Vyučovanie Fa na konferenciách - V. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie Zákona na Dafa konferencii v Západnom USA 2004. 2

Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v Manhattane, 2005. 31

Vyučovanie Zákona na Fa konferencii v Kanade, 2005. 38

 


Vyučovanie Zákona na Dafa konferencii v Západnom USA 2004

(Li Chung-č’, 28. februára 2004, Los Angeles)

 

Zdravím vás! („Vitajte, Majster!“ Potlesk) Toto prenasledovanie už trvá roky. Avšak čo sa týka tých skazených bytostí, ich prostredie a šance na prežitie sa zmenšujú a zmenšujú a  život sa stáva ťažším a ťažším pre tých zlých ľudí, ktorí zorganizovali prenasledovanie v tomto svete. V pojmoch celkovej situácie nápravy Zákona, práve teraz čo sa týka tohto prenasledovania, ktoré tá spodina ľudstva a ničomníci zorganizovali, ľudia vo svete v tom majú jasnejšie a najmä ľudia v Číne sa prebúdzajú – ľudia videli diabolskosť prenasledovania a spoznali dôvody prenasledovania. Dalo by sa povedať, že súčasná situácia sa stáva čoraz priaznivejšou pre učeníkov Dafa na objasňovanie pravdy, spasenie ľudí vo svete a odhalenie prenasledovania. Práve teraz je pre zlých ľudí ťažšie pokračovať v krutom útlaku, pretože väčšina ľudí vo svete sa mohla prebudiť, potom čo bolo zlo odpratané, a sú schopní posúdiť prenasledovanie Falun Gongu vlastným racionálnym myslením. Keďže sa ľudia vo svete prebúdzajú, zlo je dosť vystrašené. Ľudia vo svete už nechcú byť jeho obetnými baránkami a zlé činitele a skazení ľudia naozaj nemôžu pokračovať v krutom prenasledovaní, ale je pre nich ťažké vrátiť sa, potom čo sami seba zahnali do kúta. Keď sú zlé bytosti zúrivé a iracionálne, prenasledovanie sa krok za krokom stupňuje, avšak nič nefunguje, takže sa stávajú ešte zúrivejšími. Povedal by som, že teraz to už nemôžu ďalej stupňovať, ale nemôžu ani ustúpiť; nemôžu ustúpiť, hoci už stratili pôdu pod nohami. Ľudia vo svete prekukli toto zlé utláčanie, avšak škoda, ktorú toto najkrutejšie prenasledovanie spravilo učeníkom Dafa, je obrovská a nikdy v celej histórii nebolo prenasledovanie takéto kruté. Z iného pohľadu, čokoľvek spravili Dafa a učeníkom Dafa je rovnaké, akoby to spravili sebe, pretože v budúcnosti za to budú musieť mnohonásobne zaplatiť.

Vo vesmíre je cnosť a skazenosť, negatívne a pozitívne, dobro a zlo, a všetko toto je vo vesmíre vyvolané vzájomným vytváraním a vzájomným potláčaním. V skutočnosti ľudia nie sú schopní vidieť a skazení ľudia ešte menej pravdepodobne rozmýšľať o fakte, že od samého začiatku bolo toto prenasledovanie odsúdené na neúspech, avšak jeho priebeh umožnil učeníkom Dafa uspieť vo svojej kultivácii. Inými slovami, zámer podlých ľudí bol skazený, avšak presne to poskytlo prostredie pre učeníkov Dafa, aby sa ustanovili ako učeníci Dafa. Samozrejme, ja som nechcel, aby táto situácia vznikla a zatiaľ čo sme prenasledovaní, učeníci Dafa a ja zastavujeme zlo a nenechávame bytosti zhrešiť proti Dafa. Tie bytosti, ktoré sa nedajú spasiť, pokračujú v robení zla, avšak nerozumejú princípu, že pozitívne a negatívne sa vynára naraz z každého slova a z každého činu. Pretože na tejto úrovni starého vesmíru je princíp vzájomného vytvárania a vzájomného potláčania a dva rôzne faktory, pozitívny a negatívny, súčasne s tým, ako niekto niečo spraví, vystúpi niečo pozitívne a niečo negatívne. To zahŕňa všetko, čo sa deje v ľudskej spoločnosti – všetko vedie k tomu, že sa objavia tieto dva činitele. Zahŕňa to to, keď niekto niečo povie, niečo spraví, alebo má čo i len myšlienku – všetko toto vedie k prejavu týchto dvoch činiteľov. Takisto je to aj s prenasledovaním: viete, aký je jeho cieľ a to, že jeho východzí bod je naozaj zlý, avšak jeho výsledkom je, že počas robenia zlých vecí umožnilo učeníkom Dafa, pri odporovaní prenasledovaniu, zoceliť sa k zrelosti. Čím je prenasledovanie krutejšie, tým je schopnejšie vytvoriť učeníkov Dafa. Podlí ľudia vôbec nerozumejú tomuto princípu. Z môjho pohľadu ako vášho Majstra, ja počas nápravy Zákona vôbec neuznávam použitie tohto krutého prenasledovania na skúšanie učeníkov Dafa a učeníci Dafa by nemali mať nesprávnu predstavu, že vydržaním prenasledovania sa môžu kultivovať vyššie. Dafa a jeho učeníci odporujú prenasledovaniu a to je povinnosťou učeníkov Dafa. Ak sa nekultivujete na základe Zákona, nemôžete sa kultivovať vyššie iba vydržaním prenasledovania a už vôbec nemôžete dosiahnuť štandard učeníkov Dafa. Neuznávajte toto takzvané „prostredie“, ktoré poskytli staré sily, pretože ja by som počas nápravy Zákona nechal všetky bytosti prispôsobiť sa Dafa a učeníkov Dafa jednoducho nie je potrebné zoceľovať takýmto zlom. Náprava Zákona uspeje a učeníci Dafa uspejú. Moji učeníci uspejú ak oni takto robia veci, a moji učeníci by uspeli aj bez toho, aby oni robili veci týmto spôsobom – akurát že zlo trvalo na spravení tohto všetkého, čo rušivo zasahovalo do nápravy Zákona. Toto ich viedlo k spáchaniu hriechov počas toho ako robili zlo a to viedlo mnohé bytosti a ľudí, vrátane nich, k tomu, aby boli odstránené. V tomto vesmíre sa tento faktor pozitívneho a negatívneho, kladu a záporu, určite prejavuje.

Ľudia nemôžu jasne vidieť tento princíp. Keď chce bežný človek spraviť niečo v spoločnosti, v skutočnosti hneď ako sa jeho myšlienka objaví alebo hneď ako niečo spraví, má to dva následky. V minulosti mali kultivujúci príslovie: „dobrý a zlý výsledok pochádza z jednej myšlienky“. Ďalšia vrstva významu, ktorú tieto slová nesú, je tá, že v priebehu toho, ako sa niečo robí, tam naozaj môžu byť dva následky. Pri prenasledovaní učeníkov Dafa nemysleli na to, že to bude viesť k  zoceleniu učeníkov Dafa, toto je niečo, čo si nedokázali uvedomiť. Vesmírny princíp minulosti bol absolútny v tom, že pozitívne a  negatívne sa prejavuje súčasne: platil aj pre ľudskú spoločnosť a prejavoval sa vo všetkom. Nech je to čokoľvek, čo chcú svetskí ľudia spraviť, po negatívnom je pozitívne a po zlom je dobré. Napríklad, keď niekto udrie a nadáva niekomu, koho nemá rád, zatiaľ čo ho udiera alebo mu nadáva, dáva tomu druhému človeku cnosť a neskôr to tomu človeku bude musieť splatiť nejakým konkrétnym spôsobom. Hovorím o sfére, ktorú ľudia nemôžu vidieť. Rovnako to platí aj na veci, ktoré ľudia môžu vidieť. Napríklad, ľudia často učia svoje deti, aby boli úspešnými ľuďmi, avšak nedochádza im, že ich deti sa stále vzďaľujú od toho, aby boli čisté a láskavé a idú ďalej a ďalej od povahy vesmíru, ďalej a ďalej od Bohov. Ľudia sa obávajú toho, aby ich deťom nik neublížil, takže ich učia ako sa pomstiť, avšak nedochádza im, že ak im poviete, aby to robili takto, od základu ubližujete ľudskej morálke a dobrote. Kedykoľvek ľudia niečo spravia, vytvorí to tieto dva účinky.

Prenasledovanie učeníkov Dafa počas niekoľkých uplynulých rokov plne demonštrovalo túto situáciu. Ako môže politický režim odňať ľuďom vieru? Ako môže vziať ľuďom slobodu myslenia? To, čo robí, nemá obdoby. Ako by mohlo uspieť? Aby dosiahlo svoj cieľ, dokonca sa snažilo úplne zničiť tisíce rokov starobylej civilizácie. Veci, ktoré udržiavali ľudské morálne štandardy po tisícky rokov, boli úplne popierané, úplne zrúcané a dokonca „pošliapané“, aby už „nikdy viac nepovstali“. Či to dosiahli alebo nie, prinesie to odplatu za to, čo spravilo – toto je niečo, čo im nedochádza. Od toho bodu čínski ľudia, ktorí stratili svoju vieru, stratili štandard pre morálne správanie. Tí ľudia sa odvážia spraviť čokoľvek a dokážu spraviť akúkoľvek zlú vec. Každá stránka spoločnosti je pokazená, klamstvá sa rinú z úst dnešných čínskych ľudí a klamanie sa považuje za normálne, za niečo ako nezáväzný rozhovor a bez hanby spravia akúkoľvek zlú vec. Je teda táto skupina ľudí prospešná pre politický režim, ktorý to vyvolal? Ľudia nič z toho neočakávali.

Pre a proti existuje súčasne a je pre človeka úplne neuskutočniteľné pokúsiť sa umelo dosiahnuť nejaký cieľ v bežnej spoločnosti. Kedykoľvek ľudská spoločnosť prechádza cez nejakú premenu, alebo je tam nejaké hnutie, je to v skutočnosti všetko riadené Bohmi. Iba keď Bohovia vedú ľudí, aby niečo spravili a pod vplyvom Bohov môžu v ľudskej spoločnosti vzniknúť rôzne okolnosti. Pokúsiť sa niečo spraviť na popud ľudského želania nebude fungovať a ani prehnití démoni a Bohovia v nižších dimenziách to nedokážu. Iba najkrutejšia, najhlúpejšia vec môže robiť toto iracionálne prenasledovanie dobrých ľudí, praktizujúcich. V budúcnosti budú mať ľudia nové porozumenie histórie, najmä histórie posledných približne sto rokov a bude to nanovo prehodnotené.

Nech je to akokoľvek, počas odporovania prenasledovaniu ste videli, že učeníci Dafa dozrievajú a ľudia vo svete sa viac a viac prebúdzajú. Zlo a podlí ľudia, ktorí zorganizovali toto prenasledovanie v tomto svete, ubúdajú viac a viac. Celá politická moc, ktorú využili, a všetky metódy, ktoré použili na vládnutie, budú odstránené históriou počas tohto prenasledovania žiakov Falun Gongu. Videli ste, že je to neodvratné. Potom, pre vás ako učeníkov Dafa, nie je v tejto situácii ťažké objasňovať pravdu ľuďom vo svete. Taká je situácia, ktorú vidíme práve teraz, a ako to bude postupovať, bude pre vás ešte ľahšie objasňovať pravdu. Je to preto, že ľudia vo svete sa stávajú jasnejšie a jasnejšie uvažujúcimi a sami za vami prídu, aby sa dozvedeli o skutočnej situácii a sami za vami prídu, aby sa naučili cvičenia. Toto sa stane a v Číne vystúpi celá populácia na odpor proti prenasledovaniu. (Potlesk) Čokoľvek ľudia robia, robia to sebe a prenasledovanie učeníkov Dafa v skutočnosti znamená, že prenasledujúci prenasledujú samých seba. Toto je niečo, čo je určené povahou vesmíru. Na začiatku bolo prenasledovanie Falun Gongu hnutím, ktoré zmobilizovalo celú populáciu. Je v tom pre aj proti – len sa pozrite na konečný výsledok. Nie je to niečo, čo by dokázali spraviť ľudia. Ľudia si myslia, že sú mocní, avšak je to zbytočné, nech je vaša propagandistická mašinéria akokoľvek divoká. Ten balík darebáckeho ohovárania a podvodov je nepoužiteľný na praktizujúcich. Keď spôsobíte hurhaj a úmyselne spravíte veci, ktoré nie sú Bohmi dovolené, potom čo skončíte, Bohovia prídu a vyrovnajú si s vami účty. Takto to funguje.

 Ako učeníci Dafa by ste mali byť jasnejšie uvažujúcimi a kým zlo nie je úplne zničené, musíte sa snažiť objasňovať pravdu a zachrániť ľudí vo svete, a činiť sa dobre vo veciach, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Všetky veci, ktoré učeníci Dafa dnes robia, sú potvrdzovaním Zákona učeníkmi Dafa, všetky sú vašim kráčaním po božskej ceste. Nemôžete poľaviť v posledných etapách; dobre pokračujte v tom, čo by ste mali robiť.

 Niektorí žiaci musia dávať pozor na toto: vždy keď spomeniem, že zlo je menšie a menšie a čoraz menej je schopné sa udržať, mnohí žiaci si myslia: „Hm, nechám teraz všetko ostatné tak a budem robiť iba prácu pre Dafa.“ Tak to nepôjde, keďže učeníci Dafa nemôžu ísť v ničom do extrému. Mali by ste viesť normálny život a normálne sa kultivovať, pričom súčasne robíte to, čo by učeníci Dafa mali robiť. Takto by to v súčasnosti malo byť. V bežnej spoločnosti, okrem toho, že robíte to, čo by učeníci Dafa mali robiť, nie je tam žiaden rozdiel medzi vami a bežnými ľuďmi čo sa týka formy, na povrchu to vyzerá byť také isté, ako bežná spoločnosť, akurát že vy ste praktizujúci – takto to je. To, čo robíte dnes, ustanovuje veci pre budúcnosť, a takto by ste mali kráčať vašou cestou. Toto je najsprávnejšia cesta a to, na čo sa budú odvolávať praktizujúci budúcnosti, takže nesmiete vykazovať žiadne extrémne správanie sa ani ísť do žiadnych extrémov, keďže to by pre vás samotných umelo vytváralo prekážky a problémy. Žiadne extrémne spôsoby myslenia nepochádzajú z toho, čo som vám hovoril ja a môžu byť formou pripútanosti a následne spôsobiť problémy; zažili sme mnoho takýchto vecí. Myslím si, že ako učeníci Dafa, tým, že ste sa dnes dostali takto ďaleko, môžeme povedať, že v mnohých veciach máte veľmi jasno a stávate sa racionálnejšími a  racionálnejšími a viete, čo sa deje, keď sa dostanete do problémov. Takže v týchto oblastiach by ste mali byť veľmi jasne uvažujúcimi a už by ste nemali byť vyrušovaní určitými vecami.

 Ďalšia vec je, že všetko, čo učeníci Dafa robia práve teraz, je potvrdzovanie Zákona, takže všetky vaše pochopenia a zlepšenie pochádza zo Zákona. Ako učeníci Dafa by ste mali potom samozrejme potvrdiť Zákon, to sa rozumie samo sebou. Avšak všetko, čo  robíte, zatiaľ čo potvrdzujete Zákon, je vykonané pre vás samotných a ani jediná vec nie je spravená pre mňa, vrátane vecí, ktoré som vám povedal, aby ste robili. Keďže každý učeník Dafa si musí ustanoviť svoju mocnú cnosť v procese postupovania k Dovŕšeniu, najmä preto, že ste bytosti ukované pomocou Dafa, toto všetko sa prejavilo vo vašom potvrdzovaní Dafa a všetko, čo učeníci Dafa robia, je veľkolepé. To zahŕňa to, čo vyzerá ako najjednoduchšie veci, ako napríklad rozdávanie letákov, objasňovanie pravdy ľuďom vo svete, vysielanie spravodlivých myšlienok pred konzulátmi a ambasádami, potvrdzovanie Zákona učeníkmi Dafa rôznymi spôsobmi vláde, spoločnosti a spoločenstvám, médiám atď. – tým všetkým si pre seba ustanovujete mocnú cnosť, a toto všetko je cesta vedúca ku konečnému Dovŕšeniu. Inými slovami, všetky veci, ktoré robíte, vrátane malých a nevýznamných vecí, všetko to robíte pre seba a ani jediná vec nie je robená pre Dafa, ani jediná vec nie je robená pre mňa, vášho Majstra. (Potlesk)

V budúcnosti uvidíte, že okrem toho, čo bolo potrebné povedať na konferenciách Dafa, zvyčajne hovorím veľmi málo. Je to preto, že každý potrebuje kráčať svojou vlastnou cestou a každý musí kráčať svojou vlastnou cestou a iba potom môže byť ustanovená mocná cnosť. Takže vás nemôžem tlačiť dopredu každú minútu každého dňa a pri každej príležitosti, ako to bolo predtým. Čas, keď sa iba študoval Zákon a každý kultivoval seba už prešiel a súčasnosť je pre učeníkov Dafa, aby dovŕšili svoje posledné veci, všetko čo potrebujete. Na povrchu to vyzerá ako robenie vecí pre Dafa a niektorí ľudia si môžu myslieť: „Robím veci pre Majstra, pretože Majster mi to povedal.“ (Majster sa smeje) V skutočnosti to tak nie je. Keď vám hovorím, aby ste niečo robili, robíte to pre seba.

 Zákon je niečo, čo žiaden život nemôže poškodiť, a bol už prinesený predtým a je to niečo, čo už existovalo a  len sa šíri všetkým bytostiam a zachraňuje všetky bytosti, avšak koľko bytostí môže vidieť pravdivé, špecifické formy, v ktorých sa Zákon prejavuje? Je to naozaj ťažké a nemožno ich vidieť, takže podstatu Zákona nemožno vidieť. Falun, ktorý vidíte, je iba forma gongu, a pre normálne bytosti je ťažké vidieť koleso, ktoré naozaj stabilizuje Zákon a nemôžu ho vidieť ani tí na vysokých úrovniach. Takže kto môže naozaj poškodiť Zákon? Nik ho nemôže poškodiť.

Povedal som vám, že je veľmi ťažké spasiť vnímajúce bytosti a že aby sa umožnilo bytostiam ako celku a bytostiam na rôznych úrovniach získať Zákon a byť spasené, muselo sa vybrať toto miesto ľudí, ktorí sú bytosťami najnižšej úrovne vo vesmíre, na vyučovanie Zákona, aby ho mohli počuť bytosti na každej úrovni. Takže keď sa tu vyučuje Zákon, kto je tu medzi ľuďmi v tomto svete, aby počúval Zákon? Museli existovať také bytosti a tie bytosti sú dnešní učeníci Dafa. (Potlesk) Musela byť spravená voľba, že náprava Zákona sa uskutoční, keď starý vesmír dosiahne poslednú etapu tvorenia-trvania-degenerácie-zničenia – inými slovami, najťažší čas – takže vnímajúce bytosti a celá nebeská klenba môže byť spasená. Cieľom vytvorenia Troch ríš v tom čase bolo použiť ich pre nápravu Zákona v tejto etape. Takže kto sú tie vnímajúce bytosti v Troch ríšach, aké bytosti tu sú a aký druh bytostí a aké spôsoby existencie bytostí sú potrebné v budúcnosti, vrátane ich spôsobu myslenia, ako sa správajú, ich kultúra a tak ďalej, všetko toto bolo vyvinuté počas priebehu histórie. Avšak keď sa na ne pozrieme počas nápravy Zákona, boli usporiadané zle a to preto, že vznikli staré sily. Chcem tým povedať, že mnohé stránky ľudstva tu nie sú náhodou, sú systematické. Presne preto, že sú dosť systematické, vyzerajú byť prirodzené. Avšak keď príde na veci ako napríklad či učeník Dafa môže alebo nemôže vstúpiť do dverí Dafa, keď sa vyučuje Zákon, či bude alebo nebude pokračovať v kultivácii, keď prechádza skúškou, či môže alebo nemôže postupovať k Dovŕšeniu a či sa učeník Dafa dokáže alebo nedokáže dobre činiť pri potvrdzovaní Zákona, keď sa deje prenasledovanie alebo iné formy zasahovania, tieto veci závisia na samotnom jednotlivcovi. Takže zatiaľ čo potvrdzujete Zákon, všetci ste videli, že tu existuje problém, ktorým je to, že objavenie sa starých síl vážne zasiahlo do nápravy Zákona a do učeníkov Dafa. Ale bez ohľadu na to ako zasahujú a aké zlé sú veci, ktoré spravili, keď sa obzriete späť, uvidíte, že v skutočnosti nič nemôže „uniknúť z Tathágatovej dlane“.[1] (Potlesk) To je isté. Bez ohľadu na to, čo chcú spraviť staré sily, prehnití démoni alebo kruté ľudské bytosti, nakoniec budú veci zavŕšené podľa požiadaviek mojej nápravy Zákona. Či sú to rôzne formy narúšania, ktoré sa vyskytli na ceste, alebo rôzne formy správania sa a stavov, ktoré prejavovali určití žiaci, tieto veci nie sú ničím viac ako stavmi, ktoré prejavujú bytosti starého vesmíru počas poslednej etapy tvorenia-trvania-degenerácie-zániku a nie sú ničím viac ako určitými narúšaniami nápravy Zákona. Nik nemôže poškodiť samotný Dafa. Bez ohľadu na to, akú bolesť pretrpeli učeníci Dafa, napokon postúpia k božstvu.

Zo Zákona ste si všetci uvedomili tento princíp: v tomto vesmíre žiadna bytosť netrpí bolesťou zbytočne. Najmä niekto, kto kultivuje Dafa a navyše je učeníkom Dafa obdobia nápravy Zákona, pokiaľ je stále v Zákone, bez ohľadu na to, ako skončí, to, čo ho očakáva, je Dovŕšenie. Inými slovami, bez ohľadu na to, ako nás zlo prenasleduje, nemôže dosiahnuť svoj cieľ a napokon musia byť veci zharmonizované podľa nevyhnutného výsledku nápravy Zákona. Takto to je. Keď tu existuje narúšanie nápravy Zákona, potom budú veci nápravy Zákona vykonané použitím tej situácie narúšania a napokon bude cieľ, ktorý je potrebný pre nápravu Zákona, tak či tak dosiahnutý, to je isté.

V budúcnosti, potom čo sa učeníci Dafa cez to dostanú a vy sa na všetko pozriete, určite uvidíte, že je to pravda. Keď Boh vo vesmíre uvidel, že počas svojho procesu stúpania a úpadku vesmír postupuje k poslednej etape tvorenia-trvania-degenerácie-zániku, pripadalo mu to desivé. Nikto nechce byť zničený, takže sa chcel zachrániť. Aby sa zachránili, museli zachrániť celý vesmír, avšak potom čo vyskúšali všetky svoje nápady, aj tak žiadna bytosť nemohla dosiahnuť ich cieľ. Bolo to tak najmä preto, že nápady, s ktorými bytosti prišli a veci, ktoré spravili v tom čase, nemožno považovať za dobré. Bez ohľadu na to, aká je vysoká úroveň bytosti, nemôžete povedať, že je úplne dobrá alebo úplne dokonalá. Preto nemôžu dosiahnuť svoj cieľ. Avšak bytosti vo vesmíre videli konečný, desivý výsledok a chceli s tým niečo spraviť. A tak vznikli vesmírne staré sily.

Keď celková náprava Zákona vo vesmíre prišla dnes do tejto etapy, nemôžem ju už v skutočnosti výstižne popísať použitím ľudského jazyka, keďže ľudský jazyk ju už nedokáže vyjadriť. Môžem popísať veci vo všeobecnosti. Veci, ktoré boli vtedy naplánované, už boli všetky zavŕšené. V skutočnosti, náš vlastný vesmír bol zavŕšený. (Potlesk) Čo ostáva sú už len tie posledné faktory, ktoré umožňujú tomuto gigantickému kozmickému telu existovať a všetky tie faktory sú vecami, ktoré od základu oddeľujú veci na ľudskom povrchu.

V súčasnosti je situácia, ktorá sa prejavuje v ľudskej spoločnosti, veľmi podobná situácii nápravy Zákona vo vesmíre. Veci sú jasnejšie a jasnejšie. Myslím si, že situácia sa môže zmeniť ešte rýchlejšie. Keď začne náprava Zákona ľudského sveta, potom to skutočne ovplyvní ľudské bytosti. Už na začiatku nápravy Zákona bola táto oblasť Troch ríš obopätá. Takže Tri ríše boli oddelené od pôvodného kozmického tela, bytosti tam hore už nemohli mať kontakt s bytosťami dole a v budúcnosti, keď sa bude pracovať na ľudských záležitostiach, nebude to mať vzťah k tomu, čo je mimo Troch ríš. Bytosti v horných ríšach všetko toto v poslednom období videli a zostúpili a vtelili sa vo veľkom počte do tohto sveta pred nápravou Zákona. Takže ľudským bytostiam sa to zdajú byť rovnaké ľudské kože, avšak v skutočnosti ľudia vo vnútri týchto ľudských koží sú teraz odlišní. Mnohé bytosti vysokých úrovní prišli získať Zákon a inkarnovali sa ako ľudské bytosti a mnohé sú bytosťami z rôznych vzdialených kozmických tiel. V skutočnosti, zatiaľ čo učeníci Dafa v tomto čase potvrdzujú Zákon, oveľa viac ľudí malo získať Zákon, avšak kvôli rôznym príčinám boli vtedy oddelení starými silami, ktoré im nechceli dovoliť získať Zákon. Počas tohto prenasledovania si niektoré bytosti dokonca spravili karmu a zhrešili proti Dafa – tak veľa, že to nikdy nedokážu splatiť – a teraz čelia zničeniu. Sú nejaké bytosti, ktoré nezhrešili proti Dafa, ale ktoré sa nemôžu kultivovať; tí budú ľuďmi v novej epoche. Toto sú všetko záležitosti budúcnosti.

Ďalej, využijem túto príležitosť, aby som niečo spomenul. Nedávno mnohí učeníci Dafa napísali knihy. Zbežne som sa na niektoré z nich pozrel. Ich zámery sú celkom dobré a mnohé knihy sú o kultivácii, o prenasledovaní a o odporovaní prenasledovaniu. Avšak nemožno ich šíriť medzi učeníkmi Dafa. Východzí bod schvaľujem – potvrdzujete Zákon použitím formy kníh, zachraňujete ľudí v tomto svete a robíte to, čo by učeníci Dafa mali robiť. Avšak ako viete, učeníci Dafa potrebujú dosiahnuť Dovŕšenie, takže nič by nemalo zasahovať do formy, v ktorej dnešní učeníci Dafa potvrdzujú Zákon – toto je mimoriadne dôležité a kritické. Nepridávajte nič okrem štúdia Zákona. Takže absolútne nemôžete šíriť medzi učeníkmi Dafa nič, čo nie je časťou samotného Dafa a absolútne nemôžete spôsobovať akékoľvek narúšanie pre učeníkov Dafa.

Hovoril som o týchto záležitostiach predtým. V dnešnej špeciálnej situácii, za jedinečných okolností a s objavením sa mimoriadnej situácie, že sme prenasledovaní, to predkladám opäť. Tieto knihy môžu byť propagované v bežnej spoločnosti, učeníci Dafa im môžu pomôcť robiť reklamu použitím médií založených učeníkmi Dafa a môžete ich šíriť v bežnej spoločnosti, vy všetci v tom môžete pomáhať a  všetko to je dobré. Avšak nesmiete spôsobovať žiadne narúšanie medzi učeníkmi Dafa. Odteraz, s výnimkou kníh Dafa, nepredávajte na konferenciách Dafa žiadne materiály, ani žiadne audio a video materiály atď., ktoré nie sú súčasťou samotného Dafa. Už vôbec by ste nemali spraviť konferencie Dafa a našich žiakov vašimi prvotnými zákazníkmi. Nemôžete zarábať peniaze na učeníkoch Dafa. Cieľovou skupinou materiálov na šírenie Zákona, objasňovanie pravdy a tak ďalej by mala byť spoločnosť. Tak by sa to malo robiť.

Ďalej, využijem čas, aby som odpovedal na niektoré vaše otázky. (Potlesk) Môžete posielať papieriky s otázkami. Pristúpme k tomu.

 

Otázka: Môžeme použiť právne prostriedky, aby sme sa vysporiadali so správaním sa policajtov vo Francúzsku?

Učiteľ: Keď čínsky vodca navštívil Francúzsko, išli ste tam, aby ste spravili apel a aby ste ho privítali. Pôvodne to bola veľmi dobrá vec. Nejakí darebáci zo skupiny, ktorá prenasleduje Falun Gong, však museli vyvolať problémy, čo viedlo francúzskych policajtov, ktorí nepoznali pravdu, k obťažovaniu našich študentov. Tento incident bol iste dielom zla, prácou tej skupiny toho zločineckého režimu, ktorý prenasleduje Falun Gong. Francúzska polícia, orgán na presadzovanie zákona demokratickej krajiny, úplne nasledovala inú krajinu s vládou ovládanou zlom, ktorá porušuje ľudské práva. Pre krajinu, ktorá sa zasadzuje za demokraciu a ľudské práva, nemyslím si, že by to bolo niečo, na čo by mohla byť hrdá. Je úplne namieste použiť právne prostriedky, aby sa vyriešil tento problém.

 

Otázka: Učeníci Dafa v Thajsku pozdravujú Učiteľa.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Otázka: Keď niektorí študenti objasňujú pravdu, nie sú veľmi pokojní a pri rozprávaní dosť preháňajú.

Učiteľ: Učeníci Dafa by mali všetko robiť pokojne a so Shan myšlienkami. Bez ohľadu na to, či to je objasňovanie pravdy ľuďom alebo zúčastňovanie sa nejakej činnosti, mali by ste vždy umožniť ľuďom vidieť dobrotu a láskavosť učeníkov Dafa. Rozhodne nerobte nič, čo je príliš extrémne. V procese zachraňovania vnímajúcich bytostí a objasňovania pravdy, ak ste príliš nadšení vo vašej reči, keď hovoríte s inými, nebude to mať žiadne pozitívne účinky. Je to preto, že ak vám chýba Shan, nemôže to spôsobiť, aby sa rozpadli zlé elementy, ktoré existujú v mysliach tých ľudí, ktorí boli otrávení a nebudete môcť dosiahnuť pozitívny účinok.

Predtým som vám povedal, že Shan nie je niečo, čo sa dá predstierať, ani to nie je stav, ktorý sa dá udržiavať na povrchu. Shan opravdivo pochádza z vnútra a dá sa získať a stelesniť len pomocou kultivácie. Keď ste pred vnímajúcimi bytosťami, hneď ako otvoríte svoje ústa a hneď ako sa objavia vaše myšlienky, budú schopné rozložiť zlé elementy a zlé veci, ktoré otrávili ľudí vo svete a ktoré existujú v mysliach ľudí. Takto ľudia porozumejú a vy ich budete môcť zachrániť. Ak u vás neúčinkuje tá mocná sila opravdivého Shan, nebudete schopní spôsobiť, aby sa rozložili, a keď objasňujete pravdu, nebudete mať žiaden účinok. Takže tí, ktorí idú do extrémov, hovorím vám, nebude to mať vôbec žiadne pozitívne účinky. Je to preto, že schopnosti, ktoré ste získali počas kultivácie, sa nedajú ukázať a váš Shan sa nedá ukázať. Takže nech robíte čokoľvek, nevnášajte do toho žiadne myšlienky tvrdohlavého odporovania niekomu alebo bojovania s niekým – to je nesprávne. Nechoďte do extrémov, dokonca aj keď chodíte ku konzulátom a ambasádam. Mali by ste byť k ľuďom súcitní. Ale je to iné, keď príde na zlé bytosti. Keď vysielate spravodlivé myšlienky, odstraňujeme zlo, ktoré nepatrí k ľudstvu ako aj démonov, duchov a netvorov, ktorí boli súčasťou prenasledovania. Nech sa s tými prehnitými démonmi a temnými prisluhovačmi vysporiadate akokoľvek, je to v poriadku. Ale k ľuďom musíte byť Shan. Nezachraňujeme ľudí? Ide nám o zachránenie ľudí vo svete. Môžete teda zachrániť ľudí, ak k nim nie ste Shan?

 

Otázka: Ako sa vytvára viac bytostí, niektoré bytosti sa stanú sebeckými a klesnú nadol. Je to jeden z dôvodov, prečo vesmír zdegeneroval? Bude toľko veľa bytostí aj v budúcnosti?

Učiteľ: Sebeckosť je základnou povahou vesmíru minulosti. Kvôli tej povahe je nevyhnutné vytváranie-stagnácia-degenerácia-zničenie a narodenie-starnutie-choroba-smrť. V budúcnosti bude Zákon vše-harmonizujúci a nesebecký. Kvôli zmene v základnej povahe vesmíru prejde vývoj vesmíru a vlastnosti bytostí od základu zmenami. Základná povaha vesmíru a nečistosť bytostí vedú k tomu, že degenerované bytosti klesajú nadol. To je spôsobené vytváraním-stagnáciou-degeneráciou-deštrukciou a nezdá sa to mať priamy vzťah k základnej povahe.

Rozmýšľate teraz o božských veciach ľudskou mysľou. Nie je to tak. Počet bytostí vo vesmíre je pevný a nemá nič do činenia s tým, či bytosti môžu degenerovať.

Bohovia sú prítomní všade a bytosti sú prítomné všade a je ich toľko, že je nemožné ich spočítať. Všetci viete, že vo vzduchu je tak veľa častíc, ktoré vytvárajú vzduch. Keď otvoríme oči, každý jeden predmet, ktorý vidíme, je zložený z mikrokozmických častíc a z ešte mikrokozmickejších častíc, ktoré vytvárajú vrstvy ďalších väčších častíc. Bytosti sú na každej vrstve častíc a na každej vrstve častíc sú obrovské skupiny bytostí. Niektoré sa prejavujú v iných dimenziách. Nedajú sa teraz vidieť pomocou vedeckých metód, avšak naozaj existujú. Sú také početné ­– vezmite smietku prachu a sú na nej bezpočetné bytosti. Nehovorím tu o baktériách. Ak zväčšíte časticu, aby bola taká veľká ako Zem, pozrite sa na ňu a uvidíte, koľko bytostí na nej je. Tá malá smietka prachu stále ešte nie je najmikrokozmickejšou časticou. Existujú mikrokozmickejšie častice a ešte mikrokozmickejšie častice a môže to ísť takmer do nekonečného mikrokozmu. Toto hovorím z pohľadu mikrokozmu. Čo potom väčšie častice? Koľko bytostí je na obrovských vesmírnych telách, ktoré sú väčšie a ešte väčšie ako molekuly? Koľko bytostí to musí byť spolu? Vesmír je prekvitajúce a nesmierne veľké vesmírne telo. Všetko má život a všetko je bytosť. Je toľko bytostí, že sú všade. Či sú bytosti dobré alebo nie nemá nič do činenia s ich počtom. Pre všetky bytosti bola dĺžka ich života určená povahou minulého vesmíru. V minulosti to bol len výsledok princípu vytvárania-stagnácie-degenerácie-deštrukcie. V budúcnosti bude Zákon vše-harmonizujúci.

 

Otázka: Je náš terajší vzhľad rovnaký ako vzhľad našich duší a náš vzhľad potom, ako dovŕšime kultiváciu?

Učiteľ: O tejto otázke som už hovoril. Čím vyššie idete, tým krajšie a mladšie vyzeráte a budete stále vyzerať ako vy. Bez ohľadu na to, či ste dnes starý, v stredných rokoch alebo mladý, vaše duše tak nemusia vyzerať. Ale čím vyššie idete, tým nádhernejšie a krajšie sa javíte, to je isté. Keďže je to nádhernejšie, bytie nádherným zahŕňa bytie pekným. Takže keď ste dosiahli veľmi vysokú úroveň, povedzme, že ste sa vykultivovali do určitého stupňa, budete cítiť, že ste taký pekný, že nevyzeráte ako teraz a že vôbec nevyzeráte ako ľudia na Zemi. To je prejav tej úrovne a vyplýva to z toho, že tam človek vystúpil.

 

Otázka: Kde v tele je energetické pole mimoriadne silné? (Ľudia sa smejú)

Učiteľ: Táto je od nového študenta. Nezáleží na tom kde, sila je rovnaká. Akurát na tele máte rôzne citlivé miesta. Kde je citlivé – kde cítite, že je silné? Pod účinkom gongu sú zmeny všade vo vašom tele rovnaké.

 

Otázka: V Číne sú nejakí študenti, ktorí nevykročili vpred, pretože sa príliš obávajú. Aká bude ich budúcnosť?

Učiteľ:  V súčasnosti nechcem povedať nič konečného o týchto veciach. V skutočnosti je vám to všetkým celkom jasné. Človek získal úžitok z Dafa, aby však chránil sám seba, keď Dafa čelí nepriazni, nehovorí nahlas, aby objasnil pravdu. Zaslúži si potom takýto človek spásu? Ilustrujem to na príklade. Človek videl druhého človeka, ktorý bol v nebezpečenstve a zachránil ho. Človek, ktorý bol zachránený, sa otočí a vidí, že človek, ktorý ho zachránil, má problémy, avšak on to ignoruje. Je tento človek dobrý človek? Ako bytosť, ktorá bola vytvorená Dafa a ktorej dal Dafa nový život, keď sa objaví situácia, kde sú učeníci Dafa a všetky bytosti prenasledované a Dafa je poškodzovaný, avšak vy nie ste schopný ochraňovať Dafa, ste stále učeníkom Dafa? Nemožno vás nazvať ani dobrým človekom v najzákladnejšom zmysle. Navyše, naozaj ste z Dafa získali. V očiach Bohov ste najhoršou bytosťou, ešte horšou ako tí, ktorí mali ruky v prenasledovaní Fa. Je to preto, že ľudia, ktorí prenasledovali učeníkov Dafa, nemali prospech z Fa. Takže takýto človek je ešte horší ako tí odporní ľudia. Navyše, toto je Veľký Zákon, ktorý vytvoril všetok život vo vesmíre. Takže čo sa týka toho, ako sa s nimi vysporiadať, Fa má svoje štandardy.

 

Otázka: Vzťahujú sa „prebytočné myšlienky“ spomínané vo „Odstrániť všetky divoké myšlienky // kultivovať Budhovstvo nie je ťažké“ na myšlienkovú karmu?

Učiteľ: Je to tak. Myšlienková karma sa väčšinou prejavuje ako zaoberanie sa výplodmi fantázie alebo oddávanie sa predstavám, čo sú všetko ľudské pripútanosti. Väčšinu času sú to divoké myšlienky o chcení získať vecí, ktoré uspokojujú túžby človeka, veci, ktoré človek chce, ale nemôže získať. Preto sa nazývajú „prebytočné myšlienky“, myšlienky, ktoré sú neužitočné, zbytočné. (Učiteľ sa smeje) To je ten význam.

 

Otázka: Keď robíme správy z Taiwanu, aký uhol by sme mali použiť, aby sme zvýraznili kontrast medzi dvoma stranami Úžiny?

Učiteľ: „Keď robíme správy z Taiwanu, aký uhol by sme mali použiť, aby sme zvýraznili kontrast medzi dvoma stranami Úžiny?“ Táto otázka nie je napísaná jasne. V skutočnosti sa pokúšate povedať, že vo veci Falun Gongu majú rôzne postoje. Ako ich dať do protikladu? Postoje tých dvoch strán Úžiny samotné vytvárajú kontrast. Majú rovnakých predkov a rovnakú kultúru, predsa však majú tie dve miesta dve rôzne postoje voči Dafa. Nie je to samotné kontrastom? V článkoch objasňujúcich pravdu ich môžete postaviť do kontrastu a pomôcť ľuďom vo svete vidieť to.

 

Otázka: Čo sa týka veľkých finančných syndikátov, ako im objasníme pravdu?

Učiteľ: Keď veci dosiahli dnešný stav, nerobím rozdiely medzi tým, či sú to veľké syndikáty alebo malé syndikáty. Nech je ako chce, všetci by sme mali zachrániť tých, ktorí by mali byť zachránení. Mali by ste ísť a spraviť to, čo máte robiť. Mali by ste zachrániť každého, kto môže byť zachránený a robiť všetko, čo by ste mali robiť. Či chcú byť zachránení alebo nie, to je ich vlastná záležitosť.

 

Otázka: Učeník Dafa v našej oblasti je príliš zaneprázdnený robením práce Dafa a zanedbal preto povinnosti, ktoré má plniť vo svojej rodine.

Učiteľ: Študent, ktorý sa spýtal túto otázku, má zrejme tiež pripútanosť. Nepokúšajte sa použiť Majstrove ústa, aby ste kritizovali iných. Čo som vám povedal je byť dobrým človekom kdekoľvek ste a druhí potom povedia, že ste učeníkom Dafa. Musíte riešiť veci vo vašej rodine dobre a poradiť si s vecami vo vašom pracovnom prostredí dobre. Ako učeníci Dafa, to ako dobre ste sa kultivovali je presne odzrkadlené v týchto oblastiach pred ľuďmi vo svete. Mohli by ste povedať: „Kultivoval som sa dobre, som učeníkom Dafa.“ Predsa však vaše správanie sa pred ľuďmi vo svete v týchto oblastiach nie je dobré. V tom prípade, ako môžete ukázať, že ste sa kultivovali dobre? (Majster sa smeje) Nie je to tak? Samozrejme, niektorí naši učeníci Dafa sa kultivovali veľmi dobre a len prehliadli tieto veci. Ale stav kultivovania sa dobre sa umelo neukazuje; kultivujúci ho prirodzene nesú so sebou.

 

Otázka: Ten vodca zla v Číne, ktorého vybrali staré sily, musí mať hanebnú minulosť. Mohol by nám Majster povedať o jeho minulej histórii?

Učiteľ: V skutočnosti nemá až toľko minulej histórie. Bol to kúdol zlého vzduchu, ktorý vychrlilo rozložené telo staré tisícky rokov. Premenilo sa na embryo žaby a bolo vybraté starými silami. Sklon k závisti pochádzal z jeho obmedzenosti a z jeho krúženia a pôsobenia v byrokratických kruhoch si vytvorilo svoje spôsoby prenasledovania ľudí, vytvárania okľúk, nemajúc žiadne vyššie ciele, podlizovať sa a byť nečestný. Staré sily cítili, že toto úplne splnilo štandard bytia ľudskou spodinou. Malo to viac ako bolo potrebné na uspokojenie požiadaviek a malo všetky druhy zla. Staré sily to mali príliš radi na to, aby to nechali odísť, pretože vedeli, že to bude iste veľmi užitočné, keď príde čas. Vybrali to staré sily a potom to prešlo špeciálnym upravovaním.  Keď robili výber, hľadali niečo, čo je zlé a hlúpe. Preto sa to úplne správa tak, ako sa správa.

 

Otázka: Prosím povedzte nám viac o dôležitosti vysielania spravodlivých myšlienok a apelovania pred konzulátmi a veľvyslanectvami. Cvičíme pred nimi každý deň, či prší alebo svieti slnko. Hoci sú podmienky zlé, sme všetci celkom neochvejní.

Učiteľ: Konzuláty a veľvyslanectvá v rôznych krajinách sú ich oknami. To sú miesta, kam chodia zahraniční čínski ľudia vyjadriť svoje názory. Samozrejme, že tam môžete ísť. Sú tam tiež ľudia, ktorí môžu byť spasení. Takže to má veľkú dôležitosť. Zároveň, všetko čo robíte môžu ľudia vo svete vidieť. Ale pre učeníkov Dafa je to naozaj namáhavé. Zima na severe je veľmi studená, s vetrom, ktorý prenikne až do kostí a učeníci Dafa tam predsa zostávajú a vytrvávajú. Pozoruhodné, naozaj pozoruhodné! Každý kráča svojou vlastnou cestou potvrdzovania Fa. Tí študenti tiež kráčajú svojimi vlastnými cestami potvrdzovania Fa.

 

Otázka: Často ste hovorili o mocnej cnosti učeníkov Dafa. Samozrejme, verím všetkému, čo ste povedali. Ale je pre mňa zložité vidieť mocnú silu malých vecí, ktoré robím. Vyzerajú ako kvapka vody v mocnom prúde rieky. Budem pokračovať v študovaní Fa a veci sa vo Fa vyjasnia.

Učiteľ:  Zdá sa vám to preto, lebo všetky bytosti v ľudskej spoločnosti v podstate žijú v ilúzii a osobitne ľudské bytosti sú oklamané. Hovoril som vám o tom, prečo to tak je – aby sa ľudským bytostiam dala šanca na návrat, šanca kultivovať sa zatiaľ čo žijú v ilúzii. Keďže nemôžu vidieť opravdivú situáciu, ak sa ľudia stále môžu činiť dobre a navyše pokračovať v kultivácii uprostred utrpenia, to je kľúč k návratu. Ak by všetci ľudia mohli vidieť pravú podobu vesmíru a existenciu Bohov, každý jeden človek by sa činil dobre. Nebolo by potrebné hovoriť o dávaní šance ľudským bytostiam a nebolo by potrebné ponúkať ľudským bytostiam spásu. Každý jeden človek by chcel rozmýšľať o spôsoboch, ako sa činiť dobre. Každý deň by nerobili nič iné a nechceli by nič iné, lebo by sa chceli len kultivovať, myslím, že by sa kultivovali veľmi pomaly, pretože by videli opravdivú situáciu. Bohovia by boli priamo tam. Bol by tam cieľ a vy by ste tam len museli kráčať – kedy by ste skončili, vtedy by ste skončili. Ale keď žijete v tejto ilúzii, nemôžete vidieť koniec a nemôžete vidieť váš cieľ. Dokonca čo sa týka tých veľkolepých vecí, ktoré robíte, nemôžete vidieť opravdivé účinky, ktoré mali. Keď žijete v takomto prostredí, ak ste stále schopní vynoriť sa z neho a mať úspech v kultivácii, všetci Bohovia budú presvedčení. Všetci si budú myslieť, že po prejdení cez také strádania a žití v takej ilúzii v prostredí, kde sú všemožné zasahovania, po odolávaní svetským pokušeniam slávy, zisku a emóciám ste boli schopní vytrhnúť sa a vykročiť z ľudskosti. Iba potom budú Bohovia presvedčení. Iba potom sa im bude zdať, že ste pozoruhodný a zaslúžite si byť Bohom. To je mocná cnosť. Ak by to tak nebolo, tieto Tri ríše a toto ľudstvo by bolo rovnaké ako iné vrstvy vesmíru, kde je opravdivá situácia známa každej jednej vrstve. V tom prípade by tu nebolo ľudstvo. Bol by to svet Bohov. Prinajmenšom by sme mohli povedať, že bytosti tu by boli Bohovia najnižšej úrovne a nie ľudské bytosti, ktoré sú na najnižšej úrovni. Takto to funguje. Dnešní učeníci Dafa sú schopní robiť dobre to, čo majú robiť, a boli schopní prejsť cez týchto niekoľko rokov, ktoré boli plné skúšok a trápení. V budúcnosti všetko uvidíte. Vážte si to. Rozhodne by ste si mali vážiť tú časť cesty, ktorú ste už zavŕšili. Takže stále musíte kráčať po zostávajúcej ceste dobre.

 

Otázka: Ako rozumieme „bei“ v pojme „ci bei“ (súcit/milosrdenstvo)?

Učiteľ: Vysvetľovanie slov nie je cieľom môjho odovzdávania Dafa, pretože sú jednoducho príliš nepodstatné, také nepodstatné, že sa rovnajú ničomu. Dovoľte mi dodať pre vás dve vety: „bez hornej časti to znamená ľudské srdce; ak má [človek ľudské] srdce nie je to bei.“ [2]

V ľudskej spoločnosti, v priebehu veľmi dlhého času – a toto je niečo, čo som vám už povedal – bola Čína javiskom tohto veľkého historického divadla. Po tisíce rokov bol neustále ukladaný základ pre ľudské bytosti, aby mali správnu kultúru, myslenie, správanie, spôsob žitia a aby mali schopnosť spoznať a porozumieť Fa, keď príde čas získania Fa. Toto zahŕňa, ako sú študenti uprostred ilúzie ovplyvnení pripútanosťami a nemôžu vidieť opravdivú situáciu, avšak súčasne, vyvinutím si spravodlivých myšlienok a študovaním Fa, sa z toho môžu oslobodiť. Toto je presne ten druh prostredia, ktoré bolo vytvorené. Do vytvorenia dnešného ľudstva bolo naozaj vloženého mnoho úsilia. Ale preto, že staré sily zasahujú, nie je toto najlepšia situácia – ja ju iba múdro využívam. Je mnoho bielych študentov, čiernych študentov a študentov iných etník. Momentálne nie ste v prostredí Číny, ale dovoľte mi povedať vám, že počas priebehu histórie takmer každý na svete prišiel z Číny. (Potlesk) Vaše myslenie sa líši od dnešných Číňanov. V histórii ste si však položili základ pre takéto myslenie. Hlboko vo vnútri vašej bytosti viete. Inými slovami, môžete rozumieť Fa, ktorý dnes odovzdávam. Slová na povrchu každého jazyka sú odlišné, ale to, čo je vo vnútri, je rovnaké. Budete môcť vedieť, čo je obsiahnuté vo Fa a môcť zažiť, čo je obsiahnuté vo Fa. Preto to neovplyvní vašu kultiváciu.

Takže pojem ci bei bol vytvorený, keď sa zakladala ľudská kultúra. Ci bei popisuje, ako Bohovia prejavujú stav mysle, ktorý prekračuje ľudské pocity. Samozrejme, tie dva znaky ci bei sa teraz používajú v bežnej ľudskej spoločnosti, ale určite to nie je niečo, čo môžu dosiahnuť ľudské bytosti. Je to výsledok dnešných zmätených kultúr. Ľudia už neveria v Bohov a nerozumejú už kultivácii. Ľudia sa odvažujú urážať Budhov, urážať Fa, urážať Bohov a používať pojmy z kultivácie medzi bežnými ľuďmi. Ľudia toto všetko spravili. Ale toto nie je bežný ľudský pojem; ľudia si ho len prisvojili a použili.

 

Otázka: „Celý národ sa vzoprie.“ Mohli by ste to viac rozviť?

Učiteľ: Nebeské tajomstvá nemožno odhaliť príliš skoro. (Majster sa smeje) (Obecenstvo sa smeje, tlieska) Predtým som vám povedal, že prenasledovanie Falun Gongu vytvorilo medzi čínskymi ľuďmi mnoho nedorozumení o Falun Gongu. Inými slovami, mnohým ľuďom nie je známy Falun Gong, ale každý odsudzuje toho skazeného vodcu. Nie je to teraz tak? (Potlesk)

 

Otázka: Nedávno som sa stretol so silným elementom. Cítim sa trochu zdrvený. Nikdy som sa necítil taký unavený mentálne a fyzicky.

Učiteľ: Vysielajte spravodlivé myšlienky, aby ste odstránili temných prisluhovačov. V súčasnosti, ak študenti zistia nadmerné a pretrvávajúce zasahovanie, ktoré sa prejavuje keď potvrdzujú Fa, potom to musí byť robota temných prisluhovačov. Ako ich odstraňujete, musíte ich úplne rozložiť. Ale tí študenti, ktorí získali Fa neskoro alebo vykročili vpred neskoro, tieto dve vaše úlohy, kultivácia a potvrdzovanie Fa, sú spojené dohromady v rovnakom čase a tlak, ktorému čelíte, sa vám bude zdať väčší. Samozrejme, toto je kultivácia a pokiaľ máte silné spravodlivé myšlienky, určite ich budete schopní prekonať. Ťažkosti budú určite existovať. Ľudské bytosti pred kultiváciou nesú karmu a počas kultivácie musia karmu odstrániť. Keď odstraňujete svoju karmu, budete trpieť. To je karma, ktorú ste dlhovali z minulosti a Majster ju pre vás nemôže odstrániť celú. Ak by ste sa stali Bohom bez splatenia karmického dlhu, boli by ste tŕňom v oku Bohov: „Ako môžeš byť medzi nami? Splatil si všetky tie dlhy, čo si dlhoval? Všetky ti odobral a splatil tvoj Majster. Je to prijateľné?“ Samozrejme, to by nefungovalo. Preto musíte zniesť určité množstvo utrpenia keď sa kultivujete.

Avšak relatívne povedané, pre študentov mimo Číny je utrpenie, ktorým trpíte, ďaleko od toho utrpenia, ktoré znášali kultivujúci v minulosti. Aké ťažké to vtedy bolo! Dnes to nie je také ťažké. Viete v čom dnes spočíva utrpenie? V minulosti ľudia trpeli duševne a fyzicky a teraz trpíte len keď nemôžete opustiť svoje pripútanosti. Vaše utrpenie pochádza z toho, že nechcete nechať odísť svoje pripútanosti – „Ach! Ako to, že sa cítim tak zle! Prečo so mnou niektorí ľudia zaobchádzajú tak zle? Prečo moje telo neustále odstraňuje karmu?“ Ľudské bytosti to jednoducho nemôžu opustiť. Čo je maximum toho, čo dokážete opustiť? Môžu vaše myšlienky byť spravodlivé a môžete byť ako opravdivý učeník Dafa? Otvorene a ušľachtilo sa považovať za učeníka Dafa. Ak naozaj môžete opustiť vaše pripútanosti za každých okolností a brať sa ako učeník Dafa, ktorý sa líši od bežného človeka, myslím, že všetko sa zmení. Dlhoroční študenti to všetci hlboko zažili a podarilo sa im vynoriť sa z toho všetkého. Takže noví študenti by sa v týchto oblastiach mali častejšie pýtať a hľadať rady u dlhoročných študentov a stráviť viac času študovaním Fa, ktorý som predtým učil. Tieto otázky boli dosť dobre vysvetlené. Ďalšou vecou je, že nedávno sa zlí Bohovia (temní prisluhovači), ktorí sa vplazili do Troch ríš, zúčastňovali prenasledovania učeníkov Dafa. Mnohokrát to boli oni, ktorí robili veci. Keď vysielate spravodlivé myšlienky, zničte ich a odstráňte zasahovanie.

 

Otázka: Som veľmi vďačný Majstrovi za svoju spásu. Ale dlžím mnoho peňazí a mám rôzne ľudské myšlienky a pripútanosti. Som veľmi znepokojený. Vážený Majster, prosím pomôžte mi.

Učiteľ: Môžem vás spasiť, ale nemôžem vám pomôcť z tamtých dôvodov. (obecenstvo sa smeje) Môžem vám len povedať, aby ste sa kultivovali. Hovoríte: Pretože teraz dlžím toľko peňazí, nemôžem upokojiť svoje srdce a kultivovať sa. Učiteľ, pomôžte mi zarobiť bohatstvo a splatiť všetky peniaze, aby som sa mohol kultivovať bez trápenia. Hovorím vám, to nie je kultivácia. Nechcem, aby ste takto prišli robiť kultiváciu. Je to preto, že každý musí splatiť svoje dlhy – ak nie na tejto strane, tak na druhej strane – a každý musí zniesť utrpenie a to je presne preto, aby sa videlo, či sa môžete kultivovať uprostred takýchto ťažkostí. Ak môžete, potom aj keď sa všetko môže zmeniť, vaša kultivácia zostáva pevná, skutočná a vychádzajúca z vnútra. Ak poviete: „Budem sa kultivovať a praktizovať každý deň,“ ale vo svojom srdci si potajomky myslíte: „Majster povedal, že pokiaľ budem praktizovať, všetky tie moje problémy budú odstránené a zmenené,“ ak máte také myšlienky, tie veci sa nezmenia, pretože máte medzery a zakrývate pripútanosti. Môžete oklamať seba, ale nemôžete oklamať Bohov. Ak ste sa naozaj stali praktizujúcim, stali sa učeníkom Dafa otvorene a dôstojne, všetko sa zmení.

Predsa však sú tu nejaké prípady, keď zasahujú temní prisluhovači. Mali by ste vážne odstrániť zasahovanie vašimi spravodlivými myšlienkami.

Poviem tiež niečo pomimo. Nedávno si mnoho študentov všimlo, že niekoľko študentov nerešpektuje Majstra. Pravdou je, že vám to všetko môžem odpustiť, ale dávajte si pozor: rôzne faktory starých síl a bytostí vo vesmíre, ktoré neboli napravené Fa, vám to neodpustia. Využijú to a spravia to, čo chcú. Tieto veci sa stali dosť často, keď som odovzdával Fa v Číne na začiatku. Hneď ako bol niekto neúctivý k Majstrovi, určite ho pretlačili na opačnú stranu. Všetky bytosti prišli kvôli Fa, aby hrali pozitívnu alebo negatívnu úlohu. Tí, čo hrajú negatívne úlohy, budú na konci zničení. Takže keď vidia, že sa študent takto správa, musia toho človeka pretlačiť na opačnú stranu a nechať ho odvtedy robiť zlé veci, ako sa len dá.

Veľmi nebezpečné. Takže len čo sa vyskytnú také situácie, staré sily to hneď spravia, pretože sa držia toho princípu a povedia, že jeho obrovský dlh bol odstránený jeho Majstrom a nesený za neho jeho Majstrom. Bol, ako bytosť, ktorá bola v pekle, vytiahnutý nahor, bola mu ponúknutá šanca stať sa Bohom a dostal tak mnoho vecí. Hoci ich nevidí, všetky tie veci sú skutočné a naozaj mu boli dané. Myslia si, že preto, že sa odvažuje zaobchádzať s Majstrom takto, musia ho pretlačiť na opačnú stranu, nechať ho robiť zlé veci a nakoniec ho nechať zničiť.

Samozrejme, ja neuznávam usporiadania starých síl a nedovoľujem im, aby tie veci robili, takže sa čo najviac snažím povedať študentom, aby si tieto veci sami uvedomili. Ale ak naši študenti tomuto nevenujú pozornosť, bude ťažké dostať sa z týchto trápení. Len som náhle pomyslel na túto vec a naozaj to musíte brať vážne – všetky odchýlené cesty sú plné nebezpečenstiev a úskalí.

 

Otázka: Získal som Fa len pred siedmimi mesiacmi. Som učeník nápravy Zákona? Vrátim sa späť keď Fa napraví ľudský svet?

Učiteľ: Nemôžem povedať, že to, na čo sa pýtate, je nesprávne. Ale znamená to, že máte pripútanosť. Či ste nový študent alebo dlhoročný študent, nech spadáte do ktorejkoľvek kategórie, pretože ste vstúpili do dverí kultivácie – vstúpili ste do dverí opravdivej kultivácie – nebuďte pripútaný k ničomu. Jediná myšlienka vo vašej mysli sa môže stať prekážkou, ktorá brzdí váš pokrok. Preto sa v kultivácii hovorí: „Majte túžbu kultivovať sa, bez túžby získať gong.“ Môžete sa kultivovať, ale nemôžete byť pripútaný. Bez akýchkoľvek pripútaností, nepripútaný k ničomu sa budete kultivovať rýchlejšie, zlepšovať sa rýchlejšie a mať menej útrap. Pokiaľ budete mať pripútanosti, vaša kultivácia bude pomalá.

Neznepokojujte sa tým, či ste učeníkom nápravy Fa alebo budúcim učeníkom – už ste začali kultiváciu a ste už bytosťou, ktorej bezpočetné iné bytosti závidia. Jednoducho kráčajte vašou cestou dobre. Čokoľvek bytosť spravila vo vesmíre, dostane za to odplatu. Dostane odplatu za robenie dobrého a dostane odplatu za robenie zlého. Kultivácia skutočne má za následok odplatu. Je to získanie odplaty za potvrdzovanie Stavu Dosiahnutia. Toto je absolútna pravda vesmíru. Nerozmýšľajte príliš a nezaujímajte sa o to, čo ste. Ak dokážete robiť to, čo treba, a dokážete sa kultivovať, mali by ste jednoducho ísť a kultivovať sa.

 

Otázka: Učiteľ, vysvetlite prosím „zhovievavé  riešenia“.

Učiteľ: „Zhovievavými riešeniami“ som mal na mysli spôsob, ktorým sú bytosti vo vesmíre prispôsobené Zákonu počas nápravy Zákona. Niektoré bytosti nie sú hodné dobrotivého riešenia a v tomto prípade sa spraví to, čo by sa malo spraviť. Niektoré bytosti, ktoré zhrešili proti náprave Zákona, si zasluhujú šancu zhovievavého riešenia ešte menej. V momente, keď náprava Zákona prejde, budú odstránené. Bytosti, na ktoré sa použije zhovievavé riešenie, boli prispôsobené Zákonu najlepším spôsobom. Učeníci Dafa prechádzajú niečím ešte lepším ako zhovievavé riešenie, pretože učeníci Dafa sa aktívne kultivujú a kultivujú sa v ústrety budúcnosti, čo je vzácnejšie ako byť zhovievavo rozriešený.

 

Otázka: Všetci francúzski učeníci Dafa posielajú Majstrovi svoje pozdravy.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Otázka: Vo Francúzsku je učeník Dafa, ktorý má duševné problémy. Raz keď rozdával letáčiky čínskym turistom, prestal sa ovládať a začal vrieskať pred mnohými turistami, čo malo negatívny účinok. Keď vysiela spravodlivé myšlienky pred veľvyslanectvom, nemôže ostať pokojný a napísal mnoho vecí po celom čínskom veľvyslanectve.

Učiteľ: Čo sa týka týchto vecí, ako učeníci Dafa by ste ich mali dobre vyriešiť. Keď hovoríme o tomto študentovi: Ako učeník Dafa to nemôžeš robiť. Zachraňujeme zo súcitu bytosti. Ak robíme veci iracionálne, prinesie to negatívne účinky.

Keď veľmi málo študentov nemôže udržať svoje emócie pod kontrolou, iní študenti by ich mali zastaviť. Učeníci Dafa sú jedno telo a musíte vzájomne spolupracovať a nedovoliť, aby sa takéto veci stali. Ak sa veci už udiali, stále by ste mali primerane ten problém vyriešiť. Ak ten človek naozaj má duševné problémy, potom si myslím, že by sme sa mali pokúsiť presvedčiť ho, aby praktizoval doma a Majster sa o neho bude starať rovnako. Nie je potrebné, aby chodil von na verejnosť. Ak to nie je záležitosť duševných problémov, potom musíme všetci tomu človeku pomôcť.

 

Otázka: Všetko vo vesmíre je predurčené. Pre niektoré bytosti je predurčené, že budú zničené. Čím je to určené pre danú bytosť?

Učiteľ: „Všetko vo vesmíre je predurčené“ sa vzťahuje na vesmír ako celok. Napríklad, staré pravdy Fa rozhodli o určení vesmírneho vytvárania-stagnácie-degenerácie-deštrukcie. Toto je hranica múdrosti starého Fa. Hoci vesmír ako taký je predurčený a hoci korene určitých bytostí sú historicky spojené s vesmírom, čo sa týka toho, čo bytosť špecificky robí, nech má akokoľvek veľa karmy, musí ju splatiť a ak sa jej karma stane príliš veľkou, bude zničená. Všetko to je vlastná záležitosť tej bytosti. Aké kroky bytosť urobí, tie sú v podstate nestále. Ale cez to, čo bytosť robí, môžu ľudia vidieť ďalší krok, krok ďalej nadol a krok ďalej, ďalej nadol, ktorý sa chystá spraviť tá bytosť. Inými slovami, mimo prostredia času v tejto našej dimenzii, v inom časovom prostredí môžete vidieť, čo neskôr spraví. Toto tiež znamená, že je to výsledok jej súčasného stavu. Ak sa jej súčasný stav náhle zmení, potom sa ten stav jej ďalšej etapy zmení, takže nič z toho nie je pevné, ale celkový osud vytvárania-stagnácie-degenerácie-deštrukcie je pre vesmír nemenný.

 

Otázka: To, či sa niekto môže stať učeníkom Dafa, je z veľkej miery určené jeho karmickým vzťahom. Čo je potom fundamentálnou príčinou karmických vzťahov?

Učiteľ: O karmických vzťahoch som hovoril v Zhuan Falune a hovoril som o nich v mnohých iných prednáškach Fa. Konkrétne som hovoril o karmických vzťahoch učeníkov Dafa. Sú tri druhy; učeníci Dafa spadajú do troch druhov situácií. Nemyslím si, že by som to tu mal opakovať, pretože tu nemáme veľa času. Neskôr možno nebudem odpovedať na všetky tieto otázky. (Majster sa smeje) Vyhľadajte si to v mojich učeniach Zákona z minulosti.

 

Otázka: Mnoho praktizujúcich má rôzny názor na to, ako by sme mali harmonizovať Fa na tejto ľudskej úrovni.

Učiteľ: Harmonizovať túto ľudskú úroveň? Tá veta nie je správna. Ak ste veci nerobili dobre, je to vec kultivácie a nezahŕňa to takéto harmonizovanie.

 

Otázka: Ako človek prenikne cez svoju základňu („vrodené vlastnosti“) alebo obmedzenia svojej základne?

Učiteľ:  Nemali by ste byť k týmto veciam v kultivácii pripútaní. Nemá to s tým nič spoločné. Nestrachujte sa o to, aká je vaša základňa. Keď je bytosť schopná vstúpiť dnes do Dafa, jej základňa nie je zlá. Pozrite sa na ľudí vo svete – vo svete je 7 miliárd ľudí a koľko je tu učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa? Vy ste však jedným z nich. Takže prečo by ste mali stále hovoriť o svojej základni? (Potlesk)

 

Otázka: Keď ako časť skupiny má niekoľko projektových koordinátorov silné ľudské názory, ako môžeme dokázať lepšie spoločne pracovať?

Učiteľ: Každý jeden učeník Dafa sa kultivuje, každý človek kráča po svojej vlastnej ceste a každý človek má stále ľudské pripútanosti, čo je dôvodom, prečo sa stále môžete kultivovať. Ľudské pripútanosti sa potom prejavia. Nebuďte neochotní pracovať s inými študentami, keď sú tam konflikty alebo rozdielnosti v názoroch. Mali by ste vedieť, že všetci ste takým stavom prechádzali a prešli ste cez neho a z času na čas každý človek môže ten stav zažiť. Mali by ste iným odpúšťať a chápať ostatných a mali by ste vedieť vzájomne si pomáhať. Byť schopný pracovať spoločne a robiť dobre veci, ktoré učeníci Dafa robia, aby potvrdili Fa – to je práve to, čo by ste mali robiť.

 

 Otázka: Čo sa stane s tými krajinami, kde nie sú žiadni učeníci Dafa? Ako by sme mali šíriť Fa a objasňovať pravdu v tých odľahlých krajinách?

Učiteľ: Učeníci Dafa robia to, čo by učeníci Dafa mali robiť. Ak ste schopní, môžete to ísť spraviť. Môžete ísť šíriť Zákon na miesta, kde nie sú učeníci Dafa. Ale čo sa týka miest, kde je to príliš zložité alebo miest, ktoré majú veľmi blízke putá s tou zlou bandou darebákov v Číne, ktorá prenasleduje učeníkov Dafa, nemali by ste v súčasnosti ísť, pretože sú stále veci, ktoré musia byť spravené počas ďalšej etapy.

 

Otázka: Ak bytosti v budúcnosti opäť zdegenerujú, bude opäť nutná náprava Zákona?

Učiteľ: Toto je pravdepodobne niečo, čo sa nikdy predtým nestalo a nikdy znova nestane.

Ak by sa bytosti vo vesmíre stali ešte degenerovanejšími, náprava Zákona by sa nemohla spraviť. Ale náprava Zákona sa stala, táto akcia začala, a to presne v čase, keď všetky bytosti vo vesmíre a ľudstvo už neboli dosť dobré a boli práve pred odstránením, iba sa ešte nedostali do bodu, kedy sú už nespasiteľné; v tom čase sa odovzdáva Zákon. Ak by sa skutočne stali takými zlými ako bytosti, ktoré idú do pekla, potom v tom bode už nie sú hodné spásy, hoci ja iste môžem spraviť hocičo a som schopný ich spasiť.

 

Otázka: Keď raketa prejde za oblasť deviatich hlavných planét, prešla za Tri ríše?

Učiteľ: To je len oblasť vytvorená z vrstvy molekulárnych častíc. Je naozaj ťažké použiť ľudský jazyk na popis oblasti Troch ríš. Keď teraz hovorím o tom, aké veľké sú Tri ríše, používam koncepty, ktoré pochádzajú z ľudského vnímania a videnia, a z častíc, ktoré sú na tej istej úrovni. Najväčším rozdielom medzi tým, ako sa Bohovia a ako sa ľudia pozerajú na vesmír je, že Bohovia sa nepozerajú na veci na základe štruktúry tejto jednej vrstvy častíc. Pozerajú sa na veci zo všetkých smerov a trojdimenzionálne, súčasne na základe rôznych vrstiev častíc pod tým a rôznych vrstiev častíc nad tým a na základe zloženia štruktúry vesmíru. Môžu vidieť celkový vzhľad štruktúry vecí na rôznych úrovniach vo vesmíre a môžu vidieť, ako vyzerajú na základnej úrovni. Ľudské bytosti môžu na druhej strane vidieť len tento svet, ktorý sa skladá z tejto molekulovej vrstvy častíc; môžu vidieť len veci, ktoré sa skladajú z tejto vrstvy častíc. Ale vesmír nie je zložený len z tejto jednej vrstvy častíc. Ľudské bytosti nemôžu vidieť opravdivú situáciu; ľudské bytosti môžu vidieť len túto jednu vrstvu. Toto pochádza z oddelení a obmedzení, ktoré pochádzajú z rôznych faktorov a obmedzení štruktúry ľudského oka, ktoré je zamýšľané na to, aby vytváralo tento falošný obraz vecí pre ľudské bytosti. Ľuďom jednoducho nie je dovolené vidieť opravdivú situáciu. Inými slovami, dokonca aj keď príde na veci, ktoré sa skladajú z tejto vrstvy častíc, ľudským bytostiam nie je dovolené vidieť celý obraz a ľudským bytostiam je dané takéto oko presne preto, aby obmedzilo ich vnímanie vesmíru, čo prispieva k tunajšej kultúre. Všetko bolo vytvorené s určitým zámerom.

Viete, že okrem infračerveného a ultrafialového svetla sú iné svetlá, ktoré nemožno vidieť a zvuky, ktoré nemožno počuť, ale oni existujú. Dnešné vedecké prístroje môžu zistiť a poznať ich existenciu, ale ľudské oči ich nemôžu vidieť. Inými slovami, ľudským očiam nie je dovolené vidieť všetky tie veci, ktoré sú na tejto úrovni ľudského sveta. To, aký druh sveta je ľudským bytostiam dovolené vidieť, je úmyselne zostavené, a je to tak, že poznávanie ľudských bytostí je stabilizované v tomto stave. Ale v skutočnosti to nie je absolútne stabilné alebo nepreniknuteľné – pomocou kultivácie cez to človek môže preniknúť. Ale to, koľko človek môže preniknúť a koľko pravdy vesmíru môže vidieť, závisí na úrovni kultivujúceho. Naopak, čím materialistickejší je človek, tým viac je uväznený v tomto bludisku. Čím je materialistickejší, tým viac sú jeho myšlienky a pochopenie uväznené v tejto „realite“ a tým viac je v tejto „realite“.

Väčšie hranice Troch ríš majú veľkosť malého vesmíru. Hranice Troch ríš v mikrokozme sú v skutočnosti, keď sa na to pozriete v mikrokozme, povedal by som „na niekoľko palcov“ je zveličovanie. Viete, mikrokozmické častice vytvárajú častice vyššej úrovne. Takže inými slovami, častice na rôznych úrovniach sa všetky skladajú z menších častíc o jednu úroveň nižšie. Dá sa povedať, že hranice Troch ríš sú priamo tu – priamo uprostred všetkého, v mikrokozme všetkých vecí. Nie je tu vzdialenosť na základe myslenia a chápania súčasných ľudí, ich vzdialenosť sa takmer nedá vypočítať. Ale častice rôznych úrovní, ktoré vytvárajú Tri ríše, majú hranice na rôznych úrovniach. To jest, keď sa na ne pozriete z iných úrovní, na rôznych úrovniach sú hranice a vzdialenosti. Vesmír je veľmi spletitý celok. Tri ríše, o ktorých hovoríme, je oblasť, ktorá je navrhnutá na použitie v budúcej náprave Fa. Ale je tiež spojená s rovnakými časticami v rovnakých stavoch, ktoré existujú spolu s Troma ríšami a ktoré sú v ešte väčšej dimenzii a mnoho Bohov na najvyšších úrovniach o nej súhrnne hovorí ako o najnižšej úrovni. Tri ríše, o ktorých hovoríme my, je však táto špeciálne navrhnutá oblasť. Oblasti tých iných prepojených dimenzií, ktoré sa skladajú z častíc v rovnakej kategórii ako tie Troch ríš, sú nesmierne obrovské.

 

Otázka: Prečo vás učeníci Dafa volajú Pánom Budhov? Prečo sa hovorí, že ste prišli z vyššieho, vzdialenejšieho miesta?

Učiteľ: (Majster sa smeje) V skutočnosti nemám žiaden titul. Napísal som len nasledovné slová v jednej zo svojich písomností, „Milosrdenstvo Pána Budhov...“ Takže študenti potom špekulovali: je Majster Pánom Budhov? V skutočnosti, akokoľvek ma voláte, je to nepresné. Život každého človeka má miesto pôvodu vo vesmíre a súčasne má dávnejšie, vzdialenejšie faktory a toto zahŕňa životy na najnižšej úrovni – dokonca tráva na zemi má miesto pôvodu a vzdialenejšie faktory. Rôzne historické obdobia majú rôzne rastliny a počas dlhého kľukatého priebehu histórie vesmíru sa planéty a častice neustále rozpadávajú a znova rodia, rozpadávajú a znova rodia – neustále sa obnovujú – a mnoho prachu vo vesmíre môže mať faktory životov, ktoré sa rozpadli pred veľmi, veľmi dlhým časom. Mnoho špiny, ktorá spadla na zem, môže byť hmota z ďalekej minulosti a tá tráva prijala látku z tejto špiny a možno tá tráva má tiež rôzne faktory z dávna. Takže takto o tom hovoríme na základe povrchovej úrovne látok. Každý predmet je živý – pokiaľ existuje, je živý.

Z iného pohľadu, Biblia povedala, že Jehova vytvoril človeka z hliny. V skutočnosti, to čo vytvoril Jehova, bol jeden druh bielych ľudí, nie všetci bieli ľudia, a všetci bieli ľudia nepatria k jednému druhu ľudí – boli vytvorení rôznymi Bohmi. Žltí ľudia boli tiež vytvorení niekoľkými Bohmi. Ďalší ľudia, napríklad ľudia v Indii, starodávni Egypťania a tak ďalej, boli všetci vytvorení rôznymi Bohmi. Ľudia veria, že Boh stvoril človeka na svoj vlastný obraz, pričom v skutočnosti jednoducho takto fungujú božské schopnosti – človek, ktorého vytvorí, určite bude jeho najnižšou časťou a najnižšou vrstvou jeho častíc, to je všetko. Jednoducho povedané, je to častica spod nôh Boha, bunka, ak to tak chcete nazývať. Predtým som vám povedal vo svojich prednáškach Fa, že pre životy, vrátane ľudí, zvierat a rastlín, každá bunka má obraz hlavného tela.

Takže všetko ľudské, čo bolo vtedy dávno vytvorené, vrátane všetkého, čo je v ich dušiach a životoch, bolo vytvorené použitím látok a faktorov z vnútra Troch ríš. Potom samozrejme Bohovia vytvorili rôznych ľudí, ktorí dozerali na svojich vlastných ľudí. Toto pokračovalo celý čas až do nedávnej doby, keď bol bezprostredný čas na šírenie Dafa a v tomto bode sa mnoho duší vo vnútri ľudských koží skladalo zo životov, ktoré prišli z vysokých úrovní, a nie z tej pôvodnej duše človeka. Ďalšou vecou, ktorá musí byť objasnená je, že všetko, čo vytvára vrstva častíc na ľudskej povrchovej úrovni, sa nazýva ľudská koža a toto zahŕňa kosti človeka, vnútorné orgány a kožu na povrchu. Táto povrchová ľudská koža, ktorú ľudia majú, umrie, keď zostarnú, ale mnoho vecí, ktoré povrchová koža získala vo svojom živote, bude odovzdaných ďalšej generácii. Ľudia prechádzajú generáciu za generáciou cez dlhé, kľukaté roky a ľudia nesú kultúrny obsah, ktorý Bohovia pre človeka vytvorili. Na úrovni poznania ľudia o týchto veciach nebudú vedieť, ale na hlbšej úrovni existujú. Potom počas nedávneho času, keď sa mnoho bytostí, ktoré prišli kvôli Fa, reinkarnovalo ako ľudia, tieto duše, ktoré Bohovia vytvorili pre ľudí, zostali v nižšom svete a tí Bohovia, ktorí prišli z vysokých úrovní spoza Troch ríš, sa reinkarnovali ako ľudia a obliekli si tieto šaty (ľudské kože). Takže inými slovami, ľudskú kožu vytvorenú tým Bohom v minulosti si obliekol iný Boh.

Treba tu povedať ďalšiu vec: ten iný Boh nemusí byť nižšie ako Boh, ktorý vytvoril tú ľudskú bytosť, môže byť vyššie, alebo samozrejme nižšie, alebo na rovnakej úrovni a príde a obsadí toho človeka, ktorého ten Boh vytvoril, čo znamená, že iný Boh vstúpil do hraníc Boha, ktorý pôvodne vytvoril toho človeka. Často hovorím, že všetci dnešní ľudia majú významný pôvod – málo, ak vôbec nejakí medzi ľuďmi vo svete majú duše, ktoré vtedy Bohovia vytvorili. Bez ohľadu na to, kto vstúpi do tohto sveta ilúzie, všetko, s čím príde do styku a vidí svojimi očami, je ako toto, takto vidí svet od chvíle, keď sa vynorí z lona matky. V tejto spoločnosti budú potom ilúzie rovnako vytvárať karmu a ľudské bytosti v nedávnom čase vytvorili kultúru, ktorá robí ľudí ešte stratenejšími v spoločnosti, postupne sa vyvíjajúc v tejto materialistickej kultúre. Pre ľudí je mimoriadne ťažké prekročiť to myslenie tu – aby niekto pochopil, čo je za týmto všetkým, to môže dosiahnuť len pomocou kultivácie.

Je tu ďalší jav. Rôzni Bohovia vytvorili rôznych ľudí a v posledných niekoľko tisíc rokoch, kvôli odovzdávaniu rôznych náboženstiev na oblastnej a národnej úrovni, niektorí ľudia začali veriť v iného Boha. Toto spôsobilo, že Boh, ktorý ho vytvoril, bol dosť smutný, a Boh, v ktorého ten človek teraz verí, aj tak nemohol spasiť ľudí, ktorých vytvorili iní Bohovia. Je mnoho národov, ktoré už jednoducho nevedia, kto je ich opravdivým Bohom. Táto situácia sa v priebehu histórie objavuje dosť často a nedáva tak Bohovi, ktorý vytvoril tých ľudí inú možnosť, iba opustiť ľudí, ktorých vytvoril. Len čo sa to stalo, mnoho národov sa stalo ľuďmi bez koreňov, bez Bohov, ktorí by na nich dohliadali. Veci ako sociálna nestabilita a chaos, strata kontroly nad racionálnym myslením a neúcta k Bohom väčšinou pochádza od týchto ľudí. Tieto národy a jednotliví ľudia sú všetci ochudobnení.

Čo sa týka toho, prečo Majster prišiel z vyššieho, vzdialenejšieho miesta, v skutočnosti, možno mnoho učeníkov Dafa v obecenstve tiež prišlo z nejakých vyšších a vzdialenejších miest. (Potlesk sa pomaly stupňuje) Ja som len prišiel z trošku vzdialenejšieho miesta a presne kvôli tomu môžem všetkých spasiť počas nápravy Zákona. Čo sa týka toho, odkiaľ som prišiel, pre bytosti vo vesmíre je nepodstatné, či som prišiel z vysokej alebo z nízkej úrovne – čo je najdôležitejšie je, že idem k tomu, čo je najvyššie a najprvotnejšie. Stačí vám vedieť, že som prišiel odovzdávať a vybudovať tento Dafa.

 

Otázka: Niektorí študenti Dafa si myslia, že objasňovanie pravdy právnickej obci, pochopenie detailov zákona a hľadanie najpriaznivejšieho rozhodnutia v závere, sú znakmi nedôvery pre právnikov. Povedal by Majster k tomuto niekoľko slov?

Učiteľ: Ľudská spoločnosť sa dnes zadebnila do veľmi tesného priestoru človekom samým. Ľudská múdrosť je obmedzená a mnoho obmedzení zadebňuje ľudí. Mnoho vecí je ťažké rozriešiť a je ťažké spasiť ľudí. Riešte tieto veci s múdrosťou. Čo sa týka toho, čo robiť, samozrejme nie je problém objasniť pravdu. Konajte podľa vašich špecifických situácií. Nič s čím sa stretnete počas potvrdzovania Fa nebude rovnaké a nie je pre mňa možné adresovať každú vec alebo hovoriť o takýchto špecifických veciach, takže musíte sami riešiť špecifické veci, s ktorými sa stretnete. Určenie toho, ako robiť veci dobre, je časťou vášho potvrdzovania Zákona a kráčania vašou vlastnou cestou.

 

Otázka: Ráta sa predvádzanie cvičení ľuďom, vrátane ľudí z Číny, ako objasňovanie pravdy?

Učiteľ: Predvádzanie cvičení môže dosiahnuť istý účinok. Všetko, čo robíte, bude mať istý pozitívny účinok. Ale ak nejdete hovoriť o faktoch, ak výslovne nejdete k nim a iba robíte cvičenia, potom mnoho mentálnych bariér, ktoré majú ľudia, nebude nateraz rozpustených.

 

Otázka: Učeníci Dafa z čínskej Yunnan Xishuangbanna, Pekingskej univerzity Qinghua, Gansu’s Jiayuguan, Hebei, Guangdong, Nového Zélandu, Peru, Tianjinu, Montreálu Kanada, mesta Changchun, Peking, Shenyang, Harbin, Sichuan Leshan, pohoria Emei, Guangzhou, Zhengzhou, a Mudanjiang pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Čo by mal človek spraviť, ak si ho praktizujúci pomýlia so špeciálnym agentom?

Učiteľ: Dovoľte mi hovoriť trochu o otázke špeciálnych agentov. (Majster sa smeje) (Obecenstvo sa smeje) V skutočnosti, viete že Majster sa na tieto veci pozerá z iného uhla? Samozrejme, tie veci, ktoré navarili staré sily, sú skúškami, ktoré sú zacielené na učeníkov Dafa, ale v skutočnosti by som povedal, že sú urážkou Fa, sú hanbou ľudstva, nevážia si Fa, sú zasahovaním do nápravy Fa a nemali sa stať. Ale bytosti už nespĺňajú štandard, takže je nutná náprava Fa. Takéto povolanie vzniklo vlastne medzi ľuďmi. Takže je to teda tak, že najpodlejší a najhorší ľudia boli výslovne vybraní, aby sa stali špeciálnymi agentmi? Nie. To, čo človek robí, je z veľkej časti určené jeho vlastnými preferenciami, je mnoho ľudí, ktorí za tých okolností neochotne robia nejakú prácu a sú takí, ktorí boli vybratí, pretože ich považujú za múdrych a vhodných pre určitú prácu. Inými slovami, voľba profesie nie je určená dobrou alebo zlou pôvodnou povahou človeka. Sú dobrí ľudia medzi špeciálnymi agentmi? Určite. Rôzne profesie v ľudskej spoločnosti nám nehovoria o tom, či je človek dobrý alebo zlý a či jeho život môže byť zachránený.

Videl som túto vec, takže som niečo povedal, keď som začal šíriť Zákon a to som aj nasledoval: Nevymedzujem veci na základe povolania alebo sociálneho postavenia; zachránim vás všetkých, bez ohľadu na to, čo robíte. Moje dvere sú široko otvorené, úplne otvorené, také otvorené, že tam už nie sú žiadne dvere – pokiaľ sa chcete kultivovať, môžete vstúpiť. Zachránim každého, bez ohľadu na to, čo robíte, ale to, či je niekto schopný vstúpiť, záleží na tom človeku samotnom a získanie či nezískanie Zákona je jeho vlastnou záležitosťou. Pretože pre dnešných ľudí je ťažké mať kontrolu pri výbere povolania, ako by to mohlo byť také ľahké pre niekoho, aby vo svojom živote robil to, čo chce? Je to naozaj ťažké. Inými slovami, človek, ktorý žije v tomto svete, si nemôže len tak vybrať povolanie. Videl som tie veci a ľudia prišli kvôli Zákonu, takže bez ohľadu na to, čo robíte, bez ohľadu na to, aká je vaša práca, môžem vás spasiť. Ale to, či sa môžete alebo nemôžete neochvejne dobre kultivovať, je na vás, a či sa chcete alebo nechcete kultivovať, je tiež na vás.

Povedal som predtým tieto veci a uviedol ich do praxe, ale počas týchto rokov mnoho našich študentov nepochopilo skutočný zámer za Majstrovými slovami. Otvoril som všetky dvere a vpustil som ľudí zo všetkých povolaní a zo všetkých vrstiev spoločnosti. Prečo stále zotrvávate vo vytváraní hraníc a vymedzovaní vecí? (Potlesk) Je to preto, že to sa kultivujú ľudia, nie Bohovia. Keď sa kultivujú ľudia, ľudia budú mať ľudské myšlienky. Zvyky z povolania sa ukážu v ľudských myšlienkach a budú tam pripútanosti a zvyky spôsobené povolaním a bude to všetko pôsobiť podvedome. Keď sa človek nekultivuje dobre, tieto navyknuté pripútanosti vytvorené počas práce sa ukážu a samozrejme, že zvyky človeka ako špióna alebo špeciálneho agenta, sa tiež ukážu a dokonca môžu spraviť nesprávnu vec, keď nemôžu prejsť skúškou. Je to ešte viac tak počas terajšieho času, keď sú učeníci Dafa prenasledovaní a keď nemôže prejsť určitou skúškou, pôjde vo chvíli zmätku napísať správu.  Ale na základnej úrovni, či je toto zlý človek alebo nie, alebo či môže byť zachránený, to sa nedá určiť len na základe jeho činu v tom momente. Musíte im dovoliť robiť chyby a dovoliť im napraviť ich – preto je náš Zákon taký veľkolepý. (Potlesk)

Povedal som predtým, že nikto nemôže poškodiť Dafa; iba učeníci Dafa, ktorí sa nečinili dobre, môžu poškodiť Dafa. Takže počas tohto prenasledovania chce tá skazená, darebácka banda použiť učeníkov Dafa, aby poškodili Dafa, ale v skutočnosti to nemôže ani trochu uspieť. Predpokladom toho, čo som povedal, je, že učeník Dafa sa opravdivo kultivuje, ale v kultivácii nepochopil princípy Fa tak hlboko alebo tak dôkladne a nekráčal po svojej ceste správne, čo malo zlý účinok. V skutočnosti to môže mať len účinok tu medzi ľuďmi – nikto nemôže ovplyvniť podstatu Dafa. Čo sa týka tých, ktorí počas prenasledovania prešli na opačnú stranu, tí už nie sú učeníkmi Dafa, úplne sa pripojili k tej zlej skupine prenasledovateľov, čo znamená, že robia zlé veci úmyselne, úmyselne poškodzujú veci a prekrúcajú pravdu – nielen kvôli diskusii; to nemôže poškodiť Dafa, to môže len spôsobiť, že učeníci Dafa sa stanú racionálnejšími a racionálnejšími, ich spravodlivé myšlienky sa stanú spravodlivejšími a spravodlivejšími a spôsobí to, že budú mať jasnejšiu a bdelšiu myseľ. Nie je toto výsledkom prenasledovania? Nedozreli ste všetci? To, o čom hovorím, je toto: iba ak sa učeníci Dafa sami nečinia dobre, môžu mať zlý účinok a vplyv v tomto svete. Ak nejaký učeník Dafa má mentalitu bežného človeka a nečinil sa dobre, alebo bol v minulosti špeciálnym agentom, alebo študent spravil niečo nesprávne, pretože nemohol prejsť skúškou a každý ho odháňal a hľadel naňho inak, naozaj spôsobiac, že jeho príležitosť vekov bola zničená a on prešiel na opačnú stranu, dovoľte mi povedať vám, to by bolo naozaj robenie niečoho zlého. (Potlesk)

Iba ak sme schopní odpúšťať, môžeme zachraňovať ľudí. Ak by každý učeník Dafa mohol rozmýšľať takto, rozmýšľajme o tom, s takouto silou pochádzajúcou zo súcitu, bolo by tu stále miesto pre zlé faktory? Ale aj tak, dovoľte mi povedať vám, že špeciálni agenti so špecifickou misiou sa nebudú schopní dostať dnu, sú to všetko študenti, ktorí boli v tej profesii pred rokom 1999 a ktorí sa nekultivovali dobre, alebo študenti, ktorí na chvíľu spolupracovali so zlom kvôli strachu a nečinili sa dobre. Ak by ste im povedali, aby naozaj poškodili Fa, nespravili by to. Ibaže sa stali na okamih zmätenými a keď sa nečinili dobre a nemohli prejsť skúškou, vybrali sa zlou cestou. Sú tiež učeníci Dafa, ktorí sú pripútaní k tým ich drobným veciam a niektorí chceli len zaujať oddaný postoj voči tým darebáckym špiónskym orgánom. V skutočnosti je pre hocikoho nemožné naozaj poškodiť Dafa.

Takže je to len preto, že niektorí študenti majú stále ľudské pripútanosti a nečinili sa dobre v niektorých ohľadoch. Povedzme, že špeciálni agenti naozaj medzi nás preniknú a vkradnú sa dnu, poviem vám, to je nemožné – toto je kultivácia. Chcú použiť študentov, aby im poskytovali takzvané „informácie“, a potom sa pokúsia nájsť ciele. Ale všetko to je zbytočné a oni len zosmiešňujú samých seba. Tie špiónske úrady vedia veľmi dobre, že Falun Gong nemá vôbec žiadne tajomstvá, veľmi dobre vedia, že Falun Gong je skupina dobrých ľudí a sú len proti prenasledovaniu, tomuto rozumejú veľmi dobre. Použili darebácke prostriedky, aby vytvorili istý „moment“ alebo vyvolali nejakú situáciu či tendencie – politické kampane a hnutia sú v Číne bežnou vecou. Vedia urobiť len toto a chcú vytvoriť istý „moment“, aby ovplyvnili ľudí. Funguje to na praktizujúcich? Prešlo niekoľko rokov a nestali sa učeníci Dafa pevnejšími a racionálnejšími? (Potlesk) Kto tým bol odstrašený? Nikto. Za takého krutého prenasledovania, medzi tými učeníkmi Dafa v Číne, kto je vystrašený? Samozrejme, sú niektorí, ktorí nemohli cez to prejsť, ale tí, čo nemohli, boli naaranžovaní úmyselne starými silami. Povedal som, že všetky bytosti prišli kvôli Fa, ale nie všetky z nich mali mať pozitívny vplyv. Staré sily chceli, aby hrali negatívne úlohy, aby učeníci Dafa mohli byť zocelení, a nie je to tak, že tí zlí ľudia majú nejakú schopnosť. Ľudia nemôžu tieto veci vidieť jasne a ľudia sú jednoducho pripútaní k tomu, čo chcú ľudia robiť. Ale čokoľvek ľudia spravili, musia za to zaplatiť – to je isté. (Potlesk)

Ale ja tiež viem, že tu naozaj sú špeciálni agenti, ktorí využívajú medzery u študentov, ktorí majú pripútanosti, a to je spôsobené tým, že učeníci sa nečinia dobre alebo sú príliš pripútaní. Tí niekoľkí študenti, ktorých mysle nie sú jasné, by tomuto naozaj mali venovať pozornosť.

Práve teraz som vyučoval tento Zákon z pozitívneho pohľadu. Ale viem tiež, že zatiaľ čo Majster dáva znova a znova príležitosti, stále je tu niekoľko ľudí, ktorí berú opakované milosrdenstvo Majstra ako detskú hru a neustále robia tú špinavú robotu špiónov, zrádzajú svoje vlastné svedomie a zrádzajú učeníkov Dafa. Opakovane poskytovali takzvané „informácie“ zlu a v očiach Bohov už nemožno odčiniť negatívny účinok, ktorý ich činy priniesli Dafa. Taký druh účasti zasahuje do nápravy Zákona a je to priama účasť na prenasledovaní a dôsledky budú rovnaké ako pre tú zlú bandu darebákov v Číne, ktorá prenasleduje učeníkov Dafa. Teraz už týmto ľuďom nemám čo viac povedať a čo som pred chvíľou povedal, neplatí pre takéhoto človeka. Keď som sa dostal do tohto bodu, jeden Boh práve povedal: „Zdá sa, že všetko, čo im zostalo, je možnosť zariadiť si svoj pohreb.“

 

Otázka: Povedali ste, že v robení troch vecí dobre je všetko zahrnuté. Znamená to, že všetky jednotlivé pripútanosti a konflikty, s ktorými sa stretávame, budú dobrotivo rozriešené? Úprimne žiadam Majstra o vysvetlenie.

Učiteľ: (Majster sa smeje) Pre vás všetkých, ak nemôžete rozriešiť tieto základné problémy v kultivácii, potom nemôžete povedať, že je to kultivácia. Čo je kultivácia? Čo je najvyšším cieľom kultivácie? Je to vynoriť sa spomedzi bežných ľudí. Keď už nie ste medzi bežnými ľuďmi, môžu na vás mať stále vplyv rôzne konflikty, pripútanosti a rôzne faktory bežných ľudí? Vôbec nie. Ale či sa môžete z toho vynoriť a vykultivovať sa von z toho, či môžete usilovne napredovať, či budete v kultivácii pokračovať rýchlo alebo pomaly – všetko toto závisí od vás samotných. Ja, ako váš Majster, budem za vás absolútne zodpovedný. Avšak to, či môžete napredovať usilovne, je stále na vás. Môže byť Boh rozkolísaný rôznymi bežnými ľudskými pripútanosťami? To je nemožné, samozrejme, že je to nemožné. Takže všetko možno rozriešiť. Záleží to na tom, ako sa kultivujete. Ak poviete, že sa len kultivujete s vašou mysľou zameranou na rozriešenie toho problému, potom sa opravdivo nekultivujete – kultivácia je úplne nepodmienená.

 

Otázka: Čas v tej vrstve vesmíru vytvorenou učeníkmi Dafa nebude dlhý. Môžem požiadať Majstra, aby objasnil tento bod?

Učiteľ: Nepovedal som vám, že nebude dlhý. Teraz všetci rozmýšľate ľudským spôsobom myslenia. (Majster sa smeje) Veci, ktoré rozsejú myšlienky ľudských bytostí, sú ako bubliny, ale v okamihu, keďže ten človek nemá žiadne schopnosti, sú maličké a hneď sa rozptýlia. Ale veci, vznikajúce z myšlienok učeníkov Dafa, sú silné, a čím vyššia je úroveň, tým silnejšie a mocnejšie sú veci, ktoré vzniknú z myšlienok, a tým dlhšie zostanú. Pre gigantického Boha, jeho jediná myšlienka môže vytvoriť vesmírne telá a vesmíry. V skutočnosti tu sú ešte základnejšie faktory. Zákon je vše-zahŕňajúci a všetky neúplné faktory vo vesmíre z minulosti sú dokonale rozriešené v tejto náprave Zákona. Takže preto, že je to vše-zahŕňajúci Zákon, dokonca základná povaha vesmíru vytvárania-stagnácie-degenerácie sa zmenila a jej koncept času nemožno pochopiť použitím ľudskej mysle.

 

Otázka: V poslednom čase praktizujúci často používajú elektronický softvér, aby zdieľali skúsenosti a študovali Zákon, aj aby ho dôrazne propagovali. V dôsledku toho sa zmenšil počet príležitostí, aby všetci mohli spoločne zdieľať skúsenosti a spoločne študovať Zákon.

Učiteľ: Naozaj to nie je správne. Okrem mladých učeníkov, nemali by ste to robiť. Ale to nevylučuje, že ho nemôžete použiť príležitostne, keď ste veľmi zaneprázdnení, len z toho nespravte zvyk – toto nie je to, čo vám chcem zanechať. Nie sú tam žiadne problémy, ak všetci študujú Zákon ako skupina, študujú Zákon a diskutujú o veciach tvárou v tvár spoločne. Môžete využiť ten softvér, keď ste zaneprázdnení, ale nemôžete to robiť všetci a nemôžete to robiť často.

 

Otázka: Nerozumiem veľmi dobre rozdielu medzi hmotou, ktorá je nečistá a hmotou, ktorá sa odchýlila. Majster, prosím, vysvetlite nám to.

Učiteľ: Nečistota hmoty a odchýlenie sú základným dôvodom pádu starého vesmíru a bolo to určené povahou starého vesmíru. Vytváranie-stagnácia-degenerácia-deštrukcia bola vtedajším obmedzením múdrosti Zákona a pre rôzne špecifické sféry bol použitý cyklický čistiaci prostriedok; ale keď celok dosiahne tú fázu, je to koniec. Keď sa jedná o nečistotu a odchýlenie hmoty, z pohľadu ľudskej spoločnosti, nečistotu vzduchu, pôdy, kovov, vody a rôznych chemických prvkov vytvorenú modernou vedou nemôže ľudstvo rozriešiť. V očiach Bohov sa ľudské myslenie natoľko odchýlilo, že to už nie je viac ľudstvo. Všetko vo vesmíre je v kolobehu, takže potom, čo sú tieto veci extrahované bytosťami na vyšších úrovniach, spôsobia, že častice a bytosti vo vyšších dimenziách budú nečisté. Hovorím o tom jednoduchým spôsobom. Pozrite sa na mojich niekoľko posledných prednášok Zákona.

 

Otázka: S ohľadom na úlohu web stránok Minghui pri objasňovaní pravdy, ako by mali zahraniční študenti spolupracovať?

Učiteľ: Úloha web stránok Minghui pri objasňovaní pravdy je nenahraditeľná. Sú najdôležitejším oknom pre naše odovzdávanie pravdy o prenasledovaní a celkovej situácie Dafa a učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon. Čo sa týka vecí učeníkov Dafa, všetci musíte dobre spolupracovať.

 

Otázka: Nedávno som objavil študenta, ktorý hovorí, že už je dovŕšený a môže prikročiť ku kultivácii v inej kultivačnej škole. Môžem sa spýtať, či išiel nadol po zlej ceste, alebo len nechal voľný priechod svojej predstavivosti?

Učiteľ: Povedal by som, že dostal horúčku, (obecenstvo sa smeje) a je popletený z horúčky. V skutočnosti každý, kto to hovorí, je v nebezpečí. Bytosti bez jasnej mysle a myšlienok sú tie, ktorými Bohovia najviac pohŕdajú.

 

Otázka: Je primerané, ak médiá publikujú fotografiu Majstra?

Učiteľ: Myslím, že je to v poriadnu, žiaden problém, pretože ja mám svoje cesty. (Majster sa smeje) (Potlesk)

 

Otázka: Majster povedal na Vyučovaní Zákona na turné po Severnej Amerike: „Ani ja neviem kto som.“ Váš učeník tomu dobre nerozumie.

Učiteľ: Čo je na tom ťažko pochopiteľné? Čo je minulosť je minulosť, teraz som hádankou pre všetky bytosti a v budúcnosti nik nebude vedieť, kde som. Som všemohúci a nenechám sa ničím stiahnuť dole. Nech ma voláte akokoľvek, je to nepresné. V budúcnosti ma rôzne bytosti uvidia v obraze ich vlastných ľudí. Všetko bolo vytvorené mnou a predsa nie som uprostred toho všetkého – to je zmysel. (Obecenstvo sa smeje, tlieska)

 

Otázka: V súčasnosti sa objavujú po celom svete choroby, ktoré sú prenášané zo zvierat na človeka, ako vtáčia chrípka a choroba šialených kráv. Môžem sa spýtať váženého Majstra, aký je vzťah medzi týmto javom a postupom nápravy Zákona?

Učiteľ: Karma ľudstva sa zväčšila, pretože ľudstvo už skĺzlo do veľmi nebezpečnej situácie vo všetkých ohľadoch. Karma sa stala väčšou a väčšou a navyše ich postoj voči Dafa... mnoho príčin je spôsobených samotným ľudstvom. Nezdá sa tam byť žiaden vzťah s nápravou Zákona, ale všetko sa točí okolo Dafa a nič sa nestane náhodou – všetci ľudia sú varovaní pomocou týchto vecí.

 

Otázka: Prečo sa tí, ktorí sú zapojení do špionážnych aktivít medzi učeníkmi Dafa, stále neprebúdzajú? Ak odhalíme ich úlohy priamo pred nimi, bude to nesúcitné?

Učiteľ: Keďže je to na ochranu Zákona, nemožno to považovať za nesúcitné. Zobuďte ich. Keď ich odhalíte, tak ich odhalíte. Bolo by lepšie, ak by ste ich mohli zachrániť, ale ak ich nemožno zachrániť, je to ich vlastná voľba.

 

Otázka: Niektorí učeníci Dafa zverejnili na internete články o zázrakoch, ktoré sa stali v Dafa a toto spôsobilo, že niektorí čitatelia internetu si vyvinuli nepochopenie voči Dafa.

Učiteľ: Hovoriť o veciach v tejto oblasti zodpovedne nie je problém. Neobávajte sa nepochopenia, ale nerobte veci ani tajuplným a nepochopiteľným spôsobom. Ak potvrdzujete Zákon veľkodušne a racionálne – nie je tam problém. Učeníci Dafa sú napokon kultivujúci, nie sme nejaká politická skupina bežných ľudí v spoločnosti – sme skupina kultivujúcich a kultivujeme božstvo – takže sa samozrejme stali zázraky. (Potlesk)

 

Otázka: Povedali ste, že ak nie je opustená žiadostivosť, človek vôbec nemôže dosiahnuť Dovŕšenie. V súčasnosti je stále mnoho učeníkov, ktorí neopustili svoju žiadostivosť. Povedali by ste nám prosím, čo je mernou jednotkou pre Dovŕšenie? Je merná jednotka počítaná v časticiach?

Učiteľ: Neexistuje taká formulácia – to je vaša bujará predstavivosť. Nikdy som vám nehovoril o vzťahu medzi Dovŕšením a nejakou mernou jednotkou. Učeníci Dafa: Dávno som povedal, že žiadostivosť je osudovou prekážkou, ktorú praktizujúci každopádne musí prekonať. Tí ľudia sú príliš ovládaní bežnými ľudskými pocitmi a citmi. Ak sa nedokážu vytiahnuť ani z tejto malej  veci, potom sa bude zdať, že staré sily mali vtedy usporiadať, aby ich dali za väzenské steny v Číne a iba za týchto podmienok by sa napravili, je to tak? Pozrime sa, ako by ste sa správali v takom brutálnom prostredí. Ste takí, pretože váš život je príliš pohodlný? Všetci tí, ktorí neodstránia túto pripútanosť a pokúšajú sa nájsť výhovorky, aby ospravedlnili svoje správanie, len podvádzajú samých seba – nespravil som pre vás žiadne zvláštne usporiadania.

 

Otázka: Je pravdou, že nemusíme vysielať spravodlivé myšlienky v stanovených časoch?

Učiteľ: Neohlásil Minghui Net, že všetci učeníci Dafa po celom svete by mali vysielať spravodlivé myšlienky ako skupina v stanovených časoch? Myslím, že je to veľmi dobrá myšlienka a mali by ste to robiť. Čo sa týka iných špecifických vecí, môžete robiť veci podľa rôznych situácií v rôznych oblastiach.

 

Otázka: Zakaždým, keď vidím Učiteľa, všetky moje otázky zmiznú bez stopy. Keď je Učiteľ  tu, keď je tu Zákon, neexistuje nič, čo sa nedá rozriešiť. Toto časové obdobie by naozaj malo byť velebené.

Učiteľ: So silnými spravodlivými myšlienkami môže byť v skutočnosti všetko rozriešené. A so silnými spravodlivými myšlienkami sa všetko rozjasní. Človek sa stane zmäteným iba keď má pripútanosti, ktoré nemôže opustiť. Keď je jeho srdce a myseľ nepokojné, stane sa zmäteným.

 

Otázka: Povedali by ste nám prosím, či začlenenie kúzelníckych predstavení do koncertov učeníkov Dafa, je primerané pre potvrdzovanie Zákona?

Učiteľ: Myslím si, že na tom predsa nie je nič zlé. Pre mňa sú formy robenia umenia formy robenia umenia a ľuďom sa páčia. Ak to je niečo, čo ľudia radi pozerajú a nie je to niečo nízke, myslím, že je to v poriadku.

 

Otázka: Pomocou svojich mechanizmov Dafa zabezpečí, že bytosti v budúcnosti si nevyvinú pripútanosti alebo sebeckosť, dokonca aj keď prejdú tiahlym úsekom času vo vesmíre a vesmír teda bude dokonalý a harmonizovaný a nikdy nezanikne.

Učiteľ: Nie je to tak, to nie je správne pochopenie, tá myšlienka nie je správna. Dafa je dokonalý a harmonizovaný a nesebeckosť je základnou povahou vesmíru. Keď sa bytosť kultivuje a dosiahne tú úroveň, stane sa takou. Zákon poskytol všetkým bytostiam záruku pre ich existenciu, Zákon vytvoril vesmírne mechanizmy a blahobyt všetkým bytostiam a Zákon vytvoril všetky bytosti, všetky nesčíselné veci, nebesá-a-zeme, ľudské bytosti a Bohov. Ale to, ako sa bytosti sami správajú, je do istej miery ich vlastnou voľbou.

 

Otázka: Učeníci Dafa z Yichang a Gezhouba v provincii Hubei, Troch Roklín, Melbourne, provincie Haiban, Nongan, Kaian, a mesta Jilin v provincii Jilin, Heze v provincii Shandong, provincie Heilongjiang, oblasti Severnej brány Chrámu Nebies v Pekingu, provincie Sichuan a Ziyang z Chengdu pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Otázka: Povedali ste vo vašej knihe, že keď s vami iní zaobchádzajú zle, dávajú vám cnosť a mali by ste sa nad tým radovať. Ale ak sa nad tým radujeme, nie sme nedostatočne súcitní?

Učiteľ: (Ľudia sa smejú) Nie je to nesúcitné. Iba opravdiví praktizujúci a učeníci Dafa sú schopní zostať nepohnutí, keď sa jedná o seba-záujmy a city. Čo sa týka toho, kto udiera a dáva cnosť človeku, ktorý je udieraný, to vyplýva z povahy vesmíru; nie je to niečo, čo môžete získať jednoducho tým, že ste šťastní. Ak človek, ktorý bol udretý, necíti žiadnu neľúbosť alebo nenávisť, keď trpí bolesťou a urovná to, čo mu spravili s úsmevom, nie je to súcit? Z pohľadu ľudských bytostí by nikto nepovedal, že je nesúcitný – keď ho niekto udrie, reaguje úsmevom a necíti žiadnu neľúbosť. Samozrejme, kultivujúci by sa nemal usmievať alebo smiať spôsobom, ako sa smeje bežný človek, keď niečo získa (ľudia sa smejú); mali by ste byť v pohode a všetci povedia, že ste dobrým človekom. Keď vám niekto robí zlé veci, môžete na neho naliehať, aby robil dobré, takže nestratí cnosť a to je váš súcit voči nemu. Ak nepočúva a stále chce robiť zlo, potom tam bude odplata ako následok za jeho zlý čin. Ako v prípade tých zlých policajtov a zlých ľudí v pracovných táboroch v Číne, oni sú tými, ktorí chcú robiť zlo a ktorí odmietajú počúvať, keď ich žiadate, aby prestali. V tom prípade nemôžeme spraviť nič; oni chcú biť ľudí a nemožno ich zastaviť nech sa deje čo sa deje. Potom čo ich zbijú, pôjdu do pekla, keď príde čas – nie je to tak, že učeníci Dafa nie sú súcitní.

V každej dimenzii sú pravdy Zákona tej dimenzie. Hoci pravdy sú vyššie na vyšších úrovniach, v každej z rozličných dimenzií, ak bytosť môže nasledovať pravdy v tej dimenzii, potom je dobrou bytosťou tej dimenzie. Ak môžete prekročiť tie pravdy, prekročíte tú úroveň bytostí. Nikto nie je šťastný, keď ho bijú a nikto nie je šťastný z trpenia bolesti – také sú ľudské bytosti v tejto dimenzii. Žiaden bežný človek by nepovedal: „Bez ohľadu na to, kto so mnou zle zaobchádza, stále môžem byť šťastný.“ Iba kultivujúci sú to schopní spraviť a je to preto, že sú na vyššej úrovni ako bežní ľudia. Byť schopný udržiavať si svoj xinxing, keď znášate fyzickú bolesť, to je súcit praktizujúceho. Čo sa týka tých, čo dávajú učeníkom Dafa cnosť, nie je to tak, akoby ju učeníci Dafa od nich vzali, nie je to tak, že ju môžu dať, ak chcú a nie je to tak, že ju niekto môže dostať, ak chce. Je to mechanizmus vesmíru, ktorý robí premenu – to funguje povaha vesmíru. Ako váš Majster som vyučoval pravdy Zákona všetkým bytostiam.

 

 

Otázka: Pretože tehotné učeníčky nemajú esenciu ľudského tela, ako si môžu kultivovať svoje telá?

Učiteľ: Kto hovorí, že tehotné učeníčky nemajú esenciu ľudského tela? Nič nemôže zasahovať do kultivácie v Dafa. Naopak, je to dobré pre plod.

 

Otázka: Môj muž, (meno vynechané), bol práve prepustený, ale je stále v Číne. Dozvedel sa, že idem na túto Dafa konferenciu a požiadal ma, aby som vám povedala, že mu chýba ctihodný Učiteľ.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk) Ako váš Majster, neopustím ani jediného učeníka Dafa v Číne, okrem tých, ktorí prešli na opačnú stranu a už ich nemožno zachrániť. (Potlesk) Myslím na nich všetkých.

 

Otázka: Nedávno som cítil, že čas ide teraz ešte rýchlejšie. Bol už čas v Troch ríšach vymenený?

Učiteľ: Áno, čas ide veľmi rýchlo. Predtým ako náprava Zákona ľudského sveta dosiahne túto dimenziu bežných ľudí, čas na tomto ľudskom mieste sa nebude celkom spomaľovať.

 

Otázka: V starom vesmírnom systéme mohla jedna zlá myšlienka bytosti na vysokej úrovni spôsobiť, že bezpočetné bytosti sa odchýlili. Ale v novom vesmíre sa toto nikdy nestane. Je to kvôli tomu, že mechanizmus nového vesmíru je dokonalejší?

Učiteľ: Toto nie je správne pochopenie; toto sa môže stať rovnako aj v novom vesmíre. Prečo hovorím, že oboje – náprava Zákona a vaša kultivácia – musia dosiahnuť štandard? Bez ohľadu na to, či sú to tí, ktorí boli prispôsobení alebo tí, ktorí boli napravení Zákonom počas nápravy Zákona, všetci musia rozhodne dosiahnuť štandard. Učeníci Dafa, ak sa vykultivujete na veľmi vysokú úroveň a budete vládnuť vesmírnemu telu na vysokej úrovni, vaša jediná myšlienka bude naozaj všemohúca vo vnútri vášho vlastného kozmického tela, to je isté. Takže učeníci Dafa sa musia dobre kultivovať a stať sa kultiváciou spravodlivými. Samozrejme, vaša kultivácia je iba časťou z toho. Okrem toho, počas nápravy Zákona vám Majster pomáha rozriešiť vaše veci, ktoré sú nečisté na ich najzákladnejšej úrovni. Takže v budúcnosti budete určite veľmi spravodliví.

Bez ohľadu na to, aké dlhé je toto časové obdobie v ľudskom svete, dokonca ak by to boli desiatky tisíc rokov, keď sa uskutoční odomknutie gongu, bude to pre vás v skutočnosti všetko ako sen. Bude to také hmlisté, akoby to bol sen, a postupne to bude, akoby ste to zabudli. Nebudete už mať ľudskú štruktúru myšlienok ani nebudete rozmýšľať o ľudstve ľudskými myšlienkami, nebudete mať také myšlienky a vaša štruktúra myšlienok bude taká, ako má Boh. Povedal som predtým, že Budha Tathágatha pozná dokonca myšlienky dobytka a koní, ale nikdy by nerozmýšľal o veciach použitím ich spôsobu uvažovania.

 

Otázka: Niekedy mi prídu na um verše Majstrových básní. Môžem ich povedať nahlas? Ak to spravím, musím odrecitovať celú báseň? Ak odrecitujem len dva verše, musím dodať Majstrove meno, aby som uviedol zdroj?

Učiteľ: To nie je potrebné, ak ich len hovoríte nahlas. Ak ich napíšete v písomnej podobe alebo z nich spravíte zvukový alebo obrazový záznam, potom je to iné. V skutočnosti má mnoho básní, ktoré som napísal, vzťah ku kultivácii Dafa a sú teda tiež časťou Zákona. Niekto iný ich teda nemôže svojvoľne použiť ako svoje vlastné veci. Ak ich spomínate iným alebo ich citujete v článkoch, majte to na mysli.

 

Otázka: Ruskí a všetci rusky hovoriaci učeníci Dafa vo svete, učeníci Dafa z Vancouveru v Kanade, Yujiaweier, Taiwan, Kórei, Japonska, mesta Nanjing v provincii Jiangsu, Texasu  v USA, Shanghai, mladí učeníci z Vancouveru v Kanade, Anshan v provincii Liaoning, a Chaoyang v provincii Liaoning zdravia Majstra.

Učiteľ:  Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Otázka: Učeníci Dafa, ktorí majú technické zručnosti, najmä tí, ktorí sú vynikajúci medzi bežnými ľuďmi, medzi sebou preukazujú silnú žiarlivosť a majú silné ego. Majster, poskytnite prosím v tomto nejaké rady.

Učiteľ: Nie je to také vážne, či áno? Ale nemôžem vylúčiť prejavovanie sa neodstránených pripútaností. Ak ste sa nekultivovali dobre a máte pripútanosti, potom ich potrebujete odstrániť. Nebuďte namyslený, nech máte akékoľvek mimoriadne schopnosti. Viete, že jediný, kto môže úplne vysvetliť celý vesmír a všetko v ľudstve som ja, Li Hongzhi? Žiadna iná bytosť to nemôže spraviť. (Potlesk) Ale nikdy som voči vám nebol povýšenecký. Takže učeníci Dafa, nesmiete byť namyslení, pretože ste nadobudli nejaké drobné ľudské zručnosti – nemáte prečo byť namyslení.  V skutočnosti ste sa naučili to, čo ste sa naučili, pretože ste mali také želanie a v minulosti boli pre vás spravené také usporiadania, pretože to bolo potrebné pre potvrdzovanie Zákona, to je všetko.

 

Otázka: Cítim, že teraz čas beží rýchlo každý deň a je mnoho vecí, ktoré som nemohol úspešne dokončiť načas. V skúsenosti od učeníka na Minghui Net sa spomínalo, že keď bol vo veľmi dobrom stave, bol schopný spraviť niečo dobre v krátkom čase. Mohol by Majster pohovoriť o záležitosti času?

Učiteľ: V skutočnosti si stále myslím toto: je v poriadku pre učeníkov Dafa mať ľudské pripútanosti. Kľúčom je, ako si dokážete ustanoviť vaše spravodlivé myšlienky. Ak sú vaše spravodlivé myšlienky silné a ste ako kultivujúci v každej chvíli – alebo, namiesto povedania „v každej chvíli“, povedzme, že keď sa stretnete s určitými vecami, môžete konať tak ako koná učeník Dafa – potom budete vedieť, ako narábať s vecami, spravíte zázraky, budete prejavovať mimoriadne veci, budete schopní rozlíšiť správne od nesprávneho a budete schopní robiť všetko dobre. (Potlesk) Koniec koncov, ste kultivujúci. Ste odlišní od bežných ľudí. Hoci sa všetci kultivujete v ilúzii a je ťažké, aby sa mnoho z vecí učeníkov Dafa prejavilo, nie je to v skutočnosti tak, že nič neviete. Ak sú vaše spravodlivé myšlienky silné, prejavia sa nadprirodze­né veci.

 

Otázka: Priviedol som so sebou nejakých priateľov a malé deti. Vidia vás, ale nerozumejú tomu, čo hovoríte. Počúvajú ich hlavné duše? Môžu sa vrátiť do svojich domovov?

Učiteľ: Musíte vedieť, že vyučujem Zákon učeníkom Dafa. (Majster sa smeje) Ak sem dnes príde bežný človek, nebude mať ani poňatia o tom, čo hovorím a pre deti je to ešte ťažšie. Ale ľudské bytosti majú všetky svoju stránku, ktorá je vedomá; tá stránka bude vedieť a získa tým. Ale nezameriavajte sa príliš na tieto veci. Pre človeka, ktorý nemôže byť spasený, je to márne, aj keď tá jeho druhá stránka je vedomá.

 

Otázka: Čo sa týka materiálov, ktoré používame na objasňovanie pravdy ľuďom v Číne v širokej miere, niektorí študenti si myslia, že „Kultivácia závisí od samotného človeka, Gong závisí od Majstra,“ a že výber obsahu nie je taký dôležitý.

Učiteľ: Potom prešli do ďalšieho extrému. Pri potvrdzovaní Zákona musíte robiť veci racionálne. Ako spravíte výber a ako robíte veci lepšie, to je vaše potvrdzovanie Zákona a kráčanie po vašej vlastnej spravodlivej ceste. Ak by som to všetko spravil ja, premenili by ste sa na písací stroj a prečo by som vás potom mal ako učeníkov Dafa? Mohli by ste sa rovnako reinkarnovať ako písací stroj, nie? (Ľudia sa smejú)

 

Otázka: Povedali by ste nám prosím, či tí ľudia, ktorí získajú Zákon a budú sa kultivovať v budúcnosti, budú zahŕňať učeníkov Dafa, ktorí sa nečinili dobre počas obdobia nápravy Zákona?

Učiteľ: Nie, oni nebudú zahrnutí. V tomto vám môžem dať konečnú odpoveď. Táto várka, táto skupina – tak je to.

 

Otázka: Teraz sú učeníci veľmi zaneprázdnení svojou prácou Dafa. Je potrebné, aby učeníci v tomto čase písali články bežných ľudí, ktoré sa použijú v novinách, ktoré vedú učeníci Dafa? Alebo by sme sa mali čo najviac pokúsiť použiť články už napísané bežnými ľuďmi?

Učiteľ: Myslím, že to závisí od vašich potrieb. Akokoľvek to vyriešite, bude to v poriadku. Nemyslím si, že písanie článkov bežných ľudí nie je zachraňovanie bytostí. Keď mediálny výstup, ktorý funguje ako výsledok kolektívnych snáh všetkých, dosiahne účinok zachraňovania vnímajúcich bytostí, máte na tom podiel, hoci to, čo ste napísali, sú články bežných ľudí. (Potlesk) Samozrejme, nebudete celý čas písať články bežných ľudí; budete tiež robiť niektoré iné veci, ktoré by mali robiť učeníci Dafa.

 

Otázka: Učeníci Dafa v južnej a severnej Kalifornii pozdravujú Majstra. Vážený Majster, niektorí dlhoroční študenti sa snažia o nadprirodzené schopnosti, energiu atď. a radi sa predvádzajú. Niekto zaspal, keď robil cvičenia a vysielal spravodlivé myšlienky. Keď sme na to s dobrými úmyslami obrátili jeho pozornosť, nahneval sa. Nevieme, čo s ním spraviť.

Učiteľ: Ak sa nahnevá, nechajte ho hnevať sa. Ak sa nahnevá, znamená to, že tam je problém v jeho kultivácii. Prečo by sa mal hnevať, keď robil veci nesprávne? Dokonca aj keď sa nahnevá, aj tak na to musíte upriamiť jeho pozornosť s úmyslom zodpovednosti k nemu a v takom prípade sa nemusíte obávať, že sa nahnevá. (Potlesk)

Aký je dôvod predvádzania nadprirodzených schopností učeníkom Dafa? Čo je tu na predvádzanie? Nebolo by lepšie, ak by ste ich predviedli tým skazeným temným prisluhovačom? V skutočnosti, neboli vám všetky vaše schopnosti dané, pretože kultivujete Dafa? Nepredvádzajte veci iným študentom a necíťte sa samoľúbo a nemyslite si, že máte nejakú veľkú schopnosť – čo môžete dosiahnuť s tými vašimi drobnými schopnosťami? Nenúťte Majstra napomínať vás znova za tie veci – musíte mať aspoň nejakú sebaúctu. Nechali ste sa ovládať pripútanosťami natoľko, že ste sa stali nestabilnými. Okrem tých niekoľkých ľudí, ktorí radi počúvajú vaše predvádzanie sa, pretože majú pripútanosti, uvedomujete si, ako vás vidia iní študenti?

Hneď ako tie veci predvediete, stanú sa ničím. Nebuďte pripútaní k tým veciam a ešte menej by ste mali, prechovávajúc vaše ľudské pripútanosti, rozširovať medzi našimi študentmi to, čo ste videli. V skutočnosti to nie je tak, že o tých veciach nemožno hovoriť medzi kultivujúcimi a nie je to ani tak, že nemôžete mať nadprirodzené schopnosti. Kľúčom je zámer za tým činom. Ak sa používa pozitívnym spôsobom, bude mať úžitok pre učeníkov Dafa; ak je to na predvádzanie, budete do nich rušivo zasahovať.

Dnes si všetci učeníci Dafa dovršujú svoje neporovnateľne vysoké pocty a slávu, ako aj Stav dosiahnutia, zatiaľ čo potvrdzujú Zákon. Nič sa nemôže postaviť do cesty – ktokoľvek sa postaví do cesty, pácha hriech – je to absolútne zakázané. Ak odmietate počúvať iných po prvýkrát alebo po druhýkrát, keď sa to stane, a pokračujete v tom po dlhý čas, potom to musíte robiť preto, že vás staré sily chcú pretlačiť na opačnú stranu – budete mať taký vplyv. Ak naozaj dosiahnete ten bod, budete považovaný za nespasiteľného. Ja neuznávam usporiadania starých síl. Majster vás zachraňuje a dáva vám šance. Nebuďte neustále taký znova a znova. Ak ste naozaj schopný predviesť vaše božské sily veľkolepým spôsobom keď objasňujete pravdu, zachraňujete bytosti a odporujete prenasledovaniu, potom vás všetci učeníci Dafa a ja budeme chváliť – nie je to tak?

Vesmírne telo je také obrovské, že sa to nedá popísať. Je mnoho vecí, ktoré vám nehovorím. To, čo poznáte, je jednoducho také drobné. Keď Boh na vysokej úrovni vidí šírku a ohromnosť väčšieho vesmírneho tela, je šokovaný a ohromený. Dokonca aj Boh je na tom takto. Takže ak sa ľudská bytosť dozvie trošku o väčšej dimenzii, samozrejme, že tým bude pohnutá. Ale učeníci Dafa musia byť racionálni.

 

Otázka: Médiá vedené učeníkmi Dafa majú široké pokrytie a tešia sa širokému vplyvu v zámorí. V poslednej fáze nápravy Zákona, budú médiá postupovať do Číny vo väčšej miere cez naše existujúce pravdu objasňujúce kanály, ako internet, pošta atď.? Mali by sme tiež zohľadniť úroveň, na ktorej môžu čínski ľudia pochopiť veci? Pýtam sa preto, že ľudia v Číne sú odlišní od tých v zámorí. Boli ťažko otrávení lžami.

Učiteľ: Povedal by som, že všetko, čo robíme, sme robili zväčša racionálnym spôsobom. Bez ohľadu na to, či sú to ľudia, ktorí žijú v Číne, alebo čínski ľudia mimo Čínu, všetci tomu rozumejú. Myslím, že spôsob akým sa vedú médiá, je v poriadku. Ohľadom toho, ako robia správy a ohľadom článkov, ktoré napísali na objasňovanie pravdy, ľudia v Číne sú plne schopní porozumieť im.

Teraz stále ešte nie je realizovateľné úplne sa zamerať na Čínu. V budúcnosti budú noviny vedené učeníkmi Dafa najväčšími novinami na celom svete, (potlesk) pretože všetky tie médiá navarili lži a spáchali hriechy a tí ľudia, ako aj ich médiá, za to budú musieť zaplatiť.

 

Podarilo sa mi odpovedať na všetky vaše otázky. (Potlesk) Ľudská spoločnosť prešla procesom dlhým viac ako 100 miliónov rokov. Všetky bytosti prišli pre tento Zákon. Všetky bytosti v Troch ríšach prišli kvôli tomuto Zákonu, boli vytvorené kvôli tomuto Zákonu a boli sformované kvôli tomuto Zákonu. Toto zahŕňa všetky nesčíselné veci. Všetko v ľudskom svete sa točilo okolo Dafa, či to bežní ľudia môžu cítiť alebo nie, a či si myslíte, že to bolo spravené úmyselne alebo neúmyselne. Všetko sa točí okolo Dafa. Toto zahŕňa všetkých ľudí v dnešnom svete, bez ohľadu na to, či sa zdajú byť ľahostajní voči prenasledovaniu alebo ich znepokojuje – všetci sa točia okolo Dafa. Náprava Zákona vyžaduje, aby istí ľudia boli v určitom stave; tí ľudia sú zapečatení a udržiavaní v tom, aby sa ďalšia skupina ľudí bola schopná kultivovať. Inými slovami, hoci sa všetko javí neusporiadane, v skutočnosti je to usporiadané a všetko je tesne spojené s touto nápravou Zákona.

Všetko, čo robíme, je veľkolepé. Všetko, čo robia učeníci Dafa, je zachraňovanie životov. Všetko, čo robia učeníci Dafa, jednoducho nemá obdobu. Je to veľkolepé, pretože je tu Dafa a je to veľkolepé, pretože Dafa ustanovuje túto skupinu praktizujúcich a je to tiež preto, že Dafa sa šíri v Troch ríšach a v ľudskom svete a predsa táto drobná Zem v skutočnosti ovplyvňuje kolosálne nebeské telá. Veci sa javia bežnými a nevyzerajú príliš odlišne od vecí bežných ľudí, ale mocná cnosť zodpovedá najvyššiemu nebeskému telu.

Učeníci Dafa už prešli cez také ťažké časové obdobie. Dúfam, že vy všetci budete kráčať dobre vaším posledným úsekom cesty a budete si ceniť cestu, ktorú ste už zavŕšili. Všetko budúce sa prejavuje vo vašom potvrdzovaní Zákona. (Potlesk počas asi jednej minúty)

 

 


Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v Manhattane, 2005

 

(Li Chung-č’, 24. apríla 2005, New York)

 

(Nadšený potlesk)

Dobré odpoludnie všetkým! (Nadšený potlesk) (Obecenstvo: Dobré odpoludnie, Majster!)

Pracovali ste tvrdo! (Potlesk) Ako učeníci Dafa ste prešli skúškami a trápeniami, boli ste zocelení a stali ste sa čoraz zrelšími. Rovnako to platí pre učeníkov Dafa v Číne aj pre učeníkov Dafa mimo Číny – stávate sa čoraz racionálnejšími, máte jasnejšiu myseľ a čoraz viac si uvedomujete, ako by ste mali kráčať po svojich cestách. Keď teraz stojíte zoči-voči prenasledovaniu a zoči-voči všelijakým negatívnym názorom, môžete to racionálne zvládnuť. Keď objasňujete fakty, robíte to z túžby zachrániť vnímajúce bytosti, takže máte obrovský vplyv.

Súčasná situácia ukazuje, že teraz, najmä od publikovania Deviatich Komentárov, sa mnoho ľudí vo svete prebudilo. Čínski ľudia, viac ako iní, boli udržiavaní príliš dlho v tme falošných zdaní straníckej kultúry, ktoré boli vytvorené zlou komunistickou ideológiou. Ľudia majú postupne čoraz jasnejšiu myseľ a ich vlastné, opravdivé povahy ožívajú. Od publikovania Deviatich Komentárov ste zažili mnoho vecí, vecí všetkých druhov – pozitívnych aj negatívnych. Najpozoruhodnejšie je, že denne tisícky ľudí vystupujú zo strany a toto vystrašilo zlého ducha zlovoľnej strany a zlých ľudí. Teraz, pred svojím bezprostredným pádom, zlo znova hovorí – ako popudzuje ľudí, pletie ich, otravuje ich jedom a vytvára lži – že robíme politické veci. Hoci v skutočnosti nerobíte politické veci, ono trvá na tom, že robíte. Zakaždým keď prenasledovali a napádali ľudí, vždy si vymýšľali lži, popudzovali ľudí a pokúšali sa ospravedlniť svoje prenasledovanie. Keď na niekoho útočia, zakaždým tomu človeku nadávajú ako sa im zachce. Učeníci Dafa len robia veci, ktoré učeníci Dafa majú robiť. Majú jasnú myseľ, sú racionálni a vedia, čo robia, a žiadne zo lží zla alebo z obvinení, ktoré pochádzajú z kultúry strany, nemôže do nich zasahovať alebo nimi otriasť.

Čo sa týka kultivujúcich, žiadne bežné ľudské prístupy, triky, prenasledovanie, podnecovanie, zmätok alebo otrávenie na nich nemôže mať vplyv a ešte menej tie veci fungujú na učeníkov Dafa. Prenasledovanie teraz trvá tak dlho, avšak je smiešne, že tí darebáci, darebácki špióni a vodcovia darebáckej bandy, ktorá mala ruky v prenasledovaní učeníkov Dafa, stále nedokážu vidieť, kto sú učeníci Dafa, a stále nevedia, akí sú v skutočnosti títo kultivujúci a stále sa pokúšajú použiť na nich bežné ľudské prístupy. Nie je to smiešne? Naozaj, je pravda, že keď sa bežní ľudia pozerajú na povrchové veci, keď sa pozerajú na veci s myslením bežného človeka a najmä keď sa pozerajú na veci s pokrútenou logikou a názormi straníckej kultúry, nemôžu porozumieť sfére alebo stavu mysle kultivujúceho. Keď sa pozerajú s bežnými ľudskými myšlienkami, nič nesedí; nefungoval žiaden z prístupov, ktorý použili zlí ľudia v prenasledovaní. Rovnako sa nikdy nestretne s úspechom ani žiaden pokus tých na tejto ľudskej úrovni ovplyvniť úrovne a sféry vyššie ako ľudský svet.

Od publikovania Deviatich Komentárov hovorilo mnoho bežných ľudí, ktorí boli ovplyvnení lžami zlého ducha zlovoľnej strany, že sa politizujeme. Ale ako všetci viete, „nespolitizovali“ sme sa. Dokonca aj keď sa ľudia, ktorých prenasledujú, spolitizujú, nie je to niečo, za čo by sa mali hanbiť; je to len logické a prirodzené. Ale nič z toho, čo sme spravili, nemá za sebou politický motív. Nerobíme veci s politickými motívmi. Ako by sa opravdiví kultivujúci mohli zapliesť do svetskej politiky? Vo vesmíre prebieha náprava Zákona a práve teraz kultivujúci Dafa potvrdzujú Zákon a ich cieľom je zachrániť vnímajúce bytosti. Počas obdobia nápravy Zákona môžu učeníci Dafa s cieľom potvrdzovania Zákona použiť ľubovoľnú formu v bežnej spoločnosti, ktorá je vhodná pre nápravu Zákona, ale aj vtedy používajú veci výberovo na základe toho, čo je potrebné pre záchranu vnímajúcich bytostí. Je to správne, pretože všetko v Troch ríšach bolo vytvorené pre nápravu Zákona. Keď vidíte vnímajúce bytosti, ktoré musia byť spasené, rozhodujúce je zachrániť tie bytosti. Keď používame tieto veci ľudského sveta, robíme to až po starostlivom zvážení toho, čo vnímajúce bytosti môžu pochopiť a čo im môže pomôcť, aby boli spasené. Vytvorenie Troch ríš bolo pre dnešnú nápravu Zákona a všetky z nespočetných vecí a vnímajúcich bytostí v Troch ríšach prišli kvôli náprave Zákona, boli vytvorené kvôli náprave Zákona a boli sformované pre nápravu Zákona. Inými slovami, všetky vnímajúce bytosti a nespočetné veci sem prišli kvôli tomuto. Každá udalosť tu bola ustanovená, vytvorená a sformovaná pre nápravu Zákona. Takže počas tejto nápravy Zákona učeníci Dafa môžu používať podľa ľubovôle hocijakú metódu, ktorá uľahčuje zachraňovanie vnímajúcich bytostí, pokiaľ je to niečo, čomu ľudia vo svete môžu porozumieť a pomocou čoho môžu byť zachránení. Aj tak sme však používali veci výberovo a dobrým a čestným spôsobom.

Vezmime si ako príklad Deväť komentárov. Prvotným cieľom publikovania Deviatich Komentárov bolo odhaliť povahu Čínskej komunistickej strany (ČKS), aby ľudia, ktorí boli podvedení ČKS, mohli vidieť, čo je zač, a spoznať zlo ČKS a byť tak zachránení. Bolo to spravené, pretože keď učeníci Dafa objasňovali pravdu, mnoho ľudí odmietalo počúvať, pretože boli pod vplyvom zlého ducha zlovoľnej strany a propagandy straníckej kultúry, ktorá bola použitá zlými ľuďmi v ČKS. Mnoho ľudí úsečne povedalo: „Ak strana hovorí, že ste zlí, tak ste zlí.“ Mnoho ľudí, ktorých myslenie bolo pokrivené straníckou kultúrou, povedalo: „Ak by som v tom postavení bol ja, aj ja by som to potlačil, rovnako ako ČKS.“ Navyše, mnoho ľudí je stále podvedených a veria veľmi silno tomu, čo hovorí propagandistická mašinéria ovládaná ČKS; dokonca stále veria darebáckemu režimu ČKS a stále považujú jeho skazené doktríny za pravdu. Keď pred nami bola táto situácia, čo sme mali robiť? Môžeme jednoducho prestať byť súcitní? Môžeme teda nezachrániť tých ľudí? Musíme ich samozrejme zachrániť. Ako som vždy hovoril, žiaden z dnešných čínskych ľudí nie je jednoduchý alebo bežný. Nebuďte oklamaní faktom, že ľudská koža vyzerá rovnako – človek, ktorý ju ovláda, v skutočnosti už nie je ten, kto to býval, a vo väčšine prípadov ju ovládajú bytosti, ktoré zostúpili z vysokých úrovní. Veľmi mnoho kráľov z rôznych národov počas histórie sa reinkarnovalo v Číne. Takže skupina ľudí v dnešnej Číne zďaleka nie je bežná. Ibaže keď sa človek reinkarnuje alebo keď božská bytosť zostúpi do tohto sveta, vstúpi do ilúzie a ľudia v ilúzii sú náchylní na využívanie. Ale oni mali všetci získať Zákon a byť zachránení a majú obrovské predurčené vzťahy.

Mnoho bytostí, keď prišli do Troch ríš, niet pre nich cesty návratu tam, odkiaľ prišli. Žiadna z bytostí v histórii, ktorá sem prišla, aby prevzala ľudskú podobu, sa nedokázala vrátiť späť. V žiadnom prípade z minulosti, keď sa ľudia úspešne vykultivovali na Bohov alebo Budhov, to nebol samotný človek, kto opravdivo uspel. Bola to vždy pomocná duša človeka, ktorá použila hlavné telo človeka na kultiváciu, pričom opravdivá, hlavná duša človeka – ten samotný človek – sa nikdy úspešne neskultivoval. V prípadoch tých, čo sa kultivovali dobre, po celoživotnej kultivácii, niekto s ich podobou sa naozaj úspešne vykultivoval, ale bola to pomocná duša, pričom hlavná duša – alebo ten človek – musel znova vstúpiť do cyklu znovuzrodení. Inými slovami, rozmýšľajte o tom, prečo sa toľko bytostí vysokých úrovní odvážilo vziať na seba také nebezpečné riziko a prísť do Troch ríš? Sú Bohovia, takže ako by sme ich mohli nezachrániť? Neprišli, aby získali Zákon? Ak sa na to pozriete z iného pohľadu, nebola ich statočnosť pri príchode sem spôsob potvrdzovania nápravy Zákona a vloženie nádeje do nápravy Zákona? Preto som povedal, že ich nemôžeme zanechať a musíme ich zachrániť a rozmýšľať o spôsoboch, ako ich zachrániť! Hoci môžu byť v súčasnosti popletení, alebo mohli stratiť svoju schopnosť rozoznať pravdu alebo realitu, vďaka tomu, že ich názory boli v priebehu času pokrivené straníckou kultúrou, aj tak musíme nájsť spôsoby, ako ich zachrániť.

Momentálne je najväčšou prekážkou to, že kultúra strany ovplyvňuje vnímajúce bytosti a činí ich neschopnými vidieť alebo počúvať pravdu. Za takejto situácie bolo publikovaných Deväť Komentárov s cieľom pomôcť ľuďom vidieť základnú povahu ČKS. Keď jasne uvideli jej zlú povahu a dozvedeli sa, že zlá strana pokazila našu kultúru, mnoho ľudí prestalo hovoriť, že veria v stranu a mnoho ľudí prestalo veriť v tú darebácku vládu. Náš cieľ a východiskový bod  nie sú svojou podstatou politické a nechceme politickú moc bežných ľudí. My zachraňujeme ľudí! Ak sa ČKS vo svojich smrteľných mukách stále pokúša používať rôzne taktiky na miešanie sa do spásy vnímajúcich bytostí, potom máme iné spôsoby, ako si s ňou poradiť – Budhov Zákon je bezhraničný! (Nadšený potlesk)

Táto náprava Zákona má v úmysle spasiť všetky bytosti. Či je bytosť dobrá alebo zlá, alebo akékoľvek veľké chyby spravila v priebehu histórie, nič z toho by nebolo použité proti nej. Keď sa celý vesmír pokazil, v niektorých prípadoch viete, že isté bytosti páchali zlo a v niektorých prípadoch to neviete, takže načo by sme určovali, kto je dobrý a kto nie je, kto vyhovuje a kto nie? Takže na tie veci sa nepozeralo a každý mal byť zachránený. Ale je tu jedna vec, ktorá je zo všetkých najrozhodujúcejšia: nemožno zasahovať do nápravy Zákona vesmíru. Potom čo sa týka všetkých bytostí v tomto celom vesmíre, vrátane bytostí a ľudí v Troch ríšach, ich postoje voči Dafa dnes majú najvyššiu dôležitosť. Je to jediný štandard – pozeráme sa len na postoj bytosti voči Dafa dnes. Takže inými slovami, vtedajším zámerom nebolo odstrániť zlú ČKS, hoci spáchala každý možný zlý čin, vytvorila tú podlú stranícku kultúru a zavraždila nespočítateľných ľudí a iné životy. Bolo to preto, že v náprave Zákona všetko, čo nie je spravodlivé, možno napraviť, a veci by ani nepotrebovali kultivujúcich, aby sa nimi priamo zaoberali alebo ich dávali do poriadku – tie veci by boli napravené na základnej úrovni počas nápravy Zákona. Inými slovami, tie veci by na povrchovej úrovni vôbec neboli dotknuté. Dokonca tí zlí duchovia zlovoľnej strany mohli byť napravení a premenení na dobré bytosti. Ale počas tejto nápravy Zákona, to, čo bolo užitočné pre spoločnosť na úrovni bežných ľudí, sa stalo prenasledovaným. Počas rokov, keď bol Falun Gong šírený v čínskej spoločnosti, viedol tam k základným zmenám v postojoch mnohých ľudí, ich morálne štandardy sa zlepšili a stali sa fyzicky zdravými. ČKS vie, že jej politická moc je nelegitímna, takže opakovane vykrikovala o „stabilite“ a priala si ochrániť svoju politickú moc. Samozrejme, toto sú všetko záležitosti bežných ľudí a my si nevšímame, čo oni robia. Ale keď bol Dafa šírený v Číne, nebolo to dobré pre ľudí v tej spoločnosti? Nestabilizovalo to efektívne tú spoločnosť? Keď ľudia chceli robiť dobro, keď si všetci z nich plnili svoje povinnosti v práci a keď sa všetci z nich správali ako dobrí ľudia v každej situácii, tá duševná sila sa menila na materiálnu silu, takže uvažujte, koľko ekonomického zisku by to prinieslo krajine a jej ľuďom a koľko dobrého by to spravilo. Pomáhalo to priviesť morálne štandardy populácie späť nahor – uvažujte, akou stabilnou by sa tá spoločnosť stala. A kto vládol tej spoločnosti, takže kto by tým získal? Nebolo to zrejmé? Ale tá zlá strana posadnutá zlým duchom a jej banda zlých ľudí, ktorí boli zvyknutí na robenie zla podľa ľubovôle a bez obmedzení, sa beztak rozhodla prenasledovať nás. Potom, nuž, keďže si vybrali prenasledovanie, od toho dňa, čo si vybrali prenasledovanie, Bohovia sa rozhodli odstrániť ich. Budú musieť zaplatiť za všetko, čo spravili učeníkom Dafa počas prenasledovania, a za otrávenie ľudí vo svete. Ale v skutočnosti ich ešte väčším hriechom je, že zasahovali do nápravy Zákona.

Viete, v náprave Zákona je mnoho bytostí v iných dimenziách okamžite odstraňovaných, ako prechádza mocný prúd nápravy Zákona. Robí sa to veľmi rýchlo. Ale bez ohľadu na to, ako rýchlo sa ženie celková náprava Zákona, stále to vyžaduje proces. Je to preto, že vesmírne dimenzie sa skladajú z rôznych časov. Každá planéta má svoj vlastný čas, každá častica má svoj vlastný čas, každá oblasť vytváraná časticami má svoj vlastný čas a každá oblasť vytváraná planétami má svoj vlastný čas. Oblasť deviatich hlavných planét, Mliečna dráha, iné galaxie, celok všetkých galaxií, tento vesmír, vesmíre za týmto vesmírom, vesmíre väčších dosahov... všetky majú svoje vlastné časy. Časy v každom z tých vesmírov a kozmických tiel sú rôzne a rozdiely sú obrovské. Ak sa na to pozeráme z pohľadu celého vesmíru, zdá sa, že táto náprava Zákona vesmíru je ukončená tak rýchlo ako mávnutie rukou. Ale ako mávneme rukou, čas v istých dimenziách je taký rýchly, že prešli desiatky tisíce rokov. V niektorých dimenziách čas plynie takmer rovnakou rýchlosťou ako mávnutie rukou. V niektorých to trvá stovky rokov alebo tisíce rokov. Na tomto mieste ľudských bytostí to naozaj nie je také zlé – trvalo to len o trochu viac ako tucet rokov od začiatku nápravy Zákona. Samozrejme, Majster na tomto pracoval ešte pred šírením Zákona. Faktom je, že to napredovalo veľmi rýchlo. Tí zlí duchovia a zlí ľudia, ktorí robili zlo učeníkom Dafa, to robia len počas tohto časového rozdielu pred príchodom nápravy Zákona sem. Čas, ktorý to trvá, je v skutočnosti veľmi krátky. Ak by čas ľudstva bol usporiadaný tak, aby napredoval rovnakým tempom ako náprava Zákona, potom by to skončilo za čas, ktorý trvá mávnutie rukou. Zdá sa, že čas tu na tomto ľudskom mieste sa vlečie, ale v skutočnosti sa pohybuje veľmi rýchlo. Pretože rýchlosť nápravy Zákona musí byť veľmi vysoká, rýchlosť, ktorou sa ženie, prekračuje všetky časy vo vesmíre. Staré sily vo vesmíre tiež pracujú rýchlo, aby zasahovali do nápravy Zákona, a čas v Troch ríšach sa podľa toho urýchlil.

Povedal som vám predtým, že čas tu medzi ľudskými bytosťami sa stal skutočne rýchlym. Hovoril som vám o tom pri niekoľkých príležitostiach a jeho tempo sa mnohokrát zmenilo. V jednom bode som povedal, že jeden deň teraz uplynie za to, čo predtým trvalo sekundu, a neskôr som vám povedal, že jeden rok teraz uplynie za to, čo predtým trvalo minútu. Ale hoci tempo bolo také rýchle, bytosti tu to nemôžu zistiť. Je to preto, že predmety vo vnútri tohto miesta a všetky faktory tohto miesta taktiež idú rýchlejším tempom. Čas a priestor vytvorili rôzne prostredia vo vesmíre a rôzne formy dimenzií. Bytosti a všetky veci, ktoré sú tu, sa urýchľujú spolu s časom. Preto nemôžete cítiť, že sa urýchľuje. Nielenže sa náprava Zákona ženie rýchlym tempom, starý stav vecí pôsobí tiež zvýšenou rýchlosťou. Pri všetkom tomto je čas teraz veľmi krátky. Hmota, ktorá vytvára ľudské bytosti, má svoje obmedzenia, takže ak čas ide príliš rýchlo, vnímajúce bytosti v Troch ríšach to nebudú schopné zniesť. Teraz to takmer dosiahlo hranicu toho, čomu sa ľudské bytosti dokážu prispôsobiť ohľadom času. Jediný spôsob, ktorým môžu ľudské bytosti rozlíšiť zrýchlenie času a aký je v porovnaní s minulosťou, je pocit, ktorý môžu mať na základe ich dojmov. A starší ľudia to poznajú ešte lepšie: predtým sa zdalo, že človek mohol počas dňa toho spraviť veľa, deň sa zdal dlhý a zdalo sa akoby sa nikdy nemalo zotmieť, pričom teraz príde súmrak čoskoro po brieždení a zotmie sa skôr, ako ste niečo spravili. Ďalšou vecou je, že kapacita ľudského tela by neudržala krok, ak by sa čas príliš urýchlil. Hmota v každej vrstve podlieha obmedzeniam tej vrstvy, takže materiálne prvky by neboli schopné udržať krok. Rýchlosť nápravy Zákona je v skutočnosti mimoriadne vysoká. Bez ohľadu na to, aké divoké alebo kruté sa môžu zdať tie zlé bytosti, ich strašný koniec je bezprostredne blízky! (Nadšený potlesk)

Takže od publikovania Deviatich Komentárov učeníci Dafa skutočne pomohli mnohým ľuďom porozumieť opravdivej situácii pomocou objasňovania faktov a zachraňovania vnímajúcich bytostí. A čo je pozoruhodné, mnohí ľudia chceli vystúpiť z tej strany a oddeliť sa od tej zlej veci. Uvažujme o tom ďalej. Niektorí ľudia môžu povedať: „Ja sa nemusím zrieknuť strany. Viem, že nie je dobrá a prestal som platiť príspevky už dávno.“ Ale toto nie je prípad, keď si na to len pomyslíte a bude sa to počítať. Vtedy predtým, keď ste nadšene zdvihli svoju ruku a spravili ste smrteľný prísľub k tej krvavo-červenej vlajke, povedali ste, že by ste za ňu dali život, že jej obetujete svoj celý život. Takže ak dnes verejne nevyjadríte svoj zámer a nevystúpite, ako by sa to mohlo počítať? Myslíte si, že sa ráta, ak len máte tú myšlienku vo vašej mysli? Ľudské myšlienky sú nestabilné. Ľudský mozog je len spracovávajúce centrum a cez ľudský mozog idú všemožné odkazy a informácie, prejavia sa a ukážu sa a ovplyvňujú toho človeka. Pôvod ľudských myšlienok je mimoriadne komplexný. Takže ak chcete súdiť postoj človeka, to, čo robí, akým človekom je, musíte postupovať podľa jeho činov. Jeho myšlienky sa nerátajú. Prečo by sme vždy mali postupovať podľa činov človeka? Ak človek chce spraviť niečo zlé, nemôžete ho obviniť za zločin predtým, ako ho spraví; môžete ho obviniť iba potom, keď ho spraví. Je to preto, že zdroj myšlienok človeka a myšlienky samotné sú mimoriadne nestabilné. Človek má hlavnú dušu a pomocnú dušu(e), má všemožné názory, ktoré sa sformovali po narodení a dobro aj zlo sú časťou jeho povahy. Sú tam tiež vonkajšie faktory, ktoré hrajú časť úlohy. Činy človeka sú opravdivým odrazom toho človeka. Takže ako sa na to pozerajú Bohovia, zlý duch a zlá strana už boli usvedčení, pretože prenasledovali učeníkov Dafa a zasahovali do nápravy Zákona. Teraz ich považujú za najhoršie zlo a rozhodli sa ich odstrániť. Ako budú teda odstránení? A kto bude zahrnutý do odstraňovania? Bude stačiť odstrániť len zlých duchov zlej strany? Členovia strany a Zväzu mládeže, ktorí pomáhali zlému duchovi zlej strany robiť zlé veci, nasledujú jej zlé príkazy v tomto svete. Inými slovami, dokonca aj keď ste nespravili nič zlé, keď ste jedným z jej členov, ste súčasťou, ktorá ju spevňuje, časticou zla a teda cieľom na odstránenie. Navyše, zlý duch má vplyv na všetky dimenzie v Troch ríšach a najmä na ľudský svet. Mnoho ľudí sa stalo jeho súčasťou bez toho, aby do toho boli nútení a dobrovoľne sú ním používaní a pomáhajú mu. Ak je to tak, nie je to, čo očakáva členov ČKS, strašné?

Dlhý čas tá zlá strana so svojím zlým duchom úmyselne ťahali do svojich radov ľudí, ktorí sú úspešní, schopní a výrazné osobnosti, aby sa posilnila, ukázala, že je výborná a vyzerala, akoby skutočne bola vytváraná hviezdnymi jednotlivcami. Pravdou je, že dokonca aj zlo vie, že tí ľudia nie sú často úprimní, a preto ich obetuje zakaždým, keď sa objaví politický pohyb v ČKS. Keď je však čas vyrovnať si účty s tou zlou stranou a keď sa skutočne uskutoční náprava Zákona ľudského sveta, nič z toho nebude braté do úvahy; keď ste jej členom, všetko bude okamžite odstránené v tom procese. Pretože učeníci Dafa zachraňujú vnímajúce bytosti, informovali ľudí o pravde – hoci sú kruto prenasledovaní – plne využívajúc každú príležitosť a riskujúc svoju vlastnú bezpečnosť. Povedali ľuďom vo svete o týchto veciach a zachraňujú ich. Niektorí ľudia však nebudú počúvať a tým, že odmietajú počúvať, nuž, vyjadrili svoj postoj. Niektorí ľudia čítali Komentáre, ale stále nechcú vystúpiť, v tom prípade ich nevystúpenie rovnako vyjadrilo ich postoj.

Učeníci Dafa robili to, čo robili, zo súcitu a zo želania zachrániť ľudí, snažiac sa čo najviac a robiac všetko, čo môžu, na záchranu ľudí. Takže od prvého dňa až doteraz sme stále zachraňovali vnímajúce bytosti a nikdy sme nespravili nič špecifické, aby sme dosiahli nejakú svetskú politickú vec. Nestaráme sa o politickú moc. Cieľ praktizujúceho je ísť za ľudský svet a dosiahnuť Dovŕšenie svojej bytosti. Keď je pripútaný k získavaniu svetských vecí alebo k sebazáujmu, nemôže dosiahnuť Dovŕšenie. Keď sa kultivujúci kultivuje v tomto svete, má sa zbaviť všetkých možných ľudských pripútaností a iba potom sa môže stať nebeskou bytosťou. Inak sa každá pripútanosť alebo každý prvok v ľudskom svete, ktorý má váhu vo vašej mysli, stane zámkom, ktorý vás pripevní dole a bráni vám v odchode. Preto sa kultivujete zároveň s tým ako potvrdzujete Dafa a zachraňujete vnímajúce bytosti. V tomto máte všetci veľmi jasno. Inými slovami, vôbec nevyhľadávame ľudské veci.

Bežní ľudia – ľudia, ktorí nezískali Zákon, ľudia, ktorí nevedia, čo sú učeníci Dafa, a ľudia mimo kultivácie – nie sú schopní porozumieť Dafa a učeníkom Dafa. V mysliach dnešných ľudí je na prvom mieste sebazáujem. Je mnoho demokratických aktivistov a ľudí z rôznych nevládnych politických skupín, ktorí tiež odporujú zlej ČKS. Ale zdá sa mi, že je pre nich ťažké niečo uskutočniť. A niektoré ich správanie je skutočne biedne a problematické. Ak by im skutočne zverili politickú moc tam, fungovalo by to? Sú tak silno pripútaní k sebazáujmu. Teraz, dokonca predtým ako čosi spravili, keď ide o ich sebazáujem, začnú medzi sebou bojovať predtým, ako prikročia k robeniu niečoho iného. Ako by im mohli Bohovia zveriť zodpovednosť za národ? (Potlesk) Takže, ľudské bytosti... dosiahli túto fázu a nehovorím len o určitých jednotlivcoch... stav celej spoločnosti a morálka spoločnosti, oboje ide rýchlo nadol. Idú rýchlo nadol bez toho, aby si to ľudia uvedomovali, a ľudia sa stali úzkoprsými bez toho, aby si to uvedomili. Ich pripútanosť k sebazáujmu  prekonala ich politické ambície, ich politické túžby a ich túžbu po boji za svoje ciele. Čo hovorím je, že morálne hodnoty sú dôležité aj pre bežných ľudí. Ak niekomu chýbajú morálne hodnoty, Bohovia sa naňho skutočne pozerajú zhora. Každý človek, každá bytosť, iba keď má aj ambície aj morálku, môže niečo dosiahnuť, to je isté. Keď Zákon napraví ľudský svet, alebo predtým, keď zlá ČKS padne, kto bude vládnuť v Číne? My učeníci Dafa jej nebudeme vládnuť, pretože my sme kultivujúci, ľudia, ktorých telá sú vo svetskom svete, ale ich mysle sú nad ním. A navyše ani nemáme záujem o politickú moc. (Potlesk) Kto sa teda na to hodí? Bohovia pohľadajú tých, ktorí majú veľké ambície, ktorí majú schopnosti a majú vysoké morálne hodnoty. S tým môžete počítať! Čo sa týka tých svetských ľudí, ktorí sú dnes schopní potvrdiť Dafa a odtrhnúť sa od zlej ČKS – a nehovorím o učeníkoch Dafa – ste výnimoční a ja dúfam, že ak skutočne chcete v spoločnosti niečo dosiahnuť, začnete klásť dôraz na zušľachťovanie svojho správania. Iba potom budete schopní mať takú veľkú zodpovednosť.

To, o čom som práve hovoril, sú okrajové veci. S kultivujúcimi v skutočnosti nie je potrebné hovoriť o tých veciach, ale ja som to spravil, pretože viem, že v obecenstve sú dnes nejakí noví študenti ako aj ľudia, ktorí ešte nie sú učeníkmi Dafa. Nech je ako chce, chcem pre ľudí dobro. Keďže som sa ja, Li Chung-č’, reinkarnoval v tomto živote v Číne, mám hlboké pochopenie tohto národa a chcem tiež pre neho to, čo je dobré. (Potlesk) Pretože čas je obmedzený a vy stále musíte predniesť články, nebudem viac hovoriť. (Potlesk, žiadajúci Majstra, aby zostal dlhšie) Ak poviem príliš veľa, bude to zasahovať do súčasnej situácie, keď potvrdzujete Zákon, pretože študenti sa budú pýtať veľa otázok, ktoré sa netýkajú súčasnej situácie potvrdzovania Zákona. Ak by som dnes povedal veľa, oslabilo by to veci, ktoré musíte v súčasnosti robiť. Takže by sme mali hľadieť na súčasné okolnosti a nedrobiť veci, ktoré teraz musia byť spravené. V podstate sú veci teraz takéto. Ak sú nové veci, ktoré musia byť spravené, učeníci Dafa to budú prirodzene vedieť.

Rád by som využil túto príležitosť, aby som vám povedal toto: kým zachraňujete vnímajúce bytosti, nezabudnite sa sami kultivovať. (Potlesk) Musíte robiť všetky tri veci. Mali by ste si neustále udržiavať spravodlivé myšlienky a keď stojíte zoči-voči zlu alebo určitým situáciám, mali by ste veľa vysielať myšlienky; musíte objasňovať pravdu a zachraňovať vnímajúce bytosti, ale ešte viac by ste sa mali dobre kultivovať. Ak sa dobre nekultivujete, nebudete mať mocnú cnosť, to, čo poviete, nebude v súlade so Zákonom a potom nemôžete vôbec zachraňovať vnímajúce bytosti. Keď to, čo poviete, nemá mocnú cnosť a silu, nebude to mať účinok a zlo to zneužije. Navyše, ak sa dobre nekultivujete a chýbajú vám spravodlivé myšlienky, keď robíte určité veci, budete mať tendenciu skĺznuť do ľudského spôsobu uvažovania a potom nebudete schopní mať účinok záchrany vnímajúcich bytostí. V skutočnosti mnoho bežných ľudí pomáha učeníkom Dafa robiť veci, ale sú to bežní ľudia robiaci veci učeníkov Dafa. Vy, na druhej strane, ste učeníkmi Dafa. To, čo robíte, sú veci, ktoré by ste mali robiť, a ustanovujete si mocnú cnosť a postupujete po božskej ceste smerom k Dovŕšeniu. Takže to nebude fungovať, ak sa nebudete kultivovať. Viac k tomu nepoviem. Nevezmem viac vášho času. Veľa študujte Zákon, veľa čítajte knihu.

Bez ohľadu na to, aké ťažké môžu byť veci pre učeníkov Dafa a aká namáhavá môže byť vaša cesta, vaša budúcnosť je svetlá. Čoraz viac vidíte, aká svetlá je vaša budúcnosť a je vám jasnejšie, akou cestou chcete ísť. Majster pre vás pripravil najlepšie zo všetkého, ale musíte sa tam dostať! (Srdečný potlesk)

Keď sa učeníci Dafa dostali tam, kde sú dnes, získali si obdiv bytostí na všetkých úrovniach, vysokých aj nízkych, a zlé bytosti sú vyľakané, vydesené. Momentálne zlé bytosti v podstate iracionálnym spôsobom nasledujú faktory pôvodne usporiadané starými silami; sú využívané a robia veci, ktoré zasahujú do nápravy Zákona. Niektoré zlé bytosti vstanú a utečú v momente, keď sú v blízkosti učeníkov Dafa. Niektoré sa chvejú od strachu a sú váhavé, keď teraz robia zlé veci. Takže učeníci Dafa by sa nemali obávať a mali by všetko zvládnuť čestným a dôstojným spôsobom. To zlé bytosti sú vyľakané. Na začiatku prenasledovania sa učeníci Dafa zdali izolovanými a bolo to preto, že v tom čase bolo toľko veľa zlých faktorov. Ale v skutočnosti neboli izolovaní ani vtedy a boli  tam Bohovia a Majstrove telá Zákona, bol tam kung a bola tam tá vaša stránka, ktorá bola plne skultivovaná. Veci sú dnes ešte lepšie. Mnoho zlých faktorov je preč, zlých duchov zlej strany je menej, a pole, ktoré Dafa sformoval vo svete, sa stalo obrovským a jeho hustota je teraz veľmi veľká. Hlavnou vecou, ktorú robí to pole, je pomáhanie učeníkom Dafa pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí a pri obmedzovaní zlých bytostí, najmä tých významnejších. Takže v podstate necháva svetské záležitosti bežných ľudí na pokoji. Ak by toto pole malo vytvoriť rozsiahly účinok, účinok by bol dosť významný a ďaleko by presiahol to zlé pole skazenej ČKS. Medzičasom sa pole tej zlej strany hnanej zlým duchom rozpúšťa a dramaticky sa zmenšuje. Takže zlé bytosti sú vydesené.

V skutočnosti pole Dafa nielen pomáha učeníkom Dafa s tým, čo robia, povzbudzuje aj ľudí vo svete, buduje odvahu čínskych ľudí vo vnútri aj mimo Číny a pomáha im oslobodiť sa spod ovládania tých zlých faktorov a má pozitívny účinok na všetkých frontoch. Takže dúfam, že sa na ceste pred vami budete činiť ešte lepšie, budete čestní a dôstojní, budete mať silnejšie spravodlivé myšlienky a budete sa činiť ešte lepšie. Bez ohľadu na to, s akou situáciu sa stretnete, alebo v akých okolnostiach sa ocitnete, musíte byť ako učeníci Dafa a nemôžete konať impulzívne. Musíte mať dostatok spravodlivých myšlienok. (Potlesk)

Forma a stav kultivácie, ktorú dnes praktizujú učeníci Dafa, sa líši od kultivačných foriem minulosti. Ste tí, ktorí opravdivo zachraňujú vnímajúce bytosti v širokej miere a ste tí, čo majú skutočne takú obrovskú misiu. Preto sa stav, ktorý prejavujete, úplne líši od kultivácie v minulosti. Presne kvôli týmto dôvodom je ešte dôležitejšie, aby ste nezanedbávali svoju vlastnú kultiváciu a nepoužívali tie veci na robenie výhovoriek pre svoje nedostatky. Takže dúfam, že sa na ceste pred vami budete činiť dobre. V poriadku, tu skončím, to je všetko, čo dnes poviem. (Dlhý a nadšený potlesk)

 

 

 


Vyučovanie Zákona na Fa konferencii v Kanade, 2005

 (Li Chung-č’, 22. mája 2005 v Toronte)

 

 

(Nadšený potlesk) Dobré ráno! (Potlesk) (Obecenstvo: „Dobré ráno, Majster!“)

Spomínam si, že pred 20. júlom 1999 sa tu v Toronte konala naša Fa konferencia. (Nadšený potlesk) V tom čase, keď sa mal začať útlak a prenasledovanie zlou Čínskou Komunistickou Stranou (ČKS), som vám niečo povedal: Povedal som, že iba tým, že zostanete nepohnutí, dokážete zvládnuť všetky situácie. (Nadšený potlesk) Samozrejme, niektorí študenti pochopili, čo som povedal, pričom iní si mysleli, že to znamená nerobiť nič, nerobiť žiadne činy. (Učiteľ sa smeje) (Všetci sa smejú) Byť „nepohnutý“ znamená, že pevné spravodlivé myšlienky a spravodlivá viera zostáva nepohnutá. Nie je to ignorovanie zodpovednosti učeníka Dafa za záchranu vnímajúcich bytostí alebo dokonca ani nenastúpenie na cestu kultivácie a zlepšovania sa pomocou skúšok. Ako by to mohlo fungovať? Takže nech sa ľudia činili akokoľvek, je to napokon kultivácia, takže každý človek mal iné pochopenie a každý vstúpil do Dafa s ľudskými pripútanosťami v rôznom rozsahu; v kultivačnom procese sú to ľudské myšlienky, ktoré je ťažké odstrániť, a toto je príčinou rôznych pochopení a porozumení Zákona. Takže uprostred tejto skúšky sa plne ukázali pochopenia Dafa rôznymi študentami a množstvo ich pripútaností a videli ste, ako rôzne ľudia konali počas prenasledovania. Toto prenasledovanie nám bolo vnútené a nemá byť uznané, ale pomocou prenasledovania bolo naozaj vidieť nedostatky v kultivácii, ako aj veľkolepú stránku učeníkov Dafa. To, že ste nasledovali Majstra do tohto bodu a dostali ste sa cez prenasledovanie, je skutočne veľkolepé! (Nadšený potlesk)

Povedal som, že ak by nebolo tohto prenasledovania, kultivácia učeníkov Dafa by mala inú formu. Samozrejme, minulosť je minulosťou a teraz je to v podstate len akademická diskusia. Ale keď sú veci také, aké sú, za týchto okolností je skutočne veľkolepé, keď opravdiví učeníci Dafa dokážu byť skutočne pevní a zlepšovať sa v Zákone, zachraňovať vnímajúce bytosti, pričom negujú prenasledovanie a dostali sa až tam, kde sú dnes. Videli ste, aké skazené, kruté a podvodné bolo prenasledovanie, a navyše má niečo, čím sa líši od prenasledovaní učeníkov osvietených bytostí v minulosti: počas histórie sa prenasledovania diali otvorene, pričom dnes má zlá ČKS vo svojich rukách všetky skazené praktiky a špinavé taktiky z prenasledovaní ľudí v priebehu histórie, takže v tomto prenasledovaní a zlom utláčaní boli potajomky vykonávané mnohé neopísateľné taktiky. Takže keď máme pomáhať ľuďom, aby sa o tomto dozvedeli, pomáhať vyburcovať spoločnosť, nechať ľudí vo svete pobúrene reagovať na toto prenasledovanie alebo ich viesť k tomu, aby vyjadrili svoju podporu učeníkom Dafa – zdá sa, že je to veľmi ťažké uskutočniť. Dôvodom je, že zlo skrývalo pravdu a ich taktiky prenasledovania boli veľmi skazené. Nikdy predtým sa niečo podobné nestalo. Je to výsledok toho, že skazená komunistická strana si nazhromaždila počas viac ako storočia najhoršie praktiky a zakrývajú svoje zločiny v prenasledovaní mimoriadne tajnostkárskym spôsobom.

Inými slovami, táto skúška, ktorá bola vnútená učeníkom Dafa, nemá v histórii obdobu. Vtedy predtým, keď prenasledovanie začalo, zlí ľudia robili veci verejne a márne sa pokúšali potlačiť učeníkov Dafa pomocou hrozivej, zdrvujúcej atmosféry, v ktorej sa zdalo, akoby sa rúcal svet. Ale zlé sily, prehnití démoni a zlá strana nemohli uspieť. Neskôr si uvedomili, že ich prístup pritiahne časom medzinárodnú pozornosť a rozhnevá čínskych ľudí, a že široká verejnosť bude podporovať učeníkov Dafa a snahu o prekazenie prenasledovania. Takže postupne utajili prenasledovanie. Potom, po prvé, na povrchu sa zdalo, že zlá ČKS znova zvíťazila, a po druhé, namaľovala falošný obraz, kde sa veci na povrchu zdajú pokojné a harmonické. Medzičasom za scénou potajomky pokračovala v prenasledovaní učeníkov Dafa hrozným spôsobom. V neskorších fázach sa to dostalo do bodu, keď to už dokonca ani štátom riadené rádiá, televízne stanice a noviny ČKS nespomínajú. Ale nikdy neupustila od svojich prostriedkov krutého prenasledovania. Toto sú prostriedky prenasledovania gangsterského režimu, aké nikto nikdy predtým nevidel. Videli ste, že za týchto okolností mediálne výstupy každej krajiny po celom svete, z väčšej časti, nehovorili o prenasledovaní učeníkov Dafa, boli ticho, zatiaľ čo sa diali zločiny a hriechy.

Samozrejme, je tu ďalší faktor, a to ten, že Čína sa teraz stala ekonomickým trhom pre celý svet a mnohým krajinám sa páči, ako vyzerajú tamojšie investičné podmienky. Nie je to tak, že ČKS má mimoriadne zdroje alebo že ČKS sa na lepšie obrátila a zlepšila situáciu v Číne, alebo že zlá komunistická strana má nejaký výborný prístup, ktorým priťahuje investorov z celého sveta. V skutočnosti je to celkom jednoduché: ČKS spravila čínskych ľudí chudobnými a bojazlivými, takže chcú usporiť viac peňazí; zároveň, pracovná morálka čínskych ľudí ich viedla k usilovnej a dlhodobej práci v ich zamestnaniach. Toto pritiahlo investorov. V mnohých kultúrach, hneď ako ľudia zarobia nejaké peniaze, prestanú pracovať a nebudú pracovať, kým ich neminú. Ale čínski ľudia, tým, že ich ČKS spravila chudobnými a bojazlivými, majú takú vlastnosť, že chcú neustále šetriť peniaze, takže kým môžu šetriť peniaze, budú pracovať. Toto pritiahlo mnoho investorov, ktorí potrebujú stabilnú pracovnú silu, najmä pracovnú silu technického personálu. Takže skazená ČKS využila toto uvažovanie, ktoré majú Číňania, a používala čínskych ľudí a zdroje investorov a obrovské množstvá finančných, materiálnych a ľudských zdrojov, aby utláčala ľudí a prenasledovala Falun Gong. Preto mnoho krajín, kvôli ekonomickým záujmom, nevyjadrilo svoj postoj k prenasledovaniu.

Pomocou prenasledovania sme videli, že nič, čo sa obhajuje v ľudskej spoločnosti, nie je spoľahlivé. Na svete je mnoho ľudí, ktorí hovoria o ľudských právach a je mnoho krajín, ktoré neúprimne hovoria o slobode presvedčenia, že to vyzerá až tak, akoby každý na svete bral tieto veci za najzákladnejšie potreby, za najrozhodujúcejšie práva človeka. Ale keď ČKS prenasleduje čínskych ľudí a šliape po ich ľudských právach a slobode presvedčenia mimoriadne zlým a drsným spôsobom, mnoho vlád a médií vo svete zostávalo potichu. Inými slovami, keď ide o materiálny zisk, všetky tie reči o slobode presvedčenia a ľudských právach zrazu pre nich nič neznamenajú. Čo sa týka svedomia ľudí, nuž, vidíme, že za týchto okolností sa takzvané svedomia ľudí podobne stávajú ničím. Ukazuje sa, že takéto veci sú propagované len ako prostriedok na ochranu praktických, životne dôležitých záujmov určitých ľudí. Dafa, na druhej strane, je opravdivou Pravdou vesmíru, ktorú by ste mali pochopiť pomocou kultivácie. Je navždy nepremenlivý a nemenný. Jeho spravodlivé učenie musí byť udržiavané vo všetkých situáciách a za všetkých okolností; je tým, čo musia ľudia nasledovať bez ohľadu na situáciu. Za všetkých okolností, pokiaľ sú spravodlivé myšlienky kultivujúceho silné, môže z neho získať zlepšenie, vedenie a pomoc, čím posilní svoje spravodlivé myšlienky a pomôže mu to odvrátiť zasahovanie od akýchkoľvek ľudských taktík alebo zlých pokušení, ktoré mu môžu prísť do cesty. Toto je Zákon vesmíru a spravodlivá viera človeka v Bohov a je to prejav Pravdy ako praktizujúci postupujú vo zvyšovaní [svojich úrovní]. Nič, čo bežní ľudia propagujú s cieľom ochrany bežných ľudských záujmov, sa s ním nemôže porovnávať. Inými slovami, všetko toto prekračuje bežných ľudí, a preto sa učeníci Dafa dokážu dostať cez toto prenasledovanie.

Spolu  s týmito dvoma dôvodmi v skutočnosti existuje ďalší faktor na najzákladnejšej úrovni, ktorý je za tým, že mnoho vlád a takmer všetky hlavné médiá po celom svete nezaujali stanovisko. Je to ten, že faktory starých síl v starom vesmíre blokovali všetkých ľudí vo svete, ktorí nezískali Zákon, nenechali ich zapojiť sa do tejto záležitosti. Ich cieľom je skúšať učeníkov Dafa v určitých oblastiach. Ak by sa do toho zapojili ľudia vo svete, potom by tie „skúšky“ učeníkov Dafa neboli také kruté, ani by nedosiahli cieľ určenia, pomocou neľútostného, krutého „trápenia“, ktoré pre nich zostrojili, či učeníci Dafa dosahujú štandard. Toto je prvotným dôvodom, prečo to spravili.

Avšak bez ohľadu na to učeníci Dafa a ja sme počas prenasledovania plne odolávali prenasledovaniu. Takže kým úplne odolávame prenasledovaniu, nasledovať požiadavky vášho Majstra, moje požiadavky, a udržiavať jedinečný kultivačný stav, ktorý máte a dobre sa činiť vo všetkom, za čo ste zodpovedný ako učeník Dafa – to je to, čo znamená byť usilovný. Povedal som vám predtým, že keď príde na kultiváciu, každý kultivujúci v minulosti by mal podobne ako vy tvrdé kultivačné situácie, situácie vyčerpávajúcich, dlhodobých skúšok. Najmä keď sa človek kultivuje a veci, ktoré mu prospievajú praktickým spôsobom, má priamo okolo seba, je to skutočne ťažké. Mnoho príležitostí niečo získať je priamo tu, pokúšajú kultivujúcich a keď popustíte čo i len trošku ostražitosť, vaše uvažovanie, vaše pochopenie a dokonca vaše ľudské myšlienky vás povedú k tomu, že budete unášaný prúdom. Takže táto forma kultivácie je veľmi ťažká. Ale pretože je ťažká, keď sa na to pozeráme z iného uhla, ukazuje to, že učeníci Dafa dnes sú schopní kultivovať sa na vysoké úrovne. Ak by prostredie nebolo také ťažké, potom by priame skúšky ľudského povrchu kultivujúceho a hlavného tela bytosti toho človeka neboli také intenzívne.

Viete, či to boli náboženstvá alebo rôzne formy kultivácie v minulosti, neboli počas kultivácie zodpovedné za najvonkajší povrch, opravdivú podobu,  toho človeka. Inými slovami, nezáležalo im na tom, či hlavná duša (zhu yuanshen) človeka  mohla uspieť v kultivácii. Preto sa väčšina z nich kultivovala dlhé časové obdobie v stave pokoja (ding). Rôzne stavy, ktoré sa prejavujú, keď sa pripútanosti odstraňujú v stave pokoja, môžu pôsobiť len na pomocnú dušu (fu yuanshen) kultivujúceho. Ale táto forma praxe, v ktorej sa učeníci Dafa kultivujú v ľudskej spoločnosti, vedie k tomu, aby sa najpriamejším spôsobom prejavili zostávajúce ľudské pripútanosti kultivujúceho a mnohé pokušenia sebezáujmu človeka na povrchu. Toto vedie k dôrazu na kultiváciu praktizujúceho, ktorý je na povrchu, čím sa kľúčovými stávajú zmeny v povrchovej ľudskej stránke. Toto sa potom stane najnáročnejším bodom, na ktorý sa v kultivácii kladie dôraz. Navyše, predpokladom je, že hlavné telo človeka je cieľom pre spásu a tým, čo sa má zlepšiť, takže opravdivá kultivácia človeka sa stane tým, čo je najprednejšie a kultivačná cesta je taká, že sa priamo skúša povrch človeka. Skúšky pomocnej duše a iných bytostí prítomných v ľudskom tele nie sú také priame, pretože do istej miery prenikajú cez ilúziu, pričom človek na povrchu je priamo skúšaný všetkými vecami, ktoré mu môžu prospievať praktickým spôsobom. Toto je jedinečné na kultivácii učeníkov Dafa. Toto som mal na mysli, keď som povedal, že „Ľudské bytosti sa môžu teraz opravdivo kultivovať na Bohov.“ Povedal som, že: „Čo sa týka formy, je to teraz skutočne samotný človek, kto sa kultivuje,“ pretože ľudské telo sa stalo primárnym telom v kultivačnom procese.

Vtedy predtým, keď bol tento Dafa prvýkrát vyučovaný, mnoho Bohov nerozumelo, a preto povedali: „Príliš si ceníš ľudí.“ Mysleli tým, že „namiesto toho, aby si sa zameral na nás, zameriavaš sa na ľudí.“ Kto už len v histórii bral vážne ľudí? Ľudské bytosti majú toľko pripútaností, ich správanie je také biedne a ich logika je taká popletená. „Prečo by si chcel spasiť ľudí?“, mysleli si. Samozrejme, je v tom mnoho dôvodov, o ktorých nevedeli. V minulosti som vám vyučoval, že Bohovia na nízkych úrovniach nepoznali opravdivý stav vecí na povrchovej úrovni ľudstva. Počas priebehu toľkých rokov sa v ľudskej histórii toľko toho prihodilo a ľudské bytosti na povrchu vo svojich rôznych reinkarnáciách znášali obrovské množstvá. Náprava Zákona zachraňuje všetky životy, takže ako by tie životy nemali byť zachránené? Keď Dafa napravuje Zákon vo vesmíre, veci sú vykonávané spôsobom odlišným od ľubovoľnej kultivačnej formy v minulosti, kde kultivačná forma bola zodpovedná len za jeden druh bytostí alebo iba za bytosti v určitom rozsahu. Náprava Zákona je na spásu všetkých bytostí, ktoré môžu byť spasené, čo zahŕňa všetky formy života, ktoré sú vytvorené Bohmi a sú prítomné v ľudskom hlavnom tele. Navyše, mnoho ľudí prešlo cez obrovské ťažkosti počas priebehu dlhých, vleklých rokov, takže ako by nemali byť spasení? Nie sú ľudia najdôležitejšími bytosťami v Troch ríšach? Nemusia byť spasené všetky bytosti v Troch ríšach? Potom táto kultivačná forma ako aj základ, ktorý položila ľudská rasa a utrpenie, cez ktoré prešla v priebehu dlhých rokov histórie – nie sú to presne tieto veci, ktoré umožnili ľudským bytostiam získať najväčšiu mocnú cnosť všetkých čias? Nemali by sa tieto bytosti pokladať za najmimoriadnejšie a byť považované za prvé na spásu? Keďže sa toto ľudské miesto stalo základným bodom nápravy Zákona, nie je náležité, že hlavná priorita bude oslobodiť túto skupinu bytostí, ľudské bytosti?

Samozrejme, nie je to také jednoduché. Všetko dnešné bolo predpovedané v minulosti. Vtedy predtým, keď boli vytvorené Tri ríše, začali sa robiť usporiadania a potom sa postupne zostavovali v ľudskej forme na najvonkajšom ľudskom povrchu bytosti a podmienky, ktoré budú neskôr potrebné pre obdobie nápravy Zákona a toto potom dovolilo tým bytostiam, aby získali obrovskú mocnú cnosť v procese prechádzania cez také dlhé roky. Inými slovami, to, čo je na povrchu ľudskej bytosti, nie je jednoducho len človek. Chybné správanie sa a múdrosť ľudských bytostí sú výsledkom obmedzení, spôsobených sférou, v ktorej sa ľudské bytosti nachádzajú, prostredím Troch ríš a štandardom, ktorý bol použitý pri stvorení človeka. Toto nemožno vnímať iba zo samotného prejavu vecí, pretože čím vyššia je úroveň faktoru, tým ťažšie ho je odhaliť na povrchovej úrovni ľudského tela. Keď sú tieto veci neodhalené, opravdivá situácia človeka bola vždy zahalená pred bytosťami na veľkom počte úrovní. Nie je to tak, že každý Boh pozná vzťah medzi Troma ríšami a vesmírom. Ako viete, počas priebehu histórie sa odovzdávalo v ľudskej spoločnosti mnoho kultúr a mnoho proroctiev, ale Bohovia, dokonca tí najbližší k Trom ríšam, nevedia o mnohých týchto veciach. Nie je to zvláštne? Prečo je to teda tak? Prečo nevedia? Keď ľudské bytosti môžu pochopiť určité spravodlivé učenia, ktoré sa nájdu v niektorých filozofiách z minulosti, ako aj veľmi presné proroctvá, ktoré tu boli zachované počas ľudskej histórie, ako by mohli Bohovia nevedieť?

V skutočnosti je mnoho mystérií v ľudskom svete a v Troch ríšach a mnoho mystérií je Bohom neznámych. Rozdiely medzi časom ľudstva a časom mnohých, premnohých Bohov sú veľké a početné. Povedzme, že ľudská bytosť je častica, potom božská bytosť, ktorá je vo veľkosti väčšej častice – ak hovoríme v zmysle jej objemu – čo môže rozlíšiť, uvedomiť si a poznať s ohľadom na dlhú, vleklú históriu ľudského sveta, je dosť obmedzené. Keď príde na časticu, ktorej objem je menší než častice ľudskej rasy, alebo Boha, ktorý je menší ako molekulová častica, jeho čas beží veľmi rýchlo. Preto mnoho bytostí nevie nič o základnej histórii Troch ríš, o dôvode existencie Troch ríš a ani o opravdivom zmysle existencie života. Boh opravdivo nezomiera, ale opätovne sa rodí vo svojej ríši. Použijem len slová „opätovné narodenie“ na to, aby som to popísal. On tiež začne od začiatku kvôli zákonu vytvárania-stagnácie-degenerácie-deštrukcie, ktorý existoval vo vesmíre, podobne ako ľudské bytosti prechádzajú cez narodenie, starnutie, chorobu a smrť, a potom sa opätovne rodia. V čase vytvorenia vesmíru bol princíp cyklického obnovovania určený v pravdách Zákona, takže tento jav podobne existoval v ríšach Bohov. Akurát pre Bohov sa čas v ich ríšach zdá nekonečný. Bohovia sú si tiež vedomí svojho vlastného procesu znovuzrodenia, nie ako ľudské bytosti, ktorým sa zdá myšlienka na smrť hrozná a ktorí si nie sú istí, či existuje posmrtný život. Tieto veci sú časťou ilúzie a nie sú vecami, ktoré je dovolené ľudským bytostiam poznať. Ale Bohovia, vo svojich božských stavoch, ich poznajú. Akurát že keď sa opätovne narodia, ich pamäť z minulosti je zmazaná – keď sa znova narodia, všetka pamäť z minulosti je preč. Takí sú. Ale pre nich je všetko také dlhé, akoby sa život nikdy nekončil. V procese opätovného zrodenia dospejú k tomu, že už nevedia o veciach z minulosti. Takže počas dlhých rokov nie všetci Bohovia vo vesmíre poznajú históriu, ktorá sa rozvinula v Troch ríšach. A dokonca ohľadom dnešnej nápravy Zákona, nie všetci Bohovia vedia, o čo ide, ani všetci z nich nerozumejú či nevidia každý krok nápravy Zákona. Bytosti v početných ríšach vidia nápravu Zákona iba keď je takmer pred nimi, nevidia ju, kým nepríde. Preto sa bytosti vo vesmíre v tejto náprave Zákona správali rôznym spôsobom. Niektoré majú pozitívne porozumenie, niektoré negatívne a niektoré pasívne. Také sú. Všetky rôzne spôsoby, akými sme videli konať ľudské bytosti v dnešných ľudských spoločnostiach, môžem vám povedať, že sa dosť podobajú na to, ako to je vo vyšších ríšach.

Pred 20. júlom 1999, vtedy keď sa Dafa verejne rozširoval, v akom stave boli bytosti a Bohovia v rozličných ríšach? Hovorili: „Ach, Dafa je taký výborný. Aká škoda, že taký dobrý Zákon sa vyučuje ľuďom a robí sa to, keď sú na tom ľudia najhoršie.“ Niektorí z nich si mysleli: „Možno iba šírením v takomto čase sa môže ukázať veľkoleposť Dafa.“ Boli tiež bytosti, ktoré si mysleli: „Li Chung-č’ je milosrdný, vtlačme naňho teda všetky zlé veci a on si už s tými hriechmi a karmou poradí.“ Využili príležitosť na robenie zlých vecí. Karma, ktorá na mňa tlačila, bola taká obrovská ako nebo a mnohí Bohovia, ktorí to videli, premýšľali: „Bude to aj tak schopný zniesť?“ Hoci medzi sebou mali rôzne myšlienky a pochopenia, úlohy, ktoré hrali, boli v tom čase zväčša pozitívne. Ale akonáhle 20. júla 1999 začalo prenasledovanie, ich uvažovanie sa zmenilo. Veľký počet bytostí v rôznych ríšach rezignovalo a prijalo pasívny postoj a jednoducho pozorovali veci; nespravili nič, keď videli, ako prehnití démoni robia zlo a vykonávajú prenasledovanie, akoby sa pozerali, či sa mi podarí dostať sa cez to. Mysleli si: „Ak sa cez to dostaneš, potom je to skutočne mimoriadne a ja ťa budem podporovať.“ Ale kvôli prekážkam, ktoré vznikli potom ako sa ukázali staré sily a staré bytosti a pri pohľade na to, ako bol svet naplnený zlou, zachvacujúcou silou, každá bytosť mala sebecké myšlienky. Väčšina si myslela: „Bude naozaj ťažké, aby toto uspelo. Ak sa to nepodarí, ovplyvní ma to.“ Takže nevyjadrili svoj postoj. Takmer všetky bytosti v množstve dimenzií boli takéto. To, čo chce spasiť Zákon vesmíru, sú presne bytosti v množstve dimenzií. Požiadavky na bytosti však nemôžu byť príliš vysoké. Ak by všetci boli takí spravodliví, vesmír by nepotreboval nápravu Zákona. Presne preto, že bytosti sa stali takýmito, neboli už dobré a správali sa tak, ako sa správali. Takto sa Bohovia správali voči tejto náprave Zákona a učeníkom Dafa.

Samozrejme, celková náprava Zákona sa neustále ženie napred, situácia vo svete a v celých Troch ríšach sa neustále mení. Činy, ktoré ste videli u ľudí dnes, majú mnoho podobnosti s tým, aké sú veci na nebesiach. Inak povedané, ak životy mnohých ľudí vo svete zodpovedajú životom vesmírnych tiel a majú určité pozadie, rozmýšľajte o tom: nemá to, ako sa tu správajú, priamy vzťah s tým, aké sú veci vo vyšších ríšach v tomto čase? Samozrejme, ľuďom na najvonkajšom povrchu nie sú veci jasné. Momentálne mnoho ľudí chce vykročiť napred, pretože mnoho bytostí rôznych ríš a kráľov môže vidieť, že úspech v náprave Zákona je nezastaviteľný a istý. Takže jeden po druhom vyjadrujú svoj postoj a ukazujú ho vo svojich činoch. Konečné faktory starých síl videli príchod tejto fázy už dávno. Je mnoho ešte vyšších, konečných bytostí vo vesmíre, a dokonca aj keď nemajú vzťah k faktorom starých síl, aj tak sú starými bytosťami, ktoré sa držia názorov, ktoré si sformovali po svojom pokazení sa. Keď sa pozerajú na učeníkov Dafa, držia sa nedostatkov minulého vesmíru a jeho pokrivených charakteristík a pokúšajú sa chrániť všetky tie veci. Myslia si, že takéto prenasledovanie môže pomôcť učeníkom Dafa kultivovať sa. Ich názory majú blokujúci účinok a vytvorili rozdelenie medzi povrchovým svetom a inými ríšami, brániac ľuďom v porozumení Zákona. Myslia si, že len ak to niekto dokáže za týchto okolností, je to prijateľné, a že bytosti v nižších ríšach a ľudia vo svete môžu byť zachovaní, iba ak vyjadria svoj postoj za týchto okolností. Rozhodnutie za týchto okolností prezradí veľkoleposť bytosti, avšak je potrebné, aby tu bol stav, v ktorom nemôžu porozumieť náprave Zákona? A čo je najdôležitejšie, budúci vesmír nechce, aby sa veci diali týmto spôsobom. Náprava Zákona neuznáva tieto negatívne, nepriateľské faktory. Navyše, kritickým je postoj bytosti voči náprave Zákona v tomto čase, a toto platí pre tie „konečné, najvyššie“ bytosti, ktoré sa pokúšajú ovplyvniť nápravu Zákona.

Náprava Zákona ovplyvňuje budúcnosť všetkých životov, nielen učeníkov Dafa, ľudí vo svete a bytosti z rôznych ríš. Pri ohromnosti nápravy Zákona, kto by mohol byť vynechaný? V rovnakom čase, kvôli mimoriadnej dôležitosti postoja bytosti voči náprave Zákona, nikto nemá právo zapečatiť vnímajúce bytosti a nechať ich nevedome páchať hriechy proti náprave Zákona a Dafa. Zamiešanie sa týchto faktorov starých síl sa v prvom rade vôbec nemalo stať. Je to opravdivé len keď sú vnímajúce bytosti schopné pozrieť sa na túto záležitosť a zaujať postoj bez toho, aby boli nejakým spôsobom ovládané a bez prítomnosti zasahovania od nejakých faktorov. Ak to tak nie je, nie je potom to, čo naplánovali, prejavom toho, že usporiadali, aby určité bytosti robili dobré veci a určité bytosti robili zlé veci, na základe svojich želaní? Je to opravdivé správanie tých bytostí? Nie je! Ale ako situácia stojí dnes, vesmírne staré, konečné faktory stále zasahujú do toho, čo sa chce dosiahnuť a čo musí byť ustanovené pre budúcnosť.

Dnes činy životov v tomto svete, ktorých sme svedkami, sú také, že napriek vplyvu starých síl, bytosti a Bohovia v rôznych ríšach postupne schvaľujú a podporujú Dafa. Toto schválenie však nie je opravdivým, bezpodmienečným prijatím Dafa, nápravy Zákona a učeníkov Dafa, ale je namiesto toho výsledkom obrovského spádu udalostí úspechu nápravy Zákona, ktorý preniká celým vesmírnym telom, nedávajúc im žiadnu inú možnosť. Samozrejme, je medzi nimi významná časť, ktorá tomu opravdivo rozumie, pretože teraz môžu vidieť tento trend nápravy Zákona a že všetko pre budúcnosť bude určite dosiahnuté. Samozrejme, ľudia vo svete si tohto všetkého nie sú vedomí. Môžu vidieť len to, že Falun Gong sa nenaľakal prenasledovania od vlády ČKS vedenej gangstrami a ukázali pochopenie na tejto ľudskej úrovni: „Ach, ten Falun Gong, to je niečo! Po všetkom tomto nebol Falun Gong nastrašený, aby sa podvolil skazenej, zlej ČKS. Namiesto toho stále viac prekvital a mal úspech, pričom ČKS sa sama zničila počas prenasledovania Falun Gongu. Falun Gong je neuveriteľný!“ Čo sa týka čínskych ľudí, vlastnosti vyplývajúce z ich spravodlivých myšlienok prejavované učeníkmi Dafa naznačujú, že je nádej, že morálne hodnoty čínskej civilizácie budú obnovené. Tí chamtiví, skorumpovaní úradníci a napáchané zločiny sa vymykajú z rúk tej spoločnosti, ktorú vedie ČKS. Ďalšou vecou je, že aby sme dovolili čínskym ľuďom porozumieť a získať Zákon, mysle čínskych ľudí  boli uvoľnené, keď sa náprava Zákona vtedy začala, čo viedlo k tomu, že sa stali veľmi bystrými. Avšak počas tohto prenasledovania nepoužili túto bystrosť na pochopenie Zákona, ale namiesto toho ju použili na to, aby páchali zločiny. Takže počas uplynulých niekoľkých rokov prenasledovania učeníkov Dafa napádali Zhen, Shan, Ren a šírili zlé veci, a toto spôsobilo, že spôsoby, ktorými vnímajúce bytosti páchajú hriechy, sa stali mimoriadne skryté a zložité. Banda lotrov ČKS nemá spôsob ako si poradiť so súčasnou krízou v Číne. Nemajú jednoducho spôsob, ako obrátiť zločiny, ktorých sa dopustili a zložité problémy v spoločnosti, ktoré spôsobili a ktorým teraz čelia.

Všetko toto som teraz povedal, pretože tu dnes znova sedím a vyučujem vám Zákon. (Nadšený potlesk) Päť alebo šesť rokov prešlo a ja tu znova dnes vyučujem Zákon a vy možno máte odlišný pocit a môže to byť ešte viac tak pre tých študentov, ktorí tu boli naposledy. V podstate sme sa dostali cez zlé, kruté prenasledovanie a môžem to povedať preto, že počas tejto nápravy Zákona sú zlé faktory ČKS drasticky a rýchlo ničené vo veľkých počtoch. Presne ako som povedal, sú skazené, zákerné a zlé. Pokiaľ budú existovať, budú pokračovať v robení zlých vecí. Takže v Číne, hoci obmedzenia tamojších ľudí, ako aj mnohých iných ľudí vo svete, od faktorov skazenej komunistickej strany sú odstraňované, spomaľované a zmenšované a už v skutočnosti nie sú také efektívne, prenasledovanie voči učeníkom Dafa sa stále udržiava. Bude to pokračovať, kým nebudú úplne odstránené a v tom bode prenasledovanie skončí. Tie zlé faktory skazenej ČKS budú definitívne odstránené Bohmi v náprave Zákona! (Nadšený potlesk)

Skazená ČKS samotná môže vidieť, že sa hojdá na hrane a že všetko je stratené. Mnoho ľudí si chce nechať cestu von a mnoho sa pokúša zakryť zločiny, ktorých sa dopustili počas prenasledovania. Samozrejme, ešte viac ľudí chce vystúpiť z tých organizácií zlej strany. Všetko toto vrhá tých tvrdohlavých ľudí v tej skazenej strane do zúfalstva a naháňa im to strach. Najmä vystúpenia zo strany ich nútia k tomu, aby sa triasli od strachu. Všetko je pre nich stratené a už môžu vidieť, že to pre nich skončilo. Bez ohľadu na to, aký postoj bežní ľudia majú k tomu, čo sa teraz deje, alebo ako sa obávajú toho, čo sa stane čínskej spoločnosti a civilizácii, obávajú sa zbytočne. Od pradávnych čias Bohovia nikdy nepopustili uzdu žiadnemu národu ani jednotlivcovi. Keď Bohovia chcú, aby spoločnosť upadla do chaosu, upadne do chaosu; keď Bohovia chcú, aby sa človek rozzúril, rozzúri sa; a keď Bohovia chcú, aby spoločnosť bola stabilná, bude stabilná. Bez ohľadu na to, aký veľký bol ten skazený komunistický tábor, keď ho chceli Bohovia rozpustiť, rozpustil sa v priebehu niekoľkých dní. (Potlesk) Všetko to závisí na tom, či Bohovia niečo potrebujú alebo nie. Nie je to tak?

Všetko tu v ľudskej spoločnosti bolo ustanovené kvôli náprave Zákona a všetko z toho tu dnes existuje kvôli potvrdzovaniu Zákona mojimi učeníkmi Dafa. Pamätajte: „Vy ste hviezdy dnešného sveta, ste životmi, ktoré vnímajúce bytosti pozorujú najupretejšie a ste bytosťami, ktoré určujú budúcnosť každého človeka v ľudskom svete! (Potlesk) Takže zachraňovanie všetkých bytostí a dobré kultivovanie samého seba majú pre vás, učeníkov Dafa, najvyššiu dôležitosť. Nerobí sa to len kvôli Dovŕšeniu vašej vlastnej bytosti – je to tiež naplnenie nádejí, ktoré do vás vložili vnímajúce bytosti, mnohé bytosti! Dobre, tu skončím. (Dlhý, nadšený potlesk)

Momentálne by ste sa mali zamerať len na veci, ktoré robíte, takže vás nechcem vyrušovať v tom, čo v súčasnosti robíte tým, že by som hovoril o mnohých iných veciach. Veci, ktoré teraz robíte, sú kritické, takže už viac nepoviem. Ďakujem vám všetkým. (Nadšený potlesk)

 

 

 [1] Poznámka prekladateľa: Táto fráza sa bežne používa na označenie toho, že niekto má úplnú kontrolu nad niečím, bez ohľadu na to, ako veľmi sa iní pokúšajú veci zmeniť alebo ako sa veci môžu javiť.

[2] Poznámka prekladateľa: čínsky znak bei sa skladá z dvoch častí, hornej a dolnej a každá z nich samotne tvorí znak. Horná časť sa dá chápať ako „nič“ a spodná časť ako „srdce“ alebo „myseľ“.