Vyučovanie Fa na konferenciách - X. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii pri príležitosti 10. výročia založenia webstránok Minghui 2

Vyučovanie Fa v Manhattane. 22

Vyučovanie Fa na stretnutí Veľkej Epochy. 34

Vykročte opäť energicky vpred. 42

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii pri príležitosti 10. výročia založenia webstránok Minghui

 (Li Chung-č’, 2009, USA)

 

(Všetci učeníci Dafa stoja a nadšene tlieskajú. Majster sa usmieva a ukazuje všetkým, aby si sadli.)

Personál Minghui[1] má zriedkavo možnosť stretnúť sa; nemáte veľa príležitostí, aby ste si mohli osobne vymieňať skúsenosti. Takže som si pomyslel, že vás dnes prídem pozrieť. To, čo som práve povedal, je pravdou najmä preto, že niektorí učeníci Dafa vložili všetky svoje sily do webstránok Minghui a pracovali veľmi tvrdo. Viem o tom všetkom.

Dá sa povedať, že spomedzi webstránok, ktoré vedú učeníci Dafa, sú webstránky Minghui tie kľúčové. Odo dňa, keď boli založené, boli pevne ustanovené ako okno pre kultiváciu učeníkov Dafa a pre zdieľanie ich skúseností, a boli zamýšľané na včasné prinášanie správ o prenasledovaní učeníkov Dafa. Takže rola, ktorú prevzali stránky Minghui, bola mimoriadne rozhodujúca a stali sa tŕňom v oku zla. Preto  museli tieto webstránky viac ako iné zdôrazňovať bezpečnosť, aby zlo nemohlo zneužiť medzery, pretože tieto webstránky sú schopné včas a priamo informovať o prenasledovaní, ktorým trpia učeníci Dafa; správy Minghui nie sú založené na informáciách z tretej ruky, sú to materiály z prvej ruky, získané priamo. Webstránky Minghui majú svoje vlastné spôsoby kontaktovania sa s učeníkmi Dafa v Číne a v posledných rokoch dokázali byť vo svojej činnosti dosť stabilné. Toto má priamy vzťah s kultivačným stavom a  zmyslom pre zodpovednosť tých, ktorí sú zapojení do Minghui, najmä učeníkov Dafa v popredí. Takže zlo nemôže zasahovať. Unikátna povaha stránok Minghui viedla k tomu, že niektorí zo zúčastnených učeníkov Dafa sú relatívne izolovaní a majú o niečo menej príležitostí vymieňať si skúsenosti s inými študentami. Toto pre nich robí veci ešte ťažšími.

Nech je to akokoľvek, je jednoducho mimoriadne, že sa stránky Minghui dostali až do dneška. Svojou rolou, ktorú hrali, mocne odhalili prenasledovanie zla, najmä v posledných rokoch. Od doby, keď sa začalo prenasledovanie, navyše včas poskytovali pravdivý obraz kultivačného stavu učeníkov Dafa a zároveň mali funkciu vytvorenia spojenia medzi študentami. Študenti všade – nech je to v Číne, mimo Číny, alebo kdekoľvek – môžu zdieľať svoje skúsenosti cez stránky Minghui. Tým, že učeníci Dafa dostali vo svojej kultivácii takýto kanál, každý sa môže okamžite dozvedieť celkovú situáciu kultivácie učeníkov Dafa a zároveň stránky slúžia ako nepriamy komunikačný kanál. To je vynikajúce.

S výnimkou Minghui a niekoľkých ďalších webstránok, ktoré hovoria z odlišného uhla, všetky webstránky, ktoré ste založili, informujú o situácii učeníkov Dafa a o prenasledovaní ako normálne médiá v spoločnosti. Avšak Minghui je priamejší v tom, že prevzal uhol pohľadu učeníkov Dafa a zobrazuje stav kultivácie učeníkov Dafa ako aj stav prenasledovania. Obzvlášť pozoruhodný je fakt, že dokáže získať informácie z prvej ruky. To nie je niečo, čo môžu spraviť iné webstránky, a tak toto ešte viac naznačuje, akú rozhodujúcu úlohu hrá Minghui. Takže nech sa deje čokoľvek, musíte sa ešte lepšie činiť pri vedení tých webstránok a venovať zvláštnu pozornosť bezpečnosti – aby sme veci zachovali utajené pred zlom.

Ako kultivačná forma nemá Falun Gong čo skrývať. Avšak zoči-voči prenasledovaniu skazenou ČKS musíme byť na pozore. Neustále podvádza čínskych ľudí ako aj zvyšok sveta a bráni ľuďom vo svete dozvedieť sa o jej minulých zločinoch a o skutočnom stave prenasledovania učeníkov Dafa; skrýva skutočný pohľad na svoju zlovestnú tvár, pričom v prenasledovaní používa metódy zla. Takže musíme byť pred ňou na pozore a odhaľovať jej zločiny. Toto okno, [ktorým je Minghui], musíte stavať ďalej a činiť sa s ním ešte lepšie. Zároveň nesmiete poľaviť vo svojej osobnej kultivácii, pretože Minghui bude lepší a neobyčajnejší iba ak sa dokážete činiť lepšie v kultivácii ako jednotlivci.

Pomocou odhaľovania zla, záchrany vnímajúcich bytostí a pomáhania Majstrovi napravovať Fa si stránky Minghui ustanovili svoju mocnú cnosť a sú skutočne pozoruhodné. Možno keď o nich budú vnímajúce bytosti v budúcnosti hovoriť, budú o nich tiež hovoriť ako o niečom jedinečnom. Je to preto, že Minghui informuje z odlišného východiskového bodu a líši sa od iných médií vedených učeníkmi Dafa, ktoré fungujú ako normálne médiá v spoločnosti. Ďalšou vecou je, že webstránky dokázali napriek ťažkým okolnostiam po celý čas udržiavať kontakt s učeníkmi Dafa v Číne a získavať tak informácie z prvej ruky. To je niečo, čo iné médiá nedokázali spraviť, vrátane veľkých medzinárodných mediálnych agentúr. Nepozerajte sa na to, aký veľký účinok majú tie webstránky teraz: v budúcnosti budú ľudia poznať ich dôležitosť. V skutočnosti, dokonca aj teraz mnoho veľkých médií, spravodajských agentúr takmer každej krajiny a organizácií i jednotlivcov v každej krajine, ktorí dbajú o ľudské práva v Číne, všetci navštevujú stránky Minghui a so záujmom ich sledujú. Vedia, že to, o čom informujú, je pravda. Je to len tak, že kvôli ekonomickým záujmom, národným záujmom, alebo kvôli istým medzinárodným okolnostiam predstierajú ignoranciu a nemajú v úmysle, neodvažujú sa, alebo nechcú provokovať skazenú ČKS. V blízkej budúcnosti sa však všetci ľudia budú musieť postaviť celej tejto záležitosti. Čoraz viac pravdy sa dostáva von, takže každý, kto ju nechce prijať, každý, kto nedokáže prijať túto realitu, nebude mať budúcnosť.

Nenechajte sa oklamať tým, že spoločnosť beží teraz ako obvykle a všetci sú zaneprázdnení tak ako vždy, pričom všetko prebieha zdanlivo normálne. Toto je samozrejme spôsob, akým bežia ľudské záležitosti, ale to nie je to, načo je tu človek. Historické obdobie, počas ktorého sa vytvárala civilizácia pre ľudstvo, je teraz za nami, ako aj proces úplného ustanovovania zásobárne kultúry, ktorá by v poslednej hodine umožnila človeku pochopiť Dafa. Takže súčasnosť je zamýšľaná pre ľudí, aby teraz použili všetko, čo sa naučili v priebehu histórie, aby tak mohli racionálne čeliť tejto poslednej epizóde. Ako sa človek rozhodne a čo si vyberie – všetko to začína teraz. Ale človek sa v priebehu histórie neustále dopúšťal hriechov, takže bohovia použijú zlo na zasahovanie počas toho, ako sa ľudia rozhodujú. Toto sa stalo ťažkosťami pre ľudí a pre vnímajúce bytosti. Cesta von bola ponúknutá, avšak aby sa dovolilo tým, ktorí majú stále dobré myšlienky, aby boli zachránení, učeníci Dafa začali objasňovať pravdu. Učeníci Dafa sú teraz nádejou na spásu pre ľudí v každej oblasti. Keď dosiahli dnes tento bod, história ľudstva vstúpila do vrcholného stupňa.

V záverečnom priebehu udalostí sú tiež zahrnuté faktory, ktoré majú skúšať učeníkov Dafa, pretože každý učeník Dafa sa musí sám vykultivovať k Dovŕšeniu. Učeníci Dafa majú zároveň obrovskú zodpovednosť: nielen svoje osobné Dovŕšenie, ale každý musí niesť misiu záchrany ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí. Nikdy v histórii také niečo nebolo. Keď niekto v minulosti šíril Fa alebo hovoril o záchrane vnímajúcich bytostí, bolo to len završovanie kultúry v histórii ľudstva. Kresťanstvo a Budhizmus sa mohli šíriť vo svojich vlastných oblastiach počas priebehu histórie, ale to bolo v skutočnosti kvôli ustanoveniu kultúry, pomocou ktorej človek spoznáva božstvá. Šírenie Dafa vo svete je však odlišné. V tomto prípade stojí celé ľudstvo pred otázkou, či môže byť spasené. Toto obrovské javisko pred nami dnes – javisko ľudstva – bolo pripravené pre Dafa a jeho učeníkov. Nech ste zapojení do hocijakého projektu alebo iniciatívy, alebo nech robíte čokoľvek na záchranu vnímajúcich bytostí, všetci by ste v tom mali byť veľmi pevní a správne to dokončiť. Platí to najmä pre stránky Minghui, ktoré si v krátkych rokoch fungovania už ustanovili mocnú cnosť. Učeníci Dafa si to uvedomujú a Majster si to veľmi dobre uvedomuje; dokonca aj ľudia vo svete ich obdivujú, dokonca aj tí zlí. V tejto poslednej fáze by ste sa mali s nimi činiť ešte lepšie a spraviť ich ešte mocnejšími. Nesmiete poľaviť. Čím sa okolnosti viac uvoľnia, tým menej môžete poľaviť. Čím sa veci stanú pohodlnejšie, tým ľahšie je pre vás uvoľniť svoje myslenie a zvoľniť. To však nepôjde. Je nutné, aby ste sa s nimi činili dobre. To je v skutočnosti aj dôvodom toho, že tu máte dnes toto stretnutie – zdieľať svoje skúsenosti na základe Fa a zlepšovať sa na základe Fa. Je to podobné zakaždým, keď sme mali v minulosti Fa konferenciu, na ktorej ste mohli všetci objaviť, kde máte nedostatky, spraviť skok dopredu vo vašej kultivácii a  lepšie potom naplniť svoju úlohu v projektoch. Rovnako to platí pre dnešné stretnutie. Po dnešnom zdieľaní sa môžete činiť lepšie v tom, v čom sa máte činiť.

Majster nehovorí tieto veci len preto, že je príjemné ich počuť. Stránky Minghui skutočne mali obrovský účinok. Kultivujúci samozrejme niekedy robia veci alebo posudzujú veci pomocou ľudského myslenia. To sa niekedy stane. Ak by niekto stále posudzoval veci so spravodlivými myšlienkami, potom by som povedal, že by sa už nemusel kultivovať. (Smiech) Keď je tu ľudské uvažovanie, sú tu problémy a veci, ktoré sú nedostatočné; sú tu problémy so spoluprácou a zasahovanie do vecí v dôsledku strachu. Všetko toto sa môže stať. Ale nech je to akokoľvek, celkove veci postupujú zdravým spôsobom a hlavné telo sa činí mimoriadne dobre.

Vo svojej rannej sekcii ste hovorili o mnohých veciach, takže možno máte nejaké otázky, na ktoré sa ma chcete spýtať. Nebolo pre nás ľahké, aby sme sa spolu stretli. Ak máte otázky, môžete mi ich položiť. Budeme o nich diskutovať. Odpoviem na tie, na ktoré budem môcť. (krátka prestávka, nadšený potlesk)

 

Učeník: Je to, čo publikuje Minghui, potrebné iba počas obdobia nápravy Fa alebo to bude zanechané budúcim generáciám?

Majster: Myslím si, že obsah Minghui je cenným materiálom, ktorý ste zozbierali počas kultivácie učeníkov Dafa. V budúcnosti nebude žiadne prenasledovanie, takže Minghui sa potom nebude musieť zaoberať utajovaním vecí alebo odhaľovaním prenasledovania zla (smiech), keďže situácia sa zmení. Avšak Minghui je médium, takže hoci otvorene podáva správy o kultivácii učeníkov Dafa, myslím si, keďže je to médium, že pravdepodobne bude odovzdané budúcim generáciám. Dokonca aj keď nebude odovzdané, budúci ľudia si budú nesmierne vážiť pojem „webstránky Minghui“. Je dokonca možné, že sa stane hlavným médiom, ktoré bude pôsobiť v bežnej spoločnosti. Myslím si, že to tak bude. (Majster sa smeje) (všetci tlieskajú)

 

Učeník: V posledných desiatich rokoch sa Minghui sústredil na to, aby obsah súvisiaci s kultiváciou spĺňal určitý štandard a sústredil sa na odhaľovanie prenasledovania v pevninskej Číne. Mali by sme odteraz zvýšiť snahu objasniť pravdu vzdelaným ľuďom a hlavnému prúdu spoločnosti na Západe?

Majster: Do dnešného dňa Minghui podával priamy obraz kultivácie učeníkov Dafa. Čo sa týka spĺňania štandardu, médiá by sa v tom určite mali dobre činiť a to platí najmä pre Minghui. Vy všetci ste kultivujúci a viete, o čom sa má písať a o čom nie. Keby sa na internete uverejnili nesprávne názory alebo nedostatočné pochopenia – a to platí najmä pre stránky ako Minghui – ovplyvnilo by to novších študentov.

Ohľadom otázky, či by ste mali v nadchádzajúcom čase posilniť úsilie objasniť pravdu určitej skupine – môžete to medzi sebou prediskutovať a rozhodnúť sa. Čo sa týka webstránky, cesta Minghui už bola stanovená. Je to vaša cesta, je to váš prístup a je to smerovanie vašich webstránok. Spôsob, akým riešite veci, je odrazom vášho najlepšieho rozhodnutia, takže by ste mali pokračovať tak, ako doteraz. Ibaže by sa prenasledovanie skončilo a  nebolo by už potrebné odhaľovať zlo a všetci by vedeli pravdu, potom by sa situácia zmenila, v opačnom prípade by sa váš prístup nemal veľmi meniť.

 

Učeník: Bezchybné predstavenia Shen Yun naozaj môžu mať účinok spásy vnímajúcich bytostí a môžu mať na ľudí značný dopad. Avšak práca učeníkov Dafa je často hrubá, nesnažia sa o kvalitu a takmer vôbec nevenujú pozornosť reálnym výsledkom toho, čo robia.

Majster: (smiech) Máš na mysli niektoré prístupy a metódy, ktoré ľudia používajú pri reklame a pri predaji lístkov? Predstavenia Shen Yun sú prirodzene na vysokej úrovni. To sa už preukázalo. Prinajmenšom môžeme povedať, že v súčasnosti sa žiadna iná šou nevyrovná Shen Yunu. Avšak to, ako sme prvýkrát priniesli Shen Yun verejnosti, bolo trochu neuhladené. Všetko zahŕňa proces, od bodu, keď človek na začiatku nedokáže niečo spraviť, až kým to dokáže, postupne získava skúsenosti a zručnosti, až kým sa naučí robiť veci dobre. Je tam naozaj takýto proces.

V súčasnosti Majster osobne dozerá na veci súvisiace so Shen Yunom, a to preto, že sú vysoké požiadavky na technickú dokonalosť ako aj zladenie všetkých použitých prvkov, z ktorých každý vyžaduje špecifické odborné znalosti. Mnohí učeníci Dafa to chceli robiť, ale keď sa o to pár rokov pokúšali, výsledky neboli až také ideálne. Chcel som doviesť až k zrelosti učeníkov Dafa, ktorí si želali touto umeleckou formou potvrdiť Fa a spasiť vnímajúce bytosti. Samozrejme, len čo som sa do toho zapojil, stalo sa z toho niečo úplne iné. Ak niečo robím, spravím z toho to najlepšie, to najlepšie na svete. (Majster sa smeje) (potlesk) Avšak reklama predstavenia a predaj lístkov leží na učeníkoch Dafa v každej oblasti. Keďže kultivačné stavy študentov v jednotlivých oblastiach sú rôzne, sú veľké rozdiely v tom ako spolupracujú a sú aj rozdiely v tom, ako sa študenti stotožnili s postupom pri predaji lístkov a pri prezentácii predstavenia. Takže tam určite budú rozdiely v prístupe a kvalite. Navyše, tieto veci ste nikdy predtým nerobili a študenti v niektorých oblastiach nevedeli o týchto veciach nič, takže ste museli prejsť cez proces, kde najprv niečo nedokážete, až kým to dokážete. Postupne sa naučíte tieto veci robiť, budete im rozumieť a kvalita sa postupne zlepší.

 

Učeník: Mám otázku týkajúcu sa osôb, ktoré pracujú pre Minghui na plný úväzok. Počas posledných desiatich rokov pracovali na tej stránke na plný úväzok a nemali príjem ani bežné zamestnanie, a tak si začali hľadať normálnu prácu. Bude za súčasných okolností v poriadku, aby sme požiadali o dotácie tak, ako to robia bežní ľudia ?

Majster: To, že máme ľudí na plný úväzok zabezpečuje, že Minghui ide hladko a jeho spravodajstvo je neprerušované, čo je dôležité. Myslím si, že na dnešnom stretnutí si všetci ešte prehĺbite svoje pochopenie. Avšak ste to vy, kto musí vyriešiť tieto otázky a ste to vy, kto sa musí snažiť. To, aby webstránky  Minghui dobre fungovali, je jednou z vašich obrovských úloh na záchranu ľudí. Pokúste sa rozriešiť problémy, ktoré sa objavili, pomocou spolupráce a diskusie.

Ak chcete požiadať o dotácie tak, ako to robia bežní ľudia, môžete to spraviť. Pred pár rokmi bola situácia odlišná. Zlo bolo v tom čase naozaj početné, ovplyvňovalo celé ľudstvo a ovládalo všetky skupiny ľudí. Veci sú teraz odlišné. Ľudia sa teraz prebúdzajú a väčšina zla bola odprataná, takže zlo stratilo svoju schopnosť ovládať bežnú verejnosť. Keďže je to takto, môžete sa o to pokúsiť a uvidíte, ako to pôjde.

 

Učeník: Pri práci na Minghui je nutné zaistiť bezpečnosť a pôsobiť nenápadne. Toto viedlo nás mimo Číny k tomu, že cítime tlak nášho okolia a niektorí z nás majú ťažkosti rozvinúť svoje schopnosti a koordinovať svoje snahy s druhými. Keď sa iné projekty pokúšali presvedčiť študentov, ktorí pracujú pre Minghui, aby sa k nim pridali, niektorí dokonca bez obalu povedali: „Ty v takomto čase ešte stále pracuješ pre Minghui?“

Majster: Nech je akýkoľvek čas, stále musíte pracovať na Minghui. S tou poznámkou, samozrejme, nie je niečo v poriadku. Hoci Minghui viditeľne neovplyvňuje spoločnosť natoľko, ako ju ovplyvňujú iné médiá, a hoci nemá toľko správ zaujímavých pre bežných ľudí, napriek tomu priamo vykresľuje kultivačný stav učeníkov Dafa a informuje o prenasledovaní. To je dôležité a  kľúčové. V určitom zmysle, iné médiá teraz ešte nemajú schopnosť robiť niečo také. Ak by nejaké iné médium prestalo existovať, sú tu ďalšie, ktoré ho nahradia. Ak by tu však nebol Minghui, žiadne iné médium by ho nedokázalo nahradiť. Preto hovorím, že Minghui nielenže musí pokračovať, ale musí sa aj prevádzkovať dobre.

 

Učeník: Chceme, aby anglická verzia Minghui a jej edície v iných jazykoch fungovali ako účinné nástroje na informovanie hlavného prúdu  západnej spoločnosti o Falun Gongu a ako efektívny zdroj pre učeníkov Dafa, ktorí jednajú s vládami. Webstránky sú na to z hľadiska  nákladov efektívne a účinné. Nie sme si však istí tým, či sú nutné aj tlačené materiály.

Majster: Nečínske verzie Minghui sú naozaj veľmi dôležité pre mnohé národnosti. Vlády,  ľudskoprávne organizácie, ako aj organizácie, ktoré sú proti prenasledovaniu, si ich čítajú. Keď ste predtým poskytovali faktický obraz situácie učeníkov Dafa, veľa ľudí to nechcelo čítať. Čiastočne to bolo kvôli tomu, že zlé elementy ovládali ľudí; ďalším faktorom bolo, že ľudia zvažovali svoje vlastné záujmy – vyberali si medzi mocným štátom kontrolovaným skazenou ČKS a zraniteľnou skupinou ako Falun Gong – a rozhodli sa tejto otázke vyhnúť. Teraz je to odlišné. Zlé elementy, ktoré ovládali ľudí, boli odstránené a ľudia sa prebúdzajú. Keď vtedy zlé elementy za ČKS kontrolovali ľudí, hlavným svetovým novinám a televíznym staniciam takmer neustále chýbala odvaha informovať o tejto záležitosti. Avšak teraz už majú odvahu o nej informovať a hovoriť. Začali venovať pozornosť tomu, ako ČKS prenasleduje žiakov Falun Gongu. Niektoré veci sa nepatrne menia, takže čo sa týka špecifických metód, ak vyzerajú byť uskutočniteľné, môžete ich vyskúšať.

 

Učeník: Myslíme si, že obsah Minghui ohľadom udalostí vo svete by sa mal obohatiť a  chceli by sme pritiahnuť naspäť našich kultivujúcich, ktorí predtým pracovali pre Minghui. Môžeme im povedať, že pokrývanie udalostí mimo Číny na Minghui je pre záchranu vnímajúcich bytostí stále veľmi dôležité? Ak pevne neveria dôležitosti Minghui, je veľmi ťažké podnietiť ich, aby tvrdo pracovali na zahraničnom spravodajstve.

Majster: Povedal som to pred chvíľou: Minghui je veľmi dôležitý. Informácie z prvej ruky, ktoré dostáva z Číny, sú absolútne spoľahlivé a žiadna iná webstránka nepristupuje k veciam z rovnakého uhla – to jest, ako okno do kultivácie učeníkov Dafa. Ako učeníci Dafa sa teda musíte na Minghui pozerať pozitívne, bez ohľadu na to, čo si myslia bežní ľudia. Niektorí ľudia sa nepozerajú na Minghui pozitívne a ja by som povedal, že majú nejaký problém, celkom určite. Keďže Minghui priamo odráža kultivačný stav hlavného tela učeníkov Dafa, hrá ústrednú úlohu pri podpore výmeny skúseností medzi učeníkmi Dafa na svete a to nemôže robiť žiadne iné médium. Ani nemôžu písať správy z uhla pohľadu Minghui. To je jedinečnosť stránok Minghui. Samozrejme, sú tam nedostatky. Ale ako sa kultivujete a dospievate, v tých veciach sa zlepšíte a v tom procese zosilniete.

 

Učeník: Už roky majú učeníci Dafa v Číne veľký nedostatok DVD-čiek, ktoré by mohli rozdávať. Mohli by sa kultivujúci z Minghui alebo tí, čo pracovali pre FGMTV, vrátiť k tvorbe programov pre Číňanov, ktoré objasňujú pravdu o Falun Gongu?

Majster: Ja sa nemôžem starať o takéto špecifické veci. Ak tí študenti majú potrebné podmienky a čas, môžete sa do toho pustiť a spolupracovať na tom. Nemám námietky. Ak už pracujú na iných projektoch, potom sa musíte pozrieť na koordináciu vecí. Prediskutujte to s nimi. Tie DVD-čka mali v minulosti veľmi dobrý dopad. Môžete spraviť to, čo si popisoval, ak to dovolia okolnosti.

 

Učeník: Každý deň sme unavení a spravíme veľa práce, ale aj tak sme nevideli znateľne lepšie výsledky pri spáse ľudí. Vyzerá to, akoby nás niečo blokovalo.

Majster: Určite tam budú ťažkosti a naozaj budete unavení. Tí z vás v predných líniách majú málo času na odpočinok, ja viem. Hovoríš, že výsledky, ktoré máte pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí a pri zachraňovaní ľudí, nie sú očividné. Myslím, že to tak nie je. Články na Minghui sledujú rôzne média a aj sa na ne odvolávajú. Pomocou správ na tej webstránke sa dozvedia o situácii ohľadom Dafa. Takisto, čoraz viac bežných ľudí začína uznávať Minghui a keď niektorí spoznajú Dafa, budú čítať Minghui.

 

Učeník: Uvedomil som si, že aby sme rýchlejšie spasili ľudí, mali by sme v prvom rade pomôcť študentom v Číne, ktorí nevykročili vpred, aby to čo najrýchlejšie spravili. V niektorých častiach Číny boli zriadené malé centrá na štúdium Fa a ľudia si tam vzájomne pomáhajú, čo má výborný účinok. Môžeme na Minghui posmeliť študentov v Číne k zriadeniu malých skupiniek na štúdium Fa, aby si mohli lepšie vymieňať skúsenosti a vzájomne si pomáhať, s tým,  že sa bude dbať na bezpečnosť?

Majster: Skupinky na študovanie Fa, cvičebné miesta a konferencie na výmenu skúseností – toto je to, čo som vám zanechal, a vždy som podporoval, aby sa to používalo. Avšak kultivačný stav niektorých študentov je taký, že do určitej miery zanedbávajú bezpečnosť a v  momente, keď sú naradostení, zabudnú na všetko. Niektorí ľudia idú do extrémov a potom sú nejakí, čo sú pripútaní k predvádzaniu sa. Všetky tieto záležitosti nám spôsobujú straty alebo vystavujú ostatných študentov nebezpečiu. Je v poriadku robiť to, na čo si sa pýtal, avšak nemôže sa to robiť nedbalo.

 

Učeník: Niektorí študenti v Číne sú veľmi skúsení pri objasňovaní pravdy a dokážu okoloidúceho človeka presvedčiť na „tri vystúpenia“ do troch alebo piatich minút. Niektorí študenti hovoria ľuďom, že ak povedia „Falun Dafa hao“, budú spasení. Avšak niektorí spolupraktizujúci si myslia, že za takýto krátky čas nedokážeme tak dobre vysvetliť fakty o Dafa a o prenasledovaní, a aj keď ten človek súhlasí s „tromi vystúpeniami“, nie je zaručené, že bude spasený. Iní študenti však veria tomu, že keď si ten človek vytvoril takú dobrú myšlienku, bude spasený.

Majster: Len čo niekto vyhlási, že vystupuje zo skazenej ČKS, nie je už pod kontrolou zlých elementov skazenej ČKS a bohov v tomto vesmíre, ktorí ešte neboli napravení pomocou Fa. Stáva sa z neho bytosť, ktorá vyjadrila postoj. Títo ľudia patria do budúcnosti a bohovia, čo hrajú pozitívne úlohy, na nich budú dozerať. Jeho zvyšný život a budúce vyhliadky jeho bytosti budú nanovo usporiadané. Vo chvíli ako vystúpi pravá myšlienka toho človeka, všetko sa začne meniť.

Ak niekto vystúpi zo skazenej ČKS, nie je už pod jej kontrolou. Len čo ho prestane ovládať, okamžite prejde zmenou. Akou zmenou? Jeho telo bude očistené od jedovatých častíc a faktorov skazenej ČKS a bude sa odlišne pozerať na záležitosti Falun Gongu a jeho prenasledovania. Toto prichádza ako výsledok jeho vystúpenia zo strany, takže vstúpi do budúcnosti. Avšak ak povie: „Som proti skazenej ČKS, avšak nesúhlasím s Falun Gongom,“ znamená to, že ešte nezaujal postoj, keďže tam nie je žiadna tretia voľba.

 

Učeník: Minghui v podstate stanovil štandardy a obsah letákov a brožúrok na objasňovanie pravdy. Avšak čo sa týka televíznych programov, od „Odvážnej cesty medzi nebom a zemou“ pred piatimi rokmi nevytvorili naši praktizujúci mimo Číny žiadne kompletné DVD. Študenti v Číne spojili do jedného DVD rôzne krátke filmy, ktoré zvyšujú povedomie o Dafa, a krátke filmy odhaľujúce ČKS, napríklad ten o masakri na Tiananmene a ďalší o zemetraseniach. Avšak chýba tomu kvalita. Viem, že vytvorenie dobrého  DVD na objasňovanie pravdy je veľký projekt. Avšak s ohľadom na jeho silný účinok by som chcel navrhnúť našim praktizujúcim mimo Číny, ktorí na to majú možnosti, aby tomu dali opäť prioritu a vyriešili tento problém. Neviem, či je vhodné dávať takýto návrh, keď sú títo učeníci veľmi zaneprázdnení.

Majster: Ak máte možnosti na robenie takýchto vecí, môžete na nich spoločne pracovať. Ak nemáte, nemusíte sa do toho nútiť. Ak nemáte rozrobený iný projekt, ak nepracujete na ničom naliehavom, alebo ak nejakí študenti nie sú zapojení v žiadnom projekte a majú potrebné schopnosti, potom to spravte.

 

Učeník: Môže Minghui organizovať diskusie o určitých témach alebo nejakých bežných problémoch, napríklad o strachu, o pripútanosti k času, o spoliehaní sa na bežných ľudí atď.?

Majster: Môžete spolu diskutovať o všetkom, čo súvisí s kultiváciou. Môžete písať články alebo zriadiť krátkodobú rubriku. Ale mali by ste svoje snahy ohľadom týchto vecí dobre koordinovať.

 

Učeník: Chcel by som sa spýtať ctihodného Majstra, ako sa pozerať na to, že študenti v Číne si najímajú čestných právnikov, aby podali právnu žalobu. V mnohých prípadoch títo právnici rozprávali na súde spravodlivo a presvedčivo, ale študentov to neušetrilo od trestu. Niektorí študenti tiež veria, že ak si nenajmeme právnikov, ktorí budú obhajovať nevinu, znamená to, že uznávame prenasledovanie zla.

Majster: Ja sa na to pozerám takto. Ak máte možnosti a dobré podmienky, potom si myslím, že by ste si mali najať právnika. Prečo to hovorím? Nemali by sa študenti Dafa kultivovať zatiaľ čo sa v maximálnom rozsahu prispôsobujú spôsobom bežných ľudí? Skazená ČKS o sebe okázalo vyhlasuje, že je „veľká, slávna a správna“ a hovorí svetu, že rešpektuje vládu zákona. Dobre, ja si teda najmem právnika a uvidíme. Každé slovo, ktoré niektorí právnici obhajujúci Falun Gong a učeníkov Dafa povedali pri svojej argumentácii, dávalo zmysel a  malo to výborný účinok. Hoci výsledky boli rôzne, odhaľovanie zlého prenasledovania sa rovná objasňovaniu pravdy a spáse vnímajúcich bytostí. Minghui a ďalšie webstránky uverejňovali reportáže o prenasledovaní týchto právnikov, a to ešte viac potvrdilo, že právny systém skazenej strany je podvod; ešte viac to odhalilo pravú povahu skazenej ČKS. Preto by sme si ešte stále mali najímať právnikov.

Najatie si právnika a obhajoba na súde môže teda samo osebe slúžiť na spásu ľudí. Všetci, čo sa zúčastnia súdneho pojednávania, či je to niekto vyslaný skazenou ČKS alebo bežný občan, budú pri spravodlivej argumentácii právnika počuť objasňovanie faktov. Neslúži to na to, aby vystúpila dobrota týchto ľudí? Niektorí sudcovia pri počúvaní zvesili hlavu a nepovedali ani slova. Niektorí policajti to obdivovali a keď opúšťali súdnu sieň, hovorili veci ako: „Dobre to povedal!“. To znamená, že dobrota týchto ľudí sa prebudila. Čoho sa bojí zlo? Nie je toto presne to, čoho sa bojí? Preto si myslím, že najímanie si právnikov je nutné. Keď všetci ľudia na svete budú mať odvahu vykročiť vpred a prehovoriť a keď všetci ľudia na svete uvidia zlo prenasledovania Falun Gongu, nerozpadne sa vtedy tá skazená strana? Ľudia vedia, že páchateľov čaká odplata a uvedomujú si, že skazená ČKS bude braná na zodpovednosť, keď spadne. Tí, čo boli zapojení do prenasledovania, si uvedomia, že aj ich v budúcnosti postavia pred súd. Nebudú ľudia nutne premýšľať o týchto veciach? Nebude z toho zlo omráčené a vystrašené? Nepomôže to zmenšiť prenasledovanie? Zlo má strach z obhajoby tých právnikov, a tak to nechce dovoliť. Neznamená to teda práve, že by sa to malo robiť? Avšak nerobte to nasilu, ak na to nie sú vhodné podmienky a nechoďte do extrémov. Nerobte to, keď na to nie sú podmienky, len preto, že to povedal Majster. Určite buďte racionálni a  pomáhajte Majstrovi s nápravou Fa.

 

Učeník: Študenti v Číne si za súčasných okolností sami vyrábajú knihy Dafa. Niektorí študenti si myslia, že keď tie knihy budú vyzerať pekne, je to vyjadrením úcty k Majstrovi a k Fa, pričom iní si myslia, že naše obmedzené zdroje by sa namiesto toho mali vynaložiť na pravdu objasňujúce materiály pre záchranu ľudí.

Majster: To je správne. Naozaj nie je nutné robiť teraz v Číne tie knihy také pekné. Za súčasnej situácie, bez ohľadu na to, aké pekné ich dokážete spraviť, nevyrovná sa to kvalite tlače mimo Číny. Takže načo potom vynakladať všetko to úsilie? Pokiaľ máte knihy na štúdium Fa, knihy, ktoré môžu slúžiť na spásu ľudí, to stačí. Knihy v mäkkej väzbe sú rovnako dobré. Teraz nie je ten správny čas na to, aby ste ich robili pekné. Namiesto toho by ste mali všetku svoju energiu vložiť do zachraňovania ľudí. Ak potrebujete spraviť tie knihy trošku krajšie, aby ste spasili ľudí, potom je to v poriadku. Avšak ak to nie je ten prípad, potom sústreďte svoje úsilie na „tri veci“.

 

Učeník: Ako môže hrať Minghui väčšiu rolu pri spáse ľudí mimo Číny?

Majster: Cesta, ktorou sa vydal Minghui, je taká, aká má byť. Robiť niečo cielene pre ľudí mimo Číny nepatrí medzi špeciálne úlohy Minghui. Avšak časom, keď svet lepšie pochopí Falun Gong, sa ľudia postupne pohrnú čítať Minghui. Je to preto, že si uvedomia, že učeníci Dafa sú ich nádejou na spásu. V tom čase sa veci zmenia, avšak práve teraz sa Minghui zameriava na hlavé telo prenasledovaných učeníkov Dafa a na rozdiel od iných médií je to okno, ktoré sa venuje viac kultivácii učeníkov Dafa.

 

Učeník: Keď učeníci Dafa rozdávajú materiály na turistických miestach alebo letiskách mimo Číny, na mnohých takýchto miestach distribuujú hlavne noviny, ktoré sú robené z pohľadu tretej strany a letáky, ktoré hovoria o vystupovaní z ČKS. Materiály, ktoré priamo predstavujú Dafa, sa až tak nepoužívajú.

Majster: Hlboké učenie Falun Gongu nemôžu pochopiť bežní ľudia a nemôže sa o ňom hovoriť na vysokých úrovniach. Ak chcete priamo predstaviť Dafa, vaše informačné materiály by mali obsahovať najjednoduchšie a najzákladnejšie body a vysvetliť, čo je Falun Gong. Hovorte o Falun Gongu na jednoduchej a základnej úrovni, napríklad ako sa správať a aké sú cvičenia účinné. Bez ohľadu na to, koľko rokov strávite objasňovaním faktov, toto je najzákladnejší obsah, ktorý stále musíte vysvetľovať. Mnohí ľudia nechápu, čo je Falun Gong, pretože im chýbajú základné vedomosti, a tak toto vždy bude niečo, čo musíte vysvetliť. Žiadne z vyšších a hlbších častí kultivácie Falun Gongu sa nemajú vysvetľovať bežným ľuďom, pretože tieto veci by na ľudí mali iba negatívny dopad, keďže bežní ľudia ich nedokážu pochopiť. Vy si myslíte, že im všetkým rozumiete, avšak to preto, že kultiváciu ste robili po dlhý čas a prichádzali ste k pochopeniu tých vecí kúsok po kúsku. Ak chcete, aby bežný človek naraz pochopil Dafa na takejto vysokej úrovni, nedokáže to, a tým, že to robíte, ho vlastne odtláčate preč. Preto by ste bežným ľuďom nemali vysvetľovať veci na vysokých úrovniach.

 

Učeník: Keď niektorí bežní ľudia v Číne videli učeníkov Dafa roznášať noviny robené z pohľadu tretej strany, povedali, bez toho, aby si tie noviny dobre prečítali, že Falun Gong sa „politizuje“, alebo si mysleli, že sa spájame s demokratickými aktivistami.

Majster: Tejto záležitosti musíte venovať pozornosť. Musíte mať jasnú myseľ a zachraňovať ľudí racionálnym spôsobom. V dnešných dňoch však ľudia vedia, že skazená ČKS je zlá, takže ak povedia, že ste s demokratickými aktivistami jedna partia alebo že ste časťou nejakej demokratickej strany, nemusíte sa tým nateraz príliš znepokojovať. Môžete o tom premýšľať takto: „Ja len chcem, aby si videl, čo je tá skazená ČKS zač. Keď to uvidíš, poviem ti, čo je Falun Gong.“ Je v poriadku postupovať krok po kroku. V skutočnosti si mnoho ľudí želá, aby sa Falun Gong ihneď zapojil do politiky a zvrhol skazenú ČKS. (publikum sa smeje) Väčšina čínskych ľudí má tú myšlienku. Aj keď Falun Gong nechce jej moc a my sa nepolitizujeme, musíte rozlišovať, či bežní ľudia hovoria niečo v nesúhlasnom zmysle, alebo je to jednoducho odrazom ich povrchného pochopenia. Ak to tak budete robiť, budete schopní riešiť veci primerane podľa okolností a byť efektívnejší pri riešení problému.

 

Učeník: Keď objasňujú fakty, mnohí študenti v Číne rozdávajú iba Deväť komentárov a hovoria výlučne o spoločenských otázkach a vystúpeniach z ČKS. Vyzerá to, akoby si mysleli, že informovať o Falun Gongu je zastaralé.

Majster: Môžete o vašom pochopení napísať nejaké články pre Minghui a zdieľať tento pohľad so študentmi v Číne. Môžete s nimi hovoriť a povedať im to. Musíme ľudí informovať o Falun Gongu. Najzákladnejšie veci, ako čo je Falun Gong, by sa pri objasňovaní pravdy nemali nikdy vynechať. Musíme o tom hovoriť. Ľudia, ktorí nepočuli pravdu a nevedia, čo je Falun Gong, alebo ľudia, ktorí majú voči Falun Gongu predsudky, tí všetci nevedia veci na najzákladnejšej úrovni alebo im nerozumejú. Ich predpojatosť bola spôsobená vštepovaním od skazenej ČKS. Takže vy ich stále ešte musíte informovať o Falun Gongu a v skutočnosti by ste sa na to mali zamerať.

 

Učeník: Učeníci Dafa z Číny pracujúci v oblasti vedy a techniky zdravia svojho ctihodného Majstra! Takmer každý žiak v Číne, od základnej školy po strednú, bol otrávený skazenou stranou; boli do nich vštepované nedobré veci o Dafa. Bolo by v poriadku, keby sme sa pri súčasných snahách objasniť pravdu sústredili na týchto žiakov a ich učiteľov, a pomohli im vystúpiť z ČKS a jej organizácií? Toto by nemuselo byť až také ťažké a my môžeme podporiť tie snahy poskytnutím informačných materiálov.

Majster: Samozrejme, že môžete robiť takéto veci. Čo sa týka špecifických otázok, keď si všimnete problém pri objasňovaní pravdy, mali by ste sa pokúsiť vyriešiť ho a tie veci spraviť.

 

Učeník: Zistili sme, že jedným z dôvodov, prečo niektoré oblasti trpia tvrdým prenasledovaním, je to, že tam nie je dostatok materiálov, ktoré odhaľujú zlo v tej oblasti. Okrem toho v tých materiáloch vo všeobecnosti nejdú do detailov o členoch rodín páchateľov, najmä nie o ich deťoch. Výsledok je taký, že tí zlí ľudia necítia tlak verejnej mienky a niektorí sa dokonca začali správať ešte drzejšie. Tieto lekcie sme dostali mnohokrát. Nie som si istý, či je toto správny spôsob, ako sa na to pozerať.

Majster: Tieto faktory k tomu naozaj prispievajú. Môžete o takýchto detailoch informovať na Minghui, nechať študentov, aby zozbierali presnejšie informácie o zle a informovať o tom, a nechať miestnych študentov, aby energicky odhalili tých zlých ľudí. Toto sú veci, s ktorými by Minghui mal pomôcť. Študentom v tých oblastiach, ktorí to nerobili alebo to nerobili dostatočne, by ste to mali povedať.

 

Učeník: Niektorí členovia rodín študentov, ktorí zomreli kvôli prenasledovaniu, sa v dôsledku toho hnevajú na Dafa. Mali by sme týchto členov rodín, ktorí sú sami obeťami prenasledovania a ktorí majú ťažkosti pochopiť pravdu, brať rovnako ako bežné vnímajúce bytosti?

Majster: Samozrejme. Musíte im objasniť fakty, aby si uvedomili, kto zabil pri prenasledovaní členov ich rodiny – skazená ČKS.

 

Učeník: Je dovolené, aby si študenti kupovali materiály na objasňovanie pravdy od lokálnych produkčných miest? Napríklad, aby zaplatili jeden yuan za CD-čko alebo ešte menej za brožúrku atď.

Majster: Tieto materiály sa zvyčajne poskytujú zdarma. Ak má produkčné miesto finančné problémy a začne vyberať peniaze od študentov, čo potom budú robiť študenti, ktorí nemajú žiaden alebo iba malý príjem? Keď sa na to pozeráme z perspektívy spásy ľudí, aj keď nežiadate peniaze, je ťažké dať ich ľuďom, a ak začnete žiadať peniaze, budú ich bežní ľudia chcieť ešte menej. Nebude potom ťažšie zachraňovať ľudí? V niektorých oblastiach sú naši učeníci Dafa na tom finančne dobre, takže môžu prispieť a spoločne podporiť produkčné miesto. Ale nepôjde to tak v oblastiach, kde sa študentom až tak finančne nedarí.

 

Učeník: Môžu produkčné miesta žiadať zaplatenie výrobných nákladov kníh Dafa, ktoré vyrobia?

Majster: Už dávnejšie som povedal, že pri predaji vyrobených kníh Dafa je dovolené žiadať zaplatenie nákladov.

 

Učeník: Keďže v knihách boli upravené niektoré slová, mali by ľudia v Číne v tomto čase vo veľkom vyrábať nové verzie a dávať ich študentom zdarma?

Majster: Treba zohľadniť možnosti študentov. Ak na to máte možnosti, potom ich vyrobte. Ak nie, ešte s tým chvíľu počkajte. Čo sa týka dávania ich študentom zdarma, spravte to, ak to naozaj môžete spraviť. Toto sú veľmi špecifické veci a ak sa nad tým trochu zamyslíte, budete vedieť, čo robiť.

 

Učeník: Zdravím Majstra v mene učeníkov Dafa v Čchang-čchune. Vaši učeníci vás postrádajú. Pred prenasledovaním hrali asistenti v asistenčných centrách veľké úlohy a pri prenasledovaní boli vystavení veľmi tvrdému prenasledovaniu. Mnohí z nich sa v súčasnosti nachádzajú v zlom stave a my máme pocit, že je to veľká škoda. Náprava Fa sa blíži ku koncu, čo teda máme spraviť s týmito ľuďmi? Ako by sme im mali ísť pomôcť?

Majster: Keď objasňujeme pravdu, zaobchádzame s každým rovnako. Prenasledovanie zla spôsobilo asistentom veľa utrpenia. Hoci ja neuznávam toto prenasledovanie našich študentov a počas nápravy Fa úplne ničíme zlé elementy, v tomto čase, predtým ako príde náprava Fa, zlo stále zúrivo  prenasleduje učeníkov Dafa, a preto hovorím, že tí, čo sa cez to dokážu dostať, sú pozoruhodní. Asistenti z bývalých asistenčných centier a ostatní koordinátori boli kedysi kultivujúcimi, rovnako ako iní študenti. Nie je to tak, že sa stali asistentmi, pretože sa lepšie kultivovali; možno sa nekultivovali ani tak pevne ako priemerní študenti. V skutočnosti boli vymenovaní za koordinátorov alebo asistentov, pretože boli schopní robiť veci a chceli ich robiť. Keď im objasňujete pravdu, musíte nájsť to miesto, kde sa zasekli.

 

Učeník: Po začatí prenasledovania vykračovala vpred jedna vlna kultivujúcich za druhou a ujali sa rolí koordinátorov, avšak vlna za vlnou trpela prenasledovaním. Každý pracuje tvrdo, avšak naša koordinácia nedokázala dosiahnuť úroveň, ktorú sme mali pred prenasledovaním.

Majster: Zlo jednoducho nemôže prenasledovať študentov, ktorí naozaj majú silné spravodlivé myšlienky. Aj keď bolo prenasledovanie zla najhoršie, títo študenti nenechali zlu žiadne medzery, ktoré by mohlo využiť. Tí, čo majú opravdivo silné spravodlivé myšlienky, dokážu tomuto prenasledovaniu odolať. Avšak pre tých, čo nemajú silné spravodlivé myšlienky, bolo ťažké odolať. Možno ste celkom šťastní, keď dlhoročný praktizujúci, ktorý predtým nevykročil vpred, teraz vykročil vpred, keďže máte ďalší pár pomocných rúk. Avšak nezabudnite, že to boli ľudské pripútanosti, ktoré mu bránili vykročiť vpred, a tie ľudské pripútanosti nesú so sebou problémy. Bol to strach alebo kultivačné problémy, ktoré viedli zlo k zatknutiu takejto osoby. Ale ako som povedal, ak sú jeho spravodlivé myšlienky naozaj silné a jeho pochopenie vecí je vysoké, potom aj keď sa vracia späť na cestu a začína odznova, aj tak môže odraziť prenasledovanie. Iba ak je to tak, bude relatívne pevný a nestretne sa s problémami.

 

Učeník: V súčasnosti koordinátori v Číne nepristupujú k veciam rovnako ako tí v asociáciách Dafa na svete. Niekedy robia kultivujúci veci očividne nesprávne a v niektorých prípadoch to má priamy dopad na našu bezpečnosť, avšak koordinátor odmieta zmeniť svoj prístup aj po siahodlhej diskusii. Potom nám na zaistenie bezpečnosti našich kultivujúcich ostáva použiť len spravodlivé myšlienky. Čo máme robiť v takýchto prípadoch?

Majster: Áno, niektorí sú naozaj nedbanliví. Zlo zneužije ich medzery a to prinesie problémy, ktoré si popisoval. Nie sú usilovní a nedbajú na bezpečnosť druhých. Keby sa každý dokázal pozerať na veci racionálne a robiť veci so spravodlivými myšlienkami, situácia by bola úplne odlišná.

 

Učeník: V dnešných dňoch je vcelku dosť ľudí, ktorí opúšťajú Dafa kvôli nejakému náboženstvu. Ich situácie sú rôzne. Niektorí sa stále počítajú za Majstrových učeníkov, avšak držia sa odchýlených názorov. Venovali sme vcelku dosť energie, aby sme im pomohli. Niektorí sa k nám vrátili, zatiaľ čo iní sa stále tvrdohlavo držia tých drobných náboženských vecí. Vieme, že Majster sa o nich stále stará, avšak nie sme si istí, čo by sme ešte mali spraviť.

Majster: Dobre im objasnite veci a zasiahnite tie správne body. Ak tomu človeku pomôžete uvidieť, kde je jeho pochopenie mimo, jeho myseľ sa vyjasní. U väčšiny týchto ľudí je tým problémom strach. Práve teraz nie sú tieto náboženstvá otvorene prenasledované, avšak ak budú, potom sa uvidí, kam tí ľudia pôjdu. Pôsobí tam strach.

 

Učeník: V Čchang-čchune je mnoho ľudí, ktorí majú predurčené vzťahy s Majstrom a ktorí uznávajú, že Majster je výborný človek. Avšak keď ideme hlbšie počas objasňovania pravdy, je to veľmi ťažké. Aké iné metódy môžeme ešte použiť, aby sme ich spasili?

Majster: Ak im objasňujete pravdu na hlbšej úrovni, nemusí to nutne znamenať, že ste našli problém a že ste použili správne riešenie. Vaša diskusia by mala mieriť tam, kde sa mýlia. Pôsobia tam aj nejaké faktory zanechané zlom ako aj klamstvá, ktoré boli vyrobené počas prenasledovania. Len čo nájdete základnú prekážku, budete to schopní rozriešiť.

 

Učeník: Je vhodné, aby sa učeníci Dafa v Číne zapojili do „Prechodnej čínskej vlády“? (Majster: Nie, to nie je vhodné.) V súčasnosti sú takmer všetci internetoví účastníci „prechodnej vlády“ učeníci Dafa z Číny, a dokonca sa snažia presvedčiť študentov v Číne, aby do nej vstúpili.

Majster: Nechcem, aby sa učeníci Dafa zúčastňovali na záležitostiach bežných ľudí. „Prechodná vláda“, demokratické hnutie a rozličné demokratické skupiny sa stotožňujú s učeníkmi Dafa a sú k nám priateľskí, avšak vy nemôžete kvôli tomu miešať bežné záležitosti s kultiváciou a s historickou zodpovednosťou, ktorú majú učeníci Dafa. Učeníci Dafa by sa nemali zúčastňovať záležitostí bežných ľudí. Povedať to iným spôsobom, učeníci Dafa sú skupinou praktizujúcich a jediným dôvodom, prečo dokážu všetko opustiť a zmariť zlo, je to, že majú vo svojom srdci Fa. Je problém, ak učeníci Dafa vykonávajú záležitosti bežných ľudí. Predpokladajme, že by sa tá skupina skutočne rozpadla, potom by všetci tí, ktorí vložili svoju nádej do Falun Gongu, svoju nádej tiež stratili.

 

Učeník: Jeden učeník Dafa z chudobnej oblasti si po svojom zatknutí chcel najať statočného právnika a chcel podať žalobu, avšak výdavky sa vyšplhali na stotisíc yuanov. Finančne to bolo pre rodinu tohto učeníka Dafa príliš veľa a v jeho oblasti nebol v podstate žiaden praktizujúci, čo by mal na to finančné prostriedky. Tak sa musí spoľahnúť na pomoc celej skupiny praktizujúcich. Považuje sa to za vyberanie peňazí?

Majster: Ak sú tie poplatky príliš veľké, je to samo osebe problém. Musíte pomocou objasňovania pravdy nájsť právnika so zmyslom pre spravodlivosť. Podniknutie právnych krokov môže naozaj slúžiť na odhalenie zla, spasenie vnímajúcich bytostí a ochranu učeníkov Dafa. Ak miestni učeníci Dafa dokážu prísť k jasnému pochopeniu tejto veci a ak dokážete všetci navzájom spolupracovať, aby ste to uskutočnili, potom si myslím, že vaša snaha bude dobrou vecou. Avšak ak je výlučným cieľom to, aby ste sa vyhli zatknutiu či prenasledovaniu zlom, potom v tom nie je zahrnutej až toľko mocnej cnosti. Nemalo by byť nič zlé na tom, že si ľudia navzájom pomôžu a poskytnú si nejaké peniaze na najatie právnika. Avšak ak koordinátor všetkých žiada, aby prispeli peniazmi na právnika, ak je tá suma veľká a ak nie všetci súhlasia, potom sa podľa mňa treba pozrieť na motív toho človeka.

 

Učeník: Je bezpečnostné riziko v tom, keď učeník Dafa, ktorý sa nachádza na zozname ľudí hľadaných zlom, prevezme prácu koordinátora?

Majster: Kvôli ochrane učeníkov Dafa musíte brať do úvahy bezpečnosť.

 

Učeník: Literárna kvalita čínskej webstránky sa po dlhý čas nezlepšila, čo spôsobilo, že bežní ľudia (najmä intelektuáli) ju neradi čítajú. Je to faktor, ktorý má dopad na naše tempo zachraňovania ľudí?

Majster: Tak o tomto som ešte nepočul. Základným cieľom spravodajstva Minghui je odhaľovanie zla a zobrazovanie skutočného stavu kultivácie učeníkov Dafa, takže je v poriadku pokiaľ dokážete udržať normálnu kvalitu textov. Nie je nutné pokúšať sa z toho robiť literárnu alebo umeleckú publikáciu. Samozrejme, bolo by lepšie, keby bol váš písomný prejav mimoriadne dobrý. Avšak ak hovoríš, že písomný prejav Minghui je taký slabý, že nemôže spasiť ľudí, tak s tým nesúhlasím.

 

Učeník: Týždenník Minghui (zahraničnú verziu) v súčasnosti publikujú na miestach ako Hongkong, Taiwan, New York, Filadelfia, Washington, San Francisco a Dallas. Kultivujúci si myslia, že to malo dobrý účinok objasňovania pravdy. Mohli by sme si vybrať ďalšiu z publikácií Minghui na objasňovanie pravdy a vydávať ju mimo Číny?

Majster: Môžete sa pokúsiť vydávať veci Minghui v spoločnosti, avšak sú to koniec koncov priame správy o tom, ako učeníci Dafa trpia pod prenasledovaním a ako ide ich kultivácia, takže musíte vziať do úvahy, či to bežní ľudia budú schopní prijať.

 

Učeník: Keď objasňujeme pravdu politikom na Západe, zistili sme, že niektorí ľavicoví poslanci vyjadrili podporu snahám študentov Falun Gongu o zastavenie prenasledovania. Je tu niečo, na čo si máme dávať pozor? Alebo by sme ich mohli napríklad posmeliť, aby spoločne vyjadrili podporu Falun Gongu?

Majster: Áno, môžete. Keď objasňujeme pravdu, zameriavame sa na ľudí, a robíme to, aby sme spasili ľudí, bez ohľadu na ich pozíciu. Ak chcú prijať rezolúciu proti prenasledovaniu, malo by to zmysel. Zároveň, je to presne niečo, čo ČKS nebude  veľmi po chuti!

 

Učeník: Teraz Minghui publikuje nejaké klipy vyprodukované NTDTV o názoroch divákov na predstavenia Shen Yun. Môžeme ich vyrobiť vo veľkom množstve a použiť ich ako časť našich materiálov určených na propagovanie Shen Yunu?

Majster: To je niečo, čo by v širšom rozsahu mohli robiť NTDTV a iné médiá, avšak Minghui by nemal robiť to isté. Minghui by sa nemal odkloniť od svojho smeru.

 

Učeník: Je primeraná intenzita,  ktorou ľudia v Číne v súčasnosti šíria DVD Shen Yunu? Je v poriadku popri širokej propagácii Shen Yunu zároveň povedať ľuďom o Dafa? Niektorí kultivujúci povedali, že najlepšie je nevytvárať pre ľudí prekážky predtým, ako si pozrú Shen Yun, keďže si potom budú myslieť, že je to niečo súvisiace s Dafa.

Majster: Je to tak. Ak im nedokážete v tom momente dôkladne vysvetliť pravdu, potom je najlepšie nepovedať na začiatku nič. Potom ako si človek pozrie to DVD, zmení sa. Keď k nemu potom pristúpite, aby ste mu objasnili pravdu, bude schopný všetko prijať. Ak sa mu pokúsite objasniť pravdu predtým, ako si ho pozrie, a neuspejete, bude to potom pozerať s predsudkom. Ak má v hlave čo i len jednu takú myšlienku, účinok sledovania nebude dobrý, keďže tá myšlienka bude u neho pôsobiť ako prekážka.

 

Učeník: Keď niektorí kultivujúci v Číne posielajú článok, poprosia nás, aby sme ho preposlali čínskej verzii Veľkej Epochy, ak ho Minghui nebude publikovať. Je v tom bezpečnostné riziko? Podľa možností by zrejme mali zostať v kontakte výlučne s Minghui.

Majster: Áno, môžete to robiť, ak nemáte žiadne obavy o bezpečnosť. Ale ak máte, musíte tú záležitosť riešiť racionálne.

 

Učeník: Majster predtým spomenul, že by malo byť spasených prinajmenšom nad päťdesiat percent vnímajúcich bytostí v Číne. Ako to vyzerá práve teraz? Ak by sme pevne napredovali a mali spravodlivé myšlienky, je tu nádej, že ten cieľ prekročíme? Mohli by sme dosiahnuť šesťdesiat alebo sedemdesiat percent?

Majster: Keď bohovia na každej úrovni videli stav vecí v tomto svete, spravili určité usporiadania. Bez ohľadu na to, na akej úrovni to usporiadali, všetci to usporiadali tak, že na zemi zostane iba jeden z desiatich ľudí. Podľa toho, čo ste doteraz spravili, ich počet stále ešte nestačí. Nie je to tak, že ja by som chcel zachovať nejaký určitý počet. My by sme ich práve mali spasiť čo najviac. Prinajmenšom polovica by mala byť ponechaná. Najlepšie by bolo, keby mohlo zostať sedemdesiat alebo osemdesiat percent. Preto som vás žiadal, aby ste spravili pre ich spásu čo sa len dá. Viem, že väčšina ľudí v tomto svete prišla zhora, čo sa líši od situácie vtedy na začiatku, keď tí bohovia spravili tie usporiadania. Keby si boli uvedomili, aké budú ľudské bytosti dnes, že prídu z vysokých úrovní, neboli by sa vtedy odvážili stanoviť, že na zemi má zostať jeden z desiatich. Ale situácia je taká, že zlo zostavilo veci do takéhoto rozsahu a nikto to už nedokáže vrátiť späť. Takže keď čelíme takejto zlom spôsobenej prekážke, nemôžeme poľaviť v našom objasňovaní pravdy.

 

Učeník: Keďže francúzske verzie stránok Yuanming (Clearharmony) a Minghui majú obmedzené množstvo prekladateľov, v súčasnosti navzájom zdieľajú články, čo má za následok, že obsah tých dvoch stránok je veľmi podobný. Niektorí praktizujúci uvažovali, či je nutné udržiavať dve webstránky s prakticky totožným obsahom.           

Majster: Ak by francúzski študenti dokázali získať dosť pracovnej sily, mali by podľa možností tie stránky robiť tak, aby boli odlišné. Avšak ak nie je dosť pracovnej sily, potom ťažko povedať. Avšak Yuanming môže robiť správy o niektorých iných veciach. Minghui však nemôže zmeniť svoj špeciálny charakter. Sú odlišné.

 

Učeník: Keďže nemecká verzia webstránky Clearharmony má nedostatok pracovnej sily, chcela by spolupracovať s Minghui a zdieľať s ním zdroje.

Majster: Dá sa len povedať, že obsah Minghui sa môže zdieľať na webstránke Clearharmony, a to ušetrí pracovnú silu. Avšak ďalší obsah si musí vytvoriť samotná stránka Clearharmony.

 

Učeník: Dafa sa rozšíril do mnohých krajín. Ako by sme na webstránke Minghui mali lepšie zachytiť toto veľké rozšírenie Dafa na svete?

Majster: Toto nie je niečo, čo má Minghui primárne robiť. Píšte o tom normálne a bude to v poriadku. Minghui sa hlavne zameriava na situáciu kultivácie hlavného tela učeníkov Dafa, pričom špeciálne sa zameriava na odhaľovanie prenasledovania, ktoré sa deje v Číne; hlavnou náplňou spravodajstva je stav kultivácie učeníkov Dafa v Číne. Ostatné veci môžete robiť popri tom. Nesmiete však zísť z cesty, ktorou ste doteraz išli, z cesty, ktorú ste si prerazili.

 

Učeník: Publikovanie francúzskej verzie knihy Falun Gong bolo zastavené, hoci je stále v obehu medzi našimi študentmi. Môžeme dať novým študentom zdarma elektronickú verziu tej knihy?

Majster: Áno, môžete to robiť. Vždy to bolo prístupné na internete, na Dafa webstránkach, a materiály Falun Gongu boli vždy zadarmo na stiahnutie. Môžete to spraviť.

 

Učeník: V minulosti, keď sme kontrolovali kvalitu našich správ zo zahraničia, nevyhýbali sme sa sloganu „Rozpustime ČKS, zastavme prenasledovanie.“ Avšak nedávali sme tejto fráze v našom spravodajstve špeciálnu dôležitosť, keďže sme sa obávali, aby sme nedali učeníkom Dafa mylný dojem, že je to nejaký nový „smer“, ktorý treba nasledovať. Takisto sme pozorovali, že niektorí študenti z toho naozaj robili veľkú vec. Riešili sme to vhodne? Alebo sme si až príliš robili starosti?

Majster: Proces rozpúšťania je procesom zmenšovania a odstraňovania. Po prvé, zmenšuje to prenasledovanie učeníkov Dafa, a po druhé, rozširuje to okruh ľudí, ktorí môžu byť spasení. V skutočnosti má odhaľovanie klamstiev skazenej strany pri objasňovaní pravdy účinok jej rozpúšťania, a to je to, čo sa deje, keďže ten zlý režim sa udržuje pomocou lží. Takže čo sa týka webstránok Minghui, je v poriadku, keď si udržíte prístup, ktorý ste mali doteraz. Nikdy v histórii nemala žiadna kultivačná cesta nejakú formu spojenia s politickou mocou. Avšak je tu niečo, čo všetci viete, menovite, že či to bolo kresťanstvo, budhizmus atď., všetky chceli rozpustiť zlo. Či to bol Satan, kráľ démonov Mára, alebo ktokoľvek to bol – vrátane zlých duchov na svete, ktorí ubližovali ľuďom – mnísi aj majstri Dharmy sa ich zbavovali pomocou náboženských rituálov. V starých dňoch kresťanstva a katolíckej cirkvi boli majstri alebo špecialisti, ktorí špeciálne riešili takéto veci. Nech je to akokoľvek, v žiadnom prípade sa nesústreďovali na zlo, ktoré získalo politickú moc.

Akonáhle niektorí ľudia počujú o „rozpúšťaní ČKS“, nemôžu to pochopiť. Avšak pravdou je, že to, čo robíme my, je zachraňovanie vnímajúcich bytostí, ktorých vzal za rukojemníkov ten veľký démon, najhorší zloduch – je to záchrana ľudí. Mnohí ľudia sa pýtajú: „Čo má toto spoločné s našou kultiváciou?“ Naozaj, dnešná kultivácia je odlišná od kultivácie v minulosti, pretože učeníci Dafa majú misiu. Spomedzi tých početných, hojných, nespočítateľných žijúcich bytostí, prečo si sa práve ty stal učeníkom Dafa? Ako to, že si učeníkom Dafa práve vtedy, keď tento obrovský vesmír prechádza procesom obnovy a znovuvytvorenia? Učeníci Dafa majú takúto veľkú zodpovednosť, zodpovednosť za spasenie vnímajúcich bytostí, ktoré už nie sú dobré, a ľudí na svete, ktorí sú držaní ako rukojemníci toho zlého diabla skazenej ČKS a nemajú žiadnu nádej. Ďalej, dnešné vnímajúce bytosti prišli z nebies, a každý človek je navyše zástupcom systému kozmických tiel. Spasenie jedného človeka teda znamená spasenie  bezpočetného, nemerateľného množstva životov, a mocná cnosť, ktorá za tým leží, je jednoducho obrovská. Povedali by ste, že je to niečo, čo by mohol uskutočniť bežný človek? Bol by toho hoden? Nebol. Iba tí, čo sú hodní byť učeníkmi Dafa, to dokážu uskutočniť, a iba oni môžu rozpustiť toho zlého diabla.

Táto významná vec je priamo spojená s nápravou Fa, a preto vás nazývam „učeníkmi Dafa obdobia nápravy Fa“. Aký je teda rozdiel medzi kultiváciou učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa a učeníkov Dafa budúcnosti? Pri kultivácii v budúcnosti nebudú mať takúto významnú misiu a zodpovednosť. Vtedy bude hlavnou vecou osobné dovŕšenie. Dnes čelia učeníci Dafa na svete takémuto obrovskému zlu, zlu, ktoré nielen drží ľudí na svete v zajatí, ale navyše aj prenasleduje učeníkov Dafa, ktorí ich môžu spasiť. Zlo v minulosti zničilo tak mnoho vnímajúcich bytostí a mnoho vnímajúcich bytostí je práve ničených. Keď ich nezachránia učeníci Dafa, kto ich zachráni? Hoci ja neuznávam toto prenasledovanie, ono sa napokon uskutočnilo a ľudia sú prenasledovaní, takže ich musíme zachrániť. To znamená, že musíme ľuďom povedať, že skazená ČKS je pozemská podoba diabla a cieľom jej rozpustenia je zachrániť ľudí. Naším cieľom nie je rozpustiť ju, ale spasiť ľudí. Nerozpúšťame ju preto, aby sme získali jej politickú moc, ale aby sme oslobodili čínskych ľudí, ktorých drží v zajatí. Takže musíme zo všetkých síl hovoriť ľuďom fakty a spasiť vnímajúce bytosti.

Len čo sa všetci dozvedia pravdu, prenasledovanie už nebude mať ako pokračovať a skazená ČKS sa zrúti. Avšak to, čo robíme, nemá za cieľ ju zvrhnúť; je to na spasenie vnímajúcich bytostí. Prenasledovateľ sám seba zvrhne nadol a vnímajúce bytosti ho rozpustia. Skazená ČKS je hlavným démonom, takže keď ho rozpúšťame, zameriavame sa na zlé faktory za ním, na formu zlovestnej strany v tomto svete a nie na konkrétnych ľudí. Preto žiadame ľudí, aby vystúpili zo strany, prelomili svoje puto so skazenou stranou a unikli spod kontroly zla. S výnimkou tých zopár zlých vodcov, ktorí sú reinkarnovanými zlými bytosťami, my nikoho nepovažujeme za démona; je to skôr tak, že ľudia sú v jeho zajatí. Takto sa na tie veci treba pozerať. Potom čo sa týka Minghui, jednoducho to riešte dobre a bude v poriadku, ak nebudete priamo hovoriť o rozpúšťaní zlej strany alebo o ňom budete hovoriť menej. Nebude problém, ak o tom budete písať menej správ.

 

Učeník: Keď chceme predstaviť Shen Yun bežným ľuďom, môžeme emailom poslať webovú adresu Shen Yunu bežným organizáciám alebo jednotlivcom?

Majster: Nemal by byť žiaden problém, ak im predstavíte webstránku Shen Yunu. Avšak ak to spravíte takým spôsobom, že to dostanú ako emailový spam, voči ktorému majú ľudia averziu, potom to bude mať nedobrý účinok. Takže to musíte spraviť rozumným a inteligentným spôsobom. Neobťažujte ľudí.

 

Učeník: Celý tím japonskej verzie Minghui zdraví Majstra. Budeme pokračovať v tvrdej práci a lepšie pracovať na prekladaní čínskej verzie Minghui.

Majster: Áno, verím tomu. Môžem to povedať, pretože ste na tej webstránke pracovali po celý čas, a to, čo ste spravili, nebolo ľahké.

 

Učeník: V mnohých oblastiach, kde celková xinxingová úroveň nie je dostatočná alebo kde nie je dobrá spolupráca, sa ľudia zdráhajú pozvať Shen Yun alebo sa obávajú, že usporiadaním tej udalosti by si mohli spôsobiť finančnú stratu. Je ťažké pohnúť veci dopredu. Chcel by som požiadať Majstra, aby nás v tomto trochu usmernil. Obávam sa, že keď ani teraz neusporiadame predstavenie, bude príliš neskoro.

Majster: V skutočnosti nie je také ťažké usporiadať predstavenie Shen Yun. Iba preto, že ľudia tomu príliš nerozumejú, myslia si, že je to ťažké. Musíte iba nájsť hotel, pomôcť im usadiť sa tam a ubytovať ich. Potom im každý deň pripravíte jedlo; stačí aj kúpiť jedlo zabalené v krabiciach alebo je v poriadku aj jedlo z rýchleho občerstvenia. S divadlom môže komunikovať ktokoľvek. Ak však niekto chce kontaktovať divadlo, musí sa o tom dohodnúť s miestnou asociáciou Dafa a robiť to v mene miestnej asociácie. Keď komunikujete s divadlom, môžete im pustiť reklamné video natočené NTDTV, ktoré predstavuje Shen Yun a video s ohlasmi divákov. Keď si to pozrú, budú vedieť, čo to je. Nemusíte ani nič hovoriť, oni sa vás sami spýtajú, či je na predaj predstavenie, alebo či si sami prenajmete divadlo. Väčšinou naši študenti pracujú na predaji lístkov sami. Takže je to naozaj vcelku priamočiare. Keď podpisujete zmluvu, musia tam byť jasne uvedené poplatky. Čo sa týka lístkov, určité množstvo si môžete rozdeliť vy, a potom ste zodpovední za ich predaj, pričom v pokladni divadla je tiež časť, za ktorú je zodpovedné. Keď predáte toľko, koľko dokážete, môžete ten zvyšok do pokladne vrátiť. Musíte im ten zvyšok vrátiť, keďže každý lístok zodpovedá peniazom ekvivalentným cene lístka. Napokon sa to vyúčtuje. Alebo ak si iba prenajímate divadlo, potom sa musíte dohodnúť len na celkovej cene, to je všetko. Čo je najkritickejšie je vyčerpávajúca, náročná práca na predaji lístkov našimi študentmi. Postup je však veľmi jednoduchý, nie je to zložité.

Avšak je tu jedna vec –  v západnej spoločnosti sú odstupňované spoločenské triedy, a to platí aj pre divadlá. Toto je veľmi dôležité poznamenať. Ak je vaše divadlo na vysokej úrovni, hlavný prúd spoločnosti príde; ak nie je, hlavný prúd nepríde. Musíte v tom mať jasno. Nedbajte až tak na nízku cenu. Ak nepríde hlavný prúd spoločnosti, vaše publikum bude malé.

 

Učeník: Môžu reportéri Minghui písať príbehy o podpore, ktorú vyjadrili Falun Gongu členovia rodín učeníkov?

Majster: Ak sú pozitívne, potom samozrejme môžu. Všetko je to v poriadku. Ak to podmienky dovoľujú, môžete sa pustiť do takýchto vecí. Tieto veci môžu mať účinok spásy ľudí, keďže zobrazujú učeníkov Dafa v pozitívnom svetle a pozitívne postoje ľudí k učeníkom Dafa.

 

Učeník: Môže webstránka Clearharmony publikovať Majstrove texty? Alebo to môže robiť iba Minghui?

Majster: Ja ich publikujem iba na Minghui, aby bola zaručená ich dôveryhodnosť. Ostatné stránky prevádzkované učeníkmi Dafa a zamerané na našu komunitu ich môžu prevziať. Potom tie falošné stránky nebudú môcť spôsobovať problémy.

 

Učeník: Prípravy na Shen Yun v Ženeve a vo všeobecnosti vo Švajčiarsku, ako aj naše kultivačné prostredie, nie sú také isté ako v iných krajinách. Čo je výnimočné na Ženeve alebo Švajčiarsku?

Majster: Nie je tam nič výnimočné. Priniesť Shen Yun do Ženevy alebo do Švajčiarska je to isté, ako priniesť ho kamkoľvek inde, alebo prinajmenšom príprava predstavenia počas obdobia, keď je Shen Yun na turné, je rovnaká. Jediný rozdiel je vtedy, keď si bežní ľudia kúpia predstavenie, v tom prípade sa naši študenti nemusia zapojiť do predaja lístkov. V takom prípade sa študenti nemusia zapojiť, keďže lístky budú predávať bežní ľudia a sú to oni, čo si prenajali divadlo. Tak to je. Keď skupina prichádza do Švajčiarska v rámci turné, potom sa študenti do toho musia zapojiť. Počas obdobia turné predstavenie nie je na predaj. Kto potom hovorí študentom, že sa nemusia do toho zapojiť, sa mýli.

 

Učeník: Majster povedal, že za Tromi ríšami bol už Fa úplne napravený a že väčšina dnešných ľudských bytostí prišla z vyšších ríš. Dá sa to chápať tak, že či títo ľudia budú alebo nebudú spasení, ich pôvodné kozmické telá už boli spasené a vstúpili do budúcnosti?

Majster: Mnohí učeníci Dafa prišli z vysokých úrovní a niektorí prišli z veľmi vysokých úrovní. Skutočne, náprava Fa v týchto miestach už bola ukončená. Dá sa predvídať, aké to bude, keď učeník Dafa dokončí svoju kultiváciu, keďže Majster mu pomáhal urovnať a zdokonaliť veci počas procesu nápravy Fa. Avšak ak sa učeník Dafa vykultivuje len doprostred tejto cesty a nedostane sa tak vysoko, potom sa jeho vesmír rozpustí a vyvinie sa pre neho jeden nový, a to na tej úrovni, na ktorú sa bol schopný vykultivovať. Ak nakoniec ten človek nebude schopný dokončiť svoju kultiváciu, potom tam nebude nič a v budúcnosti nebude pre neho existovať kozmické telo, nebude mať svoje miesto; všetko, čo reprezentoval, prestane existovať a on bude rovnaký ako bežný človek.

 

Učeník: V mojej oblasti nie je mnoho študentov. Ak Minghui uverejní rozhovory s týmito študentmi, neodhalí ich tým zlu?

Majster: To je problém. Ak niekedy v danej oblasti nie je mnoho študentov a vy uvediete odkiaľ ste keď uverejníte články s interview, potom je veľmi pravdepodobné, že zlo uhádne totožnosť toho študenta. Takže webstránky Minghui by mali tieto veci dobre zvážiť a neprezradiť študentov. Dbajte na ich bezpečnosť.

 

Učeník: Televízny program „Zaostrené na Minghui“ hral kedysi  veľmi dobrú úlohu v objasňovaní pravdy, avšak kvôli problémom s pracovnou silou bol zastavený. Radi by sme ten program obnovili a pokúšame sa o to už nejaký čas. Avšak kvôli rôznym príčinám sme ho nedokázali opäť spustiť. Keď som dnes počul Majstra vyučovať Fa, rozmýšľam nad tým, či je ten program ešte potrebný.

Majster: Povedal som niečo také? Nech robíte čokoľvek, je na vás, aby ste sa dobre činili tým, že na tom budete spolupracovať a vzájomne o tom diskutovať. Táto otázka je príliš konkrétna. Ja nie som proti ničomu, čo robíte, pokiaľ to zahŕňa objasňovanie pravdy, podporujem to. Najväčším problémom pre vás je dokázať dobre spolupracovať. Či uvažujete o tom, ako obrátiť myšlienku na konkrétnu prácu alebo o tom, či máte silu to spraviť, rozhodnutie musíte spraviť sami. Pokiaľ to, čo robíte, zachraňuje ľudí, podporujem to. Všetko, čo učeníci Dafa robia, by malo byť na zachraňovanie ľudí a objasňovanie pravdy.

 

Učeník: V niektorých veľkých mestách v Číne stále nemajú miestne materiály na objasňovanie pravdy, ako napríklad miestnu verziu týždenníka Minghui alebo malé letáky na objasňovanie pravdy. Mali by sme v tej situácii pomôcť našim spolupraktizujúcim v Číne vyrábať miestne materiály objasňujúce pravdu, alebo by sme mali počkať, kým to urobia oni sami?

Majster: V skutočnosti je naša pracovná sila mimo Číny veľmi obmedzená. Ak vezmete na seba všetky tie stovky miest v Číne a budete sa pokúšať vyrábať pre nich materiály na objasňovanie pravdy, skutočne toho nebudete schopní. Takáto vec vyžaduje aj dobrú koordináciu.

 

Učeník: Stretli sme sa s ťažkosťami, keď sme sa pokúšali rezervovať si divadlo. Je to výsledkom toho, že sme nepodali žalobu na čínsky konzulát za jeho rušivé činy?

Majster: Presne tak, keď si niekedy chcete prenajať divadlo, najväčším problémom, s ktorými sa stretávate, nie je samotné predstavenie Shen Yunu, ale ťažkosti spôsobené skazenou ČKS v pozadí. Ale nech sa do toho miešajú akokoľvek, myslím si, že učeníci Dafa kráčajú po svojej vlastnej ceste a pokiaľ budete pristupovať k veciam so spravodlivými myšlienkami, prirodzene uspejete. Avšak keď sa nimi necháte rozkolísať, nebudete schopní spraviť dobre to, čo máte spraviť. Áno, môžete ich žalovať. Keď ich odhalíte, aby to videl celý svet, v skutočnosti vám to pomôže s predajom lístkov. Avšak ak vaše pracovné sily nie sú dostatočné, potom sa nad tým zamyslite, než do toho pôjdete. Najprv riešte to, čo je najhlavnejšie, a potom ich môžete priviesť pred súd. Avšak súdiť ich nie je cieľom, cieľom je odhaliť ich. Skazená ČKS si neuvedomuje, ako zle vyzerá pred vonkajším svetom. Napríklad, keď niekde vystupuje Shen Yun, konzuláty alebo ambasády ČKS volajú zahraničným diplomatom pôsobiacim v tom meste a hovoria im, aby si nešli pozrieť predstavenie Shen Yun. Avšak výsledok je taký, že všetci si idú kúpiť lístok a pozrú si to predstavenie. Mnohí z nich pred tým telefonátom o predstavení ani nevedeli. Tým, že to robia, vlastne zdarma pomáhajú Shen Yunu v reklame. Keď si tí ľudia kúpia lístok, pýtajú sa, prečo to ten konzulát alebo ambasáda ČKS robí, čo nám dáva výbornú príležitosť objasniť im pravdu. Už dávno som povedal, že ak by skazená ČKS jednoducho nerobila nič, bola by na tom pravdepodobne lepšie, pretože hneď, ako niečo spraví, je z toho škandál a neúspech.

To je všetko, čo chcem povedať. Učeníci Dafa nesú na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť. Každý jeden projekt, ktorý robíte na spásu ľudí, bol aktívne zorganizovaný a vedený učeníkmi Dafa, a tieto veci mali obrovský dopad. Výsledky vášho objasňovania pravdy a zachraňovania ľudí sú naozaj očividné. Naozaj som z toho šťastný. Vtedy na začiatku som mal dosť obavy z určitých konkrétnych otázok, bál som sa, či ich dobre vyriešite a bál som sa, že bude pre vás ťažké vysporiadať sa s problémami, na ktoré narazíte. Takže vtedy som bol veľmi znepokojený. Teraz nie som. Všetky vaše projekty idú veľmi dobre a nie je veľmi časté, aby som koordinátorom rôznych projektov telefonoval. Dozreli ste a veci idú čoraz lepšie. Cestu, ktorou sa vydali vaše médiá, ste si prerazili vy sami. Sami ste si stanovili smerovanie vašich médií a dokázali ste dobre zhodnotiť, čo môžete a čo nemôžete robiť. To platí najmä pre webstránky Minghui, keďže tie sa činili v tomto ohľade výborne. Zostávajú po celý čas veľmi stabilné a nevyskytli sa žiadne veľké problémy; ich celkový vývoj bol veľmi zdravý. V priebehu tohto všetkého, samotný fakt, že nemáte problémy, zasadil zlu najväčšiu ranu.

Stabilita Minghui, jeho odolnosť voči zasahovaniu a jeho aktuálne spravodajstvo – tieto veci spočiatku spôsobili, že ho ČKS nenávidela až do morku kostí. Teraz má z neho jednoducho obrovský strach. Čo sa týka ľudí na svete, nie všetci nasledovali zlo. Niektorí oklamaní ľudia boli predtým proti Falun Gongu, avšak teraz ho začali obdivovať. Toto hovorí, aký obrovský dopad malo v skutočnosti vaše objasňovanie pravdy. Prinajmenšom ste všetci mohli vidieť stav študentov v Číne a v zahraničí, ako aj výmenu informácií medzi nimi. Z týchto informácii sa dozvedáte o celkovej situácii, o celkovom kultivačnom stave učeníkov Dafa a o podrobnostiach prenasledovania učeníkov Dafa zlom; taktiež sa dozvedáte, ako učeníci Dafa odporujú prenasledovaniu. Áno, bez ohľadu na stav kultivácie učeníkov Dafa, budú takí, ktorí kráčali po ceste dobre, a takí, ktorí kráčali slabo. Ale nech je to akokoľvek, Minghui so svojím aktuálnym spravodajstvom naozaj dosiahol veľkolepý účinok. Toto robí Minghui výnimočným a študenti, ktorí sú v tom zapojení, sú veľkolepí.

 

Ďakujem vám všetkým! To je všetko, čo poviem. (Nadšený potlesk)

 

 

 

 

 


 

Vyučovanie Fa v Manhattane

(Li Chung-č’, 26. marca 2006 v New Yorku)

 

Na Fa konferenciách v New Yorku je zakaždým hojná účasť, keďže všetci viete, že Majster trávi mnoho času v oblasti New Yorku. Každý učeník Dafa sa na ceste potvrdzovania Fa čo najviac snaží robiť to, čo by mal robiť, a keďže to, čo v súčasnosti robíte, je úzko spojené s vašou kultiváciou, v skutočnosti sa týmto spôsobom kultivujete. Forma vašej kultivácie je taká, že sa kultivujete v bežnej ľudskej spoločnosti, pričom ľudia z odlišných spoločenských vrstiev a z odlišných profesií sa všetci môžu kultivovať; žijete v rôznych spoločnostiach a používate rôzne zamestnania, aby ste potvrdili Fa a spasili vnímajúce bytosti v každom kúte sveta a používate túto súčasnú formu spoločnosti na kultivovanie sa.

Avšak táto kultivačná forma v skutočnosti neznamená uvoľnenú, ľahkú kultiváciu v bežnej ľudskej spoločnosti. Majster vám povedal, že „Veľká cesta je bez formy“ a už tento samotný aspekt nás odlišuje od kultivácií, ktoré sa robili v minulosti. V podstate ste si to už všetci uvedomili. Táto zem sa stala ústredným bodom vesmírnej nápravy Fa. Ak je to tak, potom životy tu, dokonca vrátane obrovského množstva predmetov a vecí nachádzajúcich sa v tomto svete, nemôžu byť také jednoduché. Či je to vaše zachraňovanie vnímajúcich bytostí alebo potvrdzovanie Fa, vrátane vašej osobnej kultivácie, dôležitosť toho, čo robíte, je jednoducho obrovská. Keďže tunajšie životy už určite nie sú rovnaké ako tie jednoduché bytosti, ktoré žili na zemi pôvodne, väčšina teraz pochádza z vysokých úrovní, a mnohé veci v bežnej  ľudskej spoločnosti, vrátane foriem, v ktorých sa nám mnohé veci javia, takisto nie sú v skutočnosti jednoduché. Ak je to pravda, premýšľajte o tom: to, že ste v každej profesii a odvetví,  že vás možno nájsť v každom segmente spoločnosti, a že ste časťou každej spoločenskej vrstvy ako postupujete v kultivácii, to všetko musí mať ešte hlbší zmysel. Osobná kultivácia potom pre učeníka Dafa slúži iba ako nevyhnutná základňa a až pomáhanie Majstrovi, zachraňovanie vnímajúcich bytostí a potvrdzovanie Fa sú skutočným zmyslom toho, že ste učeníci Dafa, a iba pomocou tohto môžete naplniť svoje sľuby, ktoré ste spravili pred začiatkom histórie. O týchto veciach som hovoril nedávno, keď som vyučoval Fa v Los Angeles. Ak chcete, môžete si to prečítať na internete.

Nech je to akokoľvek, keďže ako kultivujúci viete, že všetko, čo robíte v spoločnosti práve teraz, vrátane vášho osobného života, spadá do sféry kultivácie, tým viac by ste mali brať vážne všetko, čo sa deje okolo vás, a brať vážnejšie túto bezforemnú formu kultivácie, ktorú robíte. V minulosti som povedal, že musíte robiť dobre tri veci, čiže vysielať spravodlivé myšlienky, študovať Fa a objasňovať pravdu, aby ste zachránili vnímajúce bytosti. Objasňovanie pravdy je niečo, v čom ste aktívni a na čom tvrdo pracujete. Samozrejme, máme aj časť našich študentov, ktorí trocha zvoľnili a neboli v tom takí usilovní, pričom to vnímali iba ako nejakú úlohu, ktorú treba splniť. Tak to však nie je. Ide iba o to, že je to odlišná forma kultivácie. Toto je cesta, ktorou treba ísť v našej kultivácii a [prvá] cesta od stvorenia sveta, ktorou sa môže ľudská bytosť skutočne vykultivovať späť do neba. V minulosti každá kultivačná cesta kultivovala pomocnú dušu, a potom, čo život človeka prišiel ku koncu, hlavná duša sa opäť narodila v ľudskom svete. Navyše, každej forme kultivácie a každej viere išlo v skutočnosti iba o to, aby bohovia obohatili ľudskú kultúru, aby človek mohol pochopiť bohov a duchovnú kultiváciu. Toto je po prvýkrát, čo človek dostal takúto príležitosť a toto je celým zmyslom stvorenia sveta. Keď zvážite, že z tohto jednoducho nespočítateľného, nepredsta­viteľného počtu vnímajúcich bytostí, ktoré existujú, ste sa práve vy stali učeníkmi Dafa, ako by ste sa mohli nečiniť dobre? Nasledujte požiadavky Dafa a naplňte prísahy, ktoré ste spravili pred zrodom histórie. Potvrdzovanie Fa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí vyzerá navonok rovnako ako veci, ktoré sa dejú v bežnej spoločnosti. Avšak to, čo robíte v tomto prípade, je opravdivá kultivácia. Cieľ za tým sa líši od cieľov konania bežných ľudí; čo chcú získať bežní ľudia, je úplne odlišné od toho, čo chcete získať vy. Kultivujúci chcú dosiahnuť pozdvihnutie svojej ríše, naplniť svoje sľuby a napokon dosiahnuť dovŕšenie. Ten cieľ je úplne odlišný.

Povedal som tiež, že akákoľvek forma v spoločnosti sa dá použiť na kultiváciu. Keby som túto kultivačnú formu nepriniesol do celej, širšej spoločnosti a do každej z jej mnohých profesií, ako aj do rôznych spoločností, keby som použil len jednu formu alebo formu niekdajšej náboženskej kultivácie, to by potom znamenalo, že je iba jedna cesta, totiž, opustiť rodinu. To by našej kultivácii dalo formu. Avšak to by nedokázalo naplniť obrovské nároky vesmírneho Dafa alebo vesmírnej nápravy Fa. Ak by sme to robili takto, ako by sme zachránili  vnímajúce bytosti nachádzajúce sa vo všetkých odľahlých kútoch sveta? Dafa by sa nemohol po svete tak rýchlo rozšíriť a náprava Fa je časovo obmedzená. Ako dobre dokážu učeníci Dafa využiť túto formu, je otázka toho, ako dobre kráčajú po vlastnej kultivačnej ceste. S Veľkou cestou, ktorá nemá formu, každé prostredie poskytuje pre učeníka Dafa miesto na robenie kultivácie. V každom sa človek môže kultivovať. Kultivácia, ktorú robíte dnes, nie je druhom malej cesty, ktorá sa odovzdávala ľuďom ako časť kultúry osvietených bytostí, ako sa to stávalo v minulosti. Naša sa rozprestiera v celej ľudskej spoločnosti, ktorá je pred vami, a vy si na kultiváciu vyberiete formu, ktorá vám najlepšie vyhovuje. Hoci je to praktické, ľudia sa zároveň sotva môžu navzájom napodobňovať, s výnimkou otázok týkajúcich sa usilovnosti. Toto je niečo, čo Dafa vytvoril výlučne pre vás a je to niečo, čo nikdy predtým nebolo. Takže toto je cesta, ktorú musíte preraziť a sami po nej kráčať. Zodpovednosť, ktorú ste prevzali, je jednoducho obrovská, hoci forma, ktorú tie veci majú, vyzerá byť celkom obyčajná. Pre kultivujúcich v minulosti bola vždy iba jedna forma,  menovite, ísť do hôr a kultivovať sa, zanechajúc svoju rodinu. Človek si oholil hlavu a stal sa budhistickým mníchom; alebo v kontexte kresťanstva či katolizicmu sa stal mníchom či mníškou, alebo možno taoistickým žiakom. Aj v náboženstve, ktoré praktizoval celý národ, boli prísne obmedzenia. Avšak nič z tohto by nemohlo slúžiť ako kultivačná metóda pre učeníkov Dafa. Spôsob kultivácie učeníkov Dafa je bez formy, pričom všetko v celej bežnej spoločnosti v skutočnosti slúži ako forma vašej kultivácie. Cesta každého z vás je odlišná. Vaše zamestnania sú odlišné, prostredie, v ktorom žijete, je odlišné, vaše rodiny sú odlišné, a takisto aj vaša spoločenská trieda, spolu s vecami, ktoré zažívate. Je v tom toho zahrnutého ešte viac. Ak je tento rozšírený obsah za tým naozaj nesmierny, potom zodpovednosť, ktorú máte na svojich pleciach, je takisto obrovská. Každý učeník Dafa v skutočnosti nesie zodpovednosť za obrovský vesmírny systém, a ak máte spasiť bezpočet vnímajúcich bytostí v takomto obrovskom systéme, potom nielenže je tá zodpovednosť obrovská, ale veľmi kritickým sa stáva aj to, aby ste správne kráčali po svojej ceste. Bytosti, ktoré môžu byť spasené, budú súcitne oslobodené, očistené a opravené nápravou Fa. Všetky veci rôznych materiálnych foriem, ktoré môžu ostať, budú mať v procese čistenia odstránené svoje nečistoty a to, čo zostane, bude čisté. Pretože toto je požiadavka nápravy Fa celého vesmíru. V skutočnosti to aktívne robíte počas svojej kultivácie. Takáto výnimočná forma kultivácie a s tým súvisiaca zodpovednosť, takýto obrovský Fa a náprava Fa vesmíru - čo to znamená pre učeníkov Dafa? Znamená to, že tá zodpovednosť je ohromne veľká, pretože toto je aj posvätný predurčený vzťah, ktorý ste si vytvorili pred začiatkom histórie, a ukováva to posvätnú cnosť, ktorá jedného dňa očakáva veľkolepú bytosť. Takže išlo by to, keby ste sa nedokázali dobre činiť? Môžete si predstaviť, aký stupeň úrovne ovocia je pre vás pripravený, potom čo sa vykultivujete k dovŕšeniu. Preto sú požiadavky na vás v kultivačnom procese vysoké. Čo sa týka týchto požiadaviek, nie sú vymedzené žiadnou vonkajšou formou. Aj dozor nad vami v bežnej ľudskej spoločnosti je voľný, všetko, čo máme, je tento Fa.

Voľný prístup, ktorým sa kultivujete v bežnej spoločnosti, môže vyzerať uvoľnene, avšak premýšľajte o tom: v skutočnosti požadovaný štandard spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov je pri opravdivej kultivácii veľmi prísny, pretože sa pozerá na tvoju vôľu skutočne a úprimne sa kultivovať vo Fa. Tu v svetskom svete to závisí len od teba, ako správne kráčaš po tej ceste a ako vystúpiš nad bežných ľudí, zatiaľ čo si ponorený v tomto komplikovanom prostredí. Všetko, po čom bežní ľudia túžia; všetko, čo chcú bežní ľudia získať; všetko, čo bežní ľudia robia, hovoria a ako konajú – všetko toto je pre vás niečím, čo treba odkultivovať. Avšak, keďže sa máte vykultivovať k dovŕšeniu, kým ste medzi bežnými ľuďmi, musíte dosiahnuť stav, v ktorom tieto veci máte, ale nie ste k nim pripútaní, stav, v ktorom tie veci robíte, ale bez pripútanosti. Alebo videné z inej perspektívy, všetky veci, ktoré robia svetskí ľudia, pre vás slúžia iba na to, aby vám poskytli kultivačné prostredie. Takáto je cesta, ktorou idete. Problém, ktorý sa na takejto ceste môže najľahšie vyskytnúť je, že poľavíte a skĺznete do spôsobov bežných ľudí. To platí najmä v období potvrdzovania Fa, kde ste ešte náchylnejší k tomu, že sa necháte znechutiť, keď čelíte takému obrovskému tlaku a všemožným ťažkostiam. Avšak, samozrejme, ste napokon učeníci Dafa, ktorí predtým spravili prísahy a vaše životy existujú spolu s Dafa. S takým obrovským Fa tu, Fa bude s vami, keď sú vaše myšlienky spravodlivé a toto je najväčšia záruka. Ale na druhej strane, keď sú vaše spravodlivé myšlienky nedostatočné a nie sú v súlade s Fa, odreže vás to od mocnej sily Fa a bude to vyzerať, akoby ste zostali sami a bez pomoci. Dokonca aj keď robíte veci pre Dafa, musíte sa prispôsobiť Fa, inak tam tá sila Fa nebude. V súčasnosti sa ako celok činíte veľmi dobre. Ale kultivácia je samozrejme aj procesom preosievania piesku veľkými vlnami, takže tí, s ktorými to už nejde, budú určite v tom procese preosiati. To je normálne. Celkovo sa učeníci Dafa činia vynikajúco a ako napredujete, väčšina sa cez to dostala. Samozrejme, sú takí, čo zaostali, a sú takí, čo začínajú odznova a dobiehajú to. To je takisto normálne. Toto sú prejavy v tomto kultivačnom procese. Pokiaľ to nebolo ukončené, je to pre kultivujúcich ako aj pre vnímajúce bytosti obrovská príležitosť.

Preto hovorím, že napriek tomu, že to vyzerá, že takýto uvoľnený prístup ku kultivácii nemá žiadne príkazy, žiadne predpisy, žiaden systém pravidiel a nikto vás neobmedzuje, požiadavky sú v skutočnosti mimoriadne vysoké, pretože sa sami musíte kontrolovať a vlastným pričinením sa musíte dopracovať k štandardu. Ale presne preto, že tá zodpovednosť je obrovská a miesto, ku ktorému sa kultivujete, je vysoké, v ľudskej spoločnosti by nemohol existovať až taký obludný diabol, ktorý by vám mohol priamo spôsobiť ťažkosti. Preto teda staré sily vytvorili skazenú ČKS – aby sa videlo, či sa stále budete kultivovať, zatiaľ čo ste prenasledovaní. Ak sa cez to dokážete dostať, uznajú vás; ak to nedokážete, znamenalo by to, že nie ste dobrí. Ja tieto veci samozrejme neuznávam. Ale uskutočnilo sa to týmto spôsobom a oni naozaj spôsobili, že niektorí ľudia stratili všetky spravodlivé myšlienky a spadli do ich pasce.

Ďalšou vecou je, že ťažkosti, ktoré sa vynárajú vo vašom skutočnom, každodennom živote, sú kultivačné príležitosti vytvorené pre vás a poskytnuté vám, zatiaľ čo vaše ľudské pripútanosti sú vábené a ovplyvnené osobným ziskom v tejto svetskej spoločnosti. Toto je v skutočnosti to najťažšie. Presne kvôli tomuto sa nikto v minulosti neodvážil kultivovať sa týmto spôsobom. Keď sa niekto chcel kultivovať, opustil svoju rodinu i domov a vyhýbal sa pozemskému svetu, a týmto spôsobom – bez zasahovania pozemského sveta – mohol nájsť pokoj a ticho. Nestretol sa s nepríjemnými vecami, ani sa nestretol s vecami nachádzajúcimi sa vo svetskej spoločnosti, ktoré súvisia s osobným ziskom, alebo ktoré podnecujú ľudské pocity. Potom kultivujúci, nech sa kultivoval v ktorejkoľvek disciplíne, všeobecne povedané bola jeho úroveň obmedzená, a úroveň, ku ktorej sa vykultivoval, nebola až taká vysoká. Je to preto, že mal určité dané podmienky; vyhýbal sa nepriaznivým prostrediam a konfliktom. Vo vašom prípade konfliktom čelíte priamo a priamo sa stretávate s realitou spoločnosti, ktorá vás môže ovplyvniť, ako aj so všemožnými problémami, ktoré sa dotýkajú osobného zisku a ľudských pripútaností. Takže možno povedať, že nie je nič ťažšie ako kultivovať sa v ľudskom svete. Žiadna kultivačná metóda nie je ťažšia.

Chcem, aby ste teraz pozorne počúvali. Ľudia zvykli hovoriť o tom, ako je tento alebo tamten druh kultivácie ťažký, hovorili o kultivovaní sa po desaťročia, po celý život, alebo dokonca po niekoľko životov. Avšak tá doba sa v skutočnosti takto naťahovala preto, že nedokázali priamo čeliť pokušeniu a ich ťažkosti neboli také veľké. Pri kultivácii, ktorú robíte teraz, nie sú viditeľné požiadavky alebo obmedzenia ohľadom kultivačnej formy. Avšak pri kultivovaní sa v tejto svetskej spoločnosti čelíte pokušeniam na mnohých frontoch a v každom momente a pri každej udalosti je tam otázka, či obstojíte. Preto hovorím, že iba ak niekto prejde cez toto všetko, je naozaj výnimočný. Nikto v histórii sa takto nedokázal kultivovať, ani sa nikto neodvážil ísť po tejto ceste; ani žiadni bohovia sa neodvážili viesť ľudí touto cestou. Navyše, svet okolo vás je v strašnom zmätku, a potom je tu prenasledovanie zla a tlak desivých okolností.

Takže prečo hovorím, že požiadavky na dovŕšenie učeníka Dafa sú vysoké? Alebo že zodpovednosť, ktorú má na svojich pleciach, je ohromná? Je to v skutočnosti pre toto. A spolu s tým, keď sa kultivujú v takomto prostredí, bude tu veľký počet študentov, ktorých stav je taký, že sa kultivujú v stave ilúzie. Niektorí študenti môžu do určitého rozsahu, keď sú v rôznych stavoch, alebo vizuálne, prísť do kontaktu s vecami v iných dimenziách. Cesta každého študenta je odlišná a takisto aj situácia každého študenta. V skutočnosti, nech viete čokoľvek, aj tak je to veľmi obmedzené, pretože je pre vás veľmi ťažké vidieť veľkolepé scény vesmírnej nápravy Fa ako aj úžasné pohľady na premenu tiel učeníkov Dafa skrz kultiváciu v náprave Fa. Táto forma ilúzie sama osebe predstavuje pre našich študentov veľké ťažkosti. Ak by ste sa kultivovali v náboženstve a prijali by ste nejakú formu kultivácie, v ktorej sa vyhýbate svetskému svetu, nebolo by to vôbec také ako kultivačná cesta, ktorú majú dnešní učeníci Dafa. V tých minulých mohli mať ich stúpenci svoje nadprirodzené sily odomknuté do rôznych stupňov, a tieto božské sily sa používali ako prostriedok na podnietenie ich usilovnosti. Avšak mnohí učeníci Dafa nedokážu vnímať svoju vlastnú premenu, ani úspech všetkého toho, čo spravili, a to kvôli zasahovania zla od starých síl, ktoré našich študentov vystavili najnáročnejšiemu kultivačnému stavu. Za takýchto okolností potom musí byť človek na seba stále prísny a kráčať dobre po svojej ceste. Keď ste schopní vykročiť vpred, aby ste potvrdili Fa, zatiaľ čo ste prenasledovaní skazenou ČKS; ak ste schopní byť stále usilovní, dokonca aj keď čelíte tlaku a váš život je v nebezpečenstve, keď čelíte mnohým ľuďom v tomto svete, ktorí nerozumejú pravde a boli pomýlení, a keď ste vystavení tlaku toho, že počúvate všetky možné poznámky od ľudí v tomto svete – nie ste jednoducho výnimoční? Potom ste naozaj veľkolepí. Každý, kto sa dokáže kultivovať za takýchto okolností by mal dosiahnuť dovŕšenie a mal by mať vysokú úroveň ovocia, keďže v histórii nikdy nebolo niečo takto nesmierne náročné a nikto sa neodvážil kráčať po takejto ceste. (potlesk

Nič dôležité sa v ľudskej spoločnosti nestane náhodou. Vyzerá to tak, že človek niečo spraví, keď chce. Avšak v skutočnosti to nie je on, kto to robí. Ak by tam za scénou neboli faktory bohov, ľudia by v skutočnosti neboli schopní spraviť nič. To platí pre všetko v dnešnej spoločnosti. Napríklad, keď nejaká veľká firma v tomto svete vyrastie až do takého rozmeru; alebo keď je človek schopný niečo vytvoriť pomocou vedeckého výskumu; alebo spôsob, akým funguje spoločnosť; stav, v ktorom existujú ľudské bytosti – nič z toho nie je také jednoduché. Najmä keď nejaká udalosť dokáže ovplyvniť podobu spoločnosti, môžete si byť istí, že za scénou sú tam faktory bohov. Samozrejme, už som vám povedal predtým, že väčšina toho, čo sa odohráva v ľudskej spoločnosti, má priamu spojitosť s nápravou Fa. Premýšľajte o tom pokojne a uvidíte, že vznik každého národa, každá udalosť v celom tomto svete, dokonca dnešné rozloženie moci medzi politickými stranami a spletitosť mnohých vecí – všetko toto má priamu spojitosť s dnešnou nápravou Fa a s potvrdzovaním Fa učeníkmi Dafa. Avšak keď učeníci Dafa objasňujú fakty a odhaľujú zlé prenasledovanie skazenou ČKS, sú ľudia, ktorí nechcú počúvať a ktorí sa dokonca obhajujú použitím vecí, ktoré do nich vštepovala skazená ČKS. Avšak nič z toho nie je náhoda. Premýšľajte o tom, nevystúpili tieto zlé veci preto, že ich ovládajú staré sily vesmíru? Nechcú staré sily použiť svoje vlastné názory a predstavy, aby udávali smer náprave Fa a kultivácii učeníkov Dafa? Keďže náprava Fa má vplyv na každú bytosť vo vesmíre, vrátane starých síl, mohli by to pochopiť tí, čo nie sú čistí, alebo nie sú dostatočne čistí? Myšlienky, ktoré má bytosť na vysokých úrovniach, vytvoria účinok v ríšach pod ňou. Keď si bežný človek vytvorí v hlave nejakú myšlienku, nemá to vplyv na druhých, hoci to môže do istého stupňa ovplyvniť jeho samého. Avšak v prípade bytosti na vysokej úrovni, jediná myšlienka ovplyvní všetky bytosti v rozsahu jeho vesmíru. Myšlienka  bytosti na ešte vyššej úrovni bude mať účinok v celom vesmíre nesmierneho rozsahu. Takéto bytosti nebudú samozrejme priamo robiť zlé veci vnímajúcim bytostiam v ríšach pod nimi, avšak tá ich jedna myšlienka je presne v zhode so želaniami prehnitých démonov v ríšach pod nimi, a iba keď majú prehnití démoni takúto podporu, odvažujú sa tak kruto prenasledovať učeníkov Dafa. Takže je pre nich ľahké, ak chcú počas nápravy Fa udržovať prenasledovanie, otupiť ľudí vo svete alebo spôsobiť, že sa budú len málo starať o prenasledovanie Falun Gongu. Chcú ľuďom zabrániť, aby sa dozvedeli pravdu o prenasledovaní Falun Gongu. Ich motívom na pokračovanie prenasledovania je údajne „skúšať“ učeníkov Dafa, a aby to uskutočnili, musia pokračovať v udržiavaní atmosféry hrôzy. Robia to preto, že stále existuje časť našich učeníkov Dafa, ktorí nedokázali naplniť očakávania a nekultivovali sa dosť dobre; je tu aj časť [učeníkov], ktorí vykračujú napred jeden po druhom, a je tu časť vnímajúcich bytostí, ktoré ešte treba spasiť. Tieto nedostatky medzi našimi študentmi im dali niečo, čoho sa môžu chytiť, a len preto sa odvažujú dopúšťať všemožných násilností. Podľa ich vlastných slov by neváhali ani obetovať svoj život kvôli náprave Fa. Avšak v skutočnosti neváhajú spraviť čokoľvek pre dosiahnutie svojich vlastných cieľov, a toto spôsobilo náprave Fa obrovské ťažkosti a ovplyvnilo to dokonca jej priebeh.

To znamená, že nič z toho, s čím sa stretnete pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí a potvrdzovaní Fa, nie je náhoda. Nič nie je také jednoduché, aj keď je to zdanlivo drobnosť, to, aké ma niekto myšlienky, alebo ten široký rad ľudí a vecí, s ktorými sa stretnete, keď objasňujete pravdu. Avšak pôjde to iba vtedy, keď k tomu budete pristupovať so súcitom v srdci. Netrápte sa tým, keď ľudia majú určité postoje alebo nepochopenia. Ak konáte veci iba kvôli spáse toho človeka, kvôli spáse vnímajúcich bytostí, potom si myslím, že účinok toho môže zmeniť všetko. Ak však počas objasňovania pravdy vašu myseľ ovplyvnia bežné ľudské pripútanosti, potom nebudete schopní dosiahnuť nič. Keď pri vašom objasňovaní pravdy narazíte na bežných ľudí, ktorí počúvali a uverili klamstvám a propagande, ktorú v začiatkoch šírila ČKS cez svoje médiá, môžu mať nesprávne pochopenie učeníkov Dafa, môžu ku vám byť tvrdí alebo vás nebudú chcieť počúvať. Ak sa to vtedy dotkne vašich emócií a vy cítite príkorie, nahnevá vás to alebo možno nebudete ani racionálni, potom nebudete schopní objasniť pravdu ani spasiť tých ľudí. V skutočnosti zlo neustále používa nedobré názory o učeníkoch Dafa, ktoré majú bežní ľudia, aby zväčšovalo ich rozpory s vami. Avšak ak sú vaše spravodlivé myšlienky silné, zlo sa rozpustí. Sila opravdivého súcitu dokáže rozpustiť všetky nespravodlivé faktory a keď sa rozprávate s človekom, budete vyžarovať energiu, ktorá rozpustí zlé veci, a zlo v iných dimenziách sa už neodváži priblížiť k tej osobe alebo ju ovládať. Keď potom tej osobe budete niečo vysvetľovať, bude počúvať a vy budete schopní vyčistiť lži, ktoré do nej vštepila skazená ČKS a tým odstrániť ten blok v jej mysli.

Dnes už nepoviem viac, keďže som nedávno vyučoval Fa v Los Angeles a práve dnes to bolo publikované na internete. Ale je jedna vec, s ktorou by som sa s vami rád podelil. Mnohí bohovia mi šepkali do uší: „Tvoji učeníci Dafa nedokážu vystáť, keď ich niekto kritizuje. Stačí jedno slovo a vybuchnú. Pôjde to, ak ostatní nemajú dovolené kritizovať ich? Ako sa majú kultivovať, ak nedokážu prijať kritiku? Čo je to potom za praktizujúceho?“ a podobné veci. Predtým som mohol povedať, že je mnoho foriem zasahovania a že ste ešte nedozreli ohľadom vecí, ktoré musíte robiť, keď čelíte prenasledovaniu. Takže aby ste mohli dobre spraviť veci súvisiace s potvrdzovaním Fa a zachraňovaním vnímajúcich bytostí, nikdy som nehovoril o tomto aspekte Fa a nikdy som túto otázku nezdôrazňoval, keď som s vami hovoril. Avšak teraz je to už niečo veľmi nápadné a je to niečo, čomu musíte venovať pozornosť. Keďže ste praktizujúci, všetci poznáte tento princíp: „Nevrátiť úder, keď vás udrú, neodpovedať nadávkou, keď vám nadávajú,“ a že aj keď kultivujúci naozaj utrpí nejakú stratu, jednoducho to nechá prejsť s úsmevom. To je stav, ktorý máte mať a to je to, čo musíte dosiahnuť, pretože nie ste bežní ľudia a chcete prekročiť ich stav bytia. Musíte sa držať vysokých štandardov a nie štandardov bežných ľudí. Takže musíte dosiahnuť to, čo som popísal.

Počas tých rokov ste spravili mnohé úžasné veci a tá mocná cnosť je jednoducho bezhraničná. Ale treba dodať, že je naozaj určitý počet študentov, ktorí si vyvinuli určitý zvyk, menovite, že hoci každý deň čítajú Fa, naozaj sa príliš nezlepšili v tých veciach, o ktorých som práve hovoril. Dokonca som zistil, že v mnohých prípadoch sa tá vec stále zväčšuje. V niekoľkých ojedinelých prípadoch je ten človek taký háklivý, že sa k nemu nikto ani nemôže priblížiť. Vo chvíli, keď začuje niečo čo i len trochu nepríjemné, nedokáže to prijať. Vybuchne v tom momente, ako sa dotknete jeho pripútanosti. Teraz je už táto vec veľmi nepoddajná a veľká. Druhí nemôžu o ňom povedať kritické slovo, nedokáže prijať žiadnu kritiku a dokonca aj keď spraví niečo nesprávne, nechce o tom počuť ani slovo. Ako by to tak mohlo ísť? Ako môže byť niekto takýto kultivujúcim? Dokonca aj keď robíte Dafa veci alebo veci na záchranu ľudí, stále musíte byť v tom procese kultivujúcim. Nemôžete to robiť ako bežní ľudia. U niektorých ľudí to dosiahlo až ten bod, že ak spravia niečo nesprávne a druhí na to vľúdne poukážu, hľadajú si ospravedlnenia. Len čo spravia chyby, pokúšajú sa ich vysvetliť, hovoria nehanebné klamstvá a pokúšajú sa pre ne nájsť objektívne príčiny. Je takéto správanie, ktoré je dokonca pod úrovňou bežných ľudí, správaním učeníka Dafa? Kultivujúci musia byť schopní prijať kritiku druhých a toto je povedané v knihe. Potom sú nejakí študenti, ktorí presúvajú vinu na druhých a pokúšajú sa každému problému nájsť takú či onakú príčinu. Keď naozaj žiadna príčina nie je, nejakú si vymyslia (každý sa smeje) a hovoria veci ako: „Neuvedomuješ si, aká bola vtedy situácia.“ Potom pokračujú s nejakým nezmyslom. (každý sa smeje) A toto sú ešte tie ľahšie prípady. V tých ťažších sa toho človeka nemožno vôbec dotknúť. Viete, ako sa na vás pozerajú bohovia v týchto prípadoch? Staré sily si vás zapamätajú, len čo sa to stane, a neskôr sa vášho správania chytia. Potom vás budú očakávať ťažkosti. Ak je váš xinxing v tomto ohľade nedostatočný, bude to pre vás znamenať veľké problémy. Dávajte si na to pozor.

Keď som naposledy vyučoval Fa, povedal som, že keďže Majster hovoril o tejto otázke, po odchode sa s ňou všetci stretnete. A naozaj, niektorí ľudia na to narazili hneď ako opustili konferenčnú sálu. Keď prichádza konflikt, nedostanete čas na prípravu. Príde vždy vtedy, keď nemáte možnosť sa na to psychicky pripraviť. Nikto vám nepovie: „Som tu, aby som ťa skúšal. Kritizujem ťa, aby si si mohol pozdvihnúť svoj xinxing.“ V skutočnosti si to tá druhá strana konfliktu takisto neuvedomí, keďže obe strany prechádzajú cez tú xinxingovú skúšku spoločne. Uvidíme, či to dokážete správne zvládnuť, potom čo Majster ukončí dnešné vyučovanie Fa. Nebude tam žiadna psychická príprava, žiaden nácvik a žiadne varovania dopredu – konflikty vypuknú náhle a budú rovnaké ako konflikty bežných ľudí. Samozrejme, keď som predložil túto otázku, dúfam, že keď som o tom teraz hovoril, budete sa  v tomto ohľade kultivovať, keď pôjdete domov. Každý návyk, ktorý ste si vytvorili, je v skutočnosti hmotou. V iných dimenziách je tam tá hmota a iba potom sa v tejto dimenzii prejavuje ten stav. Tá vec je ako mína, ktorá vybuchne vo chvíli, ako sa jej dotknute. Takže to nepôjde, ak nedokážete tú mínu odstrániť. Takže nech žijete v ktorejkoľvek oblasti a nech ste ktokoľvek, pokiaľ kultivujete Dafa, od tohto momentu vám odstránim túto materiálnu látku. (potlesk)

Ja odstránim tú hmotnú látku, avšak s ňou spojené návyky, ktoré ste si vytvorili, musíte odstrániť vy sami. Čo sa týka návykov, ktoré ste si v priebehu času vytvorili, tie pramenia z vašich rozličných pripútaností. Tí, čo sú pripútaní k tomu, aby nestratili tvár, budú počuť veci, ktoré ich zahanbia, čo udrie na tú pripútanosť, ktorá spôsobuje, že nie ste schopní vystáť, keď počujete kritické poznámky druhých. Potom sú nejakí ľudia, čo si myslia, že keď sú koordinátormi projektu, nemali by sa nechať kritizovať. Sú aj nejakí ľudia, ktorí majú špeciálne schopnosti v nejakej oblasti a nenechajú sa inými ľuďmi kritizovať. Ďalšia skupina sa nechce nechať kritizovať ľuďmi, o ktorých majú zlú mienku. Má to všemožné stránky a aspekty. Neochota počúvať poznámky druhých pramení z celého radu pripútaností. Nech je to však akokoľvek, všetci ste učeníkmi Dafa, a nezáleží na tom, aké zodpovednosti ste prevzali: všetci ste kultivujúcimi a Majster je zodpovedný za vašu kultiváciu. Ste rovnaký ako všetci, čo sa kultivujú, kultivujete sa sami a chcete napokon dosiahnuť dovŕšenie, takže aj vy musíte niesť zodpovednosť za svoju kultiváciu. Možno keď vyjdete z dverí, niekto vám povie niečo urážlivé. Pozrime sa kto vybuchne, keď sa to stane. (Majster sa smeje) (každý sa smeje)

Takto to pre vás odteraz bude. Či máte pravdu alebo nemáte, pre kultivujúceho to nie je vôbec dôležité. Nehádajte sa s každým naokolo a nezdôrazňujte, kto má pravdu a kto nemá. Niektorí ľudia zakaždým prízvukujú, že majú pravdu, avšak aj keď máte pravdu, aj keď sa nemýlite, čo z toho? Zlepšili ste sa na základe Fa? Samotný čin používania ľudského myslenia na to, aby ste zdôraznili kto má pravdu a kto sa mýli, je sám o sebe nesprávny. Je to preto, že vtedy používate logiku bežných ľudí na svoje hodnotenie, a používate tú logiku, aby ste kládli požiadavky na druhých. Ako to vidia bohovia, pre kultivujúceho nie je vôbec dôležité, či má alebo nemá v tomto ľudskom svete pravdu, dôležité je odstraňovanie pripútaností, ktoré pochádzajú z ľudského myslenia, dôležité je presne to, ako počas kultivácie dokážete odstrániť tie pripútanosti, ktoré pochádzajú z vášho ľudského myslenia. (potlesk) Ak dokážete riešiť veci pokojne bez ohľadu na to, aké bezprávie cítite, ak dokážete ostať nepohnutí a nepokúšate sa prísť s nejakou výhovorkou pre seba, potom u mnohých vecí sa ani nebudete musieť hádať. Je to preto, že na vašej ceste kultivácie nie je nič náhodné. Takže keď sa dostanete do horúcej výmeny názorov, ktorá sa niečoho vo vás dotkne, alebo sa dostanete do konfliktu kvôli niečomu, čo sa týka vašich životne dôležitých záujmov, možno tie faktory za tým tam položil Majster. Možno sa rozčúlite iba v prípade, keď niekto povie niečo, čo vás naozaj vyprovokuje, alebo keď zasiahne boľavé miesto. Možno ten človek bol ku vám naozaj nespravodlivý. Ale tie slová nemusel nutne povedať ten človek. Možno som ich povedal ja. (každý sa smeje) Chcem vidieť, ako si vtedy s tým poradíte. Keď budete bojovať s tým človekom, v skutočnosti sa to rovná tomu, akoby ste bojovali so mnou. (Majster sa smeje) (každý sa smeje, tlieska) To je pre dnešok všetko. Ja pre vás môžem úplne odstrániť tú látku, ale tie vytvorené návyky sú niečím, čoho sa určite musíte zbaviť – určite, absolútne. (potlesk)

Tento problém som objavil už skôr, ale nikdy som ho nespomenul. Prečo? Pretože ako učeníci Dafa potvrdzujú Fa, stoja proti nim všemožné formy zasahovania od skazenej ČKS. Používa propagandistický aparát celého národa – tisíce novín a stovky rozhlasových a televíznych staníc ovládaných skazenou ČKS boli súčasne použité na to, aby plošne útočili na Falun Gong. Zároveň používa špeciálnych agentov na rozsievanie sporov, snová všetky druhy intríg, a všetko, čo rozširuje, sú ohovárania a klamstvá. Navyše je tu fakt, že všetci ľudia vo svete boli otrávení, a učeníci Dafa musia objasniť pravdu asi siedmim miliardám ľudí. Takže ak nemajú pevnú vôľu zrodenú zo spravodlivých myšlienok, nebudú schopní spasiť vnímajúce bytosti a potvrdiť Fa. Preto som si počas tých rokov nevšímal, čo mi hovorili tí bohovia, a nevyučoval som túto časť Fa. Keby všetci učeníci Dafa boli mimoriadne láskaví a nepovedali by ani slova, keby o nich ľudia mali poznámky a ani keby ich urážalo zlo, bolo by to škodlivé pre naše objasňovanie pravdy a zachraňovanie ľudí, a ešte viac pre naše odhaľovanie zla. Preto som nevyučoval túto časť Fa. Je to kvôli tomuto, že som sa celý čas vyhýbal rozprávaniu o tom. Dôvod, prečo teraz o tom hovorím je ten, že to už nebude ohrozovať veci, ktoré robíte. Učeníci Dafa sú teraz zrelí v tom ako čelia zlu a ich objasňovanie pravdy to neovplyvní. Ste teraz racionálni a triezvi, a potom, čo ste počas týchto rokov cez toto všetko prešli, viete teraz, ako robiť veci. To, že o tom teraz hovorím, nespôsobí ujmu vášmu objasňovaniu pravdy. Takže odteraz sa na to vo svojej kultivácii musíte sústrediť.

Naposledy, keď som rozprával na konferencii v Los Angeles, som vám tiež povedal, že sa s tým stretnete cestou domov. Osobne som videl vcelku dosť týchto prípadov. (každý sa smeje) Prichádza to dosť intenzívne. Hoci to vyzeralo značne  intenzívne, v skutočnosti sa sotva niečo povedalo. Avšak niektorí študenti to nedokázali vystáť a vybuchli. Okamžite začali hádku s tou osobou a ich správanie sa vôbec nepodobalo stavu kultivujúceho. Samozrejme, nie je tým povedané, že ste sa nekultivovali dobre. Ako som práve povedal, nie je to vaša chyba, pretože Majster sa nezaoberal tou vecou, aby ste mohli objasňovať pravdu. Keby som to riešil už predtým a vy by ste pri objasňovaní pravdy vystupovali slabo, váš dopad by bol malý. Ale ako to vyzerá teraz, ten zlozvyk, čo ste si vytvorili, je teraz naozaj ťažké opustiť. Hoci tá hmotná látka tam už nie je, stále vám to nejde, keď sa stretávate s týmito vecami. Stretával som sa s mnohými takými prípadmi a povedal som im: „Zúčastnili ste sa Fa konferencie v Los Angeles?“ Bez toho, aby som povedal niečo viac, pochopili – „Och, riešil som to nesprávne. Majster, urobil som chybu.“ (každý sa smeje) Je to preto, že je napokon kultivujúcim, a keď si uvedomí ten problém, zmení sa. Každý sa chce činiť dobre. Ibaže keď príde konflikt, prihodí sa neočakávane. Nemôžete čakať, že vás varujú a že dostanete šancu na prípravu. Nič také neexistuje – prihodí sa neočakávane. Samozrejme, metrový kus ľadu sa nevytvorí za jednu noc, takže hoci tá materiálna vec bola odstránená, návyky, ktoré ste si vytvorili a určité ďalšie veci spôsobia, že niektoré slová sa pohrnú priamo z vašich úst. Stalo sa to už zvykom, takže keď ich chcete odstrániť, nie je to veľmi ľahké. Avšak musíte to odstrániť.

Viem, že v tomto procese sa možno nebudete činiť dobre hneď ako vykročíte z dverí, ale nestrácajte odvahu. Majster vie, že to v procese kultivácie nakoniec dokážete spraviť dobre. Toto sú jednoducho veci, ktoré sa dejú v kultivačnom procese. Avšak nesmiete poľaviť. Nepôjde to, ak si poviete: „Spravím to pomaly.“ Ako kultivujúci musíte byť usilovní. Bolo by najlepšie, keby ste to mohli spraviť správne hneď na prvýkrát. Ak to nedokážete, bude to prijateľné iba ak to budete robiť čoraz lepšie. Od tohto dňa je nevyhnutné, aby ste tomu naozaj venovali pozornosť – najmä ohľadom spolupráce učeníkov Dafa. V kultivácii som z vás odstránil všetko, čo vnútri nemalo zostať, s výnimkou tejto malej veci, ktorú som tam vtedy nechal, aby som neohrozil vaše objasňovanie pravdy. O veciach ako prijatie kritiky som hovoril viackrát v dňoch pred 20. júlom 1999. Dôvodom bolo, že v tom čase som si myslel, že ak by staré faktory niečo spravili, ak by na našich učeníkov Dafa naozaj vytiahli  ten rovnaký starý príbeh, mnohí učeníci Dafa, ak by nemali vybudovanú dobrú základňu, by sa cez to nemuseli dostať a mohli by sa vzdať svojej kultivácie, nezvládli by to a spadli by. Takže som vtedy zdôrazňoval vcelku dosť vecí, vyučoval som toho relatívne viac a veľa som hovoril o kultivácii xinxingu. S príchodom 20. júla 1999 som prestal hovoriť o týchto veciach – najmä o tomto probléme, ktorý tu riešime dnes – z dôvodu, ktorý som vám povedal. Takže od tohto dňa sa v tom musíte dobre činiť. Videl som, že niektorí ľudia sa v tom naozaj činia dobre, zatiaľ čo iní, hoci to vyzerá akoby sa toho vzdali, v skutočnosti to vo svojom hlbokom vnútri nespravili a stále s tým vo svojej mysli zápasia. (Majster sa smeje) (publikum sa smeje) Nepovedia ani slovo a vyzerajú byť veľmi pokojní, avšak vnútri sú naozaj nahnevaní a jednoducho to držia v sebe. (Majster sa smeje) Ale aspoň to znamená, že dokážu ostať pokojní. To je prvý krok. Keďže učeníci Dafa sú na odlišných úrovniach, budú na nich kladené rozličné kultivačné požiadavky. Znamená to, že na niekoho, kto sa činí dobre, sa môžu klásť trochu vyššie požiadavky, aby sa tak mohol zlepšiť trochu rýchlejšie. Takáto je presne kultivácia. Ak je skúška, ktorá je pre vás zostavená príliš malá, potom v tom môžete spraviť iba malý krok. Ak je pre vás pripravená veľká skúška, potom spravíte skok vpred.

Ďalej treba spomenúť, že ako učeníci Dafa musíte venovať pozornosť veciam vo svojom každodennom živote. Ako viete, nevhodné vzťahy medzi ľuďmi, ktorí nie sú manželom a manželkou, sú pre ľudské bytosti hriechom; narúša to inštitút rodiny, ako aj ľudské vzťahy. Tento problém som už objavil predtým, v úvodnej fáze. Menovite, že pri kultivácii v bežnej ľudskej spoločnosti sú najväčšími skúškami sexuálne pokušenia, ktoré vám kladie bežná spoločnosť, keď je svet v zmätku. Požiadavky na tieto veci zvykli byť pre kultivujúcich mimoriadne prísne. Bez ohľadu na to, aká metóda to bola, toto sa bralo veľmi vážne. V minulosti, ak nejaký mních alebo mníška porušili predpisy v týchto otázkach, znamenalo to koniec ich kultivácie. Ak nejaký nesmrteľný viedol kultiváciu učeníka v horách a učeník spravil takúto chybu, znamenalo to, že je navždy zničený. Je to niečo takto vážne. Vy ste učeníci Dafa, ktorí sa kultivujú vo Veľkom Zákone, čím je to, čo robíte, ešte posvätnejšie, avšak niektorí študenti na to dbali len veľmi málo. Nezáleží na tom, aké hodnoty prevažujú v dnešnom ľudskom svete alebo ako sa ľudia pozerajú na takéto veci: kultivujúci musí mať vysoké štandardy a pozerať sa na tieto otázky pomocou vyšších princípov, a držať sa požiadaviek bohov. Dokonca aj tu medzi ľuďmi sú nepatričné sexuálne vzťahy trestné. Božská bytosť by nikdy nespravila niečo také špinavé. Nie sú kultivujúci na ceste k božstvu? Nekráčajú kultivujúci po božskej ceste? Prečo sa potom nedokážete správať ako božská bytosť? Prečo nedokážete konať v súlade s požiadavkami na božskú bytosť? Ako to, že niektorí ľudia stále opakujú rovnakú chybu? Je to vôbec prijateľné?

Ako viete, my sme si vedomí toho, že koniec, o ktorom sa hovorilo v minulých proroctvách, bol zamýšľaný na to, aby to počuli dnešní ľudia. Mnohé proroctvá robili narážky na to, že tí, čo na konci zostanú, budú tí bezúhonní a ich telá budú čisté. Oni považovali udržovanie si čistoty za to najdôležitejšie, s tým, že nič iné nie je také vážne. Takže tí, čo zostanú, budú určite takíto ľudia, a ten, kto sa úspešne vykultivoval, bude na tom určite takto; tí, čo ostanú na tejto zemi, budú určite takíto ľudia. Potom uvažujte o tomto: ako budú s vami bohovia vesmíru zaobchádzať, keď vidia, že ako učeník Dafa robíte takéto veci? Uvedomujete si aké je to hrozné v tej chvíli, keď robíte takéto veci, keď sa na to pozrieme vo svetle požiadaviek na tých, čo sa jedného dňa majú stať bohmi? V tom momente, ako niekto pôjde nesprávne v tomto ohľade, všetci bohovia na nebesiach si budú myslieť, že určite musíte byť zrazený nadol, pretože vás absolútne nemožno schváliť alebo uznať. Takže čo sa týka skúšok, s ktorými sa následne stretnete, v mnohých prípadoch ich faktory pochádzajú od bohov, ktorí vás zrážajú nadol. Premýšľajte o tom, koľko ťažkostí to pridá vašej kultivácii! Potom spôsobia, že sa dopustíte toho istého hriechu zas a znova, pričom sa zas a znova odmietate napraviť. Napokon vás xinxingové konflikty doženú k odchýlenému pochopeniu vecí. Je to preto, že hľadáte výhovorky, znova a znova, čo vedie k vášmu pokrivenému pochopeniu; napokon sa ani nebudete stotožňovať s učením Dafa a nakoniec prejdete na opačnú stranu. Myslíte si, že všetci tí ľudia, čo prišli k odchýleným porozumeniam, to naozaj spravili naschvál? V mnohých prípadoch to bolo tak, že tá osoba sa nečinila dobre v nejakom ohľade, a tak zlo využilo tú medzeru. To znamená, že zlé bytosti sa chopia presne tých vašich slabostí a húževnato sa budú tých vašich vecí držať. Hneď ako si myslia, že ste beznádejne zlyhali, že sa podľa ich štandardov vonkoncom nemôžete kultivovať, určite budú hľadať cesty, ako vás zhodiť nadol, zničiť vás. Vedia však samozrejme, že Li Chung-č’ neopustí svojich učeníkov a bude sa naďalej pokúšať ich spasiť. Avšak uvedomujete si, že oni budú toho človeka ťahať na druhú stranu, spôsobujúc, že bude robiť veci, ktoré budú škodlivé pre Dafa a pre učeníkov Dafa, a spravia z neho nástroj zla. Keď niekto spáchal neodpustiteľný hriech proti Dafa, ako by mohol byť spasený? Oni chcú dohnať ľudí, ktorí sa dopustili chyby, o ktorej hovoríme, až k tomuto bodu. Keď niekto naozaj dosiahne tento bod, potom naozaj nemôže byť spasený, pretože nebude mať žiaden spôsob, ako by to mohol odčiniť. Ako by potom mohol byť spasený? Náprava Fa má štandardy a takisto aj kultivácia učeníkov Dafa. Prečo teda nedokážete dávať pozor v tejto otázke? Urobili ste hanbu Majstrovi a urobili ste hanbu učeníkom Dafa. Takýto závažný je ten dopad.

Je tu ďalšia otázka. Zapamätajte si, že sa kultivujete v bežnej ľudskej spoločnosti. Stále sa však nedokážete činiť dobre v otázke vychádzania s členmi rodiny, ktorí sa nekultivujú. Výraz, ktorý som použil predtým, sa hodí aj tu – metrový kus ľadu sa nevytvorí za jednu noc. Ak nedokážete dobre vyriešiť tú vec na prvýkrát, hnev sa začne hromadiť, až kým nenarastie do vážnych rozmerov a časom sa z toho stane rozkol, ktorý vyzerá byť nezmieriteľný. Takáto situácia prinesie ťažkosti učeníkom Dafa, keď sa pokúšajú potvrdiť Fa. V každom takomto prípade je ten problém v našich učeníkoch Dafa. Je to preto, že ste tú vec na začiatku neriešili dobre, a stalo sa z toho to, čo tu máme dnes. Pri mnohých otázkach, ak dokážete vyvážiť veci a správne si usporiadať svoje záležitosti, neprinesie to žiadne zdržanie veciam Dafa, ktoré robíte. Problémy pochádzajú presne z toho, že neriešite veci dobre a prehliadate to, čo som popisoval.

Všetci viete, že náprava Fa a kultivácia majú svoju vážnosť, pričom každý, kto sa kultivuje, dosiahne pravé ovocie. Ak dokážete uspieť vo svojej kultivácii, členovia vašej rodiny a príbuzní budú požehnaní šťastím. Avšak určite to nie je tak, že by sa tí príbuzní, priatelia, rodičia alebo deti, ktorí sa nekultivujú, mohli k vám pripojiť pri dovŕšení. Keďže ten človek, ktorý je nezávislou bytosťou, sa nekultivuje, očakáva ho to, čo ho očakáva. Nemôžete to spraviť namiesto neho alebo prebrať jeho veci. Ak ten človek nepoškodí Fa, hoci sa nekultivuje, získa šťastie, ak sa dovŕšite, pričom niektorí ľudia pôjdu možno aj do vášho raja a budú tam vnímajúcimi bytosťami. Je aj možné, že jedného dňa si budú užívať šťastie v ľudskom svete. Záleží na tom, kam ho vezme jeho predurčený vzťah. Výsledkom toho, že ste sa úspešne vykultivovali v tomto prostredí, bude to, že vaša rodina a príbuzní – ako aj vaši predkovia – budú mať z toho úžitok. Naopak, predkovia tých, čo prenasledujú učeníkov Dafa a zasahujú do nápravy Fa, budú mať hriech a budú poslaní do pekla. Ak dokážete pomôcť členom rodiny, aby sa začali kultivovať, to je samozrejme najlepšie. Ale ak sa nemôžu kultivovať, potom sa musíte postarať o to, aby z nich boli spasiteľné bytosti a minimálne boli dobrými ľuďmi, takže sa jedného dňa budú môcť tešiť zo svojho šťastia. Niektorí naši študenti tie veci sprvoti neriešili dobre a opomínali to, o čom som hovoril. Hlavným dôvodom bola predstava, že tá osoba je vaším príbuzným, vaším rodičom či vaším dieťaťom, a kultivovanie Dafa je tá najväčšia vec, takže keďže vy rozhodujete o tom, čo sa stane, jednoducho ich prinútite kultivovať sa. Vo výsledku pôsobili vaše slová nátlakovo alebo zneli tak, akoby vás ľudia museli počúvať. V rozhodujúcom momente života nejakej bytosti ju nikto nemôže zastúpiť; nepočíta sa, čo hovoríte vy. Môžete ich zastúpiť v nejakých svetských ľudských záležitostiach a možno dokonca môžete rozhodnúť za nich. Avšak keď sú v tom zahrnuté kritické veci, týkajúce sa samotnej existencie tej osoby, jeho rozhodovanie sa nie je také jednoduché ako v tých ostatných záležitostiach. Človek sa nenarodí iba raz. Možno v tomto živote je členom vašej rodiny, avšak nabudúce bude v rodine niekoho iného, a potom sa zase môže reinkarnovať ktohovie kde. Vaše terajšie rodinné spojenie je iba predurčený vzťah počas jedného života. Takže ako by ste mohli robiť rozhodnutia v mene toho človeka, ktoré určujú večný osud jeho života? Iba ak máte vo svojom srdci opravdivú túžbu spasiť toho človeka a považujete ho za vnímajúcu bytosť, ktorú treba spasiť, uvidíte, že sa veci zmenia. Toto nám teda hovorí, že sú rozdiely v tom, ako ľudia riešia mnohé veci. Takže aj výsledky sú odlišné.

Samozrejme, sú aj niektorí mladí učeníci Dafa, ktorí sa zosobášili s nepraktizujúcimi, pričom v niektorých prípadoch sa ten človek naozaj nechal zviesť z cesty emóciami a stal sa ešte bežnejším ako bežný človek. V niektorých prípadoch bolo to zasahovanie, s ktorým sa ten človek stretol, značné. Potom cítil, že by chcel, ale nie je schopný robiť veci, ktoré by mal robiť: bojí sa, že by to ovplyvnilo vzťah ich dvoch, avšak zároveň sa bojí, že sa nečiní príliš dobre s Dafa vecami, a vie, že všetko toto ovplyvňuje jeho kultiváciu. Napokon to z neho spraví psychicky aj fyzicky vyčerpaného človeka a nevie, čo má robiť. V skutočnosti, ak sa dokážete vzchopiť a premyslieť si to, uvidíte, že sa to všetko dá vyriešiť. Keďže tento Fa sa takto šíri v ľudskom svete, a keďže sme ustanovili takúto kultivačnú metódu, ktorá vás postaví do bežnej spoločnosti, potom sa určite dá vyriešiť všetko, s čím sa stretnete v bežnej ľudskej spoločnosti. Závisí to práve od toho, ako sa dívate na členov svojej rodiny. Ste schopní riešiť veci so spravodlivými myšlienkami? Ste schopní pomôcť im vyjasniť veci tým, že s nimi rozprávate so spravodlivými myšlienkami kultivujúceho? Ak dokážete riešiť veci dobre, pôjde to dobre. Ak ich nedokážete riešiť dobre, bude to naopak.

Všetko toto v skutočnosti platí aj pre vaše objasňovanie pravdy. Ak ste schopní udržať si v srdci súcit, keď komunikujete s tým človekom, bez ohľadu na jeho postoj, potom v hĺbke duše, alebo v tej vedomej stránke jeho bytosti, bude rozumieť. Ak to robíte iba povrchným spôsobom, alebo ešte horšie, ak dovolíte, aby vás ovplyvnili postoje bežných ľudí, potom výsledky určite nebudú dobré. Ako by ste mohli byť takí povrchní pri niečom tak posvätnom, pri niečom, čo určuje budúcnosť tej bytosti? Alebo to riešiť tak nedbalo? Ako môžete dovoliť, aby vás ovplyvnili postoje bežných ľudí? Hoci to, čo robíme, nazývame „objasňovanie pravdy“, nezachraňujete v skutočnosti ľudí? Neposkytujete im spásu? Avšak vy ich nezachraňujete, a v skutočnosti sa nimi necháte stiahnuť dole. Dôvodom toho, že je schopný ovplyvniť vaše myšlienky je to, že máte pripútanosti. Ak by ste ich nemali, neboli by ste ním ovplyvnení. Ak dokážete byť naozaj racionálni a mať pri objasňovaní pravdy spravodlivé myšlienky, výsledky budú odlišné.

Mnoho našich učeníkov Dafa si nerobilo nič z veľkej vzdialenosti, ktorú museli precestovať, aby sa zúčastnili tejto Fa konferencie, a nebolo to pre nich jednoduché, keďže každý má zamestnanie a museli použiť to, čo by bol ich voľný čas cez víkend, aby leteli sem a späť. Teraz keď sú tu, pravdepodobne majú mnoho vecí, o ktorých by sa radi porozprávali s Majstrom a môžu mať nejaké otázky, ktoré by radi položili. Keďže sme práve ukončili konferenciu v Los Angeles a tá sa teraz koriguje pre tlačené vydanie, nepoviem toho dnes viac, inak by toho bolo pre vás príliš mnoho na strávenie. Keďže viac Fa konferencií sa organizuje v lete, prehovorím opäť inokedy. (potlesk)

Pri tejto príležitosti poviem ešte jednu vec. Intenzita nášho objasňovania pravdy by mala iba čoraz viac narastať, takže nemôžete poľaviť – absolútne nesmiete. Ak by ľudstvo naozaj malo zažiť niečo také, ako popisujú proroctvá, bude príliš neskoro ľutovať. Nesmiete sklamať vnímajúce bytosti, ani nesmiete nenaplniť sľuby, ktoré ste spravili pred zrodom histórie. Keďže prenasledovanie zla ešte neskončilo, rozhodne nemáme dôvod poľaviť. Ako učeníci Dafa, to, čo robíte, nerobíte v skutočnosti pre druhých, ani to nerobíte pre Dafa; a tým menej je to pre mňa, vášho Majstra. Všetko, čo robíte, sa vzťahuje k vašej kultivácii, pretože toto je forma, ktorú preberá naša kultivácia – bezforemná forma kultivácie. Všetko, s čím sa stretnete v spoločnosti, patrí ku vašej kultivácii, a je to zamýšľané presne na to, aby sa videlo, ako to budete riešiť. Postavenie sa proti prenasledovaniu je potom prirodzene tiež v rámci vašej kultivácie. Preto to, že v čase pred vami dokážete dobre kráčať svojou cestou, sa rovná tomu, že sa dokážete dobre kultivovať. Čo sa týka niektorých ojedinelých záležitostí, ktoré sa vynorili, radšej o nich už viac nepoviem, pretože máte rozvahu a viete, že nič nie je náhoda, že je tam príčina. Dúfam, že vaše spravodlivé myšlienky budú trošku silnejšie, že budete vo vašej kultivácii trošku usilovnejší a nedovolíte zlu zneužiť vaše medzery. Ak toto naši učeníci Dafa dokážu, utrpíte menej škôd. Objasňovanie pravdy v tomto časovom období vyžaduje veľmi veľa pracovnej sily a ak majú byť vnímajúce bytosti spasené, bude to vyžadovať zapojenie sa viacerých ľudí. Viac ľudí treba zapojiť do rozličných projektov, ktorých cieľom je potlačiť prenasledovanie zla. V tomto svetle o jedného človeka menej znamená stratu mnoho síl, o jedného človeka viac znamená  množstvo sily naviac. Takže ja nechcem zanechať ani jediného človeka, ani ich nechcem stratiť alebo ich nechať odísť príliš skoro. Už nie je otázkou, či učeníci Dafa dosiahnu dovŕšenie. Avšak ak by ste odišli príliš skoro, nabúralo by to to, čo sa učeníci Dafa snažia získať, a rovnalo by sa to tomu, že necháte staré sily využiť vaše medzery. Teraz je čas, keď je pracovná sila naozaj potrebná. Nedovoľte, aby sa stala takáto strata. Rád by som videl, aby sa každý činil čo najlepšie, mal silné spravodlivé myšlienky a vyhli sme sa tak akýmkoľvek stratám.

To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám všetkým. (búrlivý potlesk všetkých zúčastnených)

 


Vyučovanie Fa na stretnutí Veľkej Epochy

 

(Li Chung-č’, 17. októbra 2009)

 

(potlesk)

Všetci ste pracovali tvrdo, naozaj tvrdo. Kráčali ste po veľmi hrboľatej ceste odvtedy, čo ste založili noviny Veľká Epocha[2], a ten proces, ktorým ste prešli – od toho, že ste nevedeli ako to robiť až k tomu, že viete ako to robiť – bol skutočne poznamenaný jedným trápením za druhým. Nebolo ľahké prejsť, krok za krokom, cez všetky skúšky xinxingu v osobnej kultivácii ako aj cez vonkajšie zasahovanie. Myslím, že úspech, ktorému sa teraz teší Veľká Epocha, je výsledkom kolektívnych snáh každého z vás, čo tu sedíte, ako aj tých, ktorí sú zapojení do Veľkej Epochy, ale tentoraz neprišli. Veľká Epocha skutočne mala veľký účinok v náprave Fa. Všetci ste to videli. Uvažovanie, ktoré majú ľudské bytosti, je v skutočnosti pomerne jednoduché. Mnohí ľudia veria všetkému, čo povedia médiá, a vo väčšine prípadov sú to médiá, ktoré človeku normálne slúžia ako zdroj informácií. Tento informačný mechanizmus ako taký je pre vás veľmi užitočný vo vašich snahách zachrániť ľudí na tomto svete a potvrdiť Fa. V skutočnosti mali naozaj mimoriadne pozitívny účinok pri objasňovaní pravdy. V mene ľudí na svete vám za to ďakujem. (Potlesk)

Ako Veľká Epocha prešla od svojich začiatkov až tam, kde je dnes, stala sa pomerne vplyvnou. Toto nám hovorí, že hoci počas behu novín mohli byť kultivačné stavy ľudí často nedostatočné, hlavný prúd bol dobrý a dosiahol nezmazateľné výsledky. To je výborné. Čo sa týka perspektívy do budúcnosti, veci sa majú pri vašom postupe vpred len zlepšovať a bežní ľudia budú prikladať novinám čoraz väčšiu dôležitosť. Mnoho mediálnych výstupov v čínskom jazyku má ťažkosti prežiť súčasnú ekonomickú recesiu, pričom niektoré už skrachovali. Ak dokážete robiť veci o trošku lepšie, vaše noviny porastú ešte rýchlejšie. Nič sa nestane náhodou. Ak sa budete dobre činiť, keďže zachraňujete vnímajúce bytosti, je možné, že ostatní vám prenechajú cestu, ktorá je širšia ako tá v súčasnosti a vaša čítanosť bude stúpať. Za takýchto okolností budete mať priaznivejšie okolnosti pre úspech vašich novín. Ale musíte vedieť využiť túto príležitosť a uvažovať o spôsoboch, ako spraviť vaše noviny stabilnejšími, aby boli ako normálne mediálne spoločnosti. Keď vaše noviny ešte začínali, všetci ste ich videli ako prostriedok na objasňovanie pravdy a  neuvažovali ste oveľa ďalej. Niektorí ľudia ich dokonca brali ako letáčik. Teraz je to samozrejme odlišné a postupne ste si uvedomili, že by ste už nemali prechovávať myšlienku, že je to len niečo dočasné a uvedomili ste si, že musíte viesť tieto noviny dobre a prevádzkovať ich ako normálnu firmu.

Myslím, že by bolo dobré, keby ste mohli stavať na skúsenostiach bežných spoločností, či už ohľadom riadenia, predaja či fungovania. To je však často ťažké spraviť. Prečo je to tak? Je to kvôli vzájomnej spolupráci. (smiech) Učeníci Dafa sú všetci výnimoční a v histórii ste všetci boli kráľmi, (smiech) avšak v Číne sa hovorieva: „Jedna hora nestačí pre dvoch tigrov.“ (všetci sa smejú) Keď je kráľ len jeden, je to ľahké – platí to, čo povie. Nuž, teraz tu však máme pohromade toľko kráľov, majú plno myšlienok a prístupov, a každý má silný sklon robiť rozhodnutia, ktoré majú druhí nasledovať. Toto je najväčšia výzva, ktorej čelia učeníci Dafa, keď navzájom spolupracujú, a je to prekážka, ktorá pochádza z vás samých. Každý náš človek je schopný, pričom niektorí sú mimoriadne schopní, a jediný z vás sa vyrovná sile mnohých bežných ľudí. Toto však na druhej strane vytvára problémy pri vzájomnej spolupráci. Tento problém už pretrváva pomerne dlhý čas. Keď sa vám podarí nájsť spôsob, ako dobre spolupracovať, mať spoločné zmýšľanie a používať všetku vašu silu spoločne jedným smerom, potom so schopnosťami, ktoré máte, skutočne budete nezastaviteľnou silou. Takže uvažujem, či naozaj musíme čakať dovtedy, kým sa budete lepšie kultivovať, než sa k tomu dostaneme bližšie a zväčšíte svoju [kolektívnu] silu? (smiech) Iba ak to dokážete spraviť, kým sú veci najzložitejšie, potom sa vaša situácia rýchlo zmení a budete sa dobre činiť v tom, čo by ste mali robiť.

Avšak čas ani okolnosti na nikoho nečakajú. Nech je to akokoľvek, učeníci Dafa teraz musia dobre spolupracovať. Situácia, ktorej čelíte, vyžaduje, aby ste dobre spolupracovali, pretože len ak budete dobre spolupracovať, môžete naplniť svoje sľuby dobre a spraviť tieto noviny mocnejšími. Hlavné médiá v bežnej spoločnosti sú skutočne niečím, od čoho sa stojí za to učiť, či už ohľadom praktík riadenia alebo ohľadom predaja reklamy či fungovania. Iba pomocou novín dokážu poskytnúť živobytie pre tisíce ľudí. Takže ako to robia? Navyše, zamestnanci v bežných mediálnych výstupoch – či je to redaktor, reportér alebo hoci aj tlačiar – všetci zarábajú plat na úrovni toho, čo je normálne v spoločnosti, takže ich zárobky nie sú nízke. Myslím si teda, že hoci ste tomu toľko venovali a prešli ste procesom učenia sa ako robiť to, čo robíte, počas tej cesty by ste stále mali uvažovať o tom, ako robiť veci lepšie a ako sa pevnejšie uchytiť v spoločnosti, aby ste už neboli sužovaní problémami ako sú náklady na tlač alebo tímová spolupráca. Pri normálnej praxi manažmentu by mal mať každý učeník Dafa priradenú rolu. Pridelená rola však nesúvisí s tým, ako dobre ste sa kultivovali. Nie je to tak, že keď je niekto redaktor alebo reportér, alebo keď niekto robí rutinné úlohy, kultivoval sa dobre alebo slabo. Nie je tam takýto vzťah. Viete, v kultivačnom svete to často bývalo tak, že ten, kto to mal najťažšie, alebo ten, kto bol na najnižšej úrovni, to bol ten, čo sa kultivoval najlepšie. Mať priradené role znamená jednoducho robiť rôzne druhy práce, a nemá to vzťah s kultiváciou, nie je to to isté. Kultivácia je kultivovanie srdca a mysle, a človek sa môže kultivovať v hocijakom prostredí a v ľubovoľnom spoločenskom postavení. To však neznamená, že ľudia v určitom spoločenskom postavení sa môžu kultivovať na vysoké úrovne a ľudia v inom sa nemôžu. Nič také neexistuje. Kultivácia je vecou sféry xinxingu človeka ako aj toho, nakoľko je učeník Dafa  zodpovedný pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí a aký má k nemu postoj.

Rovnako to platí aj pre prácu na Veľkej Epoche. Nezáleží na tom, akú prácu tam robíte, nič z toho nepredstavuje výšku vašej kultivácie. Jediná vec, na ktorej záleží, je to, či energicky napredujete. Viete, pri kultivácii sa Bohovia a Budhovia pozerajú jednoducho len na srdce človeka, pozerajú sa len na to, či energicky napredujete vo svojej vlastnej kultivácii. Nech v bežnej spoločnosti robíte akúkoľvek prácu, alebo nech ste v akomkoľvek prostredí, tieto veci sú zamýšľané len na to, aby vám poskytli kultivačné prostredie a sú to rôzne prostriedky na umožnenie kultivácie. Naozaj vám to musí byť jasné, musíte sa správať dobre a zbaviť sa ľudského pocitu nespravodlivosti. Keď sa rozdeľuje práca, budú tam takí, čo riadia ostatných, a takí, čo sú riadení. Avšak vy sa nahneváte, keď sa niekto pokúsi riadiť vás. (smiech) Pravdupovediac, ak z hĺbky svojho srdca všetci vysielate želanie, aby tieto noviny boli úspešné, potom nebude príliš záležať na tom, akým tónom niekto s vami rozpráva, kto vás riadi, alebo komu musíte byť podriadený.

Keď sú učeníci Dafa spolu, často najťažšie znášate to, keď vám niekto dáva pokyn, aby ste niečo spravili. Ale ak robíte prácu v bežnej spoločnosti alebo v nejakej firme, robíte všetko, čo vám povie šéf. Nech vás ten bežný človek riadi akokoľvek, vyhoviete mu. Prečo to potom takto nefunguje s vašimi vlastnými vecami? (smiech) Keď o tom hovorím, pravdepodobne je vám ten problém jasný. Ale keď sa skutočne stretnete s takou situáciou a najmä ak sú tam konflikty, je pre vás naozaj ťažké to zniesť. Samozrejme, uvedomujem si, že je tam ešte ďalší faktor, ktorým sa líšime od bežnej firmy. Bežné firmy poskytujú finančnú odmenu hneď od začiatku a  závisí na nej živobytie toho človeka. Takže musí ostatných počúvať, dostáva plat, a neprichádza do úvahy, aby si nevšímal ostatných. Nehovorme nateraz o historickej zodpovednosti, ktorú majú učeníci Dafa pri potvrdzovaní Fa a o tom, aká nesmierne cenná je kultivácia. Niektorí novší študenti alebo študenti, ktorí nie sú takí usilovní, naozaj majú s týmto ťažkosti, a to je objektívna realita. Keďže sú to nakoniec kultivujúce sa ľudské bytosti, nemôžu prehliadať veci, s ktorými sa musia zaoberať v rámci života v bežnej spoločnosti. Takže by ste mali viesť svoje noviny dobre a zvýšiť ich ziskovosť, aby sa všetci stali formálne zamestnancami a mali normálny plat.

V skutočnosti máte už teraz výbornú základňu. Sú to také vplyvné noviny, každý učeník Dafa je veľmi schopný a celým srdcom ste sa oddali tejto snahe. Tieto problémy sa vyriešia, keď bude váš podiel na trhu dostatočne veľký. Dajte svoje srdcia do toho, aby ste sa tomu venovali a skutočne veďte tie noviny dobre. Všetci musíte takto uvažovať a podľa toho konať. Keď bude takto uvažovať len malé percento ľudí, nebude to fungovať. Musíte všetci spolupracovať. Ak sa naozaj môžete premeniť na poriadnu firmu, nebudú tam, ak to naozaj dosiahnete, už ďalšie problémy toho, že ľudia nechcú byť riadení alebo že nebudú mať dosť prostriedkov na bežný život. Ak naozaj povediete noviny dobre, budete mať mocnejší účinok pri záchrane vnímajúcich bytostí a pri potvrdzovaní Fa.

V súčasnosti sa v niektorých regiónoch dosiahla vyrovnanosť príjmov a výdavkov, a niektoré dosiahli malý zisk. Je veľmi povzbudzujúce vidieť to. Ale nemôžete sa na tom zastaviť. Mnoho koordinátorov si myslí, že stačí, ak sú finančne vyrovnaní a považujú to za normu. To však nestačí. Uvažujte o tom, ak by všetci, čo sú do toho zapojení, nemuseli chodiť do práce v bežných firmách a mali by dosť prostriedkov na živobytie, keďže vaše vlastné noviny by ich zabezpečovali, mohli by tomuto venovať všetku svoju energiu. Ak sa tieto noviny dokážu stať normálnym pracovným miestom v bežnej spoločnosti a ľudia budú dostávať normálne platy, nebudete potom robiť to, čo učeníci Dafa majú robiť, a zároveň si zabezpečíte finančnú istotu vo vašom živote? Nebolo by to výborné?

V skutočnosti som o tomto uvažoval odo dňa, keď ste začali. Ak to naozaj dokážete dosiahnuť, bol by som najšťastnejší. Nemám obavy z toho, že učeníci Dafa budú zarábať veľa peňazí. Budem rád, keď vaše firmy budú čoraz viac narastať a budete mať väčší majetok. Obávam sa len toho, že to nedosiahnete. Ak by ste mali všetci veľké finančné prostriedky, nemali by ste väčšiu silu, ktorú by ste mohli venovať veciam, ktoré robia učeníci Dafa na potvrdzovanie Fa? Nebolo by to vynikajúce? Nikdy som vám nepovedal, aby ste boli ako tí kultivujúci, čo bývajú v horách, ktorí by najradšej nemali žiadne peniaze. Je to preto, že takí nemôžete byť, keď vaša kultivácia prebieha v bežnej ľudskej spoločnosti. Nikdy som vám nepovedal, aby ste boli takí. Namiesto toho som vám stále hovoril, že kultivácia Dafa sa robí spôsobom, ktorý maximálne zodpovedá spôsobom bežnej ľudskej spoločnosti. Keď som to však povedal, nemôžete teraz ísť do druhého extrému. Nehovorím vám, že by ste odteraz mali byť posadnutí zarábaním peňazí. (všetci sa smejú) Bol by to problém, keby ste prestali robiť veci, ktoré robia učeníci Dafa. Musíte tie veci robiť. Kľúčové je to, že teraz máte správne podmienky a naozaj musíte využiť príležitosť a viesť tie noviny dobre.

Stále sú nejakí ľudia, ktorí premýšľajú: „Do akého podnikania sa mám pustiť, aby som podporil Veľkú Epochu?“ alebo „Aké investície mám spraviť, aby som pomohol Veľkej Epoche znížiť jej finančné náklady?“ Uvažovanie za tým nie je nesprávne. Ale to, o čom hovorím, je toto: prečo trochu nepremýšľať o tom, ako spraviť veci lepšie pre samotnú Veľkú Epochu? Ak sa vám naozaj podarí, aby dosiahla určitú úroveň, nebudete mať všetko? V skutočnosti to môžete dosiahnuť. Keď sa na to pozeráme vo svetle výhľadov Veľkej Epochy a súčasnej ekonomickej situácie, podmienky, ktoré potrebujete, sú pre vás naozaj vytvorené. Keď dokážete dobre spolupracovať ohľadom riadenia, venovať viac úsilia zväčšeniu vašej čítanosti a dokážete zlepšiť svoju ziskovosť, budete schopní garantovať plat pre časť svojich zamestnancov. Nakoniec, keď budú veci vedené lepšie a lepšie, stanete sa spoločnosťou, ktorá funguje úplne normálne a budete schopní sami udržiavať noviny v chode a budete schopní zabezpečiť tých, ktorí sú do toho zapojení. To je úplne dosiahnuteľné. V minulých rokoch som o tom hovoril ako o „cieli“. Teraz by som povedal, že je to niečo uskutočniteľné.

V súčasnosti niektoré oblasti trochu zaostali. Myslím, že je to problém množstva pozornosti, ktorú ste tomu venovali. Na niektorých miestach, kde sa študenti činia trošku lepšie, ľahko sa stanú samoľúbymi. Avšak nestačí, ak je Veľká Epocha finančne vyrovnaná – neuvažovali ste o tom, ako sa činiť lepšie, alebo o tom, ako sa stať bežnou firmou, ktorá by vám umožnila mať ešte väčší účinok pri spáse vnímajúcich bytostí a pri objasňovaní pravdy. To je niečo, o čom som uvažoval. Rovnako to platí aj pre NTDTV. Pred chvíľou som im hovoril o tom, že by si mali udržiavať stabilný obchodný a marketingový personál a dávať tým ľuďom plat. Je v poriadku, ak je ten plat trochu malý; musíte zabezpečiť, aby tí študenti mali stabilný život, aby tak mohli robiť túto prácu s plným zameraním. Toto teraz robia a počul som, že to ide veľmi dobre. Ak naozaj chcete, aby sa vaše noviny činili lepšie a mali väčší dopad, potom môžete tiež vyskúšať tento prístup, ak to dovolia podmienky, a uvidíte, ako to pôjde.

Je mnoho vecí, ktoré musíte robiť. Musíte robiť svoje bežné zamestnanie a robiť ho dobre, musíte zvládnuť svoje rodinné záležitosti a ako učeníci Dafa si musíte spraviť čas na študovanie Fa a cvičenia; musíte tiež objasňovať pravdu, ako aj zúčastňovať sa na projektoch Dafa, ako je Veľká Epocha. Takže ak by objasňovanie pravdy a úloha vedenia média učeníkov Dafa mohli byť spojené do jedného, nepomohlo by to vyriešiť časový tlak, ktorému čelíte? Rozriešilo by to tiež problém starania sa o živobytie a problém práce v bežnej spoločnosti. Takže čo by sa nám na tom nepáčilo? Myslím, že teraz je to nutnosťou. (smiech) Nebudete ani priekopníkmi, pretože NTDTV to už spravila. Podobný je aj prípad učiteľov na Akadémii umenia Fei Tian, ktorí už nejaký čas vyučujú na plný úväzok, takže ich životy tým boli tiež ovplyvnené. Teraz sú za svoju prácu platení, hoci je to pomerne málo. Ako sa okolnosti postupne zlepšujú, spolu s tým, ako sa zväčšuje účinok predstavení Shen Yun a ako sa zlepšujú naše príjmy, ich mesačné platy budú postupne rásť.

Keď som povedal toľkoto, pohovorím o niečom ďalšom. Naši študenti všade naozaj usilovne pracovali na predaji lístkov, takže vo svetle toho, čo som povedal, som uvažoval o tom, či sme neoslabili tých študentov, ktorí pracujú na predaji lístkov. Všetkým je vám však jasné, čo je dobre, že sa to robí na záchranu ľudí, a predanie lístka sa rovná záchrane človeka. Takže všetci dokážete tie veci dobre udržať v rovnováhe. Nebudeme od vás žiadať, aby ste to robili večne. Keď sa vplyv umeleckého súboru Shen Yun skutočne rozšíri široko po svete, bude stačiť len dať inzerát o tom, že Shen Yun prichádza a ľudia sa sami pohrnú, aby ich videli. V tom bode budeme môcť všetkých našich učeníkov Dafa uvoľniť z tej úlohy a nebudeme sa už musieť obávať o predaj lístkov. Usilovne na tom pracujeme. Nech si vyberiem hocičo, určite to budem robiť dobre. Rovnako by to malo  platiť aj pre noviny Veľká Epocha. Rozhodne musíte pracovať smerom k tomu cieľu.

Všetci viete o darebáctvach tých tajných agentov skazenej ČKS, ktoré robia mimo Číny. Keď pracujete na predaji inzerátov, telefonujú a pokúšajú sa ten obchod zrušiť. Keď to tí gangstri spravia po prvýkrát, bude tam jedna dávka karmickej odplaty; ak je ten hriech veľký, splátka bude trpkejšia. Ľudia v tomto svete sem prišli kvôli Fa. Ak naozaj môžete robiť túto prácu s patričnou vážnosťou, potom tí agenti budú akurát plytvať svojimi silami. Kľúčovým je, aby ste tomu venovali úsilie a nerobili to len povrchne. Platí to najmä ak sa stretnete s ťažkosťami: potom musíte objasniť pravdu a pomôcť ľuďom vidieť pravú tvár bandy ČKS. Kým ten darebácky režim stále spôsobuje ťažkosti, musíte sa ešte pevnejšie činiť v odhaľovaní ho. Tí agenti ČKS sú skutočne ničím. Sú za nimi posadajúci prehnití démoni, ktorí boli usporiadaní starými silami, s cieľom skúšať, či môžu byť ľudia vo svete zachránení. Hneď ako sa myseľ človeka skutočne postaví za správnu vec, s tou jedinou vetou, jedinou myšlienkou, nie je už ovládaný súčasnosťou, pretože sa ráta medzi ľudí budúcnosti. Tí gangsterskí agenti už potom nebudú mať žiadnu  silu na to, aby ho ovplyvnili.

Pokiaľ s niekým prichádzate do kontaktu, robíte niečo na jeho záchranu – vrátane toho, keď predávate inzeráty. To, na ktorej strane človek stojí a to, či to dokáže – všetko sú to veci na ceste učeníkov Dafa, ktorí sú do rôzneho rozsahu v styku s bežnými ľuďmi, a nemali by ste prikladať príliš veľa dôležitosti samotným tým aktivitám. Čím sa vám tie ťažkosti zdajú väčšie, tým ťažšie bude veci vykonať, pretože „podoba vecí sa rodí z mysle“. Takže tá úloha sa stane čoraz ťažšou. Keď hovorím „podoba vecí sa rodí z mysle,“ myslím tým aj to, že ťažkosti pochádzajú z toho, že tú vec vidíte ako veľkú a sami seba vnímate ako malých. Nepovažujte také veci za veľký problém, pretože pri niečom tak dôležitom ako je záchrana vnímajúcich bytostí robte len to, čo máte robiť a robte to pokojným spôsobom. Keď sa stretnete s vecami, ktoré neznejú príliš dobre alebo ktoré nie sú také, ako ste dúfali, neberte si ich k srdcu, a robte len vznešene a sebaisto to, čo máte robiť. Ak nenecháte, aby vás rozkolísalo zasahovanie zla, zlé faktory nebudú narastať od vás samotných, zlo sa stane drobným, vy sa stanete vysokými a mohutnými, a vaše spravodlivé myšlienky budú dostatočné. Naozaj to tak je.

V čínskej polobožskej kultúre je množstvo skrytých významov, a to platí aj pre výraz „podoba vecí sa rodí z mysle“. Pretože každý človek pokrýva určitý svoj rozsah vo svete okolo seba, jeho citový stav bude mať účinok na jeho záležitosti. Platí to ešte viac pre učeníkov Dafa, pretože nesú na svojich pleciach misiu záchrany vnímajúcich bytostí, a ich rozsah je ešte väčší. Učeníci Dafa vo svete spolu pokrývajú celú zem, pričom každý človek má určitý rozsah. Všetko s čím sa stretnete a na čo narazíte, je kvôli faktorom, ktoré sú prítomné v rámci vášho rozsahu. Ak dokážete mať dostatočné spravodlivé myšlienky, potom môžete byť vo svojom rozsahu vysoký a mohutný a potlačiť všetky zlé veci, ktoré tam možno existujú. Ak by to každý učeník Dafa dokázal dosiahnuť, celý svet by sa zmenil, pretože všetci máte zodpovednosť za široký rozsah v tomto svete a zastupujete určitú časť vnímajúcich bytostí. Často vám hovorím, aby ste sa kultivovali dovnútra a hľadali vo vnútri, keď sa objavia problémy. Keď sa čistíte v čase vysielania spravodlivých myšlienok, je to zamýšľané na očistenie a napravenie vášho uvažovania, ako aj očistenie vašej vlastnej časti, oblasti, za ktorú ste zodpovední. Ak by každý učeník Dafa dokázal zaobchádzať správne s vysielaním spravodlivých myšlienok a mať bežne silné spravodlivé myšlienky, potom by všetci zlí duchovia po celom svete boli rýchlo rozložení. Ak by to všetci učeníci Dafa mohli pochopiť a všetci by skutočne dosiahli stav, že by mali úplne spravodlivé myšlienky, potom by na rozriešenie vecí stačil jeden deň. Keby každý človek rozložil zlé faktory v rámci oblasti svojho dosahu, za ktorú je zodpovedný, nezmenil by sa celý svet? V skutočnosti aj ľudia vo svete majú určitý vlastný rozsah, akurát že je to veľmi malé pole a nezahŕňa iných ľudí. Takže aj ich citový stav môže rozhodnúť o výsledku určitých vecí. Bežní ľudia nevedia, že všetko toto je zahrnuté vo vyjadrení „podoba vecí sa rodí z mysle“. Keď to teda povieme inak, vlastné faktory človeka môžu naozaj zmeniť jeho okolie. „Kultivujte sa“ a „hľadajte vo vnútri“ sú slová, ktoré som povedal veľmi priamym a jasným spôsobom. (smiech) Ale nie je mnoho ľudí, ktorí týmto slovám dávajú patričnú váhu. To, čo som popísal, platí pre učeníkov Dafa, keď robia veci.

Či je to práca na inzercii pre Veľkú Epochu, jej fungovaní, riadení, alebo hľadanie finančnej podpory, v každom jednom ohľade tam existuje otázka toho, či dokážete riešiť veci so spravodlivými myšlienkami. Samozrejme, celková situácia zároveň tiež zahŕňa faktory starých síl, ktoré riadia určité veci. Ale nie je to ten prípad, že zneužívajú vaše medzery? Ak všetci dokážete riešiť veci správne, nebude tu žiadne zneužívanie medzier. Niekedy môžete mať pocit, že zlo nebolo úplne odstránené a čudujete sa, prečo sa znova objavuje. Nuž, ak by ste mohli dosiahnuť dovŕšenie potom, ako sa kultivujete jediný deň a stať sa na mieste Budhom, nerovnalo by sa to kultivácii. Naozaj je ťažké očistiť tieto názory a zlé veci, ktoré ste si sformovali, kým ste viedli bežný život, a vy musíte zmeniť tie navyknuté veci, ktoré ste si sformovali. Už ste si vytvorili taký spôsob uvažovania, takže sa musíte pozrieť na svoj štýl uvažovania a napraviť veci tam, ak chcete predísť ďalším problémom. Môžete hovoriť: „Neočistil som ale už tie veci?“ Naozaj, keď vysielate spravodlivé myšlienky, to pole sa stane jasným a čistým. Avšak v momente ako vstanete, to, čo máte v hlave, je v skutočnosti ľudské myslenie, a keď o niečom uvažujete alebo niečo robíte, ľahko sa odkloníte a vrátite sa späť tam, kde ste boli a tá vec, ktorú ste očistili, je tam opäť. Okrem toho, ak vaša myseľ a myšlienky nie sú pevné ani keď vysielate spravodlivé myšlienky, budete očisťovať a odstraňovať zlé veci na tejto strane, pričom na tamtej strane ich budete zároveň vytvárať. Kultivácia je o náprave seba a je to skutočne také, ako som popísal.

Ďalšou vecou je, že často mi tí z vás, ktorí sú koordinátormi, hovoria, že ústredie Veľkej Epochy má mnoho ťažkostí a že mnoho miestnych pobočiek nevenuje ohľad situácii ústredia Veľkej Epochy. Ťažkosti pochádzajú z toho, že v ústredí je veľa redaktorov novín, čo spotrebováva množstvo ľudskej sily a znamená to, že sa míňa veľké množstvo energie. To, čo robí miestna pobočka je len to, že pridá miestne spravodajstvo, takže majú relatívne ľahkú úlohu a starajú sa len o to, aby nespôsobili straty vo svojej vlastnej oblasti, a nestarajú sa o to, ako idú veci v ústredí. Keďže ste jedným telom a Veľká Epocha je kolektívnou firmou, musíte brať ohľad na ťažkosti ústredia. Tieto ťažkosti znamenajú, že je tu potreba koordinácie a že by ste sa mali držať celofiremných rozhodnutí manažmentu, ktoré spravilo ústredie. Myslím, že len takýmto spôsobom to bude fungovať. Špeciálne, v mnohých ohľadoch sú ľudia dosť závislí na ústredí, a keď je to tak, prináša im to väčší tlak. Myslím, že by ste mali využiť toto stretnutie na to, aby ste to preskúmali a prediskutovali, ako robiť veci dobre, a aby ste skutočne zabezpečili, že noviny budú mať oporu v bežnej spoločnosti a budú ziskové. Chcel by som vidieť, ako to premeníte na skutočnú, pevnú firmu; vymyslieť, ako viesť veci dobre a ako umožniť učeníkom Dafa, ktorí sa toho zúčastňujú, aby si zarobili na živobytie a mohli sa jej tak celým srdcom venovať, čím sa stane mocnejšou pri potvrdzovaní Fa a záchrane vnímajúcich bytostí. Nájsť spôsob na zaplatenie mzdy pre tých, ktorí sa toho zúčastňujú, je ďalšia vec, ktorú musíte dosiahnuť. Nemôžete byť spokojní s tým, že budete pokrývať vlastné náklady. Samozrejme, myslím si, že tie miestne vydania, ktoré stále trpia finančnými stratami, tomu naozaj musia venovať nejakú skutočnú snahu a tvrdo pracovať. Nemôžete stále zaostávať. Moji učeníci Dafa... Všetci hovoríte, že chcete robiť to, čo majú robiť učeníci Dafa, naozaj mať účinok v náprave Fa a pomáhať Majstrovi napravovať Fa. Ale aby ste to dosiahli, musíte do toho dať svoje srdce, inak sa to pre vás stane bremenom. Ak to nemôžete dosiahnuť, spôsobíte zasahovanie a nepodarí sa vám naplniť svoju prísahu ako učeníka Dafa. Iba ak tomu naozaj dáte patričnú váhu, bude to fungovať.

Poviem pomimo niekoľko slov o anglickej a iných nečínskych vydaniach Veľkej Epochy. Viem, že v súčasnosti majú dosť ťažkostí, pričom tou hlavnou je nedostatok pracovných síl. To je najväčší problém. Uvažujem o tom, že ak sa čínske vydanie Veľkej Epochy dokáže dobre činiť, to zároveň pomôže anglickému vydaniu rozšíriť svoj trh a účinok. Čínske vydanie Veľkej Epochy má taký veľký vplyv na spoločnosť, že takmer všetci o nej vedia. Ak ju niektorí ľudia nedokážu čítať, nuž, je tam pre nich anglické, francúzske, nemecké alebo ďalšie vydanie. Takže ak sa budete činiť dobre, prinesie to priaznivé podmienky. Momentálne sú veci skutočne zložité, pretože to, čo teraz zažívajú anglické noviny, je rovnaké ako to, čo na začiatku zažívali čínske, pričom najväčším problémom bol nedostatok pracovných síl. Ak dokážete byť húževnatí v činení sa dobre v tom, čo máte robiť, veci budú postupne na každom fronte rozriešené. Je to preto, že nech je to akokoľvek, noví študenti stále prichádzajú a krok za krokom dozrievajú. Keď dozrejú, môžu sa zapojiť. Vaša cesta je taká, že keď robíte správne a spravodlivé kroky, dvere pred vami, ktoré boli kedysi zatvorené, sa otvoria a cesta sa rozšíri. Je to rovnaká cesta, nech je to akýkoľvek projekt. Keď veci nejdú dobre, pochádza to zo slabej spolupráce alebo z toho, že tomu nedávate dostatočnú prioritu. Ľudské pripútanosti sú tým, čo blokuje vašu cestu, a celá cesta sa tak stala hrboľatou a naplnenou neustálymi ťažkosťami. Pretože je s tým spojených toľko ľudských pripútaností, ľudia sa pokúšajú hájiť seba, keď sa vyskytnú problémy, namiesto toho, aby hájili Fa. Viem, že ste tomu venovali obrovské úsilie a nepopustili ste, ale v každom prípade, skôr či neskôr sa všetci budete musieť činiť dobre.

Vydania Veľkej Epochy v iných jazykoch sú tiež kritické, pretože učeníci Dafa sú jedinou nádejou na spásu pre ľudí vo svete, bez ohľadu na to, aký kút sveta obývajú. Nefungovalo by to, keby som ja, Li Chung-č, Majster učeníkov Dafa, prevzal aj túto prácu. Je to niečo, čo musíte robiť vy. Moja účasť nastane neskôr, potom ako Fa napraví ľudský svet. Pred časom Fa nápravy ľudského sveta musíte zachrániť viac ľudí a dovoliť viacerým ľuďom vo svete, aby zostali. V procese objasňovania pravdy, potvrdzovania Fa a záchrany vnímajúcich bytostí umožňujete ľuďom prežiť veľkú katastrofu a iba táto časť ľudskej rasy bude hodná vidieť, počas fázy nápravy Fa ľudského sveta, skutočný obraz vesmíru a všetkého toho, čo sa stalo od stvorenia sveta. Iba potom začnem s nápravou Fa ľudského sveta. Mnoho vecí treba spraviť, ak sa má ponechať táto úroveň existencie, pretože ľudské záležitosti naozaj nie sú také jednoduché. Zachraňovanie vnímajúcich bytostí je niečo, čo musíte spraviť vy, a počas tohto obdobia je vám daná cesta, aby ste si mohli ustanoviť mocnú cnosť a pomocou vašich spravodlivých myšlienok a činov ísť smerom k dovŕšeniu. Ak by som sa do toho ja zapojil ešte viac, zasahoval by som do vás. Niektorí študenti ma chcú vyhľadať, aby som rozriešil veci, bez ohľadu na to, aké drobnosti to sú. To sa nepočíta za postupovanie k dovŕšeniu. Je to preto, že ste učeníci Dafa obdobia nápravy Fa a táto vec bola určená, s tým, že veci sa budú riešiť v dvoch oddelených obdobiach – Fa náprava ľudského sveta a obdobie kultivácie v náprave Fa. Čo sa týka kultivácie v období nápravy Fa, skutočne sa dostala do poslednej fázy; väčšina zlých bytostí je preč a prešiel aj čas, keď boli okolnosti najstrašnejšie. Táto várka učeníkov Dafa má úlohy a zodpovednosti jedinečné pre túto várku, konkrétne, záchranu ľudí vo svete a zdokonaľovanie sa pomocou nej. Toto tiež postúpilo do bodu, v ktorom to je. Tak to je. Ak máme zachrániť viac ľudí na svete, musia to byť učeníci Dafa, ktorí to budú robiť. Musíte to byť vy.

Samozrejme, je v tom zahrnutý ďalší faktor. Hoci sa ľudia v Číne stali dosť hroznými potom ako bolo ich uvažovanie zničené skazenou ČKS a ich morálne hodnoty sú na samom spodku, a napriek faktu, že tá spoločnosť je skutočne v troskách, je na tom mieste vskutku mnoho reinkarnovaných kráľov z každej jednej etnickej skupiny a éry. Toto zahŕňa kráľov všetkých etník a dokonca to medzi nimi zahŕňa mnohých nebeských kráľov, ktorí sa tam reinkarnovali. Dôvodom, že to miesto sa dostalo do takého chaosu, je to, že staré sily vesmíru chceli vidieť, kto sa dokáže vynoriť z takého chaotického miesta. Uznali by len tých, ktorí dokážu získať Fa uprostred takého nebezpečenstva a tlaku, pretože vedeli, že hneď ako ľudská bytosť získa spásu, povedie to bezpočet vnímajúcich bytostí za ním, aby tiež získali spásu, takže to by tiež znamenalo spásu pre všetky tie vnímajúce bytosti a ľudí vo svete z etnickej skupiny, ktorej on kedysi kraľoval. Keď teda čínsky človek získa spásu, znamená to, že vnímajúce bytosti mnohých etník v tomto svete získajú spásu. To, čo robia učeníci Dafa mimo Číny, má odraz vo vnútri Číny. Učeníci Dafa vnútri Číny spravili ohromnú prácu a pravda teraz pokrýva tamojšiu krajinu. To, čo robia učeníci Dafa po svete a čo robia učeníci Dafa v Číne, je rovnaké, takže keď objasňujete pravdu ľuďom v Číne, sila toho, čo robíte, musí byť značná. To platí aj pre vydania Veľkej Epochy v iných jazykoch vo svete, ktoré objasňujú pravdu tam: tiež majú účinok na čínskych ľudí a čínsku spoločnosť, a tiež pomáhajú veciam tam. Nevenujte pozornosť tomu, v akej fáze teraz sme alebo tomu, v akom bode prenasledovanie skončí. Zamerajte sa len na úlohy pred vami. Ak by sa to naozaj malo skončiť teraz, všetci by ste cítili ľútosť. Kým veci neskončili, kým neprišla náprava Fa ľudského sveta, všetci by ste sa mali sústrediť na úlohy pred vami. Ako zachraňujete ľudí, robte to, čo by ste mali robiť a spravte všetko pre to, aby to, čo robíte, išlo čoraz lepšie. Ak to budete robiť, potom ten, kto to dosiahne, nebude nik iný než vy, učeníci Dafa.

 

 


Vykročte opäť energicky vpred

Li Chung-č’, 24. júla 2010 vo Washingtone, DC

 

 

(Obecenstvo stojí a dlho srdečne tlieska)

Naozaj ste pracovali tvrdo! (Učeníci nadšene tlieskajú a odpovedajú: „Majster pracoval tvrdo!“) Učeníkom Dafa, ktorí plnili svoje misie v rôznych projektoch a napĺňali svoje sľuby vo svojich prostrediach a sociálnych skupinách, hovorím vám: všetci ste pracovali tvrdo! (Učeníci nadšene tlieskajú

V súčasnosti sa zdá, že čo ste povedali alebo sľúbili ohľadom toho, že budete pomáhať Majstrovi v náprave Fa a pri záchrane vnímajúcich bytostí, sa naozaj stalo a vy ste hrali svoju úlohu pri objasňovaní pravdy. Videl som úspech toho, čo ste robili, ako aj všetko to, čo ste spravili na naplnenie svojich misií. Je to jednoducho mimoriadne. To, čo ste spravili, nebolo len na nejaký náhly podnet a neostalo len pri prázdnych slovách. Teraz ste v poslednej fáze dokončovania a napĺňania toho, čo ste sľúbili pred dlhým časom, a z toho dôvodu hovorím, že učeníci Dafa sú výnimoční. Nech sa na to človek pozerá akokoľvek, dostali ste sa cez najhoršie z prenasledovaní. Všetci ste videli, že nech by zlo zostalo akokoľvek dlho a nech by použilo akékoľvek triky, nebude to fungovať. Je tu jeden bod, ktorý je vám všetkým úplne jasný: história v tomto svete sa mohla dostať do dnešného dňa len preto, že je určená pre učeníkov Dafa, aby zachraňovali vnímajúce bytosti. Táto kapitola histórie existuje výslovne pre úspech učeníkov Dafa a preto, aby ste mohli naplniť svoje sľuby. Samozrejme, nie je to len o vašich prísahách a o plnení vašich sľubov. Je to tiež zviazané s nápravou Fa a s osudom nemerateľných životov v tomto vesmíre – je to niečo tak obrovské. Ak sa všetci dokážete dobre činiť v tom, čo máte robiť, všetko v Troch ríšach pôjde dobre a zasahovanie, ktorému Majster čelí v procese nápravy Fa, bude menšie.

Pri vykonávaní vecí, bez ohľadu na ťažkosti, s ktorými ste sa stretli a na ktoré ste narazili, alebo aké zasahovanie sa objavilo z ľudských pripútaností keď ste pracovali spoločne, aj tak ste sa cez to dostali. Dúfam, že teraz, na konci tejto fázy, budú učeníci Dafa robiť všetko čo dokážu na záchranu viacerých ľudí a budú to robiť ešte lepšie, aby sa ich mocná cnosť ešte zväčšila. Nesmiete zvoľniť a musíte sa v tom činiť ešte lepšie. Toto obdobie histórie bolo zanechané výlučne pre učeníkov Dafa, aby potvrdzovali Fa. Inými slovami, toto javisko ľudstva bolo dané učeníkom Dafa. Nebuďte oklamaní faktom, že všetko v tomto svete na pohľad beží ako zvyčajne, alebo že každý národ a ľudia majú svoje spoločenské stavy a trávia život po svojom, pretože všetko toto v skutočnosti existuje pre Dafa. Bez ohľadu na to, koľko proroctiev o posledných dňoch ľudstva bolo zdedených z dávnej minulosti; bez ohľadu na to, koľko ľudí, odvtedy ako Dafa vytvoril Tri ríše, bolo schopných vedieť o konci ľudstva, či už verejne alebo potajme, vo väčšom alebo menšom rozsahu; bez ohľadu na to, koľko ľudí uprostred reality spoločnosti vytvorilo isté pohľady na svet, všetky životy v skutočnosti očakávali tento posledný vývoj týkajúci sa ľudstva, ktorý sa teraz odhaľuje. Vidím, že všetko smeruje k poslednej fáze. Ide len o to, že mnoho ľudí sa obáva uznať túto realitu a jej postupné odhaľovanie; že počet životov, ktoré majú byť zachránené predtým, ako príde posledný moment, nedosiahol množstvo, ktoré by mal, a že je tu stále časť učeníkov Dafa, ktorí nedržali krok. To je kľúčovým dôvodom, prečo táto posledná vec stále nemôže byť ukončená.

Takže inými slovami, nemôžete zvoľniť pri záchrane vnímajúcich bytostí a musíte sa činiť lepšie a zachrániť viacerých ľudí, pretože to je jednoducho kritické a skutočne veľmi dôležité. Ľudstvo v súčasnosti neverí ničomu z toho, o čom som hovoril, ale onedlho to ľudstvo postupne pochopí a všetko sa postupne vyjasní. V blízkej budúcnosti si ľudia v tomto svete uvedomia, že učeníci Dafa zachraňujú ľudí. Je to niečo, v čom sa musíte určite činiť lepšie a robiť to s väčšou silou. Takže to vyžaduje, aby ste lepšie spolupracovali. Ak nedokážete dobre spolupracovať, zlo skutočne využije vaše slabiny a vy utrpíte vážne straty. Straty čo sa týka vašej osobnej kultivácie ako aj našich skupinových projektov, ktoré sú zamýšľané na záchranu vnímajúcich bytostí.

Viete, ak sa nečiníte dobre, projekty, ktoré namáhavo budujete, budú zničené zlom, a potom by bola všetka vaša námaha zbytočná. Ak nespolupracujete dobre, nebudete schopní efektívne robiť to, čo majú robiť učeníci Dafa. Často sa stane toto: Keď nejaký projekt vyžaduje, aby všetci postupovali spoločne, prvá vec, ktorú ľudia spravia je, že sa medzi sebou donekonečna hádajú. Každý trvá na svojom názore, takže nakoniec sa veci nevyriešia a v dôsledku toho učeníci Dafa nedokážu spraviť mnoho vecí alebo sa v nich dokonca činia slabo. Je na to niekoľko dôvodov: Povedal som, že učeníci Dafa sú výnimoční, a že sú kráľmi, pochádzajúcimi z rôznych svetov, takže samozrejme majú svoje vlastné názory a množstvo schopností. Avšak nefunguje to, ak si každý človek robí veci po svojom, keď je potrebná spolupráca. Keď musíte vykonať nejakú vec spoločne, všetci na tom musia spolupracovať. Takže ako presne to treba robiť? Pravdou je, že pohľad žiadneho človeka nie je dokonalý, ani myšlienka žiadneho človeka nie je bezchybne najmúdrejšia. Pri kritických veciach, keď niekto predloží nejakú záležitosť alebo sa pokúša rozriešiť nejaký problém, alebo ponúka návrhy na zlepšenie, pokiaľ máme pocit, že jeho štartovací bod je v poriadku a že veci, ktoré treba spraviť, sú celkove v poriadku, mali by sme na nich aktívne spolupracovať.

Potom sú tu takí, ktorí hovoria, že tie odlišné názory vyjadrujú preto, aby dosiahli lepšiu spoluprácu a ak ich názory nie sú prijaté, je pre nich ťažké pokročiť s vecami. Ale nemalo by to tak byť. Spravodlivé myšlienky učeníka Dafa pochádzajú z Fa a vaša kultivácia nie je záležitosťou toho, aké dobré, ako ľudskej bytosti, sú vaše myšlienky, alebo aký múdry je váš prístup. Namiesto toho je vaša kultivácia záležitosťou toho, či dokážete mať spravodlivé myšlienky zoči voči ťažkostiam. Ak myšlienka, ktorú niekto predloží, alebo jeho prístup, má nedostatky, potom môže koordinátor zorganizovať racionálnu diskusiu s vašimi členmi projektu. Ale keď to, čo predkladáte, nie je odsúhlasené alebo prijaté, a vy aj tak máte pocit, že je jasné, že váš prístup je nutný pre lepšie vykonanie vecí, začnete byť negatívny a pasívny. V skutočnosti však, ako učeník Dafa, ak máte v takých prípadoch spravodlivé myšlienky, myslíte na kultiváciu a na svoje zodpovednosti, a na to, ako to spraviť dobre, potom by ste mali potichu vziať to, čo si myslíte, že má nedostatky, a spraviť to dobre. Takto by to v skutočnosti učeníci Dafa mali robiť. Ak by všetci učeníci Dafa dokázali riešiť veci týmto spôsobom, všetko by určite išlo mimoriadne dobre.

Niektorí ľudia si preto myslia: „Ale keď je to tak, nedostane všetky zásluhy tá druhá osoba? Nebude celá mocná cnosť jej?“ Nie, nie je to tak. Viete, keď niečo robíme, nerobíme to preto, aby to videli ľudské bytosti, ani preto, aby to videl nejaký koordinátor projektu, alebo nejaký koordinátor Asociácie Dafa, že? Chcete, aby to videl Majster, ale Majstrove hlavné telo nie je priamo pred vami, takže komu to chcete ukázať? Robíte to pred množstvom bohov, Majstrove Telá Zákona sa tiež pozerajú a nespočítateľné vnímajúce bytosti vesmíru upli svoj zrak na každú jednu vašu myšlienku a duševnú činnosť a ani nemihnú okom. Takže komu to chcete ukázať? Všetky z mnohých úžasných vecí, ktoré robíte v procese potvrdzovania Fa, sa zapisujú do tejto kapitoly histórie vesmíru, a nemôže sa stať, že by sa zabudlo na čokoľvek ohľadom čo i len jedného učeníka. Avšak ak sa zameriate na povrchové, bežné ľudské veci, potom ste pripútaný a používate ľudské myslenie. Neprikladajte váhu takým veciam. Ak dokážete potichu doplniť to, čo ste si všimli, že chýba, potichu spraviť dobre to, čo by ste mali robiť a potichu spraviť dobre niečo, čo podľa vás nebolo spravené úplne ideálne, potom veľké množstvo bohov vo vesmíre bude mať voči vám veľký obdiv a budú hovoriť, že tento človek je jednoducho výnimočný. Iba robenie vecí takýmto spôsobom sa počíta za to, čo by učeníci Dafa mali robiť. Takže toto je jedna stránka. Ako učeníci Dafa, ak sa stále hádate, keď je potrebná spolupráca, alebo ak sa ľudia hádajú bez toho, aby prišli k rozhodnutiu, musíte robiť veci spôsobom, o ktorom som hovoril. Keď to budete robiť, zlo nebude mať spôsoby, ako by mohlo zasahovať.

Chcem tiež vyjasniť otázku koordinácie, ktorá sa týka učeníkov Dafa mimo Číny. Toto je niečo, čo som predtým nepovedal, keďže som chcel, aby ste boli zocelení a našli si svoju vlastnú cestu. Keďže všetci učeníci Dafa sú králi z vyšších svetov, každý sa musí pomocou skúšok osvietiť k tomu, k čomu sa z Fa má osvietiť. Takže podľa toho, aké sú veci teraz, bol ten čas dostatočne dlhý. Už prešlo desať rokov, takže ohľadom tohto vášho problému, povedal by som, že za ním spravíme bodku. Chcem vám teda povedať, že od dnešného dňa, hlavný koordinátor každého projektu – jeden hlavný koordinátor – je zástupcom toho projektu. Toto platí aj pre hlavného koordinátora Asociácie Dafa každej oblasti. On je jej zástupca. Nech koordinátor robí hocičo, nech požaduje hocičo, alebo o niečom rozhodne – vykonajte to bez výhrad. (nadšený potlesk) To platí od dnes.

Vykonávajte to bez výhrad. Rozumiete tomu, čo som povedal? V mnohých prípadoch, keď ľudia dlho diskutujú o veciach, stačí iba to, aby koordinátor vyjadril svoj postoj, a to potom budete robiť. Mnoho vecí s vami dokonca ani nemusí prediskutovať a môže vám priamo prideliť úlohy, ktoré budete plniť. Prečo? Keď ste sa predtým pri mnohých veciach hádali znova a znova, nevyjadril som svoj postoj, pretože som vás vedome chcel nechať zoceliť si svoje vlastné uvažovanie a úspešne si preraziť svoju vlastnú cestu. Ale teraz ste už mali dostatok času a to, čo by ste mali mať, teraz máte. Takže nadišiel čas skoncovať s tým stavom. Globálny koordinátor je zodpovedný Majstrovi a globálnej Asociácii Dafa, a keď sa niečo vynorí, Majster alebo Asociácia Dafa s ním budú hovoriť. On sa zodpovedá len tým, čo sú o jednu úroveň nad ním. Naši študenti musia upraviť svoje kultivačné stavy a odteraz sa už nekultivovať s jedným okom upretým na koordinátora. Odteraz by ste už nemali povedať ani slovo o tom, ako dobre sa koordinátor činí v kultivácii alebo vo vedení ľudí. Už by ste na neho nemali vrhať svoje pohľady. Musíte sa vrátiť ku kultivovaniu seba a kultivovať sa podľa toho, čo som práve povedal. Všetci to musíte teraz robiť. Začnite kultivovať seba.

Takže keď hlavný koordinátor projektu – bez ohľadu na to, aký projekt vedie – alebo keď koordinátori Asociácií Dafa v rôznych oblastiach niečo robia, musíte ich jednoducho nasledovať a robiť to isté. Spravia chybu, ktorá pôjde proti našim princípom? Nespravia, celkom určite nespravia. Som si tým úplne istý. Môžem to vidieť veľmi jasne, keďže učeníci Dafa prešli toľkými rokmi zoceľovania. Nebudú problémy tohto druhu. Ak by sa také problémy naozaj mali objaviť, Asociácia Dafa nebude mať výčitky svedomia pri jeho nahradení, nech je to hocikto. Ale neuvažujte o tom, že ľudia budú nahradení, keďže je dosť možné, že nemožno nahradiť ľudí. (Učeníci sa smejú) Zoceľovanie rôznych koordinátorov učeníkov Dafa nie je ľahký čin. Keď prešli cez všetky tie roky, učeníci Dafa budú mať svoje vlastné jedinečné pracovné metódy a spôsoby robenia vecí. Ste kultivujúci a v tomto ohľade nie ste koniec koncov rovnocenní bežným ľuďom, nie ste rovnakí ako bežní ľudia. Počas týchto desiatich rokov boli koordinátori zoceľovaní a povedal by som, že sú teraz dosť zrelí. Keď som dal teraz do poriadku tento váš stav, koordinátori sa budú činiť dobre. Je to preto, že útoky z vonkajšieho zasahovania sú teraz malé a koordinátori budú uvažovať o veciach Dafa komplexným spôsobom, nebudú musieť venovať väčšinu svojej energie na to, aby čo najlepšie urovnali vzťahy medzi vami. Namiesto toho budú venovať svoju energiu na dovedenie projektov k úspechu a postaranie sa o to, aby veci, ktoré majú spraviť učeníci Dafa, boli spravené dobre. Ich bremeno bude ľahšie a budú mať viac času, ktorý budú môcť venovať správnym veciam. Čo sa týka vás, učeníkov Dafa, nemali by ste sa zameriavať na koordinátorov, namiesto toho by ste sa mali zamerať úplne na seba a na to, aby ste dobre spolupracovali, robili dobre veci a dokončili to, čo máte spraviť. Takýto by mal byť stav vecí odo dneška. Tu na tejto konferencii som vám to formálne vysvetlil.  Dnes som sem prišiel preto, aby som hovoril špecificky o tejto záležitosti.

Takže odo dneška musíte zmeniť svoje spôsoby a robiť to tak, ako som popísal. Keď to budete robiť, čo môžeme očakávať? V mnohých veciach sa budete vedieť rýchlo rozhodnúť, budete vedieť vykonávať veci rázne a dokončiť ich veľmi rýchlo. Tento prístup prospeje všetkému, čo robíme na záchranu vnímajúcich bytostí. V mnohých veciach, ktoré robíme na potvrdzovanie Fa, ako aj v kvalite procesu vedenia každého z našich projektov na záchranu ľudí, budú viditeľné veľké zmeny. Takže odteraz by ste mali takto riešiť veci, o ktorých som práve hovoril.

Keďže je tu dnes toľko učeníkov Dafa, ak by sme posielali papieriky s otázkami ako to obvykle robievame na konferenciách Fa, pravdepodobne by sme neskončili ani za dve hodiny. Takže si myslím, že ak budete mať potom špecifické projektové stretnutia, môžem prísť a hovoriť o súvislostiach, aby sa cielene rozriešili určité špecifické veci. Ak máte námietky voči tomu, čo som práve povedal, môžete vyjadriť svoje názory cez rôzne kanály. Ale myslím si, že všetci ste tu, aby ste „pomohli Majstrovi napravovať Fa“ – to sú vaše slová – takže by som sa spýtal, naozaj chcete pomôcť Majstrovi napravovať Fa? Hovoríte: „Spravíme všetko, čo povie Majster.“ a „Nech chce Majster čokoľvek, spravíme to.“ Potom vám poviem: toto je to, čo chcem! (Nadšený potlesk)

Keď som povedal toľkoto, poviem niekoľko slov pomimo. Konkrétne pohovorím o tom, že „Nech chce Majster čokoľvek, spravíme to.“ Pravdupovediac, niekedy vaše ústa hovoria, že nech chce Majster čokoľvek, spravíte to, ale hneď ako sa stretnete so skutočnými situáciami, bez toho, aby ste si to uvedomili, začnete zľavovať z toho, čo ste povedali. Vždy máte svoje vlastné názory a nazdávate sa, že vaše názory zodpovedajú vašej realite a okolnostiam. Ale nie je to tak. Nesmiete zabúdať, že toto súčasné obdobie histórie bolo zanechané pre nápravu Fa a je dané učeníkom Dafa, aby zachraňovali vnímajúce bytosti a zdokonaľovali sa. Nie je to zďaleka také jednoduché, ako si to ľudia s ľudským uvažovaním predstavujú. Ďalšou vecou je, že niektorí ľudia si stále myslia: „Ak chce niečo Majster, spravíme to, ale spravme to trochu lepšie.“ Znova je to tak, že ste zmenili to, čo chce Majster. Zakaždým, keď ide o tento prípad, pôsobia tu ľudské pripútanosti, a slúžia ako zasahovanie.

Je tu tiež vec predaja lístkov na predstavenie Shen Yun. Povedal som, že sa teraz máme zamerať na vyššiu spoločnosť, a iba ak sa z nás stane časť hlavného prúdu kultúry, dokážeme naplno odomknúť spoločnosť, mať väčší vplyv, viac divákov a  viac vnímajúcich bytostí, ktoré prídu, aby boli zachránené. Potom sú tu ale ľudia, ktorí vznášajú všemožné námietky a niektorí ľudia hovoria, že cena lístkov je príliš vysoká. Ale vôbec to tak nie je. Napríklad jeden z našich súborov Shen Yun v súčasnosti vystupuje na západnom pobreží USA a ceny lístkov boli v podstate stanovené na základe normálnych cien lístkov pre vyššiu vrstvu. Keď ľudia sprvoti začali predávať lístky, nebolo mnoho ľudí, ktorí by ich kupovali. Malo to niekoľko príčin a jednou z nich je, že v júli a v auguste je mnoho ľudí na dovolenkách, študenti sú na prázdninách a mnoho zámožných rodín je na morskom pobreží, niektorí sa plavia na lodiach, pričom iní odišli niekam na stretnutia alebo navštíviť priateľov. Jedným slovom, sú zaneprázdnení vecami, a preto tam nie je toľko ľudí, takže predstavenia prichádza zhliadnuť menej ľudí. To je jadro problému. Ak teraz znížite cenu nášho predstavenia, aj tak nebude veľa ľudí, ktorí ho prídu navštíviť. To je jadrom problému.

Jedno vám musí byť jasné. Keď chcem niečo spraviť, absolútne by ste nemali diskutovať o tom, či to pôjde alebo nie. Ak vám poviem, aby ste to spravili nejakým spôsobom, potom by ste to tak jednoducho mali spraviť. Je to preto, že keď sa ja o niečom rozhodnem, nie je to len jednoduchá záležitosť vyslovenia niekoľkých slov a ani prístup, ktorý vyberiem, nie je nijako jednoduchý. Musím prispôsobiť mnoho vecí a dokonca aj nebeské bytosti nasledujú moje vedenie. V náprave Fa sa mení mnoho vecí, ale ak ich potom pozmeníte kvôli tomu, že ich nie ste schopní prijať, a vždy chcete veci meniť, situácia sa okamžite stane obrovským chaosom. Dokonca aj malinká zmena spôsobí chaos. Nehovoríte, že spravíte veci tak, ako ich chce mať spravené Majster? (Učeníci sa smejú) Ako by ste potom mohli namietať voči tomu, ako ich chce Majster spraviť? Ak by Majstrova myšlienka naozaj nebola uskutočniteľná, potom by Majster niesol zodpovednosť! Či sa vám zdá uskutočniteľná alebo nie, jednoducho to skúste a uvidíte. Hoci mnohí z vás žijú v západnej spoločnosti, v skutočnosti tomuto miestu nerozumiete. Nakoniec sa to zbieha k tomu, že musíte zmeniť uvažovanie, ktoré do vás vštepila kultúra strany a pochopiť lepšie, ako funguje život v normálnom svete mimo Číny. Nenechajte ľudské uvažovanie, aby tomu zakaždým bránilo. Keď naozaj budete robiť veci podľa Majstrových želaní, ale nerobíte to správnym spôsobom, potom to aj tak nebude fungovať. Majster vám povedal, aby ste zamerali svoje úsilie na vyššiu vrstvu spoločnosti, avšak vy naďalej chodíte na miesta, ktoré nie sú pre vyššiu vrstvu. Takže veci prirodzene nebudú fungovať. Samozrejme, znamená to, že v skutočnosti nespolupracujete. Ak vás Majster požiada, aby ste pracovali na vyššej vrstve spoločnosti, jednoducho to robte so spravodlivými myšlienkami a určite budete úspešní.

Samozrejme, dával som len príklad, aby som vysvetlil tento bod. Je mnoho vecí, ktoré vám nie sú príliš jasné. Proces prechodu od neznalosti k znalosti nesmie trvať príliš dlho. „Robiť veci tak, ako ich robí Majster“ sa ľahšie povie, ako spraví. S inými projektmi, ktoré nevedie Majster, nech sa rozhodnete robiť veci akokoľvek, je to vaša vec, dokonca aj keby ste sa dostali do hádok alebo keby ste mali názorové rozdiely. Ale čo sa týka vecí, ktoré chce mať Majster spravené, naozaj nemôžete diskutovať o tom, či je to uskutočniteľné alebo nie. Je tam len priestor na diskusiu o tom, ako to spraviť čo najlepšie. Naozaj vám to musí byť jasné.

Je to už nejaký čas, odkedy sa konala konferencia Fa, a žiadne konferencie veľkého rozsahu sa nekonali. To znamená, že naši študenti z rôznych oblastí nemali mnoho príležitostí, aby sa stretli. Počul som, že kvalita dnešných príspevkov je celkom dobrá a že všetci majú pocit, že konferencia Fa je veľmi dobrá. Nie je to také jednoduché, ako sa to zdá, a v skutočnosti je to kvôli tomu, že učeníci Dafa sa zoceľovaním stali čoraz zrelšími a mnoho vecí ohľadom princípov Fa je čoraz jasnejších. Toto sa teda iste musí odraziť na vašich kultivačných stavoch. Kultivačné stavy učeníkov Dafa budú v budúcnosti neustále lepšie a takisto aj celkový stav učeníkov. Toto je isté. Ak to všetci z vás dokážete dobehnúť a naplniť očakávanie, ktoré som práve popísal, potom sa kultivačné stavy učeníkov Dafa v rôznych oblastiach tiež zmenia. Takže od dnešného dňa sa nesmiete nezmyselne hádať alebo spochybňovať veci, ktoré hlavní koordinátori vo vašich oblastiach alebo hlavní koordinátori projektov chcú spraviť. Musíte len robiť to, čo rozhodnú, pretože Majstrove Telá Zákona a veľa bohov na veci dozerajú.

Keď spochybňujete hlavného koordinátora, v skutočnosti spochybňujete ten projekt samotný. Prečo je to tak? Použime ako príklad NTDTV. Všetci viete, kto je hlavným koordinátorom NTDTV. Predpokladajme, že ľudia povedia, že hlavný koordinátor NTDTV má problémy, že o ňom máte pochybnosti, alebo poviete, aký je neschopný, a potom ho nahradíte. Poviem vám, ak by sa to stalo, všetko, čo NTDTV spravila od začiatku až dodnes by bolo zničené. Všetko, čo spravili ľudia zúčastnení na tom projekte na potvrdenie Fa a na záchranu vnímajúcich bytostí, by bolo zbytočné. Bolo by to preč. Projekt by neexistoval a žiadna mocná cnosť, ktorú ste si ustanovili alebo veci, ktoré ste spravili, by sa nerátali. Je to také vážne. Človek sa potom môže spýtať, ako sa stalo, že hlavný koordinátor riadi niečo tak vážne. Je to preto, že sa kultivoval mimoriadne dobre? Nie nevyhnutne. Je to kvôli faktu, že ten projekt začal a vedie ho, a projekt na ňom spočíva. Všetci ostatní len potvrdzujú Fa a robia svoj diel práce, robia to najlepšie ako vedia, v projekte, ktorý už bol spustený. Je to ako v kultivácii, ktorú robíte vo firme v bežnej spoločnosti: váš šéf nezíska mocnú cnosť kvôli vám, ale vy si v tom prostredí ustanovíte svoju mocnú cnosť.

Je rozhodujúce, aby sa hlavný koordinátor projektu kultivoval dobre. Ak sa nebude kultivovať dobre, bude to mať vplyv na celý projekt a spôsobí to, že bude stagnovať a že v ňom bude mnoho ťažkostí. Takže toto je kritické. Ale keď to hovorím, Asociácia Dafa je za neho zodpovedná a keď Majster uvidí problém, prehovorí s ním. Takže sa tým nemusíte zaoberať. Čo sa týka hlavného koordinátora akéhokoľvek projektu, v stávke je naozaj takto veľa. Čo sa týka vás ostatných, nesmiete jedným ťahom úplne znegovať všetku vašu kultiváciu v tom projekte za posledných desať rokov tým, že by ste nahradili toho človeka, a potom začali znova od začiatku, pretože by sme už nemali celý ten čas, čo sme vtedy mali, ani tie isté príležitosti. Nesmiete vymazať svoju mocnú cnosť – mocnú cnosť, ktorú ste si ustanovili – alebo úspechy, ktoré ste mali v potvrdzovaní Fa, alebo všetko, v čom ste prerazili cestu pri záchrane vnímajúcich bytostí. Takže by ste už viac nemali uvažovať o veciach ako nahradenie niekoho, alebo o tom, čo spravíte, keď je koordinátor neschopný. Ak by ste naozaj konali podľa týchto myšlienok, veci, na ktoré by to malo vplyv, by boli jednoducho obrovské a všetko, čo ste spravili, od začiatku až do konca, by bolo zbytočné. Avšak ak sa človek, ktorý je hlavným koordinátorom, naozaj činil zle a naozaj to s ním nejde, potom má Majster iné prostriedky, ako to riešiť. Ak by som naozaj niekoho nahradil, veľké množstvo bohov by to podporovalo, a veci by boli urovnané bez toho, aby ste stratili svoju mocnú cnosť. Ale toto nie sú zmeny, ktoré možno spraviť neuvážene. Hlavného koordinátora absolútne nemožno neuvážene zmeniť. Pokiaľ nespravil obrovskú chybu, alebo neprešiel na druhú stranu, absolútne ho nemožno nahradiť.

Dnes som otvorene vysvetlil túto vec. Použil som príklad NTDTV, ale to bolo len na ilustráciu. Čo som povedal platí pre všetky ostatné projekty. Nechcite stále kultivovať koordinátora. Od dnešného dňa nesmiete stále hľadať chyby u koordinátora. Ak by ste sa stále mračili na svojho šéfa v bežnej práci, boli by ste ihneď prepustený. Prečo som po všetkých týchto rokoch nevymenil koordinátorov? Po prvé, zoceľoval som ich. A po druhé, on je mimoriadne rozhodujúci pre ten projekt. Nahraďte toho človeka a ten projekt už nebude. Nech by ste postavili znova čokoľvek, bolo by to niečo nové, niečo, čo len začalo, a všetko to, čo spravili učeníci Dafa na tom projekte predtým, by bolo zmazané, a už by to nebolo. Je to takto kritické. Mali by ste si vážiť všetko, čo ste spravili, pretože sa to rovná váženiu si seba! Pamätajte si Majstrove slová! (Potlesk)

To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám všetkým! (srdečný potlesk) Pre našich učeníkov Dafa, tí z vás v rôznych projektoch, ktorí nie sú hlavnými koordinátormi ale musia spolupracovať, naozaj odo dneška musíte navzájom dobre spolupracovať a naplniť požiadavky terajšej fázy nápravy Fa. Dúfam, že sa všetci budete činiť lepšie. Všetci ste pozoruhodní. Dostali ste sa cez najťažšie a najhoršie okolnosti a navyše ste popritom potvrdzovali Fa, objasňovali pravdu a zachraňovali vnímajúce bytosti – až do súčasnosti. Nemusíte si uvedomovať veľkosť vašej mocnej cnosti, ale vnímajúce bytosti v tomto vesmíre sa už neodvažujú pozerať na vás pohŕdavo.

Ďakujem vám všetkým! (Obecenstvo stojí a dlho srdečne tlieska)

 [1] „Minghui“ v tomto texte zahŕňa webstránky Minghui vo všetkých jazykoch. Anglická verzia Minghui nesie názov clearwisdom.net. (pozn. prekl.)

[2] Veľká Epocha je preklad čínskeho názvu novín Da Ji Yuan (v angličtine The Epoch Times). Pozn. prekl.