Vyučovanie Fa na konferenciách - VI. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v New Yorku na Veľkú noc 2004. 2

Vyučovanie Zákona na stretnutí so študentami z Ázie a Tichomoria. 7

Vyučovanie Zákona na Fa konferencii vo Washingtone DC, 2004. 40

 


Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v New Yorku na Veľkú noc 2004

(Li Chung-č’, 11. apríla 2004)

 

 

Zdravím vás! (Publikum: Vitajte Majster! Potlesk)

Máme tu veľkú udalosť. (Potlesk) Na túto Fa konferenciu prišli mnohí ľudia, zdá sa, že okolo štyroch tisíc. (Majster sa smeje) Keď sa pozerám na súčasnú situáciu, povedal by som, že čo sa týka celkového stavu nápravy Zákona, učeníci Dafa sa v Troch ríšach činili mimoriadne dobre a hrali rozhodujúcu úlohu. Majster vám za to všetkým ďakuje. (Srdečný potlesk)

Počas týchto niekoľkých rokov sme boli pod ťažkým prenasledovaním. Náprava Zákona je svojou povahou vážna vec, ktorá ovplyvňuje všetky živé veci. Kozmické telo je nekonečne obrovské a počet bytostí je nezmerný – taký veľký, že sú nespočetné. Dokonca aj na drobnej častici sú nemerateľné, nespočetné bytosti. Potom, koľko bytostí má obrovské kozmické telo? Náprava Zákona má dopad na niečo také obrovské, ale staré sily spolu s nimi využívanými bytosťami nízkej úrovne zasahujú do nápravy Zákona, sú pripútané k tomu, čo chcú a používajú všetky možné prostriedky, aby sa pokúsili riadiť nápravu Zákona. Ten hriech je obrovský. V skutočnosti je mi jasné, že staré sily a tie posledné staré bytosti chcú v podstate použiť túto nápravu Zákona, aby odstránili a vyradili tie bytosti, ktoré nechcú ponechať, a preto nechávajú niektoré bytosti zasahovať do nápravy Zákona. Dokonca aj drobné narušenie alebo kúsok neúcty k Dafa starými silami alebo bytosťou, ktorá nie je schopná vidieť Dafa správnym spôsobom – a nikto z nich nie je mimo tohto – bude znamenať, že nemôže ostať. V konečnom dôsledku chcú tie staré faktory vysokých úrovní odstrániť obrovský počet bytostí, ktoré nechcú, a preto nechali obrovskému počtu bytostí voľnú ruku a viedli ich k tomu, aby robili veci, ktoré zasahujú do nápravy Zákona. Na najzákladnejšej úrovni vedia, že bytosť na žiadnej úrovni nemôže poškodiť nápravu Zákona. Zatiaľ čo ja riadim základné veci, tie posledné bytosti vo svojich ríšach dozerajú na bezpečnosť tejto záležitosti kvôli ochrane seba a počet bytostí, ktoré chcú vyradiť, je vyložene obrovský.

Už veľmi skoro som si počas nápravy Zákona niečo uvedomil: Nech chcem odpratať akúkoľvek skupinu bytostí na akejkoľvek úrovni, netreba k tomu veľa hovoriť alebo robiť – jedna myšlienka všetko rozloží a je to mimoriadne rýchle. Avšak je mimoriadne ťažké v náprave Zákona zachovať určité bytosti, veľmi, veľmi ťažké; bytosti, ktoré zasahovali do nápravy Zákona, nie sú teraz spôsobilé, aby ostali, pretože zasahovali do nápravy Zákona. Takže v náprave Zákona, len čo sa bytosť zúčastní a má účinok zasahovania, ktoré ja neuznávam, je v strašnom nebezpečenstve. To hovorím od základu. Počas tohto procesu, vo všetkých ríšach a na všetkých úrovniach konajú bytosti, ktoré ovplyvňujú nápravu Zákona, svojimi špecifickými spôsobmi a sú odlišné svojimi úrovňami a ríšami; tým, že sú v ríšach, v ktorých sú, majú odlišné porozumenia nápravy Zákona. Preto sa chaos, ktorý vyplýva z rôznych pochopení nápravy Zákona na obrovskom počte úrovní a obrovským počtom bytostí plne odrazil v činoch veľkého množstva zdegenerovaných bytostí v poslednej etape zákona starého Fa vytvárania-trvania-degenerácie-zničenia.

Čo teda znamená „nezmerný počet bytostí“? Premýšľajte o tomto: Dokonca aj v každej etnickej skupine alebo krajine na tejto drobnej Zemi, nech sa čokoľvek stane, mnoho ľudí bude za to a mnoho ľudí bude proti tomu a ľudia k tomu budú mať všakovaké postoje. Potom, čo sa týka vesmíru – takéhoto gigantického kozmického tela – a nápravy Zákona – takejto dôležitej veci – a za situácie, keď si bytosti neuvedomujú, v akom nebezpečenstve je obrovská nebeská klenba a akej hrozbe čelia všetky bytosti, a keď náprava Zákona zahŕňa životne dôležité záujmy všetkých bytostí, dokážete si predstaviť, ako rôzne budú bytosti reagovať a aké je to všetko komplikované. Mnohí žiaci si mysleli: „Čo sa týka potvrdzovania Zákona, keby som mohol vidieť, čo sa deje v iných dimenziách, mohol by som sa činiť lepšie.“ Ale pravdou je, že v zopár prípadoch, keď majú ľudia svoje tretie oko otvorené a môžu vidieť tie veci, sú náchylnejší k zasahovaniu. U zopár ľudí ich pripútanosti spôsobili, že to, čo videli, zasahovalo do ich kultivácie a potvrdzovania Zákona. Preto si myslím, že počas tohto obdobia je najlepšie zabezpečiť si veľa študovania Zákona. Ak každý učeník Dafa dokáže všetko zhodnotiť na základe Zákona, budete postupovať spravodlivejším spôsobom, a potom sa naši žiaci nestretnú s problémami, bez ohľadu na to, či môžu vidieť [iné dimenzie] alebo nie. Pretože keď je tu Zákon, môžete jednoducho postupovať podľa požiadaviek Zákona. Bez ohľadu na to, v akých stavoch sú iné bytosti, žiadne z ich rozličných, stále sa meniacich a zložitých prejavov nemôžu zasahovať do učeníka Dafa.

Takže sledujúc súčasnú situáciu, celý mocný prúd nápravy Zákona sa dostáva bližšie a bližšie k najkrajnejšiemu povrchu a bližšie a bližšie k tomu, čo je najvyššie, konečné, najväčšie a najcentrálnejšie. Povedal som, že mnohé proroctvá nie sú presné v ich popise poslednej fázy; boli dosť presné počas doterajšej cesty, ale smerom ku koncu už nesedia. Dôvodom je, že aj keď je náš kozmický systém neporovnateľne obrovský, koncept veľkého množstva kozmických tiel  spolu s nespočítateľným počtom bytostí, o ktorom som hovoril, všetko to je v rámci tohto systému. A toto prenasledovanie, ktoré zostavili sily vytvorené starými bytosťami, aby „skúšali“ učeníkov Dafa, spolu so špecifickými dôvodmi, kvôli ktorým vznikli staré sily, samotná náprava Zákona, bytosti, ktoré treba spasiť a tak ďalej, všetko to je v rámci tejto oblasti. Avšak tento náš obrovský vesmír, nech je akokoľvek veľký, nie je jedinou vecou, ktorá vo vesmíre existuje; sú aj faktory mimo tohto vesmíru a všetky tieto faktory súvisia so základnou záležitosťou toho, či tento vesmír môže existovať alebo nie. Tieto faktory sú ešte mikroskopickejšie a všetky zmeny boli spôsobené tým, že náprava Zákona sa dotkla týchto faktorov.

Inými slovami, je to otázka toho, či tento vesmír môže nezávisle existovať, potom čo skončím s nápravou Zákona. Aby som uviedol analógiu, ak držíte loptu vo vzduchu, len čo ju pustíte, spadne, a len čo pustíte balón, odletí preč. Tieto analógie nie sú úplne presné, je to len kvôli tomu, aby ste si vytvorili nejakú predstavu; v skutočnosti to nie je celkom tak. Na faktoroch mimo vesmíru bolo tiež treba pracovať, avšak nech je to akokoľvek, vykonanie tých vecí počas nápravy Zákona už nie je problémom. Tie faktory nie sú v rámci gigantického kozmického tela tohto nášho kozmického systému. Všetko, čo sa malo spraviť počas nápravy Zákona, ako aj usporiadania starých síl a toto zahŕňa to, ako budú všetky bytosti konať, je v tomto rozsahu. Mimo tohto rozsahu už tieto problémy neexistujú. Avšak ich existencia spôsobila separáciu v mikrokozme a táto separácia udržuje posledný, najpovrchnejší ľudský svet oddelený. Práve teraz je už náprava Zákona v procese riešenia týchto problémov. Potom čo tieto problémy budú vyriešené, všetko bude v podstate rozriešené. V poslednej prednáške Zákona som povedal, že tento vesmír bol už v skutočnosti dovŕšený a myslel som tým toto.

Hoci už prešli viac ako štyri roky, prenasledovanie neskončilo, a to preto, že treba ešte rozriešiť posledné príčiny. Avšak celková situácia podstúpila obrovské zmeny. Ako ste videli, zlých činiteľov je už veľmi, veľmi málo a temných prisluhovačov, ktorých som vás požiadal odstraňovať, tých zlých Bohov, ktorí si našli svoju cestu do Troch ríš, aj tí boli odprataní až do stupňa, že ich ostalo len zopár. Spolu s týmto, mimo Troch ríš sú v procese odstraňovania niektoré bytosti vysokých úrovní, ktoré hrali negatívnu úlohu. Takže veci sa teraz majú tak, že kvôli tomu, že sily, ktoré ovplyvňujú nápravu Zákona, sa zmenšili a všetky rušivé faktory v Troch ríšach boli značne zredukované, ľudia v tomto svete sa stále viac prebúdzajú. A nie sú to len ľudia v tomto svete – všetky bytosti v Troch ríšach sa prebúdzajú a sami nad vecami uvažujú. Stále sú ešte nejakí ľudia, ktorí to majú v hlave trochu zahmlené kvôli zlej propagande, avšak ak sa dobre činíte pri vysvetľovaní vecí, keď objasňujete pravdu, ľudia to okamžite pochopia, keďže zlo ich už neovláda.

Pri procese objasňovania pravdy učeníci Dafa naozaj hrali dôležitú úlohu a odviedli výbornú prácu. Vaše podmienky sú dosť drsné; dokonca aj druhí ľudia vedia, že Falun Gong nemá peniaze. Niektorí učeníci Dafa majú stiesnené podmienky. Avšak aj v takejto situácii musíte brať do úvahy obraz, ktorý vytvárate v spoločnosti a medzi svetskými ľuďmi, pretože učeník Dafa musí byť dobrým človekom nech je kdekoľvek, je tak? Takže v bežnej spoločnosti, v práci, v rodine, alebo pri akýchkoľvek vzájomných kontaktoch by ste mali ľuďom zanechať pozitívny obraz učeníkov Dafa. Vaše zdroje sú obmedzené, a preto je to také namáhavé a ťažké. Ale aj tak musíme dosiahnuť, aby naša cesta nápravy Zákona bola priama a spravodlivá a nemôžeme odbočiť. Ak má byť priama, potom, ako viete, je iba jedna priama cesta a čo i len jeden krok stranou znamená ísť chybne. My nemôžeme odbočiť a to znamená, že naša cesta nie je ani príliš široká ani nie je ľahké po nej kráčať, ako sa zdá. Nemôžete robiť, čo sa vám zapáči, ani nemôžete robiť čokoľvek chcete – ak by to tak bolo, Zákon by nebol spravodlivý. Musíte spraviť svoju cestu potvrdzovania Zákona priamou a spravodlivou. Každý jeden krok, každá jedna vec, vrátane slov a činov učeníkov Dafa a vášho správania sa v každom ohľade v spoločnosti musí byť spravodlivé. Čo sa tohto týka, učeníci Dafa ako celok to v podstate dokázali a obraz učeníkov Dafa, ktorý ukazujú svetu, je dobrý. Teraz v tom členovia spoločnosti majú dosť jasno a vedia, že učeníci Dafa sú všetko dobrí ľudia a nielen dobrí ľudia, ale najlepší ľudia. Skutočnosť, že si to ľudia môžu uvedomiť, je výsledkom obrovských obetí a namáhavého úsilia našich učeníkov Dafa pri potvrdzovaní Zákona; iba vďaka tomuto to ľudia vo svete rozpoznali. Je také obrovské množstvo bytostí, v tomto svete je viac ako 7 miliárd ľudí a v porovnaní s celým svetom sú učeníci Dafa iba kvapkou v oceáne. Takže koľko obetí ste museli priniesť, aby ste to dokázali? Koľko úsilia ste museli vynaložiť? Pozoruhodné, jednoducho pozoruhodné! (Potlesk)

Pretože sa ľudia vo svete prebudili, je teraz toto prenasledovanie, ktoré vytvorilo zlo, stále ťažšie a ťažšie udržovať. Zlé bytosti na tomto svete strácajú prostredie, ktoré potrebujú, aby mohli konať zlo a aj v Číne strácajú prostredie, ktoré potrebujú. Videli ste to a počuli ste o tom a pri práci na objasnenie pravdy ste to veľmi dobre spoznali. Teraz má v Číne mnoho ľudí mimoriadny odpor voči prenasledovaniu. Samozrejme, sú niektorí ľudia, ktorí ešte nevedia pravdu a tie bytosti v tejto situácii čakajú na našich učeníkov Dafa, aby im naďalej prinášali Dobré Správy a pravdu o situácii. Avšak stále budú ľudia, ktorí sú nevyhovujúci. Ak by všetci boli vyhovujúci, potom by nebola náprava Zákona. Ak by všetky bytosti vo vesmíre boli vyhovujúce, potom by tu naozaj nebolo žiadne potvrdzovanie Zákona. Je to presne preto, že nie sú vyhovujúce, že naozaj prejavujú stav a správanie sa bytostí minulého vesmíru počas poslednej etapy tvorenia-trvania-degenerácie-zániku.

Pretože náprava Zákona sa ešte neskončila, hoci sa ľudia prebúdzajú k prenasledovaniu učeníkov Dafa, morálka ľudí vo svete stále rýchlo upadá, a to je mimoriadne desivé. Čím viac sa čas konca naťahuje, keď ide o spasenie bytostí budúcnosti... Pre mňa to nie je ťažké a hoci by ste spadli až do pekla, stále to môžem spraviť, ale či sa to stále ešte oplatí spraviť a či to ešte bude dovolené spraviť, to bude otázne. Zatiaľ čo učeníci Dafa objasňujú pravdu, keď umožnia ľuďom vo svete uvidieť pravdu, bude to mať súčasne do určitej miery účinok zastavenia morálneho úpadku človeka.

Samozrejme, učeníci Dafa a ja neuznávame nič, čo má do činenia so starými silami. Dafa ukoval učeníkov Dafa a učeníci Dafa budú určite ochraňovať Zákon, keď sa kultivujú. Avšak schopnosť učeníkov Dafa potvrdiť Zákon nie je na vydržanie tohto prenasledovania a ešte menej je na objasňovanie pravdy medzi ľuďmi vo svete. Požiadal som učeníkov Dafa o objasňovanie pravdy iba preto, že prenasledovanie sa uskutočnilo a spôsobilo túto situáciu. Aby som to vyjadril jasnejšie, učeníci Dafa neexistujú kvôli objasňovaniu pravdy; robíme to preto, že staré sily spôsobili toto prenasledovanie a nám neostala iná možnosť. Využívame toto prenasledovanie, zatiaľ čo mu vzdorujeme, a objasňovaním pravdy ustanovujeme ešte väčšiu mocnú cnosť pre učeníkov Dafa. Čo do toho učeníci Dafa dali, určite nevyjde navnivoč.

Ako viete, existuje zákon, ktorý je časťou starého aj nového vesmírneho Zákona: Bez ohľadu na to, koľko ťažkostí bytosť vydrží alebo aké požehnanie dostane v akejkoľvek dimenzii vesmíru alebo v akomkoľvek prostredí, bude tam vyrovnanie – buď odmena za dobro, alebo trest za zlo, a to je absolútne isté. A tak, keď učeníci Dafa spravili tak mnoho pre bytosti, žiadne z ich obrovských obetí, zatiaľ čo boli bezdôvodne prenasledovaní, neboli pretrpené zbytočne, to je isté. Takže to, čo očakáva učeníkov Dafa v budúcnosti, je určite to najúžasnejšie. (Potlesk) Nech je koľkokoľvek bytostí, ktoré činia zlo, utrpenie a prenasledovanie, ktoré uvalili na učeníkov Dafa – bez ohľadu na to, aký bol motív alebo prostriedky – prinesie tým bytostiam najťažšie a najhroznejšie dôsledky, a to kvôli prenasledovaniu, ktoré robili. Takéto vyrovnanie je odplatou, ktorú dostanú za spáchanie najväčšieho hriechu – zasahovania do nápravy Zákona – to, čo je pre nich pripravené sú najhroznejšie veci. Učeníci Dafa, na druhej strane, hoci vydržali všetky druhy zasahovania a prenasledovania, to, čo tým učeníci Dafa získali, je najvýznamnejšia, najúžasnejšia a najvyššia mocná cnosť, ktorá bude trvať na veky vekov. (Potlesk)

Cesta nápravy Zákona nebude dlho pokračovať, nebude to stále takto. Takže tí učeníci Dafa, ktorí sa počas tohto časového obdobia cez to dostali, dokázali sa činiť veľmi dobre a dokázali kráčať svojou vlastnou cestou napriek všetkým druhom zasahovania, tí všetci si ustanovili svoju vlastnú mocnú cnosť. Každý opravdivý učeník Dafa spravil to, čo mal spraviť a ustanovil si všetko, čo je najlepšie pre bytosť v budúcnosti. Keď sme dosiahli toľkoto, môžem si byť istý a nemusím sa už viac znepokojovať, či sa cez to dokážete dostať. (Potlesk) Prax ukázala, že ste cez to prešli. V budúcnosti, keď sa obzriete späť, uvidíte, že táto cesta bola skvelá a sľubná, veľkolepá a že nič také ešte nebolo – dokonca od počiatku času. Môžete hovoriť o tom, ako predtým toľko a toľko vesmírnych Bohov zostúpilo do tohto sveta, aby spasili ľudí a ustanovili si takú a takú mocnú cnosť, ale ja vám hovorím, moji opravdiví učeníci Dafa: Vaša budúca mocná cnosť prekoná mocnú cnosť akéhokoľvek Boha, ktorý prišiel do tohto sveta predtým v akomkoľvek historickom bode, (potlesk) pretože vy ste dnes časťou nápravy Zákona. Musíte si to ceniť – musíte si ceniť cestu, ktorou ste prešli. Iba ak si budete ceniť kroky, ktoré ste spravili, môžete sa dobre činiť na ceste pred vami. Z tej cesty už veľa neostáva. Čiňte sa ešte lepšie na vašej ceste a robte veci ešte spravodlivejšie.

Počas tohto prenasledovania sa každý učeník Dafa stal jasnejšie uvažujúcim a racionálnejším. Vtedy, keď som na začiatku šíril Zákon a pozeral som sa na ľudí v publiku, nad niečím som rozmýšľal. V tom čase mali ľudia v hlave málo spravodlivých myšlienok a bolo dokonca výnimočné, keď mali svoje pravé, vlastné myšlienky. Ľudské bytosti sú ovplyvnené všetkými druhmi myšlienok v spoločnosti a so svojimi konceptami získanými po narodení si vytvoria fixné predstavy o rôznych veciach v ľudskom svete. Ba čo viac, niektoré vonkajšie faktory ovládajú ľudí a zasahujú do nich. Pred takýmito bytosťami som vtedy stál. Keď v tom čase mnohí žiaci povedali „Dafa je dobrý“, neboli úprimní a niektorí ľudia mali pochybnosti o obrovských zmenách, cez ktoré prechádzali ich telá. Keď som sa pozeral na tie bytosti, myslel som si: „Dokážu to? Budú schopní dostať sa z toho stavu, v ktorom sú?“ A potom boli faktory na ich kultivačnej ceste, ktoré priniesli zasahovanie do ich kultivácie a do mojej nápravy Zákona. Aké to bolo ťažké! Vtedy som na to myslel celý čas. Avšak teraz sa už o tieto veci neobávam. Tí učeníci Dafa, ktorí sa dostali cez prenasledovanie, hovorím vám, majú stále viac a viac chladnú hlavu a sú si viac a viac vedomí toho, čo robia, ich spravodlivé myšlienky sa stávajú ešte silnejšími a ich vedomie je postupne jasnejšie. Nielenže som sa prestal znepokojovať týmito vecami, ale som dokonca šťastný, keď vidím stav, v ktorom ste. (Nadšený potlesk) Tie bytosti sa naozaj stali vedomými a ich životy sú teraz v rukách ich vlastných spravodlivých myšlienok. Navyše, sú to bytosti, ktoré sa kultivujú v náprave Zákona a ktorým je jasné, akou cestou chcú ísť a je im jasný cieľ a zmysel ich existencie. Aké výnimočné. Takže keď sa pozerám na súčasnú situáciu, teraz sa už ničím neznepokojujem a viem, že čím ďalej pôjdeme, tým sa budete činiť lepšie. Pri potvrdzovaní Zákona ste to boli vy, čo prišli s mnohými myšlienkami a sami ste vyriešili mnoho problémov. Pri potvrdzovaní Zákona rozmýšľate o tom, ako sa dobre činiť pri potvrdzovaní Zákona, tejto najveľkolepejšej úlohe, a učeníci Dafa vo svete rozmýšľajú o svojich spoločných úlohách. Všetci vzájomne spolupracujete, diskutujete a analyzujete veci jeden s druhým, aby ste prišli s najlepšími metódami. Nech je to akokoľvek, toto je jedinečná cesta kultivovania sa učeníkov Dafa a je to niečo, čo história nikdy predtým nemala. (Potlesk)

Dnes je Veľká noc, deň božieho zmŕtvychvstania! (Nadšený potlesk) To je všetko, čo dnes poviem. V tento výnimočný, slávny deň, nech božské stránky učeníkov Dafa takisto povstanú! (Dlhý nadšený potlesk)


Vyučovanie Zákona na stretnutí so študentami z Ázie a Tichomoria

(Li Chung-č’, 12. apríla 2004 v New Yorku)

 

 

Otázka: Niektorí koordinátori nie sú schopní počúvať iné názory. Stali sa takými, ako tí byrokrati, ktorých nájdeme medzi bežnými ľuďmi.

Učiteľ: Koordinátori musia byť ochotní a schopní počúvať iné názory. Ale ak uvažujete o koordinátoroch, sú tiež kultivujúcimi a nie sú dokonalí. Niektorí študenti sa čudujú: „prečo nevyberieme toho, kto je najmúdrejší a kto sa kultivoval najlepšie v našej oblasti, aby bol koordinátorom?“ (Obecenstvo sa smeje) Nefunguje to tak. A prečo nevyjdem a nerobím veci priamo ja sám? Chcem vám nechať príležitosť Dovŕšenia a ukovania mocnej cnosti. Ak by som mal robiť všetko ja alebo vám povedať, ako riešiť každú špecifickú vec a vy by ste len nasledovali moje pokyny, koordinácia by bola iste dobrá, pretože by ste si mysleli: „To nám povedal Majster. Nie je tam o čom diskutovať. Nasledujme jednoducho Majstra.“ Ale mali by ste potom nejakú mocnú cnosť? Čo by ste si ukovali? Boli by ste kráčali po svojej vlastnej ceste navzdory zložitým problémom alebo ťažkostiam? Len ak si nájdete cesty ako robiť veci dobre pritom ako potvrdzujete Zákon a stretávate sa so zložitými problémami a keď váš úspech pochádza z vašich vlastných snáh – iba to je výnimočné.

Koordinátori medzi učeníkmi Dafa sú v skutočnosti len koordinátormi, kontaktnými osobami a ľuďmi, ktorí odovzdávajú informácie. Nepovažujte ich za Majstra a nemajte také vysoké očakávania, že sa na nich spoliehate pri kultivácii a očakávate, aby všetko robili správne. Nie je to tak. Ak by koordinátor bol naozaj ako Majster alebo by bol schopný uvažovať o veciach zo všetkých pohľadov a nikdy sa nepomýliť, potom by sa mnoho ľudí v tej oblasti nemohlo úspešne kultivovať, pretože on by všetko tak dobre premyslel, že by na uvažovanie pre vás nič nezostalo. Ak by spravil všetko správne, nemali by ste príležitosť ukázať svoje veľké kvality. Rozumiete tomu princípu, nie?

V skutočnosti som už dávno povedal oblastným koordinátorom, aby riadili veci voľne a že okrem skupinového programu, ktorý potrebuje koordináciu, by nemali obmedzovať cestu, po ktorej kráča každý učeník Dafa ako jednotlivec, ktorý potvrdzuje Zákon. Takže okrem toho, keď je to prípad niečoho zlého pre Dafa a koordinátor to musí zastaviť, každý učeník Dafa musí plne hrať svoju úlohu a aktívne robiť to, čo by mal robiť učeník Dafa. Čokoľvek vás pri potvrdzovaní Zákona napadne, čo vidíte, s čím prídete do styku a čo môžete rozoznať, jednoducho to spravte, a iba potom kráčate po svojej vlastnej ceste a ukovávate si svoju vlastnú mocnú cnosť. Nefunguje to tak? (Potlesk)

Všimol som si, že niektorí študenti sú stále upriamení na koordinátorov a myslia si: „Prečo to len tento koordinátor nezvládne?“ (Majster sa smeje) Ak by koordinátor bol naozaj dobrý a mohol na všetko myslieť dopredu, potom si myslím, že iní študenti v tej oblasti by naozaj nemali spôsob, ako prejaviť svoje schopnosti a zručnosti. Ak sa určitá oblasť činí dobre, potom je to iste niečo ako toto: koordinátori len povedia, že niečo treba spraviť a učeníci Dafa sa zo svojej vlastnej iniciatívy navzájom koordinujú a prekonávajú spoločne problémy, plne používajúc múdrosť učeníka Dafa, aby to spravili dobre a ešte dokonalejšie. Dokonca aj keď si koordinátori veci príliš dobre nepremyslia alebo dokonca prehliadli niektoré veci, učeníci Dafa to zdokonalia počas toho, ako to robia – a to je vaša mocná cnosť. Nebuďte rozhorčení, keď sú veci ťažké a nemyslite si, že musíte ukazovať ľuďom to, čo robíte. Majster môže vidieť všetko, čo robíte, rovnako ako všetci Bohovia. Keď ste sa činili dobre, je to vaša vlastná, večná mocná cnosť.

Vo vašej kultivácii sa nemôžete stále pozerať na iných. Musíte sa pozerať na seba a kultivovať sami seba. Ak je tam problém, preskúmajte sa a pokúste sa nájsť problém na svojej strane. Keď ste si všimli nejaký nedostatok, porozmýšľajte ako vy môžete robiť každú vec dobre, udržujte si po celý čas správne myslenie a prejavujte spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy učeníka Dafa, ktorý sa stretol s problémami – iba to je mimoriadne. Ako učeník Dafa, toto je vaše potvrdzovanie Zákona so spravodlivými myšlienkami a iba potom ste skutočne hodný byť učeníkom Dafa.

 

Otázka: Niektoré krajiny v Ázijsko-Tichomorskej oblasti majú úzke spojenie so zlom. Pri práci na zachraňovaní vnímajúcich bytostí treba ešte prekonať veľké rozdiely.

Učiteľ: Robte koľko len môžete a robte veci, ktoré môžete robiť so svojimi schopnosťami a tam, kde sú podmienky zrelé. Môže sa to odložiť na miestach, kde je zlo divoké – je to v poriadku a nie je to chyba našich študentov. Samozrejme, kde nie sú učeníci Dafa, tam budú problémy pri zachraňovaní bytostí v budúcnosti; pretože ste učeníci Dafa, budete na toto myslieť tiež. Robte veci podľa situácie, robte koľko môžete a keď príde na veci, ktoré nemôžete spraviť, uvidíme, čo môžeme spraviť neskôr.

 

Otázka: Keď nemáme žiadne [predpojaté] názory alebo vopred stanovené plány, účinok potvrdzovania Zákona je výborný a keď je opak pravdou, účinok je slabý.

Učiteľ: Áno, pri mnohých veciach, ktoré robíte, keď nemáte ľudské názory, potom sa do toho nezamiešajú vaše vlastné pripútanosti. Ak okrem toho, že ste zodpovední k Zákonu, nemáte žiadne ľudské pripútanosti, žiadne z vašich vlastných vecí a žiadne z vašich osobných faktorov sa do toho nezamiešajú, potom iste spravíte tú vec dobre. Keď sa však primiešajú vaše vlastné faktory, potom tú vec dobre spraviť nemôžete.

Je tu niečo, čomu musíte venovať pozornosť: potvrdzujete Zákon, nepotvrdzujete seba. Zodpovednosťou učeníka Dafa je potvrdzovať Zákon. Potvrdzovanie Zákona je kultivácia a to, čo odstraňujete procesom kultivácie, nie je nič iné, ako pripútanosť k sebe; nemôžete namiesto toho vyvolávať problém seba-potvrdzovania, hoci by ste to robili neúmyselne. Keď potvrdzujete Zákon a kultivujete sa, je to proces odstraňovania seba, a iba keď to robíte, tak sa naozaj seba-potvrdzujete. Je to preto, že nakoniec musíte opustiť všetky ľudské veci, a len potom, čo ste opustili všetky ľudské pripútanosti, môžete vystúpiť z davu bežných ľudí.

Ste kultivujúci, takže musíte mať mocnú cnosť. Odkiaľ pochádza vaša mocná cnosť? Nepochádza z toho, že v tomto zložitom prostredí môžete ako učeník Dafa opustiť svoje ja a byť nesebecký a úplne zodpovedný k Zákonu? Nie je to samotné mocnou cnosťou? Navyše ste to spravili v zložitom prostredí. Čím viac vyzdvihujete seba alebo vmiešavate svoje faktory, tým menej mocnej cnosti máte, a preto je menej pravdepodobné, že s vecami uspejete a budete ich robiť dobre. Veci Dafa by mali byť najsvätejšími, a preto čím menej máte svojich vlastných názorov a svojich vlastných faktorov, tým lepšie ich môžete vykonať a tým pravdepodobnejšie budete úspešní.

 

Otázka: Môžeme na veľkých plagátoch zobrazujúcich pravdu o Dafa ukazovať fotky Majstra s cvičeniami?

Učiteľ: Nemyslím si, že je to problém, ak to slúži na objasňovanie pravdy – neurobili ste to už? (Obecenstvo sa smeje)

 

Otázka: (Učiteľ: Nebudem čítať nahlas všetky tie zdvorilostné slová pred otázkami, dobre?) Televízne médium, vytvorené učeníkmi Dafa potrebuje pracovné sily, materiálne zdroje a peniaze, aby mohlo dlhodobo fungovať. Ostatní praktizujúci, ktorí pracujú pre TV stanicu sa ma často pýtajú, pretože som Taiwansky učeník: „Na Taiwane je 300 až 500 tisíc ľudí kultivujúcich Dafa, takže keď televízna stanica potrebuje pomoc, nemalo by to byť zakaždým ťažké nájsť ľudí.“ Majster, mohol by sa Taiwan viac zamerať na televízne médium na objasňovanie pravdy?

Učiteľ: Tí, čo poznajú techniku alebo majú špeciálne zručnosti, či sú z Taiwanu alebo odinakiaľ, sú väčšinou vítaní, to je isté.

 

Otázka: Keď postup prekladu uviazne, je to kvôli zasahovaniu?

Učiteľ: Špecifické veci, ktoré robia učeníci Dafa, majú väčšinou vzťah k ich vlastnej kultivácii a súčasne k ich okolnostiam. Špecifické veci ako je táto by ste mali spoločne prediskutovať a zistiť, ako ich spraviť lepšie a kráčať po vlastných cestách. Žiadna z cudzojazyčných kníh Dafa nebola preložená mnou (Majster sa smeje, obecenstvo sa smeje) a každý učeník Dafa, ktorý sa toho zúčastňuje, nesie rôzne zodpovednosti. Prekladateľská práca nie je niekým prideľovaná. Celá sa robí ľuďmi, ktorí aktívne diskutujú[, aby dospeli k najlepšiemu prekladu] a vzájomne sa koordinujú. Pokúste sa to teda spraviť lepšie. Vo všetkom, čo robíte, potvrdzujete Zákon a kultivujete sa a sú to všetko veci, ktoré by ste mali robiť.

 

Otázka: Mala by si škola Minghui pri zápise vyberať študentov?(Obecenstvo sa smeje) Majster, dajte nám prosím nejakú radu ohľadom tohto.

Učiteľ: Myslím si, že teraz vediete školu, takže by ste si pri zápise nemali vyberať študentov. V skutočnosti, viete, Dafa je len kultivácia – Dafa nemá nič okrem kultivácie. Hoci dnes je cesta kultivácie učeníkov Dafa odlišná – niektorí študenti sa spojili a založili médiá, alebo spravili toto či tamto, aby objasnili pravdu, zachránili viac ľudí vo svete, aby ukončili prenasledovanie a tak ďalej – nič z toho nie je časťou Dafa samotného. To sú prípady študentov, ktorí kráčajú po svojich vlastných cestách potvrdzujúcich Zákon a sú to veci, ktoré vytvorili študenti sami. Takže to tiež ukováva vašu mocnú cnosť a je to pozoruhodné

Pretože to nie je časťou Dafa, potom to musí byť časťou bežnej spoločnosti, a tak by to malo byť v súlade s bežnou spoločnosťou. Tých, čo zachraňujete, sú životy v bežnej spoločnosti, takže tým viac sa musíte priblížiť bežnej spoločnosti a dosiahnuť, aby sa vaše médiá stali niečím, čo všeobecná verejnosť rada pozerá a počúva. Iba takto môžete dosiahnuť lepší účinok.

Rovnako to platí pre školy Minghui. Dafa samotný nemá školy, ale učeníci Dafa zachraňujú vnímajúce bytosti a objasňujú pravdu a zanechávajú najlepšie veci pre ľudí budúcnosti, bytosti budúcnosti a vychovávajú nových, mladých učeníkov Dafa. Takže keď príde na toto, všetko čo robíte, sú dobré veci. Potom preto, že robíte dobré veci pre vnímajúce bytosti, nemôžete rozlišovať medzi tým, kto môže vstúpiť a kto nemôže. Nebolo by lepšie prijať viac ľudí z bežnej spoločnosti? Inak povedané, ak sa chcete priblížiť k pozitívnemu cyklu – je to vyčerpávajúce nechať učeníkov Dafa stále to financovať – potom musíte byť zakorenení v spoločnosti a dostať sa do pozitívneho cyklu. Takto treba postupovať.

 

Otázka: Môžeme založiť triedu Minghui v rámci vzdelávacieho systému a na existujúcej škole?

Učiteľ: Robte to jednoducho podľa vašich okolností a nech to spravíte akokoľvek, bude to v poriadku. Nie sú žiadne obmedzenia alebo určené schémy, keď robíte dobré veci pre vnímajúce bytosti. Či to je vaše založenie školy Minghui alebo vedenie samotnej triedy Minghui, alebo ste možno učiteľ a vyučujete študentov v triede podľa Zhen-Shan-Ren, nič z toho nie je problém. Samozrejme, založenie školy Minghui je jednoducho výborná vec. Teraz, keď boli založené, dúfam, že ich budete viesť lepšie a lepšie, spravíte ich väčšími a väčšími a založíte ich viac a viac. Sú požehnaním pre všetky bytosti a pre zlé bytosti to znamená ich odstránenie.

 

Otázka: Často sú ľudia, ktorí sa prichádzajú učiť Falun Gong kvôli tomu, aby požiadali o azyl. Ako máme riešiť tieto veci?

Učiteľ: (Učiteľ sa smeje) To je vlastne skutočná hanba pre čínsku vládu. Prečo neprichádzajú ľudia z iných krajín žiadať o azyl? (Obecenstvo sa smeje) Prečo tak mnoho ľudí z Číny žiada o azyl? Nevyhlasuje Čína, že je „silná“? Už ste počuli o silnom národe, z ktorého tak mnoho ľudí uteká, aby sa stali azylantmi? Zdá sa, že „silný“ je trochu podvod.

Keď sa na to pozrieme z druhej strany, bez ohľadu na to, aký je ich motív, ak ľudia chcú príležitosť zostať v Spojených štátoch alebo v inej rozvinutej krajine, najľahšou cestou teraz je požiadať o azyl použitím mena Falun Gongu. Počul som, že v New Yorku v čínskej štvrti sú semináre o žiadaní o azyl a (obecenstvo sa smeje) špeciálne tam vyučujú, ako sa naučiť Falun Gong. Samozrejme, neučia skutočne ľudí Falun Gong. Hovoria ľuďom, koľko je tam pohybov, koľko cvičení a aké knihy sú vo Falun Gongu, ako aj to, čo sa imigračný úradník spýta pri skúške (obecenstvo sa smeje). Toto robia.

Nech je ako chce, len čo niekto požiada o azyl v mene Falun Gongu, dal svoju budúcnosť Falun Gongu. Je to preto, že mení svoj osud použitím mena Falun Gong – či si je toho vedomý alebo nie. To je vysvetlenie bežnými ľudskými výrazmi. Pravdou je, že všetci sem prišli kvôli Dafa a ak celý svet prišiel kvôli Dafa, potom samozrejme nie je problém, keď trošku z Dafa získajú. Takže to teda využite. (Učiteľ sa smeje) Pokiaľ miestna vláda nemá námietky, ani my nemáme.

Keď však niekto získal politický azyl použitím mena Falun Gong, má dlh voči Falun Gongu, pretože zmenil jeho osud. Potom ten človek absolútne nesmie byť proti Falun Gongu, pretože by si  odrezal vlastnú budúcnosť. Nie je nič nebezpečnejšie. Takže ľudia ako on, je v poriadku, ak prídu, aby sa naučili prax alebo robili cvičenia, ale popri tom by ste im mali povedať, čo je v stávke: „V žiadnom prípade sa nezúčastni prenasledovania Falun Gongu, ani na niečo také nepomysli. Toto je pre tvoje vlastné dobro. Hovorím ti to len preto, že chceš použiť Falun Gong; inak by som nič nepovedal.“

 

Otázka: Ja, učeník, by som rád písal vo forme básní, ktoré by napomáhali Majstrovi v náprave Zákona. Rád by som sa spýtal Majstra, ako si môžem zlepšiť svoju tvorivosť a spisovateľské zručnosti.

Učiteľ: V skutočnosti, viem, že sa chcete spýtať na to, ako si môžete obohatiť svoju múdrosť, aby ste mohli mať ešte lepšie účinky pri potvrdzovaní Zákona. Ak máte základ, ktorý je potrebný, budete schopný zložiť dobré diela, to je isté, keď však nemáte žiadne základy, budete mať zo začiatku isté množstvo ťažkostí. Napríklad, ak chcete písať básne v štýle Tang, potom sa musíte najskôr naučiť o veciach ako je poézia Tang, aký je Song verš alebo aké sú Yuan dráma a verš a potom sa môžete pokúsiť niečo zložiť. Pretože ste učeníkom Dafa, možno keď to naozaj chcete spraviť, budete toho schopný, a dobre, a určite budete schopný začať rýchlejšie a dozrieť rýchlejšie ako iní, to je isté. Je niekoľko učeníkov Dafa, ktorí píšu poéziu veľmi rýchlo a bez veľkého úsilia; keď chcú niečo zložiť, môžu to jednoducho hneď zložiť. Pre bežných ľudí je to však veľká námaha, aby niečo zložili a musia sa dostať do správnej nálady a vymýšľať taký alebo onaký prístup. Ale pre učeníkov Dafa by veci mali ísť rýchlo, nech je to čokoľvek. Keď opustíte svoje ja ešte viac, vaša múdrosť pre potvrdzovanie Zákona prirodzene vystúpi.

 

Otázka: Nedávno ste spomenuli, že isté slová vo vašich písmach musia byť skorigované. Môžeme priamo nalepiť správne slová cez staré, namiesto toho, aby sme ich zoškrabovali?

Učiteľ: Je vlastne jedno, ako to spravíte, pokiaľ ich opravíte. Študenti v Číne nemajú nástroje, aby to spravili. Viem, že v minulosti väčšina kníh vytlačených v Číne používala novinový papier a ten bol dosť hrubý, takže sa nepoškodí, keď ho jemne zoškriabete tenkou čepeľou. Dávam vám len nápad. Nemusíte to robiť takto. (Obecenstvo sa smeje)

 

Otázka: Kvôli ekonomickým záujmom niektoré ázijské vlády predstierajú, že nevidia prenasledovanie, ktoré sa deje v Číne. Mali by sme venovať viac úsilia, aby sme im pomohli vidieť pravdu o čínskej ekonomike?

Učiteľ: Môžete robiť čokoľvek, pokiaľ to prospieva vnímajúcim bytostiam. Ľudia rozmýšľajú o veciach rôzne a majú rôzne normy, podľa ktorých žijú. Niektorí ľudia nemusia považovať materiálny zisk za taký dôležitý a budete mať dobré výsledky, keď sa dozvedia fakty. Ale viem, že ľudské bytosti sa kvôli materiálnym záujmom ľahko nechajú vodiť za nos.

Dovoľte mi trochu pohovoriť o ľuďoch na tomto svete. Materiálne záujmy sú nevyhnutne hnacou silou pre životy minulosti, ktoré sú sebecké. Ľudia vo svete žijú len pre seba-záujmy a sú nimi poháňaní. Seba-záujem môže viac ako čokoľvek iné človeka spraviť šťastným alebo zúfalým, ale hoci aj niekto naplní svoje túžby, to čo získa, nie je pre neho niečo večné, alebo niečo konkrétne a reálne. Okrem toho, bez ohľadu na to, ako ťažko ľudské bytosti bojujú za také veci, nie je to skutočne v ich rukách, pretože celý život človeka na tomto svete bol určený dávno dopredu a Bohovia ovládajú každý krok, ktorý spraví ľudská bytosť. Bez ohľadu na to, čo človek chce, nepočíta sa to, hoci úsilie človeka sa môže stať pripútanosťou. Ľudia vo svete stále robia veci kvôli vlastným záujmom, hoci nemôžu v skutočnosti dosiahnuť to, čo chcú. Také sú ľudské bytosti. Bez ohľadu na to, či ľudské bytosti niečo môžu získať, budú podľa toho konať a to je ľudské správanie. Nefungovalo by to, ak by tam len sedeli a čakali, kým im dobré veci spadnú do lona – ľudské bytosti musia robiť veci. Keď je to niečo, čo patrí človeku, musí pracovať, aby to získal; keď je to niečo, čo mu nepatrí, kvôli pripútanostiam sa bude rovnako namáhať, aby to získal. Také sú ľudské bytosti. Ľudia žijú na Zemi a okrem pripútanosti k niečomu v skutočnosti nemôžu nikdy vziať osud do svojich rúk. Nie je žiaden spôsob, ako by mohli získať čo sa im zachce. Aby človek mohol niečo dostať, musí to byť niečo, čo je predurčené ako súčasť jeho života; ak to nie je pre neho predurčené, nikdy to nebude mať. Predtým som povedal, že dve veci môžu zmeniť život ľudskej bytosti. Jednou je kultivácia a druhou je to, ak tá bytosť začne upadať. Tieto veci môžu zmeniť život človeka. Okrem nich nie je žiadna iná cesta, ako zmeniť život človeka.

Takže čo je potom pre ľudskú bytosť zmyslom života? Práve zažiť pocit pripútanosti k seba-záujmu a užívať si priebeh ľudského života ponoreného v citoch. Rozmýšľajte o tom, aké je to úbohé a aký pocit to v skutočnosti je. Sú šťastní, keď niečo získajú a sú nešťastní, keď to stratia; keď jedia mäso, zdá sa im chutné a keď jedia cukríky, zdajú sa im sladké... ale v ľudskom svete sú tiež trpké, štipľavé a bolestivé veci, sú tam pocity, ktoré majú mladí ľudia a ktoré pochádzajú z citových pripútaností, a potom sú tam pocity ľudí v rôznych spoločenských vrstvách, ktoré majú, keď sa ženú za niečím, získavajú alebo strácajú veci v priebehu svojho života – hoci tie zisky a straty sú niečím, čo v skutočnosti nepochádza zo snahy. Takíto sú ľudia, keď žijú v tomto svete. Ľudia sú takí poľutovaniahodní! A predsa ľudia jednoducho nemôžu prehliadnuť túto takzvanú „realitu“, a ani nechcú.

Čo sa týka Bohov, aby spravili všetky tie pocity, ktoré majú ľudské bytosti v tomto svete intenzívnymi, musia tam byť nejaké faktory. Napríklad, vytvorili pre ľudské bytosti city a pocity; dali im pár očí, ktoré nemôžu vidieť opravdivý obraz vesmíru a dali im ilúziu materiálnych vecí; a samozrejme, je tam mnoho iných faktorov. Iba potom môžu naozaj spraviť ľudí pripútanými k užívaniu si tých pocitov, pocitov, ktoré dali Bohovia len človeku a zosilniť také pocity. Takže aby ľudia zažili také silné pocity, bolo tiež potrebné spraviť ľudí takými, aby si želali ten pocit, ktorý človek má, keď dostane, čo chce. Aby som to povedal otvorene, životy, ktoré vedú ľudské bytosti sú naozaj motivované len seba-záujmom – je to seba-záujem, ktorý ženie človeka. Kvôli seba-záujmu budú dvaja ľudia bojovať; kvôli seba-záujmu budú dva národy bojovať; a kvôli seba-záujmu môže vypuknúť svetová vojna. Je to preto, že ľudia majú túto pripútanosť, túto túžbu seba-záujmu. Presne preto, že existujú tieto faktory, je pre Bohov ľahké ovládať veci.

Nehovoria teraz ľudia o ľudských právach, slobode presvedčenia a tak? Učeníci Dafa videli – ako kultivujúci to všetci môžete vidieť jasne – že nič tu v ľudskom svete nie je spoľahlivé a keď ide o seba-záujem, jednoducho sa tie veci odhodia. Nesnaží sa mnoho krajín na západe o demokraciu, slobodu presvedčenia a ľudské práva? Zdá sa to byť prejav moderného pokroku, ale keď sú potom lákaní seba-záujmom, koľko vlád otvorene vystúpilo proti tým zlým zločincom v Číne, ktorí prenasledujú študentov Falun Gongu? To, čo sme videli, je, že sa neodvažujú postaviť zoči-voči záležitosti, že je pošliapavaných mnoho oblastí, ako sú ľudské práva, sloboda presvedčenia atď., ktoré boli vždy považované za ukazovatele „pokroku“. Keď ide o seba-záujem, sú bez života a slabí, ignorujú to, čo vidia a neodvažujú sa otvorene prehovoriť.  Všetka tá rétorika o demokracii, slobode presvedčenia, a ... všetky tie veci, ktoré ľudia prechovávajú v takej úcte a silno sa za ne zasadzujú sa náhle stanú bezvýznamnými, keď ide o materiálny zisk.

Ako učeníkom Dafa by vám malo byť toto jasnejšie: nemôžeme byť pripútaní k ničomu v tomto svete. Kultivujeme sa, pričom sa prispôsobujeme ako sa len dá ľudskej spoločnosti a aj keď teraz objasňujeme pravdu pomocou vecí ako sú ľudské práva a sloboda presvedčenia, je to len na to, aby sme zachránili vnímajúce bytosti, to je všetko. Vtedy keď sa vynoril komunizmus, neboli ním ľudia nejaký čas fanaticky nadšení a nemyslelo si mnoho ľudí, že to spoločnosť spravila pokrok? Pre vás, praktizujúceho, nestačí len odpútať sa od ľudských vecí tu – musíte na ne hľadieť triezvo.

Nehovorím, že by ste sa mali stavať proti tým veciam. To by učeníkovi Dafa malo byť jasné. Ja len vysvetľujem, hovorím vám, pravdy Zákona. Aby ľudstvo dosiahlo dnes tento bod, aby sme boli schopní racionálne zmenšiť utrpenie ľudí, to samotné pre ľudí nie je zlé. Ale čo môžu ľudia naozaj dosiahnuť? V skutočnosti, iracionálne správanie keď ide o seba-záujem je tiež niečo, čo ovládajú Bohovia. A preto, keď objasňujete pravdu vláde alebo obchodnému sektoru, pocítite, že ľudia určite spravia svoje vlastné praktické záujmy prioritnými, obchodníci určite budú rozmýšľať o finančnom stave ich vlastnej firmy, pretože pre nich sú tie veci najdôležitejšie. Keď im idete objasniť pravdu, nechcú počúvať, keď bezprostredná vec má vplyv na ich životné seba-záujmy. Aj ja som to videl. Ale ľudia sú rozliční a ako som práve povedal, sú ľudia, ktorí žijú podľa odlišných princípov. Takto to je. Môžete to ísť spraviť [touto formou objasňovania pravdy], ale veci vám musia byť úplne jasné a musíte vedieť, aké je ľudstvo.

 

Otázka: Ako váš učeník by som sa rád spýtal, prečo bolo v histórii usporiadané, aby Hong Kong a Macau existovali v Číne vo forme „jednej krajiny, dvoch systémov“? Aký je historický pôvod týchto miest?

Učiteľ: Čo sa týka ich historického pôvodu, sú časťou územia Číny. V tomto bode nemôžete povedať, že sú územím inej krajiny. Čo sa týka „jednej krajiny, dvoch systémov“, pretože všetci vedia, že strana nie je dobrá a oni sami dokonca vedia, že všetci si to myslia, potom keď si chceli vziať späť tie územia a nechať stranu vládnuť im, vedeli tiež, že Hong Kong a Macau by s tým nesúhlasili, ani svet by nesúhlasil, takže to vyústilo do „jednej krajiny, dvoch systémov“. (Obecenstvo sa smeje) Je to naozaj nehanebná vec. Prečo keď vrátili iným krajinám ich územia, nenechali dva systémy? Nie je to preto, že ľuďom sa tie vaše veci nepáčia?

 

Otázka: Je skutočným dôvodom pre existenciu „jednej krajiny, dvoch systémov“ to, že Číňania by mali mať príležitosť dozvedieť sa o skutočnej situácii?

Učiteľ: Samozrejme, nič sa nestane náhodou a nič sa nestane len z jedného dôvodu. Keď Bohovia niečo usporiadajú, nerozmýšľajú ako ľudia. Keď niečo usporiadajú, veci, ktoré to zahŕňa, sú obrovské a všezahŕňajúce. Keď sa ľudské bytosti pozerajú na svet, robia to spomedzi jednej vrstvy častíc. Napríklad, tento svet, ktorý vidia ľudské bytosti, je medzi dvoma druhmi častíc – molekulami a planétami – a oni sa pozerajú na tento svet spomedzi častíc, ktoré sú zložené z molekúl. Bohovia sú odlišní. Boh sa pozerá, v rámci svojich schopností, na výsledky, ktoré sa stanú so všetkými časticami vo vesmíre, keď uvažujú o tej veci. Pozerajú sa na veci mnoho-dimenzionálne a zo všetkých pohľadov, a preto sa vecami, ktoré usporiadajú, dosiahne mnoho cieľov.

Aj keď je to tak, ľudským bytostiam nie je dovolené vidieť ani všetko v tomto svete, ktorý je vytvorený touto úrovňou častíc. Dôvodom je, že ak by nechali ľudí všetko vidieť, bolo by toho mnoho, čo by veda nemohla vysvetliť, a potom by ľudia verili v Bohov aj keby ste ich nenechali. Takže aby ľudia nemohli vidieť tento svet s dokonalou jasnosťou, museli vytvoriť pre ľudské bytosti pár takýchto očí. Pretože oči ľudských bytostí sú vytvorené z molekulárnych častíc, prečo je to tak, že stále nemôžu vidieť niektoré veci, ktoré sú vytvorené z molekulových častíc v rámci tohto priestoru? Je to preto, že vytvorili pre ľudí mnoho prekážok. Skutočným dôvodom dvoch systémov je to, že svet v tomto historickom období potrebuje túto štruktúru. Hovoril som o týchto veciach predtým.

 

Otázka: Často používam literárnu formu poézie, aby som napísal články objasňujúce pravdu pre web-stránky Dafa a niekedy, aby som vyjadril vnútorný význam potvrdzovania Zákona, nenasledoval som presne pravidlá a formy klasickej poetickej kompozície. Bolo to nesprávne? Ak sa to spraví kvôli presnému vyjadreniu vnútorného významu, nie je potrebné presne sa držať pravidiel a foriem klasickej poetickej kompozície alebo lipnúť na konvenciách – je toto pochopenie správne?

Učiteľ: Chcete sa oslobodiť od ich pravidiel – to je to, čo chcete povedať? Toto je vlastne presne mentalita súčasného človeka, potom čo upadla morálka – to jest, stavanie sa proti tradícii a proti tomu, čo je ortodoxné. Nehovorím tu o vás. Hovorím, že z hľadiska Zákona sa tam ľudstvo nachádza. Pravdou je, že ľudstvo ide po špirále nadol a stáva sa ignorantským. Čínska kultúra je niečo, čo Bohovia odovzdali človeku a kultúra každej dynastie, vrátane jej poézie – nech je to poézia Tang, Song verš, Yuan dráma a verš – všetky sú formou kultúry, ktorú rôzne vesmírne telá priniesli ľudským bytostiam, keď si prišli vytvoriť karmické vzťahy. Takže ak tieto veci chcete zložiť, najlepšie je nasledovať ich pravidlá. Ak poviete, „Nepáči sa mi rýmovanie“, nuž, ak sa vám nepáči rýmovanie, potom sú tu dnešné prozaické básne, takže môžete písať prozaické básne. Tie nemajú veľa toho, čo treba nasledovať a zodpovedajú moderným formám. Ale v skutočnosti, myslím, že tie básne sú príliš povrchné a nemajú žiaden hlbší význam. Básne napísané v starom štýle sú na druhej strane niečo, čo môžete vychutnávať.

 

Otázka: Rád by som vás pozdravil v mene učeníkov Dafa z Chongqingu a odovzdal vám ich vrúcne želania. Požiadali ma, aby som vám odovzdal tento odkaz.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Majster to všetko vie. Povedzte im, že Majster to všetko vie.

 

Otázka: Niektorí učeníci odbočili, potom čo boli uväznení v pracovnom tábore a iní učeníci sú znepokojení a majú obavy o ich stav. Ako by sme im mali pomôcť?

Učiteľ: Ak im treba pomôcť, pomôžte im. Lži sa dajú ľahko odhaliť. Aké „oľutovanie“? Kam toto „oľutovanie“ povedie? Nie je to všetko len podvod? Po návrate do spoločnosti a pokojnom premýšľaní o veciach sa všetko stane jasným. Čo sa týka všetkých tých, ktorí boli údajne „transformovaní“, nevyjasnili sa im veci čoskoro potom, ako sa dostali von? Koľkí z nich majú aj naďalej nejasnú hlavu? Čo sa týka tých, ktorí to ešte stále nezvládli, je to preto, že cítia, že spravili príliš veľa nedobrých vecí, vedia, že nemali pravdu a príliš sa hanbia pozrieť sa zoči voči učeníkom Dafa, a teraz sú pripútaní k tej hanbe. To je dôvodom.

 

Otázka: Je v poriadku, ak naši študenti vydávajú peniaze na to, aby si prenajali miesto na prácu objasňujúcu pravdu?

Učiteľ: V skutočnosti, čo sa týka objasňovania pravdy, učeníci Dafa stále používali svoje vlastné úspory a platy, aby robili veci. Ale musíte vziať do úvahy to, ako žijete: nemali by ste vziať do úvahy len to, ako žijete vy, ale tiež ako žije vaša rodina a brať ohľad na druhých. Ak sa nemôžete dobre vyrovnať s vaším rodinným životom alebo vaším vlastným životom, spraví to pre vás ťažkým objasňovanie pravdy. Alebo z iného pohľadu, ak váš život nie je stabilný a máte dokonca problémy uživiť sa, potom budete musieť obrátiť svoju pozornosť na toto a nebude vlastne vaša práca na objasňovanie pravdy narušená? Takže musíte brať do úvahy vaše okolnosti. Môžem vidieť vaše srdcia. Robte jednoducho čo môžete.

 

Otázka: Mohol by Majster porozprávať trochu viac o budúcnosti vesmíru a ľudstva?

Učiteľ: Ak teraz budem rozprávať o budúcnosti, nebude to mať pre vás žiaden skutočný význam. Budúcnosť ľudstva bude nádherná a ľudia, ktorí zostanú, budú požehnaní. Je to preto, že sa tu odovzdával Dafa, takže toto miesto bude uchované a bytosti, ktoré nezhrešili proti Dafa v tomto období, budú požehnané. Pretože sa tu odovzdával a šíril Dafa, ustanovilo to pre budúce bytosti priaznivé podmienky, aby tu žili. Možno obilie budúcnosti bude vo forme ovocia na stromoch, kde každé zrnko ryže bude takéto veľké (ukazuje rukami veľkosť rugby-ovej lopty). Iba žartujem. Ale relatívne povedané, množstvo potrebnej práce bude omnoho menšie; voda a vzduch budú čisté; tie jedovaté a škodlivé veci, ako hmyz, komáre, muchy, to všetko bude preč a svet bude skutočne nádherný. Starí Bohovia si nedokážu predstaviť nádheru nového vesmíru, lebo ho nemôžu vidieť, a neodvažujú sa a nie sú schopní predstaviť si, aké to bude – je postavený na celkom odlišnom základe. Bytosti minulosti boli sebecké, ale vesmír budúcnosti nie je založený na sebeckosti a všetko bude lepšie.

 

Otázka: V blízkej budúcnosti mnohí ľudia sami od seba prídu, aby získali Zákon, mali by sme teda rozšíriť naše cvičebné miesta?

Učiteľ: Samozrejme, to by ste mali spraviť a robili ste to. (Obecenstvo sa smeje) Ak je tam príliš veľa ľudí, aby ich pojalo jedno miesto, jednoducho zriaďte nové miesto na praktizovanie. Áno, tak by sa to malo robiť.

 

Otázka: Niektorí študenti v Japonsku si vzájomne nedôverujú, čo sťažuje uskutočňovanie množstva práce pre objasňovanie pravdy. Som smutný a naozaj dúfam, že sa čoskoro budeme môcť spoločne zlepšiť ako skupina.

Učiteľ: Veru. V skutočnosti, bez ohľadu na situáciu, keď zlé faktory majú ešte oporu, je to preto, že naši študenti majú problémy. Včera jeden študent predložil problém falošných jingwenov a ja by som sa spýtal toto: ste bytosť ukovaná Dafa, takže ako by ste mohli byť podvedený tými falošnými vecami? Prečo nezhodnotíte veci podľa štandardov Zákona? Nezískalo zlo oporu preto, že vaše pripútanosti sú príliš silné? V skutočnosti niektorí ľudia stále nie sú racionálni a ich spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné.

 

Otázka: V Japonsku sa šíri viac ako tisíc náboženstiev a Japonci popisujú Falun Gong stále ako náboženstvo.

Učiteľ: Ja si o tom myslím toto. Odteraz, keď niekto povie, že Falun Gong je náboženstvo, nechajte to tak. Ak sa chcú dozvedieť viac, môžete im povedať, prečo Falun Gong nie je náboženstvo; ak sa nechcú dozvedieť viac, nemusíte im hovoriť o tom, či to je náboženstvo. Ak ho niekto chce nazývať náboženstvom, nechajte to tak, pretože v spoločnosti pojem „náboženstvo“ nemá žiadne zlé vedľajšie významy. Učeníci Dafa neprijali podobu náboženstva pri kultivácii, pretože nedodržiavame rituály a nechceme, aby vás tie rituály rušili. Čo vám hovorím je základným princípom v Zákone. Ako ďaleko to bežní ľudia môžu pochopiť... v skutočnosti som vám dávno povedal, že bežní ľudia nás budú volať náboženstvom. Hovoril som o tom predtým, keď som vyučoval Zákon.

 

Otázka: Mal by sa v japonskom vydaní Zhuan Falunu znak „的“ ako je v „目的“ tiež opraviť na znak „地“?[1]

Učiteľ: V Japončine je to inak, pretože jej významy sa líšia od tých, ktoré majú čínske znaky Han. Myslím, že je lepšie nemeniť japonskú verziu.

 

Otázka: Nie je pravdou, že študenti, ktorí sú časťou asociácie Falun Dafa, by nemali tlmiť všetko, čo ostatní študenti robia? (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: Čo sa týka vecí, ktoré robia študenti na potvrdzovanie Zákona a zachraňovanie všetkých bytostí objasňovaním pravdy, nemali by ich zastaviť a kto to robí, nemá pravdu. Ale niektorí študenti majú tendenciu ísť s vecami do extrémov, a potom môžu mať ľahko negatívny vplyv. V tom prípade je nutné zastaviť ich. Mnohí z vás tu sú koordinátormi v rôznych oblastiach a mali by ste si pamätať jednu vec: Okrem toho, keď je nutná celková koordinácia všetkých, aby sa niečo spravilo, popusťme im uzdu a nechajme študentov samých sa zoceliť a nechajme im šancu, aby si vytvorili svoju vlastnú mocnú cnosť. Musíte dať študentom príležitosti a nechať ich robiť veci. Musíte si to zapamätať. Dokonca aj ja, váš Majster, uvoľňujem opraty a nechávam našich študentov kráčať po ich vlastných cestách. Keď študent spravil niečo nesprávne, mali by ste ho na to upozorniť. Keď mal naozaj zlý účinok, potom by ste sa s ním mali porozprávať so všetkou vážnosťou a pokúste sa to napraviť a odstrániť zlý účinok. Ale nehovorte, že je démon. Je ťažké vyhnúť sa pri kultivácii robeniu chýb a z chýb budú niektoré veľké a niektoré malé.

Potom, čo sa týka našich študentov, mali by ste sa na seba vážne pozrieť. Ste učeníkom Dafa, takže nemôžte byť nezodpovedný k sebe alebo k Dafa. Ste napokon bytosť ukovaná Dafa a vaša mocná cnosť bude jasne žiariť vo vesmíre budúcnosti. Ako by sme si teda mohli dovoliť nekráčať po našich cestách dobre? Takže nedávajme príliš veľkú vinu koordinátorom. Povedzme, že koordinátor by sa stal dokonalým, ukončil by svoju kultiváciu, ale váš zrak bol stále upretý navonok, namiesto toho, aby ste išli do vnútra a sami sa kultivovali – boli by ste stále ešte kultivujúcim sa? Človek, ktorého kultivujete, ste vy. Ak s koordinátorom naozaj niečo nie je v poriadku, potom na to pokojne a s dobrými úmyslami poukážte. Všetci ste kultivujúci a kultivujúci stále majú ľudské pripútanosti, ktoré ešte neodstránili, ľudské pripútanosti sú naozaj citlivé na dotyk a keď sa ich dotknete, budú ľahko hrať negatívnu úlohu. Takže by ste mali byť láskaví a rozriešiť veci láskavým spôsobom, mali by ste byť priateľskí a dobrosrdeční a jasne vysvetliť veci z dobrej vôle. Potom to bude fungovať. Ale ak koordinátor ani nepočúva rôzne názory, ktoré sú mienené s dobrými úmyslami, znamená to, že má problémy.

Na druhej strane, veľmi malý počet študentov je takýchto: na povrchu sú k iným láskaví, ale to, čo hovoria, nesie mnoho ich vlastných faktorov, dokonca faktorov, ktoré dráždia iných. Ale na povrchu to, čo povedia, je veľmi mierne. (Obecenstvo sa smeje) To je rafinovanosť a klamanie ľudí, a vôbec to nie je stav, v ktorom by mal byť učeník Dafa.

Ak sa koordinátori v určitej oblasti nekultivujú na základe Zákona a Dafa učeníci tam neštudujú usilovne Zákon, potom sa objavia takéto zložité veci, o ktorých hovoríme. Ale všetkým učeníkom Dafa a koordinátorom by malo byť niečo jasné: ľudské pripútanosti človeka, ktoré ešte neboli odkultivované sa vynoria, ale to neznamená, že nie je dobrý; mnoho dobre kultivovaných stránok sa neukáže, pretože tie ľudské pripútanosti už predsa odkultivoval. Faktom je, keď je kultivujúci medzi bežnými ľuďmi, ale nemá už žiadne ľudské pripútanosti, naozaj nemá nič, čo sa môže prejaviť a samozrejme keď sa skutočne dokultivoval do toho bodu, Dovŕši sa. Takže pokiaľ niekto má ľudské pripútanosti, ukážu sa, ale to neznamená, že sa nekultivoval, alebo že sa nekultivoval dobre. Iba sa nečinil tak dobre v nejakej konkrétnej veci alebo v niektorej oblasti. Všetci by ste tomuto mali venovať pozornosť.

Inými slovami, nie je to veľká vec, ak sa objavia ľudské pripútanosti, keď sa kultivujeme. Kľúčovým je, že každý sa správa ako kultivujúci a keď sa objavia problémy, pozeráte sa dovnútra. Ak to môže spraviť každý, kultivačný stav tej oblasti bude iste výborný a konfliktov bude iste málo.

 

Otázka: V kultivácii nie sú žiadni vodcovia a Dafa nemá žiadnu organizáciu. Keď členovia alebo vedúci našej Asociácie kontaktujú iné skupiny v spoločnosti a vládne úrady, je primerané používať titul predseda alebo člen asociácie?

Učiteľ: Povedal by som, že je to primerané – nebola asociácia vytvorená, aby ste sa prispôsobili bežnej spoločnosti? Prečo teda nepoužiť ten prístup na objasnenie pravdy v bežnej spoločnosti? Samozrejme, že je to v poriadku a vláda vám dovoľuje zaregistrovať sa. Ale nemôžete mať pripútanosť k predvádzaniu sa, pretože potvrdzujete Zákon, nie seba.

Učeníci Dafa sú opravdivými kultivujúcimi. Ak by dnešná spoločnosť nebola taká, aká je, naozaj by som vás ani nenechal založiť tieto Dafa Asociácie a mali by sme len cvičebné skupiny na rôznych miestach spolu s nejakými koordinátormi, a potom nejakých koordinátorov pre tú oblasť, to je všetko. V skutočnosti, koordinátor je niekto, kto dáva ľudí dohromady a on je tiež bežným kultivujúcim; je niekým, kto slúži iným a dáva zo seba viac.

 

Otázka: Skupina chorých na rakovinu chce, aby sme ich išli naučiť cvičenia. Môžeme to spraviť? Ďalšou otázkou je: Nemáme žiadne elementárne zručnosti spievania a tancovania, ale ak sa naozaj budeme snažiť pri ich učení a precvičovaní, môžeme potom v krátkom čase spraviť veľké predstavenie?

Učiteľ: Čo sa týka tejto druhej veci, robte čo môžete podľa vašich okolností a schopností. Ale ak nemáte základy, ktoré sú potrebné na robenie veľkého predstavenia, avšak naliehate na tom, že ho spravíte, obecenstvo vás vysmeje. Je v poriadku zabávať ľudí, ale keď sú ľudia kritickí  a robia si z vás žarty, potom si myslím, že to bude mať opačný účinok. Mali by ste to teda robiť podľa okolností.

Čo sa týka chorých na rakovinu, ktorí sa chcú učiť cvičenia, záleží na motíve. Keď ľudia vo svete chcú získať Zákon, kultivovať sa alebo povedať, že Falun Dafa je výborný, to potom ľudské bytosti aktívne potvrdzujú Zákon a aktívne si vyberajú svoju vlastnú budúcnosť. Ale ak používate Dafa ako nejaký nástroj na liečenie a robíte to medzi bežnými ľuďmi, to je v skutočnosti neúcta voči Dafa.

Môžete ísť do väzení predstaviť cvičenia a môžete ich ísť učiť pacientov do nemocníc. Robíme to na potvrdenie Dafa. Vaše zmýšľanie musí byť rovnaké, ako keď idete inam vyučovať cvičenia a v podstate to robíte na záchranu vnímajúcich bytostí a aby ľudia získali Zákon a boli spasení. Ak spravíte z Dafa nástroj na opravovanie chýb ľudí alebo liečenie ľudských chorôb, alebo o ňom rozmýšľate ako o spôsobe na zmenu ťažkostí, ktoré majú bežní ľudia pred sebou, potom je to problém. Dafa sa šíri v ľudskej spoločnosti výlučne kvôli spáse ľudí. Musí vám to byť jasné. Niektorí ľudia hovoria: „Falun Gong je neuveriteľne dobrý pri liečení rakoviny. Všetci by ste mali prísť a cvičiť ho,“ a v takom prípade to určite nebude fungovať, pretože vaše myšlienky nie sú v poriadku. Dafa tu nie je na liečenie ľudí. Rieši problémy pre ľudí kvôli tomu, aby ich zachránil na základnej úrovni. Ak je toto východiskovým bodom, potom budú výsledky iste dobré. Ale ak pri tom ako to robíte máte nejakú pripútanosť k nejakej bežnej veci, potom účinok nebude dobrý.

Kultivácia je vážna vec. Li Chung-č’sem absolútne neprišiel kvôli tomu, aby vás viedol k liečeniu ľudí a ešte menej kvôli nejakej ľudskej veci a už vôbec nie kvôli tomu, aby vás viedol k založeniu nejakého náboženstva v spoločnosti. Prišiel som vás naučiť kultiváciu a zo zodpovednosti k záchrane vášho života.

 

Otázka: Počas prezidentských volieb na Taiwane boli rozvírené ľudské pripútanosti niektorých študentov. Bola to skúška usporiadaná starými silami? Ako to správne vyriešiť?

Učiteľ: Aj keby sa malo nebo zrútiť, spravodlivé myšlienky kultivujúceho zostanú nepohnuté – to je kultivácia a to je pozoruhodné. (Potlesk) Kultivujúci  nie  je pripútaný k ničomu na tomto svete. Kultivácia učeníkov Dafa má dnes inú formu. V kultivácii vo svete sa čo najviac snažíte prispôsobiť sa ľudskej spoločnosti, máte normálne zamestnanie v bežnej spoločnosti a máte vaše rodiny, prácu a všetko toto – ste tesne zviazaní so spoločnosťou. Pri Taiwanských voľbách si niektorí študenti mysleli, že istý človek je veľmi dobrý, a preto ho chceli voliť, pričom ďalší si mysleli, že iný človek je veľmi dobrý, a preto chceli voliť jeho. Ľudia majú svoje vlastné, rozdielne pohľady a nie je na tom nič nesprávneho. Vlastné činy človeka v spoločnosti nereprezentujú Dafa. Ale nemôžete byť pripútaní k tým veciam tak ako bežní ľudia.

Nech volíte kohokoľvek, ja ako váš Majster nemôžem povedať, že konáte nesprávne, ani sa do tých vecí nemiešam. Je to preto, že cesta, po ktorej vás žiadam ísť, je kultivovať sa v bežnej spoločnosti. Kultivujúci môžu spoločnosti len prospievať. Kultivujete sa v bežnej spoločnosti, ale nestrhávate ľudskú spoločnosť jedným alebo druhým smerom.

Je v poriadku, ak každý študent volí ako jednotlivec kohokoľvek, koho chce. Len nemôžete byť príliš pripútaní. Ale pri prenasledovaní proti učeníkom Dafa v Číne učeníci Dafa niečo zbadali, takže niektorí uvažujú: „Keď má niekto blízko k zlu, ktoré nás prenasleduje, nebudem ho voliť.“ (Potlesk) Ja ako váš Majster voči tomu tiež nemám námietky. (Obecenstvo sa smeje, tlieska) To sú vlastné myšlienky študentov a ja ako váš Majster som vám nepovedal, koho máte voliť. Ešte menej vám poviem, aby ste spravili nejakú kolektívnu akciu, to nie je dovolené. (Obecenstvo sa smeje)

Pokiaľ ide o vzájomné diskutovanie istých vecí medzi študentami, robia tak ako jednotlivci, spolu s inými praktizujúcimi. Keď hovoríte o tom, koho budete voliť alebo koho bude niekto iný voliť, sú to činy jednotlivcov a nemajú nič do činenia so samotným Dafa alebo s asociáciou Dafa. Koordinátor v asociácii Dafa môže rovnako podporovať istú stranu a to je jeho osobný čin. Hovorím to, lebo sa kultivuje a súčasne je členom spoločnosti. Môžete ho požiadať, aby úplne skoncoval so všetkými ľudskými vecami, keď sa kultivuje? To sa môže stať len keď je jeho kultivácia dovŕšená. Takže zatiaľ čo sa kultivuje v bežnej spoločnosti, bude sa stýkať so spoločnosťou a bude voliť toho, koho chce. Bude mať svoje vlastné pohľady a na tom nie je nič nesprávne.

Nech je výsledok volieb akýkoľvek, nemal by viesť ku konfliktom v spoločnosti – to by bolo veľmi nebezpečné. Ako kultivujúci by ste mali byť na seba prísnejší, a preto hovorievam našim študentom, že nemôžete byť ovplyvnení ľudskými pripútanosťami alebo byť impulzívni ako bežní ľudia. Dôvodom je, že nesiete energiu a máte schopnosti, takže to, čo robíte, poháňa veľmi veľké faktory a vplyv, ktorý by ste mali na spoločnosť, by bol obrovský. Takže nemôžete nasledovať bežných ľudí. Videl som, že niektorí študenti boli ovplyvnení bežnými ľuďmi natoľko, že boli nahnevaní a citovo rozladení a ich spravodlivé myšlienky neboli silné; v tom bode nikto nemohol vidieť váš obraz kultivujúceho. Nemôžete to robiť. Pred rokmi počas apelu 25. apríla sme boli pokojní a dokonale racionálni. Sme prospešní pre spoločnosť.

 

Otázka: Teraz, keď nezostáva veľa temných prisluhovačov a zlých bytostí starých síl, čo zasahuje do študentov, keď sa nečinia dobre?

Učiteľ: Mnoho temných prisluhovačov starých síl bolo odstránených, sústreďujú sa okolo Číny a z času načas vyjdú, aby spravili niečo zlé. (Obecenstvo sa smeje) Čo chcem odstrániť sú tí zlí Bohovia, ktorí sú mimo Troch ríš. Riadia zlé bytosti a niektorí dokonca sami robia veci. Ale v každom prípade, keď to prišlo do tohto bodu, ak sa Boh odváži priamo sa zúčastniť tých vecí, potom aj keď ho neodstránim ja, odstránia ho tí hore. Veci sa teraz rýchlo menia.

 

Otázka: Čo znamená „Trvalé alebo chvíľkové – všetko je spôsobené časom“?

Učiteľ: „Trvalé“ sa týka prechodu cez dlhé, tiahle roky a všetkého, čo sa počas toho času rozvíjalo. „Chvíľkové“ sa vzťahuje len na krátky časový úsek. Či je to trvalé alebo chvíľkové, ako to vidia Bohovia, dĺžka konceptu času je rovnaká. Možno chvíľka času tam znamená dlhé, tiahle roky pre životy tu. To, čo je pre naše oči tu len chvíľka, tá chvíľka môže byť dlhým, dlhotrvajúcim obdobím v inom časovom poli. To, čo je dlhé, dlhotrvajúce v našom svete je len krátkou chvíľkou pre istých obrovských Bohov. Je to čas, ktorý toto všetko spôsobuje a je to čas, ktorý hrá túto hru. Toto je význam.

 

Otázka: Mal som príležitosť zúčastniť sa na voľbe mestskej rady a spriateliť sa tak s mnohými ľuďmi z rôznych oblastí života a to položilo dobrý základ pre objasňovanie pravdy v budúcnosti. Pretože som nepoznal to miesto v mestskej rade, musel som stráviť nejaký čas informovaním sa o problémoch v miestnej štvrti, zúčastňovaním sa aktivít miestnej štvrte a získavaním vedomostí, ako byť členom rady. Niekedy sa cítim vnútorne rozorvaný, pretože si myslím, že by som mal stráviť čas výrobou televíznych programov alebo inou formou pravdu objasňujúcej práce.

Učiteľ: Zákon, ktorý vás učím, je o kultivácii v bežnej spoločnosti. Keď sa kultivujete v bežnej spoločnosti, budete mať ako učeník Dafa mnoho kontaktov so spoločnosťou. Rôzne zamestnania, ktoré robíte, prirodzene znamenajú, že budete komunikovať so spoločnosťou. Nie je tam žiaden konflikt.

V skutočnosti má mnoho našich študentov rôzne zamestnania a objasňujú pravdu popri svojej práci. Je to len záležitosť toho, ako si dobre naplánovať a využiť váš čas, je to záležitosť toho, ako sa činiť lepšie. Nie som proti tomu, ak robíte určité vybraté zamestnania. Bez ohľadu na to, aké veľké obchody robíte alebo aká vysoká je vaša pozícia, nič z toho nie je v protiklade k tomu, čo robíme. Chcem potvrdiť, že ľudia zo všetkých vrstiev sa môžu kultivovať a naozaj vytváram príklad, aký tu ešte nebol. V histórii bolo veľmi málo prípadov bohatých ľudí alebo ľudí na vysokých pozíciách, ktorí boli spasení. Ale ja nerozlišujem na základe toho, ja sa pozerám len na ľudské srdcia. Zachránim všetkých. (Potlesk) Životná prax ukázala, že to bolo správne – nielenže je to realizovateľné, moji učeníci Dafa v kultivácii uspeli. V minulosti, pretože tu nebol Veľký Zákon, pravdy, ktoré potvrdili rôzni Bohovia a osvietili sa k nim neboli základnou pravdou vesmíru. Dnes sa odovzdáva Veľký Zákon, takže sa môže spraviť hocičo.

 

Otázka: Máme mnoho práce a činností na potvrdzovanie Zákona. Nemám čas, aby som spravil všetko a každý deň mám málo času na robenie cvičení a študovanie Zákona.

Učiteľ: Áno, to je problém. Ak ste naozaj zaneprázdnení určitou konkrétnou prácou pre Dafa, môžete trochu poľaviť v cvičeniach a nájsť si čas neskôr, aby ste to dobehli. To je v poriadku. Dôvodom je, že cvičenia môžete robiť viac, keď máte čas a môžete ich robiť menej, keď nemáte. Majster vám o tomto povedal. Keď však príde na študovanie Zákona, myslím, že si stále musíte nájsť čas na študovanie, dokonca aj keď to znamená len na krátku chvíľu. Ale keď si nájdete čas na študovanie, je tam problém, ktorý sa ľahko objaví: nemôžete utíšiť svoju myseľ, a ak nemôžete utíšiť svoju myseľ, v skutočnosti študujete zbytočne a strácate čas. Ak idete študovať, musíte odložiť bokom všetko ostatné, čo je vo vašej mysli, udržovať vašu myseľ stálu, upokojiť svoju myseľ a skutočne študovať. Dokonca ak budete študovať len niekoľko odsekov [týmto spôsobom], je to lepšie ako prečítať celú knihu s nepokojnou mysľou. Keď študujete Zákon, musíte ho prijať.

 

Otázka: Je pravdou, že všetky ťažkosti, cez ktoré prechádzajú učeníci teraz, sú spôsobené starými silami, namierenými na nápravu Zákona?

Učiteľ: Nie, vaše ťažkosti sú časťou vašej kultivácie a to, voči čomu je namierené zasahovanie starých síl, je vaša osobná kultivácia. Hovorím, že ja neuznávam zasahovanie starých síl voči učeníkom Dafa, pretože učeníci Dafa sú moji učeníci a nik iný nie je hodný zaoberať sa nimi. Ešte menej by sme ich mohli nechať uspieť v ich pláne použiť učeníkov Dafa a uvaliť veci na učeníkov Dafa, aby dosiahli svoje ciele, a tým zruinovať mojich učeníkov. Dôvodom, prečo boli schopné zasahovať je to, že sa chytili vašich pripútaností a nedostatkov a potom je tu vaša karma zanechaná z minulosti. Prenasledovanie teda pochádza z týchto faktorov. Náprava Zákona mimo Troch ríš nemá s vami také priame spojenie, ale ste tu počas obdobia nápravy Zákona a ste tu, keď je tu Majster a ste učeníkmi Dafa obdobia nápravy Zákona.

 

Otázka: Niektorí študenti si myslia, že keď zostanú doma a vysielajú spravodlivé myšlienky a používajú telefonáty na objasňovanie pravdy, počítajú sa za učeníkov obdobia nápravy Zákona a nemusia vychádzať von. Je to správne?

Učiteľ: Ak nie sú až takí zaneprázdnení vecami Dafa, potom to nie je úplne v poriadku, ak nevychádzajú von na skupinové aktivity na potvrdzovanie Zákona a objasňovanie pravdy, alebo na iné aktivity ako skupinové študovanie Zákona. Skupinové študovanie Zákona je prostredie, ktoré som pre vás vytvoril a forma, ktorú som vám zanechal. Myslím, že by ste sa stále mali zúčastňovať. Je to preto, že to prestálo skúšku praxou a takáto kultivácia umožňuje našim študentom najrýchlejšie sa zlepšovať. Keď sa kultivujete sami, nemáte faktory, ktoré vám pomáhajú zlepšovať sa. Nepovedali ste, ako učeníci Dafa, že budete robiť to, čo povie Majster? Nepovedali ste, že budete kráčať priamo po ceste, po ktorej by mal kráčať učeník Dafa?

Vidím vaše ťažkosti, takže nechcem povedať, že „musíte robiť“ to a to. Zriedkakedy to hovorím, pretože viem, že je to pre vás ťažké. Okrem toho, v kultivácii musíte sami prísť k pochopeniu vecí. Ja vysvetlím princípy Zákona, ale po ceste musíte kráčať vy sami. Ak by som vám povedal, že „musíte robiť“ to a to, ale vy by ste mali v niečom opomenutie, potom to opomenutie by bola v skutočnosti Majstrova chyba; Majster vás nenechal prísť k vášmu vlastnému pochopeniu tej veci alebo vás nenechal samého si s ňou poradiť, takže tá vaša časť by nebola skultivovaná. Preto zriedka hovorím niečo takého. Učeník Dafa by mal rozpoznať svoje zodpovednosti a to, čo by mal robiť ako učeník Dafa.

 

Otázka: Zúčastnil som sa mnohokrát dôležitých aktivít na potvrdzovanie Zákona  a objavil som, že keď sa pokúšame uskutočniť niečo veľkého, často je tam mnoho zasahovania, odstraňovania karmy atď.

Učiteľ: Rušenie začalo od prvého dňa, takže rušenia sa niekedy objavili, veľké aj malé. Zvyšky starých síl a tie zlé veci jednoducho neprestanú. Zakaždým, keď vyučujem Zákon, môžu ho počuť. Počujú ho rovnako ako vy a v rovnaký čas ako vy, ale oni jednoducho chcú robiť tie veci. Ich hriechy sú také veľké, že už nemôžu byť merané z hľadiska ich životov. V budúcnosti budú musieť večne platiť za svoje hriechy, ale aj tak nebudú schopní všetky z nich zaplatiť – ich hriechy sú také obrovské. A keď príde na zvyšky starých síl v Troch ríšach a rozmanitosť degenerovaných faktorov vo vesmíre, tie konečné zlé faktory ich chcú obetovať a nútia ich pokračovať celou cestou až do konca. Hriechy tých vecí sú také obrovské, že ich hriechy by ich mohli spáliť. Je to divokosť týchto zlých faktorov, ktorá ich takými spravila.

 

Otázka: Je lepšie mať jednoduchú alebo zložitú myseľ? Z akých dôvodov?

Učiteľ: V očiach Bohov, ak je myseľ človeka jednoduchá a čistá, Bohovia ho považujú za dobrého človeka. Ak je myseľ človeka zložitá, potom ho Bohovia považujú za nedobrého, pretože ako to vidia Bohovia, nestala sa zložitou kvôli pripútanostiam vytvoreným v ľudskom svete? Nie je zložitosť výsledkom pripútanosti k ľudskému svetu? Takže toto je pravda v kultivácii.

Jednoduchá myseľ neznamená, že máte málo múdrosti a zložitá myseľ neznamená, že máte múdrosť. To nie je v protiklade s formou kultivácie, ktorú tu v prostredí bežných ľudí robia učeníci Dafa, ani so žiadnymi vecami, ktoré dnes robíte na potvrdzovanie Zákona. Múdrosť učeníka Dafa pochádza zo spravodlivých myšlienok – božských myšlienok – a ten druh múdrosti sa líši od konceptu zložitej mysle, ktorá sa vytvorila medzi bežnými ľuďmi a v spoločnosti. Tam ide iba o seba-záujem, je sebecká, a je to forma rafinovanosti vyvinutej úkladmi voči iným ľuďom. Východiskovým bodom učeníka Dafa je na druhej strane potvrdzovanie Dafa a nie je tu žiadne hľadanie niečoho pre seba. Takže sa to od základu líši. Pri učeníkoch Dafa ide o veľkú múdrosť, pričom pri druhých sa dá povedať, že ide o zložité myšlienky. Ich prejavy sa líšia, to je isté.

 

Otázka: Po dlhý čas naša oblasť mala mnoho dlhoročných študentov, ktorí neprichádzajú už nejaký čas študovať Zákon a ani s nami nerobia vonku cvičenia. Myslia si, že môžu, bez toho aby prišli študovať Zákon, študovať Zákon rovnako dobre aj doma a že doma môžu podobne rovnako dobre robiť cvičenia. Myslia si, že ak robia veci tak, nebráni nám to v zlepšovaní sa ako celku.

Učiteľ: V skutočnosti by som povedal, že ak sú naozaj takí ľudia, potom je to výsledok ich ľudských pripútaností. Ak tomu neveríte, pokúste sa vykopať korene svojich myšlienok a určite objavíte pripútanosti. Zľahka povedané, ste lenivý. Vážnejšie povedané, bojíte sa. Samozrejme, niektorí dlhoroční študenti sú zaneprázdnení špecifickou prácou a to je iné.

 

Otázka: Ak niekto kedysi nasledoval toho nehanebného človeka v Hong Kongu, môže sa stále zúčastňovať mediálnych projektov, ktoré teraz robíme?

Učiteľ: Je lepšie, ak sa Majstra nepýtate špecifické otázky ako je táto. Niektorí z našich študentov spravili chyby, ale pokiaľ ste ich napravili, je to v poriadku – kto nikdy nespravil chybu? Takže z pohľadu študenta, keď vám iní študenti nedôverujú, nechoďte tvrdohlavo proti nim. Nie je zlá myšlienka vyhnúť sa trochu tej záležitosti, pretože tak budú mať obe strany na sebe menej psychického tlaku.

Ak vás ľudia nenechajú robiť tie veci, môžete jednoducho ísť do ulíc rozdávať letáky, čo rovnako zachraňuje vnímajúce bytosti. Alebo môžete ísť ku konzulátu či veľvyslanectvu vysielať spravodlivé myšlienky alebo robiť iné veci. Môžete robiť hocičo z toho, takže prečo musíte byť pripútaný k nejakej jednej veci? Čím pripútanejší sa stanete, tým horší dojem vyvoláte v iných študentoch, nie? Takže prečo na tom naliehať? Nepoužijú staré sily to, že ste taký, na spôsobenie nepokojov? Takže vo všetkom, čo robíte, ak to môže pochádzať z toho, že beriete ohľad na Dafa, potom myslím, že veci budú odlišné a situácia sa zmení. Navrhujem nech všetci študenti, ktorých iní podozrievajú, idú ku konzulátom alebo veľvyslanectvám a do ulíc rozdávať informácie, choďte na miesta, ktoré vás najviac a priamo potrebujú, tvárou v tvár, objasňujte pravdu ľuďom a nezapletajte sa teraz do vnútorného diania v projektoch. Ukážte každému, či ste opravdivý a či to dokážete zvládnuť.

Čo sa týka tých, ktorí sú naozaj problematickí, nemusíte sa o nich strachovať. Títo ľudia sú medzi učeníkmi Dafa ale nie sú v Zákone a hneď ako s nimi staré sily skončia, ich životy budú ukončené. V skutočnosti viem, že niektorí z tých s problémami vedia, že Dafa je dobrý, ale pretože sa obávajú, že špionážne agentúry zverejnia nehanebné veci, ktoré predtým spravili a ktoré ublížili ľuďom, ich obava ich vedie k pokračovaniu v robení zlých vecí, pričom súčasne prosia Majstrove Telá zákona, aby veci pre nich spravili ľahšími. Ale ako by mohli? Kultivácia je taká vážna, najmä kultivácia učeníka Dafa – aká veľká je to mocná cnosť! Avšak oni takto prosia z pripútanosti a navyše majú špinavý strach. Nedostanú žiadne uznanie, to nie je možné. Ale zostatky starých síl a prehnití démoni môžu vidieť pripútanosti tých ľudí, takže sa vydávajú za Majstra a usmerňujú vás alebo vám hovoria, že je v poriadku robiť isté veci. Tým, že tak robia, sa vás pokúšajú uštvať k smrti.

 

Otázka: Všetci Taiwanskí učeníci Dafa a mladí učeníci na Taiwanských Minghui školách pozdravujú Majstra. (Učiteľ: Ďakujem vám.) (Všetci tlieskajú) Všetci mladí učeníci v Taiwanských škôlkach pozdravujú Majstra. Počas obdobia nápravy Zákona, ako môžeme lepšie využívať koncepciu vzdelávania na potvrdzovanie Dafa?

Učiteľ: V skutočnosti, to, čo robíte, je potvrdzovanie Dafa. Študenti na Minghui školách sa stali mladými učeníkmi a to malo vplyv na spoločnosť, malo to vplyv na školy a malo to vplyv na vzdelávacie kruhy. Takže v skutočnosti dúfam, že budete robiť veci do väčšej hĺbky a do väčšej šírky. (Učiteľ sa smeje) (Potlesk) Povedal som, že v to dúfam, ale ak to mám vyjadriť presne, je to to, v čo dúfajú všetky životy. (Učiteľ sa smeje) (Potlesk)

 

Otázka: V jednej oblasti, potom ako niektorí ľudia prišli z Číny a vyhlasujú, že sú učeníkmi Dafa, niektorí praktizujúci im okamžite pomáhajú požiadať o azyl. Máme predtým, ako im pomôžeme získať postavenie utečenca chvíľu počkať, aby sme sa o nich dozvedeli viac?

Učiteľ: Čo sa týka týchto vecí, študenti sa môžu podľa okolností sami rozhodnúť, čo robiť. Ak je ten človek opravdivým učeníkom Dafa, potom mu nemôžete odmietnuť pomoc, keď má ťažkosti. Spýtajte sa ho mnoho otázok ohľadom Fa a bude to jasné, nie?

 

Otázka: Niektorí študenti idú do extrémov keď robia veci a mali zlý vplyv na Dafa.

Učiteľ: Bytosti, ktoré Bohovia najmenej uznávajú sú tie, ktoré nedokážu nájsť samých seba a ktorým chýbajú spravodlivé myšlienky, vždy keď niečo robia. Ak niekto nemôže spoznať svoje ja, ak nehovorí to, čo si myslí, ak ide do extrémov, keď robí veci a ak jeho skutočné ja nemá kontrolu, povedzte mi potom, koho by som zachraňoval? Ktorý z nich ste vy? Bohovia najmenej uznávajú také bytosti. Hoci sa tí ľudia pripojili do radov učeníkov Dafa, v skutočnosti nie sú časťou Dafa. To je naozaj smutné. Nemajú žiadne spravodlivé myšlienky.

 

Otázka: Niektorí študenti, ktorí majú nadprirodzené schopnosti, si myslia, že keď vysielajú spravodlivé myšlienky, životy v iných dimenziách by mali byť zachránené a že je trošku nesúcitné vyhubiť ich...

Učiteľ: Ak by neexistovala náprava Zákona alebo ak by sa toto stalo, keď by len majster nejakej praxe viedol svojho učeníka, potom by ste nemohli v skutočnosti povedať, že je nesprávne keď má jeho učeník takéto pochopenie, hoci ten majster by si myslel, že vám chýbajú správne myšlienky. Hociktorý majster, ak by mal takéhoto učeníka, tento učeník by bol skôr či neskôr poslaný domov, pretože ak nerobíte to, čo vám hovorí váš majster, aký ste potom učeník? Čo sa deje dnes, je odlišné. Deje sa náprava Zákona a siaha to dosť nad sebakultiváciu bytosti. Keď bytosť zasahuje do vás a do Dafa, táto bytosť by mala byť odstránená a nie je to už viac záležitosť toho, či ste ako jednotlivec milosrdný; je to skôr záležitosťou toho, či ste zodpovedný k Dafa.

Ste učeník Dafa, nemyslite si teda, že cieľ zachraňovania ľudí je len pre vás samotných, aby ste sa dokultivovali k Dovŕšeniu. Nie je. Zodpovednosťou učeníka Dafa je potvrdzovať Zákon. Nebudete ani potvrdzovať Zákon? Keď poškodzujú Dafa, ste ľahostajný? Učeníci Dafa v Číne boli zabití v prenasledovaní týmito vecami – nemá to s vami nič do činenia? Získali ste všetko zo Zákona, pričom Dafa od vás nechce nič na oplátku. Ale pretože ste jedným z učeníkov Dafa, ak by tu Dafa nebol, mohli by ste vôbec existovať? Nie je ochraňovanie Dafa ochraňovaním seba samého? V skutočnosti si myslím, že problém tohto študenta prekračuje obyčajnú zmätenosť. Nedočítal som, čo je na papieriku s otázkou...

 

Otázka: ...vymyslel si určité veci, medzi inými recitovanie Lunyu určitý počet krát a pridanie niekoľko svojráznych mudier[2] a hovorí, že to má silný účinok. (Učiteľ: Vidíte, nepovedal som, že jeho problém prekračuje obyčajnú zmätenosť?) (Obecenstvo sa smeje) Potichu obchádza iných študentov a učí ich to.

Učiteľ: To je zasahovanie. Teraz ho využívajú démoni, ibaže to ešte nie je také vážne. Takže čo sa týka tohto študenta, jeho úroveň veľmi poklesla a v porovnaní s učeníkmi Dafa, ktorí potvrdzujú Zákon spravodlivým spôsobom a s dôstojnosťou sa javí ako veľmi úbohý (Učiteľ si vzdychne) a je ďaleko pozadu. V skutočnosti nemôže zasahovať do iných študentov, pretože mnoho študentov môže rozoznať, že nemá pravdu a len malá menšina, ktorá má silné pripútanosti, bude ovplyvnená.

 

Otázka: Zdá sa mi, že staré sily usporiadali pre nás nejaké kritické okamihy a chcú nás udržať dole, ale pokiaľ tými skúškami prejdeme a prekonáme tie trápenia, budeme schopní opustiť naše základné pripútanosti a činiť sa tak lepšie.

Učiteľ: Áno, ak by ste neboli k ničomu pripútaní, staré sily by nemali žiadnu výhovorku a nemohli by vám nič spraviť.

 

Otázka: Aká je úloha Taiwanu v náprave Zákona a čo s ním bude, keď Zákon napraví ľudský svet?

Učiteľ: Náprava ľudského sveta Zákonom je záležitosť budúcnosti. Čo sa týka úlohy Taiwanu, môžem vám povedať, že zatiaľ čo [on a Čína] majú rovnakých predkov a patria do rovnakej etnickej skupiny, postoje voči Dafa na dvoch stranách Úžiny sú rôzne a je to ostrý protiklad.

 

Otázka: Ako konkrétne učeníci Dafa spoznajú ten deň, keď skončí obdobie nápravy Zákona?

Učiteľ: Nebuďte pripútaní. Keď ten deň príde, história tohto starého vesmíru sa skončí a učeníci Dafa sa dovŕšia. V tom okamihu, keď sa dovŕšite a stanete sa odomknutí, pre vnímajúcu bytosť je to len vec prechodu z jednej sekundy k ďalšej – a nie je to ani len sekunda – z jedného okamihu k ďalšiemu, a deliaca čiara medzi ľudským a božským je prekročená. Kultivácia učeníka Dafa ide z mikrokozmu k povrchu, a preto tá časť, ktorá bola úplne skultivovaná v mikrokozme nebude robiť nič, keď ju neovláda hlavné telo, ale vie všetko, keďže napokon ukončila kultiváciu. Je tam vaša časť, ktorá je v najvyššej sfére, do ktorej ste sa vykultivovali a v každej jednej sfére pod ňou, celou cestou nadol a vy budete poznať situáciu vo všetkých sférach, v ktorých sa nachádzate. Takže z jednej sekundy na druhú človek okamžite  prestane byť človekom a stane sa Bohom. V tom okamihu budete poznať všetko a v tom okamihu sa stanete všemohúcimi, vznešenými Bohmi.

 

Otázka: Je súčasná politická situácia na Taiwane plánom starých síl, alebo bola spôsobená pripútanosťami učeníkov Dafa?

Učiteľ: Zdá sa, že naši žiaci sú týmto skutočne znepokojení. Učeníci Dafa nezapríčinili túto situáciu; tie veci nemajú nič do činenia s našimi učeníkmi Dafa. Boli všetky spôsobené faktormi, ktoré staré sily zanechali v minulosti. Ale súdiac podľa vecí v súčasnosti sa zdá, že pozostatky starých síl už nedokážu uskutočňovať svoje priania.

 

Otázka: Máme študenta, ktorý potom, čo zlo začalo so svojím prenasledovaním, išiel apelovať do Pekingu. Ale odvtedy už číta len Zhuan Falun a nie novšie písma. Veľakrát sme si s ním zdieľali naše myšlienky, dúfajúc, že sa vytrhne z toho pokriveného pochopenia, ale nič z toho nebolo účinné. Môžem sa spýtať, aký druh „ťažkého kladiva“ by sme mali použiť, aby sme ho prebudili? (Učiteľ sa smeje) (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: Rozprávajte sa s ním s dobrými úmyslami a zistite, aké sú jeho pripútanosti. Má duševnú prekážku kvôli pripútanosti a má strach, a toto prinieslo ten stav. Uveril klamstvám a propagande zla – čo iného? Ale vie, že Zákon je dobrý, takže prežíva konflikt a nemôže opustiť nejaké veci. Ak to naozaj nemôže zvládnuť, potom je to jeho vlastný problém. Ale ak je tu stále nádej na jeho záchranu, potom by ste mu mali pomôcť.

 

Otázka: Nedávno sme použili formu umeleckých vystúpení na objasňovanie pravdy v spoločnosti a výsledky boli výborné. Niektoré skupiny nás pozvali, aby sme predvádzali cvičenia a vyučovali prax, pričom jedna skupina sa skladá výlučne z pacientov chorých na rakovinu. Rád by som sa spýtal, ako sa máme zachovať? Chystáme sa tiež zorganizovať veľké vystúpenie. Môžeme vyberať vstupné? Môžeme vyberať peniaze pre iné skupiny?

Učiteľ:  V žiadnom prípade nemôžete vyberať peniaze pre iné skupiny a nemali by ste robiť veci, ktoré nemajú význam pre učeníkov Dafa. Pre učeníkov Dafa je prvou prioritou potvrdzovanie Zákona, objasňovanie pravdy, zachraňovanie vnímajúcich bytostí a odporovanie prenasledovaniu, a nič by nemalo zasahovať. Ak robíte veci, ktoré nemajú spojenie s Dafa, potom to, čo získate, nebude hodné úsilia.

Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Ak pre nich vyberám peniaze, tí ľudia môžu byť dobrí voči Falun Gongu.“ Takto to nefunguje. Vyučoval som Zákon už tak veľa rokov a nikdy som nepomyslel na použitie peňažných prostriedkov, moci alebo osobného vplyvu, aby som priviedol ľudí k získaniu Zákona. Ak nepríde kvôli Zákonu, potom to nie je dobré.

 

Otázka: Zatiaľ čo pokračujú súdne procesy, môžu naši študenti objasňovať pravdu sudcom? Poškodilo by to bezúhonnosť súdneho procesu?

Učiteľ: Hovoriť o prenasledovaní by nemal byť problém a malo by byť v poriadku, keď študenti, ktorí nie sú časťou súdneho procesu, objasňujú pravdu. V ľudskom svete sa ľudia zapečatili hromadou obmedzení, ale ak robíte veci s múdrosťou, nebudete robiť niečo zlého a nemal by tam byť problém.

 

Otázka: Koordinátorka, ktorá objasňovala pravdu na istom turistickom mieste v Hong Kongu, dokázala napraviť to miesto tak dobre, že je to naozaj obdivuhodné. Niektorí študenti si o nej myslia, že je Boh. Niektorí ľudia povedali, že chodiť tam objasňovať pravdu jeden týždeň je lepšie ako kultivovať sa na Taiwane po celý rok. (Obecenstvo sa smeje) (Učiteľ: To je už extrém.) Pretože veľa študentov tam ide z obdivu...

Učiteľ: Naši študenti – pamätajte si to – niektorí naši študenti sa činili dobre, ale ona sa stále ešte kultivuje. Takže ak robíme tieto veci, nebude to viesť študentov k vytváraniu si pripútaností? Nestanú sa študenti trochu príliš potešení samými sebou? Takže si myslím, že stále musíte byť opatrní. Áno, keď sa študent v istom ohľade kultivoval dobre, mali by sme sa od neho učiť. Ale ten študent sa stále kultivuje a stále má ľudské pripútanosti, ktoré ešte neboli odstránené, takže stále musíte používať Zákon ako váš štandard.

 

Otázka: ...nedávno tá žena trvala na zmene spôsobu vysielania spravodlivých myšlienok. Zmenila poradie päťminútových segmentov a prvých päť minút zmenila z odstraňovania všetkých zlých myšlienok v jej vlastnej mysli na odstraňovanie temných prisluhovačov. Núti iných študentov, aby nasledovali jej metódu.

Učiteľ: Vidíte, už je to tu. (Obecenstvo sa smeje) Spôsobilo jej to vytvorenie pripútaností – vidíte, čo sa teraz stalo? Priviedli ste ju k tomu, že robí veci svojím vlastným spôsobom. Preto vám hovorím, že musíte veľa študovať Zákon a používať Zákon ako váš štandard. Keď sa človek kultivuje dobre v istom ohľade, je to preto, že sa kultivuje dobre v Zákone, nie preto, že je lepšia ako Zákon. Takže ak nasledujete niekoho príklad namiesto toho, aby ste sa učili zo Zákona... [pamätajte si, že] predtým, ako ten človek ukončí svoju kultiváciu, stále má chyby a keď je dobrý v jednom ohľade, neznamená to, že je dobrý v každom ohľade. Teraz sa to naozaj stalo, spustili ste pripútanosť tej študentky. Dávajte pozor na takúto vec.

 

Otázka: Majster, môžete nám prosím povedať, ako môžeme šíriť iným ľuďom vlastnosti vesmíru Zhen-Shan-Ren použitím médií dôvtipným a múdrym spôsobom? A aké sú bytosti v taoistických rajoch?

Učiteľ: O čom to hovoríte? (Obecenstvo sa smeje) „...šíriť iným ľuďom ... použitím médií dôvtipným a múdrym spôsobom?“ Prečo sa mi zdá, že to nie je niečo, čo by povedal učeník Dafa? Možno je to nový študent. Neexistuje žiadna „dôvtipná a múdra“ cesta. Učeníci Dafa všetci robia veci podľa Zákona; majú súcit so všetkými bytosťami a upovedomujú vnímajúce bytosti o tom, čo je nádherné. Robia to na základe toho, čo zapadá do ich vlastných okolností a robia to na základe svojho vlastného želania.

Aké sú taoistické raje? Taoistický systém, ako som povedal predtým, taoistický systém nemal v minulosti raje. Taoisti sa kultivujú samostatne a v úplnej osamelosti a dokonca aj v nebesiach zostávajú v jaskyniach. A Taovia na nebesiach sa tiež túlajú a len vo veľmi malom počte prípadov majú taoistické chrámy. V nedávnom čase sa s objavením taoistického náboženstva objavili nejaké budhisticko-taoistické polemiky. Preto bolo založené taoistické náboženstvo a taoistické náboženstvo tiež začalo mať Budhov a Bódhisattvy. Všetky tieto veci boli rozriešené.

 

Otázka: Keď manžel a manželka sú obaja učeníkmi Dafa a majú konflikty a problémy, ktoré nemožno rozriešiť, môžu sa rozviesť? (Obecenstvo sa smeje) Má to niečo do činenia s kultiváciou?

Učiteľ: Povedal by som, že máte vo svojej kultivácii opomenutia, hoci niektorí študenti by mohli povedať, že postupujete dobre. Nie ste príliš pripútaní k tým ľudským veciam? Ak by obaja z vás mohli opustiť svoje ja a kultivovať sa dobre a nemali ste také silné vedomie seba, nemohli by ste potom vyriešiť veci dobre, za predpokladu, že manžel i manželka sú učeníkmi Dafa?

Čo sa týka rozvodu, povedal som vám, aby ste sa prispôsobili bežnej spoločnosti ako sa len dá; dnes, či je to rozvádzanie alebo sobáš, nepoviem nič. Hovorím o veciach z hľadiska princípov Zákona. Ale poviem vám, tie veci nebudú v budúcnosti dovolené. Sú výsledkom súčasného stavu v dnešnej spoločnosti. Nemôžem vás nútiť robiť veci istým spôsobom, ale životom v budúcnosti nebude dovolené to robiť, ani by to nerobili [ak by mohli].

Povedzme si teda trochu o ľudských bytostiach. Dnes ľudia považujú city za veľmi dôležité, ale city sú jednou z najnespoľahlivejších vecí. „Keď si ku mne dobrý, som šťastný, a keď už ku mne nie si dobrý, ten pocit je preč.“ Ako by ste teda mohli rátať s takou vecou? Mohli by citové väzby podopierať manželstvo? Pri ľudských bytostiach tam nie je len morálny záväzok, ale tiež, medzi mužom a ženou, ste si vzájomne zaviazaní. Takže z hľadiska ženy, keď vložila celý svoj život do vašich rúk, potom by si muž mal uvedomiť, „Táto žena mi zverila celý svoj život. Musím byť za ňu zodpovedný.“ Zmysel zodpovednosti, ktorý majú navzájom k sebe manžel a manželka, je niečo, čo ľudia dnes neuznávajú a necenia si. Samozrejme, stav dnešnej spoločnosti nie je taký, [ako som práve opísal,] takže vás k tomu nezaväzujem. Ako učeníci Dafa by ste sa mali dobre správať a čo najviac sa snažiť predísť takým veciam [ako rozvod].

Samozrejme, teraz som hovoril len o mužoch. Musím teraz tiež trochu pohovoriť o ženách. (Obecenstvo sa smeje) Začnem teda zľahka. (Obecenstvo sa smeje) Ako žena, musíte na odplatu vedieť pochopiť svojho muža. Ženy: všetky chcete, aby váš muž, váš manžel, bol silný, čestný a dôstojný, mužný chlap, ale svojimi činmi ho stále potláčate, udržujete ho pod takou tesnou kontrolou, že je ako žena (obecenstvo sa smeje). Ako by teda mohol byť mužný? Keď je celá spoločnosť v tomto stave, rozmýšľajte o tom, muži v spoločnosti sa všetci stali ženskými-mužmi, (obecenstvo sa smeje) a všetky ženy sa stali mužskými-ženami (obecenstvo sa smeje) – je to prevrátenie yinu a yangu. Samozrejme, spoločnosť je taká a ja nenalieham na tom, aby ste boli takí a takí. Máme nejaké študentky, ktoré sú naozaj veľmi talentované a sú istí ľudia, ktorí sú naozaj ohromujúci, (majster sa smeje) a niekedy predstihujú mužov z hľadiska schopností. Ale aj tak, mnohokrát naozaj musíte byť ohľaduplné k svojim mužom. Ako kultivujúci sa, musíte byť dobrým človekom nech ste kdekoľvek a musíte byť ohľaduplní k iným – takže prečo doma nemôžete byť ohľaduplná a chápajúca k svojmu vlastnému mužovi? Nemáme zanechať budúcemu ľudstvu najlepšie veci? Ak ste obaja praktizujúci, mali by ste byť k sebe ohľaduplní a ak ste, ako by ste mohli hovoriť o rozvode? Manželstvo by malo byť niečo nezničiteľné. (Obecenstvo sa smeje) (Učiteľ si vzdychne)

 

Otázka: Rád by som vás požiadal, aby ste prosím pohovorili o tom, ako objasniť pravdu podnikateľom.

Učiteľ: Ľudské bytosti sú pripútané k vlastným záujmom. Pre bežných ľudí, vlastný záujem je nad všetkým ostatným a ľudské bytosti sú jednoducho také. Keď im poviete o pravde, pochopia, „Ach, vy ste dobrí ľudia a prenasledujú vás. Ale ja aj tak musím ísť zarábať peniaze.“ Pretože rôzne krajiny pokračujú v investovaní peňazí tam v tomto čase, keď je Falun Gong prenasledovaný, dalo to zlu schopnosť a peniaze na prenasledovanie Falun Gongu a spôsobilo, že tie krajiny, ktoré tam investovali peniaze, sa stali závislými na tom trhu, takže sa neodvažujú odhaliť niečo alebo zaujať postoj proti prenasledovaniu. Ľudské bytosti sú jednoducho také, pokiaľ nenastúpia kultiváciu, takže môžeme ísť len takto ďaleko, aby sme im odovzdali odkaz. Čo sa týka podnikateľov, môžete to nechať pri tom.

 

Otázka: Rád by som sa spýtal Majstra, Šákjamuni potvrdil a osvietil sa k „Prikázaniu, Koncentrácii, Múdrosti,“ takže keď sa my prispôsobujeme Zákonu, musíme tiež potvrdiť a osvietiť sa, v rámci Dafa, k našim vlastným princípom, ktoré sú prispôsobené Zákonu – je to tak?

Učiteľ: Áno, ale ešte som neskončil rekapituláciu tých vecí, ktoré máte potvrdiť a osvietiť sa k nim, takže ešte neviete, aké sú – nebudete vedieť, kým nebudete Osvietení, pretože naša metóda kultivácie je odlišná. Nechoďte vytvárať niečo, len aby ste boli odlišní. Ak odídete a zajtra vynájdete nejaký nový pojem a budete vyhlasovať „Ja kultivujem toto,“ potom ste odbočili.

 

Otázka: Učeníci Dafa z Austrálie, Japonska, Malajzie, (Majster: Myslím, že tieto prečítam.) Austrálie, Japonska, Malajzie, Indonézie, Singapuru, Macau, Kórei, Taiwanu, Nového Zélandu, učeníci Dafa ilegálne zadržiavaní v pekingskom ženskom tábore nútených prác, Lizhou v provincii Guangxi, Meizhou v provincii Guangdong, Shenzhen, Yangzhou v provincii Jiangsu, Sydney, Minghui škôl v Japonsku, Ningbo v provincii Zhejiang, Zhuhai, Hangzhou, Qingdao v provincii Shandong, Haiyang, Shanghai, Yanbian, Wuhan, Shanxi, mesta Jilin v provincii Jilin, mesta Shuangcheng v provincii Heilongjiang, Weihai, Fanyu v provincii Guangzhou, Xi-an, Pekingu a mesta Jiangmen v provincii Guangdong zdravia najsrdečnejším pozdravom veľkolepého, váženého Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Viem. Je to tak najmä u študentov v Číne, poznám ich pocity, viem, že túžia po Majstrovi a v skutočnosti cítim to isté voči nim. Zlo bude odstránené; tmavé oblaky nemôžu zatemniť oblohu.

 

Otázka: Keď som telefonoval do Pekingu, aby som objasnil pravdu, zodvihol telefón praktizujúci. Povedal som im: „Učeníci Dafa po celom svete na vás myslia. Verte prosím pevne v Majstra a v Dafa. Je to ťažké vydržať, ale môžete to vydržať. Je to ťažké spraviť, ale môžete to spraviť.“ Praktizujúci ma požiadal, aby som od neho pozdravoval Majstra, keď vás uvidím. Všetkým chýbate.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Rád by som odovzdal Majstrovi pozdravy od úradníkov verejnej bezpečnosti v provincii Guangdong. V súčasnosti tam sú (Učiteľ: Preskočím tu časť, ktorá hovorí ich počet), ktorí vidia prenasledovanie také, aké je.

Učiteľ: Situácia objasňovania pravdy a zachraňovania vnímajúcich bytostí sa mení rýchlejšie pre učeníkov Dafa v Číne ako medzinárodne a je to preto, že je tam nakoniec obrovský počet učeníkov Dafa; takmer 100 miliónov učeníkov Dafa vytvára veľký vplyv odporovania prenasledovaniu. Objasňovanie pravdy po celom svete a zachraňovanie vnímajúcich bytostí mimo Čínu pomohlo ľuďom inde uvedomiť si pravdu a odsúdiť prenasledovanie a to odstránilo zlo. Je to výsledok nápravy Zákona a súčinnosti úsilia učeníkov Dafa po celom svete. Ale aby sa prenasledovanie v Číne skončilo skôr ako príde náprava Zákona, učeníci Dafa v Číne stále musia hrať hlavnú úlohu. Čo sa týka súčasného prenasledovania, mnoho členov bežnej verejnosti v Číne je ním pobúrených a nie je to len bežná verejnosť, na najvyšších vrstvách spoločnosti tiež, a dokonca na najvyššom stupni vlády mnoho ľudí vystúpilo a hovorilo priamo o faktoch prenasledovania voči Falun Gongu. Čoskoro ľudia povstanú a odsúdia toto prenasledovanie.

 

Otázka: V nedávnych písmach ste spomínali väčšie zodpovednosti, ktoré nás očakávajú v budúcnosti. Vzťahovalo sa to na naše zostupovanie do pozemského sveta po Dovŕšení, aby sme zachránili naše vnímajúce bytosti?

Učiteľ:  To, čo robíte teraz, je zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Nemôžete ísť nahor a potom prísť späť. (Obecenstvo sa smeje) Kto by sa chcel vrátiť? Ste tu a myslíte si, že toto miesto je dosť dobré, ale je to preto, že vaše oči nemôžu vidieť realitu vecí tu. Hneď ako prídete tam hore a pozriete sa späť, zistíte, že v tomto ľudskom svete je to jednoducho špinavé a nechceli by ste sa vrátiť späť, ani keby ste boli o to požiadaný. Preto hovorím, že tie bytosti, ktoré sa odvažovali prísť sem a získať Zákon, si treba vážiť. Ale prenasledovanie starých síl spôsobilo, že vnímajúce bytosti zhrešili voči Dafa a činy ľudských bytostí počas tohto prenasledovania skutočne zničili mnoho ľudí a zničili mnoho životov.

 

Otázka: Ako by mali telesne postihnutí učeníci robiť vysielanie spravodlivých myšlienok? Pýtam sa preto, že moja pravá ruka je ochrnutá.

Učiteľ: Potom môžete použiť svoju ľavú ruku. Nezáleží na tom, pretože je dokonca v poriadku nepoužívať žiadnu mudru pri vysielaní spravodlivých myšlienok. Požiadal som vás o používanie mudry, aby som vám pomohol dosiahnuť silnejší pocit toho, že vysielate spravodlivé myšlienky, aby som vám dal väčší pocit riadenia, to je všetko.

 

Otázka: Ako môžme na Taiwane povzbudiť ostatných praktizujúcich, aby zmenili pasivitu na aktívne potvrdzovanie Dafa a vážili si posledný úsek času nápravy Zákona?

Učiteľ: Ohľadom tohto, v skutočnosti, o študentov na Taiwane sa obávam najmenej. Kvôli postoju vlády voči Dafa tam ma to príliš neznepokojuje. Pretože Zákon je dostupný, študenti sa činili veľmi dobre. Niekedy cítim, že to, čo robia, sa podobá na to, čo sa dialo vtedy, keď som bol v Číne. (Potlesk) Čo sa týka veľmi malého počtu ľudí, ktorí sa nečinia dobre v niektorých oblastiach, je to prejav procesu študentovho získavania lepšieho pochopenia a procesu dospievania nových študentov a všetko toto sa postupne zlepší. Narušenia, s ktorými sa stretávajú vo svojej osobnej kultivácii, nie sú rovnaké ako prenasledovanie v Číne, ale samozrejme, že tam často budú skúšky pre jednotlivcov. Takže ako kultivujúci to musíte chápať správne. Nemôžete sa obávať veľkých trápení a skúšok. Kultivovali by ste sa, ak by ste trávili všetky vaše dni v úplnom pohodlí a šťastí?

 

Otázka: Keď študujeme Zákon s čínskymi študentami, čítame odsek v čínštine a potom odsek v japončine. Niektorí čínski študenti si myslia, že študovanie Zákona týmto spôsobom je príliš pomalé a že to nie je také účinné ako čítanie ako jedna [jazyková] skupina.

Učiteľ: Myslím, že oba spôsoby sú dobré, je v poriadku nechať japonsky hovoriacich študentov čítať spolu a čínsky hovoriacich študentov čítať spolu. Akokoľvek je to pre vás ľahšie. Nie je žiadne absolútne pravidlo. Jednoducho robte to, čo pomáha ľuďom zlepšovať sa.

 

Otázka: Som dosť mladý. Keď vidím pripútanosti niektorých iných praktizujúcich, ktorí sú starší ako ja, neodvažujem sa na ne poukázať. Je toto strach – pripútanosť?

Učiteľ: Neobávajte sa. Keď vidíte niečo, čo je nesprávne, môžete o tom hovoriť nahlas. Dokonca veľmi, veľmi mladí učeníci môžu hovoriť o tom, čo vidia.

 

Otázka: Poznám študenta, ktorý spravil obrovskú chybu pred niekoľkými rokmi a naozaj mal negatívny dopad na Dafa. Teraz je v naozaj ťažkej situácii. Mal by som mu pomôcť?

Učiteľ: Ak ten človek spravil zlé veci a prestal praktizovať, potom ho nemôžete volať študentom. Teraz ste všetci zaneprázdnení objasňovaním pravdy, takže môžete posúdiť sami, či sa oplatí stráviť mnoho času pomáhaním mu. Či ten človek môže stále byť zachránený a aký je pomer medzi stratou a ziskom, keď to spravíte s vašimi súčasnými schopnosťami, to sú veci, ktoré by ste si mali rozhodnúť sami na základe okolností.

 

Otázka: Na Taiwane sa noviny v čínskom jazyku čítajú najviac mimo Číny. Majster, dali by ste nám prosím nejaké rady do budúcnosti pri publikovaní denníku na Taiwane?

Učiteľ: Stále poviem rovnakú vec: spravte rozhodnutie sami na základe okolností našich študentov a schopností. Nežiadajte Majstra, aby niečo potvrdil. Hneď ako Majster niečo povie, poviete: „Majster to povedal,“ a nebudete sa starať o to, či je to realizovateľné, či sú tam zložité problémy, či sú podmienky zrelé – nebudete sa starať o nič a budete trvať na robení toho. Preto hovorím, že musíte veci plánovať podľa vašich okolností.

 

Otázka: Ako by sme mali rozumieť vete: „Oprášim usadený prach a všetky ich pravé podoby sú videné“?

Učiteľ: „Oprášim usadený prach“... od začiatku času vo vesmíre až do súčasnosti ubehlo nezmerné množstvo času. Vesmírne telá sa stále rozpadávajú, je to práve ako metabolizmus. Rozpadnú sa, a potom sa znova vytvoria, sformujú sa, a potom sa znova rozpadnú. Kvôli tomuto ľudská veda v skutočnosti verí tomu, že to bola veľká explózia, ktorá vytvorila tento vesmír. Vesmírny prach padal nadol a zlé elementy postupne išli nadol. Zhora nadol, žiadna úroveň nie je taká čistá ako bola vtedy. Špeciálne Tri ríše sa zhoršovali viac a viac; boli zahalené prachom tak dlho a ten prach stále hrubne. Keď bol predtým vypustený Mesiac, nebol taký veľký ako je dnes; dnes hrúbka jeho vonkajšieho povrchu narástla o desiatky kilometrov. Takže čo sa týka toho, že: „Oprášim usadený prach a všetky ich pravé podoby sú videné,“ vnímajúce bytosti boli pokryté nejakými vonkajšími faktormi a mnoho zlých elementov dokonca znečistilo aj samotné bytosti, a konkrétne ľudstvo bolo ovládané vonkajším zlom počas prenasledovania Dafa. Takže potom, ako sú tieto veci očistené, pozrieme sa a uvidíme, aké sú tie bytosti. To je to, čo to znamená. (Potlesk)

 

Otázka: Celkové plánovanie i koordinácia sú prítomné pri ľubovoľnom probléme. Prečo nás nabádate ku koordinácii, ale nie k celkovému plánovaniu?

Učiteľ: Musíte sa len dať dohromady a hovoriť o tom, ako robiť veci. Náprava Zákona má svoj vlastný postup. V skutočnosti, to, čo robíte, sú len tri veci; predpoklady už boli stanovené. S týmito troma vecami ako ohniskom si určujete, ako ich robiť dobre a súčasne sa kultivujete dobre a zachraňujete vnímajúce bytosti – najťažšou časťou je zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Robenie vecí dobre je v skutočnosti záležitosťou koordinácie. Keď hovorím koordinácia, hovorím o spolupráci a robení vecí spolu. Potvrdzovanie Zákona je tiež kultivácia a ak sa všetci pozeráte dovnútra, budete schopní spolupracovať dobre. Dafa je kultivácia a nie je tam nič iné. Učeníci Dafa robia veci na objasňovanie pravdy, aby po prvé, zachránili všetky bytosti a po druhé, obmedzili prenasledovanie, odhalili prenasledovanie a odporovali mu. Nemáme žiadne iné ciele. Takže čo sa týka aktivít, ktoré učeníci Dafa organizujú a objasňovania pravdy pomocou médií, dáte sa dohromady, aby ste veci naplánovali a to sú veci, ktoré robia naši študenti ako jednotlivci.

 

Otázka: Sú faktory mimo vesmíru rovnakou vecou ako neživá, stojatá voda?

Učiteľ: Neživá voda, o ktorej som hovoril, je len formou na istej úrovni vesmíru. Vesmír je taký spletitý, že sa nedá popísať ľudským jazykom. V určitom bode nie je ani voda, nie je to viac voda. Vesmír je neuveriteľne obrovský a v každej ohromnej sfére je základný dôvod za vytvorením toho vesmíru, ale žiaden z nich nie je najzákladnejším dôvodom. Ale pre bytosti určitej sféry, keď to všetko vidia, myslia si, že je to základný dôvod. To je veľmi častý jav.

 

Otázka: Môžu sa koordinátori združení Dafa stavať nad študentov? Študenti nemôžu vznášať kritiku a hlavný koordinátor vytvára frakcie a uzavreté skupiny.

Učiteľ: Myslím, že ak má koordinátor naozaj taký problém, potom tomu naozaj musí venovať pozornosť. Prečo o vás, koordinátorovi, študenti rozmýšľajú takto? Možno je to ten prípad, že máme mnoho problémov? Mali by ste o tom teraz naozaj porozmýšľať. Koordinátori, vlastne, keď poviem koordinátori, alebo ľudia s pozíciami zodpovednosti, je to len pomenovanie. Za čo sú „zodpovední“? Mohli by byť zodpovední za Dafa? Naozaj by ste to zvládli? Ste vlastne len spojkami, ľuďmi, ktorí slúžia iným a nemáte moc ani autoritu. Koordinujte všetkých dobre a to je najlepšia funkcia, ktorú môžete zastávať pri pomáhaní Majstrovi na ľudskej povrchovej úrovni.

Nezdá sa byť primerané povedať, že koordinátori zhromažďujú zástupy, aby vytvárali záujmové skupiny. Nestarajú sa a nedohliadajú vlastne všetci koordinátori na všetkých študentov? Možno sa niekedy zdá byť bližšie k tým, čo sú okolo neho, a je pravdepodobné, že to vyvolá v iných študentoch ten dojem. Ak istí študenti majú problémy s koordinátorom a rozširujú medzi niektorými študentami nedostatky koordinátora, potom ten problém nezahŕňa len koordinátora. Kultivujete sa, takže prečo sa nedívate dovnútra? Roznecujete nepriateľstvo medzi študentami voči koordinátorovi, vediete skupinu ľudí proti koordinátorovi, a to je nezodpovedné voči sebe aj voči Dafa. Ja sa pozerám na obe strany.

Takže čo sa týka koordinátora, musíte sa činiť dobre; čo sa týka študentov, nemôžete sa stále zameriavať na koordinátora. Ste učeníkom Dafa a každý človek sa sám kultivuje, ale čo robíte vy? Pomáhate len koordinátorovi kultivovať sa? Nekultivujete sa sami? Nie je toto tým problémom? Ale čo sa týka koordinátora, naozaj máte vážny problém? Ak nemôžete pomôcť Majstrovi viesť študentov vo vašej oblasti dobre, nemáte potom sami problém? Viete, čo si myslím? Nemôžem opustiť žiadneho z učeníkov Dafa. Každý človek je mi rodinou, takže ako môžete zaobchádzať s rôznymi členmi mojej rodiny rôzne? Budem vás určite podporovať, vás koordinátorov, keď príde na prácu Dafa, a dobré vedenie miestnych študentov je naozaj veľkým príspevkom. Bežní ľudia majú príslovie: „Nevyužívaj pochybného človeka; ak používaš niekoho, nepochybuj o ňom.“ To hovoria bežní ľudia. Dafa vás ukováva, ale ako naši učeníci Dafa by ste mali odstrániť všetky vaše pripútanosti, vrátane pripútanosti k tomu, že ste koordinátorom alebo vedúcim. Každý je praktizujúcim. Akurát že vy ste niekto, kto dáva iným viac. Takže koordinátori, toto od vás vyžadujem ako váš Majster.

Robenie práce Dafa je tiež kultivácia a žiadna z pracovných metód v bežnej spoločnosti nemá nič do činenia s tým, ako postupujete ako koordinátor v Dafa. Inými slovami, táto forma alebo spôsob práce, kde niekto má aj zodpovednosť a zároveň je aj obyčajným praktizujúcim, predtým neexistovala. Skúmate svoje vlastné cesty a každý koordinátor Dafa sa zoceľuje. Na začiatku sa možno nečinil príliš dobre, ale postupne by mal dozrieť. Počas toho procesu bude iste mať nedostatky a robiť chyby, a to je procesom zoceľovania sa. Takto sa na to pozerám ako váš Majster. Nemôžem ho nahradiť niekým iným predtým, ako sa zocelil k zrelosti, a začať zoceľovať nového človeka od nuly, pretože v tom procese by bolo mnoho chýb a študenti by mali mnoho sťažností a to by mohlo dokonca poškodiť celkový stav Dafa a narušiť potvrdzovanie Zákona učeníkmi Dafa ako jedným telom.

Keď má koordinátor problém, študenti by ho mali naň upozorniť a dokonca mu to povedať vážnymi slovami. Čo sa týka študenta, mali by ste položiť Dafa na prvé miesto, namiesto toho, aby ste vždy kládli na prvé miesto svoje vlastné názory a upozorňovania na to, ako sa iní mýlia. Ak určitý koordinátor v združení Dafa naozaj bráni študentom robiť veci, potom naozaj má vážny problém, pretože sa to rovná zasahovaniu do kráčania každého učeníka Dafa po svojej vlastnej ceste potvrdzovania Zákona. Ak je ten človek naozaj taký, potom musíme rozmýšľať o tom, či je ten človek vhodný; nebude to fungovať, ak bude takto pokračovať. Ale ak je to inak, alebo ak niektorí študenti v skutočnosti zbabrali veci a nechcú počúvať radu koordinátora a obrátia to naruby a vyhlasujú, že zasahuje do potvrdzovania Zákona študentami, potom to nie je dobre. V tom prípade, prečo sa učeníci Dafa nedokážu na veci pozrieť z pohľadu Dafa? Chcem, aby sa každý človek zocelil k zrelosti.

Ak sa na to pozrieme z iného uhla, vaše konflikty sú v skutočnosti testami, ktorými musíte prejsť v procese zlepšovania sa. Všetci sa zlepšujete a každý človek by sa mal pozerať dovnútra na seba. Na strane koordinátora, keď sa objavia tie problémy, nemôžeme povedať, že nie ste za to zodpovedný – musíte za to niesť zodpovednosť. Ak ste sa nečinili dobre pri vedení takej veľkej skupiny študentov a zodpovednosť je veľká, mali by ste si to uvedomiť. Ako váš Majster, nemôžem zanechať jediného učeníka a poviem vám, že ako koordinátor, nemôžete zanechať ani jediného z mojich učeníkov. (Potlesk) Keď je študent s vami zadobre, robíte s ním veci a keď vás niekto nepočúva, vylúčite ho? Nemôžete byť taký a ako váš Majster nechcem takého koordinátora. Musíte koordinovať spôsobom, ktorý umožní ľuďom pracovať spoločne a musíte sa neustále zlepšovať na základe Zákona a vytvárať spravodlivé prostredie, aby učeníci Dafa mohli robiť dobre veci potvrdzovania Zákona, ako objasňovanie pravdy, zachraňovanie vnímajúcich bytostí a obmedzovanie prenasledovania.

 

Otázka: V posledných štyroch rokoch niektorí študenti Falun Gongu z Číny utratili mnoho peňazí, aby prišli pracovať do Kórey. Ich imigračný štatút je ilegálny a ich mesačný príjem je sedem až desať tisíc yuanov. Nie sú schopní uvedomiť si zodpovednosť, ktorú má  učeník Dafa počas obdobia nápravy Zákona a prišli sem len aby zarobili peniaze a posielali ich domov. Hovoria dokonca, že to bolo usporiadané Majstrom. Rád by som sa spýtal, ako môžeme presvedčiť týchto študentov, aby sa vrátili do Číny potvrdzovať Zákon?

Učiteľ: Keď učeník Dafa vidí, že situácia v Číne je tvrdá, že je stále viac učeníkov Dafa prenasledovaných a že mnoho ľudí vo svete je otrávených, ak učeník Dafa nerobí veci, ktoré má učeník Dafa robiť, je potom ešte učeníkom Dafa? Je v poriadku opustiť Čínu, aby ste robili veci pre Dafa, ale ak niekto nerobí veci Dafa, ako by ešte mohol byť hodný byť učeníkom Dafa? Či sú v Číne alebo v zahraničí, stále by mali byť učeníkmi Dafa. Keď sa stanú rovnakými ako bežní ľudia, sú bežnými ľuďmi. Takže ohľadom týchto študentov, musíte im jasne vysvetliť, že ak tam chcú zostať, musia robiť to, čo by mal robiť učeník Dafa.

 

Otázka: V poslednom čase boli rozdiely v názoroch a nedorozumenia medzi kultivujúcimi dosť veľké. Rád by som sa spýtal Majstra, či je to preto, že čím ďalej ideme v poslednej fáze kultivácie, tým sú väčšie rozdiely medzi úrovňami kultivujúcich? Alebo je to zasahovanie starých síl?

Učiteľ: Je pravdou, že rozdiely medzi úrovňami študentov sa zväčšujú, ale ani zasahovanie starých síl nikdy neprestalo. Takže kedykoľvek sú tam osobné faktory v názore študenta, budú to využívať. Tento jav sa už tak často nevyskytuje. V skutočnosti som o takejto veci hovoril veľakrát. Kultivujúci sa študenti sú kolektívnym celkom a prejavia sa všemožné druhy ešte neodstránených myšlienok. Ak sa nechcete pozerať dovnútra a kultivovať sa, potom sa vykryštalizuje zložitá situácia. Takže keď sa tieto problémy v niektorej oblasti objavia, je isté, že tam je problém so študovaním Zákona v tej oblasti. Všetci, čo sú v tom zahrnutí, sú zodpovední a nekultivovali sa dobre, aspoň čo sa týka tohto problému.

 

Otázka: Ako sa líšime od náboženstva?

Učiteľ: Dafa je bez formy! Cesta, po ktorej vás dnes vediem, je najčistejšia. Odhodili sme všetky veci s formou a pozeráme sa len na srdce. Kultivácia je základným kameňom stúpania bytosti, pričom hocičo, čo má vonkajšiu formu, bude vyvolávať pripútanosti. Pozrite sa koľko nábožensky založených ľudí je tu dnes, ktorí neobhajujú Budhov, Taov alebo Bohov, ale namiesto toho obhajujú náboženské formy. To, čomu veria, nie sú Bohovia, ale forma náboženstva a priebeh budovania náboženstiev – to je rozdiel ako medzi nebom a zemou. Viera v Bohov a viera v náboženstvá – sú diametrálne odlišné. Náboženstvá vyvolávajú pripútanosti ľudí k samotným formám a vážne ovplyvnili spravodlivú vieru ľudí v Bohov. Vo formách sú faktory, ktoré ovplyvňujú pokrok kultivujúceho.

 

Otázka: Niekedy, keď sa stretnem s ťažkými skúškami, neviem, či je to výsledok mojej vlastnej karmy alebo usporiadaní starých síl.

Učiteľ: Bez ohľadu na to, či sú to usporiadania starých síl alebo karma, mali by sme najskôr preskúmať seba. Žiadam vás, aby ste sa najprv očistili dokonca aj keď vysielate spravodlivé myšlienky. Pozrite sa najprv na seba a ak objavíte, že máte problém, postarajte sa o neho. Potom staré sily nebudú môcť spraviť nič; keď nemôžu nájsť nič, čo by mohli použiť proti vám, stiahnu sa. Samozrejme, v súčasnosti, dokonca aj keď sa staré sily chcú stiahnuť, nestačí to – úplne ich odstráňte. Potom ako sa očistíte, keď si sadnete vysielať spravodlivé myšlienky, odstráňte ich. (Potlesk)

 

Otázka: Po prečítaní „Súbor s bubnami na pásoch“ v Hongyin II som pochopil, že ten útvar s bubnami na pásoch mal účinok odstraňovania zla a napravovania Zákona.

Učiteľ: Áno, zvuky vášho bubnovania nesú v sebe Zhen-Shan-Ren a v týchto zvukoch sa prejavujú schopnosti učeníkov Dafa.

 

Otázka: Mladí učeníci na Taiwane vytvorili skupinu bubnovania v západnom štýle. Myslím, že by mali sformovať skupinu s bubnami na pásoch. (Publikum sa smeje)

Učiteľ: Nedovoľte, aby vás obmedzovali formy. Všetko, čo robia učeníci Dafa pri potvrdzovaní Zákona, má silu. V skutočnosti skupina s bubnami na pásoch bola len myšlienka, s ktorou prišli študenti z New Yorku. Často sa zúčastňujeme sprievodov v bežnej spoločnosti a chceli sme ukázať ľuďom vo svete bežnú stránku života učeníka Dafa. Zakaždým, keď boli v sprievode, mali kostýmy dynastie Tang, nebeských krásavíc a tak ďalej, takže premýšľali: „Môžeme prísť s niečím iným?“ A tak sa zrodila myšlienka skupiny s bubnami na pásoch. Môžeme používať množstvo foriem, takže ak máte nápad a myslíte si, že je realizovateľný, potom je to tiež v poriadku.

 

Otázka: Bez ohľadu na okolnosti, budeme stále neochvejní v Dafa a budeme stále nasledovať Majstra, každý krok cesty, aby sme dokončili našu misiu potvrdzovania Zákona.

Učiteľ: Áno, ako učeníci Dafa, všetci z vás tu môžu mať takú myšlienku, a preto tam sú také veľké zmeny v situácii potvrdzovania Zákona v tomto svete, preto sa dnes zlo zmenšilo, a preto môžeme zachraňovať vnímajúce bytosti. (Potlesk)

 

Otázka: Myslím, že niektorí študenti v Austrálii nenasledujú Zákon, ale nasledujú ľudí a jednoducho sa nechajú unášať zástupom a narušujú nápravu Zákona a naše snahy zachrániť ľudí vo svete. Sú nejakí študenti, ktorí radi monopolizujú veci a keď niečo nie sú schopní dosiahnuť, nepovedia to otvorene všetkým. Nediskutujú veci so všetkými a nerobia veci priehľadne. Iní ľudia si myslia, že robia ohromné a úžasné veci, pričom v skutočnosti nedokázali nič podstatného a nepovedia všetkým, že premárnili vzácny čas. Vytláčajú tých študentov, ktorí skutočne robia veci.

Učiteľ: Viem o situácii v Austrálii. Ľudské pripútanosti niektorých študentov sú stále veľmi silné. Majster sleduje, kedy všetci budete môcť vystúpiť zo samého seba.

 

Otázka: Keď nás organizácia bežných ľudí nenechá účinkovať v sprievode pod menom Dafa, môžeme použiť iné meno, alebo by sme sa nemali vôbec zúčastniť?

Učiteľ: Ak je to tak, samozrejme, že sa nemôžeme zúčastniť. Pripájajú sa k nim učeníci Dafa kvôli zábave? Učeníci Dafa prišli zachrániť vnímajúce bytosti, takže sa pripájame k sprievodom, aby sme ukázali Dafa ľuďom vo svete a umožnili im dozvedieť sa, že je tu Dafa. Ak nám to nedovolia, potom sa samozrejme nezúčastníme. Ale nezúčastniť sa nie je riešením – prečo nás nenechajú [použiť meno Dafa]? Mali by ste sa s nimi ísť porozprávať a môžete objasňovať pravdu. Ak majú skrytý politický motív, potom to tiež môžeme rozriešiť právnymi prostriedkami; bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať, musí to byť rozriešené na základnej úrovni.

 

Otázka: Ohľadom médií vedenými učeníkmi Dafa, vo väčšine ázijských regiónov sa nevyvíjali tak rýchlo ako v Severnej Amerike. Ako môžeme robiť tento druh práce lepšie?

Učiteľ: Jednoducho robte veci podľa zdrojov, ktoré máte k dispozícii a podľa vášho súčasného prostredia a situácie. Majster vás nenúti robiť nič a nemôže vás viesť natoľko špecificky. Pri potvrdzovaní Zákona kráčate po vašich vlastných cestách a ja tu nemôžem sedieť a hovoriť, že musíte dosiahnuť isté veci, pretože každá situácia je rozdielna. Robte veci na základe vašej miestnej situácie.

 

Otázka: Počas posledných dvoch rokov prichádzal robiť cvičenia na naše miesto praktizovania len malý počet študentov. Je pravda, že študenti v zahraničí môžu všetci robiť cvičenia doma?

Učiteľ: Samozrejme, že nie. V skutočnosti viem, že najväčším dôvodom je, že naši študenti vzali na seba množstvo konkrétnej práce pre objasňovanie pravdy, a pretože sú veľmi zaneprázdnení, majú menej času chodiť von a robiť cvičenia. Pokiaľ je to tak, je to normálne. Ale ak to nie je tak, potom je to nesprávne. Zistite viac od tých študentov, ktorí nechodia von.

 

Otázka: Japonskí študenti sa stretli so zasahovaním počas ich nedávnych aktivít. Čo by sme mali robiť?

Učiteľ: Japonsko... nuž, kdekoľvek sa objaví problém, tam by ste mali ísť objasniť pravdu. Duch Japoncov je nevzdávať sa kým niečo nedosiahnu. Dafa je dobrý pre ľudí všade a kamkoľvek ideme objasniť pravdu, v skutočnosti šírime semienka Dobroty (Shan), odstraňujeme tam zlé faktory a prinášame požehnania životom tam. Ľudia majú stránku, ktorá je vedomá. Čo sa týka mnohých vecí, keď všetci navzájom spolupracujú, pôjde to lepšie. Dúfam, že dokážete venovať menej pozornosti a energie na to, kto sa činil dobre a kto nie, kto je dobrý a kto je zlý alebo aký je ten človek – zamerajte všetku svoju pozornosť a venujte všetku vašu energiu potvrdzovaniu Zákona. (Potlesk) Keď všetci z vás dokážu vzájomne spolupracovať a dobre sa činiť vo veciach na potvrdzovanie Zákona, vtedy si ustanovujete svoju mocnú cnosť. Keď komentujete to, kto je dobrý a kto zlý, Bohovia sa na vás ani spriama nepozrú.

Samozrejme, niektorí ľudia majú problémy a mali by byť kritizovaní. Mali by sme rozriešiť problém zo zmyslu zodpovednosti za Zákon a spraviť tak s dobrou vôľou, položiac Zákon ako prioritu číslo jedna a mali by ste sa v každom prípade vyhnúť použitiu prístupu bežného človeka.

 

Otázka: Som učeník z Kórey. Niektorí kultivujúci chcú vedieť, či je vhodné pre niektorých kultivujúcich, ktorí prevádzkujú médiá, aby dostávali výplatu.

Učiteľ: Na začiatku som povedal ľuďom toto: Povedal som, že učeníci Dafa sa dobre činili pri zakladaní médií a že sa musíte dostať do spoločnosti, dostať sa do pozitívneho cyklu, stať sa finančne nezávislými, stať sa takými, ako bežné médiá, kde ste schopní zaplatiť plat a naplniť ich životné potreby, aby mohli pre ne pracovať na plný úväzok – čo by bolo samozrejme výborné – a stať sa mediálnymi výstupmi hlavného prúdu. Ale kým dosiahnete ten bod a budete mať financie na platy, vyplatiť platy peniazmi z príspevkov od našich študentov v žiadnom prípade nie je dovolené. Kým ostatní vydávajú na Dafa, vy by ste niečo z toho dostávali? Ako učeník Dafa by ste to mali jednoducho podporiť, čím len môžete – peniazmi, úsilím, alebo niečím. Ak môžete naozaj fungovať ako iné mediálne výstupy v spoločnosti a stať sa ziskovými a vyplácať mzdy, potom dokonca aj keď to nie je veľa, každý môže dostať podiel a keď je tam viac peňazí, môžete rozdeľovať viac. Ak potom máte väčší zisk a môžete dosiahnuť úroveň bežného platu, potom váš Majster bude z vás mať radosť. Takže podmienkou je, že predtým ako dosiahnete ten bod, nemôžete platiť výplaty použitím príspevkov od našich študentov.

 

Otázka: Na novinovom projekte pracuje viac ako päťdesiat ľudí. Ako môžeme lepšie naplánovať naše zdroje? Toto ovplyvnilo iné projekty.

Učiteľ: Tieto veci musíte dobre koordinovať. Noviny sú vo svojom ranom štádiu, takže potrebujú pomoc od mnohých ľudí, ale pokúste sa neplytvať ľudskými zdrojmi. Viac ako päťdesiat ľudí  je príliš, pretože musíte brať do úvahy fakt, že každý človek potrebuje kráčať po svojej vlastnej ceste a robiť iné veci. V úvodnej fáze prevádzkovania novín môžu byť veci dosť ťažké a je treba nejakých ľudí, ale nech sa ich toho nezúčastňuje príliš veľa. Mali by ste dobre koordinovať tieto veci, pretože objasňovanie pravdy v iných prostrediach je tiež dôležité.

Objasňovanie pravdy priamo a objasňovanie pravdy cez médiá sa navzájom dopĺňajú. Nemôžete sa spoliehať len na jeden spôsob objasňovania pravdy. Ako ste videli, momentálne je množstvo spôsobov, prišli ste s mnohými metódami: Internet, televízia, rádio, rozdávanie VCD-čok, telefonovanie, listy, faxy, rozdávanie literatúry, priame objasňovanie pravdy osobne a študenti v Číne vylepujú plagáty a robia sa samozrejme projekty, ktoré rôznymi spôsobmi otriasajú zlom. Používate spoločne mnoho foriem.

 

Otázka: Asistenti a koordinátori na rôznych miestach v Kórei boli príliš často vymenení a nie je tam princíp, ktorý by sa sledoval pri vymenovaní alebo odvolaní niekoho. Mnoho učeníkov, ktorí aktívne robia kultiváciu v období nápravy Zákona a ktorí kráčajú na čele, bolo odstránených a nahradených. Niektorí ľudia už boli menovaní a odvolaní dvakrát. Niektorí z tých, čo boli nedávno menovaní, získali Zákon len pred niekoľkými mesiacmi a sú zaneprázdnení zvládaním ľudských záležitostí po celý deň. Majster, povedzte mi prosím, či je všeobecný štandard pre menovania a odvolávania v združeniach Dafa? Je primerané, ak predseda asociácie spraví rozhodnutie jednoducho ako sa mu zachce?

Otázka: Čo sa týka tohto, myslím, že dám radu našim koordinátorom v Kórei: aby sa naši študenti mohli dobre kultivovať a aby všetci naši študenti dozreli vo svojej kultivácii, nerobte všetky tie zmeny, pretože to vlastne tlmí entuziazmus študentov. Ďalšou vecou je, že ak neustále takto vymieňate ľudí, nahradzujete študentov predtým ako dozreli pomocou zoceľovania prácou Dafa, a potom ten nasledujúci, ktorý je menovaný, je znova nahradený predtým, ako dozrie. Práca pre Dafa sa líši od akejkoľvek ľudskej práce. Hľadáte si cestu cez neprebádané vody. Porozmýšľajte, ako by asistenti učeníkov Dafa a koordinátori v rôznych oblastiach mali robiť svoju prácu a zoceliť sa k zrelosti a pomôžte im dozrieť. Žiadna svetská byrokratická cesta alebo cesta vodcu sa nehodí do kultivácie Dafa, takže musíme nájsť našu vlastnú cestu a umožniť všetkým, aby sa zocelili.

Samozrejme, ak koordinátori naozaj rozmýšľajú v záujme študentov a robia tak na základe Zákona a pokúšajú sa pomôcť tomu človeku odstrániť jeho pripútanosť k tomu, že je vedúcim, nie som proti tomu. Ale ak to tak nie je, potom by ste to nemali robiť tak, ako robíte. Na strane koordinátora rozmýšľate: „Menujem toho, kto ma bude počúvať a ak niekto nepočúva, necháme ho vymeniť,“ potom je to nezodpovednosťou voči Dafa a tento prístup nie je vhodný pre prácu Dafa. Koordinátor by si mal často vymieňať názory so študentami, vidieť sa ako jeden spomedzi študentov a mať postoj „poďme spolu dobre robiť veci“. Keď vás študenti dobre spoznajú, práca Dafa sa bude robiť rýchlejšie a lepšie.

Toto nie je kritika. Jednoducho vám radím, aby ste veci s inými diskutovali. Čo sa týka našich študentov, mali by ste našim koordinátorom lepšie pomáhať. A čo sa týka našich koordinátorov, mali by ste naozaj zvýšiť komunikáciu s našimi študentami – viac študentov a väčší rozsah študentov. Dávajte pozor, aby ste nezaujali postoj nejakého vodcu. Toto nie je kritika. Jednoducho vás učím trochu poznatkov. (Potlesk)

Čo sa týka kórejských učeníkov Dafa, mnohokrát ste skutočne vykonali výbornú prácu a mnoho tamojších učeníkov Dafa sa kultivovalo dobre. Keď vás vidím činiť sa dobre a najmä keď navzájom dobre spolupracujete ako celok a máte veľký dopad, veľký počet Bohov vás velebí. Hrali ste dôležitú úlohu pri objasňovaní pravdy a pri odporovaní prenasledovaniu. Zužitkujte svoje silné stránky a použite spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa a čiňte sa ešte lepšie. To, že sa činíte dobre, samé osebe desí zlo. Majster dúfa, že koordinátori budú viesť študentov dobre a dúfa, že učeníci Dafa plnšie dozrejú.

 

Otázka: Chcem sa úplne a celkom prispôsobiť Dafa, pevne a usilovne napredovať s čistotou, prejaviť svoju najlepšiu snahu pri troch veciach a nesklamať Majstra, ktorý nás milosrdne a namáhavo zachránil.

Učiteľ: Ak všetci z vás máte toto pochopenie, zvládneme robiť dobre naše úlohy. Spomenuli ste, ako vás Majster milosrdne a namáhavo zachránil, ale ak sa spýtate mňa, povedal by som, že vy ste tí mimoriadni, čo prišli tam, kde sú dnes. (Potlesk)

Len včera som o niečom hovoril: Viete pred akými študentami som stál na začiatku? Či to bolo v Číne alebo v iných oblastiach, bolo tam mnoho študentov, ktorí keď po prvýkrát vstúpili do prednáškovej siene, pozrel som sa na obecenstvo a videl som, že majú všemožné názory na svet, ktoré si vytvorili medzi bežnými ľuďmi a sotva zopár z nich skutočne malo svoje vlastné myšlienky, alebo sa mohli pozrieť na veci s jasnou mysľou. Mnoho ľudí váhalo a dokonca keď povedali, že Dafa je dobrý, nemysleli to zo srdca. Pridajte k tomu všetky tie názory, čo mali, a niektorí ľudia sa učili všemožné qigongy – toľko, že sa to stalo návykovým. Mohli sa tí ľudia kultivovať na Bohov? Ako si môžete predstaviť, boli tomu na míle vzdialení. Ale dostať sa tam, kde ste dnes, to, že ste dnes dosiahli tak veľa, to je skutočne veľkolepé.

Samozrejme, ako váš Majster, akých ľudí mám najviac v úcte? V skutočnosti sa na to Bohovia pozerajú tak isto: niekto, koho myslenie je jasné – a nehovorím o ľuďoch, ktorí sú šikovní alebo múdri triviálnym spôsobom, to nie je to, čo mám na mysli, hovorím o niekom, kto má svoje vlastné spravodlivé myšlienky, má svoje vlastné myslenie, rozmýšľa svojou mysľou a nie je ovplyvňovaný žiadnymi cudzími odkazmi. Jeho hlava nie je zahmlená a nie je ako niektorí ľudia, ktorí keď iní povedia, že niečo je dobré, aj oni povedia, že je to dobré a keď iní povedia, že niečo je zlé, aj oni povedia, že je to zlé, akoby nemali žiadnu identitu. Ale dnes, to čo vidím je, že ste všetci racionálni a pokojní a robíte veci vyrovnaným spôsobom. Pravdou je, že už viac nie ste jednou z bežných ľudských bytostí a už by ste sa nemohli ani vrátiť späť, naozaj nemôžete. (Potlesk) Rozdiel medzi vami a bežnými ľuďmi narástol a je vyložene obrovský.

 

Otázka: Vedia staré sily o zákone vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania?

Učiteľ: Samozrejme, že vedia. Nie sú staré sily prejavom božstva?

 

Otázka: Majster, hovorili ste o tom, ako sa mnoho Bohov chcelo reinkarnovať ako ľudia, ale nebol dostatok ľudských koží, takže mnoho rastlín a živočíchov sú oni. Pretože zvieratá nemôžu získať Zákon, je pravdou, že sa môžu len prispôsobiť Zákonu?

Učiteľ: Áno, to je pravda, ale predpokladom je, že ich postoj voči Dafa musí byť pozitívny. Vtedy keď som šíril Zákon, aby som zabezpečil, že v budúcnosti tento Zákon nikdy neupadne a neuvädne, musel som kráčať po priamej ceste, takže som určil pravidlo, že zvieratá nemôžu získať Zákon. V dávnej minulosti to bolo tiež tak, že zvieratám nebolo dovolené získať Zákon. Počas vekov sa postupne všetko začalo odchyľovať a zvieratám bolo dovolené kultivovať sa a postupne sa viac a viac zvierat kultivovalo. Takže vtedy, keď som šíril Zákon a stanovil som, že zvieratá sa nebudú kultivovať v Dafa, hej, môj bože, mnohé ríše spustili hurhaj. Ale aj tak, pravidlá sú pravidlá. Ak chce zviera získať Zákon, môžete sa reinkarnovať ako človek a ja vám dám šancu. V každom prípade ste prišli dnes do tohto sveta a v náprave Zákona, nech ste zviera, rastlina alebo ľubovoľná vec, pozerám sa len na váš postoj k Dafa. Pre tých, ktorí sú pozitívni k Dafa môžem rozriešiť všetko. Najčastejším scenárom je, že ho nechám vrátiť sa tam, odkiaľ pochádza, potom ako sa prispôsobí. Môžem rozriešiť ten problém. Zvieratám nie je dovolené priamo sa kultivovať v Dafa, pretože by to bolo neúctivé voči Dafa.

 

Otázka: V tejto poslednej fáze nápravy Zákona máme praktizujúceho, ktorého člen rodiny (tiež praktizujúci) prechádza cez ťažké odstraňovanie karmy, takže vyžaduje vnútrožilové injekcie. V dôsledku toho nemôžu pokojne pracovať na potvrdzovaní Zákona a navzájom sa ovplyvňujú. Rád by som sa spýtal cteného Majstra, či toto pochádza z ich vlastného problému alebo zo zasahovania?

Učiteľ: Pre praktizujúcich nie je nič náhodné. Väčšinou sa to vzťahuje k procesu zlepšovania sa kultivujúceho. Ak je to nový študent alebo niekto, kto nie je usilovný, potom sa táto situácia vyskytne, keď neprejde dobre skúškou. Ale ak sa takéto vážne zasahovanie stane, keď učeníci Dafa potvrdzujú Zákon, potom to musia byť temní prisluhovači alebo prehnití démoni, ktorí nás prenasledujú. Vysielajte spravodlivé myšlienky, aby ste ich odstránili. Noví študenti, alebo študenti, ktorí nie sú dostatočne usilovní, mali by ste dávať pozor a skúmať sa v tomto ohľade.

 

Otázka: Nedávno usporiadala koalícia pre slobodu prejavu a ľudské práva sympózium v Tokiu ohľadom súčasného stavu ľudských práv v Číne a globálnej snahy postaviť Jianga pred súd. Niekto z japonskej asociácie Falun Gong mal na konferencii prejav a iní rečníci pozostávali z tých z Globálnej snahy o záchranu a z Globálnej koalície na postavenie Jianga pred súd. Niektorým praktizujúcim sa zdá, že takýto druh akcie nebol celkom vhodný.

Učiteľ: Nemôžete sa na to tak pozerať. Mali by sme uznať fakt, že bežní ľudia nás prišli podporiť, nemali by sme sa teda radšej zúčastniť? Bolo by to akoby ľudia vo svete chceli potvrdiť Zákon, ale my by sme to neschválili. Obmedzujeme prenasledovanie a odhaľujeme ho, a keď sa do toho zapoja bežní ľudia, neznamená to, že sa zapletáme do politiky. Keď som šíril Zákon, nepozeral som sa na organizáciu a nepozeral som sa na formy, pozeral som sa len na ľudské srdcia. Nezáleží na tom, aká organizácia to je, pokiaľ to nie je kriminálne podsvetie alebo jeden z tých hrozne prízemných alebo skazených, keď k nám príde, aby podporil Dafa, mali by sme dať ľuďom šancu potvrdiť Zákon – neprišli sme sem zachrániť všetky bytosti? Dokonca aj keď sú to jednotlivci z tých naozaj zlých skupín, ktoré som práve spomenul, ak majú srdce prísť potvrdiť Dafa, potom by ste aj im mali dať šancu, nie?

Ale je tu jedna vec, ktorú musíme mať na pamäti: Učeníci Dafa sa absolútne nemôžu zúčastniť nejakej [politickej] veci, ktorú dali dohromady bežní ľudia – pokým to nemá nič do činenia s naším Falun Gongom, nemôžete sa toho zúčastniť. Ale ak ľudia niečo organizujú na podporu Falun Gongu, potom by nebolo správne, ak by sme nešli.

 

Otázka: V Zhuan Falune je bodka v Taiji buď modrá, červená alebo čierna, ale na niektorých materiáloch je vytlačená biela. Je to nesprávne?

Učiteľ: Viete, že v skutočnosti sa farby v dimenziách vesmíru – červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigová a fialová – menia. Taiji je symbolom, ktorý odráža taoistický pohľad na vesmír, takže môžeme len povedať, že je to symbol, ktorý predstavuje taoistický systém. Napríklad, čierno-červené a indigovo-červené druhy, o ktorých som hovoril, majú formu taoistického systému. Ohľadom otvoru v Taiji, skúmal som to ďalej a mal by byť priehľadný, biely, to jest – otvory oboch druhov Taiji sú biele. V skutočnosti je to len emblém vo svojej prejavenej podobe.

 

Otázka: Moje dieťa sa nazýva učeníkom Dafa a má rado Zákon, hovorí iným o Zákone a objasňuje pravdu. Ale nevzalo na seba študovanie Zákona a robenie cvičení. Ak to od neho žiadam, je to neprimerané?

Učiteľ: Ak je to dieťa veľmi malé, nemôžete ho nútiť. Keď je dieťa veľmi malé, nasleduje to, čo robia dospelí. Keď je starší a môže študovať Zákon čítaním kníh samostatne, potom sa bude kultivovať sám.

 

Otázka: Mám pocit, že v Singapure sú stále nejakí kultivujúci, ktorí často rozmýšľajú o Dafa s ľudskými myšlienkami. (Učiteľ: Áno) Ako môžeme rozriešiť tento problém?

Učiteľ: Áno, všetko, čo robia učeníci Dafa, mali by to robiť na základe Zákona a rozmýšľať o veciach z hľadiska Zákona. Naozaj sú nejakí študenti, ktorých ľudské pripútanosti sú príliš silné a sú nejakí, ktorí spravili zlé veci za chrbtami ľudí. Sledujem to všetko.

 

Otázka: Keď sa čistím pred pomyslením na slovo „Mie“ na odstránenie zla, môžem myslieť na slovo „Chu“? [3]

Učiteľ: Robte len to, čo som vám povedal. Bez ohľadu na to, s čím prídete, to, čo som vás žiadal robiť, je iste najsilnejšie. (Potlesk) Spravodlivé myšlienky niektorých študentov sú stále nedostatočné, a keď sa stanú namyslenými, prídu s čímsi odlišným. Vtedy budete využívaní démonmi, odbočíte a budete mať problémy. Tí, čo sa pokazili, sa nepokazili cez noc. Pomaly začali takto.

 

Otázka: Všetci Hongkonskí študenti pozdravujú Majstra. Ako by mali učeníci Dafa pristupovať k aktivitám organizovanými bežnými ľuďmi, ktoré majú politický alebo iný program?

Učiteľ: Čo robia bežní ľudia nemá s nami nič do činenia. Ale keď nás bežní ľudia podporujú odporovaním prenasledovaniu Falun Gongu alebo keď odporujú čínskemu potláčaniu ľudských práv, nemôžete povedať, že to nemá nič do činenia s Falun Gongom. V Hong Kongu, keď nás teraz bežní ľudia pozvú, aby sme boli časťou vecí, ktoré s nami súvisia a keď je to pokojné a racionálne, potom sa môžeme zúčastniť. Hovorím len, že Hong Kong sa môže zúčastniť. Ak to nemá s nami nič do činenia a nemá to súvis, potom sa nemôžeme zúčastniť. Musí vám to byť jasné.

Naposledy keď odporovali Článku 23, napríklad, keď tam bola veľká a dynamická udalosť, nespravili ju kvôli Falun Gongu? (Učiteľ sa smeje) Potom čo to prebehlo, demokratickí aktivisti, ľudia z rôznych skupín spoločnosti, ľudia v politických kruhoch a mnoho ľudí z hlavného prúdu spoločnosti začalo pozorne skúmať Falun Gong. Preto si myslím, že široká verejnosť v Hong Kongu má teraz jasné pochopenie Falun Gongu. Samozrejme, hovorí sa, že „správa vyvesená všade stále nemôže upovedomiť negramotných“, takže určite boli ešte vynechaní nejakí ľudia, určite sú ešte ľudia, ktorí nepoznajú pravdu, a preto musíte pokračovať v robení vecí na objasňovanie pravdy.

 

Otázka: Ako môže Hong Kong hrať lepšiu úlohu použitím médií na potvrdzovanie Zákona?

Učiteľ: Noviny sa musia postupne dostať do pozitívneho cyklu v spoločnosti a stať sa hlavným médiom spoločnosti. Mediálny výstup vedený učeníkmi Dafa sa určite stane médiom hlavného prúdu. (Potlesk) Nielenže sa stane médiom hlavného prúdu, ale v budúcnosti bude najväčším svetovým mediálnym výstupom. (Potlesk) V skutočnosti, kostra novín, ktoré vediete, je už najväčšia. Vezmite si mediálny výstup v ľubovoľnej krajine, ten pokrýva len krajiny v tom regióne. Bez ohľadu na to, aká veľká je tá krajina, stále je len národným, mediálnym výstupom, hoci noviny sa môžu distribuovať v iných krajinách. Žiadne z nich nemajú taký vplyv.

V minulosti niektoré noviny v čínskom jazyku mali širokú distribúciu, ale mnoho z nich bolo neskôr kúpených a teraz stratili svoj zmysel pre spravodlivosť a neodvažujú sa tlmočiť pravdu. Ak niekto chce vidieť pravdivé správy, musí čítať médiá, ktoré vediete vy.

 


Vyučovanie Zákona na Fa konferencii vo Washingtone DC, 2004

(Li Chung-č, 24. júla 2004)

 

Dobré ráno! (Poslucháči odpovedajú: Dobré ráno, Majster!)

Čas letí a v okamihu prešiel ďalší rok. Dafa učeníci sa počas obdobia, ktoré prešlo odvtedy, čo som sa zúčastnil Fa konferencie v DC minulý rok veľmi zmenili, rovnako ako celkový stav nápravy Zákona. Učeníci Dafa sa naozaj činili veľmi dobre vo veciach, ktoré by učeníci Dafa mali robiť, keď potvrdzujú Zákon. Keď sa pozriete na to, ako to ide, môže byť čoraz jasnejšie a jasnejšie, že pred nami je svetlá budúcnosť. (Potlesk)

V nie príliš vzdialenej budúcnosti dospeje toto prenasledovanie a táto forma kultivácie, ktorú majú učeníci Dafa, ku koncu. (Potlesk) Táto forma kultivácie, prvá svojho druhu, kde sú učeníci Dafa časťou nápravy Zákona keď vesmír prechádza nápravou Zákona, spolu s mocnou cnosťou preukazovanou učeníkmi Dafa a veľkolepé činy, ktoré udivujú celý vesmír, všetko z toho veľmi skoro skončí. (Potlesk)

Takže pozerajúc sa na súčasnú situáciu, pretože ste odstraňovali zlo so spravodlivými myšlienkami a spravodlivými činmi, keď ste potvrdzovali Zákon, v tomto bode je počet zlých životov nepatrný a oni sa akurát pokúšajú schovať. Aby však udržali toto prostredie takzvanej „skúšky“ zla, temní prisluhovači, ktorí sú v Troch ríšach a ktorých staré sily v minulosti usporiadali, ako aj niektorí Bohovia, ktorí hrajú negatívne úlohy – sú to oni, ktorí priamo robia tie zlé veci. Inými slovami, faktory zanechané systémom starých síl stále majú negatívy vplyv. Potom tie životy nebudú schopné zaplatiť za zasahovanie, ktoré spôsobili náprave Zákona a za činy, ktorými sa podieľali na poškodzovaní nápravy Zákona, takže všetci z nich budú odstránení počas nápravy Zákona, to je isté. Takže oni sú časťou tých zlých životov, ktoré odstraňujete, keď vysielate spravodlivé myšlienky. V skutočnosti tých životov veľa nezostalo. V tomto bode zostalo len približne päť percent pôvodných temných prisluhovačov a veľmi málo Bohov, ktorí hrali negatívnu úlohu v náprave Zákona. Ale stále hrajú zlú úlohu v rámci mechanizmu zostaveného v minulosti starými silami. Takže pri potvrdzovaní Zákona, bez ohľadu na to, aká je situácia, nik z vás by nemal poľaviť v ostražitosti a keď príde na veci, ktoré by mali robiť učeníci Dafa, mali by ste sa stále snažiť spraviť ich čo najlepšie. Najmä keď sa to chýli ku koncu, pre niektorých študentov naozaj nezostáva veľa času, a platí to dvakrát pre tých, ktorí sa nečinili dobre – mali by ste využiť čas a činiť sa dobre.

Zakaždým, keď hovorím o stave nápravy Zákona, vždy musím dodať toto: Takto sa kultivujú učeníci Dafa a nikto by nemal ísť do extrémov. Pokračujte v tom, čo by ste normálne robili. Čokoľvek by ste robili, mali by ste to robiť naďalej ako obvykle. Je to preto, že každá vaša myšlienka a nápad, každý jeden čin, má vplyv na veľké veci. Bez ohľadu na to, aké veľké veci sa dejú, tvárte sa akoby sa nič nedialo a robte ďalej to, čo by mal robiť učeník Dafa. Toto je cesta, po ktorej dnes ideme a toto je dedičstvo mocnej cnosti, ktorú zanechávate. Cesta, po ktorej vy, učeníci Dafa, idete, je to, ako sa musíte kultivovať podľa našej kultivačnej cesty a vôbec sa nemôže zmeniť pri nejakých zmenách v bežnom svete.

Pozerajúc sa na veci, ktoré ste robili pri kultivácii a potvrdzovaní Zákona ako učeníci Dafa, stále máte mnoho nedostatkov a mali by ste opustiť všetky veci, ku ktorým ste pripútaní. Keď hovorím o pripútanostiach, nebudete tomu rozumieť extrémnym spôsobom, ako by ste tomu rozumeli predtým. Táto cesta, po ktorej idete a spôsob, akým sa kultivujete, nie sú pripútanosti. Vaše vlastné predstavy a odchýlené myšlienky, ktoré stále máte medzi ľudskými bytosťami keď potvrdzujete Zákon, oni sú tým, čo by ste mali opustiť. Čo sa týka vašej kultivačnej cesty, ktorá je tu, v bežnej spoločnosti – fakt, že pracujete a vediete normálny život medzi masami, pričom robíte kultiváciu – to je niečo, čo som vám nikdy nepovedal, aby ste opustili, pretože to je niečo určené našou kultivačnou cestou.

Počas minulých niekoľkých rokov prenasledovania ste ukázali mocnú cnosť učeníkov Dafa, ale popri tom vyšlo na svetlo mnoho nedostatkov. Avšak v procese potvrdzovania Zákona, veľká väčšina učeníkov Dafa odstránila tieto nedostatky, zatiaľ čo sa kultivovala a potvrdzovala Zákon, a to je pozoruhodné. Bežní ľudia nie sú schopní opustiť ľudské veci. Ale kultivácia, viete, je odlišná od niečoho obyčajného. Bežný človek žije len preto, aby sa hnal za vecami, ktoré chcú bežní ľudia. Učeníci Dafa nie sú pripútaní k týmto veciam. Máte jasný cieľ kultivácie a viete, čo robíte. Zatiaľ čo potvrdzujete Zákon, mnoho vecí, ktoré robíte, sa zdajú byť rovnaké ako tie, čo robia bežní ľudia, a preto zopár ľudí hovorí, že vyzeráme akoby sme robili politiku, alebo že organizujeme nejaké spoločenské hnutie. Nuž, takéto sú ľudské bytosti. Počas tohto časového obdobia iste nebudú milióny Bohov robiť božské veci v ľudskom svete a učeníci Dafa iste nebudú používať svoje božské stránky na robenie božských vecí v širokom rozsahu, s naplno ukázanými božskými prostriedkami, pred masami ľudí v bežnom svete. Učeníci Dafa používajú prostriedky bežných ľudí na potvrdzovanie Zákona. Nezaplietli sa do „politiky“ bežných ľudí. Nie je nič nesprávne na používaní nejakých foriem bežných ľudí, ktoré sú užitočné na potvrdzovanie Zákona.

Keď sa dostali do tohto bodu, učeníkom Dafa by mali byť veci ešte jasnejšie. Učeníci Dafa nie sú nejakí politici – svetskí ľudia – máte mnoho schopností svetských ľudí, ale nepokúšate sa získať nič bežných ľudí. Kultivácia učeníka Dafa je pre účel dosiahnutia Dovŕšenia počas potvrdzovania Zákona. Ale ako učeníci Dafa, zachraňujete tiež všetky bytosti a umožňujete viacerým životom, aby boli spasené a zachránené počas nápravy Zákona.

V minulosti som často hovoril, že žiaden z ľudí v dnešnej ľudskej spoločnosti nemá jednoduché pozadie. Počas priebehu histórie Bohovia rôznych období vytvorili ľudí rôznych období a vzhľad rôznych rás je v skutočnosti obrazom rôznych Bohov. To, čo vytvorili, bola ľudská stavba tela v Troch ríšach, ktorá je známa ako „ľudská koža povrchovej úrovne“. Keď sme sa dostali k dnešku a najmä keď som vyšiel na verejnosť so Zákonom, množstvo Bohov prišlo nadol a reinkarnovali sa ako ľudia. To, čo je v telách mnohých bežných ľudí, už nie sú duše (yuanshen) z doby, keď Bohovia vytvorili človeka, pretože v tom čase bola duša človeka vytvorená z látky z Troch ríš, pričom duše mnohých dnešných ľudí prišli z vysokých úrovní. Prečo prišli? Ako som povedal predtým, nič v tomto svete v skutočnosti nie je náhodné. Každá bytosť a každý predmet prišiel kvôli Dafa, bol sformovaný pre Dafa a bol vytvorený pre Dafa, a to zahŕňa všetkých ľudí. Všetko z toho, čo sa prihodilo v histórii Troch ríš, bolo vytvorené pre Dafa. Či to boli všetci Bohovia v histórii, ktorí prišli nadol spasiť ľudí, všetky hrdinské postavy, ktoré sa objavili v každom národe, alebo všetky rôzne kultúry, ktoré vznikli počas histórie, všetky sa stali kvôli dnešnému konečnému prejavu Dafa medzi ľudskými bytosťami. Kvôli tomuto účelu bola medzi ľudskými bytosťami vytvorená kultúra pre porozumenie Dafa a boli vytvorené vlastnosti rôznych kultúr, ako aj štýly rôznych kultúr. Inak povedané, proces od počiatku Troch ríš a ľudstva bol procesom vytvárania spôsobov myslenia ľudských bytostí, vytvárania správania sa ľudských bytostí, vytvárania princípov pre ľudské bytosti a vytvárania toho, čo dovoľuje ľuďom napokon pochopiť tento Zákon, kultivovať sa podľa tohto Zákona a porozumieť, že sa majú kultivovať a stať sa učeníkmi Dafa, a umožniť masám bytostí, aby boli spasené počas nápravy Zákona. Všetko toto bolo sformované počas priebehu histórie pre tento konečný moment vesmíru. V skutočnosti, keď mnoho premnoho Veľkých osvietených bytostí v histórii, ako Šákjamuni, Lao-c’ a Ježiš zachraňovali ľudí, odovzdávali cestu a robili dobré činy, trpiac kvôli ľuďom, môžem vám povedať, ich skutočným cieľom bolo vytvoriť kultúru pre nápravu Zákona.

Dlhá história vesmíru spravila úplné prípravy pre túto nápravu Zákona a Tri ríše boli spravené a vytvorené a rástli a vyvíjali sa pre nápravu Zákona. Takže všetky životy v tomto historickom procese existovali a boli vytvorené kvôli náprave Zákona. Inými slovami, počas dlhého, vleklého priebehu histórie, bez ohľadu na to, koľko životov sa objavilo alebo koľko ich je stále v dnešnom svete, všetky prišli a všetky sa narodili a boli vytvorené kvôli tomuto Zákonu. Toto dokonca zahŕňa tie životy, ktoré boli usporiadané starými silami a majú negatívne účinky. Vtedy pre nich staré sily usporiadali, že budú mať negatívne účinky, aby sa mohli Dovŕšiť. Je to preto, že staré sily si mysleli, na základe ich predstáv, že tí, čo hrajú negatívne úlohy, umožňujú tým, čo hrajú pozitívne úlohy Dovŕšiť sa. Ak by toto bola kultivácia v normálnom časovom období, potom by ste nemohli povedať, prinajmenšom v určitej sfére, že ich logika bola odchýlená. Ale keď sa deje náprava Zákona obrovských nebeských klenieb, potom to zasahuje do nápravy Zákona, je to nesprávne a spôsobilo to vážne narušenie. Všetko to vyjadruje, že zlo sa snaží riadiť nápravu Zákona a budúcnosť. Toto robí hriech starých síl proti náprave Zákona najväčším hriechom.

Ale napriek tomu, všetky životy prišli kvôli tomuto Zákonu, takže by sa mali pozitívne prispôsobiť a zosúladiť s týmto Zákonom a nemôžu nanucovať veci tomuto Zákonu alebo budúcnosti. Je mnoho životov, ktoré mali mať negatívny účinok v tomto procese, podľa toho, ako to usporiadali staré sily. Ale nemali, čo znamená, že ich stále možno spasiť. Keď objasňujete pravdu a keď učeníci Dafa robia veci, ktoré majú robiť, dovoľte mi povedať vám, z veľkej časti ste to vy, čo ich zachraňujete.

Ako ste videli, váš Majster v poslednom čase nič nepovedal bežným ľuďom a už nerobím nič osobne, aby som spasil bežných ľudí a dokonca keď príde na veci, ktoré robia učeníci Dafa, len zriedkavo sa do nich miešam. Možno je vám jasné, prečo je to tak: Chcem pre vás zanechať príležitosť ustanoviť si mocnú cnosť. Ak by som vás v niečom dnes viedol, potom by tá vec nebola spravená vami, takže by ste stratili príležitosť na ustanovenie si mocnej cnosti. Medzičasom, ako učeník Dafa a veľkolepá osvietená bytosť budúcnosti, keď zachraňujete bytosti, mali by ste plne ukázať svoju veľkoleposť, svoj súcit a svoju ušľachtilosť. Preto vám chcem dať množstvo príležitostí na záchranu ľudí vo svete, na záchranu všetkých bytostí, a nechať vás robiť tie veci, ktoré by ste mali robiť. V skutočnosti, v budúcnosti uvidíte, že či to bol Ježiš, Šákjamuni alebo iné Veľké osvietené bytosti v histórii, nie je tam rozdiel medzi tým, čo robili oni a tým, čo vy robíte dnes. Je tam rozdiel len vo forme. Takže vám táto vec musí byť jasná a musíte robiť dobre to, čo by ste mali robiť.

Je to Dafa – taký nesmierny Zákon – a náprava Zákona – taká závažná udalosť. To samotné vás vyzdvihuje na vznešené miesto. Navyše, všetko, čo robíte v náprave Zákona, je určite najveľkolepejšie, pretože dokonca aj história bola kvôli tomu vytvorená. Takže by ste sa čo najlepšie mali snažiť činiť sa dobre vo veciach, ktoré by učeník Dafa mal robiť a každá jedna vec má najvyššiu dôležitosť. Požiadal som vás, aby ste robili dobre tri veci. Musíte dobre robiť tie tri veci. Mali by ste tieto veci robiť dobre po celý čas až po vaše Dovŕšenie. Vaša mocná cnosť a všetko z vašej budúcnosti pochádza z týchto vecí.

Čo sa týka niektorých nedostatkov, ktoré stále existujú, mali by ste vlastne byť schopní vidieť ich s väčšou jasnosťou. Mnohokrát si všímam, že keď diskutujete o určitých veciach, stále máte problém pripútanosti vašej ľudskej stránky a hádate sa o veciach, cez ktoré sa nemôžete dostať, čo potom ovplyvňuje diskusiu, ktorú máte ohľadom hlavných vecí na potvrdzovanie Zákona. Videl som, že sú to pripútanosti, ktoré sa sformovali medzi bežnými ľuďmi, ktoré vzplanú hneď ako sa ich dotknete. Ale nemôžete byť takíto. Všetko, čo robíte, je pre Dafa, takže by ste to nemali robiť podľa vašich vlastných predstáv. Hovorím to dosť často, ale niektorí ľudia sa väčšinou neunúvajú uvažovaním o tom alebo tomu nevenujú dostatočnú pozornosť.

Je mnoho vecí, ktoré ste nezvládli dobre, ale v skutočnosti, v tomto bode nechcem o nich už hovoriť, pretože keď niečo vyslovím, tá časť, ktorú kultivujete vy, sa stratí. Keď prešli cez túto skúšku prenasledovania, učeníci Dafa by mali mať jasnejšiu a racionálnejšiu myseľ a malo by im byť ešte jasnejšie ako sa kultivovať a ako sa správať. Čo sa týka mnohých problémov, ak pokojne rozmýšľate o veciach, môžete ich sami rozpoznať. Hneď ako ste rozoznali, čo to je, mali by ste ich napraviť a nedovoliť, aby nastali opäť.

Nechcel som dnes povedať veľa. Tentokrát som plánoval hovoriť o niektorých veciach s niekoľkými konkrétnymi študentmi, ale mnohým študentom sa nepodarilo vidieť Majstra na niektorých konferenciách Zákona a boli trochu sklamaní. Myslím, že keď je tu Zákon, mali by ste sa všetci kultivovať. To platí aj pre študentov v Číne. V takomto ťažkom prostredí a bez možnosti vidieť osobne Majstra sa kultivovali aj tak veľmi dobre a vykonali výbornú prácu. Keď ma vidíte, vidíte len túto moju stránku, ktorá sa prejavuje ako bežná ľudská bytosť. (Učiteľ sa smeje) Či ma môžete vidieť alebo nie, dúfam, že vás to neovplyvní ohľadom robenia dobre vecí, ktoré by mali robiť učeníci Dafa a mali by ste ich robiť ešte lepšie. V skutočnosti, keď ma skutočne nie ste schopní vidieť a aj tak zvládnete činiť sa lepšie, potom je to ešte pozoruhodnejšie.

V skutočnosti vás aj ja rád vidím. Viete, v tomto spoločenskom svete bežných ľudí, ľudia s ktorými prichádzate do styku, viete, všetci sú bežní. Všetky tie bežné ľudské myšlienky a správanie, ktoré majú ľudia, sú pre mňa ťažko znesiteľné. Rád som s vami, pretože ste teraz dosť vzdialení od sféry bežných ľudí. Ale kvôli vášmu Dovŕšeniu je najlepšie, ak vás nevidím príliš často. (Učiteľ sa smeje) Preto sa s vami často nestretávam. V skratke, chcem vám nechať príležitosť ustanoviť si mocnú cnosť.

Robte dobre všetky veci, ktoré by ste mali robiť. Všetka najveľkolepejšia, najkrajšia sláva a česť budúcnosti vás očakávajú.

Pre dnešok tu skončím. (Potlesk)

 

 [1] Poznámka prekladateľa: Otázka je odkazom na zmeny, ktoré Učiteľ nedávno navrhol k čínskemu textu. Japonský text používa mnoho znakov, ktoré pochádzajú z čínštiny.

[2] Poznámka prekladateľa: Tento pojem sa inde prekladal ako „znaky rúk“ alebo „pozície rúk“.

[3] Poznámka prekladateľa: Toto je podobné slovo, ktoré znamená „zbaviť sa“, „odstrániť“, „eliminovať“.