Vyučovanie Fa v San Franciscu, 2005

 

Li Chung-č’, 5. novembra 2005

 

 

(Búrlivý potlesk. Študenti hovoria: „Zdravíme, Majster!“)

Dobré ráno! (Potlesk. Študenti: „Majster, sadnite si, prosím.“) Ak budem stáť, uvidíte ma lepšie. Pracovali ste tvrdo. (Potlesk). V západnej časti som už nebol dlhý čas a navyše som vás chcel vidieť. Teraz sú učeníci Dafa v období potvrdzovania Fa a zachraňovania vnímajúcich bytostí, a vy ste sa tvrdo namáhali. Avšak bez ohľadu na situáciu, učeníci Dafa sú teraz stále zrelší. Ako celkový proces nápravy Fa neustále napreduje, celková situácia sa veľmi zmenila.

Videli ste, súdiac podľa postojov ľudí k Dafa a k učeníkom Dafa a podľa schopnosti ľudí vidieť skrz nehanebné činy ohováračských médií ČKS, že všetko sa zmenilo. Keďže je to tak, pre učeníkov Dafa to znamená, že sú skúšaní v nových okolnostiach a za nových podmienok. Len čo sa pomery uvoľnia, človek bude náchylný zvoľniť; keď sa tlak zníži, bude to človeka viesť k tomu, že sa cíti uvoľnený a už si nebude vážiť každú minútu tak ako predtým. Avšak to je neprijateľné. Pravdou je, že ste kultivujúci, a nemôžete si dovoliť prestať byť usilovní, bez ohľadu na to, s akými okolnosťami sa stretnete. Čím je to uvoľnenejšie a pohodlnejšie, tým je skúška, ktorej čelíte, v skutočnosti vážnejšia. Bez ohľadu na to, ako sa môže situácia zmeniť, nikdy sa nezmenia kultivačné požiadavky a kultivačný stav, ktorý sa od vás požaduje, a preto nemôžete poľaviť. Ako ste navyše videli, hoci sa situácia mení, zlý duch ešte musí byť úplne odstránený a práve teraz má stále ešte veľmi negatívny účinok.

Vezmime si napríklad San Francisco. Zistil som, že prostredie v centre mesta a v celej oblasti zálivu stále nie je v poriadku; je tu stále mnoho zlých faktorov. Faktom je, že by ste sa mali zamerať na tieto miesta. Mali by ste ísť tam, kde je veľa čínskych ľudí a objasňovať pravdu a zachrániť tie ťažko otrávené čínske komunity. Všetci ste videli, že sú sústredené v miestach, kde sa pohybujú turistické skupiny z Číny. Mnoho Číňanov je aj v ostatných častiach oblasti zálivu, sú však roztrúsení. Cieľom vášho objasňovania pravdy je spasiť toľko vnímajúcich bytostí, koľko sa len dá a najťažšie otrávení boli práve čínski ľudia. Povedať to na povrchnej úrovni, učeníci Dafa kladú odpor prenasledovaniu, avšak v skutočnosti je vašou najväčšou úlohou zachrániť vnímajúce bytosti a to je skutočným stelesnením potvrdzovania Fa. Prenasledovanie, ktoré bolo uvalené na učeníkov Dafa a na čínskych ľudí, začala zlá strana v Číne, preto sa musíte zamerať na Čínu, zamerať sa na ľudí v Číne. Chinatown [čínske mesto] je presne takým miestom, ktoré Číňania najviac navštevujú, takže tam nemôžete poľaviť a nemôžete stratiť to miesto, na ktorom môžu mať učeníci Dafa najväčší účinok. Mali by ste sa teda všetci zamyslieť a venovať tomu miestu viac pozornosti. Nebolo to vari tak, že ste cítili, že tie miesta sú veľmi zlé a mali ste trochu strach? Avšak premýšľajte o tom – kto by sa mal vlastne koho báť?

Za najkrutejšieho prenasledovania sa učeníci Dafa v Číne nezľakli a dostali sa cez to, dokonca sa vykultivovali do bodu zrelosti. V skutočnosti, keď sa obzriete späť, hoci sa zdá, že prenasledovanie je neusporiadané, nepovedali by ste, že zmeny situácie a rôzne okolnosti, ktoré nastali, majú všetky svoj účel? Či to bolo želanie Majstra alebo vplyv starých síl, nie je cieľom za tým úspešná kultivácia učeníkov Dafa a zničenie zla? Mohlo by sa všetko toto diať náhodne? Ide len o to, že zlí ľudia nemajú dovolené vidieť za tým to usporiadanie. Kedykoľvek sa krutý režim ČKS rozhodol zraziť niekoho k zemi, kto sa dokázal držať čo i len tri dni? Vy ste sa medzitým dostali cez šesť alebo sedem rokov, a to je niečo, čo tá zlovestná strana jednoducho vôbec nepovažovala za možné. Je to niečo, čo by mohli spraviť bežní ľudia? Mohli by to vydržať? Sú to potom bežné veci, s ktorými sa stretávame? Sú to veci, ktoré by mohli dokázať bežní ľudia? Iba ľudia, ktorí sa kultivujú, iba tí, o ktorých sa starajú Bohovia, sa cez to môžu dostať. Nie je to pravda? Takže učeníci Dafa sa nemajú čoho báť. A to platí najmä mimo Číny – nie je to prostredie priaznivejšie, relatívne povedané? Čoho sa teda báť? Ba čo viac, vy naozaj zachraňujete ľudí – otvorene a s dôstojnosťou zachraňujete ich samotnú bytosť – a oni to budú schopní pocítiť. Navyše, ako pokračujete v objasňovaní pravdy, zhovievavosť, ktorú šírite a spravodlivé myšlienky, ktoré vysielate, ničia zlo, prebúdzajú životy, ktoré zachraňujete a spôsobujú, že získavajú späť svoje vlastné ja a to môže viesť človeka k tomu, že sám racionálne uvidí tieto veci. Samozrejme, len čo sa ľudia prebudia, veci sú okamžite odlišné.

Sú aj nejakí študenti, ktorí nemajú dobré porozumenie zmien v situácii, ktoré nastali kvôli potvrdzovaniu Fa, a tento jav, vzťahujúci sa na hŕstku prípadov, možno vidieť v každej oblasti. Menovite, vždy keď postup Dafa vstúpi do novej etapy, sú nejakí študenti, ktorí hodnotia kultiváciu Dafa pomocou ľudského myslenia. Cesta kultivácie učeníkov Dafa je kultiváciou, pri ktorej sa človek neodtŕha od hmotného sveta, je to jednoducho taká cesta. Keď sa kultivujete v spoločnosti bežných ľudí, buď budete ovplyvnení bežnou spoločnosťou, alebo zmeníte bežnú spoločnosť. Je to určite tak. Takže počas priebehu nápravy Fa Dafa premieňal a premieňa všetko bleskovou rýchlosťou, zatiaľ čo učeníci Dafa potvrdzujú Fa, zachraňujú vnímajúce bytosti a odstraňujú zlo, ktoré prenasleduje učeníkov Dafa. Zmeny v celkovej situácii budú nepretržite prinášať do ľudského sveta rôzne stavy v rôznych časových obdobiach. Toto je ten „postup nápravy Fa“, o ktorom hovoria študenti. Avšak len čo sa objavia zrejmé zmeny v stave vecí, hŕstka študentov nevie udržať krok. Len čo nemôžu udržať krok, vytiahnú hlavnú výhovorku: „Nezapletáme sa do politiky? Ako sa môžeme takto kultivovať?“ V skutočnosti sa však tí ľudia, čo to hovoria, pozerajú v podstate na kultiváciu s ľudským myslením a správajú sa na základe ľudského myslenia. Najzákladnejším zdrojom je to, že tu pôsobí strach.

Ako som povedal predtým, toto je forma, ktorú má dnes kultivácia učeníkov Dafa – kultivácia sa robí uprostred bežných ľudí a vy sa kultivujete bez toho, aby ste opustili svetský svet. Hovoril som o tom už skôr pri vyučovaní Fa. Je to presne kvôli tomu, že učeníci Dafa sa kultivujú týmto spôsobom, že môžu dosiahnuť niečo, čo nikto predtým v histórii nevidel – človek sa stane pomocou kultivácie božstvom. (Potlesk) Pretože sa to deje uprostred reality ľudskej spoločnosti, je to naozaj sám kultivujúci, kto sa dobre správa uprostred lákania svetských ziskov, kto za intenzívnych svetských pokušení dokáže odhodiť ľudské pripútanosti a odhodiť všetky možné spletitosti ríše citov. Táto forma kultivácie priamo mieri na ľudskú myseľ, čo znamená, že mieri na najpovrchnejšie zmyslové vnímanie kultivujúceho a na jeho myšlienky z reakcií na toto vnímanie, ako aj na jeho priame činy. Takže ak sa takýto človek v kultivácii dokáže všetkého toho zbaviť, nekultivuje sa? Neumiestňuje sám seba uprostred skutočných, bezprostredných záujmov? Môžu to spraviť bežní ľudia? Nemôžu. Dokázali to kultivujúci v minulosti? Ani oni to nedokázali. Takže kultivačné metódy minulosti, všetky rozličné kultivačné cesty zanechané ľudskej spoločnosti v histórii, použili prístup opustenia spoločnosti, aby sa kultivovali. Neodvážili sa kultivovať vo svetskom svete a mysleli si, že kultivácia tam nie je možná. Bolo to preto, že nemali Veľký Zákon (Dafa) – nemali Veľký Zákon, ktorý by viedol ich kultiváciu. Dnes je tu Veľký  Zákon, aby viedol ľudí. Teraz to môžete dosiahnuť a naozaj je to niečo, čo ste v praxi dosiahli. Inými slovami, nielenže bola táto cesta kultivácie prerazená, ale vaše skutočné skúsenosti zároveň zreteľne dokázali správnosť tejto cesty a zrelosť učeníkov Dafa ako výsledok kultivačného procesu. Teraz ste v poslednej etape postupu k Dovŕšeniu a celý čas až dodnes ste to robili mimoriadne stabilným a pevným spôsobom. Hoci sa tu a tam ukázali nedostatky, faktom je, že také niečo sa stane v akejkoľvek kultivačnej forme, pretože na každej ceste sú takí, čo uprostred zlyhajú – všetko toto je normálne. Keď je skúšaná myseľ človeka, vyvolá to v  kultivujúcom stav, v ktorom sú prítomné pochopenia zrodené z božských a ľudských myšlienok, ktoré do seba navzájom narážajú. Keď prevládne ľudské myslenie, človek smeruje k ľudskosti, keď prevládne božské myslenie a spravodlivé myšlienky, smeruje k božstvu.

Premýšľajte teda o tom: Čo je „politika“? Niektorí ľudia, hneď ako nerozumejú tomu, čo robíme proti prenasledovaniu, začnú hovoriť, že sa „zapletáme do politiky“. Ja to vidím tak, že určití ľudia medzi našimi učeníkmi Dafa majú vo vnútri strach. Na základnej úrovni je to spôsobené strachom, čo vedie k ľudskému nepokoju. Čo sa týka toho, ako sa bežní ľudia pozerajú na to, čo robíme, učeníci Dafa sa tým nemusia znepokojovať. Pokiaľ ty, učeník Dafa, robíš veci spravodlivo, premeníš prostredie okolo seba a zmeníš ľudí. Nemusíš toľko rozprávať. Môj Dafa vyučujem dnešným učeníkom Dafa, nie bežným ľuďom, a nemali by ste sa príliš znepokojovať tým, čo si ľudia myslia. Pokiaľ kráčaš priamo po svojej ceste kultivácie tu v ľudskom svete, každý  si ťa bude vážiť.

Čo je „politika“? Na to sú odlišné názory dokonca aj medzi bežnými ľuďmi. Poviem vám, že pojem „politika“, ktorý majú Číňania, zahŕňa všetky aktivity, ktoré ľudia robia ako odpoveď na formu politického systému, alebo ktoré sa týkajú štátnej politiky a nazývajú to „politikárčenie“. V západnej spoločnosti je to odlišné. Oni to berú tak, že veci, ktoré ľudia robia vo verejnej sfére, ktoré nespadajú pod hospodárstvo ani pod náboženstvo, sa počítajú za politické. Avšak bez ohľadu na to, ako je ten pojem definovaný alebo ako je chápaný, chcem vám povedať, že forma kultivácie nie je viazaná prísnymi obmedzeniami. Kultivácia, ktorú poznáte z histórie, zahŕňa budhizmus, pôvodný budhizmus, taoizmus, pôvodný taoizmus, a ich kultivačné formy, spolu s katolicizmom, kresťanstvom atď., a ich náboženskými praktikami, a potom tu boli starobylé náboženstvá a rôzne formy viery v božstvá. Náboženská viera je sama osebe formou kultivačnej aktivity a v procese viery môže človek pozdvihnúť svoju sféru myslenia – je to takáto prax. Nezáleží na tom, či majú v západnej kultúre pojem „kultivácia“, stále sa to počíta za kultiváciu a  pri všetkých sa vyžaduje, aby sa človek zlepšoval. Nie je proces, v ktorom život smeruje k božstvu, procesom kultivácie? Nech človek použije akúkoľvek formu, nech to je ktorákoľvek z foriem zanechaných z minulosti, poviem vám, že to nie sú jediné formy kultivácie, a tým menej sa musia všetky životy vo vesmíre – najmä ľudská rasa – držať týchto niekoľkých foriem. Takže to nie sú jediné cesty k božstvu. Je to len niekoľko foriem kultivačných kultúr daných človeku nemerateľnými, bezpočetnými Bohmi a nič viac ako to. Navyše, nedokážu opravdivo umožniť človeku samotnému, teda jeho hlavnej duši, kultivovať sa na Boha. V minulosti to vždy bola pomocná duša, ktorá sa kultivovala. Opravdivý človek, bez ohľadu na metódu, podľa ktorej sa kultivoval, človek samotný ostával v cykle znovuzrodení, len jeho pomocná duša odišla. Budha Šákjamuni vyhlásil, že je 84 000 kultivačných metód, avšak to bolo porozumenie vyjadrené na základe jeho úrovne a v určitom rozsahu. Taoisti hovoria, že je 3 600 kultivačných metód, a to je tiež porozumenie založené na ich úrovni. Pravdou je, že princípy Fa, ktoré vyučovali, boli obmedzené. Koľko ciest potom vo vesmíre existuje, ktoré umožňujú človeku vystúpiť, vrátiť sa do vyššej ríše? Je bezpočet ciest. Koľko je vnímajúcich bytostí, toľko je ciest. Je ich tak mnoho. Také množstvo kultivačných foriem samozrejme nemožno všetky priniesť do ľudskej spoločnosti. Vesmír má nemerateľný, nespočítateľný počet Budhov, bezpočet Bohov a navyše sa každému z toho množstva Bohov vesmír na ich pozícii zdá byť vo svojom zenite, s tým že nad nimi neexistujú žiadne životy a nič neexistuje vyššie ako sú oni. Avšak v skutočnosti je vo väčších ríšach ešte viac neporovnateľne veľkých a vyšších ríš a ešte viac budhov a Bohov, ktorí sú nespočítateľní a keď sa pozrú na Bohov pod nimi, vidia ich ako bežných ľudí. Takže koľko ciest existuje? Aj tie sú nespočítateľné. Viete, že Budha Šákjamuni potvrdil a osvietil sa k svojej kultivačnej metóde, ktorá je zhrnutá v slovách „prikázanie, koncentrácia, múdrosť“, to je cesta, ktorú potvrdil Šákjamuni a ku ktorej sa osvietil. V kozmickom tele je toľko Budhov, sú jednoducho nemerateľní a nespočítateľní, avšak vo vesmíre nie je žiaden ďalší Budha, ktorého potvrdenie a osvietenie pozostáva z „prikázania, koncentrácie, múdrosti“. Inými slovami, každý Boh má svoju vlastnú cestu a systém každého Boha má pre svoje vnímajúce bytosti jedinečné štandardy svojej ríše a svoje vlastné kritériá, založené na jeho Zákone, podľa ktorých život stúpa či klesá. Nepovedali by ste potom, že existuje mnoho kultivačných metód? Ten počet je obrovský.

Keď už o tom hovoríme, mal by som povedať toto: Keďže je v tomto vesmíre tak mnoho kultivačných foriem, niekto, kto sa na to pozerá z ľudského pohľadu, by mohol byť zvedavý, či je v náprave Fa nejaká kultivačná forma, ktorú by učeníci Dafa nemohli prijať a použiť na kultiváciu? Aby som to povedal jasne, ak by som vás dnes ja, váš Majster, nenechal kráčať touto cestou a namiesto toho by som použil inú formu, aj tak by ste sa mohli kultivovať k Dovŕšeniu. Viete, že vesmír prechádza cez nápravu Fa a všetko sa vytvára nanovo a to sa rovná znovuvytvoreniu vesmírnej nebeskej klenby, znovuvytvoreniu vesmíru. Čo sa týka toho, akú formu bude mať budúci vesmír alebo budúce životy a v akej podobe budú existovať, alebo aké druhy Fa a aké prostriedky na spásu ľudí budú zanechané budúcnosti – toto nie je niečo, čo môžu určovať životy minulosti a nie je to niečo, čo by vôbec mohol určiť nejaký život, bez ohľadu na to, aká vysoká môže byť úroveň tohto života, pretože toto sa týka toho, čo potrebuje budúcnosť. Keďže určujúcim faktorom sú potreby budúcnosti, premýšľajte o tom, ak by vás Majster nechal kultivovať sa v rámci systému politiky v spoločnosti, fungovalo by to? (Potlesk) Áno! Určite by to fungovalo, bez pochýb. Pokiaľ by to malo štandardy a požiadavky Fa, podľa ktorých by sa životy mohli pozdvihnúť a pokiaľ by životy mohli dosiahnuť vysoké ríše, určite by to fungovalo, pretože to by bola voľba budúcnosti, voľba budúceho vesmíru, voľba kultivačnej formy, podľa ktorej majú ísť učeníci Dafa. (Potlesk) Majster len nevybral pre vás túto cestu, nenechal som vás kráčať touto cestou kultivácie. Odovzdal som vám širšiu, najlepšiu formu kultivácie, pretože „Veľká Cesta nemá formu!“ (Potlesk) Každý z vás je časťou spoločnosti, patríte do rôznych spoločenských vrstiev, každý máte vlastné zamestnanie alebo povolanie v spoločnosti a máte svoje vlastné zručnosti, ktoré ste sa naučili. V každom prostredí, pod vedením Dafa a bez formy, ste všetci schopní sa kultivovať; nie sú tu pravidlá či nariadenia, žiadne náboženské formality a žiadne prikázania. Toto je niečo, čo sa v minulosti neodvážila spraviť ani jediná nebeská bytosť, avšak dnes som to s učeníkmi Dafa tak spravil. (Potlesk) Prečo je to tak? Pretože tento Fa je nesmierny a Veľký Zákon vesmíru priamo zachraňuje Učeníkov Dafa. Iba takto to možno dosiahnuť.

Dovoľte mi ísť ešte o krok ďalej. Čo značí „zapájať sa do politiky“ a čo značí „kultivačná forma“? Tu sa mnoho ľudí mýli. Predpokladajme, že ja, Li Chung-č’, by som si vybral, že v tomto živote budem vládca a budem viesť skupinu ministrov a občanov, aby sa kultivovali. Fungovalo by to? (Potlesk) Áno! Určite by to fungovalo! Pokiaľ by ten Fa bol spravodlivý a umožňoval by, že životy sa pozdvihnú a pokiaľ by sa po tej ceste kráčalo spravodlivo, potom by to určite fungovalo! Ak by to naozaj bolo tak, ako som popísal, potom by sa aj to počítalo ako voľba budúcnosti a aj to by bola požiadavka budúceho vesmíru. Majster vás nenechal kráčať tou cestou, to je všetko. Čo sa zvolí a aká cesta sa vyberie, to záleží od požiadaviek budúcnosti, a to je to, čo Majster dáva učeníkom Dafa. Vybral som najlepšiu formu kultivácie a dal som ju vám všetkým. (Potlesk) To, čo som práve hovoril, tým, že sú to princípy vysokých úrovní, bude ťažko pochopiteľné bežnému človeku. Ten jednoducho nemôže pochopiť takéto veci. Ja vyučujem Fa učeníkom Dafa a vám je celkom jasné, čo robia učeníci Dafa. Vtedy keď Majster šíril Fa, som o niečom hovoril, a mnohí študenti o tom už predtým počuli. Menovite, ako budhistické a taoistické systémy bojovali o to, akú vonkajšiu podobu – či budhistickú alebo taoistickú – si vyberiem. Zúrivo sa preli o to, akú božskú vonkajšiu podobu prevezmem pri šírení Fa, keďže ak bude vybratá podoba jedného druhu božstva, poskytne to slávu a pocty tej skupine Bohov a tým životom. Premýšľajte o tom, všetci: v tom čase chceli taoisti, aby som použil formu Tao na šírenie Fa a kvôli tejto príčine sa v nedávnej dobe objavilo v Číne taoistické náboženstvo. V minulosti neexistovalo taoistické náboženstvo. Odovzdávalo sa to z majstra na jedného učeníka a robilo sa to v súkromí, takže to nemohlo spasiť vnímajúce bytosti v širokom rozsahu, spasiť všetky vnímajúce bytosti, vychovať mnoho učeníkov, ani umožniť mnohým ľuďom dosiahnuť Dovŕšenie. Bolo to kvôli tomuto, že založili taoistické náboženstvo. Toto všetko patrí minulosti, a sú to veci, o ktorých som už predtým hovoril, takže to už nebudem opakovať. Chcem tým povedať, že je veľmi dôležité, aká teória, aká metóda a aká vonkajšia forma sa použije pre kultiváciu Dafa, a mimoriadne dôležité je to, ktorú metódu použije Majster. Je to preto, že v histórii už dávno vedeli, že sa bude tu v ľudskej spoločnosti šíriť Dafa, a tak staré sily začali už dávno, veľmi dávno, robiť usporiadania. V skutočnosti nielen staré sily robili takéto usporiadania. Vesmír je taký nesmierny, že bez ohľadu na to, ako vám to vysvetlím, robím to iba v rozsahu, ktorý dokážete pochopiť. Bez ohľadu na to, ako táto hmota vystúpi a akú ríšu dosiahne, je to iba jeden gigantický systém a všeobecne povedané, vysvetľujem vám veci len ohľadom tohto systému. V skutočnosti vyzerá takýto kozmický systém, takýto obrovský systém, pre vnímajúce bytosti v ňom nekonečný a bezhraničný, a vyzerá tak dokonca aj pre gigantického Boha. Avšak z pohľadu ešte vzdialenejšieho, ešte nesmiernejšieho kozmického tela, je to v skutočnosti iba smietka prachu. Na ešte vzdialenejších miestach sú ešte iné takéto bezpočetné kozmické telá, a na miestach, ktoré sú príliš vzdialené, aby sa dali dosiahnuť – miesta, ktoré ani Bohovia nemôžu dosiahnuť – tam sú ešte nesmiernejšie kozmické telá. Aké sú tamojšie životy? Ako rozlišujú úrovne a ako sa tie životy zlepšujú? Bohovia v iných systémoch to nemôžu vedieť a v skutočnosti by tomu nerozumeli. Tieto veci, o ktorých hovorím, sú nepredstaviteľné pre Bohov v iných vesmíroch.

Čo vám všetkým hovorím je to, že ani mnohé veci v ľudskej spoločnosti nie sú jednoduché. Viete, že v dnešnej spoločnosti je naozaj oslepujúce množstvo rozličných povolaní. Vyzerá to tak, že táto dnešná spoločnosť je celkom prosperujúca a má všetko možné. Prečo je to tak? Prečo to tak nebolo v starobylých spoločnostiach? Je to preto, ako som povedal skoršie, že mnohé životy zo vzdialených kozmických tiel priniesli svoje veci sem do ľudského sveta. Prečo to spravili? Práve som hovoril o tom, ako si Majster musel vybrať medzi budhistickou a taoistickou podobou, ako dokonca aj vonkajší výzor bol naozaj dôležitý. Nuž, ako by sa to mohlo obmedzovať iba na tie veci? Cesty kultivácie, rozličné druhy kultivačných ciest, ktoré boli vytvorené v histórii ľudstva, a dokonca formy existencie mnohých etník a charakteristiky rozličných kultúr, boli výsledkom toho, že tí Bohovia zo vzdialených kozmických tiel sem vložili svoju časť a poskytli pre Dafa všetko, čo bude zahrnuté do ich cesty. Cieľom bolo dostať sem všetko, z čoho si bude vyberať Li Chung-č’, takže to bude pre každého spravodlivé. Dovoľte mi uviesť zopár jednoduchých príkladov. Všetci viete, že spolu s maľbou existuje hudba a sochárstvo. Tieto veci a tiež aj moderná veda a technológia sú všetko rozličné zručnosti pre rôzne stránky ľudského života. Vyzerá to tak, že ľudské bytosti vytvorili tie veci samé a spravili to, aby obohatili ľudskú spoločnosť, avšak v skutočnosti to tak vôbec nie je. Aká je teda pravá príčina? Dovoľte mi povedať vám, že to v skutočnosti patrí ku kultivácii, sú to jedinečné charakteristiky ríš životov zo vzdialených systémov. Pri zlepšovaní sa v takej ríši sú poznatky o takýchto zručnostiach spojené s Fa. Vyžaduje sa rast poznatkov, bezhraničné šplhanie sa nahor. Častice, ktoré vytvárajú dimenzie vysokých úrovní, sú menšie a zvukové pole tam je tiež vytvorené mikroskopickými hmotnými časticami, takže hudba je príjemnejšia na počúvanie a farby sú nádhernejšie. Všetka tá hmota je vytvorená z mikroskopických častíc vysokej úrovne, ktoré nemôžu objaviť životy v dimenziách nízkej úrovne. Diela a zručnosti tam sú pokročilejšie a kúzelnejšie a pozdvihnutie bytosti znamená súčasné pozdvihnutie ríše a zručnosti, zlepšenie porozumenia tej bytosti v rozličných ríšach. Inými slovami, ak by som to popísal použitím pojmov ľudí na Zemi, ak môžeš vytvoriť niečo dobré, je to preto, že si dobrým človekom alebo preto, že si tým spravil niečo dobré. Z druhej strany, iba keď Bohovia vidia, že si dobrý človek, dajú ti múdrosť a umožnia ti vytvárať diela. (Potlesk) Nie je ľudská spoločnosť riadená Bohmi? Všetky tieto veci majú v skutočnosti v sebe prvky Fa. Ak by som vás nechal osvojiť si tie metódy, boli by ste sa aj tak schopní kultivovať? Áno, mohli by ste sa kultivovať presne tak isto. Ja som vás len nenechal ísť takouto cestou. Sú to metódy rozličných kozmických tiel a rozličných životov.

 V procese nápravy Fa som objavil určitú situáciu. Pýtate sa akú? V obrovskom kozmickom tele, ktoré je dosť ďaleko, je pozdvihnutie životov veľmi odlišné od toho, ako to chápu životy v kozmickom systéme, v ktorom ste vy. Oni sú udržovaní svojimi zručnosťami a neustálym zlepšovaním tých zručností. Bohovia na vyšších úrovniach potom zviazali to, či životy na nízkych úrovniach môžu vynájsť veci a či môžu vyrábať veci, s pozdvihnutím ich ríš. Keď je ríša osoby pozdvihnutá, jej múdrosť sa otvorí a bude mať dovolené vyrábať veci, vytvárať veci a pozdvihnúť sa. Keď sa pozdvihne, znova a znova si uvedomí, že tie veci môže dosiahnuť iba preto, že si zvýšila svoju morálku a uvedomí si, že je schopná pozdvihnúť sa iba preto, že jej vlastná ríša sa pozdvihla. Celý ten neporovnateľne gigantický systém je takýto, pozdvihujú sa, kým sa snažia o nejakú zručnosť. To je úplne odlišné od toho, ako v súčasnosti chápu kultiváciu vnímajúce bytosti v tomto kozmickom systéme. Takže, gigantická kolosálna nebeská klenba je v skutočnosti mimoriadne nesmierna, komplikovaná a usporiadaná. Čo sa týka toho, čo je ľudstvu ukázané, čo je ľudstvu dovolené vedieť, a dokonca zručnosti a rôzne druhy kultúr a rôzne spôsoby existencie ľudstva, ľudské bytosti si myslia, že tie veci sú určené na to, aby ľudská spoločnosť prosperovala. Ľudské bytosti vidia znalosti a rozličné zručnosti iba ako veci, ktoré v praxi obohatili ich vlastné životy a vytvorili ich vlastné kultúry. Nič z toho nie je pravda. Ľudské bytosti nič nevytvorili a ani nie sú schopné niečo vytvoriť. Ak niečo vo vesmíre neexistuje, ľudské bytosti nemajú vôbec žiadnu šancu to vytvoriť. Dokonca aj najzbytočnejšie, zdegenerované veci v spoločnosti boli prinesené rozličnými Bohmi. Spravili to preto, že ľudská spoločnosť ide podľa princípu vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania, takže popri dobrom dostane zlé. Avšak nebolo to sem prinesené preto, aby sa to stalo zlým. Dôvodom je, že tie veci sú veľmi odlišné od myšlienok ľudstva a rozdiely v životných formách sú veľmi veľké, a niektoré sú úplne opačné od spravodlivých foriem. Samozrejme, niektoré veci sa ešte zhoršili, keď boli prinesené sem medzi ľudí, pretože v ľudskej spoločnosti sú city a pod účinkami citov sa tie veci stali nízkymi alebo dokonca veľmi špinavými. Stali sa oveľa horšími ako boli pôvodne a bolo to spôsobené samotným ľudstvom.

Práve teraz sme hovorili o otázke politiky a čo znamená zapájať sa do politiky a to viedlo Majstra k tomu, aby hovoril o tých veciach. Bolo to na oslobodenie vášho myslenia, aby ste sa mohli pozrieť na tento vesmír a vedeli ste, ako sa pozerať na rozličné veci ľudstva. Nie sú také, ako si to predstavuje ľudstvo, nie sú také jednoduché. Je mnoho rôznych metód kultivácie. Tento Dafa, ktorý som vám odovzdal, je taký obrovský, takže je veľmi málo ľudí, ktorí dokážu chápať, aký obrovský, aký výnimočný a aký veľkolepý naozaj je. Iba kultivujúci v rozličných ríšach môžu zažiť, aké je to v tých ríšach posvätné, iba ten kúsok. Ako kultivujúci postupujú k Dovŕšeniu a najmä po dosiahnutí Dovŕšenia, veci, ktoré sa im ukážu, sú také nádherné, veľkolepé a krásne, že je to jednoducho neopísateľné. Keď Bohovia, ktorí prejdú cez nápravu Fa, všetko toto uvidia, budú úplne v úžase. Nový vesmír je neporovnateľne nádherný, veľkolepý a posvätný.

 Ako kultivujúci dokážete pochopiť a uvedomiť si, čo som práve povedal. Nie je nutné hovoriť tie veci bežným ľuďom. Keď objasňujete pravdu, nehovorte o týchto veciach. Ak o nich hovoríte, odstrašíte ľudí a ich myslenie dostanete do zmätku. Bude pre nich veľmi ťažké to pochopiť. Ak pri objasňovaní pravdy hovoríte o veciach na trošku vyššej úrovni, dovoľte mi povedať vám, že už nebudete zachraňovať vnímajúce bytosti, ale ich budete tlačiť dole. Nemôžete hovoriť o veciach na príliš vysokej úrovni. Hovoriť o veciach na vysokej alebo nízkej úrovni nie je jednoduchou otázkou toho, či máte dobrý úsudok. Je to otázka toho, či zachraňujete vnímajúce bytosti alebo ich ničíte. Takže keď objasňujete pravdu, vôbec nesmiete hovoriť na príliš vysokej úrovni. Keď práve teraz objasňujete pravdu, musíte hovoriť o prenasledovaní učeníkov Dafa, o tom ako zlá strana porušuje ľudské práva a slobodu vyznania čínskych ľudí, ako v histórii zlá strana prenasledovala čínskych ľudí a ľudí v krajinách patriacich do zlého komunistického bloku, a ako dnes rovnakým spôsobom prenasleduje učeníkov Dafa. To stačí. Čo sa týka kultivácie na vysokej úrovni a Bohov, nemali by ste o tých veciach hovoriť. Pre bežných ľudí je veľmi ťažké tomu porozumieť. Vy tomu môžete rozumieť, avšak spomeňte si, že vy ste tiež začínali ako bežná osoba a princípy Fa vysokých úrovní ste pochopili a prijali až potom, čo ste sa kultivovali krok po kroku až po dnešok. Pri vyučovaní Fa Majster tiež začal od povrchného a postupoval k hlbokému. Ak by som vám povedal tie veci hneď na začiatku, ak by som vás učil tie veci hneď šesť alebo sedem, či sedem alebo osem rokov dozadu, neboli by ste ich schopní prijať. Aj keby ste ich boli schopní prijať, nechápali by ste jasne, o čom hovorím. Nielenže teda musíte objasňovať pravdu, musíte to robiť aj múdro. Mali by ste to robiť s múdrosťou a nehovoriť o veciach na príliš vysokej úrovni.

Prešiel dlhý čas odkedy som sem prišiel naposledy, takže pravdepodobne chcete, aby som hovoril o trochu viac. (Potlesk) (Mnohí praktizujúci hovoria: „Učiteľ, prosím sadnite si.“) Spravme to takto. Práve tak ako predtým, môžete napísať otázky na prúžky papiera a poslať ich sem hore a ja vám potom odpoviem. Píšte slová veľkými písmenami. Snažte sa nepýtať na to, čo nemá nič spoločné s kultiváciou a snažte sa nepýtať otázky o mnohých veciach, ktoré môžete vyriešiť sami, kým sa kultivujete, pretože musíte kráčať svojou vlastnou cestou. To sa týka každého študenta. Ak by ste uspeli, lebo som vás tam priviedol, potom by ste rozhodne nemohli byť považovaný za niekoho, kto sa kultivoval, takže by ste sa nevykultivovali. Je to výnimočné iba keď všetky skúšky prekonáš ty sám. Nepotvrdil a neosvietil sa Budha Šákjamuni k svojmu „prikázaniu, koncentrácii, múdrosti“? Dostal sa cez to sám. Rovnako je to s vami: Musíte všetci kráčať po svojej ceste. V poriadku, teraz môžete posielať svoje papieriky s otázkami. (Potlesk)

Nie je v tom rozdiel, či ste začali v kultivácii skôr alebo neskôr. Každý, kto tu dnes sedí, bez ohľadu na to, či ste nový alebo dlhoročný študent, ako s kultivujúcimi so všetkými zaobchádzam rovnako. Majster s tebou nebude zaobchádzať odlišne iba preto, že si nový študent, ani nebudem s inými zaobchádzať odlišne, lebo sú to dlhoroční študenti. Avšak keďže ste učeníci Dafa, ste kultivujúcimi. Keďže ste kultivujúci, musíte sa kultivovať ako kultivujúci. Samozrejme, u nových študentov je vždy proces pochopenia vecí a to nie je problém. Pokiaľ sa dokážete opravdivo kultivovať na základe Fa a pravidelne študovať Fa, budete to schopní rýchlo dobehnúť.

 

Teraz môžete posielať nahor papieriky s otázkami.

Bez ohľadu na to, koľko schopností má Majster v náprave Fa, na povrchu staré sily stále spôsobujú rozdelenie a oddelili Majstrove obrovské schopnosti od povrchu. Za normálnych okolností by nemohli vytvoriť toto rozdelenie, avšak ony používajú metódu zoradenia obrovského počtu v stálom prúde a používajú na rozdelenie obrovskú masu a dlhý, natiahnutý časopriestor obsiahnutý v tejto mase. Keď sa na to pozrieme spoza kozmických tiel, uvidíme, že to bude čoskoro prerazené, avšak keď sa to meria časom ľudskej dimenzie, zdá sa to ako niekoľko rokov. Avšak len čo je to prerazené, potom celá táto náprava Fa vesmíru bude ukončená. Takže keď cez to prerážam, robia nejaké veci proti Majstrovi a majú nejaký vplyv na povrchové telo Majstra. Od 20. júla 1999 spravilo zlo mnoho zlých vecí, ale nebudem o tých veciach príliš hovoriť. Je také obrovské množstvo zla, ktoré Majster musí odstrániť a Majster znáša karmu mnohých študentov, takže to do určitej miery poškodilo Majstrove povrchové telo.

 

Otázka: Učeníci Dafa z mesta Čcheng-tu pozdravujú cteného Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám! Majster vie všetko o veciach, ktoré sa dejú v Čcheng-tu.

 

Otázka: Pri vysvetľovaní troch vystúpení[1] bežným ľuďom, ak hovoríme o proroctvách a epidémiách, je to na príliš vysokej úrovni?

Učiteľ: Hovorenie o proroctvách a epidémiách môže byť použité len ako doplnok pri objasňovaní pravdy, nerobte viac, ako to, že ich spomeniete. Neberte ich za nevyhnutnú alebo dôležitú časť objasňovania pravdy. Inak sa vaše snahy odchýlia od toho, čo chcete spraviť a od vášho cieľa, a budete sa na tie proroctvá príliš spoliehať. Môžu pre vás hrať len podpornú úlohu. Nehovorte o nich príliš – len ich spomeňte a to stačí. Iba objasňovaním pravdy s múdrosťou môžete zachrániť ľudí.

Všetci viete, koho mám na mysli, keď poviem „hlava démonov“. Zabilo to toľko učeníkov Dafa pri prenasledovaní a nie je to tak, že Bohovia a Budhovia to nechcú potrestať. V skutočnosti sa Bohom a Budhom, bez výnimky, úplne hnusí. Keď hovorím „úplne hnusí“, používam samozrejme ľudský jazyk, aby som to vyjadril, znamená to, že sa všetkým hnusí. Prečo sa potom toho nezbavili? Hoci systém starých síl bol odstránený, povrch tohto sveta, ako viete, nebol prerazený. V tomto svete, ktorý ešte nebol prerazený, staré sily usporiadali pred vekmi mnohé veci – pred desiatkami miliónov rokov. Jedna vec, ktorú usporiadali, sa otáča ako kotúč. Keď dosiahne inú pozíciu, vo svete sa vynorí vesmírny jav a je to spojené s ľudským telom. Ak tá vec, ktorú usporiadali predtým staré sily, nie je zničená, bude pokračovať v pohybe a vo fungovaní. To je dôvodom, prečo ešte nevydýchol poslednýkrát a nešiel dole do pekla.

Ale prečo je to takto? Ako viete, cieľom starých síl je skúšať učeníkov Dafa tým, že títo šašovia zinscenovali prenasledovanie, nie? Myslia si: „Skúška učeníkov Dafa ešte neskončila. Tí učeníci, ktorí ešte nevykročili napred, by tak mali ešte urobiť a tí, čo sa nečinili dobre, by sa mali činiť dobre.“ Ak budeme hovoriť o brzdení postupu nápravy Fa v tomto svete, nuž, títo učeníci ju naozaj spomaľujú. Ak sa ja nepostarám o týchto ľudí, budú úplne zničení, ale v minulosti spravili prísahu a bytosť nemožno súdiť len na základe jedného života, mala by byť súdená súhrnne na základe toho, čo sa počas minulosti stalo. Ako by sme sa o nich mohli nepostarať?

 

Otázka: Učeníci Dafa z mesta Čching-tao, Čína, pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám. Tomu divokému zlu tam nezostáva už veľa času.

 

Otázka: Bude hudba v budúcnosti komponovaná na základe hudby z dynastie Tchang?

Učiteľ: Ľudská spoločnosť sa dostala tam, kde je dnes, a nebude to fungovať, ak sa pokúsite úplne prevziať nejakú formu z histórie. Ľudstvo napokon dosiahlo bod, kde sa teraz nachádza. Ak by sa ľudstvo malo vrátiť k ľudskému spôsobu života alebo k spôsobu života v dávnych časoch, nuž, potom by to bolo veľmi zložité. Počas obdobia, keď Fa napraví ľudský svet, bude spoločnosti ukázaný úplný, opravdivý obraz spoločnosti. V budúcnosti, iba potom, ako začne ďalší cyklus ľudstva, bude možné začať od začiatku a vrátiť sa na ľudskú cestu.

 

Otázka: Všetci učeníci Dafa z mesta Čcheng-te, provincia Che-pej, pozdravujú Majstra! (Učiteľ: Ďakujem vám.) Všetkým učeníkom Dafa chýba ctený Majster, budeme s pevným krokom dobre kráčať po záverečnej ceste potvrdzovania Fa, aby sme si zaslúžili milosrdnú spásu od nášho Majstra.

Učiteľ: Viem, že učeníci Dafa v Číne sa budú činiť dobre a všetci ste to v praxi videli – naozaj sú čoraz zrelší a činia sa čoraz lepšie. Kultivácia, ako som povedal skôr, je ako veľké vlny preosievajúce piesok – to, čo zostáva, bude zlato a zlato je naozaj zlato.

 

Otázka: Ohľadom odstraňovania karmy, ktoré robíme keď vysielame spravodlivé myšlienky, vzťahuje sa to v prvom rade na myšlienkovú karmu alebo sa to týka všetkej karmy v tele?

Učiteľ: Očisťovanie sa pri vysielaní spravodlivých myšlienok nie je zamerané na odstraňovanie karmy; je to na odstránenie elementov, ktoré zasahujú do spravodlivých myšlienok vo vašej mysli. V skutočnosti, vysielanie spravodlivých myšlienok, prísne povedané, nekladie veľký dôraz na samotnú karmu, a dokonca nie je ani nutné, aby kultivujúci vysielali spravodlivé myšlienky priamo proti karme. Kultivujúci majú veľmi málo karmy a nejaká karma je umiestnená na rôznych kritických priechodoch a používa sa, aby ste prekonali skúšky a zlepšili sa. Vysielanie spravodlivých myšlienok slúži najmä na odstránenie zasahovania vo vašej mysli, aby ste sa mohli s jasnou mysľou a silnejšími spravodlivými myšlienkami zamerať na zlé prenasledovanie a aby ste odstránili tých skazených duchov v iných dimenziách. Napríklad, aby som vám to priblížil, keď sú zlí duchovia strany a zlí draci zničení a rozložení, premenia sa na roztrieštené, zdeformované zlé bytosti. Keď sú potom veľké množstvá tých bytostí odstránené, zostane ich len málo, a k tomu prídu ešte prehnití démoni, ktorí neboli úplne zničení a ktorí sem boli vtlačení z iných dimenzií. To sú tie zlé veci, ktoré sem priniesli tie zlé faktory, to, čo nazývam „prehnití démoni“. Sú skutočne zdeformovaní, sú to veľmi nízke a aj veľmi špinavé bytosti. Zúčastňujú sa na prenasledovaní učeníkov Dafa a zasahujú do nápravy Fa. Potom samozrejme, keď hovorím o zlých bytostiach všeobecne, zahŕňa to Bohov odmietajúcich Fa, ktorí sa vkradli do Troch ríš, Bohov, ktorí zasahujú do nápravy Fa a ktorí sa pokazili, ako aj staré sily a nejaké zasahujúce faktory, ktoré usporiadali staré sily. V tejto materiálnej dimenzii pôvodne boli tiež nejakí skazení duchovia, ktorí zasahovali do nápravy Fa a do učeníkov Fa, a hoci ich zostáva len zopár, stále spôsobujú zasahovanie. Nech sa ich činy prejavujú akokoľvek, či bytosti zasahujú do nápravy Fa tým, že zastávajú princípy starého vesmíru alebo sú jednoducho zlé, pokiaľ hrajú negatívnu úlohu v náprave Fa a voči učeníkom Dafa, potom ich nazývam „zlo“. Pretože vesmír sa mení a bezpočetné vnímajúce bytosti majú byť zachránené v procese zmeny takého veľkého kozmického tela, všetky bytosti, ktoré prichádzajú zasahovať, páchajú hnusný a neodpustiteľný hriech.

 

Otázka: Pohovorte prosím o lenivosti niektorých učeníkov a o ich túžbe po dobrom živote.

Učiteľ: Bežní ľudia chcú na tomto svete žiť život, ktorý je naplnený bohatstvom a mocou a prináša uznanie ich predchodcom, aby mohli vyniknúť a tváriť sa pyšne. Po tomto túžia ľudia. Keď umrú, budú musieť ísť dole do pekla, aby splatili karmu, ktorú si narobili a toto je cyklus, cez ktorý prechádzajú ľudia, cyklus zhromažďovania a splácania karmy. Ako kultivujúci však po týchto veciach netúžite. Netúžiť po nich – nie je to však ešte kultivácia, ak len človek povie: Netúžim po nich. Musíte to byť schopní počas kultivácie zrealizovať. Hoci nebudete schopní dostať sa do toho bodu dnes, musíte sa o to usilovne snažiť a čo najviac sa snažiť zlepšiť sa. Niektorí študenti zabudnú, že sú kultivujúci a stanú sa nešťastnými, hneď ako sa stretnú s niečím nepríjemným. Niektorí študenti budú nešťastní zakaždým, keď sa stretnú s konfliktami alebo s citovým rozruchom. V tom prípade, kultivujete sa ešte? Kultivujúci sa pozerajú na veci presne opačným spôsobom. Vidia ťažkosti a utrpenie ako dobré príležitosti na zlepšenie. Pre kultivujúcich sú to všetko dobré veci a čím ich je viac a čím rýchlejšie prichádzajú, tým rýchlejšie je zlepšenie. Niektorí kultivujúci ich chcú odtlačiť nabok a myslia si: „Neprichádzajte.“ Zakaždým, keď sa objavia, myslia si, že iní majú s nimi problém a nemôžu to zniesť, keď iní povedia o nich niečo negatívne. Chcete len žiť príjemnejší život, je to však kultivácia? Naozaj sa môžete takto kultivovať? Keď si dodnes nedokázal zmeniť tento koncept, potom ako tvoj Majster neviem, ako sa vôbec môžeš pohnúť smerom k Dovŕšeniu. Snažíš sa o pohodlný život – nuž dobre, môžeš ísť na to. Majster nepovie nič, keď bežný človek túži po pohodlnom živote. Je to preto, že nikto nemôže povedať, že je nesprávne pre bežného človeka, aby sa snažil o pohodlný život; človek žije s takými túžbami. Takáto je v súčasnosti ľudská spoločnosť. Majster teraz nechce povedať nič o veciach bežných ľudí. Ale ako kultivujúci sa na veci takto pozerať nemôžete.

 

Otázka: Od publikovania Deviatich Komentárov prešiel rok, avšak z Komunistickej strany vystúpilo len 5.3 milióna ľudí. Ako môžeme pomôcť viacerým ľuďom na svete vystúpiť zo strany?

Učiteľ: Rozmýšľajte o tom, všetci, čo sa stane, ak zo strany vystúpi veľký počet ľudí? Ak zrazu desiatky miliónov ľudí vystúpia zo strany, zlá strana by okamžite prestala existovať. Ale tie zlé elementy usporiadané starými silami zasahujú a chcú udržať takzvané podmienky na skúšanie učeníkov Falun Dafa. Nedovolia, aby toľko ľudí vystúpilo zo strany naraz. Zlo sa neodváži zasahovať do tejto veľmi významnej záležitosti, keď ľudia robia voľbu, ktorá rozhodne o ich prežití alebo zničení, ale zlé elementy zasahujú do kapacity posielania a prijímania správ. To znamená, že či sú médiom telefónne hovory, emaily, alebo informácie odovzdávané ľuďmi, ktorí vycestovali z Číny, iba toľkoto žiadostí o vystúpenie možno získať každý deň rôznymi informačnými kanálmi. A komunikačné kanály nie sú jediným problémom. V Číne je mnoho ľudí, ktorí chcú vystúpiť zo strany, ale nemôžu nájsť prostriedok, aby tak spravili a nemôžu nájsť ľudí, ktorí by zaregistrovali ich žiadosť. Preto sa počet ľudí, ktorí každý deň žiadajú o vystúpenie z troch komunistických organizácií, udržiava na tejto úrovni. Inak by bol ten počet veľmi veľký a hneď ako je veľa vystupujúcich ľudí, bude to pre zlo predstavovať veľmi vážnu hrozbu.

Ako viete, príval ľudí vystupujúcich zo strany od publikovania Deviatich Komentárov je záležitosťou toho, že ľudia si vyberajú svoju budúcnosť, takže každý musí zaujať postoj. Zaujíma vás, čo sa stane, keď vystúpi viac ľudí? Pretože Deväť komentárov sa v spoločnosti čoraz viac rozšírilo, ich vplyv rastie. Hneď ako zlá strana začala zasahovať do nápravy Fa a prenasledovať učeníkov Dafa, nebo sa rozhodlo tú zlú stranu odstrániť. Boli v tom zajedno Bohovia, ktorí hrajú pozitívnu úlohu ako aj staré sily, ktoré hrajú negatívnu úlohu. Akurát niektoré zlé elementy naliehali na jej použití na skúšanie učeníkov Dafa a nechceli, aby bola odstránená okamžite; avšak určite bude odstránená. Nanajvýš mala hrať svoju takzvanú úlohu skúšania učeníkov Dafa počas procesu, ako je odstraňovaná, čo znamená, že študenti, ktorí sa dobre nečinili, dostanú ďalšiu príležitosť na svoje zoceľovanie a zlepšovanie, aby pokročili z hľadiska pochopenia. Ak by tí zlí duchovia všetci naraz zmizli, zlá strana by sa okamžite rozpadla a kto by sa potom odvážil prenasledovať Falun Gong? Kto iný má na to nervy? (Majster sa usmieva) Nestratili by teda učeníci Dafa, ktorí sa nečinili dobre, potom svoje šance? Je pravdou, že Majster neuznáva prenasledovanie, ale veci sa dostali tam, kde sú dnes, a prenasledovanie sa koniec koncov udialo. Okrem toho je mnoho učeníkov Dafa, ktorí sa činili dobre a dokázali to. Ale čo sa týka tých, ktorí prešli na druhú stranu a napísali niečo zlu, čo môžete spraviť s tou škvrnou? Čo môžeme spraviť s tými, ktorí predtým mali úžitok z Dafa a potom počas prenasledovania nepotvrdzovali Fa? Musíme im dať šancu, nie?

Neustále rastúci počet ľudí vystupujúcich zo strany je procesom rozpadu tej zlej strany. Zanedlho sa v čínskej spoločnosti objaví takýto jav: keď bude skupina ľudí sedieť v kancelárii, alebo v továrni či v obchode, alebo sedia pri stole s večerou, alebo doma hostia priateľov, ich rozhovor bude asi takýto: „Už si vystúpil?“ (Obecenstvo sa smeje) „Áno, už dávno som vystúpil.“ „Ach, prečo si mi nič nepovedal, keď si vystúpil zo strany?“ (Obecenstvo sa smeje a tlieska) Rozmýšľajte o tom, všetci, keď sa čínska spoločnosť dostane do tejto fázy, bude tá zlá strana stále existovať? Zlí ľudia si myslia, že budú v poriadku, pretože majú za sebou mocné nástroje diktátorstva. Zlo bude pokračovať v nebadanom rozpade a zlá strana bude bezmocná zoči-voči voľbe ľudí. V skutočnosti som im vo svojom otvorenom liste pred 20. júlom 1999 povedal, že prenasledovanie spôsobí, že stratia dôveru verejnosti. V skutočnosti, keď počet ľudí, ktorí vystúpili zo strany dosiahol 5 miliónov, základ zlej strany bol vykorenený. Takže keď počet ľudí vystupujúcich zo strany dosiahol 5 miliónov, členovia ČKS, odhora až nadol, už viac nedôverujú tej zlej strane. (Obecenstvo tlieska) Je to preto, že vedia, že nič nemôže oživiť tú skazenú stranu, keď je na svojej smrteľnej posteli. Nikto nemá spôsob, ako to spraviť. (Obecenstvo tlieska)

 

Otázka: Bežní ľudia hovoria, že Olympijské hry dajú Číne šancu, aby zažiarila na svetovom javisku a potom sa zlá strana zrúti. Ako sa na to máme pozerať?

Učiteľ: Bežní ľudia môžu hovoriť, čo chcú. Nuž, do olympijských hier je to ešte niekoľko rokov, takže je otázne, či to tá skazená strana tak dlho vydrží. Či jej bude daná šanca zažiariť nezáleží na ľuďoch. Ľudská spoločnosť pre ňu nebola stvorená. Čím by zažiarila? Viete, predtým boli ľudia, ktorí sa trápili tým, čo sa stane Číne, keď padne zlá strana – smiešna otázka, vštiepená kultúrou strany. Keď sa zlá ČKS rozpadne, nebude Čína stále Čínou? Samozrejme, teraz je veľmi málo ľudí, ktorí sa toho obávajú. Ľudia teraz aktívne o veciach uvažujú a vedia, že zlá strana je odsúdená na zánik. Čínski ľudia  teraz hovoria o tom, ako stabilizovať čínsku spoločnosť, keď padne skazená strana. To hovoria teraz ľudia. Mysle ľudí a ich spôsob uvažovania sa mení. Uvažujte o tom, všetci. Čína je Čína a má za sebou päťtisíc rokov civilizácie. Keď jedna dynastia odíde, je potrebné mať starosť o to, či nová nastúpi na jej miesto? Keď Bohovia chcú, aby niečo upadlo do chaosu, určite to upadne do chaosu, či to ľudia chcú alebo nie; keď Bohovia nechcú, aby upadla do chaosu, určite nebude chaotická, dokonca aj keď ľudia chcú, aby bola. (Potlesk)

Zlá strana sa pripútala na ideologický systém čínskeho národa, na ľudské telá a na čínsku kultúru. Súčasne poškodzuje čínsku kultúru a prenasleduje čínskych ľudí. Ak sa zlá strana rozpadne a jej zlí duchovia budú všetci zničení – akoby sa náhle vyparili z ľudského sveta – nebude Čína stále Čínou? (Potlesk) Navyše, ak si čínski ľudia a tí pri moci môžu naozaj uvedomiť zlo tej zlej strany a zvážiť, čo je v najlepšom záujme národa, potom tá spoločnosť iste bude mať stabilný prechod. Ale samozrejme, toto sú len slová, a čo sa týka toho, ako to pôjde, nebude to hnané ani vedené vôľou ľudí – Bohovia majú svoje usporiadania. (Potlesk)

 

Otázka: Vážený Majster hovoril o umení a hudbe, takže majú výstavy obrazov Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť a Novoročné Gala ďalekosiahlu dôležiosť?

Učiteľ: Bez ohľadu na to, aké talenty majú učeníci Dafa a bez ohľadu na to, akého aspektu kultúry sa týkajú v ľudskej spoločnosti, sú to talenty, ktoré majú ľudia. Prinajmenšom teraz by sa to takto malo chápať. Keď potvrdzujú Fa, učeníci Dafa používajú svoje jedinečné silné stránky. Sú to veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť a dá sa povedať, že svoj talent čo najviac využívajú na to, aby robili to, čo učeníci Dafa majú robiť, preto je to výborná vec. V skutočnosti, nie je to takto s každým? Tí z vás, ktorí sú dobrí v počítačoch, prerážajú cez internetovú blokádu a objasňujú pravdu online, a samozrejme sú aj takí, ktorí majú iné talenty. Všetko je to rovnaké. Tí, ktorí naozaj nemajú zvláštne talenty rozdávajú letáčiky na uliciach a mocná cnosť je rovnaká. Nikto si nebude myslieť, že nedosiahneš vysokú úroveň v kultivácii len preto, že práca, ktorú robíš, nepatrí k pokročilým technológiám ľudskej spoločnosti. To je nemožné. (Potlesk)

 

Otázka: Naše médiá zdôraznili dávne proroctvá, ktoré povedali, že ČKS umrie v roku kohúta a podobné veci. Ale všetko sa počas nápravy Fa mení. Ak sa to, čo sa stane, nezhoduje s proroctvami, poškodí to povesť našich médií?

Učiteľ: Čo sa týka poškodenia povesti našich médií, nuž, nie je k tomu veľmi čo povedať. Chcem povedať, že médiá sú len médiá, tie veci nie sú nejakými Najvyššími pravdami a učeníci Dafa by sa k nim nemali stať príliš pripútaní. Niektorí ľudia sú stále pripútaní k tomu, čo povedali proroctvá a prečo sa to tak nestalo. Začali ich brať ako Fa. Nezabudnite, že od začiatku nápravy Fa musí byť všetko určené tým, čo potrebuje budúcnosť, vrátane procesu, ktorým prechádza samotná náprava Fa. Proroctvá sa môžu použiť len ak sú nápomocné ku spáse vnímajúcich bytostí. Sú tiež ľudia, ktorí hovoria: „Zdalo sa, že niečo, čo povedal Majster, znamená to a to, ale prečo sa to nestalo, keď prišiel ten čas?“ V skutočnosti sú to všetko len domnienky. Nie je pripútanosť k času pripútanosťou? Iba ak sa kultivujete bez opomenutí alebo medzier, je to najlepšia kultivácia. Učeníci Dafa majú otvorene a s istotou robiť to, čo učeníci Dafa majú robiť. Keď to dokážete spraviť a v myšlienkach nie ste závislí na iných ľuďoch alebo veciach, zlo sa neodváži využívať vaše medzery a zlé veci utečú, len čo vás zbadajú, pretože nemáte opomenutia, ktoré by mohli využiť. Keď zlo môže prenasledovať študentov, nie je to preto, že dokáže využívať medzery študentov, ktoré vznikli z ich pripútaností? Nie je to hlavným dôvodom, prečo môže prenasledovať ľudí? To zahŕňa nejakých študentov, ktorí cítia fyzické nepohodlie až do bodu, že majú na pohľad vážnu chorobu alebo v nejakých prípadoch dokonca predčasne odídu. Pracujú tu faktory usporiadané starými silami, ale je tu tiež element samotných študentov, ktorí nekonajú tak spravodlivo. Ak konáš skutočne spravodlivým spôsobom, nič sa voči tebe neodváži zdvihnúť ani prst. (Potlesk) Ľahko sa to povie, ale pre kultivujúcich je to pri kultivácii veľmi ťažké spraviť, a Majster to vidí. Ale chcem povedať jednu vec: Nech sa deje čokoľvek, maj spravodlivé myšlienky a konaj spravodlivo a nebude taká skúška, ktorou nedokážeš prejsť. Aj keď sa veci stanú veľmi vážnymi a nevieš, v čom je problém, nemôžeš byť bez spravodlivých myšlienok. Tvoja základná viera v Dafa nesmie zakolísať bez ohľadu na okolnosti, pretože ak tvoja viera zostane pevná, dokonca aj keď niečo nedokážeš úplne pochopiť alebo si niečo nespravil dobre a neprešiel si veľkou skúškou, alebo aj keď si stratil ľudské telo a odišiel si z tohto sveta, aj tak dosiahneš Dovŕšenie. (Potlesk) Je to preto, že Majster neuznáva toto prenasledovanie a tú vec ti spôsobilo prenasledovanie. Preto to určite majte na zreteli. Ak v tej chvíli náhle prejdeš na druhú stranu a v tom momente sa pokazíš, všetko tvoje by sa mohlo skončiť. Vaše spravodlivé myšlienky musia byť dostatočne silné a dokonca aj keď ste tou skúškou neprešli dobre, nemôžete zaváhať v najzákladnejšej veci. Učeníci Dafa, dovoľte, aby som vám povedal princíp: Ak bežný človek môže robiť veci učeníkov Dafa počas tohto času, keď sú učeníci Dafa prenasledovaní, tento človek sa určite stane nebeskou bytosťou, hoci je bežným človekom, ktorý sa nekultivoval. (Potlesk) Spravili ste toľko, a keď je to záležitosť neprekonania jednej či dvoch skúšok alebo ťažkých situácií usporiadaných starými silami – ak ide iba o to – je to len záležitosť úrovne vášho Dovŕšenia a nie toho, či vôbec dosiahnete Dovŕšenie. (Potlesk)

 

Otázka: Je Lej Feng[2] produktom kultúry zlej strany? Môže zostať v Čuan Falune?

Učiteľ: Tá zlá strana sa pripútala na čínsky národ, na telá čínskych ľudí a na ich kultúru. Používa čínskych ľudí a čínsku kultúru, aby poškodzovala čínskych ľudí a ich kultúru. Lej Feng má v skutočnosti pomocnú dušu, ktorá je Pratjékabudhom (samo-osvieteným). Samozrejme, toto je situácia božských bytostí v starom vesmíre. Čo sa týka toho, ako bude umiestnený v budúcnosti, to je niečo, čo patrí budúcnosti. V budúcnosti sa ukáže, ako hlboko späť ide jeho vzťah a aké má priame vzťahy s tou zlou stranou.

 

Otázka: Môžeme čítať nahlas Čuan Falun a vysielať to v rádiu? Pätnásť minút týždenne?

Učiteľ: Nie je to tak, že ho nemôžete vysielať v rádiu, ale zdá sa, že na to ešte nedozrel čas. Pri vysielaní sa treba zamerať na to, čo dnešní poslucháči radi pozerajú alebo počúvajú a to, čo ste navrhovali, je realizovateľné len ak ľudia všeobecne pochopili Dafa. V súčasnosti budete mať viac poslucháčov, len ak budú vaše programy vyhovovať chuti poslucháčov. A iba keď sa to stane, budete schopní dosiahnuť efekt objasňovania pravdy a záchrany vnímajúcich bytostí. Ak obsah týkajúci sa Dafa zaberá príliš veľa času, bežným ľuďom, ktorí nepraktizujú kultiváciu, sa nebude zdať zaujímavý. Vnútorný význam Dafa sa nemá len tak ukázať bežným ľuďom, takže jeho vysielanie nebude účinné. Nemalo by sa zachraňovanie ľudí robiť s múdrosťou? Keď ľudia budú mať istú úroveň pochopenia Dafa, bude prijateľné to spraviť. V tejto fáze sa zdá, že čas ešte nie je vhodný.

 

Otázka: Začala náprava Fa pred veľmi dávnym časom?

Učiteľ: Začala sa dva roky predtým, ako som začal vyučovať Fa. Ale niektorí študenti videli, že začala vo vzdialenej minulosti, pred desiatkami tisíc rokov, desiatkami miliónov rokov alebo dokonca ešte predtým. Môže to tak byť ? Áno. Je to preto, že čas tu sa líši od času tam. Tu, ak som s niečím začal pred sekundou, tam už prešiel veľmi dlhý čas, možno desaťtisíc rokov. Doteraz sme videli prejsť šestnásť rokov. V niektorých dimenziách prešli milióny rokov. To je tá idea. Je tu tento časový rozdiel.

 

Otázka: Momentálne si niektorí študenti veľmi uvedomujú farby. Majster, pohovorte prosím trochu o červenej a čiernej farbe.

Učiteľ: Vo vesmíre temnota spravidla naznačuje negatívne bytosti a dimenzie; najmä v dimenziách nízkej úrovne temný vzhľad všeobecne značí negatívnu bytosť. Samozrejme, nie v každom prípade je to takto. Napríklad niektorí Tao si obliekajú čierne šaty. V skutočnosti však negatívne bytosti skutočne majú radi temnotu a tiež majú radi nezrovnalosti. Avšak čo sa týka tých negatívnych bytostí, bez ohľadu na to, z ktorej dimenzie sú, alebo či sú to démoni, alebo aké bytosti to sú, ak sa nezapletú do poškodzovania Dafa a neovplyvňujú záležitosť nápravy Fa, nie sú to bytosti, ktoré majú byť odstránené počas nápravy Fa.

Je nevyhnutné, aby vo vesmíre existovali negatívne bytosti. Ak by všetko vo vesmíre bolo pozitívne a každá ríša by bola pozitívna, pozitívnosť by prestala existovať. Samozrejme, tam kde sú Budhovia, určite nie sú bytosti také špinavé a zlé ako tie na zemi. V ich ríšach sa prejavujú pozitívne aj negatívne bytosti, ale ríše tých negatívnych bytostí sú tiež na tých istých úrovniach. Na nižších úrovniach vyzerajú tie nedobré bytosti ešte horšie a ani dobré bytosti už nie sú také dobré ako tie na vyšších úrovniach. Toto je spôsobené rozdielmi v úrovniach. Ak by neexistovali negatívne bytosti vo vesmíre, rozmýšľajte o tom, všetci, ak by celý vesmír bol pozitívny, čo by potom znamenala pozitívnosť? Nikto by nerozumel tomu, čo znamená byť pozitívny, pretože by sa to nedalo s ničím porovnať. Ak by všetko bolo dobré, kde by ste našli to zlé? Pretože majú zlé veci, ktoré môžu porovnať s dobrými, ľudia môžu pochopiť, čo je dobré a čo zlé. Kvôli zlobe démonov ľudia spoznali, čo je dobrota Budhov. Práve ako som predtým povedal, ťažkosti môžu u bytostí spôsobiť tento stav mysle: iba po vynaložení veľkej námahy ľudia pochopia bolesť potrebnú na dosiahnutie niečoho a následne budú radi, že to majú. Počas toho procesu bude prejavená vitalita a nádhera vnímajúcich bytostí vo vesmíre. V skutočnosti je to takto.

Okrem toho, ako všetci viete, zlá strana v tomto ľudskom svete uctieva červenú farbu a spravila z nej symbol skazenej strany. Na nebesiach je jej pôvodnou podobou červený, zlý drak. Preto tu na zemi hneď od začiatku začala ustanovovať červené režimy, červené revolúcie, Červenú armádu, červených revolucionárov v Kultúrnej revolúcii, Červené gardy, červené pásky na rukávoch, červené odznaky na golieroch, červené zástavy, päť červených hviezd, veľké červené lampáše, obrovské červené stĺpy, červené steny – v každom prípade, všetko je červené. Zlá strana to nazýva „nový ohnivočervený svet“. Pre ľudské bytosti je to však skutočne strašidelné – svet naplnený červenou farbou. V dnešnom čase, keď sa zlá strana ide úplne zrútiť, pozrite sa, čo dáva na javisko pri predstaveniach tá zlá strana: červené opony, červené osvetlenie, červené kostýmy, červené scény – ach jaj, celé javisko je červené. Ak tam nie sú veľké červené lampáše, potom celé javisko vypĺňajú červené zástavy. Všeobecne to nazývam „červená zlej strany“. Svetločervená, z estetického hľadiska alebo z pohľadu toho, čo väčšinou v spoločnosti znamená, by mala byť používaná len ako doplnok a rozšírenie, nie ako základná farba. Nemôžete používať veľké kusy červenej ako základnú farbu, pretože ak to spravíte, ostatné farby nemôžu vyniknúť. Preto by červená farba mala byť používaná len ako doplnok a rozšírenie. Prečo potom tá zlá strana idolizuje červenú? V skutočnosti je to odraz jej uctievania krvi a jej potreby uspokojiť svoju túžbu po krvi. Kultúra zlej strany otvorene pripúšťa, že tá červená zástava bola zafarbená krvou. Zlá strana si želá, aby boli ulice zaplavené krvou ľudí. Mnoho ľudí je skutočne znechutených tým, ako sa používa červená. Niektorí študenti sediaci v publiku majú červený odev, ale samozrejme, nie je tam element zlej strany, pretože ste učeníci Dafa. To, že sa „červená zlej strany“ používa v súčasnosti ešte zúrivejšie, má svoj dôvod. V súčasnosti sa priam hystericky používa vo filmoch a na javisku. Ak ste si to nevšimli, pozrite sa bližšie na jej programy. Robia to preto, že zostáva len niekoľko zlých duchov a bytostí a zlo sa čoskoro zrúti, takže sa pokúša naplniť svoje rady a dodať si odvahy červenou farbou.

 

Otázka: Niektoré z mojich základných pripútaností sa mi zdajú byť veľmi nepoddajné a ovplyvnili moje zlepšovanie a zachraňovanie vnímajúcich bytostí. V srdci prosím Majstra, aby tieto nepoddajné časti mojej bytosti odstránil a vytvoril ich nanovo.

Učiteľ: Majster sa v skutočnosti o všetko stará. Ak im neodporujete alebo neriešite veci so spravodlivými myšlienkami, ale namiesto toho často necháte pripútanosti, aby viedli vaše správanie, potom to nie je kultivácia. Ako by mohlo byť správne žiadať Majstra, aby spravil všetko! Ak by som ťa mal vytvoriť nanovo, naozaj by si bol vytvorený nanovo, a nebol by si to celkom ty. Preto sa musíte kultivovať sami. Princípy Fa sú tu všetky predložené. Prečo je to tak, že iní to môžu dosiahnuť a ty nie? Študuj viacej Fa a pozri sa na nejaké články na ClearWisdom-e, ktoré publikujú študenti, aby si navzájom vymieňali skúsenosti. Sú skutočne vynikajúce a sú naozaj veľmi zrelé. Niektoré články boli napísané veľmi dobre. Porovnaj sa s nimi a uvidíš, kde máš nedostatky. Musíš kráčať po svojej vlastnej ceste. Inak, keď vystúpiš do neba, druhí by sa ťa pýtali: „Ako si sa sem hore dostal? Ktorá časť je výsledkom tvojho vlastného osvietenia? Nedokázal si prekonať ani taký veľký problém a iba keď ho tvoj Majster odstránil, dostal si sa cez to. Nemôžeš povedať, že si sa kultivoval. Nevykultivoval si sa sem hore. Nie je to tak?“ Necítil by si sa tam hore dobre a šiel by si nadol. (Majster sa smeje) Myslíš si, že by si sa mohol kultivovať opäť, keď si sa vrátil dole? Nepremeškaj túto predurčenú príležitosť. Čo je na tom také ťažké? Rozmýšľaj o tom a uvidíš, že si dostatočne neceníš svoju predurčenú príležitosť kultivovať sa, neceníš si dostatočne Fa a neceníš si dostatočne svoj život. Keď opravdivo pochopíš tieto veci, budeš sa činiť dobre.

 

Otázka: Učeníci mimo Číny získali Fa v zahraničí, pretože majú svoju vlastnú zvláštnu misiu. Teraz všetci učeníci Dafa robia mediálnu prácu, je pravda, že k mediálnej práci by sa malo pridať viac učeníkov? Podľa môjho pochopenia by všetci zahraniční učeníci mali robiť mediálnu prácu.

Učiteľ: Kto vám to povedal? (Obecenstvo sa smeje) To, o čom som hovoril, je ako majú všetci učeníci Dafa potvrdzovať Fa na základe svojich vlastných silných stránok. Ohľadom robenia mediálnej práce, ak dokážeš písať, vieš ako fungujú médiá, alebo dokážeš predávať inzeráty alebo môžeš robiť inú doplnkovú prácu pre mediálny výstup, to potom znamená, že máš naozaj schopnosti robiť mediálnu prácu a môžeš sa do toho rovno pustiť. Nevyužíva každý svoje vlastné schopnosti a nehľadá si správne miesto na potvrdzovanie Fa? Nerobíte všetci rovnakú vec. Práve som o tom hovoril, nie? Nepovedal som, že Veľká Cesta nemá formu a každý aktívne potvrdzuje Fa v rámci svojej vlastnej spoločenskej vrstvy a povolania, použitím svojich jedinečných silných stránok?

 

Otázka: Keď študujeme Fa s malými učeníkmi, je v poriadku preskakovať znaky, ktoré nepoznajú?

Učiteľ: Môžu sa spýtať na znaky, ktoré nepoznajú, a navzájom si pomáhať. Ak žiadne z detí nepozná ten znak, potom nie je problém ho preskočiť – môžu sa na to neskôr spýtať dospelých, to je tiež proces. Keď narazia na znak, ktorý nepoznajú, ak potom prestanú v ten deň študovať a budú čakať, kým sa naň môžu spýtať a zistiť, čo ten znak znamená, to nepôjde.

 

Otázka: Existoval zlý duch zlej strany na predchádzajúcej zemi?

Učiteľ: Nie, je to len novodobý produkt tejto zeme. Staré sily majú pocit, že to bol dosť veľký výkon, udržať zlú stranu viac ako sto rokov od jej vytvorenia. Je to preto, že je proti vesmíru a bytosti v celom vesmíre sú jej nepriateľmi a chcú ju odstrániť. Niektorí ľudia si myslia, že USA a západná spoločnosť chcú poraziť zlú stranu. To nie sú ľudské bytosti, čo chcú poraziť zlú stranu: sú to vesmírne sily, ktoré sa prejavujú v tejto ľudskej dimenzii. Ľudské bytosti samotné sú však tiež proti veciam ako násilná revolúcia a triedny boj, ktoré zastáva zlá strana.

 

Otázka: Ako vyzerajú iné dimenzie bežných ľudí, ktorí sa nekultivujú?

Učiteľ: Prečo sa zaujímaš o stav bežného človeka, ktorý sa nekultivuje? Je ťažké povedať, či vôbec majú iné dimenzie. Mnoho ľudí si ich zničilo, keď robili zlé veci. Niektorí ich majú, niektorí už nie.

 

Otázka: Som taiwanský učeník Dafa, ktorý žije v Severnej Amerike. Taiwanskí učeníci Dafa pozdravujú cteného Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Môžu študenti, ktorí sedávajú pred konzulátom v San Franciscu, rozdávať Deväť Komentárov ľuďom, Číňanom aj iným, ktorí navštevujú konzulát?

Učiteľ: Samozrejme, že môžu. Keď hovoríme o Deviatich Komentároch, chcel by som k tomu niečo dodať. Keď vyšlo Deväť Komentárov, niektorí ľudia povedali, že sa politizujeme a niektorí študenti, v ktorých mysliach účinkoval strach, zdieľalo rovnaký názor. Ale čoho sa máte báť? Ak by Deväť Komentárov nebolo niečo, čo vás požiadal robiť Majster, mohli by to učeníci Dafa robiť?

Poznáte cieľ šírenia Deviatich Komentárov, nie? Odo dňa, čo začalo prenasledovanie, učeníci Dafa po celom svete, vrátane tých v Číne, neustále písali ústrednej vláde tej zlej strany. Každý zo siedmich členov stáleho výboru politického byra, vrátane tej hlavy démonov, spaľoval denne obrovský počet listov. Tá hlava zla spálila denne za kôš listov. Objasňovali sme tomu pravdu a žiadali sme, aby to ukončilo prenasledovanie, avšak stále to trvalo na tom, že v prenasledovaní bude pokračovať. Nakoniec to napriek tomu 20. júla 1999 spustilo prenasledovanie. Aj keď to bolo tak, stále som tomu dával príležitosti. Objasňovali sme tomu opäť pravdu a kým sme boli prenasledovaní, dali sme tomu ďalší rok. Listy sa týkali dopadu, ktorý bude mať prenasledovanie na samotnú hlavu zla, na národ, a dokonca na zlú stranu. Veci boli vysvetlené veľmi jasne, ale ono to stále pokračovalo v prenasledovaní. Inými slovami, prenasledovanie neskončilo ani po jednom roku presvedčovania. Stále to pokračovalo v prenasledovaní. Potom učeníci Dafa povedali svetu, že to bola tá hlava démonov, ktorá svojvoľne, tvrdošijne používala moc zlej strany na prenasledovanie študentov Falun Gongu. Ten šašo si skutočne myslel, že je cisár. Jeho závisť, prekrútená myseľ a iracionálny hnev viedol k tomuto prenasledovaniu. Potom sme to odhalili pred ľuďmi na celom svete a dali sme celému svetu vedieť o šašovi, ktorý stratil rozum. Keď prenasledovanie stále pokračovalo, obžalovali sme to na celom svete. Hoci je to také zlé, v skutočnosti je to veľmi zbabelé. Keď to videlo nešťastia, ktoré sa diali priamo pred ním, vystrašilo sa na smrť. Ale zlý duch skazenej strany a zlí, chaotickí duchovia a bytosti ovládali tohto pajáca, ktorý bol v situácii, kde nebolo možné taktne ustúpiť. Aby pokračovali v prenasledovaní študentov Falun Gongu, využili jeho zlé myšlienky. A prenasledovanie sa stále neskončilo. Učeníci Dafa to potom ďalej odhalili a zažalovali to po celom svete v širokej miere. Potom už nemohol ukázať svoju tvár. Žiaden iný vodca krajiny niekde vo svete nebol takto potupený. V histórii Číny nikdy nebol cisár, ktorého zlé skutky boli počas jeho vlády odhalené ľuďom takto dôkladne. Konanie pochádzajúce z tej prekrútenej mysle sa skutočne hnusí ľuďom vo svete. Bez ohľadu na to, aký zlý mohol byť prvý cisár Čchin, ľudia o ňom hovorili a súdili ho až keď umrel. Žiaden cisár nebol tak úplne odhalený ešte kým bol pri moci – odhalený, to jest, do bodu hnusu a odpornosti. Vodcovia v mnohých krajinách o tom hovoria, myslia si, že je duševne chorý a iracionálny, šašo bez zdravého rozumu.

Kultivujúci sú na ceste k božstvu. Nevidia žiadne ľudské bytosti ako svojich nepriateľov a čo najlepšie sa snažia zachrániť všetky vnímajúce bytosti. Dokonca aj keď sa nejaký človek tak skazil, že už nemôže byť zachránený, aj tak mu nedovolíme, aby pokračoval v prenasledovaní. Ako všetci viete, bol odstavený od moci počas periodickej zmeny vládnych úradníkov. Pravdou je, že sa stal príliš bláznivým a neovládateľným a staré sily ho prinútili zostúpiť. Staré sily vedia, že sa obával, že bude bratý na zodpovednosť za zlé veci, ktoré robil, a preto umiestnil svojich vlastných ľudí na vysoké miesta zlej strany. Staré sily si mysleli, že takto dokážu udržať rovnováhu moci. Navyše, takéto usporiadanie by dovoľovalo, aby zlé faktory zlej strany vyšli na povrch. Tieto dve veci sa nakoniec navzájom využívali po celý čas. Z toho vyplýva, že učeníci Dafa majú odhaliť zlú stranu, pomôcť všetkým pozrieť sa, prečo zlá strana chcela prenasledovať Falun Gong, čo je zlá strana zač a čo je Falun Gong. Celý čas učeníci Dafa vysvetľovali, čo je Falun Gong a teraz tiež vysvetlíte, čo je zač tá zlá strana.

Dôvodom, prečo to učeníci Dafa robia, nie je zvrhnúť tú zlú stranu a ešte menej je to plán na získanie moci. Učeníci Dafa to odhaľujú, aby pomohli ľuďom vidieť jasne jej opravdivú povahu, aby s ňou už nespolupracovali pri prenasledovaní Falun Gongu. (Potlesk) To je náš cieľ. Budhov Zákon je však vážnou vecou; hneď ako sa spraví rozhodnutie, keď sa s tým začne, má sa to dokončiť. Takže som vedel, že keď vyjde Deväť Komentárov, hneď ako sa ukáže opravdivý obraz ľuďom vo svete a čínskym ľuďom, zlá ČKS sa iste rozpadne. Nakoniec, funguje tu moc Budhovho Zákona. Samozrejme, povedal som predtým a nežartoval som: Ak by nefungovalo Deväť Komentárov, máme iné prostriedky. (Potlesk) Neuchýlime sa k násiliu a použijeme každý mierový prostriedok na ukončenie tohto prenasledovania. Hovorí sa, že „Budhov Zákon je bezhraničný.“ Ak tomu neveríte, počkajte a uvidíte. (Potlesk)

Samozrejme, Deväť Komentárov bude viac ako postačovať. (Učiteľ sa usmieva) Keďže Bohovia sa v momente ako začala prenasledovať Falun Gong rozhodli zničiť tú zlú stranu. Takže otázka, či každý jeden Číňan verí v zlú stranu alebo nie, sa stala niečím, čo určí, či bude v budúcnosti odstránený alebo nie. Toto je úloha, ktorú hrá Deväť Komentárov pri objasňovaní pravdy. Bohovia to videli, a preto všetky vyššie bytosti, pozitívni aj negatívni Bohovia, bez ohľadu na ich pôvod a cieľ, všetci používajú bežných ľudí, aby šírili v Číne Deväť Komentárov. Nielen učeníci Dafa dovážajú do Číny Deväť Komentárov; bežní ľudia tiež vo veľkých množstvách dovážali Deväť Komentárov a tlačili Deväť Komentárov v tlačiarňach. Všetci Bohovia robia tieto veci. Znamená to, že učeníci Dafa nie sú jediní, ktorí hrajú túto úlohu pri záchrane bytostí. Dokonca bežní ľudia to robia, mnoho bežných ľudí. Zlá strana prenasledovala čínskych ľudí toľko rokov. Počas rokov, čo bola v čínskej spoločnosti, od času svojho založenia vo svojich mnohých politických bojoch ublížila viac ako dvom tretinám čínskych ľudí a mnohí neznášajú tú zlú stranu. Pre niektorých v Číne je to skutočne planúca nenávisť. Tí ľudia to robia. Bohovia používajú každú príležitosť na šírenie Deviatich Komentárov. Uvidíte, čoskoro to pre zlú stranu skončí. (Potlesk) Tieto veci sa dejú, pretože či ľudia zostanú alebo pôjdu sa vzťahuje na to, či bytosti vo vyšších úrovniach môžu zostať a sú to obrovské skupiny bytostí. Navyše, má to spojenie s takmer všetkými vesmírnymi bytosťami, priame alebo nepriame.

Niektorí ľudia sa pýtali: „Musia ľudia z iných krajín vyhlásiť svoje vystúpenie zo strany?“ Pri ľuďoch z iných krajín na tom príliš nezáleží. Zlá strana vo východnej Európe sa rozpadla, pretože ľudia boli proti nej. Ľudia tam už spravili, čo mali spraviť. Čínski ľudia ešte nie. Čínski ľudia musia to vyhlásenie spraviť. Musíte akýmikoľvek prostriedkami verejne vyhlásiť, že vystupujete z tej zlej strany. Je to preto, že čínski ľudia, začínajúc ako mladí Pionieri na základnej škole, neskôr ako členovia Zväzu mládeže a potom členovia strany, robili ste prísahy pred jej krvavou vlajkou. Prísahy, ktoré ste spravili, nie sú jednoduchou záležitosťou. Bohovia ich považujú za krvavé prísahy. Preto čínski ľudia musia jasne vyjadriť svoje vystúpenie; inak sa to neráta. Môžete povedať, že ste vo svojej mysli už vystúpili pred dlhým časom a neplatíte strane členské príspevky. Nie, to sa neráta. Keď ste spravili krvavú prísahu k nebesiam pred jej krvavou vlajkou, čin, ktorého svedkami bol bezpočet Bohov na nebesiach, povedali ste, že venujete celý svoj život a svoju bytosť tej zlej strane. Keď ste povedali tieto slová a spravili ste taký vážny krvavý sľub, teraz sa o to chcete postarať tak jednoducho a povrchne? To je neprijateľné. Takže ak sa chcú čínski ľudia dostať do ďalšej fázy, musia verejne vyhlásiť svoje vystúpenie zo strany. Musia spraviť ten čin a vyhlásiť to, nie je prijateľné len zaujať postoj bez činu.

 

Otázka: My, vietnamskí študenti, práve prekladáme Čuan Falun. Stále sa nám zdá, že náš preklad nie je presný a toto trvá už viac ako dva roky. Majster, poraďte nám prosím.

Učiteľ: Čo sa týka prekladu Čuan Faluna, porozprávajte sa so študentami, ktorí to spravili v iných jazykoch a možno pochopíte, že preložiť ho úplne presne nie je možné. Samozrejme, ak by ste použili pôvodnú, klasickú vietnamčinu, takmer by ste ho nemuseli prekladať, pretože v jednom čase boli čínske znaky používané v takmer všetkých častiach Ázie. Ale neskôr, keď Francúzi vytvorili pre Vietnamcov tie znaky, odstrihlo to dnešné vietnamské uvažovanie od starobylej kultúry. Súčasní Vietnamci sú naozaj ovplyvnení, čo sa týka ich spôsobu uvažovania. V súčasnom vietnamskom jazyku nie je takmer žiaden vnútorný význam a preto je také zložité presne ho preložiť. Takže by ste mali prevziať prístup prekladateľov použitý pri angličtine a pri iných jazykoch. Čo najviac sa snažte jasne vyjadriť povrchový význam a to bude stačiť. Nie je potrebné prekladať princípy Fa na vyšších úrovniach. Fa prejaví vnútorné významy na vyšších úrovniach a toto je prejav vnútorných významov Fa na rôznych úrovniach.

 

Otázka: Ako by sme sa mali pozerať na otázku investovania a špekulovania? Stretávam sa s týmto problémom v práci.

Učiteľ: Keď hovoríte, že to robíte ako povolanie v ľudskej spoločnosti, nedá sa to nazvať časťou kultivácie. Hoci ste učeníkom Dafa, vaša práca v spoločnosti nie je kultiváciou, ale vaša kultivácia sa odrazí vo vašej práci v spoločnosti. Majú takýto vzťah. Nech je vaše povolanie v bežnej spoločnosti akékoľvek, musíte ho robiť podľa pravidiel a foriem ľudskej spoločnosti. Takto to funguje. Čo sa týka rozlišovania medzi špekuláciou a investíciou, je to záležitosť stavu spoločnosti. Naši študenti by sa čo najviac mali snažiť správať sa dobre. Ak sa vám zdá, že je tam šanca na obchod, príležitosť, potom sa do toho pustite a spravte to. Príležitosť na investíciu sa nemusí nevyhnutne rovnať špekulácii; nespadá nevyhnutne do kategórie špekulácií. Je to preto, že ako sa v spoločnosti rozvinul svet obchodu, všetky sektory sa zdajú byť nasýtené, najmä v poslednom čase. Takže pre oneskorencov je ťažké ustanoviť si miesto a keď niekto nájde príležitosť, je to nádej na podnikanie. Veci teda budú fungovať dobre, ak máte jasné pochopenie týchto záležitostí. Samotná práca nie je kultiváciou.

 

Otázka: Nedokážem udržiavať krok s pokrokom nápravy Fa a z troch vecí som sa nečinil dobre pri objasňovaní pravdy. Naozaj som tým znepokojený. Pracujem však usilovne na študovaní Fa a na učení sa Fa naspamäť. Budem schopný spraviť rýchly prielom? V mene učeníkov Dafa z Pekingu, oblasť Feng-tchaj, pozdravujem nášho Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! Ak si sa nečinil dobre, pokús sa postupne zlepšovať. Je dobré, že vieš, že sa na to musíš zamerať. Nemá zmysel, aby si bol znepokojený a je to pripútanosť. Nebuď znepokojený a jednoducho rob to, čo majú učeníci Dafa robiť. Pozri sa na to, ako to robia iní a nasleduj ich. Postupne si prerazíš svoju vlastnú cestu a postupne to dokážeš robiť svojím vlastným spôsobom.

 

Otázka: Peruánski a španielsky hovoriaci študenti pozdravujú cteného Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk) Teraz sa počet študentov v Južnej Amerike postupne zvyšuje a dozrieva viac dlhoročných študentov. Toto je výborný vývoj. Učeníci Dafa sa v niektorých oblastiach stali takmer jedinou nádejou pre ľudstvo. Hoci na povrchu spoločnosť stále funguje a zdá sa, že rôzne priemyselné a profesionálne sektory si prakticky nevšimli učeníkov Dafa, nie je to tak. Nebeské bytosti a všetky vnímajúce bytosti vo vesmíre sa pozerajú. Pozície, na ktorých sú učeníci Dafa a úlohy, ktoré hrajú, všetko to je previazané s prežitím ľudstva.

 

Otázka: Ako môžu naše médiá dobre zvládnuť veci pri odhaľovaní zla ČKS, aby nás bežní ľudia naďalej dokázali prijímať a podporovať?

Učiteľ: Mal by si si pamätať, že tvoje spravodlivé myšlienky môžu zmeniť bežných ľudí a že by si nimi nemal byť ovládaný. Ak bežní ľudia povedia niečo alebo do teba zasahujú, neber si to k srdcu a rob jednoducho to, čo musíš robiť. Zdroje ľudských myšlienok sú veľmi zložité a v mnohých prípadoch to hovoria predstavy ľudí, nie ich opravdivé myšlienky alebo ich opravdivé bytosti. Takže veci, ktoré hovoria, sú často zdanlivé a nie sú tým, čo majú na mysli. Zabudnú na to, čo povedali, len čo to povedia. Neberú vážne dokonca ani svoje vlastné poznámky, takže prečo by si ich mal brať vážne ty? Netráp sa tým, čo povedia, ale každé slovo, čo povieš ty, je pre nich ako hromová rana.

 

Otázka: Veľmi malý počet dlhoročných študentov už nejaký čas robí prácu Dafa bez študovania Fa a bez robenia cvičení. Ak to takto dlhodobo pokračuje, kultivujú sa?

Učiteľ: Tento problém naozaj existuje. Mnoho učeníkov Dafa vzalo na seba niekoľko Dafa projektov a veci na potvrdzovanie Fa musia byť spravené, takže nemajú čas na študovanie Fa alebo majú menej času na študovanie Fa a robenie cvičení. Naozaj v tom nemôžu dlhodobo pokračovať. Je to preto, že všetci vieme, že najmä ohľadom študentov v Číne, či študent môže za tých okolností kráčať po ceste spravodlivo a dobre, je úplne podmienené dobrým študovaním Fa. Ak neštuduješ Fa, tvoje spravodlivé myšlienky nebudú silné; ak neštuduješ Fa, zmeny na povrchu budú pre teba pomalé a tvoja úloha v zadržiavaní zla v spoločnosti bude slabá.

 

Otázka: Aká je teraz situácia starých síl? Existujú len kvôli kultivácii učeníkov a aby sa vnímajúce bytosti správne umiestnili?

Učiteľ: Povedať to jednoducho, existujú len kvôli svojej vlastnej existencii. Všetko čo robia je kvôli ich vlastnej existencii. Ak by uspeli v manipulácii s učeníkmi Dafa, tento vesmír by skončil a nič by sa nezmenilo a zostal by ako predtým. Taká je situácia. Ale nemá to tak byť. Budúcnosť neuznáva nič zo starých síl a zmena je nevyhnutná. Celkový systém starých síl už bol zničený, pretože náprava Fa ho zničila na najvyššom mieste. Je to len tak, že veci, ktoré staré sily zanechali v tomto svete v minulosti, stále majú povrchový účinok; veci, ktoré neboli zničené, stále fungujú. Čo sa týka toho, čo sa stane vnímajúcim bytostiam, najmä ľudským bytostiam, starým silám na tom vôbec nezáleží.

 

Otázka: Bytosti a ľudia, ktorí sa ešte neprebudili, budú odstránení. Budú mať v budúcnosti príležitosti na spásu?

Učiteľ: Bytosti, ktoré sa ešte neprebudili, stále ešte majú čas, aby sa prebudili teraz, nie? Čo sa týka budúcnosti, nič sme ešte neurčili. Učeníci Dafa jednoducho majú robiť veci učeníkov Dafa. Ak sú odstránené bytosti, ktoré skutočne nemôžu byť zachránené, nuž, nie je to niečo, k čomu by ste mali byť pripútaní a je to to, čo vyžaduje náprava Fa. Keď príde obrovská sila nápravy Fa, nebude brať ohľad na toto alebo na tamto. Bude to ako pri zametaní a skončí to v okamihu.

 

Otázka: Je to takmer rok, čo sa šíri Deväť Komentárov a počet ľudí vystupujúcich zo strany sa ustálil na približne 20 000 za deň. Ak sa zrúti skazená komunistická strana, znamená to, že prišiel čas Fa napravujúceho ľudský svet?

Učiteľ: Čo sa pýtaš sú v skutočnosti dve otázky. Hovoríš, že počet ľudí vystupujúcich zo strany je stále 20 000 a uvažuješ, či to môže dosiahnuť až 100 000 alebo 10 miliónov za deň. O tejto otázke som už hovoril.

Ak sa skazená strana zrúti, pýtaš sa, či je to čas, keď Fa napraví ľudský svet? Momentálne je to stále neznáme. Ak skazená strana padne predtým, ako začne náprava Fa ľudského sveta, bude to skutočne viesť k obdobiu súčasnej spoločnosti bez skazenej strany. A najmä ohľadom Číny to prinesie nejaké problémy špecifické pre spoločnosť bez skazenej strany. Keď príde náprava Fa ľudského sveta, uvidíme spôsob života v ďalšej fáze ľudstva. Nemali by ste teraz uvažovať o žiadnej z týchto vecí, ani to nie je niečo, čím by sa ľudia mali znepokojovať. Bude to úplne odlišný stav ľudskej spoločnosti. Poviem to z iného pohľadu: pre učeníkov Dafa je zachraňovanie všetkých bytostí čin súcitu a pokúšate sa zachrániť toľko vnímajúcich bytostí, koľko sa dá. Ak by ste dokázali zachrániť polovicu ľudských bytostí, Majster by sa z vás skutočne tešil!

 

Otázka: Majster, mám otázku. V oblasti zálivu je niekoľko bežných ľudí, ktorí aktívne poškodzujú Dafa a sú nepriateľskí k Dafa, čo dosť negatívne ovplyvnilo iných bežných ľudí. Je to preto, že naši miestni učeníci Dafa sa nečinili dobre. Ako sa môžeme činiť lepšie?

Učiteľ: Keď sú spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa trochu silnejšie, učeníci Dafa všetko zmenia a zlo bude odstránené. Za čo sa potom budú počítať zlí ľudia? Nerobia tie veci tí niekoľkí zlí ľudia pod vedením zla? Keď je to zlo odstránené a ty stojíš pred tým človekom, odváži sa povedať ti jediné negatívne slovo o Dafa? Zoči-voči Bohovi sa to neodváži. (Potlesk)

 

Otázka: Majster, vysvetlite prosím spojenie medzi úrovňami a dimenziami.

Učiteľ: Prielomy v úrovniach, o ktorých hovorím, sú prielomy v dimenziách. Každá úroveň je dimenziou, tak sa to dá chápať.

 

Otázka: Naša skupina mala vždy nekonečné spory o tom, ktorý prístup použiť. Jeden praktizujúci si myslí, že súčasný prístup nemá budúcnosť a má plno nedostatkov, pričom jeho prístup je lepší, má dlhodobé vyhliadky a ušetrí ľudské a materiálne zdroje. Môžeme sa spýtať Majstra, aby nám to osvetlil princípmi Fa?

Učiteľ: Ak sú pre takéto špecifické veci, ktoré robia učeníci Dafa, potrebné pokyny Majstra, nie je to rovnaké, ako keby som to robil sám? Neboli by ste o nič viac ako jedna z mojich rúk, nie? Chcem, aby ste mali svoju vlastnú myseľ a svoje vlastné telo a boli ste úplnou božskou bytosťou. Musíte robiť to, čo musíte robiť a keď príde na tieto veci, musíte si s nimi poradiť, spraviť si o nich úsudok a koordinovať ich. Som presvedčený, že ich budete robiť dobre.

 

Otázka: Učeníci Dafa z nasledujúcich miest pozdravujú Majstra:  pekinská oblasť Feng-tchaj, mesto Ťiang-men v provincii Kuang-tung, mesto  Čchung-čching, mesto Ta-lien, mesto Šen-jang, mesto Čeng-čou v provincii Che-nan, provincia Šan-si, provincia Jün-nan, provincia Kuej-čou, Peking, provincia Ťiang-si, mesto  Si-an, mesto Nan-ning v provincii Kuang-si, mesto Šen-čen, provincia Chu-nan, univerzita v Lan-čou, mesto Kuang-čou, Šang-chaj, mesto Š'-jen v provincii Chu-pej, mesto Tchang-šan, Arizona, Vancouver, Vietnam, San Diego, mesto Cha-(r)-pin v provincii Chej-lung-ťiang, mesto Čchi-čchi-cha-(r), mesto Ta-čching, mesto Mu-tan-ťiang, provincia Sin-ťiang, mesto Tchien-ťin, mesto Š'-ťia-čuang, mesto Čching-tao v provincii Šan-tung a mesto An-šan v provincii Liao-ning.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk) Nedávno nejakí učeníci Dafa z Číny prišli do zahraničia a Majster o tom vie. Dúfam, že sa stále budete dobre činiť v tom, čo učeníci Dafa majú robiť, keď ste v novom prostredí. Bez ohľadu na to, kde si, stále si učeníkom Dafa. (Potlesk)

 

Otázka: Rozoznal som v sebe pripútanosti ako je povýšenosť a závisť, prečo som sa ich teda nebol schopný zbaviť po takom dlhom čase?

Učiteľ: Ak skutočne tieto veci beriete tak vážne, budete ich schopní obmedziť. Budete ich schopní oslabiť a postupne sa ich úplne zbaviť. Ak je to prípad, keď ste si toho vedomí a znepokojujete sa tým, ale v praxi to opravdivo neobmedzujete a nepotláčate, potom v skutočnosti končíte pri tejto duševnej aktivite keď niečo vidíte a cítite, ale nespravili ste žiaden čin, aby ste tú vec potlačili. Inými slovami, iba ste o tom uvažovali, ale v skutočnosti ste sa nekultivovali a neuviedli ste to do praxe. Ďalšia situácia je tá, keď môžete povedať: „Kultivoval som sa celým srdcom a robil som to konkrétnymi činmi, ale tento problém sa stále deje.“ To sa deje preto, že veci vyvíjané počas dlhého časového obdobia boli rozdelené do vrstiev faktormi vtlačenými sem nadol bytosťami zo starého vesmíru. Takže zakaždým, keď je prerazená nejaká vrstva, tá vrstva je odstránená; potom je prerazená ďalšia vrstva a odstránená; a ďalšia je prerazená a odstránená. Týmto spôsobom to bude čoraz slabšie a bude ich čoraz menej. Nestratia sa všetky naraz a toto vedie k tomu, že to takto prežívate. Týka sa to aj mnohých iných ľudských pripútaností, rovnako sa to deje s nimi.

 

Otázka: Povedal by mi prosím Majster o rozdiele medzi nepohnutou mysľou a bytím v stave ľahostajnosti, obe tieto veci som z času na čas zažíval.

Učiteľ: V kultivácii sa prejavia rôzne stavy a niekedy je pre vás skutočne ťažké medzi nimi rozlišovať. Ale väčšinou je stav veľmi pokojnej mysle taký, že je pokojná, aj keď čelí mnohému zasahovaniu a je neovplyvnená bežnými ľudskými emóciami ako sú vzrušenie, pocit krivdy atď. Je veľmi pokojná a neovplyvní negatívne robenie vecí, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Rozhodne sa to líši od ľudského stavu bezmocnosti, nechcenia nič spraviť a bytia apatickým voči niečomu, čo človek videl príliš často.

 

Otázka: Niektorí študenti v našej oblasti v poslednom období investovali do nehnuteľností a robili tak s dobrými úmyslami. Ale neustále sme sa v tom cítili trocha nesvoji, či to predsa len nie je niečo ako hazardná hra, keď teraz kúpime nehnuteľnosť a čakáme, kým jej cena vzrastie pred jej predajom.

Učiteľ: Nie je to také vážne. Obchodovanie je obchodovanie a pre učeníkov Dafa je v poriadku, aby ho robili dobre. Keď sme pri téme hazardovania, chcem s vami pohovoriť o otázke špekulácií na burzách. Sú rôzne druhy búrz. Povedzme, že kúpim nejaký počet akcií alebo investujem istú sumu do nejakej firmy. Nadobúdanie týchto podielov vo firme je len obyčajnou formou investície. Každý mesiac z nej môžem dostať určitý zisk a neinvestoval som do nej špekulatívne na základe kolísania cien. Toto nie je ten druh burzových špekulácií, o ktorých som predtým hovoril. To, o čom som hovoril, je „špekulovanie“ na burzách – všetci by ste si to mali pamätať – je to „špekulovanie“ na burzách, čo znamená, že každý deň sleduješ kolísanie cien a tvoje srdce je prakticky nesené nahor a nadol spolu s cenou. (Obecenstvo sa smeje) Ako by si sa potom mohol kultivovať? Nemohol by si sa. Ako by si sa mohol kultivovať, keď je tvoja myseľ úplne zameraná na burzy? Tvoja pripútanosť by bola taká silná, že by si bol ešte bežnejší, ako bežní ľudia. Ako by si sa potom mohol nazvať kultivujúcim? Rozhodne by si sa potom nemohol kultivovať, a o tomto som hovoril. Ak by každý z vás mal podiel v nejakej spoločnosti a vy by ste nemuseli robiť nič, len každý mesiac odtiaľ vziať peniaze a potom by ste strávili veľa času robením vecí, ktoré robia učeníci Dafa na potvrdzovanie Fa, mal by som veľkú radosť! (Potlesk) To nepatrí k burzovým špekuláciám, o ktorých som hovoril. To, o čom som práve hovoril, zahŕňa aj investície do nehnuteľností. Ak máš príležitosť, potom to sprav a nie je v tom problém. Samozrejme, mal by si počkať, kým cena stúpne, než to predáš. Ale niekedy možno netrafíš presne ten správny moment. Čo ak neuspeješ, čo potom? Toto sú všetko veci bežných ľudí. Ide o to, ako ich dokážeš správne zvládnuť. Toto sú záležitosti práce v ľudskej spoločnosti a práca nie je kultivácia, ale kultivácia sa odrazí vo vašej práci.

 

Otázka: Majster, pohovorte prosím o tom, ako sa vzťahujú rôzne prírodné nešťastia, ktoré sa dnes dejú vo svete, k postupu nápravy Fa.

Učiteľ: Hovoriť o týchto veciach je pre ľudskú spoločnosť citlivá vec, takže je najlepšie, ak o nich nebudem hovoriť; nebolo by užitočné, ak by som to spravil. Pozrite sa však, všetci. Dnešná spoločnosť je taká zložitá, ľudské srdcia a mysle sa tak pokazili a ľudská morálka a správanie sú také zlé – ako by tu mohli nebyť nešťastia? Určite tu budú nešťastia. Ale nie sú úplne zamerané na hriechy spáchané pri prenasledovaní učeníkov Dafa, pretože samotná karma ľudstva jednoducho rastie čoraz viac. Samozrejme, fungujú tu aj elementy, ktoré sa vzťahujú na postoj ľudí voči Dafa. Navyše, oblasti, kde nastali nešťastia sú miestami, kde nie sú učeníci Dafa, a v Číne sa dejú tam, kde je vážne prenasledovanie učeníkov Dafa.

 

Otázka: Rád by som sa spýtal, ako majú médiá vedené nami, študentami v západnom USA, potvrdzovať Fa a hrať väčšiu úlohu?

Učiteľ: Táto otázka je príliš všeobecná. Učeníci Dafa: čiňte sa dobre v tom, čo máte robiť. Každý študent, ktorý sa toho zúčastňuje, má schopnosť aktívne sa činiť dobre v tom, čo má robiť; súčasne je nevyhnutné mať dobrú koordináciu a spoluprácu, aby sme vytvorili väčší účinok a mali väčšie výsledky. Médiá, ktoré vediete, budú úspešné, keď budú môcť skutočne hrať ústrednú úlohu pri záchrane vnímajúcich bytostí.

 

Otázka: Učeníci z Taiwanu pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Učeníci v južnom Taiwane sa pripravujú na novoročné gala 2006 Novej dynastie Tang, ktorá vzbudila veľa záujmu o NTDTV zo strany taiwanskej verejnosti. Môžem sa spýtať Majstra, či je ustanovenie NTDTV na Taiwane usporiadanie nebeských bytostí? Rád by som tiež poprosil Majstra, aby pohovoril o vyšších princípoch, ktoré sa týkali prehry ČKS v incidente okolo Eutelsatu.

Učiteľ: Toto sú všetko záležitosti NTDTV a nemajú širšie použitie. Tie veci sú výborné. Keď náprava Fa dosiahla túto fázu, dovoľte mi, aby som vám povedal, že na strane Majstra a na stranách učeníkov Dafa je mnoho spravodlivých Bohov, a je stály prúd Bohov, ktorí sa stávajú spravodlivými, čo znamená, že sa zmenili a teraz budú mať pozitívny postoj voči náprave Fa a voči učeníkom Dafa. Chcú sa úplne zmeniť a pomáhať hrať pozitívnu úlohu a toto bude neustále prinášať pozitívne výsledky.

Incident Eutelsatu už skončil pred nejakým časom, takže o ňom nebudem hovoriť. Jedna vec je však ohľadom ČKS istá: bez ohľadu na to, čo skazená ČKS robí pri prenasledovaní Falun Gongu, hneď ako niečo spraví, tá vec sa premení na škandál a porážku. Toto určili Bohovia napevno. (Potlesk) Je to preto, že história sa nedeje kvôli nej, staré sily ju nechali hrať úlohu len preto, aby skúšali študentov, a dnešná história bola špecificky vytvorená pre nápravu Fa a rozvíja sa kvôli učeníkom Dafa.

 

Otázka: Je v poriadku brať predávanie inzerátov pre Epoch Times ako povolanie?

Učiteľ: Ak si dokážeš skutočne zarobiť na živobytie predávaním inzerátov, potom to rob. Je to povolanie a nie je problém robiť ho. Hovorím to preto, že samotný mediálny výstup, ktorý vedú študenti okolo Epoch Times, nie je sám osebe kultiváciou; je to niečo, čo samostatne existuje v spoločnosti a je to normálne zamestnanie. To isté platí pre firmy, ktoré vediete. Alebo povedzme, že vediete spoločnosť niekoho iného, nie je práca vo firme niekoho iného rovnaká ako robenie práce vo vašej vlastnej firme? To je princíp. Avšak vaša kultivácia sa odrazí vo vašej práci. Navyše, médiá, ktoré vediete, boli ustanovené učeníkmi Dafa na potvrdzovanie Fa, takže toto je mimoriadne dobrá vec. Ak pre nich získavate inzeráty, aby mohli pokračovať, nerobíte potom vašu časť práce pre potvrdzovanie Fa učeníkmi Dafa? Niektorí ľudia povedia: „Môžem ľudí zachraňovať priamo, tým, že im objasním pravdu. Dnes som niekoho presvedčil o skutočnej situácii pomocou objasňovania faktov. Som taký šťastný, že tento človek bol zachránený.“ Nuž, čo sa týka médií, tam tiež budete mať svoj podiel na ich účinku pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí. Povedzme, že na tejto mediálnej práci sa podieľalo sto ľudí, potom ak médium zachránilo sto ľudí za deň, jedného z nich si určite zachránil ty. Noviny sa roznášajú každý deň, takže určite bude zachránených viac ako sto ľudí, nie? Nezachránil si potom každý deň niekoho? Určite tu funguje tento princíp, pretože ste pracovali spoločne, aby ste udržali noviny, čo znamená, že spoločne objasňujete pravdu.

 

Otázka: Niektorí demokratickí aktivisti zo zahraničia ma špecificky požiadali, aby som odovzdal ich pozdravy váženému Majstrovi.

Učiteľ: Ďakujem im teda. (Potlesk)

 

Otázka: Vyjadrili svoj obdiv voči Dafa a voči učeníkom Dafa.

Učiteľ: Áno, vnímajúce bytosti, bez ohľadu na to, čo dnes robíte, neprišli ste všetky kvôli Fa?

 

Otázka: Mám pocit, že staré sily usporiadali mnoho zlých elementov na istej vysokej škole a niekedy cítim, akoby to bolo naozaj zložité. Je to preto, že som sa dobre nekultivoval, alebo je to azda len pocit?

Učiteľ: Nie je to vždy nevyhnutne tak. Dajme na chvíľu bokom staré sily. Ľudská spoločnosť, s ktorou sa stretávate, dosiahla dnešnú fázu po prejdení cez zložitý proces počas dlhého historického obdobia. Spôsoby uvažovania sú zložité, stav spoločnosti je zložitý a mnoho vecí – vrátane spravodlivého a skazeného, dobrého a zlého – sú navzájom pomiešané. Keď stoja zoči-voči takejto spoločnosti a ľuďom, učeníci Dafa sa musia kultivovať a zachraňovať všetky bytosti, pretože to, čomu čelíte a čo je pred vami, sú len ťažké veci. Ony sú tým, čo dnes vidíte.

 

Otázka: Sú priemyselné a obchodné sektory v USA stále obmedzované starými silami?

Učiteľ: Viem, o čom hovoríte, hovoríte o tom, že idú do Číny a pokračujú tam v investovaní a v podopieraní tej skazenej ČKS. Rád by som vám všetkým povedal, že Majster nie je proti tomu, aby sa čínsky národ stal bohatým a mocným. Dúfam, že ľudia tam budú prosperovať a budú civilizovanejší. Avšak som proti tomu, aby tam teraz počas prenasledovania Falun Gongu staré sily posielali obrovské sumy peňazí a proti tomu, aby zlo používalo tieto peniaze na prenasledovanie učeníkov Dafa. Som proti tomu, že si na to vytvorili príležitosť. Keď som predtým začal šíriť Fa, rozhodol som, že Čína sa má stať prosperujúcou. Počas rokov, keď som šíril Fa, staré sily stáli v ceste a nedovolili, aby sa to stalo. Keď sa začalo prenasledovanie Dafa, začali tam posielať peniaze a k tomu ešte vo veľkých množstvách. Keď som neuznal to, čo robia, povedali: „Nechcel si, aby sa stala prosperujúcou?“ Využívali medzery v náprave Fa a v skutočnosti robili to, čo chceli robiť. Dokonca aj tak sa cez to učeníci Dafa dostali. Pozitívne faktory hrajú rozhodujúcu úlohu a tá kôpka trikov zla už nefunguje. Uvažujte o tom, všetci. Zlá strana čoskoro spadne a ak sa spolu s ňou zrúti čínska ekonomika, nebudú to opäť staré sily, čo znova robia niečo zlé? Opäť by využívali medzery, nie? Robia takéto veci. Netrápte sa tým však teraz. Keď sa skazená strana stratí, čínski ľudia budú žiť ďalej.

 

Otázka: Ako spolu môžu dobre spolupracovať čínske a anglické mediálne výstupy?

Učiteľ: Čínske mediálne výstupy bežia dnes už dlhý čas, takže mediálne výstupy v angličtine a iných jazykoch môžu stavať na ich skúsenostiach. V skutočnosti je už teraz cítiť existenciu anglických médií. Doteraz bola situácia novín dosť dobrá. Sú ťažkosti, iste, ale postupne sa veci stanú čoraz lepšími. Je veľmi dôležité mať dobrú spoluprácu. Študenti, ktorí rozširujú noviny, môžu doručovať napríklad obe noviny naraz. Ďalším príkladom je to, že všetky zdroje správ učeníkov Dafa môžu byť zdieľané. Obe veci sú príkladmi veľmi dobrých foriem spolupráce. Mali by ste pokračovať v zlepšovaní spolupráce a koordinácie aj v iných oblastiach.

 

Otázka: Medzi bežnými ľuďmi sú takí, ktorí si uvedomili, že široké rozširovanie Deviatich Komentárov môže rozložiť ČKS, ale teraz je denný počet vystúpení zo strany stále len okolo 20 000. Čo by mali učeníci Dafa spraviť, aby sa to zlepšilo? Ako môžeme dosiahnuť účinok snehovej gule ohľadom vystupovania zo strany?

Učiteľ: Nemyslím si, že to naveky takto zostane. Prídu zmeny, keď sa vyriešia naše vlastné problémy a ako narastie vplyv Deviatich Komentárov. V skutočnosti, zlo a zlí ľudia už stratili svoju sebaistotu. ČKS je ako niečo prehnité, čo má byť vykopnuté z Číny – ten kopanec ju už dostal do vzduchu, jej korene sú už vytrhnuté a je na ceste preč. Všetky tieto veci sa menia spolu so situáciou.

 

Otázka: Ako môžeme dosiahnuť, aby si všetci študenti uvedomili dôležitosť vysielania rádia „Sound of Hope“ do Číny?

Učiteľ: Skazená ČKS považuje Sound of Hope, NTDTV a Epoch Times za najväčšiu vec. Preto hovoria, že Falun Gong má tri veľké mediálne skupiny. Hovoria o Sound of Hope, NTDTV a o Epoch Times. Môžete z toho usúdiť, že zlo je na smrť vyľakané Falun Gongom.  Naozaj, nebojí sa USA a už vôbec nie Európy. Obáva sa Falun Gongu, pretože Falun Gong vie, čím je, jasnejšie rozoznáva jej úklady a vie, ako ju doviesť k pádu. (Potlesk) Pokiaľ neprestane s prenasledovaním, budeme pokračovať, kým sa nezrúti. V skutočnosti všetci čínski ľudia vedia, aká je ČKS a ako uvažujú tí vodcovia strany, ktorí sú ovládaní zlom. Ale ľudia, ktorí žijú v západnom svete a majú normálne uvažovanie, si nie sú vedomí týchto vecí. Vôbec nevedia, čo je tá kultúra zlej strany zač. Preto hovorím, že keď jedného dňa zlá strana náhle zmizne z Číny alebo spadne, iné vlády nebudú mať ani poňatia, ako sa to stalo. Aby ste zistili, ako je to vlastne s tou zlou ČKS, musíte najprv vedieť, ako sa pozerá na veci, ako uvažuje a ako klame. Ak nechápete dokonca ani tie najzákladnejšie veci, všetky informácie, ktoré nazbierate, budú nesprávne.

 

Otázka: Majster, vysvetlite prosím študentom, ktorí pracujú v anglických Epoch Times, ako by sme mali lepšie napredovať.

Učiteľ: Nech robíte čokoľvek, na začiatku vždy zažijete tlak a nedostatok v troch oblastiach: ľudských zdrojov, materiálnych zdrojov a finančných zdrojov. Napriek tomu, ste učeníkmi Dafa, a dosiahli ste niečo, čo by bežní ľudia nedokázali. Keďže ste s týmto projektom začali, verím, že ho určite budete robiť dobre. Čo sa týka toho, ako ho robiť lepšie, musíte dať hlavy dohromady a preraziť svoju vlastnú cestu. Teším sa na dobré správy od vás. (Potlesk)

 

Otázka: Keďže Epoch Times sa stali nosičom a podporovateľom Deviatich Komentárov, cítil som ešte hlbšie veľkú dôležitosť dobrého vedenia mediálneho výstupu. Iba so silnou pracovnou základňou bude mať Epoch Times silnejší hlas. Dnes, keď som počul Majstra ako hovoril o rôznych formách kultivácie, cítil som, že zlepšenie našich profesionálnych zručností je spojené so zlepšením sa v kultivácii. To sa týka písania správ, robenia grafickej úpravy, záležitostí účtovníctva atď. Môžem poprosiť Majstra, aby nám dal viac rád o tom, ako viesť médiá a ako sa v tom lepšie činiť?

Učiteľ: Ako som povedal skôr, ak sa chcete lepšie činiť, musíte dobre spolupracovať a koordinovať sa, vykonávať každú úlohu zodpovedne a starostlivo a pomocou vašej kolektívnej snahy dosiahnuť, že ten mediálny výstup bude vynikať. Ak sa všetci z vás činia dobre, tomu mediálnemu výstupu sa bude určite dariť a budete mať väčší účinok na záchranu vnímajúcich bytostí. Nech zachráni koľkokoľvek ľudí, budete mať na tom podiel, pretože to sú vaše kolektívne ústa, hlásna trúba všetkých, ktorí sa zúčastňujú na behu novín.

 

Otázka: Pozdravujem Majstra v mene učeníkov Dafa z provincie Jün-nan v Číne

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Otázka: Pracujem na mediálnom projekte a často vidím, že nám chýbajú zdroje, ako napríklad nedostatky v našich bežných pracovných postupoch alebo nedostatok financií, a neschopnosť spojiť sa s viacerými študentami, aby sa mohlo zapojiť viacero ľudí. Zostávame na úrovni dielne a nie veľkej firmy. Ako sa cez to dostať?

Učiteľ: To je naozaj situácia, v ktorej teraz ste. Ak máte silné spravodlivé myšlienky, dobre spolupracujete a koordinujete sa a kráčate spravodlivo po vašich cestách, všetko sa zlepší. Študenti v Číne to v skutočnosti majú omnoho ťažšie. Ich miesta na výrobu materiálov sú v podstate na úrovni domácností a vznikajú všade. Inými slovami, ľudia kráčajú po svojich vlastných cestách. Každý človek, alebo niektorí, ktorí sa navzájom koordinujú v malej miere, kráča po svojej vlastnej ceste. Nepovedal som predtým, že čo sa týka našej kultivačnej formy, Veľká Cesta nemá formu? Toto sa týka vecí, ktoré robíte na objasňovanie faktov. Nie je to ako situácia, kde ľudia idú robiť veci pod vedením a za povzbudzovania nejakého hlavného asistenta, vôbec nie. Okrem zvláštnych okolností, keď musíte na niečom navzájom spolupracovať s hlavným asistentom, ktorý poskytuje centrálnu koordináciu, každý človek by mal byť iniciatívny a kráčať po svojej vlastnej ceste. Ak by všetko bolo centralizované a robili by to všetci spoločne, ak by o všetkom rozhodoval ten hlavný asistent a každý by ho nasledoval a robil by rovnakú vec, potom nech by sa hlavný asistent vykultivoval na hocičo, nestali by ste sa ničím viac ako vnímajúcimi bytosťami v jeho svete. To pre vás nechcem. Chcem, aby sa každý učeník Dafa stal kráľom. Každý človek má preraziť svoju vlastnú cestu a každý človek má potvrdiť a dosiahnuť svoj vlastný Stav dosiahnutia. (Potlesk)

Na tomto mieste vám chcem všetkým pripomenúť, že keď vám teraz Majster povedal, že všetci máte kráčať po svojej vlastnej ceste, neznamená to, že už nikoho nemáte počúvať. Keď je potrebná celková koordinácia, musíte dobre spolupracovať. Takže ľudia zodpovední za rôzne oblasti musia hrať svoje úlohy s jasnou hlavou a racionálne. Keď je to potrebné, musíte všetci dobre spolupracovať s koordinátormi.

 

Otázka: Pracujem v reštaurácii a všeobecne trávim málo času objasňovaním pravdy. Chodím cvičiť a pomáhať s Epoch Times len cez víkendy. Som považovaný za pravého, kultivujúceho sa učeníka?

Učiteľ: Ak denne využívaš podmienky, ktoré ti poskytuje práca, alebo pri stretnutí s ľuďmi vo svete stále pamätáš na objasňovanie pravdy a záchranu vnímajúcich bytostí a robenie toho, čo učeník Dafa má robiť – ak rovnako študuješ Fa a robíš všetky tri veci, potom si učeníkom Dafa. (Potlesk)

 

Otázka: Nedávno niekoľko starších študentov v oblasti zálivu jeden za druhým umrelo a nedokázali to dotiahnuť do konca. Aká bude pozícia, na ktorú sa vrátia?

Učiteľ: V skutočnosti som o tomto hovoril v Čuan Falune už veľmi dávno. Niektorí študenti nie sú usilovní, ale čas, ktorý vynaložili na študovanie Dafa, nebude zbytočný, a ani čas, ktorý vynaložili na robenie vecí pre Dafa. Koľko toho spravili, toľko dostanú. Výnimkou sú tí, ktorí opustia Dafa, najmä tí, ktorí ho opustia, keď je Dafa prenasledovaný a umrú. Pre nich už neexistuje žiadna nádej.

 

Otázka: Mám pocit, že je oveľa ťažšie hovoriť o faktoch ohľadom Deviatich Komentárov a vystupovania z ČKS ako predtým, keď sme objasňovali pravdu o Dafa. Často sa obávam hovoriť o týchto dvoch veciach naraz. Neviem, kde som uviazol.

Učiteľ: Uviazol si kvôli svojmu vlastnému pochopeniu. Ty sám si nepochopil, prečo robíme Deväť Komentárov alebo prinajmenšom si to nepochopil jasne. (Učiteľ sa usmieva) Prečo učeníci Dafa šíria Deväť Komentárov? Myslíš si, že hovoriť o Deviatich Komentároch sa javí ako zapletanie sa do politiky a iba hovorenie o iných faktoch ohľadom prenasledovania Dafa sa v skutočnosti týka hovorenia niečoho o Dafa. V skutočnosti, predtým keď si bol proti prenasledovaniu a hovoril si o pravde ohľadom Dafa, nehovorilo veľa ľudí, že sa politizuješ? Cieľom vášho šírenia Deviatich Komentárov je odhaliť a ukončiť prenasledovanie skazenej strany a nie zvrhnúť tú skazenú stranu. Kým prenasledovanie pokračuje, učeníci Dafa budú šíriť Deväť Komentárov, kým sa nakoniec zlá ČKS nerozpadne a prenasledovanie neskončí. Nerobí to človek plným právom?

 

Otázka: Učeníci Dafa zo Šanghaja pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Keď učeníci Dafa zo Šanghaja pozdravujú Majstra, tej hlave démonov, ktorá sa krčí vo svojom brlohu v Šanghaji, to naháňa strach.

 

Otázka: Učeníci Dafa majú veľmi slabý zmysel pre to, ako firmy míňajú peniaze na reklamy. Dáva to zlu dôvod na to, aby blokovalo naše príjmy?

Učiteľ: Nie, nedáva. Dovoľte mi povedať, že The Epoch Times sú už vplyvným mediálnym výstupom v USA. Všetci, bez ohľadu na to, kto to je a najmä čínski ľudia, sa chcú dozvedieť o The Epoch Times a dozvedieť sa o novinkách, ktoré prinášajú The Epoch Times. Samozrejme, popri tom budú ľudia, ktorí budú klásť odpor, ale ako objasňujeme pravdu viac a hlbšie, mnohí ľudia sa zmenia. Mediálny výstup, ktorým sú The Epoch Times, sa stal jedinými globálnymi,  multinárodnými novinami na svete. Je to už tak.

 

Otázka: Čoraz viac cítim, že nie je dosť času. Vážený Majster, ako by sme sa s tým mali vysporiadať pomocou spravodlivých myšlienok? Môžeme vysielať spravodlivé myšlienky, aby sa predĺžil čas? (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: Je to ťažké spraviť a vy to ešte nedokážete spraviť. Je to preto, že ako náprava Fa napreduje rýchlejšie, čas tiež ide rýchlejšie. Inými slovami, ako sa náprava Fa ženie napred rýchlejšie, vesmírne telá sa zodpovedajúco tomu pohybujú a otáčajú rýchlejšie, spolu s celým vesmírom. Preto sa to deje v takej obrovskej miere. Ale bez ohľadu na to, pretože náprava Fa už bola vzatá do úvahy, všetko, čo môžu učeníci Dafa robiť, je činiť sa čo najlepšie. Je pravda, že budete mať pocit, že čas je veľmi krátky. Niekedy ráno vstanete, spravíte tu a tam niekoľko vecí a ani sa nenazdáte a je tma. Prečo je tak málo času? Je to naozaj pravda. Ľudia nemajú schopnosť udržať krok, pretože náprava Fa sa deje veľmi veľkou rýchlosťou. Mnoho z nás si pamätá, že v minulosti sme vždy mali pocit, že deň je veľmi dlhý. Keď som bol malý, často som počul, ako druhí hovoria: „Ako to, že ešte nie je tma?“ Ľudia boli unavení z celodennej práce a mali pocit, že deň bol taký dlhý a oni celý čas iba pracovali. Teraz je to odlišné. Dnes ľudia hovoria, že sa zotmie predtým, ako niečo stihnú spraviť. To je najväčší rozdiel, ktorý môžu cítiť ľudské bytosti.

 

Otázka: Získal som Fa v roku 1998 a toto je po prvýkrát, čo sa pýtam Majstra otázku na konferencii na výmenu skúseností. Majster, spravil som počas posledných niekoľkých rokov pomerne dosť vecí, ale stále mám pocit, že nemám čo povedať, keď si všetci zdieľajú skúsenosti. Je to preto, že som neštudoval dobre Fa alebo preto, že moje spravodlivé myšlienky nie sú dosť silné?

Učiteľ: Možno je to vec osobnosti. Ak nemáš čo povedať, potom viac počúvaj. Pozri či sú tam nejaké rozdiely medzi tebou a inými a porovnaj sa s nimi. Vzájomné zdieľanie skúseností poskytuje prostredie, kde učeníci Dafa napredujú a spoločne sa zlepšujú. Ten krátky čas je jediný čas na tento účel, kým sa kultivujete v ľudskom svete a je prostredím, kde sa učeníci Dafa stretávajú, kultivačným prostredím. Viac času trávite v spoločnosti bežných ľudí a kultivujete sa v ľudskom svete a neoddeľujete sa od svetského sveta. Preto je tá troška času pre učeníkov Dafa veľmi vzácna a veľmi obmedzená.

 

Otázka: Posielanie článkov cez internet je blokované zlom a ovládajú prístup k webstránkam. Môžeme v USA založiť ďalšie webstránky? Majster, poraďte nám prosím v tomto ohľade a najmä ohľadom myšlienky ich použitia pre články z Deviatich Komentárov, ktoré boli preložené do iných jazykov.

Učiteľ: Áno, samozrejme môžete. Mali by ste uvažovať o spôsoboch, ako vyriešiť tento problém. Dnes je mnoho webstránok a dosť z nich vedú učeníci Dafa. Všetky majú účinok.

 

Otázka: Potom čo bolo publikovaných Deväť Komentárov, som sa ich snažil čo najviac šíriť. V tom čase mi moja žena pripravila mnoho ťažkostí. Spadol som nadol v úrovni a mal som nejakú dosť vážnu chorobovú karmu. Teraz sa to občas veľmi silno prejaví a zdá sa mi ťažké zniesť ťažkosti, ktoré mi spôsobuje žena. Chcem čo najrýchlejšie prekonať túto skúšku.

Učiteľ: Rieš všetko, čo pred tebou stojí, ako kultivujúci a budeš schopný všetko prekonať. (Potlesk) Mal by si sa sám seba spýtať: ak by božstvo stálo pred týmto problémom, ako by konalo? Ak to nemôžeš prekonať, rozmýšľaj jednoducho týmto spôsobom. Pokús sa to prekonať a konať takto a uvidíš, čo sa stane.

 

Otázka: Mali by západní učeníci v USA vystúpiť zo strany?

Učiteľ: To nie je podstatné. Prirodzene existujú učeníci, ktorí vystupujú. Učeníci z bývalých východoeurópskych krajín vystupujú. Keďže sú už učeníkmi Dafa, je pre nich samotných nepodstatné, či vystúpia alebo nie. Ich vystúpenie má však veľký vplyv na ducha zlej čínskej komunistickej strany.

 

Otázka: Práve ste spomínali, že pri objasňovaní pravdy nemáme hovoriť na príliš vysokej úrovni. Máme sa potom pri spravodajstvách v našich médiách vyhnúť takým výrazom, ako je napríklad „zlý duch komunistickej strany“ a „Bohovia chcú odstrániť ČKS“?

Učiteľ: To nie je problém. To nie je na príliš vysokej úrovni. Výrazom „zlých duch komunistickej strany“ ste nehovorili na príliš vysokej úrovni. Práve sa chystám otvorene vyložiť tento bod. Práve postupne jasne vysvetľujem tento bod. V „Deviatich komentároch“ sa o ňom tiež hovorilo. „Bohovia chcú odstrániť ČKS“, to zodpovedá pravde, je to naozaj tak. Keď to vyjadríte, ľudia to môžu cítiť, pretože ľudia majú svoju vedomú stránku. Mal som na mysli to, že keby si veci kultivácie vysvetľoval na príliš vysokej úrovni, potom by to ľudia nemohli prijať, pretože princípy kultivácie sú opačné k princípom ľudí. Ľudia považujú pohodlie za dobré, ale kultivujúci považuje za dobrú vec nepohodlie, pretože pomocou neho sa môže pozdvihovať. Nie je to príklad spravodlivého princípu, ktorý existuje po boku opačného princípu?

 

Otázka: Ako sa môžeme dozvedieť o našich veľkých sľuboch v histórii? Môžem si to všimnúť, keď čítam „Čuan Falun“, ale len čo sa stanem bežným človekom, okamžite zabudnem.

Učiteľ: Keď sa stal človek bežným človekom, prirodzene nemôže vedieť nič o Fa. Vlastne by si to mal vyjadriť takto: pokiaľ si v kontakte so spoločnosťou bežných ľudí, zabudneš, že si kultivujúci. To je spôsobené tým, že spravodlivé myšlienky nie sú dosť silné. Aký veľký sľub človek v histórii zložil, to nemusí tak jasne vedieť, ani sa o to nemusí zaujímať. Dnes si niekým, kto získal Fa. Kultivujúci sa musí správať podľa požiadaviek na kultivujúcich. Máš na mysli, že si to nemôžeš všimnúť pri študovaní Fa, to nevadí. Nemôžeš si to všimnúť po prvýkrát, ani pri druhom raze si to nemôžeš všimnúť, potom študuj ešte koncentrovanejšie, určite zažiješ prielom. Keď si si skutočne dal tú námahu a stále si to nemôžeš všimnúť, potom je to skúška, ktorá je pred teba postavená. Ak to však nie je ten prípad, ale ten, že si si nedal žiadnu námahu, a preto si to nemôžeš všimnúť, potom to znamená, že sa musíš viac namáhať.

 

Otázka: Učeníci Dafa z Šen-jangu pozdravujú Majstra! (Učiteľ: Ďakujem vám všetkým!) Povedali ste v Čuan Falune, že budete chrániť každého jedného žiaka, až kým sa nemôže ochrániť sám. Avšak mnohí žiaci nedokázali ísť do konca po ceste, ktorú usporiadal Majster, pretože boli umučení zlom na smrť. Nekultivovali sa tí mŕtvi vlastne zbytočne?

Učiteľ: Keď majú všetci učeníci Dafa spravodlivé myšlienky a môžu konať spravodlivo, keď môžu premýšľať v každej situácii o veciach so spravodlivými myšlienkami a keď žiaden učeník Dafa nedostane strach z prenasledovania, pozrime sa, kto sa ťa ešte odváži prenasledovať! Keď niekto stojí úplne vo Fa, nikto mu nemôže nič spraviť. Nemá potom už schopnosť sám sa chrániť? V skutočnosti som už všetkých tých dlhoročných učeníkov pred prenasledovaním posunul na správne pozície, vrátane neskorších nových učeníkov. Pokiaľ má človek spravodlivé myšlienky a dokáže konať spravodlivo, je človek úplne schopný sám sa chrániť. Je to len tak, že niektorí učeníci jednoducho nemajú žiadne spravodlivé myšlienky, majú však už všetko, ale počas prenasledovania stále uvažujú o veciach s ľudskými myšlienkami. Majú ešte mnoho pripútaností. Čo má potom robiť Majster? Mám vari prevziať všetko, čo máš robiť ty pri potvrdzovaní Fa? Znamená to, že sa kultivuješ ty alebo že sa kultivuje Majster? Hovorím to znova: „Počas prenasledovania chráni Majster učeníkov Dafa, ale nie bežných ľudí.“

To som už vysvetlil celkom jasne vo viacerých prednáškach Fa. Učeníci, ktorí prišli z Číny, pohľadajte si moje prednášky Fa z posledných rokov a prečítajte si ich. Keby som o tom hovoril obšírne, trvalo by to veľmi dlho. Mnoho vecí je veľmi zložitých, súvisia so všetkými tými faktormi, ktoré mal človek predtým a ktoré boli usporiadané starými silami.

Predtým som vám zo žartu niečo povedal, konkrétne, že prominenti v histórii sú všetci učeníkmi Dafa. Učeníci Dafa sa teda potešili: Všetci prominenti v histórii sme my. Ale v histórii bolo aj veľa prominentov, ktorí zabili mnoho vnímajúcich bytostí. Sú tiež učeníci Dafa, ktorí boli v histórii banditmi, alebo sa dokonca dopustili vraždy či podpaľačstva. Prirodzene, keď sa kultivuješ ako učeník Dafa, môže Majster pre všetko toto nájsť harmonické a dobrotivé rozriešenie, všetko sa dá vyriešiť. Avšak kultivácia je vážna. Majster nájde dobrotivé riešenie pre tieto veci a vyrovnal už pre vás veľmi veľa karmy a hriechov. Môže to však byť tak, aby na vás neboli kladené vysoké požiadavky pri takej veľkej záležitosti, počas skúšky života a smrti kultivujúceho? Učeníci, ktorí nedokážu usilovne napredovať, to môžu len ťažko prekonať. Môže to byť tak, že môžeš prejsť v tom momente aj bez spravodlivých myšlienok, keď už máš toľko dlhov a keď ide o život alebo smrť? Niektorí učeníci z Číny sa nedokážu ani sami považovať za učeníkov Dafa, počas toho, ako sú veľmi kruto prenasledovaní. Ty, s hlavou plnou myšlienok bežných ľudí, si počas prenasledovania dokonca ešte pripútaný k pohodlnému životu bežných ľudí. Ako ťa človek môže potom považovať za Boha? Ako majú byť potom zúčtované všetky tie dlhy v histórii? Dostane sa človek hádam tak jednoducho cez ten priechod? Takže pri všetkých tých rôznych dôvodoch a pri faktoroch v rôznych oblastiach to človek nemôže posudzovať s ľudskými myšlienkami: Nekultivoval sa potom vari človek tak dlho zbytočne? Bol jednoducho len tak prenasledovaný na smrť? Nie sú hádam učeníci Dafa ochraňovaní Majstrom? Ako ich potom chránil? Áno, chránim učeníkov Dafa. Ale ešte krátko pred svojou smrťou si vôbec nemyslel na to, že si učeník Dafa, ani na to, že ma máš ako Majstra. Čo si pri tom myslíš je: Moja smrť sa blíži. Nežil som vari zbytočne? Kto sa postará o moje deti? Vydá sa opäť moja žena? Počas toho, ako je veľmi kruto prenasledovaný, nevolá „Majster“ ale „Mama, mama“ alebo dokonca prosí nebo a zem o pomoc. Keď sa pokúsim zabrániť jeho prenasledovaniu, povedia všetky staré sily ako aj Bohovia vo vesmíre: „Musíš predsa mať pri náprave Fa princípy. Ako potom napravíš Fa? Chceš prevziať nespravodlivé veci ako spravodlivý Fa? Je to vôbec tvoj žiak? Pozri, uznáva ťa vôbec ako Majstra?“ Čím je krutejšie prenasledovaný, tým viac ľudských myšlienok má, namiesto toho, aby bol čoraz pevnejší počas prenasledovania a mal stále silnejšie spravodlivé myšlienky a zasadzoval sa proti prenasledovaniu. Čo mám potom podľa tvojho názoru ešte robiť? Až do svojej smrti prenasledovaním sa on sám nepovažoval za učeníka Dafa.

Našťastie Majster uznáva všetko, čo spravil učeník Dafa. Keď bol prenasledovaný na smrť, potom uznávam, že bol prenasledovaný na smrť kvôli kultivácii Dafa. Hoci cez ten priechod neprešiel dobre, nenechám aj tak, aby sa kultivoval zbytočne. (Potlesk) Takže som povedal, že nech je ako chce, čo očakáva učeníkov Dafa je stále najžiarivejšou a najlepšou vyhliadkou. (Potlesk) Všetko to utrpenie počas prenasledovania sa nedá porovnať s tým, čo dostaneš v budúcnosti. Naozaj sú učeníci, ktorí sa kultivovali veľmi dobre, a napriek tomu stratili život pri prenasledovaní, pretože staré sily využili ich medzery. Tu v oblasti zálivu bol tiež taký prípad. Majstra to v srdci veľmi bolí.

Samozrejme, keď o tom hovorím, je pre to veľmi veľa príčin z rôznych ohľadov. Keď môže človek konať tak, ako Boh, potom sa ho nikto neodváži prenasledovať na smrť.

 

Otázka: Aby človek zmenšil utrpenie príbuzných, ktorí kvôli praktizovaniu sedia vo väzení, obdaruje človek šéfa väzenia. Ako sa má človek pozerať na tieto veci?

Učiteľ: Nedá sa povedať, že je to veľká chyba. Skúste len konať čo najspravodlivejšie a lepšie. Ak môžete so spravodlivými myšlienkami dohovoriť šéfovi dobrým objasnením pravdy, potom je to oveľa lepšie ako dary. Hovoríme to síce takto, máš však veľmi spravodlivé myšlienky, keď tak konáš v tom prostredí? Dokážeš mať pod tým zlým tlakom ešte spravodlivé myšlienky? To je veľká otázka. Je to naozaj ťažké. Ale uvažuj o tom z druhej strany, nebola vari ľudská história vytvorená pre dnešok? Nemá z nej vari vzniknúť všetko, čo majú vytvoriť učeníci Dafa? Keď chceme spraviť z človeka Boha, nemusí potom cez to tento človek prejsť týmto spôsobom?

 

Otázka: Pozdravujem Majstra v mene všetkých učeníkov Dafa „ôsmej skupiny“ ženského väzenia v provincii Liao-ning!

Učiteľ: Ďakujem vám. Neznie to tak, ako keby učeníci Dafa patrili k tej „ôsmej skupine“ toho väzenia? Malo by to byť „učeníkov Dafa prenasledovaných ôsmou skupinou väzenia“. To nie je naša ôsma skupina. Učeníci Dafa neuznávajú nič z toho, čo usporiadali staré sily, a ešte menej uznávajú prenasledovanie tej zlej strany.

 

Otázka: 5. júna tohto roku som videl, že asi desať učeníkov spoločne vydalo verejné vyhlásenie, v ktorom vyhlásili, že sa budú pevne kultivovať v Dafa a budú nasledovať Majstra až do konca. Majster, môžete byť bez obáv.

Učiteľ: Keby to boli povedali pred troma alebo štyrmi rokmi, nebol by som si naozaj taký istý, ale teraz som si istý. (Potlesk) Či učeníci Dafa dokážu prejsť cez prenasledovanie a koľkí z nich môžu prejsť, to všetko bolo v tom čase neisté. Sú síce Bohovia, ktorí ich chránia a Majster, ktorý na nich dáva pozor, môžu si ale učeníci Dafa počas prenasledovania zachovať spravodlivé myšlienky a konať tak spravodlivo ako Bohovia? Aby sa cez to človek dostal, musí mať sám silné spravodlivé myšlienky a pevnú vieru v Dafa. Majster môže za teba zniesť utrpenie, môžem za teba zniesť dokonca všetko tvoje utrpenie, otázkou je, či môžeš mať za takéhoto silného tlaku spravodlivú myseľ. Považuješ sa za Boha alebo za človeka? Máš silné spravodlivé myšlienky? Všetko to závisí na vás samotných, záleží to na tebe samotnom.

 

Otázka: Rád by som sa prosím Majstra niečo opýtal. Existuje tendencia, že rozdiel medzi úrovňami učeníkov je stále väčší. Niektorí učeníci zakolíšu pri zasahovaní od chorobovej karmy a nemôžu dlhý čas spraviť prielom. Ako by sme sa mohli ešte lepšie spoločne pozdvihovať?

Učiteľ: Túto otázku som predtým už viackrát vysvetlil. Mnohí učeníci v tom už vlastne majú jasno. Keď sa u učeníka prejaví silná chorobová karma, neslúži to na nič iné, ako na dva ciele. Jedným je, že sa človek nechá, aby sa u neho objavil tento stav, aby sa videlo, ako sa ostatní budú na to pozerať. Hľadí sa na to, ako a či sa pohne tvoje srdce. Človek chce vidieť, či sa to dotkne tvojho srdca, nie je to tak? Dotkne sa to sŕdc všetkých: Ach, on sa kultivoval tak dobre, ako sa mu môže stať niečo takého? Vynárajú sa všetky možné pripútanosti a ľudské názory. Niektorí si myslia: Keď je už on taký, môžem to potom ešte dokázať ja? Vynárajú sa všetky možné ľudské myšlienky. Staré sily potom povedia: Nespravil som to dobre? Cieľ, prečo nechám, aby sa u neho vyskytla taká silná chorobová karma, je presne v tom, aby som vyskúšal, či majú spravodlivé myšlienky alebo ľudské myšlienky. Nespravili sme to správne? Videl si, že pri tvojich učeníkoch sa vynárajú všetky tie ľudské myšlienky? Keďže sa vynorili toľké ľudské myšlienky, potom sa podľa toho musíme zariadiť a niečo spraviť. Takže sa chorobová karma daného učeníka zosilní, aby sa uvidelo, či sa ešte kultivujete.

Keď sa objaví nejaký problém, zostávajú všetky vaše srdcia nedotknuté, každý učeník pomáha ako učeník Dafa, keď môže. Neexistuje nič, čo by človeka vyviedlo z pokoja. Aj keď človek nemôže pomôcť, zaobchádza človek s týmto problémom so spravodlivými myšlienkami a robí to, čo by mal robiť. Človek sa toho nedrží s ľudskými myšlienkami, človek ten problém ani neberie tak ťažko, aby sa pomocou myšlienok stal ešte ťažším. Človek to dokáže správne zvážiť, neberie to ťažko, ale zostáva veľmi pokojný. Keď je to tak, starým silám sa to bude zdať jednoducho nezaujímavé, pretože sa to ani nedotkne sŕdc týchto ľudí. Ak sa to nikoho z nich nedotkne, aký to má potom zmysel? Takže potom sa o to už nezaujímajú. Takto jeho myšlienková karma zrazu zmizne. To je jedna situácia.

Druhým cieľom je on sám. Ako sa kultivoval ten, u koho sa objavila chorobová karma? Dokáže sa cez to dostať za týchto okolností s takými silnými spravodlivými myšlienkami? Môže to skutočne dokázať, považovať sa za Boha a nebrať si to vôbec k srdcu? Dnes som čítal jednu správu na stránkach Minghui. Bola jedna učeníčka, jej noha utrpela pri bití roztrieštenú zlomeninu, nohu potom zasadrovali bez toho, aby spojili kosť. Táto učeníčka vôbec nemyslela na to, že bude postihnutá a vôbec to nebrala vážne. Čítala každý deň Fa a mala veľmi silné spravodlivé myšlienky. Hneď ako mohla trochu sedieť, robila cvičenia. Lekári jej povedali, že jej zasadrovali nohu bez toho, aby jej spojili kosť, to spravila väzenská nemocnica. Nerobila si vôbec žiadne starosti a chcela robiť cvičenie v lotosovom sede. Aj keď bola bolesť na nevydržanie, vydržala to a neskôr bolesť zmizla a jej noha sa vyliečila. Teraz môže aj tancovať, skákať, nič sa nestalo, je na tom rovnako ako normálny človek. (Potlesk) Kto z vás môže takto konať, potom sa staré sily vôbec neodvážia niečo mu spraviť. Kto to dokáže, ten môže prejsť aj cez tú skúšku. Čo znamenajú potom spravodlivé myšlienky? Toto sú práve tie spravodlivé myšlienky.

 

Otázka: Niektorí praktizujúci hovoria, že „Deväť komentárov“ má silu Fa. Je to naozaj tak?

Učiteľ: Naozaj je to tak. Čo sa týka „Deviatich komentárov“, viete o objasňovaní pravdy, zachraňovaní všetkých vnímajúcich bytostí a rozpúšťaní zlej strany ako aj zlého ducha. Nie je to všetko, čo by mali robiť učeníci Dafa pri potvrdzovaní Fa a čo by mal robiť Dafa pri náprave Fa? Prirodzene majú silu Fa. Nemali by ste ich však študovať ako Fa. (Všetci sa smejú) Stačí, keď ich budete považovať za materiál, z ktorého sa môžete dozvedieť o zlej strane. Ale tí učeníci, ktorým to ešte nie je také jasné, by ich mali čítať o niečo viac, to sa tiež oplatí. Je to jednoducho tak.

 

Otázka: Niektorí ľudia, ktorí prišli z Číny, majú tiež súcit s Falun Gongom a vyjadrujú svoju podporu. Avšak nechcú sami od seba vystúpiť zo strany. Ako im môžeme pomôcť ešte lepšie, okrem toho, že im dáme „Deväť komentárov“?

Učiteľ: Niektorí ľudia už nie sú v poriadku. Práve som povedal, že keby ste dokázali zachrániť čo i len polovicu ľudí, boli by ste úspešní. Znamená to tiež, že mnohých ľudí už nemôžete zachrániť, mnoho ľudí je jednoducho nezachrániteľných, to je tiež pravda. Ale nemali by ste prestať s prácou na záchranu ľudí len preto, že niektorí ľudia už nie sú zachrániteľní, túto prácu treba robiť naďalej. Okrem toho táto vec ešte neskončila, takže sa nedá povedať nič pevného. Či je ešte pre tú vnímajúcu bytosť šanca, to je zatiaľ neisté. So zmenou celkovej situácie sa možno zmenia tiež. Teraz je to len prejav v tomto procese.

 

Otázka: Kvôli mojim pripútanostiam staré sily a zlý duch zlej strany využili moje medzery, takže som dva roky zostal uviaznutý. Staré sily nedovolili, aby moje cvičenia mali nejaký účinok a ja som sa to vždy pokúšal vydržať. Chcem pomocou učenia sa Falun Gongu dobre robiť tri veci, ktoré nám zveril Majster a pevne nasledovať Majstra pri náprave Fa. Určite vydržím.

Učiteľ: Správne. Tak je to správne. Spravodlivé myšlienky by nemali zostať len na perách. So spravodlivými myšlienkami usilovne napredovať a konať spravodlivo, len to je správne. Jeden či dva roky zostať uviaznutý, to naozaj nie je krátky čas. Nech je ako chce, pre tých, ktorí nevystúpili a pre tých, ktorí neudržali krok s postupom nápravy Fa, na všetko ešte zostávajú príležitosti. Čo najviac sa snažte robiť to dobre, tak je to. Plne využite čas.

 

Otázka: Je pre malých učeníkov Dafa dôležité, aby čítali „Deväť komentárov“?

Učiteľ: Pre malých učeníkov Dafa v USA je ešte dôležitejšie, aby študovali Fa, pretože neboli poškodení jedom zlej strany. Malí učeníci v Číne sú však odlišní. Pre malých učeníkov v Číne to však vyzerá inak. Pre tých v USA jednoducho stačí, keď viac študujú Fa.

 

Otázka: Niektorí učeníci Dafa sú veľmi pripútaní k technikám bežných ľudí. Chcel by som sa Majstra prosím spýtať: Ako sa možno zbaviť pripútanosti k technike?

Učiteľ: Keď tým chce človek dobre robiť prácu, potom to vlastne nie je problém. Keď sa tým však zasahuje do potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa, potom sa to neoplatí. Otázkou je, či môžeš vytvoriť správny pomer, aby si robil dobre aj prácu a zároveň nezasahoval do vecí učeníkov Dafa.

 

Otázka: V mantrách ku cvičeniam je veta: „Zlatá opica rozpolťuje svoje telo“. Má to hlbší význam? Je to náznak pre učeníkov, že by mali mať schopnosť rozoznať skryté zlo? Učeníci Dafa z Kuang-čou nechávajú pozdravovať Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk) Všetko, čo stojí v Dafa, nie je také jednoduché. Všetko má svoj obsah. Všetko z toho môže slúžiť ako náznak a prostriedok k tomu, aby učeníci Dafa ešte hlbšie porozumeli Fa.

 

Otázka: V poslednom čase začalo veľa učeníkov obchodovať. Chcel by som sa prosím Majstra spýtať: Je to potrebné? Ako môžeme pri týchto veciach nájsť rovnováhu?

Učiteľ: Keď sú tam problémy v bežnom živote a vy sa pokúšate tieto problémy vyriešiť, potom to vlastne nie je problém. Nech je ako chce, nemali by ste zabúdať, že ste učeníci Dafa a máte robiť veci učeníkov Dafa. Je to vlastne veľmi jednoduchá otázka.

 

Otázka: Chcem si pre seba spraviť nahrávku nového Jingwenu, ktorý ste vysvetlili. Je to dovolené? Môžem z nej spraviť CD-čka a dávať ich počúvať iným praktizujúcim?

Učiteľ: To nejde. Ani nahrávka pre teba samého nejde. Už som o tom viackrát hovoril. Nikto nesmie svojvoľne robiť nahrávky, a už vôbec nie ich rozdávať. Takže zakaždým, keď som niečo vysvetľoval, zhrnul som to v knihe, presne z tohto dôvodu. Pretože to, čo som tu vysvetľoval, som zameral na učeníkov tu, nemá to priamy účinok na učeníkov iných oblastí. Keď je to však zhrnuté v knihe, potom je to inak, potom je to všeobecne platné, preto musím knihy korigovať. Keď je kniha zverejnená a keď sú v knihách miesta, ktoré sa líšia od toho, čo je v zázname na páske, môže to viesť k poškodzovaniu Fa. Nech Fa poškodzuje ktokoľvek, všetci Bohovia sa tu pozerajú na vaše správanie. Rovnako aj videozáznamy, mali by ste ich potom všetky odovzdať usporiadateľovi konferencie. Nemali by ste robiť niečo také, na to si dávajte pozor! Bežní ľudia nemôžu poškodiť Fa. Hovorím, že len keď sa učeníci Dafa samotní nečinili dobre, až to môže priniesť škody. Niekto hovorí: Mám tu vyučovanie Fa od Majstra, aké nemá nikto iný, iba ja mám takú verziu. Teší sa tomu. To je veľmi nesprávna myseľ. Uvažuje o otázke kultivácie úplne s ľudským srdcom, v skutočnosti práve poškodzuje Fa. To je náznak poškodzovania Fa, akonáhle sa táto vec vydá, poškodzuje človek Fa, aj keď to bolo vysvetlené Majstrom. Všetci viete, že so súčasnou technikou môže človek sfalšovať všetko, človek môže ukradnúť nebo a vymeniť slnko. Pri nahrávke na pásku človek môže zostaviť všetko nanovo. Nekonala tak tá zlá strana pri prenasledovaní Falun Gongu? Myslíš si, že tieto veci sú spoľahlivé? Iba písma, ktoré sú oficiálne publikované na stránkach Minghui alebo sú oficiálne vytlačené ako kniha, sa dajú overiť; tie nemôže nikto poškodzovať. Teraz s tebou staré sily ešte nespravili nič. Ale v poslednej fáze, v ktorej budeš kráčať v ústrety Dovŕšeniu, určite ti to kvôli tejto veci znemožnia. V tej chvíli bude už príliš neskoro ľutovať.

 

Otázka: Zlá ČKS sa ukazuje v priestore nízkej úrovne ako červený drak. Má podobu východného alebo západného draka?

Učiteľ: Má podobu východného draka, ale niekedy sa zobrazuje ako západný drak, aby tomu mohli rozumieť západní ľudia. Je to otázka kultúry a nemá to vplyv na podstatu.

 

Otázka: Niektorí učeníci robia Dafa prácu telom i dušou, niektorí z nich sa ocitli v nebezpečí života. Možno to tkvie v tom, že zanedbali osobnú kultiváciu, takže nedokážu dobre prekonať niektoré skúšky. Ale práve preto, že sú ešte kultivujúci, nie je pre nich ani možné, aby prešli každou skúškou dobre. Prečo ich nemôže Dafa chrániť?

Učiteľ: Znie to, ako keby si sa s výčitkou pýtal, prečo ich Dafa nemôže chrániť. Okolnosti každého jedného sú veľmi zložité. Nie je to tak, že pri každej skúške potrebuješ len trošku spravodlivých myšlienok a už cez ňu môžeš prejsť. Pri niektorých skúškach potrebuje človek veľmi silné spravodlivé myšlienky, aby nimi prešiel; pri niektorých sa človek musí zbaviť pripútanosti k životu a smrti, a iba tak nimi môže prejsť. Čo je kultivácia? Človek sa predsa stane Bohom? Majster má za teba všetko zniesť; hneď ako narazíš na nebezpečenstvo, Dafa ťa má chrániť? Máš teda mať nad hlavou ochranný štít? Neboli by žiadne ťažkosti – aké pohodlné je to pri tejto kultivácii! Kto by sa v tomto prípade nedokázal kultivovať? V skutočnosti sú okolnosti veľmi zložité. Niektorí učeníci spravili v dávnej minulosti dohodu so starými silami. Čo môže potom človek spraviť, keď on jednoducho v tomto momente chce opustiť svet? Niektorí učeníci stále neopustili základné pripútanosti, to sa týka otázky, či je človek vôbec učeníkom Dafa. Aj bežní ľudia môžu robiť prácu učeníkov Dafa, človek ich však nemôže viesť ako učeníkov Dafa. Niektorí učeníci nechajú staré sily, aby využili ich pripútanosti a nechcú sa ani vzdať svojich pripútaností. Ale keď sa stretnú so skúškou, môže to byť aj tak, že je to veľká skúška života a smrti. Čo má potom človek spraviť? Niektorí učeníci už dosiahli čas konca svojho života a napriek tomu nedokážu usilovne napredovať. Sú jednotlivci, ktorí musia ísť skôr atď. V žiadnom prípade neposudzujte kultiváciu s ľudským srdcom!

Práve som povedal, že princípy kultivujúcich sú opačné ako princípy bežných ľudí. Ľudia si myslia, že pohodlie je dobrá vec, ale učeníci Dafa si myslia, že pohodlie je zlá vec pre pozdvihovanie sa. Iba nepohodlie je dobrá vec pre pozdvihovanie sa. (Potlesk) Zmenil si už tento základný názor? Nemôžeš prejsť ani cez to, keď sa stretneš s troškou démonických ťažkostí, alebo narazíš na trošku niečoho. Keď sa tieto nazbierajú, stane sa z toho na konci veľká skúška. Keď sa neprestaneš držať života, nemôžeš túto veľkú skúšku vôbec zvládnuť. Čo budeš potom robiť? Môže to byť dokonca tak, že aj keď sa môžeš prestať držať života, nemôžeš prekonať túto skúšku, staré sily ťa jednoducho cez ňu nepustia, a k tomu ešte príde to, že nemáš žiadne silné spravodlivé myšlienky. Čo myslíš, ako to dokážeš? Čo myslíš, čo má robiť Majster? Majster ťa chráni bez podmienok, ale ty nenapreduješ usilovne a zostávaš rovnaký ako bežný človek! Hovoríš, že si učeník Dafa, avšak tvoje myšlienky ako aj tvoje správanie je také, ako bežného človeka. Tí, ktorým dnes ponúkam spásu, sú učeníci Dafa, človek nemôže bezdôvodne chrániť bežného človeka. Pri bežných ľuďoch patria narodenie, starnutie, choroba a smrť k nebeským zákonom, človek sa do nich nemôže bezdôvodne miešať. Viete, čo dnes robí Majster? Ja napravujem Fa vesmíru. Ako ho potom napravujem? Čím ho napravujem? Môžem vziať niečo zlého, aby som napravil Fa vo vesmíre? Je to voči tebe zodpovedné, ak človek bezpodmienečne chráni kultivujúceho, ktorý nezodpovedá požiadavkám? Je to potom ešte napravovanie Fa vo vesmíre? Prečo sa musia učeníci Dafa kultivovať, prečo musia prekonávať skúšky a mať silné spravodlivé myšlienky, prečo musia znášať utrpenie? Iba potom sa to ráta za kultiváciu. V skutočnosti slúži kultivácia práve na znášanie utrpenia, nemá za cieľ získať ochranu v ľudskom svete. Keď sa človek učí Dafa, je chránený, avšak pri kultivácii v Dafa musí človek znášať trápenia. Niektorí učeníci hovoria: Keď sa človek stretne s nebezpečenstvom, Majster ho ochráni. Správne! Keď má človek spravodlivé myšlienky a koná spravodlivo, určite bude chránený.

 

Otázka: Dnes, minútu predtým ako som videl cteného Majstra, mi prebleskla hlavou myšlienka: „Majster prišiel, je na javisku.“ Videl som vás a som veľmi rozrušený. Moja 95 ročná matka, ktorá nevie čítať, hovorí každý deň: „Falun Dafa chao“, „Čen-Šan-Žen chao“, „Majster chao“, veľmi túži po Majstrovi.

Učiteľ: Pri iných bytostiach nie je požiadavka na ich postoj voči Dafa taká prísna ako pri kultivujúcich. To, čo som práve vysvetľoval, som myslel veľmi vážne, pretože vy ste kultivujúci. Keď nemáte jasné pochopenie v týchto najzákladnejších otázkach, potom vám to musím povedať prísne. Pre bežných ľudí to nie je nutné. Oni sú iba poľutovaniahodné vnímajúce bytosti, ktoré majú byť zachránené. Vy ste tí, čo majú iných zachraňovať. Nepôjde to, ak vy sami dobre nekonáte, inak nemôžete ostatných zachrániť. Dokonca sa môže stať, že vy sami nebudete môcť byť zachránení.

 

Otázka: Učeníci Dafa zo západu USA srdečne ďakujú ctenému Majstrovi za to, že sa osobne ukázal na Fa konferencii, aby vysvetľoval Fa.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Otázka: Predtým mali učeníci v New Yorku pocit, že tempo aktivít pre potvrdzovanie Fa učeníkov v Kalifornii nie je dostatočne vysoké. Ale učeníci v Kalifornii majú veľké schopnosti a majú tiež dobré finančné podmienky. Ako môžeme doviesť učeníkov Dafa na západe USA k tomu, aby pri potvrdzovaní Fa rozvinuli svoje schopnosti a mali tak ešte väčší účinok?

Učiteľ: Je to presne to, čo učeníci práve rozprávali, konkrétne niečo ako kradnutie novín, zlé sily sú ešte veľmi silné, niektorí ľudia poškodzujú Fa. Videl som ešte, že Chinatown [čínske mesto] je medzerou vo vašom objasňovaní pravdy a náprave Fa, ale to je to najdôležitejšie, je to najdôležitejšie miesto vo vašej západnej časti. Toto miesto ste nepovažovali za veľmi dôležité. Keď som sa tadiaľ prechádzal, nevidel som ani jediné noviny Epoch Times. Takže pri takých veciach by ste mali mať jasno v tom, čo práve teraz robia učeníci Dafa.

 

Otázka: Zakaždým, keď vysokí čínski vodcovia navštívia iné krajiny, je to dobrá príležitosť pre naše objasňovanie pravdy?

Učiteľ: Pravdaže. Učeníci Dafa to všetci robia podľa svojich okolností. Robte to jednoducho podľa daných okolností.

 

Otázka: Ako môžeme nájsť správnu mieru pri návšteve čínskych úradníkov v USA, keď ich ideme obžalovať?

Učiteľ: Teda voči tým, ktorí vážne prenasledovali Falun Gong, ale neprejavujú žiadnu ľútosť, to môžete spraviť, hneď ako máte dôkazy. Cieľ vlastne nie je v tom, aby sme týchto ľudí obžalovali. My ich obžalúvame, aby vedeli, že pri prenasledovaní to nie je tak, že človek môže robiť zlo a nemusí za to niesť zodpovednosť. Musí sa to zúčtovať, to zlé prenasledovanie sa musí skončiť. Objasňujeme im, že sa nemajú zúčastňovať prenasledovania. V tomto musíte mať jasno.

 

Otázka: Chcem Majstra poprosiť, aby pohovoril o záchrane sirôtok.

Učiteľ: Tá vec so záchranou sirôtok by sa nemala robiť medzi učeníkmi, pretože za to sa musí zasadiť americká vláda. Nemali by sme do toho ani nasadzovať ďalšie naše sily. Záchrana sirôtok je jednou z aktivít učeníkov Dafa pri objasňovaní pravdy, ukončovaní prenasledovania a záchrane všetkých vnímajúcich bytostí, nie je to však najdôležitejšia vec. V súčasnosti sú učeníci, ktorí túto vec robia v spolupráci s americkou vládou.

 

Otázka: Nedávno boli ľudia, ktorí šírili články čínskeho budhistického združenia, ktoré kritizovali a urážali Dafa. Nevieme, ako by sme s tým mali najlepšie naložiť?

Učiteľ: S takými ľuďmi by ste mali zaobchádzať odlišne. Najprv môžete vysielať spravodlivé myšlienky, aby ste odstránili zlo, ktoré je za nimi. Tí v budhizme, ktorí urážajú Dafa, to tiež robia pod vedením zlých faktorov. V budhizme skutočne sú také bytosti, ktoré sa reinkarnovali ako démoni, ktorí sa zúčastňujú prenasledovania a mali veľmi zlý účinok, to všetko bude musieť byť v budúcnosti zúčtované. Pristupujte k nim od prípadu k prípadu. Najprv by ste im to mali vo všetkej vážnosti vysvetliť, potom môžete predniesť svoje argumenty.

 

Otázka: Ako mám ako lekár zaobchádzať s potrebou interrupcií? Môžem to robiť pre bežných ľudí?

Učiteľ: To som v Čuan Falune už dosť jasne vysvetlil. Patrí to k zabíjaniu.

 

Otázka: Ako môžeme podporiť iniciatívu ako aj angažovanosť učeníkov? Od istého času je pomerne dosť učeníkov, ktorí sa v podstate spoliehajú na to, že asistenčné centrá alebo pomocníci zorganizujú niečo pre potvrdzovanie Fa. Sú závislí na druhých.

Učiteľ: Áno. Keď čítam tento lístok, už len tým sa v tom môže učeníkom rozjasniť. Každý učeník Dafa musí ísť po svojej vlastnej ceste. Každý by mal rozvinúť svoje účinkovanie a pohľadať si prácu, ktorú môže robiť. Nájdite ľudí, ktorých chcete zachrániť. Nemôžete sa celkom spoliehať na zodpovedné osoby, kým vás nechajú niečo spraviť. Ak by teraz nemali byť žiadne veľké aktivity, zodpovedné osoby už nebudú nič organizovať. Nebudeš potom už potvrdzovať Fa v zostávajúcom čase? Väčšinu času je to tak, že učeníci Dafa sami od seba niečo podnikajú.

 

Otázka: Chcel by som sa prosím spýtať: Majú Číňania ešte šancu, aby spravili verejné vyhlásenie o výstupe zo strany, potom ako zlá strana padne?

Učiteľ: Vystúpiť až potom, ako zlá strana padne, načo by to bolo? V skutočnosti je teraz čas pre umiestňovanie vnímajúcich bytostí. Ako by ešte mohla existovať nejaká šanca, potom ako zlá strana padne?

 

Otázka: V Epoch Times to vyzerá tak, že vychádzanie „Deviatich Komentárov“ bolo prerušené. Mali by čínske a anglické Epoch Times klásť väčší dôraz na to, aby „Deväť komentárov“ vychádzalo naďalej? Učeníci Dafa z Los Angeles pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Epoch Times by mali brať túto otázku vážne. Takisto ako v NTDTV, kde sú naďalej vysielané, robí sa to stále ďalej. „Deväť komentárov“ slúži na záchranu ľudí. Robte to jednoducho ďalej, ľudia sa tým nebudú cítiť presýtení.

 

Otázka: Do dnešného dňa prešiel dlhý čas od uverejnenia Deviatich komentárov, avšak niektorí dlhoroční učeníci stále nemôžu striasť škrupinu zlého ducha, dokonca si myslia, že zlá strana bola predsa len dobrá, predtým ako sa dostala k moci a že len neskôr sa pokazila.

Učiteľ: Aj keď sa dostávala k moci, bola už zlá. „Deväť komentárov“ už odhalilo jej zlú minulosť. V minulosti bola zlá strana kvôli svojmu vlastnému osohu o niečo milšia k tým, ktorí nepoznali jej opravdivú tvár, pritom sa tiež len pretvarovala, aby do nej vstúpilo ešte viac ľudí. Pri založení „Parížskej komúny“ sa jednalo len o vzburu darebákov. Keď vtedy počas „Parížskej komúny“ rebelovali, zničili znamenitú kultúru, ktorú chceli Bohovia zanechať ľuďom terajšej civilizácie. Videli ste v Paríži sochy a chránené obrazy, ktoré je vidieť všade na uliciach? Hovorím vám, je to len menej ako desať percent z toho, čo bolo v meste Paríž. Početné kultúrne starožitnosti a umelecké esencie boli zničené „Parížskou komúnou“, ničivá sila bola pomerne veľká. Vtedy bolo v Paríži celé mesto plné umeleckých diel, dokonca Bohovia boli plní obdivu. Také pekné mesto bolo zničené.

 

Otázka: Pri našej terajšej kultivácii sa kultivujeme pre iných a pre záchranu všetkých vnímajúcich bytostí. Je toto tvrdenie pravdivé?

Učiteľ: Nie. Kultivuješ sa pre seba samého. Vnímajúce bytosti, ktoré si zachránil, sú zahrnuté v tvojej kultivácii, to slúži tiež na to, aby si dovŕšil svoj vlastný svet. Predtým som povedal, že mnohí už dosiahli horizont dovŕšenia. Tým som vám nehovoril len tak hocičo. V tom čase bolo už deväťdesiat percent učeníkov potlačených na ich pozície. Okrem toho pozícia učeníka Dafa nie je bezvýznamná, nie je to žiadna normálna úroveň ovocia. Táto úroveň ovocia sa nedá dosiahnuť pomocou vlastnej kultivácie. Normálny človek nemôže dosiahnuť takú vysokú pozíciu ani pomocou kultivácie v ôsmych, desiatich či sto reinkarnáciách svojho života! (Potlesk) Je to preto, že si vnímajúca bytosť, ktorá je po prvé spasená Dafa, po druhé si učeníkom Dafa v čase nápravy Fa vesmíru, po tretie máš veľkú misiu, zachraňovať vnímajúce bytosti. Okrem toho nie sú tie vnímajúce bytosti, čo majú byť spasené, také jednoduché, mnoho vnímajúcich bytostí prišlo tiež z vysokých úrovní. Takú veľkú misiu majú učeníci Dafa. Len takto sa môžeš kultivovať tak vysoko a potvrdiť takú vysokú úroveň ovocia. Iba takto môžeš mať taký výnimočný úspech. (Potlesk)

 

Otázka: Môj muž je európskeho pôvodu, nekultivuje sa v Dafa. V týchto rokoch nápravy Fa musel toho strpieť veľmi veľa a nemá žiadne pochopenie pre to, čo robím. Teraz sa chce nechať so mnou rozviesť. Dosť som sa snažila, aby som ho odhovorila, ale nič to neprináša. Je to preto, že som sa v niektorej oblasti kultivovala príliš zle?

Učiteľ: Pre takéto veci môže Majster uviesť len príklad. Keď uvediem príklad, väčšinou si myslíte, že som mal na mysli vás. Ale nie je to tak. Posudzovala si niekedy pomocou Fa napríklad veci ohľadom rodiny, citov v manželstve a mnoho iných vecí? Konali ste naozaj tak, so súcitom voči všetkým vnímajúcim bytostiam? Keby ste naozaj tak konali, nedostalo by sa to možno do dnešného stavu. Keď sa doma správaš celkom ako bežný človek, potom sa možno stretneš s takými vecami. Žiadna vec nie je jednoduchá. Keď človek naozaj môže opustiť svoju pripútanosť a tvoja pripútanosť ťa nemôže strhnúť, ten konflikt sa stratí bez stopy.

 

Otázka: Je človek, ktorý sa veľmi angažuje v aktivitách Dafa, dokonca všade rozpráva, že Falun Dafa je dobrý. Avšak mnohí bežní ľudia majú odpor voči Dafa, pretože ho poznajú. Už niekoľko rokov sa mu učeníci snažia pomôcť, ale vôbec to nefungovalo. Má všetky možné pripútanosti, ako napríklad túžbu vyniknúť, bojového ducha, túžbu predvádzať svoje nadprirodzené schopnosti, pri cvičení a pri vysielaní spravodlivých myšlienok sa zdá byť veľmi zvláštny. Niektorí bežní ľudia sa dokonca pýtajú: „Prečo dovolíte, aby tento človek bol jedným z vás?“

Učiteľ: Medzi učeníkmi naozaj sú také prípady. Ako sa čas chýli ku koncu, mal by vlastne prísť k rozumu. Ale on to jednoducho nechce, oddáva sa jednoducho týmto niekoľkým malým schopnostiam a technikám, drží sa pevne týchto vecí a jednoducho sa nemôže pozdvihnúť. Práve som vysvetľoval, aké vysoké sú úrovne ovocia učeníkov Dafa a mnoho učeníkov to môže pochopiť, on sa ale veľmi pevne drží tých niekoľkých vecí, ktoré videl, a jednoducho nerobí žiaden pokrok a je dokonca samoľúby. Toto srdce je práve najväčšou pripútanosťou. Bude unášaný všetkými možnými faktormi, aby bol nerozumný a bude si dokonca myslieť, že je rozumný.

 

Otázka: Vysvetľovali ste, že keď sa učeníci Dafa pomocou koordinácie dostanú do súladu, prejaví sa veľmi mocne sila Fa. Ale sú nejakí učeníci, ktorí iných verejne kritizujú, keď nezdieľajú ich názory, mnoho bežných ľudí zostáva stáť a pozerajú sa. Mnoho učeníkov hovorí, že to zanechá zlý dojem.

Učiteľ: Chcem o tejto veci hovoriť z dvoch strán. Keď majú učeníci jednoducho strach zo zvedavcov, majú teda pripútanosť k tomu, že nechcú stratiť tvár, potom budú možno v tom momente provokovaní pomocou jeho úst, aby sa tam zhromaždili ľudia a prizerali sa, aby potom oni mohli vidieť svoje srdce. Pri kultivácii sa bude tvoja pripútanosť zrkadliť všetkými možnými spôsobmi. Prirodzene, keď ho človek nerozoznal, povie, že to zanechá zlý účinok. Možno tí bežní ľudia vôbec nič nevideli a nič nepočuli, dokonca nemali v hlave jasno. Toto je jedna stránka. Druhá stránka je, niektorí praktizujúci neberú vôbec žiaden ohľad na výzor Dafa, nemyslia v žiadnom prostredí na obraz Dafa a neustále považujú samých seba za dôležitých. Považujú svoje vlastné názory za tie najdôležitejšie. Nie je to silná pripútanosť? Keď niekto lezie do slepej uličky a nemôže rozoznať, že má pripútanosť, táto medzera je využívaná démonmi a zlom. Pripútanosť sa bude zväčšovať, zväčšovať a zosilňovať, preto je človek čím ďalej tým viac presvedčený, že on sám má pravdu a že musí konať tak a tak. Každá ľudská myšlienka môže byť zosilnená démonmi. V danom momente človek naozaj nemôže byť rozumný. Ale aby sa predišlo takým veciam, hovorím vám, mali by ste bezpodmienečne dávať pozor na výzor učeníkov Dafa. Ako potom môžete takto zachraňovať ľudí? Majte silné spravodlivé myšlienky a nenechajte už zlo opätovne takto zneužívať vaše medzery.

 

Otázka: Môže Majster dať učeníkom náznak k vete „Prišli do sveta, s vyrovnaným srdcom; získali Fa už predtým“?

Učiteľ: Pravdaže, niektorí učeníci sa kultivovali dobre, skutočne získali Fa už predtým, aby mohli spravodlivo konať so spravodlivými myšlienkami a mohli vždy zostať vo Fa. Niektorí vstúpili skôr do dverí Dafa a niektorí sa naučili Dafa až neskôr. Keď sa na to teda pozrieme z hľadiska formy, niektorí išli napred už skôr.

 

Otázka: Niektorí učeníci chodia často de evanjelickej obce a považujú ju za miesto pre spoločenské kontakty. Je to správne?

Učiteľ: Sú nejakí, ktorí sa neučili Fa do hĺbky a majú jednu nohu vo dverách a druhú vonku. Keď chceš zostať bežným človekom, tak to pokojne rob. Nepovedal som ani, že bežní ľudia niekam nesmú chodiť. Keď sa chceš kultivovať v Dafa, potom jednoducho príď, keď sa však nechceš kultivovať, potom to nechaj tak. Keď sa chce človek naozaj kultivovať v Dafa, potom sa človek koncentruje na jednu školu. Niektorí tam chcú objasňovať pravdu, ale šírenie Fa by ste nemali úmyselne nasmerovať na náboženstvá. Ani ja ako Majster som to nespravil, pretože toto patrí do ďalšieho kroku. V súčasnosti je objasňovanie pravdy zamerané na bežných ľudí vo svete, predovšetkým na Číňanov.

 

Otázka: Je jedna dlhoročná učeníčka, jej syn spravil veľa vecí, ktoré poškodzujú Dafa. Chcel by som sa prosím spýtať, či smie táto matka vyjadriť svoj dištanc od syna. Čo s tým máme robiť?

Učiteľ: Keď niekto niečo spravil, musí za to sám niesť zodpovednosť. Nikto nemôže zastupovať niekoho iného. Nemusíš vyjadrovať svoj dištanc, nech spravil hocičo, nejde to na tvoj účet. Ale keď pri objasňovaní pravdy nemáte na neho brzdiaci účinok a nevyjasníte mu tú závažnosť, potom máte sami tiež problém. Keď ste naozaj veľa vysvetľovali a on v tom napriek tomu pokračuje, potom je to jeho problém, nechajte ho jednoducho tak. Nikto nemôže poškodiť Dafa. Nerobte si s tým starosti, nebo sa kvôli tomu nezrúti. Iba on sám sa zničí.

 

Otázka: V našej oblasti je učeník, ktorý už niekoľko rokov študuje Fa a kultivuje sa, avšak často sa správa extrémne. Okrem toho je hnevlivý, čo mnohých ruší. Niektorí praktizujúci si myslia, že taký človek nie je už učeníkom a mal by byť vylúčený.

Učiteľ: Staré sily naozaj usporiadali nejakých ľudí medzi učeníkmi, ktorí spôsobujú nepokoj. Ich cieľom je, že nechcú nechať prostredie učeníkov Dafa také pokojné. Využívajú týchto ľudí, aby zrkadlili ľudské pripútanosti učeníkov, preto tam chcú mútiť vodu. Staré sily tým zamýšľajú „loviť ryby v mútnych vodách“. Čo sa teda týka týchto ľudí, keď si už vstúpil, tak ťa ako Majster považujem za učeníka. Ale či sa sám chceš považovať za učeníka, to si môžeš rozmyslieť. Keď si si to premyslel, potom konaj podľa požiadaviek na učeníkov Dafa a podľa požiadaviek mňa – Li Chung-č’-ho. Nerob žiadne nerozumné veci s nejasnou hlavou, aby si na konci nebol zvrhnutý nadol, ako to usporiadali staré sily.

 

Otázka: V San Franciscu je v Chinatown-e veľmi veľa Číňanov. Časť z nich nechce prijať materiály na objasňovanie pravdy. Nechcú počúvať, keď im to vysvetľujeme. Čo máme spraviť s týmito ľuďmi?

Učiteľ: Teraz je to už iné ako pred niekoľkými rokmi. Aj tento rok je iný ako minulý rok. Teraz je to opäť inak ako v prvej polovici roka. Pokúste sa opäť a pozrite sa, či to je stále tak. Aj keď je to naozaj stále tak, mali by ste pomocou vašich spravodlivých myšlienok odomknúť kúsok neba. Nie je to tak? (Potlesk)

 

Otázka: Aj v Číne sú také prípady. Hneď ako človek spomenie Falun Gong alebo „Deväť komentárov“, neodvážia sa ho počúvať.

Učiteľ: Existujú všelijakí ľudia. Je naozaj dosť veľa ľudí, ktorým zlá strana nahnala strach. Zlá strana páchala toľko rokov zlo, kľúčom však je, že učeníci Dafa majú so spravodlivými myšlienkami odstraňovať zlých duchov, ktorí ovládajú ľudí, až potom vysvetľovať pravdu. Robte to s rozumom, ide tu stále o záchranu ľudí.

 

Otázka: Nad mojou hlavou je stále niečo, čo ju tlačí nadol. Najmä keď sa upokojím. Neviem, či to je dobrá vec alebo zasahovanie zlého ducha.

Učiteľ: Pokiaľ učeníci Dafa konajú spravodlivo, nemajú silné pripútanosti alebo základné pripútanosti, nie je to problém. Niektorí hovoria: Učil som sa Fa a narazil som na toto alebo tamto. Viackrát som povedal jedno: Keď sa už učíš Dafa, bez ohľadu na to, či narazíš na dobré alebo na zlé okolnosti, všetko sú to dobré veci. (Potlesk) Objavili sa preto, lebo si študoval Dafa. Odvtedy čo niektorí učeníci študujú Dafa, narazili na veľmi mnoho démonických ťažkostí. Keby si sa nekultivoval, mohol by si byť týmito démonickými ťažkosťami ťahaný smerom k zničeniu. Práve preto, že sa kultivuješ v Dafa, prišli tieto démonické ťažkosti predčasne. Hoci je tlak veľmi veľký a skúška charakteru je len ťažko prekonateľná, navyše je niekedy prekonávaná skúška veľmi ťažká, človek stále musí prejsť cez všetky tieto démonické ťažkosti. Musí sa to zúčtovať, účty musia byť splatené. (všetci sa smejú) Nie je to veľmi dobrá vec? Takže či narazíš na dobrú alebo na zlú vec, kým sa kultivuješ v Dafa, všetko sú to dobré veci. Určite je to tak. (Potlesk)

Toľko pre dnešok. (Potlesk) Fa konferencia má pokračovať. Majster povedal niektoré slová o niečo vážnejšie, niektoré veci boli vyjadrené trochu nepriamo. Niektoré slová boli zamerané na veľmi vážne veci, avšak znejú o niečo jemnejšie. Nech je ako chce, ako učeníci Dafa by ste mali všetci podľa Fa robiť to, čo učeníci Dafa majú robiť. Mnohí sa pýtajú: Učiteľ, prečo sa teraz môžem pozdvihovať iba tak pomaly? Hovorím, že nestačí, keď čítaš knihu, pretože učeníci Dafa musia robiť dobre tri veci. Keď robíš len jednu vec, nemôžeš zažiť žiadne pozdvihnutie. Keď si však robil všetky tri veci, dokonca si ich robil veľmi dobre, môžeš cítiť svoje zvyšovanie. Teraz je to iné ako tá fáza, v ktorej človek študuje Fa a sám sa kultivuje, dôvod leží práve v tom. Vo fázach pred a po 20. júli 1999 vznikli dva úplne odlišné stavy. Keď si teda robil dobre všetky tri veci, kultivoval si sa; keď si však robil len jednu z tých troch vecí, nekultivoval si sa. Keď v tom jednoducho pokračuješ, nemôžeš sa pozdvihnúť, preto sa musia učeníci Dafa bezpodmienečne činiť dobre. Prirodzene, medzi vami sú nejakí noví učeníci, tieto požiadavky pre vás však neplatia. Teraz musíte len dobre študovať Fa a kultivovať sa vo Fa, v tejto fáze to stačí. Ale čo sa týka dlhoročných učeníkov, už sú v tom dlhšie, nepôjde to, ak nekonajú podľa Fa. Pretože pre nových učeníkov musí existovať poznávací proces. Hovoríš, že chceš byť okamžite dnes Budhom – to je len príklad. Môžeš sa tak jednoducho stať Budhom, bez odstránenia karmy, bez zlepšenia pochopenia a bez zvýšenia horizontu? Akým Budhom sa potom chceš stať? To uvádzam len ako príklad. Vy ako učeníci Dafa ste pomocou tejto Fa konferencie alebo pomocou slov Majstra niečo získali, takže sa čiňte ešte lepšie.

Čas je naozaj veľmi obmedzený. Videli ste, že zmeny v ľudskom svete a zmeny v situácii počas potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa sa stali veľmi rýchlymi. Keď sa to časom bude naďalej takto meniť, budeš mať vôbec ešte čas robiť to, čo majú robiť učeníci Dafa? Prečo plne nevyužívate tento čas? Učeníci Dafa považujú utrpenie za dobrú vec a za príležitosť na zlepšovanie. Keď sa však toto prostredie bude naďalej zlepšovať, potom tu bude stále menej utrpenia. Keď už nebudeš musieť viac objasňovať pravdu a ostatní sami od seba k tebe prídu a budú chcieť počúvať pravdu, keď iní sami od seba k tebe prídu, aby sa učili cvičenia, budeš mať ešte šancu vybudovať si mocnú cnosť? Možno si myslíš: To je predsa dobré, všetci prídu, aby sa to naučili, to nestojí žiadnu námahu. Ale potom už nebudeš mať ani žiadne podmienky, aby si sa pozdvihol, nie je to tak? Takže si myslím, že by ste si v každom prípade mali vedieť vážiť túto časovú medzeru. Tento čas bude v okamihu preč.

Keď sa ľudia nachádzajú v čase, nemôžu veľa z času cítiť. V priebehu jednej minúty prebehol celý život. V tejto jednej minúte má človek pocit, akoby strávil jeden rok, človek presne toľko zažil, ako počas jedného roku, ani pritom človek nemá žiaden mimoriadny pocit. Za účinku času nemôžu vnímajúce bytosti cítiť, ako rýchlo alebo ako pomaly beží čas. Vesmír sa skladá z takýchto rozličných časov. Sú to ľudia samotní, ktorí majú pocit, že ešte majú čas. Z pohľadu najvyššieho bodu vo vesmíre je to len okamih. Tento čas bol obmedzený len na stav ľudí. Bez ohľadu na to, akú dlhú históriu už vesmír má a bez ohľadu na to, ako dlho v histórii bola usporadúvaná náprava Fa, a bez ohľadu na to, ako dlho už prešlo od stvorenia týchto Troch ríš, všetko to časom pominie. Všetko nové sa čoskoro objaví. Mnohí učeníci po tom túžia. Keď sa to však naozaj objaví, kultivácia sa zároveň končí. Na akej úrovni si, na tej úrovni zostaneš. Prirodzene, ak si človek, potom tiež zostaneš človekom. Všetko bude potom určené.

Dobre teda, toľko pre dnešok. Želám si, aby ste sa všetci činili lepšie a napredovali ešte usilovnejšie. Dúfam, že na vás uvidím ešte väčšie zmeny, keď sa s vami stretnem nabudúce. Všetkým vám ďakujem. (Potlesk)

 [1] Vystúpenia z troch čínskych komunistických organizácii: strany, Zväzu mládeže a zväzu Pionierov

[2] Vojak a morálny vzor široko zviditeľnovaný ČKS v 60-tych rokoch.