Vyučovanie Fa na konferenciách - IV. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie Zákona na konferencii Fa vo Washingtone, DC 2003. 2

Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v Atlante 2003. 8

Vyučovanie Zákona na konferencii v Chicagu, 2004. 40

 


Vyučovanie Zákona na konferencii Fa vo Washingtone, DC 2003

 (Li Chung-č’, 20. júla 2003)

 

 

Dobrý deň. (Nadšený potlesk)

Na tejto konferencii Fa je toľko ľudí, že jedna konferenčná miestnosť nemôže pojať všetkých. Vlastne som už bol na štyroch stretnutiach za sebou. (Potlesk)

Medzi 20. júlom 1999 a 20. júlom tohto roku prešli celé štyri roky. Prenasledovanie trvalo štyri roky a počas týchto štyroch rokov praktizujúci Falun Gongu zniesli skúšky, aké sa ešte nikdy nevyskytli. My neuznávame toto prenasledovanie, avšak ono sa udialo. V tomto prenasledovaní, to ako vy, učeníci Dafa, skoncujete s týmto prenasledovaním, ktoré nám vnútili staré sily a ako zrušíte usporiadania starých síl, ako zvládate kráčať spravodlivou cestou učeníka Dafa, ako zachránite vnímajúce bytosti počas tohto prenasledovania – všetko toto sú zodpovednosti, ktoré učeníkom Dafa zverila história. Učeníci Dafa musia robiť tieto veci a musia ich robiť dobre. To, čo sa stalo, dokazuje, že ste sa činili veľmi dobre. Otriasli ste vesmírom a ohromili ste všetky bytosti vo vesmíre.

Rozsah tohto zlého prenasledovania je pre ľudí nepredstaviteľný a sú za ním desivé faktory. Toto prenasledovanie voči masám sa líši od prenasledovaní v minulosti. Cieľ ich prenasledovania a taktiky, ktoré použili, sú veľmi nízke, kruté a násilné, a oni sa to zo všetkých síl snažia skryť pred svetom. Prehnití duchovia a darebáci vo svete zneužili moc režimu, aby zorganizovali prenasledovanie nemajúce obdoby, ktoré je najohavnejšie a najpodlejšie, najviac svedčiace o ich zlej povahe a zamaskované najhoršou nehoráznosťou a nehanebnosťou a je celé založené na lžiach. Prenasledovanie voči učeníkom Dafa bolo kruté a prenasledovanie vnímajúcich bytostí bolo tiež vážne. Ľudstvu sa zdá, že toto je porušovanie ľudských práv, slobody presvedčenia a základnej ľudskosti. V skutočnosti je to vážne poškodzovanie a zasahovanie zlých faktorov vo vesmíre do nápravy Fa a do napredovania celého vesmíru v ústrety budúcnosti. Všetci, ktorí sa zúčastnili na tomto prenasledovaní, budú musieť byť zodpovední voči histórii a nikto z tých, čo sa zúčastnili, nebude schopný uniknúť z budúcich pozícií, ktoré si pre seba určili počas tohto obdobia.

V tomto prenasledovaní bolo otrávených veľmi mnoho ľudí vo svete, a tak sa mnohým vnímajúcim bytostiam rozložili gigantické vesmírne telá, ktoré sú na ne napojené, pretože mysle ľudí vo svete boli otrávené. Prečo musela byť spravená náprava Fa? Aby som zachránil bytosti vo vesmíre – zachránil všetky bytosti vo  vesmíre, znormalizoval nedobré bytosti a premenil ich na dobré, zbavil hriešne bytosti ich hriechov a prerobil tie zdeformované bytosti opäť na dobré bytosti. Dafa prináša ľudstvu tieto nádherné veci a prináša bytostiam vo vesmíre tieto nádherné veci. Ale počas tohto prenasledovania mnoho bytostí naozaj stratilo svoju šancu na záchranu a bola im odmietnutá spása. Pre učeníkov Dafa, toto utláčanie, s ktorým ste sa stretli, nemá obdobu. Avšak na druhej strane, pretože ste učeníci Dafa, ste schopní čeliť týmto veciam a ste schopní prekonať toto obrovské utrpenie. To, čo sa stalo, dokazuje, že ste cez to prešli a sila zla prudko klesá. V ľudskom svete – či je to Čína alebo iné miesta – videli ste, že táto dráma zla už nemá tú prudkú silu, ktorú mala kedysi, a toto zmenšilo straty, ktoré utrpeli vnímajúce bytosti a učeníci Dafa počas tohto prenasledovania. Toto by nebolo možné bez spoločného úsilia všetkých učeníkov Dafa. Samozrejme, obrovská sila nápravy Fa napreduje ešte vyšším tempom. Ale predtým ako príde obrovská sila nápravy Fa, učeníci Dafa tomu venovali toľko, tak veľa, aby znížili straty, aby zabránili a zmenšili otrávenie a poškodenie učeníkov Dafa, celého ľudstva a dokonca širších zodpovedajúcich skupín bytostí. Každý učeník Dafa na ceste potvrdzovania Fa plne využíva svoje schopnosti a používa svoje zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudol v bežnej spoločnosti, v snahe potvrdiť Fa, zachrániť vnímajúce bytosti a objasniť fakty, a oni sa činili veľmi dobre.

V skutočnosti to, ako boli poškodení bežní ľudia týmto prenasledovaním, je ešte vážnejšie. Propagovanie skazených a otrávených lží spôsobilo, že mnoho ľudí sa stalo nezachrániteľnými a nezachovateľnými. Spolu s týmito ľuďmi, ktorých už viac nemožno zachrániť a zachovať, to odkiaľ prišli, obrovské a početné skupiny bytostí na rôznych vysokých úrovniach, ktoré podopierali ich životy, sa tiež budú musieť rozložiť. Keď o tom hovoríme, je to len niekoľko slov, ale takéto obrovské zmeny, ktoré sa naozaj, skutočne dejú vo vesmíre, sú hrozné. Keď sa vzdialené vesmírne telá rozkladajú, pre ľudí to vyzerá ako veľkolepý pohľad a niečo na bádanie. Ale keď sa rozložia vesmírne telá priamo pred ľuďmi, ľudstvo si už nebude myslieť, že je to veľkolepý pohľad. Aké hrozné je to, keď sa rozkladajú obrovské vesmírne telá a obrovské bytosti? Je tam tak mnoho životov! Bezpočetné a nesmierne bytosti budú zničené a všetko toto je výsledkom toho, čo spravili staré sily vo vesmíre. Na základe odchýlených názorov vo vesmíre usporiadali v mojej náprave Fa odstránenie alebo uchovanie toho, čo chceli – usporiadali všetko, čo chceli. Nič z toho nie je mojím želaním a vážne to zasahovalo do nápravy Fa a do spásy vnímajúcich bytostí. Takže všetky tieto faktory, ktoré sa toho zúčastnili a zasahovali do nápravy Fa, celou cestou nadol ku zlým bytostiam tu medzi ľudskými bytosťami, všetci budú braní na zodpovednosť voči histórii a vôbec tomu nemôžu uniknúť.

Z perspektívy učeníkov Dafa potvrdzujúcich Fa, my neuznávame usporiadania starých síl, ale ja som vedel, že staré sily vystúpia – bola tu len otázka, akú formu si zvolia. Dôvodom je to, že náprava Fa sa netýka len malého počtu bytostí, ale bytostí v celom vesmíre, žiadna z nich nie je schopná uniknúť tejto obrovskej zmene vo vesmíre, takže bytosti, ktorých sa to týka, majú všetky svoje pochopenie nápravy Fa a budú sa teda pozerať na túto vec nápravy Fa používajúc svoje vlastné názory. Čím je účastník na vyššej úrovni, tým väčšie zasahovanie do nápravy Fa. Jediná myšlienka alebo jediný pohyb spôsobí úplný prevrat tam dole. Takže toto prenasledovanie bolo napokon spôsobené rôznymi pochopeniami na najvyšších úrovniach vesmíru. To, čo chceli oni, prinieslo zasahovanie do nápravy Fa vesmíru. Ja som vedel, že všetko toto sa stane a vedel som, že bytosti na nižších úrovniach vystúpia, aby robili veci jedným alebo druhým spôsobom, keď sa ich to dotkne. Takže učeníci Dafa počúvajúci Fa, získavajúci Fa, kultivujúci sa a ustanovujúci základňu pre Dafa v tomto svete – táto sila – sú to presne učeníci, ktorí zachraňujú vnímajúce bytosti počas tohto obdobia a ustanovujú si mocnú cnosť učeníkov Dafa a stávajú sa tak najsvätejšími bytosťami, ukovanými Dafa. Mnoho učeníkov Dafa v histórii zložilo veľkolepé sľuby, že zachránia vnímajúce bytosti a budú robiť to, čo by mali robiť v poslednej fáze vesmírneho vytvárania-stagnácie-degenerácie-zániku.

Počas tejto nápravy Fa učeníci Dafa plnili svoje sľuby a úplne spravili to, čo mali spraviť. Najmä tí, čo sa činili dobre, naplnili svoje sľuby. Nech je ako chce, v tomto prenasledovaní, bez ohľadu na to, koľko boli učeníci Dafa prenasledovaní, to čo očakáva učeníka Dafa, je najnádhernejšie. Je to preto, že to, na čo sa pozeráme ako na „život“ a „smrť“ v ľudskom svete, nie je skutočným životom a smrťou pre bytosť, takže počas tohto prenasledovania, akokoľvek veľa bol učeník Dafa prenasledovaný, toľko pôct a slávy získa. Takže ak sa na to pozeráme z tohto pohľadu, učeníci Dafa, prísne vzaté, bez ohľadu na to, koľko trpíte teraz prenasledovaním, praktizujúci sa nestarajú o zisky a straty v tomto svete a kultivácia samotná je skutočne usilovaním sa o Dovŕšenie a večnú slávu bytosti. Takže ako učeníci Dafa ste v skutočnosti v tomto prostredí získali príležitosť zoceliť sa, potvrdiť Fa a hrdo predviesť svoju mocnú cnosť ako Spravodlivá osvietená bytosť Dafa.  (Potlesk) To iné vnímajúce bytosti sú v skutočnosti otrávené a skutočne stratia svoje životy. Hoci tie bytosti, ktoré boli prenasledované, stratili všetko v tomto svete, prenasledovatelia samotní stratia všetko svoje navždy. Vesmírne princípy Fa sú spravodlivé, to je isté.

Takže pre učeníkov Dafa, bez ohľadu na to, aká drsná je táto historická doba, cez ktorú prechádzate, niet nad čím žialiť. My rozmýšľame o zachraňovaní vnímajúcich bytostí a mali by ste naplniť [ašpirácie] bytosti, ktorá prišla kvôli Fa a zmysel vášho príchodu sem. Takže nemáme čo ľutovať a to, čo očakáva učeníkov Dafa, sú všetko nádherné veci. Najžalostnejšie sú na tom ľudia vo svete, ktorí boli poškodení, a staré sily samotné. Ich koniec bude skutočne žalostný.

Prešli sme od 20. júla 1999 po dnešok a hoci ten čas nebol taký dlhý, zdá sa vám, akoby to bola večnosť. Osobne ste zažili prostredie hrôzy vytvorené zlými silami a cítili ste muky a ťažkosti, spôsobené rodinám našich praktizujúcich a útrapy spôsobované našim praktizujúcim z psychologického tlaku, takže sa zdá, akoby to bola večnosť. Ale v skutočnosti je to len moment v celkovej náprave Fa vesmíru. Časy rozličných dimenzií viedli k vášmu vnímaniu dĺžky času. Počas jednej minúty alebo sekundy môže bytosť skončiť život, ktorý sa jej zdá nekonečný a počas desaťtisíc rokov môže bytosť dokončiť život, ktorý sa jej zdá skutočne rýchly. V skutočnosti, počas priebehu celej nápravy Fa, mnoho našich študentov rozmýšľalo vtedy v minulosti, keď situácia bola naozaj ťažká: „Kedy sa toto prenasledovanie skončí?“ Teraz nie je toľko ľudí, ktorí to hovoria, ste veľmi racionálni a jasnejšie mysliaci keď čelíte zlu, vidíte to, čo sa rôzne zlé bytosti pokúšajú dosiahnuť a správne chápete vaše zodpovednosti učeníkov Dafa.

V skutočnosti, ak sa pozrieme späť, potom ako prejdeme cez toto historické obdobie, ten pocit, ktorý budeme mať, bude skutočne dosť jedinečný. Prešli sme cez také drsné prostredie a prešli sme cez najhoršie obdobie ľudskej histórie. Je to preto, že to neboli iba činy ľudí, ale výsledok toho, že sa tu sústredili bytosti z celého vesmíru. Prejavy tohto prenasledovania v ľudskom svete sú prejavmi všetkých bytostí rôznych úrovní na rôznych úrovniach, ktoré sú tu a používajú ľudské činy, takže to, čo znášali učeníci Dafa, nie sú len muky a tlak vytvárané ľuďmi, ale veci, ktoré spôsobila účasť vesmírnych tiel na vysokej úrovni a dokonca účasť viacerých vesmírnych tiel na rôznych úrovniach. Všetky bytosti vo vesmíre uprene pozorujú ľudstvo a Tri ríše sa stali ohniskom vesmíru.

Samozrejme, toto prenasledovanie je niečím, čo bytosti na vysokých úrovniach začali pripravovať pred dávnymi vekmi. Povedal som, že Tri ríše boli vytvorené pre nápravu Fa. Predtým vo vesmíre v skutočnosti nebola taká vec ako sú Tri ríše. Niektorí študenti sa ma spýtali: „Majster, majú iné vesmírne nebeské klenby Tri ríše?“ Povedal som im, že nemajú. Náprava Fa vesmíru sa mala uskutočniť práve tu, mala sa spraviť práve tu, takže tu boli vytvorené Tri ríše. Každé steblo trávy, každý strom, každá hrudka pôdy, každý kameň, od ľudí po veci – všetky bytosti prišli kvôli tomuto Fa. Ak sa na to pozeráme z pohľadu celého vesmíru, čas, ktorý prešiel, nie je taký dlhý. Ale z pohľadu bytostí na rôznych úrovniach vo vesmíre sa čas zdal nekonečný. Mnoho bytostí už nevie, prečo boli vytvorené Tri ríše a zabudli primárny cieľ vytvorenia Troch ríš. Povedal som predtým, že všetko prišlo kvôli tomuto Fa. Všetky bytosti v Troch ríšach prišli kvôli Fa, boli vytvorené pre Fa a boli ukuté kvôli Fa. Ale nie všetky hrali pozitívne úlohy vo svojich činoch. Vtedy si staré sily so svojimi usporiadaniami mysleli, že tí, čo nebudú hrať pozitívnu úlohu vo svojich činoch, tiež prispejú Fa, takže staré sily si mysleli, že tie bytosti by mali tiež dosiahnuť dovŕšenie. Hovorím, že nie! Toto prenasledovanie samotné nie je uznané pri náprave Fa a všetci tí, čo hrajú negatívne úlohy, sa zúčastňujú v prenasledovaní starých síl a budú odstránení. Toto je isté, bez ohľadu na to, kým ste boli v minulosti.

Mnoho študentov povedalo, že Majster je veľmi milosrdný. Presnejšie povedané, v skutočnosti nie som v milosrdnosti. Nie som ani v zle. Ak by som bol v milosrdenstve, negatívne bytosti by boli vo vesmíre úplne odstránené a v tom prípade by sa vo vesmíre stratila rovnováha, v dôsledku čoho by sa život všetkým bytostiam zdal zbytočný. Ak by som bol v zle, ako by dobré bytosti prežili? Vesmír by sa stal démonickým telom. Ja nemám nič z toho a nie som v ničom z toho. Ale viem o tom všetko, som to schopný všetko ovládať a všetko to uvádzam do rovnováhy. Fa princípy vo vesmíre sú úplne spravodlivé. Prišiel som s dobrými myšlienkami a prišiel som so želaním zachrániť všetky bytosti. (Nadšený potlesk) To, čo sa udialo, dokázalo, že som takto konal a sú to presne staré sily, ktoré zasahovali do nápravy Fa.

V súčasnosti boli staré sily už úplne odstránené. Od tých v najvyšších formách celou cestou nadol k takzvaným Bohom a pokriveným bytostiam, ktorí sa podľa usporiadaní starých síl zúčastnili na náprave Fa a ovplyvňovali nápravu Fa na rôznych úrovniach, všetky už boli úplne odstránené. Je po nich. Tí temní prisluhovači, ktorí v skutočnosti vykonávajú špecifické úlohy, sú takisto postupne úplne odstraňovaní. Neznamená to, že nie sme milosrdní. V dôsledku škody, ktorú spáchali, boli zničené obrovské, nezmerné a nespočítateľné bytosti. Je to preto, že ak by tie bytosti neboli zničené, náprava Fa by nebola schopná napredovať a nebola by schopná dostihnúť a uchopiť poslednú šancu, predtým ako sa napokon vesmírna klenba úplne rozloží. Takže je to vážna záležitosť.

Na druhej strane, žiadna z vecí, s ktorou sa stretávame v ľudskom svete, nie je náhodná a nie sú to len veci, ktoré sa dejú na tomto ľudskom mieste. Keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti, nemôžeme hovoriť ľuďom vyššie pravdy Fa, pretože ľudské bytosti nie sú schopné prijať ich alebo ich pochopiť. Takže to samotné robí zachraňovanie vnímajúcich bytostí dosť ťažkým. Všetky bytosti majú svoju stránku, ktorá si uvedomuje, ale majú aj stránku, ktorá si neuvedomuje. Ľudský povrch človeka v tomto svete, ktorý existuje v tomto svete po boku učeníkov Dafa, je presne tá časť, ktorá si neuvedomuje. Čo sa týka stránky, ktorá si neuvedomuje, keďže tá po narodení bojuje, aby v tomto ľudskom svete získala pre seba, myseľ [človeka] je naplnená zlými faktormi. Toto je pravdou najmä v poslednom čase, keď sa ľudská morálka drasticky znížila a navyše sa v Číne objavila  zlá ČKS, ktorá spôsobila, že mysle ľudí v Číne sa pokrútili a zdeformovali a nie sú schopní dokonca rozlíšiť dobré od zlého. Všetky tieto veci vážne ovplyvnili zachraňovanie vnímajúcich bytostí a skutočne spravili kultiváciu a zachraňovanie vnímajúcich bytostí pre učeníkov Dafa ťažkými. Ale ako učeníci Dafa sa nemôžete vzdávať len preto, že je to ťažké, lebo toto je zodpovednosť, ktorú vám zverila história a je to veľkolepý, vznešený sľub, ktorý ste spravili, a je to niečo, na čo ste čakali dlhý čas.

Keď niektorí študenti vysvetľujú fakty, často sa stretnú s ľuďmi, ktorí nechcú počúvať, neuznávajú veci, alebo sú dokonca proti. Nemali by ste dovoliť, aby to, že niekto je proti,  vytvorilo vo vás mentálnu prekážku alebo spôsobilo, že stratíte odvahu zachraňovať vnímajúce bytosti. Učeník Dafa... čo je učeník Dafa? Je bytosťou vytvorenou najvznešenejším Zákonom, (nadšený potlesk) je pevný ako kameň a nezničiteľný ako diamant. Ako by mohlo niekoľko slov od bežného, nedobrého človeka niečo znamenať? „Nech si akokoľvek zlý, nemôžeš ma zmeniť. Ja jednoducho musím dokončiť svoju historickú misiu a musím spraviť to, čo by učeník Dafa mal spraviť.“ Takto [by to malo byť, pretože] by nám malo byť jasné, že v ľudskej spoločnosti a medzi bytosťami vo vesmíre sú takí, ktorých už nemožno zachrániť, a je dokonca mnoho takých, ktorí už nemôžu počuť pravdu. Keď objasňujete fakty, stretnete sa s takýmito ľuďmi. Mali by ste v tom mať jasno a byť racionálni: zachraňujeme tých, ktorých možno zachrániť. Ale ako učeníci Dafa kultivujete dobrotu, takže by ste mali byť súcitní. Či sú prístupní alebo nie, mali by ste s nimi vždy zaobchádzať súcitne a nemôžete zápasiť so svetskými ľuďmi alebo sa pozerať na vnímajúce bytosti s ľudskými myšlienkami. Jednoducho robte to, čo by ste mali robiť, so súcitom, bez ohľadu na to, či sú prístupní alebo nie. Súcit pochádza z kultivácie a nie je to niečo hrané; pochádza z hĺbky vnútra a nie je to niečo, čo robíme kvôli predvádzaniu druhým. Je to niečo, čo existuje večne a nemení sa to s plynutím času alebo so zmenou okolností.

Keď prejdeme cez túto časť histórie a pozrieme sa späť, ak by každý učeník Dafa mohol povedať, „Spravil som to, čo som mal spraviť,“ (potlesk) potom by to bolo najvýnimočnejšie. (Dlhý potlesk) Ale je mnoho študentov, ktorí sami sebe spravili medvediu službu a ktorí nenaplnili to, čo chceli spraviť a to, čo im zverila história. Dobrou vecou je, že toto prenasledovanie ešte celkom neskončilo, takže sú stále príležitosti. Čo sa týka toho, ako to opraviť a čo robiť, je to na vás. Odo dňa, keď som začal vyučovať Fa, som hovoril, že to, čo robím, je zodpovedné a čestné voči ľudským bytostiam, voči spoločnosti a voči všetkým vnímajúcim bytostiam. (Nadšený potlesk) Všetko, čo som povedal, sa v budúcnosti naplní a sľuby, ktoré som spravil, sa v budúcnosti splnia. (Potlesk)

Akokoľvek dlhým historickým procesom prešla ľudská rasa počas existencie Zeme, nech sú to tisíce alebo desaťtisíce rokov, v očiach Bohov to bol rýchly proces. To čas tu vytvoril rozdiely v časoch pre vnímajúce bytosti. Ako bytosti, ktoré prišli do Troch ríš, ako učeníci Dafa v Troch ríšach, všetci viete, že tieto Tri ríše predtým vo vesmíre neexistovali. Ako som hovoril mnohokrát pri vyučovaní Fa, dôvodom, prečo boli vytvorené, bolo, aby ich tu využila náprava Fa počas poslednej etapy vytvárania-stagnácie-degenerácie-deštrukcie. Ak by počas tejto nápravy Fa nemohli hrať svoju úlohu súvisiacu s nápravou Fa, alebo inými slovami, ak by táto náprava Fa mala zlyhať, alebo ak by počas nápravy Fa v tomto ľudskom svete ľudské bytosti nepreukázali ani trochu  pozitívny postoj voči Dafa a učeníci Dafa by sa nečinili dobre, ak by niektorá z týchto oblastí nevyšla, potom by Tri ríše v budúcom vesmíre neexistovali. Inak povedané, toto miesto by v blízkej budúcnosti zmizlo. Ale učeníci Dafa sa činili naozaj dobre a vykonali to, čo mali vykonať učeníci Dafa, ľudstvo tiež ukázalo svoju pozitívnu stránku a ja som tu zosúladil to, čo som chcel mať. (Potlesk)

Hoci sa niektoré bytosti zúčastnili prenasledovania, hoci mnoho bytostí bolo ľahostajných a mnoho bytostí nás nepodporovalo, hoci k tomu majú schopnosti, veľká väčšina ľudí, drvivá väčšina všetkých bytostí, je solidárnych a podporuje nás, čo znamená, že ukázali svoju pozitívnu stránku. Keďže ste schopní sa tu kultivovať, ste schopní tu potvrdzovať Fa a Majster tu môže dokončiť to, čo tu chce dosiahnuť, vnímajúce bytosti si vytvorili príležitosti pre svoju budúcnosť. Takže v budúcnosti budú Tri ríše existovať navždy. (Nadšený potlesk)

Nedávno sme spravili mnoho konkrétnych vecí a vy ste to videli. Viete, povedal som na minulej konferencii Fa, že tento rok bude rokom bohatým na udalosti. Od začiatku tohto roku sa naozaj stalo mnoho vecí. Čo sa týka politickej bandy darebákov v Číne, niekoľko vysokopostavených činiteľov, ktorí prenasledovali Dafa, bolo uznaných vinnými na súdoch v USA a hlava darebákov bola žalovaná na súde; je tu epidémia SARS, o ktorej všetci viete, že je varovaním pre ľudstvo, nepokoje spôsobené Článkom 23 v Hongkongu, obrovská povodeň v Číne a zvlášť TV stanica, ktorá odhaľuje prenasledovanie, vysielajúca globálne. Všetky tieto veci zasadili zlu ťažké rany. Oni považujú všetky tieto veci za katastrofy, čo zahŕňa aj súčasnú situáciu Dafa. Všetky sa môžu zdať prirodzenými prejavmi, ale ak by zlé bytosti neboli odstránené, mnoho vecí by sa nemohlo uskutočniť. Je to preto, že za ľuďmi boli ich faktory a tie konali namiesto ľudí – oni nielen ovládali ľudí, ale aj nahradzovali ľudí. Keď ste vysvetľovali fakty ľuďom, manipulovali nimi tak, aby vás nechceli počúvať. Boli to démoni, čo ich ovládali.

Dnes už môžeme povedať: čo sa týka tých zlých síl, starých síl, zlých ľudí v tomto svete a všetkých tých faktorov, ktoré prenasledovali Fa, prehrali bitku. Ak sa pozeráme napred, situácia rýchlo prejde ešte väčšími zmenami. To znamená, že toto časové obdobie bude čoskoro za nami a čoskoro vkročíme do ďalšej etapy. Niektorí učeníci Dafa sa vždy pýtali: „Prečo nie je mnoho nových študentov počas tohto časového obdobia, keď šírime Fa?“ Bol tu samozrejme faktor ovládania zlom, ako aj faktor starých síl, ktorý ich blokoval. Dôvodom, prečo som ich priamo neodstránil, je to, že ďalšia skupina ľudí patrí k ďalšej skupine udalostí. Toto obdobie je pre učeníkov Dafa, aby sa stali zrelými vo svojej kultivácii, zachraňovali vnímajúce bytosti a potvrdzovali Fa. Keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, čoskoro sem príde obrovský prúd nápravy Fa, takže mnohé veci sa kúsok po kúsku rúcajú a dotýka sa to kúsok po kúsku najpovrchovejšej dimenzie. Preto v niektorých oblastiach začali prichádzať noví študenti jeden za druhým. Ak je to tak, celková situácia sa zmení naozaj rýchlo.

Všetko to, o čom som práve hovoril, nech je ako chce, prešli sme cez túto časť histórie a či to bol pre nás privilegovaný zisk alebo niečo, čo nám nanútili staré sily, počas tohto prenasledovania robili učeníci Dafa to, čo by učeníci Dafa mali robiť. Inak povedané, počas tohto prenasledovania ste si ustanovili mocnú cnosť, ktorú by mali mať učeníci Dafa. Spravili ste pre vnímajúce bytosti to, čo ste mali, spravili ste pre vás samých to, čo ste mali a zaslúžite si byť osvietenými bytosťami, ktorými sa stávate. (Nadšený potlesk)

Nechcem hovoriť viac o konkrétnejších veciach, pretože v poslednej dobe boli naše konferencie Fa dosť časté, povedal som dosť veľa a stále sa pokúšate pochopiť mnoho vecí. Mnoho vecí, o ktorých som hovoril, nie sú len povrchné veci, takže ich stále ešte študujete. Takže tentokrát je to len preto, že táto naša konferencia Fa je taká veľká, že som chcel prísť a stretnúť sa s našimi študentami. Je tu najmä  mnoho študentov z ďalekých a izolovaných oblastí, ktorí ma dlho nevideli, takže som chcel využiť túto príležitosť, aby som sa s našimi študentami stretol, aby som všetkých videl, to je všetko. (Dlhý, nadšený potlesk)

 


 

Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v Atlante 2003

(Li Chung-č’, 29.11.2003)

 

Zdravím vás! (Žiaci: Vitajte, Majster!) Niektorých konferencií Dafa sa zúčastňujem, zatiaľ čo nejakých iných sa nemusím. Všetci viete, že učeníci Dafa sa teraz stali zrelšími. Pri potvrdzovaní Zákona a na tejto ceste Bohov všetci viete, čo treba robiť. V takom čase, čím menej rozprávam, tým viac vám to všetkým prospieva. Prečo to hovorím? Pretože toto časové obdobie je práve dané vám, ako príležitosť zoceliť sa, pretože toto časové obdobie je práve dané vám, ako príležitosť ustanoviť si vašu mocnú cnosť. Preto vám nemôžem stále dávať robiť veci bez toho, aby ste si ich vy sami premysleli a nemôžem dovoliť, aby ste si sami nerazili svoju vlastnú cestu, zatiaľ čo potvrdzujete svoje vlastné Ovocie. Ak ste stále vedení Majstrom, ak vám stále budem hovoriť čo robiť ohľadom konkrétnych vecí pri potvrdzovaní Zákona, nebude to fungovať. Keď učeníci Dafa dosiahnu Dovŕšenie, vaše Ovocie a vaše úrovne nebudú nízke. Inými slovami, zodpovednosti, ktoré budete mať voči budúcim vnímajúcim bytostiam, sú nesmierne. Ak je to tak, ak nebudete mať tú mocnú cnosť a neprerazili ste si svoju vlastnú cestu a neviete čo robiť, keď potrebujete niečo spraviť samostatne, nebude to fungovať. Takže som vám zámerne dal toto časové obdobie, aby ste mohli mať príležitosti zoceliť sa a dozrieť.

V skutočnosti som v tichosti sledoval a pozoroval. Keďže ste všetci uprostred kultivácie, stále ešte máte ľudské pripútanosti. Máte ľudské pripútanosti, a tak ste schopní sa kultivovať; máte ľudské pripútanosti, a tie sa teda ukážu. Potom, keď robíte čokoľvek, čo sa týka potvrdzovania Zákona, vrátane robenia vecí v skupine a robenia vecí samostatne, myslíte sami za seba a pokúšate sa prísť so spôsobmi ako vyriešiť ťažké problémy. Keď nad vecami premýšľate, to, či používate ľudské názory alebo spravodlivé myšlienky praktizujúceho, rozhodne o výsledkoch, ktoré dosiahnete. Rovnako je to pravda aj keď spolupracujete pri robení vecí. Keď o veciach diskutujete, platí to tiež, a môžete sa dokonca dostať do hádky kvôli určitým otázkam. To je samozrejme spôsobené ľudskými pripútanosťami, ktoré máte. Avšak je na tom aj niečo dobré. Keď sa hádate, môžete vidieť svoje vlastné pripútanosti a nedostatky. Ak dokážete položiť Zákon na prvé miesto, prestať sa držať vlastného ja a riešiť svoje problémy so spravodlivými myšlienkami, budete schopní rýchlo sa rozhodnúť a robiť veci potvrdzovania Zákona dobre. V skutočnosti, v porovnaní s minulými rokmi sú veci teraz dosť dobré. Všetci ste opravdivo dozreli. Nechcem o tom dnes povedať viac. Chcem hlavne hovoriť o objasňovaní pravdy.

Len čo sa objaví otázka objasňovania pravdy, mnohí praktizujúci si myslia: „Keď objasňujeme pravdu, naším cieľom je odhaliť zlo, potlačiť ho a prinútiť ho znášať denné svetlo, aby ľudia všade vo svete mohli vidieť, čo je zač, a zlo sa potom nebude mať kde schovať.“ Toto je to, čo musíte robiť, avšak to nie je najdôležitejší cieľ. Najdôležitejší cieľ pri objasňovaní pravdy je zachraňovať vnímajúce bytosti.

Každý učeník Dafa bude v budúcnosti niesť na svojich pleciach nesmiernu zodpovednosť. Je tak mnoho vnímajúcich bytostí, ktoré potrebujú, aby ste ich spasili – je tak mnoho vnímajúcich bytostí, ktoré vás potrebujú, aby ste ich spasili. Počas tohto časového obdobia musíte vy sami zharmonizovať a dovŕšiť všetko, čo je potrebné pre vaše Ovocie a pre bezpočet vnímajúcich bytostí. Je v tom zahrnutá vaša mocná cnosť a všetko božské. Preto často hovorím, že ak ste schopní robiť dobre tri veci, ktoré učeníci Dafa majú robiť pre potvrdzovanie Zákona, potom je v nich všetko zahrnuté. Takže hovorím, že vaším najdôležitejším cieľom pri objasňovaní pravdy je spasiť v tomto procese ešte viac vnímajúcich bytostí. To je to, čo je na prvom mieste, a to je skutočným cieľom objasňovania pravdy.

Počas tohto prenasledovania, bez ohľadu na to, ako staré sily usporiadali veci, bez ohľadu na to, ako kruto konali zlí ľudia vo svete, bez ohľadu na to, ako horúčkovito zlé bytosti v každej dimenzii prenasledovali učeníkov Dafa a koľko veľa ľudí vo svete otrávili, rozmýšľali ste o tomto: môžu poškodiť Dafa? Vôbec nie. Videli ste, že potom čo zažívate najhoršie prenasledovanie v histórii, ktoré trvá štyri roky, okrem učeníkov Dafa, ktorí sa zoceľujú a stávajú sa zrelšími, jasnejšie uvažujúcimi a vyrovnanejšími uprostred prenasledovania – stali ste sa racionálnejšími, vaše spravodlivé myšlienky sú silnejšie a silnejšie a tá chvíľa, keď sa vrátite na svoje pozície, sa približuje – okrem toho, čo iného existuje? Je tam ešte niečo ďalšie? Nedosiahli tí učeníci Dafa, ktorí boli zabití v prenasledovaní, Dovŕšenie? Je pravda, že časť našich žiakov opustila počas prenasledovania kultiváciu. Ak nie sú dosť dobrí, budú preosiati, a to, čo ostane, bude zlato.

Samozrejme, len čo bytosť študuje môj Dafa, ja sa o ňu budem starať a zaobchádzať s ním ako s učeníkom Dafa, s praktizujúcim. Ak on sám nemôže opravdivo vstúpiť [do tejto praxe], potom je to jeho vlastný problém. Takže každý by mal mať v tomto bode jasno. Či je to celé prenasledovanie alebo všetky tie usporiadania, ktoré zostavili staré sily, ja som v skutočnosti vzal všetky tie veci do úvahy, keď som pred dlhým časom plánoval moju nápravu Zákona. Oni nemôžu poškodiť Zákon. Ja neuznávam prenasledovanie. To je isté. Majú dovolené ovládať a dokonca zbiť na smrť bytosť, ktorá počúvala Zákon a kultivovala sa v mojom Dafa? Rozhodne za to v budúcnosti musia zaplatiť. Samozrejme, v hre sú aj ďalšie faktory. Avšak oni sa naozaj neodvážia dotknúť tých, ktorí sa skutočne dokázali činiť dobre. Nemôžu sa dotknúť tých, ktorí odporujú usporiadaniam, ktoré pre nich spravili staré sily a ktorí majú veľmi silné spravodlivé myšlienky. Inými slovami, počas tohto časového obdobia, nech je prenasledovanie akokoľvek zlé, ak majú učeníci Dafa spravodlivú myseľ, ak majú silné spravodlivé myšlienky a rozumejú všetkému jasne a pokojne, vyhnú sa mnohým stratám.

 Musíte mať jasno v tom, že kultivácia učeníka Dafa je o vykročení z ľudskosti; je to vykročenie zo starej kolosálnej nebeskej klenby, ktorá je obmedzovaná všemožnými faktormi, ktoré pochádzajú z nekonečných, nesčíselných a nespočetných vnímajúcich bytostí v tomto starom vesmíre; je na získanie nového života, vystupujúc z prostredia, ktoré je v poslednej z posledných etáp procesu vzniku-trvania-degenerácie-zániku kolosálnej nebeskej klenby. Kto môže z tohto všetkého vykročiť von? Uniknúť všetkému a opravdivo vstúpiť do budúcnosti je naozaj ťažké. V skutočnosti, ťažkosti, do ktorých ste sa dostali pri kultivácii uprostred prenasledovania, sú prejavmi tu, medzi ľuďmi. V skutočnosti, v iných dimenziách, ktoré ľudia vo svete nemôžu vidieť a ktoré sú za týmto prostredím bežných ľudí, sú veci ešte intenzívnejšie. Je to šokujúci a dušu strhujúci proces nesmierneho rozpadu a opätovného spájania. Vnímajúce bytosti v celom vesmíre pozorujú túto záležitosť. Bezpočet bezmedzných Bohov tiež pozoruje. A vo všetkých týchto zmenách sú faktory učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon. Čo sa prejavuje v tomto svete sú tri veci, ktoré v tomto čase robíte. Čo sa týka správania sa zla, to sa správa iracionálnym, bláznivým spôsobom pred svojím rozpadom a poskytuje učeníkom Dafa podmienky na dosiahnutie Dovŕšenia.

Objasňovanie pravdy počas týchto gigantických zmien sa už stalo hlavným spôsobom zachraňovania vnímajúcich bytostí a ľudí vo svete, takže sa pri tom odráža múdrosť, ktorú vám dal Dafa a obrovské schopnosti, ktoré vám poskytol Zákon. Vaše objasňovanie pravdy nevyhnutne spôsobuje istý druh reťazovej reakcie. Len čo človek spozná pravdu, uvedomí si: „Aha, takže takto to je – Dafa je taký výborný.“ Niektorí ľudia, ktorí sa dozvedeli pravdu, môžu myslieť na nastúpenie kultivácie, niektorí môžu byť solidárni a iní môžu ponúknuť podporu vo forme konkrétnych činov. Tieto odozvy, ktoré pochádzajú z objasňovania pravdy, sa šíria z človeka na človeka, od srdca k srdcu. Zlé elementy strácajú pôdu pod nohami. Dafa a spravodlivé elementy pokrývajú a zosilňujú všetko, a súčasne, čo sa týka prenasledovania, vyvolá to zmeny v spoločnosti a na každom fronte, a podlí ľudia už nebudú mať žiadne obecenstvo a zlé bytosti už nebudú mať nič, čo by mohli zneužiť. To je nevyhnutný dôsledok. Veci vyzerajú byť pri objasňovaní pravdy bežne a jednotvárne, avšak účinok je obrovský.

V skutočnosti ste všetci videli, že počas objasňovania pravdy učeníkmi Dafa sa ľudia vo svete zmenili. Teraz je to úplne odlišné od toho, keď prenasledovanie 20. júla 1999 začalo. A nie je to len v tom, že ľudia vo svete sa stávajú triezvejšími, iné vnímajúce bytosti a materiálne faktory tiež prechádzajú týmito zmenami. Inými slovami, situácia je úplne odlišná. Samozrejme, nie je to tak, že by zlo prestalo prenasledovať, ale že tie faktory, ktoré zostavili staré sily, keď sú ničené, je ich menej a menej, a zlo už nemá mnoho sily. Avšak aj bez toľkej sily, pokiaľ ešte stále existuje, je stále veľmi zlé, veľmi nedobré. Avšak zlo už nemá toľko sily a nemá v prostredí tie faktory, ktoré potrebuje, takže už nemôže ovládať tak mnoho ľudí vo svete a iné vnímajúce bytosti. A potom, keď ľudia vo svete a všetky ďalšie životy nie sú ovládané zlom, v tom bode je pre vás oveľa ľahšie objasňovať pravdu. Ak to robíte veľmi dobre, potom sa ľudia vo svete a vnímajúce bytosti prebudia. Len čo sa vnímajúce bytosti prebudia, zlo nebude mať vôbec žiadne obecenstvo a naozaj nebude môcť robiť veci divokým spôsobom. Ľudia mu budú odporovať a izolujú ho, a zlo nebude môcť robiť čokoľvek, čo sa mu zachce, keďže ho nik nebude počúvať. Takýto je súčasný trend, taká je zmena, ktorá sa stala počas zachraňovania vnímajúcich bytostí.

V skutočnosti, predtým som vám hovoril, ako praktizujúcemu v minulosti vôbec nezáležalo na tom, čo o ňom povedali ľudia vo svete. Ak niekto povedal, že je dobrý alebo že je zlý, bolo to pre neho iba niečo, čo povedali ľudia, nie Bohovia. V skutočnosti bol v histórii veľký počet ľudí, o ktorých ľudia vo svete povedali, že sú zlí, a dokonca to tak bolo vložené aj do učebníc a historických spisov, avšak je možné, že sa stali Bohmi. A sú takí, ktorých ľudia vo svete povýšili na vzory, avšak po smrti išli do pekla. Je to preto, že keď ľudia hovoria o dobrom a zlom, je to vždy založené na ľudských záujmoch. Ľudská logika je prevrátená: keď si ľudia myslia, že je niečo dobré, nie je to nevyhnutne opravdivo dobré a keď si ľudia myslia, že niečo je zlé, nie je to nevyhnutne zlé. Inými slovami, praktizujúci neberú ohľad na to, čo hovoria ľudia. Avšak dnešná náprava Zákona je odlišná, a či ľudia povedia, že Dafa a učeníci Dafa sú dobrí alebo nie, ustanoví ich budúcnosť. V súčasnom prenasledovaní, obzvlášť v prenasledovaní učeníkov Dafa, tento útlak vyvolaný zlom rušivo zasahuje do mňa a do samotnej nápravy Zákona, takže je to odlišné od kultivácie v minulosti. Je rozhodne hriechom prenasledovať učeníkov Dafa a každý, kto je v tom zapojený, za to bude platiť – žiadne z bytostí, ktoré sa toho zúčastnili, tomu nemôžu uniknúť.

Vesmír prechádza cez nápravu Zákona, takže premýšľajte o tom všetci, počas napravovania Zákona celého vesmíru sa neustále robia prielomy od mikroskopickej úrovne k povrchu. Bez ohľadu na to, aké veľké je obrovské kozmické telo, bez ohľadu na to, koľko životov má, bez ohľadu na to, či je to život alebo nie, bez ohľadu na to, či má zámer alebo nie, bez ohľadu na to, či má existenciu alebo nemá – nikto z nich nemôže uniknúť, pretože všetko v budúcnosti bude úplne obnovené. Ešte viac to platí pre ľudskú rasu tu v tomto svete a pre všetky životy na povrchu – oni nemajú žiaden spôsob ako uniknúť. Náprava Zákona zahŕňa všetky vyššie bytosti a teraz sa už žiaden Boh neodváži povedať, že náprava Zákona s ním nemá nič spoločné. Samozrejme, teraz sa to už nikto neodváži povedať, nikto tomu nemôže uniknúť. Takže počas nápravy Zákona musí byť úplne zúčtovanie všetkého, čo daná bytosť spravila. Nie je to tak, že ak nejaký život spravil niečo zlé, bude zničený, a tým to pre neho končí. Tak by to nešlo. Stále bude musieť procesom úplného zničenia zaplatiť za všetky zlé veci, ktoré spravil. Ja zaobchádzam s vnímajúcimi bytosťami s najväčším milosrdenstvom. Bez ohľadu na to, aký veľký hriech alebo akú veľkú chybu nejaká bytosť v histórii spravila, ja môžem prehliadnuť jej chyby a hriechy, a môžem odstrániť jej hriechy. Nevyhnutným predpokladom je samozrejme to, že počas nápravy Zákona do nej nezasahujete; ja vás spasím, aj keď nespravíte ani jedinú vec. Avšak akonáhle niečo rušivo zasahuje do nápravy Zákona, to, čomu čelí, je odstránenie. A tí, čo spáchali najviac do neba volajúce hriechy, budú musieť zaplatiť za všetko čo spravili procesom svojho zničenia. Koľko toho spravili, toľko budú musieť zaplatiť; akékoľvek veľké veci spravili, toľko budú musieť za ne zaplatiť. Takže tentoraz, čo sa týka zlých bytostí, ktoré zasahujú do nápravy Zákona, bez ohľadu na to, aké sú podlé, to, čomu čelia, je hrôzostrašný koniec, ktorý nikdy predtým nebol vo vesmíre videný. A toto zahŕňa samotné staré sily. Hoci si mysleli, že sa do toho zapojili kvôli Dafa, v skutočnosti sa na veci pozerali na základe svojich vlastných konceptov. Nikdy sa nepozreli na seba ani nepoužili samotnú nápravu Zákona, aby zhodnotili samých seba, ani nepoužili Zákon na sebahodnotenie. Avšak keďže budúcnosťou je tento Zákon a vnímajúce bytosti budúcnosti sú stvorené týmto Zákonom, čo iné ako tento Zákon by sa mohlo použiť na posudzovanie vecí?

Takže čo sa týka záležitosti objasňovania pravdy, keďže je to také dôležité, mali by ste to robiť ešte rozvážnejšie a rozumnejšie, a mali by ste mať ešte lepšie porozumenie rôznych druhov príležitostí, spôsobov, ako riešiť veci a formalít, s ktorými sa stretávame počas objasňovania pravdy. Je to niečo, čomu všetci musíte venovať pozornosť. Viete, že keď šírim Zákon, nevenujem pozornosť tomu, do ktorej skupiny v spoločnosti daný človek patrí, ani jeho spoločenskému postaveniu a nerozlišujem medzi bohatými a chudobnými, medzi rôznymi profesiami, alebo postavením človeka v práci. Ja sa nepozerám na nič okrem ľudského srdca. Vy by ste mali robiť to isté, keď objasňujete pravdu. Nemyslite si o ňom, že je to nejaká elitná postava a nevytvorte si pre seba ďalšiu mentálnu prekážku, akoby ste tam boli kvôli tomu, že ho žiadate o pomoc. Realita situácie je taká, že vy zachraňujete jeho a dávate mu šancu, aby si zvolil svoju budúcnosť. To je isté. Takže by ste mali považovať objasňovanie pravdy za hlavné pre zachraňovanie ľudí vo svete.

Všetko, čo dnes robia učeníci Dafa a všetko v spoločnosti, s čím sa stretnete, môžem vám povedať, že vy zachraňujete vnímajúce bytosti. Takže bez ohľadu na to, akého človeka stretnete, z akej je spoločenskej vrstvy, alebo akú má profesiu, nemyslite si, že mu jednoducho objasňujete pravdu len kvôli tomu, že zlo prenasleduje učeníkov Dafa. Poviem vám, zachraňovanie vnímajúcich bytostí je prvoradé a najdôležitejšie a objasňovanie pravdy je spôsob ako spasiť ľudí. Keď ľudia porozumejú faktom a zistia, aké je to prenasledovanie kruté, ľudia budú prirodzene vedieť, čo robiť. Ak ho potom požiadate o podporu a o to, aby s tým niečo spravil, potom si on volí budúcnosť. Takže čo sa týka tých ľudí, ktorí boli podvedení počas prenasledovania, je to ešte viac tak, ako by ste im mohli nedať šancu? Ak im nepoviete fakty, navždy stratia svoju budúcnosť.

Takisto, ľuďom s ktorými sa stretnete náhodou, s ktorými sa stretnete v dennom živote, a ľuďom s ktorými sa stretnete v práci, tým všetkým by ste mali objasniť pravdu. Dokonca keď vo svojom dennom živote prejdete okolo niekoho tak rýchlo, že nemáte príležitosť s ním hovoriť, aj tak by ste mu mali zanechať váš súcit a láskavosť. Nestraťte tých, ktorí by mali byť spasení, najmä tých s predurčenými vzťahmi. V skutočnosti, mnohí učeníci Dafa hovoria, keď objasňujú pravdu: „Idem teraz objasňovať pravdu,“ ako keby v tej chvíli išli objasňovať pravdu; avšak neobjasňujete pravdu v inej dobe. Zahrňte zachraňovanie vnímajúcich bytostí do každej jednej veci vo vašom súčasnom dennom živote. Ak vy všetci dokážete pochopiť a skutočne vidieť, akú to má dôležitosť, myslím si, že pravdepodobne spasíte viac vnímajúcich bytostí. Teraz sa ľudia vo svete postupne stávajú jasnejšie uvažujúcimi a dopad objasňovania pravdy je práve teraz ešte väčší. Publikum, ktoré majú zlé bytosti, sa zmenšuje a zmenšuje, takže musíte triezvo rozumieť tejto záležitosti.

Sú niektorí žiaci, ktorí sa v súkromí stali niečím ako kamarátmi a kolegami – „robíme veci spolu, sme malá skupina“ – a často hovoria o hromade neužitočných vecí, čím mrhajú veľkým množstvom času. Práve teraz je kritická každá minúta a každá sekunda. Ak premeškáte toto časové obdobie, premeškáte všetko. História nepríde opäť. História vesmíru a Troch ríš prešla cez tak mnoho dlhých, predlhých rokov – na čo čakali vnímajúce bytostí? Kvôli čomu sú tu? Presne kvôli týmto niekoľkým rokom! Sú však nejakí žiaci Dafa, ktorí plytvajú svojimi životmi počas týchto niekoľkých rokov a nevedia využiť čas. Napriek tomu však nesiete na svojich pleciach také obrovské zodpovednosti k vnímajúcim bytostiam a k histórii!

Áno, niektorí žiaci nie sú dosť rozvážni a myslia si, že získanie Zákona bola zhoda okolností. [Premýšľajú:] „Ja mám takúto obrovskú historickú zodpovednosť? Som tu na to?“ V skutočnosti ani nie je potrebné sa na také niečo pýtať, už som to objasnil v Zákone. Nie každý sa môže kultivovať v Dafa, ktorý dnes odovzdávam. Prečo tak mnoho ľudí nemôže vstúpiť? Samozrejme, je mnoho nových žiakov, ktorí postupne prichádzajú a je to vďaka tomu, že objasňujete pravdu. Je to ako univerzálny kľúč, ktorý odomyká tie faktory starých síl, ktoré zapečatili ľudí vo svete a bránia im v učení sa Zákona. Iba vaše objasňovanie pravdy to môže spraviť. Povedať to iným spôsobom, nie každý ho môže získať. V ľudskej ríši sú prejavy jednoducho plné pravých a falošných vecí, opravdivý stav vesmíru nemá dovolené sa prejaviť, a špeciálne stavy učeníkov Dafa a ľudí vo svete nemôžu byť úplne odhalené. Koniec koncov, je to kultivácia v bludisku – je to kultivovanie sa v takom stave a vyslobodenie sa z neho. Nepodceňujte sa. Každý učeník Dafa, pokiaľ sa kultivujete podľa tohto Zákona, mali by ste robiť veci, ktoré sa od učeníkov Dafa očakávajú.

 V skutočnosti, povedal som, že čo sa týka bežného človeka, ktorý spravil niečo dobré pre Dafa počas tohto obdobia, v tomto kritickom čase, dokonca aj ten človek môže dosiahnuť Dovŕšenie ako Boh, nieto ešte vy, ktorí sa kultivujete v Dafa a robíte to, čo by učeníci Dafa mali robiť, a robíte to všetko v tvrdých podmienkach. Na povrchu nie sú zrejmé žiadne veľké zmeny, avšak prejavujú sa v iných dimenziách a tam je ten rozdiel medzi ľuďmi a Bohmi. Tie zmeny sú gigantické. Toto ľudské miesto je zahalené v ilúzii, a skutočný stav vecí a to, čo je tu na tomto ľudskom mieste, je úplne odlišné. Iba tí učeníci Dafa, ktorí zaostali v študovaní Zákona, budú prejavovať nedostatok usilovnosti a budú sa cítiť deprimovaní, dokonca až do takej miery, že nebudú vedieť, aký je tento čas cenný a nevyužijú ho na to, aby robili to, čo by učeníci Dafa mali robiť.

V skutočnosti sú dokonca aj teraz nejakí žiaci, ktorí sa činia biedne v študovaní Zákona. Byť schopný dobre študovať Zákon je základnou zárukou toho, že smerujete k Dovŕšeniu, je základnou zárukou toho, že dokážete odtiaľto vystúpiť. Všetky bytosti boli vytvorené týmto Zákonom, rovnako ako vaša budúcnosť. Čo sa týka budúcich vnímajúcich bytostí vo vesmíre, pretože mnohé, mnohé životy boli vyplienené počas nápravy Zákona, vo vesmíre sú mnohé miesta, ktoré sú prázdne. Avšak neostanú prázdne navždy. Dafa vytvorí zo Zákona všetky životy, spolu s rôznymi faktormi a hmotou, ktorá je potrebná pre tú úroveň kozmických tiel. A Dafa vytvára všetky nové životy, ktoré sú potrebné. Staré životy sa môžu obnoviť iba potom, keď sa prispôsobia tomuto Zákonu a takto vstúpiť do budúcnosti. Všetky životy sú v tomto zahrnuté.

V skutočnosti práve teraz celková náprava Zákona už prichádza na povrch viac a viac. Posledné faktory, ktoré ostávajú, už nemôžu byť viac nazývané životmi, nemôžu byť nazývané ničím, nie je žiaden jazyk, ktorý by vyjadril, čím sú, a nie je žiadna koncepcia, ako ich popísať, avšak všetko je v tomto konečnom procese nápravy Zákona. V skutočnosti, ak by sme mali použiť predstavu „vesmíru“ a „za vesmírom“ na jej popis, pre nápravu Zákona je už vhodná predstava „za vesmírom“. Znamená to, že náprava Zákona teraz vytvára faktory, ktoré umožňujú nebeskej klenbe existovať, a dokonca vytvára faktory za týmito faktormi.

 Hoci som to povedal, teraz to ešte stále nemôžete cítiť, avšak zo súčasnej situácie potvrdzovania Zákona učeníkmi Dafa je zrejmé, že situácia sa zmenila. Zlo už nemôže byť ďalej udržiavané, a to preto, že zlé životy a faktory boli zničené až do bodu, že ich ostalo iba málo, a už sa to nedá porovnať s tým, aké to bolo 20. júla 1999. Popisoval som vám, aké to bolo vtedy: zlé bytosti z iných dimenzií sa pripútali ku každému steblu trávy a ku každému stromu. Ako ste kráčali dole ulicou, konáre stromov vás šľahali do tváre, tráva vám podrážala nohy a vzduch bol naplnený zlom. Nie je to tak, že všetko z toho sa naozaj obrátilo na zlé, bol to účinok zlých životov a faktorov, ktoré boli zatlačené dole do Troch ríš počas nápravy Zákona. Zlé faktory boli jednoducho všade. Pripútali sa ku všetkému, robili najhoršie veci v Troch ríšach a medzi ľuďmi. Ak by táto náprava Zákona nebola robená v dvoch častiach a namiesto toho by som to spravil na jeden krok, potom by tá vlna prenasledovania bola globálna, tak ako povedal ten európsky prorok: v roku 1999 zostúpi z nebies Kráľ Hrôzy a ľudia vo svete budú cítiť zúrivosť prenasledovania. Tentoraz keď prišlo zlo, iné krajiny vo svete a iné národy nezažili zlobu prenasledovania Falun Gongu, ktoré začalo v roku 1999, a to preto, že toto sa deje v dvoch etapách; to, že bude viac národov alebo viac ľudí vo svete kultivovať Dafa, je niečo ponechané pre ďalší krok. Videli ste, že dnes je to kultivácia učeníkov Dafa obdobia nápravy Zákona a veci nie sú namierené na viac ľudí vo svete. Preto sa také prenasledovanie proti učeníkom Dafa, ktoré máme v Číne, neudialo v iných krajinách, a ako výsledok iné národy nezažili zlo takéhoto rozsahu. Avšak pretože zlých faktorov bolo vtedy tak mnoho, učeníci Dafa cítili duševný nátlak nech boli v ktorejkoľvek krajine.

Práve teraz už situácia nie je taká. Celková náprava Zákona ničí zlé faktory v obrovských množstvách a učeníci Dafa objasňujú pravdu, zatiaľ čo potvrdzujú Zákon a spolu s tým vysielajú spravodlivé myšlienky, aby postupne očistili seba a odpratali zlo v iných dimenziách, ako aj všetky ďalšie veci, ktoré robíte pri potvrdzovaní Zákona. Všetko to ničí tie zlé bytosti a faktory, ktoré usporiadali staré sily, a malo to dosť veľký účinok. Keď sú spravodlivé myšlienky učeníka Dafa silné, jeho existencia vo svete má pozitívny účinok. Pozrite sa teda všetci – nie je pravda, že počet zlých faktorov, ktoré teraz ostali, je malý? Nie je ich zďaleka toľko, ako okolo 20. júla 1999.

Avšak, hoci tých zlých elementov nie je tak veľa, tie, čo ostali, sú stále veľmi zákerné. V minulosti som vám hovorieval: čím je to bližšie k povrchu, tým to má menšiu silu, avšak čím je to bližšie k povrchu, tým je to horšie. Takže si vynahradzuje to, že má menšiu silu tým, že je na povrchu horšie a zlo stále vyzerá dosť zákerne. Avšak videli ste, že prostredie sa už zmenilo. Zlo môže byť udržiavané iba na tých miestach, ktoré sú priamo ovládané tým zlým vodcom – tie miesta, kde nenapraviteľní, zlí ľudia stále ešte konajú zlo. Teraz už nemôže byť udržiavané ani na povrchu čínskej spoločnosti; útlak zla sa deje v tajnosti a obávajú sa, že to ľudia vo svete uvidia. V skutočnosti, všetky spravodlivé sily ho ničia a zlo je vystrašené. Neodvážia sa robiť veci otvorene a útlak uskutočňujú utajene. Obávajú sa toho, že viac ľudí vo svete sa dozvie o zlých veciach, ktoré spravili, a tie veci neznesú denné svetlo. Nedovolia dokonca ani kádrom – dokonca vysokým kádrom v centrálnej vláde – aby o tom vedeli. Dokonca klamú a zakrývajú prenasledovanie medzi sebou. Avšak je to iba tých pár podlých, najhorších ľudí patriacich k spodine spoločnosti, ktorí nútia podlých ľudí pod nimi vykonávať zlé prenasledovanie. Robia čo môžu, aby zakryli ohavné prostriedky, ktoré použili pri prenasledovaní, a vyrábajú dokonca falošné správy pre kádre centrálnej vlády, používajú klamstvá, aby udržiavali zlé prenasledovanie. Zlo bolo už teraz zničené v obrovských množstvách a vyzerá to tak, že tí zlí už ďalej nemôžu nespútane besnieť. Predtým, keď bolo zlo divoké, bol bezpočet prehnitých duchov, ktorí ho vyživovali, takže mohlo nespútane besnieť a dokonca aj keď ostatní vedeli pravdu, neodvážili sa prehovoriť. Okolo 20. júla 1999, keď ten vodca dupal a robil hurhaj, aby to šlo jeho cestou, nikto sa neodvážil ani pípnuť. V tom čase boli zlé faktory, ktoré ho podporovali, jednoducho veľmi početné a chceli potlačiť [Falun Gong]. Situácia je teraz odlišná od tej predtým a všetky faktory zostavené starými silami sú odpratávané a sú menej a menej početné, a prostredie je teraz v ľudskej ríši odlišné. Bez ohľadu na to, akými zúrivými sa stanú zlí ľudia, už to pre nich skončilo.

Avšak počas tohto obdobia ste všetci niečo videli, a to, že koľko veľa životov zhrešilo proti Dafa (a to nezahŕňa tých, čo sa dopustili najhorších, najpodlejších hriechov). Je to uzavreté, len čo pochopia fakty? Nie je to také jednoduché. Avšak ak niekomu umožníte pochopiť veci tým, že mu objasníte pravdu, to mu dáva šancu. Ak má naozaj spravodlivú myšlienku, dá mu to šancu odčiniť svoje hriechy. Čokoľvek človek spravil, to musí byť splatené – to je zákon vesmíru a všetky bytosti mu podliehajú. Keď prenasledovanie začalo, koľkí ľudia sa zapojili do toho, aby vtedy vyvolali tú zlú situáciu? Ak by ľudia neboli hrali tú úlohu a nikto by nič nespravil ani nepovedal, mohlo by byť vtedy vytvorené to zlé prostredie? Či boli v Číne alebo v zahraničí, pokiaľ hrali takúto úlohu v tom procese a poháňali prenasledovanie dopredu, nasledovali ho svojimi slovami alebo činmi, a majú za to zaplatiť. Žiaden život tomu nemôže uniknúť, pokiaľ nenahradí straty, ktoré spôsobil Dafa a učeníkom Dafa.

Bohovia celého vesmíru sa pozerajú so široko otvorenými očami. Bezhraniční, bezpočetní Bohovia sledujú túto malú Zem, uprene pozorujú každú myšlienku každej bytosti. Obávajú sa dokonca žmurknúť, keďže nechcú premeškať žiaden okamih alebo nechať prekĺznuť niekoho jedinú myšlienku. Teraz vám o týchto veciach hovorím, aby som vám povedal, aby ste pokojne, rozvážne a lepšie rozumeli tomu, čo teraz robíte. Bez ohľadu na to, čo robíte, učeníci Dafa musia brať potvrdzovanie Zákona ako prioritu číslo jeden.

Avšak musíte objasňovať pravdu racionálne a v súlade s ľudskou logikou a spôsobmi uvažovania. Ak o nej hovoríte zvláštnym alebo neprirodzeným spôsobom a nie je to vôbec založené na logike a spôsobe uvažovania ľudí a nezohľadňujete, či to ľudia dokážu prijať alebo nie, potom máte škodlivý účinok a výsledok je opačný ako to, čo ste zamýšľali. Robte to racionálne a triezvo. Keď objasňujete pravdu ľuďom, musíte vziať do úvahy ich úroveň prijímania vecí. Budete to schopní vidieť a vypozorovať, takže sa máte pri objasňovaní pravdy činiť dobre. Nechoďte sa rozprávať iba formálne. Keď s niekým hovoríte, musíte dosiahnuť, aby to pochopil. Samozrejme, sú takí, čo vôbec nemôžu byť spasení, keďže prešli úplne na opačnú stranu. Taký človek už nemá v sebe nič spravodlivé a keď s ním hovoríte, nemôže to prijať, keďže vždy keď nejaký kúsok prijme, kúsok z neho je zničený. Malý prijatý kúsok znamená, že malý kúsok z neho je zničený. Ak by to úplne prijal, potom by bol úplne zničený, pretože on je zlý. Takže sú takí, čo nemôžu byť spasení, avšak je to mimoriadne malá menšina.

Sú aj nejakí ľudia, ktorých aj keď chcete spasiť, ako som povedal skôr, dokonca aj keď dáte tomu človeku šancu a on pochopí, aj tak musí splatiť svoje dlhy. Tak to funguje. Hovorím to z princípov Zákona. Avšak tými vecami sa neznepokojujte, keďže ako učeníci Dafa kultivujete Shan a máte byť súcitní k vnímajúcim bytostiam. Čo sa týka toho, ako by mali tie životy splatiť tie dlhy, je tam prirodzene Zákon, aby to určil. Či by mal ostať alebo nie je určené štandardami Zákona. Takže ako učeníci Dafa jednoducho spravte čo môžete, aby ste ich spasili, to je všetko.

Prečo by ste ich mali spasiť? Povedal som predtým, že vnímajúce bytosti v dnešnom svete sú odlišné od životov v histórii, a sú odlišné od ľudí v minulosti. Keď akýkoľvek život príde do tohto sveta a vstúpi do tohto sveta ilúzie, je to naozaj desivé. Je Bohom, ako viete, iba pred chvíľou ste ho videli ako veľkolepého Boha, avšak len čo vstúpi do tohto sveta, vstúpi do ľudského tela a ten mozog je dočista umytý, je to naozaj hrozné a teraz je ťažké ho identifikovať; takže na základe jeho činov nedokážete určiť pôvod jeho života a nemôžete vidieť rozdiel medzi ním a podstatou jeho života v minulosti.

Toto je to, o čom som chcel vlastne rozprávať – hovoriť s vami o téme objasňovania pravdy. Chcete so mnou ešte hovoriť o nejakých veciach, takže myslím, že využijem nasledujúci čas, aby som odpovedal na niektoré vaše otázky. Ak máte otázku, môžete ju napísať na kúsok papierika. (Potlesk) Nech to netrvá príliš dlho, keďže na konferencii vymieňania skúsenosti sú stále ešte ľudia, ktorí majú vystúpiť so svojím prejavom.

 

Otázka: Študenti z Pekingu pozdravujú Majstra (Učiteľ: Túto časť preskočím a nebudem ju čítať). Keď skončí náprava Zákona, alebo inými slovami, predtým ako dosiahneme Dovŕšenie, budem vás môcť vidieť? Ak sa to nestane, budem to navždy ľutovať. Neviem, či by som mal takto rozmýšľať. Splní sa moje želanie?

 

Učiteľ: Nevidíte ma práve teraz tu? (všetci sa smejú) Chcete vidieť moju Pravú podobu. (Učiteľ sa smeje) Kultivujte sa dobre. Každý učeník Dafa ju bude môcť vidieť, pokiaľ môže dosiahnuť Dovŕšenie. (Potlesk) Učeníci Dafa majú nielen takýto predurčený vzťah, ktorý máte dnes, ten, čo bezpočet vnímajúcich bytostí nemá, ale v skutočnosti som pre vás pripravil nekonečnú a večnú slávu bytosti v budúcnosti. (Potlesk)

 

 

Otázka: Dafa učeníci z mesta Wuhan, provincia Hubei, vás postrádajú a posielajú pozdravy Učiteľovi.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Otázka: Niektorí ľudia hovoria, že Falun Gong je dobrý. Ale nechcú pomôcť praktizujúcim, napríklad keď sa pokúšame umiestniť tam naše noviny, alebo neoznámia meno Dafa počas aktivít. Ak sa títo ľudia nie sú schopní zmeniť, čo sa s nimi stane?

Učiteľ: V skutočnosti, teraz niektorým ľuďom Dafa nie je jasný. Toto platí najmä pre tých, ktorí boli príliš hlboko podvedení počas tohto zlého prenasledovania. Ak učeníci Dafa nie sú schopní rozviazať uzly v mysliach týchto ľudí keď im vysvetľujú pravdu, je možné, že sú stále v procese prichádzania k pochopeniu Dafa a v súčasnom období ešte nemôže byť vynesený konečný súd. Teraz sa nedá povedať, že sú dobrí a nedá sa povedať, že sú zlí. Je možné, že sme všetci ešte nespravili dosť pri objasňovaní pravdy.

 

Otázka: Ako by sme mali rozumieť vete:„Veľké odhalenie pravdy zanechá svet v úžase“?

Učiteľ: Popravde povedané, použil som božské slovo „úžas“. Rozmýšľajte všetci o obrovských zmenách v celom vesmíre. Len tu, medzi ľuďmi, v ďalšej fáze bude odstránených mnoho zlých ľudí a počet tých, ktorí budú odstránení, je veľký a desivý. Na začiatku budú ľudia šokovaní, ale pri konci budú otupení. V akom stave je človek, keď vidí mŕtvych ľudí roztrúsených všade na ulici? Veci, ktorým ľudia neverili a historicky boli považované za povery sa všetky odhalia. Ľudia rozumejú tomuto materiálnemu svetu pomocou moderných vedeckých konceptov. Keď objavia, že to tak nie je, čo si budú ľudia myslieť? Akonáhle sa objavia všetky veci, ktorým ľudia neveria, keď budú stáť zoči-voči obrovským zmenám v tejto takzvanej materiálnej dimenzii, v akom stave budú? Ľudia si uvedomia, že sa ukázalo, že Bohovia naozaj existujú. Ejha! Ukáže sa, že všetci učeníci Dafa sú Bohovia! Ukáže sa, že všetko, čo hovorili učeníci Dafa, je pravda! Na začiatku budú stále mať takéto myšlienky, a potom, počas toho ako budú znášať utrpenie, aby splatili svoje hriechy, ľudia sa postupne stanú takými, akoby nemali žiadne myšlienky. Naozaj to „zanechá svet v úžase“.

 

Otázka: Chcem napísať historickú kroniku o Falun Dafa a zaznamenať všetky udalosti, ktoré sa stali odvtedy, čo Majster začal šíriť Zákon.

Učiteľ: Myslím, že by bolo pozoruhodné, ak by učeníci Dafa dokázali uskutočniť niečo takého. Môžete to spraviť. Ale úsilie zaberie mnoho času a energie. Tri veci učeníkov Dafa sú všetky najdôležitejšie. Dobre si vyvážte svoj čas.

Otázka: Prosím poraďte mi, či môžem písať na trošku vyššej úrovni o spravodlivých myšlienkach a spravodlivých činoch? Presiahlo by to Dafa?

Učiteľ: Bez ohľadu na to, na akej vysokej úrovni píšete, nemôžete presiahnuť Dafa, (všetci sa smejú) pretože ten je jednoducho obrovský. Veci, ktoré teraz poznáte, sú len to, čo môže byť ukázané v bežnej ľudskej spoločnosti a tie veci, ktoré učeníci Dafa spravili použitím ľudských činov na potvrdenie Zákona. Nemali by tu byť žiadne problémy pri ich použití. Potom čo ste to dokončili, môžete požiadať o spätnú väzbu od druhých ľudí a takto budú určité veci spravené ešte lepšie.

 

Otázka: Často som písal beletriu o bojových umeniach, ktorá súvisela s kultiváciou. Je to v poriadku, ak použijem formu beletrie o bojových umeniach, aby som vysvetlil vyššie princípy? Ako môžem spraviť dôkladnejšiu a detailnejšiu prácu použitím umeleckých výrazov, aby ľudia vo svete boli schopní prijať správne kultivačné pojmy bez toho, aby si to uvedomili?

Učiteľ: Myslím, že ak chcete napísať historickú kroniku, lepšie je zvoliť si vážnejší prístup. Písanie beletrie je v poriadku. Ale ak túto celú vec Dafa premeníte na beletriu, zdá sa, akoby tu ten románový aspekt nebol celkom namieste. Myslím si, že pri historickej kronike by nezaškodilo zachytiť špecifickejšie detaily a venovať sa viacej tomu, aby boli postavy ako živé. Čo sa týka románu, ak sa zameriava na určitého učeníka, určitú oblasť, alebo určitú udalosť, je to len výber témy, takže tu nie je problém.

 

Otázka: Rád by som pozdravil Majstra v mene učeníkov Dafa v Číne.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Otázka: Tajní agenti využívajú medzery, ktoré máme my učeníci Dafa v internetovej bezpečnosti, aby nás prenasledovali. Ale časť zahraničných učeníkov Dafa a tých, ktorí sú na pozíciách zodpovednosti, tomu nevenuje mnoho pozornosti, čo spôsobilo zasahovanie a poškodzovanie úloh potvrdzovania Zákona a učeníkov Dafa. Majster, dajte nám prosím nejaké rady.

Učiteľ: Teraz v tomto bode, myslím, že by všetci mali dávať pozor. Dokonca aj keď nemáme čo skrývať, nemôžeme nechať tajných agentov, aby zasahovali.

Keď hovoríme o tajných agentoch, toto povolanie, ktoré je v očiach Bohov najšpinavším ľudským povolaním, zapríčiňuje, že ľudia sa stávajú duševne skrivenými keď žijú život, ktorý neznesie svetlo sveta a skladá sa z robenia vecí tienistým, tajným spôsobom po dlhé časové obdobia. V skutočnosti je to veľmi ťažký život. Nemyslite si, že sú až takí schopní. Ani nie tak dávno jeden taiwanský praktizujúci išiel do Šanghaja a zatkli ho. Tí tajní agenti v Štátnom bezpečnostnom úrade videli, že má pripútanosť k strachu a pokúsili sa ho prinútiť k tomu, aby sa stal tajným agentom. Všetci  vieme, že tie taktiky sú špinavé a nehanebné a len zlé miesta sú schopné robiť takéto veci. V skutočnosti poznám ich zbierku trikov už dlho. Predtým ako spravia takú vec vás najprv dobre spoznajú. Dokonca zistia čo máte radi a čo nemáte radi ohľadom jedla, oblečenia, obytnej štvrte a dopravy. Toto zahŕňa aj dobré spoznanie príbuzných a priateľov toho človeka. Potom pripravia pre vás pascu a zatknú vás. Na prvom stretnutí vás vystrašia a vyhrážajú sa vám, takže sa cítite, akoby ste mali byť zastrelený. Potom využijú váš duševný stav toho, že sa bojíte a rozprávajú sa s vami. Ak sa nechcete rozprávať, podelia sa s vami o veci, ktoré nazhromaždili pred dávnym časom. Počas konverzácie sa vám zdá, akoby už všetko vedeli a zdá sa, akoby poznali tie veci, ktoré pozná iba málo ľudí. Pod vplyvom pripútanosti k strachu si vážne myslíte, akoby nikto vo vašom okolí nebol dôveryhodný a vyviniete si túto nesprávnu myšlienku, že každý je tajným agentom, že nik nie je dôveryhodný a že vás môžu hocikedy zabiť, ak nebudete konať podľa požiadaviek zla. V skutočnosti využívajú vašu pripútanosť k strachu. Je to hra a je to súprava metód používaných výlučne špiónmi. Teraz sa samozrejme nikto v demokratických krajinách neodváži robiť veci takto. Iba režim zla by sa odvážil použiť takúto metódu zla, aby porušil ľudské práva ľudí. V demokratickej krajine by ten človek bol dávno privedený do súdnej siene.

Neobávajte sa, že budú robiť nejaké veci. Nebuďte príliš ustarostení každou maličkosťou. Ale všetci by ste mali byť na pozore. Musíte uvažovať o tom, či zlo môže spraviť škodu tomu, čo sa chystáte [vtedy] spraviť. Musíte o tom uvažovať. Nemáme nič, čo by sme sa hanbili zdieľať s ostatnými, nemáme nič, čo by sme sa obávali dať vedieť svetu. Nespravili sme nič protizákonné. Ale čo sa týka zla, nemali by sme im dať príležitosť, aby robili zlé veci. Čo sa týka zla, veci, ktoré sa učeníci Dafa chystajú spraviť v danom čase, nesmú byť oznámené zlu. Takže mnohokrát všetci naozaj musíte venovať pozornosť tejto záležitosti. Nemôžeme nechať zlých ľudí, aby ťahali ako prví a robili zlé veci predtým, ako máme šancu niečo spraviť. Toto spôsobuje problémy a sťažuje vám to vysvetľovanie pravdy a zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Takže tieto veci musíte brať vážne.

 

Otázka: Päťstotisíc obyvateľov Hong Kongu vyšlo do ulíc, aby protestovali proti Článku 23. Ale niektorí z týchto ľudí stále nepoznajú opravdivú situáciu ohľadom Falun Gongu. Je pravda, že odporovanie Článku 23 ich nespasí a že im musíme objasniť pravdu do väčšej hĺbky?

Učiteľ: Tá zlá legislatíva Článku 23, ktorú odmietli všetci ľudia v Hong Kongu, bola v podstate namierená proti učeníkom Dafa v Hong Kongu a bola zamýšľaná na ich prenasledovanie. Bola namierená aj proti ľuďom na Hong Kongu, aby ich prenasledovala. Takže mnoho ľudí v Hong Kongu sa postavilo proti nej. Bez ohľadu na to, aký pohľad alebo aké motívy mali v tom čase, rovnako mohli hrať pozitívnu úlohu v tejto záležitosti. Myslím si, že o občanoch Hong Kongu môžeme povedať, že si pre seba vybrali veľmi dobrú budúcnosť a čo sa týka ich postoja voči Dafa, už majú dobrý začiatok. Mnoho ľudí dobre spoznalo Falun Gong a presne kvôli tomuto dôvodu boli proti tejto legislatíve. Položili si veľmi dobrý základ pre to, aby boli v budúcnosti spasení. Čo sa týka tých, ktorí nemajú jasno ohľadom Falun Gongu a skutočnosti toho, že ho prenasledujú, mali by ste im hlbšie vysvetliť pravdu, to je všetko.

 

Otázka: Keď pozývame niektoré veľké firmy, aby sa zúčastnili na Gala, ak im neobjasníme pravdu a pozveme ich len, aby s čínskymi ľuďmi oslavovali Nový rok, nestačí to, však nie?

Učiteľ: Samozrejme, že to nestačí. Všetko, čo dnes učeníci Dafa robia, je kvôli zachraňovaniu ľudí. Inak, prečo to robíte? Vysvetľovanie pravdy spravodlivým a otvoreným spôsobom sú práve vecami, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Tiež vám hovorím, že všetky bytosti v dnešnom svete prišli kvôli Zákonu. Ak chcete, aby bytosť jasne pochopila tento bod, mali by ste jej ísť objasniť pravdu. To je hlavným kľúčom, kľúčom, ktorý môže odomknúť tú jednu vec, ktorú mali vnímajúce bytosti po dlhý čas zablokovanú a na ktorú čakali viac ako večnosť. (Potlesk)

V skutočnosti, myslím si, že všetko čo vy, učeníci Dafa, robíte dnes, nerobíte pre Dafa a nerobíte to ani pre mňa, vášho Majstra. Robíte to pre seba. Harmonizujete svoje vlastné svety a vytvárate si svoju mocnú cnosť. Zhromažďujete a zachraňujete bytosti, ktoré potrebujete. Všetci robíte veci pre vás samotných. Z môjho pohľadu ako vášho Majstra, vám samozrejme musím povedať, aby ste tieto veci robili, pretože chcem zharmonizovať všetko vaše a chcem vás priviesť k úspechu. Iba keď potrebujete veci v istých ohľadoch, poviem vám, aby ste išli a spravili ich.

Z perspektívy kultivovania dobroty a súcitu by sme tiež všetci mali robiť tieto veci. Tu vám dávam len príklad. Nekončí to pri Gala. Týka sa to všemožných vecí, s ktorými sa stretnete a ktoré musíte robiť. Týka sa to všetkých tých vecí. Zachraňovanie živých bytostí je to, čo je najdôležitejšie. Nemali by ste si myslieť, že veci robíte kvôli tomu, aby ste pridali viac programov ku Gala, a nerobíte ich, aby ste priniesli ľuďom nejakú chvíľkovú radosť. Žiadam vás, aby ste spasili vnímajúce bytosti. (Potlesk) Ak ste schopní zinscenovať vysokokvalitné Gala, ktoré je naplnené pozitívnou energiou Dafa, to samé osebe môže hrať úlohu záchrany vnímajúcich bytostí. Prečo to nespraviť? Nie je to príležitosť? (Potlesk)

 

Otázka: Niektorí praktizujúci si vážia Dafa z hĺbky svojho srdca. Sú tiež veľmi úprimní, keď vysvetľujú pravdu. Ale jednoducho nemôžu vyhovieť štandardu, keď príde na osobnú kultiváciu a robia celý čas chyby. Takže ich to zároveň trápi.

Učiteľ: Je pravdepodobné, že sa to stane. Dôvodom je, že všetci chápete širšie princípy Zákona, ale keď príde na osobné záležitosti, tie prvky bežných ľudí, ktoré zostávajú u ľudí individuálne, môžu spôsobovať pripútanosti a môžu sa prejaviť. Môže sa to zdať rozporuplné, ale v skutočnosti to nie je rozporuplné. Zároveň, keď sa pripútanosti príliš zväčšia, vynoria sa zlé kultivačné stavy. Keď sa vynoria veľké problémy, musíte dávať pozor. To je najnebezpečnejšie.

Keď som povedal toľko, napadla mi ďalšia vec, a to, že by ste sa nemali pozerať na veci absolútnym pohľadom. Toto je pravda najmä čo sa týka tých pokrivených princípov, ktoré rozhlasuje zlo v Číne. Napríklad šíria: „Ak chcete, aby sa druhí správali dobre, musíte sa najprv vy sami správať dobre.“ Rozmýšľajte o tom všetci, je táto fráza správna? Mnoho ľudí sa tejto frázy drží a používa ju, aby zakryli svoje vlastné chyby, ktoré nechcú opraviť. Platí to najmä v prípade tých, ktorí majú problémy, berú to ako pravdu a nepustia sa toho. Môžem vám však povedať, že toto je úplne nesprávne. Nemôže vám človek, ktorý nie je dokonalý, povedať, aby ste sa dobre správali? Nemôže človek, ktorý spravil chyby, hovoriť iným, aby sa dobre správali? Čo je to za logiku? Koľko ľudí o tomto dôkladne uvažovalo?

Ako viete, Ježiš povedal, že všetky ľudské bytosti majú hriechy. Takže len preto, že máte hriechy, by ste svojim vlastným deťom nemali povedať, aby sa dobre správali? Pretože máte hriechy, nemali by ste iným hovoriť, aby nepáchali zločiny? Je to smiešny náhľad, nie? V skutočnosti, kto spomedzi ľudí nespravil chybu? Akonáhle sa človek narodí, vytvorí karmu. Každý človek spravil chyby. Len preto, že ste spravili chyby, neznamená to, že nemôžete iným hovoriť, aby sa dobre správali. Musíte sa pozerať na to, či to, čo hovorí, je správne alebo nesprávne. Takto sa Bohovia pozerajú na veci. V skutočnosti sa ľudia majú tiež takto pozerať na veci. Toto je správny princíp.

Propaganda zlého režimu prekrútila tento princíp na toto: ak chcete, aby sa iní správali dobre, musíte sa dobre správať vy sami. Toto je veľmi zlá fráza. Zdá sa, akoby „Ach, to je pravda. Táto fráza dáva zmysel.“ Ale nedáva zmysel ani trošku a môže hrať len negatívnu úlohu. Kto sa môže správať tak dobre? Kde by ste mohli nájsť dokonalú ľudskú bytosť? Dokonca praktizujúci, ktorý dosiahol posledný krok vo svojej kultivácii a len sa ešte celkom nezbavil svojho ľudského tela, stále má hriechy a karmu a stále má pripútanosti. Ale keď dosiahne tento krok v kultivácii, ďaleko prevýšil bežné ľudské bytosti. Ak by sme postupovali podľa tej frázy, nikto by nikomu inému nemohol povedať, aby sa dobre správal. Nebol by to koniec spoločnosti?

Učeníci Dafa majú pripútanosti, bežné ľudské pripútanosti, ktoré musia ešte len odstrániť kultiváciou a majú oblasti, v ktorých zaostávajú. Ale to neznamená, že učeníci Dafa nie sú vôbec dobrí, neznamená to, že táto bytosť nie je primeraná a neznamená to, že tento učeník Dafa sa nekultivoval dobre. V mnohých, mnohých oblastiach sa kultivoval veľmi dobre. Robí chyby, pretože má stále pripútanosti, ktoré musia byť odkryté, aby si mohol uvedomiť svoje vlastné nedostatky, a preto sa prejavujú. Odkultivovať ich je možné len potom, čo sa prejavia. Ak veci ostávajú schované a neukážu sa, je pomerne ťažké odstrániť ich kultiváciou a ak si ani on sám neuvedomuje, že existujú, potom je naozaj ťažké kultivovať sa.

 

Otázka: Majster, prosím povedzte nám o tom, ako by mali mediálne výstupy prevádzkované učeníkmi Dafa objasňovať pravdu, najmä budúci výhľad na spoluprácu v objasňovaní pravdy vo vnútri Číny.

Učiteľ: Súčasná situácia je v podstate takáto: S ohľadom na bezpečnosť, podmienky ešte nie sú zrelé, aby učeníci Dafa v Číne založili mediálne výstupy, ale rozdávajú letáčiky a VCD a je mnoho vecí, ktoré ste spravili dobre. Čo sa týka vonkajšku Číny, mediálne výstupy prevádzkované učeníkmi Dafa musia ako sa len dá pomáhať čínskym ľuďom vidieť realitu prenasledovania, musia pomáhať všetkým čínskym ľuďom vidieť pravdu – musia pomáhať všetkým čínskym ľuďom vidieť pravdu! (Potlesk) Musíte ich zachrániť. Musíte pomôcť čínskym ľuďom uvidieť, aké veci čínski ľudia spravili počas prenasledovania a aké následky očakávajú čínskych ľudí, ako to bude pokračovať.

 

Otázka: Nikdy nemôžem úplne odstrániť svoje vlastné pripútanosti. Obávam sa toho, ale nikdy nie som schopný činiť sa dobre.

Učiteľ: Študujte viac Zákon! Študujte viac Zákon! (Učiteľ sa smeje) Neexistuje žiadna čarovná pilulka. Dajme si pilulku a zjedzme pripútanosti. (Všetci sa smejú) V skutočnosti mocná sila Dafa je dokonca efektívnejšia ako nejaká čarovná pilulka. Samozrejme, teraz ste všetci zaneprázdnení a musíte robiť všemožné veci, treba robiť mnoho vecí a sú tu domáce práce, zamestnanie a verejné funkcie, ktorých sa treba zúčastňovať. Ale stále sa musíte kultivovať, takže stále musíte študovať Zákon.

 

Otázka: Prijmite prosím v tento sviatok úctu a vďačnosť všetkých učeníkov Dafa. Budeme sa určite činiť dobre a spravíme Majstra šťastnejším a menej utrápeným.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk) Učeníci Dafa sú stále prenasledovaní. Chcete, aby som bol šťastný, ale nemôžem byť. Koľko učeníkov Dafa je prenasledovaných v tých zlých pracovných táboroch v Číne práve v tomto momente! Ale oceňujem vašu dobrú vôľu.

 

Otázka: Rozmýšľal som o nasledujúcom: Je to v poriadku pre tých učeníkov Dafa, ktorí sú v spoločnosti známi, napríklad kontaktní ľudia určitých regiónov alebo učeníci Dafa, ktorí napísali mnoho článkov na objasňovanie pravdy o Dafa, aby ako členovia spoločnosti pritom ako sa zúčastňujú na miestnych aktivitách, aktivitách čínskej komunity a aktivitách „Koalície na postavenie Jianga pred súd“ hovorili o svojich vlastných myšlienkach, pochopeniach a analýzach určitých vecí v ľudskom svete, napríklad o veci čínskeho územia? Ako to najlepšie spraviť, aby sme predišli nedorozumeniam od bežných ľudí?

Učiteľ: Pre učeníkov Dafa je dnešná kultivácia a potvrdzovanie Zákona prvým a najprednejším. Učeníci Dafa musia potvrdzovať Zákon. Pre vás je objasňovanie pravdy a zachraňovanie vnímajúcich bytostí prvým a najprednejším.

Určití demokratickí aktivisti v spoločnosti a toto zahŕňa nejakých ľudí, ktorí boli zapletení do masakru 4. júna, neustále napádali zlý, brutálny režim. Oni tiež propagujú veci ako ľudské práva a slobodu vyznania a ich kritika v tomto smere rozhodne mala pozitívny vplyv s ohľadom na odhaľovanie prenasledovania Falun Gongu. Takže z tohto pohľadu s nami v tomto bode zdieľajú spoločnú pôdu. Ale potom niektorí z našich praktizujúcich chcú hovoriť tiež z týchto pohľadov. V skutočnosti musíte ostať vyrovnaný a musíte pokojne analyzovať, či veci, ktoré robíte, majú niečo do činenia s Dafa a s potvrdzovaním Zákona. Ak je odpoveďou áno, mali by ste sa do toho pustiť a spraviť to. Ak je odpoveďou nie, nemali by ste. Nikdy by ste nemali stratiť svoju cestu.

Poznáte svojho Majstra? Tento vesmír je taký obrovský. Je bezpočet a nezmerné množstvo vnímajúcich bytostí a bezpočet a nespočítateľné množstvo vesmírnych tiel. Tak mnoho bytostí je schopných dramaticky ovplyvniť ľudský svet len jedinou myšlienkou! Je tak mnoho bytostí, tak mnoho faktorov starých síl a starých bytostí, z ktorých všetci chcú ovládať túto záležitosť nápravy Zákona a zasahovať do tejto nápravy Zákona. Nikto z nich ma nemôže zmeniť. Cesta, ktorou kráčam, je priama. (Potlesk) Nie sú schopní do mňa nijako zasahovať. Vyčerpali svoje spôsoby a nič nefunguje. Tu medzi ľuďmi sú všemožné veci, ktoré zasahujú, ale žiadna z nich nemala žiaden vplyv.

Nehovorí sa medzi bežnými ľuďmi, že „Ty máš svojich tisíc skvelých myšlienok, ale ja mám svoju vlastnú cestu“? Inými slovami, učeníci Dafa si musia uvedomiť, čo robia. Musí vám byť stále jasné, či sa niečo týka potvrdzovania Zákona alebo nie. Odhaľujeme zlo kvôli spáse vnímajúcich bytostí. Pokiaľ sa to týka vecí, ktoré robia učeníci Dafa dnes, mali by ste ísť a spraviť ich. Ak sa ich to netýka, nemali by ste. Ak človek ide nesprávnym smerom pri robení vecí a vyvinie si ako výsledok pripútanosti, tieto veci praktizujúcemu ublížia. Ak sa úloha týka Dafa a týka sa tejto záležitosti vášho potvrdzovania Zákona a zachraňovania živých bytostí, mali by ste sa do toho pustiť. V tom prípade, čím viac to robíte, tým širšou sa stane cesta. Je isté, že to bude tak. V žiadnom prípade sa nesmiete nechať vtiahnuť do politických bojov bežných ľudí.

 

Otázka: Učeníci Dafa v Singapure a Malajzii pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Otázka: Keď mám mnoho myšlienkovej karmy, môžem vysielať spravodlivé myšlienky v ľubovoľný čas na ľubovoľnom mieste?

Učiteľ: Spravte to podľa vašej vlastnej situácie. Niektoré myšlienky, ktoré si vyviniete, sú v skutočnosti zasahovanie, ktoré môže byť odstránené tým, že vysielate spravodlivé myšlienky. Niektoré sú výsledkom vašich vlastných pripútaností a niektoré sú názormi, ktoré ste si vytvorili v ľudskom svete. Tieto veci nemožno odstrániť vysielaním spravodlivých myšlienok len raz. Takže sa z času na čas vynoria a zdá sa, že potom, ako ste vysielali spravodlivé myšlienky, sa znova objavujú. Takáto vec sa stáva. Ale nie je to tak, že ste nič nespravili a nie je to tak, že to, čo ste spravili, nebolo účinné. Ide len o to, že zakaždým môže byť odstránená len časť toho. Tieto veci, ktoré boli usporiadané starými silami, boli rozdelené do bezpočtu, bezpočtu častí faktormi životov, ktoré pochádzajú z vyšších úrovní. Takže zakaždým keď vysielate spravodlivé myšlienky, môžete odstrániť jednu či dve časti, ale viac ich stále zostáva.

Nie je to obmedzené len na túto vec. V rámci Troch ríš spravili mnoho zlých vecí a spravili usporiadania pre mnoho vecí, ktoré chceli. Navyše mnoho z týchto vecí sa stalo zdeformovanými. Počas plynutia takého dlhého časového obdobia dokonca takzvaní Bohovia starých síl, ktorí pôvodne tieto veci robili, stratili schopnosť ich rozriešiť, dokonca aj keď sa o to pokúšajú. Ak by nebolo nápravy Zákona, nemohli by sa rozriešiť. Vo vesmíre je mnoho takýchto vecí a je ťažké rozriešiť ich bez príchodu celej obrovskej sily nápravy Zákona. Ale čo sa týka myšlienkovej karmy, tá môže byť úplne odstránená vysielaním spravodlivých myšlienok.

 

Otázka: Čo by sme mali spraviť s letákmi objasňujúcimi pravdu, ktoré obsahujú fotky a príbehy bývalých praktizujúcich, ktorí išli nadol zlou cestou?

Učiteľ: Išli nadol zlou cestou kvôli použitiu sily počas prenasledovania. Keď sú prepustení, po nejakom čase prídu k svojim zmyslom. Ale je to iná vec pre tých, ktorí spôsobili nenahraditeľnú škodu Dafa a učeníkom Dafa.

 

Otázka: Nedávno prišli noví študenti, aby s nami cvičili. Ako by sme ich mali viesť k študovaniu Zákona a povzbudzovať nových praktizujúcich, aby sa zúčastňovali nášho skupinového študovania Zákona?

Učiteľ: Je v poriadku nabádať ich k tomu, aby sa pripojili k skupinovým cvičeniam a k skupinovému študovaniu Zákona. Ale neusilujte sa príliš povedať novým študentom, aby robili veci učeníkov Dafa, pretože mnoho nových študentov patrí k ďalšej skupine. Ale teraz sú tiež niektorí, ktorí postupne vstúpili a patria k tejto skupine. Následkom vplyvu vášho objasňovania vecí bol tento zámok už odomknutý a budúci praktizujúci sa začali vynárať. Existujú obe situácie.

 

Otázka: Pri našej mediálnej práci sme publikovali mnoho správ, ktoré odhaľujú pokusy strany X predstierať domáci poriadok a prosperitu, a ktoré odhaľujú jej zlú povahu. Vážený Majster, dajte nám spoznať vzťah medzi týmito správami a priamym zachraňovaním vnímajúcich bytostí a potvrdzovaním Dafa.

Učiteľ: Pravdou je, že jej cieľ predstierania pokoja a prosperity dnes slúži k zakrytiu tej veci jej prenasledovania Falun Gongu, tým, že dáva nesprávny dojem, že tu nie je žiadne prenasledovanie. V zákulisí pokračujú v najväčšom, najhoršom a najšpinavšom prenasledovaní v histórii. Môžete to priamo odhaliť. Čo sa týka iných aspektov, musíte sa pozrieť, či sa týkajú potvrdzovania Zákona. Ak áno, pustite sa do toho. Ak učeníci Dafa mimo Čínu používajú médiá, aby odhalili povahu zla, robia to, aby pomohli ľuďom vidieť jasnejšie jeho zlú povahu počas histórie. Niektorí praktizujúci odhaľovali triky, ktoré používa zlo, aby predstieralo pokoj a prosperitu, odhaľovali zlé a špinavé veci, ktoré robia za scénou.

 

Otázka: Pri objasňovaní pravdy čínskym ľuďom v širokej miere, aby sme mohli s bežnými ľuďmi komunikovať ľahšie, používame veci, ktoré sú v súlade so záujmami bežných ľudí a ktoré majú nevyhnutne odchýlené prvky, pretože všetko v ľudstve sa odchýlilo. Ale všetko, čo robia učeníci Dafa, bude zanechané pre budúcnosť. Ako máme zrovnať tieto dve veci?

Učiteľ: Keď múdro objasňujete pravdu kvôli zachraňovaniu vnímajúcich bytostí, nie je tu takýto problém – čo bude zanechané budúcim ľuďom je duch učeníkov Dafa napravujúci Zákon a ich cesta k návratu k tomu, čo je správne. Bez ohľadu na to, aký prístup si zvolíte pri objasňovaní pravdy, cieľom je, aby ľudia vo svete naozaj rozumeli tomuto prenasledovaniu. Nedodržiavanie slobody vyznania a ľudských práv sú veci, ktorým ľudia môžu rozumieť. Čo sa týka uvádzania nejakých príkladov, to sa robí tiež kvôli spáse ľudí. Keď používate modernú odchýlenú kultúru ľudstva na objasňovanie pravdy, musíte byť opatrní, keď príde na toto. Je to preto, že neviete, k čomu je tento človek pripútaný a to, čo použijete, je aj tak presne to, k čomu je pripútaný, takže nemôžete premrhať mnoho úsilia dôkladným rozprávaním o tom, k čomu je pripútaný a môže to mať zlý účinok. Pokúste sa čo najviac nezapliesť sa do iných záležitostí bežných ľudí.

Keď to poviem z iného pohľadu, takto je to pri všetkom, čo sa týka ľudských bytostí, všetko je odchýlené. Nielenže sa veci odchýlili, ale je tu aj mnoho démonickej povahy. Všetko v ľudskej spoločnosti degenerovalo. Ak by nebolo nápravy Zákona, ľudská história by sa takto ďaleko nedostala. Tak mnoho katastrôf vo vesmíre bolo kvôli nej zrušených. Načo ľudia vynašli atómové bomby? Hocičo a všetko na zemi je výsledkom toho, že Bohovia nechajú ľudské bytosti robiť veci a všetko má účel. Dokonca aj keď sú tie veci za nami, nič v ľudstve neexistuje náhodou. Čo sa týka tých vecí, ktoré sa netýkajú nápravy Zákona, pokúste sa o nich nehovoriť, keď objasňujete pravdu. Nehovorte tiež o pravde na príliš vysokej úrovni – účinok nie je dobrý. Nič v ľudstve už nie je dobré, to je realita.

 

Otázka: Majú noví učeníci, ktorí práve začali kultiváciu, silu zastrašiť zlo, keď objasňujú pravdu?

Učiteľ: Áno. Je to preto, že kým očisťujem zlé prvky ako celok, všetky ľudské dimenzie, dimenzie nebeskej klenby a všetky dimenzie v Troch ríšach sú nasýtené prvkami Dafa. A nehovorím len o novom vesmíre. Pokiaľ bytosť hrá pozitívnu úlohu, prvky Dafa mu dajú silu a tá bytosť bude mať odvtedy na oplátku šťastie. Nepoznáme už mnoho takýchto prípadov? Inými slovami, keď nový študent objasňuje pravdu, prvky Dafa, Telá Zákona Učiteľa a tí spravodliví Bohovia, ktorí úplne spolupracujú, všetci vstúpia a hrajú pozitívne úlohy. To je isté. Ale podmienkou je, že nový študent to musí chcieť spraviť sám.

 

Otázka: Počas tohto naliehavého času nápravy Zákona, ako mám udržovať v rovnováhe veci nápravy Zákona a vedenie detí ku kultivácii?

Učiteľ: Je na vás, aby ste tieto špecifické veci vyvážili dobre.

 

Otázka: Ako rozumieme prispôsobeniu sa stavu bežných ľudí?

 

Učiteľ: Vo vašom dennom živote sa jednoducho čo najviac pokúste prispôsobiť sa obyčajom bežných ľudí a kultivovať sa. Kultivácia v Dafa nemá predpisy. Čo sa týka každodenného života, v podstate ako sa len dá dodržiavate rovnaké obyčaje ako bežní ľudia. Podoba je v podstate zhodná s obyčajmi v bežnej ľudskej spoločnosti. Takto to je a súčasne ste praktizujúcim. Hovoril som o tom mnoho, mnohokrát. V mnohých prednáškach som hovoril o tom, ako to spraviť.

 

Otázka: Mnoho ľudí nepočulo o Dafa alebo fakty o prenasledovaní, ani sa nezúčastnili prenasledovania. Majster, osvieťte nám prosím význam objasňovania im pravdy.

Učiteľ: Niektorí ľudia nepočuli o Dafa a nepočuli ani o prenasledovaní. Objasniť pravdu aj im má takisto obrovskú dôležitosť. Ľudia vo svete boli zablokovaní po dlhé časové obdobie a to zapríčinilo, že tieto bytosti dočasne nerozumejú tejto udalosti, na ktorú čakali po veky reinkarnácií. Ak im objasňujete pravdu, nehovoríte im len o nejakej udalosti, ktorá sa deje vo svete, hovoríte im o Dafa a o tom, čo je Dafa a ak to robíte, odomkne to predurčenú situáciu, ktorú mali zablokovanú, ale na ktorú čakali a umožní im to porozumieť tomu, že toto je to, na čo čakali.

 

Otázka: Nečinil som sa dobre už nejaký čas. Ak sa teraz začnem činiť dobre, bude stále dosť času?

Učiteľ:  Pokiaľ náprava Zákona nevstúpila do ľudského sveta, sú tu stále príležitosti. Či to môžete dokázať, záleží na vás samotných. Niektorí ľudia využívajú čas dobre, niektorí nie. Niektorí ľudia spáchali hlboké hriechy, a predsa ich nechcú splatiť a sú stále takí, akí boli predtým, nechajú sa unášať prúdom, takže v tom prípade je to ťažko povedať. Takže kým sa táto vec neskončila, sú tu stále príležitosti.

 

Otázka: Nedávno bolo mnoho študentov, ktorí niesli na pleciach mnoho práce, veľmi unavených. Ich energia a stav nie sú také dobré ako predtým. Ako by sa cez to mali dostať?

Učiteľ: Toto treba vysvetliť z dvoch uhlov. Po prvé, študenti pracovali namáhavo, naozaj namáhavo, a aktívne toho veľa niesli. V tomto prípade môžu nájsť viac ľudí, ktorí im môžu pomôcť, alebo vymyslieť spôsob, ako vyriešiť ten problém? To je jeden bod. Ďalší je ten, že mnoho našich učeníkov Dafa je naozaj dosť unavených. Ale na druhej strane, nevenujú pozornosť študovaniu Zákona a kultivácii. Spravili mnoho-premnoho vecí, ale nekultivujú sa, takže sa budú cítiť unavení, vyčerpaní a budú cítiť, že je to ťažké. V skutočnosti som celý čas hovoril, že robenie kultivácie neohrozí prácu pre Dafa. To je isté. Je to preto, že robenie cvičení je najefektívnejším spôsobom, ako sa zbaviť únavy, je to najlepší spôsob, ako rýchlo obnoviť svoje telo.

 

Otázka: Má Dafa spôsoby, ako oživiť všetky živé bytosti, ktoré boli odstránené starými silami a nechať ich vrátiť sa živých do nového vesmíru?

Učiteľ: Živé bytosti, ktoré boli odstránené starými silami... Táto otázka sa stane príliš obšírnou, ak o nej budem hovoriť. Ak by staré sily nezasahovali, mohol som odstrániť karmu všetkých živých bytostí v histórii, bez ohľadu na veľkosť ich hriechov. Medzi nekonečnými živými bytosťami, historická, zložitá vďačnosť a nenávisť, ktorú voči sebe prechovávajú, bez ohľadu na to, z ktorej úrovne boli, dokonca hlbokú nenávisť a spletité vzťahy, ktoré sú pretkané a poprekrižované odhora až nadol – všetky tieto – mohol som ich uviesť do rovnováhy. Môžem spraviť hocičo. Inými slovami, mohol by som zachrániť všetky vnímajúce bytosti vo vesmíre. Ale staré sily sú neoblomné a chcú nejakú skupinu odstrániť.

Samozrejme, stále mám spôsoby, o ktorých staré sily nevedia. Keď boli bytosti úplne zničené a zmiznú bez stopy, dokonca ak sa premenia na iné tvory alebo rastliny a neskôr prejdú cez rôzne zmeny počas dlhého behu času, stále ich môžem vyhľadať a priviesť ich späť, pretože ja prekračujem najkrajnejší mikrokozmos všetkých bytostí, preto ich môžem nájsť. (Potlesk) Môžem dokonca priniesť naspäť pôvodnú hmotu a faktory bytostí, ktoré by nikdy znova neexistovali, priniesť späť faktory, ktoré pôvodne vytvárali ich bytosti a priniesť všetky tie faktory späť aké boli, priniesť faktory, ktoré ich vytvárali. Môžem odstrániť tú časť bytostí, ktorá zhrešila proti Dafa, ako aj ten proces a tú určitú časť histórie a môžem nechať bytosť narodiť sa znova, akoby nikdy cez tú časť histórie neprešla. Môžem spraviť hocičo. Ale ja nerobím veci nedbanlivo. Musím sa pozerať na príčinu. Majster musí vziať do úvahy budúci vesmír, veľkoleposť budúcnosti a živých bytostí budúcnosti. (Potlesk)

 

Otázka: Mali staré sily dohody s Majstrom, ktoré špecificky obmedzujú Majstrovu nápravu Zákona? Ak mali, všetky dohody by mali byť anulované a všetko by malo nasledovať usporiadania Pána Budhov.

Učiteľ: Môžem vám povedať, je faktom, že mnoho vecí, ktoré sa v histórii starým silám podarilo spraviť, bolo spravených využitím mojich rozdelených tiel, ktoré sa reinkarnovali medzi bežnými ľuďmi. Keď som sa život po živote reinkarnoval na Zemi, využili príležitosti, aby ovládali veci a využili túto medzeru. Pretože to časové obdobie nebolo na šírenie Zákona a ja som úplne zdokonaľoval ľudí za stavu ľudskej bytosti, nútene pridali nejaké veci, ktoré chceli. Tieto veci nie sú tým, čo som chcel spraviť, ale tie udalosti sa na Zemi stali. V každom období bolo mnoho takýchto vecí. Ako sa moje rozdelené telá reinkarnovali vo svete, oni prišli a ovládali veci. Takto oni presúvajú celú vinu na mňa za mnoho vecí, ktoré sa stali v histórii. Povedali by: „Všetko si to spravil ty.“ Rozhodne to nemôžem uznať. História bola taká dlhá a počas tohto dlhého priebehu času neustále takto robili veci. Tie veci sa stali príliš zložitými a nedali sa rozriešiť, takže museli počkať, aby boli rozriešené v náprave Zákona. Takže akonáhle som začal s nápravou Zákona, uvedomili si, že to vôbec nie je to, čo chceli, a staré sily potom začali klásť odpor. Jeho prejav sa stáva čoraz zreteľnejší.

Počas tých viac ako desať rokov šírenia Zákona, to čo ste videli, je len zasahovanie na povrchu, pričom v iných dimenziách je to dušu-poburujúce a zlé až do extrému. Samozrejme, pre vás, učeníkov Dafa, tieto veci nemajú nič do činenia s vašou osobnou kultiváciou. Kultivácia, zlepšovanie sa a zbavovanie sa vašich pripútaností sú vašou vlastnou záležitosťou. Zasahovali do mňa kvôli historickému procesu a kvôli budúcnosti. Takže aby som zachránil staré bytosti, neustále som im vysvetľoval pravdy Zákona. Niektoré počúvali a niektoré vedeli, že tie veci boli zlé. Ale neboli ich schopné rozriešiť, pretože história sa už stala. Špecifické veci, ktoré naplánovali, sa odchýlili, takže to je o dôvod viac, prečo ich nemohli rozriešiť.

Ako som hovoril teraz o tejto otázke (Majster sa usmieva), mnoho ľudí premýšľalo. To, čo som povedal, sa týkalo len veľkých udalostí v histórii samotnej a nezahŕňa to učeníkov Dafa.

 

Otázka: Musíme študovať Zákon, ak robíme prácu Dafa, ale niekedy je tu práca, ktorá jednoducho musí byť spravená. Počas študovania Zákona často prichádzajú telefónne hovory a cítim sa vytrhnutý. Ak by som sa postaral len o seba a študoval Zákon, je to sebeckosť?

Učiteľ: Myslím, že študovanie Zákona je študovanie Zákona. Nikto by nemal zasahovať. Je to preto, že ak sa nekultivujete, nech robíte čokoľvek, bude tomu chýbať mocná cnosť. Ak by ste požiadali bežného človeka, aby prišiel, dali by ste mu niečo alebo by ste mu dali nejaké peniaze a požiadali ho, aby robil prácu Dafa, robil by to? Robil. Potom by to bol bežný človek, ktorý robí prácu Dafa, nie? Takže aký je význam robenia práce Dafa? Čo je najvyšším cieľom? Preto sa musia učeníci Dafa sami dobre kultivovať a potvrdzovať Dafa, kým si ustanovujú svoju mocnú cnosť. To je to, čo robia učeníci Dafa a vy viete, ako to robiť a vy viete, ako to môžete robiť dobre.

Ale predpokladom je, že to musí byť vtedy, keď netreba robiť závažné veci a nespôsobí to veľké problémy ostatným – potom je v poriadku odložiť všetko nabok a študovať Zákon. Napríklad, aby ste sa vyhli veciam, ktoré do vás zasahujú, môžete na svojom telefóne zapnúť odkazovač. (ľudia sa smejú)

 

Otázka: Pri objasňovaní pravdy je veľa toho, čo by sme mali robiť a vždy zostane niečo, čo treba spraviť, nech sa snažíme akokoľvek. Nemôžem dokončiť veci, ktoré mám spraviť. Čo by som mal robiť?

Učiteľ: Myslím, že si teraz uvedomujete, že čas tlačí. Je mnoho vecí, ktoré musia byť spravené. Jednoducho sa čo najviac snažte dobre určiť ich prioritu. Iní ľudia ich robia tiež. Pracujte spoločne jeden s druhým a možno budú veci spravené rýchlejšie.

 

Otázka: Všetci učeníci zo Svetového rádia Falun Dafa zdravia Majstra.

Učiteľ:  Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Otázka: Často dostávame žiadosti od učeníkov, aby sme nahrali Majstrove nové články.[1] Chcú ich používať pre študovanie Zákona. Pretože neobsahujú Majstrov hlas, povedzte nám prosím, dosiahne to stále efekt počúvania Zákona?

Učiteľ: V minulosti, keď sa prekladali moje kazetové nahrávky Zákona, som o tejto veci hovoril a je to v poriadku, ak je tam Majstrov hlas. Ale tých množstvo článkov, ktoré som napísal nemajú môj hlas, ktorý by s nimi išiel. Myslím, že počas tohto špeciálneho obdobia učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon je v poriadku robiť to takto. S ľuďmi budúcnosti by to však nefungovalo.

Mnohé veci som učeníkom Dafa uľahčil, keď potvrdzujú Zákon. V skutočnosti je mnoho vecí, ktoré človek nemôže v kultivácii robiť, ale ja vás to nechám robiť za špeciálnych okolností. Toto zahŕňa niektoré prístupy, ktoré používate na objasňovanie pravdy. Tieto sú robené na zachraňovanie vnímajúcich bytostí, takže sa tak jednoducho robia. Nie je to nesprávne. Čo sa však týka záležitostí osobnej kultivácie, mnoho vecí nie je dovolených a nemožno ich robiť.

 

Otázka: Získal som Zákon po 20. júli. Nedávno som sa stretol s veľkou skúškou. Nemôžem rozoznať, či to bola skúška daná váženým Majstrom, alebo to bol spôsobené mojimi vlastnými pripútanosťami. Cítim sa nehodný milosrdnej a namáhavej spásy váženého Majstra.

Učiteľ: Je isté, že niektoré problémy v kultivácii sa nedajú vyriešiť za krátky čas. Mnoho pripútaností alebo príčin nemožno rozoznať v takej krátkej chvíli. Preto môžete niekedy cítiť, že je to ťažké. Z iného pohľadu, ak by však praktizujúci vyriešil hneď všetko a prešiel každým testom okamžite, nebolo by to príliš ľahké? (Smiech) Bolo by to trochu príliš ľahké – hovorím o osobnej kultivácii.

Samozrejme, v niektorých prípadoch sú to staré sily, ktoré zasahujú. Nanútili učeníkom veci, ktoré by nemali, aby ich prekonali, alebo dokonca problémy, ktoré je ťažké rozriešiť, a navyše to spravili v čase potvrdzovania Zákona a zachraňovania vnímajúcich bytostí. To všetko je zasahovanie. Naozaj boli takéto veci. Takže čo by ste potom vy, učeník Dafa, mali robiť? Môj návrh je, snažte sa čo najviac, študujte viac Zákon a robte viac toho, čo by učeníci Dafa mali robiť. Mnoho vecí bude urovnaných bez námahy ak kráčate správnou cestou a robíte správnu vec. Nemôžete rozriešiť problém iba kvôli tomu, aby ste rozriešili ten problém, to by mohlo ľahko vytvoriť nové pripútanosti.

 

Otázka: Ako máme vychádzať pri objasňovaní pravdy z hľadiska starej čínskej vedy, kultúry a histórie?

Učiteľ: V histórii je mnoho vecí, na ktorých môžete stavať a môžete citovať fakty z rôznych oblastí štúdia. To je v poriadku. Ale musíte to tiež spraviť primeraným spôsobom. Ak použité príklady nie sú primerané, nebudú presvedčivé. Mali by ste to spraviť jednoducho správne.

 

Otázka: Môj brat a ja sme anglickými spisovateľmi. Radi by sme vedeli, či môžeme vybrať istých ľudí z histórie ako príklady tradičnej práce? Shakespeare mal dosť veľký vplyv, ako aj starodávni grécki spisovatelia. Môžeme písať štýlom podobným ako oni? Alebo si dávame štandard príliš vysoko?

Učiteľ: Dávate si ho príliš nízko. (Ľudia sa smejú) Ste učeníkmi Dafa a nikdy nebol nikto ako vy. Ste tým, čím iné živé bytosti chcú byť, ale nemôžu. Musíte vytvoriť nové štýly pre bytosti budúcnosti a to je vysoký štandard, nie? Môžete stavať na pozitívnych stránkach niektorých historických postáv. Ale ja si myslím, že učeníci Dafa stále musia kráčať po svojej vlastnej ceste, nie? Iba potom je to priekopníctvo v niečom. (Potlesk)

 

Otázka: Môžem požiadať, aby Majster znova pohovoril o stanovisku neangažovaní sa učeníkov Dafa v politike, napríklad v súvislosti postavenia toho hlavného darebáka pred súd?

Učiteľ: Tá zlá bytosť je hlavným vinníkom v prenasledovaní učeníkov Dafa. To, že ho súdime, nie je zapletanie sa do politiky. Prenasledoval tak mnoho učeníkov Dafa na smrť, nemal by za to zaplatiť? Nemali by sme to odhaliť? Nemalo by byť prenasledovanie ukončené?

Všetky vnímajúce bytosti v Troch ríšach prišli kvôli Zákonu a boli vytvorené kvôli Zákonu. Inými slovami, všetky formy v Troch ríšach, a toto zahŕňa formy, ktoré nadobúdajú ľudské spoločnosti, medzi nimi sú určite zahrnuté dnešné zákony, ako aj iné formy ľudstva. Pretože všetky tieto boli vytvorené Zákonom, prečo ich Dafa nemôže použiť na potvrdzovanie Zákona? Môžu sa použiť. Ale vyberáme tie spravodlivé, dobré, ktoré majú pozitívny vplyv. Používame ich výberovo. Takto sa na to pozeráme zo širšej perspektívy.

Ak sa na to pozeráme užšie, stále sa v skutočnosti nezapletáme do politiky. Dobré a zlé pri ľudských bytostiach a to aký systém si čínski ľudia vyberú, všetko sú to ľudské záležitosti. Moji učeníci Dafa a ja sme nikdy nepovedali, aký systém alebo aký život by mal byť prijatý, a toto zahŕňa demokratickú spoločnosť, za ktorú sa zasadzujú demokratickí aktivisti – nikdy som nepovedal učeníkom Dafa, aby sa toho zúčastňovali. Učeníci Dafa sú zameraní na odhaľovanie prenasledovania, my sa iba pokúšame zastaviť prenasledovanie. Nemalo by sa to spraviť? Vaši členovia rodiny boli zabití prenasledovaním, nechcete si veci s týmito páchateľmi objasniť? Ale keď voči nim namietate, pôjdu a povedia, že sa zapletáte do politiky – je to rozumné? Nie, nie je!

Odo dňa, čo som ja, Li Chung-č’, začal vyučovať tento Dafa, ani moji študenti ani ja sme sa nezaplietli do politiky. Vôbec nám na tom nezáleží. Ale keď o tom hovorím, náš Dafa je prospešný spoločnosti a prospešný všetkým národom a ľuďom žijúcim v rôznych sociálnych systémoch, bez ohľadu na to, aký druh systému to je. Iba ten najnerozumnejší, najhorší, najhlúpejší darebák na celom svete a v celej histórii by mohol spraviť niečo také zadubené: prenasledovať najláskavejších ľudí, ľudí, ktorí sú najprospešnejší spoločnosti. Je to preto, že v ich očiach nie je nič, len moc. Vôbec sa nestarajú o to, či to je prospešné pre ľudí. Kedykoľvek niekto spraví niečo v spoločnosti, okamžite rozmýšľajú o tom, či to ohrozuje ich moc. Aký únavný spôsob života, aký únavný spôsob udržiavania si moci! Spravili zlo z tohto dôvodu a ako to vidím ja, ich moc by mala skončiť. (Potlesk)

Keď objasňujete pravdu, niektorí ľudia, ktorí boli oklamaní lžami propagandy, povedia, že ste sa zaplietli do politiky. Hovoria to len preto, že boli otrávení zlom. Môžeme im vysvetliť veci a nechať ich pochopiť to lepšie a uvedomiť si to. Inak si títo ľudia odstrihnú svoju budúcnosť. Samozrejme, je na týchto ľuďoch, aby si vybrali.

 

Otázka: Nedávno boli izolované prípady, pri ktorých boli životy učeníkov Dafa vzaté starými silami formou démona choroby. Povedzte nám prosím, dosiahli Dovŕšenie?

Učiteľ: Hovoril som o tejto veci veľakrát a množstvo našich študentov v skutočnosti pochopilo, čo to je. Keď hovoríme z hľadiska kultivácie, ľudia musia opustiť všetky ľudské pripútanosti, aby vykročili z bežnej ľudskosti, takže z tohto dôvodu staré sily využili medzery a spravili svoje vlastné usporiadania. Napríklad usporiadali, aby určití študenti prejavovali v určitom čase chorobu a pre určitých študentov, aby najprv odišli v určitom čase. Staré sily naaranžovali ľudí, ktorých vybrali, aby vstúpili do Dafa. Zdá sa, že tí ľudia kultivujú Dafa a niektorí sa zdajú byť veľmi usilovní, ale v skutočnosti prišli na základe usporiadaní starých síl, len aby vytiahli ten trik, keď príde čas. Po celý čas bolo zámerom starých síl tie životy odstrániť. Takže ich nechali spáchať hriechy tým, že robili veci, ktoré zasahovali do Dafa. Chceli, aby hrali takúto úlohu. Samozrejme, robia to len s bytosťami, ktoré vybrali na zničenie. Medzi mojimi učeníkmi Dafa sú nejakí, ktorí nimi v minulosti boli použití a podvedení, napríklad ako „musíš spraviť toto v určitý čas a len tak môžeš dosiahnuť Dovŕšenie.“ Sú také prípady. Preto sú opravdiví aj falošní. Je zložité hneď rozlíšiť, ktorí prišli, aby vyvolávali problémy a ktorí sú učeníci Dafa.

Ale ja sa na nič z toho nepozerám. Nezáleží na tom, či ste boli usporiadaním alebo ste boli učeník Dafa podvedený starými silami, akonáhle študujete môj Zákon a stanete sa mojím učeníkom, ste učeníkmi Dafa. Pokiaľ neprijmete žiadne z tých usporiadaní, ktoré spravili staré sily, budem za vás zodpovedný. Výskyt týchto vecí však naozaj zasahoval do niektorých učeníkov Dafa. Títo študenti všetci vedia, že nemajú prijímať usporiadania starých síl, ale nemajú žiaden spôsob, ako im uniknúť. Zachránim takéto životy. (Potlesk) Samozrejme, čo sa týka podvedených učeníkov Dafa, o tom niet pochýb, Dovŕšenie je isté. Ale tí, ktorí naozaj hrali zlú úlohu a boli iracionálni, to je odlišný príbeh.

V skutočnosti sa počas tohto časového obdobia väčšina, vrátane ľudí usporiadaných starými silami a podvedených učeníkov Dafa, mnoho z nich sa činilo dosť dobre a nespôsobili ďalšie straty pre Dafa. Ich členovia rodín sa v určitých ohľadoch činili veľmi dobre.

V skutočnosti z tých zabitých v prenasledovaní v Číne bolo mnoho učeníkov Dafa podvedených starými silami, hoci niečo z toho boli usporiadania. Oni všetci dali v určitom bode histórie svoj súhlas, a preto je ťažké sa o nich starať. Tiež, keď sú podrobovaní prenasledovaniu, počas týchto momentov, nemali jasnú hlavu, alebo neboli racionálni a nepamätali si, že sú učeníkmi Dafa, ani si nepamätali Majstra, akoby to všetko boli ľudské bytosti prenasledujúce iných ľudí. Navyše boli takto usporiadaní starými silami a oni neboli schopní ich odmietnuť. Povedzte mi, čo by sa malo spraviť? Takže mnoho vecí nie je takých ľahkých, ako si predstavujete. Kultivácia je vážna vec. Náprava Zákona nie je nejakou drobnosťou.

 

Otázka: Čínsky konzulát využíva čínske zahraničné skupiny, vyhráža sa im a láka ich sľubom zisku a výnosov. Využívajú patriotické city zahraničných čínskych ľudí a podnecujú nenávisť voči Falun Gongu. Čo by sme mali robiť?

Učiteľ: Objasňovanie pravdy je hlavným kľúčom. Oni vyhrávajú ľudí peniazmi a motiváciou, ale to sú všetko len veci bežných ľudí a trvajú len moment alebo jeden život. Ale to, čo im dávate vy, sú veci večného života a všetky životy na Zemi existujú kvôli tejto udalosti. Nepodceňujte túto úlohu, ktorú robíte. Keď skutočne do hĺbky objasníte pravdu ľuďom vo svete, bude to odlišné. Ak to stále nefunguje, potom si to ľudia vyberajú svoju budúcnosť.

V čase medzi tým, keď som vás požiadal objasňovať pravdu a dneškom, hoci toto trvanie histórie nebolo dlhé, zmeny sú už veľmi významné. Keď som vás požiadal objasňovať pravdu na začiatku, bolo tam stále mnoho faktorov, ktoré prekážali veciam. Stále sú tam dnes, ale je ich teraz veľmi málo. Inými slovami, faktorov, ktoré zasahujú počas nášho objasňovania pravdy, je menej a menej, pričom prvky, ktoré dovoľujú ľuďom vo svete chápať, sa stali početnejšími a početnejšími. Predtým objasňovanie pravdy niekedy nemalo dobrý účinok. To boli cudzie, zlé faktory, čo zasahovali. Teraz je to odlišné. Keďže máte súcit, mali by ste rozmýšľať o cestách, aby ste zachránili ľudí vo svete a aby sa viac ľudí dozvedelo pravdu.

Všetky veci, ktoré robia učeníci Dafa, sú veľkolepé a dôležité. Keď objasňujete pravdu, slová, ktoré vypoviete, a energia, ktorú vyžarujete, bude mať účinok zastrašenia a odstránenia zla. Ste rozhodujúcimi pri určovaní, čí životy v tomto svete zostanú alebo budú odstránené. Ak sú vaše slová čisté a spravodlivé, naozaj pôjdu priamo do najvnútornejšej časti ľudských myšlienok a okamžite dovolia ľuďom vo svete rozumieť.

 

Otázka: Keď sme robili náčrty pre objasňovanie pravdy, zistili sme, že za určitým 3D softvérom sú zlé elementy. Niektorí študenti sa cítili nedobre potom, ako ho chvíľu používali. Mali by sme prestať používať ten softvér?

Učiteľ: Je pravda, že niektoré veci sú zlé. Ale v skutočnosti, keď ich používate, vyberáte tie bytosti a zachraňujete ich. Niečo z toho, čo je tam obsiahnuté, bude dobrotivo pretvorené a niečo bude odstránené, premenené a nahradené. Z iného pohľadu, to, že ho používate, je akoby ste boli súcitní k tomu predmetu. Niektoré odchýlené veci musia byť napravené alebo odstránené a je to to isté, ako zachraňovanie života. Ale niektoré veci sú mimoriadne zlé, takže si musíte vyberať, čo použijete.

 

Otázka: Iba potom, ako som sa takto dlho kultivoval, som si uvedomil, že mojou základnou pripútanosťou je pripútanosť ku mne samotnému.

Učiteľ: Áno. Povedať to bez obalu, je to základný faktor bytostí minulosti. V minulosti, čo sa týka tohto, všetci ste to mali a mnoho ľudí si to v skutočnosti nemohlo uvedomiť. Popri tom, ako sa ako celok zlepšujete, to už nie je také výrazné.

 

Otázka: Keď sme predtým potvrdzovali Dafa, hoci niektoré veci boli spravené na potvrdenie Dafa, keď sa na ne dnes pozerám, boli spravené na sebeckom, seba-potvrdzujúcom základe. Naša otázka je: prečo sme si to uvedomili tak neskoro?

Učiteľ: Potvrdzovanie Zákona je tiež kultivácia. Kultivačný proces je procesom neustáleho uvedomovania si vašich vlastných nedostatkov a zbavovanie sa ich. Ibaže čím skôr mnoho základných pripútaností rozoznáte, tým lepšie. Samotné ich rozoznanie je zlepšením. Keď ste schopní ich odstrániť, prekonať, zoslabiť a nakoniec ich úplne odstrániť, tento proces je procesom neustáleho zlepšovania sa a je to základnou premenou bytosti.

 

Otázka: Som pomocníkom v jednej oblasti v Austrálii. Nebol som dostatočne usilovný v študovaní Zákona a mám pripútanosti k svojej povesti a zisku. Mal som zasahovanie. Vo vnútri sa cítim ľútostivo a obávam sa, že toto mohlo mať negatívny dopad na Dafa. Ako učeník obdobia nápravy Zákona sa musím zlepšiť. Vážený Majster, mala by si naša oblasť vybrať za asistenta učeníka, ktorý študuje Zákon lepšie?

Učiteľ: To, že ste to schopný rozoznať, je samotné veľkým zlepšením. Takáto je kultivácia – keď neustále rozpoznávate svoje nedostatky, zlepšujete sa. Ale ak máte dobre kráčať po ceste, ktorá je pred vami, najrozhodujúcejším je to, ako posilníte svoje odhodlanie.

Medziiným by som niečo povedal. V Číne, predtým ako sa stalo prenasledovanie, bolo naozaj mnoho študentov, ktorí robili cvičenia s rôznymi zmýšľaniami. „Budem cvičiť, keď uvidím cvičiť iných.“ „Dokáže to vyliečiť ľudí, takže to budem cvičiť aj ja.“ V podstate neštudovali Zákon usilovne, takže tu bola ešte menšia šanca, aby si mohli uvedomiť jeho vážnu povahu a nemohli vidieť, čo sú spravodlivé myšlienky pre ľudskú bytosť. Takto to bolo po dlhé časové obdobie, alebo sa to vlieklo dokonca roky. Mnohí študenti radi iných pozorovali, „Ach, on sa vyliečil cvičením. Budem teda tiež cvičiť.“ „On sa nevyliečil. Nebudem sa cvičenia učiť.“ Ešte hroznejšie je, že mnoho ľudí pozorovalo pomocníkov a robilo čokoľvek, čo pomocník. Ak sa pomocník činil dobre, činili sa dobre tiež. Keď sa pomocník nečinil dobre, napodobňovali ho a nasledovali jeho príklad. Žiadam každého učeníka Dafa, aby sa dobre činil pri kráčaní po svojej vlastnej ceste nezávisle v kultivácii, aby si ustanovil svoju vlastnú mocnú cnosť a aby sám opravdivo dosiahol Dovŕšenie a stal sa Kráľom, ktorý vládne nad svojou vlastnou sférou. Ako by ste mohli nekráčať po svojej vlastnej ceste, neštudovať dobre Zákon alebo si neustanoviť vaše vlastné spravodlivé myšlienky?

V skutočnosti, keď vyberám ľudí, aby boli pomocníkmi, nepostupujem podľa toho, koho úroveň je najvyššia. V mojich očiach sú všetky vnímajúce bytosti rovnaké. Ohľadom vnímajúcich bytostí nemám žiadne myšlienky o tom, že vy ste lepší ako on alebo on je lepší ako ona. Pozerám sa len na to, či ten človek má skúsenosti a oduševnenie pre prácu so skupinou. To je jediná myšlienka, ktorú mám. Nemám myšlienky ako: „Tento človek je schopný kultivovať sa dobre a je lepší ako iní, takže ho požiadam, aby bol pomocníkom.“ Od začiatku kultivácie bežného človeka, pokým nie je dovŕšený, to ako sa v tom procese kultivuje a či môže dosiahnuť Dovŕšenie, to závisí na tom, či praktizujúci môže dosiahnuť ten štandard.

V skutočnosti mnoho radových učeníkov Dafa sa potichu kultivovalo veľmi dobre. Niektorí si vybudovali úžasný základ, niektorí majú výborné vrodené vlastnosti a niektorí sú ohromní v každom ohľade. Ale ak ich požiadate, aby robili administratívnu prácu, nemusia ju byť schopní robiť. Takže vyberám tých študentov, ktorí sú schopní veci organizovať, robiť veci a tých, ktorí sa chcú venovať ostatným a nechám ich byť pomocníkmi. Hovoril som o týchto veciach veľakrát. Ale niektorí pomocníci Dafa sa činili opravdivo dobre, pričom niektorí sa nečinili tak dobre. Na začiatku prenasledovania boli pomocníci, ktorí spolupracovali so zlom, pretože ešte dlho neštudovali Zákon. To malo strašný dopad. Potom niektorí z tých študentov, ktorí celý čas pozorovali a nasledovali to, ako iní robia veci a najmä potom, ako videli, že pomocník skončil takto, mysleli si: „Ale nie, prečo to nemôže dokázať? Ak sa on prestane kultivovať, ja sa prestanem tiež.“ Je to presne tá pripútanosť, ktorú chcem u našich študentov odstrániť. Nechám študentov vykultivovať si ich vlastné spravodlivé myšlienky. Nechcem, aby sa cieľom vašej kultivácie stalo pomáhať vedúcemu cvičebného miesta, pomocníkovi, alebo vedúcemu asociácie pri kultivácii. Každý sa musí kultivovať sám.

Počas tohto prenasledovania mnoho našich študentov dospelo, stalo sa jasne mysliacimi a stali sa racionálnymi. Uvedomili si to po toľkých bolestivých lekciách! V skutočnosti som o tom v minulosti mnohokrát hovoril, oni len nevenovali pozornosť sebakultivácii. V kultivácii nie sú vzorové modely. Nemôžete sa pozerať a vidieť, ako sa druhí kultivujú a nemôžete sa len pozerať a nasledovať ostatných – „Ak sa ty činíš dobre, ja sa budem činiť dobre. Ak sa ty nečiníš dobre, je to tak aj u mňa“ – nemať žiaden svoj vlastný názor. Povedzte mi, čo sa týka tých študentov, ako mám viesť vašu kultiváciu? Ste naozaj ten, čo sa kultivuje? Máte neustále nejasnú hlavu a nerozprávate úprimne. V kultivácii nemôžete sledovať ostatných. Môžete sa pevne kultivovať len vy sám. Ako sa kultivujete? Jednoducho študujte Zákon viacej a nepozerajte sa na ostatných. Samozrejme, môžete si všímať Bohov, ale Bohovia sa tu nekultivujú. Takže tí, čo sa kultivujú tu, sú všetko ľudské bytosti. Iba s týmto ľudským telom sa odtiaľto môžete vykultivovať. Pokiaľ ste sa nezbavili všetkých ľudských vecí, ste stále praktizujúcim. Iba ak bolo všetko na povrchu definitívne premenené, budete úplne oddelený od ľudských bytostí. Ale pokiaľ sa kultivujete, mali by ste mať jasné vedomie, odkultivovať vaše nedostatky, potlačiť vaše chyby a odstrániť vaše chyby. Musíte mať vedomie neustáleho postupovania nahor. To je kultivácia.

 

Otázka: Potom ako Majster vyučoval Zákon o tvorbe výtvarného umenia, niektorí učeníci sa začali učiť základné zručnosti kreslenia a maľovania. Ovplyvní to ich prácu objasňovania pravdy?

Učiteľ: Áno, ovplyvní. Poviem vám, základné zručnosti maľovania a kreslenia nie sú niečím, čo sa dá natrénovať a naučiť za jeden alebo dva roky. Mnoho ľudí začalo so svojou výučbou v mladom veku a zaberie to dlhý čas. Všetci tí vysoko kvalifikovaní maliari sa učili viac ako desať rokov, alebo dokonca desiatky rokov. Ak poviete: „Ja teraz chcem namaľovať obraz, chcem namaľovať umelecké dielo,“ nemôžeme vás nechať ho vystaviť! (Ľudia sa smejú) Čo som hovoril bolo najmä pre tých učeníkov Dafa, ktorí získali základné zručnosti maľovania a kreslenia alebo ktorí sa na to špecializujú, alebo inými slovami, pre tých, ktorí sú špecializovaní a kvalifikovaní v tej oblasti. Moje slová boli nasmerované ku nim, aby si zmenili tie svoje názory, ktoré boli ovplyvnené modernými, prekrútenými myšlienkami a aby poskytli ľudstvu spravodlivé veci. Ak sa pokúšate naučiť tieto zručnosti teraz, nebude to fungovať, pretože to nie je niečo nadobudnuté v krátkom čase. Okrem toho, chcem predviesť vysokú úroveň umeleckého majstrovstva. Nech sú to sochy alebo obrazy, ovládanie základných zručností je jedna z najzákladnejších vecí. Vytvorenie umeleckého diela je najväčšou výzvou pre umelca a je to naozaj ťažké. Živé zobrazenie toho, čo sa deje v mysliach osôb a ich výrazy nie je niečo, čo sa dosiahne len zvládnutím základných zručností. Spravodlivé, opravdivé umenie je veľkou zručnosťou, odovzdanou Bohmi ľudským bytostiam!

 

Otázka: Ako môžeme pomôcť viacerým študentom vykročiť vpred a robiť prácu nápravy Zákona dobre spoločne?

Učiteľ: Jednoducho to robte veľmi pozorne a rozmýšľajte pri tom, ako keď objasňujete pravdu.

 

Otázka: Čo sú tri duše a sedem duchov a aký majú vzťah ku kultivácii?

Učiteľ: Toto sú ľudské veci a je lepšie, ak o nich teraz nebudem hovoriť. Samozrejme, hovoril som o niektorých ľudských záležitostiach s malými skupinami v ojedinelých situáciách a to nemalo vplyv na ľudstvo. V ďalšej fáze, čo sa týka ľudských záležitostí, budem hovoriť o veciach v rámci Troch ríš a toto bude zahŕňať opravdivú históriu ľudstva, účel existencie Troch ríš, korene etnických skupín, pôvod ľudskej rasy a života, opravdivé faktory, ktoré vytvárajú ľudské telo a prečo existuje všetko vo svete.

Hlavná duša (zhu yuanshen) a pomocná duša (fu yuanshen), o ktorých som vám predtým povedal, boli diskutované, keď som odovzdával Veľký Zákon. Čo sa týka opravdivého hovorenia o Zákonoch ľudstva v rámci Troch ríš, ešte som to nespravil. Takže o všetkých týchto veciach budem hovoriť v budúcnosti. Pretože je to rozdelené na dve fázy – náprava Zákona a náprava Zákona ľudského sveta – ďalšia fáza je vybaviť toto ľudské miesto tu a ja obšírne vysvetlím Tri ríše, ľudstvo, vzťah medzi planétami a Zemou a medzi životom a ľudským telom, dôvod pre každú fázu vývoja v ľudskej spoločnosti – čo je opravdivá história ľudstva – Bohovia vytvárajúci ľudské bytosti a tak ďalej. Budem hovoriť o všetkých ľudských záležitostiach a všetko, čomu ľudské bytosti neveria, sa prejaví.

 

Otázka: Je tam nejaké prekrývanie medzi starými princípmi Zákona a novými princípmi Zákona?

Učiteľ: Sú veľmi odlišné a nie je tam prekrytie v základných veciach. Základom predtým bolo slúženie sebe, pričom všetko, čo vytvoril Dafa, nie je pripútané k vlastnému ja. Keď príde na niektoré špecifické veci, pochopenie je rovnaké. Konkrétne prejavy dobra a zla sú v podstate rovnaké. Ale mnoho vecí sa zmenilo a život bude v budúcnosti nádhernejší.

 

Otázka: Môžeme si nechať platiť za noviny, ktoré vedú naši študenti?

Učiteľ: Samozrejme, že môžete. Ak mnoho ľudí číta noviny, ktoré vydávate, môžete najprv vyskúšať to, aby platili  len časť z nich. V skutočnosti sa noviny, ktoré ste vytvorili, už naozaj stali základom pre najväčšie čínske noviny vo svete. (Potlesk) Sú dostupné dokonca aj v malých mestách v USA – videl som ich dokonca i v malých mestečkách. To je niečo, čo čínske noviny nemôžu pokryť alebo dosiahnuť. Určite ich neustále zlepšujte a keď budú podmienky zrelé, môžu postupne vstúpiť do pozitívneho cyklu.

 

Otázka: Ako forma médií pre objasňovanie pravdy, ako sa môže rádiostanica činiť lepšie pri pomáhaní s nápravou Zákona a hrať lepšiu úlohu pri informovaní ľudí o skutočnostiach?

Učiteľ: Je to rovnaké ako iné mediálne formy vytvorené učeníkmi Dafa. Učte sa jeden od druhého, vychádzajte zo silných bodov jeden druhého a doplňte slabé stránky, a môžete to spraviť všetko dobre. Prinajmenšom môžete zdieľať správy a mnoho iných zdrojov, a to je niečo, čo iné médiá nemajú. Môžete sa o to pokúsiť. Takže dajte ľuďom vedieť pravdu, odhaľujte prenasledovanie zla a zachráňte viac vnímajúcich bytostí, pokúste sa, aby rádiostanicu poznalo viac ľudí – dokonca aj čínski ľudia v Číne. To by bolo výborné.

 

Otázka: Môj muž sa nekultivuje. Zúčastnil sa mnohých konferencií Zákona a spravil nejaké veci pre Dafa, ale spravil zlé veci. Chcel to napraviť, ale je tu sila, ktorá ho duševne trápi a on nemohol zostať doma. Rozviedli sme sa. Má niekto takýto stále nádej, že bude zachránený?

Učiteľ: Počas tohto prenasledovania, môžem vám povedať, prísne vzaté, mnoho čínskych ľudí zhrešilo voči Dafa. Takže ak ich nezachránite pri tom, ako im objasňujete pravdu, naozaj nemajú nádej na spásu. Keď im objasňujete pravdu, nedávate im šancu? Nezachraňujete ich? Samozrejme, mnoho týchto ľudí boli predtým vašou rodinou. Pokúste sa o to. Ak sa naozaj ukáže, že sú beznádejní, potom je to odlišné a v tom prípade sa ma nemusíte pýtať – budete vedieť, či je spasiteľný.

 

Otázka: Keď píšeme scenár pre filmy, mali by sme priamo napísať scenár o skutočnej situácii, alebo použiť prístup bežného človeka a vmiešať nejaký obsah, ktorý objasňuje pravdu? Čo je lepšie?

Učiteľ: Hovoríte len z rôznych uhlov. Oba spôsoby sú dobré. Bez ohľadu na to, akú formu použijete na to, aby ste to napísali, ste učeníkmi Dafa, takže viete, ako potvrdzovať Dafa a budete si s tým schopní dobre poradiť. Takže by som povedal, že nech to napíšete akokoľvek, je to dobre.

 

Otázka: Je namieste vyučovať modernú vedu na našej TV stanici?

Učiteľ: Poviem vám, že keď Majster hovorí o vede, v skutočnosti ju nenegujem. Je dielom vesmíru. V skutočnosti si vážim všetko, čo bolo vytvorené v živote počas vleklých časových období, pokiaľ to nie je od podstaty poškodzujúce vesmír a pomáha to vesmíru viac prekvitať. Priebeh života nie je jednoduchý. Hovoril som len, že veda je nevhodná pre ľudstvo. Neboli teraz odhalené jej nedostatky?

Videli ste, ako pod vplyvom vedy ľudské bytosti veria v Bohov menej a menej. Ale ľudské bytosti boli predsa vytvorené Bohmi. Nielenže boli vytvorené Bohmi, cieľom vytvorenia ľudských bytostí bolo dovoliť životom, ktoré pochádzajú z vysokých úrovní, aby boli spasené, keď sa uskutoční náprava Zákona. Navyše, ľudstvo sa stane úrovňou, ktorá je skutočne nepostrádateľná pre budúci vesmír, a tak je napojená na celkový vesmír. Má taký veľký vplyv a je tu také výnimočné pozadie, a predsa táto veda poškodzuje základné správne myšlienky ľudských bytostí.

Keď bytosti používajú vedu v širokej miere, naozaj to malo zlý vplyv vo vesmíre. Vesmír je cirkulujúca bytosť a všetky činitele hmoty cirkulujú. V procese odstraňovania sa bytosti, ktoré zhrešili, zbavujú týchto hriechov. Sú odstraňované, odstraňované a odstraňované, pokiaľ nie sú v tom procese odstraňovania rozložené na samotnú mŕtvu hmotu bez akéhokoľvek života, a potom budú postupne stúpať jednu úroveň za druhou a budú použité. Vesmír je cirkulujúca bytosť a ak je látka zdeformovaná, bude to zlá situácia, pretože zdeformovaná látka bude absorbovaná bytosťami na nižšej úrovni, bytosti na vysokej úrovni nemôžu ísť na nízke úrovne, aby to rozriešili a keď sa látka, ktorá nemôže byť rozriešená bytosťami na nižšej úrovni použije znova, vystúpi počas cirkulácie a potom ako vystúpi pôvodná deformovanosť, ani vyššie bytosti ju nemôžu úplne rozriešiť a ako sa povznáša, nemôže byť úplne rozriešená na žiadnej z úrovní a keď sa toto stane početným látkam, spôsobí to, že veľká časť vesmíru sa stane deformovanou.

Viete, že oceľ a železo, ktoré máme dnes, väčšina sú zliatiny mnohých rôznych kovov. Keď sú opätovne roztavené, nemôžete znova vytvoriť čistý kov, žiadna technológia ich už nedokáže úplne oddeliť. Viete, akonáhle použijete na pôdu chemické hnojivo, na pôde nevypestujete nič, ak ju prestanete hnojiť. Už tam nič neporastie. Semená, ktoré boli chemicky zúrodnené vyžadujú hnojenie zakaždým znova. Deformované semená sa nemôžu udržať bez chemického hnojenia. Chemické hnojivá, ako viete, sú zlúčeniny chemických látok.

Je mnoho spôsobov, ktorými cirkulujú látky. Pohovorím len o najjednoduchšom spôsobe, ktorým cirkulujú látky: látky rastlín, zvierat a ľudské telo sú všetky zložené z častíc a medzi časticami sú medzery. Ak sa pozriete na medzery zväčšeným pohľadom, uvidíte, že sú obrovské. Z týchto medzier sú vydávané určité pachy a tieto pachy samotné, keď sa na ne pozeráme z mikrokozmu, sú v skutočnosti polia, ktoré sú tiež zložené z častíc. Takže všetky zvieratá a rastliny vydávajú mikrokozmické látky a tieto veci sú neustále používané úrovňou nad nimi. A predsa, keď sa všemožné prvky, ktoré vytvárajú vodu, vzduch a látky – ktoré sú potrebné na vytvorenie ľudských bytostí, rastlín a zvierat – zdeformovali kvôli pôvodnému znečisteniu, potom to, čo sa používa dimenziou o úroveň vyššie, sa teraz od základu zdeformovalo.

Povedal som vám predtým, že kvôli mimozemskej vede a technológii je jedna vrstva ľudského tela, jedna z vrstiev častíc ľudského tela, úplne pod ovládaním mimozemšťanov. Skladá sa výlučne z prvkov planét mimozemšťanov, vrátane čísel, mechanických štruktúr, elektronických súčiastok a tak ďalej. Skladá sa z tých látok. A tie veci neustále vytvárajú efekt deformovanosti. Rozsiahly moderný priemysel prinesený vedou mal vplyv na mnoho dimenzií na nízkej úrovni vo vesmíre. V mojej náprave Zákona som zistil, že dosť veľký rozsah vesmíru bol znečistený týmito vecami. A tieto zdeformované veci mali veľký účinok odporovania v náprave Zákona.

Rozmýšľajte o tom, tie veci sú zdeformované, ale predsa sa povýšili do takých mikrokozmických úrovní, takže Bohovia ich potom pohltia, nestanú sa Bohovia tiež deformovaní? Nestanú sa svety Bohov deformované? Toto je to, čo sa v skutočnosti stalo. Rozmýšľajte o tom, aké je to hrozné! Preto som povedal, že tieto veci nie sú vhodné pre ľudstvo a môžu byť systematicky použité len bytosťami v primerane malom rozsahu.

Poviem vám, vzduch sa stal takým znečisteným, že ho nikto nemôže navrátiť do stupňa čistoty, ktorú mal predtým. Nemusíme ísť príliš ďaleko naspäť: nedá sa dokonca porovnať ani so vzduchom pred tisíc rokmi. Ľudské bytosti sa tiež zdeformovali a už si na to zvykli. Voda sa natoľko znečistila, že neexistuje spôsob, ako ju očistiť do najčistejšieho stupňa, pretože voda tiež cirkuluje.

Predtým som vám povedal, že voda je voda a voda oceánov je iná látka a nie je to rovnaká látka ako sladká voda. Sladkú vodu možno extrahovať z vody oceánov a je to rovnaké, ako môže byť kov extrahovaný zo skál. Je extrahovaný. Sladká voda obvykle tečie k nižšiemu bodu a keď sa dostane nižšie, je to oceán a oceán je určite nižšie ako pevnina. Takže tečie do oceánu. Ale potom ako vtečie do oceánu, sladká voda sa nerozptýli. Častice vody sú menšie ako častice látok vo vode oceánov, takže voda pretečie cez tieto častice a odtečie, funguje to ako sieť energetických kanálov v ľudskom tele a takto voda potom cirkuluje naspäť. Preto potom niektoré rieky neustále tečú desiatky alebo tisíce rokov alebo stovky tisíc rokov. Niektorí ľudia hovoria, že rieky tečú kvôli toku podpovrchovej vody a kvôli roztápaniu sa ľadu. Ale ako vidíte, ako by tie rieky mohli byť také obrovské? A mohutne tiekli  po desiatky tisíc rokov. Napríklad, rieka Yangtze a hlavné rieky v USA, tie rieky sú také veľké a bez konca cez nich neustále tečie toľko vody. Niektorí hovoria, že voda pochádza z hôr pokrytých ľadom, ale niektoré rieky vôbec nepramenia v ľadom pokrytých horách. Realitou je, že voda cirkuluje. Potom ako odtečie preč – jej cirkulačný proces je tiež procesom čistiacim – vyčistí sa a vráti sa. Ale znečistenie vody sa stalo príliš vážnym a to, čo ju znečisťuje, nie sú normálne prvky ľudských látok, ale skôr ju znečisťuje moderný vedecký priemysel, ktorý priniesli mimozemšťania. Takže nemôže byť už očistená do vysokého stupňa, a preto hovoríme, že potom ako sa zdeformovala ju nič nemôže očistiť.

Čo sa týka veľkých riek, niektorí ľudia ich odkláňajú alebo ich zastavujú priehradou, aby vyrobili elektrinu a zmenili a uspokojili elektrickú spotrebu ľudí a vyriešili energetické problémy. V skutočnosti je to akoby rozštiepili telo rieky priamo uprostred, presne rovnako, akoby to spravili ľudskej bytosti alebo inému životu, pretože rieky sú tiež životy – nie je každý predmet život? Ak by ste prepílili človeka v páse, čo by mu to spravilo? Pretože rieka je taká veľká a pretože jej čas sa líši od času ľudských bytostí, nemôžete vidieť jej zmeny hneď, ale ona umiera, pomaly umiera. Jej proces umierania je dlhší ako u ľudí, zaberá desiatky alebo až sto rokov. Nezasadzujú sa ľudia za zmenu a pretvorenie hôr a riek a zmenu a pretvorenie prírody? Zmeniť a pretvoriť prírodu znamená poškodiť prírodu a zmeniť a pretvoriť hory a rieky znamená poškodiť hory a rieky. Vo všetkom, čo Bohovia vytvoria, je hlbší poriadok. Bohovia vidia nebo a zem odlišne od ľudských bytostí a usporiadali a vyvážili všetky veci veľmi dobre. Ľudské bytosti by mali iba použiť veci priateľským spôsobom a nezničiť ich. Mnoho ľudských prírodných pohrôm bolo spôsobených základným poškodením, ktoré spravila veda. Vo svojom úsilí o „vyvinutie“ vedy ľudstvo nadmerne a bujaro zapriahlo energiu a zdroje a všetko sa poškodzuje.

Viete, že počas posledného storočia bol vývoj priemyslu v Európe a v USA dosť pokročilý, najmä v oblasti ocele a chemického priemyslu, a súčasne bolo vážne výsledné znečistenie. Ale Európania a Američania si to rýchlo uvedomili a posilnili svoju ochranu prírody a ekológie a o niekoľko desiatok rokov neskôr sa prostredie naozaj zlepšilo. Preto môžete vidieť, že voda v riekach v USA je veľmi čistá a jazerá už nie sú znečistené. Prebúdzanie ľudských bytostí môže mať naozaj tento účinok, ale je stále ťažké dosiahnuť predchádzajúci stupeň čistoty. Neuvedomili si tiež dnešní vedci škodu, ktorú spôsobila veda ľudstvu? Ale to je len to, čo ľudia môžu vidieť a vnímať svojimi očami.

Viete čo? Vývoj vedy vo sfére mikrokozmu je ešte hroznejší. Keď veda študuje mikrokozmické častice, nechá mikroskopickejšie častice podstúpiť štiepenie, čo zapríčiňuje, že mikrokozmické častice majú nekonečné reťazové reakcie štiepenia, ktoré opakovane explodujú a štiepia sa. Vedci si toho sú vedomí a teraz sa toho obávajú. Ak explózie budú takto pokračovať, nebude dlho trvať, než sa celá Zem rozloží a bude po nej. V súčasnosti žiaden z vedcov, ktorí robili tie veci, nie je schopný zastaviť explózie a štiepenie a rozklad pokračuje. Tí čínski ľudia, ktorí plietli svetre, vedia, aké je toto neustále rozpletanie, jedno očko za druhým. A to, čo veda priniesla na ľudstvo pri tom nekončí. Nezdá sa vám to strašné?

Ľudstvo si myslí, že počítače sú výborné – robia veci takými ľahkými! Nie som proti počítačom a nie som proti vede. Hovorím, že nie sú vhodné pre ľudstvo. Iné bytosti ich môžu používať v obmedzenej šírke, pretože sú dielom vesmíru. Dnes majú niektorí ľudia taký zahmlený rozum, že bez počítačov nevedia ako spraviť jednoduché počty a bez počítačov nevedia, ako si veci premyslieť – spoliehajú sa len na to, čo je uložené v počítačoch. A keď voči nim namietate, nebudú počúvať – „Pozriem sa, čo hovorí počítač.“ Keď im vysvetľujete veci, odmietajú počúvať. Ľudstvo je dnes veľmi závislé na počítačoch a nevydrží bez nich. Navyše, príkazy, ktoré vysielajú počítače, čokoľvek povedia sa počíta a všetci používatelia musia poslúchať počítače. Niektorí ľudia nasledujú to, čo povedia počítače tak presne! Neovládajú počítače ľudí? Ak sa počítače vyvinú ďalej, ľudská závislosť sa zväčší a počítače rozkazujúce prostrediu sa stanú silnejšími. Vtedy budú ľudské bytosti naozaj ovládané počítačmi. Ak sú roboty vyrábané takmer bezchybne a pripomínajú ľudské telo a keď roboty budú schopné vyrábať roboty, ľudstvo bude zničené, pretože postupne bude vyrábať roboty, ktoré odstránia ľudské bytosti. Toto znie desivo a ak by nebolo nápravy Zákona, ktorá obmedzila bezuzdný vývoj ľudskej vedy, už by sme dnes dosiahli ten bod. Dnes môžete vidieť, ako keď veľa vládnych úradníkov jedná s ľudskými záležitosťami, nepočúvajú človeka, ale nasledujú to, čo im povie počítač. Stalo sa to takýmto zlým. Nie je to desivé? Nasledujú počítače – ľudské bytosti musia nasledovať počítače a informácie uložené v počítačoch, pretože sú vraj presné. Ale ľudské bytosti sú komplexné, dynamické a neustále sa meniace a ich myslenie sa mení tiež. Ľudské bytosti sa nestabilne menia medzi bytím láskavým alebo skazeným, dobrým alebo zlým. Veci v ľudskom svete tiež nie sú stabilné a ľudské bytosti nie sú nejakou nemennou látkou, ktorá sa môže rekapitulovať s nejakým záverom. Toto sú negatívne veci, ktoré veda priniesla ľudstvu.

Samozrejme, dnes je tým, čo sa všetci učia, takže ak sa ju neučíte, čo sa budete učiť? Takže nie je nič, čo by sme mohli spraviť. Toto musíte robiť počas tohto časového obdobia a nepovažuje sa to za zlé, pretože náprava všetkých vecí je tým, čo má byť spravené v budúcnosti.

 

Otázka: Niektorí Filipínčania by radi preložili Zhuan Falun do filipínčiny. Ak niekto prechádza cez knihu a číta ju, ale nestal sa praktizujúcim, môže ju pomôcť prekladať?

Učiteľ: Môže ju pomôcť prekladať, ale učeníci Dafa musia prevziať vedúcu úlohu. Je to preto, že bežní ľudia nemôžu porozumieť Zákonu, to je isté, takže musíte na toto dávať pozor.

 

Otázka: Pracovali sme usilovne na objasňovaní pravdy bežným ľuďom a objasnili sme im prečo toto prenasledovanie Dafa je najhoršie v histórii. Hovoríme im, že toto prenasledovanie je celosvetové a že je prenasledovaním ľudskosti, láskavosti a svedomia a že to nie je obmedzené na zabíjanie tiel ľudí. Mohol by nám Majster dať k tomuto viac vedenia?

Učiteľ: Je to pravda. To, čo poškodzujú, je posledný kúsok svedomia, ktoré zostalo po degenerácii ľudskej morálky. A nie je to obmedzené len na tie veci, ktoré ste spomenuli. Ak by Zákon nemohol spasiť ľudí, ľudstvo by nemalo žiadnu nádej.

 

Otázka: Objasňovanie pravdy je kľúčom k vyriešeniu všetkých problémov a musíme to robiť všestranne a do hĺbky, takže plánujeme založiť miesta, ktoré zdokumentujú fakty o genocíde na študentoch Falun Gongu, aby sme pomohli vládnym úradníkom, tým, čo investujú v Číne, študentom a médiám pochopiť pravdu do hĺbky, čím zachránime vnímajúce bytosti v širokej miere.

Učiteľ: To je výborný nápad. Tie miesta môžu ukazovať výstavu, ktorá zaznamenáva v kronike prenasledovaných učeníkov Dafa a ich potvrdzovanie Zákona a slúžiť ako miesto na záchranu vnímajúcich bytostí a objasňovanie pravdy.

 

Otázka: Súcit vystúpi potom, čo sú city odstránené. Ako sa teda kultivuje mocná cnosť?

Učiteľ: Kráčajte po tejto ceste nápravy Zákona dobre, zvládnite v kultivácii prekonať vaše obmedzenia, opustite svoje pripútanosti a zachraňujte vnímajúce bytosti so spravodlivými myšlienkami a zaobchádzajte so všetkým, s čím sa stretnete, so spravodlivým myšlienkami. To je mocná cnosť. (Potlesk)

 

Otázka: V procese nápravy Zákona som sa na začiatku činil veľmi dobre, ale neskôr sa mi tak nedarilo a moje spravodlivé myšlienky opadli.

Učiteľ: Robte teda veci dobre. Žijete v bežnej spoločnosti a praktické pokušenia spoločnosti budú budiť tie pripútanosti, ktoré ste ešte v kultivácii neopustili. Ak ich nemôžete dobre zvládnuť, vynoria sa problémy. Teraz keď ste si to uvedomili, jednoducho robte veci opäť dobre.

 

Otázka: Počas objasňovania pravdy sa niektorí ľudia pýtajú: „Prečo učeníci Dafa znášajú také mučenie a odmietajú sa vzdať?“ Nie je ľahké odpovedať na túto otázku na úrovni bežných ľudí. Ako môžeme odpovedať na túto otázku lepšie?

Učiteľ: Môžete sa ho spýtať naspäť: „Prečo kresťania nezmenili svoju vieru dokonca aj keď boli prenasledovaní viac ako tristo rokov?“ V skutočnosti, odpovedať na túto otázku pre bežných ľudí naozaj nie je veľký problém. Nebolo v čínskej histórii mnoho ľudí, ktorí dali prednosť smrti pred vzdaním sa? V skutočnosti sa táto otázka vynára preto, že morálka dnešných ľudí už nie je na úrovni a dokonca ani nechápu podstatu bytia človekom. V dávnej Číne bolo mnoho ľudí, ktorí by radšej umreli, ako by mali nedodržať jediný sľub, takže prečo je táto vec taká ťažká pre dnešných ľudí na pochopenie? Je to preto, že dnešní ľudia sú zdeformovaní. Môžete im dať nejaké príklady rôznych druhov. Je v poriadku o tom hovoriť.

 

Otázka: V zahraničí sú nejakí čínski ľudia, ktorí v podstate rozumejú pravde o prenasledovaní v Číne a vyjadrili pochopenie k odsúdeniu zla, ale neveria v Dafa alebo v to, že Majster môže spasiť ľudí a namiesto toho dokonca hovoria veci, ktoré sú neúctivé k Majstrovi.

Učiteľ: Potom im nehovorte o tom, ako Majster zachraňuje ľudí. Môžete jednoducho skončiť pri hovorení o prenasledovaní. Nehovorte o veciach na takých vysokých úrovniach. Ak sa ľudia na to pýtajú a môžu rozumieť, môžete im o tom porozprávať, ale nehovorte na vysokej úrovni.

Ľudia nemôžu rozumieť praktizujúcim a nemôžete vysvetliť veci jasne niekoľkými slovami, takže výsledok bude opakom toho, čo bolo zamýšľané. Nehovorte na vysokej úrovni. Ak mu chcete povedať jednou ranou všetky princípy Zákona, ktoré ste pochopili počas kultivácie, vyľakáte ho. Prišli ste do tohto stupňa pochopenia iba po toľkých rokoch kultivácie a chcete, aby okamžite dosiahol úroveň vašej výšky? Ako by to mohlo byť možné? Dokonca vy sami ste sa kultivovali nahor krok za krokom, takže si môžete predstaviť, aké je to pre neho, bežného človeka, počúvať pravdu. Navyše, on je niekto, kto bol otrávený. Neponáhľajte sa teda s vecami.

 

Otázka: Na našej škole Minghui (Jasná Múdrosť) je trieda pre dospelých, kde vyučujú čínsky jazyk západniarom. Chceme používať Zhuan Falun ako našu učebnicu pre vyučovanie čínštiny a nie sme si istí, či je to vhodné, pretože im nemôžme vysvetľovať Zákon. Ďakujeme vám, ctený Majster.

Učiteľ: Môžete pri ich vyučovaní používať Falun Gong. V začiatočných stupňoch môžete používať Falun Gong. Hovoril som o tom, ako diskutovať o veciach. Môžete o nich hovoriť na základe vášho pochopenia  a povedať, že „toto je moje pochopenie.“ Alebo môžete povedať, že „toto je toľko, čo môžem pochopiť práve teraz, ale má to omnoho viac vyšších vnútorných významov a to, čo hovorím, nie je absolútne.“ Takže tie veci môžete povedať a rozprávať sa so študentmi.

V skutočnosti mnoho ľudí študuje prepracované vydanie Falun Gongu a nemusíte veci vysvetľovať. Človek to pochopí, keď mu to prečítate, pretože to pracuje Zákon. Ak sú izolované prípady, keď nerozumejú samotným slovám a chcete im vysvetliť tieto slová, musíte dodať, „takto sa to chápe na základe gramatiky moderného jazyka, ale v Dafa sú ďalšie významy.“ Nebude tam žiaden problém, ak to vysvetlíte takto. Čo sa týka učenia sa slovnej zásoby, je v poriadku použiť na vysvetlenie samotné slová.

 

Otázka: Ako sa majú deti lepšie zúčastňovať objasňovania pravdy? Ľudia, ktorí získajú Zákon v ďalšej fáze, robia tak počas alebo po náprave Zákona ľudského sveta?

Učiteľ: Ľudia, ktorí získajú Zákon v ďalšej fáze, už začali prichádzať. To je v skutočnosti niečo pre ďalšiu fázu, keď Zákon napraví ľudský svet. Ale teraz už prichádzajú, pretože je to tak blízko a keď učeníci Dafa majú veľmi dobrý účinok pri objasňovaní pravdy, praktizujúci budúcnosti prídu. Deti môžu objasňovať pravdu podľa okolností. Nemali by na nich byť rovnaké požiadavky ako na dospelých.

 

Otázka: Niektorí učeníci si uvedomili, že je tiež dôležité objasňovať pravdu v ekonomickej sfére, pretože práve teraz zlo...

Učiteľ: Áno, rozmýšľal som o tom už dávno. Z ľudí na svete je mnoho riaditeľov veľkých firiem a môžem vám povedať, že vo svojich predchádzajúcich životoch mali želanie zarobiť peniaze, ktoré by sa použili pre Dafa. Teraz sa stratili a nielenže ich nedali na Dafa, ale ich používajú pre zlo.

Teraz staré sily nenechajú týchto ľudí prísť a získať Zákon, pretože si myslia: ak by ste mali príliš veľa peňazí, prenasledovanie by neexistovalo. Ak by ste mali niekoľko mimoriadne bohatých ľudí, ktorí by vás v pozadí podporovali, mohlo by to zlo v Číne byť stále také zlé? Nechce, aby čínski ľudia poznali pravdu a čo keby ste spravili niekoľko satelitov a poslali ich tam hore a neustále vysielali do Číny? Prekážky starých síl naozaj zničili niektorých ľudí a niektorí ľudia sa dopustili hlbokých hriechov.

Môžete spraviť to, čo ste spomínali, jednoducho to spravte najlepšie ako môžete. Niekedy nie je také ľahké tých ľudí nájsť.

 

Otázka: Keď sú spory o koordináciu a zosúladenie celého tela, mali by sme vždy najprv hľadať naše vlastné problémy, nech sa deje čo sa deje?

Učiteľ: Keď je tu žeravý spor, rozmýšľajte o tom, či máte alebo nemáte pripútanosť. Ak by si každý udržiaval spravodlivé myšlienky, koordinácia by určite bola harmonická a každý problém by bol rýchlo rozriešený. Keď máte žeravý spor a nikto nechce ustúpiť, musíte si pamätať, že sa treba pozrieť na seba. Niektorí študenti si myslia, že tá hádka je nakoniec kvôli Dafa a používajú toto, aby zakryli svoje pripútanosti. Keď robíte veci pre Dafa, vaša súťaživosť, túžba ukázať sa, lipnutie na svojich vlastných citoch, pocit, akoby vaša povesť bola v stávke a iné pripútanosti môžu byť časťou tej zmesi.

 

Otázka: Pre tých, ktorí nikdy nepočuli o Falun Gongu, treba im spomínať prenasledovanie v Číne?

Učiteľ: Samozrejme, že treba, pretože skôr alebo neskôr sa o ňom dopočujú.

 

Otázka: Majster, predtým ste povedali, že ak dobre spolupracujeme a robíme veci spolu, sme mocní. Ak povieme, že učeníci Dafa ako celok neukázali súdržnosť, je to správne?

Učiteľ: Celé telo Dafa nemá súdržnosť? To nie je správne, je nesprávne to povedať. Pravdou je, že nikto nemôže poškodiť Zákon. Vnímajúce bytosti, okrem mňa, žiaden život a žiaden Boh nepozná môj Zákon. S výnimkou niekoľkých Bohov na začiatku, ktorí videli formu mimoriadne malej časti tohto Zákona, žiaden život v tomto celom vesmíre naozaj nepozná opravdivý prejav tohto Dafa. Falun, ktorý môžete vidieť, toto je prejav jednej stránky gongu, ale čo sa týka Faluna, ktorý naozaj stabilizuje Zákon, okrem mňa samotného ho žiaden život nemôže vidieť – a je bezhranične mocný. (Potlesk)

Tento Zákon sa nachádza vo všetkom v novom vesmíre a Zhen-Shan-Ren cez všetko preniká. Čo sa týka toho, ako učeníci Dafa vzájomne spolupracujú, to je záležitosťou pochopenia Dafa a osobnej kultivácie. Tento Zákon je úplný, je to niečo, čoho sa nikto nemôže dotknúť alebo to vidieť a žiaden život ním nemôže pohnúť. S Dafa a všetkým, čo ním bolo vytvorené, sa posúvam dopredu rýchlo a prudko, posúvam sa dopredu ku celému vesmíru, k najmikroskopickejšiemu, k najväčším Bohom a ku všetkému, čo je, neustále sa posúvam k najpovrchnejšej a nízkej úrovni, spolu so svetom. Nikto to nemôže zastaviť, je to nezastaviteľná sila. (Potlesk) Robím vo vesmíre všetko veľkou rýchlosťou a silou.

 

Otázka: Váš učeník zhrešil, ale chcem odčiniť svoju chybu robením dobrého. Môžem?

Učiteľ:  Môžete.

 

Otázka: Učeníci Dafa z Guangzhou, Changchun-u, Pekingu, Hubei, Tianjin, Austrálie, Jiangsu, Zhejiang, Hangzhou, Shandong, Yantai, Xingtai, Handan, mesta Jilin, mesta Zhanjiang v Guangdong, Lanzhou, študenti v Anglicku, celé telo učeníkov  Dafa z Toronta, celé telo mladých učeníkov školy Minghui, Kansas, mesta Pingxiang v Jiangxi, Shanghai, Kai’an, učeníci Dafa v Japonsku, učeníci v New Hampshire, učeníci Dafa v meste Fengcheng v Liaoning, Guangxi, celé telo učeníkov Dafa v Škótsku, Shihezi v Xinjiang, učeníci Dafa zo Severnej Ameriky, učeníci Dafa z Yichang, učeníci Dafa z Vancouveru v Kanade, Weifang, Mudanjiang, učeníci Dafa z Mt. Emei, celé telo učeníkov Dafa z Hengyang, Shanxi, a učeníci Dafa z Ruska všetci zdravia Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Nedávno pri našich aktivitách často robíme interview s bežnými ľuďmi a rôznymi politickými stranami a skupinami. Pretože ukazujú podporu pre Dafa, toto bude viesť mnoho ľudí, ktorí majú politické sklony.

Učiteľ: Myslím si, že to nie je problém, bez ohľadu na to, ktorá politická strana nás podporuje, pretože sú to v prvom rade ľudia, sú to vnímajúce bytosti, ktoré treba spasiť a nemusíte sa strachovať, čo povedia ľudia so zlými pohnútkami. Na čo sa Dafa zameriava sú ľudské srdcia, nezameriavame sa na organizácie a je v poriadku, ak hocikto podporuje Dafa. Ktokoľvek hrá pozitívnu úlohu ohľadom Dafa, je to dobre, tým si vyberajú svoju budúcnosť. (Potlesk) Nemáme politické ciele a nepozeráme sa na samotné organizácie. Pozeráme sa len na srdcia ľudí.

 

Otázka: V procese telefonovania sme zistili, že v Číne je zopár dlhoročných študentov, ktorí na pohľad prechovávajú určitú obavu z prenasledovania a nechcú nič povedať alebo zmenia tému. Je tu tiež jeden dlhoročný študent, ktorý prišiel do USA, ktorý sa vďaka svojim pripútanostiam k povesti a zisku v poslednom čase zdá, akoby opustil kultiváciu a často sa stretáva s bežnými ľuďmi z vlastnej iniciatívy a veľmi zriedka sa zúčastňuje aktivít Dafa. Rád by som sa spýtal Majstra, môžu sa títo ľudia stále kultivovať?

Učiteľ: Či sa niekto kultivuje alebo nie, to záleží na človeku samotnom, záleží to úplne na človeku, aby sa sám rozhodol. Ak sa človek chce kultivovať, potom sa môže kultivovať a ak sa nechce kultivovať, potom sa nechce. Môžete mu len ponúknuť dobrý kúsok rady. Ja mu hovorím tento Zákon a môžem ho spasiť, ak sa kultivuje, ale či chce alebo nechce byť spasený, to je niečo, o čom človek rozhoduje sám. Nikdy nikoho nenútim a učeníci Dafa tiež nebudú nikoho nútiť. To, čo robím, pochádza úplne zo súcitu a je to úplne pre dobro všetkých vnímajúcich bytostí.

Pôvodne som nechcel dnes tak dlho hovoriť, ale napokon som hovoril tak dlho, ako som hovoril. (Dlhý potlesk) Je toho v skutočnosti mnoho, čo nemusím detailne uvádzať. Učeníci Dafa sú teraz všetci dosť zrelí a je toho mnoho, čomu rozumiete. Niekedy, keď vidím články, ktoré ste napísali, som naozaj v obdive a cítim sa na vás hrdý. Cítim, že učeníci Dafa opravdivo dospeli a naozaj ste schopní pochopiť Zákon, ktorý som učil, naozaj ho pochopiť na hlbokej úrovni a toto je pochopenie z hľadiska spravodlivých myšlienok, ktoré pochádza z právd Zákona. Keď teraz objasňujú pravdu, mnoho učeníkov Dafa robí naozaj výbornú prácu, poriadnu, robia veci potichu, so spravodlivými myšlienkami, pevnosťou a racionalitou a vzdorujú ťažkostiam. Všetko z budúcnosti učeníkov Dafa, všetko je to zrodené z vášho robenia troch vecí, najmä z objasňovania pravdy. Keď vidím všetko, čo robíte, myslím si: naozaj vynikajúce, opravdivo, opravdivo ste dospeli.

V súčasnosti nič nehovorím alebo hovorím veľmi málo kvôli istej príčine. Je to aby som vás nechal opravdivo kráčať po svojich vlastných cestách pri potvrdzovaní Zákona, aby som vás nechal správne si všetko uvedomiť a kvôli vašej mocnej cnosti. V skutočnosti najdôležitejšia vec, o ktorej som hovoril dnes, je vec zachraňovania všetkých vnímajúcich bytostí, sústredil som sa na túto tému a chcem, aby vám bola ešte jasnejšia. Je mnoho vecí, s ktorými si viete poradiť a ak by som mal hovoriť znova do veľkých detailov, obral by som vás o vaše príležitosti vytvoriť si budúcnosť, vaše príležitosti kráčať po vašich vlastných cestách, takže často nechcem viac hovoriť a jednoducho vás ticho pozorujem. Viem, že ste sa naozaj stali dospelejšími a dospelejšími.

To isté platí pre učeníkov Dafa v Číne. Uprostred prenasledovania sa stali silnejšími a silnejšími, racionálnejšími a majú jasnejšiu myseľ – tento bod je najdôležitejší, jasná myseľ – vedia ako zvládnuť veci: pri mnohých veciach vykonali výbornú prácu. Učeníci, ktorí robia opravdivú kultiváciu, musia potvrdzovať Zákon a veľký počet učeníkov robilo  od začiatku výbornú prácu. Správy, ktoré prichádzajú z Číny, sú dosť dramatickými príkladmi prenasledovania. V skutočnosti je mnoho takých, ktorí sa činili mimoriadne dobre, ibaže sami nič nepovedia a len potichu robia veci. Je mnoho výnimočných vecí. Mnoho učeníkov Dafa spravilo jednoducho úžasnú prácu. Neskôr si to všetci uvedomia.

Takže keď vidím tieto veci, cítim sa potešene (potlesk), cítim, že moji učeníci Dafa ma neopustili. Predtým som hovorieval, povedal som, že som nerobil veci nadarmo. Ale teraz to tak nemôžem povedať, pretože to nie je len nezáležitosť robenia vecí nadarmo: teraz cítim, že učeníci Dafa naozaj dospeli uprostred zakaľovania sa a naozaj potvrdzujú Zákon a naozaj robia posledné kroky na ceste k božstvu. (búrlivý potlesk)

 


Vyučovanie Zákona na konferencii v Chicagu, 2004

 

(Li Chung-č’, 23. mája 2004)

 

 

Dobré odpoludnie! (Ľudia odpovedajú: „Dobré odpoludnie, Majster!“)

Povedal som predtým, že keď sa celková náprava Zákona pohybuje napred a odstraňuje zlo a keď pomáhate ľuďom mať v nás jasnejšie a jasnejšie, ako im objasňujete fakty, vtedy sa počet zlých bytostí zmenšuje a zmenšuje. Hoci staré sily už neexistujú, veci, ktoré usporiadali v Troch ríšach, majú stále účinok. Inými slovami, hoci zlých bytostí, ktoré ešte ostali, je málo a súčasní ľudia vo svete ako celok sa rýchlo prebúdzajú, zlo sa len tak nevzdá. Takže počas tohto času, predtým ako sú zlé bytosti naozaj a úplne odstránené, stále majú účinok a sú stále také zlé – akurát, že ich sila sa teraz zmenšila a je menej miest, kde môžu konať zlo.

V súčasnosti, okrem vlastnej, osobnej kultivácie učeníka Dafa, musíte robiť veľké množstvo vecí na objasňovanie faktov. Takže si myslím, že čo sa týka učeníkov Dafa, objasňovanie faktov sa stalo jedinečnou cestou kultivácie pre vás praktizujúcich dneška. Toto sa nikdy predtým nestalo. Možno to nazvať veľkolepým činom učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon a zachraňujúcich vnímajúce bytosti počas nápravy Zákona. Viete, v minulosti, keď sa ľudia kultivovali, snažili sa len o vlastné Dovŕšenie. Ale veci, ktoré majú učeníci Dafa pred sebou, sú významnejšie. Viete, povedal som veľakrát, že nikto z ľudí v dnešnom svete nemá jednoduché pozadie. Ak žiaden z nich nemá jednoduché pozadie, potom ľudia, ktorých zachraňujete, životy, ktoré zachraňujete, vnímajúce bytosti, ktoré zachraňujete, nie sú bežnými bytosťami, a nie je to niečo, čo by mohol robiť bežný kultivujúci. Iba učeníci Dafa dnešného obdobia nápravy Zákona sú schopní robiť to pri potvrdzovaní Zákona, iba oni sú hodní robiť to a iba im je dovolené to robiť. Takže hovorím, že historické zodpovednosti, ktoré nesiete, sú významné, a vytvárate základ pre budúcnosť.

Viete, dielo nápravy Zákona na všetkom vo vesmíre je vo svojej poslednej fáze. Ale v týchto Troch ríšach stále existujú tie naj-, najposlednejšie bytosti na vyšších úrovniach a ich existencia má oddeľovací účinok, takže tie zlé bytosti sú stále schopné páchať vo svete zlo. Hoci sú Tri ríše nepatrné v porovnaní s obrovským vesmírom, zodpovedajú mu, podobne ako by mu zodpovedal ohniskový bod vesmíru. Hoci táto Zem je nepatrná a hoci sa tu stretávame s bytosťami na najnižšej úrovni vo vesmíre – ľudskými bytosťami, ktoré sú podobné Bohom a majú vonkajší vzhľad Bohov – a hoci spôsob, akým sa kultivujete je taký, že začínate z najnižšej metódy kultivácie vo vesmíre, vaše poslania sú obrovské.

Pretože učeníci Dafa objasňovali fakty, zachránili ste mnoho bytostí, ktoré mali byť zachránené, ale stále to nestačí. V skutočnosti je to, čo ste doteraz dosiahli, stále obmedzené a z hľadiska čísel je pomer stále dosť malý. Obzvlášť učeníci Dafa v Číne majú najväčšiu zodpovednosť. Hlavné telo učeníkov Dafa je v Číne, takže učeníci Dafa tam by sa mali činiť ešte lepšie; skrz lekcie by sa mali stať racionálnejšími a jasnejšie mysliacimi a robiť veci správnejšie; mali by umožniť viacerým vnímajúcim bytostiam, aby boli zachránené a mali by mať účinok hlavného tela učeníkov Dafa. Všetko, čo robia učeníci Dafa v iných oblastiach, sa krúti okolo hlavného tela Dafa v Číne a obmedzuje prenasledovanie zla, zmenšuje tlak na učeníkov Dafa v Číne a pomáha učeníkom Dafa v Číne objasňovať fakty. Celkovo, ak sa pozrieme na situáciu učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon ako celok, učeníci Dafa v období nápravy Zákona v podstate hrali úlohu učeníkov Dafa.

Samozrejme, stále je malý počet ľudí, ktorí sú výnimkami a stále sú ľudia, ktorí nie sú usilovní, pretože u učeníkov Dafa sú napokon tri rôzne kategórie. V prvej sú tí, čo spravili na začiatku dohodu s Majstrom, že sem prídu a v druhej sú tí, čo si vytvorili v histórii karmické vzťahy – ľudia, ktorí si vytvorili so mnou karmické vzťahy v rôznych historických obdobiach. V tretej skupine sú tí, ktorí vstúpili, keď som tentokrát šíril Zákon a mal som dvere široko otvorené; mali dobrý základ a vyzerali byť dosť dobrí a zdalo sa, že by  to mohli dokázať. To ako sa správali však nebolo príliš uspokojivé. Dokonca aj dnes sú ľudia, ktorí sa v osobnom živote vôbec nesprávajú ako kultivujúci a čo sa týka takýchto ľudí, bez ohľadu na to, koľko vecí robíte, nemôžete sa Dovŕšiť. Zatiaľ čo učeníci Dafa objasňujú fakty, niektorí ľudia mrhajú peniazmi, ktoré si učeníci Dafa našetrili a odložili na robenie materiálov. Vždy som vás učil, aby ste vo všetkom, čo robíte, mysleli najprv na druhých, ale napadlo vám to vôbec, keď používate peniaze alebo majetok učeníkov Dafa? Zlo využije najdrobnejšiu medzeru a číha na každé jedno vaše slovo a čin. K čomukoľvek ste pripútaní, zlé bytosti to budú posilňovať a keď je vaša myseľ mimo, spravia vás iracionálnymi. Každý dáva pre Dafa, a predsa niektorí ľudia nehanebne žiadajú od iných študentov náhradu. Kultivujete sa? S kým sa dohadujete? Prečo sa nejavíte ako kultivujúci? Ako si idete ustanoviť mocnú cnosť kultivujúceho? Myslíte si, že Majster vás vedie v nejakej politickej veci bežných ľudí? Sú tiež ľudia, ktorí nemajú jasnú a pokojnú myseľ, nedbajú na záležitosti bezpečnosti a ešte menej dbajú na bezpečnosť iných ľudí. Vtedy predtým, keď sa táto tretia skupina študentov pripojila k radom učeníkov Dafa, bolo známe, že keď budú zažívať skúšky, keď budú zažívať ťažkosti, a keď ich obrovská karma bude znižovaná a odstraňovaná, ich skúšky budú ťažké; v tom čase však nebolo známe, či budú schopní dokázať to. Samozrejme, tá skupina iracionálnych ľudí je malá.

Ak sa pozrieme na súčasnú situáciu, myslím, že väčšina z nich je v podstate v poriadku, ale sú tam stále takí, ktorí sa na Zákon pozerajú ľudským spôsobom, pozerajú sa ľudským spôsobom na prenasledovanie učeníkov Dafa a pozerajú sa ľudským spôsobom na tri veci, ktoré by mali robiť učeníci Dafa. Najmä keď príde na informovanie ľudí o faktoch, je stále mnoho ľudí, ktorí to nemajú ako prioritu. Tu hovorím najmä o študentoch v Číne. Niektorí ľudia majú stále nedostatok spravodlivých myšlienok a nemôžu spraviť z informovania ľudí o faktoch prioritu. Počas prenasledovania niektorí ľudia dokonca mali veľmi zlý účinok; niekedy je im to jasné, ale po čase sa znova ich myseľ stane zahmlenou. Ľudské bytosti... bez ohľadu na to, odkiaľ ste prišli a bez ohľadu na to, aký základ máte, hneď ako prídete na toto ľudské miesto, vstúpili ste do sveta klamov a pre niekoho je naozaj ťažké, aby vykročil z tohto falošného stavu ľudskej spoločnosti a z tejto falošnej kultúry vytvorenej starými silami. Avšak nie je to tak, že každá bytosť je celkom v ilúzii, pretože má stále svoju stránku, ktorá si je vedomá a stále má základ svojej bytosti, ktorý je založený na jeho vlastnej, vrodenej a pôvodnej povahe. Všetky tieto veci môžu mať pozitívny účinok a mali by mať veľmi dobrý účinok. Inými slovami, mali by ste mať spravodlivé myšlienky. Čo sa týka toho, ako sa v skutočnosti ľudia činili, vidím, že niektorí ľudia sa činili veľmi slabo. Ale viete, načo sem prišiel Majster? Čo sa týka nápravy Zákona, nie je mojím cieľom nič iné, ako zachrániť všetky bytosti a to zahŕňa ľudí vo svete, ľudí na Zemi. (Potlesk) Takže musím zachrániť tých, ktorých možno zachrániť. To, ako sa pozerám na veci ja, sa líši od toho, ako sa pozeráte na veci vy alebo ľudia vo svete. Keď ľudská bytosť vidí, ako niekto iný spravil chybu, zdá sa jej to takmer neodpustiteľné. Ale ja sa na veci nepozerám takto. Pozerám sa súhrnne na celú bytosť a aj keď je tam len jediný záblesk nádeje, dám mu nádej. (Potlesk)

Niektorí bežní ľudia hovoria: „Nemá váš Majster veľké schopnosti? Prečo nespraví to a to?“ Veci nie sú také, ako si myslia. Ľudské Opravdivé Myšlienky rozhodujú o tom, ktorý z nich má byť odstránený, a áno, môžu byť odstránení obratom ruky. Ale prečo som sem prišiel? Prečo som toľko vytrpel pre všetky bytosti? Ak by som spravil veci tak, nebol by som to všetko robil nadarmo? Bytosť na Zemi zodpovedá vesmíru a zodpovedá významnejším veciam, takže toto je ohniskový bod, a keď človek zhreší, nie je to záležitosť zhrešenia jedného človeka – rozmýšľajte o tom, môže to veľmi ľahko zahŕňať obrovský vesmírny systém. Ak je to tak, potom keď je jedna bytosť zničená, možno je zničený gigantický vesmírny systém. V niektorých prípadoch to ide ešte ďalej, pretože ak bytosť na Zemi spáchala hriechy, čo potom tí, ktorí ho použili, ktorí to usporiadali, ktorí ním manipulovali, ktorí to podnecovali, ktorých faktory hrali úlohu... potom sa to týka nielen jedného vesmírneho tela alebo dvoch vesmírnych tiel, ale gigantických vesmírnych tiel, ktoré sú za to všetky zodpovedné. Toto je Zákon vesmíru! Toto je základným štandardom, podľa ktorého náprava Zákona vesmíru umiestňuje všetky bytosti. Keď niekto spravil zlé veci na tomto ľudskom mieste, ak sa máte porátať s tou ľudskou bytosťou, tá ľudská bytosť nemôže niesť celú zodpovednosť a nech ju odstránite do ľubovoľného rozsahu, nemôže niesť plnú zodpovednosť, pretože to nie je jednoduchá záležitosť ľudskej bytosti, ktorá zhrešila – vyplýva to zo zapojenia sa faktorov bytostí vysokých úrovní.

Ale na druhej strane, ak spravodlivé myšlienky človeka vyjdú navonok a jeho myseľ sa stane jasnou, potom ak niečo chce spraviť, bytosti na vysokých úrovniach sa pozrú aj na tú stránku človeka. Ak človek naozaj chce robiť dobré veci, potom nikto nemá právo nútiť ho páchať hriechy a ktokoľvek to spraví bude zrazený nadol. Keď hlavné telo bytosti môže mať pozitívny účinok, potom aj keď sa v histórii tá bytosť pokazila, jej hriechy môžu byť zmenšené, pretože kritériom nápravy Zákona pre celý vesmír je pozrieť sa na postoj bytosti voči náprave Zákona. Celkový stav ľudských bytostí na Zemi je ovládaný vyššími ríšami, takže postoje ľudských bytostí naopak ovplyvňujú tie vyššie ríše a ešte vyššie úrovne.

Mnoho študentov má schopnosť vidieť nejaké scény a situácie, ale v skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, že všetky sú špecifickými prejavmi istých bytostí na rôznych úrovniach v obrovskom vesmíre – všetky sú prejavmi bytostí rôznych životov a rôznych Bohov. Ale to, čo je najdôležitejšie, sú prejavy ich obrovských Kráľov hlavných tiel, ktorí väčšinou poznajú veľa zo skutočnej situácie a ktorých prejavy sa líšia od prejavov ich špecifických bytostí. Preto to, čo niektorí študenti vidia, nie sú prejavy Hlavných tiel. Takže čo sa týka našich učeníkov Dafa, objasňovanie faktov v skutočnosti ďaleko presahuje vašu osobnú kultiváciu. Vaša osobná kultivácia vedie len ku naplneniu jednej bytosti, ale úloha, ktorú hráte pri záchrane vnímajúcich bytostí, vedie k naplneniu veľkého počtu bytostí Hlavných tiel, bezmedzného počtu bytostí a ešte väčších vesmírnych tiel – také veľké je to, čo nesiete.

My samozrejme neuznávame žiadnu z vecí, ktoré usporiadali staré sily – ja ako váš Majster ich neuznávam a učeníci Dafa ich samozrejme tiež neuznávajú. (Potlesk) Oni však predsa spravili to, čo chceli spraviť, takže to je o dôvod viac, aby sa učeníci Dafa činili ešte lepšie a kultivovali sa dobre počas zachraňovania všetkých bytostí. Keď sa stretnete s trápeniami počas vašej kultivácie, musíte sa kultivovať a pozerať sa na seba – to neznamená uznať trápenia usporiadané starými silami a pokúšať sa dobre sa činiť v trápeniach, ktoré usporiadali, tak to nie je. Negujeme dokonca aj samotné objavenie sa starých síl a všetko, čo usporiadali; neuznávame dokonca ani ich existenciu. Od základu negujeme všetky ich veci a všetko to, a iba to, čo robíte počas ich negovania a zbavovania sa ich, je mocnou cnosťou. Nie je to tak, že sa kultivujete uprostred ťažkostí, ktoré vytvorili. Namiesto toho máte kráčať dobre po svojej vlastnej ceste, neuznávajúc ich, neuznávajúc ani odstraňovanie prejavov ich ťažkostí. (Potlesk) Takže ak sa na to pozrieme z tohto uhla, to, čo musíme spraviť, je úplne negovať staré sily. Učeníci Dafa a ja neuznávame ani prejavy ich posledných zúfalých snáh.

Vo vesmíre je zákon, o ktorom všetci viete, to jest, že všetky bytosti musia niesť zodpovednosť za všetky dobré následky a zlé následky, ktoré zapríčinili počas histórie. Koľko učeníci Dafa dali do odstraňovania všetkého toho prenasledovania usporiadaného starými silami, toľko dostanú. Dokonca aj priemerná, bežná bytosť, bude potom, ako ponesie zodpovednosť za dobré veci a zlé veci, odplatená v budúcnosti všetkým, čo nazhromaždila. Všetko to prenasledovanie a bolesť, ktoré zniesli učeníci Dafa počas tohto prenasledovania, bude mať za následok väčšiu slávu udelenú učeníkom Dafa v budúcnosti histórie. Ten druh slávy je niečo, čo nikdy neexistovalo pre žiadnu z bytostí vo vesmíre od začiatku času, pretože učeníci Dafa sú učeníci, ktorých ukoval Dafa počas nápravy Zákona a sú časťou nápravy Zákona. Táto záležitosť samotná vyzdvihla učeníkov Dafa na veľmi vysokú pozíciu. Navyše, učeníkov Dafa spasí priamo Majster.

Táto záležitosť samotná prináša veľkú poctu, takže učeníci Dafa musia byť hodní takej pocty. Ale teraz, keď to Majster povedal, nesprávajte sa tak, akoby ste si znova niečo uvedomili, a potom niektorí z vás môžu okamžite prestať robiť všetko ostatné a výhradne sa zamerať na Dafa veci a nebudú robiť nič iné. V tom prípade môžete byť použitý starými silami, pretože to, čo robia oni, je využívanie vašich medzier. Dnes hovorím učeníkom Dafa, aby sa kultivovali medzi bežnými ľuďmi spôsobom, ktorý je v súlade s bežnými ľuďmi ako sa len dá. Nemôžete ísť do extrémov. Jednoducho robte veci stále takto a plne hrajte úlohu učeníka Dafa pritom ako potvrdzujete Zákon. Máte mnoho, mnoho náročných úloh; okrem činenia sa dobre vo veciach na potvrdzovanie Dafa musíte v tomto svete tiež udržiavať vzťahy s inými ľuďmi, s vašou rodinou a v spoločnosti. Je to ťažké. Je to ťažké, ale to je cesta, po ktorej musí ísť učeník Dafa.

Už dávno som povedal, že to robím na dva kroky. Ak by som to mal dokončiť v jednom kroku, potom by to utrpenie bolo globálne. Boli by miliardy učeníkov Dafa, ktorí by získali Zákon, ale bolo by tiež mnoho tých, čo hrajú negatívnu úlohu; boli by ich prinajmenšom stovky miliónov a to by spravilo toto utrpenie celosvetovým. Ak by to bolo spravené tým spôsobom, potom by do toho bol vtrhnutý celý svet a nikto by tomu nemohol uniknúť. Každý jeden človek, každá jedna bytosť, by sa musela umiestniť v tom jednom kole – tí, čo sa môžu kultivovať, tí, čo môžu vykročiť vpred, tí, čo sú proti, tí, čo majú rôzne názory... všetci by sa umiestňovali. Potom, keby naraz vstúpili miliardy ľudí, aby sa kultivovali v Dafa, ak by sa nepoužil tento prístup ku kultivácii, potom by miliardy ľudí opustili hmotný svet, aby sa venovali kultivácii, a to by bolo pohromou pre ľudskú spoločnosť a bolo by to nezodpovedné voči ľudstvu a Zákonu na tejto úrovni. Hoci som to rozdelil na dva kroky a tie veci sa nestali, nebudú sa v budúcnosti masy ľudí kultivovať v Dafa? Tento prístup ku kultivácii môže byť teda práve cestou zanechanou pre budúce masy kultivujúcich.

Z hľadiska zodpovedností učeníkov Dafa je tam stále mnoho vecí, ktoré treba spraviť do väčšej hĺbky, najmä objasňovanie faktov. Lepšie sa činiť pri hlbšom informovaní ľudí o faktoch je zviazané s ľuďmi budúcnosti, ktorí získajú Zákon, zviazané so zachraňovaním všetkých bytostí, zviazané s negovaním starých síl, zviazané s odstraňovaním zla a tohto prenasledovania a zviazané s vaším vlastným Dovŕšením. V skutočnosti sa niektorí študenti od začiatku nečinia príliš dobre; mnoho študentov v Číne stále hľadá všemožné výhovorky, prečo nevykročili vpred; sú nejakí, ktorí boli „transformovaní“, hanbia sa za to, je im to trápne a nemôžu zodvihnúť svoju hlavu a vykročiť vpred, a sú zúfalí. Potom je množstvo ľudí, ktorí sú takíto: tiež po celý čas nevykročili vpred, ale skrývajú sa doma a čítajú Dafa knihy, a dokonca si nachádzajú výhovorky na to, že tak konajú, pričom pravdou je, že majú strach. Dúfam, že ostatní učeníci Dafa v Číne pomôžu týmto ľuďom a požiadajú ich, aby vykročili vpred a robili to, čo by učeníci Dafa mali robiť. Táto vec ešte neskončila, takže to pre každú bytosť stále predstavuje príležitosť a šancu.

Ako sa na to pozerajú Bohovia, zachraňovanie vnímajúcich bytostí vôbec nie je niečo, čo sa robí spôsobom ako v ľudskej spoločnosti, kde potom, čo niekto spraví nejaké chyby, použijú sa ľudské prostriedky na jeho nápravu. Bohovia sú milosrdní a majú najväčšiu schopnosť odpúšťať a sú skutočne zodpovední k bytostiam, namiesto toho, aby sa sústredili na činy človeka v jednom momente. Je to preto, že Bohovia prebúdzajú bytosť na základnej úrovni a oživujú budhovskú povahu bytosti na základnej úrovni. Takže ak sa pozeráme na veci z tejto perspektívy, musíte stále o niečo zvýšiť svoje objasňovanie faktov a stále to musíte robiť do väčšej hĺbky, robiť to lepšie a robiť to pevnejšie; v žiadnom prípade to nemôžete spraviť povrchne. Iba keď to robíte vážne, môžete zachrániť toľko ľudí. Takže bez ohľadu na to, aké výhovorky malý počet ľudí a niektorí ľudia so skrytými motívmi v Číne používa, aby zastavili  študentov Dafa v informovaní ľudí o faktoch, je to zasahovanie, a to zlo používa ľudské bytosti, aby do vás zasahovali. Ľudia, ktorí to robia, majú buď pokrivené pochopenie, alebo boli použití zlom, alebo je to ten prípad, že niektorí ľudia so skrytými úmyslami hrajú negatívnu úlohu. Objasňovanie faktov je niečo, čo musíte robiť a musíte to robiť až do konca. Nie je to niečo, čo robíme podľa usporiadaní starých síl; my úplne negujeme všetko zo starých síl.

Je tu ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť. Ako viete, ako sa učeníci Dafa postupne kultivujú zatiaľ čo potvrdzujú Zákon, mnoho zlých vecí, ktoré boli sformované medzi bežnými ľuďmi bolo postupne odstránených počas vášho kultivačného procesu, ale niektoré veci boli len zmenšené, hoci mnoho vecí bolo skutočne odstránených. Takže veci, ktoré boli zmenšené, nie sú úplne odstránené. Je tu dôvod, prečo sa ich nemôžete ešte úplne zbaviť, a je to nato, aby sa vám umožnilo, predtým ako sa Dovŕšite, žiť v bežnej spoločnosti, zachraňovať vnímajúce bytosti v bežnej spoločnosti a robiť veci, ktoré by učeník Dafa mal dnes robiť. Ale pretože tieto pripútanosti sa často ukážu vo vašej kultivácii a vo vašom živote, ukážu sa vo vašich slovách a činoch v rôznych prostrediach a môžu sa dokonca ukázať v každej jednej vašej myšlienke počas vášho denného života. Keď ste ovplyvnení ľudskou pripútanosťou, potom je vaše správanie v tej chvíli, alebo v tom krátkom čase a pri tej príležitosti rovnaké, ako správanie bežného človeka. Ak často zlyháte v nasledovaní požiadaviek na učeníka Dafa, kultivujúceho, nie ste potom bežným človekom?

Je v poriadku mať tie ľudské veci – keď ste schopný držať ich pod kontrolou vo svojich činoch, posilniť svoje odhodlanie, spevniť svoje spravodlivé myšlienky a držať sa dobre, to je potom kultivácia. Bez tých vecí by sa to nerátalo ako kultivácia. Je to presne preto, že máte tie drobné veci, že ste schopný kultivovať sa a posilňovať svoje odhodlanie počas toho procesu a keď ste schopný kultivovať sa v tomto zložitom prostredí a uprostred tohto prenasledovania, ukážete ešte viac veľkosť učeníka Dafa. Takto fungujú tieto veci. Ale ak nedáte pozor, môžete sa kvôli nim veľakrát javiť ako veľmi pripútaný.

V skutočnosti, ako učeníci Dafa potvrdzujú Zákon, mnohokrát sa medzi sebou škriepia, aby sa činili dobre v informovaní ľudí o pravde a v iných veciach učeníkov Dafa. Videli ste ako sa správali niektorí študenti, ich ľudské pripútanosti sú dosť silné a niektorí študenti sú ľahko ovplyvnení svojimi ľudskými pripútanosťami. Už dlhšiu dobu som si všímal túto situáciu, ale nehovoril som o nej s vami, pretože veci, ktoré robíte kvôli informovaniu ľudí o faktoch a iné veci, ktoré robíte na potvrdzovanie Zákona, sú všetky veľmi dôležité, takže som nechcel, aby boli týmto oslabené, a preto som o tom po celý tento čas nehovoril. Všimli ste si, že mnoho našich študentov nemôže zniesť kritiku od iných? Hneď ako sú kritizovaní, rozčúlia sa a nie sú schopní zniesť to. Tieto veci sú teraz dosť nápadné. Pozorne o tom premýšľajte. Nemôžete zniesť kritiku dokonca ani odo mňa, vášho Majstra. Dnes všetci viete, že Majster skutočne robí veci kvôli vám a hovoril vám o Zákone so súcitom. Ak by som mal zmeniť svoje spôsoby a hovoriť s vami bez obalu, naozaj by ste to okamžite neboli schopní zniesť. Niektorí ľudia hovoria: „Nech mi to Majster povie hocijako, budem to schopný zniesť.“ To si myslíte vy. Vaša kultivácia musí byť pevná a správna, takže musíte skutočne dosiahnuť štandard.

Viete prečo toľko veľa vecí, mnoho pripútaností, nemožno len tak odstrániť? Prečo je to také ťažké? Vždy som vám hovoril, že častice vytvárajú častice, úroveň za úrovňou, od mikrokozmu celou cestou až k povrchovej hmote. Ak by ste sa pozreli do nesmierneho mikrokozmu na látku vytvorenú tým, k čomu je vaša myseľ pripútaná, videli by ste, že sú to hory, obrovské hory, vytvorené z tvrdého, žulového kameňa a hneď ako sú vytvorené, jednoducho niet cesty, ako by s nimi ľudská bytosť mohla pohnúť. Viete, v prípade mnohých kultivujúcich v minulosti to bola ich pomocná duša, ktorá sa kultivovala, ich majstri nemohli s týmito vecami vôbec nič spraviť, a preto v ich kultivácii jednoducho nebolo cesty, ako by si mohli zachovať toto telo. Je to preto, že sa nemohli zbaviť tých veľkých hôr, nemohli rozobrať tie veľké hory. Mohli sa len pokúsiť obmedziť ich – obmedziť ich, kým boli v koncentrácii (ding) alebo v stave bez myšlienok – nenechať ich mať žiaden účinok počas toho ich života a nenechať tie myšlienky vyvstať počas ich kultivácie. To bolo všetko, čo mohli robiť. Pokúšali sa čo najviac, aby zabránili tej ich stránke, ktorá môže byť Osvietená kultiváciou, aby bola ovplyvnená, pokúšali sa vyhnúť takému pokazeniu sa, že by roznietili tie pripútanosti, pretože tie zlé účinky by mohli spôsobiť, že ich kultivácia zlyhá a oni spadnú – pokúšali sa zabrániť pokazeniu tých vecí. Preto v určitom čase, keď boli schopní dosiahnuť Dovŕšenie, ihneď odhodili toto telo. Nemohli čakať ani sekundu.

Keď sa kultivujúci nechce zbaviť svojich pripútaností, jeho výhovorkou je často „Keď ma iní ľudia kritizujú, nechcem to počúvať, ale keď mi niečo hovorí Majster, budem to chcieť počúvať.“ Ale ak by vám niečo povedal Majster, rozplynula by sa tá vaša veľká hora jednoducho sama? Rozpustil by sa ten tvrdý kameň bez kultivácie? Ak by som to pre vás spravil, potom by sa to nepočítalo ako vaša kultivácia, takže to nemôžem spraviť a vy sami ju musíte odkultivovať preč. Je mnoho vecí, ktoré nemôžete spraviť, ale Majster môže. Ako ich teda Majster robí? Nie je to tak, že hneď ako sa stretneme, odstránim ich. Keď sú vaše spravodlivé myšlienky pevné a keď môžete tie veci odmietať, odstránim ich pre vás kúsok po kúsku; koľko môžete zvládnuť, toľko ich pre vás odstránim a zmenším. (Potlesk) Ale pretože ste kultivujúci, naozaj sa musíte pevne držať požiadaviek na kultivujúceho. Hoci sa tam stále niekedy nemôžete celkom dostať, musíte mať prinajmenšom tieto spravodlivé myšlienky a musíte sa kultivovať.

Momentálne mnoho študentov vôbec nepripúšťa tieto problémy. Keďže Majster o tomto druhu vecí nejaký čas nehovoril, mnoho ľudí sa skutočne oddalo týmto veciam. Hovoril som o týchto veciach v Zhuan Falune už dávno a sú to veci, o ktoré sa musí kultivujúci postarať hneď na začiatku. „Neudrieť, keď vás udierajú a neodpovedať urážkou na urážku“ nie je len niečo, čo hovoríte, ale mali by ste byť úplne neovplyvnení a je to niečo, čo pochopíte zo Zákona. Povedal som vám, aby ste veľa študovali Zákon, študovali Zákon, študovali Zákon, študovali Zákon... Keď neprikladáte váhu študovaniu Zákona, určite sa oddáte tým veciam. Nechcete počúvať nepríjemné veci, chcete počúvať len príjemné veci a hovoríte alebo konáte ako „Nemôžem zniesť, keď ma iní ľudia hnevajú.“ Rozmýšľajte o tom, všetci, nie sú to bežní ľudia žijúci v bežnom svete, ktorí si užívajú príjemné veci a ktorí radi počúvajú príjemné slová? Vy ste praktizujúci, chcete teda robiť tie bežné veci? Dovoľte mi povedať vám, pretože ste praktizujúci a ste medzi bežnými ľuďmi, jednoducho musíte počúvať tie nelichotivé slová a musíte byť schopní počúvať tie nelichotivé slová. (Potlesk) Inak, keď ste nerozriešili ani túto najzákladnejšiu kultivačnú otázku, ako sa môžete nazývať učeníkom Dafa?

Ste praktizujúci, takže prečo niekedy máte dlhé spory, v ktorých odmietate ustúpiť? Prečo stále hovoríte, že je to kvôli prístupu druhých? Prečo ste ovplyvnený kedykoľvek, keď niekto iný niečo povie? Nemali by ste zostať neovplyvnený, dokonca aj keď vás niekto slovne napadne? Mnoho z faktorov, ktoré prispievajú ku konfliktu, sú spôsobené činnosťou tej veci. Keď sa niekto dotkne tej veci, stanete sa nerozvážnymi a rozčúlenými, aj vaše srdce začne búšiť a v tom momente nerozmýšľate o zodpovednosti k Zákonu, ale sa jednoducho nahneváte a nemôžete sa cez to preniesť. Niektorí ľudia stále naliehajú: „Človeče, prečo ten človek má stále taký postoj? Prečo je taký ku každému?“ Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria: „Nuž, nikto o ňom príliš vysoko nezmýšľa.“ Ale ak sa spýtate mňa, vášho Majstra, všetci sa mýlite. Keby už nikto z vás nebol pripútaný k chceniu počúvať príjemné veci, keby nikto z vás nebol ovplyvnený, keď vás urážajú, pozrite, či stále bude taký. Presne preto, že vy máte tie pripútanosti, existujú tam faktory, ktoré sa dotýkajú vašich pripútaností; presne preto, že tie vaše pripútanosti sú rozvírené, nahneváte sa; keďže vy všetci máte tie pripútanosti, objaví sa situácia, že každý je nahnevaný na človeka, ktorý sa dotkol jeho pripútaností. Ak si vy všetci dokážete udržiavať pokojný a pevný stav mysle keď vás napádajú silnými slovami a nie ste vôbec ovplyvnení, pozrime sa, či tie faktory budú stále existovať.

Nepovedal som vám, že nič z toho, čo sa stane praktizujúcemu, nie je náhoda? Nepovedal som vám mnohokrát, že praktizujúci by mal zostať neovplyvnený? Dnes má Majster len zovňajšok ľudského tela v ľudskom svete, ale Majster má mnoho, mnoho schopností a mám bezpočet Tiel zákona a všetky z nich riešia veci, ktoré by mali byť rozriešené pre učeníkov Dafa, riešia záležitosti nápravy Zákona počas nápravy Zákona a robia mnoho, mnoho vecí. Ale nič z toho sa neprejavuje tu. Hovoril som vám však spravodlivé princípy, pravdy Zákona vesmíru a Zákon, ktorý vytvára Veľké osvietené bytosti. Ste učeníkom Dafa, takže čo by ste mali hľadať a čo by ste mali kultivovať? Zabudli ste dokonca aj na tie najzákladnejšie, najjednoduchšie veci?

Áno, objasňujete fakty, ste zaneprázdnení robením mnohých vecí a je mnoho vecí, ktoré treba spraviť; to ukázalo výnimočnú stránku učeníkov Dafa. Ale nezabudnite odkultivovať tie najzákladnejšie veci! Nie je to tak, že v „kritickom momente budem dosť dobrý“ – nie je to nutne tak. Konflikt príde vždy, keď ho neočakávate, takže v kritickom momente nemusíte byť dosť dobrý, pretože to nie je ako to, čo si myslíte, ani to nie je niečo, čo môžete len tak povedať. Práve ako pri kultivovaní Budhovstva, mohli by ste povedať: „Keď sa tam hore naozaj dostanem, ručím za to, že budem dosť dobrý a nebudem k ničomu pripútaný.“ Ale ako budete dosť dobrý, keď sú tam stále tie vaše faktory? Nebudete, a je to preto, že takto je vytvorená bytosť. Kameň je kameň, nech ho položíte kamkoľvek, kus zlata je kusom zlata, nech ho položíte kamkoľvek.

Všetci viete, že počas vašej kultivácie, dokonca i keď o niečom výslovne nerozmýšľate, zlé myšlienky sa vynoria samé od seba. Prečo je to tak? Nie je to preto, že tá vec je tam? Keď sa objaví nejaký konflikt alebo sa niečo stane, povedal som vám, že nielen dve strany v konflikte by mali hľadať príčiny u seba, dokonca každá tretia strana by mala o sebe rozmýšľať – prečo ste vy ten, kto to pozoroval? Keď ste priamou stranou v konflikte, je to ešte viac tak, prečo sa teda nekultivujete?

Dnes som to predložil, pretože som cítil, že pre mňa prišiel čas, aby som o tom hovoril, takže som si pomyslel, že využijem túto príležitosť. Teraz keď som o tom hovoril, musíte na to dbať a mali by ste to brať vážne. Spravte svoje činy ako učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon posvätnejšími a nesprávajte sa ako bežní ľudia. Keď bežný človek robí veci Dafa, iba si zhromažďuje požehnania, ale veci, ktoré robia učeníci Dafa na potvrdzovanie Zákona sú záslužným prínosom, takže by ste sa mali dobre dovŕšiť.

Pohovorím o ďalšej veci. Viete, mnoho vecí učeníkov Dafa bude zanechaných pre budúcnosť; nebudú nevyhnutne zanechané pre ľudské bytosti, možno budú zanechané niekde vo vesmíre. Pretože potvrdzujete Zákon, skúmate, či môžete robiť určité veci určitými spôsobmi a razíte cestu pre budúcnosť. Hoci sa tie veci prejavujú tu na Zemi, na tomto ľudskom mieste, ak ich zväčšíte, uvidíte, že v rôznych ríšach sa prejavujú rozličnými spôsobmi. Každý učeník Dafa musí spraviť a dovŕšiť svoju vlastnú cestu a vaše cesty v kultivácii sú všetky rozličné; inými slovami, cesta kultivácie každého človeka je odlišná. Všetky budúce stavy rôznych druhov bytostí, ktoré sú na rôznych úrovniach vo vesmíre, sa môžu vo vás do istej miery prejaviť, takže to všetko závisí na tom, či cesty, po ktorých vy sami kráčate pri potvrdzovaní Zákona, sú priame, dobré, a či fungujú. Sú v tom zahrnuté takéto obrovské faktory.

Niektorí z vás majú pritom ako sa kultivujú nadprirodzené schopnosti; niektorí ľudia môžu vidieť veci a niektorí ľudia môžu používať určité nadprirodzené schopnosti. Ako som práve povedal, každý kráča po odlišnej ceste, po ktorej by mal kráčať učeník Dafa a cesty, ktoré prejdete a dovŕšite, budú mať vplyv na budúcnosť vesmíru. Takže tam musí byť dôvod na to, aby sme nechali nejakému učeníkovi Dafa pri kultivácii nadprirodzené schopnosti; musí to byť za účelom položenia základov niečoho pre bytosti budúcnosti. Také obrovské sú zodpovednosti učeníkov Dafa, to jest, máte na svojich ramenách také dôležité úlohy! Je mnoho vecí, o ktorých som vám nepovedal alebo vám o nich nechcem úplne povedať, aby ste si nevyvinuli všetky možné pripútanosti.

Ak títo ľudia, ktorí majú nadprirodzené schopnosti, nekráčajú pri kultivácii po svojich cestách dobre – dnes do nich niečo zasahuje, zajtra si vyvinú odchýlené porozumenie a pozajtra sa tak rozohnia, že nevedia kde je vrch a kde spodok – potom vám poviem, že ste nekráčali dobre po ceste, ktorú som pre vás usporiadal. Taká cesta bola pre vás usporiadaná, pretože vo vesmíre sú také faktory, ktoré vám boli dané a boli ste poverený kráčať po tej ceste. Chápete, čo mám na mysli? (Potlesk) Avšak nejakí študenti, ktorí majú nadprirodzené schopnosti, sa nedokázali správať podľa veľkých úloh a nečinili sa dobre. Sú namyslení na tie drobné malé schopnosti, ktoré majú, a ich problém prekračuje predvádzanie sa, vykročili po veľkej obchádzke, niektorí si dokonca vyvinuli odchýlené porozumenia a stále si to neuvedomili! Nedokázali ste sa správať podľa obrovskej dôvery, ktorú vám zveril vesmír, a to nie je maličkosť. Takže keď ste učeníkom Dafa, musíte dbať na všetky aspekty vecí. Keď sa učeníci Dafa obzrú späť na cestu, po ktorej kráčali, uvidia, že v rôznych prostrediach každý človek kráčal po svojej vlastnej ceste a bol tam dôvod dokonca aj pre druh zamestnania, ktoré ste mali v ľudskom svete, váš životný štýl atď.

Zákon, ktorý tu dnes vyučujem, sa týka všetkých študentov a to zahŕňa tých v Číne ako aj tých mimo Čínu. Toto sú problémy, ktoré vznikli s celým telom. Učeníci Dafa sa v skutočnosti činili veľmi dobre, keď počas tohto času potvrdzovali Zákon, a je mnoho špecifických vecí, o ktorých nechcem hovoriť, pretože počkám a nechám vás samotných vidieť tie veľkolepé, úžasné a posvätné veci. Pokiaľ sa teraz môžete neustále dobre činiť v troch veciach, ktoré majú robiť učeníci Dafa, budete schopní cez to prejsť – určite budete schopní cez to prejsť. (Potlesk)

Znova to poviem: Nechcem opustiť ani jediného človeka. Preto je Majstrovo uvažovanie väčšinou odlišné od vášho. Niekedy si myslíte, že niektorí ľudia sú nezodpovední, niektorí ľudia sú nezachrániteľní, niektorí ľudia sú takí alebo onakí... ale moje uvažovanie sa líši od vášho. Viete, dnes som otvoril dvere pre záchranu ľudí tak široko; veci ohľadom práce, ktorú majú vnímajúce bytosti v ľudskej spoločnosti sa majú tak, že ľudia robia všemožné práce a ja chcem zachrániť každého človeka. Pokiaľ sa niekto učil Zákon, chcem ho zachrániť, nechcem opustiť týchto ľudí. (Potlesk) Keď si vy, učeníci Dafa, vyviniete medzi sebou ešte silnejšie spravodlivé myšlienky, to bude to, čo je najveľkolepejšie. Tým, že každý začne od seba, skutočne spravme naše prostredie veľmi spravodlivé, a potom sa všetky nespravodlivé faktory rozpustia a všetci študenti, ktorí sa nesprávali dobre uvidia svoje nedostatky a to ich prinúti činiť sa lepšie.

Ľudské bytosti... keď bytosť môže v tomto období histórie získať Zákon, nie je to bežná vec – má také šťastie! Ale len čo stratí tento Zákon, viete, čo ju čaká? Je to naozaj strašné, pretože keď nenaplní veľké zodpovednosti a obrovské úlohy, ktoré jej boli zverené, potom je to ako opak Dovŕšenia bytosti a naozaj bude musieť vstúpiť do brány ne-života. Nemôžete jednoducho opustiť môjho človeka bez toho, aby ste sa dosť neusilovali. Nech niekto spravil akékoľvek chyby a nech je akýmkoľvek človekom, ja mu stále chcem dať šancu. Samozrejme, v ľudskej spoločnosti je nakoniec mnoho ľudí, ktorí už nie sú dostatočne dobrí, takže ich nechajte jednoducho tak. Dnes som hlavne hovoril, že naši učeníci Dafa sa musia činiť lepšie a musíme si ceniť tých, ktorí získali Zákon.

Tí, čo sa nečinili dobre, by mali dôkladne pouvažovať o týchto veciach a určite nebrať Majstrovo milosrdenstvo na ľahkú váhu. Nemusíte mi veriť; môžete robiť veci svojím vlastným spôsobom. Ale opakovane som povedal, že fakt, že taká veľká vec sa stala v ľudskej spoločnosti, že taký veľký počet ľudí v spoločnosti robil to, čo robil, a fakt, že ja, Li Chung-č’, som vyučoval niečo, čo ľudia počas vekov vždy chceli poznať a chceli získať, ale nemohli, (potlesk) žiadna z týchto vecí nie je náhoda. Pokojne o tom premýšľajte. Tí, čo sa nečinili dobre, nezničte si váš večný život kvôli vašej iracionalite a ľudským pripútanostiam.

To je všetko, čo dnes poviem. Ďakujem vám. (Dlhý, nadšený potlesk)

 [1] Poznámka prekladateľa: Rádio stanica sprístupnila v minulosti na svojich webstránkach audio súbory s novými písmami, aby pomohla praktizujúcim Dafa v Číne, ktorí v dôsledku prenasledovania majú problém získať vytlačené materiály.