Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii v New Yorku 2004

 

(Li Chung-č’, 21. novembra 2004)

 

Pracovali ste tvrdo. (Potlesk)

Ako praktizujúci, a najmä ako učeník Dafa obdobia nápravy Fa, nesiete na svojich pleciach obrovské zodpovednosti a máte veľké poslanie, ktoré vám zverila história. Avšak činili ste sa výborne a ja, váš Majster, to môžem povedať pred všetkými bytosťami vo vesmíre. Inými slovami, získali ste si ich obdiv. Hoci veci, ktoré robíte v tomto svete, sa dosť podobajú na každodenné veci, ktoré robia bežní ľudia, faktom je, že základňa a cieľ toho, čo robia učeníci Dafa, je úplne odlišná. Pretože ľudský svet je jednoducho v ilúzii, bežní ľudia sú uväznení v tom, čo je pre nich reálne a hmatateľné,  a je pre nich ťažké rozlíšiť skutočné od falošného. Takže či tomu bežní ľudia rozumejú alebo nie, učeníci Dafa iba využívajú formy bežných ľudí, aby spasili všetky bytosti. Čo sa týka praktizujúcich, presne kvôli ilúzii, ktorá je tu v ľudskej spoločnosti, to, že ste v tomto prostredí, vám umožňuje kultivovať sa a tí, čo uspejú v kultivácii, sú výnimoční.

Väčšina študentov sa celkovo činila pri potvrdzovaní Fa veľmi dobre. Samozrejme, sú niektorí, čo sa nečinili dobre, avšak tí sem prišli kvôli tomu, aby robili zlé veci; staré sily usporiadali už na začiatku, že budú robiť tie veci. Takže bez ohľadu na to, čo robia medzi učeníkmi Dafa počas bežnej doby, iba v kritickom čase uvidíte ich pravú stránku. Bez ohľadu na to, ako dobre rozprávajú o veciach alebo ako dobre sa činia pred ostatnými, iba v kritickom čase sa ukáže, akí sú skutočne.

Prešli ste cez ťažké obdobie, ktoré bolo plné skúšok a ťažkostí. Pozerajúc sa na situáciu teraz, je to úplne iné ako predtým. Keď to po 20. júli 1999 začalo, besnenie zla bolo veľmi silné a keď zoradili svoje zlé sily, vyzeralo to, že učeníci Dafa budú naozaj vo vážnom nebezpečenstve. Ale teraz ste videli, všakže, že história nebola vytvorená pre tie zlé bytosti, ale pre ukovanie učeníkov Dafa a pre spasenie vnímajúcich bytostí počas záverečného obdobia. (Potlesk) Sú to už veky vekov, čo ľudstvo v odlišných obdobiach prešlo cez množstvo, množstvo civilizácií. Od dávnych časov až do dneška boli ľudské bytosti napĺňané premnohými vecami zo všetkých historických kultúr. Ako to vidia bežní ľudia, všetko, čo sa stalo v nedávnej histórii a v kultúrach ľudských bytostí a všetko, čo sa stalo pred vekmi so životmi na Zemi, všetko to vytvára ľudskú históriu a proces šírenia života. Ako to vidia vedci, je to proces vývoja života. Pravdou však je, že to nie je nič z toho. Celé Tri ríše, vrátane všetkých bytostí v ľudskej spoločnosti, boli vybudované, sformované, udiali sa, boli zrodené a boli stvorené kvôli tomu, aby vnímajúce bytosti mohli byť zachránené a spasené uprostred nápravy Fa v záverečnom období vesmíru. Inými slovami, Tri ríše boli vybudované kvôli tomuto, kvôli spaseniu bytostí vo vesmíre.

Počas ešte vzdialenejších vekov v tejto dimenzii, kde je ľudstvo, v tomto prostredí, kde je ľudstvo a v materiálnej sfére zostavenej z molekúl, ľudstvo jednoducho neexistovalo. Pomocou prieskumu súčasní ľudia objavili, že existuje mimozemský život. Áno, v minulosti to boli tieto bytosti, ktoré boli rozšírené v tejto sfére zostavenej z molekúl a človek dokonca ani neexistoval. Prečo Bohovia neskôr stvorili človeka? Pretože vesmír mal byť prebudovaný, vnímajúce bytosti museli byť zachránené a Tri ríše potrebovali takéto prostredie – prostredie, ktoré sa stane ohniskom prebudovania vesmíru a prostredie, v ktorom keď bude vyučovaný Veľký Zákon v tomto špeciálnom prostredí, bytosti vo všetkých ríšach budú môcť počúvať Fa. Bolo to kvôli veľkému cieľu spasenia všetkých bytostí vo vesmíre, že Tri ríše a najmä ľudstvo v Troch ríšach boli stvorené. Takže všetko, čo sa udialo v každom období histórie, vrátane nedávnej histórie ľudstva, bolo za účelom vytvorenia kultúry pre človeka, pre dnešné ľudstvo, aby mohlo pochopiť Fa. V žiadnom prípade to nebolo zamýšľané na to, aby ľudstvo iba žilo a už vôbec to nebolo kvôli tomu, aby sa ľudstvo rozvíjalo alebo si vytvorilo dobrý život v ľudskej spoločnosti. Tri ríše a ľudstvo na toto rozhodne neboli určené.

Ak je to tak, premýšľajte o tom: tie veci, ktoré sa stali v priebehu histórie, dokonca aj skutočne veľké udalosti, nestali sa kvôli nejakej príčine? Nestavali určitú základňu pre dnešné ľudstvo? Povedzme, že by nikdy neexistoval Šákjamuni, Ježiš, Panna Mária, Lao-c’ atď., vedeli by potom ľudia, čo je pravá viera, čo je Boh, čo je Budha, čo je Tao, ako sa kultivovať a čo znamená kultivácia? Čo by pre nich znamenal nebeský raj? Ak by ľudia vôbec nevedeli, čo tie veci znamenajú, potom by bolo pre mňa nesmierne ťažké vyučovať dnes Veľký Zákon. Ak by som mal tieto pojmy vysvetliť ľuďom od začiatku, potom by to nebolo vyučovanie Veľkého Zákona. Rozličné stavy, cez ktoré prešli bytosti každej jednej etnickej skupiny v každom období histórie a ich pohľad na svet ohľadom rozlíšenia spravodlivého od skazeného, správneho od nesprávneho, dobrého od zlého, všetky tieto veci boli zámerne vytvorené Bohmi pre ľudské bytosti počas dlhých, vleklých rokov, čo umožnilo ľuďom mať základné chápanie toho, čo je správne a nesprávne, dobré a zlé. Keby sa potom šíril Dafa a začalo by sa zachraňovanie vnímajúcich bytostí, ľudia by rozumeli všetkým týmto veciam a boli by schopní povedať, či je tento Fa dobrý a či je spravodlivý.

Počas priebehu histórie ľudia spoznávali Bohov. Čo je „Boh“? Hoci je to iba veľmi povrchný význam, ľudia vedia, že Bohovia sú veľkolepí a svätí. A hoci rôzne životy poznajú „Bohov“ rôzne a rôzne si ich predstavujú, všetci veria, že Bohovia sú dobrí k ľuďom a môžu ich spasiť. Všetky tie hrdinské postavy, ktoré sa objavili v rozličných dynastiách a obdobiach čínskej histórie, všetky tie výnimočné kultúrne osobnosti, ktoré tvorili históriu, všetci v skutočnosti zakladali spôsoby myslenia ľudstva, zakladali štruktúru a spôsoby myslenia, ktoré charakterizujú dnešných ľudí. Bolo to veľké podujatie, v ktorom bola vytvorená štruktúra myslenia ľudského druhu. Uskutočňovalo sa to po veky vekov, počas ktorých ľudská rasa musela zažívať rôzne veci a kultúry ešte predtým, ako mohla pochopiť ich zmysel. Preto keď sa niečo stane, človek môže vedieť, čo to znamená, a na základe tej udalosti môže vedieť, čo to znamená na hlbšej úrovni. Napríklad, čo je „dobré“, čo si vyžaduje dobrota, aké sú jej významy a aký je rozsah tohto pojmu? Alebo podobne, aké je „zlo“ a čo to znamená, keď je niečo „správne“ alebo „nesprávne“? Pomocou životných skúseností ľudia pochopili všetky tieto veci a mohli si naozaj uvedomiť, čo znamenajú. Iba potom mohli ľudia všetko toto hlbšie po­chopiť. Nie sú to jednoduché, elementárne veci, ktoré by ľudia mohli pochopiť za deň.

Keď Bohovia na začiatku stvorili ľudské bytosti, v ľudských mysliach nebolo nič, boli úplne prázdne, nevedeli rozlišovať medzi správnym a nesprávnym, a dobro a zlo existovalo vedľa seba. Extrémy v ich správaní boli obrovské: ak boli šťastní, boli láskaví, a keď boli nešťastní, boli zlí. Avšak súčasný človek je iný. Prečo je to tak, že keď dnešní ľudia prišli do súčasného obdobia, náhle sú oveľa múdrejší? To súvisí s ďalším faktorom mimo procesu vytvárania ľudí, o ktorom som práve hovoril, a je to ten, že bytosti vysokých úrovní sa inkarnovali ako ľudské bytosti. Čo sa týka samotnej ľudskej rasy, jej proces počas priebehu histórie bol vlastne procesom ustanovovania ľudského správania sa a myšlienok, alebo inými slovami, procesom vytvárania skutočných ľudí dneška. Takže aký bol zmysel všetkých týchto vecí? Umožniť človeku pochopiť Fa, keď sa dnes šíri Dafa. Chcem tým povedať, že táto záležitosť bola naplánovaná pred dávnymi vekmi; jej organizovanie začalo už takto skoro.

Je tu niečo, čo vám chcem povedať, a to, kto naozaj robí kultiváciu a kto naozaj má správnu vieru. V minulosti mnohí ľudia hovorili o takom alebo onakom spôsobe kultivácie, o takej a takej metóde, alebo o takej a takej viere. Ale ja vám hovorím, že v histórii, bez ohľadu na to, koľko Bohov alebo koľko osvietených bytostí sem prišlo, ich skutočnou misiou bolo založiť kultúru pre kultiváciu a správnu vieru, ktorú potreboval mať založenú Dafa. (Potlesk) Nikto nezachraňoval ľudí a nikto sa nedostal do nebeského kráľovstva, a to preto, že kultivačné metódy vtedy vznikli preto, aby ustano­vili základňu pre tento Dafa, ktorý dnes naozaj dokáže spasiť ľudí. Čo sa týka Bohov, ktorí prišli dole v minulosti, skutočne boli nejakí ľudia, ktorí boli v dôsledku týchto božích skutkov spasení. Avšak to, čo bolo spasené, nebolo skutočné ja tej osoby, ale jej pomocná duša. A dokonca tí Bohovia, ktorí zostúpili, telo ktoré obývali v tých dňoch… ľudská bytosť, tá je stále časťou cyklu znovuzrodenia v ľudskom svete a dokonca ani tí, čo obývali tie telá, neboli spasení. Takže inými slovami, v histórii mnohí vyhlasovali, že „ponúkajú ľuďom spásu“, avšak nikto ľudí nespasil. Keď Šákjamuni pred vekmi vyučoval svoj Fa, jeho učeníci sa ho spýtali: „Majster, je pre nás možné kultivovať sa na Tathágatu bez toho, aby sme sa odtrhli od všetkého svetského?“ Alebo inými slova­mi, mohli sa kultivovať na Bohov alebo Budhov bez toho, aby opustili okolie bežných ľudí a spoločenské prostredie tohto sveta? Šákjamuni sa zamyslel a povedal: „Tak to musíte počkať, pokiaľ Svätý Kráľ, Ktorý Otáča Koleso, zostúpi do sveta.“ (Potlesk) Prešlo viac ako dvetisíc rokov a všetci učeníci pravých náboženstiev čakali. Čakali na čo? Aby sa Bohovia hore majestátne ukázali? Aby sem prišli Bohovia a vy ste sa nemu­seli kultivovať alebo sa ani starať o to, aby ste sa dobre kultivovali, a nezáležalo by na tom, či je niekto dobrý alebo zlý a všetci by jednoducho spoločne vystúpili do neba?

Samozrejme, bez ohľadu na to, kto som, ľudia vedia, že vyučujem Fa a zachraňujem ľudí. Avšak Majster, ktorý je tu dnes s vami a vyučuje vám tento Fa, má fyzické telo bežného človeka. Čo sa týka toho, čo si ľudia o mne myslia, mnohí bežní ľudia majú svoje názory. To je v poriadku – nezáleží na tom, či vo mňa veria alebo nie. Ja som nepovedal, že som Boh alebo Budha. Bežní ľudia ma môžu považovať za priemerného, obyčajného človeka, to je v poriadku. Všetko, čo robím, má formu ľudskej aktivity; používam prostriedky obyčajných, bežných ľudských bytostí, kým zachraňujem učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa. Žiaden život vysokej úrovne, keď zachraňuje ľudí v tomto spoločenskom prostredí, v tejto iluzórnej dimenzii, nebude používať iba veľkolepé, nebeské prejavy, aby zázračne spasil ľudí v ľudskom svete. (Potlesk) Avšak je to iné, ak to, čo robí, je v malom rozsahu, alebo to zahŕňa iba zopár ľudí, alebo to bolo niečo vykonané v minulosti na vytvorenie kultúry. Takto je to u ľudí. Samozrejme, nič nie je absolútne. Možno keď Fa napraví ľudský svet, použijem nebeské prostriedky, keďže v tom čase to možno bude musieť byť spravené tým spôsobom. Avšak ak by na začiatku nápravy Fa vesmíru boli veci v spoločnosti riešené nebeskými prostriedkami vo veľkom rozsahu, viedlo by to k nejakým pripútanostiam na strane praktizujúcich.

Niektorí ľudia premýšľajú: „Bohovia majú mnoho schopností. Prečo nezachránia úbohých ľudí a nepotrestajú zlých? Prečo neprídu a nerobia zázraky?“ Vytvorenie Troch ríš ustanovilo spôsoby existencie a cieľ ľudskej spoločnosti. Toto je spoločnosť naplnená ilúziou a má to byť spoločnosť, v ktorej vnímajúce bytosti nemôžu vidieť celú pravdu. Kto sa tu chce kultivovať, musí to robiť uprostred ilúzie a byť dobrým človekom, robiť dobré skutky použitím bežných ľudských prostriedkov a zbaviť sa pripútaností. Iba potom môže odtiaľto uniknúť a iba potom to možno nazývať kultiváciou. Ak tu človek robí niečo len použitím nadprirodzených prostriedkov, nie je to kultivácia. V histórii mnohí kultivujúci Tao robili božské veci v ľudskom svete a to bolo vytváranie historickej kultúry. Prečo sa to v poslednom čase stalo zriedkavým? Pretože čím viac sa to blížilo k dobe, keď mal byť šírený Dafa, tým menej bolo dovolené, aby sa diali takéto veci. V nedávnej dobe, keď sa začala náprava Fa a učeníci Dafa obdobia nápravy Fa mali začať kultiváciu, požiadavka sa zvýšila. Najmä keď táto špeciálna skupina vesmírnych bytostí začala potvrdzovať Fa a postupovať k Dovŕšeniu, tunajšie prostredie bolo ešte dôležitejšie, takže pravidlo sa ešte sprísnilo a ľudia majú zriedka dovolené vidieť skutočnú situáciu. Táto skupina bytostí sa má kultivovať k vysokým úrovniam, takže požiadavky na nich sú príslušne vysoké. Táto skupina bytostí nesie na svojich pleciach obrovské historické zodpovednosti a musia vystúpiť z veľmi náročného prostredia. (Potlesk) Kvôli tomu sú učeníci Dafa pozoruhodní.

Inými slovami, kultivačná situácia, v ktorej sú dnešní učeníci Dafa, je odlišná od akejkoľvek kultivačnej metódy alebo situácie v histórii. Vždy som hovoril, že účasť starých síl je formou prenasledovania a formou zasahovania. Ak to, čo Bohovia v minulosti zachraňovali, bola pomocná duša človeka a nie ich skutočné hlavné telo, potom premýšľajte o tom, všetci, fungovala by tá metóda spasenia ľudí v dnešnej kultivácii učeníkov Dafa? Hlavné telá učeníkov Dafa, ako aj hlavné telá ľudí vo svete, sú na povrchu. Takže je to, čo robili, primerané? Fungovalo by to? Vôbec nie. Preto hovorím, že spôsobujú zasahovanie. Táto metóda a forma kultivácie, o ktorej som vám všetkým hovoril, aby ste ju dnes nasledovali, je kultivovať sa zatiaľ čo sa prispôsobujete bežnej ľudskej spoločnosti a potvrdzujete Dafa pomocou bežných ľudských prostriedkov v najväčšom možnom rozsahu (potlesk), a to nemá obdoby. Tí Bohovia, tí nevedia nič o tom, ako sa postaviť k takejto kultivačnej metóde a s tým, čo spravili, sú úplne vedľa, takže sú rozhodne formou zasahovania do kultivácie učeníkov Dafa. Tým nie je povedané, že im chýbajú schopnosti, je tým povedané, že takto starý vesmír vytváral bytosti a je to rozsah múdrosti starého vesmíru. Počas nápravy Fa vesmír zdokonalil minulé nedokonalosti a zmenil veci, ktoré vesmír minulosti nedokázal zmeniť. Kvôli tomu môžu byť učeníci Dafa spasení a môžu dosiahnuť Dovŕšenie pomocou kultivácie. Ak by bol dnes nasledovaný kultivačný prístup minulosti, ani jeden učeník Dafa by sa nemohol kultivovať k Dovŕšeniu.

Iba keď človek nasleduje metódu, ktorú dnes Dafa používa na dosiahnutie cieľov, na kultiváciu a na opravdivé spasenie ľudí, môže sa Dovŕšiť. (Potlesk) A nie je to len Dovŕšenie – človek je opravdivo spasený, jeho hlavná duša je spasená. (Potlesk) Čo sa týka tých takzvaných Bohov, ktorí zasahujú do nápravy Fa, tí poznajú iba časť, ale nie celok, poznajú iba minulosť, nie však dnešok ani budúcnosť, a poznajú iba povrchnú formu, nie však vnútorný obsah. Keď sa pokúšajú robiť veci, nie sú schopní ich uskutočniť a priniesli vážne zasahovanie do samotnej nápravy Fa a do kultivácie učeníkov Dafa. Preto hovorím, že všetko, čo robím dnes, je úplne odlišné od toho, čo sa dialo v histórii. Keď sa pozeráme na prenasledovanie učeníkov Dafa a na prenasledovanie kresťanov v histórii, na povrchu bolo oboje prenasledované. Avšak pre týchto kultivujúcich, bytosti na ich ceste k božstvu, to, čo sa v skutočnosti deje, je odlišné. Oni to museli znášať práve preto, že v minulosti vesmír nemal schopnosť rozriešiť tie hlboko zakorenené historické záležitosti, čo spôsobilo, že dokonca bytosti vysokej úrovne prenasledovali Bohov, ako aj ľudské bytosti, ktoré boli na svojej ceste k božstvu. Všetko to bolo nehanebné, pre históriu vesmíru aj pre Bohov. To, čo robím dnes, nie je iba odlišné od cesty, ktorou išli v minulosti; je to rozdiel medzi budúcnosťou a minulosťou. Takáto je kultivačná cesta, ktorú Dafa dal ľuďom; učeníci Dafa a ja kladieme základňu pre budúcnosť. Kultivačné metódy budúcnosti budú navždy takéto! (Potlesk) Iba toto možno nazvať skutočným zachraňovaním ľudí a iba toto môže opravdivo spasiť ľudí.

Nič z tohto nemožno svojvoľne meniť. Každý vie, že práve teraz je obdobie nápravy Fa – vesmír sa obnovuje, prebudováva a nanovo vytvára. Iba za týchto okolností môžu byť opravené nedostatky a jediný čas, kedy môžu byť opravené nedostatky, je keď sa prebudováva kolosálna nebeská klenba. Takže toto je príležitosť. Žiadna bytosť nemá dovolené rušivo zasahovať do tejto príležitosti alebo ju poškodzovať. Ktokoľvek zasahuje pácha hriech a ktokoľvek zasahuje, musí niesť zodpovednosť.

To, čo som práve povedal, v základoch sumarizuje rozdiel medzi kultivačnou metódou dnešných učeníkov Dafa a kultiváciou ľudí v minulosti. Ak človek chce byť spasený, musí sám na vlastnej koži prekonať tvrdé prostredie, ťažkosti, osobný záujem, city a túžby. Všetko sa týka osobného záujmu kultivujúceho a všetko vás môže ovplyvniť ako človeka, vaše myšlienky a city, váš charakter a veci, ku ktorým ste vnútorne pripútaný. Ak dokážete kráčať určitou cestou a zvoliť si niečo, potom ste výnimočný. Inak ste bežným človekom. Ak ste schopný vykročiť z uvažovania a pripútaností bežných ľudí, potom ste Bohom. (Potlesk) Toto je úplne odlišné od kultivačných metód minulosti.

Ľudia v minulosti išli do chrámov a kláštorov alebo do hôr, aby sa kultivovali a vyhýbali sa ľuďom vo svete. Títo ľudia fyzicky neznášali až tak veľa charakterových skúšok, ani ich pripútanosti neboli priamo dotknuté a nemali najpriamejšie skúšky ohľadom materiálnych záujmov. Takže pre hlavné telo človeka to bolo akoby sa nekultivoval. Hoci sa aj človek vzdal normálneho života počas svojho ľudského života, nebolo to preňho nič viac ako vybratie si odlišného životného štýlu. Ak sa jeho pomocná duša skutočne úspešne vykultivovala a pomocná duša, ktorá vystúpila z jeho tela sa stala Bohom, pre neho to znamenalo šťastie. Tento človek získal šťastie vo svojom nasledujúcom živote. Tým „šťastím” sa myslelo to, že mal svetské šťastie, nič viac. Keď sa na to pozrieme z hľadiska bytosti, ktorá chce niečo získať pomocou kultivácie, kto by sa kultivoval, aby získal také veci? Keď o tom hovoríme na základnej úrovni, nič v Troch ríšach nebolo kvôli tomu vytvorené a žiadna vnímajúca bytosť neprišla kvôli tomu. Potom inými slovami, kultivácia dnešných učeníkov Dafa je najveľkolepejšia a razí cestu pre budúcnosť. Preto je mimoriadne dôležité, aby ste dobre kráčali po vašej ceste. (Potlesk)

Stále hovorím, že učeníci Dafa nemôžu ísť do extrémov. Musíte kráčať po svojej ceste dobre. Ak popustíte uzdu svojej predstavivosti a máte dnes o niečom pokrivené porozumenie a zajtra vás niečo náhle inšpiruje a spravíte niečo ďalšie, alebo stále robíte hlúposti poháňaní svojou pripútanosťou k predvádzaniu sa, všetky tie veci sú priamym zrkadlením vašej hlavnej duše a vás ako bytosti. Ako sa môže takáto bytosť Dovŕšiť? Vaše činy sú odrazom vášho hlavného tela, ktoré sa kultivuje, a je to to isté telo, ktoré má byť spasené. Mohla by byť takáto bytosť umiestnená medzi Bohov? Nie, nemohla. Takže musíte robiť veci dobre a kultivovať sa racionálne, s jasnou mysľou a so spravodlivými myšlienkami. Máte sa dovolené kultivovať zatiaľ čo sa prispôsobujete spôsobu života bežných ľudí v najväčšej miere. Pokiaľ Majster hovorí, že niečo je v poriadku, môžete jednoducho pokračovať a nasledovať metódy bežných ľudí, pretože tak máte kráčať svojou cestou a takým spôsobom majú byť ľudské bytosti spasené. Ak v budúcnosti bude chcieť prísť Boh a spasiť ľudí, tiež to bude musieť robiť takýmto spôsobom. Je to preto, že v budúcom vesmíre, keď ide o spásu ľudí, cieľom budú hlavné telá ľudí. Takže sa nestarajte o to, aké boli kultivačné metódy v minulosti a aké druhy vierovyznaní existovali, a nestarajte sa o to, aké boli vplyvné – vy ste jediní, čo sa opravdivo kultivovali. (Potlesk) Vesmír prechádza nápravou Fa a Bohovia, v ktorých veria, sa umiestňujú, takže kam pôjdu, aby boli spasení? Ako sa dostanú do nebeského kráľovstva? Nebeské kráľovstvá sa všetky prebudovávajú. Do ktorého nebeského kráľovstva pôjdu? Vy ste najveľkolepejšie bytosti a postupujete k nebeským kráľovstvám, zatiaľ čo opravdivo zachraňujete vnímajúce bytosti priamym, otvoreným a ohromujúcim spôsobom! (Potlesk)

To, čo som práve teraz povedal, bolo pre našich učeníkov Dafa. Tí z vás, čo nie ste kultivujúcimi alebo noví študenti nemusia celkom rozumieť tomu, čo som práve povedal a je pre nich ťažké tomu uveriť. Nebojte sa, nie som tu, aby som niekomu ublížil a nie je tu nič, čo by bolo pre ľudí zlé. Ak ste tomu neporozumeli, môžete tomu porozumieť postupne a je v poriadku pochopiť týchto kultivujúcich postupne.

Je jedna posledná vec, ktorú chcem zdôrazniť. Určitý počet študentov nemá jasnú myseľ a majú veľmi silné pripútanosti! Môžu čosi počuť a vidieť a dokonca cítia, že majú nejaké schopnosti, alebo si myslia, že sú nejakou dôležitou osobou. Začali sa teda správať iracionálnym a bláznivo vyzerajúcim spôsobom a hovoria veci, ktoré nedávajú zmysel. Ako sa ešte môžete kultivovať? Bez ohľadu na to, kto ste, ak vás ja dnes nedokážem spasiť, budete duchom v pekle! Prečo ste takí iracionálni? Prečo šírite medzi študentami veci, ktoré zasahujú do ich kultivácie a potvrdzovania Fa? Nie je to jednoducho záležitosť vytvárania démonov vo svojej vlastnej mysli? Rušivo zasahujete do Dafa. Je to malý hriech? Ak sa dnes ja, Li Chung-č’, rozhodnem neuznať vás ako učeníka Dafa, neuznať vás ako svojho študenta, myslíte si, že by ste tu mohli ostať? Tri ríše boli kvôli tomuto vytvorené. Hoci je táto nebeská klenba vo vesmíre nesmierna, všetky bytosti sústreďujú svoju pozornosť sem a všetky bytosti tu musia byť uznané. Takže radím tým študentom, ktorí sú stále iracionálni: preberte sa a buďte zodpovední k svojmu vlastnému životu. Vaše vlastné pripútanosti viedli kruté bytosti zvonka k tomu, aby vám rozkazovali, zasahovali do vás a ovládali vás,  takže ste takí iracionálni.

Práve teraz boli Majstrove slová dosť príkre. Mohli ste si všimnúť, že nedávno boli niekedy moje slová k týmto študentom naozaj príkre. Je to preto, že som videl hrozné dôsledky, ktoré ich čakajú. Bez ohľadu na to, ako vezmete tie slová, bez ohľadu na to, ako ľudia, čo nerozumejú mne alebo učeníkom Dafa vidia veci, ja, Li Chung-č’, som prišiel pre všetky bytosti. Ja zachraňujem všetky bytosti a nechcem vidieť ani jednu bytosť zničiť samú seba, pretože ja som prišiel presne kvôli tebe! (Potlesk) Som znepokojený, som znepokojený kvôli tebe. Čas stále viac a viac tlačí. Videli ste to a celková situácia sa veľmi zmenila. Ak sa prenasledovanie náhle skončí, potom už neostane žiadna príležitosť a všetko bude rozhodnuté.

Už prešiel dlhý čas odkedy som sa zúčastnil jednej z vašich Fa konferencií, takže chcem s vami ostať trochu dlhšie. (Nadšený potlesk)

Počul som, že nejakí študenti prišli z Ruska a iní zase z niektorých krajín východnej Európy. Bolo pre nich ťažké dostať sa sem, z hľadiska finančného a iného. Sú aj nejakí noví študenti, ktorí ma nikdy nevideli osobne a vždy chceli vidieť Majstra. A ani mnoho dlhoročných študentov nevidelo Majstra už dlhý čas. Zdá sa, že všetci mi chcete toho veľa povedať a boli by ste sklamaní, keby som teraz odišiel. (Majster sa smeje) (Potlesk) Keď je to teda tak, použime zase našu starú metódu – ak chcete niečo povedať, napíšte to na kúsok papiera a pošlite to sem hore a ja odpoviem na vaše otázky. (Potlesk)

Všetci ste pracovali naozaj tvrdo. Počasie sa ochladzuje. Keď ste počas leta objasňovali pravdu a potvrdzovali Dafa pred konzulátmi, na uliciach, alebo v iných prostrediach, hoci bolo horúco, dalo sa to vydržať. Keď sa počasie ochladí, toto podnebie pre vás vytvorí isté ťažkosti. Ale aj tak ste sa nedali tvrdými podmienkami zastaviť. Práve naopak, stále tvrdo pracujete a nepopustili ste. To je naozaj úžasné a bytosti budúcnosti a ľudia vo svete v budúcnosti vám budú ďakovať, pretože ľudia, čo tu v budúcnosti ostanú, tu môžu zostať len preto, že tu ste. (Potlesk) Ľudia vo svete sú v ilúzii. Učeníci Dafa sú tí, čo prechádzajú takzvanými skúškami, zatiaľ čo všetky vnímajúce bytosti sú stratené v stave ilúzie. Avšak v budúcnosti budú všetci vedieť, kto boli učeníci Dafa. Všetci budú vedieť o veľkoleposti učeníkov Dafa a tí, čo ostanú, budú cítiť k učeníkom Dafa vďačnosť.

 

Učeník sa pýta: Ak to dovolia okolnosti, môžem ísť pracovať naspäť do Číny?

Učiteľ: Ak prenasledovanie skončí a náprava Zákona ľudského sveta ešte nepríde, potom ak chcete ísť pracovať do Číny, môžete ísť. Pýtate sa, či môžete ísť späť teraz? Teraz je najlepšie nevracať sa, pretože prenasledovanie stále pokračuje. Viem, že niekoľkí študenti boli telefonicky kontaktovaní alebo dostali odkaz od istých úradníkov v Číne alebo od ľudí na istých miestach. Povedali vám, aby ste išli späť a zaručili vám nejaké veci, sľubovali vám, že nebudete prenasledovaní a nejaké ďalšie veci. Rozmýšľajte o tom, všetci, boli to títo úradníci, čo vytvorili politiku prenasledovania? Nie je samotný fakt, že môžu niečo zaručiť, podozrivý? Kto ich teda v pozadí riadi? (Potlesk) Ako to, že to môžu zaručiť? Kto im dáva tú záruku? Nie je to podozrivé? Čo sa vlastne myslí pod „vytvorením jednotného bojového frontu“? Keď ich nízka taktika už nefunguje, začínajú „vytvárať jednotný bojový front“. Zasa skúšajú tie svoje staré triky a vy sa musíte mať na pozore. Nepredstavujeme nebezpečie pre žiadnu politickú silu. Chceme len, aby zastavili prenasledovanie. (Potlesk) Prenasledujú ľudí a súčasne sa pokúšajú získať týchto ľudí na svoju stranu. Použili už všetky možné špinavé triky. (Obecenstvo sa smeje)

 

Učeník: Učeníci Dafa v meste Chongqing zdravia Učiteľa. (Učiteľ: Ďakujem vám!) (Potlesk) Majster, sľubujeme, že budeme v každej chvíli robiť dobre veci, ktoré by sme mali robiť.

Učiteľ: Výborne! (Potlesk)

 

Učeník: Učeníci Dafa na Pekinskej univerzite Čching-chua zdravia Učiteľa.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Učeník: Učeníci Dafa, ktorí sú ilegálne zadržiavaní v ženskom pracovnom tábore (táboroch) v Pekingu zdravia Učiteľa.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Učeník: Učeníci Dafa, ktorí sú ilegálne zadržiavaní vo väzení (väzeniach) v Pekingu zdravia Učiteľa.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk) Bez ohľadu na to, v akom ste prostredí, musíte si udržiavať svoje spravodlivé myšlienky pevné, pretože ste učeníkmi Dafa a ste špeciálnymi bytosťami.

 

Učeník: Na budúci rok sa bude konať v Londýne Európska Fa konferencia a veľmi dúfame, že Učiteľ nás poctí svojou prítomnosťou. (Obecenstvo sa usmieva a tlieska) Majster, povedzte nám prosím, prečo bolo “sedem Budhov” zmenených na “šesť Budhov.”

Učiteľ: Porozprávam o tom z niekoľkých uhlov. Jeden je, že počas histórie prišiel do ľudského sveta nemalý počet Budhov. Bolo ich viac ako šesť a v skutočnosti viac ako sedem. Samozrejme, boli aj iní Bohovia. Keď hovoríme len o Budhoch, dosť ich prišlo spasiť ľudí, avšak ohľadom Budhov ako bol Šákjamuni, ktorí mali zvláštnu misiu, pred Šákjamunim ich bolo šesť. Keď som o nich hovoril, rátal som Budhu Šákjamuniho ako jedného z nich, takže boli siedmi. Ale budhizmus vždy hovoril o šiestich, pretože Šákjamuniho učeníci považovali tých Budhov za jeho učeníkov, takže nepočítali Budhu Šákjamuniho a vyšlo im šesť. Keď som o nich hovoril ja, počítal som Budhu Šákjamuniho, takže to bolo spolu sedem. Ohľadom tohto, keď šírite Zákon, musíte to samozrejme robiť podľa schopnosti ľudí prijať veci. Aby sme teda čo najlepšie mohli spasiť nasledovníkov budhizmu, ideme podľa toho, čo hovoria oni a zmenili sme to číslo na šesť. (Potlesk)

 

Učeník: Dobrý deň ctený Majster! Rád by som pozdravil Majstra v mene študentov v Rumunsku.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Učeník: Väčšina študentov v Rumunsku sú noví študenti. Stretávajú sa so všemožnými ťažkosťami, ale sú všetci veľmi usilovní. Chcel by som vás úctivo poprosiť, aby ste pohovorili o tom, ako by sa študenti v Rumunsku mohli lepšie činiť pri účasti na potvrdzovaní Zákona, ako aj o tom, ako môže Rumunsko hrať lepšiu úlohu pri potvrdzovaní Zákona.

Učiteľ: Povedal som predtým, že v porovnaní s počtom ľudí vo svete je počet učeníkov Dafa v súčasnosti veľmi malý, ale máte obrovskú misiu, ktorú vám zverila história. Takže čo sa týka učeníkov Dafa v hociktorej oblasti, v podstate ste nádejou pre bytosti v tej oblasti, aby mohli byť spasené – ich jedinou nádejou, skutočne. Bytosti tam musia počuť Dobré Správy a potrebujú vás počúvať, ako im objasňujete pravdu, aby mohli pochopiť, čo je Dafa. Preto sú zodpovednosti učeníkov Dafa významné. Môžete sa potom spýtať, ako to robiť lepšie? Myslím, že čo sa týka vás, učeníkov Dafa, ak každý z vás používa len svoje ústa, aby povedal ľuďom v každej oblasti fakty, potom sa ku všetkým nedostaneme. Energia, ktorú nesú učeníci Dafa, keď sa kultivujú a udržujú si spravodlivé myšlienky a činy, ako aj mocná cnosť z ich kultivácie, majú ďalší účinok.

Na druhej strane, všetko čo spravili učeníci Dafa a všetko čo povedali učeníci Dafa pri objasňovaní faktov spôsobuje, že fakty v bežnej ľudskej spoločnosti kolujú a vytvára to prostredie, ktoré podporuje komunikáciu medzi ľuďmi. V tomto prostredí, ak ľudia navzájom diskutujú, je to ďalší spôsob, ako môžu byť tieto bytosti spasené, nepriamy spôsob. Ďalšou vecou je, že mnoho bytostí mohlo byť otrávených zlými bytosťami a v ich mysliach sa nachádza mnoho propagandy od nactiutŕhačských médií čínskej komunistickej strany. V tom prípade je lepšie, ak to môžete odstrániť pomocou objasňovania faktov, pretože negatívne myšlienky, ktoré majú ľudské bytosti ohľadom Dafa, môžu byť zneužité a použité tými zlými bytosťami, ktoré prenasledujú učeníkov Dafa. Učeníci Dafa ich teda môžu odstrániť pri vysielaní spravodlivých myšlienok a pomocou svojich spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov. Popravde povedané, ak sú vaše myšlienky veľmi spravodlivé, keď kráčate po ulici alebo žijete vo vašom meste, celé vaše okolie bude očistené. Samotná vaša existencia má účinok zachraňovania vnímajúcich bytostí. Ale napriek vašim veľkým schopnostiam, stále budete čeliť nepriazni kvôli vašej osobnej kultivácii, pretože každý má cestu, po ktorej musí v kultivácii prejsť. Staré sily súčasne vytvorili mnoho foriem zasahovania do vášho potvrdzovania Zákona. Za normálnych okolností je veľmi ťažké odstrániť to zasahovanie, ak spravodlivé myšlienky nie sú dosť silné.

Čo sa týka toho, ako dobre robiť veci, znamená to činiť sa dobre v troch veciach, ktoré by učeníci Dafa mali robiť – to je robenie vecí najlepšie. (Potlesk) Ale námaha, ktorú každý vynakladá, je rôzna. Niektorí ľudia nevynakladajú mnoho námahy, pričom iní študenti sú usilovnejší a snažia sa viac. Samozrejme, Majster vidí, že v spoločnosti má každý jednotlivec rodinu a prácu, ani nehovoriac o rôznych spoločenských povinnostiach kvôli vašim väzbám so spoločnosťou, takže vám zostáva veľmi málo času. Majster o tom všetkom vie a rozumie tomu. Popravde povedané, metóda kultivácie Dafa berie túto vec do úvahy a nenarúša veci v tejto oblasti.

 

Učeník: Učeníci z Taiwanu pozdravujú Majstra. (Potlesk) Majster, povedzte nám prosím, ktorým smerom sa má uberať ázijsko-pacifický web PureAwakening.

Učiteľ: Webstránky učeníkov Dafa by mali byť prevádzkované dobre, pretože sú prostriedkom pre objasňovanie pravdy a hrajú úlohu pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí. Takže by mali byť vedené dobre. Čo sa týka toho, čo robiť konkrétne, to je na vás. (Učiteľ sa usmieva) Prečo Majster nehovorí o veciach príliš špecificky? Majster len zabezpečuje, aby sa nevyvinuli problémy v celkovej schéme vecí. Čo sa však týka problémov, sporov a rozdielov v pochopení medzi študentami, toto sú veci, ktoré odzrkadľujú stav vašej kultivácie. Takže keď príde na to, ako kráčať po vašej ceste a ako zaobchádzať s jednotlivými vecami, toto sú veci, s ktorými sa musíte vysporiadať sami počas ustanovovania vašej mocnej cnosti. Ak vám poviem, ako narábať s každou jednou vecou, potom sa to stane niečím, čo som spravil ja a žiaden Boh neuzná, že ste to spravili vy. (Učiteľ sa usmieva) (Potlesk) Takže tie veci musím prenechať vám. Nemôžem vás pripraviť o vašu vlastnú príležitosť kultivovať sa.

 

Učeník: Učeníci Dafa v meste Guangzhou pozdravujú cteného Učiteľa.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Učeník: Ctený Učiteľ, mohli by ste nám prosím povedať, či je v poriadku pre učeníkov Dafa v Číne posielať [do zahraničia] peniaze, ktoré si ušetrili skromným životom, aby sa použili na projekty objasňovania pravdy v New Yorku?

Učiteľ: V princípe je to v poriadku – ak ste na tom finančne dobre, potom to nie je problém. Ale tu hovoríme o peniazoch ušetrených skromným životom, takže to znamená, že ten človek na tom nie je tak dobre. V tom prípade je najlepšie nechať peniaze na objasňovanie pravdy v Číne, pretože prostredie mimo Číny je stále na tom lepšie ako prostredie vo vnútri Číny. (Potlesk)

 

Učeník: Majster, povedzte nám prosím, či aktivity objasňovania pravdy v Manhattane budú pokračovať až po koniec nápravy Zákona. (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: Nie, nebudú. Hovoril som o tom predtým, keď mali stretnutie študenti, ktorí objasňujú pravdu v Manhattane. Budete to robiť len určité časové obdobie. Manhattan je dosť jedinečný: je to prakticky finančné centrum sveta a mnoho veľkých firiem z celého sveta tu má kancelárie alebo pobočky. Inými slovami, je to ohniskový bod finančného sveta a je úzko spojený s celým svetom. Ľudia, ktorí sa sústredili v Manhattane sú, vzhľadom na jeho jedinečnosť, sami jedineční. Mnoho vysoko vzdelaných ľudí sa tu sústredilo, ako aj ľudia s určitým množstvom moci a finančnými prostriedkami v spoločnosti. Inými slovami, úlohy, ktoré hrajú v spoločnosti, nie sú bežnou vecou.

Hoci relatívne povedané je v oblasti New Yorku vrátane oblasti okolo New Jersey mnoho študentov, po tom, čo sa dialo počas niekoľkých posledných rokov, to stále vyzerá tak, akoby veľmi veľa ľudí v Manhatane bolo ľahostajných. Po takom dlhom období robenia vecí na objasňovanie pravdy sa stále mnoho ľudí nestretlo s učeníkmi Dafa. Čínska komunistická strana sem zasiala mnoho zla na prenasledovanie Falun Gongu a to malo za následok, že niektorí ľudia v tomto prostredí stále majú prekážky pri porozumení Dafa.

Navyše, objavil som tu ďalší problém. V mnohých veľkých firmách tu v Manhattane a dokonca aj v niektorých malých firmách a organizáciách sú čínski zamestnanci a väčšina týchto čínskych ľudí bola podvedená lžami šírenými ohováračskou propagandistickou mašinériou čínskej komunistickej strany a tie veci v ich hlavách neboli po celý tento čas očistené. Takže sa stali ľuďmi, ktorí šíria zlo v americkej spoločnosti. Nie je to tak, že títo ľudia sú povahou zlí. Ale kým učeníci Dafa objasňujú pravdu na jednom mieste, oni sú na inom mieste a šíria tam ohováračské veci od čínskej komunistickej strany. Nezaškodí, ak napíšete na letáčiky a transparenty, či oznámite v médiách: „Čínski ľudia vo vašej firme boli oklamaní a pomáhajú čínskej komunistickej strane šíriť zlo. (potlesk), takže by ste si sami mali overiť fakty.“ (Potlesk)

 

Učeník: Ako sa môžem lepšie činiť pri potvrdzovaní Zákona, ak nemám žiadne zo zručností, ktoré majú bežní ľudia?

Učiteľ: Je v poriadku nemať bežné zručnosti. Mnoho ľudí rozdáva na ulici letáčiky a noviny a objasňuje pravdu bežným ľuďom tvárou v tvár. Všetko toto sú veci, ktoré môžete robiť. Mnoho študentov sa zhromažďuje pred konzulátmi a veľvyslanectvami po celý rok a to je tiež skutočne obdivuhodné. Je mnoho vecí, ktoré môžete robiť.

 

Učeník: Dobrý deň, ctený Učiteľ. Mnoho znakov v Zhuan Falune a iných Dafa knihách bolo v nedávnej dobe zmenených. Aký je hlbší zmysel za tým?

Učiteľ: Nebudem hovoriť o zmysle za tým. Budem hovoriť o povrchu. Vezmime si [čínsky] znak „[lian] prax“ z [dvoj-znakového pojmu] „[xiu lian] kultivačná prax“ ako príklad. Ak by sa nestalo prenasledovanie Dafa, bol by som vás viedol cestou, po ktorej by ste mali ísť. Ale potom, čo začalo prenasledovanie, tie falošné čchi-kungové praxe a všetky možné pomiešané veci sa začali zúčastňovať na prenasledovaní a dokonca išli do televízie, aby útočili na Dafa. Samozrejme, dôvodom toho, že robili tie veci, bolo to, že sa tak mnoho ľudí učilo Dafa – vrátane ich vlastných ľudí – a oni už nemohli zarábať peniaze. Takže sa stali závistlivými  a prechovávali nenávisť. Preto sa mnoho študentov spýtalo, „Majster, môžeme zmeniť znak „[lian] prax“ na „[lian] cvičenie“, keď ho používame na popis iných čchi-kungových praxí? Oni sa aj tak opravdivo nekultivujú.“

Toto je len príklad. Na všemožných miestach bolo mnoho faktorov spôsobených odchýlkami spôsobenými odchýlenou kultúrou. Čínština je špeciálne písaným jazykom a podobá sa na písaný jazyk na nebesiach. Hovorená čínština sa podobá jazyku, ktorým sa hovorí na nebesiach, pretože je to forma kultúry, ktorú Bohovia priamo vytvorili pre ľudstvo. Podobne, pretože to, čo bolo založené v Číne, je polobožská kultúra, forma a zvuk čínskych znakov je prepojená s vesmírom. Líši sa od písaných jazykov na západe a písaných jazykov iných etník. Je to preto, že z určitého pohľadu sú písané jazyky iných kultúr vlastne sériou symbolov, ktoré Bohovia vytvorili pre ľudské bytosti, aby potom, ako si vytvorili predurčené vzťahy, mohli očakávať Zákon v tých oblastiach. Týmto spôsobom ľudia v týchto oblastiach očakávajúci Zákon mohli viesť normálny život a dočasne mať sériu symbolov, pomocou ktorých navzájom komunikovali. Ale ak zvuk a forma čínskych znakov je prepojená s vesmírom, potom rozmýšľajte o tom, aké zasahovanie mohli spôsobiť ľudstvu, potvrdzovaniu Zákona učeníkmi Dafa, ktorí získali Zákona a kultivovali sa na tejto úrovni a dokonca náprave Zákona? Inak povedané, staré sily použili tieto faktory, aby zneužili veci v náprave Zákona.

Vezmime si napríklad slovo „mu di [cieľ]“. V dávnych časoch, keď sa písalo slovo „mudi [cieľ]“ alebo iné slová na popis dosiahnutia istého miesta, znak „di“ bol ten istý, ako v čínskom znaku „tu di [zem]“. V dnešnom období s povrchným odôvodnením štandardizovania gramatiky a uľahčením ľuďom zvládnutia gramatiky bolo to „di [zem]“ písané ako „di [gramatická častica, bez významu]“. Takže aj keď ste dosiahli „cieľ [so znakom gramatickej častice]“, stále ste sa nedostali do cieľa [„tu di“ v pôvodnej písanej forme]. (Obecenstvo sa smeje, tlieska)

Sú tu problémy s mnohými faktormi. V dnešnom období staré sily poškodili čínsku kultúru a zanechali veľký zmätok, aby som si s ním poradil pri šírení Zákona. Je jednoducho toľko škodlivých faktorov v nesčíselných oblastiach, takže mnoho vecí muselo byť napravených. Ale nebol čas, aby sme to spravili, takže opravy sa zamerali len na niekoľko vecí. Našťastie vnútorné významy Zákona nie sú ovplyvnené. Kniha Zhuan Falun sa prejavuje rôzne v každej dimenzii a Zhuan Falun na nebesiach vyzerá úplne odlišne ako ten na Zemi, preto nebol ovplyvnený.

 

Učeník: Nebol som schopný kultivovať sa a zároveň sa prispôsobiť bežným ľuďom do najväčšej možnej miery. Bude to pre mňa znamenať veľkú ľútosť v budúcnosti?

Učiteľ: Takže ste sa nezvládli kultivovať a prispôsobovať sa bežným ľuďom do najväčšej možnej miery, nuž, „do najväčšej možnej miery“ znamená úplne splniť požiadavky. Ak by to skončilo dnes, úroveň, na ktorú patríte, by bola určená. Neskončilo to dnes, takže keďže to neskončilo, čo sa týka štandardov, ktoré ste dosiahli či nedosiahli a vecí, ktoré ste kultivovali či nekultivovali dobre, stále sú len časťou bežiaceho procesu, takže nikto nemôže definitívne určiť, že ste taký a taký. Ak ste si uvedomili svoj nedostatok a verím tomu, že áno, lebo ste poslali lístok s otázkou, napravte to a čiňte sa lepšie. (Potlesk)

 

Učeník: Vážený Učiteľ, slovo „chen du“ (stupeň) z predchádzajúcich vydaní Zhuan Faluna bolo zmenené na „chen du“ (stupeň dosiahnutia). Ale jeden z mojich kolegov praktizujúcich povedal, že stránky Minghui túto zmenu nepublikovali, takže by sme ju mali zmeniť späť na originál?

Učiteľ: Bolo niekoľko kôl zmien znakov; bolo jednoducho toľko vecí, ktoré sa mali zmeniť. Akonáhle sa vysporiadate s jednou záležitosťou, stane sa mnoho vecí, takže nateraz prestaneme so zmenami znakov a nebudeme už robiť žiadne ďalšie zmeny. Aby ste zistili, aké zmeny boli spravené, môžete sa pozrieť na vydanie Zhuan Faluna, ktoré bude čoskoro publikované, a potom spraviť svoje zmeny na základe tohto vydania. Toto sa stalo, pretože Minghui bola o zmenách znakov informovaná len niekedy, takže takáto je situácia.

 

Učeník: Vzťahovala sa štruktúra vesmíru, o ktorej ste hovorili, na štruktúru nového vesmíru?

Učiteľ: Štruktúra, o ktorej som vám predtým hovoril, je štruktúrou starého vesmíru. Stav, ktorý sa prejavuje počas nápravy Zákona, je tiež stavom zobrazeným bytosťami starého vesmíru. O novom vesmíre nemožno hovoriť. Nielenže o ňom nemožno hovoriť, ale tajomstvá vesmíru nemožno odhaliť. (Učiteľ sa smeje) (Obecenstvo sa smeje, tlieska) Mnoho nebeských tajomstiev starého vesmíru už nemožno nazývať nebeskými tajomstvami, pretože tie veci budú zmenené, prejdú zmenami. Ale starý vesmír má mnoho, premnoho dobrých bytostí a faktorov, vrátane štruktúr, ktoré sú dobré, takže tieto budú zachované. Takže veľmi mnoho bytostí a veľká väčšina štruktúr starého vesmíru bola zachovaná.

 

Učeník: Keďže čas pre zachraňovanie vnímajúcich bytostí dosť tlačí, prečo sú moje sebecké myšlienky stále také vytrvalé? Som nad sebou znepokojený.

Učiteľ: Myslím, že byť schopný vidieť vlastné nedostatky je kultivácia. To je vlastne veľmi normálne. Keď si to dokážete uvedomiť, to je prvý krok k zlepšeniu. Ak dokážete tým veciam dennodenne venovať pozornosť a kúsok po kúsku ich robiť dobre, potom sa zlepšujete. Nemajte obavy, keďže to by viedlo k pripútanostiam. Keď vidíte problémy, spravte zmeny a keď vidíte nedostatky, prekonajte ich. Je mnoho vecí, ktoré nemusíte byť schopní robiť a ja som to v každom ohľade vzal do úvahy a predvídal som to, keď som šíril Zákon. Inými slovami, to, čo chcem zachrániť, je predovšetkým hlavná duša, samotný človek. Aké veľké schopnosti má človek? Ak si človek dokáže uvedomiť svoje vlastné chyby a prekonať ich, potom je to kultivácia, ale čo sa stane, ak sa odchýlia elementy, ktoré vytvárajú bytosť človeka? Alebo ešte konkrétnejšie, čo sa stane, keď sa odchýli spôsob uvažovania človeka? Napríklad: Čínska komunistická strana mnoho rokov vedome vzdelávala ľudí spôsobom, ktorým vnucovala svoje vlastné veci. Mnohí ľudia videlo, že strana nie je dobrá, ale oni sú schopní povedať, že strana nie je dobrá len v rámci kultúry vypestovanej vzdelávaním stranou. Nerozoznali to skutočne a nemôžu to vidieť, lebo aj to, čo sa nachádza mimo kultúry strany, bolo do nich vštepené. To je odchýlený spôsob uvažovania. Čo možno spraviť v takom prípade? Preto hovorím, že sú isté veci, ktoré môžete spraviť a nie ste praktizujúcim, ak nerobíte veci, ktoré sú vo vašich silách. Ale to, čo nemôžete spraviť, Dafa iste spraví tie veci pre vás a Majster určite má spôsoby, ako ich spraviť. (Potlesk)

Inými slovami, musíte kultivovať tú stránku, ktorú máte kultivovať. Čo sa týka vecí, ktoré nemôžete kultivovať a nemôžete ich odhaliť alebo spoznať – alebo sa o ne postarať dokonca aj keby ste ich mohli rozpoznať – Majster sa o ne postará. Samozrejme, neznamená to, že keď vidíte pripútanosť, ktorej sa nemôžete zbaviť, môžete použiť výhovorku „s tým ja nemôžem nič spraviť“ a tým sa striasť zodpovednosti. (Obecenstvo sa smeje) To nestačí. To, o čom hovorím je, že keď príde na štruktúru vašej bytosti a váš spôsob uvažovania – veci, ktoré vôbec nemôžete odhaliť a nemôžete sa o ne postarať – Majster sa určite postará o tieto veci.

 

Učeník: Majster, je čas, keď skončí prenasledovanie časom, keď Zákon napraví ľudský svet?

Učiteľ: Je to dosť možné. (Potlesk) Je však lepšie, ak o týchto veciach nehovorím. Akonáhle o tom hovorím, mysle všetkých sú nepokojné. Nechám vás samotných uvidieť tú nádheru a veľkoleposť.

 

Učeník: Majster, mohli by ste prosím pohovoriť o pôvode tej zlej politickej strany, ktorá prenasleduje učeníkov Dafa? (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: Čo sa týka toho, ako tá vec na základnej úrovni vznikla, myslím, že je lepšie, ak o tom nebudem hovoriť na Fa konferencii. Čo sa týka toho, ako vznikla v ľudskom svete, to je niečo, čo všetci vedia bez toho, aby som niečo povedal. V skutočnosti, či chcete hovoriť o pokrivenej politickej strane alebo o zlej politickej strane alebo o ľubovoľnej politickej strane, ako kultivujúci s tým nemáme vôbec nič do činenia. Bez ohľadu na to, aká zlá môže byť strana, je to niečo z ľudského sveta a bez ohľadu na to, aká dobrá môže byť, je to stále niečo z ľudského sveta. Bytie kultivujúcim znamená vykročenie z ľudského sveta a keď príde na kultiváciu v ľudskom svete, kultivujúci sa nezapletajú do tých svetských konfliktov a záležitostí. Veci, ktoré sú zlé, nuž, sú dôvody na ich existenciu a čo sa týka vecí, ktoré sú dobré, tiež sú dôvody na ich existenciu. Je to určené stavom ľudskej spoločnosti a učeníci Dafa sa týmito vecami vôbec neznepokojujú. Ale všetci jasne videli, že vtedy predtým, keď nás ten veľký vodca démonov začal prenasledovať, hlasno vykrikoval, že jeho politická strana „musí poraziť Falun Gong“ a že „Odmieta veriť, že *** strana nemôže poraziť Falun Gong.“ Viem, že tie veci robil zo závisti a z hnevu, ale viem tiež, že za jeho slovami boli elementy jeho politickej strany. Inak povedané, odhalili sme ich len potom, čo nás prenasledovali. Neuznávame toto prenasledovanie. V procese objasňovania pravdy povieme ľuďom vo svete, prečo je Falun Gong prenasledovaný, čo je Falun Gong a čo je tá politická strana. Ktokoľvek prenasledoval učeníkov Dafa by mal byť odhalený a jedovatý vplyv, ktorý rozšíril do myslí ľudí vo svete, by mal byť očistený.

Potom ako si niektorí ľudia vypočujú objasňovanie pravdy našimi študentami, aj tak povedia: „Falun Gong je veľmi dobrý, ale ja si myslím, že *** strana má svoj dôvod.“ Mnoho ľudí si myslí, že to, čo hovorí čínska komunistická strana, nemôže byť nesprávne, takže odmietajú počúvať pravdu. Títo ľudia nevideli, že je zlá od základu. Niektorí ľudia hovoria „Falun Gong je veľmi dobrý, ale strana nespravila nič nesprávne. Je to chyba toho veľkého vodcu démonov.“ V tom prípade by sme mali povedať ľuďom, prečo prenasleduje Falun Gong a aký motív mala, keď začala prenasledovať Falun Gong; mali by sme pomôcť ľuďom uvidieť, čo je ten zlý kult naozaj zač a  čo je v skutočnosti zač tá strana. Učeníci Dafa, ktorí sú prenasledovaní, by mali odhaliť jej temnú minulosť.

Svetské záležitosti nezaujímajú učeníkov Dafa, ktorí sú praktizujúcimi, ale ja, Li Chung-č’, viem všetko o takýchto záležitostiach. (Potlesk) Vysvetľoval som tieto veci celý čas počas posledných niekoľkých rokov prenasledovania a predsa prenasledovanie pokračuje. Nové vedenie čínskej komunistickej strany je pri moci už dva roky a prenasledovanie pokračuje. Je to len záležitosť izolovaných jednotlivcov, ktorí konajú zlé činy? Prečo by ste nemali povedať svetu o základnom zle tej politickej strany? Ak by ste nás neprenasledovali, nechceli by sme mať s vami nič spoločné a nechceli by sme o vás nič povedať. Zobrali ste životy toľkým učeníkom Dafa a prenasledovanie pokračuje. Aké zlé! Strana tiež použila jednostranné médiá, aby vysielala ohováračskú propagandu do všetkých kútov sveta a je to dokonca horšie ako kultúrna revolúcia. Je to zamerané na skupinu takých dobrých a láskavých ľudí. Dokonca aj keby som to mohol zniesť a tolerovať, žiaden z Bohov to nebude tolerovať! (Potlesk)

 

Učeník: Kvôli mojej pripútanosti k citom som spravil chyby. Je mi ľúto cesty, po ktorej som sa vydal. Ako to môžem nahradiť?

Učiteľ: (Učiteľ si vzdychne) Toto sú vlastne veci, ktoré Majstra bolia najviac. Pre kultivujúceho je to jednoducho hanebné. Je to hanebné dokonca aj pre bežného človeka, ale vy ste praktizujúci, takže ako môžete vzniesť takúto vec do otvorenej diskusie? Je to jednoducho také hanebné. Viete, v dávnej kultivácii, akonáhle kultivujúci porušil pravidlo týkajúce sa tohto, nemohol sa už nikdy viac vo svojom živote kultivovať. Je to takéto závažné.

Čo teda možno spraviť? Dafa je milosrdný a Majster sa pozerá na vašu celkovú bytosť a stále budete mať šance predtým, ako príde náprava Zákona ľudského sveta. Ale nemôžete robiť tie chyby znova. Jednoducho nemôžete. Najmä počas tohto časového obdobia zlo využije vaše city, aby vystupňovalo svoje prenasledovanie na vás a spôsobí, že vaše túžby a pripútanosti budú mimoriadne silné, až do bodu, keď sa nemôžete dobre ovládať a dostanete sa na zlú cestu. Majster to videl. Ak môžete kráčať po svojej ceste dobre a kultivovať sa dobre, ten hriech bude patriť zlu. Ale ak stále nebudete kráčať po svojej ceste dobre, ten hriech bude váš. Samozrejme, zlo, ktoré do vás zasahovalo bude odstránené, ale všetko, čo spravíte, bude vaše.

Počas obdobia nápravy Zákona, keď Zákon napravuje celý vesmír, viete, ako to robí Majster? Čo sa týka bytostí v celom vesmíre, vrátane ľudí vo svete a bytostí, ktoré sú nižšie ako tento svet – dokonca aj tie, ktoré sú veľmi, veľmi nízko, vrátane bytostí v podsvetí a v pekle – robil som veci podľa jedného princípu: bez ohľadu na to, aké hriechy alebo chyby bytosť spáchala vo svojej minulosti, nič z toho som si nevšímal; môžem sa zbaviť všetkých tých zlých vecí za vás a všetko napraviť. Nikto nikdy takto nezaobchádzal s vnímajúcimi bytosťami. Ak nebolo nejaké miesto vo vesmíre už v poriadku, bolo zničené výbuchom a potom opätovne vytvorené. Ak nejaké miesto nebolo v poriadku, bolo to presne ako metabolizmus v ľudskom tele, kde keď bunka už nie je v poriadku, umrie a nová sa vytvorí. Zaobchádzanie so všetkými bytosťami s takou milosrdnosťou je niečo, čo sa nikdy nestalo, tak dlho ako existuje vesmír. (Potlesk) Robil som to po celý čas a dosiahol som to. Ale je tu jedna vec. Ak bol počas obdobia nápravy Zákona spáchaný hriech proti Dafa, ktorý zasahuje do nápravy Zákona, potom ten hriech nemožno odpustiť. Je tu len táto jedna podmienka. Ak by tu nebola ani táto podmienka, Zákon vesmíru by už neexistoval. Bytosti budúcnosti by nemali Zákon, ktorý by mohli nasledovať a dodržiavať a bola by to rovnaká vec, ako keby vesmír nemal Zákon, čo by z neho spravilo pomiešaný, chaotický svet. To sa nemôže stať! Bolo by to rovnaké ako poškodzovanie vesmíru, takže mať negatívny vplyv počas nápravy Zákona znamená spáchať takýto hriech. Pre bytosť to môže byť spôsobené len jednou nesprávnou myšlienkou, avšak dôsledky sú ničivé.

 

Učeník: Pozdravujem cteného Majstra. Som kórejským učeníkom z provincie Heilongjiang. Dovoľte mi prosím pozdraviť Majstra v mene všetkých učeníkov z Heilongjiang a rôznych tímov objasňovania pravdy v Kórei.

Učeník: Ďakujem vám. (Potlesk) Učeníci Dafa v Kórei sa činili dosť dobre. V Číne je mnoho učeníkov Dafa Kórejského etnika a boli kruto prenasledovaní. Viem o tom všetkom.

 

Učeník: Náš tím na objasňovanie pravdy sa zameriava na objasňovanie pravdy v oblasti Pekingu, vynakladáme tam 80% úsilia a ďalších 20% používame na iné veci, vrátane snáh na záchranu študentov. Keď posilníme našu snahu na objasňovanie pravdy v Pekingu, bude zmenšené zlo, ktoré je sústredené v Manhattane?

Učiteľ: Treba to povedať takto: Keď sa učeníci Dafa z rôznych miest činia dobre, zlo sa s nimi všetkými nemôže vysporiadať a je všade očisťované. Zlo, ktoré prišlo do Manhattanu, je v procese svojho úplného odstránenia. Momentálne je zlo v Troch ríšach odstraňované vo veľkých množstvách. Môžete vidieť, že súčasná situácia sa mení a dokonca aj počasie sa mení. Učeníci Dafa, ktorí sedávali pred konzulátom v New Yorku vedia, že to bolo najchladnejšie miesto a naši učeníci Dafa toho naozaj počas týchto rokov zniesli dosť. Ak sa pozeráme na súčasnú situáciu, učeníci Dafa z rôznych miest plne využívajú svoje zručnosti a talent, aby robili veci na potvrdzovanie Dafa, čo spôsobuje, že zlo sa stáva menším a menším. Je pre neho naozaj zložité sústrediť sa niekam a niečo spraviť.

 

Učeník: Ako sa môžem ja a všetci ostatní pozrieť na veci zo širšieho pohľadu a položiť Dafa na prvé miesto?

Učiteľ: Toto sú otázky, o ktorých by mali uvažovať všetci učeníci Dafa. Čo sa týka toho, ako to robiť, len dobrým študovaním Zákona a riadením sa tým, čo vám hovorí Majster, môžete kráčať po tejto ceste spravodlivo.

 

Učeník: Pre nás, učeníkov Dafa z Číny, nie je ľahké dostať sa do USA, aby sme sa zúčastnili konferencií Fa a je pre nás zriedkavé vidieť osobne Majstra. Radi by sme úprimne požiadali Majstra, aby vysvetlil učeníkom z Číny, ktorí išli do Kórey pomôcť Majstrovi pri náprave Zákona, ako sa môžeme dobre činiť pri tom, čo máme robiť a naplniť tak sľuby dané pred históriou.

Učiteľ: Učeníci Dafa sú všetci rovnakí a mali by ste sa činiť dobre bez ohľadu na to, kde ste. Či ste v zahraničí alebo v prostredí, kde ste priamo prenasledovaní zlom, mali by ste preukazovať spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy učeníkov Dafa, pretože to naháňa zlu strach. Na povrchu je zlo drsné, ale vo vnútri má strach. Ste učeníci Dafa a nemôžete mať vo vnútri strach. Ak kultivujúci skutočne môže opustiť strach zo smrti, potom bude tá smrť od vás navždy vzdialená. Ale toto nie je niečo, čo si môžete želať, aby sa stalo – je to krok, ku ktorému sa vykultivujete v Zákone, krok, v ktorom sa stanete takou bytosťou. Keď prenasledovanie v Číne začalo, ak by všetci učeníci Dafa dokázali konať relatívne spravodlivo ako teraz, prenasledovanie by sa nikdy nebolo rozbehlo a tie zlé veci by boli okamžite zničené. Ľudský svet pre nich nie je miestom, kde by ukazovali svoju zlobu.

Teraz máte všetci postupne jasnejšiu myseľ, ste pokojnejší a racionálnejší, viete, čo robiť a dá sa povedať, že mnoho z vašich ľudských pripútaností bolo odkultivovaných. Nuž, v skutočnosti, pri niektorých študentoch to nie je tak, že ich ľudské pripútanosti boli odkultivované, ale že tí študenti boli príliš vystrašení, aby spravili čokoľvek vybočujúce z radu a keď sa prostredie trošku uvoľní, opäť sa odvážia robiť tie veci. To nie je dobré. Ak sa človek nemôže kultivovať v Zákone, potom nie je schopný skutočne porozumieť Zákonu. Iba ak človek skutočne pochopil Zákon, môže kráčať po ceste spravodlivo a pre túto bytosť môže byť zabezpečený dobrý výsledok. Inak takáto bytosť zostáva vo veľmi nebezpečnej situácii, pretože zlo môže hocikedy využiť jej medzery. Ak by to bol bežný človek, bez ohľadu na to, aký je zlý, zlo by mu nevenovalo pozornosť. Pretože sa však chce kultivovať, zlo sa mu pokúsi zabrániť v kultivácii. Keď sa nekultivujete pevne, stanete sa cieľom prenasledovania zla.

 

Učeník: Niekoľko študentov je veľmi zapálených za objasňovanie pravdy, ale nikdy sa neboli schopní dostať za tie drobné obmedzenia pripútaností k svojmu ja. Nečinili sa dobre v celkovej spolupráci a koordinácii, ba čo viac, ovplyvnili niektorých ďalších študentov. Ak sa stále nečinia dobre za pomoci iných praktizujúcich, rád by som sa Majstra spýtal, akým následkom budú títo študenti čeliť v budúcnosti?

Učiteľ: Podľa môjho názoru teraz nemôžete povedať, akí sú tí študenti alebo robiť o nich nejaké závery, pretože počas kultivácie existujú všemožné rôzne prejavy a všetky pripútanosti bežných ľudí sa ukážu. Pokiaľ ich praktizujúci neodstráni, určite sa ukážu. Čo sa týka tej časti, ktorá sa kultivovala dobre, tú nemožno nikde vidieť, pretože tá časť, ktorá sa kultivovala dobre, nemôže byť ukázaná. Iní budú vidieť tú jeho časť, ktorá sa nekultivovala dobre, zakaždým, keď sa objaví. Kľúčom je ako sa s ňou vysporiada a či môže rozoznať svoje nedostatky, keď iní poukážu na tú stránku alebo keď sa jeho pripútanosti ukážu v konfliktoch – to je to, čo je kritické. Hneď ako niečo rozpoznáte, musíte to prekonať a len to je kultivácia. Nech o tom hovoríme koľkokoľvek, povedal by som, že to je otázka usilovnosti.

Ak sa človek nekultivuje dobre a ovplyvní iného učeníka Dafa alebo mnoho iných učeníkov Dafa a spôsobí, že ich kultivácia zlyhá, potom je to ťažký hriech zasahovania do kultivácie učeníkov Dafa, taký, ktorý nemožno vyrovnať ani keď bytosť zostúpi do osemnástej úrovne pekla. Niektorí študenti nie sú schopní odstrániť svoje dlhodobé pripútanosti, čo vedie k tomu, že do nich zlo zasahuje. Vy si myslíte, že títo ľudia sú odpísaní a nemôžu to dokázať. Momentálne sa na to nemôžete takto pozerať. Niektorí študenti sa v skutočnosti zbavili mnohých iných pripútaností a mnoho pripútaností je preč a neukážu sa, ale tieto pripútanosti, ktoré neboli odkultivované preč, sa stále ukazujú. Majster ich určite nechá prejaviť sa a ukázať v konfliktoch a iste nechá všetkých vidieť to a cieľom je, aby sa ich zbavili. Keď nejakú vidíte, musíte na ňu poukázať. Ak na ňu nepoukážete, je to preto, že máte pripútanosť k strachu, že iných urazíte. V tom prípade budú prinútení mať výmeny názorov a konflikty s vami, aby ste vy aj oni rozpoznali tie pripútanosti. Cieľom je odkultivovať tie ľudské pripútanosti. Ale ak sa pozeráte na študentov, ktorí majú pripútanosti, ktoré sa prejavujú, nemôžete si myslieť, že nie sú dobrí. Nemožno sa teda vyhnúť nedorozumeniam a chybám medzi učeníkmi Dafa. Kľúčom je, že nemôžete mať skutočné konflikty a zrážky medzi sebou alebo si prestať dôverovať.

V poslednom čase som často zdôrazňoval otázku vzájomnej spolupráce a koordinácie. Či tie vaše zlé pripútanosti boli odstránené alebo nie, musíte aj tak navzájom dobre spolupracovať. Prečo je to tak, že niekedy vidíte, že spory sú časté a niekedy spory pokračujú ďalej a ďalej? Prečo pri potvrdzovaní Zákona nie sú názory učeníkov zas a znova zjednotené? Toto je niečo, čo je v poslednom čase v Číne dosť významné. Čo je skutočným problémom? Je to veľmi jednoduché – je to otázka toho, či potvrdzujete Zákon alebo potvrdzujete seba. Ak potvrdzujete Zákon, bez ohľadu na to, čo povie o vás druhá osoba, vo vnútri budete neovplyvnený. Ak oponuje vášmu názoru a vy ste podráždený a nepáči sa vám to, a ak iní ľudia vznesú názor opačný k vášmu na základe nejakého problému, ktorý máte alebo nesúhlasia s vašim názorom a vám sa to nepáči a vy začnete oponovať a hádať sa kvôli sebe, potom toto vedie k tomu, že odbočíte od témy a nepočúvate iných a vo všetkých takýchto prípadoch – dokonca aj keď sa bránite a vysvetľujete s najlepšími úmyslami – stále je to potvrdzovanie samého seba. (Potlesk) Je to preto, že ste nepoložili Dafa na prvé miesto a v tom čase tá vec, ktorej ste sa najviac nemohli vzdať, bolo vlastné ja.

Ale myšlienky ľudí sú zložité a niekedy ťažko povedať. Niektorí ľudia skutočne myslia na Zákon, naozaj si myslia, že taká a taká cesta je správna a nie sú pripútaní k samému sebe. Jednoducho si takto stoja na svojom. Niektorí môžu povedať: „Si taký neústupný, nepotvrdzuješ samého seba?“ Takže vtedy musíte byť pokojný a mať chladnú hlavu. V skutočnosti, keď všetci myslia na Zákon, problém spolupráce by neexistoval. Mali by sme byť dobrými ľuďmi nech sme kdekoľvek – nemáme myslieť na druhých predtým, ako niečo robíme? Prečo učeníci Dafa medzi sebou nemyslia najprv na druhých? Myslíte si: „Sme všetci kultivujúci a všetci sa kultivujú, takže keď sme s inými učeníkmi, nie je potrebné rozmýšľať o tom, ako medzi sebou rozprávame.“ Nemyslíte si niečo takéhoto? Nuž, to nie je správne. Nezabudnite na tento bod: ste ľudské bytosti, ktoré sú v procese kultivácie a nie ste Bohovia, ktorí sa kultivujú, takže musíte brať ohľad na druhých.

 

Učeník: Študenti v Kórei používajú najrôznejšie spôsoby na vystupňovanie úsilia na objasňovanie pravdy rôznym druhom ľudí a postupne získavajú pozornosť a podporu ľudí. Objasňovanie pravdy viedlo k lepším a lepším výsledkom a súčasne, po celej krajine sa hrnú noví študenti. Ale v poslednom čase, jeden po druhom, malo niekoľko študentov nehody a tragicky zahynuli. Jeden zahynul, keď sa prevrhol autobus, v ktorom cestoval, jeden sa utopil a ďalší zahynul pri nehode na pracovisku. Jeden z týchto študentov bol veľmi aktívny pri objasňovaní pravdy. Výskyt niekoľkých takýchto nehôd spôsobilo, že niektorí noví študenti zaváhali.

Učiteľ: Práve som hovoril o zasahovaní starých síl do nápravy Zákona a do učeníkov Dafa. Takže prečo potom staré sily robia takéto veci? Čo je ich cieľom? Myslia si: „Všetci ste sem prišli kultivovať sa a myslíte si, že Dafa je dobrý. Je vaše pochopenie dobroty Dafa skutočne založené na pravdách Zákona? Alebo len hovoríte spolu s ostatnými, že je dobrý? Alebo je to tak, že poviete, že Zákon je dobrý, keď cítite, že vám priniesol úžitok?“ Kultivácia a Dafa sú vážne a môžu premeniť ľudské bytosti na Bohov. Staré sily to nemôžu zniesť a chcú vás skúšať. Chcú vidieť, či naozaj poviete, že Dafa je dobrý a zostanete sa kultivovať, keď nechajú umrieť ľudí, ktorí dosiahli koniec svojho života. Staré sily to spravili, takže keď študenti čelia nebezpečiu ohrozujúcemu život, nemôžete povedať, že nie je dobrý alebo že má nejaké vážne problémy. To v skutočnosti staré sily vytvorili zasahovanie využitím ľudských pripútaností. Jedna vec je, že pre niektorých študentov je ľahké zaváhať a keby sa takíto študenti všetci kultivovali veľmi dobre a pevne, tieto problémy by sa nestali. Ak sa určití študenti nedokážu zbaviť dlhodobých pripútaností vo svojom vnútri, môžu byť prenasledovaní a môže to do nich zasahovať. Môžu si myslieť: „Robil som cvičenia a moje choroby boli vyliečené. Cítim sa tak dobre. Môj život sa stal ľahším.“ Ich pochopenie stále zostáva na tej úrovni a nemôžu porozumieť Zákonu na základe Zákona, čo môže ľahko viesť k takýmto problémom. Samozrejme, tieto veci nepochádzajú zakaždým z takéhoto problému. Staré veci toto robili po dlhý čas a takéto veci sa tiež stali predtým v kultivácii študentov v Číne. Preto je v kultivácii nutné pozerať sa na veci spravodlivými myšlienkami a jasne si uvedomiť, že kultivácia je najvážnejšou zo všetkých vecí.

Samozrejme, určité veci sa stali. Študenti v rôznych oblastiach majú dosť jasnú hlavu a sú schopní porozumieť veciam na základe Zákona a môžu teda zvládnuť tie veci správne. Boli nejakí študenti, ktorí často hovorili: „Ten a ten na našom mieste praktizovania sa činil tak dobre! Budeme robiť všetko, čo on.“ Dovoľte mi povedať vám všetkým, že to rozhodne nesmiete robiť a rozhodne nesmiete takto rozmýšľať. Kultivujúci si nemôžu vziať za vzor iné ľudské bytosti. Musia považovať Zákon za Učiteľa! (Potlesk) Hneď ako začnete robiť veci tak, ako som popísal a rozmýšľať tak, objavia sa dva problémy. Jeden je ten, že pravdepodobne vtlačíte toho študenta na pozíciu, z ktorej preňho niet úniku. Je pravdepodobné, že staré sily nechajú, aby sa uňho vyvinuli problémy a dokonca ho prinútia opustiť nás skôr, aby skúšali iných študentov. Myslia si: „Všetci sa na neho pozeráte. Keď sú veci takéto, budete stále študovať, budete sa stále kultivovať?“ Za takýchto okolností sú naozaj niektorí študenti, ktorí si myslia: „Ak to ani on nedokáže zvládnuť, dokážem to ja?“ Váhajú. Nie je to tak, že staré sily využívajú medzery? V tej situácii dokonca ani ja, váš Majster, nemôžem nič povedať! Staré sily povedia: „Pozri, vidíš ako skončila tá skúška? To, čo sme spravili, bolo správne, všakže?“ Takže ak spravodlivé myšlienky nie sú silné, mysle ľudí zaváhajú. Na toto si rozhodne musíte dávať pozor! Mali by ste považovať Zákon za Učiteľa. Nemôžete sa pozerať, ako dobre sa kultivoval nejaký jednotlivec a v dôsledku toho sa učiť od toho človeka a nie zo Zákona.

Neboli takíto študenti, keď prenasledovanie v Číne vtedy začalo? Mnoho študentov sa pozeralo na pomocníkov a robili to, čo robili pomocníci. Keď sa pomocníci vzdali, nasledovali dav a vzdali sa tiež. Samozrejme, študenti sú nakoniec študentami Dafa, takže keď sa neskôr upokojili, uvedomili si, že nemali pravdu. Začali znova študovať Zákon a uvedomili si, že ich pochopenie bolo nesprávne a že to, čo spravili, bolo nesprávne. Ale ak sa pozeráme na túto stránku, neprinieslo im to hanbu? Spravili tú vec v jednom bode, takže pre praktizujúceho, nie je to čierna škvrna? Takže keď sa ľudské srdce nechá pohnúť, spôsobí to problémy v kultivačnom prostredí. Musíte na to rozhodne dávať pozor.

Počas kultivácie sa môže stať všetko možné. Niektorí ľudia videli, že tí a tí ľudia mali vyliečené choroby potom ako začali praktizovať. Mysleli si, „Hm, dokonca taká vážna choroba bola vyliečená.“ alebo „Hm, rakovina toho človeka bola vyliečená potom ako začal praktizovať.“ „Budem praktizovať tiež.“ Ale prečo ten človek prišiel? Prišiel kvôli rakovine a kvôli svojmu uzdraveniu. Neprišiel sa opravdivo kultivovať. Ale ja si uvedomujem, že každý musí pri porozumení Zákonu niekde začať. Jeden človek môže začať chápať Zákon v jednom bode a iný v inom bode. Ale akonáhle niekto vstúpi do praxe, musí brať študovanie Zákona za prvoradé a najdôležitejšie – iba potom je to kultivácia. V tom prípade, keď môžete naozaj porozumieť Zákonu počas kultivácie, budete schopný zbaviť sa akejkoľvek pripútanosti. Budete si myslieť: „Získal som Zákon. Čo sa mi stane, keď umriem? Neskončím v pekle. Už som predsa získal Zákon.“ Takýto človek sa nestretne s ničím, čo ohrozuje jeho život a nebude mať žiadne zdravotné problémy (Potlesk). Je to preto, že stav mysle, ktorý preukazuje, je taký, ako má opravdivý praktizujúci. Opravdivo pochopil, čo je kultivácia a opravdivo zvýšil [svoju úroveň] a opustil všetky pripútanosti. Prinajmenšom v tomto jednom ohľade prekročil ľudskosť a prešiel nad sféru ľudskosti. Iba bežné ľudské bytosti majú zdravotné problémy. Akonáhle sa zbaví pripútanosti k vyliečeniu, jeho zdravotné problémy sú preč.

Niektorí ľudia nedokázali po dlhý čas opustiť svoje pripútanosti k vyliečeniu. Za normálnych okolností, keď človek trpí nevyliečiteľnou chorobou, dosiahol vlastne už koniec svojho života. Trpí nevyliečiteľnou chorobou a jeho život sa má skončiť, ale teraz študoval Dafa. Hoci prišiel kvôli tomu, aby bol vyliečený, stále má dovolené pokračovať v študovaní Zákona a pochopiť Zákon. Necháme ho vidieť mnoho príkladov v živote človeka, avšak on stále nemôže porozumieť Zákonu na základe Zákona. Nečíta knihy, takže nemôže porozumieť veciam na základe Zákona. Nasleduje len iných pri robení cvičení. Stále si myslí: „Stal som sa študentom Falun Gongu. Pokračujem v robení cvičení. Prečo som nebol vyliečený?“ Kultivácia je vážna vec. Tá skúška vašej mysle sa stane záležitosťou „čierne alebo biele“. Čím viac ste pripútaný, tým horšie sa budete cítiť. Keď pôjdete do nemocnice na vyšetrenie, nechajú vás vidieť, že vaša choroba sa zhoršila. Vy sa však stále k tomu neosvietite. Pretože ste sa k tomu stále neosvietili, bude to vážnejšie a vážnejšie a nakoniec to naozaj nedokážete zvládnuť. Stane sa to preto, že nie ste opravdivým študentom, neštudujete Zákon a nemôžete opustiť pripútanosť k svojej chorobe. Stále ste len bežným človekom, ktorý chce mať vyliečené svoje choroby. Cieľom môjho šírenia Dafa je zachrániť ľudí na základnej úrovni ich bytosti, nie pomáhať bežným ľuďom vyliečiť sa. Ak sa môžete opravdivo kultivovať, keď sa môžete opravdivo zbaviť svojich pripútaností k životu a strachu zo smrti – nielen konať tak, aby to iní videli, pričom vo vnútri o tom neustále rozmýšľate – potom bez ohľadu na to, akú chorobu máte, bude vyliečená. V kultivácii je rozdiel medzi ľudskosťou a božstvom len rozdielom v jednej myšlienke. Tento rozdiel v jednej myšlienke znie jednoducho, ale môže byť dosiahnutý len pomocou hlbokých a pevných základov v kultivácii. Ak naozaj môžete venovať mnoho úsilia študovaniu Zákona, budete to schopní dosiahnuť.

Samozrejme, zakaždým, keď sa tá situácia objaví, väčšinou je tomu človeku dávaná v Dafa jedna šanca za druhou počas dlhého časového obdobia, pretože už získal Zákon. Neustále sú mu dávané šance a neumrie a je mu dávaná šanca za šancou. Ale ak to ten človek stále nepochopí ani potom, čo dostával tak dlho šance, dokonca aj keď sa kultivoval roky a nasledoval druhých v práci Dafa, ak sa stále na základnej úrovni nemôže zbaviť svojej pripútanosti k vyliečeniu, potom na základnej úrovni stále nie je študentom a odíde, keď dosiahne koniec svojho života. Bežní ľudia môžu tiež robiť prácu Dafa, čo však dostanú, je šťastie. Keď kultivujúci robia prácu Dafa, nehľadajú bežné šťastie alebo dobrý život; pre nich je najdôležitejšou vecou zvyšovanie svojej úrovne. Kultivujúci nevyhľadávajú veci v tomto svete. Nie je pripútanosť k vašej chorobe úsilím o niečo v ľudskom svete? Niektorí ľudia hovoria: „Hneď ako sa moja choroba vylieči, budem schopný robiť mnoho vecí pre Dafa! Prečo ešte nie som vyliečený?“ Vaše uzdravenie, vaša kultivácia a vaše stanie sa učeníkom Dafa by všetky boli podmienené. Kultivovali by ste sa a uznali sa za učeníka Dafa iba ak by vaša choroba bola vyliečená. Kultivácia sa však robí bezpodmienečne a veci sa získavajú prirodzene, bez úsilia.

Samozrejme, nič nie je absolútne. To, čo som hovoril, boli pravdy Zákona. Situácie ľudí sú rôzne a ja som len dával príklad. Ak má každý dobré pochopenie, veci pôjdu hladko. Ale keď človek nemôže opustiť svoje pripútanosti, stane sa to naozaj ťažkým.

 

Učeník: Som učeník Dafa z Írska a rád by som pozdravil cteného Učiteľa. Dlhý čas som sa nečinil dobre pri šírení Zákona a v osobnej kultivácii. Mám ešte stále čas, aby som to dohnal?

Učiteľ: Jednoducho to robte. Keďže to ešte neskončilo, áno, stále zostáva nejaký čas. (Všetci sa smejú a tlieskajú) Dokonca aj keď ste sa nečinili dobre, nech je ako chce, Majster vás aj tak nechce zanechať. (Potlesk)

Predtým som povedal, že náprava Zákona vesmíru je jedna fáza a náprava Zákona ľudského sveta je ďalšia fáza. To znamená, že to Majster robí na dva kroky. Takže som vás neučil Zákon Troch ríš, učil som vás len Zákon vesmíru. Nehovoril som o štruktúre rôznych živých vecí v Troch ríšach, pôvode života, štruktúre života, histórii sveta alebo o teóriách v tomto svete od náboženstva po vedu, ako napríklad odkiaľ tie veci prišli, aké sú ich ciele, dôvody rôznych konfliktov, ktoré sa dejú v ľudskom svete – teda o všetkom v histórii. Čo sa týka stavu štruktúry Troch ríš a rôznych vesmírnych tiel v Troch ríšach, nehovoril som s vami o týchto veciach, pretože sú vo vesmíre príliš nepodstatné. Tri ríše si v Dafa nezasluhujú byť vyučované, pretože sú príliš nízko. Keď vám vyučujem Veľký Zákon, zahŕňa to Tri ríše. V budúcnosti budete vedieť všetko a nebude pre mňa potrebné, aby som vám hovoril o veciach v Troch ríšach. V budúcnosti sa budem zaoberať vecami, ktoré sa týkajú ľudských bytostí a v tom bode budem hovoriť o Zákone Troch ríš. Keď v budúcnosti príde čas na robenie vecí v Troch ríšach, bude to vtedy, keď Zákon napraví ľudský svet.

Pretože sa veci robia na dva kroky, vo vesmíre sa vyskytol určitý jav. Aký jav? Taký, že Tri ríše boli počas celého tohto času uzavreté – bytosti vo vnútri Troch ríš sa nemôžu dostať von a bytosti mimo Troch ríš sa nemôžu dostať dnu. Bol som to ja, kto to na začiatku uzatvoril. Elementy vytvorené predtým starými silami boli stále tam a neboli celkom očistené a predtým, ako sa budú robiť veci na povrchovej úrovni ľudského sveta, tá časť elementov starých síl má stále negatívny vplyv. Takže pretože náprava Zákona a náprava Zákona ľudského sveta sa robí v dvoch rôznych krokoch, Tri ríše museli byť od vesmíru oddelené. Od začiatku mojej nápravy Zákona – počas viac ako desiatich rokov – sa neustále pohybovali smerom preč od vesmíru. Astronómovia videli, že nebeské telá vo vesmíre už nie sú vesmírnymi telami z obdobia predtým a poloha Mliečnej dráhy už nie je taká, ako bola predtým a iné vesmírne systémy, ktoré boli okolo miesta, kde bola predtým Mliečna dráha, už nie sú rovnaké. Toto sa stalo preto, že Tri ríše sú od vesmíru oddeľované. Vedci ten fakt objavili počas procesu presúvania a hovoria, že vesmír sa rozpína. V skutočnosti je to tak, že vesmírne telá sa oddeľujú od Troch ríš a zároveň sa Tri ríše vzďaľujú viac a viac od svojej pôvodnej polohy. Počas posledných viac ako desiatich rokov sa Tri ríše neustále pohybovali von z vesmíru. Ako sa to dialo, vedci objavili, že na vesmírnych telách prebehli obrovské zmeny. Objavili sa hviezdy, ktoré predtým neexistovali, objavili sa vesmírne telá, ktoré predtým neexistovali a objavili sa hviezdne systémy, ktoré predtým neexistovali. Kam teda išli hviezdy a hviezdne systémy, ktoré tam pôvodne boli? Prečo vo vesmíre prebehli také obrovské zmeny? Tieto veci sa v skutočnosti objavili pri pohybe Troch ríš, v ktorom sa oddeľujú od vesmíru.

Neboli o tom správy na stránkach PureInsight? Vesmír mizne v diaľke rýchlejšie ako rýchlosť svetla a Mliečna dráha sa oddeľuje od vesmíru. Pretože to dosiahlo bod, keď dokonca aj ľudské bytosti môžu vidieť túto fázu, znamená to, že oddeľovanie prišlo na najpovrchnejšiu úroveň. Predtým, keď som to začal robiť, niektorí Bohovia mi hovorili: „V budúcnosti budú ľudské bytosti môcť vidieť veci, ktoré si spravil a nakoniec si uvedomia, že si to bol ty, kto ich spravil.“ Je to tak, pretože isté prejavy sa budú postupne zbiehať tam, kde som.

Hneď ako bude oddelenie dokončené, dimenzie mimo Mliečnej dráhy už nebudú ani existovať. Ľudským bytostiam sa bude tá prázdnota zdať strašidelná. Hviezdy, ktoré existovali mimo Mliečnej dráhy a všetky vesmírne telá, ktoré boli roztrúsené všade mimo Mliečnej dráhy, budú preč. Stránky PureInsight hovorili, že naša Mliečna dráha sa stane „osamelou dušou a túlavým duchom“ vesmíru. Môžete sa zamýšľať: „Čo by bola príčina takéhoto javu?“ Zdá sa akoby ľudia – vrátane vedcov – boli k tomu ľahostajní, ale je to len preto, že tomu nerozumejú. Ak by sa taká vec stala vo vesmíre v minulosti, potom by už Mliečna dráha neexistovala. Ak by bola oddelená od vesmíru, nebola by schopná existovať a rozpadla by sa. Náprava Zákona vesmíru a náprava Zákona ľudského sveta sa robia na dva kroky, takže Tri ríše musia byť od vesmíru oddelené. Ak by bola náprava Zákona vesmíru dokončená – a všetko by bolo nové a čisté – ale Tri ríše by boli stále také špinavé, znečistili by vesmír. Nešlo by to, aby v takom nádhernom vesmíre bolo také špinavé miesto, takže musí byť vybraté von a treba sa oň postarať zvlášť. Preto budú oddelené. (Potlesk) Vedci teraz objavili to, čo som popísal.

 

Učeník: Čo máme spraviť pri oprave čínskych znakov v Lunyu, ktoré majú niektorí praktizujúci  zavesené na stene...?

Učiteľ: Áno, môžete opraviť text Lunyu, ktorý vám visí na stene. Jednoducho spravte opravy vhodnou farbou. Nezáleží vlastne na tom, ako to spravíte.

 

Učeník: Ako môžeme pomôcť novým študentom v Číne vykročiť vpred?

Učiteľ: Čo sa týka nových študentov, nemôžete na nich ísť príliš rýchlo, pretože musia prejsť procesom zlepšovania svojho porozumenia. Ak zo svojej vlastnej iniciatívy ponúknu, že niečo spravia, nechajte ich to spraviť. Ale ak niečo nechcú spraviť z vlastnej iniciatívy, myslím, že ich nemôžeme k niečomu nútiť, pretože sú nakoniec stále novými študentami.

 

Učeník: Ako by sme sa mali pozerať na veľké firmy  mimo Číny, ktoré majú v úmysle investovať v Číne a ako by sme sa mali pozerať na našich členov rodín, ktorí sa chcú vrátiť späť do Číny?

Učiteľ: Ak sa vaši členovia rodín nekultivujú a chcú ísť späť do Číny, potom je to v poriadku. Ak ste praktizujúcimi, najlepšie je nechodiť späť – nevystavovali by ste sa prenasledovaniu? Ako učeník Dafa by ste neboli schopný zniesť nerobenie toho, čo by mal robiť učeník Dafa, ale ak by ste tie veci robili, boli by ste prenasledovaný. Tu sú tiež veci, ktoré by ste mali robiť.

Čo sa týka mnohých firiem, ktoré plánujú investovať v Číne, nerobte s tým teraz nič. Mali by ste len objasňovať fakty a hovoriť ľuďom, čo je Dafa a prečo je prenasledovaný. Vyneste na svetlo tie opovrhnutiahodné frašky a všetky tie nízke činy, ktorých sa dopustila vláda, keď vytvárala lži a ohováranie, odhaľujte útlak zla, hovorte ľuďom vo svete o týchto veciach a pomôžte im vidieť to všetko jasne – potom dosiahnete svoj cieľ. Keď objasňujete pravdu, hovorte len o veciach na tejto úrovni a nechoďte vyššie. Čo sa týka niektorých firiem, ktoré chcú niekde investovať, ak dostanete príležitosť, môžete len povedať: „Je to len vďaka vašim investíciám, že tá skupina zlých lotrov v Číne má peniaze na financovanie prenasledovania. Vidíte, aké je to hrozné, keď ukazujú svoju zlobu, nie? Nebude nimi ohrozená aj vaša firma?“ Nemiešame sa do toho, či tam budú investovať. Všetko, čo môžeme spraviť, je porozprávať sa s nimi použijúc princípy na veľmi povrchnej úrovni.

Myslím si však, že keď ide o zisk, ktorý majú priamo pred sebou, niektorí ľudia budú chcieť počúvať a iní nebudú, takže na túto vec sa nezameriame. Zameriame sa na povedanie ľuďom, prečo je Falun Gong prenasledovaný a akí zlí sú prenasledovatelia a to bude stačiť. Keď ľudia jasne uvidia tieto zlé veci, vypudí to z ich myslí jedovaté elementy z propagandy vytvorenej ohováračskými médiami čínskej komunistickej vlády. To znamená, že ste tých ľudí zachránili a tento čin im umožnil dostať sa do ďalšej fázy. Inak, keď príde náprava Zákona ľudského sveta a príde ten mocný gong... náprava Zákona má štandardy a v tom bode určite nebudú mať ďalšiu šancu pochopiť pravdu. Štandardy obsahujú pravdu od najvyššieho miesta vesmíru až po najnižšie. Nech je v tom bode bytosť akákoľvek, taká zostane, všetko prebehne v najkratšom čase. Tí, čo majú byť odstránení, budú odstránení, tí, čo by mali ostať, ostanú, tí, čo by mali stúpnuť, stúpnu a tí, čo by mali klesnúť, klesnú. Skončí to v okamihu. To, čo sa nachádza v mysli bytosti, určí, aká je [a aká je jej situácia], takže v tom bode už nebudú ďalšie príležitosti. Ak má osoba odstránený jed z tej skazenej, zlej bandy, bude schopná dostať sa cez túto fázu. Takže prinajmenšom bude schopná byť svedkom zmien, ktoré nastanú v budúcnosti.

 

Učeník: Som mladý učeník z Taiwanu. V mene mladých učeníkov z Taiwanu by som rád odovzdal Majstrovi lotosový kvet. (Majster sa usmieva)(Obecenstvo sa usmieva a tlieska) Ďakujeme nášmu veľkolepému Majstrovi.

Učiteľ: Ďakujem. Tento lotosový kvietok je skutočne pekne spravený. (Potlesk) Toto je druhom uvažovania a myšlienok, ktoré učeníci Dafa vložili do objasňovania pravdy. Naozaj ste pracovali usilovne a prišli ste s mnohými nápadmi na záchranu ľudí. Dnešných ľudí je naozaj ťažké zachrániť. Zdá sa, akoby vás počúvali iba ak to, čo im hovoríte, je v súlade s ich myšlienkami a budú vás počúvať len ak s nimi hovoríte spôsobom, ktorý sa im pozdáva. Inými slovami, ak ich chcete zachrániť, majú svoje podmienky, akými to môžete spraviť. (Majster sa usmieva)

 

Učeník: Majster, jeden z mojich členov rodiny praktizuje a hovorí, že je mimoriadny. Nevysiela spravodlivé myšlienky ani neobjasňuje pravdu a zriedkavo študuje Zákon okrem Zhuan Faluna. Momentálne sme v období nápravy Zákona zaneprázdnení všemožnými projektami. Ak mu budem pomáhať a strávim pri tom mnoho času, ťažko si nájdem čas na iné veci.

Učiteľ: Je to pravda. Ak je to nový študent, mali by ste s ním mať pochopenie. Ak je to dlhoročný študent, potom ide určite nesprávne. Čo sa týka toho, ako mu pomôcť, nie je na to nejaká zvláštna metóda. Pozrite sa, v čom sa dostal mimo a použite vhodný prostriedok, ktorý pôsobí cielene na jeho problém. Odstráňte prekážku v jeho mysli a nájdite jeho pripútanosť.

 

Učeník: Ako sa opravdivo oslobodíme z usporiadaní starých síl, vystúpime zo sebeckosti a staneme sa opravdivými učeníkmi nápravy Zákona?

Učiteľ: Vesmír v minulosti bol založený na sebeckosti. Vezmime si ako príklad človeka: v kritických momentoch sa skutočne vôbec nestaral o druhých. Keď som začal nápravu Zákona, niektorí Bohovia mi povedali: „Si jediný, kto sa stará o záležitosti iných.“ Viem, že tomu môžete sotva uveriť, pretože ste nesebecké bytosti vytvorené Dafa, ktoré majú úlohy v náprave Zákona a ktoré sa opravdivo osvietili. Ak by som to nespravil, keby skončila história, všetky životy by skončili. Keď bytosť berie ohľad na druhých pri robení vecí a prejavuje v tom procese toleranciu, je to preto, že jej východiskový bod je nesebecký.

Keď v sebe kultivujúci Dafa objavia sebeckosť, mali by postupne pracovať na tom, aby ju prekonali. Tým, že ste si jej vedomý, spravili ste v kultivácii ďalší krok vpred, pretože nepraktizujúci si ju nemôže uvedomiť a ani ho nenapadne uvažovať o tom, či je sebecký. Iba kultivujúci skúmajú svoje ja a pozerajú sa dovnútra.

 

Učeník: Učeníci Dafa z Fushunu vás pozdravujú. (Majster hovorí: „Ďakujem vám.“) Som od povahy pomalý. Aj pri bežnej práci som pomalší a často ma za to kritizujú. Mám zmeniť svoj spôsob robenia práce?

Učiteľ: Naozaj sú ľudia, ktorí majú pomalú povahu. Viem, že ja mám rýchlu povahu a všetko robím veľmi, veľmi rýchlo. Ak poviete, že niečo treba spraviť, vykročím z dverí ešte predtým, než sa ostatní pripravia. (Majster sa usmieva) (Potlesk) Inými slovami, vyvinul som si toto rýchle tempo a ponáhľam sa a ponáhľam so všetkým, čo robím. Samozrejme, nehovorím, že pomalá povaha nie je dobrá. Niektorí ľudia si jednoducho zvykli robiť veci takto. Myslím si však, že je lepšie, ak môžeme trochu pridať, keď ide o záchranu ľudí. (Majster sa usmieva) (Obecenstvo sa smeje s tlieska) Ale to neznamená, že musíte zmeniť svoju povahu.

Takéto sú bytosti vo vesmíre. Každá je iná: niektoré sú pomalé, iné sú rýchle, niektoré sú netrpezlivé, iné sú pokojné. Niektoré sú jednoducho pomalé a pozvoľné vo všetkom čo robia a nemožno to nazvať pripútanosťou. Avšak pri veciach záchrany ľudí a veciach, ktoré by mali robiť učeníci Dafa, by ste sa mali ponáhľať. Nemyslím si, že to má niečo do činenia s vašou povahou. Mali by ste vedieť, čo znamená „ponáhľať sa“, bez ohľadu na to, aká pomalá je vaša povaha.

 

Učeník: Som novší učeník. Mám strach, aby som dobre kráčal po ceste nápravy Zákona, ale nie som si istý, či to nie je druh pripútanosti? Ako to rozoznám?

Učiteľ: Ste študent, ktorý nedávno získal Zákon, takže sa príliš nebojte. Ohľadom mnohých vecí na vás nemožno klásť také vysoké požiadavky ako pri dlhoročných študentoch. Ale naozaj sú nejakí novší študenti, ktorí sa činili naozaj dobre. Podieľajú sa široko na robení vecí pre Dafa a robia to, čo učeníci Dafa majú robiť. To je naozaj úžasné. Niekedy si naozaj myslím, že títo novopríchodiaci majú veľkú schopnosť porozumenia. Kultivácia sa skladá zo zlepšovania sa krok za krokom a nie je realistické očakávať od vás, že vyletíte na vysokú úroveň naraz a budete ako dlhoroční študenti, pretože oni sa tam tiež dostali pomocou kultivovania a zlepšovania sa krok za krokom. Teraz, keďže ste získali Dafa, nemusíte sa ničím znepokojovať. Jednoducho choďte a systematicky robte to, čo treba robiť a robte to, čo by učeníci Dafa mali robiť – choďte potiaľ, pokiaľ vám dovolí vaše porozumenie. Nič z toho nie je problém.

 

Učeník: Mohol by Majster vysvetliť, aký vplyv to bude mať na našu prácu, ak sa budú učeníci Dafa dobre činiť pri svojej koordinácii a spolupráci a aký bude výsledok, ak to nebudeme robiť dobre?

Učiteľ: Zlo to využije a spôsobí problémy, ak sa nebudete koordinovať a dobre spolupracovať. Nie je to tak, že by ste pri mnohých veciach nápravy Zákona nemali spôsob, ako ich spraviť. Bez ohľadu na to, aké je to ťažké, je tam cesta, po ktorej môžete ísť, hoci je dosť úzka. Musíte po tej ceste kráčať správne a nebude to fungovať, ak odbočíte alebo odchýlite sa čo i len o kúsok. Aj tak je tam pre vás cesta. Inými slovami, musíte po nej kráčať správne. Ak to nerobíte, zlo, ktoré v súčasnosti existuje, to využije a spôsobí problémy. V skutočnosti to, o čom som práve hovoril, je otázka toho, či potvrdzujete seba alebo potvrdzujete Zákon, keď na niečom spolupracujete – o toto ide.

Keď všetci o niečom diskutujú, môžete sa nahnevať, keď niekto vyjadrí nesúhlas s vašou myšlienkou, ale ak nikto nevznesie námietky a všetci povedia: „Toto je výborný nápad a tamten tiež nie je zlý“ – aby sa nikto neurazil – povedal by som, že títo študenti nie sú veľmi zodpovední voči Dafa a voči svojej vlastnej kultivácii. Neodvažujú sa čeliť konfliktom a neodvažujú sa hovoriť o veciach priamo a neodvažujú sa prehovoriť, keď vidia problém. To je prílišná pripútanosť k svojmu ja a je to sebeckosť. Ak riešite problém bez pripútanosti k svojmu ja a pokojne predložíte myšlienky o tom, ako sa dobre vysporiadať s týmto problémom, nemyslím si, že ostatní sa budú cítiť nepríjemne, keď to budú počuť, pretože to robíte kvôli Zákonu. Toto je jeden bod.

Ďalší bod je ten, že ak je niekoho návrh odmietnutý a toho človeka to rozruší, potom má naozaj problém. Väčšinou sa počas diskusie o práci pre potvrdzovanie Zákona odkloníme od témy len vtedy, keď sa to niekoho dotkne. Pokúste sa raz pozorne to sledovať – ak mi neveríte, keď odtiaľto odídete a pôjdete domov, pozorne to sledujte. Keď o niečom hovoríte, pozrite sa na to, kto odkláňa rozhovor od témy a ten človek, ktorý to robí, má určite problém. (Obecenstvo sa smeje a tlieska) Ten človek, ktorý odbočí od témy, je pripútaný k sebe, alebo keď sú jeho názory spochybnené, nechá sa rozrušiť poháňaný svojou ľudskou mysľou a dá bokom veci Dafa. V tom čase bude využívaný zlom – ako sa háda, bude odbočovať ďalej a ďalej od témy a zlo to využije. V tom bode sa stane viac a viac rozrušeným a čím je rozrušenejší, tým viac je jeho ľudská myseľ v skutočnosti zosilňovaná zlom a tým menej je v kultivačnom stave, takže zlo to využije ešte viac. Odkiaľ si myslíte, že pochádza zlé pochopenie, či „osvietenie“ na zlej ceste? Nepochádza odtiaľto? Zlo využije jeho pripútanosti a nechá falošné myšlienky objaviť sa v jeho mysli, ale on ich považuje za skutočné a myslí si, že sú celkom rozumné. Myslí si: „Nikto z vás ma nechápe. Nakoniec, vaše kultivačné úrovne nie sú také vysoké ako moja a nikto z vás nerozumie Zákonu tak dobre ako ja.“ (Majster sa usmieva) Takto to skončí.

 

Učeník: Snahy učeníkov Dafa v meste New York značne zmenili situáciu a mnoho bežných ľudí bolo pohnutých, keď videli naše predvádzanie mučenia. Ale viac a viac západniarov nám povedalo, že vidí príliš veľa tých hrozných obrazov, čím pre nás strácajú sympatie. Mohol by nám Majster pomôcť osvietiť sa  v tomto ohľade?

Učiteľ: Možno hovoria, že výstavy mučenia, ktoré organizujete kvôli objasňovaniu pravdy, sú príliš šokujúce, ale môžem vám povedať, že vaše činy sú pozitívne a energia je spravodlivá a súcitná, takže vôbec nebude šokovať ľudí žiadnym negatívnym spôsobom. Naopak, nepohodlie, ktoré cítia niektorí ľudia, musí byť spôsobené zlými myšlienkami v mysliach týchto ľudí. Nevešajú ľudia všade ten názorný obraz Ježiša pri ukrižovaní, jeho ruky a nohy sú prepichnuté klincami a krvácajú? Nepozerali sa ľudia na tento obraz po stovky a tisíce rokov? Takže problém neleží v tom, čo sa zobrazuje. Neboli učeníci Dafa podrobovaní podobným súženiam pri prenasledovaní? Nepokúšate sa použiť umenie na to, aby ste zobrazili zlé činy – vy zachraňujete ľudí. Musí tam byť dôvod na to, prečo niektorí ľudia majú negatívne reakcie, musia tam byť problémy v ich stave mysle. Možno zlo ovláda ich myseľ, alebo ak nie, potom ich názory nie sú správne. Dokonca ľudia, ktorí sympatizujú s učeníkmi Dafa, majú názory, ktoré pochádzajú z bežnej spoločnosti a čo sa týka pochopenia, môžu sa kvôli tomu cítiť nepohodlne. Nebojte sa však, toto možno vyriešiť pomocou trochu hlbšieho vysvetlenia.

Ľudská bytosť si môže vo svete vytvoriť rôzne názory. Niektorí ľudia majú radi pikantné jedlo, niektorí majú radi kyslé, niektorí majú radi sladké a niektorí majú radi jedlo bez chuti. Všetko sú to zvyky, ktoré človek prijal. Aj keď sa v Manhattane hrá komédia, stále sa nájde dosť ľudí, ktorým sa nepáči a kritizujú ju. Takéto sú ľudské bytosti. Ľudia sú na oboch stranách, pozitívnej aj negatívnej, a ľudia žijú len v rámci princípu vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Nemôžu byť všetci rovnakí. Možno je tam mnoho ľudí, ktorí si myslia, že výstavy mučenia sú dobré, ibaže to nepovedali. Nemôžeme už ďalej robiť kompromisy, aby sme sa prispôsobili tým, čo majú vo svojich mysliach mnoho prekážok, na úkor zachraňovania dobrých ľudí. Zachraňujeme ľudí vo svete. Niektorí nemôžu zniesť, keď vidia tie veci, ale je viac ľudí, ktorí môžu, ktorí sú pohnutí, prebudení a zachránení. (Potlesk)

Ak si niekto myslí, že to nemôže zniesť, rozmýšľajme teda o tom. V takom spravodlivom poli a keď je zlo takto jasne odhalené a všetko, čo ukazujeme sa vlastne deje v skutočnom živote, avšak stále je tu tento človek, ktorý vyťahuje takéto otázky, nemá potom ten človek problémy? Určite má. Bez ohľadu na to, ako usilovne pracujete a koľko ste toho vložili do objasňovania pravdy, dovoľte mi povedať vám, že stále budú vo svete ľudia, ktorých nemôžete zachrániť. Stále tu bude časť, ktorá nemôže byť zachránená. Nemôžeme sa nechať odradiť alebo zakolísať kvôli tým ľuďom. Ako môžeme byť ovplyvnení tým, čo niektorí ľudia povedia a nasledovať to? Sme tu na to, aby sme zmenili ľudí, nie aby sme sa nimi nechali zmeniť. (Potlesk)

Všetko, čo dávame ľuďom, je nádherné a my zachraňujeme ľudí. Nemôžeme robiť kompromisy, aby sme sa prispôsobili tým, čo už nie sú dobrí a ktorí prekážajú pri spáse ľudí, čo by viedlo k tomu, že dobrí ľudia nebudú spasení. Samozrejme, keď hovoríme o tých, čo už nie sú dobrí, nie sú nevyhnutne celkom zlí a možno je to spôsobené ich názormi. Ale čo sa týka tohto, vaša hlava musí ostať chladná a racionálna. Nenechajte sa pohnúť týmto malým počtom ľudí a nebuďte ovplyvnení ľuďmi. Vo svojej mysli by ste mali mať veľmi jasno v tom, čo robíte: zachraňujete ľudí a robíte najspravodlivejšiu a najveľkolepejšiu vec! (Potlesk) Naši študenti vložili mnoho námahy a prekonali mnoho ťažkostí, keď robili tieto výstavy mučenia. Nie je to vôbec ľahké.

Kľúčom v skutočnosti je, že my sami musíme mať jasnú hlavu. Mali by sme konať so silou presvedčenia, nie bojazlivo či váhavo. Nemôžete vidieť fakt, že ste bytosti, ktoré kráčajú po ceste k božstvu. (Potlesk) Ste teda odlišní od bežných ľudí a nemôžete nimi byť ovplyvnení. Všetci Bohovia vás obdivujú kvôli veciam, ktoré ste v Manhattane spravili, skutočne vás obdivujú. Či sú to Bohovia, ktorí hrajú pozitívne úlohy alebo tí, ktorí hrajú negatívne úlohy, všetci vás obdivujú. Ľudia vo svete vás obdivujú tiež. Univerzálne hodnoty toho, čo je dobré a čo zlé, sa nezmenili.

 

Učeník: Sú pre prácu Dafa počas obdobia nápravy Zákona nejaké priority? Ak niektorí študenti chcú robiť prácu Dafa, ktorá sa týka špecifickej národnosti alebo jazyka kvôli svojej národnosti alebo materinskému jazyku, nemali by to na čas dať bokom a zamerať sa na súčasnú prácu Dafa?

Učiteľ: Nie je nesprávne, ak chcete robiť prácu Dafa, ktorá sa týka vašej národnosti alebo jazyka. Majster vám nemôže dať špecifické odpovede na tieto otázky, pretože každý študent robí veci na objasňovanie pravdy a záchranu vnímajúcich bytostí. Možno tí ľudia majú veci, ktoré musia spraviť. Ale keď je pre vás potrebné pracovať spoločne na niečom ako skupina, učeníci Dafa musia dobre spolupracovať.

 

Učeník: Mám otázku. Povedali ste pred chvíľou, že hneď ako skončí prenasledovanie, všetko bude určené. Rád by som sa spýtal, či budú bežní ľudia, ktorí sú stále oklamaní, mať ešte ďalšie šance?

Učiteľ: Bytosť bude tým, čo obsahuje jej hlava a pre bytosť, ktorá má byť odstránená a aj pre tú, pre ktorú skončia veci dobre, skončí to s príchodom okamžite. Niektorí ľudia môžu hovoriť, že jednoducho veria určitej politickej strane alebo že jednoducho chcú pracovať pre tú stranu. Ak Zákon vesmíru považuje tú stranu za dobrú, potom budú zachovaní, keď príde ten časový okamih; ak Zákon vesmíru považuje tú stranu za zlú, potom budú odstránení, keď príde ten moment. V tom bode už nebude viac objasňovanie pravdy a ľuďom už nebudú viac dávané ďalšie príležitosti, aby prišli k nejakému pochopeniu. V tom bode takých vecí už nebude a ľudia budú členmi toho, čo obsahujú a bude sa na nich pozerať ako na časť toho. Človek bude časťou toho, čo obsahuje jeho hlava a všetko v okamihu skončí.

 

Učeník: Často sa zúčastňujeme na spoločenských sprievodoch v USA a boli sme dobre prijatí mnohými skupinami. Mohol by nám Majster povedať o tom, ako môžeme pomôcť ľuďom spoznať Dafa, pričom sa prispôsobujeme spôsobom bežných ľudí v najväčšej možnej miere? Keď máme spory, mali by sme ich nechať na našu diskusiu, alebo by sme ich mali ohlásiť Majstrovi? (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: Keď sa stretnete s problémami, mali by ste ich vzájomne prediskutovať, pretože vy sa kultivujete. Nemôže to byť tak, že zakaždým, keď sa stretnete s problémom, necháte Majstra kultivovať sa. (Obecenstvo sa smeje a tlieska) Nie je to tak? Takže keď sa stretnete s problémami, mali by ste rozmýšľať o tom, ako sa s nimi vysporiadať a to, či tie ťažkosti prekonáte alebo ich vyriešite,  keď sa dohodnete na riešení, toto sú príležitosti, aby ste si ustanovili mocnú cnosť. Tento proces je v skutočnosti procesom dozrievania, postupovania v ústrety budúcnosti a sú to vaše kroky na ceste k božstvu. (Potlesk) Určite by ste konkrétne veci nemali prenechávať Majstrovi. (Obecenstvo sa smeje)

Ako by ste teda mali pomôcť všetkým bytostiam spoznať Dafa? Keď ste objasnili fakty a skutočne ste pomohli ľuďom pochopiť prenasledovanie a spoznať, že Dafa je pozitívna vec, to stačí. Ak si človek myslí, že Falun Gong je naozaj dobrý a vyjadrí želanie vedieť o Falun Gongu viac, potom mu môžete vysvetliť na mimoriadne nízkej úrovni, že Falun Gong žiada svojich praktizujúcich, aby boli dobrí a nakoniec im môžete povedať, že sa pokúšame stať sa lepšími a lepšími ľuďmi a dosiahnuť duchovné dovŕšenie. To je všetko, čo mu môžete povedať a nemôžete ísť za to. Vyľakali by ste ho, keby ste začali hovoriť o veciach na vyšších úrovniach.

Úrovne ľudských myšlienok sú rôzne. Napríklad, ak by ste vyučovali vysokoškolskú látku žiakovi prvej triedy, odmietol by chodiť do školy a vyhýbal by sa vyučovaniu. (Potlesk) Dosiahli ste svoje súčasné ríše a úrovne krok za krokom pomocou kultivácie a ak mu chcete povedať všetko naraz, je to rovnaké, akoby ste ho chceli okamžite zdvihnúť z úrovne bežného človeka tam, kde ste vy. (Majster sa usmieva) Dokonca ani ja, váš Majster, to nerobím. (Obecenstvo sa smeje) Môžem nechať bytosť, potom čo sa zbavila všetkých faktorov nízkych úrovní, dosiahnuť úroveň ľubovoľnej výšky a môžem vytvárať bytosti na ľubovoľnej výške. Ale ak chcete, aby bytosť na nízkej úrovni pochopila veci na takých vysokých úrovniach, za normálnych okolností to tá bytosť nedokáže zvládnuť. Takže ľudia to musia pochopiť krok za krokom. Prečo vás žiadam, aby ste nehovorili o veciach na vysokých úrovniach? Prečo vás žiadam, aby ste objasňovali fakty racionálne? Je to kvôli tomuto. Takže keď niektorí študenti nie sú dostatočne racionálni a hovoria o veciach na veľmi vysokých úrovniach hneď pritom ako objasňujú fakty a keď dokonca hovoria o takých a takých Bohoch vládnym úradníkom a hovoria im, že ich Majster je ten a ten (Obecenstvo sa smeje), ľudia si myslia, že rozprávate nezmysly. (Obecenstvo sa smeje) Toto nie je spôsob objasňovania faktov. Pochopenie praktizujúceho bolo získané krok za krokom pomocou kultivácie a ak od ľudí vo všeobecnosti chcete, aby okamžite pochopili veci na takých vysokých úrovniach, bude to pre nich veľmi ťažké pochopiť. Ak to nemôžu pochopiť, potom to môže pôsobiť opačne a v podstate to bude mať škodlivý účinok.

 

Učeník: Niektorí noví študenti vstúpili na Cestu a získali Zákon počas posledných dvoch rokov v San Diegu v Kalifornii a predurčení ľudia prichádzajú každý týždeň, aby sa naučili cvičenia. Niektorí noví študenti sú dosť schopní a spôsobilí na to, aby sa zúčastňovali projektov na potvrdzovanie Zákona. Mali by sme ich nechať hneď robiť tri veci, alebo ich požiadať, aby len študovali Zákon a robili cvičenia a potom neskôr sa zúčastňovali projektov na potvrdzovanie Zákona?

Učiteľ: Vidím, že máte príliš málo pracovných síl a radi by ste nechali niektorých schopných nových študentov, aby sa zúčastňovali. Aj tak si však myslím, že by ste nemali byť príliš nedočkaví. Prečo? Pretože keď dlhoroční študenti spolu hovoria o veciach a sú v stave, keď neberú príliš ohľad na svoje spôsoby, vyľaká to nových študentov. Kvôli vašej energii, hoci vaše slová nemusia byť silné, pre nich sú silné. Hoci nemusíte zvyšovať svoj hlas, pre nich to znie ako hrmenie. (Obecenstvo sa smeje) Skutočne im to tak pripadá. Takže by ste mali počkať a nenechať nových študentov zúčastňovať sa, kým nezískajú určitú úroveň pochopenia a znalostí a kým nemajú príležitosť postupne sa zlepšiť – prinajmenšom pokiaľ nemajú určité hlbšie pochopenie Dafa. Takto to nepovedie k tomu, aby sa vzdali kultivácie kvôli chýbajúcemu porozumeniu niečoho.

 

Učeník: Od začiatku prenasledovania som pohltený v učebnom procese môjho výskumného ústavu a nemal som čas na nič iné. Nemal som veľa času na prácu Dafa a určite som nevenoval 100% svojho času práci Dafa. Dosiahnem úroveň, ktorú mám dosiahnuť?

Učiteľ: Ak naozaj kvôli vašej práci nemáte čas na iné veci, potom to nie je problém. Robte svoju prácu dobre, nájdite si čas na študovanie Zákona a použite každú príležitosť na robenie vecí, ktoré by učeníci Dafa mali robiť, ako objasňovanie faktov. Vždy budú obdobia, keď ste viac zaneprázdnený, ako aj obdobia, keď nie ste tak zaneprázdnený, a nemôže to byť tak, že každý je zaneprázdnený v rovnaký čas alebo že nikto nie je zaneprázdnený v rovnaký čas. Niektorí sú zaneprázdnení vtedy, keď iní nie sú zaneprázdnení. Pre praktizujúceho však nič nie je navždy nemenné. Či ste v tomto momente zaneprázdnený alebo nie, jednoducho robte to, čo by ste mali robiť a o nejaký čas sa všetko môže zmeniť. Takže ja si myslím toto: nepoužívajte to, že ste zaneprázdnený, ako výhovorku na to, aby ste nič nerobili alebo na to, aby ste zanedbávali študovanie Zákona. Sú aj takí, ktorí majú veľké obavy, keď sú zaneprázdnení, a tak to tiež nepôjde. Robte čo môžete na základe vašej situácie.

Čo som práve povedal sa týka objasňovania faktov v Manhattane. Tí, čo majú schopnosti a ktorým okolnosti dovolia, aby prišli, môžu prísť a tí, ktorým okolnosti nedovolia prísť, by sem nemali chodiť. Nie je to tak, že všetci musíte robiť veci rovnakým spôsobom. Keď všetci z vás robia veci zo svojho srdca, potom je to to pravé. Majster vám nikdy nič nenariadil. Všetko čo som spravil je, že som vám povedal, čo by ste mali robiť a niektorí študenti šli a spravili to. Jednoducho robte to, čo by učeníci Dafa mali robiť na základe vašej situácie a vašej schopnosti spraviť to. Nebude to fungovať, ak to budete robiť za každú cenu, aj keď vám to vaša situácia nedovoľuje. Ak to robíte, spôsobí to problémy vo vašom bežnom živote aj vo vašej kultivácii a to nie je dobré.

 

Učeník: Učeníci Dafa v Turecku Vás pozdravujú. Kedy navštívite Turecko? Čo si myslíte o Turecku?

Učiteľ: Hlavná časť populácie každého jedného národa prišla kvôli Dafa, takže pritom, ako sa šíri Dafa, nechcem zabudnúť ani na jeden národ. Preto vás žiadam, aby ste išli objasňovať fakty. Učeníci Dafa v rôznych oblastiach by sa naozaj mali dobre činiť vo veciach, ktoré by mali byť spravené. Vnímajúce bytosti na vás čakajú.

Čo sa týka toho, kedy navštívim Turecko, keď bude príležitosť, určite prídem. (Potlesk) V budúcnosti navštívim každý kút sveta (radostný potlesk), pretože sa musím postarať o každého človeka, ktorého ste zachránili pri objasňovaní pravdy.

 

Učeník: Videl som nejakých praktizujúcich, ktorí potom ako často hrali úlohu zlých policajtov na výstavách mučenia, prejavujú viac démonickej povahy ako predtým. Je tam nejaká spojitosť? (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: Nie, nie je. Je to len vo vašej mysli. (Učiteľ sa smeje) Bude to v poriadku akonáhle sa vrátia domov, študujú Zákon a upravia trochu svoju myseľ.

 

Učeník: Niektorí učeníci Dafa nedávno založili centrum a školu umenia, ktoré sú otvorené pre verejnosť. Rád by som sa spýtal Majstra na radu, ako by sme mali hrať naše úlohy predtým ako Zákon napraví ľudský svet, za predpokladu, že beží mnoho Dafa projektov a naše peňažné prostriedky sú obmedzené.

Učiteľ: Či je to zakladanie firiem alebo otváranie škôl učeníkmi Dafa, myslím si, že sú to normálne aktivity, ktoré robia ako členovia spoločnosti. Sú to prostriedky na zarobenie si na živobytie a súčasne môžu vytvoriť príležitosť zamestnania pre iných praktizujúcich. Týmto druhom kontaktu so spoločnosťou sa možno tiež dostať k niektorým bežným ľuďom a oni môžu prísť a mať z toho prospech.

Pýtali ste sa, ako by ste mali hrať svoje úlohy predtým, ako Zákon napraví ľudský svet. Môžete to robiť podľa svojich schopností. Vedenie školy umenia sa líši od iných povolaní. Škola umenia môže naučiť žiakov byť dobrými ľuďmi nasledovaním Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Škola sa môže zúčastňovať podujatí pod záštitou učeníkov Dafa, pomáhať ľuďom vidieť ďalšiu stránku učeníkov Dafa a nechať ich samých vidieť kontrast medzi zlom tej politickej strany a tej hlavy démonov a dobroty učeníkov Dafa. Takže toto by naozaj mala byť dobrá vec. Čínske novoročné Gala sponzorované NTDTV (Televíziou Novej Tang Dynastie) sa zameriava na dosiahnutie a spojenie sa s ešte viac čínskymi ľuďmi, aby im objasnili pravdu a zachránili ich. Ak by bolo to predstavenie slabé, nikto by to nepozeral a nedosiahli by sme náš cieľ zachraňovania bytostí. Dobré predstavenie nám na to poslúži, alebo prinajmenšom bude slúžiť ako most. Ak sa škola skutočne stane úspešnou, potom sa môže zúčastňovať na našich podujatiach. Takže všetko toto je dobré.

 

Učeník: Niektorí študenti sa už kultivujú dlhý čas a zdá sa, že rozumejú dôležitosti potvrdzovania Zákona, avšak neboli príliš usilovní. Ako im môžeme pomôcť?

Učiteľ: Neexistujú zázračné lieky. Každý sa musí pevne kultivovať sám predtým ako môže vystúpiť na vyššie úrovne. Čo sa týka tých, čo nie sú usilovní, pozrite sa na to, kde uviazli ich myšlienky. Musí tam byť dôvod pre ich nedostatočné pochopenie toho, čo musia robiť učeníci Dafa – pokúste sa zistiť, o čo práve teraz najviac dbajú. Pretože sú našimi študentami, musíme za nich vziať zodpovednosť a porozprávať sa s nimi. Ak by boli bežnými ľuďmi, nemuseli by sme sa tým trápiť. Je v poriadku pre bežných ľudí, aby sa starali o čokoľvek chcú. Nechcú sa kultivovať, takže sa do nich nemiešame. Hneď ako sa však niekto začne kultivovať, tento človek bude uprostred prenasledovania zlom v nebezpečenstve, ak nemôže udržiavať krok, takže musíte za neho prevziať zodpovednosť.

 

Učeník: Noviny založené učeníkmi Dafa zverejnili články „Deväť komentárov k čínskej *** strane“, ktoré sú veľmi dobré. Obávam sa však, že bežní ľudia, ktorí nám nerozumenú, povedia, že robíme politiku.

Učiteľ: To sa nestane. Každý vie, že tá politická strana prenasleduje Falun Gong. Všetko, čo robíme, je to, že hovoríme ľuďom prečo tá politická strana prenasleduje Falun Gong a zároveň im hovoríme, čo sa táto strana pokúša dosiahnuť pomocou svojho prenasledovania, prečo čínska komunistická strana (ČKS) prenasleduje Falun Gong a aké základné rozdiely sú medzi Falun Gongom a ČKS. Takže hovoríme len o tom, čo je tá politická strana zač a prečo sa stavia proti Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Čo sa však týka kultivácie, jeden z našich princípov osobnej kultivácie a objasňovania faktov je, že sa týchto vecí nezúčastňujeme. Je tu dôležitá väzba medzi odhalením prenasledovania Falun Gongu ČKS v médiách a záchranou všetkých bytostí. Prenasledovanie Falun Gongu bolo vykonávané v mene tej konkrétnej politickej strany, strany, ktorá otrávila mnoho ľudí v priebehu prenasledovania. Aby sme týchto ľudí zachránili, je dôležité pomôcť im vidieť, čo je tá strana zač.

Webstránky Minghui o tomto nepísali, pretože z pohľadu bližšieho ku kultivácii Dafa to nie je kľúčová otázka. Správy v médiách sú ďalším spôsobom záchrany všetkých bytostí.

Čo sa týka toho, kto bude vládnuť v Číne v budúcnosti, ktokoľvek chce, nechajte ho. To s nami nemá nič spoločné. Či je dobrý alebo zlý, je to ľudská záležitosť a my sme praktizujúci. Ak by ste nás neprenasledovali, potom by sme vás nemuseli odhaľovať. Máte drzosť robiť tie hrozné veci, takže prečo nemáte odvahu niesť za to následky?

 

Učeník: Mnoho študentov, ktorí  sa zúčastňovali na robení televíznych programov FGM, ich už nerobí, pretože sú zaneprázdnení súčasnými snahami objasňovania pravdy v Manhattane a prípravami pre novoročné Gala.

Učiteľ: Majster o tomto nemôže povedať nič, pretože sú to všetko veci, na ktorých musíte pracovať sami. Všetky sú dôležité. Pozerám všetky programy vyrobené FGM – každý jeden. (Potlesk) Všetky sú teda dôležité a nemali by ste žiadnu z nich prehliadať. V skutočnosti vidím, že všetci z vás sú skutočne zaneprázdnení a každý človek pracuje na viacerých projektoch. Koordinujte sa, Majster nemôže povedať nič špecifického.

 

Učeník: (Preložená otázka) Pretože veľká nebeská klenba bola vytvorená Dafa, ako dnes môže byť v takom nesprávnom stave, že ju Majster musí napraviť? Učeníci z Hamiltonu, Nový Zéland, pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk) Predchádzajúce charakteristiky vesmíru určovali cykly, cez ktoré prechádzal. Aké to boli teda charakteristiky? Boli to „vytváranie-stagnácia-degenerácia-deštrukcia-prázdnota,“ a takýto je starý vesmír. Vesmír je obrovský a keď sa degenerácia a deštrukcia diala v malom rozsahu alebo na obmedzenom mieste, to miesto sa nechalo vybuchnúť a potom nasledovala prázdnota. Keď sa stalo prázdnym, hmota stále existovala, takže Bohovia použili túto mŕtvu hmotu, aby vytvorili novú vrstvu vo vesmíre odznova. Ten proces sa veľmi podobá ľudskému metabolizmu. Ak sa nakopili problémy vo väčšej oblasti, potom sa tá väčšia oblasť musela nechať vybuchnúť a potom boli vytvorené nové bytosti. Nikto nerozmýšľa o tom, či metabolizmus má niečo do činenia so súcitom. Nuž, Bohovia na vysokých úrovniach sa pozerajú na proces vytvárania-stagnácie-degenerácie-deštrukcie takým spôsobom, ako sa ľudia pozerajú na metabolizmus – nie je tam otázka toho, či je to milosrdné alebo nie. Vesmír je živý a ak bunky v časti tohto organického tela už neboli v poriadku, potom tá časť musela byť odstránená a nahradená. Preto medzi ľuďmi prebieha podobný proces: narodenie-starnutie-choroba-smrť.

Budúci vesmír v tomto ohľade bude odlišný. Keď niečo dosiahne stav degenerácie, bude to scelené a obnovené, takže sa to opäť stane dobrým. Takže v tom sa to líši od starého vesmíru. (Potlesk)

Všetky bytosti v budúcnosti budú nesebecké, pričom bytosti minulosti boli sebecké. (Potlesk) Niektoré bytosti neberú ohľad na druhých, keď sa snažia o veci, ktoré chcú, a toto sa plne prejavilo v tomto svete. Kvôli tomu, aby dokázali svoje stanovisko alebo si zachovali tvár, niektorí ľudia vo svete dokážu iným všemožnými spôsobmi škodiť a nikdy neberú ohľad na blaho druhých. Kvôli sebeckosti sú niektorí ľudia veľmi zlí – niektorí ľudia vyhľadávajú iných, aby ich šikanovali a vždy sa na iných pozerajú zhora. Kto im dal právo robiť to? Nikto. Nemali by ste byť takíto, nikto, kto kultivuje Dafa, by takýto nemal byť.

 

Učeník: Ďakujem ctenému Majstrovi za milosrdnú spásu. Pomôžte nám prosím pochopiť, ako máme použiť zručnosti, ktoré sme získali v spoločnosti pri objasňovaní pravdy.

Učiteľ: Myslím, že každý učeník Dafa používa svoje zručnosti a schopnosti na to, aby zachránil všetky bytosti a potvrdil Dafa. Učeníci Dafa založili webstránky a mediálne výstupy, ako napríklad rádiostanice a televízne stanice, a všetko je to s jediným cieľom objasňovania faktov. V tomto bode čínska komunistická vláda a tá hlava démonov zlej, podvodníckej bandy použila finančné páky, takže majú médiá v spoločnosti vo svojich rukách. Nikto nepíše o prenasledovaní, ktorému sme vystavení, takže nemajúc iného východiska, učeníci Dafa spoločne pracovali, aby tieto veci robili. Chcem tým povedať, že ste vzali robenie tých vecí na seba a Majster špecificky neprevzal vedenie v žiadnej z týchto vecí. Je pravda, že Majster potvrdil to, čo ste spravili, a povedal vám, čo som si myslel, že by ste mali robiť – toľko môžem povedať. Ale čo sa týka toho, čo by každý človek mal robiť, Majster vám to nemôže povedať príliš špecificky. Je to preto, že hneď ako by Majster niečo povedal, iní by si mysleli: „Majster ma požiadal, aby som to spravil,“ a vy by ste si tiež mysleli, „Majster ho požiadal, aby to spravil,“ takže by ste už nerobili nič iné ani sa o nič iné nestarali. Keby ste boli potrebný pri iných veciach, mali by ste výhovorku: „Majster ma požiadal, aby som spravil toto.“ (Učiteľ sa usmieva) Dal by som vám pripútanosť a to nie je dobré. Takže musíte robiť mnoho vecí sami. Mali by ste si ustanoviť svoju vlastnú mocnú cnosť a to je to, čo je skutočne veľkolepé.

 

Učeník: Ak pri objasňovaní faktov niektorí ľudia priznajú, že prenasledovanie je nesprávne, ale Dafa ich neosloví a my v tomto čase nemáme čas objasniť im veci hlbšie, čo by sme mali robiť? Malo by byť hlavnou prioritou pomáhať ľuďom spoznať prenasledovanie a mali by sme  to robiť v širokej miere?

Učiteľ: Nezáleží na tom, či ich Dafa osloví alebo nie. Ale ak majú negatívny pohľad na Dafa, potom je to výsledok otrávenia zlom a je nutné, aby sme im veci objasnili. Vo všeobecnosti, keď ide o objasňovanie faktov, znamená to hovoriť o prenasledovaní – nemusíte hovoriť o veciach, ktoré sa týkajú kultivácie Dafa. Je v poriadku, ak sa ľudia nechcú kultivovať. Mali by ste im povedať, že sme skupina dobrých ľudí a náš Dafa učí ľudí, aby boli dobrí. [Môžete mať takýto postoj:] „Nezáleží na tom, či ťa to oslovuje, nesnažím sa ťa presvedčiť, aby si sa učil Dafa. Pokúšam sa ti len povedať, že to prenasledovanie je zlé a to, čo poznáš, je v skutočnosti jedovatá dezinformácia.“ To bude stačiť. Tí, čo sa prišli naučiť Zákon, to robia sami od seba, nie preto, že k tomu boli donútení. V každom prípade si musíte pamätať toto: Nechceme nikomu nič vnucovať.

 

Učeník: Posielali sme do Číny mnoho e-mailov. E-mailový tím sa stretol s obrovskými ťažkosťami, čo sa týka technológie aj pracovnej sily. Je to kvôli xinxingovým problémom ľudí, ktorí zostali v našom tíme, alebo je to preto, že nás staré sily zablokovali?

Učiteľ: Každý z vás musí kráčať po vlastnej ceste. Myslím, že sú dva dôvody na to, čo ste predložili: Za prvé, treba robiť mnoho vecí a v dôsledku toho máte málo pracovných síl; za druhé, možno ste prehliadli veci vo vašej osobnej kultivácii, takže zlo využilo medzery, pretože učeníci Dafa musia robiť každú z troch vecí. Niektorí ľudia povedali: „Majster, v posledných rokoch, najmä od 20. júla 1999, som zistil, že moje zlepšovanie sa pomocou čítania knihy sa spomalilo. Už to nie je také ako predtým, keď som mal dobrý pocit, že každý deň robím prielomy a moje pochopenie sa veľmi rýchlo zlepšuje.“ Prečo keď teraz čítate knihu, necítite sa tak dobre, ako ste sa cítili predtým? Nie je to tak, že Zákon už nie je mocný. Je to preto, že požiadavky sú vyššie a učeníci Dafa musia robiť dobre všetky tri veci, až potom uvidia zlepšenie. (Potlesk)

Niektorí ľudia, ktorí začali študovať Zákon v skoršom období, hovoria, že čítajú knihu doma a že nepôjdu von, aby robili veci, ktoré učeníci Dafa musia robiť. Myslím, že títo ľudia nie sú príliš ďaleko od toho, aby mali zlé porozumenie a môžu byť radi, ak ešte neodbočili. Počas niekoľkých minulých rokov učeníci Dafa potvrdzovali Zákon uprostred prenasledovania a zachraňovali bytosti pomocou objasňovania pravdy. Bez ohľadu na to, koľko doma čítajú knihu, títo ľudia sa vôbec nezlepšia. Ak nerobíte veci, ktoré by mali robiť učeníci Dafa, nielenže sa nezlepšíte, ale budete ešte padať nadol. „Učeník Dafa“... „učeník Dafa,“ čo znamená byť „učeníkom Dafa obdobia nápravy Zákona“? Je to najvyšší titul a najveľkolepejšia bytosť vo vesmíre. Ak sa staráte len o svoju vlastnú spásu, bude to stačiť? Ako by sa to mohlo nazvať bytím „učeníkom Dafa“? Čo je „učeník Dafa obdobia nápravy Zákona“? Potvrdzovali ste Zákon? Prišli ste, keď vám Dafa priniesol úžitok, avšak skrývate sa a obávate sa postaviť sa za Dafa, keď čelí nebezpečiu. Ukázali ste, že ste ešte menej dobrý ako bežný človek, takže aký je zmysel „študovania Zákona doma“? Všetky bytosti sú otrávené prenasledovaním, ako by ste sa teda mohli cítiť v pohode, ak sa skrývate? Prečo učeníci Dafa objasňujú pravdu a zachraňujú bytosti? Pretože je to povinnosťou učeníka Dafa. To je druh bytosti, ktorú ja, Li Chung-č’, chcem, a učeník Dafa je takýmto kultivujúcim sa.

 

Učeník: Zdá sa, že ostatní praktizujúci ako celok nevenujú pozornosť prekonávaniu prenasledovania zlom v oblasti ekonomiky, takže mnoho praktizujúcich malo dlhý čas slabo platenú prácu a boli preto obmedzení časom a peňažnými prostriedkami pri potvrdzovaní Zákona.

Učiteľ: Ten problém naozaj existuje, ale niekedy sú to naše vlastné činy alebo problém toho, že sme nevzali všetko do úvahy, čo zapríčiňuje, že sa tieto veci stanú. Učeníci Dafa kráčajú po spravodlivej ceste potvrdzovania Zákona a zachraňujú všetky bytosti, takže všetky aspekty tej cesty, vrátane finančných podmienok, by ste mali zosúladiť. Ak sa v určitých ohľadoch nečiníte dobre, zlo využije medzeru. Pri všetkých veciach, pokiaľ ich robíte dobre, všetko sa zmení.

 

Učeník: Mohli by ste povedať niekoľko slov učeníkom, ktorí sa zúčastňujú komponovania hudby? Nečinili sme sa tak dobre, ako učeníci, ktorí sú výtvarníkmi.

Učiteľ: Nezaoberáme sa porovnávaním učeníkov výtvarníkov a učeníkov hudobníkov a tým, kto je od koho lepší. (Obecenstvo sa smeje) Sú to len veci sebazlepšovania a rozdielov v úrovniach. Učeníci Dafa, ktorí skladajú hudbu, majú okrem objasňovania pravdy špeciálnu povinnosť komponovania hudby. Aby zachránili všetky bytosti, učeníci Dafa zložili nejaké piesne, vrátane tých, ktoré sa spievali na Gala. Tie piesne boli zložené učeníkmi Dafa samotnými a je to skutočne veľkolepé. V ten deň, keď som vyučoval Zákon učeníkom Dafa, ktorí sú výtvarníkmi, som navštívil aj stretnutia učeníkov zodpovedných za vytváranie hudby a divadelného umenia a vyučoval som tam Zákon. Vtedy to však nebolo zaznamenané. Poviem o tom viac v budúcnosti, keď bude príležitosť.

 

Učeník: Je mnoho učeníkov, ktorí nevenujú pozornosť svojmu zovňajšku a tomu, ako pôsobia –  ako vyzerajú, rozprávajú a správajú sa.

Učiteľ: Dovoľte mi pohovoriť tu o niečom ďalšom. Rôzni Bohovia v minulosti mali rôzne názory na vonkajší vzhľad jednotlivých ľudí. Možno viete, že niektorí ľudia, ktorí v minulosti kultivovali Tao, sa príliš nestarali o to, ako vyzerajú. Prinajmenšom taoisti, ktorí sa kultivovali v tomto svete, boli takíto, a najmä tí v menších kultivačných cestách, tí sa starali o svoj vonkajší vzhľad ešte menej. Boli dosť neporiadni a nedbali na svoj zovňajšok. Malý počet z nich sa dokonca kultivoval úmyselne v špinavom prostredí. Prečo to bolo tak? Mali pocit, že keď praktizujúci prikladá prílišnú dôležitosť svojmu oblečeniu, je to pripútanosť, a že je lepšie, ak sa človek o to nestará. Aký ďalší jav videli? Kultivačné formy v minulosti kultivovali pomocnú dušu, takže pri kultivácii niečo objavili, to jest, v období keď sa človek kultivoval, všetko na jeho tele začalo mať na sebe energiu. Títo ľudia na tejto strane vyzerali zle, ale v očiach pomocných duší, ktoré dokončili kultiváciu na druhej strane, tie veci všetky vyzerali dobre. Stalo sa to preto, že hmota v tejto dimenzii sa mení ako sa človek kultivuje a získava energiu. Takže ako sa energia zvyšuje, to, čo sa prejavuje na druhej strane, je nadprirodzený poklad zložený z energie, z tej druhej strany špina a blato na tele toho človeka vyzerali ako poklady pokrývajúce telo, trblietavé a žiarivé. Ale na tejto strane ľudského sveta človek videl špinu pokrývajúcu hlavu človeka a celé telo, bol jednoducho špinavý od hlavy po päty, telo bolo pokryté množstvom blata a špiny. Dôsledné praktizovanie viedlo k tomu, že blato a špinavé veci boli posilnené energiou získanou pomocou kultivácie, takže veci, ktoré vzali preč pomocné duše, boli všetky dobré. Oni to videli, takže sa úmyselne nestarali o svoj zovňajšok

Pozrime sa na to teraz z iného uhla. Ako viete, v západnej spoločnosti ľudia veľmi dbajú o vzhľad a vystupovanie. Pretože nemajú tú kultúru kultivácie, nemajú predstavu o týchto veciach. Kultivácia v budhizme vyučuje, že všetko, čo kultivujúci má, mu dá Budha – dostane ten Stav dosiahnutia, ktorý mu dá Budha a dostane všetko, čo má dostať a nedostane to, čo nemá dostať. To isté platí pre Bohov na západe. Samozrejme, Dafa sa líši od všetkých minulých foriem kultivácie.

Pred rokom 1960, ako si západní študenti pamätajú, muži boli džentlmenskí, mali dobré spôsoby a boli civilizovaní. Ženy mali príjemné vystupovanie a kládli veľký dôraz na dobré vzdelanie a dobrú výchovu. Ľudia si mohli myslieť, že to je dobré a v skutočnosti si ani Bohovia nemysleli, že by to bolo nejak zlé. Ale viedlo to ľudské bytosti k tomu, že si k tomu ľahko vyvinuli slabosť. Dostalo sa to do bodu, keď sa to, či je človek dobrý alebo zlý, súdilo podľa jeho reči a správania. Človeka na základe tohto považovali za ušľachtilého alebo neušľachtilého, a nepozerali sa na jeho základnú povahu. Neskôr, pretože všetky ľudské bytosti sem prišli získať Zákon, všetky činnosti a sklony, ktoré prekážali v kultivácii, museli byť odstránené, takže sa do toho zamiešali staré sily a spravili to pomocou prístupu, keď sa zlá vec použije na boj so zlou vecou. Viete prečo, keď prišli 60-te roky, objavili sa na uliciach hipís a pouliční umelci, ľudia začali mať ledabolý vzhľad a konali proti tradičným hodnotám a čo sa týka šiat, čím boli nedbalejšie, tým boli modernejšie? Vonkajšia vrstva šiat bola menšia ako vnútorná, rukávy zakrývali ich ruky tak, že trčali len konce prstov, nohavice viseli nižšie a manžeta nohavíc sa vzdúvala na členkoch – každopádne, čím to bolo nedbalejšie, tým lepšie. Môžem vám povedať, že to rozhodne nebol len módny trend. Staré sily to spravili, aby odstránili zameranie sa ľudí na vzhľad tým, že použili zlú vec, aby bojovali so zlou vecou. V skutočnosti nie je nič zlé na tom, keď sa človek pekne oblieka, ale nemal by sa na to upínať. Hneď ako sa na to človek upína, ľudská myseľ sa odchýli a to vedie k tomu, že ľudské bytosti idú do extrémov spolu s ňou.

Pred kultúrnou revolúciou v Číne boli Číňania dosť upravení, čistotní a civilizovaní, mali za sebou päťtisíc rokov civilizácie. Viete, že Japonci boli vždy veľmi čistotní a upravení, nie? Pred niekoľkými storočiami, keď veci neboli také vyvinuté, Japonci sa kúpali každý deň v drevenom sude s vodou, ktorú ohrievali vo veľkom hrnci. Robili to dokonca počas období, keď boli mimoriadne zaostalí. Viete čo? Takto žili ľudia aj v dynastii Tang – bolo to presne rovnaké s ľuďmi v dynastii Tang. Nie je to tak, že ľudia v dávnych dobách neboli čistotní. To len dnešní ľudia nevedia, ako žili ľudia v dávnych časoch. Ľudia v rôznych dynastiách a rôznych obdobiach boli všetci rovnakí, nemenili sa. Jediný rozdiel je v tom, ako sa obliekali. Dnešní ľudia zobrazujú dávnych ľudí ako zaostalých, ale to v skutočnosti pochádza z uvažovania založenom na evolučnej teórii. Kultúrna revolúcia bojovala proti „štyrom starým veciam“[1]  a oni vyhlasovali, že čistota a poriadok je „buržoázna mentalita“ – keď mám citovať absurdné slová istej politickej strany, bola to „buržoázna mentalita“. Ostrihali ženám vrkoče. Keď videli na ulici nejakú ženu, ktorá mala vysoké podpätky, vyzuli jej topánky, odsekli podpätky a použili nožnice, aby rozstrihali každé pekné šaty, ktoré ste mali na sebe. Tá politická strana v Číne mala slogan „majte ruky plné mozoľov, váľajte sa po zemi kým nie ste celý od blata a žite s ‘revolučnými plošticami‘ po celom tele“. (Obecenstvo sa smeje) Trvalo to len niekoľko rokov, kým úplne zničili čínsku civilizáciu.

Viem, že niektorí západní študenti sa mračia nad vzhľadom niektorých čínskych študentov. Takýto vzhľad je produktom existencie v tej spoločnosti a v priebehu času si na to zvykli a stalo sa to zvykom a nie sú si vedomí nevhodnosti svojho správania a vystupovania. Nič by nemalo ísť do extrémov, samozrejme, takže si udržujte spôsoby ľudských bytostí ako sa len dá a správajte sa ako normálny, dôstojný človek. Nemôžete byť príliš nedbalí, príliš nenútení, príliš ľahostajní k mravom alebo príliš neformálni.

V skutočnosti, z hľadiska kultivácie, dokonca aj keď nevadí, či venujete pozornosť tomu ako vyzeráte, a neovplyvní to vašu kultiváciu, kľúčom je, že nemôžete byť nijakým spôsobom pripútaní. Číňania by povedali: „Ja som jednoducho rád neformálny. Čím neformálnejšie, tým lepšie. Je omnoho ľahšie byť nedbalý a neupravený.“ Povedal by som, že to nie je dobré. Učeník Dafa by mal byť vzorom ostatným a vyzerať ako dôstojná ľudská bytosť. Keď som vyučoval Zákon a dával som prednášky v Číne, vždy som sa obliekal formálne a bolo to na to, aby som vám išiel príkladom. (Potlesk) Je to preto, že niektorí ľudia si myslia, že činy sú viac ako slová. Či títo ľudia majú pravdu alebo nie, niektorí praktizujúci jednoducho chcú napodobňovať to, čo robí Majster – „Oblečiem sa tak, ako sa oblieka Majster.“ (Obecenstvo sa smeje) Takže venujem pozornosť tomu ako vyzerám a všetci z vás by ste tomu mali venovať pozornosť tiež. Kultúrna revolúcia skutočne hrozne spustošila čínsku kultúru, v priebehu niekoľkých rokov zničila päťtisíc rokov civilizácie. Takže Číňania by mali venovať viac pozornosti svojmu vzhľadu a správaniu, západní študenti by nemali súdiť ľudí na základe ich vzhľadu a študenti z Ázie ako celok by mali viac dbať na svoje správanie. (Obecenstvo tlieska) Nikto by nemal ísť do extrémov.

 

Učeník: Počas obdobia nápravy Zákona, ako by sme sa mali pozerať na negatívne dojmy, ktoré zanecháme v bežných ľuďoch?

Učiteľ: Áno, môžete veľmi dobre objasňovať fakty, ale ak sa ľuďom na pohľad zdáte príliš nesympatický a pri reči používate hrubý jazyk, nebudú si myslieť, že ste hodnoverný. Ak sa nečiníte dobre v objasňovaní pravdy, budete mať negatívny vplyv. Musíte to mať na pamäti.

 

Učeník: Ako by sme sa ako učeníci mali pozerať na incident, ktorý sa stal v Argentíne?

Učiteľ: Čo sa tohto týka, myslím, že ak niekto prenasleduje učeníkov Dafa, mali by sme ho vziať na zodpovednosť. Objasníme mu fakty, ak to je potrebné a keď sa niekomu ublížilo, povedieme to k súdu, ak je to nutné. Existujú precedensy pre všetky tieto veci. Môžete sa pozrieť, čo treba spraviť a potom to spravte.

 

Učeník: Keď moja myseľ nie je jasná alebo pokojná, keď robím cvičenia, môžem sa očistiť rovnakým spôsobom ako sa čistíme počas piatich minút predtým, ako vysielame spravodlivé myšlienky?

Učiteľ: Môžete vysielať spravodlivé myšlienky vždy, keď vaša myseľ nie je jasná alebo pokojná, alebo keď je v mysli zasahovanie. Ak sa chcete upraviť alebo vysielať spravodlivé myšlienky, nemusíte sa obmedzovať časom. Môžete to spraviť v ľubovoľnom čase a môžete jednoducho prestať, keď sa vám zdá, že vaša hlava je jasná a vaše spravodlivé myšlienky sú silné.

 

Učeník: Sú požiadavky na robenie troch vecí, ktoré robia učeníci Dafa, rovnaké pre deti ako pre dospelých učeníkov?

Učiteľ: Nie, sú odlišné. Malí učeníci sa líšia z hľadiska ich zručností, komunikačných schopností a pozornosti, ktorej sa im dostáva od spoločnosti. Takže požiadavky nemôžu byť rovnaké. Deti a dospelí nie sú rovnakí – deti sú deti. Hovoril som o tom predtým mnohokrát.

 

Učeník: Rozprávali ste takmer tri hodiny. Majster si dáva toľkú námahu. Mnoho učeníkov by chcelo, aby sa Majster napil trocha vody. (Potlesk)

Učiteľ: To nevadí. Myslím, že stále zostáva veľa papierikov s otázkami, nebudem už vysvetľovať to, čo sa opakuje.

 

Učeník: Niektorí študenti hovoria, že môžeme zvoľniť pri chodení ku konzulátom a veľvyslanectvám, pretože Manhattan je dôležitejší.

Učiteľ: Všetky sú dôležité, nemožno prehliadnuť žiadne miesto. (Potlesk)

 

Učeník: Sme manželský pár, obaja sme učeníkmi a máme desaťročného syna. Chodí už 3 roky do školy Minghui, avšak stále sa často bije, klame a má zlé správanie.

Učiteľ: Dieťa, nuž, niekedy stále môže mať črty detí a ľudia, s ktorými prichádza do kontaktu, v tom tiež hrajú úlohu. Ľudstvo je veľký pestrofarebný sud a keby bol niekto, kto nie je dotknutý týmto pestrofarebným sudom, potom by bol Bohom. Dokonca učeníci Dafa, ktorí sa kultivujú, sa musia často očisťovať a ešte viac to platí pre dieťa.

Zároveň, ak rodičia majú v určitých ohľadoch problémy, v dieťati sa to bude odrážať, aby sa to úmyselne ukázalo rodičom, učeníkom Dafa. Nemusíme o tom už viac hovoriť. Je to napokon dieťa.

 

Učeník: Kórejský jazyk obsahoval mnoho čínskych znakov, ale od začiatku súčasného obdobia je tendencia používať len kórejské znaky a to stojí do istej miery v ceste širšiemu rozširovaniu Falun Gongu. Vneste nám prosím do tohto trocha svetla.

Učiteľ: Pamätám si, že v minulosti celá ázijská oblasť, a nehovorím tu o stredovýchodných krajinách alebo Indii, používala čínske znaky alebo ich používali aspoň čiastočne, pretože tam bolo mnoho čínskych ľudí. Číňania tam obchodovali alebo sa tam dokonca stali vládnymi úradníkmi, takže tam bolo tiež dosť čínskych škôl. V minulosti bol čínsky jazyk široko používaný v ázijskej oblasti, či už pri obchodovaní alebo pri kultúrnych výmenách. To dosť zjednodušilo veci. Staré sily však chceli za každú cenu zabrániť ľuďom vo svete získať Zákon a zároveň chceli vytvoriť isté prekážky pre mňa v náprave Zákona. Takže nechali tú politickú stranu spraviť hroznú vec.

Staré sily si mysleli: „Ak sa čínsky jazyk používa vo všetkých týchto krajinách, bude pre ľudí príliš jednoduché získať Zákon a príliš ľahké pre tvoj Falun Gong, aby sa šíril po svete.“ Keby staré sily niečo chceli robiť, mohlo by sa stať, že by to už nemohli udržať pod kontrolou. Aby spravili to, čo chceli spraviť, využili nacionalistické názory ľudí, aby šírili svoje vlastné rodné kultúry, vytvoriac pre jazyk symboly, ktoré Bohovia nevidia ako slová. Raz na konferencii komunistických národov v ZSSR Čínska komunistická strana otvorene prehlásila: „V juhovýchodnej Ázii je toľko nás, Číňanov, obrovský počet. Stačí raz zakričať a z týchto miest sa stanú národy našej komunistickej strany.“ Viete, na tej konferencii sa zúčastnilo mnoho novinárov a tí rýchlo rozšírili túto správu do celého sveta. Konferencia ešte ani neskončila a celá juhovýchodná oblasť Ázie už začala veľkú kampaň proti Číňanom. Vedeli ste, ako začalo „odmietanie čínskeho“? Odtiaľ to pochádza. Najmä v južnej Ázii, tam boli školy vedené Číňanmi zatvorené, čínski ľudia si museli dať miestne mená a priezviská a používanie čínskeho jazyka bolo zakázané. Navyše, mnoho krajín prijalo zákony a dodatky k Ústave, ktoré zakazovali používanie čínskeho jazyka. Takže to vytvorilo veľmi veľa ťažkostí pre ľudí v určitých oblastiach čo sa týka dnešného študovania a získania Zákona.

Samozrejme, staré sily nemohli predvídať moc Dafa. Ľudia nielen v Ázii, ale aj všade vo svete môžu prekladať Veľký Zákon do rôznych jazykov a vnútorný význam Veľkého Zákona ostáva nezmenený, bez ohľadu na to, v akom jazyku je. Ale prekážky boli obrovské pre prvú skupinu učeníkov Dafa, ktorí vstúpili  počas obdobia nápravy Zákona. Zasahovanie proti tým, ktorí získali Zákon skoro, zostáva dosť intenzívne.

 

Učeník: Materiály, ktoré učeníci šíria v Hong Kongu, obsahujú niekoľko príbehov s námetom „recitujte ‘Dafa hao’[2] potichu a vaše zdravotné problémy budú vyliečené.“ Toto viedlo niektorých čínskych turistov k tomu, aby sa nesprávne nazdávali, že ak ľudia majú zdravotné problémy, nemusia užívať lieky a budú vyliečení len tým, že si hovoria, že Dafa je dobrý.

Učiteľ: Hovorenie „Dafa hao“ nie je účinné len pre bežných ľudí, ale aj pre učeníkov Dafa, pretože to očisťuje zlé veci v mysli. Ak každá vaša bunka hovorí, že Dafa je dobrý, zistíte, že sa ozýva celé vaše telo. (Potlesk) Je to preto, že je to Zákon, čo vaša myseľ vyvoláva, preto je to také mocné. Ale myslím, že je najlepšie objasňovať pravdu s múdrosťou. Mimo Čínu to nemusíte robiť a nemusíte objasňovať pravdu týmto spôsobom. Prostredie je uvoľnenejšie a môžete objasniť veci ľuďom pomocou rozumu. V Číne je prostredie odlišné, rozsah, v ktorom boli ľudia otrávení ohováračskou propagandou sa líši, a preto majú rôzne názory na Falun Gong a ľudia z Číny majú isté kultúrne pozadie pre pochopenie čchi-kungu, takže to takto môžete robiť medzi širšou populáciou v Číne. Ale nemusíte to takto robiť v mestách a mimo Číny. Nemusíte to takto robiť ani v Hong Kongu. Len im povedzte fakty otvoreným a dôstojným spôsobom a bude to v poriadku.

 

Učeník: Ako sme šírili Zákon a objasňovali pravdu, niektorí bežní západní ľudia boli pohnutí a priniesli nám koláče, ovocie a iné veci. Radi by sme sa spýtali, či je vhodné prijať ich. Niekoľkokrát sme o tom hovorili a študenti majú rôzne názory.

Učiteľ: Záleží na situácii. Ak vám ľudia niečo dajú z úprimného srdca, avšak vy to odmietnete, potom je to naozaj trochu nezdvorilé. Tie veci nie sú príliš drahé, takže je v poriadku prijať ich, keď tomu človeku poďakujete. Ale musíte to zvažovať od prípadu k prípadu. Ak vám niekto chce dať veľké množstvo potravín, potom by naozaj nebolo vhodné prijať to. Robte to teda podľa situácie, alebo im môžete ako alternatívu dať za to nejaké peniaze. Niektorí ľudia to však naozaj robia z dobrosrdečnosti. Vidia, že vám je zima, takže vám prinesú nejakú kávu alebo jedlo, takže to môžete prijať a poďakovať za to. Je tiež v poriadku, ak im chcete dať peniaze. Ak ich nechcú vziať, tak im len srdečne poďakujte. Pri týchto veciach treba konať podľa situácie.

 

Učeník: Je mnoho médií bežných ľudí a televíznych režisérov, ktorí chcú teraz robiť programy o Dafa a chcú nejaké naše zábery. Radi by sme sa Majstra spýtali, čo s tým máme robiť.

Učiteľ: To záleží na tom, aké programy chcú robiť. Ak chcú nakrútiť naše sprievody a výstavy mučenia, nechajte ich filmovať, čo chcú, pretože tie sú tak či tak pre verejnosť. Ale ak chcú robiť programy o špeciálnych stránkach našich životov, o tom ako študujeme Zákon a kultivujeme sa, potom by som povedal, že ich treba odmietnuť. Prečo odmietnuť? Pretože neviete, aký majú úmysel a do akého rozsahu sa to dostane. Okrem toho študovanie Zákona a kultivácia sú veľmi vážnou vecou a nie je to seriózne, keď sa stanú témou komentárov nejakých bežných ľudí. Preto by ste ich mali odmietnuť. Pre ľudí je skutočne ťažké opravdivo nás pochopiť.

Pred chvíľou som hovoril o tom, ako kultivujúci v minulosti boli neupravení a nedbalí. Chcem opäť zdôrazniť, že by ste sa k tomu nemali pripútať. Niektorí z vás si myslia: „Fíha, tie nečisté a špinavé veci sa môžu premeniť na dobré veci. Ja teda budem tiež špinavý.“ (Obecenstvo sa smeje) Chcem vám tu objasniť: je to vtedy, keď pomocné duše získavajú veci! Nemali by ste to napodobňovať. Dokonca aj keď sa tie veci naozaj môžu zmeniť na dobré a hlavná duša ich môže dostať, toto nie je cesta, ktorou sa v Dafa kultivujeme. Učeníci Dafa, dovoľte mi povedať vám, v budúcnosti budete mať všetko. (Potlesk)

 

Učeník: (Preložená otázka) Nečinil som sa dobre pri objasňovaní pravdy svojej rodine a nevysvetlil som im jasne veci, ktoré robím pri potvrdzovaní Zákona. Chcel by som, aby porozumeli, že Falun Dafa je dobrý a že nerobím nič extrémne. Rád by som sa spýtal Majstra, ako by sme mali vysvetliť našej rodine to, čo robíme? Rád by som tiež pozdravil Majstra v mene študentov zo španielsky hovoriacich krajín!

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk) Tento druh kultivácie, ktorú praktizujú Číňania, je v skutočnosti západnej spoločnosti dosť vzdialený. Keď som začal vyučovať Zákon, rozmýšľal som: „Akú vysokú úroveň porozumenia budú schopní dosiahnuť? Ako sa na to bude pozerať verejnosť?“ V skutočnosti, hoci rozdiely v kultúrach spôsobili, že sa im zdá cudzí spôsob, ktorým sa vyjadrujú myšlienky medzi Číňanmi a koncept človeka stávajúceho sa Bohom, dobrota a láskavosť, ktorú preukazujú kultivujúci a pozitívna energia, ktorú vyžaruje Dafa, môže všetkých viesť k tomu, aby si mysleli, že to je dobré. Rovnako ako pri objasňovaní pravdy, mali by ste hovoriť so svojou rodinou o kultivácii v Dafa krok za krokom. Najprv by ste im mali povedať, čo je to Dafa a potom im dať pomaly vedieť, že sa ho vy sami učíte. V skutočnosti si myslím, že toto nie je veľký problém – mnohokrát sú to len vaše vlastné ľudské myšlienky.

Hovorte s nimi otvorene a priamo, ale v žiadnom prípade nehovorte na príliš vysokej úrovni. Môžu byť vašou rodinou, ale ak poviete: „Nechcem nič skrývať, takže im poviem všetko, čo viem“... (Obecenstvo sa smeje) Majster vám nehovorí, aby ste klamali. Hovorím vám, že by ste nemali hovoriť o veciach na vysokých úrovniach, inak ich vyľakáte. Pretože pochopenie Zákona sa získava krok za krokom, ak hneď hovoríte o veciach na vysokej úrovni, budú vyvedení z rovnováhy. Môžete povedať: „Táto prax je naozaj dobrá a je výborná pre zdravie. Je dobrá pre myseľ a telo a zvyšuje morálne štandardy ľudí. Táto kniha je výborná. Chcete si ju prečítať? Radi by ste sa o nej dozvedeli viac?“ Začnite vysvetľovať od najzákladnejšej úrovne a nechajte ich samých zistiť viac a ich samých prečítať si ju. Pretože Zhuan Falun začína pravdou na úrovni najnižších bytostí, ľudskej úrovni, ľudia môžu porozumieť Zákonu čítaním Zhuan Faluna. Ak o ňom začnete hovoriť  na nízkej úrovni, vaši členovia rodiny, ktorí o ňom veľa nevedia, nebudú proti. Ak hovoríte o veciach na vysokých úrovniach a spomínate Budhov a väčšie vesmíry hneď na začiatku, budú si myslieť, že nie ste v poriadku. (Obecenstvo sa smeje) Je to preto, že naozaj nemôžu prijať to, čo hovoríte. Okrem toho, západné náboženstvá vyučujú, že je len jeden Boh; ich pochopenie je také, že vo vesmíre je len jeden Boh. Takže takáto vec je pre nich naozaj ťažko prijateľná. Pochopenie musí prísť kúsok po kúsku.

 

Učeník: Zdravím Vás, Učiteľ! Rád by som sa spýtal, či v budúcnosti čínske znaky budú štandardizované podľa tradičného štýlu. Ďakujem vám.

Učiteľ: Ešte som o tom vlastne nerozmýšľal. V skutočnosti samotný tradičný štýl, ktorý dnes ľudia používajú, je niečo, čo sa vyvinulo z najstarších znakov a prechádzal postupnými zmenami, aby sa dostal tam, kde je dnes. Ľudia v súčasnom cykle ľudskej civilizácie začali používať nápisy na kostiach a na lastúrach. Odtiaľ sa to vyvinulo do veľkých a malých pečatných písiem a neskôr sa to stalo oficiálnym písmom, po ktorom nasledovalo vzorové písmo. Po vzorovom písme neboli takmer žiadne zmeny. Potom samozrejme v poslednom období sa vynorili rôzne formy dekoratívnych písiem, ako napríklad tučný štýl, Song-písmo atď. Či to má byť tradičné písmo alebo zjednodušené písmo, všetko je to v poriadku, pokiaľ ho môžu učeníci Dafa čítať a porozumieť Zákonu. Nezaoberajte sa tým, pretože to je záležitosť ľudí v budúcnosti. Dokonca aj keby to, čo ste popísali, bolo niečo, čo Majster v budúcnosti spraví, nemá to nič do činenia s učeníkmi Dafa. Po Dovŕšení, prečo by ste sa zaoberali tým, čo sa deje tu, v ľudskom svete? Nebude k tomu dôvod. Prestaňme sa týmito vecami zaoberať. Stane sa to ďalšou pripútanosťou, ak o tom príliš rozmýšľate. Nechajte budúcnosti to, čo patrí budúcnosti. 

 

Učeník: Ako nájdeme rovnováhu medzi robením všetkého spravodlivo a prispôsobením sa spoločnosti ako sa len dá? Čo si myslíte o požičiavaní si peňazí, aby sme rozvinuli médiá? A čo pyramídové hry, ktoré vzbudili množstvo rozporov medzi praktizujúcimi vo vnútri aj mimo Číny?

Učiteľ: Učeníci Dafa nemôžu robiť zlé veci. Pyramídové hry sa už v západnej spoločnosti nepoužívajú. Sú len na to, aby podvádzali ľudí. Rad za radom ošklbávajú ľudí a tí, čo vstúpili neskôr sú zneužití najviac.

Prečo by sa učeníci Dafa zaoberali pyramídovými hrami? Je v poriadku byť posadnutý zarábaním peňazí na úkor iných? Nie, nie je. Ak to robíte, nerobíte legálne podnikanie. Bez straty nie je zisk, tovar mení majiteľa, ale čo robíte vy? Lámete si hlavu nad tým, ako ošklbať ľudí. Nemôžete to robiť. Povedal som vám to už dávno. Nemôžete sa zapájať do pyramídových hier a každý, kto to robí, nerobí dobre. Medzi učeníkmi Dafa v Číne, ten, kto sa zapája do pyramídových hier, poškodzuje formu kultivácie, ktorú robia učeníci Dafa. Budú za to musieť neskôr niesť následky. (Potlesk)

Čo sa týka požičiavania si peňazí z banky na vývoj médií, ja to nepodporujem. Je to preto, že čo sa týka učeníkov Dafa, ak ich požiadate, aby robili prácu pre médiá alebo aby písali články, môžu tú prácu prvej línie robiť. Ale je pre vás ťažké viesť podnik alebo predávať reklamu, pretože už nie ste takí zvyknutí mať kontakt s bežnými ľuďmi. Ako by ste teda splatili pôžičky, keď si ich vyberiete? Nedokážete predať ani reklamy, a predsa si chcete zobrať pôžičku, keď nedokážete získať reklamu pre médiá. Ak by ste ju mali splatiť, musíte ju splatiť príjmom z reklamy a ziskom z novín. Nepodporujem to, aby ste si brali pôžičky – nikdy si nerobte dlhy. Nemali by ste sa zadlžiť.

 

Učeník: Odkedy nám Majster povedal, aby sme strávili viac času pomáhaním študentom v Číne, často som telefonoval praktizujúcim do Číny, ktorí sa kultivujú doma. Ale stále nevykračujú napred. Naozaj mám o nich strach, najmä preto, že náprava Zákona vstúpila do záverečnej fázy. Môžem sa spýtať Majstra, čo by som mal spraviť, aby som im pomohol?

Učiteľ: Pomáhanie praktizujúcim je niečo, čo by sa malo robiť a nie je nič zlé na tom, ak nechcete nikoho zanechať. Ale ak naozaj nemôžu vykročiť napred, nuž, spravili ste, čo ste mohli. Môžete sa pokúsiť zistiť, čo je ich duševnou záťažou a kde majú prekážky. Keď ste našli ich záťaž a prekážky, potom tieto môžu byť pravdepodobne rozriešené. Ale mnohí ľudia, myslím, že sa jednoducho boja. Pre Boha alebo pre praktizujúceho sa strach považuje za vážnu prekážku a vôbec to nepôjde, ak nie je odstránený. Takže spravte čo môžete na základe ich situácií, hoci nemôžete spraviť nič, ak naozaj odmietnu. Niektorí ľudia vám spôsobujú starosti, nevyužijú svoj potenciál a nenaplnia očakávania. S kultivujúcimi v minulosti neexistovali takéto veci, lebo tí by si len pomysleli: „Kto sa o teba stará.  Ak to nemôžeš dokázať alebo nemôžeš naplniť očakávania, potom si skončil. Choď jednoducho domov a hotovo, nie je to tak, že ťa človek musí za každú cenu zachrániť.“ Iba učeníci Dafa robia niečo takého. (Potlesk)

 

Učeník: V posledných dvoch mesiacoch som videl, že mnoho ľudí zo strednej alebo nižšej úrovne spoločnosti v New Yorku prijalo naše letáčiky, pričom 70% ľudí z hlavnej časti spoločnosti ešte nedostalo naše materiály. Ako to máme prelomiť? Ak sa budeme obliekať formálne, napríklad tak ako dnes, bude to iné?

Učiteľ: V tom to nie je. Problém je taký, ako som vysvetlil skôr: Číňania, ktorí pracujú pre tunajšie firmy, boli otrávení ohováračskou propagandou tej skazenej, podlej skupiny, ktorá prenasleduje Dafa a sú to títo ľudia, ktorí nepoznajú pravdu, čo pomáhajú zlu šíriť jed. Sú hlavnou príčinou problému. Musíte začať tam, ak chcete vyriešiť tento problém. Američania si myslia, že títo ľudia sú vierohodní, pretože sú to ich kolegovia, takže ich počúvajú a nevedia, že títo ľudia sú tiež obeťami.

 

Učeník: Mnoho ázijských krajín ležiacich blízko pri Číne zažilo množstvo zasahovania. Rád by som sa spýtal Majstra, či tam môžu ísť západní učeníci, aby pomohli zlepšiť situáciu?

Učiteľ: Študenti v týchto krajinách to v podstate robia. Ale zopár vlád sa skutočne obáva čínskeho komunistického režimu, takže niektoré vlády sa správali veľmi zle. Ak ste zaneprázdnení niečím iným, nemusíte na tejto veci teraz pracovať. Ale ak máte čas, môžete tam ísť a pokúsiť sa o to. Môžem povedať len, že sa o to môžete pokúsiť a uvidíte, ako to pôjde. Keď sa pozeráme na správanie sa týchto krajín, pristupujte k nim ako k človekovi, ktorý nedokáže žiť podľa očakávaní.

 

Učeník: Učeníci Dafa z Austrálie pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Učeník: Môžem sa spýtať Majstra, ako by sme mali zvládnuť rovnováhu medzi objasňovaním pravdy v rôznych krajinách a v miestnych oblastiach, a objasňovaním pravdy ľuďom v New Yorku a Pekingu?

Učiteľ: Všetky sú dôležité. Mali by ste to robiť vždy, keď vám to dovoľujú okolnosti.

 

Učeník: Pozdravujem Majstra od všetkých učeníkov Dafa v Singapure. Indonézsky učeníci Dafa ma tiež požiadali, aby som od nich pozdravil Majstra, keď vás uvidím.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Učeník: Majster, sú konflikty medzi ľuďmi rovnaké, ako konflikty medzi kultivujúcimi? Prečo sa mi zdá, že konflikty medzi kultivujúcimi sú vždy ťažko riešiteľné? Na povrchu spolu vychádzajú dobre, pričom v skutočnosti sú jeden s druhým nespokojní. Ak toto pokračuje dlho, čo by sme s tým mali robiť? (Obecenstvo sa usmieva)

Učiteľ: Čo by ste s tým mali robiť? (Obecenstvo sa usmieva) Naozaj, čo by ste s tým mali spraviť? Ste praktizujúci, takže ako môžete byť takíto? Ale viem a poviem vám opäť rovnakú vec: Hoci isté problémy s istými ľuďmi sa môžu zdať nápadné, v skutočnosti sa kultivovali veľmi dobre v istých veciach, ktoré sa neukazujú. Nemôžete ich porovnávať s bežnými ľuďmi a ešte menej by ste si mali myslieť, že konflikty, ktoré majú, sú jednoducho konfliktami. Sú to príležitosti pre nich, aby sa zlepšili.

Ak by ste boli všetci jedna veľká harmonická skupina, všetko by bolo veľmi pokojné a s každým by bolo všetko v poriadku, nikto by nikoho nehneval a každý by druhých len tešil, potom by to bolo nedobré, (obecenstvo sa smeje) naozaj, pretože by ste sa potom nemohli kultivovať. Ak by sa neobjavili žiadne konflikty a nemohli by ste si navzájom pomôcť zlepšiť sa, potom by to nebola kultivačná skupina. Najväčší rozdiel medzi nami a bežnými ľuďmi je v tom, že keď vystúpia konflikty a napätia, sme schopní pozerať sa do seba. (Potlesk) Vôbec to nie je tak, že sa nevyskytujú konflikty. Keď sa niektoré naše stránky, ktoré sme nekultivovali dobre, ukážu, bude tam napätie a bude tam nesúlad a rozdiely v názoroch. Pozrite sa potom, kde ležia problémy. Každý človek by mal hľadať príčiny v sebe: „Spravil som niečo nedobre a preto ľudia so mnou nesúhlasia?“ Ďalšia strana by tiež mala uvažovať: „Bol problém v tom, akým spôsobom som predložil túto otázku, a preto to ľudia nemôžu prijať?“ Ak každý človek môže preskúmať seba, potom je to kultivácia. Ak ste sa neskúmali, potom ste sa nekultivovali, prinajmenšom v tejto otázke.

Sú prípady, keď konflikty trvajú pomerne dlhý čas, ale skôr či neskôr budú musieť pochopiť, kde ležia ich problémy. Je lepšie zbaviť sa ich skôr ako neskôr. Nikto by nemal očakávať, že dosiahne Dovŕšenie, keď je stále zamotaný do konfliktov a pripútaností. (Potlesk)

 

Učeník: Budhizmus má pôvod v Indii, ale neskôr sa z Indie vytratil. Teraz je v Indii mnoho rôznych kultúr a jazykov a je preto ťažké, aby sa tam šíril Dafa. Je to kvôli usporiadaniam starých síl? Vážený Učiteľ, dajte nám prosím radu v tejto veci.

Učiteľ: V tomto ohľade je to rovnaké ako Čína. Čína je taká veľká oblasť, ale dialekty mnohých regiónov sú nezrozumiteľné ľuďom v iných regiónoch. Ale všetci hovoria mandarínčinou, národným jazykom, takže ľudia si môžu navzájom rozumieť. V Indii je to v skutočnosti rovnaké. India má tiež oficiálny jazyk a mnoho Indov hovorí anglicky. Briti tam boli dosť dlhý čas, takže mnoho starších ľudí hovorí po anglicky. India má veľkú populáciu a veľké územie, takže tam musia byť rozdiely v jazykoch. Nemyslím si, že im to bráni v získaní Zákona. Iste to boli staré sily, ktoré im bránia. Učeníci Dafa v Číne boli schopní vyriešiť túto otázku a učeníci v Indii ju môžu vyriešiť tiež.

Ľudia v Indii sa značne zmenili odvtedy, čo prijali iné náboženstvá a zmes rôznych vier. V minulosti boli Indovia prostí ľudia; rasa Indov bola vytvorená Budhom.

Ľudské bytosti na Zemi boli vytvorené rôznymi Bohmi. Je to akoby nohy niektorých Bohov vo vesmíre boli zasadené tu, v Troch ríšach – sú tu nohy Budhov, Taov a nohy všemožných Bohov. Na spodku ich nôh – častice na najnižšej úrovni – sú Tri ríše a Zem, na ktorej sú rôzni ľudia tohto sveta, pričom rôzni ľudia zodpovedajú systémom rôznych Bohov. Šákjamuni často hovoril, že nohy sú špinavé. V skutočnosti mal na mysli to, že toto ľudské miesto je na nízkej úrovni. Inými slovami, hneď ako Boh stvoril človeka, človek sa stal časťou systému Boha, a preto sa Bohovia starali o ľudí. Ale neskôr, pretože začala náprava Zákona, Bohovia, ktorí stvorili ľudí, opustili Tri ríše a ľudstvo; Bohovia, ktorí stvorili človeka sa všetci oddelili od Troch ríš a človek sa stal izolovaným. Táto povrchová ľudská forma, nazývaná aj ľudskou kožou, stále preberá podobu rôznych etnických skupín, ale nemá už žiadne väzby s Bohmi hore. Inými slovami, nemá už väzby s Bohmi, ktorí stvorili predtým človeka. Neprišli Bohovia z vysokých úrovní vo vesmíre nadol jeden po druhom, prijímajúc ľudskú podobu, aby získali Zákon? Inak povedané, väčšina ľudských tiel dnes je používaná bytosťami, ktoré prišli nadol z vysokých úrovní, aby sa tu stali ľudskými bytosťami. Toto oblečenie nosia bytosti, ktoré prišli z vyšších sfér. Keď prídu na toto ľudské miesto, nemôžete ich už nazývať Bohmi, pretože v minulosti sa bytosti, ktoré prišli nadol do tohto ľudského miesta, už nemohli vrátiť; keď niekto prišiel do tejto ríše, stal sa bytosťou tejto ríše. Inými slovami, stal sa človekom, s jediným rozdielom, že prišiel z vysokých úrovní. V tomto bode diskusie, hovorím, že bývalí Bohovia, ktorí nemôžu byť zachránení, keď sa tu šíri môj Veľký Zákon, za predpokladu, že nie sú takí zlí, že musia byť odstránení, zostanú navždy ľuďmi tu. Hovoríme tu o tých, ktorí nezhrešili voči Dafa a ktorí nie sú príliš zlí. Budú ľudskými bytosťami v ďalšom období, keď skutočne začne budúcnosť ľudstva.

Dnešné ľudstvo nemalo byť večne trvajúcou úrovňou vo vesmíre. Tri ríše boli vytvorené pre nápravu Zákona a bez ohľadu na to, aká dlhá je ich história, bytosti tu boli kvôli náprave Zákona a existujú popri náprave Zákona. Bohovia viedli ľudstvo formovaním jeho kultúr, správania a spôsobu uvažovania, ako aj jeho biologickej výbavy. Tento proces bol časťou histórie, ktorá bola zamýšľaná na pomáhanie náprave Zákona, prebiehal kvôli náprave Zákona a bolo to kvôli náprave Zákona, že sa neustále menili rôzne ľudské dynastie. Inými slovami, ľudské bytosti v skutočnosti nie sú opravdivými bytosťami, ktoré patria na túto úroveň vo vesmíre. Bytosti tejto ľudskej úrovne a spoločnosť boli vytvorené s určitým cieľom. Ak sa počas nápravy Zákona ľudské bytosti budú správať dobre, ľudstvo bude požehnané. Pretože sa tu šíri Veľký Zákon, opravdivá história tejto úrovne bytostí – ľudí – v budúcnosti skutočne začne a Veľký Zákon vytvorí životy ľudských bytostí pre túto budúcu úroveň. Inak povedané, v budúcnosti bude človek naozaj existovať a táto úroveň bude naveky časťou štruktúry vesmíru, táto úroveň bude naveky úrovňou vo vesmíre. (Potlesk) Takže v budúcnosti ľudia, ktorí nezhrešili voči Dafa, avšak nekultivovali sa v Dafa, zostanú naveky ľudskými bytosťami tu.

Dnešný ľudský svet je naozaj desivý a nikto sa sem predtým neodvažoval prísť. Len čo sa sem dostali, vstúpili do ilúzie a ich mysle boli vymazané, a bez ohľadu na to, z akej vysokej úrovne Boh pochádzal, keď sa dostal sem, nevedel nič. Keď sa ocitnú medzi prevrátenými princípmi tohto sveta a sú hnaní ľudskými osobnými záujmami a citmi v tomto svete, ľudia sú schopní spraviť všetko. Všetko, čo tu bytosť môže spraviť, je ísť nadol cestou k zničeniu a je pre ňu ťažké vymaniť sa. Na tejto ľudskej úrovni sa ľudské city prejavujú ako voda; sú menšie ako častice vody, ktorú vidia ľudia a sú veľmi husté. Je to Boh, avšak bez formy, a nazýva sa „cit“. Je to Boh, ktorý bol vytvorený, keď sa vytvorili Tri ríše a jednoducho hrá úlohu, ktorú hrá. Je doň ponorená každá bytosť, ktorá sa skladá z častíc v rámci Troch ríš. Keď sa pozeráme z mikroskopickej úrovne, molekuly v ľudskom tele sú veľké guľôčky a medzi týmito guľôčkami sú medzery. Takže keďže ľudské bytosti sú tu ponorené a medzery medzi molekulami v ľudskom tele – a dokonca medzery vo vnútri molekúl – sú ponorené v citoch, je to akoby boli ponorené vo vode. Kto môže povedať, že ho city neovplyvňujú? Ak sa niekto dokáže vymaniť z citov, potom je táto bytosť božská. (Potlesk) To, že ste šťastní, nešťastní, máte niečo radi, nemáte niečo radi, ste nahnevaní – každá vaša citová reakcia – vaša obľuba určitých fyzických objektov, obľuba určitej práce, to že chcete určité jedlo... všetky toto pochádza z citov.

Povrchové telo človeka – napriek faktu, že táto bytosť prišla z vysokých úrovní –  povrchové telo ľudskej bytosti sa skladá z rôznej potravy v tejto dimenzii, ale v rovnakom čase je povrch, ktorý vidíte, dosť zložitý. Ľudské bytosti majú Opravdivé telo. (Samozrejme, tento Zákon sa má vyučovať v budúcnosti, pretože je to Zákon v rámci Troch ríš.) Zloženie ľudského tela je komplikované. Keď sa človek narodí, Bohovia na nižších úrovniach, ktorí sú zodpovední za prevteľovanie ľudských bytostí, musia dať tomu človeku ľudskú kožu. V tom čase je tá ľudská koža veľmi malá; jej prejav v tej dimenzii je dosť malý. Keď je ešte embryo, dostáva látky z tohto priestoru od rodičov – človek to nazýva „potrava“. Postupne sa plní a zväčšuje. Tento proces napĺňania a zväčšovania je procesom rastu. Plní sa a zväčšuje sa, pretože sa neustále napĺňa hmotou tejto dimenzie, ktorá neustále napĺňa a zväčšuje opravdivú kožu. Rovnako je to pravda pre proces ľudského rastu po narodení: nech jete akúkoľvek ľudskú potravu, vaše telo bude rásť a tento rast je v skutočnosti tým, že vaša opravdivá koža sa napĺňa a zväčšuje bunkami vytvorenými ako dôsledok potravy, ktorú ste zjedli po narodení. Keď potom tento človek umrie, jeho opravdivá koža je mu väčšinou odobratá. Je mikroskopickejšia, ako hmota na najvonkajšom povrchu, takže Bohovia ju môžu ľahko vziať preč. Hneď ako je opravdivá koža vzatá preč, telo na povrchu sa začne rozpadávať a hniť. Pretože je zložené z hmoty Zeme v tejto dimenzii, musí sa vrátiť do Zeme, takže tu musí zhniť.

Hovorím tu o Zákone v Troch ríšach. (Majster sa usmieva) (Obecenstvo sa usmieva, tlieska) Váš ľudský povrch to rád počúva, ale nemá to žiaden zmysel v kultivácii vysokej úrovne. Inými slovami, ako som povedal skôr, bytosti, ktoré prišli z vyšších úrovní v skutočnosti nosia teraz takéto šaty – ľudskú kožu, to jest, toto ľudské telo na povrchu. Pretože povrchový vzhľad ľudských bytostí bol predtým vytvorený Bohmi, v minulosti boli vždy spojené s týmito Bohmi, takže v podstate mali podobu týchto Bohov. Boli väčšinou rovnakí, iba s drobnými rozdielmi. Každý človek môže mať svoj vlastný vzhľad, ale celkovo má základný vzhľad toho Boha. Takže rôzni Bohovia vytvorili rôzne ľudské bytosti. Ale kvôli tomu, že začala náprava Zákona, všetci ľudstvo opustili. Niektorí ľudia hovoria, že patria k takému a takému národu, ale v očiach Bohov v skutočnosti nepatria k žiadnemu národu. Je to len tak, že ich telá na povrchu majú vzhľad toho národa; ich opravdivé ja nie je jeho časťou. Môže to byť tak, že sa reinkarnovali z iných národov a mnoho bytostí prišlo z nebies.

Keď Bohovia vytvorili človeka, nespravili to na nebesiach, spravili to na Zemi. To jest, použili látku na Zemi, aby vytvorili človeka. V „Starom zákone“ sa predsa spomína, že Jehova vytvoril človeka z hliny. V skutočnosti sú molekuly jedným druhom častíc, ktoré sú na povrchu najnižšej úrovne vo vesmíre. Inak povedané, v očiach Bohov je táto úroveň častíc zemou, hlinou. Pozerajú sa na to takto, pretože ich látky sú najlepšími látkami vo vesmíre a čím nižšie nadol vo vesmíre idete, tým nižšie sú veci a tým väčšie a hrubšie sú častice, čo znamená, že veci sú tam horšie a v ich očiach sú tie veci špinavšie. Takže nebo a zem v ich očiach sa líšia od toho, ako ich vnímajú ľudské bytosti. Keď ľudia povedia, že niekto išiel do neba, v skutočnosti išiel uprostred molekúl len vyššie a ďalej. Stále neopustil túto dimenziu molekúl, takže nie je v skutočnosti v nebesiach. Nebesá, o ktorých hovoria Bohovia, sa skladajú z mikroskopických častíc – to sú skutočné nebesá.

Vedci sa pýtajú: „Kde sú Bohovia? Videli sme už nebesá našimi ďalekohľadmi – kde sú teda Bohovia?“ To nie sú opravdivé nebesá, ale len nebesá, ako si ich prestavujú ľudia. Nie sú to opravdivé „nebesá“, o ktorých hovoria bytosti vo vesmíre. „Zem“, ktorú poznáme, tiež plne nezahŕňa opravdivú predstavu Zeme. Ľudské bytosti sa pozerajú na Zem a uvažujú: „Ach, táto Zem, to je naša Zem. Stojíme na Zemi. Zem je guľatá.“ Bohovia hovoria, že nie je guľatá. Ľudia si môžu myslieť: „Ako to, že nie je guľatá? Vidíme ju jasnejšie než Bohovia.“ Ale rozmýšľajte o tom, Bohovia považujú molekuly za špinu na zemi, a nie je látka tejto dimenzie vytvorená z molekúl? Nie je vzduch, ktorý naše ľudské oči nemôžu vidieť, vytvorený z molekúl? A vo vzduchu sú látky rovnaké ako vzduch, v počte stoviek miliónov, roztrúsené po celých Troch ríšach. Ibaže oči nemôžu vidieť molekuly a menšie častice, hoci všetko v tejto dimenzii je nimi nasýtené. Ľudstvo je zahrabané v hromade molekúl a menších častíc. Povrchové látky zložené z molekúl v povrchovej forme ľudského sveta majú rôzne formy. Niektoré formy boli vytvorené Bohmi, niektoré človekom. Tie, ktoré vytvoril človek, sú veci ako napríklad táto budova. Tie, čo vytvorili Bohovia, sú: voda, kamene, pôda, vzduch, kovy, rastliny, živočíchy a ľudské bytosti, ako aj hviezdy na nebi a Zem. Ľudské bytosti iba vnímajú vesmír z vnútra tejto veľmi úzkej dimenzie. Nebesá a Zem, ktoré sú v mysliach ľudských bytostí, nie sú opravdivým nebom a Zemou. Zem, podobne ako vzduch, je vytvorená z molekúl, takže v očiach Bohov je to všetko Zem. Keď sa na to pozrieme z mikroskopickej úrovne, dimenzia vytvorená z tejto úrovne častíc je v skutočnosti Zem, pričom ríša vytvorená z mikroskopickejších častíc sú opravdivé nebesá.

Pred chvíľou som povedal, že Indovia boli vytvorení Budhom. Ich gestá a správanie sa veľmi podobá na tie [gestá a správanie sa] Budhov. V minulosti bola podobnosť ešte väčšia. V súčasnej spoločnosti sa niečo kvôli rasám trocha pomiešalo. Araby a Číňania sú blízko k Indii, takže veľká časť Indov v poslednom období má zmiešanú rasu. V minulosti bola indická rasa veľmi čistá. To, čo som popísal, môžete vidieť na indickom národnom tanci. Ich gestá rúk a pohyby veľmi pripomínajú mudry a postoje tela Budhov. Zdajú sa mi veľmi, veľmi podobné. (Potlesk)

 

Učeník: V Rusku bolo nedávno niekoľko prípadov teroristických útokov na turistov, takže mnoho ľudí nechce počúvať o prenasledovaní v štýle teroru v Číne.

Učiteľ: Toto je tiež forma zasahovania. Nezáleží na tom – objasňujte pravdu ako by ste to normálne robili. Zlo sa len pokúša zasahovať do vás. Nenechajte ho však zasahovať do vás a jednoducho pokračujte v robení toho, čo by ste normálne robili. V súčasnosti je to ťažké, ale nebude to trvať dlho.

 

Učeník: Ohľadom opravy čínskych znakov, má sa spraviť len v Dafa knihách? Pretože mediálna práca...

Učiteľ: Ohľadom článkov, ktoré píšete pre bežných ľudí, nemeňte znaky v nich. Ak im bežní ľudia nemôžu rozumieť, potom by to bol problém, nie? Nemiešajme sa v súčasnosti do vecí bežných ľudí.

 

Učeník: Mám zlú myšlienkovú karmu. Odmietal som ju celý čas uznať a pokúšal som sa jej zbaviť. Ale je to už dlhý čas a stále som sa jej nedokázal zbaviť. Som schopný rozoznať, že to nie som ja.

Učiteľ: Ak je to naozaj niečo zlé, odstráňte to. Niekedy možno použiť ďalší postup a výsledky sú veľmi dobré. Nemusí to byť nutne radikálny spôsob konania. Môžete mať túto myšlienku: „Počas nápravy Zákona vesmíru môžem spraviť primerané usporiadanie pre tých, ktorí nezasahujú do môjho potvrdzovania Zákona; môžem vás nechať stať sa bytosťami v budúcnosti. Tí, ktorí chcú zhovievavé riešenie, nech ma nechajú a počkajú v mojom okolí. Ak ma naozaj nemôžete opustiť, potom sa nepodieľajte na zasahovaní do mňa. V budúcnosti budem schopný dosiahnuť Dovŕšenie a ponúknem vám zhovievavé riešenie. Tí, čo sú úplne zlí a stále do mňa zasahujú a ktorí si nemôžu udržať štandard, budú musieť byť odstránení. Ak vás aj neodstránim ja, Zákon vesmíru vám nedovolí zostať.“ Ak máte tú myšlienku, je nesmierne milosrdná k niektorým z tých bytostí na mimoriadne nízkych úrovniach a bude ľahšie odstrániť tých, ktorí stále zasahujú.

Náprava Zákona vesmíru má štandardy. Ak to budete robiť takto, nikto nebude mať dôvod povedať niečo proti. Princípy sú jasné, pretože tí, čo majú byť odstránení, budú odstránení. Áno, mnoho vecí na nízkych úrovniach môžete úplne odstrániť – v princípe to vôbec nie je problém. Ale ak budete konať tak, ako som práve popísal, žiadna bytosť nemôže nič namietať. Tí, čo budú pokračovať v robení zlých vecí, nebudú mať žiadne ospravedlnenie a to, čo sa má spraviť, sa spraví. (Potlesk)

 

Učeník: Pri prekladaní vášho vyučovania Zákona si niektorí študenti myslia, že by sa to malo robiť slovo za slovom podľa originálneho textu a niektorí si myslia, že preklad by mal zodpovedať zvyklostiam cudzieho jazyka.

Učiteľ: Myslím, že prekladanie slovo za slovom, okrem prípadov niektorých ázijských jazykov, kde to môže fungovať, nemusí byť ľahké; je to tak najmä pri západných jazykoch. Je v poriadku prekladať najpovrchnejšie myšlienky používajúc slová podobného významu. Stačí, ak bude preklad zodpovedať pôvodnému významu ako sa len dá. Tieto otázky sa pri preklade často vynárajú. Preklad by mal byť veľmi blízko k povrchovému významu a potom to bude v poriadku.

Ďalšou vecou je, že niektorým ľuďom sa zdá, že je lepšie robiť preklady hovorovejším jazykom. Vezmime si napríklad angličtinu. Jedna kniha bolo preložená v čisto hovorovom štýle. Niektorí ľudia hovoria, že takýto preklad je pre ľudí ľahšie pochopiteľný. Samozrejme, nie je na tom nič zlé, ale v skutočnosti si myslím, že najlepšie je používať aj štandardnú gramatiku a spôsob vyjadrovania, a zároveň spraviť preklad zodpovedajúci čo najviac pôvodnému významu. Odborníci na angličtinu a jazyky nemusia byť schopní prijať žargón, ktorý je príliš špecifický pre nejakú oblasť. Ak používate štandardnú gramatiku, potom to môžu študovať všetci a všetci to môžu čítať. Nebojte sa, že ľudia tomu nebudú schopní porozumieť. Nemáme už toľko anglicky hovoriacich študentov? Nerozumeli tomu všetci? Nie je to problém.

Máte Fa konferenciu, ale ja zaberám celý čas – to nie je dobré, že? (Potlesk značiaci, že je to v poriadku) Je tu mnoho pozdravov.

 

Učeník: Všetci učeníci Dafa zo Španielska, Rakúska, Maďarska, Portugalska, Vietnamu, Indonézie, Nového Zélandu, Francúzska, Japonska, Holandska, Belgicka, Nemecka, Talianska, Anglicka, Austrálie, Litvy, Írska, Singapuru, širšej oblasti New Yorku, Škótska, Laosu, Iránu, Ruska, Indie, Českej republiky a Južnej Afriky pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk) Tu sú nejaké z Číny.

 

Učeník: Všetci učeníci Dafa z Guangdong, Jiangmen, Henan, Zhengzhou, Xuzhou, Pingdingshan, Xi-An, Hainan, Wenchang, Tangshan, Jiamusi, Heze v Shandong, Harbin, Hunan, Huaihua, Shandong, Gaotang, Pingxiang v Hebei, Xinxiang, Sanheyanjiao, Tianjin, Univerzity v Pekingu, Univerzity v Tsinghua, čínskej akadémie vied, Jinan v Shandongu, Shijiazhuang, Laiyang v Hunane, Nanchang, Hongdu, Zhejiang, Fuyang, Ningbo, Qiqihar, Hubei, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou, Liaoning, Shanhaiguan, Shandong, Guangxi, Shenyang, Hefei, Dandong, Yanji, Dalian, Zhanjiang, Guizhou, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Jinzhou, Yunnan, Macau, Zhuhai, Lanzhou, Hebei, a Jilin pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Pretože je tu mnoho papierikov s otázkami, ak by som ich všetky čítal, celé rozprávanie na dnešnej Fa konferencii by som robil ja. (Potlesk značiaci, že by chceli, aby Učiteľ pokračoval) Prečítam toľko, koľko môžem. (Potlesk)

 

Učeník: Radi by sme založili dobročinnú nadáciu pre osirotené deti učeníkov Dafa. Mohol by nám prosím Majster dať nejakú radu v tomto ohľade?

Učiteľ: To by bola dobrá vec a môžete to spraviť. Rozmýšľal som o tom celý čas. Keď boli nejakí učeníci Dafa zabití v prenasledovaní, ich deti sú bez domova a bývajú v detských domovoch. Nemôžem s tým nič spraviť, takže som myslel, že môžeme zozbierať ich mená a potom porozmýšľať, ako ich zachrániť z Číny. (Potlesk) Vychováme ich a môžeme pre ne založiť školy. (Potlesk)

 

Učeník: Otázka, s ktorou sa stretávam, je: Ako zistím, ktorý projekt je dôležitejší a mám sa naňho viac zamerať, aby som sa v ňom dobre činil?

Učiteľ: Je na vás, aby ste to určili. (Obecenstvo sa smeje) Je to príliš špecifické. Nepýtajte sa na to Majstra, dobre?

 

Učeník: Študent trpel pred niekoľkými rokmi duševnou chorobou a musel zostať v nemocnici, ale v posledných niekoľkých rokoch nemal problém. Momentálne sa zúčastňuje práce potvrdzovania Zákona. Mali by sme mu poradiť, aby sa čo najmenej ukazoval na verejnosti a robil radšej viac práce v pozadí?

Učiteľ: To je dobrý návrh. Ak sa niektorí študenti nemôžu dobre ovládať alebo trpeli duševnou chorobou pred získaním Zákona, potom je pre nich v poriadku kultivovať sa doma. Keď som vtedy šíril Zákon, vždy som hovoril, že tí, čo mali duševné choroby, nemajú dovolené zúčastňovať sa seminárov. Keď tí ľudia začali praktizovať, postarám sa o nich a ak budú študovať doma, spasím ich rovnako. Ale nebolo im dovolené zúčastniť sa seminárov. Museli sme chrániť kultivačné prostredie učeníkov Dafa a zabrániť zasahovaniu, preto som nedovolil kriticky chorým pacientom alebo tým, čo mali duševnú chorobu, zúčastniť sa na seminároch. Študenti, čo mali duševnú chorobu, môžu robiť niektoré veci, ktoré sú v pozadí, a je to v poriadku, ak robia menej alebo nič ohľadom objasňovania pravdy.

 

Učeník: Dafa vyžaduje od študentov, aby len tak nesedeli, nepozerali sa a neignorovali veci ako vraždu a podpaľačstvo. V Číne teraz študenti strácajú životy. Naozaj nemôžem nečinne sedieť a čakať doma. Chcem ísť na Námestie nebeského pokoja, aby som ľuďom povedal, že „Falun Dafa je dobrý“ a že Dafa zachránil môj život.

Učiteľ: Je to tam teraz stále dosť zlé. Vy nemôžete sedieť a pozerať sa ako sú študenti v Číne prenasledovaní a ja tiež nechcem, aby ste boli prenasledovaní. Pracujte usilovnejšie na objasňovaní pravdy, aby ste zastavili prenasledovanie. Ako váš Majster, musím mať na zreteli predovšetkým vašu bezpečnosť. (Potlesk)

 

Učeník: Keď vytvárame umenie, ako by sme mali náležite zosúladiť a zvládnuť mieru umenia, ktoré dnešní ľudia môžu prijať a umenia, ktoré by ľudia mali mať v budúcnosti? Ustanovujeme nové umenie?

Učiteľ: Mali by ste sa čo najviac snažiť, aby ste kultúrne predstavenia usporiadané učeníkmi Dafa spravili spravodlivejšími a lepšími. To, čo zobrazuje umelecké dielo, je len otázkou témy, pričom umelecká úroveň a kvalita vytvoreného diela je často kľúčom, ktorý určuje, či ho obecenstvo prijme.

 

Učeník: Ľahko upadnem do skľúčenej nálady. Myslím, že najbolestivejšou vecou v mojom živote je samota, pretože nemám teplo rodiny. Zdá sa mi ťažké zbaviť sa mraku, ktorý na mňa vrhá pocit samoty. Ako by som sa mal pozerať na tento problém? Je spôsobený karmou z mojej minulosti, alebo sú to určité faktory, ktorých sa musím zbaviť v mojej kultivácii?

Učiteľ: Ak je to karma alebo zasahovanie, potom ho odstráňte. Ako žijúca bytosť, prečo už nemáte to nadšenie, ktoré ste mali, keď ste získali Dafa, pýchu, že ste získali tento Dafa a pocit, že máte niečo, čo iní nemôžu získať? Nenapredujete už usilovne, že? Aj keď ste boli príliš zaneprázdnený objasňovaním pravdy, aby ste rozoberali vaše pocity, bolo to preto, že ste robili prácu Dafa alebo ste pracovali na zachraňovaní vnímajúcich bytostí. Prečo sa cítite osamelý? Ak pôjdete robiť veci na záchranu vnímajúcich bytostí a veci, ktoré učeníci Dafa majú robiť, určite sa takto nebudete cítiť. Ak by ste študovali Zákon a usilovne sa kultivovali, mohli by ste sa takto cítiť? Iba ak nie ste usilovný, budete mať voľný čas na rozoberanie tých bežných ľudských pocitov, nie? (Potlesk)

 

Učeník: V poslednom čase ma jeden praktizujúci finančne podporoval, čo mi dovolilo zostať v New Yorku, aby som robil viac práce Dafa. Nemyslím si však, že je úplne v poriadku prijímať pomoc druhých. Majster, je moje porozumenie správne?

Učiteľ: Áno, myslím, že keďže všetci učeníci Dafa dávajú seba samých a vy tiež dávate seba a objasňujete pravdu, ak sa spoliehate na finančnú podporu iných ľudí, nerobíte veci podmienene? Keby vám iní nič nedali, nerobili by ste to už? Keď berieme od druhých, nemáme pocit, že im niečo dlžíme? Cítime sa potom dobre? Samozrejme, sú zvláštne okolnosti a nemôžeme to povedať absolútne. Je to pochopiteľné, keď študenti, ktorí majú svoje vlastné podniky, dávajú viac a podporujú určité projekty iných študentov. Ale za normálnych okolností si nemyslím, že je to v poriadku. Aj keby to bolo na robenie vecí ako objasňovanie pravdy, nemyslím si, že je to celkom v poriadku. Ak tu môžete zostať dlhý čas, potom si nájdite prácu a robte Dafa veci vo svojom voľnom čase – to funguje tiež. V každom prípade, napokon by ste mali sami vyriešiť svoju finančnú situáciu. Nemôžete závisieť na podpore iných – to by bol problém.

Hovorím o tom z princípov Zákona. V skutočnosti sa Bohovia na vás pozerajú širokými očami, takže by ste si nemali od ľudí požičiavať. Ak to okolnosti naozaj nedovolia, potom robte iné veci učeníkov Dafa doma. Povedal som, že tí, ktorým to okolnosti dovolia, tu môžu ostať a objasňovať pravdu. Ak to vaše okolnosti nedovolia, potom choďte do vášho domovského mesta a robte veci na objasňovanie pravdy tam, čo je to isté.

 

Učeník: Môžete prosím pohovoriť o poškodení Číňanov v zahraničí pomocou jedu z XX webstránky v zahraničí, ktorá je podriadená tomu démonovi Jiangovi?

Učiteľ: Nemá cenu hovoriť na našej Fa konferencii o tých veciach. Bytosť je zodpovedná za následky akejkoľvek cesty, po ktorej sa vydala. Cesta, po ktorej sa vydali tí ľudia, bola ich vlastná voľba. Dokonca aj keď si s vašou pomocou uvedomia veci, stále musia splatiť, čo dlhujú. Človek musí splatiť všetko, čo spravil. Vôbec nie je dovolené, ak to nesplatí. Rozmýšľajte však o tom, koľko ľudí poškodili šírením toho jedu. Ten hriech je taký veľký ako hory a obloha, takže ho nemôžu splatiť, pretože otrávili mysle príliš mnohých bytostí. Takže ak mediálny výstup robí zlé veci, jeho hriech je obrovský; hovorím tu o záležitostiach poškodzovania Dafa.

 

Učeník: Ako môžu učeníci v Poľsku pomôcť učeníkom v Číne? Pozdravujem cteného Učiteľa od učeníkov Dafa v Poľsku!

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk) Ohľadom učeníkov Dafa v Poľsku, myslím, že bez ohľadu na to, kde ste, môžete objasňovať pravdu a ak máte čas, môžete to robiť aj v iných oblastiach. Všetko z toho je dobré a pomáha to študentom v Číne. Momentálne študenti mimo Číny vytvorili do istej miery lepšiu situáciu v Číne a účinne ste obmedzili zlo tam. Súčasne pomáhate študentom uvedomiť si, že by mali vykročiť vpred a dôležitosť vykročenia vpred. Sú všemožné veci, ktoré môžete robiť a ak máte iné nápady, je to tiež v poriadku.

Čo sa však týka posielania im peňazí, nerobte to. Peniaze ich nemusia dosiahnuť a oni sa tiež kultivujú. Keď je peňazí veľa, môžu vyvstať ich ľudské myšlienky a viesť ich naopak k pripútanostiam. Sú v prostredí zla a v niektorých regiónoch je to naozaj ťažké. Ale pokiaľ sa dobre činia, Majster sa o nich všetkých postará. Musia kráčať po svojich vlastných cestách. Majster berie do úvahy všetko; tieto veci nie sú základnými problémami.

 

Učeník: Keď niektorí študenti získali zákon, nerozumeli opravdivo veciam zo Zákona a neboli na seba prísni. V dôsledku toho ich škodlivé správanie ovplyvnilo nových študentov okolo nich a spôsobilo, že títo študenti stratili svoju túžbu kultivovať sa. Môžu byť títo ľudia zachránení? Môžu študenti, ktorí ich ovplyvnili, nahradiť škodu, ktorú spôsobili?

Učiteľ: Keď kvôli jednému študentovi nemôže byť zachránený iný, je to veľmi vážna vec. Ako kultivujúci môžete len zachraňovať bytosti, nemôžete ich ničiť. V ľudskom svete ste schopní kultivovať sa na Boha a v ľudskom svete ste schopní zničiť iných. Toto sú veci rovnakej dôležitosti, takže nemôžete prehliadnuť dôležitosť tohto problému. Čo sa týka toho, čo ste dlhovali pred začiatkom kultivácie, tieto veci boli oddelené a sú osobitnou záležitosťou. Čo teda robíte počas kultivácie je jednoducho obrovské. Ak naozaj spôsobíte, že niekto bude zničený, nespasiteľný, alebo sa dokonca ani nedostane do budúcnosti, potom sa nikdy nebudete môcť stať Bohom. Je to takto vážne. Takže v žiadnom, v žiadnom prípade nič takého nerobte.

Samozrejme, môžeme sa odlišne pozerať na veci spravené úmyselne a neúmyselne, ale neprišli sme sem kvôli vnímajúcim bytostiam? Ak váš negatívny dopad spôsobí vážnu škodu, čo sa stalo vašim spravodlivým myšlienkam na záchranu vnímajúcich bytostí? Prečo ste nezohľadnili, ako sa iní cítia? Nekultivujete sa, aby ste sa stali spravodlivou osvietenou bytosťou spravodlivého Zákona, bytosťou, ktorá kladie záujmy iných pred svoj vlastný záujem a myslí najprv na druhých? Keď máte s inými konflikty, ovplyvňuje to nových študentov, takže prečo ste to spravili pred novými študentami? Považujete sa za dôležitejších a nemyslíte na iných? Samozrejme, možno to bolo nevedomé, neodohnali ste však nových študentov preč?

Musíte dávať pozor pri mnohých veciach a mali by ste napraviť to, čo ste nevykonali dobre predtým. Nemyslite si len: „Je to nový študent, prišiel, pretože sme šírili Zákon a ak nechce praktizovať, môže odísť.“ Nepozerajte sa na to takto. Viete, vaše snahy šíriť Zákon len poskytujú okolnosti, pričom to, či bude prijatý, je na Majstrovi. To Majster ho skutočne priviedol, takže ak ho odoženiete preč, nie je to drobnosť. Okrem toho, hneď ako sa niekto naučil Dafa, je novým učeníkom Dafa a spraví sa pre neho veľa vecí. Keď sa pre neho spraví veľa vecí a predsa prestane praktizovať, viete si predstaviť následky v budúcnosti?

 

Učeník: Ak by sa neudialo prenasledovanie starých síl, aké by boli kultivačné cesty, ktoré boli pre nás pôvodne usporiadané?

Učiteľ: Veci sa stali a situácia sa zmenila, takže prečo sa na to pýtať?

 

Učeník: Budeme našimi spravodlivými myšlienkami a spravodlivými činmi schopní ukončiť prenasledovanie predtým ako Zákon napraví ľudský svet?

Učiteľ: Pravdou je, učeníci Dafa, pri podpore nápravy Zákona vaše spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy už spôsobili, že prenasledovanie sa nachýlilo bližšie ku koncu. (Potlesk) Rozmýšľajte o tom, zlé bytosti teraz trochu ochabli. Ak by ste neboli silní, ak by ste sa nečinili dobre, prečo by voči vám ochabli? Keď niektorí študenti padnú do ich rúk, zlí ľudia sa ich už neodvažujú prenasledovať príliš silno. Prečo nie? Nie je to preto, že sa obávajú, že učeníci Dafa ich postavia neskôr pred súd? Nie je to preto, že bez ohľadu na to, kam sa tí, čo prenasledovali učeníkov Dafa pokúšajú uniknúť, budú nakoniec vystopovaní? Ak by počas tohto prenasledovania učeníci Dafa boli ubití do umlčania a chabo by zmizli, obávalo by sa potom zlo? Nerozmýšľali by dvakrát o robení zla. Veci, ktoré robíte, môžu dnes šokovať a vystrašiť zlo, môžu veľmi zmenšiť zlo a obmedziť ho, môžu vydesiť zlo a nedovoliť mu mať silu, aby pokračovalo v prenasledovaní a môžu nakoniec prinútiť toto zlé prenasledovanie, aby nemohlo spraviť nič iné len skončiť.  Toto robia učeníci Dafa v tomto čase predtým, ako Zákon napraví ľudský svet a je to veľkolepé.

 

Učeník: Niektorí študenti sa nezúčastňujú skupinového čítania a cvičenia. Sú títo študenti ohrození? Ako im môžeme pomôcť zbaviť sa ich strachu?

Učiteľ: Myslím, že čo sa týka novších študentov, nemali by ste sa príliš ponáhľať. Je pre nich v poriadku robiť to postupne. Mali by ste sa však pokúsiť poradiť im, aby sa zúčastňovali stretnutí skupinového študovania, pretože prostredie skupinového čítania je nenahraditeľné pre vzájomnú pomoc pri napredovaní, je nevyhnutné. Prečo som predtým žiadal ľudí, aby to tak robili? Pretože forma kultivácie tohto Zákona predpisuje, že to treba robiť takto. Prečo ľudia v minulosti museli opustiť svetský svet, aby sa kultivovali? Vedeli, že tu existuje problém: keď boli späť v svetskom svete a mali kontakt s bežnými ľuďmi, stali sa rovnakými ako bežní ľudia a nemohli zostať usilovní. Navyše, kultivovali svoje pomocné duše. Preto opustili svetský svet a zostali spolu. Kultivujúci si mohli navzájom pomáhať zlepšovať sa a videli sa, akí sú v porovnaní s inými; vždy mali veci na zdieľanie, ktoré boli špecifické pre kultivujúcich a formovali kultivačné prostredie.

Bez toho prostredia, potom... rozmýšľajte o tom, s dnešnými učeníkmi Dafa je to rovnaké: keď sa vrátite do bežnej spoločnosti, ste v prostredí bežnej spoločnosti. Ak nevyužijete deň na kultiváciu, potom sa vám dnes môže chcieť čítať, takže budete trošku čítať, ale zajtra možno budete lenivý a budete čítať menej... takže bez toho prostredia je ťažké zostať usilovný. Nakoniec, sú to ľudské bytosti, kto sa kultivuje. Takže s ľudskou lenivosťou a všetkými druhmi zasahovania ovplyvňujúceho ľudí v tomto svete je pre vás veľmi ťažké, aby ste sami videli, kde máte nedostatky. Špeciálne, ak k tomu všetkému nie ste usilovný, nečítate veľa knihu alebo nerozumiete veľmi dobre Zákonu, nebudete vôbec schopný vidieť svoje pripútanosti. Preto sa musíte zúčastňovať skupinového študovania a cvičení.

Momentálne sme v čase, keď prebieha prenasledovanie, takže je mnoho dôvodov, prečo ľudia nemôžu, alebo nemôžu často, cvičiť ako skupina. V budúcnosti určite budete cvičiť v skupine. Mimo Čínu je mnoho študentov veteránov zaneprázdnených robením vecí na potvrdzovanie Zákona. Ale kvôli novým študentom by študenti veteráni mali pre nich vytvoriť prostredie, aby mohli spolu študovať Zákon a robiť cvičenia.

 

Učeník: Som Západným študentom. Vážený Učiteľ, povedali by ste prosím niečo, aby ste povzbudili viacerých západných študentov, aby vykročili vpred? Mnoho projektov Dafa potrebuje teraz študentov hovoriacich po anglicky.

Učiteľ: Je pravdou, že by mali byť usilovní. Rozmýšľal som o tom, že čínske Epoch Times, noviny vedené učeníkmi Dafa, mali značný dopad na čínsku komunitu. V skutočnosti je Epoch Times už najväčším mediálnym výstupom na svete; pokrýva mnoho krajín, vrátene celých USA. Videl som ich dokonca v malých mestách v USA. Pokrývajú veľmi veľkú plochu a navyše majú aj internetovú verziu. Sú však zatiaľ len pre Číňanov. Okrem Číny, opravdivý hlavný prúd spoločnosti, hlavná časť spoločnosti... napríklad, USA je anglicky hovoriacou krajinou a týmto jazykom hovorí väčšina ľudí. Mohli by sme teda mať publikáciu, ktorá im objasňuje pravdu? Ak objasňujete pravdu len svojimi ústami a slovami, má to svoje obmedzenia. Aj keby to bolo realizovateľné, mali by sme sa stále snažiť ako najlepšie vieme, aby sme pridali ďalšie spôsoby, ktorými lepšie pomôžeme ľuďom vidieť pravdu. Nebolo by to lepšie? Uvažoval som teda, že keď sa naozaj rozbehne anglická verzia vami založených Epoch Times, bude to vynikajúca vec. V skutočnosti to platí rovnako pre iné krajiny. (Potlesk)

Mnoho mediálnych výstupov v hlavnom prúde spoločnosti má obchodné vzťahy s Čínou a niektorí z riaditeľov a vydavateľov boli dokonca kúpení čínskou skazenou bandou zločincov. V týchto dňoch a v tomto čase sa deje také vážne prenasledova­nie – taká významná vec – avšak medzinárodné spoločenstvo ju prehliada. Nie je to zvláštne? Je to prípustné? Je to zločin! Tá banda zločincov je jednoducho taká zlá. Ak učeníci Dafa majú miestne médiá, môže to vyriešiť tieto problémy. Ale ak majú tieto mediálne výstupy priniesť dobrý efekt, musia sa vyriešiť problémy s financovaním a pracovnou silou, čo znamená, že musia zvýšiť počet zamestnancov. Takže z tohto pohľadu počet západných študentov, ktorí sú do toho v súčasnosti zapojení, naozaj nestačí. Študenti, ktorí sa toho zúčastňujú, majú kvôli tomuto tiež starosti.

Samozrejme, všetko sa postupne zlepší. Budú noví študenti, ktorí sa zapoja; budú noví študenti, ktorí porozumejú po čase Zákonu a zapoja sa. Všetko sa zlepší. Situácia s novinami v čínskom jazyku bola predtým tiež takáto. Prešli od nedostatku pracovných síl k tomu, že majú viac ľudí, od neznalosti, čo robiť, až k poznaniu, od neskúsenosti k zbehlosti, od nezrelosti k zrelosti. Myslím, že čo sa týka nových študentov, ktorí sa môžu kultivovať podľa Zákona, môžete ich nechať zapojiť sa do viacerých vecí. Ale ak ešte nemôžu porozumieť veciam podľa Zákona, potom ich nemôžete naozaj zapojiť, pretože nebudú rozumieť mnohým veciam a ešte si neuvedomujú, že my sme tí, ktorí musia robiť veci na potvrdzovanie Zákona. Je to iný spôsob záchrany vnímajúcich bytostí, takže ak to nespravíme my, kto to spraví?

Keď tomu nový študent nerozumie, môže ho to dokonca negatívne ovplyvniť alebo zničiť. Takže by ste mali brať do úvahy tento aspekt vecí. Dajte im vedieť, že veci, ktoré robíme, zachraňujú vnímajúce bytosti, objasňujú pravdu a odhaľujú prenasledovanie. Myslím, že každý dlhoročný študent bol tiež kedysi novým študentom. Postupne títo noví študenti tiež dozrejú.

 

Učeník: Keď som prechádzal skúškami, zakaždým som našiel špinavé pripútanosti, ktoré pochádzajú zo sebeckosti. Kultivoval som sa už tak dlho, ale stále som to úplne neodstránil a náprava Zákona sa blíži ku koncu...

Učiteľ: Nebuďte z toho nervózny. Odstraňovanie tých vecí sa robí vrstvu po vrstve, preto sa objavujú na povrchu. Ohľadom určitých vecí, ak ich naozaj nemôžete spraviť, Majster ich spraví za vás.

Bežná spoločnosť je jednoducho pestrofarebným sudom a vo chvíli, keď nedávate pozor, budete ňou ovplyvnený. Takže sa musíte neustále kultivovať a odolávať znečisteniu. Hneď ako povolíte, pôjde po vás. Ste kultivujúci a Majster vám nechal tie veci, ktoré vám dovoľujú kultivovať sa medzi bežnými ľuďmi. To je jeden z dôvodov pre to, čo ste opísali – je to aby ste sa mohli prispôsobiť spôsobom bežnej spoločnosti vo vašej kultivácii ako sa len dá. Keď však nie ste usilovní, tieto vaše veci budú využívané. Ale ako kultivujúci ste sa neustále schopní napravovať a postupne sa zbavovať zlých vecí pomocou vašej kultivácie. Môžu vám však stále nejaké zostať. Nemyslite si však, že sa nekultivujete dobre a ešte menej by ste mali dovoliť, aby sa vám to stalo príťažou. Potom by sa to stalo pripútanosťou. Keď sa vyskytnú zlé veci, odstráňte ich. Kultivujte sa otvorene a sebavedomo a nenechajte tie veci, aby ovplyvnili vaše činy. Keď sa vo vašich myšlienkach ukážu, včas ich odstráňte.

 

Učeník: Ako sa čas nápravy Zákona prudko ženie napred, [som znepokojený tým, že] je stále ťažké objasniť pravdu mojej rodine. Zdá sa mi ťažké vymyslieť, ako im objasniť pravdu.

Učiteľ: Niektorým študentom sa zdá naozaj ťažké objasniť pravdu svojim rodinám. Myslím, že vo väčšine prípadov je to vlastne preto, že ich stále vidíte ako ľudí z vašej rodiny a zaobchádzate s nimi inak ako s ľuďmi vo vonkajšom svete. Mali by ste pamätať na to, že sú tiež vnímajúcimi bytosťami v ľudskom svete, a nie myslieť na nich v prvom rade ako na členov vašej rodiny. Mali by ste zistiť, čo v ich mysliach je nevyriešené. Keď na tých veciach zapracujete, všetko môže byť vyriešené. Za normálnych okolností, keď objasňujete pravdu, nemyslite hneď na to, že ľudia budú študovať Zákon, a výsledky budú lepšie.

 

Učeník: Hoci si uvedomujem, že máme všetci veľké šťastie, niekedy som smutný. Povedali by ste mi prosím, či je to kvôli tej mojej stránke, ktorá nebola úplne skultivovaná alebo je to výsledok odstraňovania karmy, to jest karma?

Učiteľ: Je vlastne normálne byť smutný. Noví študenti si vytvorili v ľudskom svete mnoho názorov a cez názory vnímajú veci rôzne. Môžete si myslieť, že jedna vec je dobrá, iná zlá a tak ďalej – ľudia majú takéto pocity. To sú reakcie od ľudských názorov. Vaše názory nemôžu byť odstránené všetky hneď naraz ako sa začnete kultivovať, takže reakcie založené na vašich názoroch budú ovplyvňovať vaše emócie, čím vám prinesú zlú alebo dobrú náladu.

Tieto veci sa stanú vo vašej kultivácii. Postupne sa vaše pochopenie Zákona stane jasnejším a jasnejším, vaše spravodlivé myšlienky budú silnejšie a silnejšie, budete sa pozerať na vnímajúce bytosti s väčším a väčším súcitom a milosrdenstvom a veci budú odlišné.

 

Učeník: Teraz keď vyšiel nový Zhuan Falun, čo by sme mali spraviť so starým Zhuan Falunom, ktorý má v sebe neopravené čínske znaky? Mali by sme ho aj naďalej používať?

Učiteľ: Je to Kniha, je to Zákon a len kvôli niekoľkým znakom... stačí, keď ich opravíte. Mám pravdu? Nemôžete robiť niečo, čo by ste nemali, nie?

 

Učeník: Päťtisíc rokov stará čínska kultúra je kombináciou kultúr rôznych vesmírnych tiel vo vesmíre. Sú potom západné kultúry tiež kultúrami kozmických tiel z dávnych vekov? Majú vzťah k šíreniu Dafa?

Učiteľ: Západní Bohovia vytvorili západných ľudí. Či sú to Aziati alebo iné etniká, všetci boli vytvorení rôznymi Bohmi, takže určite nesú charakteristiky tých systémov. Čo sa týka kultúry, mali by ste povedať, že Bohovia vytvorili kultúry ľudských bytostí pre ne, namiesto povedania, že tie kultúry sú nebeskými kultúrami. Ak poviete, že mrakodrapy v Manhattane sú rovnaké ako tie na nebesiach, nie je to pravda, pretože pochádzajú z modernej vedy a moderná veda pochádza od mimozemšťanov. Áno, čínske kultúry rôznych dynastií niesli charakteristiky nebeských kráľovstiev, ktoré prišli, aby si vytvorili karmické vzťahy. Ale Bohovia úmyselne určovali, čo má byť zanechané na tomto ľudskom mieste, pretože ľudská história kládla základ pre nápravu Zákona. Západná kultúra je povrchovou kultúrou, ktorá bola vytvorená pre ľudské bytosti, kým žili a čakali na nápravu Zákona.

 

Učeník: Zdá sa mi veľmi ťažké vrátiť sa k Zhen-Shan-Ren. Majster, môžete mi prosím povedať, čo znamená opravdivo odstrániť pripútanosti na základnej úrovni?

Učiteľ: Ste novým študentom, nemajte teda obavy. Postupne si uvedomíte a pochopíte mnoho vecí počas vášho kultivačného procesu. Najlepším postupom je veľa čítať knihy – musíte čítať knihy opakovane. Čo vám Majster hovorí, je pre vás absolútne dobré.

Videli ste, že v Číne som len niekoľko rokov šíril Zákon a už bolo 100 miliónov ľudí, ktorí prišli, aby sa ho učili. Odvtedy, čo som odišiel z Číny, som priamo nevyučoval cvičenia alebo Zákon a boli to študenti, ktorí to šíria, usporadúvajú 9-denné semináre a šíria informácie o tomto Zákone. Hoci staré sily kontrolujú určité veci, neboli to schopné zablokovať a mnoho ľudí aj tak prišlo, aby sa učili. Prečo je to tak? Pretože tento Zákon môže naozaj viesť kultiváciu ľudí, môže naozaj pomôcť ľuďom zlepšiť sa a môže naozaj zmeniť stav bytosti. Zlo v Číne vykonávalo také kruté prenasledovanie a tlak zla pociťovaný učeníkmi Dafa v medzinárodnom spoločenstve bol tiež obrovský. Prečo teda boli schopní zniesť zlo a prejsť cez to? Je to preto, že sa dozvedeli tento Zákon a naozaj sa zlepšili pomocou tohto Zákona a pomocou svojej kultivácie. Samozrejme, je nereálne chcieť dosiahnuť veľmi vysokú úroveň odrazu. Ale postupným študovaním Zákona sa všetko dozviete.

Čo sa týka pripútaností, ak by vám Majster dnes povedal, aby ste sa tejto či tamtej zbavili, bolo by to niečo nútené a túžba na zbavenie sa jej by nepochádzala z vášho srdca. Keby Majster povedal veľa, po čase by ste to neboli schopní zniesť, vyvolalo by to vašu nevôľu a mysleli by ste si: „Prečo by som to mal spraviť?“ Ale keď si uvedomíte veci z princípov Zákona a naozaj ste porozumeli účinku, ktorý to môže mať na váš život, iba potom ste sa naozaj zlepšili a iba potom budete schopní spraviť to. Žiadne vonkajšie zákazy nepochádzajú z vašej vlastnej vôle alebo z opravdivého zlepšenia na vašej strane. Zákazy a donútenie nikdy nemôžu niekoho zmeniť alebo prinútiť ho zlepšiť sa. Keď sú zákazy preč, bude človek taký, aký bol predtým, takže to nefunguje.

 

Učeník: Od začiatku prenasledovania v roku 1999 niektorí študenti, ktorí sa dostali von z pracovných táborov, prešli na praktizovanie budhizmu. Pravdou je, že mali strach.

Učiteľ: Myslím, že ak mali strach, nech išli kamkoľvek, nebude to opravdivá kultivácia a nebudú schopní dosiahnuť Dovŕšenie. Keď vstúpia do Budhizmu, budú vidieť, aký je. V porovnaní so študentami, ktorí sa správali dobre, sa však samozrejme činili slabo. Prišli, keď mali z Dafa úžitok, ale keď je Dafa prenasledovaný, utiekli. Zožali úžitok, ale zatiaľ čo my odolávame prenasledovaniu, oni nepozdvihnú hlas za Dafa  a nechcú potvrdzovať Zákon. V očiach Bohov je taká bytosť najhoršia. Ohľadom toho, čo im povedať ku kultivácii, môžete im len navrhnúť, aby robili to, čo je pre nich dobré; nie je tu nejaká zvláštna metóda. Čo človek chce, je na ňom.

 

Učeník: Stredný východ je neustále sužovaný vojnami a ľudia tam nemajú príležitosť získať Zákon. Povedali by ste nám prosím, ako by učeníci Dafa mali šíriť Zákon v tej oblasti?

Učiteľ: Je to naozaj ťažké. Všetko to sú činy starých síl.

Vláda USA vie, že prenasledovanie študentov Falun Gongu je veľmi kruté. USA boli založené na slobode vierovyznania a zasadzujú sa za ľudské práva. Prví imigranti do USA boli Puritáni, ktorí prišli do tejto krajiny slobody vierovyznania. Prenasledovanie učeníkov Dafa sa priamo  týka najzákladnejších záujmov USA a základných princípov, na ktorých stoja, prečo sa však v tom vláda USA neangažuje?  Pokúšajúc sa pochopiť ich situáciu, povedal by som, že je to preto, že staré sily rozvírili problémy na strednom východe, takže USA nemajú voľné ruky a nemajú energiu, aby sa zamerali na Čínu a spravili niečo s prenasledovaním učeníkov Dafa.

Ak by práve teraz nemali zviazané ruky kvôli teroristom, myslím, že USA by určite netolerovali, že takéto zlo je v dnešnom svete takéto divoké. Je to preto, že úlohou USA vo svete je udržiavať poriadok – v skutočnosti sú medzinárodnou políciou. Prečo ich Bohovia spravili takými mocnými a bohatými? Bohovia chceli, aby vo svete hrali túto úlohu. Čína je hlavným javiskom v tejto hre ľudstva, je to miesto, kde sa odohráva hlavná hra. Ale niekto musí udržiavať poriadok v divadle – nemôžete nechať, aby tam bol neporiadok, nie? Takže pravdou je, že Bohovia naozaj chcú, aby to USA robili. Čínska komunistická strana vždy kritizuje USA za to, že je „medzinárodnou políciou.“ Nuž, oni sú medzinárodnou políciou a Bohovia chcú, aby to tak bolo. Ak by vláda USA naozaj nenaplnila svoju zodpovednosť a nehrala tú úlohu, Bohovia by ich nenechali byť takými silnými a bohatými. Nie je to tak, že Američania majú byť špeciálni, ale že to Bohovia tak zariadili. (Učiteľ sa usmieva)

 

Učeník: Mne a niekoľkým učeníčkam Dafa okolo mňa sa v poslednej dobe narodili deti. Zdá sa, že už nemáme toľko času na objasňovanie faktov, ako sme mali predtým a sme tým trochu znepokojené.

Učiteľ: Myslím, že to nie je problém. Mnoho učeníkov Dafa má deti. Ak je dieťa veľmi malé, je v poriadku stráviť viac času tým, že sa staráte o dieťa. Keď máte čas, môžete robiť prácu na objasňovanie faktov a keď máte trochu času, môžete robiť nejakú podpornú úlohu, a to je tiež v poriadku. Keď bude dieťa staršie a vaše ruky sa uvoľnia, potom môžete robiť viac a to je v poriadku.

 

Učeník: (Preložená otázka) Keď predvádzame výstavy proti mučeniu, mnoho bežných ľudí prechádza v ten istý deň okolo mnohokrát a už si vzali materiály objasňujúce pravdu, ale niektorí čínski praktizujúci k nim aj tak idú a tlačia im materiály do rúk.

Učiteľ: Možno to boli iní študenti a nevedeli, že tí ľudia si už materiály vzali, takže im dali rovnaké materiály znova. Mali by ste dbať na veci v tomto ohľade. Po istom čase sú vám už niektorí ľudia známi a dozvedeli sa pravdu, ak im tlačíte do ruky rovnaký materiál, ktorý ste im dali predtým, v skutočnosti je to plytvanie prostriedkami. Nerobte to rozdávanie materiálov ako bežní ľudia – všetko rozdať a tým je to vybavené. Zachraňujete vnímajúce bytosti. Načo ste tu inak?

 

Učeník: Mesto Atlanta a štátny senát v Georgii sa snažia, aby mali založený čínsky konzulát. Je to preto, že naše objasňovanie pravdy nebolo dosť silné, alebo je to kvôli zasahovaniu starých síl?

Učiteľ: Môžu postaviť čo len chcú, nezáleží na tom. To, či založia konzulát, nemá s nami nič spoločné. Kto vie, koho konzulát to bude v budúcnosti. (Obecenstvo sa smeje) Naozaj sa nestaráme do vecí bežných ľudí. Sme len kultivujúci. Pozrite sa, aká je Čína teraz. ČKS naozaj sedí na kráteri vulkánu, balansujúc na hrane. Vyzerá na povrchu grandiózna a ambiciózna, ale je nevyliečiteľne chorá. Jej šaty na povrchu sú krásne, ale vo vnútri je celá prehnitá.

 

Učeník: Akú fázu dosiahla náprava Zákona v New Yorku?

Učiteľ: Nie sú žiadne fázy. Jednoducho objasňujte pravdu, pomáhajte ľuďom porozumieť tým, že im hovoríte fakty a pomôžte svetu uvedomiť si pravdu. To, čo vlastne chcete vedieť, je celkový stav dnes. V skutočnosti, v čase odkedy ste takto začali objasňovať pravdu, mnoho ľudí, ktorí žijú v New Yorku, sa dozvedelo pravdu. Viac ako polovica, v skutočnosti. Pochopili veci rýchlo. Iba malá časť z nich sú ľudia, čo iba pracujú v New Yorku a nebývajú tu. Takýto je stav vecí.

 

Učeník: Kvôli záležitostiam bezpečnosti sú nejaké veci, ktoré chceme uchovať v tajnosti. Ale ak v tom zachádzame priďaleko, bráni to výmene skúseností a komunikácii medzi študentami a tlmí to nadšenie ľudí. Ako to máme lepšie zvládnuť?

Učiteľ: Kultivujúci, viete, musia myslieť na iných bez ohľadu na to, čo robia a ešte viac by mali myslieť na Dafa. Takže sa nehnevajte, keď vám niekto niečo nepovie. Niektoré projekty nemožno diskutovať na veľkých stretnutiach, nemôžu byť všetkým známe. Keď veľký počet ľudí vie o takom projekte, ľudia nedávajú pozor. Jeden človek o tom hovorí, iný o tom hovorí a ani sa nenazdáte a tí tajní agenti z čínskej bandy darebákov o tom tiež vedia. Dnes ľudia zachádzajú príliš ďaleko so sledovaním a odpočúvaním. Či je váš telefón zapnutý alebo nie, môžu ho použiť, aby vás počúvali. Kvôli bezpečnosti mnoho vecí, ktoré robíte, aby ste zachraňovali vnímajúce bytosti, nemôžu byť široko známe predtým, ako ich spravíte. Musíte mať jasno v tomto bode: mali by ste iným študentom rozumieť [, keď vás k niečomu nepustia]. Nepokúšajú sa veci pred vami skrývať – pokúšajú sa nerobiť veľký vietor. Napríklad, povedzme, že chcete usporiadať výstavu umenia na objasňovanie pravdy a predtým, ako čo i len začnete, konzulát telefonicky zastrašuje galériu, hovoriac: „Ak ich necháte použiť galériu, mali by ste si dávať pozor: niečo tam vybuchne.“ Robia všemožné podvodné činy. Takže pri niektorých veciach nemôžete dovoliť, aby sa ich zúčastnilo mnoho ľudí. Ako učeníci Dafa musíte chápať každého študenta.

 

Učeník: Niektorí študenti spravili mnoho práce a nasadili mnoho síl pre Dafa, ale keď robia prácu, často stratia nervy. Môže sa niekto taký dokultivovať k Dovŕšeniu?

Učiteľ: Nemyslím si, že by to ovplyvnilo niečo také veľké, ako je Dovŕšenie. Prečo stratil nervy? Samozrejme, ak je to len otázka nahnevania sa, potom nemôžeme usudzovať, že sa slabo kultivoval. Ale ich strata nervov má naozaj hrozný účinok. Vplyv na nových študentov je príliš silný, takmer stačí na odplašenie ľudí. Stále sa kultivujete – sú to nakoniec ľudia, čo sa kultivujú, nie Bohovia – takže spôsobíte nedorozumenia keď sa rozčúlite a spôsobíte rušenie. Môžete mať rozdielne názory alebo sa cítiť nahnevaný ako chcete, ale stále musíte hovoriť o veciach pokojným spôsobom. Nemajú naši učeníci Dafa nevracať údery alebo urážky, dokonca aj zoči voči zlu? Nemusíte znášať? Trpezlivo objasňovať pravdu? Ak vybuchnete, načo to bolo? Prečo by sa mal kultivujúci hnevať? Nemalo by tam byť toho ešte menej, keď ste s inými kultivujúcimi? Nech ste ktokoľvek, kultivujete sa. Prečo ste stále nahnevaný na mojich učeníkov? Súhlasil som s tým, aby ste sa tak chovali k mojim učeníkom?

           

Učeník: Kvôli mojim silným pripútanostiam som počas Fa konferencie v rýchlosti spravil niekoľko záberov Majstra a príliš sa nevydarili. Uvedomil som si, že robenie toho bolo neúctivé k Majstrovi.

Učiteľ: Preto vám hovorím, aby ste nerobili fotografie. Hneď ako ma niektorí študenti zbadajú, „cvak-cvak-cvak“, začnú robiť fotky. Ja si s tým nerobím starosti a osobne mi nezáleží na tom, či na nich vyzerám dobre alebo nie. Ale keď ste spravili fotky, nebudete sa potom cítiť dobre. Dávajte na to v budúcnosti pozor. Vo všetkých takých prípadoch, keď neviete čo spraviť s fotkami, dajte ich mne. Postarám sa o to.

 

Učeník: (Učiteľ: Tento má veľa slov.) Čínski ľudia a západní ľudia rozdávajú pravdu objasňujúce materiály rôzne. Napríklad, naši západní študenti vždy držia letáčiky v rukách a potichu stoja bokom, čakajúc na ľudí, aby si ich vzali, zatiaľ čo čínski študenti, najmä tí z Taiwanu, ich neustále rozdávajú slušne a s nadšením a väčšinou ich dokážu rozdať mnoho. Ale západní študenti ich často žiadajú, aby to nerobili, najmä ak objasňujeme pravdu pri výstavách proti mučeniu. Z mnohých dôvodov dúfame, že západní študenti budú aktívnejší pri objasňovaní pravdy a nebudú musieť čakať na ľudí, aby k nim prišli.

Učiteľ: Mám dojem, že naši západní študenti majú určite taký názor, to jest, myslia si, že pretože kultivujeme Zhen, Shan, Ren, mali by sme byť úctivejší a ukázať ľuďom dobrotu učeníkov Dafa. Toto je iste to, čo si myslia, takže sa priamo nepribližujú k ľuďom a radšej na nich čakajú, aby si sami vzali letáčiky. Nemyslím, že na tomto názore je niečo nesprávne, ale hovoriac o tom, zachraňovanie ľudí je naozaj naliehavá záležitosť. Učeníci Dafa sa vzdali pohodlia domova, obetovali svoju kariéru a prekonali všemožné trápenia a navyše sú ich finančné prostriedky obmedzené. Takže prísť sem objasňovať pravdu a zachraňovať ľudí naozaj pre nich nebolo ľahké. Takže keďže toto je zachraňovanie ľudí, je dobré byť trochu aktívnejší. Ale musíte byť slušní.

Buďte zároveň slušnejší a trochu aktívnejší. Takto ľudia nebudú odradení a budeme im schopní aj dať materiály – myslím, že to by bolo lepšie. Ak čakáte na ľudí, aby si ich prišli vziať – môže to byť tak, že vo vašich myšlienkach ho chcete zachrániť a voláte ho, aby si prišiel vziať informačné materiály – ale keď je ľudská stránka silná, vedomá stránka nebude schopná prejaviť sa. Napríklad ľudia v Manhattane sú všetci veľmi zaneprázdnení. Ich mysle môžu byť zamestnané myšlienkami na zarobenie peňazí, idú sa s niekým stretnúť alebo myslia na uzavretie nejakého obchodu, takže rýchlo prejdú povedľa. Takže kým o niečom uvažujú, tá myšlienka, čo ste vyslali síce dosiahla jeho vedomú stránku, takže chce prísť a vziať si vaše materiály, ale jeho ľudská stránka je stále silná, takže môžu zmeškať túto príležitosť. Takže si myslím, že je lepšie, ak ich slušne pozdravíme a sme trochu aktívnejší.

Viem, že tento prístup je ťažký pre našich západných študentov. Vždy sa cítia zle, lebo si myslia, že druhých vyrušujú, že ich aktívne vyrušujú. Ale nie je to takto. Mali by ste mať na mysli, že zachraňujete ľudí a veci budú v poriadku. (Potlesk)

 

Učeník: Keď objasňujeme pravdu v Manhattane zamestnancom v mrakodrapoch, stále sa stretávame s mnohými prekážkami. Ako sa môžeme lepšie činiť pri prekonávaní mnohých vrstiev prekážok a prechodov, ktoré pripravili staré sily a priniesť tak vnímajúcim bytostiam v tých budovách spásu? Mohol by Majster prosím...

Učiteľ: Áno, ak chceme ísť do tých budov objasňovať pravdu, je naozaj ťažké dostať sa dnu, pretože každý tam pracuje. Keď každý pracuje, ak tam ideme objasňovať pravdu, ich šéfovia budú iste nahnevaní a budú o nás zle zmýšľať. Samozrejme, nechcem tým povedať, že je to tak vždy. Ak to okolnosti dovolia, môžeme to robiť. Čo sa týka zamestnancov v tých podnikoch, väčšinou sú tri časy denne, keď sa s nimi môžete stretnúť. Jeden je, keď idú do práce, ďalší keď idú z práce a posledný je, keď obedujú. Väčšina z nich prichádza na obed dole. Ak si vyberieme tieto tri časy a cielene ich oslovíme, možno budú výsledky lepšie.

 

Učeník: Som učeník Dafa z Pekingu. Pred odchodom do USA ma poprosili iní praktizujúci, aby som určite odovzdal ich pozdrav Majstrovi. (Učiteľ: Ďakujem vám. Ďakujem študentom v Pekingu.) (Potlesk) Hoci všetci cítia, že Majster je neustále po ich boku, nemôžu si pomôcť a Majster im veľmi chýba – objavia sa u nich slzy pri samotnom spomenutí Majstrovho mena. V týchto dvoch dňoch som sa pripojil k aktivitám usporiadaných zahraničnými učeníkmi Dafa a zdali sa mi veľmi dojímavé. Hoci my v Pekingu sme v druhom centre zla, niektorí praktizujúci sa dostali do stavu, že nasledujú mechanickú rutinu, pretože prenasledovanie už trvá tak dlho. Nie sú ako zahraniční učeníci Dafa, ktorí sú veľmi usilovní a udržiavajú si pocit naliehavosti. Tu človek naozaj cíti, že tempo vecí je veľmi svižné a každý učeník Dafa pracuje usilovne. Cítim rozdiel medzi nami a učeníkmi Dafa v zahraničí. Určite odovzdám kultivujúcim v Číne to, čo som osobne zažil v Manhattane a veľkoleposť New York-skej Fa konferencie.  Určite musíme zrýchliť naše tempo a byť ešte usilovnejší. Majster si môže byť istý: dosiahneme to, určite to dosiahneme.

Učiteľ: Verím vám. (Potlesk) V skutočnosti je zlo v Číne dosť vyľakané, keď učeníci Dafa tam a po celom svete robia veci, čo ste popísali a takto sa snažia. Toto veľmi prispelo k obmedzeniu prenasledovania a počas toho boli zničené obrovské množstvá zla. Takže keď je situácia taká aká je, ak stále máme študentov, ktorí nevykračujú vpred a nerobia veci, pretože majú v srdci strach, potom naozaj strácajú svoju príležitosť. Niektorí ľudia hovoria: „Vieme, že Majster je dobrý a vieme, že Dafa je dobrý. Študujeme Zákon doma a tajne tam robíme cvičenia.“ Ale faktom je, že vám bol daný Zákon a bol vám daný, aby ste mohli zachrániť všetky bytosti, aby ste si ustanovili ešte väčšiu mocnú cnosť a boli zodpovední za všetky bytosti. Nepovedal som predtým toto: Životy v budúcnosti budú robiť veci kvôli iným, nie kvôli sebe? Tento proces je presne procesom, v ktorom sú vo vás ukovávané takéto kvality, takže nemôžete myslieť len na seba. Čoho sa to bojíte? Jednoducho všetkého, zdá sa. Áno, keď prebieha také kruté prenasledovanie, nechcem ani ja vidieť, aby študenti trpeli prenasledovaním. Ale súčasná situácia sa postupne mení a to znamená, že by sme sa mali činiť ešte lepšie. V skutočnosti, čo sa týka študentov, ktorí sa činili dobre celý čas, nemuseli prekonať vážne, kruté prenasledovanie?

Takže dúfam, že študenti v Číne sa môžu naozaj učiť od študentov mimo Čínu a napodobniť ich. Aby zmenšili vaše prenasledovanie zlom, pozrite sa, čo robia. Pracovali tak usilovne. Niektorí sotva spia deň za dňom, každý človek robí mnoho vecí a všetci majú na pleciach mnoho projektov. A nehovorím len o niekoľkých z nich – je to väčšina a naozaj pracujú usilovne. V tomto bode je ich prostredie v porovnaní uvoľnenejšie a pohodlnejšie, ale pre učeníkov Dafa je to ohľadom usilovného napredovania rovnaké. Ak ste to za veľmi ťažkých okolností nedokázali robiť alebo nedokázali ste to robiť dobre, možno to bol naozaj výsledok okolností. Ale teraz sa veci zmenili a mali by ste vykročiť vpred a činiť sa dobre.

Predtým, keď sem bolo vtlačeného toľko zla, Tri ríše ním boli nasýtené a naplnilo vzduch. Nadýchli ste sa a bolo nasaté do vášho brucha – toľko toho bolo. Zlo bolo všade a každá jedna drobnosť bola ovládnutá zlom. Tráva vás potkýnala a vetvy stromov vás šľahali do tváre. Keď ste kráčali popri stene, udrela vás do hlavy. Všetko sa vám to zdalo prirodzené, ale nebolo – také bolo zlo. Teraz to zlo bolo očistené a naše okolie je čoraz uvoľnenejšie a ľahšie. V mnohých oblastiach zlo uteká, len čo zbadá učeníkov Dafa. Vôbec sa neodvažuje navštíviť tie oblasti, pretože sa tam učeníci Dafa činili dobre. V Manhattane je toľko učeníkov Dafa, prečo sa teda zlo odvážilo prísť sem? Je to preto, že elementy starých síl sem ženú zlo – ako pri zametaní odpadkov – zmetajú ho sem a zbiera sa tu, takže ho učeníci Dafa a veľký počet Bohov môže odstrániť. Inak by sa zlo vôbec neodvážilo teraz sem prísť.

Keď sa teraz pozrieme na Čínu, s prostredím, aké je tam teraz, ak niektorí študenti stále nemôžu vykročiť napred, potom opravdivo stratia svoju šancu. Samozrejme, mnoho študentov sa tam činilo veľmi dobre a robili veci po celý čas. To je naozaj veľkolepé.

 

Učeník: Ľudia majú rôzne pochopenie ohľadom vysielania spravodlivých myšlienok pri veľvyslanectvách. Niektorí ľudia si myslia, že ak vysielame spravodlivé myšlienky po každom cvičení, zlo nebude mať ani šancu, aby sa nadýchlo. Ide toto uvažovanie proti Shan?

Učiteľ: Zlo, ktoré prenasleduje učeníkov Dafa, jednoducho musí byť odstránené. Čo sa týka špecifických vecí, nechám ich spravenie na vás.

 

Učeník sa ďalej pýta: Niektorí ľudia to pochopili tak, že robiť to tým spôsobom, ako som popísal, je ľudské uvažovanie. Vysielanie spravodlivých myšlienok je niečo vážne a z hľadiska princípov Zákona získavame veci len ak sa o ne neusilujeme, takže by sme mali nasledovať prirodzený priebeh. Iba ak vysielame spravodlivé myšlienky po robení cvičení v stoji a znova po cvičení v sede, nebude to mať vplyv na našu kultiváciu. Môžete nám povedať, či je problém prerušovať cvičenie a robiť to tak v priebehu niekoľkých hodín?

Učiteľ: Nevytvorte si pripútanosť. Nasledujte požiadavky, ktoré boli predložené, keď robíte cvičenia. Čo sa týka vysielania spravodlivých myšlienok, môžete to, okrem toho, keď sa robí kolektívne, robiť v hocijakom čase. Myslím si, že robenie cvičení je robením cvičení, takže ich len robte normálne. Čo sa týka vysielania spravodlivých myšlienok, môžete to robiť v ľubovoľnom čase na ľubovoľnom mieste. Kým sa nevyčerpáte, môžete ich vysielať a malo by to byť v poriadku. Všetko, čo ste vydali, bude rýchlo doplnené. Počas cvičení samotné robenie cvičení nie je účelom – cvičenia posilňujú vaše mechanizmy a sú to automatické mechanizmy, ktoré vás skutočne zdvíhajú a dopĺňajú vašu energiu. Dvadsaťštyri hodín denne ste zušľachťovaní gongom a Zákonom, takže bez ohľadu na to, koľko energie vyšlete, keď vysielate spravodlivé myšlienky, nič z nej nie je stratené. Čo sa týka vašich nadprirodzených schopností, vrátia sa samé. Iné veci, ktoré sú redukované, budú rovnako rýchlo doplnené a je to preto, že váš štandard je tam na tej úrovni. Je to ako som povedal: nech je váš gong akokoľvek vysoký, je to kvôli tomu, že váš charakter je na tej výške, pretože je tam meradlo. Keď je meradlo na tej výške, nepôjde to, aby gong nebol náležite doplnený a veci sú teda rýchlo doplnené. Zvyšovanie gongu je v skutočnosti veľmi jednoduché. To zvyšovanie charakteru je ťažké. Preto je také ťažké vybudovať si gong. (Potlesk)

Prečítal som teraz všetky papieriky s otázkami. (Potlesk) Naši učeníci Dafa naozaj v posledných niekoľkých rokoch pracovali usilovne pri potvrdzovaní Dafa, objasňovaní pravdy a záchrane vnímajúcich bytostí; niektorí učeníci Dafa až toľko, že sa cítia naozaj unavení a mnoho ľudí prekonalo ťažkosti všetkých druhov pri robení tých vecí. Nemôžete si pomôcť, len povedať, že učeníci Dafa sú úžasní. V skutočnosti, hoci to hovorím ja, že ste úžasní, opakujem len slová, ktoré používajú Bohovia. Sú to oni, čo hovoria, že ste úžasní. Ak by som len ja hovoril, že ste úžasní, nuž, ja som váš Majster, takže som samozrejme trocha zaujatý voči mojim učeníkom. Široký rozsah životov musel byť presvedčený a preto, bez ohľadu na to, aké sa to môže zdať, veci sa pre našich učeníkov celkovo zlepšujú, hoci sa môžete stretnúť pri potvrdzovaní zákona s mnohými problémami a nezdarmi.

Náprava Zákona vesmíru iste uspeje. Dokonca tie veci usporiadané starými silami sa neodvažovali nechať ju neuspieť. Ibaže ich plány zasahovali do nápravy Zákona a poškodili mnohé veci v náprave Zákona, preto faktory starých síl musia byť úplne odstránené. Učeníci Dafa nebudú potvrdzovať Zákon navždy tu v ľudskom svete, pretože čas, keď Zákon napraví ľudský svet, určite príde. Čoskoro sa náprava Zákona, ktorú robí Dafa vo vesmíre, skončí. Ľudia teraz vedia, že vesmír sa vzďaľuje od Mliečnej dráhy. Inými slovami, všetko toto nie je len niečo, čo hovorím ja a nie je to niečo, čo môžu vedieť len učeníci Dafa: Dokonca ľudské bytosti sa to postupne dozvedia.

Všetko v čo ľudia neveria sa odhalí pred ich vlastnými očami. Každá nerozriešená záhada z minulosti vystúpi tu v ľudskom svete a keď sa to stane, bude to čas, keď Zákon napraví ľudský svet. Pri všetkom, čo učeníci Dafa spravili, by ste mali preukázať, že ste hodní všetkého, čo vám Dafa dal, aby vás ukoval. Môžem povedať, že potvrdzovanie Zákona učeníkmi Dafa ako celok dosiahlo to, čo malo, a oni naplnili svoje zodpovednosti. (Potlesk) Hoci stále zostáva prejsť kus cesty a hoci zostávajú nejaké veci, ktoré treba spraviť, myslím, že nič z toho by nemal byť problém, pretože najťažší čas už prešiel a najhoršie obdobie je za nami. (Potlesk) Cesta pred nami by sa mala stávať širšou, pričom všetko by sa malo stať jasnejším a vy sa stanete zrelšími a zrelšími. Keďže ste kultivujúci, mali by ste ešte viac zosobňovať postoj a správanie učeníka Dafa. V čase, čo príde, bude učeníkom Dafa daná náhrada za všetko, čo venovali celému procesu nápravy Zákona. Dokonca aj ohľadom prenasledovania a strát, ktoré utrpelo ľudstvo, v čase pred nami bude ľudstvu tiež daná náhrada. (Potlesk) Dafa ustanoví pre ľudstvo budúcnosť a keď sa človek mohol správať spravodlivým spôsobom počas tohto času, keď sa šíri Dafa a učeníci Dafa sú v krutej tiesni prenasledovania, takýto človek by mal byť požehnaný. Taký človek spravil, čo by mal človek spraviť, takže v budúcnosti bude pre nich vytvorené skutočné, opravdivé prostredie pre ľudský život.

V blízkej budúcnosti sa všetko zmení, ale ako učeníci Dafa nemôžete nijako zaváhať pred Dovŕšením. Mali by ste robiť to, čo musíte, rovnako ako ste to stále robili. Ak je čo i len jedna vaša myšlienka extrémna a ak neuvažujete o následkoch a ak neberiete ohľad na Dafa, potom vám poviem, že ste nekráčali dobre po svojej ceste. Keďže vaša cesta má byť zanechaná pre budúcnosť, musíte uspieť v jej prerazení. Váš cieľ kultivácie siaha nad seba-Dovŕšenie, keďže máte zachrániť vnímajúce bytosti a pomáhate životom v budúcnosti ustanoviť tú budúcnosť. Vaša zodpovednosť je veľká, ale odplata, ktorá vás očakáva, je obrovská. To, čo neskôr získate, ďaleko prekračuje to, čo ste vložili, nech je to koľkokoľvek. Takže dúfam, že za žiadnych okolností nezaváhate. Či ľudia obnovia dobrú povesť Dafa alebo nie, či nová situácia nastane alebo nie, nech je to akokoľvek, učeníci Dafa by stále mali zachraňovať vnímajúce bytosti, ktoré musia byť zachránené. Robte to, čo by ste mali robiť celý čas až po Dovŕšenie! (Dlhý, nadšený potlesk)

 

 

 [1] „Staré uvažovanie, stará kultúra, staré zvyky, staré tradície“.

[2] Dafa je dobrý.