Vyučovanie Fa na konferenciách – III. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie a vysvetľovanie Fa na Fa konferencii v meste New York. 2

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Stredozápadnom USA, 2003. 38

 


 

Vyučovanie a vysvetľovanie Fa na Fa konferencii v meste New York

(Li Chung-č’ – 20. apríla 2003)

 

Dobrý deň! (Potlesk)

Pracovali ste usilovne! (Potlesk) V nedávnej dobe ste možno videli, že neustálou snahou učeníkov Dafa, vysvetľovaním faktov a pomocou vysielania spravodlivých myšlienok, študovania Fa a vaším kultivovaním ste spôsobili podstatné zmeny v stave vecí predtým ako príde celá, obrovská sila nápravy Fa. Zlých bytostí v rôznych dimenziách je skutočne veľmi málo, takže nie sú schopné vytvoriť prenasledovanie a zasahovanie vo veľkom rozsahu. Ale pokiaľ stále existujú, budú zasahovať do učeníkov na miestach, kde je nedostatočné pochopenie a kde sú pripútanosti v myslení. Miesta, kde sú stále medzery vo vašom xinxingu by už viac nemali byť zneužívané.

V súčasnosti, napätie, ktoré sa vynorilo medzi niektorými študentami – všetci musíte dávať pozor – nemôžete dovoliť tým drobnostiam, aby ovplyvnili správne veci, ktoré učeníci Dafa majú robiť. Poviem vám, bez ohľadu na to, aké konflikty sa objavia alebo aké druhy situácií vystúpia, je to určite tak, že máme medzery v nás. Je to určite takto. Ak by tam nebola medzera, nik by ju nemohol zneužiť. Xinxingové konflikty medzi našimi študentami, nedostatok harmónie, keď spolu vzájomne spolupracujete – a nezáleží na tom, či je udalosť veľká alebo malá – hovorím vám, rozhodne sú to démoni, ktorí zneužívajú medzery. Pretože ste učeníci Dafa, tá vaša časť, ktorá dovŕšila kultiváciu, úplne spĺňa božské štandardy, ale na povrchu sa stále kultivujete v Dafa. V podstate ste učeníci Dafa, takže máte prejavovať podobu učeníka Dafa v každom ohľade. Takže v tom čase, keď je tu xinxingový konflikt, je to spôsobené naším pochopením alebo našimi pripútanosťami pri kultivácii xinxingu. Hoci tieto udalosti sú menej závažné, chaotické, zlé bytosti v iných dimenziách ich ľahko môžu zneužiť. Mali by ste týmto veciam venovať pozornosť! Prešli ste skúškou zla, takže by ste mali rozumieť všetkému.

Medzi poslucháčmi sú ľudia z Európy, Ázie, Austrálie a tiež z Južnej Ameriky a mnohých iných oblastí. Nie je pre vás ľahké prísť a stretnúť sa. Predtým som niečo povedal. Povedal som: hoci ste teraz spolu, počkajte keď dosiahnete dovŕšenie – nikto z vás nebude môcť nájsť toho druhého (smiech). Ako viete, tento vesmír je neuveriteľne rozľahlý. Kvôli náprave Fa boli vytvorené Tri ríše a kvôli náprave Fa bola vytvorená ľudská spoločnosť, takže v minulosti sem prišli bytosti vysokých úrovní z mnohých kolosálnych nebeských klenieb. V tom čase neprišli vo veľkom počte. Mali reprezentatívny charakter, bolo to kvôli spolupráci a robeniu týchto posledných vecí v rôznych časových obdobiach. Inými slovami, veľká časť učeníkov Dafa prišla s týmito kozmickými telami a každý si vytvoril karmické vzťahy. Akonáhle dosiahnete dovŕšenie a vrátite sa, bude pre vás takmer nemožné, aby ste sa vzájomne opäť videli, dokonca i keď budete chcieť. Takže by ste si mali vážiť túto časť vášho karmického vzťahu. Navyše, tieto vaše karmické vzťahy boli vzájomne poprepletané a počas každého života sa vytvorili rôzne karmické vzťahy. Nebolo to ľahké. Takže spolupracujte dobre, keď robíte veci. Vec každého učeníka Dafa je vecou každého druhého. Nevytvárajte si medzi sebou veľké prekážky kvôli nejakej drobnej maličkosti. Nemá to význam. Vážte si toto všetko. Musíte tiež spolupracovať pri veciach Dafa a mali by ste spolupracovať dobre.

Pre učeníkov Dafa existujú práve teraz len tri veci. Jednou je vysvetľovanie faktov a jednou je vysielanie spravodlivých myšlienok. Vysielanie spravodlivých myšlienok má vplyv na vaše vlastné telá a situácie mimo vášho tela. Ďalšou je vaša kultivácia a študovanie Fa dobre. Tieto tri veci majú najvyššiu dôležitosť. Všetkým je vám jasný účel vysvetľovania faktov, je ním odhaliť prenasledovanie zla, dať to vedieť ľuďom vo svete a dať to vedieť vnímajúcim bytostiam vo vesmíre. Keď tu vysvetľujete, vrstvy a vrstvy vašich tiel, ktoré dovŕšili kultiváciu, tiež vysvetľujú na rôznych úrovniach vesmírnych tiel. Musíte odhaľovať toto prenasledovanie a túto drámu zla a umožniť, aby ju ľudia vo svete mohli jasne vidieť, a toto je tiež jej potláčanie a odstraňovanie. Vysvetľovanie faktov je najsilnejšie a je to čin obrovského súcitu, pretože toto prenasledovanie je založené výlučne na klamstvách a podvodoch. Vám je teda všetkým jasný účel vysielania spravodlivých myšlienok učeníkmi Dafa, ktoré hlavne slúži na odstránenie zlých bytostí, ktoré ovládajú ľudskú rasu a nútia ju robiť zlo proti Dafa a prenasledovať učeníkov Dafa a ľudí vo svete, a slúži na záchranu ľudskej rasy a vnímajúcich bytostí, je to kvôli odstráneniu prekážok pre nápravu Fa, ktoré boli pripravené. Takže to má najvyššiu dôležitosť. Žiaden učeník Dafa to nemôže zanedbávať. Nemôžete ani použiť žiadnu výhovorku na zanedbávanie vysielania spravodlivých myšlienok. Je to preto, že ak sa vy dobre neočistíte, nebudete sami schopní dobre konať. Ak sa sami dobre neočistíte, budete zasahovať do iných. Treťou vecou je dobre študovať Fa. Ak neštudujete tento Veľký Zákon dobre, vaše dovŕšenie nebude zaručené. Navyše, všetky spravodlivé veci Dafa, ktoré ste spravili, budú akoby sa bežní ľudia starali o svoje záležitosti, s bežnými myšlienkami svetského človeka a z východiska svetských ľudí. Potom sú to len svetskí ľudia. V najlepšom prípade sú to len bežní ľudia, ktorí robia dobré skutky pre Dafa. Ale vy ste učeníkmi Dafa, takže sa nemôžete odlúčiť od Fa, keď robíte veci. Neustále postupne meníte túto nezmenenú najvrchnejšiu povrchovú časť. Takže nemôžete postupovať bez študovania Fa. Musíte dobre študovať Fa. V procese študovania Fa budete schopní pokračovať v odstraňovaní zlých elementov vo vás a meniť ten posledný kúsoček vašich nezmenených vecí. Prečo som vám stále dôrazne hovoril, aby ste študovali Fa, študovali Fa a študovali Fa dobre? Má to najvyššiu dôležitosť.

Ako už viete, učeníci Dafa sa dostali za proces dovŕšenia a dnešná história zverila učeníkom Dafa ešte väčšiu zodpovednosť: nie vaše osobné oslobodenie a dovŕšenie, ale zachraňovanie ďalších vnímajúcich bytostí. Preto si zaslúžite byť učeníkmi Dafa. Bola vám teda zverená taká obrovská, historická zodpovednosť a spolu s ňou vám bude daná zodpovedajúca pocta. Nikdy nehovorím kto som. Predsa však ale napravujem Fa. Potom, pretože ste učeníci Dafa, môžete napravovať Fa spolu s Majstrom a rozmýšľajte o tom, čo je prichystané pre vás v budúcnosti – nikdy som vám to výslovne nepovedal, ale dnes to naznačím – bude to najvyššia a s ničím neporovnateľná pocta! (Potlesk) Rozmýšľali ste o tom? Ktokoľvek prenasledoval Dafa, ktokoľvek prenasledoval učeníkov Dafa, akokoľvek vysoko je tá bytosť, sformovala sa tam rovnocennosť medzi vami a tou bytosťou. Bez ohľadu na to, ako vysoko je, stala sa vám rovnocenná. Zahŕňa to ale Pánov veľmi vysokých kolosálnych nebeských klenieb, Pánov bezhraničných kolosálnych nebeských klenieb a ešte vyššie bytosti, tieto vysoké miesta rôznych kolosálnych nebeských klenieb sa však robením zlých skutkov voči Dafa stali rovnocennými s rôznymi mojimi učeníkmi Dafa. Rozmýšľajte teda o tom všetci, čo to znamená? Môžem vám povedať, že hoci mám mnoho učeníkov Dafa, ktorí boli zabití v tomto prenasledovaní, Fa rozhodol: ich bytosti si vymenia pozície s tými vysokými bytosťami, ktoré ich prenasledovali! (Potlesk)

Je to tak. Prečo sa Bohovia takých vysokých úrovní zapájali? Prečo takíto Bohovia vysokých úrovní spôsobili, že bytosti pod nimi prenasledovali učeníkov Dafa? Nezúčastnili sa priamo, ale ich faktory to spôsobili. Mohli by za toto nebyť braní na zodpovednosť? Zúčastnili sa a musia niesť zodpovednosť za toto zasahovanie. Je to zákon vesmíru. Inak by sa ich to netýkalo. Pokiaľ je tam kúsok prepojenia s nimi, musia niesť zodpovednosť za túto vec. Nezaslúžia si tam už sedieť. Preto učeníkom Dafa bude dovolené kultivovať sa nahor a sedieť tam. Takto to funguje.

V skutočnosti je mnoho vecí, ktoré si bežní ľudia nemôžu ani predstaviť. Môžu sa zdať bežné, ale veci, ktoré robia učeníci Dafa, sú najveľkolepejšie a nemajú obdobu. Keď sa pozriete na toto prenasledovanie proti učeníkom Dafa, ktoré je zlé až do krajnosti a obrovské rozsahom, Veľký Zákon vesmíru ponúka spásu ľuďom v ľudskom svete a taký veľký Fa sa rozširuje v ľudskom svete – takže prečo je tak mnoho ľudí vo svete nevšímavých a nepohnutých? V skutočnosti sú obmedzovaní starými silami a boli tesne zablokovaní. Staré sily si myslia, že kultivácia v období nápravy Fa a potvrdzovanie Fa sú veci učeníkov Dafa a že iní ľudia si nezaslúžia zúčastňovať sa. Za týchto okolností je pre ľudí vo svete ťažké uvedomiť si pravdu Fa Veľkého Zákona a posvätnosť Fa. Ale ľudia môžu rozumieť veciam ako sú ľudské práva a pošliapavanie slobody presvedčenia, keď o nich ľuďom hovoríme. Takže keď objasňujete pravdu, vaše slová by sa mali točiť okolo týchto tém a ľudia budú schopní to pochopiť, budú vás podporovať. Pokiaľ stále má zmysel pre spravodlivosť, stále má stránku súcitu a stále môže byť zachránený, bude vás podporovať. Takže ak hovoríte na príliš vysokej úrovni, účinok nebude dobrý. Je to preto, že len učeníci Dafa sú oprávnení k [získaniu] Fa v tomto čase, takže ak chcete premeniť bežných ľudí na učeníkov Dafa hneď pritom, ako im vysvetľujete fakty, príliš sa snažíte o výsledok. Každý, kto hovorí príliš vysoko, keď vysvetľuje fakty, sa správa iracionálne a má škodlivý vplyv. Ak nepočúva slová varovania a je príliš pripútaný, môže dokonca spraviť ešte väčšie zlé veci a môže byť zneužitý démonmi. Ak ste skutočne spáchali hriechy tohto druhu, démoni vás môžu chcieť zhodiť dole.

Takže žiadna z týchto vecí nie je druhoradá. Musíte s nimi narábať správne. Vaša cesta, myslím, že ste to všetci videli, je v skutočnosti veľmi úzka. Ak sa odchýlite len o kúsoček, nedosiahnete úroveň štandardu učeníka Dafa. Je tu len jedna veľmi spravodlivá cesta, po ktorej môžeme kráčať. Nemôže byť ani len kúsoček odchýlky, pretože toto požaduje história a požadujú to životy vnímajúcich bytostí v budúcom vesmíre. Vesmír v budúcnosti nemôže mať žiadnu odchýlku a chyby len preto, že sme mali medzery počas nápravy Fa. Takže pre nás je dôležité kráčať správne každým jedným krokom počas nášho potvrdzovania Fa, hoci to vyzerá obyčajne. Nenechávajte žiadnu škvrnu alebo ľútosť na ceste, po ktorej kráčate, keď potvrdzujete Fa a keď sa ustanovuje vaša mocná cnosť. To by sa nikdy nedalo zotrieť. Samozrejme, či to je kultivácia, potvrdzovanie Fa alebo odstraňovanie prenasledovania so spravodlivými myšlienkami, táto záležitosť ešte neskončila. Pretože ešte neskončila, je to príležitosť pre tých, ktorí sa nečinili dobre. Ak to v závere nevykonáte správne, keď príde koniec, spadnete. Keď prenasledovanie začalo, študenti v Číne a tiež mimo Číny naozaj nerobili dobre mnoho vecí. Keď to nerobili dobre v tom čase, mohli ste povedať, že im chýbali skúsenosti, alebo sa nikdy s niečím podobným nestretli a nevedeli, čo robiť. Ale niekoľko rokov bleskurýchlo utieklo a už to nemôžete povedať. Teraz sa s týmito vecami viete jasne a racionálne vysporiadať. Takže by ste sa mali činiť ešte lepšie a to, čo sa stalo v minulosti, by sa nemalo opakovať.

Ak sa činíte dobre vo svojej vlastnej kultivácii, bude to mať vzťah k závažným veciam v budúcom vesmíre. Proces osobného dovŕšenia učeníkov Dafa sa skončil. Ale vy ste sa stali mojím učeníkom a ako učeník Dafa, zodpovednosť, ktorú vám zverila história dnes, nekončí vaším dovŕšením, požaduje od vás, aby ste robili ešte väčšie veci a chce pre vás ustanoviť ešte väčšiu mocnú cnosť. Samozrejme, to znamená, že vás očakáva ešte vyšší Stav dosiahnutia, a očakávajú vás ešte väčšie zodpovednosti vesmíru. Je tam takýto vzťah. Povedal som predtým, že učeníci Dafa majú pokračovať vo svojom úsilí, až kým nespravia veci dostatočne dobre. Hoci ste prešli procesom kultivácie, stále sa máte kultivovať, aby ste boli ešte lepší a kultivovať dobre najvrchnejší povrch, zostávajúcu časť, ktorá nebola úplne skultivovaná. Takže študovanie kníh a učenie sa Fa má mimoriadnu dôležitosť.

Viete čo? Predtým som vyučoval Fa o „vzostupe za jasného denného svetla.“ Inak povedané, keď je povrch tela dobre skultivovaný, môže vystúpiť za jasného denného svetla. Viete ale akí ľudia v minulosti vystupovali za jasného denného svetla? Nikto z tých, ktorí vystúpili za jasného denného svetla, neopustil Tri ríše. Dôvodom je to, že v očiach Bohov na nebesiach sú ľudské telá najšpinavšie a rozhodne ich nemožno priniesť do nebies. Takže bez ohľadu na to, ako dobre ste sa kultivovali, nemohli ste to spraviť. Nemali by ste tú nebeskú čistotu a posvätnosť a nemohli by ste dosiahnuť ten stav. Ale ja dnes nechcem spraviť len zmeny vo vašom tele, to jest na povrchu, a nie je to len o ľuďoch v ľudskom svete, ktorí sú schopní opravdivo sa kultivovať na Bohov mimo Troch ríš. Je to skôr harmonizovanie celého vesmírneho systému. V minulosti sa takmer nikto nebol schopný kultivovať na Boha mimo Troch ríš. Takže ako som práve povedal, hoci vystúpili za jasného denného svetla, všetci boli Bohmi v rámci Troch ríš. Neopustili Tri ríše, ale boli Bohovia. To, čo však chcem uskutočniť dnes, prepožičaním kultivačnej metódy učeníkom Dafa, je ustanoviť vo vesmíre s ničím neporovnateľnú, ešte vyššiu múdrosť. Cieľom je dovoliť v budúcnosti bytostiam, ktoré spadli, môcť sa stadiaľto vrátiť. Alebo prinajmenšom budú mať tú možnosť. Toto je časťou schopnosti vesmíru harmonizovať sa. Takže prečo to stále zdôrazňujem? Ak dnešní učeníci Dafa budú môcť vykonať tento posledný krok, vytvorí to cestu pre ľudské bytosti, ako sa stať Bohmi. Toto sa nikdy v minulosti nestalo. Tí, ktorí skutočne odišli z Troch ríš predtým, boli všetko pomocné vedomia. Časť bytostí v rámci Troch ríš ukončila kultiváciu s telom a všetci boli Bohmi v rámci Troch ríš. Ale tentokrát si učeníci Dafa nielen skultivujú svoje telá von z Troch ríš, chcem tiež, aby ste sa vykultivovali k rôznym úrovniam, ku Kráľom a Pánom mimoriadne vysokých úrovní. Toto je potvrdzovanie múdrosti nového vesmíru a je to jedna forma dosahovania stavu harmónie budúcimi bytosťami. Takže toto nie je drobnosť. Úplné dokončenie premeny povrchu tela je dosiahnutím najvyššej čistoty. Dosiahnutie takéhoto vysokého stupňa – o toto sa Bohovia nikdy nepokúsili a žiaden Boh sa o tom neodvažoval uvažovať, pretože v očiach Bohov, zdá sa im, že všetko nižšie je neznesiteľne špinavé. Tentokrát som ja spravil takúto vec. Dovŕšenie učeníkov Dafa je precedentná situácia a vytvorila cestu pre budúcnosť. Hovoríme „vytvorila“, ale v skutočnosti Fa mal tú múdrosť už dávno. Iba sa teraz použila.

Prečo je to potrebné spraviť takto? Práve som povedal, že vesmír potrebuje byť zharmonizovaný. V skutočnosti je mnoho, mnoho iných faktorov. Keď je táto cesta prerazená, jedna z najväčších otázok bude vyriešená – to je niečo, čo sa nik z Bohov vo vesmíre neodvažoval predstaviť si. Viete ako existujú Bohovia? Tí z vás, ktorí boli v strednej časti Spojených štátov mohli vidieť, že niektoré neúrodné hory a odkryté kamene, ktoré pripomínajú ľudské bytosti, najmä tie na juhu a v južnej časti stredu krajiny, vyzerajú ako Bohovia. Niektoré z týchto kameňov sa podobajú na Bódhisattvy a Budhov a niektoré vyzerajú ako iní Bohovia. Prečo je to takto? Oni v skutočnosti zodpovedajú Bohom. Sú najnižšou časťou Bohov. Bohovia minulosti zodpovedajú povrchu planét a všetci majú životný obehový systém. Bohovia sa starajú, aby sa kamene nepokazili a existencia kameňov zaručuje život Bohov; hneď ako sa kamene rozpadnú, telo Boha sa rozloží a niektorí Bohovia potom spadnú dole. Je tam takýto vzťah. V skutočnosti je to ovládané vyššími Bohmi. Tento druh vzťahu však nie je procesom kde častice tvoria častice, v ktorom malé častice vytvárajú väčšie častice a väčšie častice vytvárajú vrstvu ešte väčších častíc. Je to tak, že podstata hmoty sa stráca čoraz viac, alebo inými slovami, hmota sa čoraz viac oslabuje, pokiaľ sa neoslabí na štandard božského tela; v skutočnosti sa hmota tiež stáva ľahšou a ľahšou, kým sa nestane Bohom rôznych úrovní a najvyššími Bohmi. Samozrejme, čím viac sa oslabila, tým je čistejšia. Predtým som povedal, že učeníci Dafa prišli z Európy lietadlom, aby sa zúčastnili tejto Fa konferencie. Zdá sa, že ste cestovali dosť ďaleko, ale v očiach Bohov, častica Zem je ako malé zrnko piesku, je taká drobná. Vaše cestovanie bolo skoro akoby ste sa vôbec nepohli. V skutočnosti je to tak len pre ľudí. V skutočnosti Bohovia majú tiež hranice rôznych Bohov. Bohovia minulosti tiež cestovali v rámci svojich hraníc. Hranice vyplývali zo vzťahu ku kameňom na Zemi. Nemôžu sa ani odlúčiť, ani vziať si so sebou kamene na povrchu planét vesmíru. Stratiť zodpovedajúci kameň je pre nich ako stratiť svoje korene a stratiť to, čo zabezpečuje ich životy. Rozložili by sa a boli by zničení. Nikdy som vám predtým tieto veci nepovedal. (Potlesk)

Dnes som vám to odhalil. Znamená to, že ten problém bol vyriešený. Prečo som povedal, že Bohovia budúcnosti a nový vesmír budúcnosti sú nesmierne nádherné? Treba dlhú prednášku Fa, aby som vypovedal každú jednu nádhernú vec. Ako to vidím ja, Bohovia budúcnosti sa skutočne stanú Bohmi – nebudú už musieť zodpovedať ku kameňom na Zemi. Bohovia iných systémov už tiež nebudú musieť zodpovedať ku kameňom a hmote na povrchu častíc v rámci ich vlastných systémov. Dôvodom je, že v minulosti, ak Bohovia nemali najnižšiu a najrozsiahlejšiu hmotu, ku ktorej zodpovedali, stratili by obehový systém ich hmoty a ich životy by neboli zaručené. Bol tam takýto vzťah. Rozmýšľali ste o niečom? Kamene sú vytvorené z molekúl a samozrejme, takisto aj ľudské telá. Predpokladajme, že ste uspeli v kultivovaní najvrchnejšieho povrchu, materiálneho tela, ktoré má človek, nevezmete si so sebou základnú záruku? Kamkoľvek pôjdete, nebudete tým limitovaný. Musíte však dosiahnuť čistotu a posvätnosť vyžadovanú tou úrovňou. A môžem vám všetkým povedať, počas nápravy Fa som už premenil najhorší na najlepší a najdokonalejší stav. (Potlesk)

Bohovia rôznych úrovní majú v skutočnosti svoj vlastný rozsah obmedzení na rôznych úrovniach, obmedzení bytostí na tej úrovni. Ľudským bytostiam však nikto nikdy nepovedal, v akom stave sú Bohovia. To nie je dovolené. Starý vesmír sa úplne rozloží. Všetko prejde. Všetko, čo som hovoril, sa týkalo minulosti. Budúcnosť nebude takáto, je naozaj nádherná. Bohovia v budúcnosti sa úplne odpútajú od nedostatkov Bohov v minulosti a stanú sa ešte nádhernejší, vznešenejší a božskejší. Takže napravovanie Fa vesmírnych tiel neznamená len to, že vesmírny poriadok už nefunguje a jeho napravovanie, alebo že Fa minulosti už nefunguje a jeho napravovanie. Nie je to len toto. Ak by to tak bolo, rozmýšľajte o tom, nemusel by som to spraviť ja. Bolo to kvôli mnohým, premnohým problémom, ktoré bolo treba od základu vyriešiť, takže som prišiel. (Potlesk) Ako vy, bez ohľadu na to, čo povie Majster, toto povrchové telo Majstra vyzerá rovnako ako vaše. Tu máme ľudský zovňajšok. Viete ale, že ste praktizujúci. Vaša povaha je odlišná od ľudských bytostí. Samozrejme, medzi vami a mnou je ďalší rozdiel a už som vám o ňom v minulosti povedal. Nebudem tu o ňom viac hovoriť.

Takže to znamená, že počas vašej kultivácie sa musíte chopiť príležitosti a dobre sa kultivovať. Bez ohľadu na to, aký ste zaneprázdnený alebo koľko vecí musíte robiť, nemôžete zanedbávať svoje vlastné štúdium Fa a kultiváciu. Je to základná záruka, že budete schopný dobre robiť veci týkajúce sa potvrdzovania Fa. Je to tiež záruka, že to budete schopný spraviť až po posledný krok. Mnoho, premnoho vecí sa zdá byť bežných, ale sú v nich obsiahnuté všetky nekonečne nádherné a veľkolepé zvláštne pocty. Ak môžete robiť dobre tieto tri veci, potom všetko je tam, všetko je pokryté. Nezostáva mnoho času na potvrdzovanie Fa. Len sa pozrite – zlo sa rýchlo približuje ku svojmu koncu. Vy, ľudia  v publiku, ste prešli cez 20. júl 1999. Videli ste, aké boli veci vtedy a teraz. Nezáleží na tom, ako zúri zlo v niektorých častiach Číny, už to nie je to isté. A toto je pravda po celom svete. Ľuďom je čoraz jasnejšie toto zlé prenasledovanie. Ľudia vo svete sa prebúdzajú. Zmeny ako táto sa stávajú len vtedy, keď je zlo odstránené do tohto rozsahu. Iba odstránením zla sa môžu ľudia prebudiť. Toto znamená, že prenasledovanie zla sa už nemôže udržiavať. Zlu nezostáva mnoho času. Ak si pred príchodom ohromnej sily nápravy Fa zlé sily pomyslia, že už nemôžu zvládnuť ďalšie skúšanie učeníkov Dafa a ustanoviť mocnú cnosť pre tento Fa, potom staré sily spôsobia, že zlo ustúpi z tohto historického obdobia a vstúpi do brány ne-života. Táto vec skončí. Takže by ste sa mali chopiť príležitosti. Počas tohto časového obdobia by ste naozaj nemali zlyhať a mali by ste spraviť dobre posledné veci. Majster vás nevedie, aby ste sa búrili ako tí revolucionári (ľudia sa smejú), Majster vás nevedie, aby ste vzali niekomu politickú moc. Majster vás vedie, aby ste sa kultivovali. (Potlesk) To, čo odhaľujete, je zlo, zlo toho politického gangu chuligánov a cieľom je potlačiť zlo, odstrániť zlo a odstrániť prenasledovanie učeníkov Dafa a Dafa (potlesk). Nie je to získavanie vecí bežných ľudí v bežnom svete. Takže keď robíte veci, musíte ich robiť zo stanoviska učeníkov Dafa. Bežní ľudia musia rozumieť tomu, čo robíte. Nenechajte bežných ľudí myslieť si, že chceme nejakú bežnú ľudskú vec – vôbec nie! Samozrejme, čo sa týka dneška, to, čo nerozumie, je táto ľudská stránka na povrchu. Ľudia vo svete v skutočnosti vedia. Prečo som povedal, že vedia? Pretože každá bytosť má stránku, ktorá vie; vie, čo je Dafa. Predtým to bolo preto, že zlé elementy izolovali ľudský povrch od stránky ľudí, ktorá vie a manipulovali ľudským povrchom, ktorý nevie. Tieto elementy sú teraz postupne odpratávané a čoraz viac z nich sa odstraňuje. To, čo zostáva, je čoraz menšie a ľudia vo svete precitávajú stále viac.

Určite ste videli tú epidémiu, ktorá teraz prišla do Číny, že? Neprišla obrovská epidémia? Povedať to ľudskými slovami, to Nebesia trestajú ľudí. To, na čo sa zameriava, poznáme my, učeníci Dafa, veľmi dobre: zameriava sa na tých, ktorí si nezaslúžia byť spasení, na ľudí, ktorých nemožno zachrániť, keď učeníci Dafa vysvetľujú pravdu a na tú časť, ktorá nie je užitočná zlým prehnitým duchom. Toto je prvé čistenie. Nebesia trestajú zlo, Čína však stále klame, aby zakryla počet úmrtí. Poviem vám, to číslo je obrovské a navyše to ešte nedosiahlo vrchol. Ľudia vo svete  cítia strach, no v skutočnosti sa skutočne strašná vec ešte nezačala. Toto nie je opravdivé veľké čistenie, keď Fa začne napravovať ľudský svet. Bude to dokonca ešte desivejšie, keď príde veľké čistenie. Bude zacielené na celý svet. Keď sa zlí ľudia zbláznia, neobávajú sa ničoho, ale keď na nich nešťastie naozaj zostúpi, budú šokovaní. Počkajte a uvidíte – tento rok bude bohatý na udalosti. Stane sa mnoho vecí.

Mnoho študentov prišlo z iných regiónov. Možno majú mnoho vecí, na ktoré sa ma chcú spýtať. Nebudem hovoriť príliš dlho. Nechcem zobrať príliš veľa vášho času. Ak si myslíte, že máte otázky, na ktoré sa musíte Majstra opýtať, môžete ich napísať na ústrižky papiera a poslať ich sem nahor a ja vám na ne odpoviem. (Dlhý potlesk)

Poviem vám o niečom pomimo. Majster zaobchádza s vnímajúcimi bytosťami s najvyšším súcitom a takto je to v každej situácii. Na každej konferencii Dafa, pokiaľ som sa jej zúčastnil, stále som o vás hovoril ako o učeníkoch Dafa. Všetci študenti, ktorí ma videli vo verejnej situácii, tiež som o vás stále hovoril ako o učeníkoch Dafa. (Potlesk) Medzi vami sú ale takí, ktorí si so mnou počas histórie nevytvorili karmické vzťahy. Vstúpili ste počas tohto rozširovania Dafa a relatívne povedané, máte viac trápení. Takíto študenti sú v Číne a aj v zahraničí a trápenia sa u vás prejavujú inak. Tlak na odstránenie ľudských pripútaností a tlak na váš stav mysle teda v žiadnom prípade nie je ľahký. Avšak bez ohľadu na vašu situáciu, Majster s vami určite bude zaobchádzať rovnocenne. Pokiaľ sa počítate medzi učeníkov Dafa, Majster s vami bude zaobchádzať rovnako a bude vás viesť. (Potlesk) Ale vy sami sa musíte činiť dobre. (Potlesk) Pre mňa to vyzerá tak, že prenasledovanie a záležitosť vášho potvrdzovania Fa počas prenasledovania sú v posledných štádiách. Čas sa kráti. Tí, čo sa nečinili dobre, mali by ste o tom sami rozmýšľať, mali by ste sa skutočne na seba prísne pozrieť. Toto je po prvýkrát, čo som takto varoval učeníkov Dafa. (Potlesk) Či môžete dosiahnuť dovŕšenie, je na vás.

Stále sú nejakí ľudia, ktorí robia nejaké nehanebné a špinavé veci – veci nehodné Dafa a veci nehodné titulu učeníka Dafa. Ani s vami som nezaobchádzal inak. Keď nakoniec nebudete môcť postúpiť k dovŕšeniu, vy sami budete musieť niesť zodpovednosť! Majster sa nepokúša nikoho vyľakať. Ktokoľvek premešká túto historickú príležitosť, keď si uvedomíte, čo ste zmeškali, nebudete chcieť žiť dokonca ani ak by vás o to žiadali! Nemyslite si, že len preto, že Majster je vždy milosrdný, môžete brať Majstrovu milosrdnosť za samozrejmosť! Pre učeníkov Dafa sú štandardy a Fa má tiež štandardy. Nie je to tak, že každý sa môže len tak obšmietať okolo a obstáť. Duša každého človeka je zasiahnutá, každý človek sa opravdivo kultivuje a každý človek rozmýšľa o tom, ako byť zodpovedný k svojmu vlastnému životu! Prečo niektorí z vás nie sú schopní toto spraviť?! Pri pohľade na vás je Majster veľmi znepokojený! Pri pohľade na vás je Majster veľmi znepokojený! Majstrove slová dnes mohli byť ostré, ale možno by to nefungovalo, keby som nepoužil ťažké kladivo. Ak vás nebudem môcť spasiť, budem to veľmi ľutovať. Bolo by výborné, ak by ste mohli byť taký znepokojený, ako som ja.

Dobre, teraz odpoviem na vaše otázky.(Potlesk)

 

Otázka: Všetci učeníci Dafa z Jinanu pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Otázka: Rakúski učeníci Dafa pozdravujú Majstra. Učeníci Dafa z Urumqi a Xinjiangu  pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Otázka: Kedykoľvek postihnú ľudstvo nejaké pohromy, ako „11. september“, postupujúci vírus SARS a šialené prenasledovanie učeníkov Dafa, alebo napríklad rozsiahle zatýkanie učeníkov Dafa na námestí Tiananmen 1. októbra 2000, moje telo malo vždy náhle reakcie silného odstraňovania karmy. Avšak rýchlo to prešlo. Znášal som karmu za svetských ľudí, alebo tam boli iné príčiny?

Učiteľ:  Každý z vás je v procese kultivovania sa, takže tam ešte nie je nič také ako znášanie niečoho za druhých. Možno staré sily využili tie momenty a spôsobili takýto prejav. Staré sily spravili v minulosti dôkladné usporiadania. Je pre vás ťažké znášať aj to, čo je vaše, nehovoriac o znášaní vecí za druhých. (smeje sa) Avšak, toto nevylučuje prípady, keď ste dobre neprešli skúškou, alebo ste vo svojej mysli mali pripútanosti a spravili ste niečo nesprávne avšak neuvedomili ste si to, a staré sily alebo zlé bytosti zasahovali a spôsobili nepohodlie vo vašom tele. Prv sa takéto veci stávali často.

 

Otázka: Prečo v tomto dlhom priebehu vážnej a hrdinskej histórie hrala väčšina ľudí úlohy, ktoré nechcela?

Učiteľ: To je jednoduché. Bolo to jednoducho tak, akoby každý hral. Staré sily vás vôbec nenechajú hrať to podľa vašej vlastnej vôle. Určite všetko okolo toho naplánovali, akoby tam bol nejaký scenár. Inými slovami, v rôznych historických obdobiach, aký stav táto dráma mala dosiahnuť, čo ľudské bytosti mali mať, čo má prísť potom, ako nejaké obdobie histórie skončí, celou cestou až napokon po získanie Fa, a ako sa bude pomáhať pri získaní Fa – oni to zostavili takto. Takže mnohé veci nešli podľa vôle ľudí.

 

Otázka: Prečo sa hovorilo tak dlho o „stvorení, existencii, degenerácii a zničení“ pred myšlienkou o „harmonizácii bez zničenia“?

Učiteľ: Všetci rozmýšľate s ľudskosťou. Prečo si myslíte, že to bolo „tak dlho“? V skutočnosti, v rôznych úrovniach vesmíru existujú rôzne časy, a to spôsobuje, že bytosti obmedzované časmi na rôznych úrovniach vnímajú rôzne časové dĺžky. Hovoriac od základu, ako dlho v pojmoch času existuje vesmír? Vidíte, že som napravoval Fa tak dlho. V skutočnosti to bol iba okamih. V tomto okamihu na niektorých miestach prešiel tucet rokov alebo niekoľko desaťročí. Na niektorých miestach to prebieha takmer súbežne. Na niektorých iných miestach prešli desiatky miliónov rokov alebo stovky miliónov rokov. A toto všetko je spôsobené časmi definovanými pre bytosti v rôznych dimenziách. Nemôžete premýšľať o veciach v pojmoch ľudského času.

 

Otázka: Mám dve otázky. Majster, vysvetlite ich prosím. Aký je rozdiel medzi tým, keď sa praktizujúci pozerá dovnútra a keď bežní ľudia skúmajú samých seba?

Učiteľ: Myslím si, že táto otázka je… (ľudia sa smejú) Všetci viete, čo chcem povedať. Ale poviem to aj tak: vyzerá, že bola položená  niekým, kto práve začal. Pri kultivovaní Dafa, keď každý učeník objasňuje fakty medzi bežnými ľuďmi, v čom to vyzerá byť odlišné od toho, keď sa bežní ľudia venujú svojim záležitostiam? Vy všetci ste praktizujúci. Aký je rozdiel medzi praktizujúcimi a bežnými ľuďmi? Vy jete a takisto aj bežní ľudia, že? Najzákladnejšia podstata je odlišná,  najzákladnejší cieľ a základňa je odlišná, cieľ života, ktorý sa pokúšajú dosiahnuť je odlišný, a najzákladnejšie zmeny v tele sú tiež odlišné. Ľudia počas svojich snažení neustále zhromažďujú karmu a učeníci Dafa odstraňujú svoju karmu pomocou pokračujúcej kultivácie, čo spôsobuje, že ich telá sa neustále premieňajú na božské telá. Môžu byť rovnakí? Rovnako iba vyzerajú. (Potlesk)

 

Otázka: Keď sa spomínala reinkarnácia čínskych dynastií, Majster spomínal, že Spojené štáty sú Veľký Qing, (Učiteľ: Ja som nehovoril že Spojené štáty sú Veľký Qing, alebo áno?) (Ľudia sa smejú) Austrália je Xia. Avšak Francúzsko je krajina s dlhou históriou. Je to teda tlačová chyba, alebo je tam nejaký ďalší vnútorný význam?

Učiteľ: Ach, (ľudia sa smejú), aj vy ma voláte Majster, takže vám odpoviem. (Ľudia sa smejú, potlesk) V skutočnosti som nepovedal, že Spojené štáty sú Veľký Qing. Hovoril som, že Spojené štáty sú Veľký Ming (smiech) – Francúzsko je Qing. Samozrejme, hovorím to vo všeobecných pojmoch, je to súhrn. Neplatí to pre každú osobu toho národa. Je to preto, že v minulosti bol dosť veľký počet ľudí, ktorí prišli a reinkarnovali sa sami, a existujú v rozličných oblastiach. Francúzsko je krajinou s niekoľkostoročnou históriou, a je to krajina, ktorá najlepšie uchovala umenie tejto ľudskej civilizácie. V knihe teda nebola žiadna tlačová chyba.

 

Otázka: Získal som Fa po 20. júli. Keď sa objaví jav chorobovej karmy, keď to považujem za chorobovú karmu a uznám to, znamená to, že uznávam usporiadania starých síl? Mal by som vysielať spravodlivé myšlienky?

Učiteľ: O tomto som hovoril v Čuan Falune. Nemôžete povedať, že odstraňovanie karmy je čisto iba odstraňovaním karmy. Hoci sa kultivujete, nemôžete povedať: „Ja nesplatím žiadnu karmu, ja ju jednoducho odstránim a bude to.“ Tak to nefunguje. Vytvorili ste karmu robením zlých vecí v minulosti. Iba keď robíte zlé veci v bežnej spoločnosti, vyviniete si karmu. Ak nesplatíte dlh, ktorý máte, je to problém. Takže, keď splácate karmu počas svojej kultivácie, budete trpieť. Ak netrpíte, keď je karma odstraňovaná, nebol by tam žiaden pocit, iba príjemný chladný vánok. Viete, keď ste boli na seminároch vtedy za starých čias – niektorí ste sa zúčastnili seminárov, ktoré viedol Majster – potom čo Majster mávol rukou, vyšli ste z triedy bez akejkoľvek choroby, všade ste sa cítili ľahko, vaše celé telo bolo ľahké ako pierko a nemali ste žiaden pocit choroby, nebolo to tak? (Potlesk) Avšak nemôžete žiadať od Majstra, aby to všetko za vás vytrpel, vy sami sa musíte kultivovať. Keď naozaj príde váš čas, aby ste išli do tej ríše, Bohovia sa pozrú a povedia: „Všetka tvoja karma bola odobratá? Nedostal si sa sem hore kultiváciou? Môžeme toto dovoliť? Nie.“ Keď odstraňujete karmu, bude tam utrpenie. A kvôli tomu sa môžete zlepšiť. Je tam takýto vzťah.

Čo sa týka toho, či tam zasahujú staré sily, keď premieňame naše najvonkajšie telo, je tu časť, ktorú musíte sami pretrpieť. Avšak relatívne povedané nie je veľká, a nebude mať veľký vplyv na potvrdzovanie Fa. Keď prídu veľmi veľké ťažkosti, vtedy je to zasahovanie zla, a musíte vyslať spravodlivé myšlienky, aby ste to odstránili! To, čo robia dnes učeníci Dafa, sú veci na potvrdzovanie Fa, a sú to najsvätejšie a najveľkolepejšie skutky. Možno poviete: „Všetko, čo sa stane počas tohto kritického obdobia, keď robím veci pre Dafa a zachraňujem vnímajúce bytosti je zasahovanie.“ Avšak musíte to hodnotiť racionálne. Nebuďte pripútaný – „Keďže trpím a necítim sa dobre, myslím si, že to musí byť zasahovanie. Pokiaľ trpím a necítim sa dobre, ja to neprijmem a musím vysielať spravodlivé myšlienky.“ Samozrejme, je v poriadku vysielať spravodlivé myšlienky. Gong, ktorý vyšlete sa postará o veci, o ktoré sa má postarať, a keď príde na veci, o ktoré sa nemá postarať, gong bude konať podľa Fa, pretože ten gong bol skultivovaný vaším kultivovaním sa podľa štandardu Fa. (ľudia sa smejú) Ja si teda myslím, že by ste mali robiť veci racionálne.

 

Otázka: Existuje karmický vzťah medzi Hlavnou dušou a Pomocnou dušou?

Učiteľ: Niektoré majú karmické vzťahy, iné nemajú. Avšak to hovorím o bežných ľuďoch, nie o učeníkoch Dafa. Čo sa týka ľudí vo svete, často zistím, že ten človek bol v histórii tým a tým, avšak na inom mieste objavím, že iný človek bol týmto človekom v histórii tiež. Dokonca aj v USA, tak ďaleko a za oceánom, nachádzam tento jav. Prečo? Znamená to, že ľudia majú Hlavnú dušu, Pomocnú dušu a iné elementy. Hovoril som aj o tom, že ľudia majú elementy z ľudských tiel. Takže je možné, že niekoľko ľudí žijúcich v rovnakom čase vo svete boli v histórii tou istou osobou. Je veľa takýchto javov.

 

Otázka: Učeníci Dafa z Harbinu pozdravujú váženého Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Bez ohľadu na to, aké je prostredie drsné alebo ako zúrivé je zlo, budeme určite nasledovať Majstra a kráčať dobre po našej záverečnej ceste. Majster, môžete si tým byť istý.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk) Verím tomu, teraz tomu naozaj verím. Keď 20. júla začalo zlé prenasledovanie, mohol som sa iba pozerať, či to dokážete (smeje sa). Pamätáte sa ako som v minulosti, pred 20. júlom 1999, niečo povedal? Povedal som, že hoci by sa mi podarilo spasiť iba jedného človeka, nerobil som tie veci zbytočne. (Potlesk) Poviem vám, v tom čase som si vo svojej mysli nebol istý. Nevedel som, či v rozhodujúcich okamihoch dokážete naozaj prekonať veci. Samozrejme, keby bol naozaj iba jeden človek, ktorý by uspel vo svojej kultivácii, spravil by som ho Vesmírom a mal by všetko, čo existuje. (Potlesk) Samozrejme, (smeje sa), teraz to nie je iba jeden človek. Ako ste to už videli, teraz tomu naozaj verím. Spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa nemôže nik zničiť. Úspech pre učeníkov Dafa počas obdobia nápravy Fa je záležitosťou dosiahnutia, a je to záležitosťou toho, či tí ľudia vo svete s karmickými vzťahmi môžu byť spasení, avšak záležitosť nápravy Fa v kozmickom tele určite uspeje.

 

Otázka: Pozdravujem Majstra v mene učeníkov Dafa z Pekingu.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Otázka: Mám ešte otázku, konkrétne, či je určitý človek špión, alebo mal vymytý mozog. Môžeme sa pýtať takéto otázky?

Učiteľ: Ja sa na to pozerám takto. Či mal vymytý mozog alebo nie, nezáleží na tom – všetko sú to ľudské veci. To, na čo sa pozerám, je podstata života. Každý, kto po svojej ceste nekráča dobre, poškvrní svoju vlastnú históriu a prinesie nenapraviteľnú škodu a straty svojej vlastnej budúcnosti. Ale aby spasil vnímajúce bytosti, Majster ponúka najväčší súcit. Ako som povedal vo svojich predchádzajúcich prednáškach, nezáleží mi na tom, či ste špión, alebo aký druh práce robíte, zaobchádzam s vami ako s ľudskou bytosťou. Všetci ste predovšetkým ľudské bytosti, iba váš predmet práce je odlišný. Nepremárnite túto príležitosť, ktorú máte raz za život, len preto, že váš predmet práce je odlišný. Musíte byť zodpovedný svojmu vlastnému životu. Nemôžem vám uprieť spásu len preto, že váš predmet práce je odlišný, ale na druhej strane, nemôžem vás nechať dovŕšiť sa a zostať tu v budúcnosti len preto, že vaša práca je zvláštna, ak ste spravili veci, ktoré poškodzujú Dafa, alebo ak ste ublížili Dafa alebo učeníkom Dafa. Je tu takýto vzťah. Samozrejme, stále sú tu príležitosti, pretože toto prenasledovanie sa ešte neskončilo, ale čas uteká rýchlo. Čo robíte a ako to nahradíte je na vás. Využite čo najlepšie ten čas!

 

Otázka: Niektorí ľudia sa nemôžu vzdať Dafa, ale nemôžu opustiť ani svoju ľudskosť. Na povrchu sa kultivujú a robia určité veci nápravy Fa, ale v skutočnosti podnecujú problémy a vytvárajú nepokoj. Niektorí dokonca páchajú samovraždy a majú homosexuálne vzťahy. Čo sa stane s týmito ľuďmi? Pôjdu do sféry démonov? Čo sa stane s tými, ktorí sa ich zastávajú?

Učiteľ: Viem o tom všetkom. Pokiaľ zostáva aspoň nejaká šanca, nechcem ich vyhnať, takže takéto veci pozorujem a všímam si ich. Najlepšie by bolo, aby sa títo ľudia, ak chcú spraviť veci najlepšie ako dokážu, rýchlo prebudili – rýchlo sa zobuďte! Ak ste na to odhodlaní, potom povedzte učeníkom Dafa o veciach, ktoré ste spravili a to by mohlo pomôcť. Čas sa skracuje. Naozaj mám o vás obavy. Neberte Majstrovo milosrdenstvo ako žart. Fa má štandardy.

 

Otázka: Ako môžeme lepšie pomôcť druhým praktizujúcim, aby sme sa mohli zlepšovať ako celok?

Učiteľ: V skutočnosti, keď príde na tieto špecifické veci, stále ich musíte robiť sami. Mocná cnosť má byť ustanovená vami samotnými a po ceste kultivácie musíte kráčať vy sami. Ak by som vám povedal každú maličkosť, stratili by ste príležitosť ustanoviť si mocnú cnosť. Na tejto ceste nápravy Fa a na tejto ceste kultivácie budú určite prekážky, určite tu budú všetky druhy konfliktov a určite tu bude existovať ten druh ľudí, ktorých práve spomenul tento študent. Je to preto, že staré sily si myslia: „Ak tvoji učeníci Dafa sú takí čistí a nemajú žiadne zasahovanie, ako sa zbavia niektorých zo svojich zlých myšlienok? Ako môžeš dokázať, že tvoj Dafa sa vynoril z takého komplikovaného prostredia a ustanovil si mocnú cnosť?“ Preto to chceli spraviť a preto zariadili, aby tam boli niektorí ľudia a stali sa nejaké veci. Boli to staré sily, ktoré to chceli spraviť. Nič z toho neuznávam. Prečo sa potom nezbavím tých ľudí? Ako som práve povedal, mám voči nim najvyššie milosrdenstvo, čakám na nich, aby sa zmenili a čakám na nich, aby oni sami nestratili túto príležitosť. Práve toto si o tom myslím. (Potlesk)

 

Otázka: Ako sa môžeme lepšie zlepšiť ako celok a pozdvihnúť sa ako celok?

Učiteľ: Ak spolu dobre spolupracujete, potom to môžete spraviť. Sféra každého človeka je odlišná. Hovorím vám teraz, Majster videl, že niektoré rozdiely medzi študentami sa zväčšili. Nebolo to predtým zjavné, ale teraz sa zväčšili, a čím viac sa to blíži ku koncu, tým sú rozdiely väčšie. Takže tu musia byť rozdiely v pochopení ľudí. Kľúčom je, ako lepšie spolupracovať a lepšie sa vzájomne koordinovať.

 

Otázka: Akú úlohu hrá Latinská Amerika v náprave Fa? Ako by sme to mohli robiť v Latinskej Amerike lepšie?

Učiteľ: Kvôli ich prostrediam, ich postavení prisťahovalcov a dokonca ich finančným situáciám bolo potvrdzovanie Fa pre študentov v niektorých regiónoch naozaj zložité. Majster o tom všetkom vie. Ale bez ohľadu na to, ste nádejou pre životy tam! V budúcnosti to uvidíte. (Potlesk) Ak nejaká národnosť alebo krajina nemá teraz učeníkov Dafa, prinesie im to hromadu problémov – a to len prinajmenšom. Takže bez ohľadu na to, ako málo učeníkov Dafa je na určitom mieste, oni sú nádejou pre ten národ.

Raz sa ma jeden študent spýtal, čo znamená „Budhova nekonečná milosť.“ Ako by to mohli pochopiť ľudské bytosti? Myslia si, že to, že Budha má obrovské milosrdenstvo a zachraňuje ľudí z ich utrpení a strádaní je „Budhova nekonečná milosť.“ Toto je povrchné pochopenie ľudských bytostí. Rozmýšľajte o tom, bez ohľadu na to, kde ste, bez ohľadu na to, ktorá národnosť, ktorá oblasť, alebo v ktorej krajine ste, na povrchu ste priemernou, bežnou osobou a ste len ďalšou bytosťou, ale v skutočnosti sú tam vždy ľudia, ktorí majú s vami karmické vzťahy. Takže ako som vám veľakrát predtým povedal, častice na nekonečne mikroskopických úrovniach vytvárajú častice na nasledujúcej úrovni hore a tie častice na nasledujúcej úrovni hore vytvárajú častice na nasledujúcej vyššej úrovni, neustále takto vytvárajúc väčšie a väčšie častice. A v každej vrstve častíc je nekonečný počet bytostí. Ak zväčšíte malú časticu, uvidíte, že tam na nej sú, rovnako ako na Zemi a na planétach, bezpočetné bytosti. Rozmýšľajte o tom, koľko častíc vytvára ľudské telo? A to sú len veci v rámci vášho vlastného priestoru. Ľudská bytosť je tiež bytosťou, ktorá existuje v priestore tohto prostredia, rovnako ako špongia nasiaknutá vodou. Tento svet je ako voda a mikrokozmické bytosti a hmota sú také početné, že ich hustota je taká ako hustota vody. Kdekoľvek ste, vo vašom priestore sú dosť obrovské, gigantické mikrokozmické bytosti, ktoré zodpovedajú vášmu telu. Takže keď sa človek kultivuje, nekultivovali ste len vrstvy na vrstvách svojho vlastného tela, bunky vrstiev na vrstvách vašich častíc majú všetky váš obraz, a rozmýšľali ste o tomto: keď zväčšíte bunku častice, nie sú aj na nej bezpočetné bytosti? A môžu tam byť bytosti, ktoré majú obraz človeka? Takže koľko takýchto buniek tam je? V skutočnosti, pre mikroskopické bytosti je vaša bunka ich planétou. A nie sú to len bunky – koľko mikroskopických častíc vytvára bunku? Bunka alebo mikroskopická častica s vaším obrazom je Kráľom všetkých bytostí v tej častici a on vládne všetkým nespočetným bytostiam tam. Ak sa sami nekultivujete dobre, vaše bunky nebudú dobre skultivované; ak ste sa kultivovali dobre, vaše bunky sú skultivované dobre a potom bytosti v oblasti pôsobnosti vašich buniek sú dobre skultivované. Rozmýšľajte o tom teda, keď jedna bytosť uspeje v kultivácii, koľko bytostí sa vo výsledku úspešne kultivovalo?

V očiach Bohov to nie je tak, že veľké bytosti sú vzácne a malé bytosti nie sú. Viete, Budhovia sú dokonca i vo svetoch, ktoré sú natoľko nepatrné, že sú značne mikrokozmické. Na veľkosti bytosti nezáleží – nie je v tom rozdiel a nie je tam rozdiel v štruktúre. Iba častice, ktoré ich vytvárajú, určili veľkosť ich tela. Bytosti sú rovnocenné. Rozmýšľajte o tom, ak je človek spasený a uspeje v kultivácii, koľko nekonečných, bezmedzných bytostí bude úspešne skultivovaných a zachránených? Ale v procese úspešnej kultivácie je potrebnej toľko múdrosti a toľko rozmýšľania a starostlivosti, aby sa uzmierili všetky jednotlivé bytosti, ktoré sú v skupinách bytostí v bezpočetných mikrokozmoch a makrokozmoch! Je to rovnaké ako keď vás zachraňujem: ich veci musia byť rozriešené rovnako. Čo znamená „Budhova nekonečná milosť?“ Rozmýšľajte o tom, keď sa zachraňuje človek, koľko energie musí Budha, ktorý ho zachraňuje, obetovať? Pre všetky tie bytosti v nekonečných mikrokozmoch, ktorí zodpovedajú tej osobe, on musí – rovnako ako to, čo sa robí počas vášho kultivačného procesu – prispôsobiť dobre na začiatku ich telá, dovoliť im získať Fa, nechať ich to zvládnuť a tiež vyriešiť ich karmu. Aká obrovská, dôkladná práca to je! Mohlo by sa to vôbec dosiahnuť bez súcitu? Takže ako by bežní ľudia mohli pochopiť frázu „Budhova nekonečná milosť?“ Rozmýšľajte o tom, keď jediný človek uspeje v kultivácii, znamená to, že gigantický, nesmierny systém bol úspešne skultivovaný. Ako som povedal skôr a znelo to akoby som žartoval, že ak by len jeden človek uspel v kultivácii, potom by som nechal tohto človeka stať sa vesmírom. Bez ohľadu na to, ako veľké by bolo jeho kozmické telo, nechal by som celú štruktúru vesmíru existovať v priestore jeho tela. Ale teraz keď som to povedal, nezaoberajte sa tým. Majster je to schopný spraviť – to je tá myšlienka. Čo sa týka učeníkov Dafa, bez ohľadu na to, kde ste, prinášate bezmedzné požehnanie bytostiam tam a ukladáte pre nich základ pre ich budúcnosť, základ, aby boli v budúcnosti spasení. Takto to je. (Potlesk)

 

Otázka: Mohol by Majster prosím povedať o tom, ako v tomto období nápravy Fa môžu učeníci Dafa kráčať po spravodlivej ceste z hľadiska míňania peňazí a používania materiálnych vecí?

Učiteľ: Áno, v období nápravy Fa je tu zvláštna zmena v okolnostiach. Vo vašej histórii bola nakreslená čiara osobnej kultivácie. Počas toho obdobia to bola len kultivácia a všetko sa muselo robiť tým spôsobom. Ale dnešná situácia v spoločnosti je odlišná od tej predtým. Ako ste videli, dnešná veda priniesla mnoho moderných dopravných prostriedkov a masovokomunikačných zdrojov. Takže rozmýšľajte o tom, s týmito zdrojmi masovej komunikácie, osobitne, ak človek hovorí na jednom mieste, ľudia po celom svete môžu o tom okamžite vedieť, počuť to a vidieť to v tom istom čase. Vplyv je dosť výrazný. Z hľadiska starých síl, zlé bytosti používajú tieto veci, aby pokračovali v prenasledovaní a aby klamali. Keď sa učeníci Dafa spoliehajú iba na svoje ústa, aby hovorili k ľuďom, niekedy cítia, že je ťažké zachrániť viac ľudí. Samozrejme, jeden z vás sa vyrovná desiatim alebo sto ľuďom. Ale je to nakoniec odhaľovanie lží a zla, vytvoreného všetkou tou propagandistickou mašinériou krajiny – je to stále dosť ťažké. Takže keď využívate tieto mediálne nástroje bežných ľudí na potvrdzovanie Fa, odhaľovanie zla a záchranu vnímajúcich bytostí, v princípe to nie je zlé. Keďže dnešná veda už priniesla osobitnú spoločnosť ako je táto, keď potvrdzujete Fa, potrebujete určité finančné zdroje, aby ste robili tie veci. Ale napriek tomu, až do dnešného dňa, keď sa toto všetko skončí, neprijali sme ani len halier od žiadnej krajiny, žiadnej vlády, organizácie alebo firmy. Všetko, čo sme spravili, bolo financované učeníkmi Dafa použitím ich vlastných platov, príjmov a úspor.

Staré sily obmedzujú ľudí a myslia si, že ste výnimoční len ak robíte veci takto: „Ste schopní potvrdzovať Fa za takých zložitých okolností, ste neobyčajní a ustanovili ste si mocnú cnosť.“ Takže staré sily zlomyseľne zasahujú do mojej nápravy Fa a zasahujú do potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa. Ovplyvnili podporu ľudí pre Dafa a húževnato zablokovali zdroje financovania v spoločnosti. V potvrdzovaní Fa mali učeníci Dafa stále finančné problémy. Pre niektorých študentov je dokonca ťažké vystačiť s tým, čo majú. Za týchto okolností potvrdzujete Fa a robíte to, čo by učeníci Dafa mali robiť a to je samozrejme pozoruhodné. Ale ja neuznávam usporiadania starých síl. Toto je taká vážna vec – náprava Fa sa deje v celom vesmíre a vytvára sa budúcnosť nového vesmíru! Fa existoval po dlhý čas. Prišiel som s týmto vše-zahŕňajúcim a vše-harmonizujúcim Dafa. Nepotrebujem tie vrstvy a vrstvy bytostí, aby položili nejaké základy pre Fa a nepotrebujem vrstvy a vrstvy bytostí a bežných ľudí, aby dali niečo Dafa. Toto sú myšlienky a faktory, ktoré boli vytvorené v histórii starými silami. Používajú pravdy starého Fa z období degenerácie a deštrukcie, aby zasahovali do nápravy Fa a to, čo spravili, bolo čisto škodlivé.

Keď som spomenul toto, hovorím vám, že aj tak nemôžete zbierať peniaze od študentov, ktorých život je na ich platoch závislý. Princípom je, že nemôžeme zbierať peniaze od študentov – toto som povedal dávno. Medzi učeníkmi Dafa sú takí, ktorí majú svoje vlastné firmy a ktorí majú o niečo viac peňazí a ak by oni chceli prispieť peniazmi na to, aby sa robili nejaké veci, je to v poriadku, ale buďte opatrní s tým, ako ďaleko to pôjde. Keď naši bežní študenti používajú svoje vlastné príjmy na robenie vecí na potvrdzovanie Fa, to v princípe nie je problém a nie je na tom nič zlého, pretože používanie vášho vlastného príjmu na potvrdzovanie Fa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí je ustanovovanie mocnej cnosti. Ak učeníci Dafa robia určité veci spolu v špeciálnych situáciách, ako napríklad, povedzme niektorí z vás chcú spustiť mediálnu spoločnosť alebo niečo takého, a vy zložíte spoločne nejaké peniaze, aby ste to spravili, v princípe na tom nie je rovnako nič zlého, pretože to nie je Dafa, ktorý by niečo robil, sú to učeníci Dafa samotní, ktorí zakladajú v spoločnosti firmu a je to istý druh práce v spoločnosti; sú to učeníci Dafa, ktorí sami vyvolávajú tieto veci a organizujú sa, aby ich spravili, nie je to Dafa samotný, ktorý to robí. Samozrejme, učeníci Dafa si vytvárajú vhodné podmienky na vysvetľovanie faktov. Ale napriek tomu, hovorím vám, nemôžete jednoducho zbierať peniaze od bežných študentov bez toho, aby ste sa nad tým zamysleli. Toto je vytesané do skaly. Potom čo sa týka prípadov, keď je niekto bohatší a jeho denný život nebude ovplyvnený tým, že prispeje nejakými peniazmi na robenie vecí pre Dafa, to sa nevzťahuje na situáciu, o ktorej som hovoril, pretože to sú napokon jednotlivé prípady. Nikdy som vám nepovedal, aby ste zbierali nejaké „členské poplatky“ alebo žobrali o almužnu ako to robia náboženstvá. Nemôžete robiť žiadnu z týchto vecí.

 

Otázka: S ohľadom na kultiváciu súcitu, myslím, že naša neschopnosť robiť mnoho vecí pochádza z našej nedostatočnej kultivácie súcitu.

Učiteľ: Malo by sa to povedať takto: keď príde na ľudí vo svete, mali by sme sa čo najviac pokúšať zachrániť ich a mali by sme ku nim byť súcitní. Nemali by sme byť len súcitní, mali by sme tiež zachraňovať so súcitom všetky vnímajúce bytosti. V tomto prenasledovaní, tí, ktorým bolo najviac ublížené, sú v skutočnosti ľudia vo svete. V skutočnosti, tie zlé bytosti chcú použiť toto prenasledovanie, aby zničili životy budúcich ľudí. Takže by sme mali byť súcitní k ľuďom vo svete, povedať im fakty, zachrániť ich a nenechať ich, aby boli odstránení, keď Fa napraví ľudský svet.

Ale keď vysielate spravodlivé myšlienky, drvivá väčšina tých, s ktorými sa stretávate, sú najhoršie bytosti v každej dimenzii, vrátane tých nezachrániteľných, zlých policajtov tohoto sveta. Takže keď príde na týchto, najmä tieto pomätené bytosti v iných dimenziách, ktoré poškodzujú ľudskú rasu, myslím, že nemôžeme byť zhovievaví a nemusíte byť súcitní. Ale my k nim ani nechceme byť zlí a už vôbec by sme nemali používať zlo proti zlu. Tí, ktorí poškodzujú ľudí vo svete, ktorí ubližujú vnímajúcim bytostiam a zasahujú do Dafa, jednoducho už viac nemôžu existovať a my musíme vztýčiť naše dlane a zbaviť sa ich. Samozrejme, ste učeníci Dafa, takže kultivujete súcit a nemáte skazenú alebo zlú stránku. Ale keď príde na niečo, čo má byť odstránené, jednoducho to musíte odstrániť. Nie je ani potrebné, aby ste sa hnevali – nemusíte k nim byť zlí alebo byť na nich nahnevaní. Zostávame súcitní a vysielame spravodlivé myšlienky, aby sme odstránili tých, ktorí nemajú existovať. Takto to má byť.

 

Otázka: Sme z Kanady. Náš súdny proces už trval dva roky. Pokračuje veľmi pomaly. Je to preto, že sa činíme slabo?

Učiteľ: Činili ste sa dosť dobre. Často hovorím, že nevyhľadávame svetské veci, nie? Keď robíte veci, považujem za najdôležitejší samotný proces, pretože počas procesu môžete nechať ľudí vidieť pravdu, počas toho procesu môžete zachraňovať ľudí vo svete a počas procesu môžete odhaľovať pravdu. Dokonca ak sa vám nakoniec podarí ich nechať odsúdiť a vopchať ich do väzení, stále musíte dávať pozor, či ste dosiahli najlepšie výsledky pri zachraňovaní ľudí vo svete a odhaľovaní zla, a či ste tiež nechali ľudí vidieť dôsledky robenia zla a tým ste šokovali a nastrašili zlé bytosti. Samozrejme, ak ich bežní ľudia uznajú vinnými, potom to potvrdzuje pre ľudí vo svete, že máme pravdu. To je samozrejme výborné. Ak dosiahnete tento výsledok, je to ešte lepšie, Majster súhlasí. Ale vy často zdôrazňujete výsledky, namiesto toho, aby ste im úplne vysvetlili fakty, ktoré by ste im mali vysvetliť počas procesu. Iba ak všetci ľudia poznajú pravdu, ktorú majú poznať, vtedy skutočne potvrdzujete Fa a vysvetľujete fakty. Kdekoľvek sa objaví problém, choďte ľuďom povedať fakty a nemali by ste to robiť len aby ste posunuli súdny proces dopredu, ale aby ste im povedali fakty. Ak sa súdny proces niekde zasekne, potom musíte práve tam vysvetliť fakty a potom možno súdny proces prirodzene  pôjde dopredu. Ak si počas procesu každý uvedomí pravdu a ľudia vo svete sú zachránení, a dokonca aj oni si uvedomili dôsledky toho, že ich zneužívajú a dozvedeli sa o zlej povahe ľudí, ktorí ich zneužívajú a chcú pripustiť svoje nesprávne konanie, potom myslím, že je to dobré dokonca i keď nepokračujeme ďalej v súdnom procese. Nie je to tak, že ich musíme nejako potrestať. Ak si uvedomia svoje nesprávne konanie a napravia ho a ľudia vo svete o tom vedia, potom je to dostatočne dobré. Keď som už povedal toto, hoci hlavným cieľom učeníkov Dafa je zachraňovať ľudí vo svete, keď príde na tých veľmi zlých, nemôžete ich jednoducho pustiť. Hovoril som o tom z hľadiska súcitu a zachraňovania vnímajúcich bytostí. Kľúčom je určite robiť dobre to, čo by ste mali robiť počas procesu a výsledok bude práve taký ako má byť.

 

Otázka: Mňa, vášho učeníka, vyrušuje už dlhý čas chorobová karma. Je to mimoriadne vážne keď meditujem a vysielam spravodlivé myšlienky – keď sa koncentrujem. Niekedy mám problémy s dýchaním a mám bolesti.

Učiteľ: Keď sa vyučuje Fa, Majster to nemôže zamerať na nejakého jednotlivca a moje slová nebudú celkom zamerané na váš prípad. Niektorí z našich študentov naozaj zažívajú situácie, ktoré nie sú správne. Ale poviem vám, vo väčšine prípadov to môže byť pripísané dvom dôvodom. Jeden sa týka nových študentov: váš kultivačný proces je spojený s vaším procesom potvrdzovania Fa, a pretože ho potrebujete dobehnúť, vaša osobná kultivácia doprevádza vaše potvrdzovanie Fa a obe z nich pokračujú súčasne. Druhým dôvodom je, že do vás niečo zasahuje. Keď do vás niečo zasahujete, nemôžete si stále myslieť: „Musím zničiť každého, kto do mňa zasahuje, nikto do mňa nesmie zasahovať.“ (Obecenstvo sa smeje) Prečo sa nezastavíte a nerozmýšľate o tom: Prečo do vás niekto zasahuje? Prečo je to schopné do vás zasahovať? Je to preto, že vy máte pripútanosť, alebo je to preto, že vy máte niečo, čo nedokážete opustiť? Prečo sa na sebe nepozriete? Pravý dôvod leží vo vás samých a je to jediný dôvod, prečo to môže využiť vašu medzeru! Nemáte Majstra, ktorý na vás dohliada? Dokonca aj keď bežný človek dnes zakričí „Falun Dafa je dobrý“, Majster ho bude ochraňovať, pretože potom ako zakričal tieto slová by medzi zlom neprežil, ak by som ho nechránil, a ešte omnoho viac budem chrániť praktizujúcich! V niektorých špeciálnych prípadoch študenti skutočne klesli pod nevyliečiteľnou chorobou. Ale rozmýšľajte o tom, tak mnoho ľudí, ktorí mali vážne zdravotné problémy alebo nevyliečiteľné choroby predtým, ako sa naučili Fa, sa stali zdravými potom, ako sa učili Dafa, takže prečo niektorí študenti idú iným smerom a nemôžu sa udržať? Je to tak, že Dafa rozlišuje medzi vnímajúcimi bytosťami? Je to tak, že Ja, váš Majster, zaobchádzam so študentami rôzne? Skutočne sa vás musím spýtať: Skutočne sa kultivujete? Skutočne ste nasledovali požiadavky Dafa? Vysvetľujete fakty s ľudskou mysľou kritizujúcou prenasledovanie Falun Gongu, alebo potvrdzujete Fa a zachraňujete vnímajúce bytosti skutočne z hľadiska učeníka Dafa? Áno, staré sily zariadili, že nejakí ľudia vstúpia, ale prečo to väčšina ľudí teraz môže urobiť, ale vy nie? Nevyučoval som vám Fa?!

Keď sa objavia problémy, keď sa vám niečo nezdá, musíte sa pozrieť na seba! Pozrite sa na to, kde ste nemali pravdu a dovolili ste zlu využiť to. Ak ste nemali pravdu, mali by ste si to uvedomiť a činiť sa lepšie. Nezabúdajte, že všetci ste učeníkmi Dafa obdobia nápravy Fa! Nezabúdajte, že ste prišli potvrdiť Fa! Kultivácia je ťažká a zlo je horšie, keď potvrdzujete Dafa. Tí, ktorí sa cez to môžu dostať, iste budú kráľmi vnímajúcich bytostí.

 

Otázka: Môžeme počas prvých piatich minút vysielania spravodlivých myšlienok robiť očisťovanie s mantrou, ktorú nás naučil Majster?

Učiteľ: Keď vysielate spravodlivé myšlienky, nemali by ste neustále recitovať mantru. Stačí ak ju poviete raz a ona začne pracovať, okrem špeciálnych okolností. Ak sa vám zdá, že sa nemôžete upokojiť a znovu upravíte svoje spravodlivé myšlienky, je to v poriadku, ale je to len na ten moment. V skutočnosti, ak naozaj môžete byť pokojný, jedna myšlienka je viac ako dosť, aby otriasla Nebom a Zemou, neexistuje nič, čo by nemohla spraviť, a je to akoby bolo všetko, čo je pokryté vašou doménou okamžite, pripútané na mieste a zadržané; ste ako hora a v okamžiku ich zadržíte. Nemali by ste neustále mať nepokojnú myseľ. Nemôžete to spraviť, ak je vaša myseľ nepokojná.

 

Otázka: Môžeme spojiť „Ak je Fa správny,“ „Tathagáta,“ a iné Jingwen-y s niektorými vhodnými FGM televíznymi programami a vysielať ich bežným ľuďom?

Učiteľ: Nemyslím si, že s tým bude nejaký problém. Moje knihy sa predávajú na verejnosti. Nemal by tam byť žiaden problém. Čo sa týka toho, ako spraviť tieto veci špecificky, koľko by ste ich mali vysielať alebo koľko by ste ich mali spraviť, sú to všetko veci, ktoré by ste mali zvládnuť. Majster môže len povedať, že to nie je problém. Ale nevezmite niekoľko slov od Majstra a netlačte nimi na študentov, ktorí majú odlišný názor ako vy – „Majster to povedal, takže to musíme spraviť tak a tak.“ Nie, toto nemôžete spraviť. Keďže pracujete v oblasti médií, mali by ste rozmýšľať o tom, ako veci dobre naplánovať, dať im priority a spolupracovať, aby ste veci dobre zladili.

 

Otázka: Jedného dňa, keď som rozdával materiály vysvetľujúce pravdu, človek z turistickej skupiny ľudí z Pekingu ma požiadal, aby som vás od neho pozdravoval, keď vás uvidím. Tiež by som vám, Majstrovi, rád odovzdal pozdravy v mene Dafa učeníkov v Nongane, Changchun.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Viac a viac ľudí si je dnes vedomých pravdy, a preto sa toto stalo. Vtedy keď som bol v Pekingu, ľudia v celom Pekingu o mne vedeli. Či sa kultivovali alebo nie, všetci vedeli o Majstrovi Li (smeje sa). Hoci prenasledovanie bolo kruté, ľudia sú si vo vnútri vedomí. Pri vysvetľovaní faktov, študenti tiež umožnili ľuďom, ktorí nevedeli veľa o Dafa, dozvedieť sa pravdu a robili to študenti vo vnútri aj mimo Číny. Toto prinútilo ľudí vo svete vidieť jasnejšie zlú povahu tohto prenasledovania a viedlo to k tomu, že ľudia vo svete si vyvinuli obdiv k Dafa a rešpekt voči učeníkom Dafa. Toto je nevyhnutné.

 

Otázka: Mnoho učeníkov sa úplne oddalo náprave Fa. Zanedbávajú jedenie a spánok a zriedka robia cvičenia. Ako výsledok, niektorí študenti, ktorí nie sú až takí zaneprázdnení, tiež nerobia cvičenia. Robenie cvičení sa im nezdá byť veľmi dôležité.

Učiteľ: Všetci, čo tu sedíte, počúvajte dobre. Počuli ste to? Musíte robiť dobre tri veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť dobre. Musíte robiť cvičenia. Pokiaľ deň dovŕšenia neprišiel, musíte robiť cvičenia, musíte študovať Fa a musíte robiť tri veci učeníkov Dafa. Určite.

 

Otázka: Môžeme vytlačiť a publikovať vaše básne pre malé deti? Môžeme použiť vo vnútri obrázky, ktoré namaľovali učeníci?

Učiteľ: Nie je problém dať ich deťom, aby ich čítali. Ak je študent profesionálny umelec, nemal by tam byť žiaden problém. Ak sú však obrázky namaľované bežnými ľuďmi, učeníci Dafa musia byť strážcovia vchodu. Naozaj, vás, ktorí tu sedíte, nazývam každého z vás „učeníkom Dafa“ ale to, ako sa niektorí z vás správali, naozaj nevyzerá ako správanie učeníka Dafa a ak ste požiadaný, aby ste boli strážcami vchodu, je to naozaj ťažká vec. (obecenstvo sa smeje) Povedal by som, nechajme stále miestne Asociácie Dafa, aby boli strážcami vchodu pre tieto veci.

 

Otázka: Pri vysvetľovaní faktov často cítim, že mi chýba múdrosť. Je to preto, že môj kultivačný stav nie je dosť dobrý?

Učiteľ: Ak vám chýba múdrosť, je to väčšinou spôsobené tým, že ste dychtivý, dychtivý vo svojej mysli niečo spraviť, dávajúc tomu príliš mnoho dôležitosti a tým si vytvárate iný druh pripútanosti. V skutočnosti, pre mnoho vecí, ak pokojne a s chladnou hlavou rozprávate s ľuďmi a zaobchádzate s tými vecami racionálne, zistíte, že vaša múdrosť bude prúdiť ako prameň a každá vaša veta sa dotkne presne tej veci a každá veta povie pravdu. Akonáhle sa však stanete pripútaný alebo dychtivý, alebo máte nejaký silný úmysel, vaša múdrosť je preč a je to preto, že v tom čase ste sa vrátili k ľudskej stránke, nie? Mali by ste sa čo najviac snažiť použiť spravodlivé myšlienky a pokúsiť sa čo najviac byť v stave kultivujúceho sa a výsledky budú výborné.

V skutočnosti je to rovnaké, keď robíte iné veci. Ak máte spravodlivé myšlienky, vaša myseľ nie je obmedzovaná, vaše myslenie bude široké a rozsiahle a nebude žiadnej prekážky vo vašej múdrosti.

 

Otázka: Predtým ste spomenuli, že toto bude rok bohatý na udalosti. Mali by naše médiá tiež zvýšiť svoju silu a lepšie sa činiť pri pomáhaní s vysvetľovaním faktov?

Učiteľ: Áno, toto prenasledovanie je postavené na základe lží. Momentálne, s tou veľkou epidémiou v Číne, chcú ju zakryť pomocou lží a ľudia vo svete to videli. Takže môžete odhaliť tieto lži. Toto je to, čo spravili aj pri prenasledovaní Falun Gongu.

 

Otázka: Počas Hongkonskej konferencie Fa vo februári tohto roku bolo viac ako 70 študentov z Tchajwanu poslaných späť Hongkonskou vládou. Tchajwanskí a Hongkonskí študenti idú cez legálne kanály a súdia Hongkonskú vládu za porušovanie zákona. Majster, ako by sme mali my, vaši žiaci, lepšie robiť túto vec?

Učiteľ: V skutočnosti táto udalosť samotná už mala veľký dopad vo svete. Treba povedať, že ste sa činili dobre. Čo sa týka toho, ako by ste to mali robiť špecificky, teda, pretože ste ich žalovali na súde, potom by ste to mali robiť so všetkou vážnosťou. Všade, kde sa objaví problém, tam je potrebné, aby ste objasnili fakty. Bez ohľadu na to, aký bude konečný výsledok, pomocou toho, že to budete robiť, budete mať šancu, aby ste oslovili ešte viac ľudí a budete objasňovať fakty v ešte väčšom rozsahu. Za normálnych okolností nemáte túto príležitosť – ak si jednoducho niekoho pritiahnete, aby ste mu povedali fakty, môže sa vám to zdať trošku trápne, nie? Teraz, keď máte niečo, čo sa dá robiť, choďte a povedzte to ľuďom.

Nebojte sa, že konzuláty alebo špeciálni agenti roznietia problémy. Akonáhle to spravia, mali by ste využiť túto príležitosť, aby ste dali viacerým ľuďom vedieť pravdu. (veľký potlesk) V skutočnosti ste učeníkmi Dafa, takže čo, ich intrigy vám hrajú presne do karát! (Obecenstvo sa smeje) Keď roznietia problémy, budete mať dobrú príležitosť na objasnenie faktov a odhalenie zla, nie? „Akonáhle sa zlé bytosti priblížia, schmatnem ich a dám to ľuďom vo svete vedieť,“ – toto je výborný čas na ich odhaľovanie.

 

Otázka: Ako môžeme vylepšiť vysvetľovanie faktov vládam a médiám v Európe?

Učiteľ: Momentálne má Európa dosť jasné pochopenie tohto prenasledovania. Je tu však jeden dôvod[, pre ktorý sa držia bokom]. Aký dôvod? Čínska vláda spravila po incidente 4. júna [námestie Tiananmen] dohodu s mnohými západnými krajinami, menovite: „Môžete kritizovať naše problémy v oblasti ľudských práv, ale nerobte to verejne. Môžeme o tom hovoriť súkromne.“ Dosiahli tento druh dohody s mnohými krajinami. Mnoho európskych krajín s nimi hovorilo o otázke Falun Gongu, ale ľudia vo svete to nevedia. Pokiaľ tu nie je tlak z medzinárodného spoločenstva, skazenému režimu na tom nezáleží. Takže keď chýbal tlak verejnej mienky, prenasledovanie Falun Gongu sa stalo ešte agresívnejším a mimo kontroly. Takže ľudia vo svete nepoznajú zlo tohto prenasledovania a vlády niektorých krajín vedome zadržiavajú médiá, aby o tom nehovorili. Napriek tomu boli ich rokovania za zatvorenými dverami úplným fiaskom – boli úplne márne. Boli oklamaní režimom zla a spadli im presne do pasce. Je to najskazenejšia banda lotrov, aká kedy bola v histórii a vôbec jej nemožno dôverovať. Myslím, že ľudia vo svete by mali vidieť, čo je toto zač a mali by vedieť, čo sa dialo. Bohovia nebudú prehliadať činy ľudstva.

 

Otázka: Ako môžeme v tomto období spraviť web-stránku Pureinsight (jasný vhľad) ešte lepšou?

Učiteľ: (Smeje sa) Čo sa týka toho, ako by ste špecificky mali niečo robiť, je to v skutočnosti vo vašich rukách. Ak ste schopný správne pristupovať k tomu, čo robíte, vaša múdrosť sa rozvinie do plnej šírky. Tí z vás, študentov, ktorí sú zapojení do práce na web-stránkach PureInsight, kráčajú tiež po svojich vlastných cestách. Ja sa nemiešam do žiadnych špecifických záležitostí. Dôvodom, prečo nehovorím o veciach priamo je, aby som vám nechal príležitosť ustanoviť si vašu vlastnú mocnú cnosť pri procese potvrdzovania Fa. Ak by som mal hneď do toho vkročiť a povedať to všetko, stratili by ste svoje príležitosti. Čím je niečo zložitejšie, tým viac mocnej cnosti si ustanovíte. Samozrejme, keď skutočne máte problémy, ktoré nemôžete rozriešiť, alebo keď sa skutočne nemôžete činiť dobre, potom niečo poviem. Ale momentálne to nie je ten prípad. Naozaj ste spravili pokroky a treba povedať, že ju vediete čoraz lepšie.

 

Otázka: Môžete nám objasniť, koľko úsilia máme venovať postoju ministerstva zahraničia USA voči tej hlave zla v Číne?

Učiteľ: Tento druh veci sa tiež počíta ako potvrdzovanie Fa učeníkmi Dafa. Keď príde na to, ako majú byť spravené určité veci, poviem vám to za špeciálnych okolností. V skutočnosti pri jeho žalovaní na súdnom dvore v USA už USA nie sú také osamotené v medzinárodnom meradle – nebola podaná súdna žaloba aj v Európe? Nebola tiež hlava „Úradu 610“ žalovaná aj vo Francúzsku? A navyše, už to nie je hlava štátu, takže už viac nemá imunitu garantovanú hlave štátu. Naši študenti to povedali dosť dobre: Vzťahy USA s Čínou nie sú rovnaké ak vzťah s ním. Myslím, že to bolo povedané veľmi dobre.

 

Otázka: Hongkong čelí celému radu problémov, od Článku 23 po epidémiu. Študenti majú isté otázky. Mohli by ste nám prosím povedať, čo by sme mali robiť, aby sme lepšie naplnili našu historickú misiu učeníkov Dafa?

Učiteľ: (Smeje sa) Ak naozaj potrebujete so mnou rozprávať o špecifických veciach, potom si nájdime čas, aby ste mi o nich povedali podrobne. Nehovorme o nich tu.

 

Otázka: Učeníci na ostrove Qinhuang, zo Shanhaiguan, Dandong, Nanchang a Dalian pozdravujú Majstra.

Učiteľ:  Ďakujem všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Ctený Majster, povedali by ste prosím pár ďalších slov učeníkom Dafa v Austrálii?

Učiteľ: Predpokladal som, potom čo som rozprával s austrálskymi študentami minulý rok, že zmeny v Austrálii by mali byť veľmi veľké, ale nemyslím si, že boli dostatočné. Predtým sa predpokladalo, že to bude v tomto poradí: budú sa činiť veľmi dobre tu v USA, ďalšia bude Kanada, potom Austrália a potom Európa. Teraz si myslím, že v niektorých ohľadoch už Európa predbehla Austráliu. Ale Majster vás nekritizuje – keďže ste ma požiadali, aby som niečo povedal, (obecenstvo sa smeje) potom vám hovorím, že by ste sa mali činiť ešte lepšie, naozaj. Stále sa vynárajú početné problémy. Kedykoľvek sa stretnete s problémami, nemôžete ich obchádzať a vyhýbať sa im. Kdekoľvek je problém, tam musíte ísť a rozriešiť veci a tam musíte objasniť fakty – nezabudnite na to! Akonáhle sa niekde objaví problém, tam musíte ísť a objasniť fakty. Nevyhýbajte sa mu, bez ohľadu na to, aký zlý sa javí.

 

Otázka: Zdá sa, že je tu dosť veľká medzera medzi pochopením Fa na rozličných úrovniach študentami v rôznych regiónoch.

Učiteľ: Možno je to tak. Pretože prostredia a počet študentov sú odlišné, môže to mať určitý dopad na výmenu skúseností študentov a štúdium Fa – môžem to povedať len takto. Ale myslím si, že pokiaľ vážne  čítate knihu a vážne sa ju učíte, keď niečomu nerozumiete, Majstrove telá Zákona vám dajú náznaky a nechajú vás to pochopiť. Ale je tu jedna vec: Keď študujete Fa, nerobte to držiac sa nejakých pripútaností. Musíte upokojiť vašu myseľ a naozaj študovať Fa. Neštudujte s nejakým zámerom v mysli. Keď študujete Fa, nemôžete nechať vašu myseľ blúdiť alebo rozmýšľať o iných veciach popri tom ako študujete Fa, nemôžte to robiť, inak sa nič nenaučíte. Keď študujete Fa, jednoducho študujte Fa. Žiadne zasahovanie by nemalo byť schopné ovplyvniť vaše štúdium Dafa.

 

Otázka: Zlé bytosti nedovolia študentom v Číne, ktorí boli odsúdení alebo sú zadržiavaní v pracovných táboroch študovať Fa a robiť cvičenia. Inými slovami, nemajú podmienky na praktizovanie kultivácie. Ako môžu dosiahnuť dovŕšenie?

Učiteľ: Často vídavam takýchto študentov – „Nenecháte ma robiť cvičenia, ale ja na ich robení trvám. Nenecháte ma študovať, ale ja trvám na študovaní. Jednoducho vás, zlé bytosti, nebudem počúvať. Všetko, čo môžete spraviť, je vyhrážať sa mi smrťou, nie?“ Samozrejme, Majster to povedal tu, pretože to hovorí vám, praktizujúcim. Ale Majster to nechce povedať, pretože ak to počujú bežní ľudia, nebudú to schopní pochopiť. Čo vám hovorím je to, že ak ste naozaj schopný vzdať sa myšlienok na život a smrť, môžete spraviť hocičo! (Potlesk)

V očiach Bohov je to isté pravdou pre usporiadania starých síl. Ak sa držíte jednou rukou ľudskosti a nepustíte sa a držíte sa budhovstva druhou rukou a nechcete sa pustiť, potom čo vlastne chcete? Ak to skutočne môžete opustiť, situácia bude určite odlišná. Študenti v regiónoch, ktoré boli drsne prenasledované, alebo na miestach, ktoré boli vážne poškodené, by o tom skutočne mali rozmýšľať: Čo sa vlastne deje? Niektorí študenti povedali, že prenasledovanie už trvá tak dlho a dokonca tí, ktorí sa činili predtým dobre, už nemôžu držať krok. Nemyslím si, že je to pravda. Opravdivé zlato sa odhalilo čoraz viac, nie je to tak? Ak ste skutočne schopný opustiť myšlienky na život alebo smrť a nemáte vôbec žiadne pripútanosti, existovala by stále otázka toho, že čoraz viac nemôžete udržiavať krok? Existovala by otázka vašej transformácie? A existovala by stále otázka toho, že vás prinútia robiť toto a tamto? Ak by celý pracovný tábor, ak by všetky stovky alebo tisícky ľudí, ktorí sú tam zadržiavaní, mohli toto spraviť, pozrime sa, či sa vás ten pracovný tábor odváži zadržiavať! Hoci toto hovoríme my, zdá sa to ľahko povedať, keď nie sme v tom prostredí. Preto Majster nechce hovoriť o veciach tam, keď vyučuje Fa tu. Tam je to ťažké. Ale bez ohľadu na to, aké je to ťažké, rozmýšľali ste o tom, aká bude vaša budúcnosť? Rozmýšľali ste o fakte, že váš budúci stav dosiahnutia musí byť založený na obrovskej mocnej cnosti? Rozmýšľali ste o fakte, že to, čo získate je spravodlivý stav dosiahnutia Boha alebo Budhu, ktorý potvrdzoval Fa? Skutočne ste kvôli tomuto opravdivo a úplne opustili ľudskosť? Ste skutočne neotrasiteľný a pevný ako diamant a bez pripútanosti a opomenutia?! Ak sú veci skutočne takéto, potom by ste sa mali znova pozrieť, aké to prostredie je.

Článok publikovaný na stránkach Minghui popisoval študentku, ktorá vysvetľovala fakty o Dafa a zakričala „Falun Dafa je dobrý“ kamkoľvek išla. „Bez ohľadu na to, kam ma vezmú, budem ignorovať všetko, čo mi povedia zlí policajti, a bez ohľadu na to, ako kruto ma zbijete alebo ako strašne mi budete nadávať, zostanem presne takáto.“ Pracovný tábor bol taký vyľakaný, že ju poslal rýchlo naspäť – „Nechceme ju.“ Je to preto, že si mysleli: „Nebudeme ju schopní premeniť a navyše ovplyvní množstvo ľudí.“ (obecenstvo sa smeje) A potom nebudú môcť dostať prémie. (Potlesk) Nemali žiaden spôsob, ako s tým niečo spraviť – kam by ju mohla dať policajná stanica? Nemali žiaden spôsob, ako s tým niečo spraviť, takže ju poslali domov.

Zdá sa to ako ľudské správanie, ale v skutočnosti nie je. Je to preto, že dosiahla ten bod pomocou kultivácie a opravdivo dospela do tej sféry – „Teraz, keď ste ma zatkli, vôbec nemyslím na návrat. Teraz, keď som prišla sem, prišla som sem potvrdiť Fa.“ Takže zlo sa vyľakalo. Aj počet zlých bytostí je teraz dosť malý – čím viac ich odstránime, tým menej ich je.

           

Otázka:  Ako sa môžu učeníci, ktorí získali Fa po „20. júli“, zlepšovať ako jedno telo a sami sa zároveň kultivovať?

Učiteľ: V kultivácii sa jednoducho kultivujte podľa požiadaviek v Čuan Falune – nie je to problém. Jednoducho sa kultivujte normálne. Je to len tak, že prekážky, s ktorými sa stretnete, môžu byť v súčasnosti zmiešané s potvrdzovaním Fa, pretože všetci učeníci Dafa potvrdzujú Fa. Takže v procese potvrdzovania Fa vznikne jav odstraňovania karmy. Tieto trápenia sa vyskytnú. Inými slovami, tí, ktorí získali Fa po 20. júli, by sa mali čo najviac snažiť činiť sa dobre. V skutočnosti ste nevynaložili viac ako iní, pretože učeníci, ktorí získali Fa pred 20. júlom, už svoje vynaložili a už tak prešli cez ten proces. Kultivujete sa, takže nebuďte zastrašení ťažkosťami. Bez ohľadu na to, ako ťažké to je, určite budete schopní prejsť cez to po ceste, ktorú vám dal Majster. (Potlesk) Pokiaľ si zvyšujete svoj xinxing, budete schopní cez to prejsť.

 

Otázka: Niektorí študenti povedali, že keď robíme cvičenia neďaleko čínskych konzulátov, naša božská stránka bude prirodzene odstraňovať zlo. Je toto pochopenie správne?

Učiteľ: V princípe je správne. Je to pravda a nie je tam problém. Keď tam sedí učeník Dafa, nesedí tam tiež kultivovaná, božská stránka? Nie je tam problém. Ale pri hocičom, čo robíte, nemôžete byť pripútaný k tej troške a byť s tým spokojný. ([Majster] sa smeje)

 

Otázka: Dokonca aj teraz sa mne, vášmu učeníkovi, stále zdá ťažké nájsť správnu rovnováhu medzi súcitom voči všetkým bytostiam a ochraňovaním dôstojnosti Dafa. Majster, pomôžete mi prosím a poradíte mi?

Učiteľ: Váš úmysel ochraňovať dôstojnosť Dafa je správny, ale ako ju ochraňujete? Zabránite im v rozprávaní? Budete s nimi diskutovať? Hovorím vám, jednoducho zaobchádzajte so všetkými bytosťami so súcitom, jednoducho vysvetlite fakty ľuďom so súcitom a tým budete ochraňovať dôstojnosť Dafa a budete schopný ochraňovať dôstojnosť Dafa. (Silný potlesk)

Dôstojnosť Dafa nemôže byť ochraňovaná prostriedkami bežných ľudí. Vynára sa z prejavu opravdivého súcitu a dobroty každého z našich učeníkov Dafa. Nie je vytvorená, nie je vytvorená ľudskými činmi alebo ľudskými prostriedkami. Je zrodená zo súcitu a prejavuje sa v zachraňovaní vnímajúcich bytostí a vo vašej kultivácii. Keď sa kultivujete dobre ako celok, potom ľudia vo svete povedia, že Dafa je dobrý a budú všetci rešpektovať Dafa. Povedal som predtým toto našim ľuďom, ktorí sú za niečo zodpovední: V Dafa sa ľudia, ktorí sú za niečo zodpovední, nespoliehajú na spôsoby, ktoré bežní ľudia používajú pri riadení. Spolieha sa na vaše srdce voči Dafa a na váš vlastný zmysel zodpovednosti ku kultivácii. Dosiahnete veci tým, že sa dobre kultivujete a ľudia vás budú obdivovať a rešpektovať. Ak nepripustíte, že sa mýlite a správate sa akoby ste sa nemýlili, aby si ľudia mysleli, že sa nemýlite, potom vás nikto nebude rešpektovať, pretože to je prístup bežného človeka. To isté platí pre to, ako ľudia vo svete vidia náš Dafa. Ak niekto povie, že nie je dobrý a vy s ním diskutujete spôsobom ako bežní ľudia, alebo sa ich pokúšate umlčať a podobne, iba to zintenzívni konflikt. Mali by ste sa jednoducho správať dobre a zaobchádzať so všetkým so súcitom. Nemusíte sa s nimi hádať a diskutovať s nimi. Ľudia majú svoju stránku, ktorá si je vedomá a na ľudskom povrchu tiež budú pohnutí. Prirodzene povedia, že ste dobrý. Ale pocity študenta sú pochopiteľné – kedykoľvek niekto robí škodu Dafa, vo vnútri je človeku ťažko. Potom vždy keď niekto spravil škodu Dafa, mali by ste sa s ním ísť pozhovárať. Budú ľudia, ktorí nemôžu byť zachránení. Už sa nemusíte trápiť pre ľudí, ktorí nemôžu byť zachránení, nemusíte tvrdohlavo s niekým diskutovať a nemusíte sa pokúšať ich ani utíšiť, pretože sú spôsoby, ako si poradiť s tými, čo sú nezachrániteľní.  Epidémia, ktorá prišla do Číny, si poradí s týmito ľuďmi. Tí, ktorí sú nezachrániteľní, budú odstránení. Nie som to ja, kto to robí – sú to staré sily, ktoré odstraňujú ľudí. Samozrejme, sú tiež spravodliví Bohovia, ktorí odstraňujú zlých ľudí. Keď príde na niečo takéto dôležité, samozrejme, ak by som s tým nesúhlasil, staré sily by sa to neodvážili spraviť.

 

Otázka: V súčasnosti pri objasňovaní faktov začleňujeme do časti obsahu, ktorý používame pre objasňovanie faktov, napríklad veci, ktoré sa stali medzi bežnými ľuďmi, ako napríklad správy o epidémii, a poskytujeme ich čínskym ľuďom vo veľkých množstvách, aby sme im to pripomenuli.

Učiteľ: Je v poriadku pripomenúť im to. Keď hovoríte o určitých veciach na verejnosti cez médiá, bežní ľudia tomu nemôžu rozumieť. Môžete o nich hovoriť vo vašom objasňovaní faktov a pripomínať to ľuďom, to nie je problém. V tejto spoločnosti sformovanej vedou mnoho ľudí neverí v Bohov, a je to tak najmä odvtedy, čo je dnešná medicína časťou modernej vedy, takže ak hovoríte o týchto veciach, nemusia byť schopní im porozumieť. Preto aj zlo využije túto príležitosť, aby si vymyslelo lži. Takže o nich nemusíte hovoriť na verejnosti. Môžete na tieto veci poukázať, keď ľuďom vysvetľujete fakty.

 

Otázka: Povedali ste, že teraz vyberáme elitu budúcich kultivujúcich sa. Moja otázka je, zistil som, že niektorým z priateľov okolo mňa, ktorí podporujú Dafa, sa zdá ťažké, keď sú požiadaní spraviť určité veci pre Dafa. Je to kvôli našim pripútanostiam? Pýtam sa preto, lebo moji priatelia praktizujúci povedali, že „keď je tu problém, musí to byť preto, že ty máš problém.“ V duši sa tým znepokojujem. Alebo je to výsledok prenasledovania starými silami?

Učiteľ:  Je veľmi zložité pre niekoho vstúpiť teraz do Dafa, pokiaľ nie je mimoriadne pevný. Napríklad, keď sa niektorí ľudia naučili cvičenia a vy chcete, aby sa hneď stali učeníkmi Dafa a potom, čo vstúpia, vediete ich k tomu, aby spravili nejaké veci na potvrdzovanie Fa, potom staré sily budú zasahovať. A navyše, staré sily majú veľmi silnú výhovorku, konkrétne, „nie je dosť času a želanie, ktoré prejavil, nie je až také silné,“ alebo inými slovami, jeho želanie stať sa učeníkom Dafa nie je také silné. Preto je veľmi ťažké vstúpiť. Ak ich žiadate, aby robili prácu Dafa ako učeníci Dafa, staré sily budú zasahovať. Toto je situácia. Ale v niektorých prípadoch to nie je celkom takto – je tu tiež tento jav. Sú niektorí bežní ľudia, ktorí chcú podporiť Dafa, z hĺbky svojich sŕdc chcú spraviť nejaké veci pre Dafa. Do týchto ľudí to nezasahuje. Takže aby som to povedal inak, je tu nakreslená čiara medzi učeníkmi Dafa a kultivujúcimi sa v budúcnosti.

 

Otázka: V knihe Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike sa hovorí, že dokonca ani len posledná bytosť už nie je čistá. Na koho sa to vzťahuje?

Učiteľ: Áno, ani len posledná bytosť už nie je čistá. Je to tak. Ale tento vesmír je jednoducho nesmierne obrovský a ľudský jazyk ho nie je schopný popísať. Keď som hovoril o poslednej bytosti, bolo to len obrazné pomenovanie. Ak by som bol skutočne schopný hovoriť o tej poslednej bytosti ľudským jazykom, priamo by som ju urážal. Viete, keď príde na určitú úroveň, to, čo je „posledné“, sa zmení – význam toho sa zmení. Niektorí študenti sa ma spýtali, či „jedna plus jedna sa rovná dva“ je v nebesiach pravda. Logika na nebesiach je iná ako ľudská. Jej význam sa preto mení a nie je už taký. Aký veľký je vesmír? Aké veľké je vesmírne telo? A aké veľké je najväčšie kozmické telo? Ak všetky tieto veci zdegenerovali, potom dôvod musí byť v ňom. Dokonca v tom rozsahu, o ktorom som práve hovoril, hoci ho moje myšlienky dostihli, zdá sa, že ľudský jazyk ho stále nedostihol, takže je úplne odmeraný a nevšímavý – hoci si je toho plne vedomý, predstiera, že nevie. Myslí si: „Tvoje slová ma vôbec nedostihli.“ Je to preto, že to, čo môže pokryť ľudský jazyk, je obmedzené.

Napríklad, taoisti hovoria o ničote. Ak idete podľa taoistickej teórie, veria, že Ne-bytie (Wuji) vytvára Najvyšší extrém (Taiji), Najvyšší extrém vytvára dve polarity (Liangyi), Dve polarity vytvárajú štyri fázy (Sixiang) a štyri fázy vytvárajú osem trigramov (Bagua). Myslia si, že keď príde na Ne-bytie, je to najvyššie, a je to stav Chaosu (hundun) a v stave chaosu neexistuje nič. Ale taoisti s vyšším pochopením povedali, že [od určitého bodu] dokonca ani Chaos neexistuje, je prázdny, a že to je najvyššie a že tam nič nie je. Rozmýšľajte o tom, zdá sa, že tieto slová dosiahli koniec, nie? Ale nedosiahli. Prečo nie? Ako o tom môžete hovoriť, keď nič neexistuje? Ako to, že to teda voláme „nič tam nie je“, voláme to „prázdnota“ alebo to voláme „ničota“? (publikum sa smeje) Nie je to tak? Takže, keď tam nič nie je, dokonca i keď pôjdete a ponoríte sa hlbšie do mikrokozmu, do nekonečného mikrokozmu, zasa tam niečo uvidíte. Potom formy existencie tých bytostí sú úplne odlišné od zložiek hmoty v kozmickom tele pod ním a ich pravdy sú tiež rozdielne, a je to akoby boli úplne odlišné. Ale opäť je tam niečo. Napriek tomu, v určitom bode nebude zasa nič a v tom určitom bode, ak pôjdete nadol a ponoríte sa hlbšie, zistíte, že tam opäť niečo je a je to ešte mikroskopickejšie. Takže to nemôžete pochopiť, ak používate ľudský jazyk na popísanie alebo pochopenie toho. Keď to príde do určitého, väčšieho rozsahu, rozdiely sú ešte väčšie, a je to v podstate ešte odlišnejšia vec. Takže ako nazvať taký stav? To sa skutočne nedá popísať ľudským jazykom. Keď posledná bytosť už nie je čistá, znamená to, že nič už nie je dobré a je to dôvod, prečo musí byť spravená náprava Fa.

 

Otázka: Rozmýšľame o koncerte, ktorý by sa týkal zastavenia prenasledovania s účasťou hudobníkov nepraktizujúcich. Majster, čo si myslíte o tom, keď sa svetskí  ľudia zúčastnia na takomto koncerte?

Učiteľ: Nemám námietky. Ak svetskí ľudia chcú prísť a povedať, že Falun Dafa je dobrý, nemôžete im v tom brániť. Nie je to problém. Ale ak prichádzajú, aby ukázali nejaké veci bežných ľudí, potom musíte byť trocha opatrní: môžu určité veci zdieľať s nami to isté javisko na koncerte organizovanom učeníkmi Dafa? Samozrejme, ak ide o klasickú hudbu, veľmi na tom nezáleží. Ale u súčasnej hudby je to ťažko povedať.

 

Otázka: Ctihodný učiteľ, poviete nám prosím, čo máme spraviť s Dafa materiálmi odhodenými svetskými ľuďmi, keďže obsahujú posvätné slová a symboly?

Učiteľ: V skutočnosti, vo všetkom, čo robíte, musí byť vaším úmyslom zachraňovať vnímajúce bytosti. Ohľadom týchto materiálov na objasňovanie pravdy, keď rozdávate letáčiky, mali by ste rátať s možnosťou, že ľudia ich môžu zahodiť. Keď na to príde, vy si ich vážite, pretože ste učeníci Dafa. Ale nehnevajte sa na svetských ľudí. Mali by ste sa k nim stále správať so súcitom. Ak človek zahodí letáčik, môžeme iba povedať, že premeškal príležitosť. Ale ak je tento človek skutočne nedobrý a nezachrániteľný, Bohovia to budú považovať za spáchanie hriechu. Majster povedal toto: Nestarám sa o žiadne hriechy, ktoré vnímajúce bytosti spáchali počas histórie; pozerám sa iba na postoj bytosti k Dafa počas nápravy Fa. So všetkými bytosťami na všetkých úrovniach zaobchádzam týmto spôsobom. Ale ak bytosť skutočne prenasledovala učeníkov Dafa alebo bola naozaj zlá k Dafa, jej nové dlhy a staré dlhy sa zúčtujú dohromady v pekle. Je to preto, že bytosti, ktoré nemôžu byť zachránené, nemôžu nezaplatiť za hriechy, ktoré predtým dlžili, a tak u nich sú ich nové dlhy a staré dlhy zúčtované dohromady. Učeníci Dafa kultivujú Zhen, Shan, Ren, takže majú súcit so všetkými vnímajúcimi bytosťami. Nemôžete mať súcit len s tými, ktorí čítajú letáčiky a nemať súcit s tými, čo ich nečítajú – to by nefungovalo (smiech). Pri zachraňovaní ľudí musíte byť trpezliví a to je súcit učeníka Dafa.

 

Otázka: Povedali by ste nám prosím, v akom stave sú v náprave Fa vesmírne faktory, ktoré predstihujú poslednú bytosť starých síl? Nemysleli na to, aby zachránili sami seba pred nápravou Fa vesmíru, alebo sú iné dôvody?

Učiteľ: Najvyšší faktor starých síl je sám zlý k náprave Fa, je sebecký a je to obrovská prekážka pre vesmír, vytvorená pre samotnú nápravu Fa. Bohovia starých síl, ktorí sú uprostred tohto procesu, majú všetci svoje vlastné špecifické usporiadania pre to, čo chcú na rôznych úrovniach. Takže na každej úrovni usporiadali úspech pre nápravu Fa. Ale z perspektívy mocnej cnosti Fa, staré sily na vyšších úrovniach odstraňujú tie, ktoré sú na úrovni pod nimi, pretože vedia, že každý, kto sa zúčastní v náprave Fa, bude musieť byť odstránený – toto je nakoniec Veľký Zákon vesmíru, takže bytosti na žiadnej úrovni nie sú hodné toho, aby ju ovplyvňovali. Dôvod, prečo hovorím, že najvyššie staré sily sú zlé, je ten, že keď náprava Fa postúpi ku koncu, zistí sa, že nie sú nič viac ako obrovská prekážka vytvorená pre nápravu Fa, nič viac ako toto.

Predtým ako začala náprava Fa vesmíru mali svoje plány, ktoré slúžili ich vlastnému prospechu. Myslím, že len čo začnem hovoriť o určitých veciach, naozaj sa to zamotá a bude to trvať dlhý čas. Ak by som mal odpovedať na hociktorú z vašich otázok podrobne, mohlo by to trvať dni, pretože čím ďalej ide ten proces k vyšším úrovniam, tým vyšší Fa odhaľujem a pravdy pod ním sa zvyšujú. Takže potom proces uprostred, ak je nevysvetlený, stane sa veľmi ťažko pochopiteľným. Hoci je to všezahŕňajúce a všeharmonizujúce... viete, sú malé Faluny, veľké Faluny a ešte väčšie Faluny a podobne ako vesmír, Faluny zahŕňajú všetko a harmonizujú všetko, ale vo väčších kozmických telách sú Faluny tiež a v ešte väčších a väčších kozmických telách sú tiež a v ešte väčších a väčších a väčších kozmických telách stále sú. Akokoľvek veľké je kozmické telo, sú tam také veľké Faluny. Keď to príde na hornú úroveň kozmických tiel, sú tam vyššie pravdy. Ale všade v kolosálnej nebeskej klenbe sú pravdy pospájané, všezahŕňajúce a vše-harmonizujúce, takže ako sa dejú zmeny od úrovne k úrovni, pravdy Fa kozmických tiel sa tiež významne menia.

 

Otázka: Môžeme žalovať toho démona Jianga na Taiwane? (Publikum sa smeje)

Učiteľ: Keď vás prenasledoval, môžete ho žalovať – nie je dôvod prečo nie. (Potlesk) Pokiaľ súd prijme ten prípad, môžete ho žalovať.

 

Otázka: Ja, váš učeník, som čítal Čuan Falun opakovane od začiatku do konca, ale stále nemôžem získať vnútorné významy, ktoré sa týkajú nápravy Fa. Je to preto, že moje pochopenie je príliš slabé?

Učiteľ: Ak chcete vidieť slová v Čuan Falune, ktoré hovoria o veciach nápravy Fa, ktoré vám hovorím, aby ste dnes robili, nikdy ich neuvidíte. Ako učeník kultivujúci Dafa, učeník Dafa obdobia nápravy Fa, ohľadom toho, čo by ste mali robiť, môžete to pochopiť z Čuan Faluna a môžete to zistiť z právd Fa. Nielenže môžete porozumieť veciam do toho rozsahu čo robiť konkrétne a ako to robiť dobre, ale ako budete čítať knihu viac, budete dokonca schopní vidieť veci nasledujúcej etapy – dokonca i tie vám môžu byť naznačené. Bez ohľadu na to, na akú vysokú úroveň sa kultivujete, všetko je tam. To, čo by mal robiť učeník Dafa, je všetko tam. Ale ak hľadáte slová na povrchu, nebudete ich schopní nájsť.

 

Otázka: Majster, to, čo ste dnes povedali, bolo o „navždy získaj ľudské telo a staň sa Budhom[1]“, je tak? Zdravím vás, Majster, v Heshi.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. Nedávajte Fa, ktorý učím žiadnu definíciu. Nepovedal som vám, akú úroveň Fa som vyučoval. Je to preto, že keď vyučujem Fa, moje telá na všetkých úrovniach, celou cestou k nekonečnu, všetky vyučujú, takže k akej úrovni by ste povedali, že to patrí? Bez ohľadu na to, na akej úrovni ste porozumeli Fa, ktorý som učil, je to len to, čomu ste porozumeli na tej úrovni. Ale ono to nie obmedzené na to. Napríklad vzťah k ľudským telám, o ktorom som práve hovoril, to v žiadnom prípade nie je o stávaní sa Budhom – je to o spojení a harmonizovaní celého kozmického systému, kozmického systému tela a kolosálneho systému nebeskej klenby. Napravilo to aj problém Bohov starého vesmíru, ktorí boli obmedzení formou života. Je to niečo veľmi závažné. Takže ak niečo uvidíte, nehovorte: „Ach, to je ono!“ Alebo ak si niečo uvedomíte, nehovorte: „Ach, to je ono!“ Nie je, je to len niečo, čo ste si uvedomili vo svojom súčasnom stave.

 

Otázka: Povzbudzujem praktizujúcich, aby vyšli a vymieňali si skúsenosti. Ale niektorí praktizujúci si myslia, že nebudú mať čas študovať Fa, ak prídu príliš často a že môžu vysvetľovať fakty rovnako aj z domu a že to dokonca odtiaľ môžu robiť viac a lepšie.

Učiteľ: Ak učeníci Dafa skutočne môžu dosiahnuť stav, ktorý je vyžadovaný od dnešných učeníkov nápravy Fa, potom to tak robte. Ale ak to nemôžete dosiahnuť, potom je to výhovorka. Samozrejme, rovnako ako táto konferencia výmeny skúseností, ktorú máte: v skutočnosti je stále nutná. Ale nechcem, aby ste ich mali príliš často, pretože naši študenti by behali z miesta na miesto a toto by zasahovalo do iných aktivít pre potvrdzovanie Fa. Chcem tým povedať, že aj tak je stále nutné mať konferencie vymieňania skúseností. Len ich nemajte príliš často. Čo sa týka určitých skupinových aktivít na potvrdzovanie Fa, musíte ich robiť, spolupracovať a koordinovať sa navzájom. Hovoríte, že robíte veci dosť dobre doma. Ale sú určité veci, ktoré vyžadujú kooperáciu a snahu každého a tie ste nerobili.

 

Otázka: Niekedy vidím určité veci, ktoré sa v budúcnosti stanú, vrátane katastrof v ľudskom svete. Je to v poriadku, ak ich napíšem a vyľakám ľudí vo svete? Alebo som videl usporiadania starých síl?

Učiteľ: Kvôli záchrane vnímajúcich bytostí to môžete spraviť strategicky a s múdrosťou. Neľakajte ľudí vo svete. Máte zachrániť vnímajúce bytosti. Sú dve situácie, ktoré môžu študenti vidieť. Jedna je: Práve som vám hovoril o tom tele, vašom tele v rámci hranice vášho vlastného telesného systému. Najmä tie časti našich učeníkov Dafa, ktoré boli úplne skultivované, čím väčšie je telo, tým početnejšie sú bytosti vo vesmíre, ktorý pokrýva a ktoré mu zodpovedajú. Potom veci, ktoré sa prihodia vo vnútri, sú v skutočnosti veci, ktoré sa prihodia v časti vesmíru. Mnoho študentov v skutočnosti videlo veci, ktoré sa prihodili vo vnútri ich vlastných tiel, ale sú to veci, ktoré sa tiež prihodili vo vesmíre. Je to preto, že naši učeníci Dafa, ak sa každý dobre kultivuje, každý jeden človek bude zodpovedať vesmírnemu telu a celý vesmír bude úplne pokrytý. To je dôvodom, prečo je vaše vysielanie spravodlivých myšlienok také potrebné. Ak je to tak, potom v skutočnosti to, čo ste videli, je len váš stav počas kultivácie, a je to len to, čo je zobrazené pomocou kultivácie vášho vlastného tela, to je všetko. Samozrejme, bude to mať odlišné formy, aby sa to zodpovedajúco zobrazilo tam, kde ste, aby ste to videli. Niekedy nie je ľahké rozlíšiť to, čo je z vonkajšku a čo je z vnútra.

Samozrejme, sú aj nejakí študenti, ktorí videli určité veci, ktoré sa prihodia v Troch ríšach ako celku. Ale v poslednom čase sa to prihodilo veľmi zriedkavo a je to preto, že táto história je výtvorom nového usporiadania. Veci tohto druhu, vrátane mnohých proroctiev, však stále môžu šokovať zlo, dať ľuďom vo svete náznaky a varovať a prebudiť ľudí vo svete, bez ohľadu na to, či sú presné alebo nie pre poslednú etapu. Takže to môže mať určité pozitívne vplyvy. Dafa učeníci nemôžu robiť veci podľa nejakého proroctva. Máte robiť veci podľa Veľkého Zákona! Máte robiť veci podľa toho, čo učeníci Dafa majú robiť! Nemáte ísť robiť veci ani potom, čo ste videli niečo iné. V procese vysvetľovania pravdy, nie je pravdou, že spojíte dohromady mnoho proroctiev, len aby bežní ľudia videli? Robí sa to preto, aby sa bežní ľudia mohli poučiť z predchádzajúcich lekcií v minulosti. Dokonca i starodávni ľudia hovorili o týchto veciach, aby varovali ľudí vo svete. Nie sú pre učeníkov Dafa, aby ich používali ako referencie pri svojej vlastnej kultivácii! Ak by sa Dafa učeníci nestretli s dnešným prenasledovaním, nenechal by som vás vyhrabať tie proroctvá. Vidíte tú logiku, nie? Dafa učeníci by mali robiť veci len podľa Veľkého Zákona. Vytvárate históriu a vytvárate budúcnosť. Nezáleží na tom, kto spravil to usporiadanie, už sa to nepočíta. Nech ktokoľvek videl čokoľvek, je to z minulosti a už sa to zmenilo. Hoci sa aj náhodou stane, že niekoľko udalostí je rovnakých, oni tak boli usporiadané z nevyhnutnosti pri robení usporiadaní, to je všetko.

 

Otázka: Sme učeníci, ktorí získali Fa po 20. júli 1999 a mali sme nedávno veľmi vážnu automobilovú haváriu, ale nič sa nám nestalo. Bežní ľudia to nazvali zázrakom. Chceme poďakovať Majstrovi za to, že nám dal druhý život. Keď sa niečo takéto prihodí v období nápravy Fa, je to preto, že máme medzery a necháme zlo, aby nás využívalo, alebo to zahŕňa prvky splácania životov?

Učiteľ: Myslím, že sú tu dva dôvody. Jeden je, nie je to vari preto, že sa niektorí študenti nesprávali dobre? Je tu ďalší dôvod. Je to preto, že sú to noví študenti? Noví študenti určite majú trápenia. Ale táto situácia je relatívne zriedkavá. Dokonca ak tu aj sú trápenia, obvykle to nebudú veľké problémy. Nech je ako chce, nerozmýšľajte o tom ako o niečom veľkom. Bez ohľadu na to, či sa stalo niečo zlé alebo nie, základom je to, že ste praktizujúci, takže to musí zahŕňať prvky, ktoré to robia nevyhnutnou udalosťou.

 

Otázka: Niekoľko učeníkov zažívalo utrpenie veľmi veľkej chorobovej karmy a po dosť dlhý čas. Je to v poriadku, keď ako skupina vysielame spravodlivé myšlienky, aby sme im pomohli?

Učiteľ: Samozrejme, že je to v poriadku. O tomto probléme som hovoril naposledy. Ale niektorí študenti by sa mali pozrieť do vnútra svojej vlastnej mysle a rozmýšľať o tom, ako dobre sa vlastne činili. Ste taká veľkolepá bytosť počas obdobia nápravy Fa, ale ako ste sa naozaj činili? Nehovorte: „Ako sa táto vec mohla stať učeníkovi Dafa?“ vždy keď sa objaví problém.

Dlhý čas sa niektorí študenti jednoducho neboli schopní zbaviť svojich základných pripútaností! Keď sa veci nakoniec nakopia, nie sú schopní ich prekonať a potom sa trápenia stanú veľkými. Keď sa objavia problémy, namiesto toho, aby hľadali problémy vo vlastnom xinxingu, namiesto toho, aby sa od základu zlepšili, opravdivo opustili tú vec a prekonali ju otvoreným a dôstojným spôsobom inou cestou, zamerajú sa len na danú vec –„Prepánajána.... prečo len nemôžem prekonať túto vec? Dnes mi to ide o trochu lepšie, takže dnes by sa to malo trocha zlepšiť. Zajtra to pôjde zasa lepšie a malo by sa to opäť o trošku zlepšiť.“ Nikdy nie je schopný opustiť tú vec. Na povrchu sa zdá, že tú vec opúšťa – „Pozrite, začína mi to ísť dobre.“ Začína vám to ísť dobre, ale začína vám to ísť dobre kvôli tomu. Nekonáte tak preto, že ako opravdiví učeníci Dafa by ste tak mali konať!

Časť študentov je skutočne takáto. Ako dobre ste sa činili? Mali by ste sa skutočne na seba dobre pozrieť. Ako dobre ste sa skutočne činili? Naozaj ste to zvládli ako študenti v Číne, ktorí stále potvrdzujú Fa v takom zlom prostredí a sú dokonca schopní opustiť život a smrť, keď prechádzajú cez situácie na život a na smrť? Ak by ste boli skutočne postavený do tej situácie, boli by ste schopný ju zvládnuť? Samozrejme, nehovorím, že každý z vás musí prejsť tým procesom. Nie je to, s čím sa stretávate práve teraz, tou istou vecou? Môžete to opravdivo zvládnuť? Ako som povedal predtým, naši študenti patria do troch rôznych kategórií a nie sú takí istí. Je isté, že prejavy počas kultivácie nie sú rovnaké. Nemyslite si, že iní ľudia nemali žiadne problémy a predsa im to v náprave Fa ide dosť dobre. Je to inak. Základná situácia je rozdielna a nie je s ničím porovnateľná. Už som to povedal – počas kultivácie tu nie je príklad a nie je tu vzor. „Iní ľudia to spravili tak a tak a ja ich jednoducho budem nasledovať a napodobňovať.“ Nie je to to isté. Váš stav je určite odlišný od stavu iných.

Popravde povedané, čo sa týka mnohých študentov, pretože prešlo dlhé časové obdobie, najmä potom, čo ste prešli 20. júlom 1999, mali by ste sa skutočne od základu pozrieť na mnoho vecí. Mali by ste sa upokojiť a skutočne si veci premyslieť. Nemali by ste si myslieť: „Som učeník Dafa a to znamená, že sa mi nemôže stať nič zlého. Ak sa čokoľvek stane, nie je to v poriadku.“ Ani by ste si nemali myslieť, že by ste mali prechádzať niečím, cez čo prechádzajú iní ľudia. Situácia každého je odlišná. Základom je, ako dobre sa skutočne činíte vy. Veci, ku ktorým ste pripútaný vo svojej mysli po celý deň, sú veci bežných ľudí, ste dokonca od hlavy po päty zmätený pocitmi. Keď prídu trápenia, hovoríte: „Som učeník Dafa, ktorý dlho zažíva trápenia.“ (všetci sa smejú) Ach... Niekedy nie je dobré, keď sú moje slová príliš príkre, ale ak moje slová nie sú dostatočne príkre, nebudete nad tým chcieť rozmýšľať a uvedomiť si to. Čoskoro to skončí. Mali by ste o sebe uvažovať. Čas na nikoho nepočká!

Keď skutočne príde deň Dovŕšenia, dovoľte mi povedať vám, učeníci Dafa naozaj vystúpia za jasného denného svetla a celý svet to bude môcť vidieť. (Potlesk) Ak sa nemôžete dovŕšiť, keď príde ten deň, všetko, čo môžete spraviť, je iba sedieť a nariekať! Pre tých, ktorí sa nekultivovali dobre, myslím, že bude príliš neskoro i na plač.

 

Otázka: Nedávno sa v našom okolí vyskytol prípad ľúbostného pomeru medzi mužom a ženou...

Učiteľ: Myslím, že som o tom práve hovoril, hovoril som práve o tejto záležitosti. Veci, ktoré niektorí ľudia spravili, ich robia nehodnými čo i len titulu „učeník Dafa“. Nezaslúžia si ani byť nazývaní „ľudskými bytosťami“, ale napriek tomu sa oni nazývajú „učeníci Dafa“?! Čakám na vás – neuvedomujete si to?!

Niekedy keď vidím veci, ktoré robíte, skutočne cítim bolesť. Ak by som to však s vami mal naozaj vzdať, tiež by som skutočne cítil bolesť. Naozaj sa vás nechcem takto vzdať. Ale ako sa môže stať, že snaha o zlepšenie je natoľko vzdialená vašej mysli! Ako sa môže stať, že čestné správanie sa je také vzdialené vašej mysli! Poškvrňujete dokonca povesť Dafa a robíte veci, ktoré sú nehodné titulu „ľudskej bytosti“, predsa sa však nazývate učeníkom Dafa! Dovoľte mi byť priamym a zhrnúť, čo som práve povedal: všetci z vás, ktorí spravili veci, ktoré neprislúchajú pozícii učeníkov Dafa, radšej by ste o nich mali otvorene hovoriť. Tým spôsobom bude mnoho vašich vecí odstránených a súčasne to skutočne posilní vaše odhodlanie činiť sa lepšie. Môžem vám povedať, že pre vás je čas skutočne krátky. Všetci z vás, ktorí ste spravili tieto zlé veci – nehovorím o tých z vás tu, ktorí sa už zmenili, hovorím o tých, ktorí stále robia tie zlé veci a tých, ktorí poskytujú informácie zlej čínskej komunistickej bande lumpov – ten moment, keď to s vami skutočne vzdám, bude zároveň momentom, keď budete uvrhnutý do pekla! A toto v žiadnom prípade nie sú prázdne reči, aby som vás vystrašil. Pretože to ešte neskončilo, je to stále príležitosť pre všetky vnímajúce bytosti a Majster na vás znova a znova opätovne čaká!

 

Otázka: Je niečo, čomu by sme mali venovať zvláštnu pozornosť pri vyučovaní nových študentov ako vysielať spravodlivé myšlienky počas deväťdňového seminára?

Učiteľ: V skutočnosti nemusíte novým študentom hovoriť, aby vysielali spravodlivé myšlienky (smeje sa). Dôvodom je, že v tom čase jeho schopnosti ešte nie sú také veľké. Je to preto, že sa vlastne len začali učiť Fa a musia prejsť istým procesom. Neponáhľajte sa príliš povedať im, aby vysielali spravodlivé myšlienky.

 

Otázka: Moje pochopenie je, že individuálna kultivácia učeníka Dafa má priamy vzťah s vesmírnym telom, s ktorým je spojený. Keď Fa napraví kolosálnu nebeskú klenbu, budú praktizujúci budúcnosti zodpovední za kozmické telá, ktorým zodpovedajú, alebo budú (tie kozmické telá) už napravené pomocou Fa?

Učiteľ: Počas priebehu vašej kultivácie, kozmické telo, ktoré zodpovedá vášmu vlastnému telu, nech je akokoľvek veľké, bude napravené keď dosiahnete úspech vo vašej kultivácii, to je isté. Ale ak sa nekultivujete dobre, nemôžu byť napravené. Samozrejme, je tu ďalší činiteľ, ktorý hrá úlohu, a tým je náprava Fa. V momente, keď moja nesmierna sila nápravy Fa príde, veci, ktoré sú dobré budú zachované a veci, ktoré sú zlé, budú odstránené. Takže čas pred príchodom nápravy Fa je pre vás najlepšou príležitosťou na zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Keď príde ten čas, na nikoho sa čakať nebude. Akonáhle príde obrovská sila nápravy Fa, bude to tak, ako to je.

 

Otázka: Všetci študenti z Izraela posielajú pozdravy Majstrovi!

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Otázka: Vážený Majster, prosím povedzte nám o vzťahu medzi Mojžišom, Izraelom a nápravou Fa.

Učiteľ: Neexistuje vzťah medzi Mojžišom a nápravou Fa. Ale... Nemali by ste ľahkovážne povedať bežným ľuďom to, čo hovorím vám, pretože bežní ľudia to budú môcť len ťažko pochopiť... V skutočnosti, Mojžiš bol skutočne Boh, ktorý predtým zachraňoval veriacich v židovstve. Potom ako Židia opustili Egypt, Boh, ktorý na nich dával pozor, bol v skutočnosti Mojžiš. Hovorili síce o Jehovovi, ale v skutočnosti Jehova neponúka spásu ľudským bytostiam, pretože Jehova je Boh na ešte vyššej úrovni a Boh, ktorý ponúkal spásu ľudským bytostiam, boj Mojžiš. Takže Mojžiš, Ježiš a panna Mária sú všetko Bohovia na tejto úrovni zachraňovania ľudských bytostí. Takže ten, kto skutočne dával pozor na veriacich v Židovstve, bol v skutočnosti Mojžiš. Toto sú veci, o ktorých ľudia veľa nevedia. Čo som povedal je skutočná situácia. Židovská rasa je tiež národom vytvoreným Bohmi a je tiež cieľom spásy v náprave Fa.

Keď som už povedal toľkoto, poviem vám niečo, čo si radi vypočujete. (všetci sa smejú) (Potlesk)

Práve teraz som hovoril o Izraelitoch. Biblia hovorí, že Jehova stvoril Izraelitov. V skutočnosti, tento náš malý vesmír, tento malý vesmír, o ktorom som stále hovoril, ako sa tento malý vesmír nazýva? Podľa čínskych tradícií vytvoril vesmír Pan Gu. Ale on nie je Číňan. Nie je ľudskou bytosťou, ktorá patrí do nejakej rasy na Zemi. Je Bohom na nebesiach, je vesmírom. Vytvorenie vesmíru Pan Guom sa vyvinulo počas procesu, keď bola predchádzajúca generácia malého vesmíru zničená a malý vesmír bol opätovne vytvorený. Jeho telo je presne procesom tohto malého vesmíru, ktorý prechádza procesom vytvárania-stagnácie-degenerácie-deštrukcie. Ale jeho život nie. Nehovoril som predtým o trojakosti Bohov? Má božské telo a má opravdivú dušu. Nie jeho opravdivá duša, ale jeho telo je presne týmto malým vesmírom, o ktorom hovorím. V historických legendách ľudia vo svete hovorili o tom, ako prišiel k životu týmto spôsobom: zo stavu chaosu sa postupne sformoval tvar a potom vznikol on; on oddelil nebo od zeme a potom sa postavil a podoprel nebo. To ho ľudia len čoraz viac poľudšťujú a prisudzujú mu čoraz viac ľudských emócií, a to, čo ľudia popularizujú, sa vzdialilo realite.

Viete, že ľudské telo je presne malým vesmírom a má vrstvy a vrstvy vnímajúcich bytostí. Keď bol vesmír Pan Gua pôvodne sformovaný, práve ako ľudské embryo v lone matky, ten malý vesmír je len časticou vo vnútri ešte obrovskejšieho vesmírneho tela. Vesmírne telo obsahuje všetky častice, ktoré môžu vytvárať život. Keď predchádzajúca generácia malého vesmíru skončila cyklus vytvárania-stagnácie-degenerácie-deštrukcie, vesmírne telo už nieslo život na vytvorenie nového malého vesmíru. Potom ako predchádzajúca generácia malého vesmíru vybuchla, v stave chaosu bol postupne vytvorený nový malý vesmír a opravdivá duša Pan Gua doňho vstúpila. Počas procesu vytvárania, vrstvy a vrstvy látok v jeho vnútri vytvárali vrstvy a vrstvy nebies a zemí a v tom istom čase vytvárali desaťtisíce vecí medzi vrstvami a vrstvami nebies a zemí, vrátane Bohov rovnakých ako opravdivá duša Pan Gua a vrstvy na vrstvách vnímajúcich bytostí. Tento malý vesmír bol potom vytvorený. Ľudské telo je vytvorené malými časticami, ktoré vytvárajú väčšie častice a väčšie častice vytvárajú ešte väčšie častice. Jeho telo je také isté, malé častice vytvárajú väčšie častice a väčšie častice vytvárajú ešte väčšie častice. Je to práve ako to, čo poznajú ľudia, kde sú molekuly vytvorené z atómov – molekuly môžu určite vytvárať planéty, planéty vytvárajú rôzne planetárne systémy v Mliečnej ceste, rôzne planetárne systémy môžu vytvárať ešte väčšie kozmické telá vesmíru a je tam takáto štruktúra. Ľudia, dnešní vedci, videli častice, ale nevideli prepojenia medzi časticami. Všetky častice sú organicky vzájomne prepojené. Keď hovoríme o tomto Pan Guovi, potom ako sa vytvoril, rovnako ako všetky vnímajúce bytosti vo vesmíre, musel tiež ísť procesom vytvárania-stagnácie-degenerácie-deštrukcie. To, o čom ľudia hovoria v legendách, je proces jeho „vytvorenia“. V skutočnosti dosiahol poslednú fázu, fázu „degenerácie-deštrukcie“, alebo inými slovami, prechádza fázou starnutia a oslabovania. Práve teraz je časové obdobie, keď sa stal degenerovaným potom ako prešiel starnutím a oslabovaním. Navyše, je to v poslednej fáze... Keď človek používa ľudský jazyk na hovorenie o Bohoch, nie je to príjemné pre uši. Tým chcem len povedať, že teraz je to v časovom období, keď veci už nie sú dobré, preto počas tohto časového obdobia začala náprava Fa.

V tom momente keď vznikol, existovali vo vesmíre rôzne úrovne častíc a tieto častice vytvárali živé bytosti počas procesu jeho vytvárania. Naša Zem je časťou jeho tela, časťou buniek vnútri jeho tela. Planéty, ktoré majú žijúce bytosti práve ako naša Zem, sú roztrúsené po celom tomto malom vesmíre, ibaže oni nemajú žijúce bytosti ako sme my – dnešné ľudské bytosti. Je to preto, že tie žijúce bytosti sú bytosťami na najvrchnejšom povrchu vesmíru a sú to bytosti na najnižšej úrovni. Nemali obraz Bohov. Tri ríše pôvodne neboli odlišné alebo oddelené. Dôvodom, prečo existujú Tri ríše, je to, že na povrchovej úrovni malého vesmíru sa mal rozširovať Dafa, a preto bola táto sféra vybratá ako jedinečná ríša troch veľkých úrovní žijúcich bytostí so svojím vlastným systémom. Pan Gu je Boh a to, čo je vnútri tela Pan Gua, je presne tento malý vesmír. Takže v Troch ríšach existujú rôzne úrovne Bohov a vnímajúcich bytostí vo vnútri všetkých vesmírnych tiel celého malého vesmíru. Iba bytosti vo vnútri povrchových dimenzií majú nízke, škaredé, cudzie a zlé podoby. Takže Tri ríše boli pôvodne vytvorené z nevyhnutnosti pre nápravu Fa. V rámci Troch ríš bola tiež vytvorená slnečná sústava a Zem. Samozrejme, dĺžka života Zeme nemôže byť porovnávaná s tou vesmíru. Pôvodne bola na tej istej pozícii, na ktorej je Zem, nejaká planéta. Čo bolo na pôvodnej Zemi boli bytosti škaredého druhu s podobou mimozemšťanov a jej životné podmienky boli mimoriadne drsné. Je to preto, že mať bytosti s obrazom Bohov na najhoršom mieste nebolo dovolené.  Ľudské bytosti majú podobu Bohov, takže pôvodná Zem bola naplnená bytosťami so škaredým výzorom mimozemšťanov. Aby sa tu mohla uskutočniť náprava Fa, aby mohli byť zachránené všetky vnímajúce bytosti v celom vesmíre, a aby dokonca vnímajúce bytosti na najpovrchovejšej úrovni mohli byť zachránené, boli na tomto mieste tu vytvorené Tri ríše a ľudské bytosti. Prečo boli vytvorené ľudské bytosti namiesto toho, aby sa použili bytosti ako mimozemšťania, ktoré by počúvali Fa? Dôvodom je, že ak by tamten druh bytostí mal počúvať Fa  vesmíru a stať sa mojimi učeníkmi, bolo by to to isté, ako urážka vesmíru a všetkých Bohov. Potom ako bola vytvorená nová Zem, časť Bohov z nebies prišla a všetci použili svoje vlastné podoby, aby vytvorili ľudské bytosti na Zemi.

Starodávni čínski ľudia hovorili, že Nu Wa vytvorila ľudské bytosti. Bohovia používajú svoje božské schopnosti, aby robili veci a nepotrebujú ruky, aby robili veci. Štruktúra ľudského tela je teda veľmi zložitá a nie je to niečo, čo môže byť sformované rukami človeka. Nejde to nešikovnými ľudskými metódami. Takže Bohovia to spravili pomocou svojej sily Fa. Gong Bohov existuje od mikrokozmu až po najpovrchnejšiu úroveň, takže v čase, keď ide niečo spraviť, je to spravené okamžite, je to spravené v okamihu. Nerobí veci v ľudskom čase – je schopný prekročiť čas v rámci tejto ľudskej dimenzie. Takže ak sa na to pozeráte z hľadiska času na ľudskej strane, ukončil jeho vytváranie v okamihu.

Bolo niekoľko druhov Bohov, ktorí boli v tom čase poslaní dole. Jeden bol Jehova, o ktorom hovoria Židia. Jehova vytvoril druh ľudí, ktorí vytvárajú židovskú rasu. Tento typ ľudí zahŕňa časť ľudí z južnej Európy a oni všetci patria do tejto rasy. Časť bielych ľudí v severnej Európe bola vytvorená inými Bohmi. Štyri druhy bielych Bohov vytvorilo štyri druhy bielych ľudí. V skutočnosti, Arabi bývali belochmi a Arabi kedysi bývali v severnej oblasti na Zemi. Netýka sa to súčasných kontinentálnych platní; pôvodné kontinentálne platne sa zmenili pred deväťtisíc rokmi. Sú to ľudia, ktorí v minulosti žili v severnej oblasti a posun zeme ich presunul na ich súčasnú pozíciu. V nedávnej histórii, predtým ako Džingischán okupoval arabský región, mali Arabi presne rovnakú farbu pokožky ako majú belosi a vyzerali ako dnešní Európania. Mali len tmavé čierne vlasy a tmavé čierne oči. Potom ako prišla obrovská mongolská armáda Džingischána, miestni obyvatelia sa s nimi rasovo zmiešali. Takže ich farba pleti je podobná tej Číňanov a vykazujú známky čínskeho výzoru ako aj európskeho výzoru. Pôvodne boli vytvorení odlišným Bohom.

Rasa Indov bola vytvorená Budhami. Takže tanec, správanie sa a gestá rúk Indov sa podobajú na gestá rúk Budhov. Indovia sú skutočne rasou vytvorenou Budhami. Čo sa týka Ázijcov, časť z nich vytvorila Nu Wa a ďalšia časť bola vytvorená Tao-ami. V skutočnosti, aby som to povedal presnejšie, najskoršia rasa v prvotných dňoch v Severnej Amerike a Južnej Amerike bola žltej rasy. Hoci ich dnes nazývajú ľuďmi červenej rasy, v skutočnosti sú žltej rasy – ibaže boli opálení slnkom. (všetci sa smejú) Ľudia skutočnej červenej rasy boli pradávni Egypťania. Je možné, že dnes ich už nemožno nájsť. Väčšina z nich sa pomiešala s čiernymi.

Čierni ľudia boli tiež vytvorení Bohmi čiernych ľudí na nebesiach a nielen jedným Bohom. Takže existujú rozdiely v tom, ako vyzerajú čierni ľudia. Medzi Bohmi na nebesiach, niektorí nosia oblečenie, pričom niektorí sa zakrývajú kusmi látky. Taovia nosia šaty. Mnoho Bohov na nebesiach sa zakrýva veľkými kusmi látky. Čo sa týka Budhov, väčšina sa zakrýva kusmi žltej látky, pričom veľká väčšina bielych Bohov sa zakrýva veľkými kusmi bielej látky. Keď použijem čínske slová na to, aby som to popísal, majú dĺžku jeden zhang[2] a sú obkrútené okolo tela. Môžeme to vidieť na starodávnych obrazoch a sochách. V minulosti si Európania tiež ovíjali kusy bielej látky okolo tela. Bohovia čiernych ľudí si ovíjajú kusy červenej látky okolo svojho tela. Takže všetci Bohovia, bez ohľadu na to, aká je farba ich pleti, vyzerajú majestátne. Aby sa tu šíril Fa, musel byť vytvorený obraz ľudských bytostí. Akýkoľvek druh Boha to je, taký druh ľudskej bytosti bol vytvorený. Takže tie slová o tom, že Bohovia vytvorili ľudské bytosti na svoj vlastný obraz, sú pravdivé. Takto vznikli súčasné ľudské bytosti.

Počas histórie, predtým ako som začal šíriť Dafa, nielen telá ale aj prvotné duše ľudských bytostí, ktoré Bohovia pôvodne vytvorili, boli vytvorené v Troch ríšach. Hovoril som vám o procese ľudského vývoja a o procese postupného vyvíjania a zdokonaľovania ľudí. Keď prišlo nedávne časové obdobie, ľudia boli schopní byť dosť racionálni a ich spôsob uvažovania bol pevný. Keď sa dosiahol tento krok, malo sa začať rozširovanie Dafa. Mnoho Bohov z nebies potom prišlo a reinkarnovali sa ako ľudia. Čo sa potom malo spraviť s prvotnými dušami tých ľudí? Povrchové ľudské kože, ktoré vytvorili Bohovia, boli získané bytosťami zhora, ktoré sa reinkarnovali, pričom prvotné duše pôvodných ľudí boli zanechané v podsvetí. Pretože ľudia tiež prechádzajú reinkarnáciou, tieto kože nejdú spolu s ľuďmi a keď nastane určitý čas, sú vzaté preč. Potom ako človek umrie, koža je odobratá. Koža, ktorú vidíme pochovanú v hrobe, tá rozložená koža, je časť, ktorá rastie pritom ako človek je potravu po narodení. Pôvodná koža je skutočnou kožou a táto pôvodná koža je odobratá. Takže každý, kto sa má reinkarnovať, si ju dá na seba (všetci sa smejú) a je to práve ako oblečenie. Takto ľudia prechádzali cez reinkarnácie. Keď prišiel čas šírenia Dafa a potom ako prišli tí Bohovia, dalo by sa povedať, že ľudia na Zemi, ktorých vytvorili Bohovia, vykonali svoj podiel na tejto záležitosti nápravy Fa – pre ľudí nebolo ľahké dosiahnuť túto etapu v histórii – takže zostali v ďalšej dimenzii, ktorú Číňania nazývajú podsvetie a nereinkarnovali sa. V súčasnosti tá časť, kde sa nachádzajú, bola už úplne prispôsobená počas nápravy Fa. Obrovská sila nápravy Fa teraz prišla do navrchnejšieho povrchu tejto ľudskej dimenzie a prišla na najvrchnejší povrch ľudskej kože.

Celý čas do dneška, rôzne rasy sú práve ako častice pod nohami Bohov, ktorí ich vytvorili. Ľudia sa môžu zmiešať dohromady a súčasne existovať v tejto dimenzii, nepatria však do toho istého systému. Od príchodu nedávneho časového obdobia sú v kožiach rôznych ľudských rás Bohovia z rôznych nebies. To, o čom som hovoril, bolo to, čo sa dialo s ľuďmi na povrchu. Samozrejme, rozširuje sa Dafa. Dnes to nie je tak, že prinášam spásu bielym ľuďom a mením ich na ľudí žltej rasy, alebo že prinášam spásu ľuďom žltej rasy a mením ich na bielych ľudí. (všetci sa smejú) Táto vec vám je všetkým jasná. Každému umožňujem ísť späť tam, odkiaľ prišiel. Ak ste sa kultivovali dobre, dám vám dokonca vyššiu Úroveň dosiahnutia. Ak ste boli Bohom, budete sa stále kultivovať a zachováte si pôvodný obraz Boha, ktorý ste mali a ja s tým nič nespravím; ak ste pôvodne prišli ako Budha, stále budete Budhom; ak ste pôvodne boli Tao, stále budete Tao. To, čo som odstránil, boli všetky vaše prvky, ktoré sa po narodení vo vesmíre pokazili. Súčasne vás prispôsobím Dafa, všetko pre vás napravím a dám vám ešte lepšie veci, a dám vám stav, ktorý by Bohovia budúcnosti mali mať.(Potlesk)

Vo vesmíre sú rôzne živé bytosti, rôzne vnímajúce bytosti a rôzni Bohovia a oni nemôžu byť všetci premenení na tú istú vec. Nefungovalo by to a vesmíru by sa nedarilo. Je to jednoducho tak. Všetky tieto bytosti, bez ohľadu na to, aký je ich vonkajší vzhľad, všetci v histórii prešli procesom a sú všetci hodní toho, aby si ich vážili, pretože to je proces, ktorým prešiel vesmír.

Takže som práve hovoril o niečom, čo radi počúvate (smeje sa). Myslím, že by ste už nemali posielať viac papierikov s otázkami. Potom ako prejdem cez zostávajúce papieriky, skončím, pretože nechcem zabrať príliš mnoho vášho času. Je to konferencia výmeny skúseností, takže stále musíte prednášať príspevky a vzájomne sa povzbudzovať. Nepýtal sa niekto práve, ako sa máme zlepšiť ako celok? Toto je príležitosť na zlepšenie sa ako celku.

 

Otázka: Aký druh vzťahu je medzi negatívnou bytosťou a zlom?

Učiteľ: V skutočnosti som spomínal negatívne bytosti len keď som hovoril o princípe vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania a vzťahmi medzi rôznymi bytosťami vo vesmíre. Na nízkej úrovni existujú ľudia a duchovia. Keď hovorím o duchoch, [čínsky] pojem „duch“, ktorý používajú súčasní ľudia, je všeobecný pojem a je mnoho, premnoho druhov, vrátane duchov, diablov, horských duchov, lesných duchov, príšer, démonov, strašidiel, mátoh, a tak ďalej. Súčasní ľudia ich označujú spoločne ako „duchovia“. Na ľudskej úrovni existujú ľudia a duchovia. Vyššie existujú Budhovia a démoni. A ešte vyššie existujú pozitívne bytosti a negatívne bytosti. Prečo je to tak? Pretože čím vyššie, tým lepšie – čím vyššia úroveň, tým lepšie sú veci. Na veľmi vysokých úrovniach sú pozitívne a negatívne bytosti. Nemôžete nazývať negatívne bytosti „démoni“. Sú úplne odlišní od démonov. Ale sú opakom pozitívnych bytostí. Preto je jeden pozitívny a jeden negatívny. Dôvodom je, že čím nižšie sa dostane, tým sa viac zhorší a keď sa dosiahne určitý stupeň, sú tam králi Fa a králi Démonov. Budhovia sú kráľmi Fa. Čo sa týka kráľa démonov, môžem vám povedať, že on tiež nemá žiadne ľudské pocity alebo túžby a nemá žiadne ľudské pripútanosti. Je to bytosť na tej úrovni, a preto tam môže zostať. Ibaže neverí v dobro a prejavuje zlo. Vysvetľujem to ľudskými pojmami. Démoni sú jednoducho zlí a Budhovia sú jednoducho dobrí. Takže existujú vo vzájomnej opozícii. Keď príde na ich konanie, sú vo vzájomnom protiklade.

V minulosti ľudia hovorili, že v jedinej myšlienke človeka je dobro i zlo; dobro a zlo pochádzajú z jedinej myšlienky človeka. V tomto vesmíre je to pre hocikoho ťažké, keď chce niečo dosiahnuť. Keď Budha chce spraviť dobrú vec, akonáhle sa táto myšlienka objaví, zlo bude okamžite nasledovať. Akokoľvek veľká je dobrá vec, ktorú robí, taká veľká bude zlá vec, ktorá nasleduje. Také isté je to tiež pre ľudí. Akokoľvek veľkú dobrú vec robíte, zaručene vám bude dané rovnaké množstvo zlých vecí. Niekedy sa to prejavuje v tejto dimenzii. Niekedy sa to neprejavuje v tejto dimenzii, ale v iných dimenziách sa to prejaví. Napríklad, povedzme, že ste spravili pre niekoho významnú dobrú vec a ten človek je vám vďačný. Pretože ste spravili tú dobrú vec, je možné, že iné bytosti budú zranené a stratia. Inými slovami, akokoľvek veľkú dobrú vec ste spravili, taká veľká zlá vec sa stane. Takže v minulosti bol zákon vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania absolútny, a keď živá bytosť chcela spraviť určitú vec, vôbec jej nebolo dovolené uskutočniť ju. Čo sa týka Bohov, všetci sa čudujete prečo Bohovia museli čakať na správny čas alebo príležitosť, ak chceli niekoho spasiť. Čo znamená „správny čas a správna príležitosť ešte neprišli“ alebo „ešte nedozrel čas“? Nemohli to spraviť, pretože zákon vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania bol dosť absolútny a všetko toto obmedzoval. Boh by v žiadnom prípade nespravil zlú vec kvôli dobrej veci, ktorá ako výsledok spôsobí, že on spadne nadol. Vôbec by nespravil takú vec. V minulosti boli mnísi, ktorí hovorili o zachraňovaní ľudí, zachraňovaní ľudí. Niekedy som si myslel: „Ste skutočne úplne mimo.“ Nie je to tak, ako si to ľudia predstavujú. Takže zákon vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania spôsobil, že Bohovia sa neodvažovali robiť veci, ktoré chceli.

 

Otázka: Bude mať ľudstvo, ktoré príde po náprave Fa, nejaké spomienky na dnešné ľudstvo?

Učiteľ: Ľudstvo, ľudstvo budúcnosti, bude velebiť túto udalosť dnešnej nápravy Fa generáciu za generáciou. (Potlesk) Čo sa týka pravdy o prenasledovaní, tá nebola ešte úplne odhalená ľuďom, aby ju videli. Ľudstvo bude šokované. Dovŕšenie učeníkov Dafa, prejav všetkého, čomu ľudstvo neverí a proces nápravy všetkých odchýlených vecí ľudstva – tieto budú zdrvujúce, nielen šokujúce ale aj strašné. Všetko toto sa stane. Preto si ľudia túto časť histórie budú odovzdávať po celú večnosť.

 

Otázka: Trápi ma svedomie, pretože som určité veci nespravil dobre. Hoci viem veľmi dobre, že by som sa nemal príliš ponárať do trápenia až do bodu, keď stratím dôveru vo svoju kultiváciu, stále je pre mňa ťažké zbaviť sa toho.

Učiteľ: Nemáte odhodlanie a vaše odhodlanie nie je dostatočné. Ste učeníkom Dafa, takže sa pozrite na prenasledovanie učeníkov Dafa v Číne, ktorým tam trpia. Ste tiež učeníkom Dafa, a predsa nie ste schopný preukázať ani len kúsok odhodlania tu. K čomu ste tak veľmi pripútaný? Nejde tu o to? Nemáte dostatok spravodlivých myšlienok. Ak máte dostatok spravodlivých myšlienok, budete schopný sa toho zbaviť.

 

Otázka: Majster, myslím, že niektorí študenti kladú veľký dôraz na „spravodlivé myšlienky“ ale prehliadajú akosi „spravodlivé činy“. Keď si vymieňame skúsenosti, takmer nikdy nehovoria to tom, ako robiť spravodlivé činy. Prosím povedzte nám, ako správne zvládnuť vzťah medzi spravodlivými myšlienkami a spravodlivými činmi.

Učiteľ: Takto sa to nedá popísať. Keď vidíte niekoho, kto nekoná spravodlivo, v skutočnosti je to tak, že nemá dosť spravodlivých myšlienok, pretože to myseľ človeka vedie jeho činy. Keď sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, vaše činy budú určite spravodlivé a keď spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, činy nebudú spravodlivé. Bez ohľadu na to, ako vedieme rozhovory a ako hovoríme o otázke  spravodlivých myšlienok, stále sú ľudia, ktorí si nemôžu vyvinúť spravodlivé myšlienky. Keď sa môžete správať tak, že vaše spravodlivé myšlienky sú stále prítomné, vaše činy iste budú spravodlivé. Bez ohľadu na to, ako sa na to pozeráme, stále je to otázka toho, ako by sme sa mali lepšie činiť ako učeníci Dafa.

 

Otázka: Som učeník, ktorý získal Fa po 20. júli 1999. Získal som Fa v roku 2000. Neviem, či môžem mať takú istú mocnú cnosť ako učeníci, ktorí získali Fa pred 20. júlom 1999.

Učiteľ: V minulosti, pred 20. júlom 1999, robili študenti osobnú kultiváciu. Práve teraz je čas pre skutočné ustanovenie si mocnej cnosti. Nezískali ste teda Fa v tomto čase? Či môžete mať mocnú cnosť je tiež otázka pre vás [ktorí získali Fa pred 20. júlom], ktorí si v tomto čase tiež vytvárate mocnú cnosť. Je to len to, že máte svoju osobnú kultiváciu zmiešanú s vecami objasňovania faktov a zachraňovaním vnímajúcich bytostí, nič nie je ovplyvnené.

 

Otázka: Je to tak, že najmikroskopickejšia látka vo vesmíre má hranice? Ak má, je to najvyšší prejav Fa? Je to najvyšší bod Zhen, Shan, Ren?

Učiteľ: „Hmota vo vesmíre má hranice“ – zdá sa, že táto veta dosiahla definitívny záver, nie? Nedosiahla definitívny záver? Ale môžem vám všetkým povedať, že na ešte mikroskopickejšej úrovni nie je žiadna hmota a nenazýva sa to hmotou. Je to úplne odlišné od súčasnej hmoty. Ale je to stále v spojení so systémom hmoty, takže sa to vôbec nedá vyjadriť ľudským jazykom. Slovami je ťažké dosiahnuť záverečný bod, ale ja mám spôsoby, ako ho slovami dosiahnuť.

 

Otázka: Niektorí študenti si myslia, že ich vlastné prispôsobenie sa Dafa je to, čo je najdôležitejšie. Takže veľakrát sa nechcú stať príliš zaneprázdnenými a radšej si nechávajú viac času, aby si veci premysleli. Myslím, že postup nápravy Fa je veľmi rýchly, a že keď sú veci, ktoré by sme mali spraviť, mali by sme ich spraviť hneď. Pokiaľ človek študuje Fa s pokojným srdcom a hľadá vo vnútri, keď sa stretne s konfliktami, ráta sa to ako robenie usilovného pokroku.

Učiteľ: Áno, je to pravda. V mnohých veciach by ste nemali byť obmedzovaní ľudskými myšlienkami. Hovoríte, že ste si predtým vytvorili isté zvyky. Ale to, čo je dnes dané učeníkom Dafa, je božský stav. Musíte postupovať k tomuto božskému stavu. Môžete robiť mnoho vecí dobre, keď k nim pristupujete so spravodlivými myšlienkami. Samozrejme, rozmýšľanie o veciach je správna vec a nie je na nej nič zlého. Ale ak často trávite čas premýšľaním o veciach a premeškávate príležitosti na vytvorenie vašej mocnej cnosti v náprave Fa, potom vaše straty prevážia nad vašimi ziskami.

 

Otázka: Ako môžeme použiť princípy Fa, ktoré nás Majster učil a nebyť obmedzení väzením spôsobeným našimi vlastnými pripútanosťami, a byť schopní všetko harmonizovať zo všetkých strán a stať sa ešte usilovnejšími, keď postupujeme v tejto poslednej etape nápravy Fa? Čo sa týka otázok robenia vecí pre Dafa a chápania princípov Fa, ako môžeme zabezpečiť, že sa nezameriame len na jedno hľadisko a budeme schopní zharmonizovať všetko zo všetkých strán?

Učiteľ: Niekedy keď rozmýšľate o nejakej otázke, vytvorili ste si istý druh zvyku – „Chcem spraviť takú a takú vec...  túto vec teraz budem robiť takto... tamtú vec teraz budem robiť tak.“ Rozmýšľate o tom do bodu, keď cítite, že ste všetko dostatočne pokryli. Ale keď príde na vykonanie tej veci, skutočné, reálne situácie sa neustále menia a váš plán nebude fungovať. (smeje sa) A pretože to nefunguje, začnete nad tým znova uvažovať. Ale veci by ste nemali robiť takto. Majte spravodlivé myšlienky. Ak si myslíte, že by ste mali robiť veci takým a takým spôsobom, pustite sa do toho a spravte to. Keď sa stretnete s problémami, prirodzene budete vedieť, ako ich vyriešiť. Ak sú vaše spravodlivé myšlienky silné, všetko bude vychádzať hladko a je zaručené, že sa vám bude dariť.

Prečo všetkým hovorím, aby veci robili takto? Zdá sa to byť pasívne, nie? Ale nie je to pravda, pretože tá vaša stránka, ktorá bola úspešne skultivovaná, pozná všetko. Bez ohľadu na to, ako to robíte, bude to fungovať. Bez ohľadu na to, ako robíte tie veci, budete schopný spraviť ich dobre. Takže pre vás je dostatočné mať len túto jednu myšlienku. Akonáhle viete čo robiť, jednoducho sa do toho pustite a spravte to, a kým to robíte, vaša múdrosť postupne vystúpi. Je to preto, že v tom čase sa vaša časť, ktorá bola úspešne skultivovaná, spojí s vami na tejto strane, a ako viete, ona je úplne božská a všemocná. Tá drobnosť, ktorú robíte, bude určite rozriešená v okamihu, vaša múdrosť vystúpi a bude to úplne odlišné. A keď uviaznete na nejakom mieste, Majster vám dá múdrosť (smeje sa).(Potlesk)

 

Otázka: Učeníci z Taiwanu pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Otázka: Na Taiwane sú študenti, ktorí nahrali Čuan Falun a Základy pre ďalší pokrok, medzi inými, v Taiwančine a použili „Pu Du“ a „Ji Shi“ ako hudbu pozadia. Každá sada sa predáva za približne 15 dolárov.

Učiteľ: Žiadna hudba sa nemá pridávať k prednáškam Fa – dokonca ani hudba Dafa. Všetky veci ohľadom publikovania mojej práce majú byť vykonané študentmi, ktorí sú za ne zodpovední. Dovoľte mi povedať to takto: na všetko existuje zmluva. Naši študenti teda nemôžu sami publikovať knihy, konať svojvoľne, alebo ich použiť na zarobenie peňazí. Dokonca aj keď na nich nezarobíte žiadne peniaze, stále nemôžete ľahkomyseľne svojvoľne robiť veci. Počas obdobia nápravy Fa nemôžu byť žiadne chyby z nedbalosti, takže počas tohto obdobia musíte určitým veciam venovať pozornosť. Čo sa týka budúceho ľudstva, morálka všetkých sa zlepší, každý bude nasledovať pravidlá a nikto nebude robiť niečo takého. Každý na to dohliadne. Práve teraz to tak nefunguje a zlo hľadá chyby, ktoré by využilo – ľudské srdcia nie sú spravodlivé. Nemôžeme robiť veci takto. Chcieť použiť knihu na zarobenie peňazí je prijateľné ešte menej.

Čo sa týka prekladu do taiwančiny, nie som proti ich preloženiu do taiwančiny. Ale bez ohľadu na to, akú vec robíte, nemôžete ju robiť svojvoľne. Túto vec vyjasním každému: Nikomu nie je dovolené robiť veci svojvoľne, keď príde na veci Dafa. Samozrejme, za špeciálnych okolností v Číne je pre študentov tam momentálne v poriadku, aby robili veci, ktoré riešia problém získania kníh. Ale musíte zaručiť, že ani jediné slovo z pôvodných kníh nie je zmenené. Mimo Číny to nie je dovolené.

 

Otázka: Najhlbšie pochopenie, ktoré majú študenti-veteráni o Fa je byť vytrvalý v Dafa a mať vieru v Majstra. Chcem sa spýtať toto: odkiaľ pochádzajú vytrvalosť a viera? Môj muž si nad touto vecou už dlhý čas láme hlavu. Ako môžeme kultivovať a vytvoriť si tento druh neporovnateľnej neochvejnosti vo Fa?

Učiteľ: Veriť alebo neveriť v niečo je racionálna myšlienka. Nie je to z toho, že som vám dal určitú vec a nie je to stav, ktorý môžete dosiahnuť použitím nejakej zvláštnej metódy. Učeníci Dafa majú všetci neochvejnú vieru v Dafa. U učeníkov Dafa sa to takto dá popísať slovami. Ich neochvejná viera v Dafa pochádza z pochopenia vecí na racionálnej úrovni a z toho si vyvinuli neochvejnú vieru. Nie je to výsledok nejakého činiteľa, ktorý pôsobí na ľudskú bytosť. Na svojej najvrchnejšej úrovni má ľudská bytosť tri duše a sedem duchov. Jeden zo siedmich duchov sa nazýva „viera“. Môže hrať tú úlohu, že človek môže uveriť, keď niekto iný niečo povie. Ale tento druh viery nemôže byť porovnávaný s opravdivou vierou v kultiváciu. Dôvodom je, že je vonkajším, najvonkajším povrchom ľudskej bytosti a môže hrať len úlohu istej inteligencie. Ale spravodlivá viera učeníkov Dafa je božský stav. Je to dôsledok racionálneho pochopenia pravdy a je to božský stav  tej stránky, ktorá bola úspešne skultivovaná. V žiadnom prípade to nie je výsledok vplyvu nejakého vonkajšieho činiteľa. Nie je to o tom mať pevnú vieru kvôli pevnej viere. Je nemožné mať pevnú vieru kvôli tomu, aby mal človek pevnú vieru. Z môjho pohľadu, ako váš Majster, nežiadam nič od učeníkov Dafa. Všetko, čo dnes robíte – nech je to potvrdzovanie Fa, zachraňovanie vnímajúcich bytostí alebo študovanie Fa a kultivovanie sa – môžem vám povedať, že žiadnu z týchto vecí nerobíte pre mňa. V budúcnosti učeníci Dafa uvidia, že všetko, čo učeníci Dafa robili, bolo kvôli nim. To, kto je zachránený, sú ich vlastné vnímajúce bytosti a to, čo dovršujú, sú ich vlastné svety a vnímajúce bytosti. Ustanovujú si mocnú cnosť pre seba. Všetko sa to robí kvôli samotným učeníkom Dafa. Ani jedinú vec ste nespravili pre Majstra a ani jedinú vec ste nespravili pre niekoho iného.(Potlesk)

Takže ich netreba nútiť, aby niečo robili – študenti všetci postúpili na túto úroveň pomocou pochopenia princípov Fa. Iba potom sa môžu stať usilovnejšími, iba potom môžu byť takými vytrvalými v Dafa. Nie je to kvôli nejakému vonkajšiemu činiteľu a nie je to niečo, čo sa dá dosiahnuť tým, že prídete s nejakou myšlienkou. Majster nežiada nič a ja od nich ani nič nevezmem. Ja im iba dávam veci a trpím kvôli nim. Tak to určite je! (Potlesk) Hovorím im, aby viac študovali Fa a rozhodne to nie je študovanie pre Majstra.

 

Otázka: Poškodenie tradičnej čínskej kultúry zlou ČKS a jej ateistická propaganda od roku 1949 vyústila vo veľké prekážky pre ľudí pre pochopenie Dafa a tohto prenasledovania. Chcem použiť tento pohľad na vysvetľovanie faktov, napríklad, inšpirovať ľudí, aby rozmýšľali, prečo boli v tradičnej čínskej kultúre také detailné usporiadania. Zdá sa ale, že to nemá nič do činenia s ľudskými právami. Môžem hovoriť z tohto pohľadu?

Učiteľ: Môžete to spraviť. Môžete to skúmať s tými, ktorí sú dobre vzdelaní a ktorí skutočne majú svoj vlastný spôsob uvažovania. Ale keď sa s ľuďmi, ktorých spravidla stretávate, rozprávate takto, teda, dokonca ak sa porozprávate s jediným človekom za deň, budete veľmi vyčerpaný (smeje sa). Budete potrebovať mnoho slov. Je dobré vysvetľovať fakty z rôznych pohľadov. Môžete sa do toho pustiť a robiť to. Ale napokon musíte rozprávať o tomto prenasledovaní.

 

Otázka: Učeníci Dafa z Fuzhou, Fushun, Guangzhou, Kunming, Chengdu, Leshan, Nanyang v provincii Henan, Chengde, a Xi’an zdravia Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Otázka: Dafa učeníci z ostrova Saipan, Francúzska, Macaa, Hongkongu, Anglicka, Japonska, Mexika, Španielska, Škótska a Rumunska zdravia Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk) Pretože celý tento lístok je s pozdravmi pre mňa, len ich všetky prečítam.

 

Otázka: Všetci učeníci Dafa z Huizhou provincie Guangdong, Ningbo provincie  Zhejiang, oblasti Chaoshan provincie Guangdong, Wuhan provincie Hubei, Nanchang provincie Jiangxi, Shiyan provincie Hubei, Tianjin, Nanjing, provincie Hunan,  Vnútorného Mongolska, provincie Yunnan, Shanghai, Beijing, provincie Zhejiang, a Hohhot zdravia Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk) Museli spojiť lístky, ktoré ste poslali a boli na nich pozdravy Majstrovi. Stále sú ďalšie.

 

Otázka: Všetci učeníci Dafa vo Vancouveri zdravia Majstra. Všetci učeníci Dafa zo Singapuru, Indonézie, Grécka a Južnej Ameriky zdravia Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám.(Potlesk)

 

Otázka: Vážený Majster, prosím povedzte mi, z ktorej dynastie sú reinkarnovaní ľudia v Singapure? (všetci sa smejú)

Učiteľ: V budúcnosti sa nepýtajte takéto otázky, pretože v niektorých prípadoch to vláda nechápe a v niektorých prípadoch to nechcem povedať. Singapur je z bandy Li Zichenga[3]. (všetci sa smejú)

 

Otázka: Všetci učeníci Dafa z Čínskej lekárskej armádnej univerzity č. 1 zdravia Majstra. Dafa učeníci z Thajska a Austrálie zdravia Majstra. Učeníci z Changchunu zdravia Majstra. Ďakujeme Majstrovi za súcit a spásu všetkých bytostí. Budeme sa rozhodne činiť dobre.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Majster vstáva) (Poslucháči vstávajú a dlho tlieskajú)

 

Učiteľ: Usaďte sa prosím. Takže pri potvrdzovaní Fa ste to teraz zvládli už takmer štyri roky. Bez ohľadu na to, koľko to ešte bude trvať, nerozmýšľajte o tom. Dôvodom je, že akonáhle o tom začnete rozmýšľať, ste k tomu pripútaný! Bez ohľadu na to, ako dlho to ešte potrvá, učeníci Dafa sú zodpovední za odpratanie tých zlých prvkov, odhaľovanie zlého prenasledovania a záchranu vnímajúcich bytostí! (Potlesk)

Bez ohľadu na to, či ste tí, ktorí stratili životy počas tohto prenasledovania a bez ohľadu na to, koľko ťažkostí ste si vytrpeli v tomto prenasledovaní, pamätajte si, Majster vás ani trošku neopustil! (Potlesk)

Čo očakáva učeníkov Dafa, sú neporovnateľne vysoké a večné pocty a mocná cnosť! (Potlesk)

Bez ohľadu na to, či ste študentami v Číne alebo mimo Číny, dúfam, že využijete posledné chvíle, aby ste sa činili dobre a činili sa ešte lepšie. Najmä tí z vás, ktorí sa nečinili dobre, mali by ste sa chopiť príležitosti a činiť sa dobre. Nenechajte tú príležitosť uniknúť. Akonáhle sa prenasledovanie skončí, akonáhle sila zla nebude dosť veľká, táto vec skončí. V tom čase bude neskoro ľutovať. Ak by sa táto vec nestala, neboli by študenti, ktorí sa nečinili dobre. Ale stala sa a niektorí zo študentov medzi vami sa nečinili dobre, takže by ste sa mali ponáhľať a činiť sa dobre. Je to preto, že sa to napokon stalo; ak by sa to nebolo stalo, nezáležalo by na tom. Majster môže spraviť hocičo a napraviť hocičo. Ale pretože sa táto vec stala, priniesla vám straty a musíte ich nahradiť sami. Dúfam, že žiaden učeník Dafa nebude príliš zdôrazňovať povrchnú formu vecí. Vaša vlastná kultivácia, vaše vlastné zlepšenie, vaše potvrdzovanie Fa uprostred zla, zachraňovanie vnímajúcich bytostí a vytrvalé kráčanie po ceste, po ktorej by ste mali ísť, robenie všetkého dobre, to je to, čo sa najviac počíta. (Potlesk)

Ďakujem vám. (Dlhý potlesk)


Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Stredozápadnom USA, 2003

(Li Chung-č’, 22. júna 2003, Chicago)

 

Zdravím vás! (Srdečný potlesk)

Mohli by ste povedať, že tu máme naozaj významnú udalosť. (Srdečný potlesk) A je tu relatívne viac žiakov. Všetci ste videli, že keď sa obzriete späť, od 20. júla 1999 až po dnešok, prešli sme cez obdobie, ktoré nie je príliš dlhé, avšak zdalo sa nám byť mimoriadne dlhé, a počas tohto obdobia ste toho zažili tak veľa. Všetky druhy vecí, ktoré sa nikdy predtým nestali, sa sústredili sem do tohto malého ľudského sveta, všetko, čo staré sily zostavili vo vesmíre, aby rušivo zasahovali do nápravy Fa, tu účinkovalo, a všetko, čo prišlo kvôli Fa, bolo vyformované pre Fa a bolo vytvorené pre Fa, sa prejavilo počas tohto obdobia. Najpozoruhodnejšie je to, že žiaci v Číne zažili nebývalé prenasledovanie, a v tomto prenasledovaní zlo použilo všetky prostriedky prenasledovania, aké len existujú, zo všetkých období a zo všetkých krajín. Zlo je na konci so svojimi trikmi.

Keď sa pozerám na súčasnú situáciu, zatiaľ čo učeníci Dafa a ja zažívame toto obdobie histórie, ktoré bolo na nás uvalené starými silami, bolo to pre učeníkov Dafa aj priaznivé – pozoruhodné spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy mnohých učeníkov Dafa si treba vážiť – a je ťažké stretnúť takú príležitosť. Bolo to na nás uvalené starými silami, avšak mnoho učeníkov Dafa sa správalo uprostred prenasledovania naozaj veľmi dobre. Zatiaľ čo potvrdzovali Fa, ustanovili pre učeníkov Dafa mocnú cnosť osvietených bytostí ukovaných Veľkým Zákonom a vytvorili neprekonateľnú veľkoleposť učeníkov Dafa potvrdzujúcich Fa počas nápravy Fa. (Srdečný potlesk)

Počas tých pár rokov sme zažili tak veľa. Všetci z vás ste mali v prenasledovaní ťažkosti a skúšky. Ešte to neskončilo – stále potvrdzujete Fa, stále kráčate cestou, ktorou by učeník Dafa mal kráčať. Pokiaľ nie sú zlé činitele úplne vyčistené, nemôžete znížiť svoju ostražitosť a mali by ste sa ešte intenzívnejšie snažiť úplne odstrániť zlé činitele, ktoré prenasledujú nápravu Fa a učeníkov Dafa. V skutočnosti sú staré sily iba obrovským trápením, ktoré bolo vytvorené vo vesmíre pre moju nápravu Fa. Vtedy v minulosti si žiadna bytosť nemyslela, že by som to mohol prekonať. Keďže to tak chápali, mnoho vesmírnych bytostí na vysokých úrovniach zaujalo taký postoj, že pozorovali veci na postranných čiarach, zatiaľ čo bytosti, ktoré sa zúčastnili, využili príležitosť nápravy Fa, aby robili to, čo chceli, bez akýchkoľvek zábran. Avšak v tejto situácii, mnohí vesmírni Králi a Páni vedia, že je to kritické pre prežitie nebeskej klenby; ak táto náprava Fa neuspeje, bude po všetkom. Avšak oni aj tak nechcú zmeny od základu. Takže presne pod účinkom tohto zložitého stavu mysle, bytosti na rôznych úrovniach prejavili skutočné ríše a správanie sa z hĺbky svojho bytia.

Kvôli tomuto zložitému stavu, ktorý majú bytosti na vysokých úrovniach, dopad na malé Tri ríše, najmä na ľudský svet, a dopad na bytosti v Troch ríšach, bol jednoducho obrovský. Jediná myšlienka tam hore spôsobí obrovské rozdiely v správaní sa bytostí na rôznych úrovniach; jediná myšlienka tam hore môže spôsobiť zemou otriasajúce zmeny dole pod ňou. Takže keď je konečná vec starých síl odstránená, nie je to hranica kozmickej nebeskej klenby a náprava Fa nie je ukončená, avšak v tom bode staré sily prestanú byť navrchu a už nebude existovať žiaden faktor, ktorý súvisí so starými silami; je to usporiadané tak, že staré sily v nebeskej klenbe sa budú vyskytovať od toho bodu výlučne dole. Takže keby som bol vtedy naozaj nasledoval cestu zostavenú starými silami, keby som dosiahol ten bod, celá moja náprava Fa by teraz skončila bez zmeny status quo, nič z toho, čo bolo vykonané, by nebolo odlišné od pokrivených charakteristík, ktoré mal starý vesmír predtým, a ako výsledok by náprava Fa bola zbytočná. Tí gigantickí Králi v nebeskej klenbe si mysleli, že žiadna bytosť nedokáže prekonať také obrovské trápenie, a že je nemožné, aby náprava Fa uspela. Mnoho vesmírnych Bohov mi povedalo: „Želám ti úspech.“ Tie slová, viete, majú hlboký zmysel. Mysleli si, že je absolútne nemožné to prekonať, ale ja som to dokázal. (Dlhý, nadšený potlesk)

V ľudskom svete učeníci Dafa prešli cez potvrdzovanie Fa. (Srdečný potlesk) Počas tohto procesu ste prešli mnohým. Avšak pretože máte ľudské myšlienky a mnoho a mnoho pripútaností, ktorých ste sa ešte neboli schopní vzdať, počas procesu potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa, mnohí ľudia odbočili na svojej ceste a spravili chyby, ktoré by učeník Dafa nemal spraviť, a vo vašej vzájomnej spolupráci boli často nezhody, keď ľudia naliehali na vlastných názoroch. Avšak nech je to akokoľvek, hovorím vám, učeníci Dafa, tá skutočnosť, že ste cez to prešli za takýchto náročných okolností, je najväčšia, neprekonateľná mocná cnosť. (Srdečný potlesk) V skutočnosti nezáleží na ničom okrem potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa, to je najväčšia vec a vy ste to dokázali! (Srdečný potlesk)

Je to pozoruhodné, naozaj pozoruhodné! Niekedy sa obzriem späť na cestu, ktorou šli učeníci Dafa, a myslím si, že je to pozoruhodné. Prečo to hovorím? Nikdy v ľudskej histórii kultivujúci nepotvrdzovali Fa a v histórii vesmíru sa neuskutočnilo nič podobné náprave Fa, dokonca ani Bohovia nikdy predtým nepočuli o „náprave Fa“, a čo sa týka toho, ako potvrdiť Fa v ľudskom svete, tam už nemáme vôbec žiadne príklady na nasledovanie. Všetko záviselo od toho, ako učeníci Dafa pôjdu po svojej ceste nápravy Fa a ako budú raziť cestu potvrdzovania Fa, a oni zanechali – pre budúcnosť, pre bytosti budúcnosti, pre ľudskú spoločnosť budúcnosti, a pre všetky bytosti v rozličných ríšach budúcnosti – zanechali cestu a stav kultivácie, potvrdzovania Fa a existencie bytostí na rôznych budúcich úrovniach. Preto to má najvyššiu dôležitosť. Ak nekráčate dobre po svojej ceste počas tejto nápravy Fa, bude to mať v skutočnosti za následok straty pre budúcnosť. Čím lepšie kráčate po svojej ceste, tým pevnejšia a všetko-harmonizujúca-a-nikdy-nezlyhávajúca bude cesta života, ktorú ste vydláždili pre budúcnosť. To nie je bežná vec. Zem vyzerá byť veľmi malá, avšak všetky bytosti v celom vesmíre, všetky gigantické kozmické telá, všetky prišli sem dole, a toto miesto sa stalo ohniskovým bodom všetkých bytostí, toto miesto sa stalo ohniskovým bodom vesmíru. Takže nič z toho, čo sa tu stalo od začiatku nápravy Fa, nie je nepodstatné.

Takisto, bytosti, ktoré spasíte, keď objasňujete fakty a zachraňujete vnímajúce bytosti, nie sú bežnými ľudskými bytosťami. Za každou osobou sú rozsiahle a hlboké kozmické väzby. Takže nezachraňujete iba tú jednu osobu, ale je dosť možné, že zachraňujete aj gigantickú skupinu bytostí, alebo dokonca gigantickú skupinu bytostí na veľmi vysokých úrovniach. Povedal som, že nič z toho, čo bolo zverené učeníkom Dafa, nie je jednoduché – všetko je to naozaj veľkolepé. Avšak za normálnych okolností, nič z toho, čo robíme keď potvrdzujeme Fa, nevyzerá ako zázraky alebo nebeské veci. Čo sa týka formy na povrchu, sú to všetko iba ľudské veci. Preto to pri mnohých veciach vyzerá tak, že robíme bežné ľudské veci. Najmä čo sa týka všetkých tých ľudí, ktorí o Dafa veľa nevedia, myslia si, že všetko, čo robíme, sú bežné ľudské záležitosti. Avšak v skutočnosti je to odlišné, podstata je odlišná. Náš východzí bod, naše ciele a výsledok, ktorý chceme dosiahnuť, toto všetko je odlišné od toho, čo chcú bežní ľudia. My sa nesnažíme dosiahnuť nejaké bežné ľudské veci medzi svetskými ľuďmi. Nezaujímame sa o peniaze bežných ľudí, alebo o politiku a politickú moc bežných ľudí. Vy ste kultivujúci, a učeníci Dafa chcú dosiahnuť Dovŕšenie svojej kultivácie. Počas tejto nápravy Fa sa úplne ukázalo, že to, čo robia učeníci Dafa, nemôžu vykonať ani dosiahnuť bežní ľudia. Keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa, čím to je, že jeden človek dokáže spraviť to, čo spraví desať alebo sto ľudí? Videli ste, že zatiaľ čo potvrdzujete Fa, tá mocná cnosť kultivujúceho prejavená učeníkmi Dafa v Číne tvárou v tvár smrti, je niečo, čo by bežní ľudia nezvládli – nie je to niečo, čo by bežní ľudia mohli dokázať. Ba čo viac, toto prenasledovanie netrvalo iba deň alebo dva, trvá už zopár rokov. Byť schopný prejsť cez takéto dlhodobé, bolestivé súženia – nemôžete to porovnávať s vydržaním chvíľkovej bolesti alebo so spravením niečoho na náhly podnet. Preto hovorím, že učeníci Dafa sú skvelí. Dnes vám môžem povedať toto: Učeníci Dafa sú veľkolepí a ustanovili ste veľkoleposť Dafa uskutočnením potvrdenia Fa v ľudskom svete. (Srdečný potlesk)

Pozerajúc sa na súčasnú situáciu, už ju nemôžete porovnávať so situáciou okolo 20. júla 1999. Okolo 20. júla 1999 sme boli tým zlom najtvrdšie prenasledovaní a boli sme v dosť veľkej defenzíve; zlo nás prenasledovalo a my sme sa namáhali, aby sme o tom povedali ľuďom vo svete. Boli sme v pasívnej situácii. Teraz je situácia odlišná. Môžeme povedať, že zlé veci na nízkych úrovniach boli zničené do bodu, že ich ostalo len zopár, a okrem malého počtu nedobrých ľudí, ktorých ovládajú, ich schopnosť ovládať ľudí vo svete ako sa im zachce bola takmer úplne odstránená. Ako výsledok sa ľudia vo svete prebúdzajú a zamýšľajú sa nad tým, keďže boli oslobodení od vonkajšej nadvlády. To je ovocie vášho potvrdzovania Fa. Takisto, celé prenasledovanie je vytvorené z klamstiev, ohovárania a ohavných prostriedkov, ktoré by nezniesli denné svetlo. Neodvážia sa dovoliť ľuďom, aby sa o tom dozvedeli, keďže ľudia vo svete by boli šokovaní, keby sa dozvedeli fakty. Preto je objasňovanie faktov učeníkmi Dafa najmocnejšie. Odhaľovanie zla, odhaľovanie tohto prenasledovania, to je najmocnejší spôsob ako ich odstrániť a obmedziť.

Činili ste sa veľmi dobre a dosiahli ste ten účinok. Takže čo sa týka celkového prenasledovania, dnes je už situácia veľmi odlišná od tej predtým. Najmä mimo Číny sme už prešli od defenzívy k ofenzíve; tie zlé bytosti sú už v defenzíve, pretože teraz je už naozaj málo zlých faktorov. A tí ľudia v zlej bande, ktorí boli zneužití, sa tiež menia. Mohli by ste povedať, že pokus zla prenasledovať Falun Gong mimo Číny úplne zlyhal. (Srdečný potlesk)

Aj v Číne prenasledovanie zlom zlyháva. Ako ste videli, keďže zlých činiteľov je už teraz málo, zlé bytosti môžu použiť iba médiá, ktoré stále ovládajú, aby vymýšľali klamstvá, avšak ľudia im už neveria. Spoločným objasňovaním faktov v Číne aj mimo Číny učeníci Dafa už umožnili obrovskej skupine ľudí dozvedieť sa fakty o prenasledovaní, a dokonca aj tí ľudia, ktorí kedysi zaostali, pretože neštudovali usilovne Fa, alebo neboli neochvejní, alebo práve začali študovať Fa keď prenasledovanie začalo, dokonca aj tí opäť vykročili vpred. Predtým bolo v Číne naozaj 100 miliónov ľudí učiacich sa Dafa a tí ľudia majú mnoho rodinných príslušníkov a dobrých priateľov. Každý objasňuje fakty, a tak si už obrovská skupina ľudí uvedomuje diabolskosť tohto prenasledovania. Takže toto znamená, že zlo má menšie a menšie šance ovládať ľudí, je čoraz menej ľudí, ktorých môžu ovládať, a ľudia veria ohováračskej propagande zla čoraz menej,  a to spôsobilo, že ľudia sú z toho čoraz viac zhnusení a počet zlých bytostí sa zmenšuje. To je pre zlé bytosti viac ako desivé!

Zlá ČKS nikdy nepriznala pred ľuďmi žiadnu zo svojich chýb. Nech robia akokoľvek príšerné veci, nech je to akokoľvek príšerné, zakaždým sa obrátia a povedia, „Naša strana má vždy pravdu,“ (ľudia sa smejú) a nech sa jej režim nachádza v akejkoľvek kríze, oni povedia, „Situácia je úplne výborná.“ (Ľudia sa smejú) Nechcem tu kritizovať režim zlej ČKS. Spomenul som to preto, že hlava zlých bytostí, ktorá nás prenasledovala hovorila, že „Zlá ČKS musí poraziť Falun Gong.“ Avšak ja nechcem poraziť teba, zlá ČKS, nie si toho hodná. Ty, zlá ČKS, si si spôsobila vlastný kolaps, lebo prenasleduješ ľudí a masy, a počas tvojho prenasledovania si podporovala podvody, zlo, spory a korupciu a stratila si srdcia ľudí. Mnohí ľudia sa dozvedeli fakty a premýšľajú o veciach: „Vláda dokonca robí takéto kruté veci a vymyslí si akékoľvek klamstvá. Nie je táto vláda príšerná?“ A bolo to tak ešte viac potom, čo sa ľudia vo svete dozvedeli fakty o [masakri na] Tiananmene a ľudia si to premietajú a o všetkom opäť premýšľajú, ako napríklad, „Robila toto zlá ČKS počas každej svojej politickej kampane?“

Polovica čínskych ľudí bola prenasledovaná zlou ČKS. Predtým ako bola ustanovená politická moc zlej ČKS, ako viete, mnohým bohatým ľuďom vyplienili domy, ich majetok rozdelili, a mnohých dokonca popravili alebo poslali do väzenia. „Kampaň na potlačenie kontrarevolucionárov“, „Tri opozície a päť opozícií“, „Kampaň na odstránenie kontrarevolucionárov“, „Kultúrna revolúcia“ – pri týchto početných hnutiach prenasledovala veľký počet Číňanov. Takže keď sa to všetko spočíta, viac ako polovica Číňanov bola vystavená rozličným formám prenasledovania. Premyslená, zvrátená, dušu kriviaca propaganda zlej ČKS naozaj spôsobila určitú deviáciu v mysliach čínskych ľudí, keď zlú ČKS a čínsky národ spojila do jediného konceptu, a tak v mnohých prípadoch, bez ohľadu na to, aké zlé veci skazená ČKS spravila, ľudia si zakaždým mysleli, že vláda má pravdu. Avšak teraz je to odlišné. Všetci ľudia nad tým premýšľajú.

Takže keď sa na to pozrieme zo súčasnej situácie, mnohí ľudia v Číne pokojne a objektívne uvažujú o týchto otázkach. Pre zlo už len toto samo predstavuje najväčšie nebezpečenstvo. Zlé činitele v rôznych dimenziách chcú zabezpečiť, aby krutý hlavný lotor v Pekingu robil zlo, takže Peking utesnili najpevnejšie. Fakt, že SARS sa dokázal objaviť v Pekingu a dokonca prenikol na Zhongnanhai a zložil niekoľko členov Stálej komisie politbyra, poviem vám, toto nie je jednoduchá záležitosť infekčnej choroby, ako si to myslia ľudia vo svete. Zlo tam utesnilo veci najpevnejšie. Zlo bolo odstránené do tohto stupňa, do bodu, že si už nedokáže ustrážiť ani svoje domovské hniezdo, takže Bohovia boli schopní preniknúť do centra zla. (Nadšený potlesk) Hlavný lotor sa na to pozrel a zbadal, že je po všetkom, a tak utiekol do Šanghaja. Žiadal ľudí, aby bránili Šanghaj svojimi životmi, ale o čom to hovoril? Dokonca aj bežní ľudia si mysleli, že to je iracionálne – ako „brániť [Šanghaj] svojím životom“? Tá choroba ide práve po vašom živote. Nepomôže ani keď na ňu strieľate z pušky, (publikum sa smeje) a dokonca aj atómové bomby sú nepoužiteľné. (Publikum sa smeje) V skutočnosti tie slová boli povedané uvedomelo. Je to preto, že nie je človekom, a vnútri jeho ľudskej kože sú zlí prehnití duchovia, a to rozprávali tí duchovia – domovské hniezdo bolo stratené, a tak chce brániť Šanghaj na život a na smrť. Môže byť úspešne ubránený? Bolo napadnuté dokonca i domovské hniezdo, ktoré ste utesnili najpevnejšie, možno teda ubrániť Šanghaj? Okamžite sa v celom Šanghaji objavil SARS. „Utajte to!“ Ale to, čo teraz utajuje, nie sú počty, ktoré boli nazbierané. On už nezbiera čísla. Podriadeným funkcionárom povedal: „Kdekoľvek sa objaví SARS, zodpovedný funkcionár bude okamžite prepustený.“ Takže žiaden funkcionár sa to neodváži hlásiť. A tak SARS „zmizol“. Hlavnému lotrovi je úplne jedno, koľko ľudí zomrie, záleží mu len na tom, aby sám prežil. Takže teraz sa zlo neodváži ostať ani v Šanghaji, a tak pobehuje z miesta na miesto. (Publikum sa smeje) Pozerajúc sa teda na to zo súčasnej situácie, tie zlé činitele sa už nemôžu udržať a situácia je beznádejná.

Nevadí, že zlé bytosti sú také divoké, všetky sa trasú od strachu a úzkosti, boja sa. Samozrejme, predtým ako budú zlé bytosti úplne odpratané, stále budú riadiť zlých ľudí, aby robili nedobré veci. Zlí ľudia strácajú všetku racionalitu, keď sú ovládaní zlom, avšak len čo sa upokoja, majú strach. Každý telefonát našich žiakov ich vyľaká do bodu, že nemôžu v noci spať – majú taký strach. Ten zlý hlavný lotor si už uvedomil svoj osud, „Nič sa nedá robiť s vädnúcimi kvetmi“[4] – nemôže robiť nič. Neustále stupňovanie prenasledovania Falun Gongu ich zanechalo bez cesty späť. Krok po kroku to stupňovali, dychtili po tom, aby to potlačili a zrazili dole jedným úderom, takže nikdy si nenechali cestu späť. Ešte stále chŕlia klamlivú propagandu a nemajú žiaden spôsob ako sa obhájiť pred čínskymi ľuďmi, nemajú žiaden spôsob ako sa obhájiť pred ľuďmi vo svete, a čínska vláda vždy šírila klamstvá, aby oklamala verejnosť, vymýšľala klebety, vytvárala falošné správy, a prenasledovaním spôsobila smrť mnohým bežným ľuďom z hlavného prúdu. Aké kruté – môže mať táto politická moc ešte dovolené existovať? Zoči-voči budúcej spoločnosti, ktorá bude mať úplný systém zákona, títo ľudia nemôžu utiecť! (Nadšený potlesk) Mohli by sa nebáť? Boja sa.

 Samozrejme, všetko toto, či hovoríme o prenasledovaní alebo o tom, že zlo smeruje k svojmu zániku, táto vec nie je ukončená. Takže ako učeníci Dafa nemôžete znížiť svoju ostražitosť pri potvrdzovaní Fa, a mali by sme to robiť ešte usilovnejšie. Tí z vás, ktorí sa nečinili dobre, alebo ktorí vykročili vpred neskoro, najmä vy sa musíte chopiť poslednej šance činiť sa dobre, pretože keď tu už nebude žiadne ďalšie zlo, táto záležitosť skončí.

Ak by sa táto vec nebola stala, potom čo sa týka učeníkov Dafa, úplne by som pozitívnymi spôsobmi rozriešil všetky minulé láskavosti a mrzutosti, s ktorými sa učeníci Dafa stretli počas svojej kultivácie, ako aj rôzne problémy a hlboké minulé vzťahy a trápenia, ktoré majú vnímajúce bytosti z rôznych kruhov, s ktorými som sa stretol počas nápravy Fa. Prenasledovanie sa však uskutočnilo a je pravdou, že niektorí ľudia sa činili slabo a správali sa neprijateľne. Pretože ste sa nečinili dobre, mali by ste sa chopiť príležitosti a nahradiť straty spôsobené tým, že ste sa nečinili dobre. Ste učeníci Dafa, takže ak sa chcete dobre činiť v napredovaní, musíte dať väčší dôraz na kultiváciu.

Každá jedna z troch vecí, ktoré majú učeníci Dafa robiť, je veľmi dôležitá. Všetko z vášho Dovŕšenia v individuálnej kultivácii je zahrnuté vo vašom potvrdzovaní Fa, takže sa musíte činiť dobre a musíte nájsť a prekonať svoje nedostatky v náprave Fa. Prečo je to tak, že študenti v niektorých oblastiach spolupracujú dobre, pričom študenti v nejakých iných oblastiach nespolupracujú tak dobre? Nemôžete povedať, že je to preto, že tam máme špeciálnych agentov, ktorí spôsobujú zasahovanie, alebo to zvaľovať na tento alebo tamten dôvod. V skutočnosti som o tom hovoril už dávno: ak sú vaše mysle veľmi spravodlivé, špeciálny agent sa neodváži zostať tam, kde ste. Má len dve možnosti. Jednou je splynúť so spravodlivým poľom, pretože to čisté a spravodlivé pole, ktoré vydávajú učeníci Dafa, očistí v mysli človeka všetko, čo je zlé. Čisté, spravodlivé pole to rozloží, rozloží vo vedomí človeka všetko, čo je nespravodlivé a toto je ďalším prejavom spásy a súcitu. Keď všetko zlé vo vedomí človeka bolo rozložené a zostane mu len jednoduchá, čistá myseľ, potom ten človek spozná a ocení, čo je spravodlivé a dobré. Nebol teda asimilovaný? Ďalšou možnosťou potom je utiecť preč tak rýchlo, ako len vládze, a to preto, že myšlienková karma zlého človeka a zlé koncepty sa obávajú, že budú rozložené.

Takže prečo sú niektorí ľudia schopní vniknúť medzi nás? Samozrejme, v skutočnosti ich nie je mnoho. Prečo je to tak, že v tomto čase niektorí ľudia stále poskytujú informácie zlu? Je to preto, že naše pole tam nie je čisté a spravodlivé, a nie je schopné mať účinok zachraňovania vnímajúcich bytostí a zachraňovania životov. Nemôže zastrašiť zlo. Nie je to náš vlastný problém?! Niektorí ľudia stále o tom hovoria, hovoria o tom, kto sú špeciálni agenti a o tomto človeku alebo tamtom človeku. Ale nie je to problém s nami samými? Je. Takže odteraz by ste sa mali lepšie činiť v študovaní Fa a tým spôsobom budú vaše spravodlivé myšlienky silnejšie a budete mať väčšiu schopnosť zachraňovať vnímajúce bytosti.

Tiež, často máme nejakých študentov,  ktorí hovoria nezodpovedne. Keď existujú rôzne názory, namiesto toho, aby sa pozreli na veci pozitívne a pokojne, spravia to, že vychrlia zopár chladných slov a jednoducho odstrčia nabok to, čo iní ľudia ponúkajú. Priviesť na svetlo dobré myšlienky ľudí a pozorne navzájom spolupracovať je správna vec. Najmä ak príde na robenie niektorých vecí ako celok, mali by ste navzájom spolupracovať ešte lepšie. Je to ako postavenie toho zla, hlavy lumpov, pred súd v terajšom čase, vyžaduje to spoluprácu všetkých a máte hlasy, ktoré sa ozývajú z celého sveta. Takže ak sa na to pozeráme takto, sila vašej spolupráce bola dosť mocná. Myslím, že v poslednom čase je dosť dobrá, ale stále tu sú oblasti, v ktorých sa treba zlepšiť.

Čo mám na mysli tými „oblasťami, v ktorých sa treba zlepšiť?“ Včera sa ma nejaký študent spýtal, „Majster, prečo sa Komisia OSN pre ľudské práva zmenila na to, čím je? Spojené štáty predložili niekoľkokrát problémy ľudských práv v Číne, ale zakaždým boli ich snahy prehlasované a nakoniec nikto ani len nepredložil túto tému. Neskôr dokonca predsednícku pozíciu zaujala vláda, ktorá vážne porušuje ľudské práva.“ Mali by sme o veciach pokojne popremýšľať a niekedy skutočne môžeme preniknúť k veciam a vidieť veci jasne. Nie je to tak, že spravodlivé elementy prestali fungovať. Je to tým, že niekedy je pre staré sily ľahké využiť medzery v tom, čo robíme. Napríklad, keď robíme veci, mnoho z nás používa ľudské zmýšľanie, aby prišlo s myšlienkami – skúšali ste všetko, čo ste mohli, aby ste ukončili toto prenasledovanie a chcete, aby túto vec ukončili bežní ľudia. Niektorí ľudia si myslia, „Prečo nepoužijú USA silu, aby sa zbavili zlého, darebáckeho politického režimu? Prečo nevedú vojnu?“ A niektorí si myslia, „Vo svete je tak mnoho demokratických krajín. Prečo nepozdvihnú svoje hlasy? Čo robí teraz OSN?“ Takto vyzerajú veci na povrchu. V skutočnosti, môžem vám povedať, čo to odzrkadľuje: sme príliš závislí na ľudských bytostiach. Ak by ľudské bytosti mali ukončiť toto prenasledovanie, aká hanba by to bola pre učeníkov Dafa! Neboli by sme potvrdili Fa a neustanovili by sme si mocnú cnosť v prenasledovaní a naši učeníci Dafa by si neprerazili svoju vlastnú cestu. Povedal som, že táto cesta má byť zanechaná pre budúcnosť. Nie je to potom kľúčová záležitosť? Preto boli staré sily schopné využiť naše medzery. Vložili ste svoje nádeje do bežných ľudí, takže staré sily nechali vetovať rezolúciu, ktorá bola vznesená. A keďže ste naďalej vkladali svoje nádeje do bežných ľudí, spôsobili, že vaša rezolúcia nemohla byť ani len vznesená a to, že USA boli vykopnuté z Komisie pre ľudské práva. Bolo to preto, že ste stále vkladali svoje nádeje do bežných ľudí, takže spravili krajinu, ktorá porušuje ľudské práva, predsedajúcou. Mali by sme sa stať racionálnejšími tým, že sa z týchto lekcií poučíme. Prešli sme cez mnohé a týmito lekciami by sme sa mali postupne stať jasne mysliacimi.

Takže čo sa týka súdenia tej hlavy lotrov tentokrát, všímal som si vás a pozoroval som vás. Keď som objavil isté problémy, povedal som jednotlivým učeníkom Dafa: „Nemôžeme byť príliš pripútaní k bežným ľuďom.“ Ak to skutočne dovedieme k súdu, ak skutočne zvládneme súdiť ho, ak sa nám naozaj podarí posunúť túto vec dopredu, potom to bude spravené našimi učeníkmi Dafa. Kdekoľvek je problém, tam by ste mali ísť a vysvetliť fakty – sudcovia, právnici a rôzni ľudia, ktorí sa zúčastňujú žaloby, sú všetko ľudia, ktorým by sme mali vysvetliť fakty. Akonáhle sú ľudské mysle napravené, súd bude stáť na strane spravodlivosti. Nerobia to potom učeníci Dafa? Nebude to výsledok potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa? Nebude to výsledok učeníkov Dafa? Nemôžete to nazývať potvrdzovanie Fa bežnými ľuďmi, to učeníci Dafa kráčajú po svojej vlastnej ceste. To je tá troška, ktorá robí veci odlišnými. (Učiteľ sa smeje) Sledoval som to. Nenechajte staré sily využívať medzery.

V skutočnosti, hovoriac z iného pohľadu, to, že sme schopní postaviť zlo pred súd a sme ho schopní žalovať, môžem vám povedať, je to preto, že zlo ubudlo do takého rozsahu. Už nemá schopnosť s tým niečo spraviť. Je príliš zaneprázdnené, aby sa postaralo o čokoľvek okrem zabezpečenia vlastného života. Videli ste, ako boli prípady, ktoré ste podali, jeden po druhom prijaté a úspešne vysúdené. To hovorí samo za seba. Ale niektorí z vás si stále myslia: „Čo sa deje?“ Toto neznamená, že sa niečo deje. Ide len o to, že zlo je na svojej ceste nadol. 20. júla 1999 zlo začínalo kulminovať a kulminovalo niekedy okolo roku 2000 a 2001 a teraz klesá nadol, klesá nadol ku dnu.

Vykorenenie Falun Gongu vo svete je niečo, o čom sa zlo už neodvažuje ani len snívať. Už vedia, že je nemožné vykoreniť Falun Gong v Číne a navyše sa ľudia prebúdzajú. Ale oni sa zahnali do rohu a nemajú inú možnosť ako pokračovať. Pokračujú v stupňovaní vecí a pokračujú v hromadení ďalších a ďalších obvinení. Umiestnili sa tak vysoko a ich taktika je taká nehanebná, že by nemohli zostúpiť nadol, ani keby im bol pristavený rebrík. Nemôžu zostúpiť nadol, ale nemôžu už ani zostať stáť, takže idú spadnúť. Pred týmto prenasledovaním sa Dafa šíril formou, že jedna osoba ho odovzdávala ďalšej osobe a nemalo to príliš veľký vplyv na medzinárodné spoločenstvo. Ale keďže prebieha toto prenasledovanie, neustále to zlepšuje povesť a uznanie mena Dafa, a neustále ho vtláča na medzinárodné javisko a na vrchol ľudského sveta. Toto bol tiež jeden z cieľov starých síl pri zostavovaní prenasledovania. Nedeje sa práve toto? Ľudstvo tomu venuje čoraz viac pozornosti. Ľudia stále majú stránku, ktorá je obmedzovaná, ale keby obmedzujúce elementy boli odstránené, potom by postoj ľudí vo svete, ktorý majú voči Falun Gongu, nebol taký ako dnes. Bol by podobný stavu mysle, ktorý ste mali, keď ste po prvýkrát získali Fa, keď akonáhle ste otvorili tento Fa, vedeli ste, čo to je. Momentálne vnútorný význam Fa nie je prejavený viacerým ľuďom vo svete, takže ľudia ho nemôžu vidieť. Je to preto, že toto je niečo, čo je ponechané pre ďalšiu fázu. Ak by ľudia budúcnosti mali získať Fa a splynúť a zmiešať sa s našimi učeníkmi Dafa dnes, mnoho vecí by sa dalo ťažko zvládnuť. Takže som sa veľmi nesnažil posunúť to dopredu. Ale mnoho ľudí študuje Fa, kultivuje sa a vstupuje do Dafa. Toto je v skutočnosti ustanovovanie si základne pre budúcnosť. Sú budúcimi kultivujúcimi sa a z tohto dôvodu je toto tiež aspektom našich učeníkov Dafa ponúkajúcich spásu vnímajúcim bytostiam.

Keď sa pozeráme na celkovú situáciu, v skutočnosti sú veci teraz takéto. Neprehliadajte žiadnu z vecí, ktoré robia učeníci Dafa. Každé vaše slovo, každý leták, každý úder klávesy, každý telefónny hovor a každé písmeno má obrovský dopad. Bytosti, ktoré pochopia skutočnosť, sa stanú mobilnými médiami a oni tiež vysvetľujú fakty. Malo to veľký vplyv na spoločnosť. Videli ste tiež výsledky a tú vašu stránku, ktorá je mocná. Takže ako postupujú vpred, učeníci Dafa stále majú robiť tri veci: dobre sa kultivovať, vysvetľovať fakty a vysielať spravodlivé myšlienky, aby odstránili zlo.

Je tu ďalšia vec. Ako som práve povedal, v súčasnosti boli zlé elementy odstránené do bodu, že ich zostáva len veľmi málo. Zlé elementy, o ktorých hovorím, sú tie pomiešané a cudzie bytosti v iných dimenziách. Všetky sú na skutočne nízkej úrovni, pochádzajú však z rôznych kolosálnych systémov nebeských klenieb a nahromadili sa tu. Sú tam, keď otvoríte jednu dimenziu a sú tam, keď otvoríte ďalšiu, takže ich odstránenie sa vykonáva úroveň po úrovni. Niekedy sa čudujete: „Prečo sú tam ďalšie, potom ako som ich odstránil, a prečo sú tam ešte ďalšie, potom čo som odstránil i tie?“ Takto to je. Sú teda odstraňované ako celok, takže ich celkový počet klesá a klesajú v rôznych dimenzionálnych úrovniach a rovinách.

Je tu ďalšia vec, ktorú som vám predtým nikdy nepovedal a je to preto, že som nemohol o nej hovoriť príliš skoro a Majster robí tieto veci postupne. Keď vám hovorím, aby ste odstránili a odporovali starým silám, myslím tým, že by ste mali úplne odporovať prenasledovaniu a zničiť tie elementy. Toto sme spravili a ničili sme ich. Zrušili sme tiež vo veľkých množstvách tie zlé bytosti, ktoré boli používané starými silami a celkový proces nápravy Fa sa dostal čoraz bližšie, ničiac zlo odhora dole vo veľkom rozsahu a vy ste tiež ničili zlo na rôznych úrovniach a rovinách vysielaním spravodlivých myšlienok. Potom je tu posledný druh elementov. Aký druh elementov? Viete, že vám dávam automatické mechanizmy na zvyšovanie gongu a iné elementy, ako napríklad Falun. Moje telá Zákona sa osobne starajú o učeníkov Dafa a moje telá Zákona ustanovili na pomoc niektorých Bohov, ktorí môžu skutočne pomáhať s nápravou Fa. Ale staré sily systematicky zostavili svoje elementy a týmto spôsobom špecificky zostavili všetko, čo chcú. Takže toto dostalo každého študenta pod vplyv špeciálnych usporiadaní starých síl a pod vplyv tých bytostí starých síl. Tie bytosti, ktorým staré sily určili, že budú robiť určité veci, nie sú tí špinaví duchovia nízkej úrovne alebo prehnití duchovia, o ktorých som hovoril. Sú medzi nimi Budhovia, Taovia a Bohovia, hoci všetci sú na nízkych úrovniach a tu na tejto najnižšej úrovni, kde je ľudský svet, robia veci, ktoré im dali robiť staré sily. Prejavujú sa v drobných rozmeroch a niekedy ich vidíte ako žiariaci malý záblesk svetla, ktorý preletí povedľa. Staré sily ich rozostavili ešte viac okolo mňa. Už ich odstraňujem vo veľkých množstvách.

Takže ako sa správajú? Nemajú svoje vlastné názory. Je to akoby ich jediným cieľom bolo dokončiť určité poslania. Čokoľvek pre nich staré sily vtedy v minulosti zostavili, aby spravili, budú to robiť až do konca. Môžu počuť všetok Fa, ktorý ich učím, ale odmietajú sa zmeniť. Nezastavia sa, kým neukončia to, čo chcú spraviť. Je to preto, že rozmýšľajú rovnako ako staré sily, myslia si, že oni robia nápravu Fa a že oni sú Bohovia a že musia dokončiť rozkazy starých síl a chcú pokračovať v robení toho. V súčasnosti, hoci staré sily boli odstraňované a zostávajúci prehnití duchovia na najnižších úrovniach už nemôžu mať taký veľký vplyv, mnoho foriem zasahovania, mnoho elementov prenasledovania, prenasledovanie, ktoré sa prejavuje v rôznych oblastiach Číny a nepravdivá propaganda, všetko je to výsledkom toho, že ovládajú mysle skazených ľudí. Ako váš Majster ich ani trochu neuznávam. Nemôžu vidieť nič z toho, čo skutočne chcem spraviť, takže sa do toho pletú, pletú sa vo vnútri, kým nepríde moja náprava Fa. Prišli s množstvom vecí. Akonáhle náprava Fa príde, úplne ich odstránim a aj všetko to, čo spravili, a okamžite znovu vytvorím veci, ktoré sú skutočne pre budúcnosť. Staré bytosti nemôžu vidieť tento proces, ktorý bude po náprave Fa, a je to preto, že patria minulosti, preto nemôžu vidieť budúcnosť. Nemôžu vidieť veci budúceho vesmíru, takže sú tvrdohlavo pripútané k tomu, čo chcú, a robili tieto veci po celý čas. Takže aby sme neuznali nič z toho, čo robia staré sily, neuznali prenasledovane a zasahovanie do nápravy Fa, aby prenasledovanie skončilo skôr a aby sme kráčali po našich vlastných cestách, nemôžeme to spraviť bez toho, aby sme predtým neodstránili túto formu ich zasahovania, pretože oni chcú dokončiť úlohy, ktoré im dali staré sily.

Z pohľadu celkovej nápravy Fa spáchali najhoršie hriechy a spravili najhoršie zlo. Hoci staré sily boli od základu odstránené, tých, ktorí robia špecifické veci, treba odstrániť tiež. Sú to skutoční zákulisní pomocníci starých síl a sú pripútaní ku všetkému, čo robia. Povedal som mnohokrát, že zlé bytosti a zlé sily využili čas pred príchodom nápravy Fa a využili medzery, vytvorené vesmírnymi telami vysokej úrovne, ktoré prišli nadol, a vtlačili na mňa karmu a prehnitú hmotu vo vesmíre a v ľudskom svete a nechali ma znášať to všetko a odstrániť to. Povedal som im: „Budete braní na zodpovednosť za to, čo robíte.“ Nebrali na to vôbec ohľad a povedali, „Skočil si do jamy s hnojom, takže ako môže byť tvoje telo bez hnoja?“ Mysleli tým toto: toto miesto je špinavé, takže ako sem môžeš prísť bez toho, aby sa ti tie veci stali? Toto je rozsah najvyššieho pochopenia múdrosti starých síl a odzrkadľuje to stav tejto vesmírnej éry – takto vidia veci oni všetci. Ale nemohli očakávať to, že čokoľvek sa prihodilo v náprave Fa – a toto zahŕňa všetko v náprave Fa, čo som nechcel, ale bolo mi vnútené – toto je skutočná prekážka pre nápravu Fa a konečným prejavom vesmírneho tvorenia-trvania-zániku. Hovoria, že táto materiálna dimenzia je špinavá, ale špina tejto materiálnej dimenzie je spôsobená rozdielmi v štruktúre úrovní vesmíru. Neráta sa to ako skutočná špina. Takže keď sem príde Boh a nemôže ísť späť, nie je to preto, že špina sa nedá umyť, ale preto, že úroveň jeho bytosti poklesla. Je to kvôli vplyvu viacerých rôznych konceptov a rôznych bytostí vo vesmíre, že nemôže ísť späť. Takže to, čo ma skutočne znečisťuje a vytvára pre mňa problémy, spôsobuje problémy náprave Fa a prenasleduje učeníkov Dafa, nie sú v skutočnosti tie špinavé elementy tu, ale tie pokrivené názory vesmírnych bytostí, ktoré používajú tieto elementy. Tieto elementy nízkej úrovne sú odporom vytvoreným špecifickými vplyvmi starých síl a to vytvára tieto prípady prenasledovania a tieto rôzne formy problémov. Toto je skutočné znečistenie. Takže keď hovoria: „Skočil si do jamy hnoja, takže ako môže byť tvoje telo bez hnoja?“ ten hnoj nie je ťažkosťou alebo prekážkou, v skutočnosti opravdivý hnoj sú práve tie staré sily a všetky tie bytosti, ktoré sa snažia vnútiť niečo náprave Fa. Takže skutočnou prekážkou pre nápravu Fa sú presne oni. Sú to tieto takzvané bytosti vysokých úrovní, ktoré manipulovali bytosťami nízkej úrovne, aby nasledovali ich príkazy, pričom považovali bytosti vo vnútri Troch ríš za úplne bezcenné a spôsobili mnoho elementov ťažkostí pre bytosti, ktoré v minulosti prišli dole a nemohli sa vrátiť.

Takže ako som vám povedal predtým, povedal som, že som vedel, že sa to určite prihodí, že sa stretnem s problémami v náprave Fa a vedel som, do akého rozsahu sa to stane. V skutočnosti som vám hovoril, že všetko je pod kontrolou. V skutočnosti som hovoril, že som vedel, že budú tieto veci robiť a že sa staré sily prejavia. Vesmír už nie je dosť dobrý, takže oni robili tieto veci. Všetko k čomu sú pripútaní, všetko čo usporiadali a všetko, čo chceli – všetky tieto veci boli neodvratné. Spravodliví Bohovia sa samozrejme nesprávajú ako tie zlé bytosti na nízkej úrovni, ktoré divoko konajú zlé skutky. Všetci sa samozrejme správajú podľa dobrých mravov. Ale táto dobrota je pokrivená a za tou dobrotou sú pripútanosti. Presne kvôli ich dobrému správaniu sú teda prekážky, ktoré vytvorili, najefektívnejšie pri podvádzaní ich aj ostatných. Ak by nebolo nápravy Fa, skutočne by bolo ťažko preniknúť cez tieto veci.

Takže aby sme úplne odstránili všetky staré elementy, odteraz keď učeníci Dafa vysielajú spravodlivé myšlienky, mali by úplne vyčistiť týchto zákulisných pomocníkov starých síl, to jest, odstrániť ich. Špecificky vykonávajú všetko, čo staré sily chcú, aby bolo vykonané. Iba potom, ako sú odstránené, môže byť viac vnímajúcich bytostí zachránených a moje telá Zákona a spravodliví Bohovia, ktorí skutočne obhajujú Veľký Zákon, sa postarajú o veci komplexne. Začnite ich úplne odstraňovať. Väčšina z nich sú na nízkych úrovniach a priamo ovládajú prehnitých duchov. Je veľmi ľahké ich odstrániť, pretože ich úrovne sú pomerne nízke, ale všetci sa skrývajú vo vnútri najpovrchovejšej dimenzie.

Čo som vám práve povedal je veľmi dôležité. Odteraz, keď vysielame spravodlivé myšlienky, zameriavame sa najmä na nich a na zostávajúcich prehnitých duchov, ktorí narúšajú Fa. Samozrejme, pokračujte vo vysielaní spravodlivých myšlienok tak, ako ste to robili doteraz. Teraz keď som o tom hovoril, už o tom viete a stačí to, že máte jasný cieľ, keď vysielate spravodlivé myšlienky. Nie je potrebné rozmýšľať o veciach, ktoré sú príliš špecifické. Majte v mysli tento cieľ: úplne ukončiť účasť starých síl. (Nadšený potlesk)

Dôvodom prečo som vám toto nepovedal skôr je to, že predtým celý systém starých síl a bytostí nízkej úrovne vytváral veľmi komplikované elementy, a ak by boli odstraňované spolu so všemožnými špinavými bytosťami, tieto veci by sa stali dosť zložitými. Teraz je správny čas. Tiež som určil spravodlivým Bohom a mojim telám Zákona, aby prevzali kontrolu, úplne ich sledovali a bránili im v narúšaní vecí a zabezpečili, že sa nevynoria žiadne problémy.

Ďalšou vecou je to, že mnoho ľudí v publiku je z rôznych krajín a mnoho ľudí je na pozícii zodpovednosti. Keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa, bez ohľadu na to, v ktorej krajine alebo regióne sa nachádzate, alebo ku ktorej etnickej skupine patríte, medzi učeníkmi Dafa nie sú takéto rozdiely. Všetci ste jedno telo. Pre tých z vás v publiku, ktorí ste žltej rasy, vaša  duša nemusí byť tým druhom bytosti. Ak ste beloch, nemusíte byť opravdivým belochom. Inými slovami, počas kultivácie by ste nemali byť pripútaní k týmto veciam a na týchto veciach nezáleží. Takže by ste mali navzájom dobre spolupracovať. Momentálne sa učeníci Dafa stávajú čoraz jasnejšie uvažujúcimi, pretože toľko toho zažili a stávajú sa racionálnejšími a racionálnejšími, takže keď vzájomne spolupracujete, ste v omnoho lepšom súlade ako predtým. Čím lepšie vzájomne spolupracujete ako celok, tým mocnejšími ste a čím ste mocnejší, tým je väčší váš vplyv. Popravde povedané, počas prenasledovania a ako potvrdzujete Fa, to čo vidíte v ľudskom svete, je dosť pokojné. Ale v iných dimenziách je účinok obrovský a vplyv je obrovský. Zakaždým, keď máte akciu, v nebesiach je veľká bitka medzi dobrom a zlom. Samozrejme, zlo sa stalo čoraz menším a je to akoby boli zametaní preč. Ale samozrejme, kým zlo ešte existuje, bude spôsobovať škodu. Nemôžeme znížiť svoju ostražitosť a stále musíme spolupracovať čoraz lepšie a často navzájom komunikovať.

Kráčajte dobre poslednou etapou cesty učeníkov Dafa! Viac slov bude povedaných v budúcnosti. Nechcem hovoriť príliš mnoho zdvorilostných vecí alebo slov chvály. Všetci ste učeníkmi Dafa, takže Majster hovorí všetko priamo. Nepoviem viac na tejto konferencii, pretože ste ešte neobedovali. (Dlhý, nadšený potlesk)

Budúce Veľké Osvietené Bytosti, (Majster sa usmieva) v tejto poslednej fáze potvrdzovania Fa, ustanovte si svoju najväčšiu mocnú cnosť! (dlhý, nadšený potlesk)[1] Zo zbierky veršov Hong Yin.

[2] zhang: Čínska dĺžková miera. 1 zhang = 3.33 m = 3.65 jardu.

[3] Koncom dynastie Ming bolo veľké povstanie roľníkov. Li Zicheng bol ich vodcom. (poznámka prekladateľa).

[4] Poznámka prekladateľa: Verš zo známej čínskej básne „Huan Xi Sha“ od Yan Shu.