Vyučovanie Fa na konferenciách - VII. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA.. 2

Vyučovanie Fa v Chicagu. 33

Vyučovanie Fa v Kanade, 2006. 37

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v hlavnom meste USA.. 45

 


Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA

 

(Li Chung-č’, 26. februára 2005)

 

 

(Dlhý potlesk) Dobré odpoludnie! Pracovali ste tvrdo.

Zima sa skončila a je tu jar. Rovnako ako cyklus jari, leta, jesene a zimy, prebiehali v dlhom procese ľudskej histórie zmeny, neustále sa diali všetky druhy vecí, čím ustanovovali a vytvárali pre ľudstvo kultúru, ktorá bola potrebná pre záverečnú fázu. Počas vekov bolo mnoho kultivujúcich a mnoho kultivačných ciest, ale medzi všetkými tými kultivačnými cestami sú rozdiely. Počas posledných približne dvoch tisícov rokov sa vynorili nejaké náboženstvá spravodlivej viery. Hoci ľudia v týchto náboženstvách veria v Bohov, kultivačné metódy náboženstiev sú odlišné a dokonca si navzájom odporujú a odmietajú sa. Samozrejme, je tam dôvod na to, aby si odporovali: je to preto, aby si mohli udržať formy svojich náboženstiev stabilné a nemenné. Inými slovami, spravodlivá viera ľudí v Bohov mala rôzne formy. Predtým ako začala náprava Zákona v ľudskom svete, ani jediná kultivačná cesta nebola špeciálne vytvorená vo vesmíre ako pevná metóda, ktorá by musela byť jednotne praktizovaná, pričom všetci ľudia vo svete, ktorí verili v Bohov, by tú cestu museli nasledovať. To je niečo, čo sa predtým nikdy nestalo. Ako ste si všimli, kultivačná cesta, ktorú dnes praktizujú učeníci Dafa, je tiež odlišná od náboženstiev a kultivačných ciest každého obdobia počas histórie. Nie je len odlišná: v skutočnosti, keď sa na ňu pozriete, rozdiely sú obrovské. V minulosti všetci Bohovia videli problém, konkrétne, mysleli si, že ľudské bytosti sa nemôžu úspešne kultivovať, ak sa nerozhodnú opustiť bežnú spoločnosť a nekultivovať sa vo svete medzi ľuďmi. Keď ľudia stoja zoči-voči záležitostiam, ktoré sa týkajú ich osobných záujmov alebo praktického zisku, a keď všetky druhy ľudských myšlienok zasahujú do kultivujúceho v „reálnom“ svete, je pre kultivujúcich naozaj ťažké zlepšovať sa a spôsobuje to ťažkosti v naplnení snáh tých, ktorí sa ich snažia spasiť. Preto sa nikto v minulosti neodvažoval vydať sa po tejto ceste. Čo sa týka zachraňovania ľudí vo veľkom meradle a obsiahnutia veľkého počtu kultivujúcich, zdalo sa im, že neexistuje cesta, ako viesť kultivujúcich alebo ich spasiť, keď sa pomiešajú s bežnou spoločnosťou. Preto pri kultivačných metódach a spôsoboch spásy v minulosti sa nikto neodvažoval myslieť na, a už vôbec nie mať, kultivujúcich, ktorí to vykonávajú v ľudskom svete.

Cesta, po ktorej učeníci Dafa dnes kráčajú, nemá obdoby. V mysliach mnohých ľudí vo svete sa sformovala pevná predstava, konkrétne, že keď sa niekto venuje náboženskej viere alebo je kultivujúci, nebude to fungovať, kým neodíde zo spoločnosti a neopustí svetský život. Cesta kultivácie učeníkov Dafa potom nemá žiadneho predchodcu a žiaden vzor. Vždy som hovoril, že v kultivácii učeníci Dafa nemajú vzorové modely. Nie je to len tak, že vo svojej osobnej kultivácii musíte kráčať po vašej vlastnej ceste – dokonca ani forma kultivácie, ktorú som vám odovzdal, nemá žiaden príklad na nasledovanie. Takže musíte jednoducho preraziť túto cestu sami. Prečo je to tak? Možno ste si to už uvedomili pomocou svojich zážitkov v kultivácii a o tomto Zákone som predtým hovoril v rôznych prostrediach: je to preto, že historické zodpovednosti, ktoré boli zverené učeníkom Dafa, sú obrovské, týka sa to ohromného počtu vnímajúcich bytostí a požiadavky na učeníkov Dafa sú mimoriadne vysoké. Navyše, vlastná základňa[1] duší[2] vnímajúcich bytostí v dnešnom svete je významná. Ako viete, ste učeníkmi Dafa a ste časťou učeníkov Dafa obdobia nápravy Zákona. Učeníci Dafa obdobia nápravy Zákona majú obrovské zodpovednosti a význam tohto titulu je mimoriadne široký. Vaša schopnosť ako učeníkov Dafa dosiahnuť takú mocnú cnosť je to, čo určilo jedinečnosť vašej kultivačnej cesty. Ak by ste nenasledovali túto formu kultivácie alebo ak by ste nasledovali nejakú z kultivačných metód minulosti, potom by ste vy, učeníci Dafa obdobia nápravy Zákona, nemohli dosiahnuť ciele vašej kultivácie, nemohli by ste naplniť obrovské zodpovednosti vašich misií a už vôbec by ste nemohli dosiahnuť úrovne, ktoré učeníci Dafa majú dosiahnuť alebo dosiahnuť Stav dosiahnutia, ktorý máte dosiahnuť.

Toto potom prináša problém: je mimoriadne zložité pre človeka vytrhnúť sa zo svetského života, úspešne sa vykultivovať spomedzi ľudských bytostí. Okrem toho z histórie neboli zanechané žiadne príklady, na ktoré by sme sa mohli odkázať a kultivácia nasledovaním náboženstiev minulosti alebo súčasnosti nefunguje. Ľudia vedeli, ako sa kultivujú budhistickí mnísi, ako sa kultivujú taoisti, ako sa kultivujú kresťanskí a katolícki mnísi a ako by ľudia vo svete mali veriť v Bohov. Ale viera v Boha sa samozrejme líši od bytia niekým, kto sa kultivuje, pretože keď len veríte v Boha, v najlepšom prípade Bohovia na vás do istej miery budú dávať pozor a dajú vám požehnanie, alebo, v prípade mimoriadne dobrých jednotlivcov, môžu vystúpiť do božského raja a stať sa tam bežnou bytosťou. Ale vo všetkých týchto prípadoch nikto nezíska Stav dosiahnutia. Viera, v bežnom význame, sa nerovná kultivovaniu sa, a pomocou kultivácie môže človek získať Stav dosiahnutia. Inými slovami, so Stavom dosiahnutia bytosť nebude len bežnou bytosťou na nebesiach – bude mať nebeskú pozíciu. Čo sa týka učeníkov Dafa, vyžaduje sa od nich dosiahnutie mimoriadnych Stavov dosiahnutia. Pretože zodpovednosť je obrovská, kultivujúci je tlačený na tú úroveň. Musí prevziať toľko zodpovednosti, takže rozsah trápenia, s ktorým sa stretne, je obrovský. Nehovorím tu o miere problémov, ktoré vám vnútili staré sily, ale skôr o miere ťažkostí, ktoré sú spôsobené samotnou kultivačnou cestou. Zažili ste a pocítili ťažkosti a utrpenie, ktoré treba zniesť v tejto kultivačnej ceste a ako ťažké je vytrhnúť sa z ľudskosti. Počas priebehu vašej kultivácie ste zažili všemožné ľudské myšlienky, všemožné veci, ktoré sa týkali vášho osobného záujmu a všetky možné predstavy, s ktorými ste sa stretli, aby vás pokúšali v každom ohľade, a poprepletaná s tým je iracionalita spôsobená citmi a klamom, a pocit, keď je vaša myseľ zahmlená, že vaše ľudské pripútanosti je ťažké odseknúť. A vo vašom každodennom živote musíte zvládnuť rodinu, spoločnosť, prácu a kultiváciu, a navyše tlak na vás ako na učeníkov Dafa, ktorý bol prinesený prenasledovaním a ťažkosťami v každom ohľade kvôli prenasledovaniu. V skutočnosti všetko z toho je len časť, ktorú ste schopný vnímať – je tu tiež časť, ktorú nemôžete vnímať. To, čo robíte, sa zdá bežné, a veci, ktoré robíte, sa zdajú veľmi podobné tomu, čo môžu robiť bežní ľudia znášaním ťažkostí. Ale je to rozdielne. Rovnaká vec, keď ju robia učeníci Dafa a nie bežní ľudia, je odlišná, a to, čo nesiete a znášate, je odlišné.

Na povrchu sa zdá, akoby podmienky boli rovnaké, ale v skutočnosti sú odlišné. Prečo je to tak? Dám vám príklad. V rôznych častiach sveta sú kresťania, ktorí, keď príde výročie Ježišovho utrpenia a smrti, spravia akciu, kde sa skutočne nejakí ľudia priklincujú na kríž. Možno to robia, aby ukázali svojmu Bohovi, že oni tiež zažívajú to utrpenie. Ale to je úplne odlišné od toho, čím trpel Ježiš. Prečo je to odlišné? Keď bol Ježiš ukrižovaný, ľudské bytosti nemohli vidieť, že pykal za hriechy ľudských bytostí a to obrovské množstvo hriechov a karmy od obrovského počtu ľudí ho tlačilo nadol – počet aj množstvo bolo obrovské a boli mimoriadne husté. Toto mu spôsobilo také obrovské utrpenie. V tom čase, keby nebol mučený, aj tak by nebol schopný pevne stáť. Jeho bremeno bolo také obrovské, že dokonca aj dýchať bolo ťažké. Taký druh utrpenia, ktoré pochádzalo z tlaku obrovského množstva hriechov a karmy vnímajúcich bytostí, hroznej duševnej traumy a reakcie z poškodenia uvaleného na každú bunku v jeho tele – toto nie sú veci, ktoré by mohol zniesť bežný človek. Nie je to niečo, čo by bežní ľudia mohli zniesť. Predstavte si, aké to pre neho bolo byť ukrižovaný uprostred takej agónie. Niektoré veci sa zdajú byť veľmi podobné bežným ľudským veciam, pričom situácia za nimi je úplne odlišná – sú ako noc a deň.

Hoci Majster zmenšil značné množstvo karmy, ktoré pôvodne mali učeníci Dafa, pretože zodpovednosti, ktoré nesú učeníci Dafa, sú významné, počas kultivácie učeníkov Dafa, okrem ťažkostí spôsobených určitým množstvom karmy, ktorú znášajú, v podstate všetko ich trápenie je výsledkom procesu zlepšovania ich charakteru. Toto prenasledovanie je niečo, čo nám vnútili staré sily a nie je to niečo, čo potrebovala náprava Zákona. Napriek tomu ste sa cez to dostali. Bez ohľadu na to, aká ťažká a náročná bola  cesta, nestáli ste bokom, keď ste sa stretli s týmito ťažkosťami, a pokračovali ste po božskej ceste. Samozrejme, niektorí z vás jednoducho stále zakopávajú ako kráčate napred, potkýnajú sa a padajú zas a znova. Niektorí pokračujú dosť dobre a stabilne. Avšak bez ohľadu na to, celková situácia kultivácie učeníkov Dafa a situácia učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon je veľmi stabilná a pevná. Ako sa na to pozerajú Bohovia, vidia, že situáciu a smer kultivácie učeníkov Dafa nemožno zmariť. Inými slovami, bez ohľadu na to, aká ťažká bola cesta, hoci takáto kultivačná cesta nikdy predtým neexistovala, učeníci Dafa sa úspešne prebojovali cez problémy. Ako potvrdzujete Zákon, mnoho vecí vyzerá podobne alebo rovnako ako forma vecí bežných ľudí. Avšak faktory za tými vecami a východiskový bod učeníkov Dafa pri robení vecí, zodpovednosti, ktoré nesú učeníci a ich ciele sú od základu odlišné od tých, čo majú bežní ľudia.

Momentálne kvôli rozdeleniu a prepojeniu spôsobenom v ľudskej spoločnosti faktormi starých síl a faktormi starého vesmíru, Bohovia sa tu nemôžu otvorene ukázať a vnímajúcim bytostiam nemožno ukázať démonov zasahovania a to ako sú zrazení nadol a zničení. Hľadiská, ktorými sa kultivujúci úplne líšia od bežných ľudí, boli tým rozdelením vždy zablokované, aby sa nedali vidieť. Zlo robí škodlivé veci počas tohto času, predtým ako dorazí náprava Zákona ľudského sveta. Cieľom robenia nápravy Zákona v tomto ľudskom svete vôbec nie je nechať učeníkov Dafa alebo nápravu Zákona v ilúzii. Prostredie Troch ríš bolo vytvorené pre nápravu Zákona, cieľom bolo spraviť ho miestom pre nápravu Zákona a nenarušovať nebeské ríše. Preto používame toto prostredie a používame tieto ľudské prístupy na potvrdzovanie Zákona. Ale to neznamená, že schvaľujeme zasahovanie starých síl do nápravy Zákona, neznamená to, že schvaľujeme veci, ktoré usporiadali. Ľudská spoločnosť je v ilúzii a ľudia nemôžu vidieť, aký je vesmír naozaj a ani skutočnú situáciu bytostí. Takéto sú bytosti na tejto úrovni, ale situácia počas nápravy Zákona je riadená Dafa a mení sa podľa toho, čo treba, aby Dafa mohol zachrániť vnímajúce bytosti. Faktom je, že v tomto čase učeníci Dafa musia robiť nebeské veci, pretože pre učeníkov Dafa ich osobná kultivácia už nie je prvá a najdôležitejšia. Cieľom je zachraňovanie vnímajúcich bytostí a prebudovanie kolosálnej nebeskej klenby počas nápravy Zákona. Musíte robiť veci obdobia nápravy Zákona a veci na záchranu vnímajúcich bytostí, takže musíte odstrániť prekážky dané týmto prostredím a potvrdzovať Dafa. V tejto situácii, keď nemôžete úplne vidieť, tak ako vidia Bohovia, opravdivé zmeny vo vás počas vašej kultivácie, spoliehali ste sa namiesto toho – uprostred zasahovania a skúšok, v ktorých sa bolestivo zbavujete svojich pripútaností – na spravodlivé myšlienky, ktoré pochádzajú z vášho neustáleho študovania Dafa a neustále ste napredovali. Je naozaj ťažké dostať sa cez to, ale učeníci Dafa sa cez to celkovo dostali. Je to mimoriadne pozoruhodné kvôli posledným niekoľkým rokom prenasledovania proti učeníkom Dafa, ktoré bolo pripravené starými silami. Učeníci Dafa ako celok sa cez to skutočne dostali. Bez ohľadu na to, aké druhy vecí sa s vami diali v tomto časovom období a hoci sa stali určité veci, ktoré sa skutočne nemali stať a prihodili sa nejaké neuspokojivé veci, celkove to bolo veľmi dobré a ako celok ste pokračovali v napredovaní.

Cesta ešte nie je dokončená a prenasledovanie sa neskončilo, takže musíte pokračovať na svojej ceste. Ohľadom zvyšku cesty, myslím, že teraz máte istú záruku. Hoci je už príliš neskoro, mnoho zlých bytostí, ktoré prenasledovali učeníkov Dafa a zasahovali do nápravy Zákona, to teraz horko ľutuje: „Prečo sme vtedy prenasledovali Falun Gong? Keby sme Falun Gong neprenasledovali, nikdy by sme sa nedostali do takejto hroznej situácie.“ To, čo hovorím je, že budúcnosť, ktorá leží pred učeníkmi Dafa, je čoraz svetlejšia a svetlejšia a teraz to všetci môžete vidieť. Celková situácia nápravy Zákona vo vesmíre sa rýchlo mení, pretože náprava Zákona sa rúti napred rýchlosťou, ktorá prekračuje všetky časy. Dostáva sa to bližšie a bližšie k tejto „reálnej“ dimenzii a dostáva sa to bližšie a bližšie k rozsahu, ktorý je viditeľný ľudskému oku. Prichádza bližšie ku povrchu z mikrokozmu a rozsah priestoru, ktorý zostáva, je teraz veľmi malý. Samozrejme, hoci zostávajúci rozsah v povrchovej ľudskej dimenzii je teraz menší, ako viete, posledné faktory majú vysoké úrovne a objemy rozdelených faktorov sú teraz väčšie. Preto je nedostatok zla po zredukovaní duchov na nízkych úrovniach a prehnitých démonov v súčasnosti nahrádzaný rozdelenými faktormi. Hoci sa postup zrýchľuje, stále sú tam prekážky. Avšak bez ohľadu na to, v súčasnosti je to akoby dobro a zlo stáli na dvoch stranách váhy, pričom zlo úplne stratilo rovnováhu, a strana učeníkov Dafa prevažuje takmer po spodok. Inými slovami, úspech nápravy Zákona a kultivácie učeníkov Dafa sú teraz nevyhnutnou skutočnosťou. Naša práca však ešte nie je úplne dokončená a z hľadiska osobnej kultivácie môže byť kritický každý krok pri určení, či každý učeník Dafa môže dosiahnuť Dovŕšenie. Myslím, že bez ohľadu na to, ako ďaleko veci nakoniec zájdu, nech sa zasahovanie stane akokoľvek zlým, alebo ak vám náprava Zákona umožní všetko si úplne uvedomiť, stále sa musíte kultivovať vznešeným a spravodlivým spôsobom a nebyť ovplyvnený pozitívnymi alebo negatívnymi vecami – určite nenechajte, aby do vás zasahovala nejaká priaznivá zmena udalostí, spôsobená tou situáciou, alebo akákoľvek situácia, ktorá môže nastať.

Keď ste sa dostali cez tak mnoho, máte teraz vyrovnanú myseľ a môžete sa pozrieť na mnoho vecí so spravodlivými myšlienkami a pokojne o veciach uvažovať. Účinkom vašich spravodlivých myšlienok ste účinne stabilizovali celkovú situáciu potvrdzovania Zákona učeníkmi Dafa. Pretože ste teraz dozreli, chápete mnoho vecí. Toto bráni roznieteniu vĺn zasahovania a nenecháva pre zlé faktory žiadne medzery na využívanie. Vždy, keď sa medzi učeníkmi Dafa vyskytnú ľudské myšlienky, je to niečo, čo zlo využije a zlé bytosti to použijú, aby robili zlé veci, ktoré chcú robiť. Keď sa ľudské myšlienky učeníkov Dafa veľmi zmenšia, keď sú ich spravodlivé myšlienky silné a keď majú rozvážnu myseľ a sú pevní, zlo nemá nič, čo by využilo, čo stabilizuje situáciu potvrdzovania Zákona učeníkmi Dafa. V poslednej dobe bola nestabilita, ktorá vzniká vnútorne medzi učeníkmi Dafa, zriedkavá. A nehovorím tu len o učeníkoch Dafa mimo Číny. To isté platí pre učeníkov Dafa vo vnútri Číny: Stali sa tiež pevnejšími a pevnejšími.

 Samozrejme, toto je kultivácia, a niektoré pripútanosti, ktoré vznikajú z ľudského rozmýšľania, sa určite prejavia, pretože to sa kultivujú ľudské bytosti, nie Bohovia. Takže pretože sa kultivujú ľudské bytosti, počas kultivácie sa prejaví ľudské myslenie, a preto vidíme prípady ľudí, ktorí nie sú usilovní. Niektorí študenti sú náchylní k impulzívnosti a sú nejakí študenti, ktorých spravodlivé myšlienky sú dosť slabé. Boli použití starými silami, aby robili nejaké zlé veci. Pomocou týchto lekcií sa stanete k tomuto všetci pozornejší ako potvrdzujete Zákon a nebudete použití zlými faktormi v čase pred vami. Čo sa týka tých študentov, ktorí neštudujú Zákon, ktorých spravodlivé myšlienky sú slabé, ktorí majú príliš mnoho ľudských myšlienok a ktorí pokračujú v robení zlých vecí, dovoľte mi povedať vám: počet príležitostí, ktoré vám zostávajú, sa zmenšuje. Viem, že hoci ste spravili veľa toho, čo poškodzuje Dafa, nechcete naozaj opustiť Dafa. Keď sa však všetko toto skončí a keď všetci učeníci Dafa dosiahnu Dovŕšenie, čo budete robiť? Predtým ako sa to stane, objaví sa odstraňovanie ľudských bytostí vo veľkom rozsahu. Čo budete robiť, keď príde to odstraňovanie? Majster vie všetko, ale ja nič nepoviem. Choďte a ukážte, aký ste, či je to niečo pozitívne alebo negatívne. Môžete byť buď vznešeným a spravodlivým učeníkom Dafa alebo byť pripútaný k vašej ľudskej stránke. V bežnom svete môžete žiť svoj život kvôli čomukoľvek, o čo sa snažia bežní ľudia, alebo môžete zo strachu naťahovať nepoctivú existenciu v tieni. Ale pretože ste sa dostali blízko k Dafa, verím, že je tu šanca na vašu spásu, a preto vám budem dávať príležitosti. Budem vám stále dávať príležitosti, ale čo sa týka toho, či sa môžete stať učeníkom Dafa, či tie príležitosti chcete a či môžete vytriezvieť a žiť spôsobom, ktorý je zodpovedný voči vám samotným... v tomto časovom bode veci už nemožno naťahovať. Hoci by ste to teraz aj začali nahrádzať a pokúsite sa to dobehnúť, zostáva veľmi málo príležitostí. Myslím, že o krátku chvíľu bude aj týchto pár príležitostí preč.

Veci, ktoré teraz robia učeníci Dafa, aby odporovali prenasledovaniu, ohromili ľudí vo svete. Ľudia videli húževnatosť, mimoriadnu láskavosť a znášanlivosť, a racionalitu, ktorú ukázali učeníci Dafa, keď boli vystavení zúrivým útokom a útlaku. Mnoho ľudí hovorí: „Študenti Falun Gongu sú takí výnimoční. Sú to takí silní ľudia a zniesli také obrovské zlo.“ Celá vláda, ktorá je ovládaná najskazenejšou, najhoršou stranou, vykonávala útoky a útlak na plný plyn a celý propagandistický aparát krajiny vytváral v zdrvujúcej miere lži, aby podviedol verejnosť, spôsobujúc, že takmer celé obyvateľstvo sa zúčastnilo prenasledovania. Učeníci Dafa to dokázali zniesť a dostať sa cez toto najhoršie utláčanie a taký nemilosrdný Červený teror. Toto skutočne ľudí vo svete naplnilo úžasom. A to napriek faktu, že ľudia vo svete môžu vidieť len stránku, ktorá je pre nich hmatateľná a reálna. Nemôžu porozumieť tomu, čo je v učeníkoch Dafa alebo hlbší zmysel Dafa a nemôžu porozumieť stavu učeníkov Dafa ako kultivujúcich, avšak hmatateľný prejav je dostatočný, aby prebudil tých ľudí, ktorí nasledujú zlo a nemyslia jasne. Ako dokázali učeníci Dafa konať tak pozoruhodne? Ako boli schopní udržiavať si také pevné spravodlivé myšlienky uprostred tohto prenasledovania? Ako boli schopní dosiahnuť, že zlo sa zrútilo samé od seba, ako prenasleduje učeníkov Dafa? Je to preto, že sú bytosťami spravodlivého Zákona a spravodlivého osvietenia, ktoré sú ukované Dafa a sú Učeníkmi Dafa, ktorí majú výborné vrodené základne a ktorí sú na ceste k božstvu, obdarení misiami. V skutočnosti, počas tohto času predtým ako príde mocná sila Dafa nápravy Zákona, ovplyvnili zmeny v stave tohto sveta. Navyše, všetko čo učeníci Dafa ukázali pomocou svojich spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov, teraz vytvorilo pole Dafa v tejto materiálnej dimenzii ľudských bytostí a toto pole malo obrovský, pozitívny vplyv. Všetci ste stále v procese kultivácie a ak by to tak nebolo, ak by sa použil iný prístup, prejav tohto poľa by sa už stal dominantným. Ak by nebolo skutočnosti, že vaša cesta kultivácie ešte nie je dokončená, toto spravodlivé pole Dafa by spôsobilo, že všetky zlé faktory v tomto svete a všetky pokrivené faktory minulosti sa rozplynú, rozptýlia a uvoľnia svoje miesta. Videli ste, aké zúrivé a zlé bolo predtým zlo pri prenasledovaní Falun Gongu. Prečo teraz koná úplne inak? Je to preto, že zlé veci, rôzne faktory, ktoré podopierali zlých ľudí a polia, ktoré sformovali v minulosti, boli zničené a obrovské spravodlivé faktory Dafa obmedzujú a ničia tie zlé veci. Zlí ľudia stratili hnaciu silu, ktorá bola za nimi a teraz prehrávajú.

Inými slovami, stále sú nejakí ľudia, ktorí majú zahmlenú myseľ, kým sa dejú tieto obrovské zmeny. Je čas, aby sa prebudili a uvedomili si, čo robia. Pravdy a princípy, ktoré som ja, Li Chung-č’, oznámil, neboli nikdy prezradené po tisícky, vlastne, miliardy rokov, ani žiadnymi spasiteľmi predtým, bez ohľadu na to, kto to bol, žiadnou osvietenou bytosťou, ktorá prišla nadol do tohto sveta, bez ohľadu na to, koľko ich bolo, ani žiadnym nesmrteľným, ktorý sa osvietil k istým pravdám, bez ohľadu na to, koľko ich bolo. (Potlesk) Toto nie je niečo, čo môže spraviť bežný človek. To, čo predviedli učeníci Dafa, sa ukázalo v ich kultivácii, počas procesu ich kultivácie, a to, k čomu sa boli schopní osvietiť a potvrdiť, je všetko mimo toho, čo môžu pochopiť bežní ľudia a nemožno to porovnávať s kultivačnými stavmi minulosti. Navyše, čo sa týka zachraňovania ľudí v takom veľkom meradle a v tejto voľne organizovanej forme kultivácie – najmä akí sú ľudia, keď sa kultivujú pod týmto voľným vedením – tieto veci tiež nemajú obdobu. Inými slovami, bez ohľadu na to, z akého uhla sa na to pozriete, malo by vás to viesť k tomu, aby ste pokojne, skutočne sami o veciach uvažovali a pokúsili sa s jasnou mysľou pochopiť tento jav, keď sa Dafa šíri vo veľkej miere.

Situácia sa od 20. júla 1999 neustále menila. Všetci ste videli, že situácia nápravy Zákona Dafa vo vesmíre sa menila rýchlejšie a rýchlejšie a toto sa prejavuje viac a viac v tom, čo je hmatateľné pre ľudské bytosti tu. Ale vždy tu boli nejakí študenti –  a hovorím tu samozrejme aj o študentoch v Číne – ktorí hovoria, „Chceme udržiavať krok s postupom nápravy Zákona. Spravíme to, čo povie Majster.“ Ale v skutočnosti, ak niečo naozaj má byť spravené, nemusím vám vyslovene povedať, že toto je nová situácia. Všetci viete, že pri potvrdzovaní Zákona sa situácia mení, a to je nevyhnutné. Určite je rozdiel medzi týmto časom, keď Majster robí nápravu Zákona a časom predtým, ako Majster robil nápravu Zákona. Všetko, predtým a potom ako je to spravené, a dokonca počas procesu ako je to spravené, sa veci postupne menia. Keď sa niečo týka širokej oblasti, zahŕňa to zmeny v situácii.

Takže všetci hovoria o udržiavaní kroku s postupom nápravy Zákona, ale keď vyšlo Deväť komentárov, mnoho študentov nerozumelo. Potom som napísal dva krátke články, zahŕňajúce Otáčanie kolesa smerom k ľudskému svetu. V tom bode sa zdalo, že všetci si zrazu uvedomili: „Ach, Majster to spravil, takže my by sme to mali spraviť tiež.“ Ale v skutočnosti, ak by učeníci Dafa o tom uvažovali pokojne, jasne a bez použitia ľudského myslenia, pochopili by to okamžite: mohli by ste vôbec dosiahnuť Dovŕšenie s nejakou vierou v Čínsku komunistickú stranu (ČKS) alebo s myšlienkou, že ČKS, ktorá utláča učeníkov Dafa, je dobrá? To je absolútne nemožné, že? Naši učeníci Dafa čítali Deväť komentárov, a pretože strana je niečo takej povahy, rozmýšľajte o tom, koľko ľudí vo svete bolo ňou pomýlených, a tak neveria v Bohov, a koľko ľudí ju nasleduje a prenasledujú učeníkov Dafa a hrešia voči Dafa. Môžeme nezachrániť týchto ľudí? Mohli by sme s tým vôbec súhlasiť? Takže som mohol vidieť, že niektorí študenti sa stále držali bokom spôsobom ľudského uvažovania a niektorým chýbali spravodlivé myšlienky a mysleli si, že je to miešanie sa do politiky. Preto som napísal tie dva krátke články. Ale aj tak viem, že v Číne je stále skupina študentov, ktorých ľudské myslenie sa vzpiera a nechcú pochopiť. V skutočnosti, nie je to strach a pripútanosť k osobnému záujmu, ktoré spôsobujú, že to nemôžu opustiť? Pri ponúkaní spásy sme nemohli veci viac uľahčiť– nebolo povedané, že ľudia môžu dokonca spraviť svoja vyhlásenia pod iným menom? Nezáleží na tom, aké meno sa použije, a to, na čo sa pozerajú Bohovia, sú srdcia ľudí. Bohovia môžu vidieť, čo si ľudia myslia a čo robia. Čo sa týka tých s dôvodmi, ktoré sú mimo ich kontroly, môžu použiť ľubovoľné meno. Ľudské mená na Zemi sa v nebesiach aj tak nepoužívajú. Keď ľudia na Zemi niekomu dajú meno, myslíte si, že Bohovia to budú nasledovať a budú ho tak volať? Nie. Okrem toho má mnoho ľudí rovnaké meno. Ľudia na Zemi sú očíslovaní a oni sa na nich odvolávajú pomocou čísla. (Obecenstvo sa smeje)

Keď hovorím o týchto veciach, nechcem povedať, že niektorí študenti nedokážu držať krok alebo že majú zahmlený rozum. Je to to, že do myslenia niektorých ľudí zasahujú faktory tej zlej strany – faktory zlej strany majú účinok. Uprostred kultúry strany, ktorá bola vytvorená zlom, myšlienky týchto ľudí, ktoré by im umožnili vidieť jasne, čo to je, boli popletené. Tá pokrivená kultúra bola sformovaná pomocou jej úmyselného vštepovania do vás od základnej školy, potom strednej školy a celý čas po vašu dospelosť, a začalo to už vtedy, keď ste sa začali učiť a pamätať si veci. Inými slovami, dnes všetci v Číne uvažujú spôsobom kultúry zlej strany. Samozrejme, ak by v náprave Zákona tá zlá strana neprenasledovala Falun Gong, potom by to nebol problém, pretože mnoho popletených kultúr a myšlienok bude prirodzene opravených v náprave Zákona. Kultivujúci by nemuseli robiť nič v tom ohľade a zlý duch tej strany by bol tiež napravený a teda zachránený. Ale hneď ako začal prenasledovať Falun Gong, stal sa najhorším zlým duchom, pretože toto je čas, keď učeníci Dafa potvrdzujú Zákon a Dafa vykonáva nápravu Zákona. Takže učeníci Dafa musia vidieť jasne, čo je zač a ľudia, ktorí sú ním reprezentovaní, musia jasne vyjadriť svoj postoj v tom zmysle, či budú nasledovať toho zlého démona alebo si vyberú to, čo je jasné a večný život. Musia teraz triezvo rozumieť tejto záležitosti. Bohovia sú pripravení na jej odstránenie z ľudstva. Navyše naozaj prenasledovala učeníkov Dafa a zasahovala do nápravy Zákona počas týchto rokov hrozne zlým spôsobom. Takže prečo potom musia ľudia vo svete vyjadriť svoj postoj? Pretože všetci z Číny povedali veci o jej nasledovaní. Keď ľudia robili prísahu pri uvedení do strany, Zväzu alebo k Pionierom, všetci zdvihli päsť a prisahali, že budú bojovať za komunizmus a že obetujú svoje životy zlej strane. Zlý duch zlej strany toto využíva a prenasleduje týchto ľudí na smrť. Zlý duch prehlasuje, že títo ľudia vtedy spravili prísahu, že za ňu dajú život, takže to používa na prenasledovanie ľudí. Navyše, faktory zlej strany stále existujú v mysliach a telách tých, čo nevidia jasne, čo je zač. Takže ako by ste nemohli vidieť jasne, čo je zač? A keď to spravíte, budete ju musieť odstrániť.

Samozrejme, nehovoril som predtým veľmi jasne o veci tej zlej strany a je to preto, že v tom čase som chcel dávať príležitosti vnímajúcim bytostiam, vrátane tej zlej strany posadnutej zlým duchom. Iným dôvodom je, že v tom čase sa zúčastňovalo a zasahovalo do Dafa mnoho, premnoho vonkajších zlých faktorov a prenasledovalo učeníkov Dafa, takže s takým veľkým množstvom obrovských, rôznych zlých bytostí, ktoré boli vtlačené do Troch ríš pred nami, najlepším prístupom bolo sústrediť sa na ich odstránenie. Keď boli odstránení, museli sme vysliediť toho, kto spôsobil, že tí príšerní démoni sem vôbec prišli. Kto spustil prenasledovanie Falun Gongu vo svete a hral po celý čas vedúcu úlohu? Bola to tá zlá strana a ten smiešny darebák ľudskej rasy. Ten smiešny zlý vodca bol hlavou tej strany, nie? Poháňaný závisťou, bol vodcom v robení zla voči učeníkom Dafa v tomto svete. Tá vec, ktorá pochádzala z ducha na nízkej úrovni, ktorý sa reinkarnoval ako ľudská bytosť, je samotná ničím. Jeho závisť akurát postačovala pre toho zlého ducha zlej strany, aby ju využil. Takže ten zlý človek a ten zlý duch sa stali spoločníkmi v zločine. Ten zlý človek to viedol, pričom ten zlý duch zlej strany bol skutočným vinníkom, ktorý sa pripútal na ľudské telá, aby prenasledoval učeníkov Dafa. A všetky tie zlé faktory, ktoré prišli nadol z vonkajšku Troch ríš, použili zlého ducha zlej strany na spoločné prenasledovanie učeníkov Dafa a v prenasledovaní v ňom bolo zahrnuté všetko zlo. Poznáte tieto veci, o ktorých hovorím. Deväť komentárov je publikovaných už nejaký čas a mnoho študentov má v tomto už veľmi jasno.

Situácia počas nápravy Zákona sa určite bude neustále meniť. Niekto sa ma raz spýtal, „Majster, do akého bodu sme sa teraz mali dostať?“ Povedal som: „Jednoducho robte to, čo by ste teraz mali robiť.“ Náprava Zákona vo vesmíre sa nezmení v momente ako rozprávame. (Obecenstvo sa smeje) Keď sa v náprave Zákona musí stať nejaká zmena, situácia sa určite objaví, ale objavenie sa novej situácie rozvíri určité pripútanosti, ktoré pochádzajú z ľudského myslenia. Pretože sa kultivujú ľudia, pripútanosti, ktoré sú stále tam, budú mať účinok. Preto emócie, ktoré nie sú správne, vystúpia v niektorých ľuďoch, a dokonca budú mať zahmlenú myseľ a budú rozumieť veciam tak, ako by im rozumel bežný človek. Potom čo bolo publikovaných Deväť komentárov, v jednom bode niektorí študenti, ktorí neporozumeli, hovorili o veciach ako či sa politizujeme. V skutočnosti, zlí ľudia, ktorí vás prenasledujú, môžu označiť všetko čo robíte za „politizovanie“ a všetko, čo robíte, môže byť prekrútené, pretože sú neúprosne rozhodnutí prenasledovať vás, sú rozhodnutí robiť vám nečisté veci. Takže použijú všetko, čo poviete, a prekrútia to na to, aby vás ohovárali a bez ohľadu na to, aké dobré je niečo, čo robíte, povedia, že ste spravili niečo zlé. Keď odhalíte ich prenasledovanie, povedia, že sa „zapájate do politiky“ a použijú to na popudzovanie ľudí a pokúsia sa ospravedlniť svoje prenasledovanie. Nenechajte sa ovplyvniť tým, čo tí zlí ľudia povedia. Bežní ľudia nemôžu ovplyvniť kultivujúcich. Kultivujúci nemôžu byť ovplyvnení bežnými ľuďmi. Keď ste prešli cez všetko toto, naozaj ste sa stali racionálnejšími. Myslím, že odteraz žiaden z faktorov, ktoré chcú zasahovať do Dafa a poškodzovať situáciu, kde učeníci Dafa potvrdzujú Zákon a zachraňujú vnímajúce bytosti, nebude schopný spôsobiť u učeníkov Dafa zaváhanie. V poslednom čase som sa v podstate nezapájal do vecí a povedal som veľmi málo ku mnohým veciam, ktoré robia učeníci Dafa. Je to preto, že všetci teraz viete, čo by ste mali robiť. Jednoducho robte veci podľa toho, ako pokračuje náprava Zákona.

Každý človek má svoju cestu potvrdzovania Zákona. Mnoho študentov sa dalo dohromady a vytvorilo rôzne mediálne výstupy a mnoho študentov našlo rôzne spôsoby potvrdzovania Zákona ako aj rôzne spôsoby objasňovania pravdy a zastavovania prenasledovania. Je v poriadku proste ísť a robiť tie veci. Viem, že ste sa činili v poslednom čase naozaj dobre a stávate sa lepšími a lepšími. Majster sa skutočne teší. Niekedy, keď sa pozriem na www stránky, prelistujem si noviny alebo si pozriem televízne programy, ako počúvam a pozerám sa na veci, ktoré robíte, tak som dojatý. Zriedka som sa takto cítil predtým. Teraz sa situácia mení veľmi rýchlo a učeníci Dafa dozreli. Spravodlivosť, ktorú ukazujú, je skutočne mimoriadna. Najmä študenti, ktorí objasňujú pravdu v Manhattane... za studeného počasia, za ťažkých okolností a keď zdroje a peniaze dosť chýbajú... títo učeníci Dafa prekonali všetky druhy ťažkostí  a pracovali na objasňovaní pravdy, záchrane vnímajúcich bytostí a potvrdzovaní Zákona. Pevné odhodlanie, ktoré ukázali, otriaslo nebom a zemou. Všetci Bohovia to videli. Je to mimoriadne, skutočne mimoriadne. Samozrejme, rovnako je to pravda pre iné prostredia. Napríklad, sú takí, ktorí pokračovali v objasňovaní pravdy a potvrdzovaní Dafa pri veľvyslanectvách a ambasádach alebo za rôznych okolností. Bez ohľadu na to, kde sú, učeníci Dafa žiaria jasným svetlom a hrajú úlohu v potvrdzovaní Zákona.

Tu skončím. V čase, ktorý zostáva, ak sa chcete niečo spýtať, spravme to obvyklým spôsobom (potlesk) – môžete napísať vašu otázku na kúsok papierika a poslať ju nahor a ja vám na ňu odpoviem. Odpoviem na niektoré otázky, [ktoré teraz máte,] na základe súčasnej situácie. Ak máte otázky, môžete poslať nahor vaše papieriky.

 

Učeník: Vážený Majster, objasnite prosím, čo znamená “Svätý Kráľ, Ktorý Otáča Koleso”. (Obecenstvo sa smeje, tlieska)

Učiteľ: Naši študenti, ktorí čítali Šákjamuniho písma, pravdepodobne vedia, že keď vtedy Šákjamuni vyučoval Zákon, hovoril o „Svätom Kráľovi Kolesa Zákona“, známom aj ako „Svätom Kráľovi, Ktorý Otáča Koleso“. Meno Svätý Kráľ, Ktorý Otáča Koleso sa používalo častejšie v ľudskom svete, pričom Svätý Kráľ Kolesa Zákona je titul používaný na nebesiach.

Budha Šákjamuni raz povedal, že Svätý Kráľ Kolesa Zákona je najvšemohúcejším a najmocnejším Tahthágatom vo vesmíre. Budha Tathágata je Kráľom Zákona. Kráľom Budhovho raja je Tathágata. Na základe myšlienok v kultivácii a osvietení ho nazývame Tathágatom. Tathágata[3] znamená, že ten Budha prišiel s pravdou a s mocou robiť to, čo chce. Takže ľudia vo svete nazývajú Kráľov Zákona Tathágatami, čo je ďalší správny spôsob, ako tomu rozumieť, pretože oni [Tathágatovia] chápu pravdy na tej úrovni, a medzi všetkými bytosťami vo svojich zodpovedajúcich sférach sú najvyššie a chápu najvyššie pravdy tých úrovní. Preto sú Kráľmi Zákona, t. j. kráľmi bytostí na danej úrovni alebo tej skupiny bytostí. Je mnoho Kráľov Zákona. Samozrejme, pre ľudí je veľký počet bytostí, ktorí sú Tathágatami a jednou z nich je Svätý Kráľ Kolesa Zákona. Prečo Budha Šákjamuni menoval konkrétne Svätého Kráľa Kolesa Zákona? Bolo to preto, že Svätý Kráľ Kolesa Zákona mal zostúpiť do ľudského sveta, aby vyučoval Zákon a spasil ľudí. Samozrejme, možno ste počuli, že Budha Šákjamuni tiež povedal, že Maitréja zostúpi do ľudského sveta a spasí ľudí. V skutočnosti je „Maitréja“ meno a „Svätý Kráľ, Ktorý Otáča Koleso“ je titul – titul kráľa – ktorý, ak to povieme ľudskými pojmami, je vlastne pracovným titulom. (Učiteľ sa smeje) (Potlesk)

Ako som predtým vysvetlil, Bohovia na úrovniach blízko k Trom ríšam musia byť po určitom časovom období vymenení. Úkon výmeny spôsobuje problém, konkrétne, že vnímajúce bytosti v nižších ríšach majú mať večné poňatie Bohov, avšak, ak povedzme jeden Boh odíde a ľudia by nevedeli, kam odišiel, ak by to nikto nevedel, potom by takéto neustále nahradzovanie mohlo zanechať vnímajúce bytosti v Troch ríšach v stave zmätku. Vnímajúce bytosti nižších úrovní majú city (qing), takže by boli popletené. Bytosti by si mysleli: „Čo sa stalo Bohovi, v ktorého som veril? Ach nie, je preč. Kto sa teda o mňa postará v jeho neprítomnosti?“ Toto je problém, ktorý by vznikol. Takže nastupujúci Boh pokračuje v staraní sa o ľudí, ktorí mali byť spasení predchádzajúcim Bohom. Pretože vymenil predchádzajúceho Boha, prevezme titul predchádzajúceho Boha a dokonca aj jeho podobu, všetko v rovnaký čas. Ich podoby nie sú identické, ale sú v podstate rovnaké, takmer rovnaké a podobné. V princípe však, to, čo sa prevezme je titul Boha či Budhu. Každému je známa Bódhisattva Avalokitéšvara. Nuž, viete koľko bolo Bódhisattiev Avalokitéšvar? Ak by mali všetky sedieť spolu, vytvorili by značný dav. Uf... pravdepodobne by to zabralo nejaký čas, všetky ich porátať! A čo Budha Šákjamuni – koľko bolo tých? Je to znova značné číslo. Počas uplynulých dvadsaťpäť stoviek rokov ich bolo až tisíc. Koľko Budhov Amitábhov bolo? Kolo bolo Ježišov? Koľko bolo Panien Márií? Koľko bolo Prapôvodných Pánov Nebies? Svojím počtom by tiež predstavovali značný zástup. A nehovorím o veciach ako ich Telá Zákona alebo keď sa rozdvojili. Pretože sú tak blízko pri Troch ríšach – a keď je niekto blízko pri Troch ríšach, city v Troch ríšach, to, čo vnímajúce bytosti v Troch ríšach vyjadrujú, a faktory, ktoré pochádzajú z mnohých predstáv, ktoré majú ľudia vo svete sú priamo videné a priamo premietané tam, kde on je – tieto veci budú zasahovať do tých Bohov. Sú Bohmi mimo Troch ríš a sú iní ako vnímajúce bytosti v Troch ríšach, avšak stále, keď to dlho pokračuje, je to pre nich zasahovanie.

Viete, predtým som vám povedal princíp: Všetko, čo človek vidí, sa nalieva do jeho mozgu. Keď je naplnený mnohými dobrými vecami, bude dobrým človekom. Keď je naplnenými mnohými zlými vecami, bude zlým človekom. Keď učeník Dafa neustále číta Dafa knihy, je bytosťou spravodlivého Zákona a keď sa vykultivuje na Boha, bude Kráľom Zákona. Bohovia pozorujú z vysokých miest správanie sa vnímajúcich bytostí v Troch ríšach. A hoci sú Bohovia, môžu byť, časom, tiež ovplyvnení. Bytosti v Troch ríšach, hoci sú veľmi odlišné od Bohov, ich môžu aj tak ovplyvniť. Preto v určitom časovom bode musia byť Bohovia za Troma ríšami vymenení. Musia odísť, odísť preč. Keď odídu, ľudia dole, ktorých sa pokúšali spasiť, stále môžu vzývať Ježiša, Šákjamuniho, Bódhisattvu Avalokitéšvaru. Čo sa teda stane potom, ako ten Boh odíde? Kto sa o nich postará? Keď Boh odíde, naozaj sa prestane starať o všetky veci, o ktoré sa predtým staral. Takže predtým, ako odíde, spasí niekoho a privedie toho človeka nahor, aby ho nahradil, dá mu rovnakú silu Zákona a nechá ho vykultivovať si rovnakú podobu, ktorou je božské telo; nakoniec budú mať rovnakú podobu. Pretože predchádzajúci Boh ho nechal vykultivovať si podobu predchádzajúceho Boha, vyzerá veľmi podobne ako predchádzajúci Boh. Avšak sú tam začlenené aj jeho vlastné faktory, takže je tam rozdiel v tom, ako vyzerajú, hoci podobnosti sú veľké. Ich mocná cnosť, milosť a božské sily sú približne rovnaké. Je to preto, že ten, kto ho nahradí, musí dosiahnuť tú úroveň predtým, ako to môže spraviť. Nemôže to byť tak, že vaše meno je povedzme Ján Švec, pričom on je Juraj Kováč a keď sa dostanete tam a niekto sa vás spýta, kto ste, poviete, že ste Ján Švec a nie Juraj Kováč. To by nefungovalo. Budete musieť byť Bódhisattvou Avalokitéšvarou, budete musieť byť Ježišom, budete musieť byť Budhom Šákjamunim, budete musieť byť Prapôvodným Pánom Nebies atď. Vaše pozemské meno už nemožno použiť. Takže všetkým týmto chcem povedať, že po určitom prejdenom čase sú Bohovia nahradení, hoci nebeská pozícia, božský titul a božská mocná cnosť sa nemenia.

Čo sa týka Budhu Maitréju, viete, v ľudskom svete boli mnohí, ktorí sa dokázali stať Budhom Maitréjom pomocou kultivácie. Bol tu napríklad „Mních s plátennou kapsou“, ktorý sa vykultivoval na Budhu Maitréju. Keď bol v ľudskom svete, stále nosil plátennú kapsu. Keď žobral o almužnu, jedlo, ktoré dostal, si dával do tej kapsy a nosil ju na chrbte. Mních s plátennou kapsou bol často v oblasti Chang-čou. Počas leta je v oblasti južne od rieky Jang-c’ dosť horúco, takže si často nechával rozopnutú košeľu, odhaľujúcu brucho; bol trochu bacuľatý. Takže odvtedy bol Budha Maitréja v čínskej oblasti Chan zobrazovaný takto. Oni si to tak spojili, pretože keď dosiahol parinirvánu a chystal sa práve opustiť Zem, zanechal báseň naznačujúcu, že bol Maitréja, hovoriacu „Maitréja, Maitréja, skutočný Maitréja“. Mnísi  a iní vtedy nerozumeli, o čom je. Mysleli si, že bol reinkarnáciou Maitréju. Mysleli si: „Ach, takže Mních s plátennou kapsou bol v skutočnosti reinkarnáciou Maitréju.“ Ale v skutočnosti nebol reinkarnáciou Maitréju. On sa vykultivoval na Maitréju. A z rovnakého dôvodu v Tibetskom budhizme mníchov učia, aby sa kultivovali smerom k určitému Bohovi. Nie je im jasné, čo je základným dôvodom. Avšak to je v skutočnosti účelom. Hneď ako človek dokončí svoju kultiváciu, stane sa náhradou toho predchádzajúceho Boha. Ale bola to vždy pomocná duša, ktorá sa kultivovala a robila náhradu.

Mnoho osôb počas histórie sa vykultivovalo na Budhu Maitréju. Každý bol v skutočnosti vybratý z nebeského raja a poslaný nadol kultivovať sa. Maitréja je pozícia Budhu a Budhovo Fa-meno. Počas obdobia Budhu Šákjamuniho sa mal jeden z jeho učeníkov vykultivovať na Maitréju, takže Budha Šákjamuni hovoril o tom, ako Budha Maitréja zostúpi do ľudského sveta v čase konca Zákona. Ale v skutočnosti nehovoril o Maitréjovi toho času. Hovoril o titule Budhu a ako v budúcnosti Budha Maitréja zostúpi do ľudského sveta. Inými slovami, pretože to bol titul Budhu, to, kto je ten nasledujúci Boh nebolo niečo, čo sa malo odhaliť ľuďom vo svete, a jeho pôvodné meno už nebolo dôležité. Ale keď sme sa dostali dnes do tohto bodu histórie, vnímajúce bytosti sa dozvedeli, že Svätý Kráľ Kolesa Zákona a Budha Maitréja majú zostúpiť do ľudského sveta, takže presný vzťah medzi tými dvoma sa stáva dôležitým. Kto teda naozaj je Budha Maitréja, ktorý príde tentokrát, sa stáva niečím, čím sa zaoberajú vnímajúce bytosti. Predtým ľudským bytostiam nebolo dovolené vedieť o dedení titulov Bohov a už vôbec nemohli vedieť, kto naozaj je ten Boh, ktorý obsadzuje tú pozíciu. Ale je v poriadku hovoriť o tom vo sfére nebeských bytostí, medzi učeníkmi Dafa.

Inými slovami, Maitréja, o ktorom hovoril Budha Šákjamuni, je v skutočnosti Budhom Maitréjom, ktorý zostúpi do sveta, aby spasil ľudí počas posledného obdobia sveta, v posledných dňoch človeka. V skutočnosti niektorí ľudia v ľudskom svete vedeli – a nie je to obmedzené na ľudí na východe, pretože niektorí v západnej spoločnosti to vedeli tiež – že ten, kto skutočne príde, bude Maitréja. Boh, ktorý nesie ten titul Budhu je jediným spasiteľom vnímajúcich bytostí vo vesmíre, je najvyšším Kráľom Kráľov v nebesiach, a zachraňuje vnímajúce bytosti vo vesmíre pod titulom Budhu Maitréju. Takže ak používa titul Budhu Maitréju, kým bol predtým ako zostúpil do ľudského sveta? Prišiel z ešte vyššieho miesta, reinkarnoval sa na mnohých rôznych úrovniach a keď prišiel nadol, úroveň za úrovňou, bol rozličnými Bohmi na rôznych úrovniach a prevzal Fa tituly tých úrovní, ako cez ne prechádzal. A keď zostúpil do ríše Fa, bol Svätým Kráľom Kolesa Zákona, inak známy ako Svätý Kráľ, Ktorý Otáča Koleso. (Potlesk)

Za normálnych okolností je zriedkavé, aby niekto z vysokej úrovne prišiel nadol a priamo nahradil určitého Boha. A je zriedkavé, aby Boh priamo nahradil iného Boha na rovnakej úrovni na nebesiach. Ale je normálne mať Bohov vytvorených na rovnakej úrovni ako jeden druhého. Nie je to tak, že by sa všetci Bohovia museli vykultivovať tam nahor zdola. Inými slovami, mnoho Bohov je vytvorených vo vyšších ríšach v normálnom behu vecí a od času vytvorenia Troch ríš bol nemalý počet tých, ktorí boli poslaní nadol a ktorí sa potom vykultivovali späť nahor. Preto sa neskôr prax dedenia titulu Budhu alebo Boha stala dosť bežnou. Svätý Kráľ Kolesa Zákona je Maitréja, ktorý zostúpi počas tohto časového obdobia, aby spasil ľudí. A „Maitréja“ sa stalo titulom Budhu. Šákjamuni povedal, že Maitréja, ktorý bol medzi jeho učeníkmi, mal stav dosiahnutia Bódhisattvy. Takže v ľudských mysliach, najmä medzi veriacimi toho náboženstva, sa sformovala myšlienka, že predtým ako Maitréja zostúpi do ľudského sveta, bude mať stav dosiahnutia Bódhisattvy a keď zostúpi do ľudského sveta a dokončí svoju úlohu spasenia ľudí, potvrdí stav dosiahnutia Tathágatu, t. j. stav dosiahnutia „Budhu“. Budha Šákjamuni hovoril o všeobecnom princípe, ktorý platí za normálnych okolností, namiesto aby hovoril úplný príbeh Maitréju alebo charakteristiky konkrétneho Maitréju. V skutočnosti však Budha Šákjamuni hovoril o Svätom Kráľovi Kolesa Zákona do veľkých detailov, povedal o ňom veľa. Ako viete, budhistické písma boli zostavené päťsto rokov potom, ako Budha Šákjamuni opustil ľudský svet. Takže ako ich neskoršie generácie odovzdávali, postupne stratili, kúsok po kúsku, väčšinu z toho, čo raz povedal Budha. Keď boli budhistické písma vytvorené, väčšina z toho, čo bolo zaznamenané, neboli pôvodné slová Budhu Šákjamuniho. Navyše, písma nemohli úplne zachytiť okolnosti, časy a miesta vyučovania Zákona Budhu Šákjamuniho alebo to, o čom presne hovoril. Takže to, čo bolo povedané o zostúpení Svätého Kráľa Kolesa Zákona do ľudského sveta, nebolo plne zaznamenané.

Nehovorím, že písma Šákjamuniho budhizmu nie sú dobré. V minulosti sa ľudia mohli kultivovať pomocou jeho písiem a boli Budhovia, ktorí sa o veci starali. Ale pretože ľudský svet je nízky svet, ktorý je plný nerestí, vyššie ríše určili, že žiaden Zákon, ktorý má byť zanechaný ľuďom vo svete, nemôže byť úplne pravdivý. Preto väčšina pôvodných slov Budhu Šákjamuniho nemohla byť v jeho čase zaznamenaných. Ako by povedali ľudia, bola to „vôľa Nebies“. Ako to vidia Bohovia, bolo to to, čo prikazovala náprava Zákona.  Prečo boli Ježišove pôvodné slová podobne zostavené zo spomienok tých, čo prišli neskôr? Prečo Lao-c’ po celoživotnom vyučovaní Tao zanechal len päťtisíc slov? Presne preto, že pravdivé a úplné písma nemohli byť zanechané nízkemu svetu; vyšší Bohovia zakázali, aby pravdivé a úplné písma boli zanechané človeku. V skutočnosti pravdivé písma nie sú zanechané človeku pretože, za prvé, ľudská spoločnosť nie je spoločnosťou Bohov a Tri ríše majú byť svetom, v ktorom sú princípy prevrátené. Zanechanie pravých písiem tu by bola urážka Bohov. Iba ríša Zákona a ríše nad ňou sú svetmi Bohov a Budhov, ktoré majú opravdivý Zákon a pravdivé písma. Ďalším dôvodom je, že Bohovia by nikdy nerobili niečo len s jedným cieľom, a preto je v tom zahrnutých mnoho, premnoho faktorov. Vedeli, že konečným cieľom vytvorenia a existencie Troch ríš a ľudskej rasy bolo to, aby mohli byť nakoniec použité v náprave Zákona. Nechceli, aby Zákon, ktorý vyučovali, bol zanechaný človeku a zasahoval neskôr do základného Veľkého Zákona vesmíru, ktorý bude na konci vyučovaný počas nápravy Zákona. To je základným dôvodom. Keď si ľudia neskôr vybavili v pamäti isté veci a zostavili písma, bola to záležitosť ľudí, ktorí sa snažili robiť dobro a hľadať Boha, a to je niečo celkom iné. (Potlesk)

 

Učeník: Týka sa požiadavka, ktorú ste uviedli v Čuan Falune o nepití alkoholu, všetkých nápojov a potravy, ktoré obsahujú alkohol? Napríklad pitie piva ako nápoja k jedlu (obecenstvo sa smeje), raňajkovanie misky kvasenej ryže, alebo príležitostného zjedenia kúska čokolády s alkoholovou náplňou (obecenstvo sa smeje). Porušujú tieto veci pravidlo proti alkoholu?

Učiteľ: Ak naozaj rozumiete tomu, na čo je kultivácia, budete všetkým týmto veciam rozumieť. Ale dnešná spoločnosť zo všetkého spravila chaos. Dokonca aj keď nepijete alkohol, alkoholické veci sú zmiešané s potravou, ktorú jeme. Takže dokonca aj keď nepijete žiaden alkohol, budete mať v žalúdku alkohol. Keď sa teraz spoločnosť stala takouto, aby ste tomu celkom zabránili, museli by ste prestať jesť, nie? V západnej spoločnosti je to tiež otázka zvyku: (najmä Francúzi) pijú alkoholické nápoje k jedlu, je to časť ich stravy. Takže keď to všetci robia a vy nie, vaša rodina si môže myslieť, že ste trochu zvláštny. Preto som vtedy, keď som na začiatku odovzdával Zákon, povedal, že ak je to takáto situácia, potom pre nových študentov vypitie malého pohárika nie je veľkou vecou. V kultivácii záleží na vašom srdci a mysli. Ale ak ako kultivujúci chcete byť usilovný, budete brať kultiváciu veľmi vážne. Ak človek môže skutočne dodržiavať vyšší štandard, dokáže sa činiť lepšie v takýchto veciach. Ale ak si namiesto toho myslí, že na týchto veciach nezáleží, potom bude k sebe voľnejší, a takto dostanete rozdiely.

Keď sme pri tejto téme, poviem niečo o sebe. Viete, pred niekoľkými rokmi Majster zriedka zostával na jednom mieste dlho. Bolo to preto, že uprostred prenasledovania ma mračná zlých bytostí v iných dimenziách všade hľadali. V tom čase bolo toľko zlých faktorov, že nasýtili všetky dimenzie Troch ríš. Nechali zlých ľudí hľadať ma, aby narušili moje sústredenie sa na robenie nápravy Zákona a odstraňovanie zlých vecí. Preto som neustále cestoval. V tom čase som bol v podstate celý čas v aute, denne som cestoval. Riadok z básne, ktorú som napísal, hovorí: „Vozidlom stovky tisíc li prechádzam,“ a v skutočnosti popisuje, aké to bolo. Pri mojom neustálom pohybe a s ochranou Bohov a mocného gongu, veci zostali zlu neviditeľné a zlo ma nemohlo nájsť. Sotva niekto vedel, kde som. Chcel som rýchlo odstrániť zlé faktory a urýchliť postup nápravy Zákona a musel som zabrániť narušeniu mnohých záležitostí nápravy Zákona. Popri tom som sledoval, ako sa činia naši študenti. Toto viedlo k problému s jedením. Nie všade, kde som šiel, mali čínske reštaurácie (všetci sa smejú), takže mnohokrát som mal americkú, japonskú, kórejskú či európsku stravu. Všetky druhy potravy sú pre mňa v poriadku. Ale v mnohých reštauráciách, keď do nich idete a len jete, bez objednania si niečoho na pitie, majitelia sú trochu nervózni (Učiteľ sa smeje), najmä ak treba usadiť dlhú radu; mnoho reštaurácií zarába väčšinu svojho zisku z nápojov. Takže som prišiel s riešením. Dnes máme nealkoholické pivo, takže som si objednal nealkoholické pivo, aby som sa tomu vyhol. Keď to hovorím, nehovorím vám, aby ste nasledovali môj príklad.

Keď o tomto hovorím, na niečo som si spomenul. Počas týchto všetkých rokov je jeden aspekt Zákona, ktorý som nevyučoval. Keď bolo prenasledovanie veľmi prudké, vtedy v roku 2000, študenti v Číne odhaľovali ohováračskú propagandu o Majstrovi, ktorú si zlo vymyslelo a niečo, čo povedal jeden študent, mi utkvelo v pamäti. Je to pohľad, ktorý musí byť napravený. Vodca zla a ČKS vytvorili lži a povedali našim študentom, aký je ich učiteľ bohatý, aké má také a také luxusné byty v Pekingu a Čchang-čchune a aký má márnivý životný štýl. Keď som vyučoval Zákon v Číne, môj životný štýl bol v skutočnosti celkom jednoduchý. Nuž a študent v Číne povedal: „Náš Majster je najlepší a nebol by taký. Ak by náš Majster bol taký, nenasledoval by som Ho.“ Zosmutnel som kvôli tomu a viac ako predtým som pochopil ťažkosti a bolesť pociťovanú prechádzajúcimi božskými bytosťami, ktoré zostúpili do sveta, aby spasili ľudí. Kultivácia je o kultivácii seba – prečo sa pozerať na iných?

Vyučoval som vám kultiváciu, ale to neznamená, že ja sa kultivujem ako vy. Ak by to bolo tak, a keby sme sa stali zlými, prestali by ste sa potom kultivovať? Fungovalo by to tak? Nič v Zákone, ktorý som vyučoval, nehovorí, že Majster musí prechádzať cez vyčerpávajúcu kultiváciu tak ako kultivujúci. Zlo ma napadlo, pretože som trpel kvôli vnímajúcim bytostiam. A keď je to kultivácia Dafa – keď ľudia neodídu zo svetského sveta, aby sa kultivovali, a učeníci sú zo všetkých oblastí života – ako by Majster mohol byť rovnaký ako všetci jeho učeníci? Prečo by musel žiť ako tí z jeho študentov, ktorí majú najviac karmy alebo najviac ťažkostí? Ak sa stane, že váš Majster robí veci inak ako vy a vám sa to zdá nevyhovujúce, prestanete sa potom kultivovať? Nie je vaša predstava, že majster, ktorý vás zachraňuje, musí byť ako jeho učeníci, výsledkom otravy straníckou kultúrou ČKS? Chcú ľudské bytosti skutočne, aby ich majster, ktorý prináša ľuďom spásu, podstupoval ľudské utrpenie spolu s nimi? A iba potom ho budú uznávať? V skutočnosti to, čo chcem ustanoviť a problémy, ktoré mám v úmysle vyriešiť počas nápravy Zákona zahŕňajú to, aby božské bytosti, ktoré prišli nadol spasiť ľudí, už neboli prenasledované vnímajúcimi bytosťami v Troch ríšach. Božské bytosti, ktoré zachraňujú ľudí, prichádzajú nadol, aby ich zachránili, takže nemôžu byť rovnaké ako ľudské bytosti. V minulosti prechádzali cez rovnaké ťažkosti, aké zažívajú ľudské bytosti, alebo trpeli dokonca ešte horšie ako ľudia, pretože bolo ťažké spasiť ľudí a tie božské bytosti niesli karmu ľudských bytostí. Bolo to tiež na to, aby zanechali svoj vlastný príklad a pomohli ľuďom učiť sa od nich. Úmyselne cez to prechádzali kvôli ľudských bytostiam a aby ľudí naučili, ako žiť správne. Musia teda božské bytosti, ktoré nemajú karmu, trpieť čo i len trošku? Bola to karma ľudských bytostí, čo ich tlačila nadol.

Božské bytosti, ktoré zachraňujú ľudí, naozaj nemôžu byť rovnaké ako tí, ktorí sú zachraňovaní. Povedzme, že niekto spadol do jamy s bahnom: malo by zmysel, ak by odmietol pomoc, ak by som mu ponúkol, že ho vytiahnem a vyžadoval by: „Musíš sem skočiť tiež a byť ako ja, predtým ako ťa nechám zachrániť ma“? Takáto vec neexistuje. Počas tohto prenasledovania zlom, koľko študentov, ktorí mali takéto uvažovanie, spadlo, potom ako videlo, čítalo alebo počulo ohováračskú propagandu proti Majstrovi. Keď som predtým vyučoval Zákon, hovoril som o princípe. Aby som objasnil túto otázku, jedna vec, ktorú v straníckej kultúre ČKS hovoria, je: „Predtým, ako iným poradíš, aby sa činili dobre, musíš sa dobre činiť ty sám.“ Takže potom ako niektorí ľudia spravili niečo zlé a iní na to poukázali, povedia: „Ty sám si sa nečinil dobre. Nehovor mi, čo mám robiť. Ak mi chceš povedať, čo mám robiť, musíš sa najprv sám činiť dobre.“ Presne ako tá predstava, ktorú som predtým spomenul, ich uvažovanie je tu odchýlené. Neexistuje taký problém, že by sa majster, ktorý zachraňuje ľudí, sám nedržal dobre. To je prekrútená myšlienka zrodená zo zdeformovanej kultúry tej zlej strany. Inými slovami, myšlienka, že božská bytosť, bez ohľadu na to, aký prístup používa na záchranu ľudí, musí byť rovnaká ako ľudské bytosti, vôbec nie je na mieste. Božské bytosti si však môžu zvoliť vyučovanie ľudí slovami alebo príkladom, ale to je čin milosti tých božských bytostí a vôbec to nie je tak, že by to museli robiť. Musí vám to byť jasné. (Potlesk) Keď kráčali po Zemi, Šákjamuni a Ježiš trpeli pre ľudské bytosti veľa. Ale faktom je, že to vôbec nemuseli robiť. Bolo to spôsobené obrovskou karmou, ktorú niesli pre ľudské bytosti a faktom, že tu existovali súvisiace veci, ktoré nemohli byť zosúladené Zákonom minulého vesmíru. To určilo, že žobrali o almužnu medzi ľudskými bytosťami a bolo s nimi zle zaobchádzané a ubližovali im, dokonca v rozsahu, že ich celý život bol zložitý. Všetci musíte mať v tomto jasno.

Keď sa vrátim k tomu, čo som hovoril predtým, ak je vo vašom jedle alebo v kúsku čokolády niečo alkoholického, príliš na tom nezáleží. Ale ak si pre seba stanovíte vysoký štandard, budete sa v týchto situáciách činiť lepšie. Noví študenti a študenti, ktorí neštudovali veľmi Zákon, nebudú považovaní za nečiniacich sa dobre kvôli týmto veciam. Uvážte si to sami. Zákon o tomto bol vyučovaný a Majster vás učil prispôsobiť sa bežným ľuďom, ako sa len dá, keď sa kultivujete. Ako vždy, budú však ľudia, ktorí sú rozhodnutí byť usilovnejší a kladú na seba vyššie požiadavky. Takto sa dajú vysvetliť rozdiely medzi ľuďmi. Ak vy, ako kultivujúci Dafa, poviete, že jednoducho musíte piť alkohol, potom máte pripútanosť.

 

Učeník: Náprava Zákona všetkého vo vesmíre dosiahla svoju poslednú fázu a história ide vstúpiť do novej fázy, ale naše gesto pri pozdrave Majstra stále nie je jednotné. (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: Máte na mysli to, ako by ste mali zdraviť Majstra? Vyjadril som to jasne už vtedy, keď som po prvýkrát vyučoval Zákon, že ľudia ma môžu oslovovať akýmkoľvek spôsobom: môžete ma volať mojím menom, volať ma Učiteľ, volať ma Majster – všetko je v poriadku. Majster nie je puntičkárom v týchto veciach. Ale ak ste opravdivým učeníkom Dafa, nemôžete ma oslovovať priamo mojím menom. Nezáleží na tom, keď ma bežní ľudia volajú mojím menom – môžu ma volať ako chcú. Ale učeníci Dafa by ma mali volať „Majster“ alebo „Učiteľ“ atď. Je to na vás a môžete ma oslovovať ako chcete. Ale určite ma neoslovujte „Budha“. Je to preto, že nech je ako chce, Majster vyučuje Zákon s ľudským telom a zachraňuje vás použitím ľudskej formy, prejavuje sa v tomto svete s ľudským telom. Ľudské telo nemožno nazývať Budhom. Nazývanie ľudského tela Budhom je rúhanie sa Budhom. Niektorí študenti si môžu potom myslieť: „Vo svojom srdci viem, kto si.“ Nuž, potom to viete vo svojom srdci (obecenstvo sa smeje, tlieska), a je v poriadku, aby ste ma vo svojom srdci volali ako chcete. (Učiteľ sa smeje)

 

Učeník: Učeníci Dafa z Čchen-tu a Nan-čchongu z provincie S’-čchuan úctivo pozdravujú Majstra a chceli by Majstrovi odovzdať pozdravy. Majster, čo máme robiť s tými ľuďmi vo vzdialených horských oblastiach, ktorí nemajú prístup k informáciám?

Učiteľ: Ďakujem vám, učeníci Dafa z Nan-čchongu. Nie je to problém. Nezabudnime, že čo sa týka mnohých vecí, nie sú tu Majstrove Telá Zákona? A je mnoho Bohov, ktorí hrajú pozitívne úlohy a tiež pomáhajú. Navyše, v Číne je tak mnoho učeníkov Dafa a oni budú robiť mnoho vecí. Dokonca aj keď tí ľudia naozaj nemajú prístup k informáciám, stále sú spôsoby, ako si s tým poradiť. A ak by naozaj mali byť vynechaní, potom sú spôsoby, ako sa o to postarať. Ale v skutočnosti nebudú vynechaní. Vedeli ste, že potom ako vyšlo Deväť Komentárov, v priebehu jediného mesiaca o nich vedela celá Čína? Pretože sú pre všetkých ľudí – a najmä pre čínskych ľudí – každému bude určite daná príležitosť. (Potlesk) Niektoré vzdialené dediny sú dosť izolované, ale Bohovia ich pomáhajú šíriť. A ako ich šíria, ľudia sa o nich rýchlo dozvedia, pretože v tomto najkritickejšom čase každý musí vyjadriť svoj postoj.

 

Učeník: Pre mnoho ľudí v Číne, najmä 60 miliónov členov ČKS, trvá nejaký čas, kým jasne uvidia skazenú povahu zlej strany a úplne sa od nej odtrhnú. Hneď ako začne odsúdenie a odstránenie zlej strany, čo sa stane s tými ľuďmi, ktorí boli označkovaní znamením šelmy?

Učiteľ: Keď sa Bohovia chystajú niečo spraviť, určite vezmú všetko do úvahy a všetkým bude daná rovnaká šanca. Ako uvidíte v budúcnosti, bolo by nemožné pre niekoho, aby nepočul o tomto Dafa počas nápravy Zákona a v tomto čase, keď sa Dafa verejne šíri. Keď sa ľudia vo svete pokúšajú vyhnúť sa prenasledovaniu a povedia, že nikdy nepočuli o Dafa, jednoducho to nie je pravda. Samozrejme, tentokrát, keď sa učeníci Dafa kultivujú ako potvrdzujú Zákon, je to odlišné a nie všetci sa môžu stať učeníkmi Dafa. Ale toto je veľká vec, ktorá zahŕňa samotnú existenciu vnímajúcich bytostí; dokonca existencia Troch ríš je tu kvôli náprave Zákona. Ak by sa spása všetkých bytostí – niečo také významné – nedostala ku každému jednému človeku na Zemi, ak by sa nakoniec nedostala k vnímajúcim bytostiam, potom Ja, ten čo riadi nápravu Zákona, by som určite nenechal vyviaznuť tých, ktorí sú za to zodpovední. (Potlesk) Všetci ľudia sa o tom dozvedia, ani jediný človek nebude vynechaný. A potom je rozhodnutie v ich vlastných rukách a to je rozhodujúcou vecou. Celé Tri ríše, dlhé, vleklé roky histórie, a vnímajúce bytosti v Troch ríšach, všetky boli kvôli tomu vytvorené, takže ako by dnešní ľudia mohli byť vynechaní? To je nemožné. Nemyslím si, že to, čo ste popísali, by bol problém.

 

Učeník: Vážený Majster, nedávno určití študenti cítili látky z iných dimenzií, ktoré na nich silne tlačili. Má to niečo do činenia so stavom nápravy Zákona?

Učiteľ: Niektorí študenti mali pred krátkym časom kašeľ a niektorí mali určité neobvyklé reakcie, najmä v období potom, ako vyšlo Deväť Komentárov. Bola to práca faktorov, usadených v telách ľudí, ktoré patria zlému duchovi zlej strany. Musíte ich odstrániť, keď vysielate spravodlivé myšlienky. Nemôžu mať taký veľký vplyv na učeníkov Dafa, ale zasahujú. V podstate všetko nedávne zasahovanie, vrátane zasahovania všetkých druhov, bola práca tých zlých faktorov.

Zlé faktory, ktoré tlačili nadol na Tri ríše v čase od 20. júla 1999, boli odstránené do bodu, že ich zostalo v podstate len niekoľko. Predtým ako mocná sila nápravy Zákona dosiahne túto povrchovú dimenziu, faktory, ktoré boli predtým vytvorené starými silami, spolu s faktormi zlého ducha komunistického zla, tu budú stále robiť zlo. Ale pretože v tejto dimenzii je gong, ktorý som tu predtým zanechal a sú tu nejakí spravodliví Bohovia, spolu s učeníkmi Dafa a s ich spravodlivými faktormi, odstránili teraz zlé faktory, ktoré prenasledujú učeníkov Dafa do bodu, že dokonca ani jedna zo 100 miliónov častí nezostala – bolo odstráneného mnoho zla. To, čo zostáva teraz v povrchovej dimenzii, je len osem alebo deväť percent toho, čo tu bolo predtým. (Potlesk) A faktory zlého ducha zlej strany sú ničené vo veľkom rozsahu; najmä v poslednom čase boli rýchlo odstraňované. Boli odstraňované v iných dimenziách, kde bola náprava Zákona ukončená. To, čo zostáva v povrchovej dimenzii teraz, nie je ani jedna desaťtisícina z celkového množstva predtým, a zodpovedá len asi siedmim percentám povrchovej dimenzie. Pole, ktoré Dafa ustanovil v tomto svete, zaberá štyridsaťpäť percent toho, čo by malo byť vyplnené v tejto dimenzii. Ak sa pozriete na ten pomer, uvidíte, že faktory zanechané starými silami v povrchovej dimenzii, prehnití démoni a faktory zlého ducha zlej strany celkovo zodpovedajú pätnástim percentám, pričom pole ustanovené Dafa v tejto dimenzii zaberá štyridsaťpäť percent – a to ani neberieme do úvahy účinok samotných učeníkov Dafa. Keď som zrátal všetky zlé faktory, ktoré prenasledujú učeníkov Dafa, bolo ich len pätnásť percent. Toto hovorí, že počas tohto času predtým, ako príde mocná sila nápravy Zákona na povrch, faktory Dafa zaberajú štyridsaťpäť percent dimenzionálneho poľa na povrchu, kde sú ľudské bytosti, a to ani nezahŕňa samotných učeníkov Dafa.

 

Učeník: Pohovorte prosím o tom, ako by sme mali odlíšiť kultiváciu od našej práce. Mnoho našich projektov teraz čelí problémom s riadením.

Učiteľ: Ak je to niečo, čo zahŕňa učeníkov Dafa pracujúcich na potvrdzovaní Zákona, potom ten proces samotný je kultiváciou. Ale nemôžete nahradiť študovanie Zákona robením Dafa práce  – to by nefungovalo. Nepovedal som, že musíte robiť všetky tri veci a robiť ich všetky dobre?

Mimo Číny niektorí študenti založili mediálne výstupy a iné jednotky podobné firmám, ktoré sú zamerané na potvrdzovanie Zákona a teraz ich riadia spôsobom, akým sú vedené bežné firmy. Nie je na tom nič nesprávne, nemyslite si, že je to nesprávne. Ak niečo nemôže byť vedené normálnym spôsobom, potom to nemusí byť dobré pre potvrdzovanie Dafa. Vedenie mediálneho výstupu, založenie firmy atď. – toto sú formy v ľudskej spoločnosti. Ľudské bytosti majú metodický prístup k riadeniu vecí a učeníci Dafa sa z toho môžu učiť, čo nemožno považovať za nesprávne. Ale po isté časové obdobie predtým, ako je firma plne schopná normálne fungovať, budú tam nejaké problémy. Postupne by ste však mali prísť do bodu, keď je naozaj vedená ako firma, a týmto spôsobom môže efektívnejšie hrať svoju úlohu priameho alebo nepriameho potvrdzovania Zákona. Takže si myslím, že by ste sa mali čo najviac snažiť spolupracovať s ostatnými a koordinovať veci dobre. Keď je niečo užitočné pre potvrdzovanie Zákona učeníkmi Dafa, mali by ste sa čo najviac snažiť robiť to dobre.

 

Učeník: Niektorí moji členovia rodiny, ktorí sa nekultivujú, nemôžu pochopiť, prečo bolo publikovaných Deväť Komentárov. Toto odráža nedostatky v kultivácii mňa, vášho učeníka, v minulosti. Ak môžem odstrániť tento druh zasahovania?

Učiteľ: Hoci vaši členovia rodiny veciam predtým rozumeli, bolo to na povrchovej úrovni. Nepomohli ste im, aby naozaj porozumeli pravde.

Odvtedy, čo vyšlo Deväť Komentárov, jedna vec, ktorá sa stala je, že niektorí študenti spravili vyhlásenia o odchode zo strany v mene svojich rodinných príslušníkov. Keď niekoľkí z členov rodiny odmietli, študenti povedali: „Nemôžete odmietnuť! Budem vás zastupovať a vystúpim za vás zo strany.“ (Obecenstvo sa smeje) V skutočnosti sa to naozaj neráta, ak odmietnu. Môžete to spraviť v mene iných, ale oni s tým musia súhlasiť a neráta sa to, ak s tým nesúhlasia. Dokonca Bohovia sa musia pozrieť na to, čo si človek zvolí. Toto ukazuje, že mnoho študentov sa nečinilo dobre, nespravilo dosť, alebo nemalo úspech pri objasňovaní pravdy svojim rodinám. Viete, v čom je hlavný dôvod? Je v tom, že sa na nich pozeráte ako na vašu rodinu, a nie ako na časť vnímajúcich bytostí alebo ako na všetky iné nezávislé životy. Mali by ste naliehavo a dôkladne objasniť pravdu vašim členom rodiny, ako by ste to spravili pri iných ľuďoch vo svete. Keď ich považujete za členov rodiny a neberiete to vážne, potom výsledky nebudú také dobré. Alebo ak si myslíte: „Je mi rodina, takže ho môžem zatupovať,“ nebude to fungovať. Dokonca vytvorenie Troch ríš bolo spravené kvôli dnešnej náprave Zákona, takže ľudia nemôžu byť ľahkomyseľní pri niečom takom kolosálnom ako je toto. Je nejaký život taký jednoduchý? V kritickom momente, existuje nejaká bytosť, ktorá môže byť plne zastúpená niekým iným? Existuje nejaká bytosť, ktorej môže byť odmietnutá príležitosť vybrať si svoju vlastnú budúcnosť? V tomto kritickom momente musia všetky bytosti potvrdiť, aké sú. Takže ak vo vašej rodine máte túto situáciu, potom musíte dôkladne objasniť pravdu. Môžete robiť všetky bežné veci v mene svojich členov rodiny, ale keď príde na niečo, čo zahŕňa budúcnosť bytosti – niečo také významné – nikto nemôže nikoho iného zastupovať. Ak naozaj chcete zachrániť svojich členov rodiny, potom im objasnite pravdu, akoby ste ju objasňovali iným ľuďom. Je to preto, že ich vedomé stránky si všetky uvedomia: „V tomto živote si mojím členom rodiny, ale v ďalšom živote budem vo vzťahu s ktohovie kým. Len v tomto živote je náš vzťah predurčený.“ Je to práve ako ubytovanie sa v hoteli: Ubytujete sa tam krátko na noc a potom nasledujúci deň idete svojou cestou. Kto by vôbec mohol konať namiesto niekoho iného? Takto to naozaj je.

 

Učeník: Ako môžeme pomôcť právnym sporom v Afrike proti zlým ľuďom, aby sa pohli dopredu lepšie? Teraz je tam neustále zasahovanie. Aká je úloha súdu proti Jiangovi v Afrike v náprave Zákona?

Učiteľ: Potvrdzujem všetky veci, ktoré ste spravili, a vykonali ste výbornú prácu. Povedal by som, že ste v Afrike spravili niekoľko skvelých vecí, ktoré šokovali a odstrašili zlo a zlých ľudí, pomohli ľuďom vo svete vidieť povahu zla a mali dobrý vplyv na zachraňovanie vnímajúcich bytostí a na mnoho iných vecí. Sú veci, ktoré by mali byť spravené a nespravili ste ich zbytočne. Čo sa týka toho, ako robiť tieto veci ešte lepšie a ako ich posunúť dopredu, to je stále na vás. Rozsah, v ktorom môžete uskutočniť veci, tiež závisí od vás. V skutočnosti, čo sa týka kultivujúceho, všetci kráčate po ceste, po ktorej musíte ísť sami. Robili ste tie veci veľmi dobre. Niekedy, keď sa pozriem na to, čo ste spravili, naozaj chcem povedať „Výborne!“

 

Učeník: Môj príbuzný je členom strany a žije v Číne. Nechce odísť zo strany. Mnohokrát som sa ho pokúšal presvedčiť, ale odmieta počúvať. Keď prebehne odstraňovanie, stratí svoj život? (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: (Učiteľ sa smeje) Či niekto bude odstránený alebo nie, bude zachovaný alebo nie, to sú veci, ktoré patria do ďalšej fázy. Teraz by ste mali rozmýšľať len o zachraňovaní ľudí. Pripútať sa k tomu, čo sa stane v budúcnosti, nie je dobré na nič, pretože keď sem príde náprava Zákona, má svoje štandardy, podľa ktorých súdi. Ale jedna vec je istá: bez ohľadu na to, čo robíme, veľká časť ľudí už nie je spasiteľná. Medzi nimi môžu byť tí, ktorí nechcú počúvať pravdu, ktorí odmietajú počúvať, keď sa hovorí pravda a ktorí nechcú čítať Deväť Komentárov. To je ich voľba. Spravili ste, čo ste mali spraviť. Kým sú podrobovaní najhoršiemu prenasledovaniu, učeníci Dafa stále zachraňujú vnímajúce bytosti a prekonávajú všetky druhy ťažkostí, aby povedali ľuďom o pravde. Avšak niektorí ľudia nechcú počúvať. Navyše, učeníci Dafa zachraňujú ľudí, zatiaľ čo sú prenasledovaní. Nuž, neochota ľudí počúvať alebo čítať o pravde, je tiež spôsobom, ktorým ľudia robia svoju voľbu. Ak nechcú byť zachránení, potom nemáme inú možnosť, len ich nechať ísť so zlou stranou.

 

Učeník: Nepracoval som predtým, ako som sa začal kultivovať, a nepracoval som ani odvtedy. Od nastúpenia kultivácie som mal značné množstvo voľného času na robenie vecí na šírenie Zákona. Je toto v súlade s našou kultivačnou cestou, ktorá sa prispôsobuje bežnej spoločnosti? Mám vyjsť von a pohľadať si teraz prácu?

Učiteľ: Ak vaša rodina nemá finančné ťažkosti alebo inú záťaž, potom je na vás, či pracovať alebo nie a nemá to nič do činenia s tým, či je to v súlade s našou kultivačnou cestou. Viem, že nejakí študenti si požičali mnoho peňazí, avšak predsa nechcú vyjsť von pracovať, hovoriac, že sú „príliš zaneprázdnení potvrdzovaním Zákona“, aby pracovali. Nemôžu splatiť peniaze, ktoré si požičali, avšak stále si požičiavajú ďalšie. To je problém. Rozmýšľali ste o princípe Zákona, ktorý Majster vyučoval, o povinnosti splatiť dlhy? Ak by ste vy, po kultivácii alebo dosiahnutí Dovŕšenia, mali odísť alebo dovŕšiť sa a stať sa Bohom, avšak nesplatili ste žiaden zo svojich dlhov, kto by ich splatil? Dokonca aj keď je dlh dlhovaný učeníkovi Dafa, stále je to neprijateľné. Samozrejme, keď nejakí študenti povedia: „Nechcem to späť. Je to môj dar tebe,“ potom je to iná záležitosť. Potom je to dar a je to iný koncept ako urobenie si dlhu. Nemôžete ísť do extrémov. Môžete uvažovať: „Pretože potvrdzovanie Zákona čoskoro aj tak skončí, nebudem musieť splatiť peniaze, ktoré ti dlhujem. Keď ten čas príde, všetko skončí a všetko zabalíme.“ (Obecenstvo sa smeje) Ako by to tak mohlo fungovať? Je to uvažovanie správne? Je to nezodpovedné. Nepovedal som, že učeník Dafa by mal byť dobrým človekom za všetkých okolností? Väčšina učeníkov Dafa súčasne pracuje a potvrdzuje Zákon. Samozrejme, ak nemusíte pracovať, nemáte finančné ťažkosti a nemusíte sa trápiť ovplyvnením vašej rodiny keď robíte veci, potom je to odlišné. Každý má rodinu a sociálne povinnosti a každý sa kultivuje v prostredí ľudskej spoločnosti a potvrdzuje Zákon v svetskom svete. Prečo musíte vy, ktorí neplatíte svoje dlhy, robiť niečo, čo sa odchyľuje od požiadaviek Zákona? Samozrejme, ak tí, ktorým dlhujete, povedia, že peniaze nepotrebujú, alebo vaša rodina nepotrebuje, aby ste pracovali, potom je to iná záležitosť a samozrejme to nie je problém.

 

Učeník: Majster, vysvetlite prosím, čo je hlbší význam „Otáčania kolesa smerom k ľudskému svetu“.

Učiteľ: „Otáčanie kolesa smerom k ľudskému svetu“ – takže aké koleso je to, ktoré sa otáča? Samozrejme, je to Koleso Zákona (Falun). (Potlesk) Nie je otáčanie Kolesa Zákona smerom k ľudskému svetu robenie nápravy Zákona smerom k ľudskému svetu? To je to, čo to znamená. (Potlesk)

 

Učeník: Odvtedy, čo bol publikovaný Majstrov článok „Otáčanie kolesa smerom k ľudskému svetu“, niektorí študenti si myslia, že ten článok je pre učeníkov, pričom iní si myslia, že by mal byť v novinách, aby ho mohli čítať bežní ľudia. Nie som si istý, čo spraviť.

Učiteľ: Je v poriadku nechať ho prečítať aj bežným ľuďom. Medzi bežnými ľuďmi sú nejakí, ktorí sú v obraze a ktorí ho môžu pochopiť. Ale určite je mnoho ľudí so zahmlenou mysľou, ktorí ho nebudú schopní pochopiť, takže to môže mať negatívny účinok. Takáto je teraz ľudská spoločnosť. Takže keď príde na konkrétne veci, prediskutujte ich navzájom. Je to ako s vytlačením fotiek Majstra v novinách: keďže Majster povedal, že to môžete spraviť, spravili ste to a nebol to problém. Ale nemôžete tlačiť do letáčikov to, čo som napísal alebo čo som povedal a potom ich rozdávať. Musíte robiť tieto veci čo najracionálnejšie. Zodpovednosť k Zákonu a k zachraňovaniu vnímajúcich bytostí je zodpovednosťou k sebe.

 

Učeník: V západnej spoločnosti sú nejakí bežní ľudia, najmä profesori a učenci, ktorí dosť nadšene študujú zlý komunizmus a zlý marxizmus. Ale títo bežní ľudia nie sú členmi zlej strany v Číne. Majster, povedzte nám prosím, ako môžeme pomôcť týmto bežným ľuďom.

Učiteľ: Ukážte im Deväť Komentárov a spýtajte sa ich: „Aká je naša štúdia oproti vašej?“ (Potlesk) Správna? Prišli sme z tej spoločnosti a toto je naša štúdia, ktorá sa zrodila zo skúseností z prvej ruky. Pozrime sa na to, kto to skúmal dôkladnejšie a bystrejšie a vyložme si to. (Učiteľ sa smeje) (Potlesk)

 

Učeník: Získal som Zákon v máji minulého roku. Ďakujem, Majster, za svoju milosrdnú spásu. Keď som získal Zákon, čoskoro som sa zapojil do Dafa práce a niekedy som taký zaneprázdnený, že jednoducho nemám čas na robenie cvičení. Veľmi sa tým trápim. Majster, povedzte nám prosím znova, ako nový študent môže kráčať dobre po ceste svojej kultivácie a potvrdzovania Zákona.

Učiteľ: V kultivácii nie je skratka pre žiadneho študenta a to platí aj pre nových študentov. Jednoducho sa kultivujte neustále a pevne a čiňte sa dobre v troch veciach, ktoré by mali robiť učeníci Dafa. Tie veci sa môžu javiť bežnými, ale všetka vaša mocná cnosť a všetko, čo učeníci Dafa dovŕšia v budúcnosti, pochádza z nich. Nemajte strach a nerobte nič extrémneho. Jednoducho robte veci normálne a racionálne. Takto by ste sa mali kultivovať. „Keď sa chce, všetko sa dá.“

 

Učeník: Ako by sa západní študenti mali pozerať na vystúpenie zo strany? Boli západní študenti, ktorí žili v Číne predtým, ovplyvnení zlým duchom ČKS?

Učiteľ: Niektorí boli a niektorí neboli. Keď západniari idú do Číny, mnoho z nich sa nemusí nutne stať časťou kruhov čínskych ľudí, takže väčšina z nich nie je ovplyvnená. Ale je veľmi malé množstvo, ktorí sa pokúsili nájsť si cestu do zlej strany. Čo sa týka učeníkov Dafa, tento duch ich neovplyvní, nech sú kdekoľvek.

 

Učeník: Zdravím Majstra! Už som odišiel zo strany. Ale stranícke poplatky sú automaticky strhávané z môjho platu. Čo by som s tým mal spraviť? (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: Považujte to za lúpež tej zlej sekty. (Obecenstvo sa smeje, tlieska). Nie je to problém.

 

Učeník: Niektorí študenti chcú pomôcť odísť zo strany svojim zosnulým príbuzným alebo členom rodín. Je to nutné?

Učiteľ: Je to v poriadku. Nie je s tým problém, pretože už umreli a nie je to tak, že môžu prísť a požiadať Epoch Times, aby publikovali ich vyhlásenie v tlači alebo na internete, nie? (Obecenstvo sa smeje) (Potlesk) Takže áno, môžete to spraviť. A má to význam? Áno, má! (Potlesk)

 

Učeník: Niektorí zahraniční študenti používajú prezývku, keď odchádzajú zo strany. Je to rovnaké ako odídenie zo strany použitím ich skutočných mien, to jest, s ohľadom na ich spravodlivú vieru, spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy?

Učiteľ: Je to rovnaké. Ako som povedal predtým, použitie prezývky je v poriadku, pretože Bohovia sa pozerajú na ľudské srdcia. Ale formálny čin verejného vzdania sa môže inšpirovať ľudí v ľudskej spoločnosti a je nutný pre záchranu ľudí.

 

Učeník: Ako by som mal použiť svoju múdrosť a použiť kino alebo televízne médiá, aby sme sa mohli lepšie činiť pri nájdení si cesty do hlavného prúdu spoločnosti?

Učiteľ: Ak máte zručnosti tohto druhu, potom sa do toho pustite. Použitie týchto prístupov k potvrdzovaniu Zákona, odhaľovaniu prenasledovania a záchrane vnímajúcich bytostí, je samozrejme lepšie. Môžete si nájsť cestu do hlavného prúdu spoločnosti, keď vyriešite jeden problém, konkrétne, byť skutočne schopný vyprodukovať dobré diela. Ale finančné obmedzenia by tiež mali byť vzaté do úvahy. Rovnako to platí pre mediálne jednotky. Ak sú skutočne dobre vedené, určite si dokážu nájsť cestu do hlavného prúdu spoločnosti a pripojiť sa do radu médií hlavného prúdu. To by samozrejme bolo výborné. Viem, že ste v skutočnosti na mnohých veciach pracovali usilovne a že ich budete robiť dobre. Verím, že časom ten deň príde, určite príde. (Potlesk) Zopakujem, čo som povedal predtým: nielenže budú dobre vedené, v budúcnosti sa určite stanú číslom jedna, hlavným médiom. (Potlesk) Keď ľudská rasa pochopí všetko toto, nemyslím si, že bude mať ešte príliš záujem o hocičo iné, a byť schopný počúvať Dafa informácie a vybrať si pre seba výbornú budúcnosť bude to, čo je pre nich prvé a najprednejšie. (Potlesk)

 

Učeník: Keď sú výrobky, ktoré sú vyrobené v Číne, predávané v USA, potom budú peniaze prúdiť do Číny a budú použité na  prenasledovanie študentov Falun Gongu. Takže si už nekúpim výrobok, ktorý je vyrobený v Číne. Je moje uvažovanie správne?

Učiteľ: Samozrejme, nie je na ňom nič nesprávne. Nebojkotuje ich tiež mnoho našich študentov? (Učiteľ sa smeje) Ale zdá sa, že keď ich bojkotujú len naši študenti, účinok nie je taký veľký. (Učiteľ sa smeje) A nerobte to, ak by vám to prinieslo finančné ťažkosti. Ak ich kupujete kvôli životným potrebám, potom na tom nezáleží. Ale ak by si všetci ľudia na svete uvedomili, čo ste práve spomenuli, vydesilo by to zlo.

 

Učeník: Ak má bežný človek pozitívny postoj voči Dafa, ale nemá ešte správne porozumenie zlej strany a jej zlého ducha, čo sa mu stane?

Učiteľ: Potom to záleží na jeho konkrétnych okolnostiach, pretože postoj človeka voči Dafa je prvý a najprednejší. Ale ak je pevne rozhodnutý podporovať zlú stranu a uznávať zlú stranu, potom je vo vážnom nebezpečenstve.

 

Učeník: Študenti v Číne by sa radi spýtali Majstra: Mnohí bežní ľudia boli v jednom bode členmi komunistických Malých červených gárd a Komunistického zväzu mládeže. Povedzte nám prosím, či aj oni musia odísť z týchto organizácií?

Učiteľ: Je nutné odstrániť značku zanechanú zlom. Hoci deklarovanie odchodu je formalitou, ak človek môže vystúpiť a spraviť toto vyhlásenie, t. j. ak je schopný spraviť tento krok, potom jeho myslenie sa týmto procesom zmení a jeho telo je očistené od jedovatých faktorov. Niektorí ľudia povedali: „Ja to nemusím napísať. Vo svojom srdci som vystúpil.“ To nemusí mať skutočný účinok očistenia jedovatých faktorov z tela. Bohovia sa pozerajú, či sú ľudia pevní. Pretože hlbšie motívy za myšlienkami ľudí sú zložité, jeho činy sú najpresnejším vyjadrením jeho samotného.

 

Učeník: Mnoho bežných ľudí hovorí: „Už dávno som prestal platiť členské príspevky strane alebo Zväzu. Prestal som byť dávno členom strany. Nemusím prechádzať formalitou vystúpenia zo strany.“ Ako by sme sa na toto mali pozrieť?

Učiteľ: Je to stále rovnaká otázka. Problém nie je len formalita vstúpenia do strany. Strana skutočne označkovala ľudí značkou svojej zlej sekty a prinútila ľudí vstúpiť do svojich radov. Tá značka musí byť odstránená. Tá značka sa neprejavuje v ľudskom svete a čo funguje tiež zahŕňa faktory strany, ktoré sú vo vnútri tiel ľudí. Ľudia spravili smrtiace prísľuby k jej krvavo-červenej zástave, sľubujúc dať jej dokonca svoje životy, takže povedali by ste, že len myslenie na to vo svojom srdci, namiesto otvoreného vystúpenia, by mohlo spraviť tú prácu? V skutočnosti, keď sme pri tejto téme, poviem, že táto zlá strana je skutočne zlá do najvyššieho stupňa. Žiada ľudí, aby spravili smrteľné sľuby k jej krvavo-červenej vlajke, aby venovali svoje životy zlej strane a venovali celé svoje životy vykonávaniu jej príkazov. Od dávnych čias do dneška, ani jediná politická strana alebo ľudská organizácia nebola taká skazonosná a krutá.

 

Učeník: Niektorí západní študenti si myslia, že tón Deviatich Komentárov sťažuje ich prijatie západnou spoločnosťou. Čo by sme mali mať na mysli, keď predstavujeme Deväť Komentárov západnej spoločnosti?

Učiteľ: Nie je to tak. Robiť to tak, ako ste to robili, je v poriadku. Nezdôrazňujte tie veci. Sú samozrejme rozdiely medzi východným a západným spôsobom uvažovania. Ale za Deviatimi Komentármi sú božské faktory a budú mať pozitívny účinok na ľudí, rovnako na ázijčanov ako na západniarov. V prípade niektorých ľudí, faktory zanechané starými silami bránia dočasne človeku v angažovaní sa v Dafa – môžu ich obmedzovať. Záleží to na konkrétnej situácii. Mnoho západniarov nebolo poškodených jedom zlej strany a v tých prípadoch človek môže vyzerať trochu ľahostajný. To nie je problém. Čo sa týka Deviatich Komentárov, v tomto čase sú dôležitým krokom v zachraňovaní ľudstva. Možno, počas nasledujúcej fázy, každý jeden človek na tejto Zemi bude musieť vyjadriť svoj postoj, či chce mať tú zlú stranu alebo nie. Každý človek si musí vybrať svoju budúcnosť. V krajinách, ktoré nie sú ovládané  zlou stranou, sú komunistické veci v skutočnosti stále praktizované. Nepovedalo proroctvo, že **** bude vládnuť svetu?

Niektorí ľudia povedali, že Deväť Komentárov je príliš dlhých a spýtali sa, či ich možno spraviť stručnejšie. Odpoveď je, že nie. Počas posledných približne sto rokov bola zločinecká komunistická skupina neustále vo vojne so slobodným svetom, ale nikto nebol schopný jasne vysvetliť, čo je naozaj zač táto zlá strana. Čínska republika [Taiwan] bojovala s ČKS celé desaťročia a články o ČKS sa písali jeden za druhým. Ale tiež sa im nepodarilo skutočne vysvetliť, čo je táto zlá strana. My sme ju dokázali úplne vysvetliť, čo je najdôležitejšie. Ako by to mohlo byť spravené stručnejšie? Malo by sa to premeniť na krátky, bezzubý článok podobný tomu, čo bolo spravené predtým? Mohol by taký kúsok prevziať obrovskú zodpovednosť a naplniť úlohu, ktorú mu zverila história? Cieľ nášho úplného vysvetlenia tej zlej strany je odhaliť jej zlú povahu a pomôcť ľuďom vidieť, čím naozaj je, čo zachráni ľudí vo svete. Robí sa to tiež nato, aby sme pomohli ľuďom vo svete pochopiť, prečo tak zúrivo prenasledovala učeníkov Dafa. Nerobíme politiku. Toto nie je niečo, čo by politika mohla zvládnuť. V mojom srdci je veľké želanie zachrániť vnímajúce bytosti. Nemusíme sľubovať nič bytostiam, ktoré majú pokrivené uvažovanie. História všetko ukáže. Dal som tej zlej strane veľa príležitostí a keď jej zlo vrcholilo, varoval som ju znova a znova, hovoriac: „Ja, Li Chung-č’, viem a môžem vysvetliť všetko.“ Ale zlo sa tak rozdivočilo, že stratilo všetok rozum. Dokonca aj dnes nezmyselne prenasleduje učeníkov Dafa. Uvidíme, čo je preňho pripravené.

 

Učeník: Niektorí bežní ľudia si myslia, že Deväť Komentárov je výborných, ale neuznávajú Dafa.

Učiteľ: Mnoho myšlienok, ktoré majú bežní ľudia, je dôsledkom pôsobenia ich názorov a hovoria veci bez toho, aby si ich predtým premysleli. Často hovoria veci, ktoré v skutočnosti nemyslia a hovoria veci, ktoré znamenajú niečo iné. Ak je to tak, musíte im pomôcť, aby prišli k svojim zmyslom. Čo máte na mysli tým „neuznávajú Dafa“? Nechcú sa ho učiť? Ak sa ho nechcú učiť, je to v poriadku. Nikto ich nenúti, aby sa ho učili. Iba zlá sekta by niekoho nútila, aby sa učil jej veci, a nepustí ľudí, dokonca aj keď chcú odísť. V Dafa však za takýmito vecami nejdeme. Ak sa ho chcete učiť, pustite sa do toho. Ak nechcete, je to v poriadku. Čo hovorím ľuďom dnes je to, aby si uvedomili pravdu: Chcem, aby ľudia vedeli, čo je Dafa a prečo ho zlá strana prenasledovala a robím to nato, aby som pomohol ľuďom zbaviť sa jedovatých faktorov v ich mysliach. Čo sa týka toho, či sa ho ľudia chcú učiť, je to na nich. Ak naozaj neuznávajú Dafa, potom si vybrali svoju budúcnosť.

 

Učeník: Odvtedy čo vyšlo Deväť Komentárov, som písal články, ktoré odhaľujú tú zlú stranu, ale poľavil som vo svojom študovaní Zákona. Ako by som mal udržať veci v rovnováhe?

Učiteľ: To nie je nutne zasahovaním. Musíte si len nájsť čas na študovanie Zákona. Študujte Zákon stále a pevne a nerobte to len povrchne. Musíte robiť všetky tri veci. Písanie článkov je časťou vášho potvrdzovania Zákona, ale nemôže to nahradiť ďalšie dve veci.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci v Číne si myslia, že niektoré redakčné články na Minghui idú proti duchu Dafa. Ako môžeme týchto kultivujúcich v Číne získať na svoju stranu?

Učiteľ: To nie je problém. Ak niektorí povedia, že s Minghui je problém, nie je to prospešné pre kultiváciu Minghui učeníkov Dafa? Môže to mať pozitívny účinok. Ak sa to stane, mali by sa jednoducho viac kultivovať a ak sa mýlili, mali by sa jednoducho napraviť. Ak sa nemýlili, potom by mali ostať pevní a nenechať sa ovplyvniť tými študentami, ktorí majú ľudské myšlienky. Samozrejme, nie je to vždy tak, že študenti [ktorí spochybňujú Minghui] majú ľudské myšlienky. Je možné, že vedia o nejakých lepších prístupoch. Celkovo sa Minghui časom iba zlepšuje a má správny kurz. Situácia v Číne je naozaj zložitá. Sú nejakí študenti, ktorí majú vďaka svojim ľudským myšlienkam veľmi silné pripútanosti a faktory zlovoľnej strany aktívne zasahujú. A potom sú nejakí nedobrí ľudia, ktorí predstierajú, že sú študenti. Tým sa my však nezaoberáme, keďže už nemôžu zasahovať do Minghui.

 

Učeník: Keď Majster na počiatku vyučoval Zákon, povedal, že spása mníchov a mníšok sa uskutoční ako posledná. Má teda objasňovanie pravdy im menšiu prioritu?

Učiteľ: Správne, spása ľudí v náboženstvách bola naplánovaná na koniec, uskutoční sa v nasledujúcej etape. Niektorí ľudia povedali: „Prečo sú učeníci Dafa takí výnimoční, dokonca viac ako ľudia v náboženstvách? Prečo si najprv nespasil druhých a nenechal si ich stať sa učeníkmi Dafa, a namiesto toho zachraňuješ týchto ľudí hneď teraz a umožnil si im stať sa učeníkmi Dafa?“ Keď sa ľudské bytosti pozerajú na ľudí, vidia iba tento jeden život. Avšak v skutočnosti, z ľudí tu dnes boli mnohí v histórii prvými učeníkmi v hlavných, spravodlivých náboženstvách Východu a Západu – ľudia, ktorí osobne počuli Šákjamuniho a Ježiša vyučovať Zákon. Učeníci Dafa sú pravými veriacimi s pevnou a spravodlivou vierou. (Potlesk) Známi svätci, mnísi, taoisti a kresťania v histórii sú priamo tu medzi učeníkmi Dafa. (Potlesk)

 

Učeník: Niektorí budhisti nerozumejú príbehu o Budhovi Šákjamunim, ktorý spomína Majster v siedmej lekcii Čuan Faluna. Povedali, že prezreli celú Tripitaku, ale nemohli ho nájsť. To ovplyvnilo ich pochopenie Dafa.

Učiteľ: Samozrejme. Môžem ľuďom povedať v Zákone o všetkom. Môžem ľuďom povedať o všetkom, čo sa týka všetkých Budhov a Bohov na nebesiach. A môžem ľuďom povedať o minulosti, súčasnosti a budúcnosti Budhu Šákjamuniho. Žiadne z tých vecí nie sú v žiadnych písmach. A môžem ľuďom povedať o minulosti, súčasnosti a budúcnosti vesmíru a o všetkých veciach a všetkých bytostiach. Môžem ľuďom povedať dokonca aj o Bohoch, ktorých Budha Šákjamuni nikdy nespomenul a dokonca o tom, ako vznikli, a ich celé dejiny. Môžem ľuďom povedať o väčšom vesmíre až po jeho najväčší rozmer, o tom aké sú rôzne úrovne nebies – a samozrejme rôzne úrovne nebies sú tiež Bohovia – o tom ako vznikli kozmické telá rôznych úrovní... o základoch všetkého vo všetkom. Iba ja môžem ľuďom povedať o týchto veciach. (Potlesk) Čo môžem povedať ľuďom zahŕňa všetko v histórii človeka v Troch ríšach, od drobností až po najväčšie udalosti v histórii. Mohli budhistické písma všetko toto zaznamenať? Písma dokonca nezaznamenali mnoho z toho, čo Budha Šákjamuni povedal, zatiaľ čo bol v ľudskom svete. Budha Šákjamuni vyučoval Zákon štyridsaťdeväť rokov – učil iba to, čo je v tých niekoľkých knihách? To je nemožné, že áno? Ľudské bytosti... stále sami seba brzdia ľudskými názormi. Neznepokojujte sa vecami, ktoré hovoria bežní ľudia. Kto sú tí, čo sa kultivujú? Kto sú tí ľudia, ktorí opravdivo kráčajú po ceste k božstvu? Kto sú tí ľudia, ktorí môžu naozaj uspieť v kultivácii? V celej histórii, od minulosti po súčasnosť, ste to boli iba vy! (Potlesk)

Ako som povedal predtým, kultivačné metódy minulosti, náboženstvá minulosti a Bohovia minulosti, ktorí zostúpili do tohto sveta, aby spasili ľudí – spasili opravdivo ľudí? V skutočnosti robili to, že ustanovovali kultúru pre Tri ríše a ľudstvo, čím dláždili cestu pre konečnú nápravu Zákona vesmíru. Navyše, tie spasené bytosti boli pomocné duše ľudí, namiesto skutočných ja tých ľudí. Aj keď to bolo tak, pomocné duše, ktoré boli spasené, boli vybrané bytosti, ktoré boli poslané sem dole. Dôvodom bolo to, že po vytvorení Troch ríš boli niektoré kozmické telá príliš blízko k Trom ríšam a Bohovia blízko Troch ríš videli a boli dokonca vystavení Trom ríšam, takže tí Bohovia sa ľahko pokazili a spadli nadol. V Troch ríšach sú city, princípy pre vnímajúce bytosti sú prevrátené, prostredie je drsné a ľudia majú silné pripútanosti. Spravodliví Bohovia, na druhej strane, sú súcitní a sú náchylní k zasahovaniu od vnímajúcich bytostí, ktoré sú v ťažkom prostredí Troch ríš. Preto Bohovia v blízkosti Troch ríš musia byť pravidelne vymieňaní. V pojmoch času ľudských bytostí musia byť nahradení približne každých desať rokov. Toto bol problém, ktorý vyvstal. Preto sa objavil taký scenár, že ľudia použili formu tejto bežnej spoločnosti v Troch ríšach na namáhavú sebakultiváciu a keď dosiahli dovŕšenie, ich pomocné duše nahradili Bohov, ktorí museli byť nahradení. Niektoré bytosti z rajov Bohov tam hore boli poslané dole a mali sa kultivovať v tomto svete ako pomocné duše ľudí. Niektorí sa v skutočnosti prevtelili do iných životných foriem a potom čo dosiahli dovŕšenie, vrátili sa a stali sa Bohmi, ktorých mali nahradiť. Tento scenár sa objavil až potom, ako začali existovať Tri ríše. Predtým nebola taká vec, akou je výmena Bohov. Avšak toto nebolo cieľom vytvorenia Troch ríš. Bol to jav, ktorý sa objavil po vytvorení Troch ríš a bol to spôsob, ako vyriešiť ten fakt, že do Bohov bolo zasahované. Tri ríše boli v skutočnosti vytvorené pre nápravu Zákona. Počas skoršieho obdobia, všetko čo spravili Bohovia týkajúce sa Troch ríš a všetko, čo sa prejavilo vo svete, bolo časťou procesu ustanovovania kultúry pre ľudstvo a bolo to na položenie základne, aby ľudia mohli neskôr pochopiť Zákon.

Je pre mňa ľahké hovoriť dnes tieto veci a pre vás je to ľahké počúvať a pochopiť. Čas, priestor, história, všetky veci, nebesia a zem, všetky bytosti, všetky udalosti, kultivácia, jin a jang, utrpenie a radosť, človek a Bohovia – hovoriť o týchto veciach je pre mňa ľahké. Avšak vedeli ste, že koncept a význam každého slova sa odvíjal z tisícok rokov skutočnej, živej histórie, aby sa vyvinul do dnešného stavu, a že počas priebehu histórie sa významy slov budovali a vyvíjali? Hovorím hlavne o čínskom jazyku. Všetky veci a všetky udalosti, ktoré ľudstvo chápe, môžu byť pokryté, popísané a vyjadrené ľudským jazykom a slovami. To sa nedá spraviť tak jednoducho, že človek vytvorí jeden znak. Musí v tom byť niečo hlboko zakorenené, niečo, čo ľudia naozaj pocítili, zažili na vlastnom tele – proces vytvorený pre ľudí, ktorý má základ v skutočnej skúsenosti a zanecháva hlboké dojmy. Iba potom môžu ľudia naozaj chápať význam vyjadrený znakom, slovom alebo pojmom. Dnes môžete okamžite chápať vyučovaný Zákon, ale je možné, že bez toho historického procesu by ste vôbec netušili, o čom dnes rozprávam.

Čo je „kultivácia“? Čo kultivácia znamená? Ako sa človek kultivuje? Ako vyzerá kultivácia? Akí sú kultivujúci? Bol by problém, keby takýmto veciam ľudia nerozumeli. Takže Bohovia ako Budha Šákjamuni, Lao-c’ a Ježiš museli zostúpiť do tohto sveta a všetky tie veci sa museli odohrať v živej realite, aby zanechali ľudstvu túto kultúru, naučili ľudí, čo to znamená, a umožnilo im to rozumieť, čo to je. To, o čom hovorím, zahŕňa proces, ktorý podstúpili kultivujúci, kde ich namáhavá kultivácia a spravodlivá viera viedla k Dovŕšeniu, spolu s podobnými vecami. Budhovia, Taovia a Bohovia zanechali proces zlepšovania sa na docielenie Stavu dosiahnutia cez spravodlivú vieru a spravodlivú kultiváciu a ľudia prišli k pochopeniu, čo to je. Hoci je to tak, všetko je to úplne odlišné od formy kultivácie, ktorú praktizujú dnešní Učeníci Dafa. Preto hovorím, že pre kultiváciu učeníkov Dafa nie sú vzory – musíte si raziť svoje vlastné cesty.

 

Učeník: V procese snáh o záchranu sirôt a v objasňovaní pravdy zistil záchranný tím, že je to výborný prostriedok a proces, ako ďalej objasniť pravdu všetkým kruhom v spoločnosti, ako napríklad vládnemu a finančnému sektoru. Tiež sme zistili, že je to proces snaženia sa o lepšiu koordináciu a prácu s inými tímami objasňujúcimi pravdu. Majster, poraďte nám prosím, ako môžeme zabrániť zdvojenej práci a činiť sa lepšie vo využívaní obmedzených zdrojov, ktoré v súčasnosti majú učeníci Dafa, aby sme sa lepšie činili pri záchrane sirôt.

Učiteľ: Mnohí z vás o tom premýšľajú a plánujú, ako spraviť to, čo ste popísali. Napreduje to. Je to správna vec a malo by sa to spraviť. Keďže to zahŕňa mnohé aspekty spoločnosti, vrátane vlády USA, bude to mať želateľný účinok iba ako to robíte pevne. Je lepšie, keď nebudem zachádzať do detailov, pretože ste to vy, kto musí vyriešiť detaily. Avšak táto iniciatíva musí byť uskutočnená. Nemôžeme sa nepostarať o deti učeníkov Dafa – deti, ktoré stratili svoje rodiny. Sú to moji malí učeníci a vaši malí spolupraktizujúci. Ako ich Majster som o tom stále premýšľal. Chcel som ich priviesť do hôr, zhromaždiť ich, založiť pre nich školu a spolu ich vychovávať. (Potlesk)

 

Učeník: V súčasnosti si niektorí študenti stále myslia, že keď fyzicky prechádzajú cez odstraňovanie karmy a nemôžu vstať            z postele, je to výsledok ich vlastnej karmy a že keďže je už záverečná etapa, karma musí byť odstránená. Je tento spôsob myslenia správny?

Učiteľ: Nie celkom. Stane sa to, lebo pokiaľ človek žije, vytvára karmu. Keď sa kultivujete, je tu okrem toho proces neustáleho odstraňovania vašej karmy. Pokiaľ človek žije v tomto svete, vytvára karmu. Takže počas vašej kultivácie je karma postupne zmenšovaná a odstraňovaná. Avšak učeníci Dafa robia kultiváciu pri náprave Zákona, takže ich karma je oveľa menšia ako karma bežných ľudí a tú karmu by už nemalo byť ťažké odstrániť. Nepovedal som vám, že tie veci boli naplánované pre vás, praktizujúcich, každý krok na ceste? Takže vaše odstraňovanie karmy bolo naplánované, krok po kroku, až po dnešok. Máte aj malé množstvo novovytvorenej karmy, avšak tie veci môžu hrať pozitívnu úlohu, keď sa na ne učeníci Dafa pozerajú správne a riešia ich správne a nie je ich tak veľa, že by mohli zasahovať do potvrdzovania Zákona učeníkov Dafa. V súčasnej etape boli takéto veci v podstate zredukované na veľmi malé množstvo, keďže nemajú zasahovať do potvrdzovania Zákona učeníkmi Dafa.

Prečo teda boli aj dosť vážne prípady? Ako som vám povedal, všemožné zlé faktory využívajú medzery, ktoré majú učeníci Dafa, keď stále existujú pripútanosti alebo ľudské myšlienky, ktoré učeníci ešte neobjavili. V súčasnosti je najväčšie, najzjavnejšie zasahovanie prácou zlého ducha zlovoľnej strany. Najmä teraz, keď boli iné zlé veci odstránené do bodu, že ich zostáva iba zopár, to, čo vyčnieva, je práca zlých faktorov zlovoľnej strany. Pramení z tohto rozličné zasahovanie a prenasledovanie, ktoré sa deje dnes. Takže sa nimi musíte vážne zaoberať a odstrániť ich. Bežní ľudia neveria tomu, že zlovoľná strana má na sebe zlého ducha a prehnitých démonov, avšak učeníci Dafa tomu veria. Je to pole zlého ducha, ktoré umožňuje zlovoľnej strane mať pôdu pod nohami v tomto svete. Počas približne sto rokov od Parížskej komúny vytvoril zlý duch v ľudskej dimenzii veľké pole. Hustota toho poľa bola predtým dosť veľká. Hoci je Západ proti strane a jej podlým doktrínam, Západ v skutočnosti sám praktizuje zlý komunizmus zlého ducha zlovoľnej strany. Vysoké dane a vysoká miera sociálneho zabezpečenia praktizovaného teraz v západnej spoločnosti je presne to, čo na začiatku presadzovala zlá strana. Akurát že zlá strana použila násilie, aby energicky vzala majetok ľudí, pričom na Západe sa to deje zákonodarnými prostriedkami. V podstate všetci praktizujú veci zlého komunizmu, namiesto toho, aby to fungovalo spôsobom, akým by to malo fungovať v opravdivej ľudskej spoločnosti. Prečo nastal tento jav, napriek faktu, že západné spoločnosti odporujú podlým doktrínam komunizmu? Je to presne preto, že účinkujú zlé faktory v iných dimenziách. V Číne praktizujú zlý komunizmus čo sa týka formy, pričom v podstate je to banda darebákov a zároveň sekta. Na Západe sú proti zlému komunizmu, čo sa týka formy, ale v podstate ho praktizujú.

 

Učeník: Nedávno Epoch Times publikoval mnohé proroctvá o páde zlej strany. Majster, dali by ste nám prosím nejaké rady v tejto záležitosti.

Učiteľ: Tie boli zanechané pre bežných ľudí a bolo to vykonané Bohmi na rozličných úrovniach, ktorí prišli dole do tohto sveta. Učeníci Dafa by sa mali zamerať na kráčanie po svojej ceste potvrdzovania Zákona.

 

Učeník: Hovorili ste o tom, ako sa Mliečna dráha oddelí od vesmíru, aby sa očistili Tri ríše. Znamená to, že Tri ríše sú Mliečna dráha a nie Slnečná sústava?

Učiteľ: Áno, to som už povedal minule, či nie? V skutočnosti však presná poloha Troch ríš nie je niečo, čo sa dá pochopiť ľudskými predstavami o pevných hraniciach. Keď sa na to pozeráme z materiálneho pohľadu súčasného človeka, Slnečná sústava je hranicou Troch ríš na tejto úrovni. Avšak iné zložky, ktoré ľudské oko nemôže vidieť, zložky vytvorené odlišnými mikroskopickými časticami, sú prepojené s rôznymi ešte širšími dimenziami. Na povrchovej vrstve, kde sú ľudské bytosti, je to spojené so Slnečnou sústavou; priestor určitej mikroskopickej vrstvy je spojený s Mliečnou dráhou; a ešte mikroskopickejšie vrstvy sú spojené s ešte väčšími priestormi. Tri ríše sú vytvorené zložením početných častíc, ktoré sú veľkosťou v rozmedzí od mikroskopických až po väčšie. Rozličné častice tvoria rozličné ríše a rozličné priestory. V skutočnosti je toto iba niečo, čo možno vyjadriť ľudskými myšlienkami a ľudským jazykom. A je to iba popis priestorov, ktoré môžu vidieť ľudské oči, ktoré môžu byť popísané a s ktorými sú spojené rozličné dimenzie vytvorené časticami. V skutočnosti, ešte väčší priestor Troch ríš je v spojení s celým malým vesmírom. „Nebesia a zem“, ktoré podľa mýtov vytvoril Boh Pangu, bol v skutočnosti tento priestor. Tento popis tohto priestoru však tiež nie je presný, keďže nejaké veci v rámci tejto hranice sú spojené s ríšami, ktorých vnútorné komponenty sú mimo Troch ríš. Ľudský jazyk je obmedzený. Ľudským spôsobom uvažovania nemôže človek úvahami a rečou vysvetliť Zákon zo všetkých smerov so súčasnými poznatkami o princípoch všetkých úrovní. Keď Mliečna dráha opustí zvyšok kozmického tela, bude to vyzerať tak, že tento priestor je oddelený, a že už nevidíte kozmické telo za Mliečnou dráhou; bez ohľadu na to, aké schopnosti majú ľudské oči alebo ďalekohľady ľudských bytostí, už ho nebudú môcť vidieť. Avšak v skutočnosti sa situácia líši v rôznych ríšach, ktoré vytvárajú Tri ríše. Avšak Zákon je vyučovaný ľudským bytostiam, ktoré sú v procese kultivovania sa. Ťažký a komplikovaný jazyk by mohol spôsobiť, že pre mnohých ľudí by bolo ťažké kultivovať sa. Iba keď človek naozaj uspeje v kultivácii a dosiahne Dovŕšenie, môže uvidieť, aký je naozaj vesmír. Po období, keď Zákon napraví ľudský svet, Zem a Tri ríše budú úplne očistené a môžu sa vrátiť na svoje pozície.

 

Učeník: Zistil som, že keď nejaké veci, ktoré neboli vykonané dobre, sú potom neskôr opravené, naša celková náprava Zákona prebieha potom oveľa rýchlejšie. Takže keď sa nejakí učeníci v určitých oblastiach nečinia dobre, ovplyvní to celkový postup nápravy Zákona?

Učiteľ: Celkový postup nápravy Zákona nie je ovplyvnený, avšak potvrdzovanie Zákona učeníkmi Dafa môže byť ovplyvnené, môže byť zbrzdené. Dôvodom je, že v tých prípadoch, iné miesta sú úplne očistené, zatiaľ čo v tom mieste [kde je to spomalené] má zlo stále účinok, prenasledovanie nemôže skončiť a zlo nemožno očistiť. Viete, dnes ľudia klesajú nadol rýchlejšie a rýchlejšie a morálka dnešných ľudí hrozne upadla. Ak by sa to nezastavilo, ľudské bytosti by naozaj nemohli byť zachované, aj keby sme si to želali.

 

Učeník: Epoch Times je mediálna spoločnosť, ktorá je určená pre verejnosť. Teraz sa iba malý počet študentov venuje predávaniu reklamy. Nedávno koordinátor Falun Dafa asociácie aktívne pomáhal v tomto smere, avšak niektorí študenti tomu nerozumejú. Majster, povedzte nám prosím, ako do toho môžeme zapojiť viac študentov.

Učiteľ: Áno, je dobré, že koordinátor chce pomôcť s prácou pre Epoch Times. Človek, ktorý má pozíciu zodpovednosti, je v skutočnosti koordinátorom a kľúčovým je zapojiť do toho viac schopných ľudí. Akú veľký účinok môžeš mať ty ako jednotlivec? Iba ak možete celkove pôsobiť ako skupina, potom sa činil koordinátor dobre. Ak sa koordinátor sám činí dobre, nuž, ak je jediný, kto sa činí dobre, potom by mal byť obyčajným študentom. Kľúčovým je, že by ste mali hrať úlohu koordinátora a plniť povinnosti koordinátora. Spomeniem ďalšiu vec. Koordinátori vo všetkých oblastiach musia opustiť prístup dozerania na všetky veľké aj malé veci. Každá oblasť by mala nechať voľnú ruku študentom v tej oblasti a podporiť ich, keď iniciatívne potvrdzujú Zákon. Nebráňte im, ibaže by patrili medzi tých, čo chodia často do extrémov. Dlhoroční učeníci Dafa teraz dospeli a kráčajú svojimi vlastnými cestami k Dovŕšeniu. Musíte v tom mať jasno.

 

Učeník: Mali by študenti z východnej Európy vystúpiť z Komunistickej strany a Zväzu mládeže?

Učiteľ: Každý človek na tejto Zemi musí v tomto vyjadriť svoj postoj, avšak práve teraz to, čo ste spomenuli, nie je to najdôležitejšie. Zlovoľná strana vo Východnej Európe sa koniec-koncov rozpadla. Ak stále existujú ľudia, ktorí sú vytrvalými veriacimi a nasledovníkmi tej zlovoľnej strany, potom aj oni budú odstránení, tak ako ostatní. ČKS je posledný veľký útvar zlého ducha zlovoľnej strany a aby sme spasili čínskych ľudí, musíme rozložiť zlého ducha zlovoľnej strany.

 

Učeník: Myslím si, že študenti považujú Deväť komentárov za záležitosť čínskych študentov. Mohli by ste nám prosím dať nejaké rady ohľadom tohto?

Učiteľ: Týka sa to najmä čínskych študentov. To nie je problém. Avšak každý na svete musí zaujať svoj postoj a mnoho ľudí dokonca aj na Západe nevidí, čo je zač tá zlovoľná ČKS.

Keď ľudia povedia, že Falun Gong je pozoruhodný, má to viaceré významy. Jeden je ten, že po viac ako sto rokov tu bol neustály boj medzi svetom komunistického bloku a slobodným svetom, a bolo to naozaj intenzívne; počas Studenej vojny to vyzeralo tak, akoby ľudia boli stále pod hrozbou atómovej vojny. Avšak aj tak sa nikomu nepodarilo vysvetliť, čo je tá podlá strana. Vysvetlil to niekto celé? Iba si navzájom nadávali. Tak veľa ľudí a inštitúcií skúmalo tú zlovoľnú stranu, avšak oni tiež nedokázali po svojich výskumoch od základu vysvetliť, čím je. Národná strana (KMT) bojovala s ČKS po desaťročia, avšak nikdy neboli schopní vysvetliť, čo je tá zlovoľná ČKS. Falun Gong však dokázal úplne a jasne vysvetliť tú zlovoľnú stranu. Nie je to výnimočné? Neviedlo to svet k tomu, že vidí Falun Gong nanovo? Prečo mnohí ľudia v bežnej spoločnosti obdivujú učeníkov Dafa? Bežní ľudia nedokážu začať vysvetľovať mnohé záležitosti ľudstva, avšak učeníci Dafa ich dokážu vyjadriť, a to je výnimočné.

Nie je to iba Západ – celé ľudstvo nedokázalo vidieť, čo zač je tá podlá strana. Čo teraz rýchlo musíte urobiť, je spasiť tých čínskych ľudí, ktorí boli otrávení najhoršie, a pomôcť čínskym ľuďom jasne vidieť, čo zač je tá zlovoľná strana. Avšak mnohí na Západe takisto nevidia tú zlovoľnú ČKS jasne a veľmi malý počet dokonca podporuje tú podlú stranu. Takže nie sú v nebezpečenstve? Akurát že práve teraz je naliehavé rozriešiť tú záležitosť, že mnohí ľudia v Číne ňou boli otrávení; preto sme teraz nedali prioritu iným, nie tak ťažko otráveným národom. Napokon, v iných oblastiach mimo Číny je teraz počet ľudí, ktorí ňou boli otrávení, mimoriadne malý. Väčšina ľudí neverí, alebo dokonca odsudzuje to, čo hlása zlovoľná Komunistická strana. Avšak čínski ľudia sú odlišní. Tým, že boli po desaťročia vychovávaní v kultúre zlovoľnej strany, koľkí Číňania stále ešte dokážu vidieť, čo je zač tá zlovoľná strana? Pred vydaním Deviatich komentárov žiaden Číňan nedokázal jasne vysvetliť alebo rozoznať zlovoľnú stranu. Aj keď ju napádali, nemohli to robiť mimo hraníc kultúry, ktorú vytvorila. Sú ňou tak hlboko otrávení, že už nemajú jasnú hlavu. Dokonca vo svojich prehláseniach o vystúpení zo strany používajú pojmy zostrojené tou zlovoľnou stranou, ako napríklad „Bol som narodený v ‘novej’ Číne,“ „Som časťou generácie, ktorá vyrástla pod červenou zástavou,“ „Celý život som pracoval pre ‘stranu’“ a tak ďalej.

 

Učeník: Bulharskí praktizujúci pozdravujú Majstra. Prekladáme Čuan Falun do bulharského jazyka. Mohli by ste nám prosím dať zopár rád?

Učiteľ: (Učiteľ sa smeje) Byť schopný prekladať knihy Dafa zahŕňa v skutočnosti proces kultivácie seba. Nepoužívajte naplno vysoké pochopenie kultivujúceho na robenie prekladu, pretože vaše kultivačné úrovne sú odlišné a každý chápe Zákon alebo tú istú vetu odlišne, a preto máte debaty, ktoré ostávajú nevyriešené. Pokiaľ je význam slov a viet v súlade s povrchovým významom, ktorý platí v ľudskej kultúre, je to v poriadku. Keďže významy vysokej úrovne sú niečím, čo je odhalené Zákonom, vnútorné významy sa nedajú zachytiť v preklade. Sú rozdiely v tom, ako ľudia na Východe a na Západe premýšľajú, takže počas úvodnej etapy chápania Zákona to bude trošku ťažkopádne. Avšak ak sa človek naozaj snaží učiť sa to a čítať to, neovplyvní ho to, pretože vtedy pracujú Bohovia.

 

Učeník: Je pôvod zlého komunizmu odlišný od pôvodu  zlej strany?

Učiteľ: Zlý komunizmus je jednoducho niečo vytvorené, aby zlá strana podvádzala ľudí. Nie je tam v skutočnosti rozdiel, je to rovnaká vec. Člen zlovoľnej strany je jednotlivec a skupina straníckych členov je stranícky kolektív. Kolektív prišiel s myšlienkou podvádzania ľudí: povedali, že vytvoria „nebeské kráľovstvo na zemi“, čo je takzvaný zlý komunizmus. Ako by sa mohla zem premeniť na nebeské kráľovstvo? Keď Bohovia vytvorili Tri ríše, v žiadnom prípade ich nezamýšľali premeniť na nebeské kráľovstvo. Namiesto toho boli určené na použitie v náprave Zákona. (Učiteľ sa smeje) Keď budú v budúcnosti Tri ríše pokračovať vo svojej existencii, potom forma ľudskej spoločnosti bude navždy formou ľudskej spoločnosti, pretože to je to, čo potrebuje vesmír. Premeniť ju na „nebeské kráľovstvo?“ Nebeské kráľovstvá sú vo vesmíre v hojnom počte – ďaleko prečíslia ľudské svety. Čokoľvek nad povrchovou dimenziou je svet nebeských Bohov a nebeské kráľovstvá sú všade vo vesmíre.

 

Učeník: O čo išlo v masívnom tsunami v Južnej Ázii?

Učiteľ: Keď karma ľudstva dosiahne obrovskú veľkosť, vystúpia problémy. Avšak z mnohých vecí môžete vidieť, že veľa z toho, čo sa odohráva dnes a má vplyv na ľudstvo, je prácou faktorov starých síl a tie veci nerobia pre ľudí nič pozitívne. Keď sa niečo stane ľudstvu, má mu to pomôcť naučiť sa pozitívnu lekciu a iba potom to môže viesť ľudí k tomu, aby naozaj videli, že to Bohovia trestajú ľudí, aby zachránili viac ľudí. Avšak ak je to trest iba kvôli trestaniu ľudí, iba to zoslabuje vieru ľudí v Bohov. Tie veci vykonané faktormi starých síl nerobia pre ľudstvo nič pozitívne; keď sa ľudia zhoršia, jednoducho ich odstránia. Výskyt tsunami v tomto čase bolo varovaním ľudí – tristotisíc ľudí zmizlo počas niekoľkých sekúnd. Vtedy keď postihlo Čínu veľké zemetrasenie v Tchang-šane, nezahynuli v okamihu stovky tisíc ľudí? ČKS tvrdí, že má armádu, ktorá má miliónovú silu. Ak sa naozaj pokazia, možno aj oni všetci zmiznú v okamihu. (Učiteľ sa smeje) (Potlesk) Faktory starých síl nedbajú ani trošku o ľudské bytosti. Iba učeníci Dafa zachraňujú ľudí.

 

Učeník: Veľký počet dlhoročných praktizujúcich v Číne využíva posledné príležitosti na vykročenie vpred a potvrdenie Zákona a niektorí použili svoje skutočné meno, keď vystupovali zo strany. Požiadali nás, aby sme odovzdali ich pozdravy nášmu ctihodnému Majstrovi. Učeníci Dafa pracujúci vo vládnych úradoch v Číne zdravia váženého Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Študenti, ktorí boli prenasledovaní zlom najťažšie, trpeli toľko kvôli svojim pripútanostiam. Kvôli svojim pripútanostiam padali znova nadol: jedného dňa napísali pod nátlakom „prehlásenie ľútosti“, potom čo vyšli von to oľutovali a napísali vyhlásenie, ktorým anulovali tú ľútosť, potom boli na ďalší deň zatknutí zlom, nedostatok spravodlivých myšlienok viedol k tvrdému prenasledovaniu a potom napísali ďalšie „prehlásenie ľútosti“, a potom čo vyšli von, spravili ďalšie vyhlásenie. Toto sú študenti, ktorí boli prenasledovaní najhoršie. Niektorí študenti, na druhej strane, majú veľmi silné spravodlivé myšlienky a naozaj sa činili pozoruhodne. Keďže reportáže na Minghui sú hlavne na odhaľovanie prenasledovania, zbieranie príbehov tých učeníkov Dafa, ktorí sa činili naozaj výborne, nebola priorita. V skutočnosti sa mnohí študenti správali výborne.

 

Učeník: Ako by si mal nový študent, ktorý sa pridal k Dafa len pred niekoľkými mesiacmi, rozdeliť čas medzi študovaním Čuan Faluna, Učiteľových nových textov a mnohých starších textov? Získali sme Zákon počas obdobia nápravy Zákona, takže by som chcel mať jasno v tom, čo má väčšiu prioritu.

Učiteľ: Noví študenti by mali študovať hlavne Čuan Falun a iné knihy Dafa čítať ako doplnok. Ak máte čas, môžete čítať texty z akéhokoľvek obdobia, vrátane Základov pre ďalší pokrok. Avšak nemyslite si, že je málo času, ale vy aj tak ešte musíte prečítať všetky knihy. Nie je to tak. Ak sú noví študenti schopní robiť to, čo by mali robiť učeníci Dafa, je to naozaj pozoruhodné. Čítanie Čuan Faluna je najdôležitejšie. Čítajte ostatné ako doplnok. Čítajte ich, keď máte čas, a keď nemáte, čítajte len Čuan Falun.

 

Učeník: Mohli by ste nám prosím povedať o dôležitosti našich predstavení?

Učiteľ: Spravili ste mnoho tvrdej práce pri navrhovaní a príprave na gala k Čínskemu novému roku, ktoré organizujete. Program bol dobrý, avšak po tom predstavení to skončilo a bolo cítiť, že je ťažké nechať to len pri tom. A okrem toho to môže mať veľký pozitívny dopad, takže prečo to nepriniesť viacerým ľuďom? Môžete spraviť turné po niekoľkých veľkých mestách a robiť predstavenia od miesta k miestu, aby to mohli vidieť viacerí ľudia. Nebolo by to výborné? Avšak musíte mať na pamäti jednu vec: môžu to robiť len tí, čo na to majú prostriedky a možnosti; nikto nemôže ísť do extrémov a nikto by nemal narušiť formu, ktorú by mala mať jeho kultivácia alebo jeho podmienky. Povedal som: „tí, čo na to majú prostriedky a možnosti“, takže tí, čo nemajú, nemôžu ísť na turné. Nemôžete odísť zo školy alebo prerušiť školu. Alebo ak niekto nemá finančné prostriedky a aj tak odíde zo zamestnania, aby mohol účinkovať na turné, tiež to nebude fungovať. Okrem toho, je to potrebné iba v období Nového roka, takže to nebude trvať dlho. Neprestaňte chodiť do školy a neodíďte zo svojho zamestnania. Nechoďte do extrémov. Inak by ste si spôsobili mnoho problémov.

 

Učeník: Keď Zákon napraví ľudský svet, ČKS sa v ľudskom svete úplne rozloží, bude sa šíriť veľká pohroma, spoločnosť bude v zmätku a tak ďalej. Ktoré z týchto faktorov budú najdôležitejšie?

Učiteľ: Žiaden zmätok predsa nebude. Ľudská spoločnosť je ovládaná Bohmi. Keď chcú Bohovia zmätok v ľudskej spoločnosti, neprichádza do úvahy, aby zmätok nebol. Keď Bohovia chcú, aby bola stabilná, nemá inú možnosť, iba byť stabilná, správne? Potom je tu tá skutočnosť, že niečo takto významné bolo naplánované pre nápravu Zákona, takže ako by veci nemohli byť pod kontrolou?

 

Učeník: Chcel by som zorganizovať nový projekt medzi učeníkmi, ktorí sú učiteľmi na Taiwane, ktorý zahŕňa zostavenie čínskych učebníc od prvého po dvanásty ročník. Keďže takýto projekt vyžaduje mnoho práce, premýšľam o tom, či to neovplyvní iné, dôležitejšie práce potvrdzovania Zákona?

Učiteľ: Ak to súvisí s potvrdzovaním Zákona, spravte to. Ak to nemá nič spoločné s potvrdzovaním Zákona, nemôžete uberať energiu študentom Dafa. Je tiež v poriadku, ak to pomôže obnoviť morálne hodnoty ľudstva. Potom sa o to môžete pokúsiť.

 

Učeník: Niektorí študenti sú obchodníkmi, avšak ich tovar pochádza z Číny. Mali by robiť takéto podnikanie?

Učiteľ: Tie malé obchody, ktoré robíte, sú zanedbateľné, keď sú tu medzinárodné finančné syndikáty, ktoré pokračujú v podporovaní ČKS. Naši študenti si musia zarobiť na živobytie, potvrdzovať Zákon a mať podmienky na potvrdzovanie Zákona, takže to pre nás nie je veľkým problémom. A okrem toho, ak by tie veľké finančné syndikáty prestali robiť to, čo robia, tie malé obchody, ktoré robíte, by aj tak nemohli ČKS oživiť. Taktiež, vo všetkom čo robia učeníci Dafa, sú zahrnuté elementy potvrdzovania Zákona učeníkmi Dafa.

 

Učeník: V Číne, potom čo niektorí ľudia vystúpili zo strany použitím krycieho mena, ČKS sa rozhodla zosilniť štúdium straníckej ideológie a vyžadovala od členov strany, aby to študovali a robili si poznámky. Ak sú tí, čo vystúpili zo strany použitím krycieho mena, nútení zúčastňovať sa tých študijných schôdzí, budú opäť označení beštiou?

Učiteľ: Len čo niekto vystúpil, tak vystúpil. Vo svojom hlbokom vnútri rozumie. Len čo vyjadrí svoje vystúpenie, určité bytosti sa budú o neho starať. (Potlesk)

 

Učeník: Sú učeníci, ktorí pracujú v kasínach ako krupiéri. Zvyšuje to ich karmu? Mali by sa vyvarovať takého zamestnania?

Učiteľ: Zamestnanie je zamestnanie. Teraz keď sa ľudská spoločnosť dostala do tohto bodu, ak poviete, že práca v kasíne je nedobrá, nuž, ktoré zamestnania v spoločnosti sú v skutočnosti v týchto dňoch pravé ľudské zamestnania? V spoločnosti, ktorú tu máme dnes, všetko sa mení spolu so zmenami v spoločnosti. Takže to zamestnanie je jednoducho zamestnanie. Ak sú k dispozícii nejaké iné zamestnania, môžete sa pokúsiť ho zmeniť. Ak nie sú, tak len pokračujte a robte to, ktoré máte, pretože taká je dnes spoločnosť.

Keď sme pri tejto téme, spomeniem ďalšiu vec. Často keď Západniari idú do kasína, sú tam v skutočnosti kvôli zábave a oddychu. Ale čo sa týka Číňanov a Aziatov z niektorých iných krajín, tí tam chodia naozaj hazardovať a dokonca vsádzajú veľké peniaze. Majú rôzne dôvody, prečo tam chodia.

 

Učeník: Povedali ste, že učeníci Dafa nemôžu dosiahnuť Dovŕšenie, pokiaľ budú mať dlh, avšak ja som kúpil dom na hypotéku za 50.000 dolárov a bude trvať tridsať rokov, kým to splatím. (Obecenstvo sa smeje) Ako by som to mal riešiť?

Učiteľ: Nič medzi ľudskými bytosťami nie je náhoda. Ak máte pôžičku z banky a bude trvať desaťročia, kým ju splatíte, avšak učeníci Dafa musia všetci dosiahnuť Dovŕšenie, potom nemôžete čakať desaťročia, že áno? Takže ako sa budú tieto veci riešiť? Nuž, tieto veci patria do nasledujúcej etapy ľudstva. A v tom prípade, počas nasledujúcej etapy ľudstva sa zmení štruktúra ľudskej spoločnosti a to, aká spoločnosť bude. Taktiež, keď učeníci Dafa naozaj pôjdu dosiahnuť Dovŕšenie, Majster bude musieť vyriešiť a postarať sa o všetko pre vás. V skutočnosti, v tom čase budete vy sami mať schopnosť postarať sa o tie veci. (Potlesk) Toto je odlišná otázka od tej, o ktorej som hovoril predtým, keďže toto je niečo, čo sa stane v normálnom priebehu ľudského života. Problém je to vtedy, keď niektorí študenti uvažujú: „Môžem si požičať peniaze bez toho, aby som ich vrátil. Jednoducho odídem a tým sa to ukončí.“ (Obecenstvo sa smeje) Taký východiskový bod nefunguje. Nemôžete mať nesprávny východiskový bod.

 

Učeník: (Preložená otázka) Praktizujem už jeden a pol roka a veľmi mi to pomohlo v mnohých oblastiach. Ďakujem vám z celého srdca.

Učiteľ: To sú všetko veci, ktoré ste potvrdili a ku ktorým ste sa osvietili. Majster vám pri tom iba pomáha. Ak budete neochvejne postupovať až do konca a nezakolíšete, a ak napriek rôznym formám zasahovania, s ktorými sa stretnete, dokážete opravdivo, neochvejne pokračovať, potom mi nemusíte ďakovať – všetci Bohovia vo vesmíre vás budú obdivovať! (Potlesk)

 

Učeník: Učeníci Dafa z dvadsaťjeden krajín a šiestich regiónov – Šan-tung, mesto Čchang-ša v provincii Chu-nan, Cheng-jang, mesto Fo-šan v provincii Kuang-tung, Che-jüan, Kuang-čou, Mao-ming, mesto Čung-šan, Tung-wan, Šen-čen, Chaj-nan, Šan-si, Čcheng-tu, Lu-čou, Kuej-jang, Ťia-mu-s', Fu-šun, Tchaj-jüan, An-šan, Peking, Pekinské švrte Feng-tchaj a Čchung-wen, Pekinská univerzita, Univerzita Čching-chua, Tchang-šan, Š'-ťia-čuang, Čcheng-te, Tchien-ťin, Čan-ťiang, Ta-lien, Jen-tchaj, Pen-si, Čchin-chuang-tao, Šang-chaj, Kchun-ming, Sin-ťiang,Fu-čou, Chu-pej, Chu-nan, Che-fej, Cha-(r)-pin, Kchaj-an, Šan-si, Nan-ťing, Liao-ning Mongolsko, Hohhot (obecenstvo sa smeje), Holandsko, Japonsko, Nový Zéland, Francúzsko, Nemecko, Indonézia, Singapúr, Anglicko, Austrália, Dánsko, Nepál, Taiwan, Makao, Švédsko, Toronto, San Francisco v Kalifornii, Auckland, San Jose, Cupertino, Malajzia, Argentína, Hong Kong, India, Turecko, Karibik, Vietnam – posielajú pozdravy ctihodnému Majstrovi!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Nadšený potlesk)

 

Odpovedal som na všetky vaše otázky. Bez ohľadu na to, koľko toho poviem, stále musíte kráčať po ceste vašej kultivácie sami. Kráčať dobre po tejto ceste a postupovať až do konca – nič nie je výnimočnejšie. Hovorím to preto, že počas vašej cesty budete mať ťažkosti, skúšky každého druhu, nepredvídané utrpenia a budete mať neočakávané zasahovanie zo všakovakých pripútaností a citov. Zasahovanie príde od rodiny, spoločnosti, dobrých priateľov a dokonca od iných praktizujúcich. Spolu s tým je tu zasahovanie zo zmien v stave ľudskej spoločnosti a z ľudských názorov, ktoré boli vytvorené v spoločnosti. Všetky tie veci vás môžu ťahať späť, aby ste boli ako bežní ľudia. Avšak ak dokážete cez to všetko preraziť, môžete postúpiť k božstvu. Takže ako kultivujúci, opravdivo pozoruhodné je to vtedy, keď dokážete byť neochvejný a máte také pevné spravodlivé myšlienky, že vás nič nedokáže rozkolísať. Buďte pevný a tvrdý ako diamant alebo žula, a potom vás nič nedokáže ovplyvniť – zlo bude vyľakané, len čo vás zazrie. Ak pri stretnutí sa s ťažkosťami môže byť vaše myslenie naozaj spravodlivé, potom, keď budete čeliť prenasledovaniu zla a keď budete čeliť zasahovaniu, jediná vaša veta posilnená pevnými spravodlivými myšlienkami dokáže okamžite rozložiť zlo (potlesk), a spôsobí, že tí, čo sú využívaní zlom, sa otočia a utečú, spôsobí, že zlo, ktoré vás prenasleduje, sa stratí, a spôsobí, že zlo, ktoré do vás zasahuje, zmizne bez stopy. Všetko, čo k tomu treba, je jediná myšlienka zrodená zo spravodlivej viery. Ten, kto dokáže pevne udržať tú spravodlivú myšlienku a  ísť s ňou až do cieľa, sa stane veľkolepým Bohom ukovaným Dafa. (Dlhý potlesk)

Budem ďalej čakať na vaše dobré správy. (Nadšený potlesk)

 

 

 

 


Vyučovanie Fa v Chicagu

 

 (Li Chung-č’, 26. júna 2005)

 

 

Dobré popoludnie vám prajem! (Učeníci: „Dobré popoludnie, Majster!“) Pracovali ste tvrdo!

V poslednej dobe sa dostávam na takmer každú Fa konferenciu. Ako viete, v situácii počas nápravy Fa sú neustále zmeny. Napríklad, práve teraz je pri spáse vnímajúcich bytostí nutné rozriešiť otázku toho, ako ľudia chápu Čínsku komunistickú stranu (ČKS), takže ste pracovali na veciach spojených s Deviatimi komentármi. Ak by som teraz hovoril príliš veľa o iných veciach, mohlo by vám to odvádzať pozornosť od toho, čo robíte, a preto nemám v pláne rozprávať príliš veľa. Po mojom príchode do Chicaga som zvažoval, či by som mal prísť na konferenciu. (Majster sa smeje) Keď som si to premyslel, rozhodol som sa prísť, pretože na každej z nedávnych konferencií boli niektorí študenti, ktorí práve vykročili vpred a študenti, ktorí sem práve prišli z Číny. A samozrejme, študenti chcú vidieť Majstra, takže som si pomyslel, že vás prídem osobne pozrieť. (Nadšený potlesk)

Dovoľte mi využiť túto príležitosť, aby som niečo spomenul. Ako viete, ako kultivujúci Dafa v období nápravy Fa, historická misia, ktorú máte – táto veľká zodpovednosť – je naozaj obrovská. To, čo leží pred vami, nie je iba osobná kultivácia alebo spasenie zopár ľudí. Celá ľudská rasa na vás čaká a obzvlášť čínski ľudia. Situácia sa neskôr zmení a potom už nebude také ťažké [zachraňovať ľudí]. Ale s tým ako je to teraz je mimoriadne ťažké spasiť čínskych ľudí, ohromne ťažké. Takže ste prišli so všetkými možnými spôsobmi – ktoré šokujú skazených ľudí a vrážajú do nich strach – a to má obrovský účinok pri objasňovaní pravdy a zachraňovaní vnímajúcich bytostí. Činili ste sa v tom dobre, avšak niekedy ste príliš unáhlení a príliš dychtiví.

Možno ste nedávno počuli, že záležitosť žalovania ČKS bola odsunutá. Jedna myšlienka k tejto téme. Povedal som vám už dávno, že učeník Dafa, alebo kultivujúci, nemá nepriateľov. Jediná vec, v ktorej máte svoju rolu, je zachraňovanie ľudí, a nemáte nič do činenia s používaním ľudských prostriedkov a ľudských princípov na trestanie alebo vyhlasovanie rozsudku o ľuďoch. Toto je základná otázka!

Avšak aby sme zastavili zlo, ľudí, ktorí už nie sú spasiteľní, a skalných nasledovníkov ČKS, bolo nutné, aby ste organizovali nejaké aktivity a spravili nejaké veci. Avšak niektoré veci spravia nepraktizujúci. Konkrétne, v spoločnosti sa v Číne mnohí ľudia zúčastňujú demokratického hnutia a sformovali rozličné politické organizácie. Majú politické ašpirácie a chcú v Číne ustanoviť určitý politický systém. Čokoľvek robia, sú to ľudské záležitosti. Avšak čo sa týka odhaľovania zlej povahy ČKS, naozaj mali veľký vplyv. Pri tomto rozpoložení, mediálne výstupy, ktoré založili učeníci Dafa, patria medzi verejné médiá a môžu, aby odhalili zlo ČKS, poskytovať rozsiahle spravodajstvo o takýchto aktivitách a podporiť to, čo robia. Pomôže to čínskym ľuďom vidieť zlú povahu skazenej ČKS a do určitej miery to má účinok záchrany čínskych ľudí. Takže to nie je problém. Avšak ak robíme veci presne rovnako ako nepraktizujúci, alebo ak to robíme priamo ako učeníci Dafa, potom to nie je tak vhodné. Ale aj tak, Majster potvrdzuje nápady, s ktorými ste prišli a formy, ktoré ste si osvojili – nie sú nesprávne.

V nasledujúcom čase nielenže ľudstvo bude musieť priviesť tých mimoriadne zlých ľudí k súdu a primerane sa s nimi vysporiadať, ale bude aj nutné ustanoviť správne prostriedky na určovanie vecí podľa zákona a v tom bode bude v poriadku robiť tie veci. Učeníci Dafa môžu pomáhať nepraktizujúcim koordinovať niektoré správne ľudské veci, ktoré robia, v tom nie je problém. V priebehu toho, ako to robíte, to môže slúžiť na odhaľovanie a zastavenie zla. Avšak ľudia, ktorí majú byť spasení, by nemali byť poslaní pred súd.  Premýšľajte o tom, všetci: predtým ako ste začali kultivovať Dafa, mnohí z vás, čo ste tu, boli tiež kedysi oklamaní skazenou stranou, aby ste sa stali jej členom, takže naozaj chcete predviesť pred súd členov ČKS, ktorí boli oklamaní zlom? Mali by ste pochopiť to, že aj oni boli podvedení skazenou ČKS a sú to všetko vnímajúce bytosti, ktoré by ste mali spasiť. Musíte tu jasne rozlišovať. Môžete to spraviť [priviesť ich pred súd] iba u veľmi malého počtu ľudí, to jest, iba u tých mimoriadne zlých. Ako som povedal skoršie, nie je nesprávne to robiť, keďže vo výsledku to šokuje a zastrašuje zlo, a tak či tak, budúce ľudstvo určite nenechá tých skazených ľudí len tak odísť, ale ako som povedal, nebuďte príliš dychtiví. Nemôžete ísť a naozaj to spraviť vy sami. Je vám všetkým jasné, o čom som práve hovoril? (Potlesk)

Povedal som, že nie je nič zlé na použití právnych prostriedkov na zastavenie prenasledovania zlom, avšak mali by ste mať jasno v tom, čo sa týka toho ako to viesť a ako sa na tú záležitosť pozerať. Takže som to spomenul a takto by ste sa na to mali pozerať. Rozličné spôsoby ako rozmontovať zlo, ktoré ste vymysleli, sú vynikajúce, keďže súčasne odhaľujú prenasledovanie a zachraňujú vnímajúce bytosti, vedúc viac ľudí k odpojeniu sa od zla a spôsobujú, že zlo sa rozpadá, ako pokračuje v prenasledovaní. Tým, že im po desaťročia vládla ČKS, dnešným čínskym ľuďom bol dôkladne vymytý mozog. Slová, ktoré Číňania v Číne používajú, spôsob akým uvažujú a to ako sa pozerajú na veci, je presiaknuté tým, čo do nich vštepila ČKS. Iba potom čo Číňania prídu do západnej spoločnosti a chvíľu tam pobudnú, uvedomia si, čo s nimi ČKS spravila. V tomto časovom bode všetci rozumiete a poznáte, v akom tragickom stave sú čínski ľudia, a keď sa obzriete späť, môžete uvidieť, že ČKS je naozaj skazená. Práve teraz však mnohí Číňania v Číne nič z toho nechápu ani nevidia, pretože vyrastali v tom, aby si na to zvykli. Takže na tomto vyrastajú od prvého dňa a myslia si, že takéto sú v skutočnosti normálne spoločnosti a že sú to možno jednoducho ľudské podmienky. Takže keď skazená ČKS niečo povie, oni sa nad tým ani nezamyslia a povedia si: „Čokoľvek povie, že je dobré, musí byť dobré, a čokoľvek povie, že je zlé, musí byť zlé, takže keď hovorí, že Falun Gong je zlý, potom ľudia z Falun Gongu sú veľmi pravdepodobne naozaj takí.“ Nepočúvajú, keď sa im snažíte vysvetliť fakty. Za tejto situácie, čo by sme mali robiť? Učeníci Dafa majú poslanie zachrániť ich. Takže my odhalíme nehanebnú povahu skazenej strany, od minulosti po súčasnosť, a tým pomôžeme ľuďom vo svete uvidieť čo je zač a rozhodnúť sa, či chcú stále veriť tomu, čo hovorí. Skúsenosť ukázala, že len čo ľudia prídu k poznaniu týchto vecí, potom keď im opäť povieme fakty, pochopia všetko a sú ochotní počúvať. Toto robí Deväť komentárov.

Súdiac podľa vystúpení z ČKS a zo zmeny situácie v Číne, môžete vidieť, že všetko, čo robíte, prinieslo obrovské zmeny v stave sveta. Zlo môže vyzerať veľmi mocné, avšak kedysi, keď boli vo svete dve veľké nepriateľské sily, blok skazenej strany bol taký silný, že západný svet nevedel čo s tým. A aj tak, keď ho bohovia chceli rozpustiť, okamžite sa rozpadol. Prestane existovať, len čo už nebude potrebný.

Hlavná časť učeníkov Dafa sa kultivuje a zoceľuje v Číne. Takže mohla by byť politická situácia v Číne a existencia ČKS náhodná? Celý takzvaný socialistický front skazenej strany bol rozobratý, avšak prečo nebola rozobratá ČKS? Nie je to preto, že staré sily to tak naplánovali pre učeníkov Dafa? Takže nič z toho nie je náhodné. Hoci my odporujeme starým silám a neprijímame ani neuznávame toto prenasledovanie a ani žiadnu z vecí, ktorú nám vnútili, tieto veci majú deštruktívny účinok. Ako ich negujeme, kráčame po priamej ceste, zatiaľ čo v rovnakom čase uvažujeme o každom možnom spôsobe ako zachrániť vnímajúce bytosti, zachrániť ľudí vo svete a zachrániť čínskych ľudí.

Mnohí dnešní ľudia, najmä čínski ľudia, nemajú jednoduché pozadie. Ako som už spomínal predtým, mnohí čínski ľudia boli kedysi kráľmi rôznych národností po svete v rozličných érach a neskôr sa reinkarnovali v Číne. A samozrejme nie je to obmedzené iba na kráľov – prakticky celé kráľovské dvory sa reinkarnovali v Číne. Samozrejme, človek má nielen svoju minulosť v ľudskom svete, má aj miesto, z ktorého jeho bytosť pôvodne pochádza, a všetko toto je výnimočné. A preto ľudia, ktorých musia zachrániť učeníci Dafa, určite nie sú iba bežnými bytosťami.

Kultivujúci minulosti hovorili o spasení vnímajúcich bytostí, avšak spasil niekto naozaj vnímajúce bytosti? Okrem veľkých osvietených bytostí s Pravým osvietením, ako boli napríklad Šákjamuni alebo Ježiš, kto spasil vnímajúce bytosti? Nikto. Bytosti, ktoré spasili Šákjamuni a Ježiš, boli pred nich zámerne umiestnené, a to v histórii položilo kultúrnu základňu pre Dafa. V rovnakom čase, to, cez čo prešli, bolo naznačením problémov,  s ktorými sa stretnú nebeské bytosti a ktoré zažijú na svojej ceste, a bolo to odohraté v histórii, aby to mohli vidieť dnešní ľudia. Oni samozrejme chceli, aby som to videl. Tak to jednoducho bolo. Čo v tom čase stálo pred nimi bola jednoducho ľudská rasa vo svojich raných etapách, s ľudskými telami ranej etapy; pričom ľudské bytosti, s ktorými sa stretávate vy, majú ľudský výzor a ľudské telá, no v skutočnosti bytosti vnútri už nie sú také jednoduché.

Takže akých ľudí zachraňuje Dafa? Akých ľudí sa rozhodli zachrániť učeníci Dafa? Nie je to jednoduchá záležitosť, určite nie. Prečo my, čo sme tak ťažko prenasledovaní, stále chceme spasiť vnímajúce bytostí? Prečo my, zatiaľ čo prežívame také bezohľadné prenasledovanie, stále myslíme na druhých? Preto, že je to niečo, čo vám zverila história, pretože tí ľudia [ktorých zachraňujete] reprezentujú nesmierne skupiny bytostí. Takže to nie je iba o ľuďoch, ale o nádeji, ktorú vesmírne bytosti vkladajú do vás a do skutočnosti, že Dafa sa dnes vo veľkom šíri po svete. Je to pre nich predurčená príležitosť. Takže ak akákoľvek bytosť premešká túto predurčenú príležitosť, je dosť možné, že ju stratí navždy.

Tri ríše vyzerajú byť malé a ľudská spoločnosť vyzerá byť nepatrná, keď to dáme do kontrastu s bytosťami vysokej úrovne, avšak toto miesto sa v skutočnosti stalo ústredným bodom nápravy Fa. Hovoril som predtým, prečo šírim Fa tu. Potom keď je tu šírený Fa, mohlo by byť okolité prostredie, bytosti, ktoré sem prišli, alebo akákoľvek vec, ktorej čelíte, jednoducho bežnou záležitosťou? Rozhodne nie, hoci tieto veci sa nezdajú odlišné od ľudských záležitostí, ktoré sa dejú v spoločnosti alebo v minulých situáciách v ľudstve. Ľudská bytosť je jednoducho ľudská bytosť a rozhodne sa nemôže len tak stať nebešťanom. Od staroveku po súčasnosť to bol proces vytvárania a formovania takejto bytosti a modelovania takých ľudí, akých máme dnes, vrátane ľudských myšlienok, celkového stavu a spôsobu života, ktorý charakterizuje dnešných ľudí. Toto je proces, ktorý sa udial. A tu v takejto situácii šírime Fa, zachraňujeme ľudí a vyslobodzujeme vnímajúce bytosti. Hoci mnohé elementy, ktoré boli časťou tohto procesu, boli uvalené na mňa a na učeníkov Dafa – to jest, faktormi starého vesmíru – je pre vás stále ťažké rozlíšiť tie veci, keďže boli pomiešané s inými vecami. My odmietame všetky staré usporiadania a cesta, ktorou ideme, je naša vlastná. Takže aby tie problémy nevystúpili u vás, učeníkov Dafa, často som vám hovoril, aby ste veľa študovali Fa a udržovali si svoje spravodlivé myšlienky. Keď potom robíte tieto veci, je pre vás možné, aby ste kráčali správne po svojej vlastnej ceste a dobre sa činili v tom, čo by učeník Dafa mal robiť. Nech ste akokoľvek zaneprázdnení, potrebujete študovať Fa, nech sa deje čokoľvek.

Čo sa týka toho, čo leží pred nami, veci sa môžu meniť rýchlejšie a rýchlejšie. Avšak ako som vám už spomínal pri vyučovaní Fa predtým, či je zmena v stave spoločnosti negatívna alebo pozitívna, alebo povedané iným spôsobom, či to, čo príde, je zlé alebo dobré, je to rovnako skúška pre našich učeníkov Dafa a nie je to dôvodom, aby nás to uspokojilo. Ak sa veci naozaj zmenia k lepšiemu, bude to pre vás iný druh skúšky a vás by to ani vtedy nemalo uspokojiť. Všetkými prostriedkami máte robiť to, čo by učeník Dafa mal robiť, udržujúc si spravodlivé myšlienky.

Nateraz tu skončím. Ako učeníci Dafa dnes robia veci pre Dafa, niektorí z vás sú zodpovední za prácu na mnohých projektoch súčasne. Máme tu veci, ktoré treba vyriešiť doma, záležitosti ohľadne Dafa, pracovné veci, spoločenské a iné záležitosti, takže ste trochu pod tlakom. Ja to vidím. Avšak nech je to akokoľvek, dokázali ste považovať veci Dafa za to najdôležitejšie, a v kritických časoch ste si spomenuli, že ste učeníkom Dafa a že musíte riešiť veci dobre. Z tej perspektívy ste naozaj úžasní. Pri akejkoľvek udalosti to Majster vidí a vie o tom. Tak mnoho rokov už ubehlo v priebehu histórie, Tri ríše existovali tak dlho a tak veľa bytostí sem prišlo počas vekov, avšak všetky nádeje sú vkladané do tohto jedného momentu všetkých vekov. Tento okamih je nemerateľne cenný. Dobré dokončenie posledného kroku na tejto ceste je to, čo je najveľkolepejšie. Takže kvôli tejto príčine, hoci je počas tejto etapy váš čas tesný, a ste veľmi unavení a máte málo času na odpočinok, keď Majster vidí, koľkí z vás sa dokázali dobre činiť, nemá inú možnosť iba sa radovať. A práve kvôli tomuto vám všetkým ďakujem. (Dlhý, búrlivý potlesk)

Mnohí ľudia povedali, že sa zúčastňujeme na politických záležitostiach, a niektorí naši študenti, ktorí neštudovali usilovne Fa, sú zmätení a hovoria: „Nezapletá nás Deväť komentárov do politických vecí?“ Ľudská spoločnosť existuje kvôli Dafa a podľa toho bola zostavená história. Ako viete, môžeme sa pozrieť na príklad mudrcov zo staroveku, veľkých osvietených bytostí Pravého osvietenia. Vezmime si napríklad päťtisíc slov1, ktoré odovzdal Lao-c’: ak budeme posudzovať iba povrchné, najzrejmejšie veci, o ktorých hovoril, sú zväčša o tom, ako by mal vládnuť kráľ, ako spravovať krajinu a tak ďalej. Ak sa na to pozrieme z ľudskej perspektívy, nie je to politické? Avšak nie je to politické. Môžeme to samozrejme priblížiť na mnohých historických príkladoch. Premýšľali ste o tomto: to, čo robí tá skazená ČKS, sú činy zlého náboženstva, ktoré zjednocuje cirkev a štát, a tým zaťahuje celú populáciu Číny do politických záležitostí. Ak ľuďom pomôžeme odtrhnúť sa od ČKS a uvidieť jej skazenosť, nepomáhame v skutočnosti ľuďom dostať sa z politiky? (Potlesk) Skutočnosť je taká, že naším základným cieľom nie je zvrhnúť skazenú ČKS a ja proti nej nebojujem – nie je toho hodna! (Potlesk) Ako by sa mohli tí, čo sú na svojej ceste k božstvu, zamotať do bojovania s ľuďmi? Dokonca ak je skazená strana zlým duchom a krutým diablom, aj tak toho nie je hodná. Náprava Fa je náprava Fa a ako učeníci Dafa zachraňujú bytosti, musia rozpustiť všetky zlé veci, ktoré prekážajú záchrane ľudí.

Je to kvôli spáse všetkých bytostí a spáse ľudí v tomto svete dnes, že pomáhame ľuďom vidieť, čo je tá skazená strana zač. Samozrejme, bez ohľadu na to, ako sa ČKS pokúša schovať svoju zlú tvár svojho skazeného gangsterského režimu, len čo ľudia vo svete zistia, čo je zač, uvedomia si, že je to zlo, a nebudú s ňou už ďalej spolupracovať a namiesto toho si zvolia vystúpiť zo strany. A vtedy prestane existovať. Avšak to nie je to, o čo sa snažíme – naším cieľom je spasiť vnímajúce bytosti. U mnohých vecí tu v ľudskom svete, tu v ilúzii, je ťažké vidieť, čo sú zač, takže ide o to, ako sa na to ľudia pozerajú a ako tomu rozumejú.

Samozrejme, tým, že ste učeníci Dafa – a to platí najmä u tých mnohých študentov, ktorí pevne študovali Fa – dokážete tomu rozumieť. V priebehu objasňovania faktov ste prišli s mnohými príkladmi, na ktorých ste to ilustrovali a vysvetlili ste to dobre. Takže cesta, ktorou sme išli, nebola nesprávna, a ide len o to, ako to robiť ešte lepšie. Dnes tu skončím. Ďakujem vám všetkým. (Dlhý, búrlivý potlesk)

Majster bude naďalej počúvať a sledovať dobré veci, ktoré robíte. (Srdečný potlesk)


Vyučovanie Fa v Kanade, 2006

 

(Li Chung-č’, 28. máj 2006, Toronto)

 

Všetci ste tvrdo pracovali. (Učeníci tlieskajú a spoločne odpovedajú: “Zdravíme, Majster! Majster pracoval tvrdo!”)

Tieto veľké Fa konferencie sú pre učeníkov Dafa mimo Číny veľkolepými udalosťami. Na každej veľkej Fa konferencii sa zúčastňujú mnohí noví študenti a študenti zďaleka, takže okrem organizovania iných aktivít na každej Fa konferencii by konferencia mala naozaj mať skutočný dopad na vašu kultiváciu a mala by vám pomôcť pozdvihnúť vašu kultiváciu. Potom sa to cestovanie oplatí aj tým z vás, ktorí sú novými študentmi a tým, čo prišli zďaleka. Takže Fa konferencie učeníkov Dafa nie sú iba formalitami, ktoré sa musia uskutočniť každý rok, ale organizujú sa kvôli opravdivej kultivácii. Sú tiež jediným prostredím, ktoré som vám zanechal, v ktorom sa učeníci Dafa môžu zhromaždiť a učiť sa jeden od druhého pomocou diskusie vo veľkom rozsahu. Takže musíte dozrieť, aby bol tento cieľ naozaj splnený a dosiahnuť, aby boli naozaj prospešné pre vaše zlepšenie sa v kultivácii. Iba potom majú konferencie zmysel.

Ako viete, teraz majú učeníci Dafa veľmi jasno ohľadom spôsobu kultivácie, ktorý tu máme dnes. Myslím si, že ľudia tu v publiku poväčšine dokážu splniť požiadavky na to, ako sa kultivuje učeník Dafa. Forma kultivácie v Dafa je taká, že kultivácia sa robí medzi bežnými ľuďmi a po prvýkrát vôbec ustanovila formu, v ktorej sa ľudia kultivujú v bežnej spoločnosti. Tento prístup bol ustanovený od prvého dňa, čo som začal šíriť Fa. Nič podobné predtým nebolo, od staroveku až po dnešok.

Keď vyučujem Fa, musím začať od vecí na nízkej úrovni a postupne sa prepracovať nahor. Začínam od základov, aby to bolo pochopiteľné pre veľký počet ľudí. Preto som na začiatku nevyučoval veci na vysokej úrovni. V skutočnosti sa celé stvorenie Troch ríš udialo kvôli dnešnému šíreniu Dafa. V minulosti vo vesmíre neboli Tri ríše a ľudstvo neexistovalo. Ľudstvo bolo stvorené Bohmi. To je absolútna pravda. Prečo mimozemšťania tak často prichádzali na Zem? Mali mnoho dôvodov. A odhliadnuc od nich, ľudské telo je pre nich obdivuhodné a videli v ňom mnoho vecí, ktoré nikdy predtým nevideli. Dôvodom je, že vo vesmíre minulosti, toto prostredie – to jest, tieto dimenzie, kde teraz existujú Tri ríše – bolo obývané rozličnými nízkymi bytosťami, vrátane tých, ktorých dnes nazývame mimozemšťania. V skutočnosti sú to nízke tvory, ktoré získali určité technologické znalosti. Potom v tomto vesmírnom tele náhle nastali obrovské zmeny, bol vytvorený svet a vznikli ľudské bytosti; na svet prišli bytosti ako sú ľudia. Tie mimozemské tvory si myslia, keď sa na to pozerajú zo svojho technologického uhla pohľadu, že štruktúra ľudského tela, celková stavba a fungovanie ľudského tela, je jednoducho dokonalá. Samozrejme, prečo je to tak? Pretože bolo stvorené Bohmi. V porovnaní s tými jednoduchými stvoreniami, s tými nízkymi bytosťami, ktoré kedysi obývali túto dimenziu, je ľudské telo niečo úplne odlišné.

Človek bol stvorený Bohmi, takže má výzor Boha a dokonca jeho vnútorná štruktúra je taká, ako majú Bohovia; ibaže mu chýbajú schopnosti Bohov. Taktiež, táto dimenzia vedie k tomu, že bytosti nie sú schopné vidieť pravú podobu vecí a k tomu, že v tejto dimenzii sú bytosti v prostredí, ktoré bolo špecificky ustanovené a špeciálne vytvorené; je to miesto vytvorené veľkým počtom Bohov, ktorí zabezpečujú existenciu ľudských bytostí. Toto prostredie dovoľuje ľudským bytostiam v tejto dimenzii vidieť iba objekty v tejto dimenzii. Nemôžu vidieť objekty za touto dimenziou a dokonca ani objekty, ktoré existujú v tejto dimenzii špeciálnym spôsobom – hoci je malý počet ľudí s dobrou vrodenou základňou, ktorí dokážu vidieť alebo prísť do kontaktu s takýmito vecami. Toto upevnilo presvedčenie väčšiny ľudí, že človek je jedinou formou života vo vesmíre, a dokonca si myslia, že podmienky pre existenciu života tu sú jediné, ktoré sú nutné pre existenciu akéhokoľvek života v celom vesmíre. Ako výsledok sa ľudstvo ešte viac uzavrelo. Takže nech ľudstvo skúma akokoľvek a nech sa akokoľvek snaží pochopiť veci, nemôže vidieť pravú podobu vesmíru. Tento stav je v skutočnosti normálny, pretože je to obmedzenie stanovené Bohmi. Človeku bolo dané žiť na tejto úrovni a v takejto ríši. Inými slovami, ľudia nikdy neodhalia pravú podobu vesmíru, ak na jeho skúmanie budú používať iba ľudské prostriedky, nech sa akokoľvek snažia. Toto je tiež niečo určené Bohmi.

Takže aký bol cieľ tohto všetkého? Cieľom bolo udržať ľudské bytosti v tomto stave – ustálenom stave – predtým ako sa bude šíriť Dafa a udržovať ho až do dňa, kým sa bude vyučovať Dafa. Preto všetky udalosti, ktoré sa odohrali v histórii sveta, počas priebehu rôznych historických období, a od vytvorenia Troch ríš a ľudstva – vrátane raných záležitostí potom čo sa prvýkrát objavil človek až k tomu, čo sa udialo za posledných niekoľko tisíc rokov, potom čo vznikla štandardná ľudská kultúra, napríklad, všetky slávne osobnosti a hlavné udalosti v histórii – v skutočnosti boli zamýšľané na ustanovenie kultúry, spôsobov myslenia a ľudských pojmov a hodnôt, aby ľudia boli schopní pochopiť Fa a pravú kultúru kultivácie odo dňa, keď bude vyučovaný Dafa. Ak by to všetko nebolo bývalo v histórii ustanovené, učeníci Dafa, ktorí tu dnes sedia, by boli v primitívnom stave, podobnom tomu, v akom boli ľudské bytosti hneď potom, ako ich stvorili Bohovia, a neboli by schopní ničomu porozumieť. Ak by to tak bolo, bolo by nemožné vyučovať Fa a pre ľudí by bolo nemožné pochopiť Fa. „Čo je to kultivácia?“ – nemali by ani poňatia. Povedať to najjednoduchšími slovami, bolo by to analogické tomu, že dnešní ľudia by nemali žiadnu kultúru. Ako by som potom dnes vyučoval Fa? Nebol by na to žiaden spôsob. Takže všetky tie veci, od dávnych vekov až po dnešok, sa uskutočnili za jediným účelom ustanovenia kultúry potrebnej pre šírenie Dafa.

Robím to na dva kroky. Prvý zahŕňa nápravu Fa a učeníci Dafa, ktorí sa cez ňu dostali pomocou kultivácie v náprave Fa, sú učeníkmi Dafa obdobia nápravy Fa. V budúcnosti bude viac učeníkov Dafa a to sú kultivujúci, ktorí sa budú kultivovať v nasledovnom kroku, v období, keď Fa napraví ľudský svet. V tom bode celý vesmír, s výnimkou ľudstva, už bude za nápravou Fa. Často som hovoril o zasahovaní do nápravy Fa od elementov starého vesmíru, starých síl a mnohých druhov nedobrých bytostí z vysokých úrovní. V tom čase už žiadne z tých vecí nebudú existovať, okrem tých, čo sú na nízkej úrovni a ktoré budú ponechané, aby pomáhali budúcim kultivujúcim zlepšovať sa. Aká bude náprava Fa ľudského sveta, keď nebude žiadne zasahovanie od starých faktorov na vysokej úrovni? Premýšľajte o tom, bez akéhokoľvek odporu od elementov starých síl na vysokých úrovniach, ktoré majú moc, a berúc do úvahy, že ľudské bytosti sú tak či tak veľmi slabé, a že bytosti v nižších dimenziách vesmíru a bytosti v dimenziách Troch ríš nemajú žiadne významné schopnosti, v čase nápravy Fa ľudského sveta bude situácia určite odlišná. Teraz ľudia uvažujú: Čo sa stane, keď tá skazená strana už nebude existovať? Ako to potom bude vyzerať? Aká bude budúca čínska vláda? Nie je potrebné na to myslieť alebo sa tým zaoberať. Samozrejme, keď potvrdzujete Fa a objasňujete pravdu, môžete niečo vyvodiť na základe vášho súčasného pochopenia. Nie je problém to spraviť, keďže je v poriadku odvodzovať veci na základe normálnej logiky a pochopenia človeka. Avšak čo sa týka toho, čo sa naozaj stane, to nezáleží na ľudských bytostiach, a nebude sa to podobať na to, ako si to ľudia teraz predstavujú. V tom čase sa ľudská spoločnosť úplne zmení, zmení sa stav vecí a štruktúra spoločnosti sa zmení tiež.

Takže počas tohto obdobia, najmä preto, že toto je obdobie, keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa zatiaľ čo sa uskutočňuje náprava Fa, požiadavky na túto skupinu kultivujúcich sú mimoriadne vysoké. Keďže títo kultivujúci sú tu zatiaľ čo prebieha náprava Fa, nesú na svojich pleciach mnoho a ich zodpovednosti sú obrovské. Bez ohľadu na to, koľko tiel Zákona má Majster alebo aká obrovská je jeho moc vo vesmíre, jeho hlavné telo v ľudskom svete, ktoré je oddelené vrstvami starého vesmíru, riadi všetko v náprave Fa. Napokon, ľudstvo a Tri ríše boli stvorené pre potreby nápravy Fa a Majstrove hlavné telo je tu, takže ohnisko zasahovania zla do nápravy Fa je tiež tu. Učeníci Dafa potvrdzujú Fa, ochraňujú Fa a v rovnakom čase sa tu kultivujú, takže ich zodpovednosti sú samozrejme obrovské; musia tiež spasiť vnímajúce bytosti tu a táto zodpovednosť je pre učeníkov Dafa takisto významná. To robí učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa ešte mimoriadnejšími.

Ako som povedal, hoci v histórii boli rôzne kultivačné formy, tie iba ustanovovali kultúru. Čo je kultivácia? Iba to, čo tu máte dnes, je pravá kultivácia ľudských bytostí. (Potlesk) Iba túto dnešnú formu uznávajú všetci Bohovia vo vesmíre ako pravú kultiváciu. (Potlesk) Všetky tie veci v minulosti ustanovovali kultúru. Žiadna ľudská bytosť, ktorá vstúpila do Troch ríš, sa nikdy nedostala von. Žiadna bytosť, ktorá prišla do tohto ľudského sveta z väčšieho vesmíru, sa nedokázala vrátiť do nebies – nikdy sa to nestalo. V minulosti sa o kultivácii narozprávalo veľa, avšak nikto v nej neuspel. Hoci toho mnoho povedali o vystupovaní do nebies, nikto sa tam hore nedostal. Viete, že existuje pomocná duša. Boli pomocné duše, ktoré vystúpili do nebies, potom čo použili ľudské telo ako nositeľa pre kultiváciu. Keď použila ľudskú bytosť ako nositeľa, pomocná duša prevzala ľudskú podobu, a preto niektorí ľudia videli, že tento či tamten človek vystúpil do nebies pomocou niektorej minulej kultivačnej metódy. Mohli povedať, že toho človeka videli ako vystupuje do nebies po svojej smrti, avšak ten, kto vystúpil do nebies, nebola hlavná duša toho človeka, nebol to v skutočnosti sám ten človek. Takže žiadna z bytostí, ktoré prišli do Troch ríš, sa nikdy nedostala späť. Tí, čo sa dostali späť, boli všetko pomocné duše, a čo sa stalo s hlavným telom, na tom pomocnej duši nezáležalo. Žiaden Boh nikdy nepovažoval ľudské bytosti za dôležité.

Povedal som predtým, že aj Bohovia boli stvorení a ustanovení v odlišných obdobiach. Bohovia, ktorí boli schopní dostať sa blízko k tomuto miestu, nepoznali jasne opravdivú podobu vesmíru, nepoznali dokonca ani históriu Troch ríš a dôvody pre ich existenciu. Osobitne tí Bohovia, ktorí sú schopní komunikovať s ľudskými bytosťami, sú z nízkej úrovne a nemajú vôbec jasno v týchto veciach. Nevedia ani prečo existujú ľudské bytosti,  preto pre nich ľudské bytosti nie sú vôbec dôležité. Vtedy keď som vyučoval Dafa, mnohí Bohovia povedali: „Ľudské bytosti už takto zdegenerovali a ty ešte vyučuješ Dafa,  vyučuješ im dokonca takýto veľký Fa.“ Ako mohli poznať skutočnú dôležitosť existencie človeka? Samozrejme, teraz si to uvedomili a všetci to vedia. Ako náprava Fa postupuje krok za krokom a pravda sa čoraz viac ukazuje, niektorí Bohovia, ktorí hrali negatívne úlohy, si uvedomili svoje chyby. Postupne uvideli pravdu a všetko sa im to vyjasnilo. Avšak najzákladnejšiu záležitosť, ktorou je fakt, že staré sily musia byť úplne odmietnuté na základnej úrovni, je niečo, čo stále ešte nedokážu plne prijať. Stále nemôžu vidieť túto pravdu. Keď veci pokročia k záverečnému kroku a oni uvidia pravdu, bude príliš neskoro a bude to pre nich pohroma.

Keďže sa to vykonáva v dvoch krokoch, hoci ľudská spoločnosť je dosť nevšímavá, keď vidí, že učeníci Dafa sú prenasledovaní, a stav záležitostí v ľudskej spoločnosti naznačuje, že na bežnú spoločnosť to nemá žiaden veľký dopad – všetky povolania idú deň za dňom ďalej a táto mašinéria ľudskej spoločnosti beží ďalej a  normálne funguje – je to preto, že veci vzťahujúce sa ku ľudským bytostiam sa nemajú riešiť, kým nepríde čas nápravy Fa ľudského sveta. Teraz prakticky nič nerobím s ľudskými bytosťami a ako zachraňujete ľudí vo svete, len prebúdzate a posmeľujete ich svedomie a ich vrodenú dobrotu. Kým zlo prenasleduje učeníkov Dafa, aby malo ospravedlnenie svojho prenasledovania učeníkov Dafa, chcelo, aby sa všetci ľudia vo svete postavili proti učeníkom Dafa a proti Dafa a aby učeníci Dafa vo svete nemali kam nohou vkročiť. Takže rozšírilo v ľudskej spoločnosti mnoho lží a použilo všetky prostriedky čínskej propagandy, aby spôsobilo rozruch, márne sa pokúšajúc, aby celý svet uveril ich klamstvám a pripojil sa k prenasledovaniu učeníkov Dafa. Kvôli tomu bolo otrávených mnoho vnímajúcich bytostí, ktoré nevedeli pravdu, mnoho ľudí vo svete. Takže toto hovorí, že cieľom objasňovania pravdy učeníkmi Dafa počas tohto obdobia je zachránenie ľudí a odstránenie otrávenia ľudí tými starými časticami a zlými duchmi zlej strany. Dôvodom je, že počas nápravy Fa majú byť staré sily vyplienené, zlá strana a zlí duchovia budú takisto určite vyplienení. Všetci, čo sú s nimi na jednej lodi, budú vyplienení. Toto je zákon stanovený v náprave Fa a musí sa to takto spraviť. Ak nezachránime týchto ľudí, budú odstránení históriou spolu so zlom.

Keď je život naozaj odstránený, je to hrôzostrašné. Smrť, ktorú vidia ľudia, nie je hrôzostrašná, pretože to nie je smrť skutočnej bytosti toho človeka. Keď človek zomrie, iba sa zbavuje škrupiny, ktorá je vytvorená z látok najpovrchnejšej hmotnej dimenzie, je to ako vyzlečenie si časti odevu; pričom skutočný život opäť vstúpi do cyklu prevteľovaní. Samozrejme, v minulosti boli kultivujúci, ktorí sa dobre kultivovali a po ich smrti bola ich pomocná duša vyzdvihnutá, avšak ani to nebol ten človek samotný. Toto je niečo, čo sa stane, keď človek zomrie. Iba kultivácia ustanovená Dafa môže opravdivo priniesť človeku úspech. Nikto počas celej histórie nevedel, prečo sem človek prišiel a aké je jeho miesto vo svete. Presne preto, že sú to mystériá a žiaden Boh nevedel odpovede – táto situácia účinne zaručila stabilitu ľudstva, stabilitu Troch ríš a bezpečnosť ľudských bytostí.

Tieto mystériá sa teraz postupne odhaľujú a Bohovia a bytosti na nebesiach si to takisto postupne uvedomujú a dozvedajú sa pravdu. Odpovede na otázky typu „Prečo sa vyučuje Dafa? Prečo sa takýto obrovský Fa vyučuje ľudstvu? Prečo majú ľudské bytosti také šťastie?“ sa im vyjasňujú. Tí Bohovia mi často hovorili: „Iba ľudské bytosti sú pre teba dôležité.“ Naznačovali tým, že „My pre teba nie sme dôležití. V náprave Fa si na nás prísny, avšak na ľudské bytosti si mierny.“ Teraz to už nehovoria. Nik to už viac nehovorí. Inými slovami, Tri ríše, ľudský svet a ľudstvo – všetko toto ovplyvňuje celý vesmír a je to spojené so spasením bezhraničných, bezpočetných bytostí v celom vesmíre. Medzi nimi sú bezhraničné, bezpočetné bytosti vysokých úrovní a bytosti na mimoriadne vysokých úrovniach. Nie je to závažná vec? Avšak ľudská bytosť, ktorá bola dlho v stave ilúzie, nemôže vidieť pravú podobu vecí zvnútra Troch ríš. Tým, že ľudia nemôžu vidieť čo je pravda, musel im byť v Troch ríšach poskytnutý stav, v ktorom mohli udržovať ľudský spôsob života. Tým, že sú ľudské bytosti v stave ilúzie, určite budú chytené v osídlach tohto stavu, čo má za následok, že si kvôli prežitiu navzájom ubližujú, kvôli osobným ziskom súperia a bojujú. Nech to na povrchu vyzerá pokojne alebo agresívne, je to všetko kvôli osobnému zisku a zo sebeckých motívov. Avšak v každom prípade, keďže tento stav bol usporiadaný pre ľudské bytosti, pokiaľ konajú v stanovených hraniciach tohto stavu, nebude sa to počítať ako ich chyba. Tým, že ľudia boli v tomto prostredí a v tomto stave ilúzie po dlhý čas, vyvstala so šírením Dafa otázka, či ľudia môžu rozpoznať Fa a či dokážu preraziť škrupinu, v ktorej boli tak dlho zavretí. Toto sa stalo pre ľudské bytosti otázkou najvyššej dôležitosti. Pre ľudské bytosti to môže vyzerať nespravodlivé, ale v skutočnosti to je spravodlivé.

Takže keď sem ľudské bytosti prišli a sú medzi inými ľudskými bytosťami, ktokoľvek tu, v tomto prostredí, prekračuje stanovené hranice tohto stavu a počas svojho života stále robí závažnú škodu druhým a robí nedobré veci, tento človek kazí toto prostredie a kazí tento stav, ktorý ľudské bytosti majú mať, a tým hreší proti samotnej tejto významnej záležitosti. Kým sa šíri Dafa a počas obdobia kultivácie učeníkov Dafa, keď príde na to, či ľudia môžu získať Fa a či sa môžu kultivovať až do konca, je to určite tak, že množstvo karmy, ktorú nazhromaždili v histórii, pre nich ako pre ľudské bytosti alebo ako pre kultivujúcich spôsobí rôzne ťažkosti. Úprimne povedané, ohľadom toho, či niekto môže získať Fa alebo nie a či sa niekto môže kultivovať až do konca alebo nie, rôzni ľudia budú mať rôzne formy zasahovania. Všetky tie ťažkosti pochádzajú z minulých činov človeka, takže nik by sa nemal sťažovať. Kto môže získať Fa? Kto môže preraziť cez škrupinu? Kto môže opravdivo, racionálne rozpoznať tento Fa? Keď sa na to pozeráme z tohto uhla pohľadu, je to pre ľudské bytosti naozaj spravodlivé.

Postoj, ktorý majú ľudské bytosti k niečomu tak dôležitému ako je toto, má najvyššiu dôležitosť. Takže tento stav ilúzie má vplyv na ľudské bytosti: Keď príde na to, či sa môžete kultivovať, či môžete vidieť Pravdu, či môžete vidieť pravú podobu vecí, a či sa môžete stretnúť s týmto Fa, skutočnosť, že životy sú v stave ilúzie, naozaj robí pre nich veci ohromne ťažkými. Preto učeníci Dafa, ktorí tu dnes sedia, nezahŕňajú celú ľudskú rasu. Samozrejme, ako som povedal, šírenie Dafa bolo spravodlivé ku všetkým bytostiam. Nezáleží na spoločenskom postavení alebo na pozícii – záleží iba na srdci a na postoji voči Dafa. V skutočnosti sa celá náprava Fa robila týmto najzhovievavejším, najmilosrdnejším spôsobom. Chyby, ktoré bytosti v minulosti spravili, sa nepočítajú proti nim. Bez ohľadu na to, akého veľkého zločinu alebo chyby ste sa v minulosti dopustili, nič z toho sa nepoužije proti vám: Záleží iba na vašom postoji k dnešnej náprave Fa  a na vašom pochopení Dafa. Toto je jediná vec, ktorá sa počíta. Ak nemôžete uznať ani Dafa, potom ste stratili svoju šancu. Ak poviete: „Ja neuznávam Dafa“, nuž, ak neuznávate Dafa, neuznávate budúcnosť, pretože budúcnosť je vytvorená týmto Fa.

V náprave Fa bol dokončený takmer celý vesmír. Predtým som to popisoval ako váhy. Medzi starým a novým vesmírom, váha nového vesmíru stále narastala, časť, ktorá prešla cez nápravu Fa, sa stále zväčšovala, a tá strana tlačila nadol ako na váhach. Teraz tu už táto otázka nie je, keďže vytvorenie nového vesmíru je v podstate úplne dokončené. (Srdečný potlesk) To, čo zostáva, sú konečné elementy. Keď všetky tie veci budú rozriešené, posledná etapa nápravy Fa sa skončí. Keď sa náprava Fa skončí, začne sa éra nového vesmíru. Nakoniec zostane už iba ľudský svet. Rozsah tejto Zeme a ľudských Troch ríš bude uzavretý a zapečatený, a oddelí sa od nového a veľkého vesmíru. Neobjavili dnešní vedci, že Mliečna dráha sa čoraz viac vzďaľuje od vesmíru a oddeľuje sa od neho prudkým tempom? V skutočnosti je to proces odchodu. Keď sa skončí náprava Fa nového vesmíru, všetky životy v Troch ríšach by mali na nový vesmír účinok znečisťovania, preto musia byť Tri ríše oddelené, zapečatené, a treba sa nimi zaoberať zvlášť –  to je etapa nápravy Fa ľudského sveta.

Učeníci Dafa sa kultivujú v tomto období a zodpovednosti, ktoré majú na svojich pleciach, sú početné a závažné. Teraz ste to jasne počuli a uvedomili ste si to – takže to je účelom ľudskej existencie a kultivačným stavom, ktorý majú učeníci Dafa. Takže forma kultivácie v tomto svete by vám mala byť jasnejšia ako kedykoľvek predtým, pretože iba toto je kultivácia, iba toto je opravdivá kultivácia, usporiadaná pre životy vo vnútri Troch ríš. Všetko, čo sa objavilo v minulosti, slúžilo na ustanovenie kultúry pre ľudstvo, pričom toto je záverečný štartovací bod opravdivého zvyšovania úrovne a návratu, a preto sú požiadavky na kultivujúcich počas ich kultivácie odlišné. Majster vám vyučoval vo Fa, že máte robiť dobre tri veci. Na povrchu sa zdajú jednoduché, avšak dá sa z nich vidieť, či ste usilovní a sú spojené so Stavom dosiahnutia, ktorý získate. Dafa sa šíri v ľudskej spoločnosti a vaša forma kultivácie vás vedie k prispôsobeniu sa bežnej spoločnosti v maximálnom rozsahu. Mnohí ľudia si myslia, že to znamená byť mierny a uľahčovať našu kultiváciu, avšak usilovní študenti to tak nevidia. Je to skôr cesta, ktorou učeníci Dafa musia pri kultivácii ísť. Takže všetko, čo robíte, či je to dobré harmonizovanie vašich rodinných vzťahov, kým žijete medzi bežnými ľuďmi, dobré harmonizovanie vašich vzťahov v spoločnosti, to, ako sa činíte na svojom pracovisku, ako sa správate v spoločnosti atď., nič z toho nie sú veci, ktoré by ste mohli robiť povrchne. Všetky sú časťou vašej kultivačnej formy a sú to vážne záležitosti.

Mnohí študenti to chápu tak, že kultivácia je iba robenie cvičení a študovanie Fa. Áno, pri nich sa priamo stretávate s Fa. Avšak ako sa opravdivo kultivujete vo vašom každodennom živote, spoločnosť, s ktorou sa dostávate do kontaktu, je vaším kultivačným prostredím. Pracovné a rodinné prostredie, v ktorých trávite čas, sú prostredia, v ktorých sa máte kultivovať, sú časťou cesty, ktorou musíte kráčať, sú tým, čo musíte zvládnuť, a zvládnuť ich správne. Nič z toho by ste nemali úmyselne prehliadať. Keď sa dostanete na koniec, bude tu otázka: Ako ste kráčali po ceste, ktorú pre vás usporiadal Majster? Na konci sa všetko toto vezme do úvahy. V priebehu vašej kultivácie sa na tieto veci tiež treba pozerať, preto by ste nemali nič zanedbať. Čo sa týka ľahkosti, v Dafa sa človek môže kultivovať bez toho, aby musel vstúpiť do kláštora, ísť do odľahlých hôr alebo opustiť svetský svet. Avšak z iného pohľadu všetko toto vedie k ďalšiemu druhu ťažkostí: Ak sa cez to máte dostať, musíte sa dobre činiť vo všetkých vyššie spomínaných veciach, a  činiť sa dobre v každom aspekte vášho života.

Prirodzene, aj keď som to takto vysvetlil, rôzni ľudia rozumejú Fa na rôznych úrovniach, a sú tu aj noví študenti. Niektorí ľudia môžu uvažovať: „Keď sa starám o domáce záležitosti, kultivujem sa. Je to v poriadku, ak si vybudujem bližšie vzťahy s mojimi rodičmi a súrodencami.“ Potom ste si vyvinuli novú pripútanosť a dostali sa do extrému. Musíte robiť všetko dobre, avšak nemôžete to preháňať; keď to preháňate, je to ďalšia pripútanosť. Musíte mať tiež správny postoj k Dafa a opravdivo sa považovať za kultivujúceho. Ako usilovne napredujete, aký máte postoj k Fa a ako sa kultivujete – vrátane dĺžky a priority vášho štúdia Fa – nemôžete zanedbávať žiadnu z tých vecí a v skutočnosti sú ešte dôležitejšie, pretože to je vaša cesta, cesta ktorou musíte ísť. Máte sa vykultivovať práve z bežnej ľudskej spoločnosti a máte existovať práve spolu s prebiehajúcou nápravou Fa a byť zodpovední k vnímajúcim bytostiam. Preto sa máte kultivovať týmto spôsobom.

Povedal som predtým, že keby ste sa všetci išli kultivovať do odľahlých hôr alebo do kláštorov, nemali by ste veľa kontaktov so spoločnosťou a neboli by ste schopní účinne zachraňovať bytosti v takej širokej miere, je to tak? Neboli tam teda dôvody, prečo som vás nabádal robiť veci tak, ako ich teraz robíte? Keď to robíte týmto spôsobom, nemáte vhodnejšie podmienky na spasenie bytostí? Samozrejme, keď sa kultivujete, určite sa ako kultivujúci stretnete so skúškami, pretože musíte stúpať. Keď niekto nerieši veci dobre, neustále budú vystupovať ťažkosti. Aj tí, čo riešia veci dobre, sa budú v kultivácii neustále stretávať so skúškami. Ak všetky z nich považujete za zasahovanie a pokúšate sa vyriešiť ťažkosti iba kvôli tomu, aby ste ich vyriešili, potom ich nebudete schopní vyriešiť, pretože oni prichádzajú kvôli tomu, aby ste sa zlepšili. Máte sa na ne pozerať so spravodlivými myšlienkami: „Čo sa týka tejto ťažkosti, ktorá ma postretla, aký je správny prístup ku všetkému, čo súvisí s týmto zasahovaním, a ako by som to mohol zharmonizovať s cieľom spasenia vnímajúcich bytostí? Ako mám k tomu pristupovať spôsobom, ktorý je zodpovedný k vnímajúcim bytostiam, a pozerať sa na tieto veci ako na dobrú základňu k objasneniu pravdy, alebo ako na dobré príležitosti objasniť pravdu?“ Za normálnych okolností nemusíte mať dôvod osloviť ľudí a objasniť im pravdu, a keď to robíte len tak bezdôvodne, možno sa s vami nebudú chcieť stretnúť. Nedáva vám to zasahovanie možnosť komunikovať s ľuďmi? Nemali by ste využiť príležitosť a objasniť im pravdu? Najväčšia zodpovednosť, ktorú majú učeníci Dafa, okrem svojej vlastnej kultivácie, je zodpovednosť spasiť životy. Mohlo by to ísť, ak to nebudete robiť? Mohlo by to ísť, ak to nebudete robiť dobre? Takže nepovažujte výskyt všetkých problémov, ktorým čelíte, za zasahovanie do vašich oprávnených úloh, do vášho štúdia Fa, alebo do vášho objasňovania pravdy. Nie je to tak. Keď sa objaví problém, poskytuje príležitosť na objasnenie pravdy.

Nepovedal som, že keď sa pozriete na veci v Troch ríšach, sú obrátené naruby? Mnohé veci, ktoré ľudstvo považuje za zlé, sú dobré. A mnohé veci, ktoré ľudstvo považuje za dobré, sú zlé. Nie sú princípy v ľudskom svete obrátené? Ľudské bytosti si myslia, že zažiť ťažkosti je zlé. Avšak trpenie ťažkostí môže zmenšiť karmu a hriechy bežného človeka. Keď človek počas svojho života znesie mnoho ťažkostí, získa vo svojom nasledujúcom živote šťastie. Ak má niekto v nasledujúcom živote peniaze alebo si užíva dobré postavenie, je to preto, že robil dobré skutky a nazhromaždil si šťastie a cnosť vo svojom predchádzajúcom živote. Ak človek stále robí zlé veci, neostane mu ani kúsok šťastia či cnosti a nazhromaždí si mnoho karmy, takže vo svojom budúcom živote nielenže nebude mať šťastie a cnosť a nebude si môcť užívať život, ale bude musieť aj splatiť všetku tú karmu. Takže bude celý svoj život chudobný a druhí sa na neho budú pozerať zhora. Môže si dokonca myslieť, že svet je k nemu nespravodlivý všetkými možnými spôsobmi, pričom v skutočnosti je to všetko preto, že spláca dlhy, ktoré si narobil vo svojom predchádzajúcom živote. Toto hovorím zo stanoviska ľudských bytostí. Pre kultivujúcich, neposkytuje teda toto prostredie presne príležitosti na zlepšenie sa? Všetci učeníci Dafa vedia, že vydržanie ťažkostí odstraňuje karmu, a že to aj poskytuje príležitosti na zlepšenie sa. Sú schopní vidieť to správne a popri splácaní  karmy sú schopní využiť tú príležitosť a dobre sa činiť v tom, v čom by sa mali. Hoci je to ťažké, sú to skúšky, ktoré musia prekonať. Keď ste schopní správne o tom premýšľať, správne sa postaviť k tým ťažkostiam a prekonať ich správnym spôsobom, potom tú skúšku zdoláte, vaša úroveň sa pozdvihne, vaša ríša stúpne a váš kung narastie, je to tak? Nefunguje takto celý proces kultivácie v náprave Fa?

Pamätajte si, princípy pre ľudské bytosti sú obrátené. Takže keď sa počas kultivácie stretnete s nepríjemnosťami, nepovažujte ich všetky za problémy, za zasahovanie do vašich oprávnených úloh, alebo za útoky na tie úlohy, ani si nemyslite: „Táto vec, čo robím, má najvyššiu dôležitosť, tamtá vec, čo robím, má najvyššiu dôležitosť...“ V skutočnosti mnohé veci nemusia byť také, ako ich vidíte. Vaše opravdivé zlepšenie bude vždy prvoradé a najdôležitejšie, a dovŕšenie vašej kultivácie je vždy prvoradé a najdôležitejšie. Avšak nemôžete si myslieť: „Keďže moja kultivácia a zlepšenie sú najdôležitejšie, nikto do nich nemôže zasahovať.“ Opäť by ste sa mýlili. Neposkytuje zasahovanie príležitosti na zlepšenie sa? Z môjho pohľadu ako vášho Majstra si myslím, že vaše zlepšenie je najdôležitejšie, avšak to neznamená, že ako sa zlepšujete, je pre vás pripravená hladká cesta. Povedzme, že by ste vystúpili do nebies s veľkou karmou a vliekli by ste obrovský náklad bagáže (publikum sa smeje), ako by to mohlo byť dovolené? Musím pre vás vytvoriť nejaké skúšky a nechať vás zbaviť sa tých vašich pripútaností, zbaviť sa všetkej tej bagáže. Ako prechádzate cez jednu skúšku za druhou, neustále sa zbavujete vašich pripútaností a ľudského myslenia. S takými vecami nemôžete prejsť cez rôzne skúšky. Takže keď príde skúška, poviete: „Zasa problémy“, a niektorí ľudia budú dokonca chodiť hore dole, hľadať Majstra a vypytovať sa: „Ach jaj, ako toto vyriešim?“ Nuž, ako by som to mohol ja vyriešiť za vás? Ak by som to vyriešil, nemohli by ste tou skúškou prejsť. Ak tú skúšku vezmeme preč, pôjdete potom ďalej vlečúc svoj batoh bagáže? Takže vám nemôžem vziať tú skúšku. (Majster sa usmieva) Dáva vám to zmysel? Preto hovorím, že čo sa týka kultivácie, musíte naozaj pochopiť, čo je to kultivácia, byť opravdivo a racionálne zodpovedný k vašej vlastnej kultivácii, opravdivo riešiť všetko, s čím sa stretnete, so spravodlivými myšlienkami a mať silné spravodlivé myšlienky.

Nehovoril som na poslednej Fa konferencii na západe USA, že mnohí praktizujúci Dafa nie sú schopní prijať kritiku? Odmietajú byť kritizovaní. Akonáhle druhí niečo povedia, vybuchnú, nahnevajú sa, alebo začnú s niekým hádku. Chcú počúvať iba príjemné veci. Chcete teda ísť iba po hladkej ceste, je to tak? Chcete vystúpiť do nebies so svojím veľkým batohom bagáže? Nie je to v podstate to, čo chcete spraviť? Musíte opustiť všetky nedobré, ľudské myšlienky a všetky pripútanosti, ktoré máte. Ak nechcete počúvať kritiku, nie je to pripútanosť? Chcete počúvať iba príjemné veci, avšak ako by to tak mohlo byť? Usporiadania sú spravené presne na to, aby druhí hovorili nepríjemné veci a uvidelo sa, či to s vami pohne. Boh sa nebude vôbec starať o to, čo o ňom povie ľudská bytosť – nemôžete ho ovplyvniť. Vôbec sa nebude snažiť zistiť, ako sa ho týka to, čo robíte. Nevenuje tomu žiadnu pozornosť, pretože ho nemôžete ovplyvniť. Bohovia môžu ovládať ľudskú myseľ a viesť ľudí, aby spravili určité veci, a nie opačne. Ako by vôbec mohli ľudské bytosti ovplyvniť Bohov? Takže ak sa chceš stať nebeskou bytosťou, nemusíš byť takýto aj ty sám? Nemusíš opustiť tie pripútanosti? Nemusíš opustiť tie svoje pocity, ktoré môžu byť pohnuté ľudskými bytosťami?

To isté sa týka aj prípadu, keď je tá ťažkosť spôsobená učeníkom Dafa. Mohli by ste povedať: „Toto nie je ťažkosť vytvorená bežnými ľuďmi, takže je ťažké ju prekonať.“ Prirodzene, učeníci Dafa, ktorí sa kultivujú, nie sú Bohovia, ale taktiež ľudské bytosti. Keď sa kultivujú ľudské bytosti, vynoria sa všetky možné ľudské pripútanosti. Takže v tomto kultivačnom prostredí učeníkov Dafa možno povedať len to, že bytosti postupne stúpajú nahor; to prostredie nemožno spraviť takým čistým, ako je prostredie Bohov. Avšak toto prostredie je oveľa lepšie ako prostredie bežných ľudí. Môže to byť iba takto, a bude ešte lepšie. Preto sa v tomto prostredí učeníkov Dafa ukazovali všemožné ľudské pripútanosti a vyskytlo sa dokonca veľmi zlé správanie. Nevideli ste toto všetko na ceste, ktorou ste išli? Dalo sa to očakávať.

Áno, mnohí ľudia sú veľmi ustarostení, keď si človek vytvorí negatívny dojem o Dafa, a myslia si: „Ako sa mohol tento kultivujúci správať tak biedne?“ Áno, ak každý uvažuje takto, budete schopní chrániť toto prostredie a neustále zvyšovať jeho čistotu. Avšak aj tak sa vyskytnú problémy a prejavia sa ľudské pripútanosti. Pozorujem celkový stav vecí a viem, že tie veci sa v kultivačnom prostredí určite odohrajú, ale takisto viem, že tie veci budú určite postupne odstránené v priebehu vašej kultivácie. Keďže sa kultivujete, nakoniec sa zlepšia všetci, a ja to takisto viem. Takto to je, keď sa ľudia kultivujú v tomto prostredí. Avšak nikto z vás by nemal zvoľniť, ani by ste nemali byť ľahostajní, keď vidíte, že iní špinia meno Dafa – to je požiadavka na vás. Tým, že ste učeníkmi Dafa, nemáte všetci chrániť a potvrdzovať Fa? To je vaša zodpovednosť. Takže keď sa kultivujete, veci nie sú iba také, ako si ich predstavujete. Hoci máte považovať kultiváciu za prvoradú, nemôžete si myslieť, že nič iné nie je dôležité, myslieť si, že vaša rodina nie je dôležitá, že spoločnosť nie je dôležitá atď., a že nič iné nie je dôležité. Dobre vyvážiť všetky tie časti svojho života je cestou, ktorou máte kráčať. Povedal som, že vo svojej kultivácii sa máte čo najviac prispôsobiť forme bežnej spoločnosti. Samozrejme, sú všelijakí ľudia. Tí, čo sa pokúšajú poškodiť Fa, dokonca v tých pracovných táboroch, kde sa pokúšajú „transformovať“ študentov, povedali niečo ako: „Nepovedal Majster, že kým sa kultivujete, máte sa čo najviac prispôsobiť bežnej spoločnosti? Mali by ste sa vrátiť k bežným ľuďom a prestať študovať [Dafa].  Dajte sem vaše knihy.“ Áno, sú všetky typy ľudí. Samozrejme, ste na najzákladnejšej úrovni skutočne kultivujúcim? Ak sa oddelíte dokonca aj od Fa, ako sa budete kultivovať? Mnohí bežní ľudia ma volajú Majster, avšak nie sú kultivujúcimi. Inými slovami, nie každý, kto ma volá Majster, sa počíta za kultivujúceho. Musíte sa opravdivo kultivovať vo svojom každodennom živote a opravdivo sa považovať za kultivujúceho.

Teraz som povedal zopár vecí. Vaše Fa konferencie musia dosiahnuť skutočné výsledky. Počúval som predtým prejavy študentov, vaša konferencia bola dosť živá a to je veľmi dobre. Takže sa teším. Nezaberiem viac vášho času. Prišiel som len, aby som vás všetkých videl. Keď niekam prídem, je to po prvé kvôli tomu, aby som pohovoril o niekoľkých otázkach, a po druhé, aby som všetkých videl. Nepovedali niektorí ľudia, že tu máte Majstra a že tu máte Fa? Nuž, pokúste sa teda dobre sa činiť vo všetkých veciach, ktoré máte robiť. Ďakujem vám všetkým. (Dlhý, nadšený potlesk)

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii v hlavnom meste USA

Li Chung-č’, 22. júla 2006

 

(Nadšený potlesk)

Zdravím všetkých! (Učeníci hovoria: „Zdravíme, Majster!“)

Na túto Fa konferenciu prišlo pomerne dosť ľudí. Prišli študenti z mnohých oblastí. Do jednej konferenčnej sály sa všetci nezmestia, takže bolo zriadených niekoľko konferenčných sál. Tým, že ste sa kultivovali ako učeníci Dafa až po dnešok, je vám stále jasnejšie, čo je tento Dafa, ktorý kultivujete, sú vám jasnejšie zodpovednosti učeníkov Dafa a máte jasnejšie ohľadom dôležitosti všetkého, čo dnes učeníci Dafa robia. Vďaka tomu ste ešte viac dozreli a činíte sa čoraz lepšie pri zachraňovaní bytostí, vo vašej osobnej kultivácii a pri potvrdzovaní Dafa ako učeníci Dafa obdobia nápravy Fa. Toto možno veľmi dobre vidieť na zmenách, ktoré sa uskutočňujú v celkovom stave záležitostí.

Takže čo sa týka celkového stavu záležitostí v súčasnosti, teraz je to úplne odlišné od toho, aké to bolo keď to zlé prenasledovanie začalo. Zlé prenasledovanie Falun Gongu nedokázalo poraziť Falun Gong, namiesto toho boli oni sami porazení. (Potlesk) Toto nie je jednoducho prenasledovanie nejakej skupiny ľudí v bežnej ľudskej spoločnosti, ani to nie je jednoducho prenasledovanie skupiny kultivujúcich. Toto je rozhodujúci boj medzi dobrom a zlom vo vesmíre, a je to rozhodujúci boj medzi bytosťami, ktoré boli zasiahnuté počas procesu nápravy Fa a ktoré sú sebecké, ktoré robia veci kvôli sebe, a ktoré sa pokazili, a samotnou nápravou Fa. Už dávno som povedal, že náprava Fa určite uspeje a že ju nik nemôže zastaviť. (Potlesk) Toto nie je nejaká jednoduchá kultivačná záležitosť, ani to nie je nejaká jednoduchá záležitosť súvisiaca so skupinou dobrosrdečných občanov, ktorou je v ľudskej spoločnosti Falun Gong. Toto je miniatúra vesmírnej nápravy Fa v ľudskej spoločnosti, a v ľudskej spoločnosti je ohnisko všetkého, čo sa deje vo vesmíre. Z toho, čo sa odohráva v bežnej ľudskej spoločnosti, môžeme vidieť celkový stav vesmírnej nápravy Fa. Hoci to nie je veľkolepý a pompézny prejav, niečo ďalekosiahle a dušu strhujúce – tak ako je to vo vesmíre – je to prejav rozhodujúceho boja medzi dobrom a zlom zhustený do ľudskej spoločnosti, a človek môže vidieť zasahovanie, ktoré pokrivené bytosti spôsobovali počas procesu nápravy Fa.

Predtým som niečo povedal, a to: „Ak nebesia chcú niečo zmeniť, nik to nemôže zastaviť.“ (Potlesk) Čo potom znamená nejaká drobná zlá strana? Za čo sa počíta? Ak by sa kultivácia učeníkov Dafa mala skončiť dnes, ak by iba toľkoto ľudí malo byť zachránených – ak by počet ľudí vo svete, ktorí by mali byť zachránení, bol práve takýto – a všetko by sa malo skončiť v tomto bode, nezabralo by ani deň, než by sa tá zlá strana rozpadla. (Potlesk) Je to preto, že cieľom jej existencie, dôvodom prečo ju na začiatku história vytvorila, a proces jej udržiavania, všetko to bolo kvôli učeníkom Dafa potvrdzujúcim dnes Fa. Tak to zostavili staré sily. Ak už nie je potrebná, načo by sa udržovala? Vo vesmíre nie je ničím. Iba kultivácia učeníkov Dafa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí sú konkrétne a skutočné. Iba zvyšovanie úrovne učeníkov Dafa a mocná cnosť, ktorú si učeníci Dafa ustanovili počas tohto procesu, sú večné. Tie sú pre budúcnosť. Akú dôležitosť majú potom ostatné veci? Vôbec žiadnu. Všetci, čo mali účinok zasahovania počas tohto obdobia, sa rozpadnú, kým budú splácať svoje dlhy, a budú úplne zničení.

Všetko, čo učeníci Dafa ukázali počas procesu kultivovania sa a potvrdzovania Fa, môže byť samozrejme považované iba za prejav počas stavu kultivovania sa. Počas toho procesu určite budú takí, čo sa činia dobre a takí, čo sa činia trošku horšie, takí, čo nie sú pevní a kolíšu, a samozrejme sú aj takí, čo sú veľmi neochvejní a dobrí. Všetko toto sú prejavy v tom procese, a tak jednoducho prebieha kultivácia. Líši sa to od osobných skúšok charakteru, ktoré sa vyskytovali v kultivačných formách minulosti. Všetci poznáte minulé formy kultivácie. V každom prípade, skúšky charakteru pri ich kultivácii boli vždy zamerané na problémy toho jednotlivca. Teraz je to iné. Fa je nesmierny a hlavným cieľom je náprava Fa vesmíru. Čo sa prejavuje, keď učeníci Dafa robia svoju kultiváciu, sa úplne líši od kultivácií v minulosti, kde bolo cieľom vlastné dovŕšenie.

Povedal som už dávno, že kultivácia, ktorú robia učeníci Dafa, má formu kultivácie, ktorá je v maximálnom rozsahu prispôsobená bežnej ľudskej spoločnosti; človek sa kultivuje, zatiaľ čo sa v maximálnom rozsahu prispôsobuje spôsobom bežných ľudí. Druh kultivácie, ktorý sa prispôsobuje spôsobom bežnej ľudskej spoločnosti, určite spôsobí taký kultivačný stav. Tento kultivačný stav sa líši od akejkoľvek kultivačnej metódy alebo stavu v histórii. Ak by ste sa snažili použiť akúkoľvek inú kultivačnú metódu alebo kultivačnú cestu ako príklad, nenašli by ste nič zodpovedajúce, pretože toto nikdy predtým neexistovalo. Nikdy nebolo nič také obrovské ako náprava Fa, ani nikdy nebolo niečo, čo by ukovalo takú veľkú skupinu bytostí a s takým vysokým Stavom dosiahnutia. Najrozhodujúcejšou vecou je tiež, že žiaden človek nikdy v kultivácii neuspel; tí, čo uspeli, boli všetko pomocné duše. Nikdy v histórii sa ľudská bytosť nestala božskou bytosťou, takže to, čo robíme my, nezapadá do žiadnej formy kultivácie minulosti. V tomto kultivačnom prostredí a počas kultivačného procesu učeníkov Dafa sú prípady, keď spolupracujete dobre, a prípady, keď nespolupracujete dobre, a niekedy zažívate neustály prúd konfliktov a napätia. Sú aj prípady, keď učeníci Dafa dokážu rozriešiť problémy, zatiaľ čo sa spoločne zlepšujú, ale aj tak sa vynárajú vlny konfliktov. Niekedy sa prejavujú intenzívne, niekedy mierne, a niekedy sa po čase veci v kultivácii opakujú a vynárajú sa nové konflikty a napätia, dokonca až do stupňa, že sú vážnejšie ako predtým. Niektorí ľudia si potom myslia: „Ach jaj... Kultivujeme sa a kultivujeme, a tie konflikty sú stále takéto intenzívne? Prečo sú tu stále konflikty po všetkom tom kultivovaní sa? Kultivujeme sa a kultivujeme, takže prečo to vyzerá tak, že nie sme ani takí dobrí, ako predtým? Po toľkom kultivovaní sa, prečo nevidíme žiadne zlepšenie?“ Mnohí ľudia mali takéto myšlienky. V skutočnosti je to nesprávny záver a pochádza z toho, že človek vôbec nepochopil formu, ktorú má kultivácia učeníkov Dafa.

Určil som, že učeníci Dafa sa majú kultivovať v bežnej ľudskej spoločnosti, a toto otvorilo najpohodlnejšiu cestu – umožnilo to ľuďom kultivovať sa na Bohov a Budhov, bez toho aby opustili svetský svet. Ale ako viete, rozličné veci, ktoré vystúpia, keď do seba narážajú pripútanosti súvisiace s bežnou spoločnosťou, a stav, v ktorom sú ľudia uprostred spoločenskej reality, keď morálka klesá a rozpadá sa, predstavujú obrovské ťažkosti. A nekončí to pri tom. V očiach bohov je toto miesto nebezpečné a špinavé, a karma je všade. Karma, ktorú ľudia nesú na svojich telách je taká obrovská, že z nich odkvapkáva aj keď kráčajú po ulici. A potom sú tu skazení démoni citov (čching) a prehnití démoni, ktorí zapĺňajú ľudský svet. Všetky tieto veci sú hmotou na najnižšej úrovni, ktorá sa pokazila. Potom takéto prostredie, v pojmoch kultivácie, nepredstavuje iba skúšku, či sa tu dokážete zlepšiť, ale mohlo by aj vážne zašpiniť tú vašu časť, ktorá bola úspešne skultivovaná po vašom zlepšení sa. Tomu by sa vôbec nedalo vyhnúť. Mohol by sa človek takým spôsobom kultivovať? Pokračovali by ste v kultivácii a neustále by ste boli znečisťovaní, pokračovali by ste v kultivácii, pokračovalo by vaše znečisťovanie a tak ďalej. Mohli by ste takýmto spôsobom uspieť v kultivácii? Nemohli. Takže som to vzal do úvahy, keď som určoval túto formu kultivácie. A tak, hneď ako kultivujúci počas kultivačného procesu úspešne skultivoval jednu časť, keď sa jeho ríša pozdvihla a on prešiel nejakou skúškou, tá časť je okamžite oddelená spôsobom, ktorý nie je obmedzený časom. (Potlesk) Tá časť už nemá žiaden kontakt s ľudským svetom a je oddelená obrovským množstvom priestoru a času. Môže sa napríklad presunúť o čas miliónov alebo desiatok miliónov rokov do budúcnosti. Mohli by ste ju potom znečistiť? Je mimo dosahu. Môže byť vzdialená iba niekoľko palcov, avšak obrovské časopriestorové rozdiely vedú k tomu, že z tejto dimenzie nemožno ani trochu zasahovať do tej časti učeníkov Dafa, ktorá bola úspešne skultivovaná. Ja iba ilustrujem ten bod – je oddelená. Takže ako sú časti postupne úplne skultivované, postupne sa oddeľujú; medzitým tá časť, ktorá nebola úplne skultivovaná, sa bude neustále kultivovať až nakoniec nič nezostane a všetko bude úspešne skultivované. To je kultivačná cesta, ktorou máte ísť.

Keď prechádzate týmto procesom, premýšľajte o tom: nie je tá vaša časť, ktorá sa ukazuje v bežnej ľudskej spoločnosti – časť, ktorá nebola úspešne skultivovaná – ľudskou bytosťou, ktorá sa kultivuje? Keďže je to ľudská bytosť, ktorá sa kultivuje, má ľudské myšlienky a správanie sa. Keďže je to ľudská bytosť, ktorá sa kultivuje, má všetky druhy nedobrých ľudských myšlienok, ktoré sa buď vytvorili v priebehu času alebo sú spôsobené novým znečistením zo spoločnosti. Ako kultivujúci potom môžete uvažovať: „Čo sa počíta za kultiváciu?“ Nuž, robenie vecí, ktoré učeníci Dafa majú robiť, napríklad vecí, ktoré potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti atď., to je vašou povinnosťou a to je časťou ustanovovania si mocnej cnosti. Avšak najrozhodujúcejšie je dokázať sa zlepšiť. Je to preto, že ak sa nezlepšujete, nebudete schopný robiť žiadnu z tých vecí dobre. Takže ak ste na seba prísny, odhaľujete svoje nedostatky a neustále sa ich zbavujete, potom sa kultivujete. Ak pri prechádzaní skúškou niečo pochopíte a vyjasní sa vám to, a zvládnete to dobre, potom vystúpite. Tá časť, čo vystúpi, bude oddelená a s ďalším pozdvihnutím tam bude ďalšie oddeľovanie. To, čo zostane, je opäť časť, ktorá nebola plne skultivovaná; keďže je to časť, ktorá ešte nebola plne skultivovaná, tá časť je stále v ľudskom svete. Premýšľajte teda o tom: nebude to vyzerať tak, akoby sa tento človek stále márne kultivoval, bez žiadneho zjavného zlepšenia? Prečo nemôže ukázať svoju božskú stránku? Keď sa človek dobre kultivoval, môžete vidieť len to, pozerajúc sa na povrch, že ten človek je dosť usilovný. Byť usilovný znamená, že v každej chvíli si dokáže dávať pozor na svoje slová a činy, dáva si pozor na svoje myšlienky a dokáže byť na seba prísny, a zvyčajne sa dokáže striktne správať. Toto popisuje niekoho, kto je v kultivácii usilovný. Kým sa človek stále kultivuje, jeho božská stránka sem nemôže prísť a vy nebudete vidieť pravú podobu boha v ľudskej spoločnosti. Kultivovanie sa týmto spôsobom zaistí, že tá časť, ktorá bola plne skultivovaná, sa neznečistí, zaistí to, že ten človek môže pokračovať v kultivácii, hoci nevidí pravdu v tomto prostredí ilúzie a zaistí to, že učeníci Dafa budú schopní potvrdiť ešte vyšší Stav dosiahnutia. V rovnakom čase to zaistí aj to, že počas tohto obdobia nebude ľudský svet zasiahnutý a pozmenený božskou stránkou. Keď ľudská bytosť takto vytrvalo postupuje vpred, dokáže sa neúnavne kultivovať v tomto prenasledujúcom a tvrdom prostredí a je schopná byť usilovná, keď dokonca dokáže zachraňovať vnímajúce bytosti a činiť sa ešte lepšie, nie je to veľkolepé?

Tomuto čelia dnes učeníci Dafa a je to forma kultivácie vyvolaná zasahovaním od starých síl a ich spoločníkmi. Takže počas vášho kultivačného procesu, keď tá vaša časť, ktorá bola plne skultivovaná, prejde na druhú stranu a je oddelená, všetko, čo ste ešte neskultivovali, sa bude stále prejavovať. Ľudské pripútanosti sa stále budú ukazovať, ako aj nedobré elementy. Keď vystúpia napätia a konflikty, nemožno povedať, že učeníci Dafa sa nekultivovali dobre, ani nemožno povedať toto alebo ono o určitej skupine kultivujúcich, a nemožno povedať, že jednotlivci, ktorých sa to týka, nie sú usilovní. Nikdy nemôžete vidieť tú časť, ktorá bola plne skultivovaná. Tá časť sa stala božskou a ukazuje sa iba tá časť, ktorá nebola plne skultivovaná. Avšak tí ľudia sa opravdivo kultivujú. Nielenže sa kultivujú, oni si už ustanovili svoj nesmierny Stav dosiahnutia a dosiahli gigantické zmeny v celom svojom tele, pričom mnohé časti ich tela sa už skultivovali na bohov. Môžu sa bežní ľudia porovnávať s týmito učeníkmi Dafa? Nie, nemôžu.

Ak sa nachvíľu pozrieme len na situácie, v ktorých tieto konflikty a veci vystupujú, stále sa líšia od tých, ktoré sa objavujú v bežnej ľudskej spoločnosti. Konflikty a napätia, s ktorými sa stretávajú učeníci Dafa, sú tu výlučne kvôli kultivácii a kvôli potvrdzovaniu Fa. Hoci sú do toho zapojené ľudské pripútanosti, pripútanosť k predvádzaniu sa, pripútanosti jednotlivca a elementy ľudských bytostí, ktoré chcú potvrdiť samé seba, učeníci Dafa o nich vedia a len čo ich objavia, napravia ich. To je úplne odlišné od bežných ľudí. Takže medzi učeníkmi Dafa budú problémy, ale tieto veci hrajú ďalšiu úlohu. Menovite, len čo vystúpi konflikt alebo napätie, ovplyvní to iných ľudí. Len čo si to iní všimnú, konflikt alebo napätie sa zintenzívni, čo potom spôsobí, že si to všimnú aj samotní kultivujúci, ktorých sa to týka. Ak sa kultivujúci dokáže pozrieť dovnútra keď cez to prechádza, bude schopný nájsť svoje nedostatky. Ak by sa ten konflikt alebo napätie nevyskytlo alebo neobjavilo, nedokázali by ste objaviť svoje pripútanosti a identifikovať ich. Keď je všetko pokojné a hladké, môžete sa kultivovať?

Dnes je mnoho náboženských skupín, ktoré hovoria: „Len sa pozrite, ako dobre je medzi nami. Všetci sú k sebe láskaví a majú sa radi.“ Čo ale vlastne majú radi? (Publikum sa smeje) Majú radi pripútanosti, majú radi šťastie vo svete smrteľníkov a majú radi udržovanie príjemných vecí medzi ľuďmi. Je to kultivácia? Nie je! Vôbec nie. Je to iba štít používaný na ochraňovanie ľudských pripútaností. Ja dúfam, že problémy medzi učeníkmi Dafa sa budú zmenšovať – čím menej, tým lepšie. Avšak keď je problémov čo najmenej, je to preto, že to prostredie a stav boli vytvorené tým, že ste schopní hľadať vo vnútri a ste na pozore, keď sa objavia napätia. To je moje želanie a bolo by najlepšie, keby to všetci mohli dosiahnuť. Čo sa stane, keď to ľudia nemôžu dosiahnuť? Aj keď to nemôžu dosiahnuť, je to stále kultivácia. Ide iba o to, že neboli dosť usilovní v tomto stave, ktorý je naším kultivačným prostredím; stále sa však kultivujú. Toto je presne stav kultivačného prostredia, ktorý majú učeníci Dafa v súčasnej etape. Dovoľte mi vám všetkým opäť povedať: keď sa objavia konflikty a napätia, netreba sa ničoho obávať – jednoducho sa kultivujte a čiňte sa dobre. Dokonca aj tí v Číne, ktorí sa nečinili dobre alebo sa nečinili dosť dobre, alebo ktorí dokonca spravili veľmi zlé veci, predtým ako sa táto záležitosť skončí, tie veci sú stále prejavom v osobnej kultivácii. Avšak čas nebude na nikoho čakať a je čoraz menej príležitostí.

Ako sa ľudská bytosť kultivuje na boha, počas tohto srdce drásajúceho, mučivého procesu odstraňovania pripútaností – premýšľajte o tom, všetci – ako sa môže prejaviť? Je možné, že je schopná čohokoľvek. Avšak len čo si to uvedomí, môže to napraviť. Prečo to môže spraviť? Nie je to spravené kvôli tomu, aby bol dobrým bežným človekom, ale aby sa vykultivoval k dovŕšeniu. (Potlesk) To je posvätné, a to je kráčanie po ceste k božstvu. Je to odlišné od toho, čo sa stane pri nejakom spore, ktorý môžu mať medzi sebou bežní ľudia. Forma, ktorú to má, nemusí byť odlišná, avšak východzí bod a cieľ bude odlišný, a dokonca veci, ktoré ľudia robia a stavy mysle, v ktorých sú počas toho procesu, nebudú presne rovnaké. Takže si to musíte uvedomiť. Keďže dnes hlbšie vysvetľujem formu a stav kultivácie, odteraz keď medzi sebou spolupracujete, nemali by ste mať pripútanosť byť na pozore pred ostatnými. (Potlesk) Či je to vaše vzájomné obviňovanie, používanie ľudských pripútaností, aby ste odtláčali jeden druhého preč, alebo všetky druhy stavov – môžem vám povedať, že všetko sú to nové pripútanosti, ktoré sa objavili kvôli tomu, že nerozumiete forme kultivácie Dafa. Nie je to tak? Áno, je! Takže si nevyviňte novú pripútanosť ako výsledok toho, že nerozumiete stavu kultivácie. Tá pripútanosť samotná by bola obrovskou prekážkou pri vašom pokroku v kultivácii, takže sa jej tiež musíte zbaviť.

Keď sa praktizujúci kultivujú, objavuje sa mnoho konfliktov a napätí. Keď je mnoho pripútaností, ktorých sa nemožno vzdať, vaše kultivačné prostredie nebude dobré. Ak je to naopak, potom bude vynikajúce. Ak nehľadáte vo vnútri, keď sa vynoria určité problémy a konflikty, budú sa zosilňovať a deje sa to kvôli vašim vlastným pripútanostiam. Niektoré budú čoraz intenzívnejšie a v skutočnosti sú spôsobené tým, že sa človek dobre nekultivoval. Pokračuje to dovtedy, kým sa konflikt stane neriešiteľný a ten človek je zmätený a znepokojený stavom, v ktorom sa ocitol. Čo robiť? „Vyhľadajme Majstra.“ Vždy, keď sa veci vymknú z rúk, ľudia vyhľadávajú Majstra. Je to vždy preto, že to nedokážu prekonať, alebo to nechcú prekonať, že idú vyhľadať Majstra. Chcete pomôcť Majstrovi, aby sa kultivoval? (Majster sa usmieva) (Publikum tlieska) Alebo ste to vy, kto sa kultivuje? (Potlesk)

Kultivácia je o kultivovaní seba. Bez ohľadu na to, aký stav sa objaví, musíte sa tvrdo pozrieť na seba. Môžem vám povedať, že ak je bežný človek schopný pozrieť sa na seba vždy, keď sa stretne s problémami, stane sa tým, čo bežní ľudia nazývajú mudrc. Ak má učeník Dafa s niečím ťažkosti a musí si veci premyslieť, mal by hľadať najprv u seba a robiť veci v súlade s prostredím potrebným pre učeníkov Dafa a nápravu Fa. Keď sa objaví problém, je to preto, že ten človek ide tvrdohlavo proti princípom Fa. Zistite, kde leží problém, vzdajte sa tej tvrdohlavosti a dajte veci do poriadku. Keď sa s niečím stretnete, najlepší prístup nie je drať sa vpred a zápasiť s druhými, pretláčať sa dopredu a hnať sa ďalej za riešením. Vzdajte sa svojej pripútanosti, ustúpte o krok a potom to vyriešte. (Potlesk) Ak vždy, keď sa niečo stane, vy do toho okamžite skočíte a hovoríte, kto má pravdu, koho je to problém a ako ste to spravili, potom hoci na povrchu to vyzerá tak, že riešite konflikt alebo napätie, v skutočnosti to tak vôbec nie je. Na povrchu to vyzerá byť veľmi racionálne, avšak v skutočnosti to nie je vôbec racionálne. Nespravili ste krok vzad a nezbavili ste sa plne vašej pripútanosti, s tým, že potom by ste si tú vec opäť premysleli. Iba keď sa človek rozvážne a pokojne stiahne z konfliktu a potom sa naň pozrie, môže ho naozaj vyriešiť.

Ak sa dokážete takto správať pri všetkom, s čím sa stretnete, prinajmenšom nájdete spôsob, ako vyriešiť ten problém. Ako by ste ho inak mohli vyriešiť? Ak sa človek derie vpred a je hašterivý, čím viac to chce vyriešiť, tým menej je toho schopný. V tom prípade ste sa v skutočnosti stále nevzdali tej pripútanosti, deriete sa vpred a trváte na tom, aby sa určilo, kto má pravdu a kto nemá; hoci ste spravili chyby, trváte na tom, aby sa našli chyby druhých. Ak máte takýto prístup, nebudete schopný ten problém vyriešiť. Mnoho vecí takto skončí. A keď problém nemožno vyriešiť, chcete vyhľadať Majstra. Často sú dôvody, prečo sa nechcem stretnúť s praktizujúcimi, hoci v skutočnosti som s vami naozaj rád. (Potlesk) Videli ste, akými sa stali ľudia v dnešnej spoločnosti. Nechcem sa ani len pozrieť na ich špinavé myšlienky a správanie. Radšej komunikujem s učeníkmi Dafa. Avšak hneď ako sa s vami stretnem, prídete s mnohými otázkami (publikum sa smeje), a posuniete na mňa mnoho vecí, na ktorých by ste mali pracovať vy sami, ako sa kultivujete. Takže nemám inú možnosť a neodvažujem sa teda s vami stretnúť. (Publikum sa smeje)

Ak ste všetci schopní hľadať vo vnútri, možno vyriešiť mnohé problémy, nebude tak mnoho napätia a nevzplanú také intenzívne reakcie. Hoci to Majster povedal, napokon, kultivujú sa ľudské bytosti. Hoci učeníci Dafa zašli už tak ďaleko a dokultivovali sa až tam, kde sú dnes, stále sa to napokon kultivujú ľudské bytosti. Tie dobré stránky sú božské a boli oddelené, takže ľudské pripútanosti sa stále ukazujú. Dostáva sa to až do bodu, že niektorí praktizujúci sa ma pýtajú: „Majster, kultivoval som sa už tak dlho. Prečo sú tie moje nedobré myšlienky stále také silné? Prečo ich stále nemôžem odohnať?“ Je to pravda. Pokiaľ ste nedokončili svoju kultiváciu, ste uprostred znečistenia, ktoré som popísal. Pokiaľ ste neukončili kultiváciu a vaše staré elementy neboli úplne odstránené, tie elementy sa budú prejavovať. Iba keď budú preč, nebudú už žiadne ďalšie problémy. Hoci som to povedal, nikto by nemal poľaviť a myslieť si: „Aha, takže tak je to. V tom prípade sa už nebudem ničoho obávať. (Obecenstvo sa smeje) Ak sa objavia, nech sa objavia. Nebudem sa tým už viac zaoberať.“ Tak to nepôjde! Kultivácia je prvoradá a najdôležitejšia. Práve som povedal, že ak to nie ste schopný potlačiť, ak sa nedokážete pozerať do vnútra a hľadať v sebe, keď sa stretnete s napätiami alebo konfliktami, ak sa nedokážete zmeniť a odstrániť ľudské pripútanosti, potom nebudete mať tie časti, ktoré sú úplne skultivované a ktoré sa stali božské, a to, čo robíte, nemožno nazvať kultiváciou. Takže musíte neustále kultivovať tú vašu časť, ktorá nebola úplne skultivovaná, aby dosiahla božskosť a plne sa skultivovala, a musíte byť na seba prísny – iba potom je to kultivácia. Načo sa inak človek kultivuje?

Viete, mnohé náboženstvá dosiahli Obdobie konca Zákona. Nie je to tak, že by sa ľudia naozaj chceli správať tak, ako sa správajú; je to kvôli tomu, že sú zmätení a majú zahmlenú myseľ. Ľudia považujú aktívne robenie vecí za kultiváciu a považujú zachovávanie náboženských foriem za kultiváciu. Bohovia v skutočnosti týmto veciam neprikladajú žiadnu dôležitosť. Oni považujú za dôležité iba zlepšenie ľudskej mysle, pretože to je skutočné zlepšenie. Prostredie vytvorené náboženskými formami iba poskytuje kultivujúcim alebo tým, čo veria v Budhu alebo Boha prostredie, v ktorom sa môžu spoločne zlepšovať a môžu sa v ňom učiť jeden od druhého. Je to ako keď učeníci Dafa spoločne zorganizujú Fa konferenciu, spoločne študujú Fa a vymieňajú si skúsenosti, a spoločne robia cvičenia. Učeníci Dafa v takomto prostredí trávia relatívne málo času, avšak aj tak sú toto jediné príležitosti, kedy môžete diskutovať o veciach a učiť sa jeden od druhého. Viac príležitostí [na stretnutia] a viac času trávite v bežnej spoločnosti, a napätia a konflikty, s ktorými sa stretávate, prichádzajú hlavne z bežnej spoločnosti. To je presne forma, ktorú má vaša kultivácia. Nemožno potom povedať, že ste sa nekultivovali dobre, alebo že učeníci Dafa nie sú usilovní. Medzi ľuďmi budú konflikty a problémy. Dôležité je to, ako ich riešite.

Práve som vám túto vec vysvetlil o niečo hlbšie. V skutočnosti, všetok Fa, ktorý som vyučoval, je z jedného zväzku Fa. Pozrite sa bližšie na Čuan Falun a uvidíte, že všetok Fa, ktorý som vyučoval po vydaní knihy, je vysvetlením Čuan Faluna. Ak tomu neveríte, choďte si ho prečítať. Kultivovanie sa podľa Čuan Faluna vás dovedie k úspechu v kultivácii. (Potlesk)

Dovoľte mi využiť túto príležitosť, aby som niečo spomenul. Keď učeníci Dafa robia veci spoločne, naozaj by ste mali navzájom dobre spolupracovať. Zmeny v celkovom stave vecí sú obrovské. Videli ste, že mnohé veci stále čelia prekážkam, avšak len čo budú všetky tie prekážky odstránené, táto záležitosť sa skončí. Súčasný stav vecí je tu presne kvôli tým veciam, ktoré ešte neboli vyčistené, kvôli tomu, že mnoho ľudí je stále stratených v klamstvách, a kvôli tomu, že je stále mnoho takých, ktorí nechcú spoznať pravdu. Avšak tento stav je ako roztápajúci sa ľad, ktorý sa neustále topí. Len čo sa úplne roztopí, toto prostredie už nebude existovať. Tí, čo sa budú chcieť kultivovať a zlepšovať sa, už nebudú mať prostredie, v ktorom by to mohli robiť. Tí, čo budú chcieť zachraňovať vnímajúce bytosti, zistia, že všetky ľudské bytosti už tomu rozumejú a už to nebude treba robiť. Inými slovami, len čo to naozaj dosiahne ten bod, neostane už nič, čo by bolo treba spraviť. Takže presne preto, že teraz existuje mnoho vecí, ktoré treba spraviť a mnohí ľudia stále nevedia, čo sa naozaj deje, máme tu situáciu, ktorú dnes vidíme a je potrebné, aby ste to robili. Zmeny tohto stavu sú zase neoddeliteľné od všetkého, čo do toho vložili učeníci Dafa keď objasňujú pravdu a zachraňujú vnímajúce bytosti. Samozrejme, účinok situácie nápravy Fa je tiež toho súčasťou, avšak ak všetci učeníci Dafa neobjasňujú pravdu jednotlivým ľuďom, alebo ak neobjasňujú pravdu spoločnosti, potom čo sa týka procesu premeny mysle bežného človeka na povrchovej úrovni, to nie je niečo, čo by bohovia robili pre jednotlivých ľudí. Takže veci, ktoré sa týkajú povrchovej úrovne ľudských bytostí, musia spraviť učeníci Dafa.

Čo sa týka Majstrových tiel Zákona, spravodlivých bohov, alebo nesmierneho poľa, ktoré vo svete vytvoril Dafa, môžu využiť všetky možné prostredia, aby k tebe priviedli ľudí s predurčenými vzťahmi a tých, čo môžu byť spasení, čo im poskytne šancu dozvedieť sa pravdu. Avšak vy to musíte vykonať a nebude to fungovať, ak to nebudete robiť. Hoci sa celková situácia veľmi zmenila, tlak toho, čo leží pred vami, sa nezmenšil. Práve teraz je zachraňovanie ľudí naliehavá záležitosť; stále je mnoho ľudí, ktorí nevideli pravdu. Aj správanie sa rozličných vlád je rovnaké ako stav bežných ľudí: bez ohľadu na to, či majú správne pochopenie alebo nie, a bez ohľadu na to, aké majú myšlienky, musia ich presvedčiť fakty a musia sa na veci pozrieť spravodlivo. Či je to kultivácia alebo zachraňovanie vnímajúcich bytostí – cieľom je ľudská myseľ a nie nejaká entita. Nie je pevne určené, že určitá národnosť sa má zachovať a nejaká iná sa má zrušiť. Určite to tak nie je. Nezáleží na tom, z ktorej krajiny človek pochádza alebo v akom kúte sveta žije, naše snahy miera iba na myseľ človeka, nie na nejakú entitu.

Mnohí z našich učeníkov Dafa videli skutočné scény z budúcnosti; tie nie sú falošné. Krok po kroku, so zmenami, ktoré časom prichádzajú, sa tie veci ešte viac priblížili. Takže ako učeníci Dafa by ste sa mali dobre činiť v tom, čo máte robiť. Netrápte sa tým, čo sa stane v budúcnosti, stačí, keď vo vnútri viete, čo máte robiť, nesiete Fa vo svojej mysli a robíte všetko, čo je potrebné spraviť, a robíte všetko, čo chcete spraviť, pokiaľ to Dafa potrebuje. (Potlesk) Nechoďte v ničom do extrémov; robte veci racionálne a s jasnou hlavou. To je mocná cnosť učeníka Dafa. Každý, kto dokáže zostať pevný, zatiaľ čo nasleduje túto kultivačnú formu bežnej spoločnosti, ten človek naozaj robí to, čo je najlepšie v tejto forme kultivácie. Ak pri tejto forme niekto prejavuje správanie, ktoré nie je v súlade s touto formou alebo ju prekračuje, potom sa ten človek možno nečinil dosť dobre. Keďže kultivácia učeníkov Dafa sa vedie v takejto forme, táto forma dokáže ukovať učeníkov Dafa, a dokáže vytvoriť neuveriteľne vysoké budúce Stavy dosiahnutia. Odchýlenie sa od tejto formy alebo neprispôsobenie sa jej spôsobí prekážky vo vašej kultivácii; tie veci v skutočnosti pochádzajú z pripútaností.

Povedal som tieto veci a hovoril som dnes s vami o týchto záležitostiach, pretože v súčasnosti je mnoho vecí, ktoré neboli spravené dosť dobre, a je mnoho významných problémov. Pri vašej spoločnej práci sú stavy, ktoré sú menej ako uspokojivé, a tak Majster hovoril o týchto veciach. Dnes som hlavne prišiel, aby som vás videl. Fa konferencia je pre vás dobrou príležitosťou, aby ste diskutovali a učili sa jeden od druhého. Majster už viac nepovie. Tu skončím. Ďakujem vám! (Nadšený potlesk)

Som naozaj rád, keď vás vidím. (Potlesk) Vždy, keď vás vidím, môžem povedať, že v širšej situácii a v celkovom stave vecí nastali markantné zmeny. Je to zakaždým tak, takže by som povedal, že prostredie, ktoré majú učeníci Dafa, dokáže zoceliť ľudí. Ako učeník Dafa v tejto spoločnosti, bez ohľadu na to, v akom prostredí alebo v akom kúte spoločnosti sa ocitnete, hráte pozitívnu úlohu. Bez ohľadu na to, či objasňujete pravdu a potvrdzujete Fa, alebo robíte veci, ktoré nie sú tak priamo spojené s Dafa, aj tak zachraňujete vnímajúce bytosti a hráte veľké úlohy (potlesk), a je to preto, že vaše spravodlivé myšlienky a pole súcitu má pozitívny účinok. Dúfam, že v čase pred nami sa budete činiť ešte lepšie. (Potlesk) Všetko, čo učeníci Dafa dosiahli, sa čoskoro odhalí. Ďakujem vám! (Dlhý potlesk)

 

 

 [1] Čínsky pojem, genji, sa inde prekladal ako vrodená kvalita, základňa, vrodené vlastnosti atď.

[2] Čínsky pojem, yuanshen, sa inde prekladal ako hlavná duša.

[3] Poznámka prekladateľa: Čínsky pojem tu, ru lai, možno preložiť ako „tak prísť“ ako aj „ten, čo takto prišiel“. Vysvetlenie v texte sa teda viaže na význam dvoch čínskych znakov ru a lai. V preklade sme použili pojem „Tathágata“ z konvencie Sanskritu.