FALUN DAFA

 

Základy pre ďalší pokrok

(Diel  III)

 

 

(Slovenská verzia)

 

 

 

Li Chung-č’

 

 

 

 

Preklad aktualizovaný v auguste 2015

 

 


Obsah

 

Blahoprajné prehlásenie konferencii Fa v New Yorku. 5

Všetci učeníci Dafa vo svete, šťastný nový rok! 5

Pozerajte sa na veci so spravodlivými myšlienkami 5

Požehnanie z Dafa. 6

Komentár 6

Spravodlivé myšlienky. 6

Novoročné želania od Majstra. 8

Novoročné želania učeníkom Dafa v roku 2003. 8

Komentár ku článku učeníka. 9

Komentár ku článku učeníka. 9

Komentár ku článku učeníka. 10

Komentár ku článku učeníka. 10

Majstrov pozdrav učeníkom Dafa k novému roku 2004. 10

Majstrov Zákon vyučovaný na medzinárodnej telekonferencii 11

Zastavte zlé skutky spravodlivými myšlienkami 12

Odstráňte temných prisluhovačov so spravodlivými myšlienkami 13

Majte jasno. 14

Komentár ku článku učeníka. 14

Konferencii Fa v Montreáli, Kanada. 14

Majstrov odkaz Európskej Fa konferencii vo Viedni 15

Zanechajte ľudské pripútanosti a zachráňte ľudí vo svete. 15

Komentár ku článku učeníka. 16

V náprave Zákona musia byť vaše myšlienky spravodlivé, nie ľudské. 16

Pozdravy. 17

Výstraha paličkou. 18

Európskej konferencii výmeny skúseností v roku 2005. 20

My sa nezapájame do politiky. 21

Novoročné pozdravy. 24

Otáčanie kolesa smerom k ľudskému svetu. 24

Európskej Fa konferencii 2005 v Štokholme. 27

Študujte dobre Fa a zbavenie sa pripútaností nie je ťažké. 27

Odložte ľudskú myseľ. 27

Všetkým učeníkom Dafa vo svete a v Číne: Šťastný Sviatok mesiaca! 28

Kráčajte priamo po vašej ceste. 29

Pražskej Fa konferencii 29

Čím bližšie ku koncu, tým máte byť usilovnejší 30

Zrelí 31

Fa konferencii v Izraeli 32

Odpoveď učeníkom Dafa v Peru. 32

Blahoželanie. 33

Odstraňovanie zla. 33

Prejdite smrteľnou skúškou. 35

Ukrajinskej Fa konferencii 36

Konferencii Fa v Chicagu. 37

Úplne rozpustite zlo. 37

Austrálskej Fa konferencii 38

Ďakujem vnímajúcim bytostiam za ich pozdravy. 39

Ešte raz o „politike“. 39

Úplne rozpustite všetky rušivé božstvá v troch ríšach, ktoré sa zúčastňujú zasahovania do nápravy Fa. 40

Ohľadom románu Vesmírna Katastrofa. 41

Kanadskej Fa konferencii 42

Konferencii Fa v Minnesote,  stredozápad USA.. 42

Európskej Fa konferencii 43

Konferencii Fa vo Francúzsku. 43

Pozdrav. 44

Pozdravy. 44

Komentár 45

Preosievanie piesku. 45

Objasnenie. 46

Opäť želám európskej konferencii Fa úplný úspech. 46

Komentár 47

Pozdravy. 47

Buďte bdelí 47

Čistenie. 49

Fa konferencii na stredozápade USA.. 51

Fa konferencii v Brazílii 51

Komentár 51

Európskej Fa konferencii 52

Prvej Fa konferencii v Indii 53

Komentár 53

Čo znamená pomáhať Majstrovi napravovať Fa?. 53

Dávajte pozor na vytváranie démonov vo vlastnej mysli 55

Ohľadom problému s vyberaním peňazí 56

Základný cieľ objasňovania pravdy. 57

 


Blahoprajné prehlásenie konferencii Fa v New Yorku

Konferencii Fa v New Yorku:

Zdravím všetkých!

Najprv by som chcel zaželať konferencii Fa úspech! To, čo história zverila učeníkom Dafa, sú všetko najveľkolepejšie veci. V súčasnosti, všetko to, čo robíte, je najsvätejšie, všetko to, čo robíte, je pre vnímajúce bytosti, a všetko to, čo robíte, vytvára budúcnosť.

V minulosti histórie ste priniesli ľudstvu nádheru, ktorú by malo mať; v súčasnosti histórie vám Dafa zveril poslanie spasiť všetky vnímajúce bytosti; v budúcnosti histórie všetko to vaše, čo je čisté a spravodlivé, bude tým, čo zaručí, že kolosálna nebeská klenba bude mať tvorenie a stagnáciu, ale nie zničenie. Kráčajte dobre po svojej ceste. Bytosti, ktoré sú spasené, budú vašimi bytosťami. Všetko, čo robíte, ustanovuje všetko, čo dovŕšite.

 

Li Chung-č’

1. februára 2002

Všetci učeníci Dafa vo svete, šťastný nový rok!

Li Chung-č’

11. februára 2002

Pozerajte sa na veci so spravodlivými myšlienkami

Práve teraz, použitie televízie učeníkmi Dafa v Číne, aby sa umožnilo ľuďom dozvedieť sa pravdu, odhaľuje prenasledovanie zla, zachraňuje vnímajúce bytosti, ktorých mysle boli otrávené klamstvami zla a je to nádherný čin milosrdenstva.

Skupina zlých politických lotrov nikdy nenasledovala zákon pri zaobchádzaní s učeníkmi Dafa, takže kvôli vašej pripútanosti k strachu neodsudzujte akcie, ktoré učeníci Dafa podnikajú keď objasňujú pravdu. Nech zlo akokoľvek prenasleduje, to, čo čaká učeníkov Dafa je i tak Dovŕšenie, a to, čo čaká zlé bytosti, nie je nič iné ako večné splácanie v pekle za všetko to, čo spravili, keď prekážali náprave Fa a prenasledovali učeníkov Dafa.

 

Li Chung-č’

8. marca 2002

Požehnanie z Dafa

Desať rokov nápravy Fa obnovilo vesmír, zachránilo bezpočet vnímajúcich bytostí od skazy a zničenia, a ustanovilo večné princípy Fa a nezmernú múdrosť nemerateľnej kolosálnej kozmickej klenby. Toto je požehnaním pre vnímajúce bytosti a je to mocná cnosť učeníkov Dafa.

Majster šíril Dafa desať rokov. Dokonca v ľudskom svete boli predurčenia značne zmenené. Katastrofa s kométou predurčená v histórii už neexistuje, tretia svetová vojna bola odvrátená a nebezpečie z roku 1999 z  nebeského a pozemského cyklu tvorenie-trvanie-degenerácia-zničenie sa už nikdy nezopakuje. Náprava Fa ľudského sveta príde čoskoro. Vnímajúce bytosti vo svete [sa budú snažiť] splatiť spásnu milosť Dafa a učeníkov Dafa. Aké nádherné. Nádherné. Naozaj nádherné!

 

Li Chung-č’

19. mája 2002

Komentár

Tieto myšlienky sú naozaj dobré. Ak všetci čínski učeníci Dafa dokážu viac dbať na svoje správanie sa v každodennom živote, byť upravenejší, a byť ohľaduplní k druhým vo všetkom, čo robia, potom to je správanie sa učeníkov Dafa. Ako váš Učiteľ, počas všetkých tých rokov vyučovania Fa som vždy robil veci so zmyslom pre zodpovednosť k spoločnosti a k jej ľuďom.

Všetci učeníci Dafa, ktorí sa zúčastňujú zhromaždení pred čínskymi ambasádami a konzulátmi, sú pozoruhodní. Naozaj ste vydržali veľa. Počasie je veľmi horúce, teraz si dávajte pozor, aby ste sa dobre postarali o seba.

 

Li Chung-č’

21. júna 2002

Spravodlivé myšlienky

Vysielanie spravodlivých myšlienok učeníkmi Dafa v tomto jedinečnom historickom období – aby sa zmenšilo prenasledovanie Dafa, učeníkov Dafa a ľudí vo svete zlými bytosťami – hralo veľmi dôležitú úlohu. Veľký počet zlých bytostí bolo včas vyčistených predtým ako príde sila nápravy Fa a to znížilo mnohé potenciálne straty. Avšak zlé bytosti už vidia svoj zánik, a tak konajú čoraz šialenejšie. Učeníci Dafa sú teraz jednou, jedinou  nádejou na spásu pre vnímajúce bytosti. A tak, aby ste robili nápravu Fa účinnejšie, zatiaľ čo objasňujete fakty, musíte brať vysielanie spravodlivých myšlienok veľmi vážne a včas vyčistiť zlo a vaše vlastné problémy, aby ste neboli zneužití zlom. V súčasnosti sú stále ešte nejakí žiaci, ktorí dobre nepochopili základnú podstatu vysielania  spravodlivých myšlienok. Niektorí žiaci sú presne v rovnakom stave ako pri meditácii – dokonca aj keď robia meditáciu, niektorí žiaci sú v stave polospánku, v stave, keď ich myseľ nie je dostatočne bdelá, alebo sú v stave, v ktorom ich vážne vyrušujú blúdiace myšlienky – takže nemôžu dosiahnuť veľmi dobrý účinok. Sú aj žiaci, ktorí sa vo svojej mysli špeciálne zameriavajú na jeden alebo zopár zlých elementov keď vysielajú spravodlivé myšlienky a to zabraňuje tomu, aby gong a nebeské sily, ktoré vysielajú, mali  maximálny účinok. Samozrejme, v osobitnej situácii, keď sa či už sami alebo v skupine počas vysielania spravodlivých myšlienok zameriavate na jednu zlú bytosť alebo na niekoľko zlých bytostí, tak by ste takto mali postupovať a sústredená sila je nesmierna. Avšak počas obyčajného, každodenného vysielania spravodlivých myšlienok spoločne by ste mali stíhať zlo v širšom rozsahu. Nemali by ste sa zamerať na jednu alebo zopár zlých bytostí každý deň, každý krát.

Treba to robiť takto: (1) Mali by ste sústrediť svoju pozornosť a svoje úsilie, vaša myseľ musí byť absolútne jasná a racionálna, sila vašich myšlienok musí byť koncentrovaná a veľká, aby ste mali monumentálnosť najvyššej moci, ktorá môže zničiť všetko zlo vo vesmíre. (2) Učeníci, ktorí v súčasnosti nie sú schopní vidieť iné dimenzie, môžu sústrediť silu myšlienok povedaním slova Mie,[1] potom ako ukončia vyslovenie formuly. Slovo Mie musí byť také silné, že bude veľké ako kozmické telo, aby v každej dimenzii bolo obsiahnuté všetko a nebolo vynechané nič. (3) Učeníci, ktorí môžu vidieť zlé bytosti v iných dimenziách, môžu riešiť veci podľa situácií, ktorých sú si vedomí. Ich spravodlivé myšlienky musia byť silné a mali by naplno použiť svoju múdrosť. Jedna spravodlivá myšlienka sama osebe prekoná sto zlých vecí. (4) Pri vysielaní spravodlivých myšlienok je účinok rovnaký so zatvorenými aj s otvorenými očami. Ak máte oči otvorené, musíte dosiahnuť stav, v ktorom si naozaj nevšímate veci, ktoré vidíte v dimenzii svetských ľudí.

Keď vysielate spravodlivé myšlienky, bez ohľadu na to ako búrlivo sa veci prejavia, na povrchu by všetko malo byť pokojné. Toto sa hlavne vzťahuje na situácie, keď ste v práci alebo v niektorých iných špecifických prostrediach; nemusíte držať svoju dlaň zvislo a výsledok bude rovnaký. Pokiaľ si udržíte spravodlivé myšlienky silné a koncentrujete svoju myseľ, môžete dosiahnuť rovnaký výsledok. Avšak za normálnych okolností by ste mali držať dlaň zvislo alebo spraviť lotosovú pozíciu rúk.

Aby ste zmenšili straty a spasili vnímajúce bytosti, využite naplno svoje mocné spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa! Ukážte svoju mocnú cnosť!

 

Li Chung-č’

13. októbra 2002

Novoročné želania od Majstra

Šťastný nový rok všetkým učeníkom Dafa na celom svete!

Zatiaľ čo sa vynárate z útrap, zatiaľ čo zachraňujete ľudí vo svete, a zatiaľ čo sa stávate jasnejšie uvažujúcimi a zrelšími, ste sa dostali cez ďalší rok. Na zvyšku cesty, s božskými spravodlivými myšlienkami a spravodlivými činmi, kiež by ste splnili veľkolepé prísahy, ktoré ste zložili pred dejinami!

 

Nekonečná cesta sa chýli ku koncu

A prenikavá hmla sa postupne vytráca

Kým spravodlivé myšlienky dávajú najavo moc Bohov

Návrat do neba už nie je len želaním

 

 

Li Chung-č’

31. decembra 2002

 

Novoročné želania učeníkom Dafa v roku 2003

Dafa učeníci v Číne, šťastný nový rok!

Dafa učeníci vo svete, šťastný nový rok!

 

Zostupovanie do ľudského sveta

 

Otáčanie Faluna určite šialenstvom sprevádzané bude

Zdroje celej krajiny načisto vyčerpané, len kvôli mne

Pokojne sledujem, šašova hra diabolská už končí sa

Všetko čo zostalo je len prach, čo vetrom nesie sa

Reinkarnácií rokov päťtisíc, cez chmáry a dažde

Keď vrstva piesku zmetie sa, uvidíme dobré i zlé

V tejto veľkej hre, najvýznamnejším hrdinom kto je

Len kvôli vnímajúcim bytostiam na javisko prišiel

 

 

Li Chung-č’

29. deň 12. mesiaca roka Ren Wu v mesačnom kalendári

31. januára 2003

(Preklad aktualizovaný 3. februára 2003.)

Komentár ku článku učeníka

Správne povedané. Cesta kultivácie každého človeka je odlišná, spôsob, akým každý potvrdzuje Fa, je odlišný, ich spoločenské vrstvy sú odlišné, ich povolania sú odlišné a ich okolie je odlišné, ale oni sa všetci aj tak môžu kultivovať. Toto je cesta, ktorú Dafa poskytuje kultivujúcim. Učeníci Dafa sú jedno celkové telo a ja potvrdzujem všetko, čo robia počas nápravy Fa – všetci robia to, čo by mali robiť učeníci Dafa. Rôzne prístupy sú v skutočnosti vše-zahŕňajúcou cestou, v ktorej sú úlohy dynamicky rozdeľované pri účinkovaní Fa, a sila Fa je odrazom celého tela.

 

Li Chung-č’

16. februára 2003

upravené 8. októbra 2005

Komentár ku článku učeníka

Myšlienky v tomto článku sú dobre predložené a autor má veľmi jasné porozumenie Majstrovej nápravy Fa a potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa. Ak všetci učeníci Dafa dokážu byť takto racionálni a jasne uvažujúci, a budú mať spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy pri potvrdzovaní Fa, potom nebude existovať žiadne prenasledovanie a nebudú existovať žiadne medzery, ktoré by zlo mohlo zneužiť. Pre mňa nie je dôležité, kto napísal tento článok. Pokiaľ to, čo je ukázané v danom článku, je niečo efektívne pre potvrdzovanie Fa študentmi Fa, podporujem to – dokonca aj v prípade, že článok bol napísaný niekým, kto je proti nám. Je to preto, že v skutočnosti zachraňujeme všetky bytosti a pokiaľ prenasledovanie neskončilo a neukončila sa kultivačná cesta učeníkov Dafa, poskytuje to ľuďom príležitosti a dáva im to nádej.

 

Li Chung-č’

29. augusta 2003

upravené 8. októbra 2005

Komentár ku článku učeníka

Odporúčam, aby si všetci učeníci Dafa prečítali tento článok.

 

Li Chung-č’

1. novembra 2003  

Komentár ku článku učeníka

Odhaľovanie skazených policajtov a zlých ľudí a zverejňovanie ich zlých činov je mimoriadne účinné na šokovanie a skrotenie tých iracionálnych, krutých ľudí. V rovnakom čase, objasňovanie pravdy ľuďom na miestnej úrovni najpriamejšie odhaľuje a vytvára verejné povedomie o krutom prenasledovaní. Je to tiež výborný spôsob na spásu ľudí, ktorí boli otrávení a podvedení klamstvami. Dúfam, že všetci učeníci Dafa aj noví študenti v Číne to budú tiež robiť.

 

Li Chung-č’

15. novembra 2003

upravené 8. októbra 2005

Majstrov pozdrav učeníkom Dafa k novému roku 2004

Učeníci Dafa v Číne,

Učeníci Dafa vo svete,

 

Šťastný nový rok!

 

Trvalé alebo chvíľkové – všetko je spôsobené časom

Náprava Fa vytvorila Novú Epochu

Dlhé, vleklé roky slávy a utrpenia

Všetko kvôli dnešnému naplneniu veľkolepých sľubov

 

Kvôli všetkým živým bytostiam,  kvôli potvrdzovaniu Dafa, usilovne pokračujte na ceste k božstvu! Večná dokonalosť bude existovať popri vašej sláve!

 

Li Chung-č’

31. decembra 2003

Majstrov Zákon vyučovaný na medzinárodnej telekonferencii

Kniha[2] do určitej miery prispieva k odhaľovaniu zla prenasledujúceho učeníkov Dafa a k spáse ľudí. Môžete ju vydávať v bežnej spoločnosti, bez obáv ju šíriť medzi svetskými ľuďmi, alebo ju publikovať na pokračovanie na niektorých webstránkach určených pre verejnosť. Nešírte ju však medzi našimi žiakmi, aby ste nespôsobili rušenie. Nič nemá zasahovať do toho, ako žiaci postupujú k dovŕšeniu a potvrdzujú Zákon.

Čo sa týka jej obsahu, mnohé časti v knihe boli napísané s ľudskými pripútanosťami. Rozhodne nemôžeme medzi žiakmi propagovať to, že niekto je pripútaný k napísaniu knihy odhaľujúcej prenasledovanie a kvôli tomu sa nechá transformovať zlom. Viete, čo znamená „transformácia“? V skutočnosti Bohovia vidia toto: tá osoba sa odtiaľ dostala, aby odhalila zlo, lebo to už nemohla ďalej vydržať a jej snaha dostať sa odtiaľ bola v skutočnosti pripútanosťou, ktorej sa nebola schopná vzdať. Učeník Dafa sa za žiadnych okolností nemá nechať transformovať zlom – aj keby to bolo kvôli odhaleniu prenasledovania. Okrem toho, odhalenie prenasledovania nie je konečným cieľom kultivácie učeníka Dafa. Takže nemôžeme nechať iných žiakov, ktorí úplne neodstránili svoje ľudské pripútanosti, aby nasledovali tento príklad, a už vôbec sa tá kniha nemá šíriť medzi žiakmi na webstránkach pre žiakov.

Kultivácia je vážna vec. Chcem, aby ste sa vykultivovali na Bohov, a v tomto procese ste schopní potvrdzovať Zákon. Preto som vám odovzdal Veľký Zákon, a preto som vám dal nebývalú, večnú slávu. Nie je to kvôli tomu, aby ste sa jednoducho stali hrdinom medzi svetskými ľuďmi pri kladení odporu proti prenasledovaniu. Bolo to preto, aby ste potvrdzovali Zákon, zatiaľ čo negujete usporiadania starých síl a odporujete prenasledovaniu a pomocou tohto postupujete k božstvu.

 

Li Chung-č’

19. januára 2004

Zastavte zlé skutky spravodlivými myšlienkami

V porovnaní s minulosťou sa teraz zlé faktory, ktoré prenasledujú učeníkov Dafa, stali mimoriadne nepatrnými, avšak nedobrí ľudia a zlí policajti stále konajú zlé skutky proti učeníkom Dafa. Týmto ľudské bytosti páchajú hriechy priamo voči Bohom. Preto to môžete zastaviť použitím rozličných prístupov, ako napríklad odhaľovaním zlých skutkov, objasňovaním pravdy, alebo tým, že im priamo telefonujete.

Všetko, čo v súčasnosti robia učeníci Dafa, je na záchranu ľudí vo svete a všetkých bytostí, na odhalenie prenasledovania a na ukončenie prenasledovania. Takže nemôžete uznať žiadne z rôznych činov, ktorými zlo prenasleduje a ešte menej by ste mali dovoliť zlu, aby robilo čo sa mu zachce pri prenasledovaní učeníkov Dafa. Keď podlí policajti a nedobrí ľudia nepočúvajú dohováranie a neprestávajú robiť zlo, môžete ich zastaviť spravodlivými myšlienkami. Keď majú učeníci Dafa silné spravodlivé myšlienky a nemajú žiaden strach, môžu použiť spravodlivé myšlienky, aby to obrátili proti tým zločincom. Či ide o zlých policajtov, ktorí používajú elektrické obušky alebo o nedobrých ľudí, ktorí vykonávajú prenasledovanie tým, že vám pichajú lieky, môžete použiť svoje spravodlivé myšlienky, aby ste presmerovali elektrický prúd alebo ten liek späť na toho násilníka. Môžete to spraviť so vztýčenou dlaňou alebo bez vztýčenej dlane – bude to fungovať hneď ako sú spravodlivé myšlienky vyslané.

Keď ste rôznym spôsobom prenasledovaní, môžete to so spravodlivými myšlienkami obrátiť na tých nedobrých ľudí, aby ste zastavili prenasledovanie. Toto zahŕňa aj tých, ktorí napádajú žiakov údermi a kopancami – silné spravodlivé myšlienky môžu spôsobiť, že tie rany a kopance dopadnú na toho človeka, ktorý ich vyslal, alebo sa podlí policajti a nedobrí ľudia začnú oháňať proti sebe, a môžu tiež preniesť všetku bolesť a rany na toho zlého človeka alebo policajta, ktorý vám ublížil. Predpokladom je však to, že máte silné spravodlivé myšlienky, žiaden strach a žiadne ľudské pripútanosti, žiadne obavy alebo nenávisť – bude to účinné iba vtedy, ak ste v takomto stave a bude to mať účinok hneď ako vyšlete svoje myšlienky. Zatiaľ čo vysielate spravodlivé myšlienky, nezmätkujte a nemajte strach, a pokiaľ násilie toho podlého človeka pokračuje, stále vysielajte spravodlivé myšlienky. Toto sa nesmie použiť pri žiadnom inom človeku a pri žiadnej inej príležitosti, ktorá sa netýka prenasledovania. Pre učeníkov Dafa je najdôležitejšia spása ľudí a robenie dobra. Tieto spravodlivé myšlienky sú na zastavenie zlých ľudí, aby nekonali zlo, na varovanie ostatných nedobrých ľudí, na zabránenie ľuďom vo svete dopúšťať sa hriechov,  a ich cieľom je stále ešte spasiť všetky bytosti.

 

Li Chung-č’

15. februára 2004

Odstráňte temných prisluhovačov so spravodlivými myšlienkami

Čo sa týka vecí v súčasnosti, prehnití démoni, ktorí sa zúčastňovali prenasledovania učeníkov Dafa, už boli odstránení do bodu, že tých, čo ostalo, je mimoriadne málo a nemôžu mať veľký účinok. Za týchto okolností, všetci rozliční Bohovia, ktorých staré sily nechali vojsť do Troch ríš v minulosti – tých, ktorých oni sami chcú odstrániť, ktorí sú na nízkych úrovniach, ktorí sa pokazili a časť ktorých má podobu Budhov, Taov a iných Bohov – už mali byť dávno zničení a odstránení na základe zákona starého Fa vzniku-trvania-degenerácie-zničenia. Dôvodom, prečo im staré sily dovolili vojsť do Troch ríš na začiatku nápravy Fa, bolo nechať ich zasahovať do nápravy Fa a zúčastniť sa prenasledovania učeníkov Dafa.

Staré sily vedeli, že robenie týchto vecí je obrovským hriechom. Obávali sa, že za priame zhrešenie proti náprave Fa budú zvrhnuté do pekla, a tak zvonka Troch ríš riadili týchto nedobrých Bohov (temných prisluhovačov), ktorí sú v Troch ríšach, a temní prisluhovači zase riadili prehnitých démonov, aby rušivo zasahovali do nápravy Fa a prenasledovali učeníkov Dafa. Všetko prenasledovanie učeníkov Dafa v týchto rokoch sa dialo pod ich priamym velením. Ich hriechy sú teraz bezhraničné a váha zla a hriechov, ktoré spravili, je už väčšia ako to, čo dokážu uniesť.

Zničenie starých síl ako celku a všetkých zostávajúcich činiteľov, ktoré budú odstránené, je zviazané s obrovskými hriechmi temných prisluhovačov. Temní prisluhovači boli časťou všetkého rušenia veľkých i malých vecí, ktoré sa stali všetkým učeníkom Dafa od začiatku ich kultivácie a všetkých rozličných situácií, ktoré sa objavili v osobnej kultivácii učeníkov Dafa; využili každú príležitosť. Počet temných prisluhovačov je veľký, pričom v tejto dimenzii sú telá, ktorými sa prejavujú, dosť malé. Od väčších, ktoré majú veľkosť mince, až po menšie, ktoré sú veľkosti hrotu pera; väčšina z nich má veľkosť ako špička pera. Mohli počuť všetok Fa, ktorý som vyučoval počas týchto rokov a po celý čas som im dával šance, avšak oni pokračovali v robení najhorších vecí. Ako výsledok postupu nápravy Fa a činov učeníkov Dafa vedených spravodlivými myšlienkami boli prehnití démoni zničení v takom rozsahu, že ich je už príliš málo na to, aby boli pre nich použiteľní, a tak sa temní prisluhovači teraz sami zúčastňujú vecí, ktoré predtým robili prehnití démoni. Priamo prenasledujú učeníkov Dafa a rušivo zasahujú do nápravy Fa.

Kvôli tomu, všetci učeníci Dafa, nováčikovia aj dlhoroční študenti: keď vysielate spravodlivé myšlienky, okrem cieľov na ktoré sa špecificky zameriavate, zamerajte sa priamo na tých temných prisluhovačov a úplne ich odstráňte. Zároveň, keď vysielate spravodlivé myšlienky, musíte mať svoju myseľ sústredenejšiu, čistejšiu a pevnejšiu, aby ste zmobilizovali vaše veľké schopnosti, rozložili všetkých temných prisluhovačov a prehnitých démonov a odstránili posledné rušenie, ktoré pochádza z iných dimenzií.

Nenechajte už zlo zneužívať medzery a prestaňte sa nechať vyrušovať ľudskými pripútanosťami. Robte dobre veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť a kráčajte dobre posledným úsekom cesty. Spravodlivé myšlienky, spravodlivé činy.

 

Li Chung-č’

16. marca 2004

Majte jasno

Ak vy, ako študenti [Dafa], nenasledujete požiadavky Majstra, rozhodne to nie je obyčajná vec. Staré sily zostavili pre všetkých učeníkov Dafa súbor ich vlastných vecí, takže ak učeník Dafa nenasleduje požiadavky Majstra, musí nasledovať usporiadania starých síl. Staré sily sú v podstate gigantickými skúškami a súženiami, ktoré vás neustále sprevádzajú a ktoré sú zamerané na to, či sú učeníci Dafa v náprave Fa schopní vykročiť vpred.

Ak po prejdení týmito tvrdými skúškami nemajú niektorí študenti stále ešte jasno, potom premeškajú [príležitosti naviazané na] všetko toto. Iba keď nasledujete požiadavky Majstra, potvrdzujete Fa a kultivujete sa ako učeníci Dafa, iba vtedy ste opravdiví učeníci Dafa.

 

Li Chung-č’

8. mája 2004

Komentár ku článku učeníka

Všetci učeníci Dafa, či sú v Číne alebo v iných častiach sveta, by mali pri svojich prístupoch, ktoré používajú na odporovanie prenasledovaniu, venovať pozornosť bezpečnosti učeníkov Dafa v Číne. Všetky činy, ktoré ohrozujú bezpečnosť učeníkov Dafa, by mali byť zastavené.

 

Li Chung-č’

31. máj 2004

upravené 8. októbra 2005

Konferencii Fa v Montreáli, Kanada

Zdravím vás! Pomocou neustálych snáh učeníkov Dafa počas posledných niekoľkých rokov a pomocou vášho objasňovania pravdy majú ľudia vo svete čoraz jasnejšiu a jasnejšiu myseľ. Zachránili ste viac a viac bytostí a spolu s týmto ste si ustanovovali budúcnosť učeníkov Dafa. Toto je chvályhodné a hodné blahoželania.

Na našich konferenciách Fa neustále zhŕňate, čo ste zažili a naučili sa. Pri potvrdzovaní Fa a premieňaní na skutočnosť to, ako sa učeníci Dafa majú kultivovať, stále máte isté nedostatky. Plne použite dobré veci, ktoré ste sa naučili a posilnite svoje spravodlivé myšlienky a keď tak spravíte, dovolí vám to činiť sa ešte lepšie vo veciach učeníkov Dafa.

Táto konferencia Fa je veľkolepým stretnutím učeníkov Dafa a je to odraz učeníkov Dafa ustanovujúcich si svoju mocnú cnosť. Neprestávajte so svojimi snahami a poďme sa činiť ešte lepšie v tomto záverečnom čase. Želám vám úplný úspech.

 

Li Chung-č’

20. júna 2004

Majstrov odkaz Európskej Fa konferencii vo Viedni

Európskej Fa konferencii vo Viedni:

Zdravím vás!

Mali by sme spraviť naše konferencie Fa veľkolepými stretnutiami, na ktorých zhrnieme, čo sme zažili a naučili sa, zistíme, kde máme nedostatky, využijeme to, čo sme dosiahli a ustanovíme si spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa. Vážte si všetko, čo ste spravili a na ceste pred sebou sa čiňte ešte lepšie.

Majster vás všetkých pozoruje a vždy sa teší na dobré správy od vás.

Nakoniec, želám konferencii Fa úplný úspech!

 

Li Chung-č’

20. júna 2004

Zanechajte ľudské pripútanosti a zachráňte ľudí vo svete

Učeníci Dafa ako celok prešli cez obdobie osobnej kultivácie. V súčasnosti, pretože obrovský prúd nápravy Zákona napreduje, obdobie učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon sa približuje k dovŕšeniu a história vstúpi do novej fázy. Odteraz, učeníci Dafa v Číne, rovnako ako všetci ostatní, aj noví učeníci aj dlhoroční učeníci, by mali opustiť svoje dlho-trvajúce ľudské pripútanosti a začať v širokej miere využívať príležitosti a zachraňovať ľudí vo svete. Hneď ako sa súčasné časové obdobie skončí, začne sa prvý proces širokého rozsahu odstraňovania vnímajúcich bytostí. Pre učeníka obdobia nápravy Zákona nie je cieľom kultivácie osobné oslobodenie: keď ste prišli, vašou veľkou túžbou bolo zachraňovanie vnímajúcich bytostí a toto je zodpovednosť a misia, ktorú vám zverila história v náprave Zákona. Máte teda zachrániť veľký počet bytostí. Učeníci Dafa, nezanechajte tú veľkolepú zodpovednosť, ktorá vám bola udelená v náprave Zákona a už vôbec by ste nemali sklamať tie bytosti, pretože ste teraz ich jedinou nádejou pre vstup do budúcnosti. Kvôli tomuto dôvodu, všetci učeníci Dafa, žiaci noví aj dlhoroční, mali by ste sa pustiť do práce a začať v širokej miere objasňovať pravdu. Toto platí najmä pre učeníkov Dafa v Číne: každý musí vyjsť a objasňovať pravdu, priniesť ju do každého poľa a údolia, do všetkých hôr a kopcov, nevynechajúc jedinú oblasť, kde sú ľudia. Čo sa týka ľudí, ktorí sa chcú potom, čo im objasníte pravdu, naučiť praktizovanie, mali by ste pre nich zariadiť, aby čo najskôr študovali Zákon a naučili sa cvičenia. Oni sú ďalšou skupinou učeníkov, ktorí sa budú kultivovať.

Keď objasňujete pravdu, musí byť vašou prioritou študovanie Zákona. A prestaňte čítať a šíriť tie falošné písma, ktoré spravili prehnití démoni, ktorí poškodzujú Zákon a ktoré zlo rozširuje, využívajúc študentov, ktorí slabo študovali Zákon a prechovávajú silné ľudské pripútanosti. Udržujte si svoje spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy, udržujte si jasnú hlavu a racionálne a v širokej miere zachraňujte ľudí vo svete.

 

Li Chung-č’

1. septembra 2004

Komentár ku článku učeníka

Tento článok je výborný. Jeho pochopenie toho, prečo učeníci Dafa potvrdzujú Zákon, je zreteľné, spravodlivé myšlienky za ním sú silné, a je logický a jasný. Dúfam, že učeníci Dafa v Číne si ho všetci prečítajú. Učeníci Dafa potvrdzujú Veľký Zákon a nemali by byť pripútaní k výsledku toho stretnutia skazenej strany. Je to preto, že všetko v ľudskej spoločnosti existuje kvôli Dafa a pre kultiváciu učeníkov Dafa. Či je niečo spravodlivé alebo skazené, predsa však to môže konať len v súlade s potrebami Dafa.

 

Li Chung-č’

19. septembra 2004

upravené 8. októbra 2005

V náprave Zákona musia byť vaše myšlienky spravodlivé, nie ľudské

Moji učeníci Dafa, ktorí máte silné ľudské myšlienky: cesta, po ktorej vás vediem smeruje k božstvu, avšak niektorí žiaci sa jednoducho tvrdošijne držia ľudských názorov. Predtým, v osobnej kultivácii, ste vždy videli úžitok Dafa ako úžitok pre ľudskú spoločnosť, počas trápení ste brali prenasledovanie učeníkov Dafa zlými bytosťami v tomto vesmíre použitím nedobrých ľudí za ľudské činy; a keď sotva nejaké zlo zostáva v náprave Zákona ako učeníci Dafa potvrdzujú Zákon spravodlivými myšlienkami a odstraňujú zlo, a ako ľudia vo svete začínajú vidieť veci jasne, vkladáte svoje nádeje na ukončenie prenasledovania do bežných ľudí.

Čo sa však deje je, že vesmír prechádza cez nápravu Zákona. Čo sa deje v ľudskom svete je len to, ako sa bytosti na nízkej úrovni správajú, keď sa náprava Zákona dotkne obrovských nebeských tiel. Čo môžu už len ľudské bytosti spraviť bohom? Ak by nebolo vonkajších faktorov, odvážili by sa ľudia spraviť niečo bohom? To ako sa ľudská spoločnosť vyvíja nie je nič iné, ako výsledok bytostí na vysokých úrovniach ovládajúcich veci. Keď sa porovnáte s tými učeníkmi Dafa, ktorí majú silné spravodlivé myšlienky a ktorí sa činili dobre, musím sa vás spýtať, nemôžete naozaj pozdvihnúť svoje najvyššie pochopenie Dafa za túto ľudskú úroveň? Prečo sa v skutočnosti vlastne kultivujete? Aby ste dosiahli niečo pre ľudskú spoločnosť? Aby ste dosiahli niečo pre Čínu? Aby ste dosiahli niečo pre tú stránku učeníkov Dafa, ktorá je v ľudskom svete? Alebo len preto, aby svet spravil zadosť spravodlivosti pre učeníkov Dafa v ľudskom svete? Odovzdal som vám Zákon, aby ste dosiahli niečo pre ľudskú spoločnosť? Robím to, že vás vediem k božstvu v kultivácii, vediem vaše pochopenie, kúsok po kúsku, z ľudskosti a nad ľudskosť a cieľom je viesť vás k Dovŕšeniu a k vystúpeniu vašej bytosti.

Vysloboďte sa z toho! Ak vás ani táto najťažšia skúška nemôže prebudiť, potom keď Zákon napraví ľudský svet, budete sa môcť len pozerať – pozerať sa v úžase a s ľútosťou, s pocitom úzkosti a s trúchlivým zúfalstvom, že ste sa činili tak biedne – na veľkolepý pohľad na Dovŕšenie tých učeníkov Dafa, ktorí sa naozaj kultivovali. Je to stav žatia toho, čo ste zasiali. Nechcem zanechať ani jediného učeníka Dafa, ale musíte sa sami zlepšovať pomocou skutočného študovania Zákona a kultivácie! Pri potvrdzovaní Zákona by ste mali zachrániť ľudí vo svete a robiť dobre tri veci, ktoré majú robiť učeníci Dafa. Buďte usilovní! Odhoďte ľudské pripútanosti. Cesta k božstvu už nebude dlhá.

 

Li Chung-č’

19. septembra 2004

Pozdravy

Srdečná vďaka za pozdravy k Sviatku Mesiaca a za myšlienky od učeníkov Dafa v Číne a  rôznych národností po celom svete. Na oplátku by vám Majster rád povedal niekoľko slov. Učeníci Dafa kráčajú po božskej ceste. Nebuďte ovplyvnení zmenami v bežnom svete, využite čas na objasňovanie pravdy, záchranu ľudí vo svete, odstránenie prehnitých démonov a udržujte svoje myšlienky a činy spravodlivé. Učeníci Dafa v Číne, viac ako všetci ostatní, by mali vystupňovať svoje úsilie a robiť dobre veci, ktoré by mali robiť, a kráčať neustále usilovne napred.

 

Želám vám všetkým ku Sviatku Mesiaca ešte viac spravodlivých myšlienok!

 

Li Chung-č’

15. deň 8. mesiaca lunárneho roku Jiashen

Výstraha paličkou

V náprave Zákona budú všetky vesmírne posledné, zostávajúce veci znovuzrodené pomocou rozpadu a opätovného vytvorenia, a chvíľa keď Zákon napraví ľudský svet, sa stále viac približuje. Počas uplynulých piatich rokov ako učeníci Dafa potvrdzovali Zákon, ustanovili si mocnú cnosť Bohov, v ľudskej dimenzii zachránili veľký počet vnímajúcich bytostí a ľudí pomocou ich spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov, a zničili veľké množstvá prehnitých démonov a faktorov starých síl. Súdiac z toho, ako veci vyzerajú v ľudskom svete, zmenšili prenasledovanie a oslobodili aj vnímajúce bytosti a ľudí vo svete spod ovládania zlými bytosťami v iných dimenziách a spod faktorov, ktoré zasahujú do Dafa. Ľudia si začínajú jasne všímať prenasledovanie učeníkov Dafa a ľudí vo svete a rozmýšľať o ňom. Zlí ľudia vo svete, ktorí sa podieľali na prenasledovaní učeníkov Dafa, sa začínajú triasť od strachu a teraz svoju zlú povahu takmer držia na uzde; niektorí ľudia, ktorí robili zlo, dokonca prestali prenasledovať učeníkov Dafa. Všetko toto prispelo k omnoho lepšej situácii. Toto dosiahli učeníci Dafa pomocou spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov predtým, ako Zákon napraví ľudský svet. Učeníkov Dafa teraz Bohovia vidia v novom svetle, pretože sú to bytosti ukované Dafa uprostred nápravy Zákona – Učeníci Dafa. Cesta, po ktorej kráčali Učeníci Dafa pri potvrdzovaní Zákona – keď pritom ako sa kultivujú zachraňujú zároveň vnímajúce bytosti, prispôsobujú sa požiadavkám nápravy Zákona a rozkladajú a odstraňujú temných prisluhovačov a prehnitých démonov, ktorí majú negatívny dopad na nápravu Zákona a robia zlo proti učeníkom Dafa, ako aj všetky elementy zasahovania a prenasledovania usporiadané starými silami – toto je úplná cesta kultivácie, Dovŕšenia a stania sa veľkolepým Bohom, po ktorej kráčajú učeníci Dafa.

Naproti tomu, keď hovoríme o tých, ktorí sa skrývajú doma a „študujú Zákon“, bez ohľadu na výhovorku, je to v skutočnosti kvôli pripútanostiam, ktoré nemôžu opustiť. Títo ľudia dokonca vytvárajú malé skupinky, šomrú spoločne a robia cynické poznámky jeden na druhého a osvojili si negatívny postoj voči potvrdzovaniu Zákona učeníkmi Dafa a všetkému, čo robia učeníci Dafa, neustále sa rýpu v chybách a nedostatkoch v kultivácii iných študentov a dokonca šíria chýry v Číne a v zahraničí. Tým, čo robia, je zlo potešené a pomáha to zlu v prenasledovaní. Niektorí ľudia hovoria: „Ja čítam len Čuan Falun, nečítam nové jingweny.“ Ste stále mojím učeníkom? Dovoľte mi povedať vám to jasne: obdobie pred 20. júlom 1999 bolo obdobím osobnej kultivácie a poznávania Zákona, a v procese poznávania človek mohol dosiahnuť stav Dovŕšenia, ale toto nie je koniec kultivácie učeníka Dafa; v nasledujúcich piatich rokoch sa situácia obrátila, muselo sa ukázať, kto to skutočne môže dokázať a kto nie, tí, ktorí sa skutočne nekultivujú sú odstránení a tých päť rokov bolo časom, keď si tí učeníci Dafa, ktorí sa naozaj kultivujú, ustanovujú svoju mocnú cnosť a zachraňujú bytosti. Prečo bytosť musí byť zachránená osobne Dafa a mnou? Alebo, otvorene povedané, aká bytosť je hodná spasenia Veľkým Zákonom vesmíru? Pre bytosť, ktorá je spasená, môže to byť len osobné Dovŕšenie? Takže aká bytosť si zasluhuje byť Učeníkom Dafa? Povedali by ste, že ľudia, ktorí sa skrývajú doma a „študujú Zákon“ si to zasluhujú? Alebo tí, ktorí chcú len získať z Dafa, ale nechcú nič dať pre Dafa? Navyše, čo s tými, ktorí zatiaľ čo sú učeníci Dafa prenasledovaní, nechcú prehovoriť za Dafa a stále doma „čítajú knihu“ a pokúšajú sa dostať veci z Dafa – akí sú to ľudia? Posúďte sami.

Majster vidí, že nebezpečenstvo sa už k vám približuje. Neuznávam usporiadania starých síl a to zahŕňa toto prenasledovanie, ale vedel som, že staré faktory, ktoré budú zasiahnuté nápravou Zákona to spravia, a bolo len otázkou kedy a ktorí. Inými slovami, najlepšie by bolo, ak by sa prenasledovanie neudialo a ak by sa nebolo udialo, kráčali by ste po odlišných cestách v tej situácii. Teraz keď sa to prenasledovanie udialo, použil som ho na to, aby učeníci Dafa anulovali prenasledovanie pri potvrdzovaní Zákona, ustanovujúc si tak mocnú cnosť učeníkov Dafa. Myslíte si, že kultivačná cesta učeníkov Dafa by sa mala prispôsobiť vášmu strachu, túžbe po pohodlí a spokojnosti a všetkým vašim túžbam? Myslíte si, že náboženské kultivačné metódy a viery z dávnych dôb sú jediné formy kultivácie? Ak Tri ríše a všetko počas histórie ľudstva bolo naplánované pre nápravu Zákona vesmíru, potom jediným cieľom histórie bolo umožniť Dafa vytvoriť, počas priebehu histórie, vnímajúce bytosti a ľudstvo, spolu s ľudskou mysľou a kultúrou, takže keď sa Dafa bude široko rozširovať, ľudské myslenie im dovolí pochopiť Zákon a porozumieť tomu, čo je Zákon, čo je kultivácia, čo to znamená zachraňovať vnímajúce bytosti a tak ďalej, ako aj pochopiť rozmanitosť foriem kultivácie. Ak je to tak, neustanovovali potom kultivačné cesty a viery v histórii kultúru v tomto svete pre neskoršiu nápravu Zákona vesmíru? Aká cesta je pre ľudskú bytosť potrebná, aby sa stala Bohom? Bohovia na výšinách všetci hovoria, že som dal ľudským bytostiam rebrík do neba.

Sú ľudia, ktorí si myslia, že Majster, podobne ako ľudia vo svete, nemôže spraviť s prenasledovaním nič. Vedeli ste, že tá hlava démonov, okrem faktu, že staré sily sa starajú o to, aby to žilo až kým neskončia takzvané „skúšky“, aby to mohli použiť, sa pohybuje pod mojím vedením? Nepovedali niektorí ľudia, že keď poviem, aby to skočilo, tak to skočí, a keď poviem, aby šalelo tak šalie, a keď poviem, aby sa rozdivočilo tak sa rozdivočí? Neviete všetci, že keď niečo poviem alebo napíšem, vedie takmer celú tú chuligánsku bandu, ktorá prenasleduje učeníkov Dafa, aby to ihneď „študovali“, dňom i nocou? Teraz to vyzerá tak, že bol vyradený pri politickom zápase – nie je to preto, že skazení prehnití démoni, ktorí to ovládali, prestali fungovať? To je jediným dôvodom, prečo mu to ľudia mohli a odvážili sa spraviť. Ako by ste mohli popierať, že odhliadnuc od účinku nápravy Zákona, je to výsledok spravodlivého myslenia a správania sa učeníkov Dafa, odhaľovania prenasledovania a anulovania usporiadaní starých síl, pritom ako potvrdzujú Zákon, robia akcie proti prenasledovaniu a zachraňujú bytosti?

Niektorí ľudia majú členov rodiny, ktorí boli uväznení v prenasledovaní a sú prenasledovaní, ale namiesto toho, aby sa ponáhľali a spolupracovali so všetkými ostatnými, aby odporovali prenasledovaniu, ukončili prenasledovanie a zmenšili prenasledovanie svojich členov rodiny, hovoríte o veciach ako „študovanie Zákona doma“ a stále máte plno sťažností voči všetkému, čo učeníci Dafa robia. Vedeli ste, že keď sa prenasledovanie vašich členov rodiny, ktorí boli uväznení, zmenší alebo zastaví, je to výsledok toho, ako učeníci Dafa odhaľujú a šokujú zlé bytosti, vzdorujúc zlu a nebezpečenstvu, aby spravili akciu proti prenasledovaniu? Keď sa dostanú von, ako sa im dokážete pozrieť do očí? Čo ste pre nich spravili? Kultivujúca sa ľudská bytosť nie je kultivujúcim sa Bohom a každý v kultivačnom procese robí chyby; kľúčom je, ako sa k nim postavíte. Niektorí ľudia sú schopní si ich uvedomiť a niektorí nie sú, a potom sú tu ľudia, ktorí si ich nechcú uvedomiť, kvôli svojej pripútanosti k strachu a kvôli nejakým ďalším faktorom. Kultivácia nie je o zúčastňovaní sa politických bojov bežných ľudí a ešte menej je to boj o moc a zisk. Názory, zlé návyky a tendencie, ktoré ste si sformovali v bežnej spoločnosti a v politických kruhoch a tomu podobné, na tie sa pozerajú zhora aj bežní ľudia, takže tým viac by sa ich mal človek zbaviť v kultivácii.

Kultivácia je procesom, ktorý umožňuje ľudskej bytosti vystúpiť do neba a stať sa Bohom, takže ako by to nemohlo byť ťažké? Budhistické náboženstvo hovorievalo o „výstrahe paličkou“, takže dovoľte mi dať svoju verziu výstrahy paličkou tým, ktorí nedosahujú úroveň a dostali sa na pokraj nebezpečenstva.

 

Li Chung-č’

11. októbra 2004

Európskej konferencii výmeny skúseností v roku 2005

Pozdravujem všetkých učeníkov Dafa na konferencii!

Prechádzajúc cez prenasledovanie, ktoré trvá viac ako päť rokov, učeníci Dafa v Číne, ako aj učeníci Dafa v Európe a po celom svete, ktorí odhaľujú prenasledovanie, objasňujú fakty a zachraňujú vnímajúce bytosti – robili to, čo učeníci Dafa majú robiť. Spoločné úsilie učeníkov Dafa oboznámilo celý svet s pravdou a nenechá zlu žiadne miesto, kde by sa mohlo schovať. Toto plne ukázalo veľkoleposť učeníkov Dafa spravodlivého Zákona a spravodlivej viery.

Pokračujte všetci vo vašich usilovných snahách! Ľudská história neexistuje preto, aby najvyšším cieľom ľudí bolo bytie človekom a ľudská história nie je ani odpočinkovým miestom vytvoreným pre zlo, aby ukazovalo svoju zlobu. Ľudská história bola vytvorená kvôli náprave Zákona a iba učeníci Dafa sú hodní ukazovať tu svoju nádheru.

Ešte raz želám konferencii výmeny skúseností učeníkov Dafa úplný úspech!

 

Li Chung-č’

15. januára 2005

My sa nezapájame do politiky

Čo sa týka prenasledovania Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou (ČKS), mnohí čínski ľudia, ktorí nepoznajú pravdu, počas posledných niekoľkých rokov verili, že prenasledovanie bolo oprávnené. Bolo to vďaka tomu, že strana viac ako pol storočia svojej vlády nalievala do čínskych ľudí svoju stranícku kultúru. ČKS viedla čínskych ľudí k tomu, aby hodnotili veci, uvažovali nad vecami a konali na základe mentality, ktorá je presiaknutá kultúrou strany – kultúrou, ktorá bola vytvorená za špecifickým účelom. Tým, že prešli cez toto ideologické formovanie, čínski ľudia už nedokážu hodnotiť veci, uvažovať nad vecami, alebo konať ako normálni ľudia. Pod vplyvom kultúry strany, kedykoľvek sa spomenú cudzie krajiny, základom myslenia týchto ľudí je: „to sú tie kapitalistické krajiny, ktoré sú proti Komunistickej strane“. Avšak skutočnosť je taká, že tie krajiny sú normálnymi formami spoločnosti vo svete. Kedykoľvek sa spomenú problémy, ktoré v Číne existujú, základňa myslenia čínskych ľudí je taká, že ich vidia v pojmoch „anti-čínskych síl“. Dosiahlo to až taký rozsah, že ak niekto spomenie ČKS, nájdu sa ľudia, ktorí si myslia, že sa hovorí o samotnej Číne. A keď niekto hovorí o „čínskom národe“, nájdu sa ľudia, ktorí spájajú túto predstavu s ČKS. A ide to ešte ďalej: keď treba vyriešiť nejaký problém, prvá myšlienka je o tom, ako premôcť druhých a prostriedky zahŕňajú vládnutie pomocou sily, útoky, spustenie politických kampaní, potláčanie, udania a podobne.

Práve teraz je ČKS na konci slepej uličky, pošpinená korupciou a sužovaná krízami na všetkých frontoch. Avšak keď čínski ľudia nadávajú na ČKS, ich odpor voči tejto strane stále ostáva v rámci kontextu vedomia, vytvoreného kultúrou strany, a tak sa v skutočnosti stále pozerajú na stranu v rámci kultúry strany. Niektorí ľudia majú dokonca takéto zmýšľanie: „Ako môže Čína existovať bez ČKS?“ Avšak po viac ako 5000 rokov čínskej histórie, ktorá dynastia nebola po svojom páde nasledovaná ďalšou? Nedarí sa bývalým komunistickým národom východnej Európy celkom dobre, potom čo sa ich režimy zrútili? Nezabúdajte, že ľudská spoločnosť je v rukách Bohov. Upadne do chaosu, ak to je ich vôľa, a nič ju nemôže narušiť, ak to nechcú.

Keď Číňania prídu do západnej spoločnosti, ľudia v tejto spoločnosti nemôžu rozumieť ich slovám a činom, a považujú ich za čudné. Slová a činy vodcov ČKS na ich návštevách v zahraničí nútia západniarov pochybovať o ich racionalite. Takže ako táto kultúra strany pokrivila myslenie a kultúru čínskych ľudí? Dokonca aj ľudia na úrovni Ústredného výboru ČKS nemôžu uniknúť pokriveniu myslenia, činov a kultúry. Odchýlenie ľudských myšlienok uľahčilo ČKS nájsť legálnu zámienku na neustále potláčanie čínskych ľudí. Dokonca aj dnes, keď už slogan „naša strana má vždy pravdu“ nefunguje, ČKS – aby hájila oprávnenosť svojho mocenského monopolu – poháňa tento zmätok ešte ďalej, aby ho využila a rozdúchala vášnivé vlastenectvo čínskych ľudí a posilňovala tento vlastenecký cit, a primiešavala do neho dokonca myšlienky typu: „Ak by nebolo ČKS, nebolo by Číny“, „Milovať krajinu znamená milovať stranu“ a „Milovať stranu znamená milovať krajinu“. Udržujú myslenie ľudí v zmätenom stave a podvádzajú čínskych ľudí.

Keď sa nepodarilo prenasledovanie Falun Gongu, ČKS začala vyhlasovať: „Falun Gong tajne spolupracuje s anti-čínskymi silami.“ Potom čo Falun Gong odhalil pravdu o prenasledovaní, ČKS opäť rozvírila nálady ľudí, vyhlasujúc: „Falun Gong nie je vlastenecký.“ Toto viedlo k tomu, že žiaci Falun Gongu naozaj uvideli, ako pokračujú v odhaľovaní prenasledovania a objasňujú fakty, že niektorí Číňania vôbec nepočúvajú, čo im chcú povedať. Tí ľudia opravdivo veria tomu, že to, čo hovorí strana, je určite správne, že to, čo hovorí komunistická vláda, je určite správne a veria tomu, že Falun Gong je naozaj taký, ako ho vykresľuje ČKS.

Dafa zachraňuje ľudí. Učeníci Dafa sú súcitní. Kvôli budúcnosti ľudstva hovoria ľuďom vo svete fakty o prenasledovaní, aby ľudia jasne uvideli podlosť prenasledovania a to je zastavovaním prenasledovania. Avšak s prístupom ČKS „jedna sála, jeden hlas“ a jej drvivou, ohováračskou propagandou, boli niektorí ľudia naozaj tou klamnou, falošnou propagandou oklamaní. Zahŕňa to aj tých, ktorí sa cítili podvedení a oklamaní potom, čo zažili na vlastnej koži masové kampane minulosti, alebo boli nimi dokonca prenasledovaní a zahŕňa to aj tých, ktorí vyrastali uprostred kultúry strany už od svojho narodenia. Avšak sú medzi nimi naozaj mnohí, ktorí sú dobrými ľuďmi a majú dobré vrodené vlastnosti. Avšak aj tak úplne naleteli straníckej propagande a vymývaniu mozgov.

Čo by sa za týchto okolností malo spraviť? Jediné, čo sa dá spraviť, je úplne obnažiť túto zlú stranu, ktorá prenasleduje učeníkov Dafa a umožniť, aby čínski ľudia a ľudia vo svete túto stranu – stranu, v ktorú verili a ktorá o sebe vždy prehlasovala, že je „veľká, slávna a správna“ – videli takú, aká naozaj je. Keď The Epoch Times priniesol „Deväť komentárov k Čínskej komunistickej strane“, ČKS opäť začala vyrábať príbehy a rozprávať klamstvá, prehlasujúc, že „Falun Gong sa politizuje“. Skutočnosť je taká, že ktokoľvek niečo povie o strane, bude označený za „spolitizovaného“, a to sa potom použije na klamanie čínskych ľudí. V skutočnosti, čínski ľudia majú strach zo „zapájania sa do politiky“ a prisudzujú tomu negatívny význam, a to kvôli samotnej straníckej kultúre, ktorú do nich strana vštepila. Všade, okrem komunistického národa, sa bytie „politikom“ považuje za dosť elitné označenie.

Falun Gong sa nezapája do politiky. To je niečo, čo ukázala životná skúsenosť a je to niečo, čo svet uznal. Ak sa naše úsilie o zastavenie a odhalenie prenasledovania tými zločincami a ČKS teraz označuje za politikárčenie, potom to teda môžeme povedať celé – čo je Falun Gong, čo je ČKS a prečo chce prenasledovať Falun Gong. Čo sa týka toho, čo je Falun Gong, učeníci Dafa to s plným nasadením vysvetľovali ľuďom vo svete pri svojich snahách o objasnenie faktov a ľudia vo svete tomu rozumejú. Teraz ešte ostáva, aby ľudia vo svete uvideli, čo je zač Komunistická strana a prečo prenasleduje Falun Gong. To sa robí v skutočnosti preto, aby sa zastavilo prenasledovanie, nie kvôli robeniu politiky. My nemáme žiadne politické pohnútky. My sme kultivujúci, ľudia, ktorí kráčajú po ceste k božstvu, my prekračujeme ľudský svet a nehľadáme ani netúžime po sláve a zisku v tomto svete. My odhaľujeme zločincov a tú zlú stranu, aby sme zastavili toto kruté prenasledovanie, a robí sa to preto, aby sme prebudili a zachránili vnímajúce bytosti, ktoré boli oklamané zlom.

Aby sme zabránili nedorozumeniam u tých, ktorí stratili svoju cestu v kultúre strany, povedal som učeníkom Dafa v Číne, aby nezačleňovali „Deväť komentárov“ do objasňovania pravdy. Avšak náprava Fa postupuje rýchlo a okolnosti, v ktorých učeníci Dafa potvrdzujú Fa, sa menia. Nedávno klamstvá a propaganda ČKS opäť rozširovala výmysly ako „sebaupálenie“ a šírila falošné verzie „Deviatich komentárov“, aby ešte viac otrávila mysle ľudí vo svete. Toto vytvorilo ďalšie prekážky pri objasňovaní pravdy a zachraňovaní ľudí vo svete. A tak, aby si ľudia uvedomili povahu tejto zlej strany a to, prečo prenasleduje učeníkov Dafa, je nevyhnutné, aby sa ľudia dozvedeli o „Deviatich komentároch“.

Existuje dnes vlastne aspoň jeden Číňan, ktorý ešte verí na komunizmus? Dokonca ani medzi tým zlým vodcom a v súčasnom Ústrednom výbore ČKS nenájdete jedinú osobu, ktorá naozaj verí v Komunistickú stranu. V tom momente, ako strana a ten zlý vodca zvolal, že chcú „poraziť Falun Gong“, Bohovia vyniesli verdikt, že strana musí byť rozpustená a zničená. V súčasnosti Bohovia úplne ničia všetky faktory strany. Kto so zdravým rozumom by dnes, v tomto poslednom kritickom bode, chcel byť obetným baránkom za všetky tie zločiny, ktoré spáchala Komunistická strana za posledných viac ako sto rokov? Nuž, niekto skončí tak, že bude niesť všetku vinu za zločiny Komunistickej strany, a [skutočnosť, že riskoval túto situáciu] musí byť výsledkom toho, že bol opojený politickou mocou. V skutočnosti, odhalenie komunistického zlého ducha nie je zamerané na určitých ľudí. Cieľom „Deviatich komentárov“ je zachrániť všetky bytosti, ktorých myseľ bola otrávená zlom a to zahŕňa členov Komunistickej strany, tých, čo sú v najmocnejších orgánoch ČKS a bežných ľudí. Cieľom je pomôcť všetkým bytostiam zo všetkých oblastí spoločnosti jasne uvidieť faktory za Komunistickou stranou.

Pre ľudí v tomto svete nie je vlastne veľká chyba, ak žijú pre moc alebo pre vlastný zisk, avšak prečo musíte vstúpiť do radov tých krutých bytostí, ktoré poškodzujú jedom ľudskú rasu? Ľudia, prebuďte sa! Keď sa cieľ, prečo ste ľuďmi, naozaj stratil v hmle, potom nie je nič hroznejšie! Ak vy, ako niekto vo svete, naozaj čakáte na cestu návratu alebo ju hľadáte, buďte rozumný!

Poviem svetu jednu Pravdu: keď Boh alebo Budha zostúpi do sveta a keď sa vyučuje spravodlivý Fa, určite budú skazení démoni, ktorí budú rušivo zasahovať. Veľa vecí popísaných v legendách a veci odovzdávané v náboženstvách sa môžu diať práve teraz. Neblokujte vašu pravú povahu ľudským myslením a už vôbec by ste nemali zhrešiť proti ľuďom, ktorí sú na ceste k božstvu.

 

Li Chung-č’

26. januára 2005

Novoročné pozdravy

Učeníci Dafa v Číne, učeníci Dafa vo svete: Šťastný nový rok! Začal sa rok I-jou. Počas tohto roku obrovská sila nápravy Fa prinesie ľudstvu zmeny. Keďže je to tak, mali by ste sa lepšie činiť v troch veciach, ktoré by učeníci Dafa mali robiť, opustiť pripútanosti a nepozerať sa s ľudskými myšlienkami na to, čo by učeníci Dafa mali rozpoznať: prenasledovanie a skutočnú povahu tej zlej strany, ktorá nás prenasleduje.

Nemiešali sme sa do politiky, nešli sme bojovať s tou skutočnou sektou ľudskej rasy a ešte menej chceme nejakú svetskú politickú moc. Počas prenasledovania musíme mať jasno v tom, že my zachraňujeme ľudí vo svete, ktorí boli oklamaní kultúrou strany, pretože oni natoľko veria v tú sektu, že nebudú ani počúvať pravdu. Týmto by súčasne žiaci, ktorí nemajú jasno v tejto otázke, mali spoznať jej zlú povahu. Je to ľudská pripútanosť, ktorej sa treba zbaviť a krok, ktorý treba spraviť ako časť procesu potvrdzovania Fa. Nepoužívajte ľudské názory na posudzovanie nápravy Fa alebo formy kultivácie učeníkov Dafa a nepredlžujte si neustále proces zlepšovania svojho porozumenia kvôli svojim ľudským myšlienkam. Ste tí, čo kráčajú po ceste k božstvu a každá jedna pripútanosť je prekážkou.

Cesta, po ktorej vám Majster hovorí, aby ste kráčali, je určite spravodlivá. Dúfam, že všetci rozvážne, racionálne a so spravodlivými myšlienkami dokončíte svoju cestu k Dovŕšeniu.

 

Li Chung-č’

Prvý deň prvého mesiaca roku I-jou.

9. februára 2005

Otáčanie kolesa smerom k ľudskému svetu

Tým učeníkom Dafa, ktorí nežili v Číne, sa zdá ťažké pochopiť, čo sa deje za vlády Čínskej komunistickej strany (ČKS). Najmä keď sa učeníci Dafa z Číny a učeníci Dafa v Číne zriekajú rôznych organizácií ČKS, vidia, že mnohí učeníci Dafa boli členmi komunistickej strany, nemôžu sa s tým vyrovnať a myslia si: „Ako mohli byť učeníci Dafa členmi komunistickej strany?“ Je to ťažké pochopiť najmä pre učeníkov Dafa v nekomunistických krajinách. V skutočnosti, v Číne, predtým ako učeníci Dafa začali kultiváciu, boli tiež vychovaní kultúrou strany. V Číne v tom čase bola ČKS Čínou a čínska vyššia a stredná trieda musela byť triedou členov strany. Takýmto spôsobom spoločnosť fungovala. Keď za týchto okolností mnoho ľudí vstúpilo do strany, nebolo to preto, že sa chceli stať jej súčasťou, ani to nebolo preto, že v ňu naozaj verili. Bol to skôr jediný spôsob, ako v spoločnosti prežiť. Zdalo sa, akoby čínski ľudia jednoducho museli kráčať po tej ceste; inak bol človek označený za kacíra a stal sa cieľom verejného odsúdenia Čínskou komunistickou stranou. Samozrejme, skutoční stúpenci strany sú iným príbehom. A niektorí ľudia nevstúpili do strany zo svojej vlastnej vôle – mnohí boli prinútení vstúpiť alebo vstúpili, keď kolektívne vstúpili ich pracoviská. Hoci učeníci Dafa vydali vyhlásenia o verejnom vystúpení z ČKS, v skutočnosti prestali byť členmi Komunistickej strany alebo Komunistického zväzu mládeže už dávno, pretože podľa predpisov ČKS, tí čo neplatia členské príspevky šesť mesiacov, sa automaticky považujú za vystúpených zo strany. Keď v roku 1999 ČKS začala prenasledovať Falun Gong, nepovedali, že som v minulosti vstúpil do komunistického zväzu mládeže? Pravdou je, že vtedy boli len dvaja ľudia na mojom pracovisku, ktorí stále neboli členmi komunistickej strany alebo komunistického zväzu mládeže a ja som bol jedným z nich. V tom čase moje pracovisko stanovilo, že každý jeden človek musí vstúpiť do strany alebo do zväzu. Ak by sme stále nevstúpili, ČKS by nás považovala za kacírov, takže to bola len formalita.

V náprave Zákona Majster v skutočnosti zachraňuje všetky bytosti, nielen dobré; zlé sú samozrejme tiež zahrnuté. Často som povedal, že počas nápravy Zákona nedbám na minulé chyby žiadnej vnímajúcej bytosti a pozerám sa len na postoj vnímajúcej bytosti voči Dafa počas nápravy Zákona. Inými slovami, bez ohľadu na to, ktoré bytosti to sú alebo aké veľké chyby a hriechy spáchali v histórii, pokiaľ nehrajú negatívnu úlohu ohľadom nápravy Zákona, môžem im dať dobrotivé rozriešenie a odstrániť ich hriechy a karmu. To je najväčším milosrdenstvom a opravdivou spásou. Je to preto, že vo vesmíre spolu existujú pozitívne a negatívne bytosti, a to je princíp jinu a jangu a ich vzájomného vytvárania. To samotná ČKS sa rozhodla spraviť z Dafa svojho nepriateľa. Od chvíle, čo vyhlásila, že musí poraziť Falun Gong, ten zlý duch ČKS a tá skazená, nízka skupina ČKS, ktorá prenasledovala učeníkov Dafa v ľudskom svete, bola odsúdená na smrť všetkými Bohmi vo vesmíre. V skutočnosti, keď som šíril Dafa, robil som to v spoločnosti ČKS. Ak by neprenasledovala učeníkov Dafa, spravila by najväčšiu službu v celom vesmíre. Okrem toho moje vyučovanie Zákona v tej spoločnosti prospelo spoločnosti mnohými, premnohými spôsobmi a nespôsobilo ani zamak škody. Keď sa zdravie ľudí zlepšilo, komu sa znížili zdravotné výdaje? Keď mali ľudia zdravé telá, koho spoločnosť mala z toho zisk? Tá strana spravila tak mnoho zlých vecí, že sa bojí stratiť moc, a preto zakaždým zdôrazňuje „sociálnu stabilitu“. Keď sa Dafa rozšíril, ľudská morálka sa zlepšila a vďaka celkovej situácii Dafa sa spoločnosť naozaj začala stabilizovať. Samozrejme, Dafa sa nešíri za účelom stabilizovania ľudskej spoločnosti; to bol výsledok zlepšenia morálky. Mnoho ľudí, od hlavných vodcov ČKS až po rôzne triedy v spoločnosti, si uvedomilo tento fakt. Avšak opravdivá povaha ČKS je nakoniec rovnaká ako povaha sekty, ktorá obsahuje všetko zlo, čo existuje. Nemohla vystáť Dafa napriek osohu, ktorý priniesol. Jej extrémne arogantná a prekrútená povaha, ktorá túži po vláde nad nebom, nad zemou, nad ľuďmi a nad mysľou ľudí, nemohla zniesť ani ten kúsok dráždenia. Hoci mala úžitok zo šírenia Dafa, nebrala ohľady, bola pevne rozhodnutá odstrániť Falun Gong, a iba potom mohla byť spokojná. Ten darebák v ľudskom svete bol samozrejme už úplne zmyslov zbavený od závisti a tvrdohlavo presadzoval svoje želania, odmietajúc počúvať iných. Vytvoril dokonalého partnera pre toho zlého ducha komunistickej strany. Nielenže spravili z Dafa svojho nepriateľa, ale počas prenasledovania tiež vyčerpali všetky prostriedky prenasledovania a prenasledovali na smrť alebo vážne zranili mnohých učeníkov Dafa, ktorí boli alebo sú na ceste k božstvu a ktorí boli vybratí pred vekmi a vekmi. Desiatky miliónov ľudí bolo prenasledovaných rôznymi prostriedkami a spravodlivá viera 100 miliónov ľudí bola potláčaná. Tento nevídaný obrovský hriech, tento obrovský hriech, kde sú prenasledovatelia naplnení zlom a vinní z bezpočetných zločinov v celej nebeskej klenbe, pobúril všetkých Bohov v kolosálnej nebeskej klenbe! Teraz dokonca aj elementy starých síl, ktoré ju ovládali a manipulovali ňou, náhlivo rozpúšťajú ju a jej zlého ducha. Zbesilosť zla je preč. Nie je to však tak, že tí zlí ľudia sa zmenili, len ten zlý duch, ktorý ich ovládal, bol zdecimovaný. Inými slovami, skon ČKS nie je výsledkom rozhodnutia spraveného na začiatku nápravy Zákona, že bude odstránená. Náprava Zákona je na napravenie všetkých zlých bytostí, aby boli zachránené všetky životy. Je to ČKS, ktorá sa rozhodla spraviť z Dafa svojho nepriateľa. Samozrejme, kultivujúci nemajú nepriateľov a nikto nie je hodný toho, aby bol nepriateľom Dafa, cieľom odhaľovania zla je zastaviť jeho zlé skutky. V minulosti, keď sme objasňovali pravdu, sme vždy hovorili, že nie sme proti strane, ale to vôbec neznamenalo, že ju máme radi alebo že ju uznávame, a neznamenalo to ani, že sa jej zriekame. Znamenalo to, že kultivujúci nemajú nič do činenia so žiadnou organizáciou, politickou stranou alebo pevnou formou v ľudskej spoločnosti. Inými slovami, ak by ČKS nekonala zlo proti Dafa, nezáležalo by na tom, či je človek členom strany alebo nie. Ak sa na to pozrieme z tohto pohľadu, nedával som jej svojím vstupom do zväzu, keď som bol mladý, príležitosť? Teraz však strana nielenže spáchala zlé činy, ale jej hriechy sú neodpustiteľné a jej povaha už nie je rovnaká. Toto prirodzene ohrozuje členov ČKS. Ak z nej človek nevystúpi, je jej časťou, jednou z jej častíc a časťou jej zloženia a stane sa cieľom pre odstránenie všetkými Bohmi. Keď začne tá kapitola histórie ľudstva, nebudú už ďalšie príležitosti pre ľudské bytosti. Pomocou objasňovania pravdy učeníci Dafa dali ľudským bytostiam mnoho príležitostí. V dnešnom historickom čase si ľudské bytosti musia vybrať cestu pre budúcnosť svojej existencie. Či nás niekto počúva alebo nepočúva, to je spôsob, ktorým si vyberá svoju budúcnosť. Ak vezmeme do úvahy vyššie uvedené situácie, uvidíte, že hoci niektorí učeníci Dafa boli v určitom bode členmi strany alebo zväzu, nebola to ich chyba a chyba je v tej hlave strany a v tom zlom duchovi strany, ktorý sa rozhodol konať zlo. Učeníci Dafa nechcú zanechať žiadne škvrny; ich zrieknutie nie je „miešaním sa do politiky“ a ešte menej je nejakou formalitou. Namiesto toho je to pripútanosť, ktorá musí byť odstránená v kultivácii. Nikto nemôže dosiahnuť dovŕšenie, ak zostane označkovaný, alebo ak uznáva najhoršiu vec v celom vesmíre. Navyše, iba keď sú učeníci Dafa schopní jasne rozoznať, čím skutočne je, odstrániť ju zo svojich myslí a nenechať ju už zasahovať do svojho myslenia, môžu mať silnejšie spravodlivé myšlienky a činiť sa dobre v tom, čo by učeníci Dafa mali robiť; je to krok v kultivácii, ktorý musíte spraviť.

 

Li Chung-č’

15. februára 2005

Európskej Fa konferencii 2005 v Štokholme

Európskej Fa konferencii:

Zdravím učeníkov Dafa.

Všetko na svete bolo ustanovené a vytvorené pre nápravu Zákona a učeníci Dafa sú veľké postavy nášho času. Od dávnych čias bytosti vo všetkých ríšach vyčkávali v nádeji. Zozbierajte a zachráňte bytosti, ktoré máte zachrániť! Majte spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy, rozpustite všetky prekážky a šírte vo veľkom fakty. Nebeské bytosti sú medzi ľuďmi.

Želám Fa konferencii úspech.

 

Li Chung-č’

12. júna 2005

Študujte dobre Fa a zbavenie sa pripútaností nie je ťažké

Tento článok je veľmi dobrý. Tí študenti, ktorí stále nemajú jasno v metódach, ktoré používajú učeníci Dafa na potvrdzovanie Fa a zachraňovanie všetkých bytostí, by si mali prečítať tento článok. Hoci nie je taký úplný, ako by mohol byť a jeho hĺbka je obmedzená, má jasno vo všetkom, čo by učeníci Dafa mali robiť na potvrdzovanie Fa a zachránenie bytostí.

Faktom je, že tí, čo nemôžu vykročiť vpred, bez ohľadu na výhovorku, ukrývajú strach. Avšak pre kultivujúcich, strach alebo neprítomnosť strachu dokazuje ich ľudskosť alebo božskosť a je tým, čo odlišuje kultivujúcich od bežných ľudí. Je to niečo, čomu kultivujúci musí čeliť a je to najväčšia ľudská pripútanosť, ktorú kultivujúci musí odstrániť.

 

Li Chung-č’

20. júla 2005  

Odložte ľudskú myseľ

Tento článok je dobre napísaný a pochopenie, ktoré vyjadruje, je ešte lepšie. Niektorí študenti skutočne nepovažovali študovanie Fa za dôležité a často sa pozerajú na situácie, ktoré vznikajú medzi študentami Dafa, s bežnými ľudskými myšlienkami; nie je to obmedzené na slepé obdivovanie istých ľudí. Prejav tejto ľudskej mysle v skutočnosti opravdivo prezrádza rozdiel medzi kultivujúcim a bežným človekom. Toto prináša človeku mnoho problémov v kultivácii a zasahuje do snáh potvrdzovania Fa a koordinácie a kooperácie, ktorá sa deje medzi študentami a ktorá je založená na Fa. Najvýznamnejším prejavom tohto je vážne prenasledovanie, ktorému čelia mnohí študenti v dôsledku ich silnej ľudskej mysle a nedostatku spravodlivých myšlienok. Riešením je bez výnimky spraviť študovanie Fa prioritou a študovať Fa usilovne. Tento Veľký Zákon je schopný napraviť kolosálnu nebeskú klenbu a dovoľuje ľuďom kultivovať sa k Dovŕšeniu - nemali by ste si ceniť príležitosť, ktorá je takáto zriedkavá a takáto cenná? Toto je príležitosť, ktorá sa v okamihu stratí!

 

Li Chung-č'

1. septembra 2005

(komentár k článku od učeníka)

Všetkým učeníkom Dafa vo svete a v Číne: Šťastný Sviatok mesiaca!

Neslabnúca vôľa

 

Čas a priestor prekračujúc, náprava Fa napred ženie sa,

Ťažkosti sú obrovské, však vaša vôľa nezachveje sa

Neschádzate z cesty, nech zlo hoc‘jak besnie

Odstránenie zla? To sa len špina zmetie

 

Učeníci moji, priamo po ceste Dafa kráčajte

Ľudským svetom, prekračujúc Tri Ríše zažiarte

Učeníci Fa, buďte usilovní, majte neslabnúcu vôľu

Všetko to tisícročné trápenie bolo len pre túto chvíľu

 

Li Chung-č’

 

Sviatok mesiaca

18. septembra 2005

Kráčajte priamo po vašej ceste

Náprava Zákona znamená nápravu Zákona minulého vesmíru - Zákona, ktorý už nie je správny - a zahŕňa nápravu všetkých živých bytostí, vysokej ako aj nízkej úrovne, ktoré sa vo vesmíre nachádzajú. Samozrejme, toto tiež zahŕňa Zákony, ktoré zanechali na rôznych úrovniach, medzi ktorými sú aj Zákony, ktoré odovzdali ľudským bytostiam na vedenie človeka pri kultivácii. Učeníci obdobia nápravy Zákona majú považovať za primárne potvrdzovanie Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti a dosiahnutie Dafa nového vesmíru, takže ako môžu šíriť a potvrdzovať veci, ktoré nie sú súčasťou Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti nového vesmíru? Nenechajte úsilie po nejakom určitom cieli spôsobiť, že budete ignorovať význam existencie učeníka Dafa. Robenie pokroku vo vlastnej kultivácii je v skutočnosti časťou procesu záchrany bytostí. Záchrana bytostí, zlepšovanie samého seba a odporovanie prenasledovaniu sú všetko činy, ktoré potvrdzujú Zákon; iba kráčanie priamo po vašej ceste znamená potvrdzovanie Zákona. Nepoužívajte tie skazené veci, ktoré sa dejú počas prenasledovania, na výhovorku na nepotvrdzovanie Zákona alebo na to, aby ste ho nepotvrdzovali dobre, pretože skutočnosťou je, že zlé prenasledovanie usporiadané starými silami sa uskutočnilo, aby vás skúšali. Hoci neuznávame existenciu starých síl alebo ich usporiadania, spravili to, čo spravili. Vy hráte vedúcu úlohu v tomto období histórie a všetko v súčasnosti, či sú to zlí alebo spravodliví bohovia, existuje kvôli vám. Kráčanie priamo po vašej ceste je to, čo je najdôležitejšie. V tomto záverečnom čase sa faktory zla zmenšia, okolnosti sa uvoľnia a situácia vo svete sa zmení, nikdy sa však nezmení cesta, po ktorej máte priamo kráčať.

 

Li Chung-č'

25. septembra 2005  

Pražskej Fa konferencii

Pozdravujem učeníkov Dafa na pražskej Fa konferencii!

Želám našej Fa konferencii veľa úspechov.

Zlepšujte sa spoločne, ukážte správanie učeníkov Dafa, robte dobre tri veci, ktoré majú robiť učeníci Dafa dobre a zabezpečte, aby naša Fa konferencia bola úspešná a priniesla výsledky.

 

Li Chung-č’

2. októbra 2005

Čím bližšie ku koncu, tým máte byť usilovnejší

Človek musí prekonať mnoho skúšok v priebehu kultivácie a jedným z dôvodov je, že od narodenia si človek neustále vytvára všemožné predstavy, keď postupne chápe ľudskú spoločnosť, a v dôsledku toho vznikajú pripútanosti. Pretože ľudská spoločnosť je miestom, kde utrpenie ide ruka v ruke s pôžitkom, život je bohatý na utrpenie, nech ste akokoľvek bohatý alebo nech je vaše postavenie akékoľvek vysoké. Pretože bolesť je pre ľudí ťažká, pokúšajú sa vedome či nevedome odvrátiť utrpenie v nádeji, že budú viesť šťastnejší život. Potom je to tak, že v snahe po šťastí si ľudia vytvárajú myšlienky o tom, ako sa vyhnúť ujme, ako žiť dobre, ako sa dostať v spoločnosti dopredu a dosiahnuť slávu a úspech, ako pre seba viac nadobudnúť, ako sa dostať na vrchol atď. Za týmto účelom, ako ľudia získavajú skúsenosti,  vytvárajú si názory na život; ako ľudia žijú svoj život, tieto skúsenosti  spätne posilňujú tieto názory.

Ale v skutočnosti, to čo ľudská spoločnosť považuje za pravdy, sú z pohľadu vesmíru opaky pravdy; keď ľudia prechádzajú ťažkosťami a trpia, je to tak, že môžu splatiť karmu a mať tak v budúcnosti šťastie. Kultivujúci sa teda musí kultivovať pomocou správnych a spravodlivých právd. Keď prechádza cez ťažkosti a trpí, je to vynikajúca príležitosť na odstránenie karmy, očistenie sa od hriechov, očistenie tela, pozdvihnutie vašej sféry myslenia a zvýšenie vašej úrovne – je to mimoriadne dobrá vec. Toto je správna a spravodlivá pravda Fa. Ale ako žijete kultiváciu, keď na vás zostúpi utrpenie a prichádzajú konflikty, ktoré zasiahnu najhlbšiu časť vášho ja – a najmä keď to podráždi strnulé predstavy, ktoré máte – cez tú skúšku sa skutočne dá len ťažko prejsť. Dokonca to môže dosiahnuť ten bod, že veľmi dobre viete, že je to skúška, avšak stále nemôžete opustiť svoje pripútanosti. Navyše, učeníci Dafa sa kultivujú v tomto „reálnom“ svete, ktorý prekypuje pokušeniami, takže sa stáva ešte zložitejším – a ešte dôležitejším – zmeniť tie názory. Preto vám často hovorím, aby ste veľa študovali Fa kým sa kultivujete a preto pravidelne publikujem články, ktorých cieľom je poukázať na bežné problémy, neustále napravujúc smer vecí. Aj tak sa na vašej ceste kultivácie z času na čas objavia nové problémy. Čo sa týka toho, ako ďaleko zašli veci teraz, v priebehu nápravy Fa vesmíru a potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa nastali obrovské zmeny v okolnostiach prenasledovania, ktoré sa objavili na ceste kultivácie učeníkov Dafa. Kultivačné prostredie a vnímanie, ktoré majú ľudia, obe prechádzajú zmenami na základnej úrovni. Tento jav naznačuje, že náprava Fa a kultivácia učeníkov Dafa sú vo svojich posledných etapách. Avšak malé množstvo študentov – dokonca dlhoročných študentov – predsa do rôznych stupňov prejavuje sklesnutý stav a poľavili vo svojom rozhodnutí byť usilovný. Neuvedomili si, že toto je pripútanosť k dĺžke trvania nápravy Fa, alebo že je to spôsobené zasahovaním z nesprávnych, získaných názorov, čo má za následok, že ich medzery sú využívané zasahujúcimi faktormi, ktoré staré sily zanechali za sebou predtým na povrchu ľudskej dimenzie, skazenými duchmi alebo prehnitými démonmi – veci, ktoré sa zväčšili a posilnili tie pripútanosti a ľudské predstavy – všetko toto bolo vyvolané týmto sklesnutým stavom.

V skutočnosti, keď o tom uvažujete, kultivujúci v minulosti sa neodvážili poľaviť ani len na sekundu, a to bolo vtedy, keď dokončenie cesty zabralo celý život. Takže ako môžu učeníci Dafa – ktorí majú získať Stav dosiahnutia bytosti, ktorú spasil Dafa a ktorá má najvýhodnejšiu kultivačnú metódu – nebyť dokonca ešte usilovnejší, keď dostali túto najveľkolepejšiu poctu kultivácie, v ktorej potvrdzujú Fa v krátkom období kultivácie, ktoré sa skončí mihnutím oka? Už viete, že forma kultivácie učeníkov Dafa nechá človeka kultivovať sa tu, vo svete, medzi bežnými ľuďmi, a kultivácia sa priamo zameriava na myseľ človeka. Všetky ľudské pripútanosti a predstavy, ktoré zasahujú do potvrdzovania Fa a do zachraňovania vnímajúcich bytostí, musia byť odstránené. Je pre kultivujúcich, ktorí idú po nebeskej ceste, naozaj také ťažké zbaviť sa tých pripútaností, ktoré vznikli z ľudského uvažovania, a zmeniť tie názory? Ak sa kultivujúci nechce zbaviť ani týchto vecí, nuž, ako potom ukáže, že je kultivujúcim? Samozrejme, väčšina učeníkov, ktorí sú v tomto stave, sú takí preto, že si na začiatku neuvedomili, že majú nebadateľné pripútanosti, alebo do nich zasahovali ich vlastné názory, takže zlo využilo túto medzeru a zväčšilo tieto faktory. Viem, že keď sa vám to vyjasní, rýchlo to dobehnete, ale na tejto najveľkolepejšej božskej ceste by ste mali odbočiť menej krát; nenechávať si žiaden dôvod na ľútosť vo vašej budúcnosti; a nezostávať tak pozadu z hľadiska úrovní. Toto je moja nádej, vaša nádej a rovnako je to nádej bytostí, ktoré s vami počítajú.

 

Li Chung-č’

8. októbra 2005

Zrelí

Keď som si prečítal články z Internetovej konferencie na výmenu skúseností učeníkov Dafa v Číne, zistil som, že žiaden z nich nie je už teraz napísaný s ľudskými pripútanosťami; nemám pocit, že články boli napísané, aby naplnili nejakú úlohu, a ani z hľadiska formy ani z hľadiska obsahu nepoužívajú klišé, faloš a bezduchú rétoriku v štýle strany; chýba aj pripútanosť k oznamovaniu úspechov so zmýšľaním: „Ak to nepoviem ľuďom, ako to budú vedieť“; a z väčšej časti v nich nie je logika straníckej kultúry. Mohol som v nich tiež cítiť zrelosť kultivácie autorov.

Forma kultivácie pre učeníkov Dafa je taká, pri ktorej sa kultivujú medzi bežnými ľuďmi a potvrdzujú Fa medzi bežnými ľuďmi, zachraňujú vnímajúce bytosti a pracujú proti prenasledovaniu. V tomto, za okolnosti, že žiadna kultivačná forma nebola zanechaná žiadnymi predchodcami ako referencia, je na kultivujúcich, aby si prerazili svoju vlastnú cestu a od každého človeka sa vyžaduje, aby potvrdil cestu, ktorú si on sám uvedomil – nie sú vytvorené vzorové modely na nasledovanie. Cesta, po ktorej kráča každý človek, môže byť príkladom iba pre potomkov. A kultivácia nie je na inom mieste – ten, kto sa kultivuje, získa. Za silného, zlého nátlaku, ktorý im bol vnútený na kultivačnej ceste, ktorá nemá žiadnu referenciu; žijúc v najmaterialistickejšej a najpraktickejšej ľudskej spoločnosti; s ľudskou morálkou kĺžucou sa rýchlo nadol a s prísnymi požiadavkami na sebazlepšovanie, ktoré uložil na učeníkov Dafa Veľký Zákon, aj tak ste sa cez to dostali. Články sa zväčša týkajú racionálnej analýzy a odhaľovania nedostatkov a uvádzajú myšlienky s cieľom potvrdenia Fa, zmenšenia strát a pomoci iným praktizujúcim, aby uvažovali a správali sa spravodlivo, uvažujúc o spôsoboch, ako pomôcť iným kultivujúcim, ktorí sú prenasledovaní a zachrániť viac vnímajúcich bytostí. Už sú preč tie kvetnaté výrazy zamýšľané na emocionálnu hru: články sú naplnené podstatou, sú presné, čisté a bez ľudských sentimentov. Nie sú niečím, čo by mohol napísať bežný človek, pretože vnútorný svet kultivujúceho je číry a čistý.

Toto je len jeden z pocitov, ktorý som mal pri čítaní článkov na internete, ktoré uverejnili učeníci Falun Dafa z Číny. Môj celkový dojem je, že väčšina učeníkov Dafa dozrela; cesta, ktorou ste sa kultivovali, dozrela; chápanie kultivácie kultivujúcimi dozrelo; a racionálne správanie, ktoré pochádza z postupného ubúdania ľudských myšlienok rovnako dozrelo. Keď budú všetci učeníci Dafa takíto, zlo bude úplne odstránené a Bohovia a Budhovia sa majestátne odhalia.

 

Li Chung-č’

29. októbra 2005

Fa konferencii v Izraeli

Zdravím učeníkov Dafa v Izraeli a tých, ktorí sa zúčastňujú na konferencii!

Fa konferencie učeníkov Dafa sú prostredím učeníkov Dafa v bežnej ľudskej spoločnosti, v ktorom sa jeden od druhého môžu učiť. Keďže sa tak mnoho času trávi uprostred reality bežnej ľudskej spoločnosti, spoločný čas, ktorý majú učeníci Dafa, je tým vzácnejší, a Fa konferencie učeníkov Dafa sú aj vynikajúcou príležitosťou pre učeníkov Dafa, aby sa stretli a spoločne sa zlepšovali. Majster je presvedčený, že táto konferencia výmeny skúseností vás obohatí a rád by som zaželal Fa konferencii úspech. Dúfam, že sa budete dobre činiť v troch úlohách, rovnako ako dúfam, že budete dobre kráčať, so spravodlivými myšlienkami a spravodlivými činmi, po ceste kultivácie.

 

Li Chung-č’

3. december 2005

Odpoveď učeníkom Dafa v Peru

Učeníci Dafa v Peru:

Dostal som váš list. Pracovali ste tvrdo a ja som si plne vedomý vašej situácie.

Kultivácia učeníkov Dafa sa robí medzi bežnými ľuďmi a toto je niečo, čo sa nikdy predtým v histórii nestalo. Ak vy všetci dobre kráčate po svojich cestách, určite tam budú ťažkosti a to, že idete dopredu, aby ste priamo čelili tým ťažkostiam, je kvôli potvrdeniu Dafa, spaseniu všetkých bytostí, odstráneniu usporiadaní starých síl a odporovaniu prenasledovaniu. Kultivácia v minulosti nikdy nemala takéto veci a učeníci Dafa sú priekopníkmi. Preto sa v kultivácii budete niekedy činiť dobre a niekedy nebudete vedieť, čo máte robiť. Keď sa stretnete s ťažkosťami, sadnite si a študujte Fa o niečo viac, a pokiaľ sú vaše myšlienky a činy spravodlivé, nebude existovať prekážka, ktorú by ste nedokázali prekonať.

Vaše správanie potvrdilo, že cesta, po ktorej išli učeníci Dafa, je správna, a navyše, že ste ňou kráčali mimoriadne dobre. S postupom nápravy Fa sa všetko zmení k lepšiemu a učeníci Dafa ešte viac dozrejú. Viem, že ťažkosti, ktorým čelíte, budú rozriešené s postupom nápravy Fa a s vašim dozretím a usilovným snažením sa. Dúfam, že sa budete činiť ešte lepšie, pretože učeníci Dafa sú nádejou všetkých bytostí.

 

Li Chung-č’

17. decembra 2005

Blahoželanie

Učeníkom Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie v Atlante: Zdravím vás!

Najskôr by som rád zaželal tejto veľkolepej konferencii úplný úspech. Dúfam, že všetci z tejto konferencie niečo získate a budete sa dobre činiť na zostávajúcej ceste.

Učeníci Dafa, vy ste zlatým svetlom vo svete smrteľníkov, nádej ľudí na svete, Učeníci Fa, ktorí pomáhajú Majstrovi a budúci Králi Fa. Ostaňte usilovní, Prebudení, čo kráčajú po zemi: Všetko dnešné bude slávou budúcnosti.

 

Li Chung-č’

31. decembra 2005

Odstraňovanie zla

Po celý čas podlí tajní agenti skazenej ČKS neustále zbierali takzvané „informácie o Falun Gongu“. Šírenie Dafa však slúži len na to, aby sa ľudia kultivovali a pri šírení Fa sa všetko robí otvorene a bez zatajovania. Dokonca aj keď zlá strana vykonáva svoje iracionálne, zlovestné prenasledovanie učeníkov Dafa, všetko, čo robia učeníci Dafa po celom svete, aby čelili prenasledovaniu, sa robí otvorene – až do bodu, že mnoho vecí je napísaných na stránkach Clearwisdom a otvorene sa oznamujú. Podlí tajní agenti zlej strany v skutočnosti takto konajú, lebo po prvé, ČKS vie, že prenasledovanie je neopodstatnené a to ich ťaží. Takže podvádza a zúri, aby ukázala silu. Zároveň to robia, aby interní pracovníci ČKS mohli jeden druhého podvádzať, vytvárať falošné správy a prichádzať s dôvodmi na prenasledovanie a všetko toto sa robí kvôli niekoľkým jednotlivcom, ktorí sa dostali do bezvýchodiskovej situácie, tým že prenasledujú Falun Gong. Ale čo sa týka tých ľudí, ktorí sami neuvažujú a nedokážu rozlíšiť dobro od zla – najmä tí, ktorí mali vštiepenú kultúru zlej strany, používajú pohľad, logiku a štandardy zlej strany, ktoré nie sú štandardmi normálnych ľudí, na to aby posúdili, čo je láskavé a čo skazené, čo je dobré a čo zlé, a čo by sa malo alebo nemalo spraviť – zlá strana nimi veľmi ľahko manipulovala a ľahko ich používala a oni sa úplne stali hanebnými nástrojmi zlej strany. Medzičasom sa títo ľudia pri prenasledovaní učeníkov Dafa naozaj dopustili kolosálnych hriechov a už sa nedajú spasiť.

Pri šírení Fa a zachraňovaní vnímajúcich bytostí v týchto rokoch som v skutočnosti zahrnul ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev a povolaní a nezaobchádzal som s nikým inak ako s ostatnými. Keď ich zachraňuje Dafa, všetky bytosti sú si rovné, vrátane tých, ktorí majú veľmi zlé povolania, ako napríklad tajní agenti. Keď literárne alebo umelecké diela zobrazujú ľudí v týchto povolaniach ako hrdinov, robí sa to z politickej nevyhnutnosti a aby sa pokryli potreby nacionalizmu, robí sa to, aby zostali pri moci a sú to ľudské bytosti, čo ich pasujú za „hrdinov“. V očiach bohov sú najnižšími a najzločinnejšími zo všetkých ľudí, sú to klamári a osoby, ktoré poškodzujú ľudskú morálku. Ich charaktery a správanie sú ohavné a bezostyšné, ich činy sú zločinmi. Líšia sa od detektívov v bežnom prostredí, ktorí riešia trestné činy. Ale nezabúdajte, že ľudské záležitosti plánujú bohovia, bez ohľadu na to, či si ľudia vysvetľujú to, ako sa vyvíjajú, dobre alebo zle. Ľudské bytosti majú karmu a z tohto dôvodu musia prechádzať cez cyklus karmickej odplaty. Ak bohovia nechcú, aby sa niečo stalo, nikto to nebude schopný spraviť, bez ohľadu na to, či to ľudské bytosti považujú za dobrú vec. A čo sa týka tých vecí, ktoré bohovia chcú spraviť, činy ľudských bytostí sú len časťou priebehu karmickej odplaty.

Kým sa počas týchto rokov šíril Fa, skutočne boli nejakí ľudia, ktorí robili takúto prácu a ktorí, napriek pôvodnému cieľu ich príchodu, sa stali opravdivými učeníkmi Dafa, keď pochopili Dafa. Dával som teda týmto ľuďom neustále príležitosti a medzi nimi boli skutočne  nejakí s dobrou základňou a takí, čo boli vynikajúcimi ľuďmi vo svojich minulých životoch; niektorí sú dokonca bytosťami, ktoré prišli z vysokých sfér. Takže som im nemohol odmietnuť spásu iba preto, že v tomto živote sú tajnými agentmi. Život je vzácny a proces prechádzania životom je vzácny, takže som na nich stále čakal, aby si to uvedomili – hoci učeníci Dafa trpeli prenasledovaním ich rukami. Aby sme ich spasili, povedal som dokonca učeníkom Dafa, aby im objasňovali pravdu, zatiaľ čo sú prenasledovaní. Zločinci nielenže nepočúvali, ale ich karma ešte narástla – do bodu, že už nemôžu byť spasení. Navyše sa v tomto bode zasahovanie od tajných agentov rozvinulo do trendu prenasledovania učeníkov Dafa a to je absolútne neprijateľné. Použitie podlých životov tajných agentov proti kultivácii učeníkov Dafa takýmto spôsobom, ako usporiadali staré sily, vôbec nemožno uznať. Ak sa na to pozeráme z hľadiska kultivácie, nie je to tak, akoby tam bolo nejaké nepostrádateľné spojenie medzi kultiváciou a tými podlými životmi tajných agentov, ktorí sú najnižšou spodinou ľudskej rasy. Preto už nemôžem uznávať takúto vec a v budúcnosti takýto typ činnosti nebude existovať, ani nebude veľký počet ľudí, ktorí majú takéto odporné povolanie.

Odteraz bohovia a ja úplne vezmeme preč budúcnosť tohto ľudského povolania a vezmeme šťastie zo života podlých tajných agentov, ktorí boli vytvorení zlou ČKS od 20. júla 1999 a necháme ich rýchlo uzavrieť svoj život, pričom v tom procese zaplatia za hriechy, ktorých sa dopustili. Toto platí najmä pre všetkých, ktorí sa zúčastnili a plánovali incident v Atlante: šťastie z ich životov bude úplne vzaté preč. Od tejto chvíle budú platiť za svoju hriešnu karmu, želajúc si, aby boli mŕtvi. V rýchlom slede umrú a prepadnú sa do pekla. Rovnaký osud očakáva každého jedného tajného agenta ČKS, v Číne alebo v zahraničí, ktorý to neoľutuje a nezmení svoju cestu. Zachraňujem všetky vnímajúce bytosti, ale tým, ktorí nechcú mať budúcnosť, nemôže byť predsa dovolené ničiť príležitosť vnímajúcich bytostí na spásu.

Vy, čo stále prenasledujete učeníkov Dafa: Dúfam, že naozaj pochopíte, čo je Falun Gong, ako aj to, prečo zlá strana prenasleduje učeníkov Dafa. Dúfam ešte viac, že budete mať dobrú budúcnosť.

 

Li Chung-č’

9. februára 2006

Prejdite smrteľnou skúškou

Niektorí ľudia nespravili zo študovania Fa prioritu a kým sa dialo zlé prenasledovanie učeníkov Dafa a bol silný tlak z nemilosrdného červeného teroru, zlo využilo ich opomenutia kvôli ich strachu, a oni spravili zlé veci Dafa a učeníkom Dafa, ktoré nemali spraviť. Slúžili ako tajní agenti a špióni pre tajné služby zlej strany, ako napríklad pre Štátnu bezpečnosť ČKS, Vedenie generálneho štábu armády, Ministerstvo verejnej bezpečnosti atď. Keď sa niektorí z nich poddali zlu, spravili veci rôznych rozmerov a rôznych stupňov, ktoré sú pre kultivujúcich mimoriadne hanebné. Keďže sami sú životmi, všetci hlboko vo vnútri vedia, že Dafa je dobrý, takže potom čo tie veci spravia, ľutujú to. Chcú sa vrátiť ku kultivácii, ale teraz majú niečo, čo môžu tajní agenti ČKS použiť proti nim, takže ich trápia výčitky svedomia. Obávajú sa, že keď sa vrátia, tajní agenti použijú tie veci proti nim, aby ich zastrašovali. Ešte viac sa obávajú, že keď sa učeníci Dafa dozvedia o tom, čo spravili, budú sa príliš hanbiť pozrieť týmto učeníkom Dafa do očí. Je to pre nich dosť ťažká situácia.

Pravdou je, že stratiť túto príležitosť vekov a nenaplniť skutočný cieľ príchodu do tohto sveta je strašnejšie, ako pripútanosť k prílišnej hanbe postaviť sa zoči-voči ostatným. Kultivácia je kultivácia, a kultivácia je o zbavovaní sa pripútaností, skoncovaní s nedobrým ľudským správaním a so všetkými možnými druhmi strachu, vrátane ľudských pripútaností obávania sa tohto a obávania sa tamtoho. Išli ste nadol zlou cestou najmä kvôli vašim pripútanostiam a strachu, a teraz, keď chcete prísť späť, opäť vás zadržiava strach a vy mu dovoľujete, aby blokoval váš návrat.

Strach môže spôsobiť, že človek spraví chyby a strach môže spôsobiť, že stratí predurčenú príležitosť. Strach je pascou smrti na ceste ľudskej bytosti k božstvu. Spravili ste kvôli nemu už obrovské chyby, a predsa sa teraz, keď ich chcete napraviť, obávate, že sa ľudia o nich dozvedia. Kultivácia je vážna vec. Ak budete prechovávať takéto obavy, kedy sa prestanete nechať zadržiavať strachom? Najmä tí študenti, ktorí zakrývali všetky tieto veci a na pohľad sa správali lepšie ako väčšina  ostatných študentov, ak neopustíte túto pripútanosť, neskončíte so svojím hriešnym správaním a nezbavíte sa svojho strachu, potom bez ohľadu na to, koľko vecí učeníkov Dafa robíte, robíte ich preto, aby ste zamaskovali tie veci. Ak opustíte tieto hriechy, ktoré ste doteraz nosili a vo vnútri ste ich potláčali, a vrátite sa späť, potom všetko, čo spravíte, bude čisté a bude to časťou kultivácie učeníka Dafa.

Ako váš Majster som nikdy neviedol zoznam nesprávnych vecí, ktoré ste spravili vo svojej kultivácii; pamätám si len dobré veci, ktoré ste spravili a vaše úspechy. Učeníci Dafa sa dostali cez kultiváciu a zlé prenasledovanie, ktoré nemalo obdoby, takže sú si hlboko vedomí ťažkostí v kultivácii a nebude to tak, že by nedokázali pochopiť študentov, ktorí išli nadol nesprávnou cestou. Takže vám tu hovorím ešte raz: Všetci študenti, ktorí spravili takéto chyby, odteraz je najlepšie, aby ste verejne vyjadrili, že sa zbavujete tohto špinavého bremena a vraciate sa k Dafa. Iba ak otvorene odhalíte všetko, čo ste spravili zle, budete sa schopní uvoľniť z osídiel a hrozieb tajných agentov. Iba ak otvorene odhalíte tie veci, budete schopní odstrániť svoje pripútanosti a strach. Učeníci Dafa a ja nebudeme hľadieť na študentov, ktorí išli nadol zlou cestou vo svojej kultivácii, tak ako by to robili bežní ľudia. Vtedy predtým, keď som začal vyučovať Fa v ľudskej spoločnosti, vedel som o rôznych stavoch, ktoré sa objavia v kultivácii ľudí. Počas cesty ľudskej bytosti smerom k božstvu, pretože je to ľudská bytosť – a nie Boh – ktorá sa kultivuje, určite spraví chyby v procese kultivácie a určite budú skúšky, ktoré neprejde dobre. Samozrejme, sú takí, ktorí spravili obrovské chyby. Len čo ste si uvedomili svoj problém, kľúčovou otázkou je, či ste odhodlaní zbaviť sa ho. Iba ak ste odhodlaní vystúpiť z neho, môže sa to nazývať kultiváciou – to je kultivácia.

Dúfam, že tí študenti, ktorí išli nadol zlou cestou, nebudú pokračovať v robení chýb. Toto môže byť posledný krát, čo Majster vyučuje Fa takýmto študentom. Využite svoju príležitosť. Bezpočetní Bohovia sa na vás pozerajú a učeníci Dafa a ja sa tešíme na váš návrat.

 

 

Li Chung-č’

9. mája 2006

Ukrajinskej Fa konferencii

Pozdravujem učeníkov Dafa, ktorí sa zúčastňujú ukrajinskej Fa konferencie!

V prvom rade by som rád zaželal Fa konferencii veľa úspechov! Dovŕšenie učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa znamená vytvorenie Veľkých Osvietených Bytostí nového vesmíru pomocou Dafa, takže toto robí vaše zodpovednosti o to väčšími. V procese vašej kultivácie sa bude vaša misia záchrany bytostí, rozpúšťania zla a zasahovania starých faktorov prirodzene prelínať s vašou kultiváciou. Iba keď sa dobre kultivujete, môžete ustanoviť všetko pre budúcnosť. Takže dúfam, že vaša konferencia bude veľkolepou príležitosťou, ktorá skutočne dokáže povzbudiť vaše štúdium Fa a zlepšovanie.

Učeníci Dafa, buďte usilovní! Hoci opúšťanie vašich ľudských pripútaností v kultivácii je bolestivé, táto cesta je posvätná.

Ešte raz želám vašej Fa konferencii veľa úspechov!

 

Li Chung-č’

26. mája 2006

Konferencii Fa v Chicagu

Zdravím všetkých učeníkov Dafa, ktorí sa zúčastňujú konferencie Fa v Chicagu!

Najprv mi dovoľte zaželať konferencii Fa plný úspech pri dosiahnutí jej cieľov.

Konferencie Fa učeníkov Dafa sú konferenciami, ktoré slúžia na zlepšovanie sa pomocou učenia sa jeden od druhého, hľadanie svojich slabých stránok pri porovnaní s druhými, čo im umožní posilniť ich spravodlivé myšlienky na ceste k Dovŕšeniu. Vaše dosiahnuté výsledky odzrkadľujú mocnú cnosť získanú dobrým študovaním Fa a upevňovaním spravodlivých myšlienok, a vaše nedostatky hovoria o veciach, na ktorých musíte pracovať na svojej kultivačnej ceste. Nech počas svojej kultivácie zažijete čokoľvek – či je to dobré alebo zlé – je to dobré, pretože sa to deje iba preto, že sa kultivujete. Kultivujúci nemôže dosiahnuť Dovŕšenie, keď je zaťažený ľudskými myšlienkami, karmickými dlhmi alebo pripútanosťami. Lesk zlata sa zvyšuje jeho postupným vymieľaním. Pomocou spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov si učeníci Dafa ustanovujú každý aspekt svojej božskosti a zároveň budujú budúcnosť vesmíru.

Učeníci Dafa, buďte usilovní!

 

Li Chung-č’

25. júna 2006

Úplne rozpustite zlo

Spravodlivé myšlienky, ktoré učeníci Dafa dali do potvrdzovania Fa a zachraňovania ľudí vo svete, rozpustili zlé bytosti a elementy, ktoré hrajú negatívnu úlohu a prenasledujú učeníkov Dafa. Práve teraz je už len veľmi málo zlých, prehnitých démonov a staré sily ich sústredili do pracovných táborov, väzení a ďalších temných brlohov, kde sa zúčastňujú prenasledovania učeníkov Dafa. Toto spôsobilo, že v určitých obmedzených oblastiach zostáva prenasledovanie zla kruté. Aby úplne odstránili prenasledovanie učeníkov Dafa temnými prisluhovačmi, prehnitými démonmi a starými silami, všetci učeníci Dafa po celom svete – obzvlášť učeníci Dafa vo všetkých oblastiach Číny – musia spoločne vysielať spravodlivé myšlienky smerom k tým zlým miestam, aby úplne rozpustili všetky zlé bytosti a elementy, ktoré prenasledujú učeníkov Dafa, odstraňujúc zlé okolnosti, za ktorých sú učeníci Dafa v Číne prenasledovaní a zachránili ľudí vo svete, čím naplnia povinnosti učeníka Dafa a postúpia smerom k božstvu.

 

Li Chung-č’

24. októbra 2006

Austrálskej Fa konferencii

Všetkým učeníkom Dafa na Austrálskej Fa konferencii:

Zdravím vás! Najprv by som rád zaželal tejto konferencii veľa úspechov. Fa konferencie sú veľkolepými stretnutiami učeníkov Dafa, sú dobrými príležitosťami, aby si navzájom pomohli zlepšiť sa a dosvedčili silu dobrého študovania Fa.

Aby učeníci Dafa dobre kráčali po svojich cestách a robili dobre tri veci, musia dobre študovať Fa a brať štúdium Fa vážne. Oblasti, ktoré sa dobre činili v zachraňovaní vnímajúcich bytostí a v potvrdzovaní Dafa a kde nastali veľké zmeny, sú vždy miestami, kde ľudia dobre študovali Fa. Učeníci Dafa, ktorí sa rýchlo zlepšili, sú vždy tí, čo spravili zo študovania Fa prioritu. Je to preto, že Fa je základom; je to to, čo je základom pre učeníkov Dafa; je to to, čo zabezpečuje všetko; a je to cesta, po ktorej ľudské bytosti idú smerom k božstvu. Preto by som rád využil príležitosť tejto Fa konferencie v Austrálii, aby som povedal učeníkom Dafa na celom svete: Nech ste nový, alebo dlhoročný študent, v žiadnom prípade nemôžete zanedbávať štúdium Fa kvôli tomu, že ste zaneprázdnený. Študovanie Fa nemá byť iba nejaká formalita. Máte ho študovať s koncentrovanou mysľou a musíte ho skutočne študovať vy sami. V tomto ohľade už bolo veľa lekcií. Dúfam, že všetci z vás sa budú dobre činiť na poslednom úseku cesty. Budúcnosť sa čoskoro ukáže pred očami sveta.

 

Li Chung-č’

18. októbra 2006

Ďakujem vnímajúcim bytostiam za ich pozdravy

Učeníci Dafa, ľudia na svete a všetky vnímajúce bytosti:

Zdravím vás!

Ďakujem za vaše pozdravy a blahopriania! Úprimne dúfam, že všetci moji učeníci Dafa dosiahnu Dovŕšenie! Úprimne dúfam, že všetkým ľuďom na svete bude jasná pravda a jasne rozoznajú najskazenejšieho démona všetkých čias, ktorého história určila ľuďom, uvidia ako skazená strana otrávila čínskych ľudí a celý svet a uvidia, ako prenasledovala učeníkov Dafa – a  dokážu tak prežiť najväčšiu katastrofu všetkých čias, ktorá postihla všetky bytosti. Úprimne dúfam, že všetky vnímajúce bytosti budú zachránené!

Vnímajúce bytosti! V čo ste po tisícky rokov dúfali, očakávali a o čo ste si robili starosti, všetko to prišlo a v skutočnosti sa to práve teraz deje. Každý si tým vyberá, vedome či nevedome, svoj osud.

Rád by som vám povedal: Učeníci Dafa sú jedinou nádejou na spásu pre všetky bytosti v každej oblasti a v každom národe. Vážiť si to, čo robia, sa rovná váženiu si seba!

Ďakujem vám ešte raz za vaše pozdravy!

 

Li Chung-č’

1. januára 2007

Ešte raz o „politike“

Počas toho, ako sa študenti Falun Gongu zasadzujú proti prenasledovaniu a objasňujú fakty pomocou metód bežných ľudí v odpovedi na podlé ohováranie Falun Gongu ČKS, plne a pravdivo odhalili, prečo darebácky režim ČKS prenasleduje Falun Gong a pomohli svetu spoznať, čo je Falun Gong. Len čo celý svet pochopí realitu toho, čo sa deje, prenasledovanie už nebude môcť pokračovať. Taktiky použité v prenasledovaní gangstermi z ČKS a rozsah krutosti prenasledovania pomôžu ľuďom vidieť, čo je ČKS zač. Aby spravila zmätok v tom, čo je správne a čo nesprávne, ČKS opäť vyhrabala tú lož, že študenti Falun Gongu sa „politizujú“. Robí to preto, aby zmiatla tých, ktorých myšlienky sú vedené ČKS, no napriek tomu si myslia, že majú vo veciach jasno, čím sa márne pokúša udržať prenasledovanie a dať mu „teoretický základ“. Pravdou je, že „politika“ ľudstva nebola určená pre prenasledovateľov. Ak „politika“ môže odhaliť prenasledovanie, ak „politika“ môže zastaviť prenasledovanie, ak „politika“ môže pomôcť objasniť fakty, ak „politika“ môže zachrániť vnímajúce bytosti – ak „politika“ môže spraviť všetky tieto dobré veci, prečo ju potom nerobiť? Kľúčovým faktorom je zjavne to, že motívom kultivujúcich je zastaviť prenasledovanie a nie „politizovať sa“ kvôli získaniu politickej moci medzi ľuďmi. Kultivujúci nemajú túžbu po moci medzi ľuďmi: práve naopak, kultivujúci sa musia zbaviť túžby a pripútanosti k moci. Takže ak sa pri objasňovaní faktov opäť stretnete s ľuďmi, ktorí vytiahnu tento nezmysel a nedokážu si utriediť, či treba odsúdiť prenasledovanie alebo „politizovanie sa“, potom im povedzte to, čo som práve povedal.

Učeníci Dafa počas objasňovania pravdy dosť hlboko pochopili, aké ťažké je spasiť ľudí, tým viac, že učeníci Dafa zachraňujú ľudí, zatiaľ čo sú sami prenasledovaní. Stranícka kultúra, ktorú krutá ČKS vštepila do ľudí vo svete a ktorá osobitne otrávila čínskych ľudí, spolu s klamstvami, ktoré vykonštruovala o Falun Gongu počas prenasledovania, dovolila niektorým, ktorí slepo súhlasili s ČKS – a najmä tým, ktorí veľmi dobre vedia o prenasledovaní, ale kvôli svojmu osobnému záujmu sa zapredali ČKS – aby priviedli ľudstvo v nasledujúcej etape do ešte tragickejšieho postavenia. To je tiež príčinou, prečo je pre učeníkov Dafa také ťažké spasiť ľudí. Keďže učeníci Dafa sú v tomto kritickom okamihu histórie zodpovední za spasenie všetkých životov, spravte, čo sa dá. Čo sa týka tých, ktorí naozaj nemôžu byť spasení, je to ich vlastná voľba. Ak médiá vo svete boli umlčané výhodami od ČKS a to, že učeníci Dafa vytvorili vlastné médiá, aby čelili prenasledovaniu a zachránili ľudí vo svete, sa označuje za „politizovanie“, potom otvorene a ušľachtilo použime „politiku“, aby sme odhalili prenasledovanie a spasili vnímajúce bytosti!

 

Li Chung-č’

21. februára 2007

Úplne rozpustite všetky rušivé božstvá v troch ríšach, ktoré sa zúčastňujú zasahovania do nápravy Fa

Staré sily a všetky rušivé božstvá v troch ríšach, ktoré hrajú negatívnu úlohu, majú už dosť dlhý čas zlý dopad. Ešte v začiatkoch, keď učeníci Dafa získavali Fa, vážne zasahovali do nápravy Fa a do učeníkov Dafa a vnímajúcich bytostí získavajúcich Fa a kultivujúcich sa. Okolo roku 1999 sa do rôznej miery zúčastňovali prenasledovania učeníkov Dafa, čo zväčšovalo hrôzu už beztak pochmúrnej situácie, podnecovali zlo a vážne zasahovali do nápravy Fa. Osobitne v kritickom čase, keď učeníci Dafa počas ich prenasledovania objasňujú pravdu a zachraňujú ľudí vo svete a vnímajúce bytosti, zúčastnili sa znova na bránení ľuďom vo svete a vnímajúcim bytostiam, aby boli spasené. To sa rovná priamemu prenasledovaniu ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí. Sú medzi nimi takzvaní „bohovia“, ktorí ovládajú hlavné náboženstvá ľudstva a ktorých som požiadal, aby opustili tri ríše, keď som začal šíriť Fa, aby som dal ľuďom vo svete rovnakú príležitosť stať sa učeníkmi Dafa. Niektorí odišli. Časť z nich však neodišla, s argumentom, že ľudia v náboženstvách sa nebudú miešať do záležitostí učeníkov Dafa počas obdobia nápravy Fa. Nedovolili ľuďom v náboženstvách, aby spoznali Dafa – čo išlo proti princípu „otvorený všetkým, záleží len na tom, čo človek naozaj chce“, ktorý sme mali pri šírení Fa – a neprispôsobili sa zmene situácie, ktorá nastala počas nápravy Fa. V súčasnosti navyše robia čo sa dá, len aby zabránili nábožensky veriacim, aby sa dozvedeli pravdu, čo spôsobuje, že miliardy ľudí v náboženstvách premeškávajú túto šancu, na ktorú čakali tisícročia a vystavujú vnímajúce bytosti nebezpečenstvu, že budú odstránené; dokonca priamo zasahovali do nápravy Fa. Takže, aby ľudia vo svete mohli byť zachránení, pre učeníkov Dafa sa stalo absolútnou nevyhnutnosťou, aby úplne rozložili staré sily a všetky rušivé, zlé božstvá v troch ríšach, ktoré bránia v spáse vnímajúcich bytostí a tomu, aby sa dozvedeli fakty. Bez ohľadu na to, aký vonkajší vzhľad má ich existencia, či majú formu alebo nie, na akej úrovni sa nachádzajú alebo čiu podobu prevzali, úplne ich všetkých rozložte a odstráňte. V procese odstraňovania budú musieť samozrejme zaplatiť za zločiny, ktoré spáchali proti náprave Fa, proti učeníkom Dafa a proti vnímajúcim bytostiam. Najmä čo sa týka tých rušivých bohov, ktorí riadia náboženstvá a sú nepriateľskí voči náprave Fa a učeníkom Dafa zachraňujúcim vnímajúce bytosti: úplne ich rozložte. Nerobte nič odlišne, keď objasňujete fakty ľuďom v náboženstvách, nič nesmerujte k nejakej špecifickej skupine a pozerajte sa len na to, čo človek naozaj chce a na jeho voľbu. Učeníci Dafa majú vytrvalo robiť dobre tri veci a nenechať sa rozkolísať nejakým ľudským spôsobom. Dúfam, že učeníci Dafa budú, pomocou božských spravodlivých myšlienok, kráčať dobre po poslednom úseku svojej cesty.

 

Li Chung-č’

28. februára 2007

Ohľadom románu Vesmírna Katastrofa

Zmienené slová nie sú moje, ale zdá sa, akoby ich všetci brali za moje slová. V čase keď som odchádzal, boli nejakí ľudia, ktorí sa naozaj o všetkých obávali a tak spravili určité kroky. V skutočnosti ten čas slúžil na to, aby sa uvidelo, či učeníci Dafa prejdú skúškou, a oni reagovali množstvom rozličných spôsobov. Onedlho mohol človek vidieť prejavy rôznych ľudských pripútaností, ako aj to, ako študenti so silnými spravodlivými myšlienkami riešili veci. To, čo sa stalo, je za nami, a teraz ma zaujíma len to, či učeníci Dafa nakoniec dosiahnu štandard.

Román je však len román a je len jedným z mnohých spôsobov, ktorý učeníci Dafa použili na potvrdzovanie Dafa a záchranu vnímajúcich bytostí. Hoci obsah románu môže obsahovať veci, ktoré učeníci Dafa pochopili pomocou kultivácie, nemožno ho použiť ako historický záznam. Ak by som nehovoril o procese nápravy Fa, dokonca aj bohovia by o ňom vedeli len veľmi málo.

Chcem vám povedať toto: Prešli ste veľkými skúškami a ťažkosťami, kým ste sa dostali tam, kde ste dnes. Za žiadnu cenu by ste nemali svoju myseľ nechať lietať ako pierko pri najmenšom náznaku vetra.

 

Li Chung-č’

10. mája 2007

 

 

Poznámka vydavateľa: Toto je príslušný úryvok zo spomínaného románu.

Lu Čching si zblízka pozrel fax, ktorý mu podali. Na papieri veľkosti približne A4 bolo len niekoľko krátkych riadkov. Keďže to už bolo tak dávno, Lu si nevedel spomenúť, čo presne na ňom bolo napísané, vedel len, že hlavná myšlienka bola: „Nemusíte sa pýtať, kto som – učeníci Dafa by to všetci mali vedieť. V žiadnom prípade nedovolíme, aby Veľký Zákon vesmíru bol napadnutý v ľudskom svete. Okamžite vykročte vpred, aby ste ochránili Dafa a okamžite choďte do Pekingu a k provinčným vládam. Každý, kto napriek tomuto nevykročí napred, už nie je mojím učeníkom.“

Kanadskej Fa konferencii

Učeníkom Dafa zúčastňujúcim sa na Fa konferencii v Kanade:

Všetkých vás zdravím!

Náprava Fa rýchlo napreduje a spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa počas ich potvrdzovania Dafa a zachraňovania vnímajúcich bytostí rozkladajú veľké množstvá rušivých božstiev a prehnitých démonov, ktorí hrajú negatívnu úlohu, spôsobujúc zásadné zmeny v stave sveta. Avšak zlé elementy ako aj zlá Strana a zlý duch, ktorí môžu vidieť, že všetko je stratené, sa púšťajú do poslednej bitky a toto je ešte väčším dôvodom pre učeníkov Dafa, aby sa ešte lepšie činili pri objasňovaní faktov a zachraňovaní ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí. Čím bližšie ku koncu, tým menej môžete poľaviť; čím bližšie ku koncu, tým lepšie musíte študovať Fa; čím bližšie ku koncu, tým silnejšie musia byť vaše spravodlivé myšlienky.

Nech je táto Fa konferencia veľkou udalosťou, na ktorej sa všetci spoločne zlepšíte! Želám konferencii Fa úplný úspech!

 

Li Chung-č’

19. mája 2007

Konferencii Fa v Minnesote,  stredozápad USA

Učeníkom Dafa zúčastňujúcim sa na konferencii v Minnesote, stredozápad USA: Pozdravujem vás!

Rád by som v prvom rade dopredu zaželal veľkolepej konferencii úplný úspech! Kultivácia učeníkov Dafa nie je len kvôli osobnému Dovŕšeniu. Robenie dobre troch vecí učeníkov Dafa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí sú veci, ktoré učeníci Dafa musia robiť. Viem, že dobre zhrnúť a vymieňať si skúsenosti z kultivácie a zo zachraňovania vnímajúcich  bytostí a činiť sa lepšie v tom, čo majú učeníci Dafa robiť, sú veci, ktoré vy ako učeníci Dafa chcete dosiahnuť zúčastnením sa na konferencii. Dúfam, že všetci budete mať z tejto Fa konferencie úžitok.

 

Li Chung-č’

22. septembra 2007

Európskej Fa konferencii

Učeníkom Dafa zúčastňujúcim sa Európskej Fa konferencie: Pozdravujem vás!

Kultivácia učeníkov Dafa nie je len pre osobné Dovŕšenie. Zachraňovanie vnímajúcich bytostí je zodpovednosťou učeníkov Dafa, zodpovednosťou, ktorú kultivujúci s titulom „učeníci Dafa“ musia naplniť. Dúfam, že pomocou zhrnutia skúseností na Fa konferencii dokážete stále lepšie naplniť sľuby a zodpovednosti učeníkov Dafa a činiť sa ešte lepšie.

Na záver by som rád zaželal Fa konferencii úplný úspech.

 

 

Li Chung-č’

23. septembra 2007

Konferencii Fa vo Francúzsku

Všetkým učeníkom Dafa zúčastňujúcim sa francúzskej konferencie Fa: Pozdravujem vás!

Všetko, čo učeníci Dafa v súčasnosti robia, je kvôli objasňovaniu pravdy a zachraňovaniu ľudí vo svete. Konferencia Fa navyše slúži ako fórum pre výmenu názorov, na ktorom zhrniete, čo ste sa naučili ohľadom štúdia Fa a kultivácie a kde môžete diskutovať o tom, ako v súčasnosti objasňujete pravdu a zachraňujete ľudí vo svete. Môžete tiež rozpoznať svoje nedostatky a činiť sa ďalej ešte lepšie. Je preto nutné, aby konferencia Fa dosiahla zamýšľaný účinok.

Rád by som využil túto príležitosť, aby som vyjadril nádej, že Asociácia Dafa v každej oblasti dokáže zohrať svoju úlohu, vziať zodpovednosť na svoje plecia a činiť sa dobre v práci koordinácie každej oblasti. Nerobte to len povrchne, a ešte menej by ste mali ustupovať, ak sa vyskytnú ťažkosti. Nevzdávajte to s praktizujúcimi, ktorí nemajú rovnaké názory alebo myšlienky, pretože oni všetci sú mojimi učeníkmi.

V súčasnosti stále existujú problémy s koordináciou v rôznych oblastiach, ktoré sa týkajú riadenia skupinových aktivít. Napríklad, keď niektorí študenti o niečom diskutujú, príliš zdôrazňujú svoje vlastné veci a neustále sa hádajú. Keď sa veci budú robiť takto, bude to mať negatívny vplyv na snahu učeníkov Dafa pri objasňovaní pravdy a pri potvrdzovaní Fa. Ak máte príliš silné ľudské pripútanosti, zlo ľahko vstúpi a pokazí veci, takže veci nakoniec nebudú spravené. Ak je to tento prípad, robte veci podľa centrálneho plánovania Asociácie Dafa a bez ohľadu na váš osobný názor, dajte stranou svoje pripútanosti a spolupracujte. Dúfam, že všetci učeníci Dafa dokážu rozpoznať, že to, na čom skutočne záleží, je objasňovanie pravdy.

Dovoľte mi nakoniec zaželať konferencii Fa úplný úspech. Nech sa spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa stanú ešte silnejšími.

 

Li Chung-č’

21. novembra 2007

Pozdrav

Učeníci Dafa zúčastňujúci sa na Austrálskej Fa konferencii:

Pozdravujem vás!

Austrálski učeníci Dafa sa činia čoraz lepšie v potvrdzovaní Fa a v objasňovaní faktov pre záchranu vnímajúcich bytostí. Dúfam, že počas tejto konferencie zhrniete svoje pozitívne skúsenosti a odhalíte, kde máte nedostatky, a budete sa tak činiť ešte lepšie v krátkom čase, ktorý ešte zostáva.

Želám konferencii Fa úplný úspech!

 

Li Chung-č’

15. decembra 2007

Pozdravy

Učeníci Dafa vo svete: Pozdravujem vás!

Učeníci Dafa v Číne: Šťastný Nový rok!

Náprava Fa určite uspeje a učeníci Dafa určite dosiahnu Dovŕšenie. Keď nebesia chcú zmenu, nik to nemôže zastaviť! Náprava Fa vesmíru a znovuvytvorenie nebies a zeme sa chýlia k záveru. Pretváranie rozľahlej nebeskej klenby sa rúti napred rýchlo a mocne. Za čo sa počíta tá hŕstka ničomných tvorov tam hore alebo na zemi? Mocná cnosť učeníkov Dafa nádherne osvetľuje celý svet. Prišlo to, čo bohovia aj ľudia očakávali a čím sa znepokojovali. Zachráňte vaše vnímajúce bytosti, naplňte veľké prehistorické sľuby a splňte prísahy, ktoré ste spravili!

Ešte raz vám všetkým želám Šťastný Nový rok.

 

Li Chung-č’

6. februára 2008

Tridsiaty deň dvanásteho mesiaca, lunárny rok Ting Chaj.

Komentár

Stále sú nejakí ľudia, ktorí robia zmätok a rozruch a zasahujú do iných študentov. Bez ohľadu na to, kto ste, jednoducho sa úprimne venujte kultivácii a snažte sa čo najviac objasňovať fakty, a ak to robíte, nechajte svoje činy hovoriť sami za seba. Prečo stále hovoríte o tom, aký ste taký a taký? Môže sa to nazvať kultiváciou? To sa rovná spôsobovaniu zasahovania medzi študentami.

 

Li Chung-č’

20. februára 2008

 

Vyššie uvedený komentár sa týka článku z 21. februára 2008 zverejneného na Minghui.org, s názvom „Študujte dobre Fa a vymaňte sa zo zasahovania“.

Preosievanie piesku

Náprava Fa je vo svojej poslednej etape a rušivé faktory vo vesmíre vyťahujú z radov praktizujúcich tých, čo nedokázali byť usilovní, napríklad tých, čo 1) nie sú racionálni; 2) nezmyselne konajú a rozprávajú; a 3) neodstránili svoje pripútanosti, ktoré sa postupne rozšírili, čo viedlo týchto praktizujúcich k tomu, že majú silnú tendenciu pozerať sa von a hľadať vonku, pričom strácajú triezve uvažovanie. Zasahovanie týchto faktorov spôsobuje, že uprostred iracionálnych pripútaností sú ich ľudské mysle ochromené a pomýlené, čo ich vedie ku konaniu zlých skutkov, ktoré poškodzujú praktizujúcich a  nápravu Fa, čím je pre nich potom veľmi ťažké obrátiť sa a  činiť sa dobre, hoci by si to aj želali. Je to preto, že keď niekto vážne uškodil praktizujúcim a spôsobil, že praktizujúci spadli – alebo sa dostali do radov tých, čo budú odstránení – ako splatia takýto veľký karmický dlh? Keďže osoba, ktorú zničil, bola učeníkom Dafa, je vo výsledku nejaký rozdiel medzi ním a tými, čo hrali úlohu prenasledovania počas nápravy Fa? Ten hriech je rovnaký ako hriech zla.

V súčasnosti skupina špeciálnych agentov spravila presne takúto vec a v mene praktizujúceho vytvorili webstránku zla, dokonca klamali a podvádzali ľudí v mene Mei Ge-a. Mei Ge je však priamo pri mne – ako by mohla byť pravda to, čo tvrdia? Toto sa teraz stalo dosť veľkým zasahovaním pre taiwanských praktizujúcich a nejakí iracionálni ľudia pomáhajú zlu šíriť túto webstránku medzi praktizujúcimi. Tým, že to robíte, ste sa postavili na stranu zla, zúčastňujete sa prenasledovania praktizujúcich a ničíte ich. Keď bude praktizujúci zničený kvôli vášmu šíreniu tých vecí, predstavuje to obrovský hriech a karmu, ktorú nedokážete splatiť. Čo potom budete robiť?

Nech je to akokoľvek, náprava Fa stále prebieha. Navrhoval by som každému, kto šíril webstránku špeciálnych agentov: odčiňte tak rýchlo ako je to možné všetku škodu, ktorú ste spôsobili; nájdite tých, ktorým ste tú webstránku šírili a vysvetlite im veci. Ak vám ujde čo i len jeden človek, budete odstránený spolu s ním. Pretože vesmírny zákon je takýto: čokoľvek bytosť spraví, musí za to niesť zodpovednosť. Majster je súcitný a učeníci Dafa zachraňujú ľudí, avšak náprava Fa má svoju dôstojnosť. Dúfam, že tí, čo na okamih stratili rozum a konali ako spolupáchatelia zla, sa odteraz budú činiť dobre.

 

Li Chung-č’

26. februára 2008

Objasnenie

Učeníci Dafa musia teraz robiť dobre tri veci. Ľudské práva sú niečím, o čo sa ľudia usilujú a čo si cenia, ale kultivujúci majú cieľ prekročiť tento svet. Práca učeníkov Dafa proti prenasledovaniu je to, čo sa deje na povrchu, avšak realita je taká, že sú to činy spásy ľudí, spásy vnímajúcich bytostí. Štafeta s pochodňou ľudských práv zahŕňa prácu proti prenasledovaniu a pomáha ľuďom vidieť, čo je zlá strana zač, avšak nemôže nahradiť objasňovanie pravdy kvôli spáse ľudí. Štafeta s pochodňou ľudských práv bola spustená a sústreďuje sa na svetských ľudí, ktorí odhaľujú a vzdorujú prenasledovaniu čínskych ľudí zlou stranou, takže sa nemá odovzdávať učeníkom Dafa. Učeníci Dafa v Číne by nemali odložiť prácu na objasňovanie pravdy a široko sa jej zúčastňovať.

 

Li Chung-č’

14. apríla 2008

Opäť želám európskej konferencii Fa úplný úspech

Všetci učeníci Dafa, ktorí sa zúčastňujete európskej konferencie Fa:

Pozdravujem vás! Dúfam, že z konferencie Fa budete mať úžitok, dokážete sa zlepšiť a rozpoznáte svoje nedostatky pri objasňovaní pravdy a zachraňovaní vnímajúcich bytostí, aby ste sa mohli činiť ešte lepšie. Dúfam tiež, že tí učeníci, ktorí doteraz nenapredovali tak usilovne, odhalia v čom zaostávajú, vykročia vpred a naplnia svoju historickú misiu. Čas na ľudí nečaká!

Ešte raz vám želám všetko najlepšie!

 

Li Chung-č’

16. novembra 2008

Komentár

Rozpad skazenej ČKS je niečo, čo určili bohovia, takže nevenujte vôbec pozornosť žiadnej z jej vecí. Historická misia, ktorú nesú učeníci Dafa, je zachraňovanie vnímajúcich bytostí.

 

Li Chung-č'

24. decembra 2008

 

Vyššie uvedené sa týka článku s názvom „Ohľadom 'Charty 08' “ z 23. decembra 2008, ktorý publikovali stránky Minghui.org

Pozdravy

Učeníkom Dafa zúčastneným na Kanadskej Fa konferencii: Zdravím vás!

Spravte posledné kroky vašej cesty dobre a odhodlane, študujte dobre Fa, a so základňou, ktorú ste položili tým, že ste sa dobre kultivovali, sa vaše spravodlivé myšlienky budú prirodzene zosilňovať a vy sa určite budete činiť dobre v tom, čo majú učeníci Dafa robiť. Zlo skončilo a prostredie sa zmenilo, takže je ešte rozhodujúcejšie, aby ste vo svojej kultivácii nepoľavili. Postupujte vpred a ukovajte si svoju mocnú cnosť a slávu na posvätnej misii záchrany všetkých vnímajúcich bytostí!

 

Li Chung-č’

17. mája 2009

Buďte bdelí

Pri kultivácii sa odstraňuje ľudské uvažovanie a pripútanosti. Niektorí praktizujúci sa pri potvrdzovaní Fa držia ľudského uvažovania, aby uspokojili svoje želanie robiť to, čo robia radi. Keď ich myšlienky nie sú prijaté, alebo keď niekto poukáže na ich pripútanosti, nahnevajú sa a bez zábran robia zlé veci, odhaľujúc pri tom, že svoj hnev si môžu vybiť iba spôsobovaním rušenia. Všetko toto priamo protirečí mojej požiadavke, že učeníci Dafa majú navzájom dobre spolupracovať, potvrdzovať Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti. Keď vás takéto pripútanosti zrodené z ľudského uvažovania vedú k tomu, že vo vašich činoch alebo v nejakej konkrétnej veci pôjdete opačným smerom, je to ešte správanie žiaka Dafa? Nerobíte presne to, čo chce zlo, aby ste robili? Ak tie zlé veci, ktoré si spravil, spôsobili, že vnímajúce bytosti alebo praktizujúci, ktorí neštudovali hlboko Fa, budú nespasiteľní alebo stratia svoju príležitosť, keď príde deň Veľkého Dovŕšenia učeníkov Dafa, ako by si nemal byť braný na zodpovednosť a neznášať následky? Môžeš potom ešte dosiahnuť Dovŕšenie? Ak nemôžeš dosiahnuť Dovŕšenie, načo sa potom kultivuješ? Stále som hovoril, že tento vesmír má princíp: každá bytosť – nech je to ktokoľvek – musí niesť následky za všetko, čo spraví, a nahradiť všetky straty, ktoré spôsobila. Toto je pravdou najmä pre obdobie nápravy Fa. Dávno už uvažujem, čo spraviť so študentami, ktorí ešte ani dnes nie sú racionálni? Môžem vám pomôcť odstrániť veľkú časť karmy, avšak sami budete musieť čeliť tomu, čomu musíte čeliť, a ani Majster ani nikto iný to nemôže spraviť za vás. Musíte sa sami dostať cez pripútanosti, ktoré majú byť odstránené a cez skúšky, cez ktoré máte prejsť.

Internetové diskusné fórum Čching-sin, ktoré viedli učeníci Dafa, bolo často zneužívané špeciálnymi agentami, ktorých ovládali chaotickí démoni. Títo sa zamiešali medzi praktizujúcich, ktorí mali pripútanosti, a fórum sa stalo ich doménou. Potom ako bolo fórum zatvorené, keď už nemalo pozitívny účinok, niektorí praktizujúci išli hľadať iné internetové fórum. Naozaj ste k tomu takí pripútaní? Naozaj nerozumiete tomu, že to bol démon, ktorý vám zaklopal na dvere, kvôli vašim ľudským pripútanostiam? Keď sa ten špeciálny agent ovládaný chaotickými démonmi menom „Tchang Čchi“ správal na internete bezuzdne, nemohol zneužiť medzery len preto, že videl vaše ľudské pripútanosti? Neodvážil sa byť taký nehanebný len preto, že praktizujúci, ktorým chýbajú spravodlivé myšlienky, mu na to nechávali priestor? Boli ďalší, ktorí zašli ešte ďalej a považovali ho za „druhého majstra“. Mohol by byť niekto, kto takto uvažuje, stále mojím učeníkom? Moja dcéra je celý čas pri mne, avšak keď si ten špeciálny agent vedený prehnitými démonmi Tchang Čchi o nej vymýšľal lži, niektorí ľudia im verili – dokonca do bodu, že stratili zmysel pre súdnosť a opakovali ich, úplne odmietajúc počúvať, keď iní učeníci Dafa poukázali na ich problém. Boli ešte aj takí, čo zašli ešte ďalej a rozširovali navôkol pokrivené slová a lži toho špeciálneho agenta riadeného prehnitými démonmi, čo viedlo niektorých študentov, ktorí neštudovali hlboko Fa a niektorých nových praktizujúcich k tomu, že zišli z pravej cesty. Ak takí ľudia skutočne skončia tak, že kvôli tomuto zídu z pravej cesty, stratia svoju šancu na záchranu a budú v budúcnosti stáť pred odstránením, ako zaplatíš za to, čo si spravil? To nie je všetko. Len zodpovednosť, ktorú ponesieš za poškodzovanie Fa, je nemerateľne veľká. Majster nezvykne strašiť ľudí, takže dávam tým študentom, ktorí sa nečinia ako treba, výstrahu paličkou. Kultivácia je na odstraňovanie ľudských pripútaností, takže ako by ste si pre ne mohli hľadať priestor? Ako by ste sa mohli pri kultivácii jednoducho takto držať pripútaností?

Vaším želaním je pomôcť Majstrovi napravovať Fa a to je niečo, čo sa dá dosiahnuť len pomocou spravodlivých myšlienok. Hlavná, dominantná skupina učeníkov Dafa, ktorí potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti, je výborná, a žiadna minulá kultivačná forma alebo náboženstvo sa s ňou nedá porovnať. Toto je vaša sláva a tiež Majstrova sláva. Naozaj sa teším z Veľkého Dovŕšenia, ktoré vás v budúcnosti očakáva. Kráčanie dobre po poslednom úseku cesty je nevyhnutnosťou a je to tiež Majstrovým želaním.

 

Li Chung-č’

4. augusta 2009

Čistenie

Poznámka: Sú dva dôvody, prečo som o týchto veciach po celý čas nič nepovedal. Prvým je, že som chcel, aby sa naši študenti sami vykultivovali k zrelosti, aby v procese kultivácie k zrelosti sami rozoznali tieto problémy a sami sa cez ne dostali. Druhým je, že som chcel vidieť, ako ďaleko sa odchýlia veci, ktoré zorganizovali. Plánoval som niečo povedať, až keď sa ľudské pripútanosti plne odhalia. Teraz, keď ste ten problém videli, poviem niekoľko slov.

Aktivity a projekty, ktoré spustili niektorí naši študenti, mali za cieľ zachrániť ľudí a pomôcť Majstrovi potvrdzovať Fa, ale zas a znova sú ľudia, ktorých oslovujú, len naši vlastní študenti, čím sa z toho stávajú naše vnútorné veci. Nemôžeme takto pokračovať. Po prvé, tieto snahy nemôžu zachrániť ľudí a po druhé, zasahujú do kultivácie našich študentov a do záchrany vnímajúcich bytostí. Prinajmenšom takéto snahy spotrebovávajú veľkú časť ľudských zdrojov. Učeníci Dafa majú pomáhať Majstrovi napravovať Fa. Nemôžete takto spotrebovávať ľudské zdroje. Ak niektoré zo stránok, ktoré študenti vedú, môžu mať pozitívny účinok pri záchrane vnímajúcich bytostí, potom by ste mali pokračovať v ich vedení zdravým spôsobom. Ak to však nemôžu dosiahnuť, nemali by slúžiť ako zasahovanie. Odporúčal by som najmä, aby ste zrušili všetky webstránky, ktoré podnecujú veľký počet nových študentov ako aj tých, čo neštudovali hlboko Fa a ktorí majú silné ľudské pripútanosti, aby sa pridali. Webstránky bežných ľudí, aktivity tých, ktorí si myslia, že robia niečo pre Dafa, a online aktivity ľudí, ktorí sa vydávajú za praktizujúcich, nemajú nič do činenia s potvrdzovaním Fa učeníkmi Dafa. Od tohto dňa by sa už učeníci Dafa nemali na nich zúčastňovať, najmä nie na politicky orientovaných aktivitách. Zvrhnutie skazenej ČKS nie je cieľom kultivácie. Pre učeníkov Dafa je najvyšším cieľom kultivácie dosiahnuť Dovŕšenie. Odhaľujeme prenasledovanie, aby sme pomohli ľuďom jasne rozpoznať zlo a aby mohli byť zachránení. Rozpad skazenej ČKS je predurčený nebom a je to historická nevyhnutnosť, nie niečo hodné toho, aby sa tým učeníci Dafa špeciálne zaoberali. Medzi našimi študentami sú nejakí ľudia, ktorí v začiatkoch, keď sa po prvýkrát dostali k Dafa, uverili nejakým nezmyslom od bežných ľudí. Neuvedomili si, že to boli nebeské bytosti, ktoré skúšali ich myseľ a mali po dlhý čas pochybnosti o kultivácii učeníkov Dafa. Prešlo už toľko rokov, avšak stále sa pozerajú na Dafa s ľudskou mysľou a nedokážu zanechať svoje pripútanosti k politike, k  moci a ziskom, ktoré z toho môžu v budúcnosti plynúť. Čas na vás čakal už príliš dlho. Nerobte veci Dafa s nečistými ľudskými pripútanosťami. Kultivácia učeníkov Dafa je vážna. Bez ohľadu na to, ako jasno si myslíte že v tom máte, v skutočnosti vaša účasť pochádzala z toho, že vaša múdrosť bola zatemnená pripútanosťou k úsiliu, ktoré ste mali už od začiatku. Hoci ste sa dostali tam, kde ste dnes, pre nebeské bytosti ste stále boli predmetom výsmechu. Aké smutné, že ste sa dostali blízko k Dafa, ale nemôžete vstúpiť.

Dovoľte mi pohovoriť o ďalšej veci. Ľudská myseľ je nestabilná, takže si nemyslite, že bežní ľudia budú mať spravodlivé myšlienky. Sú nejakí bežní ľudia, ktorí sa stotožňujú s princípmi Dafa, ale v skutočnosti sa nekultivovali podľa Fa. V médiách sa zastávali učeníkov Dafa a odporovali prenasledovaniu, čo viedlo niektorých našich študentov k tomu, že tých ľudí považujú za neobyčajných a zaobchádzajú s nimi dokonca ako s učeníkmi Dafa, nerozlišujúc medzi ľuďmi čo sú vnútri a tými, čo sú vonku. Potom sú iní, ktorí sú ešte nerozumnejší a považujú to, čo povedali títo ľudia, za Fa. Po takomto velebení títo bežní ľudia nemôžu inak ako tešiť sa sami zo seba a zabúdajú na to, kto sú, čo potom spôsobuje, že sa v nich vytvoria všemožné pripútanosti. Potom sa odvážia povedať alebo spraviť hocičo, dokonca až do bodu, že poškodzujú normálnu kultiváciu učeníkov Dafa a potvrdzovanie Fa učeníkmi Dafa. Pravdou je, že tento jav nebol úplne zavinený týmito bežnými ľuďmi. Títo ľudia – ktorí sympatizovali s Dafa – boli zničení niektorými našimi študentami, ktorým chýbajú spravodlivé myšlienky, sú iracionálni a nerobia veci na základe Fa. Pri širokej spáse vnímajúcich bytostí sa má dať šanca na spásu ľuďom bez ohľadu na ich myšlienkový rámec a tak sa medzi našimi študentami prejavia ľudské myšlienky všemožných druhov. O tomto všetkom som vedel už predtým, ako som po prvýkrát začal šíriť Fa. Kľúčové je, aby ste veľa študovali Fa. Ak veľa študujete Fa, budete mať prirodzene spravodlivé myšlienky a keď budete potvrdzovať Fa, budete robiť veci prirodzene na základe Fa. Iba potom pôjdete po spravodlivej ceste. Majster nechce, aby ste zas a znova išli po nesprávnej ceste a ešte menej dokáže zniesť, keď vidí, že ste prenasledovaní. Často sú ťažkosti, ktoré znášate, skutočne spôsobené ľudskými pripútanosťami. Keď sú vaše ľudské pripútanosti silné a vy si to neuvedomujete, faktory starých síl použijú zlo, aby vás zajalo a poslalo do pracovného tábora na prenasledovanie.

Keď som si prečítal článok tohto študenta, chcel som povedať niekoľko slov, aby som vám pomohol očistiť veci. Je stále na vás samotných, aby ste odteraz dobre kráčali po svojich cestách. Keď sa všetci stanete zrelými, začne sa ďalšia fáza.

 

Li Chung-č’

6. augusta 2009

 

Vyššie uvedené sa týka článku zo 6. augusta 2009, ktorý publikovali stránky Minghui.org s názvom „Nezvoľňujte a nepriťahujte na seba démonov“

Fa konferencii na stredozápade USA

Dobre študovať Fa, dobre sa činiť pri objasňovaní pravdy a zachraňovať vnímajúce bytosti sú vaše najvyššie priority. Ak sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, dokážete dobre robiť veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť.

Želám Fa konferencii na stredozápade USA veľa úspechov!

 

Li Chung-č’

27. septembra 2009

Fa konferencii v Brazílii

Všetci učeníci Dafa na Fa konferencii v Brazílii: Pozdravujem vás!

Učeníci Dafa sú nádejou na spásu všetkých národov. Ak chcete robiť dobre veci pre spásu vnímajúcich bytostí, musíte sa predovšetkým sami dobre kultivovať. Iba ak veľa študujete Fa, môžu byť vaše spravodlivé myšlienky dostatočné, iba ak dobre študujete Fa, môžete naplniť historickú misiu učeníkov Dafa.

Želám konferencii Fa veľa úspechov!

Želám vám, aby ste sa spoločne zlepšovali!

 

Majster Li Chung-č’

október 2009

Komentár

Učeníci Dafa by nemali dovoliť ľudským myšlienkam, aby viedli ich činy. Nikto nedokáže poškodiť Fa, takže každé správanie, ktoré slúži ako zasahovanie, môže byť pre človeka len škvrnou na jeho vlastnej kultivácii. Pre niekoho, kto sa kultivuje, ak nedokáže po dlhý čas prejsť skúškou alebo robí zlé veci potom ako začal robiť kultiváciu, stane sa to obrovskou prekážkou medzi vami a cieľovou čiarou. Ako sa s tým potom vyrovnáte?

 

Li Chung-č’

13. novembra 2009

 

Vyššie uvedený komentár sa týka článku zo 14. novembra 2009 zverejneného na Minghui.org s názvom „Iba Majstrove slová a hlas môžu byť použité v audiozáznamoch písiem Dafa. Žiadne iné záznamy nie sú dovolené.“

Európskej Fa konferencii

Učeníkom Dafa, ktorí sa zúčastňujú Európskej Fa konferencie: zdravím vás!

Dovoľte mi na začiatok zaželať Európskej Fa konferencii veľa úspechov. Zároveň by som rád povedal zopár slov tým študentom, ktorí nedokážu naplniť očakávania.

Učeníci Dafa majú zodpovednosť. Nech sa deje čokoľvek, musíte naplniť sľuby, ktoré vás priviedli do tohto sveta. Predtým, keď ste boli bohmi, dali ste do zálohy svoj život, aby ste sa mohli dnes stať najveľkolepejšou bytosťou vo vesmíre – učeníkom Dafa. Niektorí študenti v priebehu svojej kultivácie vždy hľadajú vonku, snažia sa o vonkajšie riešenia, pozerajú sa na vonkajšok vecí a sústredili sa na veci ako to, že niekto sa ku nim nespráva dobre, že im niekto hovorí nepríjemné veci, že sa niekto správa príliš ako bežný človek, že je niekto ku nim tvrdý, alebo že nikdy neakceptujú ich myšlienky. V dôsledku toho prestali robiť to, čo by učeníci Dafa mali robiť na potvrdzovanie Fa a dokonca sa od zlosti prestali kultivovať. Naozaj neviete, kvôli komu sa kultivujete? Naozaj nerozumiete, že tie nepríjemné veci vám pomáhajú kultivovať sa, odstrániť vaše ľudské myšlienky a zbaviť sa vašich pripútaností? V deň, keď ste sa začali kultivovať, nezmenila sa cesta vášho života na cestu kultivácie? Nie je to tak, že nič, s čím sa stretnete, nie je náhoda? Nekráčate po ceste k božstvu? Naozaj si myslíte, že sa budete chcieť kultivovať a budete sa môcť pozdvihnúť, len keď budú vaše uši počúvať príjemné veci a keď budú učeníci Dafa hovoriť iba to, čo vám vyhovuje? Keď od hnevu prestanete študovať Fa alebo robiť cvičenia, s kým sa škriepite? S Bohmi? S Majstrom? Alebo skôr so samým sebou? Je pochopiteľné, keď sa niekto dočasne nedokáže cez niečo dostať. Ale ak sa cez to nedokážete dostať po dlhý čas, je to vážne porušenie sľubu a zanedbávanie podielu práce, za ktorú je človek zodpovedný pri náprave Fa, čo nepriaznivo ovplyvňuje celkový postup celého tela. Z pohľadu Bohov je toto najvážnejšie. Zlé bytosti, čo prenasledujú učeníkov Dafa, boli usporiadané starými silami a sú ovládané; nech na povrchu robia akýkoľvek rámus alebo akékoľvek zlo, v skutočnosti to robia pod vedením iných. Avšak ak sa študent [Dafa] činí slabo, nebudú to len staré sily, ale aj všetci Bohovia vo vesmíre, čo mu to neodpustia. Pre vás, ako aj pre bezpočet vnímajúcich bytostí v tomto vesmíre, čas už dosť tlačí. Možno Majster použil ťažké slová. Avšak musím sa spýtať tých študentov, ktorí boli po dlhý čas v stave zmätku: naozaj ste vážne premýšľali o tom, akým smerom ísť? Dúfam, že vás ten úder ťažkým kladivom  prebudí. Robím to pre vás, nie pre seba – vášho Majstra – a určite nie pre tých spolupraktizujúcich, ktorí vás vyviedli z miery. Napredujte usilovne! Je to váš sľub. Je to vaša zodpovednosť. Je to vaša vlastná cesta k dovŕšeniu!

Na záver mi dovoľte ešte raz zaželať úplný úspech učeníkom Dafa zúčastneným na tejto Fa konferencii.

 

Li Chung-č’

22. novembra 2009

Prvej Fa konferencii v Indii

Pozdravujem učeníkov Dafa zúčastňujúcich sa prvej Fa konferencie v Indii!

Dúfam, že indickí učeníci Dafa budú rovnakí ako tí z iných národností, budú dobre študovať Fa, budú veľa študovať Fa, budú často študovať Fa a stanú sa opravdivými kultivujúcimi Dafa, a budú niesť zodpovednosť za pomoc v rozsiahlom šírení Dafa a za záchranu vnímajúcich bytostí.

Želám vašej Fa konferencii veľa úspechov!

 

Li Chung-č’

26. decembra 2009

Komentár

Nikdy by som nepovedal učeníkom Dafa, aby robili niečo takéto. Toto je výsledok vytvárania démonov vo vlastnej mysli.

 

Li Chung-č’

8. septembra 2010

 

Vyššie uvedený komentár sa týka článku z 9. septembra 2010 zverejneného na Minghui.org s názvom „Rovná sa rozhodenie vešteckých symbolov pred Majstrovým obrazom skutočne žiadaniu o usmernenie?“

Čo znamená pomáhať Majstrovi napravovať Fa?

Po dlhý čas existuje medzi niektorými študentmi kritický problém počas toho, ako robia tri veci, ktoré učeníci Dafa majú robiť: konkrétne, nepochopenie toho, čo znamená „pomáhať Majstrovi“. Napríklad, keď Majster niečo povie alebo rozhodne o tom, ako učeníci Dafa majú niečo robiť, stále sú nejakí študenti, ktorí merajú Majstrove plány pomocou ľudského uvažovania, vytvárajú si názory na to, ako by mal Majster riešiť niektorú konkrétnu vec alebo uvažujú o tom, aké by to bolo, keby to Majster robil inak, namiesto toho, aby vložili svoju myseľ do toho, ako najlepšie naplniť to, čo Majster vyjadril alebo ako vykonať konkrétne veci; niektorí študenti si dokonca želajú zmeniť Majstrove uvažovanie; niektorí idú a vychvaľujú pozitíva vlastných myšlienok medzi ostatnými študentmi; niektorí ľudia nerozumejú, pretože používajú ľudské myslenie na uvažovanie o veciach, ktoré povedal Majster; a niektorí ľudia zašli až tak ďaleko, že vyhľadali členov mojej rodiny, aby získali podporu pre svoje vlastné prístupy. Avšak to, čo chce Majster spraviť, je v skutočnosti to, čo vyžaduje náprava Fa nezmerateľného počtu vesmírnych tiel. Hoci táto úroveň ľudstva môže byť nízka, predsa však je to prejav vyšších životov na nízkom mieste, vyjadrená vo formách tejto nízkej sféry, a je zároveň srdcom nápravy Fa – ohniskový bod všetkého. Akokoľvek dobrá sa vám môže zdať vaša myšlienka, je to obmedzené iba na túto jednu úroveň existencie, tento jeden bod a tú jednu špecifickú vec. Ako by ste mohli vedieť, aký účinok má mať tá vec, ktorú Majster chce spraviť, na nezmerný počet nemerateľných úrovní týchto absolútne obrovských vesmírnych tiel? Ak ty, ako môj študent, naozaj chceš „pomôcť Majstrovi napravovať Fa“, potom by si sa mal starať iba o to, ako najlepšie naplniť to, čo Majster chce. Mal by si robiť len toto, avšak ty namiesto toho chceš od Majstra, aby ti pomáhal? Ako by si mohol používať Dafa počas nápravy Fa, aby ti pomohol naplniť tvoje ľudské myšlienky?

Keď sa stretli s prenasledovaním, bolo mnoho učeníkov Dafa, ktorí spadli alebo ktorí nedokázali udržať krok, a bolo to kvôli tomu, že nepochopili, čo robí Majster, alebo používali ľudské myslenie na to, aby hodnotili Majstra. Aby som dal len jeden príklad takého ľudského uvažovania, mnoho študentov sa čuduje, prečo nemôžeme reagovať na prenasledovanie spôsobom, akým reagovali iné náboženstvá. A je aj ďalšie ľudské uvažovanie. Ale v histórii, základným účelom náboženstiev bolo jednoducho ustanoviť kultúrnu základňu pre ľudstvo, pričom to, na čo ľudstvo skutočne čakalo, bol Dafa; a iba vtedy, keď človek robí veci podľa Dafa, potom sa ten človek skutočne správa ako kultivujúci. Samozrejme, keď ľudia nedokážu udržať krok, môže tam byť aj mnoho ďalších dôvodov. Avšak v každom prípade ten človek nedokázal skutočne pochopiť Dafa. Samozrejme, keď myšlienky človeka nie sú dostatočne spravodlivé, určite zaváha pri prenasledovaní.

Potom je tu skupina ľudí, ktorí sa pomocou kultivácie nedokázali zbaviť zlozvykov, ktoré si vytvorili v bežnom svete, ako napríklad používanie svojich konexií a vplyvu, aby niečo spravili. Napríklad, keď takýto človek nemôže nájsť Majstra, aby vyjadril svoje ľudské myšlienky, vyhľadáva pod takou či onakou zámienkou členov Majstrovej rodiny, a potom ide a rozpráva iným študentom o tom, ako členovia Majstrovej rodiny povedali toto či tamto. Ale uvažujte o tom: Majster prišiel do tohto sveta kvôli náprave Fa a spáse vnímajúcich bytostí, mohli by teda členovia Majstrovej rodiny reprezentovať Majstra? Presne ako vy, členovia Majstrovej rodiny sú v skutočnosti kultivujúci, presne ako všetci ostatní, a zostanú pozadu, ak sa nekultivujú dobre. Kto by vôbec mohol reprezentovať Majstra, zo všetkých tých rodičov, manželiek, detí a súrodencov, ktoré mal počas priebehu svojich mnohých životov v ľudskom svete? Je to podobné situácii s vami; je to len tak, že keď Majster prišiel do tohto sveta, sú takí, ktorí slúžia ako Majstrovi učeníci, tí, ktorí slúžia ako jeho pozemskí rodičia, tí, ktorí slúžia ako súrodenci, alebo manželka a deti, a každý pomáha Majstrovi naplniť veľkú úlohu nápravy Fa robením špecifických vecí, ktoré by mal robiť. Oni sami sú tiež kultivujúcimi a oni tiež budú niekedy zaostávať ohľadom dosiahnutia dostatočného pochopenia princípov Fa. Keď ich vyhľadávate a používate to, čo povedia, ako Fa, nie je to prípad poškodzovania Fa? To, čo povedali členovia Majstrovej rodiny, sa zároveň premení na hriech proti Fa. Ako učeníci Dafa by ste mali mať jasno v tom, že nápravu Fa robí iba Majster. Aj keby Majster nebol nablízku, stále musíte robiť veci na základe Fa – nemôžete robiť veci podľa nejakého člena rodiny Majstra. Iba potom ste učeníkom Dafa, iba potom ste Majstrovým učeníkom, a iba potom pomáhate Majstrovi napravovať Fa.

Je tu tiež skupina ľudí, ktorí nasledujú určité zlé webstránky. Takíto ľudia sa ďaleko odchýlili od Dafa, napomáhajú tým zlým webstránkam šírením dezinformácií a dokonca poškodzujú povesť členov Majstrovej rodiny. Napriek tomu, že Majster povedal všetkým na Fa konferenciách zvolanými našimi učeníkmi Dafa, aby nepočúvali, neverili a nepozerali sa na tie zlé stránky, niektorí ľudia si nevzali moje slová k srdcu a správajú sa tak, akoby boli úplne popletení zlom týchto stránok. Až do dnešného dňa sú ohľadom tohto stále iracionálni. Keď človek spraví chybný krok, môže vždy začať od začiatku. Ale čo sa má spraviť, keď chyba človeka skončí zničením niektorých ľudí kvôli dezinformáciám, ktoré ste šírili? Čo sa má spraviť, ak kvôli vám veľký počet vnímajúcich bytostí, ktoré sú za každým človekom a očakávajú spásu, nikdy nemôže byť spasených? Uvedomujete si, aké vážne dôsledky to sú? Keď ignorujete to, čo povedal Majster, môžete byť považovaný za učeníka Dafa, ktorý pomáha Majstrovi napravovať Fa?

Výraz „pomáhať Majstrovi napravovať Fa“ nie sú len veľké, prázdne reči. Hoci som hovoril len o niekoľkých problémoch, v skutočnosti je mnoho ďalších prípadov, keď ľudia neveria vo Fa. Ako učeník Dafa si čakal desiatky miliónov rokov...; ako náš študent si mal jediné, opravdivé želanie pre príchod do tohto sveta...; ako Majster, to, či budem môcť v širokej miere spasiť vás a vnímajúce bytosti v tejto náprave Fa, všetko to závisí od tejto osudnej udalosti.

 

Li Chung-č’

10. júna 2011

Dávajte pozor na vytváranie démonov vo vlastnej mysli

Našiel som si čas, aby som si prečítal prvú polovicu článkov, ktoré mi poslala webstránka Minghui. Články sú napísané celkom dobre, a hoci sú ich pochopenia obmedzené, pričom niektoré pochopenia princípov Fa a štruktúry vesmíru sú nepresné a ich tón je dosť  grandiózny, ich východiskové body sú dobré a možno ich po častiach publikovať.

Čo sa týka pseudonymov, ktoré sú v článkoch použité a spôsobu, akým niektoré miestne kontaktné osoby tlačili na to, aby tie články boli publikované, ich tón naozaj nebol správny – hovorili veci, ako napríklad, že niektoré články prekonali Deväť komentárov, niektoré dosiahli stav osvietenia, alebo veci, ako že niektoré články povedú učeníkov Dafa vo svete k novým výšinám a nad ne, alebo že ich písomná podoba bola zosilnená bohmi. Rád by som poukázal pri všetkej vážnosti na toto: nedovoľte, aby sa vaše ľudské pripútanosti príliš nafúkli a dostali sa spod kontroly len preto, že ste spravili to či ono. Jediný, kto môže viesť pokrok učeníkov Dafa, je Majster.

Našťastie sú tie články napriek tomu racionálne – požiadajte ich iba, aby tón ich článkov nebol príliš grandiózny, pretože oni sú napokon tiež ľudia, ktorí sa kultivujú. Inak, hoci robia dobré veci, bohovia nimi budú aj tak pohŕdať.

 

Li Chung-č’

8. decembra 2011

Ohľadom problému s vyberaním peňazí

Počas posledných rokov boli v Číne ľudia, ktorí zbierali peniaze bez dovolenia. Zbierali peniaze od študentov s výhovorkou, že pomáhajú NTDTV, The Epoch Times, a ďalším mediálnym výstupom, ktoré vedú študenti mimo Číny. Toto sa nemôže robiť. Ak mediálna firma nedokáže normálne fungovať samostatne po dlhé časové obdobie a spolieha sa na dlhodobú podporu od študentov, potom to samotné je vážny problém. Ak sa potom budú vyberať ďalšie peniaze od študentov, bude to ďalšia chyba. Hovoril som s hlavnými mediálnymi výstupmi o takýchto problémoch mnohokrát, a oni jasne uviedli, že nebudú zbierať peniaze od študentov v Číne. Ak je to tak, kto sú potom títo ľudia, ktorí vyberajú peniaze v Číne? Čo chcú? Predtým, keď sa začalo prenasledovanie, agenti ČKS a zlí ľudia so zlými úmyslami často vyberali peniaze od študentov pod najrôznejšími výhovorkami. Vážne to ovplyvnilo každodenný život niektorých študentov a spôsobilo to, že trpeli vážnym prenasledovaním, lebo boli zapletení do vyberania peňazí. V mojich predchádzajúcich vyučovaniach Fa som hovoril o záležitosti nevyberania peňazí od študentov. Takže prečo ste to nesplnili? (Je to iné, keď študenti sami spolupracujú s cieľom vyrábať materiály na objasňovanie pravdy.) Aj študenti, ktorí sú veľmi úspešní v podnikaní a majú finančné prostriedky, musia najprv dostať povolenie priamo odo mňa. Takisto, zakaždým keď študenti robia niečo, čo by nemali, zlo bude zneužívať tieto medzery a nechá tých študentov, ktorí sú v tom zúčastnení, zatknúť a prenasledovať. Musíte sa z tohto poučiť! Ak sa na to pozrieme z iného uhla, chcem aby mediálne výstupy mali pevnú oporu v spoločnosti a stali sa normálne fungujúcimi firmami. Iba ak budú fungovať v pozitívnom cykle, môžu byť viac nápomocné v objasňovaní pravdy. Inak, nepovedie ich taká finančná podpora k tomu, že budú mať dlhodobú mentalitu spoliehania sa na študentov, a potom nebudú dobre viesť tie podniky? Ak to bude takto pokračovať, nevyčerpá to spoliehanie sa zdroje tých študentov? A nezíska sa z toho mocná cnosť. Dúfam, že ľudia nebudú podporovať mentalitu spoliehania sa na študentov, ktorú majú niektoré mediálne výstupy. Toto sa týka vás všetkých: Ak to riešite dobre, je to dobrá vec; ak to riešite zle, je to zlá vec. Dúfam, že sa z tohto poučíte, nebudete ľahkomyseľne vyberať peniaze a dávať finančnú podporu a budete kráčať dobre vašimi cestami kultivácie!

 

Li Chung-č’

9. januára 2012

Základný cieľ objasňovania pravdy 

Falun Dafa je Budhov Fa. Skazená propaganda ČKS vštepila do ľudí vo svete klamstvá, ktoré očierňujú a ohovárajú Falun Gong, čo je zamýšľané na to, aby vyvolali nenávisť voči Budhovmu Fa a učeníkom Dafa, ktorí sú na ceste k božstvu. Toto platí najmä pre čínskych ľudí ohľadom postoja, ktorý prejavujú pri  rozhovoroch alebo stretnutiach s učeníkmi Dafa. Stavajú sa na stranu zla. Ak je to tak, nie sú potom ľudia vo svete v nebezpečenstve? Inými slovami, nech je prenasledovanie akokoľvek kruté, učeníci Dafa aj tak uprostred skúšok zla smerujú k dovŕšeniu; pričom ľudia vo svete, ktorí majú v sebe vštepené klamstvá skazenej strany, sú tými, čo sú naozaj v nebezpečenstve. Skutočným cieľom objavenia sa komunistickej strany a ČKS je dosiahnuť to, aby ľudia nenávideli Bohov a Budhov, propagovať ateizmus, vštepovať filozofiu „boja“ a tým ničiť ľudstvo. Toto je dôvodom, prečo majú učeníci Dafa objasňovať pravdu. Cieľom je zbaviť sa klamstiev zla, umožniť ľuďom vidieť pravú tvár ČKS, odstrániť hriechy, ktorých sa ľudia dopustili proti Bohom a Budhom, a tým spasiť ľudí vo svete. 

 

Li Chung-č’

6. februára 2012 [1] Toto je posledné slovo v jednej z formúl, a znamená „zničiť“, „vyhubiť“, „odstrániť“ atď.

[2] Poznámka prekladateľa: Ide o knihu, ktorú publikovala jedna učeníčka Dafa. Budúce články na webstránke Minghui budú podrobnejšie hovoriť o tejto knihe a jej dôležitých častiach.