Vyučovanie Fa na konferenciách - IX. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii metropolitnej oblasti New York 2009. 2

Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone 2009. 30

Vyučovanie Fa na stretnutí NTDTV.. 37

 


Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii metropolitnej oblasti New York 2009

(Li Chung-č’, 7. júna 2009)

 

Dobrý deň! (Učeníci: „Dobrý deň, Majster!“)

Pracovali ste tvrdo! (Učeníci: Majster pracoval tvrdo!)

Mám radosť, že vás všetkých vidím, keďže sme sa nevideli už viac ako rok. (Nadšený potlesk). Zámerne som sa vyhýbal pričastému prednášaniu, pretože som si vedomý toho, že čím dôkladnejšie o niečom hovorím, tým väčšie ťažkosti to prinesie vašej kultivácii, a tým viac ťažkostí budú vytvárať elementy starých síl. Fa bol vyučovaný a Majster vám povedal, že pokiaľ sa vytrvalo kultivujete podľa tohto Fa, všetko bude vaše. Je to určite tak, takže pokiaľ svedomito študujete, je to rovnaké ako keby som vás priamo učil. Takže som o tom uvažoval a rozhodol som sa, že bude lepšie hovoriť menej často, nechať vám viac príležitostí na zlepšenie, dopracovanie sa k vlastným pochopeniam a kráčanie po vlastnej ceste. Avšak keď vyučujem Fa menej často, to, čo ma najviac znepokojuje, nie sú ťažkosti alebo skúšky, ktorým čelíte, a o ktorých viete, že sú dosť ťažké. Tie nie sú tým najťažším. Napokon, nech je tá skúška akokoľvek ťažká, keď cez ňu prejdete, tak je po nej, a v tom bode budete mať v tej veci jasno. Naopak, kultivovať sa v tichosti v bezútešnej samote a nevidieť žiadnu nádej, to je to najťažšie zo všetkého. Akákoľvek forma kultivácie nesie so sebou prekonanie takejto skúšky a kráčanie takouto cestou. Iba ak to človek dokáže vydržať a neustále ísť vpred, počíta sa to za opravdivú usilovnosť. Je o tom ľahké hovoriť, ale uskutočniť to v praxi je nesmierne zložité. Preto sa hovorí, že ak sa neustále kultivujete akoby ste práve začali, určite dosiahnete pravé ovocie.

Všetci vidíte, že v dnešnej spoločnosti je veľa negatívnych vecí a tie podnecujú pripútanosti ľudí a ovplyvňujú ich myseľ a dušu, neustále ťahajúc ľudí vo svete nadol. Je to desivé. Učeníci Dafa sú kultivujúci sa ľudia, nie kultivujúci sa bohovia, a ako do ľudí, čo sa kultivujú, to do nich bude do určitej miery zasahovať. Ak sa nedokážu dobre ovládať, potom sú ako bežní ľudia a keď sa stretnú so zasahovaním, ich správanie sa bude veľmi podobať správaniu bežných ľudí. Niektorí študenti sa nestretávajú so skúškami a postupne sa tak stali čoraz menej usilovnými. Znamená to, že si vytvorili pripútanosti k rozličným pokušeniam bežnej spoločnosti a jej lákadlá ich stiahli nadol. Samozrejme, rôzni ľudia majú pri kultivácii rôzne ľudské myšlienky a ich vrodené vlastnosti sú odlišné, ich postoje ku kultivácii sú  teda iste odlišné tiež. V takomto vyčerpávajúcom prostredí, pod tlakom a keď nevidno žiadnu nádej je najcennejšie dokázať neustále postupovať napred. To je tá najcennejšia a najväčšia vec.

Zistil som, že mnohí študenti v tomto časovom období, keď ma nemohli vidieť, do určitej miery poľavili a už nie sú na seba takí prísni. Kultivácia je skutočne niečo vážne. Od stvorenia sveta existovali už dve Zeme a celú túto históriu dlhú stovky miliónov rokov sa čakalo na tento záverečný moment, ktorý je dnes. Ako to vidia bohovia, toto obdobie je v skutočnosti iba vecou okamihu alebo vecou mávnutia rukou. Avšak v tejto dimenzii ľudí to vyžaduje proces, ktorý trvá nejaký čas. Nech niečo v ľudskej spoločnosti trvá akokoľvek dlho, pre bohov je to aj tak iba okamih. Na tomto ľudskom mieste musí prejsť mnoho rokov a ako sa ten čas vlečie, niektorí študenti majú sklon byť menej usilovní a trochu poľavia. Ohľadom tohto problému musíte mať jasno. Myslím si, že bude v poriadku, pokiaľ tomu od tohto momentu budete venovať pozornosť. Keď sa na to pozrieme z iného uhla, cesta, po ktorej ste prešli, s čím všetkým ste sa stretli a čo ste zažili, čo sa týka šírenia Dafa a činov v našej kultivácii – vôbec nič z toho nie je náhodné. Bežní ľudia by nikdy nemali šancu zažiť všetko to, cez čo ste prešli. Uskutočnenie takejto veľkej udalosti v ľudskom svete nemôže byť náhoda. Premýšľajte o tom trošku a uvidíte, že to naozaj nie je bežná vec. Keďže ste sa dostali cez toľko rokov, prečo sa nedokážete činiť dobre na poslednom úseku cesty? Nebyť usilovný v kultivácii nie je v skutočnosti nejaká triviálna vec. V  momente ako poľavíte vás bude odvádzať preč ľudské myslenie a vy odbočíte na krivolakú cestu a budete medzi sebou horšie spolupracovať pri potvrdzovaní Fa a pri objasňovaní faktov.

Všetky projekty našich učeníkov Dafa na objasňovanie pravdy a spásu ľudí sa organizujú dobrovoľne samotnými učeníkmi Dafa za účelom potvrdenia Fa a sami ste videli, čo ste dosiahli. Médiá a siete, ktoré učeníci Dafa vytvorili, a všetko, čo ste dosiahli, naháňa zlým elementom strach. Skazená ČKS zmobilizovala celý štátny aparát Číny – nielen jej nástroje propagandy – a v dôsledku toho všetky jej iniciatívy v medzinárodných záležitostiach v zahraničí stagnujú. Všetko to existuje iba kvôli prenasledovaniu Falun Gongu. Ako učeníci Dafa objasňujú fakty, naozaj do toho ide jeden človek proti stovke, alebo dokonca jeden proti tisícke, a efektívne ste odhalili toto utrpenie, ktoré zlo vytvorilo a namierilo na učeníkov Dafa. V posledných niekoľkých desaťročiach sa skazená ČKS vždy obalila pozlátkou a predstierala mier a prosperitu, aby svet uznal legitimitu vlády skazenej strany. Práve teraz bolo zlo v iných dimenziách silno zdecimované a jeho schopnosť ovládať ľudí zoslabla. Takže pre učeníkov Dafa sa celková situácia stala uvoľnenejšou a pohodlnejšou. Avšak čím je to pohodlnejšie, tým je tlak menší a keď sa tlak zmenší, môže to viesť k túžbe po pohodlí, k túžbe chcieť trošku zvoľniť, trošku zrelaxovať či spomaliť. Avšak v skutočnosti je život každého učeníka Dafa úzko zviazaný, ako články reťaze, s jeho kultiváciou. Takže keď poľavíte, znamená to, že poľavíte v kultivácii.

Niektorí učeníci Dafa pracujú na projektoch, ktoré majú spasiť ľudí, sú zaneprázdnení a tvrdo pracujú. Viem o tom všetkom. Viem tiež, že niektorí učeníci Dafa majú veľmi málo času na oddych a čelia mnohým ťažkostiam. Avšak nech je to akokoľvek, nie je dnešok tým, čo sme očakávali? Či ste v histórii spravili sľuby alebo ste prišli špeciálne kvôli tejto záležitosti, to, čo je dnes v tomto momente pred nami je to, čo učeníci Dafa majú robiť, a na čo dlho čakali. Hoci to, čo robíte, je zachraňovanie ľudí, zároveň sa aj kultivujete a tak to, čo sa prejavuje na tomto ľudskom mieste, nebude úplne božské. Ak by ľudia vo svete mohli vidieť váš božský výzor a zázraky spojené s tým, čo robíte, porušila by sa tým ilúzia, ktorá vytvára toto bežné, ľudské miesto. V tomto prípade by tu nebolo nič také ako učeníci Dafa kultivujúci sa a zachraňujúci ľudí a tie ťažkosti by zmizli. Bez týchto vecí by vaša kultivácia bola menej posvätná. Takže kvôli tejto príčine vyzeráte ako bežné ľudské bytosti. A je v tom toho zahrnutého viac. Ako som práve povedal, tento druh kultivačného prostredia, keď človek nemôže vidieť, čo leží pred ním a je ponorený do nekonečnej samoty, ten je najťažšie vydržať a má najväčšiu tendenciu viesť človeka k zvoľneniu. Toto je najväčšia kultivačná skúška.

Samozrejme, zlé faktory sú v niektorých oblastiach Číny stále dosť divoké. Hoci väčšina zlých faktorov bola odprataná, v niektorých lokalitách a za určitých okolností aj tak dokážu ovládať nedobrých ľudí a robiť svoje zlé činy. Takže časť našich študentov bude naozaj cítiť veľký tlak, keď začnú robiť veci. Rovnako to platí aj mimo Číny; to jest, tí, čo sú naozaj v prvých líniách, budú cítiť tento tlak. Avšak nech sa deje čokoľvek a nech ste v akejkoľvek situácii, všetci učeníci Dafa sa musia činiť dobre.

Včera som hovoril s našimi učeníkmi Dafa z NTDTV o niektorých súčasných situáciách. Ďalšia vec v súčasnosti, o ktorej všetci viete je, že študenti, čo neboli usilovní – ľudia, čo po dlhý čas nevykročili vpred a zaostali – začali po zmene prostredia vystupovať vpred v stálom prúde. V  Číne vcelku dosť učeníkov Dafa z najťažšie prenasledovaných oblastí, ktoré boli pod najväčším tlakom, vykročilo vpred potom, čo to po dlhú dobu nedokázali. Sú aj nejakí ľudia, ktorí sem prišli z Číny a keď sa pokúšali spolupracovať so zahraničnými učeníkmi Dafa, nastali konflikty. Učeníkov Dafa vo svete to potom viedlo k pocitu, že veci sa skomplikovali. Hlavnou príčinou je však niečo iné ako ich kultivačný stav.

Názory, ktoré majú ľudia z Číny, boli vytvorené pod vplyvom kultúry skazenej ČKS. Všetky ich koncepty, myslenie, spôsob života a každodenné správanie boli sformované za takýchto okolností. Ľudia v západnej spoločnosti alebo v spoločnostiach, v ktorých nevládla skazená komunistická strana, žijú prirodzeným ľudským spôsobom, pričom rozdiely medzi ľuďmi sú iba kultúrneho rázu. V takejto prirodzenej spoločnosti majú ľudia zaužívaný spôsob života, ktorý si cení rozvážnosť, láskavosť, otvorenú myseľ a v ktorých si nemusíte dávať pozor na každého okolo. To je normálne a predtým ako prišla skazená strana, čínski ľudia boli tiež takíto. Avšak v dnešnej čínskej spoločnosti skazená ČKS neustále používa klamstvá, nenávisť, „boj“ a učí to ľudí od narodenia po dospelosť. Neustále používa pri vyučovaní ľudí falošné princípy a vždy to robí na základe svojich potrieb, čo vedie k tomu, že správanie ľudí sa čoraz viac prispôsobuje tomu, čo chce, a ich každodenné správanie sa ďalej ponára ku dnu. Niektorí ľudia v  Číne však aj naďalej hovoria o starobylých tradíciách a zopár z nich stále má tradičné hodnoty. Prítomnosť takýchto ľudí bola tým, čo viedlo ku Kultúrnej revolúcii, a vznikli najrozličnejšie politické hnutia, aby nepretržite rozbíjali a ničili tradície čínskych ľudí. Dnešná mládež vyrastá výlučne v kultúre a v klamstvách strany a postoje, ktoré si vytvorili uprostred týchto klamstiev, ako aj ich správanie a to, ako riešia veci, sú v príkrom kontraste s ľuďmi z iných národov. V iných spoločnostiach, keď sa dvaja ľudia osobne stretnú, môžu sa o hocičom otvorene porozprávať, a aj keď sa predtým nepoznali, dokážu hovoriť úprimne a otvorene. Pre ľudí v Číne je to jednoducho nemožné. Takže študenti, čo prišli z Číny, robia veci a komunikujú s inými odlišne ako ľudia mimo Číny. Študenti mimo Číny nerozumejú študentom z Číny, nedokážu pochopiť, čo hovoria a čo robia, a premýšľajú: „Ako môžu robiť veci takýmto spôsobom? Prečo je tento človek taký zvláštny?“ V skutočnosti ľudia, ktorých prinútili „bojovať“ s ostatnými a vzájomne sa verejne odsudzovať v početných politických kampaniach skazenej strany, sa po zažití takýchto prenasledovaní uzavreli silou zvyku; obzvlášť to tak bolo počas prenasledovania učeníkov Dafa. Učeníci Dafa by však mali mať voči sebe pochopenie. Naopak, ľudia z Číny, ktorí si vypestovali takúto mentalitu, nedokážu chápať ľudí v zahraničí a premýšľajú: „Ako je možné, že tí cudzinci sú takí hlúpi?“ Nedokážu pochopiť ani Číňanov, ktorí žili dlhý čas v zahraničí a pýtajú sa: „Ako to, že robia veci takto?“ Skutočne, ako ľudské bytosti by sa všetci naozaj mali správať normálne. Toto je oblasť, v ktorej sa musíte navzájom chápať a dobre spolupracovať.

Kvôli odlišnému zmýšľaniu, ktoré majú študenti z Číny, nedobrej vzájomnej spolupráci, ich neobvyklému spôsobu pozerania sa na veci, kvôli ich neustálemu zápaseniu s druhými a kvôli tomu, že sa uzavreli, niektorí učeníci mimo Číny premýšľajú, či tí študenti z Číny nie sú špiónmi. V mnohých oblastiach to spôsobilo rozruch a vyvolalo to dosť veľké rušenie. Myslím, že viete, čo som minule povedal, menovite, že ja spasím aj špiónov. Môže byť špiónom v tomto živote, avšak vo svojom predchádzajúcom živote bol možno výnimočný. Oni všetci prišli pre tento Fa. Takže prečo by sme ho súdili iba na základe tohto života? Už by sme ho v tomto prípade nemali spasiť? On má iba odlišné povolanie, to je všetko. Samozrejme, to, čo v takejto práci robí, môže naozaj spraviť škodu a znamená to, že sa dopustil hriechov voči Dafa. Avšak ja si myslím, že Fa je nesmierny a že toto je napokon Veľký Zákon vesmíru, takže dokáže rozriešiť čokoľvek. Pokiaľ dokážete otvoriť svoje srdce a byť tolerantný, myslím si, že všetko sa môže zmeniť. Keď som pred rokmi šíril Fa v Číne, bolo tam veľmi mnoho študentov, ktorí boli členmi skazenej strany alebo boli bývalými kádrami Červenej armády, boli tam mnohí tajomníci strany, veľa študentov bolo zo štátnej bezpečnosti a z verejnej bezpečnosti, a mnohí študenti boli z armády – boli tam dokonca členovia z tretieho a z druhého stupňa vedenia spravodajských služieb. Nie je to tak, že by naozaj prešli počas prenasledovania na druhú stranu, mali skôr strach a pod tlakom sa stali zmätenými. Ten človek je napokon ľudskou bytosťou a pod tlakom je schopný spraviť čokoľvek. Len čo sa mu to vyjasní, určite sa vráti späť. Je to iba otázka času.

Zachraňovanie ľudí je jednoducho zachraňovaním ľudí a vyberať si niekoho by nebolo milosrdné. Je to tak najmä teraz, keď ľudská spoločnosť dosiahla tento bod a všetko sa rozpadá. Teraz je jediným kritériom to, čo človek sám chce. Hovoril som o tom aj včera. Povedal som, že v histórii nikdy nebolo obdobie, v ktorom by sa ľudia pokazili až tak ako dnes. To platí najmä pre ľudí v Číne, u ktorých úplný morálny úpadok dosiahol bod ako nikdy predtým. Keď kráčate ulicou a pozorujete myšlienky ľudí, veľmi málo z nich má v hlave dobré veci, mnohí neustále myslia na nedobré veci a väčšina toho, čo robia, je zlé. Spoločnosť ako celok poháňa tieto veci a skazená strana strháva ľudí nadol. Takže učeníkom Dafa toto prenasledovanie umožní, nech je to akokoľvek – bez ohľadu na to, koľko fyzického utrpenia alebo duševných múk im to spôsobí a bez ohľadu na tvrdosť prenasledovania – odstrániť ich karmu a kráčať k dovŕšeniu. To, čo očakáva učeníkov Dafa, sú všetko najlepšie veci. Nie je toto cieľom vašej kultivácie? Avšak kvôli zlovoľným usporiadaniam starých síl, aby údajne „pomohli učeníkom Dafa dosiahnuť dovŕšenie“, toto prenasledovanie ľudí vo svete uskutočňované skazenou stranou, a najmä prenasledovanie čínskych ľudí, ktoré bolo spôsobené starými silami, sa čo do krutosti nedá s ničím porovnať. Korumpovaním ľudí a nútením ich, aby sa dopúšťali hriechov proti Dafa, netlačí čínskych ľudí smerom k zničeniu? Hoci to boli staré sily, čo zostavili toto kruté prenasledovanie, je to kvôli učeníkom Dafa, že čínski ľudia si vytrpeli takúto pokoru a utrpenie. Takže z tejto perspektívy, nemali by ste ich ísť spasiť? Nemali by učeníci Dafa naširoko otvoriť svoje srdcia? S výnimkou hlavy zla, nie sú aj tí, ktorí uskutočňujú toto prenasledovanie, tiež sami prenasledovaní?

Chcel som teda poukázať na to, že keď má teraz mnoho vašich rozličných projektov málo ľudí, niektorí učeníci Dafa, ktorí prišli z Číny, stále nemajú miesto v projekte. Povedal by som, že by ste sa nemali znepokojovať tým, či boli alebo neboli „transformovaní“. Len čo človek opustil to zlé prostredie, získa späť jasnosť mysle a oľutuje to. Hoci to je hanba, ten človek musí dostať šancu vrátiť sa späť. Napokon, kultivujúci musia mať ľudské myšlienky, aby sa mohli kultivovať. Tieto boľavé miesta budú u toho človeka citlivé, keď sa ich dotknete, a niekedy sa bude dokonca brániť nejakými argumentami, obávajúc sa pohŕdania. Takže bez ohľadu na to, ako sa odtiaľ dostal, stále môže vstúpiť do tohto prostredia učeníkov Dafa. Nemôžete týchto ľudí odstrkovať preč. Namiesto toho by ste sa k nim mali priblížiť a byť k nim srdečný. Bez ohľadu na to, čo si myslia alebo čo robia, a bez ohľadu na to, ako sa ich zmýšľanie líši od vášho, postupne spoznajú a ocenia ako žijú ľudia v iných krajinách. Rozšírte trochu svoje srdce a myseľ, pretože oni sú vašimi spolupraktizujúcimi, majstrovými učeníkmi Dafa. Musíte k nim byť tolerantní. Ak sa vám naozaj nezdá, že by ste niekoho takéhoto mali vziať do nejakého projektu alebo ho požiadať, aby niečo spravil, potom si môžete zistiť od učeníkov Dafa z  oblasti Číny odkiaľ pochádza, aké sú jeho špecifické okolnosti. Pokiaľ bol predtým učeníkom Dafa, potom si nemyslím, že bude problém, keď sa zapojí. Dafa dokáže roztaviť aj diamant, takže prečo by sme nemohli pomôcť jednému človeku zlepšiť sa? Žiadne prostredie sa nedá porovnávať s prostredím učeníkov Dafa. Hneď ako sa spravodlivé myšlienky všetkých trošku zosilnia a budete ako učeníci Dafa o máličko lepšie spolupracovať s menej konfliktmi, sila vašich snáh pri zachraňovaní ľudí bude väčšia.

Práve teraz niektoré vaše projekty potrebujú mnoho tvrdej práce. Najmarkatnejšie je to u mediálnych projektov, ktoré vyžadujú relatívne veľký počet ľudí. Aby médium naozaj malo účinok spásy vnímajúcich bytostí a naozaj využilo svoju mediálnu silu, musíte mať pevný základ v bežnej spoločnosti. Mať pevný základ v bežnej spoločnosti nie je niečo, o čom stačí len tak rozprávať. Naopak, je to niečo, na čom treba naozaj pracovať. Ak chcete mať pevný základ v bežnej spoločnosti, musíte to dobre prevádzkovať. Primárnym cieľom a východzím bodom akejkoľvek firmy v bežnej spoločnosti je podnikať a zarobiť peniaze. Hoci vašim východzím bodom je zachrániť ľudí, napriek tomu musíte mať pevný základ v spoločnosti, dostať sa do pozitívneho finančného cyklu a držať sa čo najviac metód manažmentu, ktoré existujú v spoločnosti. Ak niečo nie je dobré pre ľudskú spoločnosť, určite to nebude prijaté v širokej miere. Takže keď každý používa určité metódy manažmentu, znamená to, že vyhovujú potrebám ľudí a že bohovia v spoločnosti dovolili takúto formu. V poslednom storočí alebo dvoch sa ukázalo, že spôsob, akým sú riadené veľké spoločnosti, je vhodný, a mohli by ste povedať, že je to výsledkom toho, čo sa bežní ľudia naučili pomocou skúseností. Prečo teda nemôžeme nasledovať tieto zvyklosti, keď vedieme naše firmy?

Všetci učeníci Dafa majú v hlave myšlienku: „Vyrazíme do prvých línií, nech to bude akokoľvek ťažké alebo vyčerpávajúce, alebo aj keď to bude znamenať dlhé noci bez spánku – môžeme to spraviť a  spravíme čokoľvek, čo treba.“ Ale keď príde na vedenie firmy, tak zaváhajú. Nepovedali ste, že spravíte všetko, čo treba? (publikum sa smeje). Neprešli ste všetci tým, že ste najprv nevedeli, čo robiť, k tomu, že to viete? Takže prečo nedokážete spraviť dobre túto časť? Iba tým, že tú mediálnu spoločnosť budete viesť dobre, môže rásť jej sila a môže mať väčší želaný účinok. Koľko času práve teraz premrhávame tým, aby sa prišlo na to, ako ju udržať v chode a zháňajú sa peniaze, aby sa udržala – aké je to len ťažké! Ak do toho skutočne dáte svoje schopnosti a úsilie, potom si myslím, že ten výsledok bude výborný. Či je to zháňanie sponzorstva alebo získavanie reklamy, všetka tá práca v pozadí, aby sa získal kapitál pre mediálne spoločnosti, je to to isté, ako keď iní robia prácu, ktorú vidí spoločnosť – mocná cnosť je presne rovnaká. Nemohlo by to byť tak, že niekoho mocná cnosť je väčšia iba preto, že píše články, je redaktorom, prekladateľom, často sa objavuje v tom médiu, alebo má nejakú pridelenú úlohu. Všetci, čo sa spolupodieľate na tej mediálnej spoločnosti, ste ako učeníci Dafa rovnakí, bez ohľadu na to, aké máte úlohy.

Keď sa stretávate s touto otázkou, ktorá vás tak dlho trápila a ste si plne vedomí výziev pred vami, ustúpite do úzadia namiesto toho, aby ste išli energicky vpred a nechcete to robiť. Chcem vám tu povedať, ako Majster, že ja podporujem dobrý manažment mediálnych firiem. Povedal som ľuďom zodpovedným za mediálne spoločnosti, že by tomu mali venovať isté úsilie a zručnosti. Avšak je dosť ľudí, ktorí v tom nemajú veľmi jasno a uvažujú krátkodobo, napríklad: „Keď náprava Fa niečo vyžaduje, spravíme to. Keď to spravíme, je to za nami.“ Avšak takto veci nefungujú. Keď učeníci Dafa niečo robia, nikdy to nie je výlučne iba pre tú jednu vec. Pri všetkom, čo robíte, musíte brať do úvahy súčasnosť aj budúcnosť a musíte brať do úvahy samotnú tú úlohu ako aj všetko, čo s ňou súvisí. Práve teraz je táto forma kultúry použitá na spásu ľudí a potvrdenie Fa, avšak nebude táto forma zanechaná pre budúcnosť? Nedostanú ju ľudia budúcnosti, aby ju nasledovali?

Je tu ešte ďalšia otázka manažmentu, ktorá sa týka vedenia mediálnej firmy. Všetci máte tento postoj: „Ak chcem niečo spraviť, spravím to. Avšak keď mi niekto povie, čo mám robiť, nebudem to robiť.“ Ako by to mohlo fungovať? Ste učeníci Dafa. Keď pracujete v bežnej firme, spravíte všetko, čo vám povie váš šéf. Takže ako je možné, že pri Dafa projekte, keď robíte niečo pre Dafa, nepočúvate keď vám niekto niečo povie, niečím vás poverí, alebo vám pridelí nejakú prácu? Premýšľajte o tom: je to správne? Ak chceme získať pevné miesto v spoločnosti a chceme, aby mediálna spoločnosť efektívnejšie plnila svoju úlohu, musíte ju spravovať bežnými prostriedkami. Toto som povedal televíznej stanici, rádiu, novinám Veľká Epocha a ďalším médiám. Bolo to niečo, čo som im povedal. Ak chcete použiť tieto formy média, aby ste objasňovali fakty a spasili ľudí, musíte použiť takýto prístup. Čokoľvek robia bežní ľudia alebo akokoľvek vedú firmy, tak ich musíte viesť aj vy. Ibaže vaším východiskovým bodom je spása ľudí. V tom je ten rozdiel.

Skúsenosti z reálneho života ukázali, že manažment, ktorý používajú ľudia, je celkom efektívny, takže prečo ho nepoužívate? Možno tá forma robenia vecí bude zanechaná budúcnosti. Avšak keď mi hovoríte, že pri vašom procese riadenia vás nikto nepočúva, môže sa potom takáto forma odovzdať budúcnosti? Nie, to by nešlo. Ak ľudia nepočúvajú, keď im niečo zadáte a chcú robiť len to, na čo majú práve chuť a každý si to robí po svojom, mohlo by to vôbec fungovať?  Je to ako keď vyrazí týchto päť prstov v pästi – keď je zovretá, vtedy to má silu. (Majster ukazuje päsť). Avšak ak hovoríte, že tento chce robiť toto, tamten chce robiť tamto a ten ďalší niečo iné (Majster otvorí päsť a ukazuje zvlášť na každý prst), potom je slabá a aj keď vyrazí von, bude porazená. Musíte mať plán a organizovať veci, dobre to koordinovať a vzájomne spolupracovať.

Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Prečo by som mal počúvať toho a toho? Myslím si, že som sa kultivoval lepšie ako on.“ Toto nesmiete hovoriť. Iba ten, čo sa kultivoval dobre, sa podriadi a bude nasledovať čokoľvek, čo mu zadajú, a keď rozmýšľate takto, len to dokazuje, že ste sa nekultivovali dobre. Povedal som, že mediálne firmy, ktoré prevádzkujete, nie sú časťou Dafa a že úlohy, ktoré súvisia s vašou pridelenou rolou, nepredstavujú vašu kultivačnú úroveň. Ste učeníci Dafa a spojili ste sa z vlastnej vôle za účelom spasenia vnímajúcich bytostí a potvrdzovania Fa. Vybudovali ste tento projekt, aby ste spasili ľudí a potvrdili Fa. Takto by ste sa mali pozerať na tieto veci. Keďže tá firma nie je časťou Dafa, mala by získať pevný základ v spoločnosti a byť bežnou firmou. Prečo by bežná vec nemala byť riadená bežnými metódami? Bežné ľudské zamestnanie neprezrádza, aká bola úroveň kultivujúceho na nebesiach, ani nepredstavuje výšku jeho súčasnej ríše alebo to, ako dobre sa kultivoval. Keďže rozumiete tomuto princípu a viete, že aj keď vás niekto riadi, neznamená to, že sa vykultivoval na vyššie miesto, mali by tu stále byť problémy nespokojnosti alebo závisti? Je v poriadku, že vás niekto riadi, pretože je to pre Dafa. Nemali by sa učeníci Dafa byť schopní prispôsobiť rozličným okolnostiam? Keď ste čelili drsnému prenasledovaniu vo väzení, kde vás krutí ľudia bili, nadávali vám a dávali vám príkazy, podľahli ste vtedy nespokojnosti? Takže prečo to nemôžete spraviť v tejto situácii, v ktorej je zahrnuté niečo tak posvätné?

Dnes je tu predo mnou veľmi mnoho učeníkov Dafa, takže som chcel tieto veci jasne vysvetliť. Činili ste sa s médiami veľmi dobre a už máte obrovský vplyv pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí. Takže toto treba spraviť dobre. Majstrovo želanie je, aby mali pevný základ v spoločnosti a aby sa z nich stali solídne podniky s pozitívnym cyklom, čo im umožní mať ešte väčší dopad a spraviť ešte viac pre spásu vnímajúcich bytostí. To je to, čo som chcel povedať. Čo sa týka vecí riadenia, mali by ste mať oddelenia, úroveň riadenia a ľudí, čo budú plniť konkrétne úlohy. Role sú odlišné, avšak majú spoločný cieľ potvrdzovania Fa. Tí, čo veci riadia a tí, čo vykonávajú úlohy, získajú rovnakú mocnú cnosť. Podporujete formu tej mediálnej spoločnosti a používate ju na spasenie vnímajúcich bytostí, takže váš účinok je rovnaký.

Chcem toho povedať ešte veľa, avšak čokoľvek by som dodal, pridalo by to tej téme príliš veľký dôraz. Nepoviem už oveľa viac. Chcel som iba všeobecne hovoriť o súčasných veciach. Ak máte otázky, o ktorých si myslíte, že ich naozaj treba položiť alebo musia byť urgentne vyriešené, môžete ich poslať na papierikoch a ja vám na ne odpoviem. (Potlesk)

Keď sa pozrieme na podstatu súčasnej situácie, môžeme vidieť, že zlé faktory skončili a že zlý duch skazenej ČKS bol zničený. Ibaže ešte stále existujú niektoré ich odkazy – napríklad v niektorých ich knihách alebo obrázkoch z minulosti – spolu so zlými faktormi, hoci väčšina týchto zlých faktorov bola zničená. Prenasledovanie, ktoré spôsobujú učeníkom Dafa, pochádza od chaotickej zmesi úplne najspodnejších duchov a skazených démonov, ktorí existujú na miestach nízkej úrovne zasiahnutých nápravou Fa. Tieto veci sú priamo kontrolované zlými faktormi a staré zlé faktory ešte vyšších úrovní pôsobia v jednej úrovni za druhou. Avšak v Číne zlý duch ČKS už dávno skončil. Ako viete, za skazenou stranou sú faktory zlého ducha. Kto by sa v minulosti odvážil povedať, že skazená strana je zlá? Ľudia sa neodvážili povedať nič, dokonca ani doma za zavretými dverami. Ľudia sa obávali dokonca o tom premýšľať a mali pocit, akoby ich niekto sledoval. Avšak teraz sa ju odvažuje verejne zatracovať každý – od čelných predstaviteľov skazenej strany až k bežným ľuďom. Kdekoľvek sa stretnú, nadávajú na skazenú ČKS. Toto ukazuje, že zlé faktory, ktoré kontrolovali ľudí už neexistujú a už skončili. Prečo je potom ich politická moc stále nedotknutá? Je to len banda zločincov, ktorá chce utláčať a zneužívať ľudí a ostať pri moci – je to mimoriadne nemravná banda, ktorá sa drží pri moci. To hrá do karát zlým faktorom starého vesmíru, ktoré využívajú ich nedobré myšlienky a používajú ich, aby vytvorili tlak a udržovali zlovestnú klímu proti učeníkom Dafa, ktorí ešte nevykročili vpred alebo ktorí sa nekultivovali dobre. Tá spoločnosť je teraz prehnitá od základu.

Keby som ukončil túto záležitosť teraz, bolo by zničených príliš mnoho budúcich životov. Ľudia, čo zostúpili nadol, aby získali Fa, tí, čo prišli kvôli získaniu Fa, by prišli zbytočne. Bez ohľadu na to, čo tie životy teraz robia, na začiatku boli bohmi. Videli, aké je to tu hrozné, avšak odvážili sa sem skočiť hlavou nadol – odvážili sa prísť. Prečo to tak bolo? Pretože vložili nádej do nápravy Fa a do Dafa a prišli na základe hlbokej viery. Bez ohľadu na to, ako sa správajú teraz, musíme sa pozrieť na to, ako to bolo na začiatku a pozrieť sa na ich históriu – na to, aký ten život bol kedysi – a spraviť maximum, aby sme ich spasili. Toto je napokon Veľký Zákon vesmíru a vyučuje sa bezpočtu vnímajúcich bytostí, čo je ťažko získateľná príležitosť – je to iba raz a ak môžu zostať, zostanú; ak nemôžu zostať, zaniknú navždy. Takže sa mi zdá, že musíme pokračovať v tom, čo robíme, a pokračovať v ich záchrane. Ak by ste dnes nezískali Fa vy, ale boli by to iní ľudia a vy by ste boli v tej situácii a patrili by ste medzi bežných ľudí, premýšľajte o tom: neboli by ste poľutovaniahodní? Čo sa týka čínskych ľudí, ktorí trpia najťažším prenasledovaním, sú prenasledovaní do takého rozsahu iba kvôli tomu, že staré sily sa pokúšajú do vás zasahovať. Takže máte ešte viac dôvodov, prečo ich zachrániť. Je samozrejmé, že v súčasnosti sa musíte dobre činiť v troch veciach a dobre sa kultivovať. Majte silné spravodlivé myšlienky. Keď sa dobre kultivujete, vaše spravodlivé myšlienky budú samozrejme silné. Takže pre vás všetkých je záchrana vnímajúcich bytostí vašou zodpovednosťou a vašou historickou misiou a je to niečo monumentálne a zároveň veľmi ťažké.

Viete, že pre nás nie je ťažké spasiť človeka; zložitosť spočíva v tom, že zlo zasahuje a vytvára tlak. Keď človek dokáže pochopiť pravdu a byť spasený, znamená to z pohľadu základnej úrovne, že všetky životy, ktoré reprezentuje a ktoré sú v kozmickom systéme za ním, budú spasené spolu s ním. Znamená to, že nespočetné množstvo vnímajúcich bytostí a nesmierne systémy – tak mnoho životov – je zachránených. Je to tento významný faktor, ktorý spôsobuje, že pre človeka je ťažké mať šancu počuť pravdu a pochopiť objasňovanú pravdu. Preberá to formu rozličného zasahovania zlých faktorov do nášho objasňovania faktov, ale v základnej podstate je to kvôli prítomnosti tohto hlavného faktora za tým všetkým. Práve som povedal, že zodpovednosti učeníkov Dafa sú monumentálne a že táto historická misia nie je niečo, čo si len tak hocikto môže na seba vziať– iba učeníci Dafa sú toho hodní. Je to veľkolepé, naozaj veľkolepé.

Chcem ešte niečo mimochodom povedať. Je to niečo, o čom som vám predtým nehovoril. Na včerajšom stretnutí som niečo povedal a dnes to musím zopakovať, inak sa to bude šíriť nepresne. V minulosti, ako časť nápravy Fa, bohovia na každej úrovni ustanovili to, čo sa stane s ľudstvom po náprave Fa a bohovia na určitej úrovni ustanovili, že bude veľký Posledný súd. Dá sa to nájsť v západnej tradícii, kde sa hovorí, že ľudstvo bude čeliť veľkému Poslednému súdu. Avšak nebude to obmedzené iba na ľudstvo: budú pred ním stáť všetky bytosti v celých Troch ríšach. Dokonca aj zosnulí ľudia budú oživení a postavení pred súd. Posledný súd bude konečným uzavretím všetkého, čo sa stalo od stvorenia sveta, čo zahŕňa aj predstavenie Dafa a šírenie Dafa, a bude značiť koniec spásy vnímajúcich bytostí, a špeciálne bude zahŕňať všetko, čo bytosti spravili počas konečného obdobia nápravy Fa – všetko sa to plne ukáže. Keď som hovoril o „vnímajúcich bytostiach“, použil som ten pojem v širokom, všeobecnom zmysle, ktorý zahŕňa všetko vo vesmíre. Bez ohľadu na to, či ľudská veda niečo nazýva organickým alebo anorganickým, pravda je taká, že všetko je živé. Životy z bezpočtu dimenzií, všetky vnímajúce bytosti, prišli kvôli tomuto Dafa a životné prostredia, ktoré boli poskytnuté všetkým vnímajúcim bytostiam, boli samotné vytvorené pre tento Dafa. Takže by som povedal, že na konci budú všetky postavené pred Posledný súd. Nespomínal som to predtým, keď som vyučoval Fa, pretože usporiadania spravené na tej špecifickej úrovni sa už nepočítajú; nakoniec to budem ja, kto rozhodne, čo sa stane. Posledný súd, ktorý zostavili, nebol obmedzený iba na súdenie tých, ktorí hrali negatívne úlohy, alebo tých, čo robili zlé veci. Tí, čo hrali pozitívne úlohy, budú tiež postavení pred súd. Čomu budú čeliť? Tu je príklad. Hoci ste hrali pozitívnu úlohu počas nápravy Fa, zostáva tu otázka: splnili ste svoje zodpovednosti v maximálnom rozsahu? Tí, čo sem prišli ako učeníci Dafa: aký bol sľub, ktorí ste dali? Splnili ste ten sľub? Čo od vás žiadal Pán Stvoriteľ? Robili ste to, čo žiadal Pán Stvoriteľ? Ak ste nesplnili svoj pôvodný sľub alebo ste nerobili to, čo žiadal Pán Stvoriteľ, potom ste nedokončili to, čo ste mali spraviť a v konečnom dôsledku ste oklamali Pána. Keďže ste tým spôsobili straty v situácii vašej oblasti v tom čase, straty v postupe  nápravy Fa a straty vnímajúcim bytostiam, ktoré kvôli tomu neboli spasené a tým ste priniesli škodu alebo ste zničili rôzne úrovne vesmíru, budete za to zodpovední. Hovoril som o tom včera a musel som to pre vás dnes zopakovať, aby sa to nešírilo nepresne. Doteraz som o tom nehovoril a nechcel som o tom hovoriť, lebo viem, že tvrdo pracujete. Avšak napokon, bez ohľadu na to, ako ste sa postavili k náprave Fa a k sebe, ak ste sa nečinili dobre, budete za to niesť zodpovednosť.

Teraz môžete poslať svoje papieriky a ja odpoviem na vaše otázky. (Potlesk)

 


Učeník: Chcel by som poprosiť Majstra, aby pohovoril o účinku a dôležitosti predstavení Shen Yun v tomto bode histórie nápravy Fa.

Majster: Teraz ste všetci videli, že na každom z predstavení súboru Shen Yun sú v publiku minimálne stovky ľudí a väčšinou ich je viac ako tisíc, či dokonca dve alebo tritisíc, a ich počet niekedy stúpa až nad päťtisíc, v závislosti od veľkosti divadla. Nech je ich koľkokoľvek, po zhliadnutí predstavenia viac ako deväťdesiat percent z nich zmení svoj postoj k Dafa a vyjasní sa im, čo je zač tá zlá strana; ľudia sa stanú úplne pozitívnymi k Dafa. Spôsobiť takúto zmenu toľkých ľudí naraz by bolo naozaj ťažké pomocou objasňovania pravdy. Koľko učeníkov Dafa by muselo naraz objasňovať pravdu, aby sa dosiahol tento účinok? Neznamená to samozrejme, že naše médiá nemajú veľký dopad. Avšak v súčasnosti možno takýto veľký a okamžitý dopad vidieť len pri predstaveniach Shen Yun.

Skúsenosť každého, kto sa zúčastnil predstavenia Shen Yun, je odlišná. Číňania ho chápu na racionálnej úrovni. Čistá dobrota a krása, ktorá sa odhaľuje na javisku, je jednoducho úžasná, čo sa týka vizuálneho efektu ako aj pocitov, ktoré vzbudzuje, najmä preto, že je úplne postavená na čínskom kultúrnom dedičstve, ktoré odovzdali ľuďom bohovia a nemá ani náznak straníckej kultúry –  je opravdivo ľudská a je časťou ľudského dedičstva. Keď predstavenie ukáže veľký súcit a statočnosť učeníkov Dafa, a potom obnaží klamstvá skazenej ČKS, je to pre čínske publikum naozaj dojemné. Západniari a ľudia iných národností majú z toho takisto mocný zážitok, niektorí z nich dokonca pri predstavení vidia na javisku nebeské bytosti a sú z toho fascinovaní. Okrem predstavení Shen Yun nemožno nikde vidieť umelcov takého vysokého kalibru a s takým pozitívnym účinkom na javisku. Po zhliadnutí predstavenia mnohí hovoria veci ako: „Bolo to božské“, „Bol s nimi Boh“, „Toto nám dáva nádej do budúcnosti“,  alebo „Shen Yun je renesanciou umenia.“ Mnohí, čo robia takéto vyhlásenia, sú prominentnými osobnosťami, ktoré nerozprávajú ľahkovážne. Niektorí z nich sú takí dojatí, že im tečú slzy, keď to hovoria. Toto všetko naznačuje, že predstavenia naozaj dosiahli to, čo som popisoval. Takže vieme, že predstavenia Shen Yun naozaj môžu mať účinok spásy ľudí. Potom ako učeníci Dafa, keď vezmeme do úvahy, že jediné turné Shen Yun môže spasiť stovky tisíc ľudí, je tam niečo, prečo by sme ho nemali mať radi?

To je všetko k tejto otázke.

 

Učeník: Učeníci zo všetkých krajín, ktorí prišli na Fa konferenciu v New Yorku, pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým! (Srdečný potlesk)

 

Učeník: Mohol by Shen Yun prísť vystupovať do Indie? V Indii sú mnohí ľudia, najmä žiaci v školách, ktorí práve získavajú Fa a začínajú cvičiť. Avšak kvôli nedostatku Dafa materiálov nevieme zaručiť, že budú usilovne cvičiť a chápať Fa, potom čo ho získali. Ako by sme mali pomôcť týmto novým praktizujúcim? Ďalšom vecou je, či môžeme v súčasnosti začať vydávať v Indii anglickú verziu Veľkej Epochy?

Majster: Je v poriadku, aby tam vystúpil Shen Yun. Môžete spustiť anglickú verziu Veľkej Epochy, ak to dovolia okolnosti. Toto médium nemá žiadne obmedzenia čo sa týka miesta. Keď na to budú podmienky, jedného dňa bude aj v Číne.

Novší študenti musia viac študovať Fa; to sa nedá nijako obísť. Keď sa pozrieme na kultivačný stav učeníkov Dafa ako celku, skúsenosti z cesty, ktorou sme zatiaľ prešli, hovoria, aké dôležité je štúdium Fa. Ľudská bytosť je ako nádoba. Keď je naplnená Fa – a tu ide o Fa vesmíru – bude mať prirodzene spravodlivé myšlienky a bude hrať pozitívnu úlohu. To je isté. Takže je iba jedna cesta a tou je viac študovať Fa. Neostaňte len pri forme praktizovania cvičení, mali by ste každého viesť k tomu, aby viac študoval Fa. Najmä v Indii teraz prichádza veľký počet školákov, takže najlepšie je zorganizovať študentov, aby spoločne študovali Fa v rôznych prostrediach.

 

Učeník: Keď propagujeme Shen Yun a jeden alebo dva dni pred predstavením ostane ešte veľa lístkov, praktizujúci majú často dva názory. Jeden je, že by sme mali znížiť ceny, keďže by sme nemali mať prázdne sedadlá. Druhý je, že by sme nemali znížiť ceny, keďže musíme ustanoviť značku Shen Yun.

Majster: Keď o tom hovoríme, rád by som k tomu povedal toto. Viete, že vo svete je veľký počet slávnych značiek, ktoré sú medzinárodne známe a tieto známe značky nie sú príliš zasiahnuté ekonomickou recesiou. Všeobecne povedané, neovplyvní ich to príliš, aj keď sa ekonomike nedarí. Dôvodom je, že zlá ekonomická situácia väčšinou ovplyvní nižšie vrstvy spoločnosti; vyššie vrstvy majú úspory, takže ich to tak tvrdo nezasiahne. Keď sa na to pozrieme z inej perspektívy, určite platí, že v ľudskej spoločnosti je vyššia vrstva šťastnejšia a vrodené vlastnosti týchto ľudí sú lepšie. Hoci to nie je pevné a nemenné pravidlo, platí to pre veľkú väčšinu ľudí, keďže ak by nemali to šťastie, nemali by to, čo majú – bez ohľadu na to, čo hovorí pokrútená logika skazenej ČKS.  My nerozlišujeme medzi bohatými a chudobnými, pretože my zachraňujeme všetky vnímajúce bytosti pred nami, bez ohľadu na to, z ktorej sú spoločenskej vrstvy. Takže nie je akceptovateľné, ak sa nepostaráme o vyššiu spoločenskú triedu.

Druhou záležitosťou je lístok. Účinok predstavenia Shen Yun z neho robí prvú a najlepšiu show na svete. (potlesk) Nemyslím tým iba súčasnosť. Skúmal som kvalitu rozličných predstavení počas rozličných historických období a naše predstavenie je aj tak najlepšie. Myslím tým divadelný účinok predstavenia a to zahŕňa umeleckú formu ako aj predvedenú umeleckú techniku. Predstavenia bežných ľudí sa s ním v skutočnosti nedajú porovnať. Máme tu skupinu kultivujúcich, ich východiskový bod je túžba spasiť vnímajúce bytosti a na javisku im pomáhajú nebeské bytosti. Mohli by niečo také dosiahnuť predstavenia bežných ľudí? Nemohli.

Čo sa týka ceny lístka, vieme, že ľudia v západnej spoločnosti majú spoločenské triedy; akokoľvek nešťastní by z toho mohli byť niektorí ľudia, ostáva faktom, že spoločenské triedy naozaj existujú. Ľudia z odlišných spoločenských tried chodia do rôznych obchodov a nákupných miest. To je nespochybniteľné. Číňania, ktorí žili v prostredí zlej strany, to vôbec nemôžu pochopiť. Ak požiadate niekoho z vyššej spoločenskej triedy, aby sa zúčastnil niečoho z nižšej triedy, takmer určite sa nezúčastní. Každý dbá o svoju povesť a keďže každý chce vyzerať dobre, je mnoho ľudí, ktorí sa chcú prepracovať do vyššej spoločenskej vrstvy. Takže keď pre naše predstavenia nájdete dobré divadlo, radi tam prídu ľudia z vyšších aj z nižších tried. Avšak na druhej strane, ak je to miesto v chudobnejšej štvrti alebo je to divadlo, kde bežia predstavenia nižšej úrovne, nepôjde tam vyššia ani stredná trieda ľudí. Nech si o tom myslí každý čo chce, taká je realita spoločnosti. Ak chceme spasiť ľudí, musíme pri ich spáse brať do úvahy ich situáciu a nerobiť to podľa našich vlastných predstáv.

Ja sa pozerám na predaj Shen Yun lístkov takto. Všetci sa pýtate, čo robiť, keď nám ešte ostali lístky deň pred predstavením. Dovoľte mi najskôr o tom pohovoriť z hľadiska kultivácie. V skutočnosti je stav predaja v určitej oblasti pravdivým a hmatateľným prejavom toho, ako dobre sa praktizujúci kultivovali a spolupracovali. (potlesk) Majster to nehovorí preto, že si myslí, že Shen Yun je veľmi dôležitý. Je to naozaj odrazom vašej kultivácie. Pomocníci v niektorých oblastiach sú úzkoprsí. Spoja sa iba s ľuďmi, ktorým „veria“, a ak niektorých ľudí nedokážu vystáť, nedovolia im zúčastniť sa alebo ich dokonca odháňajú. V niektorých oblastiach sú študenti, ktorí majú silné ľudské pripútanosti a ktorí nedávajú spoluprácu na prvé miesto. Neustále medzi sebou bojujú, čo ovplyvňuje naše potvrdzovanie Fa ako aj náš predaj lístkov. Na niektorých miestach jeden ťahá praktizujúcich, aby sa pridali na jeho stranu a druhý ťahá iných, aby sa pridali na jeho stranu, on to robí tak a ona inak, vôbec nespolupracujú. V niektorých oblastiach sú naozaj ľudia so zlými úmyslami a vyvolávajú problémy. Ešte v ďalších oblastiach sa ľudia báli, že by špióni mohli odhaliť ich plány, a tak všetko čo robia skrývajú a maskujú až do bodu, že praktizujúci nemajú ani poňatia o tom, čo sa deje – ako by potom mohli spolupracovať? (potlesk) Robia veci kradmo, akoby robili niečo, čo neznesie denné svetlo. Avšak v skutočnosti je to všetko čestné a otvorené. Znova a znova som hovoril, aby ste si nenechali zaslepiť oči vonkajšou formou a zlými faktormi, pretože toto obdobie histórie je dané učeníkom Dafa na potvrdzovanie Fa. Ak kráčate po tejto ceste čestne a správne, nič vás nezastaví, pretože je to len záležitosť toho, či kráčate čestne a správne. Ak máte len taký úzky uhol pohľadu, ako dosiahnete to, čo treba? Nebudete toho schopný. Samozrejme, praktizujúci v každej oblasti organizujú predstavenia Shen Yun dobrovoľne. Robíte to preto, že chcete. Ak nechcete, nie je to tak, že by Majster na tom trval. Je to niečo, čo učeníci Dafa robia sami od seba výlučne kvôli potvrdzovaniu Fa. Avšak videl som jednu skutočnosť,  menovite obrovskú zmenu, ktorú tej oblasti prinesie predstavenie Shen Yun. Toľko ľudí naraz pochopilo Dafa a zmenilo sa k lepšiemu. To by bolo za normálnych okolností nesmierne ťažké dosiahnuť. Navyše niektorí miestni ľudia sa pomocou predstavenia Shen Yun dostali do kontaktu s Dafa a začali sa kultivovať. Toto je dokonca niečo, čo sme videli často.

Potom, čo sa týka otázky hodnoty lístka, vezmite do úvahy, že toto je najlepšie umenie, aké kedy bolo na svetových javiskách, vystupujú tam nebeské bytosti a keď ľudia to predstavenie sledujú, ich zdravotné problémy sú rozriešené. Zvážte, že keď niekto sleduje tú show, stres v jeho živote z dnešnej ekonomickej krízy, nech je akokoľvek veľký, sa úplne rozpustí a uvoľní; ťažkosti toho človeka môžu naozaj zmiznúť, a on bude cítiť, akoby videl svetlo na konci tunela (smiech) Zdá sa, že sa zmenil ako človek a aj jeho finančná situácia sa zmenila. (potlesk) Toto sa stane preto, že keď ľudia na predstavení spravia správne rozhodnutie, rozpustí sa pre nich karma a bude premenená na požehnanie. Mnohým ľuďom po zhliadnutí predstavenia zmizli ich zdravotné problémy. Čo by ste potom povedali: akú má hodnotu? Mnohí členovia publika povedali, že keď hovoríme iba o kvalite predstavenia na najpovrchnejšej úrovni, jeden lístok má hodnotu 500 – 500 amerických dolárov. (potlesk) Či je to v Európe, v Amerike alebo na iných miestach, mnohí členovia publika povedali, že má hodnotu 500 dolárov.

Samozrejme, ak vám ostali lístky, je v tom zahrnutá aj ďalšia príčina; nie je to iba kvôli slabej spolupráci zo strany učeníkov Dafa. Menovite, na mnohých miestach ľudia nepoznajú Shen Yun. Nech je predstavenie Shen Yun akokoľvek dobré, tých niekoľko stotisíc ľudí, ktorí videli predstavenie, je iba drobná časť spomedzi 7 miliárd ľudí na Zemi. V západnej spoločnosti majú predstavenia a baletné súbory aj storočnú históriu a rodičia už od mladosti berú svoje deti, aby si ich išli pozrieť. Pozerajú to isté predstavenie znova a znova až do vysokého veku. Ľudia poznajú dokonca aj detaily o tom baletnom súbore, napríklad akú má kvalitu, kto tam vystupuje a ako sa darí tomu a tomu umelcovi, a tak ďalej. Takže keď baletný súbor príde do mesta, ako reklamu stačí napísať, aký je to súbor a v ktorých dátumoch bude predstavenie, a to je všetko. Môžu to spraviť takto jednoducho a funguje to, obecenstvo príde. Avšak v našom prípade, bez ohľadu na to, ako dobre spravíme naše reklamy, stále máte dojem, že to nestačí a dokonca si myslíte, že to bude fungovať iba ak do reklamy dáte všetko o tom predstavení. Avšak to nie je možné. Okrem toho, aj keď sa tá reklama spraví mimoriadne dobre, nemusí to nutne znamenať, že prídu ľudia. Predminulý rok videl v metropolitnej oblasti New York takmer každý z viac ako 10 miliónov ľudí päťkrát reklamu na Shen Yun. Aj keď to bolo spravené do takéhoto rozsahu, tí ľudia aj tak neprišli. Prečo? Ľudia premýšľali: „Viem, že ste prišli, avšak neviem, či sa mi bude páčiť vaše predstavenie a neviem, aká je jeho kvalita.“ Diváci to nevedeli, čo naznačuje, že nám stále chýba úroveň uznávanej značky. Takže to nie je otázka našich reklám a nie je to iba v tom, že by sme do toho nedali dosť úsilia. Je tam aj ten faktor, že ľudia nepoznajú Shen Yun.

Potom je tu ďalší dôvod. Uvažujte, akým veciam sú vystavení ľudia v USA, alebo v akejkoľvek krajine, keď prídu hudobné alebo tanečné predstavenia z Číny. Je to jeden veľký mišmaš. Napríklad, v ich tanečných pohyboch sú techniky z baletu, klasického čínskeho tanca a „moderného“ či súčasného tanca, k čomu je ešte primiešaný chaos náhodných a neusporiadaných vecí. Myslíte si potom, že to prijmú v západnej spoločnosti, kde sú ľudia zvyknutí na formálne, jasne definované umelecké formy? Pevninskí Číňania si to neuvedomujú. Čínski ľudia, ktorí sú naplnení skazenou kultúrou ČKS a uväznení v jej obmedzeniach – vrátane choreografov, režisérov a účinkujúcich – nemajú najmenšie poňatie o týchto veciach ani o psychológii normálnych ľudí. Avšak skazený duch zlej strany má v tom všetkom jasno a stále sa snaží škodiť čínskym ľuďom a zničiť ich kultúru. Takže viedol čínskych ľudí k tomu, aby robili takéto veci. Preto sú veci, ktoré hrajú, takouto zmesou a chýba im kreativita. Takže mimo Číny nenájdete nikoho, kto by to chválil, a toto vytvorilo určitú prekážku pre predstavenia Shen Yun. V momente ako ľudia počujú „Čínska show“, majú z toho nedobrý dojem.

Ale aj tak som videl, že kvalita absolútnej krásy, ktorá vyžaruje z predstavenia Shen Yun, môže naozaj mať účinok spasenia vnímajúcich bytostí a pohnúť dušu. Tento dopad bude už len rásť ako bude Shen Yun v nastávajúcom čase pokračovať v predstaveniach. Pravdu povediac, rozsah, v akom predstavenia Shen Yun pohli a ovplyvnili spoločnosť je už teraz niečo, s čím sa žiadne iné predstavenie nemôže rovnať. Je to naozaj značné a dosiahlo sa to spoločným účinkom silných stránok samotného Shen Yunu a miestnych učeníkov Dafa, ktorí organizujú tú akciu. Ľudia, čo videli to predstavenie, o ňom zo srdca verejne rozprávajú, šíri sa to od človeka k človeku, od ucha k uchu. Z toho rýchlo vznikne dominový efekt a vystúpi nová situácia. Potom už bude stačiť iba napísať zopár slov – „Prichádza Shen Yun“, a je to. Nebudete musieť robiť veľa propagácie. (potlesk)

Takže čo máte robiť, keď vám zostali lístky? Nečinili ste sa dobre, a tak zostali lístky. Môj postoj je taký, že by ste nemali znižovať cenu. (nadšený potlesk) Niektorí ľudia môžu premýšľať: „Keďže my zachraňujeme ľudí, nebolo by pekné priviesť aspoň o jedného človeka viac? Nie je to tak, že čím viac, tým lepšie?“ Tak to nie je. Nie je to tak, ako si to predstavujete. Niektorí Číňania stále nerozumejú tomu, ako veci fungujú mimo Číny. Ak naozaj znížite ceny, ak naozaj zvolíte taký prístup, dlhodobý efekt je mimoriadne zlý. Aby som to ilustroval, bol raz človek, ktorý si kúpil jedno z najdrahších miest. Potom začul, ako človek vedľa neho povedal, že si kúpil lístok so zľavou a to ho nahnevalo – až tak, že si vyhľadal manažéra divadla a pohádal sa s ním. V ďalšej príhode naši praktizujúci pozvali divákov z tretieho medziposchodia, aby si sadli dole na prízemí. Vôbec im nedošlo, že tí, čo tam sedeli na tých najlepších miestach, to nestrpia. Tí ľudia vstali, vyhľadali si riaditeľa, žiadali náhradu peňazí, a hovorili veci ako: „Ako si to predstavujete, privediete sem ľudí, ktorí si kúpili lacné lístky?“ Naozaj ich to nahnevalo a cítili sa ponížení. Otázka teraz nie je, či ich zmýšľanie bolo správne alebo nie, nebudeme ich kritizovať. Ak chceme spasiť ľudí, bude to mať účinok len ak to robíme takým spôsobom, ktorý berie do úvahy realitu situácie v spoločnosti. Ďalšou vecou je, že keď sa zakladá nová značka, musí prejsť cez ťažké časové obdobie a potvrdiť, že cena odráža kvalitu produktu, čo sa v západnej spoločnosti nazýva prestíž. Naproti tomu v dnešných dňoch v Číne, keď ľudia podnikajú, chcú obchodovať rýchlo a len čo tovar príde, chcú ho predať. Málo či veľa, najdôležitejšie je zarábať peniaze. Nevenujú pozornosť prestíži, dôveryhodnosti alebo kvalite. A aký je výsledok? Skončia s ničím. My to nemôžeme robiť takto. My musíme zaručiť kvalitu a povesť, ktorú v spoločnosti máme, a to bude výhoda pri spáse všetkých bytostí v budúcnosti. Takže si nemyslím, že by tu bola otázka, či znížiť cenu alebo nie. Ide skôr o to, aby sme zamerali svoju pozornosť na dobrú spoluprácu, a tak predali oveľa viac lístkov.

 

Učeník: Nedávno som objavil, že odstrániť pripútanosti je v skutočnosti ťažké preto, že moje predsavzatie kultivovať sa je nedostatočné a nemám pevnú vôľu, a tak keď sa blížime ku koncu, tento problém je obzvlášť očividný.

Majster: Ak si to uvedomuješ, je to pre teba dobrý začiatok a práve si sa začal zlepšovať. Keď si dokážeme uvedomiť naše nedostatky, potom to môžeme rýchlo dobehnúť. V súčasnosti si ich niektorí ľudia stále neuvedomujú a nie sú ochotní čeliť svojej kultivačnej situácii alebo vidieť svoje nedostatky. Mohli by ste to potom nazývať kultiváciou?

 

Učeník: Niektorí koordinátori v Japonsku riešia veci silou a nepočúvajú názory druhých ľudí. Toto viedlo k tomu, že jedna skupina učeníkov sa im postavila na odpor a mnohí učeníci sú z toho deprimovaní. Myslím si, že čo sa týka Asociácie,  nemali by sme sa vzdať nádeje a nemali by sme sa zaseknúť v hádaní sa o to, kto má na povrchu pravdu a kto nemá. Spoločnou diskusiou založenou na princípoch Fa by sme nakoniec mali byť schopní vyriešiť akýkoľvek problém. Mali by sme sa pokúsiť byť tolerantní k chybám druhých a začať s čistým a správnym zámerom v našom vnútri.

Majster: V kultivácii sa človek nesmie pozerať von. Ak ľudia nepočúvajú tvoj názor, vytvoríš si potom negatívny postoj? Pre koho sa kultivuješ? Viete ako skazení policajti v Číne podnecovaní zlými faktormi prenasledujú učeníkov Dafa? Avšak napriek takémuto prenasledovaniu sa nikto z nich nestal pasívnym ani sa nevzdal. Avšak vy sa kvôli takej malej veci stanete pasívnymi? (potlesk) Mali by ste aktívne objasňovať pravdu a kráčať svojou vlastnou cestou. Nezameriavajte svoju pozornosť na koordinátorov.

Je pravdou, že niektorí novší študenti, čo neštudovali Fa do hĺbky, boli ovplyvnení, takže musím naproti tomu povedať niekoľko slov koordinátorom. Keď robíte veci, premýšľajte o tom, ako ich rieši Majster, a trošku sa z toho poučte. Iba ak dokážete mať veľkú šírku mysle kultivujúceho, budete schopní riadiť viac ľudí a zachrániť ľudí. U niektorých vecí musí každý počúvať nariadenia Dafa Asociácie a konať jednotne. U iných vecí by Asociácia mala popustiť kontrolu a umožniť každému, aby konal sám od seba. Avšak keď ľudia nedokážu dosiahnuť zhodu, Asociácia musí rozhodnúť, akým smerom sa všetci vydajú; keď sa spraví rozhodnutie, bude sa to robiť tak, a musíte spolupracovať. (potlesk) Nemôžeme dovoliť, aby názorové rozdiely ovplyvnili to, čo treba spraviť. Samozrejme, ak sa dokážete naozaj dopracovať k pochopeniu a spoločne sa zlepšiť, je to vynikajúce a tak by to malo byť. Avšak keď čas tlačí, čo je dosť často, nemôžeme si dovoliť čakať, kým sa všetci zhodnú a až potom sa pustiť do práce, a vtedy je nutné, aby každý jednoducho nasledoval riadiace rozhodnutie Asociácie. Rozumiete tomu? (nadšený potlesk)

 

Učeník: Môj otec je dlhoročný praktizujúci a žije mimo Číny, avšak nemá odvahu vykročiť vpred. Neviem, čo by som mal robiť.

Majster: To ho nectí. (smiech) Jedna vec je, že by bolo najlepšie, keby si dokázal sám uvedomiť, čo treba robiť, keďže toto je napokon kultivácia. Druhá vec je, že aj vonkajšie faktory môžu mať účinok – pomôž mu. Zlo mu len tak jedného dňa nepovie: „Už ťa nebudeme prenasledovať.“ Ak sa chceš kultivovať, kultivuj sa. V skutočnosti tam účinkuje strach. Každý hovorí o „odložení všetkých myšlienok na život a smrť,“ avšak keď sa tlak trochu zvýši, nedokážu cez to prejsť. Nebuďte „priemerným človekom, ktorý počul Tao.“

 

Učeník: Sadnite si, prosím.

Majster: Na mnohých papierikoch ma žiadate, aby som sa posadil, ale ja radšej postojím. (každý sa smeje, tlieska) Prešiel dlhý čas odvtedy, čo sme sa videli naposledy, a chcem mať na vás dobrý výhľad, rovnako ako aj vy chcete mať dobrý výhľad na mňa. (srdečný potlesk)

 

Učeník: Mám dieťa, ktoré videlo minulý rok predstavenie Shen Yun a bolo veľmi dojaté. Dokonca mu tiekli slzy. Tento rok videl Shen Yun opäť a od prvého tónu, ešte predtým než sa zdvihla opona, začal plakať. Povedal, že tú scénu už predtým videl  a že takto vyzerajú nebesia. To dieťa má predurčený vzťah k Dafa a veľmi verí v Dafa a v Majstra. Avšak niekedy má pochybnosti. Je to zasahovanie?

Majster: O tomto som hovoril pri vyučovaní Fa. Ak študujete Fa o trošku viac, budete v tom mať jasno. Ľudské bytosti prirodzene majú dobrú aj zlú stránku a všetky materiálne veci a stvorenia v Troch ríšach sú zostavené z dobrých aj zlých faktorov, a každý z nich môže mať účinok. Keď jeho činy riadi dobrota (šan), vtedy je dobrý; ak jeho činom dominuje zlo, potom nie je dobrý. Keď pri kultivácii prekypuje dobrotou, potom bude v zodpovedajúcom stave; ak dobrota chýba, ukáže sa jeho hlúpa ignorancia. Je to iba otázka toho, ktorá vlastnosť účinkuje. Celá kultivácia je o odkultivovaní vecí, čo nie sú dobré, alebo sú negatívne, a znamená to kultivovanie vašej pozitívnej stránky až po dovŕšenie. Takto sa získa dobré ovocie. Nemali by ste si myslieť: „Výborne, toto dieťa je jednoducho pozoruhodné. Mal by byť ako boh a vždy byť spravodlivý.“ Nie je to tak. Ľudia sú jednoducho ľuďmi. Ak niekto dokáže vidieť bohov, aj tak je stále ľudskou bytosťou; ibaže jeho ľudský stav je odlišný.

 

Učeník: Moja matka sa kultivovala viac ako desať rokov, avšak nedávno zomrela. Keď sa kultivovala, veľmi mi pomáhala v mojom živote. Avšak ja som jej nedokázal pomôcť v skúške života a smrti.

Majster: Nemal by si o tom príliš uvažovať. Ak príliš premýšľaš, stane sa z toho pripútanosť. Dobre sa kultivuj. Iba keď sa dobre kultivuješ, budeš schopný pomôcť vnímajúcim bytostiam. Všetkých učeníkov Dafa, ktorí zomreli, čakajú dobré veci. Netreba sa strachovať.

 

Učeník: Prečo sa zdá, že články, ktoré boli webstránke Clearwisdom zaslané z Číny, majú v sebe určité prvky straníckej kultúry?

Majster: Mnohé články, ktoré prichádzajú z Číny, naozaj hovoria štýlom kultúry strany. Ich autori to inak nevedia, boli tak vychovávaní v tom prostredí. Avšak potom čo ich skorektujete, môžete aj tak použiť tie skutočné veci v nich. Nenechajte sa tým ovplyvniť.

 

Učeník: Ako sa máme vyznať v myslení a správaní sa študentov, ktorí prišli z Číny?

Majster: Pokúste sa na to pozrieť z ich pohľadu a pochopiť ich trošku. Oni sú tiež kultivujúcimi a vo svojej podstate sú rovnakí ako všetci ostatní. Robia dobre tri veci a sú tiež mojimi učeníkmi. To samotné je dostatočný dôvod na to, aby ste dobre spolupracovali. Postupne si tieto otázky sami uvedomia. Musíte v tom mať jasno. Neodstrkujte ich iba kvôli tomuto.

 

Učeník: Mali by sme viesť našich malých učeníkov, aby sa naučili tanec, športovú gymnastiku a hudbu?

Majster: Viem, že všetci máte radi deti z akadémie Fei Tian, myslíte si, že majú šťastie a že dobre účinkujú na javisku. Chcete, aby sa vaše deti dostali do Fei Tian a neskôr sa stali časťou Shen Yunu, že je to tak? Nuž, nebude veľa ľudí, ktorí môžu vstúpiť do Shen Yunu. Na prijatie do Fei Tian sú kladené vysoké požiadavky, pretože Fei Tian pripravuje študentov na vstup do Shen Yunu. Shen Yun je súbor svetového formátu a jeho požiadavky sa budú už iba zvyšovať. Fyzické vlastnosti dieťaťa musia splniť štandard profesionálneho náboru a študenti tanca musia byť vysokí a tenkí, musia mať štíhlu kostru a dlhé nohy, byť veľmi ohybní a mať dobrý výskok. Chlapci aj dievčatá musia spĺňať tieto podmienky, takže tí, čo sú zavalitejší alebo majú príliš veľkú kostru, alebo nie sú dosť vysokí, sú nevhodní. Študenti hudby musia mať dobrý cit pre hudbu a dobrý zmysel pre rytmus, s tým rozdielom, že Shen Yun vyžaduje, aby mali určité zručnosti predtým, ako vstúpia.

Učeníci Dafa vedú mnoho projektov a ak pracujete na niečom inom, je to tiež dobré. Avšak tie deti, čo naozaj spĺňajú predpoklady, nepremeškajú svoju šancu, dokonca aj keď nič nepoviete. Ak nespĺňate predpoklady, nesnažte sa o to nasilu.

 

Učeník: Je veľmi málo praktizujúcich, ktorí sú schopní podieľať sa na vytváraní materiálov a robení propagačnej práce, a keď máme skupinovú aktivitu, často som na to sám a musím sa hnať, aby som to spravil. Táto situácia vytvorila obrovské množstvo problémov pre moju bežnú prácu a moju rodinu. (Majster: Naozaj.) Potom je pre mňa ťažké vyhradiť si čas na štúdium Fa a kultiváciu.

Majster: Všetci naši učeníci Dafa čelia v skutočnosti takejto skúške, keďže každý má rodinu, o ktorú sa musí postarať, a každý sa musí zároveň kultivovať a potvrdzovať Fa. Každý je na tom takto. Vyvažujte veci dobre. Samozrejme, sú určité špeciálne situácie, keď druhí nemajú požadované zručnosti a je na to iba jeden človek. V tom prípade sa snažte nájsť ďalších, ktorí by sa tie zručnosti naučili.

 

Učeník: Neviem, aký je môj sľub. Niektorí praktizujúci mi povedia, aby som robil toto a iní tamto, ale ja nemôžem robiť všetko. Ako môžem naisto vedieť, aká je naozaj moja cesta a môj sľub?

Majster: Ja som nikdy nikomu nepovedal, že by mal robiť toto alebo tamto. Ľudské sily sú potrebné na každom jednom fronte. Pokiaľ cítite, že máte dobré zručnosti v nejakom ohľade, alebo že je niečo, čo radi robíte, potom to robte pevne a s rozhodnosťou a čiňte sa v tej veci dobre. Spravte to, pokiaľ to môže spasiť vnímajúce bytosti a mať účinok pri spáse vnímajúcich bytostí. Potom je to dobré. Nie je to tak, že keď ste písali svoj sľub, tak ste tam uviedli, že prídete nadol ako reportér alebo umelec. (každý sa smeje)

 

Učeník: Mohol by som požiadať Majstra, aby povedal trochu o prostredí nápravy Fa v tomto obdobi?

Majster: Prostredia v Číne a mimo Číny sú odlišné. Problémy, ktorým čelí zvyšok sveta a jeho prostredie, sú jednoducho také. Učeníci Dafa by sa mali kultivovať podľa okolností, v ktorých sú, a podľa nich aj potvrdzovať Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti. Práve teraz je zlo v niektorých oblastiach Číny naozaj šialené a za takýchto okolností musí človek pri objasňovaní pravdy v maximálnej miere myslieť na bezpečnosť. Objasňovanie pravdy a osobná kultivácia sú spojené. Ak niekoho stav mysle nie je správny, alebo ak jeho spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, objavia sa problémy, pretože vaša vlastná kultivácia je to, čo je základné. Takisto si zapamätajte, že prehnití démoni a zlé bytosti na nízkych úrovniach, ktoré priamo prenasledujú učeníkov Dafa, nechcú aby vnímajúce bytosti boli spasené.

 

Učeník: Je mnoho projektov, ktoré potrebujú účasť učeníkov Dafa a je mnoho učeníkov, ktorí si ešte neuvedomili budúce možnosti rozvoja médií učeníkov Dafa.

Majster: Áno, viem. Toto platí najmä pre anglické Epoch Times a iné ne-čínske edície týchto novín alebo pre iné médiá. Naozaj máme málo rúk a toto často vedie k tomu, že mnohé veci je veľmi ťažké spraviť. Takže by som sa spýtal: naozaj dosiahla koordinácia našich projektov ako celok to, čo mala? Existujú tu stále nedostatky? Ak to opravdivo dokážete dobre vyriešiť, naozaj začnú dosahovať účinok, ktorý by mali mať a to zmení prostredie okolo nás; účinok tých médií môže byť dokonca taký, že ich bude chcieť viac ľudí v spoločnosti čítať alebo pozerať, dozvedia sa pravdu a budú hľadať Dafa. Ak to naozaj môžete dosiahnuť, potom budete mať dostatočné ľudské sily, keďže budú stále pribúdať noví ľudia a niektorí z nich budú veľmi schopní. Ak sa vám nepodarilo dosiahnuť takýto pokrok, potom by ste mali preskúmať veci a spýtať sa, či je to dôsledok nejakého nedostatku, kvôli ktorému máte takéto ťažkosti. Ak sa naozaj dokážete činiť dobre, situácia sa zmení – zmení sa k lepšiemu. Naozaj je to tak. Samozrejme, to, čo som popísal, nie je jediný dôvod vašej situácie. Sú tu napokon aj zlé faktory, ktoré vám spôsobujú problémy. Držia sa toho, že iba ak sa kultivujete v utrpení, uprostred skúšok a v tvrdom prostredí, získate mocnú cnosť. A tak zasahujú. Takáto je situácia práve teraz.

 

Učeník: Mali by sme pri skupinovom štúdiu čítať nahlas aj časti Majstrovho vyučovania Fa ako je podpis, dátum, alebo poznámky v zátvorke ako napríklad „potlesk“ alebo „Majster sa smeje“?

Majster: (smiech) Nie, nemusíte. Nemusíte čítať podpis, dátum, čiarky, ani poznámky v zátvorke. (smiech) (každý sa smeje) Čítajte iba Fa – obsah Fa – a bude to v poriadku. Medzi študentami v Číne vznikla situácia, že keď študujú Fa, niektorí ľudia si myslia, že by nemali nahlas čítať Majstrove celé meno a že by namiesto toho mali povedať iba „Majster“ alebo „vážený Majster“. Čítanie Fa je čítaním Fa, takže ho nemôžete meniť.

 

Učeník: Študenti Dafa z Číny žijúci v Kórei pozdravujú Majstra!

Majster: Ďakujem vám.

 

Učeník: Ako by sa mal manažment v našich médiách postaviť k vypočutiu si názorov zamestnancov? Najmä vtedy, keď sa názory študentov odchyľujú od ich vlastných? Koordinátori pobočky Epoch Times v Sydney radšej hľadajú nových ľudí v iných krajinách a zdá sa, že si nevážia študentov, ktorí vo firme pracovali po celý čas.

Majster: To je pravda. Často to tak robíme. To jest, keď ľudia dobre nespolupracujú, tak sa vyberú hľadať iných ľudí. Keď spolupráca opäť nefunguje, znova sa vyberú hľadať iných ľudí, keď opäť nefunguje, znova hľadajú a napokon sa z Epoch Times stáva jedno veľké cvičebné miesto. (každý sa smeje)

Ale keď sme už pri tom, chcem povedať zopár slov o tom, ako niektorí študenti upínajú svoju pozornosť na manažment. Ak by bolo vaše prostredie normálnym pracoviskom, odvážili by ste sa zamerať pozornosť na vašich šéfov? Mohli by ste to robiť? Nemohli. Takže ako je možné, že zatiaľ čo potvrdzujete Fa a kultivujete sa, zameriavate svoju pozornosť na vonkajšie veci? Okrem toho vám Majster povedal, že kultivácia je o kultivovaní seba; musíte kultivovať svoje vnútro, pozerať sa dovnútra. Ak to všetci tak dokážete robiť, nebude existovať problém, ktorý by sa nedal vyriešiť. Toto je najlepší spôsob, ako dobre spolupracovať, a je to čarovný nástroj, ktorý vám dal Fa. Takže prečo to nerobíte? Tí, čo manažujú veci, sú za toto zodpovední a takisto aj tí, čo s nimi spolupracujú – každý je zodpovedný. Avšak všimnite si, že stále hovoríme o tom, že druhí „nespolupracujú dobre“ a niektorí ľudia stále hovoria, že manažment nie je v poriadku. V každom prípade je to pozeranie sa von, kultivovanie sa smerom von a uvažovanie o tom, čo robia druhí. Prečo namiesto toho nehľadáme svoje vlastné chyby a naozaj sa nesnažíme činiť sa dobre? Ak naozaj dokážete robiť veci správne, ako sa na vás budú ostatní pozerať? Potom, keď si ako koordinátor nervózny z toho, aby sa niečo spravilo, prečo trochu neporozmýšľaš, čo si spravil nedostatočne a čo viedlo študentov k tomu, že nechcú robiť to, čo im hovoríš? Takže si musíte pamätať, že toto je kultivácia – to je presne kultivácia!

 

Učeník: Niektorí dlhoroční študenti veria tomu, že veci ako takzvaný „Úplný Fa“ a „Desiata lekcia“ sú skutočné.

Majster:  To sú všetko veci vykonštruované tajnými agentami. Nie je nič také ako „Úplný Fa“, ani neexistuje žiadna „Desiata lekcia“, ani žiadne z tých vecí od prehnitých démonov. Čo pripravia nabudúce, „Fa nôh“? (smiech) Tieto veci sú len vykonštruované zlým duchom použitím mysle tajných agentov a používajú to na popletenie tých, čo nie sú usilovní, tých, čo radi počúvajú klebety, tých, čo radi počúvajú niečo nové len preto, že je to novinka, alebo tých, čo sa radi predvádzajú. Je to na pomýlenie týchto ľudí. Avšak nemôžu popliesť ani jedného človeka, ktorý sa pevne kultivuje.

 

Učeník: Je pravda, že keď si človek v Číne pozrie DVD Shen Yun, môže byť spasený rovnako ako niekto mimo Číny, ktorý to predstavenie vidí v divadle?

Majster: Pokiaľ niekto dokáže uvidieť, čo je zlo zač, a bude mať jasno v tom, že Dafa je dobrý a že učeníci Dafa sú dobrí ľudia, potom to bude stačiť. Ale treba povedať, že pozeranie DVD nikdy nebude mať rovnaký účinok ako sledovanie predstavenia v divadle. Niektorí ľudia sa pýtali, či by sme mohli prehrávať záznam predstavenia na veľkej obrazovke, aby sme viacerým ľuďom umožnili vidieť ho, ako keby sledovali Shen Yun naživo. Nie, nemôžete. Mimo Číny také niečo určite nerobte, pretože to bude ničiť šance ľudí, aby boli spasení. Ak by ste to robili, tí čo majú predurčený vzťah vidieť Shen Yun na javisku naživo, ním už nebudú tak ohromení, alebo sa im dokonca môže zdať, že to predstavenie bude také isté ako na DVD, takže ani neprídu. Takže to takto nerobte. Keď vidia to predstavenie naživo, priamo na javisku sú nebeské bytosti, zatiaľ čo pri pozeraní DVD tam nie je nič také mocné, a navyše do človeka môže zasahovať prostredie, v ktorom sleduje to DVD. Čo sa týka Číny, je to odlišné, pretože tam ľudia Shen Yun nemôžu vidieť. Ak sa im podarí vidieť DVD, môže to mať určitý účinok. Avšak mimo Číny nebudeme používať takýto prístup.

 

Učeník: Kľúčoví ľudia z našich médií často odchádzajú pracovať do iných projektov a tým spôsobia, že je nemožné zaručiť kvalitu našej práce. Ako by sme mali čo najlepšie vyriešiť tento problém?

Majster: Je to tak, keď sa niekto dobre činil a náhle odíde kvôli nejakému inému projektu, vznikne zrazu nedostatok pracovných síl. Čo sa týka niektorých študentov, hneď ako s niečím nesúhlasia, nedbajú na to, ako ich odchod ovplyvní druhých, nevezmú do úvahy, aký to bude mať dopad na prácu pre potvrdenie Fa a jednoducho urobia, čo chcú. Pozoroval som to u niektorých študentov a ani bohovia ich neobdivujú. Iné projekty naozaj potrebujú ľudí. Ak máte voľný čas, aby ste im pomohli, nuž, mnohí učeníci Dafa nesú na svojich pleciach naraz viaceré povinnosti, takže v princípe by tam nemal byť problém. Avšak bez ohľadu na to, koľko budeme diskutovať o tejto záležitosti, všetko sa to zbieha k problému koordinácie a kultivácie.

 

Učeník: Mohol by Majster prosím pohovoriť o Deviatich súťažiach?

Majster: Už dva roky televízia NTDTV usporadúva „Deväť súťaží“. Spravili ich dramaticky a príťažlivo, a stala sa z toho senzácia. Deväť súťaží stelesňuje tradičnú kultúru – kultúru odovzdanú bohmi, pravé kultúrne dedičstvo človeka. Je to niečo, čo sa stratilo. Z dlhodobého hľadiska súťaže slúžia na to, aby sa tieto veci odovzdali budúcnosti a jej ľuďom. Čo sa týka súčasnosti, táto forma zjavne pomáha zvyšovať prestíž NTDTV a zvyšuje jej sledovanosť, pričom na základnej úrovni umožňuje, aby mala ešte väčší dopad na objasňovanie pravdy a spasenie vnímajúcich bytostí. Avšak keď tie súťaže skončia, ukončime to a už ich nepropagujme. Keď budete ďalej tie show robiť a budete ich robiť po celom svete, potom propagujete veci bežných ľudí, keďže väčšina toho, čo je v tom zahrnuté, sú napokon bežné veci. „Deväť súťaží“ je určených na to, aby pomáhali propagovať televíznu stanicu, obohatili jej program a zvyšovali dobrú povesť NTDTV. Ďalšia myšlienka za „Deviatimi súťažami“ je taká, že ľudia súťažia na základe vecí z tradičnej kultúry – čo je niečo, čo je prospešné pre ľudí budúcnosti a  pomáha im to získať späť svoje tradície.

 

Učeník: Tohtoročná spevácka súťaž zahŕňa iba štýl bel canto („krásny spev“) a nie čínsky ľudový spev. Je to preto, že ľudový spev nie je uznaný alebo nebude ponechaný?

Majster: Už som spomínal, že v tomto svete sú mnohé spevácke štýly. Každé etnikum zodpovedá kultúre odlišného kozmického tela. Možno určitý spevácky štýl je charakteristickou vlastnosťou určitej kultúry v systéme určitého kozmického tela. Takže my neodmietame žiaden konkrétny spevácky štýl, okrem vecí, ktoré majú negatívny vplyv na spoločnosť, tie zlé veci. Tie veci neuznám. Keďže je tak veľa možností a my nemôžeme použiť všetky, musíme ich zvážiť a vybrať iba niektoré. Čo sa týka otázky, že čo tu ostane pre budúcu ľudskú spoločnosť, to je záležitosť budúcnosti. Čo je dobré, to sa zachová. Tento rok nemáme čínsky ľudový spev, je iba bel canto. Ten štýl môže použiť takmer každé etnikum.

 

Učeník: Chcel by som sa spýtať, či by sa organizácie ako napríklad Informačné centrum Falun Dafa mali tiež prevádzkovať ako bežné firmy.

Majster: Nemôžem hovoriť o takých konkrétnych veciach. Ak by som teraz povedal, ako by sa malo prevádzkovať Informačné centrum, povedali by ste ostatným: „Majster povedal, že Informačné centrum sa musí prevádzkovať tak a tak,“ a „keďže to povedal Majster, nikto by nemal pomyslieť na to, že by to robil inak.“ Takže nemôžem odpovedať na túto otázku konkrétne. Môžem povedať to, že ak ste to schopní tak robiť a máte na to správne podmienky, potom môžete. Ak vám však chýba tá schopnosť alebo podmienky nie sú zrelé, potom si ešte nechajte nejaký čas. Avšak myslím si, že u mediálnych firiem ako sú Veľká Epocha a NTDTV je to nevyhnutné.

 

Učeník: Učeník Dafa z Čchang-čchunu ma požiadal, aby som v jeho mene položil otázku Majstrovi. Povedal, že hoci mnohí kultivujúci v jeho okolí sú naozaj aktívni pri potvrdzovaní Fa, po dlhé časové obdobia nie sú schopní dobre študovať Fa alebo robiť cvičenia. Cíti, že je to vážny problém. Ja som na tom bol určitý čas rovnako. Efekt je taký, že keď robíme na našich projektoch pre potvrdzovanie Fa, veci nie sú posvätné a je ťažké dosiahnuť účinok, ktorý si želáme dosiahnuť. Konflikty medzi praktizujúcimi takisto vznikajú z toho, že nedokážeme dobre študovať Fa, a preto sa nedokážeme pozerať dovnútra, takže nefunguje ani  vzájomná spolupráca.

Majster: Áno, je to tak. Ja mám rovnaký dojem. Dúfam, že učeníci Dafa vo všetkých oblastiach Číny – nie iba tí v Čchang-čchune – dokážu dobre robiť všetky tri veci súčasne. Iba tak opravdivo dosiahnete to, čo by ste mali, a iba potom budete pevne napredovať ako učeníci Dafa.

 

Otázka: V Juhovýchodnej Ázii je veľa zasahovania. Je to preto, že učeníci Dafa nedostatočne objasňovali pravdu?

Majster: Táto časť histórie je síce určená pre učeníkov Dafa na potvrdzovanie Fa, ale prostredie je komplikované a účinkujú tu zlé faktory. Preto sú tu tie ťažkosti. Avšak pokiaľ sa činíte dobre, máte dostatočné spravodlivé myšlienky a dobre koordinujete veci, situácia sa zmení. Ak to nie ste schopní dosiahnuť, máte strach alebo máte príliš mnoho ľudských pripútaností, potom sa možno nebudete činiť dobre. Keď sa nečiníte dobre, zlé faktory budú pôsobiť divokejšie, negatívne faktory získajú navrch a vy budete vidieť iba zasahovanie a ťažkosti. Moji učeníci Dafa, ste rozmiestnení na veľkej ploche (s gestikuláciou) a všetci ste teraz zodpovední za svoju oblasť tohto sveta. Zmeny vo vašom myslení môžu viesť k zmenám vo vašom prostredí. Akí sú ľudia vo vašej oblasti je výsledkom toho, v akom rozsahu ste im objasnili pravdu. Prostredie je tvarované vašimi ľudskými pripútanosťami. Keď je prostredie zlé, je to preto, že ste ho takým spravili. Samozrejme, ak teraz poviete: „Budem sa teda správať ako boh,“ a začnete byť iracionálni, potom to bude ďalší prípad zasahovania, ktoré ste si sami privolali. Musíte byť racionálni, otvorení a dôstojní, a dobre vedieť, čo by ste mali robiť.

 

Učeník: Ruskí učeníci pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám. (potlesk)

 

Učeník: Usilovne sme sa pokúšali objasňovať pravdu, avšak situácia sa príliš nezlepšila. Čo môžeme spraviť, aby mohol Shen Yun účinkovať v Rusku?

Majster: Áno, sú tam politické faktory, ktoré viedli k veľkým ťažkostiam. Nebuďte znepokojení. Ak sa naši učeníci Dafa opravdivo činili dobre, ale stále to tam nie je dobré, potom tomu nechajme nejaký čas a uvidíme. Zlé faktory starých síl môžu vidieť, že skazená ČKS skončila, a ak by na jej severnej hranici bola krajina, ktorá sa k tomu stavia tak ako USA, zlo by už nemalo náladu prenasledovať učeníkov Dafa. Takže v špeciálnych prípadoch to nemusí byť tak, že by sa učeníci Dafa nečinili dobre, ale že celková situácia zahŕňa takéto veci. Takže v tom prípade počkajme a uvidíme. Nech je to akokoľvek, učeníci Dafa by aj tak mali robiť veci, ktoré sa od nich očakávajú ohľadom objasňovania pravdy a zachraňovania ľudí.

 

Učeník: Keď sme predávali reklamu, stretli sme sa s nasledujúcimi situáciami: niektorí z našich klientov nás počúvali, keď sme objasňovali pravdu a dozvedeli sa o Dafa. Rozhodli sa inzerovať, ale po nejakom čase inzerciu u nás zastavili, keď mali pocit, že jej účinok bol minimálny. Bolo to preto, že my, učeníci, sme sa nečinili dobre, alebo ten klient odišiel potom ako spravil pre Dafa to, čo mal spraviť?

Majster: Človek sa nemusí nutne zmeniť potom, čo mu objasníte pravdu. Keď objasňujete pravdu, musíte vyčistiť nesprávne myšlienky toho človeka a pomôcť mu uvidieť zlé zámery ČKS. Ak je vaše objasňovanie pravdy nedostatočné a účinok tej reklamy je minimálny, potom ten klient samozrejme nebude chcieť zostať. Avšak ak bola podpísaná zmluva, potom by sa mala dodržať. Pokiaľ bola zmluva porušená a viedlo to k nejakej strate, potom ten, kto tú stratu spôsobil, musí byť za to zodpovedný. Ak to nemá ekonomický dôsledok a je to iba záležitosť toho, či chcú pokračovať, potom to riešte od prípadu k prípadu. Neexistuje nič také, že nejaký klient by mal spraviť toto alebo tamto pre Dafa. Vy iba zachraňujete vnímajúce bytosti. Nie je to tak, že by vnímajúce bytosti mali pre vás robiť určité veci. Čo sa týka toho, či ste sa činili dobre alebo nie, Majster sa naozaj nemusí vyjadrovať k takýmto veciam. Sami nájdete odpoveď, keď sa budete snažiť zistiť, čo nie je v poriadku.

 

Učeník: Ako sa môžeme lepšie činiť pri objasňovaní pravdy dvestotisíc Číňanom v Brazílii?

Majster: Ste učeníci Dafa, takže to len spravte najlepšie ako viete. Objasňovanie pravdy je vašou zodpovednosťou. Ak sa pýtate, ako dokázať hovoriť so všetkými tými ľuďmi, ktorých chcete zachrániť, potom by som povedal, že robte to najlepšie ako viete – spravte toľko, koľko dokážete. Keď budú učeníci Dafa robiť dobre to, čo majú robiť, veci sa zmenia.

 

Učeník: Je veľa nových študentov, ktorí by chceli vstúpiť do určitých projektov, avšak nepovedia to nahlas, lebo sa boja, že by ich dlhoroční študenti mohli skritizovať. Sú tu aj dlhoroční študenti, ktorí považujú zúčastňovanie sa na aktivitách za kultiváciu a tlačia na nových študentov, aby sa ich všetkých zúčastňovali.

Majster: Potom je tu problém s tými dlhoročnými študentami. Noví študenti sú napokon novými študentami. Nehovoríme o spáse vnímajúcich bytostí? Noví študenti práve vstúpili a naozaj potrebujú pomoc. Najdôležitejšie je viesť ich k tomu, aby veľa študovali Fa.

Ďalšou vecou je, prestaňme sa zúčastňovať spoločenských udalostí, ktoré vyžadujú veľké množstvo ľudí a kde sa nedá priamo objasňovať pravda (napríklad sprievody a aktivity v oblastiach, kde nie je mnoho Číňanov). Nemajú taký veľký dopad a nie sú až také efektívne.

 

Učeník: Ak si bežní ľudia objednajú lístok na Shen Yun a nie sú v tom učeníci Dafa, ktorí by hrali vedúcu úlohu a  predávali lístky, bude to publikum rovnako zachránené?

Majster: Áno, bude. Každý, kto pozerá to predstavenie, bude zachránený, a je to rovnaké bez ohľadu na to, kto robí tú prácu.

 

Učeník: Niektorí študenti sa vracajú do Číny takmer každý rok. Môžu niesť zodpovednosť za dôležité projekty?

Majster: Myslím si, že je najlepšie, ak za ne nezodpovedajú. Jedného dňa by ich mohla uniesť skazená polícia zlej strany, a len čo dostanú strach, mohli by povedať čokoľvek. (smiech) Ach.

 

Učeník: Kedy bude môcť Shen Yun vystupovať v Číne?

Majster: To je presne to, o čom premýšľam! (potlesk) Ale dovoľte mi ubezpečiť vás, že tam prídu, naisto! (nadšený potlesk)

 

Učeník: Mnohí učeníci vedia, že robenie práce nie je kultivácia, avšak stále si veľmi cenia úspechy, ktoré dosiahli naše médiá. Ako by sme si mali ohľadom osobnej kultivácie udržovať čistý stav mysle a zároveň byť efektívni v tom, čo majú robiť učeníci Dafa?

Majster: Udržujte si silné spravodlivé myšlienky a uvedomujte si, že tú prácu robíte, aby ste spasili ľudí. Pre kultivujúceho je východiskový bod toho, čo robíte, posvätný. Ak váš prístup pri robení vecí nie je správny, prinesie to zasahovanie a bude to vrhať tieň na to, čo robíte, aj na vašu kultiváciu.

 

Učeník: Je súčasná ekonomická kríza spôsobená vážnym úpadkom morálky ľudstva, a najmä tých, čo sú pri moci?

Majster: Netrápme sa situáciou svetovej ekonomiky. Kto je pri moci alebo to, čo sa kde stane, nemá nič spoločné s našou kultiváciou. My sa sústreďujeme jedine a len na spásu ľudí. Bežné usporiadania pre ľudskú spoločnosť sú určite založené na tom, koľko cnosti a karmy ľudia majú.

 

Učeník: Učeníci Dafa z mesta Tung-kang, provincia Liao-ning; z provincie Sin-ťiang; mesta Kao-mi, provincia Šan-tung; mesta Lan-čou, provincia Kan-su; mesta Čching-tao; z parku Jü-jüan-tchan v Pekingu; z provincie Šan-si; z mestskej štvrti Jang-pchu v Šanghaji; zo Šanghaja; z mestskej štvrti Čchang-pching v Pekingu; z mesta Wej-fang, provincia Šan-tung; z mesta Čchung-čching; mesta Šen-čen; ostrova Chu-lu v provincii Liao-ning; z mesta Šen-jang; mesta Čcheng-te, provincia Che-pej; mesta Kchun-ming, provincia Jün-nan; mesta Š'-ťia-čuang, provincia Che-pej; mesta Jen-tchaj, provincia Šan-tung; mesta Ťi-nan; provincia Chej-lung-ťiang; mesta Lien-jün-kang, provincia Ťiang-su; z univerzity v Če-ťiangu; z okresu Kuan, provincia Šan-tung; mesta Che-fej, provincia An-chuej; mesta Ťiang-men; mesta Kuej-jang, provincia Kuej-čou; mesta Si-an; zo zdravotníckeho úradu samosprávy v Kuang-čou; z mesta Čchao-jang, provincia Liao-ning; mesta Wu-süe; mesta Chuang-kang, provincia Chu-pej; okresu Si-šuej; mesta Ma-čcheng; mesta Fu-šun; mesta Ta-tchung, provincia Šan-si; mesta Che-pi, provincia Che-nan; mesta Wej-chaj, provincia Šan-tung; mesta Čchi-čchi-cha-er; mesta Fu-jang; mesta Tchien-ťin; mesta Ťin-čchang, provincia Kan-su; mesta Čchang-čchun; mesta Chan-tan, provincia Che-pej; mesta Čchao-šan; mesta Sü-čou a mesta Tchaj-an pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (srdečný potlesk)

 

Učeník: Zdravím nášho súcitného, skvelého a ctihodného Majstra v mene učeníkov Dafa zo škôl Minghui.  Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA poskytuje dotácie na vyučovanie čínskeho jazyka organizáciám mimo Číny, ktoré boli infiltrované ČKS. Naproti tomu organizácie ako napríklad tá naša, ktorá poskytuje normálnu výučbu čínštiny, nedostávajú takého dotácie. Niektorí študenti si myslia, že by sme mali využiť túto príležitosť na objasnenie pravdy vláde a odhalenie zla. Avšak niektorí si myslia, že keďže toto nie je priame prenasledovanie, nemali by sme sa v tom angažovať.

Majster: Keď sme prenasledovaní, môžete povedať svetu o veciach, ktoré tá skazená ČKS spravila v zahraničí, avšak nebuďte na to príliš upnutí. Spasenie vnímajúcich bytostí je prvoradé a najhlavnejšie. Jednoducho sa snažte spasiť čo najviac ľudí. Môžete odhaliť tie zlé elementy, keď to dovolia okolnosti. V skutočnosti som niekedy premýšľal: teraz, keď je zlá ČKS takmer pred koncom, komu by sa mali zanechať všetky tie veci, ktoré získala pomocou podvodov a klamstiev? Ešte nebolo rozhodnuté, kde tie veci skončia.

 

Učeník: Majster, mohli by ste povedať pár slov učeníkom Dafa, ktorí sú uväznení v Číne? Ako by sa mali správať a posilniť svoje spravodlivé myšlienky, zatiaľ čo sú uväznení?

Majster: To sú temné brlohy, v ktorých sa usadilo zlo počas svojich posledných dní. Okolnosti každého učeníka Dafa sú odlišné, avšak za žiadnych okolností by ste nemali stratiť svoje spravodlivé myšlienky a nesmiete ani na chvíľku zabudnúť, že ste učeníci Dafa. Ak položíte Fa na prvé miesto, dokážete si udržať spravodlivé myšlienky a budete schopní odolať zlu. Budete vedieť, čo robiť, keď čelíte zlu. Veci sú však komplikované a kultivačné stavy ľudí sú odlišné. Niektorí môžu naozaj stratiť svoj život a niektorí budú tvrdo prenasledovaní. Situácia každého človeka je odlišná; minulosť každého človeka, spolu s tým, čo staré sily zostavili pre učeníka Dafa, keď bol oklamaný, všetko to veci hrozne skomplikovalo. Avšak nech je to akokoľvek, ak si dokážete udržať Dafa vo svojom srdci, dostanete sa cez to. Dokonca aj keď človek stratí svoj život, určite sa vráti na svoju pozíciu. Hoci niektorí ľudia boli dočasne popletení, napokon sa cez to dostanú.

 

Učeník: V našej oblasti je cvičebné miesto a väčšinou sú tam Afroameričania. Niektorí z nich tam chodia už viac ako osem rokov, avšak robia iba cvičenia a knihu prečítali iba raz alebo dvakrát. Rovnaké je to aj s novými. Ako by sme im mali pomôcť?

Majster: Jednoducho im pomôžte študovať Fa a dobre im vysvetlite, aké dôležité je štúdium Fa.

 

Učeník: Mal by Európsky zbor pokračovať v objasňovaní pravdy a zachraňovaní ľudí použitím formy zboru?

Majster: Občas sa zamýšľam, či váš spev môže naozaj mať podobný účinok ako Shen Yun, či naozaj dokáže spasiť ľudí. Je to ťažké dosiahnuť. Ak zbor nedokáže dosiahnuť reálny účinok čo sa týka spásy vnímajúcich bytostí, potom nemá veľmi zmysel. Hovorím to preto, že keď máte skúšky alebo spolu spievate, spotrebováva to ľudské zdroje. Avšak ak naozaj dokážete mať veľký účinok pri spáse vnímajúcich bytostí, aj keď ich neviete zaručiť veľa a spasí to len nejakých ľudí, potom to robte. Avšak v žiadnom prípade nebuďte pripútaní k samotnému zboru.

 

Učeník: Pobočka kníhkupectva Tianti Books v Toronte je už otvorená takmer rok a postupne sa zvyšuje počet ľudí, ktorí prichádzajú do obchodu, aby sa dozvedeli pravdu a študovali Fa. Avšak komerčné fungovanie obchodu stále nie je celkom ideálne. Mali by sme ten obchod viesť tak ako mediálne firmy a pracovať na marketingu a reklame?

Majster: Aj na toto sa ma pýtate? (ľudia sa smejú) Jednoducho riaďte svoj obchod; na tom nie je nič nesprávne. Ak to nerobíte dobre, zlo bude zasahovať a budú tam ťažkosti. Takto sa majú veci práve teraz. Ak niečo chcete spraviť, potom to robte dobre.

 

Učeník: Minulý týždeň sa nejakí zlí ľudia snažili ukradnúť videokameru z rúk nášho študenta priamo pred federálnym vyšetrovateľom z Amerického ministerstva spravodlivosti. Plánujeme tých zlých ľudí zažalovať. Americká polícia ich obvinila iba z „pokusu o krádež“.

Majster: Nuž, bol to pokus o krádež, keďže sa im nepodarilo nič vziať. (smiech) Je len prirodzené, že to polícia povedala. Nemohli povedať, že tie veci boli ukradnuté, keď neboli. Ak tí ľudia naozaj niečo vzali, potom ich môžete zažalovať.

 

Učeník: Chceli by sme federálnej vláde povedať, že už dlhý čas sa tí násilní gangstri na nás zameriavajú, pokúšajú sa nás vyprovokovať a vyhrážajú sa nám kvôli našej viere.

Majster: Nie je to iba otázka viery. Ide tam o to, že je za tým skazená ČKS. V skutočnosti to už ľudia vedia, ani im to nemusíte hovoriť – dokonca aj polícia to vie. O niečom som však rozmýšľal. Naši študenti, ktorí sú vo Flushingu, tí v prvých líniách, majú dobrý východiskový bod – postaviť sa zlu. To je naozaj dobré a ja to potvrdzujem. Avšak možno sa do niektorých vecí príliš hrniete? V pokoji si veci premyslite a  rozšírte trošku svoju myseľ. Ak naozaj dokážete každého považovať za vnímajúcu bytosť, ktorú chceme spasiť, a potom sa ich pokúsite spasiť, uvidíte, či sa veci zmenia. Určite nie je náhoda, že vo Flushingu sa objavilo zlo a spôsobilo, že ľudia robili zlé veci. Určite prišlo, aby sa zameralo na opomenutia našich študentov. Nechoďte slepo zápasiť s ich ľudskou stránkou. Vaším cieľom nie je poraziť ich, ale spasiť ich. Robte veci s milosrdenstvom a s pokojnou mysľou, a potom uvidíte, aký bude účinok.

 

Učeník: Keď reportéri, ktorí sú zodpovední za pokrývanie Shen Yunu, pracujú pri krátkych termínoch a s veľkým pracovným vyťažením, je ťažké zdieľať zdroje medzi našimi médiami a reportérmi. Je to ťažké. Spôsobilo to početné problémy, keď reportéri medzi sebou bojovali o vstupy pre novinárov, ktorých bolo obmedzené množstvo.

Majster: Skutočne. Nie je to ani tak problém boja o novinársky vstup. Boli prípady, že v hľadisku nebolo až tak veľa ľudí, avšak všade boli reportéri a ľudí to dosť zastrašilo. Oni prišli na predstavenie. Zamysleli ste sa nad tým, ako sa na vás pozerajú návštevníci divadla? Niektorí študenti sa radi predvádzajú. Prechádzajú sa s fotoaparátom a „cvak, cvak, cvak“, neustále robia fotky, vľavo i vpravo. To obťažuje ľudí. Nie je to iba otázka vášho charakteru a správania sa, je to aj záležitosť kultivácie. Nebrali ste zachraňovanie vnímajúcich bytostí ako prvé a najdôležitejšie. Spravodajstvo z predstavenia je dobrá vec, vaším zámerom je pomôcť spropagovať tú akciu. Avšak ak je tam príliš mnoho reportérov, naozaj to môže mať opačný efekt. Ani vedenie divadla to nebude schopné tolerovať. Takže naozaj nie je možné, aby sme nemali žiadne obmedzenia čo sa týka počtu novinárskych vstupov.

 

Učeník: Všetci učeníci Dafa z Pekinského leteckého priemyslu a všetci učeníci Dafa z Kan-ťia-kchou, ulice Čan-lan a vonkajšej brány Fu-čcheng v Pekingu; z cvičebného miesta v Šuang-siou v mestskej štvrti Chaj-tien, Peking; mesta Čchang-ša, Chu-nan; mesta Kuang-čou; z Vyhliadkovej oblasti východného jazera v meste Wu-chan; z mestskej štvrti Chung-šan; z Čínskej akadémie vied; z Čínskej akadémie spoločenských vied; mesta Ču-chaj; z parku Chung-tu v meste Nan-čchang; z Lej-jangu, provincia Chu-nan; mesta Čchen-čou; okresu Cheng-nan; mesta Si-ning; mesta Liou-čou, provincia Kuang-si; mesta Cha-er-pin; okresu Tung-kuang, provincia Che-pej; okresu Fu-čcheng; mesta Čcheng-tu; mesta Pen-si, provincia Liao-ning; z mestskej časti 204 mesta Šen-jang; mestskej časti Čchang-čching; mesta Ning-po, provincia Če-ťiang; mesta Tung-fang, provincia Chaj-nan; mesta Sin-jang, provincia Che-nan; mesta Ťiang-men, provincia Kuang-tung; z  Tung-pej Ekonomickej Univerzity v meste Ta-lien a z provincie Ťiang-su pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (potlesk)

 

Učeník: Keď sme propagovali predaj lístkov na Shen Yun (Majster: Ach jaj, toto nie je konferencia o Shen Yune. Prečo sa na to každý pýta?), uvedomil som si, že cieľom predstavení Shen Yun je spasiť ľudí a keďže na tom pracujú učeníci Dafa,  sú v tom zahrnuté faktory našej kultivácie. Takže objasňovanie pravdy by malo byť hlavnou vecou, ktorú robíme. Ale niektorí praktizujúci si myslia, že hlavnou úlohou je inzerovanie v médiách hlavného prúdu spoločnosti.

Majster: Predaj lístkov je jednoducho predajom lístkov a objasňovať pravdu musíte len vtedy, keď sa objavia problémy. Ľudia budú spasení na tom predstavení. Nie je nič nesprávne na inzerovaní v normálnych médiách, veľkých či malých. Čo sa týka toho, ako robiť tú reklamu, spravte to na základe konkrétnej situácie vo vašej oblasti. Niektorí hovoria, že stačí iba rozdávať letáky; niektorí hovoria, že sa treba zamerať na predaj lístkov na určitých miestach; niektorí veria, že je nutná reklama. Akokoľvek to spravíte, je to v poriadku. V niektorých oblastiach ani veľmi nerobili reklamu, avšak študenti dobre spolupracovali a predali všetky lístky iba v niekoľkých obchodoch. Chcem povedať, aby ste to robili na základe špecifickej situácie vo vašej oblasti.

 

Učeník: My, čo robíme mediálnu prácu, musíme spoločne študovať Fa, avšak sme roztrúsení po celom svete. Je vhodné, ak študujeme Fa spoločne cez internet?

Majster: Môžete to skúsiť. Avšak ja si myslím, že kdekoľvek sú učeníci Dafa – nech robia mediálnu prácu v akomkoľvek vzdialenom kúte sveta – nemali by prerušiť styky s miestnou asociáciou Dafa. Najlepšie je neoddeľovať sa ani od miestnej cvičebnej skupiny. Všetci by ste mali študovať Fa s učeníkmi Dafa vo vašej oblasti.

 

Učeník: Keď sa režim zlej strany zrúti, budú mať ľudia v Číne stále ešte príležitosť, za tých priaznivých okolností, pochopiť Dafa a byť spasení? Čo musíme spraviť, aby sme to dosiahli?

Majster: Keď sa zlo naozaj zrúti a to bude čas, keď bude Fa napravovať ľudský svet, bude tu odlišný stav vecí špecifický pre Fa nápravu ľudského sveta, ktorý bude odlišný od toho súčasného – úplne iný. Nemyslite na tie záležitosti, pretože práve teraz musíme robiť veci na základe súčasnej situácie a podľa nej zachraňovať ľudí.

 

Učeník: Ako máme rozlíšiť náznaky od Majstra a zasahovanie starých síl?

Majster: Majster a určití spravodliví bohovia vám budú dávať náznaky, to je isté. Často prídu kvôli vám, aby sa odstránili vaše pripútanosti alebo aby ste sa vyhli nebezpečiu,  budú pre vašu kultiváciu. V protiklade s tým má zasahovanie od starých síl často formu falošných náznakov, ktoré idú v súlade s vašimi pripútanosťami, prílišným nadšením, obľúbenosťou nejakých vecí, alebo hocijakými inými pripútanosťami. Potom sa budete cítiť veľmi šťastní a budete ešte viac pripútaní, takže zídete na scestie a popritom si budete stále myslieť, že to vás vedie Majster. Toto sa zvyčajne stane. Ako potom tieto dva prípady rozlíšite? Niektorí ľudia hovoria, že sa kultivujú podľa duchovných odkazov v snoch. Ja by som povedal, že to je nezmysel. (smiech) Pripútanosť k náznakom zo snov nie je kultivácia, ale vstup na cestu zla. Učeníci Dafa sa kultivujú nasledovaním knihy Dafa a berú Fa ako svoje meradlo. Či ste niekde vo sne alebo v akomkoľvek prostredí, musíte použiť Fa na zmeranie správneho a nesprávneho a iba potom sa nestanete obeťou zasahovania. Nikdy som vám nedal takú kultivačnú metódu, kde by ste sa nemuseli kultivovať, a namiesto toho by ste iba robili to, čo by vám povedali moje Telá zákona. To neuznávam za kultiváciu. Nie je možné, aby každý jeden študent bol pri mne, preto som vás učil „brať Fa za Majstra.“ Tým, že máte knihu Fa, viete ako sa kultivovať.

 

Učeník: Potom čo Majster vyučoval Fa austrálskym študentom, ich situácia sa v niektorých ohľadoch zlepšila. Avšak zakrátko sa veci vrátili do podobného stavu ako predtým. Sú tu komunikačné problémy medzi čínskymi a západnými študentami, a keď vystúpia problémy, mnohí študenti povedia: „Mali by sme viac študovať Fa,“ alebo „Odložme nabok naše pripútanosti,“ ale ľudia sa opravdivo nepozerajú dovnútra.

Majster: Ľudské pripútanosti tu budú prítomné vždy. Ak by to bolo také jednoduché, že Majster by im jedenkrát vyučoval Fa a potom by všetky tie pripútanosti odišli, potom by som im s radosťou vyučoval Fa každý deň. Avšak v skutočnosti je Fa už tu – ide len o to riadiť sa ním. Kultivácia je proces a odstránenie pripútaností zaberie určitý čas. Ale aj tak by ste ten čas mali sledovať. Musíte dobre využiť čas – naozaj musíte. Hovoríte, že asociácia Dafa sa vracia k starým spôsobom a zase sa uzatvára, ale je to naozaj tak? Pozriem sa na to. Avšak nech je situácia akákoľvek, ako učeníci Dafa, ktorí kultivujú seba, by ste sa mali dobre činiť bez ohľadu na to, či sa asociácia činí dobre alebo nie. Majster nikdy nevložil všetky svoje nádeje, alebo všetky nádeje Austrálie, do jedinej osoby alebo do asociácie. Ja som ich vložil do každého jedného učeníka Dafa a do vašej schopnosti dobre sa kultivovať. Vy ste nádejou na spásu pre bytosti vo vašej oblasti, ste učeníci Dafa, ktorí potvrdzujú Fa a pomáhate Majstrovi robiť nápravu Fa. Nie je to iba asociácia, alebo iba asistenti, kto pomáha Majstrovi robiť nápravu Fa. Ak vás pripútanosti vedú k tomu, že upínate svoj zrak na asociáciu, nie je to správne. Ak asociácia naozaj má problémy, dám to do poriadku, avšak nebudem to robiť ako odozvu na vašu pripútanosť.

 

Učeník: Budeme svedkami veľkého Posledného súdu?

Majster: Nemali by ste sa pripútať k ničomu, o čom hovoril Majster. (publikum sa smeje) Nevenujte tomu pozornosť. Robte dobre to, čo máte robiť.

 

Učeník: Niektorí študenti sú veľmi aktívni pri práci na Dafa projektoch a kultivujú aj svoj xinxing. Avšak nechcú robiť cvičenia a neberú vážne vysielanie spravodlivých myšlienok. Môžu takíto študenti dosiahnuť dovŕšenie?

Majster: Ak je to tak, možno sa nekultivovali dosť dobre, avšak keď tomu budú venovať trochu viac pozornosti, vyrieši sa to. Ale keď o tom hovoríme, naozaj sú nejakí ľudia, ktorí neštudujú Fa a iba robia tú prácu. Musíte robiť všetky tri veci. Ak robíte iba prácu a neštudujete, potom je to ako keď bežný človek robí Dafa prácu. Bežný človek, ktorý robí Dafa prácu, nemôže dosiahnuť dovŕšenie; môže si iba nazbierať cnosť. Zbieranie cnosti alebo šťastia znamená, že ten človek bude mať v ďalšom živote šťastie, avšak to je všetko. Nedosiahne dovŕšenie. Nepovedali by ste, že všetko jeho úsilie bolo nanič? Je to prijateľné, keď sa kultivujúci nekultivuje? Keď idete objasňovať pravdu, iba ak v srdci nesiete Fa, budete schopní spasiť ľudí a vaše slová budú mať silu, aby nimi pohli.

 

Učeník: Keď som objasňoval pravdu, stretol som sa s bežnými ľuďmi, ktorí povedali, že poznajú toho a toho učeníka Dafa a že nie je ani tak dobrý ako priemerný nepraktizujúci a že hoci jeho slová sú pekné, jeho správanie je skutočne biedne.

Majster: Aj ja som také veci počul. Ak sa nesprávate ako učeník Dafa, potom hráte rolu, ktorú staré sily rady vidia, a to je nebezpečné. Takisto dúfam, že tí z vás, ktorí počuli ľudí hovoriť takéto slová, budú rozmýšľať, ako by sa to mohlo týkať ich samých. Rozumiete, čo som práve povedal?

 

Učeník: Som dvanásťročný mladý učeník. Premeškal som šancu zapísať sa na umeleckú akadémiu Fei Tian, pretože môj otec bol proti. Budem mať ďalšiu šancu?

Majster: Keďže ešte nie si dospelý, zákon stanovuje, že tvoji rodičia nesú za teba zodpovednosť. Ak to tvoji rodičia neodsúhlasia, potom to nepôjde. Ak máš prirodzený talent a požadované fyzické vlastnosti, určite ešte bude príležitosť. Ak nemáš, nebuď k tomu pripútaný.

 

Učeník: Keď sa západní praktizujúci učia čínštinu, mali by študovať zjednodušené alebo tradičné znaky?

Majster: Nezáleží na tom veľmi, či sú to zjednodušené alebo tradičné znaky. Je v poriadku študovať zjednodušené a rovnako je v poriadku študovať tradičné – ani jedno nie je problém. Hovorím to preto, že tí, čo študujú zjednodušené znaky, budú aj tak môcť čítať tie tradičné, a naopak. Ľudské záležitosti sa budú riešiť v budúcnosti. V súčasnosti sa zaoberáme záležitosťou spasenia vnímajúcich bytostí. Treba však povedať, že mnoho zjednodušených znakov vyrobila ČKS a ich vnútorný obsah nie je dobrý. Ale keďže tak mnoho ľudí – viac ako miliarda – používa tie zjednodušené, toto je niečo, čo sa bude riešiť neskôr.

 

Učeník: Keď sa povie že „zlo skončilo“, znamená to, že skazená strana sa ide rozpadnúť?

Majster: Faktory skazenej strany už neexistujú. Je to ako som povedal, tí ľudia, čo podporujú ten systém, sa v skutočnosti len snažia udržať si svoju moc.

 

Učeník: Do našej oblasti prišli mnohí tajní agenti. Ako by sme sa s nimi mali vysporiadať?

Majster: Zamestnanci americkej bezpečnosti alebo výzvedných služieb, alebo tajnej polície, sledujú každého jedného tajného agenta a nespúšťajú ho z očí. Tajný agent, ktorého vytvorila kultúra ČKS, bol sám oklamaný kultúrou ČKS a z toho dôvodu je v nebezpečenstve. Keď zachraňujeme vnímajúce bytosti, dávame šancu každému. Sú však nejakí ľudia, ktorí stále medzi nami vyvolávajú spory a problémy, a vy si môžete myslieť, že sú to tajní agenti, pričom v skutočnosti nie sú; avšak to, čo robia, je v skutočnosti horšie ako to, čo robia naozajstní tajní agenti. Avšak ten človek si myslí, že robí niečo dobré, a nerozmýšľa o tom, čo v ňom samom spôsobuje, že ho naši študenti neakceptujú.

 

Učeník: Mnohí čínski občania cez telefónnu linku na vystúpenie z ČKS zaželali Majstrovi všetko najlepšie. Ich slová vďaky Majstrovi sú veľmi dojemné. Rád by som ich týmto odovzdal Majstrovi.

Majster: Odovzdajte im prosím moje poďakovanie, keď budete mať príležitosť. (potlesk)

 

Učeník: Postoj západných vlád voči skazenej ČKS sa postupne zmäkčil. Učeníci to cítia tak, že ich sila spasiť ich je nedostatočná a že je v tom zapojených príliš málo študentov.

Majster: Nevenujte pozornosť týmto veciam, keďže to sa len staré sily hrajú na rovnováhu. Nedovolia, aby už teraz jedna strana premohla tú druhú. Myslia si, že zlo už nestačí na skúšanie učeníkov Dafa, a tak sa snažia dať veci do rovnováhy. Tak či tak, celkovo sa to otáča, situácia ako celok sa mení – mení sa k lepšiemu.

 

Učeník: Počas uplynulých dvoch dní som pred budovou OSN videl dvojicu žiadateľov o azyl a jeden z nich mal oblečené žlté tričko Dafa. Keď som sa ho na to spýtal, povedal, že jeden z našich študentov mu ho požičal.

Majster: Ktorý študent mu ho požičal? Šaty, čo máte oblečené, reprezentujú učeníkov Dafa. Ak ich nedbanlivo požičiate bežnému človeku a ten človek bude robiť veci, ktoré nie sú v súlade s Fa alebo niečo, čo by sa nemalo robiť, zachraňujete potom vnímajúce bytosti alebo ich ničíte? Stále máme nejakých ľudí, ktorí nespĺňajú očakávania. (smiech) Ak by sa každý dokázal dobre činiť, ťažkosti, ktorým dnes čelíte, by neboli také, aké sú.

 

Učeník: Učeníci Dafa pozmenili texty niektorých piesní skazenej ČKS a spievajú ich. Samozrejme, tie texty sú teraz proti zlej ČKS, avšak melódie sú tie isté a ja mám zlý pocit, keď to počujem.

Majster: Môj pohľad je, že učeníci Dafa by tie veci nemali spievať. Je v poriadku, keď ich spieva bežná verejnosť.

 

Učeník: Keď objasňujeme pravdu v Číne, stretávame sa s dvoma postojmi: jedni súhlasia s myšlienkou „troch vystúpení“, avšak nestotožňujú sa s Dafa; druhí sa stotožňujú s Dafa, avšak nie sú ochotní spraviť tri vystúpenia. Aký bude ich osud, keď nastane čistenie?

Majster: To znamená, že sa nezmenili na základnej úrovni; pravda im ešte nebola dostatočne dobre objasnená. Čo sa týka toho, aký bude ich osud, čiara je nakreslená práve tu, cez tento bod. Na ktorej strane stojí, k tej strane patrí, a nie je tam žiadna nejednoznačnosť. Je možné, že ten človek povie, že súhlasí s týmto alebo s tamtým, pričom v skutočnosti sa vo svojom srdci ani trochu nezmenil. Možno len hovorí príjemné veci, aby bol ku vám zdvorilý, ale v skutočnosti sa nezmenil a je to iba zdvorilosť.

 

Učeník: V New Yorku začali mnohí ľudia nadväzovať kontakt s Dafa, lebo majú záujem získať politický azyl. Mnohí praktizujúci sú znechutení ich správaním a chcú ich odmietnuť.

Majster: Myslím, že hoci žiadatelia o azyl nenadviazali kontakt s učeníkmi Dafa s dobrým úmyslom, my sa napokon snažíme zachrániť ľudí. Ak s nimi dokážete jednať s milosrdenstvom, možno si navždy zapamätajú vaše slová a činy. Tie môžu mať na človeka účinok a možno je to ako zasadenie semienka pre ich príležitosť byť spasený. Ale ak sa k nim nesprávame dobre, možno sa tá príležitosť stratí. Avšak nech je to akokoľvek, mali by sme vedieť, že zachraňujeme ľudí.

 

Učeník: Keď sa počas mojej bežnej práce stretnem s degenerovaným umením, je pre mňa možné, ak si zachovávam spravodlivé myšlienky, že napravím tie pokrivené faktory, podobne ako to robí Shen Yun?

Majster: Ak sa pokúsite napraviť moderné umenie bežných ľudí, myslíte si, že vás budú počúvať? Okrem toho nemáme čas púšťať sa do takých vecí. Čo máte robiť je zachraňovanie ľudí, takže nateraz nemusíte venovať pozornosť tým veciam. V súčasnosti môžete všetky tie veci jednoducho ignorovať. Keď bude Fa napravovať ľudský svet, Fa bude prirodzene mať svoje prostriedky na napravenie vecí tu.

 

Učeník: V oblasti delty Perlovej rieky pri Kuang-tungu je veľký počet priemyselných a obchodných podnikov a veľká komunita prisťahovalcov, a niektoré pobrežné mestá sú dosť veľké a majú hustú populáciu. Ale učeníci tam toho nespravili dosť.

Majster: Špecifické podmienky každej oblasti v Číne sú odlišné a vy nemáte inú možnosť, ako robiť veci v súlade s miestnymi podmienkami. Zároveň je dôležité dbať na bezpečnosť. Nech ide o ktorúkoľvek časť Číny, učeníci Dafa poznajú svoju zodpovednosť, menovite, dobre sa kultivovať a spasiť vnímajúce bytosti. To je to, čo by sa malo spraviť. Čím viac ľudí možno spasiť, tým lepšie, pretože to je zodpovednosť, ktorú nesiete na svojich pleciach.

 

Učeník: Čo sa týka práce pre televíziu, niektoré technické zručnosti ešte nedosiahli profesionálnu úroveň. Môžeme v tom prípade spolupracovať s bežnými ľuďmi?

Majster: Ak si chcete na určitý projekt najať bežných ľudí, to by nemal byť problém. Avšak najlepšie je, aby ste spolu nezakladali firmu a nespolupracovali na nejakom projekte. Ak ten človek bude mať zasahovanie, spôsobí to problémy. Takýchto prípadov bolo veľmi veľa. Vy ste učeníci Dafa a to, čo robíte, je posvätné, zatiaľ čo to, čo robí on, je ľudské; tie dve veci sa pramálo dajú spojiť. Ak prevádzkujete svoju vlastnú firmu a chcete zamestnať človeka, ktorý bude iba vaším zamestnancom, to je v poriadku, keďže bude robiť to, čo mu poviete. Avšak ak s ním namiesto toho spolupracujete, často to prináša problémy. Ten človek sa ľahko môže dostať do zasahovania.

 

Učeník: Niektorí dlhoroční študenti, ktorí získali Fa už pred mnohými rokmi, opustili Dafa potom, čo uviazli na nejakej predstave vo svojej mysli a v pripútanostiach. Nedarí sa nám rozviazať tie uzly, je nám ich ľúto a sme z nich znepokojení. Ako im môžeme pomôcť?

Majster: Riešte to pozorne. Pokúste sa uvidieť, čo je naozaj základným problémom toho človeka. Ak je to naozaj tak, že ten človek sa drží skazenej ČKS a nechce sa jej pustiť, alebo sa na základnej úrovni nechce kultivovať a vstúpil ku nám vtedy len pre zábavu, potom to nechajte tak. Avšak v každom prípade, ako učeníci Dafa sa musíte snažiť zachrániť vnímajúce bytosti bez ohľadu na to, aká je ich situácia, a to je to, čo by ste mali ísť robiť, keď to vidíte, choďte to spraviť. Ak sa to naozaj nedá spraviť, potom to nie je vaša chyba.

 

Učeník: Je veľa projektov, do ktorých by som sa mohol zapojiť. Ako rozoznám, ktoré okrem Shen Yunu súvisia s mojím pôvodným sľubom?

Majster: To nie je niečo, čo by ste dokázali rozoznať, a ak o tom príliš premýšľate, je to pripútanosť. Jednoducho robte to, čo by učeníci Dafa mali robiť a to bude správne.

Myslím si, že vám už radšej nevezmem viac vášho času. Nebolo pre vás ľahké prísť sem a mali by ste pokračovať v konferencii výmeny skúseností. Dúfam, že pomocou tejto konferencie sa všetci zlepšíte tým, že uvidíte, ako sa druhí dobre činili a aké prístupy použili a tie dobré veci si vezmete so sebou domov. Ak môžete naozaj niečo získať z tejto konferencie, prinesie to prospech pre vašu kultiváciu, a potom ste sem neprišli zbytočne. Výdavky spojené s každou konferenciou nie sú malé. Keď všetko zrátame, náklady na letenky tu prítomných ľudí mohli ísť do miliónov. Náklady sú naozaj značné. Takže nedovoľte, aby sa z toho stala formalita a nepríďte sem iba aby ste sa pripojili k davu. Nemali by ste sem prísť ani zo zvedavosti, že chcete počuť, čo povie Majster. Majster vám hovorí, aby ste dobre kráčali na poslednom úseku vašej cesty a naplnili svoju misiu. To vám budem hovoriť zakaždým.

Záverom by som povedal, že dúfam, že nepoľavíte. Nevideli ste už záblesky svitania? Zlo skončilo a čím viac sa to blíži ku koncu, tým by ste mali byť vitálnejší. Naplňte to, čo by ste mali naplniť ako učeníci Dafa a zachráňte viac vnímajúcich bytostí. V tom leží mocná cnosť. Za každou bytosťou je obrovská skupina bytostí. Veľkolepé!

Mnohí z vás poslali papieriky, ktoré ešte nevyzdvihol personál konferencie, a mnohí sa ešte chcú spýtať na viac vecí. Avšak či sa to spýtate alebo nie, v našej knihe Fa môžete nájsť odpoveď. Čítajte ju viac. Kultivujete sa v stave ilúzie a nemôžete vidieť, aká je naozaj kniha Fa. Ak to skutočne dokážete vidieť, nebude sa to dať popísať slovami, nedá sa to popísať. Povedal som vám už predtým, že za každým slovom sú Budhovia, Taovia a Bohovia, jedna vrstva za druhou. Nedokážete ani porozumieť, čo myslel Majster tým, keď povedal, že všetko bolo stlačené do knihy Fa, pretože teraz so svojimi ľudskými myšlienkami nemôžete pochopiť tú vetu. Môžete získať všetko, závisí to len od toho, koľko usilovnosti do toho dáte a aký je váš stav mysle. Pomocou tej knihy Fa možno získať všetko. Avšak kultivácia je vážnou záležitosťou a nestrpí ani trošku nedbalosti. Ak s množstvom nečistých myšlienok študujete Fa, knihu, neuvidíte nič a nezískate nič. Mnohí učeníci Dafa poznamenali, že keď boli po dlhý čas prenasledovaní, aj keď čítali Fa, akoby sa vôbec nezlepšovali. Problém je v skutočnosti, že v tom čase je váš mozog plný vecí prenasledovania a nedokážete upokojiť svoju myseľ. Kultivácia je vážna. Musíte si udržiavať čistý a úprimný stav, mimoriadne úprimne ho čítať a kultivovať sa, a iba vtedy dosiahnete zlepšenie a získate výsledky.

Nakoniec opäť poviem to isté. Dúfam, že všetci dobre pôjdete po záverečnom úseku vašej cesty a budete hodní titulu „učeník Dafa“. Ďakujem vám všetkým. (dlhý nadšený potlesk)

 


Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone 2009

(Li Chung-č’, 18. júla 2009)

 

Pracovali ste tvrdo!

Nedávno sme ukončili Fa konferenciu v New Yorku a videl som vás tam. Tentoraz nechcem toľko rozprávať, takže som prišiel trošku neskôr. (smiech) (publikum tlieska) Vďaka rýchlemu postupu nápravy Fa ako celku, ako aj vďaka práci, ktorú spoločne spravili učeníci Dafa na spásu vnímajúcich bytostí a na potvrdenie Fa, sa stav vecí tu v tomto svete ohromne zmenil. Videli ste to vy, ako aj ľudia vo svete. V úvode prenasledovania, ktoré začalo 20. júla 1999, mnohí ľudia tvrdili, že Falun Gong to nevydrží dlhšie ako pár dní. Kvôli tomuto názoru niektorí ľudia, ktorí chceli podporiť Falun Gong, nezaujali stanovisko. Najmä po potlačení študentov zo strany ČKS v masakri na námestí Tiananmen sa mnohým ľuďom zdalo, že Čína nemá nádej. Niektorí ľudia dokonca verejne vyhlásili, že o Falun Gong sa netreba zaujímať, keďže ani on nedokáže odolať nátlaku viac ako pár dní. Nech to povedali z akýchkoľvek pohnútok, Falun Gong neskončil tak, ako to predpovedali. Falun Gong sa cez to dostal (nadšený potlesk) a dostal sa cez to bez vonkajšej podpory. (nadšený potlesk) Toto naozaj spôsobilo, že ľudia vo svete sa na nás pozerajú v novom svetle a ukazuje to, akí výnimoční sú učeníci Dafa, akí odlišní sú kultivujúci Falun Gongu. Niektorí ľudia, ktorí boli spočiatku ľahostajní, tomu teraz venujú dôkladnú pozornosť, a hoci to spočiatku len pobavene sledovali, teraz to nahradil obdiv.

Ale neskončilo to pri tom: Náprava Fa stále postupuje napred; učeníci Dafa stále bez prestania potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti. Situácia sa neprestajne mení, a to veľmi rýchlo. Ako sú zlé faktory neustále ničené vo veľkom objeme, ľudia vo svete uvažujú jasnejšie. Keď sa znížil počet zlých faktorov, ktoré ovládajú myšlienky ľudí, sú teraz ľudia vo svete schopní triezvo uvažovať o tomto prenasledovaní a o učeníkoch Dafa. V skutočnosti však to, ako sa na nás dívajú ľudia vo svete, nie je kritické a dokonca ani dôležité. Najdôležitejšie je, aby sme my sami dobre robili naše veci. Počas prenasledovania sme nevenovali pozornosť tomu, aké názory majú ľudia, a nevložili sme naše nádeje do toho, aby bežní ľudia spravili niečo pre Dafa. Nevzdali sme ani zachraňovanie ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí. Zachraňovanie ľudí môžu robiť iba učeníci Dafa – je to obrovská zodpovednosť. Ani v čase najtvrdšieho prenasledovania ste neopustili zodpovednosť, ktorú máte ako učeníci Dafa. Aj keď bolo prenasledovanie najtvrdšie, od začiatku po koniec ste si vždy pamätali, že dobrá kultivácia je tá najzákladnejšia vec, vďaka čomu ste racionálne potvrdzovali Fa a zachraňovali vnímajúce bytosti.

Skutočne, keď to prenasledovanie začalo, mnoho vecí sa nerobilo dosť dobre. Bolo to však nevyhnutné, keďže mnohí ľudia spočiatku nevedeli, čo majú robiť. Zoči-voči tomuto prenasledovaniu, ktoré sa vynorilo akoby odnikiaľ, pokrylo celú zem urážkami a kde sa dezinformácie šírili po celom svete, Falun Gong nemal vlastné médiá alebo fórum, cez ktoré by mohol prehovoriť. Všetky médiá vo svete opakovali propagandu uverejňovanú médiami ČKS, a to sa rovnalo plošnému prenasledovaniu Falun Gongu a učeníkov Dafa vo všetkých kútoch sveta v mene ČKS. Dokonca ani vtedy sme sa nezľakli. Napokon, kultivujúci neprikladajú hodnotu žiadnym veciam bežných ľudí. Kultivácia je záležitosťou vlastného oslobodenia, človek kultivuje samého seba, a čo hovoria iní, je ich vec. Ibaže učeníci Dafa majú povinnosť spasiť vnímajúce bytosti, takže sa starajú o vnímajúce bytosti. To sa líši od minulých foriem kultivácie. Navyše tá zodpovednosť, ktorú to zahŕňa, je monumentálna. Vnímajúce bytosti pred vami, ľudia tu v dnešnom svete, sú odlišní od životov v akomkoľvek historickom období. Hoci vyzerajú byť ľudskými bytosťami, mnohí prišli z vyšších úrovní a sú to v skutočnosti reinkarnovaní bohovia. Tým je zodpovednosť za ich spasenie a za robenie vecí, ktoré máte robiť, ešte väčšia, je to ešte výnimočnejšie, ako aj absolútne nevyhnutné. Ak by to tak nebolo, prenasledovanie by netrvalo takto dlho a už by ani neexistovalo. Napokon, ak by to bola iba skupina ľudí, čo robia osobnú kultiváciu, to by nepredstavovalo hrozbu pre staré sily. Vesmír chce nápravu Fa, a to sa dotklo starých síl a nedobrých faktorov. Prenasledovanie videné v ľudskej spoločnosti je iba prejavom na tejto úrovni. Na povrchu je spôsob, ako sa učeníci Dafa kultivujú v bežnej ľudskej spoločnosti, odlišný od foriem v minulosti. Navyše je to taká veľká skupina ľudí a ich pozitívny dopad narušil rovnováhu medzi spravodlivým a skazeným, dobrom a zlom, a preto nedobré faktory povstali. Ani to by však nestačilo na spustenie prenasledovania v takomto rozsahu. Je to kvôli usporiadaniam faktorov starého vesmíru.  Nedobré bytosti z iných dimenzií sa zároveň počas nápravy Fa neustále potápali nadol a padali dole, a tak sa dimenzionálne pole v tomto svete mimoriadne pokazilo. To spôsobilo, že ľudská morálka sa rúti deň za dňom nadol a ľudské srdcia sa dramaticky zmenili, čím sa tento svet stal ešte chaotickejším, a potom je ešte ťažšie spasiť vnímajúce bytosti a démonické prejavy sú ešte horšie. Za týchto okolností pre učeníkov Dafa nebolo vôbec jednoduché dostať sa cez to, nehovoriac o tom, že musia zachrániť vnímajúce bytosti, ktoré sú v takom úbohom stave.

Spočiatku to bolo naozaj tak, že ste nevedeli, čo máte robiť, a niektorí ľudia neboli dostatočne pokojní. Pod tlakom sa u učeníkov Dafa ukázali rôzne kultivačné stavy a tým bolo pre nás ťažké koordinovať veci, na ktorých sme robili. V kultivácii sú vždy takí, čo sú usilovní a takí, čo nie sú, a navyše sa do toho primiešavajú rozličné ľudské zmýšľania, čo robí veci zložitejšími. Povedal som predtým, že nikto nemôže prenasledovať tento Fa a že negatívny účinok môžu mať len učeníci Dafa, ktorí sa nedokázali dobre činiť. Videli ste, čo dokázalo prenasledovanie spraviť Falun Gongu. Nič – je bezmocné. Toto prenasledovanie môže iba zvýšiť mocnú cnosť kultivujúcich a inak nedokáže nič a nemá žiaden účinok, okrem toho, že sa zlo pri prenasledovaní samo zničí. Počas tohto zápasu medzi dobrom a zlom učeníci Dafa prešli od toho, že najprv nespolupracovali dobre k tomu, že postupne dokázali dobre spolupracovať a stali sa racionálnejšími. Hoci aj v tomto bode ešte stále vídať v mnohých veciach a na mnohých miestach slabú koordináciu a spoluprácu, keď sa na to pozeráme celkovo, ako telo boli učeníci Dafa v týchto rokoch zocelení kultiváciou a potvrdzovaním Fa, a sú zrelší a racionálnejší. Prešli ste od stavu, keď ste nevedeli čo robiť a boli ste iracionálni, postupne k tomu, že viete čo robiť a stávate sa racionálnymi.

Kultivácia bola v minulosti iba záležitosťou vlastného dovŕšenia a to, ako dobre alebo biedne sa človek činil, bola jeho osobná vec. Teraz máte spasiť vnímajúce bytosti a to znamená, že do hry vstupuje vzájomná koordinácia a spolupráca. Keď spolupracujete, vystúpia ľudské pripútanosti. Potešiteľné na tom je, že bez ohľadu na to, čo vystúpi, hlavný prúd našich učeníkov bol vždy dobrý a vaše želanie bolo správne. Hoci v tom boli zahrnuté ľudské pripútanosti alebo faktory zostavené starými silami, vašim východiskovým bodom bolo potvrdenie Fa a to je niečo, čo nik nedokázal zmeniť, takže vaše snahy potvrdiť Fa a spasiť vnímajúce bytosti nikdy neustali. Keď nefungovala koordinácia, robili ste veci sami. Keď koordinácia nefungovala vo väčšom rozsahu, robili ste veci v menšom rozsahu. Keď išla koordinácia dobre, robili ste veci spoločne. Takže nech bola situácia akákoľvek, dostali ste sa cez to. Dúfam, že odteraz sa budete dobre činiť vo všetkom, čo by ste mali robiť a vykonáte to s ešte väčšou racionalitou.

Nebolo ľahké, aby sa vaše potvrdzovanie Fa ako aj osobná kultivácia dostali až tam, kde sú dnes. Zocelili ste sa až k zrelosti a ten proces, ktorý k tomu viedol, bol procesom odstraňovania ľudských pripútaností. Keď sme pri tejto téme, chcem povedať, že všetko, čo robíte, je prepletené s vašou osobnou kultiváciou a vôbec to nie je iba kvôli robeniu tej samotnej veci alebo kvôli tej izolovanej veci. Všetko je spojené s nápravou Fa, všetko je spojené so zodpovednosťami učeníkov Dafa a všetko je spojené s vašou osobnou kultiváciou. Všetko toto je neoddeliteľné. Takže všetko, čo spravíte, sa odrazí vo vašom kultivačnom stave. Keď pri spolupráci cítite nespokojnosť alebo sa nahneváte, je v tom momente ťažké uvažovať o sebe samotnom alebo sa pozerať dovnútra a uvedomiť si, aký je váš stav alebo aká pripútanosť to spustila. Väčšinou ste nahnevaní, že váš návrh nebol prijatý, alebo sa na niekoho dívate zhora. Prejavy týchto dvoch pripútaností vyzerajú byť najsilnejšie. Vidím, že ešte aj teraz tieto veci existujú. Avšak nech je to akokoľvek, je to napokon kultivácia a ja dúfam, že sa pomocou zoceľovania stanete čoraz zrelšími a racionálnejšími a dokážete čoraz viac konať ako kultivujúci.

V minulosti som povedal, že zostávajúci čas nápravy Fa nie je taký dlhý, a že je v skutočnosti dosť krátky. Naozaj dúfam, že rýchlo dospejete a budete racionálnejší, čím umožníte,  aby sa táto záležitosť v krátkom čase skončila. Ak učeníci Dafa nedokážu byť racionálni a zrelí, a namiesto toho budú stále robiť veci s ľudským uvažovaním – a s takým, čo sa prejavuje veľmi silno – ako by sa táto záležitosť mohla skončiť? Ako by sa mohlo povedať, že učeníci Dafa ukončili svoju kultiváciu?

Ďalšou vecou je, že pre niektorých ľudí je ťažké si uvedomiť, aké urgentné je zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Iba určité množstvo učeníkov Dafa na tom teraz pracuje. Niektorí ľudia nevykročili vpred, neberú túto úlohu vážne, a nepovažujú spásu vnímajúcich bytostí za takú dôležitú. V skutočnosti ležia všetky vaše zodpovednosti ako učeníkov Dafa práve v tom. Ak nerobíte veci pre spásu vnímajúcich bytostí, potom ste nenaplnili svoju zodpovednosť ako učeníka Dafa a vaša kultivácia sa rovná nule, pretože to, že ste sa stali učeníkom Dafa, nebolo kvôli vášmu vlastnému dovŕšeniu, ale aby ste niesli na pleciach obrovskú misiu.

Dúfam, že postupom času budete konať čoraz viac ako učeníci Dafa a budete ešte lepšie spolupracovať. Pri robení vecí myslieť na druhých a pri konfliktoch sa pozerať do seba, to pravdepodobne všetci vedia povedať a všetci tomu rozumejú, avšak v rozhodujúcich momentoch na to nemyslíte. Opakujem tieto slová a pripomínam vám to na každej Fa konferencii. Ak by ste to všetci dokázali uskutočniť, potom by medzi vami neboli nezhody. Ak by ste to všetci dokázali uskutočniť, všetko by sa dalo vyriešiť a vy by ste mohli dobre spolupracovať.

Verím, že tí, čo prišli z Číny a nevyznajú sa dobre vo svete, rýchlo pochopia tieto veci a prispôsobia sa tejto spoločnosti. Takže to nie je najväčší problém. Najväčším problémom je príliš veľa ľudského zmýšľania. Samozrejme, keď sme pri téme ľudského zmýšľania, povedal by som, že keď potvrdzujete Fa, zachraňujete vnímajúce bytosti a keď robíte kultiváciu, musíte mať silné spravodlivé myšlienky. Avšak v každodennom živote a v spoločnosti nemôžete konať abnormálne. Ak si myslíte, že by sme mali žiť ako nebeské bytosti a budete sa správať odlišne aj keď kráčate po ulici, alebo vaše správanie v bežnom živote bude inakšie, potom idete do druhého extrému. Povedal som vám, že sa máte kultivovať, zatiaľ čo sa čo najviac prispôsobíte stavu bežnej spoločnosti. Takže sa musíte kultivovať racionálnym a poriadnym spôsobom. Nemyslím si, že by pre vás bolo ťažké vyvážiť tieto veci. Nateraz ste aspoň prišli k pochopeniu, ako tie veci fungujú. Už nezostalo tak veľa ľudí, ktorí sú iracionálni.

Som naozaj znepokojený ohľadom budúcnosti všetkých tých, ktorí sa medzi učeníkmi Dafa správajú nenormálne, nech už to má akúkoľvek formu: niektorí nepremýšľajú racionálne; niektorí rozprávajú nezmysly; niektorí vyhľadávajú tých, čo nie sú usilovní, tých, čo majú mnoho ľudských pripútaností a nekonajú ako kultivujúci a hrajú spolu s nimi negatívnu rolu; niektorí komunikujú so špeciálnymi agentami; niektorí sú iracionálni a zámerne spôsobujú ťažkosti medzi našimi študentami. Avšak myslím si, že akonáhle sa objavia problémy, neuvažujete o svojom vlastnom kultivačnom stave a sústredíte sa iba na to, aký nedobrý je tento či tamten človek a čo je to za človeka. Avšak uvažovali ste vtedy o tom, že prečo niekto taký medzi učeníkmi Dafa existuje a prečo sa taká vec vyskytne? Nie je prítomnosť toho človeka namierená na určitých ľudí alebo na určité ľudské pripútanosti? Určite áno. Nič v kultivácii sa nestane bez príčiny. Keď sa u nás vynoria nesprávne stavy a nedobré ľudské správanie, tie veci prídu kvôli ľudským pripútanostiam. My neuznávame usporiadania starých síl, avšak ak sa nedokážeme činiť dobre, zneužijú naše medzery. Takže možno toto miesto muselo byť zasiahnuté takýmto spôsobom, a preto sa to stalo. Keď sa vyskytne niečo takéhoto, ste všetci znepokojení a premýšľate: „Prečo poškodzuje povesť učeníkov Dafa a prečo sú tu takíto ľudia?“ Avšak spýtali ste sa samých seba: „Spravili sme v tomto ohľade azda niečo nesprávne?“ Pravdou je, že ak je vaše pochopenie tej veci správne a riešite to dobre, tí ľudia a to správanie zmizne, pretože medzi učeníkmi Dafa sa nemôže stať niečo len tak bez príčiny – to nie je dovolené a nik sa to neodváži porušiť. Akokoľvek zlé môže byť zlo, neodváži sa to spraviť. Faktory starých síl sa odvážia hrať svoju úlohu medzi učeníkmi Dafa len preto, že máte takéto ľudské zmýšľanie a je potrebné, aby sa takíto ľudia objavili. Musíte v tom mať jasno.

Je mnoho vecí, o ktorých som predtým nechcel alebo nemohol hovoriť. Len čo by som o takej veci hovoril, tá skúška by sa zväčšila a bola by obtiažnejšia. Staré sily si totiž myslia, že len čo niečo vysvetlím, tie vaše ľudské pripútanosti ostanú neodstránené. Faktory starých síl by dokonca spôsobili, že problematickí ľudia by kvôli tomu prešli na opačnú stranu, čo by viedlo k ešte väčším problémom. Takže sa cez to musíte dostať sami, pretože Fa vám bol vyučovaný a vy sa kultivujete. Pomocou kultivácie možno vyriešiť všetko. Je to len otázka toho, či sa kultivujete usilovne. Ak sa naozaj kultivujete usilovne, všetko možno vyriešiť.

To, čo som práve spomenul, vám malo povedať, že nech medzi učeníkmi Dafa vystúpia akékoľvek problémy, určite sú namierené na určitých ľudí alebo na ľudské pripútanosti určitej skupiny ľudí. Je to určite tak. Staré sily sa neodvážia poškodiť nápravu Fa, pretože ak by sa táto akcia poškodila, vesmír by prestal existovať. Učeníci Dafa pomáhajú Majstrovi napravovať Fa a to, že to robia, hrá rozhodujúcu rolu. Nikto sa v skutočnosti neodváži poškodzovať ju. Ibaže staré sily chcú, aby táto záležitosť postupovala podľa ich želaní. Ako sa pri vašej kultivácii budú odstraňovať vaše ľudské pripútanosti? Majster má svoje spôsoby, pričom ony majú svoje. Avšak nech je to akokoľvek, keď ich nechcete nechať zneužiť vaše medzery, musíte sa vo svojej kultivácii často pozerať do seba. Nech sa objaví akýkoľvek problém, najprv uvažujte o sebe a o skupine, v ktorej pracujete, a dosť pravdepodobne nájdete koreň problému.

Pre kultivujúceho je pozeranie sa dovnútra čarovným nástrojom. Mnísi a niektorí kultivujúci v minulosti hovorievali: „Budha je v mysli.“ Hovorili o nutnosti hľadať vo vnútri a kultivovať vlastnú myseľ – to je skutočný zmysel, ktorý tým vyjadrovali. Naozaj to tak funguje. Ľudská spoločnosť sa nachádza takmer v strede vesmíru, uprostred medzi väčšími a menšími formami hmoty. Keď sa dívame von, je bezhranične veľký, taký veľký, akoby nemal žiadnych hraníc. Predtým som vám hovoril o nesmiernosti vesmíru. Dlho som rozprával, a potom som už nerozprával, pretože som nemal ako pokračovať. Minuli sa slová ľudského jazyka, ktoré by to popísali a ľudské myslenie už nedokázalo poňať tú predstavu. Dalo by sa to pochopiť iba božskými myšlienkami. Vesmír je rovnako nesmierny, keď sa dívame dovnútra. Pamätám sa, že v jednom filme raz ukazovali padanie kvapky vody, ktorú potom zväčšili, znova a znova, pokiaľ nebola obrovská a nepremenila sa na mnoho molekúl vody. Potom jednu molekulu vody ďalej zväčšovali a odhalilo sa, že táto molekula vody je zložená z mnohých častíc, ktorých skladba je rovnaká ako skladba nebeských tiel vo vesmíre. Potom jedno takéto nebeské telo ďalej zväčšili a pozreli sa na jednu časticu, ktorá tvorila molekulu vody v tom tele. Bol v nej celý svet, s mestami, horami a oceánmi. Potom zväčšili kvapku vody z dažďa v tom svete a znova sa ukázal rozsiahly vesmír. Takto to išlo donekonečna, bez konca. Samozrejme, scenárista to pravdepodobne postavil na nejakej vedeckej teórii, avšak tá predstava určite nemohla pochádzať od samotného človeka. V skutočnosti je pravý stav tých vecí ešte komplexnejší a rozsiahlejší ako to, čo si dokázal predstaviť ten scenárista. Je takmer nepredstaviteľné, aká maličká môže byť častica. Len v jedinom zrnku piesku sú bezhraničné, nekonečné a nesmierne rozsiahle dimenzie, ako aj bezhraničný, nekonečný počet vnímajúcich bytostí. Škola Tao hovorí, že vesmír je veľký vesmír a ľudské telo je malý vesmír, ale ako by to mohlo byť obmedzené iba na toto? Ak porovnáte ľudské telo s tým, čo je mimo neho, vyzerá, že je tam veľkostný rozdiel. Avšak v skutočnosti to tak nie je. Či sa už človek díva von alebo dovnútra, v oboch prípadoch je ten priestor bezhraničný a nekonečný. Stupeň mikroskopickosti hmoty, faktory, ktoré vytvárajú pôvod myslenia človeka, pôvodná príčina všetkej hmoty a najpôvodnejší zdroj všetkých javov – jedného dňa to vy sami všetko uvidíte. Je to príliš komplikované a nedá sa to ľahko vysvetliť. (smiech)

Práve som hovoril o tom, že kultivácia vyžaduje kultivovať svoje vnútro. Keď mám o tom povedať viac, učeníci Dafa pokrývajú obrovský rozsah miest a oblastí vo svete. Inými slovami, zatiaľ čo ste tu v tomto svete, môžete mať iba výzor kultivujúcej sa ľudskej bytosti, avšak vaše pole môže ovplyvňovať vaše okolie – keď to povieme jednoduchou rečou. V skutočnosti bol celý svet rozdelený na časti pridelené jednotlivým učeníkom Dafa. Toto sa odráža v tom, čo sa deje na zemi, a ľudia v tomto svete zodpovedajú vesmíru. Ak sem človek prišiel získať Fa, potom je predstaviteľom systému vnímajúcich bytostí a leží za ním obrovský systém. Tento systém je tvorený rovnako ako častice a rozhodne to tu nekončí; tieto systémy obsahujú ešte drobnejšie a rozľahlejšie systémy na ešte mikroskopickejšej úrovni. Koľko častíc treba na vytvorenie boha? Všetky tie častice budú gigantickými, obrovskými systémami. Na vyššej úrovni je to ten istý scenár a opakuje sa to zas a znova. Tu na zemi je to však iba jeden človek v tomto svete. Pre učeníka Dafa to však pri tom nekončí. Každý pokrýva veľmi veľkú oblasť, ktorá zahŕňa mnoho ľudí. Ak srdce učeníka Dafa nie je stabilné, spôsobí to zmeny v jeho okolí. Napríklad ak máte strach, zistíte, že s vnímajúcimi bytosťami okolo vás nie je všetko v poriadku. Ak sa zmeníte a vaša prítomnosť bude pre ľudí osviežujúca a povznášajúca, a vaša myseľ bude široká a plná optimizmu, zistíte, že veci okolo vás sa zmenili. Keď objasňujete pravdu, keď potvrdzujete Fa a keď sa stretávate s ťažkosťami pri robení vecí, napravte sa a pozerajte sa na veci so spravodlivými myšlienkami. Môže to mať veľmi dobrý účinok.

S neustálym pokrokom nápravy Fa bude tento jav ešte očividnejší, pretože vaša sila sa bude zväčšovať a sila zla sa bude zmenšovať. Avšak keď sú vaše ľudské pripútanosti silné a pridá sa k tomu zasahovanie zla a nedobrých faktorov, prejaví sa to tak, že keď vy zosilniete, ono zoslabne, a keď vy zoslabnete, ono zosilnie. S pokrokom nápravy Fa sú nedobré faktory ďalej odstraňované a zoslabované až do bodu, že sa vám už nevyrovnajú, a vy sa budete javiť ako čoraz silnejší. V budúcnosti v určitom bode uvidíte, že učeníci Dafa budú môcť čoraz viac prejaviť svoje schopnosti, hoci ten bod bude znamenať, že to dosiahlo koniec – koniec samého konca. Takže keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti, ich postoj, stav mysle a spôsob robenia vecí je kritický, pretože to môže rozhodnúť o zmenách v tomto svete. Jeden človek môže rozhodnúť o výsledku vecí v určitej oblasti a keď hovoríme o ešte viac učeníkoch Dafa – keďže je tak mnoho učeníkov Dafa, dokonca desiatky miliónov – len čo o niečom súčasne uvažujú, nie je to už maličkosť.

Na počiatku učeníci Dafa spôsobili v čínskej spoločnosti veľké zmeny. Len čo tam bolo mnoho kultivujúcich, dobrí ľudia a ich dobré skutky boli viditeľné vo veľkom množstve na všetkých úrovniach. Noviny rôznych oblastí neustále písali, ako sa učeníci Dafa správajú a akí sú dobrí. Aj rádiá a televízne stanice prinášali takéto správy. Avšak pozitívny vplyv všetkého tohto začal dráždiť negatívne faktory. V Troch ríšach platí princíp vzájomného podporovania a vzájomného zabraňovania, pretože ľudská spoločnosť nie je nebeskou spoločnosťou, ale spoločnosťou, kde spoločne existuje dobro a zlo. Dokonca aj telo človeka je zložené súčasne z dobrých aj zlých faktorov. Toto platí pre všetky látky vo svete, vrátane potravín, ktoré jete. Faktory, ktoré vás vytvárajú, sú samotné látkou v tejto dimenzii. Keď ste racionálni a vaše skutky sú láskavé, potom prejavujete Budhovskú povahu,  teda súcit (šan). Keď je človek iracionálny, koná impulzívne či nahnevane, alebo dokonca úplne stratí rozum, je to démonická povaha, ibaže sa prejavuje v rôznych stupňoch. Takže keď zachraňujete vnímajúce bytosti a potvrdzujete Fa v prostredí tohto sveta, vnímajúce bytosti budú takisto prejavovať takéto správanie. Pri objasňovaní pravdy stojíte zoči-voči ľuďom, ktorí majú v sebe rôzne stupne dobra a zla. Avšak hoci dobro a zlo existujú v tomto svete súčasne, šan je tým, čo by malo udržovať ľudskú spoločnosť. Hoci ľudstvo nemá spravodlivé princípy, má univerzálny stav existencie, ktorý všetci uznávajú a ktorý je udržovaný pomocou šanu. Takže keď objasňujete pravdu, mali by ste to robiť s jasnou hlavou a racionálne. Keď ako učeníci Dafa chcete v človeku pri objasňovaní pravdy spôsobiť zmenu a keď ho chcete spasiť, nesmiete sa dotknúť negatívnych elementov v tom človeku. Musíte byť šan a iba potom dokážete vyriešiť prípadné problémy a spasiť toho človeka.

Predtým som vám hovoril, čo je šan. Niektorí povedia, že šan je, keď sa na niekoho pozriete a usmejete, keď ste k nemu láskavý. Avšak to je len priateľský stav, ktorý prejavuje ľudská bytosť. Pravý šan je to, čo kultivujúci získa v procese kultivácie a kultivovania šanu a toto je opravdivý šan, ktorý sa dosiahne kultiváciou. Keď komunikujete s vnímajúcimi bytosťami, nemôžete naplno prejaviť svoju úspešne skultivovanú božskú stránku, keďže stále máte ľudskú stránku, ktorá ešte nie je skultivovaná. Keď treba, musíte byť racionálny a jasne uvažovať ako kultivujúci, aby vás riadili vaše zodpovednosti a spravodlivé myšlienky, a iba potom sa prejaví váš opravdivý šan. V tom je rozdiel medzi kultivujúcim a bohom. Toto je milosrdenstvo – nie je to niečo ukazované zámerne, ukázanie nejakej ľudskej sympatie či antipatie. Nie je to tak, že keď si ty ku mne dobrý, ja voči tebe prejavím šan. Je bez podmienok a nie je tam odmena – je to úplne pre vnímajúce bytosti. Keď vystúpi tento milosrdný šan, jeho sila je neporovnateľná a môže rozložiť všetky zlé faktory. Čím väčšie milosrdenstvo, tým väčšia je jeho sila. Keďže ľudská spoločnosť nikdy predtým nemala spravodlivé princípy, ľudia nemohli vyriešiť svoje problémy pomocou šanu. Ľudia vždy riešili ľudské problémy pomocou bojov a vojen, a preto sa to stalo ľudským princípom. Ak sa chce človek stať bohom a prekročiť ľudský stav, musí opustiť toto zmýšľanie a použiť na riešenie vecí milosrdenstvo.

Milosrdenstvo je v skutočnosti obrovská energia, energia spravodlivého boha. Čím väčšie milosrdenstvo, tým väčšia bude táto energia a tá dokáže rozložiť čokoľvek zlé. Toto nikto nevyučoval, či už to bol Šákjamúni alebo kultivujúci v minulosti. Najväčším prejavom šanu je milosrdenstvo a to je prejavom obrovskej energie. Dokáže rozložiť všetko, čo nie je správne. Samozrejme, sila vášho milosrdenstva bude rásť úmerne s vašou úrovňou, je teda určená vašou kultivačnou úrovňou. Sila je určená výškou vašej úrovne ovocia, to je isté.

To, čo som práve vyučoval, vám malo povedať, aby ste sa teraz činili ešte lepšie pri objasňovaní pravdy a zachraňovaní vnímajúcich bytostí a hovoril som o tom, ako to robiť ešte lepšie. Moja prednáška sa týkala týchto vecí. Nechcem tentoraz hovoriť príliš mnoho,  pretože na predchádzajúcej Fa konferencii som odpovedal na vaše otázky. Keby som hovoril viac, vysvetľoval by som Čuan Falun, a čím viac by som hovoril, tým menej by toho ostalo pre vás na vlastné premýšľanie. Takže nechcem hovoriť príliš mnoho. Má to rovnakú príčinu ako to, že som za posledné roky nevyučoval často Fa. Sú veci, cez ktoré sa musíte sami vykultivovať a pomocou ktorých sami dozriete. Ak by Majster učil všetko od začiatku až do konca, už by sa to nepočítalo za vašu kultiváciu. Prehovorím, keď sa objavia veľké problémy. Ak však nie je nič, čo by bránilo snahám učeníkov Dafa potvrdiť Fa a spasiť vnímajúce bytosti, potom nevystúpim s prejavom. Ak nebudú významné a rozsiahle problémy, ktoré by sa týkali celého tela, nepoviem nič. Chcem, aby ste si prerazili svoju vlastnú cestu.

Myslím, že to je všetko, čo poviem. Mali by ste pokračovať vo vašej Fa konferencii. Tentokrát som prišiel, aby som vás videl. Viem, že niektorí prišli z iných krajín a precestovali tisíce míľ. Prišli ste na Fa konferenciu a jedným z dôvodov je to, aby ste sa učili zo skúseností druhých a z ich silných stránok a odstránili svoje slabosti. Je to na to, aby vám to pomohlo lepšie kráčať svojou cestou a lepšie sa činiť v kultivácii a pri potvrdzovaní Fa. Okrem toho chcelo veľa ľudí vidieť Majstra, ja viem. (nadšený potlesk) Ja som vás tiež chcel vidieť, a tak som prišiel. (nadšený potlesk) Dobre, viac už nepoviem. Ďakujem vám všetkým! (nadšený potlesk)

 


Vyučovanie Fa na stretnutí NTDTV

(Li Chung-č’, 6. júna 2009)

 

 

Dobrý deň! (Učeníci: Dobrý deň, Majster!)

Naozaj ste pracovali tvrdo. Prešiel dlhý čas odvtedy, čo som vám naposledy vyučoval Fa a dlhý čas som vás osobne nevidel. Avšak viem, že čím viac vyučujem a čím viac vás tlačím napred, tým početnejšie a vážnejšie budú ťažkosti, ktoré vytvoria faktory starých síl pre učeníkov Dafa. Avšak Fa vám bol daný. Kým sa kultivujete podľa knihy Fa a študujete ju, budete schopní rozriešiť všetko a získať všetko. Počas tohto časového obdobia som preto vedome nehovoril o veciach podrobnejšie. Mnoho vecí bolo skutočne nechaných pre vás, aby ste o nich uvažovali a pochopili ich. Preto som neprišiel hovoriť s vami takmer celý rok.

Nech je to akokoľvek, postup nápravy Fa ide rýchlo napred a všetci to môžete cítiť z toho, ako sa zmenila naša situácia a čas samotný, pretože veci teraz naozaj idú veľmi rýchlo – nepredstaviteľne rýchlo. To, čo sa deje vo vesmíre, je pre ľudstvo tiež nepredstaviteľné. Bez ohľadu na to, kultivácia učeníkov Dafa a všetko to, čo robím v náprave Fa, je takéto, forma je daná, takže tu nebude príliš veľa zmien. Tempo nápravy Fa je mimoriadne vysoké. Náprava Fa sa približuje najvyššou rýchlosťou vo vesmíre, nepotrebuje ani mňa, aby som ju viedol. Súdiac z vecí v súčasnosti, zmeny v tomto svete sa tiež dejú rýchlo, pričom obzvlášť citeľný je úpadok ľudskej spoločnosti. V dnešnej čínskej spoločnosti upadá morálka takmer nepredstaviteľným tempom. Nikdy predtým v histórii ľudstvo nebolo také pokazené. Nikdy predtým v žiadnom čase – napríklad pri páde dynastie alebo tesne pred katastrofami – sa veci nepokazili až tak ako dnes, pretože predtým, ako by dosiahli tento bod, by človek zanikol. Ak by nebolo nápravy Fa, bohovia by už dávno zakázali dnešným ľuďom existovať. Je to tak najmä pre Čínu. Tá je centrom ľudskej kultúry, ktorú im odovzdali bohovia, a po tisíce rokov sa jej vplyv šíril do celého sveta. Jej kultúra mala dokonca značný vplyv na iné dimenzie. V minulosti by nikdy nebolo dovolené, aby zdegenerovala do takéhoto stupňa, pretože by ju bohovia zničili predtým, ako by sa tam dostala. V súčasnosti to bolo odsunuté, pretože mnoho učeníkov Dafa ešte musí dokončiť svoje cesty kultivácie. Viem, že kultivácia je skutočne nesmierne ťažká. Samotná udalosť nápravy Fa je ťažká. Fakt, že ľudská spoločnosť je taká zdegenerovaná, mal obrovský vplyv na ľudí vo svete, vrátane učeníkov Dafa. Učeníci Dafa sa kultivujú vo svetskom svete a stoja zoči voči takým zložitým okolnostiam, kde degenerovaná stránka spoločnosti predstavuje pre ľudí také obrovské lákadlo. Čo by sa teda malo spraviť? Momentálne nemôžeme povedať, že je čas, aby boli títo ľudia odstránení, pretože budú viaceré príležitosti na ich záchranu. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa veci znova a znova odsúvali.

Nikto z vás si neuvedomuje, čo kedysi ľudia v dnešnom svete zaplatili kvôli tejto udalosti. Ani ste si neuvedomili, akými veľkolepými bytosťami kedysi boli, keď sa vrhli strmhlav nadol do takéhoto nebezpečného miesta, riskujúc obrovské nebezpečenstvo. Tento samotný fakt ich robí hodnými, aby ste ich zachránili a vytiahli ich von. Nebezpečenstvo pre nich je práve v tom, ako príťažlivé je ich okolie. Počas tejto obrovskej skúšky učeníci Dafa skutočne znášali nejaké pridané ťažkosti kvôli nim, kvôli vnímajúcim bytostiam, ale nech je to akokoľvek, učeníkov Dafa očakávajú tie najlepšie veci. Vo svetle tohto by si mali učeníci Dafa ešte viac uvedomiť, aká obrovská je ich zodpovednosť a niesť ju. Často všetci hovoríte: „pomáhame Majstrovi napravovať Fa“, a nech je ako chce, myslím, že sú to závažné slová a dúfam, že to môžete dosiahnuť – spraviť to najlepšie podľa svojich schopností. Viem, že je to skutočne ťažké. Hoci môžete tie slová povedať, vykonať to dobre skutočne nie je ľahké. Zachraňujete vnímajúce bytosti a nesiete na svojich pleciach túto historickú misiu, ale zároveň sa aj kultivujete a niekedy keď narazíte na problém, nevyriešite ho správne alebo nespolupracujete dobre. Povedal som, že táto fáza histórie bola zanechaná učeníkom Dafa, aby potvrdzovali Fa a zachraňovali vnímajúce bytosti. Nech je ako chce, so všetkým, čo ste spravili, bude budúcnosť svetlá a jasná. Dúfam len, že sa budete naozaj schopní činiť lepšie, lepšie spolupracovať a dokážete sa lepšie navzájom zladiť.

Uvažovali ste o tomto: Je naozaj niečo, čoho sa nemôžete vzdať? V priebehu histórie ste zažili chuť cti a slávy, a znášali ste obrovské ťažkosti. V tých dlhých, vleklých rokoch čakania ste prešli cez všetko možné, len aby ste sa dostali do dneška. Podľa všetkého by ste teda mali nakoniec aj túto svoju cestu dobre dokončiť. Či ide vaše potvrdzovanie Fa dobre alebo nie, o tom rozhodujú vaše vlastné činy.

Hovorím, že táto súčasná kapitola histórie bola zanechaná pre učeníkov Dafa. Nebuďte oklamaní faktom, že rôzne etniká a národy vo svete, alebo ľudia v rôznych vrstvách spoločnosti, sú zaneprázdnení robením svojich vecí. To je pre ľudstvo len normálny spôsob života a nevyhnutný stav existencie, a veci musia byť takéto. Nemôže to byť tak, že všetci ľudia náhle spravia niečo priamo kvôli Fa, pretože to by zničilo tento stav ilúzie. Predsa však oni sami existujú kvôli tomuto Fa. Môže sa zdať, že ani to, kto sú, a ani to, čo robia, sa netýka učeníkov Dafa, ale v skutočnosti sa ich to všetko týka. Môže sa to všetko javiť náhodné, ale všetko je v skutočnosti dobre usporiadané. Všetky vnímajúce bytosti čakajú, aby boli zachránené, a niečo vám môžem povedať s istotou. Ak ich učeníci Dafa nepôjdu zachrániť, títo ľudia, bez ohľadu na to, v ktorom kúte sveta sa nachádzajú, ak ich nepôjdete zachrániť, nebudú mať žiadnu nádej. Toto platí najmä pre čínskych ľudí a hovoril som o tomto predtým, ako viete. Mnoho kráľov z nebies, kráľov rôznych národností a kráľov z rôznych historických období sa reinkarnovalo na tom mieste. Znášajú najväčšie ťažkosti a tlak, pretože to, čo dovršujú, nie sú len oni sami; to, čo dovršujú, čo nesú a za čo platia, je v skutočnosti kvôli ich množstvu vnímajúcich bytostí. Preto majú také obrovské ťažkosti. To, čo si vybrali, sa rovná spoločnej voľbe vnímajúcich bytostí v obrovských kozmických systémoch, a z tohto dôvodu sú ich ťažkosti také obrovské. To isté platí pre vás, pretože hoci ste ako učeníci Dafa kvôli vašim predurčeným vzťahom prevzali takú veľkolepú zodpovednosť, obete, ktoré ste priniesli v histórii, nie sú o nič menšie.

Keď som sa dostal sem, chcem pohovoriť o niekoľkých špecifických veciach. Ako učeníci Dafa teraz potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti, cieľ ich snáh je jasný, avšak tie snahy samotné a spôsob robenia vecí musia byť pre ľudí pochopiteľné. Myslím tým pochopiteľné pre ľudské bytosti, nie pre bohov. Ľudia sa pozerajú len na povrch vecí a môžu pochopiť veci len z povrchu, takže povrchová forma, ktorú majú vaše činy alebo aktivity, musí zodpovedať bežnej spoločnosti. Nemali by ste to pri robení vecí prehánať, inak ľudia nebudú rozumieť. Ak však nebudete toho robiť dosť, nepodarí sa vám zachrániť ľudí. Hlavný problém, ktorý hrozí v projektoch učeníkov Dafa je ten, že sa vám nedarí dobre vyvážiť tieto dve veci. Ak nedbáte na to, čo hovoríte a čo robíte, spôsobí to, že bežní ľudia nás nebudú chápať, alebo si budú nesprávne myslieť, že sa miešate do politiky, alebo si budú myslieť, že máte postranné úmysly – všetko toto môže zbytočne spôsobiť, že naša obrovská misia učeníkov Dafa potvrdzovania Fa a záchrany vnímajúcich bytostí zostane nenaplnená. Ako učeníci Dafa v tom máte veľmi jasno, keď o tom hovorím, ale keď sa pokúsite uviesť to do praxe, máte tendenciu pustiť to zo zreteľa a nechať sa popliesť. Musíte tomu venovať pozornosť a v žiadnom prípade si sami nesmiete spôsobovať problémy.

Nepovažujte rozpad skazenej ČKS za svoj cieľ. ČKS je ničím a nikdy som ju nepovažoval za príčinu na obavy. Je len niečím, čo bolo vytvorené špeciálne pre nápravu Fa. Svojou samotnou povahou je v protiklade k vesmíru, takže sily celého vesmíru ju chceli zničiť. Toto viedlo k tomu, že existujú staré sily, ktoré sú oddané tomu, aby ju udržiavali. Ochraňovali ju viac ako sto rokov a dozerali na to, aby získala skúsenosti, ktoré by jej v poslednej fáze dovoľovali odporovať snahám učeníkov Dafa na záchranu vnímajúcich bytostí; aby slúžila ako brutálna skúška, keď majú byť učeníci Dafa úspešní v kultivácii; aby slúžila ako démon, ktorý prinesie chaos do sveta, keď budete mať zachraňovať vnímajúce bytosti. To je všetko, čím je, takže jej nedávajte príliš veľkú váhu a nedovoľte, aby sa váš cieľ krútil okolo nej. Nie je toho hodná. To, čo robíte, je pre záchranu vnímajúcich bytostí. Skazená ČKS v skutočnosti nie je schopná všetkého toho, čo spravila, boli to faktory síl zo starého vesmíru, ktoré ju používali na robenie vecí. Samozrejmá otázka by bola, prečo používať ČKS a nie nejakú inú bytosť namiesto nej? Bola vybratá preto, že je taká zlá, a bola vytvorená presne takto. Keby učeníci Dafa naozaj zamerali to, čo robia, len na túto entitu samotnú, rozpadla by sa a potom by faktory starých síl použili niečo iné, aby spôsobovali ťažkosti. Skazená ČKS existuje len pre tento jeden cieľ a či sa ňou zaoberáte alebo nie, rozpadne sa. Keď učeníci Dafa dokončia veci, ktoré majú spraviť, rozpadne sa, určite sa rozpadne. Ale medzičasom, kým dobro a zlo do seba narážajú, rozhodnutie každého života o tom, kde stojí, ktorú cestu si vyberie a správanie sa vnímajúcich bytostí rozhodne o tom, kam budú smerovať v budúcnosti. Takto to celé funguje.

Môžete odhaliť skazenú ČKS vo svojich mediálnych aktivitách, ale malo by to byť spravené s cieľom očistenia vecí pre vnímajúce bytosti, aby mohli byť spasené. Dnes tu máme stretnutie učeníkov Dafa vo svete, ktorí pracujú pre NTDTV. Väčšina z tu prítomných sa zúčastňuje mediálnej práce a v niektorých prípadoch zastávate niekoľko rolí. Ako učeníci Dafa, ktorí vedú mediálne výstupy, vaše myslenie ohľadom toho, čo robíte, musí byť jasné. Samozrejme, nemusím ani nič povedať, aby vám to bolo jasné, avšak keď sa stretávate s konkrétnymi, skutočnými vecami, nemali by ste konať nerozvážne. Keď stratíte svoj pokoj, ste náchylní k tomu, aby ste odbočili. V kritických momentoch musíte pamätať na to, že tú prácu robíte kvôli záchrane vnímajúcich bytostí.

Pre stanicu nebolo ľahké, aby sa vyvinula do dnešnej podoby len v priebehu niekoľkých krátkych rokov. Vždy keď vidím programy vysielané NTDTV, mám pocit obdivu voči učeníkom Dafa. Učeníci Dafa sú skutočne výnimoční. Prešli ste od toho, že ste nevedeli nič, k tomu, že vediete stanicu a robíte to veľmi dobre, s takými pestrými programami. Ak by ľudia vo svete neboli predtým podvedení zlom, každý by tú TV stanicu pozeral a zdala by sa mu proste vynikajúca, jednoducho mimoriadna. Kvôli zasahovaniu a zlým faktorom, ktoré ich ovládajú, mnohí ľudia v tomto čase nemôžu vidieť, aká výborná je tá stanica, hoci je priamo pred ich očami. To je však v poriadku. Veci sa rýchlo menia ako sa náprava Fa rúti napred a spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa sú čoraz silnejšie. Energia vysielaná NTDTV je veľmi silná a televízny prijímač naladený na ňu prijíma mocnú energiu, ktorá rozkladá faktory zla. Takže z tohto pohľadu stanica nielenže musí byť vedená dobre, ale musí tiež byť vedená obvyklejším, štandardnejším spôsobom. Keď vy ako učeníci Dafa dosiahnete Dovŕšenie, odovzdáte stanicu ľuďom z obdobia Fa nápravy ľudského sveta a stane sa časťou kultúry budúceho ľudstva. Takže sa s ňou musíte dobre činiť.

Dovoľte mi byť trochu konkrétnejší. Ak chcete dobre viesť mediálny výstup, musíte mať dobrú oporu v spoločnosti. Bežné veci sa nestanú božskými a faktory starých síl budú zasahovať do spásy ľudí. Samozrejme, samotná práca pre TV stanicu nie je kultiváciou Dafa a nemá priamy vzťah k Dafa. Stanica je vedená učeníkmi Dafa s cieľom potvrdzovania Fa a záchrany vnímajúcich bytostí. To je ten vzťah. Stanica nie je časťou Dafa samotného, ale je nástrojom, ktorý používajú učeníci Dafa na záchranu vnímajúcich bytostí. Keďže by mala mať oporu v spoločnosti a stať sa rovnakou ako bežná stanica, musíte ohľadom manažmentu používať normálne prístupy, ktoré sa používajú v ľudskej spoločnosti. Firmy v bežnej spoločnosti majú mnoho skúseností v tomto ohľade. Systém riadenia, ktorý používajú, je v súlade s formou spoločnosti, a preto bol schopný získať v nej oporu a sformovať sa v ľudskej spoločnosti. Inými slovami, to, čo spravil človek v tomto ohľade, vyhovuje princípom na tejto úrovni, takže vy by ste tiež mali ako sa len dá nasledovať bežné prístupy ako tento, keď vediete svoju TV stanicu. Ak ju chcete viesť dobre, naozaj by ste mali rozmýšľať o tom, ako zaviesť štandardné riadiace metódy, dostať ju do pozitívneho cyklu a uvažovať o vašom firemnom fungovaní.

Faktom je, že primárnym cieľom bežných TV staníc je zarábať peniaze. Váš východiskový bod je odlišný. Je to záchrana vnímajúcich bytostí. To je jednoducho veľkolepé a je to niečo, čo žiaden človek nemôže spraviť. Keďže je to tak, ak je stanica slabo vedená a nemôže pokračovať kvôli nedostatku kapitálu, stratíte mocné médium na prezentovanie faktov. Všetci ste v posledných rokoch videli jej efektívnosť a vplyv, takže keď je to tak, prečo ju neviesť dobre?

Viete, že režim ČKS sa udržuje pomocou lží a že sa spolieha na médiá, aby zavádzali ľudí. Od prvého dňa podvádza čínsku verejnosť a do tohto dňa, do samého konca, používala médiá, aby klamali čínskym ľuďom. Zakrýva pravdu a udržuje si fasádu lží po mnoho rokov. Ľudia boli vychovávaní a vyrastali pod jej lžami. Nepovedali by ste potom, že čínski ľudia žijúci celý svoj život zvyknutí na tento prístup, si zasluhujú poľutovanie? Mnoho čínskych ľudí nechápe vonkajší svet ani potom, ako odídu z Číny, pretože vyrastali v kultúre skazenej ČKS a dokonca si myslia, že ľudia v iných krajinách sú abnormálni a blázniví. Nie je to tak, že vonkajší svet je abnormálny. Je to tak, že to je normálna spoločnosť, a to, čo je pokrútené, je čínska spoločnosť vedená skazenou stranou. Desiatky rokov bola skazená ČKS zo seba dosť naradostená, mysliac si, že jej klamlivá propaganda je úspešná. Pevne držala v rukách médiá, aby pre ňu vyrábali propagandu a ona si tak mohla udržiavať moc. Hovorím vám to, aby som vám povedal, že propaganda môže povzbudiť ľudí k činu a že môže naozaj mať účinok, že sa na ňu ľudia spoliehajú ohľadom informácií. Niektorí ľudia jednoducho sami neuvažujú a veria všetkému, čo sa im povie.

Ľudské uvažovanie má slabosť a vy ste ju objavili počas rokov, kým objasňujete pravdu. Konkrétne, že prvý dojem je najsilnejší. (smiech) Hneď ako človek prijme nejakú myšlienku, bude v jej svetle hodnotiť všetko, čo príde potom. Toto je nedostatok v konštrukcii človeka, ale v tomto prostredí prevrátených princípov v skutočnosti pomáha ľuďom pri odstraňovaní karmy pomocou ťažkostí a tiež pri konečnom hľadaní pravdy. Ak by to bolo inak, bolo by pre ľudí príliš ľahké, aby získali Fa a vrátili sa do nebies. Ak by bez ohľadu na to, čo iní hovoria, ľudia používali spravodlivé princípy, aby sa o niečo snažili a hodnotili veci, potom by sa toto ľudské prostredie nikdy nepokazilo a nebola by to ľudská spoločnosť. (smiech) Avšak tu v ľudskom svete sa predtým nenachádzali správne princípy. Cisár vládol krajine a posielal vojská, aby dobili časti sveta; víťaz sa stal cisárom, porazení sa stali vydedencami. Takéto sú princípy, ktoré vládnu na tejto ľudskej úrovni. Prečo sa Budhov Fa, Božský Fa, stretol s takými obrovskými prekážkami a prečo nastalo toľko ťažkostí, útokov a odmietania, keď sa tu šíril? Pretože sa tu šírili správne princípy, niečo, čo v tomto prostredí predtým neexistovalo.

Nech je ako chce, toto je história a cesta, ktorou prešla ľudská kultúra od stvorenia sveta. Ale veci sú dnes odlišné. Dnes je posledné, veľké vyvrcholenie všetkého, čo sa prihodilo od stvorenia sveta. Keďže tu bol široko rozširovaný Dafa, toto prostredie môže byť zachované pre ľudstvo navždy. To je požehnanie, ktoré priniesol Dafa ľudstvu ako časť veľkého šírenia Dafa a časť nápravy Fa vesmíru: konkrétne fakt, že úroveň tejto dimenzie môže byť zachovaná navždy.

Nechcem hovoriť príliš mnoho. Myslím, že ste sem prišli na stretnutie a chcete prediskutovať veľa vecí. Nechcem vás zdržiavať príliš dlho, ale rád by som vám venoval ešte trochu času. Ak máte nejaké kritické, významné otázky, môžete sa ich teraz spýtať a ja vám na ne odpoviem. Potom môžete použiť zostávajúci čas na vašu diskusiu. (Potlesk)

 

Učeník: Keďže sme reportéri, naše spravodajstvo musí byť presné. Avšak občas niečo zveličíme, aby sme ľuďom objasnili pravdu. Myslím si, že by sme mali nasledovať štandard ustanovený západnými médiami a informovať o veciach presne.

Majster: Súhlasím s týmto pohľadom. Takto by sa to malo robiť. Nebuďte ako tie propagandistické nástroje skazenej strany. Nie je správne odkloniť sa od pravdy, keď popisujete udalosti, len aby ste dosiahli nejaký účinok. Jednoducho nechajte tú správu, aby dosiahla taký účinok, aký môže dosiahnuť. Neohýbajte vedome pravdu. Stratíte tým dôveryhodnosť.

 

Učeník: Som reportér, ktorý pokrýva spoločenské udalosti. Z kultivácie viem, že všetko treba robiť podľa Čen Šan Žen, a viem, že naše spravodajstvo má ľuďom hovoriť o veciach, ktoré sú pravdivé, láskavé a dobré. Avšak sú nejaké veci, ktoré nie sme schopní úplne dešifrovať. Napríklad situácia v Chinatowne je komplikovaná. Niektorí ľudia sú veľmi pro-komunistickí, takže sa snažíme nepokrývať aktivity, ktoré organizujú alebo o nich informujeme tak málo, ako sa len dá. Najmä keď pretláčajú niečo, čo nie je správne, vieme, že to absolútne nemôžeme pokrývať. Avšak niekedy sú za tým jemné vzťahy a my máme obavu, že to spravodajské pokrytie nezvládneme dobre a tým pomôžeme nedobrým ľuďom získať publicitu.

Majster: Pamätám si, že keď sa začalo prenasledovanie, jeden človek z pevninskej Číny, ktorý sa vydával za študenta, mi napísal list. Ten list hovoril o tom, ako by sa určitá vec mohla spraviť lepšie a tak ďalej, avšak ja som vedel, že tento človek je špeciálnym agentom. Aby sa zamaskoval, to, čo navrhol, bolo pre nás prospešné. Takže ja som jeho myšlienku prijal. Prečo to vlastne spomínam? Všetko, čo robím, je kvôli spáse vnímajúcich bytostí, a bez ohľadu na to, kto ste, pokiaľ môžete prispieť k spáse vnímajúcich bytostí, použijem to, čo ponúkate. V skutočnosti, keď je reč o ľuďoch, pokiaľ je dnes nejaký bežný človek nažive, bez ohľadu na to, ako biedne sa správa – s výnimkou tých úplne najhorších – stále môže byť pre neho nádej. Niekto v prenasledovaní pasívne spravil nedobré veci. Hneď ako sa mu to vyjasní a dokáže hrať pozitívnu úlohu, bude mať šancu nahradiť to, čo spravil. Ak takíto ľudia povedia pozitívne veci, môžete ich aj citovať, avšak určite nepoužite nič nedobré, čo povedia. Ak je niekto zlý a to, čo hovorí, nesúvisí so zachraňovaním vnímajúcich bytostí, potom je lepšie neinformovať o tom, aj keď sa to ľuďom môže zdať zaujímavé. Pretože akékoľvek správy ho budú vyzdvihovať a zvýšia jeho úroveň uznania. Nie je nutné vyzdvihovať nedobrého človeka. Ak to, čo hovorí, pomôže spasiť vnímajúce bytosti, potom keď o tom budeme informovať, v skutočnosti mu to pomôže nazhromaždiť si cnosť.

 

Učeník: Čo by sme mali robiť, aby sme dobre prevádzkovali televíznu stanicu NTDTV? V našej oblasti hovorili študenti, ktorí sa zúčastňujú predaja reklamy, že najprv treba dobre robiť Veľkú Epochu, až potom NTDTV.

Majster: Nemusíte sa ma pýtať na takéto veci. Ak človek povie, že pracuje hlavne pre Veľkú Epochu, potom by sa mal samozrejme zamerať na Veľkú Epochu a až potom pomáhať NTDTV. Ak niekto povie, že pracuje hlavne pre NTDTV, potom by sa mal zamerať na NTDTV a pomáhať ďalším médiám iba potom, čo dokončí svoju prácu. Toto všetko sú vnútorné záležitosti vás učeníkov Dafa, takže spravte toľko, koľko môžete spraviť. Všetky médiá, ktoré prevádzkujete, majú účinok spásy vnímajúcich bytostí, a hlasy, ktoré vychádzajú z týchto médií, nesú mocnú cnosť každého z vás, kto sa zapojil, to je isté.

 

Učeník: Stanici NTDTV dosť chýbajú peniaze a aby sme prilákali reklamu – niektorú je naozaj ťažké získať – marketingové oddelenie posiela reportérov, aby natočili veľa správ zadarmo. Niekedy je ich naozaj priveľa. Je to správny prístup?

Majster: Nemalo by ich byť priveľa. V začiatkoch ste pravdepodobne veci neriešili dobre, keďže prechádzate procesom od toho, že ste to nevedeli robiť, k tomu, že to viete. Dúfam, že sa postupne budete činiť dobre, budete skúsenejší a čoraz racionálnejšie budete riešiť problémy, takže budete môcť vyriešiť všetko úplne sami.

 

Učeník: Prešlo niekoľko mesiacov odvtedy, čo NTDTV začala vysielať v Kanade v roku 2008. Avšak keď sme sa snažili rozšíriť základňu divákov, zistili sme, že akceptácia NTDTV Číňanmi v určitých oblastiach je veľmi obmedzená.

Majster: História, ktorá sa teraz odhaľuje, je určená pre učeníkov Dafa, avšak nikto vás nebude prosiť, aby ste niečo spravili, pretože ľudia sú v ilúzii. Všetko toto vám bolo prenechané – vrátane všetkých vecí, ktoré sú správne a nesprávne, alebo dobré a zlé – a všetko je to zmiešané dovedna. Takže je pre vás naozaj ťažké robiť veci. Napriek tomu sa s vami nemôžu porovnávať žiadne bytosti v tomto vesmíre. Sú bohovia, ktorí sa špeciálne starajú o tieto veci, avšak veci v tomto svete sa zmenia až keď sa budete činiť dobre. Činiť sa dobre, dobre spolupracovať a byť efektívny, to naozaj závisí od vás samotných. Mohli by ste sa pýtať: „Existuje nejaká tajná zbraň, ktorú by sme mohli použiť? Môžeme prísť s nejakou špeciálnou metódou?“ To, čo vám bolo dané, je najspravodlivejšia cesta, avšak je to úzka cesta. Ak je váš zámer nesprávny alebo používate nesprávne metódy, tá cesta bude zložitá. Cesta je veľmi úzka a vyzerá to, akoby sa po nej nedalo ísť. Ale v skutočnosti to ide.

 

Učeník: Pravidlá pre deväť súťaží, ktoré organizovala NTDTV, sa zas a znova menili. Osobne si myslím, že na tých, čo sa prihlásili do súťaží, to nepôsobí veľmi dôveryhodne, a zjavne to nie je veľmi profesionálne. Rád by som sa spýtal Majstra, či je to môj vlastný dojem, alebo či to môžeme spraviť lepšie?

Majster: Viem, že tam boli zmeny, a väčšinou to bolo kvôli neskúsenosti a snahe lepšie sa prispôsobiť potrebám súťaží. Naozaj nie je dobré mať veľa zmien. Ale v skutočnosti, pre účastníkov súťaží, čím jasnejšie sú pravidlá, tým lepšie. Keďže koordinátorom chýbali skúsenosti, museli si skúsenosti postupne získavať. Ak sa zistí, že niečo je nesprávne, malo by sa to napraviť. Myslím si, že v budúcnosti to bude lepšie, keďže potom budú mať viac skúseností.

 

Učeník: Som novinár z Taiwanu. Učeníci Dafa na Taiwane robia veľa správ, ktoré odhaľujú zlé činy ČKS, ale aj tak je pre nich náročné zozbierať dôkazy z prvej ruky. Chcel by som sa spýtať, ako by sa tento problém mal riešiť? Moja druhá otázka je, že súčasná vláda a niektorí podnikatelia na Taiwane sa stávajú čoraz viac pro-komunistickí. Ak v našich správach poukážeme na ich chyby, obrátime ich proti nám?

Majster: Je viac ako dosť vecí, ktoré publikovala samotná zlá strana alebo iné hlavné internetové médiá, ktoré môžete použiť. Čokoľvek z toho môžete prebrať. Bolo by ešte lepšie, keby ste mohli získať správy z prvej ruky priamo z Číny, ale iba ak tam máte úplne spoľahlivé a bezpečné kontakty.

Čo sa týka toho, čo robí určitá vláda alebo ten a ten, o tom kultivujúci vôbec nemusí uvažovať. Vôbec o tom nerozmýšľajte, ani sa tým netrápte. Jednoducho si pomyslite: „Ja som prišiel spasiť vnímajúce bytosti a to je všetko.“ Dnes môže byť pri moci niekto a zajtra to môže byť niekto iný, avšak nech je pri moci ktokoľvek, nechajte to tak. Je to zostavené bohmi, takže je to tak, ako to je. Ak na to zameriate svoju pozornosť, znamená to, že vaše myslenie zišlo z cesty. V tom momente, ako budete takto premýšľať, odbočíte. Nestarajte sa o takéto veci a jednoducho robte to, čo by ste mali robiť. Zvyčajne sa stane to, že čím ste k niečomu viac pripútaní, tým pravdepodobnejšie vzniknú problémy spojené s touto vecou a vytvoria niečo ako skúšku pre váš sin-sing. Čím menej sa staráte o takéto veci, tým lepšie. Vy máte svoju cestu, zatiaľ čo ľudia majú svoje záležitosti. Vy máte veci, ktoré máte spraviť. Nevenujte pozornosť ani žiadne myšlienky politickým veciam alebo tomu, čo sa deje medzi politickými stranami. Samozrejme, naše médiá o tom zrejme musia informovať, keďže to sú pravdepodobne veci, ktoré bežných ľudí zaujímajú. V tom prípade o tom môžete informovať tak ako to robia iní a nepísať svoje komentáre. Môžete jednoducho prevziať správy druhých. My nepíšeme komentáre ohľadom zápasu medzi stranami. Takže čo sa týka správ, ktoré zaujímajú ľudí, môžete použiť takýto prístup, pokiaľ neskončí prenasledovanie a médiá prevádzkované učeníkmi Dafa sa úplne nestanú súčasťou spoločnosti.

 

Učeník: Majster, vysvetlite prosím učeníkom, aký dopad bude mať Súťaž krajčírskeho umenia Chan na to, ako sa ľudia vo svete obliekajú, a  povedzte nám prosím, prečo sa po dynastii Ming oblečenie Chan stratilo na taký dlhý čas.

Majster: (smiech) Dnešné stretnutie je na diskutovanie o práci NTDTV, nie o krajčírskom umení Chan. Nechajme túto otázku na inokedy.

 

Učeník: Mám otázku týkajúcu sa manažmentu. Keď je každý talentovaný a tvrdohlavý, zistil som, že keď ako koordinátor pridelím prácu alebo sa snažím zladiť rôzne názory, vždy sa nájde niekto, kto mi povie, aby som sa pozeral dovnútra. Samozrejme, pri kultivácii sa môžem pozerať dovnútra, keď prídem domov. Avšak keď mám vyriešiť určitý problém a rozhodnúť, ako niečo spraviť, ako by som to mal riešiť ako koordinátor?

 Majster: Viem, čo chceš povedať. (publikum sa smeje) Zvyčajne sa učeníci Dafa bez problémov zrieknu jedla i spánku, aby potvrdili Fa – „Nech sme akokoľvek unavení, spravíme to.“ Ale čo sa týka riadenia vecí a robenia ich štandardným spôsobom, riadenia jeden druhého, alebo vytvorenia určitých pravidiel a pracovných postupov, okamžite sa odmietate prispôsobiť. (publikum sa smeje) Uvažovali ste však o tom, že iba takto bude to, čo robíte, mocnejšie a metodickejšie, a iba takto získate dobrú základňu v ľudskej spoločnosti a budete mať ešte väčší účinok? Založili ste televíznu stanicu, aby ste potvrdili Fa. Vaša pôvodná myšlienka bola, že úplne postačí, ak ňou dosiahnete účinok odhaľovania zla. Avšak Majster vám práve povedal, že nech robíte čokoľvek, mali by ste to robiť dobre. Nielen robiť to dobre – to, čo robíte teraz, bude pravdepodobne zanechané pre kultúru budúcnosti. Avšak ak tam nie sú ani len pravidlá, ako by sa to mohlo odovzdať budúcnosti? Z čoho sa ľudia v budúcnosti budú potom učiť? Bez akýchkoľvek pravidiel, z čoho sa budú učiť? Z nadšenia učeníkov Dafa? (Majster sa smeje) (publikum sa smeje) Preto hovorím, že bez ohľadu na to, akému kráľovstvu ste kedysi vládli alebo v akom projekte ste teraz zapojení, nech vás riadi ktokoľvek, umožnite mu to. Nemyslite si, že ľudia vám nemôžu šéfovať. Nezabudnite, že ľudské bytosti sú v ilúzii a vaša kultivácia má formu praktizovania medzi bežnými ľuďmi. Možno učeník Dafa, ktorý je tvojím vedúcim, prišiel z úrovne, ktorá nie je ani tak vysoko ako tá tvoja. Možno sa dokonca ani nevykultivoval tak vysoko ako ty. Avšak na tom nezáleží. Toto je o spolupráci založenej na spravodlivých myšlienkach a určenej na spásu vnímajúcich bytostí. V každom prípade musíte dobre spolupracovať. Vysvetlil som to jasne? (potlesk) Mnohí študenti mi to v skutočnosti predložili. Dnes som mal príležitosť vám to jasne vysvetliť. (publikum sa smeje, tlieska)

 

Učeník: Mám dve otázky. Prvá otázka je, keďže mnohí študenti, ktorí robia mediálnu prácu, prevzali viaceré role – a to najmä keď je čas propagovať predstavenia Shen Yun – nikto nepracuje na inzercii, ktorú získali naši obchodníci, alebo všetci obchodníci odídu predávať lístky. Ako by sme mali vyvážiť tieto veci?

 Majster: To je problém. Preto zakaždým, keď začína turné Shen Yun, chcem umožniť svetu dozvedieť sa o Shen Yune tak rýchlo ako je to len možné. Nedovolím, aby pri svetovom turné boli na nejakom mieste predstavenia príliš dlho, pretože pre miestnych praktizujúcich by to bolo naozaj ťažké a ovplyvnilo by to iné projekty. V skutočnosti som si tento problém uvedomil už dávno. Už keď bola vtedy založená umelecká skupina Shen Yun, mal som v úmysle použiť na to mladých učeníkov Dafa, aby to neovplyvnilo iné projekty učeníkov Dafa. Avšak aj tak sa veľa učeníkov Dafa zúčastnilo na predaji lístkov a bolo to pre nich dosť namáhavé, takže ostatné projekty to nakoniec aj tak ovplyvnilo. Ale myslím si, že len čo dosiahneme určitý stupeň renomé a bežní ľudia si objednajú celé predstavenie, alebo keď sa Shen Yun v krátkom čase stane slávnym, nebude potrebné, aby ste pracovali na predaji lístkov. Ako sa ukázalo, Shen Yun sa už stal najlepším predstavením na celom svete. Nikto nie je lepší. (potlesk) Avšak momentálne skazená ČKS zasahuje do spásy ľudí vo svete. Shen Yun je teraz veľmi vplyvný, hoci to nešlo tak rýchlo, ako som plánoval. Len čo sa jeho popularita rozšíri široko ďaleko, nebude potrebné, aby ste venovali tak mnoho úsilia predaju lístkov. Potom bude stačiť iba uverejniť inzerát, že je tu Shen Yun a že bude vystupovať tam a tam. Ľudia potom už prídu. Myslím si, že učeníci Dafa tomu potom nebudú musieť venovať toľko energie a času, a neovplyvní to už ostatné projekty. Takže k tomuto som smeroval. V tomto procese zaisťujem, aby kvalita programu aj predstavenie boli dokonalé, aby prinieslo najlepšie výsledky a aby v žiadnom bode na tej ceste nenastali žiadne chyby alebo problémy. Ak to naozaj dosiahneme, vplyv toho predstavenia určite narastie. Nič nesľubujem, avšak cítim, že ten deň nie je ďaleko. (potlesk) Potom bude stačiť iba zverejniť reklamu. (Publikum sa smeje) Alebo možno budú vaše médiá už tiež vplyvné, takže nebude potrebná ani reklama. Bude stačiť iba o tom napísať správu. (Majster sa smeje)

 

Učeník: Mohol by prosím Majster pohovoriť o dôležitosti a zodpovednosti viacjazyčných programov NTDTV vo vzťahu k spáse vnímajúcich bytostí?

Majster: Určite by bolo lepšie, ak by mohli byť programy vo viacerých jazykoch. Ak by stanica naozaj mohla získať pevnú oporu v bežnej spoločnosti, dostať sa do pozitívneho cyklu, prekvitať a prosperovať, to by bolo výborné. Nezastavte sa však iba na tom, že budete mať programy v iných jazykoch. Bude ešte lepšie, ak dokáže produkovať programy v každom jazyku, aby žiadne etnikum nebolo vynechané. Pretože tí, čo sú pred vami a ktorých musíte zachrániť, sú všetci ľudia na svete. Avšak viem, že čo sa týka ľudských zdrojov, materiálnych zdrojov, a z hľadiska súčasných schopností, sme ešte ďaleko od toho, aby sme to mohli robiť. Avšak nech je to akokoľvek, začnime teraz od základov. Ako to budeme robiť dobre, bude to mať nielen obrovský dopad, ale takisto, talentovaní a schopní ľudia získajú jeden po druhom Fa. Keďže sa to vzájomne dopĺňa, nastúpia ku nám a vyplnia to, čo potrebujeme. Je dokonca možné, že každá stránka vášho podniku sa zlepší, vrátane vašich finančných prostriedkov. Avšak ak sa váš súčasný stav od základu nezmení, žiadna z tých zmien nenastane. Takže by ste naozaj mali veľa premýšľať nad tým, ako získať oporu v bežnej spoločnosti a dostať sa do pozitívneho cyklu. Tvrdo na tom pracujte!

 

Učeník: Práve sa tu jeden kanadský študent spýtal otázku ohľadom Kanady. Ja som v skutočnosti tiež dosť zmätený. Od minulého septembra, keď NTDTV začala svoju prevádzku v Toronte, prešlo už viac ako pol roka a stále nemáme dosť divákov. Premýšľam nad tým, ako spraviť prielom vo výzvach, ktorým čelíme. Nie je úspech podniku hlavnou zodpovednosťou, ktorú má vedenie?

Majster: To, či dobre spolupracujete, nie je v rukách iba jedného alebo dvoch ľudí. Nechajme teraz každého uvažovať v tejto línii a uvidíme, či existuje dobré riešenie. Ak to tak budete robiť, minimálne sa naučíte, ako k tomu pristupovať v budúcnosti a ako robiť veci pevným a spoľahlivým spôsobom. Ak to stále nepôjde, potom to pravdepodobne znamená, že podmienky stále nie sú dosť zrelé. Ak vaša snaha pôjde dobre a bude to fungovať, potom to znamená, že ste spolupracovali dobre.

 

Učeník: Prepáčte, ale všimli sme si, že niektorí ľudia si robia poznámky. Robenie poznámok je prísne zakázané a nie je dovolené ani nahrávanie.

Majster: Nie je to tak, že by sme mali strach, keď si ľudia robia poznámky. Ide skôr o to, že keď odídete s tým, čo ste si zapísali, nebude to rovnaké ako to, čo som tým pôvodne myslel. Okrem toho si nedokážeš zaznamenať všetko, takže to, čo si si narýchlo zapísal, bude vytrhnuté z kontextu. Vyberáš si veci, ktoré sa ti páčia a ktoré považuješ za užitočné, aby si ich povedal ostatným. Namiesto toho, aby ste sa sami kultivovali, chcete použiť moje slová, aby ste napravili druhých. (publikum sa smeje) Takže radšej si nerobte poznámky. Povedal som vám už dávno, že to nie je dovolené, a želám si, aby ste kráčali po svojej ceste správne. Zničte poznámky, ktoré ste si spravili.

 

Učeník: Shen Yun účinkoval všade vo svete okrem Hongkongu.

Majster: Viem. Vyzerá to stále viac tak, že skazená ČKS nehanebne uplatňuje nad Hongkongom plnú kontrolu. Hovorí sa síce, že „jedna krajina, dva systémy“, ale zdá sa mi, že ČKS je úplne nehanebná a hodí sa na ňu príslovie „mŕtve prasa sa nebojí vriacej vody“. (publikum sa smeje) Nezastaví sa pred ničím a znechutenie sveta sa prehlbuje každým dňom. Čoraz viac ľudí vo svete jasnejšie vidí, čo je zač. Priamo manipuluje a ovláda vládu Hongkongu a všetky tamojšie divadlá sú majetkom vlády. Avšak to nevadí a nemusíte sa tým znepokojovať. Viete, nad čím uvažujem? Chystám vystúpenie Shen Yun v pevninskej Číne. (nadšený potlesk) Nehovorím len niečo, čo mi práve napadlo. Zlo si môže myslieť, že je mocné, avšak uvidíme, aký je ďalší krok v histórii. (Majster sa smeje) Nezáleží to na nich. Každá dynastia bola na začiatku divoká, no na konci z nej zostal len popol. (Majster sa smeje) (publikum tlieska)

 

Učeník: Som z marketingového oddelenia sídla NTDTV v New Yorku. Chcem sa spýtať na spoluprácu medzi tímami reportérov a produkcie. Chodíme robiť správy a každý deň sa vraciame s množstvom vizitiek. Mnohí ľudia sa o nás zaujímajú. Som stiesnený tým, ako teraz čas plynie čoraz rýchlejšie každým dňom. Som z toho znepokojený. Hoci to nerobím na plný úväzok, dúfam, že zostanem v spojení s každým jedným z tých kontaktov. Avšak každý deň stihnem spraviť iba málo.

Majster: To je pravda, tí, čo naozaj robia veci, budú cítiť, že nie je dosť času. Preto dúfam, že sa do marketingu zapojí viac ľudí, takže sa nebudete cítiť takí zaneprázdnení a budete schopní preraziť cestu a dostať sa do pozitívneho cyklu. (potlesk) Pri marketingu musíte objasňovať fakty ľuďom, ktorých stretnete, a aj to je spôsob, ako spasiť vnímajúce bytosti. Robíte marketing aj preto, aby televízna stanica ako celok bežala dobre, takže to je výnimočné. Nemyslite si, že iba tí, čo robia prácu v prvých líniách, teda píšu články, zachraňujú ľudí. Tak to nie je. Všetci zachraňujete ľudí cez správy televíznej stanice.

 

Učeník: Mám dve otázky. Prvá je, že NTDTV existuje sedem alebo osem rokov, avšak mnoho študentov sa príliš nezlepšilo vo svojich technických zručnostiach. Oni sami tvrdia, že je to tak. Druhá otázka je, že mnohí študenti majú väčšie nadšenie pre rozdávanie letákov na ulici ako pre prácu na správach pre NTDTV.

Majster: (smiech) Sú medzi vami rozdiely, avšak každý článok reťaze je dôležitý. Tí, čo sú trošku starší a nie sú príliš vzdelaní, alebo nevedia robiť nič iné, najefektívnejšia vec, ktorú môžu robiť, je rozdávať letáčiky. Tí z vás, ktorí sú vzdelaní a zruční v písaní, môžu použiť svoje silné stránky a písať. Pravdou je, že v konečnom dôsledku je to to isté. Akúkoľvek formu to prevezme, pokiaľ to spasí ľudí, je to veľkolepé. (potlesk) (Majster sa smeje)

 

Učeník: NTDTV sa rozvíja veľmi rýchlo a jej programy sú početnejšie, avšak v každej oblasti máme stále nedostatok ľudských zdrojov. Keď sme zahltení prácou a nestíhame, niektorí kultivujúci hovoria, že musíme zabezpečiť určitú kvantitu a snažiť sa robiť viac. Iní zase hovoria, že keď sme momentálne veľmi zaneprázdnení, ak nedokážeme zabezpečiť kvalitu, mali by sme robiť menej. Takže zatiaľ čo sme na ceste k väčšej profesionalite, ako by sme to mali riešiť?

Majster: Vidím, že ste pracovali naozaj tvrdo a každý sa čo najviac snaží, aby to robil lepšie a robil toho viac. Samozrejme, čím lepšia kvalita a čím viac programov robíte, tým lepšie. To si myslím. Ale keď vidím, ako všetci tvrdo pracujete, nechcem už nič viac povedať. (Majster sa smeje) (publikum sa smeje) To je to, čo všetci chcú. Ak dokážete lepšie spolupracovať a pridajú sa ešte nejakí ľudia, možno sa situácia dramaticky zmení. Vidím ťažkosti, ktorým práve teraz čelíte. Nie je tam nejaké špeciálne riešenie. (Majster sa smeje) Majster vám nemôže dať žiadnu špeciálnu metódu, pretože musíte kráčať svojou vlastnou cestou.

 

Učeník: Niektoré talk show si musia pozvať hostí. Jeden pohľad je, že pokiaľ majú názor, ktorý pomôže odhaliť ČKS, môžeme ich pozvať do našich programov. Avšak niekedy až tak dobre nepoznáme ich pozadie. Iný pohľad je, že by sme sa mali čo najviac snažiť pozývať našich vlastných komentátorov.

Majster: Čo sa týka pozývania komentátorov, najlepšie je samozrejme mať takých, čo majú zodpovedajúce postavenie. Avšak ak máte vlastných kompetentných komentátorov, ktorí sú populárni, to je tiež dobré, avšak to znamená, že vaša stanica musí mať svojich vlastných expertov. Niekedy je však potrebné pozvať do programu vhodných ľudí zvonka. Tí hovoria z uhla pohľadu tretej strany, ako experti alebo ako osobnosti z určitej oblasti, a to je tiež potrebné. Avšak je ťažké odhadnúť názory, ktoré majú niektorí ľudia, takže si to možno musíte zistiť trochu v predstihu. Téma programu je zvyčajne jasná, takže vaša konverzácia sa môže jednoducho točiť okolo tej témy. Povedzte tomu človeku svoje stanovisko, a ak s vami súhlasí, môžete ísť na to; ak nesúhlasí, potom nie. Ak je ten človek naozaj niekto z ČKS, nebude to dobré, ak verejne v diskusii odhalí, čo je tá skazená strana zač? (publikum sa smeje) (Majster sa smeje) Mali by ste byť veľkorysí a tolerantní. (Majster sa smeje) (potlesk) Veci pôjdu dobre, ak budete veľkodušní.

 

Učeník: Počas robenia interview ma požiadali niektorí ľudia z Číny, ktorí poznajú pravdu, aby som Vám odovzdal ich pozdrav, keď Vás uvidím. (Majster: Ďakujem im.) (publikum tlieska) Niektorí tamojší zástanci ľudských práv sa pýtajú, či môžu pracovať v Číne ako reportéri NTDTV.

Majster: Je to pre nich príliš nebezpečné. Musíte čo najviac dbať na ich bezpečnosť. Ak dokážu poskytnúť informáciu, nemali by ste prezradiť ich identitu a mali by ste ešte viac dbať na ich bezpečnosť. Odhalenie ich identity by pre nich bolo naozaj škodlivé. Mali by ste tieto veci vziať do úvahy.

Dovoľte mi pohovoriť o inej veci. V Číne sa stali niektorí študenti počas prenasledovania zmätenými. Avšak len čo sa im to vyjasní, alebo len čo sa ocitnú v inom prostredí, dokážu rozlíšiť správne od nesprávneho. Určite nie sú na strane zla úmyselne, to je isté. Keď niekoho hodnotíte, často poviete, že ten a ten bol v Číne „transformovaný“. Avšak neúspech pri prechádzaní skúškou je jednoducho časťou kultivačného procesu. Kultivácia sa tým neskončila a ten človek sa stále kultivuje. Takže by ste ho nemali brať tak, že už naozaj nie je dobrý. Samozrejme, niektorí ľudia spravili vo fáze, keď boli údajne „transformovaní“, nedobré veci. Avšak ak to ešte môžu v ďalšej kultivácii napraviť, mali by ste im dať šancu. Dúfam však, že títo ľudia budú mať taký postoj, že sa chcú znova činiť dobre; ak sa tvárite, akoby vám nezáležalo na tom, čo sa stalo, budú sa na vás iní pozerať zhora. Samozrejme, učeníci Dafa, ktorí neboli „transformovaní“ a dostali sa cez to napriek zlu, sú naozaj veľkolepí a zaslúžia si uznanie. (potlesk)

To, čo chcem povedať je, že by ste nemali odtláčať vašich spolupraktizujúcich preč. Sú to vaši spolupraktizujúci a mali by ste sa čo najviac snažiť, aby cítili srdečnosť, s ktorou učeníci Dafa medzi sebou komunikujú. Ak sa obávate toho, že ich dosť dobre nepoznáte, môžete sa pokúsiť zistiť si o nich viac od učeníkov Dafa v Číne. Ak je ten človek naozaj učeníkom Dafa, potom ho zapojte do projektu. Ak ale nikto nemá istotu, čo je zač, potom nejaký čas počkajte. Ak sa vám nezdá, povedzte mu, aby šiel najskôr rozdávať letáky. Avšak ak zistíte, že v Číne bol naozaj učeníkom Dafa, potom si myslím, že tam nebude problém. Dokonca aj keď je špeciálnym agentom, uvažujte o tom: každý vidí, že ČKS sa čoskoro zrúti. Vysokí čínski predstavitelia si presúvajú vo veľkých množstvách svoj kapitál do zahraničia, pripravujú si pre seba únikovú cestu, kupujú si zahraničné pasy a premýšľajú ako utiecť. Kto je v skutočnosti oddaný tomu režimu? Áno, naozaj sú nejakí hlúpi ľudia (každý sa smeje), takí, čo vôbec nemajú rozum. Tí ľudia mali vymytý mozog až do bodu, že naozaj nedokážu rozoznať správne od nesprávneho. Takých ľudí rozoznáte hneď, ako sa s nimi stretnete, ale sú predsa len v menšine. Ľudia vo svete na vás čakajú, aby ste ich spasili. Mali by ste otvoriť svoje srdce a nevylučovať svojich spolupraktizujúcich. Inak si zablokujete svoju vlastnú cestu.

 

Učeník: Robím rozhovory s komunitou vo Flushingu. Niektorí ľudia, ako by povedal svetský človek, sú tu len nato, aby boli proti Falun Gongu. Mal by som im dovoliť, aby boli v zábere? Sú ďalší, ktorých zvyčajne nenatáčame a možno sa niekedy v zábere ukáže len jedna ich ruka. Avšak bežní diváci sa na to sťažovali. Takisto, mali by sme robiť správy o aktivitách, ktoré organizujú náboženské skupiny?

Majster: To by ste mali zhodnotiť sami. Pokiaľ cítite, že tej osobe chcete dať ďalšiu šancu, potom mu dajte ešte jednu šancu. Avšak ak je to človek, ktorý je od základu zlý a mnohé vnímajúce bytosti možno budú kvôli nemu neskôr odstránené alebo stratia svoju šancu, potom mu nedovoľte objaviť sa v zábere. Je na vás, aby ste o tom rozhodli. Nech je to ktokoľvek, ak jeho prítomnosť alebo slová sú dobré pre spásu vnímajúcich bytostí, môžete ich použiť. Ak tam nie je nič prospešné, potom to nepoužite. Niektoré správy nie sú dôležité a nesúvisia s vašimi snahami spasiť ľudí, takže im nevenujte pozornosť.

 

Učeník: Cestopisné programy sú pre nás dobrým spôsobom, ako sa rozšíriť na nové trhy, takže by som chcel vytvoriť takýto program. Tie, čo v súčasnosti vysielame, sú všetko dokumentárne filmy zvonka. Ak by sme vytvorili naše vlastné, mohli by sme ich neskôr predávať. (Majster: To by bolo dobré.) Avšak, keď som to predložil manažmentu, mysleli si, že zatiaľ ešte nie sme dosť dobrí a nedokážeme vyprodukovať niečo, čo by malo rovnakú kvalitu, ako majú iní. (Majster: Nuž, možno majú pravdu.) (každý sa smeje) Keď som študoval Fa, napadlo mi, že možno na to príliš nalieham, a keďže som napokon kultivujúcim, opustil som tú myšlienku. (každý sa smeje) Avšak niektorí praktizujúci si myslia, že moja myšlienka je celkom dobrá, a posmeľujú ma, aby som ju uskutočnil. Teraz neviem prísť na to, či je v tom naozaj moja pripútanosť, alebo či teraz dokážeme vyrobiť taký dobrý program, ako robia bežní ľudia. Ja osobne som presvedčený, že by sme mohli.

Majster: Potom môžeš detailne vysvetliť vedeniu stanice svoje uvažovanie: aké kroky by si spravil a ako by si to uskutočnil. Ak pomocou diskusie dokážeš vyvolať to, že aj oni budú presvedčení, potom si myslím, že tam už nebudú žiadne otázky. (každý sa smeje, tlieska)

 

Učeník: V súčasnosti som zapojený do vytvárania hudobných programov pre televíznu stanicu. Zistil som, že technické zručnosti vyžadované pri výrobe zvuku sú veľmi vysoké, a  nie som si istý, koľko času by som si mal vyčleniť na niečo takéto. Mal by som sa to špeciálne učiť, špeciálne sa tým zaoberať? Pýtam sa preto, že je to časovo veľmi náročné.

Majster: Veci v televíznej stanici treba robiť dobre a to znamená, že tam musí byť štandard a profesionalita. Ak niečo nedokážete spraviť, budete sa to musieť naučiť. (smiech) Čo sa týka konkrétností ako to spraviť, to je na vás.

 

Učeník: Vždy keď počujeme Majstra vyučovať Fa a vrátime sa domov, zakaždým sú tam študenti, ktorí od nás chcú, aby sme im o tom čím skôr porozprávali. Potom sa stane to, že jeden človek si spomenie na toto a druhý človek si spomenie na niečo ďalšie. Nezdá sa mi to celkom správne.

Majster: Keď budete doma rozprávať o mojom vyučovaní Fa, musíte dodať: „Hovorím len približný význam, a nie sú to Majstrove pôvodné slová.“ Ak sa ľudia iba snažia niečo naučiť, je to v poriadku. Avšak ak si niekto robil poznámky a číta ich, v tom prípade vytrháva z kontextu to, čo povedal Majster.

 

Učeník: Minule som sa spýtal človeka, ktorý je zodpovedný za centrálne plánovanie, na  celkové plánovanie programu. Povedal, že v mnohých prípadoch zistili, že keď stanica nariadila, aby sa na nejakom programe pracovalo, a určila napríklad, akým by sa to malo uberať smerom, ukázalo sa, že pre praktizujúcich je veľmi ťažké dlhodobo sa toho držať. Keď to však bola vlastná iniciatíva praktizujúcich, dokázali zväčša vydržať viac. Jeden priamy dôsledok je, že stanici naozaj chýbajú programy, ktoré sú divácky obľúbené. Takže by som sa rád spýtal, ako lepšie vyvážiť pomer medzi populárnymi programami a tými, čo objasňujú pravdu.

Majster: Ak by si pracoval v bežnej firme a tvoj šéf by ti povedal, aby si niečo spravil, povedal by si mu, že spravíš radšej to, na čo máš práve chuť? Takže prečo dobre nespolupracujete, keď potvrdzujete Fa? Prečo to nedokážete dobre vyriešiť? Prečo dokážete niečo spraviť dobre iba keď je to pre vás zaujímavé? Toto sú presne problémy koordinácie a spolupráce. Bolo to spoločné želanie, čo vás dalo dohromady pre tento projekt, avšak keď každý trvá na svojom názore a robí len to, čo ho teší, ako by sa to mohlo počítať za spoluprácu? Ak sa každý z mojich piatich prstov chce natiahnuť, nevytvoria päsť a nebude sa dať zasadiť úder. (smiech) Vtedy je to slabé. Takže musíte dobre spolupracovať.

 

Učeník: V súčasnosti je mnoho stretnutí medzi Taiwanom a Čínou. Ak by sme o tom informovali tak, ako to robia bežné médiá, je ťažké vyhnúť sa tomu, aby skazená ČKS vyzerala lepšia ako je.

Majster: To je naozaj niečo, na čo si treba dávať pozor. Čo sa týka podrobností, tie musíte uvážiť sami. Avšak mali by ste upraviť obsah správ, ktoré spravili bežné médiá, ak obsahujú veci, ktoré by úmyselne zobrazovali skazenú stranu v dobrom svetle.

 

Učeník: Ak sa máme vyhýbať písaniu komentárov, môžeme teda nájsť bežných ľudí, aby to robili?

Majster: Aj keď to necháte spraviť bežných ľudí, budú to vaše noviny, čo uverejnia tie komentáre. Čitatelia nebudú robiť rozdiel medzi tým, či je ten pisateľ vaším zamestnancom alebo nie. Nezaujímajte sa o záležitostí bežných ľudí a nemiešajte sa do politiky bežných ľudí. Hovorím to jasne.

 

Učeník: Rád by som položil nadväzujúcu otázku. Teraz je veľa stretnutí medzi Taiwanom a Čínou, a ČKS použila mnoho médií, podnikov a ekonomických prostriedkov, aby uplatnila svoj vplyv na Taiwan. Mali by sme to použiť ako jeden východiskový bod pre naše mediálne správy?

Majster: Mali by ste zvážiť, či tieto veci pomôžu spasiť vnímajúce bytosti. Ak nie, nerobte to. Ak áno, potom odhaľte pravdu. Ale nestarajte sa o to, či Čína uplatňuje svoj vplyv alebo nie. Čím viac o tom premýšľate, tým viac budú svoj vplyv uplatňovať, aby sa ukázalo, čo spravíte. Vôbec o tom nepremýšľajte. Keď zachraňujete vnímajúce bytosti, musíte nasmerovať svoje úsilie na ľudí – nie na to, ako sa veci vyvíjajú v spoločnosti. Sústreďte sa na srdcia a mysle ľudí, a nie na určitú spoločenskú triedu, organizáciu či inštitúciu.

 

Učeník: Keď robíme správy o udalostiach mimo Číny, zistil som, že niekedy správy vydávané v Číne boli už predtým publikované v zahraničí a že to, čo vydávame my, môže slúžiť ako silný protipól k ČKS; mohli by sme napríklad porovnať ako demokratické vlády v slobodnom svete riešia určité veci s tým, ako ich rieši ČKS. Chcel by som sa spýtať, že keď vysielame správy o udalostiach mimo Číny, či je pre nás dôležité, aby sme sa pozreli na správy vysielané v Číne a odhalili ČKS tým, že ukážeme opak.

Majster:  Nie, nie je to dôležité. Neexistuje pevná taktika. Jednoducho robte veci rozumne. Bez ohľadu na to, ako sa ČKS pokúša veci zablokovať, akokoľvek sa snaží kontrolovať informácie o svojom prenasledovaní Falun Gongu, to, čo robí, sa aj tak spoločnosti odhalí; ľudia to nakoniec zistia a tá informácia sa bude šíriť do celého sveta. Môžete preberať správy odinakiaľ a zároveň si cez svoje vlastné kanály zistiť, čo sa presne stalo a písať o tom neskôr. Takže nie je potrebné brať veci ČKS a robiť správy o ich opaku. Samozrejme, je to odlišné u médií, ktoré robia správy zo špeciálnych uhlov pohľadu; tie sa špecializujú na rozoberanie skazenej strany. (každý sa smeje)

 

Učeník: Som učeník z Los Angeles a chcel by som sa spýtať na stratégiu propagovania Shen Yunu. V januári tohto roka sme mali osem predstavení, avšak pretože náš pôvodný marketingový plán nebol veľmi efektívny, nešla nám spočiatku propagácia dobre. Neskôr sme chceli využiť Deň vďakyvzdania, aby sme to dobehli a zostavili sme plán, ktorý však neuspel, lebo praktizujúci sa nedokázali dohodnúť na nejakých veciach a nasledovali veľké hádky. Napokon sa udial najhorší scenár: keď mali predstavenia začať, dávali sme zľavy na lístky.

Majster: Problémy, s ktorými sa stretávate pri predaji lístkov na Shen Yun, sú v skutočnosti odrazom kultivačného stavu študentov v tej oblasti. To mi je mimoriadne jasné. Aký je stav študentov alebo určitej oblasti, taký stav sa odrazí v predaji lístkov. Nehovorím, že ste sa nekultivovali dobre, ide skôr o to, že sa ukáže, ako dobre spolupracujete. Je to veľmi očividné v tom, ako ide váš predaj lístkov na Shen Yun. V niektorých oblastiach študenti spolupracovali mimoriadne dobre a v niektorých oblastiach bolo iba zopár študentov, ktorí na veciach pracovali, avšak to, čo spravili, napriek tomu, že ich bolo málo, bolo veľmi efektívne.

Pozoroval som, že v San Franciscu sú nejakí študenti, ktorí po dosť dlhý čas nevykročili vpred. Ja ich nechcem zanechať. Rád by som videl túto skupinu vykročiť vpred a robiť spočiatku nejaké jednoduché veci. Po prvé, vykročia tak vpred a po druhé, budú mať šancu ustanoviť si určité množstvo mocnej cnosti. Čo sa s nimi inak v budúcnosti stane? Iní učeníci Dafa sú veľmi zaneprázdnení a nezostáva im žiadna energia, aby sa na tom zúčastnili. Je pravda, že nejakí študenti, ktorí predtým nevykročili napred, dokázali vykročiť, a to je výborné.

 

Učeník: Európska NTDTV má pevný program, ktorý beží raz za dva týždne a volá sa „Naprieč Európou“. Je ťažké naplniť čo i len pätnásť minút. Som naozaj znepokojený, keď vidím Európsku NTDTV v takomto stave. Čo treba urobiť, aby sa Európska NTDTV činila lepšie? Vyzerá, že je tam do NTDTV zapojených vcelku dosť ľudí.

Majster: (povzdych) V podstate sa ma pýtate, ako sa lepšie kultivovať  (každý sa smeje) a lepšie spolupracovať. Ak veci nejdú dobre, každý za to nesie časť zodpovednosti, to je isté. Chceli ste ísť touto cestou, podieľať sa na tomto projekte, aby ste pomohli Majstrovi napraviť Fa. Potom by sme sa mali spýtať, pomohli ste Majstrovi napraviť Fa? Alebo ste si pritom iba uspokojovali svoje pripútanosti? To je ten problém, ako ho vidím ja. Nehovorím len o otázke vyprodukovania toho pätnásťminútového programu. Ak nedokážete dobre spolupracovať, ako sa potom majú vyrobiť všetky tie programy, ktoré stanica potrebuje? Musíte si uvedomiť svoju zodpovednosť. Učeníci Dafa nesú na svojich pleciach veľkú historickú zodpovednosť. Prešli desiatky alebo stovky miliónov rokov, prešli dve Zeme, a všetko sa to stalo kvôli tejto udalosti na konci. Môžete sa na samom konci nečiniť dobre? Áno, ste v ilúzii, avšak ako to, že niektorí ľudia sa dokážu činiť dobre? Prečo iní dokážu dobre spolupracovať? Znášať ťažkosti v kultivácii nie je najťažšie. Ťažkosti znesiete rýchlo a ak sa to neriešilo dobre, človek v tom aj tak bude mať následne jasno. Najťažšie je stále pevne napredovať, v beznádeji, teda, keď nevidieť žiadnu nádej – to je to najťažšie. Učeníci Dafa: vec, ktorú máte spraviť, prišla po tisícoch, po desiatkach tisíc rokov. Ak sa v tom nečiníte dobre, ako sa pred to všetko jedného dňa postavíte?

Počuli ste o Poslednom súde? Bohovia vo veľmi vysokej ríši pôvodne zostavili, že na konci nápravy Fa bude Posledný súd. Všetci budú postavení pred súd, vrátane tých, čo zomreli ako aj tých, čo išli do pekla, všetci budú oživení a postavení pred súd; žijúce bytosti prejdú tým súdom tiež, ako aj všetci bohovia v celom vesmíre. Všetci budú súdení jeden po druhom. Legenda o Poslednom súde sa odovzdáva aj na západe. Súdení nebudú iba tí, čo spravili zlé veci. Aj tí ľudia a bohovia, čo hrali pozitívnu úlohu, vrátane učeníkov Dafa, budú postavení pred súd. Každý život bude niesť zodpovednosť za každý jeden svoj čin v histórii. Bude sa obzvlášť pozerať na obdobie vesmírnej nápravy Fa, keď bude bytosť bratá na zodpovednosť za všetko – aký mala motív, čo spravila a dokonca aj za malé veci. Bolo ustanovené, že bohovia, tí čo mali negatívny aj pozitívny účinok v náprave Fa, ako aj démoni a dokonca aj drobné životné formy, tí všetci budú musieť predstúpiť pred súd. Dokonca aj tí, čo mali pozitívny účinok, budú takisto súdení, a  budú sa ťa pýtať, koľko vnímajúcich bytostí nemohlo byť zachránených kvôli tomu, že si sa nečinil dobre v tom, čo si robil. V prípade učeníka Dafa sa budú pýtať, koľko svojich sľubov nenaplnil. Nenaplnenie sľubu bude iba jeden aspekt, pretože keď niečo neurobíte, alebo to neurobíte dobre, má to dôsledky rôznych rozmerov a za to všetko budete bratí na zodpovednosť. Išlo by to, keby ste neniesli zodpovednosť za hanbu, ktorú vaše činy spôsobili Dafa alebo za to, že ste podviedli Pána? O ničom z tohto som predtým nehovoril. Nechcel som spomínať tieto veci. Ale mali by ste naozaj, opravdivo vytriezvieť. Koľko je ešte času?

 

Učeník: Shen Yun pôjde jedného dňa vystupovať do Číny. Aké sú budúce vyhliadky pre NTDTV v Číne?

Majster: (smiech) (každý sa smeje) Nie je to vtip, ako ste videli tu, počas tohto kritického momentu v histórii, NTDTV dokázala hrať ohromne pozitívnu rolu pri pomáhaní Majstrovi v náprave Fa a v záchrane vnímajúcich bytostí. Tá hlásna trúba skazenej ČKS, tá katastrofa medzi televíznymi stanicami (smiech), je v skutočnosti brlohom diablov. Je to banda chuligánov, ktorá zostavuje klamstvá a nepravdivé veci, je výlučne nástrojom skazenej strany na klamanie ľudí. Bude mať ešte v budúcnosti dovolené, aby vydala čo i len hlások? Nebude, môžete si tým byť istí. Samozrejme, NTDTV je zodpovedná voči spoločnosti, dáva hlas ľuďom, čo by teda bolo nesprávne na tom, keby sa presunula na iné miesto? (každý sa smeje, tlieska) Povedal som to, avšak Falun Gong sa nesnaží získať nič z toho, čo majú bežní ľudia. NTDTV je však firma založená v bežnej ľudskej spoločnosti. Pamätajte si moje slová: veľkoleposť vášho zachraňovania vnímajúcich bytostí je taká, že ľudia budúcnosti si vás budú držať v hlbokej úcte a budú pokračovať vo všetkom, čo robili učeníci Dafa. (potlesk)

 

Učeník: Organizovanie predstavení Shen Yun naozaj vyžaduje veľa študentov, čo ovplyvňuje mnohé projekty. Avšak učeníci na Taiwane vedia veľmi dobre, že pri Shen Yune je to Majster, čo napravuje Fa, a v tomto sú všetci zajedno. Čo sa však týka deviatich súťaží NTDTV, ľudia majú odlišné pochopenia.

Majster: Deväť súťaží NTDTV už malo dosť veľký dopad a spravili na ľudí dojem. Súťaže slúžia na obnovenie ľudskej kultúry. Po prvé, môžu zvýšiť prestíž stanice a mať efekt vyzdvihnutia NTDTV. Ak bude ten program pestrý, dokáže pritiahnuť divákov z rôznych vrstiev spoločnosti. Prinajmenšom keď sa na to pozeráme na povrchu. V skutočnosti je to však zachraňovanie ľudí cez účinok televízie. Avšak keď sa súťaže skončia, počkajte do budúceho roka, než na nich budete opäť pracovať; nevyzdvihujte ich v tom medziobdobí. Ak ich budete ďalej vyzdvihovať, bude to znamenať len vyzdvihovanie bežných ľudských vecí. Prioritou učeníkov Dafa je spasiť ľudí, takže si musíte udržiavať veci v správnej perspektíve. Súťaže môžu vyzdvihnúť stanicu a pomáhajú obnoviť pravé kultúrne dedičstvo človeka. Avšak keď sa skončia, tak sa skončia, a vy sa nemôžete výlučne zamerať na propagáciu ľudskej kultúry na úkor spasenia vnímajúcich bytostí, čo je vaša prvoradá zodpovednosť. Práve teraz je vašou najvyššou prioritou záchrana vnímajúcich bytostí.

 

Učeník: Počas obchodnej činnosti NTDTV sme sa stretli s nejakými ťažkosťami. Jedna je, že medzi našimi študentami nie sú mnohí, čo by robili na predaji. Ďalšou vecou je, že ľuďom sa zdá predaj reklamy pre Veľkú Epochu relatívne ľahký, pričom s NTDTV je to ťažšie a chýba im sebavedomie. Naozaj sú tam problémy, ktorým čelíme pri výrobe reklamy, keďže požiadavky sú vysoké. Ako by sme sa mali pozerať na tieto ťažkosti?

Majster: Ja si myslím, že tieto dve médiá majú rôzne cieľové skupiny obchodných partnerov. Ak je ten podnik dosť veľký, určite ho bude zaujímať reklama v televízii. Avšak keď je menší, je možné, že bude mať záujem iba o reklamu v tlačenom médiu. Toto by malo byť dosť jasné. Ak by napríklad reštaurácia použila televíznu reklamu, mohlo by sa im zdať, že chcú s kanónom zastreliť komára. (každý sa smeje) Väčšie firmy majú širší obchodný záber a účinok televíznej reklamy sa im hodí. Takže keď robíte reklamu, musíte trochu rozmýšľať o tom, aké firmy sú vhodné pre vaše médium.

 

Učeník: Koordinujem reportáže zo Shen Yunu vo viacerých jazykoch. Všimol som si, že keď ľudia pripravujú reportáže v čínštine, sú niekedy trošku nedbalí pri menách západniarov, avšak v žurnalistike je meno človeka veľmi dôležité. Ďalšou vecou je, že jedna televízna reklama na Shen Yun mala byť preložená do niekoľkých jazykov, avšak kvalita filmového strihu nebola veľmi dobrá. Myslel som si, že jeho zdokonalenie by zabralo iba pol dňa, avšak jeden z mojich šéfov povedal, že by to trvalo príliš dlho a že by sme to mali rýchlo zverejniť. Mám pocit, že ten prístup nebol správny. Mohol by som s ním o tom podiskutovať?

Majster: Určite by si mohol, ale to neznamená, že by si to mal jednoducho zmeniť keď sa ti zachce a naťahovať to na niekoľko dní alebo dokonca dlhšie. Kvalita je v žurnalistike dôležitá. Ak sú tam naozaj problémy, ktoré si spomínal, že mená ľudí sú napísané nesprávne alebo sú tam preklepy, potom musíte všetci odteraz venovať týmto veciam viac pozornosti.

Dovoľte mi popritom povedať zopár slov o reklamných videoklipoch. O reklamných videách Shen Yunu sa pretriasa množstvo názorov. Poviem o tom z dvoch uhlov. Na jednej strane je možné, že ten šot a jeho myšlienka naozaj nenaplnili vaše očakávania. Každý sa stále ešte učí a určite tam budú nedostatky. Avšak každý sa čo najlepšie snaží. Postupom času to každý bude robiť čoraz lepšie. To je niečo, čo od nich vyžadujem, a tí, čo sú v tom zapojení, budú na tom tvrdo pracovať. Je tam však ďalší faktor. Ako viete, bežní ľudia nie sú rovnakí ako kultivujúci, a to, či je niečo pekné alebo škaredé, dobré alebo zlé, či sa im niečo páči alebo nepáči, neposudzujú podľa pravdivých, tradičných štandardov kultúry odovzdanej z nebies, pretože oni ten štandard stratili. Široká sada názorov, ktoré si ľudia sformovali v tomto svete po narodení, určuje ich myšlienky a činy, a preto sú nejakí ľudia, ktorí hovoria, že jedna vec je dobrá a iní hovoria, že niečo iné je dobré. Jeden človek povie, že niečo, čo si spravil, je problematické, pričom inému sa to zdá v poriadku.

Mnohé predstavenia v západnej spoločnosti, ako možno viete, nepoužívajú veľa reklamy – niektoré vôbec nemajú televíznu reklamu. Do svojej reklamy nedávajú jasné vysvetlenie o obsahu predstavenia, dokonca napíšu iba zopár slov, pridajú nejaký abstraktný obrázok a je to efektívne, hoci je to takýto druh reklamy. V porovnaní s tým reklama na Shen Yun v skutočnosti odhaľuje príliš mnoho, nie je to tak? Je to pravda, ako dobre viete. Žiadne iné predstavenie nepoužíva takéto detailné a presné znázornenia a aj tak si niektorí naši študenti myslia, že to nestačí; niektorí si dokonca myslia, že v tej reklame musíte zobraziť celé predstavenie, aby bola účinná. To však nie je možné. To platí aj pre reklamu filmov. Ak ich spravíte príliš detailné, ľudia si to neprídu pozrieť, lebo si myslia, že to už celé poznajú. U mnohých ľudí je to tak, že novú, čerstvú skúsenosť získajú len ak na to pôjdu v stave, že o tom nič nevedia, a iba potom je to zaujímavé, a iba potom tým budú okúzlení. Takže keď sú vaše reklamy príliš podrobné, v skutočnosti to bude mať nedobrý účinok. Nie je to tak, ako si to predstavujete – že ľudia si to prídu pozrieť, iba ak to ukážete v plnom lesku. Ak to ľudia už celé poznajú, v skutočnosti si to neprídu pozrieť.

Čo je teda príčinou všetkých tých ťažkostí, ktoré máte s predajom lístkov? Nie je to iba záležitosť vašich propagačných materiálov. V čom je teda problém? Súvisí to s dlhodobou kultúrnou základňou, ktorú majú ľudia, ako aj so stupňom ich znalosti inej kultúry. Vezmite si akýkoľvek baletný súbor v USA, alebo baletný súbor či nejakú umeleckú skupinu kdekoľvek na západe, a väčšina Američanov ju bude poznať, pričom niektorí budú poznať aj hlavných účinkujúcich. Dokonca vedia, kto bude vystupovať tentokrát. Jediné, čo musia spraviť, je uverejniť jednoduchú reklamu, a ľudia prídu – iba jednoduchú reklamu. Toto Shen Yun v súčasnosti ešte nemôže spraviť, keďže mnohí ľudia stále ešte nepoznajú Shen Yun. My vieme, že naše predstavenia sú najlepšie, avšak bežní ľudia nie. Navyše, skazená ČKS systematicky ničí čínsku kultúru a takmer každý súbor, ktorý príde z Číny vystupovať na západ, je jeden veľký mišmaš. Pevninskí Číňania s ich zničenou kultúrou si chybne myslia, že západniarom sa bude predstavenie páčiť iba ak im naservírujete veľký mix všetkého možného. Čínski ľudia, keďže boli naočkovaní kultúrou ČKS, nerozumejú tomu, že zlý duch ČKS zámerne ovláda čínskych ľudí a spôsobuje, že si ničia svoju vlastnú kultúru, a používa čínskych ľudí, aby ničili povesť Číny po celom svete. Ich predstavenia sú potom naozaj biedne. Vo svojom tanci napríklad zmiešajú všemožné veci, ako balet, čínsky tanec, moderný tanec a súčasný tanec, čím z toho spravia jeden veľký mišmaš. V západnej spoločnosti ľudia takéto veci nemôžu vôbec prijať. Potom je tu aj fakt, že sa naučili nejaké moderné vyjadrovacie techniky, ktoré boli vytvorené modernistickými myšlienkami na západe, avšak aj tak sa nemôžu porovnávať s predstaveniami alebo s účinkami, ktoré majú tí abnormálni umelci na západe. Umelci, čo sa pokúšajú byť v móde tým, že sú „moderní“, nevedia, že tieto modernistické veci nepatria v západnej spoločnosti medzi hlavný prúd. Toto spôsobilo, že západniari nikdy nemali dobrý dojem z čínskych predstavení, a toto vytvára pre Shen Yun prekážky.

Takže to nie je tak, že by ste nespravili dosť veľkú reklamu. Minulý rok v oblasti New Yorku, vrátane New Jersey a Connecticutu, videli ľudia vaše reklamy alebo materiály minimálne päťkrát. Prečo si potom viac ľudí neprišlo tie predstavenia pozrieť? Ľudia nevedeli, čo hráte. Vedeli, že prichádza váš súbor a vedeli o predstavení, avšak nevedeli, čo budete hrať a aká je kvalita. To má iba jedno riešenie, menovite, musíme si rozširovať trh pomocou účinku predstavenia, ktoré má vysokú kvalitu i obsah, ktorý sa bude každým rokom len zlepšovať. V skutočnosti predstavenia už mali dopad na spoločnosť a záujem neustále rastie. Keď človek vidí predstavenie a páči sa mu, bude o ňom všade hovoriť. Počas týchto niekoľkých rokov to už predstavenia Shen Yun dosiahli. Avšak pretože Shen Yun sa objavil iba nedávno a má pred sebou svet s miliardami ľudí, ak chce viac rozšíriť svoj dopad, bude to vyžadovať proces. Napriek tomu je sila excelentných predstavení Shen Yun značná a dopad je obrovský. Jedného dňa to bude ľahšie a jedného dňa nebudeme musieť vynakladať úsilie na propagáciu alebo na výrobu videoklipov. V tom čase bude stačiť pár slov – „Shen Yun prichádza“ – a ľudia prídu. (každý sa smeje, tlieska) Určite to bude tak. Avšak v procese, kým to dosiahneme, nemôžete zanedbávať kvalitu vašich materiálov a reklám. Či je to propagačné video alebo text, v súčasnosti ich nesmiete zanedbávať. Nový podnik je vždy ťažký. Bez ohľadu na to, čo to je, prvé kroky sú vždy ťažké. Mali by ste ich spoločne spraviť dobre.

 

Učeník: Čo sa týka správ v našich médiách o veciach, ktoré sú všeobecne obľúbené, sú to veci, ktoré zodpovedajú pripútanostiam bežných ľudí, a preto sú obľúbené, alebo sú to veci, ktoré si obľúbili ľudia, ktorých morálne hodnoty poklesli? Alebo sa hovorí o veciach, z ktorých by sa ľudia naozaj mali tešiť...?

Majster: Neexistuje pevný štandard pre to, čo majú ľudia radi. Nech je to čokoľvek, keď sa to spraví dobre, ľudia to budú mať radi. Záleží len na kvalite. Niektorí ľudia majú radi korenisté veci, niektorí trpké, niektorí sladké a niektorí kyslé, keďže majú rozličné chute. Keď ľudia žijú v spoločnosti po dlhý čas, vyvinú si svoj vlastný pohľad na veci a na to, čo majú radi, každý má iné chute. Ale nenechajte sa týmto faktom ovplyvniť. Viete, čo je zásadné na predstavení Shen Yun? Mnohí sa ma pýtajú: „Prečo tam nezaradíte krátke humorné vystúpenia?“, „Prečo nemáte humorné dialógy?“, „Prečo tam nezačleníte populárne piesne?“, „Prečo nemáte akrobaciu?“, „Prečo nemáte toto, prečo nemáte tamto...?“ Je jedna vec, v ktorej mám mimoriadne jasno, a to, že čokoľvek budete robiť, ak to spravíte dobre, ľudia to budú mať radi. Pri výbere toho, čo použijete, vezmete do úvahy vaše publikum a spýtate sa, či daná umelecká forma bude vyhovovať vzdelaným aj bežným ľuďom. Prečo som si vybral piesne a tance? Pretože piesne a tance nemajú jazykovú bariéru, ani kultúrne a etnické bariéry, a všetci tomu môžu rozumieť. Keby sme spravili krátke humorné vystúpenia, čo by pochopili všetky tie skupiny, ktoré nerozumejú čínštine? Mnohé druhy umenia sú zo svojej podstaty limitované. Iba pieseň a tanec je niečo, čo môže každý prijať a každý si to môže pozrieť.

Niekedy uvažujem, že každý deň ľudia okolo mňa vysielajú svoje názory, spraviť to tak, spraviť to onak, spraviť to tak, spraviť to onak ... Ja si zakaždým pomyslím: Ja som pravdepodobne jediný, kto to všetko dokáže vyriešiť, ja viem, čo robím, a tiež aká bude budúcnosť (každý sa smeje), a ak by ma mal niekto nahradiť, bol by to chaos, keďže by to nedokázal celé spravovať. (každý sa smeje, tlieska)

Toto mi pripomína médiá, ktoré prevádzkujú učeníci Dafa. Keď učeníci Dafa niečo robia, vždy je nablízku ešte viac ľudí, ktorí vyjadrujú svoje pohľady a vykladajú celú hromadu návrhov – „robte to tak alebo onak,  takto či onako...“ (Majster sa smeje, všetci ostatní sa smejú) Tí, čo sú zapojení v mediálnych projektoch, si vždy myslia, že manažment má problémy, pričom tí z  manažmentu si vždy myslia, že ostatní nie sú veľmi ochotní spolupracovať. Avšak v skutočnosti by mali učeníci Dafa myslieť najprv na druhých, bez ohľadu na to, čo robia. Keď sa na to pozriete z pohľadu toho druhého človeka a pozriete sa na celý obraz, budete vedieť, čo máte robiť. Premýšľajte o tom, prečo iní tak uvažujú a pozrite sa na celkový obraz, potom budete vedieť, čo robiť.

 

Učeník: Mohli by sa predstavenia Shen Yun púšťať v Hongkongu ako film? Mohla by  NTDTV na Taiwane pracovať na tom, aby sa stala verejnou televíznou stanicou?

Majster: Nie, predstavenia Shen Yun sa nemôžu púšťať ako film. Nebolo by to také dojemné ako na javisku, ani by to nebolo také efektívne pri zachraňovaní ľudí. Čo sa týka otázky, čo by mala stanica robiť, o tom musíte rozhodnúť sami. Bol som naozaj šťastný, keď som sa dopočul, že taiwanskí učeníci Dafa spustili stanicu a že podmienky sú lepšie ako tu v USA. Avšak neskôr som sa dopočul, že v tom už nechcete pokračovať. Ste to napokon vy, kto potvrdzuje Fa. Ak chcete, robte to, ak nechcete, nerobte. Je to napokon niečo, čo ste chceli spraviť vy. Avšak myslím si, že vaše odhodlanie by nemalo byť príliš malé. Prečo sa nemôžete činiť dobre alebo dobre spolupracovať? Prečo nemôžete tvrdo pracovať, aby ste zaistili, že stanica bude finančne zabezpečená, aby mohla bežať? V západnej spoločnosti sú naši čínski učeníci Dafa kultúrne znevýhodnení [a aj tak uskutočnia veci], takže ako to, že sa nedokážete dobre činiť medzi Číňanmi? Aj bežní ľudia dokážu dobre prevádzkovať televíznu stanicu, a vy to nedokážete? Veci z vášho spravodajstva bežní ľudia radi pozerajú, iní nie sú dosť odvážni, aby o nich podávali správy, a divákom sa páčia, takže prečo to nedokážete? Nevybočte z kurzu, keď hľadáte riešenia. Keď ste si veci premysleli a rozhodli ste sa, že chcete niečo spraviť, potom to spravte. Až keď naozaj nemôžete ísť ďalej, potom skúste odlišný prístup. To je v poriadku. Myslím si však, že keď učeníci Dafa niečo robia, mali by v tom vytrvať až do konca. Ak miniete polovicu svojich síl, alebo prejdete do polovice svojej cesty kultivácie, a potom znova začnete úplne od začiatku, potom to naozaj bolo zbytočné. Čas je obmedzený.

 

Učeník: Medzi učeníkmi, ktorí robia mediálnu prácu, je mnoho mladých učeníkov. Pretože neudržali vhodný stupeň intimity medzi mužom a ženou, spôsobilo to veľkú nestabilitu ich vlastnej kultivácie a vecí okolo nich.

Majster: Toto je naozaj niečo, na čo si treba dávať pozor. Ak sa učeníci Dafa nebudú dobre činiť v tomto ohľade, ak nemôžu prejsť touto skúškou, alebo ak nekráčali dobre po svojej vlastnej ceste, potom urobili hanbu nielen sebe, ale aj učeníkom Dafa ako celku. Nechcem o tom viac hovoriť; už som o tom povedal predtým viac než dosť. Venujte tomu pozornosť. Médiá v Číne takéto veci otvorene propagujú, keďže zlo chce skaziť čínskych ľudí a spôsobiť, že budú nespasiteľní. Cieľ zla je veľmi jasný: uvidieť, či bohovia aj tak budú chcieť spasiť takýchto ľudí. Keď sa vy, učeníci Dafa, sami nesprávate dobre, ako povediete iných ľudí, aby sa správali dobre? Ako ich potom spasíte?

 

Učeník: Mnohí z nás, čo sú zapojení do mediálnej práce, musia zohľadniť aj svoje bežné zamestnanie, čím je pre nás ťažké vložiť všetku snahu do prevádzky médií.

Majster: To je situácia takmer každého, kto tu sedí. Každý to robí týmto spôsobom. Je to len záležitosť dobrého využitia vášho času, dobrého hospodárenia s ním. To je situácia v súčasnosti, ibaže by ste mali spôsob, ako rozriešiť problém so živobytím, a mali by ste zamestnancov na plný úväzok. V skutočnosti som televízii povedal, že tí, čo pracujú na plný úväzok na predaji reklamy, môžu mať bežný plat. Robia to potom ako normálne zamestnanie, čím umožníme ľuďom, aby tú prácu robili bez starostí – musíme preraziť túto cestu. Ostatné projekty môžu robiť to isté, ak to dovolia podmienky. Ak to podmienky nedovolia, potom to nemôžete spraviť.

Všetci teraz viete, aký účinok má vystúpenie umeleckého súboru Shen Yun, videli ste výsledok; dokonca ak sa ho zúčastnia tisíce ľudí, keď odídu, už sa zmenili. Takýto okamžitý výsledok nie je niečo, čo by za normálnych okolností mohli dosiahnuť naše ostatné snahy na objasňovanie pravdy; prinajmenšom v súčasnosti nedosiahli takúto úroveň a už vôbec nemajú také veľké publikum, ako má Shen Yun. Avšak predstavenie umeleckého súboru to môže dosiahnuť. Umelecký súbor môže mať takýto veľký dopad, avšak samozrejme, aby sa to stalo, najskôr treba dobre spraviť mnoho vecí. Toto viedlo niektorých ľudí k záveru, že by sme teda mali založiť nové súbory – „poďme na tom všetci pracovať“. Avšak to by nefungovalo. Ako si dokážete predstaviť, spôsobilo by to problémy ohľadom finančných, hmotných a ľudských zdrojov. Účinkujúci, ktorých vidíte, tie deti, majú na to vhodné podmienky a ich umelecké zručnosti sa zlepšujú neuveriteľným tempom. Študenti na akadémii Fei Tien sa činili naozaj dobre aj v školských predmetoch – ich známky v štandardizovaných testoch patrili k najlepším v severnej oblasti New Yorku. (potlesk) A nevynikali iba v študijných predmetoch. Mimoriadne tvrdo trénujú a ich zručnosti sa zlepšujú veľmi rýchlo; v súčasnosti sú lepšie ako zručnosti priemerných profesionálov. Navyše to dosiahli v krátkom časovom období. Čomu za to vďačia? Po prvé, sú učeníkmi Dafa. Po druhé, majú vynikajúcich učiteľov – či sú to ich učitelia v škole, učitelia tanca alebo učitelia hudby. Títo učitelia sa úplne stiahli zo svojich ostatných zamestnaní, aby pracovali len tu, a každý deň vyučujú po celý deň. Títo učeníci Dafa majú svoje rodiny a kariéru, takže to nepôjde, ak to bude pokračovať po dlhý čas. Ako viete, iné projekty sa robia vo voľnom čase, s tým že človek si plní domáce povinnosti a zároveň pokračuje v aktivitách Dafa, a nič to neovplyvní. Avšak u týchto ľudí to tak nie je. Takže musia dostávať normálny plat. Ak do toho zahrnieme aj dospelých účinkujúcich, výdavky sú obrovské. Keď sú náklady na každé predstavenie také, aké sú, a keď sú v tom zapojené stovky ľudí, ak by sme sa pokúšali platiť mzdy, nemali by sme na to prostriedky. Takže by sme chceli získať sponzorov a kvôli tomu sme založili kanceláriu Shen Yun, ktorá môže špecificky kvôli podpore osloviť vládne inštitúcie a spoločnosti, pretože to robia aj iné umelecké súbory. Naozaj to nie je ľahké dosiahnuť. Nehľaďte na to, že majú nejaký ekonomický zisk. Stále je to veľmi ďaleko od toho, aby to stačilo.

 

Učeník: Bol jeden bežný človek, ktorý si po zhliadnutí predstavenia Shen Yun priniesol propagačné materiály súboru so sebou späť do Číny. Pred pár dňami sa vrátil z Číny a povedal, že rozdal viac ako štyridsať kusov materiálov objasňujúcich pravdu. Požiadal ma, aby som odovzdal jeho pozdrav Majstrovi.

Majster: Ako sú zlé faktory postupne odpratávané, ľudia sa postupne oslobodzujú. Keď sa prebudia, ľudia si sami veci zanalyzujú a uvidia, čo je prenasledovanie a skazená strana zač. Okamžite budú schopní rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé. Akokoľvek hlboko upadli ľudské morálne hodnoty, ľudia stále majú schopnosť uvažovať a stále sú ešte schopní rozlíšiť dobré od zlého. Ľudia sa budú postupne prebúdzať.

 

Učeník: Bolo už určené, že Veľká Epocha si na seba musí zarobiť. Takže čo sa týka obchodnej stránky NTDTV, aký cieľ by si mali stanoviť učeníci Dafa v NTDTV?

Majster: Takéto konkrétne veci si budete musieť určiť sami. Nepýtajte sa Majstra na takéto špecifické veci. Dobre medzi sebou spolupracujte. Hovoril som aj s koordinátormi, takže oni vedia, čo by sa malo robiť.

 

Myslím si, že už toho viac nepoviem. Chcem vám nechať čas na diskusiu. Napokon, dnes nie je Fa konferencia. (každý sa smeje) Som tu preto, aby som rozriešil niektoré neodkladné otázky, ktoré by ste mohli mať. To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám všetkým! (nadšený potlesk)