Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu, 2003

 

(Li Chung-č’, 15. februára 2003, na Fa konferencii Západného USA, Los Angeles)

 

 

(Dlhý potlesk) Usaďte sa prosím.

Znova prešiel dlhý čas odvtedy, čo sme sa videli naposledy. Zdá sa, že pri tejto Fa konferencii mnohí ľudia vedeli, že prídem – každý je celkom dobre informovaný a vo vašej kultivácii ste čoraz pozoruhodnejší. (Potlesk) Dnes vám najskôr poviem o stave nápravy Fa, ako aj o mojej situácii, a potom budem trochu hovoriť o niektorých veciach, ktoré sa vyskytli medzi praktizujúcimi v priebehu nápravy Fa a v priebehu kultivácie.

Pri rôznych príležitostiach som z rôznych pohľadov hovoril o nesmiernej sile nápravy Fa celého vesmíru. Dnes vám opäť vysvetlím formu nápravy Fa z iného pohľadu. Ako viete, tento vesmír je dosť obrovský – taký obrovský, že sa to nedá zmerať – a to nehovorím o spôsobe merania ľuďmi, ale spôsobe merania Bohmi. V minulosti som povedal, že z bezpočtu vnímajúcich bytostí žiadna nedokáže naozaj zistiť z koľkých molekúl je zložená Zem, avšak každá častica je život. Koľko nebeských tiel je potom vo vesmíre – je ich tak mnoho, že je to nespočítateľné. Čo sa týka toho, aké veľké je nebeské telo, keď rozšírite svoju predstavivosť do nekonečna, je to stále iba v ríši častíc malého nebeského tela. V obrovskom vesmíre sú nespočítateľné nielen životy, ale aj ich úrovne sú nespočítateľné – sú nespočítateľné aj pre Bohov. Tomuto rozumejú aj králi a páni na veľmi vysokých úrovniach. Takže v neskorších fázach vyučovania Fa som už nehovoril o tom, aký obrovský je vesmír, pretože je to už úplne nemožné vyjadriť použitím ľudského jazyka. Avšak čím na vyššiu úroveň idete, tým väčšie sú tie obrovské bytosti a dimenzie – sú také obrovské, že je to neopísateľné – objem jednej bytosti tam hore presahuje objem všetkých vesmírov pod ňou, taká je veľká. Čo sa týka tejto záležitosti nápravy Fa, dvadsať percent bytostí starého vesmíru sa zúčastnilo a zostavili všetko, čo chceli počas nápravy Fa. Na každej úrovni je skupina bytostí, ktoré sa priamo zúčastnili tejto nápravy Fa. Nikdy by si nemysleli, že ich účasť je v skutočnosti naozajstná démonická prekážka pre túto nápravu Fa. Ich účasť vytvorila obrovskú prekážku pre celú nápravu Fa a viedla k zničeniu nespočítateľného množstva vnímajúcich bytostí. „Nie je azda Majster milosrdný, nemôže im jednoducho odpustiť?“ Staré sily jednoducho hrajú takéto hry s mojím obrovským milosrdenstvom. Fa je milosrdný k vnímajúcim bytostiam, je však súčasne aj vážny a dôstojný. Fa má takisto štandardy a pre vnímajúce bytosti je nemenný a nezničiteľný, nemožno s ním zaobchádzať svojvoľne. Môže byť milosrdný k vnímajúcim bytostiam; avšak keď určitá bytosť naozaj porušuje veci do takejto miery, je tu Fa, ktorý to  posúdi – ďalšie milosrdenstvo by  nebolo na mieste, rovnalo by sa to sebazničeniu, a preto je tento typ bytosti označený na vyhladenie.

Počas nápravy Fa, počet vnímajúcich bytostí vo vesmíre, ktoré boli vyhladené kvôli účasti starých síl, je nespočítateľný. Pri svojich špecifických spôsoboch účasti išli cestou, o ktorej si mysleli, že najlepšie dokáže dosiahnuť ich ciele, čo je súčasne ich najtypickejší spôsob – všetky obrovské, gigantické nebeské telá vložili nohu do najnižšej úrovne vesmíru, do Troch ríš. Je to iba analógia. To znamená, že oni všetci majú časť, ktorá bola vtlačená do Troch ríš. Premýšľajte o tom všetci, takéto obrovské nebeské telá a gigantické bytosti, ak vstúpili do Troch ríš, do akého stavu sa dostali Tri ríše? Dnešné ľudstvo zdegenerovalo do takej miery, že sa to už nedá porovnať s minulou históriou. Dokonca aj nebeské bytosti na Zemi cítili obrovský tlak. Pýtal som sa ich na tento druh zmeny a oni povedali, že si mysleli, že je to spôsobené ich kultivačným stavom. Takže dokonca aj nebeské bytosti na Zemi už nie sú nebeské, pretože tieto gigantické bytosti sú istým druhom prekážky pre všetko na tejto najnižšej úrovni vesmíru. Keďže teda prišli dole, spôsobili nepredstaviteľnú škodu čo sa týka deviácie bytostí a hmoty v Troch ríšach. Ak by nebolo Fa napravujúceho ľudský svet, ktorý to znova dôkladne opraví, potom by sa toto miesto úplne vymklo spod kontroly, nikto by nebol schopný nič urobiť, a bolo by už nespasiteľné.

Spôsob, ktorý často používajú je ten, že vezmú obrovské nebeské telá a nespočetné množstvo nebeských klenieb, stlačia ich dohromady a vopchajú ich do Troch ríš. Obrovská bytosť, čím vyššia je jej úroveň, tým má väčší objem – avšak jej častice, elementy z ktorých sa skladá, sú drobnejšie, to jest mikroskopickejšie. Potom takéto obrovské bytosti – keď sú stlačené dohromady – premýšľajte o tom všetci, aké to bude v tejto najnižšej úrovni vesmíru? Vytvorilo to mocnú stenu. V skutočnosti je náprava Fa vesmíru záležitosťou mávnutia rukou. Avšak v procese tohto mávnutia ruky sú rozdiely, ktoré pociťujú bytosti v mnohých vesmírnych dimenziách veľmi veľké. Vnútri bezhraničných, nespočítateľných dimenzií sú vlastné časy tých dimenzií – rozdiely v časoch sú také veľké a je toľko veľa časov, že je to takisto bezhraničné a nespočítateľné – takže toto spôsobilo obrovské rozdiely medzi časmi v odlišných dimenziách. Pri tomto mávnutí ruky idú niektoré miesta takmer rovnakým krokom; na niektorých miestach už prešli desaťročia, storočia, tisícročia, alebo desiatky tisícov rokov; na niektorých miestach už prešlo veľa stoviek miliónov rokov, dokonca milióny miliónov rokov, bezhraničné a nespočítateľné množstvá času. Čo sa týka ľudí, nie je to tak veľa, iba niečo viac ako desaťročie. To tiež znamená, že to bol čas, ktorý spôsobil takéto rozdiely.

Premýšľajte o tom všetci, pretože existujú rozdiely medzi rôznymi dimenziami a časmi, potom tie obrovské nebeské telá, ktoré boli vtlačené do Troch ríš – hoci vstúpili do tohto ľudského miesta, predsa sú stlačené. Keď to chápeme z pohľadu predstáv vytvorených ľudským spôsobom uvažovania, celkový objem sa zmenšil, avšak to neznamená, že sa zmenila vnútorná štruktúra. Ak sa vnútorná štruktúra nezmenila, premýšľajte o tom všetci – keď tam vstúpite, zistíte, že sú to stále obrovské priestory. Keď som začal robiť veci v náprave Fa, robil som veci zvonka Troch ríš a obchádzal som vnútrajšok Troch ríš. Prečo som sa im vyhýbal? Ak by som to robil vnútri Troch ríš, potom povedať to ľudskými slovami, Tri ríše by sa stali ohniskom nápravy Fa, termojadrovou reakciou, miestom, kde sa štiepia najmikroskopickejšie častice, hlavným bojiskom nápravy Fa – obrovské zmeny v gigantických bytostiach a kozmických telách by sa všetky diali tu. Premýšľajte o tom všetci, Tri ríše by boli zničené do takej miery, že by tu nič neostalo a nič by tu nebolo. Preto bolo nutné obchádzať Tri ríše.

Začal som nápravu Fa zvonka Troch ríš a postupoval som priamo smerom nahor – nešiel som iba v jednej línii, ale všetkými smermi – súčasne som to rozširoval na mikroskopickú a makroskopickú úroveň, išiel som smerom hore ako aj smerom dole, pretože stávať sa mikroskopickejším a makroskopickejším je ten istý koncept. Všade sa to vykonáva spôsobom, ktorý prekračuje všetky pojmy času. Keď sa človek pozerá zhora na túto obrovskú rýchlosť šírenia a gigantické prenikanie, dokonca aj keď to vidia Bohovia, sú úplne šokovaní, ako nikdy predtým. Všade sa všetky nebeské telá rozpadajú a znova skladajú – pre väčšinu sa nájde zhovievavé riešenie, hoci niektoré sú aj vyhladené. Nedávno ste videli, že americkí astronómovia objavili, že rôzne galaxie a nebeské telá sa nanovo vytvárali a toto sú scény pretvárania v ríši, ktorú môžu ľudia pozorovať. V súčasnosti ľudstvo ešte nevie, že hoci sú rozdiely v časoch medzi dimenziami veľmi veľké, v skutočnosti sa jedná o jeden celkový čas, a iba medzery medzi dimenziami vyvolali rôzne časové pásma. V skutočnosti sa to deje v rovnakom čase. Všetko prebieha týmto ohromujúcim spôsobom. Výbuchy gigantických množstiev energie, opätovné vytváranie – ten druh procesu vytvárania je súčasne najmakroskopickejší a najmikroskopickejší: zázrak jeho presnosti, spletitosť jeho bezhraničnej povahy, ohromný rozsah jeho zložitosti, obrovitosť nebeskej klenby, dokonca aj gigantickí Bohovia nad tým žasnú. Aj tak je prúd nápravy Fa ukončený veľmi rýchlo, je to vykonané v okamihu – všetko je vykonané, a vykonané bezchybne. Avšak táto časť, ktorá bola vtlačená do Troch ríš, je jedna prepojená bytosť s tým, čo je hore, sú spojené dohromady – priestor vo vnútri ich gigantickej hmoty je veľmi rozsiahly. Povedal som v minulosti, že pri obrovskej bytosti, dostať sa od toho, čo vytvára jej povrch až po to najmikroskopickejšie, alebo vzdialenosť v rámci jej vlastného tela – toto nedokáže prejsť ani obrovský Boh počas svojho života. Život Boha je veľmi dlhý, také je to gigantické. Avšak v náprave Fa je to vykonané v okamihu, je to veľmi rýchle. Potom v Troch ríšach, vo svetle ľudských predstáv, boli stlačené do takejto neopísateľne úzkej a malej miery, avšak ich čas, dimenzia a štruktúra je rovnaká ako tam hore. Keď sa prechádza cez gigantickú vrstvu tam hore, zodpovedajúco sa to deje aj dole – cez tú úzku vrstvu sa prešlo za taký istý čas. Do Troch ríš bolo vtlačených tak mnoho nebeských klenieb a nebeských tiel a počet bytostí, ktoré vstúpili do Troch ríš, je takisto nespočítateľný. Možno teda vidieť, že náprava Fa v horných a mikroskopických častiach vesmíru prudko postupuje a to tak rýchlo, že možno na tejto úrovni použiť analógiu: je to rýchlejšie, ako výbuch lasera na tej úrovni. Používam slová, ktorým ľudia ešte dokážu rozumieť na popis toho, čo je najrýchlejšie. Tam hore, nebeské telá, ktoré sú neporovnateľne obrovské, boli napravené pomocou Fa, avšak tu medzi ľuďmi je to akoby sa odlúpila tenká vrstva kože. Rozumiete významu mojich slov?

Prečo sú teda počas nápravy Fa vnútri Troch ríš prielomy k povrchu také pomalé? Toto je príčinou. Keď sa náprava Fa vráti do ľudského sveta, bude už o všetky vesmírne častice a bytosti vo vesmíroch hore úplne postarané, všetko bude synchrónne a zároveň ukončené. Až keď bude náprava Fa tam hore ukončená, tu v našich Troch ríšach nastane prielom. Opäť hovorím z iného uhla, aby som zrozumiteľne vysvetlil, prečo keď náprava Fa začala, nerobil som ju vnútri Troch ríš. Niektorí praktizujúci premýšľajú, Majster neuznáva usporiadania starých síl, prečo potom Majster ihneď nezničí staré sily? Majster to môže spraviť a nech je to akokoľvek veľká úloha, Majster ju aj tak môže spraviť, avšak premýšľali ste o tomto? Ak prenesiem túto obrovskú, gigantickú energiu nápravy Fa späť sem do Troch ríš, aby vykonala veci, je to ako použiť atómovú bombu na komára – nie je to správne použitie. Ak by som preniesol túto obrovskú energiu späť, bolo by to rozpútanie boja tu v Troch ríšach, a hoci oni vstúpili do Troch ríš, ich gigantická hmota je stále tam hore – čo bolo stlačené je iba malá časť, takže keď ich rozložím a opätovne vytvorím, príslušná väčšia časť sa tu bude neustále dopĺňať; ako ich budem postupne rozkladať, oni sa tu budú postupne vtláčať – iné nebeské telá to budú robiť tiež a budú sem neustále prichádzať ako v štafete. Potom premýšľajte o tom všetci, keď sem budú neustále prichádzať všetky bezpočetné gigantické nebeské telá a bytosti, potom by sa toto miesto stalo miestom, kde sa budú štiepiť všetky častice a stane sa to tu najväčším ohniskom vesmíru. Moja sila, tiež obrovská hmota, keby sa takáto veľká sila použila v tomto bode, nedala by sa celkom využiť a čas by sa natiahol. Aj keby som napokon dokázal cez ne všetky preniknúť a všetko to ukončiť, premýšľajte o tom, všetci – na tomto ľudskom mieste, v týchto  Troch ríšach, by nič neostalo, po týchto gigantických otrasoch by už nič viac neexistovalo. Toto je jedna z príčin, prečo som to nerobil priamo tu. Prečo potom priamo neriešim situáciu v Troch ríšach okamžite a nejakým špeciálnym spôsobom? Je to preto, že ak by som ich odstránil, neustále by prichádzali, aby prekážali veciam, a vyššie spomínaný scenár by sa odohral tak či tak. Takže ak sa v Troch ríšach neobjavia žiadne významné problémy, nemožno veci uskutočňovať na tomto mieste – náprava Fa sa vykonáva komplexne na základe celého tela – nie je možné, aby bol počas nej zdôrazňovaný iba tento ľudský aspekt a bolo by príliš hrozné, ak by sa kvôli tejto príčine oneskorilo spasenie posledných prvkov bytostí všetkých kolosálnych nebeských klenieb.

Avšak v minulosti ste počuli o tom, a povedal vám to aj Majster, že čo sa týka celkovej nápravy Fa, veľkú časť gongu som nechal aj tu medzi svetskými ľuďmi. Aby som zabezpečil kultiváciu praktizujúcich a potvrdzovanie Fa, nie je to problém a určite to môžem zvládnuť. Avšak je tu ďalšia otázka – prečo potom staré sily môžu manipulovať vecami? Je to preto, že všetky bytosti vtlačené do Troch ríš sú staré sily. Vytvorili stenu – čokoľvek chcem spraviť nad rámec bežných vecí, spoja sa a prekážajú tomu. Ak trvám na tom, že to urobím, sústredia všetku svoju silu, aby to zablokovali.

V minulosti, keď som na čínskej výstave Orientálne zdravie chcel umožniť viacerým ľuďom spoznať Dafa, osobne som raz liečil choroby ľudí. Karma niektorých ľudí bola veľmi veľká a keď som liečil ich choroby, staré sily mi ich nechceli dovoliť liečiť. Staré sily mi bránili takým spôsobom, že okamžite usporiadali nespočítateľne veľa Bohov, aby blokovali u tohto človeka miesto, kde bol koreň choroby a stali sa veľmi malými. Niekedy učeníci Dafa často videli pred svojimi očami jasné, zlaté záblesky svetla a to boli oni. Stali sa veľmi malými, avšak hustota bola dosť obrovská – stlačili sa k sebe ako roj a blokovali miesto, kde bol koreň choroby. V skutočnosti mi nemôžu prekážať, keďže ich môžem vziať a hodiť dole, a mohol by som ich aj degradovať. V náprave Fa je princíp – akokoľvek to chcem riešiť, je to vždy spravodlivé. Mali by ste si zapamätať tieto slová, ktoré vám Majster hovorí: Akokoľvek chcem riešiť veci, je to vždy spravodlivé, a tí, ktorých odstránim, sa vždy mýlia. (Potlesk) Je to preto, že toto je voľba vesmíru a voľba budúcnosti. Avšak ja by som kvôli vyliečeniu choroby pre svetského človeka zrazil dole týchto Bohov, potom ako ich zrazím dole svojou rukou, ich stav dosiahnutia bude znížený a oni budú zrazení dole. Avšak oni tvrdohlavo blokovali to miesto kvôli ochraňovaniu toho starého Zákona vesmíru – nemôžu vidieť Zákon nového vesmíru – a potom ako som odstránil jednu skupinu, prišla ďalšia, neustále obnovujúc svoju silu. Majster nemal srdce to robiť – nemohol som zničiť toľko Bohov iba preto, aby som preukázal milosrdenstvo svetskej osobe, hoci oni nerozumejú tejto záležitosti nápravy Fa.

O tejto záležitosti som hovoril preto, aby som vám povedal, že v náprave Fa sú mnohé veci, ktoré neprebiehajú celkom tak, ako by človek chcel – je to spoločné úsilie starých síl na nízkych a na vysokých úrovniach, a oni používajú svoju obrovskú hustotu, aby spôsobovali prekážky. Práve som povedal, že ja cez ne môžem preniknúť, ak by som však cez ne chcel preniknúť, musel by som sem priviesť obrovské množstvá energie, aby som ich úplne odstránil, avšak tým by sa tu nazhromaždili obrovské množstvá všetkej vesmírnej hmoty a spôsobilo by to problémy, ktoré by bolo veľmi ťažké okamžite vyriešiť. Samozrejme, ak počas tejto nápravy Fa praktizujúci konajú spravodlivo, tieto problémy nebudú existovať. Keď gong a energia, ktorú som nechal na tejto strane vesmíru, v Troch ríšach, niečo robí, ak praktizujúci nekonajú spravodlivo, staré sily budú vzdorovať a objavia sa isté prekážky. Preto hovorím praktizujúcim, aby sa správali spravodlivo a neumožnili im, aby sa chytili nejakého princípu – len čo nájdu nejakú významnú výhovorku, zničia vás. Najmä teraz na samom konci zápasia na život a na smrť. Keď sa nemôžu chytiť nejakého princípu, neodvážia sa vás prenasledovať, pretože potom by aj oni porušovali princípy – oni tomu rozumejú tiež, takže nie je nutné, aby som ich ja odstránil, keďže by ich odstránil Zákon starého vesmíru, pretože oni sú staré sily, ktoré považujú ochraňovanie starého Zákona za to najdôležitejšie.

Takže v tomto bode budem hovoriť o inej záležitosti, o situácii Majstra. Práve som vám povedal, že tie posledné častice vesmírnych nebeských tiel využili príležitosť a vstúpili, keď som obchádzal Tri ríše. Takže dokonca medzi mojím povrchovým telom a mojím nebeským telom a obrovským gongom na druhej strane, tento gigantický, obrovský počet bytostí, ktoré neboli napravené pomocou Fa, vytvorili bariéru. Tento druh bariéry nie je ako keď položíte predmet medzi nejaké dve veci, aby ste ich oddelili – nie je to niečo podobné – toto prichádza zo všetkých mikroskopických úrovní a vyzerá to, akoby to vyplňovalo všetky medzery, avšak aj oni majú svoje vlastné úrovne a ríše, a nemiešajú sa s časticami nižšími ako je ich úroveň. Avšak keďže vzdialenosť medzi časticami závisí na existencii dimenzií a času, a v momente, keď ten veľký počet obrovských nebeských tiel na najvyššej úrovni vstúpil do priestoru medzi všetkými časticami v Troch ríšach, ich pôvodná priestorová vzdialenosť a trvanie času sa zmenili – čas a priestor boli nespočetne veľakrát zväčšené – takže vytvorili stenu obrovských rozdielov vytvorenú z odľahlého priestoru a spomaleného času a to viedlo k tomu, že staré sily sú schopné robiť veci, ktoré chcú robiť, pod ochranou tejto steny rozdielnosti.

Hovorím vám, že rušivo zasahujú do ľudí a ich myslenia – a nie iba zvonka, ale môžu prechádzať aj cez ľudské telo. Kým prvky vysokej úrovne obmedzujú povrch ľudského tela, Bohovia starých síl môžu byť chránení a prechádzať cez telá svetských ľudí. Povedané z iného hľadiska, keď sa pozrieme na povrch nášho ľudského tela ľudskými očami, ľudská forma a štruktúra kože a fyzického tela je veľmi ušľachtilá; avšak keď sa ľudské telo pozoruje veľkými, vysoko zväčšujúcimi mikroskopmi, zistilo sa, že častice človeka a telo, ktoré je vytvorené z týchto častíc, je zrnité ako piesok a je tam mnoho medzier. Ak by ľudia mali technológiu, ktorou by veci ešte viac zväčšili, medzery by boli šokujúco veľké. Keď sa na to pozrieme z ešte mikroskopickejšieho pohľadu, tieto medzery medzi časticami sú takmer také veľké ako priestorová vzdialenosť medzi molekulami a planétami. Keď si vezmeme takú veľkú vzdialenosť, nie je celkom prirodzené, že bytosti a hmota vytvorená z ešte mikroskopickejších častíc bude tadiaľ voľne prechádzať? Takže niekedy sa zahrabú do povrchu človeka – na povrchu vyzerá, akoby to bol tento človek, na mikroskopickej úrovni to aj je tento človek, ale uprostred je pridaná iná bytosť.

Dovoľte mi teraz povedať, že u vás tento problém neexistuje, pretože tie časti, ktoré boli úplne skultivované, som vám úplne uzavrel. Ak učeník Dafa koná spravodlivo, nič sa neodváži vstúpiť ani do povrchových častíc, ktoré ešte neboli úplne skultivované – na jednej strane sa staré bytosti neodvážia poškodzovať Zákon starého vesmíru a na druhej strane máte Majstra a strážnych Bohov Fa; avšak ak pripútanosti vašej ľudskej strany nie sú opustené, Majster a strážni Bohovia Fa sú v zložitej situácii. Ak sú spravodlivé myšlienky silné, potom Majster a strážni Bohovia Fa môžu pre vás spraviť čokoľvek.

Moja situácia nie je niečím, čo si bežné bytosti dokážu predstaviť. Počas nápravy Fa Majster zhromaždil životy všetkých vesmírnych vnímajúcich bytostí a rôzne elementy do svojho tela. Po prvé, je to kvôli bezpečnosti nápravy Fa – životy všetkých vnímajúcich bytostí sú tu so mnou, takže nikto nemôže spraviť nič, čo by bolo hrozbou pre vesmír; po druhé, je to kvôli tomu, aby sa žiadnej bytosti alebo rôznym vesmírnym látkam neumožnilo uniknúť náprave Fa; po tretie je to na ochranu ich životov počas nápravy Fa. Takže všade po Majstrovom tele sú vesmírne bytosti rôznych úrovní, rozličných veľkostí, a rozmanitých druhov a variácií, obrazy Taov, Bohov a Budhov – ľudia sú v tom tiež zahrnutí, niektorí veľkí a niektorí malí – avšak oni nemôžu prekážať Majstrovi ani mať akýkoľvek vplyv, pretože som to ja, kto zhromaždil životy všetkých vnímajúcich bytostí. Niektoré možno vidieť ľudskými očami, a tretie oko praktizujúcich ich môže tiež vidieť– o tomto som predtým nehovoril. Keď niektorí praktizujúci, ktorí majú xinxingové problémy, uvidia tieto veci, budú mať búrlivé predstavy.

Povedal som, že ako sa kultivujete v rôznych situáciách, vytvoria sa kultivačné stavy na rôznych úrovniach. Tí so zatvoreným tretím okom sa musia osvietiť na základe Fa a tí s tretím okom otvoreným sa stretnú so situáciami, v ktorých sa objavia falošné ilúzie, aby spôsobili rušivé zasahovanie. Aby skúšali tých praktizujúcich, ktorí môžu vidieť, tie posledné staré sily najvyšších úrovní, ktoré neboli napravené pomocou Fa, v minulosti viedli staré sily nízkych úrovní k tomu, aby robili nedobré veci vo zväčšených rozdieloch v priestore a čase. Tieto ich činy počas nápravy Fa sú páchaním hriechov, ktoré vážne otriasli spravodlivou vierou a spravodlivými myšlienkami učeníkov Dafa.

Vždy by ste si však mali spomenúť na jednu vec: bez ohľadu na to, kto zasahuje, vždy je to dočasné, všetko sú to ilúzie a nič z toho nie sú hlavé telá, všetko je to ako povievajúci vzduch. Všade v priestore existujú rôzne typy hmotných častíc a bytostí, je ich príliš mnoho, aby sa dali spočítať – sú prítomné či majú alebo nemajú tvar, sú to jednoducho bytosti v mikroskopických dimenziách a v rôznych dimenziách. Predtým ako sa náprava Fa ukončí, mikroskopickí Bohovia vesmíru existujú súčasne vo svojich vlastných dimenziách – akékoľvek myšlienky o tom, či sa tu zdržujú alebo nie, sú iba predstavou. Tieto prirodzene existujúce častice, beztvaré alebo iné, nemajú na vás vôbec žiaden vplyv, nikto nemôže manipulovať učeníkmi Dafa, ktorí majú spravodlivé myšlienky a spravodlivé správanie.

Dovoľte mi takisto vám povedať, že sa zdá, že obrovské bytosti a častice starých síl vysokých úrovní vytvorili rozdelenie na mojom povrchu, avšak nikdy nedokážu oddeliť moju najmikroskopickejšiu existenciu, pretože žiadna bytosť ma nedokáže prekonať. (Potlesk) To nikdy nebudú schopní uvidieť, a je to niečo, čo vnímajúce bytosti vo vesmíre nikdy nebudú schopné uvidieť – iba ja sám to môžem ovládať. Chcem tým povedať, že tento jav, o ktorom som hovoril, vytvoril u ľudí mylnú predstavu a určité nepochopenie a dnes som vám povedal, ako to naozaj je.

Dovoľte mi povedať vám, že ak sa na mňa pozeráte svojimi ľudskými fyzickými očami – môj najvonkajší povrch – to som skutočný Ja, Li Hongzhi. To, čo vidíte na druhej strane, je moje telo Budhu. Ja na najvonkajšom povrchu, ktoré vidíte práve teraz, je moje Hlavné telo, Li Hongzhi. (Potlesk) Prečo? Je to preto, že aby som spravil túto vec, spasil všetky vnímajúce bytosti, prišiel som na najnižšiu úroveň. (Potlesk) Takže bez ohľadu na to, čo ste videli, či to bolo moje telo Zákona, moje telo gongu alebo akákoľvek moja časť na vyšších úrovniach, nevyviňte si žiadne pripútanosti. Všetci tí existujú s týmto povrchom a ja som Hlavným telom. Moja ľudská koža na najvonkajšom povrchu je Hlavné telo. (Potlesk) Avšak pretože Majster je medzi bežnými ľuďmi, aby som tu bol schopný žiť, musím byť v súlade s princípmi ľudských bytostí v tomto svete. Inak by ma ľudia považovali za dosť čudného. Staré sily chcú na mňa použiť nejaké triky a neustále robia zlé veci. Aby som neovplyvnil spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa, s výnimkou toho, že som tu ku sebe zhromaždil životy všetkých vnímajúcich bytostí vo vesmíre, nepoužívam žiadne vonkajšie elementy. Všetky moje falošné Ja vo vesmíre boli zámerne vytvorené starými silami. Je hriešne takto robiť veci, bez ohľadu na to, či bolo zámerom vytvoriť pozitívny alebo negatívny účinok. Myslím si, že som vám dôkladne vysvetlil túto záležitosť.

Hoci som sem prišiel, nikto nemôže vidieť, aký som v konečnom dôsledku mikroskopický. Oni môžu vidieť iba časť, ktorá je zložená z najpovrchnejších molekúl ľudského tela. Každý objekt, všetko vo vesmíre, sa skladá z rôznych mikroskopických častíc vrstvu po vrstve až k svojmu povrchu. Bohovia to všetko môžu vidieť, odhaliť ich korene a nájsť ich pôvod. Ťahá sa to ako cesta, kúsok po kúsku, až pokiaľ to nedosiahne svoj pôvod. Odkiaľ som teda prišiel ja? Prišiel som z vnútra a z vonkajška. Prichádzam z ničoho a sformoval som sa do niečoho. Objavil som sa na vrcholku kolosálnej nebeskej klenby a odtiaľ som zostúpil do najvonkajšieho povrchu Troch ríš krok za krokom. Žiadna bytosť nevie, kto som.

V minulosti sa vyskytla jedna situácia. Čo sa týka mojej nápravy Fa, staré sily použili mnoho trikov a spravili mnoho vecí. Nielenže  spravili tie usporiadania, ale chceli tiež, aby tie obrovské bytosti vo vesmíre, ktoré sa nezúčastňujú, videli, čo robia. Takže sa snažili byť čo najprešibanejšie. Použili niektoré moje častice alebo môj gong a pod svojím vplyvom vytvorili podoby Majstra, podoby Budhu. Nepovedal som vám o tom skôr, pretože som vo vás nechcel spôsobiť zmätok. Bola tam ďalšia príčina, menovite ich zámerom nebolo spôsobiť škodu. Povedať to ich vlastnými slovami, chceli mi pomôcť robiť veci hraním pozitívnej úlohy. Toto sú dve časti zostavené starými silami. Jedna časť mala hrať negatívnu úlohu. Druhá časť mala hrať pozitívnu úlohu. Niektorí z nich vstúpili do tiel žiakov, aby spravili určité veci. Bolo zopár takýchto zriedkavých prípadov. Takže niektorí, čo to mohli vidieť, povedali: „Fíha, ty si Majster!“ Potom ho brali ako Majstra. Avšak nebolo to zostavené mnou. Presnejšie povedané, nie som to ja. Neuznávam ani ich, keďže to bolo zostavené starými silami. Samotná táto vec je prejavom zdegenerovaného vesmíru. Keď to ľudia videli, mohlo to spôsobiť u žiakov falošný dojem v ich spravodlivých myšlienkach, čo by vážne poškodilo ich spravodlivú vieru a spravodlivé myšlienky. Keď sa to stane, musia byť zničené. V súčasnosti boli všetky zrazené do pekla. Tým, že sa dnes zmieňujem o tejto záležitosti, takisto každému hovorím: niektorí naši žiaci, v žiadnom prípade nespadnite kvôli tomuto. Nie je to vtip. Niektorí ľudia už vykročili jednou nohou do prázdna – sú už trochu iracionálni. Je to len niekoľko ojedinelých prípadov a musíte tomu venovať pozornosť.

Práve som trochu hovoril o svojej situácii. Je tu ešte jedna vec. Nedávno sa vyskytli u niekoľkých žiakov niektoré nesprávne stavy. Tento problém je takisto veľmi vážny. Je to takisto spôsobené mnohými príčinami. Jedna hlavná príčina je v tom, že keďže sa vaše úrovne zlepšili a Majster hovoril o stave dosiahnutia, ktorý získate, stávate sa odvážnejšími a cítite, že ste silnejší – môžem to popísať iba slovami nízkej úrovne ľudských bytostí, pretože tu nemáme primeraný jazyk, aby sme to popísali. Takže niektorí ľudia začali hovoriť o tom, že už viac nepotrebujeme rešpektovať Majstra, a všetko, čo treba robiť, je ísť podľa Fa a vziať Fa za Učiteľa.

Samozrejme, ja som vám povedal, aby ste vzali Fa za Učiteľa – to nie je nesprávne. Avšak toto nie je účelom toho, že som vám povedal, aby ste vzali Fa za Učiteľa. Čo je teda účelom? Ako viete, mám 100 miliónov učeníkov Dafa. Ak by moje Hlavné telo malo osobne povedať každému učeníkovi ako sa kultivovať a malo by sa o vás starať, a obracali by ste sa priamo na mňa s problémami, s ktorými sa vy všetci stretávate vo vašej kultivácii, a ak by premena vášho gongu, dovŕšenie vašich rajov, odstránenie karmy a každá jedna vec mala byť vykonaná týmto mojím Hlavným telom, premýšľajte o tom všetci, bolo by to nemožné dosiahnuť a nemožno to vykonať predtým ako Fa napraví ľudský svet a odstráni posledné prekážky. Avšak veľmi veľa žiakov ma nemôže vidieť, ako sa majú kultivovať? Je tu Fa. Preto som vám aj povedal, aby ste vzali Fa za Učiteľa. To bol najzákladnejší cieľ. Tiež som vám povedal, aký mocný je Fa. Vložil som svoje nesmierne schopnosti do tohto Fa. Takže tento Fa môže pre vás spraviť čokoľvek. (Odmlka, potlesk) Sú aj nejakí iní žiaci, ktorí o mne hovoria rovnako ako som ja hovoril o svojej situácii predtým. Zopár žiakov nemá jasné porozumenie a kvôli tomuto nerešpektujú Majstra. Odvážili sa hovoriť o tom, aký je Fa veľký, a ako som ja, Majster, taký a taký. Fa vytvoril bezpočet kráľov a pánov obrovských kolosálnych nebeských klenieb a je zárukou existencie všetkých bytostí a rozličných častíc vo vesmíre, medzi ktorými ste aj drobný vy. Samozrejme, nehovorím, že ako žiaci nemôžete rozprávať o týchto veciach. Avšak vo vašich slovách som videl vaše pripútanosti a hrozný smer, ktorým ste sa vydali. Navyše, to, čo ste videli, je jednoducho veľmi nízke a určité veci vôbec nie sú také, ako si myslíte. Mnohé sú falošnými obrazmi vyplývajúcimi z toho, že myšlienky nie sú spravodlivé.

Práve som povedal, že vo vesmíre je nespočítateľné a nekonečné množstvo úrovní. Avšak pod účinkom najvyššej úrovne, všetky nespočítateľné a nekonečné úrovne pod ňou – celou cestou až k ľudskej úrovni – majú prejavy na rôznych úrovniach. Premýšľajte o tom, aké komplexné a rozsiahle tieto prejavy môžu byť. Prejavy na akejkoľvek úrovni sú princípmi na tejto úrovni a sú zobrazením princípov na tejto úrovni. Avšak žiadne zo scén, ktoré ste videli na akejkoľvek úrovni, nie sú tým, čo je najzákladnejšie.

Mnohým žiakom som umožnil vidieť prejav určitých javov v náprave Fa na rôznych úrovniach. Je to kvôli tomu, aby sa zvýšila vaša dôvera k náprave Fa, aby sa vám umožnilo dobre študovať Fa, zvýšila sa vaša dôvera k usilovnému kultivovaniu sa, k objasňovaniu faktov a k vysielaniu spravodlivých myšlienok. V žiadnom prípade nepovažujte javy, ktoré ste videli na veľmi nízkych úrovniach, na niekoľkých najnižších úrovniach spomedzi nespočítateľných a nekonečných úrovní, za základnú situáciu kozmickej nápravy Fa, pretože všetko z nápravy Fa má svoje odlišné, konkrétne prejavy na každej úrovni.

Viete, že čo sa týka iba samotnej záležitosti kultivácie, na nízkych úrovniach vesmíru je to veľmi komplexné, ale na vyšších úrovniach sa to stáva jednoduchým? Tam už nie je žiadna predstava kultivácie, ale iba koncept odstránenia karmy. Na ešte vyšších úrovniach sú všetky ťažkosti kvôli vydláždeniu cesty k výstupu do nebies. Na ešte vyšších úrovniach, odstránenie karmy, vydržanie ťažkostí, kultivácia a podobné pojmy už viac neexistujú, a je tam iba robenie voľby! Na vysokých úrovniach vesmíru je iba takýto princíp. Ktokoľvek je považovaný za hodného, bude vybratý. To je princíp. „Kultivácia? My sme nerobili žiadne usporiadania pre kultiváciu. Aká kultivácia? My sme ho len zamýšľali očistiť, očistiť ho celou cestou nahor, krok po kroku.“ Je to iba očisťovanie! Keď sa to však prejavuje na rôznych úrovniach, stáva sa to dláždením cesty, stretnutím sa s nepríjemnosťami, vydržaním ťažkostí, odstránením karmy, kultiváciou, a tak ďalej, kultivovaním tejto metódy alebo praktizovaním tamtej metódy.

Keď hovorím o tejto záležitosti, odhalil som súčasne dôležitý princíp. V skutočnosti, v tomto vesmíre nie je dôležité, či vnímajúce bytosti vedia, kto som. Avšak človek musí mať jasno v jednej veci. To jest, ja napravujem Fa, bez ohľadu na to, kto som, ja napravujem Fa. Raz som povedal starým silám: „Je v poriadku, že neviete, kto som a je v poriadku, že neveríte, kto som. Toto nie sú vaše hriechy. Avšak to, kam idem – použitím vašich pojmov, ja sa tiež kultivujem – a to, čo dosiahnem, to viete. Otočte sa a pozrite sa na to, čo ste spravili. Nedopustili ste sa hriechov?“ Navyše, na ešte vyšších úrovniach, pojem chcieť niečo dovŕšiť už viac neexistuje. Tam je iba voľba, ktorú spravil vesmír. Všetko, čo som robil počas súčasnej nápravy Fa a všetko, čo chcem, povedať to jednoduchými výrazmi, sú voľby, ktoré robí budúci vesmír a je to to, čo budúci vesmír potrebuje. (Potlesk) Čo sa týka bytostí zo starého vesmíru, vrátane všetkých žijúcich častíc, v záležitosti nápravy Fa a čelom k voľbám, ktoré som spravil, harmonizovať to podľa mojich volieb a prísť s vašimi najlepšími metódami, aby ste nemenili to, čo chcem, ale zharmonizovali to podľa toho, čo som povedal, to je najväčšia zhovievavá myšlienka u akejkoľvek bytosti vo vesmíre. (Potlesk) Avšak staré sily to nerobia takto. Oni pokladajú svoje voľby za to najdôležitejšie a všetko, čo robím ja, pokladajú za harmonizovanie toho, čo chcú oni. Všetko je prevrátené naruby. Nechcem nad nimi urobiť príliš tvrdý rozsudok. V tomto okamihu nechcem vymenovávať, aké zločiny spáchali. Avšak je to úplne nesprávne a nie je absolútne dovolené, aby to bolo takto.

Celý Fa, o ktorom som práve hovoril, vám mal povedať jednu vec: Ako váš Majster, z môjho hľadiska sa vôbec nestarám o to, či ma rešpektujete alebo nie. Na začiatku, keď som vám ponúkal spásu, mnohí ľudia ma preklínali. Niektorí ma preklínali dokonca pri počúvaní mojich prednášok. Mne to nevadí. Ja vás chcem jednoducho spasiť. (Potlesk)  Inými slovami, to ako beriete Majstra, Majster si to vôbec neberie k srdcu. Ja nebudem pohnutý žiadnymi časticami vo vesmíre na akejkoľvek úrovni. Je tu však jeden problém. Ak nerešpektujete Majstra, podľa vesmírnych princípov je to nesprávne. Potom staré sily využijú túto medzeru a zničia vás. Tým nájdu najväčšiu výhovorku, aby vás zničili, pretože boli svedkami celého procesu toho, ako vás zachraňujem.

Dnešná ľudská rasa, ak by nebolo nápravy Fa, by bola už dávno zničená. Štandard ľudstva pre ľudskú myseľ je na nižšej úrovni ako v pekle. Je to kvôli náprave Fa, že som splatil všetky hriechy spáchané všetkými vnímajúcimi bytosťami v Troch ríšach. (Potlesk) Potom, premýšľajte o tom všetci, vezmime si iba našich žiakov, čo som na začiatku spravil bolo to isté, akoby som vás vytiahol z pekla. (Potlesk) Ja som naozaj niesol za vás hriechy, ktorých ste sa dopustili počas stoviek a tisícok rokov. A tu sa to nekončí. Kvôli tomu vám aj ponúknem spásu a premením vás na Bohov. Počas tohto procesu som pre vás ničoho neľutoval. V rovnakom čase, pretože sa stanete Bohmi na takých vysokých úrovniach, musím vám dať pocty Bohov na takých vysokých úrovniach a všetky dobré veci, ktoré musíte mať na takých vysokých úrovniach. (Potlesk) Od počiatku vekov sa to ani jediný Boh neodvážil spraviť a takáto vec sa nikdy nestala.

Hoci sa staré sily snažia zmanipulovať túto záležitosť a robia veci podľa svojich želaní, viete, že všetky bytosti starých síl majú ku mne veľkú úctu? (Potlesk) Hoci vytvorili prekážky pre nápravu Fa, nikdy nespravili nič zlé, čo by mierilo priamo na mňa, pretože ma rešpektujú. (Potlesk a ešte väčší potlesk) Preto tí naši žiaci, ktorí boli dočasne pomýlení a ktorých stav mysle nie je spravodlivý, premýšľajte o tom, len čo ku mne budete neúctiví, staré sily vám spravia kruté veci, pretože si myslia, že tento človek je veľmi zlý. Samozrejme, určite vás nezničia okamžite. Budú vás zvádzať a spôsobia, že uvidíte čoraz viac falošných obrazov, aby vaša myseľ bola čoraz menej spravodlivá, nechajú vaše srdce vo vzťahu k Majstrovi démonicky sa premeniť a privedú vás na cestu zla, takže sa nakoniec dopustíte veľkých hriechov.

Viete podľa akého princípu postupujem počas nápravy Fa? Žiadne hriechy, ktorých sa vnímajúce bytosti dopustili v histórii, nepoužijem proti nim. (Potlesk) Jediná vec, na ktorú sa pozerám počas nápravy Fa, je postoj vnímajúcich bytostí k náprave Fa. (Potlesk) Všetky brány som nechal široko otvorené. Raz som vám povedal, že ak by som sa nepozeral ani na postoj k náprave Fa, nový Fa a nový vesmír by neexistoval. Preto je postoj k náprave Fa najrozhodujúcejší. Len čo spravíte v tomto ohľade chybu, keď vás staré sily zničia, dokonca ani ja nebudem mať čo povedať.

Keď ste neúctiví k svojmu Majstrovi, viete, čo si myslím? Vôbec mi to nevadí. Viete teraz kto som? Poznáte iba ľudský obraz, ktorý ukazujem. To, čo je vám ukázané na druhej strane, je takisto iba obraz v rámci vesmíru. V budúcnosti nebudete principiálne vedieť, kto som. Žiadna bytosť vo vesmíre nebude principiálne vedieť, kto som. Či so mnou zaobchádzate pekne alebo nie, mne to vôbec nevadí. Avšak staré sily vás zničia pomocou tohto trápenia. Rozhodne si na to dajte pozor!

Keď som už toľkoto hovoril, poviem vám aj trochu o tom, čo som vám povedal, aby ste robili počas nápravy Fa. Zistili ste, že tri veci, objasňovanie faktov, vysielanie spravodlivých myšlienok a individuálna kultivácia – to sú tri najdôležitejšie veci, ktoré by učeníci Dafa mali v súčasnosti robiť. Z hľadiska povrchných princípov na ľudskej úrovni je objasňovanie faktov na odhaľovanie zlého prenasledovania. Vysielanie spravodlivých myšlienok je odstraňovaním prenasledovania učeníkov Dafa tými nespasiteľnými, najšpinavšími bytosťami. Z hľadiska princípov na vyššej úrovni je pravým zámerom objasňovania faktov spasiť vnímajúce bytosti a zabrániť zničeniu ľudstva. Staré sily využívajú zlé bytosti, aby robili zlé veci učeníkom Dafa, aby, po prvé, vytvorili skúšky, a po druhé, nechali ma odstrániť tento odpad z vesmíru. Vysielanie spravodlivých myšlienok učeníkmi Dafa je zásadné odporovanie usporiadaniam starých síl a odstraňovanie prenasledovania zlom. Dovoľte mi povedať vám všetkým, že všetko, čo ste spravili, ste v skutočnosti spravili pre seba. Ani jediná vec nebola spravená pre mňa. Súčasne by som vám tiež rád povedal, že od toho dňa, keď ste začali kultiváciu, až do dneška, všetko, čo som vám povedal a čo som vás žiadal robiť, nič z toho nie je pre druhých. Vaša kultivácia môže prospieť ľudstvu a ľudskej spoločnosti. Kultivácia dokáže umožniť učeníkom Dafa, aby sa vzájomne stali zrelšími a dokáže umožniť učeníkom Dafa, aby zmenšili tlak a straty počas zlého prenasledovania. Všetko toto sú iba vedľajšie produkty. Všetko, čo ste spravili, skutočný dôvod toho je to, aby ste dosiahli dovŕšenie. V budúcnosti sa obzrite späť. Nemusíte teraz hovoriť, aký som skvelý alebo aký je tento váš Majster. Keď sa v budúcnosti obzriete, uvidíte, že všetko čo som vykonal, bolo na vytvorenie vecí pre vás. (Potlesk)

Robte dobre to, čo by ste mali robiť. Predurčené vzťahy je ťažké získať. Vážte si všetko toto, žiadne nabudúce už nebude. Akákoľvek pripútanosť, ktorú si vyviniete, vás zruinuje na polceste! Nemyslite na žiadnu pripútanosť a nepripútajte sa k ničomu, robte len to, čo sa od vás ako učeníkov Dafa očakáva. Všetko, čo je najkrajšie, najúžasnejšie a najveľkolepejšie, vás očakáva! (Potlesk)

Dnes ráno poviem len toľkoto. Ak ešte neodídem, chcem poobede odpovedať na niektoré vaše otázky. (Dlhé potlesk)

Poviem len toľkoto. Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Keď nad tým tak premýšľam, poslednýkrát som sedel na Fa konferencii a odpovedal na vaše otázky … zdá sa že som to nerobil od 20. júla 1999, je tak? (Srdečný potlesk) (Odpoveď: „Áno.“) Dnes teda naozaj odpoviem na vaše otázky. (Potlesk) Veci, ktoré ste neboli schopní vyriešiť počas dlhého obdobia vašej osobnej kultivácie, alebo v procese potvrdzovania Fa, alebo s ktorými ste sa stretli – všetky ich môžete vzniesť. Čas je však obmedzený, takže nie každému môžem odpovedať. Majster však na ne odpovie, koľko sa len bude dať. (Potlesk)

 

Otázka: Zdravím vás, Majster. V mene celej skupiny učeníkov Dafa v Shenyangu vám odovzdávame naše pozdravy.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk) Viem všetko o situácii praktizujúcich v Číne.

 

Otázka: Učeníci Dafa z Chengdu posielajú Majstrovi svoje pozdravy.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Otázka: Učeníci Dafa z Pekingu pozdravujú Majstra. (Potlesk) Dovoľte mi prosím pozdraviť vás v mene učeníkov Dafa zo Šanghaja.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk). Nechajme teraz pozdravy, keďže som si všetky tie pozdravy Majstrovi prečítal na webstránke Minghui. (Potlesk)

 

Otázka: Pri našej práci prídeme často do styku s niektorými vysoko postavenými predstaviteľmi čínskej vlády – ako im môžeme lepšie objasniť pravdu?

Učiteľ: V skutočnosti, čo sa týka podrobností ako riešiť veci, vykonali ste ich, a pri ich uskutočňovaní ste sa všetci činili veľmi dobre. Činiť sa dobre alebo nečiniť sa dobre, to je záležitosťou učeníkov Dafa, a čo sa týka toho, čo si svetská osoba vyberie, to je jej vec. Avšak pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí, bez ohľadu na to, čo robíte, aj tak je tu skupina bytostí, ktoré nemôžu byť spasené. Pri objasňovaní pravdy, telefonovaní do Číny, a na internete, sa stretnete s ľuďmi, ktorí vôbec nemôžu byť spasení. Nedajte sa tým však vôbec ovplyvniť a zachráňte čo najviac tých, ktorých je možné zachrániť.

Pri objasňovaní pravdy nevenujte žiadnu pozornosť tomu, aké je spoločenské postavenie tej osoby, a nemajte pritom určité koncepty – prvé a najdôležitejšie je to, že sú to ľudia a všetci majú šancu zvoliť si svoju budúcnosť. Bez ohľadu na to, aké je jeho povolanie, prvé a najdôležitejšie je to, že potrebuje mať budúcnosť, a to je najdôležitejšia vec u každého. Pri objasňovaní pravdy, keď sa to dotkne jeho najzákladnejších otázok a keď súčasne pocíti, že učeníci Dafa ho naozaj zachraňujú, potom si myslím, že vystúpi tá jeho stránka, ktorá má vo veciach jasno.

Čínski ľudia, ktorí žijú v zahraničí, majú s Čínou nespočetne mnoho spojení, keďže všetci ich príbuzní a priatelia sú v Číne, a mnohí ľudia často cestujú tam a späť. Keď uvidia situáciu Dafa vo svete, budú o tom hovoriť v Číne, budú o tom hovoriť svojej rodine a priateľom – to je forma média „od človeka k človeku“. Bez ohľadu na to, koľko rozumejú Dafa, či sú ho schopní pochopiť alebo nie, prinesú to späť a budú hovoriť o tejto situácii. Najmä čo sa týka tých vládnych činiteľov, nehľaďte na ich oficiálne postavenie. Vtedy keď Majster šíril tento Dafa, ktorý teraz vidíme, ja som sa tiež pozeral iba na človeka a nepozeral som sa na jeho spoločenské postavenie, nepozeral som sa na žiadnu formu spoločenskej organizácie, a nerobil som rozdiely na základe postavenia v ich zamestnaní – nepozeral som sa na nič, iba na myseľ človeka. Nemali by ste ho brať za takzvaného „vysoko postaveného funkcionára“, keďže vy zachraňujete jeho život. To je len zamestnanie na tomto mieste bežných ľudí. Dnes to majú dovolené robiť, takže sú funkcionármi, a zajtra ak to nebudú mať dovolené robiť, nebudú vôbec ničím. Takže pri ponúkaní spásy ľuďom a zachraňovaní ľudí sa na tieto veci nepozerá.

 

Otázka: Prečo staré sily vo vesmíre zostavili v tomto svete dva úplne odlišné politické systémy?

Učiteľ: Toto je veľmi široká téma na diskusiu. Môžem o tom stručne porozprávať z jedného uhla. Viete, že Rímska ríša pred 2000 rokmi bola veľmi mocná. V skutočnosti, keď nejakí ľudia vládnu vo svete, je to pocta, ktorú im dali Bohovia. Avšak ak sa obrátia a prenasledujú Bohov, Bohovia tú poctu vezmú späť a tvrdo ich potrestajú. Staré sily chceli v histórii zanechať jasný dôkaz pre spravodlivý Fa budúcnosti a tiež chceli, aby si kresťania v tom čase odstránili svoju karmu uprostred trápení, ustanovili si mocnú cnosť Bohov a zanechali túto konkrétnu kultúru, a tak vybrali človeka menom Nero, aby bol cisárom Ríma. On zničil ľudskú morálku, spravil mnohé hlúpe a nedobré veci a dopustil sa najhoršieho skutku, prenasledovania kresťanov. A tak mocná, prekvitajúca Rímska ríša začala od toho bodu  upadať.

Staré sily verili tomu, že tento Nero nestačí na učeníkov Dafa v dnešnej náprave Fa, takže museli nájsť ešte podlejšieho, hlúpejšieho a nehanebnejšieho podliaka a súčasne vytvoriť niečo predtým, ako sa Dafa široko rozšíri vo svete, niečo čo možno použiť proti Dafa v budúcnosti, a táto vec, ktorá mohla byť použitá v takomto rozsahu, touto vecou bola zlá ČKS. Oni ju vytvorili a museli jej umožniť aby si v priebehu histórie nazhromaždila skúsenosti s autoritatívnym režimom, a umožniť jej aby si vyvinula rozličné spôsoby autoritatívneho režimu v snahe, aby uprostred neustálych kríz prežila. Bola vytvorená, aby zničila vieru v Bohov na základe ateizmu, pretože v Boha veriaci ľudia vo svete by nikdy nemohli dospieť k želanému stavu, v ktorom sa ľudia neboja Bohov alebo nebeských ustanovení, kde človek zápasí s nebesami, so zemou a s druhými ľudskými bytosťami. Tento proces prebiehal takmer 100 rokov a oni začali uvažovať, ako ho ukončiť už keď na ňom pracovali, takže to, ako začal, tiež nebolo veľkolepé. V skutočnosti všetci vieme, že Parížska komúna  v roku 1871 bola banda lumpov, ktorí rebelovali.

Ja neohováram zlú ČKS, pretože oni tiež o sebe hovoria ako o „proletariáte lumpov“. Pamätám sa, že počas kultúrnej revolúcie, keď študovali politiku, táto otázka bola preberaná a ľudia hovorili o tom, či konflikt s tými „lumpami“ v spoločnosti je záležitosťou konfliktu s nepriateľmi alebo záležitosťou konfliktu medzi [vlastnými] ľuďmi. Keď diskutovali o tejto otázke, niektorí ľudia hovorili, že otázka lumpov by mohla byť pozdvihnutá na úroveň konfliktu s nepriateľom a iní nesúhlasili. Dôvodom tohto nesúhlasu bolo, že povedali, že Parížska komúna v roku 1871 bola povstaním lumpov a je predchodcom našej zlej ČKS. Toto nie je vtip, keďže oni skutočne uznali „proletariát lumpov,“ avšak teraz sa im zdá, že to neznie príliš dobre, takže odstránili slovo „lump“ a hovoria iba „proletariát“.

Ona je to proti vesmíru, alebo inými slovami, oba typy častíc vo vesmíre, pozitívne aj negatívne, sú proti nej. V skutočnosti je tento vesmír zostavený z dvoch druhov žijúcich častíc, pozitívnych a negatívnych, takže tým je povedané, že dokonca aj vesmír je proti tomu. Takže Budhovia, Taovia a Bohovia, a démoni vesmíru sa jej všetci chcú zbaviť, takže stále čelí možnosti, že bude vrstvu po vrstve obkľúčená a odstránená. Avšak už len jej objavenie sa nebolo jednoduchou záležitosťou, a umožnenie jej prežiť takmer 100 rokov tiež nebolo jednoduchou záležitosťou – je to preto, že staré sily vesmíru ju potrebovali mať pripravenú pre dnešný Dafa potom čo ju zocelia k zrelosti, a je to tiež preto, že žiadna politická moc v ľudskom svete nemôže spraviť takúto vec. Avšak prečo bol potrebný taký dlhý čas? Povedal som, že musela byť zoceľovaná do takéhoto stupňa, takže to vyžadovalo proces, a tento proces bol pre ňu aj nebezpečný, pretože celý vesmír bol proti nej. Bytosti na Zemi napokon korešpondujú s bytosťami v nebesiach, takže od Zeme k nebesiam, bytosti v celom vesmíre predstavujú pre ňu hrozbu. Takže staré sily museli vymyslieť spôsob, ako ju udržať. Javy na bežnej ľudskej úrovni môžu odrážať javy na nebesiach. Staré sily na nebesiach priamo ovládajú veci, a ľudia na Zemi sú tiež dosť dôležití a nemôžu byť na povrchu odstránení, takže jej bolo dovolené dosiahnuť vojenskú rovnováhu a súčasne vytvoriť rozsiahly blok.

V normálnych spoločnostiach žijú ľudia a vlády normálnym spôsobom života, ktorý ľuďom dali Bohovia vesmíru. Takže aby odstránili tento element, zlú stranu, mnohí Bohovia vesmíru spôsobili, že bežné národy sa stali vojensky silné. Avšak toto zosilnenie znamenalo pre ňu hrozbu, takže staré sily aj ju spravili mocnou. Preto sa v šesťdesiatych rokoch minulého storočia objavili preteky v zbrojení – ľudská rasa bola v kríze studenej vojny, súťažila medzi sebou vojensky, v širokom rozsahu rozvíjala vojenský priemysel, a vyvíjala a vyrábala špičkové zbrane. Cieľom starých síl bolo nedovoliť, aby bola porazená alebo aby stratila svoje schopnosti predtým, ako bude použitá, takže musela byť udržovaná nech sa deje čokoľvek a musela prejsť cez historický proces, a súčasne sa uprostred kríz stávala čoraz väčšmi mocensky absolutistická. Naozaj bolo pre ňu ťažké, aby prežila až do dneška. Avšak nebolo dovolené, aby bola príliš mocná, keď príde čas, aby bola použitá; v tom čase bol celý jej blok veľmi veľký. Ja tu teraz zámerne nekritizujem tú zlú stranu – hovorím len o tom, ako presne bol tento vesmír naplánovaný. My sa nezapájame do politiky, avšak ja viem o všetkom, a samozrejme, ja hovorím o spletitých detailoch iba preto, že ste prenasledovali učeníkov Dafa. Dovoľte mi hovoriť o otázke, ktorá bola práve položená. Takže keď prišiel čas, aby bola použitá, nemohla byť taká veľká. Všetci ľudia vo svete mali byť spasení, takže ak by bolo príliš mnoho krajín, ktoré by mali tento systém, ako by mohli byť ľudia na tých miestach spasení? Staré sily potom spôsobili, že ekonomiky normálnych spoločností drasticky poklesli a súčasne rozobrali tento obrovský systém, ktorý namáhavo udržovali jedno storočie. Táto forma rozobratia nespôsobila odplatu alebo konflikt – je to postupný, hladký rozpad. Bol ponechaný iba na tomto mieste, v Číne, pretože tam sa mal šíriť Dafa – bol zocelený do vyhovujúceho stavu a zamýšľali ho tam použiť, takže ostal iba tam, pričom všade inde sa rozpadol. Preto sa dnes, sto rokov po jeho vzniku, náhle rozpadol – niečo, čo si ľudia vo svete nedokázali predstaviť. Bohovia ovládajú absolútne všetko týkajúce sa ľudskej rasy, ľudia nikdy nemali pod kontrolou svoj osud. Všetko bolo ovládané zhora. Takto vyzerala Čína veľmi izolovaná,  takže bolo zanechaných zopár malých [komunistických štátov] ako Severná Kórea a podobne. Ale v pojmoch ekonomickej a vojenskej kapacity nemôžu vo veľkom rozsahu robiť nič, hoci slúžia ako spoločníci, čím jej dávajú kúsok nádeje na prežitie.

Takže ste videli, že v posledných niekoľkých desaťročiach sú Spojené štáty vojensky aj ekonomicky veľmi mocné, a USA sa vždy angažujú pri riešení mnohých záležitostí, ako napríklad porušovanie ľudských práv, porušovanie slobody vyznania, a tak ďalej, a udržujú určité množstvo spravodlivosti v medzinárodnom spoločenstve. Toto nie sú veci, ktoré by ľudia mohli jasne vysvetliť. Banda lotrov, ktorí prenasledujú učeníkov Dafa, hovorí, že USA sú medzinárodným policajtom. V skutočnosti sú USA naozaj medzinárodnou políciou zostavenou starými silami. Čína je javiskom tejto historickej úlohy a krajiny všade vo svete sú divákmi ako aj hercami. Avšak poriadok vo svete musí byť niekým vynucovaný – nemôže to ísť bez obmedzení. V minulosti zákony tohto miesta hovorili, že víťaz vládne krajine, svet je podrobovaný vojenskou silou a silní sú hrdinami. To je opakom zákonov vesmíru. Avšak dôvodom, prečo to môžete robiť, je to, že Bohovia vám to dovolia – ak to dokážete robiť dobre, Bohovia vám dajú slávu a dovolia vám byť silnými a úspešnými. Toto bol ľudský zákon minulosti. Ak by celá ľudská rasa bola mierumilovná, USA by sa sami od seba vzdali tejto historickej úlohy. To, o čom som hovoril, je usporiadanie starých síl pre túto záležitosť, a odtiaľto to pochádza.

 

Otázka: Nedávno som mal nejaké ťažkosti a nejasnosti v mojom vzťahu (publikum sa smeje) a zažil som v tomto ohľade mnoho ťažkostí.

Učiteľ: Môžem vám odpovedať takto. Pokiaľ existujete v tomto spoločenskom prostredí bežných ľudí, či ste človek, skala, rastlina alebo zviera, ste ponorený do emócií, a dokonca aj medzery medzi časticami sú naplnené emóciami. Takže pre bežného človeka nie je možné uniknúť od emócií. Dá sa to uskutočniť iba pomocou kultivácie. Avšak čo sa týka formy našej kultivácie dnes, už som vám povedal, aká forma kultivácie to je: ponechaním tohto kúska bežných ľudských vecí môžete práve teraz potvrdzovať Fa. Bez tej trošky bežných vecí, hovorím vám, neboli by ste tu schopní potvrdiť Fa a neboli by tu žiadne záležitosti spasenia vnímajúcich bytostí, o ktorých rozprávame. Nie je možné, aby tu Bohovia napravovali Fa, aby Bohovia prišli spasiť vnímajúce bytosti. Nie je možné, aby Bohovia dokázali brať ľudí za niečo tak dôležité. Iba tým, že ste medzi ľuďmi, môžete brať bytosti tu za dôležité a iba preto, že stále máte na povrchu ľudské veci, to môžete robiť.

Viete, že ľudské bytosti sú jednou úrovňou vesmíru, úrovňou, ktorú nemožno vynechať, takže musí byť zachránená a Fa musí byť napravený. Takže keď máte tú trošku ľudských vecí, ste schopní robiť prácu Dafa a kultivovať sa. Avšak ak nedávate dosť pozor, bude to do vás zasahovať, a odtiaľto to pochádza. Nedávno som čítal zopár článkov napísaných praktizujúcimi a jeden bol napísaný človekom, ktorý je bezdomovec a putuje. Hovoril o tom, že jeho žena je učeníčka Dafa a aká je úžasná, avšak ja som v tých slovách videl jeho emócie. A bola druhá osoba, ktorá hovorila o tom, aký dobrý bol jej manžel, a aj tam som videl emócie. Nehovorím, že ste spravili niečo nesprávne. Tie články čítajú aj svetskí ľudia a počas nápravy Fa je účinné, keď ich čítajú bežní ľudia, takže nemôžem povedať, že to nie je dobré. Takže v skutočnosti je to spôsobené tým samotným faktom, že stále máte ten drobný kúsok bežných ľudských vecí.

Myslím si však, že ako praktizujúci by ste nemali byť natoľko ovplyvnení emóciami. Môžete si však myslieť: „Ak sa v tomto ohľade budem kultivovať naozaj dobre, ak budem naozaj nepohnutý emóciami, budem ako veľký studený kameň.“ Nie, vôbec nie! Je to takto: praktizujúci sú milosrdní, a ak sa pozriete na vnímajúce bytosti, keď sú vaše spravodlivé myšlienky naozaj silné, premýšľajte potom, stane sa taká vec? Samozrejme, niekedy poviete, že ste sa veľmi snažili a aj tak to nedokážete. Potom s tým úsilím, ktoré ste do toho dali, naozaj ste sa pokúsili vyriešiť tento problém? Dostal sa váš kultivačný stav naozaj do toho bodu? Samozrejme, hovorím iba o žiakovi, ktorý položil otázku. Nech sa deje čokoľvek, ako praktizujúci to musíte riešiť správnym spôsobom, inak vám staré sily budú robiť ťažkosti. Okrem novších žiakov, od 20. júla 1999 pre vás Majster nevytvoril žiadne skúšky pre osobnú kultiváciu, a to preto, že celkovo je vaša osobná kultivácia zameraná smerom k spaseniu vnímajúcich bytostí a potvrdzovaniu Dafa. (Potlesk)

 

Otázka: Sú všetci ľudia, ktorých stretneme pri objasňovaní pravdy, ľuďmi, ktorí majú s nami karmický vzťah? Sú to vnímajúce bytosti v našich svetoch?

Učiteľ: Moje telá Zákona to tak usporiadajú a staré sily to tak usporiadajú. Samozrejme,  možno ste pri objasňovaní pravdy veľmi dômyselný a ste schopný dotknúť sa sŕdc viacerých ľudí vašou metódou objasňovania pravdy, takže možno budete požiadaný spasiť vnímajúce bytosti, ktoré s vami nemajú priamy vzťah. Napokon, pomocou milosrdenstva máte možnosti, ako ich zmeniť. Taká situácia je možná. To tiež znamená, že čo sa týka spasenia vnímajúcich bytostí, nie je tam oddelenie zodpovedností na tých, ktorí sú moji a tých, ktorí nie sú moji. Nemôžete ich oddeľovať. To by ste mali myšlienky robenia rozdielov, a to nie je milosrdenstvo Veľkej osvietenej bytosti. Nie je to také ako u svetských ľudí, že budem mimoriadne dobrý na ľudí v mojej rodine a iný na ostatných. Ako by to tak mohlo byť? Milosrdenstvo… Milosrdenstvo… To nie je nejaká ľudská emócia.

 

Otázka: Učeníci Dafa a ich rodiny z provincie Sichuan pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem. (Potlesk)

 

Otázka: Učeníci Dafa, ktorí sú prenasledovaní vo väzeniach, pracovných táboroch, záchytných centrách a psychiatrických liečebniach na rôznych miestach v Sichuane, pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk) Som si plne vedomý aj situácie v Sichuane. Majster si to veľmi dobre uvedomuje.

 

Otázka: Aby sme čelili prenasledovaniu starých síl, súdržnosť medzi učeníkmi Dafa je veľmi dôležitá. Ako sa môžeme rýchlo zlepšiť ako celok?

Učiteľ: Viete, že som nikdy nehovoril o slove „jednota,“ a je to preto, že to je len o tom, že si bežní ľudia niečo vynucujú, je to forma. Praktizujúci hovoria o zlepšení xinxingu, zlepšení sa od základu. Praktizujúci by mal vedieť robiť všetko, čo treba, a ak sa nečiní dobre, hovorím, že je to preto, že neštudoval dobre Fa, správne? Čo robiť a čo nerobiť, nie je nám to všetkým jasné? V skutočnosti by nám to malo byť jasné. Avšak každé miesto má kontaktné osoby a existujú Združenia Dafa a Asistenčné centrá, čo nám hovorí, že celkovo tu je potreba koordinácie. Takže žiadúci stav, v ktorom kedykoľvek niekto myslí na to, čo by sme teraz mali spraviť alebo čo je potrebné urobiť zajtra a každý to jednoducho okamžite vie, práve teraz je to pre nás ešte príliš veľká požiadavka, takže musíme mať ľudí, ktorí vystúpia napred, aby robili koordináciu a komunikáciu, aby robili tieto druhy vecí. Práve teraz, či učeníci Dafa potvrdzujú Fa ako skupina alebo objasňujú pravdu ako jednotlivci, všetko toto Dafa potrebuje. Pokiaľ to náprava Fa potrebuje, mali by ste to spraviť dobre, a nie je tu miesto na dohadovanie sa. A nebuďte snobský kvôli vašim úlohám, a nemyslite si, že ste iný ako ostatní. Všetci ste jednou časticou. A v mojich očiach nie je nikto lepší ako niekto iný, keďže všetkých som vás vytiahol hore naraz. (Potlesk) Niektorí sú schopnejší, keď príde na jednu vec, iní sú schopnejší v inom – rozhodne by ste nemali nechať svoje myšlienky kvôli tomu divoko blúdiť. Hovoríte, že máte takéto veľké schopnosti a tak ďalej, avšak všetky vám ich dal Fa! V skutočnosti by to nešlo, ak by ste neuspeli v získaní tej úrovne schopností. Náprava Fa vyžadovala, aby vaša múdrosť dosiahla určitý bod, takže by ste si rozhodne nemali myslieť, že ste veľmi schopný. Niektorí praktizujúci chcú, aby som sa pozrel na ich zručnosti. Ale v skutočnosti, ja si myslím, že všetko som vám dal ja, a tak sa na to netreba pozrieť. (Publikum sa smeje, potlesk)

 

Otázka: Niekedy sa cítim naozaj veľmi zmätený. Vzdať sa emócií počas kultivácie je naozaj veľmi ťažké, a je to tak,  akoby už od začiatku mojej kultivácie bola každá skúška skúškou emócií, akoby najťažšia skúška v živote bola skúškou emócií.

Učiteľ: Myslím, že ste to všetci jasne počuli, áno? Považovali ste emócie za skúšku a pretože ste ich neopustili, stále tým musíte prechádzať. (Publikum sa smeje) Avšak ja vás nenútim, aby ste sa ich všetci vzdali dnes, toto hovorím jasne. Nehovorím, že to všetci môžete hneď teraz spraviť. Keď vám hovorím o čo ide, mali by ste jednoducho viac študovať Fa. Keď budú spravodlivé myšlienky silnejšie a silnejšie, ak naozaj máte milosrdenstvo k vnímajúcim bytostiam, potom už nebudú žiadne emócie, ktoré by vás trápili, a žiaden z vašich členov rodiny, ktorí sú zahrnutí v tejto emócii, už nepovie, že ste k nim bezcitný, a už nebudú žiadne konflikty kvôli tejto záležitosti emócií. Môžete o tom hovoriť čo chcete, ale nakoniec sa to aj tak zbieha k tomu, že sa musíte zlepšiť.

Cítim stav vášho myslenia – „Je to ťažké, naozaj ťažké.“ Avšak nečakali ste tie tisícky rokov práve na dnešok?! Dá sa ovocie vášho budúceho dovŕšenia porovnávať s tou troškou, ktorú dnes znášate?! (Potlesk) Niekedy si myslím, ak by som tu dnes nebol, aby som vás spasil a bol by som jedným z vás, musím povedať, že by bolo pre mňa veľmi ľahké vzdať sa tých malých vecí! (Potlesk) Pravdepodobne je to len preto, že Majster cez to všetko vidí, že tak hovorím, ha ha. (Smeje sa)

 

Otázka: Kvôli pripútanostiam som bol dlhý čas v biednom stave. Chcem dobre robiť prácu pre Dafa, avšak obávam sa, že môj biedny stav ovplyvní ostatných žiakov. Mal by som odložiť túto prácu nabok a po nejaký čas sa poriadne venovať svojmu kultivovaniu sa?

Učiteľ: Neovplyvní to nič, pokiaľ študujete Fa, zatiaľ čo robíte prácu pre Dafa. Majster nemá voči tomu žiadne námietky. Takisto vy, čo ste tu, či ste študenti alebo máte zamestnanie, nikto z vás nemôže zanedbávať úlohu, ktorú hráte v bežnej ľudskej spoločnosti. Všetci musíte robiť dobre všetko, čo máte robiť, a to súčasne uľahčuje veci vo vašej práci potvrdzovania Fa a objasňovania pravdy. Inak, ak nemôžete byť ani finančne stabilný, ak každý deň myslíte na to, kde žiť a čo jesť, ak najzákladnejšie životné potreby nie sú zaistené, ako môžete mať ešte energiu na potvrdzovanie Fa? Nie je to zasahovanie? Nesťažujte si to sami a nenasledujte to bez toho, aby ste nad tým nepremýšľali. Ak máte lepší zdroj príjmu a chcete zmeniť svoj životný štýl, ja nie som proti tomu. Ja hovorím iba to, že ak by každý z vás prestal pracovať, je to úplne neprijateľné.

Viete, aká je dôležitá táto forma kultivácie dnešných učeníkov Dafa? V čase, ktorý príde, tu kde sú ľudia, človek stávajúci sa Bohom, to už nebude len mýtus. Predtým tu na tomto mieste, keď ľudia hovorili o kultivovaní tohoto a kultivovaní tamtoho, to všetko bolo iba kultivovanie pomocnej duše, ľudia sa vôbec nekultivovali. V budúcnosti, v budúcnosti ktorú ukovávate, nechávate za sebou na tomto mieste cestu pre ľudí ako sa stať Bohmi! Všetko, čo dnes robíte, je skutočná prax, ktorá bude použitá ako príklad v budúcnosti, vrátane toho, že ste schopní sa kultivovať, zatiaľ čo robíte prácu bežných ľudí. Ak pôjdete do extrémov, rozvrátite túto cestu. Takže nemôžete ísť do extrémov. Mali by ste otvorene a vznešene robiť dobre to, čo by ste mali robiť v spoločnosti, a potom sa kultivovať. A určite môžete dosiahnuť štandard pre praktizujúcich, ktorý by ste mali dosiahnuť, štandard pre dovŕšenie, pretože toto je cesta, ktorou pôjdu budúci ľudia.

 Ľudská spoločnosť budúcnosti bude spoločnosťou bez náboženstiev a každý bude časťou spoločnosti, ľudia sa budú zúčastňovať všetkého v tejto spoločnosti a možno zákony Fa na tejto úrovni ľudských bytostí a ich vnútorné významy na vyšších úrovniach budú ako povrázky vinúce sa cez učebnice, ktoré budú žiaci študovať. Takže v tomto kole nápravy Fa je pre človeka možné stať sa Bohom. Nie je to zmena na tejto úrovni ľudských bytostí – vzťahuje sa to na systematické harmonizovanie celého kozmického systému, je to harmonizovanie Fa. Taká udalosť, v ktorej ľudia prenasledujú Bohov, ktorí sem prišli spasiť ľudí, sa už nestane. Situácie ako tá, v ktorej bol Ježiš ukrižovaný, sa už absolútne nikdy nebudú mať dovolené stať. Takže sa stáva nanajvýš dôležitým to, ako kráčame svojou cestou kultivácie na tomto mieste bežných ľudí.

 

Otázka: Ako môžu učeníci Dafa robiť svoju časť ako jeden celok počas nápravy Fa?

Učiteľ: Nuž, jednoducho vzájomne spolupracujte. Keď robíte veci ako skupina, samostatne, alebo niekoľko ľudí spoločne, musíte dobre spolupracovať. Pokiaľ je tu Fa, nebudete v skutočnosti robiť chyby, pretože ste boli zocelení k zrelosti a mali by ste vedieť, čo treba robiť. V úplne nedávnej dobe som vás neobmedzoval v ničom. Keď sa nejaký váš problém dostane do mojej pozornosti, ja som vždy len pozoroval, pretože som vás nemohol nechať, aby ste sa stále spoliehali na mňa, a nemohol som vás pripraviť o všetky šance, aby ste si mohli ustanoviť svoju vlastnú mocnú cnosť. Musíte kráčať svojou vlastnou cestou a je v poriadku, že sa potknete a spadnete, viete ako sa pozbierať, a viete ako si ceniť všetko, čo robíte, a ako robiť potom všetko ešte lepšie. Takže vás už nebudem viesť za ruku a chcem, aby ste si veci viac rozvážili, a to znamená dať vám príležitosti, dať vám príležitosti, aby ste kráčali cestou sami. Ja prehovorím, keď sa vyskytnú problémy na úrovni celého tela, avšak čo sa týka mnohých špecifických vecí, nebudem o nich za normálnych okolností hovoriť.

 

Otázka: Keď sa vysielajú spravodlivé myšlienky, ovplyvní poloha rúk výsledok?

Učiteľ: V princípe, pokiaľ ste racionálny a jasne mysliaci, robenie alebo nerobenie znakov rúk neovplyvní nič. Avšak z vašich znakov rúk je zrejmé, či ste vstúpili do stavu pokoja alebo nie, alebo či ste sa dostali do zahmleného stavu. (Smiech) Takže keď vysielate spravodlivé myšlienky, musíte byť bdelý. A aký je to stav? Je veľmi príjemný, ako keď je všetko pokojné a tiché a celé telo je obalené energiou.

 

Otázka: Počas tohto špeciálneho obdobia nápravy Fa niektorí učeníci v Spojených štátoch stratili svoje zamestnanie kvôli ekonomickým…

Učiteľ: Toto je všetko činnosť starých síl. Vždy by ste si mali spomenúť na toto: Ja neuznávam žiadne zasahovanie, ktoré sa dnes deje medzi  učeníkmi Dafa, všetky veci, ktoré by sa nemali stať, sú usporiadania starých síl; oni vidia vašu osobnú kultiváciu ako prioritu číslo jedna. Samozrejme, osobné dovŕšenie je prioritou číslo jedna, keďže ak nemôžete dosiahnuť dovŕšenie, nebude už o čom hovoriť. Avšak dnešní učeníci Dafa robia niečo odlišné od praktizujúcich v akejkoľvek inej historickej dobe, a je to preto, že nesiete na svojich pleciach väčšiu zodpovednosť, ktorá presahuje vaše osobné dovŕšenie. Zachraňovanie vnímajúcich bytostí a potvrdzovanie Fa, toto ďaleko presahuje vašu osobnú kultiváciu, sú to ešte väčšie veci. A toto je niečo, čo staré sily nevedia správne zvládnuť, a zasahujú do vás. Negujte ich a postavte sa všetkému so spravodlivými myšlienkami!

 

Otázka: V určitom období, zatiaľ čo som potvrdzoval Fa, bol som schopný zostať neochvejný a pokračoval som vo svojej ceste, keď som sa stretol s mnohými trápeniami a skúškami. Potom čo som odišiel z Číny, najmä počas posledných niekoľkých mesiacov, bola myšlienková karma veľmi tvrdá. Sú v nej dokonca elementy nerešpektovania Majstra, vzdania sa kultivácie, a tak ďalej.

Učiteľ: Myslím si, že pokiaľ budete viac študovať Fa, vaše spravodlivé myšlienky budú silné. Niektorí praktizujúci občas naozaj ostali zachytení v robení vecí na objasňovanie pravdy a prehliadali študovanie Fa. Veci učeníkov Dafa presahujú osobnú kultiváciu, ako napríklad naše súčasné potvrdzovanie Fa, objasňovanie pravdy a zachraňovanie vnímajúcich bytostí, a všetko toto je v skutočnosti postavené na základni osobného dovŕšenia, takže ak pre vás nie je možné dosiahnuť osobné dovŕšenie, všetko ostatné je bezpredmetné. Potvrdzovanie Fa nie je niečo, čo môžu robiť bežní ľudia, iba učeníci Dafa sú hodní to robiť. Takže teraz študujte a študujte Fa viac, študujte Fa viac. Takisto, čokoľvek robíme, musíme to robiť spravodlivo, naozaj to robiť tak, ako by to robil praktizujúci. Nedovoľte starým silám, aby využili vaše medzery. Keď využijú vaše medzery, budú robiť tie veci, ktoré spomínate.

Viete to? Keď staré sily vysokých úrovní zostavovali toto trápenie, konečným cieľom bolo odpratať naraz tie nie také dobré bytosti vesmíru, popritom počas tohto obdobia takzvane zoceliť učeníkov Dafa a súčasne vyčistiť vesmír. Tak to naplánovali staré sily. Oni dali na prvú priečku to, čo chceli, a môj cieľ nápravy Fa nepovažovali za požiadavku číslo jedna. Takže keď sa stretávate s týmito ťažkosťami, skúmajte viac svoju stranu, robte veci spravodlivejšie a nedovoľte starým silám, aby využili vaše medzery. Tie podlé bytosti, ktoré sú ovládané starými silami, už videli svoju záhubu, takže je to akoby boli v zmätku a zúfalo sa snažia, akoby boli pritlačené k stene – spravia čokoľvek, nech je to akokoľvek nedobré. Venujte pozornosť týmto veciam a nedovoľte im, aby využili vaše medzery.

 

Otázka: Učeníci z mesta Weifang provincie Shandong pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Otázka: Praktizujúci Falun Gongu, ktorý bol násilne transformovaný, sa chce naďalej kultivovať, ale povedal, že Majster sa o neho už viac nestará. Majster, budete sa o neho ešte starať?

Učiteľ: Je to tak, že jeho pocit, že zradil Majstra a Dafa, vytvoril nové pripútanosti a spôsobil, že rozmýšľa týmto spôsobom. Hovorí tak len preto, že stále uvažuje o veciach s ľudským myslením a nemá v tom ešte jasno. Táto záležitosť nebola uzavretá, takže predtým ako sa to uzavrie, nie je to, čo spravíte dobre a to, čo nespravíte dobre, časťou kultivačného procesu? Áno! Viete, v minulosti bolo ťažké kultivovať Tao. Keď sa niekto stretol so skúškou, len čo mal jedinú vedľajšiu myšlienku, navždy stratil šancu kultivovať Tao, to je isté. Staré sily si myslia, že ja sa na to tiež tak pozerám. „Tak, teraz keď sme ho prinútili napísať takýto list, ty, Li Hongzhi, nemôžeš si ho už ponechať, pretože ťa zradil. Ty si spravil tak mnoho, aby si ho spasil a on ťa aj tak zradil. Rozhodne si ho nemôžeš ponechať. Čo sa stane, ak ho nemožno ponechať? Zničme ho.“

Takto rozmýšľajú staré sily a takto to naplánovali. Ale ja som nerobil veci takto – ja ho spasím. Dnes sa nečinil dobre, ale vy staré sily ho aj tak prenasledujete? Ja ho nechám napraviť veci zajtra a rozhodne mu umožním, aby sa činil dobre! (Potlesk) Skutky to preukázali – nestali sa učeníci Dafa čoraz racionálnejšími, čoraz jasne uvažujúcimi a nečinia sa čoraz lepšie? Nie sú čoraz viac odhodlaní?! (Potlesk) Keď ste sa napokon stali odhodlanými, potom všetko, čo ste spravili v minulosti, môžu byť iba prejavy kultivačného procesu. Naozaj je to tak. Majster rieši túto vec s najväčším milosrdenstvom. (Potlesk)

Avšak sú nejakí ľudia, ktorí ma naozaj zradili, a v skutočnosti to bolo všetko spôsobené takýmto myslením. Videli ste to v správach z Číny na webstránke Minghui: niektorí ľudia robili veci dôstojne a spravodlivo, bez strachu, a tak neboli prenasledovaní; keď boli poslaní do pracovných táborov, zlo v iných dimenziách to nemohlo zniesť a muselo ich pustiť von. Niektorí ľudia majú všelijaké strachy a mnohé ľudské myšlienky, a tak sú tvrdo prenasledovaní. Hoci sú prenasledovaní až po hranicu smrti, aj tak sa nedokážu dostať z ľudských pripútaností a strážni Bohovia Fa  sú znepokojení avšak nemôžu nič robiť. Tí, čo odišli nesúc svoje pripútanosti k strachu, nechám vás dosiahnuť dovŕšenie? Pravdou je, že sú to všetko prejavy ľudských pripútaností. Samozrejme, je o tom ľahké hovoriť tu a teraz, avšak nie je to ľahké v tej diabolskej situácii. To je cesta človeka kráčajúceho k Božstvu – preto je to ťažké!

 

Otázka: Som praktizujúci z Kórey a často sa dostanem do sporov a konfliktov počas aktivít nápravy Fa a pri spolupráci s ostatnými praktizujúcimi. Určite mám pripútanosti. Nie som si istý, čo by som mal robiť.

Učiteľ: Netýka sa to iba Kórey, pretože konflikty sa odohrávajú aj v iných oblastiach a tieto problémy sa zvykli stávať aj medzi praktizujúcimi v Číne. Ak si každý myslí, že má nejaké zručnosti, všetci si myslia, že sú schopní, každý si myslí, že má pravdu a odmietajú nájsť spoločnú reč, vtedy majú problémy v skutočnosti tí ľudia, ktorí odmietajú nájsť spoločnú reč. Myslí si, „Táto moja myšlienka môže lepšie poslúžiť Fa,“ a nikdy si nepomyslí, „Predvádzam sa.“ Avšak staré sily sa chytia toho bodu, že odmietate nájsť spoločnú reč a neustále to budú zosilňovať – „Máš pravdu, máš pravdu, to, čo robíš, je presne to, čo je správne!“ Takže v tom čase nemá jasnú myseľ. Naozaj o sebe racionálne premýšľajte a potom premýšľajte o myšlienkach druhých, a myslím si, že potom budú veci vykonané dobre. Prečo je to tak, že vtedy nikto nemyslí na seba? Neobávajte sa, že stratíte šancu uskutočniť vaše vlastné myšlienky a už vôbec by ste nemali krivo hľadieť na druhých, keď sú ich myšlienky lepšie.

Boh sa ale nepozerá na to, či bola prijatá vaša myšlienka. Vtedy sa pozerá na to, či bola opustená vaša pripútanosť. Ak to necháte odísť a vaša myšlienka nebola uskutočnená – s tou vecou, ktorej ste sa dokázali vzdať a dokonca ste pomohli, aby to bolo vykonané lepšie – potom ste sa zlepšili a ste schopný zvýšiť si svoju úroveň. Čo je kultivácia? Toto je kultivácia. Ak stojím na mŕtvom bode, zdôrazňujem svoj prístup, nech sa deje čokoľvek, na povrchu to vyzerá tak, že je to kvôli Fa, ale v skutočnosti je to iracionálne, a v skutočnosti o tom nepremýšľate hlboko a neberiete do úvahy celkovú situáciu. Samozrejme, neznamená to, [že nemáte prehovoriť dokonca aj keď vidíte], že ostatní dostatočne nezvažujú problémy a prinášajú straty pre Dafa a naozaj to nepôjde, ak si nevšímate pripútanosti a nečisté myšlienky. Takže sa musíte stať zrelšími vo Fa.

 Hovoril som o tomto, keď som vyučoval Fa vo Filadelfii, takže kedykoľvek sa s tým stretnete, žiaci si to môžu opäť prečítať. Keďže táto otázka je veľmi nápadná, buďte na pozore vždy keď sa objaví. Samozrejme, keď sa hádate, vždy je tam zodpovedajúci dôvod, prostredie a pomery sú vždy odlišné a špecifické okolnosti sú odlišné, ale to, ako to konkrétne riešiť, sa vracia späť k vášmu dobrému čineniu sa v kultivácii.

 

Otázka: Je pravda, že staré sily kontrolujú Európu mimoriadne tvrdo?

Učiteľ: Ako to vidím ja, iba Čínu kontrolujú tvrdo. (Publikum sa smeje) Je to ako vtedy okolo 20. júla 1999, keď sa nebesia rozpadávali a úroveň za úrovňou bola zaliata zlom – ibaže ľudia to nemohli vidieť, a každá dimenzionálna úroveň bola presýtená všetkým zlom, ktoré staré sily pripravili pre Dafa. Povedal som vám predtým, že náprava Fa a Fa napravujúci ľudský svet budú rozdelené do dvoch krokov, a ak by som to bol spojil a spravil to na jeden krok, potom by celý svet zahájil útok proti učeníkom Dafa. Samozrejme, spraviť to jednou ranou by znamenalo mať viac učeníkov Dafa a bolo by tu tri a pol miliardy učeníkov Dafa. Ja som to rozdelil do dvoch krokov: prvá skupina je zložená z učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa a druhá skupina je zložená z tých počas Fa napravujúceho ľudský svet. Na začiatku, keď zlo prišlo, poškvrnilo nebesia a pokrylo zem, avšak nemohlo sa uplatniť mimo Číny. A tak sústredili tie podlé veci proti všetkým existujúcim učeníkom Dafa a bolo to vtedy pre vás poriadne desivé. Takže aby som zmenšil tlak a prenasledovanie učeníkov Dafa, oddelil som učeníkov Dafa a tieto veci. Nechal som tie zlé veci prísť na mňa a súčasne som ich rýchlo odstránil v širokom rozsahu, takže vtedy bolo značne poškodené moje povrchové fyzické telo. Neskôr som takmer vyčistil všetky tie veci, zabralo mi to rok, a ak by som to nebol spravil, moji učeníci Dafa by to naozaj nedokázali zniesť. Všetkých som ich zablokoval. Popravde povedané, to, čo vydržali učeníci Dafa, nebolo úmerné ich obrovskému počtu a tomu, akí boli krutí. (Potlesk) Nepovedal Nostradamus pred niekoľko sto rokmi, že v júli 1999 príde z oblohy veľký Kráľ hrôzy? Ak by to bolo všetko spravené jednou ranou, bolo by to obrovské utrpenie globálneho rozsahu a každý by bol vedel, že to prišlo. Takže staré sily boli v skutočnosti šťastné, že som to spravil v dvoch etapách, keďže ľudia mimo Číny to potom nemohli odhaliť. Takže počas prenasledovania zlo šírilo obludné klamstvá, avšak ľudia vo svete boli k tomu necitliví.

 

Otázka: Akú špeciálnu dôležitosť má proces šírenia Fa a nápravy Fa v Spojených štátoch?

Učiteľ: Nikdy som nepovedal, že je tam nejaká špeciálna dôležitosť. Ja si môžem vybrať ísť kamkoľvek a je správne, že som si za miesto pobytu vybral Spojené štáty. Na začiatku pre mňa staré sily naplánovali, že pôjdem do Francúzska, a bolo to dokonca spomínané v proroctvách. Avšak kvôli rôznym príčinám som prišiel do USA. Neznamená to však, že by som nejako špeciálne uprednostňoval USA. Dovoľte mi povedať vám, že každý človek na svete bol kedysi časťou mojej rodiny (potlesk), vrátane najhorších ľudí, pretože inak by nemali žiadnu šancu, aby mohli byť ľudskými bytosťami v tomto čase. Čo sa stalo v minulosti je to, cez čo prešli a čo si pre seba vybrali. Najohavnejšie sú staré sily. Odvažujú sa svojvoľne masakrovať mojich ľudí, keďže oni k nim nepatria. Majster prechováva vo svojom srdci všetkých existujúcich ľudí. (Potlesk)

 

Otázka: Majster kedysi povedal, že stále sú nejakí ľudia s veľkými karmickými vzťahmi, ktorí ešte nezískali Fa. Mohol by som sa opýtať cteného Majstra, aká je situácia teraz?

 Učiteľ: Je ťažké zmerať súčasnú situáciu. Prečo vám hovorím, aby ste ich spasili? Neviete, koľko príbuzných z minulosti máte v tomto svete. Snažte sa čo najlepšie, aby ste ich spasili!

 

Otázka: Koľko je ešte ľudí s karmickými vzťahmi?

Učiteľ: Môžem vám povedať, že bez karmického vzťahu nemôžete byť dnes v tomto svete ľudskou bytosťou – ani jediná osoba bez karmického vzťahu by nemohla byť na tomto svete. (Potlesk) Ibaže si v priebehu histórie zostavili pre seba rôzne úlohy. To, že ste schopní stať sa učeníkmi Dafa, to ste si takisto pre seba zostavili v minulosti. A tí, čo boli odstránení kvôli prenasledovaniu Dafa, tí si to tiež pre seba zostavili v minulosti. Keď sa bytosť odchýli, pokračuje v robení nedobrých vecí, stane sa takto zlou, a postupne dospeje až do tohto bodu, je to voľba.

 

Otázka: Aký je vzťah medzi odporovaním usporiadaniam starých síl a odstraňovaním pripútaností, postupným zlepšovaním sa kultiváciou a neumožnením starým silám využiť medzery?

Učiteľ: Keď ste schopní kráčať spravodlivou cestou, znamená to, že vaše spravodlivé myšlienky sú silné, robíte veci podľa požiadaviek Dafa a robíte veci v súlade s Majstrovými požiadavkami, potom odporujete starým silám a kráčate svojou cestou spravodlivým spôsobom. Tí prehnití duchovia, ktorých zámerom je porušiť Fa, sa naozaj tešia, keď ste v zmätku, keďže celým cieľom starých síl je to, aby toto všetko skončilo podľa ich usporiadaní. Poviem vám, keď všetko, čo dnes robíte, je v súlade s tým, čo som vás učil, že máte robiť, tým im nedovoľujete využiť medzery a nedovoľujete im nájsť výhovorky na prenasledovanie. Ja neuznávam prenasledovanie, ktoré teraz prebieha v Číne a staré sily z toho majú čoraz väčší strach. Je to preto, že vedia, že to absolútne nemôžem uznať. Už tomu čelia s veľkým strachom a úzkosťou. Bytosti starých síl na vysokej úrovni už boli zničené v náprave Fa, pričom tie, ktoré boli oddelené vnútri Troch ríš v počiatočných dňoch nateraz stále ešte nemôžu vidieť skutočné okolnosti toho, že ich bytosti najvyšších úrovní boli zničené, taká je situácia.

 

Otázka: Odkedy začalo obdobie nápravy Fa, môj stav bol raz dobrý, inokedy zlý a celý tento čas som sa nebol schopný vzdať túžby po pohodlí, a tak som z toho dosť zronený.

Učiteľ: Majster vám môže pomôcť, ale iba pokiaľ viete robiť pokroky. (Potlesk)

 

Otázka: Keď Fa napraví ľudský svet, veľká väčšina učeníkov Dafa sa vráti na svoje oprávnené miesta a dosiahne dovŕšenie. Kto pomôže Majstrovi v náprave Fa v ďalších desiatich rokoch?

Učiteľ: Čo sa tohto týka, (smeje sa) stále uvažujete ľudským spôsobom. Keď ste šírili Fa, mnohí ľudia už získali Fa, ale nedokážu rozumieť Fa do hĺbky, keďže hneď ako by porozumeli Fa, stali by sa učeníkmi Dafa obdobia nápravy Fa. Je tu nakreslená čiara, takže tie staré sily sa neodvážia nechať ich získať Fa. Ja som na to ďalej netlačil, keďže som sa potreboval sústrediť na záležitosť celkovej nápravy Fa a na vyriešenie vecí v náprave Fa, a oni stále budú mať šancu v budúcnosti. Avšak tieto veci, ktoré robíte, nevyjdú navnivoč, všetky sú veľkolepé a úžasné, a to preto, že ste ustanovili základňu pre praktizujúcich budúcnosti, vybrali ste praktizujúcich budúcnosti. Takže to bolo vykonané veľmi dobre.

Keď objasňujete pravdu, objavili ste tento problém? Dokážu prijať všetko, keď hovoríte o tom, ako sú ľudia prenasledovaní. Rozprávajte o pošliapavaní slobody vyznania, porušovaní ľudských práv, a tak ďalej, a oni to všetko dokážu prijať, avšak hneď ako hovoríte o pravdách Fa, sú zablokovaní. Všetci o tom pravdepodobne viete. Dôvod je ten, že ak vás niekto dokáže nasledovať v pochopení vecí na základe právd Fa, už získal Fa a ide sa kultivovať, takže keď to príde k získaniu Fa, staré sily to budú určite blokovať. Je to pre neho skúška. Ak ho naozaj chce získať, a bez ohľadu na to, čo hovoríte, on to aj tak chce získať, potom to môže dostať. Takže inými slovami, práve teraz je tu naozaj veľká prekážka pre ľudí, ktorí chcú prísť a pripojiť sa k učeníkom Dafa. Sú nejakí výnimoční, ktorí môžu vstúpiť. Ak sa dokážu vzdať všetkého, môžu vstúpiť, avšak inak nemôžu práve teraz vstúpiť. Avšak tým, že sa učil cvičenia počas obdobia keď je Dafa prenasledovaný, hoci nezískal postavenie učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa, už si položil základňu pre svoju budúcu kultiváciu. Takto to je. (Potlesk)

 

Otázka: Keď sa Bohovia a Budhovia majestátne prejavia a všetci ľudia sa budú kultivovať potom čo uvidia pravdu, bude sa to stále počítať za kultiváciu?

Učiteľ: Vaše objasňovanie pravdy je tiež procesom výberu kultivujúcich sa budúcnosti, takže otázka toho, či je niekto teraz schopný študovať, je mimoriadne dôležitá. Čo sa týka ostatných ľudí, neznamená to, že budú zničení, ak sa nemôžu kultivovať, pretože ľudstvo sa stane dôležitou úrovňou vesmíru a bude časťou toho, čo Dafa bude zahŕňať. Takže na tejto Zemi aj v budúcnosti budú ľudia. Samozrejme, iba tí, čo sú zlí a úplne neprijateľní, budú odstránení.

 

Otázka: Učeníci z Shijiazhuangu a Pekingu pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám!

 

Otázka: Čo znamená „Pozerám s úsmevom, všetci Bohovia sú nemúdri?“

Učiteľ: Viete o tých starých silách? Spočiatku si zo mňa robili srandu, najmä tí na nízkych úrovniach. Teraz sa neodvážia zasmiať, pretože videli všetku pravdu a všetko im je jasné. Takže sa smejem na ich pochabosti. (Publikum sa smeje)

 

Otázka: Ako máme rozumieť tomu, že Čuan Falun bude zanechaný pre budúcnosť, všetky ostatné prednášky vysvetľujú Čuan Falun, a že by sme sa mali kultivovať presne podľa Čuan Faluna?

Učiteľ: Naozaj by ste sa mali kultivovať presne podľa Čuan Faluna a ostatné knihy môžete čítať ako referencie, všetky sú Fa. Ľudia budúcnosti nebudú mať tú obrovskú mocnú cnosť, ktorú dnes majú učeníci Dafa obdobia nápravy Fa, pretože oni nebudú prechádzať cez trápenia, ktorým čelia dnešní učeníci Dafa obdobia nápravy Fa a sú tu samozrejme aj historické dôvody. Takže prejav Fa nebude až taký veľkolepý ako ten dnešný. Za každým slovom v Čuan Falune je nespočetne mnoho Budhov, Taov a Bohov. Možno sa to v budúcnosti nebude prejavovať takto. To neznamená, že Fa nebude v poriadku, iba nebude tak veľa ukázané. Učeníci Dafa, ja vám neurčím strop, zatiaľ čo ste teraz uprostred ustanovovania si mocnej cnosti. (Majster sa smeje) (Potlesk)

 

Otázka: Neuznávanie starých síl je veľmi dôležité, mohli by sme teda poprosiť ctihodného Majstra, aby nám povedal, ako by sme to mali robiť dobre? Ďakujem vám.

Učiteľ: Všetko, čo som teraz hovoril, bolo o tých veciach. Neuznávajte usporiadania starých síl a odporujte celému tomuto prenasledovaniu, ktoré zostavili. Oni chcú, aby sa učeníci Dafa zocelili pomocou tohto prenasledovania – toto je aspekt, ktorý sa ukázal pred očami ľudí. Aspekt, ktorý sa neukázal, je ten, že ak by všetko, čo robia, uspelo, bolo by to niečo, čo by budúcnosť nemohla uznať, a prejav toho medzi bežnými ľuďmi je veľmi jednoduchý. Tá vaša časť, čo ukončila kultiváciu, vie o čo ide – ja neuznávam žiadne z tých usporiadaní starých síl ani toto súčasné prenasledovanie.

Môžeme povedať, že mimoriadne mikroskopická, obrovská bytosť vo vesmíre, taká ktorú žiaden Boh nemôže poznať, uvidela, že kozmické nebeské telá budú počas určitého obdobia smerovať k záhube a kvôli jej jednej inštinktívnej myšlienke nechcieť smerovať k záhube to pohlo vrstvy a vrstvy nebeských klenieb ako aj vrstvy a vrstvy kozmických tiel vnútri týchto vrstiev a vrstiev nebeských klenieb, celou cestou vrstiev a vrstiev vesmírov vo vnútri  veľkého množstva kozmických tiel a vrstiev a vrstiev bytostí vnútri veľkého počtu vesmírov, a spôsobilo to, že gigantickí Bohovia v rôznych nebeských klenbách zostavili cesty, ako sa zachrániť. Od vrcholu po spodok sú Bohovia zúčastňujúci sa na jednotlivých úrovniach, robiac ešte podrobnejšie usporiadania, celou cestou až k Trom ríšam. Pretože tá jedna myšlienka pochádzala z mimoriadne vysokej úrovne, všetky vnímajúce bytosti vo vesmíre si mysleli, že to je vôľa nebies, a že nie je pochýb, že to skončí úspešne a zachráni to túto obrovskú nebeskú klenbu a kozmické telo pred zničením. Kvôli týmto dôkladným usporiadaniam, ktoré spravili Bohovia na mnohých úrovniach kozmických tiel, tieto usporiadania vyzerali tak dokonale, že mnohí Bohovia boli z toho vzrušení, posilnilo to ich sebadôveru a uverili tomu, že konečne majú šancu byť spasení. V tom čase sa dvadsať percent Bohov z jednotlivých úrovní zúčastnilo tejto záležitosti, a tak vznikli staré sily.

Vnímajúce bytosti nechcú byť zničené a to je iba prirodzené. Avšak vrstvy a vrstvy bytostí sú všetky obsiahnuté v rámci obrovskej nebeskej klenby. Počas dlhého priebehu histórie všetko prebiehalo podľa zákonov Fa a pri konci, v procese stvorenia-trvania-degenerácie-zániku, tomu žiadna bytosť alebo element nemôže uniknúť. Pre vnímajúce bytosti, keď sa všetko rozpadne a nebudú podmienky na existenciu života, potom ani jediná vec nemôže existovať. To je ešte desivejšie ako opätovné vytvorenie vesmírnych tiel. Zákon Fa stvorenia-trvania-degenerácie-zániku vytvoril všetky častice, hmotu a život v starom vesmíre, a súčasne ustanovil zákon Fa, že všetko bude degenerovať. To je úpadok zvnútra všetkých častíc, ktoré tvoria vesmír, prejavujúci sa medzi bytosťami ako úpadok štandardu myšlienok a správania sa, a keď klesnú na určitý bod, sú nespasiteľné, a odtiaľ smerujú k poslednej etape zničenia. Staré sily v maximálnej miere využili moc a múdrosť Bohov pri zostavení toho, čo si mysleli, že bude najdokonalejšie dielo, a boli z toho tak vzrušení, že úplne zabudli na kľúčový bod: to jest, keď sa vesmír dostane do etapy degenerácie, všetky vnímajúce bytosti a častice vo vesmíre budú, bez výnimky, v procese degenerácie – všetky bytosti, spôsoby myslenia, častice  a štandardy sa stanú nečistými – a bod, v ktorom sa štandardy a všetko v bytostiach stali nedobrými, pomaly prišiel v gigantickom priebehu dejín. Zákony a štandardy Fa už všetky stratili svoju pôvodnú veľkoleposť a spravodlivú čistotu, a tak sú vnímajúce bytosti ešte bezmocnejšie, aby zistili tento druh zmeny. Je to preto, že tí Bohovia na veľmi vysokých úrovniach sa nikdy nestarali o správanie sa bytostí pod nimi, a tým menej dbali na moje upozornenia počas nápravy Fa. Inými slovami, keď vesmír dosiahol ten bod, bez ohľadu na to, aké dobré sú tie myšlienky, s ktorými prišli bytosti vo vesmíre, aby sa zachránili, stále je to správanie sa bytostí v etape degenerácie a zničenia, a nespĺňa to štandard „stvorenia-trvania“ v začiatočných a stredných etapách vesmíru; ešte ďalej je to od štandardu nového vesmíru, ktorý je nespočetne veľakrát vyšší ako ten starého vesmíru. Takže všetko, čo ten bezpočet Bohov spravil, nie je uznané tým, čo je zvonka vesmíru. Počas nápravy Fa som prechádzal všetkými nebeskými klenbami a videl som, že všetky tie ich konečné usporiadania majú opomenutia a nemôžu byť zharmonizované. Počas nápravy Fa som prechádzal aj cez konečnú časť toho, čo sa vzťahuje k starým silám, avšak objavil som, že obrovská bytosť, ktorá mala jednu myšlienku vedúcu ku gigantickému narušeniu pravej nápravy Fa, nie je konečnou bytosťou, a že je tam mnoho a mnoho častíc, ktoré sú vyššie ako ona. Tam boli zrazu všetky usporiadania starých síl preč – všetky ich usporiadania boli bez základne, nič sa nimi neriešilo a bez ukončenia zmizli. Avšak všetky tie usporiadania starých síl vytvorili skutočné narušenie a démonické prekážky náprave Fa a stali sa veľkými trápeniami v náprave Fa. V náprave Fa to oklamalo všetkých Pánov, Kráľov a vnímajúce bytosti, a tlak počas nápravy Fa tiež pochádzal z priamej manipulácie všetkých tých vnímajúcich bytostí a starých síl. Keď toto všetko prešlo, keď to vnímajúce bytosti všetko uvideli, náhle to vyzeralo, akoby nemohli rozmýšľať. Uvideli, že to, čo som pôvodne hovoril a moje upozornenia počas nápravy Fa, boli všetky skutočné, a oni ostali šokovaní a nemí – okamžite si uvedomili, že všetky vnímajúce bytosti spáchali zločiny proti náprave Fa. Vždy si o mne mysleli, že robím kultiváciu, alebo dokonca, že oni sa o mňa starajú. Myslím si, že v tomto bode sa už nikdy viac neodvážia takto rozmýšľať.

Toto trápenie, ktoré zostavili staré sily v ľudskom svete, na povrchu je to zodpovednosť k praktizujúcim, k náprave Fa, a ku mne, ale v skutočnosti cieľom toho, čo zostavili, bola zodpovednosť k tomu, čo chceli robiť, a všetky tieto veci, ktoré zostavili, absolútne nie sú niečím, čo by chcel nový vesmír budúcnosti, a súčasne to spôsobilo obrovské množstvo škody naozajstnej náprave Fa. Veľká časť toho, čo som chcel, bola nimi násilne zničená. História prešla a to, čo bolo stratené, je ťažko opäť získať. Ako môžu niesť zodpovednosť za to všetko?

Teraz, keďže vy ste praktizujúci, ak v tomto trápení dokážete neuznávať usporiadania starých síl, potom ste cez to prešli. A tí, čo sa nečinili dobre, neuznávate v podstate usporiadania starých síl? Len čo ich uznáte, nie je to akoby ste boli časťou ich skupiny? Pretože sa nečiníte dobre uprostred prenasledovania, spôsobuje to nestálosť medzi praktizujúcimi a zhoršuje to prenasledovanie, neprilievate aj vy olej do ohňa a nepomáhate zlu? Negujte ich, úplne negujte všetko patriace k starým silám!

 

Otázka: Prečo sa staré sily odvažujú prenasledovať učeníkov Dafa na smrť?

Učiteľ: Sú dve situácie. Jednou je, že v minulosti staré sily cítili, že medzi učeníkmi Dafa sa objavil taký druh zmýšľania, že len čo kultivujete Dafa, myslíte si, že je to ako mať poistku, nie je sa už čoho obávať, nie je tu choroba ani smrť, nestane sa to a to, a každý bude mať len veľké šťastie. Avšak len čo sa objaví toto zmýšľanie, vzniknú problémy. Staré sily spravia to, čo chcú spraviť, a len čo nevedome uznáte ich usporiadania, budú mať ospravedlnenie, aby vás ovládali a uvalia na vás rôzne nebezpečenstvá. Samozrejme, učeníci Dafa nezomrú ako bežní ľudia, a dokonca tí, čo umreli skôr ako mali, to, čo ich očakáva, je to najlepšie – to je isté. (Potlesk) Takže počas tohto obdobia, robia to, že najskôr niekoľkých vezmú preč. Samozrejme, pri smrti to bolo aj zostavené v minulých životoch. Aký je ich cieľ? Aby ste uvideli, že študovanie Dafa nie je ako mať nejaký druh poistky a že sa aj tak musíte dobre činiť, a že ak sa nečiníte dobre, je to problém. Preto robia takúto vec a je to preto, že vidia osobnú kultiváciu dôležitejšiu ako potvrdzovanie Fa. Takisto, robia tieto veci v tomto čase, keď sú učeníci Dafa naliehavo potrební pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí – nespôsobujú vážne ťažkosti? Koľko bytostí môže učeník Dafa zachrániť, zatiaľ čo je v tomto svete? Nie je to robenie niečoho nedobrého?

Staré sily budú z času na čas zasahovať do praktizujúcich, avšak premýšľajte o tomto: aké dôležité je zachraňovanie vnímajúcich bytostí! Prečo musia robiť všetko to zasahovanie. Neuznávajte ho! Pretože nikto z nich nie je hoden, aby sa toho zúčastňoval. Ja som chcel to, aby žiadna bytosť do toho nezasahovala, aby všetky počkali, ja by som začal napravovať veci, a najhoršie bytosti, akokoľvek zlé by mohli byť, a bez ohľadu na to, aké chyby spravili v minulosti, všetky z nich by mohli dosiahnuť dovŕšenie len tým, že by tam stáli. Nebolo by to výborné?! (Potlesk) Samozrejme, nebolo by to bez princípu, keďže ja by som premenil všetko, čo učeníci Dafa dlžili, na zhovievavú odplatu pre vnímajúce bytosti, a každý by dostal najlepšie odškodnenie. Ak by to on nedokázal, Majster by mu v tom pomohol. Keď vesmír nespĺňa štandard, je to preto, že všetky vnímajúce bytosti nespĺňajú štandard, a ja by som pomohol všetkým vnímajúcim bytostiam, aby to uskutočnili, pomohol by som vám, aby ste to uskutočnili a pomohol by som jemu, aby to uskutočnil. Nebolo by potom všetko zhovievavo vyriešené? (Potlesk)  Keď žiadna bytosť už nie je dobrá a nie je čistá, ja by som všetkým pomohol to dosiahnuť. Nebolo by to teda spravodlivé? Vidíte, že to má logiku, áno? Avšak oni trvali na robení vecí ich spôsobom. Samozrejme, dokonca aj pri takejto situácii by nevyhnutne boli reakcie od bytostí zasiahnutých nápravou Fa a  vznikli by z toho trápenia a zasahovanie. To je prirodzené a vytvorili by sa z toho nejaké utrpenia a ťažkosti pre mňa v náprave Fa, to je tiež prirodzené. To môžem prijať a uznať. Avšak robenie týchto vecí systematicky tvrdo zasahovalo do nápravy Fa a to je niečo, čo nemôžem uznať. Taký je vzťah.

 Hovoriac z iného uhla, učeníci moji, keď sú staré sily schopné robiť to, čo chcú robiť, nie je to preto, že ste v tichosti súhlasili s tým, čo chcú robiť? Keď vám povedia, aby ste išli, tak idete, keď vám povedia, aby ste niečo napísali, tak to napíšete, keď vám povedia, aby ste niečo spravili, tak to jednoducho spravíte, a keď vás zatknú a odsúdia, vy s tým iba bezmocne, v tichosti, súhlasíte. Samozrejme, to je výsledok toho, že vo svojom srdci ste sa neboli schopní vzdať pripútaností, avšak čím viac sa ich nedokážete vzdať, tým tvrdšie ste prenasledovaní, pretože tie podlé bytosti, ktoré ovládajú a ničia učeníkov Dafa, môžu vidieť vaše pripútanosti a to, k čomu ste pripútaní. Na druhej strane, tí učeníci, ktorí zanechali život a smrť, sa neobávajú ničoho, a zlé bytosti sa ich boja. Avšak dôvodom, že sa toho dokážu vzdať, je to, že sa dobre kultivovali.

 

Otázka: Naozaj chcem, aby moja rodina a priatelia kultivovali Dafa, avšak náprava Fa je v posledných etapách, takže naplánujete pre nich, aby sa vrátili do nebies s nami? Alebo je to tak, že sa budú kultivovať v Dafa keď Fa napraví ľudský svet?

Učiteľ: Prepáčte, ale naozaj vám nemôžem nič povedať. Po prvé, toto je niečo, čo nemožno prezradiť, a po druhé, máte pripútanosti. Niektorí ľudia hovoria: „Keď sa dovŕšim, čo keď mám na starosti toto alebo tamto?“ Viete ako sa Bohovia pozerajú na tohto žiaka, keď povie tieto slová? (Potlesk) A stále sa chcete dovŕšiť? Avšak viete toto? Tí, čo majú myšlienky na dovŕšenie vo svojej mysli, nemôžu dosiahnuť dovŕšenie, a už vôbec nie tí, čo chcú dosiahnuť dovŕšenie, ale nedokážu sa vzdať pripútaností k veciam ako sú emócie a bohatstvo. Po ničom netúžte a získavajte prirodzene! Všetky veci, ktoré učeníci Dafa dnes robia, sú v skutočnosti zodpovednosti, ktoré vám udelila história. Jednoducho robte to, čo by ste mali robiť otvorene a s dôstojnosťou, a všetko bude pokryté. (Potlesk) Len čo budete myslieť na to, že sa chcete dovŕšiť, nebudete schopní sa dovŕšiť… A potom hovoríte, že máte túto vec, o ktorú ste sa nepostarali, že o tamtú vec sa ešte treba postarať, a tak ďalej, čo znamená, že nechcete ešte odísť. Len sa pozrite, koľko ľudských myšlienok a pripútaností je spojených s tými slovami.

 

Otázka: Poézia je formou ľudskej kultúry. Prečo Majster použil túto konkrétnu formu, poéziu, pri našom vyučovaní a použil ju ako časť Fa?

Učiteľ: Tieto veci z čínskej kultúry, ako aj veci z iných kultúr vo svete, boli uchovávané, aby ľudia získali Fa. Čo sa týka toho, ktorú časť kultúry rád používam, to je moja osobná voľba – nebolo tam nejaké špeciálne premýšľanie, jednoducho som ju použil tak, ako som chcel. Niekedy použijem pri písaní klasickú čínštinu, niekedy použijem poéziu, rýmy, alebo literárne spojky, a sú aj príležitosti, keď používam modernú reč, čo je bežná forma písania. V skutočnosti dávam prednosť klasickým formám, keďže tie dokážu vyjadriť veci jasne a dôkladne. Samozrejme, žiaci dnes študujú modernú reč a nemohli by rozumieť veciam, keby som písal tým spôsobom, a tak ho používam menej alebo ho nepoužívam vôbec. Staré sily potlačili dnešnú ľudskú rasu do tohto bodu. V skutočnosti vytvorili obrovské ťažkosti pre vesmírnu nápravu Fa a pre budúcnosť. Fa, ktorý vyučujem, začleňuje veci z vedy a nie je to kultúra ľudských bytostí,  takže čo z toho ostane, keď to bude zanechané pre budúcnosť? Viete, prečo chcem vždy  použiť tie staré klasické čínske príslovia pri vyučovaní? Pretože v sebe nemajú tie veci. Ale teraz sa už veci majú takto a ľudia dokážu porozumieť týmto princípom iba v rámci tohto druhu kultúry, takže môžem vyučovať len týmto spôsobom. Čo sa týka neskorších veci, musíme počkať do budúcnosti, aby sme o nich pohovorili.

 

Otázka: Povedali ste, že všetko v dnešnej ľudskej spoločnosti bolo vyvolané myšlienkami učeníkov Dafa. Často zisťujem, že moje pripútanosti spôsobili, že sa veci obrátili ešte k horšiemu. Môžem sa spýtať Majstra, ako sa z toho dostať von?

Učiteľ: Nie je to žiadna veľká vec, keď ste sa nečinili dobre. Jednoducho spravte veci dobre nabudúce a pokúste sa zistiť, v čom bol problém. Vo vašej kultivácii je bežný jav, že potom čo ste niečo nespravili dobre, ste zdrvený ľútosťou a neviete to spraviť nanovo. Ak to ľutujete príliš veľa, opäť je to pripútanosť. Keď ste spravili niečo nesprávne, uvideli ste, v čom to bolo nesprávne, a uvedomili ste si to, potom to spravte dobre nabudúce, spravte to nanovo. Ak sa potknete a spadnete, a ostanete len tak ležať, (publikum sa smeje) potom to nie je dobré.

 

Otázka: Potom čo som ráno počul Majstrovo vyučovanie Fa, cítil som vo vnútri veľký smútok. Chcem sa spýtať Majstra, vyučovali ste nám tie pravdy Fa predtým ako sa uskutočnia?

Učiteľ: Nie je to tak. Práve teraz je mnoho vecí, do ktorých nezasahujem, pretože vy sami musíte dobre kráčať po svojej ceste. To platí pre všetkých a je to pre vás šanca zdokonaliť to, čo zostalo a ustanoviť si mocnú cnosť. To, čo robíte dobre, je všetko, čo ste potvrdili a k čomu ste sa osvietili. Uveďte tú časť do poriadku a odstráňte odpad, a esencia, ktorá zostane, je cestou vášho úspechu. Čo sa týka právd Fa, ktoré som vyučoval toto ráno, v skutočnosti ich vyučujem iba keď sa v skupine ako celku vyskytnú odchýlky. Ak by to boli iba ojedinelé javy, ktoré by nemali veľký vplyv, nebol by som ich spomínal a praktizujúci by ich rýchlo vyriešili. Aj tú vec, o ktorej som hovoril ráno, viem, že nakoniec ju dobre pochopíte, avšak straty by boli hrozné a ja by som stratil zopár učeníkov Dafa. Preto som chcel o tom hovoriť. (Potlesk)

 

Otázka: Ctihodný Majster, praktizujúci používajú internet, aby si vymieňali pochopenia a skúsenosti. Je táto forma dobrá alebo nie?

Učiteľ: Myslím si, že mimo Čínu to nie je problém, avšak nehovorte o podrobnostiach toho, čo robíte pri potvrdzovaní Fa. Ak je to v Číne, najlepšie bude ak dáte prednosť svojej bezpečnosti a neumožníte starým silám využiť medzery. Toto nie je záležitosť toho, či sa obávate alebo nie, je to o tom nenechať zlo využiť medzery.

 

Otázka: Ak sú naše myšlienky veľmi čisté a spravodlivé, potom staré sily nemajú ako zasahovať. Takže ak existuje zasahovanie, odráža to náš kultivačný stav?

Učiteľ: Keď príde zasahovanie, zvyčajne je to spôsobené starými silami. Potom keď my robíme všetko spravodlivo, mali by sme očakávať, že nebude žiadne zasahovanie? To môže iba zmenšiť mnoho strát. A to preto, že vaše medzery budú zneužité kvôli tomu, že vy sami stále ešte máte nezistiteľné častice a staré sily naliehajú na tom, čo chcú robiť. Súčasne, sú nejakí žiaci, najmä medzi treťou skupinou žiakov, ktorí stále majú určité množstvo karmy, a oni použijú tieto veci, aby zneužili medzery. Ale tak či tak, Majster ich neuznáva. A ani vy by ste ich nemali uznať. Robte veci dobre otvoreným a dôstojným spôsobom, negujte ich a posilnite o niečo svoje spravodlivé myšlienky. „Ja som učeník Li Hongzhi-ho, nechcem iné usporiadania a ani ich neuznávam“ – potom sa to neodvážia robiť. Takže všetko sa dá vyriešiť. Naozaj to dokážete spraviť, nie to len povedať, ale to aj uskutočniť, a Majster pre vás určite spraví konečné rozhodnutie. Navyše, okolo Majstra je aj mnoho strážcov Fa, je tu mnoho Budhov, Taov a Bohov, a sú dokonca aj väčšie bytosti, a oni všetci sa zúčastnia, pretože násilné prenasledovanie, ktoré nie je uznané, je zločinom, a nedovoľujú to ani staré zákony vesmíru. Iracionálne prenasledovanie absolútne nie je dovolené a staré sily sa to neodvážia robiť. Takže by ste mali robiť veci spravodlivo tak veľa ako je to možné.

Niekto si môže myslieť: „Teraz keďže som robil veci spravodlivo a robil som ich dobre, odteraz už naozaj nemôžu byť žiadne ďalšie trápenia.“ Možno táto vaša myšlienka ich bude viesť k tomu, aby pre vás vytvorili trápenie, pretože staré sily veria tomu, že to je ďalšia forma ich uznania. „Aha, on chce, aby to neexistovalo, a chce byť bez starostí. Tak to nepôjde. Táto jeho myšlienka musí odísť.“ Nie sú týmto vaše medzery zneužité? V skutočnosti, pokiaľ dokážete udržovať vo vašom každodennom živote veľmi vhodný postoj, mali by ste byť z najväčšej časti v poriadku.

 

Otázka: Budeme aj po náprave Fa poznať Majstra?

Učiteľ: Majster má nezávislý systém. Vy ste všetko bytosti v rámci vesmíru a nech je obrovský vesmír akokoľvek veľký, Majster v ňom nie je. Ja nie som časťou tohto všetkého, ale mám vlastný nezávislý systém, ja nepotrebujem nič v tomto vesmíre a nepotrebujem do neho nič dať, ja mám nezávislý, samoudržovaný vlastný systém. Potom inými slovami, žiadna bytosť vo vesmíre ma nemôže vidieť a žiadna bytosť ma nemôže spoznať. V skutočnosti som bez formy a pre akýkoľvek vnútorný alebo vonkajší element neexistujem, je to to isté, čo neexistencia, avšak som schopný prejaviť svoju podobu na akejkoľvek vesmírnej úrovni, čo je povznesenie tejto podoby, ktorú dnes môžete vidieť, na rôzne úrovne. Je ako tá tu medzi ľuďmi, samozrejme, a v budúcnosti môže byť veľmi mladá – moje fyzické telo je veľmi mladé. Hovoriac v ľudských pojmoch, na každej úrovni je podoba, ktorá bola povznesená z tejto základne, všetky vyzerajú ako ja, ibaže to vyzerá, že čím sú častice, ktoré ju tvoria mikroskopickejšie, tým má väčší objem. Samozrejme, môžem aj stlačiť každú úroveň do jedného tela a súčasne sa stať väčším alebo menším, a môžem sa aj donekonečna deliť. To je základná idea. (Potlesk)

 

Otázka: Po náprave Fa a keď sa učeníci dovŕšia, budú ešte v budúcnosti príležitosti na zlepšenie sa?

Učiteľ: Pýtate sa na obdobie po náprave Fa, keď všetci učeníci dosiahnu dovŕšenie – budú aj potom príležitosti na zlepšenie sa? V skutočnosti som o tomto všetkom hovoril. Vás Stav dosiahnutia potvrdíte a osvietite sa k nemu počas kultivácie, alebo inými slovami, akýkoľvek stav dosiahnutia môžete získať, bude dosiahnutý procesom kultivovania sa. Ste zvedaví: „Teraz, keď som v nebi, môžem pokračovať v kultivovaní sa a v zlepšovaní?“ Je tam takýto činiteľ a mechanizmus, avšak zlepšenie sa iba o malý kúsok zahŕňa značne dlhý a gigantický projekt. Nie je to také ľahké ako na Zemi. Avšak nikto sa neodvažuje prísť na Zem, keďže potom, čo sem prídete, sa nemusíte stretnúť s Bohom alebo Budhom, ktorý prišiel do tohto sveta spasiť ľudí. A potom, čo prídete dole, vaša myseľ bude vyčistená, a nebudete vedieť nič – je možné, že budete dokonca proti kultivácii. Takže nikto sa neodvažuje prísť.

 

Otázka: U učeníkov Dafa ako jedného celku, aké sú niektoré najzákladnejšie oblasti a nedostatky, ktoré treba zlepšiť?

Učiteľ: U učeníkov Dafa ako jedného celku, v procese potvrdzovania Fa, keď pracujete spolu v súlade, sila Fa je obrovská. Či robíte veci ako skupina alebo robíte veci individuálne, to čo robíte, je ten istý druh vecí, a pod týmto si predstavujeme jeden celok. Vy všetci objasňujete pravdu, vysielate spravodlivé myšlienky a študujete Fa, takže detaily vecí, ktoré robíte, sú odlišné, avšak rozdelenie úloh je usporiadané, spolu to vytvára formu, a oddelene sú to častice. Keď sa u vás ako celku vyskytnú nejaké problémy, Majster bude o nich určite hovoriť, a keď tu nie je nejaký očividný problém, Majster nepovie nič. Takže keď to neovplyvňuje situáciu celku, nepoviem nič.

 

Otázka: Vážený a drahý Majster, prosím zachráňte ma. Mám obrovské hriechy, a tak mám mentálne postihnutého syna.

Učiteľ: Majster určite spasí všetky bytosti v tomto svete. (Potlesk) Použijem rôzne formy spásy a rôzne spôsoby počas rôznych časových období.

 

Otázka: Moje myšlienky v snoch neboli veľmi spravodlivé a obávam sa, že som mohol niekomu uškodiť.

Učiteľ: Netrápte sa, sen je iba sen, sen nie je kultivácia, a možno to nie je tak, ako si to predstavujete. Pokiaľ môžete dokončiť kultiváciu, Majster bude premýšľať o spôsoboch, ako úplne rozriešiť všetky chyby, ktoré ste spravili. (Potlesk) Nemyslite na tieto veci. Ak na ne príliš myslíte, stane sa to pripútanosťou a nebudete sa schopní kultivovať.

 

Otázka: Môžem sa spýtať ctihodného Majstra, či počas nápravy Fa existuje otázka udržovania rovnováhy čo sa týka dôležitosti a naliehavosti vecí, ktoré robíme, a ako by sme to mali správne riešiť?

Učiteľ: To sa týka konkrétnych vecí. Všetky konkrétne veci sú časťou vášho ustanovovania si svojej mocnej cnosti a sú časťou cesty, ktorou kráčate a toho, čo robíte vy sami. Samozrejme, musíte zvažovať dôležitosť a naliehavosť, a sami si určiť priority. Ak si neurčíte dobre prioritu, potom by to mohlo ovplyvniť to, čo robíte, keďže vám hovorím, že všetko, čo robíte, robíte pre seba. Byť schopný dobre určovať prioritu vecí je samo osebe pozoruhodné a bude to viesť k tomu, že budete správne kráčať po svojej ceste, a to je mocná cnosť. Je pre mňa ťažké rozprávať sa s vami o podrobnostiach. Majster vás nemôže pripraviť o možnosť, aby ste doviedli svoju cestu k dokonalosti.

 

Otázka: Často si vyčítam, že nie som schopný kultivovať srdce milosrdenstva. Cítim skľúčenosť najmä voči tým priateľom a známym okolo mňa, ktorí odmietajú Dafa materiály.

Učiteľ: Môžem vám povedať, my sme kultivujúci, a tak musíte zaobchádzať so všetkými vnímajúcimi bytosťami okolo vás tak milosrdne ako sa len dá. Možno predurčené príležitosti pre niektorých ľudí ešte nedozreli. Možno niektorí ľudia boli otrávení príliš hlboko, ale ešte môžu byť spasení. Samozrejme, sú aj takí, čo nemôžu byť spasení, ale veľká väčšina môže byť. Práve teraz ich nemôžete rozlíšiť. Myslím si, že by ste rozhodne nemali byť skľúčený. Robte to milosrdne bez ohľadu na to, kto to je, a s milosrdenstvom, ktoré dokáže roztaviť oceľ, sa budete schopný činiť dobre. (Potlesk)

 

Otázka: Mnohé krajiny sú teraz oklamané pozlátkou čínskej ekonomiky a to sa stalo hlavnou prekážkou nášho objasňovania pravdy vládam rôznych krajín a podnikateľskej sfére. Dúfame, že nám ctihodný Majster môže dať nejaké inštrukcie v tejto oblasti.

Učiteľ: Áno, čínska vláda minula štvrtinu finančných zdrojov krajiny a ľudí na prenasledovanie Falun Gongu. Ak by nebola ekonomicky schopná, bola by schopná prenasledovať Falun Gong? Počúvali by ľudia v takej spoločnosti ich príkazy? Robili by nejakí ľudia niečo proti svojmu svedomiu iba preto, že im to niekto povedal? Všetko je to kvôli tomu, že je to podporované peniazmi. Prečo je v medzinárodnom spoločenstve tak mnoho médií a vlád o tom veľmi ticho, a prečo môžu privierať oči pred touto katastrofou? Sú v tom zahrnuté mnohé ich skryté záujmy a mnoho zisku.

Počas tohto zlého prenasledovania, všetko v Číne, či je to prospech vo vláde alebo finančné výnosy v podnikaní, všetko je to spojené s Falun Gongom. A toto dokonca zahŕňa aj prijímacie skúšky študentov a vysvedčenia pri dokončení štúdia, všetko musí byť spojené s Falun Gongom. Kvôli prenasledovaniu Falun Gongu sa rozdeľuje obrovské množstvo financií verejnej bezpečnosti, politickému systému, súdnictvu, ministerstvu zahraničných vecí, podlému Úradu 610 a tajným agentom. Aby oklamali ľudí, značne investovali do rôznych propagandistických mašinérií, do rádií, televízie, denníkov, umenia a literatúry, kultúrnych podujatí a dokonca do blokovania televízie, rádia a počítačových sietí. Obrovské množstvo agentov bolo vyslaných po zemeguli, aby prenasledovali Falun Gong. Avšak tí ľudia si vezmú peniaze zo sebou do zahraničia a potom, len čo sú peniaze uložené na ich súkromných kontách, okamžite si začnú vybavovať prisťahovalectvo – „V normálnych časoch, ak som chcel odísť, nedovolili mi to, ale teraz som dostal peniaze, aby som to spravil… To je naozaj výborné. Ale ako môžem ísť a robiť zločiny v takejto spoločnosti? Radšej sa zariadim po svojom.“ Triky, ktoré použili na prenasledovanie, sú najhlúpejšie, avšak oni sa nehanbia míňať peniaze ľudí, ktoré boli zarobené v pote a krvi, a množstvo, ktoré minuli, je značne veľké.

Vyzerá to teraz tak, že pokiaľ záležitosť Falun Gongu nebude vyriešená, spoločnosť naozaj nebude mať žiadnu šancu na zmenu a nič nemožno stabilizovať, keďže je úplne zameraná na Falun Gong a nemá čas starať sa o nič iné. Všetko to existuje kvôli Falun Gongu. Ten súbor pokazenej mašinérie beží výlučne kvôli Falun Gongu, takže čo iné ešte môže robiť?

Všetko toto je kvôli zahraničným investíciám a bolo to vykonané starými silami. Oni jednoducho používajú peniaze, aby podporovali zlo. Počas tohto obdobia, keď zlo prenasleduje Dafa, vy tam investujete peniaze, ide o tých majetných ľudí, ktorí si volia svoju budúcnosť, vedome vyhadzujúc svoje peniaze. V tomto prenasledovaní, investovanie vašich peňazí tam je to isté, ako podporovanie prenasledovania zla, a vy sa dopúšťate hriechu. Ak by v Číne nebolo prenasledovanie Dafa, nezáležalo by na tom, koľko peňazí ste tam investovali. Na povrchu ľudia nevedia, avšak všetci ľudia majú stránku, ktorá si je vedomá. Naozaj nemôžete povedať, že ste to nevedeli.

 

Otázka: Ak tí, čo sú zodpovední za Asistenčné centrá alebo Združenia Falun Dafa, nedržia krok s postupom nápravy Fa a nie sú schopní počúvať kritiku…

Učiteľ: Je takáto situácia s našimi Asistenčnými centrami a Združeniami Falun Dafa? Musíte sa pozrieť, s rukou na srdci, hlboko do seba, a počúvať návrhy praktizujúcich so správnym prístupom. Avšak ak sa pozrieme na druhú stranu mince, nie je pravda, že našim praktizujúcim chýba niečo pri spôsobe, akým sa pozerajú na veci? Ak by ste vy boli v tej úlohe, ako by sa vám darilo? Toto nie je kritizovanie, len odložme veci nabok a pozrime sa – naozaj majú problémy, alebo je to tak, že náš spôsob hodnotenia problémov nie je úplný? Alebo ak naozaj majú veľké problémy, potom keďže sú to osoby zodpovedné za Asistenčné centrá, musia si to zvážiť. Ich zodpovednosti sú ešte väčšie, keďže ak je učeník Dafa zničený kvôli ich chybám, myslím si, že ten hriech je obrovský. Samozrejme, nebude to také tvrdé, keďže stále je tu Majster, ktorý dohliada na veci. Avšak vy všetci sa kultivujete a nech sa deje čokoľvek, nemôže si k dovŕšeniu vziať svoje nedostatky, pripútanosti a veci, ktorých sa nemôžete vzdať. Takže bez ohľadu na to, čo robíte, musíte uvažovať najprv o Dafa, a neprikladať príliš veľkú dôležitosť vašim vlastným veciam.

V skutočnosti takisto, tí ľudia, ktorí sú zodpovední za rôzne oblasti, sú tiež kultivujúcimi, a nemali by ste ich považovať za Majstra  ani ich merať takými vysokými štandardami. Je ľahké spraviť v určitom ohľade chybu, takže keď sa to stane, zdieľajte len vzájomne svoje myšlienky a trochu o tom diskutujte. Keď sa naozaj pozeráte na veci z perspektívy toho, že ste zodpovední k Fa a naozaj máte srdce, ktoré dokáže roztaviť oceľ, ja jednoducho neverím, že sa veci nedajú dobre zvládnuť. A netrvajte na tom, že iný praktizujúci nie je dobrý na základe nejakých skostnatených názorov, ktoré máte – Ja, váš Majster, si myslím, že je v poriadku. A nemyslite si, že je ťažké komunikovať. Problém pokračuje len preto, že žiadna strana sa nechovala podľa „obrovského milosrdenstva“ pri robení vecí. Ak naozaj dokážete mať obrovské milosrdenstvo, myslím si, že tie veci, ktoré nie sú správne, budú určite napravené.

 

Otázka: Sú naše snahy objasniť pravdu zahraničným Číňanom veľmi nedostatočné? Najmä v západnom USA je mnoho čínskych organizácií a mnoho čínskych ľudí z Číny. Je to ich karmický vzťah,  že boli schopní odísť z Číny?

Učiteľ: O karmickom vzťahu sa to dá tak povedať, avšak čo sa týka tých, čo majú pozitívny účinok a tých, čo majú negatívny účinok, sú takí aj takí, a tak to jednoducho zostavili staré sily. Ja to ani trochu neuznávam. Pred chvíľou som povedal, že každý vo svete je časťou mojej rodiny. Neuznávajte usporiadania starých síl a spravte koľko sa len dá, aby ste objasnili pravdu. Nezáleží na tom, či je to západné USA alebo východné USA, mali by sme to spraviť najlepšie ako vieme. Avšak Majster tým nenaznačuje, aby ste všetko ostatné dali bokom, čo by takisto nešlo. Namiesto toho si dobre zorganizujte čas a snažte sa najlepšie ako viete zachrániť ľudí. Ďalšia vec je, že ten Číňan, ktorého ste zachránili, pôjde a povie to aj ostatným, takže tým ste mu dali šancu, aby získal nejaké zásluhy. V tomto prenasledovaní sa ľudia dopustili hriechov a podávali pomocnú ruku tomuto prenasledovaniu a živili aroganciu zla, takže toto dá tejto osobe šancu, aby splatila svoje hriechy. Potom ako objaví pravdu, bude o tom hovoriť všade, čím splatí svoje hriechy, takže by ste to mali robiť tak veľa ako je to možné.

 

Otázka: Keď sa v našom okrese konali voľby, boli ľudia, ktorí išli pomôcť kandidátom do kongresu, ktorí podporovali Dafa.  Avšak niektorí ľudia si mysleli, že by sme sa nemali zapájať do politiky a že by sme sa nemali spoliehať na bežných ľudí, aby robili veci pre Dafa.  Je toto pochopenie správne?

Učiteľ:  V princípe je správne, avšak na túto špecifickú záležitosť sa treba pozerať takto. Ak poviete, že učeníci Dafa sa nemôžu zapájať do politiky v bežnej spoločnosti, nepovedal by som, že je to 100% správne tvrdenie. Čo som vám povedal ja bolo to, že Dafa sa nezapája do politiky. A mnohí naši učeníci Dafa pracujú v politike, je to ich zamestnanie. Takže keď sú vládne voľby, mali by ste sa zúčastniť volieb? „Ak sa zúčastnite a dáte svoj hlas, potom ste sa zapojili do politiky.“ Avšak ako učeník Dafa, ktorý sa kultivuje v bežnej spoločnosti, ste naozaj v bežnej spoločnosti a kultivovanie sa zatiaľ čo sa prispôsobujete bežnej spoločnosti nie je problémom. Vy ste tiež členom bežnej spoločnosti. Existencia bežnej spoločnosti je nutná pre Dafa, pre vesmír, a pre vnímajúce bytosti. My ju môžeme iba chrániť a nemôžeme ju podkopávať. Ak by ste mali ísť voliť, jednoducho môžete ísť voliť, nie je v tom problém. Ak poviete, že ste s týmto kongresmanom osobní priatelia a chcete mu s niečím pomôcť, čo môže kľudne zahŕňať veci, ktoré majú niečo spoločné s voľbami – „dobrovoľnícka práca“ ako sa to nazýva – nezáleží na tom. Avšak ako celok sa náš Dafa nezapája do politiky a my nemôžeme spraviť nič politické v mene Dafa. Avšak učeníci Dafa majú brať ako hlavnú prioritu potvrdzovanie Fa.

Naposledy keď boli voľby na Taiwane, povedal som jednému dlhoročnému praktizujúcemu, aby zavolal osobe, ktorá vedie Asociáciu na Taiwane a objasnil ľuďom, že Asociácie Dafa nemajú žiaden postoj ku voľbám, a ak chcú praktizujúci ako jednotlivci kohokoľvek podporiť, je to ich osobná záležitosť a nereprezentuje to Dafa. Boli učeníci Dafa, ktorí podporovali jednu aj druhú stranu. Asociácia Falun Dafa nemá žiadne politické názory týkajúce sa akýchkoľvek volieb a nezapája sa do toho. Ako individuálni praktizujúci môžete podporovať koho chcete. Taká je situácia.

 

Otázka: Nedávno vznikol veľký tlak, keď sme robili prácu pre nápravu Fa. Cítili sme to ako tlak bez formy. Neviem, či tento pocit súvisí so situáciou celkovej nápravy Fa.

Učiteľ: Myslím si, že staré sily, ktoré neboli napravené pomocou Fa, naozaj cítili, že tlak sa stáva čoraz väčším, a čím bližšie to ide ku koncu, tým väčší je tlak na tej strane, kde sa pracuje. Takže toto niekedy pre nás vytvára zložitú situáciu, to je všetko. Jednoducho vysielajte viac spravodlivých myšlienok, aby ste odohnali zasahovanie, a nepovažujte to za niečo dôležité. V skutočnosti vidím teraz niečo veľmi jasne, a vy to tiež vidíte jasne, to jest, že nikto nemôže poškodiť Dafa. Všetky nádeje poškodiť ho vyšli navnivoč, a nikto sa ho nemôže dotknúť dokonca i keď by som ja, Li Hongzhi, nebol nablízku. Každý je ako zodpovedná osoba, každý je časticou Dafa, každý je ponorený do Fa a je zoceľovaný pomocou Fa, každý vie, čo má robiť. Učeníci Dafa v Číne už potvrdili, vo svojich činoch a bez výhody Majstrovej prítomnosti, že Dafa je nezničiteľný. Pokiaľ budete robiť to, čo by učeník Dafa mal robiť, všetko sa dá vyriešiť.

 

Otázka: Majster nám povedal, že by sme mali mať obrovskú toleranciu, avšak občas sa aj tak zachytím na drobnostiach.

Učiteľ: Tak to jednoducho zmeňte. Mali by ste prejavovať milosrdenstvo a toleranciu a viac dbať na druhých a to sa stane zvykom medzi ľudskými bytosťami. Nemám rád, keď si niečo vyčítate, je to úplne zbytočné. Zopakujem to, čo som povedal: ak ste padli, neostaňte ležať, hneď vstaňte!

 

Otázka: Ak sa niekto stotožňuje so Zhen, Shan, Ren, ale nie s Falun Gongom, aký bude pre neho konečný výsledok?

Učiteľ: V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, nemali by ste prikladať príliš veľkú váhu tomu, čo hovoria svetskí ľudia, pretože mnohí bežní ľudia nie sú racionálni. Ľudské bytosti, viete, sú ovplyvnené mnohými názormi v bežnej spoločnosti a neustále si vytvárajú rozličné názory, ktoré dosť ovplyvňujú ich pôvodnú povahu a ich pravé myšlienky. Takže veci, ktoré hovoria niektorí ľudia, dávajú zmysel iba čo sa týka formy, ale nie podstaty, nie sú tým, čo naozaj majú v mysli a sú slabo premyslené. Nemyslite si, že bežní ľudia sú takí racionálni ako vy. Veľmi mnohí ľudia sú práve teraz dosť iracionálni, a v skutočnosti, vy ste na začiatku boli tiež takí. (Publikum sa smeje) Stali ste sa racionálnymi až keď ste dozreli a nedobré veci boli odstránené. Keď bežný človek prichádza k chápaniu vecí, alebo hodnotí či je niečo dobré alebo nedobré, robí to na veľmi povrchnej úrovni. Dokonca aj to, čo hovorí svojej rodine a dobrodincom, dáva zmysel iba čo sa týka formy ale nie podstaty, nie je to to, čo má v mysli, neplní sľuby a zrieka sa zodpovednosti za akékoľvek následky. Takže to nepovažujte za veľkú vec. Ak ho chcete zachrániť, musíte mu pomôcť, aby sa stal racionálnym.

 

Otázka: Aby sme sa prispôsobili spôsobom bežných ľudí pri objasňovaní pravdy v Číne, pridávame k materiálom objasňujúcim pravdu aj obsah, ktorý je prispôsobený pripútanostiam bežných ľudí. Ako to máme vhodne zvládnuť? Hoci je aj nejaký nezdravý obsah prispôsobený pripútanostiam bežných ľudí, nemal by byť použitý, správne?

Učiteľ: V skutočnosti som počul nejakých praktizujúcich hovoriť o tejto otázke, hovoriac, že niektorí naši praktizujúci, ktorí predtým nevykročili vpred, alebo naši praktizujúci, ktorí sa dobre nečinili, len čo vykročili napred, chcú hneď robiť veľa dobrých vecí a možno napraviť chyby tými vecami, ktoré by radi dosiahli. Avšak predtým spadli v úrovniach, takže teraz je medzera medzi nimi a tými praktizujúcimi, ktorí boli časťou nápravy Fa po celý čas; avšak túto medzeru ten človek nemôže vidieť, hoci ostatní učeníci ju môžu vidieť, a ukáže sa to najmä v špecifickej práci pre nápravu Fa alebo v porozumeniach. Takže keď robí určitú prácu pre nápravu Fa alebo hovorí určité veci, ostatní učeníci Dafa mu to môžu vyčítať. Teraz nehovorím, že títo praktizujúci nie sú dobrí, povedal som, že ak ste spadli, zdvihnite sa a pokračujte v napredovaní – Majster sa vás nezriekne, a vy nesmiete stratiť sebadôveru. Stále sú príležitosti a ja vás chcem spasiť nech sa deje čokoľvek. Takže aj teraz vám chýba sebadôvera? (Potlesk) A vy, praktizujúci, ktorí ste sa vždy činili dobre, mali by ste pomáhať takejto osobe s láskavým zámerom a nemali by ste byť vo svojich slovách takí tvrdí ako s inými praktizujúcimi. Niekedy vaše slová, ktoré majú určitý zámer, môžu vyznieť inak, keď ich on počuje, takže musíte rozprávať s láskavým zámerom a povedať mu, ako má robiť veci. Samozrejme, nemali by ste ho nechať, aby to zistil, pretože keď to zistí, bude cítiť, že s ním zaobchádzate inak, a potom sa v jeho mysli vytvoria prekážky a spôsobí to problémy v jeho myslení. Naši praktizujúci, ktorí vykročili vpred nedávno, by tiež mali venovať určitú pozornosť tomuto problému – je prospešné počúvať rady druhých, to je napokon kultivácia. Úprimnú radu je ťažké prijať, ale je to pre vás dobré.

 

Otázka: Okrem produkovania veľkého množstva programov, ktoré objasňujú pravdu, môžeme vyrábať nejaké filmy o dobrej ľudskej morálke, aby sme splnili rôzne potreby bežných ľudí?

Učiteľ: Musím vám povedať, že práve teraz na to skutočne nemáme čas, pretože učeníci Dafa dávajú všetko do potvrdzovania Fa. Ak ich vyrobíte, budú prospešné bežným ľuďom, o tom niet pochýb – normálna ľudská kultúra klesá dole. Avšak toto dnes nemáte robiť. To bude vykonané v nasledujúcej etape v budúcnosti. Takže práve teraz by sa učeníci Dafa mali viac vložiť do oblasti objasňovania pravdy a robiť tam viac.

 

Otázka: Mali by sme dať veľké množstvá programov objasňujúcich pravdu na internet, aby ich učeníci Dafa v Číne mohli použiť na robenie Video CD?

Učiteľ: To je samozrejme dobré. Nielenže by ste to mali robiť, mali by ste to robiť vo veľkých množstvách, ak ste toho schopní. Čínski ľudia boli otrávení veľmi hlboko a vy im naozaj potrebujete pomôcť dozvedieť sa pravdu. Umožnite im dozvedieť sa, že my nejdeme za nejakým politickým cieľom a že sme nevinní a napriek tomu sme prenasledovaní. Keď sa na to pozeráme z pohľadu bežných ľudí, my naozaj chceme povedať ľuďom vo svete skutočnú pravdu o nás. Z pohľadu Fa, my ich naozaj zachraňujeme pred takýmto zničením.

 

Otázka: Keď učeníci nápravy Fa potvrdzujú Fa, okrem ich vlastného dovŕšenia, je to aj potvrdzovanie Fa kvôli iným bytostiam?

Učiteľ: Čo sa týka iných bytostí, nad tým sa teraz nemusíte trápiť. (Smiech) Avšak môžem vám povedať, v skutočnosti vtedy 20. júla 1999, keď tie hemžiace sa hordy zla tlačili nadol, ovládali všetkých zlých ľudí vo svete. Všetci bežní ľudia boli ovládaní, a nie iba ľudské bytosti, ale dokonca aj zvieratá a rastliny boli všetky ovládané. Vyzeralo to tak, že kdekoľvek ste sa pozreli, dokonca každé steblo trávy a každý strom k nám mal mnoho nenávisti. Druhý rok to bolo lepšie, pretože všetko zlo, ktoré tlačilo nadol, bolo vyčistené, a v tom čase ostala len tá časť v Číne, a kúsok po kúsku sa to rýchlo čistilo. Práve teraz sú najdôležitejší ľudia vo svete, pretože nikto dnes nie je vo svete bez nejakej dôležitej príčiny.

 

Otázka: Mám dve otázky. Každý deň stále cítim,  že som zaneprázdnený, zaneprázdnený robením vecí deň za dňom, avšak výsledok nie je dobrý. Niekedy cítim ľahostajnosť k určitej práci pre Dafa a k zachraňovaniu praktizujúcich. Ako by som mal zmeniť tento stav?

Učiteľ: Môžem vám povedať len to, aby ste si rozumne rozvrhli svoj čas. Každý má obmedzený čas a Majster to vie. Takže by ste mali prísť na to, ako si môžete rozumne rozplánovať svoj čas. Vaši spolupraktizujúci a učeníci Dafa musia byť oslobodení a nemôžeme dovoliť, aby ich zlo šialene prenasledovalo. V skutočnosti, poviem vám, že všetky spôsoby, ktoré používajú na prenasledovanie Dafa, sú také stupídne, že už viac ani nemôžu byť, a keď sa obzriete späť, aby ste sa na to pozreli, uvidíte, že je to tak, pretože tak to staré sily naplánovali. Ako by mohli zatknúť občanov iných štátov? Viete čo? Keď objasňujete pravdu a keď to Američania zistia, americká verejnosť bude rozzúrená. Už od reforiem a otvárania sa západu si čínska vláda lámala hlavu nad tým, ako ukázať svetu, aké je to výborné, že ľudia nasledujú vládu zlej ČKS. Nie je to tak? Avšak v západnej spoločnosti, najmä medzi americkou verejnosťou, už majú pocit zhnusenia zo zlej ČKS. Keď robia tieto veci, spôsobí to len to, že Američania budú mať vo vnútri ešte viac negatívnych pocitov, a spôsobí to, že iné národy vo svete k nim budú cítiť mimoriadny odpor. Teraz už strácajú aj srdcia ľudí v iných krajinách tým, že stále robia tieto hlúpe veci.

 

Otázka: Naša sila ako celku stále nie je celkom uplatňovaná a niekedy cítim, že hlavné kontaktné osoby Asociácií Falun Dafa alebo koordinátori nerobia veci podľa Fa. Nechcú pustiť veci z rúk a dovoliť iným robiť ich a máme problémy nájsť počas diskusií spoločnú reč. Potom počujeme, že boli osobne vybratí ctihodným Majstrom, takže niekedy hoci vieme, že nemajú pravdu, aj tak ich musíme podporovať. (Publikum sa smeje)

Učiteľ: Začiatkom minulého roku som už povedal praktizujúcim v každej Asociácii Falun Dafa, aby popustili uzdu pre jednotlivcov potvrdzujúcich Fa, a že každý človek musí kráčať svojou cestou potvrdzovania Fa. Naši praktizujúci nemusia mať pravdu na sto percent, avšak naši koordinátori, počuli ste to? Praktizujúci si myslia toto – počuli ste to všetci? Vy sami ste kultivujúcimi, samozrejme, a Majster vás nemôže žiadať, aby ste robili veci dokonale bez akýchkoľvek chýb, avšak teraz, keď praktizujúci majú takéto myšlienky, neobráťte sa a nevyčítajte im to – oni to robia kvôli Fa, a ja vidím ich odkaz  v každom slove a v každom riadku. Nerobia to kvôli sebe, je to pre Fa. (Potlesk)

 

Otázka: Investovaním možno zarobiť peniaze. Avšak niektorí učeníci si myslia, že peniaze, ktoré by sme zarobili za dva alebo tri roky by prišli príliš neskoro, aby sme ich mohli využiť, a že ak máme nejaké peniaze, mali by sme ich radšej použiť na zachraňovanie ľudí.

Učiteľ: Na povrchu to vyzerá celkom rozumne, ale v skutočnosti je to už zachádzanie do extrémov. Myslím si, že nemôžete si vôbec nevšímať svoj život a všetko ignorovať. Hovorím vám, že to, čo tu teraz zanechávate, je kultivačná cesta pre ľudí v budúcnosti. Ak by všetci ľudia v budúcnosti išli takto do extrémov, nestarali by sa o svoje zamestnanie alebo podnikanie, alebo by dokonca išli žobrať o jedlo, zatiaľ čo potvrdzujú Dafa, tak by to absolútne nešlo.

Mali by ste si zaistiť, že váš život je usporiadaný, a že dobre robíte svoje zamestnanie. Dovoľte mi povedať vám, že ste členom spoločnosti a mali by ste sa čo najlepšie snažiť dobre sa činiť vo všetkom, čo by ste mali robiť v akomkoľvek zamestnaní, ktoré v spoločnosti máte, mali by ste byť dobrým človekom nech ste kdekoľvek, aby všetci ľudia v spoločnosti povedali, že ste dobrý človek. (Potlesk) Nechoďte pri robení vecí do extrémov. Každá stránka cesty, ktorou kráčame, musí byť správna.

Niektorí ľudia hovoria: „Robím plány na zarobenie veľkého množstva peňazí, aby mohli byť neskôr použité pre Fa.“ Vzdialená voda nemusí uhasiť okamžitý smäd, avšak nie je nesprávne, že plánujete nejaké veci svetských ľudí. Nemusíte myslieť na zarobenie určitého množstva peňazí pre Dafa – nemusíte myslieť na to, že ich dáte Dafa. Ak chcete robiť nejaké špičkové podnikanie a zarobiť tým podnikaním veľké peniaze, to stačí, (ľudia sa smejú) nemusíte spomínať Dafa. Tá posledná časť mi znie trochu pritiahnuto za vlasy. (Ľudia sa smejú) Dôvodom je, že som vám povedal, že ako učeníci Dafa môžete zarobiť veľké peniaze a môžete robiť akýkoľvek druh práce – to nie je problém. Akurát vo všetkom, čo robíte, musíte nasledovať svoje svedomie a byť dobrým človekom. (Potlesk)

 

Otázka: Keď príde zlá energia, viem že by som sa mal pokúsiť vysielať spravodlivé myšlienky, aby som zablokoval zlú silu, avšak ja sa stanem ospalým a prejavuje sa u mňa chorobová karma. Ako môžem zastaviť nedobrú energiu?

Učiteľ: Príliš sa bojíte zlej energie. Ak príde, ste schopný ju roztaviť, rozpustiť ju na primárnu qi pre vaše vlastné použitie. Niečo vám poviem: Predtým ako som šíril Fa, predtým ako sem prišli častice vysokých úrovní, neboli žiadne staré sily a v tom čase som mal iné spôsoby, ako sa vyrovnať s chladom. Pomyslel som si toto: „Ty si chladný a snažíš sa ma ochladiť – pokúšaš sa ma zmraziť? Ja budem ešte chladnejší ako ty! Ja schladím teba!“ (Ľudia sa smejú. Potlesk) Alebo: „Snažíš sa ma rozpáliť. Ja to obrátim a rozpálim teba – budeš taký horúci, že to nebudeš môcť vydržať.“ Hovorím vám iba tú myšlienku. Vy to nemusíte byť schopný spraviť. Avšak mali by ste to riešiť so spravodlivými myšlienkami a nemali by ste sa toho obávať. Hovorím len toto: nekonajte iracionálne! Čo sa týka niektorých novších žiakov, neobávajte sa, ak niekto naozaj vyšle nejaké zlé veci. Vy ste učeníkom Dafa – máte Majstra a Fa! Možno ste mu dlhovali v minulosti, v tom prípade to iba splatíte. Avšak vy ste kultivujúcim, takže by ste sa mali vzdať svojich obáv, a Majster sa o vás určite postará. Hoci je vám to aj schopné spraviť nejaké veci, Majster to čoskoro obráti na niečo, čo je pre vás dobré. (Potlesk) Majster sa o vás postará, keďže ste kultivujúci. Avšak ak k tomu budete pripútaný, ak sa vyvinie vaša pripútanosť – „Ja sa teraz nebojím. Mám Majstra, ktorý sa o to postará. Len poď!“ (ľudia sa smejú) – potom vaše myslenie úplného spoliehania sa je takisto pripútanosť. Keď Majster uvidí túto pripútanosť, nebude sa o vás starať a počká, kým sa najprv nevzdáte tejto pripútanosti. Hovorím vám iba tú myšlienku. Kultivácia… kultivácia záleží od mysle, správne? Nemôžete poľaviť a nesprávať sa dobre. Riešte všetko so spravodlivými myšlienkami a neobávajte sa ničoho – „Kultivujem sa v spravodlivom Fa, takže čoho by som sa mal obávať?!“

Dôvodom, prečo mnohí žiaci v pracovných táboroch boli tvrdo prenasledovaní, je ich strach. Niektoré veci sa ľahko povedia, avšak v tej diabolskej situácii a keď ste pod tlakom je to odlišné. Avšak nech sa deje čokoľvek, vy ste niekto, kto postupuje smerom k Božstvu, takže čo by ste mali robiť?! Samozrejme, medzi tými, čo zomreli, sú aj prípady, ktoré boli zostavené v histórii starými silami. Napríklad, vtedy počas minulého života mohli staré sily povedať: „Ak chceš získať Dafa, keď je Dafa vyučovaný, budeš musieť zomrieť týmto spôsobom. Inak ťa nepustíme.“ Vtedy s tým žiaci určite súhlasili, súhlasili s tým, že budú ubití na smrť. Samozrejme, to dávam len ako príklad. V histórii naozaj využili mnohé medzery ako sú tieto a spravili mnohé usporiadania.

Je ďalšia príčina, to jest, história je veľmi dlhá. Videli ste, že niektorí zlí policajti v pracovných táboroch prenasledovali tak mnoho našich učeníkov Dafa na smrť. Ak by sa to nebolo stalo počas obdobia nápravy Fa a prenasledovaná osoba by bola svetským človekom, a keby sa ten zlomyseľný policajt prevtelil potom čo zomrie a prišiel by do tejto doby, získal by Fa a stal sa učeníkom Dafa, nechcela by potom od neho tá osoba, ktorú zbil na smrť, aby splatil ten život? Ak by povedala: „Nechcem žiadnu inú náhradu. Chcem len, aby zaplatil za môj život,“ potom je to naozaj ťažká situácia. Môžem vám povedať, že Majster je schopný dať všetkému zhovievavé riešenie. Čokoľvek mu ten žiak dlhuje, môžem žiakovi pomôcť odškodniť ho tým najlepším. Ak to ten žiak nemá, ja, jeho Majster, mu to môžem dať – „Dám ti za to veľké šťastie. Kvôli svojej predošlej smrti môžeš za odmenu vystúpiť do nebies, takže neobráti sa to na dobrú vec, ktorá je ešte lepšia?“ Avšak tá bytosť má príliš mnoho nenávisti a jednoducho to nenechá tak – „Necháš ma vystúpiť do nebies? Aj keď mi umožníš stať sa Bohom, ja to nespravím. Ja chcem len odplatu.“ Potom je to ťažké. Nie je to také jednoduché ako si myslíte! Rozmýšľajte teda o tom, ľudia. Nie malé množstvo žiakov dlhuje životy z minulosti, a nemusíte tomu veriť, ale Majster im všetkým za vás dal zhovievavé riešenie.

Avšak nech sa deje čokoľvek, dokonca aj keď predčasne odídete, to, čo vás očakáva, je dovŕšenie! (Potlesk) Hovorím o tom z tohto jedného uhla. Hoci som to povedal, pokiaľ kráčate spravodlivou cestou, môžem skutočne všetkému dať zhovievavé riešenie. Môžem zmeniť extrémne rozmýšľanie na dobré, a potom môžem spôsobiť, že nebude chcieť svoj život späť, keďže môžem rozviazať uzol v jeho mysli pomocou Fa – môžem spraviť čokoľvek. Avšak ak máte pripútanosti a nemôžete sa ich vzdať, potom ho nemožno rozviazať a Majster je v ťažkej situácii.

 

Otázka: Je tu tento jav: Na niektorých miestach, keď študujú Fa ako skupina, čítajú mnoho nových článkov, ktoré Majster publikoval, a nečítajú často opakovane Čuan Falun. Keď študujú Fa vo veľkej skupine, niektorí koordinátori často rozprávajú o Fa, ktorý Majster vyučoval v malých skupinách.

Učiteľ: Sú tu dve otázky. Prvá je tá, že čo som povedal nedávno v rôznych obdobiach, je iba doplnkom k Čuan Falunu. Musíte poznať ten vzťah. To, čo by ste mali často študovať, je Čuan Falun. Druhá otázka je tá, že potom ako niektorí naši žiaci počuli, čo som povedal pri súkromných stretnutiach, išli a šírili to ako chýry. Hovoril som o tom už mnohokrát. To, čo poviem súkromne, nemá všeobecné použitie a možno to bolo zamerané špecificky na tých ľudí, ktorí boli prítomní. Ak sa vrátite a budete to hovoriť ostatným, keď im to poviete, nebude to mať ten vnútorný význam zahrnutý v mojich slovách – tí druhí nie sú publikom, pre ktoré to bolo určené. Takže to stratí svoj účinok a keď to druhí počujú, bude im to nepríjemné. Súčasne, keď to hovoríte, prinášate so sebou aj svoje pripútanosti. Väčšinou tam pôsobí nejaký druh predvádzania sa, je to podprahové, podvedomé. Myslím si, že v nastávajúcom čase by ste mali prestať šíriť tieto veci. Potom čo ste počuli, čo som povedal, nechajte to jednoducho tak. Viete, tí tisícroční kultivujúci, potom čo sa dozvedeli kúsoček pravdy, držia si ju vnútri. Držia si ju stovky rokov, alebo dokonca tisíc rokov, a nepovedia ju iným (ľudia sa smejú) – „Ak chce niekto vedieť o tom kúsočku vecí, ktoré mám, musia za ne niečo dať na výmenu!“ Avšak vy: „Bla bla bla…,“ všetko vyrapocete! (Smiech). Nedržíte si veci v sebe. (ľudia sa smejú)

 

Otázka: Akým spôsobom dovŕšia kultiváciu učeníci Dafa v Číne?

Učiteľ: Je to rovnaké, celková forma je rovnaká. Ale je tu jedna vec: Ak človeka neprijmem a nevyprevadím, nefunguje to. Takže pre tých, ktorí sa pominuli priskoro, hoci som stanovil, že sa dovŕšia, v skutočnosti čakajú na určitom mieste. Musím to byť ja, kto ich prijme. Tí, ktorých neprijmem ja, nie sú uznaní. Takže všetci čakajú na definitívny záver. Samozrejme, teraz keď čakajú, nemajú žiadne trápenia. Všetci sú jasne v božskom stave a je to len záležitosť návratu na ich pozície.

 

Otázka: V tomto kritickom momente nápravy  Fa, niektorí dlhoroční praktizujúci zažívali v rozličnom čase rôznu intenzitu zasahovania. Ako by sme sa mali pozerať na tieto problémy a pomôcť týmto praktizujúcim, ktorí majú zasahovanie?

Učiteľ: V kultivácii nezáleží na tom, či človek začal skôr alebo neskôr. To, či sa niekto kultivuje dobre, tiež nezávisí na tom, či začal skôr alebo neskôr. Ak je človek schopný mať spravodlivé myšlienky, správať sa spravodlivo a opustiť svoje pripútanosti, potom je odlišný. Zlá banda ničomníkov v Číne, ktorá prenasleduje učeníkov Dafa v Číne, si o tom myslela toto: „Aha, toto je dlhoročný študent. Ak ho privedieme k tomu, aby niečo napísal, ostatní ho budú nasledovať.“ Ale ako by to mohlo byť možné? Keď bežní ľudia prenasledujú praktizujúcich, nemôžu im ani porozumieť. Každý kultivuje seba a kráča svojou vlastnou cestou a nikto sa nepozerá na nikoho iného, alebo na to, či niekto iný je mladý či starý, alebo či niekto začal praktizovanie skoro alebo neskoro. Ako majster, vediem všetkých učeníkov tým istým spôsobom. Takže ohľadom toho, ako môžete pomôcť tomuto človeku, môžete mu najsamprv pomôcť porozumieť veciam podľa Fa a zlepšiť sa. Ďalšou vecou je to, že môžete spoločne vysielať spravodlivé myšlienky a robiť viac toho, čo by mal učeník Dafa robiť, aby zachránil vnímajúce bytosti. Všetky tieto veci môžu tomu človeku pomôcť.

 

Otázka: Kedykoľvek spravíme výrazný pokrok v náprave Fa, vynoria sa náhle nejaké bežné záležitosti, aby zasahovali. Napríklad incident „9/11“, nehoda raketoplánu, iracká otázka, severokórejská otázka, atď. Ako by sme sa mali pozerať na toto zasahovanie?

Učiteľ: Správne. Prečo krajiny, ktoré udržiavajú spravodlivosť, zavierajú oči pred tým, že čínska vláda prenasleduje také veľké množstvo podstatných ľudí, ktorí sú hlavným prúdom spoločnosti? Prečo ostávajú ticho? Sú dôvody na ich strane, ale je tam tiež zasahovanie, zostavené starými silami, ktoré ich vedie k tomu, že sú zaneprázdnení teroristami. Preto sa sem-tam objavia teroristi, odvrátia z času na čas ich pozornosť a zabraňujú im v zameraní sa na skutočný dôvod ich existencie.

 

Otázka: Učeníci v Anglicku pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám!

 

Otázka: Aby sme zachránili členov našich rodín, ktorí boli uväznení v Číne, vytvorili sme niekoľko divadelných predstavení a ukazujeme ich na ulici. Jeden z nás musí hrať úlohu zlého človeka. Učiteľ, je primerané, aby učeník Dafa hral takúto úlohu?

Učiteľ: Na tom nezáleží. Je to v poriadku, ak ju hrá. Ale keď vidím učeníkov Dafa hrať úlohy zlých ľudí, necítim sa dobre. Ak je to potrebné, urobte to, nezáleží na tom a v skutočnosti to nič neovplyvní. Čo nakoniec chcete spraviť? Musia to byť učeníci Dafa, ktorí potvrdzujú Fa. Predtým som vám pomohol niekoľkými nápadmi a navrhoval som, že ak robíme televíznu show, možno by sme mohli poprosiť našich priateľov, aby hrali negatívne úlohy. (Ľudia sa smejú) Žiadali by sme ich len, aby boli hercami. Nemáme teraz peniaze, ale v budúcnosti, keď budeme mať zisk a budeme mať peniaze, zaplatíme im. (Ľudia sa smejú) Iba žartujem! V skutočnosti na tom vôbec nezáleží.

 

Otázka: Bude v budúcnosti ľudská rasa a iné bytosti existovať súčasne? Ako by o tom mali rozmýšľať učeníci?

Učiteľ: Bude v budúcnosti ľudská rasa a iné bytosti existovať súčasne? Po náprave Fa ľudského sveta ešte nebude veľa zmien. Čo sa týka toho, čo bude existovať na Zemi neskôr, to bude závisieť na potrebách ľudskej rasy. Všetko v Nebi je jednoducho nádherné. Je to také krásne, že sa to nedá popísať. Dokonca aj Bohovia, čo znamená Bohovia, ktorí vstúpili do nového vesmíru potom, ako boli dobrotivo rozriešení, sú ohromení. (Potlesk) Ľudské bytosti si myslia, že Bohovia sú nádherní a že svety Bohov sú nádherné, ale ak by tam išli a pozreli by sa na to, zistili by, že tie staré miesta už nie sú také nádherné – taký veľký rozdiel v tom je. Čo sa týka démonov, tí sú tiež súčasťou vesmíru. Vo vesmíre nemôže chýbať protiklad medzi pozitívnymi a negatívnymi bytosťami.

Koľko je hodín? (Potlesk) Nemali by sme tu skončiť? To je všetko, čo som chcel povedať. (Dlhý potlesk žiadajúci Učiteľa aby zostal) Potom odpoviem na ďalšie otázky.(Potlesk)

 

Otázka: Môžete nám povedať, čo si myslíte o žalobe na toho podliaka, hlavu zla v Číne? (Ľudia sa smejú)

Učiteľ: V Číne nemôže každý poznať skutočnosť a mať tak pozitívny názor na Falun Gong, ale každý preklína toho podliaka – došlo to až tak ďaleko. (Potlesk) Nemal by byť teda postavený pred súd? (Potlesk) (Smiech) (Potlesk)

 

Otázka: Ctihodný Majster, prosím vysvetlite mi toto: keď demonštrujeme pred čínskym veľvyslanectvom, zlo manipuluje policajtmi, aby nám spôsobilo ťažkosti. Myslím, že je to tak, ako ste nám to vy, náš ctihodný Majster, povedali, mali by sme robiť dobre tri veci a prvou je vysvetľovanie faktov. A povedali ste, že keď narazíme na problémy, nemali by sme sa im vyhýbať, ale postaviť sa im zoči-voči...

Učiteľ: Je to pravda. Ak sa stretneme s týmto typom situácie, mali by sme ju vyriešiť. Pamätajte si: kdekoľvek sa objaví problém, presne tam musíte objasniť pravdu. (Potlesk) Čo sa týka toho, či je výsledok dobrý, nepozerajte sa na druhú stranu, pochádza to z vašej mysle. Ak chcete, aby to bolo dobré, bude to dobré. Ak to nechcete spraviť dobré, alebo ak vo svojej mysli zaváhate, potom nebude ľahké veci napraviť. Inými slovami, musíte mať silné spravodlivé myšlienky. Ak si myslíte: „Skutočne vás zachraňujem. Skutočne vám hovorím pravdu,“ potom výsledok bude dobrý. Pokúste sa čo najlepšie pristupovať k ľuďom mimo Číny s láskavými myšlienkami. Samozrejme, aj mimo Číny sú ľudia, ktorí sú beznádejní. Možno sa s nimi stretnete, možno nie. Avšak nech sa deje čokoľvek, musíme sa správať spravodlivým spôsobom. Prinajmenšom ich nesmieme zradiť, nesmieme zradiť vnímajúce bytosti. Výsledky mnohých vecí závisia na tom, ako ich ľudia riešia. Snažte sa ako najlepšie viete a nezhoršujte veci.

 

Otázka: Moja žena kvôli potvrdzovaniu Fa stratila slobodu. Keďže mám dieťa, ktoré má len niekoľko rokov, nebudem potvrdzovať Fa tak, ako moja žena, ale radšej budem robiť veci, ktoré sú pre mňa bezpečnejšie. Je to správne? Chcel by som tiež Majstrovi odovzdať pozdrav od učeníkov Dafa v Zhengzhou.

Učiteľ: Ďakujem vám. Ako učeník Dafa, ak si myslíte, že to, čo robíte je správne, robte to. V procese kultivácie majú ľudia rôzne pochopenia a sú v rozličných stavoch. Toto nie je problém. Úroveň, na ktorej ste schopný chápať veci vo vašej kultivácii a rozsah, v ktorom môžete robiť veci, sú obe prejavom sféry vašej kultivácie. Inými slovami, ak to môžete robiť mimoriadne dobre, je to tak samozrejme lepšie, ale nedá sa to vynútiť. Iné požiadavky na vás nemám. Nikdy som nepovedal, že to musíte robiť tak a tak dobre. Vždy ste to boli vy sami, kto to robil. Akokoľvek vysoko dosiahne vaše pochopenie založené na princípoch Fa, to je rozsah, v ktorom môžete robiť veci. Všetko, čo ste robili, ste robili pre seba, vôbec to nie je pre mňa. (Smeje sa) Dovoľte, aby som to povedal takto: Vždy pomáha Majster vám, nikdy nie vy Majstrovi. (Potlesk) V budúcnosti, keď uvidíte pravdu, poviete: „Teda takto to bolo!“

 

Otázka: Dnes je lampiónový festival. Ďakujeme nášmu ctenému Majstrovi za to, že vyučuje Fa a zachraňuje nás a za to, že strávil lampiónový festival s nami. Študenti nechcú, aby Majster odišiel. (Potlesk)

Učiteľ: Och, na to som vlastne nepomyslel. Čo sa týka festivalov a sviatkov, ak mi o nich nepoviete, zabudnem. Taký som. Dnes je lampiónový festival, nemáme tu teda veľké stretnutie? (Dlhý potlesk)

 

Otázka:  Keď posielame pravdu vysvetľujúce materiály do Číny, môžeme im tiež poslať vaše básne, Jingweny a Dafa knihy?

Učiteľ: To nie je problém, žiaden problém. Môžete ich posielať aj svetským ľuďom. Nie je to problém, pokiaľ ich človek chce čítať. Prenasledovanie už dnes trvá tak dlho a mnoho ľudí sa skutočne chce dozvedieť pravdu o Falun Gongu, ale nemôžu nájsť knihy. Viete akú výhovorku použili staré sily, keď nechali vtedy zlo, aby pálilo knihy? Prečo pálili knihy? V tom čase bolo v Číne toľko výtlačkov Čuan Faluna, že boli jednoducho všade. Ale mnoho študentov si neuvedomovalo, že by si mali knihu vážiť a svetskí ľudia si ju vážili ešte menej. Bohovia to nemohli zniesť, pretože to je nebeský Fa, ktorý vytvoril vesmír! Takže staré sily chceli vytvoriť vážny nedostatok kníh a prinútiť ľudí, aby hľadali Fa, vážili si ho a uvedomili si tak, aký vzácny je tento Fa. To bola výhovorka, ktorú vtedy použili.

 

Otázka: Zdá sa, že niektorí praktizujúci v našej oblasti stále nechápu nápravu Fa. Ich pochopenie v iných ohľadoch tiež nie je dobré. Ako im môžem pomôcť zlepšiť sa?

Učiteľ: Nič nemôže byť vynútené. Či sa človek chce kultivovať záleží úplne od neho. My mu len radíme, aby robil to, čo je dobré a pokúšame sa im to len čo najlepšie pripomenúť, povedať im o určitých veciach a vysvetliť im princípy jasnejšie. Prinútenie nefunguje. Keď na to poukážete, možno sa to rozrieši, alebo možno ten človek má pripútanosti.

 

Otázka: Pri našej práci Dafa, niektorí koordinátori nehovoria pravdu a robia veci ľudským spôsobom, aby to išlo dobre. Je to preto, že neštudovali dobre Fa, majú sebecké záujmy, alebo majú skryté úmysly?

Učiteľ: Úmysly? Nedá sa to tak povedať. Z tých, čo tu sedia, sú jeden či dvaja trochu nezvyčajní, ale hovorím vám, Majster to s vami nechce vzdať a ešte uvidím, či to dokážete. (Potlesk) Ak áno, postarám sa o vás. Záleží na vás. Čo sa týka ostatných, je nemožné, aby niekto z tu prítomných chcel poškodiť Fa, alebo aby niekto chcel robiť nejaké iné veci. Koordinátori sú tiež praktizujúci a tiež iste prejavujú ľudské myšlienky. Povedal by som, že by ste od nich nemali príliš veľa očakávať. Ale oni ľudia so zodpovednosťou a to, čo robia, má istý dopad. Takže ak vidíte problémy, mali by ste na ne poukázať. Ak vás naozaj nepočúvajú, môžete to hlásiť Asociácii Dafa.

 

Otázka: Som vaším učeníkom, ale trápia ma dlhy. Môžu sa veci urovnať formou nápravy Fa?

Učiteľ: Použitie Dafa na vaše osobné záležitosti... Nemyslím si, že tento druh uvažovania je správny. Ako učeník Dafa, ak môžete robiť veci dobre, myslím, že vaše problémy nebudú až také absolútne, ako pre vás vyzerajú. Pretože sa nemôžete pozrieť na veci z pohľadu Fa, zostávajú bežné problémy svetských ľudí jednoducho problémami svetských ľudí. V očiach ľudských bytostí sa veci nemenia, ale v očiach Bohov sa všetko toto mení. Trápite sa a Majster sa kvôli vám tiež trápi – trápi ma, že ste sa nevzdali svojich pripútaností a že vaše pochopenie z pohľadu Fa nie je vysoké a že keď riešite jeden problém, vytvárate nové problémy. (Povzdych) Toto nie je kritika! Všetko, čo hovorí Majster, je Fa.

 

Otázka: Som zmätený, možno by sme nemali používať tak veľa ľudských a materiálnych zdrojov na študovanie nástroja pre prelomenie internetovej blokády? Možno by sme mali robiť veci, ktoré trvajú kratší čas a sú veľmi efektívne?

Učiteľ: V tomto ohľade sú rôzne pochopenia. Môžem povedať len to, že tu sú rôzne pochopenia. Veci, ktoré sú mimoriadne efektívne, by samozrejme mali byť spravené, o tom niet pochybností. Ale čo sa týka prelomenia internetovej blokády, rozmýšľajte o tom, zlo nás prenasleduje a rozširuje ohromné lži – ako ich môžeme neodhaľovať? Musíme ľuďom vo svete umožniť uvidieť ich zlú povahu, uvidieť, čo robí zlo a uvidieť pravdu! Takže ju musíme prelomiť. Medzi učeníkmi Dafa je veľké množstvo vedcov svetovej triedy. Máme schopnosti na jej prelomenie. Nikdy neboli schopní zablokovať webstránku Minghui! (srdečný potlesk) Ale je tiež správne, že by sme nemali používať príliš veľa našich ľudských zdrojov. Nie je v tom však zapojených príliš mnoho ľudí, nie?

 

Otázka: Keď Fa napraví ľudský svet, nebude tu žiadna blokáda, musí sa teda všetko toto realizovať spôsobom, ktorý používajú učeníci v ľudskom svete?

Učiteľ: Keď prelamujeme tú blokádu, odmietame usporiadania starých síl. Jednoducho neprijímame toto prenasledovanie a blokádu. Keď Fa napraví ľudský svet, Bohovia a Budhovia sa veľkolepo odhalia a ľudia nebudú mať inú možnosť, len počúvať! Bude to odlišná situácia.

 

Otázka: Budú učeníci vedieť dopredu o časovom momente, keď Fa napraví ľudský svet? (Ľudia sa smejú)

Učiteľ: Stupne vašej kultivácie sa líšia a vaše kultivačné stavy sa líšia. Niektorí študenti to budú schopní vedieť dopredu a niektorí nebudú. Nezáleží na tom, či budete alebo nebudete, a neovplyvní to postup k vášmu dovŕšeniu alebo vašu úroveň. Vôbec nie. Prečo o tom príliš premýšľať? Fa náprava ľudského sveta naozaj nemá, aby som to povedal jasne, s vami veľa do činenia. Vy ste učeníci Dafa nápravy Fa! (Potlesk)

 

Otázka: V súčasnosti niektorí učeníci majú symptómy choroby, veľmi vážne symptómy. Môžu len ťažko čítať, robiť cvičenia alebo vysielať spravodlivé myšlienky.

Učiteľ: Povedal by som, že toto sú skutočné problémy. Niektorí študenti ukazujú svoje pripútanosti, ale niektorí študenti ich neukazujú, držia si ich vo vnútri a sú neuveriteľne pripútaní a nakoniec ich sami nemôžu opustiť. Zlo vás spraví čoraz viac nenormálnymi a nechá vás prudko spadnúť – tak prudko, že na to počas celého života nikdy nezabudnete. Takto to robia. Takže nebuďte takí pripútaní. Potom keď sa objavia problémy, prichádzate sa pýtať Majstra, čo robiť. V skutočnosti je to spôsobené vašimi pripútanosťami. Majster s tým niečo urobí.

Sú tiež nejakí ľudia, ktorí sa nechajú pomýliť tým, čo počujú. Môžem len povedať, že sa necháte pomýliť tým, čo počujete. V skutočnosti ste skutočne niečo počuli, ale to, čo ste počuli, nebol Majster – napodobňujú Majstrov hlas! Oni dokonca napodobňujú môj obraz a využívajú vaše pripútanosti, aby vás podviedli. Učeníci Dafa, musíte sa osvietiť k veciam podľa Fa. Ste otvorení a dôstojní učeníci Dafa. Mali by ste racionálne uvažovať o tom, či je niečo v súlade s Fa. Potom sú tu študenti, ktorí sa neustále zaujímajú o nadprirodzené schopnosti. Nechávam niektorých učeníkov vidieť niektoré veci z nápravy Fa v iných dimenziách a mojím úmyslom je zvýšiť dôveru učeníkov v potvrdzovanie Fa. Mnoho študentov sa s tým však stále nedokáže správne vysporiadať. Nekultivujú sa podľa Fa a keď sa niečo stane, dokonca sa idú spýtať študenta, ktorý má nadprirodzené schopnosti, aby sa pre nich pozrel na veci a potom to, čo videl, vezmú ako vodidlo pre to, ako robiť Dafa veci a ako sa kultivovať. Už toto je veľmi nebezpečné. Kto by mohol vidieť podstatu nápravy Fa? A kto by mohol vysvetliť stavy tých, ktorí sa kultivujú v Dafa? Prejavy na mimoriadne nízkych úrovniach nie sú konečnou, pravdivou situáciou. Ak sa nekultivujete podľa Fa, ak sa nesprávate podľa Fa, ste stále učeníkom Dafa? Keď sa niečo stane, idete sa spýtať toho druhého človeka, aby sa pozrel, o čom to je, ale čo vidí on? Kto by mohol vidieť vašu konečnú situáciu? Dokonca ani vaše dieťa ju nemôže vidieť. Už som povedal, že dokonca vnútorne, medzi učeníkmi Dafa, vám ju nie je dovolené vidieť. Ak by ste mohli vidieť skutočný stav vašej kultivácie, čo by potom zostalo na kultivovanie? Ak by vám to bolo povedané, všetko by sa vyriešilo. Nemôže to byť videné! Dôvodom je to, že na rôznych úrovniach sú rôzne prejavy; pre bytosti na danej úrovni je pravdou prejav na tej úrovni, a tak na každej úrovni sú pravdy, úroveň za úrovňou. Ale to sú rôzne prejavy jednej veci na rôznych úrovniach, pričom najvyšší prejav je tam hore, najvyšší je až na samom konci. Takže, z ktorej úrovne by ste mohli vidieť konečnú, pravdivú situáciu učeníka Dafa, skutočnú situáciu nápravy Fa, alebo skutočnú situáciu Majstra? Ak by ste dnes mohli vidieť konečnú pravdivú situáciu učeníkov Dafa a Majstra a pravdu Dafa, potom by ste dnes boli Pánom tohto nezmerného vesmíru! Vidíte to všetko? Je všetko pred vašimi očami? Ako môžete byť takí hlúpi?! O tomto som už hovoril veľakrát vo Fa. Prečo len necháte, aby do vás zasahovali? (Smeje sa)

 

Otázka: Ak učeníci používajú svoju prácu, aby povedali ľuďom o Fa-pravdách vesmíru  Zhen-Shan-Ren a nenápadne to odovzdávajú viacerým ľudom vo svete...

Učiteľ: Myslím, že v tom nie je problém. Môžete to robiť.

 

Otázka: Niekto už viac nemôže priamo dávať všetko čo môže pre Dafa, tak ako dával predtým. Mohli by ste mi prosím povedať, či stále spĺňa normu pre učeníka Dafa nápravy Fa?

Učiteľ: Robili ste dobre všetko to, čo by mal učeník Dafa robiť, nech ste kdekoľvek? Ak je to tak, potom to, čo ste spravili, je v poriadku. (Smeje sa) Nerobte si starosti, vrátane tých, ktorí sa potkli. Jednoducho rýchlo vstaňte.

 

Otázka: Ako doktorand, aby som robil dobre  moju vedeckú prácu, vyžaduje sa odo mňa, aby som jej bol úplne oddaný, ale potrebujem tiež študovať Fa, vysvetľovať pravdu a robiť cvičenia. Stále sa mi zdá, že nemám dosť času.

Učiteľ: Stále sú ľudia, ktorí sa pýtajú túto otázku. Majster ju pre vás zodpovedal mnohokrát. Myslím, že ako praktizujúci by ste mali položiť Dafa na prvé miesto, ale mali by ste robiť dobre aj svoju prácu. Mali by ste sa čo najviac snažiť robiť veci dobre. Čo sa týka toho, ako sa s tým vyrovnáte, keď príde na detaily, priority si musíte stanoviť vy sami. Ak poviete, „Som príliš zaneprázdnený, takže nebudem čítať,“ tak potom sa prakticky nekultivujete. Ak poviete: „Jednoducho sa úplne oddám svojej práci,“ potom jednoducho budete svetským človekom. Nie je to len tak, že sa s týmito vecami dobre nevyrovnávate? Potom si jednoducho stanovte priority a naplánujte si veci správne. Je to naozaj jednoduché. V skutočnosti som o tomto už hovoril veľmi jasne v Čuan Falune. Ak dobre študujete Fa, neovplyvní to nič vo vašej kultivácii, naopak, pomôže vám to dostať dvojnásobné výsledky vo vašom zamestnaní alebo vo vašej školskej práci pri polovičnej námahe.

Čo sa týka vedy, už sa dostala do tohto štádia. Ľudstvo sa bez nej nezaobíde a spoločnosť sa čo najviac snaží, aby ju posunula dopredu. Ale v budúcej ľudskej spoločnosti nebude existovať. V budúcnosti nebude existovať žiadna veda. Ale nech je ako chce, veda je výtvorom vesmíru a preto som ju nikdy neodmietal. Iba som povedal, že nie je v súlade s ľudstvom a nemôže byť daná ľudstvu, najmä nie v budúcnosti, keď ľudia pôjdu po ceste, na ktorej sa z ľudí stávajú Bohovia, čo znamená, že to je ešte viac prípad, že táto vec nazývaná vedou nemôže byť daná ľudstvu. Veda sa v skutočnosti rúha Bohom a v skutočnosti hrá úlohu degenerácie hmoty a ničí prostredie. Nielenže zapríčiňuje to, že hmota degeneruje, ale spôsobuje aj to, že ľudské názory degenerujú a spôsobuje, že mnohé častice hmoty na Zemi degenerujú, a do určitej miery poškodzuje aj vesmír. Takže v budúcnosti na tomto ľudskom mieste nebude existovať. Teraz je to tak ako to je a je to preto, že predtým ako sem dorazí náprava Fa ľudského sveta, akokoľvek chaotickým sa stane ľudstvo, jednoducho to necháme tak. Ak nerobíte vedeckú prácu, nespraví to vedu dobrou len preto, že ju nerobíte. Ak ju robíte, je to v poriadku a to, že ju robíte, sa nepovažuje za zlé, pretože takéto sú veci všeobecne. Takže takéto sú súvislosti.

 

Otázka: Som vaším učeníkom a som zaneprázdnený množstvom práce pre Dafa. Sotva robím cvičenia a nemôžem vždy zabezpečiť ani to, že študujem Fa. Vnútorne trpím.

Učiteľ: Myslím, že by ste si stále mali nájsť čas na štúdium Fa, ibaže by ste prekladali Dafa, (ľudia sa smejú) v tom prípade si myslím, že určite tiež študujete. Inak stále ešte musíte študovať Fa.

 

Otázka: Myslel som si, že náprava Fa ľudského sveta už potichu prebieha a že pokročilá veda viedla v modernej dobe k ekonomickej recesii. Je toto predohra novej ekonomickej situácie? Ak si Dafa učeníci založia nové podniky, budú mať dobré vyhliadky? (ľudia sa smejú)

Učiteľ: Nie je to tak, ako si to predstavujete! Náprava Fa ľudského sveta nemá nič do činenia s vedou. Ani v spôsobe, akým sa prejavujú, nebude medzi nimi žiaden konflikt, a ani to nepoženie vývoj vedy. Čo sa týka zakladania nových podnikov, je to vaša vlastná vec a ak máte, čo treba, jednoducho to spravte.

 

Otázka: Osvietil som sa k tomu, že nemám ten problém, že do mňa niečo zasahuje, ale len ten problém, že ja sám nenapredujem dobre. Je toto pochopenie správne?

Učiteľ: Nie je problém, ak tak rozmýšľate. Je dobre, že nemáte žiadne zasahovanie. Ak ste schopný si uvedomiť, čo ste nespravili dobre a kde máte nedostatky, to je kultivácia.

 

Otázka: Majster, obsah Fa, ktorý ste vyučovali toto ráno, bol veľmi vážny. Ako učeníka by ma zaujímalo, či je to niečo, čo sa už stalo alebo niečo, čo sa môže stať v budúcnosti?

Učiteľ: Videl som určité náznaky, ktoré sú skutočne zlé a niektorí učeníci budú zničení. Je to natoľko závažné, preto som o tom hovoril. Môžete povedať, že sa to stane v budúcnosti, ale tendencia je už tu. Bolo to o tom.

 

Otázka: Som vaším učeníkom a osvietil som sa k nasledovnému: Majster je prejavom Fa v ľudskom svete, takže Majster je Fa a toto je časťou významu „brať Fa ako učiteľa“.

Učiteľ: Prezradím to teraz jednoduchým jazykom: ja som vytvoril Fa. (nadšený potlesk) V kolosálnej nebeskej klenbe, pokiaľ ste niečím vo vesmíre a toto zahŕňa všetko, bez ohľadu na to, či máte formu alebo nie, nech je to prázdnota, ne-existencia, alebo čokoľvek, pokiaľ niečo ste, vytvoril vás tento Fa a ste v životnom prostredí vytvorenom týmto Fa. Fa má pre bytosti normy. Fa vytvoril všetky bytosti a vo svojej obnove Fa tiež prispôsobuje všetky bytosti [k tomu čo je nové] a zachraňuje všetky bytosti. Pretože učeníci Dafa študujú Fa, aktívne sa prispôsobujú Fa. Nič vo vesmíre už viac nie je dosť dobré. Dôvodom, prečo je stále v súčasnosti udržiavaný, je to, aby sa všetky bytosti vo vesmíre prispôsobili a aby sa dovolilo všetkým bytostiam, aby boli zachránené. Inak by už dávno bol preč, kolosálna nebeská klenba by bola prestavaná a Fa by znovu vytvoril všetky úrovne a všetky bytosti. Neurobil som to takýmto spôsobom. Nechal som všetky bytosti v kozmickom tele dozvedieť sa o Fa a prispôsobiť sa Fa so spravodlivými myšlienkami. Toto je najlepšie láskavé riešenie a použitý prístup preukazuje súcit ku všetkým bytostiam. Všetky bytosti pred históriou vytvoril Fa. Nikto nie je výnimkou, zahŕňa to všetkých. Ak niekto hovorí o tom, na akej vysokej úrovni je Čuan Falun, hovorí démonické slová. V nezmerných a bezpočetných kolosálnych nebeských klenbách, v bezmedzných a nespočetných dimenziách v kozmickom tele, v každej dimenzii sú nezmerné a nespočetné bytosti! Všetky ich vytvoril Fa. Žiadna bytosť nemôže komentovať Fa, (potlesk) a predsa všetko z Fa je prejavené v Čuan Falune! Takýto nesmierny je Fa.

 

Otázka: Majster ráno spomínal, že v súčasnosti sa staré sily pokúšajú otriasť spravodlivou vierou učeníkov Dafa a spravodlivými myšlienkami tým, že vytvorili hmotu na obraz Majstra. Povedali by ste nám prosím, ako ich môžeme rozlíšiť?

Učiteľ: Nemusíte sa pokúšať ich rozlíšiť. To, čo študenti môžu vidieť alebo poznať v súčasnosti, je obmedzené ich úrovňami. Staré sily sú Bohovia a momentálne sa vám zdá, že ich forma sa mení neuveriteľným množstvom spôsobov. Ak študenti neberú Fa ako učiteľa a zamerajú svoju pozornosť na tieto veci, potom staré sily môžu pre vás sfalšovať ľubovoľnú predstavu, akú chcú. Dnes vám to hovorím úplne jasne: to, čo vidíte – to, čo vidíte svojimi ľudskými očami – je Majstrovo hlavné telo. Práve tu. To som ja. (Potlesk) Ostatné Ja, bez ohľadu na to, aká vysoká je ich úroveň, sú to len moje telá na rôznych úrovniach. Hoci som na najnižšom mieste, je to preto, že som prišiel na najnižšie miesto; hoci tie moje telá na rôznych úrovniach sú na vysokých miestach, je to preto, že som ich nechal byť na tých vysokých miestach. Mohol by som vziať späť všetky moje Ja na všetkých úrovniach a spojiť ich do jedného tela, takže by tu boli všetky so mnou v rovnakom čase. A mohol by som sa prejaviť takým spôsobom, že každá jedna vrstva v celom vesmíre by bola Ja. (Potlesk) Ale niekedy staré sily zasahujú, a keď naozaj vidia, že študent odbočil z cesty, ukážu mu falošné obrazy, zablokujú jeho videnie a nenechajú ho vidieť Majstra na druhej strane a nedovolia mu mať spravodlivú vieru v Majstra tu mentálne. Vytvorili falošného, ktorý sa v tej dimenzii pohybuje sem a tam, alebo tam stojí, a to vás popletie. Takže by ste sa na tamtie veci nemali pozerať. Jednoducho ich ignorujte. Fa je tu a Majster je tu, nestačí to? (Potlesk)

Nevyučuje Fa moje Ja tu? Toto sú ústa (ukazuje na ústa), vidíte ich? (ľudia sa smejú, tlieskajú) Všetko je to vyučované mnou. Nikto ma nemôže ovládať. Nebojte sa. Staré sily skutočne nemôžu vidieť zdroj, odkiaľ prúdi Fa, ktorý vyučujem. Žiadna bytosť nemôže vidieť pôvod Fa, ktorý vyučujem. Dokonca ak by bytosť išla cez hmotu vrstvu po vrstve, stále by nebola schopná vystopovať to k počiatku. Jeden z dôvodov, prečo vás žiadam brať Fa ako učiteľa, je, že nechcem, aby to do vás takto zasahovalo. Žiadam vás, aby ste brali Fa ako učiteľa, a ten Fa je tu, takže sa jednoducho správajte podľa Fa a kultivujte sa pokojne a dôstojne. Ak by ste nemali tento Fa, rozmýšľajte o tom, mohli by ste sa kultivovať použitím tej trošky, čo vidíte? Nemohli, nie je tak?! Takže prečo nepostupovať podľa požiadaviek Fa? V skutočnosti sú všetky tie falošné Ja v súčasnosti ničené.

 

Otázka: Niekoľko zahraničných študentov išlo do Číny a boli zatknutí. Je to pravda, že sa nesprávali podľa Majstrových požiadaviek?

Učiteľ: Nedá sa to tak povedať. Učeníci Dafa sa pokúšajú prísť s metódami, ako robiť veci pre Dafa najlepšie podľa svojich schopností. Nedá sa povedať, že študenti to týmto spôsobom urobili nesprávne a určitým spôsobom je to správne. Každý kráča svojou vlastnou cestou a naše vlastné koncepty nemôžeme vnútiť iným. Ak sa objaví problém, nehovorte o tom, kto má pravdu a kto nemá. Keď máte problém, mali by ste si všetci vzájomne pomáhať a pokúsiť sa nájsť spôsob, ako ho vyriešiť.

 

Otázka: Myslím, že láskavosť nie je len ukazovanie priateľského a príjemného zovňajšku na povrchu. Myslím si, že zastavenie zla je tiež prejavom láskavosti. Napríklad neuposlúchnutie bezdôvodných požiadaviek polície v Hongkongu a v Nemecku bolo tiež istým druhom láskavosti a prejavom mocnej cnosti Dafa.

Učiteľ: K ľudským bytostiam by ste mali byť láskaví a čo sa týka zlých bytostí, mali by ste ich jednoducho odstrániť. Čo sa týka policajtov, neboli si toho vedomí a boli ovládaní. Ak sa nezachováte správne, potom keď s vami budú zachádzať zle, nie sú racionálni a vy počas zintenzívňovania konfliktu utrpíte straty. Mali by ste sa pokúsiť vyhnúť stratám. Buďte k ľuďom čo najláskavejší, ale s druhou stranou [bytosťami tam] musí človek zaobchádzať prísne. Keď niečo negatívne ovplyvnilo alebo poškodilo Dafa, mali by ste to vážne vyriešiť pomocou zákonov bežných ľudí. Zlo vložilo do nemeckých policajtov mnoho zlých vecí a vtedy s nami zaobchádzali veľmi neprimerane. Aký by mal byť vzťah národa k Dafa a aký by národ mal byť, keď je pred ním zlo a spravodlivosť? Čo mám urobiť s jeho budúcnosťou?! Potom ako sa tie veci stali, mali ste rýchlo zareagovať a použiť zákonné prostriedky. Sú to demokratické krajiny a dokonca aj keď sa ich prezident dopustí zločinu, postavia ho pred súd, pretože ho zvolili. Samozrejme, vec je už za nami, takže teraz je ťažko s tým niečo spraviť.

 

Otázka: Niekedy si myslím, že si nezaslúžim, aby ste ma spasili. Ako by som mal skrotiť svoju sebeckosť a dosiahnuť štandard?

Učiteľ: Nebuďte taký pesimistický. Zvyky má každý človek iné a národné obyčaje sú odlišné. V rôznych oblastiach majú ľudia rôzne kultúrne pozadie a tie dávajú vznik rôznym zvykom. Negatívna stránka v rôznych kultúrach tiež ovplyvňuje našich študentov, ktorí majú rôzne etnické zázemie. Ale to nie je problém. Učiteľ sa na tie veci nepozerá. Pokiaľ sa kultivujete, budete to schopný pochopiť a postupne budete schopný spraviť všetko dobre. Nie je realistické, aby ste si mysleli, že môžete robiť všetko dobre naraz. Ako neustále prehlbujete svoje štúdium Fa a vaše pochopenie sa stáva čoraz lepším, budete schopný robiť to dobre.

 

Otázka: Ako máme lepšie vysvetľovať pravdu americkej vláde?

Učiteľ: Tieto veci ste robili celý čas a predtým ste ich tiež robili veľmi dobre. Ako človek ide ďalej, mali by ste to robiť na hlbšej úrovni a v širšej miere.

 

Otázka: Napísal som e-mail mnohým praktizujúcim. To, čo som chcel povedať, bolo dobré, ale spôsob bol trochu negatívny. Neskôr si praktizujúci so mnou prestali zdieľať veci. Čo som spravil nesprávne?

Učiteľ: Už ste si uvedomili, že váš prístup bol trochu negatívny, a preto to neprijali. Neprijali to preto, že oni tiež majú ľudské myšlienky. Možno, pretože ste učeníci Dafa, obe strany by sa mali pozerať na veci správnym spôsobom. Učeníci Dafa by sa mali so všetkým vysporiadať pozitívne. Nepozerajte sa na negatívnu stránku iných ľudí. Mali by ste sa neustále pozerať na ich pozitívnu stránku. Viete, v skutočnosti keď som vám vtedy vyučoval Dafa, bolo z publika počas seminárov vyslaných mnoho ľudských myšlienok. Myšlienkové reakcie niektorých ľudí boli naozaj zlé, ale ja som sa na nič z toho nepozeral. Pozeral som sa iba na vašu pozitívnu stránku, aby som vás mohol spasiť. Ak by som sa mal na vás všetkých pozerať z vašej negatívnej stránky, ako by som vás mohol spasiť? Čím viac by som sa na ňu pozeral, tým by som bol rozhnevanejší a ako by som vás potom mohol spasiť? (Potlesk) Takže v žiadnej situácii nebuďte ovplyvnení ľudským správaním, ľudskými myšlienkami, ani pocitmi a emóciami z tohto sveta. Pozerajte sa viac na pozitívnu stránku iných a menej na zlé veci.

 

Otázka: Keď študujeme Fa ako skupina a vymieňame si skúsenosti, nemám čo povedať a nemám žiadne názory. Je to v poriadku?

Učiteľ: Možno je to spôsobené vaším kultivačným stavom. Ak nechcete hovoriť, nehovorte. Ak sa cítite trápne, keď iní ľudia hovoria a vy nemáte čo povedať, tak nehovorte, keď nemôžete, je to v poriadku. Ak chcete hovoriť, príde to prirodzene a vy to poviete. Ale nenechajte váš zvyk nehovoriť, aby vám prekážal.

 

Otázka: Učiteľ povedal, že ľudia v budúcnosti budú hrať významnú úlohu na tejto úrovni vesmíru. Čo presne je tá dôležitá úloha? Môžete to vysvetliť?

Učiteľ: V budúcnosti bude toto ľudské miesto mimoriadne jedinečným miestom. Prečo to hovorím? Nezáleží na tom, aká dlhá je história ľudstva, ľudstvo bolo stvorené, aby spasilo všetky bytosti a pre túto nápravu Fa – preto bola vytvorená táto úroveň ľudských bytostí. V minulosti neexistovala žiadna ľudská rasa. Na tomto mieste, kde je Zem, boli predtým iné planéty a tieto planéty mali inú štruktúru od tej, ktorú má dnešná Zem. Je to kvôli existencii ľudských bytostí, že mnoho vecí, ako voda, rastliny, živočíchy a tak ďalej, boli vytvorené na Zemi. Bytosti a prostredia, ktoré boli na planétach tu predtým, boli horšie. Bytosti na najvyšších úrovniach boli ako mimozemšťania. Tým chcem povedať, že na tomto mieste neexistovali žiadne ľudské bytosti. A nezáleží na tom, koľkokrát boli planéty na tomto mieste zničené a vytvorené, neexistovali tu žiadne ľudské bytosti. V celej histórii mali iba dve planéty ľudské bytosti: minulá Zem a táto Zem. Minulá Zem bola pokusným chodom, ktorý pripravili staré sily pre moje vyučovanie Fa v tomto čase. Teraz prebieha skutočná vec, začala sa náprava Fa. Boli to staré sily, ktoré pripravili tento proces.

Predtým ako som sem prišiel, vedel som, že staré sily toto všetko pripravia a v rámci tohto usporiadania som si vybral to, čo som chcel. Ale čo sa týka mnohých zásadných vecí, staré sily nie sú schopné zmeniť ich. Hoci veci tak boli určené, potom ako začala náprava Fa, staré sily stále zmenili viac ako osemdesiat percent toho, čo bolo určené pred históriou. Nemôžem uznať tento spôsob správania sa, keď ma používajú na to, aby uspokojili svoju sebeckosť a neberú ohľad na bezpečnosť všetkých bytostí a nebeskej klenby. To je jeden z dôvodov, prečo ich odstraňujem. Ďalším dôvodom je, že túto nápravu Fa robím preto, pretože viem, že všetko toto už nie je dosť dobré, že bez ohľadu na to, koľko múdrosti majú bytosti vo vnútri, nemôžu zmeniť osud dezintegrácie a iba keď veci budú od základu zmenené, môžu byť spasené. Ale všetko staré nerozumie, prečo robím veci takto. Napriek tomu to môžem dosiahnuť a neberiem ohľad na to, či to oni môžu pochopiť alebo nie – dôležitá je spása bytostí. Takže prelamujem všetky prekážky a s úplným nasadením riešim všetky početné problémy. Počas tohto procesu bytosti na rôznych úrovniach videli, že všetko, čo robím, je nádejou pre skutočnú spásu všetkého. Keď sme sa dostali do tohto bodu, všetky bytosti tiež zbadali, že všetko, čo chceli spraviť staré sily, nemôže vyriešiť veci, pretože tie veci nemajú žiadne korene.

Ako náprava Fa pokračuje neustále nahor, staré sily už nie sú a neexistujú už ani žiadne faktory, ktoré sa týkajú usporiadaní starých síl – náhle ich niet. Staré sily sú, postupujúc k obnoveniu a záchrane všetkých bytostí akousi prekážkou, ktorá je najväčšia a je najťažšie ju odtlačiť, najpravdepodobnejšie je sa stratiť, nie sú schopné rozlíšiť správne a falošné a je najťažšie ich prekonať; sú kritickým zámkom života a smrti na pokraji zrodenia nového kozmického tela a obrovskou prekážkou pre obnovu. Ale vybral som si vtedy toto miesto, pretože som chcel dať bytostiam vo vesmíre, ktoré spadli nadol, šancu ísť späť a spraviť to časťou schopnosti vesmíru dovoliť bytostiam vstúpiť do harmonického, všezahŕňajúceho a nedeštruktívneho mechanizmu. Takže cesta pre ľudí budúcnosti ako sa stať Bohmi bola prerazená. Ľudia hovorievali: „Ach, potom keď umriem pôjdem pozrieť Boha.“ Hovoríte, že pôjdete pozrieť Boha, ale bude vás on chcieť vidieť? V skutočností sa v Biblii veľmi jasne hovorí, že len keď príde posledná hodina, čo je Posledný súd, iba potom Pán prijme a odošle tých ľudí, ktorí skutočne naplnili kritérium, aby mohli ísť do neba. Dnes vnímajúce bytosti všetky čakajú počas priebehu svojich neustálych reinkarnácií, jeden život za druhým. V tomto procese idú hriešnici dole do pekla. Ísť do pekla však neznamená, že sú zničení. Musia tam zaplatiť za svoje hriechy, trpieť, a potom ako zaplatili za svoje hriechy, vrátia sa a začnú sa reinkarnovať znova. Ale potom ako tí, ktorí majú mimoriadne veľké hriechy išli do pekla, boli priamo zničení a poslaní do bezmedzného pekla a keď niekto vstúpil do brány ne-života, už viac nemohol žiť. Takto to bolo v minulosti.

Potom ako bola vytvorená ľudská rasa, Bohovia sa tiež objavili na ľudskej scéne a dali tak vznik kultivácii a spravodlivej viere. Ale nikdy to nebol človek samotný, čo sa kultivoval, bolo to jeho pomocné vedomie. Dôvodom, prečo sa pomocné vedomie mohlo kultivovať, bolo, že vstúpilo do predpokladanej oblasti Troch ríš bez toho, aby do nej skutočne vstúpilo. Prečo? Napríklad, ako som povedal skôr, keď niektoré bytosti vstúpili do ľudského tela, v skutočnosti nevstúpili do ľudskej bytosti, pretože to je len dimenzia. Zapečatil som všetky dimenzie zo stránky učeníkov Dafa, ktorá bola úplne skultivovaná. Nikto sa nemôže dostať dnu. Hocikto môže prechádzať cez stránku, ktorá ešte nebola úplne skultivovaná, ale ochrancovia Fa a Majster sa pozerajú a nenechajú ich prejsť. Samozrejme, žiadne prvky nemôžu prejsť cezo mňa na druhú stranu. Majstrova situácia tu je taká, že najvonkajší povrch z môjho tela drží životy všetkých Bohov, všetkých bytostí a všetkých elementov vo všetkých nekonečných, kolosálnych telách vo vesmíre. Toto je situácia predtým, ako príde náprava Fa ľudského sveta. Ale tí v priestorových medzerách, ktorí udržiavajú životné podmienky, sú tiež Bohovia a počas tohto času môžu prechádzať cez telá svetských ľudí. Je to tiež akoby všetky bytosti boli do nich ponorené – je to ako keď dýchate, keď dýchate, vdychujete ich. V medzerách medzi časticami, bytosti v mikrokozme prechádzajú cez telo bežného človeka ako chcú. To nie sú posadajúci duchovia. Takýto je vesmír. Mnoho ľudí hovorí, že videli toto alebo tamto, a pritom väčšina z toho, čo videli, boli falošné vízie vytvorené zložkami z rôznych dimenzií. V skutočnosti sa dnu nedostali a v skutočnosti sa nezmiešali s časticami človeka. Takže tie kultivujúce sa pomocné vedomia v minulosti boli vo svojich pôvodných mikrokozmických ríšach a v predpokladaných hraniciach. Nezmiešali sa so skutočnými časticami vášho tela. Ak by sa zmiešali, spadli by nadol a neboli by schopné ísť späť. Predtým ani jediná bytosť, ktorá spadla z nebies nadol, sa nebola schopná vrátiť späť. Medzi ľuďmi, Sokrates, pradávny grécky svätec, tiež povedal, že nikto, kto spadol z neba, sa nemôže vrátiť. V skutočnosti bol prorokom, ale ľudia ho považovali za filozofa.

 

Otázka: Praktizujúci v našom regióne mal príznaky vážnej choroby. Niektorí praktizujúci navrhovali, nech vysielame spravodlivé myšlienky smerom k nemu ako skupina, ale iní namietali, že Majster nás nikdy nežiadal, aby sme takú vec robili. Bolo by to škodlivé pre Dafa?

Učiteľ: Vzájomne by ste si pomáhali, to nie je poškodzovanie Dafa. Ak každý smerom k nemu číta knihu a číta mu Fa, vysiela k nemu spravodlivé myšlienky a obklopíte ho ako skupina, potom tieto veci budú mať vplyv, pretože to, že sa nachádzate v malej vzdialenosti, má vplyv. Prečo to má vplyv? Pretože táto dimenzia bola rozdelená na rôzne segmenty poslednými elementami z vysokých úrovní a v tejto dimenzii stále existujú rozdiely. Ale keď sú spravodlivé myšlienky človeka silné, tieto rozdiely môžu byť odstránené. Ak sú vaše činy veľmi spravodlivé, nemôže vás to zastaviť, lebo ak by sa vás to pokúsilo zastaviť, porušovalo by to Fa. Takto to je.

 

Otázka: Majster raz vyučoval Fa, že vnímajúce bytosti z kolosálnej nebeskej klenby vstúpili do Troch ríš krok po kroku. Majster tiež povedal, že Šákjamuni sa priamo reinkarnoval do Troch ríš zo šiestej úrovne vesmíru. Aký vzťah majú tieto dve veci?

Učiteľ: Majster tiež povedal, že sila Fa je bezhraničná. Reinkarnácia priamo zo šiestej úrovne vesmíru do Troch ríš zahŕňa proces. Procesom bolo, že musel preniknúť šiestimi úrovňami vesmíru a dosiahnuť Tri ríše a musel byť pokrytý vrstvou z každého vesmíru medzi nimi, ako aj z rôznych dimenzií vo vnútri, inými slovami, kedykoľvek zišiel o úroveň nižšie, pridala sa k nemu ďalšia vrstva povrchových častíc. Keď niekto klesne z neba, neklesne tiež takto? Toto a prichádzanie dole krok za krokom jednoducho popisuje zastavovanie sa oproti prechádzaniu priamo. Samozrejme, keď Boh príde dole a reinkarnuje sa po jednotlivých úrovniach, význam a cieľ je úplne odlišný. Ako sa bytosť reinkarnuje, vytvára si karmické vzťahy. Nemá len rodičov a súrodencov na tej úrovni, ale tiež početnú rodinu a priateľov, ktorí s ním majú karmické vzťahy.

 

Otázka: Ak veci nejdú hladko, keď robíme veci nápravy Fa, je ťažko povedať, či je to kvôli zasahovaniu od starých síl alebo ako náznak, že Majster nechce, aby sa to stalo. Ako tieto dve veci lepšie odlíšiť?

Učiteľ: Mali by ste použiť Fa, aby ste to zhodnotili. Preto hovorím všetkým, aby študovali Fa a mali by ste použiť Fa ako štandard pre posudzovanie všetkého. Nemusíte si so sebou neustále nosiť knihu, aby ste porovnali to, čo chcete práve urobiť s tým, čo je v knihe. Keďže ste študovali Fa, mali by ste použiť svoje racionálne myslenie, aby ste ako učeník Dafa určili, či je to niečo, čo by ste mali robiť. Ak si myslíte, že to máte spraviť, potom to jednoducho spravte. Dokonca ak sa ukáže, že to je nesprávne, je to len preto, že vaše pochopenie nie je ešte také hlboké; nemôže sa to počítať ako veľká chyba na vašej strane, pretože ste si naozaj mysleli, že robíte veci podľa Fa. Nefunguje to takto? Ale nepoužívajte potom toto ako ospravedlnenie. Byť zodpovedný k Fa znamená byť zodpovedný k sebe.

 

Otázka: Mnoho učeníkov si v súčasnosti myslí: keď praktizujúci má trápenia kvôli zasahovaniu od starých síl, ostatní praktizujúci si myslia, že hoci aj má pripútanosti, praktizujúci by prenasledovanie nemali dovoliť a každý by mal vysielať spravodlivé myšlienky. Moja otázka je: bude to fungovať aj keď sa ten samotný praktizujúci nechce zlepšiť?

Učiteľ: Toto by bolo vážnou prekážkou. Ak on sám nie je racionálny, nech robíme čokoľvek, nemá to význam. Vysielanie spravodlivých myšlienok môže odstrániť to, čo je mimo neho, ale nie to, čo je v jeho mysli. To, čo chce človek robiť, pochádza z jeho jedinej myšlienky – je to on, kto sa rozhoduje, či niečo chce alebo nie. Keď sa táto situácia vyskytne, myslím, že v jeho mysli existuje puto, ktoré pochádza z pripútaností. Ak to naozaj nie je schopný spraviť, môžete mu ísť pomôcť. To nie je problém. Pokúste sa mu pomôcť pochopiť veci podľa princípov Fa a študovaním Fa viac.

 

Otázka: Existuje taký uhol pohľadu, že by sme mali odporovať usporiadaniam starých síl, vytvoriť pokojné časové obdobie pred nápravou Fa ľudského sveta a pomôcť čínskym ľuďom dozvedieť sa pravdu.

Učiteľ: Chcieť ukončiť prenasledovanie, tento pohľad teraz nie je zlý. Pomáhať čínskym ľuďom dozvedieť sa pravdu a zachraňovať vnímajúce bytosti sú veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Ale neexistuje taká vec ako „pokojné časové obdobie“. Zla bude iba stále menej a menej a bude mať čoraz menšie publikum a bude sa diať veľké množstvo odplaty.

 

Otázka: Ak sa praktizujúci vo väzení chce radšej vzdať svojho života ako by sa mal vzdať Dafa, je samovražda považovaná za porušenie Dafa?

Učiteľ: Spáchanie samovraždy je nesprávne. Ak ste skutočne pevný a taký neochvejný, že sa dokonca neobávate ani smrti, prečo by ste páchali samovraždu? To, že ste neochvejný, sa bude brať do úvahy, ale ako sa pozerať na spáchanie samovraždy? Pre učeníka Dafa samozrejme spravím úplné ohodnotenie, nebudem sa pozerať len na jednu vec a pozriem sa na to s ohľadom na celkovú históriu toho človeka. Ale dokonca aj keď ten skutok nemá špecifický vplyv, nie je to stále škvrna? Dôvodom je, že Majster vyučoval vo Fa, že spáchanie samovraždy je hriech. Prečo ste sa nesprávali podľa požiadaviek Fa?! Toto nie je len bežný problém pochopenia, či áno? Povedal som, že tlak pociťovaný v tom druhu zlého prostredia je obrovský, ale, takisto, prečo ste prišli na tento svet? Prišli ste sem, aby ste vydržali iba bežné trápenia? Čo vás potom očakáva?

 

Otázka: Povedali ste, že nemáte žiadne pomocné vedomie. Mali ste predtým nejaké pomocné vedomia? Ak ste mali, v akej sú teraz situácii?

Učiteľ: (Smeje sa) Teraz nemám žiadne pomocné vedomia. Keď som sa narodil, bol som rovnaký ako vy a musel som mať všetko ako bežný človek. Neskôr počas mojej kultivácie boli postupne odstránené a spravil som pre nich usporiadania, aby všetky dosiahli dovŕšenie. Ak prídete k dovŕšeniu a dosiahnete veľmi vysoké úrovne, vaše pomocné vedomia budú všetci Bohovia a niektorí z nich budú dokonca Bohovia veľmi vysokých úrovní, takže všetci potrebujú dôjsť k dovŕšeniu.

 

Otázka: Majster povedal, „Staré sily chcú dosiahnuť cieľ, ktorý si želajú dosiahnuť.“ Čo to znamená?

Učiteľ: Cieľom toho, čo chcú dosiahnuť, je to, že chcú vrátiť vesmír v náprave Fa naspäť do toho stavu, v ktorom bol pred nápravou Fa, a to je stále ten ich systém – stále ich hory, stále ich voda, stále ich Bohovia a stále stavy, v ktorých sa nachádzali predtým. Robili veci tým spôsobom, takže nechcú robiť zmeny. Chcú spraviť takú zmenu, aby povrchový vzhľad bol lepší, akoby ste dočista oprali špinavý kus látky. Je to stále ten istý starý kus látky. Toto to znamená, ale analógia nie je celkom presná. Môžem to popísať len takto. Chcú len, na základe toho, že nechcú stratiť nič z toho, čo pôvodne mali, pomocou svojich starostlivých usporiadaní môcť sa šikovne vyhnúť tejto katastrofe. Ale to sa nikdy nestane. To chceli oni. Ja som to všetko odmietol od samého začiatku; inak by to tu všetko zničili, hoci to nemali v úmysle.

 

Otázka: Jasne cítim, že čas sa znova urýchlil. Pri vysvetľovaní faktov bežným ľuďom ...

Učiteľ: Áno, je to pravda. Zdá sa, akoby som zodpovedal len niekoľko otázok a už sa stmieva. (Všetci sa smejú)

 

Otázka: Pri študovaní Fa a robení vecí nápravy Fa sa zdá, že čas neúprosne tlačí. Môžete prosím ísť trochu do podrobností?

Učiteľ: Momentálne sa čas neustále zrýchľuje. Môžem vám povedať, že čím rýchlejšie robím veci, tým rýchlejšie beží čas, pretože elementy na vysokej úrovni vesmíru spojili moju nápravu Fa s časom. Je to tak, lebo čas je tiež Bohom zo starého vesmíru. Spojili všetko dohromady v náprave Fa. Keď som rýchly, oni sú rýchli a keď som pomalý, oni sú pomalí, takže čím rýchlejšie robím veci, tým rýchlejší sa stane čas. Ale ja, ako váš učiteľ, nemám inú voľbu iba robiť veci rýchlo. Ak to nedobehnem včas, bolo by už prineskoro na záchranu všetkého. Viete, že vesmír sa rýchlo rozpína a ľudstvo zbadalo, že vesmír sa rozpína v týchto súčasných medziach. Nevedia to už súčasní vedci? Rýchlosť rozpínania sa neustále zvyšuje. Čo sa stane na konci rozpínania? Videli ste, ako je to s balónom, nie? Fúkate, fúkate a fúkate a keď ho nafúknete do maxima, „Bum!“ – vybuchne. Vedci už tento fakt pochopili a vedia, že rozpínanie je desivé. Ak to nedobehnem, všetko toto, alebo prinajmenšom miesta, kde ešte neskončila náprava Fa, všetko bude zničené.

Musím konať rýchlo. Pôvodne bola vzdialenosť veľmi veľká, nepredstaviteľne veľká. Teraz akonáhle sa niečo objaví, som okamžite schopný uchopiť časť z toho. Napríklad, ak táto vec má sto častí, v momente ako sa objaví som schopný ju uchopiť a v momente ju rozriešiť. Veci sú v poslednej fáze poslednej fázy úplného dosiahnutia tohto kroku. Veci sú také isté, či som dokončil nápravu Fa alebo nie, pretože všetko ich už predbehlo a počas nápravy Fa pôvodný čas a priestor už nemá skutočný význam, ktorý by mi mohol brániť.

 

Otázka: Hovoríte bez prestávky už tri hodiny... (Učiteľ sa smeje)(Učeníci tlieskajú)

Učiteľ: Vyberám papieriky, na ktorých je napísaných menej slov a odpovedám na tie otázky.

 

Otázka: Li Bai bol veľký básnik a kultivoval Tao. Aký druh karmického vzťahu mal s Dafa?

Učiteľ: Čo sa týka historických osobností, nemali by ste o nich príliš rozmýšľať. Mnohými z nich ste boli vy a mnohými z nich som bol ja. (Potlesk) Ale neupadnite kvôli tomu do eufórie! Vaše schopnosti odtiaľ nepramenia. Vaše schopnosti vám tentokrát dal Fa, (potlesk) a nemajú žiaden vzťah k minulosti.

 

Otázka: Ľudia z bežnej ľudskej spoločnosti, najmä tí, ktorí majú relatívne elitné pozície v spoločnosti, spočiatku nemali žiadne negatívne myšlienky ohľadom Dafa a Zhen-Shan-Ren, mali vlastne pozitívne myšlienky. Ale nepáči sa im ako mnoho učeníkov Dafa robí veci a myslia si, že je to príliš extrémne a chýba tomu láskavosť.

Učiteľ: Učeníci Dafa by tomuto mali venovať pozornosť. Na druhej strane, je možné, že je to spôsobené konceptom takzvaného bytia uhladeným, mať pokojnú myseľ a nenaháňať sa, ktorý si vyvinuli bežní ľudia? Hľadia kvôli tomuto s neľúbosťou na robenie vecí príliš rýchlo? Zlo nás prenasleduje a ľudia umierajú. Nemáme náladu na to, aby sme robili veci pomaly. Ale mali by ste sa tiež snažiť čo najviac zachovávať spoločenskú etiketu. Naši učeníci Dafa sú veľmi zaneprázdnení zachraňovaním vnímajúcich bytostí, a predsa sú tí ľudia stále vyberaví. V každom prípade, učeníci Dafa, mali by ste sa čo najviac snažiť, aby ste sa prispôsobili ešte viac! Ľudia klesajú nadol, pričom my stúpame nahor, takže musíme robiť veci takto, ak ich chceme zachrániť.

 

Otázka: Dobrý deň, Učiteľ! V rannej Fa prednáške ste spomenuli, že staré sily zneužívajú malé množstvo praktizujúcich, ktorí potom vykazujú určité stavy. Je to to isté ako „démonické zasahovanie z vlastnej mysle“ ako sa to spomína v kapitole šesť Čuan Faluna?

 Učiteľ: V skutočnosti spôsobujú zasahovanie v množstve oblastí. To, čo som povedal ráno, je obsiahnuté v Čuan Falune a dopĺňa ho. Čuan Falun hovorí o veciach vo všeobecnom zmysle, ale obsahuje veľmi hlboké vnútorné významy. Ak neštudujete Fa často, Fa ktorý učím práve teraz, sa bude zdať ťažký na pochopenie. Hĺbka právd Fa Dafa vesmíru nie je niečo, čo sa dá úplne pochopiť na nízkych úrovniach. Samotný Fa sa môže prejaviť na rôznych úrovniach a môže sa prejaviť v celom spektre spôsobov a špecifických spôsobov na tej istej úrovni – je všezahŕňajúci.

 

Otázka: Sloboda, demokracia a ľudské práva sa zdajú byť spravodlivými princípmi v ľudskom svete. Boli tiež usporiadané starými silami pre dnešnú nápravu Fa?

Učiteľ: Druhá polovica vety je správna, ale prvá polovica nie je. To nie sú ľudské princípy, ale niečo usporiadané starými silami. Ľudské princípy sú veľmi jednoduché a demokracia v skutočnosti nie je ľudským princípom. Počas uplynulých miliónov rokov ľudskej histórie ľuďom vždy vládli králi. Vo svojom vrchole existovalo na Zemi viac ako desaťtisíc krajín a existovalo viac ako desaťtisíc kráľov, princov, princezien a kráľovien. To bola kultúra minulosti, a preto sa to nazýva „kráľ vládne krajine; dobíja svet vojenskou silou; silní sú hrdinovia“. Ale v očiach Bohov bol ten silný zlodejom. Nezáleží na tom, či si ľudia mysleli, že je spravodlivý, Bohovia ho vnímali ako zlodeja. Takže prečo ho potom nechali Bohovia viesť bitky a stať sa hrdinom? Pretože Bohovia chceli niečo na Zemi dosiahnuť a chceli, aby sa medzi ľuďmi objavil určitý stav a museli si niekoho vybrať, aby tieto veci spravil. Ten, koho si vybrali, potom robil veci podľa požiadaviek Bohov. Hoci to robil použitím sily, pretože to bola vôľa Bohov, Bohovia mu dali pocty, keď to vykonal. Aké pocty? Spravili ho veľkým hrdinom, ktorého každý obdivuje, alebo niekým, kto má česť vládnuť krajine – to je všetko! (Smeje sa) Ľudské princípy sa nepovažujú za spravodlivé mimo Troch ríš, ale stávajú sa spravodlivými princípmi tu, medzi ľuďmi. Ľudské princípy v minulosti boli takéto.

V nedávnej dobe, keď mala prebehnúť náprava Fa, sa do Číny reinkarnovalo mnoho kráľov a nikto sa nemohol vyhlásiť za kráľa mimo Číny. Je tu ešte jedna vec. Bytosti z rôznych úrovní, z mnohých vysokých úrovní, prišli dole a reinkarnovali sa ako ľudia, a toto zmenilo zloženie rôznych etnických skupín. Z koho by potom mali spraviť kráľa? Toto je ešte ťažšia vec, takže staré sily jednoducho nechali ľudské bytosti, nech si vyberú sami a toto je demokracia. Táto demokracia, ak sa pozeráte na jej základ z nebies, vznikla z týchto dvoch dôvodov.

Čo sa týka ľudských práv, toto nekončí pri ľudských právach – je tu aj ochrana zvierat. Ľudské kože došli, takže mnohí sa reinkarnovali ako zvieratá a mnohí ako rastliny. Všetky tieto veci sa prihodili nedávno a majú vzťah k náprave Fa. Keď mala nastať náprava Fa, všetko prišlo kvôli Dafa, narodilo sa pre Dafa a bolo vytvorené pre Dafa. Ale nie všetko má hrať pozitívnu úlohu. Takto to je.

 

Otázka: Majster povedal, že tá naša časť, ktorá bola úplne skultivovaná je oddelená od zvyšku počas našej kultivácie. Teraz keď sme v poslednom štádiu nápravy Fa, ako môžeme preniknúť cez toto oddelenie?

Učiteľ: Keďže posledné elementy sú zároveň najväčšími elementami, medzery medzi nimi sú veľké a môžu byť úplne odstránené až keď obrovská sila Majstrovej nápravy Fa príde a Fa napraví ľudský svet. Tieto veci môžu byť rozriešené iba keď tá obrovská sila príde. Keď príde a dosiahne sa prielom, to je začiatok Fa nápravy ľudského sveta. Alebo inak sa to dá povedať, že veci, ktoré dnes robíte, môžu viesť k menším stratám medzi praktizujúcimi a učeníkmi Dafa, ale oni nemôžu vyriešiť ten problém od základu. Hoci v procese potvrdzovania Fa môžete vytvoriť situáciu, keď sa časť ľudí vo svete stane dobrými, čo môže zachrániť viac ľudí a čo spôsobí, že zlo nebude schopné konať tak podlo, nie je to však koniec.

 

Otázka: Majster, kedy nám porozprávate o prvotných Bohoch? Počas nápravy Fa ...

Učiteľ: Staré sily, o ktorých som hovoril, sú tiež prvotní Bohovia. Bohovia o ktorých som hovoril, sú všetci prvotní Bohovia. Tie staré sily, môžem vám povedať, boli najmimoriadnejšie bytosti na každej úrovni a boli zničené. Tí, ktorí boli najschopnejší, boli zničení ako výsledok usporiadania tej poslednej starej sily. Jej úmysel bol zničiť tú časť, ako cenu, ktorú treba zaplatiť. Vesmír je taký obrovský, že je bezhraničný a nekonečný. Takže keď predpokladáme, že je bezhraničný a nekonečný, keď je postavený tvárou v tvár rozpadu, chce sa zachrániť, pretože je to Boh. V skutočnosti sú usporiadania starých síl metódou, ktorú vymysleli, aby sa zachránili. Spravili veľmi pozorné a dôkladné usporiadania. Ale neuvedomili si, že tento ich druh seba-zachovania by presne vyústil do ich zničenia. Ak by neboli robili veci tým spôsobom, skutočne by boli tentokrát zachránení. Ale oni robili veci tým spôsobom a zničili mnoho z toho, čo som chcel a ich hriechy sa stali obrovskými, pretože všetky tie vnímajúce bytosti zničili oni.

 

Otázka: Povedali ste, že Spojené štáty sú bývalá Ming dynastia. Počas dynastie Ming mnoho ľudí kultivovalo Tao. Mohol by nám prosím Majster poradiť ohľadom dnešnej situácie Dafa učeníkov vysvetľujúcich pravdu vláde Spojených štátov? Učeníci v Spojených štátoch sú takí zaneprázdnení, že sa zdá, že sa stali trochu nevšímavými. Čo treba spraviť, aby sa prebudil ten druh milosrdenstva, ktoré otriasa nebom a zemou ...

Učiteľ: Nemali by ste to takto hovoriť. Hovorím vám všetkým, musíte robiť veci racionálne. Keď vysvetľujete pravdu, ak vykročíte z ľudských princípov o čo i len malý kúsok, ľudia to nebudú schopní prijať. Takže keď vysvetľujete pravdu, nemôžete hovoriť o veciach vysokej úrovne. To, čo viete vy, sú veci, ktoré by mali vedieť Bohovia. Tie veci som naučil vás, nie svetských ľudí. Takže tie veci by ste nemali hovoriť svetským ľuďom. Môžete hovoriť len o tom, ako nás prenasledujú, o našej skutočnej situácii, o tom, že sme dobrí ľudia a sme nespravodlivo prenasledovaní, o tom, že naša sloboda presvedčenia je porušovaná a o tom, že naše ľudské práva sú porušované. Oni tieto veci môžu prijať a okamžite vás budú podporovať a vyjadria vám svoje pochopenie. Nie je to dosť? Prečo naliehate, aby poznali princípy na takých vysokých úrovniach? Keď poznajú tie skutočnosti, ľudia na svete povedia, že Falun Gong je prenasledovaný a že prenasledovatelia sú zlí. Povedia takéto veci, nie je to dosť? Samozrejme, ide o to, že váš úmysel je premeniť ho na učeníka Dafa. Ale v súčasnosti je to ťažko spraviť, pretože staré sily vytvárajú prekážku. Majster sa postará o všetkých mimoriadnych ľudí. Ale ten človek, s ktorým hovoríte, nemá také želanie a navyše staré sily spôsobujú prekážku. Naša úloha číslo jedna v tomto čase je pomôcť im dozvedieť sa pravdu. Ak sa stretnete s človekom, ktorý je mimoriadne dobrý a môže to prijať bez ohľadu na to, aké veci vysokých úrovní mu hovoríte, potom mu pokojne o týchto veciach povedzte. Bude to v poriadku a nebude to problém. Ale to, čo som hovoril, sa týka najmä vládnych úradníkov, pretože sú to koniec-koncov politici a vo svojich hlavách nemajú nič iné ako politiku, takže tomu vôbec nebudú veriť. Nie je to rovnaké, akoby ste ich nielenže nezachránili, ale navyše ich strkali nadol? Nie je to pravda?

 

Otázka: Momentálne sú takí ľudia, ktorí robia veľa práce pri vysvetľovaní pravdy, ale zriedka študujú Fa a robia cvičenia.

Učiteľ: Tento problém je veľmi vážny. Naši učeníci Dafa by nemali zanedbať individuálne zlepšovanie. Zachraňovanie vnímajúcich bytostí je veľkolepá úloha učeníkov Dafa. Ale pretože neštudujete Fa, kvalita vašej pravdu vysvetľujúcej práce trpí a vy sami ste obmedzovaní. To nie je dobre.

 

Otázka:  Je to pravda, že len tí, ktorí získali Fa pred koncom 2002, sú považovaní za „učeníkov Dafa nápravy Fa?“

Učiteľ: Nikdy som to nepovedal. Tí dobrí... nevstúpili niektorí v každom z rôznych časových období? V skutočnosti stále existujú takí, ktorí chcú vstúpiť, ale ešte nevstúpili a samozrejme sú tiež takí, ktorí spadli.

 

Otázka: Mali by sme sa pokúsiť vysvetliť pravdu čínskym ľuďom. Ale moji rodičia v Číne mi nedovolia vysvetľovať pravdu cez telefón. Zdá sa mi, že niečo nie je v poriadku, ale nebol som schopný prelomiť to.

Učiteľ: Robte to s rozumom. Je možné, že to stále nepôjde, dokonca aj keď ste skutočne vynaložili snahu. A je tiež možné, že učeníci Dafa v Číne to spravia. Ak to vy nemôžete spraviť, spravia to oni. Dafa učeníci v Číne túto prácu robili ako kvety, ktoré kvitnú všade. Hlavné telo Dafa učeníkov nápravy Fa je v Číne. Môžem vám povedať, že 100 miliónov ľudí, o ktorých som hovoril, nie je to isté ako 100 miliónov ľudí vnútri aj mimo Číny, o ktorých hovoríte dnes. Skutočne bolo 100 miliónov ľudí v Číne, ktorí predtým čítali Čuan Falun. Získali vtedy Fa a ja som sa o nich staral. Nemôžete povedať, že oni nie sú učeníkmi Dafa. Bolo 70 miliónov ľudí, ktorí robili opravdivú kultiváciu a bolo vtedy dohromady skutočne 100 miliónov učeníkov Dafa.

 

Otázka: Keď jej dávam nové články od Majstra, vezme si ich. Ale odmieta sa zúčastňovať na hocijakých činnostiach pre šírenie Fa. Zostáva nejaká nádej pre takúto študentku?

Učiteľ: Pravdepodobne je stále uviaznutá na istom bode. Pretože si ich stále berie, znamená to, že stále má spravodlivé myšlienky. Takže v takom prípade sa pozrite na to, kde uviazla a čo jej chýba. Ste učeník Dafa, takže choďte a preskúmajte to trochu, aby ste jej z toho pomohli.

 

Otázka: Reprezentuje osobný názor člena asociácie Falun Dafa, ako napríklad názor alebo záver ohľadom iného praktizujúceho, asociáciu Dafa alebo dokonca Majstra? Vážený Majster, vyjasnite mi to prosím.

Učiteľ: Nikto nemôže reprezentovať mňa – na to sa netreba pýtať. A medzi vami všetkými, nik nemôže reprezentovať iného človeka. Čo sa týka asociácií Dafa, povedal som, že koordinácia je veľmi dôležitá. Je mnoho vecí, ktoré sa nemôžu povedať z iného stanoviska a oni ich potrebujú povedať. Ale iste sú tam veci, ktoré nespravili dobre a Majster si je toho dobre vedomý. Ale na druhej strane, pri mnohých veciach by ste mali zvažovať svoj podiel na nich a určiť, ako presne tie ťažkosti vznikli. Boh nie je ovplyvnený ničím. Ak by niečo malo byť spravené, jednoducho to spravte otvoreným a dôstojným spôsobom

 

Otázka: Členovia rodiny učeníka Dafa pošpinili Dafa. Budú terčom pre odstránenie, keď Fa napraví ľudský svet? Alebo sa to týka osobného správania toho učeníka Dafa?

Učiteľ: Bude to záležať na ich vlastnej voľbe. Keď niekto poškodil Dafa a stal sa skazeným, povedali by ste, že by mal prísť k dovŕšeniu a byť vzatý do sveta Budhu? To jednoducho nejde. Tým, ktorí sa naozaj dopustili vážnych hriechov, nebude dovolené zotrvať. Pretože vy kultivujete Dafa, budú mať určite šťastie. Budú im dané príležitosti, viac príležitostí a ešte viac príležitostí. Ale súčasne by ste sa mali čo najviac snažiť vysvetliť im pravdu, aby ste ich zachránili a to pre nich vytvorí šťastie.

 

Otázka: Učiteľ, v mene všetkých opravdivých učeníkov Dafa v meste Heze, provincia Shandong, by som vás rád pozdravil.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Otázka: Mnoho učeníkov v Heze bolo uväznených a bitých. Tí, ktorí boli uväznení v Heze, sa všetci odmietli „transformovať“ a poslali ich do pracovných táborov v meste Jinan. Je to usporiadanie starých síl?

Učiteľ: Neuznávam veci ako „byť transformovaný“ alebo „nebyť transformovaný.“ Malo by sa pozerať na to, čo je v ľudských mysliach. Stále si myslím... Viete, že aby ich staré sily transformovali, psychologicky ich veľmi ťažko prenasledovali. Oni vedia, že ja to nemôžem uznať, takže akú metódu používajú? Oddelia tú ich stránku, ktorá má spravodlivé myšlienky, alebo inými slovami, tú stránku, ktorá bola úplne skultivovaná a zabraňujú jej, aby mala akýkoľvek kontakt s ich mysľami. Potom sa pýtajú ich ľudského povrchu otázky. Ale ich ľudský povrch obsahuje príliš veľa ľudských vecí a získaných konceptov a tej stránke, ktorá bola úplne skultivovaná, nie je dovolené mať žiaden vplyv. Keďže ste ich prenasledovali za týchto okolností, neuznávam to, bez ohľadu na to, čo ste ich prinútili napísať. Staré sily vedia, že ja to neuznám, takže prečo to stále robia? Pretože je tu jedna vec, ktorú aj tak môžu dosiahnuť a to je, že chcú zlomiť vôľu študentov. Študenti, ktorí spravili chybu si budú myslieť: „Ach nie, napísal som to. To je môj koniec. Majster sa už o mňa nebude starať. Zradil som Dafa.“ Od tej chvíle budú skľúčení a ich srdcia budú ťažké. To je metóda, ktorú použili a ja ju neuznávam. Nezáleží na tom, že ste spadli, nezáleží na tom! Rýchlo vstaňte! (Potlesk)

 

Otázka: Dafa učeníci z mesta Harbin pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Otázka: Dafa učeníci, ktorí sú ilegálne uväznení v pracovnom tábore XX, pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Tá špinavá diera je veľmi zlá, viem! Naozaj je pravda, že študenti sa stali čoraz lepšími a sú čoraz viac racionálni. Nehovorme teraz o tom, čo sa deje v Číne. (Potlesk) Keď o tom začneme hovoriť, bude to dlhé rozprávanie. Nech je ako chce, to čo očakáva tých zlých, sú hriechy, ktoré nikdy nebudú schopní splatiť  a čo očakáva učeníkov Dafa je veľkolepé a majestátne dovŕšenie! (Potlesk)

 

Otázka: Nedávno som pochopil nasledujúce: vždy keď vznikne konflikt medzi učeníkmi Dafa ohľadom práce pre Dafa, mali by sme najprv vysielať spravodlivé myšlienky, aby sme odstránili tie zlé sily, ktoré používajú pripútanosti študentov a ich zlé myšlienky, aby prenasledovali Dafa učeníkov ako celok a potom hovoriť o špecifických veciach ohľadom práce. Je správne robiť veci takýmto spôsobom?

Učiteľ: Myslím, že keď sa učeníci Dafa stretnú s konfliktami, nie vždy je to výsledok niečoho, čo môžu ovládať démoni. Budú zasahovať a je v poriadku vysielať spravodlivé myšlienky, ale mali by ste viac študovať Fa. Ak vysielate spravodlivé myšlienky predtým, ako niečo robíte, môže to odstrániť určité zasahovania.

 

Otázka: Som učeník, ktorý získal Fa po 20. júli 1999. Počas kultivácie som sa stretol s množstvom zasahovania z iných dimenzií, dokonca neodôvodneným prenasledovaním od zlých síl. Prečo je to tak, že pri použití spravodlivých myšlienok na odstránenie prenasledovania nie som nikdy schopný byť úplne rozhodný a vždy mám veci, v ktorých sa musím zlepšiť?

Učiteľ: Ako by som to povedal? Je to preto, že tí učeníci Dafa, ktorí získali Fa po 20. júli 1999, váš proces kultivácie a potvrdzovania Fa bol zlúčený dohromady. Pričom pre tých, ktorí získali Fa skôr, časové obdobie, kedy vykonávali osobnú kultiváciu už prešlo, a momentálne ich hlavnou úlohou je zachraňovať vnímajúce bytosti, zameranie sa presunulo na potvrdzovanie Fa. Ľudia, ktorí vstúpili neskôr a stretnú sa so situáciou potvrdzovania Fa, musia túto vec robiť tiež a súčasne v rovnakom čase sú v tom primiešané isté veci z osobnej kultivácie. Takže budete mať pocit, že určité veci sa javia pomerne zložité, ale to je v poriadku, pretože v očiach Majstra sú veci dobre usporiadané a keď sú vaše spravodlivé myšlienky silné, nie je to problém.

 

Otázka: V tejto fáze, je to v poriadku nahradiť robenie cvičení vysielaním spravodlivých myšlienok?

 Učiteľ: Sú to dve rôzne veci. (Smeje sa) Robenie cvičení je robenie cvičení. Robenie cvičení slúži na posilnenie mechanizmov a premenu pôvodného tela na nebeské telo. Vysielanie spravodlivých myšlienok je použitím nebeských síl, alebo jednoducho povedané, použitie vašich schopností. Účelom je odstrániť prehnitých zlých duchov.

 

Otázka: Zdravím váženého Majstra! Mnoho učeníkov používa spravodlivé myšlienky na odstránenie zla pre maličkosti. Dokonca i keď trpia drobnou nevoľnosťou, vysielajú spravodlivé myšlienky.

Učiteľ: Môže byť, že neštudovali dostatočne Fa? Ak ste skutočne spravili niečo nesprávne a potom sa ako dôsledok vyskytne problém a vy idete vysielať spravodlivé myšlienky, bude to mať na ľudí zlý vplyv a staré sily spôsobia problémy. Budú si myslieť, že nielenže ste niečo spravili zle, ale napriek tomu ich stále chcete odstrániť. Vyzerá, že je to tak, nie? Mali by ste sa čo najviac pokúsiť vidieť, či ste spravili veci dobre alebo nie. Ak ste nespravili veci dobre, choďte a spravte ich dobre. Ale vo svojej otázke ste spomenuli, „dokonca i keď trpia drobnou nevoľnosťou, vysielajú spravodlivé myšlienky“. Čo sú teda tie „drobné nevoľnosti“? Sú to príznaky odstraňovania karmy, nie?

 

Otázka: Počas počiatočného mesiaca, keď som začal vysielať spravodlivé myšlienky, som raz počas vysielania spravodlivých myšlienok videl jasne cez svoje tretie oko, že počas trvania tých piatich minút silné fialovo-červenkasté svetlo odstránilo v okamihu všetko z tej veľkej hlavy zla v Číne, čo sa zdalo byť ľudské ale i neľudské. Sila bola neopísateľná. Je to, čo bolo odstránené, iba reprezentácia v našej dimenzii? Má to reprezentáciu v každej jednej dimenzii?

Učiteľ: Táto situácia je veľmi zložitá. Niekedy ste skutočne schopní priamo odstrániť prehnitých duchov vo vnútri tela tej veľkej hlavy zla. V tom momente sa zdalo, akoby mala umrieť a oni ju začali oživovať. Ďalšia hromada zlých duchov ju prišla doplniť, takže sa prebrala akoby sa nič nestalo. Okrem toho, aby bola schopná ovládať všetkých prehnitých duchov, staré sily pôvodne napli všetky jej častice buniek, ktoré vytvárajú jej ľudské telo pod jej povrchom do bodu, keď boli také veľké ako Tri ríše. Všetky ľudské veci vo vnútri buniek boli starými silami vybraté a vrhnuté dole do pekla a bunky boli naplnené tými prehnitými duchmi. Pretože častice ľudskej bytosti majú obraz tej bytosti, všetky dimenzie, ktoré boli v Troch ríšach, mali bunky hlavy zla a všetky bunky mali veľký počet prehnitých démonov. Takže keď vysielate spravodlivé myšlienky, mohli ste odstrániť veľké množstvo častíc tej veľkej hlavy zla a prehnitých démonov v Troch ríšach. V momente, keď ste ju zničili a vybuchlo to, videli ste, že to bolo zničené a bolo to naozaj. Do akého stavu ste ho teraz dostali? Okrem častíc, ktoré vytvárajú jeho ľudský povrch, všetko ostatné bolo odstránené a je to teraz prázdne. Už nič viac nezostalo. To, čo zostalo, je len ľudská koža, čo zahŕňa vnútorné orgány, ktoré sa skladajú z vrstvy povrchových buniek. A to je preto, že všetky častice buniek v rámci Troch ríš tej hlavy zla, ktoré boli napnuté starými silami, boli odstránené a už nie je nič nad alebo pod, všetko bolo očistené. V súčasnosti je jeho ľudská koža podporovaná tými poslednými, najhoršími démonmi zo zlých síl. Takže už viac nemá žiadnu normálnu racionalitu, akú má ľudská bytosť. Všetko je to výsledok tých prehnitých démonov, ktorí ovládajú tú ľudskú kožu, ktorá je skutočne ako vrstva maskovacej kože. Všetky myšlienky a karma toho zlého človeka, ktorú povrch jeho ľudskej kože vytvoril počas priebehu jeho života, teraz prejavujú veľký strach. To, čo sa prejavuje, je jednoducho strach. Obáva sa následkov straty moci, obáva sa, že meno Falun Gongu bude očistené a obáva sa, že bude zabitý, obáva sa, že veľké množstvo peňazí a majetku, ktoré spreneverila jeho rodina, bude skonfiškovaná – obáva sa všetkého. Avšak zlo na jeho druhej strane necíti nič len nenávisť. Môže vidieť, že hra sa skončila a cíti nenávisť, nie je však schopné ju intenzívne prejaviť. Vie, že všetko preňho už skončilo. Cíti nenávisť, ale súčasne sa obáva a musí sa sám nútiť, aby konal húževnato a ľudia to videli a pokúša sa vydržať a pokračovať v hre. Toto je stav, v ktorom je práve teraz. Vtedy, keď jeho častice buniek boli veľmi napnuté a jeho vnútro bolo naplnené prehnitými duchmi, energia zla bola skutočne vysoká a jeho telo bolo natoľko napnuté, že cítil, že sa zväčšuje a zväčšuje; cítil, že má zdravé telo a silnú energiu. Tiež sa stal smelým a ukazoval takú odvahu, že ľudia okolo neho sa ho skutočne báli. Teraz je ako baklažán po mraze, je celý zošúverený a všetko vo vnútri bolo odstránené. Čím viac spravodlivých myšlienok učeníci Dafa vysielajú, tým zošúverenejším sa stane a tým menším sa stane jeho telo, pretože okrem ľudskej kože nezostalo nič z jeho mikroskopických častíc.

 

Otázka: Učeníci z Vojenskej univerzity druhej oblasti v Toronte, mesta Pingxiang provincie Jiangxi, mesta Chongqing, Peru, Čína, Makao, USA, mesta Harbin, provincia Shandong, mesta Jinan, mesta Kunming, Austrália, Austrália, mesta Dalian, učeníci prepustení z väzenia v meste Jiamusi, učeníci z Nemecka, Pracovného tábora **** v meste Shijiazhuang, provincie Shandong, mesta Hezhe, mesta Tianjin, provincie Xinjiang, mesta Hengyang, a mesta Changchun — všetci učeníci pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Otázka: V poslednom čase keď som študoval Čuan Falun som už necítil, akoby som si vytváral nové pochopenia a robil pokrok zakaždým, keď skončím čítanie knihy.

Učiteľ: Akokoľvek vysoký je človekov xinxing, taký vysoký je jeho gong. Musia na to byť dôvody. Je to preto, že vaša myseľ nie je pokojná? Myslím, že na to musia byť dôvody. Na vyšších úrovniach sú vyššie požiadavky.

 

Otázka: Môžete nám povedať, aký je základný proces prechodu z obdobia nápravy Fa do obdobia nápravy Fa ľudského sveta?

Učiteľ: Môžem vám povedať, že to nie je proces, ako si predstavujete, vôbec nie. Môžem vám povedať, že obrovská sila nápravy Fa ľudského sveta je niečo, čo staré sily predtým nemohli vidieť. Teraz keď to videli, preľakli sa až do morku kostí. Takže mnoho tých Bohov, ktorých usporiadali staré sily [aby robili isté veci] sa teraz neodvažuje robiť ich. To, čo sa prejavuje v súčasnom dianí je, že prehnití duchovia ďalej robia zlé veci. Keď príde náprava Fa ľudského sveta, všetky tieto veci skončia. Neexistuje tu proces. V tom čase ako príde náprava Fa, bude jeden druh úkazu, ako príde gong. Aký druh úkazu? Povedal som vám predtým, že všetko to, čo ľudské bytosti vidia svojimi očami, je zložené z molekúl. Bez ohľadu na to, kde je to, ak by bola cez to urobená diera alebo na jeho molekulovom povrchu by bol kus odtrhnutý, čo by ste videli? Videli by ste nebo a zdalo by sa to jednoducho akoby bola opona na scéne náhle pretrhnutá alebo akoby do nej bol spravený otvor. Náprava Fa ľudského sveta stále ešte musí byť prevedená, takže táto dimenzia nemôže byť zničená. Alebo to môže prísť z mikroskopických úrovní.

 

Otázka: Okrem toho, že sú pripútaní k svojim usporiadaniam, majú staré sily iné oblasti, kde zaostávajú?

Učiteľ: Okrem toho, že sú pripútaní ku všetkému, čo chcú, aby sa stalo, nič iné pre nich neexistuje. Chcú si jednoducho zachovať to, čo pôvodne mali a majú len tento jeden cieľ.

 

Otázka: Bude nejaký učeník Dafa nápravy Fa, ktorý tu zostane?

Učiteľ: Nie. (Dlhý potlesk) Ak by som vás tu nechal, boli by ste zničení, skutočne zničení. Je to preto, že ak človek nejde dopredu, ide dozadu. Keď náhle dosiahnete ten stav v tomto prostredí, potom v tomto prostredí, ak ste medzi ľuďmi a miešate sa s ľuďmi, aby ste robili veci, vaša úroveň klesne a budete postupne znečistení ľuďmi. Nepovedal som, že Budhovia v nebesiach a Budhovia, Taovia, a Bohovia v určitých dimenziách musia byť v určitých intervaloch nahradení? Je to preto, že je pre nich ľahké, aby sa znečistili Troma ríšami, preto musia byť nahradení.

 

Otázka: Majster, prosím povedzte nám, aký by mal byť smer výučby v materskej škôlke Minghui.

Učiteľ: Spravili ste to výborne! Viete, tá veľká hla zla vstrekuje deťom v čínskych materských škôlkach jed, je to veľmi kruté! Naozaj chce zničiť ľudskú rasu! Keď nás vidí robiť veci takto, veľmi zúri. V skutočnosti, v predchádzajúcej čínskej vláde, v ústrednom vedení, zo siedmich členov stáleho výboru boli šiesti proti prenasledovaniu Falun Gongu. Tiež viem, že dokonca riaditeľ Úradu 610, ktorý prenasleduje Falun Gong, bol pôvodne proti tomuto prenasledovaniu. Takmer všetky oddelenia ústrednej vlády a rôzni vládni ministri boli proti prenasledovaniu Falun Gongu.

 

Otázka: Keď sa staré sily zúčastňovali na tejto náprave Fa, spravili usporiadania pre čas dvoch Zemí. Prečo museli byť vykonané experimenty na druhej Zemi pre obrov, trpaslíkov a ľudí strednej veľkosti? Akých ľudí naaranžovali na prvej Zemi?

Učiteľ: Keď bol experiment robený tu, kde sme, boli urobené usporiadania pre tri typy ľudí. Na prvej Zemi bolo usporiadaných päť typov ľudí. Keď tá Zem prišla ku koncu, zostali tri typy ľudí. Tentokrát boli hneď od začiatku len tri typy. Neustále skúmali to, čo chceli, aby sa stalo a posledné rozhodnutie spravili len predtým, ako sa mala konať náprava Fa.

 

Otázka: Moja otázka je takáto: keď vysielame spravodlivé myšlienky, sú zlé bytosti na nízkych úrovniach, ktoré odstraňujeme, tiež neustále dopĺňané počas ich odstraňovania?

Učiteľ: Vesmírne telá, ktoré pochádzajú zvonka, spravili dimenzie veľmi zložitými. Dokonca rozdelili častice na rôzne segmenty. Skutočne ich odstraňujete. Ale to, čo odstraňujete, je segmentová časť. Počas nápravy Fa, keď očistím vrstvu obrovských bytostí, odhalí sa ďalšia kopa prehnitých duchov, a preto sa zdá, akoby sa nikdy úplne nedali odstrániť. Ale v skutočnosti naše očisťovanie prebieha v širokom rozsahu a veľkou rýchlosťou. Navyše, celkový počet vecí, ktoré boli odstránené, je obrovský. Môžeme to vidieť z celkovej situácie nápravy Fa. V minulosti každé stebielko trávy a každý strom bol pod kontrolou zlých bytostí. Dokonca častice vzduchu boli takmer pod ich kontrolou. Zdalo sa vám dokonca ťažké nadýchnuť sa. Teraz sú veci odlišné. Ľudia sa prebúdzajú a už nezostalo tak veľa prehnitých duchov, ktorí ovládajú ľudí. Aká obrovská zmena!

 

Otázka: 22. januára bol učeník z USA zatknutý na letisku v Guangzhou...

Učiteľ: Ako učeníci Dafa, ak vznikne problém, mali by sme na tom všetci spolupracovať ako jeden. Pretože oni sa neobávajú sušiť si špinavú bielizeň, mali by sme všetky ich špinavé skutky ukázať celému svetu a oznámiť všetkým Američanom, že občan USA bol zatknutý. Pretože sa neobávajú sušiť si špinavú bielizeň, mali by sme to jednoducho spraviť. Každý deň, ktorý ho neprepustia, je pre nás ďalším dňom, aby sme s tým išli na bubon. (hlasný potlesk)

 

Otázka: Niekedy mi je jasné, čo sú staré sily a niekedy nie.

Učiteľ: Sú len tými dvadsiatimi percentami bytostí v kozme, ktoré boli usporiadané, aby sa zúčastnili v mojich záležitostiach. V histórii spravili mnoho systematických usporiadaní a ja som sa zúčastnil v mnohých ich usporiadaniach v histórii. Ak by som sa v tom čase nebol zúčastnil, vybrali by niekoho iného a bolo by ešte viac problémov v čase nápravy Fa. Vybrali by iného človeka, aby napravil Fa. Keď by prišiel čas nápravy Fa a ja by som začal robiť veci, použili by všetky bytosti v celom vesmíre, aby išli po mne. Mohol by som ich odstrániť, ale ako by som ich potom mohol spasiť? To, ako skutočne vyzerá náprava Fa, je niečo, čo nemôže vedieť ani jedna bytosť. Každý, kto by to vedel, mohol by sa jej vyhnúť a to je niečo, čo vesmír nemôže dovoliť. Ešte menej by mohol dovoliť bytostiam vo vesmíre vybrať si, ako sa bude náprava Fa odohrávať.

 

Otázka: Nedávno sa mužovi a žene, ktorí sú obaja učeníkmi Dafa, narodilo dieťa, ktoré má mnoho ťažkostí a narodilo sa deformované. Ako by sme sa mali pozerať na túto situáciu?

Učiteľ: Veci sú teraz veľmi komplikované. Pretože je to vaše dieťa, mali by ste sa o neho s láskou starať a čo najlepšie sa o neho postarať. Nerobte si však starosti. Pokiaľ sa môžete vykultivovať k dovŕšeniu, všetko bude to najlepšie (potlesk) – toto je vytvorené pre praktizujúcich a učeníkov Dafa. Ak však nemôžete prísť k dovŕšeniu, všetko bolo zbytočné.

 

Otázka: Majster nám povedal, že hlavné telo Dafa je v Číne. Dafa učeníci sú na mnohých miestach v Číne. Ako sa môžeme lepšie spoločne zlepšovať?

Učiteľ: Nerobte si o to starosti. Všetci poznajú webstránku Minghui. Učeníci Dafa vo vzdialených regiónoch majú všetci vzájomné kontakty a odovzdávajú si informácie jeden druhému.

 

Otázka: Majster práve povedal, že tí, čo napísali záruky, keď boli prenasledovaní do bodu, keď už nemali jasnú myseľ, majú stále šancu. Aj tak však nemôžem odpustiť tým ľuďom v Číne, ktorí zradili Majstra. Nie je to, ako keby spravili veci, ktoré nemali, pretože nemohli zniesť prenasledovanie. Skutočne stáli po boku zla a zhoršovali prenasledovanie.

Učiteľ: Áno, ťažko povedať čo sa stane, keď zašli tak ďaleko. Povedal som, že chcem spasiť všetkých. Ale ak ste tak veľmi zhrešili, potom bude Fa použitý, aby vás súdil a nič viac sa pre vás nedá spraviť. Milosť a vznešená dôstojnosť sú tu súčasne kvôli ochrane Fa. Ale staré sily úmyselne usporiadali pre niektorých ľudí, aby vstúpili a robili veci takto, takže je to veľmi zložité. Pred 20. júlom 1999 sa niektorí ľudia zdali dosť aktívni, ale keď prišiel deň prenasledovania, zúčastňovali sa na prenasledovaní ešte horlivejšie ako ktokoľvek iný. To sa stalo, aby to skomplikovalo celkovú situáciu pre študentov.

 

Otázka: Majster, povedzte nám prosím, či sú situácie, pri ktorých prenikajú aj cez váš obraz Budhu.

Učiteľ: Môžem vám povedať, že mne sa nepokúšajú spraviť nič. Mieria na pripútanosti študentov. Ak konáte skutočne spravodlivo, vôbec sa neodvážia náhodne robiť tieto veci, pretože má na sebe moje telo Zákona, najmä preto, že zlé sily, vedeli ste, že závisia na mne vo všetkom v ich náprave Fa, uznávajú ma a utrpenia boli vytvorené pre vás, nie pre mňa? Ale keď sa môžete postaviť tým veciam so spravodlivými myšlienkami, potom do vás nebudú zasahovať. Popravde povedané, v mnohých prípadoch sa tie veci stanú preto, že pri tom pôsobia vaše pripútanosti.

Len pred chvíľou som hovoril o tom, ako staré sily nechcú zničiť vesmír. Jednoducho chcú zachovať všetko vo svojej pôvodnej forme. Takže z pohľadu môjho tela Zákona, nezáleží na tom, či sú to staré sily alebo spravodliví Bohovia, moje telo Zákona dohliada na všetko. Iba keď sa vy, učeníci Dafa, nesprávate dobre, odvážia sa robiť veci. Vtedy majú výhovorku, aby sa na vás zamerali. Normálne sa neodvážia robiť také veci, hoci situácia, ktorú som predtým popísal, existuje. Sú to zriedkavé, veľmi zriedkavé javy. Ale ak sa tento jav stane len raz alebo dvakrát, následky sú dosť veľké. Preto som povedal, že akonáhle boli videní, boli zničení. Bez ohľadu na to, či to robili úmyselne alebo neúmyselne, akonáhle boli videní, boli zničení, pretože sa dopustili hriechu prenasledovania spravodlivých myšlienok a spravodlivej viery učeníkov Dafa. Takže, dokonca aj keď to môžu ospravedlniť, aj tak sú veľmi bojazliví, keď robia tieto veci. V skutočnosti už odstraňujem tento druh vecí a robím tomu koniec.

Niektorí študenti videli staré sily, ako robia zlé skutky a ukladajú zlé veci na moje telo. Niektorí študenti to môžu vidieť. Čoho sa však obávam je to, že by ste tým mohli byť ovplyvnení! Je to preto, že to, čo ste videli, bolo akoby niečo zlého bolo na tele Majstra. Uvedomujete si, že tie veci sú vaše?! Trpím kvôli vám všetkým. (Dlhý potlesk) Kto by sa inak odvážil uložiť na mňa veci? Stáva sa to, pretože vás chránim a musí byť niekto, kto to odstráni.

 

Otázka: Ako môžeme efektívnejšie vysvetľovať pravdu v širokom rozsahu a zachraňovať vnímajúce bytosti? Ako v tom môžu hrať naše noviny a časopisy väčšiu úlohu?

Učiteľ: Všetko toto sú špecifické záležitosti. Faktom je, že to robíte dosť dobre. Mali by ste pokračovať v robení tých vecí a prichádzať so spôsobmi, ako ich neustále zlepšovať. To je tiež kráčanie cestou učeníkov Dafa a ustanovovanie si vašej mocnej cnosti pri zachraňovaní ľudí vo svete.

 

Otázka: Keď vysielame spravodlivé myšlienky, aby sme odstránili problémy v nás, odstraňujeme tiež staré  sily, ktoré prechádzajú cez naše telá?

Učiteľ: Keď vysielate spravodlivé myšlienky, nezastaví sa to len na tom, čo je vo vnútri vášho tela, všetko vo vnútri vašej sféry sa dá na útek. Je teda v poriadku jednoducho neustále vysielať spravodlivé myšlienky, aby sme im zabránili prísť, a nerobiť nič viac? Hovorím, že za normálnych okolností sa už jednoducho neodvážia prísť, ale keď o tom príliš veľa rozmýšľate, stane sa to pripútanosťou. Iné dimenzie existujú súčasne. Necítite nič, keď bytosti v iných dimenziách k vám kráčajú alebo cez vás prechádzajú. Takto existujú dimenzie. Vesmír má jednoducho takú štruktúru a vás to neovplyvní. Keď je reč o štruktúre, poviem vám niečo, čo si radi vypočujete. (Hlasný potlesk)

Viete, že na Zemi je mnoho premnoho rastlín, zvierat a rôznych druhov vecí. Hovorme konkrétnejšie, viete, že existujú jablká, banány, pomaranče a grapefruity, viete, že sú tigre, levy, zajace a kozy a viete, že je mnoho premnoho rôznych druhov stromov, rastlín a kvetov. Iné dimenzie majú tiež tieto veci. Ďaleké kozmické telesá, ktoré sú na tej istej úrovni ako Zem, sú Zemi podobné a majú tiež tieto veci. Častice na nižších úrovniach vytvárajú častice, ktoré sú o úroveň vyššie. Tie väčšie častice tiež majú na sebe zvieratá, rastliny a rôzne druhy vecí. Jablko v nebesiach je také veľké, že môže byť ešte väčšie ako planéta. Nie je jablko z tých planét na nízkej úrovni časticou v rámci toho veľkého jablka z častíc vyššej úrovne? Odpoveď je áno. Na Zemi sú levy, v nebesiach sú levy a levy sú na ešte vyšších úrovniach. Na Zemi sú ľudia, v nebesiach sú ľudia a sú ešte väčší ľudia – takí veľkí, že sú neporovnateľne obrovskí. A bytosti majú kráľov, alebo inými slovami, každá bytosť má kráľa. Kráľ bytosti je najväčšia vrstva tých častíc a všetko pod ňou je rozdelené na častice rôznych veľkostí, niektoré veľké a niektoré malé. Žijúca bytosť vo sfére najväčšej vrstvy častíc je kráľom všetkých tých bytostí a jeho častice sa odrážajú vo všetkých úrovniach pod ňou.

Akým druhom tela je potom vesmír? Sú to desiatky tisíc vecí prelínajúcich sa a zmiešaných dohromady. Na Zemi je tak mnoho bytostí, ale tie bytosti určite nepatria jednému kráľovi a nepatria do jedného biologického systému. Predsa tu však všetky žijú a zmiešali sa dohromady. Ale živé bytosti si udržiavajú kontakt so svojimi vlastnými kráľmi a neudržiavajú si žiadne kontakty s inými živými bytosťami. To znamená, že hoci sa prelínajú v celom priestore vesmíru, majú tiež svoje vlastné nezávislé systémy a vládnu im ich vlastní králi. Takže levy majú svojho kráľa, jablká majú svojho kráľa, banány majú svojho kráľa, stromy majú svojho kráľa, rastliny, tráva, kvety – všetky veci – každá z nich má svojho vlastného kráľa. Takto sa prelínajú a miešajú všetky bytosti, ktoré existujú v dimenziách, ktoré sú na tej istej úrovni. Ľudské bytosti môžu prechádzať cez obrovské bytosti. V každej chvíli prúdia cez telá bežných ľudí extrémne mikroskopické žijúce elementy. Na váš povrch dávajú pozor moje telá Zákona a strážcovia Zákona. Tá vaša stránka, ktorá bola úplne skultivovaná, je zapečatená. Hneď ako je jedna vrstva hotová, je zapečatená. Keď je hotová ďalšia vrstva, je zapečatená. Nič cez ňu nemôže preniknúť. Takže tento vesmír je naozaj zložitý. Popísal som vám ďalšiu formu štruktúry vesmíru. (Hlasný potlesk)

 

Otázka: Myslím si, že Majster je vyšší ako všetko a už pripravil našu cestu. Takže z tohto pohľadu sa zdá, že usporiadania starých síl sú použité Majstrom za účelom nášho zlepšenia. Takže sa zdá, že usporiadania starých síl nie sú v skutočnosti veľmi skutočné. Je toto pochopenie správne?

Učiteľ: Polovica z neho je správna. Ja ich neuznávam, ale aj tak som vedel, že budú robiť veci takto, takže mi neostávala iná možnosť, ako doprevádzať ich činnosť a otočiť ich činnosť proti nim. Taká je situácia.

 

Otázka: Dafa učeníci z provincie Liaoning, školy Minghui na Taiwane, Centrálneho parku vo Švédsku a mesta Chengdu v provincii Sichuan pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám! (Hlasitý potlesk)

 

Otázka: Keď vysielame spravodlivé myšlienky, aby sme odstránili problémy v nás, odstraňujeme tiež staré sily, ktoré prechádzajú cez fyzické telá učeníkov, je to v poriadku keď kopírujeme Majstrovo milosrdenstvo a používame myšlienky na to, aby sme im vysvetlili pravdu?

Učiteľ: Toto na vás zanechalo príliš silný dojem. Môžem vám povedať, že toto je spôsobené len štruktúrou priestoru a nemali by ste sa tým príliš zaoberať. Ak nechcete, aby cez vás prenikali, jednoducho zavrite svoje ústa a dnes nedýchajte. (Všetci sa smejú) Dôvodom je, že vzduch je tiež život a sú to bytosti, ktoré ešte neboli napravené pomocou Fa. Takže sa týmito vecami nezaoberajte. Ľudské bytosti žili týmto spôsobom po tisícky a desaťtisícky rokov. Prečo je také ťažké pre ľudskú bytosť kultivovať sa a prečo je pre ľudskú bytosť ťažké stať sa Bohom? Je to preto, že starý vesmír nemá túto múdrosť a nie je schopný vyriešiť tieto problémy. Aby bol schopný vyriešiť tieto problémy, musí byť vesmír od základu zdokonalený, odhora až dole. Cesta pre budúce ľudské bytosti ako sa stať Bohmi bola vydláždená. Preto je táto vec spravená odtiaľto, celou cestou až na samý vrch. (Hlasný potlesk) Takže pre ľudskú bytosť, vytváranie predstáv po narodení, spolu so zasahovaním od takýchto činiteľov, robí veci veľmi zložitými. Je skutočne ťažké spasiť ľudí! Nebeské bytosti minulosti videli ľudí ako niekoho, kto sa dá spasiť len veľmi ťažko, pretože videli tento úkaz. Obávajú sa tohto učeníci Dafa? Všetko sa dá zvládnuť so spravodlivými myšlienkami! Hovorím vám len, že takýto jav a takáto vec existuje. Toto je časťou štruktúry vesmíru a takáto je situácia.

 

Otázka: V poslednom čase, keď vysielam spravodlivé myšlienky, cítim v tele veľké teplo.

Učiteľ: To je dobrá vec. Pocit tepla je spôsobený tým, že máte veľké množstvo energie. Niektorí ľudia to môžu cítiť a niektorí nie.

 

Otázka: Cítim vlny a vlny tlaku vo svojej hlave. Je to normálne alebo je to démonické zasahovanie?

 Učiteľ: Všeobecne povedané je to normálne. Zmeny vo vašom tele, odraz vášho gongu, a zvyšovanie vašej úrovne, všetko toto môže vyústiť do takéhoto prejavu.

 

Otázka: V New Jersey je pani, ktorá prišla z Číny. Všetky jej štyri končatiny boli amputované pred troma rokmi kvôli vírusovej infekcii. Ale jej hlava je stále ešte jasná. Na úpätí kopca pod jej domom žije učeník Dafa. Ako by jej tento Dafa učeník mal pomôcť?

Učiteľ: Učeníci Dafa, najdôležitejšou vecou, ktorú dnes musíte robiť, je vysvetľovať fakty a zachraňovať vnímajúce bytosti. Mali by ste zistiť, či bola otrávená [ohováraním] alebo nie a ak bola, mali by ste ísť a porozprávať sa s ňou. Ak nebola otrávená, potom choďte robiť to, čo by ste mali robiť. Vláda nakoniec poskytuje starostlivosť telesne postihnutým ľuďom. Nemali by ste o tom príliš rozmýšľať. Ak ste príliš pripútaní k týmto veciam, môžem vám povedať, môžete zabudnúť na kultiváciu. V ľudskom svete je jednoducho príliš veľa nešťastia a krivdy, v ľudskom svete je mnoho nespravodlivosti. Môžete k tomu všetkému byť pripútaní? Jediný spôsob ako zachrániť človeka je zachrániť ho od základu. (Potlesk)

 

Otázka: Niektorí ľudia hovoria, že Dafa učeníci nepotrebujú sporiť peniaze.

Učiteľ: To ide znova do extrému. (Všetci sa smejú) Robte to, čo si myslíte, že máte robiť. Ak hovoríte, že chcete sporiť peniaze a kúpiť si majetok, v tom prípade by ste to mali spraviť, pretože takto sa ľudia v budúcnosti budú kultivovať. Možno poviete, že nechcete robiť nič a budete tu jednoducho čakať, (všetci sa smejú) no v tom prípade nedospejete k dovŕšeniu. Aká silná pripútanosť by to bola! Ale keby skutočne prišiel čas dovŕšenia, neboli by ste schopní opustiť tie veci, nie je tak? Ak ich môžete opustiť, potom nie sú dôležité. Myslenie človeka v tom okamihu je myslením Bohov. Takže prečo by ste mali rozmýšľať o týchto veciach? Neznepokojujte sa ničím. Popravde povedané, môžem vám povedať, že v poslednom momente nápravy Fa ľudského sveta bude všetko v okamihu rozložené. Aké peniaze? Nezostane ani len kus papiera. (Hlasný potlesk) Ale to nemá nič do činenia s vami.

 

Otázka: Šetrenie peňazí a ich plánovanie pre budúce vzdelávanie detí nie je niečo, čím by sme sa mali zaoberať, pretože sa v budúcnosti chystáme dovŕšiť a nepotrebujeme sa o to strachovať. (Všetci sa smejú) Sú tiež učeníci Dafa, ktorí hovoria, že sa nemusíme ani starať o našich rodičov, pretože mohli byť našimi minulými nepriateľmi. (Všetci sa smejú)

Učiteľ: To neznie ako niečo, čo povedal učeník Dafa. Tá pripútanosť je taká silná! Viete akou veľkolepou vecou je pre učeníkov Dafa dovŕšenie? Majster sa musí postarať o všetko okolo vás. Je treba, aby ste sa vy niečoho obávali? Máte schopnosť postarať sa o tieto veci? Pôjdu veci podľa vašich želaní? Nevysvetlil som vám už všetkým tento princíp? Ak ich osud nie je taký dobrý, nech robíte akékoľvek plány, je to úplne zbytočné. Ale Majster je schopný pre vás usporiadať veci. Môžem spraviť usporiadania, bez ohľadu na to, či majú dobrý osud alebo nie. Čoho sa ešte obávate? Kultivujte sa jednoducho ďalej a ja sa pre vás o všetko postarám. Nepovedal som to už? Ale ak sa nekultivujete dobre, potom ja nemôžem robiť nič. Vaše slová neznejú ako niečo, čo by povedal učeník Dafa – to je môj pocit!

 

Otázka: Ráno ste spomínali, že ste sa objavili z ničoho do niečoho a že v budúcnosti vás nikto nebude poznať. Chcel by som vedieť, potom ako sa dovŕšime v budúcnosti, budeme stále mať príležitosť počúvať vaše prednášky Fa? Ak budem mať stále otázky, budú príležitosti pre vás, aby ste na ne odpovedali? (Všetci sa smejú)

Učiteľ: Nemôžete sa kultivovať večne. (Všetci sa smejú) Stále pri uvažovaní používate ľudské myslenie. Bohovia nerozmýšľajú o veciach takto. Keď máte nespočetné množstvo vnímajúcich bytostí, o ktoré sa treba starať, budete toho mať v mysli veľa. Potom pravdepodobne nebudete môcť rozmýšľať o Majstrovi tak často! (Smeje sa) Len žartujem. Samozrejme, je možné, že budem v budúcnosti vyučovať Fa vo väčšom meradle a je možné, že nebudem. Všetko toto je otázkou budúcnosti. Pravdou je, že keď rozmýšľate o tom, či budete môcť v budúcnosti vidieť Majstra, stále používate ľudské myšlienky, ktoré máte, aby ste rozmýšľali o veciach. Keď ten deň príde, budete v odlišnom stave. Ale ak ma naozaj budete potrebovať, uvidíte tú stránku bezhraničnej láskavosti Budhu. (Hlasitý potlesk) Je to preto, že ste mimoriadni. Ste učeníci Dafa obdobia nápravy Fa! (Dlhý potlesk) Existovali ste súbežne s nápravou Fa! (Hlasný potlesk)

Mali by ste si vážiť túto predurčenú príležitosť. Skutočne nebude žiaden druhý krát. V budúcnosti uvidíte desivý obraz nápravy Fa, ktorý bude ležať v minulosti histórie. Niektorí učeníci Dafa sa správali naozaj zle – v jednej chvíli sa správali dosť dobre a v ďalšej už nie. V skutočnosti, dokonca keď obrovské vesmírne bytosti boli svedkami sily nápravy Fa, boli skutočne v úžase.

Dnes je to po prvýkrát od 20. júla 1999, čo som odpovedal na otázky na konferencii Fa v takom veľkom rozsahu a taký dlhý čas. (Dlhý potlesk)

Z lístkov s otázkami, ktoré ste mi tentokrát poslali, vidím, že sa veľmi líšia od tých predtým. Slová môžu byť podobné, ale vidím, že to, čo je v ich vnútri, je odlišné. Navyše, najväčší rozdiel je ten, že myseľ zvedavosti a okúzlenia bola nahradená spravodlivými myšlienkami. Stali ste sa racionálnymi a už nezostávate pri povrchu a nehľadáte vedomosti. Samozrejme, keď som hovoril o štruktúre vesmíru, všetkých vás to zaujímalo. Ale neboli ste to len vy – dokonca aj Bohovia počúvali pozorne, pretože ani oni o tom nevedeli. (Potlesk) Takže počas tohto prenasledovania, hoci sme utrpeli obrovské straty a Dafa učeníci boli bezdôvodne prenasledovaní, môžem vám naozaj povedať, že ste počas tohto prenasledovania dospeli a ste teraz pokojní a racionálni. Starý postoj, keď ste hovorili jednu vec a mysleli si inú a boli ste nepozorní k Fa, je preč. Počas tohto prenasledovania každý vážne premýšľal, ktorou cestou sa vydať a čo by mal robiť. V skutočnosti to staré sily usporiadali tak, že mnoho ľudí bude hrať negatívne úlohy. Niektorí z vás to opustili predtým, ako začalo prenasledovanie, niektorí počas prenasledovania a je to preto, že tá stránka vašich bytostí, ktorá je vedomá, vie, čo sa deje. Takže mnoho ľudí, ktorí mali hrať negatívne úlohy, to opustili a kultivujú sa otvoreným a dôstojným spôsobom. Dôvodom je, že vôbec nemôžem uznať tých, ktorí hrajú negatívne úlohy. Staré sily nikdy ani nesnívali, že ich usporiadania – také spletité usporiadania, ktoré sa zdali byť spravené pre mňa, ale v skutočnosti boli spravené pre nich samotných – že všetko, čo spravili, sa stane skutočnou prekážkou nápravy Fa a že oni sami sa stanú skutočnými démonmi v náprave Fa.

Keď hovorím o démonoch, nehovoril som o normálnych démonoch vo vesmíre. V skutočnosti je Kráľ démonov vo vesmíre prejavom druhej stránky života. Je tiež strážcom vesmíru, ibaže používa zlé prostriedky. Takže som nehovoril o nich. Hovoril som o bytostiach, ktoré poškodzujú nápravu Fa, pretože oni sú skutočnými démonmi, ktorí poškodzujú Dafa. Zažili sme tak mnoho vecí. Mnohokrát sa slová rinuli z mojich úst, ale musel som ich prehltnúť naspäť, pretože keby som to otvorene povedal, bolo by jednoducho príliš veľa vecí, ktoré by som musel povedať. Zažili sme tak mnoho vecí a vy všetci ste sa stali zrelými. Mali by ste čeliť ceste, ktorá leží pred vami, s ešte väčšou racionalitou a narábať so všetkým, čo dnes robíte, s ešte väčšou racionalitou. Nezostaňte už trčať v emóciách a vo veľmi silnom ja. Všetci máte schopnosti, Majster vás potvrdil, a už tie vaše veci nemusíte Majstrovi viac ukazovať. (Potlesk)

Ako by sme... je to ako sa spýtal jeden študent, ktorý mi poslal lístok s otázkou, ako máme dobre spolupracovať a koordinovať sa navzájom – toto náprava Fa najviac potrebuje od učeníkov Dafa. Nezastavujeme sa na povrchových formách. Pokiaľ ste dobre študovali Fa, budete to schopní robiť. Viete, predtým pred skupinovým cvičením každý rozprával a robil všemožné veci, a vyzeralo to naozaj neporiadne. Ale hneď ako začala hudba – „šup!“ všetci spoločne stáli a vytvorili formáciu usporiadanejšiu ako vojaci. Nikto vás necvičil a nikto vám nehovoril, čo robiť. Prišlo to jednoducho z vášho vnútra. To je spolupráca a to je harmónia učeníkov Dafa. Nemali by ste ju prejavovať len pri určitých veciach, mali by ste preukázať tento druh spolupráce vo všetkých oblastiach nápravy Fa.

Samozrejme, sú aj nejaké problémy, o ktorých tu nebudem hovoriť. Nechcem ich zdôrazňovať. Slová, ktoré vychádzajú z mojich úst, nesú veľmi veľkú váhu. Robím to preto, že je mnoho problémov, ktorým musíte čeliť a sú tiež veci, ktoré potom ako zakopnete a spadnete vyžadujú, aby ste sa stali zrelšími, takže si ich budete všímať a rozpoznáte ich, aby ste mohli dobre kráčať po ceste pred vami.

Tiež si nemyslite: „Keďže náprava Fa dosiahla toto štádium, zdá sa, že to čoskoro skončí a mali by sme si začať robiť plány do budúcnosti.“ Môžem vám povedať, že každá pripútanosť prinesie veľmi veľké trápenia. Nesmiete si vytvoriť absolútne žiadnu pripútanosť! Mali by ste sa kultivovať otvoreným a dôstojným spôsobom a robiť dobre každú vec, ktorá je pred vami a má byť spravená. Ak by ste mali dospieť k dovŕšeniu zajtra, stále musíte dnes poriadne robiť dobre to, čo máte robiť. Je to preto, že všetko, čo dnes robia učeníci Dafa, má byť zanechané pre ľudí v budúcnosti a toto je cesta kultivácie pre ľudí v budúcnosti. Toto je mimoriadne dôležité. Nemôžete kráčať po pokrivenej ceste. Dafa je najlepší na každej úrovni a na tejto ľudskej úrovni by učeníci Dafa mali iba zharmonizovať ešte viac veci a nespôsobiť žiadne straty.     

To je všetko, čo by som rád povedal. Dúfam, že budete robiť dobre to, čo máte robiť. Z troch vecí pre potvrdzovanie Fa je jednou študovať dobre Fa, jednou je vysvetľovať pravdu a ďalšou je brať vážne vysielanie spravodlivých myšlienok. Keď sa spoja dohromady, všetky tieto veci vedú k potvrdzovaniu Fa a všetky zachraňujú vnímajúce bytosti a všetky sú tým, čo by mali učeníci Dafa robiť. Inými slovami, vaše dovŕšenie, vaša budúcnosť a celá vaša mocná cnosť je nimi ustanovená. Spravte svoj podiel na základe vašich individuálnych schopností a špecifických nadaní v rôznych oblastiach. Napríklad, pri vysvetľovaní faktov niektorí vyrábajú TV programy, niektorí publikujú noviny, používa sa mnoho rozličných metód a niektorí rozdávajú pravdu vysvetľujúce materiály priamo na ulici, niektorí idú k čínskym veľvyslanectvám a niektorí pracujú s vládou. Ani jeden z týchto odlišných prístupov by nemal byť zanedbaný. Môžem vám povedať, skutočnosť, že teraz bol Dafa schopný preraziť cez zlé prenasledovanie a viac ľudí na svete vie o Dafa, má priamy vzťah k veciam, ktoré dnes robíte. Celková situácia je teraz taká, ako ste ju ustanovili. (Hlasitý potlesk) Ak ste nerobili veci dobre, mali by ste využiť čas a spraviť ich dobre. Nepotrebujete nikoho, aby vás potvrdzoval a už nemusíte robiť veci na ukazovanie sa. Keď ste schopní žiť podľa zásad svojho svedomia, Majster to vidí. (Potlesk)

Myslím, že som už dnes povedal veľa. Viac nepoviem. Nemám veľmi chuť odísť – skutočne mi je s vami dobre. (Dlhý potlesk)