Vyučovanie Fa v Los Angeles

Li Chung-č’, 25. február 2006

 

(Nadšený potlesk) (Učeníci hovoria: „Zdravíme, Majster! Zdravíme, Majster!“)

Dobre, usaďte sa prosím. Ďakujem vám všetkým. Pracovali ste tvrdo. (Nadšený potlesk)

Ďalší rok prešiel ako blesk. Už sme prešli cez šesť rokov, v ktorých učeníci Dafa zachraňovali bytosti, potvrdzovali Fa a pracovali proti prenasledovaniu a teraz sme v siedmom roku. Ako učeníci Dafa ste videli zmeny v stave nápravy Fa a videli ste tiež zmenu celej spoločnosti ohľadom pochopenia učeníkov Dafa. Zmeny v celkovej situácii sa vzťahujú na celkovú situáciu nápravy Fa a priamo súvisia s obrovským účinkom, ktorý mali učeníci Dafa pri potvrdzovaní Fa. Takže inak povedané, nič z toho, čo spravili učeníci Dafa, nebolo zbytočné, a dosiahli ste obrovské veci. Všetko, čo ste spravili, je očividné, a cítili ste to aj vy sami. Inými slovami, hoci je to už šesť či sedem rokov, rozhodne teraz nemôžete zvoľniť v tom, čo by mali učeníci Dafa robiť.

Vám samotným je to tiež jasné. Pomocou študovania Fa a kultivácie ste si plne uvedomili to, čo robíte. My rozhodne nie sme nejaká politická organizácia bežných ľudí, ani to nie je nejaký klub bežných ľudí založený kvôli zábave. Tu robíme kultiváciu a to je proces, v ktorom sa bytosti od základu premieňajú na bytosti vysokých úrovní. Inými slovami, tí v publiku sú všetko bytosti, ktoré sú na svojej ceste k božstvu. Takže všetky veci, ktoré robia učeníci Dafa pri potvrdzovaní Fa a záchrane bytostí, najmä v tomto kľúčovom historickom bode, sú pre vás najdôležitejšie.

V skutočnosti, všetko, čo ste prežívali, bolo naplánované vo vzdialených, dávnych časoch. Avšak žiadne z vecí, ktoré sa dejú medzi ľuďmi, najmä kultivácia učeníkov Dafa, sa nejavia úplne ako nebeské prejavy, tak ako sa javia v nebeských ríšach. Ak by to tak bolo, potom by Bohovia priamo robili veci a neexistovalo by niečo také ako kultivácia učeníkov Dafa alebo zachraňovanie vnímajúcich bytostí učeníkmi Dafa. Od vysokých úrovní k nízkym úrovniam by sa vybrali tí, čo sú dosť dobrí a tí, čo nie sú, a to je všetko – žiadne z vecí, ktoré sa dnes dejú, by sa nestali. Takže ako som povedal, táto história ľudskej rasy bola – čo sa týka rozsahu, ktorý môžu poznať ľudia vo svete – dlhá niekoľko tisíc rokov. Toto je veľmi krátka doba z hľadiska histórie Zeme; história predtým tiež priamo alebo nepriamo súvisela s ľuďmi dnes; v dokonca ešte vzdialenejšom čase, na predchádzajúcej Zemi, sa už raz nacvičovali veci pre túto nápravu Fa. Avšak tentoraz je to skutočné. Všetky tie veci boli vytvorené pre nápravu Fa a pre všetko, čo dnešní učeníci Dafa robia, hoci veci vyzerajú byť rovnaké ako pri svetských ľuďoch. Iba keď sú veci v tomto stave, môžu byť vnímajúce bytosti zachránené, a iba v tomto stave ilúzie sa môžu bytosti pozdvihnúť, možno posúdiť srdce a myseľ človeka a možno určiť, či je človek vyhovujúci. Ak by to boli skutočne Bohovia, ktorí by sa prejavili v ľudskej spoločnosti, potom by sa nedalo určiť, kto je dosť dobrý a kto nie je, pretože myšlienky človeka nemôžu nahradiť jeho skutočné činy. Ak by sa to spravilo takto, potom len čo by ľudské bytosti uvideli Boha, je zaručené, že by prestali mať akékoľvek zlé myšlienky, keďže v porovnaní s Bohom neobstojí žiadna pripútanosť, a potom by nebolo možné vidieť skutočné správanie sa toho človeka. Keby bol pred ním skutočný, živý Boh, ten človek by naozaj nemal nič okrem spravodlivých myšlienok. Avšak aká je tá bytosť naozaj? Je dosť dobrá? Potom čo tie bytosti prešli cez také dlhé a únavné časové obdobie, musia rozpoznať všetky tieto veci v takomto stave ilúzie. Rovnako to platí pri kultivácii: iba keď je niekto v ilúzii, môže vystupovať rýchlo. Inými slovami, hoci stupeň ilúzie môže byť odlišný, iba prejdením cez proces, v ktorom je v ilúzii, sa človek môže zlepšiť; keby nebolo ilúzie, nemohlo by byť ani reči o zlepšovaní sa. Povedal som predtým, že pre Bohov je veľmi ťažké zvýšiť si úroveň; keď Boh potvrdí a osvieti sa k nejakej ríši, to je ríša, v ktorej bude. Prečo je to tak? Pretože všetko, čo sa pred ním ukáže, je pravá podoba vesmíru a už tam nie je žiadna ilúzia. Takže pre neho už neexistuje nič také ako kultivácia a  nie je tam už otázka toho, či niečomu porozumie alebo nie.

Tým, čo som práve hovoril, som vám chcel povedať, že bez ohľadu na to, akým dlhým a búrlivým obdobím ste prešli alebo aký dlhý čas bude ešte potrebný, nemôžete byť pripútaní k času. Čím je zlo zúrivejšie, tým viac vystúpi mocná cnosť učeníkov Dafa pri zachraňovaní všetkých bytostí; čím kritickejší moment, tým viac vystúpi veľkoleposť učeníkov Dafa. Áno, kultivujete sa v tejto ríši ilúzie, takže niekedy sa prejaví stav, že poľavíte, niekedy do vás niečo zasahuje, a niekedy sa veľmi podobáte na bežných ľudí. Samozrejme, toto sú tiež prejavy stavov, cez ktoré prechádzate počas procesu kultivácie. Ak by to tak nebolo, nebola by to kultivácia a to by sa už nekultivovali ľudské bytosti, ale Bohovia. Samozrejme, neexistuje taká vec ako kultivujúci sa Boh. Inými slovami, nech sa deje čokoľvek, či je vaše pochopenie vecí dobré alebo zlé, či prejdete skúškou dobre alebo nie a bez ohľadu na to, koľko vašich pripútaností ste odstránili – všetko to patrí ku kultivačnej praxi a sú to prejavy počas tohto procesu. Prejsť cez niektoré skúšky dobre a cez niektoré nie, to je tiež normálne a nemôžete povedať, že nejaký študent sa už nekultivuje alebo že už nie je dosť dobrý len preto, že tento študent spravil niečo nesprávne kvôli chvíľkovému poklesku, alebo nejaký čas nie je usilovný alebo sa po nejaký čas nevie cez niečo dostať, alebo dokonca spravil chyby. V skutočnosti, nie sú to všetko prejavy v kultivácii? Iba keď sa na to pozeráme z hľadiska kultivácie samotnej, možno vidieť, či ste sa činili dobre alebo nie, či ste vyhovujúci a či ste pripútaný alebo nie. Takže inými slovami, tieto veci sa prejavia počas toho procesu. Avšak celková situácia nápravy Fa a všetko, čo učeníci Dafa robili, sú hlavné veci, a skupina ako celok je spravodlivá a postupuje vpred veľmi zdravým spôsobom.

Viete, že postup nápravy Fa sa z času na čas prejaví, a učeníci Dafa v podstate pevne a vytrvalo postupovali podľa požiadaviek rôznych okolností nápravy Fa. Kultivácia je samozrejme procesom ustanovovania a dovŕšenia bytosti. Avšak z opačnej strany, u tých, ktorí sú naozaj nevyhovujúci, je kultivačný proces aj procesom vyraďovania. Takže keď nastane určitá situácia, určite sa objavia nejaké ľudské myšlienky, pretože to sa v konečnom dôsledku kultivujú ľudské bytosti. V situácii nastali niektoré relatívne očividné zmeny. Napríklad čas pred júlom 1999 bol obdobím osobnej kultivácie učeníkov Dafa a od júla 1999 sa učeníci Dafa kultivovali popri tom ako pôsobili proti prenasledovaniu. Keď bolo vydaných Deväť komentárov, niektorí ľudia uvažovali: „Má toto niečo spoločné s našou kultiváciou?“ Niektorí, čo študovali Fa dobre a majú dosť silné spravodlivé myšlienky, vedia, že toto prenasledovanie je výsledkom toho, že staré sily používajú zlú silu medzi ľudskými bytosťami, skazenú ČKS, a že takéto prenasledovanie môže existovať iba pod skazeným režimom ČKS. Ak by skazený režim zlej ČKS neexistoval, takéto prenasledovanie by sa nebolo uskutočnilo. Nech sú zlí duchovia akokoľvek krutí, musia použiť zlých ľudí, aby robili svoje zlé skutky. Bežní zlí ľudia v tomto svete nie sú schopní vytvoriť takéto masívne prenasledovanie. Je to preto, že krutá, ohavná a absolútne podlá strana ovláda ten zlý režim, že faktory zlého ducha ho boli  schopné použiť a vytvoriť toto prenasledovanie. Avšak niektorí ľudia sa nedokázali vyrovnať s týmito faktami a ich myseľ je zahmlená. Avšak v skutočnosti, prečo je ich myseľ zahmlená? Myslím si, že kľúčovým faktorom, ktorý tam pôsobí, je strach. Jednoducho povedané je to pripútanosť a všetko ostatné sú len výhovorky.

Dovoľte mi v tomto bode pohovoriť o kultivačnej forme učeníkov Dafa. V skutočnosti som vám vždy hovoril, že spôsob, akým sa kultivujú dnešní učeníci Dafa je „Veľká Cesta bez formy“. Každý z vás je časťou bežnej spoločnosti, každý má v spoločnosti svoju funkciu, každý je vo svojej spoločenskej triede, každý má svoje povolanie a každý má svoje vlastné okolnosti. Inými slovami, vaša kultivácia je plne časťou spoločnosti a nemá žiadnu špecifickú formu. Pamätám si, že na jednej konferencii výmeny skúseností poslal študent papierik s otázkou, v ktorej sa pýtal: „Majster, ja naša forma bez formy?“ Nemať žiadnu formu je forma. Videl som teda, že ste dokázali o tejto myšlienke uvažovať. (Učiteľ sa usmieva) V skutočnosti, uvažujme o tom, čo je „ničota“? Spomínal som predtým, že ľudia si mysleli, že „prázdnota“ znamená, že nič neexistuje. Niektorí ľudia povedali, že „ničota“ znamená, že nič neexistuje. Ak by ničota naozaj znamenala, že vôbec nič nie je, čo je potom samotná ničota? A ak „prázdnota“ znamená, že všetko je preč, čo je potom samotná prázdnota? Ak už naozaj nič neexistuje, potom by tam nebol ani koncept toho pomenovania. Inými slovami, kultivácia Veľkej Cesty bez formy je naozaj bezforemný druh formy.

Viete, z historického hľadiska, či to bol Šákjamuni, Lao-c’, Ježiš alebo mnohí iní osvietení alebo svätci, ktorí vyučovali svoj Fa alebo Tao v prehistórii, zakaždým použili jeden z dvoch prístupov. Jedným bolo opustenie svetského sveta a kultivovanie sa, a druhým bolo prevzatie formy, ktorú používalo kresťanstvo a katolicizmus. Kvôli tejto príčine a na základe skúseností z minulosti si ľudia vytvorili obmedzené pochopenie nebeských bytostí a vytvorili si určitú kultúru. Preto hneď ako spomeniete veci ako napríklad stúpanie bytostí, vzostup, kultivácia a tak ďalej, ľudia vo svete budú myslieť na náboženské formy minulosti a súčasnosti. Avšak tieto náboženské formy nie sú jediné vo vesmíre a nemôžu predstavovať rozličné Fa, ktoré potvrdil bezhraničný počet nebeských bytostí, alebo formy, ktoré použili, aby to uskutočnili. Počet Bohov na každej drobnej úrovni je taký obrovský, že je to nespočítateľné, takže ako by mohli tieto dve formy predstavovať všetko? Určite nemôžu. Koľko kultivačných foriem teda vlastne existuje?

Čítali ste v Čuan Falune, že je 84 000 kultivačných ciest v budhistickom systéme a 3 600 kultivačných ciest v taoistickom systéme. To bolo v skutočnosti povedané z pohľadu veľmi nízkej úrovne, je to pochopenie na určitej úrovni, a bolo to vyučované iba v rozsahu, ktorý dokážu pochopiť ľudské bytosti. Viete, že nad Budhami sú Budhovia, že nad nebesami sú nebesá a nad Bohmi sú Bohovia. Takže aký veľký je vesmír? Je jednoducho bezhranične a nekonečne obrovský. Keď som dosiahol bod, ktorý som dnes dosiahol v náprave Fa, hoci sa už starám o posledné veci, tie úplne najzákladnejšie elementy, ktoré vytvárajú vesmír, sú gigantické bytosti, ktoré existujú takým spôsobom, že dokonca aj pre bytosti vysokej úrovne vo vesmíre sú neporovnateľne gigantické a nedosiahnuteľné, a ešte viac pre ľudí. Inými slovami, vo vesmíre je tak mnoho gigantických bytostí a všetci Bohovia majú svoje vlastné spôsoby, akými sa ustanovili, a oni všetci majú princípy Fa, ktoré si vytvorili na základe svojho vlastného pochopenia vesmíru. Používam tu ľudský jazyk, aby som to popísal. Okrem toho vo vesmíre existujú desiatky miliónov rôznych gigantických kozmických systémov. Tieto gigantické systémy tiež samozrejme prežívajú konečnú nápravu Fa celého vesmíru.

Premýšľajte o tom, keď sú tieto gigantické systémy Bohmi, nebudú sa čudovať: „Ste vy Budhovia lepší ako my? Vyučujete Veľký Zákon vesmíru spôsobom Budhovho Fa a napravujete celý vesmír Budhovým Fa. Avšak náš systém nesúvisí priamo s vaším, takže ako by ste mohli vy Budhovia napraviť náš Fa tu? Ako by mohli Bohovia vášho systému riadiť veci v našom systéme? Sú tie vaše prístupy v náprave Fa vhodné pre náš systém? My máme úplne iné chápanie spôsobov, v akých majú existovať životy a mnohé naše pochopenia sú nezlučiteľné. Ako sa máme vyrovnať s tým, že ste prišli? Keď je tu táto nezlučiteľnosť, ako by ste mohli napraviť náš Fa?“ Vesmír je mimoriadne zložitý a veľmi obrovský a sú v ňom ohromné rozdiely v spôsoboch toho, ako bytosti existujú, myslia a chápu život. Ľudské bytosti si myslia, že ľudské bytosti sú veľmi dobré, avšak niektorí Bohovia si myslia: „Ľudské bytosti kráčajúce po ulici a mávajúce rukami sem a tam sú také škaredé.“ (Publikum sa smeje) „Pozrite sa na moje nádherné krídla a na moje levie telo, je také veľkolepé.“ (Publikum sa smeje) Sú tam ešte väčšie rozdiely medzi naším chápaním života a chápaním Bohov vo vzdialených, gigantických systémoch. Mohli by povedať: „To, čo vy považujete za dobré alebo nedobré, je tu odlišné, takže ako môže náprava Fa určovať, čo je dobré a nedobré tu, kde sme my?“ Rozdiely medzi samotnými bytosťami sú tiež obrovské. Veľký Zákon, ktorý šírim, je základným Veľkým Zákonom vesmíru, ktorý zahŕňa všetko. Iba jeho prejav preberá formu podoby Budhu a budhistických princípov. Oni o týchto veciach nevedia, a preto uvažujú týmto spôsobom.

Inak povedané, neovplyvňuje teda náprava Fa bytosti vo všetkých systémoch? Ak sú všetky zahrnuté, potom Bohovia v tých systémoch bytostí nevedia, kto vlastne ste, nechajú vás teda robiť to, čo chcete? Keďže toto je záležitosť zahŕňajúca celý vesmír, akoby sa do toho mohli nezapojiť? Každý systém má svojho vlastného gigantického vládcu, takže mohol by tam ten vládca len tak sedieť a sledovať to? (Učiteľ sa usmieva) V skutočnosti, keby aj skombinovali všetky ich vedomosti, vedia iba o veciach vo svojich ríšach, a je pre nich nemožné, aby vedeli o veciach, ktoré sú nad nimi, o veciach, ktoré sú na vyššej úrovni alebo o tých konečných veciach. Preto si myslia: „Keďže táto záležitosť sa nás týka, ako by sme vás mohli nechať robiť to, čo s nami chcete spraviť? Ja, tak ako ďalší, mám bezpočet vnímajúcich bytostí, a tiež sa chcem pokúsiť, aby som bol vybraný.“ Ak Bohovia vo všetkých gigantických kozmických telách takto uvažujú, neznamená to potom, že všetky systémy spravili niečo ohľadom nápravy Fa? Táto malilinká Zem sa teda stala ústredným bodom vesmíru v náprave Fa.

Často som hovoril, že táto Zem je ohniskovým bodom vesmírnej nápravy Fa, avšak nikto si nedokáže predstaviť, aké obrovské je toto vesmírne telo. Nemáte dostatočne gigantický koncept, aby ste to dokázali pochopiť. Je to absolútne ohromné. Napriek tomu si všetci z nich ustanovili na Zemi spôsoby, ktorými sa chceli prejaviť. Konkrétne, ľudstvo prešlo cez desiatky miliónov rokov – práve hovorím o nedávnych časoch a nie o vzdialenej minulosti – a bez ohľadu na to, koľko rokov to bolo, potom čo bola predchádzajúca ľudská civilizácia zničená, lebo sa pokazila, ľudia čo ostali vstúpili do tohto cyklu ľudskej existencie a začali za podmienok, keď neboli životné zdroje a dopracovali sa až tam, kde sú dnes. Podľa žargónu modernej vedy začali v takzvanej „dobe kamennej“. Avšak evolučná teória je nepodložená, samozrejme. Nech je ako chce, história, ktorá sa týka bytostí tohto cyklu siaha približne desaťtisíc rokov dozadu a asi sedemtisíc rokov sa týka súčasnej civilizácie. To jest, história, ktorá sa týka formovania tohto cyklu civilizácie, má asi sedemtisíc rokov. Počas tohto procesu, to ako sa bytosti správali a všetko, čo sa odohrávalo v histórii, priamo súvisí s nápravou Fa. Avšak história v dávnych časoch slúžila iba na položenie základne pre ľudí, aby boli schopní pochopiť Fa a koncepty Bohov, definovalo to, akí by ľudia mali byť, a aké by mali byť ľudské myšlienky a koncepty, a vštepilo to do ľudí rozsiahle vnútorné významy kultúry, čo zahŕňa to, ako rozlíšiť dobré od zlého, krásu od škaredosti, láskavosť od zloby a tak ďalej. Celé toto obdobie starobylej histórie bolo procesom ustanovovania myslenia ľudských bytostí a ustanovovania ich správania sa. To, ako sa dnes ľudia správajú, ich koncept dobra a zla, to čo sa považuje za dobrý odev, ako ľudia nad niečím premýšľajú, ako sa správajú k svojim rodičom, ako sa správajú k svojim priateľom a rodine, ako riešia všetko v spoločnosti a ako chápu prírodu a celkovo svet – všetky tieto veci boli ustanovené po dlhých, vleklých rokoch. Bez toho by mysle ľudí boli prázdne alebo by ich myslenie bolo myslením zvieraťa. Ako by som v tom prípade mohol vyučovať dnes tento Fa? Ako by sa Bohovia reinkarnovali do tohto sveta prostredníctvom ľudských tiel? A ako by Bohovia hľadeli na ľudské bytosti? Takže tu musel byť proces, v ktorom si ľudské bytosti ustanovili dostatočné porozumenie a plne sa vyvinuli. Tým, že cez toto všetko prešli, stalo sa z nich dnešné ľudstvo.

Avšak počas ľudskej histórie, nech prešlo koľkokoľvek tisíc rokov, nikdy nevzniklo nič podobné dnešnej spoločnosti. Je to preto, že minulosť slúžila na položenie základne, pričom dnes sa veci odohrávajú. V minulosti bol život ľudstva či už na Východe alebo na Západe dosť jednoduchý. Čína bola po celý čas hlavným miestom, kde Bohovia riadili a šírili kultúru. Čína sa v minulosti nazývala „Ríša Stredu“ a to bol náznak ohľadom tohto. Ostatné miesta slúžili ako obecenstvo, ktoré sledovalo hlavné javisko ľudstva a zároveň hralo vedľajšie úlohy. To bol priebeh a cieľ histórie. Prečo potom v nedávnych časoch náhle vystúpili všetky možné kultúry, teórie a spoločenské javy? Toto je výsledok toho, že veci z rozličných gigantických kozmických systémov sa prejavujú na najnižšej úrovni, v ľudskom svete, a robia to preto, aby mohli byť vybraní. Viete, či to bolo v starobylej spoločnosti v Číne alebo na Západe, okrem zopár hlavných náboženstiev, nemala žiadna iná sféra v spoločnosti svoj nezávislý kultúrny systém alebo formu. Napríklad, post-renesančná hudba a výtvarné umenie, rôzne teórie v nedávnej minulosti a to ako sa rôzne profesie prejavili v spoločnosti v nedávnom období – vrátane pozitívneho a negatívneho správania sa ľudstva – všetko toto prišlo zo dňa na deň ako lavína. Najmä posledných asi sto rokov veľmi rýchlo obrátilo ľudskú spoločnosť, ktorá existovala po tisícky rokov, na niečo také, ako tu máme dnes. Je to kalný ľudský svet, avšak mnohí ľudia sa predsa cítia samoľúbo a myslia si, že veda priniesla ľudstvu pokrok. Dnešné vzdelávanie vedie ľudí k tomu, aby svoje myslenie založili na falošnej evolučnej teórii a aby verili tomu, že to ľudské bytosti sa vyvinuli do tohto stavu, že spoločnosť dosiahla vysokú úroveň vedeckého pokroku a že ľudstvo vytvorilo svoju vlastnú civilizáciu – že vytvorilo modernú civilizáciu. Vôbec to tak nie je. Avšak výsledkom je to, že mnohí ľudia sa pod vplyvom takéhoto myslenia tešia z vedou sformovanej takzvanej civilizácie. Tí, čo boli vzdelávaní pomocou súčasnej vedy a sú ateisti, na pohľad našli ideálne prostredie a zdá sa im veľmi príjemné! Takže sa všetkému oddávajú a vytvára sa moderné, odchýlené umenie, takže táto spoločnosť naozaj vyzerá byť oslnivá.

V skutočnosti Bohovia nikdy nechceli, aby ľudské bytosti takto viedli svoje životy. Ľudské bytosti nemôžu vidieť v spoločnosti proces karmickej odplaty alebo zákon príčiny a následku, a tak neberú do úvahy dôsledky toho, čo robia, keďže nevidia príčiny, ktoré sú za tým. V dôsledku toho nikdy nezískajú pocit uspokojenia. V skutočnosti, nech sa spoločnosť stane akokoľvek pompéznou, aj keď úroveň pokroku prekoná tú dnešnú, ľudia aj tak nebudú uspokojení. Stvorili Bohovia ľudí preto, aby sa donekonečna o niečo snažili? V minulosti, ak mal niekto pekného koňa, fíha, cítil sa akoby bol o stupienok nad ostatnými. Keď sa niesol na tom peknom tátošovi po ulici, ľudia v obdive hovorili: „Fíha, aký dobrý kôň! Pozrite akého skvelého koňa má tento chlapík.“ Mali rovnaký pocit, aký majú ľudia dnes, keď má niekto pekné auto. Avšak keby sa dnes niekto niesol po ulici na koni, ľudia by to považovali za čudné, lebo už nemajú takýto koncept. Keď dnes ľudia vidia, že niekto šoféruje pekné auto, povedia: „Fíha, aké dobré auto – BMW (publikum sa smeje, Učiteľ sa smeje), to auto je nádherné.“ Ľudské bytosti môžu žiť za rôznych podmienok, avšak stále majú vo svojom živote tie isté pocity. Ak by ľudia neboli dostali tento moderný životný štýl, nevedeli by, aký je toto stav. Počas minulých niekoľkých tisíc rokov, keď ľudia žili v normálnom stave, v ktorom by mali byť ľudské bytosti, zaujímavé a príjemné veci v ich živote im dali rovnaký pocit uspokojenia. Vo vesmíre je toto jednoducho úroveň, na ktorej sú ľudské bytosti. Dnes majú ľudia autá, avšak keď objavia lietajúce taniere, ktoré nebudú potrebovať energiu, ktorú používame dnes a budú sa môcť okamžite vzniesť do vzduchu a za okamih sa dostať tam kam treba, budú si myslieť, že to je ešte pohodlnejšie! Kto by už potom chcel auto? „Načo nám je auto? Je také zastarané!“ (Publikum sa smeje) V skutočnosti, ak by moderní ľudia naozaj žili takým spôsobom, ani potom by neboli spokojní a pokračovali by v snažení sa o ešte lepšie veci. Samozrejme, vždy keď sú ľudské bytosti schopné niečo vytvoriť, pracujú tam Bohovia, a nie je to výsledkom činnosti tých ľudských bytostí. To, čo dnes dali Bohovia ľudským bytostiam, nebolo zamýšľané, aby žili tak ako teraz. Ich cieľom je predviesť výtvory z ich systémov, aby mohli mať šancu byť vybrané. Inými slovami, aj keď sa ľudia v takzvanom výskume o niečo snažili, tieto veci neboli  získané pomocou snaženia ľudských bytostí. Ľudské bytosti nedokážu vidieť cez túto ilúziu, nemôžu vidieť pravdu, a tak sa v plnom rozsahu oddávajú modernej spoločnosti.

Avšak tie veci neboli dané ľuďom pre ich potešenie. Bohovia nikdy nechceli obrátiť ľudí na to, čím sú dnes, ich cieľom bolo demonštrovať samých seba. Niektorí ľudia si myslia, že vedú taký dobrý život, akoby boli na nebesiach; samozrejme, to sa ani nepribližuje k tomu, čo má Boh. Za týchto okolností ľudia ešte menej dbajú na dôsledky, ešte menej veria v Bohov, sú ešte náchylnejší k vytváraniu karmy a ešte rýchlejšie samých seba ničia. Dnešný priemysel hrubo znečistil životné prostredie a spôsobil, že samotná hmota sa pokazila. Toto je niečo, čo ľudská spoločnosť nikdy nebude schopná rozriešiť. Tiež to vážne ovplyvnilo iné dimenzie vo vesmíre. Keďže vesmír je cyklický systém, veci vyťažené bytosťami v jednej dimenzii sú ďalej ťažené tými vo vyšších dimenziách. Keď je niečo, čo vyťažia životy v ľudskej dimenzii nečisté, potom veci, ktoré sú ťažené vo vyšších miestach, sa všetky úroveň za úrovňou stávajú nečisté. Takže degenerácia modernej ľudskej spoločnosti, vrátane degenerácie jej názorov, mala účinok na Bohov a spôsobila, že dokonca aj vysoké bytosti zdegenerovali. Takže prečo sa musela uskutočniť náprava Fa vesmíru? Výskyt tejto degenerácie nie je samozrejme obmedzený na ľudskú dimenziu. Rôzne veci sa stali dokonca aj v gigantických kozmických telách. Tu hovorím iba o prejavoch na tomto mieste, kde je ľudstvo.

Faktom je, že zdanlivo bohatá kultúra, ktorá sa prejavila v ľudskej spoločnosti v nedávnej dobe, sem bola v skutočnosti prinesená Bohmi z odlišných vesmírov a vzdialených gigantických vesmírnych tiel. Keď sa to popíše ľudskými slovami, sú to spôsoby, ktorými bytosti vo svojich systémoch udržujú svoje systémy. To, čo sem priniesli, je prejav princípov Fa z ich systémov, ktoré určujú stúpanie alebo klesanie úrovne bytosti, na najnižšej úrovni, úrovni ľudskej spoločnosti. Všetko sú to takéto veci. Samozrejme, pomocou vedenia Dafa, tie veci, tie formy, umožnia bytosti vystúpiť, rovnako ako môžu spôsobiť, že nedobrá bytosť klesne. Hovoril som o koncepte „Veľkej Cesty bez formy“, ktorý viedol k tejto diskusii. Premýšľali ste o tom fakte, že ak mnohé povolania v mnohých oblastiach, ktoré dnes vidíme, sem boli prinesené tými vzdialenými systémami bytostí a učeníci Dafa sa kultivujú v tomto prostredí, tým, že sa učeníci Dafa kultivujú v rôznych povolaniach, nie je to potom vlastne ako napravovanie tých systémov pomocou Fa? Nie je to potvrdzovaním ich existencie? Nie je to ich zachraňovanie?

Samozrejme, nie je pre mňa možné zanechať ľudstvu ich prejavy v ľudskej spoločnosti. To, čo zachraňujeme, sú životy v tých systémoch. Keď sa čokoľvek dostane na miesto, kde sú ľudské bytosti, táto úroveň z toho spraví niečo veľmi zlé a nízke, takže samozrejme Dafa a učeníci Dafa nemôžu potvrdiť tie nízke formy samé osebe. Vezmime si napríklad náboženstvá. Tí, čo naozaj chápu veci, používajú formy prevzaté tými náboženstvami na svoju kultiváciu, pričom tí, čo im nerozumejú, obhajujú formy tých náboženstiev. Inými slovami, to, čo chcú Bohovia, nie sú tie formy, ktoré používa ľudstvo, ale to, aby ste ich použili a vystúpili. Ak vystúpite použitím tých foriem, potvrdzujete Fa, potvrdzujete Bohov a zachraňujete vnímajúce bytosti, je tak? (Potlesk) Kultivovanie sa učeníkov Dafa v rôznych povolaniach je potvrdzovaním bytostí v tých systémoch a je spasením všetkých tých životov. Toto som vám už povedal predtým: šírim Veľký Zákon vesmíru, ktorý zahŕňa všetko. Premýšľajte teda o tom, nie je tento Fa obrovský? Povedal by som, že je taký obrovský, že je bez formy, je bez formy, avšak zahŕňa všetko. (Potlesk) Náprava Fa napravuje všetky bytosti vo vesmíre a robí všetko, čo sa dá, aby spasila všetky pôvodné veci, ktoré tu boli zanechané Bohmi.

Na začiatku žiaden život nevedel, čo robím. Mimozemské bytosti si dokonca mysleli, že som jedným z nich. (Publikum sa smeje) Nikto nevedel. Preto Bohovia v odlišných ríšach konali tak, že ignorovali zasahovanie starých síl do mojej nápravy Fa. Takže som povedal predtým, že čo sa týka tohto, bytosti v celom vesmíre sa dopustili hriechov. Povedal som, že všetci mi niečo dlžia, pretože som ich zachraňoval. Tento Fa je základňou všetkých životov.

V skutočnosti, čokoľvek v ľudskej spoločnosti, pokiaľ to vyberiem, môže byť použité na kultiváciu učeníkov Dafa. Vezmime si napríklad hudbu, niečo, o čom som hovoril predtým. Keď sú ľudia vedení Dafa počas študovania a komponovania hudby, môžu robiť pokrok a mať inšpiráciu, a veci, o ktorých budú premýšľať a uvidia ich, keď to bude treba, budú nebeské zjavenia. Takže inými slovami, nech ste v akejkoľvek oblasti, ak ste schopný zlepšiť si svoje zručnosti, je to odrazom vášho postupného stúpania v ríšach. Ľudia môžu vidieť, že ste dobrým človekom a niekým, kto kultivuje svoju myseľ a srdce. Z pohľadu ľudských bytostí sa stávate dobrým človekom. Ako výsledok študovania Fa a kultivovania svojho vnútorného ja sa činíte lepšie a lepšie a Bohovia vám dajú múdrosť, ktorú si zaslúžite a dajú vám inšpiráciu, takže si počas študovania dokážete uvedomiť mnohé veci, vytvoriť lepšie veci, zlepšiť si techniku a dosiahnuť nad a za. Premýšľajte o tom, toto sa dá robiť v akomkoľvek poriadnom zamestnaní v ľudskej spoločnosti, no nie? Keď sa dobre činíte v práci, kultivujete sa – nemôžete sa tým spôsobom zlepšiť? V dnešnej spoločnosti by som mohol vybrať akúkoľvek formu ako formu vašej kultivácie a umožniť ňou, aby ste uspeli vo vašej kultivácii. (Potlesk) Ibaže ja som tie veci nevybral. Nevybral som pre vás tie veci. Namiesto toho som vybral formu Budhu a vyučoval som Fa vesmíru v budhistickej forme. Pomocou piatich cvičení a spôsobom kultivácie, ktorý som vytvoril, som vás učil kultivovať sa a  spasiť tak všetky bytosti, vrátane všetkých Budhov, Taov, Bohov a ľudských bytostí. Keďže existuje tak mnoho foriem, nemohol som samozrejme vybrať všetky z nich. Vybral som si budhistickú formu. Avšak pravdou je, že vyučujem Veľký Zákon vesmíru. Hoci sa javí vo forme budhistických princípov a Fa, a ja som ho vyučoval z uhla budhistických princípov a Fa, v skutočnosti vyučujem najzákladnejší Veľký Zákon vesmíru. Cesty, ktorými vás nechávam kráčať vo vašej kultivácii, sú všetko cestami veľkých nebeských bytostí rozličných vesmírnych systémov. Každá jedna vec sa napravuje. Všetko je zahrnuté v tomto Fa, nie? Takýto je Veľký Zákon.

Spomenul som už skôr, že keď prvýkrát vyšlo Deväť komentárov, niektorí ľudia to nemohli pochopiť a povedali: „Nezapájame sa týmto do politiky?“ Avšak čo je politika? Predpokladajme, že ja, Li Chung-č’, by som vás naozaj viedol, aby ste sa kultivovali v politike – boli by ste schopní vykultivovať sa k úspechu? (Potlesk) Určite áno. Pokiaľ sa počas robenia tej práce kultivujúci neustále kultivujú pod vedením Dafa, aby boli dobrými a ešte lepšími ľuďmi, a prispôsobujú sa a zoceľujú sa v Dafa, potom sa budú neustále zlepšovať, neustále vystupovať a budú schopní dosiahnuť Dovŕšenie. Ak by som vás dnes viedol kultiváciou vo forme panovníka a jeho poddaných, pričom vy by ste sa kultivovali ako poddaní, mohli by ste sa takýmto spôsobom kultivovať? (Potlesk) Určite by ste sa mohli a určite by ste mohli rovnako dosiahnuť Dovŕšenie. Bola by to iba záležitosť toho, ako kráčať po tej ceste, ako byť zodpovedný ku všetkým bytostiam a ako umožniť bytostiam zlepšiť sa. Pokiaľ by sa nasledovalo vedenie Veľkého Zákona, mohlo by sa to dosiahnuť. Čo sa týka špecifických foriem, ja som ich konkrétne nevybral. Keď sme sa dnes dostali takto ďaleko, nebolo by možné vybrať si znova niečo iné. My sa kultivujeme takto; takýmto spôsobom sa kultivujeme.

Tým, že sú uprostred nevedomosti a ilúzie, ľudia nemôžu vidieť, aký obrovský je tento Fa. Ak by to niekto mohol naozaj vidieť, prejavovanie jeho pripútaností počas kultivácie by bolo rovnaké ako hrešenie proti Bohom. Presne preto, že ľudia nemôžu vidieť, sa to nepočíta za hriechy. Jeden človek môže byť usilovnejší, zatiaľ čo iný môže mať slabšie porozumenie. (Učiteľ sa usmieva) Relatívne povedané, forma ilúzie zmierňuje požiadavky na kultiváciu. Niektorí ľudia si myslia: „Bolo by výborné, keby som všetko vedel a všetko videl.“ Nuž, v tom prípade by vaša kultivačná cesta bola taká úzka, že by ste nemali dovolené spraviť ani najmenšiu chybičku. Ak by ste boli úplne osvietený, neboli by ste považovaný za niekoho, kto sa kultivuje a nemali by ste dovolené kultivovať sa. Predtým ako prenasledovanie 20. júla 1999 začalo, niektorí učeníci Dafa boli v stave vysokej úrovne postupného osvietenia. Nemali dovolené zapojiť sa do odporovania prenasledovaniu. Nikto sa ich neodváži prenasledovať a oni sa nezapojili. Ak by spojili sily, mohli by zastaviť toto prenasledovanie, avšak oni už všetko vedia. Práve som hovoril o forme kultivácie. Teraz keď som o tom hovoril z tohto uhla, myslím si, že vaše myslenie sa rozšírilo, rýchlo ste si uvedomili množstvo vecí a teraz máte lepšiu predstavu o tom, aký obrovský je tento Veľký Zákon a aké závažné sú vaše zodpovednosti.

Keď som už povedal všetko toto, chcel by som sa vrátiť a pohovoriť o niečom inom. Ako učeníci Dafa máte mimoriadnu minulosť a máte mať aj mimoriadnu súčasnosť. Niekedy pri potvrdzovaní Fa, robení Dafa práce vo všeobecnosti, alebo vo vašej vlastnej kultivácii naozaj existujú mnohé neuspokojivé veci. Najbadateľnejší a najväčší problém, ktorý zostal po dlhý čas nevyriešený, je niečo, o čom mi aj Bohovia šuškali do uší a čo ich najviac trápi. Avšak ja som ho nikdy nezdôrazňoval a nehovoril o ňom silnými slovami. Prečo? Je to preto, že učeníci Dafa potrebovali trochu ľudskej odvahy počas dnešného potvrdzovania Fa. Preto som o tom nehovoril. Chcel som nechať tú diskusiu na záverečný čas – chcel som o tom hovoriť neskôr, keď bude vhodnejší čas. Čo to teda je? Keď učeníci Dafa spravia chyby, neradi sú za to kritizovaní. Nik ich nemôže kritizovať, a ak to niekto spraví, nahnevá ich to. Ak majú pravdu, nepáči sa im, keď druhí poukážu na veci, v ktorých by sa mohli zlepšiť; ak nemajú pravdu, nechcú byť kritizovaní. Nahnevajú sa, hneď ako ich niekto kritizuje. Tento problém sa stal veľmi vážnym. (Potlesk)

Prečo som čakal až doteraz, aby som o ňom hovoril? Keď ste predtým potvrdzovali Fa a odhaľovali zlo, nechcel som, aby ste boli príliš mäkkí pri robení vecí; inak by ste pri objasňovaní pravdy mali tendenciu robiť to s menšou ako plnou silou. Keby ste pri objasňovaní pravdy prestali objasňovať, hneď ako vám iní povedia niečo negatívne, nešlo by to. Keď ste sa teraz stali zrelými a racionálnymi a viete ako riešiť veci, a keď hovorenie o tejto záležitosti už neovplyvní vaše objasňovanie pravdy, hovorím o tom, čo som si nechal na dnes. Problém, ktorý s tým máte, je teraz dosť výrazný. Ako kultivujúci, premýšľajte o tom – hovoril som o tom v Čuan Falune a vo svojich skorších vyučovaniach Fa – povedal som: „neodpovedajte úderom na úder a urážkou na urážku.“ Keď sa k vám iní správajú zle, vy by ste mali odpovedať úsmevom a tak to ukončiť. Keď majú iní konflikt a vy ste toho svedkom, mali by ste o tom premýšľať: „Ako sa môžem zlepšiť? Ak by som ja bol v tej situácii, dokázal by som si udržať svoj charakter a čeliť kritike a nesúhlasu ako praktizujúci?“ Pri kultivácii sa máme pozerať dovnútra. Či už máte pravdu alebo nemáte, mali by ste sa preskúmať. Kultivácia je zbavovanie sa ľudských pripútaností. Ak zakaždým odmietnete výčitky a kritiku, zakaždým ukazujete prstom na druhých a zakaždým odmietate nesúhlas alebo kritiku druhých, je to kultivovanie sa? Aká je to kultivácia? Vyrastali ste vo zvyku sústrediť sa na nedostatky druhých ľudí a nikdy ste nebrali vážne skúmanie svojho ja. Keď sa kultivácia druhých jedného dňa úspešne zavŕši, čo s vami? Nedúfa Majster, že sa budete dobre kultivovať? Prečo nechcete prijať kritiku a prečo sa stále sústreďujete na druhých ľudí? Prečo nekultivujete svoje vnútro a neskúmate svoje ja? Prečo vás to vyvedie z miery, keď ste kritizovaný? Koľkí z vás, čo tu sedíte, dokážu brať zľahka, keď na vás odrazu niekto ukáže prstom a vyhreší vás? Koľkí z vás dokážu ostať pokojní a hľadať príčinu na svojej strane, keď čelia kritike a karhaniu druhých?

Nechcem vás týmto obviňovať – nie je to tak, že by sa moji učeníci Dafa nečinili dobre. (Učiteľ sa usmieva). Čo sa týka tohto, je to v skutočnosti preto, že Majster dovolil, aby tento kúsok vo vás ostal. Avšak teraz, keď som o tom dnes hovoril, odteraz musíte tento problém brať veľmi vážne. (Potlesk) V poslednom čase mi nejakí študenti často posielali správy, listy alebo odkazy, v ktorých mi hovorili, aký nedobrý je ten a ten človek (publikum sa smeje) alebo aké problémy má ten a ten človek. Ja viem, čo sa deje – veľmi dobre. Kultivujte sa. Nechcem, aby sa prostredie učeníkov Dafa stalo takým, v ktorom budú ľudia na seba vzájomne ukazovať prstom. Chcem, aby to prostredie bolo také, že každý dokáže prijať kritiku a súčasne sa pozerať do seba. Ak sa každý kultivuje, každý sa pozerá dovnútra a každý sa kultivuje dobre, nebude konfliktov menej? Toto je princíp, ktorý som vyučoval po celý čas, už do obdobia keď som začal vyučovať Fa. Nie je to tak? Zlepšenie praktizujúceho určite nepochádza z ukazovania prstom, ani nie je výsledkom toho, že vás kritizujem ja, váš Majster, alebo toho, že ukazujete prstami na druhých a kritizujete sa navzájom. Pochádza z vášho kultivovania samého seba. Teraz, keď o tom Majster hovoril v dnešnom vyučovaní Fa, od tohto bodu musíte začať brať túto záležitosť vážne. (Nadšený potlesk)

Buďte psychicky pripravení (publikum sa smeje),  môžete sa s týmito vecami stretnúť hneď ako sa vrátite domov. Avšak predtým, ako sa s nimi stretnete, nebudete vedieť, že to prichádza. (Publikum sa smeje) Keď prídu konflikty, nebude s vami zaobchádzané ako s Bohmi, ani sa veci neprejavia nejakým nebeským spôsobom. Všetky budú vyzerať bežne a všetky budú mať rovnakú formu ako konflikty, ktoré majú medzi sebou bežní ľudia. A určite sa nebude brať do úvahy, či si zachováte tvár. Okrem mňa, Li Chung-č’-ho, sa s nikým nebude zaobchádzať špeciálne. To, čo sa stane, určite neprekročí medze zákonov na tejto úrovni. Takže všetko sa bude prejavovať vo formách tejto ľudskej úrovne. V tomto bode, myslím si, že keďže ste učeníci Dafa, ktorí študovali Fa a kultivovali sa už nejaký čas, čo sa týka podrobnejších princípov, tak ich poznáte a ste si ich vedomí bez toho, aby som o nich musel hovoriť.

Tento problém sa stal dosť významným. Vedeli ste, že počas niekoľkých posledných rokov mi bytosti na vysokých úrovniach o tom opakovane šuškali do uší? Ja som však nespravil nič. Potreboval som, aby učeníci Dafa mali odvahu odhaliť pravdu počas potvrdzovania Fa, a preto som o tom nehovoril. Chcel som si vybrať čas, vhodnú príležitosť, aby som pohovoril o tejto otázke. Dnes je ten správny čas, takže som to zdôraznil. Mimochodom, poviem vám, že táto vec sa pre nás celkovo stala dosť závažnou. U niektorých ľudí sa to tak zhoršilo, že nik o nich nemôže povedať ani slovo. Zdá sa, že to nepôjde, ak o tom nepohovorím. Niektorí ľudia sú ako zápalky – jeden škrt a zapália sa. Sú ako nášľapné míny – jeden krok a vybuchnú. „Nemôžeš ma kritizovať. Neznesiem žiadnu kritiku.“ Už viac nepočúvajú žiadne vyjadrenia odmietnutia či nesúhlasu, nech to už bolo myslené dobre alebo zle, či to bolo zámerné alebo neúmyselné; hneď to rovno odmietnu a vôbec neskúmajú samých seba. Je to už dosť vážne. Ja vás neobviňujem, ale odteraz tomu musíte všetci venovať pozornosť. Musíte sa dostať do bodu, že budete schopní prijať kritiku, bez ohľadu na to, od koho pochádza. Ak je na tom niečo pravdy, tak sa napravíte, a ak nie, vezmete ju do úvahy. Ak dokážete ostať pokojný zatiaľ čo vás kritizujú alebo karhajú, zlepšujete sa. (Potlesk)

Často máme študentov, ktorí povedia: „Niektorí študenti vedia, že majú určité nedostatky a problémy, avšak aj tak nenechajú druhých, aby ich kritizovali.“ Samozrejme nenaznačujem, že máte teraz všetci začať kritizovať druhých. Avšak keď iní vidia problém, alebo vidia, že ten problém by mohol ovplyvniť vaše objasňovanie pravdy alebo by mohol zbrzdiť vašu spoločnú prácu, mali by naň poukázať. Moje Telá Zákona vám môžu dať náznaky pomocou úst iného študenta. Prešli ste takýmto dlhým kultivačným procesom a toľko ste tomu venovali. Naozaj ste pracovali tvrdo. Vidím všetko, čo ste spravili. Je to naozaj výnimočné. Hovorím, že toto na základnej úrovni preverí, či je niekto vo svojom jadre kultivujúcim; takže tá vec, čo vás vedie k tomu, aby ste neprijímali kritiku, musí byť odstránená. Hoci ste sa dobre činili vo všetkých ostatných oblastiach a len v  tomto jednom ohľade ste na tom biedne, stále nie ste kultivujúcim. V minulosti kultivujúci pracovali na tejto veci na začiatku a bol to predpoklad, aby mohli byť vybratí ako učeníci. Ja som robil to isté predtým, ako 20. júla 1999 začalo prenasledovanie učeníkov Dafa. Po 20. júle 1999 som to nezdôrazňoval. Dnes túto otázku vyťahujem opäť a spolu s tým odstraňujem fyzickú látku, ktorá sa vytvorila. (Potlesk) Avšak vy musíte napraviť tendenciu, ktorú ste si vytvorili – musíte. Určite na to dbajte! Od tohto bodu, ktokoľvek nedokáže prijať kritiku, nie je usilovný, ktokoľvek nedokáže prijať kritiku, nepreukazuje stav kultivujúceho, prinajmenšom v tejto otázke. (Potlesk) Ak niekto stále nedokáže prejsť touto skúškou, poviem vám, je vo veľmi nebezpečnej situácii, pretože pre kultivujúceho je toto najzákladnejšia vec, je to na prvej pozícii v zozname vecí na odstránenie a musí to byť odstránené. Ak sa toho nezbavíte, nedosiahnete Dovŕšenie. Nespravte z toho to, že bežní ľudia robia prácu učeníkov Dafa. Vy chcete dosiahnuť Dovŕšenie, nie šťastie.

Ak chcú bežní ľudia robiť veci Dafa, môžu to robiť? Už to aj robia: „Zvolal som `Dafa je dobrý` a rozdával som letáky.“ Keď bežný človek spravil to, čo robia učeníci Dafa, avšak nekultivuje sa, bude schopný dosiahnuť Dovŕšenie tak, ako učeníci Dafa? Nie, nebude. Avšak spravil takúto obrovskú vec, a navyše v takomto historickom bode. Takže ako sa bude nazerať na túto bytosť? Naozaj získa za odmenu veľké šťastie, mimoriadne veľké šťastie. Dúfam, že vy, čo tu sedíte, čo ste sa tak dlho kultivovali, neskončíte tak, že vašou odmenou bude veľké šťastie, nie? (Publikum sa smeje) To, čo vás čaká, sú ešte väčšie a veľkolepejšie veci, a všetky z nich sú pre životy naozaj výnimočné. Takže kultivácia učeníkov Dafa nie je na zabezpečenie si odmeny v podobe dobrého osudu. Odteraz by ste sa v tomto ohľade mali od základu zlepšovať nielen pri vašich kontaktoch s bežnými ľuďmi, ale aj s učeníkmi Dafa. Teraz keď som to už celé povedal, musíte to nasledovať a uskutočniť. (Nadšený potlesk)

Popritom niečo spomeniem. Nedávno sa vyskytla jedna záležitosť, najmä v Severnej Amerike, ale týka sa aj učeníkov Dafa v ďalších oblastiach... mnohí učeníci Dafa sa zapojili do predávania lístkov a prípravy Čínskeho Novoročného gala NTDTV. Počasie bolo chladné, takže to bola ťažká práca, a vy ste do toho dali svoje srdce. Videl som,  že kvôli podpore predaja lístkov učeníci Dafa robili predstavenia na ulici a v mrazivom chlade mali oblečené len tenké šaty. Možno preto, že ste to robili všetci, ste o tom príliš nepremýšľali. Avšak v očiach Bohov to bolo iné. Ako váš Majster som bol aj ja dosť dojatý. Ste úžasní. Keď o tom hovorím, poviem prečo je Čínske globálne gala také dôležité. Uvedomujete si, aké dôležité veci súvisia s týmto Čínskym Novoročným Globálnym Gala?

Skazená ČKS vždy robila z umenia svoj nástroj na propagovanie straníckej kultúry a vymývanie mozgov a vštepovanie niečoho do čínskych ľudí. Ľudia z pevninskej Číny vedia, že každý rok dá dokopy predstavenie „Jarný festival CCTV“ a že všetky jeho programy velebia tú skazenú stranu a sú veľmi politické. Avšak Čínske Novoročné gala NTDTV je ešte väčšie – nazýva sa „Čínske Novoročné Globálne gala.“ „Globálne“ – to samozrejme zahŕňa pevninskú Čínu. Takže premýšľajte o tom, nie je to obrovská vec? „Globálne“ znamená medzinárodné. Keď je to medzinárodné, musí to mať medzinárodný štandard, je tak? Naši študenti sú naozaj pozoruhodní, keď vezmeme do úvahy, ako dobre dokázali prezentovať gala v minulých rokoch a akú vysokú kvalitu dosiahli. Bez ohľadu na to, aká bola celková kvalita alebo aké boli jednotlivé vystúpenia, ľudia prinajmenšom nemohli nájsť žiadne zjavné chyby. (Učiteľ sa smeje) (Publikum sa smeje, tlieska) Odozva bola veľmi pozitívna. Preto sú kladené vysoké požiadavky na všetkých účinkujúcich, choreografov a režisérov, skladateľov, orchester a tak ďalej. Takže s niektorými vecami musíme začínať od základov. Takisto, ako viete, niečo som už predtým povedal: či je to celkový účinok gala, pieseň, ktorá sa spieva, alebo hudobná nota, ktorá sa hrá, všetky tieto veci, ktoré robia učeníci Dafa, majú účinok potvrdzovania Fa v iných dimenziách. Vysielaná energia je dosť silná a rozpúšťa zlo. Ďalšou vecou je, že ľudia v budúcnosti budú nasledovať to, čo robia dnešní učeníci Dafa. Učeníci Dafa majú vedúcu úlohu pri zanechaní určitej kultúry pre budúcich ľudí a zároveň odpratávajú skazenú stranícku kultúru, nie je to tak? Preto bola skazená ČKS taká neprajnícka a pokúšala sa robiť problémy. Tie predstavenia majú priamy účinok potvrdzovania Fa a zachraňovania vnímajúcich bytostí. Ich dopad je teda dosť významný a ich účinky sú dosť dobré. Ak by sme to dokázali robiť bez prestávky, namiesto tých niekoľkých predstavení, ako máme teraz, ak by sme dokázali spraviť viac predstavení, potom premýšľajte o tom, koľko vnímajúcich bytostí by bolo zachránených! Uvedomujete si, že keď tí, čo pozerali gala, opustia divadlo, všetky zlé myšlienky, čo mali, sa rozpustili? Všetky ich zlé myšlienky sú preč. (Potlesk) Preto sa to ľuďom zdalo také mocné.

To je všetko, čo poviem. Samozrejme, viem, že chcete počuť viac. (Učiteľ sa usmieva) (Potlesk) Viem, že počas tohto časového obdobia máte v kultivácii mnoho otázok a medzi našimi študentami sú rozličné názory. Teraz využijem nejaký čas na zodpovedanie vašich otázok. Môžete posielať papieriky s otázkami sem hore. (Potlesk) Aby sme tu mohli vyriešiť niektoré konkrétne záležitosti, chcel by som požiadať študentov, ktorí chcú poslať papierik s otázkou, aby zvážili svoju otázku a zhodnotili, či by sa ju mali pýtať. (Učiteľ sa usmieva) Inak by ste mohli poslať celú hromadu papierikov a nedokázali by sme sa cez všetky dostať. Teraz môžete posielať vaše papieriky.

Otázka: Objasňovali sme pravdu  a odhaľovali sme zlo z pohľadu ľudských práv pravidelným posielaním e-mailov hlavnému prúdu spoločnosti, vládam a organizáciám v rôznych krajinách a dosiahli sme veľmi dobré výsledky. Teraz máme databázu, ktorá obsahuje milióny adries. Niektorí ľudia si myslia, že tento náš vzácny zdroj sa má používať najmä na naše hlavné úlohy, čo je objasňovanie pravdy a odhaľovanie zla, ale iní si myslia, že by sme mali tento zdroj maximálne využiť na posielanie iných vecí ako sú správy o podujatiach, oznamy, reklamu pre gala a na komunikáciu ohľadom aktivít, ktoré sa týkajú obhajovania ľudských práv v Číne a podobne. Toto je špecifická otázka, ale je veľmi dôležitá, pretože ak sa správne nevyrieši, môže to mať negatívny dopad.

Majster: Najprv vám musí byť jasné, čo dnes robíte. Zachraňujete vnímajúce bytosti, takže veci, ktoré sa netýkajú zachraňovania vnímajúcich bytostí, nie sú medzi vecami, ktoré máte robiť. Keď ste povedali ľuďom fakty o prenasledovaní učeníkov Dafa a o Dafa, iné veci sú menej podstatné.

Samozrejme, na tieto špecifické veci sa treba pozerať prípad od prípadu. Ich podnecovanie k tomu, aby sa pripojili k hnutiam bežných ľudí na obhajobu ľudských práv, nie je zodpovednosťou učeníkov Dafa. Médiá, ktoré vediete, sa na tie aktivity môžu trochu zamerať, poskytovať verejnosti informácie o nich a odhaľovať zlú ČKS. Jedna vec vám však musí byť jasná. Cieľom vašej existencie nie sú snahy o obhajobu ľudských práv; je to skôr tak, že snahy o obhajobu ľudských práv sa uskutočnili kvôli tomu, aby pomohli učeníkom Dafa pri potvrdzovaní Fa. (Potlesk) Musíte si správne udržiavať svoje priority! Ak robíte reklamu lístkom na gala, je to samozrejme myslené na to, aby ste im umožnili dozvedieť sa o Dafa a o učeníkoch Dafa. (Učiteľ sa usmieva).

 

Otázka: Máme nápad. Uvažujeme o spravení dokumentárnych filmov o dnešnej dobe v Číne a o čínskej nedávnej histórii, ktoré by mohli byť popularizované a spravili by sme to, aby sme napravili nesprávne myšlienky, ktoré majú ľudia o histórii.

Majster: Áno, viem o tých veciach. Môžete sa do nich pustiť.

 

Otázka: Ako môžeme určiť, ktoré historické materiály sú správne a ako z nich vyvodiť správne závery?

Majster: Ohľadom historických faktov, ak existujú dokumentárne filmy, z ktorých by ste mohli vychádzať, to by bolo najlepšie, pretože tie nebudú nepravdivé. Ak sa dozviete o veciach zhromažďovaním dokumentácie z rôznych zdrojov, potom si myslím, že dospejete k najsprávnejším záverom. Jedna vec, na ktorú si musíte dávať pozor je, že všetky veci, ktoré rozširovala tá zlá ČKS, sú nepravdivé, takže by ste im nemali veriť. Celé tie roky tá zlá strana podvádzala čínskych ľudí, podvádzala bežných občanov.

 

Otázka: Dostali sme mnoho pozitívnych reakcií, keď sme objasňovali pravdu a odhaľovali zlo radovým organizáciám v hlavnom prúde západnej spoločnosti. Niektorí ľudia sa nás pýtali, aký konkrétny čin môžu spraviť. Z tohto dôvodu sme založili združenie svedomia, aby sa do toho mohli zapojiť ľudia so svedomím, ktorí nie sú praktizujúci, ale chcú nás podporiť. Máme otázku: Ak niekto chce darovať peniaze obetiam z radov učeníkov Dafa, ako by sme mali také dary odovzdať tým učeníkom a ako tie veci koordinovať? Ako by sme mali riešiť dary a vyberanie peňazí v budúcnosti?

Majster: O tomto som vám hovoril už veľmi skoro, keď som vyučoval Fa. Povedal som, že v kultivácii Dafa nemôžete vyberať peniaze ani zhromažďovať materiálne veci; ak to robíte, iba to podporuje pripútanosti, čo vôbec nie je dobré pre vašu kultiváciu. Okrem toho sa kultivujete v bežnej spoločnosti, takže sa o vás bežní ľudia nemusia starať. Samozrejme, máme nejakých učeníkov Dafa, ktorí sú mníchmi a mníškami, ale ich situácia je osobitá. Tu hovorím len o veciach vo všeobecnosti. Takže za týchto okolností rozhodne zakazujem každé vyberanie peňazí – nemôžete žiadať alebo vyberať peniaze od študentov a nemôžete ani žiadať peniaze od verejnosti, ako to robia náboženstvá. My nerobíme žiadne z týchto vecí.

Avšak situácia sa zmenila od začiatku prenasledovania 20. júla 1999. Učeníci Dafa potrebujú peniaze na objasňovanie pravdy a zachraňovanie vnímajúcich bytostí, ale ich osobné príjmy sú obmedzené a prenasledovanie už trvá dlhý čas. Mnoho peňazí je potrebných na vyriešenie tohto problému a odhalenie prenasledovania. Prinajmenšom potrebujete peniaze na tlačenie letáčikov. Sieť TV, rádiá a noviny vyžadujú finančné zdroje. Mnoho ďalších vecí, mnoho projektov, tiež vyžaduje finančné zdroje. Za tejto situácie som povedal učeníkom Dafa, ktorí majú na starosti určité projekty, že môžu požiadať o sponzorstvo iba od vlád rôznych krajín, rôznych nadácií alebo od veľkých spoločností. Ale staré sily v skutočnosti vehementne bránili veciam v tomto ohľade. Počas uplynulých niekoľkých rokov bol veľký záujem o investovanie v Číne a mnoho krajín tam investovalo, takže sa neodvažujú dať Falun Gongu žiadnu finančnú podporu z obavy, že ČKS by mohla spôsobiť ťažkosti ich podnikom. Takže sa zdá, že zrádzajú svoje svedomie, keď ide o ekonomické zisky. Keďže je to tak, je od nich veľmi ťažké získať peniaze.

Mnoho našich študentov zistilo počas svojho objasňovania pravdy, že naozaj existujú nejakí veľmi dobrí ľudia, ktorí keď sa dozvedia o zlobe tohto prenasledovania, ponúkli študentom nejaké peniaze ako dar. Čo by sme mali spraviť v takých prípadoch? Stále vám hovorím rovnakú vec: Čo najviac sa pokúste nežiadať dotácie od verejnosti, nerobte to. Ak niekto úprimne nalieha na ponúknutí daru, potom je v poriadku prijať ho a môžete ho použiť tam, kde je najviac potrebný a kde chýbajú zdroje. To je všetko. Neradím vám robiť to, ale ak niekto opravdivo trvá na poskytnutí daru, potom sa im niekedy môže zdať zvláštne, ak ho neprijmete. V tom prípade ho prijmite. Niekedy môžete zachrániť ľudí iba ak robíte veci, ktoré sú pre nich pochopiteľné. Takže ak sa naozaj dostanete do takejto situácie, potom dar jednoducho prijmite.

Dávajte však pozor, aby sa s peniazmi nezaobcházalo nesprávne. Viem, že sme mali problémy so správou peňazí pre niektoré projekty a na niektorých miestach. Nechcem o tom však hovoriť. Ak máte problémy v tomto ohľade, zdá sa mi, že sa už nechcete kultivovať. Všetci Bohovia vás sledujú. Ak má kultivujúci tento problém, je to mimoriadne vážne.

 

Otázka: Ako by sme mali správne zvládnuť vzťah medzi snahami bežných ľudí o obhajobu ľudských práv zameranými na ukončenie prenasledovania a nabádaním ľudí na vykonanie „Troch vystúpení“[1]?

Majster: Nabádaním ľudí na „Tri vystúpenia“ zachraňujete ľudí, zachraňujete vnímajúce bytosti a zachraňujete ľudí v Číne. Mimo Číny táto otázka neexistuje. Ako som povedal, keď sa rozpadol celý zlý východoeurópsky komunistický blok, ľudia tam spravili to, čo mali – dosiahli jeho pád. Ľudia v Číne ešte len musia spraviť tento čin, takže ak sa chcú očistiť, musia sa dištancovať od zlých organizácií zlej ČKS.

Ako som povedal predtým, hnutia na obhajobu ľudských práv sú záležitosti bežných ľudí a Falun Gong absolútne nie je politickou skupinou. V tomto si musíte stále udržiavať jasno: Či sú to tí z Číny, ktorí prešli na dobrú stranu alebo tí, ktorí vystúpili a prehovorili za Falun Gong, je to preto, že Bohovia pre nich usporiadali, aby pomohli učeníkom Dafa a určite to nie je tak, že učeníci Dafa majú pomáhať im. Nie je problém pre naše médiá, aby o nich viac hovorili a prejavovali o nich záujem. Ale nemali by ste si popliesť svoje priority, ani by ste si nemali popliesť to, čo by ste mali robiť a čo nie. V týchto veciach musíte mať jasno! Nie sme nejaká politická skupina bežných ľudí, takže sa nemôžete úplne venovať týmto veciam. Ale môžete použiť vaše médiá, aby ste o nich hovorili a odhalili prenasledovanie. Samozrejme, niektorí ľudia boli priamo prenasledovaní, pretože vykročili a prehovorili za Falun Gong. V tom prípade tomu môžete venovať viac pozornosti a písať viac správ o tých príbehoch; mali by ste najmä dbať na ich bezpečnosť. Nie je problém s robením žiadnej z tých vecí. Kľúčom je, že v tom musíte mať jasno – počúvajte teraz pozorne – je pre vás v poriadku pomáhať im robiť určité veci, ale musí vám byť jasné, že tie veci sa stali kvôli tomu, aby pomohli vám a že kultivácia a zachraňovanie vnímajúcich bytostí sú pre vás prvé a prvoradé. (Potlesk)

 

Otázka: Možno preložiť do iných jazykov verše pre päť cvičení?

Majster: Keď na začiatku pracovali na anglickom preklade, povedal som, že verše pre nápravu Fa sa nemajú prekladať. Prečo sa teda nemôžu preložiť? Verše pre nápravu Fa sú spojené so zvukom vesmíru, mnohými faktormi vo vesmíre a odkazmi vo vesmíre. Iba ich vyslovením a aktivovaním sa vytvorí obrovský účinok, ktorý pochádza zo súčinnej pomoci vesmíru. Nebudú mať ten účinok, ak sa zvuk zmení. Bohovia im rozumejú. Vedia, čo hovoríte, dokonca aj keď nevydáte žiaden zvuk a len na nich myslíte. Ak chcete, aby mali priamy účinok, nebude to fungovať, kým nevydáte správny zvuk. Preto som vám povedal, aby ste ich neprekladali.

Vlastne už nejaký čas hovorím, že čínska kultúra je kultúrou, ktorú Bohovia odovzdali ľudským bytostiam. Je to polo-božská kultúra. Mnoho elementov tej kultúry má preto hlboký obsah. Jazyky a písma iných etnických skupín, naopak, na nebesiach neexistujú. Čínske znaky sú však veľmi podobné tým na nebesiach. Spôsob ich písania je rovnaký ako na nebesiach, ale kombinácia ťahov je odlišná. Písané formy jazykov iných etnických skupín na nebesiach neexistujú. Keď ľudia vidia nebeských Bohov, ktorí ľuďom ukazujú nejaké veci tým, že im niečo napíšu v jazykoch istých etnických skupín, je to v skutočnosti prípad, že Bohovia transformujú veci pre ľudské bytosti do slov, ktorým dokážu rozumieť, to je všetko. Čínska kultúra, tým že je polo-božskou kultúrou, nie je úplne božskou a nie je úplne ne-božskou – je to takto.

 

Otázka: Povolania, ktoré učeníci Dafa nevykonávajú, v budúcnosti nebudú existovať, je tak? (Obecenstvo sa smeje) Napríklad bytie tajným agentom? (Obecenstvo sa smeje)

Majster: Áno, ako som už povedal, tajní agenti v budúcnosti nebudú existovať – ich budúcnosť bola zrušená. (Potlesk) Čo sa týka toho, či budú existovať iné povolania, pokiaľ viem, vyzerá to tak, že učeníci Dafa sú vlastne vo všetkých povolaniach. Viem, že sú učeníci na úrovni prezidentov a sú učeníci s veľmi vysokým spoločenským postavením; je to len tak, že robia veci inak. Učeníci Dafa v Číne sú vo všetkých odboroch a povolaniach; v každom povolaní sú ľudia, ktorí kultivujú Dafa.

 

Otázka: Keďže zlý duch komunizmu sa po prvýkrát objavil v Parížskej komúne, má tam stále koreň? Konkrétne, existuje stále v Paríži a vo Francúzsku? Aký má teraz vplyv?

Majster: Jeho koreň tam nie je; jeho koreň  bol v Číne, ale už bol vykorenený. Celý zlý duch zlej strany, celý červený, zlý drak, bol už rozbitý. Faktory, ktoré oddávna vytvoril v mysliach ľudí a v každej kultúrnej sfére – všetky tieto veci sa tiež odstraňujú, sú v procese odstraňovania. Čo sa týka jeho vplyvu na iné krajiny, nuž, nemá priamy vplyv na krajiny, kde nevládne tá zlá strana.

 

Otázka: Mohli by ste nám prosím povedať viac o úlohe stránok Minghui (Jasná Múdrosť) a najmä o úlohe ich prekladov do mnohých iných jazykov?

Majster: Hlavnou črtou Minghui je, že poskytuje hlavne fakty o prenasledovaní učeníkov Dafa v Číne. Tieto správy sú informáciami z prvej ruky, ktoré odhaľujú zlo a viac ako 99% – alebo dokonca až 100% – z informácií v ich správach je presných. Líšia sa od ostatných, bežných médií. Môžete prekladať fakty, o ktorých píšu, do mnohých jazykov a publikovať ich na internete. Ak máte schopnosti a zdroje, môžete to spraviť, môžete vytvoriť stránky Minghui v mnohých jazykoch, aby ľudia po celom svete mohli vidieť denný obsah Minghui.

 

Otázka: Je možné, aby staré sily zasadili negatívne bytosti do pomocných duší učeníkov Dafa?

Majster: Neuvažujte príliš o tých veciach. (Obecenstvo sa smeje) Je pravda, že staré sily využili každú príležitosť, ktorá sa im naskytla. Spravili hrozné veci dokonca aj učeníkom Dafa, ktorých som opravdivo viedol a smeroval v histórii. Predsa však, pokiaľ učeníci Dafa môžu nasledovať požiadavky na potvrdzovanie Fa a požiadavky Dafa, nebudú tam žiadne problémy.

 

Otázka: Ak je to možné, je v poriadku pre učeníkov Dafa vysielať spolu spravodlivé myšlienky okolo toho praktizujúceho, aby sme úplne negovali a odstránili tie veci?

Majster: Toto je niečo, čo je už zahrnuté v tom, keď vysielate spravodlivé myšlienky a čistíte sa od zlých faktorov. Začali ste to robiť už pred dlhou dobou.

 

Otázka: Pohovoril by prosím Majster o účinkoch mechanizmov, ktoré vytvorilo točidlo [otáčavá vec] starých síl, na úsilie učeníkov Dafa pri záchrane vnímajúcich bytostí?

Majster: Je tam točidlo v každej dimenzii a tie točidlá sú v skutočnosti prejavom Fa minulého vesmíru. Prechádzajú z mikrokozmu do makrokozmu; to jest, tieto točidlá prechádzajú dimenziami od tých, vytvorených mikroskopickými časticami až po tie, ktoré sú vytvorené z najväčších častíc, ktoré sú na povrchovej úrovni. A majú os. To je prejavom Fa minulého vesmíru. V budúcnosti to tak nebude. (Učiteľ sa usmieva) Preto som o tom mohol vnímajúcim bytostiam povedať. Ale oni spravili špeciálne točidlo pre nápravu Fa, a v každej dimenzii tajne spravili nejaké veci. Týka sa to dokonca aj ľudí vo svete a zasadili takéto točidlo do ľudských tiel. Preto keď sa točidlo pohybuje, dejú sa zmeny v situácii pre ľudské bytosti na Zemi. Je to presne preto, že pracujú tieto veci. Počas nápravy Fa sú tieto veci všetky v procese odstraňovania, takže už nehrajú rozhodujúcu úlohu.

 

Otázka: Aký má vzťah zrelosť, dosiahnutá procesom zoceľovania učeníkov Dafa ako celku, k ukončeniu nápravy Fa?

Majster: Z toho ako veci vyzerajú teraz sa zdá, že v podstate postupujú paralelne.

 

Otázka: Keď sa zlí tajní agenti vlámu do našich domov, môžeme sa brániť? (Obecenstvo sa smeje)

Majster: Áno, je v poriadku, ak sa bránite. V skutočnosti však, keď máte veľmi silné spravodlivé myšlienky, môžete ich aj znehybniť. (Potlesk) Ale ak vaša myseľ, ako praktizujúceho, je namiesto toho nečistá a chýbajú jej spravodlivé myšlienky a vo vnútri sa obávate, potom to nebudete schopní uskutočniť.

 

Otázka: Ako Sprievod Kapely Božskej Zeme zachraňuje vnímajúce bytosti? Dali by ste nám ohľadom tohto nejaké jasné naučenie?

Majster: Keďže vás to zaujíma, poviem vám o tom. (Potlesk) Viete, keď sa kapela zúčastnila sprievodov v New Yorku v oblasti Chinatownu a Flushingu, pri oboch príležitostiach som videl túto scénu: Keď kapela hrala, energia, ktorú vysielala, bola obrovská. Či to bola vysielaná energia, zvuky, ktoré ste robili, alebo hudba a noty samotné, všetky mali účinok potvrdzovania Fa a vysielania energie.

V ten deň počas sprievodu cez Chinatown, početní Bohovia v každej dimenzii na nebesiach – Bohovia napĺňajúci oblohu – bubnovali na vojenské bubny. Mnoho, mnoho nebeských vojakov a generálov  postupovalo vpred. Keď učeníci Dafa hrali na dychových nástrojoch, vysielaná energia bola veľmi mocná. Videli ste vo filmoch, aké obrovské sú nárazové vlny vytvorené výbuchom atómovej bomby, však? Nuž, vydávaná energia bola ešte mocnejšia. (Potlesk) Je to preto, že zložky energie vydávanej učeníkmi Dafa boli väčšie ako atómy a všetky častice na každej jej úrovni boli veľmi mocné. Inými slovami, keď sa v tom čase ozval zvuk, veľká oblasť sa pokryla jasným svetlom. Výbuchu atómovej bomby trvá nejaký čas, kým skončí, a potom nárazové vlny vytvoria obrovskú prašnú búrku, všakže? Oblasť sa vyčistí len potom, ako sa utíši piesočná búrka. V našom prípade sa oblasť vyčistila okamžite. Ďaleko od jasného svetla bolo veľké množstvo dymu a prachu z výbuchu a ako hudba hrala ďalej, jasné svetlo sa prudko zosilňovalo. Oblasť sa opäť rýchlo vyčistila a v diaľke neustále vystupoval dym a prach. Všade kam dosiahlo jasné svetlo sa to vyčistilo.

Preto keď kapela išla v sprievode cez ulice, mnoho ľudí, ktorí sa pozerali – a ja som sa pozeral na mysle tých bežných ľudí – v podstate zmeraveli. (Obecenstvo sa smeje) Čínski ľudia sa len pozerali, bez výrazu. Ich mysle boli prázdne. „Čo sa deje“, čudovali sa. Všetky ich zlé myšlienky boli očistené a potom začali znova uvažovať (potlesk) a povedali: „Fíha, Falun Gong je taký úžasný!“ (Obecenstvo sa smeje) Niektorí ľudia povedali: „Fíha, ako dal Falun Gong v USA zrazu dohromady takú veľkú kapelu?“ (Obecenstvo sa smeje) Považuje sa to za veľkú kapelu dokonca aj v USA. Ľudia mali pocit, že sa zrazu objavilo toľko ľudí, ktorí hrajú na všetkých tých dychových nástrojoch! Najpozoruhodnejšie bolo, že kapela bola zložená poväčšine z čínskych tvárí. Bol tam len malý počet západných učeníkov Dafa, takže väčšina tvárí boli Číňania. Takže keď to videli čínski ľudia v čínskom meste, všetci o tom uvažovali a v skutočnosti si mysleli, že čínski ľudia [v kapele] vyzerajú dobre. (Obecenstvo sa smeje) To znamená, že nepriateľské veci v ich mysliach boli preč. Myšlienky, ktoré hrali negatívnu úlohu, boli preč. Kapela skutočne mala tento účinok. Toto sa týka čínskych divákov. Pre západniarov to bol tiež dosť neobvyklý pohľad – nikdy nič takého predtým nevideli. Mysleli si: Zrazu sa tu ukázala taká veľká kapela, s toľkými čínskymi tvárami! Mnoho ľudí tlieskalo a kričalo, „Opakovať!“ Takže účinok bol obrovský.

Samozrejme, kapela má aj učeníkov Dafa iných etnických skupín a oni sú tiež pozoruhodní, pretože učeníci Dafa sú jedným telom. Keď hrali študenti, ktorí sú časťou skupiny, oni sami boli dojatí. Mali pocit, že je to skutočne posvätné.

 

Otázka: Môže budúcoročné gala cestovať po celom svete?

Majster: Veci na budúci rok budú záležať od situácie. Ak naše finančné zdroje nie sú také veľké, nebude to dosiahnuteľné. Viete, pre stovku alebo pre niekoľko desiatok ľudí je veľmi drahé cestovať.

 

Otázka: Pod vplyvom ČKS sa niektorí vládni úradníci v západnej spoločnosti správali biedne. Keď im objasňujeme pravdu, môžeme im povedať, že sa správajú viac ako vládni úradníci ČKS a nie ako úradníci z demokratických krajín?

Majster: Samozrejme, to je v poriadku. Je ťažké povedať, koho zlý duch zlej ČKS môže ovládať. Môže to byť západný vládny úradník alebo čínsky vládny úradník. Keď je myslenie človeka v súlade so zlým duchom, bude ho ovládať.

 

Otázka: Mali by sme veriť tomu, že Fa nám dá múdrosť? Oplatí sa zúčastňovať sa bežných kurzov? Nedávno som narazil na nejaké problémy s mojím projektom písania. Zaujímalo by ma, či si musím zlepšiť svoje pisateľské zručnosti, alebo či sú tam iné dôvody.

Majster: Ak to, čo vytvárate, je na správnej ceste, bude tam menej prekážok; ak to nie je na správnej ceste, bude to zložitejšie. Alebo, keď je tam problém s vaším chápaním niečoho, bude tam viac prekážok; keď vaše pochopenie nemá problémy, bude to menej zložité. To je isté. Učeníkom Dafa sa stalo mnoho zázrakov. Môžete sa ísť naučiť nejaké veci. To samozrejme nie je problém. Ale ak plánujete stráviť mnoho času – povedzme mesiace či roky – učením sa niečoho a potom sa vrátiť a potvrdzovať Fa, potom by som povedal, že veci sa dovtedy skončia. (Obecenstvo sa smeje) Učili by ste sa to nadarmo. Preto si myslím, že keď príde na určité záležitosti, mali by ste si veci premyslieť a sami ich zvážiť. Ako učeník Dafa, mali by ste uvažovať o týchto veciach tak, ako praktizujúci.

 

Otázka: Je Deväť komentárov dôležitých pre vietnamských ľudí? Musia Vietnamci vystúpiť z komunistickej strany?

Majster: Či je to Vietnam, Kuba, alebo Severná Kórea – keď padne čínsky komunistický režim, padnú tiež. Ich existencia bola usporiadaná, aby trochu nafúkla morálku ČKS. Ak by ČKS ostala skutočne sama, tí ľudia v ČKS by nemohli ani zodvihnúť hlavu pred svetom. Faktom je, že toto je usporiadanie starých síl. To, na čom učeníkom Dafa záleží, je kultivovanie seba; je to preto, že zlá ČKS začala prenasledovať Falun Gong, že učeníci Dafa, v reakcii na prenasledovanie zlej ČKS, odhaľovali a odstraňovali jej prenasledovanie. Koreň je v Číne. Keď sa faktory ČKS rozpadnú, všetky tie ostatné sa rozpadnú. Nie je potrebné s nimi robiť nič špecifického. Hoci sú to všetko spoločnosti pod vládou zlej strany, neudialo sa tam žiadne prenasledovanie učeníkov Dafa. Takže z nich nemusíte robiť prioritu. V budúcnosti, keď sa ČKS zrúti, všetky z nich sa zrútia a bude po nich. Takže teraz sa ich nebudeme dotýkať.

 

Otázka: Mnoho učeníkov Dafa vytvorilo veľa výborných umeleckých výtvorov ako hudbu, básne a piesne. Môžeme ich dať do obehu na bežnej verejnosti po nejakom umeleckom vylepšení a uhladení?

Majster:  To je dobrý nápad, samozrejme. Ak by všetci ľudia začali spievať naše piesne alebo hudbu, nebolo by to výborné? Ak by mnoho ľudí po celom svete, vrátane ľudí v Číne, všetci nosili tričká s nadpisom „Falun Dafa je dobrý“, povedal by som, že zlá ČKS by si skutočne nevedela dať rady. (Obecenstvo sa smeje) Niektorí ľudia navrhli napísať „Falun Dafa je dobrý“ alebo „Vystúpte zo strany“ na čínske peniaze. (Obecenstvo sa smeje) Myslím, že to je ohromný nápad. (Potlesk) Nemôžete peniaze zahodiť a nemôžete ich zničiť. (Obecenstvo sa smeje)

 

Otázka: Všetci učeníci Dafa z obvodu Chaj-tien v Pekingu pozdravujú Majstra. Majster, veľmi nám chýbate! (Učiteľ: Ďakujem vám) (Potlesk) Majster, môžete si byť istý, že určite budeme robiť dobre tri veci a správať sa podľa očakávaní váženého Majstra! (Učiteľ: Verím vám.) (Potlesk)

Majster: Ak by to bolo povedané pred niekoľkými rokmi, myslel by som si, že študenti sa ma pokúšajú potešiť. (Učiteľ sa usmieva) Teraz si myslím, že je to pravda a verím tomu.

 

Otázka: Ako môžeme zachraňovať efektívnejšie homosexuálov?

Majster: Sú to vnímajúce bytosti, takže ich zachraňujte rovnako ako iné bežné vnímajúce bytosti. Zachráňte ich ak môžete, zaobchádzajte s nimi ako s každým iným. Čím viac ich považujete za zvláštnu skupinu, tým menej ich budete schopní zachrániť. Jednoducho ich zachráňte akoby ste zachraňovali iných ľudí. Zachráňte ich ak môžete. Ak nemôžete, potom nemôžete.

 

Otázka: Vo videozázname s návodom k cvičeniam nahranom predtým je záber na Majstra, ako vyučuje Fa na Univerzite verejnej bezpečnosti so zástavou zlej strany, ktorá visí vzadu v hľadisku. Máme ju nejako odstrániť? Alebo by sme ju mali zachovať ako historický záznam?

Majster: Je v poriadku, ak ju odstránite. Bola tam, pretože v tom čase som skutočne nechcel považovať ČKS za najskazenejšiu vec a zničiť ju, keďže všetkým bytostiam je daná šanca. Je to preto, že zlá ČKS prenasledovala Falun Gong, že sa stala, s ohľadom na všetky bytosti vo vesmíre, skazeným démonom. Preto musí byť zničená a odstránená – je to ich vlastná voľba.

 

Otázka: Majú učeníci v iných oblastiach ponúknuť pomoc čínskemu mestu v San Franciscu, tak ako  to spravili s mestom New York?

Majster: Myslím, že tí, čo majú schopnosti a vhodné podmienky, by mali ísť pomôcť. Hovoril som o tomto s praktizujúcimi zodpovednými za San Francisco.

 

Otázka: Niekto získal Fa a vystúpil zo strany, ale zo strachu bol neúctivý voči Dafa a teraz umrel. Majú takíto ľudia ešte budúcnosť?

Majster: To záleží na konkrétnej situácii. Pre učeníka Dafa nie je najdôležitejšou vecou vystúpenie zo strany; najdôležitejšou vecou je zachraňovanie vnímajúcich bytostí a nechať vnímajúce bytosti vystúpiť zo strany. Čo sa týka toho, či niekto takýto má ešte budúcnosť, nuž, fakt, že získal Fa ale nepotvrdil Fa sa považuje za najdôležitejší.

 

Otázka: Každý, kto videl tohtoročné gala, povedal, že je dobré. Môžeme požiadať učeníkov v Číne, aby ho šírili, aby sme sa tak dotkli sŕdc a duší veľkého počtu vnímajúcich bytostí?

Majster: Áno, môžete to spraviť.

 

Otázka: Majster, povedali ste, že 80% z vecí, ktoré boli rozhodnuté v prehistorickom čase, bolo sabotovaných starými silami. Bude to mať vplyv na to, či bude budúci vesmír, ako bolo pôvodne naplánované, najnádhernejší, najharmonickejší a navždy nezničiteľný?

Majster: To, čo zničili, boli len veci, ktoré boli naplánované. Nemôžu vidieť, aký je nový vesmír, dokonca aj keď chcú. Okrem toho, keď učeník Dafa dovŕši svoju kultiváciu a stane sa Bohom alebo Budhom, keď si bude chcieť vytvoriť svoj vlastný svet, môže to spraviť jedinou myšlienkou, pretože jeho Fa je už ustanovený. Takže nič z toho, čo ste spomenuli, nie je problémom, a všetko sú to triviálne veci. Čo sa týka toho, koľko toho zničili a koľko sa stratilo, všetko to záleží na tom, či niečo chceme. Všetko, čo chceme, môže byť sformované, dokonca až v takom rozsahu, že je to úplne obnovené, bez najmenšieho rozdielu.

 

Otázka: Asi pred pol rokom nejakí učeníci začali projekt. Ale pretože človek, ktorý bol za neho zodpovedný, sa nezbavil svojej závisti, prišlo zasahovanie a veľmi to sťažilo prerazenie vlastnej cesty tým praktizujúcim, ktorí do toho boli zapojení. V behu vecí, použitý prístup a taktika boli dosť hrozné, boli nakazené kultúrou strany. Väčšina členov tímu sa tiež stále spoliehala na zodpovedné osoby a asociáciu Dafa, takže ten fakt ich viedol k horšiemu pochopeniu nás ostatných. V tom čase som nevysvetľoval veľa vecí, pretože ako som tomu vtedy rozumel, boli nielen pre mňa, aby som sa kultivoval, ale aj preto, aby sa kultivovali ostatní praktizujúci. Ale neuvedomil som si, že to zlo s nami zápasí o čas. Všetko to vyústilo do tvŕdze, do ktorej sme sa teraz dostali a neviem, čo robiť.

Majster: Mali by ste sa viac pozerať na to, či je vaše vlastné uvažovanie správne. V konflikte, čím nepríjemnejšie je správanie druhého človeka voči vám, tým ľahšie si pomyslíte, že nemá pravdu – „Určite nemá pravdu.“ Kultivácia je veľmi zložitá vec a zbavovanie sa ľudských pripútaností je najťažšie. Pokúste sa viac pozrieť do svojho vnútra a jednoducho pohľadať svoje vlastné pripútanosti. Každý by mal skúmať seba a pokúsiť sa dobre spolupracovať s ostatnými. To je najdôležitejšia vec.

Je v poriadku navrhnúť nejaké rozumné návrhy ohľadom istých špecifických vecí. Ale mali by ste tiež zohľadniť, či bod, ktorý chcete navrhnúť, zapadá do širšej situácie. Zodpovedný človek má tiež svoje ťažkosti. Keď nie ste v jeho koži, nepozeráte sa na veci z jeho pohľadu. Mnoho našich praktizujúcich sú čerství absolventi škôl a nikdy nemali postavenie s manažérskymi povinnosťami, chýbajú im také skúsenosti. Takže vedenie projektu je pre nich skúška. Navyše, čítal som listy, ktoré mi niektorí študenti napísali. Hoci tie listy hovorili o problémoch druhých ľudí, čo vysvitlo medzi riadkami boli nedostatky vo vlastnej kultivácii pisateľa. Niektorí z nich stále mali veľmi silné pripútanosti, niektorí boli dokonca dosť extrémni a niektorí so mnou hovorili s ľudskou mysľou, ventilujúc svoje rozhorčenie. Koordinátori musia počúvať rozumné návrhy a tí so zodpovednosťou sa musia dobre činiť pri spolupráci ohľadom vecí. Kultivujete sa, čiže nerobíte nejakú prácu len preto, aby ste robili tú prácu.

Samozrejme, stále by ste mali povedať svoje stanovisko alebo upozorniť na problémy, ktoré vidíte, ak je to tá správna vec, ktorú treba spraviť. Ale vo všetkom, čo robíte, by ste sa mali správať ako učeník Dafa. Tí z vás, ktorí koordinujú projekt, rovnako ako ostatní, by sa mali preskúmať, keď počujete kritiku alebo rôzne názory a mali by ste sa dobre kultivovať rovnako ako ostatní. Iba potom budú veci, ktoré robíte, posvätné.

 

Otázka: Učeníci Dafa z mesta C'-jang a Čcheng-tu v provincii S'-čchuan, I-li v autonómnej oblasti Sin-ťiang, mesta Cha-(r)-pin, mesta Nan-ťing, mesta Nan-ning v  provincii Kuang-si, mesta I-čchang a Chuang-kang v provincii Chu-pej, mesta Ťia-jü-kuan v provincii Kan-su, mesta Liou-ťia v provincii Liao-ning, mesta Kchaj-an v provincii Ťi-lin, mesta Chang-čou provincia Šan-si, mesta Šao-kuan, mesta Fu-čou, mesta Ťi-an, Alabamy, Houstonu a Seattle v USA, Fej-tchienskej tanečnej školy, z Toronta v Kanade, Singapúru, Nového Zélandu, Japonska a Chiba v Japonsku posielajú pozdravy nášmu veľkému, súcitnému Majstrovi!

Majster: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk) Učeníci Dafa v Číne a inde v podstate teraz postupujú rovnakým tempom. V minulosti tam bola istá medzera – najmä pred pár rokmi bola medzera dosť veľká. Nedávno som videl, že učeníci Dafa v Číne sa stali čoraz zrelšími a vyrovnanejšími. V tomto ohľade potom učeníci Dafa mimo Číny – to jest učeníci Dafa v iných oblastiach sveta a iných etník – určite nezostaňte pozadu za učeníkmi Dafa v Číne. (Potlesk) Musíte tvrdo pracovať!

 

Otázka: Majster, demokratickí aktivisti vo vnútri a mimo Číny podporujú protestné hladovky, ktoré začali v Číne a ktoré volajú po právach. Mali by sa ich učeníci Dafa v Číne zúčastniť, aby podporili slobodu vyznania učeníkov Dafa?

Majster: Ako som už povedal skôr, kultivácia a zachraňovanie vnímajúcich bytostí sú pre učeníkov Dafa prvé a prvoradé – toto sú veci, ktoré musia robiť. Čo sa týka výskytu vecí, ktoré ste spomenuli, v skutočnosti sú zamýšľané na pomoc učeníkom Dafa. Samozrejme, keď je zlou stranou prenasledovaný právnik, ktorý sa zasadzoval za učeníkov Dafa, mali by sme poskytnúť podporu. Je v poriadku pomôcť im s istými vecami, ale určite by ste to nemali preháňať. Nie ste politická skupina. Ste kultivujúci.

 

Otázka: Niektorí západní učeníci Dafa sa plne oddali práci pre Veľkú Epochu v západných jazykoch, až do bodu, že nemajú ani čas zúčastňovať sa na iných aktivitách organizovaných učeníkmi Dafa alebo konferencií Fa. Niektorí naši čínski praktizujúci si myslia, že západní učeníci uviazli v pripútanosti k robeniu vecí. Majster, keď máme relatívne veľký počet prebiehajúcich dôležitých Dafa udalostí, môžeme sa menej dôkladne venovať kvalite novín a spraviť ich rýchlo (obecenstvo sa smeje), aby sme sa mohli zúčastniť iných aktivít?

Majster: Všetci sa zasmiali. Ak nezabezpečíte ich kvalitu, môžu stále hrať dobrú úlohu pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí? (Obecenstvo sa smeje) Nemôžete to robiť. Čo by sa teda malo spraviť? Momentálne máme ťažkosti. Ťažkosti však môžu byť dočasné. Chýbajú nám ľudské a finančné zdroje, takže musíme mať len veľmi malý počet učeníkov Dafa, ktorí sú zamestnaní prácou na nich. Majster si je toho vedomý. V skutočnosti, Veľká Epocha v čínštine bola na tom predtým rovnako. Ale to nebude trvať. Nejaké veci môžu byť na nejaký čas odsunuté. Alebo môžete prísť so spôsobom, ako to vyriešiť tým, že si budete navzájom pomáhať. Ohľadom týchto špecifických vecí, myslím, že by ste ich mali rozriešiť vzájomnou diskusiou.

 

Otázka: Všetci učeníci Dafa z Lang-fangu, provincia Che-pej, zdravia Majstra! Učeníkom veľmi chýba Majster!

Majster: Ďakujem vám! Ďakujem učeníkom Dafa v oblasti Lang-fang! (Potlesk)

 

Otázka: V Číne boli nejakí učeníci opakovane nezákonne uväznení a prenasledovaní mučením, ale zostávajú pevní a usilovní; niektorí iní učeníci však stále nedokázali vykročiť napred, pretože sa cítia buď bezmocní ohľadom prenasledovania alebo vyhľadávajú pokoj. Majster, tí učeníci, čo boli opakovane prenasledovaní, obetúvajú sa a znášajú za učeníkov, ktorí nedokážu vykročiť napred?

Majster: Nie, nie je to tak. Osobná kultivácia je záležitosťou jednotlivca. Spravte čo môžete, aby ste zistili, v akej situácii sú tí, čo nevykročili napred, a pokúste sa im pomôcť dostať sa z nej.

 

Otázka: Vytrvalosť a sila vôle sú vrodené a predurčené. Moja sila vôle je slabá. Keď zatnem zuby a rozhodnem sa v mysli usilovne sa snažiť, dokážem sa dobre činiť niekoľko dní, ale nie dlho. Som tým sklamaný a neviem, v čom je môj problém. Pokúšal som sa usilovne študovať Fa a učiť sa Fa naspamäť, ale nevidel som žiadne zlepšenie. Je to preto, že myšlienka na zlepšenie sily vôle pomocou študovania Fa je formou úsilia, alebo je to tým, že som dosť neštudoval Fa? Ak je základným dôvodom to, že si sám seba nevážim, mám stále ešte nádej?

Majster: Ak je to učeník Dafa, ktorý sa kultivuje veľmi dobre a ktorý dokáže racionálne rozumieť tomu, čo je Dafa, určite bude pracovať so značným úsilím a v tomto ohľade nezvoľní. Na druhej strane, tí, čo nie sú usilovní, rovnako študujú Fa a vedia, že Fa je veľmi dobrý, ale ich uvažovanie nemá základ vo Fa a nemajú dostatočné spravodlivé myšlienky. Takže ich pochopenie prirodzene nie je vysoké; to jest, nemôžu skutočne porozumieť vzácnosti Fa. Preto nemajú takú motiváciu.

 

Otázka: Je jedenie surovej ryby zabíjanie?

Majster: Jedenie ryby, ktorú zabili iní, vrátane jedenia surovej ryby, sa nepočíta za zabíjanie. Ale v minulosti všetci ľudia poznali toto príslovie: „Zaplatíš za všetko, čo zješ.“ Pre bežných ľudí je to určite takto. Človek bude musieť zaplatiť za všetko, čo spraví. Preto zabíjajúci bude zabitý vo svojom ďalšom živote alebo pôjde do pekla. Toto však nie je problém pre učeníkov Dafa. Najmä dnes, keď sa Dafa šíri medzi bežnými ľuďmi, sa bolo treba postarať o takéto veci. Inými slovami, kultivácia učeníkov Dafa smerom k Dovŕšeniu je prvá a prvoradá, pričom neprávosti, ktorých sa dopustili voči iným a krivdy, ktoré spôsobili v minulosti, sú vyrovnané pomocou premenenia týchto vecí na faktory, ktoré im pomôžu zlepšiť sa v priebehu kultivácie smerom k Dovŕšeniu a sú urovnané pomocou požehnania [pre veriteľov].

Inak povedané, dlhy a krivdy, ktoré sú dlhované, musia byť vrátené pomocou požehnania a dotknuté bytosti musia byť zachránené v priebehu kultivácie človeka smerom k Dovŕšeniu – to je isté. Majster to spravil, keď usporiadal kultivačnú cestu pre každého učeníka Dafa; usporiadal som splatenie krívd a podobných vecí. V budúcnosti, keď sa vykultivujete k Dovŕšeniu a stanete sa Bohom, niektorí z nich budú vnímajúce bytosti vo vašom raji. Vnímajúca bytosť v božskom raji je samozrejme tiež božskou bytosťou. Ona – bytosť z nízkej úrovne – sa dostane do neba na jeden krok. Keď bytosť prechádza cez cykly reinkarnácií v ľudskej sfére, reinkarnuje sa uprostred utrpenia a bez ohľadu na to, aký dobrý život má a bez ohľadu na to, aká je požehnaná, jej ríša sa nezdvíha. Stať sa naraz bytosťou vo vysokej ríši – nuž, každý by to chcel! Nehovoril som vám predtým kultivačný príbeh? Povedal som, že raz bol budhistický mních, ktorý kázal v chráme písma a videl dva vtáky, ako sedeli na okennom parapete a nechceli odletieť. Takže im povedal: „Ak chcete počúvať budhistické písma, reinkarnujte sa ako ľudské bytosti a potom príďte počúvať.“ Tie dva vtáky sa zrazu rozleteli, narazili do kmeňa stromu pred chrámom a umreli. (Učiteľ sa usmieva) O dvadsať rokov neskôr prišli dvaja mladí muži a chceli sa stať mníchmi. (Učiteľ sa usmieva) Len to tu vysvetľujem. Keď bytosť vie, že môže ísť do nebeského kráľovstva, nič sa s tým nedá porovnať a najradšej by preto umrela. Keď máte dostať také veľké požehnanie výmenou za svoje krivdy, samozrejme, že by ste boli nadšení.

Pre vás, ako učeníkov Dafa, všetko čo ste v minulosti dlhovali, bude splatené a vyrovnané pomocou udelenia požehnania vnímajúcim bytostiam. Teraz niektorí ľudia môžu uvažovať: „Výborne, už sa viac nebudem starať o to, čo robím. Odvážim sa dokonca aj zabiť ľudí.“ Nie, nemôžete byť takí! Kultivujete súcit a robenie dobrých skutkov pre vnímajúce bytosti je časťou kultivácie, ktorú robíte ako učeníci Dafa. Ak by ste naozaj mali zabiť človeka, dopustiť sa podpaľačstva a spraviť zlé veci, potom by ste neboli kultivujúci a už vôbec by ste nemohli dosiahnuť Dovŕšenie; udelenie požehnania vnímajúcim bytostiam by sa ani najmenej neuplatnilo. Ťažkosti vo vašej kultivácii sú zároveň zamýšľané na to, aby ste splatili dlhy mentálnej bolesti, ktorú dlhujete, takže zvýšenie ťažkostí by mohlo spôsobiť, že sa nebudete schopní kultivovať a potom by ste sa nemohli ďalej kultivovať. Hovoril som len o veciach, ktoré ste dlhovali predtým, než ste začali kultiváciu a o veciach, ktoré vyplývajú z toho, že si musíte udržiavať normálny život keď sa kultivujete.

Takže čo sa týka jedenia surových mäsových potravín, to je najhoršie. Spomínam si, že Jehova povedal ľuďom, ktorých vytvoril: „Mali by ste jesť varenú potravu.“ Ľudské bytosti si musia mäso uvariť predtým, ako ho jedia. Prečo? Kultivujúci v minulosti to videli tiež: Keď ľudská bytosť alebo zviera umrie, bunky v jeho tele neumreli. Predtým ako tie bunky zomrú, duch každej bunky nesie jeho podobu. Neobjavila to aj dnešná veda? Keď pitvete malú bielu myš, obraz tkanivových buniek zobrazený na obrazovke pomocou optického vlákna nesie obraz malej bielej myši. To znamená, že surové mäso, ktoré jete, je veľkou hromadou živých zvierat.

Uvarené mäso, na druhej strane, nemá v sebe tých duchov. Ale ak je surové, aké je to, keď ich dáte do žalúdka? Je to akoby ste dali do vášho žalúdka živé zvieratá. Pretože sú veľmi maličké, necítite nejaký čas rozdiel, ale po čase to povedie k vážnej chorobe, spôsobí to reakcie. Pretože ľudské telo je špeciálne a jeho štruktúra je rovnaká ako štruktúra vesmíru, nazýva sa malý vesmír. Keď sa veci, ktoré zjete, nemôžu vonku reinkarnovať, zostanú vo vašom žalúdku a po čase výsledný hnev a karma spôsobí, že sa to stane živnou pôdou pre chorobu. Nahromadí sa veľké množstvo karmy. Budete mať potom žalúdočné problémy, s vážnymi prípadmi v rozsahu chorôb žalúdka, žalúdočných vredov, rakoviny žalúdka... všetko je možné. V Číne som videl, ako ľudia pijú čerstvú krv z hada. Ale každá čiastočka každej bunky tej krvi bol had, mohlo vám teda prehltnutie všetkých tých hadov do vášho žalúdka priniesť niečo dobré? (Obecenstvo sa smeje) Materiálna vec môže byť absorbovaná a premenená pomocou kapacít ľudského tela, ale jeho duch zostane vo vašom žalúdku, nie? Preto by ste určite nemali jesť žiadne surové mäso. Dnes niektorí ľudia radi jedia surové ryby. To je tiež hrozné. To určite nie je kuchyňa nejakej kultúry. Je to strašné. Takže nemôžete jesť surové mäsové potraviny – určite ich nejedzte. Ešte viac to platí pre kultivujúcich, takže vôbec nemôžete jesť žiadne surové mäso.

Naopak, ako som povedal, keď sú veci dobre uvarené, sú mŕtve, že? Duchovia sú preč a čo je na povrchu je len materiálna látka. Kultivujúci sa môžu kultivovať a žiť tu iba keď si udržujú svoje životy. Ľudské bytosti majú spôsob, akým majú žiť, a pokiaľ nasledujú svoje prirodzené spôsoby života, vytvára sa veľmi málo karmy; ešte viac to platí pre kultivujúcich. Pre kultivujúcich nie je problém zbaviť sa takejto karmy a nie je pre nich potrebné, aby ju splácali  vo svojom ďalšom živote. Ak dosiahnete Dovŕšenie a božstvo v tomto živote, váš Majster vám pomôže to vyriešiť a zbavíte sa jej aj počas vašej kultivácie. Toto teda vysvetľuje niektoré problémy a nešťastia, ktoré zažívate v zložitom procese vašej kultivácie. Takže neodtláčajte tieto veci preč. Ako som hovoril práve pred chvíľkou, niektorí praktizujúci nemôžu zniesť, keď o nich niekto povie niečo negatívne a nemôžu zniesť žiadnu kritiku. Keď sa vyskytnú tie veci, mali by ste vedieť, že to funguje vaša karma.

 

Otázka: Je nutné, aby taiwanské mestá Tchaj-pej, Tchaj-čung a Kao-siung usporiadali Novoročné Gala? Neovplyvní to objasňovanie pravdy voči Číne?

Majster: Nemôžete dopustiť, aby to zasahovalo do objasňovania pravdy voči Číne. Ja sa na to pozerám nasledovne. Zdá sa, že všetci učeníci Dafa nasledujú príklad toho, čo sa robí v Severnej Amerike, hlavne v New Yorku, pretože všetci viete, že Majster je v New Yorku. Takže premýšľate: „Robme to, čo sa robí tam.“ Avšak takto by to nemalo byť, pretože situácie sú odlišné a každá oblasť by mala robiť veci na základe svojej situácie.

Na Taiwane nik neprenasleduje Falun Gong a veľká väčšina ľudí na Taiwane pozná Falun Gong. Takže ak rozmýšľate o tom, ako objasňovať pravdu taiwanským ľudom a ako odstrániť zlé faktory ČKS z myslí Taiwančanov, nebude to pasovať na situáciu tam, keďže na Taiwane nie je tento problém. Samozrejme, dnes niektorí mladí ľudia nemajú veľmi jasno ohľadom čínskej histórie a keď ČKS zaháji „zjednocovací front“, oklame ich to. V tom prípade by ste mali taiwanským ľuďom odhaliť krutosť zlej strany. V krátkosti, mali by ste to prediskutovať medzi sebou na základe vašej vlastnej situácie.

Avšak pomoc taiwanských študentov pri objasňovaní pravdy v Číne a Hong Kongu a čínskym komunitám v iných oblastiach je veľmi dôležitá. Učiteľ rozhodne potvrdzuje veci, ktoré robíte. Dali ste obrovské množstvo úsilia do toho, aby ste objasnili pravdu najmä v Číne a účinok bol vynikajúci! Povedal som to taiwanským študentom mnohokrát – robili to naozaj dobre. (Potlesk)

 

Otázka: Prečo niektoré rodiny učeníkov Dafa nie sú schopné vyriešiť svoje konflikty dokonca aj keď sa kultivuje niekoľko členov týchto rodín? Niektorí dokonca medzi sebou tvrdo bojovali (publikum sa smeje) a ako výsledok tí členovia rodiny, ktorí nepraktizujú, prestali podporovať Dafa.

Majster: Nezabudnite, že to sa kultivujú ľudské bytosti, nie Bohovia. Bežní ľudia robia chyby a takisto aj kultivujúci, ibaže kultivujúci robia menej chýb a následne napravujú problémy v sebe. Keď sa stane taká vec, ktorú spomínate, je to určite preto, že títo študenti sa nečinili dobre. Nemali by ste divoko bojovať, aj keby sa to týkalo niečoho, čo majú učeníci Dafa robiť. (Publikum sa smeje)

Keď sme pri tejto téme, rád by som niečo spomenul. Niektorí z vás sa činili biedne pri objasňovaní pravdy vašej rodine a je to preto, že ste to nerobili správne. Jednou z príčin je to, že neviete, na ktorom bode sú zaseknutí, nepoznáte jasne príčinu. Ďalšou vecou je, že keď objasňujete pravdu vašej rodine, stále ju beriete ako rodinu, a nie ako vnímajúce bytosti, ktoré treba spasiť. Vy ste kultivujúci a ste nad bežnými ľuďmi. Viete, že v tomto živote ste rodina, avšak vedeli ste, že vo vašom predchádzajúcom živote ste nemuseli byť? Viete, že v tomto živote je vašou manželkou, avšak kto vie, koho manželkou bude v nasledujúcom živote. V tomto živote je táto osoba vaším dieťaťom, avšak koho dieťaťom bola vo svojom minulom živote?

Ako kultivujúci by ste v tom všetci mali mať jasno a nemôžete uviaznuť v tomto koncepte vzájomných vzťahov, ktorý majú bežní ľudia. Považujte ho za vnímajúcu bytosť a spaste ho, tak ako by ste spasili akúkoľvek inú vnímajúcu bytosť. Keď s ním potom rozprávate, výsledok bude zaručene iný. Nemyslite na neho v prvom rade ako na rodinu. Ak s ním namiesto toho rozprávate ako s niekým, kto má byť spasený, bude to odlišné. Vedomá časť jeho bytosti si to v skutočnosti uvedomuje: „Ty a ja sme v tomto živote rodina, avšak vo svojom nasledujúcom živote budem rodinou niekoho iného.“ Jadro jeho bytosti to vie. Ak naozaj máte spravodlivé myšlienky, keď ho zachraňujete, jeho pravé myšlienky to budú schopné rozoznať a neuviazne už v pocitoch bežných ľudí.

 

Otázka: Učeníci v zahraničí, ktorí sú na čiernom zozname skazenej strany, sa už niekoľko rokov nemôžu vrátiť do Číny. Prišiel už pre nich čas, aby sa vrátili do Číny pozrieť svoje rodiny a potvrdiť Fa?

Majster: (Učiteľ sa usmieva) Nechoďte ešte späť. Ste na čiernom zozname, takže vás budú prenasledovať. Dokonca aj keď vás nebudú prenasledovať, použijú všemožné taktiky, aby vás získali na svoju stranu. Takže sa čo najviac snažte, aby ste nevyvolali takéto problémy. Keďže potvrdzujete Fa tu, máte sa kultivovať tu. V skutočnosti, faktory, ktoré spôsobujú, že sa chcete vrátiť späť, môžu testovať vaše ľudské pripútanosti, pretože vašou cestou je iba kultivácia. V Číne máme tamojších študentov, ktorí tam pracujú na veciach. Buďte bez obáv, určite sa budú činiť dobre. O tom som presvedčený. (Potlesk)

 

 

Otázka: Viem o dôležitosti vysielania spravodlivých myšlienok, avšak niekedy ich robím tak, akoby to bola iba rutina a niekedy začne moja myseľ ľahko blúdiť. Toto sa stáva aj iným praktizujúcim. Ako sa môžeme opravdivo zlepšiť vo vysielaní spravodlivých myšlienok?

Majster: Dovoľte mi povedať to takto: Učeníci Dafa musia robiť dobre tri veci na svojej ceste k dovŕšeniu, všakže? Vysielanie spravodlivých myšlienok je jednou z tých vecí. Ak je to také dôležité, prečo to nedokážete robiť dobre? Prečo si myslíte, že je to iba nejaká jednoduchá vec a neberiete to vážne? Vy viete, aké je to dôležité. Okrem toho, ak nerobíte jednu z troch vecí dobre, čo potom?

Videl som mnohých študentov, že keď začnú vysielať spravodlivé myšlienky, vyzerajú takto. (Učiteľ napodobňuje, ako študent zaspáva pri vysielaní spravodlivých myšlienok) (Učiteľ sa usmieva) (Publikum sa smeje) Tie faktory zlého ducha skazenej strany chcú presne to, aby ste boli ospalí, a čím ste ospalejší, tým viac tú ospalosť zosilňujú. Jednoducho vás nenechajú vysielať spravodlivé myšlienky, pretože tým ich odstraňujete. Keď vysielate spravodlivé myšlienky, aby ste ich zničili, zasahujú do toho.

Kým sa kultivujete, telá učeníkov Dafa v iných dimenziách sú neuveriteľne gigantické. Dimenzie v Troch ríšach boli rozdelené medzi učeníkov Dafa na veľmi mnoho častí... Dovoľte mi povedať to takto a vysvetliť to širšie: koľko častí bude mať budúci vesmír, toľko ich musia učeníci Dafa pojať. Ako by ste mohli neodstrániť tie zlé a skazené elementy v oblasti, ktorú zaberáte, na mieste, za ktoré ste zodpovední? Musíte ich odstrániť. Niektorí učeníci Dafa neberú vážne vysielanie spravodlivých myšlienok a nezasahuje to len do nich samotných: Tie skazené faktory zasahujú aj do ďalších učeníkov Dafa. Nedokážete sa dobre činiť ani v tom, v čom by ste sa mali dobre činiť? Nielenže musíte robiť dobre svoju časť, ale mali by ste pomáhať aj ostatným.

 

 

Otázka: Niektorí učeníci Dafa v Číne boli po dlhý čas monitorovaní oddelením Verejnej bezpečnosti. Nedbajú na bezpečnosť a nepočúvajú, keď ich ostatní študenti upozorňujú. Majster, čo by sme mali spraviť?

Majster: Je pravda, že niektorí študenti sú naozaj nedbanliví, čo sa týka bezpečnosti. Vyzerá to tak, že potom čo ich zlo prepustí a oni boli ťažko prenasledovaní, o pár dní na to zabudnú. Vaša bezpečnosť ovplyvňuje bezpečnosť ďalších učeníkov Dafa, takže na to musíte dbať a brať túto otázku vážne. Nenechajte faktory starých síl využiť vaše medzery. Mnohí študenti mimo Číny videli, že učeníci Dafa v Číne nevenujú dostatok pozornosti bezpečnosti, avšak nemôžu im priamo nič povedať, a tak sa môžu iba bezradne prizerať. Ak na to nedbáte, budete prenasledovaní a prinesiete škodu druhým.

 

Otázka: Som dlhoročný študent a získal som Fa v roku 1996, avšak dnes som vás po prvýkrát videl osobne a som veľmi šťastný. V Číne je toľko dlhoročných študentov, ktorí nikdy osobne nevideli Majstra. Želajú si, aby mali také šťastie ako zahraniční študenti a dúfajú, že zahraniční študenti si dokážu ceniť príležitosť vidieť Majstra. Je pravda, že tí učeníci, ktorí mali možnosť opustiť Čínu, by sa mali čo najviac snažiť ostať v zahraničí?

Majster: Toto je niečo, čo by ste si mali rozhodnúť sami. Ak sa dokážete lepšie činiť v zahraničí a chcete sa pridať k zahraničným učeníkom Dafa v potvrdzovaní Fa, nie som proti tomu. Ak po svojom návrate budete naďalej cieľom prenasledovania a bude vás hľadať polícia, potom musíte zostať v zahraničí. Ak to tak nie je a vaša situácia v Číne je relatívne voľnejšia a v Číne je ešte mnoho vnímajúcich bytostí, ktoré máte spasiť a nespasili ste ich, alebo je veľa toho, čo ľutujete a chcete mať ďalšiu šancu, potom si myslím, že by ste mali ísť a všetko to spraviť dobre. Majster vám môže len niečo navrhnúť; je na vás, čo konkrétne spravíte.

 

Otázka: Učeníci Dafa z mesta Čeng-čou provincie Chen-an, učeníci Dafa z Anglicka a všetci učeníci Dafa z oblasti An-šan provincie Liao-ning pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Praktizujem už rok, avšak nerozumiem, prečo som v poslednom čase mával často nočné mory. Je to preto, že som sa nečinil dobre? (Učiteľ: „Od západného študenta“)

Majster: O stavoch nového študenta som už hovoril na mnohých svojich vyučovaniach Fa. Keď niektorí noví študenti náhle vykročia z bežného človeka smerom ku kultivujúcemu, okamžite sa stretnú s problémom, že veritelia žiadajú splatenie dlhov. Všetci dlhoroční študenti o tom vedia. Niekedy mali nočné mory a stretli sa s bizarnými vecami. Všetky tie veci sú v skutočnosti odrazom toho, že chcete vystúpiť nad bytie bežným človekom a že vaše zásluhy a krivdy z minulosti musia byť urovnané. Bežní ľudia normálne prechádzajú cez reinkarnáciu a stretávajú sa s karmickou odplatou, v ktorej platia za to, čo nazhromaždili vo svojich predchádzajúcich životoch. Takže veritelia si myslia: „Nebudem sa ponáhľať s vyberaním tvojho dlhu, keďže mi budeš musieť zaplatiť vo svojom nasledujúcom živote.“ Avšak keď sa dáte na kultiváciu a ste na ceste k opusteniu Troch ríš, myslia si: „Nezaplatil si mi, čo si mi dlžný, a ak odídeš, nebudem ťa schopný neskôr nájsť, takže mi musíš splatiť svoj dlh.“ Preto si vás vyhľadá v predstihu a vy zažijete zvláštne a bizarné veci. Avšak Majster vás bude pred tým všetkým chrániť, takže to, čo sa prihodí, bude vyzerať hrozivo, avšak nebudete v žiadnom nebezpečenstve. Nech sa deje čokoľvek, ako učeník Dafa by ste mali mať silné spravodlivé myšlienky a riešiť tieto veci ako praktizujúci.

 

 

Otázka: Niektorí učeníci sa vrátili z hôr, odpísali si tam nápisy na pamätných tabuliach a šíria ich v malej skupine spoločného študovania Fa. Žiadali študentov, aby ich pri skupinovom študovaní Fa opakovane čítali namiesto čítania Čuan Faluna. Majster, je správne to tak robiť?

Majster: Samozrejme, že nie. O tých veciach som už hovoril mnohokrát. Povedal som, že Fa, ktorý vyučujem v horách malej skupine ľudí, nemožno rozširovať, keďže by to zasahovalo do celkovej situácie potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa. Avšak keďže stále máme ľudí, ktorí to šíria, rozhodol som sa tam úplne prestať vyučovať. Takže v poslednom čase ste o ničom takom nepočuli, nie je tak?

Vždy sú ľudia, ktorí šíria klebety. Samozrejme, myslím si, že robili tie veci tajne, takže tu o tom už viac nepoviem. Nerobte to už. Učeníci Dafa musia mať silné spravodlivé myšlienky a správať sa ako kultivujúci. Tí ľudia, ktorí šíria takéto veci, majú mnoho ľudských pripútaností a stále chcú robiť alebo hovoriť niečo nové, len aby boli odlišní, neustále sa chcú predvádzať a neustále chcú ľuďom hovoriť, koľko špeciálneho zaobchádzania sa im dostalo osobne od Majstra. Nič také však neexistuje. Každý človek sa musí kultivovať sám. Bez ohľadu na to, koľko Fa vám vyučujem, ak sa vy sami dobre nekultivujete, aj tak v kultivácii neuspejete.

 

 

Otázka: Keď sme sa pripravovali na diskusné fórum o Deviatich komentároch, dostali sme sa do kontaktu s mnohými ľuďmi, ktorí utiekli z komunistických krajín, vrátane nejakých bratských komunistických krajín mimo Číny. Títo ľudia sa teraz usadili mimo svojich rodných krajín a vidia investičné príležitosti v Číne, takže nie sú ochotní hovoriť proti zlu skazenej strany a odhaľovať ho. Majster, čo by sme s tým mali spraviť?

Majster: Nateraz nedávajte prioritu iným krajinám. Čo sa však týka objasňovania pravdy, všetky bytosti sú rovnaké; my objasňujeme pravdu všetkým ľuďom. Je to preto, že faktory skazenej strany sú na celom svete a neobmedzujú sa na komunistické krajiny. Bez ohľadu na to, o koho sa jedná, postoj, ktorý má, je jeho vlastnou záležitosťou.

 

 

Otázka: Hudba a umenie pochádza z obrovských kozmických tiel, takže ako je to so športom? (Publikum sa smeje)

Majster: „Šport“ je všeobecný pojem, ktorý označuje mnoho vecí dohromady. Mnoho vecí, ktoré zahŕňa, sú z odlišných systémov. Takže to nie je absolútne, keďže mnohé veci pochádzajú z odlišných systémov. Prečo prišli veci z odlišných systémov? Súvisí to s nápravou Fa. Nikto nevedel, akú povrchovú formu bude mať bytosť, ktorá sa vtelí tu na Zem a bude tu vyučovať Fa. Vtedy som nespravil konkrétnu voľbu. Tesne predtým, ako som išiel šíriť Fa a keď sa všetky tie veci nanovo predo mnou ukázali, rozhodol som sa vyučovať vesmírny Zákon cez Budhov Zákon a Budhovskú podobu.

 

 

Otázka: Tajná služba mimo Číny nám dala mená tajných agentov  ČKS. Mali by sme ich zverejniť medzi študentami?

Majster: Chvíľu s tým počkajte. Keďže sa dostali do kontaktu s Dafa, rád by som im dal ešte jednu príležitosť. (Potlesk) Nechcem ich odhaliť, pokiaľ nie sú úplne nespasiteľní, tým som si istý. Tento Fa je taký nesmierny, takže ja jednoducho neverím, že by som vás nemohol spasiť. (Potlesk) Bolo toľko študentov, ktorí v minulosti spravili veci, ktoré nemali spraviť, a toľko študentov, u ktorých bola špionáž ich zamestnaním, a aj tak sa začali kultivovať v Dafa. Nie je to mocná sila Dafa? (Potlesk)

 

 

Otázka: Keď vysielam spravodlivé myšlienky, väčšinou nemôžem vstúpiť do stavu pokoja. Je to preto, že mám zasahovanie alebo preto, že moja kultivačná úroveň je nízka? Často cítim, že účinok môjho vysielania spravodlivých myšlienok je malý.

Majster: Dovoľte mi povedať to takto. Ak ste nový študent a necítite toho veľa keď vysielate spravodlivé myšlienky, hlavnou príčinou je to, že váš proces kultivácie bol krátky a ako výsledok ešte nie ste citlivý k premene svojho celého tela. V skutočnosti, mnohí ľudia, ktorí sa kultivovali dlhý čas, nie sú ešte takí citliví. Prečo niektorí ľudia zaspia hneď ako začnú vysielať spravodlivé myšlienky? Je to preto, že nemôžu cítiť ich účinok.

Jedna vec, o ktorej som hovoril už skôr je, že ste schopní kultivovať sa na takúto vysokú úroveň presne preto, že sa kultivujete uprostred ilúzie, takejto obrovskej ilúzie. V tejto situácii, keď sú požiadavky na vás veľmi vysoké, keď sa so silnými spravodlivými myšlienkami dokážete cez to všetko dostať, je to pozoruhodné a určite dosiahnete Dovŕšenie. Je pravdou, že keď mnoho študentov vysiela spravodlivé myšlienky, zvyčajne necítia veci veľmi silno alebo zreteľne. Je to preto, že tá časť, ktorá má naozaj účinok a táto časť, ktorá ešte nie je úplne skultivovaná, sú oddelené. Avšak táto strana, ktorá ešte nie je úplne skultivovaná, je hlavným telom a kritické je to, či táto najdôležitejšia časť má silné spravodlivé myšlienky! Keď sú vaše spravodlivé myšlienky v kultivácii silné, zlepšujete sa a neustále sa meníte. Keď sú vaše spravodlivé myšlienky silné, spravodlivé myšlienky, ktoré vysielate, sú mocné, a tá vaša časť, ktorá už bola úplne skultivovaná, uplatňuje svoje obrovské schopnosti. Keďže tá skultivovaná časť je oddelená a vaša ľudská stránka je obmedzovaná, vaša ľudská stránka stále nie je veľmi citlivá. Ak by tu nebolo toto oddelenie, potom bez ohľadu na to, aký by ste boli necitlivý, keby bola vyslaná táto mocná sila, myslím si, že by ste ľahko spôsobili poriadne otrasy a ľudské telo – táto časť, ktorá ešte len musí byť úplne skultivovaná – by nedokázala zniesť takúto mocnú silu.

Mnohí študenti nepovažujú vysielanie spravodlivých myšlienok za podstatné a je to najmä kvôli tomu, že nič necítia. Či to cítite alebo nie, keď vám Majster povie, aby ste niečo robili, mali by ste to robiť a určite to bude mať účinok. Určite to nie je iba formalita! Majster by vás určite nežiadal robiť niečo zbytočné. (Potlesk) Ak by to bola iba formalita, nemalo by to zmysel pre vás, pre mňa, pre nápravu Fa a pre vaše potvrdzovanie Fa, a pre všetky bytosti. Navyše, povedal som vám, aby ste brali vysielanie spravodlivých myšlienok ako niečo veľmi dôležité. Musíte to brať vážne. Či niečo cítite alebo nie, musíte to robiť so silnými spravodlivými myšlienkami. Myslím si, že postupom času to všetci z vás budú cítiť.

Keď vysielate spravodlivé myšlienky, nemáte vstúpiť do stavu pokoja, v ktorom nemyslíte na nič. Pri vysielaní spravodlivých myšlienok človek premýšľa a vaše myšlienky by mali byť veľmi silné. Práve teraz by ste mali myslieť hlavne na rozloženie zlého ducha skazenej ČKS a tých temných prisluhovačov a prehnitých démonov, na ich zničenie a odpratanie. To je odlišné od vstúpenia do stavu úplného pokoja.

 

 

Otázka: Som desaťročné dievča a rada by som vedela, kedy bude tanečný kurz pre deti. (Publikum sa smeje)

Majster: (Učiteľ sa smeje) Nuž, Majster ho nebude usporadúvať. (Publikum sa smeje) Niekedy Majster trošku pomáha s koordinovaním vecí a potom sa to uskutoční rýchlejšie, avšak všetko to robia učeníci Dafa. Práve teraz sú naše vyučovacie zdroje obmedzené. Keď to podmienky umožnia, usporiadame takéto kurzy.

 

 

Otázka: Dobrý deň, ctihodný Majster. Rád by som sa spýtal na mnohých praktizujúcich v Číne, ktorí boli nezákonne zadržaní zlom. Vcelku dosť z nich pravdepodobne ešte nepočulo o „Troch vystúpeniach“. Keď príde deň zúčtovania s ČKS a niektorí z nezákonne zadržiavaných učeníkov ešte nevyhlásili svoje „Tri vystúpenia“, bude to mať na nich negatívny vplyv?

Majster: Čo sa týka učeníkov Dafa, keď už ste učeníkom Dafa, ostatné veci sú menej dôležité. Avšak v kultivácii sú vždy tí so silnými bežnými ľudskými pripútanosťami, tí s nedostatočnými spravodlivými myšlienkami a noví študenti. Takže ak ste jedným z týchto praktizujúcich, naozaj to nepôjde, ak nevyjadríte svoj postoj. Nič z toho však nie je dôležité pre usilovných študentov-veteránov, ktorí sa kultivovali po mnoho rokov. Tak to funguje. Najdôležitejšou vecou je spasiť všetky bytosti a primäť bežných ľudí, aby vystúpili z krutej ČKS, aby nemuseli ísť dolu s ňou.

 

 

Otázka: Majster, prisahal som pred vaším obrazom, že už nezlyhám v skúške sexuálnej túžby, avšak neskôr som opäť zlyhal. Hlboko to ľutujem a mám obavu, že všetko stratím.

Majster: Nuž, kultivujúceho, učeníka Dafa, to naozaj nectí. V budhizme od ľudí vyžadujú, aby sa držali prikázaní a ak niekto poruší prikázanie o zdržanlivosti, je to naozaj veľmi vážna záležitosť! Vedeli ste, že učeníci Dafa sa premieňali zo starého vesmíru a vystúpili nad princípy starého Fa, avšak starý vesmír, princípy starého Fa, staré bytosti... všetko to sa vás pokúša zadržať!

Už predtým som hovoril o zasahovaní starých síl. Premýšľali ste o nasledujúcom? Sexuálna túžba je jedným z faktorov, ktorý používajú, aby vás zadržali! Čo vidia staré sily a starý vesmír ako najvážnejšiu vec? Žiadostivosť, vo forme sexuálnej aktivity mimo manželstva. Toto je to, čo považujú za najvážnejšiu vec. V minulosti, len čo niekto porušil prikázanie v tomto ohľade, vyhodili ho z kláštora a jeho kultivácia sa úplne skončila. Takže ako sa na to Bohovia pozerajú teraz? Viete čo povedali v proroctvách, ktoré zanechali? Predpovedali, že všetci učeníci Dafa, ktorí na konci zostanú, budú tí, ktorí si udržali svoju čistotu v súvislosti s týmto. Inými slovami, tieto veci sú pre nich mimoriadne vážne. Takže staré sily a všetci Bohovia v tom vesmíre nebudú chrániť nikoho, kto porušuje tento zákaz, nikoho, kto sa v tomto ohľade nečiní dobre; v skutočnosti vás budú tlačiť dole. Oni vedia [a myslia si]: „Li Chung-č’, ty sa nevzdáš svojich učeníkov, takže my ťa prinútime, aby si sa ich vzdal.“ A tak spôsobili, že študenti, ktorí sa dopustili chýb, spravili ďalšie chyby, zas a znova, a napokon robia skazené veci a prejdú na opačnú stranu. „Naplníme jeho hlavu pokrivenými pochopeniami a spôsobíme, že poškodí Dafa. Potom uvidíme, či si ho aj tak necháš.“ A viete, že to aj robili. Myslíte si, že všetci tí, čo sa „osvietili“ na ceste zla naozaj chceli ísť smerom k zlu? Za tým všetkým sú príčiny.

Takže na toto musíte dávať pozor, najmä mladší učeníci Dafa. Ak nie ste zosobášení, nesmiete sa zapojiť do sexuálnej aktivity a tí, čo sú zosobášení, by už vôbec nemali spraviť takú chybu, že budú mať mimomanželské vzťahy. Učeníci Dafa sa samozrejme môžu oženiť alebo vydať, zatiaľ čo sa kultivujú v bežnej spoločnosti. To nie je problém. Avšak nesmiete robiť chyby! Nesmiete dovoliť, aby faktory starých síl a zlé bytosti využili vaše medzery a prenasledovali vás až do bodu, že sa už nebudete môcť ďalej kultivovať. Potom stratíte svoju šancu.

To, čo hovorí Majster, je úplná pravda. Či ste alebo nie ste usilovný a bez ohľadu na to, ako ste vstúpili do Dafa, všetky usporiadania na Zemi po tisícky rokov boli spravené pre to, čo sa odohráva dnes. Musíte naozaj využiť túto príležitosť a nenechať ju odísť. V skutočnosti, nech má veľký počet bytostí na Zemi akýkoľvek postoj k Dafa, všetky nedobré veci, ktoré robia, sú robené z nevedomosti. Ak by naozaj vedeli, že toto je to, na čo čakali, nerobili by nedobré veci, ktoré sú škodlivé pre Dafa, ani keby ste ich ubili na smrť.

Samozrejme, pre novších študentov nemusí byť také ľahké pochopiť, čo som povedal. Kultivujte sa krok za krokom a v budúcnosti budete vedieť. Pretože učeníci Dafa sa už kultivovali tak dlho a vyvinuli si jasné pochopenia mnohých vecí, pre novších študentov nemusí byť príliš ľahké pochopiť tie veci. To, čo ľudská spoločnosť vychvaľuje, nemusí byť vždy dobré a to, čo ľudské bytosti vychvaľujú, nemusí byť vždy prípustné pre Bohov.

 

 

Otázka: Mnohí učeníci Dafa v Severnej Amerike sa pokúšajú presťahovať sa do New Yorku a New Jersey, a niektorí z tých, čo pracujú na iných miestach, si tiež chcú nájsť prácu vo východnom USA, aby mohli byť čo najbližšie k Majstrovi. (Publikum sa smeje) Je to pochopiteľné, avšak iné oblasti potrebujú študentov, aby tam potvrdzovali Dafa, najmä keď je zlý duch ČKS v niektorých oblastiach stále dosť zúrivý.

Majster: To je problém. Niektorí študenti sa presťahovali, pretože majú určitú špeciálnu zručnosť, ktorú práve treba, a to je v poriadku. Avšak iní študenti by sa nemali sťahovať neuvážene a bez rozmyslu alebo bez rozumného dôvodu. Nesťažujte si váš každodenný život alebo iné aspekty svojho života. Keď ste si spôsobili tieto ťažkosti, každý deň budete premýšľať: „Čo budem dnes jesť? Ako zabezpečím, že zajtra budem mať strechu nad hlavou?“ V tom prípade nebudete schopný potvrdzovať Fa, je tak? To jest, nevytvárajte si pre seba zbytočné ťažkosti, nenarúšajte si svoje kultivačné prostredie, neničte si podmienky, ktoré vám umožňujú potvrdzovať Fa. Vyzerá to tak, že v budúcnosti by som aj ja mal bývať chvíľu na západe. (Majster sa smeje) (Publikum sa smeje, tlieska) Keď skončí toto obdobie zaneprázdnenosti, možno budem bývať niekde inde. (Publikum sa smeje, tlieska)

 

 

Otázka: Niektorí starší učeníci Dafa sa kultivovali po mnoho rokov, majú vynikajúci stav mysle a dobré zdravie, a vyzerajú omnoho mladší ako nepraktizujúci v ich veku. Avšak stále na nich vidno niektoré znaky starnutia.

Majster: Táto časť na povrchu, ktorá nebola úplne premenená v procese kultivácie, sa nedostala za obmedzenia času v tejto dimenzii. Keď sa táto vaša strana vykultivovala do bodu, že už nie je obmedzovaná časom tu a oddelila sa od času tejto dimenzie, čas tu nebude mať na vás žiaden vplyv. U niektorých študentov je to tak, avšak nie každý je na tom takto. Kultivačná cesta každého človeka je odlišná, a stavy, ktoré sú pre nich zostavené, sú odlišné. Pre väčšinu praktizujúcich, strana, ktorá bola dobre skultivovaná, nemôže byť riadená božskou stránkou, keďže sú oddelené.

Ďalším dôvodom je, že zasahujúce faktory starých síl stále vyvíjajú účinok. Predtým som niečo povedal: „Bohovia vo vesmíre nepokladajú ľudské bytosti za niečo dôležité.“ Ľudia hovoria, že Bohovia sú súcitní. Áno, sú súcitní, a súcit je to, čo kultivujú. Avšak to, že majú súcit, neznamená, že majú súcit k ľudským bytostiam; s ľudskými bytosťami to nemá nič do činenia. Keď Boh príde do kontaktu s ľudskými bytosťami, ľudia z neho môžu cítiť veľký súcit, avšak to len preto, že je takým Bohom a on nie je súcitný špecificky voči vám; to, že je súcitný, je jednoducho jeho stav. V skutočnosti si mnohí Bohovia starého vesmíru myslia: „Vy, učeníci Dafa, sa kultivujete na takú vysokú úroveň a budete určovať budúcnosť vesmíru. Takže ja ťa nenechám vystúpiť aj keď len trošku nespĺňaš kritériá“ V tomto ohľade nemôžeme povedať, že tieto bytosti sú nemilosrdné, ale previnilcovi určite nenechajú cestu von, ani k vám nebudú zhovievaví len preto, že ste spravili nejaké dobré veci.

Keď som vtedy začal vyučovať Fa, práve kvôli týmto veciam som s nimi uviazol na mŕtvom bode a veci sa oneskorili o jeden rok. Neskôr som si uvedomil, že ak by som ďalej odkladal vyučovanie a šírenie Fa, mnohí študenti by nemali čas ani získať Fa a nebolo by dosť času na spasenie mnohých bytostí. Diskutoval som s nimi o mnohých veciach. Vtedy v tom čase som chcel, aby premena povrchového tela bola zosúladená s časťou, ktorá už bola skultivovaná; chcel som, aby telo počas kultivácie bolo oddelené od ľudského stavu; chcel som, aby kultivujúci učeníci používali svoje spravodlivé myšlienky na udržovanie stavu, ktorý je práve taký, ako stav ľudských bytostí. Kvôli týmto otázkam som s nimi uviazol na jeden rok. Preto som v tom čase nezačal vyučovať Fa na verejnosti. Jeden rok sme boli v patovej situácii. Dokonca ani teraz nemôžem uznať to, na čom trvali, a rozhodne to neuznám v budúcnosti. V budúcnosti budú všetky bytosti, ktoré boli časťou zasahovania a narúšania, zničené v procese platenia za to, čo spravili. To, čo chcem, musí byť dosiahnuté, dokonca aj keby sme mali vrátiť čas a začať znova od začiatku. Tento obsah aj proces je nutný pre nápravu Fa. Nemám na mysli veci, ktoré sa stanú, keď Fa napraví ľudský svet.

 

 

Otázka: Učeníci Dafa z Pekingu a Čang-ťia-kchou pozdravujú Majstra. Ctihodný Majster povedal v minulých vyučovaniach Fa, že by bolo veľmi dobré, keby sme mohli spasiť päťdesiat percent ľudí v Číne. (nie je to doslovná citácia). Súvisí toto číslo s dvoma druhmi hmoty a ich obmedzujúcim účinkom v tejto ľudskej dimenzii, ako sa o tom hovorilo v jingwene „Budhovská povaha a démonická povaha“?

Majster: Budhovská povaha a démonická povaha sa nevzťahuje k tomuto. Tá sa týka dvoch druhov hmoty – pozitívnej a negatívnej – ktoré existujú v prvkoch, ktoré vytvárajú vesmír. Čím nižšia úroveň, tým väčšie rozdiely sú medzi tými dvoma druhmi hmoty; pozitívna hmota sa zlepšuje a negatívna hmota sa zhoršuje. Keď bol stvorený človek, tie dva prvky dobra a zla už existovali v hmote, takže vytvorené ľudské bytosti už mali dobré aj zlé prvky. Keď niekto iracionálne vykrikuje alebo si vylieva zlosť, to pôsobí jeho démonická povaha – to jest, pracuje jeho démonická stránka. Keď je človek veľmi dobrý, láskavý a milý, vľúdny a mierny, vtedy účinkuje jeho dobrá stránka.

Keď sa kultivujete v spravodlivom Fa a dosahujete spravodlivé osvietenie, máte obmedzovať a odstraňovať svoju démonickú povahu. V minulosti bola kultivácia v budhizme o obmedzovaní – obmedzovanie démonickej povahy a umožnenie Budhovskej povahe, aby sa naplno prejavila. Nakoniec, keď sila obmedzovania sa veľmi narástla, démonická povaha toho človeka už nemohla mať žiaden účinok, akoby bola uzamknutá. Pri tejto náprave Fa sa má od základu zmeniť celý vesmír. Preto sa počas kultivácie učeníkov Dafa veci pre nich prispôsobujú nanovo, začínajúc od mikrokozmickej úrovne, a nepotrebné veci sú priamo odstraňované. Mení sa stav bytosti na najzákladnejšej úrovni. Je to odlišné od kultivácie ľudí v minulosti.

 

 

Otázka: V západnej spoločnosti je politika formou, pri ktorej sú ľudské práva a suverenita v rukách ľudí. „Zapletať sa do politiky“ je pojem, ktorý odráža politickú kultúru, potom čo bola pokrivená Čínskou komunistickou stranou. Je toto pochopenie správne?

Majster: ČKS podnecuje ľudí, aby sa „starali o politiku“, keď jej to prinesie nejaký prospech. Výstižným príkladom je Kultúrna revolúcia, ako všetci viete: Keď sa o niekom povedalo, že je „politický spiatočník“, znamenalo to, že ten človek má „spiatočnícke myslenie“ a „nestará sa o politiku“. Avšak keď sa skazená strana cíti ohrozená, zúčastňovanie sa politiky je odrazu „ilegálne“. Hovoria čokoľvek, čo sa im hodí, a to, čo povedia, má byť vždy správne.

Okrem toho, v západných krajinách je koncept politiky takýto: akákoľvek verejná aktivita, ktorá nie je náboženská alebo ktorá sa netýka iba jednotlivca, sa považuje za súčasť politiky. Preto čo sa týka postoja západnej spoločnosti k tomu, či je Falun Gong náboženstvo, ich záver je: „Keďže vaše verejné aktivity nie sú politickými aktivitami, ste náboženstvo... A máte duchovnú vieru.“ Takže ho považujú za náboženstvo.

Keď sme už pri tejto téme, dovoľte mi niečo spomenúť. V budúcnosti, ak sa niekto spýta, či sme náboženstvo, nemusíte mu to vysvetľovať, nesnažte sa to už vysvetľovať bežnému človeku. Či si myslí, že sme náboženstvo alebo nie, to je na ňom. Je vám to jasné, nie? V čínskej spoločnosti je jasná predstava toho, čo sa počíta za „náboženstvo“. Náboženstvo má chrám, uctievanie, náboženské rituály, ktorých sa človek zúčastňuje, skladanie sľubov, krst a tak ďalej – všetko toto dosť jasne niekoho označuje ako nábožensky veriaceho a aktivity, ktoré robí, sú náboženskými aktivitami. Bez tohto sa to za náboženstvo nepočíta. Toto je úplne odlišné od predstavy, ktorú majú na západe. Takže keď sa v západnej spoločnosti bežný človek pýta, či sme náboženstvo, nemusíte mu odpovedať a nemusíte to brať až tak vážne. Ak vláda, spoločenské organizácie, vládne úrady, poslanci atď. hovoria, že ste náboženstvo, nemusíte im už hovoriť, že nie sme. Keď ide o právnické otázky, môžete veci riešiť ako pri náboženstve a postupovať podľa príslušných právnych ustanovení. Takže za týchto okolností môžete povedať, že je to náboženstvo, najmä ak sa to týka právnych otázok. Je vám to všetkým jasné? Je to kvôli rozdielnemu poňatiu na východe a na západe. Toto neodporuje Fa, ktorý som vyučoval predtým. Na začiatku som o tom hovoril v Základoch pre ďalší pokrok. Povedal som: my nie sme náboženstvo, avšak bežní ľudia nás budú za náboženstvo považovať. Naozaj v tom musíte mať jasno.

 

 

Otázka: Majster, robíme cvičenia a objasňujeme pravdu na turistických miestach, ale transparenty, ktoré tam máme zavesené, sú o „despotickej vláde ČKS“ a o Deviatich komentároch. Majster, mohli by ste nám prosím povedať, aký to bude mať účinok na spásu vnímajúcich bytostí?

Majster: Keď po prvýkrát vyšlo Deväť komentárov, bežní ľudia, vrátane tých v Číne, boli tvrdo ovládaní rozličnými zlými faktormi a zlým duchom skazenej ČKS. V tom čase, ak by sa šírenie Deviatich komentárov a objasňovanie pravdy robilo súčasne, bolo by veľmi ťažké spasiť ľudí, ktorí majú byť spasení. Avšak prešiel jeden rok, a keď sme v tomto dnešnom bode, situácia je odlišná: Zlý duch skazenej ČKS bol zničený do bodu, že už nemôže ovládať bežného človeka, ľudia sú teraz schopní nezávisle o tom premýšľať a už nie sú ovládaní zlým duchom skazenej ČKS. V tejto situácii už nie je problém robiť to tak ako popisujete.

Okrem toho, cieľ nášho šírenia Deviatich komentárov a vyzývania ľudí, aby vystúpili zo strany, je jasný. Môžete to ľuďom vysvetliť týmto spôsobom: Skazená ČKS prenasledovala učeníkov Dafa už toľko rokov a počas tohto obdobia dostávala skazená ČKS šance; každý veľmi dobre pozná fakt, že skazená ČKS prenasleduje Falun Gong. Dávali sme jej celé tie roky šancu a ona aj tak neprestala so svojím prenasledovaním a neustále prenasleduje učeníkov Dafa až na smrť. Potom nemáme inú možnosť ako odhaliť prenasledovanie skazenej strany (potlesk), odhaliť zlo skazenej ČKS a jej minulé zločiny pri prenasledovaní čínskych ľudí a terajšie prenasledovanie učeníkov Dafa, aby si ľudia uvedomili, čo je zač a uvideli, prečo skazená strana prenasleduje Falun Gong. Nie je rozloženie tejto skazenej strany najlepší spôsob ako zastaviť prenasledovanie čínskych ľudí a Falun Gongu? My nemáme záujem o politickú moc skazenej strany a nemáme žiadne politické ambície; my chceme iba zastaviť prenasledovanie. Každý deň, ktorý skazená ČKS neprestane s prenasledovaním Falun Gongu, je pre nás ďalším dňom, kedy budeme pokračovať v našich snahách o odhalenie prenasledovania a jej rozloženie. (Búrlivý potlesk) V skutočnosti, tieto veci sú veľmi jasné. Každý vie, že tá skazená ČKS prenasleduje Falun Gong, takže prečo by sme nemali šíriť Deväť komentárov, aby sme to odhalili?

 

 

Otázka: Môžeme v rôznych oblastiach založiť mládežnícky orchester? Učeníci z Toronta pozdravujú Majstra.

Majster: Teraz všetci viete, aký účinok má orchester, keďže som o tom už hovoril. Ľudia v iných oblastiach vedia, že v New Yorku bol založený veľký dychový orchester. Takýto dychový orchester sa nazýva aj vojenský orchester, keďže pochádza z vojska a neskôr sa rozšíril aj medzi ľuďmi. Avšak ľudia to tak stále volajú. Nedávno sa tieto orchestre stali medzi študentami mimoriadne populárne. Ľudia ich stále nazývajú vojenské orchestre, alebo ich nazývajú dychové orchestre. Dať dokopy náš orchester bolo v skutočnosti dosť ťažké. Ak by to mali spraviť všetky ostatné oblasti a ak by nemali schopnosti a podmienky, ktoré sú potrebné, naozaj by to ovplyvnilo ďalšiu prácu, ktorú robia učeníci Dafa. Veci, ktoré robia učeníci Dafa na potvrdzovanie Fa, rozhodne nesmú byť ovplyvnené.

 

 

Otázka: Čo by sme mali robiť s hereckými súbormi z Číny, ktoré sú v zahraničí na zájazdoch? Ak nepoužijú titul „Rovnaká pieseň“, ale napriek tomu vyvážajú kultúru ČKS, mali by sme s nimi zaobchádzať rovnako? Ako by sme mali riešiť tieto situácie?

Majster: Čína vysiela mnoho hereckých súborov. Nemusíte sa nimi zaoberať, keďže oni s nami nemajú nič spoločné. Pokiaľ neútočia na Falun Gong, nie je nutné sa nimi zaoberať. Avšak ak sú v týchto skupinách ľudia, ktorí mali prsty v prenasledovaní učeníkov Dafa, určite ich nenechajte len tak odísť.

 

 

Otázka: Učeníci Dafa z Nemecka, Tchien-ťinu, Ta-lienu, Pekingu, Chuaj-žou, Jing-šanu v provincii Chu-pej, Si-šuej, Luo-tchienu, Wu-chanu, Čchao-jangu, Chaj-tienu, Ning-po, Tchang-šanu, An-chuej, Čchung-čchingu, Kan-su a Čchang-čchunu pozdravujú ctihodného Majstra!

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Viem, že aj tu v publiku sú učeníci Dafa z Čchang-čchunu.

 

 

Otázka: Môžu sa noví učeníci, ktorí získali Fa iba prednedávnom, nazývať učeníci Dafa obdobia nápravy Fa? Môžu sa dokultivovať k Dovŕšeniu v rovnakom čase ako dlhoroční učeníci?

Majster: Medzi novými študentami je určite skupina, ktorá patrí do druhej várky – čiže k učeníkom Dafa obdobia, keď Fa napraví ľudský svet. Bez ohľadu na to, do ktorého obdobia učeník patrí, získať Fa a vstúpiť nebola ľahká vec. V budúcnosti, keď sa pravda veľkolepo odhalí a každý bude vedieť, čo naozaj je Falun Gong, v tom bode bude pre ľudí ťažké vstúpiť do kultivácie Dafa a nebude to tak, že bude môcť vstúpiť každý, kto bude chcieť. (Učiteľ sa usmieva) Bude to úplne odlišné od toho, ako sa kultivujú dnešní učeníci Dafa. Takže ak niekto môže vstúpiť dnes, je to najlepšie.

 

 

Otázka: Jeden študent bol presvedčený, že plánovanie určitého koordinátora bolo slabé a že to pre nás nebude dobre fungovať, takže sa snažil robiť veci nezávisle a konal na základe vlastného chápania toho ako potvrdzovať Fa. Myslím si, že spôsob, akým to robí, je dobrý pre potvrdzovanie Fa, takže som sa rozhodol pomáhať mu v jeho úsilí.

Majster: Áno, stali sa také veci, že koordinátor nemyslel na určité veci alebo sa v niektorých aspektoch naozaj nečinil dobre. Niektorí študenti videli, čo chýba, a prevzali iniciatívu, aby to sami napravili – tieto veci sa tiež stali často. Avšak keď skupina chcela niečo spraviť, niektorí študenti nesúhlasili, chceli robiť svoje vlastné veci a potom odtiahli niektorých ľudí, aby pracovali s nimi. Chcem vám všetkým povedať, že by ste mali spolupracovať s druhými bez ohľadu na to, či koordinátor urobil tú prácu dobre alebo menej dobre a spolu by ste to mali spraviť lepšie. Nemôžete sa odtiahnuť a odísť robiť vlastné veci. Kto to robí, robí chybu. Ja, ako váš Majster, to neschvaľujem.

 

 

Otázka: Veľká západná firma sa nás spýtala, či by mali prestať podporovať Čínu a investovať tam. Ako by sme mali odpovedať na tú otázku?

Majster: Myslím si, že v súčasnosti sa sotva niekto dokáže vzdať peňažných ziskov a prestať investovať v Číne, avšak bolo by samozrejme najlepšie, ak by to niekto mohol naozaj spraviť. Ja sa na to pozerám nasledovane a spomenul som to aj v poslednej prednáške: Investovanie v Číne a pomáhanie čínskym ľuďom, aby na tom boli lepšie a žili dobre, nie je problém. Som však proti neustálemu posielaniu veľkých súm peňazí tam, keď je Falun Gong prenasledovaný, čo dáva skazenej ČKS schopnosť prenasledovať Falun Gong. V čase, keď boli najhorší, používali každoročne štvrtinu hrubého domáceho produktu krajiny na prenasledovanie Falun Gongu – takú obrovskú sumu! Mohla by prenasledovať Falun Gong bez peňazí? Vôbec nie! Dnešní čínski ľudia neveria skazenej ČKS, a ak by nedostali zaplatené, určite by pre ňu nič nerobili. Oni tiež vedia, že učeníci Dafa sú dobrí ľudia. Robili by zlí ľudia všetky tie veci, ak by nedostali zaplatené?

 

 

Otázka: Hovoríte, že by sme nemali poukazovať na problémy druhých ľudí? Niekedy nedokážem rozlíšiť, či to je ich problém alebo môj vlastný.

Majster: Nehovorím, že nemôžete poukázať na problémy druhých ľudí. Ja hovorím to, že celková kultivačná forma učeníkov Dafa má byť taká, že každý človek sa pozerá dovnútra! (Potlesk) Celkové prostredie učeníkov Dafa nesmie byť také, kde sa ľudia zlepšujú vzájomným kritizovaním a výčitkami! (Potlesk) Takže ako váš Majster vám môžem iba odporučiť, aby ste sa pozerali dovnútra a keď vystúpia problémy, aby ste sa pokúsili nájsť svoje vlastné nedostatky. Ak by to dokázal spraviť každý, to by bolo najlepšie. Keď si človek sám niečo nedokáže uvedomiť, nie je samozrejme nesprávne, keď na to niekto iný poukáže. Avšak keď na niečo poukážete, musí sa to spraviť s láskavými úmyslami. Vy kultivujete súcit, takže musíte mať láskavé úmysly. Takže musíte dbať na obe tieto veci a byť schopní spraviť obe. Myslím si, že potom budete schopní ľahko vyriešiť mnoho problémov.

 

 

Otázka: Niektorí vzdelaní ľudia na západe hovoria nedobré veci o Dafa a veľmi sa držia svojich názorov. Je to dôležité? Ako im môžeme lepšie pomôcť odstrániť ich zlé názory?

Majster: Ak západniar povie, že Dafa alebo učeníci Dafa sú zlí, potom si myslím, že musel počúvať propagandu ČKS. Keď nevie, akí sú učeníci Dafa, ako by mohol povedať, že sú zlí? Musel teda počúvať ohováračskú propagandu zla. Takže by ste mu to mali jednoducho vysvetliť. V skutočnosti, neobjasňovali ste pravdu počas týchto rokov?

Od roku 1999, keď prenasledovanie 20. júla začalo, všetky médiá ČKS, noviny aj rozhlas, od národnej úrovne po provincie a okresy, všetky televízne stanice, médiá a noviny v rozľahlej čínskej krajine – viac ako tisíc televíznych staníc a stovky novín – boli zapojené do ohromnej kampane na útočenie, potláčanie a prenasledovanie Falun Gongu. Mediálne výstupy vo všetkých krajinách na svete používali v správach o Falun Gongu informácie z Číny. Všetky pomáhali prenasledovať Falun Gong a celá Zem bola obalená temnotou. Ľudia v mnohých oblastiach nevedeli, čo naozaj je Falun Gong a počúvali propagandu skazenej ČKS. Neobrátili ste to všetko počas týchto rokov pomocou objasňovania pravdy? Dnes učeníci Dafa spôsobili, že ľudia vo svete sa na nich pozerajú v celkom novom svetle – nedosiahli ste to týmto spôsobom?

Je to jednoducho v objasnení faktov a v prelomení podlej, ohováračskej propagandy skazenej ČKS a toto ste dosiahli. Avšak stále sú nejakí ľudia, ktorí si nie sú vedomí faktov, ako títo, ktorých v otázke spomenul tento študent, sú ešte také prípady. Takže by ste na tom mali ďalej pracovať, až kým každý nebude vedieť, čo tá skazená a podlá ČKS naozaj je. Samozrejme, niektorým ľuďom sa nedá pomôcť, a bez ohľadu na to, čo spravíte, už im niet pomoci. Ja to viem, a preto som povedal, že by bolo veľmi dobré, ak by ste dokázali zachrániť polovicu ľudí v Číne. To isté platí aj pre ďalšie oblasti – je možné spasiť všetkých ľudí? Môžem vám povedať, že to nie je možné. Môžete mať to želanie a robiť to so súcitom voči všetkým bytostiam, avšak nemôžete na tom prestať pracovať alebo poľaviť len preto, že existujú takí, ktorých nemožno spasiť. To by bolo rozhodne neprijateľné.

 

 

Otázka: Niekto na mojom pracovisku má úzke styky s čínskou ambasádou a bol hlboko otrávený skazenou komunistickou stranou. Majú takíto ľudia stále ešte nádej byť zachránení?

Majster: Jednoducho mu objasnite pravdu a povedzte mu fakty. Ak naozaj nemôže byť zachránený, potom sa nedá nič robiť.

 

Otázka: Študentka v Číne je tehotná a čaká druhé dieťa. Mala by ho porodiť? Je v tom nejaký rozdiel čo sa týka vytvorenej karmy pri vynútenom potrate oproti normálnemu pôrodu?

Majster: Okolnosti v Číne sú špeciálne. Preto som v podstate všetko vysvetlil v princípoch Fa, ktoré som vyučoval, a nechcem tu hovoriť o týchto špecifických okolnostiach, pretože dopad by bol príliš veľký. Môžem však povedať, že praktikami vynútených potratov skazenej ČKS opovrhuje celý svet. Pre vás, ako študentov kultivácie, nie je samozrejme nesprávne chrániť život. To je všetko, čo tu môžem povedať. Na špecifické okolnosti sa treba pozerať od prípadu k prípadu.

 

 

Otázka: Prečo nie je život v žule?

Majster: Prečo sa ľudia pýtajú na takéto veci? (Učiteľ sa smeje) „Nemať život“ sa vzťahuje iba na povrchovú formu žuly, ktorá je viditeľná ľudským okom. Mikroskopickejšia hmota, ktorá vytvára žulu, je úplne odlišná. Čo je pravdou na tejto úrovni nemusí byť pravdou na odlišnej úrovni. Z hľadiska pojmov Fa vysokej úrovne môže byť Fa nízkej úrovne dokonca opačný a nesprávny. Pravdy rastú od úrovne k úrovni. Musíte v tom mať jasno.

 

 

Otázka: Existuje človek, ktorý aktívne pomáha s prácou pre Dafa, avšak nedokáže pochopiť, kam človek pôjde po dosiahnutí dovŕšenia. Uznáva Majstra, avšak neštuduje Fa často. Čo som nespravil dobre, že prekážky v jeho mysli neboli odstránené? On tu dnes je. (Učiteľ sa smeje)(Publikum sa smeje)

Majster: V prípade mnohých bežných ľudí, nemôžete od nich očakávať mnoho. Vy ste učeníci Dafa, takže si samozrejme želáte, aby získal Fa. Samozrejme, pre bytosť je najlepšie, keď sa stane učeníkom Dafa. To je vaše želanie, čo sa však týka dnešnej situácie, nemôžete niekoho viniť za to, že nerozumie veciam v určitom rozsahu. Okrem toho, vnímajúca bytosť, ktorá môže počas tohto času pri niečom pomáhať učeníkom Dafa, je už tak dosť pozoruhodná a určite bude mať dobrú budúcnosť, to je isté. Je to preto, že toto obdobie sa líši od akéhokoľvek iného, pretože je to čas, keď učeníci Dafa prechádzajú cez obrovské utrpenie.

 

 

Otázka: Ak človek verí všetkému, čo Majster hovorí, ale nerozmýšľa o tom ďalej, je správne byť v tomto stave?

Majster: Bohovia si určite budú myslieť, že tento človek je výnimočný. Avšak ja by som bol stále rád, aby človek čítal knihy a veľa študoval Fa. Normálne keď vyučujem Fa, môžete cítiť, že pole súcitu je veľmi veľké a mocné a že môže vyriešiť mnoho problémov. Avšak v dennom živote nemôžem byť takýto a nepoužívam tú moc. Pripravil som si súbor myšlienok podobný tým, čo majú bežní ľudia, a tie používam v dennom živote. Takže za nejakých okolností môžem žartovať alebo hovoriť o svetských veciach, a vy si môžete myslieť: „Ako to, že slová Majstra nie sú vo Fa?“ (Učiteľ sa smeje) (Publikum sa smeje, tlieska) V tomto ľudskom svete je mnoho protivenstiev!

 

 

Otázka: Môžeme si nájsť obchodníka, ktorý by sponzoroval určitú stránku novín Veľká Epocha? Mali by sme pod kontrolou obsah; týkalo by sa to najmä príloh.

Majster: Ak nejaký obchodník bude sponzorovať celú stránku, potom musí byť v zmluve presne stanovené, čo tam smie publikovať.

 

Otázka: Pri práci bežných ľudí má človek želanie zarobiť o niečo viac peňazí, alebo sa nechať povýšiť, aby mohol lepšie robiť svoju prácu a dostať to, čo chce. Môže človek v médiách alebo vo firmách prevádzkovanými učeníkmi Dafa tiež pomocou úsilia získať postavenie alebo peniaze, ktoré chce?

Majster: Keď sa lepšie činíš v spoločnosti, prirodzene ťa potom povýšia, keď sa šéf teší, potom ti aj pridá o niečo viac. Médiá prevádzkované učeníkmi Dafa nemajú dostatočný zisk, nemôžu ešte dosiahnuť pomery, ako je to vo veľkých médiách v spoločnosti. Keď to človek nemôže dokázať, nie sú vari potom také myšlienky prázdnymi bublinami? Keď ide o to, ako človek môže získať postavenie, ktoré si želá, teda keď sa v tomto ohľade príliš znepokojuje, potom tu niečo nesedí a vyzerá to byť viac ako iba bežná pripútanosť. Všetci učeníci Dafa robia prácu ako dobrovoľníci a ešte som nepočul, že by si niekto želal nejaké určité postavenie. (Majster sa smeje) (všetci sa smejú) Želať si postavenie, to predsa nie je myšlienka učeníka Dafa. Je ešte menej v poriadku, že človek chce niečo dostať, nie? Učeníci Dafa prevádzkujú médiá, aby potvrdili Fa a zachránili vnímajúce bytosti pomocou objasňovania pravdy, okrem toho to robia bezpodmienečne a bez odplaty. Nebol ešte nikto taký, kto by považoval postavenie za také dôležité. Samozrejme, ak by médiá naozaj bežali tak dobre a umožnili by vyplácanie mzdy a dokonca aj nejakých prémií, keby boli potom možné nejaké výhody, potom by som sa samozrejme z toho pre vás tešil. Predpokladom však je, že sú pre to naplnené predpoklady.

 

Otázka: Keď stretávam viac západných učeníkov a učeníkov z Taiwanu, mám veľmi silný pocit, že učeníci z Číny, ktorí vyrástli v kultúre zlej strany, prijali do seba veľmi veľa jedu. Od navyknutého spôsobu uvažovania až po rozprávanie a správanie sa máme v skutočnosti ešte veľa práce, aby sme vytiahli tie hlboké korene.

Majster: V skutočnosti, keď prídu ľudia z Číny do západnej spoločnosti, správajú sa tak, že vyčítajú západnej spoločnosti, že toto nie je v poriadku a tamto sa im nepáči. Prečo je to tak? Príčina je v tom, že si už zvykli na veci tej zlej ČKS a až keď prejde určitý čas, všimnú si, že v skutočnosti sú veci zlej strany nesprávne, okrem toho sa im zdá veľmi zlá. Príčinou je pôsobenie kultúry strany po taký dlhý čas. Až spôsob života mimo zlej strany je skutočným prirodzeným spôsobom života ľudí – nikto ti nič nenalieva. Človeku, ktorý žil nejaký čas v zahraničí a potom sa vráti do Číny, potom teda pripadá priam smiešne, keď počuje, ako tam ľudia rozprávajú. Človek má pocit, akoby každé slovo pochádzalo zo žargónu strany, keďže kultúra zlej strany sa už vkradla hlboko do života, dokonca do každej drobnosti pri uvažovaní. To viedlo k tomu, že konanie, správanie, slová, dokonca aj výraz tváre a pohľad sú plné kultúry strany. (všetci sa smejú) Prirodzene to nie sú rozhodujúce veci. Kým majú učeníci Dafa trošku spravodlivejšie myšlienky, kým vedia, čo je správne a čo nesprávne, môžu si od týchto zvykov pomaly odvyknúť. Tieto veci nie sú najdôležitejšie.

 

Otázka: Keď som vo fáze osobnej kultivácie narazil na skúšku chorobovej karmy, vedel som, že sa jedná o odbúravanie karmy. Pomocou znášania a vytrvalosti vo Fa som cez tú skúšku prešiel, nakoniec mi Majster odstránil tú karmu. Ale keď je moje telo vo fáze kultivácie v období nápravy Fa prenasledované starými silami ako aj temnými prisluhovačmi, prehnitými duchmi a zlou stranou a jej zlým duchom, ukazuje sa to tiež vo forme chorobovej karmy. Keďže však neuznávam prenasledovanie starých síl, nemal by som to len tak bez všetkého znášať. Odmietam prenasledovanie tým, že som vytrvalý vo Fa a vysielam spravodlivé myšlienky. Môžem tiež odstrániť tie zlé faktory, ktoré stoja za ním?

Majster: Keď máš silné spravodlivé myšlienky, nič ťa nemôže zadržať. Celý tvoj život, ako učeníka Dafa, bol odo dňa, keď si začal s kultiváciou, už usporiadaný nanovo. To tiež znamená, že tvoj život je už životom kultivujúceho, nič už viac nie je náhodné a ani sa nič náhodné nemôže stať. Všetko na tvojej ceste života súvisí priamo so zvyšovaním [tvojej úrovne] a s tvojou kultiváciou. Potom čo to bolo usporiadané, nemôže na tom nikto nič zmeniť. Hneď ako tam človek niečo zmení, považuje sa to za priestupok voči nebeským zákonom, iba Majster tam môže niečo zmeniť. Aby však všetko toto zničili, zamiešali sa do toho v mene podpory nápravy Fa staré sily spolu so živými bytosťami v starom vesmíre, ktorých sa týka náprava Fa, a vytvorili tým obrovské rozdelenia. Hoci by moje Telá Zákona mohli zmeniť veci, kultivačné cesty učeníkov Dafa sú už veľmi detailne usporiadané. Keby človek pri jednom učeníkovi zmenil čo i len jednu malú vec, musí to všetko odznova usporiadať. Tento obrovský projekt prebieha súčasne s osobnými premenami učeníkov Dafa spolu s mocnou napred sa rútiacou silou nápravy Fa. Navyše, 99% celého vesmíru už bolo napravených a učeníci Dafa v čase nápravy Fa už idú v ústrety poslednej fáze a nemôže to byť tak, že kvôli zmene jednej jedinej živej bytosti ešte raz zmeníme už napravenú časť vesmíru. Keby sa mnoho učeníkov Dafa v kultivácii nečinilo dobre, alebo by vznikol nejaký problém, alebo by sa vynorilo niečo vážne pri prekonávaní skúšky a Majster by sa priamo za teba zasadzoval preto, aby to rozriešil, potom by Majster musel prejsť ešte raz všetko v novom ako aj v starom vesmíre, čo je s tebou v spojení. Všetko, cez čo už náprava Fa prešla, by muselo byť zmenené, aj čas by sa musel vrátiť späť, všetko by sa muselo znova urobiť, ide teda o veľkú vec. Takže vám hovorím, v skutočnosti to nesmie byť zmenené. Do akej úrovne sa môžeš vykultivovať, práve do tej úrovne patríš. Keď človek na konci už nejde nahor, ukazuje sa to tiež ako prejav nejakého stavu, v ktorom zasahujú faktory starých síl. Keď sa objavia javy, že človek nemôže prekonať prekážky, v skutočnosti to pochádza tiež z mnohých faktorov. Sú nejakí, ktorí nás opustia skôr. Avšak tí učeníci Dafa, ktorí robia tri veci, určite dospejú k dovŕšeniu, iba úrovne sú odlišné.

Keby som ja sám priložil ruku, potom by aj zlo využilo medzery. Nový vesmír by sa potom zašpinil. Náprava Fa je absolútne vážna, čo sa malo na začiatku kultivácie pre vás spraviť Majster už spravil, teraz sa musíte prebojovať cez skúšky pomocou spravodlivých myšlienok. Kým máš silné spravodlivé myšlienky, môže ti Majster pomôcť. Keď ti spravodlivé myšlienky chýbajú a nemôžeš dosiahnuť štandard, potom by sa Majster musel dotknúť takej obrovskej veci, keby niečo zmenil. Preto je to tak, že len čo je tvoja cesta kultivácie ako učeníka Dafa usporiadaná, nemôže už principiálne nikto viac tak ľahko niečo na nej zmeniť, bez ohľadu na to, či je to pre teba dobré alebo zlé, nikto to nedokáže. Aj keď ti niekto chce dať niečo priaznivého, nemôže to pridať. Nech ti ktokoľvek chce niečo zvláštne dať, čo nepatrí k tvojej kultivačnej ceste, alebo nech ťa ktokoľvek ďalší chce prenasledovať, nemôže to dokázať, s výnimkou toho, čo si si pritiahol sám, pretože si nekonal správne. Rozumeli ste mi? (Potlesk)

Veľa učeníkov predtým videlo, ako som liečil choroby bežných ľudí, nepotreboval som kvôli tomu ani pohnúť prstom. Jediným pohľadom som ťa uzdravil. Tým pohľadom som už niečo vyslal. Môžem vysielať božské sily z ľubovoľnej časti môjho tela. Len čo sú vyslané, si vyliečený. Ľudia sú len ľudia, takže si niekedy myslia: „Ako by to len mohlo byť vyliečené, keď si sa ani nepohol?“ Takže som väčšinou trochu hýbal rukami. Hneď ako raz pohnem rukou, choroby už v podstate zmizli, bez ohľadu na to, aké choroby to sú. Môžem liečiť všetky choroby bežných ľudí, dajú sa vyliečiť. Pri učeníkoch Dafa je to však iné. Samozrejme, keď teraz o tom hovorím, nemalo by vás napadnúť, aby ste sem vodili bežných ľudí, ja neliečim chorých. Pre učeníkov Dafa to nie je ľahké, dokultivovať sa k dnešnému dňu a ja ani nechcem, aby niečo pochybného znova vniklo a zasahovalo. Aj keď človek lieči choroby bežného človeka, týka sa to jeho celého života a nesie to so sebou vyrovnávanie jeho karmických vzťahov, ktoré má v rôznych dimenziách, len potom možno vyliečiť jeho chorobu. Pre všetky dlhy musí človek nájsť dobrotivé rozriešenie, veriteľom musia byť priznané výhody, až potom môže byť choroba vyliečená. Teraz to Majster nechce robiť, preto sa v podstate nikoho nedotýkam, aby sa v tomto kultivačnom procese učeníkov Dafa neobjavili žiadne ďalšie problémy. Len čo človek v niektorom ohľade nespravil veci dobre, okamžite vyvstanú problémy a dodatočné problémy môžu viesť k zasahovaniu. Je to v princípe takáto situácia.

 

Otázka: Kým sú učeníci Dafa kruto prenasledovaní zlými ľuďmi ako aj zlými duchmi v iných dimenziách, nechali sa niektorí učeníci liečiť v nemocnici pomocou metód bežných ľudí, napríklad dostávali injekcie alebo užívali liek, aby dosiahli úľavu. Môže to spôsobiť veľké škody telu kultivujúceho? Môže sa potom ešte človek kultivovať ďalej? Keď sa človek ešte nezbavil prenasledovania zla na tele, môže použiť liečebné metódy bežných ľudí?

Majster: Pre kultivujúceho sú dôležité spravodlivé myšlienky. Keď máš veľmi silné spravodlivé myšlienky, môžeš všetko odvrátiť a všetko dokázať. Je to preto, že si kultivujúci: človek, ktorý je na ceste k božstvu a nie je obmedzovaný faktormi bežných ľudí a princípmi Fa nízkych úrovní. (Potlesk)

Predtým som vám už povedal, že som vyčiarkol meno každého učeníka Dafa z pekla, každý bežný človek je zapísaný v mennom zozname pekla. Pre učeníkov Dafa som zrušil záznam vášho mena v mennom zozname pekla, nechal som zrušiť vaše mená v pekle, vaše mená tam už nie sú. To znamená, že už žiadnym spôsobom nie si živou bytosťou Troch ríš, nepatríš už k bežným ľuďom, preto so silnými spravodlivými myšlienkami môžeš vyriešiť všetky problémy. Reakcie z chorobovej karmy na tvojom tele sú skúšky a na povrchu vyzerajú určite ako chorobová karma, určite to nebude vyzerať tak, akoby bolo choré božstvo. Takže s tým musíš zaobchádzať so spravodlivými myšlienkami, pretože si kultivujúci, nie je to teda v žiadnom prípade skutočná choroba. Avšak na povrchu sa to tak jednoducho neukazuje. Vieš, ako uvažujú staré sily? Myslia si: Ach, ty ako Majster si už tak jasne vysvetlil otázku chorobovej karmy. Áno, keď som vtedy videl, aké ťažké to majú učeníci pri prekonávaní skúšok chorobovej karmy, vysvetlil som to v tomto ohľade skutočne veľmi jasne, aj tu prítomní učeníci to vedia. Avšak stupeň zložitosti pri kultivácií nie je o nič menší, nech vyložím princípy Fa akokoľvek jasne, môže to byť dokonca ešte prísnejšie. Prejavuje sa to napríklad tak, že už nestačí, keď to človek rozoznal len na povrchu, ale človek sa cez to dostane len pomocou spravodlivých myšlienok a spravodlivého konania. Keď človek nemá pri kultivácii silné spravodlivé myšlienky, nemôže dobre prejsť cez skúšky a budú sa naťahovať. Okrem toho, keď človek nedosiahne silné spravodlivé myšlienky, jeho sebaistota bude zoslabená. Neboli už hádam nejakí, ktorí stratili sebaistotu a vyvinuli si pokrivené „porozumenia“? Niekedy teda chcete, aby Majster vyučoval Fa ešte jasnejšie. Čo sa týka učeníkov, ktorí nemajú pevnú vieru v princípy Fa, nemôže to nahradiť vašu kultiváciu. Prirodzene, z iného pohľadu, učeníci Dafa so silnými spravodlivými myšlienkami môžu prekonať všetky skúšky, potom čo jasne pochopili princípy Fa a ďalej si upevnili svoju vieru.

Inak povedané, ak si myslíš, že si nový učeník, alebo ak necítiš, že si postupoval veľmi usilovne, potom môžeš pri chorobe radšej ísť do nemocnice. Choď potom jednoducho do nemocnice, to sa potom počíta k tvojmu kultivačnému procesu a keď sa budeš neskôr kultivovať lepšie, potom budeš vedieť, čo máš robiť. Pri kultivácii musí existovať proces, človek predsa musí dať ľuďom príležitosti. Samozrejme, nemusíme tu hovoriť o tých, ktorí sú usilovní. Ak sa v srdci ešte necítiš taký istý a ideš do nemocnice, potom k tomu ani Majster nemôže nič povedať. Keď môže človek pri kultivácii kráčať každým krokom dobre, potom ho všetci ľudia budú obdivovať, Bohovia ho budú obdivovať a Majster si ho bude vážiť. Keď žiak veľkými krokmi dosiahne dovŕšenie, (všetci sa smejú) a ani len raz pritom nespadol na nos, (všetci sa smejú) potom vám hovorím, že tento človek je pravdepodobne božstvom. (všetci sa smejú) Alebo to možno Majster neusporiadal pre neho správne, všetky skúšky boli príliš ľahké, takže cez ne všetky prešiel. Normálne sú skúšky usporiadané tak, že ich človek môže prekonať, len čo sa jeho úroveň zvýši. Keď sa tvoja úroveň nezvýšila, neprejdeš, je to v podstate takto. Keď človek niečo spravil zle, potom to bol len stav počas kultivácie. Človek nemôže povedať, že tým je to pre tohto človeka vybavené; ani nemôže povedať, že bude stále v tomto stave. Bol to len jeden stav v tom procese. Keď človek sám vie, že niekedy naozaj nemá dostatočne silné spravodlivé myšlienky a naozaj už niečo nevie vydržať, čo potom? Nuž, potom teda choď. (všetci sa smejú) Tak je to. (Majster sa usmieva) Potom jednoducho choď do nemocnice.

Takto to v princípe je. Ako si však môže božstvo nechať vyliečiť chorobu bežnými ľuďmi? Ako by mohol bežný človek vyliečiť choroby božstva? (Potlesk) (Majster sa smeje) To sú princípy Fa. Keď to však vyzerá tak, že naozaj nemáš také silné spravodlivé myšlienky a nevieš sa dobre ovládať, potom tam jednoducho choď. Keď sa človek v srdci cíti neisto, potom vlastne ešte nedosiahol štandard a predlžovanie tohto procesu nebude viesť k žiadnym zmenám. Keď potom človek vydrží ďalej, len aby nestratil tvár, potom sa na pripútanosť nabalí ďalšia pripútanosť. V tejto chvíli sú len dve možnosti voľby, buď človek ide do nemocnice a tým sa vzdáva v tej skúške, alebo úplne všetko opustíte a správate sa ako čestný a vznešený učeník Dafa, bez želaní, bez pripútanosti a prenecháte na Majstra aby usporiadal, či zostanete alebo pôjdete. Keď ste to schopní dokázať, ste Bohom.

 

Otázka: Objasňovanie pravdy v Manhattane sa už skončilo, učeníci z rôznych oblastí sa už vrátili tam, odkiaľ prišli, aby tam potvrdzovali Fa. Čo sa týka nás, učeníkov, ktorí prišli z Číny, je to tak, že by sme sa podľa našich vlastných okolností mali vrátiť do Číny, aby sme tam objasňovali pravdu? (všetci sa smejú)

Majster: Keď si opustil Čínu kvôli prenasledovaniu, potom sa v žiadnom prípade nevracaj. Keď sa ti už podarilo vyjsť von, potom objasňuj pravdu tu. Keď bude prostredie tam po tvojom návrate skutočne voľnejšie, potom je to niečo iné, potom sa jednoducho vráť, to nie je problém. Ak by návrat pre teba mohol znamenať nebezpečenstvo, potom sa nevracaj.

 

Otázka: Keď novoročné gala slúži na to, aby sme zachránili všetky živé bytosti, potom by sme predsa aj vstupenky mali rozdávať, nemalo by tu byť ani reči o zarábaní peňazí. Alebo by ceny vstupeniek mali byť nízke. Je takéto rozmýšľanie správne?

Majster: Nie, nie je správne. Učeníci Dafa sú učeníkmi Dafa v období nápravy Fa. Keď ste si vtedy kupovali knihy Dafa, chcel som vám ich najradšej darovať, to sa však týka kultivujúcich v období nápravy Fa. Čo sa týka bežných ľudí, chcieť niečo dostať bezpodmienečne, to nezodpovedá princípom v tejto dimenzii. Ako učeníci Dafa im ich môžete dať bezpodmienečne, to sa počíta za dobrotu učeníka Dafa.

Uvažovali ste niekedy, aké je zložité prevádzkovať médiá učeníkov Dafa? Tí z vás, ktorí sa toho nezúčastnili, to ani nemôžu vedieť. Peniaze sotva dostačujú na to, aby udržali TV stanicu, noviny a médiá. Všetci si celý čas lámu hlavu nad tým, ako by mohli dosiahnuť prielom pri predaji reklamy, aby médiá bežali v pozitívnom cykle. To je aj mojím želaním, a tiež želaním všetkých učeníkov, ktorí prevádzkujú médiá. Celý čas sa v tomto ohľade namáhali. Nebolo by dobré, keby sme mohli byť ziskoví s Gala NTDTV? Usporiadateľ vianočného gala v Radio City tiež uznal, že ich predstavenia neboli také dobré ako naše, že ich program nebol taký dobrý ako náš, avšak ich vstupenky boli veľmi drahé. Za mesiac usporiadali 90 vystúpení, tým pokryli všetky náklady na celý rok, vrátane peňazí na platy. Prečo by to nemohla spraviť aj NTDTV?

Čo sa týka ceny lístka, keď to človek posudzuje na základe úrovne predstavení novoročného gala a toho, čo do toho učeníci Dafa dali, neboli ceny vstupeniek vlastne vôbec vysoké. To sa týka celého USA, keďže v USA nie je v rôznych oblastiach príliš veľký rozdiel v životnom štandarde. Skutočný problém je v miere preslávenosti. Boli aj učeníci, ktorí chceli kúpiť vstupenky, aby ich darovali: „Keby ceny neboli také vysoké, kúpil by som o niekoľko lístkov viac, aby som ich daroval; keď sú také drahé, nemôžem si ich dovoliť a nemôžem ich ani darovať.“ Tento problém mohol existovať, preto sa niektorí učeníci sťažovali. Samozrejme, všetky lístky nemajú rovnakú cenu, boli tiež lacné lístky, keďže sú rôzne miesta. Na základe týchto dvoch skúseností môžeme nabudúce zmeniť cenu vstupenky. Alebo môžete spraviť špeciálne predstavenia výlučne pre učeníkov Dafa.

 

Otázka: Máme v úmysle nakrútiť televízny seriál o potvrdzovaní Fa učeníkmi Dafa. Sú scény, ktoré musia byť natočené v Číne. Čo máme spraviť?

Majster: V skutočnosti sa dá problém s miestom natáčania vyriešiť veľmi jednoducho. Viete, že filmová montáž je veľmi jednoduchá technika. Keď potrebujete filmový materiál z nejakého miesta, môžete niekoho poveriť, aby nafilmoval miesto bez scény a priniesť to sem.

 

Otázka: V San Franciscu je mnoho homosexuálov, a mnoho bežných ľudí tam je tiež za takéto správanie. Zlo vytrhlo z kontextu niekoľko odsekov z Majstrovho jingwenu, v ktorom sa hovorí o homosexuáloch, a napáda nimi Dafa. Chcel by som sa spýtať váženého Majstra, či sa do toho máme verejne a vo veľkej miere pustiť? Alebo by sme mali radšej jednotlivo niekoľkým otráveným ľuďom objasniť pravdu?

Majster: Stačí vysvetliť pravdu jednotlivým ľuďom. Nemusíte na to reagovať. Viete, že jednu vec mám pevne v hrsti: čo sa týka vecí, ktoré budú vyriešené keď bude Fa napravovať ľudský svet, teraz s nimi nerobím absolútne nič. Bez ohľadu na to, či to vedú staré sily alebo prehnití duchovia, akýkoľvek pokus rozvíriť problémy, ktoré nie sú časťou súčasných záležitostí, bude márny. Vidíte síce, že teraz vykrikujú, nemusíte sa však o nich príliš starať. Viem, čo robím, keď mi niekto niečo povie, môžem o tom uvažovať, ale nech chcem spraviť čokoľvek, v žiadnom prípade nedovolím, aby do toho niečo zasahovalo. Aj pri mojom dnešnom potvrdzovaní Fa je to tak, rovnako ako pri potvrdzovaní Fa celého vesmíru. Bez ohľadu na to, kto niečo navrhuje, môžem si to vypočuť, ale aj tak spravím to, čo chcem spraviť, nikto na tom nemôže nič zmeniť. (Potlesk) Aj vy musíte vedieť, čo robíte. Keď padne správne rozhodnutie, nemôže sa nikto nechať vyrušovať. Počas toho, ako sa učeníci Dafa kultivujú, objasňujú pravdu, aby zachránili vnímajúce bytosti, zasadzujú sa proti prenasledovaniu, môže sa vynoriť všetko možné, avšak nič z toto nesmie odsunúť bokom vašu najdôležitejšiu vec. Toto musíte mať určite pevne v rukách! V žiadnom prípade to nemôže byť tak, že kvôli nejakej udalosti v spoločnosti, dokonca aj keby to bolo niečo nápomocné pre odolávanie prenasledovaniu, budete sa touto vecou zaoberať a potom sa už nebudete viac kultivovať. To sa nesmie stať! Kultivácia je jednoducho kultivácia.

 

Otázka: Existuje mnoho vznešených príbehov o múdrych vládcoch a osobnostiach v dávnych časoch, ktorí reagovali na kritiku s vďačnosťou a bez hnevu. To mi dáva jasne najavo, že som sa v ohľade prijímania kritiky nekultivoval pevne. Niekedy sa mi zdá ťažké dobre komunikovať s inými, pretože sa sústreďujem na to, aby som odôvodnil svoje konanie.

Majster: Keď už ide o dôvodenie, (Majster sa usmieva) niečo mi k tomu napadlo. Niekto mi povedal – a ja som to skutočne pozoroval – niekto mi povedal, že spôsob, akým učeníci z Číny a z Taiwanu narábajú s problémami, sa líši. Keď taiwanský učeník nespravil niečo dobre a ty mu to povieš, on si ťa vypočuje a nebude sa brániť. Ale keď učeník z Číny nespravil niečo dobre a niekto mu na to poukáže, okamžite povie: „Ty nevieš, čo sa stalo. Situácia v tom čase bola taká a taká.“ (Majster sa usmieva) (všetci sa smejú, potlesk) Je mu jasné, že pre kultivujúceho nie je dobré, keď to človek priamo odmietne, takže sa pokúša striasť zodpovednosti pomocou okľúk, robí okľuky, aby sa bránil. Keď si spravil chybu, spravil si chybu. Buď úprimný. Keď človek spravil niečo nesprávne, potom to bolo jednoducho nesprávne. Iba toho, kto si dokáže priznať svoje chyby, si budú iní ctiť a obdivovať, dokonca aj Bohovia ho budú obdivovať. (Potlesk) Keď niekto príde na koniec svojej cesty a Bohovia sa ho spýtajú: „Kedy sa stalo, že ťa iní kritizovali a ty si sa s tým správne vysporiadal? Môžeš nám to aspoň raz ukázať?“ Niet čo ukazovať. (všetci sa smejú) A ak povieš: „Ja som predsa nespravil nič nesprávne, nikto ma nekritizoval,“ bude ti niekto veriť?

Ako by sa mohlo stať, že nejaký človek nespraví chybu? Ako by sa mohlo stať, že kultivujúci nespraví chybu? Avšak nikto nikdy nevidel, že si priznáš svoju chybu. (všetci sa smejú) Nesvedčí to o tom, že s tebou niečo nie je v poriadku? Neznamená to, že v tvojej kultivácii je medzera? Odteraz budem sledovať, kto si dokáže priznať svoje chyby. (všetci sa smejú, potlesk) Kto už len môže byť bez chýb? Za čo sa už len počíta jedna chyba? Potrebujeme ich iba napraviť, nie? Kľúčovým bodom sú predsa tvoje pripútanosti. Nemal by si človek vari odkultivovať ľudské pripútanosti? Ak sa stále snažíte uhýbať, schovávať veci a nie ste ochotní sa ich vzdať, to je potom veľký problém.

 

Otázka: Mohol by nám Majster prosím povedať o dôležitosti a mimoriadnosti objasňovania pravdy v Chinatown-e mesta San Francisco?

Majster: Viete v tomto Chinatown-e, takmer všetky obchody na tejto ulici obchodujú s Čínou, všetci majitelia obchodov prišli z Číny. Bez ohľadu na to, ako dobre by ste to robili v oblasti zálivu, tam žijú Číňania roztrúsene, zlá ČKS tam nenachádza žiadnu odozvu. Okrem toho títo roztrúsení obyvatelia chodia často do Chinatown-u, preto nemôžete zanedbať toto miesto. Nenecháme tej zlej ČKS žiadnu pevnú pôdu pod nohami, (potlesk) všade bude odstránená. Jednoducho nepripustíme, aby tu tento zlý démon škodil ľuďom.

 

Otázka: Počas objasňovania pravdy vedia mnohí bežní ľudia, že Dafa je dobrý, sú dobrosrdeční aj voči učeníkom Dafa, avšak nechcú vystúpiť zo strany. Majú títo ľudia budúcnosť? Čo tu človek môže spraviť?

Majster: Čo chcú ľudia spraviť, o tom musia rozhodnúť sami. Učeníci Dafa musia robiť to, čo by mali robiť a nezanechať si pre seba žiadnu ľútosť.

 

Otázka: Naša miestna pobočka Veľkej Epochy má veľké finančné problémy. Môžeme za týchto okolností zbierať peniaze medzi učeníkmi, ktorí sa podieľajú na práci pre Veľkú Epochu, aby sme vyriešili tento finančný problém?

Majster: Niečo také som nikdy nespravil. Pretože viem – v začiatočnej fáze šírenia Fa som zbieranie peňazí absolútne zakázal. V neskoršej fáze, za veľmi ťažkých okolností som celý čas nesúhlasil, aby sa medzi učeníkmi Dafa vyberali peniaze. V skutočnosti každý učeník Dafa zo svojho príjmu priniesol peniaze, čo je veľkolepé. To nie je vyzbierané, pochádza to z vlastného srdca, je to mocná cnosť. Keby sme to však robili tak ako náboženstvá, mal by som vždy pocit, že by to spôsobilo Dafa škody, preto som to doteraz nespravil a ani som nedovolil niečo také robiť. Hoci sa žiadne peniaze nezbierajú, každý to robí sám od seba. V prvom prípade to človek robí pasívne a v druhom prípade to človek robí z vlastného srdca. Učeníci Dafa potvrdzujú Fa, mocná cnosť patrí im samým. Keby som spravil ja niečo s vyzbieranými peniazmi, nepatrila by mocná cnosť učeníkom Dafa, ale mne. Pokiaľ môžete, nerobte to. Keď máte skutočne ťažkosti, porozprávajte sa s jednotlivými učeníkmi, ktorí sú v lepšej situácii.

 

Otázka: Hovorili ste o polovici ľudí, ktorá bude zachránená. Mysleli ste tým polovicu Číňanov alebo polovicu všetkých ľudí na Zemi?

Majster: Nič ešte nie je uzavreté. Ja som povedal, že keby polovica Číňanov mohla byť zachránená, ako Majster by som sa z vás a zo živých bytostí tešil. Nemôžete vidieť, ako už vyzerajú dnešní Číňania. Keby ste to videli, boli by ste šokovaní! Nemôžete vidieť, ako vyzerá to prostredie v Číne. Keby sa opravdivé prostredie ukázalo pred očami ľudí, bolo by to jednoducho strašidelné. Zlá strana robí z Číňanov bezduchých démonov, správanie sa ľudí už zašlo pomerne ďaleko nadol, už dávno prekročilo najnižšiu  deliacu čiaru ľudí, a k tomu ešte to prenasledovanie Falun Gongu.

 

Otázka: V mene učeníkov Dafa z Thajska pozdravujem cteného Majstra. Učeníci Dafa z oblasti Pchu-san, Nemecka, mesta Šen-jang, mesta Čchao-jang v provincii Liao-ning, učeníci Dafa z Čchang-ša a nespravodlivo uväznení učeníci Dafa z Chu-nanu pozdravujú dobrotivého, veľkolepého Majstra!

Majster: Ďakujem vám. (potlesk) Je tu jeden učeník Dafa z Číny, ktorý ma pozdravuje, ale jeho meno radšej neprečítam, učeníci Dafa musia byť chránení.

 

Otázka: Keď spoločne pracujeme s praktizujúcimi z Japonska, ktorí sa zaoberajú vytváraním webstránok, zas a znova stretávame učeníkov, ktorí už v minulosti odbočili. Máme na to rôzne názory, ale chýbajú nám učeníci, ktorí sa vyznajú v technológiách. Prosím Majstra o jasný náznak, či môžeme spolupracovať s takými učeníkmi?

Majster: Keď človek odbočil alebo spravil niečo nesprávne, ale dokáže nájsť cestu späť, potom je to v poriadku. Skôr treba mať starosť o tých, ktorí sa stále tvrdohlavo držia nesprávneho smeru. Keď človek našiel cestu späť a nespravil nič zlé odkedy bol medzi učeníkmi Dafa, potom môžete tú konkrétnu vec určiť sami. Nenechávajte takúto vec rozhodnúť Majstrovi.

 

Otázka: Keď pre diskusnú reláciu na rádiostanici prizveme viacero bežných ľudí, je to v poriadku, pokiaľ nie sú proti Dafa, a sú proti zlej strane?

Majster: To by malo byť v poriadku. Myslím, že to nie je problém. Pre diskusnú reláciu by to malo byť v poriadku.

 

Otázka: Moja žena sa zúčastnila na technickom projekte a venovala mu veľa času a sily. Myslí si však, že koordinátor voči nej nie je spravodlivý a nechce spolupracovať s učeníkmi vo veľkej skupine, takže jej technické schopnosti sa v súčasnosti nedajú použiť pre projekty nápravy Fa. Robím si starosti, či neodbočila z cesty a prosím Majstra o milosrdný náznak.

Majster: V skutočnosti to leží jednoducho v tom, že sa nemôže zbaviť pripútaností. Keď sa skúška príliš zväčšila, nemôže to už vydržať. Videl si vlastne, že si už vystúpil z kultivačného stavu učeníka Dafa, čoskoro opustíš aj prostredie tvojho potvrdzovania Fa.

Niekedy je to pre človeka skutočne ťažké, keď sa jeho srdca, ktoré je nerado dotknuté, predsa niečo dotkne. Sú aj takí, ktorí jednoducho nechcú počúvať komentáre iných. Sú aj takí, ktorí sa hnevajú nad tým, keď ich názory nie sú prijímané a presadzované. Všetko sú to ľudské pripútanosti, veľmi vzdorovité ľudské pripútanosti. Musí sa to naozaj presadiť, keď niečo povieš? Niektorí povedia: „Stále som to trpezlivo opakoval, avšak vôbec to nepomohlo.“ Avšak sú reálne okolnosti naozaj také jednoduché, ako si predstavuješ? Sú mnohé veci, ktoré musia byť spoločne koordinované. Na druhej strane to môže byť aj tak, že tí, čo s tebou spolupracujú, sa naozaj nekultivovali tak dobre ako ty. Keď sa ale nekultivovali tak dobre ako ty, nie sú už učeníkmi Dafa? Nebudeš sa s nimi už zosúlaďovať? Okrem toho každý môže mať svoj názor na nejakú vec, a nech je nejaká myšlienka akokoľvek dobrá, aj tak sa môže stať, že nebude prijatá. Nebude potom už človek pracovať na projekte? Tí, čo sú zodpovední za projekty, musia zvážiť predložené názory s ohľadom na celú záležitosť, musia byť zohľadnené súvislosti medzi mnohými vecami. To je základným problémom odlišných názorov medzi zodpovednými a ostatnými.

Niektorí učeníci si myslia len to, že majú najlepšie technické zručnosti. Keď má niekto niečo proti ich nápadom, chcú ísť svojou vlastnou cestou. V skutočnosti sa púšťate do skúšky sily. Niečo také by nemalo existovať. Zodpovedný človek má určite svoje vlastné názory. Vy ste však učeníci Dafa, ide o to, ako sa môžete ešte lepšie zosúladiť. „Nech je moja idea akokoľvek dobrá, avšak keď nie je prijatá, budem podporovať to, čo považujete za dobré, pokúsim sa tiež pomôcť v tom, aby to bolo spravené dobre. Okrem toho spravím časť, ktorá mi prináleží, tak dobre ako sa len dá, pretože sa kultivujem.“ Neznamená to, že si zvyšuješ svoju úroveň v kultivácii, až keď sa použije tvoja technika. Ide o to, ako dobre môže človek spolupracovať a spoločne dobre robiť prácu, len to je stav kultivujúceho, to stojí na prvom mieste.

Dobre, toľko na dnes, všetky lístky sú zodpovedané. (mohutný potlesk) Viem samozrejme, že niektoré lístočky usporiadatelia vytriedili. Z časových dôvodov naozaj nemôžem toľko vysvetľovať, preto musia byť pri každej Fa konferencii vytriedené lístky, na ktorých sa opakujú otázky alebo ktoré nemajú žiaden mimoriadny význam pre celú Fa konferenciu. V každom prípade, ako kultivujúci by mal človek v každom prípade myslieť spôsobom kultivujúceho a so spravodlivými myšlienkami, v žiadnom prípade nemôže uvažovať s myšlienkami bežného človeka. Všetky otázky, ktoré ťa postretnú, v žiadnom prípade nie sú jednoduchými otázkami, nič nie je náhodné a nič z toho nie sú otázky bežných ľudí, určite sa týkajú kultivácie a zvyšovania tvojej úrovne. Keďže si kultivujúci, tvoja životná cesta už bola zmenená a dostal si novú kultivačnú cestu, preto na tejto ceste nie sú žiadne náhody. Bude sa to však javiť ako náhodný stav, pretože len v ilúzii, v rovnakom stave ako pri bežných ľuďoch, sa môže ukázať, či sa skutočne kultivuješ, či sa kultivuješ dobre alebo nie, a či dokážeš prejsť skúškami jednou za druhou. To je práve kultivácia, presne to je spravodlivé osvietenie!

Pre učeníkov Dafa v období nápravy Fa je to dočasne takto. V budúcnosti to bude inak, budúci učeníci Dafa sa nebudú kultivovať v tomto stave. Pretože požiadavky na učeníkov Dafa tohto obdobia sú vysoké, vaše zodpovednosti sú vysoké, a vaša historická misia, ktorú vám zverila história, je jednoducho obrovská, (potlesk) takže tento stav kultivácie v ilúzii sa stal veľmi dôležitý. Nemali by ste si teda myslieť, že v skutočnosti nenapredujete usilovne, len preto, že to necítite alebo nevidíte, dávajte si na to pozor. Mnoho vecí sa v kultivačnom okolí dozvieš a pochopíš nepriamo, k tomu prichádzajú ešte princípy z Dafa. Myslím, že všetko toto by už malo stačiť na to, aby si mal ešte silnejšie spravodlivé myšlienky.

Čo sa týka Fa princípov, ktoré vyučoval Majster, tu prítomní a mnohí, ktorí predtým čítali budhistické a taoistické knihy, alebo boli dokonca laickými budhistami, alebo sa už niekde kultivovali, sa môžu pozrieť, či boli niekedy princípy Fa vysvetľované do takejto úrovne? Boli niekedy vysvetľované takto široko a takto jasne? Toto sa v histórii nikdy nestalo. Ak by som to všetko hovoril len tak, myslím si, že by niečo také vôbec nemohlo existovať, taká vec, akú ste videli, ani nikdy nebola, ani ten zlý duch zlej strany by nemal taký strach. Keď to, čo som ja – Li Chung-č’ vysvetlil, je vysvetľované vedomosťami bežných ľudí, ďaleko to prekonáva poznatky moderných ľudí a kategóriu vedy dnešného obdobia. Vyriešil som dokonca záhady, ktoré sú spomínané v mnohých vedeckých odboroch, všetko toto sa v knihách vôbec nedá nájsť a v spoločnosti sa to nedá naučiť. Počas kultivácie sa vám to vyjasnilo: Toto je Budhov Fa; je to Dafa vesmíru; je to Fa, ktorý skutočne vyjavil opravdivé základné princípy vesmíru. Môžem povedať ešte veľa vecí, ktoré ľudstvo veľmi zaujímajú, to však patrí do ďalšieho kroku. Pôvod ľudstva, tie podrobnosti, záhady v rozličných historických obdobiach, rôzne javy v ľudstve v rôznych časových obdobiach, rôzne osobnosti v histórii, úkazy, na ktoré ľudia neveria, vrátane nesmrteľných a ešte oveľa viac, všetko toto sa v budúcnosti ukáže v realite ľudskej spoločnosti. V tom čase budem budúcich učeníkov Dafa viesť iným spôsobom, iným spôsobom im dám ich kultivačný stav. Dnes je to jednoducho takto.

Ako učeník Dafa budeš až po posledný krok k dovŕšeniu neustále skúšaný, či to dokážeš alebo nie. Dokonca až dovtedy, kým ti zostane len jeden krok, aby si dosiahol úspech, stále tam budú rozhodujúce skúšky. Každý krok bude teda pre vašu kultiváciu a vašu skúšku vždy rozhodujúcejší, najmä v poslednej fáze. Viete o sabotujúcich božstvách starého vesmíru, kým ešte existujú, budú až do konca vytvárať vplyv. Keď už nie si v poriadku, pokúsia sa ťa všetkými prostriedkami stiahnuť nadol. Vedia, že Li Chung-č‘ sa ťa nevzdá, spravia teda všetko možné, aby si spadol. Len čo má človek čo i len jedinú odchýlenú myšlienku, zakolíše. Čím bližšie teda prichádza koniec, tým vážnejšie a rozhodujúcejšie sú skúšky.

Učeníci Dafa v stave prenasledovania už dlhý čas zostávali pevní a neustále potvrdzovali Fa, čo je veľmi namáhavé. Nie je to také jednoduché, získať to, čo získali, preto je vám ešte menej dovolené zvoľniť. Človek by sa nemal vzdialiť zo stavu kultivujúceho kvôli zmätku alebo kvôli pozvoľnému uvoľňovaniu. Hneď ako sa karmická príležitosť stratí, bude všetkému koniec. Zlo si bude lámať hlavu nad tým, ako ťa stiahnuť nadol. Mnohé božstvá tiež vôbec nechcú, aby si sa vykultivoval nahor. Nemali by ste si myslieť: „Myslia to s nami dobre. Chcú, aby sme sa vykultivovali nahor.“ Nie je to pravda! Vyskúšajú všetko možné, aby vás stiahli nadol, nenechajú vás vystúpiť nahor. Musíte na to pamätať a takto to  v skutočnosti aj je. Bohovia v rozličných ríšach majú rôzne myšlienky. Počas nápravy Fa nemôžu vidieť, aká je konečná pravda vesmíru. Niektorí sa nedokážu zmieriť s nápravou Fa a s učeníkmi Dafa. Iba tí, ktorí poznajú pravdu, môžu vidieť, aký vážny je tento problém. Iba oni sa neodvažujú urobiť nejaký nezmysel. Ak by sa nepodarila terajšia náprava Fa v celom vesmíre, potom by vesmír už nikdy viac nebol, všetko by sa rozpustilo. Aj pôvod hmoty by sa rozložil. Keď človek potom vo vesmírnom tele z ničoho chce vytvoriť niečo nové, je to strašne dlhý proces. Okrem toho, keď chýba tá karmická príležitosť a podmienky, nemôže vzniknúť nič.

Všetci učeníci Dafa už vedia, že to, čo vysvetľujem, je stále vyššie a väčšie, čím sa niektoré veci nápravy Fa ukazujú stále viac. Čo sa týka nových alebo nie tak usilovne postupujúcich učeníkov, môžu byť podľa schopnosti porozumenia čoraz ľahšie vykoľajení a bude pre nich čoraz ťažšie rozumieť. Avšak tu sa nedá nič robiť, musím vysvetľovať Fa z hľadiska celkovej situácie nápravy Fa, preto ho musím vysvetľovať takto. Dúfam, že všetci tí, čo získali tento Fa, si ho vedia vážiť, nepremeškajte túto karmickú príležitosť. Predtým v začiatočnej fáze môjho vysvetľovania Fa som niečo povedal: „Ak ťa nemôžem spasiť, potom ťa už nikto nemôže spasiť.“ V skutočnosti nejde len o to, že už nemôžeš byť spasený. Ide o to, že už nikdy nebude takej karmickej príležitosti, pretože terajšie ľudstvo už prišlo po svoj posledný krok. Keď sa terajšia náprava Fa v ľudskom svete skončí, potom bude budúce ľudstvo už novým ľudstvom. Aj ľudia, ktorí zvládnu prechod, sa zmenia, ich zovňajšok sa zmení.

V poriadku, to je všetko čo poviem. Dúfam, že sa v poslednej fáze budete činiť čoraz lepšie. V žiadnom prípade nezvoľnite. V žiadnom prípade nepovoľte a v žiadnom prípade sa nestaňte apatickí. Potom k tomu ešte prichádza to, čo som práve povedal, chýbajúce ohnivko, teda medzera učeníkov Dafa, konkrétne ten problém, že nestrpíte kritiku druhých. Nesmiete odmietať pozitívne či negatívne názory iných, nesmiete zostať nedotknutý. Odteraz sa tohto zmýšľania musíte všetci zbaviť. Tu nejde o to, ako vás normálne pri vysvetľovaní Fa vyzývam, aby ste sa zlepšovali krok za krokom. Tu ide o to, že jeden veľmi rozhodujúci, posledný a veľmi veľký problém musí byť teraz rozriešený. Toľko k tomu. (dlhý a silný potlesk)

Tí študenti, čo sedia tam vzadu, počuli ste všetko? (Potlesk) Nezáleží na tom, keď učeníci sedia tam vzadu o čosi ďalej, vzadu sú tiež moje nespočítateľné Telá Zákona. (Majster sa smeje) (búrlivý potlesk od všetkých učeníkov)

 

 

 

 [1] Toto sa vzťahuje na vystúpenie z ČKS, organizácie Zväzu mládeže a mladých Pionierov