Vyučovanie Fa na konferenciách - II. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Prednáška Fa na konferencii na Floride, USA.. 2

Vyučovanie Fa na konferencii v Bostone 2002. 10

Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Washingtone, D. C. 16

Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Filadelfii 2002, USA.. 20

Vyučovanie Fa vo Vancouveri, Kanada, 2003. 28

 


Prednáška Fa na konferencii na Floride, USA

(Li Chung-č’, 29. decembra 2001)

 

 

Všetkých vás zdravím.

Dlho sme sa nevideli. Keďže si na tejto Fa konferencii zdieľate svoje kultivačné skúsenosti, keďže celkové napredovanie Dafa je v súčasnosti dosť dobré a keďže všetko to robíte s pevným krokom počas nápravy Fa, neplánoval som k vám hovoriť o ničom konkrétnom. Ešte menej som mal v úmysle vyučovať Fa, ktorý je príliš ďaleko od toho, čo robíme práve teraz. Príčinou je to, že keď je niečo, o čom vám mám povedať a ja vám o tom poviem, je to rovnaké ako keď vám poviem, čo by ste mali robiť. Tentoraz, keďže som vás nevidel určitú dobu, prišiel som vás v prvom rade pozrieť, a tiež by som chcel využiť túto príležitosť, aby som zdôraznil dôležitosť vecí, ktoré práve teraz robíme a celkovú situáciu. Nechcem veľa hovoriť o iných veciach, keďže by to práve teraz mohlo ľahko prekážať nášmu celkovému napredovaniu v náprave Fa.

Súdiac zo súčasnej situácie, naši žiaci sú všetci schopní chápať Fa podľa Fa, a počas týchto viac ako dvoch rokov ste boli zoceľovaní, čo vás spravilo čoraz racionálnejšími, čoraz rozumnejšími, a čoraz schopnejšími poznať Fa. Ako učeníci Dafa si čoraz jasnejšie uvedomujete zodpovednosť k sebe, k Dafa a k všetkým vnímajúcim bytostiam. To viedlo k tomu, že všetci učeníci Dafa sú schopní robiť prácu objasňovania pravdy ešte lepšie. V tom, čo sa udialo, sme videli aj nasledujúce. Počas obdobia po 20. júli 1999 pravdepodobne každý žiak cítil, že zlo akoby prenikalo všetkým, vyzeralo byť všade. Celá vec skutočne vyzerala tak, ako povedali tí proroci – zlo príde akoby zatienilo oblohu a pokrylo zem. Bolo to naozaj tak, akoby sa nebesia rúcali, zlo bolo všade. Bez ohľadu na to, aký dobrý bol človek alebo iná bytosť, pravdepodobne bol ovplyvnený tým zlom. V tom čase dokonca každý žiak Dafa sám pre seba uvažoval: Mal by som kultivovať tento Dafa? Je Dafa naozaj správny, alebo je nesprávny? Kto je vlastne Li Chung-č’? Mnohí študenti cez to po týchto úvahách pevne prešli – bolo to veľmi jedinečné. Boli ste schopní vykročiť vpred v takom ťažkom prostredí a pod takým veľkým tlakom, aby ste objasnili ľuďom, čo sme zač a povedali im, že sme prenasledovaní, že všetky prostriedky použité na útlak sú výmysly a osočovania a vo svojej podstate sú prenasledovaním, najhorším prenasledovaním. Takže keď sa ľudia vo svete dozvedeli pravdu o prenasledovaní, boli šokovaní.

Keďže zlo prišlo akoby zatienilo oblohu a pokrylo zem, spravilo našu úlohu objasňovania pravdy veľmi ťažkou a vyzeralo to, že ľudia vôbec nepočúvajú. To bolo v skutočnosti toto zlo, ktoré ich obmedzovalo. Potom čo ľudia počúvali [propagandu] a uverili jednostranným klamstvám zla, čo bola jediná vec, ktorú mohli počuť, mali myšlienky a pochybnosti, ktoré vyplývali z uverenia klamstvám. Navyše zlo zneužívalo nesprávne myšlienky ľudí a spôsobilo, že nás ľudia boli ešte menej schopní pochopiť správne a takisto si nedokázali uvedomiť skutočnú situáciu prenasledovania. Avšak ako sa celkové napredovanie nápravy Fa urýchľuje a nepretržite sa rúti k ešte širším dimenziám, inými slovami, rúti sa k mikroskopickejším úrovniam. Najzákladnejším dôvodom pre nápravu Fa vesmíru je to, že nesmierne bytosti na mikroskopickejších úrovniach vesmíru sa stali pokrivenými. Samozrejme, mnohé z nich jej neprekážali zámerne. Ich existencia bola sama osebe problémom, ktorý musel byť vyriešený, ich existencia sú staré elementy, nesmierne kozmické telá, ktoré museli byť napravené a nesmierne bytosti, ktoré museli byť spasené. Počas nápravy Fa sa pre nich hľadá riešenie. Buď sú odstraňované v náprave Fa, alebo sú premiestňované na nové pozície, alebo sú prispôsobované na svojich pozíciách. Takže všetko toto vyžaduje proces a tento proces zaberá čas. Hovoriac o čase, viete, že od toho 20. júla ubehli dva roky. Na začiatku ste cítili, akoby každý deň bol ako rok a dokonca každý okamih bol ako rok. Tlak bol obrovský. Avšak vy všetci ste sa pod obrovským tlakom držali a neochvejne ste neprestajne robili rôzne druhy práce, aby ste odhalili prenasledovanie zla. Medzitým, výsledkom toho, že v náprave Fa je odstraňovaného čoraz viac zla, myšlienky ľudí vo svete sa stali menej tvrdo obmedzované. Takže v tejto situácii ste zistili, že keď ľuďom opäť vysvetľujete pravdu o prenasledovaní, nie sú takí ľahostajní ako predtým a radi to prijímajú, akoby nikdy nepočuli o prenasledovaní učeníkov Dafa. Ľudia vo svete čoraz viac chcú vedieť pravdu. Keďže náprava Fa ide neustále dopredu a keďže učeníci neustále vysielajú spravodlivé myšlienky, zla je čoraz menej. V skutočnosti zlo robí nedobré veci iba v tomto prechodnom procese pred príchodom nápravy Fa a predtým ako bude vytvorené všetko, čo je nové. Všetko zlo sa odohráva a prejavuje tu, a počas tohto časového obdobia môže zlo spôsobovať neporiadok. Nemôže uviesť do neporiadku Fa a je preň nemožné uviesť do neporiadku nový vesmír. V tomto časovom období, predtým ako je Fa napravený, sa ukazuje všetko v zlých bytostiach po ich degenerácii, a vyzerá to strašne diabolsky. Učeníci Dafa v ľudskom svete môžu v tomto prostredí cítiť veľký tlak– skutočne cítia veľký tlak. Avšak viete, že čas v odlišných dimenziách je odlišný, takže keď sa na to pozriete z veľmi rozsiahleho časového poľa,  zistíte, že tieto dva roky sú len okamihom, sú veľmi krátke. Keď sme uprostred toho a zažívame prenasledovanie, všetci cítime, že dni sa vlečú ako roky. Avšak vy ste sa teraz cez to dostali a keď sa obzriete, zistíte, že tie dva roky boli len okamihom vo vesmíre. Avšak tie dva roky ukovali veľmi mnoho naozaj veľkolepých osvietených bytostí, počas týchto dvoch rokov boli mnohí naši žiaci zocelení a stali sa zrelými a počas týchto dvoch rokov ste boli schopní jasne uvidieť a vzdať sa veľmi mnohých bežných ľudských myšlienok, ktorých ste sa nedokázali vzdať predtým, ako aj pripútaností, ktoré ste si nedokázali uvedomiť. Za normálnych okolností by to bolo ťažké dosiahnuť. Samozrejme, ja odmietam všetky usporiadania, ktoré spravili, ja ich neuznávam. Ale učeníci Dafa boli skutočne uprostred tejto drámy zla zocelení a stali sa čoraz výnimočnejšími. Keď sa pozrieme späť na tie dva roky, nie sú len okamihom? Prešli viac ako dva roky, avšak toto časové obdobie umožnilo nášmu Dafa a našim učeníkom Dafa ustanoviť všetko, čo je večné a najveľkolepejšie, spolu s najveľkolepejšou mocnou cnosťou.

Samozrejme, schopnosť robiť všetky tie veci dobre je neoddeliteľná od každého z nás, od vlastnej kultivácie a zlepšenia sa každého učeníka Dafa. Preto bez ohľadu na to ako ste prenasledovaní a v akých ste ťažkých situáciách, napriek tomu ste boli schopní vytrvať v kultivovaní sa, vytrvať v študovaní Fa a zachovať si jasnú hlavu. Keď sa myseľ kultivujúceho vzdiali od Fa, zlo si nájde svoju cestu dovnútra. Pozorované ľudským okom, ľudia a všetko ostatné v ľudskom svete je trojrozmerné. Avšak v skutočnosti všetka hmota v celej dimenzii ľudstva – či sú to kvety, tráva, stromy, ľudské bytosti, vzduch, atď. – všetko je vyrobené z častíc tej veľkosti (z molekúl). V tejto vrstve častíc je všetko, vrátane ľudského tela, prepojené. Keď človek samotný nemá spravodlivé myšlienky, všetky nedobré veci vo vesmíre, alebo v Troch ríšach, budú neprestajne prúdiť do ľudského tela, a dokonca aj keď tam ostanú, človek si to neuvedomí. Takto sú ľudia manipulovaní. Keďže tie častice sú navzájom prepojené, manipulujú ľuďmi. Takže počas dvoch rokov prenasledovania, ktorými ste prešli, ste boli schopní vytrvať vo svojej kultivácii, stať sa čoraz rozumnejšími a uvedomiť si ešte jasnejšie diabolskosť tohto prenasledovania. Takže inými slovami pre učeníka Dafa, pre kultivujúceho, je štúdium Fa naozaj mimoriadne dôležité. Bez ohľadu na to, aké ťažké je vaše prostredie, bez ohľadu na to, akí ste zaneprázdnení, nemôžete zabudnúť študovať Fa. Musíte študovať Fa, pretože to je absolútna, najzákladnejšia záruka vášho zlepšenia. Nemôžem sa stretnúť s každým žiakom, najmä za súčasnej situácie v Číne. A za tejto okolnosti, keď ma žiaci nie sú schopní vidieť, nemôžu ísť vyhľadať Majstra vždy keď majú otázku, takže môžu len vziať Fa za svojho Majstra. Aby som vám umožnil robiť kultivačnú prax a zlepšiť sa, vložil som do tohto Fa všetky elementy, ktoré umožnia človeku zlepšiť sa a vystúpiť pomocou kultivácie. Pokiaľ ho študujete, akýkoľvek problém môže byť vyriešený. Pokiaľ sa kultivujete a pokiaľ ste schopní chápať Fa podľa Fa, nie je nič, čo nemôžete dosiahnuť.

Samozrejme, keď hovoríme o študovaní Fa, skutočne ste v ňom vytrvali. Avšak keďže ste teraz veľmi zaneprázdnení vašou prácou objasňovania pravdy – niektorí z vás píšu články, niektorí z vás robia prácu vo forme médií, niektorí z vás rozdávajú letáčiky na ulici, a sú aj ľudia, ktorí robia všetky druhy ďalšej práce súvisiacej s objasňovaním pravdy a zachraňovaním ľudí vo svete, ktorí boli otrávení klamstvami, takže niekedy keď študujete Fa, nie ste schopní utíšiť svoju myseľ. Toto je veľmi, veľmi vážny problém.

Všetci viete, aký stav mysle človek musí mať, aby videl princípy Fa. Viete to bez toho, aby som o tom veľa rozprával. Keď vaše oči čítajú Fa avšak vaša myseľ nie je vo Fa, premýšľajte o tom, nečítate zbytočne? Pre koho čítate? Vy sám v skutočnosti potom neštudujete Fa. Nepovedal som vám, aby ste si zaistili, že vy sami naozaj získate gong? Potom ak vaša myseľ nie je vo Fa keď študujete Fa, pre koho ho študujete? Toto nie je kritizovanie vás – iba vám hovorím, že toto je naozaj kritická situácia. Takže nech ste akokoľvek zaneprázdnení, keď študujete Fa, musíte dať bokom všetky ostatné myšlienky – nemyslite vôbec na iné veci, jednoducho len študujte Fa. Možno keď študujete Fa, otázky, o ktorých ste premýšľali, budú vyriešené, keďže za každým slovom sú Budhovia, Daovia, a Bohovia. Ako by nemohli presne vedieť, čo chcete vyriešiť a čo sa usilujete v tom čase spraviť? Mohli by vám to potom nepovedať? Avšak je tu jedna vec: musíte dosiahnuť stav študovania Fa bez akejkoľvek snahy niečo získať. Toto ste pochopili už dávno – nemôžete čítať Fa s pripútanosťou k vyriešeniu vašich problémov. Jednoducho pokojne čítajte a účinok bude určite znamenitý. Takže keď študujete Fa, nerobte to len formálne. Musíte utíšiť svoju myseľ keď ho čítate a naozaj ho študovať. Nenechajte svoju myseľ, aby odbočila. Len čo vaša myseľ blúdi, budete študovať zbytočne. Ak sa na to pozrieme z iného uhla, keď študujete Fa a vaša myseľ nie je vo Fa, nie je to len problém toho, že to robíte formálne, ale aj toho, že človek študujúci Fa nie je v skutočnosti príliš úctivý k Fa. Ako by sa potom mohol Fa odhaliť? Takže z tohto uhla si myslím, že keď študujete Fa, musíte utíšiť svoju myseľ. Hoci ste zaneprázdnení, dávajte pozor na to, aby vaša myseľ bola pokojná počas študovania Fa.

Dovoľte mi povedať o ďalšej otázke, menovite, ako viete, odstraňujeme zlo v stanovených časoch, to jest, vysielame spravodlivé myšlienky. V minulosti to nebolo nazývané „vysielanie spravodlivých myšlienok,“ boli to „božské sily“ – použitie božských síl, božských síl Budhovho Fa. Bežní ľudia to nazývali „nadprirodzené schopnosti“. Prečo to ja teda nazývam vysielanie spravodlivých myšlienok? Keďže robíte kultiváciu Dafa, všetko by malo byť najveľkolepejšie a najčistejšie. Žiadne z vecí, ktoré robíme, nie sú len na vašu osobnú kultiváciu. Musíme zohľadniť aj Fa a musíme zohľadniť nové životy v budúcnosti, a súčasne,  musíme zohľadniť formu bytostí v budúcnosti. Pretože vy pre nich ustanovujete základňu, musíme po našej ceste kráčať spravodlivo. Všetko, čo dnes robíte, budúci ľudia budú hovoriť „takto to vtedy robili učeníci Dafa“, takže vidíme, že mnohé veci sú veľmi dôležité. Preto keď vysielame spravodlivé myšlienky, musíme byť čistí. V súčasnosti, či je to na mikroskopickej úrovni v ľudskej spoločnosti alebo v iných dimenziách, náprava Fa sa uskutočňuje v celom vesmíre a nevynecháva nič – je uskutočňovaná aj pod povrchom ľudskej spoločnosti.

V dnešnej ľudskej spoločnosti sú mnohé nedobré javy, nedobrí ľudia a nedobré správanie, ktoré sa úplne odchyľujú od toho, čo je ľudské, dokonca až do bodu, keď niektorí ľudia nemajú len skazenú myseľ, ale aj obrovskú démonickú povahu. Takže čo by sme mali robiť s touto situáciou? Poviem vám to: nič. Prečo nič? Veľkoleposť učeníkov Dafa je spojená s nápravou Fa vesmíru a vaša najväčšia misia je ochraňovať Fa. Nerobte nič s tým, čo nepoškodzuje Dafa. Ak niekto poškodzuje Dafa, mali by ste mu objasniť pravdu, obmedziť zlo, odstrániť zlo a ponúknuť spásu ľuďom vo svete. Takže inými slovami, práve teraz nerobíme nič s mnohými nedobrými javmi v dnešnej ľudskej spoločnosti, pretože tie veci budú vykonané keď Fa napraví ľudský svet. Veci, ktoré majú byť spravené keď Fa napraví ľudský svet, nemajú nič spoločné s učeníkmi Dafa, pretože vy idete dosiahnuť Dovŕšenie. Veľkoleposť učeníkov Dafa je spojená s nápravou Fa a je to odlišné od formy osobnej kultivácie, ktorú ľudstvo malo v minulosti – rozhodne to nie je rovnaká vec. Takže inými slovami, naše vysielanie spravodlivých myšlienok je na odstránenie zla, ktoré prenasleduje a zasahuje do Dafa, a prenasleduje učeníkov Dafa  a je to odstraňovanie všetkých faktorov, ktoré prenasledujú Fa. Takže neustále vysielanie spravodlivých myšlienok našimi učeníkmi Dafa malo naozaj obrovský účinok. Počas tohto časového obdobia predtým ako obrovský, ohromne mocný prúd nápravy Fa ešte neprišiel do ľudského sveta, to jest, predtým ako náprava Fa dosiahla toto miesto, učeníci Dafa naozaj odstránili mnohé nedobré veci  keď vysielali spravodlivé myšlienky. Všetky tie zlé veci sú vecami, ktoré poškodzovali Fa a prenasledovali učeníkov Dafa. Množstvo, ktoré bolo odstránené, je obrovské. Možno si spomeniete, že sa to líši od toho, keď naši žiaci vysielali spravodlivé myšlienky v začiatkoch. V tej dobe, len čo ste držali ruku kolmo vystretú pred hrudníkom, zlo sa zoskupilo do šíkov ako pri boji a vyrojilo sa v hordách. Neskôr, potom čo naši žiaci neustále vysielali  spravodlivé myšlienky, ktoré odstraňovali tie zlé bytosti poškodzujúce Dafa a tie zlé bytosti manipulujúce ľuďmi, obrovská časť ich bola odstránená a zostalo ich veľmi málo. Toto nie je nemilosrdnosť. Ako by mohol byť Fa vesmíru a učeníci Dafa prenasledovaní tými zlými bytosťami? Preto som učil Fa „Za hranice znášanlivosti“. Teraz, keď vysielate spravodlivé myšlienky, len čo zdvihnete ruku kolmo pred hrudníkom, zlé bytosti okamžite utečú. Gong ktorý vysielate, dokonca pátra po tých zlých bytostiach, musí ich hľadať všade nad nebom i pod zemou a odstraňuje ich všade, kde ich nájde. Teraz sa už zlo neodvažuje len tak sa ukázať a už nemá schopnosť organizovať zlé bytosti na uskutočňovanie rozsiahlych útokov na učeníkov Dafa. Teraz sú to učeníci Dafa, ktorí majú navrch, a kým vysielajú spravodlivé myšlienky, odstraňujú ich všade, pokiaľ nie sú úplne odstránené.

Dovoľte mi povedať vám, že všetci tí, čo ostali a ktorí môžu prenasledovať Dafa a učeníkov Dafa, sú kvôli samotným našim praktizujúcim. Žiakom, ktorí neberú vážne vysielanie spravodlivých myšlienok: zlo v dimenziách, ktoré by ste mali vziať na seba a za ktoré ste zodpovední, nebolo odstránené. To je príčina. Preto musíte brať vysielanie spravodlivých myšlienok vážne. Bez ohľadu na to, či si myslíte, že máte alebo nemáte schopnosti, mali by ste to robiť. [Zlé veci, ktoré] odstraňujete zo svojej mysle, sú tým, čo má účinok v oblasti pôsobenia vášho vlastného tela; súčasne musíte odstrániť tie vonkajšie, ktoré priamo súvisia s dimenziami, v ktorých ste. Ak ich neodstránite, nebudú prenasledovať a obmedzovať len vás, ale budú prenasledovať aj ďalších žiakov, ďalších učeníkov Dafa. Ako viete, prenasledovanie, ktorým trpia učeníci Dafa v Číne, je dosť ťažké, takže každý žiak si musí opravdivo, jasne uvedomiť svoju zodpovednosť a keď vysiela spravodlivé myšlienky, musí byť schopný naozaj utíšiť svoju myseľ a naozaj vyvolať účinok spravodlivých myšlienok. Takže toto je niečo mimoriadne kritické, mimoriadne dôležité. Ak je toho schopný každý praktizujúci, môžem vám povedať, že v tých piatich minútach súčasného vysielania spravodlivých myšlienok by zlo v troch Ríšach prestalo existovať navždy – je to takto dôležité. Avšak prešiel veľmi dlhý čas odkedy ste začali vysielať spravodlivé myšlienky. Zlých bytostí, ktoré boli odstránené, je naozaj veľa. Z inej perspektívy, keďže to, ako sa každý človek činí vo svojej kultivácii, vo svojom zlepšovaní a vo svojom pochopení, a ako dobre sa činí v náprave Fa priamo súvisí s jeho vlastnou kultiváciou, a tiež priamo súvisí s úrovňou na ktorú vystúpil, takže Majster nemôže od vás žiadať príliš mnoho. Ja vám len hovorím o dôležitosti toho. Ako ďaleko sa chce človek kultivovať a akú ríšu chce dosiahnuť je jeho osobnou záležitosťou. Majster vám môže len povedať o dôležitosti vysielania spravodlivých myšlienok.

Je tu ďalšia otázka. Od 20. júla 1999 keď nás začali prenasledovať dodnes, sme už boli schopní pomôcť ľuďom jasne vidieť, čo je Falun Gong. Oni všetci vedia, že sme dobrí. Či sú to vlády rôznych krajín alebo ich ľudia, vrátane tých krajín, ktoré majú naozaj dobré vzťahy s čínskou vládou, oni všetci veľmi dobre vedia, čo sme zač, a čo zač je zlo, ktoré prenasleduje Dafa. Inými slovami, naša schopnosť toto dosiahnuť je neoddeliteľná od spoločného úsilia každého jedného nášho učeníka. To jest, počas objasňovania pravdy ste boli schopní byť naozaj zodpovední k Dafa a boli ste schopní zoceliť svoje spravodlivé myšlienky zoči-voči útlaku. Každý učeník Dafa má prácu a rodinu, takže keďže váš čas je krátky na každom fronte, je pozoruhodné, že ste vo všetkých vašich činoch spravili z Dafa prioritu. Vďaka spoločným snahám učeníkov Dafa je teraz situácia odlišná. Zlo je izolované a dokonca aj v Číne sa vytvoril trend: ľudia sa začínajú prebúdzať. Ako viete, spočiatku, počas obdobia od 20. júla 1999, bolo prenasledovanie v Číne veľmi ťažké a nikto sa neodvážil povedať o nás ani jedno spravodlivé slovo. Avšak teraz sa žiaci Falun Gongu odvažujú vyhľadať tých, čo sú priamo zodpovední za prenasledovanie a odvažujú sa priamo ísť a stretnúť sa s ľuďmi  na rôznych pozíciách. „Ty ma prenasleduješ, takže ja ti prídem povedať pravdu.“ Učeníci Dafa dokonca značne napravili Fa vo veľkých oblastiach, v mnohých oblastiach. Inými slovami, celková situácia sa mení a ľudia sa dozvedajú pravdu o tomto zlom prenasledovaní. Takže inými slovami, objasňovanie pravdy je mimoriadne dôležité a každý praktizujúci ho musí brať vážne. Dovoľte mi povedať toto: okrem vašej osobnej kultivácie je v súčasnosti najdôležitejšou vecou objasňovanie pravdy, pretože toto priamo zachraňuje vnímajúce bytosti, priamo to zachraňuje ľudí budúcnosti a súčasne to preukazuje veľkoleposť Dafa a učeníkov Dafa – i v takom ťažkom prostredí dokážete zachrániť vnímajúce bytosti.

Je ťažké spasiť dnešných ľudí. Niekedy vám zo žartu hovorím: keď im poviete že Dafa je dobrý, potom čo s nimi nejaký čas hovoríte, povedia: „Áno, Dafa je dobrý, ja viem. Ale Komunistická strana mi dáva peniaze, takže nie som ani proti nim.“ Naznačujú tým, že „Hoci ste dobrí, ja nie som proti Komunistickej strane.“ Toto je spôsobené propagandou zla v jeho prenasledovaní Dafa a je to prostriedok, ktorý často použili na oklamanie ľudí vo svete. My sme nikdy nepovedali, že sme proti Komunistickej strane. Je to hlavný lotor zla v ľudskom svete, ktorý rozširuje nezmysly ako „Komunistická strana musí poraziť Falun Gong“ – zavádza ľudí. My sa vôbec nezapájame do politiky. Takže inými slovami, keď objasňujeme pravdu, aby sme ich spasili, musíme to prispôsobiť zmýšľaniu, ktoré majú moderní ľudia. Je to preto, že miera, v ktorej dnešní ľudia veria v Bohov, je veľmi malá, minimálna úroveň morálky, ktorá je pre nich prijateľná, je tiež veľmi nízka a aj keď jasne vedia, že niečo je nedobré, aj tak to spravia. Samozrejme, nech je to akokoľvek, zachránime toľkých, koľkých môžeme zachrániť a budeme robiť, čo môžeme, aby sme objasnili pravdu. Dôvod je ten, že v budúcnosti na tejto ľudskej úrovni stále ešte musí byť Fa a stále tu ešte musia byť bytosti na tejto úrovni – nemôže to tu jednoducho skončiť. Okrem toho, keďže sa v tomto svete doširoka šíril Dafa, budúcemu ľudstvu to prinesie šťastie. Hriechy spáchané tými otrávenými ľuďmi v Číne, ktorých sa dopustili proti Dafa, sú dôsledkom prenasledovania zlými silami a toto spravilo hriechy ľudí – najmä čínskych ľudí – obrovskými. Spôsobilo to, že priamo odporujú Fa vesmíru, ktorý stvoril všetok život, takže títo ľudia teraz stoja zoči-voči odstráneniu – sú v najväčšom nebezpečenstve. Takže teraz, pokiaľ sú nedobré myšlienky v ich hlavách odstránené, je to v poriadku. Ak nie ste proti Komunistickej strane, je to v poriadku, ak nie ste proti tomu a tomu, je to v poriadku, ale poviem vám toto: nebuďte proti Dafa. Prečo? Hovorím vám pravdu. Preto, v prípade niektorých ľudí, ktorí nie sú proti Dafa a nie sú ani dobrými ľuďmi, je veľmi pravdepodobné, že nebudú prinajmenšom okamžite odstránení v konečnom odstránení prenasledovania Dafa. Ak nebudú odstránení, možno je pre nich nádej. Potom to bude závisieť od nich – bude to závisieť od toho, čo budú robiť, keď Dafa napraví ľudský svet. Prostredníctvom učeníkov Dafa, ktorí dávajú všetko do objasňovania pravdy, si toto všetko mnohí ľudia naozaj uvedomili a majú mnoho spravodlivých myšlienok. A tak si myslím, že pre týchto ľudí to už nie je len otázka jednoduchého spoznania Dafa – môžu aj ísť a povedať niečo dobré o Dafa, a potom si už v skutočnosti pre seba položili vynikajúcu základňu pre ich existenciu v budúcnosti.

V minulosti ľudia hovorili o „spasení všetkých vnímajúcich bytostí“. Ako viete, či to bolo počas Šákjamuniho doby alebo Ježišovej doby, alebo dokonca v prípade Lao-c’ alebo niektorých ďalších Bohov, ktorí prišli spasiť ľudí, „spasenie všetkých vnímajúcich bytostí“, o ktorom hovorili, bolo veľmi odlišné od toho, čo robíte vy. V tých časoch bol najvyššou bytosťou vo svete človek – bežný, obyčajný človek v tomto svete. Opravdiví ľudia sú produktom Troch ríš a sú stvorení z hmoty v Troch ríšach. Takéto bytosti sú veľmi odlišné od Bohov a  je pre nich veľmi ťažké pochopiť vyššie bytosti. Preto sa dokonca obávajú Bohov a je naozaj veľmi ťažké spasiť ich. Prečo Šákjamuni vyučoval Fa Arhata  a prečo mohol spasiť ľudí iba k stavu dosiahnutia Arhata? Je pravda, že ľudia nie sú schopní kultivovať sa veľmi vysoko. Avšak dnes, kto sú vnímajúce bytosti, s ktorými sa učeníci Dafa stretávajú? Preto som povedal, že učeníci Dafa sú veľkolepí; mali ste to šťastie, že ste sa stretli s týmto veľkolepým časovým obdobím a to, čo vám bolo zverené, je tiež veľkolepé. Je to preto, že teraz deväťdesiat percent ľudských bytostí sú tí, čo prišli z vysokých úrovní. Inými slovami, to, čo je vnútri tejto ľudskej kože, už nie je človek minulosti – táto ľudská koža bola získaná a obsadená bytosťami, ktoré prišli z veľmi vysokých úrovní. A nie je to obmedzené iba na ľudí. Táto náprava Fa bola usporiadaná už v čase predchádzajúcej Zeme a už sa raz skúšala. Takže inými slovami, bolo to systematicky usporiadané od takého vzdialeného času. Potom premýšľajte o tom: ľudská spoločnosť a všetko, čo môžeme vidieť, môže to existovať náhodne? Dokonca každý pohyb, každý čin, každé slovo každého učeníka Dafa a dokonca otázky, nad ktorými uvažujete, nič z toho nie je jednoduché. V budúcnosti uvidíte, že všetko bolo veľmi dôkladne usporiadané. Avšak nebol som to ja, kto to usporiadal, spravili to staré sily. V skutočnosti by sa ani neodvážili, a ani nechcú, všetko toto zničiť. Je to preto, že ak by všetko zničili, bolo by po nich – ak by bola táto náprava Fa naozaj zničená, všetko by sa úplne skončilo. Oni to chcú jednoducho robiť svojím spôsobom, avšak to nie je prijateľné,  keďže by to nesplnilo štandard. Ako by mohli bytosti, ktoré idú byť odstránené, ovládať budúcnosť? Ako by mohli rozhodovať o tom, aká bude budúcnosť? Oni sa jednoducho počas tohto časového obdobia pred príchodom nápravy Fa pokúšajú uvrhnúť veci do neporiadku – to je všetko. Považujú sa za Bohov, takže neprenasledujú ľudí priamo, ale manipulujú  tých duchov nízkej úrovne, aby prenasledovali ľudí. Je tam takýto vzťah.

Keď som práve povedal, že učeníci Dafa sú veľkolepí, myslel  som tým to, že ak ľudia prišli z veľmi vysokých úrovní, premýšľajte o tom, je to, čo robíte, bežná spása? Nie, nie je. Králi a Páni mnohých vesmírov, dokonca veľmi gigantické bytosti z ešte vyšších úrovní, prišli a zrodili sa ako ľudia. Avšak len čo sa tu zrodili ako ľudia, už viac nevedia nič a sú rovnakí ako ľudia. Samozrejme, hlavná vec, ktorá charakterizuje dnešné bytosti je to, že sú zdatnejší ako ľudia minulosti. Tí ľudia poľahky zomreli, keď sa poranili, avšak dnešní ľudia sú zdatní; inými slovami, ich životy sú teraz odlišné. Ale aj tak, len čo vstúpili do tohto bludiska, nevedia nič. Uprostred tohto náporu zlej propagandy boli tiež prenasledovaní a niektorí z nich sa dokonca stali kostrou tých, čo prenasledujú Dafa a učeníkov Dafa. Avšak nech je to ktokoľvek, nech je to čokoľvek, nech spáchali akýkoľvek hriech, stále ten hriech spáchali. Keď ste raz prenasledovali Dafa, potom to, odkiaľ pochádzate, neznamená nič. Avšak na druhej strane, milosrdenstvo učeníkov Dafa môže dať týmto bytostiam najväčšiu šancu, aby boli zachránené. Zachraňujete teda len bežnú ľudskú bytosť? Ak ten, koho ste spasili, je Pán alebo Kráľ, premýšľajte o tom, koľko je to mocnej cnosti? A ak ste naozaj spasili mnoho ľudí, premýšľajte o tom, koľko je to mocnej cnosti. Predpokladajme, že bežná, svetská osoba, ktorá nie je učeníkom Dafa, povie inej svetskej osobe: „Neprenasleduj Falun Gong“, a povie jej v akých ohľadoch je Falun Gong dobrý, a odvtedy tá druhá osoba naozaj prestane prenasledovať Falun Gong. Pokiaľ odčiní to, čo spravila, je dosť možné, že vstúpi do budúcnosti a je možné, že získa Fa, keď Fa napraví ľudský svet. Keďže jej život pochádza z vysokého miesta, bude sa schopná kultivovať rýchlo a keďže jej dovŕšenie priamo súvisí s osobou, ktorá mu vtedy povedala pravdu, dokonca aj ten bežný, svetský človek, myslím si, dosiahne dovŕšenie. Takže rozumiete tomu, áno? Takže neplatí to ešte viac pre našich učeníkov Dafa, ktorí zachraňujú ľudí vo veľkom rozsahu, keď objasňujú pravdu? Takže toto je niečo veľkolepé. Nikto nevie, kto je za tou ľudskou kožou svetského človeka. Takže musíte brať tieto veci veľmi vážne a musíte tieto veci robiť dobre. Objasňovanie pravdy je to, čo musíme robiť v súčasnej dobe. Robte to vo veľkom meradle, robte to s použitím všetkej múdrosti, čo máte, a pokiaľ niečo môže spasiť ľudí, choďte to spraviť. Nezáleží na tom či to, čo robíte, odhaľuje zlo, alebo či použijete všetky druhy prístupov, či už priamych, nepriamych, alebo z iných uhlov – pokiaľ necháte ľudí spoznať toto prenasledovanie, zachraňujete ich a ste výnimoční.

Myslím si, že tieto tri veci sú všetko, o čom budem hovoriť. Jednou je vaše štúdium Fa, jednou je vysielanie spravodlivých myšlienok a ďalšia je tá, že objasňovanie pravdy je mimoriadne dôležité. V skutočnosti ste tým už prešli a spravili ste všetky tie veľkolepé veci, a už ste si ustanovili tento druh mocnej cnosti. Avšak mali by ste robiť veci ešte lepšie  a mali by ste pokračovať až kým zlo nie je úplne odstránené. Keď dosiahnete, že všetci ľudia na svete a všetci ľudia v Číne uvidia, čo je táto dráma zla zač, mohlo by mať zlo ešte akýkoľvek účinok? Zrúti sa. My nemáme záujem o  politickú moc a nechceme zvrhnúť vašu Komunistickú stranu – je to hlavný lotor zla v ľudskom svete, ktorý zvrhol Komunistickú stranu samotnú zatiaľ čo použil Komunistickú stranu v tomto prenasledovaní. Keď sa obzriete späť, nie je to pravda? Nie sme to my, kto na ňu útočil, ona zvrháva samu seba. On používa Komunistickú stranu, používa krajinu a používa vládu, aby prenasledoval Falun Gong. Bohovia to nedovolia. Povedali ste, že „Komunistická strana musí poraziť Falun Gong“ – ako by to Bohovia mohli dovoliť? Ako by mohla Komunistická strana poraziť Fa vesmíru? Ak s Ním bojujete, určite sa zrútite. Nie je toto ten princíp?  Je to len tak, že v súčasnosti si staré zlé sily myslia, že učeníci Dafa neboli ešte úplne zocelení a nestali sa zrelými a musia byť ďalej zoceľovaní, a tak staré zlé sily stále chcú pokračovať v zle. Samozrejme, staré sily to chcú robiť, ale ja tieto veci absolútne neuznávam. Iba pred príchodom mojej nápravy Fa môžu konať tak ako konajú. Ak by to bolo inak, keď Fa napraví ľudský svet, bolo by to pokojné – nebola by tu táto dráma zla, ľudia by všetci študovali Fa, ľudská morálka by sa zvyšovala a keby sila nápravy Fa prišla, bolo by to pokojné.

 To je všetko, čo poviem. Musíte mať veľa otázok. Myslím si, že štúdiom Fa ich budete schopní všetky vyriešiť. Mnoho špecifických otázok a problémov možno vyriešiť pokiaľ študujete Fa. Súčasne musíte venovať pozornosť jednej otázke: ste učeníkmi Dafa, takže keď narazíte na problémy, mali by ste vždy hľadať vo vnútri – je zaručené, že mnohé problémy sú vaše problémy, bez ohľadu na to, či sa chcete na seba pozrieť alebo nie, alebo či na ne myslíte alebo nie. Keď v budúcnosti uvidíte pravdu, pochopíte, že všetko má príčinu. Učeníci Dafa majú často medzi sebou nejaké spory súvisiace so šírením Fa (hong-fa) a napravovaním Fa. Myslím si, že to je normálne. Avšak ak máte nekonečný spor a odmietate nájsť spoločnú reč, potom je to problém. Prečo? Je zaručené, že ste nepreskúmali seba. Mať spory je normálne, avšak mať nekonečný spor a odmietať nájsť spoločnú reč, čo ovplyvní prácu Dafa, nie je normálne. Ak tomu neveríte, premýšľajte o tom a pozrite sa na to. Každý jeden z našich ľudí, ktorý je na pozícii zodpovednosti, musí klásť špeciálny dôraz na študovanie Fa. Nech sú úlohy, ktoré má človek na svojich pleciach akokoľvek veľké alebo akokoľvek výnimočné, nemôže zabudnúť na kultivovanie seba. Nech robíte akokoľvek veľa práce, mali by ste byť učeníkmi Dafa robiacimi prácu Dafa a nie svetskými ľuďmi robiacimi prácu Dafa. Takže musíte študovať Fa. Človek s pozíciou zodpovednosti je v skutočnosti takisto bežným učeníkom. Každý človek, bez ohľadu na to, čo robí, by sa mal na seba pozerať ako na jedného z učeníkov – musíte sa na seba pozerať ako na jedného z učeníkov. Dafa má iba jedného Majstra, mňa, a Dafa samotný nemá žiadne „zodpovedné osoby“. Ste jednoducho ľudia, ktorí sú na pozíciách zodpovednosti uprostred tejto formy nápravy Fa a formy odporovania prenasledovaniu. Dafa nemá žiadnych ľudí na pozíciách zodpovednosti. Každý je kultivujúcim sa učeníkom. Určite si držte tieto veci v mysli.

To je všetko, čo poviem. Zabral som nejaký váš čas.

 


Vyučovanie Fa na konferencii v Bostone 2002

(27. apríla 2002, Li Chung-č’)

 

Mnohí z vás tu v publiku sú z  iných oblastí a veľký počet je z Austrálie. Tentoraz som prišiel hlavne preto, aby som vás videl, a nechcem hovoriť príliš veľa. Pozerajúc sa na celkovú situáciu učeníkov Dafa práve teraz v náprave Fa, myslím si, že veci sú dobré. V niektorých oblastiach sa činíte naozaj dobre a v iných trochu slabo. Avšak celkové, hlavné telo sa činí naozaj dobre. Ale je mnoho vecí, ktoré stále nedokážete robiť dobre ako učeníci Dafa, a môžem vám povedať, že je to v skutočnosti preto, že ste opomínali štúdium Fa. Dôvodom je, že váš povrch, ktorý sa stále prispôsobuje Fa, sa potrebuje neustále zlepšovať, a ako sa neustále zlepšujete, musia byť pre vás usporiadané veci ktoré potrebujete odkultivovať preč. Každá ríša má svoj vlastný stav bytia. Ak ostanete stagnovať, určite nebudete schopní držať krok s nápravou Fa. Ak sa činíte dobre v náprave Fa, vidím, že je to vždy preto, že ste schopní chápať Fa z vnútra Fa; a keď spravíte niečo slabo, vidím, že je to preto, že vašou prioritou nie je štúdium Fa a že nie ste schopní chápať Fa z vnútra Fa. Ako učeník Dafa, bez ohľadu na to, aká je situácia alebo okolnosti, musíte študovať Fa a nemôžete opomínať vaše vlastné prispôsobovanie sa a zlepšenie; nemôžete zabudnúť študovať Fa. Ak neštudujete Fa dobre, nebudete schopní dobre robiť prácu Dafa. A keď sa dostanete do konfliktov alebo problémov, ktoré treba vyriešiť, nebudete schopní udržovať veci v rovnováhe a budete mať rozpory. Samozrejme, nemyslím si, že je nevyhnutne zlé, keď máte počas konfliktov spory. Pretože to, čo máte v kultivácii robiť, je vzdávať sa pripútaností, a to, čo máte robiť v kultivácii, je zlepšovať sa; takže tie vaše bežné ľudské pripútanosti musia byť odhalené, aby ste sa ich mohli vzdať. Ale niekedy, pretože nevytrvávame v štúdiu Fa, niektoré veci, ktoré robíme na šírenie Fa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí, riešime ako svetskí ľudia. A tak sa množstvo posvätných vecí, ktoré robíme, stáva nie až tak posvätnými, zabraňuje nám to aby sme ich robili dobre, a tiež to spôsobuje, že nám ľudia v spoločnosti niekedy nerozumejú. Takže vám to nielen zabraňuje v zlepšení sa, ale spôsobuje to aj nejaké straty pre Dafa.

Ako viete, v čase po 25. apríli 1999 v mnohých oblastiach sveta nikto okrem učeníkov Dafa nevedel, čo je Falun Gong. Bolo to tak v  mnohých oblastiach vo svete. Keď prenasledovanie proti nám začalo, všetky svetové médiá chceli vedieť, čo je Falun Gong. Avšak nikto nebol schopný získať pozitívne materiály a všetky kopírovali to, čo publikovali klamstvá šíriace médiá v Číne. Samozrejme, mnohé medzinárodné médiá to nerobili zámerne – museli o tom informovať. Premýšľajte o tom, v takom prostredí a pod takým zdrvujúcim tlakom sme boli schopní napraviť Fa v ľudskom svete v takomto rozsahu, umožnili sme ľudom vo svete naozaj nás spoznať a umožnili sme ľuďom všade vo svete vidieť akí naozaj sme. To nie je ľahká vec. Toto preukazuje, že ste sa pri potvrdzovaní Fa činili naozaj dobre a toto vám umožnilo dosiahnuť tak veľa. Ak sme neopatrní [v našom správaní sa], je veľmi pravdepodobné, že spôsobíme straty v dôsledku toho, že naše správanie sa nie je v súlade s Fa. Takže musíme naozaj venovať pozornosť týmto veciam.

Keďže ste v týchto dňoch naozaj zaneprázdnení, pričom mnohí z vás dobrovoľne nesú na svojich pleciach mnoho práce, je pre vás ťažké sústrediť sa pri štúdiu Fa. Stále myslíte na veci okolo nápravy Fa a nie ste schopní utíšiť svoju myseľ keď študujete Fa. Vtedy v skutočnosti študujete zbytočne. Ak nedokážete študovať Fa racionálne a s jasnou mysľou, študujete zbytočne a strácate svoj čas. Toto si musíte uvedomiť. Viem, že ste zaneprázdnení a tvrdo pracujete, a že niektorí učeníci spia každú noc iba chvíľu. Robíte veľmi veľa vecí a musíte študovať Fa a robiť samozrejme aj iné veci. Takže niekedy vám nemôžem povedať, že máte robiť toto alebo máte robiť tamto. Čo sa týka špecifických vecí, je úplne na vás, aby ste ich vyriešili – sami musíte prísť na to ako ich vyriešiť a lepšie naplánovať.

Tiež som videl, že určité problémy, ktoré boli nápadnejšie pred niekoľkými rokmi, sa nedávno opäť zviditeľnili. Aké problémy? Mnohí žiaci mimo Číny majú mnohé zručnosti a pokročilé vedomosti, a sú nositeľmi akademických titulov medzi svetskými ľuďmi. Inými slovami, vaše myslenie je jasné a ste veľmi schopní. Preto ste naozaj spravili mnohé veci veľmi dobre, najmä vtedy, keď ste sa aktívne snažili robiť veci dobre. Avšak presne preto, že ste schopní, vyskytnú sa problémy keď každý z vás má dobrú myšlienku. Ty máš dobrú myšlienku, on má tiež dobrú myšlienku a každý si myslí, že jeho myšlienka je dobrá… takto zvyčajne vznikajú spory. Keď sa hádate, pretože ste zanedbali svoje dennodenné štúdium Fa alebo ste poľavili vo svojej kultivácii, spadnete do spôsobov hádania sa svetských ľudí.

Učeník Dafa by mal položiť Fa na prvé miesto vo všetkom, čo robí – vždy keď niečo hodnotíte, mali by ste najskôr zohľadniť Fa. Možno si pamätáte niečo, čo som vám často hovoril: učeník Dafa by mal najskôr brať ohľad na druhých vo všetkom, čo robí. Vždy keď sa niečo stane alebo vždy keď vznikne nejaká situácia, hoci je to drobnosť, moja prvá myšlienka smeruje k druhým, keďže sa to už pre mňa stalo prirodzeným – jednoducho myslím najprv na druhých. Ak to všetci dokážete, nebudú už žiadne takéto tvrdohlavé hádky pri vašom potvrdzovaní Fa; ak naozaj máte takúto pevnú základňu a ste schopní sa utíšiť, brať ohľad na druhých a preskúmať seba, keď sa čokoľvek stane, myslím si, že mnohé veci budete schopní vyriešiť dobre. Niekedy sa naozaj hádate ako svetskí ľudia a niekoľkí z vás sú dokonca pri hádkach takí nazlostení, že očervenejú od hnevu a dokonca neberú ohľad na svoje okolie a na dopad, aký to má v spoločnosti, úplne sa berú ako svetskí ľudia. Avšak vy ste kultivujúci, učeníci Dafa – nielen bežní kultivujúci. Všetci viete, že nech je zlo akokoľvek divoké, nebude veľmi dlho trvať. Čím viac sa blíži ku koncu, tým je horšie keď je zasiahnuté silou nápravy Fa, a toto nám hovorí, že to musí byť jeho posledný divoký čin. Ak táto vec jedného dňa naozaj skončí, prvá vec, ktorá bude vykonaná, je dovŕšenie učeníkov Dafa nápravy Fa a ich návrat na ich pozície. V tom čase, keď sa obzriete na cestu, ktorou ste šli, všetko vám bude jasné. Samozrejme, Buddha, Dao, alebo Boh, ktorý je úplne dovŕšený na svojej pozícii nebude myslieť na také veci ako či sa činil dobre alebo nie – bude to ako keď skončí sen a nebude na to dokonca ani myslieť. Avšak vaše správanie sa počas tohto súčasného procesu vás ukováva a ustanovuje všetko, čo je vaše. Každý kto stratí túto príležitosť alebo nerobí niektoré veci dobre, uvidí v tom čase dôsledok svojej chyby.

V tejto náprave Fa bola vytvorená najlepšia príležitosť pre vnímajúce bytosti kolosálnej nebeskej klenby; všetky vnímajúce bytosti majú najlepšiu príležitosť položiť si základňu pre svoju budúcnosť. Rovnako je to pravda pre učeníkov Dafa. Ovocie vašej kultivácie, vaša pozícia, vaša mocná cnosť a všetko vo vašej budúcnosti je tiež ustanovené v tejto príležitosti nápravy Fa. Potom, ak nerobíte všetko dobre, naozaj zrádzate sami seba! Takže keď sa hádate s bežnými ľudskými pripútanosťami, ja si sám pre seba myslím: „Ak by videli skutočnú situáciu, nehádali by sa ani keby boli o to požiadaní.“ Ale je to presne preto, že nemôžete vidieť skutočnú situáciu a že máte bežné ľudské pripútanosti, že sa tu môžete kultivovať. Keď máte bežné ľudské pripútanosti, môžete potvrdzovať Fa; keď nemáte tieto pripútanosti, nebudete schopní potvrdiť Fa a nebudete schopní tu už ďalej ostať; inými slovami, nebudete sa už schopní ďalej kultivovať. Ale musím vás požiadať, aby ste vážne uvažovali nad tým ako môžete čo najlepšie využiť existujúce podmienky a činiť sa ešte lepšie.

Bez ohľadu na to akí ste zaneprázdnení, musíte sa na seba pozerať ako na učeníka Dafa; bez ohľadu na to, akí ste zaneprázdnení, musíte brať ohľad na to, ako môžete ovplyvniť tých okolo vás. Od 25. apríla 1999 a po 20. júli zlo použilo darebácke prostriedky ohovárania, zatlačilo nás do defenzívy a spôsobilo, že mysle početných bytostí boli otrávené. Vo vašich snahách spasiť vnímajúce bytosti ste sa namáhali veľmi tvrdo, aby ste ľuďom umožnili získať o nás nové porozumenie. Takže ak sa nečiníte dobre, je dosť možné, že nechtiac podkopávate snahy, ktoré ste uskutočnili a niektoré z vecí, ktoré plánujete robiť. Ste kultivujúci, ktorých správanie sa by malo byť čisté a spravodlivé. Je veľmi mnoho ľudí, ktorí si myslia, že ste výborní jednoducho preto, že videli vaše konanie. Ak nedávame pozor na naše vlastné správanie sa v našom každodennom živote, svetskí ľudia budú vidieť naše skutky, a keďže vás nemôžu poznať na hlbokej úrovni ako napríklad štúdiom Fa, budú sa pozerať iba na to, ako sa správate. A je možné, že jedna vaša veta alebo jeden váš skutok spôsobí, že budú nespasiteľní alebo to vytvorí zlý dojem o Dafa. Musíme myslieť na tieto veci.

Keďže som váš Majster, môžem samozrejme vidieť vaše nedostatky a môžem samozrejme vidieť vaše problémy. Napríklad pri každom vašom jednom slove a každom vašom jednom čine viem, čo je v ňom zahrnuté. Váš Majster vám zvyčajne nevyučuje Fa na individuálnom základe. Je to preto, že keby som niekomu osobne poukázal na jeho problém, jeho myseľ by bola zasiahnutá veľmi silno a v skutočnosti by ho to mohlo ovplyvniť. Preto zriedkavo hovorím s niekým súkromne týmto spôsobom. Avšak keď som hovoril o týchto problémoch na veľkom fóre, nemyslite si, že nehovorím o vás.

V nebesiach je mnoho Kráľov. Ako viete, Šákjamuni povedal že počet Tathágatov je ako počet zrniek piesku v rieke Ganga. Premýšľajte o tom koľko zrniek piesku má indická rieka Ganga! A je ich ešte viac – Šákjamuni to povedal iba obrazne. Každý Tathágata je Kráľom Fa. A Budhovská škola nie je jediná – Budhovská škola je iba jeden rozšírený typ, ktorý má obrovský počet Bohov. Koľko je tam Bohov? Koľko je tam takýchto Kráľov? Ak by každý Kráľ riešil veci tak ako vy, keď sa niečo stane, nastali by veľké problémy. Oni nemajú takéto hádky, ktoré nie sú v súlade s ich úrovňami. Samozrejme, oni môžu vidieť pravdu a môžu vidieť najlepší spôsob, ale aj oni majú často určité rozdiely v niektorých pohľadoch. Ale nikdy by sa nehádali. Sú v stave nesmiernej tolerancie, milosrdenstva k všetkým bytostiam, a sú schopní chápať všetko s láskavosťou. Vyjadriť to v ľudských pojmoch, sú vždy schopní byť chápaví k druhým. Takže niekedy by sme nemali „ísť do slepej uličky“ so silnými pripútanosťami svetských ľudí, po dlhý čas byť neschopní vzdať sa ich a byť tým viac pripútaní, čím viac o tom premýšľame – čím viac o tom premýšľate, tým viac vaša myseľ kypí, a čím viac o tom premýšľate, tým viac démonov vás zneužíva. Ak nemáte chladnú hlavu, poviem vám, vtedy vás démoni zneužívajú. Ja sa nestarám o to, ako dlho ste sa kultivovali, a nezáleží na tom, akú máte povesť medzi učeníkmi Dafa, ale môžem zaručiť o čo ide, keď nevenujete pozornosť týmto veciam. Dovoľte mi povedať vám, bez ohľadu na to, ako dobre ste sa kultivovali, pokiaľ stále ešte máte pripútanosti svetských ľudí, tie môžu zneužiť démoni, a keď tomu nevenujete pozornosť, môžu byť zneužité v ktoromkoľvek okamihu. Takže ako učeník Dafa by ste sa mali čo najviac snažiť skrotiť tie pripútanosti svetských ľudí, čo najviac sa snažiť, aby ste im zabránili v tom, aby účinkovali, čo najviac sa snažiť ísť spravodlivou cestou, a čo najviac sa snažiť, vo všetkých prostrediach a vo všetkom čo sa stane, správať sa otvoreným a dôstojným spôsobom, byť tolerantný a mať širokú myseľ, byť schopný chápať druhých a byť schopný vziať do úvahy všetky hľadiská. Myslím si, že potom budete schopný robiť veľa vecí veľmi dobre. Konať týmto spôsobom nie je kompromis! Každý môže vyjadriť svoj názor a vy ich môžete ohodnotiť vľúdnym spôsobom.

Všetko, čo som povedal, sa v skutočnosti zbieha k otázkam kultivácie. V náprave Fa stále ešte musíte viac čítať a študovať Fa. Toto v skutočnosti nie je kritika. Keďže som váš Majster, môžem samozrejme vidieť vaše nedostatky. Voláte ma Majster, takže vám musím hovoriť, aké sú vaše nedostatky, a potom by ste si ich mali uvedomiť. Samozrejme, často vás aj chválim, ako napríklad „Učeníci Dafa sú pozoruhodní, veľkolepí“, a „Činili ste sa veľmi dobre.“ Ale príliš veľa takýchto slov by vám veľmi neprospelo. Mnohokrát keď Majster vidí, že sa činíte veľmi dobre, nechávam si tú radosť z vás pre seba.

Každý učeník Dafa robí aktívne veci na potvrdzovanie Fa a spasenie vnímajúcich bytostí, a Majster to vidí. Toto je niečo, čo by dnešní svetskí ľudia nedokázali spraviť. Žiaci mimo Číny sa tomu plne zasvätili a každý v tomto období nápravy Fa robí to, čo by mal robiť. Žiaci v Číne majú svoje spôsoby ako robia veci, zatiaľ čo vy, žiaci mimo Číny, máte svoje spôsoby, akými robíte veci. Všetci ste pozoruhodní. Nie je to tak, že by každý mal robiť rovnaké veci; každý robí vo svojom prostredí to, čo by učeník Dafa mal robiť v tomto čase. Robíte to zo svojho srdca a každý učeník ochraňuje Fa a zachraňuje vnímajúce bytosti naozaj ako častica Dafa. Z tohto hľadiska sa to s ľuďmi vo svete nedá porovnať.

Viete, že nikde inde nie je nič také ako to, čo má k dispozícii tá zlá banda v Číne na útočenie na ľudí. Mohli by ste povedať, že zhromaždili všetky prostriedky všetkých čias a všetkých krajín. Navyše myslenie dnešných čínskych ľudí, potom čo prešlo rozličnými politickými bojmi, sa pokrivilo a stalo sa čoraz ľstivejším a prešibanejším, a tak nedobré veci, ktoré robia, sú mimoriadne diabolské. Avšak hoci je to takto, mnohí ľudia sú využívaní a nútení robiť zlé veci a v skutočnosti sa nepokúšajú poškodiť Fa zo svojho srdca. My to vidíme. Bez ohľadu na to, aké metódy zlo používa alebo koľko peňazí minulo, nemôžu dosiahnuť to, čo chcú dosiahnuť pri poškodzovaní Dafa. My robíme tie veci zo svojho srdca, zatiaľ čo oni to robia kvôli peniazom – nikdy sa nám nevyrovnajú. Majú veľmi mocnú štátnu propagandistickú mašinériu, všade vo svete majú konzuláty a majú obrovskú armádu. Čelíme takejto zlej politickej bande lotrov, ktorá nás chce potlačiť. V takomto krátkom čase sme boli schopní pomôcť ľuďom všade vo svete opravdivo spoznať toto zlé prenasledovanie – nie je to pozoruhodné? Nie je to niečo, čo je dosiahnuteľné iba tým, že učeníci Dafa robia veci zo svojho srdca? Nie je to niečo, čo je dosiahnuteľné iba tým, že učeníci Dafa preberajú iniciatívu pri robení veci? Samozrejme, zlo nikdy nebude mať žiadnu šancu na úspech vo svojich pokusoch poškodiť Fa vesmíru.

Samozrejme, mnohé veci nie sú také jednoduché ako si to myslia svetskí ľudia. Nie je dovolené, aby človek robil čo sa mu zachce, a to platí aj pre zlo. Povedal som, že staré sily spravili veľmi podrobné, dôkladné a systematické usporiadania v histórii pre celé obdobie nápravy Fa a pre všetko, čo sa prejavuje počas nápravy Fa. Hoci je to takéto chaotické – chaotické do tohto stupňa – a takto diabolské – diabolské do tohto stupňa – aj tak, v celom svete, vrátane Číny, vrátane všetkého, je stále mnoho veľmi zlých bytostí v bežnej ľudskej spoločnosti a v každej dimenzii, ktoré sa toho nezúčastnili. Tí všetci sú obmedzovaní. Inými slovami, nemajú s tým nič spoločné a nemajú dovolené sa toho zúčastniť, bez ohľadu na to, či sú dobré alebo zlé – sú z obidvoch skupín. Veci vyzerajú tak, akoby nemali poriadok, ale v skutočnosti sú veľmi dobre usporiadané. Vyzerá to tak, že zlé bytosti, ktoré sa tohto zúčastnili, konajú zlomyseľne, avšak staré sily ich jednoducho využívajú, a cieľom toho, že ich využívajú, je to, aby sme odstránili ten odpad vo vesmíre počas nápravy Fa. Zlé bytosti nemôžu vidieť skutočnú situáciu a konajú bezuzdne. Keď sa odhalí skutočná situácia, všetky bytosti, a toto zahŕňa svetských ľudí, s úžasom vykríknu: „Ach! Takže takto to bolo!“

Samozrejme, veci v tomto prostredí sú odlišné od situácie v prostredí v Číne. Hovoriť o veciach súvisiacich s nápravou Fa alebo so spasením vnímajúcich bytostí pod takým diabolským tlakom a v situácii, kde sú dimenzie naplnené zlom, je iné ako hovoriť o tom tu. Ale aj tak, staré sily to v skutočnosti vykonali preto, že naliehajú na preverovaní xinxingu učeníkov Dafa. Je to určite tak. Ak by to tak nebolo, rozhodne by sa to nebolo stalo. Najlepší spôsob ako riešiť túto situáciu je pre učeníkov Dafa ísť svojou cestou spravodlivo, čo najviac sa snažiť, aby zlo alebo staré sily nezneužili ich medzery a upevniť svoje spravodlivé myšlienky. Staré sily sa neodvažujú odporovať nášmu objasňovaniu pravdy a zachraňovaniu vnímajúcich bytostí. Kľúčom je nenechať ich zneužiť medzery vo vašom stave mysle keď robíte veci.

Dovoľte mi využiť túto príležitosť, aby som spomenul jednu menšiu vec. Ako viete, naša pracovná sila je práve teraz veľmi obmedzená, takže pri vašich snahách potvrdiť Fa nezanedbávajte veci, keď sa na niečo zameriate. Inými slovami, nemali by sme sústrediť všetko naše úsilie na jednu vec. Mali by sme sa čo najviac snažiť pokryť veci ako celok  a robiť dobrú prácu vo všetkých veciach, na ktorých teraz pracujeme.

Nepoviem už toho veľa. Viem, že všetci tvrdo pracujete. Dnes som vás príliš veľa nechválil, ale viem, že každý sa v skutočnosti úplne vložil do úlohy potvrdzovania Fa. Vidíte, že je veľa vecí, ktoré treba spraviť, a vy ste znepokojení a chcete ich spraviť dobre. Majster to všetko vidí. Nie som to len ja, kto to vidí. Poviem vám, všetky bytosti vo vesmíre to pozorne sledujú. Povrch hmoty je zložený z postupností molekúl a celková náprava Fa už dosiahla bod tohto povrchu. Avšak hoci veci na tomto povrchu vyzerajú pre ľudské oko veľmi hrubé, v skutočnosti doňho prenikajú gigantické mikrokozmické systémy, a on tiež je veľmi komplexný. V náprave Fa boli už spravené prielomy k povrchu. Inými slovami, už sa to približuje k tomu, čo ľudské bytosti môžu vidieť. V mikrokozme to takisto zodpovedá gigantickým dimenziám, a stále sú tam obrovské skupiny bytostí. Takže stále je veľmi veľký počet bytostí, ktoré majú byť spasené nápravou Fa, a situácia je zložitá. Všetky vnímajúce bytosti pozorne sledujú všetko, čo robíme. Všade vo vesmíre sú oči a bytosti, čo boli aj neboli napravené, sledujú. Bytosti v novom vesmíre dychtivo túžia po definitívnom ukončení, zatiaľ čo bytosti v starom vesmíre túžia byť spasené. Tie, čo sa zúčastnili prenasledovania nápravy Fa sú iba tou jednou skupinou, starými silami, a tvoria dvadsať percent bytostí na rôznych úrovniach. Všetky ostatné, početnejšie bytosti sa nezúčastňujú, a tie, čo sa nezúčastňujú, sledujú a pozorujú všetko toto. Oni všetci vedia jednu vec, a dokonca aj staré sily to vedia: ak táto akcia nebude úspešná, všetkému bude koniec.

Aj dnešní vedci objavili, že vo vesmíre sa uskutočňujú veľké zmeny. Objavili, že sféra vesmíru, ktorú môžu v súčasnosti vidieť, sa rozširuje čoraz rýchlejšie, a rýchlosť rozširovania sa stále zväčšuje. Nechcel som o tom predtým hovoriť – ja vyučujem iba princípy Fa. Premýšľajte o tom: čo znamená toto rozširovanie? Niečo sa rozširuje iba predtým, ako to vybuchne; rozširuje sa to a rozširuje, a keď to dosiahne určitý bod, náhle to praskne. Takže všetko je vo svojej poslednej etape. Mnohé bytosti všetko toto sledujú s úzkosťou. Čo sa týka starých síl, tie, so svojimi požiadavkami v mysli, sú tiež znepokojené. Samozrejme, aj bytosti v novom vesmíre dychtivo túžia po ukončení tohto všetkého. Nesmierna sila celej nápravy Fa robí svoju poslednú prácu ešte väčšou rýchlosťou, ktorá prekračuje všetky časy. Teraz je už len malý kúsok od dobehnutia rýchlosti rozširovania povrchu. Samozrejme, rýchlosť rozširovania vyzerá byť malá v pojmoch ľudského času, ale v skutočnosti je veľmi rýchla. Aj ja robím veci veľmi rýchlo. Povedal som vám predtým, že koľko sa toho spraví tam hore, toľko možno preraziť cez nižšie úrovne. Hoci sa vesmír rozširuje, ja robím veci mimoriadne veľkou rýchlosťou a určite to dokážem dobehnúť. Ak to nedobehnem, môžem vám povedať, konečný rozpad by spôsobil, že všetko v povrchovej dimenzii by prestalo existovať. Ak to dobehnem, je to vyriešené. Ja to nielenže dobehnem, ale to aj predbehnem, a vtedy Fa napraví ľudský svet. Teraz som len malý kúsok od toho, aby som dobehol rýchlosť tohto rozširovania. Nespočetne veľa vnímajúcich bytostí, nespočetne veľa bytostí, všetky pozorujú. V skutočnosti sú oči v každej drobnej častici vzduchu. Čo sú nebesia? Povedal som vám, že sú odlišné od nebies, ktoré si predstavujú ľudské bytosti. Ak sa pozriete na Zem z Mesiaca, Saturna, alebo z Venuše, nie je tiež na nebesiach? V rovnakom zmysle je na nebesiach. Nebesia sú v mikrokozme a v makrokozme, a nemyslia sa tým na paralelné dimenzie, ktoré sú vyrobené z častíc rovnakej úrovne – v očiach Bohov je to iba pojem vzdialenosti. V makrokozme a v mikrokozme všetky bytosti pozorne sledujú všetky tieto veci na zemi. Vedia o každom jednom čine a každej jednej myšlienke učeníkov Dafa. Všetko, čo učeníci Dafa robia, je jasne zobrazené pred očami vyšších bytostí. Takže určite sa čiňte dobre a získajte si ich obdiv.

Toto je veľkolepé – naozaj veľkolepé. Bez nápravy Fa by veľkoleposť učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa nebola ukázaná tak nápadne. Učeníci Dafa: veci, ktorým čelíte, sú veľkolepé, vaše zodpovednosti sú významné, a potom ju tu váš pôvod, samozrejme – beriem všetky tieto veci do úvahy keď hovorím, že ste veľkolepí. Musíte byť hodní titulu „učeník Dafa obdobia nápravy Fa“! Toto je niečo, čo vesmír už znova mať nebude. Toto sa stalo len raz od začiatku času – stalo sa to len raz od začiatku času vo vesmíre. Zdá sa, že všetko sa uskutočňuje medzi svetskými ľuďmi a nevyzerá to byť príliš odlišné od vecí svetských ľudí. Ak by tam bola odlišnosť, ľudia by verili všetkému čo poviete, náprava Fa by sa neuskutočnila, a kultivácia by neexistovala. Ľudia sa dopúšťajú hriechov, zatiaľ čo sú v ilúzii, takže v súčasnosti nemajú inú možnosť ako za ne v ilúzii platiť. Hoci je pred nami stále ešte ťažký úsek cesty, nebude trvať dlho. Dúfam, že od tohto bodu sa každý bude činiť ešte lepšie.

Už nepoviem nič viac. Môžete pokračovať vo vašej konferencii. Dnes som tu iba preto, aby som sa s vami stretol, pretože sú tu ľudia z Európy, Austrálie a Ázie, a vy ste ma tiež chceli vidieť. Ak budú veci, ktoré vám mám povedať, určite sa s vami stretnem a poviem vám, čo treba robiť. Dnes som vás chcel hlavne vidieť. Ďakujem vám všetkým.

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Washingtone, D. C.

(Li Chung-č’, 22. júla 2002)

 

 

Dobrý deň! (Srdečný potlesk)

Je to už dlhý čas, odkedy som vás videl naposledy. Z mnohých dôvodov nechcem vystupovať príliš často. Hlavným dôvodom je to, že učeníci Dafa potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti; každý učeník Dafa ide svojou vlastnou cestou a každý učeník Dafa potrebuje mať príležitosť ísť svojou vlastnou cestou. Takže ako váš Majster vám nemôžem vziať vašu príležitosť, aby ste sami potvrdili Fa. Musím vás to nechať spraviť samých. Samozrejme, zatiaľ čo mnoho učeníkov potvrdzuje Fa, zachraňuje vnímajúce bytosti a objasňuje pravdu, stále majú mnoho otázok, ktoré sa chcú spýtať Majstra, o tom, ako presne sa zachovať.

Spomeňte si na tri roky dozadu, keď prenasledovanie zlom práve začalo – mnoho našich učeníkov nevedelo, čo robiť. Naši mladší učeníci neprešli cez nič podobné ako bolo zlo kultúrnej revolúcie. Ale postupne ste sa všetci stali vyrovnanými a hoci ste najprv nevedeli, čo robiť, teraz už viete, čo robiť.  Hoci sme pri tomto postupe mali nejaké prekážky, po tej ceste ste kráčali sami. Uprostred tohto prenasledovania zlom, každý z vás vážne premýšľal o tom, čo by mal robiť a ktorú cestu by si mal vybrať, a týmto ste si ustanovili svoju mocnú cnosť; prešli ste cez toto nesmierne utrpenie. Je to pozoruhodné a je to to, čo by učeník Dafa mal robiť, je to cesta nápravy Fa, ktorú nechávate za sebou, mocná cnosť osvietenej bytosti. Toto je dôvodom, prečo vám Majster mnohokrát nemôže povedať všetko, čo treba robiť. Fa už vám bol vyučovaný a ak hodnotíte veci pomocou Fa, budete schopní robiť ich správne. Ak sa vyskytnú veľké problémy, iste vám to poviem. S výnimkou týchto, čo sa týka mnohých konkrétnych vecí, s ktorými sa stretávate, musíte o nich sami dôkladne premýšľať a je na vás samých, aby ste našli spôsob, ako ich vyriešiť. Všade kde sa objaví problém, tam je potrebné objasniť pravdu a zachrániť ľudí. Neobchádzajte ťažkosti, keď sa s nimi stretnete. Ak zbadáte niečo, čo nám robí škodu, alebo ak vidíte niečo, čo nám bráni v potvrdzovaní Fa, neobchádzajte to – mali by ste tomu čeliť, objasniť pravdu a zachrániť tie bytosti. Toto je milosrdenstvo (cibei) učeníka Dafa a my tým zachraňujeme životy. Spolu s tým, ako objasňujete pravdu, môžete vyriešiť ten problém, že mnoho ľudí bolo podvedených, podlieha nepochopeniu a predsudkom. Nakoniec, lži v propagande z prenasledovania zlom, ktoré sa deje v Číne, oklamali mnoho vnímajúcich bytostí. Zakryli pravdu podvodným divadlom. Keď sa ľudia stretnú s pravdou, starostlivo si veci premyslia a to, ako na to všetko zareagujú, je ich vlastnou voľbou.

Takže z pohľadu na celkovú situáciu, v posledných troch rokoch ste sa činili celkove veľmi dobre, stali ste sa čoraz zrelšími a čoraz racionálnejšími – najmä učeníci v Číne. Spočiatku, keďže ste nevedeli, čo robiť, pôsobili ste trochu rozháraným dojmom. Nevedeli ste, čo robiť, ale čoskoro ste postupne zistili, ako čeliť realite tohto prejavu zla, až kým nakoniec všetci z vás získali vyrovnanosť, k tomuto dnešnému bodu, keď ste sa stali viac a viac zrelými. Takmer sto miliónov ľudí sa kultivuje a sú to noví učeníci, dlhoroční učeníci, tí, ktorí študovali Fa do hĺbky, tí, ktorí študovali Fa povrchne a tí, ktorí práve začali chápať a spoznávať Fa. Nie všetci títo praktizujúci sú schopní pochopiť Fa z vnútra Fa. Tvárou v tvár tomuto démonickému utrpeniu, mnohí učeníci, ktorí neštudovali Fa do hĺbky a mnohí noví študenti so svojimi ľudskými pripútanosťami, majú všetci rôzny názor na veci a rôzne pochopenia potvrdzovania Fa. Takže keď potvrdzujú Fa a objasňujú pravdu, mnoho ľudí to robí do určitej miery s ľudskými pripútanosťami. Keď sú prenasledovaní, ich bežné ľudské pripútanosti budú rozvírené ľudskými emóciami a budú ovplyvnení falošnou láskavosťou a podvodom. Nech sa stane čokoľvek, iba pokračovaním v štúdiu Fa  sa môžete zbaviť svojich ľudských myšlienok, môžete sa zbaviť pripútaností, a tak nebudete ovplyvnení žiadnymi ľudskými vecami. Prešli viac ako tri roky a toto prenasledovanie, ktoré na nás uvalili staré sily, nás spravilo čoraz zrelšími, čoraz racionálnejšími, čoraz rozvážnejšími, čoraz vytrvalejšími a čoraz schopnejšími brať toto prenasledovanie zlom vážne, keď odkrývame lži zla, potvrdzujeme Dafa a zachraňujeme vnímajúce bytosti.

Dafa sa už šíri vo svete desať rokov. Pred troma rokmi to ešte nebolo desať rokov – bolo to len sedem rokov. Hoci to bol krátky čas, Dafa sa už hlboko zakorenil vo vesmíre a v ľudskom svete a nikto ním nemohol otriasť. Keď sa pozerám na terajšiu celkovú situáciu, na povrchu je prenasledovanie stále veľmi kruté, ale v skutočnosti už zostalo len niekoľko tých skazených, prehnitých démonov, ktorí môžu obmedzovať a ovládať ľudí. Čím menej ich ostáva, tým divšie zlo zúri; čím ich ostáva menej, tým sú nepríčetnejší. Rôzni praktizujúci, ktorí pochopili Dafa do rôzneho stupňa, preukazujú rôznu úroveň neochvejnosti a ich vnímanie súčasnej celkovej situácie nápravy Fa je tiež rôzne. Rozličné stavy ich kultivácie vyústili do rôzneho vnímania. Niektorí si môžu myslieť, že situácia je neutešená; niektorým sa situácia už zdá uvoľnenejšia a niektorí ľudia si môžu myslieť, že to je presne obrovská príležitosť zachrániť vnímajúce bytosti a objasniť pravdu. Rôzne pochopenie a uvedomenie si Fa vedie ľudí k rôznemu vnímaniu súčasnej situácie a všetko to mieri na rozličné ľudské myšlienky. Tí, ktorí postupujú správne, zmenia prostredie okolo seba a tí, ktorí postupujú slabo, zmenia prostredie okolo seba podľa stavu svojej mysle. Učeníci Dafa majú rôzne stavy mysle, takže majú rôzne vnímanie prostredia, a preto sa líšia spôsoby, ako sa každý človek správa. Skutočná situácia, ako ju vidím ja, je taká, že zlé staré sily chcú spraviť to, čo chcú. Postupovať správne neznamená kráčať po ceste, ktorú zostavili staré sily; cieľom je nedovoliť starým silám využiť vaše medzery. Napriek tomu všetkému, naši učeníci Dafa ako celok sa stali čoraz zrelšími a zvládajú to všetko s čoraz väčšou racionalitou, vyrovnanosťou, vytrvalosťou a vážnosťou. Na počiatku mali mnohí učeníci veľa ľudských myšlienok a prejavovali rôzne kultivačné stavy. Na povrchu potvrdzovali Fa, ale v skutočnosti sa im do toho miešali ich ľudské myšlienky a oni nemohli dosiahnuť cieľ potvrdzovania Fa a hneď ako boli prenasledovaní, malo to presne opačný účinok. Veci sú teraz iné. Už ste úplne iní ako pred troma rokmi. Samozrejme, stále sa kultivujete a stále máte ľudské myšlienky a kvôli tomu ste schopní sa kultivovať medzi svetskými ľuďmi. Avšak tieto ľudské myšlienky sa prejavia a z času na čas budú hrať negatívnu úlohu v rôznych situáciách. Ale v porovnaní so situáciou pred troma rokmi ste čoraz pozoruhodnejší, inými slovami, učeníci Dafa sa stali zrelými.

Prenasledovanie zla nebude trvať navždy, pretože skazených démonov a prehnitých duchov, ktorí manipulujú ľuďmi, je čoraz menej. Ľudia nemajú schopnosť spraviť sami čokoľvek významné; ľudia vždy boli pod kontrolou iných bytostí. Ak sa vrátime späť, tak v dobe, keď sa hlava zla v Číne odvážila prenasledovať učeníkov Dafa, tam tiež boli zlé činitele, ktoré ovládali toho zlého lumpa. Z pohľadu celkovej situácie nápravy Fa všetky tieto veci, ktoré učeníci Dafa robia, aby napravili Fa, aby zachránili vnímajúce bytosti a aby objasnili pravdu, sú vo svojom poslednom štádiu. Článok, ktorý ste napísali a ktorý sa nachádza na webstránke PureInsight, hovorí o tom, že Kniha zjavenia v Biblii spomína, že zlá beštia bude útočiť na Boha svojimi ústami štyridsaťdva mesiacov, čo je tri a pol roka. Nebudem komentovať, či je to naozaj tak, ale môžem povedať, že táto zlá dráma sa naozaj dostala do svojho posledného štádia, keď ešte chce pokračovať, ale už nemá silu.

Hlava zla v ľudskom svete, ktorá sídli v Číne a je ovládaná zlými, prehnitými démonmi, už viac nie je človekom. Popravde povedané, tá hlúpa vec umrela už dávno a všetko, čo vytvára túto bytosť, je úplne v pekle. Iba jeho najpovrchnejšia  vrstva po narodení sformovaného tela, táto postnatálna materiálna forma, je stále podopieraná zlom. Pretože čas, ktorý staré sily určili na ukončenie skúšania Dafa, ešte neprišiel, staré sily sa zo všetkých síl snažia podopierať ho. Ak by tento povrch nikto nepodopieral, zmenil by sa na hromadu popola a stĺp čierneho dymu – nebol by vôbec ničím. Aby som to povedal tak, ako to hovoria svetskí ľudia, už to umrelo viac ako stokrát. Ale títo prehnití démoni neustále podopierajú jeho tvar na povrchu a neustále používajú tento malý kúsok látky na najvonkajšom povrchu. Ale jeho myseľ je úplne nenormálna. Teraz má strach z toho, že prenasledoval Dafa a učeníkov Dafa, a preto sa neodvažuje zostúpiť zo svojho postu, z tohto dôvodu sa zbláznil, preto žije kvôli Falun Gongu a preto trpí neustálym nepokojom a obavami. Medzičasom čoraz viac zlých bytostí, ktoré ovládajú ľudí, boli odstránené tým, že učeníci Dafa vysielajú spravodlivé myšlienky a objasňujú pravdu. Keď to všetko robíme, staré faktory vo vesmíre sú, ak sa pozriete na celkový obraz nápravy Fa, neustále redukované. Takže toto čoraz viac zmenšilo silu zla. Už viac nemôže široko podporovať svoju zlobu a môže páchať zlo len v obmedzených oblastiach, ktorých rozsah sa neustále zmenšuje. Preto si musí každý učeník Dafa uvedomiť význam objasňovania pravdy. Toto, viac ako čokoľvek iné, by ste mali robiť celým svojím úsilím a je to to najveľkolepejšie. Spása vnímajúcich bytostí a dovŕšenie kozmických tiel, ktoré vám zodpovedajú, všetko je v tom obsiahnuté. Každý jeden učeník Dafa toto musí robiť. Nepremeškajte ani jedinú príležitosť.

Všetci ste videli, že ľudia mimo Číny sa stávajú čoraz jasnejšie uvažujúcimi. Toto je odraz toho, že učeníci Dafa objasňujú pravdu a je to aj preto, že sila nápravy Fa očistila viac zla a spôsobila, že zlo už viac nemôže ovládať ľudí vo svete. Ľudia myslia racionálne. To, čo predtým ľudí obmedzovalo, tam už nie je, a činitele, ktoré manipulovali ľudí, aby robili zlé veci, už boli očistené. Ľudia mimo Číny majú teraz jasnú a čoraz jasnejšiu myseľ a sú schopní čoraz viac vidieť, čo je toto prenasledovanie zlom v Číne zač. Takže pre našich učeníkov Dafa mimo Číny je to šanca, aby sme objasnili pravdu ešte viac, aby sme pomohli ľuďom v celom svete a vládam každého národa lepšie pochopiť tento prejav zla. Takže dúfam, že budete robiť svoju prácu po týchto líniách ešte pevnejšie a pomôžete ľuďom skutočne toto všetko spoznať.

Ste učeníkmi Dafa, takže bez ohľadu na to, v akom prostredí sa nachádzate, keď robíte veci ako objasňovanie pravdy a zachraňovanie vnímajúcich bytostí, mali by ste prejavovať správanie učeníka Dafa. Nakoniec ste praktizujúci, takže ak to chcete robiť dobre, najpodstatnejšou vecou, ktorú by ste mali robiť, je štúdium Fa. Bez ohľadu na to, akí ste zaneprázdnení, musíte študovať Fa. Toto sa zvlášť týka tých učeníkov, ktorí vykročili vpred neskoro, alebo sa potkli, alebo neudržali krok – mali by ste veľa študovať Fa, viac počúvať kritiku a ponáhľať sa to dobehnúť. Každý musí poznať dôležitosť vysielania spravodlivých myšlienok. Je to preto, že ste učeníci Dafa, a nie ste svetskí ľudia, ktorí robia veci pre Dafa, ale učeníci Dafa, ktorí potvrdzujú Fa. Hlava zla v Číne rozširuje lži o tom, že tvrdím, že som Ježiš alebo Šákjamuni. Všetci viete, že sú to nehanebné lži, ktoré si vymyslel ten lump, ktorý klame ako sa mu zachce. Ja nie som Ježiš a nie som ani Šákjamuni, avšak Fa vytvoril milióny a milióny Ježišov a Šákjamuniov, ktorí majú odvahu kráčať cestou Pravdy, ktorí majú odvahu riskovať svoje životy kvôli Pravde, a ktorí majú odvahu zasvätiť svoje životy zachraňovaniu vnímajúcich bytostí. (Dlhý potlesk) Každý z vás učeníkov Dafa by si mal skutočne uvedomiť, kým je, a kráčať po svojej ceste dobre. Skutočne ste takí veľkolepí, takže musíte racionálne a vážne robiť veci správne, veci, ktoré dnes máte robiť. Keď teraz objasňujeme pravdu iným, všetci cítite, že by sme mali zaobchádzať s vnímajúcimi bytosťami s milosrdenstvom, takže ešte milosrdnejší by ste mali byť k sebe ako učeníci Dafa. Všetci ste učeníkmi v tej istej škole praktizovania a dávate všetko do nápravy Fa vesmíru, takže by ste mali vzájomne dobre spolupracovať. Nepristupujte k veciam s príliš mnohými ľudskými pripútanosťami a nespôsobujte zbytočné konflikty a spory tým, že vzájomne komunikujete s ľudskými pripútanosťami. V týchto situáciách by vaše správanie vždy malo preukázať znášanlivosť, dobrotu a prívetivosť učeníka Dafa. Veci človeka vedľa vás sú vašimi vecami[1] a vaše veci sú jeho vecami. Nehovoríme o „jednote“, o akej hovoria svetskí ľudia, ktorá je násilnou, povrchnou vecou. Ste praktizujúci a vaše sféry sú vyššie. Takže vo vašich mnohých projektoch by vaše činy mali odrážať  porozumenie voči ostatným, schopnosť počúvať mienku iných ľudí a schopnosť posúdiť to, čo je dobré a to, čo je zlé podľa Dafa. V skutočnosti, teraz ste už omnoho lepší ako predtým; ja si však myslím, že by ste mali byť ešte lepší v čase, ktorý je pred vami.

Dnes som vás chcel hlavne všetkých vidieť. Naposledy som nemohol prísť na Fa konferenciu v Kanade, ktorá oslavovala desiate výročie rozširovania Dafa vo svete. Nie je to preto, že by sa učeníci Dafa dobre nečinili, ale pretože príliš mnoho ďalších ľudí ma chcelo vidieť. Nechcel som vystupovať na verejnosti, pretože ak by som vystúpil, všetka pozornosť verejnosti by bola na mne. Teraz ste to vy, kto potvrdzuje Fa medzi ľuďmi vo svete a ste tými, ktorí zachraňujú vnímajúce bytosti a dovršujú všetko, čo je vaše, počas objasňovania pravdy ľuďom vo svete. Takže som vám chcel nechať príležitosti a nechať vás robiť tieto veci. Ak by som to spravil inak, ak by som  vystúpil na verejnosti, nikto by nepočúval to, čo hovoríte spoločnosti, alebo čo hovoríte vládam – všetci by to chceli počuť priamo odo mňa. Ak by sa toto stalo, Majster by musel riešiť veci v ľudskom svete a zároveň robiť veci nápravy Fa – a ja by som nebol schopný robiť to všetko sám, nie? Samozrejme, boli tu tiež ďalšie dôvody.

Nechcem už veľa hovoriť. Dnes som vás len chcel všetkých vidieť. Dúfam, že táto naša Fa konferencia pôjde ešte lepšie. Navyše jedným dôvodom, prečo táto naša Fa konferencia môže byť úspešná a prečo Dafa môže mať oporný bod v Spojených štátoch, je obrovská podpora od amerických ľudí. Týmto ďakujeme americkým ľuďom (potlesk), ďakujeme kongresmanom Spojených štátov a zákonodarcom na rôznych úrovniach vlády a ďakujeme všetkým úrovniam vlády Spojených štátov. (Potlesk)

Kráčajte dobre po svojich cestách. Bez ohľadu na to, čo sa stane, všetko, čo je najskvelejšie, očakáva učeníkov Dafa a všetko, čo je najstrašnejšie, očakáva ľudí, ktorí hrajú negatívnu úlohu v náprave Fa. (Dlhý potlesk)

 

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Filadelfii 2002, USA

(Li Chung-č’, 30. novembra 2002)

 

Zdravím Vás!

„Na oboch brehoch škriekanie gibonov počuť bez prestania, kým moja ľahká loď míňa tisíce skalných útesov.“[2] (Búrlivý potlesk) Zlo vyčerpalo svoje triky a učeníci Dafa zoceľovaním dospeli. Neobávame sa žiadnych ďalších trikov, ktoré by mohlo použiť. Prenasledovanie Dafa a učeníkov Dafa už trvá viac ako tri roky a čoskoro to budú štyri roky. Počas tohto obdobia bolo mnoho našich učeníkov Dafa, najmä učeníkov Dafa v Číne, vystavených prenasledovaniu zlom, ktoré jednoducho nemá obdoby. Uprostred teroru  vytvoreného klamstvami a podvodom vydržali tieto tri roky a odolali prenasledovaniu, ktoré je jednoducho diabolské až do krajnosti. To je vynikajúce! Bežní ľudia by to nemohli dokázať.

Viete, že keď v Číne chcú niekoho zničiť alebo keď chcú niekoho potlačiť, a toto zahŕňa aj vládcu krajiny, nepotrvá to ani tri dni a ten človek nebude existovať. Samozrejme netvrdím, že fyzické telá učeníkov Dafa sú z diamantu alebo z ocele. Príčinou je skôr to, že zlí ľudia nemajú absolútne žiaden spôsob ako pochopiť kultivujúcich a všetky triky, ktoré si osvojili z histórie a ktorými útočia na ľudí, môžu fungovať iba na bežných ľudí. Na kultivujúcich sú úplne neúčinné – na kultivujúcich, ktorí sa vzdali svetských pripútaností.

Samozrejme, zatiaľ čo sa kultivujú, mnohí žiaci stále ešte majú do určitého stupňa myslenie svetských ľudí a sú ľudia, ktorí vždy zanedbávali štúdium Fa, ako aj mnohí noví žiaci, ktorí práve začali praktizovať. Takže keď náhle čelia tejto hrôze zla, tomuto náporu a útlaku, ktoré sú jednoducho zdrvujúce, je to pre tých žiakov, ktorí majú silné ľudské myšlienky, naozaj desivé. Tieto ľudské myšlienky spôsobili u týchto žiakov nachvíľu zmätok, a oni nevedeli rozoznať, čo sa naozaj deje. Avšak po určitom čase o tom sami pokojne rozmýšľali – „Prečo študujem Dafa?“ „Je teda Falun Dafa naozaj dobrá vec?“ „Kto je vlastne Li Chung-č’?“ – mnohí ľudia uvažovali o týchto veciach pokojne a s chladnou hlavou. Výsledkom tohto pokojného uvažovania bolo, že sa to všetkým ešte viac vyjasnilo: „To, čo študujeme, je spravodlivý Fa, a na Zhen, Shan, Ren, ktoré kultivujeme, nie je nič zlé.“ Boli ste schopní vidieť čoraz lepšie, že všetky metódy, ktoré zlí ľudia použili v tomto prenasledovaní, sú lži a ohovárania, a vidieť, že využili všetky zlé metódy a že ani jediná vec nie je pravdivá a všetko sú to len triky.

Takže aký bol cieľ tohto zlého prenasledovania? Bolo to kvôli ochrane režimu? V skutočnosti vôbec nie. Hovoriť, že Falun Gong ohrozuje čínsky režim, je jednoducho obrovská lož, ktorá je rozširovaná zlom. Mnohí ľudia sa pýtali mňa a mnohí ľudia sa pýtali aj mojich učeníkov: aká je skutočná príčina tohto prenasledovania? Jednoducho šašova závisť. Keďže má moc, môže spraviť niečo takéto. Môže to znieť dosť smiešne a možno neuveriteľne – ako by sa ľudstvu mohlo stať niečo takéto? Avšak naozaj sa to stalo. Toto prenasledovanie sa udialo, akokoľvek to môže byť absurdné, kvôli tomu, že ten šašo bol hnaný svojou pokrivenou závisťou. Presne to je príčinou. Je to skutočná príčina, ktorú vidíme tu v ľudskej spoločnosti.

Avšak z iného pohľadu, ľudské bytosti v skutočnosti nemajú schopnosť spraviť čokoľvek významné. Zvyčajne sa stane to, že nedobré myšlienky ľudí sú v súlade so zlými bytosťami v iných dimenziách, a potom tie zlé bytosti využijú ich nedobré myšlienky a  robia nedobré veci, takže zlé bytosti dosiahnu svoje ciele a túžby v nedobrých myšlienkach ľudí sú uspokojené. Odkiaľ vlastne pochádzajú ľudské myšlienky? Dnešní vedci pochopili, že ľudský mozog nie je skutočným zdrojom myšlienok. Takže odkiaľ pochádzajú ľudské myšlienky? Každý si myslí, že pochádzajú z toho, čo sa človek naučil v bežnej spoločnosti a z jeho vlastného uvažovania. Nie je to však tak. Keď svetskému človeku skrsne myšlienka, že niečo spraví, jeho mozog v skutočnosti neprešiel dlhým procesom uvažovania. Mnoho vecí je jednoducho okamžitou reakciou a veľa slov sa jednoducho priamo vyhrnie z úst. Takže odkiaľ teda vlastne pochádzajú tieto myšlienky? My kultivujúci všetci vieme, že medzi mysľou človeka a faktormi v mnohých rôznych dimenziách sú v skutočnosti prepojenia a čo sa týka dôležitých vecí, človek v skutočnosti robí veci pod kontrolou iných bytostí. Jednoducho hrá veci tu v tomto ľudskom svete, to je všetko. Povrch ľudského tela, po narodení vytvorené telo, v podstate nie je nič.

Keď sme teda pri téme ľudského tela, povedal som vám o ňom už niečo pri istých vybratých príležitostiach. Avšak nehovoril som o ňom na väčšom fóre. Dôvodom je to, že Fa, ktorý dnes vyučujem, je Fa vesmíru, náprava Fa napravuje vesmír, a učeníci Dafa existujú spoločne s nápravou Fa, takže nemôžem hovoriť o týchto špecifických veciach alebo o konkrétnych situáciách v spoločnosti, ktoré sú príliš špecifické, sú na príliš nízkej úrovni, alebo sú iba v Troch ríšach. Tieto veci nemožno zapísať do Fa vesmíru. Preto som o nich nehovoril. O týchto veciach som hovoril iba pri niekoľkých vybratých príležitostiach.

Samozrejme, ľudská bytosť má tri duše, sedem duchov a tak ďalej, a má aj ľudskú Pravú kožu, spolu s dvomi faktormi poskytnutými po narodení jeho rodičmi, a tieto faktory, ktoré vytvárajú ľudskú bytosť, existujú v dimenziách neviditeľných ľudským okom. Látky získané z ľudskej potravy spôsobujú, že sa ľudské telo na povrchu postupne zväčšuje. Ľudia to nazývajú „rast“. Toto ľudské telo je vytvorené po narodení v materiálnej dimenzii svetských ľudí, po rokoch zostarne a zomrie a rozloží sa naspäť na hmotu. Takže inými slovami, po narodení sformované telo svetského človeka je len nádobou a tieto takzvané myšlienky, jediná vec, ktorá môže existovať v mozgu ľudského tela, sú v skutočnosti povrchné koncepty, ktoré sa vytvarovali v  hlave zo skúseností nazhromaždených počas ľudského rastu. Myšlienky ľudského tela sú teda len toto. Avšak koncepty samotné netvoria intelekt. Sú neúplné, neorganizované a navyše nesúvislé. Preto keď človek opustí svoje hlavné vedomie, stane sa iracionálnym – chvíľu bude hovoriť o jednej veci, o chvíľu je to niečo iné, skočí k tomuto, preskočí k tamtomu a je to pomiešané. Nevie, čo hovorí, ani čo chce vlastne povedať. Je to preto, že nemá hlavnú niť, ktorá by všetko spájala dohromady a je to prejav vecí, ktoré si vytvoril po narodení. Keď teda človek opustí svoje hlavné vedomie, zasahovať môžu nielen tieto koncepty, ale aj rôzne vonkajšie odkazy, a preto ľudia hovoria, že má duševné problémy.

To teda znamená, že toto prenasledovanie sa v ľudskom svete prejavuje tak, že zlomyseľná závisť zlej osoby voči  Dafa je manipulovaná zlými bytosťami v iných dimenziách, ktoré využívajú diabolskosť toho šaša, aby vytvorili takúto obrovskú a nehanebnú akciu, aká sa v histórii nikdy nevyskytla – diabolské, nezmyselné prenasledovanie žiakov Dafa. Všetky ospravedlnenia nášho potlačovania sú vymyslené lži. Svojou mocou riadi celú propagandistickú mašinériu tej spoločnosti a medzi čínskymi ľuďmi a vo zvyšku ľudstva vo svete rozšíril mnoho obrovských a odporných klamstiev. Hoci to bolo diabolské, učeníci Dafa zoceľovaním dozreli a uvideli, čo je toto všetko zač, takže teraz uvažujú čoraz jasnejšie a sú čoraz  rozumnejší. Spočiatku niektorí žiaci neboli schopní rozpoznať skutočnú povahu zla, pretože ešte neodstránili niektoré svoje ľudské pripútanosti a pretože ich správne, spravodlivé myšlienky neboli dostatočné, boli hnaní svojimi pripútanosťami, a  vyvinuli si tak niektoré ľudské myšlienky, a ukázali tak aj svoju stránku, ktorej chýbalo triezve uvažovanie. Avšak skrz toto prenasledovanie pochopili učeníci Dafa vážnosť kultivácie a to vám umožnilo naozaj vidieť to, čo je toto zlo zač, takže napokon ste to spravili dobre. Toto platí najmä o učeníkoch Dafa v Číne, ktorí sa zoceľovaním stali čoraz zrelšími. Keď sú teraz títo učeníci Dafa zatknutí v tomto prenasledovaní zla, už nie je také ľahké ako predtým „transformovať“ ich, ako sa to absurdne nazýva. Aká „ľútosť“? Aká „transformácia“? „Transformovať“ na čo? Sú to všetko dobrí ľudia a sú najlepšími ľuďmi na svete – sú dobrými ľuďmi, ktorí prevyšujú svetských ľudí – na čo sa ich vlastne pokúšate „transformovať“? Aká „transformácia“? Zlo naozaj vykonalo všemožné odporné veci. Ako som kedysi dávno povedal: ktokoľvek útočí na dobro, je určite zlý.

V tomto prenasledovaní majú zlé bytosti každopádne najhorší cieľ, ale staré sily, ktoré manipulovali zlom, majú tiež svoj cieľ. Aký je ich cieľ? Na povrchu to vyzerá tak, že používajú zlé bytosti, aby robili zle učeníkom Dafa a Dafa, aby tak učeníci Dafa údajne „zoceľovaním dozreli“ a aby vytriedili tých, ktorí si nezaslúžia byť učeníkmi Dafa. Potom použijú hriechy, ktorých sa zlé bytosti dopustili proti učeníkom Dafa, na zničenie zlých bytostí a vyčistenie vesmíru. Takto to zostavili staré sily. Vyzerá to ušľachtilo, nie? Avšak nie je! Ich skutočným cieľom je získať to, čo chcú oni. Toto nie je kultivácia malého rozsahu – vesmír prechádza nápravou Fa. V porovnaní s nápravou Fa je všetko jednoducho bezvýznamné – nič k nej nesiaha a nedá sa s ňou porovnať. Nemôžete porovnávať veci, ktoré sa vyskytujú v osobnej kultivácii, s nápravou Fa. Nech je bytosť starých síl na akokoľvek vysokej úrovni, ak sa nedokáže správne umiestniť v tomto stave vecí, je v nebezpečenstve a bude vyplienená počas nápravy Fa vesmíru; všetky nespočetné bytosti, ktoré boli kvôli tomuto zrazené dole, boli z veľmi vysokých úrovní. Najhroznejšie je to, že zatiaľ čo sa tohto zúčastňujú, vrstvy a vrstvy starých síl naplánovali na každej úrovni odstránenie starých síl, ktoré sú priamo jednu úroveň pod nimi. Spravili to tak preto, lebo vedeli, že bytosti, ktoré priamo spravili nedobré veci, nikdy nedokážu splatiť hriechy, ktorých sa dopustili proti Dafa počas tejto zlej drámy.

Pravda sa zvyšuje  s  každou nasledujúcou úrovňou a keď sa pozriete na veci z vyššej úrovne, to, čo je zostavené na nasledujúcej nižšej úrovni na údajnú „pomoc Dafa“, je hriechom, takže to, čo majú v úmysle, je dokonca vyplieniť tých, ktorí robia manipulovanie počas nápravy Fa, keďže tiež zhrešili proti Dafa, keď sa to meria vyššími pravdami. Avšak nevedia o tom, že tí na vyšších úrovniach sa na nich pozerajú rovnakých spôsobom a rovnakým spôsobom ich zrazia dole. Takže staré sily postupne odstraňujú staré sily, s tým, že každá úroveň odstraňuje tých, ktorí sú priamo pod nimi. Avšak toto nie je to, čo ja chcem. Žiadna z bytostí nie je hodna toho, aby sa tohto zúčastnila. Avšak oni sa zúčastnili a mali svoje zámery. Avšak ja som im neustále vyučoval Fa a povedal som im o týchto veciach. Ja zaobchádzam so všetkými rozličnými vnímajúcimi bytosťami rovnako. Samozrejme, tieto staré sily sú pripútané k tomu, čo chcú robiť, a k tomu, čo chcú dosiahnuť, robia tieto veci bezcitne a nezmenia svoje metódy nech sa deje hocičo; robia tieto veci, zatiaľ čo sú manipulovaní bytosťami nad nimi. Takže napokon všetky  staré sily sami seba vyplienia až kým nebude po nich.

Ja som chcel, aby žiadna vnímajúca bytosť neprekážala náprave Fa a aby sa na nej dokonca ani nepodieľala. Náprava Fa, keď prechádza od najzákladnejšieho bodu, od najnižšieho bodu, všetko ide smerom hore a všetky bytosti, bez ohľadu na to, akí ste zlí, alebo ako veľa ste mohli zhrešiť v minulosti, ja nepoužijem vaše minulé chyby proti vám, a očistím vás od najmikroskopickejšieho bodu až k povrchu vašej bytosti a toto dokonca zahŕňa akúkoľvek myšlienku, ktorú bytosť môže mať. Ja napravujem odspodu hore, celou cestou. Toto by bolo najlepšie dobrotivé riešenie a ani jediná bytosť by nepadla, ani jediná bytosť by nezhrešila proti Dafa a tejto náprave Fa. Nebolo by to nádherné? Avšak nie, oni trvali na svojom a to prinieslo túto katastrofu v ľudskej spoločnosti.

Ako učeníci Dafa sme proti tomuto prenasledovaniu. Ako váš Majster, ja neuznávam túto vec a neuznávam celý tento plán, ktorý zostavili staré sily. Toto spôsobilo, že staré sily postupujú ešte zbesilejšie. Takže niekedy sa tohto prenasledovania nezúčastňujú iba zlé bytosti, ale dokonca aj niektoré bytosti starých síl z vysokých úrovní. Počas nápravy Fa si všetky bytosti samé vyberajú cestu, po ktorej pôjdu. To, čomu každá bytosť naozaj čelí, je voľba vlastnej budúcnosti.

Ako ste videli, pri prenasledovaní vyčerpali všetky svoje triky a učeníci Dafa zoceľovaním dozreli. Či je to vnútri alebo mimo Číny, hoci je stále ešte mnoho bytostí, ktoré boli oklamané propagandou zla, ale celkovo už sily zla a sily spravodlivého v iných dimenziách nie sú v rovnováhe. Spravodlivé sily naklonili váhu vo svoj prospech tak veľa ako sa dá. Tie zlé bytosti to už teraz nedokážu udržať. Krutí ľudia vo svete môžu vyzerať veľmi zlí, ale to je v skutočnosti iba zostavené starými silami. Minule som povedal, že zlo neprestane prenasledovať ani tesne pred koncom. Hoci by to malo skončiť zajtra, zlo bude dnes stále ešte rovnako páchať zlo. Takýmto spôsobom sa vo vesmíre dejú veci predtým ako náprava Fa ukončí jeho napravovanie. Bez prechodu cez nápravu Fa sa nestane dobrým sám od seba – ako by sa mohol obrátiť na dobrý bez nápravy Fa? Jed je proste jedovatý a ak chcete, aby prestal byť jedovatý, nemôže to urobiť. Takže keď sa na to pozeráte týmto spôsobom, nemali by sme mať nijaké  ilúzie o zlých silách a tých zlých ľuďoch, ktorí prenasledujú Dafa.

Prednedávnom mnohí žiaci uvažovali: „Čínska komunistická strana bude mať čoskoro svoj 16. zjazd. Ak ten hlavný démon v Číne, ten pozemský lotor, odstúpi, nebude obnovené dobré meno nášho Dafa? Kto by chcel zdediť to bremeno a kto by bol taký hlúpy ako on?“ Takéto myslenie nie je nesprávne v bežnej spoločnosti, ale nie je správne u praktizujúceho. S takýmto veľkým Fa, ako by mohlo tak mnoho veľkolepých budúcich Bohov, veľkolepých učeníkov Dafa, ktorí boli ukovaní kultiváciou Dafa, vložiť svoje nádeje do nejakej bežnej osoby? Neurážame sami seba? Mohli by ľudské bytosti ovládať Bohov? Avšak mnoho našich učeníkov Dafa rozmýšľalo týmto spôsobom. Nie je to veľká vec keď jeden človek rozmýšľa týmto spôsobom a nie je to veľká vec keď dvaja ľudia rozmýšľajú týmto spôsobom – to je len záležitosť ich osobnej kultivácie. Ale ak každý takto rozmýšľa, aká situácia vznikne vo väčšej skupine učeníkov Dafa? Bude to vážne narušenie, silná pripútanosť, a to nemôže byť dovolené. Ja som to videl a staré sily to videli tiež. Staré sily si pomysleli: „Počkať, počkať, čo je toto?“ A tak ešte zhoršili výsledok 16. zjazdu Čínskej komunistickej strany.

Ako som povedal, všetko, čo sa dnes deje v ľudskej spoločnosti, je výsledkom myšlienok učeníkov Dafa. Hoci staré sily existujú, ak nemáte takéto myšlienky, nemôžu robiť nič. Ak sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, staré sily nemôžu spraviť nič. Ak by niekto v ľudskej spoločnosti naozaj obnovil meno nášho Dafa, premýšľajte o tom, možno to ľudské bytosti spravia, avšak mysleli ste už na to, ako vysoko by som musel umiestniť tú osobu? Nie je to tak? Vy ste kultivujúci a všetky zmeny pochádzajú z vašej kultivácie a z nápravy Fa; všetko to, čo vy sami potvrdíte a k čomu sa osvietite, všetko čo získate, všetko toto pochádza z toho, čo ste spravili na svojej ceste. Rozhodne nemyslite na nejaké láskavosti, ktoré by nám staré sily mohli spraviť, alebo na to, ako by nám ľudská spoločnosť mohla pomôcť. Vy ste tí, čo zachraňujú spoločnosť bežných ľudí a vy ste tí čo zachraňujú vnímajúce bytosti!

Keď ste boli prenasledovaní alebo ste boli pod tlakom v ľudskej spoločnosti, je ťažké zabrániť vašim ľudským myšlienkam, aby vstupovali do hry, takže nejaké myšlienky bežných ľudí sa môžu vynoriť, neprikladajte im však veľkú váhu. Učeníci nápravy Fa, prenasledovanie sa už dostalo do tejto etapy a Dafa už prišiel do tejto etapy v náprave Fa: čoho sa ešte máme obávať? Nevideli ste už jasne svoju budúcnosť? Takže keď príde na tie zlé bytosti a ich usporiadania, pokiaľ sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, môžete ich odmietnuť, zahnať a spraviť ich bezmocnými. Avšak tým, že ste medzi svetskými ľuďmi a čelíte týmto veciam, hoci ste k veciam pristupovali rôzne a dokonca môže byť medzi nami ešte viac takých, ktorí majú rôzne porozumenia a ktorí prejavujú nejaké ľudské myšlienky, nie je to vôbec prekvapujúce. Je to preto, že kým sa zlepšujete v kultivácii, vaša cesta potvrdzovania Dafa, zachraňovania vnímajúcich bytostí a smerovania ku konečnému dovŕšeniu bude hrboľatá. Kľúčovým je, aby ste potom ako si niečo uvedomíte, vykonali každý krok dobre.

Ako som povedal, ak by žiadne bytosti neprenasledovali Dafa, všetko mohlo mať dobrotivé riešenie. Vedel som však, že ak by všetky bytosti vo vesmíre boli také dobré, nebola by potrebná náprava Fa. Bolo isté, že vystúpia, bolo len otázkou, akú to bude mať formu. Takže toto vytvorilo skúšku pre našich učeníkov Dafa. To je všetko. Je to prirodzený prejav, avšak takýto plán starých síl, toto dôkladné usporiadanie, takéto skutočne systematické usporiadanie, ktoré prechádza od vrchu po spodok, to je po prvýkrát vôbec. Toto obrovské utrpenie je naozaj veľmi veľké. To, čo prežívate a vnímate, je iba prejav v ľudskej spoločnosti, avšak to, čo vidím ja, je načisto šokujúce dokonca aj pre bytosti väčšieho vesmíru. Možno ľudstvo nemôže pochopiť, čo hovorím. Avšak keď ľudstvo uvidí prejav kozmických telies prechádzajúcich cez znovuzrodenie prichádzajúci k povrchu našej Mliečnej dráhy, potom uveria všetkému. (Potlesk)

Tak ako som práve povedal, počas celého obdobia nápravy Fa sa učeníci Dafa celkovo činili veľmi dobre a učeníci Dafa sa zoceľovaním stali čoraz zrelšími. Zatiaľ čo potvrdzujete Fa, bez ohľadu na to, akú formu učeníci Dafa použijú na záchranu vnímajúcich bytostí a bez ohľadu na to, ako prispievate alebo aké metódy používate, potvrdzujete Fa a ukovávate sa na ceste objasňovania faktov. Tiež sa činíte čoraz lepšie a stávate sa čoraz rozumnejšími. A ako učeníci Dafa spolupracujete medzi sebou čoraz lepšie. Možno malo mnoho žiakov predtým takú skúsenosť, že naši učeníci Dafa sa hádali, keď robili niečo spoločne, niekedy vyzerali dosť nahnevane a potom čo vystúpili vaše ľudské myšlienky, ovplyvnilo to dokonca vašu veľkú úlohu potvrdzovania Fa. Avšak ako sa vaše porozumenie Fa zlepšovalo a vaše ľudské myšlienky boli odrezané, tieto veci a tieto prejavy sa stali menej intenzívnymi. Takže prečo sa vyskytujú hádky? Je to v skutočnosti len preto, že tu hrá úlohu ten kúsok vašich ešte neodstránených vecí na vašom ľudskom povrchu. Avšak keď sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, sú bezmocné. Všetci viete, že Fa je dobrý, že by ste mali ochraňovať Fa, že máte robiť určité veci, a že máte ísť zachraňovať vnímajúce bytosti a potvrdzovať Fa, potom keď vaše spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, primiešajú sa do toho vaše ľudské myšlienky. To spôsobí, že začnete byť rozrušený ako svetský človek a niektorí ľudia si dokonca myslia, že by mali trvať na svojich myšlienkach a toto v spojení s niektorými ďalšími faktormi viedlo k niektorým situáciám, ktoré by sa medzi učeníkmi Dafa nemali stať. V poslednej dobe ste sa činili celkom dobre, pretože ste sa stali čoraz zrelšími.

Vedeli ste vlastne, že tie veľké osvietené bytosti majú v nebesiach mnoho vecí, ktoré tiež musia koordinovať a vzájomne prediskutovať? Budha Šákjamuni povedal, že je toľko Tathágatov ako zrniek piesku v rieke Ganga. Inak povedané, spomedzi Kráľov Fa na nebesiach, len Bohov typu Budha je toľko, ako zrniek piesku v rieke Ganga. A to je len malý počet – to, o čom hovoril, bolo len to, čo mohol vidieť zo svojej úrovne. Čo potom ďalší Bohovia? Budhovia sú len jedným druhom Bohov vo vesmíre a nie je ich počtom tak veľa. A existuje nespočetne mnoho Bohov rôznych druhov, je ich tak veľa, že je nemožné ich spočítať, je to nekonečný počet bytostí. Ak by sa mali hádať, keď niečo robia, bolo by to hrozné, keďže každá osvietená bytosť má svoj vlastný súbor právd, ktoré potvrdila a ku ktorým sa osvietila z právd Fa vesmíru, a vytvorila si svoj vlastný súbor vecí so svojím chápaním vesmíru. Napríklad, súbor vecí Budhu Šákjamuniho sa nazýva „prikázanie, meditácia, múdrosť“. A tak, keďže každá veľká osvietená bytosť a každá bytosť vo vesmíre má svoj vlastný súbor pochopení vesmíru, ak by sa teda začali hádať, nebola by to katastrofa? Tam, kde sú oni, však takáto vec neexistuje.

Takže aký je ich stav mysle? Je to tolerancia, mimoriadne nesmierna tolerancia, schopnosť akceptovať iné bytosti a schopnosť naozaj myslieť z perspektívy iných bytostí. Toto ešte mnoho z vás vo svojej kultivácii nedosiahlo, avšak postupne to dobiehate a získavate to. Keď nejaký iný Boh navrhne myšlienku, neponáhľajú sa ju zavrhnúť a neponáhľajú sa vyjadriť svoje vlastné myšlienky; nemyslia si, že ich vlastné myšlienky sú dobré. Namiesto toho sa pozrú na to, aký bude konečný výsledok prístupu, ktorý navrhol ten Boh. Cesty sú odlišné – každého cesta je odlišná – a pravdy, ktoré bytosti potvrdia a ku ktorým sa osvietia vo Fa, sú tiež odlišné, avšak je celkom možné, že výsledky budú rovnaké. Preto sa pozerajú na výsledky a ak výsledok Božej myšlienky môže dosiahnuť cieľ, ak to naozaj môže dosiahnuť, potom to všetci budú nasledovať. Takto myslia Bohovia. Takisto, ak tomu niečo chýba, bezvýhradne a potichu to doplnia, aby tie veci boli úplnejšie a dokonalejšie. Takto oni riešia veci.      

Učeníci Dafa, vo vašej kultivácii v bežnom ľudskom svete ste všetci jasne pochopili niečo, čo je založené na princípoch Fa, menovite, nebyť pripútaný k „zisku a strate“ svetských ľudí. Takže keď ide o veci súvisiace s potvrdzovaním Fa, tiež by ste nemali naliehať na vyslovení „mojich myšlienok“ alebo vykonaním vecí „mojím spôsobom“. Nie je to tak, že iba tak si môžete ustanoviť mocnú cnosť vo vesmíre. Ak máte dobrú myšlienku, dobre, prišli ste s ňou, ste zodpovední k Fa a nie je dôležité či vaša myšlienka je prijatá alebo či je použitý váš prístup. Ak myšlienka iného človeka môže dosiahnuť rovnaký výsledok a vy nie ste pripútaní k svojej vlastnej myšlienke a namiesto toho nasledujete jeho myšlienku, potom či ste svoju myšlienku vyslovili alebo nie, všetci Bohovia to uvidia a pomyslia si: „Pozrite sa, nie je pripútaný a  dokáže byť taký tolerantný a veľkorysý.“ Na čo sa pozerajú Bohovia? Nepozerajú sa na toto? Keď ste  pripútaný k zdôrazňovaniu svojich vecí, leziete do býčieho rohu a Bohovia, ktorí sa zhora pozerajú, to nemôžu vystáť. Dokonca keď stále tvrdíte, že je to pre dobro Dafa a že „môj prístup je dobrý“ a môže dosiahnuť ten a ten cieľ – a možno je to naozaj tak – aj tak by sme nemali mať pripútanosti, ktoré sú príliš podobné svetským ľuďom. Ak to naozaj dokážete spraviť, všetci Bohovia povedia: „Tento človek je naozaj pozoruhodný.“ Nie je to tak, že Bohovia vidia, že vaša myšlienka fungovala a potom zvýšia vašu úroveň. Namiesto toho, vašu úroveň zvýšia iba keď uvidia, že vaše pochopenie tej veci sa zlepšilo. Toto je pravda v spravodlivom Fa. Ak si myslíte: „Ak získam toľko a toľko zásluh, stane sa mi to a to,“ áno, tak to funguje u svetskej osoby a môže sa na to prihliadať v niektorých aspektoch vesmírnych princípov Fa alebo v určitých situáciách. Avšak skutočné zlepšenia pochádzajú zo vzdania sa, nie zo získania. (Búrlivý potlesk)

Máme mnoho žiakov, ktorí sa neustálou kultiváciou zlepšujú naozaj rýchlo. Najmä ako celok ste sa činili čoraz lepšie v spoločnom zlepšovaní sa a vo vzájomnej spolupráci. Teraz ide o to, ako dokážete ešte lepšie a ešte dôkladnejšie robiť veci, ktoré teraz majú byť vykonané. Keďže ste učeníkmi Dafa, nemali by ste vkladať svoje nádeje do takzvaných „prirodzených“ zmien, vonkajších zmien, zmien v ľudskej spoločnosti, alebo do nejakých láskavostí, ktoré by nám niekto mohol spraviť. Vy ste Bohovia a vy ste budúcimi vládcami rôznych vesmírov, takže na koho by ste sa spoliehali? Všetky bytosti rátajú s vami! (Potlesk) Naozaj je to tak. Realita vesmíru sa prejaví v blízkej budúcnosti a vtedy bude určené to, či sme sa činili dobre alebo slabo – akokoľvek sa veci vyvinú, bude to určené. Pokiaľ táto záležitosť neskončila, stále je príležitosť. Každý z nás kráča svojou vlastnou cestou a dovršuje svoj stav dosiahnutia. V budúcnosti budú učeníci Dafa schopní vidieť, či sa činili dobre na svojej ceste potvrdzovania Fa a zachraňovania vnímajúcich bytostí. Budete dokonca živo vidieť tie maličkosti, ktoré sa stali niekde počas vášho procesu nápravy Fa. Samozrejme, zlo a nedobré bytosti nemôžu vidieť budúcnosť. Vnímajúce bytosti, ktoré ste spasili a tie vnímajúce bytosti, ktoré sú schopné pochopiť to, keď im objasňujete fakty, budú takisto čoskoro svedkami veľkolepej scény vášho dovŕšenia. (Potlesk) A to bude určite otvorené a dôstojné.

Samozrejme, nedávno sa našim učeníkom Dafa stali nejaké veci. Je mnoho vecí, o ktorých vám Majster naozaj nemôže povedať  – najmä nie v tom čase. Dôvodom je to, že staré sily si myslia, že ak vám to poviem, mali by vám veci ešte viac sťažiť. Práve preto som vám až doteraz nepovedal o otázke vašej vzájomnej spolupráce. Povedal som vám o tom, pretože ste sa v tom už začali činiť dobre, teraz to už dokážete dobre zvládnuť a postupne ste si to uvedomili.

Niektorí žiaci hovoria ústami: „Ja odmietam usporiadania starých síl.“ V kľúčových situáciách sa dokážu správať celkom dobre, avšak za normálnych okolností ľahko poľavia vo svojich spravodlivých myšlienkach a keď ich spravodlivé myšlienky nie sú dostatočné, môžu mať ľahko problémy. Samozrejme, nehovorím o každom. Hovorím o mimoriadne malom počte ľudí – je ich veľmi málo. Takže prečo sa to stáva? Staré sily v histórii zostavili veľa, preveľa vecí a spravili mimoriadne dôkladné a prepracované plány. A aby si zaistili, že s tým, čo naplánovali, nepôjde nič nesprávne, uskutočnili skúšobný chod s predchádzajúcou Zemou. Premýšľajte o tom – ako by k tomu nemohli byť pripútaní? Mohli sa vzdať toho, čo chceli spraviť? Ale aj tak, ak sú naše spravodlivé myšlienky veľmi silné, potom sme v súlade so zákonom vo vesmíre a tento zákon platí v starom aj v novom vesmíre: bytosť si sama volí, čo chce, aj keď v histórii dala nejaký sľub. V kritických okamihoch sa rozhoduje sama, čo chce robiť. Toto platí pre veci, ktoré sú kladné aj záporné – platí to v oboch prípadoch.

Počas priebehu ich kultivácie v minulosti mali mnohí učeníci určené starými silami, že budú zasahovať do vecí alebo hrať negatívnu úlohu. Avšak oni to odmietli, kultiváciou  si vyvinuli spravodlivé myšlienky, už to viac nechcú spraviť a stali sa opravdivými učeníkmi Dafa. Niektorí však neboli takí dobrí, a tak sa nechali viesť starými silami a spôsobili to, že sa stalo mnoho nečakaných vecí. Nechcem tu hovoriť o tejto skupine ľudí. Chcem hovoriť o niektorých udalostiach, ktoré sa nedávno stali našim opravdivým učeníkom Dafa. Sú to samozrejme ojedinelé prípady, avšak všetci o nich viete a premýšľali ste o nich. Je pravdou, že niektorí z vás sa počas histórie život po živote prevteľovali a keď ste boli v ľudskej spoločnosti, stratení v ilúzii, mohli ste podpísať nejakú zmluvu so starými silami, napríklad ako: „Počas nápravy Fa spravím to a to alebo v určitý deň pôjdem tou a tou cestou.“ V tom čase, v rámci zákonov starého Fa, to vyzeralo absolútne správne, takže zopár našich žiakov podpísalo takúto zmluvu, a preto sa z času na čas stanú medzi našimi učeníkmi Dafa nejaké veci. Problémy vznikli preto, že staré sily si myslia, že niektorí žiaci veria tomu, že len čo kultivujú Dafa, nemajú sa čoho obávať: „Pokiaľ som učeník Dafa, nebudem už v žiadnom nebezpečenstve.“ Oni to videli a uvažovali: „Toto nemôžeme dovoliť. Nie je to ako dostať nejakú poistku? Len čo sa naučili Dafa, ničoho sa neboja. Nie je to sama o sebe veľká pripútanosť?“ Takže tieto staré sily spôsobili problémy v Dafa. Takto to vzniklo. Keď teda spôsobili problémy, prečo s tým nič neurobili Majstrove nespočetné telá Zákona a nespočetní spravodliví Bohovia, ktorí chránia Fa? Je to preto, že niektorí z našich učeníkov Dafa podpísali v histórii nejaké zmluvy so starými silami, a tak sa staré sily toho držia ako o život a nechcú ustúpiť.

Neznamená to však, že sa toho nemôžete zbaviť. Ako som práve povedal, hoci ste niekedy v histórii podpísali nejakú zmluvu, ak sú dnes vaše spravodlivé myšlienky veľmi silné, neuznávate ju a trváte na tom, že sa toho nezúčastníte, potom to skutočne môžete odmietnuť. Ale v takomto prípade je to pre vás trochu ťažšie. Ťažké je to preto, že staré sily sa vás tak ľahko nevzdajú, budú sa pokúšať využiť vaše medzery a hneď ako ste čo i len trochu mimo, chopia sa príležitosti. Takže keď sú vaše spravodlivé myšlienky veľmi silné, nemôžu vás zneužiť a to preto, že v náprave Fa neuznáva Dafa usporiadania starých síl a ja, ako váš Majster, ich tiež neuznávam. Samozrejme, každý náš učeník Dafa hovorí, že neuznávame usporiadania starých síl, avšak nestačí to len povedať – musíte nasledovať požiadavky Dafa a nápravy Fa. „Ja vôbec neuznávam žiadnu z vecí, ktoré ste zostavili v minulosti, staré sily. Neuznávam ani vás.“ Keď sú vaše spravodlivé myšlienky veľmi silné, môžete sa toho zbaviť a môžete odmietnuť ich usporiadania. (Potlesk) Je to preto, že my ich rozhodne nemôžeme uznať.

Ako by si bytosti vo vesmíre mohli zariadiť svoju vlastnú budúcnosť? To absolútne nie je dovolené. V budúcnosti si uvedomíte tento zákon. Ako bol vesmír vytvorený? Bol vytvorený jedinou myšlienkou Osvietenej bytosti veľkého Fa. (Potlesk) Vlastné myšlienky veľkých osvietených bytostí na odlišných úrovniach vytvorili vesmíry na odlišných úrovniach. Predstavte si, že potom, čo táto jedna myšlienka vytvorila vesmír, bytosti vnútri by povedali: „Nevytváraj ma takto, mal by si ma vytvoriť tak a tak.“ Rozhodujú oni? Nie. Tie bytosti sú naozaj bezvýznamné v očiach toho Boha, ktorého myšlienka ich stvorila. Avšak tie veľké osvietené bytosti, tí Bohovia, čo stvorili bytosti, tí rozhodne musia spĺňať štandard pre Boha a štandard Fa a musia mať veľké milosrdenstvo a súcit. Takže vesmíry, ktoré stvorili, sú určite nádherné; myšlienky, ktoré vytvárajú, sú čisté a nádherné. Preto sa považuje za veľmi kritické, aby bytosť spĺňala štandard pre vesmírne bytosti na určitých úrovniach. Takže inými slovami, my nemôžeme uznať usporiadania, ktoré pre nás spravili staré sily, bez ohľadu na to, čo spravili, pretože aj oni sú tí, ktorí majú byť spasení, ibaže sa rozhodli, že budú vyplienené. Ako by si mohol niekto, kto má byť spasený, vybrať ako bude spasený? Je to ako keď spadne do vody a niekto sa ho pokúša zachrániť, ale on povie: „Nemôžeš ma zachrániť priamo rukami. Musíš ma zachrániť mojou obľúbenou loďou.“ Ako by to tak mohlo ísť?

Niektoré z vecí, ktoré sa nedávno udiali, boli z historických príčin. Nepovedal som vám to skôr, pretože som nechcel, aby ste si vytvorili pripútanosť – „Aké je moje spojenie so starými silami?“ Nikto z vás by nemal o tom premýšľať. Tieto prípady sú veľmi, veľmi zriedkavé a zámer v tom čase bol veľmi dobrý, bolo to pre Fa. Preto tí učeníci Dafa dospeli rovnako k dovŕšeniu (potlesk) a to na mimoriadne vysokých úrovniach. (Potlesk) Preto sa tie veci stali. Takže štúdium Fa je mimoriadne dôležité. Vaše spravodlivé myšlienky a všetko, čo robíte, pochádza z Fa, takže bez ohľadu na to, akí ste zaneprázdnení, nezanedbávajte štúdium Fa.

To je všetko, čo poviem, pretože keď žiaci, ktorí pracujú na televíznom projekte, mali pred dvoma dňami stretnutie, povedal som im toho veľa. Spýtali sa veľa otázok, ktoré sú reprezentatívne, takže dnes nebudem odpovedať na vaše otázky. Plánujem ich požiadať, aby spracovali zvukovú nahrávku z toho dňa, a po mojej oprave ju zverejním. Otázky, ktoré sa vtedy pýtali, sú medzi vami bežné, sú to všetko otázky, o ktorých chcete vedieť a ktoré chcete vyriešiť. To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám! (Potlesk)

Budúcnosť učeníkov Dafa je určite svetlá – určite bude svetlá. (Dlhý potlesk)

 

 


Vyučovanie Fa vo Vancouveri, Kanada, 2003

(18. mája 2003, Li Chung-č’)

 

 

(Dlhý potlesk) Nedávno som videl niektorých z vás v publiku na poslednej konferencii Fa. Zdá sa, že naše konferencie Fa sú organizované častejšie počas letného obdobia. Keď rôzne regióny organizujú Fa konferencie, všetci dúfajú, že sa zúčastním. V skutočnosti, zakaždým keď vás navštívim, je to preto, že vám chcem povedať nejaké veci. Väčšinou keď rôzne regióny organizujú konferencie Fa, všetci dúfajú, že Majster sa zúčastní a povie niekoľko slov. Ale niekedy ste úplne nepochopili požiadavky, ktoré som pre vás načrtol v predchádzajúcej prednáške a ak potom poviem viac, pravdepodobne to zhorší vaše pochopenie z predchádzajúcej prednášky a veci, ktoré musíte robiť. Takže sa nemôžem zúčastňovať Fa konferencií tak často. V skutočnosti dnes nemám nič zvláštneho, o čom by som hovoril, ale už dávno som sľúbil študentom vo Vancouveri, že prídem, keď budú organizovať konferenciu Fa, takže tentokrát som prišiel. (srdečný potlesk)

Pracovali ste usilovne. Videl som, čo ste spravili pri vysvetľovaní faktov a chodení ku konzulátom a ambasádam na potvrdzovanie Fa. Na tejto konferencii Fa mali študenti isté problémy so stravou a ubytovaním. Keď som sem prišiel, videl som vás chodiť hore-dole po uliciach. Ale bez ohľadu na to, aké je to únavné, váš cieľ je jasný: my sme schopní zachraňovať vnímajúce bytosti v zložitých situáciách a my sme schopní uspieť v našej kultivácii; v tomto procese kultivácie sme schopní sa zoceliť a stať sa čoraz čistejšími a čoraz schopnejšími splniť vyššie štandardy a medzičasom vás toto prenasledovanie zlom robí čoraz racionálnejšími a viete čoraz lepšie ako sa postaviť zoči voči tejto dráme zla a tomuto prenasledovaniu. Takže bez ohľadu na to, aké je to mučivé alebo aké je to ťažké, my sme učeníci Dafa, takže sa neusilujeme o žiadne veci svetských ľudí. Je vám jasný váš najvyšší cieľ: chceme dosiahnuť Dovŕšenie kultivujúceho. To, čo chceme dosiahnuť, je niečo, čo bežní ľudia nikdy nemôžu dosiahnuť. Preto je to pre učeníkov Dafa významná a vážna vec – začať od bežného človeka a byť v tomto procese schopný úplne prekročiť bežných ľudí – a navyše, kultivujete sa v bežnej spoločnosti a musíte vyhovieť vyšším štandardom – štandardom, ktoré prekračujú ľudskú spoločnosť – a dosiahnuť veci, ktoré všetci kultivujúci sa počas histórie chceli ale nikdy nemohli dosiahnuť. Takže veci ako vaše potvrdzovanie Fa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí zahŕňajú to, ako sa zlepšujete, ako odstraňujete svoje opomenutia, veci ku ktorým ste stále pripútaní a všetky druhy nedostatkov. Týmto spôsobom, bez ohľadu na to, aké formy z ľudskej spoločnosti použijete na potvrdzovanie Fa, kultivujete sa, a bez ohľadu na to, čo robíte, zlepšujete sa, a bez ohľadu na to, čo robíte, mali by ste to robiť v stave praktizujúceho a nie z perspektívy bežného človeka.

Je jasné, čo je naším východiskovým bodom. Ste praktizujúci, takže podstatou toho, čo robíte, je vaše zlepšovanie sa a vaše kultivovanie sa, a počas tohto prenasledovania odhaľujete zlo, pokúšate sa ukončiť prenasledovanie a odmietate usporiadania starých síl. Takže mnoho vecí vyzerá ako to, čo robia bežní ľudia, ale ich samotná podstata je odlišná. Základným rozdielom je to, že náš najvyšší cieľ a náš zámer je odlišný. My iba používame niektoré bežné prostriedky v bežnej spoločnosti. Bežná spoločnosť je úroveň, ktorú Fa vytvoril pre ľudstvo, takže na tejto úrovni potvrdzujeme Fa tým, že využívame kultúru, ktorú Fa vytvoril pre bežných ľudí a rôzne formy, v ktorých môže kultúra existovať. Nemyslím si, že s týmito vecami je niečo v neporiadku.

Viete, že dobro a zlo existujú súčasne v ľudskej spoločnosti. Ale praktizujúci Dafa konajú úplne na základe dobroty a toto má pozitívny vplyv na ľudstvo, spoločnosť, myslenie ľudí, správanie, morálne hodnoty a na nás, praktizujúcich. Rozširovanie Dafa má v skutočnosti obrovský pozitívny efekt – mimoriadne dobrý efekt – na spoločnosť, ľudské bytosti, samotných praktizujúcich a všetko, čo sa prejavuje, je pozitívne. Nám je to jasné a rovnako aj bežným ľuďom v spoločnosti. Počas zlého prenasledovania boli na začiatku niektorí ľudia použití a ovládaní zlými bytosťami, a povedali veci, ktoré neboli z ich sŕdc, veci, ktoré navonok niečo znamenali, ale v skutočnosti nič neznamenali, a veci, ktoré nepochádzali z ich vlastného uvažovania – toto bolo spôsobené manipuláciou zlom. Keď dnes ľudské bytosti niečo povedia o Dafa, musia byť za to zodpovední. Predtým ľudia mohli povedať, že tie slová nebola ich vlastná vôľa, pretože ľudia boli ovládaní a podvádzaní cudzími zlými bytosťami. Ale keď sú okolnosti také, že cudzie bytosti boli odpratané a ľudia povedia niečo [zlého], potom to ľudia naozaj hovoria sami za seba, takže musia za to niesť zodpovednosť.

Hovorím o milosrdenstve: môžem prehliadnuť tie zlé veci, ktoré ľudia spravili a zlé veci, ktoré povedali o učeníkoch Dafa a o mne, ako aj veci, ktoré spravili, aby zhoršili situáciu. Ale toto rozhodne neplatí pre tých, ktorí spravili veľkú škodu Dafa. Tí nie sú zachrániteľní. Áno, Fa môže zachrániť čokoľvek a všetko – počuli ste Majstra povedať vám, že môžem premeniť všetko na najlepšie veci, bez ohľadu na to, aké je to zlé – môžem to všetko spraviť, Veľký Zákon to môže spraviť, ale niektorí zlomyseľní ľudia spáchali počas tohto prenasledovania také hriechy, že si už nezaslúžia počuť to, čo im učeníci Dafa hovoria a už si nezaslúžia, aby ich Dafa zachránil. Takže to znamená, že v tomto prenasledovaní si už spečatili svoje budúce pozície a stratili možnosť byť zachránení. Takže títo ľudia nie sú zahrnutí. Povedal som, že bez ohľadu na to, aká zlá bola bytosť predtým, stále bude mať príležitosť. Či je v ľudskej dimenzii alebo v inej dimenzii na ľubovoľnej úrovni, pokiaľ nezhrešila proti Dafa počas tohto prenasledovania, potom bez ohľadu na to, aké veľké boli jej hriechy predtým v bežnej ľudskej spoločnosti alebo v inej dimenzii na ľubovoľnej úrovni, môžem ju zachrániť. Povedal som vám toto: Nestarám sa o minulé chyby žiadnej bytosti v histórii. Je to preto, že dokonca ani vesmír už nie je dosť dobrý a bytosti sa už nemôžu porovnávať s bytosťami vo fázach vytvárania a stagnácie, takže keďže nič už nie je dosť dobré, nechcem porovnávať a vyberať tých, ktorí sú relatívne lepší. Jednoducho chcem všetkých spasiť a pokiaľ nezhrešili proti náprave Fa, môžem ich spasiť. Keď som robil veci, pevne som sa držal tohto princípu. (potlesk)

Často sa ma študenti pýtajú na tých ľudí, ktorí sa chcú učiť Dafa, ale ktorí pôsobili ako špióni pre zlo, ktoré napádalo Dafa, aby prenasledovalo nápravu Fa, na tých, ktorí zhrešili proti Dafa, ale ktorí by navonok stále mali byť rátaní za študentov Dafa. Kvôli ich vedomej stránke nechcú opustiť Dafa, ale kvôli svojej ľudskej stránke boli ovládaní svojimi ľudskými myšlienkami a ľudskými pripútanosťami a spravili nejaké veci, ktoré poškodili učeníkov Dafa a nápravu Fa. Takže u týchto ľudí, a ja ich stále nazývam „študenti“, sú problémy skutočne vážne a hlboké. Ale nie je to tak, že už nemôžu byť zachránení, nie je to tak, že už nemôžu byť spasení. Stále sa odlišujú od iných bytostí. Momentálne náprava Fa stále neskončila, takže je stále príležitosť potvrdzovať Fa. Inými slovami, stále je tu príležitosť nahradiť to. Pozerám sa na bytosť zo všetkých strán a pozerám sa na jej celú históriu. Ak niekto je skutočne učeníkom Dafa, ak bol skutočne veľmi dobrou bytosťou v minulosti, ale spravil niečo nesprávneho v určitom momente v tomto prostredí, potom je stále odlišný od bežných ľudí, ktorí zhrešili proti Dafa. Potom čo nahradia škodu, ktorú spravili,  môžu to stále zvládnuť a ak sa budú činiť dobre, rovnako ich očakáva obrovská mocná cnosť. (potlesk)

Predtým som niečo povedal: v bežnej spoločnosti, bez ohľadu na to, aká je vaša pozícia alebo aká je vaša práca, dokonca ak je vašou prácou špionáž – čo je špeciálna práca so špeciálnymi úlohami, preto sa to nazýva agent so špeciálnymi úlohami, nie? – jednako ste bytosťou, takže by ste nemali premeškať túto mimoriadne zriedkavú a vzácnu príležitosť len preto, že máte špeciálnu prácu a nemôžete zničiť príležitosť, na ktorú bytosti čakali po desiatky tisíc rokov len kvôli svojmu druhu práce. Takto sa ja pozerám na bytosti. Samozrejme, vtedy predtým, keď som vyučoval Fa, boli dvere spásy široko otvorené – nevyberal som si vás na základe spoločenskej triedy, povolania alebo postavenia. Na tieto veci sa vôbec nepozerám. Nie je v tom rozdiel, či ste bohatý alebo chudobný, v akej sociálnej triede sa nachádzate, či ste bystrý alebo nie, či ste dobre vzdelaný, aká je vaša národnosť – nerobím žiadne rozdiely. Nepozerám sa na žiadne z rozdielov, ktoré vnímajú ľudské bytosti a žiadne z nich nemám v mysli. S každým zaobchádzam rovnako. Takto to robím. Toto samozrejme zahŕňa tých špeciálnych agentov a aj tých, ktorí sa stali špiónmi, aby sa dozvedeli o Dafa.

Samozrejme, ak sa pozriete späť a rozmýšľate o tom, uvidíte, že ja, ako váš Majster zaobchádzam s bytosťami s najväčším milosrdenstvom. Takže ak vás napriek tomuto všetkému stále nemôžem zachrániť, potom musia byť pre takých ľudí prichystané následky. Viete, mnoho študentov ma chce vidieť a mnoho bežných ľudí ma chce vidieť. Keď ma niektorí ľudia vidia, rozrušia sa a nevedia prečo a keď ma niektorí ľudia vidia, cítia sa srdečne a blízko. Niektorí ľudia sa natoľko rozrušia, že chcú plakať. Je to preto, že ich vedomé stránky všetky vedia, že ktokoľvek ma vidí, pomôžem mu, (potlesk) a môžem zmenšiť hriechy a karmu, ktorú vytvoril počas histórie. (potlesk) Takže bez ohľadu na to, aká je vaša práca alebo čo robíte, pokiaľ ma vidíte, môžem vás nechať vyvinúť si dobré myšlienky a pokiaľ ma vidíte, môžem zmenšiť vaše hriechy a vašu karmu vašimi dobrými myšlienkami. (Potlesk) V skutočnosti, každý na svete má vedomú stránku, sú si vedomí. Aby som to povedal inak, nezáleží na tom, čo ste spravili alebo čo robíte, zaobchádzam s vami rovnako. (potlesk) Možno toto je „najväčšie milosrdenstvo“, o ktorom ľudia hovoria. Samozrejme, takto sa to prejavuje medzi bytosťami na tejto úrovni. Keď s ľuďmi takto zaobchádzam, keď s ľuďmi vo svete takto zaobchádzam, ak pod takýmto milosrdenstvom a takouto toleranciou, ktorá úplne prevyšuje to, ako bežní ľudia zaobchádzajú s bytosťami, ľudia vo svete, jeho ľudské bytosti stále poškodzujú Dafa a zrádzajú učeníkov Dafa, ktorí sa ich pokúšajú zachrániť, potom Budhov Fa má svoju dôstojnosť a keď sa stále nečinia dobre po toľkom milosrdenstve, potom pre také bytosti nie je vôbec žiadna nádej.

Viete o epidémii SARS v Číne, v minulosti sa staré sily rozhodli[, že ju použijú] na odstránenie 8 miliónov ľudí v Číne. No namiesto toho, aby si spytovali svedomie, stále tam zakrývajú fakty. Z milosrdenstva k ľudským bytostiam chce [Majster] dať ľudským bytostiam viac možností a nechce, aby toľko ľudí umrelo. Ale namiesto toho, aby si spytovali svedomie, používajú dokonca SARS na prenasledovanie učeníkov Dafa a zakrývajú fakty. Ľudia pri moci sú tiež bežní ľudia a sú predmetom božskej odplaty. Bohovia varujú ľudí vo svete, ale predsa niektorí ľudia stále chcú veci zakrývať a brániť ľuďom vo svete, aby si vzali ponaučenie. Potom ich očakáva dokonca ešte väčšia božská odplata! Takže toto znamená, že kým zaobchádzam so všetkými vnímajúcimi bytosťami s najväčším milosrdenstvom, ak to s niektorými z vás bytostí  stále nejde, potom vás nechám tak a určite budú iné spôsoby, ako sa s vami vysporiadať. Aby som to povedal inak, Budhov Fa je milosrdný, ale má tiež slávnostnú povahu Bohov a ľuďom nie je dovolené robiť čo sa im zachce a nebrať vážne Božské milosrdenstvo. To je činom rúhania sa voči Bohom.

Keď som vyučoval Fa posledný krát, spomenul som, ako niektorí študenti spravili chyby, ktoré nemali spraviť. V skutočnosti, pokiaľ ste pevný v dobrom študovaní Fa, opravíte sa a budete sa správať znova dobre, potom ste stále učeníkom Dafa. Jednoducho sa čiňte dobre nabudúce, to je všetko a nepozastavujte sa nad tým, akoby to bolo veľmi závažné. Ak to budete brať za veľmi závažné, vytvorí to ďalšiu situáciu, kde sa budete cítiť pod tlakom ľútosti a obáv a potom budete zdrvený pripútanosťou a nebudete schopný to prekonať. Celý proces kultivácie učeníka Dafa je procesom odstraňovania ľudských pripútaností. Bez ohľadu na to, čo ste zažili, akonáhle si uvedomíte ten problém, jednoducho ho okamžite napravte; ak spadnete, jednoducho vstaňte a pokračujte v robení toho, čo by učeník Dafa mal robiť. V tom prípade chyba, ktorú ste spravili, bude jednoducho rátaná ako skúška, v ktorej ste sa nezachovali dobre počas vašej kultivácie a budete schopný sa cez ňu dostať nabudúce, bude pre vás viac príležitostí, aby ste skúškou znova prešli. To je všetko. Majster nemôže rátať nesprávne veci, ktoré ste spravili počas kultivácie, ako veľkú vec. Ale s tými ľuďmi, ktorí sa stále nemôžu dostať z tej situácie alebo ktorí neustále opakujú chyby, to je potom iný príbeh. Nemôžete si vyvíjať nové pripútanosti len preto, že ste spravili chybu.

Predtým keď som vyučoval Fa, nezvykol som hovoriť veci príliš rázne z toho dôvodu, že som nechcel vytvárať duševné bremená alebo iné pripútanosti. Z tohto dôvodu zriedkavo vyučujem Fa študentovi individuálne. Akonáhle vyučujem človeku Fa a zdôrazním jeho nedostatky, len o tom rozmýšľajte, bude tým skutočne zaťažený, pretože tie slová pochádzajú z mojich úst. Preto zriedkavo vyučujem Fa jednému človeku. Keď vyučujem Fa, hovorím o široko aplikovateľných veciach a hovorím v širokom zmysle. Keď príde na problémy, ktoré sú vedľajšie, veci, ktoré nie sú hlavnou tendenciou alebo ktoré sú izolované a týkajú sa len niekoľkých jednotlivcov, potom nie je potrebné, aby som ich spomínal, pretože nezasahujú do študentov Dafa ako celku. Je to preto, že počas procesu kultivácie študenti tie veci medzi sebou uvidia a upozornia na ne tých ľudí, poukážu na nedostatky. A dokonca ak si ich títo ľudia nemôžu uvedomiť hneď, pretože majú pripútanosti, postupne si to uvedomia. Iba ak sa objavia problémy na všeobecnej úrovni a majú do činenia s celkovým stavom Dafa, alebo keď je to problém so stavom potvrdzovania Dafa, iba vtedy o tom hovorím. Napríklad, teraz sú stále v niektorých regiónoch v Číne ľudia, ktorí rozširujú falošné jingweny a niektorí ľudia sú takí pripútaní, že sa ich dokonca učia naspamäť a nielenže sa ich učia naspamäť, oni dokonca chodia kade-tade a propagujú ich medzi študentami. Čo ich vedie k tomu, aby to robili? Robia to preto, že [falošné jingweny] obsahujú veci, ku ktorým sú pripútaní a veci, ktoré sa zhodujú s ich ľudskými pripútanosťami. Nemyslím si, že sa vedome pokúšajú poškodiť Fa. Robia to preto, že majú pripútanosti a majú ľudské myšlienky, robili veci, ktoré zlo chce vidieť, aby spravili, a tým zasahovali do potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa.

Vlastne som navštívil konferencie Fa v Kanade niekoľkokrát. (potlesk) Tri boli obzvlášť významné a spravili na vás dosť hlboký dojem. Po prvýkrát to bolo, ako viete, krátko pred 20. júlom [1999]. Po druhýkrát to bolo vtedy, keď potláčanie a prenasledovanie bolo veľmi kruté. Tá bola organizovaná v Ottawe a ja som tam prišiel. Tentokrát som prišiel v čase, keď je zlo úplne odstraňované v širokom rozsahu a náprava Fa sa pohybuje divokým tempom, odstraňujúc zlo veľmi veľkou rýchlosťou a prerážajúc cez ľudskú dimenziu. V tomto čase som tu, aby som sa s vami stretol. Takže tieto tri Fa konferencie v Kanade sú dosť významné. (dlhý potlesk)

Mali by sme povedať, že kanadskí praktizujúci sa činili veľmi dobre a toto sa odráža v množstve rôznych vecí. Kľúčové je, že sa výborne činíte pri spolupráci a nebolo mnoho prípadov, keď ste nechali osobné pripútanosti ovplyvniť to, ako potvrdzujete Fa. Nebolo medzi vami príliš veľa prípadov, keď ste naliehali na vašich vlastných názoroch až do tej miery, že ste ich nedokázali opustiť. Nebolo mnoho zdrojov treníc medzi študentami. Spolupracovali ste navzájom dosť dobre a takto ste vytvorili takúto dobrú celkovú situáciu pri potvrdzovaní Fa. Samozrejme, Kanada je jedinečné miesto. Kanadská vláda a ľudia venovali mnoho podpory a pochopenia pre Dafa a učeníkov Dafa a mali by sme kanadským ľuďom a vláde za tieto veci poďakovať. (srdečný potlesk)

Takže keď sa pozrieme na tieto tri Fa konferencie a spätne o nich uvažujeme, môžeme jasne vidieť rozdiel v celkovej situácii. Stretol som sa s kanadskými študentami trikrát a zmeny v celkovej situácii medzi týmito troma razmi boli veľké. Všetci ste to videli. Keď prenasledovanie začalo, tlak bol veľmi intenzívny. Keď som vyučoval Fa v Kanade pred 20. júlom 1999, mnoho z toho, čo som povedal, boli v skutočnosti náznaky pre svetských ľudí – hovoril som v skutočnosti niečo ľuďom vo svete. Každý človek má svoju stránku, ktorá si je vedomá. Keď vyučujem Fa, nehovorím len k ľudským bytostiam, vrstvy a vrstvy mňa hovoria k bytostiam na rôznych úrovniach a je to preto, že nič, čo sa stane na tomto ľudskom mieste, nie je izolované – je to odraz priebehu kozmických zmien na najnižšej úrovni. Je to práve tak, ako som povedal predtým: pravdy sú odlišné od úrovni k úrovni. Z vyššej úrovne vyzerajú pravdy na nižších úrovniach nesprávne, ale pravdy sú pravdy na svojich zodpovedajúcich úrovniach a stavy, prejavy a normy pre tú istú vec sú odlišné na odlišných úrovniach, s tým, že keď sa veci dostanú bližšie k Pravde, dostanú sa vyššie. Ale celkovo sú pravdy súdržné odhora až nadol a keď sa prejavujú na rôznych úrovniach, sú to pravdy rozličných úrovní. Takže bytosti na každej úrovni majú potom odlišné stavy a odlišné pochopenia právd. Čím nižšie sa to dostane, tým nižšie sú požiadavky a tým úbohejšie je správanie sa bytostí. Keď sa dostaneme na túto najnižšiu úroveň ľudských bytostí, bytosti sa správajú takto a je to blízke najhoršiemu. Staré sily spravili veľmi podrobné usporiadania pre toto prenasledovanie zla. Ja zadržiavam zlo tu a tí spravodliví Bohovia-ochrancovia Fa to robia tiež. Staré sily majú svoje usporiadania, ale v skutočnosti je zlo takisto obmedzované. Keď zlo rozvinie svoju zlobu, javí sa to jednoducho ako nesmierne tyranské, ale skutočný efekt je veľmi slabý. Takže samozrejme, keď zlí ľudia konajú v mene zla, pokiaľ spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa nemajú opomenutia a sú silné, zlí ľudia sa stanú plachými a budú dokonca porazení spravodlivými myšlienkami. Takí budú. Všeobecne zlo skutočne nebolo schopné spraviť čokoľvek, čo sa mu zachcelo a to preto, že Bohovia koniec-koncov ovládajú veci. Staré sily majú svoje usporiadania, ale oni sa len pokúšajú privodiť situáciu, ktorú potrebujú, a staré sily neboli ani schopné spraviť všetko, čo sa im zachcelo, lebo staré sily boli blokované – blokované tým, čo chcem spraviť Ja a obmedzeniami spravodlivých Bohov voči nim, to jest – preto, aby nespravili mnoho z toho, čo si predsavzali spraviť.

Starý vesmír má staré pravdy. Hocijaká bytosť, predtým ako je napravená pomocou Fa, nemôže vidieť nič z toho, čo bude po náprave Fa a nemôže vidieť pravdivý prejav nového Fa, pretože nie je toho hodná. Keď bytosť skutočne môže vidieť prejav nového Fa a nového vesmíru, potom je rovnocenná novej bytosti a bude prirodzene robiť veci podľa toho. Oni nemôžu vidieť tie veci, pretože sú bytosťami, ktoré patria do vesmíru z minulosti, takže nemôžu vidieť budúcnosť, ktorá nepatrí vesmíru minulosti. Táto budúcnosť nie sú veci, ktoré boli usporiadané počas historického obdobia starého vesmíru, kde sú rýchle a pomalé časy a rozdiely medzi rôznymi dimenziami, čo sú veci, ktoré Bohovia starého vesmíru môžu vidieť. Je to odlišný a nový vesmír, vesmír v ktorom bolo všetko preusporiadané – či je to čas, dimenzie, bytosti, mechanizmy alebo Fa. Nie je žiadnym spôsobom spojený s ničím zo starého vesmíru a bytosti starého vesmíru ho nemôžu vidieť; to by znamenalo, že ich schopnosti predčili tie, čo majú všetci Bohovia. Preto robia to, čo chcú, a idú podľa starého Fa, a preto nasledujú poriadok starého vesmíru. Takže sú tam iste mnohé veci, ktoré sú jednoducho ťažko zmeniteľné. Niekedy ich žiadam, aby spravili určité veci a oni si myslia, že je to bezdôvodné, takže sa neodvažujú ich spraviť. Sú to len bytosti toho časového obdobia, takže si myslia, že to je správny spôsob ako robiť veci. Ale nerobiť vôbec nič je v skutočnosti veľmi dobré správanie.

V skutočnosti, tí, ktorí zasahujú do nápravy Fa, sú skupinou starých síl. Relatívne viac bytostí v obrovskom vesmíre sa toho nezúčastnilo a ich stav je taký, že pozorujú veci. Ale akonáhle celkový, obrovský prúd nápravy Fa príde, či pozorovali alebo sa toho zúčastnili, všetci budú rozriešení v náprave Fa; tí, čo majú byť prispôsobení, budú prispôsobení, tí, čo majú byť dobrotivo rozriešení, budú dobrotivo rozriešení a s tými, ktorí nemôžu byť prispôsobení alebo dobrotivo rozriešení, ak ich úrovne majú byť znížené, ich úrovne budú znížené a tí, ktorí spáchali zločiny a majú byť zrazení nadol, budú zrazení nadol. Povedal by som, že nie je vôbec ľahké pre bytosť vstúpiť do budúcnosti, nie je to ľahká vec a je to preto, že budúcnosť nepatrí bytostiam tohto cyklu. Ak sa na to pozriete z perspektívy starého pochopenia, vstúpiť do budúcnosti pre bytosti z tohto cyklu, pre nich vstúpiť do nasledujúceho cyklu kozmických tiel, ktorý im nepatrí, to je jednoducho úplne nemožné. Počas tejto nápravy Fa som zaobchádzal so všetkým a všetkými vnímajúcimi bytosťami s najvyšším milosrdenstvom a to je dôvod, prečo som chcel prispôsobiť tieto bytosti a dostať ich tam z tohto starého vesmíru, a preto som si predsavzal spraviť nápravu Fa vo vesmíre. Ak by sa to nestalo, pre všetky bytosti tohto cyklu by neboli žiadne príležitosti vstúpiť do budúcnosti. Budúcnosť im nepatrí, nepatrí týmto súčasným bytostiam. Takže ak niekto chce ísť do budúcnosti, musí splniť požiadavky budúcnosti.

Samozrejme, pre bytosti v súčasnom čase to nie je dosiahnuteľné a je to naozaj ťažké, aby sa tomu prispôsobili. Ale je tu jedna vec: môj Fa sa šíri a vrstvy po vrstvách vnímajúcich bytostí to vedia, mnoho bytostí sa ho učí a číta ho. Na každej úrovni je Čuan Falun, pravdy na každej úrovni sú rôzne, a slová vo vnútri sa javia rôzne, a sú všetky pravdou nového vesmíru na rôznych úrovniach. Mnoho bytostí ho číta a prispôsobuje sa mu. Dôvodom je, že toto je niečo, čo nikdy predtým nebolo videné, od mimoriadne dávnych čias, od začiatku času vo vesmíre a je to niečo, o čom sa vnímajúce bytosti nikdy neodvažovali uvažovať, to jest, byť schopný prekročiť také dlhé rozpätie histórie, pretože tá história nepatrí žiadnej z bytostí v súčasnom vesmíre. Všetko v tejto histórii a všetky bytosti vo vesmíre, ktoré žijú v tomto prostredí a táto história, ktorá poskytuje bytostiam existenciu v tomto prostredí, [môže] skutočne vstúpiť do budúcnosti, ktorá nepatrí tejto histórii; nemá s nimi vlastne nič do činenia. Nie je to ako tento starý vesmír, kde keď sa vesmírne telá na rôznych úrovniach stali nie dosť dobrými, boli zničené, a nové boli vytvorené. Tento proces pôsobí rovnako ako vytvorenie a deštrukcia vnímajúcich bytostí v novom a starom vesmíre na rôznych úrovniach v kolosálnej nebeskej klenbe, ale v skutočnosti je úplne odlišný. Bez ohľadu na to, ako sa ničia a znova vytvárajú rôzne kozmické telá vo vesmíre, je to stále výsledok jedinej myšlienky vyššej bytosti v tomto vesmíre na vysokej úrovni a jej schopností. To znamená, že by to stále robila podľa noriem a usporiadaní starého vesmíru. Je to preto, že pre ešte väčšiu bytosť sú kozmické telá pod ňou všetky časťou jej tela. Keď je nejaká bunka odstránená ako výsledok metabolického procesu, keď je bunka znova vytvorená, stále nesie jej vlastné mechanizmy, jej vlastné charakteristiky a veci jej vlastného vesmíru – všetko je spravené ňou. Ale keď celý vesmír naozaj zmizne, je to akoby táto bytosť umrela a neskôr, v určitom čase, je bytosť znova vytvorená, čo nemá nič spoločné s bytosťou, ktorá umrela. To, o čom tu hovorím, nie je rovnaké ako to, čo som povedal o tom, že keď duša opustí fyzické telo, je to akoby vyzlečenie šiat a preoblečenie sa do iných šiat, nie je tam takáto súvislosť a nemá to žiaden vzťah k minulosti.

Dokonca i trojitosť bytosti sa rozpustí a prestane existovať. Bez ohľadu na to, aká vysoká je bytosť, nezostane nič. Keď to príde na koniec tejto nebeskej klenby, je to prázdny koncept pre všetky bytosti v tomto vesmíre, všetky sú tým zmätené a nikto tomu nerozumie; je to niečo mimo ich pochopenia. Dokonca ak nechajú svoju predstavivosť bežať, stále je to obmedzené na to, čo si bytosť môže myslieť alebo vedieť o tomto vesmíre a je to v rámci rozsahu múdrosti vytvorenej bytosťami tohto cyklu. Náprava Fa, akokoľvek významná vec to je, neznamená pre nich nič. Ba čo viac, vnímajúce bytosti boli prekvapené, keď sa stretli s vecami v náprave Fa, a nevedeli ako zareagovať. Všetci vedia, že pravdy, ktoré som učil, sú dobré, sú tam síce staré pravdy, ale oni boli vytvorené počas obdobia degenerácie a deštrukcie starými pravdami. Preto je požiadavka nápravy Fa na všetky bytosti taká, aby nerobili nič.

Najšťastnejší sú tí, ktorí sa počas nápravy Fa ani nepohli – jednoducho ticho pozorovali veci. Dôvodom je to, že ich všetkých zachránim a prispôsobím všetky tie bytosti a nechám ich prejsť do nového vesmíru. Ale staré sily videli, že mnoho bytostí spáchalo v histórii početné hriechy, myslia si, že tie bytosti by nemali byť zachránené a nemali by byť zachované a sú si isté, že ovládajú moju nápravu Fa, takže naplánovali odstránenie tých bytostí počas mojej nápravy Fa. Takže čo sa týka bytostí v tomto svete, prečo nechajú tých zlých policajtov byť takými krutými, násilnými a zúrivými a prečo nechajú tie zlé veci na nízkych úrovniach robiť zlo? Ich cieľom je odstrániť určitých ľudí vo svete a praktizujúcich, o ktorých nemajú vysokú mienku. Takže nechali týchto ľudí, čo robia zlo, ako aj ich obete spáchať obrovské hriechy. Tí, ktorých úrovne sú o trošku vyššie, nerobia tieto veci priamo. Myslia si, že sú Bohmi a že sú svätí a čistí, preto nechcú vopchať svoje ruky do hromady odpadu, aby priamo hýbali vecami a je to preto, že akonáhle by sem prišli, spadli by nadol. Takže ovládajú bytosti na úrovni, ktorá je priamo pod nimi. Staré sily na rôznych úrovniach robia veci, ktoré zasahujú do nápravy Fa na každej úrovni, a preto keď sa to dostane do ľudského sveta, zlé bytosti konajú ešte zlomyseľnejšie. Nikdy predtým sa náprava Fa nerobila. Bez ohľadu na to, akou nebezpečnou sa stane situácia, táto náprava Fa zostáva unikátnou príležitosťou pre všetky vnímajúce bytosti. Fa existoval dlhý čas a Ja som prišiel s týmto všemohúcim, s týmto harmonizujúcim a všeobsahujúcim, s týmto neslýchaným a najlepším Fa. (srdečný potlesk)

Avšak tým je povedané, že pre učeníkov Dafa, ktorí prišli potvrdzovať Fa a pre bytosti vo väčšom vesmíre je to len záležitosť uskutočnenia daného plánu Fa pre záchranu. To znamená, že tento Fa tu bol už dávno a je tu len otázka toho, ako dobre sa vnímajúce bytosti správajú podľa tohto Fa, alebo ako som povedal, ako sa mu prispôsobia. Takže to zahŕňa tento proces, to je všetko. Povedal som predtým, že nikto nemôže poškodiť tento Fa. Nie je to tak, že vytváram nejaký nový Fa, kým robím veci. Fa existoval po veľmi dlhý čas. Je to len záležitosť toho, ako sa vnímajúce bytosti prispôsobia Fa, to je všetko. Čím viac múdrosti bytosť má, tým vyššie o sebe zmýšľa, ale sú skutočnosti, ktoré ani bytosť s obrovskou múdrosťou nemôže vidieť na svojej úrovni. Hocijaká myšlienka, ktorú má voči náprave Fa, ho značne ovplyvní. Jedna jeho myšlienka môže nechať vrstvu za vrstvou vnímajúcich bytostí zhrešiť voči náprave Fa a tým on sám zhrešil voči náprave Fa. Bez ohľadu na to, aké gigantické sú bytosti, všetky čelia tejto otázke, pretože žiadna bytosť z tohto vesmíru nepatrí do budúceho vesmíru a bez ohľadu na to, koľko z opravdivej situácie môžu vidieť, stále nemôžu vidieť to, čo je najvyššie. Takže aj pre konečnú, poslednú bytosť vesmíru toto môže byť obrovská katastrofa; akonáhle sa objaví [nesprávna] myšlienka, táto bytosť nemôže ujsť katastrofe. Používam ľudský jazyk, aby som takto popísal veci a nazývam to katastrofou. Bez nápravy Fa by tu nebola otázka zachraňovania vnímajúcich bytostí a všetko, čo by bolo znova vytvorené, by nemalo nič do činenia so starým vesmírom. Takže toto je v skutočnosti najväčšie milosrdenstvo voči bytostiam vo vesmíre. (potlesk)

Viete, že  bytosti na rôznych úrovniach vesmíru, rôzne vesmírne telá, rôzne nebeské klenby a rôzne kolosálne nebeské klenby sú vytvorené jedinou myšlienkou Boha na vysokej úrovni. Dokonca keď som teraz toto hovoril, sú niektoré bytosti, ktoré sedia tam hore a majú zo seba dosť dobrý pocit. Myslia si, že všetko bolo vytvorené ich jedinou myšlienkou. Ale tí, ktorí sú nad nimi, sa im smejú – „Všetko to som vytvoril ja svojou jedinou myšlienkou.“ A tí, ktorí sú ešte na vyšších úrovniach, rozmýšľajú týmto spôsobom tiež. Je to preto, že nikto z nich nevie, že nad nimi existujú ešte gigantickejší Páni. Ten, kto opravdivo vidí, akí sú smiešni som Ja. (potlesk) Táto náprava Fa je najväčšia príležitosť pre nich a najväčšie milosrdenstvo voči nim, a predsa to všetko chcú ovládať. Myslia si, že to, čo majú oni, je to najlepšie a že mi pomáhajú s nápravou Fa. Dokonca mi násilím vnucujú svoje najlepšie veci. Potom rozmýšľajte o tom, keď mi vnútili veci, koľko zbrzdenia, koľko prekážok pre mňa vytvárajú? Ak nechcete ich veci, myslia si, že odmietate najlepšie veci, a že tým je to rovnaké, akoby ste ničili tento vesmír, je to to isté, akoby ste ničili budúcnosť – takto to oni vidia. Oni majú len toľkoto múdrosti, takže toto je rozsah ich pochopenia.

Takmer všetky úrovne za úrovňami bytostí v rámci systému starých síl rozmýšľajú a správajú sa takto a toto spôsobilo prekážky v náprave Fa. Tá ich jedna myšlienka sa prejavuje na najnižšej úrovni vesmíru, čo prináša najhorší druh reakcie. Čím nižšie a horšie sú bytosti, tým horšie a skazenejšie sú veci, ktoré robia. V skutočnosti takto celé prenasledovanie vzniklo. A v skutočnosti, čo sa týka tých úrovní za úrovňami bytostí, o ktorých som práve hovoril... práve teraz som už nehovoril o bytostiach vo vnútri tých obrovských vesmírnych tiel, hovoril som o tých hlavných telách, Kráľoch, väčších hlavných telách, Kráľoch Kráľov v tých obrovských vesmírnych telách. Hovoril som o tých bytostiach. Rozmýšľajte o tom, koľko úrovní za úrovňami, bezpočetných, bezhraničných, nezmerných Bohov, Budhov, Taov a vnímajúcich bytostí je vo vnútri nebeskej klenby. Nie je dôvod, aby som tu o nich hovoril, keďže to, čo robia alebo čo konkrétne robia, je všetko spôsobené tým, čo robia ich hlavné telá.

Tento vesmír je taký obrovský, takže akonáhle Majster o ňom hovorí, rozprávanie sa stane veľmi širokým a na vysokej úrovni, pretože toto sú problémy, ktorým v súčasnosti čelím, sú to problémy, ktorými sa práve teraz zaoberám. Ale do sveta bežných ľudí sa odzrkadľuje len výsledok toho, čo bytosti na takej vysokej úrovni spravili. Moje vyučovanie Fa nie je niečo, čo robím podľa ľubovôle, zároveň ich učím Pravdu a zvlášť ich učím tieto veci. Keď to človek počúva tu dole, znie to veľmi vysoko, ale vy, čo tu sedíte, ste všetci učeníkmi Dafa, takže napokon nevyučujem niečo svetským ľuďom. V skutočnosti veci, o ktorých hovorím dnes, sú pre bežných ľudí ťažko pochopiteľné, ale ľudia zažijú môj súcit, energiu a pocit, že to je pre nich dobré, avšak len učeníci Dafa skutočne rozumejú tomu, čo učím. (potlesk)

Ešte ste neobedovali, takže naozaj nechcem hovoriť príliš dlho. (dlhý, nadšený potlesk žiadajúci Majstra aby zostal)

V skutočnosti, bez ohľadu na to, koľko hovorím, všetci z vás sa musia kultivovať skutočným praktizovaním a to je to, čo je prvé a najprednejšie. Neprehliadajte vašu konferenciu Fa – je časťou celkového kultivačného procesu učeníkov Dafa. (potlesk) Takže hoci ma chcete počúvať, ako vyučujem stále vyššie a ešte vyššie veci a idem do ešte väčších detailov, počas kultivácie sa ukáže, že stále musíte robiť pokrok krok po kroku. Takže predtým ako skončí náprava Fa, mali by ste využiť čas, ktorý zostáva a pevne sa dobre činiť vo všetkom, čo by ste mali robiť. To je to, čo znamená pre vás kráčať po tejto ceste k budúcnosti a robiť to, čo je najväčšie. Nemôžete premeškať žiadnu príležitosť alebo odbočiť v nejakom kroku.

To je naozaj ťažko uskutočniteľné, dokonca aj keď sa čo najlepšie pokúšate kráčať každým krokom dobre. Počas kultivácie sa v skutočnosti neustále potkýnate a padáte a potom sa šplháte nahor, aby ste mohli ísť ďalej. Ale to, s čím sa stretávate v tejto spoločnosti, bolo vyrobené touto ľudskou vedou, touto realitou a samozrejme je to veľmi vábne. Takže keď sa stretávate s touto bežnou spoločnosťou, je naozaj ťažké udržiavať vzťahy kultivujúcich sa a bežných ľudí a je ťažké vymaniť sa zo všemožných pripútaností. Ale bez ohľadu na to, ste učeníci Dafa, takže majte vo vašich mysliach spravodlivé myšlienky a robte dobre to, čo by ste mali robiť, ako sa len dá. Kultivujete sa zatiaľ čo sa prispôsobujete bežným ľuďom v čo najväčšej miere. Nemusíte sa stať mníchmi alebo sa správať ako tí ľudia, ktorí zanechali svetský svet. V skutočnosti je toto už najvýhodnejšie, čo sa týka formy. Keď hovorím toto, je nepochybné, že nemôžete robiť kompromisy, keď príde na zvyšovanie vášho xinxingu. Niektorí ľudia to môžu zistiť, možno to niektorí nemôžu zistiť, niektorí pravdepodobne nemôžu tak dobre zistiť jeho zvyšovanie alebo zlepšovanie. Ale všetko to je absolútne striktné a presné. Kedykoľvek je časť úplne skultivovaná, bude prispôsobená a prekročí na druhú stranu, a preto na tejto vašej strane nebudete nikdy cítiť, že ste sa značne zlepšili. Dôvodom je, že zmeny na povrchu sú malé, ale zmeny v jadre sú obrovské. Takže týmto stavom je zaručené, že sa môžete kultivovať, že sa môžete zlepšovať a že keď sa v kultivačnom procese pošmyknete a spadnete, keď nedávate pozor, nebude to mať za následok pokles vašej úrovne. Je to preto, že tá strana, ktorá bola úplne skultivovaná, bola oddelená. Hneď ako je oddelená, následkom nebude, že obe strany, tá strana, čo bola úplne skultivovaná a to telo, ktoré je ľudské, obe spravia chybu, takže takto nie je ľahké klesnúť v úrovniach. Toto sa vzťahuje k normálnej kultivácii. Ale čo sa týka ľudí, ktorí prešli na opačnú stranu v kritických momentoch alebo spravili veci na prenasledovanie Dafa a učeníkov Dafa, to je iná záležitosť. Čo sa však týka praktizujúcich, keď príde na zvyšovanie štandardu pre váš xinxing a opúšťanie vašich pripútaností, tu nie je vôbec žiadne manévrovacie miesto a štandard absolútne nemôže byť znížený, pretože tu musí byť zodpovednosť k vesmíru a k vnímajúcim bytostiam v budúcnosti. Mnoho učeníkov Dafa dosiahne v budúcnosti stav obrovských bytostí a budú zahŕňať mnoho vnímajúcich bytostí, dokonca nezmerných bytostí. Takže ak je váš štandard znížený, potom tá úroveň vesmíru nebude trvať dlho a tá úroveň nebeskej klenby nebude trvať dlho, takže štandard sa musí dosiahnuť.

Nechoďte však do extrémov a nesnažte sa o to len preto, že to Majster povedal. Nikdy som vás nič nenútil robiť. Môžete sa kultivovať a pritom sa prispôsobiť bežnej spoločnosti čo najviac ako je to možné, ale ako človek, ktorý sa kultivuje, musíte vedieť, ako by ste sa mali správať. Mali by ste sa čo najviac snažiť dobre sa činiť a čo najviac sa snažiť prispôsobiť štandardu praktizujúceho. Nepáči sa mi, keď sa okamžite začnete o niečo snažiť potom čo počujete, ako Majster niečo povie. Táto snaha okamžite spôsobí, že pôjdete do extrémov a nerobíte žiadne [normálne] veci, a uvažujete: „Budem robiť iba veci nápravy Fa.“ Ale to nefunguje, pretože cesta, po ktorej dnes idú učeníci Dafa, bude kultivačnou cestou pre ľudí v budúcnosti.

Videli ste efekt, ktorý malo náboženstvo na spoločnosť, keď ľudská morálka poklesla. Nemôže zachrániť ľudí a namiesto toho poškodzuje spravodlivú vieru ľudí. Čo sa týka duchovných, ľudí, ktorí zanechali svetský svet a kultivujúcich – bežní ľudia im zverili svoju dôveru  a vieru v Bohov a svoje nádeje. Potom, keď sa títo ľudia nečinia dobre, nie je to len o nejakom jednotlivcovi, ktorý sa dobre nečiní. Keď kultivačná skupina alebo náboženstvo nemôže kráčať náležite, nie je to len záležitosť toho, že samo nekráča náležite. Spôsobí to, že celá spoločnosť degeneruje a spôsobí to problémy pre veľké skupiny ľudí. A súčasne neviera v Bohov pre vnímajúce bytosti, pre tie vnímajúce bytosti, ktoré veria v Bohov, toto je najžalostnejšia a najtragickejšia vec. Takže v budúcnosti je dosť pravdepodobné, že nebude taká forma, akou je náboženstvo. Možno učebnice, ktoré ľudstvo bude študovať v budúcnosti, budú mať prvky Fa, ktoré cez ne budú prenikať a tí, ktorí sa dokážu dobre činiť, alebo sa činiť ešte lepšie vo svojich aktivitách v spoločnosti, môžu byť praktizujúcimi. Učeníci Dafa, keď si spomeniete na všetko, čo dnes robíte, nie je to takto? Nie je nič hmatateľného v Dafa, čo by ho robilo nejakou politikou v tomto svete.

Nechám všetko v budúcnosti ísť najspravodlivejšou cestou, takže ľudia v budúcnosti budú požehnaní. Táto ľudská spoločnosť zostane pre budúcnosť, takže všetko toto je požehnaním pre životy a vnímajúce bytosti na rozličných úrovniach v budúcnosti a je to preto, že je to príležitosť a časť Dafa harmonizujúceho a zdokonaľujúceho bytosti. Takže v ľudskej spoločnosti v budúcnosti budú oproti dnešnej ľudskej spoločnosti veľké zmeny a rozdiely. Nepovedalo mnoho ľudí, že ľudia v budúcnosti budú požehnaní? Pre kultivujúcich sa v minulosti bola kultivácia ťažká. Takže mnoho ľudí, ktorí sa chceli kultivovať uvažovalo o ceste: trpieť a kultivovať sa utrpením. Kultivovanie sa utrpením môže naozaj odstrániť karmu, pretože sa nakoniec kultivujete, takže môžete stúpať. Ale dokonca ak do toho dali všetko, čo mali, ich úrovne boli stále obmedzené a väčšina z nich nemohla ísť za Tri ríše. Dôvodom bolo, že nebol Fa, ktorý by viedol ich kultiváciu a oni nevedeli štandardy Fa a požiadavky na rôznych úrovniach. A bytosti na rôznych úrovniach mohli ťažko byť za ne zodpovedné. Nie je to tak, že Bohovia k nim neboli milosrdní, je to preto, že vo vesmíre pôsobí zákon vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Kedykoľvek mal niekto myšlienku, vytvorila rôzne elementy, ktoré boli opačnými protikladmi pozitívneho a negatívneho. Keď ste mali myšlienku dobroty, objavilo sa zlo a keď ste mali zlú myšlienku, malo to tiež účinok. Takže mnoho praktizujúcich hovorilo o tom, že „dobro a zlo pochádza z jedinej myšlienky,“ ale kto skutočne vedel pravdu za týmito slovami? Bohovia nemajú dovolené konať nerozvážne. Zachraňovanie ľudí nie je maličkosť. Prečo keď Ježiš zachraňoval ľudí a robil taký obrovský dobrý skutok, bytosti na nebesiach chceli všetko z toho diktovať? A prečo ho nechali ukrižovať? Na povrchu to bolo kvôli utrpeniu za hriechy ľudstva, ale prečo Boh trpel za hriechy ľudstva? Prečo vyšší Bohovia nezasiahli? Prečo nemohli Bohovia priamo zmenšiť hriechy ľudstva? V minulosti to bolo zákonom vo vesmíre a všetko bolo takéto. Z mojej perspektívy sa to týka toho, že Fa starého vesmíru chýbala múdrosť v tejto oblasti, takže nabudúce to takéto nebude. V budúcnosti sa stane mnoho obrovských zmien, takže pre vnímajúce bytosti to bude nádherné všade navôkol a takáto podlosť nebude existovať.

Ale aj keď relatívne povedané zákon vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania nebude už v budúcnosti absolútny, bude stále existovať a pozitívne a negatívne bytosti budú stále existovať. Takže keď príde na najhoršiu, najnižšiu úroveň, hoci nebude až taká zlá ako najnižšia úroveň predtým, najnižšia úroveň stále nebude dobrá. Ľudia v budúcnosti budú požehnaní, ale len v porovnaní s dnešnými ľuďmi. Budú veci, ktoré vytvárajú karmu, ako aj utrpenie na odstránenie karmy ľudstva, takže stále budú vojny, hladomory a nešťastia. Určite to bude takto, pretože ak by to takto nebolo, ak by sa hriechy ľudstva stali príliš veľkými a neboli by odstránené a splatené utrpením, ľudstvo by bolo zničené. Ak by ľudstvo nemalo žiadne utrpenie, nevedelo by, čo je šťastie; toto ľudské miesto sa nemôže stať Nebom. Takže presne preto, že tu je utrpenie, človek sa tu môže kultivovať a vytvárať karmu, keď sa veci robia zle. Takže ľudská spoločnosť navždy zostane výnimočným prostredím.

Dať ľudstvu najväčšie požehnanie teda znamená spraviť to tak, že budúce ľudstvo nebude mať štandardy také nízke ako dnešné ľudstvo a toto je najväčšia milosť. (potlesk) Keď všetko nie je také skazené, prostredie sa pozdvihne, relatívne povedané. Utrpenie nebude také nízke a všetko bude udržiavané na základni s vyšším štandardom ako má súčasné ľudstvo a bude to určené tou úrovňou Fa. Takže čo sa týka budúcich ľudí, každý človek, ktorý bude schopný vstúpiť do budúcnosti, bude požehnaný. Prečo je to tak? Pretože sa tu šíril Dafa, toto miesto bolo vytvorené pre Dafa a bytosti tu priniesli obete. A história pokročila do tohto dnešného bodu, čo je ich obrovský úspech, takže bytostiam a budúcemu ľudstvu bude treba dať požehnanie.

Toto samozrejme nie je jednoduchá vec. Všetko vo vesmíre sa vzájomne vytvára a vzájomne zabraňuje, každá vec s inou je prepojená a harmonizovaná a pracujú tu aj iné faktory a dôvody. Toto znamená, že keď sa vo svete stanú také zmeny, v skutočnosti rôzne dimenzie a úrovne vo veľkom vesmíre tiež zodpovedajúco zvýšili svoje úrovne. A to je pravda pre každú úroveň. Teraz keď sa zdvihol štandard na tomto mieste Troch ríš, rozmýšľajme o tom – nemôžete sa zdvihnúť a byť s Bohmi, takže to miesto, kde sú Bohovia sa musí tiež zdvihnúť. A nestačilo by, ak by sa táto úroveň Bohov zdvihla na miesto inej úrovne Bohov, takže úroveň Bohov sa musí zdvihnúť tiež, čo znamená, že štandard na každej úrovni sa zodvihol. A tak to znamená, že prostredie na každej úrovni sa zlepšilo. Samozrejme, aby sa dosiahli tieto veci, mechanizmy nebeskej klenby,  múdrosť a schopnosti Fa musia dosiahnuť ten bod, a tak je to schopné vytvoriť spôsob existencie bytostí a každý aspekt vecí sa stane nádhernejším.

To, čím sa teraz zaoberajú učeníci Dafa, ustanovuje najlepšie bytosti budúcnosti. Takže pre všetkých vás, keď príde na požiadavky xinxingu alebo na štandard, ktorý ako praktizujúci môžete dosiahnuť, v tomto smere nemáte žiadne manévrovacie miesto – musíte dosiahnuť ten štandard.

Fa vyžaduje, aby ste sa čo najviac prispôsobili spôsobu života v dnešnej ľudskej spoločnosti, takže preto, aby ste tu boli schopní žiť, nemôžete nechať ľudí považovať vás za nejakého čudáka alebo výstredníka. Hoci máme mnoho kultivujúcich sa ľudí, ktorí opustili svetský svet, pravdou je, že náboženstvo je stále formou súčasných podmienok ľudskej spoločnosti. Takže týmto spôsobom cesty po ktorých kráčate v skutočnosti vytvárajú základ pre budúce bytosti. Toto však neznamená, že vás používame na nejaký experiment. Fa existoval po dlhý čas. Vy ho žijete a toto je jednoducho druh procesu, a dielo nápravy Fa určite uspeje. Pravdepodobne ste počuli z rôznych proroctiev a od ľudí so schopnosťami, že ľudstvo sa stretne s takou a takou katastrofou. Ale nikto sa neodvažoval povedať, že táto náprava Fa neuspeje a je to preto, že uspeje nad všetky pochybnosti. Dôvodom je, že nezáleží na tom, či bytosti môžu alebo nemôžu realizovať v praxi požiadavky, ktoré na ne kladie Fa, náprava Fa bez pochýb uspeje. Je to preto, že ak by ľudská rasa nemohla prejsť cez potvrdzovanie Fa, Fa by vytvoril všetky bytosti nanovo a čokoľvek by chýbalo, je to vo Fa, pretože to tam už je. Takže keď hovorím o milosti, chcem, aby sa bytosti starej éry, potom čo sa prispôsobia, stali časťou bytostí novej éry. To je to, čo chcem spraviť.

V priebehu histórie ľudia počuli, ako bytosti na rôznych úrovniach hovorili o takom a takom druhu milosrdenstva, a dokonca Bohovia na veľmi vysokých úrovniach hovorili o milosrdenstve. Ale všetky ich formy milosrdenstva majú normy, žiadna z nich nie je bez ich pochopení a úrovní. Ale takéto obrovské milosrdenstvo v náprave Fa nebolo nikdy predtým videné žiadnou vnímajúcou bytosťou v celom vesmíre. Čo znamená „široko a ďaleko siahajúce Budhovo milosrdenstvo“? (srdečný potlesk) Samozrejme, vnímajúce bytosti budúcnosti uvidia, ako Dafa učeníci zachraňovali vnímajúce bytosti. Keď dovŕšite kultiváciu, vnímajúce bytosti v budúcnosti budú poznať vaše široko a ďaleko siahajúce milosrdenstvo Budhu, ale ľudia v budúcnosti nebudú vedieť o mne. Iba vy o mne môžete vedieť a je to preto, že vnímajúce bytosti to nepotrebujú vedieť – a oni si vlastne nezaslúžia vedieť – pre nich je dostatočné, keď poznajú vás. Pôvodne o mne nikto nevedel, a ani v budúcnosti o mne nikto vedieť nebude. (Majster sa pousmeje) (srdečný potlesk)

Životy sú zložité. Pravdou je, že som už uskutočnil proces, v ktorom sa človek stáva Bohom. Moje vlastné fyzické telo už riadi Falun raj a v budúcnosti uvidíte mnoho mojich Ja z minulosti a možno si ich potom pomýlite so mnou. V skutočnosti esencia môjho hlavného tela, opravdivé Hlavné Ja, je pre bytosti ťažko spoznateľná. Ale ja viem všetko o vás. (Majster sa pousmeje) (dlhý potlesk)

Keď som prišiel, prechádzal som procesom klesania úroveň za úrovňou. Keď hovoríme z hľadiska Bohov na veľmi vysokých úrovniach, existuje tu trojitosť. Na rôznych úrovniach sú rôzne koncepty a pochopenia trojitosti. Na veľmi vysokých úrovniach, ktoré majú fyzickú formu, sa trojitosť vzťahuje na Opravdivé telo, Opravdivú dušu a Myšlienku, to je trojitosť. Taká je situácia na veľmi vysokých úrovniach. Na ešte vyšších úrovniach to však tak nie je. Tam je myšlienka a telo jedno a nie je tam rozdiel. Teraz budem hovoriť z tejto úrovne, kde je telo a duša a kde je trojitosť: Opravdivé telo, Opravdivá duša a Myšlienka.

Keď som prišiel dole na úroveň, ktorá mala fyzickú formu, začal som si vytvárať Opravdivé telo a klesal som krok po kroku do kolosálnej nebeskej klenby. Zakaždým som išiel tak, že som si vzal len samotné Opravdivé telo. To znamená, že skutočné Ja je Opravdivé telo. Hovoril som vám to po celý čas – povedal som, že som na najvonkajšej vrstve a skutočná koža som Ja. Je to preto, že na ľubovoľnej úrovni som si vždy na najvonkajšej vrstve vytvoril Opravdivé telo, to znamená, že keď som prišiel do tohto ľudského miesta, Opravdivé telo existovalo vo vnútri ľudského tela. (potlesk) Takže som v priebehu histórie zanechal dosť mojich Opravdivých duší na rôznych úrovniach. Ony boli všetky v minulosti mojimi Opravdivými dušami na rôznych úrovniach. Niektoré z nich si mysleli, že po toľkých rokoch sa nebudem schopný vrátiť naspäť, takže sa rozhodli vytvoriť si telo, pričom všetky z nich vyzerali rovnako ako ja v tom čase. Toto znamená, že vo vesmíre v budúcnosti uvidíte minulosť mnohých mojich Ja. Všetky môžu vstúpiť do nového vesmíru budúcnosti potom, čo sa prispôsobia, pretože to je ich mocná cnosť a požehnanie – boli mnou. Zakaždým som klesol s Opravdivým telom, takže zakaždým Opravdivá duša, keď telo chcelo klesnúť, všetky chceli, aby som neklesal, pretože vedeli, že schádzanie nadol znamená mnoho útrap a je rovnocenné zničeniu. Bez ohľadu na to, z akej výšky Boh pochádza, v očiach Bohov, keď nakoniec dosiahne toto ľudské miesto, znamená to, že ten Boh v podstate umrel. Takže keď som klesal krok po kroku, od počiatku až po koniec, vždy som vytvoril Opravdivé telo. Ale hoci toto Opravdivé telo počas dlhej, kľukatej histórie prekročilo množstvo úrovní, odkiaľ presne táto koža vlastne pôvodne pochádzala? Kto je to? Žiadna bytosť to nemôže vedieť alebo tomu rozumieť. Tentokrát som použil ľudské telo, aby som sa narodil v ľudskom svete, preberajúc najvonkajšiu povrchovú formu človeka. Rozdiel je v tom, že Opravdivé telo je vo vnútri ľudského tela, ale žiadna bytosť nemôže zistiť alebo pochopiť, odkiaľ pochádza moja najzákladnejšia esencia. Keď som práve povedal, že pre bytosti v budúcnosti bude ťažké vedieť o mne, to je to, čo som mal na mysli.

Takže povedal by som, že to, o čom som dnes hovoril, je dosť vysoké. (potlesk) Ale vy ste predsa učeníci Dafa, všakže, takže ste počuli to, čo ste počuli a nevytvoríte si nejaký druh pripútanosti. Postupne ako pôjdete cez kultivačný proces, niektorí z vás niečo z toho budú poznať a niektorí to po vašom konečnom Dovŕšení môžu spoznať všetko.

Teraz, keď som spomenul Dovŕšenie, poviem vám, že vaše Dovŕšenie neprebehne náhle, na jedenkrát, ako u tých, čo kultivovali elixír v minulosti, kde oni nechali veci vybuchnúť jednou ranou – nie je to ten kultivačný stav. Takže aký druh kultivačného stavu je Dovŕšenie pre učeníka Dafa? Tá vaša časť, ktorú ste úplne skultivovali vie všetko a to ste vy. Keď príde čas pre vašu najvrchnejšiu časť, ten kúsok tu, aby sa presunul tam, bude to akoby ste sa prirodzene prebudili z driemot, je to ten druh kultivačného stavu a nie je to zemou otriasajúce. (potlesk)

Počas kultivácie ste si všetci uvedomili z knihy rozdielne pravdy Fa, ale to je len ten malý, malilinký kúsoček pochopenia, ktorý ste získali tu, na ľudskej strane. Viete, skutočné budhovské pravdy nie sú niečím, čo sa môže úplne rozvinúť priamo pred stále-povrchovým ľudským telom praktizujúceho, takže ten vy na tejto strane môže mať len všeobecné pochopenie, pričom tá stránka, ktorá je úplne skultivovaná, má už úplné pochopenie tej sféry. Takže keď ste v procese kultivovania sa a hovoríme o tej stránke, ktorá je úplne skultivovaná, to je tá úroveň, na ktorej by ste mali byť a v tej sfére vo vesmíre poznáte všetko na každej z úrovní pod vami, a navyše, je to úplne v rámci vášho rozsahu videnia. Každá časť, ktorú ste úplne skultivovali, je úplne takáto, je to takto až po konečný bod, keď sa vaša kultivácia skončí, a v tom čase pochopíte všetko, a bude to úplne prirodzené. Navonok je to akoby ste sa prebudili zo sna – „Ach“ – spravíte jednoducho to, čo by ste mali spraviť. Takto to je. (potlesk)

Vaše myslenie v tom čase nebude ľudským spôsobom uvažovania ani nebude obsahovať ľudské veci, pretože skladba myšlienok vašej úplne skultivovanej časti je celá založená na prvotriednom štandarde Bohov. Ten spôsob uvažovania nepôjde do nižšej roviny myšlienok, ale všetko na nižších rovinách vám bude známe. Viete, vlastne nezáleží na tom, či tu hovoríme o Budhovi Šákjamunim, alebo o nejakom inom Bohovi alebo Budhovi, oni dokonca poznali uvažovanie tvorov ako dobytok a kone, poznali myslenie ešte nižších bytostí a poznali ho celé a úplne, ale oni tam nešli; jednoducho poznali všetko, to je celé. Neskôr, keď vy učeníci Dafa ukončíte svoju kultiváciu, jasne uvidíte všetko, čo je pod vami, a budete poznať všetko, ale je tu jedna vec: váš spôsob uvažovania nebude v skutočnosti rovnaký ako ich, nepôjdete tam a budete mať úplne uvažovanie vašej sféry. Takže neskôr, keď príde čas Dovŕšenia, možno to bude len ako prebudenie sa zo sna a vy prirodzene budete všetko vedieť. Dôvodom pre toto je, že tá vaša časť, ktorá bola úplne skultivovaná, bola na druhej strane po nejaký čas, a čas tam nie je rovnaký ako čas tu v tejto dimenzii, ten vy na tej strane tam strávil už dlhý čas a dobre pozná veci, takže keď sa vaša posledná časť na tejto strane presunie tam, bude tiež všetkému rozumieť. (potlesk)

Je tu niečo, o čom som s vami predtým hovoril, o tom, ako keď sa praktizujúci v minulosti stali osvietenými, nechali explodovať svoj elixír, a keď nechali explodovať elixír, každá jednotlivá úroveň vybuchla, takže toto malo jednoducho obrovský vplyv na zem a mali by sme zosuvy pôdy, boli by prílivové vlny a veci by sa riadne triasli. Všetko toto by sa stalo. Naši učeníci Dafa, to je hŕba ľudí, a ich kultivačné úrovne sú vysoké. Teda! – bolo by to tentokrát hrozné, neboli by vo svete vyložene obrovské nešťastia? Ale to sa nestane. Všetko to bude skutočne prirodzené. Takže preto som túto časť Fa úplne vzal do úvahy vtedy, keď som začal robiť toto podujatie, takže každý aspekt tejto časti Fa je najzahrňujúcejší a najdokonalejší.

Je tiež niečo, čo sa týka mnohých našich študentov, to jest, majú množstvo vecí, ktoré zvažujú vo svojom myslení – niečo z toho, niečo z tamtoho, sami to poznáte – a v skutočnosti, akonáhle rozmýšľate o týchto veciach, vaša úroveň klesla. Nemali by ste rozmýšľať o ničom, nie je dôvod, aby ste sa trápili nejakými vecami. Majster je milosrdný a určite vám dá najlepšie usporiadania. (potlesk) Nemusíte rozmýšľať o tom, či to je Majstrove milosrdenstvo voči vám, pretože to je to, čo ste kultivovali, je to výsledkom vašej vlastnej mocnej cnosti. Preto to Majster pre vás môže spraviť.

To je všetko, čo poviem. (srdečný potlesk)

Vy, čo ste sa nečinili dobre: ponáhľajte sa a staňte sa usilovnými. Stále musíme pokračovať v organizovaní konferencií Fa. Musíte urobiť každý krok dobre. Čím lepšou sa stane situácia, viete, poviem vám, tým menej je predurčených príležitostí, takže sa čo najlepšie pokúste robiť veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Hoci som to povedal, nechoďte do extrémov. Nemôžete ísť do žiadnych extrémov. V momente keď idete do extrému, poškodili ste cestu, ktorú som pre vás usporiadal a požiadavky, ktoré má na vás Fa. Mali by ste robiť veci, ktoré by ste mali robiť, normálnym spôsobom. Ak zajtra je Dovŕšenie, dnes o tom stále nebudete vedieť. A predpokladajme, že si chcete založiť firmu, potom by ste to mali spraviť. Nech je to čokoľvek, ja to pre vás zharmonizujem. Nerozmýšľajte o ničom! Robte všetky veci, ktoré máte robiť. (srdečný potlesk)

Na záver želám mnoho úspechov našej Vancouverskej konferencii Fa. Ďakujem vám všetkým. (dlhý potlesk)[1] Čínske slovo, ktoré je tu preložené ako „veci“ má veľmi široký význam, môže tiež znamenať „záležitosť“, „činnosť“, „problém“, „úlohu“, „otázku“, „ťažkosť“ a tak ďalej.

[2] Posledné dva riadky zo známej básne z dynastie Tang od Li Baia.