Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike

(Li Chung-č’, marec 2002)

 

 

Zdravím všetkých! (Potlesk)

Nevidel som vás dlhý čas. Je niekoľko vecí, o ktorých vám chcem všetkým povedať. Potom čo skončím, ak máte nejaké otázky, môžete ich položiť a ja využijem túto príležitosť, aby som vám na ne odpovedal.

Budem hlavne hovoriť o troch veciach. Prvá je tá, že každý musí klásť dôraz na študovanie Fa. Často som už s vami o tejto veci hovoril. Ale to, čo vám poviem dnes, je odlišné. Idem vám povedať väčšie príčiny. Dobré študovanie Fa je pre každého učeníka Dafa mimoriadne dôležité. Je to preto, že vy ste veľmi odlišní od akejkoľvek kultivačnej metódy v minulosti a od kultivujúcich sa v minulosti, pretože vaše poslania sú veľké. Vyučuje sa tu Fa vesmíru – kto prišiel počúvať Fa? A aké veci budú robiť bytosti, ktoré počúvajú Fa? Všetko toto má ešte väčšiu dôležitosť. Povedal som, že učeníci Dafa sú veľkolepí. V skutočnosti, zodpovednosti, ktoré máte na svojich pleciach, sú veľmi veľké. Viete iba to, že niektorí učeníci so mnou v minulosti uzavreli zmluvu. V skutočnosti je mnoho ďalších učeníkov, ktorí prišli z nesmierne vzdialených, nesmierne gigantických kozmických kolosálnych nebeských klenieb, a prišli si sem ustanoviť karmický vzťah[1]. Okrem toho sú tu aj ľudia, ktorí vstúpili, keď sa tu v tomto čase začal šíriť Dafa, pretože dvere boli doširoka otvorené a prišli aj mnohí ľudia s pomerne dobrými vrodenými vlastnosťami. Takže naši učeníci Dafa spadajú hlavne do týchto troch skupín.

Premýšľajte o tom, prečo sem prišli bytosti zo vzdialených kozmických tiel? Je to preto,  že vo vesmíre sa uskutočňuje náprava Fa a oni sú zástupcami nesmierne veľkých skupín bytostí vo vzdialených kozmických telách a kolosálnych nebeských klenbách; prišli sem ustanoviť si karmický vzťah s Majstrom, aby zabezpečili, že v náprave Fa neostanú opomenuté uprostred obnovy celého vesmíru. Ich cieľom bolo umožniť vnímajúcim bytostiam tam, aby boli spasené. Sú to obrovské a nespočítateľné skupiny bytostí. Tí ľudia, ktorí boli schopní podpísať so mnou zmluvu, tiež nemajú jednoduchý pôvod – tí tiež prišli z obrovských kozmických tiel. Keďže ich úrovne sú veľmi vysoké, premýšľajte o tom, nebudú reprezentovať gigantické kozmické telá? Sú aj žiaci, ktorí prišli v tomto čase, keď sa šíri Fa, a väčšina z nich tiež prišla z naozaj vysokých úrovní.

Práve som hovoril o tom, kto prišiel počúvať Fa. Ak takíto ľudia prišli počúvať Fa, premýšľajte o tom, nezastupuje každý jeden učeník Dafa odlišné gigantické kozmické telo? Ak je to tak, nerozhodne to, či sa učeníci Dafa kultivovali dobre alebo slabo o tom, či bytosti v tých gigantických kozmických telách budú spasené alebo nie? Môžem vám povedať, že je to určite tak.

Pretože tie gigantické kozmické telá sú pod vami, sú takmer ako vaše telá, pretože vy ste takí gigantickí. Vnútri nich je bezpočet vnímajúcich bytostí a bezpočet kozmických nebeských klenieb. Vaša kultivácia rozhodne o tom, či tie gigantické skupiny bytostí budú dobré alebo nedobré, a či môžu ostať alebo nie! Keď sa na to pozrieme z mikrokozmickej úrovne, vaše ľudské telo, ktoré sa prejavuje v ľudskom svete, je v skutočnosti tiež gigantický systém. Ako sa kultivujete, táto časť vášho tela sa najprv vylieči a ostane zdravá, a potom sa pomaly premieňa na vysokoenergetickú látku. Zmeny na povrchu nemusia byť veľké. Počas nápravy Fa robí vesmír prielomy od mikrokozmu smerom k povrchu a počas svojej kultivácie sa učeníci Dafa tiež menia od mikrokozmu smerom  k povrchu. Ako sa kultivujete, vaše telá v mikrokozme robia prudké prielomy v úrovniach a navyše, telá väčšiny našich žiakov pri kultivácii toho už na povrchu veľa nemajú. Čím vyššia je vaša úroveň, tým väčšia je vaša zodpovednosť. Čím vyššia je vaša úroveň, tým gigantickejšie kozmické telo a tým viac vnímajúcich bytostí zastupujete, a za tú oblasť budete zodpovední. Inými slovami, ako pokračujete v kultivácii, vaše ľudské telo pokračuje v zlepšovaní sa a stáva sa čoraz lepším, a v rovnakom čase sa premieňa na telo Boha. Ak ste sa nekultivovali dobre, ako ste videli, zmeny v tele na povrchu sú pomerne malé. Inými slovami, gigantické kozmické telo, ktoré zastupujete, je rovnaké ako vaše telo – korešponduje s vaším telom. Potom je možné, že mnohé bytosti nebudú spasené, pretože ste sa dobre nekultivovali – pretože vy ste sa nekultivovali dobre, oni sa nemôžu stať dobrými. To, že ste neodstránili mnoho pripútaností, je pre nich zasahovaním, a obrátene, oni sú tiež zasahovaním pre vás.

 Často som hovoril, že musíte dobre študovať Fa. Vždy keď som sa stretol so žiakmi počas Fa konferencií alebo v inom prostredí, vždy som hovoril, že každý musí klásť dôraz na študovanie Fa a že má študovať Fa nech je akokoľvek zaneprázdnený. Vtedy som vám nemohol povedať veci na takejto hlbokej úrovni a nemohol som to odhaliť. Avšak po tomto trápení ste teraz schopní chápať Fa hlbšie a stali ste sa vo vašej kultivácii a pri potvrdzovaní Fa vyspelejšími. Dnes vám môžem povedať toto: vaša kultivácia rozhodne nie je osobná, jednoduchá záležitosť dosiahnutia dovŕšenia – vaša kultivácia je na spásu nespočetných vnímajúcich bytostí, ktoré do vás vložili nekonečnú nádej, v kozmickom tele, ktoré vám zodpovedá. Vaša kultivácia zachraňuje vnímajúce bytosti v každej jednej gigantickej kozmickej kolosálnej nebeskej klenbe.

Prečo hovorím, že učeníci Dafa sú odlišní od praktizujúcich v minulosti? Hovorím, že učeníci Dafa sú veľkolepí, ale iba  ak ste sa kultivovali naozaj dobre, môže byť vaše dovŕšenie skutočne veľkolepé. Dovŕšenie učeníka Dafa nie je iba ako keď sa bežná bytosť vyslobodí z Troch ríš. Premýšľajte o tom, keď sa kultivujete dobre, veľmi málo bytostí v gigantickom vesmíre sa pokazí a zopár z nich bude odstránených. Keď sa vrátite, budú vás naozaj brať ako svojho Pána, svojho Kráľa, a budú k vám mať bezhraničnú úctu, pretože ste ich spasili, trpeli ste za nich a dali ste im všetko, čo majú. Ale ak sa nekultivujete dobre, mnohé bytosti budú odstránené, pretože nemôžeme neodstrániť bytosti, ktoré už nie sú spasiteľné. Prečo je to tak? Počas tohto prenasledovania hrajú všetky bytosti v odlišných dimenziách nejakú úlohu, či sú to dobré bytosti alebo zlé bytosti. Zlé bytosti rušivo zasahujú do nápravy Fa, prenasledujú našich žiakov a súčasne rušivo zasahujú do vás. Preto ich musíte odstrániť so všetkou vážnosťou. Ak sa nekultivujete dobre, mnohé bytosti budú odstránené, a keď dosiahnete dovŕšenie a vrátite sa na svoje miesto, zistíte, že mimoriadne veľký počet bytostí, ktoré kedysi do vás vložili nekonečnú nádej, bolo odstránených. Potom v tejto kozmickej kolosálnej nebeskej klenbe, kozmické telo ktoré zastupujete, bude veľmi pravdepodobne v roztrieštenom a neúplnom stave, a bude tam odstránený bezpočet vnímajúcich bytostí.

Viete, že počas tohto prenasledovania veľa žiakov nerozumelo veciam jasne  a považujú ho za bežné ľudské prenasledovanie proti ľudským bytostiam. V skutočnosti je toto prenasledovanie výhradne skúška zla nemajúca obdoby, ktorú staré sily zostavili  proti učeníkom Dafa. Navyše, tým zlým bytostiam, ktoré sú nimi využívané, nedovolia vedieť pravdu – oni naozaj spôsobujú škodu. Hoci ja neuznávam žiadne z týchto usporiadaní, tak či tak spravili to, čo spravili. Ja neuznávam žiadnu z tých vecí, ktoré naplánovali počas histórie, a počas nápravy Fa im úplne odporujem. Takže uprostred tohto prenasledovania vnímajúcich bytostí musíme objasňovať pravdu ľuďom a súčasne sa dobre kultivovať a odstraňovať zlo so spravodlivými myšlienkami. Hoci žiadnu z ich vecí neuznávame, ich zákerné ohováranie počas tohto prenasledovania otrávilo mysle nespočetných vnímajúcich bytostí.

Ak veľká väčšina ľudí, ktorí sú dnes v tomto svete, naozaj prišla z vysokých úrovní, aby získala Fa, premýšľajte o tom – nie sú to potom len nejaké jednoduché bytosti. Už Tathágata zastupuje gigantickú skupinu bytostí. Avšak oni nie sú obmedzení na Tathágatov – všetci tí, čo prišli do ľudského sveta, majú obrovské schopnosti. Králi a Páni mnohých kozmických tiel prišli sem dole a zastupujú gigantické kozmické telá. Avšak potom, čo prišli do bežnej ľudskej spoločnosti, boli oklamaní a dokonca sa zapojili do tohto prenasledovania Dafa. Potom ak je niekto takýto odstránený, premýšľajte o tom, nebude odstránený iba on, bude odstránené aj gigantické kozmické telo.

Povedal som, že učeníci Dafa sú pozoruhodní. Uprostred takéhoto tvrdého prenasledovania stále objasňujete pravdu ľuďom vo svete a zachraňujete vnímajúce bytosti. Premýšľajte o tom, sú tie bytosti, ktoré zachraňujete, iba bežné ľudské bytosti? Ak naozaj zodpovedajú gigantickým kozmickým telám, ak objasníte pravdu jednej z nich, zachraňujete gigantické kozmické telo, gigantickú skupinu bytostí, a zachraňujete Pána, alebo Kráľa. Povedal by som, nie sú učeníci Dafa veľkolepí? Všetky veci, s ktorými sa stretávajú učeníci Dafa, sú naozaj dôležité. Ľudia v minulosti hovorili o spasení vnímajúcich bytostí; tí, čo boli spasení, boli iba bezvýznamné ľudské bytosti, bežné ľudské bytosti. Tí neboli hodní toho, aby boli spasení učeníkmi Dafa – nebolo nutné, aby to bolo spravené mojimi učeníkmi Dafa. Veci, ktoré robíte, sú všetky veľmi dôležité. Počas dnešného prenasledovania, ak bežná, svetská osoba dokáže povedať inej osobe: „Neprenasleduj Falun Gong, Falun Gong je dobrý“, a kvôli tomu tá osoba už neprenasleduje učeníkov Dafa, môže mať dokonca príležitosť zostať a získať Fa v budúcnosti, a ak prišla sem dole z vysokej úrovne získať Fa, jej kultivácia bude rýchla. Premýšľajte o tom, jej dovŕšenie je dovŕšením obrovskej skupiny bytostí a dovŕšením Pána alebo Kráľa. Ale jej dovŕšenie bolo možné vďaka svetskej osobe. Táto svetská osoba, bežná svetská osoba, sa potom stane veľkým Bohom. Tobôž učeníci Dafa, robiaci niečo tak veľkolepé – oni nezachraňujú iba jednu osobu alebo niekoľko osôb, ale pokračujú v aktívnom objasňovaní pravdy ľuďom vo svete, neustále robia tieto veci a zachraňujú ešte viac bytostí – nie je to veľkolepé?

Povedal som v minulosti, že dosiahnutie dovŕšenia osobnou kultiváciou nie je pre učeníka Dafa veľkou vecou – tým si iba učeník Dafa kladie pre seba základňu v kultivačnom procese, aby sa pripravil na väčšie veci. Ak niekto považuje svoje osobné dovŕšenie za najdôležitejšiu vec, povedal by som, že nie je hoden byť učeníkom Dafa obdobia nápravy Fa. Takže kto môže byť nazývaný učeníkom Dafa obdobia nápravy Fa? Viem, že v celom svete je v skutočnosti sedem miliárd ľudí. Keď sa spočítajú všetci naši učeníci Dafa, bolo to predtým iba sto miliónov ľudí. Aký je to pomer? Nemôžu tí ďalší ľudia získať Fa? V nasledujúcej etape stále budú ľudia, ktorí sa budú kultivovať, a stále budú ľudia, ktorí dosiahnu dovŕšenie, avšak to bude iba osobná kultivácia. Je to preto, že tí, čo získajú Fa počas prvej etapy, sa nazývajú „učeníci Dafa obdobia nápravy Fa.“ Existujete v rovnakom čase ako obdobie nápravy Fa a Dafa vám zveril veľkolepé zodpovednosti a poslania; zatiaľ čo tí ľudia, ktorí získajú Fa neskôr, budú robiť iba osobnú kultiváciu. Nebudú mať takúto česť a nemajú až také šťastie, aby mohli byť časťou takejto veľkolepej veci. Takže nie je naše zachraňovanie vnímajúcich bytostí niečo naozaj pozoruhodné, niečo naozaj veľkolepé? V skutočnosti je to aj veľmi naliehavé.

Už  som hovoril o tom, že ak sa nekultivujeme dobre, pre našich učeníkov Dafa to nebude iba záležitosťou bolestivej ľútosti keď neskôr dosiahnu dovŕšenie. Tí, čo sa kultivovali dobre, naozaj zažijú veľkolepé dovŕšenie keď sa vrátia – všetky vnímajúce bytosti, ktoré do nich vložili nekonečnú nádej, budú nimi spasené. Avšak keď sa vrátia niektorí z tých, čo sa nekultivovali dobre, uvidia, že ich vesmír je v roztrieštenom a neúplnom stave. Čo sa týka tých, ktorí prešli na opačnú stranu počas tohto prenasledovania alebo dokonca spravili hrozné veci, dovoľte mi povedať vám, že Majster sa ich aj tak nechce zriecť. (Potlesk) Nič z toho, čo majú na povrchu,  si už nemôžu priniesť späť. Pretože sa nekultivovali dobre a nečinili sa dobre, všetky tie nesmierne a početné bytosti sú nezachrániteľné. Keďže ja neuznávam usporiadania starých síl a neuznávam toto prenasledovanie, a keďže staré sily oddelili povrch učeníkov Dafa od ich pôvodnej povahy, učeníci Dafa nemôžu v mnohých veciach robiť nič a ich povrch je manipulovaný zlými bytosťami a boli dohnaní k vykonaniu nejakých nedobrých vecí – pretože mali pripútanosti, ktoré boli zneužité zlými bytosťami – takže ja vytiahnem von pôvodnú povahu učeníkov Dafa. Zároveň, tým starým silám, ktoré naplánovali, že povrchová časť učeníkov Dafa bude manipulovaná, aby robila nedobré veci, a tým zlým bytostiam, ktoré boli použité starými silami, aby priamo prenasledovali Dafa, bude odobratý ich stav dosiahnutia a všetky ich schopnosti. Budú vtlačené do častí ľudských tiel tých učeníkov Dafa, ktorí boli nimi prenasledovaní, ktoré sú vytvorené karmou a všetkými druhmi názorov získaných po narodení, a tá časť ľudského tela bude odstránená v metabolickom procese – to jest, tá časť, ktorú zneužívali – a potom, čo budú do nej vtlačené, pôjdu spolu dole do pekla. Je to preto, že staré sily konajú naozaj zlé veci použitím zlých bytostí a manipulovaním ľudskou karmou a názormi.  To spôsobí, že takíto moji učeníci sa vrátia späť tak isto ako sem prišli, ale bez toho, aby si čokoľvek priniesli späť; súčasne, potom čo sa vrátia, gigantické kozmické telá, ktoré zastupujú, budú prázdne a nebudú tam žiadne z tých predchádzajúcich bytostí. Keďže sa nekultivovali dobre, všetko sa pokazilo a bolo odstránené, a môže to byť iba nanovo vytvorené. Preto hovorím, že vo vašej osobnej kultivácii je mimoriadne dôležité, aby ste vytrvali v štúdiu Fa. Ak neštudujete Fa dobre, keď robíte prácu Dafa, bude tam veľa vecí, ktoré je pre vás ťažké vyriešiť alebo spraviť dobre. Ale ak študujete Fa dobre, zistíte, že mnohé veci idú oveľa ľahšie a súčasne sa menej pravdepodobne vyskytnú problémy. Preto som povedal, že nech ste akokoľvek zaneprázdnení, musíte študovať Fa.

To, čo som práve hovoril, je prvá vec. Druhá vec je, že musíme klásť dôraz na objasňovanie pravdy. Musíte vedieť, že objasňovanie pravdy je pre učeníkov Dafa mimoriadne dôležité. Vy nerobíte iba osobnú kultiváciu – vaša vlastná kultivácia zachráni bytosti v gigantických kozmických telách, ktoré zastupujete. Keď objasňujete pravdu, zachraňujete ešte viac a ešte väčšie ďalšie kozmické telá a bytosti v týchto kozmických telách, pretože toto je zodpovednosť, ktorú vám zveril Dafa a história. Povedal som, že ak mnohé bytosti vo svete majú výnimočný pôvod – ak sú to Králi, Páni a Bohovia obrovských kozmických tiel – potom to, čo zastupujú, sú obrovské kozmické telá a početné  skupiny bytostí. Ak zachránite takúto bytosť, premýšľajte o tom, nezachránite Boha? Je veľmi pravdepodobné, že je to Boh na mimoriadne vysokej úrovni a  zodpovedá ešte väčším kozmickým telám a početným vnímajúcim bytostiam. O akej mocnej cnosti potom hovoríme? Je to bežná vec? Iba učeníkom Dafa možno zveriť  takéto veľkolepé poslania.

Takže pre vás je osobné dovŕšenie menej významné. Počas histórie ste sa už kultivovali mnohokrát a prešli ste takouto cestou počas mnohých období. Súčasná skúška, či dosiahnete štandard pre osobné Dovŕšenie, nie je žiadna veľká vec. To je miera pre odmeranie toho, koľko z Dafa dokážete pochopiť. Váš priebeh osobnej kultivácie a dovŕšenia v skutočnosti položili pre vás základňu na neskoršie ochraňovanie  Fa a potvrdzovanie Fa. Je to preto, že musíte mať určité kvality a musíte mať  hlboké porozumenie a znalosť Fa; súčasne vo vašom vlastnom kultivačnom procese musíte úplne splniť osobný štandard, ktorý ste schopní dosiahnuť. Iba potom môžete opravdivo potvrdiť Fa a robiť to, čo by učeník Dafa mal v kľúčových okamihoch robiť. Takže zodpovednosti učeníka Dafa neležia v osobnom dovŕšení, ale v spáse vnímajúcich bytostí počas potvrdzovania Fa – to je historická misia učeníkov Dafa a v tom spočíva  skutočná veľkoleposť učeníkov Dafa.

Rád by som vám povedal, v skutočnosti ľudia v tomto svete… Potom keď Bohovia v tom čase stvorili človeka, hlavná duša človeka v ľudskej koži bola počas posledných období postupne ponechaná v iných dimenziách a nemala sa dovolené znova vteliť. Veľká väčšina ľudských koží je teraz obsadená bytosťami vysokej úrovne. Inými slovami, chceli prísť a získať Fa, a museli použiť ľudskú kožu; sú medzi nimi aj učeníci Dafa. Preto je vaše objasňovanie pravdy mimoriadne dôležité.

Samozrejme, mnohí žiaci v tichosti robili veľké množstvo práce na objasňovanie pravdy – rozdávali letáky, robili telefonické rozhovory, používali internet, chodili na veľvyslanectvá a použili všetky rôzne formy médií, aby povedali ľuďom vo svete pravdu o Dafa a odhalili prenasledovanie zla. Žiaci v Číne sú ešte výnimočnejší – pod obrovským tlakom zla potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti. Všetko toto je výnimočné, je to veľkolepé. Navyše to robíte z vlastnej iniciatívy. Či je mrazivá zima alebo horúce leto, alebo keď je všetko pokryté ľadom a snehom, alebo je prudký lejak, a nech sú postoje ľudí akékoľvek alebo nech je to hocako ťažké, vy ste sa  nevzdali. Majster o tom všetkom vie. Vidím to a som šťastný. Viem, že ste sa sami rozhodli robiť to, čo by ste mali robiť. Takto to robí celkové telo učeníkov Dafa. Samozrejme, je zopár ľudí, ktorí nie sú usilovní, je zopár ľudí, ktorých porozumenie nie je dostatočné. Ale tí nemôžu reprezentovať hlavný prúd. Celkové telo sa činí skutočne dobre. A navyše, tí čo nevykročili vpred, postupne vykračujú vpred. Už som mnohokrát potvrdil všetko, čo robíte. Inými slovami, učeníci robia veci v podstate podľa požiadaviek nápravy Fa. Nie je tam žiaden problém a je to mimoriadne dobré.

Už som hovoril o dvoch veciach. Tretia vec je vaše vysielanie spravodlivých myšlienok. To sú tri veci, ktoré učeníci Dafa v súčasnosti musia robiť. Vysielanie spravodlivých myšlienok je ďalšia naozaj veľkolepá vec našich učeníkov Dafa. Toto zdrvujúce prenasledovanie Dafa, učeníkov Dafa a ľudí vo svete, ktoré sa deje od 20. júla 1999, nemá obdoby. V histórii, či to bolo prenasledovanie kresťanstva, budhizmu alebo iných náboženstiev, nikdy to nebolo takéto diabolské. Vtedy neboli také masívne mediálne prostriedky ako dnes, ani dopravné prostriedky neboli pokročilé, a prenasledovanie bolo obmedzené na malé územia. Dnes je čínska krajina rozľahlá a počet vnímajúcich bytostí, ktoré sa stali obeťami, je veľmi veľký – v samotnej Číne bola viac ako miliarda ľudí priamo prenasledovaná. Ale toto prenasledovanie sa neobmedzuje iba na Čínu. Toto prenasledovanie je v skutočnosti celosvetové – ohováranie otrávilo mysle ľudí na celom svete. Zároveň klamstvá a propaganda, ktoré pokryli zem, vytvorili na učeníkov Dafa obrovský tlak. Čo je ešte vážnejšie, tieto klamstvá a ohovárania otrávili mysle ľudí na celom svete. Toto je Fa vesmíru. Je to Fa, ktorý vytvoril všetok život. Ak má nejaká bytosť v hlave nedobré myšlienky o Dafa – premýšľajte o tom, teraz sa uskutočňuje náprava Fa a postoj bytosti k náprave Fa rozhodne o tom, či ostane alebo bude odstránená – mohla by byť tá bytosť ponechaná keď Fa napraví ľudský svet? Bude odstránená hneď ako začne náprava Fa ľudského sveta. Takže nie je to prenasledovanie celého sveta, celej ľudskej rasy?

Učeníci Dafa sú pozoruhodní. Keď prenasledovanie začalo, nestretli ste sa s ničím podobným, neboli ste duševne pripravení a naozaj ste nevedeli, čo robiť. Potom ste sa postupne pozbierali a postupne ste vykročili napred, aby ste potvrdili Fa. Teraz už racionálnejšie odhaľujete zlo a zachraňujete vnímajúce bytosti. Už sme v podstate umožnili všetkým vládam a veľkej väčšine ľudí po celom svete vedieť, že náš Falun Dafa je dobrý. Oni všetci vedia, že sme nespravodlivo prenasledovaní, oni všetci poznajú ohyzdnú povahu toho zlého hlavného lotra v Číne a pokrivenú, odpornú tvár toho tyrana, a môžu jasne vidieť zlobu tejto politickej bandy lotrov. Stáli sme proti obrovskej propagandistickej mašinérii národa, ktorá bola manipulovaná mimoriadne zlým a darebáckym politickým vodcom. Dosiahli sme, že ľudia všade vo svete spoznali pravdu o prenasledovaní, a zachránili sme tých ľudí, ktorých mysle boli otrávené ohováraním a klamstvami. Je to pozoruhodné – naozaj pozoruhodné. Učeníci v Číne, čeliac veľkému tlaku, to robia ešte viac, a spôsobili, že Číňania sa prebudili. Ľudia všade vo svete sa prebudili a všetci teraz vedia o zlobe tohto prenasledovania. Nikto sa k tomu nepripája a každý tomu vzdoruje. Mohlo by v tom zlo stále pokračovať? V skutočnosti, zlých činiteľov, ktoré ovládajú prenasledovanie, je už mimoriadne málo, a staré sily si myslia, že už nestačia na to, aby skúšali Dafa. Aj zlo uvidelo, že je po ňom a že Dafa nebude nikdy zničený.

Pamätáte sa na to, keď ste prvýkrát začali vysielať spravodlivé myšlienky? Tie zlé bytosti, ktoré prenasledovali učeníkov Dafa, okamžite prišli, zoradili sa do šíkov a bili na svoje bubny. Tým, že ste vysielali spravodlivé myšlienky po určitú dobu, vyčistili ste veľké množstvá týchto zlých činiteľov. Keď teraz vysielate spravodlivé myšlienky, váš gong musí všade hľadať tie zlé veci. Hneď ako učeníci Dafa vystrú dlaň, utečú. Učeníci Dafa sú schopní spravodlivo sa pozrieť zlým ľuďom priamo do očí a zlí ľudia sa okamžite snažia vyhnúť ich pohľadu. Je to preto, že spravodlivé myšlienky desia zlé bytosti, ktoré manipulujú zlými ľuďmi, pretože vedia, že ak by utekali len trošku pomalšie, okamžite by boli odstránené spravodlivými myšlienkami učeníkov Dafa. Preto sa teraz zlo neustále sťahuje okolo miesta, kde je zlo sústredené v Číne. Zlé činitele, ktoré ovládajú ľudské mysle v iných častiach sveta, sú v poslednej etape svojho odstraňovania.

Pamätám sa, že keď to 20. júla 1999 začalo, v mnohých častiach sveta nikto nevedel, čo je to Dafa – „v Číne sa náhle deje takéto rozsiahle potláčanie, o čo ide?“ Mediálne kanály všade vo svete opakovali čínsku ohováračskú propagandu. Ten tlak bol vtedy obrovský. Samozrejme, bola to iba vonkajšia forma tlaku. Bol tam aj základný druh tlaku. Ale dokonca ani ten vonkajší tlak nemal nikdy v histórii obdobu. Vy ste šli proti takémuto tlaku a napravili ste všetko v takomto rozsahu. To je naozaj pozoruhodné.

V tom čase, keď zlé činitele vo vesmíre odsúdené na odstránenie zatlačili zhora dole, boli mimoriadne obrovské. Naplnili celé Tri ríše a dimenzie vytvorené vrstvami a vrstvami častíc. Zlo celého vesmíru tlačilo dole – niečo tak obrovské zatlačilo dole smerom na ľudstvo a Tri ríše. Videli ste, že fotografia Zeme uverejnená vtedy v médiách vyzerala ako tvár démona. Ale to bol iba prejav v dimenzii povrchovej úrovne Zeme. Ak by nebolo nápravy Fa, ani jediná bytosť v Troch ríšach by neprežila, pretože tá vec bola taká mocná, že by mohla zničiť dosť veľké kozmické telo. Keď sila nápravy Fa zničila všetky veci, ktoré tlačili dole, činitele, ktoré obmedzovali ľudské myšlienky, boli ako celok odstránené, a potom sa situácia veľmi zmenila. Keď ste sa predtým pokúšali objasňovať pravdu, mnohí ľudia vôbec nepočúvali a ich správanie bolo biedne. Keď ste sa však objasňovali pravdu opäť potom, čo tie veci boli zničené, ľudia ich boli ochotní prijímať a boli vás schopní počúvať. Ale stále ešte neboli dosť racionálni, pretože tie zlé bytosti, ktoré si našli svoju cestu do Troch ríš, stále manipulovali ľudí – stále manipulovali ľudí, ktorí mali nedobré myšlienky o Dafa. V dôsledku ohováračskej propagandy bolo vcelku dosť takýchto ľudí, a preto bol tlak na nás stále veľmi veľký. Takisto, mnohé zlé bytosti boli naozaj podlé. Za týchto okolností som vám povedal, aby ste vysielali spravodlivé myšlienky. Potom ako boli zlé faktory, ktoré manipulovali ľudskými bytosťami, odstránené v priebehu vášho vysielania spravodlivých myšlienok, až potom sa ľudia vo svete od základu prebudili.

Počas celého procesu nápravy Fa môj gong prechádzal od mikrokozmu k povrchu. Rýchlosť je v skutočnosti mimoriadne veľká. O chvíľu budem hovoriť o rýchlosti nápravy Fa. Predtým ako sila nápravy Fa príde do povrchovej úrovne ľudských bytostí, alebo inými slovami, [počas toho] ako náprava Fa postupuje k tomuto povrchu, počas tejto malej časovej medzery predtým ako tento povrch prejde cez nápravu Fa, ukazujú zlé staré sily všetky svoje veci, a používajú najhoršie a najnižšie, odporne špinavé bytosti podivných tvarov, aby prenasledovali Dafa a učeníkov Dafa. Učeníci Dafa naproti tomu potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti počas tohto času predtým ako príde náprava Fa. Všetko sa ukazuje počas tohto časového obdobia.

Sila nápravy Fa bude pokračovať v rútení sa cez zostávajúce dimenzie, až kým nebude náprava Fa úplne ukončená. Avšak pokiaľ sila nápravy Fa nedosiahne povrchové dimenzie, starý Fa, pokazený Fa vesmíru, bude stále ešte existovať v povrchových dimenziách. Preto tento starý Fa bude naďalej vládnuť všetkým bytostiam v starých dimenziách pokiaľ nepríde náprava Fa. Ak by bol tento starý Fa zničený príliš skoro, čiže ak by bol starý Fa zničený predtým ako príde náprava Fa, premýšľajte o tom, objavili by sa vážne problémy: od vrchu po spodok vesmíru, vodorovné dimenzie, zvislé dimenzie, všetky dimenzie by boli uvrhnuté do neporiadku, všetky časy vo vesmíre by prestali existovať, stala by sa z toho najväčšia dimenzia, najrýchlejší čas, všetky bytosti v starých dimenziách by sa skazili najväčšou rýchlosťou v najrýchlejšom čase, všetka hmota by sa okamžite pokazila, a všetko, čo by zostalo na povrchu starého vesmíru a čo neprešlo cez nápravu Fa, by skončilo a v okamihu by sa to rozpadlo. Tento malý kúsok povrchu starého vesmíru, ktorý neprešiel cez nápravu Fa, je tiež vytvorený z nespočetných gigantických dimenzií, nespočetných vnímajúcich bytostí a nespočetných Bohov, čiže nemôže to byť zničený predtým ako prejde cez nápravu Fa, pretože inak by sa vnímajúce bytosti, ktoré sú tam, rozpadli predtým ako príde náprava Fa a neboli by spasené. Majster nezachraňuje iba vás a ľudí vo svete – ja zachraňujem aj tie bytosti vysokých úrovní. Staré bytosti nie sú schopné vidieť, aký je nový vesmír, a ani to nemajú dovolené vidieť. Takže nasledujú staré princípy Fa a ochraňujú všetko zo starého vesmíru. Preto keď na nich kladiem požiadavky nového vesmíru, nie sú ochotné podrobiť sa – nemôžu ich vidieť. Počas nápravy Fa teda starý Fa v skutočnosti hrá úlohu rušivého zasahovania do mňa a do učeníkov Dafa. Ja mám schopnosť zničiť ho. Ale ako som práve povedal, aby som spasil vnímajúce bytosti, nemôžem ho zničiť. Ak by bol zničený, tie bytosti by nemohli byť spasené a všetky vnímajúce bytosti v tých kozmických telách by boli úplne stratené. Okrem toho je hlavné telo učeníkov Dafa stále ešte tu a spása by bola ešte ťažšia.

Takže sa na veci nemožno pozerať zjednodušene. Ak tento starý Fa nie je odstránený, bude to sťažovať nápravu Fa; ak tento Fa je odstránený, bude to mať vážny dopad na spásu vnímajúcich bytostí. Keď učeníci Dafa vysielajú spravodlivé myšlienky, čisté a spravodlivé myšlienky, aby vyhladili zlo, ktoré ich prenasleduje, to je dovolené – aj staré princípy Fa zahŕňajú podobné princípy. Je to rovnaká myšlienka ako pristupovať ku kultivácii so spravodlivými myšlienkami alebo zachraňovať vnímajúce bytosti so spravodlivými myšlienkami. Preto to môžete robiť. Ak by to Majster spravil za vás, staré princípy Fa a starí Bohovia by sa proti tomu postavili. Už som pre vás spravil mnoho vecí, takže ak by som to prehnal a spravil príliš veľa, alebo ak by som to úplne vzal do svojich rúk a spravil všetko, staré princípy Fa a bytosti v starom vesmíre by to uvideli a rozhodne by sa postavili proti tomu. Mysleli by si, že som spravil všetko za vás a že učeníci Dafa nerobili svoju kultiváciu. Takže by sa postavili, aby to zablokovali.

Samozrejme, ak blokujú veci, ja ich môžem odstrániť. Ale šlo by to? Mnohé veci nie sú také jednoduché. Dám vám názorný príklad. Niektorí žiaci v Číne sa nesprávali niekedy príliš dobre. Keď boli zatknutí a prenasledovaní, keď ich tí krutí policajti bili, bili ich hrozne. Ale v tom okamihu neboli spravodlivé myšlienky niektorých žiakov dostatočné, a tak sa prenasledovanie, ktorým trpeli, ešte viac zhoršilo. Keď ich zlo bilo, zabudli, že sú učeníkmi Dafa, a nepomysleli si: „Požiadam Majstra o pomoc.“ Alebo keď niektorí ľudia žiadali Majstra o pomoc, mali silnú pripútanosť k strachu. Keď ich bili a boli vo veľkej bolesti, mnohí z nich kričali: „Au! Mamá!“ Úplne brali toto prenasledovanie ako prenasledovanie bežných ľudských bytostí inými ľudskými bytosťami. Potom ak by som sa ich v tom čase pokúšal chrániť, tie staré sily by boli proti tomu, pretože oni udržiavajú princípy starého vesmíru; myslia si, že to sú jediné princípy vesmíru a nemôžu vidieť nový vesmír. Povedali by: „Je toto tvoj učeník? Myslíš si, že Ťa berie za svojho Majstra? Považoval sa za praktizujúceho? Má spravodlivé myšlienky? Odložil stranou myšlienku na život a smrť? Ostal pevný a neotrasiteľný ako diamant?“ V tých okamihoch Majster naozaj nemohol odpovedať na ich kritiku. Samozrejme, nemôžete povedať, že nie je mojim učeníkom iba kvôli jeho správaniu sa v jednom alebo v dvoch prípadoch alebo počas jedného života. Oni to vedia tiež, a tak hovoria: „Bijeme ho preto, aby sme vyvolali jeho spravodlivé myšlienky. Pozri sa, ani ťa neuznáva za svojho Majstra. A nepovažuje sa ani za učeníka Dafa.“

Preto Majster niekedy naozaj nemal čo povedať. Avšak keďže vesmír prechádza cez nápravu Fa, ja ani trochu neuznávam toto prenasledovanie. Ja môžem úplne odstrániť Bohov, ktorí manipulujú a využívajú zlé bytosti, ako aj samotné zlé bytosti. Bez ohľadu na to, aké vysoké sú ich úrovne, bez ohľadu na to, kto robil to bitie, kto manipuloval, kto využíval druhých, alebo kto to naplánoval, môžem ich šmahom ruky chytiť a zničiť ich. Ako tu sedím, Majster je len bežná osoba – pokojne ma považujte za bežnú osobu. Ale Majstrove telá vo všetkých ostatných dimenziách sú neporovnateľne obrovské, jedno väčšie ako druhé; nech je vesmír akokoľvek obrovský, aj tak nie je taký veľký ako ja. (Potlesk) Ale premýšľajte o tom, všetci, ak by som zničil tie bytosti, staré princípy a všetky bytosti v gigantických povrchových dimenziách vesmíru, ktoré neprešli cez nápravu Fa, by to videli a povedali by: „Čo to robíš?“ Takže by sa spojili a zaútočili, a vytvorili by  silu proti mne. Ja by som ich aj tak bol schopný zničiť – bez ohľadu na to, koľkí by prišli, ja by som ich mohol odpratať, odobrať im ich stav dosiahnutia a zvrhnúť ich do pekla. Ale premýšľajte o tom, všetci, ja som prišiel spasiť všetky bytosti. Nie sú aj tí Bohovia bytosťami? Sú to bytosti na dokonca ešte vyšších úrovniach, bytosti, ktoré sú ešte viac hodné, aby boli spasené. Tento učeník Dafa, na druhej strane, sa nespráva ako učeník Dafa, avšak ja kvôli nemu zničím nespočetne mnoho, nespočetne mnoho Bohov – premýšľajte o tom, je to správne? Nie, nie je. Preto vám hovorím, že pre Majstra je veľmi ťažké spraviť niektoré veci. Nie je to tak, že by Majster nemal na to schopnosti; ide o to umožniť všetkým bytostiam, aby boli spasené. Keď sa správate spravodlivo, Majster pre vás môže spraviť čokoľvek. Ak sú vaše spravodlivé myšlienky naozaj silné, ak dokážete dať bokom myšlienku na život a smrť, a ak ste pevný a neotrasiteľný ako diamant, potom sa vás tie zlé bytosti neodvážia dotknúť, pretože vedia, že okrem zabitia vás by akékoľvek prenasledovanie bolo zbytočné. Zlo nebude mať žiadnu inú možnosť, iba vás nechať na pokoji. Ak vás bude zlo aj za týchto okolností prenasledovať, Majster voči nemu nebude zhovievavý. Majster má bezpočet tiel Zákona a navyše je tu bezpočet spravodlivých Bohov, ktorí mi pomáhajú s vecami a oni tiež priamo odstránia to zlo. Nepovedal som vám už predtým, že každý z vás učeníkov Dafa má osem druhov nebeských strážcov Zákona, ktorí vás ochraňujú? Je to len kvôli tomu, že ste sa nečinili dosť dobre, že všetci tí Bohovia sú obmedzení princípmi Fa starého vesmíru a nemôžu robiť nič, napriek tomu, že by naozaj chceli pomôcť.

Aký je teda presne vzťah medzi mnou a starými silami? Dovoľte mi o tom povedať. Pravdou je, že staré sily, prísne vzaté, sa nepokúšajú zničiť túto nápravu Fa, a neodvážia sa ju zničiť. Ich cieľom, hoci nečistým, je tiež to, aby táto náprava Fa uspela, avšak chcú, aby to všetko nasledovalo ich požiadavky, chcú, aby náprava Fa nasledovala ich požiadavky, čo absolútne nie je dovolené. Je to preto, že všetky bytosti vo vesmíre sa pokazili, a dokonca aj pôvodné faktory, ktoré tvoria ich bytosti, už nie sú čisté – dokonca faktory tých faktorov už nie sú čisté. Oni to sami nedokážu zistiť a nech robia čokoľvek, nebudú už schopní sami seba opäť spraviť naozaj čistými. Nedokážu ani splniť požiadavky nápravy Fa a nového vesmíru – ako by mohli napraviť Fa? Ako by mohla náprava Fa nasledovať ich požiadavky? Ak by bol po náprave Fa nový vesmír vytvorený podľa štandardov a požiadaviek bytostí starého vesmíru, nebol by to stále starý vesmír? Nebola by to iba zmena formy bez zmeny podstaty? Žiadna z vnímajúcich bytostí v starom vesmíre nemá ani poňatia, aký bol vesmír vo svojom pôvodnom, najčistejšom a najspravodlivejšom stave, takže ako by sa to mohlo robiť podľa nich? Preto ich nemôžem uznať. Avšak oni nechcú byť zničené v rámci starých princípov Fa tvorenia, trvania, degenerácie a zničenia, a tak sa z inštinktu chcú zachrániť. Zúčastnili sa toho bytosti od najvyššej úrovne po najnižšiu úroveň vesmíru, v tom celom systéme až po spodok; na každej úrovni sa toho zúčastnilo dvadsať percent bytostí a na každej úrovni je špecificky naplánované, ako mi pomôcť robiť nápravu Fa. Avšak vrstvy a vrstvy bytostí sa stali nečistými a dokonca aj posledná bytosť sa stala nečistou. Keď mi pomáhajú, súčasne skrývajú svoj sebecký zámer chrániť seba. Všetci chcú zmeniť druhých, ale nie seba – nikto nechce zmeniť seba – a dokonca sa čo najviac pokúšajú uchrániť veci, ku ktorým sú pripútané a ktorých sa nechcú vzdať. Počas tohto procesu spravili mnohé veci veľmi zle; niektoré veci spravili úmyselne, pričom pri niektorých iných veciach si ani nedokázali uvedomiť, že sú zlé. Takže nič z toho, čo spravili, nedokázalo splniť štandard nového vesmíru, nedokázalo to dokonca naplniť ani štandard úvodného obdobia starého vesmíru, takže je to ďaleko od požiadaviek nového vesmíru – je to úplne odlišné. Tie bytosti nemajú ako vedieť, aký je nový vesmír. V tomto kritickom okamihu určí správanie sa vnímajúcich bytostí k náprave Fa ich budúcnosť. Inými slovami, uprostred nápravy Fa sú všetky bytosti skúšané a premiestňované, vrátane odstraňovania. Preto im vôbec nie je dovolené, aby vedeli, aký je nový vesmír. Všetko, čo prešlo cez nápravu Fa, je úplne odlišné od toho, čo naplánovali oni.

Keď sme pri tejto téme, dovoľte mi najskôr povedať niečo o čase. V skutočnosti prebieha náprava Fa veľmi rýchlo. Zvonka kozmického tela môže byť všetko v novom vesmíre vytvorené tak rýchlo ako trvá mávnutie rukou. Hoci je to iba analógia, je to naozaj tak akoby to bolo spravené mávnutím ruky – je to také rýchle. Takže prečo mi to trvalo viac ako desať rokov? V skutočnosti sú vo vesmíre odlišné dimenzie a každá dimenzia má odlišný čas. Vo vesmíre, od najväčšieho po najmenšie, od nekonečne mikroskopického po nekonečne makroskopické, je nespočetne mnoho častíc a na každej častici je nezávislý čas, a každý čas má odlišnú dĺžku. Takže vnútri odlišne veľkých svetov, ktoré sú vytvorené z častíc, sú časy; vnútri ešte gigantickejších kozmických tiel, ktoré sú vytvorené z bezpočtu častíc, sú tiež časy; a potom tie gigantické celky častíc, teda vrstvy častíc, ktoré sú na rovnakej úrovni, tiež majú ešte gigantickejšie časy. Vo vesmíre je toľko rôznych časov, že sú také nespočítateľné ako bytosti vo vesmíre. Vesmír ako celok má ďalší čas, ktorý obsahuje nespočetne mnoho, nespočetne mnoho časov, ktoré majú špecifické účinky vo všetkých rôznych dimenziách; všetky tieto časy boli stvorené pre spôsoby existencie vnímajúcich bytostí v rôznych dimenziách. Takže časy niektorých dimenzií sú veľmi rýchle, zatiaľ čo časy niektorých dimenzií sú veľmi pomalé. Napríklad veta, ktorú som práve vyslovil o rôznych rýchlostiach v rôznych dimenziách, od jej začiatku po teraz, časy v niektorých dimenziách plynuli rovnakou rýchlosťou ako čas tu, pričom v niektorých dimenziách už prešlo niekoľko dní, v niektorých dimenziách už prešli desiatky tisícok rokov, a v niektorých dimenziách už prešli stovky miliónov rokov, alebo tisícky miliárd rokov, je to také rýchle. Je to preto, že vesmír je veľmi gigantický, častice vnútri neho sú nekonečne mikroskopické a nekonečne makroskopické, a všetky majú svoje vlastné časy. Premýšľajte o tom, nech je celý vesmír akokoľvek obrovský, ak sa náprava Fa uskutočňuje mimo všetkých pojmov času, ktoré sú vo vesmíre, mimo všetkého, ak je robená zvonka vesmírneho času a nie je obmedzovaná žiadnym určitým časom, potom nech je vesmír akokoľvek rozľahlý a nech je v ňom koľkokoľvek časov, zvonka vesmírneho tela je to dokončené mávnutím ruky. Rýchlosť je dokonca väčšia ako najrýchlejší čas vo vesmíre. Avšak rozmýšľali ste nad niečím? Na niektorých miestach počas tohto mávnutia už prešli stovky miliónov rokov.

V tejto ľudskej dimenzii to nie je také zlé – odkedy náprava Fa začala, prešlo len niečo viac ako desať rokov a od 20. júla 1999 prešlo len niečo viac ako dva roky, čo sú štyri kalendárne roky, a moja náprava Fa trvala len niečo viac ako desať rokov. Premýšľajte o tom, nie je to rýchle? V skutočnosti je to veľmi rýchle – všetko je to vykonávané v čase, ktorý zaberie mávnutie rukou, a časový rozdiel prejavujúci sa v ľudskej dimenzii je viac ako desať rokov. Navyše, celkový čas vesmíru bol zrýchlený odvtedy, čo začala náprava Fa. Pred júlom 1999, jeden deň [ubehol tak rýchlo ako] jedna sekunda z minulosti. Ešte aj teraz sa to zrýchľuje. Teraz jeden rok [ubehne tak rýchlo ako] jedna sekunda v minulosti – toto je len priemerné číslo a stále sa to urýchľuje.

Premýšľajte o tom, všetci, pri tejto veľkej rýchlosti sa to nepočíta za nič s ohľadom na celú históriu vašej existencie, alebo večnosť vašej existencie. V budúcnosti, keď sa obzriete na toto časové obdobie, zistíte, že to bol iba okamih, že to nebolo nič. Na začiatku tohto prenasledovania ste cítili, že každý deň je ako rok. Dokonca aj počas tohto posledného časového obdobia mnohí žiaci uvažovali: „Kedy sa to skončí? Kedy bude koniec tohto prenasledovania?“ Niektorí ľudia rozmýšľajú o tom, že Majster napísal vo svojich básniach o príchode jari, (každý sa smeje) a myslia si: „Och, takže to skončí túto jar?“ Tiež som vo svojich básniach spomínal jeseň, (každý sa smeje) a tak niektorí žiaci povedali: „Určite to znamená, že to skončí na jeseň.“ Potom keď jeseň prešla a neskončilo to, vyzerali byť trochu sklamaní. Premýšľajte o tom, nie je to použitie bežného ľudského myslenia pri pozeraní sa na tieto veci?

Ak jeden človek rozmýšľa týmto spôsobom alebo ak dvaja ľudia rozmýšľajú týmto spôsobom alebo možno traja ľudia rozmýšľajú týmto spôsobom, nie je to veľký problém. Ale ak učeníci Dafa ako celok alebo viacerí ľudia rozmýšľajú týmto spôsobom, nie je to silná pripútanosť a veľká prekážka? Namiesto toho, aby ste naozaj dobre využili toto časové obdobie, dúfate, že skoro skončí. Premýšľajte o tom, ak by sme to ukončili dnes, koľko ľudí v Číne by zomrelo? Mnohí ľudia zodpovedajú početným bytostiam v ešte väčších kozmických telách, takže ak by to skončilo okamžite, koľko bytostí by bolo odstránených? Ak nedokážeme vyčistiť zlé myšlienky v ich hlavách, ktoré sú nepriateľské k veľkému Fa vesmíru – a pritom mnohí z nich zastupujú gigantické vesmírne telá – potom koľko bytostí vo vesmíroch, ktoré s im zodpovedajú, zomrie ako výsledok toho, že títo ľudia budú odstránení? Uvedomujete si koľko bytostí by bolo odstránených? Rozmýšľali ste o tom? Ste učeníkmi Dafa; história vás poctila veľkolepými zodpovednosťami. Mali by sme dobre využiť tento čas. Keďže to neskončilo, je to šanca spasiť vnímajúce bytosti. Ostáva už len krátka chvíľa; len čo začne náprava Fa ľudského sveta, pozície ľudí budú stanovené. Hoci my neuznávame usporiadania starých síl, zoceľovali ste sa počas tohto časového obdobia a ustanovili ste si mocnú cnosť učeníkov Dafa. Keď je Dafa prenasledovaný, prvá vec, na ktorú by mali myslieť učeníci Dafa, je záchrana vnímajúcich bytostí a to, ako potvrdiť Dafa. Nie je to veľkolepé? My ani trochu neuznávame tieto usporiadania zla, ale toto prenasledovanie sa napokon uskutočnilo, a zlo napokon prenasledovalo veľmi veľa vnímajúcich bytostí. Nemali by sme najprv myslieť na to, ako dobre využiť čas na ich spasenie? Považovať to za bežné ľudské prenasledovanie proti iným ľudským bytostiam, myslieť s bežnou ľudskou mysľou: „Kedy odčinia krivdy voči nám? Kedy sa to skončí?“ – premýšľajte o tom, sú to myšlienky, ktoré by mali mať učeníci Dafa?

Neobávajte sa, že to bude trvať dlhý čas. Môžem vám povedať, že kresťanstvo vyvstalo po tristo rokoch prenasledovania. Nie je učeník Dafa, so svojím dôležitým poslaním, taký dobrý ako bežný praktizujúci? Kritické je to, ako rozumieme veciam. Dovoľte mi spýtať sa vás, ak by to trvalo ďalších desať rokov, kým spasíme všetky vnímajúce bytosti, robili by ste to aj tak? (Žiaci spoločne odpovedajú, „Áno!“) (Potlesk) Takýto by mal byť učeník Dafa. (Potlesk) Samozrejme, nebude ďalších desať rokov. Nie je dovolené, aby to trvalo tak dlho, a neustáva im už toľko času v ich životoch.

Avšak je kritické, ako sa učeníci Dafa pozerajú na veci. Ak jeden alebo dvaja ľudia rozmýšľajú týmto spôsobom, nie je to problém. Avšak ak všetci učeníci Dafa rozmýšľajú týmto spôsobom, potom je to problém. Pamätáte si ako pred 25. aprílom 1999 čínsky premiér povedal pozitívne veci o Dafa? Keď naši žiaci išli 25. apríla apelovať, stretol sa s niektorými učeníkmi Dafa a povedal dobré veci. Keď začalo prenasledovanie, niektorí naši žiaci si kvôli tomu vyvinuli veľa bežných ľudských myšlienok a uvažovali: „Dúfam, že vodca zla v Číne skoro zomrie. Dúfam že stratí moc, aby mohol na jeho miesto nastúpiť premiér. Keď bude pri moci premiér, neodčiní krivdy voči nám?“ Neprebehlo vám mysľou: toto je Fa vesmíru, takže ak chcú ľudia naň útočiť, myslíte si, že naň jednoducho môžu útočiť? A ak ľudské bytosti chcú odčiniť krivdy voči nám, myslíte, že ich len tak môžu odčiniť? Ľudia toho nie sú hodní! Ako by ste mohli vkladať svoje nádeje do bežného človeka? Vy ste učeníci Dafa! Každý z vás učeníkov Dafa zastupuje rozľahlú, gigantickú dimenziu. Za čo sa počíta ľudstvo? Ide len o to, že staré sily ich využívajú a zapečatili vaše väčšie schopnosti. Ako by ste mohli o veciach premýšľať takýmto spôsobom? Ak všetci premýšľate týmto spôsobom, staré sily to uvidia a budú si myslieť: „Ako môžu mať všetci takéto myšlienky? Takéto myšlienky musia byť odstránené, a tak necháme premiéra, aby sa pokazil.“ Radšej ho pokazia, aby odstránili vaše bežné ľudské myšlienky. Nie je to tak? Starým silám nezáleží na ľudskom živote – ak chcú zabiť, tak jednoducho zabijú. Uprostred nápravy Fa sú iba pripútaní k svojim vlastným usporiadaniam.

Ak by bola náprava Fa naozaj poškodená, vesmír by skutočne prestal existovať a bolo by aj po starých silách; neexistovala by ani jediná bytosť a všetko by sa rozpadlo. Hoci chcú staré sily obnoviť vesmír, v skutočnosti to nedokážu. Takže to, že sú pripútané k tomu, čo chcú robiť a k úlohe, ktorú hrajú, pokúšajúc sa ovládať nápravu Fa, je stopercentne zlé. Všetko rušivé zasahovanie do nápravy Fa bolo zostavené nimi, takže ak to nejde podľa ich usporiadaní a želaní, robia nedobré veci. V náprave Fa budú tieto bytosti odstránené. Zatiaľ čo objasňujete pravdu, videli ste, že niektorých ľudí je teraz naozaj ťažko zachrániť. V skutočnosti, môžem vám povedať, že mnohých ľudí vo svete už vôbec nemožno spasiť. Pamätáte si na ten riadok, ktorý som napísal: „Ktohovie koľkých milosrdenstvo zachráni a spasí?“ Učeníci Dafa, nech sa akokoľvek obetujete pri objasňovaní pravdy, musím vám povedať, že napokon bude aj tak veľa bytostí, ktoré nemôžu byť spasené – sú odsúdené k záhube. Viem koľko ľudí v Číne bude odstránených a je to hrozné – to číslo je jednoducho obrovské.

Dovoľte mi vrátiť sa späť. Hovoril som o vzťahu medzi starými silami a mnou. Staré sily videli, že podľa princípov Fa tvorenie-trvanie-degenerácia-zánik smeruje vesmír k svojej poslednej etape. Aby sa zachránili, začali túto vec plánovať už pred veľmi dlhým časom. Nikto nevie, kto som. Ani ja neviem, kto som. Žiadna bytosť ma nikdy nevidela, a žiadna bytosť ma nikdy neoslovila žiadnym menom. Nemám tvar ani meno, a som odlišný od všetkého, z čoho sa skladá akákoľvek bytosť vo vesmíre. Z pohľadu vnímajúcich bytostí vo vesmíre nemám nič. Možno keby už vesmír nebol, bol by som tu len ja. Nemám nič. Žiadna bytosť nevie, kto som. Avšak bezo mňa by vesmír neexistoval. Prišiel som sem preto, aby som spasil všetky bytosti uprostred nápravy Fa v čase, keď sa kolosálna nebeská klenba vesmíru rozpadáva.

V skutočnosti, všetko, čo staré sily spravili, je kvôli prirodzenému inštinktu zachrániť sa, ktorý majú vesmírne bytosti. Ale je to márne. Vždy keď bola v minulosti kolosálna nebeská klenba pred zánikom, bytosti v tých časoch robili to isté, ale v skutočnosti to len urýchlilo rozpad. Inými slovami, správanie sa vnímajúcich bytostí počas nápravy Fa ukazuje ich postoj k náprave Fa a ten určí, či ostanú alebo nie – to, aký je ich postoj k náprave Fa, je hodnotené a použité na ich preusporiadanie. Inými slovami, nie je to nič viac ako prejav vnímajúcich bytostí v poslednej etape tvorenia, trvania, degenerácie a zániku.

Keď som sa priamo objavil pod strednou úrovňou kolosálnej nebeskej klenby, bytosti vysokých úrovní v kolosálnej nebeskej klenbe to videli. Nemal som nič a sám seba som zmaterializoval do niečoho – ale nie ako zoskupenie častíc, keďže ja nemám častice. Viete, nemohol som na jeden krok prísť sem, kde sú ľudia. Ak je zloženie niekoho tela veľmi mikroskopické, ovplyvní všetko vo vesmíre. Inými slovami, bez ohľadu na úroveň bytosti, ak vstúpi do vesmíru na nízkej úrovni, ten vesmír bude zničený, pretože čím mikroskopickejšia látka, tým má viac energie a väčšie vyžarovanie. Hoci energia Boha má inteligenciu a je milosrdná, aj tak všetko zmení. Takže sa musí prevteľovať úroveň za úrovňou a iba keď má povrchové častice tej úrovne, môže na nej ostať. Avšak premýšľajte o tom, všetci, toto potom zaberie mimoriadne veľa času. Takto som vstupoval krok po kroku.

Ja nie som jediný – mnohí Bohovia z kolosálnej nebeskej klenby zostúpili do ľudského sveta a tí tiež museli prísť dole takto krok po kroku. Mnohí Bohovia z rôznych úrovní prišli z vesmíru, prišli s cieľom spasiť kolosálnu nebeskú klenbu. Pre ľudí sú to bytosti na mimoriadne vysokých úrovniach. Dali sľub, že to celé zachránia a naozaj mnohí z nich prišli sem dole. Ich pôvodný zámer bol dobrý, ale neboli schopní ho uskutočniť. Nielenže to nedokázali spraviť, ale nemohli sa už ani vrátiť späť. V skutočnosti nezáleží na tom, kto to je, len čo niekto vstúpi do Troch ríš, nemôže sa vrátiť. Ale bez ohľadu na to, koľkí prišli, bytosti na najvyššej úrovni kolosálnej nebeskej klenby videli, že nikto z nich to nedokázal uskutočniť. Oni po celý čas sledovali aj mňa a odtiaľ zhora to veľmi jasne videli – „Ach, tento to dokáže.“ Mysleli si, že zloženie mojej bytosti je odlišné od všetkých ostatných bytostí vo vesmíre, a že nič nedokáže zmeniť moju základnú povahu. A tak sa rozhodli vybrať si mňa. V skutočnosti prišli na Zem mnohí Bohovia.

Hoci si vybrali mňa, nevedeli, kto skutočne som. Takže prečo som aj tak postupoval podľa niektorých usporiadaní, ktoré spravili v histórii? Pretože to zahŕňa dôležitú otázku. Viete, práve som hovoril o tom, že existujú tri kategórie ľudí medzi učeníkmi Dafa a jedna z nich sú tí, čo si prišli ustanoviť karmický vzťah. Počet učeníkov Dafa v tejto skupine je pomerne veľký. Prišli zo vzdialených kozmických tiel, aby si ustanovili karmický vzťah a zastupujú veľký počet vnímajúcich bytostí vo veľmi vzdialených a gigantických kozmických telách; prišli na Zem ako zástupcovia vyslaní vnímajúcimi bytosťami ustanoviť si karmický vzťah, pretože sa tu mala uskutočniť náprava Fa. Ak by som sa v tomto nezúčastnil, premýšľajte o tom, potom by tie bytosti na najvyššej úrovni vesmíru vybrali niekoho iného, aby s ním ustanovili karmický vzťah a tí početní Bohovia zo vzdialených kozmických tiel by si vybrali niekoho iného, aby si s ním ustanovili karmický vzťah. To nie je žiadna drobnosť. Ak by staré sily starostlivo naplánovali pre inú bytosť veci na každej úrovni kvôli obnoveniu kolosálnej nebeskej klenby, viedlo by to k hroznej situácii. Neustanovili by karmický vzťah s nesprávnou osobou? Samozrejme, ak by sa aj také niečo stalo, neboli by schopní zastaviť moju nápravu Fa. Avšak objavil by sa vážny problém: keď by to dosiahlo čas, kedy by sa spása mala začať, osoba, ktorú vybrali, by to začala robiť, hoci by to nebola schopná spraviť; medzičasom by som ja začal robiť skutočnú nápravu Fa, pričom oni by si určite mysleli, že do nich zasahujem a nahnali by všetky bytosti v tomto celom starom vesmíre, aby ma zničili – určite by si mysleli, že narúšam ich záležitosti a pokúsili by sa ma zničiť. Avšak nikto by ma nebol schopný zničiť a nikto by nebol schopný zastaviť moju nápravu Fa. Takže premýšľajte o tom, čo by sa stalo? Rýchlosť nápravy Fa absolútne nemôže byť ovplyvnená, takže ak by jej prekážali, zničil by som ich. Okamžite by boli zničení a bez ohľadu na to, koľkí by sa toho zúčastnili, všetci by boli zničení. Potom premýšľajte o tom, neprišiel som spasiť všetky vnímajúce bytosti? Ak by všetky boli zničené, koho by som spasil? Preto vtedy v histórii, keď si ma vybrali, bral som to z hľadiska ich spasenia a nemal som námietky, no nemohol som im ani povedať, kto som. A tak naplánovali všetko v kolosálnej nebeskej klenbe, vrátane všetkého, čo sa stalo v histórii ľudstva. Uvažoval som, že keď začne náprava Fa, bude to skúška aj pre nich. Keďže nič z toho, čo spravili, nemohlo naplniť štandard nového vesmíru, jednoducho som považoval všetko, čo robili, za hru. „Ak chcete hrať, ja hrám s vami.“ To je všetko. Aká naozaj bude náprava Fa, to je niečo iné. Absolútne nemajú dovolené vedieť, aký bude nový vesmír. Žiadna bytosť nebude z nápravy Fa vynechaná. Myslia si, že keď si ma vybrali, je to to isté, ako keby ma spasili, a že ohromne prispeli. Čo sa týka toho, aký bude nový vesmír a akí budú oni po náprave Fa, chceli mať to, čo chceli a udržať si to, čo si chceli udržať. Premýšľajte o tom. Povedzme, že nový vesmír je z čistého zlata: ak do neho vstúpi jediná nečistá bytosť, nestane sa nečistým? Ako by to mohlo byť dovolené? Žiadna bytosť nemôže uniknúť náprave Fa – nikto nemôže. Všetko v kozmickom tele, v kolosálnej nebeskej klenbe, je toho časťou. Takže inými slovami, bez ohľadu na to, ako staré sily usporiadali veci, nechal som ich, aby ich usporiadali, ale napokon táto akcia rozhodne nemôže byť spravená podľa ich požiadaviek. Preto sa dnes vyskytli všetky tieto prekážky; sú výsledkom toho, že staré sily naliehali na tom, aby som nasledoval ich usporiadania. Bez ohľadu na to aké veľké sú tieto prekážky, v skutočnosti neovplyvnili podstatu mojej nápravy Fa. Navyše je jej rýchlosť takáto veľká. Tak či tak to ide podľa mojich požiadaviek – nový vesmír ustanovuje všetko úplne podľa štandardov Dafa. V skutočnosti staré sily hrajú svoju hru počas tejto časovej medzery pred príchodom nápravy Fa. Učeníci Dafa tiež počas tohto času ochraňujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti. Medzitým zlo a podlé bytosti, ktoré sú využívané starými silami, tu robia veci, ktoré prenasledujú učeníkov Dafa a vnímajúce bytosti, a krutí ľudia, ktorí sú manipulovaní podlými, zlými bytosťami, tiež robia počas tohto obdobia zlo.

Ako dlho zostavovali staré sily tieto veci tu kde sú ľudia? V čase dvoch Zemí. Povedal som predtým, že v minulosti bol Dafa vyučovaný v ľudskom svete. Mnohí žiaci sa ma pýtali, kedy bol vyučovaný. Bol vyučovaný na predchádzajúcej Zemi. Prečo? Predchádzajúca Zem bola pokusom uskutočneným kvôli tejto Zemi. Staré sily experimentovali s predchádzajúcou Zemou, aby si boli isté, že nakoniec nebudú problémy s ich usporiadaniami ohľadom obnovy. Bolo to kvôli tomu, aby sa uistili, že sa nevyskytnú žiadne problémy, a aby zabránili tomu, že to odbočí z cesty. Prečo teda museli robiť taký dlhodobý experiment? Pretože predtým neboli v tejto oblasti Zeme žiadne bytosti podobné ľuďom. Prečo vždy hovorím o mimozemských bytostiach? Pretože nech bolo v minulosti obnovených koľkokoľvek Zemí, hlavné bytosti tu na tejto Zemi mali životné formy mimozemšťanov. Boli tam odlišnosti v každom časovom období, ale žiadne z nich nemali podobu človeka.

Prečo Bohovia v histórii stvorili človeka na svoj vlastný obraz? Toto bolo mystériom aj vo svete kultivácie. Hovorím vám, je to preto, že sa tu mal vyučovať Fa a vnímajúce bytosti, ktoré počúvajú Fa, musia mať výzor, ktorý je hoden počúvať Fa. Priviesť sem tlupu zvierat, aby počúvala Fa, by bola urážka Veľkého Fa a to jednoducho nie je dovolené. Ak by to nebolo kvôli vyučovaniu Dafa, ak by tu nejaký Boh vytvoril bytosti s ľudskou podobou, všetci Bohovia by ho odstránili, keďže by to bolo rovnaké ako urážka Bohov. Bolo to kvôli náprave Fa, že Bohovia stvorili ľudské bytosti na Zemi na svoj vlastný obraz. Aziati boli stvorení Bohmi, ktorí sa podobajú na aziatov, západní ľudia boli stvorení Bohmi, ktorí sa podobajú na západniarov a Bohovia, ktorí sa podobajú na čiernych ľudí, stvorili čiernych ľudí, a iné ľudské rasy boli stvorené inými Bohmi. V tom čase všetci ľudia volali Bohov, ktorí ich stvorili, Pánmi. Avšak teraz tvoria deväťdesiat percent ľudskej rasy bytosti z vysokých úrovní a väčšina z nich je z veľmi vysokých úrovní. Oni jednoducho využívajú ľudské kožu, ktorú Bohovia vtedy vytvorili; v skutočnosti nemajú priamy vzťah s Bohmi, ktorí stvorili ľudskú bytosť. Vtedy keď som vyučoval Fa na prvej Zemi, neučil som takýto veľký Fa, pretože to bolo iba kvôli pokusným účelom. Fa, ktorý bol vyučovaný, spasil vnímajúce bytosti iba do Falun raja,  takže vnímajúce bytosti, ktoré boli spasené počas toho obdobia, sú všetky vo Falun raji. Tá Zem mala dovolené existovať až do posledného kroku. Technológia bola dosť pokročilá a v tej dobe vypustili hore aj Mesiac. Avšak vysoko vyvinutý priemyselný sektor spôsobil, že vzduch, voda, pôda, rastliny, a jedlo pre ľudí – všetko v tom čase – sa zdeformovalo. Napokon sa aj ľudia zdeformovali, energia Zeme sa úplne vyčerpala a ľudia toho obdobia zanikli.

Takže toto obdobie Zeme začalo pred 100 miliónmi rokov. Niektorí z vás, čo ste tu, by si mohli myslieť: „Ale ja som sa naučil z učebníc, že to bolo pred 3,5 až 4,5 miliardami rokov.“ Môžem vám povedať, že obdobie každej Zeme trvalo 100 miliónov rokov, a predchádzajúca Zem tiež trvala 100 miliónov rokov. Ale v Čuan Falune som vám povedal aj to, že pozostatky na Zemi sa datujú spred stoviek miliónov rokov, a že niektoré z nich majú viac ako 2 miliardy rokov. Pokúšal som sa len ľuďom povedať, že existovali prehistorické civilizácie. Ľudia majú dovolené vedieť iba toľko; to jest, že v rámci histórie týchto 100 miliónov rokov ľudstvo tiež vytvorilo mnoho prehistorických kultúr. Planéty, ktoré boli kedysi v oblasti Zeme, tiež prešli mnohokrát cez zničenie a vytvorenie. Potom ako sa vo vesmíre mnohé planéty rozpadnú, ich pozostatky sa vznášajú v priestore, vytvárajúc prach a malé objekty podobné hviezdam. V gigantickom kozmickom tele sa planéty neustále rozpadajú a neustále opäť vytvárajú, a sú ničené výbuchmi. Zem bola tiež opäť vytváraná z predchádzajúcej Zeme tak, že vybuchla a potom z nej bola vytvorená nová Zem – jedna vybuchla, ďalšia sa vytvorila. Vo vesmíre je veľa prachu. Niektorý je obrovský, niektorý tvoria veľké skaly, niektorý má až niekoľko štvorcových kilometrov a niektorý je väčší ako 100 štvorcových kilometrov. Na každej planéte boli civilizácie a predchádzajúce Zeme mali tiež civilizácie. Takže na mnohých veľkých kusoch vecí, ktoré boli úplne zničené výbuchmi, sú pozostatky civilizácií predchádzajúcich tvorov. Keď bola Zem opäť vytvorená, bolo to spravené tak, že sa dal dohromady tento vesmírny prach, a preto sú tu pozostatky civilizácií z predchádzajúcich Zemí a iných planét. Takže ak by som to dnes neodhalil, geológovia a historici by neboli schopní zistiť, z ktorých období sú materiály tejto Zeme, bez ohľadu na to, aké metódy by použili. Táto Zem, ako som práve povedal, má históriu 100 miliónov rokov; keď sa to zráta dodnes, je to presne 100 miliónov rokov, a dosiahlo to vek predchádzajúcej Zeme, ktorá tu existovala. Samozrejme, počas tých 100 miliónov rokov prešlo ľudstvo cez niekoľko civilizácií a bolo Bohmi mnohokrát zničené kvôli morálnemu úpadku. Takzvaná civilizácia, ktorú má ľudstvo teraz, bola cieľavedome zostavená starými silami – nie je to pravá ľudská kultúra.

Prečo to potom nespraviť tak, že v čase vyučovania Fa budú priamo vyrobené ľudské kože a Bohovia sa nechajú prísť sem dole počúvať Fa? Prečo namiesto toho stvoriť človeka o toľko skôr v histórii? Musíte vedieť, že keď Bohovia stvorili človeka, nemohli do neho vložiť božské myšlienky a spôsoby myslenia, keďže tým by to boli úplní Bohovia, a nie ľudské bytosti. To nie je dovolené. Hoci ľudia majú výzor Bohov, Bohovia nemôžu ľudí považovať za seberovných, pretože ľudia sa správajú úplne odlišne ako Bohovia. Takže akí boli ľudia na počiatku? Ľudská štruktúra tela bola vytvorená Bohmi, a tak je to najdokonalejší ľudský telesný systém v tejto dimenzii. Všetky mimozemské bytosti vzdychajú obdivom, keď ho vidia! Samozrejme, zahŕňa to aj ľudské tri duše a sedem duchov, a to spolu vytvára úplné ľudské telo. Bez tých troch duší a siedmich duchov by to bol len ľudský telesný povrch, alebo „ľudská koža“. Koncept „ľudskej kože“ je odlišný od kože, ktorú poznajú ľudské bytosti. Bohovia považujú všetko, čo patrí k ľudskému telu na najvonkajšom povrchu, ktorý je vyrobený z molekulových častíc, vrátane kostí, krvi, vnútorných orgánov a tak ďalej, celú štruktúru ľudského tela na povrchu, alebo povedané inými slovami, pozerajúc sa na to z mikrokozmu, človeka, ktorý je vytvorený z molekulových buniek na povrchu, všetko čo je viditeľné ľudskému oku, keď sa telo rozreže, Bohovia nazývajú celú túto štruktúru na povrchu „ľudská koža“. Nemyslia tým kožu ľudských bytostí.

Ale človek, ktorý nemá schopnosť chápať vesmír a všetky veci v ľudskom svete, alebo chápať ako sa život prejavuje, a ktorý nemá schopnosť znášať zmeny v rozmanitom svete, ktorý nemá žiadne pevné myšlienky, a ktorý nedokáže pochopiť vesmír, zem, alebo normálny svet a nedokáže sa mu prispôsobiť – ako sa bude správať? Poviem vám, ak narazí na niečo radostné, vylezie na strom a bude sa bez konca rehotať, smejúc sa tak nepríčetne, až naháňa hrôzu. Keď sa mu stane niečo smutné alebo bolestivé, zahrabe sa pod zem a nebude sa schopný cez to dostať po niekoľko dní. Ak sa stretne s niečím, čo ho nahnevá, vyleje si svoju zlosť bez akejkoľvek myšlienky na dôsledky. Zomrel by kvôli radosti, hnevu, smútku alebo veselosti. Premýšľajte o tom, mohol by takýto človek počúvať Fa? Avšak keď boli ľudia na počiatku stvorení, boli takíto. Nemali v sebe žiadne jadro, nemali žiadnu vytrvalosť, a ich koncept a pochopenie vecí v tejto dimenzii bolo neúplné. Takže ľudia museli prejsť dlhým časovým obdobím, aby postupne obohatili ľudskú myseľ a aby sa im dalo jadro a vytrvalosť. Toto sa nedalo uskutočniť za krátku dobu, takže tých 100 miliónov rokov sa spotrebovalo na toto. Spôsob, akým sa ľudia správajú dnes, je taký, že nezmätkujú, keď sa im niečo stane, ostávajú vyrovnaní a pokojní, myslia racionálne a majú dokonca tvorivosť. Skutočnosť, že ľudské bytosti majú takúto myseľ a normálne premýšľajú, je výsledkom toho, že ju Bohovia pre ľudské bytosti cieľavedome vytvorili počas nesmierne dlhého časového obdobia v histórii. A tento proces, môžem vám povedať, pokračoval až do doby pred päťtisíc rokmi.

Keď sa to dostalo až do tohto časového obdobia posledných päťtisíc rokov čínskej polonebeskej kultúry, začala sa systematická normalizácia ľudskej mysle, aby bola schopná prijať Fa. Hoci sú princípy v ľudskej dimenzii obrátené, Veľký Fa vesmíru je správny. Keď vyučujem Fa, na odlišných úrovniach nad Tromi ríšami sú vnútorné významy princípov Fa, slová a spôsoby ich vyjadrenia odlišné, ale princípy Fa sú prepojené. Rôzne ríše, do ktorých vystúpili rôzne bytosti, majú odlišnosti, ale nie sú porozpájané. Ak by som učil jedným spôsobom tu medzi ľuďmi a iným spôsobom v nebesiach, premýšľajte o tom, tento Fa by nebol všezahŕňajúci a to by nešlo, pretože v náprave Fa, musí Fa vyučovaný tu medzi ľuďmi korešpondovať s celým vesmírom. Keď vyučujem Fa, moje ja na každej úrovni tiež vyučujú Fa a vnímajúce bytosti na jednotlivých úrovniach počúvajú Fa.

Ako teda bolo ľudské myslenie tvarované a normalizované tak, aby dokázalo pochopiť Fa, keď ho počuje? Tak ako som išiel vyučovať Fa, tak musela byť vytvarovaná ľudská kultúra a ľudská myseľ. Ľudia všade vo svete vedia, čo je cnosť, čo je viera, čo je dobrota, čo je zlo a čo je dobré a nedobré – toto je to najzákladnejšie. V Číne sa to prejavuje hmatateľnejšie a vnútorné významy tam sú hlbšie. Keďže Fa sa mal vyučovať tam a táto akcia sa mala uskutočniť tam, bolo tam potrebné vytvoriť bohatú kultúru, ktorá by naozaj ľuďom umožnila spoznať a pochopiť Fa. Povedal som vám predtým, že v minulosti som si vytváral karmické vzťahy s mnohými mojimi učeníkmi Dafa. Ustanovenie karmických vzťahov bolo iba povrchovým cieľom. Po vytvorení karmických vzťahov sme učeníci Dafa a aj ja museli niesť zodpovednosť za vytvorenie ľudskej civilizácie a kultúry, ktorú Dafa bude potrebovať. Je to preto, že ak by bežný svetský človek chcel zanechať v histórii ľudstva – ktorá bola vytvorená kvôli vyučovaniu Dafa – civilizáciu, historické pozostatky, alebo teóriu, to by rozhodne nebolo dovolené. Takže všetka kultúra, ktorá bola odovzdávaná v histórii, bola vytvorená učeníkmi Dafa a samozrejme bol tu aj Majster, ktorý vás viedol. Ľudská história je ako hra a vy ste hrali všetky úlohy – od kráľov po bežných ľudí, od hrdinov po lupičov (smiech), od intelektuálov po slávnych ľudí a hrdinov. Nesmejte sa! Ak by nikto nehral úlohu lupiča, keď by som dnes vyučoval Fa, nikto by nevedel, čo je lupič, čo sú lúpežné činy, ako premýšľa a cíti, a ako lupič vyzerá. Vo Fa nemôžu byť prázdne miesta.

Viete o Románe o troch kráľovstvách?[2] Román o troch kráľovstvách demonštroval spravodlivosť. Skrz dynastiu a zápas medzi tromi mocnosťami bol plne ukázaný vnútorný význam spravodlivosti. Demonštrovanie vnútorného významu spravodlivosti zabralo až také dlhé časové obdobie ako je obdobie jednej dynastie, a iba tak ľudstvo má, keď je Fa dnes vyučovaný, hlboké pochopenie spravodlivosti a vie, čo je spravodlivosť, širší vzťah medzi jeho povrchom a vnútorným významom, alebo to, ako sa prejavuje na hlbších úrovniach. Ľudia nemôžu poznať iba povrchný význam tohto slova, musia chápať všetky jeho vnútorné významy. Samozrejme, Román o troch kráľovstvách demonštroval aj dôvtip človeka a iné kvality.

Yue Fei[3] z dynastie Južný Song demonštroval „oddanosť“. Čo je „oddanosť“? Nemôžete to len povedať a vysvetliť. Iba po skončení celej dynastie boli ľudia schopní naozaj spoznať jej opravdivý vnútorný význam, na čo sa vzťahuje na hlbších úrovniach a ako sa prejavuje v činoch.

V histórii boli aj rozličné myšlienkové školy a bol tam aj Konfucius so svojím učením o zlatom strede, v ktorom boli vyzdvihované hodnoty ako dobrota, spravodlivosť, slušnosť, múdrosť, viera a tak ďalej. Iba po príchode Šákjamuniho, Lao-c’ a Ježiša mohli dnes ľudia naozaj vedieť, čo je spravodlivá viera a čo je kultivácia, čo je Budha, Dao, Boh a tak ďalej. Počas histórie bolo myslenie dnešného ľudstva obohacované a to umožnilo ľuďom spoznať a pochopiť Fa, a získať Fa. Celý priebeh ľudskej histórie položil túto základňu. Inými slovami, ľudské bytosti a ľudská kultúra boli stvorené kvôli vyučovaniu Dafa – nie je to tak že Fa je vyučovaný v súlade s ľudskou kultúrou, a ešte menej je produktom ľudskej kultúry. Takže toto sme robili v týchto päťtisíc rokoch.

Keď hovoríme o tejto veci, dovoľte mi vyjadriť to čo najjasnejšie: ľudská spoločnosť je ako predstavenie – dynastia za dynastiou, je to ako keď sa zdvihne opona a dynastia začne hrať, a keď jedna dynastia skončí, veľká opona spadne; potom sa zdvihne opäť a iná dynastia nahradí starú. Dynastia za dynastiou, jedna po druhej, sa takto ukázali na scéne, vytvorili si karmické vzťahy, zanechali históriu a vytvárali kultúry, ktoré ľudstvo potrebovalo, hrajúc jedno dejstvo za druhým. Prečo sa v Číne nazývajú „dynastiami“, ale inde „štátmi“? Prečo sa ich vodcovia nazývajú „králi“, pričom v Číne sa nazývajú „cisári“? Dovoľte mi povedať vám, toto nie je odlišnosť v názvosloví alebo v kultúre. Keďže ľudstvo bolo vytvorené  pre Dafa, Dafa je hlavnou témou tohto predstavenia a existencie všetkých vnímajúcich bytostí sa točia okolo tejto hlavnej témy. Je to len tak, že ľudia sú ponorení do rozporov a konfliktov, ktoré prebiehajú v hre, takže zabudli na jeho hlavnú tému a zmysel života. Javiskom tohto predstavenia je Čína.

Dynastiu za dynastiou, ľudia v každej dynastii boli dynastiou ľudí z nebies. Sú zástupcami zo vzdialených kozmických tiel, zastupujú nespočetne mnoho vnímajúcich bytostí a prišli sem vytvoriť si karmický vzťah, aby tie vnímajúce bytosti neboli vynechané počas nápravy Fa. Zatiaľ čo si vytvárali karmický vzťah počas svojej dynastie, zanechali kultúru, ktorú so sebou priniesli. Potom čo si vytvorili svoj karmický vzťah, v nasledujúcom živote sa prevtelili do iných oblastí a čakali na deň, keď sa bude vyučovať Dafa. Každá dynastia bola takáto a všetky národnosti vo svete sa reinkarnovali v Číne – a toto zahŕňa ľudí v každej krajine. Okrem veľkého počtu bytostí z vyšších ríš, ktoré prišli potom ako som začal vyučovať Fa v nedávnej dobe, ľudia v každej krajine sa v niektorom historickom bode narodili v Číne. Bez ohľadu na to, v ktorej ste krajine, na tejto zemi ste boli najskôr Číňanom, pretože vaša prvá inkarnácia bola tam. Keď som povedal toľkoto, musím vám povedať, že forma a vnútorný význam Číny ako krajiny v skutočnosti neexistuje. Ste šokovaní tým, čo som práve povedal? Čínska kultúra bola v skutočnosti zanechaná ľuďmi sveta v odlišných dynastiách. Potom čo si títo ľudia vytvorili karmický vzťah, prevtelili sa do iných oblastí. Napríklad, dnešní Američania sú ľudia z veľkej dynastie Ming. Dnešní Američania majú veľmi radi taoizmus a stále prejavujú hodnoty tej doby. Keď v dynastii Ming taoizmus dosiahol vrchol svojej popularity, v niektorých mestách mala takmer každá rodina v dome téglik. Anglicko bolo Veľký Tang, Francúzsko bolo Veľký Qing, Taliansko bolo Yuan, Austrália bola Xia, Rusko bolo Zhou, Švédsko bolo Severný Song, Taiwan bol Južný Song, a Japonsko bolo Sui. V tých časoch, ľudia z každej dynastie opustili Čínu a prevtelili sa na miesta, kde ešte neboli štáty, ktoré sú tam teraz – bola to drsná divočina. Takže väčšina ľudí sa prevtelila a roztrúsila všade po svete a na svoje miesta sa vrátili iba v nedávnom období. Ľudia z jednej dynastie išli na jedno miesto, zatiaľ čo ľudia z inej dynastie išli na iné miesto – tak to prebiehalo.  Takže prísne povedané, kde je „Čína“? A kto sú „Číňania“? „Čína“ v najpravejšom zmysle neexistuje.

„Ale teraz existuje, že? Pretože teraz sa aj ona nazýva štátom a už tam nie sú dynastie.“ V skutočnosti aj tak neexistuje, pretože keď sa mala odohrať posledná scéna, keď mal byť vyučovaný Fa, vnímajúce bytosti všade vo svete, ktoré si so mnou vytvorili karmický vzťah, ľudia, ktorí mali s najväčšou pravdepodobnosťou získať Fa a tí, ktorí mali počas rozširovania Dafa hrať zápornú úlohu, sa všetci reinkarnovali späť do Číny. Či sú to tí, ktorí prišli získať Fa alebo tí, ktorí prišli robiť škodu, všetci prišli kvôli tomuto Fa, boli zrodení pre Fa a boli vyformovaní pre Fa – každý je na svojom mieste. Preto sú dnes ľudia v Číne najrôznorodejší; je to preto, že sa tam zhromaždili kladné a záporné bytosti z celého sveta, ktoré prišli kvôli náprave Fa. Avšak bez ohľadu na to, či bytosť prišla hrať kladnú alebo zápornú úlohu, keďže náprava Fa neuznáva usporiadania starých síl, pokiaľ sa bytosť dokáže správne postaviť k náprave Fa, stále je nádej, že nebude odstránená. Ak môže získať Fa, ja ju spasím. Predtým som vám niečo spomínal. Pýtal som sa, či viete, prečo sa vo svete objavila demokracia. Základnou príčinou je to, že králi tých národností, ktorí prišli z tých kozmických tiel, sa všetci prevtelili do Číny, takže kto by sa v tých iných oblastiach mohol prehlásiť za kráľa? Napokon sa tie bytosti na vysokých úrovniach rozhodli: „Nechajme, aby si tí ľudia zvolili svojich vodcov sami.“ Ak je niekto zvolený, nemôže byť nazývaný kráľom. „Tak ho volajme prezident.“ Napriek tomu, hoci sa stal ich vodcom, nemožno s ním zaobchádzať ako s kráľom; ak sa pokazí, ľudia o ňom môžu hovoriť zlé veci, a ak sa ešte viac zhorší, môže byť postavený pred súd a zvolený bude niekto iný. Toto je skutočným dôvodom, prečo tie bytosti tam hore ustanovili demokraciu. Sú tam aj ďalšie činitele. To, čo sa prejavuje na tomto ľudskom mieste, je tiež prejavom princípov ľudskej úrovne. Ľudia nemajú poňatia, čo sa deje. Takže hoci ľudia v Číne nevyzerajú obzvlášť pozoruhodne – čo je kvôli veľkému množstvu karmy z nedávnych čias – hoci táto koža už nie je taká pekná, jadro vnútri je podstatné. Premýšľajte o tom, aké to bude hrozné, ak tie vnímajúce bytosti tam budú zničené. Či sú to tie, ktoré zastupujú, alebo dimenzie a vnímajúce bytosti, ktorým sami zodpovedajú, sú to všetko významné skupiny bytostí.

Keď som hovoril o týchto veciach, poviem o niečom inom. Práve som spomínal, že história tejto Zeme trvala iba 100 miliónov rokov. Tých 100 miliónov rokov na tejto Zemi bolo v podstate rozdelených na dve hlavné obdobia, pričom každé malo 50 miliónov rokov. Prvých 50 miliónov rokov bolo obdobím, v ktorom súčasne existovali obri, trpaslíci a ľudia strednej veľkosti. Obri mali priemernú výšku päť metrov; ľudia strednej veľkosti boli rovnakí ako my moderní ľudia, s priemernou výškou pod dva metre; a trpaslíci boli vysokí iba zopár palcov. Keď Bohovia vytvorili ľudí, prečo vytvorili naraz tieto tri druhy? Bolo to kvôli vyskúšaniu, ktorý z týchto troch druhov ľudí bude vhodný, aby žil na Zemi až po záverečnú etapu a bude vhodný na získanie Fa. Počas tých 50 miliónov rokov sa schopnosť človeka pochopiť svet neustále tvarovala, pričom sa súčasne určovalo, aký druh ľudí bude ponechaný. Napokon sa zistilo, že obri nie sú vhodní. Keďže mali veľké telá, vzdialenosti vo vzťahu k Zemi sa pre nich skrátili Takisto skrátili čas, relatívne povedané, pretože spotreba materiálnych zdrojov nebola u obrov primeraná k Zemi. Neskôr sa zistilo, že ani trpaslíci nie sú vhodní – všade na Zemi boli lesy a bolo pre nich ťažké odstraňovať stromy. V tej dobe nebola žiadna holá zem a bolo by pre nich ťažké založiť civilizáciu akú máme dnes. Navyše, čas na Zemi sa zdal byť pre nich príliš dlhý a vzdialenosti boli príliš veľké; kríženie oceánov by bolo pre trpaslíkov príliš ťažké. Takže neboli vhodní. Obri a trpaslíci boli potom odstránení. Neboli odstránení naraz – prešlo 50 miliónov rokov, než začali byť v histórii postupne odstraňovaní. Obrov sme úplne prestali vídať pred dvomi storočiami; inými slovami, bolo to len pred dvesto rokmi, čo obri zmizli z nášho dohľadu. Trpaslíkov bolo vídať ešte pred sedemdesiatimi alebo osemdesiatimi rokmi. Vymizli iba nedávno, no nie sú úplne preč – niektorí odišli do iných dimenzií a niektorí išli pod zem. Vedia, že sú ľuďmi, ktorí sú odstraňovaní, takže sa nenadväzujú s modernými ľuďmi žiaden kontakt.

Keď sme pri tejto téme, odhalím dve mystériá z minulosti. Ľudstvo nevedia vysvetliť ako boli postavené pyramídy. Ako ľudia prenášali také obrovské kamene? Pre niekoľko ľudských bytostí, ktoré boli vysoké päť metrov, nie je ich presúvanie odlišné od toho ako keď dnešný človek presúva veľkú skalu. Postavenie takýchto pyramíd bolo pre ľudí vysokých päť metrov to isté ako pre nás postavenie dnešných budov. Ďalším mystériom je, prečo tu boli také veľké zvieratá ako dinosaury? Pravdou je, že boli pripravené pre obrov. Nie je rozdiel medzi tým, ako sa päť metrov vysoký človek pozerá na veľké zvieratá ako dinosaury a tým, ako sa naši ľudia dnes pozerajú na kravy. Pre odlišných ľudí museli byť pripravené odlišné druhy. Všetko na Zemi bolo stvorené pre človeka, vytvarované pre človeka. Keď som pri tom, môžem vám aj povedať, že medzi zvieratá a ľudí absolútne nemôže byť kladený znak rovnosti – absolútne o nich nemôžete rozmýšľať ako o rovnocenných. Môžete k nim mať milosrdenstvo a môžete sa o nich starať, ale rozhodne s nimi nemôžete zaobchádzať ako s ľudskými bytosťami. Človek bol stvorený Bohmi; porovnávať zvieratá s ľuďmi je rovnaké ako urážať človeka a rúhať sa Bohom. Historická pravda sa ľuďom čoskoro ukáže a v tom čase bude mať ľudstvo pravdivé, správne koncepty vesmíru, života a hmoty. Dnes niektorí ľudia v archeológii prácu vezmú ľudské kosti a vopchajú ich do dinosaura, a čo sa týka postavenia pyramíd, ľudia takisto používajú existujúce, obmedzené pochopenia, aby o tom premýšľali a robili závery. Pravdou je, že mnohé porozumenia, ktoré má veda o tomto bezprostrednom fyzickom svete, sú nesprávne, a dokonca aj ich východiskový bod je nesprávny. Dokonca aj teória gravitácie je nesprávna. Keď bude príležitosť, poviem ľuďom o týchto veciach.

Práve som odhalil závoj zakrývajúci ľudskú históriu. (Potlesk) Nebolo to kvôli diskutovaniu o histórii, pretože ľudstvo bolo stvorené a vyformované pre Dafa. Takže som vám vyučoval Fa, zatiaľ čo som vám hovoril túto históriu, keďže všetko to súvisí s Fa. Mnohé veci sú pre učeníkov Dafa naozaj dôležité, najmä preto, že tie veci a všetko, čo teraz robíte, je popretkávané s vašimi zodpovednosťami k Dafa, a keďže zahŕňajú vlastné hlboké a dôležité činitele učeníkov Dafa. Vysvetľujem to v nádeji, že od tohto bodu sa budete ešte lepšie činiť v náprave Fa. Musíte tomu venovať námahu, musíte to robiť dobre, pretože chcete všetko dovŕšiť a máte zodpovednosti – prišli ste s poslaním a zodpovednosťou spasiť vnímajúce bytosti. Počas histórie ľudia vyhlasovali, že spasia ľudské bytosti. Ale kto poznal pravý zmysel spásy vnímajúcich bytostí? Vy naozaj zachraňujete vnímajúce bytosti a iba vy ste hodní robiť niečo takto veľkolepé. Určite nestraťte túto príležitosť!

Myslím, že už nepoviem oveľa viac. Ak teraz niektorí z vás majú otázky, ktoré potrebujú položiť a o ktorých si myslia, že sú dôležité, môžete ich položiť, a ja využijem čas, ktorý máme, aby som na ne odpovedal. Čo sa týka špecifických vecí vo vašej práci, vo vašom živote, alebo vo vašej kultivácii, to sú činitele a podmienky, ktoré vám umožňujú zlepšiť sa vo vašej osobnej kultivácii, sú tým, k čomu sa potrebujete osvietiť a sú to skúšky, ktorými musíte prejsť sami. Myslím si, že mocnú cnosť, ktorú získate tým, že sa osvietite sami, by som mal umožniť získať vám. Ak to za vás zodpoviem, nebude to vaše.

 

 

Učeník: Keď vysielame spravodlivé myšlienky, majú verše a polohy rúk nejaký pevný vzájomný vzťah?

Majster: Nie, nemajú, je na vás ktorú polohu rúk s ktorým veršom použijete.

 

Učeník: Počas nápravy Fa niektorí ľudia počúvajú to, čo hovoria žiaci s otvoreným tretím okom, namiesto toho, aby na ohodnotenie všetkého použili Fa.

Majster: Zakaždým, či robíte veci ako skupina alebo potvrdzujete Fa ako jednotlivci, všetko má byť sústredené na Dafa, všetko sa má hodnotiť podľa Fa a rozhodne nemôžete ísť podľa niečoho, čo niekto môže vidieť so svojím tretím okom. Je to preto, že hoci väčšina toho, čo žiaci vidia, je pravdivé, je to iba jeden diel celého obrazu, a súčasne je to obmedzené ich úrovňou, pričom niekedy je to falošná vízia, ktorá je výsledkom ich pripútaností. Dovoľte mi povedať vám, že nech je Boh v tomto vesmíre akokoľvek vysoko, tento vesmír je pre neho stále mystériom a stále je to bytosť, ktorá potrebuje byť spasená počas nápravy Fa vesmíru. To, čo môže vidieť a vedieť, sú len veci na jeho úrovni a nie skutočná situácia celého vesmíru, a tým menej je to skutočný, konečný a pravdivý obraz toho, čo majú učeníci Dafa robiť v náprave Fa. Bez ohľadu na to, čo vidíte týchto Bohov robiť, alebo čo počujete, že hovoria, neverte tomu. Jednoducho robte veci podľa Dafa a Majstrových požiadaviek. Všetko musíte robiť spravodlivo – to je mimoriadne dôležité a mimoriadne veľkolepé! Nemôžete sa nechať viesť tým, čo niekto vidí.

Keď robíte veci s inými učeníkmi Dafa, je nevyhnutné, že máte spory, a je nevyhnutné, že máte odlišné názory. Prečo? Vaše pripútanosti musia byť nejako ukázané, aby ste sa ich mohli zbaviť. Avšak ak odmietate nájsť spoločnú reč potom, čo sa dlhý čas hádate, potom je to problém, a je to preto, že ste sa nepozreli dovnútra a nepozreli ste sa na svoje vlastné problémy. Všetci chcete byť zodpovední Dafa a vaše zámery sú dobré. Ale často sa nezamyslíte nad sebou a je veľmi pravdepodobné, že máte nejaké bežné ľudské pripútanosti. Určite venujte týmto veciam pozornosť.

Učeníci Dafa, keď sme v náprave Fa dosiahli túto dnešnú etapu, Majster potvrdzuje všetko, čo ste robili počas nápravy Fa. 20. júla 1999 som už potlačil všetkých žiakov obdobia pred 20. júlom na ich pozície – potlačil som vás na vaše najvyššie pozície. Už som vám povedal, že vaše zmeny začínajú od najvyššieho mikrokozmu a pôvodnej povahy. Niektorí žiaci cítili: „Kultivujem sa veľmi rýchlo.“ Vtedy ste to všetci takto cítili. Proces vášho dovŕšenia a vášho konečného vystúpenia v kultivácii slúžil pre vaše neskoršie potvrdzovanie Fa. Takže ak patríte medzi tých, ktorí dobre študovali Fa v období osobnej kultivácie, budete sa dobre činiť pri potvrdzovaní Fa a spáse vnímajúcich bytostí uprostred prenasledovania. Vaše telo na povrchu sa bude nepretržite prispôsobovať vysokým úrovniam v náprave Fa a toho, čo ostáva na vašom ľudskom povrchu, je čoraz menej. Ale u tých, ktorí sa nečinili dobre, ktorí prešli na opačnú stranu, alebo ktorí nevykročili napred, môžeme vidieť, že ich telá na božskej strane sa vrstva po vrstve rozpúšťajú. Samozrejme, táto vec sa ešte neskončila, náprava Fa nebola uzavretá, takže stále ešte máte šancu činiť sa opäť dobre. Skutočne, ak je tu čo i len jeden deň, keď ešte prenasledovanie neskončilo, tento deň je príležitosťou. Využite ho dobre, čiňte sa lepšie, vráťte sa skôr a už nepremárnite ani jednu príležitosť. Neneste si duševnú záťaž z minulých chýb – ak ste spravili chyby, odteraz sa čiňte lepšie. Nemyslite na veci, ktoré sa stali. Myslite na to, ako sa odteraz činiť dobre a staňte sa naozaj zodpovednými k sebe a k vnímajúcim bytostiam.

Rád by som spomenul ďalšiu vec. Keď majú niektorí naši žiaci rozličné názory vo svojej práci, zatelefonujú členom mojej rodiny a spýtajú sa na ich názory. Dovoľte mi povedať, že členovia mojej rodiny sú tiež kultivujúcimi a tiež nemusia vždy hodnotiť veci správne. Oni tiež môžu spraviť nesprávne veci alebo povedať nesprávne veci – čo hovoria oni nie je Fa. Už takéto veci viac nerobte. Nepremrhajte príležitosti na ustanovenie si svojej vlastnej mocnej cnosti a zlepšenia sa v kultivácii. Počas nápravy Fa kráča každý človek svojou vlastnou cestou a toto je história, ktorú vytvára každý učeník Dafa.

To je všetko čo poviem. Nabudúce, keď budete mať viac otázok, môžete ich položiť.

 

Učeník: Prečo Majster často nechá  mladých učeníkov robiť veci v nebesiach?

Majster: Je to preto, že nemajú po narodení vytvorené názory, ktoré majú dospelí, ich povaha je čistejšia a energia, ktorú vysielajú, nie je ovplyvnená myšlienkami svetských ľudí. Z iného hľadiska, rozsah schopností nie je obmedzený vekom bežného človeka.

 

Učeník: Ako môžeme pomôcť ľuďom získať Dafa v prostredí Hongkongu, kde sú ľudia posadnutí peniazmi a materiálnym bohatstvom?

Majster: Vy ste učeníkmi Dafa a zachraňujete vnímajúce bytosti otrávené klamstvami zla. Pokiaľ osoba nie je proti Dafa, môže sa dostať cez nebezpečie, že bude odstránená keď Fa napraví ľudský svet. Čo sa týka tých bytostí, ktoré sa nepokúšali poškodiť Fa ale nie sú dobré, alebo nie sú až tak dobré, práve teraz s nimi nerobíme nič. Dôvod je ten, že v nasledujúcej etape budú tiež ľudia, ktorí budú robiť kultivačnú prax, a vnímajúce bytosti v nasledujúcej etape sa tiež budú potrebovať umiestniť zatiaľ čo bude Fa napravovať ľudský svet. Práve teraz sa naše zachraňovanie sústreďuje na tých ľudí, ktorých mysle boli otrávené klamstvami zla. Tie mimoriadne zlé bytosti, ktoré sú odstraňované keď zachraňujeme vnímajúce bytosti, sú terčom iba preto, že poškodzujú Fa. Je mnoho iných bytostí, ktoré sú na rovnakej úrovni ako oni, ale ktoré sa nepokúšali poškodiť Fa a ktoré sa nezúčastnili tejto záležitosti – s nimi nerobte nič. Prečo? V nasledujúcej etape nápravy Fa budú tiež existovať príležitosti pre tých, ktorí sa nepokúšali poškodiť Fa. A súčasne, ľudia nasledujúcej etapy sa tiež budú potrebovať kultivovať. Tieto veci sú časťou druhej etapy.

To, čo učeníci Dafa dnes robia, je nesenie zodpovednosti voči Dafa. Nezasahujte do vecí v spoločnosti svetských ľudí. Keď objasňujete pravdu, nehovorte veci vysokej úrovne. Hlavnou vecou nie je, aby ľudia pochopili, čo je hlboký Fa na vysokej úrovni. Ľudia, ktorí sú obzvlášť dobrí, sú výnimkou, a môžete im o tom povedať. Ale keď objasňujete pravdu priemernej osobe, povedzte jej iba to, že sme prenasledovaní a že my iba robíme cvičenia a snažíme sa byť dobrými ľuďmi, a budú to schopní pochopiť. Potom ako sa ľudia dozvedia pravdu, uvidia, že tá propaganda sú lži a prirodzene uvidia, aké je to zlé a ohavné. Potom čo si to ľudia uvedomia, budú pohoršení: „Ako sa môže vláda správať ako tlupa chuligánov? Ste tak tvrdo prenasledovaní a ste prenasledovaní len preto, že sa snažíte byť dobrými ľuďmi.“ Keď hovoríte s ľuďmi, používajte najjednoduchšie myšlienky. Nielenže to budú schopní prijať a pochopiť, ale budú mať aj menší sklon pochopiť to nesprávne. Kultivovali ste sa už po veľmi dlhý čas a vaše pochopenie Fa je dosť hlboké. Ak hovoríte o vašom pochopení Fa vysokej úrovne, bude to pre svetských ľudí ťažko pochopiteľné a je dosť možné, že to pochopia nesprávne; k pochopeniu vysokej úrovne, ktoré máte dnes, ste prišli až po dlhom procese kultivácie. Chcete aby ľudia okamžite pochopili veci na takej vysokej úrovni, ale oni toho nebudú schopní, takže s nimi nehovorte na príliš vysokej úrovni. Dokonca aj keď objasňujete pravdu nábožensky založeným ľuďom, nemali by ste rozprávať na vysokej úrovni. Jednoducho hovorte o prenasledovaní, ktorým trpíme. Ak nechcú počuť o otázkach inej duchovnej viery, nebudeme s nimi hovoriť o duchovnej viere; povedzte im, že my len robíme cvičenia. V dnešných dňoch je ťažké spasiť ľudí. Musíte vysvetľovať veci nasledovaním logiky ich pripútaností. Kvôli ich spáse, nevytvárajte im žiadne prekážky v ich mysli.

 

Učeník: Som učeník, ktorý získal Fa iba pred niekoľkými mesiacmi. V čom som odlišný od tých učeníkov, ktorí získali Fa pred 20. júlom 1999?

Majster: Staré sily naplánovali aj to, že niektorí učeníci Dafa vstúpia do Dafa počas prenasledovania. Myslia si, že ak niekto vstúpi, keď je prenasledovanie také ťažké, jeho mocná cnosť razom vyletí nahor. Ale sú aj niektorí ľudia, ktorí sú časťou nasledujúcej skupiny pre dovŕšenie a ktorí v tomto nie sú zahrnutí, takže práve teraz je ťažko presne povedať, kto je v akej situácii. Nech je to akokoľvek, získať Dafa je najšťastlivejšia z najšťastlivejších vecí, takže musíte dobre využiť toto časové obdobie, aby ste sa naozaj kultivovali a naozaj získali Fa a vystúpili nahor v kultivácii. Nie každý môže získať Fa a nie každý môže vstúpiť, pretože toto je Veľký Fa vesmíru. Vtedy keď som vyučoval Dafa, prečo staré sily zaťato trvali na tom, že počet ľudí, ktorí získajú Fa počas prvého kola, bude 100 miliónov? Dokonca aj tých 100 miliónov bolo výsledkom môjho naliehania. Pôvodný počet, ktorý určili, bol 70 miliónov, pričom ja som chcel 200 miliónov ľudí. Oni vedeli, že ak by 200 miliónov ľudí získalo Fa počas prvého kola, neboli by mohli uskutočniť túto takzvanú „skúšku“ zla, takže zaťato trvali na 100 miliónoch. Veľká skupina týchto ľudí práve získala Fa, no oni sa už nemohli dočkať, aby začali takzvanú skúšku. K tým ľuďom to bolo nespravodlivé. Tí z vás, ktorí získali Fa nedávno, ja som vám nepovedal, do ktorej kategórie patríte. Ani by ste o tom nemali premýšľať. Jednoducho robte to, čo by ste mali robiť.

 

Učeník: Dobrý deň, Majster. Rád by som položil otázku, konkrétne, v jednom z vašich nových článkov hovoríte „tri sféry nové vytvára“. Váš učeník tomu nerozumie. Majster, prosím, objasnite to.

Majster: V skutočnosti by to ľudia vo vašom veku mali vedieť. Tí, čo boli v minulosti vyučovaní súkromne alebo ktorí chodili do školy pred rokom 1950, študovali počas svojej výučby Knihu troch znakov.[4] V Knihe troch znakov a v čínskej kultúre bola vždy predstava troch sfér. Spomína sa to aj v taoistickom myslení. „Tri sféry“ sa v skutočnosti vzťahujú na nebesia, zem a človeka. „Tri sféry nové vytvára“ sa vzťahuje na nové nebesia, novú zem a nového človeka.

 

Učeník: Dobrý deň, Majster. Rád by som položil otázku. Konfuciánske myslenie ovplyvnilo všetky čínske dynastie. Takže by som sa chcel spýtať, aký je vzťah medzi konfuciánskym myslením a šírením Dafa v Číne?

Majster: Konfucianizmus, ako som už hovoril, iba položil základňu pre ľudské myslenie – to je všetko. Umožnil ľuďom vedieť, čo je zlatá stredná cesta a čo znamenajú pojmy ako dobrota, spravodlivosť, slušnosť, múdrosť, viera atď., v ktoré by mali ľudia veriť a nasledovať ich. Kultúra v každom období ľudstva položila základňu pre myslenie, ktoré by ľudia mali mať keď získajú Fa, čo im napokon umožní po získaní Fa prijať Fa a chápať Fa.

 

Učeník: V dnešných dňoch robíme veľa práce pre Dafa a každý má veľmi málo času. Zisťujem, že je veľmi ťažké vyhradiť si každý deň dve hodiny na cvičenie. Uvažujem, či je správne cvičiť menej.

Majster: Učeníci Dafa, Majster povedal, že ste pracovali tvrdo – naozaj ste pracovali tvrdo. Nemám srdce, aby som vám ešte konkrétne hovoril, aby ste niečo robili. Viem, že mnohí ľudia z vlastnej iniciatívy vzali na svoje plecia veľa vecí, dokonca každý deň iba málo spia a musia aj chodiť do práce – je to naozaj ťažké. Ale bez ohľadu na to, aké je to ťažké, myslím si, že by ste si aj tak mali nájsť čas na študovanie Fa a robenie cvičení. Myslím si, že to nepôjde, ak kultivujúci nerobí cvičenia. Hoci robenie cvičení je iba doplnkom k vášmu zlepšeniu sa, je to tiež časťou Fa a je to spojené so všetkými zmenami vo vašom tele. Samozrejme, ak máte spraviť veľmi mnoho vecí a ste príliš zaneprázdnení a cvičíte menej, alebo zopár dní vôbec necvičíte, je v poriadku nahradiť to neskôr. Ak ste naozaj veľmi zaneprázdnení a naozaj máte veľmi málo času na robenie cvičení, Majster má aj spôsoby, ako to spraviť za vás. Ale myslím si, že to, že ste trochu zaneprázdnení a znášate trochu ťažkostí, je vašou mocnou cnosťou učeníka Dafa. V budúcnosti, keď sa pozriete späť, budete to považovať za pozoruhodné!

 

Učeník: Ako boli najvyššie bytosti vo vesmíre stvorené?

Majster: V budúcnosti vám budem vyučovať najvyšší Fa. Budem hovoriť o tom, ako vznikol vesmír, a potom sa dostaneme aj k tejto otázke. Teraz je ešte trošku priskoro o tom hovoriť.

 

Učeník: Keď som študoval Fa, čítal som o tom, ako ľudia na nebesiach podstupujú prevteľovanie každých 500 rokov a tí na zemi podstupujú prevteľovanie každých 100 rokov. Čo to znamená?

Majster: Tri ríše sú najnižšou ríšou vo vesmíre. Tri ríše sú rozdelené na tri hlavné úrovne, preto sa nazývajú Tri ríše. V rámci každej úrovne sú tri úrovne veľkých nebies, takže celkovo je deväť úrovní nebies. Týchto deväť úrovní nebies je rozdelených na mnoho menších nebies, takže niektorí ľudia ich nazývajú tridsaťtri úrovní nebies, ale v skutočnosti je ich viac. Všetky bytosti v tomto priestore prechádzajú cez prevteľovanie, pričom bytosti mimo Troch ríš nie. Bytosti v Troch ríšach majú pomerne krátky život: ľudia na zemi žijú iba niekoľko desaťročí; bytosti o jednu úroveň vyššie môžu žiť od sto do dvesto rokov; tie na ešte o jedno vyššej úrovni môžu žiť od dvesto do tristo rokov; tie na ďalšej úrovni vyššie môžu žiť od tristo do štyristo rokov; a tie na najvyššej úrovni môžu žiť okolo tisíc rokov. Ale nech je to akokoľvek veľa rokov, napokon klesnú nadol a pôjdu opäť cez prevteľovanie. Keď sa bytosť dostane za Tri ríše, nebude už prechádzať prevteľovaním.

 

Učeník: Čo sa týka opravených verzií kníh Dafa, ktorú verziu máme používať?

Majster: Ak nájdeme nesprávne slová, je nutné ich opraviť. Keď tu je Majster, Fa nemôže byť sabotovaný. Čo sa týka čínskych kníh, použite [ako vzor] tie, čo boli naposledy vydané na Taiwane.

 

Učeník: Myslím si, že súčasný školský systém sa čoraz viac odchyľuje od Zhen-Shan-Ren. Je to akoby učili detí byť robotmi, rozmaznávajú ich, neučia ich princípom a spôsobom myslenia ako sa dobre správať, nezdôrazňujú cnosť a neučia ich dobrote (shan) ani znášanlivosti (ren). Preto nechcem poslať svoje dieťa do školy. Chcem ho nechať doma a vyučovať ho sama. Som príliš radikálna? Dúfam, že v budúcnosti budú Dafa školy.

Majster: Keď v súčasnosti vyučujem Fa, začleňujem aj dnešnú vedu, keďže ľudstvo je už takéto. Hoci dnešné vzdelávanie v školách nedokáže učiť deti, aby boli dobré a rozmaznáva detské myslenie, dostupné vedomosti im aj tak môžu neskôr pomôcť pochopiť Fa. Samozrejme, bolo by lepšie mať školy vedené učeníkmi Dafa, ale pokiaľ ich nemáme, myslím si, že je lepšie umožniť mu získať nejaké vedomosti. Keď sa vráti domov, môžete mu čítať Čuan Falun a učiť ho, ako sa má správať. To je všetko, čo v súčasnosti môžete robiť. Prechodné obdobie bude krátke.

 

Učeník: Prečo boli v nových článkoch spravené mnohé opravy slov?

Majster: Informoval som ich cez telefón o šiestich článkoch, ktoré boli nedávno uverejnené. Nadiktoval som ich westránke Minhgui a oni to potom prepísali, takže tam boli chyby. Zvyčajne, potom čo poviem Minghui, aby uverejnili článok, už ho znova nekontrolujem, a iba keď si niektorí ľudia niečo všimnú a spýtajú sa ma na to, idem sa na to pozrieť. Stalo sa to hlavne preto, že som bol zaneprázdnený a nemal som čas, aby som to skontroloval.

 

Učeník: Som z Kórey. Moje pochopenie je také, že pred Dafa sú si všetci rovní. Je však mnoho nových žiakov, ktorí majú kultúrne odlišnosti. Povedzte nám prosím trochu o tejto veci.

Majster: V skutočnosti, keď je Čuan Falun preložený do rôznych jazykov, neovplyvní to vaše porozumenie Fa na povrchovej úrovni. Obzvlášť počas priebehu kultivácie sa vnútorný význam Fa neprejavuje v slovách na povrchu. Ako nepretržite čítate knihu, zistíte že nepretržite máte nové porozumenia princípov Fa a vidíte ešte viac princípov Fa. Toto je v skutočnosti Fa, ktorý otvára vašu múdrosť. Takže vaše zlepšovanie sa nie je ovplyvnené. V Číne sa mnohí starší ľudia, ktorí boli negramotní, naučili čítať pomocou študovania Fa a ani ich zlepšovanie sa nebolo ovplyvnené.

 

Učeník: Niektorí noví žiaci majú kultúrne prekážky a nie sú schopní pochopiť Fa.

Majster: Noví žiaci ho môžu chápať kúsok po kúsku. Nehovorte im veci, ktoré sú na príliš vysokej úrovni. Jednoducho hovorte o tom, čo je na povrchu, napríklad ako si zlepšovať xinxing, ako sa udržovať v kondícii a byť zdravý. Neskôr prídu k svojmu pochopeniu tým, že budú viac čítať knihu.

 

Učeník: Mnoho západniarov sa prišlo od nás učiť cvičenia, vrátane ľudí z rozličných vekových skupín. Môžeme vyrobiť hudbu k cvičeniam, na ktorej ostanú Majstrove pokyny, ale bude tam aj anglický preklad?

Majster: Áno, môžete. Ale neprekladajte verše.[5] Verše sú tým, čo svetskí ľudia nazývajú zaklínadlá. Zvuk a prejav každého znaku má zodpovedajúci účinok v špecifických kozmických telách. Len čo je preložený, správne zvuky a vnútorné činitele sú stratené.

 

 Učeník: Chcem sa niečo spýtať. Zdá sa, že je to veľmi bežný prípad, menovite, myslím si, že mnohí učeníci Dafa sa cítia celkom dobre, keď idú von šíriť Fa, a je pre nich veľmi ľahké komunikovať s druhými ľuďmi. Avšak ich trápenia doma sa zdajú byť pomerne veľké. Napríklad, niektoré manželky ich v skutočnosti nechápu. Napríklad moji rodičia: majú v Číne určité spoločenské postavenie, takže sú pod veľkým tlakom. Myslím si, že príbuzní mnohých učeníkov Dafa v Číne si myslia, že Falun Gong je dobrý, ale obávajú sa, že sa mimo Číny môžeme dostať  do nebezpečenstva. Myslím si však, že príbuzní týchto učeníkov Dafa tiež pretrpeli nejaké veci. Rád by som vedel, čo sa s nimi stane keď Fa napraví ľudský svet.

Majster: Táto pripútanosť musí byť opustená. Fa hodnotí správanie sa všetkých vnímajúcich bytostí počas tohto časového obdobia. Ak nepoškodzujú Dafa, potom tam nie je problém. Ak majú zlé myšlienky k Dafa, potom z pohľadu spásy všetkých vnímajúcich bytostí by ste najskôr mali vysvetliť veci členom vašej rodiny; mali by ste sa čo najlepšie pokúsiť vysvetliť im to a pomôcť im zbaviť sa tých myšlienok.

 

Učeník: Po tejto konferencii Fa sa uskutoční hudobné predstavenie, ktorého sa zúčastnia aj nejakí svetskí ľudia. Môžeme spievať piesne z ľudskej spoločnosti, ktoré sú bezúhonné?

Majster: Svetskí ľudia môžu prísť počúvať naše predstavenia. My zachraňujeme všetky bytosti. Dokonca majú dovolené prísť aj na naše Fa konferencie. Prejavy žiakov na Fa konferenciách sú pre nich prospešné. Takže toto nie je problém. Čo sa týka toho, či piesne svetských ľudí možno spievať v našich veľkých sieňach Dafa, odpoveď je nie. (Potlesk) Prečo nie? Ak sa zúčastníte predstavenia v bežnej spoločnosti – to jest, ak sa učeníci Dafa zúčastnia predstavenia svetských ľudí – pokiaľ tá pieseň nie je neslušná a nie je politická, potom na tom nezáleží. Avšak ak je to výlučne náš vlastný koncert Dafa, myslím, že by sme ho mali spraviť viac čistým a spravodlivým. Ak nie je organizovaný naším Dafa, nezáleží na tom. Musíte to jasne rozlišovať. Pýtali ste sa, či je to v poriadku, keď je tá pieseň bezúhonná. Teraz je pre vás ťažké zistiť, či sa skladateľ tej piesne nezúčastnil prenasledovania Dafa. Ako viete či nenapísal piesne na prenasledovanie Dafa v Číne? V súčasnosti to neviete posúdiť. Ak je skladateľ učeníkom Dafa a pieseň samotná nie je žiadnym spôsobom politická, je to v poriadku. Ale v súčasnosti je to ťažko odhadnúť.

 

Učeník: Ak žiaci v Číne idú von šíriť Fa, potom ich určite zatknú. Avšak ak nebudú šíriť Fa, obávajú sa, že to ovplyvní ich úrovne v priebehu nápravy Fa. Ako by sa s tým mali učeníci v Číne vysporiadať?

Majster: Ani jedno z týchto dvoch uvažovaní nie je správne. Ak človek nejde von šíriť Fa, obáva sa, že to ovplyvní jeho úroveň, obáva sa, že to ovplyvní jeho zlepšenie a obáva sa, že to ovplyvní jeho dovŕšenie. Obáva sa tohto a obáva sa tamtoho – namiesto toho, aby sa opravdivo pozrel na veci ako učeník Dafa. Učeníci Dafa by mali rozhodne potvrdzovať Fa a mali by zachraňovať vnímajúce bytosti. Je to presne kvôli týmto bežným ľudským pripútanostiam, že sa môžu ľahko vyskytnúť problémy – kvôli tomuto sa objavilo veľa problémov.

Ja som si plne vedomý situácie v Číne – som si jej úplne vedomý. Ak učeník Dafa nepotvrdzuje Fa, nemyslím si, že je to správne. Nemôžem o veciach hovoriť príliš konkrétne. Mnohé veci sú zostavené starými silami. Ba čo viac, naplánovali ich do najväčších podrobností a prejavy sú mimoriadne komplexné. Situácia v Číne vyzerá byť chaotická, pričom v skutočnosti je veľmi dobre usporiadaná.

Sú dve okolnosti, za ktorých sa nemôžu dotknúť učeníkov Dafa. Jedna je keď je skalopevný. Neodvážia sa na neho siahať, pretože vtedy vedia, že ak sa tento učeník vydal spravodlivou cestou a dobre sa správal, a niekto sa ho aj tak pokúša prenasledovať, nezáleží na tom, že sú to staré sily alebo aké sú staré princípy – ja ich rozhodne neušetrím. Na mojej strane je aj nespočetne mnoho spravodlivých Bohov! Mám aj nespočetne mnoho tiel Zákona, ktoré robia nápravu Fa. Moja jediná obava je,  že samotní učeníci Dafa nebudú vnútri pevní. Ak je tam nejaká pripútanosť, nejaký strach, alebo niečo iné, staré sily to vidia a využijú opomenutia a prenasledujú ich. Ak počas prenasledovania spravodlivé myšlienky človeka nie sú dostatočné, bude prenasledovaný ešte horšie. Vždy je to tento prípad. Veľká väčšina týchto žiakov patria medzi tých, ktorí si so mnou v histórii priamo neustanovili karmické vzťahy. V tomto čase, keď sa šíri Fa, sú dvere doširoka otvorené a staré sily im nemohli zabrániť v tom, aby vstúpili. Ale väčšina týchto žiakov sa správala dobre. Neodvažujú sa príliš veľa prenasledovať tých, ktorí si v histórii ustanovili karmické vzťahy, pretože tí žiaci takto trpeli predtým v histórii. Ak by sa každý učeník Dafa – bez ohľadu na to, do ktorej kategórie patrí – bol býval schopný činiť sa dobre, toto prenasledovanie by sa už bolo dávno skončilo. Keď ide o to, či je človek schopný činiť sa dobre, ľahšie sa to povie ako uskutoční – nie je to tak, že vám poviem, aby ste sa činili dobre a potom sa už budete schopní činiť sa dobre. Pochádza to z vybudovania si pevnej základne v kultivácii a tá je vybudovaná dlhodobým štúdiom  Fa. V skutočnosti sa veľká väčšina z nás správala veľmi dobre. Tí, čo sa nečinili dobre, sú z tretej skupiny študentov. Pretože sa nečinili dobre, prenasledovanie sa ešte zhoršilo, čo spôsobilo, že situácia vyzerá akoby bolo prenasledovanie Dafa mimoriadne nebezpečné a kruté. V skutočnosti, bez ohľadu na to, do ktorej skupiny človek patrí, Majster zaobchádza s každým rovnako. Keď hovoríme o odložení myšlienky na život a smrť mimo Číny, je to úplne odlišné od toho, ako keď žiaci v tom prostredí, pod takým tlakom a v takej situácii hovoria o odložení myšlienky na život a smrť. Nechcem príliš mnoho hovoriť o týchto veciach. Ak v tom prostredí dokážu skutočne odložiť myšlienku na život a smrť, situácia bude iná. Napríklad, potom čo sú niektorí učeníci Dafa zadržaní, sú schopní udržať si neotrasiteľný pokoj a nemajú žiaden strach. Potom uvidíte, že staré sily sa ich neodvážia prenasledovať. Je to preto, že vedia, že ak ich neubijú na smrť, žiadne prenasledovanie nebude účinné, a tak na nich nesiahajú. Koľkí žiaci to dokážu? To, že sú takí neochvejní v Dafa, naháňa zlu strach. Naproti tomu, tí ktorých ľudské pripútanosti sú príliš silné a ktorí neštudovali Fa do hĺbky, si na seba priniesli veľa utrpenia, ktoré nemali zažiť. Niektorí z nich napísali takzvané „prehlásenia o oľutovaní“ alebo podpísali nejaké veci. Keďže ja neuznávam toto prenasledovanie, dám im ešte šance predtým ako bude táto vec ukončená. Z väčšiny činov žiakov som videl, že potom ako boli prenasledovaní, s väčším pokojom a racionalitou pochopili vážnosť Dafa a kultivácie. Súčasne jasnejšie vidia drsnosť tohto prenasledovania a už viac nerobia veci s toľkými ľudskými pripútanosťami ako predtým. Postupne sa zbavili týchto pripútaností, takže veci, ktoré robia, sú čoraz čistejšie a spravodlivejšie, a čoraz lepšie. Stali sa čoraz pevnejšími a viac racionálnymi. Nepozerajte sa len na povrch prenasledovania. Keď Fa napraví ľudský svet, všetka pravda sa odhalí pred očami ľudí. Učeníci Dafa v Číne sú naozaj pozoruhodní.

 

Učeník: Mám dve otázky. Prvá je tá, že príbuzní a priatelia niektorých  učeníkov Dafa mimo Číny kedysi praktizovali, avšak potom ako začalo prenasledovanie, sa toho postupne vzdali. Chcú vedieť, čo by teraz mali robiť. Ďalšia otázka je, že niektorí učeníci, ktorí sú veľmi usilovní, niekedy aj tak prežívajú to, čo vyzerá byť ako dosť vážna chorobová karma. Chceli by vedieť, či je to ich vlastná  karma alebo či zlo robí škodu. Ako by sa s tým mali vysporiadať?

Majster: Čo sa týka prvej otázky, to, čo chcú robiť, je na nich – naozaj to závisí od nich. Čo sa týka druhej otázky, keď sa s niečím stretnete, pozrite sa najskôr na seba – to je najvýznamnejšia črta, ktorá odlišuje učeníkov Dafa od svetských ľudí. Ak na našej strane naozaj nie je žiaden problém, potom to musí byť zlo prenasledujúce učeníkov Dafa. Najmä počas tohto obdobia nápravy Fa karma učeníkov Dafa už nie je problém. Musíte vedome a jasne rozpoznať prenasledovanie zlými bytosťami. Oni naozaj robia zlé veci. Najlepšie je, ak učeníci Dafa spravodlivo kráčajú svojou vlastnou cestou a nedovolia zlu chopiť sa akejkoľvek výhovorky, aby vás prenasledovalo.

 

Učeník: Mohol by som si trochu predstavovať ako vyzerá nový vesmír?

Majster: Ľudstvo tiež prejde zmenami. Takže vesmír prechádza zmenami, celou cestou až dole k ľudstvu. Nový vesmír zdokonaľuje všetky časti, v ktorých je starý vesmír nedokonalý. Nový vesmír je úplnejší a toto je niečo, čo sa v minulosti vôbec nedalo vyriešiť bez použitia nápravy Fa. V minulosti, vždy keď už vesmír nebol dobrý, rozpadol sa, bol opäť vytvorený a začal sa odznova vyvíjať. Keď sa pokazil, jednoducho bol nanovo vytvorený. Náprava Fa sa uskutočňuje v kolosálnej nebeskej klenbe po prvýkrát od počiatku času. Takže som využil príležitosť počas tejto nápravy Fa, aby som zmenil mnohé veci. O tých veciach nemôžem hovoriť. Ale môžem vám povedať, keďže ľudstvo je časťou vesmíru a keďže tu bol šírený Dafa… V minulosti tu nebola ľudská rasa. Bez ohľadu na to, koľkokrát bola Zem znova vytvorená potom čo sa rozpadla, hlavné bytosti tu mali vždy výzor mimozemšťanov. Ich vonkajší výzor bol zakaždým veľmi odlišný, ale žiadne z nich nemali vonkajší výzor a vnútorné systémy ľudských bytostí, a už vôbec nie ľudskú  myseľ. Ale dnešné ľudské bytosti boli vytvorené kvôli šíreniu Dafa. Takže potom ako tí ľudia, ktorí zhrešili proti Dafa, budú odstránení, ľudia, čo zostanú, budú požehnaní. Takže v budúcnosti budú mať ľudia na Zemi naozaj podobu ľudí. Inými slovami, v nasledujúcej etape naozaj začne budúca ľudská rasa. Forma bytostí tohto času bola vytvorená na šírenie Dafa. Aj v budúcnosti budú Budhovia, Daovia a Bohovia prichádzať dole na zem, aby spasili ľudí, vnímajúce bytosti budú schopné počúvať Fa a vnímajúce bytosti budú môcť získať spásu. Ale už sa nikdy nezopakuje taká vec, že ukrižujú Boha, ktorý zostúpil, aby spasil ľudí.

 

Učeník: Chcel by som sa niečo spýtať: niekedy keď objasňujeme pravdu, spomenieme nejaké historické osobnosti. Keďže nevieme o mnohých karmických vzťahoch, mali by sme byť v týchto veciach opatrnejší?

Majster: Počas nápravy Fa potvrdzujete Fa ľudským jazykom a pomocou argumentov, ktoré ľudstvo dokáže bežne pochopiť. Robte to na základe toho, čo ľudstvo dokáže rozlíšiť  v týchto dňoch ako dobré a zlé, alebo správne a nesprávne. Ak spomeniete niekoho z histórie, nie je to problém.

 

Učeník: Chcem by som uviesť zopár  príkladov k tomu ako ste hovorili o tom, že žiaci v Číne sú veľmi dobrí. Na základe toho, s čím som sa stretol, takmer všetci moji príbuzní a priatelia, s ktorými mám kontakt, sú naozaj neochvejní. Niektorí z nich išli na Tiananmen otvoreným a dôstojným spôsobom. Ráno odišli a večer sa vrátili. Ráno odleteli lietadlom a večer prileteli späť. Nieže len vykríkli „Falun Dafa je dobrý!“, ale roztiahli aj transparenty a nič sa im nestalo. Je aj jeden starší človek, ktorý má viac ako deväťdesiat a ten chodí každý deň von šíriť Fa, a nič sa mu nestalo. Navyše sú všetci veľmi neochvejní. Poznám iba jedného človeka, ktorý bol zatknutý, ale aj ten sa správal veľmi dobre. Keď som sa s nimi rozprával, cítil som, že situácia je vynikajúca. Povedali mi: „Je to dobré, darí sa nám vynikajúco.“ Keď som to počul, cítil som sa dobre.

Majster: Taká je teraz situácia. Je to preto, že už nie je tak veľa zlých bytostí, ktoré by staré sily mohli použiť. Okamžite ako vidia učeníkov Dafa vysielať spravodlivé myšlienky, utečú. Keď chodíte ku čínskym konzulátom robiť výzvy, zdá sa, že konzuláty sú veľmi vystrašené. Nie sú to v skutočnosti ľudské bytosti, ktoré sú vystrašené, ale tie zlé, ktoré manipulujú ľudskými bytosťami. Keď sa to prejavuje tu v tejto ľudskej dimenzii, vyzerajú byť veľmi vystrašené, pričom v skutočnosti sú to tie zlé činitele, ktoré sa obávajú. Keď bude zlo úplne zničené, ak sa vtedy dokonca aj ľudia z konzulátov prídu od nás učiť Falun Gong, bude to pre toho hlavného politického lotra v Číne jednoducho strašidelné. Preto sa zlé bytosti tak veľmi snažia kontrolovať tých, čo pracujú na konzulátoch a tým udržať všetko, čo zlo robí. Ale aj napriek tomu to už nedokážu udržať. V Číne, okrem mesta, kde sídli hlava zla, v iných oblastiach už zlo nekontroluje celú oblasť. Zlých bytostí bolo odstránených toľko, že už ich veľa neostalo a situácia vo veľkých oblastiach sa zlepšuje. Ak vysielate spravodlivé myšlienky smerom k hlave zla z jeho blízkosti, zlo ho nedokáže tak rýchlo dopĺňať a ochraňovať, a tá kreatúra sa nadýchne naposledy. Dôvodom je, že už v ňom neostali žiadne ľudské veci a jeho koža je podporovaná výlučne zlými bytosťami – vysielanie spravodlivých myšlienok ich odstráni. Ak ho nebudú stíhať dopĺňať, zomrie. Naposledy keď žiaci vysielali spravodlivé myšlienky v jeho blízkosti na Malte, takmer sa zrútil. Tak to je. Už v sebe nemá nič ľudského. Teraz stratil svoje zmysly a nemá normálne ľudské myšlienky. Je nažive kvôli nám. Jeho ľudské úvahy sú čoraz menej racionálne. V skutočnosti, pracovníci konzulátov v niektorých oblastiach už začali vychádzať von a kontaktovať našich žiakov, niektorí si už v tichosti vzali naše materiály a v súkromí nám povedali: „Dobrá práca!“ (Potlesk) Toto predtým nebolo možné. Prečo sa to stalo? Potom čo bolo zlo, ktoré kontrolovalo ľudí, odstránené, ľudia začali pokojne uvažovať. Teraz sa sami zamýšľajú: „Čo je vlastne ten Falun Gong? Prečo takto Falun Gong prenasledujú?“ Uvedomili si prenasledovanie zla a všetky klamstvá, ktoré boli odhalené. Ľudia sú šokovaní a teraz sa aktívne snažia dozvedieť pravdu.

 

Učeník: Mám dve otázky. Pracujeme na televíznych programoch stanice FGM. Pred časom sme dostali odozvu od niektorých divákov, ktorí hovorili, že naše televízne noviny sú príliš ťažkopádne.

Majster: V skutočnosti si myslím, že tón vášho programu je celkom dobrý. (Potlesk) Nie sú v ňom politické boje a je dosť neutrálny. Ak by bol  tón príliš mäkký, tiež by to nebolo dobré. V skutočnosti som povedal televíznym a rozhlasovým staniciam v mnohých oblastiach, že tón žiakov v Los Angeles v ich programoch je celkom vhodný – nie je príliš tvrdý ani príliš jemný, je taký akurát. Samozrejme, nehovorím to, aby som vás chválil – nezačnite si o sebe veľa myslieť. Chcem povedať, že by sme sa mali snažiť, aby to bolo vyrovnanejšie. To by bolo lepšie. Svetskí ľudia hovoria všetko možné a je ťažké spraviť niečo, čo bude každému po chuti; niektorí ľudia majú radi korenisté veci, niektoré ľudia majú radi kyslé veci a niektorí ľudia obľubujú sladké veci. My by sme mali vysielať vyrovnaný obraz, robte to jednoducho takým spôsobom. Samozrejme, môžete byť trošku prirodzenejší a trošku uvoľnenejší. Keď ste pred televíznou kamerou, ste hercami, takže môžete pouvažovať o miernom zlepšení svojho výzoru.

 

Učeník: Mám ďalšiu otázku. Okrem vytvárania Dafa programov robíme aj programy pre svetských ľudí, ktoré nemajú v sebe žiaden obsah Dafa. Ako nájdeme správny pomer? Koľko času máme venovať výrobe Dafa programov? Koľko programov neobsahujúcich Dafa by sme mali  púšťať?

Majster: Je na vás, ako to zostavíte, je na vás, ako vyriešite podrobnosti. Potom čo to spoločne prediskutujete, robte to, čo považujete za vhodné. Pravdou je, že vo vašom dnešnom potvrdzovaní Fa, v priebehu objasňovania pravdy učeníkmi Dafa, formy, ktoré ste si osvojili, rôzne metódy, ktoré ste použili, a všetky rozličné veci, ktoré ste spravili, boli vyriešené veľmi dobre. Nepodceňujte ani jedno poslanie letáku alebo brožúrky do Číny, ani jeden telefonický rozhovor, alebo poslanie jedného faxu alebo poslanie rôznych druhov informácií – účinok je dosť významný a jeho účinok zastrašenia a odstránenia zla je obrovský, naozaj obrovský. Je to kvôli ohováračskej propagande zla, že ľudia majú vo svojich mysliach nedobré myšlienky. Keď sa ľudia stanú jasne uvažujúcimi, potom tie zlé veci budú odstránené a rozpadnú sa.  Ak človek naozaj zastupuje gigantické kozmické telo, jeho obrátenie znamená spasenie veľkého počtu vnímajúcich bytostí – dopad je obrovský! Naozaj, všetky tie veci sa uskutočňujú skutočne dobre. Nepodceňujte tieto veci. Samozrejme, čo sa týka špecifických vecí, musíte sami ohodnotiť, čo je vhodné a ako to spraviť prijateľné pre ľudí. Ak má mať médium formu bežnej ľudskej spoločnosti, musí byť prijateľné pre svetských ľudí. Ak tam nie je nič iné ako články, ktoré odhaľujú prenasledovanie, nebude mať v skutočnosti najlepšie výsledky pri odhaľovaní zla a spasení vnímajúcich bytostí, pretože cieľovými poslucháčmi nie sú kultivujúci. Takže by sme mali tieto programy spraviť rôznorodejšími a zaujímavejšími pre ľudí, aby ich chceli pozerať. A potom ich premiešať s programami o Dafa. Týmto spôsobom to bude mať väčší dopad na svetských ľudí. Nebude to účinné, ak tam nebude nič pre svetských ľudí, pretože sa snažíte spraviť to vo forme média v bežnej ľudskej spoločnosti. Ohľadom toho, koľko toho zahrnúť, musíte použiť vlastný úsudok, množstvo má byť primerané.

 

Učeník: Učeníci z Majstrovho rodného mesta Changchun posielajú Majstrovi svoje pozdravy! Kedy sa budete môcť vrátiť a pozrieť ich?

Majster: Nemyslím si, že to bude trvať dlho. Dynastia za dynastiou, v Číne sa každý vládca dynastie nazýval, „ten čo žije desaťtisíc rokov“. Ale nikto z nich nežil tak dlho. Každá dynastia chcela spraviť svoju štátnu moc neotrasiteľnou, ale koniec koncov neboli neotrasiteľní. My nemáme žiadnu túžbu zvrhnúť režim v Číne, nemáme takúto politickú ašpiráciu. Sme prenasledovaní bez príčiny. My len odhaľujeme zlú bandu lotrov, ktorá nás prenasleduje. Mnohí ľudia v čínskej vláde sú v skutočnosti proti tomuto prenasledovaniu. Avšak za takéhoto silného nátlaku sa jednoducho neodvážia nič povedať. Avšak to, čo ľudia robia, určí ich budúcnosť. Dafa hodnotí všetkých ľudí. Poviem to ešte raz: ľudská spoločnosť bola vytvorená pre Dafa a počas histórie by sa absolútne nevyskytlo niečo, čo nemá nič spoločné s Dafa. Bola to hlava zla, ktorá začala hovoriť, že „Komunistická strana musí poraziť Falun Gong“. Prečo chce Komunistická strana poraziť Falun Gong? Ľuďom všade vo svete sa to zdá byť čudné – „Komunistická strana kontroluje celú čínsku armádu, policajné sily a vládu. Prečo by chcela poraziť skupinu neozbrojených ľudí, ktorí sú pod ich vládou a ktorí chcú iba byť dobrými ľuďmi? Aké nerozumné!” V skutočnosti, keď sa Dafa šíril, ľudské srdcia sa stávali dobrými a spoločenská stabilita sa zlepšovala. Kto tým získava? Ten, kto je pri moci, nie? Nie je to úplne nerozumné? Nás nezaujíma politická moc. V skutočnosti, predtým ako začalo prenasledovanie, rodinní príslušníci všetkých siedmich členov Stálej komisie politbyra Ústredného výboru Čínskej komunistickej strany praktizovali Falun Gong a všetci siedmi členovia Stálej komisie čítali knihu. Vedeli veľmi dobre, čo je Falun Gong. Závisť, ktorá sa vyvinula z politických bojov vyvolala to, že ľudia útočia jeden na druhého a spôsobila, že stratil svoje zmysly a nebol schopný nič tolerovať. Jeho šírka mysle je neuveriteľne malá, pričom jeho túžby sú neuveriteľne veľké; jeho odvaha je neuveriteľne malá, pričom jeho závisť je neuveriteľne veľká. O vedení krajiny nevie nič a jeho schopnosť robiť skutočné veci je ešte menšia ako u vedúceho malého oddelenia miestneho podniku. Keď sa nahnevá, nelíši sa od démona. Navyše, jeho prapôvodný duch je ropucha. Je ťažké nájsť niekoho podobného! V tomto predstavení ľudského sveta, kde by ste našli takéhoto herca? V histórii to trvalo tak dlho, kým sa našiel! (Potlesk) Staré sily nechcú, aby išiel do pekla hneď a hovoria, že je to preto, že takú postavu sa im už nepodarí nájsť.

 



[1] Tento pojem, yuan, sa niekedy prekladá aj ako „predurčený vzťah“.

[2] Klasický čínsky román o súboji kvôli vládnutiu v Číne medzi tromi bojujúcimi štátmi. Toto obdobie zodpovedá rokom 220 n. l. -280 n. l.

[3] Yue Fei je čínsky národný hrdina, o ktorom sa predpokladá, že žil v rokoch 1103 až 1142 n.l. Ja známy pre svoju odvahu a vernosť.

[4] Kniha troch znakov bola napísaná v 13. storočí a obsahuje základy konfuciánskeho myslenia vyjadrené formou, ktorá je vhodná pre vyučovanie malých detí. Až donedávna slúžila ako prvá kniha na výučbu doma.

[5] Toto sa vzťahuje na štvorriadkové verše pred každým cvičením.