Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike

 

Li  Hongzhi

 

                                              

Marec 2002

 

 

Zdravím všetkých! (Potlesk)

Nevidel som vás dlhý čas. Je niekoľko vecí, o ktorých vám chcem všetkým povedať. Potom čo skončím, ak máte nejaké otázky, môžete ich položiť, a ja využijem túto príležitosť aby som vám odpovedal.

Budem hlavne hovoriť o troch veciach. Prvá je tá, že každý musí klásť dôraz na študovanie Fa. Často som už s vami o tejto veci hovoril. Ale to čo vám poviem dnes je odlišné. Idem vám povedať väčšie príčiny. Študovanie Fa dobre je pre každého učeníka Dafa mimoriadne dôležité. Je to preto, že vy ste veľmi odlišní od akejkoľvek kultivačnej metódy v minulosti a od kultivujúcich sa v minulosti, pretože vaše poslania sú veľké. Vyučuje sa tu Fa vesmíru – kto prišiel počúvať Fa? A aké veci budú robiť bytosti ktoré počúvajú Fa? Všetko toto má ešte väčšiu dôležitosť. Povedal som že učeníci Dafa sú veľkolepí. V skutočnosti, zodpovednosti ktoré máte na svojich pleciach sú veľmi veľké. Viete iba to, že niektorí učeníci  so mnou v minulosti spravili zmluvu. V skutočnosti je mnoho ďalších učeníkov, ktorí prišli z nesmierne vzdialených, nesmierne gigantických kozmických kolosálnych nebeských klienb, a prišli sem založiť karmický vzťah.[1] Sú aj niektorí ľudia, ktorí vstúpili keď sa tu v tomto čase začal šíriť Dafa, pretože dvere boli doširoka otvorené a prišli aj mnohí ľudia s pomerne dobrými vrodenými vlastnosťami. Takže naši učeníci Dafa spadajú hlavne do týchto troch skupín.

Premýšľajte o tom, načo tu prišli bytosti zo vzdialených kozmických tiel? Je to preto,  že vo vesmíre sa uskutočňuje Fa-náprava, a oni sú zástupcami nesmierne veľkých skupín bytostí vo vzdialených kozmických telách a kolosálnych nebeských klenbách; prišli sem založiť karmický vzťah s Majstrom aby zabezpečili že vo Fa-náprave neostanú opomenuté uprostred rekonštrukcie celého vesmíru; ich cieľom bolo umožniť vnímajúcim bytostiam tam aby boli spasené. Sú to obrovské a nespočítateľné skupiny bytostí. Tí ľudia ktorí boli schopní podpísať so mnou zmluvu, tiež nemajú jednoduchý pôvod – tí tiež prišli z obrovských kozmických tiel. Keďže ich úrovne sú veľmi vysoké, premýšľajte o tom, nebudú reprezentovať gigantické kozmické telá? Sú aj žiaci, ktorí prišli v tomto čase keď sa šíri Fa, a väčšina z nich tiež prišla z naozaj vysokých úrovní.

Práve som hovoril o tom kto prišiel počúvať Fa. Ak takíto ľudia prišli počúvať Fa, premýšľajte o tom, nezastupuje každý jeden učeník Dafa odlišné gigantické kozmické telo? Ak je to tak, nerozhodne to či sa učeníci Dafa kultivovali dobre alebo slabo o tom, či bytosti v tých gigantických kozmických telách budú spasené alebo nie? Môžem vám povedať, že je to určite tak.

Pretože tie gigantické kozmické telá sú pod vami, sú takmer ako vaše telá, pretože vy ste takí gigantickí. Vnútri nich je bezpočet vnímajúcich bytostí a bezpočet kozmických nebeských klienb. Vaša kultivácia rozhodne o tom, či tie gigantické skupiny bytostí budú dobré alebo nedobré, a či môžu ostať alebo nie! Keď sa na to pozrieme z mikrokozmickej úrovne, vaše ľudské telo, ktoré sa prejavuje v ľudskom svete je v skutočnosti tiež gigantický systém. Ako sa kultivujete, najprv sa táto časť vášho tela vylieči a ostane zdravá, a potom sa pomaly premieňa na vysokoenergetickú látku. Zmeny na povrchu nemusia byť veľké. Počas Fa-nápravy, vesmír robí prielomy od mikrokozmu smerom k povrchu; a počas svojej kultivácie sa učeníci Dafa tiež menia od mikrokozmu smerom  k povrchu. Ako sa kultivujete, vaše telá v mikrokozme robia prudké prielomy v úrovniach. A vo svojej kultivácii telá väčšiny našich žiakov už toho na povrchu veľa nemajú. Čím vyššia je vaša úroveň, tým väčšia je vaša zodpovednosť. Čím vyššia je vaša úroveň, tým gigantickejšie kozmické telo a tým viac vnímajúcich bytostí zastupujete, a za tú oblasť budete zodpovední. Inými slovami, ako pokračujete v kultivácii, vaše ľudské telo pokračuje v zlepšovaní sa a stáva sa lepším a lepším, a v rovnakom čase sa premieňa na telo Boha. Ak ste sa nekultivovali dobre, ako ste videli, zmeny v tele na povrchu sú pomerne malé. Inými slovami, gigantické kozmické telo ktoré zastupujete je rovnaké ako vaše telo – korešponduje s vaším telom. Potom je možné, že mnohé bytosti nebudú spasené, pretože ste sa dobre nekultivovali – pretože vy ste sa nekultivovali dobre, oni sa nemôžu stať dobrými. To že ste neodstránili mnoho pripútaností je pre nich prekážkou, a obrátene, oni sú prekážkou pre vás.

 Často som hovoril, že potrebujete dobre študovať Fa. Kedykoľvek som sa stretol so žiakmi počas Fa konferencií alebo v inom prostredí, vždy som hovoril že každý musí klásť dôraz na študovanie Fa a že má študovať Fa nech je akokoľvek zaneprázdnený. Vtedy som vám nemohol povedať veci na takejto hlbokej úrovni, a nemohol som to odhaliť. Avšak po tomto trápení ste teraz schopní chápať Fa hlbšie, a stali ste sa vyspelejšími vo vašej kultivácii a pri potvrdzovaní Fa. Dnes vám môžem povedať toto: vaša kultivácia rozhodne nie je osobná, jednoduchá záležitosť dosiahnutia Dovŕšenia – vaša kultivácia spasí bezpočet vnímajúcich bytostí v kozmickom tele ktoré korešponduje s vami a ktoré do vás vložili nekonečnú nádej. Vaša kultivácia zachraňuje vnímajúce bytosti v každej jednej gigantickej kozmickej kolosálnej nebeskej klenbe.

Prečo hovorím, že učeníci Dafa sú odlišní od praktizujúcich v minulosti? Hovorím, že učeníci Dafa sú veľkolepí, ale iba  ak ste sa kultivovali naozaj dobre, môže byť vaše Dovŕšenie skutočne veľkolepé. Dovŕšenie učeníka Dafa nie je iba ako keď sa bežná bytosť vyslobodí z Troch ríš. Premýšľajte o tom, keď sa kultivujete dobre, veľmi málo bytostí v gigantickom vesmíre sa pokazí a zopár z nich bude odstránených. Keď sa vrátite, budú vás naozaj brať ako svojho Pána, svojho Kráľa, a budú k vám mať bezhraničnú úctu, pretože ste ich spasili, trpeli ste za nich, a dali ste im všetko čo majú. Ale ak sa nekultivujete dobre, mnohé bytosti budú odstránené, pretože nemôžeme neodstrániť bytosti, ktoré už nie sú spasiteľné. Prečo je to tak? Počas tohto prenasledovania, všetky bytosti v odlišných dimenziách hrajú nejakú úlohu, či sú to dobré bytosti alebo zlé bytosti. Zlé bytosti rušivo zasahujú do Fa-nápravy, prenasledujú našich žiakov, a súčasne rušivo zasahujú do vás. Preto ich musíte odstrániť so všetkou vážnosťou. Ak sa nekultivujete dobre, mnohé bytosti budú odstránené, a keď dosiahnete Dovŕšenie a vrátite sa na svoje miesto, zistíte že mimoriadne veľký počet bytostí, ktoré kedysi do vás vložili nekonečnú nádej, bolo odstránených. Potom v tejto kozmickej kolosálnej nebeskej klenbe, kozmické telo ktoré zastupujete bude veľmi pravdepodobne v roztrieštenom a neúplnom stave, a bol tam odstránený bezpočet vnímajúcich bytostí.

            Viete, že počas tohto prenasledovania veľa žiakov nerozumelo veciam jasne,  a považujú to za bežné ľudské prenasledovanie proti ľudským bytostiam. V skutočnosti,  toto prenasledovanie je výhradne skúška zla nemajúca obdoby, ktorú staré sily zostavili  proti učeníkom Dafa. Navyše, tým zlým bytostiam, ktoré sú nimi využívané, nedovolia vedieť pravdu – oni naozaj spôsobujú škodu. Hoci ja neuznávam žiadne z týchto usporiadaní, tak či tak spravili to čo spravili. Ja neuznávam žiadnu z tých vecí ktoré naplánovali počas histórie, a počas Fa-nápravy im úplne odporujem. Takže uprostred tohto prenasledovania vnímajúcich bytostí potrebujeme objasňovať pravdu ľuďom, a súčasne sa dobre kultivovať a odstraňovať zlo so spravodlivými myšlienkami. Hoci žiadnu z ich vecí neuznávame, ich zákerné ohovárania počas tohto prenasledovania otrávili mysle bezpočtu vnímajúcich bytostí.

Ak veľká väčšina ľudí ktorí sú dnes v tomto svete naozaj prišla z vysokých úrovní aby získala Fa, premýšľajte o tom – nie sú to potom len nejaké jednoduché bytosti. Dokonca Tathagáta zastupuje gigantickú skupinu bytostí. Avšak oni nie sú obmedzení na Tathagátov – všetci tí čo prišli do ľudského sveta majú obrovské schopnosti. Králi a páni mnohých kozmických tiel prišli sem dole, a zastupujú gigantické kozmické telá. Avšak potom čo prišli do bežnej ľudskej spoločnosti, boli oklamaní a dokonca sa zapojili do tohto prenasledovania Dafa. Potom ak je niekto takýto odstránený, premýšľajte o tom, nebude odstránený iba on – čo bude odstránené je aj gigantické kozmické telo.

Povedal som, že učeníci Dafa sú pozoruhodní. Uprostred takéhoto tvrdého prenasledovania stále objasňujete pravdu ľuďom vo svete a zachraňujete vnímajúce bytosti. Premýšľajte o tom, sú tie bytosti ktoré zachraňujete iba bežné ľudské bytosti? Ak naozaj korešpondujú s gigantickými kozmickými telami, ak vy objasníte pravdu jednej z nich, zachraňujete gigantické kozmické telo, gigantickú skupinu bytostí, a zachraňujete Pána, alebo Kráľa. No hovorím, nie sú učeníci Dafa veľkolepí? Všetky veci s ktorými sa stretávajú učeníci Dafa sú naozaj dôležité. Ľudia v minulosti hovorili o spasení vnímajúcich bytostí; tí čo boli spasení boli iba bezvýznamné ľudské bytosti, bežné ľudské bytosti. Tí neboli hodní toho aby boli spasení učeníkmi Dafa – nebolo nutné aby to bolo spravené mojimi učeníkmi Dafa. Veci ktoré robíte sú všetky veľmi dôležité. Počas dnešného prenasledovania, ak bežná, svetská osoba dokáže povedať inej osobe, “Neprenasleduj Falun Gong, Falun Gong je dobrý”, a kvôli tomu tá osoba už neprenasleduje učeníkov Dafa, môže mať dokonca príležitosť ostať a získať Fa v budúcnosti, a ak prišla sem dole z vysokej úrovne získať Fa, jej kultivácia bude rýchla. Premýšľajte o tom, jej Dovŕšenie je Dovŕšením obrovskej skupiny bytostí a Dovŕšením Pána alebo Kráľa. Ale jej Dovŕšenie bolo možné vďaka tej svetskej osobe. Táto svetská osoba, bežná svetská osoba, sa dokonca stane veľkým Bohom. Tým viac, čo povedať o učeníkoch Dafa robiacich niečo tak veľkolepé – oni nezachraňujú iba jednu osobu alebo niekoľko osôb, a neustále preberajú iniciatívu aby objasnili pravdu ľuďom vo svete, neustále robia tieto veci, a zachraňujú ešte viac bytostí – nie je to veľkolepé?

Povedal som v minulosti, že dosiahnutie Dovŕšenia osobnou kultiváciou nie je pre učeníka Dafa nejakou veľkou vecou – tým si iba učeník Dafa kladie pre seba základňu v kultivačnom procese aby sa pripravil na väčšie veci. Ak niekto považuje svoje osobné Dovŕšenie za najdôležitejšiu vec, povedal by som že nie je hoden byť učeníkom Dafa obdobia Fa-nápravy. Takže kto môže byť nazývaný učeníkom Dafa obdobia Fa-nápravy? Viem, že v celom svete je v skutočnosti sedem miliárd ľudí. Keď sa spočítajú všetci naši učeníci Dafa, je to iba sto miliónov ľudí. Aký je to pomer? Nemôžu tí ďalší ľudia získať Fa? V nasledujúcej etape stále budú ľudia ktorí sa budú kultivovať, a stále budú ľudia ktorí dosiahnu Dovŕšenie, avšak to bude iba osobná kultivácia. Je to preto, že tí čo získajú Fa počas prvej etapy sa nazývajú “učeníci Dafa obdobia Fa-nápravy.” Existujete v rovnakom čase ako obdobie Fa-nápravy, a Dafa vám zveril veľkolepé zodpovednosti a  poslania; zatiaľ čo tí ľudia ktorí získajú Fa neskôr  budú robiť iba osobnú kultiváciu. Nebudú mať takúto česť a nemajú až také šťastie aby mohli byť časťou takejto veľkolepej veci. Takže nie je naše zachraňovanie vnímajúcich bytostí niečo naozaj pozoruhodné, niečo naozaj veľkolepé? V skutočnosti je to aj veľmi naliehavé.

Už  som hovoril o tom, že ak sa nekultivujeme dobre, pre našich učeníkov Dafa to nebude iba záležitosťou bolestivej ľútosti keď neskôr dosiahnu Dovŕšenie. Tí čo sa kultivovali dobre, naozaj zažijú veľkolepé Dovŕšenie keď sa vrátia – všetky vnímajúce bytosti ktoré do nich vložili nekonečnú nádej boli nimi spasené. Avšak keď sa vrátia niektorí z tých čo sa nekultivovali dobre, uvidia že ich vesmír je v roztrieštenom a neúplnom stave. Čo sa týka tých ktorí prešli na opačnú stranu počas tohto prenasledovania alebo dokonca spravili hrozné veci, dovoľte mi povedať vám, že Majster sa ich aj tak nechce zriecť. (Potlesk) Nič čo majú na povrchu  nemôže byť viac prinesené späť. Pretože sa nekultivovali dobre a nečinili sa dobre, všetky tie nesmierne a početné bytosti sú mimo spasenia. Keďže je neuznávam opatrenia starých síl a neuznávam toto prenasledovanie, a keďže staré sily oddelili povrch učeníkov Dafa od ich pôvodnej povahy, učeníci Dafa nemôžu v mnohých veciach robiť nič, a ich povrch je manipulovaný zlými bytosťami a boli dohnaní k vykonaniu nejakých nedobrých vecí – pretože mali pripútanosti ktoré boli zneužité zlými bytosťami – a tak ja vyčlením pôvodnú povahu učeníkov Dafa. Jednako však, tie staré sily ktoré naplánovali to že povrchová časť učeníkov Dafa bude manipulovaná aby robila nedobré veci, a tie zlé bytosti ktoré boli použité starými silami aby priamo prenasledovali Dafa, budú mať svoj Stav Dosiahnutia a všetky svoje schopnosti odobraté. Budú vtlačené do častí ľudských tiel tých učeníkov Dafa, ktorí boli nimi prenasledovaní, ktoré sú vytvorené karmou a všetkými druhmi názorov získaných po narodení, a tá časť ľudského tela bude odstránená v metabolickom procese – to jest, tá časť ktorú zneužívali – a potom čo budú do nej vtlačené, pôjdu spolu dole do pekla. Je to preto, že staré sily konajú naozaj zlé veci použitím zlých bytostí a manipulovaním ľudskou karmou a názormi.  To  spôsobí, že takíto moji učeníci sa vrátia späť tak isto ako sem prišli, ale bez toho aby si čokoľvek priniesli späť; súčasne, potom čo sa vrátia, gigantické kozmické telá ktoré zastupujú budú prázdne a nebudú tam žiadne z tých predchádzajúcich bytostí. Keďže sa nekultivovali dobre, všetko sa pokazilo a bolo odstránené, a môže to byť iba opäť vytvorené. Preto hovorím, že vo vašej osobnej kultivácii je mimoriadne dôležité aby ste vytrvali pri štúdiu Fa. Ak neštudujete Fa dobre, keď robíte prácu Dafa bude tam veľa vecí ktoré je pre vás ťažké vyriešiť alebo spraviť dobre. Ale ak študujete Fa dobre, zistíte že mnohé veci idú oveľa ľahšie, a súčasne sa menej pravdepodobne vyskytnú problémy. Preto som povedal, že nech ste akokoľvek zaneprázdnení, musíte študovať Fa.

To čom som práve hovoril je prvá vec. Druhá vec je tá, že musíme klásť dôraz na objasňovanie pravdy. Musíte vedieť, že objasňovanie pravdy je pre učeníkov Dafa mimoriadne dôležité. Vy nerobíte iba osobnú kultiváciu – vaša vlastná kultivácia zachráni bytosti v gigantických kozmických telách ktoré zastupujete. Keď objasňujete pravdu, zachraňujete ešte viac a ešte väčšie ďalšie kozmické telá a bytosti v týchto kozmických telách, pretože toto je zodpovednosť ktorú vám udelil Dafa a história. Povedal som, že ak mnohé bytosti vo svete majú výnimočný pôvod – ak sú to Králi, Páni a Bohovia obrovských kozmických tiel – potom to čo zastupujú sú obrovské kozmické telá a početné  skupiny bytostí. Ak zachránite takúto bytosť, premýšľajte o tom, nezachránite Boha? Je veľmi pravdepodobné, že je to Boh na mimoriadne vysokej úrovni, a  korešponduje s ešte väčšími kozmickými telami a s početnými vnímajúcimi bytosťami. O akej mocnej cnosti potom hovoríme? Je to bežná vec? Iba učeníkom Dafa možno zveriť  takéto veľkolepé poslania.

Takže pre vás je osobné Dovŕšenie druhoradé. Počas histórie ste sa už kultivovali mnohokrát, a prešli ste cestou ako je táto počas mnohých časových období. Súčasná skúška či dosiahnete štandard pre osobné Dovŕšenie nie je žiadna veľká vec. To je štandard pre odmeranie koľko z Dafa dokážete pochopiť. Váš priebeh osobnej kultivácie a Dovŕšenia v skutočnosti položil pre vás základňu na neskoršie ochraňovanie  Fa a potvrdzovanie Fa. Je to preto, že potrebujete mať určité kvality, a potrebujete mať  hlboké porozumenie a znalosť Fa; súčasne vo vašom vlastnom kultivačnom procese musíte úplne spĺňať osobný štandard ktorý ste schopní dosiahnuť. Iba potom môžete opravdivo potvrdiť Fa a robiť to čo by učeník Dafa mal v kľúčových okamihoch robiť. Preto zodpovednosti učeníka Dafa nie sú kvôli osobnému Dovŕšeniu, ale kvôli spaseniu vnímajúcich bytostí v priebehu potvrdzovania Fa – to je historické poslanie učeníkov Dafa, a v tom spočíva  skutočná veľkoleposť učeníkov Dafa.

Rád by som vám povedal, totiž, tí ľudia v tomto svete… Prapôvodný duch človeka vnútri ľudskej kože, vtedy keď Bohovia prvýkrát stvorili človeka, bol postupne ponechaný v iných dimenziách počas posledných období, a nemali sa dovolené znova vteliť. Veľká väčšina ľudských koží je teraz obsadená bytosťami vysokej úrovne. Inými slovami, chceli prísť a získať Fa, a potrebovali použiť ľudskú kožu; medzi nimi sú učeníci Dafa. Preto je vaše objasňovanie pravdy mimoriadne dôležité.

Samozrejme, mnohí žiaci v tichosti robili veľké množstvo práce na objasňovanie pravdy – rozdávali letáky, robili telefonické rozhovory, použili internet, chodili na veľvyslanectvá, a použili všetky rôzne formy médií aby povedali ľuďom vo svete pravdu o Dafa a odhalili prenasledovanie zla. Žiaci v Číne sú ešte výnimočnejší – pod obrovským tlakom zla potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti. Všetko toto je výnimočné, je to veľkolepé. A čo viac, robíte to z vlastnej iniciatívy. Či je mrazivá zima alebo horúce leto, alebo keď je všetko pokryté ľadom a snehom, alebo je prudký lejak, a nech sú postoje ľudí akékoľvek alebo nech je to hocako ťažké, vy ste sa  nevzdali. Majster o tom všetkom vie. Vidím to, a som šťastný. Viem že ste sa sami rozhodli robiť to čo by ste mali robiť. Takto to robí celkové telo učeníkov Dafa. Samozrejme, je zopár ľudí ktorí nie sú usilovní, je zopár ľudí ktorých porozumenie nie je dostatočné. Ale tí nemôžu reprezentovať väčšiu skupinu. Celkové telo sa činí skutočne dobre. A navyše, tí čo nevykročili vpred postupne vykračujú vpred. Už som mnohokrát odsúhlasil všetko čo robíte. Inými slovami, učeníci robia veci vo veľkej miere podľa požiadaviek Fa-nápravy. Nie je tam žiaden problém, a je to mimoriadne dobré.

Už som hovoril o dvoch veciach. Tretia vec je vaše vysielanie spravodlivých myšlienok. To sú tri veci, ktoré učeníci Dafa v súčasnosti potrebujú robiť. Vysielanie spravodlivých myšlienok je ďalšia naozaj veľkolepá vec našich učeníkov Dafa. Toto zdrvujúce prenasledovanie Dafa, učeníkov Dafa, a ľudí vo svete, ktoré sa deje od 20. júla 1999 nemá obdoby. V histórii, prenasledovanie kresťanstva, buddhizmu a iných náboženstiev nikdy nebolo takéto diabolské. Vtedy neboli masívne mediálne zariadenia ako dnes, ani dopravné prostriedky neboli pokročilé, a prenasledovanie bolo obmedzené na malé územia. Dnes je čínska krajina rozľahlá, a počet vnímajúcich bytostí ktoré sa stali obeťami je veľmi veľký – v samotnej Číne bola viac ako miliarda ľudí priamo oklamaná. Ale toto prenasledovanie sa neobmedzuje iba na Čínu. Toto prenasledovanie je v skutočnosti celosvetové – ohováranie otrávilo ľudské mysle na celom svete. Medzitým, klamstvá a propaganda ktorá pokryla zem uvalila na učeníkov Dafa obrovský tlak. Čo je ešte vážnejšie, tieto klamstvá a ohovárania otrávili ľudské mysle na celom svete. Toto je Fa vesmíru. Je to Fa, ktorý vytvoril všetok život. Ak má nejaká bytosť v hlave nedobré myšlienky o Dafa – premýšľajte o tom, teraz sa uskutočňuje Fa-náprava a postoj bytosti k Fa-náprave rozhodne o tom či ostane alebo bude odstránená – mohla by byť tá bytosť ponechaná keď Fa napraví ľudský svet? Bude odstránená hneď ako začne Fa-náprava ľudského sveta. Takže nie je to prenasledovanie celého sveta, celej ľudskej rasy?

Učeníci Dafa sú pozoruhodní. Keď prenasledovanie začalo, nestretli ste sa s ničím podobným, neboli ste duševne pripravení, a v skutočnosti ste nevedeli čo robiť. Potom ste sa postupne pozbierali, a postupne ste vykročili vpred aby ste potvrdili Fa. Teraz už racionálnejšie odhaľujete zlo a zachraňujete vnímajúce bytosti. Už sme v podstate umožnili všetkým vládam a veľkej väčšine ľudí po celom svete poznať že náš Falun Dafa je dobrý. Oni všetci vedia že sme neoprávnene prenasledovaní, oni všetci poznajú ohyzdnú povahu zlého hlavného lotra v Číne a pokrivenú, odpornú tvár toho tyrana a môžu jasne vidieť zlobu tejto politickej bandy lotrov. Stáli sme proti obrovskej propagandistickej mašinérii národa ktorá bola manipulovaná mimoriadne zlým a darebáckym politickým vodcom. Dosiahli sme, že ľudia všade vo svete spoznali pravdu o prenasledovaní, a zachránili sme tých ľudí ktorých mysle boli otrávené ohováraním a klamstvami. Je to pozoruhodné – naozaj pozoruhodné. Učeníci v Číne to robia ešte viac tak čelom k ťažkému nátlaku. Prebudili čínskych ľudí. A prebudili ľudí všade vo svete, ktorí teraz vedia o zlovoľnosti tohto prenasledovania. Nikto sa k tomu nepripája, a každý tomu vzdoruje. Mohlo by v tom zlo stále pokračovať? V skutočnosti, zlých činiteľov ktoré kontrolujú prenasledovanie je už mimoriadne málo, a staré sily si myslia že ich nemajú dosť aby skúšali Dafa. Aj zlo uvidelo že už je po tom, že Dafa nebude nikdy zničený.

Pamätáte sa na to keď ste prvýkrát začali vysielať spravodlivé myšlienky? Tie zlé bytosti ktoré prenasledovali učeníkov Dafa okamžite prišli, zoradili sa do útvarov a bili na svoje bubny. Vysielaním spravodlivých myšlienok po určitú dobu, ste vyčistili veľké množstvá týchto zlých činiteľov. Teraz keď vysielate spravodlivé myšlienky, váš gong sám hľadá tie zlé veci. Hneď ako učeníci Dafa vystrú dlaň, utečú. Učeníci Dafa sú schopní spravodlivo sa pozrieť zlým ľuďom priamo do očí, a zlí ľudia sa okamžite snažia vyhnúť ich pohľadu. Je to preto, že spravodlivé myšlienky desia zlé bytosti ktoré manipulujú zlými ľuďmi, pretože vedia že ak by utekali len trošku pomalšie, okamžite by boli odstránené spravodlivými myšlienkami učeníkov Dafa. Preto sa teraz zlo neustále sťahuje okolo miesta, kde je zlo sústredené v Číne. Zlé činitele, ktoré kontrolujú ľudské mysle v iných častiach sveta sú v poslednej etape svojho odstránenia.

Pamätám sa, že keď to toho 20. júla 1999 začalo, v mnohých častiach sveta nikto nevedel čo je to Dafa – “v Číne sa náhle deje takéto rozsiahle potláčanie, o čo ide?” Mediálne kanály všade vo svete opakovali čínsku ohováračskú propagandu. Ten nátlak bol vtedy obrovský. Samozrejme, to bola iba vonkajšia forma nátlaku. Bol tam aj zásadný druh nátlaku. Ale dokonca ani ten vonkajší nátlak nebol nikdy v histórii videný. Vy ste šli proti takémuto nátlaku a napravili ste všetko v takomto rozsahu. To je naozaj pozoruhodné.

            V tom čase, keď zlé činitele vo vesmíre ktoré sú odsúdené na odstránenie zatlačili zhora dole, boli mimoriadne obrovské. Naplnili celé Tri ríše a dimenzie vytvorené vrstvami a vrstvami častíc. Zlo celého vesmíru tlačilo dole – niečo tak obrovské zatlačilo dole smerov na ľudstvo a Tri ríše. Videli ste, že fotografia Zeme uverejnená vtedy v médiách vyzerala ako tvár démona. Ale to bol iba prejav v dimenzii povrchovej úrovne zeme. Ak by to nebolo kvôli Fa-náprave, ani jediná bytosť v Troch ríšach by neprežila, pretože tá vec bola taká mocná že by mohla zničiť dosť veľké kozmické telo. Keď sila Fa-nápravy zničila všetky veci ktoré tlačili dole, činitele ktoré obmedzovali ľudské myšlienky boli ako celok odstránené, a potom sa situácia veľmi zmenila. Keď ste sa predtým pokúšali objasňovať pravdu, mnohí ľudia vôbec nepočúvali, a ich správanie sa bolo biedne. Keď ste sa pokúšali objasniť pravdu opäť potom čo tie veci boli zničené, ľudia ich boli ochotní prijímať, a boli vás schopní počúvať. Ale stále ešte neboli dosť racionálni, pretože tie zlé bytosti ktoré si našli svoju cestu do Troch ríš stále manipulovali ľudí – stále manipulovali ľudí ktorí mali nedobré myšlienky o Dafa. Ako výsledok ohováračskej propagandy, bolo vcelku dosť takýchto ľudí, a preto bol nátlak na nás stále veľmi veľký. Takisto, mnohé zlé bytosti boli naozaj podlé. A za týchto okolností som vám povedal, aby ste vysielali spravodlivé myšlienky. Potom čo boli zlé faktory ktoré manipulovali ľudskými bytosťami odstránené v priebehu vášho vysielania spravodlivých myšlienok, iba potom sa stali ľudia vo svete od základu jasne mysliacimi.

            Počas celého procesu Fa-nápravy, môj gong prechádzal od mikrokozmu k povrchu. Rýchlosť je v skutočnosti mimoriadne veľká. O chvíľu budem hovoriť o rýchlosti Fa-nápravy. Predtým ako sila Fa-nápravy príde do povrchovej úrovne ľudských bytostí, alebo inými slovami, ako bude Fa-náprava postupovať k tomuto povrchu, počas tejto malej časovej medzery predtým ako tento povrch prejde cez Fa-nápravu, zlé staré sily ukazujú všetky svoje veci, a používajú najhoršie a najnižšie, hrozne nečisté bytosti podivných tvarov aby prenasledovali Dafa a učeníkov Dafa. Učeníci Dafa naproti tomu potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti počas tohto času predtým ako príde Fa-náprava. Všetko sa ukazuje počas tohto časového obdobia.

            Sila Fa-nápravy bude pokračovať v rútení sa cez zostávajúce dimenzie až kým nebude Fa-náprava úplne ukončená. Avšak pokiaľ sila Fa-nápravy nedosiahne povrchové dimenzie, starý Fa, pokazený Fa vesmíru, bude stále ešte existovať v povrchových dimenziách. Preto, tento starý Fa bude pokračovať vo vládnutí všetkým bytostiam v starých dimenziách pokiaľ nepríde Fa-náprava. Ak by bol tento starý Fa zničený príliš skoro, čiže ak by bol starý Fa zničený predtým ako príde Fa-náprava, premýšľajte o tom, objavili by sa vážne problémy: od vrcholu vesmíru k jeho spodku, vodorovné dimenzie, zvislé dimenzie, všetky dimenzie by boli uvrhnuté do neporiadku, všetky časy vo vesmíre by prestali existovať, stala by sa z toho najväčšia dimenzia, najrýchlejší čas, všetky bytosti v starých dimenziách by sa skazili najväčšou rýchlosťou v najrýchlejšom čase, všetka hmota by sa okamžite pokazila, a všetko čo by ostalo na povrchu starého vesmíru a čo neprešlo cez Fa-nápravu by skončilo a v okamihu by sa to rozpadlo. Tento malý kúsok povrchu starého vesmíru ktorý neprešiel cez Fa-nápravu  je tiež vytvorený z bezpočtu gigantických dimenzií, bezpočtu vnímajúcich bytostí, a bezpočtu Bohov, čiže nemôže to byť zničené skôr ako to prejde cez Fa-nápravu, pretože inak by sa vnímajúce bytosti ktoré sú tam rozpadli predtým ako príde Fa-náprava a neboli by spasené. Majster nezachraňuje iba vás a ľudí vo svete – ja zachraňujem aj tie bytosti vysokých úrovní. Staré bytosti nie sú schopné vidieť aký je nový vesmír, a ani to nemajú dovolené vidieť. Takže nasledujú staré Fa-princípy a presadzujú všetko zo starého vesmíru. A preto keď som ich viedol k požiadavkám nového vesmíru, neboli ochotné vyhovieť – nemôžu to vidieť. Potom, počas Fa-nápravy, starý Fa v skutočnosti hrá úlohu rušivého zasahovania do mňa a do učeníkov Dafa. Ja mám schopnosť zničiť ho. Ale ako som práve povedal, aby som spasil vnímajúce bytosti nemôžem ho zničiť. Ak by bol zničený, tie bytosti by nemohli byť spasené, a všetky vnímajúce bytosti v tých kozmických telách by boli úplne stratené. Okrem toho, hlavné telo učeníkov Dafa je stále ešte tu, a bolo by ešte ťažšie ponúkať spásu.

            Takže sa na veci nemožno pozerať zjednodušene. Ak tento starý Fa nie je odstránený, bude to sťažovať Fa-nápravu; ale ak tento Fa je odstránený, bude to mať vážny dopad na spasenie vnímajúcich bytostí. Keď učeníci Dafa vysielajú spravodlivé myšlienky, čisté a spravodlivé myšlienky, aby vyhladili zlo ktoré ich prenasleduje, to je dovolené – aj staré Fa-princípy zahŕňajú podobné princípy. Je to rovnaká idea ako pristupovať ku kultivácii so spravodlivými myšlienkami, alebo zachraňovať vnímajúce bytosti so spravodlivými myšlienkami. Preto to môžete robiť. Ak by to Majster spravil za vás, staré Fa-princípy a starí Bohovia by sa proti tomu postavili. Už som pre vás spravil mnoho vecí, takže ak by som to prehnal, spravil príliš veľa, alebo ak by som to úplne vzal do svojich rúk a všetko spravil, staré Fa princípy a bytosti v starom vesmíre by to uvideli a rozhodne by sa postavili proti tomu. Mysleli by si, že som spravil všetko za vás, a že učeníci Dafa nerobili svoju kultiváciu. Takže by sa postavili aby to zablokovali.

            Samozrejme, ak blokujú veci, ja ich môžem odstrániť. Ale splnilo by to účel? Mnohé veci nie sú také jednoduché. Dám vám názorný príklad. Niektorí žiaci v Číne sa nesprávali niekedy príliš dobre. Keď boli zatknutí a prenasledovaní, keď ich tí krutí policajti bili, bili ich hrozne. Ale v tom okamihu neboli spravodlivé myšlienky niektorých žiakov dostatočné, a tak sa prenasledovanie ktorým trpeli ešte viac zhoršilo. Keď ich zlo bilo, zabudli že sú učeníkmi Dafa, a nepomysleli si, „Požiadam Majstra o pomoc.“ Alebo, keď niektorí ľudia žiadali Majstra o pomoc, mali silnú pripútanosť k strachu. Keď ich bili a boli vo veľkej bolesti, mnohí z nich kričali, „Au! Mamá!“ Úplne brali toto prenasledovanie ako prenasledovanie bežných ľudských bytostí inými ľudskými bytosťami. Potom ak by som sa ich v tom čase pokúšal chrániť, tie staré sily by boli proti tomu, pretože oni udržiavajú princípy starého vesmíru; myslia si že to sú jediné princípy vesmíru, a nemôžu vidieť nový vesmír. Povedali by: „Toto je tvoj učeník? Myslíš si že Ťa vidí ako svojho Majstra? Považoval sa za praktizujúceho? Má spravodlivé myšlienky? Odložil stranou myšlienku na život a smrť? Ostal pevný a neotrasiteľný ako diamant?“ V tých okamihoch Majster naozaj nemohol odpovedať na ich kritiku. Samozrejme, nemôžete povedať že nie je mojim učeníkom iba kvôli jeho správaniu sa v jednom alebo v dvoch prípadoch alebo počas jedného života. Oni to vedia tiež, a tak hovoria: „Dôvodom prečo ho bijeme je to aby sme vyvolali jeho spravodlivé myšlienky. Pozri sa, ani ťa neuznáva za svojho Majstra. A nepovažuje sa ani za učeníka Dafa.“

            Preto Majster niekedy naozaj nemal čo povedať. Avšak, keďže vesmír prechádza cez Fa-nápravu, ja ani trochu neuznávam toto prenasledovanie. Ja môžem úplne odstrániť Bohov ktorí manipulujú a využívajú zlé bytosti, ako aj samotné zlé bytosti. Bez ohľadu na to aké vysoké sú ich úrovne, bez ohľadu na to kto robil to bitie, kto manipuloval, kto využíval druhých, alebo kto to naplánoval, ja ich môžem schytiť jedným šmahom svojej ruky a zničiť ich. Ako tu sedím, Majster je len bežná osoba – pokojne ma považujte za bežnú osobu. Ale Majstrove telá vo všetkých ostatných dimenziách sú neporovnateľne obrovské, jedno väčšie ako druhé; nech je vesmír akokoľvek obrovský, aj tak nie je taký veľký ako ja. (Potlesk) Ale premýšľajte o tom, všetci, ak by som zničil tie bytosti, staré princípy a všetky bytosti v gigantických povrchových dimenziách vesmíru ktoré neprešli cez Fa-nápravu by to videli a povedali by, „Čo to robíš?“ Takže by sa spojili a zaútočili, a vytvorili by  silu proti mne. Ja by som ich aj tak bol schopný zničiť – bez ohľadu na to koľkí by prišli, ja by som ich mohol odpratať, odobrať im ich Stav dosiahnutia, a zvrhnúť ich do pekla. Ale premýšľajte o tom všetci, ja som prišiel spasiť všetky bytosti. Nie sú aj tí Bohovia bytosťami? Sú to bytosti na dokonca ešte vyšších úrovniach, bytosti ktoré sú ešte viac hodné aby boli spasené. Tento učeník Dafa, na druhej strane, sa nespráva ako učeník Dafa, avšak ja kvôli nemu zničím bezpočet, bezpočet Bohov – premýšľajte o tom, je to správne? Nie, nie je. Preto vám hovorím, že je pre Majstra hrozne ťažké postarať sa o niektoré veci. Nie je to tak že by Majster nemal na to schopnosti; ide o to umožniť všetkým bytostiam aby boli spasené. Keď sa správate spravodlivo, Majster pre vás môže spraviť čokoľvek. Ak sú vaše spravodlivé myšlienky naozaj silné, ak dokážete dať stranou myšlienku na život a smrť, a ak ste pevní a neotrasiteľní ako diamant, potom sa vás tie zlé bytosti neodvážia dotknúť, pretože vedia že okrem zabitia vás by akékoľvek prenasledovanie bolo zbytočné. Zlo nebude mať žiadnu inú možnosť, iba vás nechať na pokoji. Ak vás zlo bude aj pri takomto scenári prenasledovať, Majster neukáže žiadnu miernosť. Majster má bezpočet Tiel Zákona, a navyše je tu bezpočet spravodlivých Bohov ktorí mi pomáhajú s vecami, a oni tiež priamo odstránia to zlo. Nepovedal som vám už predtým, že každý z vás učeníkov Dafa má osem druhom nebeských Strážcov Zákona, ktorí vás ochraňujú? Je to len kvôli tomu že ste sa nečinili dosť dobre, že všetci tí Bohovia sú obmedzení Fa-princípmi starého vesmíru a nemôžu robiť nič, napriek tomu že by naozaj chceli pomôcť.

            Aký je teda presne vzťah medzi mnou a starými silami? Dovoľte mi o tom povedať. Pravdou je, že staré sily, presne povedané, sa nepokúšajú zničiť túto Fa-nápravu, a neodvážia sa ju zničiť. Ich cieľom, hoci nečistým, je tiež to aby táto Fa-náprava uspela, ale s tým že chcú aby to všetko nasledovalo ich požiadavky – chcú aby Fa-náprava nasledovala ich požiadavky – čo je absolútne zakázané. A to preto, že všetky bytosti vo vesmíre sa pokazili, a dokonca aj pôvodné častice ktoré tvoria ich bytosti už nie sú čisté – dokonca častice tých častíc už nie sú čisté. Oni to sami nedokážu objaviť, a nech robia čokoľvek, už nebudú schopní sami seba opäť spraviť naozaj čistými. Nedokážu ani splniť požiadavky Fa-nápravy a nového vesmíru – ako by mohli napraviť Fa? Ako by mohla Fa-náprava nasledovať ich požiadavky? Ak by po Fa-náprave bol nový vesmír vytvorený podľa štandardov a požiadaviek bytostí starého vesmíru, nebol by to stále starý vesmír? Nebola by to iba zmena formy bez vyriešenia základných otázok? Žiadna z vnímajúcich bytostí v starom vesmíre nemá ani poňatia aký bol vesmír vo svojom pôvodnom, najčistejšom a najspravodlivejšom stave, takže ako by sa to mohlo robiť podľa nich? Preto ich nemôžem uznať. Avšak oni nechcú byť zničené v rámci starých Fa-princípov tvorenia, trvania, degenerácie a zničenia, a tak sa z inštinktu chcú zachrániť. Bytosti od najvyššej úrovne po najnižšiu úroveň vesmíru sa v tom zúčastnili, v tomto úplnom systéme ktorý ide celou cestou až dole; na každej úrovni sa toho zúčastnilo dvadsať percent bytostí, a v každej úrovni je špecificky naplánované ako mi pomôcť robiť Fa-nápravu. Avšak vrstvy a vrstvy bytostí sa stali nečistými, a dokonca aj posledná bytosť sa stala nečistou. Keď mi pomáhajú, súčasne skrývajú svoj sebecký zámer chrániť seba. Všetci chcú zmeniť druhých ale nie seba – nikto nechce zmeniť seba – a dokonca sa pokúšajú uchrániť čo najviac z vecí ku ktorým sú pripútané a ktorých sa nechcú vzdať. Počas tohto procesu spravili mnohé veci veľmi biedne; niektoré veci spravili úmyselne, pričom u niektorých iných vecí si ani nedokázali uvedomiť že sú nedobré. Takže nič z toho čo spravili nedokázalo splniť štandard nového vesmíru, a dokonca to nedokázalo splniť ani štandard úvodného obdobia starého vesmíru, takže je to ďaleko od požiadaviek nového vesmíru – je to úplne odlišné. Tie bytosti nemajú ako vedieť aký je nový vesmír. V tomto kritickom okamihu, správanie sa vnímajúcich bytostí k Fa-náprave určí ich budúcnosť. Inými slovami, uprostred Fa-nápravy sú všetky bytosti skúšané a premiestňované, vrátane odstraňovania. Preto im vôbec nie je dovolené aby vedeli aký je nový vesmír. Všetko čo prešlo cez Fa-nápravu je úplne odlišné od toho čo naplánovali oni.

Keď sme pri tejto téme, dovoľte mi najskôr povedať niečo o čase. V skutočnosti prebieha Fa-náprava veľmi rýchlo. Zvonka kozmického tela môže byť všetko v novom vesmíre vytvorené tak rýchlo ako trvá mávnutie rukou. Hoci je to iba analógia, je to naozaj tak ako by to bolo spravené mávnutím ruky – je to také rýchle. Takže prečo mi to trvalo viac ako desať rokov? Skutočnosťou je, že vo vesmíre sú odlišné dimenzie, a každá dimenzia má odlišný čas. Vo vesmíre, od najväčšieho po najmenšie, od nekonečne mikroskopického po nekonečne makroskopické, je bezpočet častíc, na každej častici je nezávislý čas, a každý čas má odlišnú dĺžku. Takže vnútri odlišne veľkých svetov ktoré sú vytvorené z častíc, sú časy; vnútri ešte gigantickejších kozmických tiel ktoré sú vytvorené z bezpočtu častíc, sú tiež časy; a potom tie gigantické skupiny častíc ktoré sú na rovnakej úrovni, existujúce ako celok, tiež majú ešte gigantickejšie časy. Vo vesmíre je toľko veľa rôznych časov, že sú také nespočetné ako bytosti vo vesmíre. A vesmír ako celok má ďalší čas, ktorý obsahuje bezpočet, bezpočet časov ktoré majú špecifické účinky vo všetkých rôznych dimenziách; všetky tieto časy boli stvorené pre spôsoby existencie vnímajúcich bytostí v rôznych dimenziách. Takže časy niektorých dimenzií sú veľmi rýchle, zatiaľ čo časy niektorých dimenzií sú veľmi pomalé. Veta ktorú som práve vyslovil o rôznych rýchlostiach v rôznych dimenziách, napríklad, od jej začiatku po teraz, časy v niektorých dimenziách plynuli rovnakou rýchlosťou ako čas tu, pričom v niektorých dimenziách už prešlo niekoľko dní, v niektorých dimenziách už prešli desiatky tisícok rokov, a v niektorých dimenziách už prešli stovky miliónov rokov, alebo tisícky miliárd rokov, tak rýchlo. Je to preto že vesmír je neuveriteľne gigantický, častice vnútri neho sú nekonečne mikroskopické a nekonečne makroskopické, a všetky majú svoje vlastné časy. Premýšľajte o tom, nech je celý vesmír akokoľvek obrovský, ak sa Fa-náprava uskutočňuje mimo všetkých pojmov času ktoré sú vo vesmíre, mimo všetkého, ak je robená zvonka vesmírneho času a nie je obmedzovaná žiadnym určitým časom, potom nech je vesmír akokoľvek rozľahlý a nech je v ňom koľkokoľvek časov, zvonka vesmírneho tela je to dokončené mávnutím ruky. A rýchlosť je dokonca väčšia ako najrýchlejší čas vo vesmíre. Avšak rozmýšľali ste nad niečím? Na niektorých miestach už prešli stovky miliónov rokov počas tohto mávnutia.

V tejto ľudskej dimenzii to nie je také zlé – prešlo len niečo viac ako desať rokov odkedy Fa-náprava začala, a prešlo len niečo viac ako dva roky od 20. júla 1999, čo sa prelína do štyroch kalendárnych rokov, a moja Fa-náprava trvala len niečo viac ako desať rokov. Premýšľajte o tom, nie je to rýchle? V skutočnosti je to veľmi rýchle – všetko je to vykonávané v čase ktorý treba na mávnutie ruky, a časový rozdiel prejavujúci sa v ľudskej dimenzii je viac ako desať rokov. A čo viac, celkový čas vesmíru bol odvtedy čo začala Fa-náprava zrýchlený. Pred júlom 1999, čo bola jedna sekunda je jeden celý deň. Ešte aj teraz sa to zrýchľuje. Čo bola jedna sekunda je teraz jeden celý rok – a toto je len priemerné číslo, a stále sa to urýchľuje.

Premýšľajte o tom, všetci, pri tejto veľkej rýchlosti je to ako nič vo svetle celej histórie vašej existencie, alebo večnosti vašej existencie. V budúcnosti, keď sa obzriete na toto časové obdobie, zistíte že to bol iba okamih, že to nebolo nič. Na začiatku tohto prenasledovania, ste cítili že každý deň je ako rok. Dokonca aj počas tohto posledného časového obdobia mnohí žiaci uvažovali, „Kedy to skončí? Kedy bude koniec tohto prenasledovania?“ Niektorí ľudia rozmýšľajú o tom, že Majster napísal vo svojich básniach o príchode jari, (každý sa smeje) a myslia si, „Och, takže to skončí túto jar?“ Tiež som vo svojich básniach spomínal jeseň, (každý sa smeje) a tak niektorí žiaci povedali, „Určite to znamená že to skončí na jeseň.“ Potom keď jeseň prešla a neskončilo to, vyzerali byť trochu sklamaní. Premýšľajte o tom, nie je to použitie bežného ľudského myslenia pri pozeraní sa na tieto veci?

Ak jeden človek rozmýšľa týmto spôsobom, alebo ak dvaja ľudia rozmýšľajú týmto spôsobom, alebo možno traja ľudia rozmýšľajú týmto spôsobom, nie je to veľký problém. Ale ak učeníci Dafa ako celok alebo viacerí ľudia rozmýšľajú týmto spôsobom, nie je to silná pripútanosť a veľká prekážka? Namiesto toho aby ste naozaj dobre využili toto časové obdobie, dúfate že skoro skončí. Premýšľajte o tom, ak by sme to ukončili dnes, koľko ľudí v Číne by zomrelo? Mnohí ľudia korešpondujú s početnými bytosťami v ešte väčších kozmických telách, takže ak by to skončilo okamžite, koľko veľa bytostí by bolo vyplienených? Ak kvôli našej neschopnosti vyčistiť zlé myšlienky v ich hlavách ktoré sú nepriateľské k Veľkému Fa vesmíru, a pritom mnohí z nich zastupujú gigantické vesmírne telá, potom koľko veľa bytostí vo vesmíroch ktoré s nimi korešpondujú zomrie ako výsledok toho že títo ľudia budú vyplienení? Uvedomujete si koľko bytostí by bolo vyplienených? Rozmýšľali ste o tom? Ste učeníkmi Dafa; história vás poctila veľkolepými zodpovednosťami. Mali by sme dobre využiť tento čas. Keďže to neskončilo, je to šanca spasiť vnímajúce bytosti. Ostáva už len krátka chvíľa; len čo začne Fa-náprava ľudského sveta, pozície ľudí budú stanovené. Hoci my neuznávame opatrenia starých síl, počas tohto časového obdobia ste sa zoceľovali a ustanovili si mocnú cnosť učeníkov Dafa. Keď je Dafa prenasledovaný, prvá vec na ktorú by mali myslieť učeníci Dafa je zachránenie vnímajúcich bytostí a to ako potvrdiť Dafa. Nie je to veľkolepé? My ani trochu neuznávame tieto opatrenia zla, ale napokon sa toto prenasledovanie uskutočnilo, a napokon zlo prenasledovalo toľko veľa vnímajúcich bytostí. Nemala by byť prvá naša myšlienka tá ako dobre využiť čas na ich spasenie? Považovať to za bežné ľudské prenasledovanie proti iným ľudským bytostiam, myslieť s bežnou ľudskou mysľou, „Kedy nám vrátia našu reputáciu? Kedy to skončí?“ – premýšľajte o tom, sú to myšlienky ktoré by mali mať učeníci Dafa?

Neobávajte sa že to bude trvať dlhý čas. Môžem vám povedať, že kresťanstvo povstalo po tristo rokoch prenasledovania. Nie je učeník Dafa, so svojim dôležitým poslaním, taký dobrý ako bežný praktizujúci? Kritické je to ako rozumieme veciam. Dovoľte mi spýtať sa vás, ak by to zabralo ďalších desať rokov spasiť všetky vnímajúce bytosti, robili by ste to aj tak? (Žiaci spoločne odpovedajú, „Áno!“) (Potlesk) Takýto by mal byť učeník Dafa. (Potlesk) Samozrejme, nebude ďalších desať rokov. Nie je dovolené aby to trvalo tak dlho, a neustáva im už toľko času v ich životoch.

Avšak kritické je to ako sa učeníci Dafa pozerajú na veci. Ak jeden alebo dvaja ľudia rozmýšľajú týmto spôsobom, nie je to problém. Avšak ak všetci učeníci Dafa rozmýšľajú týmto spôsobom, potom je to problém. Pamätáte si ako pred 25. aprílom 1999 čínsky premiér povedal pozitívne veci o Dafa? Keď naši žiaci išli 25. apríla apelovať, stretol sa s niektorými učeníkmi Dafa a povedal dobré veci. Potom čo začalo prenasledovanie, spôsobilo to že niektorí naši žiaci si vyvinuli veľa bežných ľudských myšlienok, a uvažovali: „Dúfam, že vodca zla v Číne skoro zomrie. Dúfam že stratí moc, aby mohol na jeho miesto nastúpiť premiér. A keď bude pri moci premiér, nebude naša povesť obnovená?“ Neprebehlo vám mysľou: toto je Fa vesmíru, takže ak chcú ľudia naň útočiť, myslíte si že naň jednoducho môžu útočiť? Ľudia nie sú toho hodní! Ako by ste mohli vkladať svoje nádeje do bežného človeka? Vy ste učeníci Dafa! Každý z vás učeníkov Dafa zastupuje rozľahlú, gigantickú dimenziu. Za čo sa počíta ľudstvo? Ide len o to že staré sily to využívajú a zapečatili vaše väčšie schopnosti. Ako by ste mohli o veciach premýšľať takýmto spôsobom? Ak všetci premýšľate týmto spôsobom, staré sily to uvidia a budú si myslieť: „Ako môžu mať všetci takéto myšlienky? Takéto myšlienky musia byť odstránené, a tak spravíme aby sa premiér pokazil.“ Radšej ho obrátia aby odstránili vaše bežné ľudské myšlienky. Nie je to tak? Starým silám nezáleží na ľudskom živote – ak chcú zabiť, tak jednoducho zabijú. Uprostred Fa-nápravy sú iba pripútaní k svojim vlastným opatreniam.

Ak by bola Fa-náprava naozaj poškodená, vesmír by skutočne prestal existovať, a bolo by aj po starých silách; neexistovala by ani jediná bytosť, a všetko by sa rozpadlo. Hoci chcú staré sily obnoviť vesmír, v skutočnosti to nedokážu. Takže to že sú pripútané k tomu čo chcú robiť a k úlohe ktorú hrajú pokúšajúc sa kontrolovať Fa-nápravu je stopercentne zlé. Všetko rušivé zasahovanie do Fa-nápravy bolo zostavené nimi, takže ak to nejde podľa ich opatrení a želaní, robia nedobré veci. Vo Fa-náprave budú tieto bytosti vyplienené. Zatiaľ čo objasňujete pravdu, videli ste že niektorých ľudí je teraz naozaj ťažko zachrániť. V skutočnosti, môžem vám povedať, že mnohí ľudia vo svete sú už úplne mimo možnosti spasenia. Pamätáte si na ten riadok ktorý som napísal, „Koľkých dokáže spasiť milosrdenstvo?“ Učeníci Dafa, bez ohľadu na to koľko toho obetujete keď objasňujete pravdu, musím vám povedať, že napokon bude aj tak veľa bytostí ktoré nemôžu byť spasené – sú odsúdené k záhube. Viem koľko ľudí v Číne bude odstránených, a je to hrozné – to číslo je jednoducho obrovské.

Dovoľte mi vrátiť sa späť. Hovoril som o vzťahu medzi starými silami a mnou. Staré sily videli, že podľa Fa-princípov tvorenie-trvanie-degenerácia-zánik, vesmír smeruje k svojej poslednej etape. Aby sa zachránili, začali túto vec plánovať už vo veľmi vzdialenom období. Nikto nevie kto ja som. Ani ja neviem kto som. Žiadna bytosť ma nikdy nevidela, a žiadna bytosť ma nikdy neoslovila žiadnym menom. Nemám tvar ani meno, a som odlišný od všetkého z čoho sa skladá akákoľvek bytosť vo vesmíre. V očiach vnímajúcich bytostí vo vesmíre nemám nič. Možno keby už vesmír nebol, som tu len ja. Nemám nič. Žiadna bytosť nevie kto som. Avšak bezo mňa by vesmír neexistoval. Dôvod prečo som sem prišiel je spasiť všetky bytosti uprostred Fa-nápravy v čase keď sa kolosálna nebeská klenba vesmíru rozpadáva.

V skutočnosti, všetko čo staré sily spravili je kvôli prirodzenému inštinktu ktoré majú vesmírne bytosti pokúšajúce sa sami seba zachrániť. Ale je to márne. Vždy keď bola v minulosti kolosálna nebeská klenba pred zánikom, bytosti v tých časoch robili to isté, ale v skutočnosti to len urýchlilo rozpad. Inými slovami, počas Fa-nápravy, všetko čo správanie sa vnímajúcich bytostí ukazuje je ich postoj k Fa-náprave, a ten určí či ostanú alebo nie – to aké dobré sú ich postoje k Fa-náprave je hodnotené a použité na ich preusporiadanie. Inými slovami, tie nie sú ničím viac ako prejavmi vnímajúcich bytostí v poslednej etape tvorenia, trvania, degenerácie a zániku.

Keď som sa priamo objavil pod strednou úrovňou kolosálnej nebeskej klenby, bytosti vysokých úrovní v kolosálnej nebeskej klenbe to videli. Nemal som nič, a sám seba som zmaterializoval do niečoho – ale nie ako zloženie častíc, keďže ja nemám častice. Viete, nemohol som prísť sem, tu kde sú ľudia, len na jeden krok; ak je zloženie niekoho tela veľmi mikroskopické, ovplyvní to všetko vo vesmíre. Inými slovami, bez ohľadu na úroveň bytosti, ak vstúpi do vesmíru na nízkej úrovni, ten vesmír bude zničený, pretože čím mikroskopickejšia látka, tým má viac energie, a väčšie vyžarovanie. Hoci energia Boha má inteligenciu a je milosrdná, aj tak všetko zmení. Takže sa musí prevteľovať úroveň za úrovňou, a iba keď má povrchové častice tej úrovne, môže na nej ostať. Avšak premýšľajte o tom, všetci, toto potom zaberie mimoriadne veľa času. A takto som vstupoval krok po kroku.

Ja nie som jediný – mnohí Bohovia v kolosálnej nebeskej klenbe zostúpili do ľudského sveta, a tí tiež museli prísť dole takto krok po kroku. Mnohí Bohovia z rôznych úrovní prišli z vesmíru, a prišli s cieľom spasiť kolosálnu nebeskú klenbu. Pre ľudí sú to bytosti na mimoriadne vysokých úrovniach. Dali sľub že to celé spasia, a naozaj mnohí z nich prišli sem dole. Ich pôvodný zámer bol dobrý, ale neboli schopní ho uskutočniť. Nieže to len nedokázali spraviť, ale nemohli sa už ani vrátiť späť. V skutočnosti nezáleží na tom kto to je, len čo niekto vstúpi do Troch ríš, je nemožné aby sa vrátil. Ale bez ohľadu na to koľkí prišli, bytosti na najvyššej úrovni kolosálnej nebeskej klenby videli že nikto z nich to nedokázal uskutočniť. Oni po celý čas sledovali aj mňa, a odtiaľ hore to veľmi jasne videli – „Ach, tento to dokáže.“ Mysleli si, že zloženie mojej bytosti bolo odlišné od všetkých ostatných bytostí vo vesmíre, a že nič nedokáže zmeniť moju základnú povahu. A tak sa rozhodli vybrať si mňa. V skutočnosti, mnohí Bohovia prišli na Zem.

Hoci si zvolili mňa, nevedeli kto skutočne som. Takže prečo som aj tak postupoval podľa niektorých opatrení ktoré spravili v histórii? Pretože to zahŕňa dôležitú otázku. Viete, práve som hovoril o tom že sú tri kategórie ľudí medzi učeníkmi Dafa, a jedna z nich si prišla ustanoviť karmický vzťah. Počet učeníkov Dafa v tejto skupine je pomerne veľký. Prišli zo vzdialených kozmických tiel aby ustanovili karmický vzťah, a zastupujú veľký počet vnímajúcich bytostí vo veľmi vzdialených a gigantických kozmických telách; ako zástupcovia vyslaní vnímajúcimi bytosťami, prišli na Zem ustanoviť karmický vzťah, keďže Fa-náprava sa išla uskutočňovať tu. Ak by som sa v tomto nezúčastnil, premýšľajte o tom, potom by tie bytosti na najvyššej úrovni vesmíru vybrali niekoho iného aby s ním ustanovili karmický vzťah, a početní Bohovia zo vzdialených kozmických tiel by si zvolili niekoho iného aby s ním ustanovili karmický vzťah. To nie je žiadna druhoradá vec. Ak by staré sily starostlivo naplánovali pre inú bytosť veci na každej úrovni ktoré by boli kvôli obnoveniu kolosálnej nebeskej klenby, viedlo by to k hroznej situácii. Neustanovili by karmický vzťah s nesprávnou osobou? Samozrejme, ak by sa aj také niečo stalo, neboli by schopní zastaviť moju Fa-nápravu. Avšak objavil by sa vážny problém: keď by to dosiahlo čas kedy by sa spása mala začať, osoba ktorú si zvolili by to začala robiť, hoci by to nebola schopná spraviť; medzičasom by som ja začal robiť skutočnú Fa-nápravu; potom by si určite mysleli že im prekážam, a nahnali by všetky bytosti v tomto celom starom vesmíre aby ma zničili – určite by si mysleli že som niekto kto narúša ich záležitosti, a pokúsili by sa ma zničiť. Avšak nikto by nebol schopný ma zničiť, a nikto by nebol schopný zastaviť moju Fa-nápravu. Takže premýšľajte o tom, čo by sa stalo? Rýchlosť Fa-nápravy absolútne nemôže byť ovplyvnená, takže ak by jej prekážali, zničil by som ich. Okamžite by boli zničení, a bez ohľadu na to koľkí by sa toho zúčastnili, všetci by boli zničení. Potom premýšľajte chvíľu – neprišiel som spasiť všetky vnímajúce bytosti? Ak by všetky boli zničené, koho by som spasil? Preto vtedy v histórii keď si ma zvolili, bral som to z hľadiska ich spasenia, a nemal som námietky, ale ani som im nemohol povedať kto som. A tak naplánovali všetko v kolosálnej nebeskej klenbe, vrátane všetkého čo sa stalo v histórii ľudstva. Moje myslenie bolo také, že keď začne Fa-náprava, bude to skúška aj pre nich. A keďže nič čo spravili nemohlo splniť štandard nového vesmíru, jednoducho som považoval všetko čo robili za hru. „Ak chcete hrať, ja hrám s vami.“ A to je všetko. Aká naozaj bude Fa-náprava, to je niečo iné. Absolútne nemajú dovolené vedieť aký bude nový vesmír. Žiadna bytosť nebude vynechaná z Fa-nápravy. Myslia si že keď si ma vybrali, je to to isté ako keby ma spasili, a že ohromne prispeli. Čo sa týka toho aký bude nový vesmír a akí budú oni po Fa-náprave, chceli mať to čo chceli a udržať si to čo si chceli udržať. Premýšľajte o tom. Povedzme že nový vesmír je z čistého zlata: ak do neho vstúpi jediná nečistá bytosť, nestane sa nečistým? Ako by to mohlo byť dovolené? Žiadna bytosť nemôže uniknúť Fa-náprave – nikto nemôže. Všetko v kozmickom tele, v kolosálnej nebeskej klenbe, je toho časťou. Takže inými slovami, bez ohľadu na to ako staré sily zostavili veci, nechal som ich aby ich zostavili, ale napokon táto akcia rozhodne nemôže byť spravená podľa ich požiadaviek. A preto sa dnes vyskytli všetky tieto prekážky; sú výsledkom toho, že staré sily naliehali na tom aby som nasledoval ich opatrenia. Bez ohľadu na to aké veľké sú tieto prekážky, v skutočnosti neovplyvnili podstatu mojej Fa-nápravy. A rýchlosť je až takáto veľká. Tak či tak to ide podľa mojich požiadaviek – nový vesmír ustanovuje všetko úplne podľa štandardov Dafa. V skutočnosti, staré sily jednoducho pôsobia počas tejto časovej medzery predtým ako príde Fa-náprava; a učeníci Dafa tiež presadzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti počas tohto času; zlo, podlé bytosti ktoré sú využívané starými silami, tu medzitým robia veci ktoré prenasledujú učeníkov Dafa a vnímajúce bytosti; a krutí ľudia ktorí sú manipulovaní podlými, zlými bytosťami, tiež robia počas tohto obdobia zlo.

Ako dlho zostavovali staré sily tieto veci tu kde sú ľudia? V čase dvoch Zemí. Povedal som predtým, že Dafa bol vyučovaný v ľudskom svete v minulosti. Mnohí žiaci sa ma pýtali, kedy bol vyučovaný. Bol vyučovaný na predchádzajúcej Zemi. Prečo? Predchádzajúca Zem bola pokusom uskutočneným pre túto Zem. Staré sily experimentovali s predchádzajúcou Zemou aby si boli isté že nakoniec nebudú problémy s ich opatreniami kvôli obnove. Bolo to kvôli tomu aby sa uistili že sa nevyskytnú žiadne problémy, a predísť tomu aby to odbočilo. Prečo teda potrebovali robiť taký dlhodobý experiment? Pretože predtým neboli v tejto oblasti Zeme žiadne bytosti podobné ľuďom. Prečo vždy hovorím o mimozemských bytostiach? Pretože nech bolo v minulosti obnovených koľkokoľvek Zemí, hlavné bytosti tu na tejto Zemi boli v životných formách mimozemšťanov. Boli tam odlišnosti v každom časovom období, ale žiadne z nich nemali podobu človeka.

Prečo Bohovia v histórii stvorili človeka na svoj vlastný obraz? Toto bolo mystériom aj vo svete kultivácie. Hovorím vám, je to preto že sa tu mal vyučovať Fa, a vnímajúce bytosti ktoré počúvajú Fa potrebujú mať výzor ktorý je hoden počúvať Fa. Priviesť tu tlupu zvierat aby počúvala Fa by bola urážka Veľkého Fa, a to jednoducho nie je dovolené. Ak by to nebolo kvôli vyučovaniu Dafa, ak by tu Boh vytvoril bytosti s ľudskou podobou, všetci Bohovia by ho odstránili, keďže by to bolo rovnaké ako urážka Bohov. Bolo to kvôli Fa-náprave, že Bohovia stvorili ľudské bytosti na Zemi na svoj vlastný obraz. Aziati boli stvorení Bohmi ktorí sa podobajú na aziatov, západní ľudia boli stvorení Bohmi ktorí sa podobajú na západniarov, a Bohovia ktorí sa podobajú na čiernych ľudí stvorili čiernych ľudí, a iné ľudské rasy boli stvorené inými Bohmi. V tom čase všetci ľudia volali Bohov ktorí ich stvorili Pánmi. Avšak teraz tvoria deväťdesiat percent ľudskej rasy bytosti z vysokých úrovní, a väčšina z nich je z veľmi vysokých úrovní. Oni jednoducho využívajú ľudské kožu, ktorú Bohovia vtedy vytvorili; v skutočnosti nemajú priamy vzťah s Bohmi, ktorí stvorili ľudskú bytosť. Vtedy keď som vyučoval Fa na prvej Zemi, neučil som Fa takejto dôležitosti, pretože to bolo iba kvôli pokusným účelom. Fa ktorý bol vyučovaný spasil vnímajúce bytosti iba do Falun raja,  takže vnímajúce bytosti ktoré boli spasené počas toho obdobia sú všetky vo Falun raji. Tá Zem mala dovolené existovať až do poslednej etapy. Technológia bola v tej dobe dosť pokročilá; vtedy bol aj hore vypustený mesiac. Avšak vysoko pokročilý priemyselný sektor spôsobil, že vzduch, voda, pôda, rastliny, a jedlo pre ľudí – všetko v tom čase – sa zdeformovalo. Napokon sa aj ľudia zdeformovali, energia Zeme sa úplne vyčerpala, a ľudia toho obdobia zanikli.

            Takže toto obdobie Zeme začalo pred 100 miliónmi rokov. Niektorí z vás čo ste tu by si mohli myslieť, „Ale ja som sa naučil z učebníc, že to bolo pred 3.5 až 4.5 miliardami rokov.“ Môžem vám povedať, že obdobie každej Zeme trvalo 100 miliónov rokov, a predchádzajúca Zem tiež trvala 100 miliónov rokov. Ale v Zhuan Falune som vám povedal aj to, že pozostatky na Zemi sa datujú  z pred stoviek miliónov rokov, a že niektoré z nich majú viac ako 2 miliardy rokov. Pokúšal som sa len ľuďom povedať, že existovali prehistorické civilizácie. Ľudia majú dovolené vedieť iba toľko; to jest, že v rámci histórie tých 100 miliónov rokov ľudstvo tiež vytvorilo mnoho prehistorických kultúr. Planéty ktoré boli kedysi v oblasti Zeme tiež prešli mnohokrát cez zničenie a vytvorenie. Vo vesmíre sa mnohé planéty rozpadnú a ich pozostatky lietajú okolo, vytvárajú prach a malé objekty podobné hviezdam. V gigantickom kozmickom tele sa planéty neustále rozpadajú a neustále opäť vytvárajú, a sú ničené výbuchmi. Zem bola tiež opäť vytváraná z predchádzajúcej Zeme tak že vybuchla a potom sa z nej vytvorila nová Zem – jedna vybuchla, ďalšia sa vytvorila. Vo vesmíre je veľa prachu. Niektorý je obrovský, niektorý tvoria veľké skaly, niektorý je veľký až niekoľko štvorcových kilometrov, a niektorý je väčší ako 100 štvorcových kilometrov. Na každej planéte boli civilizácie, a predchádzajúce Zeme mali tiež civilizácie. Takže na mnohých veľkých kusoch vecí, ktoré boli úplne zničené výbuchmi, sú pozostatky tvorov predchádzajúcich civilizácií. Keď bola Zem opäť vytvorená, bolo to spravené tak že sa dal dohromady tento vesmíry prach, a preto sú tu pozostatky civilizácií z predchádzajúcich Zemí a iných planét. Takže ak by som to dnes neodhalil, geológovia a historici by neboli schopní zistiť z ktorých období sú materiály tejto Zeme, bez ohľadu na to aké metódy by použili. Táto Zem, ako som práve povedal, má históriu 100 miliónov rokov; keď sa to zráta do dnes je to presne 100 miliónov rokov, a dosiahlo to vek predchádzajúcej Zeme ktorá tu bola. Samozrejme, počas tých 100 miliónov rokov prešlo ľudstvo cez niekoľko civilizácií, a bolo Bohmi mnohokrát zničené kvôli morálnemu úpadku. Takzvaná civilizácia ktorú má ľudstvo teraz bola cieľavedome zostavená starými silami – nie je to pravá ľudská kultúra.

            Prečo potom priamo nevyrobiť ľudské kože v čase keď je vyučovaný Fa, a nechať Bohov prísť sem dole počúvať Fa? Prečo namiesto toho stvoriť človeka o toľko skôr v histórii? Musíte vedieť, že keď Bohovia stvorili človeka, nemohli do neho vložiť božské myšlienky a spôsoby myslenia, keďže tým by to boli úplní Bohovia, a nie ľudské bytosti. A to nie je dovolené. Hoci ľudia majú výzor Bohov, Bohovia nemôžu ľudí považovať za svoj druh, pretože ľudia sa správajú úplne odlišne ako Bohovia. Takže akí boli ľudia na počiatku? Ľudská štruktúra tela bola vytvorená Bohmi, a tak je to najdokonalejší ľudský telesný systém v tejto dimenzii. Všetky mimozemské bytosti vzdychajú obdivom keď ho vidia! Samozrejme, zahŕňa to aj ľudské tri duše a sedem duchov, a to spolu vytvára úplné ľudské telo. Bez tých troch duší a siedmich duchov by to bol len ľudský telesný povrch, alebo „ľudská koža.“ Koncept „ľudskej kože“ je odlišný od kože, ktorú poznajú ľudské bytosti. Bohovia považujú všetko čo patrí k ľudskému telu na najvonkajšom povrchu ktorý je vyrobený z molekulových častíc, vrátane kostí, krvi, vnútorných orgánov, a tak ďalej, celú štruktúru ľudského tela na povrchu, alebo povedané inými slovami, pozerajúc sa na to z mikrokozmu, človeka ktorý je vytvorený z molekulových buniek na povrchu, všetko čo je viditeľné ľudskému oku keď sa telo rozreže, Bohovia nazývajú celú túto štruktúru na povrchu „ľudská koža“. Nemyslia tým kožu ľudských bytostí.

            Ale človek ktorý nemá schopnosť chápať vesmír a všetky veci v ľudskom svete, alebo chápať ako sa život prejavuje, a ktorý nemá schopnosť znášať zmeny v rozmanitom svete, ktorý nemá žiadne pevné myšlienky, a ktorý nedokáže pochopiť vesmír, zem, alebo normálny svet  a nedokáže sa mu prispôsobiť – ako sa bude správať? Poviem vám, ak prídu šťastné veci, vylezie na strom a začne sa bez konca rehotať, smejúc sa tak nepríčetne že to až naháňa hrôzu. Keď sa mu stane niečo smutné alebo bolestivé, zahrabe sa pod zem a nebude sa schopný cez to dosť niekoľko dní. Ak sa stretne s niečím čo ho nahnevá, vyleje si svoju zlosť bez akejkoľvek myšlienky na dôsledky. Zomrel by kvôli radosti, strachu, smútku alebo veselosti. Premýšľajte o tom, mohol by takýto človek počúvať Fa? Avšak keď boli ľudia na začiatku stvorení, boli takíto; nemali v sebe žiadne jadro, nemali žiadnu vytrvalosť, a ich koncept a pochopenie vecí v tejto dimenzii bolo neúplné. Takže ľudia museli prejsť dlhým časovým obdobím aby postupne obohatili ľudskú myseľ a aby sa im dalo jadro a vytrvalosť. Toto sa nedalo uskutočniť za krátku dobu, takže tých 100 miliónov rokov sa spotrebovalo na toto. Spôsob akým sa ľudia správajú dnes je taký, že nezmätkujú keď sa im niečo stane, ostávajú vyrovnaní a pokojní, myslia racionálne, a majú dokonca tvorivosť. Skutočnosť, že ľudské bytosti majú takúto myseľ a normálne premýšľajú je výsledkom toho, že ju Bohovia pre ľudské bytosti cieľavedome vytvorili počas nesmierne dlhého časového obdobia v histórii. A tento proces, môžem vám povedať, pokračoval až do doby pred päťtisíc rokmi.

            Keď sa to dostalo až do tohto časového obdobia posledných päťtisíc rokov čínskej polonebeskej kultúry, začala sa systematická normalizácia ľudskej mysle, aby bola schopná prijať Fa. Hoci sú princípy v ľudskej dimenzii obrátené, Veľký Fa vesmíru je správny. Keď vyučujem Fa, vnútorné významy Fa-princípov, slová, a spôsoby ich vyjadrenia sú odlišné na odlišných úrovniach nad Tromi ríšami, ale Fa-princípy sú aj tak všade zhodné. Rôzne ríše do ktorých vystúpili rôzne bytosti majú odlišnosti, ale nie sú porozpájané. Ak by som učil jedným spôsobom tu medzi ľuďmi a iným spôsobom v nebesiach, premýšľajte o tom, tento Fa by nebol všezahrňujúci – a to nemôže nastať – pretože vo Fa-náprave Fa vyučovaný tu medzi ľuďmi musí korešpondovať s celým vesmírom. Keď vyučujem Fa, moje ja na každej úrovni tiež vyučujú Fa, a vnímajúce bytosti na jednotlivých úrovniach počúvajú Fa.

            Ako teda bolo ľudské myslenie tvarované a normalizované tak aby sa mu umožnilo pochopiť Fa keď Ho počuje? Akokoľvek som išiel vyučovať Fa, tak musela byť vytvarovaná ľudská kultúra a ľudská myseľ. Ľudia všade vo svete vedia čo je cnosť, čo je viera, čo je dobrota, čo je zlo, a čo je dobré a nedobré – toto je to najzákladnejšie. V Číne sa to prejavuje hmatateľnejšie, a ich vnútorné významy sú hlbšie. Keďže Fa sa mal vyučovať tam, a táto akcia sa mala uskutočniť tam, bolo tam potrebné vytvoriť bohatú kultúru ktorá by naozaj ľuďom umožnila spoznať a pochopiť Fa. Povedal som vám predtým, že v minulosti som vytváral karmické vzťahy s mnohými mojimi učeníkmi Dafa. Ustanovenie karmických vzťahov bolo iba vonkajším cieľom; po ukovaní karmických vzťahov, učeníci Dafa a aj ja sme museli niesť zodpovednosť za vytvorenie ľudskej civilizácie a kultúry, ktorú Dafa bude potrebovať. Je to preto, že ak bežný svetský človek chcel zanechať v histórii ľudstva – ktorá bola vytvorená kvôli vyučovaniu Dafa – civilizáciu, historické pozostatky, alebo teóriu, to by rozhodne nebolo dovolené. Takže všetka kultúra ktorá bola odovzdávaná v histórii bola vytvorená učeníkmi Dafa; a samozrejme bol tu aj Majster, ktorý vás viedol. Ľudská história je ako hra, a vy ste hrali všetky úlohy – od kráľov po bežných ľudí, od hrdinov po darebákov (smiech), od intelektuálov po slávnych ľudí a hrdinov. Nesmejte sa! Ak by nikto nehral úlohu darebáka, keď by som dnes vyučoval Fa, nikto by nevedel čo je darebák, čo sú darebácke činy, ako premýšľa a cíti, a ako darebák vyzerá. Vo Fa nemôžu byť prázdne miesta.

            Viete o Románe o troch kráľovstvách?[2] Román o troch kráľovstvách demonštroval „yi“.[3] Skrz dynastiu a boj medzi tromi mocnosťami bol plne ukázaný vnútorný význam yi. Demonštrovanie vnútorného významu yi zabralo až také dlhé časové obdobie ako je obdobie jednej dynastie, a iba potom ľudstvo malo, keď je Fa dnes vyučovaný, hlboké pochopenie yi, a vie čo je yi, rozšírený vzťah medzi jeho povrchom a vnútorným významom, alebo to ako sa prejavuje na hlbších úrovniach. Ľudia nemôžu poznať iba povrchný význam tohto slova – potrebujú chápať všetky jeho vnútorné významy. Samozrejme, Román o troch kráľovstvách demonštroval aj vynaliezavosť človeka a iné kvality.

            Yue Fei[4] z dynastie Južný Song demonštroval čo je „oddanosť“. Čo je „oddanosť“? Nemôžete to len povedať a dať vysvetlenie. Iba po skončení celej dynastie boli ľudia schopní naozaj spoznať jej opravdivý vnútorný význam, na čo sa vzťahuje na hlbších úrovniach, a ako sa prejavuje v činoch.

            V histórii boli aj rozličné myšlienkové školy, a boli tam tiež pojmy ako zhovievavosť, yi, slušnosť, učenie sa, spoľahlivosť, a tak ďalej, ktoré vysvetľoval Konfucius vo svojom učení zlatého stredu. Iba po príchode Šakjamúniho, Lao’c a Ježiša mohli dnes ľudia naozaj vedieť čo je spravodlivá viera a čo je kultivácia, čo je Buddha, Dao, a Boh, a tak ďalej – tieto veci. Počas histórie bolo myslenie dnešného ľudstva obohacované, a to umožnilo ľuďom spoznať a pochopiť Fa, a získať Fa. Celý priebeh ľudskej histórie položil túto základňu. Inými slovami, ľudské bytosti a ľudská kultúra bola stvorená kvôli vyučovaniu Dafa – nie je to tak že Fa je vyučovaný v súlade s ľudskou kultúrou, a tým menej je produktom ľudskej kultúry. Takže toto sme robili v týchto päťtisíc rokoch.

            Keď hovoríme o tejto veci, dovoľte mi vyjadriť to najjasnejšie: ľudská spoločnosť je ako predstavenie – dynastia za dynastiou, je to ako keď sa zdvihne opona a dynastia začne hrať, a keď jedna dynastia skončí, veľká opona spadne; potom sa zdvihne opäť, a iná dynastia nahradí starú. Dynastia za dynastiou, jedna po druhej, sa predvádzala týmto spôsobom, vytvárajúc karmické vzťahy, zanechané v histórii, a vytvárali kultúry ktoré ľudstvo potrebovalo, hrajúc jednu scénu za druhou. Prečo sa nazývajú „dynastiami“ v Číne, ale inde „štátmi“? Prečo sa ich vodcovia nazývajú „králi“, pričom v Číne sa nazývajú „cisári“? Dovoľte mi povedať vám, toto nie je odlišnosť v názvosloví alebo v kultúre. Keďže ľudstvo bolo vytvorené  pre Dafa, Dafa je hlavnou témou tohto predstavenia, a existencie všetkých vnímajúcich bytostí sa točia okolo tejto hlavnej témy. Ale ľudia boli ponorení do sporov a hádok ktoré boli stvárňované v detailoch predstavenia, a zabudli jeho hlavnú tému a zmysel života. Javiskom predstavenia je Čína.

            Dynastiu za dynastiou, ľudia v každej dynastii boli dynastiou ľudí z nebies. Sú zástupcami zo vzdialených kozmických tiel, zastupujú bezpočet vnímajúcich bytostí a prišli sem vytvoriť karmický vzťah aby tie vnímajúce bytosti neboli vynechané počas Fa-nápravy. Zatiaľ čo vytvárali karmický vzťah počas svojej dynastie, zanechali kultúru ktorú so sebou priniesli. A potom čo vytvorili svoj karmický vzťah, v nasledujúcom živote sa prevtelili do iných oblastí a čakali na deň keď sa bude vyučovať Dafa. Každá dynastia bola takáto, a všetky národnosti vo svete sa reinkarnovali v Číne – a toto zahŕňa ľudí v každej krajine. Okrem veľkého počtu bytostí z vyšších ríš ktoré prišli potom ako som začal vyučovať Fa v nedávnej dobe, ľudia v každej krajine sa v niektorom historickom bode narodili v Číne. Bez ohľadu na to v ktorej ste krajine, na tejto zemi ste boli najskôr Číňanom, pretože vaša prvá inkarnácia bola tam. Keď som povedal toľkoto veľa, musím vám povedať že forma a vnútorný význam Číny ako krajiny v skutočnosti neexistuje. Ste šokovaní tým čo som práve povedal? V skutočnosti, čínska kultúra bola zanechaná ľuďmi vo svete v odlišných dynastiách; a títo ľudia sa prevtelili do iných oblastí potom čo vytvorili karmický vzťah. Napríklad, dnešní Američania sú ľudia z veľkej dynastie Ming. Dnešní Američania majú veľmi radi taoizmus a stále preukazujú hodnoty tej doby. Vtedy keď taoizmus dosiahol vrchol svojej popularity v dynastii Ming, v niektorých mestách mala takmer každá rodina v dome pripravený téglik. Anglicko bolo Veľký Tang, Francúzsko bolo Veľký Qing, Taliansko bolo Yuan, Austrália bola Xia, Rusko bolo Zhou, Švédsko bolo Severný Song, Taiwan bol Južný Song, a Japonsko bolo Sui. V tých časoch, ľudia z každej dynastie opustili Čínu a prevtelili sa do miest ktoré nemali štáty ktoré sú tam teraz – bola to drsná divočina. Takže väčšina ľudí sa prevtelila a roztrúsila všade po svete, a na svoje miesta sa vrátili iba v nedávnom období. Ľudia z jednej dynastie išli na jedno miesto, zatiaľ čo ľudia z inej dynastie išli na iné miesto – tak to prebiehalo.  Takže prísne povedané, kde je „Čína“? A kto sú „Číňania“? „Čína“ v najpravejšom zmysle neexistuje.

            „Ale teraz existuje, že? Pretože aj ona sa teraz nazýva štátom, a už tam nie sú dynastie.“ V skutočnosti, aj tak neexistuje, pretože keď sa mala odohrať posledná scéna, keď mal byť vyučovaný Fa, vnímajúce bytosti všade vo svete ktoré si so mnou vytvorili karmický vzťah, ľudia ktorý mali s najväčšou pravdepodobnosťou získať Fa a tí ktorí budú hrať zápornú úlohu keď je Dafa rozširovaní, sa všetci reinkarnovali späť do Číny. Či sú to tí ktorí prišli získať Fa alebo tí ktorí prišli robiť škodu, všetci prišli kvôli tomuto Fa, boli zrodení pre Fa, a boli vyformovaní pre Fa – každý je na svojom mieste. Preto sú dnes ľudia v Číne najrozličnejší; je to preto že kladné a záporné bytosti z celého sveta ktoré prišli kvôli Fa-náprave sa tam zhromaždili. Avšak bez ohľadu na to či bytosť prišla hrať kladnú alebo zápornú úlohu, keďže Fa-náprava neuznáva opatrenia starých síl, pokiaľ sa bytosť dokáže správne postaviť k Fa-náprave, stále je nádej že nebude odstránená. A ak môže získať Fa, ja ju spasím. Je niečo čo som vám spomínal predtým. Pýtal som sa, či viete prečo sa vo svete objavila demokracia. Základnou príčinou je to že králi tých národností, ktorí prišli z tých kozmických tiel, sa všetci prevtelili do Číny, takže kto by sa v tých iných oblastiach mohol prehlásiť za kráľa? Napokon sa tie bytosti na vysokých úrovniach rozhodli, „Nechajme aby si tí ľudia zvolili svojich vodcov sami.“ Ak je niekto zvolený, nemôže byť nazývaný kráľom. „Tak ho volajme prezident.“ Napriek tomu, hoci sa stal ich vodcom, nemožno s ním zaobchádzať ako s kráľom; ak sa pokazí, ľudia o ňom môžu hovoriť zlé veci, a ak sa ešte viac zhorší môže byť obžalovaný a zvolený bude niekto iný. Toto je skutočným dôvodom prečo tie bytosti tam hore ustanovili demokraciu. Sú tam aj ďalšie činitele. Čo sa prejavuje na tomto ľudskom mieste zahŕňa aj princípy ľudskej úrovne. Ľudia nemajú poňatia čo sa deje. Takže hoci ľudia v Číne nevyzerajú obzvlášť pozoruhodne – čo je kvôli veľkému množstvu karmy z nedávnych čias – hoci táto koža už nie je taká pekná, jadro vnútri je podstatné. Premýšľajte o tom aké to bude hrozné ak tie vnímajúce bytosti tam budú zničené. Či to budú tie ktoré zastupujú, alebo dimenzie a vnímajúce bytosti s ktorými sami korešpondujú, sú to všetko významné skupiny bytostí.

            Keď som hovoril o týchto veciach, poviem o niečom inom. Práve som spomínal, že história tejto zeme bola dlhá iba 100 miliónov rokov. V podstate, tých 100 miliónov rokov na tejto zemi bolo rozdelených na dve hlavné obdobia, pričom každé malo 50 miliónov rokov. Prvých 50 miliónov rokov bolo obdobie, v ktorom súčasne existovali obrovia, trpaslíci, a ľudia strednej veľkosti. Obrovia mali priemernú výšku päť metrov; ľudia strednej veľkosti boli rovnakí ako my moderní ľudia, s priemernou výškou pod dva metre; a trpaslíci boli vysokí iba zopár palcov. Keď Bohovia vytvorili ľudí, prečo vytvorili naraz tieto tri typy? Bolo to kvôli vyskúšaniu, ktorý z týchto troch typov ľudí bude vhodný aby žil na zemi až po záverečnú etapu a bude vhodný na získanie Fa. Počas tých 50 miliónov rokov sa schopnosť človeka pochopiť svet neustále tvarovala, pričom sa súčasne určovalo aký typ osoby bude ponechaný. Napokon sa zistilo, že obrovia nie sú vhodní. Keďže mali veľké telá, vzdialenosti sa pre nich skrátili, čo sa týka ich vzťahu k Zemi. Takisto skrátili čas, relatívne povedané, pretože spotreba materiálnych zdrojov nebola u obrov primeraná k Zemi. Neskôr sa zistilo, že ani trpaslíci nie sú primeraní – všade na Zemi boli lesy, a bolo pre nich ťažké rúbať stromy. V tej dobe nebola žiadna holá zem, a bolo by pre nich ťažké založiť civilizáciu akú máme dnes. Navyše, čas na Zemi sa zdal byť pre nich príliš dlhý, a vzdialenosti boli príliš veľké; kríženie oceánov by bolo pre trpaslíkov príliš ťažké. Takže neboli vhodní. Obrovia a trpaslíci boli potom odstránení. Neboli odstránení okamžite – prešlo 50 miliónov rokov ako začali byť v histórii postupne odstraňovaní. Bolo to pred dvomi storočiami keď sa nám obrovia úplne stratili z dohľadu; inými slovami, bolo to len pred dvesto rokmi čo obrovia zmizli z nášho dohľadu. Trpaslíkov bolo medzitým vidno ešte pred sedemdesiatimi alebo osemdesiatimi rokmi. Vyhynuli iba nedávno, a nie sú úplne preč – niektorí odišli do iných dimenzií, a niektorí išli pod zem. Vedia, že sú ľuďmi ktorí sú odstraňovaní, takže sa nestretávajú s modernými ľuďmi.

            Keď sme pri tejto téme, odhalím dve mystériá z minulosti. Ľudstvo nedokáže vysvetliť ako boli postavené pyramídy. Ako ľudia prenášali také obrovské kamene? Pre niekoľko ľudských bytostí ktoré boli vysoké päť metrov nie je ich presúvanie odlišné od toho keď dnešný človek presúva veľkú skalu. Postavenie takýchto pyramíd, pre ľudí vysokých päť metrov, bolo to isté ako pre nás postavenie dnešných budov. Ďalším mystériom je, prečo tu boli veľké zvieratá ako dinosaury? Pravdou je, že boli pripravené pre obrov. Nie je rozdiel medzi tým ako sa päť metrov vysoký človek pozerá na veľké zvieratá ako dinosaury a tým ako sa naši ľudia dnes pozerajú na kravy. Odlišné druhy potrebovali byť pripravené pre odlišných ľudí. Všetko na Zemi bolo stvorené pre človeka, vytvarované pre človeka. Môžem vám aj povedať, keď som pri tom, že zvieratá absolútne nemôžu byť zrovnávané s ľuďmi – absolútne o nich nemôžete rozmýšľať ako o tom istom. Môžete k nim mať milosrdenstvo a môžete sa o nich starať, ale rozhodne s nimi nemôžete zaobchádzať ako s ľudskými bytosťami. Človek bol stvorený Bohmi; porovnávať zvieratá s ľuďmi je rovnaké ako urážať človeka a rúhať sa Bohom. Historická pravda bude ľuďom čoskoro ukázaná, a v tom čase bude mať ľudstvo pravdivé, správne koncepty vesmíru, života a hmoty. Dnes keď niektorí ľudia robia archeologickú prácu, idú a strkajú ľudské kosti do dinosaura, a čo sa týka postavenia pyramíd, ľudia takisto používajú existujúce, obmedzené pochopenia aby o tom premýšľali a robili závery. Pravdou je, že mnohé porozumenia, ktoré má veda o tomto bezprostrednom fyzickom svete sú nesprávne, a dokonca aj ich štartovací bod je nesprávny. Dokonca aj teória gravitácie je nesprávna. Poviem ľuďom o týchto veciach keď bude príležitosť.

            Práve som zdvihol závoj pokrývajúci ľudskú históriu. (Potlesk) Nebolo to kvôli diskutovaniu o histórii, pretože ľudstvo bolo stvorené a vyformované pre Dafa. Takže som vám vyučoval Fa zatiaľ čo som vám hovoril túto históriu, keďže všetko to súvisí s Fa. Mnohé veci sú pre učeníkov Dafa naozaj dôležité, najmä preto že tie veci a všetko čo teraz robíte je popretkávané s vašimi zodpovednosťami k Dafa, a keďže zahŕňajú vlastné hlboké a kritické činitele učeníkov Dafa. Vysvetľujem to v nádeji, že od tohto bodu sa budete ešte lepšie činiť vo Fa-náprave. Snažili ste sa, a činili ste sa dobre, pretože chcete všetko dovŕšiť, a máte zodpovednosti – prišli ste s poslaním a zodpovednosťou spasiť vnímajúce bytosti. Počas histórie ľudia vyhlasovali, že spasia ľudské bytosti. Ale kto poznal pravý zmysel spásy vnímajúcich bytostí? Vy naozaj zachraňujete vnímajúce bytosti, a iba vy ste hodní robiť niečo takto veľkolepé. Určite nestraťte túto príležitosť!

            Myslím, že už nepoviem oveľa viac. Teraz, ak niektorí z vás majú otázky ktoré potrebujú položiť, ktoré si myslíte že sú dôležité, môžete ich položiť, a ja využijem čas ktorý máme aby som na ne odpovedal. Čo sa týka špecifických vecí vo vašej práci, vo vašom živote, alebo vo vašej kultivácii, to sú činitele a podmienky ktoré vám umožňujú zlepšiť sa vo vašej osobnej kultivácii, sú tým k čomu sa potrebujete osvietiť a sú to skúšky ktorými musíte prejsť sami. Myslím si, že by som vám mal umožniť získať mocnú cnosť ktorú máte z osvietenia sa sami od seba. Ak to za vás zodpoviem, nebude to vaše.

 

 

Ot.: Keď vysielame spravodlivé myšlienky, majú verše a polohy rúk nejaký pevný vzájomný vzťah?

Učiteľ:  Nie, je na vás ktorú polohu rúk a ktorý verš použijete.

 

Ot.: Počas Fa-nápravy niektorí ľudia počúvajú to čo hovoria žiaci s otvoreným tretím okom, namiesto toho aby na ohodnotenie všetkého použili Fa.

Učiteľ: Zakaždým, či robíte veci ako skupina alebo potvrdzujete Fa ako jednotlivci, všetko má byť sústredené na Dafa, všetko sa má hodnotiť podľa Fa, a rozhodne nemôžete ísť podľa niečoho čo niekto môže vidieť so svojím tretím okom. Je to preto, že hoci väčšina toho čo žiaci vidia je pravdivé, je to iba jeden diel celého obrazu, a súčasne je to obmedzené ich úrovňou, a občas je to falošná vízia ktorá je výsledkom ich pripútaností. Dovoľte mi povedať vám, že v tomto vesmíre, nech je Boh akokoľvek vysoko, tento vesmír je stále pre neho mystériom, a stále je to bytosť ktorá potrebuje byť spasená počas Fa-nápravy vesmíru. To čo môže vidieť a vedieť sú len veci na úrovniach na ktorých je, a nie skutočná situácia celého vesmíru, a tým menej je to skutočný, konečný a pravdivý obraz toho čo majú učeníci Dafa robiť vo Fa-náprave. Bez ohľadu na to čo vidíte týchto Bohov robiť alebo čo počujete že hovoria, neverte tomu. Jednoducho robte veci podľa Dafa a Majstrových požiadaviek. Všetko musíte robiť spravodlivo – to je mimoriadne dôležité, a mimoriadne veľkolepé! Nemôžete brať to čo niekto vidí za svoje vodítko.

Keď robíte veci s inými učeníkmi Dafa, je nevyhnutné že máte spory, a je nevyhnutné že máte odlišné názory. Prečo? Vaše pripútanosti musia byť nejako ukázané, aby ste sa ich mohli zbaviť. Avšak ak odmietate nájsť spoločnú reč potom čo sa dlhý čas hádate, potom je to problém, a je to preto že ste sa nepozreli dovnútra a nepozreli ste sa na svoje vlastné problémy. Všetci chcete byť zodpovední Dafa, a vaše zámery sú dobré. Ale často sa nezamyslíte nad sebou, a je veľmi pravdepodobné že máte nejaké bežné ľudské pripútanosti. Určite venujte týmto veciam pozornosť.

Dosiahnutím tejto dnešnej etapy vo Fa-náprave, učeníci Dafa, Majster potvrdzuje všetko čo ste robili počas Fa-nápravy. 20. júlom 1999 som už potlačil všetkých žiakov obdobia pred 20. júlom na svoje pozície – potlačil som vás na vaše najvyššie pozície. Už som vám povedal, že vaše zmeny začínajú od najvyššieho mikrokozmu a pôvodnej povahy. Niektorí žiaci cítili, “Kultivujem sa veľmi rýchlo.” Vtedy ste to všetci cítili takto. Proces vášho Dovŕšenia a vášho konečného vystúpenia v kultivácii bol za účelom vášho neskoršieho potvrdzovania Fa. Takže ak patríte medzi tých ktorí dobre študovali Fa v období osobnej kultivácie, budete sa dobre činiť pri potvrdzovaní Fa a spáse vnímajúcich bytostí uprostred prenasledovania; a vaše telo na povrchu sa bude nepretržite prispôsobovať vysokým úrovniam vo Fa-náprave, a toho čo ostáva na vašom ľudskom povrchu je menej a menej. Ale u tých ktorí sa nečinili dobre, ktorí prešli na opačnú stranu, alebo ktorí nevykročili vpred, môžeme vidieť že ich telá na ich božskej strane sa rozpúšťajú vrstva po vrstve. Samozrejme, táto akcia ešte nebola ukončená, Fa-náprava nebola uzavretá, takže ešte stále máte šancu činiť sa opäť dobre. Skutočne, ak je tu čo len jeden deň keď prenasledovanie ešte neskončilo, tento deň je príležitosťou. Využite ho dobre, čiňte sa lepšie, vráťte sa skôr, a už nepremárnite ani jednu príležitosť. Nezdržujte sa svojimi minulými chybami – ak ste spravili chyby, odteraz sa čiňte lepšie. Nemyslite na veci ktoré sa stali. Myslite na to ako sa odteraz dobre činiť, a staňte sa naozaj zodpovednými k sebe a k vnímajúcim bytostiam.

Rád by som spomenul ďalšiu vec. Keď majú niektorí naši žiaci rozličné názory vo svojej práci, zatelefonujú členom mojej rodiny a spýtajú sa na ich názory. Dovoľte mi povedať, že členovia mojej rodiny sú tiež kultivujúcimi, a tiež nemusia vždy hodnotiť veci správne. Oni tiež môžu spraviť nesprávne veci alebo povedať nesprávne veci – čo hovoria oni nie je Fa. Už takéto veci viac nerobte. Nepremrhajte príležitosti na ustanovenie si svojej vlastnej mocnej cnosti a zlepšenia sa v kultivácii. Počas Fa-nápravy každá osoba kráča svojou vlastnou cestou, a toto je história ktorú každý učeník Dafa vytvára.

To je všetko čo poviem. Nabudúce, keď budete mať viac otázok, môžete ich položiť.

 

Ot.: Prečo Majster často nechá  mladých učeníkov robiť veci v nebesiach?

Učiteľ: Je to preto, že nemajú po narodení vytvorené názory ktoré majú dospelí, ich povaha je čistejšia, a energia ktorú vysielajú nie je ovplyvnená myšlienkami svetských ľudí. Z iného hľadiska, rozsah schopností nie je obmedzený jeho vekom ako svetskej osoby.

 

Ot.: Ako môžeme pomôcť ľuďom získať Dafa v prostredí Hongkongu, kde sú ľudia posadnutí peniazmi a materiálnym bohatstvom?

Učiteľ: Vy ste učeníkmi Dafa, a zachraňujete vnímajúce bytosti otrávené klamstvami zla. Pokiaľ osoba nie je proti Dafa, môže sa dostať cez nebezpečie že bude odstránená keď Fa napraví ľudský svet. Čo sa týka tých bytostí, ktoré sa nepokúšali poškodiť Fa ale nie sú dobré, alebo nie až tak dobré, práve teraz s nimi nerobíme nič. Dôvod je ten, že v nasledujúcej etape budú tiež ľudia ktorí budú robiť kultivačnú prax, a vnímajúce bytosti v nasledujúcej etape sa tiež budú potrebovať umiestniť zatiaľ čo Fa bude napravovať ľudský svet. Práve teraz sa naše zachraňovanie sústreďuje na tých ľudí ktorých mysle boli otrávené klamstvami zla. Tie mimoriadne zlé bytosti ktoré sú odstraňované keď zachraňujeme vnímajúce bytosti sú terčom iba preto že poškodzujú Fa. Je mnoho iných bytostí ktoré sú na rovnakej úrovni ako oni ale ktoré sa nepokúšali poškodiť Fa, a ktoré sa nezúčastnili tejto záležitosti – s nimi nerobte nič. Prečo? Nasledujúca etapa Fa-nápravy bude príležitosťou pre tých ktorí sa nepokúšali poškodiť Fa. A súčasne, ľudia nasledujúcej etapy sa tiež budú potrebovať kultivovať. Tieto veci sú časťou druhej etapy.

Čo učeníci Dafa dnes robia znamená byť zodpovedným k Dafa. Nezasahujte do vecí v spoločnosti svetských ľudí. Keď objasňujete pravdu, nehovorte veci vysokej úrovne; hlavnou vecou nie je aby ľudia pochopili čo je hlboký Fa na vysokej úrovni. Ľudia ktorí sú obzvlášť dobrí sú výnimkou, a môžete im o tom povedať. Ale keď objasňujete pravdu priemernej osobe, povedzte jej iba to že sme prenasledovaní a že my iba robíme cvičenia a snažíme sa byť dobrými ľuďmi, a budú to schopní pochopiť. Potom ako sa ľudia dozvedia pravdu, uvidia čo je to za propaganda, klamstvá, a prirodzene uvidia aké je to zlé a ohavné. Potom čo si to ľudia uvedomia, budú pohoršení: “Ako sa môže vláda správať ako tlupa chuligánov? Ste tak tvrdo prenasledovaní, a ste prenasledovaní len preto že sa snažíte byť dobrými ľuďmi.” Keď hovoríte s ľuďmi, používajte najjednoduchšie myšlienky. Nieže to len budú schopní prijať a pochopiť, ale budú mať aj menší sklon pochopiť to nesprávne. Kultivovali ste sa už po veľmi dlhý čas, a vaše pochopenie Fa je dosť hlboké. Ak hovoríte o vašom pochopení Fa vysokej úrovne, bude to pre svetských ľudí ťažko pochopiteľné, a je dosť možné že to pochopia nesprávne; k pochopeniu vysokej úrovne ktoré dnes máte ste prišli až po dlhom procese kultivácie. Chcete aby ľudia okamžite pochopili veci na úrovni takej vysokej, ale oni toho nebudú schopní, takže nehovorte k nim na príliš vysokej úrovni. Dokonca aj keď objasňujete pravdu nábožensky založeným ľuďom, nemali by ste rozprávať na vysokej úrovni. Jednoducho hovorte o prenasledovaní ktorým trpíme. Ak nechcú počuť o iných duchovných presvedčeniach, nebudeme s nimi hovoriť o duchovných presvedčeniach; povedzte im že my len robíme cvičenia. V dnešných dňoch je ťažké spasiť ľudí. Musíte vysvetľovať veci nasledovaním logiky ich pripútaností. Kvôli ich spáse, nevytvárajte im žiadne prekážky.

 

Ot.: Som učeník, ktorý získal Fa iba pred niekoľkými mesiacmi. V čom som odlišný od tých učeníkov, ktorí získali Fa pred 20. júlom 1999?

Staré sily naplánovali aj to, že niektorí učeníci Dafa vstúpia do Dafa počas prenasledovania. Myslia si, že ak niekto vstúpi keď je prenasledovanie také ťažké, jeho mocná cnosť vystrelí priamo dohora. Ale sú aj niektorí ľudia, ktorí sú časťou nasledujúcej skupiny ktorá dosiahne Dovŕšenie a ktorí nie sú zahrnutí v tomto, takže práve teraz je ťažko povedať presne kto je v akej situácii. Nech je to akokoľvek, získať Dafa je najšťastlivejšia z najšťastlivejších vecí, takže musíte dobre využiť toto časové obdobie, primeť sa k naozajstnému kultivovaniu sa a k naozajstnému získaniu Fa, a vystúpiť v kultivácii. Nie každý môže získať Fa, a nie každý môže vstúpiť, pretože toto je Veľký Fa vesmíru. Vtedy keď som vyučoval Dafa, prečo staré sily zaťato trvali na tom že počet ľudí ktorí získajú Fa počas prvého kola bude 100 miliónov? Dokonca aj tých 100 miliónov bolo výsledkom môjho naliehania. Pôvodný počet ktorý určili bol 70 miliónov, pričom ja som chcel 200 miliónov ľudí. Oni vedeli, že ak by 200 miliónov ľudí získalo Fa počas prvého kola, neboli by mohli uskutočniť túto zlú takzvanú “skúšku”, takže zaťato trvali na 100 miliónoch. Veľká skupina týchto ľudí práve získala Fa, a oni sa už nemohli dočkať aby začali takzvanú skúšku. K tým ľuďom to bolo nespravodlivé. Tí z vás ktorí získali Fa nedávno, ja som vám nepovedal do ktorej kategórie patríte. Ani by ste o tom nemali premýšľať. Jednoducho robte to čo by ste mali robiť.

 

Ot.: Zdravím vás, Majster. Rád by som položil otázku, konkrétne, v jednom z vašich nových článkov hovoríte o „obnovení troch sfér“. Váš učeník tomu nerozumie. Majster prosím objasnite to.

Učiteľ: V skutočnosti, ľudia vo vašom veku by to mali vedieť. Tí čo boli v minulosti vyučovaní súkromne alebo ktorí chodili do školy pred rokom 1950 študovali počas svojej výučby Knihu troch znakov.[5] V Knihe troch znakov, a v čínskej kultúre, bola vždy predstava troch sfér. Je to spomínané aj v taoistickom myslení. ”Tri sféry” sa v skutočnosti vzťahujú na Nebesia, Zem, a Človeka. “Obnovenie troch sfér” sa vzťahuje na Nové nebesia, Novú zem, a Nového človeka.

 

Ot.: Zdravím vás, Majster. Rád by som položil otázku. Konfuciánske myslenie ovplyvnilo všetky čínske dynastie. Takže by som sa chcel spýtať, aký je vzťah medzi konfuciánskym myslením a šírením Dafa v Číne?

Učiteľ: Konfucianizmus, ako som už hovoril, iba položil základňu pre ľudské myslenie – to je všetko. Umožnil ľuďom vedieť čo je zlatá stredná cesta a určité veci v ktoré by mali ľudské bytosti veriť a nasledovať ich, ako zhovievavosť, yi, slušnosť, vzdelávanie sa, spoľahlivosť, a podobné veci. Kultúra v každom období ľudstva položila základňu pre myslenie, ktoré by ľudia mali mať keď získajú Fa, čo im napokon umožní prijať Fa a chápať Fa keď získajú Fa.

 

Ot.: V dnešných dňoch robíme veľa práce pre Dafa, a každý má veľmi málo času. Zisťujem že je veľmi ťažké vyhradiť si dve hodiny na cvičenie každý deň. Uvažujem, či je správne cvičiť menej.

Učiteľ: Učeníci Dafa, Majster povedal, že ste pracovali tvrdo – naozaj ste pracovali tvrdo. Nemám srdce aby som vám konkrétne viac hovoril aby ste niečo robili. Viem že mnohí ľudia preberajú iniciatívu a majú na svojich pleciach veľa vecí, dokonca každý deň iba málo spia, a musia aj chodiť do práce – je to naozaj ťažké. Ale bez ohľadu na to aké je to ťažké, myslím si že by ste si aj tak mali nájsť čas na študovanie Fa a robenie cvičení. Myslím si že kultivujúci nemôže ísť bez robenia cvičení. Hoci robenie cvičení je iba doplnkom k vášmu zlepšeniu sa, je to tiež časťou Fa, a je to spojené so všetkými zmenami vo vašom tele. Samozrejme, ak máte spraviť veľmi mnoho vecí a ste príliš zaneprázdnení, a cvičíte menej, alebo vôbec necvičíte zopár dní, je v poriadku nahradiť to neskôr. Ak ste naozaj veľmi zaneprázdnení a naozaj máte veľmi málo času na robenie cvičení, Majster má aj spôsoby ako to spraviť za vás. Ale myslím si, že to že ste trochu zaneprázdnení a znášate trochu ťažkostí je vašou mocnou cnosťou učeníka Dafa. V budúcnosti keď sa pozriete späť, budete to považovať za pozoruhodné!

 

Ot.: Ako boli najvyššie bytosti vo vesmíre stvorené?

Učiteľ: V budúcnosti vám budem vyučovať najvyšší Fa. Budem hovoriť o tom ako vznikol vesmír, a potom bude diskutované aj o tejto otázke. Teraz je ešte trošku priskoro o tom hovoriť.

 

Ot.: Keď som študoval Fa, čítal som o tom ako ľudia na nebesiach podstupujú prevteľovanie každých 500 rokov a tí na zemi podstupujú prevteľovanie každých 100 rokov. Čo to znamená?

Učiteľ: Tri ríše sú najnižšou ríšou vo vesmíre. Tri ríše sú rozdelené na tri hlavné úrovne, a preto sa nazývajú Tri ríše. V rámci každej úrovne sú tri úrovne veľkých nebies, takže celkovo je deväť úrovní nebies. A týchto deväť úrovní nebies je rozdelených na mnoho menších nebies, takže niektorí ľudia ich nazývajú tridsaťtri úrovní nebies, ale v skutočnosti je ich viac. Všetky bytosti v tomto priestore prechádzajú cez prevteľovanie, pričom bytosti mimo Troch ríš nie. Bytosti v Troch ríšach majú pomerne krátky život: ľudia na zemi žijú iba niekoľko desaťročí; bytosti o jednu úroveň vyššie môžu žiť od sto do dvesto rokov; tie na ešte o jedno vyššej úrovni môžu žiť od dvesto do tristo rokov; tie na ďalšej úrovni vyššie môžu žiť od tristo do štyristo rokov; a tie na najvyššej úrovni môžu žiť okolo tisíc rokov. Ale nech je to akokoľvek veľa rokov, napokon klesnú dole a pôjdu opäť cez prevteľovanie. Keď sa bytosť dostane za Tri ríše, nebude už prechádzať prevteľovaním.

 

Ot.: Čo sa týka opravených verzií kníh Dafa, ktorú verziu máme používať?

Učiteľ: Ak nájdeme nesprávne slová, je nutné ich opraviť. Keď tu je Majster, Fa nemôže byť sabotované. Čo sa týka čínskych kníh, používajte tie ktoré boli naposledy vydané na Taiwane.

 

Ot.: Myslím si, že súčasný školský systém sa viac a viac odchyľuje od Zhen-Shan-Ren. Je to akoby učili detí byť robotmi, rozmaznávajú ich, neučia ich princípom a spôsobom myslenia ako sa dobre správať, nezdôrazňujú cnosť a neučia ich dobrote (shan) ani znášanlivosti (ren). Preto nechcem poslať svoje dieťa do školy. Chcem ho nechať doma a vyučovať ho sám. Som príliš radikálny? Dúfam, že v budúcnosti budú Dafa školy.

Učiteľ: V súčasnosti, keď vyučujem Fa, začleňujem aj dnešnú vedu, keďže ľudstvo je už takéto. Hoci dnešné vzdelávanie v školách nedokáže učiť deti aby boli dobré a rozmaznáva detské myslenie, vedomosti ktoré sú prístupné im aj tak môžu neskôr pomôcť pochopiť Fa. Samozrejme, bolo by lepšie mať školy vedené učeníkmi Dafa, ale pokiaľ ich nemáme si myslím že je lepšie umožniť mu získať nejaké vedomosti. A keď sa vráti domov, môžete mu čítať Zhuan Falun a učiť ho ako sa má správať. To je všetko čo v súčasnosti môžete robiť. Prechodné obdobie bude krátke.

 

Ot.: Prečo boli v nových článkoch mnohé opravy slov?

Učiteľ: Informoval som ich cez telefón o šiestich článkoch ktoré boli nedávno uverejnené; nadiktoval som ich westránke Minhgui a oni to potom prepísali, takže tam boli chyby. Zvyčajne, potom čo poviem Minghui aby uverejnili článok, už ho znova nekontrolujem, a iba keď si niektorí ľudia niečo všimnú a spýtajú sa ma na to, idem sa na to pozrieť. To sa stalo hlavne preto že som bol zaneprázdnený a nemal som čas aby som to skontroloval.

 

Ot.: Som z Kórei. Moje pochopenie je také, že pred Dafa sú si všetci rovní. Je však mnoho nových žiakov, ktorí majú kultúrne odlišnosti. Prosím povedzte nám trochu o tejto veci.

Učiteľ: V skutočnosti, keď je Zhuan Falun preložený do rôznych jazykov, neovplyvní to vaše porozumenie Fa na povrchovej úrovni. Obzvlášť počas priebehu kultivácie sa vnútorný význam Fa neprejavuje v slovách na povrchu. Ako nepretržite čítate knihu, zistíte že nepretržite máte nové porozumenia Fa-princípov, a vidíte ešte viac Fa-princípov. Toto je v skutočnosti Fa ktoré odkrýva vašu múdrosť. Takže vaše zlepšovanie sa nie je ovplyvnené. V Číne sa mnohí ľudí ktorí boli negramotní naučili čítať pomocou študovania Fa, a ani ich zlepšovanie sa nebolo ovplyvnené.

 

Ot.: Niektorí noví žiaci majú kultúrne prekážky a nie sú schopní pochopiť Fa.

Učiteľ: Noví žiaci to môžu chápať kúsok po kúsku. Nehovorte im veci, ktoré sú na príliš vysokej úrovni. Jednoducho hovorte o tom čo je na povrchu, napríklad ako si zlepšovať xinxing, ako sa dobre správať a ako ostať zdravý. Neskôr prídu k svojmu pochopeniu tým že budú viac čítať knihu.

 

Ot.: Mnoho západniarov sa prišlo od nás učiť cvičenia, vrátane ľudí z rozličných vekových skupín. Môžeme vyrobiť hudbu k cvičeniam na ktorej ostanú Majstrove verše, ale bude tam aj anglický preklad?

Učiteľ: Áno, môžete. Ale neprekladajte verše.[6] Verše sú tým čo svetskí ľudia nazývajú zaklínadlá. Zvuk a prejav každého znaku má zodpovedajúci účinok v špecifických kozmických telách. Len čo je preložený, správne zvuky a vnútorné činitele sú stratené.

 

 Ot.: Chcem sa niečo spýtať. Zdá sa, že je to veľmi bežný prípad, menovite, myslím si že mnohí učeníci Dafa sa cítia celkom dobre keď idú von šíriť Fa, a je pre nich veľmi ľahké komunikovať s druhými ľuďmi. Avšak ich trápenia doma sa zdajú byť pomerne veľké. Napríklad, niektoré manželky ich v skutočnosti nechápu. Napríklad moji rodičia: majú v Číne určité spoločenské postavenie, takže sú pod veľkým tlakom. Myslím si, že príbuzní mnohých učeníkov Dafa v Číne si myslia že Falun Gong je dobrý, ale obávajú sa že sa mimo Číny môžeme dostať  do nebezpečenstva. Myslím si však, že príbuzní týchto učeníkov Dafa tiež pretrpeli nejaké veci. Rád by som vedel čo sa s nimi stane keď Fa napraví ľudský svet.

Učiteľ: Táto pripútanosť musí byť opustená. Fa hodnotí správanie sa všetkých vnímajúcich bytostí počas tohto časového obdobia. Ak nepoškodzujú Dafa, potom tam nie je problém. Ak majú zlé myšlienky k Dafa, potom z pohľadu spásy všetkých vnímajúcich bytostí by ste najskôr mali vysvetliť veci členom vašej rodiny; mali by ste sa čo najlepšie pokúsiť vysvetliť im to a pomôcť im zbaviť sa tých myšlienok.

 

Ot.: Po tejto konferencii Fa sa uskutoční hudobné predstavenie, ktorého sa zúčastnia aj nejakí svetskí ľudia. Môžeme spievať piesne z ľudskej spoločnosti, ktoré sú dosť počestné?

Učiteľ: Svetskí ľudia môžu prísť počúvať naše predstavenia; my zachraňujeme všetky bytosti. Dokonca majú dovolené prísť aj na naše Fa konferencie. Prejavy žiakov na Fa konferenciách sú pre nich prospešné. Takže toto nie je problém. Čo sa týka toho či piesne svetských ľudí môžu byť spievané v našich veľkých sieňach Dafa, odpoveď je nie. (Potlesk) Prečo nie? Ak sa zúčastníte predstavenia v bežnej spoločnosti – to jest, ak sa učeníci Dafa zúčastnia predstavenia svetských ľudí – pokiaľ tá pieseň nie je neslušná a nie je politická, potom na tom nezáleží. Avšak ak je to výlučne náš vlastný koncert Dafa, myslím že by sme ho mali spraviť viac čistým a spravodlivým. Ak nie je organizovaný naším Dafa, nezáleží na tom. Musíte to jasne rozlišovať. Pýtali ste sa, či je to v poriadku, keď je tá pieseň počestná. Teraz je pre vás ťažké zistiť, či sa skladateľ tej piesne nezúčastnil prenasledovania Dafa. Ako viete či nenapísal piesne na prenasledovanie Dafa v Číne? V súčasnosti to neviete posúdiť. Ak je skladateľ učeníkom Dafa a pieseň samotná nie je žiadnym spôsobom politická, je to v poriadku. Ale v súčasnosti je to ťažko odhadnúť.

 

Ot.: Ak žiaci v Číne idú von šíriť Fa, potom ich určite zatknú. Avšak ak nebudú šíriť Fa, obávajú sa že to ovplyvní ich úrovne v priebehu Fa-nápravy. Ako by sa s tým mali učeníci v Číne vysporiadať?

Učiteľ: Ani jedno z týchto dvoch uvažovaní nie je správne. Ak človek nejde von aby šíril Fa, obáva sa že to ovplyvní jeho úroveň, obáva sa že to ovplyvní jeho zlepšenie, a obáva sa že to ovplyvní jeho Dovŕšenie. Obáva sa tohto a obáva sa tamtoho – namiesto toho aby sa opravdivo pozrel na veci ako učeník Dafa. Učeníci Dafa by mali rozhodne potvrdzovať Fa, a mali by zachraňovať vnímajúce bytosti. Je to presne kvôli týmto bežným ľudským príputanostiam, že sa môžu ľahko vyskytnúť problémy – kvôli tomuto sa objavilo veľa problémov.

Ja som si plne vedomý situácie v Číne – som si jej úplne vedomý. Ak učeník Dafa nepotvrdzuje Fa, nemyslím si že je to správne. Nemôžem o veciach hovoriť príliš konkrétne. Mnohé veci sú zostavené starými silami. Ba čo viac, naplánovali ich do najväčších podrobností, a prejavy sú mimoriadne komplexné. Situácia v Číne vyzerá byť chaotická, pričom v skutočnosti je veľmi dobre usporiadaná.

Sú dve okolnosti, za ktorých nemôžu siahať na učeníkov Dafa. Jedna je keď je skalopevný. Neodvážia sa na neho siahať, pretože vtedy vedia že ak sa tento učeník vydal spravodlivou cestou a dobre sa správal a niekto sa ho aj tak pokúša prenasledovať, nezáleží na tom že sú to staré sily alebo aké sú staré princípy – ja ich rozhodne neušetrím. Na mojej strane je aj bezpočet spravodlivých Bohov! A mám aj bezpočet Tiel zákona, ktoré robia Fa-nápravu. Moja jediná obava je,  že samotní učeníci Dafa nebudú pevní vnútri; ak je tam nejaká pripútanosť, nejaký strach, alebo niečo iné, staré sily to vidia a využijú opomenutia a prenasledujú ich. A ak spravodlivé myšlienky osoby nie sú dostatočné keď je prenasledovaná, bude prenasledovaná ešte horšie. Vždy je to tento prípad. Veľká väčšina týchto žiakov patria medzi tých ktorí si so mnou v histórii priamo neustanovili karmické vzťahy. V tomto čase keď sa šíri Fa, sú dvere doširoka otvorené, a staré sily im neboli schopné zabrániť v stúpeniu. Ale väčšina týchto žiakov sa správala dobre. Neodvažujú sa príliš veľa prenasledovať tých ktorí si v histórii ustanovili karmické vzťahy, pretože tí žiaci takto trpeli predtým v histórii. Ak každý učeník Dafa – bez ohľadu na to do ktorej kategórie patrí – by bol býval schopní dobre sa činiť, toto prenasledovanie by už bolo dávno skončilo. Hovoriac o tom že byť schopný dobre sa činiť, ľahšie sa to povie ako uskutoční – nie je to tak že každému poviem aby sa dobre činil a potom sa už bude schopný dobre činiť. Prichádza to z vybudovania si pevnej základne v kultivácii, a tá je vybudovaná štúdiom  Fa po dlhú dobu. V skutočnosti sa veľká väčšina z nás správala veľmi dobre. Tí čo sa nečinili dobre, sú z tretej skupiny študentov. A pretože sa nečinili dobre, prenasledovanie sa ešte zhoršilo, a to spôsobilo že situácia vyzerá akoby bol Dafa prenasledovaný mimoriadne nebezpečne a kruto. V skutočnosti, bez ohľadu na to do ktorej skupiny človek patrí, Majster zaobchádza s každým rovnako. Keď hovoríme o odložení myšlienky na život a smrť mimo Číny, je to úplne odlišné od toho keď žiaci v tom prostredí, pod takým tlakom, a v takej situácii hovoria o odložení myšlienky na život a smrť. Nechcem hovoriť príliš mnoho o týchto veciach. Ak v tom prostredí dokážu skutočne odložiť myšlienku na život a smrť, situácia bude iná. Napríklad, potom čo sú niektorí učeníci Dafa zadržaní, sú schopní udržať si neotrasiteľný pokoj, a nemajú žiaden strach. Budete vidieť, že staré sily sa ich neodvážia prenasledovať. Je to preto že vedia, že ak by ich nezbili na smrť, žiadne prenasledovanie nebude účinné, a tak na nich nesiahajú. Koľkí žiaci to dokážu? To že sú takí neochvejní v Dafa naháňa zlu strach. Naproti tomu, tí ktorých ľudské pripútanosti sú príliš silné a ktorí neštudovali Fa do hĺbky si na seba priniesli veľa utrpenia, ktoré nemali zažiť. Niektorí z nich napísali takzvané “prehlásenia ľútosti” alebo podpísali nejaké veci. Keďže ja neuznávam toto prenasledovanie, dám im ešte šance predtým ako bude toto dielo zavŕšené. Z väčšiny činov žiakov som videl, že potom ako boli prenasledovaní, s väčšou vyrovnanosťou a racionalitou pochopili vážnosť Dafa a kultivácie. Súčasne jasnejšie vidia vážnosť tohto prenasledovania, a už viac nerobia veci s toľkou ľudskou pripútanosťou ako predtým. Postupne sa zbavili týchto pripútaností, takže veci ktoré robia sú viac a viac čistejšie a spravodlivejšie, a lepšie a lepšie. Stali sa viac a viac nezlomnejšími, viac racionálnymi. Nepozerajte sa len na povrch prenasledovania. Keď Fa napraví ľudský svet, všetka pravda sa odhalí pred očami ľudí. Učeníci Dafa v Číne sú naozaj pozoruhodní.

 

Ot.: Mám dve otázky. Prvá je tá, že príbuzní a priatelia niektorých  učeníkov Dafa mimo Číny kedysi praktizovali, avšak potom ako začalo prenasledovanie sa toho postupne vzdali. Chcú vedieť, čo by teraz mali robiť. Ďalšia otázka je tá, že niektorí učeníci ktorí sú veľmi usilovní niekedy aj tak prežívajú to čo vyzerá byť ako dosť vážna chorobová karma. Chceli by vedieť, či je to ich vlastná  karma alebo či zlo robí škodu. Ako by sa s tým mali vysporiadať?

Učiteľ: Čo sa týka prvej otázky, čo chcú robiť je na nich – naozaj to závisí od nich. Čo sa týka druhej otázky, keď sa s niečím stretnete, pozrite sa najskôr na seba – to je najvýznamnejšia črta, ktorá odlišuje učeníkov Dafa od svetských ľudí. Ak na našej strane naozaj nie je žiaden problém, potom to musí byť zlo prenasledujúce učeníkov Dafa. Najmä počas tohto obdobia Fa-nápravy už nejde o karmu učeníkov Dafa. Musíte vedome a jasne spoznať prenasledovanie zlými bytosťami. Oni naozaj robia nedobré veci. Najlepšie je, ak učeníci Dafa spravodlivo kráčajú svojou vlastnou cestou a nedovolia zlu chopiť sa akejkoľvek výhovorky aby vás prenasledovalo.

 

Ot.: Mohol by som si trochu predstavovať ako vyzerá nový vesmír?

Učiteľ: Ľudstvo tiež podstúpi zmeny. Takže vesmír prechádza zmenami, celou cestou až dole k ľudstvu. Nový vesmír zdokonaľuje všetky časti, v ktorých je starý vesmír nedokonalý. Nový vesmír je úplnejší, a toto je niečo čo sa v minulosti vôbec nedalo vyriešiť bez použitia Fa-nápravy. V minulosti, kedykoľvek už vesmírny cyklus nebol dosť dobrý, rozpadol sa, bol opäť vytvorený, a začal sa odznova vyvíjať; a keď sa pokazil, jednoducho bol nanovo vytvorený. Fa-náprava sa uskutočňuje v kolosálnej nebeskej klenbe po prvýkrát   od počiatku času. Takže som využil príležitosť počas tejto Fa-nápravy aby som zmenil mnohé veci. O tých veciach nemôžem hovoriť. Ale môžem vám povedať, keďže ľudstvo je časťou vesmíru a keďže tu bol šírený Dafa… V minulosti tu nebola ľudská rasa; bez ohľadu na to koľkokrát bola Zem znova vytvorená potom čo sa rozpadla, hlavné bytosti tu mali vždy výzor mimozemšťanov. Ich vonkajší výzor bol zakaždým veľmi odlišný, ale žiadne z nich nemali vonkajší výzor a vnútorné systémy ľudských bytostí, a už vôbec nie ľudskú  myseľ. Ale dnešné ľudské bytosti boli vytvorené kvôli šíreniu Dafa. Takže potom ako tí ľudia ktorí zhrešili proti Dafa budú odstránení, ľudia čo ostanú budú požehnaní. Takže v budúcnosti budú mať ľudia na zemi naozaj výzor ľudí. Inými slovami, budúca ľudská rasa naozaj začne v nasledujúcej etape. Životná forma tohto času bola vytvorená na šírenia Dafa. Aj v budúcnosti budú Buddhovia, Daovia a Bohovia prichádzať dole na zem aby spasili ľudí, vnímajúce bytosti budú schopné počúvať Fa, a vnímajúce bytosti budú opäť spasené. Ale také veci že Boh zostúpi aby spasil ľudí a skončí na kríži sa už nikdy nezopakujú.

 

Ot.: Chcel by som sa niečo spýtať: niekedy keď objasňujeme pravdu, spomenieme nejaké historické osobnosti. Keďže nevieme o mnohých karmických vzťahoch, mali by sme byť v týchto veciach opatrnejší?

Učiteľ: Počas nápravy Fa potvrdzujete Fa ľudským jazykom a pomocou argumentov ktoré ľudstvo dokáže bežne pochopiť. Robte to na základe toho čo ľudstvo dokáže rozlíšiť  v týchto dňoch ako dobré a zlé, alebo správne a nesprávne. Ak spomeniete niekoho z histórie, nie je to problém.

 

Ot.: Chcem by som uviesť zopár  príkladov k tomu ako ste hovorili o tom, že žiaci v Číne sú veľmi dobrí. Na základe toho s čím som sa stretol, takmer všetci moji príbuzní a priatelia s ktorými mám kontakt sú naozaj neochvejní. Niektorí z nich išli na Tiananmen otvoreným a dôstojným spôsobom. Ráno odišli a večer sa vrátili. Ráno odleteli lietadlom a večer prileteli späť. Nieže len vykríkli “Falun Dafa je dobrý!”, ale roztiahli aj transparenty, a nič sa im nestalo. Je aj jeden starší človek ktorý má viac ako deväťdesiat a ten ide každý deň von šíriť Fa, a nič sa mu nestalo. Navyše sú všetci veľmi neochvejní. Poznám iba jedného človeka ktorý bol zatknutý, ale aj ten sa správal veľmi dobre. Keď som sa s nimi rozprával, cítil som že situácia je vynikajúca. Povedali mi,  “Je to dobré, darí sa nám vynikajúco.” Keď som to počul, cítil som sa dobre.

Učiteľ: Taká je teraz situácia. Je to preto, že už nie je tak veľa zlých bytostí, ktoré by staré sily mohli použiť. A v tej sekunde ako uvidia učeníkov Dafa vysielať spravodlivé myšlienky, utečú. Keď chodíte na čínske konzuláty robiť výzvy, vyzerajú byť veľmi vystrašení. Nie sú to v skutočnosti ľudské bytosti ktoré sú vystrašené, ale tie zlé ktoré manipulujú ľudskými bytosťami. Keď sa to prejavuje tu v tejto ľudskej dimenzii, vyzerajú byť veľmi vystrašené, pričom v skutočnosti sú to tie zlé činitele ktoré sa obávajú. Keď bude zlo úplne zničené, a ak sa vtedy dokonca aj ľudia z konzulátov prídu od nás učiť Falun Gong, bude to pre toho hlavného politického lotra v Číne jednoducho strašidelné. Preto sa zlé bytosti tak veľmi snažia kontrolovať tých čo pracujú na konzulátoch, a pokračovať vo všetkom čo zlo robí. Ale aj napriek tomu to už nedokážu udržať. V Číne, okrem mesta kde sídli hlava zla, v iných oblastiach už zlo nekontroluje celú oblasť. Zlých bytostí bolo odstránených toľko že už ich veľa neostalo, a situácia vo veľkých oblastiach sa zlepšuje. Ak vysielate spravodlivé myšlienky smerom k hlave zla z jeho blízkosti, zlo ho nedokáže tak rýchlo dopĺňať a ochraňovať, a tá kreatúra sa nadýchne naposledy. Dôvodom je, že už v ňom neostali žiadne ľudské veci, a jeho koža je výlučne podporovaná zlými bytosťami – vysielanie spravodlivých myšlienok ich odstráni. Ak ho nebudú stíhať dopĺňať, zomrie. Naposledy keď žiaci vysielali spravodlivé myšlienky v jeho blízkosti na Malte, takmer sa zrútil. Tak to je. Už v sebe nemá nič ľudského. Teraz stratil svoje zmysly a nemá normálne ľudské myšlienky. Je nažive kvôli nám. Jeho ľudské úvahy sú menej a menej racionálne. V skutočnosti, pracovníci konzulátov v niektorých oblastiach už začali vychádzať von a kontaktovať našich žiakov, niektorí si už v tichosti vzali naše materiály, a v súkromí nám povedali, “Dobrá práca!” (Potlesk) Toto predtým nebolo možné. Prečo sa to stalo? Potom čo bolo zlo ktoré kontrolovalo ľudí odstránené, ľudia začali pokojne uvažovať. Teraz sa sami zamýšľajú: “O čom naozaj je ten Falun Gong? Prečo takto Falun Gong prenasledujú?” A uvedomili si prenasledovanie zla a všetky klamstvá ktoré boli odhalené. Ľudia sú šokovaní, a teraz sa aktívne snažia dozvedieť pravdu.

 

Ot.: Mám dve otázky. Pracujeme na televíznych programoch stanice FGM. Pred časom sme dostali odozvu od niektorých divákov, ktorí hovorili že naše televízne noviny sú príliš ťažkopádne.

Učiteľ: V skutočnosti si myslím, že tón vášho programu je celkom dobrý. (Potlesk) Nie sú v ňom politické trenice, je dosť neutrálny. Ak by bol  tón príliš mäkký, tiež by to nebolo dobré. V skutočnosti som povedal televíznym a rozhlasovým staniciam v mnohých oblastiach že tón žiakov v Los Angeles je v ich programoch celkom vhodný – nie je príliš odmeraný ani príliš jemný, je taký akurát. Samozrejme, toto nehovorím aby som vás chválil – nezačnite si o sebe veľa myslieť. Chcem povedať, že by sme sa mali snažiť aby to bolo viac umiernené. To by bolo lepšie. Svetskí ľudia hovoria všetko možné, a je ťažké spraviť niečo čo bude každému po chuti; niektorí ľudia majú radi korenisté veci, niektoré ľudia majú radi kyslé veci, a niektorí ľudia obľubujú sladké veci. My by sme mali vysielať umiernený obraz, robte to jednoducho takým spôsobom. Samozrejme, môžete byť trošku viac prirodzení a trošku viac uvoľnení. Keď ste pred televíznou kamerou ste hercami, takže môžete pouvažovať o miernom zlepšení vášho výzoru.

 

Ot.: Mám ďalšiu otázku. Okrem vytvárania Dafa programov robíme aj programy pre svetských ľudí, ktoré nemajú v sebe žiaden obsah Dafa. Ako nájdeme správny pomer? Koľko veľa času máme venovať na vyrábanie Dafa programov? Koľko programov neobsahujúcich Dafa by sme mali  púšťať?

Učiteľ: Je na vás ako to zostavíte, je na vás ako vyriešite podrobnosti. Robte to čo považujete za vhodné, potom čo to spoločne prediskutujete. Pravdou je, že vo vašom dnešnom potvrdzovaní Fa, v priebehu objasňovania pravdy učeníkom Dafa, formy ktoré ste si osvojili, rôzne metódy ktoré ste použili, a všetky rozličné veci ktoré ste spravili boli vyriešené veľmi dobre. Nepodceňujte ani jedno poslanie letáku alebo brožúrky do Číny, ani jeden telefonický rozhovor tam, alebo poslanie jedného faxu alebo poslanie rôznych druhov informácií – účinok je dosť významný, a jeho účinok zastrašenia a odstránenia zla je obrovský, naozaj obrovský. Je to kvôli ohováračskej propagande zla že ľudia majú vo svojich mysliach nedobré myšlienky. Keď sa ľudia stanú jasne uvažujúcimi, potom budú tie zlé veci odstránené a rozpadnú sa.  Ak človek naozaj zastupuje gigantické kozmické telo, jeho obrátenie znamená spasenie veľkého počtu vnímajúcich bytostí – dopad je obrovský! Naozaj, všetky tie veci sa uskutočňujú skutočne dobre. Nepodceňujte tieto veci. Samozrejme, čo sa týka špecifických vecí, musíte sami ohodnotiť čo je vhodné a ako to spraviť prijateľné pre ľudí. Ak má byť médium vo forme bežnej ľudskej spoločnosti, musí byť prijateľné pre svetských ľudí. Ak nemá nič iné iba články ktoré odhaľujú prenasledovanie, nebude mať v skutočnosti najlepšie výsledky pri odhaľovaní zla a spasení vnímajúcich bytostí, pretože cieľovými poslucháčmi nie sú kultivujúci. Takže by sme mali tieto programy spraviť rôznorodejšími a zaujímavejšími pre ľudí, aby ich chceli pozerať. A potom ich premiešať s programami o Dafa. Týmto spôsobom to bude mať väčší dopad na svetských ľudí. Nebude to účinné ak tam nebude nič pre svetských ľudí, pretože sa snažíte spraviť to tak ako je to v bežnej ľudskej spoločnosti. Potom čo sa týka toho koľko toho zahrnúť, musíte použiť vlastný úsudok; množstvo má byť primerané.

 

Ot.: Učeníci z Majstrovho rodného mesta Changchun posielajú Majstrovi svoje pozdravy! Kedy sa budete môcť vrátiť a pozrieť ich?

Učiteľ: Nemyslím si, že to bude trvať dlho. Dynastia za dynastiou, v Číne sa každý vládca dynastie nazýval, “ten čo žije desaťtisíc rokov.” Ale žiaden z nich nemohol žiť tak dlho. Každá dynastia chcela spraviť svoju štátnu moc neotrasiteľnou, ale koniec koncov neboli neotrasiteľní. My nemáme žiadnu túžbu zvrhnúť režim v Číne, nemáme takúto politickú ašpiráciu. Sme prenasledovaní bez príčiny. My len odhaľujeme zlú bandu lotrov, ktorá nás prenasleduje. Mnohí ľudia v čínskej vláde sú v skutočnosti proti tomuto prenasledovaniu. Avšak za takéhoto silného nátlaku sa jednoducho neodvážia nič povedať. Avšak to čo ľudia robia určí ich budúcnosť. Dafa ohodnocuje všetkých ľudí. Poviem to ešte raz: ľudská spoločnosť bola vytvorená pre Dafa, a počas histórie čokoľvek čo nemá nič spoločné s Dafa by sa absolútne nevyskytlo. Bola to hlava zla, ktorá začala hovoriť že “Komunistická strana musí poraziť Falun Gong.” Prečo chce Komunistická strana poraziť Falun Gong? Ľuďom všade vo svete sa to zdá byť čudné – „Komunistická strana kontroluje celú čínsku armádu, policajné sily, a vládu. Prečo by chcela poraziť skupinu neozbrojených ľudí ktorí sú pod ich vládou a ktorí chcú iba byť dobrými ľuďmi? Aké nerozumné!” V skutočnosti, ako sa Dafa šíril, ľudské srdcia sa stávali dobrými, a spoločenská stabilita sa zlepšovala. Kto tým získava? Ktokoľvek je pri moci, nie? Nie je to úplne nerozumné? Nás nezaujíma politická moc. V skutočnosti, predtým ako začalo prenasledovanie, rodinní príslušníci všetkých siedmych členov Stálej komisie politbyra Ústredného výboru Čínskej komunistickej strany praktizovali Falun Gong, a všetci siedmi členovia Stálej komisie čítali knihu. Vedeli veľmi dobre o čom je Falun Gong. Závisť ktorá sa vyvinula z politických bojov vyvolala to, že ľudia útočia jeden na druhého, a spôsobila to, že stratil svoje zmysly a nebol schopný tolerovať nič. Jeho šírka mysle je neuveriteľne malá, pričom jeho túžby sú neuveriteľne veľké; jeho odvaha je neuveriteľne malá, pričom jeho závisť je neuveriteľne veľká. O vedení krajiny nevie nič, a jeho schopnosť robiť skutočné veci je ešte menšia ako u vedúceho malého oddelenia miestneho podniku. Keď sa nahnevá, nie je odlišný od démona. Navyše, jeho Prapôvodný duch je ropucha. Je ťažké nájsť niekoho podobného! V tomto predstavení ľudského sveta, kde by ste našli takéhoto herca? Zabralo to dlhý čas hľadania v histórii kým sa našiel! (Potlesk) Staré sily nechcú aby išiel do pekla hneď, a hovoria že je to preto, že takú postavu sa im už nepodarí nájsť.

 [1] Tento pojem, yuan, sa niekedy prekladá aj ako “predurčený vzťah”.

[2] Klasický čínsky román o súboji kvôli vládnutiu v Číne medzi tromi bojujúcimi štátmi. Toto obdobie trvalo v rokoch 220.-280 n.l.

[3] yi – zmysel pre spravodlivosť; vernosť, oddanosť, poctivosť, rytierstvo; česť.

[4] Yue Fei je národný čínsky hrdina, a ktorom sa predpokladá že žil v rokov 1102 až 1141 n.l. Ja známy pre svoju odvahu a vernosť.

[5] Kniha troch znakov bola napísaná v 13. storočí a obsahuje základy konfuciánskeho myslenia vyjadrené formou ktorá je vhodná pre vyučovanie malých detí. Až donedávna slúžila ako prvá kniha na výučbu doma.

[6] Toto sa vzťahuje na štvorriadkové verše pre každé cvičenia. Je to rovnaký čínsky pojem aký je použitý pre verše vo Fa-náprave.