vyzerajú byť zlí a správajú sa kruto, je to preto, že ich podopierajú zlé elementy za nimi. Zničte tie zlé elementy a ten človek už nebude schopný tú krutosť prejaviť. Ak učeníci Dafa dokážu dať dokopy svoje sily do jedného spojeného úsilia a konať s mimoriadne silnými spravodlivými myšlienkami, premýšľajte o tom, naozaj to bude akoby v ľudskom svete boli nebeské bytosti. Pre zlo by to bolo jednoducho desivé!

Zlí ľudia konajú tak ako konajú, pretože zlo ich zozadu podporuje. Avšak vy sa stále pozeráte na to, aký nedobrý je ten človek na povrchu, aký je zlý, aký je ten zlý policajt taký a taký, alebo že niekoho správanie je jednoducho veľmi iracionálne. Zakaždým upriamujete svoj pohľad na povrch. Vždy som vám hovoril, že toto ľudské telo je iba ako kus oblečenia, a že to, čo naozaj ovláda toho človeka, je jeho duša – či už jeho hlavná duša alebo pomocná duša. A nie je to iba duša, čo môže ovládať človeka. Sú všemožné druhy inteligentných bytostí, ktoré tiež môžu človeka ovládať. Nie sú to bytosti na povrchu, čo robia zlé veci učeníkom Dafa. Keď rozpustíte faktory za scénou, pozrite sa opäť na povrch a uvidíte, čo sa stane. Keď nebudú účinkovať žiadne faktory za scénou, ľudská bytosť spraví čokoľvek, čo jej poviete, aby spravila. Vy ste kultivujúci, máte schopnosti, a ste bytosťou, ktorá kráča po ceste k božstvu. Pričom tá bytosť je obyčajným človekom a je bezmocná. Takže by ste nemali stále upriamovať svoj pohľad na tú osobu na povrchu. Iba ak sa porátate s faktormi za scénou, dokážete vyriešiť ten problém od koreňa. Iba vtedy spôsobíte, že sa tá situácia alebo tá osoba zmení.

Všetci viete, že keď ste predtým predávali vstupenky [na Shen Yun], bolo to ťažké. Avšak nech to bolo akokoľvek ťažké, stále tam bola cesta, ktorou ste mohli kráčať. Bola to len otázka toho, či ste ju hľadali. Niektorí ľudia navrhovali, že bude stačiť iba vysielať spravodlivé myšlienky. Avšak ak by ste iba vysielali spravodlivé myšlienky a nič nerobili, ako by sa to mohlo nazývať kultiváciou? Je to podobné tomu, ako niektorí ľudia berú čítanie knihy. Iba ju čítajú, ale nerobia veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Počítate sa v tom prípade za učeníka Dafa? To nie je kultivácia Dafa. Ak by sa dalo o všetko postarať vysielaním spravodlivých myšlienok, potom by ste to ani nemuseli robiť – mohol by som jednoducho zorganizovať skupinu učeníkov Dafa v New Yorku, aby vysielali spravodlivé myšlienky, a bolo by to vyriešené. Musíte sa do toho osobne zapojiť, kultivovať sa, a ísť zrealizovať veci v praxi. Tvrdá práca je časťou vašej kultivácie. Musíte premýšľať o tom, ako nájsť ľudí, ktorých by ste mali spasiť. Toto všetko sú veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Snažte sa dobre vzájomne spolupracovať. Ak zistíte, že niekto nespravil niečo dobre, alebo ak sa počas vašej diskusie na stretnutiach niektoré veci neriešia dobre, alebo ak neprijmú vašu myšlienku, avšak vy máte pocit, že veci by sa naozaj mali robiť práve tak, potom, ak sa dokážete v tichosti postarať o to, aby to bolo dobre spravené aj keď sa neprijala vaša myšlienka, to znamená byť učeníkom Dafa.

Ako viete, Shen Yun sa postupom času zlepšuje a jeho dopad narastá. Tohto roku v USA, ku koncu predstavení, bolo už každé predstavenie, čo sme spravili, vypredané. Budúci rok by sa lístky mali predávať dosť ľahko. Ak by to naozaj bolo tak, že stačí jedna reklamná kampaň a každý príde, potom vám poviem, že by som vás nežiadal, aby ste išli predávať lístky. Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Fantastické! O jednu starosť menej.“ Avšak ak nič nerobíte, počíta sa to za kultiváciu? Majster vás vyzýval, aby ste išli tou cestou a poskytol vám tú príležitosť, avšak konali ste podľa toho? Samozrejme, ak poviete, že ste sa nezapojili do Shen Yunu, pretože ste robili na iných projektoch, potom na tom nie je nič nesprávne. To je výborné. Ak ste boli naozaj usilovní a oddaní tým druhým projektom a spravili ste tam dobrú prácu, potom to nie je problém a ja mám radosť aj keď ste nerobili na Shen Yune. Avšak niektorí ľudia toho naozaj nerobia veľa a to, čo robia, nerobia dobre. Keď to zhrniem, nie ste ochotní zaťažovať sa tým a chcete to mať ľahké. Alebo inými slovami, nie ste ochotní dobre robiť to, čo máte. Tak to nefunguje a je to nebezpečné. Učeníci Dafa majú štandardy pre učeníkov Dafa, a hoci môžete vyzerať iba ako ľudská bytosť, ktorá sa kultivuje, niekedy keď sú vaše spravodlivé myšlienky silné, stačí len jedna veta a človek môže byť spasený. Avšak on je bežný človek a má svoje štandardy pre získanie spásy; pôjde na to miesto, na ktoré je spasený. Vy na druhej strane máte štandardy, ktoré sa vzťahujú na vás.

Ďalšou vecou je, že keďže sme teraz v neskoršej fáze, mnohí študenti sú teraz schopní byť v kontakte alebo vidieť iné dimenzie – niektorí dokonca vidia scény toho, čo robia v náprave Fa. V podstate na tom nie je nič nenormálne. Okolnosti každého človeka sú odlišné a aj stavy, ktoré každý človek zažíva v náprave Fa, sú odlišné, takže sú nejakí ľudia, ktorí môžu vidieť veci. Ja vám chcem pripomenúť, že predtým sme mali takýchto študentov, ktorí to nedokázali dobre zvládnuť a boli zničení. Potom ako niečo uvidíte, nedovoľte, aby ľudské myslenie vytváralo pripútanosti a všemožné nadšené myšlienky, ktoré vás potom zničia. Ohľadom tohto tu už boli nejaké lekcie, z ktorých sa treba poučiť. Toto je niečo, na čo musíte dávať pozor.

Vždy som hovoril, že sféra vesmíru, za ktorú je učeník Dafa zodpovedný, je veľká. Môžete byť Kráľom vesmíru, alebo dokonca Osvieteným oveľa vyššej ríše, takže premýšľajte o tom: aký rozsiahly je takýto vesmír? Šákjamúni povedal, že vnútri zrnka piesku je tritisíc mikrokozmov. Potom nie je v piesku tohto piesku ďalších tritisíc mikrokozmov? Nie je potom v tých svetoch znova piesok? V piesku v mikrokozmoch toho piesku je potom takisto piesok, a nie sú tam aj rieky, jazerá a moria? A v tom piesku, nie je tam opäť tritisíc mikrokozmov? Nie sú takisto moria v tých tritisíc mikrokozmoch v tom piesku? A nie je tam ďalší piesok? A v tom piesku, nie je opäť tritisíc mikrokozmov? Vo vesmíre sa štruktúra ľudského tela považuje za veľkú, keďže ľudské telo je vytvorené z hrubých častíc. Samozrejme, je mnoho vecí, ktoré sú väčšie ako človek. Takže ak je to tak, keď vo vesmíre ideme od toho najväčšieho k tomu najmenšiemu, zrnko piesku má v sebe veľmi veľa svetov a v skutočnosti je aj vzduch zložený z častíc – a jeho častice sú zase vytvorené z hmoty, ktorá je ešte miniatúrnejšia. Tá miniatúrna hmota určite nie je niečo také, ako pôda alebo kamene, ktoré tu môžu vidieť ľudské oči; určite bude mať stav hmoty tej dimenzie. Takže vzduch je takisto zložený z molekulových častíc, molekuly sú ďalej zložené z atómov a atómy sú zložené z ešte menších častíc. Ako to takto pokračuje smerom dole k mikrokozmu, dokonca aj veľmi vysokým bohom to pripadá tak, že to ide do nekonečna. Koľko častíc potom tvorí vzduch? Vzduch sa skladá z mnohých rôznych plynov. Takže vo veciach, ktoré sú pre človeka nepostrehnuteľné, sú v skutočnosti obsiahnuté mnohé, mnohé elementy. Nie je to tak, že vedomosti obsiahnuté v dnešnej vede sú jednoducho mimoriadne povrchné?

Je ľudským názorom, že kde na Zemi človek môže položiť nohu, to je zem, a že otvorený priestor, na ktorom človek nemôže stáť, nie je zem. Avšak bohovia to tak nevidia. Pre nich je všetko, čo je zložené z molekúl, zemou alebo pôdou. Ak sú bohovia hore zložení z atómov alebo z atómových jadier, potom tá sféra častíc takisto preniká všetkými oblasťami vesmíru. Bohovia a ľudské bytosti sa na veci pozerajú odlišne a ich koncepty sú rôzne. Ľudské oči sú zložené z molekúl a môžu vidieť len týchto pár malých vecí. Pre boha je to úplne odlišné. Vo svojej oblasti je všemohúci a môže vidieť čokoľvek. Tento vesmír je taký rozsiahly – koľko je tam bytostí, od makrokozmu k mikrokozmu? A koľko častíc vytvára každú bytosť? V každej častici sú svety, a celá tá sféra je vytvorená jednoducho z bezpočtu vesmírov. A koľko je v nej svetov bohov? Aká dlhá je história každého sveta takéhoto boha? Koľko životných príbehov sa tam dá nájsť? Keď sa pozriem na každú bytosť, je to ako čítať životopis alebo historický román, v ktorom sa nachádza každý život a všetko sa to neustále vyvíja, je to živé a čulé. Životov vo väčšom vesmíre je jednoducho tak nespočítateľne veľa a majú toľko rozličných veľkostí, pričom každá osoba, každý boh a každá bytosť má svoju vlastnú históriu – je to ako príbeh. Priebeh života je pre každého človeka ako historická kronika. Premýšľajte potom, aký úžasne bohatý a komplexný je tento vesmír. Je ťažké povedať, odkiaľ pochádzajú veci, ktoré ste videli a zažili v kultivácii, avšak keď sa prejavia pred vašimi očami, alebo keď sa dokážete stretnúť s jednou z týchto vecí, nech sú akokoľvek drobné, sú to všetko formy obrovského vesmíru. Je to preto, že aby ste vstúpili do tej ríše, osobne tam boli, musíte nadobudnúť rovnakú veľkosť ako tamojšie bytosti, a potom zistíte, že ten svet je neporovnateľne rozsiahly. Váš stav mysle sa medzitým prispôsobí spôsobom myslenia toho sveta. To platí pre vstup do akéhokoľvek prostredia: budete sa pozerať na ten svet spôsobom, ktorý je v súlade s tou dimenziou. Niektorí ľudia dokonca videli taký malý mikrokozmický svet, že to vyzeralo, akoby už nič nemohlo byť menšie, avšak to malé miesto, keď sa pomeriava konceptom veľkého a malého, ktorý majú ľudia, nebude vyzerať odlišne od veľkej dimenzie alebo od bytostí veľkej formy – čo sa týka toho, ako sa bohovia alebo bytosti v tej malej ríši prejavujú alebo aké zázračné prejavy tam sú. Vnímajúce bytosti sú si rovné. Nie je to o ich fyzickej veľkosti. Avšak tak či tak, ak ich uvidíte, spustí to vašu pripútanosť k prílišnému nadšeniu. Budete si myslieť: „Och, to je naozaj úžasné!“ Avšak pravdou je, že v obrovskom kozmickom tele vesmíru sú takéto veci naozaj malé a bezvýznamné. Pochopili ste, čo sa snažím vysvetliť? (Potlesk)

Tým je povedané, že tento vesmír je jednoducho veľmi obrovský a vnímajúce bytosti sú jednoducho veľmi početné,  je ich nespočítateľne veľa a majú všemožné veľkosti. Keď vstúpite do akéhokoľvek stavu existencie, budete sa pozerať na veci alebo na bytosti tam spôsobom, ktorý je v súlade s tým stavom existencie. Navyše, kvôli kultivačným dôvodom sa tam aj vy stanete bohom – možno ešte božskejším a mocnejším ako tie bytosti. Avšak stále máte ľudské telo, takže ak nedávate pozor, vaše ľudské pripútanosti narastú: „Och, ja som naozaj úžasný!“ Keď sa potom vrátite do tejto takzvanej „reality“ ľudských bytostí, budete si myslieť: „Hm, ja som naozaj mimoriadny!“ Skutočne, bolo mnoho ľudí, ktorých myseľ začala byť nestála, keď uvideli nejaký kúsok, nejakú časť alebo niečo, čo sa stalo vo vesmíre. Keď som vtedy vyučoval Fa, niektorí ľudia videli určitú informáciu, ktorá pochádzala z dávnych dôb a mysleli si, že sa podobajú na Budhu. Potom sami seba považovali za Budhov a boli na seba pyšní. Takisto prestali chodiť do našich tried. V tých začiatočných dňoch chodili kade tade a tvrdili, že sú Budhami a že sa nepotrebujú kultivovať. Ani sa už neboli schopní kultivovať, keďže tá ľudská pripútanosť naozaj narástla. Keď sa v kultivácii nevzdáte vášho ľudského myslenia, čokoľvek môže podnietiť vaše pripútanosti a čokoľvek môže fungovať ako prekážka vo vašej kultivácii. Nedovoľte žiadnej pripútanosti, aby sa rozvinula. Ako povedal Majster, v žiadnom prípade nie je možné, aby ste videli skutočnú, úplnú podobu vesmíru, pretože dokonca ani bohovia nižších ríš ju nemôžu vidieť, a tým menej vy, keď nesiete ľudské telo. Napriek tomu, že bytosti v tých ríšach hovoria o tom, aký ste výnimočný, pred dosiahnutím dovŕšenia nie ste nikým. Možno ste niekedy dávno boli bytosťou tam alebo ste boli ich Kráľom, ale to je všetko, pretože teraz ste ľudskou bytosťou a nemôžete ísť späť. Človek nemôže ísť späť predtým ako ukončí celý kultivačný proces, alebo ak jeho kultivácia zlyhá. Takže v žiadnom prípade nebuďte nejakým spôsobom pripútaný. So silnými spravodlivými myšlienkami a pokojným srdcom robte to, čo by ste mali robiť. Tento vesmír je jednoducho veľmi rozsiahly.

Hoci mám niektoré slová na jazyku, nechcem ich povedať. Je to preto, že sa obávam, aby vaša myseľ nezačala utekať, a potom sa budete chcieť spýtať, prečo toto a prečo tamto, a budete to skúmať čoraz ďalej. Spustilo by to určité pripútanosti. Ale Majster vám povie, že náš vesmír – čiže ten, ktorý súvisí s našimi životmi – tento neporovnateľne obrovský vesmír je niečo, na čom som už dávno ukončil prácu. [Tie časti] Majstra, ktoré boli na vyšších úrovniach, sa už vrátili na svoje miesta. Náš vesmír je už neporovnateľne nádherný. Keď som to všetko ukončil, chcel som prejsť na ďalší krok, avšak zistil som, že ľudskú dimenziu, ktorá je povrchom vesmíru, nemožno ešte uvoľniť. Prečo? Tento vesmír je tak enormne obrovský, že to je jednoducho nepredstaviteľné. Jeho životy sú také početné, že aj v malej oblasti je ich príliš mnoho, aby sa dali spočítať, pričom jeho rozsiahle kozmické telá sú jednoducho neopísateľné. Takže neskôr, keď som vyučoval Fa, nikdy som nehovoril o tom, aký obrovský je vesmír, keďže čím neskôr to spravím, tým je väčší, a niet spôsobu, ako to popísať ľudskými myšlienkami alebo jazykom. Keď náprava Fa dosiahla konečný bod, objavil som, že bytosti v iných kozmických telách, ktoré nemajú žiadne spojenie s ničím v našom vesmíre, si uvedomili, aký dobrý je náš vesmír, keď to bolo dokončené, takže je teraz ako trblietavý drahokam vo vesmíre, ako diamant. Všetky to videli ako dobrú vec a želali si mať tento Fa. Všetky chceli získať tento Fa. (Potlesk)

Minule som vám vysvetlil koncept vesmíru a ako mnohé Mliečne dráhy vytvárajú jednu jeho sféru. Táto sféra je to, čo označujeme ako malý vesmír. Treba stovky miliónov takýchto vesmírov, aby vytvorili vesmír druhej vrstvy. Čo sa týka toho, aký obrovský je napokon vesmír, predpokladajme, že masívny vesmír, ktorý je zložený z miliardy vrstiev, považujeme za jednu sféru, a potom spojíme dohromady miliardu takýchto jednomiliardovo-vrstvových sfér – túto miliardu jednomiliardovo-vrstvových sfér by sme potom mohli nazvať časticou vzduchu. Takéto častice napĺňajú túto konferenčnú sálu. Hoci je to obrovský počet vesmírov, toto je stále len malá, nepatrná častica v jednej dimenzii vesmíru. Keď som prišiel na koniec pri robení nápravy Fa, videl som, že forma bytostí už nie je niečo, čo by bytosti pod nimi boli schopné pochopiť; ako princípy Fa išli vyššie, pre bohov v nižších ríšach už nebola možnosť, ako by ich mohli pochopiť. Keď som prišiel do tej ríše a jej stavu, napokon som objavil, že aj tá je iba jednou časticou prachu vo vesmíre.

Viem veľmi dobre, že bytosti, nech sú v akejkoľvek ríši, sú rovnaké: každá oceňuje, aký nádherný je život. Tri ríše sú samozrejme výnimkou. Ako učeníci Dafa, ak dokážete naplniť svoje misie, ak dokážete – nech ste v akejkoľvek ríši vo svojej kultivácii – spasiť bytosti, ktoré by ste mali spasiť, ak dokážete oslobodiť bytosti, ktoré by ste spomedzi ľudí mali zachrániť, a ak dokážete naplniť zodpovednosti učeníka Dafa, potom po svojom návrate zažijete neopísateľnú poctu a pocítite úžasnú vznešenosť vašej vesmírnej sféry. Pri tom všetkom, boh nebude mať nič také ako nesplnenú túžbu, akú môže mať človek. Bohovia nemajú ľudský stav bytia. Boh, nech je v akejkoľvek ríši, by v skutočnosti nebol šťastný, ak by ste mu ponúkli preradenie do vyššej ríše. Myslel by si, že to miesto s ním nemá nič spoločné. Nerozmýšľal by ľudským spôsobom. Popisoval som masívne kozmické telo, nepredstaviteľne obrovské, aby som vám priblížil jeho veľkosť. Nenechajte sa strhnúť tým, že budete o tom premýšľať, keďže by to nebolo na nič dobré. Je jednoducho veľmi obrovské.

Niekedy premýšľam nad tým, že zatiaľ čo jednotlivá bytosť môže vyzerať maličká, každá má svoj vlastný životný príbeh. Niektoré sú vznešené a strhujúce, niektoré sú zložité a spletité, niektoré sú veselé, niektoré sú bolestné, a niektoré sú súcitné alebo láskavé, a všetky majú odlišné charakteristiky tej bytosti. Naozaj si ich cením. Avšak takéto nižšie životy nie sú považované za dôležité Kráľmi alebo ešte vyššími Bohmi rozličných ríš vesmíru. Toto je niečo, čo je určené ich stavom bytia. Oni považujú za dôležitý iba celkový štandard. Jedna konkrétna bytosť alebo skupina bytostí vo väčšom priestore pre nich veľa neznamená, pretože tí bohovia sú jednoducho veľmi obrovskí. V tomto bode som ukončil celú nápravu Fa, všetko bolo dokončené a ostatné kozmické telá budú nasledovať rovnaké kroky. Avšak celkový čas nápravy Fa sa nedá predlžovať. Skončí, keď bude mať skončiť.

Pred nejakým časom niektorí učeníci Dafa ešte nevykročili vpred, takže sme museli čakať a robiť, čo sme dokázali, aby sme ich nechali vykročiť vpred. Avšak čas na toto sa už míňa. Keď som stretol študentov, čo prišli z Číny, zdôrazňoval som im, aby povedali študentom, ktorí nevykročili vpred, aby tak rýchlo urobili – aby rýchlo našli tých stratených študentov a vysvetlili im fakty, pretože to, čomu inak budú čeliť, je ten najtragickejší koniec. Kultivácia nie je detská hra. To platí najmä pre učeníkov Dafa, ktorí nesú na svojich pleciach takúto obrovskú historickú misiu. S tou misiou je spojené prežitie, život alebo smrť, bezpočtu bytostí. Nenazvali by ste to významnou záležitosťou? Je to obrovská vec. Tu v tomto svete, na povrchu, je to jednoducho objasňovanie pravdy a zastavovanie zlého prenasledovania. Keď neriešite veci dobre, posudzujete takéto veci s ľudským myslením. Avšak veci tu v tomto svete sú iluzórne,  a spôsob akým sa človek kultivuje, je presne kultivovanie sa uprostred viery a pochybnosti. Ak sa dokážete považovať za kultivujúceho a naozaj pevne, so silnými spravodlivými myšlienkami riešiť svoje veci, potom to samotné je naozaj výnimočné. Toto je niečo, čo je určené fungovaním sveta, takže by sa to nepočítalo, ak by ste ich mohli robiť presne tak, ako by ich robili bohovia. Ak by to bolo dovolené, potom by stačilo, aby vyšli z hôr tí pozemskí nesmrteľní a spravili tie veci. Alebo by sme mohli jednoducho hneď na začiatku odomknúť gong učeníkov Dafa a veci by boli spravené v okamihu. Avšak takým spôsobom to nefunguje a ani by sa to nepočítalo. My zachraňujeme ľudí uprostred ilúzie. Ľudská spoločnosť je jednoducho miestom ilúzie, takže musíme zachraňovať ľudí spôsobom, ktorý je vhodný pre ľudskú spoločnosť. Keď bola vytvorená, bola takto vytvorená zámerne.

Majster toho povedal tak veľa, že si nie som istý: pochopili ste všetko? (Súhlasný potlesk) Niektoré veci naozaj nie sú také, ako si ich ľudia predstavovali. Zlo vo svojom ohováraní hovorilo: „Ak je váš Majster taký mocný, prečo nespraví veci tak a tak?“ Mohol by som. Avšak nespravím. Prišiel som spasiť vnímajúce bytosti a nech je nejaká bytosť akákoľvek nedobrá, ja jej dám šancu. Pokazil si sa a odvažuješ sa povedať takéto veci, avšak bolo to kvôli upadnutej morálke ľudstva, ako aj kvôli zlým faktorom, ktoré pôsobili za scénou. Je mi ťa ľúto ako bytosti a cítim k tebe súcit. Chcem ti dať šancu. Nechcem sa ťa vzdať. Avšak ak to bude nutné, určite to spravím. V skutočnosti to budú nebeské bytosti, ktoré to spravia. Keď uvidia takéto zlo, nebudú sa môcť udržať a nebude treba, aby som to spravil ja.

Majster sa naozaj teší z cesty, po ktorej kráčali učeníci Dafa počas týchto rokov. Samozrejme, tí čo ňou nekráčali dobre alebo tí, ktorí nevykročili napred, stále nemôžu byť v tomto bode nazývaní učeníkmi Dafa. Tí, ktorí cez to prešli a dokázali konať, sú naozaj výnimoční. Negovali tým zasahovanie starých síl. Neustúpili pred zlom, ani ich nezrazilo nadol toto jednoducho bezprecedentné, ťažké prenasledovanie učeníkov Dafa, ktoré ich údajne malo „skúšať“, no namiesto toho slúžilo na zocelenie týchto učeníkov Dafa. Či sú to ťažkosti alebo prenasledovanie zla, nech to bolo čokoľvek, prešli ste cez to – naozaj ste cez to prešli. To, čo zo zla zostalo, už nestačí na to, aby to mohlo poškodiť učeníkov Dafa ako celok. Už to môže slúžiť len na to, aby to údajne „skúšalo“ tých, čo nekráčali dobre po svojej ceste alebo aby „skúšalo“ určité oblasti. Keď zlo vidí u učeníkov Dafa ľudské myslenie, využije to na robenie nedobrých vecí, pretože staré sily si myslia, že tak by sa veci mali robiť. Kým zachraňujeme vnímajúce bytosti, stále musíme negovať všetko zasahovanie starých síl. Týmto spôsobom sme sa cez to dokázali dostať po celý čas. Učeníci Dafa boli vytvorení počas negovania prenasledovania a záchrany vnímajúcich bytostí. Kráčajte dobre na poslednom úseku svojej cesty.

Poviem vám: vážte si cestu, ktorú ste prešli a to, čo ste spravili, vážte si všetok ten čas, ktorý ste venovali potvrdzovaniu Fa. To, čo prešlo, sa už nikdy nevráti. Ak by chcel niekto opäť vytvoriť tú atmosféru hrôzy, v ktorej by sa zoceľovali učeníci Dafa, už by to nebolo možné, pretože toľko zla už nezostalo. Ako náprava Fa postupuje napred, úroveň za úrovňou, neustále, vo veľkom rozsahu, odstraňuje zlé elementy, a nový vesmír neustále postupuje napred vo svojom vytváraní sa. Učeníci Dafa, ktorí sa činili dobre, odstraňovali zlo vo veľkom rozsahu v [kozmickom] priestore a v oblasti, za ktorú sú zodpovední. Takže ak by niekto chcel, aby tieto zlé elementy hrali nejakú významnejšiu úlohu, už by to nebolo možné.

Ako viete, každý dnes v čínskej spoločnosti nadáva na zlú stranu. Viete, prečo to tak je. Tí z nás, čo sú starší, si pamätajú, ako sa v minulosti nikto neodvážil kritizovať zlú stranu. Avšak teraz to robí každý, pretože teraz už nezostali takmer žiadne zlé faktory skazenej strany. Keď prenasledovanie začalo, hustota, s ktorou všetko pokrývali, bola obrovská. Sledovali ľudí a dokonca ich nahradzovali, takže kto by sa odvážil povedať, že zlá strana je zlá? Mohli ste byť na toalete za zatvorenými dverami a ani tak ste sa neodvážili zašepkať sťažnosť na zlú stranu, aj z toho by ste mali strach. Účinkovali tam tie zlé elementy. Avšak teraz, keď tie zlé elementy boli odstránené do takej veľkej miery, že už takmer neexistujú, vystupujú ľudia, čo stále majú zmysel pre spravodlivosť a vyjadrujú svoj názor. Aj keď ľudia vidia zlú stranu ako prenasleduje ľudí, odvážia sa ju verejne odsúdiť, pretože už neostalo tak veľa zlých faktorov. Inými slovami, už tu nie je atmosféra hrôzy, a postupne mizne prostredie, ktoré vytvorili staré sily na prenasledovanie kultivujúcich alebo na zoceľovanie učeníkov Dafa. Keď už nebude stačiť na skúšanie učeníkov Dafa alebo už nebude stačiť tlak, v ktorom učeníci Dafa zachraňujú vnímajúce bytosti, vtedy sa táto záležitosť skončí. Nemusím vám to hovoriť. Môžete to vidieť sami. Situácia sa rýchlo mení. Avšak nech je to akokoľvek, kultivujúci sú kultivujúci a my sa nezapletáme do politiky bežných ľudí. Kto spravil dobré veci pre Dafa, toho bohovia uznajú. Samozrejme, učeníci Dafa budú toho svedkami. Pre tých ľudí to znamená, že si pre seba vytvorili budúcnosť.

To je na dnes všetko. Ďakujem vám všetkým. (Dlhý, nadšený potlesk)

Dodám ešte zopár slov. Podoba, v ktorej vidíte Majstra, je podoba ľudskej bytosti. Je to úplná ľudská podoba, so všetkými ľudskými časťami – presne ako ľudská bytosť. Avšak na každej úrovni vesmíru Majstrovo telo presne zodpovedá, čo sa týka formy, bytostiam tej úrovne vesmíru. Je to tak aj tu. Ako som vám povedal, hoci toto je miesto pre ľudské bytosti, keďže hlavná časť Majstra je tu, toto miesto sa stalo srdcom celej nápravy Fa vesmíru. Či sú to staré sily alebo bytosti, ktoré chceme spasiť, všetky masívne kozmické telá vo vesmíre, ktoré chcú byť spasené, sa sem chcú dostať. Kvôli bezpečnosti sú pravé životy všetkých bytostí, ktoré ešte neboli úplne napravené pomocou Fa, všetky uchované tu so mnou. Ich životy sú zapečatené vo vrstvách a vrstvách mojich častíc, celou cestou k mojim najpovrchnejším bunkám. Ale aj tak, poviem vám, že Majster sa javí rovnako ako ľudská bytosť. Pre nikoho nebudem vyzerať ako boh, iba tesne pred ukončením nápravy Fa. Ak by som sa teraz objavil ako boh, zničilo by to vaše kultivačné prostredie; zničilo by to ilúziu, v ktorej sa musíte osvietiť k veciam. Všetky vaše činy a vaša kultivácia od toho bodu by sa nerátala, všetko by bolo zničené a vnímajúce bytosti by nemohli byť spasené. Takže sa nepozerajte na Fa s ľudským myslením a nerozmýšľajte o Majstrovi s ľudskou mentalitou. Fa, ktorý vás Majster učil, vám umožňuje kultivovať sa, a na základe tohto Fa sa máte kultivovať a merať veci. Vo Fa nie sú chyby. Fa je napísaný v najpovrchnejšom, ľudskom jazyku, používa štruktúru ľudského jazyka, avšak rozhodne nie je obmedzený na túto povrchnú úroveň: úroveň za úrovňou, v ďalších a ďalších úrovniach, sú v ňom obsiahnuté významy Fa.

Ďakujem vám všetkým! (Dlhý, nadšený potlesk v celej sále)