Vyučovanie Fa na konferenciách - I. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie Fa pri príležitosti založenia Singapurskej asociácie Falun Dafa. 2

Prvé vyučovanie Fa v Spojených štátoch. 17

Vyučovanie Fa na medzinárodnej konferencií zdieľania skúseností v Pekingu. 34

 


Vyučovanie Fa pri príležitosti založenia Singapurskej asociácie Falun Dafa

(28. júla 1996, Li Chung-č’)

 

V poriadku, dovoľte mi tu len stáť, aby ma každý jasne videl. Rád by som poďakoval ľuďom z rôznych oblastí v Singapure, ktorí rôznym spôsobom prejavili podporu asociácii Falun Dafa. Tiež by som v mene vás všetkých rád vyjadril naše uznanie ľuďom z rôznych oblastí v Singapure za ich podporu a za to, že umožnili založenie budhovskej asociácie Falun. Venujme im za to náš potlesk. (Potlesk) Založenie budhovskej asociácie bude viesť viac ľudí k tomu, aby získali Fa a dovolí viacerým ľuďom s predurčenými vzťahmi, aby študovali tento Fa. Pod ochranou národného zákona poskytne dobré podmienky pre vás všetkých vo vašej budúcej praxi a v robení tejto dobrej veci pre širokú verejnosť.

Nepripravil som si dnes toho veľa, čo chcem povedať. Teraz využijem príležitosť tohto stretnutia, aby som pohovoril o tom, čo mi príde na myseľ. Najprv predstavím Falun Gong, ktorý má dlhú históriu. Ľudia v kultivačných kruhoch vedia, že civilizácie sa v ľudskom svete vynorili viac ako raz. Civilizácie sa v ľudskom svete vynorili mnohokrát. Keď v dlhom priebehu histórie ľudská morálka postupne poklesla a pokazila sa, ľudská rasa bola v štádiu zániku. Takto to väčšinou bolo. Tiež, ako sa vyvinula do konečnej fázy, keď bola degenerácia hmoty a duchovná skazenosť na vrchole, prinieslo to do ľudských morálnych hodnôt výrazný pokles. Za takýchto okolností ľudská rasa zanikla. Ľudská civilizácia prešla týmto scenárom mnohokrát a preto bola viac ako jedna ľudská civilizácia – prišli mnohé civilizácie. Doba kamenná, o ktorej hovoria ľudia, nebola jedinou takou dobou. Ľudská rasa prešla mnohými dobami kamennými. Je to preto, že keď sa ľudská rasa stretla s takýmto druhom ťažkosti, všetky jej výrobné prostriedky a vedomosti boli zničené.

Viete, v začiatočnom období súčasnej ľudskej civilizácie – pred štyri alebo päťtisíc rokmi – naša Zem zažila veľkú povodeň, ktorá pohltila celú západnú civilizáciu v Európe. Samozrejme, bolo zanechané len málo cenného, hoci človek stále mohol vidieť záblesky prehistorickej minulosti z artefaktov, ktoré zostali. Napríklad, dôkazy o existencii prehistorických civilizácií môžu byť videné v archeologických nálezoch týkajúcich sa kultúry starého Grécka. Na východe relatívne viac vecí prežilo veľkú pohromu. Každý pozná príbeh Veľkého Yu, ktorý ovládol povodeň. Povodeň v tom čase bola divoká a keď voda opadla, Veľký Yu viedol ľudí, aby viedli vodu preč zo zaplavenej krajiny. Toto bolo zdokumentované v histórii. Dávna ľudská civilizácia v tom čase – tá z posledného cyklu – bola zničená obrovskou potopou, ale mnoho z predkov Číňanov prežilo veľkú povodeň a relatívne mnoho artefaktov bolo zanechaných. V porovnaní s tým prežilo menej západniarov. Preto je dnešná západná kultúra úplne nová, kultúra, ktorá je úplne nová a bez žiadnych stôp z dávnej histórie. Dávna civilizácia Číny má teda dlho zakorenenú históriu a išla inou cestou ako moderná veda.

Takže v týchto dávnych civilizáciách je mnoho vecí, ktoré dnešní ľudia stále nedokážu pochopiť a ktoré sú oddelené od modernej kultúry. Takže mnohí ľudia, vrátane západniarov, vedia, že v Číne je mnoho, mnoho mystických vecí – vecí, ktoré dnešní ľudia nedokážu pochopiť. Čínski ľudia to sami vedia. V Číne je mnoho vecí dávnej kultúry, ktoré nemôžu byť pochopené modernými ľuďmi. Niektorí ľudia o nich počuli a videli ich, avšak nevedia ich vysvetliť, a nikto ich ešte nezverejnil a nepredstavil verejnosti. Keďže viac predkov Číňanov prežilo [povodeň], časť dávnej kultúry prežila.

V minulosti nebola dávna čínska rasa koncentrovaná tam, kde je dnes údolie Žltej rieky. Namiesto toho sa nachádzala v oblasti Xinjiang. Najprosperujúcejšie obdobie pre tú civilizáciu sa odohralo v tej oblasti. Keďže neďaleko bol vrch Kunlun, terén okolitých oblastí bol pomerne vysoký. Úroveň hladiny vody veľkej potopy v ten rok dosiahla až dvetisíc metrov, zaplavujúc celú zem. Ale keď bola veľká potopa rozpútaná, mnoho ľudí prežilo tým, že utiekli na horu Kunlun, zachovávajúc nejaké veci z dávnej kultúry. Medzi nimi boli napríklad diagramy Hetu a Luoshu, Taiji, pôvodných osem trigramov (bagua) a ďalšie veci, ktoré niektorí ľudia v Číne stále nemôžu pochopiť, ako aj niektoré dávne formy čchi-kungu, o ktorých ľudia dnes vedia.

Jednoducho povedané, čchi-kung nie je niečo vynájdené dnešnými ľuďmi. Je to súčasť prehistorickej kultúry a v Číne je jej pomerne viac. Ale v minulosti sa to nenazývalo čchi-kung. Ako sa to teda nazývalo? Nazývalo sa to „kultivácia“ (xiulian). Samozrejme, kultivácia sa delí na úrovne a na úrovni bežnej ľudskej spoločnosti môže byť ľuďom povedané len ako sa liečiť, ako sa udržiavať v kondícii alebo ako si môžu uzdraviť telo. Niektorí čchi-kungoví majstri to teda používajú, aby robili pre ľudí dobré veci. Inými slovami, tí čchi-kungoví majstri, ktorí odovzdávajú svoje praxe na verejnosti, vrátane tých, ktorí odišli do iných krajín, učia veci len na úrovni liečenia a udržiavanie kondície. Nehovorím teraz, že čchi-kungové cvičenia, ktoré učia iní, nie sú dobré. Hovorím vám, že neučili veci na vysokých úrovniach; učia skôr len veci pre liečenie a udržiavanie kondície a spojili to s predvádzaním nejakých nadprirodzených schopností. Ako liečia, niektoré choroby sa dajú odstrániť len nadprirodzenými prostriedkami, a preto sa ukazujú niektoré nadprirodzené schopnosti.

„Nadprirodzená schopnosť“ je len moderný výraz a v podstate sa vzťahuje na vrodené schopnosti bytosti. So súčasnou zvyšujúcou sa hojnosťou hmotných vecí a s rozvojom vedy ľudia pripisujú čoraz väčšiu dôležitosť praktickým veciam a čoraz viac opúšťajú svoje vrodené schopnosti a veci, ktoré sú s nimi od tých najstarších čias. Pokiaľ bude tento trend pokračovať, veda a technológia sa bude v budúcnosti pravdepodobne rozvíjať ďalej, pričom ľudské bytosti budú postupne degenerovať. Dnes máme vlaky, autá a lietadlá, takže nikto nemusí veľmi chodiť. V budúcnosti by s rastúcim pokrokom materiálnych vecí mohli ľudské bytosti drastickým spôsobom zdegenerovať. Ak budeme vyvodzovať veci z „evolučnej teórie“, povrch ľudského tela v budúcnosti úplne zdegeneruje a ľudské končatiny sa nakoniec zdeformujú a zakrpatejú, zostane iba veľká lebka. Samozrejme, len tu ilustrujem ten bod. Snažím sa povedať, že tie ľudské vrodené, pôvodné veci čoraz viac opúšťame.

Stará čínska spoločnosť sa nevyvíjala týmto spôsobom. Niektorí ľudia sa teda môžu pýtať: „Keby sa veci vyvíjali v súlade so starou čínskou spoločnosťou, existoval by technologický pokrok?“ Samozrejme, ak sa snažíte pochopiť iný druh vedy v kontexte existujúcich vedeckých a technologických teórií, nikdy ju nebudete schopní pochopiť. Ak máte porozumieť prístupu odlišnej vedy, musíte vystúpiť z obmedzení dnešnej vedy. V tom inom druhu kultúry by si ľudia mysleli, že to je naozaj očakávaný stav spoločnosti. Niektorí ľudia hovoria: „Keby sa veci vyvíjali v súlade so spoločnosťou starobylého Východu, existovali by autá a lietadlá? Včera som letel z Hongkongu do Singapuru a trvalo mi to len niečo cez tri hodiny. Bolo to rýchle! Ľudstvo sa vyvinulo do pomerne rozvinutej úrovne. Bolo by to rovnaké, keby veci nasledovali cestu dávnej čínskej spoločnosti?“

Ľudia v skutočnosti vedia, že odlišné vedecké metódy prinášajú odlišné spôsoby vedeckého vývoja. Predpokladajme napríklad, že by sa veci mali vyvinúť v súlade so starou čínskou spoločnosťou. Ako viete, praktizovanie čchi-kungu môže rozvinúť vrodený potenciál ľudského tela. Inými slovami, čchi-kungové cvičenia môžu premeniť nehmatateľné veci na hmatateľné veci a nakoniec premeniť neviditeľné veci, na veci viditeľné a všetko toto sa môže urobiť bez použitia nástrojov alebo moderných vedeckých či technologických prostriedkov. Keď prvýkrát vstúpite v qigongovej meditácii do stavu pokoja, veľa toho necítite. Ale keď sa úplne upokojíte, zistíte, že hoci sa vonkajšia forma vášho tela nepohla, vnútro vášho tela sa hýbe; ucítite vnútri pohyb. A ten pohyb, zo začiatku ťažko vnímateľný, sa stane čoraz zrejmejším, až nakoniec bude tak zrejmý, že ho vaše vedomie môže ovládať, čo vyvolá premenu z nehmatateľného na hmatateľné. Takže nakoniec sa tým, ako praktizujúci naďalej stúpa, toto vedomie a vnímanie môžu pomaly stať hmatateľnými. Stále ešte existujú početné látky, ktoré majú energiu a ktoré existujú vo vesmíre, ktorý dnešná veda a technológia nedokáže odhaliť. Ako tieto energie praktizujúceho neustále posilňujú, tieto neviditeľné, beztvaré látky sa postupne stanú hmatateľnými, a potom ich ľudia môžu vidieť a dokonca aj použiť. Ak sa nasleduje táto cesta, kvalita človeka sa rozhodne pozdvihne. V minulosti sa študenti nazývali konfuciánski učenci a pred začiatkom vyučovania sa od nich vyžadovalo, aby sedeli v meditácii, upravili svoje dýchanie a upokojili svoju myseľ, predtým než začnú čítať knihy. Tak to skutočne v minulosti bolo. V starodávnej Číne bolo upravenie dychu a upokojenie mysle dôležité pre ľudí zo všetkých vrstiev. Keď sú ľudia v takomto stave, môžu urobiť veľa vecí, ktoré by normálne nedokázali, a to sa veľmi blíži čchi-kungovej kultivácii. Myseľ starodávnych Číňanov vždy napĺňala takáto kultúra.

Samozrejme, práve som spomenul, že sú ľudia, ktorí sa pýtajú: „Keby sa išlo touto cestou vývoja, existovali by lietadlá a vlaky?“ Rôzne smery vedeckého pokroku môžu zaviesť vedu na rôzne miesta. Premýšľajte o tom všetci: ak by ľudia mohli levitovať a vznášať sa, boli by ešte potrebné lietadlá a vlaky? Ľudia s týmito schopnosťami existujú v Číne, Indii a v USA a medzi praktizujúcimi Falun Gongu je výrazný počet takýchto ľudí. Ako dokážu [získať tieto schopnosti]? Keď sú všetky energetické dráhy v tele človeka otvorené, keď nie je ani jediné miesto zablokované, ten človek bude schopný levitovať. Samozrejme, dnešný vedecký výskum nedokáže vysvetliť ako. V skutočnosti sa to nikto neodvažuje študovať zo strachu, že ho vysmejú – a on by potom stratil svoju povesť – takzvaní „vedci“, ktorí tomu neveria. Ako viete, nedávno prišiel do Singapuru Američan, aby spravil predstavenie a mnohí z vás ho možno videli levitovať. Tento jav skutočne existuje – ľudia sú schopní levitovať. Premýšľajte teda o tom všetci: v minulosti Číňania hovorili o človeku, ktorý dokáže prísť odnikiaľ a zmiznúť bez stopy. Mnoho čchi-kungových majstrov dokázalo cestovať z tohto miesta na tamto miesto – na vzdialenosť tisícov kilometrov – to všetko v niekoľkých sekundách. Ako to, že to boli schopní dokázať? Samozrejme, je veľa neznámych vecí, ktoré treba vysvetliť podrobnejšie, ale ja dnes do podrobností nepôjdem. Hovorím len vo všeobecnom zmysle, že rôzne formy vedeckého vývoja vedú k rôznym výsledkom. Napríklad lietadlom môžete doletieť z Hongkongu do Singapuru za tri hodiny, ale ten človek môže levitovať, hneď ako si sadne, a môže byť schopný priletieť sem za o niečo viac ako desať minút. Takže si nemusí stavať taký neohrabaný stroj. Keď príde na tieto veci, naozaj to nie sú rozprávky a mnoho vecí, ktoré si ľudia stále nemôžu vysvetliť, bolo postupne overených vedou. Aj keby ste boli schopní dostať sa do toho stavu, nemôžete v kontexte dnešnej vedy pochopiť cestu, ktorou sa vydal odlišný druh vedy.

Samozrejme, povedané modernými pojmami, čchi-kung je vedecká disciplína. Okrem toho je to dávnejšia veda a veda na vyššej úrovni. Mnohí vedci mali odvahu vystúpiť a potvrdiť vedu ľudského tela a starovekú vedu, pretože videli skutočnú existenciu čchi-kungových javov.

Samozrejme, sú ľudia, ktorí odmietajú čchi-kung uznať. Môžem vám všetkým tu prítomným, ktorí sú praktizujúci Falun Gongu, povedať, že keď poviete ostatným, aby prišli a učili sa Falun Gong, niektorí z nich mu nemusia veriť a môžu byť dokonca proti nemu. To všetko je normálne. Prečo? Pretože ľudská spoločnosť skrátka existuje v tomto stave protichodných dualít. Keby každý veril na čchi-kung, keby každý veril v Budhov Fa a keby mohol každý robiť kultiváciu, ľudská spoločnosť by prestala existovať a všetci by sa stali nebeskými bytosťami a Bohmi. Presne kvôli tomu, že existujú tí, ktorí sú proti nemu a tí, ktorí sú za neho, tí, ktorí v neho veria a tí, ktorí nie, môže byť vytvorená táto spoločnosť konfliktu a vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Všetky profesie a všetky povolania, vrátane všetkého v bežnej ľudskej spoločnosti, má pozitívne aj negatívne prvky, ktoré existujú súčasne. Keď chcete urobiť dobrú vec, zaručene tam bude na vás čakať zlá vec a vy musíte prekonať prekážky predtým, ako môžete tú dobrú vec dosiahnuť. Samozrejme, zlú vec tiež nie je ľahké urobiť, pretože sú tu štátne zákony a dobrí ľudia, ktorí slúžia ako kontrola. Takže takto sa veci majú a je to normálne. Je to preto, že v tomto vesmíre existujú dve protichodné látky rôznych pováh a ich rozširovanie smerom nadol dáva vznik teórii taiji – yin a yang. Ako sa rozpína ďalej nadol, objavuje sa princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Tento princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania sa prejavuje najvýraznejšie v bežnej ľudskej spoločnosti. Preto sú tí, čo neveria v starovekú vedu, o ktorej som práve hovoril, ako aj tí, ktorí v ňu veria. To isté platí pre prax Budhovho Zákona, ktorú dnes odovzdávam: sú ľudia, ktorí ju podporujú, a ľudia, ktorí sú proti nej, a to je tiež normálne. Všetci zažijete, čo som popísal, a myslím si, že to nie je dôvod na obavy.

Práve teraz som zašiel ďalej a hovoril som do väčšej šírky, predtým než prehovorím o histórii Falun Gongu. Čchi-kung, ktorý dnes ľudia poznajú, je tiež starodávna veda. Zahŕňa Falun Gong, ktorý pochádza z prehistorickej kultúry. Nie je to tak, že Li Chung-č’ si niečo z náhleho popudu vymyslel a odovzdáva to vám všetkým. To by prinieslo ľuďom škodu. Teraz je veľa falošných čchi-kungových majstrov, ktorí podvádzajú ľudí a škodia druhým aj sami sebe. Keďže všeobecne povedané, keď sa vysiela kung, necestuje v tejto dimenzii, takže bežné oči človeka ho nie sú schopné vidieť, a tak existuje veľa falošných čchi-kungových majstrov, ktorí podvádzajú ľudí. Je to ako rybie oči zmiešané s perlami – naozajstné a falošné sú pomiešané dohromady. Bolo mnoho ľudí, ktorí už od počiatku na čchi-kung neverili a teraz sa proti nemu stavajú ešte viac. Morálka dnešných ľudí je veľmi skazená a existujú ako pravé, tak aj falošné verzie všetkého – existuje dokonca falošný komerčný tovar, nehovoriac o čchi-kungu. Samozrejme, čchi-kung nie je niečo, čo si jednoducho môžete len tak vymyslieť a podviesť tým ľudí – to by prinieslo škodu iným aj tej osobe. Je to preto, že podvodníci nevedia, čo sa ich praktizovaním vytvorí. Samozrejme, ak nemôžu vytvoriť nič, potom je to jedno. Ale ak skutočne niečo vytvárajú, mohlo by to ľudí dostať do nebezpečnej situácie. To je hrozba, ktorú falošné čchi-kungové metódy pre ľudí predstavujú.

Ako teda Falun Gong vznikol? A kedy vznikol? Keby to mal niekto vystopovať späť, no, bolo by to neuveriteľne dávno a bežným ľuďom by sa to zdalo neuveriteľné, keby o tom počuli. Preto o tých veciach nateraz nebudem hovoriť, ale postupne sa o nich dozviete. Môžem vám však povedať, že v prehistorickom období ľudstva raz Falun Gong slúžil ako hlavný Budhov Fa, ktorý zachránil ľudí vo svete. Rovnako ako Šákjamuni zachraňoval ľudí pred dvadsiatimi piatimi storočiami, Falun Gong kedysi ponúkal spásu všetkým životom na zemi. Od doby, kedy bol pre ľudstvo zverejnený, uplynulo veľmi dlhé historické obdobie. Dejiny sú tak veľmi dlhé, a preto je pre dnešných ľudí ešte menej pravdepodobné, že by o ňom vedeli. História Falun Gongu je veľmi dlhá a datuje sa veľmi ďaleko.

Prečo mohol byť dnes zverejnený? Samozrejme, môžem to vysvetliť len na tej najplytkejšej a najpovrchnejšej úrovni. Videl som jednu situáciu. Akú situáciu? Konkrétne, zatiaľ čo ľudská spoločnosť zažíva narastajúci nadbytok materiálnych vecí a rýchly rozvoj vedy, ľudská morálka drasticky poklesla. Pretože všetci ľudia dnes veria vo vedu, myslia si, že moderná veda má pravdu. Ale ľudia si niečo neuvedomili, totiž, že moderná veda nie je úplná. Je mnoho, premnoho vecí, ktoré veda neobjavila, a je veľa vecí, ktoré sú vedou [chybne] odmietnuté. Je tiež veľa predpojatých ľudí, ktorí túto nedokonalú vedu využívajú, aby útočili na javy, v ktoré ľudia veria avšak nie sú schopní vysvetliť ich pomocou vedy. Tieto nevysvetliteľné javy sa však priamo a konkrétne prejavujú v tejto materiálnej dimenzii ľudskej spoločnosti. Moderná veda nemá odvahu ich uznať. Pretože veda ich neuznáva, mnoho ľudí, ktorí vo vedu veria, pretože majú rovnaké názory, je proti nim tiež. Ale táto veda je do veľkej miery nedokonalá. Napríklad, po tisíce rokov ľudia verili v dôležitosť cnosti. Dnes si veľa ľudí myslí, že „cnosť“ znamená mať len láskavý, vľúdny postoj v mysli a je to predpoklad, ktorý majú ľudia dosiahnuť z duchovného hľadiska, a viac o tom nepremýšľali. Ja vám však hovorím, že všetko vo vesmíre je zložené z hmoty, čo umožňuje, aby to hralo úlohu vo veciach. Cnosť má skutočnú, hmotnú existenciu a prejavuje sa ako pevná a hmatateľná látka. V minulosti považovali ľudia na Východe, a obzvlášť starí ľudia v Číne, budovanie cnosti za dôležité. Mladí ľudia tomu nerozumejú. „Prečo si budovať cnosť? Ako si chceš vybudovať ‚cnosť‘? Ako môžeš budovať niečo beztvarého?“ V skutočnosti vám môžem povedať, že má tvar, lenže ľudské oči ho nevidia, pretože existuje v inej dimenzii. A je tam stále. Keď robíte dobré veci, vytvárate cnosť. Keď trpíte ťažkosťami, vytvárate cnosť. Ide s človekom život za životom a určuje jeho budúci osud. Niektorí ľudia sa vďaka nej stanú veľmi vysoko postavenými úradníkmi, niektorí vďaka nej zbohatnú a niektorí sú kvôli nej veľmi úspešní v podnikaní. To všetko vďaka tomu, že ste si predtým v minulých životoch vybudovali cnosť, a tak máte v súčasnom živote požehnanie. Prečo je tak veľa ľudí menej majetných ako druhí? Práve kvôli tomu, že nemajú toľko cnosti ako druhí, pretože si jej toľko nevytvorili. To je ten dôvod. Takže cnosť je niečo mimoriadne dôležité. Práve teraz som hovoril o nedokonalostiach vedy. Veda nie je schopná preniknúť cez túto existujúcu hmotnú dimenziu, v ktorej prebýva ľudská rasa, a nedokáže objaviť iné dimenzie. Ale sú mnohí mimoriadni, pozoruhodní vedci, ktorí si existenciu iných časopriestorov uvedomili. Hoci stále ešte nedokážu urobiť ten prielom, majú približné teoretické vysvetlenie iných časopriestorov a pýtali sa na tie otázky – veria v existenciu iných časopriestorov. Sú teda v tých časopriestoroch životy? Ako tie životy vyzerajú? Aké sú formy ich existencie? Aké sú rozdiely medzi časom tam a tým v našej dimenzii? A čo koncepty v tej dimenzii, ako jej životy vyzerajú a aké formy jej hmota preberá – aké sú? Nič z toho nie je známe vede dnešných ľudských bytostí. Moderná veda neuznáva existenciu iných dimenzií, ani neuznáva existenciu cnosti. Premýšľajte teda o tom: keď ľudia silne veria vo vedu, nebudú veriť v existenciu niečoho, ak to veda popiera. Nie je teda veda činiteľom zodpovedným za obrovský pokles ľudskej morálky? Dôvodom je, že keď sa ľudia zmienia o cnosti a o tom, že by ste si ju mali vytvárať a ceniť si ju, mnohí ľudia s modernou mysľou povedia: „Hovoríš poverčivé nezmysly. Sú to všetko povery. My veríme vo vedu, nie v tie poverčivé veci.“ Pozrite sa, všetci, táto veda sa používa ako palica, ktorou sa ubíja najzákladnejšia časť ľudských bytostí. Môžete teda povedať, že veda je dokonalá? Ako som práve spomenul, materiálny život človeka je teraz veľmi bohatý. Prečo teda upadá morálka? Práve preto, že dnešná veda nie je schopná preukázať existenciu iných dimenzií a vyšších bytostí, nie je schopná preukázať, že ľudia sa reinkarnujú a budú čeliť odplate a nie je schopná preukázať existenciu cnosti. Preto sa ľudia odvažujú robiť zlé veci. Veľa dnešných ľudí verí: „Je to všetko povera a je to nevedecké.“ Ľudia neveria v existenciu Bohov, a tak sa odvažujú robiť zlé veci. Neveria v odplatu, a tak si myslia, že všetko toto sú povery. Toto je najväčší problém, ktorý so sebou priniesli nedostatky modernej vedy.

Pretože hovorím o všetkom, čo mi príde na myseľ, keď som sa práve teraz dostal k téme pôvodu Falun Gongu, rozobral som hlbšie túto otázku.

V spoločnosti kultivujúcich sa hovorí o mnohých, premnohých veciach, ktoré nemôžu byť spomenuté v bežnej ľudskej spoločnosti. Ale v bežnej ľudskej spoločnosti je mnoho ľudí, ktorí videli alebo počuli určité veci; možno príležitostne videli alebo vnímali niečo nevysvetliteľného alebo sa možno stretli s niečím neobvyklým. Ale nikto sa ešte nepokúsil tieto veci overiť a študovať ich systematickým spôsobom.

Pred krátkou chvíľou bol tu hore študent, ktorý povedal, že tento Fa je nesmierne drahocenný. Ja som vám povedal veľmi mnoho, takže tí, ktorí nečítali Čuan Falun, si ho možno budú chcieť prečítať a možno pochopíte [o čom hovorím]. Čuan Falun obsahuje princípy Fa a Fa sa má, samozrejme, odovzdávať kultivujúcim. Mnohí ľudia budú cítiť, že kultiváciu je ťažké robiť. V skutočnosti kultivácia sama osebe nie je ťažká; to, čo je najťažšie, je opustiť pripútanosti a myslenie bežných ľudí. Čo je bežné ľudské myslenie? Napríklad, prvá vec, ktorú by mal byť kultivujúci schopný urobiť, je nevracať úder, keď na neho útočia, a nenadávať naspäť, keď mu nadávajú. Bežní ľudia toho nie sú schopní, pretože sú to bežní ľudia. Kultivujúci toho však musí byť schopný. Okrem toho musíte byť schopní dokázať nasledujúce: keď vás niekto sekíruje, nesťažujete sa, necítite rozhorčenie a beriete to zľahka, dokonca sa tomu zasmejete a zabudnete na to; alebo keď vás dokonca niekto zbije, potichu poďakujete tej osobe, ktorá vás zbila. Bežní ľudia by si mysleli, že je to jednoducho nemožné: „Ako by niekto mohol byť taký? To by musel byť slaboch.“ Ale v skutočnosti, keď vás niekto sekíruje, dáva vám cnosť – skutočnú a hmatateľnú cnosť. V tomto vesmíre sú početné obrovské látky, ktoré ľudské bytosti očami nemôžu vidieť a dnešná veda je tiež nedokáže objaviť. Všetky tieto početné, mikrokozmickejšie látky majú inteligenciu a život a ovládajú všetky bytosti pod nimi a zároveň vyvažujú všetko v tomto vesmíre. Tento vesmír má navyše jeden princíp, a to ten, že žiadna strata, žiaden zisk, a aby človek získal, musí stratiť. Keď chce niekto niečo získať, dôjde k výmennému obchodu a to sa nazýva „zisk a strata“. Ako strácate? V tejto dimenzii to bežní ľudia nemôžu vidieť, hoci niekedy to sú schopní vnímať. Všeobecne povedané, ľudia dostanú, čo chcú, potom, čo do toho dajú seba vo forme tvrdého úsilia. Tých, ktorí do toho nechcú dať seba a usilujú sa násilne získať to, čo chcú, Bohovia ich prinútia dať aj tak. Napríklad, povedzme, že si niekto vezme od druhých veci alebo niekto niekoho udrie. Toto je prípad niekoho, kto chce násilím alebo inak získať niečo hmotného a nebude uvažovať o tom, že postihnutú stranu odškodní. Avšak tento vesmír stranu, ktorá získa, prinúti ku odškodneniu [druhej strany]; tá strana bude musieť stratiť, aj keď nechce. Stratiť v akom zmysle? Na tejto strane ste niekoho udreli, využili ste iných alebo ste si vzali veci, ktoré neboli vaše. Takže akokoľvek veľa ste získali, toľko cnosti preletí z okruhu vášho tela v inej dimenzii na tú druhú stranu a cnosť môže byť vymenená za materiálne záujmy alebo peniaze. Inými slovami, keď je človek prinútený niečo stratiť, tá druhá strana ho odškodní. Bežní ľudia to nie sú schopní vidieť, a tak sa odvažujú robiť zlé veci. Mnoho ľudí je druhými v podnikaní podvedených alebo sú prinútení mať stratu, ale ak sa im to neprihodí ako dôsledok straty ich cnosti za to, že urobili niečo zlé, potom po určitom časovom období získajú rovnaké množstvo ako náhradu. To je to odškodnenie, ktoré sú tí, čo zavinili straty druhým, prinútení dať, ale ľudia to zvyčajne považujú za zhodu okolností alebo výsledok ich vlastného úsilia. Ľudské bytosti nemôžu vidieť tie ozajstné dôvody. Tu vám hovorím, že cnosť je mimoriadne cenná a môže sa premeniť na čokoľvek. Moderní ľudia v tieto veci neveria, pretože veda ich nie je schopná vidieť, a to je jeden z dôvodov prudkého zhoršenia ľudských morálnych štandardov. Ale masívne a obrovské látky a vyššie bytosti v tomto vesmíre naozaj vyrovnávajú všetky veci vo vesmíre. Keď stratíte to, čo ste stratiť nemali, dostanete odškodnenie alebo náhradu. Človek stratí, aj keď nechce, pretože tam funguje to, čo je na druhej strane, a to, o čom som predtým hovoril, bol jednoduchým príkladom toho. V skutočnosti obeť získa ešte viac. Preto niekedy hovorím, že zažiť drobné strasti nie je nevyhnutne zlá vec. V minulosti starí ľudia, a najmä všetci starí ľudia v Číne, hovorievali: „Teraz zažívaš drobné utrpenie a v budúcnosti ti bude dobre.“ A je to naozaj tak. Ježiš povedal, že keď vás niekto udrie po ľavom líci, nastavte mu aj to pravé. Niektorí ľudia to nechápu. V skutočnosti je teraz veľa katolíkov a ľudí z kresťanských vier, ktorí tomu nerozumejú. Aká je logika za tým? Ježiš o tom hovoril len na povrchnej úrovni a nevysvetlil hlbšie významy za tým. Čo tým myslel bolo, že keď vás niekto udrie po tejto strane, dáva vám cnosť a pomáha vám odstraňovať karmu z robenia zlých vecí. A pretože útočník ešte úplne nevychladol, keď mu ponúknete druhé líce a necháte ho, aby vás po ňom udrel, nepomáha vám odstrániť karmu a nedáva vám cnosť? Keď trpíte, karma vo vašom tele sa odstraňuje. Všetci ľudia vytvárajú karmu. Niektorí ľudia vzali iným životy, urazili druhých, nadávali druhým, nenávideli niekoho, urobili niečo zlé a tak ďalej – dôsledkom toho všetkého je karma. Je to čierna látka a existuje okolo ľudského tela. Rozhoduje o utrpení človeka, o tom, či ochorie, či zažije problémy alebo neuspeje v podnikaní alebo bude napadnutý inými alebo mu druhí budú nadávať alebo [zažije] mnoho, premnoho ďalších druhov utrpenia. Všetky sú zapríčinené karmou. Keď vás niekto udrie alebo vás využije, nielenže vám útočník dá cnosť, ale navyše vaša karma, zatiaľ čo trpíte bolesťou, bude premenená na cnosť. Takže jeden čin má za následok dva zisky. Bežná osoba môže získať dvakrát. Ale u kultivujúceho je to skúška, ktorou musí prejsť. Ak dobre prejde skúškou toho bolestivého utrpenia, jeho xinxing (charakter) sa zlepší. Zlepšenie jeho xinxingu znamená zvýšenie jeho úrovne, takže jeho kung sa zvýši a jeho cnosť bude premenená na gong. Teraz som podrobne vysvetlil tento princíp, ale vo vašej kultivácii je to na vás, aby ste to naplnili.

V skutočnosti neodovzdávam len Fa, ale robím niečo, čo ešte nikto iný nikdy predtým nespravil. Naozaj som zanechal ľuďom rebrík do nebies. Ak kultivujete nasledovaním tohto Dafa, rozhodne dosiahnete dovŕšenie. Nikto nikdy v minulosti tento Fa neučil, a už vôbec nie medzi ľudskými bytosťami. Ak tomu neveríte, môžete si prelistovať všetky texty, čo existujú, od dávnych až po súčasné, v Číne aj v zámorí. Či už je to Dao De Jing, Biblia alebo budhistické sútry – žiadna z nich neučí Fa týmto spôsobom, odhaľujúc všetky nebeské tajomstvá.

Šákjamuni je Budha a ľudia veria, že to, čo Budha Šákjamuni zanechal, je Budhov Fa. Avšak sám Budha Šákjamuni povedal: „V celom svojom živote som nezanechal žiaden Zákon.“ Ľudia nepochopili, čo tým myslel, a tak zen budhizmus vyhlásil, že neexistuje žiaden Zákon. [Zen vyučoval, že] keď dokonca ani Budha Šákjamuni po sebe nezanechal žiaden Zákon, potom nič, čo niekto – nech by to bol ktokoľvek – hovorí, nie je Budhov Fa (Zákon). To bolo úplne zavádzajúce pochopenie. Čo teda Budha Šákjamuni myslel, keď to povedal? Budha Šákjamuni je božská bytosť a reinkarnoval sa v ľudskej spoločnosti, aby zachránil ľudí. Keď mal dosiahnuť dovŕšenie, stal sa Budhom, takže jeho slová v sebe niesli budhovskú povahu. Aj keď to, čo učil, nebol Budhov Fa, ktorý by systematicky viedol kultiváciu, slová s budhovskou podstatou sú tiež princípmi Zákona na tej úrovni. Ale nebol to základný Zákon systematického vesmíru. Takisto, posvätné knihy spísané neskoršími generáciami boli vo skutočnosti neúplné a nesystematické. Je to naozaj tak. Pred viac ako dvoma a pol tisíc rokmi adresoval Šákjamuni svoje slová ľuďom tej doby a Budha Šákjamuni videl, akí budú ľudia dnes. A tak Budha Šákjamuni vtedy vyhlásil, že jeho Zákon nebude v období konca Dharmy účinkovať. V skutočnosti už dnešní ľudia nedokážu pochopiť, čo Budha Šákjamuni hovoril.

To isté platí o Biblii v západných náboženstvách: ľudia jej už nedokážu opravdivo porozumieť, pretože myseľ moderných ľudí sa stala veľmi komplikovanou. Ľudia ju chápu každý po svojom – všetci na základe vlastných emócií a osobného záujmu – a tak dnešní ľudia tie opravdivé vnútorné významy nechápu.

Hovorím každému, že kniha Čuan Falun je naozaj niečo drahocenného. Žiadna iná kniha medzi ľudskými bytosťami sa s ňou nedá porovnať. Je to preto, že je to kniha kultivácie, veľmi vážny Veľký Zákon, ktorý môže ľudí viesť k dovŕšeniu. Práve teraz niektorí ľudia povedali, že keď si vezmete Čuan Falun a čítate ho, každé slovo v ňom žiari zlatým svetlom. Myslím si, že ak dokážete neustále pokračovať v kultivácii a byť usilovní až po dovŕšenie, potom v priebehu vyvíjania usilovného úsilia a s tým, ako kultivujete, uvidíte a zažijete mnohé, mnohé vnemy a scény, ktoré bežní ľudia nemôžu vidieť ani zažiť. Vtedy objavíte, čím táto kniha naozaj je. Je jedno, ako tu o nej hovorím, stále som to len ja, kto rozpráva. Ak o tom budem rozprávať viac, začne to znieť neuveriteľne. Takže si myslím, že je lepšie, keď prídete k vlastným pochopeniam a potvrdíte to sami. Ja vám chcem len povedať, že tento Fa je nesmierne cenný.

Keď som začal odovzdávať tento Fa, veľké množstvo bytostí na vysokých úrovniach a veľkých osvietených bytostí sa mi v tom pokúšalo zabrániť, so slovami: „Ľudská morálka poklesla do takéhoto stupňa, a ty predsa chceš zverejniť niečo také dobré. Nezverejnil si to počas najlepšieho obdobia ľudstva, a teraz to zverejňuješ a odovzdávaš.“ Všetci Bohovia takto premýšľali.

Ale zvážte toto. Práve som hovoril o karme a cnosti. Karmu a cnosť si ľudia berú so sebou, keď sa reinkarnujú. Človek si zo svojho života so sebou nemôže vziať nič okrem týchto vecí, ktoré ho nasledujú v kolobehu prevteľovania. Keď hovorím o prevteľovaní, chcem vám povedať, že náboženstvo hovorí, ako ľudia odchádzajú po smrti do iných dimenzií; najmä v náboženstvách Východu sa hovorí o šiestich cestách prevteľovania. Ľudia sa naozaj môžu reinkarnovať. Je to pravda. V spoločenstve kultivujúcich o tom niet pochýb a všetci ten koncept jasne chápu. Prečo existuje reinkarnácia? Sú ľudia, ktorí hovoria: „Keď ľudia zomrú, tým to končí, nie?“ To, čo zomrie, je časť, ktorá rastie z jedenia ľudskej potravy po narodení; samotný ľudský život mŕtvy nie je.

Aby som to vysvetlil tak, aby to moderní ľudia dokázali pochopiť, premýšľajte o tom nasledovne. Ľudské telo je zložené z povrchovej vrstvy látok, ktoré sú zložené z molekulových častíc. Toto viete všetci. Vzduch obklopujúci našu planétu Zem, drevo a cement, železo a oceľ v budovách sú všetko povrchové materiály, ktoré sa skladajú z rôznych molekulových častíc. Molekuly sú potom zložené z atómov a atómy sú zložené z neutrónov, elektrónov a atómových jadier; keď ideme ďalej od atómových jadier, kvarky vytvárajú atómové jadrá a atómové jadrá sú zložené z neutrín. Keď sa pokúsite pátrať ďalej, ľudia nevedia, čo tam je. Keď ľudia zomrú, zbavia sa len tela v povrchovej materiálnej dimenzii, ktoré je zložené z molekulových častíc; je to ako keď si človek vyzlečie šaty. Časti tela zložené z atómov, atómových jadier a materiálov menších ako kvarky nie sú vôbec mŕtve. Nemohli vôbec zomrieť s povrchovým telom. Premýšľajte o tom: rozštiepenie atómového jadra spôsobí atómový výbuch. Keď človek zomrie, mohla by existovať sila dostatočne veľká na to, aby spôsobila rozštiepenie jadra? Keď chce dnešná veda rozštiepiť atómové jadro, je potrebná vysoká teplota a silné nárazy, aby sa premene napomohlo. Ako by mohlo mať obyčajné ľudské telo dostatočne silnú energiu na to, aby toho štiepenia dosiahla? Teplota v krematóriu rozhodne nie je dostatočne vysoká na to, aby štiepenie jadra spôsobila. Inými slovami, mikroskopickejšie látky tvoriace ľudské telo nemôžu byť zničené ohňom v peci krematória. Keby naozaj mohol rozštiepiť atómové jadrá vo vašom tele, došlo by k atómovému výbuchu. Keby atómové látky v ľudskom tele vybuchli, spôsobilo by to zničenie veľkého mesta. Energia atómu je obrovská. Prečo sa to teda nikdy nestalo? Hovorí nám to teda, že atómové prvky v ľudskom tele nie sú zničené.

Ako viete, čo sa týka ľudí, sú atómové jadrá a atómy vysoko rádioaktívne. Inými slovami, sú druhom energie. V skutočnosti ale ešte mikroskopickejšie látky, ako napríklad kvarky, majú ešte silnejšiu rádioaktivitu než atómové jadrá a nikto nevie, koľkokrát silnejšia je radiácia neutrín než tá kvarkov. Čím menšie častice, tým silnejšia je ich energia. Môžem vám povedať, že gong , ktorý kultivujete, obsahuje silné atómy, neutróny a dokonca ešte mikroskopickejšie látky. Prečo môže gong , ktorý si vyviniete, liečiť choroby? Ako to, že môže zmeniť ľudské telo? Prečo môžu kultivujúci robiť tak veľa zázrakov? Je to preto, že gong a nadprirodzené schopnosti sú zložené z týchto látok vyššej energie. Navyše, tieto látky, ktoré sú vyvinuté kultiváciou v spravodlivom Zákone, sú živé a majú dobrotivú povahu, sú ovládané hlavným vedomím kultivujúceho a sú riadené jeho mysľou. Nie sú ako tie zlé, ničivé účinky, spôsobené jadrovým štiepením, ktoré sa vykonáva použitím vedeckých prostriedkov. Sila uvoľnená z výbuchu atómovej bomby za použitia vedeckých prostriedkov je zákerná. Nepohybuje sa určitým smerom, škodí ľudským bytostiam a iným životom a je deštruktívna pre životné prostredie človeka. Energia vydávaná kultivujúcimi je naopak vedomá a môže mať pozitívny účinok. Výskumníci z Čínskej akadémie vied na mne raz vykonávali test, aby ma ohodnotili, a zistili, že pri mojom vyučovaní Zákona je vyžarovaná energetická hmota. Ústav fyziky vysokej energie pri Čínskej akadémii vied sa zameriava na výskum fyziky vysokých energií. Umiestnili do štyroch rohov konferenčnej miestnosti a rôznych bodov uprostred miestnosti prístroje. Jeden prístroj tiež položili na stôl za mnou, kde som vyučoval Fa. Počas testu objavili, že energia, ktoré som vydával, obsahovala silné neutróny a atómy. Samozrejme, vo svojom testovaní sa mohli dostať len tak ďaleko, pretože nemali prístroje na mikroskopickejšie látky. Prekvapilo ich, že polia energie, ktorú som vysielal, boli rovnomerne rozmiestnené a energia mohla byť riadená. V dnešnom vedeckom výskume sa vie, že keď sa vyžaruje jadrová hmota, nemá konkrétny smer a nikto nevie, kam pôjde. Taktiež je silnejšia, čím bližšie je [k bodu detonácie], a slabšia, ako idete ďalej. Radiácia škodí všetkému vo svojom dosahu. Moderná veda je zjavne nedokonalá a slepá viera v ňu spôsobí ľudstvu obrovské škody.

Práve som vysvetlil, že ľudský život neumiera spoločne s fyzickým telom, takže duša ľudskej bytosti bude oslobodená, keď hmotné telo v tejto dimenzii zomrie. Bola pôvodne v inej dimenzii a s ľudským telom v tejto dimenzii sa spojila až v čase narodenia. Keď telo v tejto dimenzii umrie, duša je oslobodená. Preto je kolobeh prevteľovania, o ktorom sa hovorí v náboženstve, tiež skutočný. Život sa môže reinkarnovať v kolobehu prevteľovania. Človek sa môže prevteliť opakovane ako ľudská bytosť, alebo sa reinkarnovať ako predmet, ako zviera, alebo dokonca ako vyššia bytosť či niečo iné.

Budhizmus hovorí o odomknutí Piatich síl, medzi ktoré patrí nebeský zrak, zrak múdrosti, zrak Zákona a zrak Budhu. Keď je odomknutý váš zrak Zákona, svet pred vašimi očami nebude taký, ako je tu. Aký teda bude? Zistíte, že vaše oči budú na vašej úrovni schopné vidieť cez akýkoľvek predmet a pozorovať ešte mikroskopickejšie látky. Zistíte, že všetky predmety sú živé. Keď si tieto predmety uvedomia, že ich vidíte, budú s vami komunikovať použitím jazyka a myslenia. Niektorí bežní ľudia môžu mať pocit, že je to absurdné a príliš dobré na to, aby to bola pravda. Samozrejme, toto sú záležitosti kultivácie a sú vyučované študentom Falun Dafa. Vy všetci ste kultivujúci a ja to nehovorím bežným ľuďom; nemohol by som tieto veci len tak neuvážene hovoriť bežným ľuďom. Veľa bežných ľudí by im neverilo.

Takže v tom čase zistíte, že život nejakého predmetu mohol byť predtým ľudská bytosť; zomrel a prevtelil sa ako predmet. V tomto bode chcem niečo povedať. Ľudská bytosť si so sebou pri reinkarnácii nesie karmu aj cnosť. Keďže morálka dnešných ľudí upadá, ľudia majú čoraz menej cnosti a čoraz väčšie množstvo karmy. Takže tým, ako sa životy prevteľujú do týchto foriem, keď sa teraz pozriete, uvidíte, že nielen ľudské bytosti, ale aj objekty majú čiernu karmu. Život si túto karmu ponesie, keď sa reinkarnuje v kolobehu prevteľovania, takže karmu môže mať akýkoľvek predmet, čo môže spôsobiť, že niekto ochorie. V ľudskej dimenzii sa karma prejavuje ako mikroskopické vírusy. Dnes je karma tak hojná, že ju môže mať čokoľvek. Ako možno viete, v minulosti, keď si čínsky roľník pri práci na poli porezal ruku, nabral si trochu hliny a priložil si ju na ranu, a už si to ďalej nevšímal. To zranenie sa čoskoro zahojilo. Ale dnes by ste sa radšej špiny ani nemali dotýkať [keď sa porežete]. Dokonca aj pri najľahšom dotyku sa môže bežný človek nakaziť, spôsobiť si hnisanie rany a môže dokonca zomrieť na tetanus. Prečo je tomu tak? Ukazuje to, že dnes je hlina nasiaknutá karmou. Takže, keď sa pozeráte na Zem z vyššej dimenzie, karma je všade – vlny a vlny karmy. Pretože ľudské oko ju nedokáže vidieť, ľudia si myslia, že všetko je v poriadku.

Každý vie o chrípke, že? Chrípka sa v podstate objaví, keď sa nad oblasťou prevalí karma vysokej hustoty. Rakovina, AIDS a podobne sú zhubné choroby, ktoré majú konkrétne ciele – napríklad AIDS sa zameriava na promiskuitu a homosexuálne správanie – a sú karmou ešte väčšej hustoty. Všeobecne povedané, ľudia ochorejú v miestach s väčšou karmou. Epidémie prepuknú v každej oblasti, kde je karma vysokej hustoty, a to miesto je postihnuté kvôli veľkému množstvo karmy, ktorú vytvorili ľudské bytosti.

Prečo o tom hovorím? Videl som, že ľudská morálka drasticky upadla, a že ak to bude pokračovať, ľudské bytosti budú čeliť ešte väčšiemu nebezpečenstvu. Ak Bohovia na nebesiach nepovažujú ľudské bytostí za ľudí, potom hrozí skutočné nebezpečenstvo. Ľudia sa správajú ako ľudia – ak niekto má ľudskú formu, nemusí to nevyhnutne znamenať, že ide o ľudskú bytosť. Opice majú koniec-koncov formu, ktorá je podobná tej ľudskej. Ak ľudské bytosti nemajú ľudské morálne normy a štandardy, Bohovia ich nebudú nazývať ľuďmi a v tom prípade budú ľudské bytosti vo vážnom nebezpečenstve. Je to preto, že ľudské bytosti sú stvorené a riadené Bohmi. Pôvodné kultúry ľudstva sa objavili, keď si tak Bohovia priali. Keď sa ľudské bytosti odchýlia od ľudských noriem, Bohovia ich odstránia. Zistil som, že ako sa ľudské bytosti nechali unášať prúdom vecí, nevedomky všetko zhoršili, samy sa stali horšími a spôsobili úpadok spoločnosti. Najvýznamnejšie je, že poškodili ľudskú morálku. Teraz je najzjavnejším prejavom to, ako sa kultúra stala démonickou a vedie ľudskú povahu k skazenosti. Vo výsledku sa v spoločnosti vynoril organizovaný zločin, užívanie drog, pašovanie drog, promiskuita a homosexualita. Ľudia sa topia v mori klamstiev a nespočetných nerestí. Dokonca aj vodcovia zločincov sú dnes oslavovaní. Je mnoho, premnoho takýchto vecí. Všetci o tom premýšľajte: je to normálne? Ako sa len ľudské názory zmenili! A neobmedzuje sa to na tieto otázky. V mysliach ľudí zo všetkých rôznych častí spoločnosti teraz existuje silná démonická povaha. Učím tento Zákon, aby som oslobodil ľudské bytosti z tohto nebezpečenstva, a umožnil im, aby boli zachránené pomocou kultivácie. Ak sa naozaj dokážete kultivovať do konca, skutočne vám môžem umožniť, aby ste dosiahli dovŕšenie.

Práve teraz som sa zmienil o niektorých javoch v spoločnosti. V súčasnosti to nie je tak, že chcem urobiť niečo pre spoločnosť; takúto myšlienku som nemal. Avšak tento Fa je schopný ľudí zachrániť, učí ľudí byť dobrými a môže naozaj zmeniť váš xinxing a základnú povahu. Preto aj keď je veľa ľudí, ktorí kultiváciu nerobia, keď ľudia budú poznať učenie tohto Fa, pokúsia sa byť dobrými ľuďmi. Keď si ľudia uvedomia, akú škodu si spôsobia, keď sa stanú zlými (potlesk), pokúsia sa byť dobrými ľuďmi. To znamená, že zverejnenie opravdivého Fa spoločnosti určite prospeje.

V priebehu rokov, keď učím Zákon, sa držím nasledujúceho princípu: robím to, pretože cítim zodpovednosť k ľuďom a k spoločnosti. Nikdy som nerobil veci neuvážene. Ako viete, musel som cestovať ďaleko, aby som sa dostal do Singapuru a šíril Fa, ale nechcem od vás ani halier. O chvíľu odídem a zanechám vám len tento Fa. Veľa študentov sa ma pýtalo: „Učiteľ, v tomto vesmíre existuje princíp nazývaný ‘žiadna strata, žiaden zisk; aby človek získal, musí stratiť; stratou človek získa.’ Ale vy nás zachraňujete, bez toho aby ste od nás niečo žiadali a dávate nám tak veľa dobrých vecí, odovzdávate nám Fa, staráte sa o nás počas kultivácie, pomáhate nám odstraňovať karmu, vkladáte do našich tiel mnohé, premnohé veci a na rôznych úrovniach pre nás riešite mnoho problémov, pretože ‘kultivácia závisí na človeku, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná Majstrom‘ – čo teda chcete vy?“ Povedal som, že nechcem nič. Som iný ako vy, pretože ja som prišiel vykonať špecificky toto. Ak sa pýtate, čo chcem, ja chcem len vidieť toto vaše srdce – srdce pre kultiváciu a srdce, ktoré túži po dobrote. (Potlesk)

Zabral som príliš veľa času, že? (Učiteľ sa smeje) Ak je ešte čas, môžem hovoriť ďalej. Je mnoho, premnoho metód kultivácie budhovstva. Všetci viete, že Falun Gong, ktorý praktizujete, je zakorenený v budhistických princípoch – ide len o to, že nepoužívam jazyk, ktorý v minulosti používal Šákjamuni, keď ho vyučoval, a ja by som to tak jednoducho nemohol urobiť, pretože dnešný jazyk je iný. Môžem preto použiť len ľudský jazyk súčasnosti, aby som učil Fa a našu prax. Fa, ktorý učím dnes, je iný ako Budhov Fa, ktorý kedysi učil Šákjamuni. Prečo je to tak? Pretože kultivačná cesta, ktorú som dal kultivujúcim, a veci, na ktoré sa kultivácia zameriava, nie sú tie z minulosti. Sú vyššie požiadavky na xinxing kultivujúcich a ich úrovne a stav ovocia sú vyššie, pretože to, čo učím, je najzákladnejší Zákon vesmíru. Slová, ktoré Budha Šákjamuni v tom čase používal, mali budhovskú povahu a dá sa povedať, že sú Budhovým Zákonom na tej úrovni, aj keď nie sú základným Zákonom alebo najvyššou pravdou, ktorá stvorila vesmír. Najvyššou pravdou vo vesmíre je Zhen, Shan, Ren (Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť). Všetky látky ako oceľ, železo, drevo, kameň, vzduch, voda a pôda, a to zahŕňa všetku mikroskopickú hmotu – od ich najpôvodnejších prvkov až po ich povrchové látky – všetky majú povahu Zhen, Shan, Ren. Zhen, Shan, Ren preniká všetkými bytosťami a všetkými látkami v celom vesmíre a je to najzákladnejšia povaha vesmíru. Vysvetlil som pravdu najjasnejším spôsobom a použitím najjednoduchšieho jazyka modernej doby. Dafa (Veľký Zákon) je ako pyramída a stáva sa jednoduchším smerom k vrcholu a mohutnejším a zložitejším smerom nadol. Preto sú ľudská úroveň a nižšie úrovne vesmíru zložitejšie. V najvyššom bode – na vrchole Budhovho Fa – je to Zhen, Shan, Ren, tri vše-zahŕňajúce slová. Všetky najvyššie látky a prvky vo vesmíre sú zložené z Zhen, Shan, Ren – esencia vesmíru, povaha vesmíru, pravá podstata Budhovho Fa. V minulosti to bolo najvyššie tajomstvo. Dokonca ani mnohé vyššie bytosti to nevedeli. Aj keď som, ako ste videli, vo svojej knihe odhalil mnohé nebeské tajomstvá, neodhalil som ich ľahkomyseľne. Keby som ja, Li Chung-č’, ľahkomyseľne prezrádzal nebeské tajomstvá a hovoril bezcieľne a každý by potom bol šťastný a tým by to skončilo, alebo by ste to považovali len za nejakú informáciu, ktorú ste prijali, potom by som tu poškodzoval nebeské princípy. Keby to bolo tak, Li Chung-č by tu nebol schopný dnes stáť, bol by potrestaný a nikto by nevedel, kde je. Pri vyučovaní Fa som bol zodpovedný ku každému, aby ste sa mohli kultivovať nahor. Uvádzal som to do praxe, neustále som bol zodpovedný k ľuďom a naozaj sú mnohí, ktorí kultivovali dobre. To teda ukazuje, že to, čo robím, nie je bez účelu alebo niečo ľahkovážne, čo by som robil na náhly podnet. V skutočnosti bola táto záležitosť naplánovaná pred dávnymi časmi v histórii a plné prípravy prebiehali dlho. Dnes ste schopní tu sedieť a počúvať Fa, a to je vďaka vášmu karmickému vzťahu, a vaša príležitosť prišla. Bez ohľadu na to, koľkokrát ste sa v ľudskom svete reinkarnovali, vaša príležitosť prišla dnes, a preto môžete získať Zákon.

Aj keď Budha Šákjamuni nevidel, aký veľký tento vesmír naozaj je, ani to ako mikroskopický až môže byť, to, čo videl, bolo v skutočnosti dosť mikroskopické. Videl, že v jednom zrnku piesku je tritisíc nekonečných vesmírov. Čo sa myslí „tromi tisíckami nekonečných vesmírov“? Napríklad, v našej Mliečnej ceste Budha videl, že tam existuje tri tisíc systémov ľudských bytostí s nebom a zemou a že v tých systémoch životov, kde sú Bohovia a Budhovia, existujú tiež spoločnosti rovnaké ako tá, kde existujú ľudia. V každom nekonečnom vesmíre sú nespočetné bytosti, rovnako ako v systéme, v ktorom existujú božské bytosti a pozemskí ľudia. Budha povedal, že v každom zrnku piesku sú tiež tri tisícky takýchto nekonečných vesmírov. Premýšľajte o tom teda: to, čo Šákjamuni popísal, je veľmi mikroskopické a veľmi veľkolepé. Toto nie je niečo príliš úžasného na to, aby to bola pravda. Dám vám príklad. Zem sa otáča okolo Slnka a vedci teraz objavili, že elektróny sa rovnakým spôsobom otáčajú okolo atómového jadra. Ako sa to líši od Zeme otáčajúcej sa okolo Slnka? Je to to isté. Keď sa elektrón zväčší na veľkosť Zeme, uvidíte, že sú na ňom životy, koľko je tam životov a akú podobu tieto životy prevzali. Na ešte mikroskopickejších úrovniach sú ešte mikroskopickejšie životy. Šákjamuni povedal, že jedno zrnko piesku obsahuje tritisíc nekonečných vesmírov. Pokiaľ to sledujeme nadol týmto spôsobom, podľa teórie, ktorú učil Šákjamuni – konkrétne, že existuje tritisíc nekonečných vesmírov v jednom zrnku piesku – nie je pravda, že tie tri tisícky nekonečných vesmírov v zrnku piesku majú tiež – podobne ako v ľudskom svete – rieky, potoky, moria a oceány? Majú potom v sebe rieky, potoky, moria a oceány tiež piesok? Obsahujú zrnká piesku v nich tiež tritisíc nekonečných vesmírov? Takže keď sa nasleduje táto logika, nie je pravda, že piesok v tom piesku tiež obsahuje tritisíc nekonečných vesmírov? Zistil som, že je ich toľko, že ich nemožno spočítať, a všetky veľké osvietené bytosti na ešte vyšších úrovniach veria, že bytosti a hmota sa stávajú takými mikroskopickými, že to nemá konca. Aká až mikroskopická môže byť hmota? Dokonca ani Bohovia a Budhovia na veľmi vysokých úrovniach nemôžu vidieť jej pôvod – zdroje, ktoré formujú hmotu. Z tohto pohľadu ľudská veda ešte nedosiahla ani predškolskú úroveň! Navždy zostane v temnote a nemožno ju porovnať s Budhovým Fa. Moderná veda dokáže porozumieť len takým miniatúrnym časticiam, ako sú neutrína a kvarky. Moderná veda v skutočnosti iba zistila prítomnosť neutrín a kvarkov; nemá ich ako vidieť, nemá dostatočne silný mikroskop. Preto som pred chvíľou povedal, že Budha Šákjamuni nevidel, čo je pôvodný zdroj hmoty, ani čo sú najväčšie častice vo vesmíre. Preto vyhlásil: „Je taký veľký, že nemá vonkajšok, a tak malý, že nemá vnútro.“ To znamená, že tento vesmír je taký veľký, že nemá žiadne hranice, a taký malý, že nepatrnosť hmoty nemá konca. Budha Tathagáta je skutočne veľkolepý, ale hoci môže vidieť takto ďaleko, stále nemôže vidieť koniec.

To znamená, že tento vesmír je široký a rozsiahly a hmota, z ktorej sa skladá, je mohutná a zložitá. Čo sa týka pôvodu hmoty, to už sa potom vlastne nemôže nazývať „hmota“. Je to moc Fa alebo povaha Zhen, Shan, Ren, ktorá formuje pôvodné prvky do primitívnych látok a tie zasa pomocou Zhen, Shan, Ren vytvárajú vrstvy a vrstvy rôznych úrovní látok, kým sa nevytvorí ešte väčšia vrstva hmoty, až k neutrínam, kvarkom, atómovým jadrám, atómom, molekulám a ďalej k povrchovým látkam, ktoré ľudia dnes poznajú. Všetky sú vzájomne prepojené touto povahou Zhen, Shan, Ren. Preto je konečnou pravdou tohto vesmíru Zhen, Shan, Ren a to je podstata Budhovho Fa.

Je jednoduché tie tri slová povedať, ale keď sa tento Fa rozvinie, je naozaj veľmi veľký. Zhen obsahuje mnohé, premnohé princípy na rôznych úrovniach, rovnako ako Shan a Ren tiež obsahujú mnohé, premnohé princípy na odlišných úrovniach. Na bežnej ľudskej úrovni Zhen zahŕňa ľudskosť, spravodlivosť, etiketu, múdrosť, dôveru a mnohé ďalšie ľudské princípy; Shan na ľudskej úrovni obsahuje city (qing), a to všetko sú princípy Fa odvodené z pravého, základného Dafa vesmíru - Zhen, Shan, Ren.

Čo sa týka citov, keby ľudstvo nemalo city, ľudské bytosti by sa nachádzali v jednom z dvoch stavov: buď bezcitnom ako mimozemšťania, alebo súcitnom ako Bohovia. Ľudská bytosť je človekom práve kvôli tomu, že má city. Človek je šťastný alebo nešťastný kvôli citom. Človek niečo má alebo nemá rád; je na niekoho nahnevaný alebo k niekomu inému priateľský; teší vás robenie nejakej veci alebo chcete zarobiť určitú sumu peňazí; alebo chcete získať prácu vo vláde – vaše uprednostňovanie vecí vo všetkom, ktoré chcete robiť... chcete robiť toto, tamto ... všetko v ľudskom svete je v rámci citov. Ľudské bytosti sa tvrdošijne usilujú o veci práve kvôli tomu, že sú hnaní citmi. Na tejto úrovni ľudskej spoločnosti vytvoril Zákon ľudské bytosti a ľudskú dimenziu a ustanovil ľudský stav. Kultivácia je v podstate záležitosťou opustenia ľudského stavu, zbavenie sa pripútaností, ktoré sú hnané citmi, ich postupné branie zľahka v priebehu kultivácie, v dôsledku čoho človek pomaly stúpa nahor. Niektorí ľudia si myslia, že život bez citov by bol nudný – už žiadne filmy, už žiadny záujem o nájdenie atraktívnych spoločníkov, už žiadna túžba po chutnom jedle – bolo by to také nudné. Poviem vám ale, že takto to vyzerá, keď sa na to pozeráte z pohľadu bežného človeka. Keď vystúpite do vyšších ríš, objavíte prekrásny stav tých ríš a zistíte, že všetko je tam lepšie ako tu v ľudskom svete. Tak veľmi, že žiadne slová nie sú schopné popísať, ako krásne tam hore je. Ale ak sa z tej krásy chcete tešiť, budete sa musieť zbaviť tých bežných pripútaností poháňaných citmi, ktoré máte k ľudským záujmom. Len keď opustíte bežné ľudské pripútanosti, dostanete lepšie veci.

Všetci ste moji študenti, takže na vás pri vašej kultivácii môžem stanoviť veľmi vysoké kritériá. Ako sa kultivujete, možno v súčasnosti nebudete schopní opustiť mnohé z vašich ľudských pripútaností, ale nebojte sa. Keby potom, čo skončím dnešné vyučovanie Fa, bol každý z vás schopný naplniť očakávania, stali by ste sa na mieste Budhami. (Potlesk) Ale medzi začiatočníkmi je ťažké, aby to niekto dokázal. Je nemožné vzdať sa hneď všetkého, čo je ľudské. Každý sa cíti dobre, keď tu sedí a počúva Fa, a je ochotný počúvať moju prednášku, pretože to je účinok mocnej sily opravdivej praxe. Energia v pravej kultivačnej ceste je milosrdná, harmonická a je schopná odstrániť a postarať sa o všetky negatívne prvky. Preto sa každý cíti dobre, keď tu sedí. Keď neskôr dosiahnete v kultivácii určitú úroveň, budete schopní dosiahnuť to isté. Spočiatku to nebudete schopní dokázať, pretože je ešte veľké množstvo pripútaností, ktoré ste neopustili, a vaše spravodlivé myšlienky ešte nie sú silné. Stále vás do určitej miery vyrušia všetky tie emócie medzi ľuďmi a spory vzniknuté z osobného záujmu, do ktorých sa v ľudskej spoločnosti dostanete. Zároveň sa uprostred odstraňovania karmy vaše telo nebude cítiť dobre, nebude sa cítiť pohodlne. Ako sa zachováte uprostred trápenia? Ak sa dokážete zlepšiť a neriešiť spor tak, ako by ho riešili bežní ľudia, potom sa zlepšujete a posilňujete svoje spravodlivé myšlienky. Keď vás niekto udrie, ak si dokážete spomenúť na to, že: „Som praktizujúci, ty si bežný človek. Neurobím teda to isté,“ potom sa zlepšujete. Ak ste naozaj schopní nevrátiť ranu, keď vás niekto udrie, a nenadávať späť, keď vám niekto nadáva, ak dokážete brať zľahka, keď s vami druhí bojujú, aby sa dostali dopredu, potom aj keď je to len rozdiel jednej myšlienky, ste už tisíc kilometrov od bežných ľudí. Avšak ak chcete dosiahnuť tento bod, potom musíte robiť neustály pokrok vo svojej kultivácii medzi bežnými ľuďmi. Mohli by ste povedať: „Chcem to dosiahnuť hneď teraz,“ ale to je naozaj ťažké. Musíte sa zbaviť pripútaností uprostred skutočných skúseností a skúšok, a len potom bude to, čoho v kultivácii dosiahnete, pevné.

Ľudská veda nebude nikdy schopná dosiahnuť ríše Budhov. Prečo? Pretože ľudská múdrosť je obmedzená a riadená vyššími bytosťami. Prečo? Pretože ľudské bytosti boli stvorené Bohmi a ľudské pravdy sú prevrátené [v porovnaní s tými nad nimi]. Čo je Budha? Je ručiteľom za všetky bytosti na jeho úrovni, ochranca všetkých bytostí a obranca pravdy vesmíru. Premýšľajte teda o tom: ľudské bytosti majú všetky druhy pripútaností, vrátane pripútanosti k sláve, bohatstvu, citom, túžbam a závisti, takže keby im bolo dovolené, aby vstúpili do ríše Budhov, mohli by začať s Budhom bojovať. Ako by to mohlo byť dovolené? Takže než dosiahnete tú ríšu a pozíciu, musíte sa zbaviť týchto ľudských pripútaností, zatiaľ čo ste tu medzi ľuďmi. Dnes sú mnísi, ktorí bežným ľuďom hovoria: „Ty si Budha! Odriekal si Budhovo meno, takže sa staneš Budhom, keď tvoj súčasný život skončí – aj keď to nechceš.“ Je to ako urážka Budhu a urážka Fa. Mních je ľudská bytosť a dokonca aj tí, čo sa naozaj dokážu kultivovať, sú iba kultivujúcimi. Ak sa v kultivácii nečiní dobre, potom je ničím, presne tak ako bežný človek. Ak počas kultivácie spraví chyby, hriech, ktorý spácha, bude väčší ako ten bežného človeka a nazýva sa to „poškodzovanie Budhovho Fa pri nosení Budhových šiat.“ Takže neverte slepo tým mníchom, ktorí sa naozaj nekultivujú. Skutočná kultivácia znamená kultivovanie ľudskej mysle a človek tú ríšu nemôže nikdy dosiahnuť, ak sa nezbaví svojich ľudských pripútaností. Keby sa tam ľudské bytosti mohli dostať pomocou vedy a technológie, naozaj by vypukla galaktická vojna, vesmírne hviezdne vojny. Ako by vám mohol Budha dovoliť dosiahnuť to? To je obyčajné sci-fi a nikdy sa to nemôže stať skutočnosťou. Pokiaľ si ľudia chcú preraziť cestu k vyšším úrovniam a spoznať vyššie bytosti – ak chcete byť vyššou bytosťou alebo ak chcete naozaj poznať pravdu vesmíru – jedinou cestou je kultivácia. Je to jediná cesta. Takže vám hovorím, v bežnej ľudskej spoločnosti, nech sa už v budúcnosti stretnete s akýmikoľvek prekážkami – či už sú to konflikty [ktoré skúšajú] váš xinxing , niekto je na vás nahnevaný, niekto vás využíva, niekto vás sekíruje alebo trpíte jedným alebo druhým spôsobom – hovorím vám, že to nie je nevyhnutne zlá vec. Ak sa naozaj chcete kultivovať, poviem vám, že vaša životná dráha pre vás bude preusporiadaná. Prečo musí byť preusporiadaná? Pretože ľudská bytosť má svoj ľudský život a než sa dá na cestu kultivácie, jeho budúcnosť je budúcnosťou bežnej osoby a kto vie, ako dlho má žiť. Niektorí ľudia môžu žiť dlhšie ako druhí, ale nikto nevie, kedy takí ľudia dostanú vážnu chorobu alebo koľko rokov budú chorí. Ako by mohli takí ľudia robiť kultiváciu? Alebo niektorí ľudia môžu prechádzať nejakými veľkými ťažkosťami a takéto scenáre by urobili kultiváciu nemožnou. Ja pre vás všetkých vyčistím vašu cestu, odstránim všetky tie veci a usporiadam vašu cestu pre kultiváciu. Samozrejme, toto nemožno neuvážene urobiť pre bežných ľudí. Možno to urobiť iba pre kultivujúcich.

Prečo sú teda kultivujúci takí mimoriadni? Je to preto, že život ľudskej bytosti nie je zamýšľaný na to, aby bola človekom. Váš život nepochádza z tejto Zeme; váš život pochádza z vyšších dimenzií. Účelom vášho života je návrat, takže keď sa objaví želanie kultivovať sa, žiari jasnejšie než zlato a Budhovia vo svete o desiatich smeroch to vidia. Keď má človek tú myšlienku – želanie kultivovať sa – je to veľmi drahocenné. Pre bežných ľudí nemožno neuvážene spraviť nič, pretože bežní ľudia zvyčajne vo svojich predchádzajúcich životoch nerobili dobré veci a musia za to v tomto živote zaplatiť. Keby ste neuvážene jeho karmu odstránili a odstránili jeho ťažkosti, znamenalo by to, že ľudia môžu beztrestne robiť zlé veci. To by podkopávalo budhovské princípy a Zákon nebies. Ako by mohlo byť dovolené, aby sa to stalo? To nejde. Všetci Budhovia, Taovia a Bohovia ochraňujú princípy vesmíru a robia veci pre ochranu princípov Zákona – Zhen, Shan, Ren. Preto hovorím, že keď vy, kultivujúci, trochu trpíte alebo keď sa stretnete s ťažkosťami, dostanete štyri veci. Keď vás druhí sekírujú, keď vás využívajú alebo keď zasahujú do vašich záujmov, dávajú vám na oplátku cnosť a tieto [veci, ktoré získate] budú premenené v ešte väčší prospech. A zatiaľ čo trpíte, ste stranou, ktorá stráca a ste stranou, ktorá trpí, takže karma vo vašom tele bude premenená na cnosť. Množstvo utrpenia sa rovná množstvu, ktoré sa premení. Zároveň ste kultivujúci a neriešite spory tak, ako druhí. Vo svojom srdci sa nepozeráte na problém tak, ako by to robili druhí, takže váš gong porastie. Prečo je to tak? Je to preto, že sa zlepšil váš xinxing. Váš gong je taký vysoký, aká vysoká je vaša úroveň xinxingu – to je absolútna pravda. Nie je možné, aby váš gong narástol, pričom váš xinxing by sa nezlepšil, pretože tento Fa vesmíru vládne všetkým bytostiam. Všetky látky v tomto vesmíre sú životy a všetky boli stvorené pomocou Zhen, Shan, Ren. Takže ony tiež obmedzujú ľudské bytosti a keď nespĺňate štandardy, všetky elementy vám budú brániť v postupe nahor. Je to ako princíp, ktorý som kedysi vysvetlil: ak je fľaša naplnená špinou hodená do vody, „čľup“ – klesne priamo ku dnu. Vylejte trochu tej špiny a ona trochu stúpne; vylejte trochu viac a stúpne hore trochu viac. Vylejte z fľaše všetku špinu a už neklesne aj keď ju budete dole tlačiť. Bude plávať na vodnej hladine a to je [miesto], kam patrí. Ak sa naozaj kultivujete, je to ako vylievanie špiny: stupeň, do ktorého ste veci vyčistili, by mal naznačovať, kam ste sa vykultivovali. Tak to funguje.

Je toho veľa, o čom som chcel hovoriť. Pretože naozaj dúfam, že pomôžem každému získať viac z Fa, chcel som všetkým povedať veľa vecí, keď som začal hovoriť. Samozrejme, nemôžem vám povedať všetko, čo by som chcel, keďže čas je veľmi obmedzený. Kniha Čuan Falun zahŕňa obsah niekoľkých sérií prednášok, ktoré som uskutočnil, keď som vyučoval prax v Číne. Spojil som ich do jednej knihy a osobne som ju upravoval, než bola zverejnená. Takže je to Fa, ktorý systematicky vedie v kultivácii. Teraz sú k dispozícii audio a video nahrávky mojich prednášok, takže môžete doplniť svoju prax ich sledovaním a počúvaním.

Tiež som vám chcel všetkým povedať, že som túto knihu, tento Fa, naplnil mocnou silou Budhovho Fa a svojimi rôznymi schopnosťami. Či už sú to videokazety, audiokazety alebo kniha – kým ich sledujete, počúvate alebo čítate, zažijete zmeny. Pokiaľ ju čítate, budete schopní odvrátiť chorobu. Pokiaľ sa kultivujete, vaše telo prejde zásadnými zmenami. Pokiaľ vytrváte v kultivácii, vyviniete si schopnosti. A uvidíte, budete počuť i cítiť nekonečné požehnanie Dafa. Ak ste opravdivý kultivujúci, dám vám všetky mocné sily Budhovho Fa. Ak sa kultivujete, získate ich. Samozrejme, ak sa nekultivujete, nezískate ich.

Vnútorné významy v knihe sú hlboké a samé sa pri prvom prečítaní neodhalia. Pretože vás žiadame, aby ste sa kultivovali krok za krokom, vo východiskovom bode, na úrovni bežných ľudí, je Fa na tejto úrovni, aby vás viedol v kultivácii. Keď však pomocou kultivácie stúpnete nahor, nefungovalo by to, keby ste pre vedenie vašej kultivácie naďalej používali ten istý princíp. Napríklad, keď idete na strednú školu a používate učebnice základnej školy, stále ste žiakom základnej školy. Keď idete na vysokú školu a napriek tomu stále používate učebnice základnej školy, stále ste žiakom základnej školy. To znamená, že keď pomocou kultivácie dosiahnete určitú úroveň, Fa na tej danej úrovni sa prejaví a bude vás viesť. Iba týmto spôsobom budete schopní kultivovať sa nahor. V knihe Čuan Falun som zahrnul princípy Fa siahajúce od ríše bežných ľudí postupne až po najvyššiu ríšu vesmíru. Do tej knihy boli vložené princípy Fa na všetkých úrovniach, aj keď nie sú viditeľné na povrchu. Prvé prečítanie odhalí, ako sa stať dobrým človekom. Keď ju čítate po druhýkrát, zistíte, že to tak nie je. Po treťom prečítaní zistíte, že je to kniha o opravdivej kultivácii. Ako ju budete čítať ďalej, zistíte, že je to božská kniha. Na rôznych úrovniach a v rôznych ríšach budete mať pri rovnakej vete odlišné pochopenia a odlišné výklady. Vnútorné významy zasadené do knihy sú obrovské. Teraz je mnoho, premnoho ľudí, ktorí tú knihu čítajú, a niektorí ju čítali viac ako stokrát a stále ju čítajú ďalej. Dokonca aj keď ju prečítate desaťtisíckrát, nebudete mať pocit, že sa neoplatí čítať ju. Zistíte skôr, že sú tam mnohé veci, ktoré ste si predtým neuvedomili a stále budete mať veľa, veľa nových pochopení. Preto je táto kniha taká cenná. Nemôžem tu spomenúť každý jej aspekt. Ak ste schopní kultivovať sa, myslím si, že by ste ju mali so všetkou vážnosťou študovať a čítať ju opakovane. Potom získate všetko. Všetky otázky, ktoré máte pri prvom čítaní, budú zodpovedané pri vašom druhom čítaní. Potom budete mať nové otázky, ale keď ju budete čítať tretíkrát, všetky tie otázky budú znovu zodpovedané. Ako potom budete ďalej pokračovať v čítaní, budete mať otázky na vyšších úrovniach a kým ju neprestanete čítať, všetky vaše otázky budú vysvetlené a zodpovedané.

 

Neviem, či to, čo som povedal, je podľa vašej chuti. (Potlesk) Veľmi mi záleží na tom, aby ste spravili pokrok v kultivácii, a tak som hovoril o veciach na vyššej úrovni. Ak je tam niečo nevhodného, môžete na to poukázať. Ďakujem vám všetkým. (Dlhý potlesk)


Prvé vyučovanie Fa v Spojených štátoch

(Li Chung-č’, oblasť zálivu v San Franciscu, 5. októbra 1996)

 

 

 

Posadím sa sem, aby na mňa každý videl. (Potlesk)

Mnoho ľudí sa sem ponáhľalo zo vzdialených miest a prišli sem dnes skoro ráno. Viem, že je tu veľa ľudí, ktorí sa teraz venujú kultivácii a uvažoval som o tom, že navštívim Spojené štáty, aby som sa na vás pozrel. Z rôznych dôvodov som nemal príležitosť prísť. Teraz sa s vami môžem stretnúť a to je vďaka predurčenému vzťahu. To, že sa môžete túto prax učiť, je tiež vďaka predurčenému vzťahu. (Potlesk) Mám v úmysle predniesť reč v Houstone, aby som sa stretol s viacerými ľuďmi v Spojených štátoch a po ceste som sa teda zastavil tu a stretávam sa najskôr s vami. (Potlesk)

Vaše znalosti tejto praxe a tohto Fa sa môžu líšiť, rovnako ako sa líšia vaše pochopenia. Ale nech je to akokoľvek, pretože to, čo odovzdávam, je kultivačná metóda budhistickej školy, budem používať niektoré slová z budhistickej školy: to, že ju môžete získať, je vďaka predurčenému vzťahu. Teraz ešte neviete, aký je vzácny. Až si skutočne uvedomíte jeho vzácnosť, pocítite nesmierne šťastie. O týchto princípoch a veciach, ktoré môžu viesť kultiváciu každého človeka a ktoré učím, nikto na verejnosti po stovky a tisíce rokov neprehovoril – v skutočnosti po ešte dlhší čas. Nikto v celých dejinách o týchto veciach nehovoril. Keď hovoríme o kultivácii, pomyslíte si na tých mnohých kultivujúcich v dejinách v osobitnom prostredí Číny. V skutočnosti títo kultivujúci doteraz žijú a je tiež veľké množstvo kultivujúcich, ktorí sú rozptýlení po celom svete. Kultivujúci sa vždy vyskytovali v miestach, kam nechodí veľa ľudí, a všetci sú pomerne starí. Vyhýbajú sa svetskému svetu a kontaktu s bežnými ľuďmi, a tak o nich bežní ľudia nevedia.

Ako sa súčasná veda a technológia vyvíja a keď ľudia kladú stále väčší dôraz na takzvanú skutočnosť, ozajstné dejiny ľudstva a ozajstné veci sa postupne odsúvajú nabok. V modernej dobe, zakaždým keď ľudia o týchto veciach hovoria, vždy to vyzerá akoby rozprávali rozprávky, aj keď v skutočnosti to tak nie je. Prečo je to tak, že ozajstné náboženstvá a mnohé starobylé legendy nestratili na sile a pretrvali tisíce rokov? Musí to mať svoje dôvody. V bežnej ľudskej spoločnosti tiež existuje mnoho, mnoho úkazov, ktoré si nevieme vysvetliť – stretávame sa s nimi, počúvame o nich alebo ich sami cítime – a nemožno ich vysvetliť dnešným spôsobom myslenia alebo vedeckými teóriami. Je to preto, že veda ešte nie je dostatočne vyspelá, a ani vo svojom rozvoji nedokáže dosiahnuť také vysoké úrovne. V skutočnosti by som povedal, že všetky tieto veci naozaj existujú. To len moderní ľudia prehnane veria vo vedu, ktorá nie je príliš vyspelá, a tak sa pomocou vedy nemôžu vytrhnúť z tejto dimenzie, aby uvideli pravdu.

Dnešná veda a technológia, aj keď ich ľudia považujú za dosť rozvinuté, sú v skutočnosti dosť zaostalé, keď sa porovnajú s pravdou vesmíru. Ľudia si myslia, že počítače sú veľmi vyspelé, ale nech už sú vyspelé akokoľvek, v skutočnosti sa nevyrovnajú ľudskému mozgu; ľudský mozog navždy zostane pre ľudstvo záhadou. V budúcnosti mnohí ľudia, keď budú študovať Fa a kultivovať sa, dosiahnu bod odomknutia gongu, osvietenie či dovŕšenie, a v tej chvíli ich pochopenie života, vesmíru a hmoty prenikne do najnepatrnejších a bezhraničných sfér.

Ako viete, čo sa týka hmoty, mikroskopické častice vytvárajú väčšiu vrstvu častíc, a následne väčšia vrstva častíc vytvára ešte väčšiu vrstvu častíc, až sa nakoniec sformuje povrchová hmota. Podobá sa to tomu, ako neutrína vytvárajú kvarky a tie potom jadrá a nakoniec atómy. Vrstva hmoty, ktorá tvorí najvonkajší povrch ľudskej bytosti – molekulové častice na povrchu – je vytvorená z rôznych mikroskopickejších druhov hmoty. Dnešní vedci poznajú iba zloženie mikroskopických častíc – ten maličký kúsok, ktorý môžu vidieť mikroskopom. Vedia o existencii molekúl, existencii atómov a nadol až k neutrínam. Avšak čo sa týka toho, čo je ešte nižšie nadol, vedci to nie sú schopní rozoznať ani za použitia prístrojov. Pokiaľ by bol k dispozícii dostatočne silný mikroskop, ktorý by dokázal pozorovať rozsiahlejšiu oblasť, a ak by sme mohli pozorovať nielen jednu molekulovú časticu alebo niekoľko molekulových častíc, ale keby sme namiesto toho mohli pozorovať celú rovinu zloženú z mikroskopických častíc, znamenalo by to, že ľudia nahliadli do iných dimenzií. Za tie roky sa ľudia nedokázali vymaniť z tohto spôsobu myslenia a upierajú svoju pozornosť na sledovanie jednej alebo niekoľkých mikroskopických častíc. Neopustili prevládajúce predstavy a nespojili ich dohromady, aby uvideli, ako vyzerá celá rovina mikroskopických častíc. To je to, čo nazývame inými dimenziami. Je to takto jednoduché. V súčasnosti nie je možné do týchto vecí preniknúť; dnešná technológia nedokáže dosiahnuť takú úroveň.

Práve som hovoril o týchto veciach a použil som k tomu jazyk a myslenie moderných ľudí, sú to veci, ktoré ľudské bytosti chceli vedieť, ale zatiaľ im to nebolo dovolené. Nikto doposiaľ ľuďom neodhalil skutočnú pravdu vesmíru a v minulosti ju ľudia nesmeli poznať. Dôvodom je, že podľa nebeských zákonov ľudia postupne klesli z veľmi vysokých úrovní nebies do bežnej ľudskej spoločnosti. Inými slovami, spadli na Zem. Spoločenstvo kultivujúcich neuznáva Darwinovu evolučnú teóriu, pretože človek sa nevyvinul z opice. Naozaj, to, čo videli vyššie bytosti, je v skutočnosti niečo úplne iné. To, čo dnes empirická veda považuje za pravdu, zbytočne vytvorilo mnoho falošných dojmov, ktorých skutočnú podstatu si bežní ľudia netrúfajú odhaliť. Zdá sa, že ľudia mali z týchto nedostatočných teórií nejaký praktický úžitok a že nadobudli vedecké poznatky. V skutočnosti je však toto všetko pre ľudstvo, život a vesmír ničivé a nikdy to neprinesie bytostiam veci, ktoré by im umožnili vystúpiť. Napriek tomu existujú ľudia, ktorí si ochraňujú svoju takzvanú učenosť a znalosti, aby boli autoritami a strážia, aby tieto veci neboli vyvrátené a bránia ostatným získať vyššie pochopenie. Takže ľudia vedia, že niektoré z tých vecí sú nesprávne, avšak napriek tomu emotívne bránia svoje iracionálne správanie. Pokiaľ ide o pravdu vesmíru, ľudia sa pred ňou uzavreli. Kultivácia môže človeku pomôcť skutočne sa zlepšiť a kultivujúci môžu vidieť pravdy života a vesmíru a prísť s nimi do styku.

Moderná veda uzamkla dnešné ľudstvo tak tesne, že ľudia považujú tieto pravdy za „povery“. Napriek tomu by mal vedec alebo človek s nezávislým myslením tieto veci – aj keby to boli povery – preskúmať, aby zistil, prečo sa takéto veci považujú za povery a prečo ľudia chcú byť poverčiví. V dnešnej dobe sa však týchto vecí takmer nikto neodvažuje dotknúť. Myslím, že v Spojených štátoch je to oveľa lepšie, pretože myslenie mnohých ľudí tu nie je natoľko obmedzené. Napriek tomu putá vytvorené modernou empirickou vedou spôsobili, že si človek uzamkol svoju vlastnú myseľ. Potom je veľmi ťažké spoznať pravdu života, vesmíru a hmoty.

Človek môže uvidieť pravdu vesmíru prostredníctvom kultivácie, najmä s pomocou Budhovho Fa. Ale dnes ľudia veria len v modernú vedu a myslia si, že všetky tieto veci patria do teológie alebo do náboženstva a nie sú vedecké. V skutočnosti je to však jediný spôsob, ako človek môže prísť k pochopeniu vesmíru. Ako viete, sám Einstein v neskorých rokoch veril náboženstvu. Mnoho ľudí, ktorí sú dosť uznávaní v oblasti vedy, sa nakoniec priklonili k náboženstvu. Objavili, že princípy, ktoré náboženstvá učia, sú ešte vyššími pravdami. Pochopenie ľudstva je obmedzené a v okamihu, keď veci presiahnu hranice týchto znalostí, veda sa stáva bezmocnou. Budhov Fa na druhej strane dokáže vysvetliť všetky javy vo vesmíre. Títo ľudia objavili, že to, čo Bohovia učili, je ešte vyššia veda, a tak vstúpili do náboženstva.

Samozrejme, tento Fa som odovzdával formou čchi-kungu, v skutočnosti však to, čo zahŕňa, je ohromné. Sú to veci, o ktorých v celých dejinách nikto nikdy nehovoril, avšak ja ich teraz odhaľujem. Ak dokážete svedomito čítať knihu, Čuan Falun, zistíte, že je neuveriteľne vzácna. Sú v nej odhalené mnohé, mnohé tajomstvá, a dokonca aj rýchle povrchné prečítanie človeku značne prospeje. Tento človek sa v základných pojmoch dozvie, ako byť ľudskou bytosťou. Ľudia, ktorí sa nechcú venovať kultivácii, však v Čuan Falune neuvidia vnútorné významy ani vyššie pravdy. Avšak to, čo je vnútri, je jednoducho ohromné, a človeku to môže pomôcť kultivovať sa k dovŕšeniu. A vedie ďalej ako je dosiahnutie dovŕšenia – môže bytosti umožniť, aby vystúpila do ešte vyšších ríš.

Ľudia vedia, že kultivácia je niečo iné než len udržiavanie telesnej zdatnosti. Keby som vám chcel odovzdať prax, ktorá by slúžila len na udržiavanie vášho zdravia, neučil by som Fa, ktorý je taký obrovský. Robím to takto práve preto, že chcem, aby ste vy všetci získali tento Fa, práve preto, aby som vám odovzdal tieto pravdy vesmíru, a práve preto, aby som vám umožnil kultivovať a zdokonaľovať sa tak, že dosiahnete vyššie úrovne a budete schopní vystúpiť. Ak sa v priebehu kultivácie dokážete správať tak, ako som opísal, potom vás táto kniha povedie k dosiahnutiu tohto cieľa. Ale ľudia, ktorí sa nechcú kultivovať, toto všetko neuvidia. Prečo to nemôžu uvidieť? Zvyčajne, keď niekto číta túto knihu po prvýkrát, zistí, že kniha učí princípy, ako byť dobrým človekom. Keď ju číta druhýkrát, nebude to už rovnaké; v tom čase uvidí, že táto kniha je o kultivácii. Keď ju bude čítať tretíkrát – pokiaľ ju skutočne dokážete prečítať trikrát po sebe – potom tú knihu pravdepodobne už nebude chcieť odložiť. Vždy keď bude mať čas, bude ju brať do rúk a čítať a pochopí, že ide o božskú knihu.

Možno ste si všimli, že gramatika a lingvistická stavba knihy nie sú z pohľadu literárnych pravidiel celkom štandardné. Dnešný štandardizovaný jazyk nedokáže pojať veľmi hlboké významy, a tak som od neho upustil a pri vyučovaní nepoužívam modernú, dokonale štandardizovanú gramatiku. Navyše som použil mnoho oblastných dialektov, pretože štandardizovaný jazyk a štandardizované termíny nie sú schopné niektoré veci vysvetliť tak dobre. Používam tiež mnohé náboženské výrazy a ľudové výrazy zo starej Číny, ktoré súvisia s kultiváciou. Takže tento Dafa vyučujem tým najbežnejším a ľudovým jazykom, najzrozumiteľnejším a najjednoduchším jazykom. Vzdelaní ľudia, ako aj tí bez vzdelania, tomu môžu porozumieť a všetci sa môžu kultivovať. Ale to, čo kniha obsahuje, je veľmi, veľmi hlboké.

Mali by ste vedieť, že tu hovoríme o kultivácii. Ak by som učil ľudí čchi-kung pre udržiavanie kondície, stačilo by, aby som učil len to, ako čchi-kung upravuje ľudské dýchanie a upokojuje myseľ. Tieto metódy by stačili na dosiahnutie cieľa uzdravenia a udržiavania kondície. Ale ak sa má človek kultivovať k vyšším úrovniam, potom mu tieto veci nijako neposlúžia, pretože nedokážu viesť kultiváciu človeka k vysokým úrovniam. Je to ako keď chodíte do školy. Ak chcete ísť na vysokú školu, budete potrebovať znalosti základnej a strednej školy ako základ. Na základnej škole používate učebnice pre základné školy a na strednej škole učebnice pre stredné školy, a keď ste nakoniec na vysokej škole, študujete podľa osnov vysokej školy. Ak by ste na vysokej škole použili učebnice základnej školy, stále by ste boli žiakom základnej školy. Je to preto, že by ste sa nenaučili veci z vysokej školy. Keď sa neučíte vyšší Fa, nemôžete sa kultivovať vyššie. Takže aby vaša kultivácia mohla smerovať k vyšším úrovniam, potrebujete vyššie  princípy, ktoré vás budú v kultivácii viesť.

Čuan Falun má vnútorné významy veľmi vysokej úrovne, ale človek, ktorý sa na knihu pozerá len povrchne, ich neuvidí. Tá istá veta, keď si ju prečítaš potom, čo si sa zlepšil, zistíš, že už má odlišný význam, ako mala predtým, a to je význam na inej úrovni. Je to určite tak. Žiadna iná kniha to nedokáže, pretože žiadna nie je knihou kultivácie a sú obmedzené na teórie obyčajných ľudí. Tento Zákon však úplne prekračuje teórie obyčajných ľudí, a tak sú jeho vnútorné významy obrovské. Nakoniec, hovoríme tu o kultivácii. To, čo budhistická škola nazýva „začatie kultivácie z úrovne obyčajných ľudí“, tu ja nazývam „praktizovanie v Zákone trojitého sveta“, čo sa tiež nazýva kultivácia ľudského tela. V tejto etape sa musí zlepšiť veľmi mnoho stránok človeka. Zdá sa, že v minulosti sa väčšina z toho, čo bolo napísané v knihách o kultivácii, zaoberala kultiváciou tela, a hovorilo sa o týchto veciach, aj keď veľmi hmlisto.

Ak by vám táto kniha bola schopná poskytnúť vedenie iba v praxi v Zákone trojitého sveta, neboli by ste schopní vykultivovať sa za Tri ríše. Preto táto kniha musí obsahovať princípy kultivácie ľudského tela a princípy rôznych úrovní Troch ríš [a ísť] až po princípy za Tromi ríšami. Kultivujúci je schopný dosiahnuť určitú úroveň iba vtedy, keď ho budú viesť princípy tej úrovne, a iba s vedením ešte vyšších princípov sa môžete vykultivovať k ešte vyšším úrovniam. Inými slovami, predtým ako sa budete môcť vykultivovať na úrovne za Tromi ríšami, musia tam byť princípy týchto úrovní. Podobá sa to tomu, čo som hovoril o chodení do školy. Keby táto kniha nemala také rozsiahle vnútorné významy, neboli by ste sa vôbec schopní kultivovať – to som tým myslel. Zákon, ktorý dnes odovzdávam, sa líši od toho, čo učia iní majstri čchi-kungu, pretože tamtí majstri čchi-kungu učia ľudí veci, ktoré sa týkajú iba liečenia a udržiavania telesnej kondície. Tým nehovorím, že úrovne iných čchi-kungových majstrov nie sú vysoké, alebo že nie sú dobrí a podobne. To nie je môj zámer. Hovorím len, že nikto nikdy neurobil nič podobné. Viem, že som dnes jediný, kto toto robí. Čítali ste knihu a mnoho ľudí už vie, čo robím. Ani v Číne, ani inde na celom svete nikto iný toto nerobí, pretože to nie je malá záležitosť. Účelom je viesť ľudí k vyšším úrovniam, takže keď to raz začne, otázky, ktoré sú v tom zahrnuté, budú obrovské.

Spravodlivý Zákon sa odovzdáva ťažko. Viete, že Ježiša vtedy za to, že odovzdával spravodlivý Zákon, pribili na kríž. Šákjamuni, nevidel inú alternatívu, len vydať sa cestou nirvány. V bežnej ľudskej spoločnosti je veľmi veľa konvenčných predstáv a rozličných ľudských hnutí – vrátane náboženských hnutí a obrovského množstva ďalších prvkov – a tieto si vytvorili svoje vlastné prostredia. Prvky, ktoré obsahujú, majú pozitívnu ako aj negatívnu stránku, a tá negatívna stránka je silou zla. V ľudskej spoločnosti obsahuje každá pozitívna vec veci, ktoré sú negatívne, a tieto negatívne veci môžu ľuďom škodiť, utláčať ich, útočiť na nich a utláčať ich politickou silou alebo rôznymi prostriedkami. Takže odovzdávanie spravodlivého Zákona je najťažšie. Je iróniou, že keď zlí ľudia šíria zlé praxe, nikto sa o to nestará.

V očiach Budhu všetky bytosti trpia. Ježiš povedal, že by ste mali milovať nielen svojich priateľov, ale aj svojich nepriateľov. Oni sú milosrdní ku všetkým bytostiam, pretože zachraňujú ľudí vo svete. Potom ak ako kultivujúci nedokážeš vo svojej osobnej kultivácii milovať bežných ľudí, ktorí boli niekedy proti tebe, nestaneš sa Budhom. Taká je pravda, pretože kultivujúci musia byť milosrdní. Byť milosrdný znamená opustiť všetku minulosť a hnev voči bežným ľuďom a znamená to nevytvárať si pripútanosť k ničomu, čo s bežnými ľuďmi súvisí, nehľadať slávu ani zisk bežných ľudí a opustiť ľudské pripútanosti. Znamená to brať v priebehu kultivácie zľahka všetko súvisiace s bežnými ľuďmi a to je spôsob, akým sa od toho môžete oslobodiť.

Samozrejme, požiadavky, ktoré som tu spomenul, môžu byť o niečo vyššie, než je obvyklé, pretože to, čo odovzdávam, nie je priemerný druh čchi-kungovej praxe, ktorú môžete nájsť medzi bežnými ľuďmi. Je to naozajstná kultivácia, hoci nemôže byť od čchi-kungu oddelená. Prečo je to tak? Je to preto, že na vysokej úrovni je čchi-kung kultiváciou. Ide len o to, že čchi-kungové praxe, ktoré sa v spoločnosti šíria, sú všetky na najnižšej úrovni kultivácie, kde je cieľom mať zdravé telo a zbaviť sa chorôb, nič viac než to. To, čo robím ja, je nesmierne náročné, nie je to tak, že ak by niekomu skrsol v hlave tento nápad, bol by to schopný robiť.

Keď som povedal, že to bolo veľmi ťažké, myslel som tým, že pre mňa to bolo ťažké odovzdávať a pre vás to bolo ťažké získať. Mnohí z vás, ktorí tu sedia, majú predurčený vzťah, a pravdepodobne veľmi silný. Možno si niektorí z vás myslia, že všetko, čo sa tu odohráva, vyzerá obyčajne. [Možno uvažujete:] „Jednoducho som uvidel túto knihu,“ alebo „Jednoducho som sa dozvedel o tomto Zákone,“ „Náhodou som sa dozvedel o ľuďoch, ktorí sa venujú tejto praxi,“ alebo „Bolo pre mňa prirodzené začať túto prax študovať, keď mi o nej priateľ povedal.“ Keďže táto bežná ľudská spoločnosť je v stave ilúzie, nestane sa, že vám nebeská bytosť preletí ponad hlavou a povie, aby ste sa šli učiť tento Fa. Takto sa to nestane, pretože to by rozptýlilo ilúziu v bežnej ľudskej spoločnosti. Ak by bol tento iluzórny stav narušený, neexistovalo by tu osvietenie a bolo by ťažké robiť kultiváciu. Z tohto dôvodu si ľudia myslia, že väčšina vecí, s ktorými sa stretávajú, sú náhodné; v skutočnosti tieto veci nemusia byť náhodné.

Keď som hovoril so študentmi v Číne, spomenul som, že si to mnoho ľudí neuvedomuje. Chcem povedať, že možno máte dojem, podobne ako chápete iné veci svojho bežného života, že ste sa jednoducho len zúčastnili tejto prednášky, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ste počas niekoľkých, alebo možno počas desiatich či niekoľkých desiatok minulých životov prechádzali ťažkosťami, aby ste tento Zákon získali (potlesk). Len si to neuvedomujete. Niektorí ľudia prišli o život, aby mohli získať tento Zákon. Ako prechádzate kultiváciou, so všetkou vážnosťou a láskavosťou vás učím hodnoty dobra a poskytujem vám vedenie, pretože viem, kým ste boli v dejinách, a tiež viem, že ste veľa obetovali, aby ste ho mohli dnes získať. Keby som vás neučil týmto spôsobom, bolo by to ako keby som vás zradil.

Samozrejme, to, čo som povedal, je ťažké pochopiť a je to veľmi hlboké. Viete, keď človek žije v tomto svete, môže vedieť len o tom, čo sa udeje v tých niekoľkých desaťročiach v tejto dostupnej dimenzii, len tento malý kúsok. Ale život človeka nie je zničený jeho smrťou. Aj keby mal ísť do pekla – dokonca do osemnástej úrovne pekla – stále to nie je koniec. Bytosť, ktorá spáchala závažné hriechy, klesne do ešte nižších miest, kde má byť odstránená a zničená. Keď človek umrie, iba sa odlúpne fyzické telo vytvorené z vrstvy molekúl, zatiaľ čo skutočný život opustí telo v okamihu, keď fyzické telo zomrie. Ľudia sú pred smrťou vystrašení, ale môžem vám povedať, že v skutočnosti sa nie je čoho báť. Ľudia sa desia smrti, kým majú ľudskú myseľ. Ľudská myseľ je zložená z fyzických buniek a keď prestane fungovať, človek sa bude cítiť, akoby sa znovu narodil alebo akoby bol oslobodený – je tam pocit vzrušenia. Telo sa navyše cíti ľahké a nezaťažené fyzickým telom, a tak sa ľudská myseľ úplne otvorí. Všetko, čo človek vo svojom živote urobil, sa bude zdať, akoby sa to stalo práve pred minútou. Každý detail prebehne pred očami a žiadna čo i len trochu dôležitá vec nebude zabudnutá, pretože myseľ človeka sa úplne oslobodí. V tom okamihu si uvedomí, kým naozaj je, a uvidí, či veci, ktoré v živote urobil, boli dobré alebo zlé. Je to akoby sa prebudil zo spánku.

Samozrejme, to, čo som práve povedal, ste pravdepodobne nikdy nepočuli, ale je to pravda. Viem toho o týchto veciach veľa a je toho veľa, čo som videl. Porozprávam o jednej veci konkrétne. Keď som niekedy pozoroval lekárov v nemocnici ako sa snažia zachrániť pacienta, videl som, že ten človek je už po smrti, ale tí ľudia sa ho stále pokúšali zachrániť. Duša toho človeka už opustila telo a odišla. Tieto dva časopriestory majú rôzne koncepty – rýchlosť času a štruktúra dimenzií sú iné ako na ľudskej strane a hneď ako je [bytosť] oslobodená od ľudského tela, všetko, čo sa odohralo v priebehu života, vyzerá akoby sa to práve stalo. Je to akoby ste sa prebudili po krátkom zdriemnutí. Takto sa na ľudskú bytosť pozerá Budha. Ľudia žijú v ilúzii a sú zmätení a ľudský život je krátky a pominuteľný.

Odovzdal som vám všetkým tento Fa a nech je to akokoľvek, máte predurčený vzťah, že ste ho mohli získať. Ja si myslím toto: pretože ste ho získali, mohli by ste využiť svoj voľný čas po práci na čítanie tejto knihy. Čítajte ju všetci ešte viac a uvidíte, či je všetko tak, ako som to opísal. Ak to tak nebude, môžete ju prestať študovať. Ale ak ju budete skutočne poctivo čítať, bez toho aby som musel niečo povedať, nebudete ju chcieť odložiť, pretože v nej uvidíte vyššie pravdy a budete ju chcieť čítať ďalej. Presahuje ľudské vedomosti. Každý má budhovskú povahu a kým ju budete čítať, nebudete sa s ňou chcieť rozlúčiť alebo ju odložiť.

Keď som učil tento Fa, pravdepodobne som použil spôsob myslenia ľudí z pevninskej Číny a táto kniha je napísaná rovnako. Ale aj keď sa to líši od spôsobu myslenia alebo vnímania vecí Američanmi alebo inými národmi a hoci sa na povrchu líši štruktúra myslenia a to, ako hlboko to môže človek pochopiť, vnútorné významy princípov Zákona v priebehu kultivácie zostávajú rovnaké. Ľudia z akejkoľvek oblasti, krajiny alebo akejkoľvek rasy ju môžu študovať, takže ak ju čítate, je to rovnaké. Nezaoberajte sa pri štúdiu príliš týmito vecami. Myslím, že to všetci budete schopní prijať, pretože táto vec sa nezačala len po pár dňoch príprav. Táto vec sa začala pripravovať už vo vzdialenej minulosti.

Viete už, že keď sa niečo odohrá v bežnej ľudskej spoločnosti, nie je to náhoda, ale skôr výsledok zmien na nebesiach. Keby sa táto vec nepripravovala zároveň s vývojom ľudských dejín, určite by sa v ľudských dejinách vôbec neobjavila. Viete, že existuje nespočítateľne mnoho vyšších bytostí. Budhistická škola učí, že Budhovia sú všade – ich počet je neuveriteľný. Navyše, existujú Bohovia, ktorí majú formu, aj Bohovia bez formy, a títo prenikajú vesmírom. Počítajú sa medzi nich tiež mnohé mikroskopické látky, ktoré existujú v bežnej ľudskej spoločnosti. Ľudia ich nazývajú stopové prvky, alebo rôzne prvky vo vzduchu, a to je tá časť, ktorú je človeku dovolené poznať. Sú tiež látky, ktoré sú mikroskopickejšie a ešte mikroskopickejšie, o ktorých ľudia nevedia. Tieto všadeprítomné látky, ktoré vypĺňajú rozľahlý vesmír, sú všetko vyššie bytosti s budhovskou povahou a všetky z nich sledujú ľudské bytosti, pozerajú sa na nich a pozorujú ich. Preto sa nič v ľudskej spoločnosti nestane náhodou.

Uvedenie tohto Dafa na verejnosť ohromilo nebesá i zem. V tejto dobe to nie je v bežnej ľudskej spoločnosti viditeľné, ale v iných dimenziách to tak je. Nikto v dejinách neučil ľudské bytosti skutočnú pravdu vesmíru – nikdy. Viete, ľudia ako Lao-c’, Šákjamuni, Ježiš a ďalší učili len tú časť princípov Zákona vesmíru, ktorú sami videli, potvrdili a ku ktorej sa osvietili. Učili len to, čo poznali, pričom Zákon vesmíru je bez hraníc. Je nespočetne veľa Budhov, ktorí sú nad úrovňou Tathagátu a Zákon, ktorý poznajú, je tiež oveľa väčší. Existujú tiež obrovské beztvaré bytosti, ktoré ďaleko presahujú úroveň Budhu a ktoré tiež majú budhovskú povahu. Vesmír nie je taký malý, ako si ľudia v náboženstvách mysleli. Ľudské pochopenie je obmedzené len na túto ľudskú spoločnosť. Ľudia sa nazdávajú, že pochopenie náboženstva je veľké, ale z pohľadu Bohov na vyšších úrovniach je veľmi malé.

Princípy, ktoré učím ja, majú pravdepodobne ešte väčší rozsah, a ja som ich odovzdal ľudským bytostiam – naozaj prvýkrát v dejinách. Túto vec uskutočňujem v ľudskej forme a prostredníctvom ľudského jazyka. Robím tú najväčšiu vec a používam na to najnižšiu formu kultivácie. V súčasnosti nie je v Amerike a ani na ďalších miestach toľko ľudí, ktorí by sa učili Dafa, ako v Číne, a to kvôli rozdielom v jazyku i prostredí. Väčšina z tých, ktorí sa ho v Číne učia, sa naozaj kultivuje, viac ako desať miliónov ľudí každý deň cvičí a kultivuje sa. Ak zarátame aj tých, ktorí raz cvičia a raz nie, dosiahne ten počet desiatky miliónov a počet ľudí v Číne, ktorí vedia o tejto praxi, dosahuje stovky miliónov – keď sa o nej zmienite, vyzerá to, že o nej vie každý. Nechcem však, aby sa táto prax spolitizovala, a nedovolím, aby vstúpila do politiky. Hneď ako sa kultivačná prax zapletie do politiky, pokazí sa. Táto prax sa šíri medzi ľuďmi výlučne ústnym podaním. Nepoužívame médiá, ako napríklad oficiálne noviny, a ani sme príliš nepracovali na propagácii. Deje sa to tak, že keď sa niekto, kto sa začal kultivovať, cíti dobre, pozve ďalších, aby prišli a naučili sa to. Ak sa jeden človek domnieva, že je to dobré, odporučí to svojej rodine. Každý vie, že ak by o tom niekto nemal dobrú mienku, nepozýval by svoju rodinu, aby sa to naučila. Keď rodina zistí, že je to dobré, povzbudí svojich príbuzných a priateľov, aby sa to naučili. Takto sa to šíri medzi ľuďmi. Ďalšia vec je, že túto prax som začal učiť na najnižšej úrovni a postupne som prechádzal k vyšším úrovniam, čo mi zabralo dva roky. Potom som sa ďalšie dva roky venoval skutočnému učeniu Dafa. Takže to zabralo celkom štyri roky a v Číne o tom teraz vie takmer každá domácnosť. Aj v zahraničí sme mali dosť veľký dopad a aj keď sa ľudia ešte nezačali kultivovať, mnohí sa o tom dozvedeli. Vplyv v juhovýchodnej Ázii je pravdepodobne väčší ako v Amerike a mnohé krajiny založili asistenčné centrá, asociácie Falun Dafa, spoločnosti Falun Dafa a tak ďalej. Zaznamenávame prudký vzostup.

Chcem vám tu niečo povedať. Slovami Šákjamuniho sa práve teraz nachádzame v Období konca Dharmy, v období, keď už Dharma nie je spôsobilá. Znamená to, že tu už nie je žiadny Zákon. Šákjamuni povedal, že keď začne Obdobie konca Dharmy, jeho Dharma nedokáže zachrániť ľudí. Samozrejme, veľa mníchov nemôže uspieť v kultivácii, pretože už nevedia, ako sa kultivovať, nerozumejú už svätým písmam a nie sú schopní pochopiť ich pravý význam. Takže teraz je veľmi ťažké kultivovať sa. Mnoho ľudí sa dnes učí [Dafa]. Hovorím vám, že žiaden úkaz v ľudskej spoločnosti nie je náhodný. Tak veľa ľudí sa ho prichádza učiť. Nebolo by to tak, keby neexistovalo určité vesmírne usporiadanie, že? Hovorím vám, že pre to určite existuje dôvod.

Ľudstvo je viazané zákonom vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania; kde je dobro, tam je zlo. Takže súčasne s naším vzostupom sa v spoločnosti objavil nárast pokrivených praxí a veľký počet falošných čchi-kungov. Na povrchu sa zdá, že ich vedie túžba po sláve a bohatstve, v skutočnosti sú však mnohí z nich prevtelení zlí démoni, ktorí prišli vniesť do sveta zmätok. Keď Šákjamuni odovzdával svoju Dharmu, povedal, že vidí v ľudskej spoločnosti „päť nerestí“. Dnešná spoločnosť je oveľa zložitejšia, než bola tá v dobe Šákjamuniho, má najmenej „desať ziel“ a hemží sa skazenými náboženstvami.

Rád by som vyjasnil, že tu rozhodne nebudujeme nejaké náboženstvo. Ak sa chceš prísť našu prax učiť, si vítaný, a ak sa ju nechceš učiť, môžeš odísť – všetko je dobrovoľné. Povedzme, že by sme ťa donútili sa to učiť, nariadili ti to a nútili ťa, aby si sa to učil, a keby si začal, nedovolili by sme ti odísť a musel by si s nami zostať. Nuž, ako asi viete, to by sme robili niečo zlé. Pokiaľ je prax spravodlivá, človek by ju mal chcieť študovať sám od seba. Ak by ste niekoho nútili učiť sa, mohol by to robiť? Určite by nerobil pravú kultiváciu. Človek sa môže kultivovať len vtedy, keď to chce naozaj on sám. Takže nútiť niekoho, aby zostal, by nemalo zmysel. Nerobíme veci týmto spôsobom. Ak sa chcete učiť, učte sa. Keď sa to učíte, budem za vás zodpovedný. Bez ohľadu na váš predurčený vzťah, ak sa ho chcete učiť, budem za vás zodpovedný. Ak sa ho učiť nechcete, môžete ísť robiť čokoľvek, čo vás poteší.

Šírim tento Fa, aby som všetkým dal tieto úžasné veci a priniesol im dobré správy. Mnohí z vás sú skutočne predurčení a mali by ste získať tento Zákon; čakali ste na to, aby ste tento Zákon získali. V tejto dobe ľudstvo dospelo do takého strašného zmätku a morálka celej spoločnosti upadá. Mnoho ľudí povedalo, že hrozí katastrofa. Hoci vám môžem povedať, že v súčasnej chvíli nič také nehrozí, tento pokračujúci úpadok priviedol ľudstvo do nebezpečenstva. Ako to? Premýšľajme o tom: čo sa stalo z ľudí v dnešnej spoločnosti? Deje sa toľko skazených vecí, že sa to jednoducho nedá spočítať. Prečo sa ľudská bytosť označuje za ľudskú bytosť? Ak majú ľudia žiť vo svete, musia žiť podľa morálnych meradiel a noriem ľudstva, a len vtedy ich možno nazvať ľudskými bytosťami. Inak nemôžu byť považovaní za ľudské bytosti. To, že máš hlavu a končatiny, z teba ešte nerobí ľudskú bytosť. Opice majú ruky a nohy tiež a existuje veľa živých bytostí v iných dimenziách, ktoré sa podobajú ľuďom, ale nemôžete ich nazývať ľuďmi. Ľudia sú ľuďmi preto, že majú svoje štandardy pre správanie a morálku, ako aj morálne normy. Ak ľudia opustia normy ľudskej morálky – teda, ak opustia morálne štandardy stanovené pre ľudí – začnú sa podobať zvieratám a potom nebesia nebudú považovať ľudské bytosti za ľudí, ale za zvieratá. Keď taký čas príde, ľudstvo bude čeliť hrozivým vyhliadkam.

Prečo by ľudstvo čelilo hrozivým vyhliadkam? Premýšľajte o tom, toto je ľudská dimenzia a Bohovia vytvorili Zem špeciálne pre ľudské bytosti, nie pre zvieratá. Takže keď to nastane, hoci môžeme vidieť mnoho zlých ľudí, ktorí si trúfajú správať sa nekontrolovateľne, je veľmi pravdepodobné, že ich očakáva úplné zničenie. Je mnoho láskavých ľudí a veľa tých, ktorí sa správajú lepšie, než celkový priemer, títo však tiež upadajú. V súčasnosti, aj keď človek nedokáže začať s kultiváciou, keď počúva túto pravdu, ktorú učím, prebudí sa a uvedomí si, čo sa stalo so spoločnosťou, a tak už ďalej nebude upadať a odvráti tým od seba tie desivé následky.

Keď raz začnem hovoriť, nemá to konca. Tieto pravdy som vám vždy chcel povedať. Keďže idem na stretnutie do Houstonu, chcel som sa s vami iba stretnúť a pohovoriť o niekoľkých veciach, a zároveň využiť príležitosť, aby som vás videl (potlesk) a znovu vám pripomenul, že tento Fa je naozaj veľmi vzácny. Učím vás ho a nechcem za to nič. Toto je naozajstný Fa, ktorého vzácnosť sa nedá s ničím porovnať a ktorý ľudia chceli po stovky, ba po tisíce rokov poznať, ale doteraz ich to nikto neučil. Je v ľudskej povahe, že ak hľadáte niečo cenného, pokiaľ z toho získate čo i len malý kúsok, aj napríklad len jednu vetu, budete si to nadovšetko vážiť. Nezabudnete na to do konca života. Ale keď k vám príde niečo ešte vzácnejšieho, alebo keď vám to dokonca prinesiem na tácke, [mohli by ste to prehliadnuť, pretože sa vám zdá,] že to prišlo veľmi ľahko – a z tohto dôvodu si to možno niektorí ľudia nebudú vážiť. Ľudia majú sklon nevážiť si vecí, ktoré nadobudli ľahko. Hovorím vám však, že nie je iný spôsob, [ako vás tento Fa učiť]. Nerobil by som to tak, že by každý musel všade cestovať a hľadať ma. Môžem vám dať všetky tieto veci, umožniť to spoznať ľuďom, umožniť to spoznať viacerým ľuďom a zase raz nadviazať predurčené vzťahy. Môžem to robiť len týmto spôsobom, a je na vás, či si to budete vážiť alebo nie, keď už máte to predurčenie, ktoré k tomu potrebujete. Ľudia sú schopní veci analyzovať, a tak môžete posúdiť sami, či sú tieto princípy dobré. Myslím, že budhovská povaha je v každom človeku, a tak by ste mali dôjsť k vlastnému pochopeniu. (Potlesk)

 

Zdá sa, že niektorí z vás sem prišli z veľkej diaľky a nikomu sa nechce odísť.

 

Učeník: Učiteľ, môžeme fotografovať?

Majster: Áno, môžete.

 

Učeník: Môžeme vám klásť otázky?

Majster: Urobme to takto. Nemôže nám to trvať príliš dlho, ale venujem vám ešte pol hodinu. Odpoviem na niektoré vaše otázky. Mám však jednu podmienku: klaďte iba také otázky, ktoré sú reprezentatívne a s ktorými si skutočne neviete rady. Nepýtajte sa na veci, na ktoré nájdete odpoveď, keď budete čítať knihu. Hovorím to, pretože je tu veľmi veľa ľudí. Keby sa každý z vás spýtal otázku, ani za dve hodiny by som ich nestačil všetky zodpovedať. Súhlasíte s tým?

 

Učeník: Môžem sa na niečo spýtať?

Majster: Áno, samozrejme.

 

Učeník: Prečítal som si Učiteľovu knihu a študujem Fa. Povedal som o tom mnohým svojim priateľom a príbuzným. Zaujíma ich toto: mnoho z nich sa venovalo budhizmu. A samozrejme, mnohí z nich boli tiež kresťania. Radi by vedeli, či keď teraz začnú študovať Falun Gong, môžu stále odriekať sútry alebo chodiť do kostola, ako boli zvyknutí?

Majster: Dobre, vysvetlím to. Pýtate sa, či sa ľudia z iných náboženstiev môžu učiť Falun Gong a či to bude mať nejaký rušivý účinok. Vlastne som už tieto veci vysvetlil vo svojej knihe, ale môžem o tom povedať znova.

Viete, kultivovanie budhovstva nie je ako získanie nejakej vedomosti, ako to chápu bežní ľudia. Kultivácia budhovstva je naozaj vážna vec. Na celom svete nie je nič také vážne a veľkolepé. Existujú rôzne školy kultivácie a princíp „žiadnej druhej kultivačnej cesty“ je pre budhizmus rovnako dôležitý ako pre nás. Práve som povedal, že kultivácia v budhizme v Období konca Dharmy nie je jednoduchá. Prečo je to tak? V tomto čase už ľudia nemôžu pochopiť skutočné posolstvo svätých písiem. Konkrétne jeden vážny problém je, že vysvetlenia v moderných budhistických slovníkoch sa nezhodujú s tým, čo Šákjamuni učil vo svojej dobe. Napríklad princíp žiadnej druhej kultivačnej cesty, ktorý Budha Šákjamuni vyučoval, znamená, že keď sa človek kultivuje, nemal by miešať rôzne praxe, nemali by teda kultivovať dve alebo viac vecí naraz. Povedzme, že študujete, zen budhizmus. Potom by ste sa nemali učiť [Budhizmus] čistej zeme. Ak študujete [Budhizmus] čistej zeme, nemali by ste sa učiť Tiantai alebo Huayan. A ak sa učíte Huayan, nemali by ste sa učiť Tiantai, ani zen budhizmus ani tantrizmus.

Prečo je to tak? Dnes tomu ľudia nerozumejú. Pokiaľ pôjde o Budhu, budú ho uctievať, a pokiaľ to bude Budha, nebude ich zaujímať, z akej praxe pochádza, jednoducho ich budú uctievať všetkých. Toto je základný dôvod, prečo mnísi v dnešnej dobe nemôžu v kultivácii uspieť. Pravda je taká, že každý Budha vládne svojmu raju a každý raj má svojho Tathagátu. Napríklad Budha Liečiteľ vládne raju Lapis Lazuli, raj Kvetinových girlánd má svojho Tathagátu Kvetinových girlánd; Lotosový raj má lotosového Tathagátu a raj Najvyššej blaženosti má Budhu Amitábhu a tak ďalej. Každý Budha Tathagáta má svoj vlastný súbor kultivačných metód a základné prvky princípov každého z týchto Budhov sú odvodené z princípov Fa vesmíru. Avšak pochopenie a kultivačná metóda každého Tathagátu je odlišná. Prečo? Ako možno viete, schopnosti Budhov sa líšia, pretože každý Budha je iný. Tento Budha má túto schopnosť a tamten Budha má tamtú, ale všetci sú v rovnakej ríši; líšia sa len ich schopnosti. Je to podobné, ako keď navštevujete univerzitu. Ty si študent univerzity a on tiež. Tvojím odborom sú prírodné vedy, zatiaľ čo jeho odborom sú humanitné vedy, ďalší človek si vybral za odbor poľnohospodárstvo a ešte iný astronómiu. Každý je iný. Všetci sú vysokoškoláci, avšak učebný odbor a vedomosti, ktoré získavajú, sa líšia. Používam len jednoduchú analógiu.

Keď ste chceli  ísť do určitého raja, budhizmus od vás v dávnych časoch vyžadoval, aby ste dali sľub, že tam pôjdete. Napríklad niekto si povie: „Chcem ísť do raja Čistej zeme, želám si kultiváciou dospieť tam, kde je Budha Amitábha a stať sa jednou z bytostí Budhu, ktoré sú pod ním,“ alebo možno tento človek túži dosiahnuť kultiváciou úroveň Bódhisattvy alebo Arhata. Takže potom, čo spravil túto prísahu, sa bude kultivovať len v tejto škole, bude čítať len Amitábhove sútry a odriekať len Amitábhovo meno. Bude mu zakázané čítať akékoľvek iné sútry a to sa nazýva „žiadna druhá kultivačná cesta“. Ak chceš ísť do raja Kvetinových girlánd, potom by si nemal čítať iné sútry než sútru Kvetinových girlánd. Ľudia si myslia, že všetky tieto učenia sú predsa budhistickými princípmi a že sú všetky pre ľudí dobré, ale to je len niečo, čo si myslia ľudské bytosti. Ak si na to nedáte dobrý pozor, veci sa pokazia. Jedna kniha písiem obsahuje všetky princípy, ktoré kultivujúci potrebuje, od tých najnižších úrovní až po tie najvyššie. To len ľudská myseľ považuje za dobré kultivovať sa v zmesi týchto praxí.

Ľudská spoločnosť bola zapečatená a všetci spravodliví Bohovia, ktorí kedysi zodpovedali za spásu ľudí, sa už o človeka nestarajú. Už sa o ľudí nestarajú, pretože podľa nich dnešní ľudia zďaleka nespĺňajú štandard, a tak ich už nechcú a nechcú ich spasiť. Práve som niečo povedal. A to, že pre mňa je veľmi ťažké odovzdávať tento Fa a že mnoho Bohov a Budhov sa pokúsilo mi v tom zabrániť. Myslia si, že dnešní ľudia sú už nespasiteľní a nemali by byť ponechaní. Ľudské bytosti si to neuvedomujú a stále si myslia, ako sa v živote majú dobre. Ľudia nevedia, aký priepastný rozdiel je medzi morálkou ľudí v súčasnosti a v minulosti. Ani nevedia, aký ohromný je rozdiel medzi nebesami a zemou, ako sa Bohovia a Budhovia pozerajú na človeka, aké čisté sú nebesá alebo akí sú Budhovia veľkolepí a vznešení!

Rozdiel medzi ľuďmi a božskými bytosťami je skutočne nesmierny. Obloha sa tým, ktorí žijú v ľudskom svete, zdá čistá, ale to je preto, že ľudia vidia veci očami, ktoré sú zložené z hmoty tohto miesta. Ak by sa ľudia na seba mohli pozrieť z vyšších dimenzií, objavili by, že ľudská spoločnosť, v ktorej sa prevaľujú temné vlny obrovskej karmy, je desivo špinavá. Takže Bohovia a Budhovia sa nepozerajú na ľudstvo tak, ako si to ľudia predstavujú. Ľuďom je ponúkaná spása, pretože Bohovia a Budhovia majú s ľuďmi súcit. Nie je to tak, že keď budeš chváliť Budhu, Budha ťa vezme [do raja]. Nie je to ani tak, že by Bohovia a Budhovia splnili každé tvoje želanie. V skutočnosti, nech je to Boh alebo Budha, keď príde na kultiváciu, prikladajú forme malú dôležitosť. Nech sa náboženstvo akokoľvek rozrastie, stále sa nemôže vyrovnať kultivácii. Ja tiež odovzdávam ľudským bytostiam prax a nerobím to preto, aby som šíril náboženstvo. Bohovia a Budhovia neuznávajú náboženstvo samo o sebe, len ľudské bytosti.

Ľudia vždy hovoria: „Náboženstvo, v ktoré verím, je také dobré.“ Vyzerá to, že tento človek obhajuje Budhu, alebo obhajuje Ježiša a Pána. V skutočnosti to tak nie je. Čím viac je nadšený samotným náboženstvom, tým viac sa pripútava, a čím je pripútanejší, tým je od Boha ďalej. Náboženstvo je len kultivačná forma, ktorú založili ľudia. Bez ohľadu na to, aké úplné alebo dokonalé môže byť nejaké náboženstvo, neznamená to, že sa v ňom ľudia vykultivovali k dokonalosti. Keď Bohovia a Budhovia vidia ľudí, ako sústredia svoju myseľ na tieto veci, necítia sa veľmi dobre. Budhovia sa nepozerajú na formy, ktoré ste si osvojili v ľudskom svete. Možno ste konvertovali alebo ste boli pokrstení, ale ak vaša myseľ zostala ľudská, aký je v tom rozdiel? Budhovia sa na tieto veci nepozerajú, sledujú iba, či sa naozaj kultivujete. Pokiaľ si nekonvertoval a nebol si pokrstený, dokonca ani nepáliš vonné tyčinky a neodriekaš Budhovo meno, avšak držíš sa štandardu stanoveného Bohmi a Budhami a svedomito postupuješ v opravdivej kultivácii, potom keď ťa uvidia, nemôžu byť šťastnejší. Nemusíš o to ani žiadať a budú ťa neustále ochraňovať, dohliadať na teba a pomáhať tí v kultivácii. Nie je to tak? (Potlesk)

Ľudia hovoria: „Nemôžem sa vzdať budhistických kníh“, „Nemôžem sa vzdať Biblie“ alebo „Nemôžem sa vzdať odriekania zaklínadiel“. To, čo nemôžu opustiť, je náboženstvo, nie Budha. Pozorne o tom premýšľajte a pozrite sa na to. Takto je to s veriacimi v náboženstvách, nie? Prečo sa toho ľudia nemôžu vzdať? Vypátrajte v mysli tú základnú príčinu a pozrite sa, ako sa na túto otázku pozeráte hlboko vo vnútri. Niektoré veci sa na povrchu zdajú byť pravdivé, ale nie je to tak. Iba keď opravdivo kultivuješ sám seba, značí to, že naozaj veríš v Bohov alebo Budhov. Takto sa na to pozerajú Budhovia; nezaujíma ich, ako dobre je náboženstvo riadené. Ako viete, mnoho ľudí v dejinách v kultivácii uspelo, ale nemuseli nutne patriť k náboženským skupinám. Mnoho veľmi cnostných ľudí sa nekultivuje v náboženstvách. Držia sa prísnych štandardov a vo svojej mysli sa rozhodli, že budú dobrými ľuďmi. Keď to dokážu takto robiť vytrvalo a po dlhú dobu, a stanú sa ešte lepšími, Budhovia sa o nich postarajú a dosiahnu Dovŕšenie.

Princíp, ktorý vyučujem ja, keď to zhrniem, spočíva tom, že od teba žiadam, aby si bol dobrým človekom, bol ešte lepším človekom a bol dobrým človekom, ktorý prekročí bežných ľudí. Ak si schopný dokázať to, staneš sa vyššou bytosťou, a keď vystúpiš vyššie, budeš bytosťou v ešte vyššej ríši. Takže ak takýto človek nevystúpi do nebeského raja, mohol by zostať na zemi? Ľudské bytosti sú sebecké a súťaživé, bojujú o zisk a slávu. To znamená, že ľudské bytosti na Zemi sú iné než vy. To je pravda. Keď sa s týmito ľuďmi [patriacimi k náboženstvám] rozprávate o týchto veciach, potom nezáleží na tom, z akého náboženstva sú, len čo ich Bohovia opustia, stane sa z toho iba spoločenská forma bežných ľudí a zamestnanie v bežnej spoločnosti. [Ich náboženská príslušnosť] v skutočnosti nemá žiaden vplyv na skutočnú kultiváciu. Ale je tu otázka toho, či človek berie kultiváciu vážne. Sústredenie sa na jednu kultivačnú cestu je naozajstná kultivácia. Ak sa človek chce učiť [náš Dafa], môže. Povedz mu, že hoci príslušnosť k inému náboženstvu nemá rušivý účinok [na kultiváciu v Dafa], zostáva tu otázka toho, či berie kultiváciu vážne. Povedz mu, že jeho náboženská príslušnosť nemá žiaden vplyv a že veciam porozumie, keď si prečíta knihu. (Potlesk)

 

Učeník: Videl som, že okrem piatich cvičení, ktoré ste nás naučili, existuje aj zostava mudier, ide o mudry, ktoré predvádzate.

Majster: Najskôr vám poviem, čo sú to mudry . Mudry možno chápať ako jazyk Budhov, spôsob vyjadrovania, pretože keď chcú Budhovia niečo povedať a nechcú použiť jazyk, spravia mudry. Pri komunikácii medzi sebou Budhovia tiež používajú myšlienky. Keď ste videli moje telá Zákona, alebo ste videli Budhov či Bódhisattvy vo svojich snoch, keď sa s vami rozprávali, niekedy nepoužívali ústa. Mohli ste však počuť zvuk, ktorý od nich vychádzal. To je komunikácia pomocou myšlienok. V modernej terminológii sa to nazýva priestorový prenos myšlienky. Mudry sa často používajú, keď sa vyučuje Fa veľkému počtu Bódhisattiev a Arhatov. Nie je to znaková reč, akú majú ľudia. Sú posvätnejšie a čistejšie, a mocné. Je to reč Budhov, takže keď sa robia mudry, je v nich sila a energia, a to, čo Budha vyjadruje, je Fa pre všetky bytosti pod ním. Ale mudry sú ako hovorené slovo, a slová sa môžu kombinovať rôznymi spôsobmi na vyjadrenie rozličných myšlienok. Akákoľvek otázka môže byť vysvetlená z rôznych uhlov, takže nie sú pevne stanovené alebo štandardizované. Napriek tomu existuje zostava muder, ktoré slúžia špecificky na cvičenie; to znamená, že ruky sa spoja tak, aby vytvorili ucelené gesto, ktoré sa nazýva pevná mudra. Napríklad lotosová mudra a ucelené mudry, ktoré používame pri cvičení – to sú pevné mudry. Mudry s pohybom sú iné než pevné mudry. Mudry, ktoré som robil ja pri cvičení na videozázname, sú pre vašu vedomú časť, aby ich videla, pred robením cvičení, ako aj pre bytosti v iných dimenziách. Nie je teda nutné, aby ste sa ich učili. Tí z vás, ktorí sa neskôr vykultivujú na Budhu, budú vedieť, ako ich robiť. (Potlesk)

 

Učeník: Učiteľ Li, je pravda, že dnes do nás všetkých môžete vložiť Falun?(Potlesk)

Majster: Poviem vám, ak pristupujete ku kultivácii opravdivo – to znamená, či už ste sem prišli sami alebo študujete knihu samostatne – potom ho všetci dostanete. Chcem tiež povedať: určite si tú knihu vážte. Možno si to teraz neuvedomujete, ale všetko, čo táto kniha vyučuje, sú princípy Budhu. Táto kniha zahŕňa všetky kultivačné úrovne. To, čo vedie vašu kultiváciu, vlastne nie je nič menšie než Budhov Fa. Ako budete postupovať v kultivácii, Bohovia a Budhovia vám pomôžu. Premýšľajte o tom: kto sú tí, čo prebývajú na každej z nebeských úrovní? Nie sú to Bohovia a Budhovia? Nie sú to vyšší Budhovia, ešte vyšší Budhovia a stále vyšší Budhovia? Preto som vám povedal, že každé slovo v knihe stelesňuje vrstvy a vrstvy nespočetného množstva Budhov, končí to mojimi Telami Zákona a Falunom, ktorý sa na jednotlivých úrovniach prejavuje tiež. Prečo sa niektorí ľudia cítia dobre, hneď ako si vezmú knihu a začnú ju čítať? Prečo je ich karma odstraňovaná, hneď ako ju začnú čítať? Prečo ich choroby zmiznú, hneď ako začnú čítať? Samozrejme, keď sa kultivujete, nie je to tak, že by vaša karma bola celá naraz odstránená, na prvýkrát vám ju nemôžeme všetku odstrániť, to by bolo príliš. Prebieha to tak, že zakaždým, keď vaše sféra myslenia vystúpi na vyššiu úroveň, je odstránená ďalšia časť karmy, a takto sa to deje, aby ste sa v kultivácii zlepšovali. Takže sila tohto Fa je ohromná. Premýšľajte o tom: je nutné, aby som vkladal Falun osobne? Ak sa úprimne chcete učiť Dafa a chcete sa kultivovať, dostanete ho, nech ste ktokoľvek. Dafa sa šíri po celom svete. Nie je možné, aby som sa stretol s každým na svete. V Číne ma videli len študenti, ktorí sa zúčastnili mojich prednášok; väčšina ma nikdy nevidela. Fungovala by vaša kultivácia bez týchto vecí, ktoré vám dávam, ako napríklad Falun? Nie, nefungovala by. Preto som do tejto knihy vložil svoju moc. Ak sa niekto kultivuje, hneď ako začne čítať túto knihu, získa všetko, čo v kultivácii potrebuje. 

V tejto chvíli je veľké množstvo študentov, ktorí ma všade hľadajú, ale ja sa s nimi nechcem stretnúť. Mám pre to svoje dôvody, predovšetkým chcem, aby zostali tam, kde sú, a vytrvalo a pevne sa kultivovali. Keď ma niektorí študenti vidia, rozrušia sa a to rušivo zasahuje do ich kultivácie. Chcem, aby sa kultivovali s pokojnou mysľou. Samotné to, že odovzdávam tento Fa, nestačí: musíte získať Fa a tiež musíte mať čas na čítanie a pevne sa kultivovať. Preto sa so študentmi snažím stretávať menej často. Ak by to bolo tak, že tento Fa, ktorý učím, by nebol schopný postarať sa o teba bez toho, aby si ma videl osobne, potom by som toto robil zbytočne. Takže pokiaľ budete čítať knihu a ak sa budete opravdivo kultivovať, získate všetko, čo máte v tejto praxi mať. To je zaručené. (Potlesk)

Šákjamuniho žiaci sa po tisíce rokov kultivovali štúdiom svätých písiem a zvládli to bez toho, aby videli svojho majstra, je to tak? Fa poskytne tým, ktorí sa opravdivo kultivujú, všetko potrebné. Zvyčajne, keď do vás vkladám Falun, nedovolím vám, aby ste to videli. Chcem tak odstrániť vašu pripútanosť, [ktorá vás vedie k tomu,] že sa nebudete prax učiť, kým vám nie je niečo dané.

 

Učeník: Učiteľ Li, spomenuli ste, že existujú pravé a falošné qigongové praxe. Ako rozpoznáme pravé od tých falošných?

Majster: Existujú pravé a falošné qigongové praxe a pre bežných ľudí naozaj nie je ľahké ich rozoznať, pretože štandardy, ktoré dnešní ľudia používajú na posúdenie dobrého a zlého, sú iné než predtým. Keď človek naozaj kultivuje, pomaly dospeje do bodu, keď ich rozozná. Môžete sa pozrieť na veci, ktoré ten človek učí. Možno uvidíte, že princípy, ktoré vyučuje, nie sú spravodlivé, alebo zdanlivo žiada ľudí, aby robili dobré veci, ale hlboko vnútri túži po peniazoch, a tak podvádza ľudí. Kultivácia Budhovho Fa je vážna vec a nikdy sa nemôže miešať so zarábaním peňazí. (Potlesk) Ľudia môžu použiť takmer čokoľvek, čo na svete existuje, na zarábanie peňazí, nie však Budhov Fa, to sa absolútne nemôže stať. Navyše, motívom niektorých ľudí je sláva a bežní ľudia sú vždy pripútaní k sláve a zisku. Falošní čchi-kungoví majstri vedú ľudí nadol po odchýlenej ceste a nemôžu ľudí spasiť. Namiesto toho ich ničia.

Hriechy týchto majstrov v skutočnosti nie sú vôbec malé. Ak zničí človeka, ktorý má veľmi dobrú vrodenú základňu a ktorý prišiel získať Fa, len si predstavte, aký obrovský hriech to je. Robí niečo také zlé kvôli peniazom a bohatstvu. „Zarábanie peňazí“ taký zločin neospravedlní. Keď čchi-kung v Číne dosiahol svoj vrchol, hlavná časť majstrov čchi-kungu učila čchi-kung zadarmo. Sú to tí falošní, ktorí ničia veci od chvíle, čo sa objavili. Bolo mnoho majstrov čchi-kungu, ktorí boli vynikajúci, keď prvýkrát vystúpili na verejnosť. V každom prípade sa kultivovala pomocná duša, pričom ľudská časť si toho nebola vedomá. Po nejakej dobe sa tomu človeku vyvinuli pripútanosti k sláve a zisku. Než vyšli na verejnosť, dohliadali na nich ich majstri, a spolu s tým tam bol tiež obmedzujúci vplyv ich pomocných duší. Ale hneď ako začali byť aktívni v spoločnosti, ukázalo sa, že ich ľudská časť je náchylná k lákadlám svetskej slávy a zisku. Hneď ako začali po týchto veciach túžiť, spadli. Nemali teda žiadny kung, a tak dokonca aj oni – majstri čchi-kungu – ochoreli.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal Učiteľa: keď my, študenti, dosiahneme Dokonalosť, kam pôjdeme?

Majster: Mám Falunový raj. Existuje veľké množstvo nebeských rajov a môžem vám o nich povedať. Zdá sa, že mnohí z vás, ktorí tu sedíte, sú veľmi dobre vzdelaní, povedané v ľudských pojmoch, takže vám stručne niečo poviem o koncepte vesmíru.

Ľudia poznajú iba túto jednu dimenziu, a tá nie je taká jednoduchá, ako jej rozumejú nasledovníci budhizmu. Keď bol Budha Šákjamuni na tomto svete, osvietil sa a potvrdil mnohé pravdy základného Fa vesmíru. Ľudia ich v tom čase nezaznamenali a ani nie sú zahrnuté a zaznamenané v sútrach. Takže neboli zanechané pre ľudí na tomto svete. Ľudia zostavili tieto sväté písma až päťsto rokov potom, čo Šákjamuni opustil tento svet. Dokážete si asi predstaviť, že po päťsto rokoch nebolo jednoduché presne si spomenúť, čo Šákjamuni vo svojej dobe povedal, a toto sú sútry, ktoré tu máme dnes. V skutočnosti sú značne odlišné od toho, čo Šákjamuni pôvodne povedal, hoci obsahujú niektoré budhistické princípy a umožňujú kultiváciu. Obsahujú len tých pár vecí, ktoré ľudia v minulosti smeli vedieť, a bytosti v tejto dimenzii majú vedieť len toľko.

Vesmír nie je taký malý, ako ho vykresľujú budhistické sútry, a nie je ani taký jednoduchý, ako sa v minulosti domnievali taoisti. To, čo Šákjamuni vtedy učil, bol Fa Arhata, a Arhatov Fa je najnižší zo všetkých stavov dosiahnutia. Samozrejme, učil tiež vyššie veci, ale z toho bolo zanechané veľmi málo. Budha Šákjamuni tiež vo svojej dobe povedal: Budhov Tathagátov je ako zrniek piesku v rieke Gange a každý z Tathagátov vládne raju. Dokonca aj tento rozsah, ktorý popisoval, je pre človeka obrovský. Viete, v skutočnosti sú molekuly vytvorené z mikroskopických častíc a ľudia žijú medzi molekulami a planétami. Mliečna cesta je v skutočnosti časticou vo vesmíre a priestor zložený z mnohých mliečnych ciest má taktiež svoju hranicu a povrch. A to je vesmír, o ktorom ľudia hovoria. Ale toto je v skutočnosti len malý vesmír. Čo leží za týmto malým vesmírom? Moderná veda si na to netrúfne ani pomyslieť a ľudské bytosti o tom nemajú ani poňatia. Vesmír nevznikol ani veľkým treskom.

Na nesmierne vzdialených miestach za týmto malým vesmírom sú nebeské systémy, ktoré sú totožné s týmto malým vesmírom. Bohovia a Budhovia majú svoje úrovne a Budhovia na nižších úrovniach nemôžu vidieť tých na vyšších úrovniach. V očiach Bohov a Budhov na ešte vyšších úrovniach je toto stále ešte veľmi malá oblasť. Pre ľudské bytosti nie je možné, aby to preskúmali. Ľudia vedia o rýchlosti svetla, ale rýchlosť svetla nie je najrýchlejšia. Svetlo je obmedzované časom a priestorom, a čas a priestor samotný je zložený z hmoty vesmíru. Všetko v dimenzii, vrátane svetla, je hmotou, a každý druh hmoty má energiu. Všetci žijú v tejto dimenzii vytvorenej z vrstvy molekúl. Nech je to vzduch, drevo, voda, kov, pôda alebo kameň, všetko sa skladá z častíc tejto molekulárnej úrovne. V tejto dimenzii ľudia nemôžu vnímať rádioaktívnu energiu molekúl, pretože ľudia samotní sú vytvorení z molekúl. Ale molekuly majú v skutočnosti tiež energiu. Svetlo v ľudskej dimenzii má tiež túto vrstvu častíc na svojom povrchu. Hovorím, že rôzne dimenzie majú svoje vlastné rôzne svetlá a druh hmoty, z ktorej sa svetlo v rôznych dimenziách skladá, sa líši tiež. Kvôli rozdielom v čase a priestore sú rýchlosti svetiel v nich tiež iné. Pozrime sa hlbšie, atómy majú energiu, energia jadier je silnejšia, neutróny sú ešte silnejšie, a čo sa týka elektrónov, kvarkov a neutrín, každá ďalšia úroveň je silnejšia ako tá predchádzajúca, z hľadiska radiácie a energie. Čím je častica v tejto rade nižšie, tým má silnejšiu energiu a žiarenie. Dole, na úrovni pôvodnej hmoty, je sila pre človeka taká ohromná, že ju žiadne slová nedokážu opísať. Potom ale samozrejme ľudské bytosti nikdy nemôžu pôvodnej hmote porozumieť.

Hovoril som o týchto veciach, aby som vám povedal, že tento vesmír nie je taký povrchný, ako ho chápu ľudia. Koľko rôzne veľkých vesmírov je v tomto vesmíre? Nemožno to spočítať. Avšak ak ho popíšeme vnútri malého systému vesmíru, môžeme to povedať takto: asi tritisíc malých vesmírov tvorí vesmír druhej úrovne, ktorý má trochu väčší rozmer, a približne rovnaký počet vesmírov druhej úrovne tvorí vesmír tretej úrovne. Týmto spôsobom to pokračuje ďalej a ďalej až do nekonečna, aspoň ľudia by to tak vnímali. Takže aké veľké sú „nebesá“? Poviem vám, že ľudia nikdy neobjavia, aký rozľahlý napokon tento nebeský systém je. Ani Budhovia Tathagátovia to nedokážu povedať. Je jednoducho príliš obrovský. Vôbec sa to nepodobá predstavám, ktoré si ľudia vytvorili svojimi znalosťami.

Zamyslite sa nad tým, čo som práve povedal. Aký význam má tá trocha vedomostí, ktoré sa naučili ľudské bytosti? Sú to veci pre deti a okrem toho moderná empirická veda odviedla ľudí úplne na scestie. Empirická veda vytvorila mnoho nesprávnych predstáv. Ľudia to možno v dnešnej dobe nevidia. Dám vám príklad. O vesmíre, o ktorom som práve hovoril, moderná empirická veda verí, že vznikol „veľkým treskom“. Nie je to falošná predstava, ktorú pre vás vytvorila? Všetci ľudia tomu veria. Empirická veda verí, že človek vznikol evolúciou a evolučná teória učí, že človek sa vyvinul z opice. Vôbec to tak nie je. Nevedie vás to nadol po zlej ceste? Spôsob, akým ľudia vnímajú hmotu, je v skutočnosti tiež zlý – dokonca aj vedomosti o základných veciach sú všetky mylné. Navyše sú ľudia, žijúc v ilúzii, týmito vedomosťami úplne uväznení. Sú uväznení čoraz tesnejšie, až tak veľmi, že ľuďom nezostáva takmer žiaden priestor. Pravda vesmíru bola [týmto druhom vedomostí] úplne prekrytá. Za takýchto okolností – všetci o tom premýšľajte – ak chce niekto hovoriť o pravde vesmíru, prijme to táto veda? Táto veda si vytvorila prostredie a určite bude odporovať. Preto hneď ako sú spomenuté veci z vyšších úrovní, bude tvrdiť, že ste poverčivý. Takto to chodí.

Mnoho ľudí si preto vytvorilo utkvelú predstavu. Keď ľudia predchádzajúcej generácie stanovili určité zákonitosti a teórie, ako napríklad Einsteinovu teóriu relativity, ľudia ich potom považujú za vrchol vedy. Myslenie ďalších generácií je potom obmedzené týmito vecami a ak má niekto odvahu ísť vo svojom myslení vyššie alebo vo svojom výskume zamýšľa prekročiť tieto veci, okamžite sa objavia ľudia, ktorí povedia: „Môžeš naozaj predstihnúť Einsteina?“ Prečo sa to deje? Súčasné fyzické prostredie modernej empirickej vedy obmedzuje ľudí. Ak sa vynikajúcemu vedcovi podarí prekročiť pochopenia predchádzajúcich generácií, objaví, že hoci sú pochopenia predchádzajúcich generácií pravdivé a správne vo svojej sfére, keď raz niekto prekročí ich úroveň, objaví, že ako také pravdivé nie sú a v skutočnosti slúžia na obmedzovanie ľudí. Vynikajúci človek, ktorý myslí samostatne, sa nebude báť ich prekročiť. Keď prekročíte konvencie, ktoré ustanovili iní, skutočne niečo dosiahnete. (Potlesk)

 

Učeník: Plánujeme usporiadať vaše písma podľa dátumu. Je to v poriadku?

Majster: Áno, to je v poriadku. Slovo „písmo“ (jingwen) nemá žiadny zvláštny význam. Pôvodný význam slova jingwen sa vzťahoval k textom, ktoré sa často študujú a čítajú. Texty, do ktorých sa často pozeráme, sa nazývajú „písma“.

 

Učeník: Keď som meditoval, z ničoho nič sa objavil leopard. Čo to bolo za leoparda?

Majster: Chcel si meditovať, a tak sa snažil do teba zasahovať. Nemusíš sa toho báť – nič ti nemôže ublížiť. (Potlesk) Pretože som začal robiť túto vec, som schopný byť zodpovedný za praktizujúcich. Na to sa môžete spoľahnúť. Je toľko ľudí, ktorí sa učia, a nikto nemal problémy. Ale je tu jedna vec: musíš sa považovať za praktizujúceho. Nebude to fungovať ak máte strach, pretože strach je ľudská pripútanosť, ktorá by sa mala odstrániť. 

 

Učeník: Učiteľ Li, v knihe Čínsky Falun Gong sme sa dočítali, že prvé cvičenie by sme mali opakovať trikrát, a tak ho robíme trikrát. Ale prečo nie sú pohyby rúk hore a dole a cvičenie Nebeského okruhu Falun opakované trikrát (ale deväťkrát)?

Majster: Povedal by som, že táto prax je veľmi prispôsobivá. Ak máte čas, môžete cvičiť viac, a ak ho nemáte, môžete cvičiť menej. Ak ste dnes zaneprázdnený a máte čas len na jedno cvičenie, je to v poriadku. Keď nemáte čas, alebo máte čas len na jedno opakovanie určitého cvičení, tak si zacvičte len tú časť. Keď máte viac času, môžete cvičenie opakovať viackrát. Ale mali by ste cvičenie zastaviť zakaždým, keď dokončíte deviate opakovanie, to znamená, že by ste nemali pohyb opakovať nepretržite. Takto je to lepšie. Kultivácia, ktorú som učil, sa líši od iných kultivačných metód. Pri iných kultivačných cestách prax prebieha iba keď robíte cvičenia a hneď ako skončíte, zastaví sa a tie veci už ďalej nie sú aktívne. V našej praxi je praktizujúci prečisťovaný dvadsaťštyri hodín denne a to sa nazýva „Zákon kultivuje praktizujúceho“. Prečo teda potom cvičíte? Posilňujete mechanizmy, ktoré som do vás vložil. Prečo som povedal, že pohyby by mali nasledovať mechanizmy? Pri cvičení sa energia vo vašich rukách zvýši a praktizujúci tak zosilňuje mechanizmy. Čím sa mechanizmy týmto zosilňovaním stanú silnejšími, tým sú mocnejšie. Potom budú samočinne viesť vaše pohyby.

 

Učeník: Aký je najlepší spôsob študovania Fa? Máme jednoducho čítať knihu, alebo ju máme pri čítaní ručne prepisovať, alebo máme knihu len prepisovať?

Majster: V pevninskej Číne je mnoho ľudí, ktorí sa učia knihu naspamäť, a je tiež veľa tých, ktorí knihu prepisujú. Sú tiež takí, ktorí si ju nedokážu zapamätať, a tak ju len často čítajú. Akýkoľvek spôsob je dobrý. Ľudia, ktorí sa naučili knihu naspamäť, zistili, že vždy keď sa dostali do problémov, okamžite sa im vybavil Fa. To znamená, že nebudú náchylní riešiť veci zle. Prepisovanie tiež slúži na to, aby si človek prehĺbil pochopenie. Časté čítanie knihy slúži podobne k prehĺbeniu vlastného pochopenia a prináša neustále zlepšenie.

 

Učeník: Učiteľ, nezdá sa nám správne, aby sme vás volali „Učiteľ“. „Učiteľ“ nám pripadá ako príliš bežný výraz, a tak uvažujem, že ste nás možno požiadali, aby sme vás volali „Učiteľ“ kvôli okolnostiam v pevninskej Číne. Takže tu vás budeme zdraviť „Dobrý deň, Majster“. Tí z nás, ktorí majú budhistické pozadie, cítia, že Majster je nad nami všetkými, a že by to teda nemal byť „Učiteľ“.

Majster: Ďakujem. V skutočnosti, nech ma voláte akokoľvek, je to v poriadku – či už je to Učiteľ, Majster alebo mojím menom. Všetky možnosti sú v poriadku.

Prečo vám hovorím, aby ste ma volali tak, ako chcete? Pretože dnešná spoločnosť je skazená tými podvodníkmi. Niektorí sa nazývajú Budhami, niektorí si hovoria žijúci Budhovia, niektorí si dali titul Veľký majster a niektorí sa nazývajú vodcami náboženstva. Nesnažia sa však všetci o slávu a zisk? Hovorím vám, že ma môžete volať ako chcete. Nie je nič zlé na tom, keď mi hovoríte „Učiteľ“. Nechcem žiadne z týchto titulov, o také veci sa neusilujem. Samozrejme, ak mi ako môj študent chcete preukázať úctu a cítite, že váš učiteľ vás naozaj zachraňuje a pomáha vám, potom ma z takého dôvodu môžete určitým spôsobom oslovovať, je to plne na vás. Nemám nič proti tomu, keď ma voláte „Učiteľ“.

 

Učeník: Je tu ďalšia vec, ktorú Učiteľ práve spomenul: „Nerobte to kvôli peniazom“. Z toho som získal dojem, že toto je skutočný Budha. Samozrejme, Učiteľ v knihe nehovorí, že je Budha, ale ja cítim, že keď sme praktizovali budhizmus, nikdy sme nestretli takéhoto osvieteného majstra, ktorý by nám naozaj mohol poskytnúť vedenie. Takže som povedal ostatným: „Kde nájdete niekoho, kto od vás nebude chcieť peniaze a aj tak vás bude učiť kultiváciu a odstráni vašu karmu? Už ste niekedy niekoho takého videli?“ Prečo o tom teraz hovorím? Pretože cítim, že náš Učiteľ je mentorom, ktorý skutočne prišiel, aby viedol našu kultiváciu, takže ma už nezaujímajú veci, ktoré som sa učil v minulosti. Predpokladám, že mnohí z tých, čo tu dnes sedia, sú členovia budhistických náboženstiev, je tu mnoho laických budhistov a tiež tých, ktorí študujú iné veci. Myslím si však, že by sme oddnes mali považovať nášho osvieteného majstra zo ozajstného Učiteľa, ktorý vedie našu kultiváciu, a nemali by sme robiť iné veci. Samozrejme, netrúfam si hovoriť za ostatných, no aspoň ja si myslím, keď už sem Učiteľ dnes prišiel, tieto slová sú niečím, čo som si po roky prial povedať a dnes som to konečne mohol spraviť.

Celý svoj život som sa chcel kultivovať k vyšším úrovniam, ale nikdy sa mi nepodarilo nájsť vhodnú cestu. Študoval som tantrický budhizmus aj nejaké čchi-kungové praxe. Dokonca som sa oficiálne stal žiakom jedného veľkého majstra. Ale cítil som sa rovnako ako predtým a necítil som nič. Avšak potom ako som počul Učiteľov Fa, môžem povedať, že Učiteľov Fa je Budhov Fa. Keď som prvý deň išiel sledoval prednášky na videu, Učiteľ povedal: „Ak sa budete opravdivo kultivovať ...“, a tak som povedal smerom k televízii: „Chcem opravdivo kultivovať“, ale dúfal som, že Učiteľ príde do Spojených štátov, pretože všetci, ako tu dnes sme, sme dúfali, že Učiteľ príde. Takže dúfam, že Učiteľ nám pomôže osvietiť sa a dá nám rady ohľadom toho, čomu by sme tu v San Franciscu mali venovať pozornosť. Toto je moje úprimné želanie. (Potlesk)

Existuje mnoho laických budhistov, pre ktorých je ťažké opustiť veci zo svojich predchádzajúcich praxí. Takže máme povinnosť pomôcť im. Mám ale otázku, ktorú by som sa chcel Učiteľa spýtať priamo, a to: „Je tu človek, ktorý predtým, keď bol budhista, po dlhé roky čítal sútry a uctieval Budhu. Hovorí, že vždy keď čítal sútry (budhistické sútry zo skorších čias), objavila sa príjemná vôňa, ale keď študuje knihy Falun Gongu, cíti čudný zápach. Učiteľ je dnes tu, a pretože ja nič necítim ani nevidím, prosím Učiteľa, či by nám túto vec mohol trošku osvietiť.

Majster: Dobre. Skutočnosť je taká, že v Období konca Dharmy sa už ozajstní Budhovia o veci v ľudskom svete nestarajú. Ale veľa zvierat, ktoré získali nepatrné schopnosti, sa vyšplhalo na sochy Budhov a nechali ľudí, aby ich uctievali a starali sa o ne. Robia pre ľudí nejaké drobné láskavosti alebo im trochu pomáhajú. Ale keď sa človek rozhodne naozaj kultivovať, tieto veci budú zasahovať. Niektorí ľudia napríklad povedia, že určitá prax vytvára vôňu, ale v skutočnosti tú vôňu vydávajú líšky a lasice. Vône sa v týchto dvoch dimenziách líšia: to, čo je na tejto strane príjemné, na druhej strane zapácha. V ľudskom svete sú pravdy obrátené a to platí aj pre všetko ostatné. To, čo ľudským bytostiam vonia, je v skutočnosti pre Budhu nepríjemné. Chcú ti zabrániť v tom, aby si sa učil Dafa, a tak zámerne zasahujú tak, že vydávajú takýto zápach.

Ja si myslím toto. Naši študenti v San Franciscu by sa nemali zameriavať len na oblasť San Francisca, ale na celé Spojené štáty. Čo sa týka toho, ako robiť kultiváciu, jednoducho sa držte tejto formy. Robím to, čo robím, aby som zanechal túto cestu pre budúce generácie a ľudia potom budú robiť veci týmto spôsobom. Keby som si to prial inak, učil by som tento Fa v kláštore a stal sa mníchom. Ale keby som bol mníchom, nešlo by to. Náboženstvá už ľuďom neumožňujú získať Fa v širokej miere. Použil som túto formu, aby sa ľudia mohli kultivovať, takže by ste v tom mali takto pokračovať. Nie je to tak, že hneď ako sa niekto začne venovať mojej praxi, bude hneď podliehať všetkým možným pravidlám a predpisom. To nie je dobré. Ak sa niekto chce učiť, musí mať možnosť prejsť procesom pochopenia. Ak niekto vie, že je to dobré, povedzte mu, aby len čítal knihu. Keď sa jeho povedomie zlepší, bude automaticky a svedomito robiť veci lepšie. V tomto ohľade sú pre laických budhistov veci relatívne jednoduchšie. Mnísi sú v najpoľutovaniahodnejšej situácii, pretože sú úplne zablokovaní formou náboženstva, a tak nie sú schopní stretnúť sa s Fa, a ani sa ho neodvážia dotknúť.

 

Učeník: Učiteľ, mám dve otázky. Prvá je: Učiteľ sem prišiel a stretol sa s nami vďaka predurčenému vzťahu. Učiteľ nám povedal, že má s nami predurčený vzťah. Čo si teda Učiteľ myslí o našej úrovni – tým myslím nás ako skupinu študentov? Môže táto skupina praktizujúcich uspieť v kultivácii a dospieť k Dovŕšeniu?

Majster: Hovorím vám, všetkým ako tu sedíte – vrátane detí – ak sa dokážete kultivovať, cesta, ktorú pre vás prichystám, vás dovedie až k dovŕšeniu. (Potlesk) Ale neradujte sa predčasne. Pri kultivácii vás Učiteľ uvedie do praxe, ale kultivácia je na každom z vás. Spravil som pre vás usporiadania, môžem vás ochraňovať, posilňovať vás a pretvárať váš gong, aby ste mohli vystúpiť na každú novú úroveň. Ale keď príde na kultiváciu tvojej mysle, to už závisí na tebe samotnom. Čo sa týka vašej mysle, keď sa dostanete do problémov a budete čeliť skúškam, to, či to môžete vydržať a dokázať to, je úplne na vás. Samozrejme, ak to naozaj nebudete schopní zvládnuť, niečo vám naznačím. V takej chvíli mám jedinú starosť, a to, že vaše myslenie by, bez ohľadu na to, ako sa vám snažím niečo naznačiť, mohlo zájsť do prílišného extrému a už by sa nemuselo dokázať prebudiť, a tak sa vytvorí dilema. Môžem vám povedať, že keď sa vám nepodarí prejsť skúškou a potom budete počuť veci, ktoré dráždia vaše uši, to sú skutočne moje telá Zákona, ktoré používajú nepríjemné slová, aby vás vyburcovali a niečo vám povedali. Je ťažké prejsť skúškou, ale keď ňou prejdete a obzriete sa späť, uvidíte, že tá skúška bola úplné ničím a príde vám nepochopiteľné, prečo ste k tomu boli predtým tak pripútaný. Keď ňou skutočne dokážete prejsť, váš charakter sa zlepší a vaša karma bude odstránená – je to zaručene tak. Ak problém, s ktorým sa stretneš, spôsobia iní, potom ti títo ľudia dajú cnosť. Takže vám hovorím, že utrpenie nie je zlá vec. Ľudia sú jediní, ktorí si myslia, že utrpenie je zlá vec a že život plný utrpenia nie je šťastný. Ale kultivujúcemu utrpenie nielenže odstraňuje karmu, ale zároveň zvyšuje jeho úroveň a vedie k dovŕšeniu. Ak hovoríte, že chcete byť len šťastní medzi ľudskými bytosťami a že nechcete ani trochu trpieť a chcete praktizovať v pohodlí, potom  vaša karma nebude odstránená, nezlepšíte si svoj charakter a nedosiahnete dovŕšenie. Tak to je. 

Hoci som to povedal a  hoci tu zazneli princípy Zákona, keď sa stretnete s utrpením, stále je možné, že ho nebudete schopní vydržať. Predtým som hovoril jednu pravdu. Prečo majú Budhovia toľko požehnania? Oni naozaj majú šťastie a dlhý život. Je to presne preto, že koľko utrpenia vydržal, toľko požehnania sa mu potom dostane. Keby som vám všetkým, ako tu dnes sedíte, povedal, aby ste toľko trpeli, nikto z vás by nedokázal dospieť k dovŕšeniu. Ak dokážete v kultivácii skutočne vytrvať na základnej úrovni, Majster vám pomôže odstrániť viac vašej karmy. Stále platí to, čo som povedal predtým: možno ste trpeli veľa životov, aby ste mohli tento Fa získať. Mnoho ľudí sem naozaj prišlo, aby získali tento Fa, a tak ich utrpenie začalo už veľmi dávno. Čo vám dnes ešte chýba? To jediné, čo vám chýba, je zbaviť sa svojich ľudských pripútaností. Utrpenie, o ktorom hovorím, sa týka hlavne ťažkostí, ktoré sa objavujú, keď sa zbavujete pripútaností.

 

 

Vyučovanie Fa na medzinárodnej konferencií zdieľania skúseností v Pekingu

(Li Chung-č’, 2. novembra 1996 v Pekingu)

 

 

Viem ako sa cítite, vy mi tiež veľmi chýbate. Avšak môžem vám povedať toto: pokiaľ sa usilovne kultivujete, som stále po vašom boku. Viem tiež, že mnoho študentov sa vo svojej kultivácii činilo veľmi dobre. Mnoho študentov je na pokraji dosiahnutia dovŕšenia.

V nedávnej dobe som hovoril mnohým študentom nasledovné. Povedal som, že nie je ľahké získať tento Fa. Možno nejakí ľudia mali pocit: „Počul som o tom, alebo mi o tom povedal priateľ, takže to bola náhoda, že som uvidel túto knihu,“ alebo „Našiel som informáciu o tom v novinách, prišiel som, a potom som nastúpil na cestu kultivácie v Dafa.“ V skutočnosti si môžete myslieť, že je to veľmi jednoduché a môžete si myslieť, že na povrchu sa zdá byť ľahké získať tento Fa. Je to preto, že len zriedkavo sa Boh alebo nesmrteľný objaví a povie vám, aby ste išli získať Fa. Vo väčšine prípadov to prevezme bežnú formu, ako sú tieto, a dozviete sa o tom veľmi bežným spôsobom. Ale poviem vám, že pre vás bolo skutočne ťažké získať tento Fa. Možnože ťažkosti, ktoré ste zniesli v prvej časti vášho života, slúžili na to, aby ste získali tento Fa. Toto je časť, o ktorej viete. Stále sú veci, o ktorých neviete. Možno ste trpeli a prechádzali ťažkosťami vo svojich minulých životoch alebo dokonca ešte dlhšie časové obdobie, aby ste získali tento Fa. Sú aj ľudia, ktorí zažili ešte intenzívnejšie utrpenie kvôli tomu, aby mohli získať Fa, a toto je to, o čom neviete. Keď v budúcnosti dosiahnete dovŕšenie, budete o tom všetkom vedieť a uvidíte to. Nebolo to vôbec ľahké. Už ste prišli k pomerne jasnému pochopeniu tohto Fa. Prečo ste schopní kultivovať sa týmto spôsobom? Je to preto, že ste spoznali, že tento Fa nie je bežným Fa. Dávno v minulosti v Budhizme Budha Šákjamuni potvrdil a osvietil sa ku mnohým veciam a mnoho toho pre ľudí zanechal. Avšak počas toho, ako ľudia odovzdávali veci, ktoré Budha Šákjamuni zanechal ľuďom, sa toho časom mnoho stratilo. Navyše, to, čo je zdokumentované v písmach, bolo zmenené alebo upravené ľudskými bytosťami. Jedna udalosť je preto v rôznych verziách danej sútry popísaná mnohými rôznymi spôsobmi a toto je jedným z faktorov, ktorý spôsobil, že to, čo Budha Šákjamuni vyučoval, sa posunulo smerom ku koncu Dharmy. Boli tam samozrejme tiež ďalšie dôvody, ktoré zapríčinili, že to smeruje k obdobiu konca Dharmy.

Dnešná spoločnosť sa stala dosť zložitou, takže ľudia sú ešte menej schopní kultivovať sa. Povedal by som, že Fa, ktorý vyučujem, je veľmi veľký a naši študenti to pravdepodobne cítili. Počas histórie nikto nikdy ľudským bytostiam systematicky nevyučoval opravdivé princípy Fa vesmíru, ani nehovoril ľuďom, ako sa majú kultivovať a ako majú ísť nahor pomocou kultivácie. Samozrejme, Šákjamuni bol Budha, takže slová, ktoré povedal, niesli povahu Budhu. Ale môžem vám povedať, že Budha Šákjamuni v skutočnosti ľuďom nehovoril základné zákony vesmíru. Preto Budha Šákjamuni vo svojich neskorších rokoch povedal: „Nevyučoval som žiaden Fa.“ Na konci povedal svojim učeníkom, aby „brali prikázania za svojho majstra“. Prečo to povedal? Bolo to preto, že Budha Šákjamuni vedel, čo sa stane v záverečnom období konca Zákona a to, že Zákon, ktorý vyučoval, bude poprevracaný. Povedal svojim učeníkom: „Pokiaľ sa budete kultivovať podľa týchto prikázaní, ktoré som učil, budete schopní naplniť kritériá pre kultivujúceho a dosiahnuť dovŕšenie.“ Takže to, čo skutočne zanechal ľuďom, boli prikázania.

Samozrejme, Šákjamuni bol Budha, takže slová, ktoré povedal, niesli Budhovskú povahu. Nemôžete teda povedať, že slová, ktoré vyslovil, neboli Zákonom. Avšak neboli najzákladnejším Fa vesmíru alebo najvyššími pravdami na nebesiach. Na druhej strane, to, čo som vám dal dnes, je Fa, ktorý pokrýva všetko – začína od ľudskej úrovne a možno povedať, že ide celou cestou až ku najvyšším sféram vo vesmíre. Avšak bežní ľudia to na povrchu v knihe Čuan Falun nebudú schopní vidieť, pretože ľudia, ktorí nechcú robiť kultiváciu, to považujú za ukončené potom, ako to raz prečítali. Keď skončia s prvým prečítaním, pomyslia si: „Toto je kniha, ktorá učí ľudí, ako sa stať dobrým človekom.“ Toto je pocit, ktorý má človek, potom ako si ju raz prečítal. Pravdepodobne ste mali ten pocit tiež, keď ste sa práve začali kultivovať. Ale keď ju čítate po druhýkrát, zistíte, že to celkom tak nie je. Otázky, ktoré vystúpili vo vašej mysli po prvom prečítaní, budú pri vašom druhom čítaní všetky zodpovedané. Zároveň zistíte, že toto nie je bežná ľudská kniha, hoci nebudete pravdepodobne schopní prísť k záveru, čo to je. Keď ju však čítate po tretíkrát, zistíte, že je to kniha, ktorá opravdivo vyučuje kultiváciu. Ak ste schopní prečítať ju po štvrtý alebo piatykrát, tá kniha vás bude sprevádzať po zvyšok vášho života – nebudete ju chcieť pustiť z rúk.

Prečo je to tak? Pretože ako som povedal, nemôžete používať princípy bežných ľudí, aby viedli vašu kultiváciu do ríše Budhov. Táto kniha má však hlboké vnútorné významy a na rôznych úrovniach budete mať rôzne pocity a pochopenia ohľadom tej istej vety. Z kníh bežných ľudí absolútne nebudete mať ten istý pocit – táto kniha obsahuje mnoho mystérií a zázrakov. Nikdy som vám neukazoval nejaké nebeské sily a dokonca aj keď som robil liečenie, robil som to, aby som sa prispôsobil okolnostiam qigongu v tom čase. Inak by som ani neliečil ľudí. Ak chcete pomocou kultivačnej praxe zmeniť svoje telo, vyvinúť si všetky nebeské sily Budhovho Fa, neustále si zvyšovať úrovne a získať všetko keď dosiahnete dovŕšenie, zistíte, že všetko z toho som spojil v tomto Fa. Pokiaľ ho študujete, vaše telo sa bude meniť. Pokiaľ ho čítate, vaša myseľ bude stúpať. Pokiaľ sa kultivujete, dosiahnete rôzne stavy v rôznych ríšach. Ak dokážete vytrvať v jej čítaní až do konca, potom pod vedením tejto knihy dosiahnete dovŕšenie. Takáto je to kniha. Bežní ľudia však nebudú schopní vidieť jej široké a hlboké vnútorné významy.

Samozrejme, je tu ďalšia vec. Všetci, čo tu sedia a získali Fa, všetci tí, ktorí praktizujú Dafa, vedia, že – a cítili ste to v priebehu svojej kultivácie – všetci ste pocítili rôzne vnútorné významy v rôznych ríšach a úrovniach. Preto som pred chvíľou povedal, že tento Fa nie je bežným Fa. Je povahou vesmíru. Odovzdal som ľuďom najzákladnejšiu vec vo vesmíre. Samozrejme, to, čo robím, je obrovské. Opakovane som zdôraznil, že to je Dafa (Veľký Zákon). Niektorí ľudia si môžu myslieť, že som to nazval „Dafa“, pretože som veľa vyučoval. V skutočnosti to tak nie je. To, čo myslím pod Dafa, má vyššie a hlbšie vnútorné významy.

Študenti, ktorí sa kultivujú na veľmi vysokých úrovniach, niečo uvidia: zistia, že ľudia nie sú jediní, ktorí študujú Fa. Bytosti na veľmi vysokých úrovniach ho študujú tiež. Tento Fa je jednoducho obrovský. Všetci, čo tu sedia, majú predurčený vzťah, a preto ste získali Fa. Rád by som zopakoval to, čo som povedal: nie je to tak, že každý je schopný počuť tento Fa. Robíte vaše cvičenia v takom veľkom parku, kde ľudia prichádzajú a odchádzajú, avšak niektorí ľudia ho jednoducho nemôžu vidieť a niektorí ľudia, dokonca aj keď prišli, ho nechcú počúvať, takže aj tak nezískajú nič. Nie je to tak, že ho získajú všetci. Niektorým ľuďom sa zdá dobrý, potom ako si raz prečítali knihu, pričom iní ho nebudú schopní prijať. Ľudia sú rôzni, ale má to za sebou dôvody. Ako som povedal pred chvíľou, toto nie je bežná ľudská kniha. V USA som povedal nasledujúce: Prečo je tento Dafa schopný viesť ľudí k veľmi vysokým úrovniam kultivácie? Je to kvôli tomuto Fa. Keď sa na ňu pozeráme z veľmi nízkej úrovne, každá veta v nej hovorí jednoduchú pravdu. Ak ste ale schopný vidieť jej skutočnú situáciu, zistíte, že každé slovo v nej má obraz Budhu. Ak ste schopný vykultivovať sa do veľmi vysokej úrovne a vaše tretie oko je schopné vidieť veci na vysokej úrovni, objavíte určitý jav: za každým slovom sa ukazujú vrstvy a vrstvy početných Budhov na rôznych úrovniach. Uvažujte o tom, všetci: aké hlboké sú jej vnútorné významy? Prečo má jedna veta svoje variácie v rôznych ríšach a prečo sa princípy Fa menia vo svojej celistvosti na rôznych úrovniach? Je to presne takto. Takže by ste nemali brať túto knihu ako bežnú ľudskú knihu a mali by ste si ju vážiť.

V minulosti boli ľudia naplnení bezmedzným rešpektom keď spomenuli Budhu a hovorili o Budhoch, Bódhisattvách a Arhatoch iba pri veľkolepých príležitostiach. Dnešní ľudia však vyslovia meno Budhu mimoriadne nedbanlivým a povrchným spôsobom. Toto je výsledkom toho, že neviera ľudstva v existenciu Bohov sa dostala do tohto bodu. Keďže ľudia nemajú spomínať Budhov po mene nedbanlivo, toto je vážny problém, ktorý sa týka toho, či človek preukazuje úctu Budhom. Ale dnes si ľudia ľahkomyseľne robia žarty z Budhov a dokonca urážajú Budhov, keď jedia. Mnoho z mien ich jedál v skutočnosti uráža Budhov. Vynárajú sa mená jedál ako „Arhatovo jedlo“, „Budha skáče ponad stenu“ a podobne a to sa rovná nadávaniu a ohováraniu Budhov. Ešte horšie je, že niektoré z tých vegetariánskych reštaurácií vlastnia laickí budhisti alebo mnísi, pričom sa zdá, že nikto z nich nevie, že v skutočnosti urážajú Budhu. Prečo sa mnísi a mníšky už nie sú schopní kultivovať? Už nevedia ako. Dokonca si môžu myslieť: „Čo je zlé na používaní názvu „Arhatovo jedlo“? Uvažujte o tom, všetci. Arhat nemá pripútanosť k žiadnej vôni či chuti, avšak „Arhatovo jedlo“ je bohaté na vôňu aj chuť. Keď sa na to pozriete z perspektívy tej ríše, nie je to rovnaké ako urážka? Rovnako to platí pre „Budha skáče ponad stenu“. Naznačuje to, že Budha by preskočil ponad múr, aby dostal to chutné jedlo v ľudskom svete, potom ako ho zacíti. Nie je to urážanie Budhu? Bol by Budha pripútaný k ľudskej potrave? Ja tu len hovorím o dnešných javoch. V skutočnosti je mnoho vecí dosť neúctivých voči Budhom. Zašli príliš ďaleko! Ľudia vôbec nemajú spravodlivé myšlienky, keď spomenú Budhu, a dokonca sa odvážia priamo urážať Budhu. Niektoré literárne diela a umenie podobne zlomyseľne zobrazujú Budhu v pokryteckom svetle – dosiahli toto štádium. Rozmýšľajte o tom, všetci. Čo sa stalo z ľudskej spoločnosti? Hovorím všetkým, že táto kniha – tento Dafa – som to ja, kto ho učím. Chcem napraviť všetko, čo nie je správne. Fa obsahuje princípy Fa Budhov, Daov a Bohov na rôznych úrovniach alebo ríšach. Takže by ste si skutočne mali vážiť túto knihu: nehádžte ju nedbanlivo sem a tam alebo ju len tak niekam neukladajte. Nepoukázal som na to v úvodných dňoch, keď som vyučoval Fa a boli ľudia, ktorí na nej sedeli, keď počúvali Fa. Neobviňoval som vás, pretože ste to nevedeli. Teraz ste sa dostali pomocou kultivácie na určitú úroveň a viete, čo je tento Fa. Takže to dnes spomínam a hovorím všetkým, aby venovali pozornosť týmto záležitostiam.

Je tu ďalšia vec, o ktorej vám pri tejto príležitosti poviem. Máme mnoho ľudí, ktorí sa činili veľmi dobre vo svojej kultivácii a oni sami vedia, že sa zdá, že sa činili dosť dobre. Avšak z času na čas im hlavou prebehnú nejaké problémy a nejaké veci, ku ktorým sú bežní ľudia pripútaní – ako rôzne emócie – stále majú účinok na ich srdce. Niektorí z tých študentov sú znepokojení: „Ako dobre som sa naozaj kultivoval?“ Môžem vám všetkým povedať, že ak ste si vedomí, že ste praktizujúci, a držíte sa štandardu pre kultiváciu, potom sa nemusíte obávať, keď je vaša myseľ naozaj v takomto stave. Prečo to hovorím? Pretože pri kultivácii v bežnej ľudskej spoločnosti, ak by všetky vaše ľudské veci a karma boli odstránené, potom vám môžem povedať, že by ste tu nedokázali zostať ani jeden deň. Neboli by ste schopní zniesť myšlienky, ktoré bežní ľudia majú vo svojich mysliach, pretože každé jedno slovo, činy a myšlienka bežného človeka nesie motív a ten motív je väčšinou sebecký. Preto by ste to nedokázali zniesť. Ak by ste nemali tieto veci, videli by ste ich v iných a určite by ste ich neboli schopní zniesť pri kontakte s bežnými ľuďmi. Mali by ste pocit, že každé slovo ľudských bytostí a každý čin nesie veľmi silné pripútanosti. Potom by ste sa neboli schopní kultivovať medzi bežnými ľuďmi, nezniesli by ste ich prítomnosť a nemohli by ste už robiť svoju prácu. Takže vás postupne zbavujem tých povrchových ľudských vecí. Úplne ich odstránim až tesne predtým, ako dosiahnete dovŕšenie.

Veci, ktoré ešte neboli odstránené a vďaka ktorým môžete žiť medzi bežnými ľuďmi, vám umožnia kultivovať sa medzi bežnými ľuďmi. Už robíte pokrok, keď si uvedomíte, že tieto veci sú zlé, a ak ste schopní odmietať ich, skutočne sa kultivujete. Ale niektorých vecí sa nebudete schopní zbaviť naraz, pretože sú to veci, ktorých odstránenie v kultivácii trvá dlhý čas. Malo by vám to byť jasné. V deň dovŕšenia budú všetky tieto veci odstránené.

Navyše, hovorím vám všetkým: kultivácia je skutočne vyčerpávajúca. Keďže praktizujete medzi bežnými ľuďmi, budete to cítiť, keď opúšťate pripútanosti uprostred záujmov a emócií. Noví učeníci nebudú cítiť  brániacu silu tak silno, keď nevstúpili do tohto stavu. Ľudské bytosti majú karmu a elementy spôsobené karmou bránia ľuďom v kultivácii. Prejavujú sa ako ťažkosti v práci, nespokojnosť s vašou prácou, konflikty s inými alebo telesné nepohodlie. Ťažkosti väčšinou prichádzajú náhle a intenzívne. Niekedy, hoci viete, že robíte kultiváciu, stále sa zdá byť ťažké opustiť tú pripútanosť. Viem to. Keď sa však kultivujete, napokon sa cez to dostanete. Dobrovoľne alebo nedobrovoľne, budete musieť prejsť cez takéto veci a budete neustále zoceľovaní, až pokým to neopustíte.

Je tu ešte jedna záležitosť. Hovorím všetkým: tí, ktorí počúvajú Fa a ktorí získali Fa, sú pravdepodobne ľudia, ktorí majú predurčený vzťah. Fa, ktorý vás učím dnes, je na skutočne veľmi vysokej úrovni a veci, ktoré som vám dal, sú na veľmi vysokej úrovni. Vo vašej kultivácii sa zlepšujete veľmi rýchlo, najmä tí, ktorí získali Fa neskôr – vytvárajú dojem, že to nielen dobiehajú, ale začínajú veci viesť. Teraz, keď som navštívil USA, mal som pocit, že mnoho zahraničných Číňanov – študentov, PhD., Mgr., starších intelektuálov, profesorov a výskumníkov z pevninskej Číny alebo z Taiwanu – títo učeníci zvyšujú svoje úrovne veľmi rýchlo. Samozrejme, nehovorím, že sú dobrí, pretože majú lepšie vzdelanie. Je to kvôli ich vrodeným vlastnostiam. Hoci získali Fa neskôr, zistil som, že vo všeobecnosti nemali pomalý proces chápania potom, ako získali Fa. V minulosti mnoho ľudí malo určitý proces chápania a ich úrovne sa zvyšovali pomaly. Mnoho z týchto ľudí však neprešlo cez ten proces – začali sa kultivovať hneď potom, ako ho získali. Nielenže ho pochopili rýchlo, ale tiež sa s ním okamžite spojili. To neznamená, že je to výsledok ich vysokej úrovne vzdelania. V podstate je to výsledok vrodených vlastností. Samozrejme, pri tých, ktorí získali Fa, tu tiež hrá úlohu aj faktor predurčeného vzťahu.

Fa, ktorý som vyučoval, bol odovzdávaný systematicky a bol vám takmer úplne odhalený. To, čo malo byť odovzdané, vám bolo úplne dané a veci na najvyššej úrovni sú už veľmi vysoké. Ak by som ho mal potom vyučovať znova alebo hovoriť o ňom opakovane, spôsobilo by to zasahovanie, pretože nie je možné, aby každé slovo v mojich prednáškach bolo také isté. Potom by veci, ktoré boli odovzdané, mohli zasahovať do Fa, ktorý pre vás bol ustanovený. Takže nemôžem opäť systematicky vyučovať Fa. Okrem špeciálnych okolností, veci, o ktorých budem hovoriť v budúcnosti, sa budú týkať niektorých problémov, ktorým čelí ľudská spoločnosť a nejakých vecí, ktoré sa týkajú budúcnosti, a všetko sú to veci, ktoré sa týkajú ľudských bytostí. Veci, ktoré sa týkajú kultivácie v tomto období, boli takmer úplne odhalené. Veci napísané v Čuan Falune sú už na dosť vysokej úrovni. V neskoršom období som učil nejaké veci a budú tiež zostavené do písanej podoby. Ale hovorím všetkým: to, čo skutočne môže viesť vašu kultiváciu, je Čuan Falun. Avšak mnoho kníh je publikovaných a všetky sú doplnkové k Čuan Falunu. Takže keď sa kultivujete, musíte sa držať knihy Čuan Falun pre vašu kultiváciu.

Naši študenti vedia veľmi málo o špecifických konceptoch „Budhu“ a chýba im pochopenie Budhu. Je to preto, že počas rokov, keď som odovzdával tento Fa, zriedka som hovoril o okolnostiach Budhov v rôznych ríšach a okolnostiach Budhov, Taov a Bohov vo vesmíre vo všeobecnosti. Dôvodom, prečo som o nich nehovoril, je, že Fa, ktorý som odovzdával, je obrovský, takže nič špecifické do neho nemožno začleniť, ani takéto veci neboli hodné toho, aby boli začlenené. Preto má mnoho študentov málo vedomostí v tomto ohľade a vedia veľmi málo o Budhoch a vnímajúcich bytostiach na rôznych úrovniach odhora nadol. Vedia veľmi málo o Budhoch, Bódhisattvách alebo o ríšach Budhov a svetoch Budhov. Faktom je, že ak by som vám povedal o životoch Budhov do podrobností, používali by ste ľudské myslenie na to, aby ste ich pochopili, a to by bolo voči Budhom neúctivé. V budúcnosti to mnoho z vás študentov uvidí a vy sami vyplníte tú časť.

Tento vesmír je dosť zložitý. Je taký zložitý, že okrem ľudí, dokonca aj Budhovia, Bohovia a Taovia sú z neho v úžase. Ľudské pochopenie vesmíru je obmedzené iba na jednu vrstvu jeho existencie. Ako som povedal predtým ohľadne povrchu hmoty, ktorý sú ľudia schopní pochopiť, najväčšie častice sú planéty a Mliečna cesta, a najmenšie častice – to jest, tie, ktoré môžu byť videné pomocou prístrojov – zahŕňajú molekuly, atómy, atómové jadrá, neutróny, elektróny, kvarky a neutrína. To, čo je v poradí ešte menšie, nie je známe. Ale to, čo je známe, je tiež veľmi ďaleko od pôvodnej hmoty ľudských bytostí a od pôvodnej hmoty, ktorá vytvára živé bytosti. Dokonca [aj to čo je známe] je zredukované vo veľkosti nespočetne mnoho stoviek a miliónov krát, a to ešte stále  nie je úplný koniec. Takže taká mikroskopická môže byť hmota. Avšak čím je hmota mikroskopickejšia, tým väčší je jej objem ako celku. Nemôžete sa pozerať na jednu samotnú časticu. Tá jedna častica je iba jedným bodom svojho celkového objemu, ale je jedným úplným celkom. Takže čím mikroskopickejšia je častica hmoty, tým väčší bude pravdepodobne povrch celej entity. Keď častice, ktoré vytvárajú tú hmotu, sú veľké, vytvorená rovina nemusí byť proporcionálne veľká. Ľudstvo chápe iba dimenziu vytvorenú z molekúl, ale aj tak sú spokojní s tým, čo dosiahli a sú obmedzení rôznymi definíciami v empirickej vede a nie sú schopní prelomiť sa cez ne. Napríklad vzduch, voda, oceľ, železo, drevo ako aj ľudské telo – všetko v rámci priestoru, v ktorom žijete – je vytvorené z molekúl. Je to akoby ste žili v mori v ríši molekúl alebo v trojdimenzionálnom obraze vytvorenom z molekúl. Vesmírna loď, bez ohľadu na to, ako vysoko dokáže vyletieť, nedokáže ísť za túto dimenziu vytvorenú z molekúl. Počítač, bez ohľadu na to, aký je pokročilý, sa nemôže porovnávať s ľudským mozgom. Samozrejme, nie je to tak, že ľudská spoločnosť nespravila žiadne prielomy. Prišla k pochopeniu molekúl, atómov, kvarkov a dokonca neutrín. Ale to, čo veda dokáže vidieť, je iba bod, nie celé roviny, kde existujú častice rôznych veľkostí. Ak by ľudia videli tie roviny, videli by skutočne existujúce scény iných dimenzií vo vesmíre. Atóm je tiež viac ako jednotlivá častica, ktorú vidia ľudia. Dokonca aj ako jednotlivá častica, ak by mohol byť zväčšený a potom sledovaný, ak by mohol byť zväčšený na veľkosť malej planéty, mohli by byť videné bytosti, hmota, voda, rastliny a všetky formy materiálnej existencie na tom objekte vytvorené z atómov. Ľudstvo však nedokáže spraviť ten prielom.

V skutočnosti ľudia žijú medzi dvoma časticami: medzi molekulami, z ktorých je všetko vytvorené, a planétami, najväčšími časticami, ktoré dokážeme vidieť našimi očami. Takže ľudia žijú medzi časticami molekúl a planétami. Samozrejme, ak by som o tom dnes nehovoril, vedci by si to neuvedomili. Ľudstvo nedokázalo prísť s myšlienkou, že planéty sú tiež časticami a že tieto nespočetné planéty vytvárajú ešte väčšie častice, ktoré sú rôznymi Mliečnymi cestami, následne galaxie vytvárajú ešte väčšiu oblasť vesmíru, ale stále to nie je najväčšia častica. Samozrejme, koncept, o ktorom hovorím, mohol náhle posunúť vaše myslenie do veľmi vysokej ríše. Ak je vaše telo také veľké ako telo vytvorené z častíc na úrovni planét, keď sa pozriete na Zem, nevyzerá ako molekula? Keď sa na veci pozrieme z ľudského pohľadu na látku, planéty sú skutočne vrstvou častíc. Toto hovorím z makroskopického pohľadu.

Ľudia často hovoria o „vystúpení do neba“, ale kde je nebo? Kde je „hore“? V tomto vesmíre nie je taký koncept ako „hore“, „dole“, „vľavo“, „vpravo“, „vpredu“, „vzadu“. Keď ideme nahor, môže to byť „hore“, ale keď ideme dole, nejdeme tiež „nahor“? Tento vesmír je okrúhly a Zem leží takmer v strede. Jej ľavá strana je hore, jej pravá strana je tiež hore; to, čo je dole, je hore, a vrch je tiež hore. Toto potom vedie k nebeskému tajomstvu. Ako som práve povedal, čím menšia je častica, tým väčšia je tá rovina. V skutočnosti, keď je bytosť schopná vstúpiť do ešte mikroskopickejšej úrovne, je už na väčšom, vyššom mieste: sú to nebesá, pretože čím je častica mikroskopickejšia, tým väčšia je jej úroveň. Toto je veľmi široká perspektíva. Perspektíva ohľadom vesmíru, ktorú som práve vysvetlil, je jeden spôsob – jedna perspektíva dimenzií. Existujú aj komplexnejšie. Samozrejme, uvidíte ich sami, keď sa v budúcnosti stanete osvietenými.

Mnoho konkrétnych vecí z nebies nemôžem povedať ľuďom. V skutočnosti, ak by sa ľudské empirické vedy vyvíjali do určitej vysokej úrovne alebo prešli za sféru ľudských bytostí, bolo by to pre ľudí nebezpečnejšie, ako to už je. Je to preto, že ľudské bytosti absolútne nesmú dosiahnuť ríšu Budhu pomocou vedeckých prostriedkov a technológie. Je to absolútne zakázané. Ľudia majú sedem emócií a šesť túžob, a majú rôzne pripútanosti, ako súťaživosť, žiarlivosť a žiadostivosť. Ak by tieto veci boli vzaté do nebies, bolo by to katastrofálne a vypukol by boj medzi Budhami a Bódhisattvami. Naozaj by vypukla vesmírna vojna. Ľudia nikdy nebudú mať dovolené, s ich ľudskými mysľami, vyvinúť vedu a technológiu do úrovne ríše Budhov. Takže ľudská veda a technológia sa vyvíja len podľa predurčenej cesty. Ak by sa vyvinuli na príliš vysokú úroveň, oni, spolu s ľudskými bytosťami, by čelili nebezpečiu toho, že budú odstránené. Takýto scenár som videl.

Ďalej sa chcem vrátiť späť k tejto dimenzii. Formy dimenzií, o ktorých som práve hovoril, boli popísané len z celkového pohľadu. Za svojho času Budha Šákjamuni tiež hovoril o tom, ako rozumie vesmíru v určitom rozsahu. Napríklad hovoril o špecifickej situácii medzi ľuďmi, v rámci Troch ríš, a o určitom rozsahu za Troma ríšami, ako napríklad o hore Suméru a jej forme existencie. Hora Suméru je obklopená štyrmi hlavnými kontinentami a dvoma hlavnými vrstvami nebies. V skutočnosti nastali chyby počas toho, ako boli slová, čo povedal Šákjamuni, prinesené do Číny, alebo keď boli prekladané do čínštiny, a počas toho, ako boli odovzdávané v Indii. Tie „dve hlavné vrstvy nebies“ obklopujúce horu Suméru, o ktorých hovoril Šákjamuni, v skutočnosti vôbec nie sú dvoma hlavnými vrstvami nebies. V skutočnosti sú to z hľadiska pojmov dva vesmíry – dajú sa chápať ako malý vesmír a druhá vrstva vesmíru.

Ako chápať druhú vrstvu vesmíru? Vesmír, ktorý ľudské bytosti chápu, je vytvorený z nespočetných Mliečnych ciest, a toto je jej popis z hľadiska štruktúry tejto dimenzie, ktorú ľudia môžu pochopiť. Toto je vesmír, o ktorom väčšinou hovoríme. Dokonca ohľadom tohto vesmíru, my ľudia nikdy nebudeme schopní vidieť jeho hranice. A potom tento vesmír nie je jediným vesmírom vo vesmírnom tele, ani nie je najväčšou časticou v rozľahlom vesmírnom tele. Je množstvo vesmírov rovnako obrovských ako tento a vytvárajú hranice alebo ešte väčšie vesmíry. Majú tiež vonkajší okraj. Ten vytvára opäť väčšie častice. Tento vesmír je pozoruhodne obrovský a je pre ľudí nepochopiteľný. Avšak pre Bohov to nie je nič viac ako len drobná časť jednej vrstvy častíc. A v očiach ešte väčších Budhov je taký drobný, že sa nepočíta za nič. Spôsoby uvažovania, mentality a predstavy sú v rôznych ríšach rôzne.

Práve som spomenul horu Suméru, ktorú Budha Šákjamuni potvrdil a osvietil sa k nej a je na sever od Mliečnej cesty a slnečnej sústavy, v ktorej my ľudia žijeme. Ale koncept „severu“ je ťažko popísať, keďže vo vesmíre takýto koncept neexistuje. Zem sa neustále otáča. Používame slová Budhu Šákjamuniho, že je „na severe“, aby to bolo pre ľudí ľahko pochopiteľné. Inak, ak poviem, že je tu, zajtra sa zasa presunie inde. Povedzme, že je na severe, nasledujúc to, čo povedal Budha Šákjamuni. Povedzme, že je na severe. Aká vysoká je táto hora Suméru? Hora Suméru prekračuje Mliečnu cestu a hranicu vesmíru, o ktorom som práve hovoril, hranicu obsahujúcu nespočetné galaxie. Uvažujte o tom, všetci. Aké veľké sú početné, nespočítateľné galaxie? Medzi galaxiami sú určité vzdialenosti. Hora Suméru presahuje tento vesmír a dosahuje centrálnu oblasť druhej vrstvy vesmíru. Taká veľká je to hora. V skutočnosti je hora Suméru horský hrebeň zložený z troch hôr a zodpovedajúce tri hory sú Budha Amitábha, Bódhisattva Guanyin a Bódhisattva Mahásthámaprápta. Budha Amitábha je prvým Budhom v tej ríši.

To, čo Budha Šákjamuni potvrdil a k čomu sa osvietil, ďaleko presahuje to, čo ľudia o ňom vedia. Budha Šákjamuni povedal mnoho príbehov v nebesách a príbehov o jeho predchádzajúcich životoch. Avšak nepovedal všetko o svojom skutočnom pôvode. Nikto nikdy nevedel, čo sa s ním stalo po nirváne.

Všetci viete, že každý Budha má svoj vlastný raj. Budha Amitábha má raj Najvyššej blaženosti. Budha medicíny vládne raju Lapis Lazuli. Existuje tiež Lotosový raj a Krásny raj atď. Ježiš a Cnostný Boh pôvodu sveta majú tiež svoje raje. V rámci hraníc Mliečnej cesty, kde sa nachádzajú ľudia, má zodpovedajúca dimenzia viac ako 100 takýchto rajov. Je tiež mnoho Budhov. Ako povedal Budha Šákjamuni, Budhov, ktorí dosahujú úroveň Tathagátu, je toľko ako zrniek piesku v rieke Ganga. Každý Budha Tathagáta riadi svoj raj, takže uvažujte o tom: aký veľký je tento vesmír? Budha Šákjamuni bol na šiestej vrstve vesmíru, poslednej úrovni, z ktorej zostúpil. To je obrovské číslo – šiesta vrstva vesmíru, nie šiesta vrstva nebies. Má tam raj, ktorý sa nazýva Dafan raj. Neskôr prišiel Budha Šákjamuni do ľudskej spoločnosti, aby spasil ľudí. Po jeho osvietení odovzdával svoj Zákon po štyridsaťdeväť rokov a nevrátil sa. Je to preto, že na základe svojej moci a úrovne mohol Budha Šákjamuni zachrániť pomocnú dušu a nemohol umožniť kultivujúcim, aby sa kultivovali na vysoké úrovne v jednom živote.

Teraz všetci viete, že Budhovia majú svoje raje. Ale kto počul o tom, že Budha Šákjamuni má svoj vlastný raj? Nikto to nepovedal. Hovorí sa, že Budha Šákjamuni je presne v raji Saha, ale kde je raj Saha? Je v troch ríšach, je v týchto Troch ríšach, ktoré zahŕňajú ľudí. Ako by Budhov svet mohol byť len tu v ľudskom svete? Nikto nikdy o tomto neuvažoval. V skutočnosti Budha Šákjamuni vždy bol v nebi Dafan. Pretože pochádza z raja Dafan, dal tej vrstve nebies meno a pomenoval ju nebesá Dafan. Nebesá Dafan sú najvyššími nebesami v rámci ríše Bezfarebnosti a tiež v Troch ríšach. Prečo tam zostáva a neodchádza? Predtým, ako sa začal šíriť Dafa, dozeral  na svojich budhistických veriacich. Počas minulých viac ako dvetisíc päťsto rokov v skutočnosti čakal na Dafa, kým sa začne šíriť. Posledná úroveň, z ktorej Budha Šákjamuni prišiel, bol raj Dafan, ale nezostane tam navždy. Keďže položil kultúrnu základňu pre šírenie Dafa v tomto čase a zniesol veľké ťažkosti medzi bežnými ľuďmi, vráti sa do ešte vyššej ríše, potom ako sa prispôsobí Dafa. Toto je skutočná situácia Budhu Šákjamuniho, ktorú som vám chcel povedať.

Mnohí ľudia sa ma pýtajú: „Učiteľ, kto si?“ Čo sa týka môjho príbehu, je skutočne, skutočne dlhý. Prechádzajúc nadol cez vrstvy a vrstvy rôznych vesmírnych tiel a vesmírov, reinkarnoval som sa na rôznych úrovniach a v ľudskom svete som rozdelil svoje telo a reinkarnoval som sa. V každom živote bolo mnoho mojich ja. Je to také komplexné, že je ťažké zistiť, kde začať. Môžem vám jednoducho povedať, že ako to vidím ja, som vonku všetkých kozmických tiel a vesmírov, pričom všetci Bohovia a Budhovia sú vnímajúcimi bytosťami v ich rámci.

Vesmír musí prechádzať procesom vytvárania, stagnácie a degenerácie a to je zákon existencie vesmíru. Vesmír je veľmi starý. Budhovia, Taovia a Bohovia vytvorení v predchádzajúcich fáz procesu tohto vesmíru sú takí starí, že sa zdajú byť unavení zo života. Čas je taký dlhý, že Bohovia môžu zabudnúť na minulosť. Dokonca zabudnú na to, akí kedysi boli. Čím je Boh na vyššej úrovni, tým pomalšie ide jeho čas a tým má väčší rozsah a objem. V ešte vyšších ríšach je koncept vytvárania, stagnácie a degenerácie taký vleklý, že život na to dokonca ani nemusí myslieť – je taký veľký. Pán Budha, ktorý je mimo všetkých časov a vesmírov, si teda myslí, že skutočným dôvodom existencie vesmíru sú nespočítateľné bytosti. Keďže s výnimkou najvyššej ríše sa na rôznych úrovniach udiali početné katastrofy, žiadna bytosť nevie, aký bol najpôvodnejší vesmír. Potom ako nový nahradil starý, nič z minulosti už neexistovalo. Ale ak sa majú zachovať všetky bytosti v rámci vesmíru, riešenie tejto veci je zložité.

Keď sa zrodil vesmír, početní Bohovia uvideli, aké problémy sa vyskytnú v poslednom období vesmíru. Títo Bohovia mali obavy a chceli sa zachrániť. Ale ak by nemali mocnú cnosť na takej vysokej úrovni, nedokázali by to zvrátiť, takže by sa nedokázali vrátiť späť. Bohovia na každej úrovni to všetci chceli spraviť, takže počas histórie sem prišlo mnoho Bohov.

Avšak v minulosti existoval vo vesmíre jeden princíp, a to, že žiadna úroveň nemala dovolené vedieť, či je život jednu úroveň nad ňou, a tá úroveň nad ňou nevedela, či je život na ešte vyššej úrovni. Bohovia na každej úrovni vedeli iba to, že sú najvyššími, a preto Ježiš na západe povedal, že jeho otec – Jehova – je Pán. Jehova je skutočne Pánom, ktorý stvoril židovskú rasu. Je to stvoriteľ židovskej rasy. To znamená, že je najvyšším medzi židovskými bielymi a ich bytosťami na rôznych úrovniach pod nimi. Ale existujú Páni, ktorí vytvorili iné ľudské rasy v iných systémoch a navyše, sú Bohovia a bytosti na ešte vyšších, vyšších a ešte vyšších úrovniach a iba Bohovia na nízkych úrovniach a ľudia si tohto nie sú vedomí. Bohovia poznajú iba Budhistické princípy na svojich vlastných úrovniach. Keď videli, aký bude koniec, všetci Bohovia chceli prísť so spôsobmi, ako rozriešiť hrozné následky, ktoré nastanú v konečnej fáze procesu vytvárania, stagnácie, degenerácie a deštrukcie vesmíru. Takže jeden po druhom prišli nadol do sveta a prišlo mnoho takých Bohov. Niektorí Bohovia trpeli všemožnými ťažkosťami v ich vesmíre, od začiatku do konca, v nádeji, že potom budú mať takú mocnú cnosť a budú zachránení. Ale oni všetci čelia rovnakému problému: žiaden z nich nie je najvyšší a ak sa vyskytnú problémy na ešte vyššej, vyššej a ešte vyššej úrovni, ich pôvodné ríše budú tiež postihnuté katastrofou. Potom by nespočítateľní Bohovia, ktorí prišli nadol, boli tiež zničení, bez toho, aby niečo dosiahli. Nespočetní Bohovia, ktorí prišli sem nadol, neboli schopní rozviazať tento uzol, ani sa nedokázali vrátiť. Toto sa v skutočnosti dialo. Pri zachraňovaní všetkých bytostí a napravovaní Fa na vyšších a ešte vyšších úrovniach som mnoho z nich poslal späť, potom ako sa prispôsobili Fa.

Všetci viete, že to, o čom som hovoril, je na veľmi vysokej úrovni. Budha Šákjamuni raz povedal, že za určitý počet rokov príde Budha Maitréja. Prišiel som v tomto čase, avšak nie som na úrovni Budhu Maitréju.

Chcem všetkým povedať ďalšie nebeské tajomstvo na veľmi vysokej úrovni. Spomenul som ho predtým. Ohľadom Budhov vo vesmíre, ako sú Tathagátovia a Bódhisattvy, ktorých poznáte, v skutočnosti je ich viac ako jeden z každého. Každých desať alebo menej ako desať rokov musia byť nahradení. Súčasný Amitábha nie je tým prvým Amitábhom a ani Bódhisattva Guanyin nie je tou prvou. Prečo je to tak? Je to preto, že ľudský svet a Tri ríše sú príliš komplikované a pretože sú tak blízko pri Troch ríšach. Takže zlé veci tu dole ich môžu priamo ovplyvniť. Pretože Budhovia a Bódhisattvy zachraňujú ľudí, ľudia môžu pôsobiť na Budhov a Bódhisattvy. Ak by zachraňovali ľudí príliš dlho, spadli by nadol. Preto sa v tej dimenzii musia každých približne desať rokov vystriedať. V niektorých svetoch však už prešiel dlhý čas. V určitom priestore ešte väčších dimenzií je čas veľmi rýchly. S každými desiatimi rokmi, ktoré ubehnú tu, v niektorých svetoch prejde desaťtisíc rokov. Takže za týchto okolností tam Budhovia a Bódhisattvy nemôžu zostať veľmi dlho. V nebesách platí pravidlo: na určitej úrovni, bez ohľadu na to, aký je to Boh, bude v určitom časovom bode vystriedaný. Cieľom je ochrániť ich a zabrániť tomu, aby spadli nadol.

Niektoré záznamy z minulosti v ľudskom svete tiež obsahovali takéto popisy, ale ľudia nevedeli, o čom to bolo. Všetci viete, že existuje Bódhisattva Guanyin, že? Existujú jej rôzne popisy. Napríklad, existuje Bódhisattva Guanyin Južného mora, dcéra kráľa Šubhavyuha, ktorá sa stala pomocou kultivácie Bódhisattvou Guanyin, dieťa dvojitého koňa v Indii, ktoré sa stalo Bódhisattvou Guanyin pomocou kultivácie a tak ďalej. Všetky sú skutočné, ibaže sú to rôzne bytosti. „Bódhisattva“ je pôvodný obraz vážnej, veľkolepej a veľmi milosrdnej osvietenej bytosti a je to titul nemennej milosti. Zakaždým, keď sa Bódhisattva vykultivovala nahor, začala si vyberať nasledovníka na Zemi a pomohla jej vykultivovať si rovnakú milosť, ako má ona. Nasledovník dosiahol rovnakú úroveň, mal rovnakú mocnú cnosť, bol schopný znášať rovnaké množstvo utrpenia a mal rovnakú silu. Keď ten človek dosiahol dovŕšenie, zachránila ho a nechala ho zaujať svoje miesto. Rovnako to platí pre každého Budhu, Tao a Boha. Toto v minulosti bolo najstráženejšie nebeské tajomstvo, ale dnes vám bolo odhalené.

Prečo som vám to povedal? Je to preto, že chcem poukázať na jednu vec. Od času, keď Budha Šákjamuni spomenul Budhu Maitréju, prešlo viac ako dvetisíc rokov a počas tohto obdobia nikto nevedel, koľko Budhov Maitréjov prišlo a odišlo! Mních s plátenou kapsou bol jedným z nich a preto je Maitréja spájaný s mníchom s plátenou kapsou. Ale obraz Budhu Maitréju nie je taký, ako obraz mnícha s plátenou kapsou, ktorý mal veľké brucho a stále sa smial – to je len obraz, keď bol medzi ľuďmi. Budha je svätý a vážny a väčšina z nich je pomerne mladých a vyzerajú pekne, pretože čím vyššia je ich úroveň, tým sú krajší. Skutočný Budha Amitábha vyzerá asi na dvadsať rokov, Bódhisattva Guanyin asi na sedemnásť alebo osemnásť rokov a Bódhisattva Mahāsthāmaprāpta asi na pätnásť alebo šestnásť rokov. Pretože ľudia v predstavách považujú človeka v štyridsiatke za stáleho a spoľahlivého – dosiahol fázu života, keď už nie je pokúšaný – sú ich obrazy robené takto. Ale v nebesiach o myšlienkach Bohov rozhoduje ich múdrosť a úroveň ríše. Božská milosť a múdrosť nie sú určené jeho vekom. Bežní ľudia vždy používajú pochopenia bežných ľudí.

Budha Maitréja v tomto živote – teda posledný Budha Maitréja, predtým ako som začal šíriť Fa – bol v skutočne vykultivovaný jednou ženou, ale Maitréja má mužský obraz. V skutočnosti výslovnosť slova „Maitréja“ v jazyku dávnej Indie nebola v tom čase veľmi presná a stala sa ešte menej presnou, keď sa preložila do mandarínskej čínštiny. Vyslovoval sa ako „Milai“ alebo „Mile“ a mal aj iné výslovnosti. V budúcnosti vám poviem, ako sa presne vyslovuje. Keď Budha Maitréja tohto cyklu mal ukončiť toto podujatie, to bol čas, keď som začal vystupovať na verejnosti, ale ja nie som na ich úrovniach. Všetci Bohovia vo vesmírnych telách vedia, že som prišiel zachrániť vnímajúce bytosti na všetkých úrovniach s Budhovým Fa a Budhovým obrazom, a uznávajú, že prišiel Maitréja, a Budha Maitréja odovzdal mne to, čo zdedil. Ale žiaden z Bohov nevedel, odkiaľ som prišiel. Vedia len, že prišiel človek, ktorý mal prísť na tento svet zachrániť ľudí. Medzičasom na mňa všetci naliehali, aby som prevzal podobu mnícha, ktorý býva v chráme, ale nespravil som to tým spôsobom. Prečo som to tak nespravil? Pretože som chcel spraviť väčšie veci a mal som väčšiu misiu. Okrem toho, ľudia dnes už viac neveria v Budhov a je príliš mnoho mníchov a laických budhistov. Počet veriacich, ktorí chodia do chrámov, je v porovnaní s celkovým počtom ľudí príliš malý. V období konca Dharmy jednoducho príliš mnoho ľudí neverí v Budhov. Ak by som zostal v chráme, nedovolilo by mi to zachrániť ľudí v takom veľkom rozsahu a umožniť veľkému počtu ľudí získať Fa. Ak by som zostal v chráme, bolo by ešte menej pravdepodobné pre nasledovníkov iných náboženstiev, aby získali Fa. Videl som túto situáciu, takže som si vybral, že sa nestanem mníchom a namiesto toho budem šíriť Fa v bežnej ľudskej spoločnosti.

Samozrejme, je tu jedna vec a je to vec, ktorej mnoho mníchov nerozumie. Ľudia vedia, že to, čo učím, sú Budhistické princípy a Budhov Zákon. Avšak nie je to Dharma, ktorú vyučoval Budha Šákjamuni. V skutočnosti, ak by som to nebol ja ale iný človek, ktorý by prišiel zachrániť ľudí, ani on by neopakoval slová Budhu Šákjamuniho. Iný človek by nevyučoval veci, ktoré vyučoval Budha Šákjamuni. Všetci vyučujú Budhov Zákon, ale to, čo učia, budú princípy Fa, ku ktorým sa samotní Budhovia osvietili. Nie je to tak? Najväčšia nejasnosť, ktorú dnešní mnísi nedokážu opustiť, je tá, že veria, že Budha Šákjamuni je jediným človekom, ktorý vyučoval Budhov Zákon a že len to, čo učil on, je Budhov Zákon. Nevedia, že to je len malá časť Budhovho Zákona a je to tá časť, ktorú potvrdil Budha Šákjamuni a ku ktorej sa osvietil. Navyše Budha Šákjamuni nevyučoval ani Zákon, ktorý vyučovalo predchádzajúcich šesť Budhov. A navyše, to, čo učím tentokrát, je povaha celého vesmíru – podstata všetkých Zákonov, vrátane Zákonov všetkých Budhov, Bohov a Taov.

Ak Tri ríše a ľudstvo bude hrať svoje náležité úlohy v náprave Fa, ľudstvo v budúcnosti bude mať nemerateľné požehnanie. Keď som prišiel, všetko, čo som chcel, bolo vytvorené na veľmi vysokej úrovni a narodil som sa do tohto sveta pomocou reinkarnácie. Moja mocná cnosť vládne všetkému sponad všetkých ríš. Môžete povedať, že som tu, ale nikto nevie, koľko vrstiev častíc ma oddeľuje od vnímajúcich bytostí v Troch ríšach. Mám najpôvodnejšie elementy, ktoré formujú existenciu vesmíru, ale nie som v ich rámci. Som zdrojom všetkých múdrostí vo vesmíre, avšak nič nechcem. Vnímajúce bytosti, na druhej strane, sú vytvorené z hmoty na rôznych úrovniach vesmírov. Môžete povedať, že tu nie som, avšak prejavujem sa v ľudskom svete, hoci nie som v ríši ľudských bytostí. Toto je krátke a stručné vysvetlenie. V budúcnosti o tomto ľuďom poviem, keď to bude vhodné, ale nemôžem toho odhaliť príliš veľa, pretože ľudské bytosti už toho mali dovolené vedieť mnoho. Avšak v budúcnosti, po nevedno koľko rokoch, bude ľudstvo aj tak brať všetko, čo sa deje dnes, ako rozprávku.

Všetci viete, že čínska vláda sa najviac bojí toho, že ľudia založia organizácie ako boxeri z konca devätnásteho storočia, aby povstali a odporovali mocenským úradom – najviac sa obáva toho, že stratí moc. Opakovane som zdôraznil, že nemáme nič do činenia s politikou, že sa absolútne nezapletáme do politiky a že sa absolútne nezúčastňujeme na politike. Ak by bol Li Chung-č zapojený do politiky, to, čo dnes šírim, by bola zlá prax. Musíte si pamätať, čo som práve povedal. V histórii, akokoľvek som ja, Li Chung-č’, šíril tento Fa, a akokoľvek som vás žiadal robiť túto vec, mali by ste to nasledovať po generácie, ktoré prídu a absolútne by ste mali zaistiť, že sa neodchýlite. Neskoršie generácie by mali nasledovať formu kultivácie, ktorú som pre vás zanechal. Ako všetci viete, mám voľnú administratívu, nedotýkame sa peňazí a nemáme tituly a funkcionárov. Veci sa stanú komplikovanými, keď sa kultivujúci dotýkajú peňazí. Bohatstvo a sláva sú najväčšími prekážkami v kultivácii ľudí.

Samozrejme, keďže ste v ľudskej spoločnosti, môžete si zachovať svoj spôsob života. Môžete ísť a zarábať peniaze, môžete sa stať funkcionárom medzi bežnými ľuďmi a môžete robiť svoj obchod rovnako ako iní. Nič z tohto neovplyvní vašu kultiváciu. Toto je kultivačná forma, ktorú som vám odovzdal. V tejto forme kultivácie nie je ponúkaná žiadna pozícia, Budhov Fa nemôže byť použitý na zarábanie peňazí a žiadne asistenčné centrá nemôžu mať peniaze. Toto je určené kultivačnou formou. Ľuďom bol odovzdaný takýto obrovský Fa a nie je určený na to, aby sa stal len trojročnou či päťročnou senzáciou. Viem, že v budúcnosti bude viac ľudí, ktorí získajú Fa. Bude dosť mnoho ľudí, ktorí získajú Fa – ten počet je dosť vysoký. Navyše tento Fa nepatrí len samotnému ľudstvu, nepatrí ani samotnej Číne. Celý svet a ešte viac bytostí získava Fa. Toto je Fa vesmíru, takže všetci by si ho určite mali vážiť.

Nevedeli ste predtým, čo to je, najmä keď som ho začal vyučovať na začiatku, vyučoval som ho ako formu čchi-kungovej praxe. Je to preto, že ľudia potrebujú proces na to, aby prišli k pochopeniu Fa, takže by to nefungovalo, ak by som zrazu vyučoval Fa na takej vysokej úrovni. Chcem vám potom všetkým povedať, prečo sa v dnešnej histórii objavil čchi-kung. Pripravoval cestu pre mňa, na šírenie tohto veľkého Fa dnes. Čchi-kungoví majstri nevedeli prečo a ešte menej pravdepodobne to mohli vedieť tí falošní čchi-kungoví majstri. Tí falošní stále robia v spoločnosti chaos, pričom tí čchi-kungoví majstri, ktorí skutočne hrali úlohu prípravy cesty, v podstate ukončili svoje misie a niektorí z nich vedeli, že boli požiadaní, aby presne v tomto bode prestali vyučovať. Ak by nevyšli von, aby vyučovali čchi-kung, čchi-kung by sa tak naširoko nerozšíril, a potom by bolo pre mňa ťažké nechať ľudí pochopiť Fa, ktorý vyučujem na takej vysokej úrovni dnes. To je dôvod, prečo sa objavil čchi-kung. Preto hovorím, že všetci tí, ktorí sa stále pokúšajú vniesť neporiadok do Veľkého Fa, nebudú mať dobrý koniec. V skutočnosti sú už v pekle, iba ich život na zemi sa ešte neskončil.

Šírenie Dafa prešlo cez skúšky a ťažkosti a naozaj to nebolo ľahké. Toto je spravodlivá prax a nevyhnutne sa stretne so zasahovaním. Je to preto, že keď sa objaví spravodlivé, všetko, čo nie je spravodlivé alebo nie je dostatočne spravodlivé, tým bude dotknuté. Keď sa niečo vyučuje a všetko ide hladko, musí to byť v súlade so zlom, takže tam nebudú žiadne ťažkosti. Ak by tomu chýbali spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy, ktoré vzniknú pomocou ťažkostí, nezanechali by sa ľuďom vo svete žiadne svedectvá a mocná cnosť pre tie praxe. Nech sa v budúcnosti stretneme s akýmikoľvek ťažkosťami, mali by ste ich chápať správne.

Tento vesmír dovoľuje démonom, aby existovali. Prečo majú dovolené existovať? Hovorím vám princíp: vzájomné vytváranie a vzájomné zabraňovanie je princípom na nízkych úrovniach vesmíru, najmä v Troch ríšach. Prečo existuje princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania? Na prostrednej úrovni určitého konceptu vesmíru existujú dva druhy látok. Keď sa tie dve látky delia ďalej nadol, stanú sa dvoma rôznymi druhmi látok. Je to preto, že čím nižšie nadol, tým je to menej pekné a čím vyššie nahor, tým je to krajšie. Rozdiel sa zväčšuje ako sa látky rozdeľujú ďalej nadol. Potom ako sa tieto dva rôzne druhy látok pohybujú smerom k nižším častiam vesmíru, rozdiely medzi nimi sa čoraz viac prejavujú a rozdiely sa zväčšujú, čím idú ďalej nadol. Ako idú ďalej nadol, prejaví sa protikladná povaha tých dvoch látok. Čím viac nadol idú, ich protikladná povaha sa stane obzvlášť jasnou. Sformuje sa teda princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Ešte ďalej nadol sa vytvorí náuka yin a yang a taiji. Ešte viac nadol, najmä na úrovni ľudstva, je princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania mimoriadne zjavný. V Budhovej ríši, čo presne je Budha? Budha je ochrancom vesmíru. Budha Tathágata je Kráľom Zákona v raji. Nevládne tým, že by používal akékoľvek prostriedky: používa svoju milosť a mocnú cnosť. Jeho vnímajúce bytosti všetky spĺňajú štandard jeho raja a všetko je nádherné. V tej ríši, podľa princípu vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania, ten, kto je proti Budhovi (kráľovi Zákona), je kráľ démonov.

Čo sa týka kráľa démonov, všetci poznajú Tantrický budhizmus, nie? Opakovane som povedal, že tantrizmus nemožno šíriť v ľudskej spoločnosti a že môže byť praktizovaný len v súkromí. Prečo je to tak? Pretože tantrizmus kultivuje oboje, bytosti spravodlivého osvietenia a kráľov démonov. Kultivuje Budhov (kráľov Fa) a kráľov démonov. Ak by tieto veci mali byť vyučované v spoločnosti, uvažujte o tom: aké následky by to malo na spoločnosť? V tom leží problém. Preto celý čas hovorím, že tantrizmus nemožno šíriť v spoločnosti a možno ho praktizovať len v kláštoroch. Tie učenia, čo sa šíria v spoločnosti, sú všetky falošné a klamlivé. Keď sa princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania prejaví na úrovni bežných ľudí, sú tu ľudia aj duchovia. Existujú jednoducho takým spôsobom a tieto vzájomne zodpovedajúce princípy existujú súčasne. Ale presne preto, že tu existuje táto protikladná povaha a preto, že existuje princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania, prináša to do ľudskej spoločnosti určitý stav. Zahŕňa to aj stav, keď dnes vyučujem Fa. Konkrétne, sú ľudia, ktorí mu veria a sú ľudia, ktorí mu neveria. Medzi ľuďmi vo svete sú dobrí a sú zlí, sú nesebeckí ľudia a sú sebeckí ľudia, sú ľudia so širokou mysľou a sú úzkoprsí ľudia. Pozitívne a negatívne existuje súčasne a je tam takýto zodpovedajúci vzťah. Všetky tieto prejavy vytvárajú stav ľudskej spoločnosti.

To isté platí pre všetko v ľudskej spoločnosti. Ak chcete dosiahnuť niečo dobré, nedosiahnete to, pokiaľ neprekonáte úmerne veľké ťažkosti alebo zasahovanie a to je obmedzenie prinesené princípom vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Presne preto, že existuje tento princíp a démonické zasahovanie, nebude pre vás ľahké niečo spraviť. Musíte vynaložiť námahu, aby ste vykonali svoju prácu. Spravíte ju len potom, ako ste vynaložili námahu, pracovali ste na tom a prekonali ste mnoho ťažkostí. Iba potom si to budete vážiť a budete šťastní. Niečo je vzácne, keď je to ťažké získať a iba potom budete mať tú radosť, ktorá prichádza s úspechom. Ak by neexistoval princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania a nebolo by tu zasahovanie od démonov, mohli by ste ľahko dosiahnuť všetko, čo by ste robili, a ak by neexistovala démonická povaha, nevážili by ste si to, čo ste dostali, takže by ste nemali pocit, že je to vzácne a nemali by ste radosť z úspechu. Uvažujte o tom, všetci: Mali by ste pocit, že život je nudný a nezmyselný. Keby všetko bolo možné spraviť ľahko, nič by nemalo zmysel. Ľudia by mali pocit, že život nemá zmysel a je nudný. Takže si môžete myslieť, že ťažkosti sú nežiadúce, ale hrajú túto úlohu.

Prečo sa ma ľudia pýtajú: „Učiteľ, prečo neodstrániš všetkých démonov?“ Ak by som odstránil všetkých démonov, nemohli by ste sa už dnes kultivovať. Nikto by vás neskúšal, aby sa ukázalo, či nakoniec zostanete pevní tomto Fa. Bez zasahovania od démonov by ste sa nemohli zbaviť určitých pripútaností a bez zasahovania od démonov by ste nemohli odstrániť karmu. Toto je pravda. Ľudia, predmety a žijúce bytosti všetky majú tieto dve črty. Ľudia sa skladajú z povahy Budhu a povahy démona. Keď sa kultivujete podľa budhistických princípov, v skutočnosti sa zbavujete svojej démonickej povahy. Keď ľudia poľavia a nie sú viazaní morálnymi hodnotami, vtedy sa démonická povaha plne prejaví. Keď sú ľudia rozrušení, hystericky kričia a rozzúria sa, to sa plne prejavuje démonická povaha. Teraz vychádzajú von desaťtisíce démonov. Existujú vo všetkých oblastiach spoločnosti a vedú ľudí k tomu, aby dali priechod svojej démonickej povahe. V dielach výtvarného umenia, hereckého umenia a literatúry sa ukazujú svojvoľné veci bez spravodlivých myšlienok – akoby [tí ľudia] boli v pomätenom stave – ako sa líšia od duchov a démonov? Muži nosia veľmi dlhé vlasy s čudnými účesmi, vyzerajú ako polo-muži a polo-ženy a to sa hovorí, že je výzor umelca alebo hudobníka. V skutočnosti sú to všetko zvrátené mentality, ktoré sú poháňané démonickou povahou.

Iba tí, ktorí sú viazaní morálnymi hodnotami, prejavujú Budhovskú povahu. Čo je kultivovanie Budhovstva? Je to zbavovanie sa vašej démonickej povahy a prispôsobovanie sa povahe Budhu. To, o čom som práve hovoril, je na veľmi vysokej úrovni a je to veľmi špecifické . To je všetko, čo dnes poviem. (dlhý a nadšený potlesk)