Čuan Falun Fajie

 

(Vysvetlenie Fa Čuan Faluna)

 

 

 

 

Li Chung-č’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slovenský preklad

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Fajie je pomerne hrubé vysvetlenie Fa podané v priebehu odpovedania na otázky nových študentov v ranom období šírenia Fa. Je preto obmedzené v úrovni a poskytuje sa len ako referencia pre novších študentov.

 

 

Li Chung-č’

6. júla 1997

 

 

 

 

 

 

Obsah

Vyučovanie Fa v Pekingu pri príležitosti vydania knihy Čuan Falun. 3

Učenie Fa a odpovedanie na otázky v Changchune. 29

Vyučovanie Fa a odpovedanie na otázky v Zhengzhou. 35

Vyučovanie Fa a odpovedanie na otázky v Jinane. 48

Vyučovanie Fa a odpovedanie na otázky v Yanji 68

Učenie Fa a odpovedanie na otázky v Guangzhou. 91

 

 

Vyučovanie Fa v Pekingu pri príležitosti vydania knihy Čuan Falun

(4. januára 1995)

 

 

Predovšetkým by som chcel všetkým zaželať šťastný nový rok!

Niektorí, kto tu dnes sú, sú dlhoročnými študentami a niektorí ešte na prednáškach neboli, ale každý má určité pochopenie Falun Dafa. Naši dobrovoľníci práve zhrnuli prácu, ktorá bola spravená pre Falun Dafa v roku 1994. Bolo zoširoka popísaných niekoľko existujúcich problémov a v budúcej práci a rozvoji Dafa sa budeme činiť lepšie tam, kde máme nedostatky. Momentálne, súdiac z toho, ako sa naša prax ako celok rozvíja, môžeme vidieť trend rýchleho rozširovania sa. Vplyv Dafa sa zväčšuje a smeruje priamo nahor, šíri sa veľmi rýchlym tempom. Je to len niečo cez dva roky, čo som začal prax učiť. Na začiatku sme šírili prax učením Fa vo forme qigongu nízkej úrovne, ktorý je pre liečenie a udržovanie kondície. Bolo to preto, že sme museli každému dať určitý čas, aby ho mohol spoznať. Keď som prvýkrát vyšiel na verejnosť, výslovne som povedal, že cieľom toho, že som vyšiel na verejnosť, je to, aby som učil prax na vysokých úrovniach a viedol ľudí k dosiahnutiu vysokých úrovní. Ešte nikto ľudí neučil, ako sa opravdivo kultivovať k vysokým úrovniam. Samozrejme, na začiatku sme ho šírili vo forme qigongu – niečoho na nízkej úrovni – a účelom bolo dať každému čas, aby ho najskôr spoznal. Fa som učil v podstate hlavne v tomto poslednom roku. Takže všetci naši žiaci spoznali, že hovorím o veciach na dosť vysokej úrovni a že veci, o ktorých hovorím, sú všetko veci, ktoré druhí nemôžu vysvetliť. Hovorím o naozajstnej kultivácii a o otázkach toho, ako sa kultivovať. Pretože existuje veľa kultivačných ciest a šíria sa veľa rokov, naozaj existuje problém ako sa zlepšiť. Nestačí, keď len zostanete uviaznutí v existujúcich teóriách. V minulosti praktizovalo kultiváciu veľa ľudí, ale nevenovali pozornosť kultivácii svojho xinxingu[1] a ani si nevážili cnosť, takže veci boli dosť chaotické.

My učíme Dafa školy budhizmu, takže budeme hovoriť o princípoch budhistickej školy. Budha Šákjamuni povedal, že počas Obdobia konca Dharmy sa objavia démoni, ktorí prinesú katastrofy a chaos do našej bežnej ľudskej spoločnosti. V skutočnosti nehovoril iba o démonoch, ktorí prídu do chrámov, aby poškodili jeho Fa. To nebol jediný význam – hovoril všeobecnú a širokú pravdu. Všetci o tom premýšľajte, v tomto súčasnom období sa ľudské morálne štandardy pokazili do takejto miery a spory medzi ľuďmi sa zintenzívnili do takéhoto stupňa. Ľudia idú len za svojím prospechom a ziskom a pre peniaze sa odvažujú spraviť čokoľvek. Ľudská morálka upadá deň za dňom. Teraz sú vzťahy medzi ľuďmi naozaj napäté a morálne štandardy sa dosť pokazili. V Číne aj zahraničí dochádza k všetkým možným zmäteným a zvráteným veciam: homosexualita, „sexuálna sloboda“, drogy, gangy – všetko. Starí Číňania ešte nejaký koncept morálky majú a udržujú súčasný stav tejto spoločnosti, aby sa nezhoršil. Na Západe dávajú veľký dôraz na zmysel pre slušnosť, takže ich slušnosť možno tiež na určitý čas na povrchu udržať. Ale mladšia generácia, a hlavne mladí ľudia v Číne, tá už jednoducho nemá žiadnu morálku, o ktorej by sa dalo hovoriť. Všetci o tom premýšľajte, nie je to nebezpečné, keby veci takto pokračovali a vyvíjali sa takto ďalej?

Mnoho veľkých majstrov a prorokov povedalo, že ľudstvo zažije v budúcnosti určitú pohromu alebo katastrofu. Nezáleží na tom, ako o tom hovorili, premýšľajte o tom: ak bude táto spoločnosť takto pokračovať, nie je to nebezpečné? Ak niečo dosiahne extrém, obráti sa to! Ak to bude takto pokračovať, akí by boli ľudia z ďalšej fázy? Ja verejnosti vyučujem Fa. Na vysokých úrovniach dokáže viesť ľudí v kultivácii a na nízkych úrovniach môže ľudí viesť k tomu, aby sa správali ako ľudské bytosti. Naozaj môže dosiahnuť takýto účinok. Preto ho chce veľa našich žiakov študovať, využívajú každú príležitosť na jeho študovanie a považujú to za veľmi dobré. Je to preto, že keď sa vyučuje opravdivý Fa, môže ľuďom ponúknuť spásu a študenti to v hĺbke cítia. Toto sa neobmedzuje na vaše logické uvažovanie: vaše fyzické telo, kvalita vášho charakteru a vaše morálne štandardy, to všetko prechádza veľkými zmenami. Preto to môže mať taký veľký vplyv. Tento náš Dafa sa líši od obvyklých qigongových praxí, pretože my naozaj učíme veci k vysokým úrovniam.

Momentálne je veľa robotníkov, ktorí potom, čo sa naučili prax, zmenili morálku a duševný charakter vo svojich továrňach. Keď ľudia chápu, ako sa správať a ako si vážiť cnosť (de), môže sa to premeniť aj na produktivitu. Srdcia všetkých ľudí sa obracajú k dobrote a zameriavajú sa na to, aby svedomito pracovali. Ak chcete byť dobrým kultivujúcim, musíte najskôr začať od základov: najprv musíte byť dobrým človekom. Dobrí ľudia sa musia správať ako dobrí ľudia za všetkých okolností, takže musíte dobre urobiť prácu, ktorú vám pridelí váš šéf. Musíte naplniť svoje záväzky v spoločnosti a toto bude rozhodne mať pozitívny účinok a posunie to veci dopredu. Učím prax k vysokým úrovniam a to, o čom prednášam, je Fa na vysokých úrovniach. Môže viesť ľudí ku kultivácii k vysokým úrovniam a dokonca ku kultivácii k ešte vyšším ríšam.

Keď sa človek nechce kultivovať k vysokým úrovniam, alebo keď bežný človek počuje tieto pravdy, uvedomí si, že by sa ako človek tiež mal správať podľa týchto právd. Je to preto, že nech už ľudská morálka akokoľvek skĺzla na pokraj nebezpečenstva, pravdy tohto vesmíru sa nemenia. Práve kvôli tomu, že pravdy tohto vesmíru sa nemenia, môžeme vidieť pokles ľudskej morálky. Keby sa tie pravdy zmenili tiež, potom by sa pád ľudskej morálky nedal zistiť. Povedal som, že ľudská morálka už skĺzla na túto úroveň a mnoho ľudí to stále ešte plne nechápe. Hlavne niektorí, čo sa zúčastnili našich prednášok, často v prvom či prvých dvoch dňoch úplne nechápu veci, o ktorých som hovoril. Ale hneď ako sa prednášky skončia a pozrú sa na bežnú ľudskú spoločnosť, všetko pochopia. Uprostred tohto mocného prúdu to sami necítite a možno si dokonca myslíte, že ste lepší ako druhí. Až keď sa vaše myslenie pozdvihne k vyššej úrovni a pozriete sa späť, uvedomíte si, aké nebezpečné to bolo. Je to preto, že Dafa môže mať takú moc a takýto účinok. Aj keď sa už veci dostali do tejto fázy, ľudia stále majú láskavé myšlienky a ich Budhovská povaha stále existuje. Takže hneď ako to vysvetlíte, pochopia. Veľa ľudí stále hľadá dobrotu a chcú sa ho učiť a samozrejme je veľa ľudí s naozaj dobrou základňou, ktorí sa stále ešte chcú kultivovať vyššie a vďaka ktorým sa v priebehu šírenia našej praxe vyvinul takýto trend.

Pred pár rokmi sa niektorí ľudia slepo stavali proti qigongu a mali postoj, že ho plošne odmietali, čo viedlo k tomu, že qigong sa dostal na nízke miesto. V posledných dvoch rokoch si opäť získaval popularitu – aj keď sa nestal taký populárny ako predtým, stal sa dosť populárnym. V poslednom čase však ten trend opäť ochladol. Neochladol preto, že sa proti nemu niekto stavia alebo ho kritizuje, ani za tým ochladením nie sú nejaké administratívne opatrenia. Bolo to preto, že ľudia si boli schopní pokojne rozvážiť, ktoré sú pravé, ktoré sú falošné a ktoré sa používajú na to, aby podvádzali ľudí a ubližovali im. Každý o týchto otázkach premýšľa a pokojne sa nimi zaoberá. Preto je dnes situácia taká, aká je. Veľa falošných qigongov teda už nemá žiadnych poslucháčov. Nemôžu už ďalej organizovať prednášky a podvádzať ľudí o peniaze. Keď som bol na mnohých miestach, aby som učil prax, mnohí vedúci miestnych pobočiek Spoločnosti pre výskum qigongu a Spoločnosti pre výskum ľudského tela mi povedali: teraz je v rôznych oblastiach ťažké zorganizovať qigongové prednášky a je naozaj ťažké získať žiakov. S celým qigongom to ide dole kopcom. Len Falun Dafa stúpa priamo nahor a rastie veľmi rýchlo. Toto je samozrejme to, čo hovoria druhí. Len som to spomenul. V budúcnosti môže rásť ešte rýchlejšie, dokonca ešte razantnejšie. Toto som vedel už predtým, ako som vyšiel na verejnosť. Tiež som vedel, aká situácia sa v budúcnosti objaví. Bolo mi to úplne jasné.

Všeobecne povedané, v procese šírenia Falun Dafa sme boli skutočne zodpovední k žiakom a k spoločnosti. Preto sme dostali také dobré výsledky. Práve som krátko hovoril o stave rozvoja nášho Falun Dafa. Dnes tu sedí mnoho nových žiakov, ktorí stále môžu mať pocit, že veciam celkom nerozumejú. Veľa žiakov chce, aby som trochu viac hovoril o stave vecí týkajúcich sa Falun Dafa a viac vysvetľoval Fa. V publiku sú nejakí noví študenti a ja môžem tento čas využiť, aby som vám Falun Dafa predstavil. Zároveň vám môžem krátko vysvetliť niektoré Fa princípy pre kultiváciu.

Ako všetci vieme, v praktizovaní qigongu na úrovni odstraňovania chorôb a utužovanie tela sa hovorí o braní si toho najlepšieho z každej školy. Každý teda chce praktizovať qigong a cvičiť si telo, aby sa zbavil chorôb. „Brať si to najlepšie z každej praxe“ – nie je to jedno, z ktorej školy si človek berie veci, aby sa zbavil chorôb? Keď sa chcete vrátiť k tomu, že budete bežným človekom, je to v poriadku. Povedal som, že na rôznych úrovniach existuje rôzny Fa a Fa na rôznych úrovniach má rôzne obmedzenia a požiadavky pre kultivujúcich na daných úrovniach. Bežní ľudia sú len na tejto úrovni bežných ľudí a nie je problém, keď si berú tie najlepšie veci z rôznych praxí, aby si uzdravili telo. Avšak je pravda, že qigong neslúži len na odstraňovanie chorôb a utužovanie tela; v skutočnosti to je kultivácia. Aby sa prispôsobili spôsobu uvažovania dnešných ľudí a aby tak mohol byť široko prijímaný a nedávala sa mu tak ľahko nepravdivá nálepka, ľudia ho nazvali „qigong“. Qigong sa začal šíriť a dosahovať svoj vrchol počas prostrednej až neskorej fázy kultúrnej revolúcie. Keby ste ho v tom čase nazývali pôvodnými menami, ľahko by ste mohli byť kritizovaní  a odsudzovaní. Aj keď ste chceli urobiť niečo dobré tým, že by ste pomáhali masám odstraňovať choroby a utužovať si telo, aby boli zdraví, nešlo by to kvôli vtedajšej extrémne ľavicovej ideológii. Ľudia ho teda nenazývali pôvodným menom, len všeobecne ho začali nazývať qigongom. Samozrejme, qigong má rôzne školy a každá škola má iné kultivačné metódy. Takže keď sa verejnosti vyučoval tento alebo tamten qigong, všetci skrývali ich pôvodné názvy. Takto ľudia začali používať názov qigong.

Qigong patrí ku kultivácii a kultivačné metódy v náboženstvách sú tiež kultivačnými metódami. Pretože je to kultivačná metóda, neslúži len na odstraňovanie chorôb a utužovanie tela, pretože môže človeka priviesť k dosiahnutiu veľmi vysokých a hlbokých ríš. Premýšľajte o tom, ak sa použije pre ľudí na odstraňovanie chorôb a utužovanie tela, môže samozrejme ukázať úžasné účinky. Ale je tu jedna vec: prečo veľa ľudí praktizuje qigong, ale nemôžu sa zbaviť svojich chorôb? Prečo veľa ľudí praktizuje qigong, ale ich gong nerastie? Pretože qigong je kultivácia. Veci pre kultiváciu teda nie sú nejakým kondičným cvičením bežných ľudí alebo nejakou zručnosťou či športom medzi bežnými ľuďmi. Je to niečo nadprirodzené. Pretože je to niečo nadprirodzené, pokiaľ túto nadprirodzenú metódu chcete použiť na uzdravenie svojho tela a dosiahnutie vysokej, hlbokej ríše, nemusí sa táto nadprirodzená vec riadiť princípmi, ktoré sú nadprirodzené? Tieto nadprirodzené princípy teda v skutočnosti majú riadiace a obmedzujúce účinky. Inými slovami, presahujú úroveň bežných ľudí a vy musíte nasledovať požiadavky stanovené nadprirodzenými princípmi. Pri veciach na tejto úrovni bežných ľudí môžete vynaložiť trochu námahy, minúť trochu peňazí a tú vec si kúpiť, alebo keď vynaložíte o trochu viac námahy, môžete si to osvojiť ako zručnosť bežných ľudí. Ale v kultivácii to tak nefunguje, pretože tam sa musí kultivovať srdce človeka. Iba keď si kultivujete srdce, môžete sa pozdvihnúť. Keď sa chcete zlepšiť, musíte si vážiť cnosť a kultivovať si xinxing.

V minulosti som vysvetľoval, prečo musia ľudia, aby sa zlepšili, zdôrazňovať xinxing a kultivovať cnosť. Je to preto, že v tomto vesmíre existuje jeden princíp, ktorý má obmedzujúci účinok. Aký princíp? Sú to práve charakteristické vlastnosti vesmíru, o ktorých som hovoril. Rovnako ako my ľudia – vezmime si ako príklad ľudské telo – okrem tohto fyzického tela máte tiež ďalšie formy života, ktoré existujú. Len potom možno vytvoriť úplného človeka. Samotné vaše telo je len kusom mäsa. Aby ste mohli byť úplnou a nezávislou osobou, človekom s vlastnými jedinečnými vlastnosťami, musíte mať charakter, povahu, charakteristické vlastnosti a dušu. To tiež platí pre tento vesmír. Okrem jeho hmotnej existencie, ktorú poznáte – ako sú nebeské telesá, Mliečna cesta, hviezdy, kométy, planéty – okrem materiálnych látok, o ktorých vieme, má ešte svoje charakteristické vlastnosti, ktoré možno označiť aj duchovnou existenciou. Aby som to zhrnul, keď sa tento Fa dostane na nízke úrovne, je veľmi široký a je mnoho spôsobov, ako ho vyjadriť. Na veľmi vysokých úrovniach je ale celkom jednoduchý a jeho charakteristické vlastnosti možno zhrnúť troma slovami: Zhen-Shan-Ren[2]. Pozor, toto nie je tá „pravda, súcit, krása“[3]. Je to Zhen-Shan-Ren.

Samozrejme, tieto charakteristické vlastnosti nie sú také jednoduché. Je z nich vyvinutých veľké množstvo vecí na rôznych úrovniach. Čím nižšia je úroveň, tým sú zložitejšie a ohromnejšie. Na vysokých úrovniach ich možno zhrnúť do troch slov: Zhen-Shan-Ren. Tieto charakteristické vlastnosti existujú v každej mikroskopickej častici vzduchu a v tých najmikroskopickejších časticiach každej látky – v pôde, kameňoch, oceli, dreve, dokonca aj v plaste – tá povaha existuje v každej látke a tiež vo vzduchu. Bežní ľudia nemôžu cítiť jej existenciu, pretože sú na úrovni bežných ľudí. Keď je človek na úrovni bežných ľudí, nemôže ju cítiť. Hneď ako chcete prekročiť úroveň bežných ľudí, môžete cítiť jej prítomnosť. Inými slovami, ak chcete túto nadprirodzenú metódu použiť na odstránenie chorôb, ale nenasledujete jej požiadavky a neriadite sa meradlom, ktoré takýto nadprirodzený stav vyžaduje, potom sa chorôb zbaviť nemôžete. Pokiaľ si chcete zvýšiť gong, ale neriadite sa nadprirodzenými princípmi, teda princípmi, ktoré sú nad úrovňou bežných ľudí, potom váš gong nikdy neporastie.

Prečo potom majú niektorí ľudia dosť nízke morálne štandardy, a napriek tomu majú nejaký gong? Pre niektorých je to výsledkom ich vlastnej základne. Pretože ich morálne štandardy sú dosť nízke, spotrebúvajú pri tom svoju vlastnú základňu. Keď človek všetko minie, nič mu nezostane. Než ju celú spotrebujú, stále trošku [gongu] majú. Potom sú aj takí, čo sú posadnutí duchmi. Démoni majú dovolené, aby počas určitého časového obdobia existovali v určenom, veľmi nízkom stave, pretože sú užitoční. Keby neboli žiadni démoni, ľudia by nemali žiadne choroby; keby neboli démoni, ľudia by nemali žiadne trápenia. Ale ľudia majú mať trápenia a majú mať choroby, pretože si ich sami zapríčinili. Inak povedané, týchto démonov si vytvorili ľudia samotní. Ak ste niekoho v minulosti využili alebo ste s ním zle zaobchádzali, urobili niečo zlé alebo ste zabili životy, potom to musíte splatiť. Nepôjde to, ak to nesplatíte. V tomto vesmíre je z princípov Zhen-Shan-Ren odvodený ďalší princíp, ktorý sa nazýva „žiadna strata, žiaden zisk“. Aby človek získal, musí stratiť, a čo sa dlhuje, musí byť splatené. Ak nechcete stratiť, budete prinútený stratiť. Nasleduje to tento princíp, takže tam budú strasti a trápenia.

Práve som hovoril o Zhen-Shan-Ren. Kultivácia v škole budhizmu sa zameriava hlavne na osvietenie sa ku Shan zo Zhen-Shan-Ren. Má tiež Zhen a Ren, ale zameriava sa na kultiváciu Shan. Kultivovanie Shan môže vytvoriť srdce milosrdenstva. Hneď ako si človek rozvinie srdce milosrdenstva, uvidí, že všetci trpia, a preto si želá ponúknuť spásu vnímajúcim bytostiam. Keď tento Fa príde nadol a rozširuje sa, stáva sa veľmi veľkým. Keďže cieľom je zachrániť všetky vnímajúce bytosti, odovzdáva sa mnohým ľuďom, takže vzniklo 84000 kultivačných ciest. Taoistická škola sa zameriava prevažne na osvietenie sa k Zhen a kultivuje hlavne Zhen. Má tiež Shan a Ren, ale zameriava sa na kultiváciu Zhen. Hovorí teda o hovorení pravdy, robení pravdivých vecí, bytí opravdivým človekom, kultivovaní Zhen a zlepšovaní charakteru, navrátení sa k pôvodu a k svojmu pravému ja a nakoniec sa človek kultiváciou stane Skutočným človekom. Dôraz ich kultivácie leží na Zhen. Pretože sa kultivujú s dôrazom na Zhen, nemajú želanie spasiť všetky vnímajúce bytosti, takže skutočné učenie taoistickej školy sa odovzdáva ďalej len jednému učeníkovi. Taoizmus je druh reformovaného náboženstva, ktoré sa vyvinulo v posledných generáciách. V dávnych časoch sa v žiadnej z prehistorických kultúr taoizmus nenachádzal. Takže prax taoistickej školy sa vždy odovzdávala ďalej len jednému učeníkovi. Pretože sa odovzdávala ďalej len jednému učeníkovi, rozsah, v akom sa šírila, bol obmedzený. Keď Fa taoistického systému prišiel nadol a bol odovzdávaný, vzniklo 3600 kultivačných ciest. Škola budhizmu má 84000 kultivačných ciest, čo je v porovnaní s taoistickou školou pomerne veľa.

Zhen-Shan-Ren je jediným meradlom pre meranie dobrého a zlého. Len keď sa prispôsobíte týmto charakteristickým vlastnostiam, môže sa váš gong zvýšiť. Ak sa týmto charakteristickým vlastnostiam neprispôsobíte, potom váš gong nikdy neporastie. Povedali sme, že pre kultivujúceho alebo pre bežného človeka sa tento princíp dá zhrnúť niekoľkými vetami. Napríklad, ako rozlíšite medzi dobrými ľuďmi, zlými ľuďmi a kultivujúcimi? Človek, ktorý dokáže nasledovať charakteristické vlastnosti vesmíru, je dobrým človekom – je isté, že je dobrým človekom. Človek, ktorý koná proti povahe tohto vesmíru, je naozaj zlým človekom. Možno nejakí ľudia v práci povedali, že nie si dobrý. Celý svoj život prechádzaš útrapami alebo sa na teba iní dívajú zhora a využívajú ťa. Poviem ti, že možno nie si naozaj zlý. Keď ťa v práci každý chváli, je to možno preto, že si šikovný a vieš zariadiť, aby si vyzeral dobre, potom ti poviem, že možno nie si opravdivo dobrý. Princíp vesmíru je jediným meradlom pre meranie dobrého a zlého. Keď sa ako kultivujúci prispôsobíte týmto charakteristickým vlastnostiam vesmíru, potom ste tým, kto získal Tao. Je to takýto jednoduchý princíp.

Gong človeka rozhodne nemožno získať cvičením. Mnoho ľudí cvičí qigong a venujú tomu mnoho námahy. Robia skoro ráno a neskoro v noci cvičenia a domnievajú sa, že ich gong porastie. Ale on sa nezvýši vôbec. To, čo som práve povedal, možno ľudí prekvapí. Pýtajú sa: „Neučíte ľudí praktizovať qigongové cvičenia? Čo teda ľudí učíte?“ Všetci poznáte výraz „kultivačná prax“. Ľudia sa zameriavajú na prax [cvičení], ale nevenujú pozornosť kultivácii. Myslia si, že slovo „kultivačný“ je len štylistický doplnok pre „prax“, prídavné meno pre to podstatné meno. Poviem vám, že kultivácia je pred praxou [cvičení]. Kultivácia je to prvé a hlavné. Ak nebudete brať vážne kultiváciu xinxingu a nebudete venovať pozornosť cnosti, potom nemôže byť ani reči o gongu! Ak nebudete brať vážne kultiváciu xinxingu, potom nebudete mať žiaden gong! Ozajstná energia je práve gong a toto je ten gong, ktorý určuje vašu úroveň a silu gongu človeka. Čo sa týka úrovne gongu človeka alebo úrovne ovocia (guo wei), o ktorej sa hovorí v budhizme, tento gong môže byť iba výsledkom kultivácie. Všetci ste videli, že mních nepraktizuje qigong, ale jeho gong môže rásť. Prečo? Pretože sa kultivuje.

Aký je teda vzťah medzi kultiváciou a praxou cvičení, o ktorej hovoríme? O chvíľu porozprávam o tom, čo praktizujeme. Aký je vzťah medzi kultiváciou a cvičením? Prečo môže náš gong rásť, keď sa kultivujeme? Niekto by sa mohol opýtať: „Nie je táto vec kultivácie xinxingu, táto vec, o ktorej ste hovorili, niečo, čo existuje len v ľudskom uvažovaní, predstavách a v ideológii?“ Nie je ale ten gong, o ktorom hovoríme, niečo hmotného? Aký je medzi nimi vzťah? Poviem vám, že tento princíp nemožno na vysokých úrovniach chápať rovnako ako na nízkych úrovniach. Bežní ľudia v spoločnosti nedokážu jasne vysvetliť veci bežných ľudí, ale ak z nich dokážete vyskočiť a potom sa na tie veci pozrieť, možno ich pochopiť jediným pohľadom. V kruhoch ideológie sa ľudia neustále hádajú o to, čo prišlo prvé, hmota alebo duša; večne sa o tejto otázke sporia. Debatujú a snažia sa tie dve veci pochopiť oddelene. Ja hovorím, že je to v skutočnosti jedna vec – sú jedným celkom. Uveďme ten najjednoduchší príklad. V súčasnosti, či už sú to tí, čo sa zaoberajú vedou ľudského tela, alebo modernou vedou, majú názor, že ľudské myšlienky a veci, ktoré si ľudia predstavujú, sú druhom myšlienkovej energie a že myšlienky, ktoré ľudia vytvárajú, sú teda druhom hmoty. Tak sa tomu dnes bežne rozumie. Keď teda sú druhom hmoty, nie sú časťou ľudských myšlienok a duchom človeka? Nie sú to myšlienky vo vašej mysli? Nie sú tou istou vecou? Len som dal jednoduchý príklad na túto tému.

Práve teraz som hovoril, že vo vesmíre existujú takéto látky a zároveň existujú takéto charakteristické vlastnosti, takže je to jedna vec, jedna zjednotená vec. Ak sa týmto charakteristickým vlastnostiam neprispôsobíte, potom sa nikdy nebudete môcť kultivovať nahor. Čo to znamená? Aby som vám dal jednoduchý príklad, tieto charakteristické vlastnosti existujú v ohromnej hmote tohto vesmíru a v každej látke. Sú určitou rovnovážnou a obmedzujúcou silou vo vesmíre. V spoločnosti bežných ľudí, život za životom, generáciu za generáciou ľudia netušia, koľko zlých vecí vykonali. Povedal by som, že ľudia sa dnes dostali až tam, že majú karmu nabalenú na karme – všetci majú veľké množstvo karmy. Je to práve ako fľaša. Keď je fľaša naplnená špinou a vy zaskrutkujete jej vrchnák naozaj pevne, keď tú fľašu hodíte do vody a nevylejete tie špinavé veci, „žblnk“, klesne úplne na dno. Keď trošku z toho vylejete a hodíte ju do vody, trochu vypláva. Keď vylejete ešte trochu, vypláva trochu vyššie. Čím viac toho vylejete von, tým vyššie vypláva. Keď vylejete všetku tú špinu a zatvoríte ju, aj keď sa ju budete snažiť zatlačiť pod vodu, neponorí sa. Jednoducho tam pláva, pretože tam byť jej pozícia. Dal som tento príklad, aby som ilustroval ten bod, že všetci ľudia v bežnej ľudskej spoločnosti vykonali nejaké zlé veci; vaše srdce je znečistené, vaša myseľ je znečistená a máte veľké množstvo karmy. Ak sa týchto vecí nezbavíte a váš xinxing sa nezmení k lepšiemu, budete stále vytvárať tieto zlé veci, a to v každom okamihu. Musíte teda zmeniť svoje srdce k lepšiemu a zbaviť sa týchto látok a zlých vecí. Inými slovami, keď sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi, musíte trochu trpieť, vaše fyzické telo sa musí namáhať a vaša myseľ musí znášať útrapy. Len potom môžete stúpať. Chcem tým povedať, že len pomocou kultivácie sa môžete zlepšiť. Ak nekultivujete svoje srdce, charakteristické vlastnosti vesmíru vás budú obmedzovať a nedovolia vám stúpať. Môžeme ti tiež zvlášť vysvetliť, ako rastie gong.

Keď už hovorím o ľuďoch, v skutočnosti sú ľudia v každej dimenzii – existujú v každej dimenzii. Kvôli rozdielom v časopriestoroch sú rozdiely v ich telách, čo sa týka ich existencie a podoby, dosť značné. V osobitnej dimenzii je okolo našich tiel pole a v tomto poli existujú dva druhy látok. Jedna je cnosť, čo je druh bielej látky, ktorá sa vyskytuje v zhlukoch. U tých, ktorí majú veľa cnosti, bude jej hustota veľmi vysoká. V minulosti ľudia vždy hovorili, že cnosť je niečo, čo existuje len v ideologických pojmoch, alebo je to nejaký stav. Poviem vám, že cnosť je druhom hmoty a má čisto hmotnú existenciu. V rovnakom poli existuje ešte ďalšia vec, ktorá sa nazýva karma, ale je čierna. Človek získa cnosť, keď robí dobré veci, keď ho druhí využívajú alebo s ním zle zaobchádzajú, keď trpí alebo znáša trápenia. Tá čierna karma sa naopak vytvára, keď človek robí zlé veci. V minulosti ľudia hovorili o tom, aký dobrý alebo zlý má niekto základ – to je tiež určené pomerom týchto dvoch látok – toto tvorí hlavnú zložku toho, čo kultivujúci považujú v bežnej spoločnosti za dobrý alebo zlý základ. Ale bežní ľudia to ľudskými očami nemôžu vidieť, pretože bežní ľudia sú v ilúzii a bytie v ilúzii je tým, čo vám umožňuje vrátiť sa z bludiska. Pretože ste sem spadli sami, musíte sa s uzamknutým videním vykultivovať späť. Nie je vám dovolené vidieť pravdu, pretože hneď ako pravdu uvidíte, už sa nemôžete kultivovať, pretože potom by tam už nebolo nič, k čomu by ste sa osvietili a čo by ste kultivovali. Keby ľudia pri kultivácii mohli vidieť, kto by ju nerobil? Prečo zostáva Budha vždy na jednej pevne danej úrovni? Prečo sa nemôže zlepšovať a vystúpiť? Samozrejme, je to preto, že vie všetko a už pre neho neexistuje otázka kultivácie xinxingu. Kultivovať sa je ľahké len keď je človek v ilúzii. Niektorí ľudia zdôrazňujú, že keby mohli veci vidieť jasne, mohli by sa kultivovať ľahšie. V skutočnosti, keby ste mohli vidieť veci jasne, vôbec by ste sa kultivovať nemohli. Niektorí ľudia hovoria: „Uverím tomu, keď to uvidím. Keď to neuvidím, neuverím tomu.“ My sme takého človeka vždy považovali za niekoho, kto má slabú schopnosť osvietenia.

Práve som povedal, že gong sa v skutočnosti získava kultiváciou. Tiež som povedal, že toto pole cnosti obklopuje telo človeka. Ak máte veľa cnosti, potom si môžete vyvinúť gong veľmi vysokej úrovne. Ak veľa cnosti nemáte, potom môže byť čierna látka, potom, čo prejdete utrpením, premenená na bielu látku. Nebude odstránená, pretože táto látka nezanikne. Takže u každého človeka, ktorý sa kultivuje, je v skutočnosti cnosť v rámci hraníc jeho dimenzionálneho poľa tým, čo sa pretvára na gong. Gong, ktorý naozaj určuje silu vášho gongu a vašu úroveň, sa vytvára z vašej vlastnej cnosti. Ako sa vytvára? V minulosti sa medzi praktizujúcimi (ale nie v qigongovom spoločenstve) hovorilo: „Kultivácia závisí na človeku, zatiaľ čo premena gongu je uskutočňovaná majstrom.“ Čo to znamená? Znamená to, že ak máte želanie kultivovať sa v tej škole, keď máte želanie niečo kultivovať, vy máte len tú túžbu, avšak v skutočnosti je to majster, kto pre vás všetky tie veci robí. Niektorí ľudia hovoria o aktivitách mysle, o takom či onakom zámere mysle. Ale to nemôže vyriešiť nič. Je to len želanie. V skutočnosti je to majster, kto pre vás „pripraví téglik alebo pec“, „nazbiera liečivé byliny“ a „vytvorí pre vás dan“[4] alebo pre vás vytvorí obiehajúci nebeský okruh alebo otvorí energetické dráhy a akupunktúrne body a tak ďalej. Myšlienky bežných ľudí nemajú žiadnu energiu a ruky bežných ľudí tieto veci jednoducho nedokážu uskutočniť.

Aby mohol skutočný gong rásť, mechanizmy, ktoré vytvárajú tie veci, čo sú na to potrebné, sú ešte presnejšie než presné meracie zariadenia. Sú nesmierne zložité. Ako by ste to vy mohli urobiť? Je jedno príslovie, ktoré sa odovzdávalo tajne: „Kultivácia závisí na človeku, zatiaľ čo premena gongu je uskutočňovaná majstrom.“ V minulosti to tí, čo boli na nízkych úrovniach, nevedeli. Takže keď majster vidí, že ste sa kultivovali celkom dobre, že váš xinxing sa zlepšil a že charakteristické vlastnosti vesmíru vás tak neobmedzujú, potom sa môže váš gong zvýšiť. V tej dobe vám teda majster dá určitý druh gongu, ktorý nazývame gong zvyšujúci gong. Špirálovito okolo vášho tela pretvára vašu cnosť na gong, ktorý rastie smerom nahor vo forme špirály. Hneď ako dosiahne temeno hlavy, postupne tam vytvorí stĺp gongu. Ako sa intenzita sily vášho gongu a vaša úroveň naďalej zvyšujú, tento stĺp gongu bude ďalej rásť. Toto je presne ten gong, ktorý určuje vašu úroveň a silu vášho gongu. Všetka energia, ktorú vydávate, pochádza odtiaľto a rozhodne to nie je dan. Za chvíľku prehovorím o dane. Skutočná úroveň človeka spočíva v tomto.

Ako viete, stav ovocia, o ktorej sa hovorí v budhizme, je určená tým, akú pozíciu dosiahol váš stĺp gongu. To, ako vysoko ste sa vykultivovali a akú vysokú úroveň ste dosiahli – taký je vysoký. Sú nejakí ľudia, ktorých duša môže hneď, ako človek medituje, opustiť telo a stúpnuť do určitej výšky. Keď im poviete, aby išli ešte vyššie, nemôžu. Nepôjde to a oni nedokážu ísť vyššie. Ak by predsa len išli vyššie, dostali by strach a spadli by. Prečo nemôžu ísť vyššie? Pretože ich stĺp gongu je len taký vysoký a to je stav ovocia, ktorý si vykultivovali. Prišli tam hore sediac na stĺpe svojho gongu. V budhizme sa hovorí, že to, kam sa človek vykultivoval, tam v budúcnosti skončí. Tento gong je úplne výsledkom toho, ako ľudia kultivujú svoj xinxing a prispôsobujú sa charakteristickým vlastnostiam vesmíru, ktoré ich už neobmedzujú. Potom môže ich gong rásť a vytvárať sa z cnosti. Nie je to výsledok kultivácie? Tento druh gongu je úplne výsledkom toho, ako si ľudia kultivujú srdce.

Čo sa teda praktizuje pomocou cvičení? Premieňa sa nimi ľudské telo. Spočiatku to možno nazývať starostlivosťou o telo; nakoniec to možno nazvať predlžovaním života. Tiež to posilňuje nadprirodzené schopnosti. Čo znamená posilňovanie? Je to použitie energie na to, aby ste ich posilnili. Tiež je tu vyvinutie si techník a premena všetkých možných živých bytostí. Je to veľmi zložité. Vynoria sa rôzne formy gongu, no predtým, než ich môžete mať, musia byť posilnené energiou a bez tejto energie tam nič nie je. Keď ľudia majú gong, jednoducho nemôžu vydávať qi, žiadna tam jednoducho nie je. To, čo v tej dobe vyžarujete, je druh vysokoenergetickej látky, aj keď málokto môže zaznamenať pocit jej vyžarovania z tela. Toto sú veci, ktoré učím a preberám na vysokých úrovniach. V minulosti sa vždy považovali za nebeské tajomstvá a nikto nemal dovolené o nich hovoriť. Tentokrát som ich všetky v priebehu svojich prednášok prezradil spoločne s mnohými ďalšími hlbokými vecami vysokej úrovne. Cieľom je umožniť ľuďom naozaj sa kultivovať a byť voči ľuďom zodpovedný. Naozaj ľudí touto cestou vediem, takže sa to nepovažuje za neuvážené prezrádzanie nebeských tajomstiev, ani za neuvážené a nezodpovedné robenie vecí. Naozaj máme takýto účinok. Xinxing našich žiakov sa zlepšuje veľmi rýchlo a náš rast je dosť rýchly.

Niektorí žiaci hovoria: „Potom, čo som sa zúčastnil prednášok Falun Dafa, sa moje vnímanie sveta úplne zmenilo. Neviem ako som strávil toľko rokov svojho života. Až dnes som si uvedomil zmysel svojho života.“ To hovorili študenti. Chcem vám tým povedať, že nikto v minulosti o veciach pravej kultivácie nehovoril. Ak tomu neveríte, môžete si prelistovať staré texty, Dao De Jing alebo budhistické sútry. Ľudia v minulosti sa k tým veciam museli osvietiť sami, nebolo to otvorene vysvetlené. Dnes som to všetko odhalil. Hoci som to odhalil, ľudia sa dostali do súčasného stavu a dokonca aj keď ich to učíte, nebudú to počúvať ani tomu veriť. Budú si myslieť, že je to kázanie a nemá to nič dočinenia s realitou. Ale bez ohľadu na to, koľko sa toho vyučuje, stále je tu otázka osvietenia. Koniec koncov, nemôžete vidieť, alebo nemôžete vidieť jasne, a stále sa ešte musíte kultivovať v ilúzii. Táto otázka tu stále existuje. Práve som hovoril o tom, ako rastie gong. Pozrite sa na mníchov zo starých čias: nerobili žiadne cvičenia, ale ich gong napriek tomu rástol. Naozajstný gong, ktorý určuje výšku úrovne človeka a veľkosť jeho sily gongu, vôbec nie je výsledkom cvičenia.

Na čo teda majú pohyby našich cvičení vplyv? Pohyby, ako som práve povedal, slúžia v skutočnosti na zmenu pôvodného tela človeka. Ale ak tam nie je žiadna energia, ktorá by to zosilňovala, nemôže byť zmenené. Až keď sa molekuly a bunky vo vašom tele postupne naplnia vysokoenergetickou látkou, môžete dosiahnuť cieľ predĺženia života. Pokiaľ tento gong a energiu nemáte, čím to potom môžete posilniť? Prázdne reči nepomôžu. Ako viete, je veľa nadprirodzených schopností. Okrem tých, čo odovzdáva majster, má ľudské telo veľkú časť týchto schopností vrodenú, čo znamená, že ich má každý, ale neúčinkujú. Niektorí ľudia hovoria, že mali v spánku sen a ten sa na druhý deň uskutočnil. Niektorí tvrdia, že videli niečo, čo sa malo stať v budúcnosti,  a o pár dní neskôr sa to skutočne stalo. Potom je niekto ďalší, kto mal pri nejakej činnosti náhly pocit déjà vu, hoci tú vec v živote nikdy nerobil. Čo sa to teda deje? Všetko sú to v skutočnosti prejavy nadprirodzených schopností a týkajú sa vstupovania do budúcnosti predtým, ako sa stane, alebo vstupovania do minulosti. Ale tieto vaše schopnosti sú veľmi hmlisté, nie sú ničím a bez energie sa naozaj nedajú použiť. Môžu mať len tento malý účinok. Hneď ako je tam energia, ktorá ich podporuje, hovorí sa tomu zosilnenie schopností. Až keď sú zosilnené silou gongu, môžu byť silné a možno ich dobre použiť, až potom môžu mať účinok. Ak si ale nekultivujete myseľ a chcete niečo získať, nedostanete vôbec nič.

Niektorí študenti si dokonca hovoria majstri Falun Dafa. Mnohí z našich dlhoročných študentov už vedia, o čo ide. Keby ich niekto nazval „majstrom“, vydesilo by ich to. Neodvažujú sa nazývať sa majstrom. Povedali by: „Je len jeden učiteľ, len Učiteľ Li je Majster. My všetci sme žiaci.“ Keď sa človek odváži nazvať sa majstrom, je to buď preto, že má pripútanosť k sláve, alebo má úmysel poškodzovať Fa. V nesmiernom vesmíre študujú tento Fa bezpočetní Budhovia, Taovia, Bohovia, Páni rôznych úrovní a božstvá na nebesiach. Kto by sa odvážil nazvať sa majstrom? Ak nekultivujete svoju myseľ a nezdôrazňuje cnosť, mohli by ste sa kultivovať v nejakej škole? Všetky kultivačné cesty spravodlivého Fa zdôrazňujú cnosť. Takže ako je možné, že posadajúci duchovia zvierat a tie zmätené veci majú gong? Na veľmi nízkej úrovni majú dovolené mať trochu základnej energie a tá sa na veľmi nízkej úrovni používa na to, aby ľudia mohli splácať karmu. Hoci vidíte, že ľudia ochorejú na nejakú chorobu alebo trpia nejakou ťažkosťou, všetko sú to v skutočnosti veci, ktoré tí ľudia dlhovali a sami si ich privodili.

Možno som tu hovoril na trochu vysokej a hlbokej úrovni a niektorí ľudia to nechápu. Poviem vám všetkým jeden veľmi jednoduchý princíp. V spoločenstve kultivujúcich sa hovorí, že ľudská duša je nezničiteľná. Duša ľudí sa jednoducho nedá zničiť. Keď ľudia hovoria, že niekto zomrel, v skutočnosti vôbec nezomrel. Podľa toho, čo vidím ja, ten človek nie je mŕtvy. Premýšľajte o tom, všetci: nie sú bunky ľudského tela zložené z nespočetných molekúl? A nie sú molekuly zložené z nespočetných atómov? Nie sú tie atómy zložené z atómových jadier, elektrónov a neutrónov? Keď sa ide ďalej dole, to, čo tvorí atómy, sú kvarky, a keď sa ide ešte nižšie, sú tam ešte neutrína. Naša moderná veda dokáže chápať veci len do tohto bodu. V skutočnosti je to stále veľmi ďaleko od pôvodnej hmoty, ktorá tvorí tieto veci – inými slovami, ľudské telo má tieto druhy mikroskopickej hmoty. Všetci o tom premýšľajte, keď niekto zomrie, ako by mohli všetky atómové jadrá v ľudskom tele prestať existovať len preto, že je mŕtvy? Ako by mohli všetky jeho atómy, neutróny a elektróny prestať existovať? Ako by to bolo možné? Na rozštiepenie atómových jadier je potrebné obrovské teplo a silná zrážka – len potom môže dôjsť k štiepeniu. Obyčajná sila bežných ľudí jednoducho nemôže takéto štiepenie uskutočniť. Môže oheň v krematóriu spôsobiť, že sa atómové jadrá vo vašom tele rozštiepia a vybuchnú? Keby ten oheň skutočne mohol spôsobiť, že atómové jadrá vo vašom tele explodujú, potom by atómová hmota jedného ľudského tela mohla zničiť časť mesta, nie je to tak? Objavili sme, že život jednoducho vôbec nie je zničený. Keď ľudia zomrú, to zomrie len to, čo majú teraz – telo, ktoré majú v tejto hmotnej dimenzii a ktoré aj vidíme, ale žiadne z tiel, ktoré existujú v iných dimenziách, nezomrú.

Koncept dimenzií, o ktorom som hovoril, nie je zložitý na pochopenie. Dnešná veda sa domnieva, že existujú štyri dimenzie. Niektorí ľudia hovoria, že dimenzií je jedenásť. Jeden vedec z bývalého Sovietskeho zväzu už jednoznačne poukázal na to, že ak bol vesmír vytvorený veľkým treskom, potom je nemožné, aby v tom okamihu vznikol výbuchom len jeden časopriestor. Myslí si, že by malo zároveň existovať viac než dvadsať časopriestorov. Jednoznačne poukázal na to, že okrem tejto materiálnej dimenzie a tohto nášho času, teda okrem tohto časopriestoru, existujú zároveň aj iné časopriestory. Jasne už poukázali na tento bod. Mnohí vedci tento predmet študujú a zaoberajú sa ním. Samozrejme, formy, v ktorých vesmírne dimenzie existujú, sú mimoriadne zložité. Porozprávam o tej najjednoduchšej forme dimenzií. V ktorej dimenzii žijeme my ľudia? Ako viete, najväčší druh hmoty, ktorý my ľudia vidíme, je hviezda. Hviezdy tvoria Mliečnu cestu a iné galaxie. Najmenším druhom hmoty, s ktorou sme my ľudia prišli do kontaktu, je molekula. My ľudia žijeme v tejto dimenzii medzi molekulami a hviezdami. Máme pocit, že je to nesmierne rozľahlá dimenzia, nepredstaviteľne veľká. Všetci o tom teda premýšľajte, ako vyzerá dimenzia, ktorá existuje medzi molekulami a atómami? Povedal by som, že je tiež nesmierne rozľahlá a veľmi veľká. Samozrejme, nemôžete tomu chcieť porozumieť pomocou teórií bežných ľudí a používať na to výrazy a spôsoby uvažovania, ktorými bežní ľudia študujú materiálny svet. Ak vstúpite do tej dimenzie a skúsite ju pochopiť odtiaľ, zistíte, že je to tiež nesmierne rozsiahla dimenzia.

Ako vyzerá dimenzia medzi atómami a kvarkami a medzi kvarkami a neutrínami? Ako vyzerajú veci na nesmierne mikroskopických úrovniach? Šákjamuni povedal, že jedno zrnko piesku obsahuje tritisíc bezhraničných svetov; jeho poňatie „troch tisícov bezhraničných svetov“ znamená: v našej galaxii Mliečnej cesty existuje tritisíc planét, na ktorých existujú živé bytosti a inteligencia ako u nás ľudí. Povedal, že jedno zrnko piesku obsahuje tritisíc bezhraničných svetov. Ak je to, čo povedal, pravda, všetci o tom premýšľajte, potom vnútri toho jedného zrnka piesku je to mikroskopicky také bohaté a hojné ako galaxia Mliečnej cesty, so spoločnosťami a spôsobmi života podobnými tým, ako majú ľudské bytosti. Keď to skúmate ďalej, nie sú v tom jednom zrnku piesku znova rieky a piesok? Nemá potom piesok vnútri zrnka toho piesku tiež tritisíc bezhraničných svetov? Nemá potom piesok vnútri zrnka tohto piesku tiež tritisíc bezhraničných svetov? Keď to skúmal ďalej, Šákjamuni objavil, že je to nekonečné. Ľudia sú schopní vidieť pravú podobu vesmíru len keď sa pozerajú na veci bez použitia očí, ktoré sú utvorené z molekúl. Čím vyššiu úroveň dosiahne, tým mikroskopickejšie veci môže človek vidieť na mikroskopických úrovniach, a tým väčšie veci môže vidieť na makroskopickej úrovni. Šákjamuni nevidel koniec toho a nevidel, aký rozľahlý vesmír nakoniec je. Preto na konci, počas svojich posledných rokov, povedal: „Je taký veľký, že nemá vonkajšok“. Nevedel, aký veľký je. „Je taký malý, že nemá vnútro“ – taký malý, že nedokázal uvidieť koniec. Hovorím, že to, čo povedal Šákjamuni, nie je v protiklade s tým, čo dnešná fyzika dokáže pochopiť a jeho slová dávajú veľký zmysel. Ako som práve povedal, na teoretickej úrovni to možno dôkladne vysvetliť. Tak to vidím ja a to je to, čo učím. Ako by mohli všetky atómové jadrá zmiznúť, keď umriete? Mohol by oheň v krematóriu spôsobiť štiepenie jadier? Ja hovorím, že to nie je možné. Preto som povedal, že hoci fyzické telo ľudí zomrie, ich život neumiera. Je tiež správne povedať, že hmotu nemožno zničiť. V iných dimenziách je to tiež tak, že hmotu nemožno zničiť.

Dnešní vedci sa nazdávajú a dnešní ľudia to poznajú len potiaľ, že tam, kde je vákuum, už hmota neexistuje. Toto je v skutočnosti iba chápanie ľudskej vedy na jej súčasnom stupni rozvoja. Povedal by som, že vo vákuu hmota stále je – vákuum je samo osebe hmotou. Keď sa ide k ešte mikroskopickejšej úrovni, nie je tam viditeľné nič, ale vákuum je stále ešte ďaleko od mikroskopickej hmoty, ktorá je pôvodom života. Čo je tá najmikroskopickejšia hmota hmoty? Čo je prapôvodná hmota? Hovorím, že súčasní vedci to použitím existujúcich metód výskumu nebudú schopní spoznať, nech tým strávia koľkokoľvek rokov, pretože cesta, ktorou sa vyvíja západná veda, je tá najpomalšia a ľudstvo si vybralo ten najmenej dokonalý spôsob rozvoja. Hovorím, že to, ako sa vyvíjala stará čínska veda, bolo celkom správne. Priamo študovala ľudské telo, život a vesmír. Viete o mimozemšťanoch, že? Tie lietajúce taniere, čo lietajú sem a tam, prídu a odídu bez stopy a cestujú vysokou rýchlosťou. Pre ľudí je ťažké predstaviť si to. Lietajúce taniere dokážu dokonca meniť svoju veľkosť, môžu sa zväčšiť alebo zmenšiť. Ako je to možné? Pretože ich metódy výskumu a vývoja vedy a technológie sú iné ako naše. Môže cestovať v iných dimenziách. Kvôli rozdielom v časopriestoroch môžu priletieť a odletieť podľa ľubovôle.

Keď som práve teraz hovoril o gongu, dotkol som sa témy, že cvičenia, ktoré praktizujeme fyzickými pohybmi, sú v skutočnosti len technikou na zosilňovanie nadprirodzených schopností, premenu tela a predĺženie života. Ale bez tejto energie, bez gongu, ktorý určuje vašu úroveň, sa vám život nepredĺži. Na druhej strane hovoríme z hľadiska najnižšej úrovne, že keď nevenujete pozornosť kultivácii xinxingu a nezdôrazňuje cnosť, nezbavíte sa ani svojich chorôb. Môžete sa vyliečiť robením kondičných cvičení? Nemôžete. Qigong nie je forma kondičných cvičení. Je to nadprirodzená metóda na premenu človeka, čo znamená, že sa musíte držať požiadaviek nadprirodzených princípov. Niektorí ľudia sú pri praktizovaní dosť zbožní, ale hneď ako vyjdú z dverí, zmenia sa na iných ľudí. Vonku v spoločnosti si robia, čo sa im zapáči. Hádajú sa a bojujú s ostatnými pre drobný osobný zisk; dokonca s druhými bojujú kvôli tej najmenšej urážke. Môže byť ich ochorenie vyliečené? Rozhodne nie. Práve som hovoril o tom, prečo sa gong nezvyšuje. Toto je v skutočnosti len jeden z dôvodov.

Je ešte jeden dôvod, prečo gong nerastie. Dôvod, prečo vaše zdravotné problémy nemôžu byť vyliečené a prečo váš gong nerastie, je ten, že nepoznáte Fa na vysokých úrovniach. Ak nepoznáte princípy na vysokých úrovniach, potom sa nemôžete kultivovať. Po mnoho rokov sa veľa ľudí chcelo kultivovať na vysoké úrovne a sústredili sa na veci ako „pripravenie telesného téglika a pece“, „zbieranie liečivých byliniek“ a „tavenie danu“ alebo na otváranie energetických dráh a veľkého a malého nebeského okruhu. Nech praktizujú akokoľvek, po celý svoj život zostanú len pri tých starých veciach. Praktizovanie qi nie je ten najvyšší cieľ – to nie je nič. Konečným cieľom toho, že praktizujete qi, je prečistiť si telo a vybudovať si základ pre kultiváciu k vyšším úrovniam. Zároveň, ak ste na úrovni praktizovania qi a idete cestou danu, vytvoríte si dan, otvoríte si akupunktúrne body a niektoré energetické dráhy. Všetko to buduje základ na nízkych úrovniach, ale nepočíta sa to ešte za praktizovanie gongu. Je to len budovanie tej trošky základu a prečisťovanie tela a taký je cieľ praktizovania qi. Niektorí ľudia majú zo seba dosť dobrý pocit, keď sú ich telá plné nazbieranej qi. Ja hovorím, že ste potom len veľké vrece qi a pletiete si to s gongom. Ako by to mohol byť gong? Niektorí ľudia si myslia, že pomocou vysielania qi môžu liečiť choroby ľudí. To je úplne nesprávne pochopenie. Ako by mohla qi liečiť choroby? Pokojne a racionálne o tom premýšľajme. Vaše telo má qi, rovnako ako ju má telo druhej osoby – medzi bežnými ľuďmi je všetko qi. Len sa vám otvoril akupunktúrny bod laogong alebo nejaký iný akupunktúrny bod a vy môžete vydávať alebo prijímať qi. Ale nie je to stále len qi? Veci na rovnakej úrovni nemajú na seba navzájom žiaden obmedzujúci účinok. Ty máš qi, on má tiež qi. Ako by ste mohli vyliečiť choroby druhých len tým, že vyšlete qi? Môže to byť dokonca tak, že jeho qi vylieči vás – nie je to tak? Len veci, ktoré prekračujú túto úroveň, môžu obmedziť veci na nízkej úrovni. Až gong môže naozaj mať tento účinok.

Pred pár rokmi sa stali nejaké veci, ktoré spôsobili, že si ľudia vyvinuli nesprávne chápanie. Na verejnosti sa objavilo mnoho qigongových majstrov, aby spopularizovali qigong. Hoci nemali žiaden vlastný gong, vydávali gong. Prečo sa zdalo, že môžu vysielať gong? Vynorenie sa qigongu bolo výsledkom nebeských javov. Mnoho majstrov to nedalo vedieť ani ľuďom, čo do toho boli zapojení. Dostali ste kanál a keď ste chceli vyžiariť gong, on vám ho dodal. Falošný qigongový majster, ktorý to robil, bol ako vodovodný kohútik. Nepraktizoval gong a nemal žiaden gong. Keď vydával gong, bolo to ako otočiť kohútikom a z druhej strany mu bol dodaný. Keď ho prestal vydávať, tá druhá strana bola tiež vypnutá, rovnako ako keď zatvoríte kohútik. On sám žiaden gong nemal. Cieľom toho, že dostal gong, bolo to, aby sa sám kultivoval, bol dobrým človekom, robil dobré skutky, zlepšoval sa a postupoval vpred. V zložitých skupinách ľudí v spoločnosti si mal kultivovať myseľ a zvyšovať svoju úroveň. Ale mnohí qigongoví majstri tomu nerozumeli. Netušili, prečo im bol tento gong daný. Nevedeli ani odkiaľ prišiel a vedeli len, že prišiel z nejakého vonkajšieho zdroja. Mysleli si, že to bolo na to, aby zbohatli a preslávili sa ako qigongoví majstri. Teraz takýchto ľudí zostalo veľmi málo. Medzi tými, ktorí zostali, sú niektorí – v skutočnosti väčšina – posadnutí zvieraťom. Pre ľudí je to naozaj desivé. Aj keď sa nazýva qigongovým majstrom a je dosť známy, keď sa na neho pozriete za dva roky, bude ako mrzák – esencia jeho tela bude úplne vysatá. Je to preto, že démoni zneužívajú medzery vo vesmírnych princípoch. „Žiadna strata, žiaden zisk, nemôžem ti dať gong za nič. Zarobil si všetky tie peniaze a preslávil sa, takže si od teba musím vziať veci, nie je to tak?“ Takže si vezme vaše veci a vezme si ich oprávnene. Tento človek si v skutočnosti sám spôsobil posadnutie zvieraťom. Niektorí ľudia sa potom, čo vyliečia choroby druhých, v skutočnosti necítia dobre v tej či onej časti tela a to je choroba, ktorú si tí ľudia na seba priniesli sami.

Takže čo je dan? Čo sa týka danu, niektorí ľudia sa domnievajú, že môžu z poľa danu zdvihnúť trochu qi, aby spravili nejaké veci. Dokonca panuje tento mylný názor: „Keď urobím to a to tým, že zdvihnem qi z poľa danu, je to qigong.“ Hovorím, že to je znevažovanie qigongu. Qigong je niečo široké a hlboké a sám osebe je niečím, čo patrí ku kultivácii a nasleduje Dafa vesmíru. Bol by to potom čchi-kung, keby ste v tranze  zdvihli qi z poľa danu a niečo s ňou vykonali? Čo by to potom bolo, keby ste zdvihli trochu qi z poľa danu a potom by ste v tranze išli na toaletu? Nie je to znevažovanie qigongu? Qigong by sa nemal chápať takto. V qigongu je veľa vnútorného významu a nie je to taká jednoduchá vec. Z môjho pohľadu je dan človeka v podstate bomba. Keď sa človek vykultivuje do konečného bodu, kde sa odomkne gong, dan vybuchne. V budhizme to nazývajú osvietenie. V tom okamihu vybuchne. V tejto explózii vybuchnú všetky energetické dráhy, všetky akupunktúrne body v tele, bod mingmen, a uvoľnia sa všetky nadprirodzené schopnosti. Tretie oko vybuchne do najvyššieho bodu na úrovni, na ktorej ste a vy uvidíte pravdu vesmíru, ktorá existuje na vašej úrovni. Na toto slúži dan. Je to len bomba a nemá žiadne ďalšie použitie. Viete, že potom čo mních, ktorý sa dobre kultivoval, zomrie, po kremácii zostane sarira. Pochádza z toho, že niekoľko dní predtým, ako mních zomrie, dan vybuchne. On bude všetkému rozumieť. Ale s bežnými ľuďmi o tom nehovorí, takže nikto to nevie a druhí nemôžu vnímať, čo sa stalo. Keď dan vybuchne a rozletí sa, jeho kusy v tejto dimenzii vyzerajú ako kamene. My nekultivujeme dan. Prečo nekultivujeme dan? My veríme, že dan je nehybný a okrem toho, že môže obsahovať trochu energie nemá žiadne veľké využitie. Keď mních zomrie a je spopolnený, zostane sarira. Je lesklá, veľmi tvrdá a má energiu. Žiadnymi vedeckými testami sa nedá zistiť, z čoho je. Skladá sa z hmoty zozbieranej z iných dimenzií a z hmoty vytvorenej z našej cnosti, ktorá bola premenená na gong. Preto vedci teraz nedokážu rozpoznať, čo je to za látku. Nie je to látka našej bežnej ľudskej spoločnosti. Niektorí ľudia prichádzajú s neuváženými a ľahkovážnymi vysvetleniami a hovoria, že dan sú zuby alebo kosti. Nie je to ľahkovážne vysvetlenie? Prečo nevznikne keď spopolnia bežných ľudí? Prečo môže vzniknúť pri spopolnení mníchov a kultivujúcich?

Práve teraz som hovoril o princípoch opravdivej kultivácie k vyšším úrovniam, ktoré platia pre všetky školy a cesty. Niektorí ľudia si možno budú myslieť: tí starí taoistickí mnísi, ktorí sa kultivujú v horách, alebo tí, ktorí sa kultivujú v budhistickej škole a tí, ktorí sa kultivujú v izolácii – možno ste takých ľudí v minulosti prijali za svojich majstrov – ak títo ľudia nenasledovali v kultivácii Zhen-Shan-Ren, ako sa mohli vykultivovať do tohto bodu? Poviem vám, ako sa takí ľudia kultivujú. Veľa trpia a trvá im mnoho, mnoho rokov kultivácie, než získajú čo i len trošku gongu. Keďže sa kultivujú hlboko v horách a lesoch, ďaleko od bežnej ľudskej spoločnosti, ich gong nie je uzamknutý. Keď sa však človek kultivuje medzi bežnými ľuďmi, gong je uzamknutý. Dokonca aj pri kultivácii pomocou postupného osvietenia musí byť časť alebo polovica uzamknutá, aby ste nemali také veľké schopnosti. Aj keď je vaša úroveň veľmi vysoká, nemôžete ich použiť. Avšak keď žijú hlboko v horách a lesoch a nie vo svetskej spoločnosti a nezapájajú sa do vecí bežných ľudí, celá kultivácia prebieha v otvorenom stave, nie sú tam uzamknutia. Pokiaľ má ten človek čo i len malý gong, jeho schopnosti sa budú zdať dosť veľké, pretože sú otvorené. Jeho kultivácia je v skutočnosti dosť namáhavá. Za dlhé časové obdobie môžu získať len trochu gongu, ale nevedia to.

Povedal som, že bolo rozšírených 84000 kultivačných ciest a kultivácia Veľkej Cesty, kultivácia Dafa, je v strede. Na okrajoch, pretože ponúka spásu všetkým vnímajúcim bytostiam, sa to prichádzajú učiť všetky možné druhy ľudí. Niektorí ľudia sa vykultivovali do určitého bodu a dospeli k osvieteniu. Môžu sa kultivovať len takto vysoko. Nemôžu sa už kultivovať vyššie. To je určené ich vlastnou základňou – keď sa vykultivujú do tej úrovne, dospejú k osvieteniu. Sú nejakí, ktorí sa vykultivujú takto vysoko a osvietia sa (Učiteľ ukazuje rukami); niektorí sa vykultivujú takto vysoko a osvietia sa; niektorí sa vykultivujú takto vysoko a osvietia sa; niektorí sa vykultivujú takto vysoko a osvietia sa; niektorí sa osvietia, keď sa vykultivujú len do veľmi nízkej úrovne. Hneď ako človek dospeje k osvieteniu, vidí princípy na svojej úrovni, ale nie nad ňou. Pretože sa vykultivoval takto vysoko, môže vidieť len princípy na tejto úrovni, no napriek tomu prijíma učeníkov a učí ich princípy, ktoré videl a pochopil. Z 84000 kultivačných ciest je mnoho ciest na nízkej úrovni. Čím bližšie k okrajom, tým početnejšie a zložitejšie sú ich učenia. Čím bližšie k strednej Veľkej Ceste a kultivácii Dafa, tým jednoduchšia je kultivácia – keď človek pochopí jej podstatu, kultivácia je dosť rýchla. Vedieme ľudí nahor dosť rýchlo. Prečo je to také rýchle? Zmeny v niektorých žiakoch a rast ich gongu sú jednoducho neuveriteľné. Keby ste Fa nezískali, možno by ste ani za celý život neboli schopní ísť za úroveň qi.

V mojich deviatich prednáškach – pokiaľ sa dokážete kultivovať – ja vás v týchto deviatich prednáškach posuniem cez túto úroveň. V kultivačnom procese sa ľudia môžu prelomiť cez úrovne mimoriadne rýchlo. Rozprávalo sa so mnou mnoho tých, ktorí kultivujú Tao. Spýtal som sa ich: „Aký je gong mojich žiakov v porovnaní s vašimi?“ Mysleli si, že je to neuveriteľné. Gong rastie naozaj neuveriteľne rýchlo, pretože my sa kultivujeme, pričom chápeme podstatu a kultivujeme sa tým, že sa zameriavame na myseľ. Toto je najdôležitejšie a preto je to ohromne rýchle. Tí, čo sa kultivujú v horách, niektorí mnísi a mníšky, sa kultivovali po veľmi dlhý čas, veľa trpeli a myslia si, že ich kultivácia postupuje kvôli tomu, že znášajú utrpenie. V skutočnosti je to preto, že pomaly, po dlhej dobe, odbrúsia veci, ku ktorým boli pripútaní medzi bežnými ľuďmi – len potom sa môžu zlepšiť. My sa úplne od začiatku kultivujeme tým, že mierime na srdce človeka. Vaša pripútanosť k závisti, nadšeniu – všetky možné pripútanosti – vo vašej kultivácii mierime na tieto veci a pomocou kultivácie odstraňujeme práve tieto veci, takže je to veľmi rýchle. To je všetko, čo k tejto téme poviem.

Je veľa ľudí, ktorí chcú študovať Falun Dafa, ale nezúčastnili sa prednášok. Môžem vám ho krátko predstaviť. Náš Falun Dafa je kultivačná prax mysle aj tela. Skutočná kultivačná prax mysle aj tela je jedinečná v tom, že zmeny v ľudskom tele sa dejú veľmi rýchlo. Zároveň sa vonkajší vzhľad praktizujúceho veľmi líši od vzhľadu bežných ľudí. Je veľa dlhoročných žiakov Falun Dafa, dokonca aj starších, ktorých pokožka je jemná a hladká, biela a ružovkastá a ich telá sú silné a zdravé. V minulosti pre nich bolo veľmi unavujúce vystúpiť nahor po schodoch, ale teraz môžu vyjsť aj niekoľko poschodí bez toho, aby sa zadýchali. Nerozbúši sa im srdce a cítia sa dobre, nie unavene. V minulosti boli unavení už po pár krokoch a teraz, keď idú na bicykli, je to akoby ich niekto tlačil. Taká je situácia a ja sa pýtam našich prítomných dlhodobých žiakov: Je to naozaj tak? (Poslucháči jednotne odpovedajú: „Áno!“). Toto je veľmi bežný jav. Nehovorím o tom, čo sa stalo len niekoľkým vybraným študentom. Toto je veľmi bežné, pretože pri naozajstnej kultivačnej praxi mysle a tela to človek môže dosiahnuť. Vonkajší vzhľad sa dosť zmení. Vrásky na tvárach mnohých starších ľudí ubudnú alebo dokonca zmiznú. Zároveň zažijú aj veľké psychologické zmeny. Kvôli obmedzenému času tu o tom nebudem viac hovoriť.

Okrem toho je naša kultivácia Falun Dafa nanajvýš jedinečnou praxou. Nikto ju v minulosti neučil. Samozrejme, povedal som to príliš absolútne. Je to skôr tak, že v tomto období ľudskej civilizácie nebol nikdy vyučovaný. Ale keď ideme späť do prehistórie, v jednom prehistorickom období slúžil v ľudskej spoločnosti ako hlavný spôsob zachraňovania ľudí. Počas tejto ľudskej civilizácie nebol ešte nikdy vyučovaný. Takže tento Dafa je úplne iný ako kultivačné teórie všetkých tých rôznych druhov qigongu, ktoré v súčasnosti existujú. To, čo ľudia dnes kultivujú, sú v podstate cesty danu. Čo sa myslí cestami danu? Znamená to, že chcete vytvoriť dan. To sa týka aj budhistických mníchov v kláštoroch – aj keď nerobia qigongové cvičenia, tiež vytvárajú dan. Sarira, ktorá zostane po ich spopolnení, pochádza z výbuchu danu. Taoisti sú na tom rovnako a rovnako aj kultivačné metódy odovzdávané medzi prostými ľuďmi; všetky v podstate idú cestou danu. Možno viete, že v tantrizme to nevyzerá, že si vytvárajú dan, ale na základnej úrovni je ich metóda tiež metódou danu. Čakry, ktoré kultivujú, sú tiež danom. V tantrizme sa otáčanie kolesa ovláda pomocou myšlienok. Bez ovládania myšlienkami sa neotáča. Okrem toho sú ich kolesá imaginárne, pričom náš Falun je reálny.

Ak sa kultivujete sami, tento Falun z mojej kultivačnej cesty je samozrejme veľmi ťažké získať. Bol vytvorený až potom, čo sme prešli veľmi mnohými generáciami ľudí. V minulosti bol odovzdávaný z generácie na generáciu prostredníctvom jediného učeníka a nikdy sa neodovzdával ľuďom zvonku. V tomto osobitnom historickom prostredí som ho priniesol na verejnosť, aby som ho rozšíril medzi ľuďmi. Niektorí žiaci hovoria: „Učiteľ, dajte mi prosím Falun.“ Niektorí študenti mi napísali papieriky, na ktorých stálo: „Učiteľ, aj keď som nenavštívil prednášky, dám vám peniaze ako za prednášku. Dali by ste mi prosím Falun?“ Znamená to, že si chcú koleso [Falun] kúpiť. Poviem vám všetkým, že tento Falun je nesmierne drahocenný a jeho hodnota sa nedá vyčísliť. Ak človek nemá predurčený vzťah, nemôže si ho kúpiť aj keď za neho zaplatí nespočetné stovky miliónov. Ten, kto má predurčený vzťah, ho môže získať bez toho, aby zaplatil čo i len cent. Dôvod, prečo ho môžeme dnes priniesť na verejnosť je ten, že vidíme, že ľuďom stále zostáva posledná štipka budhovskej povahy. Výsledky vyučovania boli v skutočnosti dosť dobré. Je nesmierne cenný a musíte byť kultivujúci, aby ste ho mohli získať. Keď vám je Falun vsadený, bude sa bez prestávky otáčať dvadsaťštyri hodín denne. Takto sa bude otáčať stále. Bude sa otáčať v smere, ako aj proti smeru hodinových ručičiek. Keď sa otáča v smere hodinových ručičiek, automaticky prijíma energiu z vesmíru a premieňa ju. Energia, ktorú premení, poskytne všetkým častiam vášho tela to, čo potrebujú. Keď sa otáča proti smeru hodinových ručičiek, môže energiu vydávať. Energia, ktorú vydáva, vynáša odpadovú hmotu, ktorú vaše telo vytvorilo, a potom prijíma novú energetickú hmotu. Nasleduje pri tom určitý cieľ a môže si veci vyberať, pretože je to inteligentná bytosť. Takúto vec človek jednoducho nedokáže urobiť tým, že si rukami leje qi do temena hlavy alebo zbiera qi, pretože nemá takú moc, ako má [Falun] – skrátka to vôbec nedokáže. Takže [Falun] si vyberá veci, je to inteligentná bytosť a môže robiť veci, ktoré ľudia urobiť neodkážu.

Keď je Falun vložený, otáča sa 24 hodín denne a nikdy sa nezastaví. Stále sa takto točí, stále vás pretvára a zušľachťuje. To vytvára situáciu, ktorej sa hovorí „Fa zušľachťuje človeka“. V iných qigongových praxiach rastie gong len vtedy, keď praktizujete, takže ľudia sa snažia predlžovať čas, keď praktizujú; keď nepraktizujete, gong už nerastie. V našom Falun Dafa však gong rastie aj keď nepraktizujete. Keď praktizujete, posilňujete mechanizmy, posilňujete tieto mechanizmy a Falun, ktorý som vám dal. Posilňujete ich a máte len tento účinok. Skutočná kultivácia však vyžaduje celý tento systém Fa. Nie je to len tak, že vás zušľachťuje Falun: otáčajú sa tiež vonkajšie mechanizmy, ktoré vám boli dané, Falun sa otáča a všetky mechanizmy vo vnútri vášho tela vás automaticky zušľachťujú.

Kultivácia, o ktorej hovoríme – ozajstná kultivačná prax – zdôrazňuje kultiváciu, pričom robenie cvičení je jej ďalšou stránkou. Pokiaľ zdôrazňujete kultiváciu xinxingu, považujete sa za ozajstného kultivujúceho a obmedzujete podľa toho svoje konanie v spoločnosti bežných ľudí, potom váš gong porastie. Toto, spolu s pohybmi, ktoré každý deň praktizujete, znamená, že úplne a celostne praktizujete tento môj systém. Pohyby sú veľmi jednoduché a je len päť cvičení, ale na makroskopickej úrovni ovládajú ako celok desiatky tisíc vecí, ktoré sú zapojené do vášho prečisťovania. Niektorí ľudia sa pýtajú qigongového majstra: „Čo robí tento pohyb, čo robí tamten pohyb?“ Niektorí qigongoví majstri nedokážu odpovedať. Prečo? Tieto veci sa nevysvetľujú ľahko. [V našej praxi] sú desiatky tisíc vecí, ktoré sa musia vykultivovať v ľudskom tele a každý pohyb v makroskopickom meradle riadi mnohé veci, ktoré sú zušľachťované. Pýtate sa: „Čo robia?“ Ako by som vám to vysvetlil? Zušľachťujú všetko. Pohyby vyzerajú jednoducho, ale keby boli zložité, nemuselo by to byť nevyhnutne dobré – Veľká Cesta je tá najjednoduchšia a najľahšia. Malé cesty majú zložité pohyby. Kultivácia nezávisí od zložitosti pohybov samotných, ale na veciach danej kultivačné cesty, ktoré sú vám dané v inej dimenzii. Bez ohľadu na to, či sú tie veci [ktoré dostávate], zložité, samotné pohyby nie sú.

Možno majú niektorí ľudia pocit, že celkom nerozumejú tomu, čo som práve povedal a myslia si: „Iní hovoria o utváraní danu a že je to energia a že keď sú mnísi spopolnení, zostane sarira. To je uveriteľné, pretože je to predsa len niečo hmatateľné. Ale Falun, o ktorom hovoríte vy, ktorý sa otáča v bruchu, to nie je také uveriteľné. Ako môže byť v chode? Ako sa môže otáčať?“ Na oplátku sa vás niečo spýtam. Viete, že táto galaxia Mliečnej cesty a vesmír sa otáčajú. Galaxia Mliečnej cesty sa otáča, deväť planét sa otáča okolo Slnka a naša Zem sa tiež otáča. Kto ich tlačí? Kto ich poháňa? Poviem vám, že jednoducho existujú vo forme otáčavého mechanizmu a náš Falun má tiež tento otáčavý mechanizmus, takže sa nepretržite automaticky otáča. Niektorí z vás sa ešte nezúčastnili prednášky a môžem vás nechať vyskúšať si pocit otáčajúceho sa Faluna. Všetci vystrite jednu ruku s dlaňou vodorovne. Mala by byť uvoľnená, ale dlaň držte čo najviac roztiahnutú. Dobre, teraz vyšlem pre každého Falun a nechám ho, aby sa otáčal vo vašej dlani, aby ste to sami cítili. Otáča sa? („Otáča!“) Čo tí na poschodí, otáča sa? ( „Otáča!“) Dobre, to bolo len na to, aby som vás to nechal pocítiť. Niekoľko ľudí jeho otáčanie necítilo, ale cítili na svojich rukách chlad alebo v niektorých prípadoch teplo. Rôzne pocity súvisia s karmickým poľom vášho tela. Telá tých, čo cítili chlad, často nie sú veľmi zdravé a u niektorých to bolo preto, že majú v oblasti tej ruky karmu. Nezáleží na tom, či ste cítili, ako sa otáča, alebo nie, aj tak ste mohli mať pocit tepla alebo chladu. Samozrejme, veľká väčšina z vás cítila, ako sa otáča.

Prax ako náš Falun Dafa sa dobre hodí k tomu, aby ju študovali a praktizovali súčasní ľudia. Samozrejme, hneď ako je Falun Dafa vyučovaný na verejnosti, môže prispieť k pozdvihnutiu morálneho charakteru spoločnosti ako celku a morálneho charakteru jej ľudí. Fakty hovoria samy za seba. Ak sa chcete vy, bežná osoba, ľudská bytosť, kultivovať, potom musíte zdôrazňovať kultiváciu xinxingu. Ak zdôrazňujete kultiváciu xinxingu, v bežnej ľudskej spoločnosti sa to určite prejaví ako to, že ste dobrým človekom – to je isté. Niektorí ľudia tvrdia, že ich štýl qigongu im môže, rovnako ako náš, umožniť praktizovať dlhý čas a vždy sú v stave omámenia. Hovorím, že to nie je praktizovanie; to nie je nič viac než vec na liečenie chorôb a udržovanie kondície. Je to len stav, keď sa praktizuje qi a nie je to praktizovanie gongu. Navyše, keby to skutočne praktizovanie bolo, môžete skúsiť, či by ste v stave omámenia mohli dobre robiť svoju prácu? Mohli by ste dobre dokončiť prácu, ktorú vám dá šéf? Aj keď ste živnostník alebo máte vlastnú firmu, nie je tam stále otázka prospievania spoločnosti? Tí z vás, ktorí pracujú v kancelárii, keď ste ako omámení, keď tam sedíte, ako môžete písať podklady a podobné veci? Ak nedokážete dobre odviesť svoju prácu, môže to viesť aj k nebezpečenstvu! Keď robotník pracuje a je pritom omámený a nedáva pozor, môže strčiť ruku do ozubených kolies. Keď pracujete na mieste vysoko nad zemou a ste omámený, mohli by ste spadnúť. Netýka sa to otázky bezpečnosti na pracovisku? Keď sa robí qigong takýmto spôsobom, nedá sa dosiahnuť cieľ predĺženia cvičebného času. Ale naša prax tento problém skutočne vyriešila. My sa musíme prispôsobiť povahe vesmíru a byť dobrými ľuďmi – až potom budeme zodpovedať štandardom pre kultivujúcich. Niektorí z našich žiakov vedia, že nám gong rastie dosť rýchlo. V našej praxi nevenujeme pozornosť drobnostiam a nemáme veľa pravidiel. Pretože kultivujeme Veľkú Cestu, kultivujeme Dafa, je tu  veľmi málo pravidiel. Nevenujeme pozornosť tomu, ktorým smerom byť pri cvičení otočený alebo kedy praktizovať a ktorým smerom byť otočený. Je to preto, že to, čo náš Falun Dafa kultivuje, je dosť ohromné. V tomto historickom období, od objavenia sa tejto ľudskej civilizácie, nebolo nič, čo by kultivovalo niečo tak obrovského. Ak mi neveríte, môžete sa sami pozrieť na situáciu predtým, než som začal vyučovať: tie kultivačné metódy napodobňovali pohyby zvierat a aj čo sa týka tých slávnych ľudí, či už mudrcov alebo taoistov, mali obmedzenia bez ohľadu na to, či boli Taovia, Bohovia alebo Budhovia.

Naša prax Falun Dafa sa riadi základnými princípmi vesmírneho vývoja. Pretože Falun bol vytvorený podľa základných princípov vesmírneho vývoja, kultivujeme sa pod vedením najvyššej povahy vesmíru – Zhen-Shan-Ren. Môžeme povedať, že v kultivácii nasledujeme najvyššie veci, kultivujeme sa v takom veľkom Fa, je to práve ako kultivovať vesmír. Nevenujeme tiež žiadnu pozornosť smerom. Všetci o tom premýšľajte, ako môže mať vesmír smery? Samotný vesmír sa otáča, naša galaxia Mliečnej cesty sa otáča, deväť planét sa otáča okolo Slnka a samotná Zem sa otáča – takže kde je sever, juh, východ alebo západ? Keďže všetko sa otáča, je to nejasné a jednoducho tam nie je žiadne poňatie smeru. To je len niečo, čo si stanovili ľudia na tejto Zemi a bolo to vykonané z ľudského uhla pohľadu. Pretože my kultivujeme takú ohromnú vec – je to ako kultivovať vesmír – samozrejme, že nehovoríme o smere. Takže nech ste už pri praktizovaní otočený ktorýmkoľvek smerom, je to rovnaké ako byť otočený do všetkých smerov. Aby som to povedal jednoducho, bez ohľadu na to, ktorým smerom ste pri praktizovaní otočený, je to rovnaké ako byť otočený na sever, juh, východ a západ súčasne. Takže o smeroch vôbec nehovoríme. Je to preto, že všetko sa točí a otáča.

Nestaráme sa ani o čas. Prečo nie? V mnohých qigongových praxiach sa hovorí, že je dobré cvičiť v čase Zi (23:0 - 01:00) alebo v čase Chen (7:00 - 9:00). Samozrejme, časy zhi a chen sa nám zdajú relatívne dobré, ale my neobmedzujeme praktizovanie na tieto krátke časové úseky. V tomto obrovskom vesmíre je možno čas Zi na Zemi dobrý, ale v iných dimenziách Zi byť dobrý nemusí, takže my sa na neho neobmedzujeme. Čas Zi má jednu výhodu, pretože v tom čase je pomerne ticho. Nočné ticho je na praktizovanie dobré. Niektorí ľudia tiež hovoria, že čas Chen je dobrý na praktizovanie. Samozrejme, my si stále myslíme, že času nevenujeme pozornosť. Avšak podporujeme, keď ľudia ráno vstanú a spoločne cvičia alebo spoločne praktizujú v noci. Prečo? Pretože keď praktizujete cvičenia v skupine a narazíte na nejaký problém, môžete to spolu prediskutovať a spoločne problém vyriešiť. Pre spoločné zlepšenie sú diskusie prínosné. Preto sme zvolili túto formu spoločného praktizovania cvičení ako skupina. Samozrejme, niektorí ľudia musia chodiť do práce a majú čas len ráno a večer, takže praktizujeme cvičenia ráno a večer. V skutočnosti ste každú minútu, aj keď nepraktizujete, zušľachťovaní gongom. Praktizovanie cvičení slúži iba na zosilnenie mechanizmov, ktoré som do vás vložil. Hovoríme o tom, že pohyby nasledujú mechanizmy. Ruky a pohyby cvičení tieto mechanizmy len posilňujú.

Tiež nevyžadujeme, aby sa prax ukončila zozbieraním gongu. Je to preto, že my nemáme koncept ukončenia praktizovania zozbieraním gongu. V iných qigongových praxiach, keď ukončíte cvičenia, vezmú gong naspäť dovnútra a stiahnu späť pole energie, ktoré je okolo človeka a praktizovanie sa skončí. My tento koncept nemáme, pretože praktizujeme dvadsaťštyri hodín denne, nie je tam žiaden koncept, že sa to ukončí. Preto nehovoríme o ukončení praktizovania zozbieraním gongu. Niektorí ľudia sa môžu spýtať: „Čo mám robiť, keď praktizujem a zazvoní telefón alebo zrazu niekto zaklope na dvere?“ Potom choďte jednoducho privítať hostí alebo choďte zodvihnúť telefón – to nie je problém. Prečo? Pretože aj keď okolo ľudí, ktorí praktizujú qigong, existuje pole, váš Falun má inteligenciu. Keď vaša myseľ premýšľa, že niečo urobíte, Falun vie, že chcete prestať s praktizovaním a bude sa okamžite otáčať v smere hodinových ručičiek a okamžite vezme späť pole, ktoré je mimo vášho tela. Toto je niečo, čo nemôžete dosiahnuť umelo. Aj keď sa snažíte držať qi a vlievať si ju do temena hlavy, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíte držať ju, rovnako nejakú qi stratíte. Ale [Falun] žiadnu nestratí, pretože má taký prvok, ktorý veci ovláda. Práve som krátko pohovoril o charakteristických vlastnostiach praxe Falun Dafa. Samozrejme, je oveľa viac vecí, ktoré sú ešte lepšie, ale o nich môžeme hovoriť len na seminári, pretože je potrebné vyučovať ich systematicky.

Ďalej porozprávam o tom, ako sa môžu kultivovať ľudia rôznych spoločenských tried. Možno ste už počuli tvrdenie, že kultivovať sa môžu len tí, ktorí sú chudobní do bodu, že nemajú žiaden majetok a žiadne peniaze. Ľudia z rôznych náboženstiev hovoria iba o princípoch svojich vlastných škôl. Bez ohľadu na to, koľko učení v budhizme je, stále sa točia okolo budhistických princípov, ku ktorým sa osvietil a ktoré potvrdil Šákjamuni a ktoré boli odovzdávané neskoršími generáciami s určitými chybami. Taoizmus je obmedzený na svoje princípy taiji. Nikto úplne a jasne nevysvetlil tento vesmír. Len keď idete za tieto hranice a hovoríte o celom vesmíre, môžete jasne vysvetliť Fa vesmíru, vlastnosti vesmíru a podstatu Bohov, Taov a Budhov. Takže všetci len hovoria o svojich vlastných školách. Okrem toho je v škole Tao veľa smerov, v škole budhizmu je to takisto a všetci hovoria o svojich vlastných princípoch. My sme toto všetko prekonali a vysvetľujeme pravdu o vesmíre v spojení s dnešnou vedou a s vedou o ľudskom tele. Takže aké princípy sme vysvetlili? Možno ste počuli, čo sa hovorilo v náboženstvách alebo čo Ježiš hovoril o tom, že pre bohatého človeka je ísť do neba ťažšie ako pre ťavu prejsť uchom ihly. Hovoril o tom, aké ťažké je pre bohatých ľudí kultivovať sa. My hovoríme, že kultivovať sa pre bohatých je ťažké – to však neznamená, že bohatí ľudia sa kultivovať nemôžu. Nemôžete sa na veci pozerať povrchne. Pre bohatých ľudí je ťažké vzdať sa svojich peňazí a bohatstva, no my sa pozeráme na jadro, nie na povrch. To, čo učím ja, neznamená, že ozajstná kultivácia je to len vtedy, keď odhodíte svoj hmotný majetok, namiesto toho sa treba vzdať myšlienok, ktoré sú pripútané k peniazom – mali by ste byť schopní vidieť peniaze ako nedôležité a brať ich zľahka.

Teraz porozprávam o tom, ako sa majú kultivovať ľudia rôznych spoločenských tried. Poviem vám, že dôvodom, prečo sú ľudia ľuďmi a prečo môžu vo svete žiť, je jedno slovo: qing[5]! Vaša radosť, zlosť, smútok a potešenie; čo robíte radi a čo nie; čo jete radi a čo nie; že niekoho máte radi a niekoho nie; city k rodine, city k priateľom, pocity lásky, city k rodičom – všetko, všetko medzi ľudskými bytosťami pochádza z tohto qingu. Qing môže vytvoriť všetky možné pripútanosti. Keď niečo tento váš qing ovplyvní, môžete si vyvinúť závisť – ľudia jednoducho žijú pre qing. Keď sa človek skutočne kultivuje, musí sa teda tejto pripútanosti zbaviť, postupne ju odbrúsiť. Je ešte lepšie, keď sa jej môžete zbaviť úplne, pretože je to prejav vašej úrovne. Postupne by ste mali brať tieto veci, veci, ku ktorým sú bežní ľudia pripútaní, čoraz viac zľahka. Iní ľudia vidia, že bežní ľudia sú najviac pripútaní ku sláve a bohatstvu a veria, že pre ľudí, ktorí sa usilujú o tieto dve veci, je najťažšie sa kultivovať. Usilovanie sa o „slávu“ zahŕňa usilovanie sa o spoločenské postavenie, dôležité zamestnanie a moc, pričom „bohatstvo“ sa týka hlavne peniazov a hmotného zisku. Takže si myslia, že kultivácia je pre tých, ktorí sa o tieto dve veci usilujú, najťažšia. Aj keď je pre nich kultivácia ťažká, je v skutočnosti stále možná – neznamená to, že sa nemôžu kultivovať. Musíte odhodiť všetky peniaze, aby ste sa mohli kultivovať? Ja hovorím, že to tak nie je. Skutočná kultivácia nezávisí na tom, či ste bohatý alebo nie. Podľa princípov školy budhizmu je bohatstvo vytvorené vaším vlastným šťastím, čo je výsledok toho, že máte cnosť, a tak by ste ho mali mať. Byť bohatý samo osebe nie je nesprávne.

My učíme to, ako byť na vašej úrovni dobrým človekom a ako brať zľahka hmotné veci, túžby, slávu a osobný zisk. Ak ste bohatý, avšak nepovažujete to za niečo dôležité a beriete to veľmi zľahka, až do bodu, že vám v srdci na peniazoch vôbec nezáleží, potom to nie je problém. Aj keď máte toľko peňazí, že ich už v dome nemáte kam uložiť, aj keď máte posteľ vystlanú peniazmi, povedal by som, že na tom nezáleží. Kultivácia je v skutočnosti o kultivovaní ľudského srdca a nie o zbavovaní sa nejakých materiálnych vecí. Aj keď máte vysokú pozíciu vo vláde, ale beriete tú pozíciu zľahka a chápete, že nech je tá pozícia akokoľvek vysoká, ste len štátnym úradníkom, ktorý pracuje pre dobro ľudí a pre druhých, nie ste potom dobrým činiteľom? Samozrejme, táto ľudská spoločnosť je zložitá. Keď na každej úrovni dokážete tieto veci dobre vyvážiť a nasledovať požiadavky Fa, môžete byť dobrým človekom, kultivujúcim sa človekom.

Porozprávajme sa o ľuďoch z rôznych spoločenských tried. Bežní ľudia majú konflikty bežných ľudí. Bežní úradníci majú konflikty s druhými ohľadom osobného zisku, zatiaľ čo tí na vysokých pozíciách majú konflikty s ľuďmi na rovnakej úrovni a intrigujú proti sebe. Ľudia na ešte vyšších pozíciách majú situácie sa konflikty na ich úrovni. Kľúčové je, ako na svojej úrovni, vo svojom prostredí, dokážete zľahka brať osobný zisk, o ktorý sa človek usiluje, ako dokážete byť dobrým človekom, robiť viac dobrých vecí, robiť dobré skutky pre druhých a zlepšovať sa. Kultivácia sa dá robiť na každej spoločenskej úrovni. Prekračujeme princípy, o ktorých sa hovorí vo všetkých náboženstvách a školách, a vysvetľujeme to. Cieľom nie je prinútiť vás, aby ste naozaj stratili nejakú hmotnú vec, alebo vám hovoriť, že sa môžete kultivovať, len keď nič nemáte – tak to nie je. Je to otázka toho, či to dokážete brať zľahka. Nie je pravda, že naša kultivácia sa sústreďuje na myseľ? Cieľ dosiahneme, keď tú pripútanosť už nebudeme mať. Keby v ľudskej spoločnosti nič nezostalo a stala by sa primitívnou spoločnosťou, potom by som povedal, že to nie je správne, že? Skutočnosťou je, že ľudstvo sa ďalej bude vyvíjať podľa svojho smeru vývoja.

V minulosti sa ma veľa ľudí pýtalo: „Ako sa máme kultivovať?“ Samozrejme, súčasná spoločnosť je veľmi zložitá a o niektorých veciach nemôžeme hovoriť príliš konkrétne. Takže sa pri svojom konaní jednoducho riaďte Fa. Keby vám všetko bolo vysvetlené, potom by ste nemali čo kultivovať a k čomu sa osvietiť. Čo sa týka konkrétnych vecí, musíte sa k nim osvietiť sami a kultivovať sa sami. Len potom máte niečo na kultiváciu a len potom sa môžete zlepšiť. Keď vám bude všetko výslovne povedané, nezostane vám priestor na zlepšovanie sa. Všetko by sa rozprestieralo pred vami a vy by ste to len museli nasledovať. Ľudia sú práve v ilúzii a majú sa v ilúzii osvietiť. Keď sa človek bude kultivovať a hľadať osvietenie až potom, ako všetko videl, potom by som povedal, že táto osoba sa nebude môcť osvietiť. Dôvod, prečo je pre osvietenú bytosť také ťažké kultivovať sa a osvietiť sa a prečo zostáva stále na tej istej úrovni, je ten, že v jej prostredí nie je žiadne utrpenie, ktorým by prechádzala. Veci sú všade veľmi dobré a ona nie je v ilúzii, takže k čomu sa má osvietiť? Ale bežní ľudia sú v ilúzii a nedokážu vidieť pravdu, nedokážu vidieť naozajstné princípy.

Všetci ľudia bojujú o praktické zisky a výhody. Ak je medzi nimi dobrý človek, ktorý tým veciam nerozumie tak ako ostatní, ktorý sa nesnaží o osobné záujmy a berie zľahka povesť a osobné výhody, potom je tento človek už dosť výnimočný. Aj keď sa medzi bežnými ľuďmi tento človek nezdá taký výnimočný, pri pohľade z vysokej úrovne tento človek žiari ako zlato. V minulosti ľudia hovorili, že tí s gongom vysokej úrovne si svojich učeníkov hľadajú. Nie je to tak, že učeník si hľadá majstra, ale majster si hľadá učeníka. To je ten princíp: hľadajú si takýchto ľudí. Bežní ľudia sú všetci zmätení medzi bežnými ľuďmi a myslia si, že to, čo robia, je niečo dobré. Keď sa na to pozriete z vysokých úrovní, je to v skutočnosti naopak. Všetci ľudia žijú pre seba a sú sebeckí. Takže veci, ku ktorým ste pripútaní, sú len na uspokojovanie vášho sebectva. Keď sa chcete kultivovať, musíte sa všetkého tohto zbaviť. Jednoducho povedané, kultivácia je o zbavovaní sa ľudských pripútaností a ja tu hovorím čisto o základných veciach. Kultivácia je o zbavovaní sa všetkých možných pripútaností, čo v podstate znamená kultiváciu vášho srdca. Povedal by som, že kultivácia v našej škole mieri priamo na srdce človeka a my učíme podstatné veci a kľúčové aspekty.

Je ešte jedna vec, o ktorej by som rád hovoril – je tu koniec-koncov mnoho dlhodobých praktizujúcich a táto konferencia sa koná aj v snahe zhrnúť veci. Sú nejakí ľudia, ktorí chcú poškodiť Dafa, ale je ich veľmi málo a je to veľmi, veľmi zriedkavé. Nie je to ako u iných škôl qigongu, kde ľudia z jednej qigongovej praxe z túžby po peniazoch bojujú s iným praxami a dokonca bojujú jeden proti druhému vo svojej vlastnej praxi. Vôbec sa nestarajú o xinxing a vytvárajú nepríjemnú atmosféru. Každý tu vie, že Falun Dafa je čistá krajina – odvažujem sa to povedať. Aká atmosféra panuje u nás medzi ľuďmi? Všetci si navzájom pomáhajú. Aké to je, keď sa praktizujúci Falun Dafa stretnú? Na našej prednáške v Guangzhou nemali niektorí praktizujúci už žiadne peniaze a ľudia im venovali stovky yuanov, aby im pomohli. V iných qigongových praxiach sú také veci neslýchané. Je tu toľko dobrých ľudí, ktorí robia dobré skutky – stáva sa to stále a je to mimoriadne bežné. Nie je to čistá krajina? Je to preto, že priamo kultivujeme myseľ ľudí a zdôrazňujeme kultiváciu xinxingu, takže určite budete mať také výsledky. Všetci by ste mali vo svojej ďalšej kultivácii zdôrazňovať kultiváciu svojho xinxingu.

Zároveň by ste mali tento Fa dobre pochopiť. Povedal by som, že musíte mať dôkladné pochopenie tejto knihy a tohto Fa, musíte študovať Fa. Nemali by ste len robiť cvičenia. Ak celý deň robíte cvičenia a zabudnete na všetko, čo vám Učiteľ povedal, potom sa nebudete môcť kultivovať. Čo by vás potom viedlo? Takže by ste všetci mali veľa čítať knihu, študovať Fa a čítať knihu, rovnako ako denne robíte cvičenia a čítať knihu každý deň. Len potom môžete byť vedený k tomu, aby ste boli dobrým človekom, len potom sa váš xinxing kultiváciou zlepší a len potom porastie váš gong. Keď poviete, že chcete robiť len cvičenia a robíte ich od rána do noci, môžete sa úplne vyčerpať, ale váš gong  aj tak neporastie. Aj keď sa Falun naozaj točí automaticky a vy vykonávaním cvičení posilňujete mechanizmy, hoci sa Falun točí a pripravuje veci pre premenu gongu, ale povaha vesmíru vás stále obmedzuje. Nedovoľuje vám, aby ste sa posunuli nahor, takže aký to má zmysel? Preto si musíte zlepšiť svoj xinxing a len potom sa môže váš gong rýchlo zvýšiť. Musíte túto otázku brať veľmi vážne.

Niektorí študenti sa tiež pýtali: ako by v budúcnosti mali naši žiaci túto prax odovzdávať? Myslím, že s vami o tejto otázke môžem tiež trochu pohovoriť. Predtým ako o tom porozprávam, rád by som každému vyjasnil jednu vec. Tí praktizujúci, ktorí sa nezúčastnili prednášok a ktorí študovali alebo praktizovali sami, všetko, čo musíte pri praktizovaní robiť, je riadiť sa štandardom praktizujúceho. Nie je nutné, aby som vám osobne dal Falun a telo Zákona, pretože dostanete všetko. Dôvod je ten, že vás učil nejaký môj žiak a všetci moji študenti majú ochranu mojich tiel Zákona. Všetci viete, že to nie je žiadna povera – moje telo Zákona je život, ktorý sa počas mojej kultivácie vytvoril z gongu a má rovnakú podobu ako ja. Má tiež rovnaký Fa a moc – je rovnako silný. Také je telo Zákona. Mám nespočetné množstvo tiel Zákona, ktoré môžu žiakov ochraňovať, takže každý, kto sa naozaj kultivuje, bude ochraňovaný. Takže ak sa to ako náš žiak chcete naučiť, potom keď vás učí ďalší žiak, to telo Zákona vaše telo prirodzene upraví a prirodzene do vás vloží Falun a energetické mechanizmy. Bude vám dané to, čo vám má byť dané. Ale aby ste tieto veci získali, musíte byť naozajstným kultivujúcim. Keby vás nikto nechránil potom, čo vám boli vložené tie nadprirodzené veci, boli by ste v nebezpečenstve. Čo urobiť? Mám telá Zákona, ktoré vás budú chrániť, to je zaručené. Takže ako budete neskôr odovzdávať túto prax? Poviem to tiež veľmi jasne. Asistenčné strediská a všetci žiaci v celej krajine môžu prax šíriť, ale nie je dovolené vyberať poplatky. Nikto nemôže vyberať poplatky, ani asistenčné strediská. Mali by ste prax odovzdávať zdarma. Pri skutočnej kultivácii sa má zhromažďovať cnosť, nie usilovať sa o slávu a bohatstvo. Takto by sa mala [prax] šíriť. Ak naozaj trváte na tom, že to budete robiť – to jest používať Falun Dafa na zarábanie peňazí – potom nebudete mať nič. Moje telo Zákona si vezme všetko späť, pretože nemáte dovolené tieto veci používať na poškodzovanie tohto Fa. Túto otázku sme už vysvetlili veľmi jasne, takže si nemusíte robiť starosti, či môžu druhí získať Falun a energetické mechanizmy, keď ich učíte prax. Dostanú ich tiež. Keď odovzdávate prax, moje telá Zákona to hneď vedia.

Keď nie je nikto, kto by človeka učil, môže sa učiť čítaním knihy? Môže to všetko získať? Môže to takisto získať. Napríklad Šákjamuni, Lao-c’ alebo iné osvietené bytosti tento svet opustili pred mnohými rokmi, ale žiaci v týchto školách sa stále kultivujú. V dávnych časoch niektorí ľudia naozaj v kultivácii uspeli. Prečo? Pretože tam boli ich telá Zákona. Veľa našich žiakov to videlo. Na mojich fotkách v knihe sa môže zdať, že moje oči sa môžu hýbať. Niektorí ľudia možno videli, že sa hýbe telo, alebo mali iné pocity, takže niekto hovorí, že na fotkách Majstra sú telá Zákona. Nie sú len na tých fotkách. Pretože sú tu noví žiaci, nebudem hovoriť na veľmi vysokej úrovni. Poviem vám, že ak ho študujete, či už prostredníctvom knihy, videonahrávok alebo audiokaziet, môžete tiež všetko získať. Problém vznikne, keď sa nekultivujete. Ak len robíte cvičenia a očakávate, že tieto nadprirodzené veci dostanete, potom je to absolútne nemožné. Len ak sa naozaj kultivujete, môžete tieto veci získať. Otázka, o ktorej som práve hovoril, bola pre našich dlhoročných žiakov, ale pre nových žiakov je tiež prínosné, keď to počujú.

Ďalšia vec, o ktorej budem hovoriť, je liečenie chorôb. Mnohí ľudia sú veľmi zaťatí, veľmi tvrdohlaví. Aj niektorí lekári západnej medicíny majú tieto myšlienky. Hovoria, že ak môžete použiť nadprirodzené schopnosti na liečenie ľudí, načo potom potrebujete nemocnice? Zmysel za ich slovami je, že neuznávajú použitie nadprirodzených schopností na liečenie ľudí. Ale to, čo hovoria, nie je rozumné, vôbec to nie je racionálne. Možno teda pomocou nadprirodzených schopností liečiť choroby?

Zistili sme, že ten, kto sa kultivuje na nízkej úrovni, nemôže vyliečiť koreň problému, môže však vyliečiť povrch. Človek, ktorého úroveň je o niečo vyššia, môže vašu chorobu oddialiť, zatlačiť ju späť, takže sa to teraz môže zdať lepšie, ale po niekoľkých rokoch sa to vráti späť, alebo ju môžu premeniť na iné formy nešťastia alebo ju prenesie na vašich priateľov alebo rodinu – môže urobiť také veci. Aby človek naozaj mohol vyliečiť chorobu, musí mať tú schopnosť, inými slovami, musí byť schopný odstrániť karmu ľudí. Toto však nie je niečo, čo môže urobiť normálny človek. Musí to byť človek, ktorý má takú schopnosť a možno to urobiť len pre tých, ktorí sú ozajstní kultivujúci. Je absolútne zakázané urobiť to svojvoľne pre bežných ľudí; to by znamenalo, že potom, čo človek urobí zlé veci, nemusí za to zaplatiť.

Existuje tu princíp, a to ten, že gong môže liečiť choroby. Počas týchto mnohých rokov si mnoho ľudí vyliečilo choroby tým, že sa zušľachťovali alebo im choroby vyliečili kultivujúci. Toto je niečo, čo môže vidieť každý a je to jednoducho nepopierateľné – naozaj to môže choroby vyliečiť. Keď vezmete niečo z kultivácie vysokej úrovne a použijete to na nízkych úrovniach na odstránenie chorôb, samozrejme, že to bude mať zázračné účinky. Niektorí pacienti začali dbať na cnosť. Niektorí ľudia sú v bežnej ľudskej spoločnosti veľmi dobrí, takže ich zdravotné problémy sa zlepšia potom, čo praktizujú. Ale kultivácia je nadprirodzená vec, takže sa riadi nadprirodzenými princípmi. Máte absolútne zakázané použiť ju na narušenie bežnej ľudskej spoločnosti vo veľkom rozsahu. Keby sa qigong použil na zriadenie nemocníc, zdravotných stredísk alebo rehabilitačných centier, jeho liečebné výsledky by drasticky poklesli. To je isté.

Viete, že tým, čo majú naozaj schopnosti, stačí ošetriť pacienta raz, aby ho uzdravili. Odstrániť príliš veľa karmy nie je dovolené. Choroby je v podstate možné vyliečiť naraz. Keď vydávajú gong, technika rúk je nepodstatná – načo treba techniku rúk? Gong možno vyžiariť a môže prechádzať akoukoľvek časťou tela. Hneď ako je gong vyžiarený, tá choroba je vyliečená. Pôvodne žiadne techniky rúk neboli, ale aby podvádzali ľudí, falošní qigongoví majstri si vymysleli veľa náhodných techník rúk na uzdravovanie ľudí, ako odstraňovanie, vypúšťanie, dopĺňanie, chytanie do ruky, ihla qi, elektrická ihla, liečba svetlom a iné. V skutočnosti nezáleží na tom, ako kultivujúci vyžaruje svoj gong a nezáleží na technike rúk – tak to vôbec nie je. To všetko vymysleli nejakí ľudia, aby zarobili peniaze. V skutočnej kultivácii sú veci v podstate takéto.

Choroby bežných ľudí nemožno neuvážene odstrániť. Hneď ako budú založené nemocnice na liečenie qigongom, ich uzdravovacie účinky prudko poklesnú. Jednoducho to už nebude fungovať. Je to preto, že nadprirodzené veci nemožno ľahkovážne použiť na narušovanie bežnej ľudskej spoločnosti vo veľkom rozsahu. Bežní ľudia sú jednoducho na tejto úrovni bežných ľudí a vládne im Fa najnižšej úrovne. Čo myslíte, môže byť dovolené použiť Fa vysokých úrovní na zasahovanie do princípov bežných ľudí a do Fa na tejto úrovni bežných ľudí? V skutočnosti by to bolo poškodzovaním princípov vesmíru a princípov dimenzie bežných ľudí. Takže ak naozaj založíte [qigongovú] nemocnicu, výsledky liečenia musia byť podobné tým, ako majú nemocnice bežných ľudí. Len sa pozrite okolo – každá nemocnica alebo rehabilitačné centrum, ktoré používa na liečenie qigong, potrebuje na vyliečenie choroby niekoľko sedení. Pre liečenie qigongom je smiešne, aby potrebovalo niekoľko sedení. Ukazuje to, že jeho liečebné účinky nie sú veľmi dobré. V niektorých ohľadoch nie sú ani také dobré ako liečenie v normálnych nemocniciach. Tento problém sa objaví, pretože liečenie qigongom je niečo nadprirodzené.

Keď si ľudia v procese kultivácie vyvinú srdce milosrdenstva a vidia, že všetky bytosti trpia, keď už sami prekročili Tri ríše a keď je ich gong pomerne vysoký, majú dovolené niektorým ľuďom individuálne pomôcť. Ale toto nie je niečo, čo by sa mohlo robiť svojvoľne. Keď sa človek vykultivuje na veľmi vysokú úroveň, je schopný v okamihu vyliečiť choroby mnohých ľudí. Ale keď sa niekto na túto úroveň vykultivoval, zistí, že choroby ľudí nemožno svojvoľne dať preč – on ten princíp vidí. Všetka karma choroby je spojená s vecami, ktoré sa stali v minulosti a každý spláca karmu. Keď ju neuvážene odstránite, znamená to, že ľudia môžu robiť zlé veci a nemusia splatiť karmu. Je za tým tento princíp. Niekto môže povedať, že liečenie qigongom naozaj do určitej miery dočasne zmierni bolesť. Ale nie sú nemocnice rovnaké? Len ju pre vás odložia a nedokážu tú karmu odobrať.

V skutočnosti sú choroby, o ktorých hovoríme, zrkadlením problémov v inej dimenzii do tejto dimenzie. Napríklad niekde na tele rastie niečo abnormálne alebo je v nejakej časti tela zápal a objavia sa tam vírusy a baktérie. Menšie množstvo karmy vysokej hustoty sa v tejto dimenzii prejaví ako vírus; väčšie množstvo karmy sa prejaví ako baktérie. Z nášho pohľadu sú choroby takéto veci a existujú v iných dimenziách. Ako ich môžete od koreňa vyliečiť, keď nemôžete preraziť ani cez túto dimenziu? Karma je čierna látka, ktorá prichádza v zhlukoch. Takže v spoločenstve kultivujúcich o chorobách nehovoríme, len o karme – je tu len táto otázka. Ako som práve povedal, odstrániť chorobu na základnej úrovni nie je niečo, čo možno urobiť svojvoľne. Je v poriadku, keď z milosrdenstva a za zvláštnych okolností ľuďom trochu pomôžete. Ale nemôžete to urobiť pre osobnú slávu, peniaze alebo nejakú formu zisku – je tu tento princíp.

Niektorí ľudia sa môžu spýtať: „Neslúži liečenie na záchranu všetkých bytostí? Nie je to robenie dobrej veci?“ V období konca Dharmy si ľudia zle vykladajú budhistické písma. Môžete si prelistovať Tripitaku[6] a uvidíte, či hovorí, že liečenie chorôb pre ľudí je zachraňovaním všetkých bytostí. Vôbec to nehovorí. Zachraňovanie všetkých bytostí znamená vyviesť vás z tohto prostredia utrpenia bežných ľudí nahor k vysokým úrovniam, aby ste tu už viac netrpeli. Toto to znamená. Toto je naozajstné zachraňovanie všetkých bytostí, pretože to od základu rieši problémy ľudí. Podvodní qigongoví majstri dnes hovoria ľuďom, že liečiť choroby bežných ľudí je „zachraňovaním všetkých bytostí“, ale to je lož, ktorú si vymysleli, aby zarobili peniaze. Pri „zachraňovaní ľudí“ Budhovia vôbec nemajú tento cieľ. Všetci o tom premýšľajte, pokiaľ je liečenie chorôb ľudí zachraňovaním bytostí, nepovedali by ste, že Budha je dosť mocný? Noha veľkého Budhu na vysokej úrovni je ešte väčšia než Zem a keď mávne rukou, môže odstrániť všetky choroby celého ľudstva. Prečo to neurobí? Ako skvelé by to bolo – zachrániť takto všetky bytosti. Ľudia sú jednoducho takí – keď dlhujete karmu, musíte ju splatiť – tento princíp nemožno poškodzovať. Človek musí splatiť karmu, ktorú vytvoril. Ak sa chceš kultivovať, musíš si kultivovať svoj xinxing a zároveň splácať karmu. Iba takto môžete ísť späť. Uveďme príklad. Keď chce človek ísť do cudziny, ísť do relatívne bohatej krajiny a užívať si šťastie, potom musí najskôr splatiť všetky dlhy, ktoré dlhuje v tejto krajine. Ako by ich mohol len tak striasť a odísť – ako by to mohlo ísť? Všetko to musíš vrátiť, až potom môžeš odísť. Rovnako tiež platí, že keď sa chcete kultivovať, musíte trpieť – je tam taký princíp. Samozrejme, že pre kultivujúcich Dafa môžeme niečo odstrániť. Keby vám nebola časť odstránená, nemohli by ste sa kultivovať. Ľudia do tohto bodu prišli s karmou nabalenou na karme a tá prekážka je príliš veľká, takže aby ste sa mohli kultivovať, musí vám byť odstránená časť vašej karmy. Práve som hovoril o liečení chorôb a keď som bol pri tejto téme, zmienil som sa vám o jej princípoch.

Prečo teda niektorí qigongoví majstri tvrdia, že keď študujete ich prax, môžete za tri, päť alebo desať dní liečiť choroby a stať sa qigongovým majstrom? Tvrdia, že potom, čo sa zúčastníte ich prednášky, môžete sa všetci stať qigongovými lekármi. Prečo sa však väčšine z nich nepodarilo dosiahnuť tento cieľ? Prečo ale môže zopár z nich niektoré zdravotné problémy ľuďom skutočne vyliečiť? Aký to má dôvod? Dôvod, prečo to nemôžu dokázať, je ten, že nemajú dovolené porušovať princípy bežných ľudí. Prečo teda môže zopár jednotlivcov liečiť choroby rukami a skutočne vyliečili zopár ľudí? Tí sú z toho veľmi šťastní a ešte viac veria v takzvaného qigongového majstra – ako k tomu dôjde? Poviem vám, že tých pár ľudí bolo podvedených. Takzvaní qigongoví majstri, ktorí takéto veci robia, sú často posadnutí zvieratami alebo duchmi a tie veci tiež majú nejaký gong – keby to žiaden gong nemalo, nemohlo by to liečiť choroby. Dokonca to má [nadprirodzené] schopnosti. Dá vám zopár odkazov, trochu energie, ale táto energia sa spotrebováva. Keď vyliečite jednu chorobu, spotrebuje sa časť z nej; keď vyliečite nejakú ďalšiu, opäť sa spotrebuje časť z nej a potom, čo vyliečite niekoľko ďalších, je preč. Od toho okamihu však vaše pripútanosti k liečeniu chorôb veľmi zosilneli. Keď sa celá energia spotrebuje, keď ju chcete použiť na liečenie chorôb, nebude to fungovať.

Keď už to ďalej nefunguje, vynorí sa ďalší problém. Aký problém? Keď budete ďalej liečiť choroby, budete používať svoju vlastnú základňu a vymieňať ju s druhými ľuďmi za choroby. Čo to znamená? V tomto vesmíre je princíp, menovite „žiadna strata, žiaden zisk“. Keď chcete získať, musíte stratiť. Aj keď to, čo získate, je niečo zlé – pretože nemôžete druhých vyliečiť, avšak aj tak máte silné želanie chorobu druhej osoby vyliečiť – čo sa potom stane? Vy sám dostanete chorobu, pričom pacient sa uzdraví, pretože naozaj chcete, aby sa jeho choroba vyliečila. Niektorí ľudia chcú liečiť choroby druhých napriek tomu, že to znamená, že chorobu dostanú sami, ale to nepramení zo súcitu. Chce, aby sa ten druhý človek cítil lepšie len preto, že sa bojí stratiť povesť. Vidíte, ako vážne títo qigongoví majstri ubližujú ľuďom? Čím silnejšia je tá pripútanosť k sláve a bohatstvu, tým väčšia je škoda, ktorú spôsobuje ľuďom. Mal tú myšlienku len zo strachu, že stratí povesť, a tak nástojčivo chce ten zdravotný problém odstrániť, až do bodu, že on sám je ochotný tú chorobu dostať. Keď to teda chce, dostane to. Ale pri takejto výmene nemôže dostať niečo za nič. Aj keď to, čo ten druhý človek má, je choroba, musí sa rozpustiť a premeniť sa na cnosť, pretože hmotu nikdy nezničíte; môže sa premeniť takýmto spôsobom. Takže keď mu odstránite [chorobu], dáte mu na výmenu cnosť. Jediná vec, ktorá sa na druhej strane používa na výmenu, je cnosť. Takže on tej druhej osobe dáva cnosť a na oplátku dostane chorobu – robí tú najhlúpejší vec. Cnosť je taká cenná!

V minulosti náboženstvá o niečom hovorili a starší ľudia to hovorievali tiež: „Nevadí, keď v tomto živote znášaš nejaké trápenia, rob viac dobrých vecí a zbieraj cnosť, a v budúcom živote budeš mať šťastie.“ Význam za týmito slovami je ten, že táto cnosť vám môže priniesť peniaze alebo vysoké postavenie vo vláde. V skutočnosti sme zistili, že je to určitý druh výmeny. Keď chcete získať peniaze, nemôžete ich získať, ak nemáte cnosť, ktorú by ste za ne vymenili. Niektorí ľudia môžu v podnikaní hneď od začiatku zarábať veľa peňazí, pričom niektorí iní sa veľmi snažia, ale nezískajú nič. Dôvodom je to, že majú len malú alebo žiadnu cnosť na výmenu. Niektorí ľudia, poviem vám, že ak máte príliš malú cnosť, nedostanete nič ani keď žobrete o jedlo. Musíte dať iným cnosť a oni vám potom dajú jedlo; je tam výmena. Takže keď nemáte cnosť, nemáte nič. Keď je človek plný čiernej karmy, je to niekto, kto spáchal všemožné hriechy a nezaslúži si milosť. Bude čeliť úplnému zničeniu – dokonca aj jeho duša bude zničená. Tomu sa hovorí úplné zničenie tela a duše, niečo veľmi strašné. Pri zničení je jeho život ničený úroveň za úrovňou a v procese odstraňovania života znáša [odplatu za] všetky svoje hriechy.

Keďže táto cnosť je taká cenná vec, ako ju môže človek tak neuvážene dávať druhým? Neubližuje ten qigongový majster ľuďom? Ubližuje nielen druhým, ale aj sebe, pretože urobil príliš veľa zlých vecí. Učí vás, ako liečiť choroby druhých. Hneď ako si vyviniete pripútanosť, ak je vaša vrodená základňa (genji) dobrá, budete musieť na liečenie druhých použiť vlastnú cnosť. Choroba bude prenesená na vaše telo a vy im musíte dať svoju cnosť. V posledných niekoľkých rokoch bolo veľa ľudí, ktorí potom, čo liečili chorých, vyzerali sami veľmi chorí, a cítili sa veľmi zle. Koľko takých ľudí bolo? Príliš veľa! Kto z tých, čo liečili druhých, sa takto necítil? V skutočnosti sa všetci tak cítili. Potom, čo liečili druhých, sa cítili jednoducho veľmi zle, pretože vymieňali s druhými svoju cnosť za choroby. Ešte horšie je, že kedysi bývali ľuďmi, ktorí mohli dosiahnuť dovŕšenie a mohli sa kultivovať k vysokým úrovniam a dosiahnuť stav pravého ovocia, no teraz to bolo v okamihu zničené. Ako veľmi to bolo zničené? Najťažšie je zbaviť sa ľudských pripútaností k sláve a bohatstvu. Keď vám niekto povie, že ste dobrý, cítite sa veľmi potešený a každý má túto skrytú, ale veľmi tvrdohlavú myšlienku. Keď vám niekto lichotí, máte jednoducho veľkú radosť. Keď vás niekto nazve qigongovým majstrom a hovorí, že ste ho vyliečili a že vaše schopnosti sú naozaj veľké, ste neopísateľne nadšený.

Všetci o tom premýšľajte, keď si túto pripútanosť k sláve a bohatstvu vyviniete, aké ťažké bude pre vás zbaviť sa jej. Keď mnohým ľuďom poviem, že nemajú dovolené liečiť, aj tak majú nutkanie to robiť a jednoducho chcú liečiť ľudí. Hneď ako sa táto pripútanosť k sláve a bohatstvu vyvinie, ako sa jej chcete zbaviť? Navyše, keď liečite druhých, vytvorí sa medzi vami a pacientom pole. Pretože sa kultivujete v Zákone trojitého sveta, bez ohľadu na to, ako vysoko ste sa vykultivovali, nemáte takú moc, aby ste sa sami ochránili a budete nutne s pacientom zdieľať to isté pole. Choroboplodná qi pacienta prejde na vaše telo. Budete mať potom ešte viac choroboplodnej qi ako pacient, ale koreň choroby je u neho a vy sa ho nemôžete dotknúť a tiež ho nemôžete vyliečiť. Pacient sa zbavil trošky čiernej qi a cíti sa lepšie, pričom vy sa cítite strašne. Možno vám jedna či dve choroby nevadia, ale ako čas plynie a budete liečiť veľa chorých, všemožná choroboplodná qi vám zaplní telo. Niektorí qigongoví majstri vám hovoria, aby ste ju vypudili. Hovorím, že kultivácia závisí na človeku, ale gong závisí na majstrovi. S vašimi rukami bežného človeka a týmito myšlienkami bežných ľudí, môžete tieto veci urobiť? Keby ste naozaj dokázali vypudiť tú choroboplodnú qi, nezbavili by ste sa svojich vlastných zdravotných problémov, ktoré vás trápili toľko rokov? Vôbec ju nedokážete vypudiť. Možno cítite, že qi je v tele menej, ale je menej dobrej aj zlej qi súčasne a potom, čo je qi vypustená, nasaje sa späť. Neublížil vám teda veľmi? Skončíte so špinou po celom tele. Čo je tá čierna choroboplodná qi? Je to karma. Keď sa prejaví na tele v tejto dimenzii, je to choroba. Skončíte s telom plným chorôb a navyše si vyviniete pripútanosť ku sláve a bohatstvu. Tejto pripútanosti je ťažké sa zbaviť. Keď liečite druhých, skončíte tak, že sa sami budete cítiť nedobre.

Veľa ľudí nevie, že prvým stupňom v kultivácii v Zákone trojitého sveta je prečistenie tela. Qi sa vlieva do tela, až kým telo nie je očistené. To je účelom. Slúži to ako príprava ku kultivácii na vyšších úrovniach a zároveň sú položené určité základy. Kultivácia na vysokých úrovniach je taktiež procesom neustáleho prečisťovania, čím je telo čoraz čistejšie a čistejšie, až je nakoniec nahradené látkou vysokej energie. Celá kultivácia v Zákone trojitého sveta je prečisťovaním vlastného tela. Premýšľajte o tom teda, keď ustavične liečite choroby a ustavične si na telo prinášate špinavé veci, nejdete úplne proti kultivácii? Keď liečite druhých, robíte to naozaj z veľkého milosrdenstva? Nerobíte. Ovláda vás pripútanosť k sláve a bohatstvu. Keď to nie je kvôli peniazom, je to kvôli sláve. Keď môžete liečiť ľudí, budete mať nutkanie liečiť ich viac a budete mať pocit, že keď neliečite, nemôžete ukázať svoje schopnosti. Nie je to tak? Nie je ale kultivácia o zbavovaní sa ľudských pripútaností? Čo myslíte, ako možno odstrániť túto pripútanosť? Naozaj vám to veľmi ubližuje, takže sme tu odhalili základný dôvod, prečo nemôžeme liečiť choroby.

Tí, čo naozaj môžu liečiť ľudí a vykultivovali sa k veľmi vysokým úrovniam, možno nedosiahli osvietenie. Príležitostne má takýto človek dovolené liečiť dobrého človeka, ale obvykle pritom nezanechajú svoje meno a nechcú žiadnu odmenu. Väčšina z nich je taká. Ani on ten problém v skutočnosti nemôže vyriešiť od základov. Môže vám len utrpenie odložiť, zatlačiť ho z tejto našej povrchovej hmotnej dimenzie do hlbšej hmotnej dimenzie. Nakoniec sa však vráti naspäť hore. Tiež vám ho môže premeniť, takže sa namiesto choroby stretnete s inými problémami. Veľa kultivačných metód kultivuje pomocné vedomie (fu yishi). Aj keď nejaký gong má, vôbec nevie, aký gong to je, akú podobu ten gong má, v akom stave gong je, ako gong vznikol, ako bol vykultivovaný a ani kde gong existuje. Vôbec to nevie. Len vie, ako robiť tieto veci, hoci v skutočnosti je to pomocné vedomie, ktoré to robí, pretože je to pomocná duša (fu yuanshen), kto sa kultivuje. Takže on ťažkosti odloží alebo presunie na telo niekoho iného. Nemožno ich presunúť ľubovoľne, musí to byť priateľ alebo rodinný príslušník. Ale sú aj ďalšie podmienky pre takúto výmenu, pretože nemôžete dávať chorobu druhým za nič. Niečoho sa musíte vzdať – taký je tam princíp.

Keď sme sa dostali až sem, rád by som vám povedal, že hoci sú niektorí qigongoví majstri veľmi slávni, v skutočnosti úplne ničia ľudskú spoločnosť. Dnes nezostala takmer žiadna čistá zem. To isté platí pre pracovné miesta v bežnej ľudskej spoločnosti. Na ktorom pracovnom mieste nie sú veci, ktoré poškodzujú našu ľudskú spoločnosť, spoločnosť bežných ľudí? Všade sú démoni. Qigong samotný je kultiváciou, môže teda byť čistou zemou? Prečo chcú nejakí ľudia poškodiť náš Falun Dafa? Je to preto, že už sami nemôžu získať slávu a osobný zisk. Samozrejme, nešlo by to, keby démoni neexistovali. Keby neexistovali žiadni démoni, potom by bola kultivácia príliš jednoduchá, v kultivácii nahor vo Falun Dafa by neboli žiadne prekážky a bolo by to príliš jednoduché. Aby sa ľudia zbavili pripútaností, musí byť odhalená každá ich stránka. Na niektorých našich cvičebných miestach Falun Dafa sú ľudia, ktorí tvrdia: „Ja som Budha. Neučte sa od Li Chung-č-ho.“ Prečo sa to deje? Je to práve preto, aby sa videlo, či na základnej úrovni zostanete pevný. Celou cestou až kým sa nevykultivujete k poslednému kroku, bude vaše srdce skúšané, aby sa videlo, či na základnej úrovni rozumiete Fa a či ste pevný. Každá stránka sa musí zlepšiť a byť pevná.

Teraz porozprávam o niečom inom. V budúcnosti bude možno stále existovať liečenie chorôb na malých svetských cestách alebo v malých metódach Fa. Je to forma, ktorá existuje. Hovoril som o tom, ako liečia chorobu a ich sila uzdravovať je veľmi malá. Môžu liečiť ľahké choroby, ale tie ťažké už nie. Niekoľkí kultivujúci to môžu urobiť pre veľmi malý počet ľudí, ale rozhodne nemôžu robiť veci, ktoré by narušili spoločnosť vo veľkom rozsahu. Nejakí takzvaní qigongoví majstri organizujú prednášky pre mnoho ľudí a učia ich, ako liečiť druhých. Tvrdia, že účastníci sa stanú qigongovými lekármi a že budú môcť vyliečiť akúkoľvek chorobu. Keby to bola pravda, ľudia by potom nemali žiadne choroby, čo je nemožné. Taký je princíp. Ale môžu ľudí liečiť? Liečenie je len stav, v ktorom sú, a forma, ktorú prevzali. Náš Falun Dafa učí prax na vysokých úrovniach a my robíme opravdivú kultiváciu.

Skutočná kultivácia je zachraňovaním ľudí, takže vám hovorím jasne, že ak opravdivo kultivujete Falun Dafa, nemôžete liečiť ľudí. Ak to skutočne robíte, považuje sa to za podrývanie Fa a poškodzovanie Fa. Hneď ako liečite ľudí, nenechám vás poškodiť a znečistiť takú cennú vec a moje telo Zákona vezme späť Falun, mechanizmy a všetko ostatné. Neexistujú opravdiví kultivujúci, ktorí liečia choroby a robia takéto veci. V minulosti, ktorý taoista alebo budhistický mních hovoril o liečení chorôb? Niektorí používali na liečenie chorôb lieky a v mimoriadne ojedinelých prípadoch bolo na liečenie iných dovolené použiť gong, ale museli tam byť splnené určité podmienky a nebolo dovolené robiť to bezpodmienečne. Vysvetlil som túto vec veľmi jasne a každému som vysvetlil  klady a zápory. Naozaj vám to veľmi, veľmi škodí. Premýšľajte o tom: keď chce qigongový majster liečiť choroby druhých, musí prejsť desiatkami rokov kultivácie, než si tieto schopnosti vykultivuje. Vy ste sa učili tri dni, päť dní alebo desať dní a údajne môžete liečiť ľudí – nie je to ako detská hra? Každý sa nad tým môže zamyslieť, takže o tom premýšľajte. Keby ste sa mohli za tri dni stať qigongovým majstrom, potom by som povedal, že kultivovanie „Tao“ by bolo jednoducho príliš jednoduché. Bolo by to rovnako ľahké ako zdvihnúť zo zeme kameň – [zdvihnete ho] a už ste Budhom. Toto je všetko, čo k tejto téme poviem. Je príliš veľa vecí, o ktorých sa dá hovoriť, a ja vám nemôžem naraz povedať všetko to, na čo sme počas seminárov potrebovali pätnásť až šestnásť hodín.

Pokiaľ sa chcete kultivovať, musíte dobre študovať tento Fa. Naša kniha Falun Dafa, Čuan Falun, bola už vydaná. Všetko, o čom som na svojich seminároch hovoril, je v nej poskytnuté vo svojej úplnosti. Preto sa v budúcnosti pri kultivácii v našej škole môžete spoliehať na túto knihu. Už toho viac nepoviem. Záverom dúfam, že v kultivácii Dafa všetci tak skoro ako je to možné úspešne dosiahnete dovŕšenie!

Učenie Fa a odpovedanie na otázky v Changchune

Otázka: Učiteľ, povedali ste, že teraz je Obdobie konca Zákona a Budhovia, Taovia a Bohovia sa už viac nestarajú o veci bežných ľudí. Prečo sa o ne teda staráte vy?

Učiteľ: Pretože som človek medzi bežnými ľuďmi. Aj keď sa o ne nestará nikto iný, ja sa o ne starám. Toto je niečo, čo chcem urobiť ja sám. Ale nie je to niečo, čo by sa dalo urobiť len preto, že si niekto vzal do hlavy myšlienku, že to urobí.

 

Otázka: Manžel praktizuje iný druh qigongu. Je to v protiklade s mojím praktizovaním Falun Dafa?

Učiteľ: Ty praktizuješ svoj a on praktizuje ten svoj. Keď bude chcieť praktizovať Dafa, môžeš ho učiť. Keď praktizovať nechce, proste len praktizuj ten svoj. Strach je tiež pripútanosťou. Ak je tvoje srdce nepohnuté, nie je to problém.

 

Otázka: Nemám myšlienku kultivovať sa k vysokým úrovniam a chcem jednoducho len zostať na úrovni liečenia a udržovania kondície. Rád by som sa spýtal Učiteľa, či môžem dosiahnuť dovŕšenie? Keď budem nasledovať svoje svedomie v spoločnosti bežných ľudí, aby som bol dobrým človekom, kam pôjde moja duša, keď zomriem?

Učiteľ: Ak nemáš ani myšlienku kultivovať sa k vysokým úrovniam, ako by si mohol dosiahnuť dovŕšenie? Pozri, v tvojej otázke sa píše: „Nemám myšlienku kultivovať sa k vysokým úrovniam.“ Ak je toto to, z čoho vychádzaš, ako môžeš dosiahnuť dovŕšenie? Je ťažké povedať, do čoho sa v budúcom živote prevtelíš, ale možno si si nazhromaždil cnosť a vykonal si dobré veci. Robením dobrých vecí, zhromažďovaním cnosti a znášaním utrpenia môžeš získať veľa cnosti. Pretože sa nechceš kultivovať, nepremení sa na gong, takže v budúcom živote možno získaš na oplátku šťastie.

 

Otázka: Keď nejakí praktizujúci skúmajú Knihu premien, bude to zasahovať do ich kultivácie?

Učiteľ: Veci v nej sú len princípy z našej galaxie Mliečnej cesty, nie sú tam vyššie princípy. Ale Fa, ktorý praktizujeme my, je väčší – tento Dafa vám vystačí na celoživotné skúmanie.

 

Otázka: Pretože som mala plastickú operáciu tváre, mám pri koreni nosa materiál zo silikónovej gumy.

Učiteľ: Na tom nezáleží. Niektorí ľudia mi povedali: „Nechala som sa sterilizovať.“ alebo „Odstránili mi nejaký orgán“. Na tom nezáleží. Poviem vám, že z vášho skutočného tela to odstránené nebolo. Mali by ste praktizovať ako ostatní a všetko sa dá vykultivovať.

 

Otázka: Zakaždým, keď v mysli premýšľam o Falune, trasiem sa. Prečo sa to deje?

Učiteľ: Toto sa môže stať, keď má človek posadnutosť zvieraťom alebo duchom, ale na seminári som väčšinu žiakov toho zbavil, s výnimkou tých pár, ktorí ešte nezmenili svoj spôsob uvažovania a neboli v kultivácii pevní. Keď som vás tých vecí zbavoval, neskúmal som to hlbšie.

 

Otázka: Ak je pracovné povýšenie v živote človeka predurčené, je potom pravda, že človek nemusí tvrdo pracovať, aby ukázal dobrý výkon, a môže čakať, kým sa všetko stane, tak ako je to predurčené osudom?

Učiteľ: Fa je vyučovaný kultivujúcim. Keby som bežnému človeku dnes povedal, že veci takto fungujú, aj tak by o veci bojoval a usiloval sa o ne, pretože on je bežný človek a neveril by [tomuto princípu]. Bežní ľudia sú jednoducho takí. Bežní ľudia tomu neveria, takže budú nevyhnutne bojovať a namáhať sa.

 

Otázka: Keď praktizujem cvičenia, mimovoľne sa mi kolíše telo.

Učiteľ: Nekolíš sa, nekolíš sa mimovoľne. Keď sa jednoducho nemôžeš prestať kolísať, otvor oči a kolísanie prestane. Rob to, kým sa neprestaneš kolísať.

 

Otázka: Pri praktizovaní Falun Dafa, obzvlášť pri praktizovaní druhého cvičenia – Falun pozície v stoji – mám pocit, akoby som v rukách držal hromadu qi. Keď ich vedome neovládam, tá hromada qi vťahuje ruky dovnútra alebo ich niekedy tlačí von. Čo sa deje?

Učiteľ: To je Falun, ako sa otáča. To, čo cítiš, je vnímanie toho, ako sa otáča Falun.

 

Otázka: Bude to mať nejaký negatívny účinok, keď pri praktizovaní odriekam zaklínadlo lengyan?

Učiteľ: Povedal som, že odriekanie zaklínadiel je v skutočnosti usilovaním sa o to, aby vás tá metóda posilnila. Máš môj Falun a telo Zákona, ktoré sa o teba stará, takže prečo to odriekaš? Chceš stáť zároveň na dvoch lodiach? Chceš do svojej kultivácie pridávať iné veci? Nie je to tvoj úmysel? Takto nič nezískaš.

 

Otázka: Často sa sťahujem. Pomôže mi vaše telo Zákona vyčistiť miesto, kde bývam?

Učiteľ: Naozajstným kultivujúcim pomôže [telo Zákona] všade, kam idú. Ak len chceš, aby som vyčistil tvoj dom, keď sa presťahuješ, nezískaš nič. Neprišiel som sem, aby som ti čistil dom.

 

Otázka: Keď prestanem cvičiť potom, ako vidím obrazy, bude to mať nejaký vplyv na moju kultiváciu a zlepšovanie gongu?

Učiteľ: Aký vplyv to bude mať na praktizovanie, keď potom ako vidíš obrazy, prestaneš praktizovať? Nemá to žiadny vplyv. Ale obvykle, keď sa ti pred očami objaví nejaký obraz, najlepšie je, keď ho potichu pozoruješ, kým nezmizne. Keď sa objaví a ty sa na neho nepozeráš a je to akoby si ho nechcel, potom je možno tvoj stav taký, akoby si sa toho zriekol. Preto ťa necháme vidieť ho, ale nemal by si si vyvinúť žiadnu pripútanosť.

 

Otázka: Počíta sa hľadanie priateľa alebo priateľky za pripútanosť?

Učiteľ: Mnohí naši mladí ľudia by si mali nájsť priateľa alebo priateľku a založiť si rodinu. Kultivácia medzi bežnými ľuďmi neznamená, že by si sa mala stať mníškou. Toto nie je problém. V tejto našej praxi by sa človek mal hlavne kultivovať v tomto zložitom prostredí bežných ľudí.

 

Otázka: Potom, čo sa moje dieťa zúčastnilo prednášky, nedokázalo pokračovať v cvičení. Bude ho Falun navždy ochraňovať?

Učiteľ: Keď človek nedokáže pokračovať v cvičení, potom to nepôjde, nie? Človek musí byť v praktizovaní vytrvalý. Prišiel som, aby som zachránil kultivujúcich, neprišiel som špecificky preto, aby som ochraňoval bežných ľudí.

 

Otázka: Keď cítim, ako sa mi v tele otáča Falun, niekedy zmení smer predtým, než dokončí jedno otočenie. Niektorí ľudia cítia, ako sa Falun otočí aj viac než stokrát, než sa začne otáčať druhým smerom. Prečo je to tak?

Učiteľ: Je to preto, že na začiatku, keď ti upravuje veci v tele, Falun nenasleduje pevnú schému. Je to inteligentná bytosť a vie, ako veci pre teba upraviť, kým nie si primerane prispôsobený. Keď sa dokončí upravovanie tvojho tela a keď si na neho úplne zvyknete, úplne prirodzene sa bude otáčať deväťkrát v smere hodinových ručičiek a potom deväťkrát proti smeru hodinových ručičiek. V tom bode ale nič nebudete cítiť. Nie je to tak, že ho budete cítiť vždy. Všetci vieme, že žalúdok sa pomaly pohybuje, ale cítite, že by sa pohyboval? Keď sa [Falun] stane súčasťou vášho tela a keď si naňho zvyknete, už nebudete cítiť jeho prítomnosť.

 

Otázka: Môžeme tým, ktorí nepraktizujú kultiváciu, povedať o Fa a o nebeských tajomstvách, ktoré nám vysvetlil Učiteľ?

Učiteľ: Nehovorte s bežným človekom ľahkovážne na vysokej úrovni – nebude veriť tomu, čo mu hovoríte. Ak tomu verí, môžete mu to povedať. Inak by tí, čo tomu neveria, poškodzovali Dafa.

 

Otázka: Môže si praktizujúci, ktorý sa už zbavil pripútaností, udržať ten stav, že sa usilovne snaží o veci a robí, čo môže, aby vecí dosiahol?

Učiteľ: V súčasnej fáze je nerealistické chcieť od ľudí, aby sa všetkého vzdali a boli v stave bez zámeru. Vo vašej súčasnej fáze, aj keď na vás kladiem prísne požiadavky, keď ste medzi bežnými ľuďmi, určite sa budete stále snažiť o osobný zisk, a to v princípe nie je problém. Ale ako sa pomaly zlepšujete, všetky tie pripútanosti sa musia postupne zmenšiť. Nie je realistické dokázať to hneď. Tiež si povedal, „zbaviť sa pripútaností“, avšak „udržať si stav, že sa usilovne snažíš o veci“. Nie je to pripútanosť, keď si ho chceš udržať? Už tvoja otázka samotná si protirečí.

 

Otázka: Už som použil vašu fotku na zasvätenie sochy Budhu, budhistických písiem a budhistickej svätyne. Je telo Zákona na soche Budhu vaše telo Zákona? Môžem mu teraz páliť vonné tyčinky?

Učiteľ: V princípe takéto veci nerobím a o bežných ľudí sa nestaráme. Ak tomu ako kultivujúci naozaj neveríte, v budúcnosti to bude ešte ťažšie.

 

Otázka: Hneď ako robím cvičenia, silno sa potím. Je to dobré?

Učiteľ: Samozrejme, že to je dobré. Potenie prirodzene vylučuje zlé veci a to znamená, že tvoje telo sa zohrialo. Keď majú ľudia zdravotné ťažkosti, ich telá sú chladné. Ukazuje to, že si praktizoval dobre.

 

Otázka: Môže si človek s veľkou cnosťou nazbierať veľkú cnosť až potom, ako veľa ľudí spadne nadol a stratí cnosť?

Učiteľ: Človek s veľkou cnosťou má veľkú znášanlivosť a dokáže vydržať ťažkosti uprostred ťažkostí. Čo to má dočinenia s druhými?! Nie je to tak, že aby sa mohol vykultivovať k vysokej úrovni, musia druhí stratiť cnosť. V procese kultivácie vás ľudia vyhľadajú, aby ste splatili svoju karmu, ktorú im dlhujete, teda pokiaľ z tohto prostredia neodídete, aby ste sa kultivovali, v tom prípade sa prejde na iný spôsob splácania karmy. Ale aj tak by ste to neboli vy, kto sa kultivuje, takže je nutné, aby ste sa kultivovali v tomto prostredí. Ľudia vás nevyhnutne budú provokovať, rovnako ako si vy budete nevyhnutne vytvárať karmu medzi bežnými ľuďmi.

 

Otázka: Koľkokrát denne mám robiť cvičenia?

Učiteľ: Keď máš čas, cvič viac, keď čas nemáš, cvič menej. Je v poriadku cvičiť koľkokoľvek krát. Na začiatku je lepšie robiť cvičenia čo najviac. To, že cvičíte, posilňuje mechanizmy. Naozajstné zvyšovanie gongu, zmeny vo vašom tele a posilňovanie schopností sú všetky výsledkom mechanizmov, ktoré do vás vložíme. Robením cvičení posilňujete mechanizmy.

 

Otázka: V bežnej ľudskej spoločnosti si človek neustále vytvára všemožné myšlienky. Zdeformuje premýšľanie nad rôznymi vecami Falun?

Učiteľ: Nezdeformuje. Myšlienky počas normálnej práce a bežné myšlienky sú v procese kultivácie normálne. Ak stále uvažujete o osobnom zisku alebo o tom, ako zabrániť druhým, aby vám spôsobili škodu, ako sa potom môžete zlepšiť, keď je vaše uvažovanie rovnaké ako uvažovanie bežných ľudí? To vám bráni v zlepšovaní.

 

Otázka: Keď meditujem, znie mi v ušiach nejaký zvuk a moja myseľ je prázdna.

Učiteľ: Toto je dobrá vec. Znamená to, že tvoje rušivé myšlienky zmizli – to je veľmi dobré. Ale musíš si byť vedomý toho, že praktizuješ.

 

Otázka: Keď si vyvíjame gong, máme sa kultivovať dovtedy, kým nás neovládne hlavné vedomie (zhu yishi)?

Učiteľ: Tak sa na to nemôžeš pozerať. Pomocné vedomie bude praktizovať spoločne s vami a tiež získa gong. Ale v budúcnosti bude vždy existovať ako pomocné vedomie a ty budeš navždy to hlavné telo.

 

Otázka: Keď robím cvičenia, mám pocit, akoby som tak trochu strácal vedomie.

Učiteľ: Ak máš pocit, že si trochu v tranze, tak jednoducho rob cvičenie s otvorenými očami. Necvič už v tranze.

 

Otázka: Môžem pri robení štyroch pohybov držanie kolesa ležať na chrbte?

Učiteľ: To nerob. Neučil som ťa, aby si to tak robil. Možno, že je to pre niektorých ľudí pohodlné a neunavuje ich to, keď robia cvičenie takto, ale ako by to mohlo byť v poriadku? Nedokážeš vydržať tú trošku útrap pri cvičení?

 

Otázka: Keď som v minulosti robieval meditáciu, objavovali sa isté výjavy. Prestali sa objavovať preto, že som ich v podvedomí uzavrel?

Učiteľ: Nezaoberaj sa tým. Nebuď k tomu pripútaný. To je niečo, čo sa stalo v minulosti, a nech už v budúcnosti dôjde pri cvičení k akejkoľvek situácii, proste to nechaj prirodzene plynúť. Ak k tomu nie si pripútaný, vidieť niečo je samo osebe dobrá vec. 

 

Otázka: Nezúčastnil som sa seminára. Keď budem často čítať knihu a študovať, bude to mať účinok?

Učiteľ: Tí, čo sa nezúčastnili seminára, ale dokážu sami študovať a sú naozaj schopní riadiť sa xinxingovými požiadavkami stanovenými v knihe, ktoré vedú praktizujúcich v kultivácii, môžu rovnako dosiahnuť jasné výsledky.

 

Otázka: Aký je najnižší stav ovocia v škole budhizmu?

Učiteľ: Najnižší stav ovocia budhistickej školy je Arhat. Pod ním žiaden stav ovocia nie je a kultivujúci nedosiahol ozajstný stav ovocia a neprešiel za Tri ríše.

 

Otázka: Je pravda, že všetci praktizujúci Falun Dafa môžu dosiahnuť kultiváciu tela Budhu keď ich kultivačná sila dosiahne určitú úroveň?

Učiteľ: Dafa je bezhraničný. Budhov Fa je bezhraničný. Všetko závisí na kultivácii vášho srdca. Keď dosiahnete kultiváciu nad Zákonom trojitého sveta, začínate kultiváciu tela Budhu.

 

Otázka: Nie sú vedľajšie vedomia a hlavné vedomie dvaja rozdielni ľudia?

Učiteľ: Všetci sú ty, len jedna osoba. Majú jedno meno a vyjdú z lona v rovnakej chvíli ako ty, ale v skutočnosti sú to dve vedomia.

 

Otázka: Ako odovzdávame prax a Fa?

Učiteľ: Otázku, ako by naši žiaci Falun Dafa mali učiť prax, sme už preberali. Môžete ju učiť a odovzdávať ju. Keď odovzdávate spravodlivý Fa, zhromažďujete si cnosť, robíte niečo dobré a zachraňujete ľudí. Môžete ju odovzdávať a učiť ju ľudí, ale nepoužívajte svoje vlastné slová, aby ste ju ľudí učili. Mali by ste použiť to, čo povedal Učiteľ a čo je napísané v knihách. Takto by ste to mali robiť. Keď pri tom, ako s druhými hovoríte, pridávate do toho svoje vlastné myšlienky alebo nejaké obrazy, ktoré ste videli, to, čo odovzdávate, nie je Falun Dafa! Ste na svojej vlastnej úrovni a princípy, ktorým rozumiete, nie sú úplným Fa. Keď učím, kombinujem princípy veľmi vysokých úrovní, takže vaše vlastné veci ľudí viesť nemôžu. Aj keď ste možno niečo videli, alebo ste niečo pochopili, tento problém stále existuje. Taktiež spôsob, akým naši praktizujúci odovzdávajú prax, je úplne dobrovoľný; robia dobré veci a zhromažďujú si cnosť. Pokiaľ si praktizujúci, o čo sa snažíš? Nesnažíš sa o slávu a bohatstvo, že? To, o čo sa snažíme my, sú zásluhy a cnosť, takže nikto nemá dovolené vyberať peniaze. Nikto taktiež na odovzdávanie praxe nemôže používať formu, ktorú používam ja. Je v poriadku organizovať diskusie alebo výmeny skúseností na miestach skupinového cvičenia. Dôvod je ten, že vy tento Fa nedokážete vyučovať. Niektorí ľudia možno povedia, že sú učitelia, ale to je niečo úplne iné. Tento Fa má nesmierne, nesmierne hlboké vnútorné významy a na rôznych úrovniach poskytuje rôzne druhy vedenia. Vy ho jednoducho vôbec nedokážete vysvetliť.

 

Vyučovanie Fa a odpovedanie na otázky v Zhengzhou

Otázka: Neustále svoje hyperaktívne a neposlušné dieťa bijem a kričím na neho. Oplatí sa to robiť?

Učiteľ: Musíme zlepšiť spôsob, akým deti vychovávame. Keď zistíš, že bitie a krik nezaberajú, potom by si mala svoj prístup naozaj zlepšiť. Poviem ti, že je to tiež človek. Vidíš síce, že je to tvoj syn alebo dcéra, no po smrti už nikto nikoho nespozná. To, čo mu dlhuješ, mu musíš splatiť! Možno neveríš tomu, čo hovorím. Niektorí ľudia sú jednoducho stratení v ilúzii bežných ľudí – sú k týmto veciam veľmi pripútaní. Vyvíjajú na svoje deti veľký tlak a dúfajú, že prejdú prijímacími skúškami a pôjdu na vysokú školu. Poviem vám ale, že im budete veľa dlhovať. V budúcnosti sa to otočí naopak – oni budú vašimi rodičmi a budú vám robiť to isté. Je to otázka prístupu. Keď nedbáte na výchovu svojich detí, tiež sa to počíta za robenie zlej veci. Tiež to bude znamenať, že im budete niečo dlhovať.

 

Otázka: Čo znamená „reinkarnované telo“ a „splácajúce telo“?

Učiteľ: O tomto ti nepoviem. Toto sú pojmy používané v budhizme. Do svojho učenia som zahrnul vedu ľudského tela a nemôže to už byť jasnejšie. Teraz sa hovorí o troch dušiach a siedmich duchoch, o tomto či tamtom. Poviem vám, že hovoria príliš nejasne. Ako až nejasne? Vaše srdce, pečeň, pľúca a ďalšie vnútorné orgány, mozog, všetky vaše krvné cievy a bunky – všetky majú vašu podobu. Kto vie, o čom hovoria, keď hovoria o troch dušiach a siedmich duchoch. Predná strana vášho tela, zadné strana vášho tela, vaše ruky a chodidlá, všetko má vašu podobu. O čom si myslíte, že hovoria? Ja si myslím, že to vysvetľujú veľmi nejasne. Tu sme vysvetlili veci najjasnejšie.

 

Otázka: Keď robím cvičenie „Zosilňovanie božských síl“, niekedy sa mi pohybuje žalúdok, podobne ako pri regulovaní dýchania, ktoré som zažil, keď som v minulosti robil inú qigongovú prax.

Učiteľ: Áno. Tak to bude. Jednoducho rob cvičenie normálne a nestaraj sa o to, je to určitý stav. Na začiatku praktizovania Dafa je dýchanie automaticky regulované.

 

Otázka: Prečo cítim, že po cvičení je jedna ruka horúca a druhá studená?

Učiteľ: To je normálna reakcia. Škola Tao hovorí o jasnom oddelení yinu a yangu. Možno, že táto strana je horúca a tá strana je studená, alebo možno, že tá strana je horúca a táto je studená – všetko sú to normálne stavy. Objavia sa všemožné stavy.

 

Otázka: Pri robení cvičení Falun Dafa sa požaduje, aby sa jazyk dotýkal horného podnebia. Čo keď mám v ústach zubnú protézu, ktorá mi blokuje horné podnebie?

Učiteľ: Nezáleží na tom, či máš zobnú protézu. Aj keby si mal železné zuby, nezáležalo by na tom. Ani keby medzi nimi bol olovený plát, nemohlo by to zastaviť [energiu], pretože to, čo kultivujeme my, je energia. Keď som bol v Pekingu, spravili so mnou vedecký pokus. Držal som kus filmu [citlivého] na röntgenové [žiarenie] odtieneného niekoľkými vrstvami olovených dosiek a zvonku niekoľkými vrstvami čierneho papiera. Keď ten röntgenový film vyvolali, bol na ňom odtlačok mojej ruky. Mal na sebe odtlačok mojej ruky. To jednoducho ukazuje, že ani olovený plát nedokáže zablokovať energiu. My nepracujeme s qi – tí , ktorí pracujú s qi, sa boja toho a tamtoho. Niektorí ľudia sa ma pýtajú, či by sme sa mali báť vetra. Aj keby bola víchrica o sile 10, ak dokážete zostať stáť, pokojne cvičte. Nič nestratíte, pretože energia sa nestratí. Iba qi sa môže vytratiť.

 

Otázka: Keď sedím s prekríženými nohami, je pravda, že keď ma nohy nebolia, nefunguje to?

Učiteľ: Nemusí to tak byť. Naša škola praktizovania sa nespolieha len na túto metódu odstraňovania karmy. My ideme cestou zušľachťovania vášho xinxingu v bežnej ľudskej spoločnosti. Samozrejme, že musíte nejaké veci vydržať fyzicky. O tomto som už hovoril – nekultivujeme sa iba pomocou meditácie.

 

Otázka: Keď dieťa mladšie ako šesť rokov nechtiac vidí obrazy na symbole Faluna, je jeho tretie oko otvorené?

Učiteľ: Ak to videl nechtiac, aj keby mal otvorené tretie oko, nerozpoznal by to. Keď sa dieťaťu otvorí tretie oko, často tomu nevenuje pozornosť. Keď niečo vidí, myslí si, že každý to tak vidí. Je veľmi nevinné a nebude to považovať za veľkú vec.

 

Otázka: Moje dieťa študovalo Učiteľov Falun Dafa a prijalo Učiteľove učenie, ale nerobilo dobre cvičenia. Bude tam ďalej existovať Falun?

Učiteľ: Ak nerobí dobre cvičenia a nenasleduje požiadavky Falun Dafa, ako by si potom mohla povedať, že prijal moje učenie? Nedávame Falun len tak ľahkovážne bežným ľuďom. Nezáleží na tom, či je to dospelý alebo dieťa, všetci sa musia riadiť štandardom Falun Dafa. Deti sú však veľmi nevinné. Hneď ako ho tvoje dieťa raz študovalo, aj keď na povrchu nerobilo dobre cvičenia, jeho xinxing sa menil, pretože Fa sa zakorenil v jeho srdci.

 

Otázka: V budúcnosti už Učiteľ vyučovať nebude. Budeme môcť Majstra stále ešte vidieť?

Učiteľ: Aj keď už ďalej neučím, neprišiel som z hlbokých hôr a lesov a neodídem do hôr. Tí, čo sa kultivujú dobre, ma môžu vidieť každý deň. Aj keď ma vidieť nemôžete, stále som tam.

 

Otázka: Keď sa vykultivujeme nad úroveň mliečno bieleho tela, budeme mať nadprirodzenú schopnosť vnímať telo druhých naším vlastným?

Učiteľ: O tomto sme hovorili – nie je to žiadna nadprirodzená schopnosť. Veľká väčšina z vás prítomných, ktorí sa zúčastnili môjho vyučovania, prešla fázou mliečno bieleho tela ešte predtým, než to mali šancu pocítiť. V skutočnosti som vás vytiahol nahor a potom som vás potlačil dopredu k ďalšej fáze. Keby ste mali praktizovať a prejsť týmto procesom sami, museli by ste praktizovať po celý život. Ja som to pre vás urobil za osem dní. Prielom vo vašich úrovniach bol taký rýchly, že prešiel skôr, ako ste to vôbec zacítili.

 

Otázka: Keď robím meditáciu a zavriem oči, chcem sa pozrieť na obraz vnútorných energetických dráh a dráh, ktoré sa v tele pohybujú. Je to vo Falun Dafa vhodné?

Učiteľ: Keď vidíš obrazy, znamená to, že sa ti otvorilo tretie oko. To je normálne.

 

Otázka: Som v tej istej izbe ako práve narodené dieťa. Bude mať energia Faluna, ktorú náš Dafa vydáva, a energetické mechanizmy v mojom tele, nejaký vplyv na tretie oko novorodenca?

Učiteľ: Nemala by si byť k týmto veciam pripútaná. Čo sa týka detí a novorodencov, jednoducho nechaj ísť veci prirodzene. Získa to, čo získať má, a nezíska to, čo získať nemá. Obyčajne majú deti tretie oko otvorené.

 

Otázka: Čoskoro pôjdem do Hongkongu. Bude ma, vášho učeníka, vaše telo Zákona ochraňovať?

Učiteľ: Nezáleží na tom, či pôjdeš do Hongkongu alebo do Ameriky, aj keby si išiel na Mesiac alebo na Slnko, moje telo Zákona ťa bude schopné ochraňovať. Ale nebuď k tomu pripútaný – moje telo Zákona sa o teba stará preto, že sa kultivuješ.

 

Otázka: Od pradávnych čias bola jedinou cestou pre kultiváciu, aby sa človek stal nesmrteľným alebo Budhom, Veľká cesta zlatého danu. Ako to súvisí s tým, čomu vy hovoríte hlavná duša?

Učiteľ: To je len to, čo poznáš ty. Tá „jediná cesta, Veľká cesta zlatého danu“, o ktorej hovoria ľudia od pradávnych čias, je to, o čom hovoria bežní ľudia. Všetci na nebesiach vedia, že môj Falun Dafa je ten najlepší Fa. Samozrejme, sú aj iné kultivačné cesty – je to nesmierne tajomné a úžasné. Ako by takýmto veciam mohli ľudia rozumieť?

 

Otázka: Bez ohľadu na to, ktoré cvičenie praktizujem, vždy mám pocit, akoby mi v mozgu tieklo tam a späť veľa qi a krvi. Je to Falun, ako sa otáča, alebo mi Falun upravuje veci v mozgu?

Učiteľ: V tele praktizujúceho sa objavia všetky možné stavy, tisíce a tisíce stavov – toľko, že ich nemožno spočítať. Nemôžeme hovoriť o každom jednotlivom prípade; nemáme čas, aby sme každý z nich prebrali. Keď chceš praktizovať, pozri sa na to jednoducho ako na dobrý jav a nezaoberaj sa tým. Môžeš mať jeden stav dnes a nejaký iný zajtra, ale mal by si sa na to jednoducho pozerať ako na dobrú vec. V skutočnosti je to všetko len to, že sa upravuje tvoje telo. Ale čo tie váhavé myšlienky, ktoré máš? Nie je to pripútanosť? Môžeš ešte praktizovať, keď sa tak bojíš? Môžeš sa cez to dostať? Nevytváraš si prekážky sám pre seba? Ako sa zbavíš pripútanosti, ktorá tým vznikla? Možno, že príčina, prečo sa to stalo, je to, aby si sa zbavil tejto pripútanosti, zatiaľ čo si v tomto stave.

 

Otázka: Má päť pozícií rúk počas meditácie názvy?

Učiteľ: Pozície rúk, ktoré sa vykonávajú v pohybe, nemajú stanovené názvy.

 

Otázka: Je pozícia rúk veľkého lotosového kvetu jedna z pozícií rúk, alebo všeobecný názov pre päť pozícií rúk?

Učiteľ: Pozícia rúk veľkého lotosového kvetu je jedna daná pozícia rúk.

 

Otázka: Aký vysoký je váš terajší gong? Zažili ste osobne to, o čom vo svojich prednáškach hovoríte?

Učiteľ: Zažil som veľmi veľa vecí. Ak mám povedzme meter, desať metrov alebo sto metrov, potom to, čo poviem vám, nie je ani centimeter z toho – nemáte dovolené toľko vedieť. Ozajstní majstri sa nevychvaľujú. To, čo tu učím, je Fa. Mali by ste sa správať len podľa tohto Fa. Poviem vám ešte, že nikto, kto sa podľa tohto Fa opravdivo kultivuje, si neprivodil žiadne problémy. Musíš sa len kultivovať. V minulosti, na prednáške v Guizhou, som niečo povedal. Niekto sa ma spýtal: „Učiteľ, aká vysoká je vaša úroveň?“ Povedal som: „Jednoducho choď a kultivuj sa. Odvtedy, čo učím Fa na verejnosti – v skutočnosti ešte predtým, ako som vyšiel na verejnosť – nie je nikto schopný dotknúť sa ma.“ Len kvôli tomu, že som toto povedal,  za mnou prišiel človek z toho kraja, ktorý mal viac ako 300 rokov, aby so mnou bojoval, lebo bol závistlivý. Nakoniec bol zničený. Hoci sa kultivoval 300 rokov, šírenie tohto Dafa na verejnosti, nie je žiadna detská hra a nikto nemá dovolené sa do neho ľahkovážne miešať. Nakoniec vedel, že zachraňujem ľudí, ale pre neho to bolo už príliš neskoro. Fa nemohol tolerovať [jeho správanie].

 

Otázka: Keď robím meditáciu v sede, niekedy mám pocit, akoby som rástol, a niekedy akoby som sa zmenšoval.

Učiteľ: Všetko to sú dobré veci. Hneď ako človek začne praktizovať, jeho hlavná duša bude naplnená energiou, a on sa potom môže meniť. Keď narastá, bude sa cítiť veľmi veľký. Ale toto naše fyzické telo sa nemení, tá zmena je v inom tele. Vy cítite, akoby ste boli veľmi veľký. Tiež sa môže zmenšiť, takže bude veľmi malé. V skutočnosti je to všetko úplne normálne a ja tieto javy nechcem vysvetľovať. Je veľa rôznych stavov, viac než tisíce a tisíce.

 

Otázka: Keď robím cvičenie Zosilňovanie božských síl, trasie sa mi celé telo alebo nejaká časť tela. Môžem ešte praktizovať?

Učiteľ: Ak sa silno trasieš, akoby si sa triasol od strachu, potom je tam možno nejaké posadajúce zviera alebo duch a bojí sa. Ak je to normálne pomalé trasenie tela, potom je to možno prúd energie, ktorý tečie cez energetické dráhy, ale nemal by si sa triasť podľa neho.

 

Otázka: Sú dvaja ľudia, ktorí sa dva mesiace učili Falun Dafa od skúsených žiakov. Teraz majú pri praktizovaní cvičenia Zosilňovanie božských síl pocit, že tečie qi a objavujú sa s tým všetky možné pohyby.

Učiteľ: To je démonické zasahovanie – rýchlo prestaňte s tými pohybmi, ktoré ste si sami privodili! Vždy, keď niekto robí v stave pokoja pohyby, ktoré nie sú vo Falun Dafa – samozrejme, hovorím o naozajstných kultivujúcich Falun Dafa – ak vaše pohyby nie sú vo Falun Dafa, musíte sa ich rýchlo zbaviť! Všetci ste videli, ako robím veľké pozície rúk a chcete sa ich naučiť. Keď to niektorí ľudia skúsia, cítia, že dokážu pozície rúk robiť tiež. Poviem vám však, že to môžu byť démoni, ktorí do vás zasahujú, pretože moje telo Zákona by vás tieto veci rozhodne neučilo. Obzvlášť to platí pre tých, ktorí sa venujú inej praxi: pokiaľ sa táto situácia objaví, určite je to zasahovanie.

 

Otázka: Keď som začal chodiť na seminár, počul som v uchu veľký hluk a z toho druhého sa vyhrnula qi. Keď som neskôr išiel spať, počul som hudbu. Čo sa stalo?

Učiteľ: To sa ti len otvoril tvoj nebeský sluch. Otvoril sa ti nebeský sluch, otvoril sa výbuchom.

 

Otázka: Hlavná duša a vedľajšie duše sú obe súčasťou tela. Ak hlavná duša musí nakoniec tak či tak umrieť, nie je v poriadku nechať dokončiť kultiváciu vedľajšiu dušu?

Učiteľ: Je to v poriadku a v minulosti sa tak ľudia kultivovali generáciu za generáciou. Ale [ak to tak urobíš], nemal by si praktizovať Falun Dafa, mal by si praktizovať niečo iné. Aj keď Falun Dafa praktizuješ, nič nezískaš. Je to preto, že tieto naše veci sa dávajú hlavnej duši. Kto povedal, že hlavná duša zomrie? Hlavná duša nezomrie. Ale musím povedať, že si dosť veľkorysý: sám chceš zomrieť a nechať vedľajšiu dušu, aby sa kultivovala. Myslím si, že túto otázku napísal niekto s posadnutosťou zvieraťom alebo duchom.

 

Otázka: Počul som dlhoročných praktizujúcich, ako hovorili, že sa im po celom tele točia Faluny, ale ja cítim len jeden v spodku brucha. Môžem ich aj ja mať tak veľa?

Učiteľ: Je to veľká pripútanosť. Dôvod, prečo majú veľa Falunov, je ten, že im upravujem telá, ale dávam im len jeden. Avšak ste už veľmi, veľmi mimoriadni. Poviem ti, možno vidíš, že počúvaš Fa, ale je veľa iných ľudí, ktorých nemôžeš vidieť a ktorí tu sú a počúvajú Fa. Keď začínali, neverili v moc Dafa a nerozumeli, prečo táto naša prax umožňuje robiť také rýchle pokroky. Keď so mnou raz moji žiaci cestovali vlakom, nejakým taoistickým kultivujúcim z hôr, ktorí mojich žiakov uvideli, sa to zdalo takmer neuveriteľné. Pýtali sa ma, ako dlho tí žiaci študovali a ja som im povedal, že študujú pol roka, niektorí rok. Spýtal som sa: „Ako sú na tom moji študenti v porovnaní s vami?“ Oni povedali: „Sotva niekto z nás sa im dokáže vyrovnať.“ Ale oni sa kultivovali stovky rokov alebo dokonca cez tisíc rokov. Mali by ste premýšľať o tom, čo som vám dal. Niektorí ľudia povedali, že keď si sadnú [do meditácie], začnú plakať – ako by mohli neplakať?

 

Otázka: Keď sedím so skríženými nohami a robím cvičenie Zosilňovanie božských síl, veľmi ma zo začiatku bolia nohy. V ktorom bode kultivácie ma nohy bolieť prestanú?

Učiteľ: Až keď sa vykultivuješ do stavu, že už nebudeš mať žiadnu karmu.

 

Otázka: Necítim Falun, ktorý mi Majster vložil do spodku brucha. Musím sa zúčastniť niekoľkých ďalších seminárov, aby mi bol úplne vložený?

Učiteľ: Niektorí ľudia jednoducho nič necítia, pričom niektorí sú dosť citliví. Pri každom je to iné. Nezáleží na tom, či niečo cítiš alebo nie; nikto, kto opravdivo kultivuje Falun Dafa, nebude vynechaný. Tvoje pochopenie je nesprávne. Tí, čo študujú sami a opravdivo sa kultivujú, môžu dostať všetko. Tiež tam neexistuje taký koncept ako vložiť ho úplne alebo nie.

 

Otázka: Získajú žiaci, ktorí sa zúčastnili len jedného seminára, rovnaké veci ako tí, ktorí sa zúčastnili viac ako jedného seminára?

Učiteľ: Áno, nedostanú ani o trošku viac. Mnohí z našich žiakov, ktorí sa seminára zúčastnili viackrát, jedného po druhom, tu nie sú preto, aby niečo získali. Sú tu, pretože zakaždým získali nové pochopenia z toho, čo hovorím. Prichádzajú študovať Fa a počúvať Fa, pretože vedia, že tento Fa je vzácny – nie sú tu, aby niečo získali. „V jednom seminári niečo získať, v ďalšom seminári niečo získať“, žartom povedané, takáto myšlienka je dosť chamtivá.

 

Otázka: Ako máme ochraňovať deti, ktoré majú otvorené tretie oko?

Učiteľ: Naši žiaci Falun Dafa, tí najmladší z našich žiakov alebo dieťa, o ktoré sa staráte a ktoré získalo Falun alebo ktoré má otvorené tretie oko – nemali by ste tieto veci ľahkovážne hovoriť ľuďom, ktorí sa nekultivujú. Tiež by ste to nemali neuvážene hovoriť spolužiakom alebo učiteľom v škole. Inak to dieťa nebude mať pokoj.

 

Otázka: Môžu duše ľudí, ktorí žili vo svete ako je tento, zostať bez stopy a byť vrátené k svojej pôvodnej čistote bez akýchkoľvek škvŕn?

Učiteľ: Áno. Môžete dokonca presiahnuť váš pôvod. Samozrejme, ak sa chcete medzi bežnými ľuďmi vykultivovať do takej úrovne čistoty na jeden raz, vaša vlastná sila na to nebude stačiť. V poslednom okamihu budú všetky vaše zostávajúce veci a zlé prvky odstránené. Qing je niečo, čo materiálne existuje. Musíte ho odkultivovať a musíte sa zmeniť, čo sa týka vášho uvažovania, aby sa znovu nevytváral. Keď bude ten posledný zostávajúci kúsok pre vás odstránený, budete v tej chvíli prečistený a stanete sa nesmierne čistými. Pri kultivácii sa kultivujú mysle ľudí, človek mení svoj spôsob uvažovania. Stupeň, do ktorého sú vaše myšlienky čisté, predstavuje váš stav ovocia. Po dovŕšení budete mať len myšlienky a spôsob uvažovania na úrovni dovŕšenia a nebudete už mať ľudský spôsob uvažovania.

 

Otázka: Do ktorého tela nakoniec vstúpi hlavná duša? V akom stave je to druhé telo?

Učiteľ: Do ktorého tela vstúpi hlavná duša? Telo, ktoré kultivujete, je celé vaše. Telá v iných dimenziách sú vlastne jedna bytosť – všetky sú jedno vaše telo. Potom, čo sa vaše hmotné telo premení na látku vysokej energie, nie je tam už žiaden taký koncept ako telá v iných dimenziách.

 

Otázka: Keď som vošiel do veľkej siene chrámu Šaolin, Falun v spodnej časti brucha sa mi začal rýchlo otáčať proti smeru hodinových ručičiek. Čo sa stalo?

Učiteľ: Otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek je oboje normálne. Je to naozaj dobré miesto, veľmi dobrý chrám. Samozrejme, nebudeme hovoriť o stave tých mníchov, ktorí sa tam teraz kultivujú. Hovoríme to, že ten chrám je veľmi dobrý chrám.

 

Otázka: Keď robím cvičebnú pozíciu Držanie kolesa po oboch stranách hlavy, vždy mi zvoní v ušiach.

Učiteľ: Je to tak. Držanie kolesa po oboch stranách hlavy môže ľuďom otvoriť uši. Niektorí ľudia si myslia: „To je výborné, budem to robiť každý deň.“ To je pripútanosť! Nerád tieto veci novým žiakom hovorím, pretože je pre nich ľahké vyvinúť si k nim pripútanosť. Keď si vyvinú pripútanosť, bude ich blokovať.

 

Otázka: Keď som ešte nepraktizoval Falun Dafa, mal som sen, že sa vznášam k oblohe, lietam si po oblohe a vstupujem do zeme. To som videl. Bola to moja vedľajšia duša?

Učiteľ: Nebola. Ak tvoje vedomie lietalo po oblohe, potom to bola tvoja hlavná duša, ktorá opustila telo. Si vždy tam, kde je tvoje vedomie. Keď povieš, že si sa videl lietať po oblohe a pritom si sedel tu, potom to bolo tvoje vedľajšie vedomie, čo lietalo.

 

Otázka: Potom ako som raz robila pol hodinu meditáciu v sede, mala som napäté celé telo a chcela som napnúť všetky sily. Potom som sa stočila do klbka a zo všetkých síl som praktizovala cvičenia. Čo sa stalo?

Učiteľ: Nemusíš sa tým zaoberať. Súvisí to s tvojou bytosťou z minulosti. Nezaoberaj sa tým, len ďalej praktizuj.

 

Otázka: Keď v práci zváram, dostanem sa do kontaktu s dymom, prachom a svetlom elektrického oblúka. Majú nejaký vplyv na moje telo?

Učiteľ: U praktizujúcich na tom nezáleží.

 

Otázka: Keď som robil prvý deň cvičenia, cítil som, ako mi zvonka do žalúdka vstupuje okrúhly predmet a potom to išlo pomaly k pupku. Bol to Falun vložený Učiteľom?

Učiteľ: Praktizujúci by sa nemal zaoberať týmito vecami. Nemôžem vysvetliť každú situáciu. Nemali by ste si zväčšovať svoje pripútanosti.

 

Otázka: Od istého qigongového majstra som si kúpila kalendár a jeho knihu. Môžem kalendár vystaviť alebo si tú knihu čítať v tej istej izbe, ako je Učiteľov obraz?

Učiteľ: Nie, pretože pri kultivácii sa človek musí koncentrovať len na jednu školu. Aj keď by to bol naozajstný qigongový majster, naozaj dobrý qigongový majster, poviem ti, že nemá moc zbaviť sa vecí tých zlých démonov a nepoctivých ciest, takže sa im musí prispôsobiť. Preto niektoré praxe tieto veci zahŕňajú. Hoci on sám kultivuje poctivú cestu, nemôže s tým nič urobiť a nedokáže ovládať to, čo verejnosti odovzdáva.

 

Otázka: Môžu tí, čo pracujú dlhé časové úseky na lodiach, dosiahnuť rovnaké výsledky v kultivácii Falun Dafa?

Učiteľ: Je to rovnaké. Či si na mori alebo na rieke, môžeš praktizovaním dosiahnuť rovnaké výsledky.

 

Otázka: Keď praktizujúci jedia, stačí keď sa najedia takmer do sýtosti, pokiaľ majú dosť sily [na fungovanie]?

Učiteľ: Jesť takmer do sýtosti? [Pýtaš sa ma, či by si mal jesť, kým nie si] takmer sýty alebo úplne sýty. Keď chceš jesť, kým nie si sýty, jedz. Prečo nechávať nejaké miesto? Keby bol čas hladomoru, potom by bolo v poriadku, keby si jedol o trochu menej. Tvoje telo stále praktizuje v Zákone trojitého sveta a stále ešte potrebuješ veci zo Zákona trojitého sveta, aby ti dávali výživu. Nezomrelo by inak tvoje telo? Kým nie si nahradený látkou vysokej energie, ako by si mohol nejesť? Je v poriadku dobre sa najesť, pokiaľ k tomu nie si pripútaný.

 

Otázka: Môžu tí, čo študujú Falun Dafa, chovať malé zvieratá?

Učiteľ: Budhistická škola sa riadi princípom nezabíjať a nechovať. Taoistická škola takto možno uvažuje tiež. V taoistickej škole sú však zvieratá s určitými nadprirodzenými schopnosťami, korytnačky a podobne. Na nesmierne vysokých úrovniach majú jedno alebo dve, ktoré ochraňujú Fa, ale musia vybrať výnimočne dobré zvieratá. Keďže sú tieto veci s človekom, keď praktizuje, keď sa úroveň človeka zvyšuje, je pre nich ľahké získať nadprirodzené schopnosti. Pretože nedbajú na xinxing, hneď ako majú nadprirodzené schopnosti, budú robiť zlé veci a stanú sa z nich démoni.

 

Otázka: Keď v noci osamote praktizujem so zavretými očami, keď premýšľam o tom, ako je okolie veľmi tiché, dostanem veľký strach.

Učiteľ: Poviem ti, že Falun Dafa teraz poznajú všade, v každej dimenzii. Pretože Falun Dafa sa odovzdáva v bežnej ľudskej spoločnosti, je veľa zmätených vecí a vecí z mnohých dimenzií, ktoré sa chcú pozrieť – vyzerajú zvláštne a sú ich všetky možné druhy. Keď praktizujete, prídu a budú vás sledovať, a tak dostanete taký strach, že cítite, ako sa vám ježia chlpy na rukách. Pamätajte si však, že je tam moje telo Zákona a nikto vám nemôže ublížiť, len sa chcú pozrieť. Prečo sa vám ježia chlpy? Je to preto, že tvoja pomocná duša ich vidí a je dosť vyľakaná. V skutočnosti ti nič neurobia.

 

Otázka: Ako vyzerá Falun raj?

Učiteľ: Počul si o Raji najvyššej blaženosti? Falun raj je ešte krajší.

 

Otázka: Pokiaľ viem, že mám s niektorými rodinnými príslušníkmi karmické dlhy, ako by sme mali spolu žiť? Ako sa má ten dlh splatiť? Ako sa majú vrátiť minulé láskavosti?

Učiteľ: Takéto veci nemôžeš vedieť. Iní nemajú dovolené tieto veci bežných ľudí vedieť. Až keď kultivujúci dosiahne dovŕšenie, bude to vedieť. Už by si k týmto veciam nemal byť pripútaný. Každý má svoj osud, jednoducho nasleduj predurčené vzťahy.

 

Otázka: Ako by sme sa mali starať o postihnutých?

Učiteľ: Prečo sa ma pýtaš na veci bežných ľudí? Pýtal by si sa ma aj na to, ako sa starať o svojich rodičov alebo ako sa starať o svoje deti? Toto sú všetko veci bežných ľudí. Ja vyučujem Fa a veci na kultivovanie sa k vysokým úrovniam. Keby to postihnutí ľudia mali príliš ľahké, nemohli by splatiť svoju karmu. V budúcom živote by potom možno boli znovu postihnutí.

 

Otázka: Ak niekto dostane od nadriadených nesprávne príkazy, ako by sa to malo riešiť?

Učiteľ: Toto sú všetko veci bežných ľudí. Čo sa týka toho, čo by mali robiť praktizujúci, jednoducho sa riaďte požiadavkami Fa. Každá situácia môže mať karmickú príčinu. Možno sa ti to zdá nesprávne, no možno je to v skutočnosti správne. On je šéf, tak jednoducho urob dobre to, čo ti hovorí. Samozrejme, keď ti povie, aby si zabil ľudí alebo spáchal podpaľačstvo, alebo ti povie, aby si robil zlé veci, potom by si to rozhodne spraviť nemal. Keď ide o principiálne otázky, nemali by ste robiť veci, ktoré sú nesprávne; avšak štandardy pre principiálne otázky, o ktorých hovoríme, sú úplne iné.

 

Otázka: Keď praktizujúci urobí nevedomky niečo nesprávne, vie o tom Učiteľov fashen? Potrestá ho?

Učiteľ: Samozrejme, že to bude vedieť. Keď si sa kultivoval dosť dobre, pokúsi sa ti v tej chvíli dať náznak. Možno tam bude okamžitá karmická odplata, aby si mohol splatiť karmu vytvorenú tým zlým skutkom. Ak si sa dobre nekultivoval, tak ťa možno nepotrestá. Keď vidí, že nedosahuješ štandard a opakovane si taký, nebude to už robiť tak, že svoje dlhy splatíš na mieste okamžitou karmickou odplatou, keď sa to deje opakovane, stále dookola. Ako by to mohlo by tak, že si budeš pozdvihovať svoje pochopenie tým, že hneď po chybe sa stretneš s odplatou? Nie je ani dovolené robiť to takto.

 

Otázka: Ukázali by ste nám svoj Falun a telo Zákona?

Učiteľ: Čo ešte by si chcel vidieť?! Majú to vidieť bežní ľudia?! Tvoje uvažovanie vyžaruje také zlé pripútanosti – ten, kto môže vidieť Budhu, už dosiahol stav ovocia. Znie toto ako otázka od praktizujúceho? Keby sa všetko dalo vidieť, už by tam nebola otázka osvietenia a nebolo by dovolené sa kultivovať. [Keby sa tvoje želanie splnilo], okrem toho, že by to zničilo teba, nezničilo by to tiež mnohých ďalších?

 

Otázka: Keď robím cvičenia Zosilňovanie božských síl, niekedy sa mi hýbe hlava.

Učiteľ: Nedovoľ, aby sa hýbala. Jednoducho by sa nemala hýbať. Mal by si sa prirodzene uvoľniť.

 

Otázka: Blízko miesta, kde cvičíme, je často jedovatý dym z pálenia lístia, ktorý vanie naším smerom. Máme prestať cvičiť, keď k tomu dôjde?

Učiteľ: Keď v parkoch zhrabujú lístie a potom ho pália, vaše praktizovanie to neovplyvní. Ak je to naozaj dráždivé, jednoducho na chvíľku prestaňte alebo sa presuňte na iné miesto. Inak si nemyslím, že by na tom záležalo.

 

Otázka: Keď sa predmety, ktoré denne používame, rozbijú, vytvára to karmu a zároveň strácame cnosť, alebo to len vytvára karmu bez straty cnosti?

Učiteľ: Šákjamuni povedal, že všetky veci majú inteligenciu, a my v skutočnosti v iných dimenziách vidíme, že všetko je živé. Keď vaše tretie oko dosiahne úroveň zraku Fa, keď vyjdete von, hneď ako otvoríte dvere, uvidíte, že aj kamene a múry sa s vami rozprávajú a zdravia vás. Ale ja vám hovorím, aby ste sa pozerali na väčšiu perspektívu, kultivujte sa otvorene a dôstojne a nepripútavajte sa k takýmto drobným veciam. Ľudia majú svoj spôsob života. Naozajstný kultivujúci Dafa dokáže v jednom dni rozložiť veľa karmy. Takže pre kultivujúcich Dafa nie je karma taká desivá.

 

Otázka: Keď niektorí ľudia robia jednoručné pohyby nahor a nadol [v treťom cvičení], pri kĺzaní im idú nahor a nadol ramená aj ruky a celé telo sa im pohybuje [podľa pohybov rúk].

Učiteľ: To nie je správne. Ramená a telo by mali byť uvoľnené a mali by zostať v pokoji.

 

Otázka: Istý človek v mojej rodine robí prax s posadnutosťou zvieraťom. Keď sa mu to snažím vyhovoriť, nepočúva. Čo mám robiť? 

Učiteľ: Jednoducho nechaj veciam prirodzený priebeh. Nemôžeš ovládať niečiu myseľ – môžeš ho len povzbudiť, aby bol dobrý. Keď nepočúva, nechaj ho tak. Majster vyčistí prostredie pre naozajstných učeníkov a tie zmätené veci nebudú mať dovolené vstúpiť do dverí.

 

Otázka: Ako je to s dávaním darčekov z priateľstva?

Učiteľ: Na dávaní darčekov z priateľstva nie je nič zlé. Keď majú dvaja ľudia dobrý vzťah a tá druhá osoba vám dobrovoľne niečo dá, nie je to problém.

 

Otázka: Stratím cnosť, keď sa nedokážem ovládnuť a v mysli nadávam druhým alebo sám sebe?

Učiteľ: Keď nadávaš sám sebe, s kým by si stratil cnosť? Stratil by si cnosť sám so sebou? Ale ako praktizujúci nesmieš ľuďom nadávať. Aj keď nadávaš sám sebe, je to kvôli tomu, že si sa nahneval, a to znamená, že si nedokázal byť znášanlivý, že? My kladieme dôraz na Ren a vy by ste nemali svojvoľne biť deti alebo im nadávať, vrátane vašich vlastných detí. Je správne, keď ich vychovávate; nie je v poriadku, keď svoje deti nevychovávate. Musíte ich vychovávať. Sú rôzne spôsoby výchovy, ale vy sa nesmiete príliš nahnevať, keď deti vychovávate – ako by to mohlo byť dovolené? Nesmiete sa nahnevať, keď deti vychovávate, nemali by ste sa skutočne nahnevať.

 

Otázka: Päť alebo šesťročné dieťa so mnou praktizuje cvičenia, ale nepozná Fa. Môže sa aj tak kultivovať nahor?

Učiteľ: Jednoducho tomu dieťaťu povedz, ako byť dobrým človekom, povedz mu to ako príbeh. Môžeš len povedať, že Učiteľ povedal to a to. Poviem vám, že niektoré deti tu počúvajú a rozumejú tomu veľmi dobre. Nemyslite si, že tomu nerozumejú tak dobre ako vy.

 

Otázka: Môžeme sa my kultivujúci ešte učiť texty z budhizmu a taoizmu?

Učiteľ: Rozhodne nie – to absolútne nie je dovolené! Nepomiešalo by sa to všetko? Nie je to ako ísť inou cestou? Kladieme dôraz na „žiadnu druhú školu“. Prirodzene, môžete povedať, že nepraktizujete Falun Dafa a používate princípy Falun Dafa, aby vás viedli v učení iných praxí. Samozrejme, Fa, ktorý učím, môže poskytnúť vedenie pre každú prax, keďže ony všetky musia zdôrazňovať kultiváciu xinxingu rovnako ako my.

 

Otázka: Aký by mal byť stav mysle človeka, ktorý študuje Falun Dafa, v jeho každodennom živote?

Učiteľ: Či už sú to odpočinkové aktivity, ktoré robíte, alebo veci bežných ľudí, o ktoré sa zaujímate, ak chcete, jednoducho sa ich zúčastnite. Váš gong to neovplyvní. Ako v kultivačnej praxi postupne idete vpred, prirodzene ich budete brať zľahka, pretože keď sa vykultivujete k ešte vyšším úrovniam, budú tie veci tiež pripútanosťami. Ale nemôžeme od vás teraz požadovať, aby ste sa toho všetkého vzdali naraz – keby ste opustili všetko, stali by ste sa dnes Budhom. Hneď teraz sa ich nedokážete vzdať. Práve preto, že ľudia majú qing, majú záujmy bežných ľudí.

 

Otázka: Keď som robil cvičenie pri počúvaní hudby Falun Dafa, počul som rytmické zvonenie zlatého zvona. Čo to bolo? Bol to výsledok pomocného vedomia?

Učiteľ: Nie, nebol. Bol to zvuk z inej dimenzie. Je veľa takých zvukov. Nemusíš sa tým zaoberať.

 

Otázka: Môžem pri robení cvičení zapojiť vizualizáciu? Môžem použiť myšlienku „jedna energetická dráha vedie stovku energetických dráh“ ako pomôcku, aby som sa dostal do pokoja?

Učiteľ: Žiadne myšlienky tam nie sú. Kultivujeme sa priamo na vysokých úrovniach, takže sa čo najviac snaž zbaviť sa každej zámernej činnosti mysle. Chceš pridávať niečo iné? Veci by sa pokazili a ty nemáš dovolené, aby si náš súbor vecí pokazil. Keď niečo pridáš, tvar Faluna sa pokriví. Hovoríme o stovkách energetických dráh, ktoré sa všetky otvárajú naraz; nepoužívame metódu, kde jedna energetická dráha uvádza do pohybu stovky energetických dráh.

 

Otázka: Cieľ kultivácie ľudí vo svete je stať sa osvietenou bytosťou, pričom o druhých si nerobia starosti. Akí sú to ľudia?

Učiteľ: Budhovia môžu ľudí zachrániť, ale neboli stvorení preto, aby zachraňovali ľudí. Myslíš si, že Budha je povinný zachrániť ťa? Keď človek dosiahne stav vlastného oslobodenia, vykultivoval sa na Arhata. Ak máte želanie zachrániť všetky vnímajúce bytosti, potom sa musíte kultivovať vyššie. Až keď dosiahnete tú úroveň, môžete potvrdiť a osvietiť sa k veciam pre záchranu vnímajúcich bytostí. Keď hovoríme o zachraňovaní ľudí, ako môžeš zachraňovať ľudí? Môžete s ľuďmi len hovoriť a robiť to tým spôsobom, ako ja. Možno chcete rozložiť všetky útrapy niekoho a priviesť ho nahor, ale keby ste to spravili, v tom momente by ste vedeli, že ste spadli, sotva ste ho priviedli nahor. To absolútne nie je dovolené. Na druhej strane, v kultivácii sa človek nemusí vždy starať o druhých – všetko toto sú pripútanosti.

 

Otázka: Keď ide Učiteľ prednášať do zahraničia, vkladáte cudzincom Faluny?

Učiteľ: Vkladá sa všetkým, kto sa naozaj kultivuje. Dafa patrí vesmíru a študovať ho a získať ho môže každý z každej krajiny na svete, kto má predurčený vzťah.

 

Otázka: Môžu lekári čínskej medicíny pri liečení používať akupunktúru?

Učiteľ: Samozrejme, že môžu. Je to práca medzi bežnými ľuďmi.

 

Otázka: Vkladáte Falun každému, kto sa zúčastní seminára?

Učiteľ: Nie. Viem, že medzi tými, ktorí sú tu prítomní, je pár jednotlivcov, ktorí tomu neveria, a sú tí, ktorí majú pochybnosti. Sú tu tiež niektorí, ktorí si myslia, že to znie dosť dobre, ale ktorí sa nakoniec nedokážu ďalej kultivovať.

 

Otázka: Potom, čo si Učiteľov fashen vezme Falun späť, keď sa znovu začneme riadiť Učiteľovými požiadavkami, môžeme opäť dostať Falun?

Učiteľ: Potom v tom ale musíte byť naozaj odhodlaní a začnete znovu od začiatku rovnako ako tí, ktorí sa prax predtým neučili.

 

Otázka: Niektorí žiaci Falun Dafa hovoria, že si môžu váš Falun požičať, aby uzdravili druhých žiakov. Tiež hovoria, že dokážu vyšetriť vaše zdravotné problémy.

Učiteľ: To je výsledok obrovskej démonickej myšlienky a nikto by im rozhodne nemal veriť! Každý, kto toto hovorí, nie je učeníkom Falun Dafa. Vážne narušujú Dafa. Myslíte si, že som sa dostal do tohto bodu bez toho, aby som vedel, čo sú zdravotné problémy? Tí, čo chcú „vyšetriť moje zdravotné problémy“, by sa najskôr museli byť schopní dostať do môjho poľa.

 

Otázka: Ako by sme mali chápať ne–činnosť?

Učiteľ: Znamená to, že človek si udržiava svojho xinxing a nerobí svojvoľné zámerné veci. Ale keď vidíte, že sa deje vážny zločin ako vražda alebo podpaľačstvo, musíte konať. Je to otázka vášho xinxingu

 

Otázka: Keď praktizujem na cvičebnom mieste, mám pocit, akoby so mnou niekto hovoril a ja s ním v srdci hovorím tiež.

Učiteľ: Toto je presne dôvod, prečo hovorím, že nie je ľahké sa kultivovať, keď je gong do istej miery otvorený. Hneď ako raz človek počuje, že sa s ním niekto rozpráva, alebo niečo vidí, nedokáže sa ovládať. Rozruší sa a začne s tým komunikovať, ale nevie, či je to démon alebo nie. Aj keď to nie je démon, nie je to osvietená bytosť spravodlivej praxe. Aj keď pochádza z neba a nie je zlá, nedosiahla stav pravého ovocia, inak by nezasahovala do kultivujúcich spravodlivej praxe. Premýšľajte o tom, keď prijmete jeho veci, môžete sa ešte kultivovať? Neprivedie to vaše veci do zmätku? Nevyvinuli ste si pripútanosti? Keď si človek vyvinie nadprirodzené schopnosti, je pre neho ťažké ovládať sa. To pre presne dôvod prečo nie je ľahké kultivovať sa pre tých, ktorí majú odomknutý gong. Je to naozaj ťažké! Čo sa týka toho, koľko ľudí bude schopných v kultivácii uspieť, sledujem to a tí na nebesiach to sledujú tiež.


Vyučovanie Fa a odpovedanie na otázky v Jinane

Otázka: Čo sa deje, keď sa pri praktizovaní v mojej mysli objavujú nadávky?

Učiteľ: Toto je kvôli tomu, že tvoja hlavná duša nie je až taká dobrá, alebo to pôsobí tvoja myšlienková karma. Niektorí ľudia môžu byť tiež posadnutí duchmi. Toto sa prihodí, keď sa primiešajú iné praxe. Tí z nás, ktorí iné praxe neprimiešavajú a praktizujú len Falun Dafa, nebudú mať posadnutie duchmi. Vo väčšine prípadov je to kvôli myšlienkovej karme.

 

Otázka: Je usilovná kultivácia sama osebe pripútanosťou?

Učiteľ: Kultivácia nie je pripútanosťou, pomocou kultivácie sa človek vracia k pôvodnému, pravému ja a vynára sa pravá povaha človeka. To je vaša pravá povaha, takže to nie je pripútanosť. Ale keď neustále hovoríte: „Chcem sa len pomocou kultivácie stať Budhom“, „Dnes som sa zlepšil o toľko a toľko“, a „Vtedy a vtedy sa stanem Budhom“, potom je to pripútanosť. Mali by ste sa jednoducho kultivovať so zámerom praktizovať, ale bez zámeru získať gong a bude v poriadku, ak máte len toto želanie.

 

Otázka: Keď sa niekto nezúčastnil seminára, ale učí sa cvičenia Falun Dafa, vyčistí Učiteľove telo Zákona tiež jeho telo do stavu mliečno-bieleho tela a vloží mu qi mechanizmy?

Učiteľ: Ak sa nezúčastnil seminára a nie je naším žiakom, prečo by som sa o neho staral? Keby som sa o svetských ľudí takto neuvážene staral a vložil tieto veci každému v Číne, išlo by to? Ak sa niekto učí prax sám, učí sa ju z knihy alebo kaziet, dostane tie veci? Poviem vám, že práve takáto bude v budúcnosti podoba učenie sa praxe. Pretože máte moje telá Zákona, aby sa o vás starali, moje knihy majú telá Zákona a moje videokazety a audiokazety ich majú tiež – tí, ktorí sa opravdivo riadia požiadavkami na praktizujúcich, tie veci tiež dostanú. Ale musia sa opravdivo kultivovať podľa meradiel praktizujúceho a len potom ich dostanú. Ak tvrdíš, že to chceš robiť len kvôli fyzickému cvičeniu a nechceš sa kultivovať k vysokým úrovniam, potom to nedostaneš.

 

Otázka: Som nový žiak a praktizujem asi mesiac. Je pre mňa ťažké dotknúť sa jazykom horného podnebia, pretože mám málo slín. Mohol by mi Učiteľ dať nejakú radu?

Učiteľ: Nie je to tak, že hneď ako raz začneš robiť prax, všetko sa pre teba okamžite zmení. Aký je tvoj xinxing? Chceš dosiahnuť stav praktizujúceho, takže sa musíš zmeniť, musíš začať od svojho xinxingu. Niektorí ľudia sa pýtajú: „Začal som praktizovať Falun Dafa. Ako to, že sa moja choroba nevyliečila?“ Stále si bežným človekom medzi bežnými ľuďmi, praktizuješ nejaké cvičenia a potom čakáš, že tvoja choroba odíde – ako by to tak mohlo ísť? Ak nemáte správny cieľ, výsledok bude iný [ako očakávate].

 

Otázka: Keď pri praktizovaní pridávame myšlienky, spôsobí to, že sa Falun zdeformuje?

Učiteľ: Ak sa pridajú myšlienky z iných praxí, Falun sa zdeformuje. Čo sa týka vašich rôznych zmätených myšlienok, tie pochádzajú z vašich pripútaností a nespôsobia, že sa Falun zdeformuje. Hneď ako sa pridajú odkazy z iných praxí – nielen pohyby rúk, ale aj o pridávanie vecí ako používanie myšlienok na vedenie vašich pohybov, nejakého spôsobu dýchania alebo nejakej myšlienky z iných praxí – všetko to spôsobí, že sa Falun zdeformuje. Pretože kultivácia je naozaj vážna vec, je nutné zamerať sa výlučne na jednu kultivačnú cestu.

 

Otázka: Telo jedného starého mnícha, ktorý zomrel pred tisíc rokmi, sa nerozložilo. Je to kvôli tomu, že bolo premenené látkou vysokej energie?

Učiteľ: V skutočnosti bolo premenené látkou vysokej energie. Budhizmus praktizuje nirvánu a nehovorí, že si so sebou vezmete telo, takže to telo nechcú. Pokiaľ by ho chceli, to telo už bolo premenené látkou vysokej energie. Napríklad na hore Jiuhua sú traja mnísi. Ich telá sú fyzickými telami, ktorá sa po stovkách či tisíckach rokoch nepokazili, a je to preto, že boli úplne nahradené vysokoenergetickou látkou. Tie telá už nie sú telami bežných ľudí, takže sa nerozložia.

 

Otázka: Sú všetky praxe, v ktorých sa môžu vyvinúť nesmrteľné deti, spravodlivé?

Učiteľ: Nie nevyhnutne. Niektoré z nich nie sú zo začiatku zlé a na začiatku sú pomerne dobré, relatívne povedané. Ale ak nekultivujú xinxing, neskôr sa stanú zlými. Možno sa neskôr ich nesmrteľné deti rozpustia alebo aj keď sa nerozpustia, stanú sa veľmi zlými. Praxe sa nedajú posudzovať podľa podoby ich prejavených schopností alebo podľa formy ich gongu. Nech už robíte akúkoľvek prax, musíte si kultivovať xinxing.

 

Otázka: Môže sa Falun v spodnej časti brucha preniesť do ďalšieho života?

Učiteľ: My sa o „ďalší život“ ani o nič podobné nestaráme. Vyžadujeme, aby človek dosiahol cieľ odomknutia gongu a osvietenia v bežnej ľudskej spoločnosti. Poviem vám, že človek sa môže kultivovať aj na veľmi vysokých úrovniach, ale obvykle, keď bežná osoba dosiahne určitú úroveň pomocou kultivácie a dosiahne odomknutie gongu, zastaví sa – aj keď ďalej praktizuje, nepostúpi nahor, pretože môže ísť len tak vysoko. Avšak za mimoriadne zvláštnych okolností môže praktizovaním v tej dimenzii rásť gong. Falun, ktorý si v budúcnosti sami vyviniete, bude navždy fungovať a bude s vami navždy.

 

Otázka: Učiteľ vo svojich prednáškach často spomína dve slová „opravdivá kultivácia“ a tiež „učeníci, ktorí sa opravdivo kultivujú“. Mohol by to Učiteľ prosím vysvetliť?

Učiteľ: „Opravdivá kultivácia“ znamená, že sa skutočne kultivujete. Toto to znamená.

 

Otázka: Čo znamená, keď sú v stave „Tri kvetiny nad hlavou“ v skutočnosti nad hlavou len dva kvety?

Učiteľ: Potom to nie je zoskupenie „troch kvetín nad hlavou“. Vynorí sa jednoducho veľa, veľmi veľa rôznych foriem gongu. V priebehu cesty, ktorú som prešiel, boli na začiatku alebo na veľmi povrchnej úrovni desiatky tisíc foriem premien gongu. Bolo ich príliš veľa na to, aby sa dali zapamätať a ja som sa nesnažil zapamätať si ich. Formy premeny tela sú na každej úrovni iné.

 

Otázka: Tvar, ktorý sa vytvára v spodnej časti brucha je nesmrteľné dieťa. Čí tvar sa vytvára v hrudi?

Učiteľ: Praktizoval si niečo iné. Keď praktizujúci naozaj kultivuje a všetko opustí, moje telá Zákona mu pomôžu postarať sa o to. Samozrejme, niekedy keď vytvárate gong, objavia sa na povrchu vášho tela nejaké obrazy Budhu. Bude ich veľa a môžu sa tiež pohybovať, pretože hmotne existujú. Môžu hovoriť a hýbať sa. Všetko toto je samozrejme normálne.

 

Otázka: Ak chce niekto ukradnúť cennosti, ktoré študenti nosia, alebo im ublížiť, môže Falun Dafa zabrániť, aby sa to stalo?

Učiteľ: Poviem ti, že všetko má svoje karmické príčiny. Ak prídeš o peniaze a Falun nezasiahne, potom to pravdepodobne má svoju príčinu. Nemáš v úmysle použiť Falun, aby si potrestal toho, kto ti cennosti ukradol, že? Ako by to mohlo byť dovolené? Možno je to tak, že si niečo dlhoval druhým. Cítiš sa vyvedený z pokoja a chceš použiť Falun, aby si na druhých zaútočil. Ako by to mohlo byť dovolené? Nevyučoval by som zlú prax? Nepremýšľajte toľko o takých veciach. Kultivujúci majú moje telá Zákona, ktorá ich chránia, a budú vás ochraňovať vždy, keď majú.

 

Otázka: Ako sa máme pozerať na budhistické písma?

Učiteľ: Ja naozajstné budhistické učenia, učenia Šákjamuniho, uznávam. Ale Budha Šákjamuni povedal, že veci, ktoré sú naozaj jeho, tvoria menej ako desať percent všetkých písiem.

 

Otázka: Išiel som do podzemia, aby som sa pozrel na jednu hrobku na malebnom mieste zo starých čias. Chcel by som sa spýtať, či návšteva hrobky ovplyvní Falun Dafa?

Učiteľ: Nič to neovplyvní. Ale choďte na také miesta čo najmenej. Na tých miestach je príliš veľa yinu. Okrem toho, ako by som to povedal, nechceme chodiť na nečisté miesta, pretože tie zmätené veci sú veľmi zlé. Sú to koniec koncov hroby!

 

Otázka: Vo sne sa mi do oblečenia vplazil had a ja som ho zaškrtil. Bolo to zostavené Učiteľom ako skúška môjho xinxingu?

Učiteľ: Keď sa tie veci vplazia dovnútra, je správne zabiť ich. Tie zlé veci jednoducho chcú vlastniť ľudské telo a sú to démoni. Ľudská spoločnosť sa vyvinula tam, kde je dnes, a je nimi silno vyrušovaná. Pretože tie veci robia zmätok, qigongové spoločenstvo je na pokraji zrútenia. To tiež platí o chrámoch, kde takéto veci spôsobujú chaos.

 

Otázka: Existoval Falun raj od začiatku, alebo je nový?

Učiteľ: Existoval od začiatku. Príliš sa oddávaš fantázii.

 

Otázka: Neliečim pacientov qigongom, ale masážou a akupunktúrou. Je to v poriadku? Môžem okrem kníh o qigongu ešte čítať knihy ako „Spisy o horách a moriach“ a „Klasická príručka vnútorného lekárstva Žltého cisára“?

Učiteľ: Stále sa tých pripútaností nedokážeš vzdať. Aký máš cieľ pre ich čítanie? Tie knihy nie sú o kultivácii Dafa – prečo ich čítaš? Chceš z nich niečo dostať? Ak nie, prečo ich čítaš? Ak si naozaj myslíš, že niektorá veta je dobrá, potom si to prijal a tvoj gong sa pokazí. Prečo budhizmus a taoismus v minulosti nedovoľovali kontakt s knihami, ktoré nepatria do ich písiem? Je to preto, že sa báli, že ich veci sa pokazia. Na zabezpečenie naozajstnej kultivácie je dôležité, aby si túto otázku bral vážne a aby si tento svoj základný problém vyriešil. Ako by si to mohol nebrať vážne a neopustiť túto pripútanosť? Len tento bod objasňujem. Ak sa nechceš kultivovať a chceš iba študovať tieto veci, potom ich čítaj, koľko chceš. Nie je to tak, že bežným ľuďom nedovolím, aby ich čítali. Čo sa týka toho, či môžeš používať masáž a akupunktúru, ak si lekár čínskej medicíny, potom to pokojne môžeš robiť. Nie je tam problém. Ak lekár nie si a praktizuješ Dafa a chceš len liečiť pacientov, povedal by som, že sa musíš tejto pripútanosti zbaviť.

 

Otázka: Majú žiaci Falun Dafa okrem Učiteľa aj iných majstrov vysokých úrovní?

Učiteľ: Nikto medzi žiakmi Falun Dafa sa nemôže nazvať učiteľom, všetci sú žiaci a učeníci. Každý sa učí a kultivuje. Keď dosiahnete odomknutie gongu a osvietenie, môžete použiť len tituly na rôznych úrovniach budhistickej školy. Vo Falun Dafa nie sú žiadni iní majstri vysokej úrovne.

 

Otázka: Kto je naša naozajstná matka? Je to naša spoločná matka?

Učiteľ: Popúšťaš uzdu svojej fantázii. Ako by ste mohli mňa a vás klásť na rovnakú úroveň?! Život môže byť stvorený dvoma spôsobmi. Jeden je vytvorenie pohybom rôznych látok na rôznych úrovniach vesmíru. Tieto životy sú preto pomerne pôvodné, ale táto forma trvá až dodnes. Pohyb vesmíru môže stále vytvoriť životy a stále ešte životy vytvára – preto nie sú životy niektorých ľudí také dlhé a história niektorých ľudí je veľmi krátka. Ďalšia forma je byť zrodený z tých bytostí vysokej úrovne, ktoré sa objavili veľmi dávno na začiatku na rôznych úrovniach. Povedal by som, že tieto bytosti majú celkom šťastie, pretože majú matky. Tie bytosti, ktoré boli zrodené skôr, závidia tým, ktorí majú matky, pretože ony matky nemajú.

 

Otázka: Je správne pri hľadaní spravodlivej cesty a veľkého Zákona robiť všetko možné, aby sme všade chodili za Učiteľom a počúvali prednášky?

Učiteľ: Niektorí ľudia za mnou všade chodia, aby si vypočuli moje semináre a získali Fa. Nemôžem byť proti takejto myšlienke. Ale je jedna vec, na ktorú by ste nemali zabudnúť: musíte sa naozaj kultivovať! Nebude to fungovať, keď za mnou stále chodíte a len počúvate. Váš xinxing musí byť ukovaný skutočnou kultiváciou a musíte sa opravdivo kultivovať. Niektorí ľudia si myslia, že keď za mnou budú chodiť, nebudú mať žiadne trápenia. Ako by ste sa potom kultivovali? Niektorí ľudia sa domnievajú, že odídem do hôr a chcú sa ísť kultivovať do hôr za mnou, ale nekultivovali by ste potom svoje vedľajšie vedomie? Sú to dve formy kultivácie. Keď sa chcete zlepšiť a dokončiť svoj kultivačný proces, musíte sa pevne kultivovať medzi bežnými ľuďmi a musíte dobre študovať Fa.

 

Otázka: Mohli by ste pohovoriť o pôvode ľudstva?

Učiteľ: Každé slovo ukazuje tvoju smäd po vedomostiach. Mal by si sa tejto pripútanosti radšej zbaviť. O pôvode ľudstva som už hovoril: Nie je život vytvorený pohybom pôvodných látok v kozmických dimenziách?

 

Otázka: Existuje ešte hlavná duša u človeka, ktorého telo i duša boli úplne zničené?

Učiteľ: Ako by mohla existovať, keď boli telo aj duša úplne zničené? Potom to vyzerá tak, akoby v tomto vesmíre nikdy neexistoval. Ale proces úplného odstránenia je procesom utrpenia a nesmiernej, horkej ľútosti. V našej dimenzii sa zdá, akoby bol zničený okamžite, ale v časovom poli, kde je odstraňovaný, sa to zdá nekonečne dlhé.

 

Otázka: Vedie opätovný výskyt menštruácie u starších žien k otázke toho, že môžu mať znova deti? 

Učiteľ: Účelom toho, že naše telá pri praktizovaní omladnú je, aby ste kultivovali dlhovekosť, a nie aby ste žili ako bežní ľudia. Môže to zahŕňať to, čo si opísala, pretože celé telo sa omladzuje. Takže by ste na to mali dávať pozor.

 

Otázka: Keď predstavujeme Falun Dafa druhým, mali by sme brať za riadiace princípy Učiteľove slová počas prednášok o Fa, alebo máme brať za riadiace princípy celkový koncept Zhen-Shan-Ren, ktorý Učiteľ vyučoval?

Učiteľ: Môj Fa je to, čo som vyučoval. Je to niečo konzistentné. Veci, o ktorých hovorím, sú veci Dafa. To, čo tu učím, nie sú moje osobné názory, takže keď o tom hovoríte, môžete len povedať: „Toto hovorí kniha“ alebo „Tak to hovorí Učiteľ“ a to je tiež v poriadku. Najlepšie je čítať z knihy. Nevydávajte moje slová za svoje vlastné, pretože potom nebudú účinkovať a je to čin vykrádania Fa. Ale môžete hovoriť o svojich vlastných pochopeniach – to je odlišné od Fa.

 

Otázka: Čo sú to fatamorgány, ktoré ľudia vidia?

Učiteľ: Povedal by som, že to sú len výjavy z iných dimenzií, ktoré sa tu náhle nejakým podivným spôsobom odzrkadlia. Stavby z tej druhej strany nie sú vždy stavbami zo starých čias. Sú tam tiež moderné budovy a stavby. Okrem toho sa môžu niektoré dimenzie na tej druhej strane premiestňovať.

 

Otázka: Ako by sme sa mali pozerať na lži, ktoré sa hovoria s dobrým úmyslom? Napríklad keď sa klame niekomu, kto je nevyliečiteľne chorý.

Učiteľ: Povedzme, že niekto má rakovinu a vy mu nechcete povedať pravdu. Pri takých veciach sa to dá zniesť. Tvojím východiskovým bodom je myslieť na druhých, myslíš to s ním dobre. Samozrejme, myslím si, že keď sa dostanete na vysokú úroveň a stretnete sa s týmito vecami, sami budete schopní to dobre vyriešiť. Myslím si, že by ste nemali pacientovi klamať. Nie je to princípom bežných ľudí, keď sa bojíte, že pacient bude trpieť? Keď sa vykultivujete do vysokej úrovne, zistíte, že to tak nie je. Utrpenie odstráni karmu a ten človek v budúcom živote bude mať dobré veci.

 

Otázka: Z úcty a vďačnosti pálime vonné tyčinky Budhovi, Bódhisattve a Majstrovým telám Zákona a obetujeme im potravu. Ráta sa to za pripútanosť?

Učiteľ: Po prvé, je to forma úcty. Po druhé, všetci ľudia si myslia, že je to formalita, ale v skutočnosti ten dym, ktorý sa objaví, keď sa pália vonné tyčinky, to, čo vidíte, je dym v našej dimenzii, ale v iných dimenziách je to tiež dym. Keď tá látka z našej dimenzie zmizne, objaví sa na druhej strane. Oni to potrebujú, aby si mohli vyvinúť svoj Zákon, takže keď im niečo obetujete, nepredstavuje to len otázku úcty, ale je tam tiež tento aspekt. Koniec koncov sa tomu hovorí obetovanie potravy, inak by sa tomu nehovorilo obetovanie potravy .

 

Otázka: Prečo sa na tele praktizujúceho objavujú obrazy Budhu?

Učiteľ: To je normálne. Gong je jednoducho taký. Na začiatku sú ešte menšie ako malinké zrnko ryže a neskôr sa čoraz viac zväčšujú. Je to preto, že každá vrstva častíc tela sa musí zmeniť, až kým sa z tela nakoniec nestane telo Budhu.

 

Otázka: Mohol by nám Učiteľ niečo povedať o Falun raji?

Učiteľ: Niektorí naši študenti ho videli. Sú tam hory a rieky, veže a pavilóny. Ak chcete vedieť podrobnosti, musíte sa kultivovať.

 

Otázka: Prečo nikto nikdy nepočul o nejakých veľkých osvietených bytostiach, ktoré vyučujú Veľký Zákon, aby zachránili všetky bytosti?

Učiteľ: Budha Šákjamuni povedal, že je toľko Tathagátov ako počet zrniek piesku v rieke Ganga. Dali by sa jeden po druhom spomenúť? Pokiaľ o niečom nemáte vedieť, nebude vám dovolené vedieť o tom. Keby bežný človek o všetkom vedel, nebolo by to opakom toho, ako by to malo byť? Nebol by si potom ty Budha a oni bežnými ľuďmi? Ako by mohol bežný človek poznať také hlboké veci? V minulosti nemali ľudia dovolené vedieť veci nad úrovňou Tathagátu. Falun raj nie je v tomto vesmíre. Budha Šákjamuni v skutočnosti hovoril veci o nás a o veciach z mojej minulosti. O niektorých existujú záznamy, o iných už nie.

 

Otázka: Čo keď niekto, kto je posadnutý duchom, zaviní, že sa nám rozptýli gong?

Učiteľ: Čo myslíš tým „rozptýli gong“? Nemá takúto schopnosť. Ak sa nedokážeš dobre ovládať a priťahuješ tie veci – ak ich chceš – tak je to niečo úplne iné. Ak si nepohnutý, nebude ti to môcť ublížiť. Mať v mysli strach je pripútanosť a ukazuje to nedostatok pevnosti v Dafa. Moje telá Zákona sa môžu postarať len o tých, ktorí sú v kultivovaní Dafa pevní.

 

Otázka: Normálne môžem s otvorenými očami vidieť Faluny rôznych veľkostí, ako sa otáčajú, no nemôžem ich vidieť, keď oči zavriem. Prečo to tak je a ako by som to mal vyriešiť?

Učiteľ: Je to to isté, či máš oči otvorené či zatvorené, a je to otázka toho, ako si zvyknutý sa pozerať. Keď si na to zvykneš, budeš moc vidieť aj oboma spôsobmi.

 

Otázka: Môžem študovať prax Qimen a čarodejníctvo?

Učiteľ: Čarodejníctvo je o duchoch a prízrakoch nízkej úrovne. Prečo by si to ako niekto, kto kultivuje Dafa, chcel študovať? Čo sa týka Knihy premien a praxe Qimen, ak tie veci chceš študovať, môžeš, ale povedal by som, pre učeníka Falun Dafa to nie je vhodné. Medzi tými vecami sú niektoré prvky zahŕňajúce techniky a niektoré sú veci na najnižších úrovniach taoistického systému. Sám sa rozhodni, čo robiť.

 

Otázka: Budhizmus pripisuje význam vypúšťaniu chytených zvierat na slobodu a verí, že to odstráni nešťastie a predĺži život...

Učiteľ: Všetko toto sú úmyselné činy a nie je to kultivácia. Okrem toho je ich príliš veľa na to, aby ste ich mohli vypustiť a možno niektoré z nich sú už na sklonku svojho života. Robiť tieto veci zámerne je pripútanosť. My veríme v ne-činnosť. Prečo tvrdohlavo chceš tieto veci zámerne robiť? Či už sú to chytené vtáky alebo ryby, skutočnosťou je, že toto je to, čo tí ľudia robia. Keď ich niekto od neho kúpi, pôjde a chytí ďalšie. Povedzme, že ich od neho všetky kúpiš a vypustíš ich. Dobre teda, zajtra pôjde a chytí ďalšie. Budeš ich znovu kupovať a vypúšťať? To by bolo rovnaké ako pomáhanie mu v robení zlej veci. Povedal by som, že by si sa mal robeniu takýchto vecí čo najviac vyhnúť. Dnes sú tieto úmyselné činy vykonávané dokonca aj v budhizme. Keď Šákjamuni vyučoval svoju Dharmu, žiadne také formy tam neboli.

 

Otázka: Prestal som robiť istú prax a chcel som spáliť jej závesný diagram. Niekto ďalší ju chcel praktizovať a vzal si ho. Vedel som, že to nie je dobré, no aj tak som mu ho dal. Bolo to neetické?

Učiteľ: Ak trval na tom, že si to vezme, a ty si mu ho už dal, potom sa tým už nezaoberaj. Samozrejme, že nie je dobré dávať to druhým – uškodí im to.

 

Otázka: Niekedy sa portrét veľkého Majstra prejaví ako veľký Budha, ktorý žiari zlatým svetlom, ale niekedy má na tvári prísny výraz.

Učiteľ: Áno, je to tak. Keď si urobil niečo dobré, moje telo Zákona bude vyzerať, že je šťastné, alebo bude žiariť svetlom. Keď si urobil niečo zlé, bude vyzerať veľmi prísne.

 

Otázka: Jeden môj dobrý kamarát verí v zlú prax. Môžem sa pokúsiť odhovoriť ho od toho?

Učiteľ: Áno, môžeš. Verí v zlú prax a nečestnú cestu, takže keď ho od toho odhovoríš, zachrániš ho. Pokiaľ na tom trvá, nenúť ho a jednoducho ho nechaj tak.

 

Otázka: Keď pomocné vedomie odíde, v akom stave bude hlavné vedomie?

Učiteľ: Keď pomocné vedomie odíde, nebudeš o tom vedieť. Žiaden stav tam nebude.

 

Otázka: Bude sa skúška žiadostivosti opakovať znova a znova?

Učiteľ: Áno, bude. Pokiaľ si ňou raz neprešiel, príde znova. Možno sa teraz ovládaš dosť dobre, ale čo v budúcnosti? Budeš skúšaný znova.

 

Otázka: Keď študenti Falun Dafa dokončia cyklus prednášok, aký dlhý čas musí uplynúť, aby mohli muž a žena opäť spolu žiť?

Učiteľ: Nikdy sme počas našich seminárov nepovedali, že zosobášený pár musí žiť oddelene! Povedali sme, že by ste mali brať tieto myšlienky [sexuálnej túžby] zľahka a bude v poriadku, keď budete teraz udržiavať normálny život. To je všetko, čo od vás môžem teraz požadovať. Povedzme, že potom, čo sa naučíš prax, by si žil [v celibáte] ako mních – správal by si sa ako mních alebo mníška, hoci by si nimi nebol – a tvoj manžel, ktorý nepraktizuje, by sa s tebou chcel rozviesť – čo keby všetci naši učeníci Falun Dafa boli takí? Jednoducho to neber príliš vážne a v budúcnosti, keď sa postupne zlepšíš, budeš vedieť, ako tú vec vyriešiť.

 

Otázka: Podstúpila som operáciu, kde mi odstránili maternicu. Ovplyvní to moju prax?

Učiteľ: Nie, neovplyvní. Bola odstránená v tvojom tele v tejto fyzickej dimenzii, ale nebola odstránená v iných dimenziách.

 

Otázka: Je pravda, že keď sa xinxing človeka vykultivuje do určitej úrovne, nebude dovolené, aby sa objavili akékoľvek zlé myšlienky?

Učiteľ: Celý proces kultivácie xinxingu je o odstraňovaní vašich zlých myšlienok a rôznych túžob. Ak ste v priebehu svojej kultivácie všetky odstránili a žiadne zlé myšlienky už neexistujú, neznamená to potom, že ste dosiahli koniec svojej kultivácie, uspeli ste v kultivácii a dosiahli ste dovŕšenie? Takže v priebehu kultivačného procesu sa budú ďalej objavovať. Je normálne, keď sa niekedy náhle objavia zlé myšlienky, ale mali by ste im venovať pozornosť a určite ich odmietnuť.

 

Otázka: Môžu sa žiaci Falun Dafa starať o hroby alebo navštevovať vážne chorých pacientov?

Učiteľ: Ak ich musíte navštíviť, tak ich navštívte. Ak nie je nikto z rodiny, kto by sa o hrob staral, tak to môžete urobiť. Ale je tam jedna vec: keď je vaša úroveň veľmi vysoká a vaša energia je veľká, keď tam pôjdete, tie veci sa budú báť a budú odohnané do veľkej vzdialenosti.

 

Otázka: Tretie oko môjho malého vnuka sa otvorilo, keď mal osem rokov, no zavrelo sa nejaký čas potom, čo mal deväť. Čo sa stalo?

Učiteľ: Keď sa dieťa nedokáže dobre ovládať alebo keď nie sú dospelí v rodine opatrní a stále ho žiadajú, aby sa pozrelo na to alebo ono – čím jeho pripútanosti narastú – ľahko to dieťa zničí. Poviem vám, že ako to vidím ja, mnohé deti, ktoré praktizujú, majú významnú minulosť. Nemali by ste ich zničiť. Ak sa nedokážete kultiváciou zlepšiť a ešte zničíte aj ich, ten hriech je obrovský.

 

Otázka: Ak žiačku niekto znásilňuje, mala by sa brániť?

Učiteľ: Naši ozajstní kultivujúci sa s takouto vecou nestretnú. Veci, ktoré pre vašu kultiváciu nie sú užitočné, pre vás nebudú zostavené.

 

Otázka: Môžeme nechať rodinných príslušníkov, ktorí sa chcú Falun Dafa učiť, ale ešte nezačali, aby počúvali audionahrávky?

Učiteľ: Tí, čo sa chcú Falun Dafa učiť, môžu počúvať. Ale povedal by som, že nechať ľahkovážne počúvať ľudí, ktorí v neho neveria a podkopávajú Fa, nechať ľahkovážne a nezodpovedne každého, aby ho počúval, nie je dovolené. V tom prípade vám možno prestane fungovať prehrávač alebo sa vám vymažú kazety.

 

Otázka: Prečo sa musia zostavy cvičení, ktoré učíte, robiť deväťkrát?

Učiteľ: Škola budhizmu hovorí o deviatich návratoch k pravému pôvodu. Tento náš vesmír teraz prešiel deviatimi zničeniami a obnovami. U mnohých vecí v tomto vesmíre sa číslo deväť považuje za to najvyššie číslo.

 

Otázka: Bude mať telo a hlava pevne vložené Faluny?

Učiteľ: Okrem toho jedného v spodnej časti brucha žiaden takzvaný pevne vložený Falun nie je. Tie na vašich ramenách a na hlave sú na upravenie tela a nie, aby ste si ich nechali. Keď bude vaše telo upravené, nebudú už potrebné a vrátia sa späť tam, odkiaľ prišli. Ten, ktorý je vám naozaj daný, je ten v spodnej časti brucha. Vo svojej budúcej praxi si vyviniete svoj vlastný.

 

Otázka: Potom, čo sa niektorým ľuďom otvorilo tretie oko, mohli vidieť mnoho vašich tiel Zákona. Niektorí ľudia hovoria, že v každej domácnosti môže byť len jedno telo Zákona.

Učiteľ: To nemusí byť vždy pravda. Mojich tiel Zákona je toľko, že prakticky ich nie je možné spočítať. Je ich veľmi veľa.

 

Otázka: Počas meditácie premýšľam o svojich chybách a skúšam uvažovať nad rôznymi starými prísloviami. Je to v poriadku?

Učiteľ: Tie staré príslovia nie sú princípmi Fa, ktoré riadia kultiváciu. Nedržte sa tých takzvaných starých prísloví. Slová, ktoré povedali ľudia v dávnych časoch, nemusia byť skutočnou pravdou. Iba povaha vesmíru je meradlom pre rozhodnutie, či je niekto dobrý alebo zlý. Dávni ľudia hovorili o tom, čo je dobré alebo zlé, na základe štandardu bežných ľudí. Samozrejme, že filozofické veci na veľmi vysokých úrovniach, ktoré povedali niektorí ľudia, mudrci, sú prijateľné. Myslím si, že by ste k týmto veciam nemali byť pripútaní. Pri kultivovaní Dafa sa musíte riadiť mojím Fa.

 

Otázka: Niektorí žiaci s otvoreným tretím okom môžu hovoriť s vašimi telami Zákona a vaše telá Zákona občas povedia pár vtipov.

Učiteľ: To je v poriadku. Môže povedať vtip alebo povedať aj niečo ironického, aby ste sa k niečomu osvietili, ale nebude vás priamo učiť Fa alebo pre vás niečo robiť.

 

Otázka: Zdeformuje sa Falun, keď som neprešiel skúškou xinxingu?

Učiteľ: Keď neprejdete skúškou xinxingu, Falun sa nezdeformuje – nemá to nič do činenia s Falunom. Vždy, keď sa Falun zdeformuje, je to spôsobené primiešaním iných praxí.

 

Otázka: Kedy bude postavená základňa Falun Dafa?

Učiteľ: Zatiaľ pre to nie sú žiadne plány. Aj keď bude základňa Falun Dafa v budúcnosti postavená, budú ju spravovať naši profesionálni učeníci alebo praktizujúci, ktorí sú mníchmi či mníškami a tiež neprídu do kontaktu s peniazmi a bohatstvom.

 

Otázka: Aký je základný rozdiel medzi Učiteľovými telami Zákona a telami gongu?

Učiteľ: Vy telá gongu nemáte. Podoba mojich tiel gongu je rovnaká ako moja podoba tu a sú tvorené gongom. Telá Zákona sa vytvárajú vo vnútri tela a sú tiež tvorené z gongu a Zákona. Telá Zákona vyzerajú tak, že majú modré kučeravé vlasy a žlté oblečenie. Telá gongu vyzerajú presne ako ja.

 

Otázka: Nemám predurčené, že sa ožením. Ak nebudem viesť život bežného človeka, je pravda, že nemôžem nikdy dosiahnuť pravé ovocie?

Učiteľ: To vôbec nie je pravda. Povedali sme, že keď už od začiatku nie si k týmto veciam pripútaný, je v poriadku vzdať sa ich aj navonok – hovorím vám tento princíp. Je to rovnaké ako otázka jedenia mäsa, o ktorej som včera hovoril. Niektorí ľudia jednoducho mäso nejedia – jednoducho ho nejedia, či už ten stav príde alebo nie. Povedal by som, že to je tiež v poriadku, je v poriadku mäso nejesť – netreba si túto pripútanosť vytvárať.

 

Otázka: Môj malý päťročný vnuk prax nerobí, no aj tak videl, ako sa mu nad obočím otáča Falun.

Učiteľ: Ako som práve povedal, veľa praktizujúcich sem v skutočnosti prišlo kvôli predurčenému vzťahu. Niektorí si priviedli deti a mnohé deti majú významný pôvod a prišli, aby získali tento Fa. Niektoré deti majú veľmi dobré vrodené vlastnosti a keď príde čas, aby ho získali, získajú ho. Keď jeden človek získa Fa, bude z toho mať úžitok celá rodina.

 

Otázka: Keď Učiteľ dnes popoludní vyučoval, videla som dve obrie postavy, ktorých tváre neboli vidieť, ako stoja v strede veľkej haly na štadióne.

Učiteľ: To sú moje telá gongu.

 

Otázka: Vo sne som videla, ako ma Učiteľ učí robiť kĺzavé pohyby oboma rukami hore a dole.

Učiteľ: To bolo moje telo Zákona, ktoré ťa učilo cvičenia.

 

Otázka: V noci sa mi snívalo, že praktizujem Falun Dafa. Bolo to vedľajšie vedomie?

Učiteľ: Ak jasne vieš, že si to ty, kto praktizuje, potom je to tvoje hlavné vedomie, kto to robí.

 

Otázka: Niekedy dokážem praktizovať znášanlivosť a ovládať sa, ale vo vnútri sa často cítim nepokojný.

Učiteľ: Inými slovami, na povrchu si síce schopný praktizovať znášanlivosť, ale v srdci si to neopustil. To stále nestačí. Viete, ľudia, ktorí dosiahli úroveň Arhata, si neberú k srdcu nič, s čím sa stretnú. Neberú si k srdcu nič medzi bežnými ľuďmi – sú stále veselí a samý úsmev, bez ohľadu na to, akú veľkú stratu utrpia. Pokiaľ to dokážete, dosiahli ste počiatočný stav ovocia Arhata.

 

Otázka: Môžeme sa popri praktizovaní Falun Dafa venovať športu?

Učiteľ: Áno, môžete. Ak chcete športovať, športujte. Keby ste sa teraz hneď mohli vzdať všetkého – neuspeli ste už v kultivácii? Ako sa neustále venujete praktizovaniu, budete sami niektoré veci brať zľahka. Nebudete ich chcieť robiť, ani keď vás o to budú žiadať.

 

Otázka: Keď nás pri meditácii uštipne komár, je v poriadku, keď sa poškriabeme?

Učiteľ: Keď ste sa poškriabali, tak ste sa poškriabali, ale najlepšie je, keď to nerobíte. Keď sa pri praktizovaní škriabete, vaše qi mechanizmy to uvedie do neporiadku. V skutočnosti sú to všetko formy zasahovania od démonov, takže sa tým nezaoberajte. Nie je to dobrá vec, keď si môžete splatiť karmu?

 

Otázka: Keď praktizujem Falun Dafa, môžem robiť aj Taiji Quan?

Učiteľ: Nie! Taiji Quan je qigong. Nielen Taiji Quan, ale aj Taiji Jian (meč Taiji), Bagua Quan Xingyi Quan a podobné, všetky patria ku qigongom. Keď povieš: „Ja to jednoducho chcem robiť,“ potom si to kľudne rob. Aby som bol naozaj zodpovedný k žiakom, stanovil som požiadavky. Ak sa chcete kultivovať k vysokým úrovniam, musíte sa venovať len jedinej škole. Keď poviete, že tú prax jednoducho chcete robiť, povedal by som, že ju pokojne choďte robiť– ak s tým prístupom dokážete uspieť v kultivácii, je to tiež dobré. Nie je to tak, že by som trval na tom, že musíte kultivovať Falun Dafa. Len vám hovorím o tom, že sa človek má koncentrovať na jednu školu a brať otázku kultivácie veľmi vážne. Taiji Quan je dobré, ale jeho časť ohľadom kultivácie mysle nebola odovzdávaná, takže sa môže použiť len na udržiavanie kondície, nie na kultiváciu.

 

Otázka: Môže ísť človek do Falun raja, keď sa osvieti na najnižšej úrovni?

Učiteľ: [Ak človek dosiahne] odomknutie gongu na nízkych úrovniach, [keď dosiahne] odomknutie gongu na veľmi nízkych úrovniach – ten človek nemôže ísť do Falun raja a nemôže ísť ani na vyššie úrovne. Dôvodom je, že sa môže vykultivovať len takto vysoko.

 

Otázka: Pracujem na oddelení ľudských zdrojov a nemôžem sa vyhnúť veciam ako preraďovanie a prideľovanie ľudí. Čo mám robiť?

Učiteľ: Môžeš byť dobrým človekom a praktizovať na každom spoločenskom stupni. Nech už robíš čokoľvek, jednoducho len rob svoju prácu medzi bežnými ľuďmi. Keď budeš niečo robiť podľa predpisov na tvojom pracovisku, možno nerobíš nič zlé. Ale pri robení čohokoľvek musíš zaobchádzať s druhými so súcitom (Shan) a pokúsiť sa čo najviac myslieť na druhých. Jednoducho sa pri robení čohokoľvek riaď týmto Dafa. Keď sa ma pýtate na konkrétne otázky ako táto a chcete, aby som vám ich všetky vysvetlil, čo vám potom ostane na kultiváciu? Čo zostane pre vás, aby ste sa k tomu osvietili?

 

Otázka: Ani moji spolupracovníci ani rodinní príslušníci sa nezúčastnili cyklu prednášok. Môžu [pravidelne] cvičiť s dlhodobými študentami?

Učiteľ: Keď sa považujú za kultivujúcich, môžu dostať všetko, čo majú dostať, keď príde čas. Keď dnes odídeš z prednášky a nebudeš sa považovať za kultivujúceho, nedostaneš nič.

 

Otázka: Ktoré činnosti sú zakázané, keď človek praktizuje Falun Dafa? Ktoré činnosti môžeme podporovať?

Učiteľ: Najskôr by ste mali prestať robiť zlé veci – jednoducho sa kultivujte prirodzene medzi bežnými ľuďmi a nevytvárajte zámerne konflikty. Podporovať sa môžu činnosti, ktoré sú dobré na propagáciu Dafa.

 

Otázka: O čo vlastne ide pri budhistických obradoch v chrámoch?

Učiteľ: Sú to náboženské obrady a s nami nemajú nič do činenia.

 

Otázka: Do akej miery musí človek praktizovať, než môže vstúpiť do Falun raja?

Učiteľ: Kým neuspeje v kultivácii.

 

Otázka: Môže niekto, kto praktizuje Falun Dafa, chodiť na diskotéku?

Učiteľ: Ako sa neustále zlepšujete, bude to pre vás čoraz menej zábavné. Nakoniec zistíte, že tento druh tanca nesie démonickú povahu.

 

Otázka: Niektorí ľudia cítia, že keď robia cvičenia, sú veľmi malí.

Učiteľ: Áno, duše niektorých ľudí sú veľmi malé a keď sedia v paláci niwan, budú mať pocit, že sú veľmi malí. Ale toto telo sa môže tiež veľmi zväčšiť. Niekedy máte pocit, že siahajú od zeme po nebesá, a to všetko je normálne. Okrem toho sa môžu telá v tej dimenzii meniť.

 

Otázka: Niektorí ľudia sa nahnevajú kvôli bezvýznamným veciam. Porastie ich gong?

Učiteľ: Keď sa nedokážete preniesť ani cez drobnosti a nahneváte sa kvôli nim, ako môžete očakávať, že vám porastie gong? Mali by sme sa považovať za kultivujúcich. Keď sa občas kvôli nejakej drobnosti nahneváte, neovplyvní vás to, ale nemôžete byť takí stále – musíte sa zlepšiť.

 

Otázka: Je článok v štvrtom vydaní „Okna do literatúry a umenia“ v súlade s pohľadom Vášho Dafa?

Učiteľ: Ten článok nemožno klásť na rovnakú úroveň s mojím Fa. Môj Fa je založený na veciach, ktoré som učil, na ničom inom. Okno do literatúry a umenia je napísané z pohľadu literatúry a umenia. V umení sa hovorí, že umenie je založené na skutočnom živote, ale potom ide za neho. Môže sa niečoho chytiť a potom na to obrátiť pozornosť, alebo niečo vyjadruje svojím vlastným spôsobom. Rozhodne sa podľa toho nekultivujte. Nepôjde to, keď sa tým necháte viesť. Pretože je to produkt umenia, obsahuje vymyslené veci. Keď sa chcete kultivovať, musíte sa nechať viesť týmto Fa.

 

Otázka: Čítali ste tibetské tantrické sútry?

Učiteľ: Tibetský tantrizmus vôbec nečítam. A nečítam ani budhistické sútry z Číny.

 

Otázka: Keď pri meditácii spojím ruky do jieyin,  mám pocit, akoby sa moja tvár a ruky nedokázali uvoľniť. Je v poriadku ruky do jieyin nespájať?

Učiteľ: Je normálne, že sa tvoje ruky nedokážu uvoľniť, pretože tok energie v priebehu obiehania vytvára magnetickú silu, ktorá ich znehybní. Ako by to mohlo fungovať, keby si nespájal ruky do jieyin? Rob to, čo sa má robiť. Keď ruky nespojíš do jieyin, tok energie sa nevytvorí. Keď energia nemôže voľne prúdiť, ako sa môžeš ty a tvoj gong vyvíjať a zušľachťovať?

 

Otázka: Čo by sme mali spraviť s qigongovými knihami z minulosti?

Učiteľ: Urobte to, čo si myslíte, že je najlepšie. Myslím si, že najlepšie je tých démonov úplne odstrániť.

 

Otázka: Robíte veci namiesto určitého Budhu?

Učiteľ: Ja mám svoje veci a oni majú svoje, takže to nie je tak, že niekto robí niečo namiesto niekoho iného. Vyučovanie Fa a zachraňovanie bytostí nie je niečo, čo možno urobiť namiesto niekoho iného.

 

Otázka: Prečo opakovane zívam, keď cvičím?

Učiteľ: Príčinou je to, že tvoja hlava sa dáva do poriadku. Alebo keď počas praktizovania prúdi vo veľkom množstve čchi, objaví sa takýto stav – je to úplne normálne.

 

Otázka: Keď robíme mudry pri cvičení Zosilňovanie božských síl, máme použiť silu v predlaktí alebo v celých pažiach?

Učiteľ: Vykonávanie mudier má tú vlastnosť, že predlaktia vedú hornú časť rúk. Na druhej strane škola Tao má často nejaké prvky bojových umení, takže ich pohyby sú také, že horná časť rúk vedie predlaktia. Mudry by sa mali robiť tak, že predlaktia vedú hornú časť rúk. Ako sa predlaktie pohybuje, vedie pri otáčaní hornú časť rúk. Takže keď robíte mudry, použite v predlaktí trochu sily.

 

Otázka: Vo sne som mal jasnú hlavu a začal som robiť nejaké pohyby podľa mechanizmov, vrátane mudier a povedal by som, že boli dosť dobré. Čo to malo znamenať?

Učiteľ: Bol to výsledok toho, že si bol príliš nadšený. Ak tie pohyby, čo si robil, neboli z nášho Falun Dafa, mal by si ich okamžite prestať robiť! Je to zasahovanie od démonov, ktorí ti chcú do gongu pridať rôzne zmätené veci a zničiť ťa. Takže nerob žiadne pohyby, ktoré som ťa ja neučil. Čo sa týka robenia veľkých mudier, hovorím ti, aby si ich nikdy nerobil! Hneď ako ich robíš, budú do teba zasahovať démoni – spôsobovať zmätok, škodiť ti a pridávať do teba veci. Nedovoľ, aby sa vytvorila pripútanosť k nadšeniu – nedokázal si sa ovládať ani v niečom tak bezvýznamnom. Keď v budúcnosti uvidíš niekoho na vysokej úrovni, kto lieta sem a tam a má úžasné schopnosti a budeš ho nasledovať, budeš úplne zničený.

 

Otázka: Čo znamená pravé ovocie (Zheng Guo)?

Učiteľ: Pravé ovocie znamená, že úspešne dosiahneš dovŕšenie pomocou kultivácie v spravodlivom Fa – to je dosiahnutie pravého ovocia. Pri pravom ovocí existujú rôzne pozície ovocia: ovocie Arhata, ovocie Bódhisattvy a ovocie Budhu; všetky sa dajú nazvať pozíciou ovocia (Guo Wei).

 

Otázka: Ako môžem v snoch alebo v stave ding[7] rozlíšiť medzi naozajstnou a falošnou Bódhisattvou alebo pravým a falošným telom Zákona?

Učiteľ: Bez ohľadu na to, ako sa bude skúšať premieňať, nebude vyzerať rovnako ako moje telo Zákona. Dobre sa pozri a uvidíš, že tak nevyzerá, nedokáže sa premeniť presne [na moje telo Zákona]. Ak je naozaj ťažké to rozoznať, môžeš zavolať moje meno. Čo sa týka Bódhisattvy, tam je to ťažko povedať.

 

Otázka: Medzi niektorými asistenčnými centrami a niektorými asistentami panuje nejednotnosť.

Učiteľ: Vyzerá to, že tento jav sa v našom Falun Dafa neobjavuje veľmi často. Čo sa týka skutočnosti, že asistenti majú rôzne názory na veci, je to tiež príležitosť zlepšiť si xinxing. Nezaoberáme sa konceptom jednotnosti alebo nejednotnosti – staráme sa o kultivovanie xinxingu a kultivovanie seba samého. Keď sa niekto nečiní dobre, je to jeho problém ako jednotlivca. Každý, kto sa prestane kvôli druhým ovládať, každý, kto o druhých šíri klebety, či už dobré alebo zlé, ukazuje to len, aký je sám. Nekultivoval sám seba. Každý, kto toto robí, nemá dobrý xinxing a prinajmenšom v tejto otázke nedosahuje štandard.

 

Otázka: Som dlhoročný žiak. Počas tohto cyklu prednášok sa zrazu objavila nejaká sila, ktorá chcela, aby som sa vzdal Falun Dafa a naozaj to spôsobilo, že som mal zlé myšlienky.

Učiteľ: To ukazuje, že si to prekonal. Vždy keď sa táto situácia objaví – predtým a potom, čo sa to stane – rozhodne buďte pevní v kultivácii Dafa, jasne to odlíšte od svojho ja a pochopte, že to bolo spôsobené myšlienkovou karmou a posadajúcimi duchmi. Ak je vám jasné, že to nie ste vy, moje telo Zákona vám pomôže to vyčistiť.

 

Otázka: Sú výsledky robenia cvičení v skupine a samostatne rovnaké?

Učiteľ: Áno, sú rovnaké! Hlavným účelom robenia cvičení v skupine je umožniť vám veci spolu preberať a rýchlejšie sa zlepšovať a tiež to má tú výhodu, že to posilní váš záujem o praktizovanie. Keď človek praktizuje doma sám, zdá sa byť trochu izolovaný. Tak to je. V skutočnosti je to rovnaké.

 

Otázka: Ak druhí nerozumejú tomu, prečo praktizujem, môžem ich ignorovať a robiť si, čo chcem?

Učiteľ: Prinajmenšom by si mal pomôcť aj druhým, aby to pochopili. Nie je prijateľné, aby si sa správal veľmi nezvyčajne. Na toto si dávaj pozor. Medzi bežnými ľuďmi by si mal dbať na to, aby si sa správal ako bežný človek, takže na povrchu medzi vami nie je žiaden rozdiel. Len hlboko v srdci sa kultivuješ a zlepšuješ sa.

 

Otázka: Keď sa ruky dotknú pri prekrížení v pozícii pred spodnou časťou brucha, zníži sa gong?

Učiteľ: Nedovoľte, aby sa vaše ruky dotýkali. Gong sa nezníži, ale je ľahké pokaziť si takto mechanizmy. Cvičeniami sa snažíte posilniť qi mechanizmy.

 

Otázka: Po meditácii sa v mysli cítim nesvoj a moja osobnosť sa zmení na trochu výstrednú.

Učiteľ: Vždy, keď takáto situácia nastane, buď pevný v kultivácii Dafa a musíš sa dobre ovládať. Zároveň by si mal rozlišovať medzi sebou a myšlienkovou karmou.

 

Otázka: Potom, čo som praktizoval Falun Dafa nejaký čas, mám pocit, že moje nohy sú čoraz stuhnutejšie. Prečo to tak je?

Učiteľ: Sú dve možnosti. Jedna je, že náš žiak počas praktizovania urobil niečo zle. Tá druhá je, že po dlhú dobu robil len cvičenia, bez toho, aby sa riadil meradlom praktizujúceho, takže jeho xinxing sa nezlepšil. Obe spôsobia, že sa to môže stať. Vždy, keď zistíte, že ste upadli alebo je niečo zle, preskúmajte svoj xinxing. Určite sa potom budete môcť zmeniť.

 

Otázka: Keď človek prechádza vnútorným bojom, je to hlavné vedomie alebo vedľajšie vedomie?

Učiteľ: Vedľajšie vedomie, rôzne ľudské názory, myšlienková karma a posadajúci duchovia, tí všetci sa môžu prejavovať takýmto bojom, ale všeobecne u kultivujúcich sú to vo väčšine prípadov vaše vlastné názory. Keď sú odstraňované, vaše vlastné predstavy a myšlienková karma budú bojovať a hovoriť veci ako: „To a to nie je dobré.“ Je to stav vytváraný vo vašej vlastnej mysli.

 

Otázka: Je osobnosť človeka určená hlavnou dušou, alebo sa dedí od rodičov?

Otázka: Ľudská osobnosť priamo súvisí s vašimi rodičmi a vaša hlavné duša má takú funkciu, že ju riadi. Ale veci, ktoré si vaši rodičia nesú, tiež hrajú určitú úlohu.

 

Otázka: Súhlasil Majster s uverejnením článku „Veľký Zákon s nadprirodzenými schopnosťami“ v Okne do literatúry a umenia?

Učiteľ: Rukopis som neskontroloval ani ma [na publikovanie] neupozornili. Tieto veci sú len literárnymi dielami a nemusíte si s nimi robiť starosti – len rozprávajú príbeh. Ak to v budúcnosti bude potrebné, môžem pre vás napísať životopis, kde zdokumentujem svoj proces kultivácie a veci, ktoré som urobil. Teraz nie je ten čas a tá príležitosť ešte neprišla, pretože niektoré veci sú na veľmi vysokých úrovniach. Keby sa preniesli do slov, široká verejnosť ich nebude schopná prijať.

 

Otázka: Ako by sme sa mali pozerať na obchodovanie s akciami, keď to vychádza z potreby zarábať si na živobytie?

Učiteľ: Nie je lepšie v niečom podnikať? Obchodovanie s akciami je hazardná hra a znamená to, že človek berie peniaze iným ľuďom. Niektorí z tých, čo s akciami obchodujú, prídu o všetko, čo majú – viete, aký je to pocit? Kultivujúci by to nikdy nemal robiť. Ako by ste sa mohli s takouto pripútanosťou kultivovať! To tiež platí pre mah-jong. Niektorí ľudia sa pýtajú: „Môžeme hrať mah-jong?“ To sa ma rovno môžete spýtať: „Učiteľ, môžem hrať hazardné hry?“ Ako praktizujúci hodnotí svoj xinxing? Správal si sa podľa tohto Dafa?

 

Otázka: Jeden praktizujúci mi povedal, že môj pôvodný život je líška, a ja často pri praktizovaní myslím na líšky.

Učiteľ: Nepočúvaj ho. Je dosť možné, že je posadnutý duchom líšky. Myslíš si, že si tým, čím ti povie, že si? Poviem ti, že nezáleží na tom, čím bola tvoja duša v predchádzajúcich životoch. To, že sa môžeš kultivovať vo svojom súčasnom živote, je vecou tohto súčasného života, a keď v kultivácii dosiahneš určitú úroveň, všetky tie zlé veci ustúpia a odídu a tie odkazy ustúpia a odídu. Nezaoberaj sa tým. Dnes sme pri učení Fa dosiahli tento bod a poviem vám: nie je tak veľa prípadov ľudí, ktorí sa prevtelili ako ľudia. V šiestich cestách prevteľovania je to jednoducho tak.

 

Otázka: Môžem si kúpiť zaklínadlo z chrámu tlačené na žltej látke, ktoré má zaháňať zlo?

Učiteľ: Väčšina z nich samotných je zlých, takže ako by si tieto veci mohol doma uchovávať v [posvätnej] úcte? Čo myslíš tým „zaháňať zlo“? Chrámy v období konca Dharmy sú vo veľkom zmätku. Šákjamuni svojich učeníkov neučil, aby tieto zámerné činy, ktoré poškodzujú Fa, robili. Niektorí mnísi majú na svojich telách posadajúcich duchov a predávajú ti tie veci, aby zarobili peniaze. Čo by si urobil, keby to, čo ti predal, malo posadajúcich duchov?

 

Otázka: Aký je rozdiel medzi Falunom, ktorý nám dáva Učiteľ a Falunom, ktorý si sami vyvinieme cvičením?

Učiteľ: Teraz si ho ešte nebudete schopní vyvinúť. Musíte sa dobre kultivovať. Svoj vlastný budete mať až keď uspejete v kultivácii a dosiahnete dovŕšenie.

 

Otázka: Pomôže metóda pozorovania srdca zo zen budhizmu pri vstúpení do stavu ding? 

Učiteľ: Potom by si praktizoval zen budhizmus. Hovoríme vám, aby ste na nič nemysleli a kultivovali sa podľa našej kultivačnej cesty. Mnohé kultivačné metódy kultivujú vedľajšie vedomie. Po čase Huineng-a sa kultivačná cesta zen budhizmu dostala do neporiadku. Išla čím ďalej tým viac do extrémov a primiešala si čoraz viac vecí. Tí hore ju už neuznávajú. Prečo sa v kultivácii ešte riadite zen budhizmom? V žiadnej škole v náboženstve nie je dovolené, aby sa navzájom miešali alebo sa kultivovali tým, že si primiešavajú veci jedna od druhej. Nasledujú princíp „žiadna druhá škola“. Po tom všetkom, čo som do dneška učil, ako môžeš ešte mať takúto otázku? Ako by mohlo byť dovolené robiť niečo také?

 

Otázka: Čo by sa malo robiť, keď sa niečí Falun zdeformuje?

Učiteľ: Vo väčšine prípadov, keď sa niekomu Falun zdeformuje, nemôže už praktizovať. Je to preto, že v určitom zmysle urobil zlé veci, veľmi zlé veci. V minulosti boli medzi nimi nejakí ľudia, ktorým sa Falun zdeformoval a bol napravený späť. Avšak tie, čo tak boli napravené, a tie, ktoré som vsadil ja, nie sú rovnaké. To, čo vám vkladám, je niečo ako mechanizmus, ktorý môže vytvoriť  Falun, a je to preto, aby ste sa kultivovali postupne. Nie je dovolené, aby som vám ho stále dával. Tiež sa môže vytvoriť pomocou praktizovania, ale musíte do toho dať zo seba viac.

 

Otázka: Niekedy pri cvičení cítim, ako sa Zem otáča.

Učiteľ: To je normálne. Je to normálne, aj keby sa triasli hory a chvela sa zem, ale tvoje fyzické telo sa nepohne.

 

Otázka: Keď sa tretie oko otvorí na úrovni božského zraku, uvidí Falun?

Učiteľ: Nie. Musí byť na úrovni zraku múdrosti, a preto vám ho otváram na úrovni zraku múdrosti. Je to preto, že Falun existuje v iných dimenziách.

 

Otázka: Predtým som robil istú prax. Ovplyvní to praktizovanie Falun Dafa?

Učiteľ: Nech ste už robili akúkoľvek prax, nezáleží na tom – keď ste v tomto mojom poli, boli ste upravení. Tí z vás, čo opravdivo kultivujú Dafa, aj keď ste nikdy neprešli seminárom prednášok a neboli ste upravení mnou osobne, ak sa opravdivo kultivujete na cvičebnom mieste Falun Dafa, budete takisto upravení.

 

Otázka: Zvyčajne rád liečim bolesti hlavy u druhých tým, že im masírujem hlavu.

Učiteľ: Povedal som vám o štandardoch pre praktizujúcich. Môžeš robiť všetko, o čom si ako praktizujúci [Dafa] myslíš, že by si mal robiť. Tí, ktorí liečia choroby, nie sú moji učeníci.

 

Otázka: Počas seminára, keď som meditoval, videl som Učiteľove telá Zákona a iné obrazy. Keď seminár skončil, už som to nevidel. Bolo to preto, že Učiteľove telá Zákona odišli?

Učiteľ: Tvoj stav mysle bol v tomto poli veľmi dobrý a dosiahol si určitú úroveň. Po prednáškach si poľavil. Mal by si, tak ako predtým, pevne a odvážne postupovať napred a zlepšovať sa v kultivácii. Ale nebudeš schopný vidieť ani vtedy, keď sa tvoje tretie oko opravuje. Je tiež možné, že sa to stalo preto, aby si sa zbavil svojej pripútanosti.

 

Otázka: Chcem o vás a Falun Dafa napísať knihu. Môžem Veľkého Majstra požiadať o povolenie...

Učiteľ: Nemám rád, keď o mne druhí píšu. Chcem len šíriť tento Fa a všetkým pomáhať, aby sa ho učili.

 

Otázka: Som lekár a naučil som sa akupunktúru. Môžem používať akupunktúru na liečenie pacientov?

Učiteľ: Pre lekárov čínskej medicíny alebo západného lekárstva je normálne, že liečia pacientov. Čo som hovoril ja, je to, že nie je dovolené liečiť pacientov gongom.

 

Otázka: Moja jedenásťročná dcéra sa prednáškového seminára nikdy nezúčastnila. Predtým bola chorá a v škole jej to nešlo dobre. Potom, čo som sa zúčastnila prednášok, sa dieťa uzdravilo, ale jej popudlivosť sa nezlepšila.

Učiteľ: Mala by si teda to dieťa učiť. Vysvetli jej princípy, o ktorých som hovoril. Jedenásťročné dievča sa už môže učiť Fa.

 

Záverečné poznámky

 

Už nie je o čom hovoriť, pretože si myslím, že som povedal všetko, čo som mal povedať. Počas tohto seminára som vysvetlil niektoré veci, ktoré som v predchádzajúcich seminároch nevysvetlil. Hlavným dôvodom je, že myslím, že môj čas pre šírenie tejto praxe sa v podstate skončil, takže som vám chcel zanechať všetky tie naozajstné veci, aby ste vo vašej budúcej kultivácii mohli byť vedení touto praxou a týmto Fa. Počas celého priebehu vyučovania praxe sme boli zodpovední k vám aj k spoločnosti a dosiahli sme tak dobré výsledky. Naozaj sme tiež robili veci podľa tohto princípu. Čo sa týka toho, či boli urobené dobre alebo nie, o tom nechcem hovoriť. Je to preto, že ohľadom toho, či sa to urobilo dobre alebo nie, ako som to spravil a či som bol zodpovedný ku každému, každý z tu prítomných má svoj vlastný úsudok, takže o týchto veciach hovoriť nebudem. Samozrejme, mojím želaním bolo poskytnúť tieto veci verejnosti, aby z nej malo úžitok viac ľudí a umožniť tým, ktorí sa chcú naozaj kultivovať, aby mali Fa pre svoje zlepšovanie sa pomocou kultivácie. Zároveň som počas šírenia Fa tiež vysvetlil princípy toho, ako by sa mal človek správať ako ľudská bytosť. Tiež dúfam, že tí, ktorí sa po tejto prednáške nedokážu kultivovať podľa Dafa, sa stanú prinajmenšom dobrými ľuďmi. V skutočnosti už dobrými ľuďmi viete byť – ja to viem. Aj keď sa tu nechcete kultivovať, určite po odchode dobrými ľuďmi budete a to bude pre našu spoločnosť prínosom.

Počas šírenia praxe a Fa tu samozrejme boli prekážky a zasahovanie v rôznych oblastiach bolo obrovské. Avšak pri organizovaní prednáškového seminára v Jinane, vďaka silnej podpore organizátora a vedenia športovej haly, ako aj qigongových spoločností na úrovni miest a provincií, prebehli veci úspešne. Všetko, čo som učil na prednáškach, slúži na to, aby vás to vo vašom praktizovaní a kultivovaní sa viedlo k vyšším úrovniam. V minulosti o týchto veciach nikto vo svojich učeniach nehovoril. Bez ohľadu na to, či to niektorí ľudia uznávajú alebo nie, veci, ktoré tu dnes učíme, sú veľmi jasné a sú vyučované v kombinácii s modernou vedou a so súčasnou vedou ľudského tela. Nie je to ako niektoré veci z minulosti, ktoré boli vysvetlené veľmi nejasne a dvojzmyselne. My sme tu vysvetlili veci veľmi jasne a na veľmi vysokých úrovniach. Je to hlavne kvôli vám, aby ste sa mohli kultivovať a v budúcnosti si naozaj boli schopní zlepšiť svoju úroveň a kultivovať sa nahor – to je môj východiskový bod.

V priebehu nášho vyučovania praxe veľa ľudí cítilo, že Fa je veľmi dobrý, ale že je veľmi ťažké uplatniť ho [v činoch]. V skutočnosti by som povedal, že to, či je to ťažké alebo nie je, záleží od človeka. Bežný človek sa kultivovať nechce, takže bude hovoriť a cítiť, že kultivovanie Falun Dafa je jednoducho príliš ťažké, nepredstaviteľné a že nedokáže uspieť. Je bežným človekom a nechce sa kultivovať, takže je to podľa neho veľmi ťažké. Povedal by som, že pre naozajstného kultivujúceho je to veľmi jednoduché a nie je to nič nedosiahnuteľné. V skutočnosti sa mnoho dlhoročných žiakov, ktorí tu medzi nami sedia, a aj [tých] dlhoročných žiakov, ktorí tu nie sú, vykultivovalo na dosť vysoké úrovne. Hlavným dôvodom, prečo som vám tieto veci nepovedal, bol strach, že si vyviniete pripútanosť a stanete sa so sebou spokojní, čo by vážne ovplyvnilo rast vašej sily gongu. Niekto, kto je naozaj odhodlaný sa kultivovať, dokáže vydržať, a keď bude čeliť rôznym osobným záujmom, dokáže odložiť svoje pripútanosti a brať ich zľahka. V skutočnosti by som povedal, že byť schopný urobiť len túto jedinú vec sa ľudským bytostiam zdá byť veľmi ťažké. Tí, čo hovoria, že je to ťažké, nedokážu tieto veci odložiť. Kultivačná metóda samotná nie je ťažká, ani zvyšovanie úrovne samotné nie je ťažké. Hovoria, že je to ťažké, lebo nedokážu odložiť svoje ľudské pripútanosti. Je to preto, že je veľmi ťažké odložiť ich, keď sú uprostred skutočných osobných záujmov. Keď sú tie osobné záujmy pred vami, povedzte mi, ako opustíte tú pripútanosť? Zdá sa mu to ťažké – v skutočnosti je to ťažké kvôli tomuto. Keď vzniknú osobné konflikty, pokiaľ to nedokážete vydržať a ovládnuť túto čchi [vo vašom tóne] a nedokážete sa ani považovať za praktizujúceho, povedal by som, že to nie je správne. V skutočnosti to ako praktizujúci môžete vyskúšať. Keď som sa v minulosti kultivoval, mnoho ľudí na vysokých úrovniach mi povedalo tieto slová: Hoci sa ti možno niečo zdá veľmi ťažké, keď je to ťažké vydržať, dá sa to vydržať. Keď sa stretneš s niečím, čo je nemožné alebo ťažké urobiť, dá sa to urobiť. Je to naozaj tak a možno by ste to mali skúsiť, keď sa vrátite. Keď budete prechádzať skutočnými utrpeniami alebo skúškami, skúste to. Keď je niečo ťažké vydržať, skúste to vydržať; keď sa niečo zdá, že je to nemožné alebo ťažké urobiť, skúste to a uvidíte, či to predsa len nie je možné. Ak to naozaj dokážete spraviť, objavíte „záblesk nádeje v najtemnejších časoch“.

Nechcem toho povedať príliš veľa. Už som toho povedal dosť. Keď toho poviem príliš veľa, bude pre vás ťažké si to zapamätať. Dúfam, že sa v budúcej kultivácii budete považovať za praktizujúcich a opravdivo sa kultivovať. Dúfam, že noví aj dlhodobí študenti, ktorí sú dnes prítomní, sa budú kultivovať v Dafa a všetci v kultivácii uspejete! Tento náš seminár sa končí. Dúfam, že všetci [po seminári] využijete čas na opravdivú kultiváciu! To je všetko, čo poviem.

 

Vyučovanie Fa a odpovedanie na otázky v Yanji

Otázka: Má schopnosť prekrížiť prirodzene obe nohy niečo spoločné s tým, či má človek dobré alebo zlé vrodené vlastnosti?

Učiteľ: Veľa spojitosti tam nie je, ale tiež sa nedá povedať, že by tam nebola žiadna spojitosť. Tie faktory sú veľmi zložité. Ak človek robí po dlhý čas manuálnu prácu alebo nikdy nohy neprekrižoval, potom sa bude po prekrížení nôh cítiť dosť nepríjemne.

 

Otázka: Je Prapôvodný Pán Nebies najvyššou osvietenou bytosťou vo vesmíre?

Učiteľ: Toto je v skutočnosti všetko ľudské uvažovanie a je samo osebe neúctivé. Jeho gong je o trochu vyššie než gong Tathagátu a nie je tým najvyšším Bohom.

 

Otázka: Sú Zhen-Shan-Ren stále absolútnou pravdou vesmíru?

Učiteľ: Vesmír jednoducho má túto povahu Zhen-Shan-Ren. Čím vyššia úroveň, tým je zjavnejšia.

 

Otázka: Keď sa niekto vykultivuje na úroveň predurčenú jeho vrodenými vlastnosťami a ďalšími faktormi a chce sa ešte kultivovať k vyšším úrovniam, je pravda, že musí pokračovať v kultivácii medzi bežnými ľuďmi?

Učiteľ: Áno. Inde sa nemôžete kultivovať a najjednoduchšie je kultivovať sa v tomto stave bežných ľudí. Avšak nie je to tak, že kultivovanie sa na iných úrovniach nie je možné. Nie sú tam napríklad žiadne útrapy, čo by sa dali znášať, takže sa tam človek môže kultivovať len veľmi pomaly, až tak [pomaly], že sa vôbec nemôže kultivovať. Nie sú tam žiadne príležitosti ani podmienky na zlepšovanie xinxingu, takže človek sa tam nemôže kultivovať. Na vysokých úrovniach naozaj nie sú žiadne spory medzi ľuďmi alebo medzi bytosťami a všetci sú slobodní a bez starostí. No povedzte mi, ako by sa tam človek mohol kultivovať? Je to veľmi ťažké.

 

Otázka: Keď človek dosiahne v tejto praxi dovŕšenie, musí prechádzať narodením, starnutím, chorobou a smrťou v stave Budhu?

Učiteľ: Čo myslíš tým „narodením, starnutím, chorobou a smrťou v stave Budhu“? Poviem ti, na veľmi vysokých úrovniach tiež existuje faktor zvaný „vytvorenie, stagnácia, degenerácia“ a povedal som, že súvisí s narodením, starnutím, chorobou a smrťou a že to je to, ako sa to prejavuje na ich úrovniach. Ale je to obrovský, nepredstaviteľný počet rokov, ktorý sa nedá vyjadriť ani astronomickými číslami, a vy sa tým vôbec nemusíte zaoberať.

 

Otázka: [Príslovie hovorí:] „Najprv uctievaj Wusheng, potom Budhu.“ Kto je matróna Wusheng?

Učiteľ: Kde si vzal tú matrónu Wusheng? Takáto božská bytosť vôbec neexistuje. Bežní ľudia práve teraz používajú veľa zmätených pojmov. Žiadna taká vec neexistuje. Sú nejaké zlé praxe, ako tie veci líšok, lasíc, duchov a hadov, a môžem vám povedať, že osvietené bytosti vo spravodlivých školách im nevenujú pozornosť. Bytosti na jednej úrovni nevedia o veciach na iných úrovniach. Myslia si, že sa vykultivovali k tomu, čo sa zdá ako niečo dosť vysokej úrovne, a nikdy nestretli nikoho vyššieho a neveria, že niekto vyšší existuje. Odvážia sa povedať čokoľvek – Nebesá sú na druhom mieste, oni na prvom. Nevenujú pozornosť xinxingu a vytvárajú veľa pojmov, aby pokazili tento svet a Zákon. Mali by ste sa kultivovať len podľa toho, čo učíme v tejto škole, a opustiť všetky tie rôzne zmätené veci.

 

Otázka: Ako to, že všetci vaši majstri na tomto mieste kľačia a všade sú lotosové kvety, nebeskí vojaci a generáli?

Učiteľ: Nikto z nich nie je mojím majstrom. Všetci tí hore sa musia ku mne takto správať, to len vy ľudské bytosti o tom neviete. Myslíte si, že sú to Budhovia a Taovia, a preto sú mojimi majstrami, ale je oveľa viac [božských bytostí], ktorých úrovne sú ešte vyššie. Nemyslite si, že každý, koho vidíte, je môj majster. Keď učím Fa, je množstvo božstiev odhora nadol, ktoré Fa chránia. Keď ich vidíš, tak ich vidíš. Niektorí iní študenti ich tiež videli.

 

Otázka: Mohol by Učiteľ vysvetliť veci ako bývanie, hroby predkov a fengshui, ktoré sa spomínajú v Taiji a Ôsmich trigramoch?

Učiteľ: Tie veci by si mal radšej rýchlo odhodiť, pretože to sú všetko veci, ktoré patria do malých svetských ciest. Ja vás učím Veľký Zákon a všetci viete, že ako kultivujúcim sa vám všetko zmenilo. Ako kultivujúci nebudete žiadnou z týchto vecí ovplyvnení, takže by ste ich mali opustiť. Avšak ak máte tú pripútanosť, nepôjde to, ak ju neodstránite. Ak si stále myslíš, že ťa fengshui ovplyvňuje, potom je to pripútanosť, takže sa tento stav naozaj môže vyskytnúť. Je to kvôli tomu, aby sa odstránila tvoja pripútanosť.

 

Otázka: Keďže život dávajú človeku rodičia, je preukazovanie synovskej úcty voči nim činom splácania karmy?

Učiteľ: Nie je tu žiadna otázka karmy. Ako ľudia prechádzajú životom, robia to pre qing a žijú len pre tento qing. Keď svojim rodičom preukazujete synovskú úctu, je to tiež kvôli qingu a láska vašich rodičov ku vám je tiež kvôli qingu – je to všetko ľudský qing. Samozrejme, keď sa na to pozeráte z iného hľadiska, mali by ste byť k svojim rodičom dobrí, pretože vám dali život a vychovali vás, a tak by to malo byť. Takže keď so svojimi rodičmi nezaobchádzate dobre, nie je to správne podľa princípov bežných ľudí a nie je to správne ani keď sa na to pozeráme z vyšších úrovní. Kultivácia však vyžaduje, aby ste qing postupne opustili.

 

Otázka: Je vaša prax vyššie ako školy Avalókitéšvary a Maitréju?

Učiteľ: Avalókitéšvara vlastnú školu nemá, ani Maitréja. To je niečo, s čím prišli démoni, ktorí sa snažia podkopávať Fa. Jednoducho tento Fa pozorne vyskúšajte a pochopíte. V skutočnosti som vysvetlil veľa vecí. To, čo praktizujeme my, je niečo také veľké, ako celý vesmír, takže premýšľajte o tom, čo to je. Ako by sa s tým tie zlé školy mohli porovnávať?

 

Otázka: Pred tromi rokmi som konvertoval k budhizmu, ale nebol som zasvätený. Ovplyvní to neskôr moju kultiváciu vo Falun Dafa?

Učiteľ: Ak neprebehla dokonca ani tá formalita, ako by sa to potom mohlo považovať za konvertovanie? Žiadne konvertovanie tam nebolo – len si veril v budhizmus a to je všetko, čo sa o tom dá povedať. Aj keby tam takzvané konvertovanie bolo, tiež by na tom nezáležalo ani by to nič neovplyvnilo. Budha si náboženstvo necení – len ľudské srdce. [Keď niekto] konvertuje, nekonvertuje k Budhovi, ale k náboženstvu. To, v akej škole sa chcete kultivovať, je vašou vlastnou vecou. Keď poviete: „Ja sa chcem kultivovať v budhizme,“ potom sa kultivujte v budhizme; keď poviete: „Chcem sa kultivovať vo Falun Dafa,“ potom sa kultivujte vo Falun Dafa. Všetci ste tu kvôli svojim predurčeným vzťahom, takže k vám musím byť zodpovedný. Hovorím vám, že teraz je dosť ťažké kultivovať sa v budhizme. Toto obdobie konca Dharmy je dosť chaotické, samotní mnísi len ťažko môžu získať spásu. Bolo by nezodpovedné, keby som vám to nepovedal.

 

Otázka: Učiteľ, je nesmrteľné dieťa vykultivované hlavným vedomím? Aký stav ovocia dosiahne vedľajšie vedomie pomocou kultivácie? Keď sa nesmrteľné dieťa vykultivuje, odíde do inej dimenzie. Kto ho potom ovláda, hlavné telo, alebo ono samo?

Učiteľ: Je kultivované v tele ovládanom tvojím hlavným vedomím. V našej praxi bude vedľajšie vedomie slúžiť ako ochranca Fa a dosiahne Tao v rovnakom čase. Vaše nesmrteľné dieťa je produktom vašej vlastnej kultivácie, takže ho samozrejme budete ovládať vy. Čo je to „odíde do inej dimenzie“? Keď ho neriadite, ani sa nepohne. Je to telo po dovŕšení – Budhovo telo.

 

Otázka: Za akých okolností môže človek použiť svoje nadprirodzené schopnosti?

Učiteľ: Ak osoba, ktorá položila túto otázku, nikdy nebola na mojej prednáške, potom jej môžem odpustiť. Dnes je už desiaty deň semináru a ty stále premýšľaš o používaní nadprirodzených schopností – na čo ich chceš použiť? Čo chceš urobiť? Prečo si sa tejto pripútanosti ešte nevzdal? Samozrejme, že u kultivujúceho sa objavia, keď sa objaviť majú, a keď je čas ich použiť, budete to vedieť. Nepripútajte sa k týmto veciam. Fa nezískate žiadnym usilovaním.

 

Otázka: Žiaci Falun Dafa dosiahnu pomocou kultivácie rôzne úrovne. Kde za pár rokov budú?

Učiteľ: Koľko do toho dáte, toľko toho dostanete. Tí, ktorí sa kultivujú najlepšie, dosiahnu dovŕšenie a uspejú v kultivácii; tí, ktorí sa kultivujú o niečo horšie, dosiahnu úrovne, ktoré sú dosť dobré, ale pravdepodobne sa nedostanú z Troch ríš. Je to preto, že z Troch ríš sa môžete dostať len keď naozaj dosiahnete stav pravého ovocia. Niektorí ľudia sú veľmi dobrí a môžu sa kultivovať k veľmi vysokým úrovniam; niektorí ľudia sa kultivujú polovičato, tí môžu tiež niečo získať a stať sa nebeskými bytosťami na rôznych úrovniach v Troch ríšach.

 

Otázka: Za akých okolností odíde telo Zákona samo?

Učiteľ: Kým ste kultivujúci, bude sa o vás starať až do doby, než dosiahnete dovŕšenie. Keď sa prestanete kultivovať a úplne to vzdáte, bude sklamané, a keď uvidí, že to s vami skutočne nejde, už na vás dohliadať nebude. To isté platí o Falune. Povedzme, že už sa nekultivujete. Môže potom bežný človek niesť takú vec? Aj keby ste ju mali, nebolo by to na nič, pretože by to na vás ako na človeka, ktorý sa prestal kultivovať, neúčinkovalo.

 

Otázka: Znamená duša, hlavná duša a vedomá duša to isté?

Učiteľ: Hlavná duša ste jednoducho vy sami, to, o čom premýšľate, čo robíte a čo robíte v každodennom živote – ste to vy sami. Vedľajšia duša a vy ste sa narodili v tom istom čase z lona vašej matky a máte to isté meno. Ale medzi vami a ňou sú rozdiely: ona vie, čo robíte, ale vy vôbec neviete to, čo robí ona. Takže od základu povedané, ona a vy nie ste rovnaká duša. Od základu povedané, ona nie je vy. Iba keď vy sám niečo chcete spraviť, niečo vykonať, a máte pri tom jasnú hlavu, vtedy je to vaše ozajstné ja. Ľudia sú jednoducho takí, vždy mali takúto podobu, takže všetci majú vedľajšie duše. „Duša“ je všeobecný pojem a všeobecne povedané zahŕňa pojmy „vedľajšia duša“ a „duša“. Preto stále hovoríme o duši. Tu hovoríme o hlavnej duši a vedľajšej duši. Čo sa týka vedomej duše, to je pojem, ktorý používa taoizmus, a myslí tým hlavnú dušu.

 

Otázka: Môže žena praktizovať Falun Dafa, keď otehotnie?

Učiteľ: Áno, to nie je problém. Predtým niekto poslal lístok, kde sa pýtal: „Keď tehotná žena praktizuje Falun Dafa a Falun sa otáča v oblasti brucha, môže to bábätko zniesť?“ Poviem vám: nie je v tej istej dimenzii. Keby boli v rovnakej dimenzii a Falun by sa tam otáčal, vaše vnútornosti by to nedokázali zniesť. Nie sú v tej istej dimenzii. Vo všetkých rôznych dimenziách existujú formy existencie vášho tela.

 

Otázka: Som smutný z toho, že som dosť nízky. Povedzte mi prosím, môžem vyrásť?

Učiteľ: Prečo nie je nič, na čo by ste sa ma nespýtali? Ja tu učím praktizujúcich. Pôjde to, keď sa prídeš kultivovať a prinášaš si tieto pripútanosti?! Ovplyvní to, že si malý, tvoju kultiváciu? To, čo tu učím, je Dafa pre kultiváciu na vysokých úrovniach. Keď chceš byť bežným človekom a mať dokonalý vzhľad, nechoď ku mne – choď do nemocnice na nejakú kozmetickú operáciu. Ani po desiatich prednáškach, ktoré zabrali toľko času, niektorí ľudia stále nevedia, o čom hovorím. Prečo sa ma na tieto veci pýtate? My sa o bežné veci nestaráme a nepôjde to, keď budete prichádzať počúvať prednášky s týmito pripútanosťami. Nezískate tak nič. Ale viem, že v budúcnosti to pomocou štúdia Fa pochopíte.

 

Otázka: Čo keď si dáme pred praktizovaním Falun Dafa masáž?

Učiteľ: Na čo tá masáž je? Tento náš Falun Dafa pre vás robí všetko – veľké energetické dráhy a qi mechanizmy sú v pohybe – načo potrebuješ masáž? Mal by si jednoducho praktizovať to, čo sme ťa učili, a rozhodne nie ľahkovážne primiešavať veci, ktoré sme vás neučili – nesú zmätené odkazy rôznych qigongov, falošných qigongov a všetkých možných vecí. Nič nepridávajte, ani zámer mysle. Iba keď ste v kultivácii čistí, budete postupovať rýchlo.

 

Otázka: Som učiteľkou telocviku. Vyžaduje sa od mňa, aby som svojim žiakom vyučovala praxe niektorých iných škôl – ako meditáciu jedného prsta a Taiji Quan. Čo mám robiť?

Učiteľ: Potom by si ich mala učiť náš Falun Dafa – akú skvelú vec by si urobila. Samozrejme, hovorím ti to len preto, že chceš praktizovať Falun Dafa. Naozaj to nepôjde, aby si ich učila iné praxe. Keby si povedala, že nechceš praktizovať Falun Dafa, potom by som sa o to nestaral. Je to preto, že vám hovorím, že opravdivá kultivácia vyžaduje, aby sa človek sústredil na jednu prax. V skutočnosti na takéto konkrétne otázky odpovedám naozaj nerád, keďže všetci môžete použiť vlastný úsudok, aby viedol vaše činy.

Nemôžete ani liečiť pacientov použitím metód iných qigongov, vo chvíli, keď ich použijete, budú pridané iné veci a tie potom prídu a aj váš gong to uvedie do chaosu.

 

Otázka: Môžeme pri cvičení používať audiokazety iných praxí?

Učiteľ: Každá z tých vecí nesie odkazy tej danej školy. Prečo máte stále takú zahmlenú myseľ, keď som už o tom tak veľa hovoril? Keď praktizujete Falun Dafa, tak praktizujte len Falun Dafa. Týchto vecí by ste sa vôbec nemali dotýkať. Hneď ako sa ich dotknete, pripútajú sa na vaše telo. „Pozvať božskú bytosť je ľahké, ale poslať ju preč je ťažké“ – nebudete ju môcť odohnať. Moje telá Zákona sa o takú vec nestarajú. Tvoje kvalita osvietenia je taká slabá – tento Fa bol vysvetlený do takejto miery, no ty si stále takýto! V tom prípade sa bude čakať na to, kým sa k tomu osvietiš sám a budeš stále padať. Padať stále silnejšie, až kým to už nebudeš môcť vydržať; až tak bude môcť byť odstránená tvoja pripútanosť.

 

Otázka: Mám prehĺtať plyn vznikajúci pri grganí, alebo ho pustiť von?

Učiteľ: Prečo by si prehĺtal plyn vznikajúci pri grganí? Pusť ho von. Keď upravujeme telo, väčšina plynu, ktorý sa vypúšťa grganím, je odpadový plyn, špinavý plyn z vnútorných orgánov.

 

Otázka: Môžeme z láskavosti zabrániť druhým, aby robili iné praxe?

Učiteľ: Nie. Ľudia sú jednoducho takí. To, akú prax si človek osvojí, je jeho vlastná voľba. Ako ste videli, keď sa organizuje seminár Falun Dafa, v rovnakom čase sú tam vždy nejaké falošné qigongy, ktoré organizujú svoje semináre. Pozerá sa na to, ktorú prax si vyberiete. Pre človeka nie je ľahké získať Fa a ešte ťažšie je získať spravodlivý Fa. Môžeme vám povedať: keď človek nepočúva vľúdne slová rady, nechajte ho tak. Keď sa ho snažíte dôrazne zastaviť, je to ako keby sa on sám nechcel stať Budhom a vy napriek tomu trváte na tom, aby sa ním stal – mohlo by to fungovať? On sám musí mať srdce pre kultiváciu. Takže keď sa nechce kultivovať, čo môžete robiť? Nedá sa robiť nič, aj keby sa chcel stať démonom. Tak to je.

 

Otázka: Môžeme na konci každého cvičenia držať pozíciu jieyin a neoddeľovať ju od jieyin ďalšieho cvičenia?

Učiteľ: Áno. Keď začnete robiť ďalšie cvičenie, nemusíte oddeľovať ruky, môžu zostať v jieyin a vy môžete prejsť ďalej k nasledujúcemu cvičeniu. Ale pri robení každého cvičenia, ktoré vyžaduje, aby sa robilo deväťkrát, ho musíte deväťkrát urobiť, na konci spravíte jieyin, a potom môžete pokračovať. Prečo to musíte urobiť? Pretože ako viete, keď praktizujeme na vysokých úrovniach, riadime sa ne-činnosťou a nie je tam vôbec žiaden zámer mysle. Stále počítate opakovania, ale keď praktizujete na vysokých úrovniach, môžete stále počúvať kazetu s cvičením? Účelom počúvania tej audio nahrávky je počuť hudbu našej praxe, ktorá nesie dobrú energiu. Zároveň umožňuje praktizujúcim nahradiť desaťtisíc myšlienok jednou myšlienkou. Keď počujete hudbu, nebudete premýšľať nad zlými vecami a vaša myseľ nebude zanesená – to je hlavný účel. Keď sa kultivujete na vysokých úrovniach – všetci o tom premýšľajte – môžete stále počúvať hudbu alebo počítať opakovania? Nie, nemôžete. Zakaždým, keď cvičíme, robí sa to deväťkrát a qi mechanizmy – qi mechanizmy, ktoré som vám vložil – mechanizmy sú nastavené na deväť opakovaní, takže keď robíte prax na vysokých úrovniach, vôbec nemusíte počítať. Keď cvičíte sami a dospejete k deviatemu opakovaniu, ten mechanizmus sa určite sám uzavrie. Má veľkú silu a vy môžete cítiť existenciu jeho sily a on vám automaticky prekryje ruky pred spodkom brucha. Ku koncu deviateho opakovania sami posunú Falun. Ruky nasledujú mechanizmus a takto to je na vysokých úrovniach.

 

Otázka: Máme si pred cvičením prenikania dvoma kozmickými extrémami predstaviť, [že telo je ako] dva prázdne valce?

Učiteľ: Samozrejme. Ku cvičeniu prenikania dvoma kozmickými extrémami som vám chcel hlavne povedať, aby ste vo svojich myšlienkach pridali nasledovnú predstavu: „moje telo je ako prázdny valec, ako dva prázdne valce alebo jeden prázdny valec“. Hlavným účelom je docieliť, aby bol tok energie pri pohybe prenikania [dvoma extrémami] neprerušovaný a zabezpečilo sa, že v tele nie je žiadna prekážka. Myslí sa tým hlavne toto. Ale keď cvičíte, nepremýšľajte stále nad tým, že ste prázdny valec. Postačí, keď tu myšlienku pridáte len pred cvičením.

 

Otázka: Nevydržím dlho stáť, môžem robiť cvičenia posediačky?

Učiteľ: Náš Dafa kladie požiadavky na tých, ktorí sa môžu opravdivo kultivovať. Hovoríš, tiež chceš praktizovať, ale nedokážeš stáť po dlhší čas. Keď budeš takto praktizovať, nenaplníš požiadavky praxe a mechanizmus bude mať sklon odchýliť sa. To nezodpovedá našim pokynom.

 

Otázka: Ovplyvní odriekavanie Budhovho mena a uctievanie Budhu kultiváciu?

Učiteľ: Áno, ovplyvní. Tým z vás, čo veríte v budhizmus, poviem, že Fa v budhizme nie je celým Budhovým Fa, ale len veľmi malou časťou Budhovho Fa. Žiaci v budhizme sa jednoducho neodvážia priznať túto skutočnosť, aj keď to písma v skutočnosti uvádzajú. Výber školy kultivácie je vážna záležitosť. Nemáme žiadne námietky proti tomu, ak sa chcete kultivovať v akejkoľvek škole – choďte sa v nej kultivovať. Keď sa chcete kultivovať v tejto škole, potom sa musíte kultivovať len v tejto škole. „Žiadna druhá škola“ – v minulosti budhizmus tiež nedovoľoval svojvoľnú kultiváciu všetkého možného. Keď odriekavajú jeho meno, neznamená to, že chcete, aby sa o vás staral? Prečo by ste inak jeho meno odriekali?

 

Otázka: Ktoré z praxí, ktoré sa šíria v Číne, sa dajú považovať za spravodlivé Zákony?

Učiteľ: Tie falošné prevyšujú tie ozajstné niekoľko stokrát. Nemôžeme ich názvy povedať – to nemôžeme urobiť. Nemôžeme všetko úplne vysvetliť, inak by bola kultivácia pre ľudí príliš ľahká. V tomto bode by sme však mali byť schopní niektoré z nich rozpoznať.

 

Otázka: Je Šurangama sútra niečo, čo Šákjamuni osobne vyučoval?

Učiteľ: Šurangama sútra... poviem vám, že Šákjamuni nepovedal, že vyučoval Šurangama sútru, diamantovú sútru, sútru srdca atď. Keď bol Šákjamuni na tomto svete, nikdy nepovedal, že vyučuje také a také písma, ani im nikdy nedával mená. Šákjamuni vyučoval svoj Fa a ľudia, ktorí po ňom prišli, zhromaždili jeho slová do písiem, dali im mená a nazvali ich taká či onaká sútra. Všetko to urobili ľudia, čo prišli po ňom, dali ich dohromady a dali im mená. Čo sa týka času, miesta a kontextu, líšilo sa to od slov, ktoré povedal Budha, keď bol na tomto svete. Navyše mali ľudia, ktorí prišli po ňom, počas ich vytvárania svoje pochopenia a urobili vedomé či nevedomé zmeny, pričom ich spomienky neboli úplné a tak ďalej. Takže v sútrach už nezostalo veľa z vecí od Budhu.

 

Otázka: Môžem pre sochu Budhu, ktorú mám doma, páliť vonné tyčinky?

Učiteľ: Keď chceš, tak to rob. Budhovia majú k sebe navzájom úctu. Pretože všetci patria do školy budhizmu, všetci si zaslúžia úctu. Ale voľba školy, ktorú kultivujete, je vážna vec. Úcta je jedna vec a kultivácia je druhá.

 

Otázka: Môžu ľudia, ktorí kultivujú Falun Dafa, jesť cibuľu, zázvor a cesnak?

Učiteľ: Poviem vám, že keď bežní ľudia pripravujú jedlá a dávajú do nich cibuľu, zázvor a cesnak, povedal by som, že to nie je problém. Keď sa nekultivujete v skupine a nebudete druhých vyrušovať, môžete ich trochu jesť, ale nejedzte ich príliš veľa, pretože nesú prenikavé pachy. Keď poviete: „Som na nich závislý, proste zbožňujem čínsku cibuľku namočenú v sójovej omáčke," potom je to závislosť, pripútanosť. Inými slovami, po takých veciach by sme nemali túžiť. Okrem toho, keď príde na tento zápach – všetko, čo má dráždivý pach a silne dráždi vaše nervy, má tendenciu byť návykové. Zároveň tie bytosti vykultivované vo vašom tele tieto pachy nemôžu vystáť. To isté platí o pití alkoholu. Takže o tom všetci premýšľajte, či je to v poriadku. Samozrejme, keď ich zjete len trochu, pretože sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi, je v poriadku, keď ich trochu zjete bez toho, aby ste k tomu boli pripútaní. Skúste to sami vyriešiť dobre. Keďže sa kultivujeme medzi bežnými ľuďmi, je dovolené, aby ste do čo najväčšej miery boli ako bežní ľudia. Ale mali by ste sa riadiť štandardom praktizujúceho.

 

Otázka: Ako to, že niektorí ľudia cítia otáčanie Faluna tri alebo štyri dni potom, čo sa zúčastnia svojho úplne prvého seminára? Sú všade a všetky sa otáčajú. Ale niektorí sa zúčastnili už troch seminárov, a stále ho necítia. Prečo to tak je?

Učiteľ: Keď sa niektorí ľudia učia tento Falun Dafa, idú na semináre všade, kde sa usporadúvajú, a cítia, že tento Fa je dobrý. To je isté. Ale niektorí sa ani trochu nezbavili svojej pripútanosti k uzdraveniu sa a veria, že ich choroby sa vyliečia, keď sa zúčastnia viacerých seminárov. Sú takí ľudia. Samozrejme, sú ľudia so všetkými možnými spôsobmi zmýšľania a nie každý, kto sa zúčastňuje seminárov všade, kde sa usporadúvajú, prichádza kvôli kultivácii a hľadaniu Fa. Sú tiež ľudia, ktorí vôbec nie sú citliví a ktorí nevedia, kedy sa Falun otáča; keď sa ustáli, je ešte menej pravdepodobné, že ho ucítia. Máme veľa ľudí, ktorí sú veľmi citliví a na začiatku cítia, že Falun sa otáča, no ten pocit sa neskôr vytratí. Prečo? Je to preto, že keď je Falun dobre prispôsobený, nepocítite už nič – čo by ste cítili? Viete, že váš žalúdok sa neustále krúti? Inými slovami, keď sa stane súčasťou vášho tela, nebudete ho môcť cítiť. Môžete cítiť krv, ako prúdi vo vašich cievach? Tak je to myslené.

 

Otázka: Chystám sa ísť do Južnej Kórey. Keď sa budú Juhokórejčania chcieť učiť Falun Dafa, môžem ich učiť?

Učiteľ: Samozrejme, že môžeš. Prelož im ho do kórejčiny. Môžeš im ho preložiť a vysvetliť im to, je to v poriadku, pretože Dafa sa šíri celému ľudstvu.

 

Otázka: Keď sa jeden človek učí Fa, bude mať úžitok celá rodina. Keď však zvyšok rodiny Falun Dafa neštuduje, neverí v prax a niekedy robia sarkastické poznámky, budú mať úžitok tiež?

Učiteľ: Na túto otázku sa treba pozerať z dvoch strán. Keď ťa niektorí ľudia provokujú, možno je to pre teba skúška, aby sa videlo, či je tvoj postoj k tomuto Fa pevný a či si neochvejný. Rodinní príslušníci ti môžu povedať veci, ktoré sú nepríjemné, čo ti pomôže odstrániť karmu. Môžu tam byť rôzne faktory. Samozrejme, povedali sme, že s výnimkou mimoriadne osobitných prípadov, praktizovanie za normálnych okolností zaručene prinesie úžitok celej rodine. Pole v tvojom domove bude vyčistené, takže samozrejme, že v prostredí takého poľa bude tá osoba mať úžitok. Ďalšia situácia je, že niektorí rodinní príslušníci môžu byť ovládaní démonmi a podobne, čo je pri pohľade z iného uhla dobrá vec: robí ťa to pevným, a keď zostaneš pevný, Majster to vyčistí.

 

Otázka: Celým srdcom a opravdivo kultivujeme Falun Dafa, takže sme učeníkmi Falun Dafa, ale čo keď zomrieme predtým, než sa vykultivujeme ku stavu ovocia Arhata?

Učiteľ: Ako som práve povedal, koľko do toho dáte, toľko získate. Preto sme povedali, že aby človek dosiahol v kultivácii dovŕšenie, musí dobre využiť čas na kultiváciu! Viete, prečo sa v chrámoch hovorí hale, kde je Šákjamuniho socha, Sieň veľkého leva? Pretože Šákjamuni povedal, že človek má v kultivácii Budhovho Fa napredovať tak odvážne a pevne ako silný lev! Preto ho niektorí ľudia vtedy považovali za mocného leva. Okrem toho naša prax kultivuje zároveň myseľ aj telo, takže život tých, ktorí sú naozaj usilovní, bude rozhodne predĺžený a dosiahnu dovŕšenie.

 

Otázka: Chcem si vziať Učiteľa za svojho Majstra.

Učiteľ: Poviem ti, že ak niekto naozaj kultivuje Falun Dafa, musím sa k nemu správať ako k svojmu učeníkovi. Dal som vám toľko vecí, vložil vám toľko vecí, vysvetlil som vám do takej miery Fa, učil som vás cvičenia a moje telá Zákona vás budú vo vašej praxi chrániť. Neznamená to, že vás vediem ako učeníkov? Ani tí, čo sa kultivovali osamote a odovzdávali svoju prax jedinému učeníkovi, neviedli takto svojich učeníkov. Poviem vám, že som urobil niečo bezprecedentného a otvoril som tie najväčšie dvere. My však nepoužívame obrad, ktorý sa vykonával v minulosti, že každý si kľakne a klania sa až k zemi, čo potom znamená, že si ma človek „vezme za majstra“. Ja to nerobím. Prečo nie? Všetci o tom premýšľajte, keď sa nekultivujete, aký zmysel má ten obrad? Možno poviete: „Som učeník Falun Dafa, vykonal som obrad klaňania sa a vzatia za majstra, a Li Chung-č’ ma uznal za svojho učeníka.“ Keď hneď potom, ako vykročíte z týchto dverí, robíte, čo sa vám zachce a robíte veci, ktoré nášmu Falun Dafa škodia, pričom sa nechováte podľa požiadaviek tohto Fa, mohli by ste sa počítať za učeníka? Takže my túto formalitu nemáme. Mohli by ste sa obrátiť a poškodiť našu povesť, takže mne na tejto formalite vôbec nezáleží. Keď sa kultivujete, ste učeníkom v tejto škole a my za vás budeme zodpovední; keď sa nekultivujete, potom za vás zodpovední byť nemôžeme a nie ste učeníkom v tejto škole. Takto sa to posudzuje.

 

Otázka: Pri robení cvičení prenikania dvoma extrémami, nie je „myslenie“ a „cítenie“ mimo rámca požiadaviek?

Učiteľ: To je pravda. Necíťte ani nemyslite. Jednoducho len robte cvičenie a robte ho pokojne. Na nič nemyslite.

 

Otázka: Predtým ako niekto niečo povie, často už viem, čo sa chystá povedať. Prečo to tak je?

Učiteľ: To znamená, že máš schopnosť čítať myšlienky, a keď budeš dobre praktizovať, bude ešte silnejšia. Ale nemal by si s ňou robiť zlé veci. Pokiaľ s ňou nerobíš zlé veci, môžeš si ju uchrániť. Nenahnevaj sa, keď si o tebe druhí myslia zlé veci, a drž sa štandardov kultivujúceho.

 

Otázka: Som z ďalekého Šanghaja. Keď mám pri praktizovaní otázky, koho mám kontaktovať?

Učiteľ: Šanghaj nie je tak ďaleko. Je lepšie, keď naši žiaci diskutujú o problémoch medzi sebou. Je to preto, že hoci sa nejakí ľudia zúčastnili prednášok, učil som toho toľko, že je nemožné si to všetko zapamätať. Môžeš si nahrať prednášky a počúvať ich tak často, ako je to len možné. Čo sa týka Šanghaja, najbližším asistenčným strediskom je Hefei. Šanghaj mi poslal pozvánku, ale stále to ešte nebolo pevne určené. Je veľa ľudí zo Šanghaja, ktorí sa učia [našu prax], a mnohí sa [ju] prišli učiť. Môžete sa zlepšovať vzájomným zdieľaním skúseností. Šanghaj, Wuhan, Guangzhou, Zhengzhou, Chongqing, Chengdu – v mnohých, vlastne takmer vo všetkých veľkých mestách krajiny sú asistenčné centrá Falun Dafa. Môžete kontaktovať ktorékoľvek z nich. V skutočnosti, pri niektorých veciach, keď sa správate podľa tohto Fa, myslím si, že sa k nim osvietite sami. Je to preto, že som všetko systematicky vysvetlil. V budúcnosti vydáme knihy a poskytneme lepšie podmienky pre kultiváciu.

 

Otázka: Často pri meditácii cítim nejakú vôňu, [prečo]?

Učiteľ: To je úplne normálne, úplne normálne. Je to preto, že vôňa pochádza z iných dimenzií.

 

Otázka: Môže človek, ktorý sa nezúčastnil prednášok, dostať Falun?

Učiteľ: Každý, kto opravdivo kultivuje Falun Dafa, študuje čítaním kníh a naozaj sa riadi požiadavkami v knihe, ho dostane tiež. Inými slovami, keď sa naozaj kultivujete, dostanete ho.

 

Otázka: V spánku som sa rukou dotkol Faluna. Bol pred ľavou stranou mojej hrude. Jasne si to pamätám. Mohol som ho rukou premiestňovať doľava alebo doprava. Ale keď som sa ho po prebudení snažil dotknúť znova, nič tam nebolo. Čo sa stalo?

Učiteľ: Dotklo sa ho iné telo, ktoré ovládaš. Áno, keď si sa prebudil a skúšal si sa ho dotknúť týmto telom, nič tam nebolo. To preto, že fyzické telo sa ho môže dotknúť až keď bude úplne prispôsobené.

 

Otázka: Čo sa týka slova „Ren“ v povahe vesmíru Zhen-Shan-Ren, je ľahké chápať ho v ľudskej spoločnosti, ale na vyšších úrovniach nie sú žiadne spory ani konflikty, tak načo tam treba Ren? Prečo vesmír potrebuje Ren?

Učiteľ: Tento vesmír nie je taký, ako si ho predstavujete. Je to dosť zložitý gigantický systém. Okrem existencie takýchto ľudí s formou existujú tiež ľudia bez formy. V dimenziách, o ktorých sme hovorili, v dimenziách vysokej úrovne, tiež majú problémy na svojich úrovniach. Môžem vám povedať, že na mnohých vzdialených miestach existujú bytosti s telami, aké má naše ľudstvo. S takými fyzickými telami je ich pomerne dosť a sú roztrúsení po celom vesmíre. Okrem toho sú na rôznych úrovniach rôzne osvietené bytosti a existujú medzi nimi spoločenské vzťahy. Aj na ešte vyšších úrovniach sú ešte takéto podoby existencie. Ren, ako ho chápete vy, je založený na pochopení ľudským uvažovaním. Ren má ešte vyšší vnútorný význam, ako by to mohlo ísť bez neho? Keď sa snažíte porozumieť tomuto Dafa z ľudského hľadiska, vôbec to nie je možné. 

 

Otázka : Existuje taká vec ako strata cnosti medzi manželom a manželkou?

Učiteľ: Áno. Keď stále svoju ženu bijete, povedal by som, že jej dlhujete; keď svojmu manželovi stále nadávate, tiež mu dlhujete. Každý je človekom a žijúcou bytosťou a tieto karmické vzťahy existujú medzi všetkými. Medzi dieťaťom a jeho rodičmi existuje podobný vzťah, pretože hoci ste mu dali jeho fyzické telo, život ste mu nedali, takže nemôžete ísť do extrému [pri jeho výchove]. Čo sa týka detí, rodičia vás porodili a starali sa o vás, vychovali vás, a vy ste im zaviazaní za ich dobrotu a za to, čo vám dali, takže si ich musíte vážiť. Inak im budete dlhovať.

 

Otázka: Zúčastnila som sa prednášok, no až doteraz sa mi stále nezlepšila choroba nohy. Prečo?

Učiteľ: Nedokážeš sa tejto pripútanosti zbaviť a ja tu nie som, aby som ti liečil chorobu. Keď to nemôžeš opustiť, nebudem môcť nič urobiť. Nie je problém, keď máš nejakú chorobu, ale keď sa nedokážeš zbaviť svojej pripútanosti, problém to je. Navyše, keď neveríš v kultiváciu, je ešte menej pravdepodobné, že pre teba možno niečo urobiť. Tí, o ktorých sa tu staráme, sú kultivujúci. Moje telá Zákona sa nebudú starať o bežného človeka a ja tiež nemôžem osobne vyliečiť tvoj problém. Keď sa nezbavíš myšlienky prísť kvôli vyliečeniu, ani uvažovania, ktoré za tým väzí, a keď sa nedokážeš považovať za praktizujúcu, ako by sme sa o teba mohli postarať? Nie som tu preto, aby som liečil ľudí. Som tu, aby som učil Budhov Fa.

 

Otázka: Vo sne som videl Falun, ako sa otáča v oblasti môjho tretieho oka. Tiež som videl biele látky, majstrov bojových umení atď.

Učiteľ: To nebol sen – naozaj si to videl. Všetko toto je normálne a nech vidíš čokoľvek, všetko je to normálne. Nepripútaj sa k tomu a neusiluj sa o to. Keď to len prirodzene a pokojne pozoruješ, je to v poriadku.

 

Otázka: Často mám pocit, že je moje telo vysoké, obrovské a prázdne.

Učiteľ: Správne. Telo človeka, telo v inej dimenzii, sa môže pri cvičení zväčšiť. Telo v inej dimenzii, vrátane duše, sa môže zväčšiť a zmenšiť. Niektorí ľudia cítia, že sú veľmi malí, a niektorí cítia, že sú veľmi veľkí. Sú to všetko normálne javy. Pri praktizovaní sa stanú takéto veci. Ako gong rastie, zväčšuje sa kapacita tela.

 

Otázka: Z piatich cvičení majú prvé, tretie a piate pohyby, ktoré zahŕňajú prvky ľavej strany pre mužov a pravej pre ženy. Ktorá strana je yin a ktorá yang?

Učiteľ: Ľavá strana sa považuje za yang a pravá strana za yin; zadná strana sa považuje za yang a predná za yin; horná polovica tela sa považuje za yang a spodná polovica tela za yin.

 

Otázka: Budú sa ešte vnímajúce bytosti na Zemi prevteľovať?

Učiteľ: Prevteľovanie sa týka hlavne bytostí na Zemi, takže ako by mohli neprechádzať prevteľovaním? Človek tu nie je preto, aby bol ľudskou bytosťou. Ponáhľaj sa a využi príležitosť, že si človekom, čo ti umožňuje kultivovať sa, pretože ktovie, čím budeš v budúcom živote? Bez ľudského tela nebudeš mať dovolené kultivovať sa. Ale nie každý sa bude kultivovať, a aj keby sa kultivovali, nie každý bude usilovný. Ľudská spoločnosť bude existovať navždy.

 

Otázka: Vo sne som Učiteľa požiadal o podpis a Učiteľ sa podpísal svojím menom a ja som počúval, ako Učiteľ hovorí o xinxingu. Keď som sa zobudil, mal som čoraz väčší pocit, že tá osoba vo sne nebola ako Učiteľ.

Učiteľ: Správne. V týchto veciach buďte opatrní. Ako vám mohol vo sne dať podpis a ešte hovoriť o xinxingu? Je pochybné, o čom v našom mene hovoril. Rozhodne na to všetci dávajte pozor: bolo to spôsobené pripútanosťou k usilovaniu sa o môj podpis. V skutočnosti bol už tento náš Fa vysvetlený veľmi jasne a záleží na tom, či sa podľa neho chceš riadiť. Všetci o tom premýšľajte, opakovane sme zdôrazňovali, že osvietené bytosti nemajú dovolené, aby vyučovali Fa na tej strane, a keby to urobili, bolo by to prezrádzanie nebeských tajomstiev a ony by spadli. Ako by sa mohol odvážiť vyučovať v tvojom sne Fa – to je tá otázka. O týchto veciach sme opakovane hovorili a všetko je to zasahovanie od démonov.

 

Otázka: Učiteľ povedal, že človek nezíska gong, ak nekultivuje svoj xinxing a robí len cvičenia. Líšky a podobné veci na xinxing nedbajú a robia len pohyby cvičení, takže ako môžu získať gong?

Učiteľ: Aj bežný človek má nejakú energiu, ale má jej veľmi málo. Človek s dobrými vrodenými vlastnosťami môže tiež od narodenia niesť veľké množstvo energie. Zvieratá a podobné veci, ktorí sa nachádzajú v iných dimenziách, nie sú oklamané bežnou ľudskou spoločnosťou a môžu energiu vidieť. Takže môžu získať trochu gongu krádežou a cvičením, ale ich gong nemá dovolené rásť vysoko. Ak má človek pomerne dobré vrodené vlastnosti a trochu cvičí, aj keď nekultivuje xinxing, jeho gong môže tiež trochu vyrásť. Prečo? Je to preto, že xinxing z vašich vrodených vlastností môže byť o trochu vyšší a váš štandard xinxingu je v tom bode. Ak sa však chcete naozaj kultivovať, mali by ste to robiť tak, ako sa kultivovať má. Inak sa nedostanete o nič vyššie, pretože nezískate pravé učenie. Keď sa ako priemerný človek chcete kultivovať, musíte opravdivo kultivovať svoj xinxing a len potom môžete prekročiť bežných ľudí a oslobodiť sa odtiaľto. V iných dimenziách môžu tie veci získať trochu energie a ľudské bytosti môžu tiež získať trochu energie, ale to naozaj nie je nič. Povedal som, že aj keď kultivovali Tao po tisíce alebo desiatky tisíc rokov, nevydržia ani ťuknutie Budhovho malíčka – okamžite sú preč. Ale medzi bežnými ľuďmi sa vnímajú ako niečo úžasné.

 

Otázka: Niektorí ľudia hovoria, že karma v niektorých južných mestách je obrovská. Chodím na strednú školu v Šanghaji. Ovplyvní ma to?

Učiteľ: Poviem vám, že v období konca Dharmy nezáleží na tom, kde ste, dobrí ľudia a zlí ľudia sú na každom mieste. Čo sa týka toho, koľko karmy tam je, prostredie sa líši od miesta k miestu. Ale ak sa použije ľudské uvažovanie, pri pohľade z určitého hľadiska sú niektoré miesta obzvlášť zlé – tento jav naozaj existuje.

 

Otázka: Keď som sa pozerala na Učiteľov obraz tretím okom, to, čo bolo modré, sa zmenilo na zlatisto žlté. Čo sa stalo?

Učiteľ: To je normálne. Keď je tretie oko otvorené, keď prenikne cez nejakú dimenziu, uvidí inú farbu.

 

Otázka: Ktorým smerom a na ktorom mieste vo vesmíre sa nachádza Falun raj?

Učiteľ: Vesmír nemá poňatie smeru, tak ako ho chápu ľudia. Keby som povedal, kde je a ako je ďaleko, ako by ste tú vzdialenosť zmerali? Nedá sa merať v kilometroch bežných ľudí, ale môže sa prejaviť cez moje telo, pretože je so mnou spojený. Preto naši žiaci za mnou videli veľmi krásne hory a jazerá, veže a pavilóny. Veľa žiakov mi povedalo, že tieto výjavy videli, v skutočnosti ste videli časť z neho.

 

Otázka: Aký je rozdiel medzi Falun rajom a Rajom najvyššej blaženosti čistej zeme?

Učiteľ: Náš Falun raj je väčší a na vyššej úrovni, čiže inými slovami, je ďalej.

 

Otázka: Som kresťan, ktorého pokrstil kňaz.

Učiteľ: Aj tak sa môžeš kultivovať v Dafa. Keď chceš praktizovať Falun Dafa, praktizuj ho. Nikto ťa nepotrestá, pretože obe sú spravodlivé kultivačné metódy. Je na tebe, v ktorej škole sa chceš kultivovať, a môžem ti povedať, že kresťanstvo je tiež spravodlivé náboženstvo. Iba sa nachádza v období konca kalpy a konca Dharmy a ľudia dnes chápu jeho náuku nesprávne. Tiež som v Ježišovom nebeskom kráľovstve nevidel žiadnych Aziatov. V časoch Ježiša a Jehovu nebolo dovolené, aby sa ich náboženstvo šírilo na Východ.

 

Otázka: Je to pripútanosť, keď tvrdo pracujem na výskume a usilovne študujem, aby som získal vedomosti?

Učiteľ: Prácou technického personálu na pracovisku je robiť výskum. Keď nedokážeš vyprodukovať žiadne výsledky ani výkon, povedal by som, že nenaplníš očakávania voči svojej práci a voči platu, ktorý tvoje pracovisko poskytuje. Praktizujúci by mali byť dobrí ľudia v každej situácii a keď pracujeme, mali by sme to robiť dobre, pretože to nie je pripútanosť. Prečo to hovorím? Pretože prispievate k blahu druhých a vytvárate hodnotu pre viac ľudí v spoločnosti. Prinajmenšom to robíte pre svoje pracovisko, nie pre seba. Toto je niečo, čo by ste v bežnej spoločnosti mali robiť. Pýtaš sa na to, či študovanie kvôli získavaniu vedomostí je pripútanosť, je to tak? Povedal som, že podporujeme štúdium pre získavanie vedomostí, pretože keď človek nemá žiadne vedomosti, je veľmi ťažké tento náš Fa chápať. Je študentova túžba ísť na vysokú školu pripútanosťou? Keď sa neustále obávaš, či pôjdeš na vysokú školu, a ako výsledok naliehania rodiny, že musíš ísť na vysokú, si pod obrovským duševným tlakom, povedal by som, že to je pripútanosť. Nie je to pripútanosť? Je to presne, ako som včera povedal: Keď robíš svoju prácu dobre alebo napĺňaš očakávania svojich rodičov a školy, keď tvrdo študuješ, nedostaneš potom to, čo si zaslúžiš? Ak usilovne neštuduješ, budeš môcť ísť na vysokú školu? Keď tvrdo študuješ, nedostaneš to, čo si zaslúžiš? Mal by si jednoducho dobre študovať a budeš môcť ísť na vysokú školu. Keď na to stále myslíš a usiluješ sa o to, potom je to pripútanosť.

 

Otázka: Potom, čo som si vypočul Učiteľove prednášky, ma už nezaujímajú veci bežných ľudí. Nezaujíma ma už povýšenie ani iné knihy. Neviem, či je to správne.

Učiteľ: Je to tak a v skutočnosti je to prirodzený jav. Ako praktizujeme a zlepšujú sa naše myšlienky, zistíme, že niektoré veci bežných ľudí sú naozaj na nízkej úrovni a sú [obmedzené] na úroveň bežných ľudí. Potom sa stanú nezaujímavými a v skutočnosti je to preto, že stúpla tvoja ríša myslenia. Nehovorím to často? Povedal som, že keď sa praktizujúci dostane na vysokú úroveň, zistí, že medzi ním a bežnými ľuďmi je veľká priepasť. To, čo chcete povedať, nebudú iní schopní prijať, a vy nebudete chcieť o týchto veciach s bežnými ľuďmi hovoriť. Čo sa týka vecí, o ktorých hovoria bežní ľudia, vôbec ich nebudete chcieť počúvať. Zas a znova sú to len tie malicherné záležitosti bežných ľudí, tie malé veci, o ktorých bežní ľudia ľapocú po tisíce rokov. Takže vy to už nepočúvate radi. Kultivujúci zvyčajne nie je zhovorčivý a nerád hovorí. Toto je jeden dôvod, niečo takého sa prihodí. Ako vystúpite na čoraz vyššie úrovne, zistíte, že tieto veci beriete čím ďalej tým ľahšie.

 

Otázka: Ako dlho by sa v piatom cvičení mala každá zo štyroch pozícií držať?

Učiteľ: Pozície, ktoré zosilňujú nadprirodzené schopnosti, vyžadujú dlhé časy praktizovania. Pre tých, ktorí potrebujú ísť do práce, je v poriadku, aby sa každé ráno riadili časom na kazetách. V skutočnosti nie je žiaden pevne stanovený časový rámec. Hoci sa toto cvičenie zdá jednoduché, je dosť náročné, pretože vyžaduje, aby človek sedel po veľmi dlhý čas. Práve teraz niektorí nedokážu tak dlho sedieť. Ak tak dlho sedieť nedokážete, tak jednoducho seďte tak dlho, ako môžete. Rovnomerne to rozdeľte, rozdeľte čas na polovicu, podľa toho, ako dlho dokážete sedieť. V skutočnosti, keď meditujete, vyžaduje posledná pozícia, keď sa dostávate do pokoja, dlhší čas. Keď to teraz nedokážete, môžete na tom pracovať postupne. V súčasnosti nie je realistické, aby sme pre to stanovili pevné pravidlo.

 

Otázka: Kolega v práci v súčasnosti robí zlú prax. Čo mám robiť, keď spolu budeme musieť v budúcnosti dlhodobo pracovať?

Učiteľ: Ak robí zlú prax, jednoducho mu povedz, že to, čo robí, nie je dobré. Ak trvá na tom, že to bude robiť, tak ho nechaj tak. Čo sa týka vecí vo vašej práci, jednoducho s ním spolupracuj v normálnom pracovnom vzťahu. Pri robení spravodlivej kultivácie nie je nič, čoho by sa bolo treba obávať. Jednoducho to ignoruj, ničoho sa netreba báť.

 

Otázka: Sú všetci žiaci, ktorí sa tejto prednášky zúčastňujú, učeníci Falun Dafa?

Učiteľ: Toto už predtým bolo vysvetlené. Ak sa opravdivo kultivujete, budem s vami zaobchádzať ako s učeníkom, a keď sa nekultivujete, potom s vami ako s učeníkom zaobchádzať nebudem. 

 

Otázka: Môže si človek, ktorý sa učí Falun Dafa, osvojovať vedomosti mimo Falun Dafa?

Učiteľ: S tým nie je problém. Keď príde na veci ako matematika, fyzika, chémia a geometria, pokojne si znalosti bežných ľudí osvojujte. Stále ešte žijete medzi bežnými ľuďmi, len sa kultivujete vo Falun Dafa. Nešlo by to, keby si sa už nestaral o veci medzi bežnými ľuďmi.

 

Otázka: Čo mám robiť so slinami, ktoré sa mi občas vytvoria v ústach pri robení cvičení?

Učiteľ: Nevypľúvaj ich. Ak sú to len sliny, jednoducho ich prehltni. Pretože som ti vložil hotové mechanizmy, nemusíš robiť nič a ony budú prirodzene prehltnuté. Kto by neustále pľul? Považujú sa za „zlaté sliny a jadeitovú tekutinu“. Praktizujúci ich považujú za veľmi cenné.

 

Otázka: Medzi ľuďmi sú niektorí, čo sú veľmi zlí a majú zlé myslenie. Títo ľudia by sa mali stretnúť s odplatou. Zato tí, čo sú dobrí a ochotní druhým pomáhať, títo láskaví ľudia odmenení nie sú. Prečo to tak je? 

Učiteľ: Chcel si sa spýtať, prečo si dobrí ľudia nežijú v pohodlí, zatiaľ čo tí zlí áno, je toto to, čo si myslel? Poviem ti, že dobrí ľudia si v pohodlí nežijú preto, že z pohľadu bytostí vysokej úrovne nie je účelom vášho života byť človekom. Takže si človekom preto, že si do tohto bodu spadol a dostal si šancu vrátiť sa. Ale niektorí ľudia si to stále neuvedomujú a vytvárajú tu karmu robením zlých skutkov, takže tam bude karmická odplata. Z pohľadu osvietených bytostí by si sa mal poponáhľať a splatiť karmu, aby si sa mohol z tohto miesta dostať. Čím lepší je človek, tým rýchlejšie ho nechajú [osvietení ľudia] karmu splácať. Nebudeš potom pri tomto splácaní trpieť? A tak sú dosť často nejakí ľudia, ktorí sú po celý život veľmi dobrými ľuďmi, ale neustále majú trápenia. Aj keď urobili nejaké dobré veci, ostatní im nerozumejú. Neustále sa im deje ujma a sú falošne obviňovaní. Sú tiež ľudia, ktorí dosiahli nejaké veci, ale ich zásluhy si privlastnili druhí. Toto sa stáva často, takto to je. To je to, čo vidíme my. Tak to chodí. Toto je jeden dôvod, prečo dobrí ľudia často nemajú veľmi pohodlný život. Ale nie je to tak vždy a súvisí to s množstvom karmy. Účelom je umožniť vám, aby ste splatili svoju karmu a rýchlo sa dostali z mora horkosti. Čo sa stane zlému človeku? Na zlého človeka sa tiež pozerá zo súcitného pohľadu. Vidíte, že zlý človek robí zlé veci a dáva druhým cnosť – koľko zlých vecí urobí, toľko cnosti rozdá. A tak tento človek nevedome ubližuje sám sebe. Ubližuje sám sebe, takže čo sa s ním dá robiť? Nikto ho nechce potrestať – pretože už aj tak sám sebe škodí, prečo by ste ho znova trestali? Keď urobí zlé veci, zdá sa, že ho nikto nepotrestá a nikto sa o neho nestará. Je to akoby bol neovládateľný a nikto sa o to nechce starať. Prečo je to tak? Pretože sa čaká na to, že sa zničí sám. Keď zomrie, bude úplne zničený a nič nezostane. To sa mu stane. Dobro a zlo, tak ako ho posudzujú ľudia, sú prevrátené.

Zvyčajne je meradlo bežných ľudí na posudzovaniu toho, či je človek dobrý alebo zlý, založené na pohľade jednotlivca: Keď je dobrý ku mne, poviem, že je dobrý; alebo keď si na základe svojich názorov myslím, že je dobrý, potom poviem, že je dobrý. Tak to nepôjde. Povedať, že niekto je dobrý preto, že je dobrý k tebe – tvoje uvažovanie je stále uvažovaním bežného človeka a tie štandardy sú nízke. Iba povaha vesmíru je skutočným štandardom pre posúdenie dobrého a zlého.

 

Otázka: Keď som v obchodnom dome videl rôzne sochy Budhov, oťažela mi hlava.

Učiteľ: Áno, niektoré zlé veci prenikajú všade, ale nemôžu nič urobiť kultivujúcim Dafa.

 

Otázka: Predtým som prišiel do styku s pojmami v budhizme. Pri cvičení sa mi občas vynoria slová „weng-ba-hong-mi...“.

Učiteľ To patrí k tantrizmu, je to mantra v tantrizme. Dnes to odriekavajú aj zlé praxe a nepoctivé cesty, všetky to používajú a dokonca to odriekavajú v taoistických školách. Všetky veci sú pomiešané – nenechajte tie veci, aby do vás zasahovali. Niektorí ľudia dokonca v spánku robia veľké mudry a robia všetky možné mudry. Všetko to musíte opustiť; nemôžete to robiť. To, čo vás učím ja, sú len tieto veci, takže by ste mali praktizovať len tieto vecí.

 

Otázka: Čo by sa malo robiť v prípade otravy jedlom?

Učiteľ: Táto vec sa našim žiakom, ktorí sa opravdivo kultivujú, stáva zriedka. Ako opravdiví kultivujúci, keď sa stretneme s trápeniami, ktoré nemajú nič dočinenia s kultiváciou, možno sa im vyhnúť, to je isté. Nech je to trápenie akokoľvek veľké, možno sa mu vyhnúť, ale podmienkou je, že ten človek je opravdivým kultivujúcim. Pre tých, ktorí nedosahujú štandard pre kultiváciu a nesnažia sa zlepšovať si svoj xinxing medzi bežnými ľuďmi, nemôžeme zaručiť nič. Niekto sa ma spýtal: „Praktizujem už tak dlho, prečo teda moja choroba nebola vyliečená?“ Čo tvoj xinxing? Čakáš, že sa ti choroba vylieči len robením cvičenia? Nie sme tu na to, aby sme liečili choroby – sme tu kvôli kultivácii. Nie je to tento problém? Čo sa týka otravy jedlom, povedal by som, že taká vec sa medzi našimi žiakmi naozaj nestáva. Niekto sa s takouto vecou stretol, rozbila sa mu miska a [tá vec] sa do jeho úst nedostala. Ak si sa však naozaj otrávil, mal by si ísť do nemocnice. Je to preto, že keď sa nedokážeš držať [ako praktizujúci] – vieš, že tento problém sa môže stať len preto, že nie si naozajstný praktizujúci – mal by si skutočne ísť k lekárovi. Praktizujúcim sa tieto veci obvykle nestanú.

 

Otázka: Pre niekoho, kto kultivuje Falun Dafa, by nemal byť problém darovať krv, že nie?

Učiteľ: My samozrejme nehovoríme, že nemôžete darovať krv. Ale vaša krv je koniec koncov predsa len príliš cenná na to, aby sa darovala iným ľuďom. Zdá sa však, že tieto veci sa našim žiakom a učeníkom Falun Dafa stávajú zriedka. Nemôžem tieto veci povedať absolútne. Keď naozaj na vás príde rad, že máte darovať krv, potom to urobiť musíte.

 

Otázka: Dúfame, že sa s nami žiakmi každý rok stretnete prostredníctvom vystúpenia v televízii počas sviatkov a dovoleniek, aj keby to bolo len raz do roka.

Učiteľ: To záleží na televíznych staniciach. V skutočnosti by sme u istých vecí mali nasledovať predurčené usporiadania.

 

Otázka: Počas cvičenia bol najskôr veľký čínsky znak pre „šťastie“ zakrytý kusom látky, ktorý sa potom pomaly odťahoval, aby som mohol [ten znak] vidieť.

Učiteľ: To ti malo povedať, že si získal Fa, náznak pre teba, že sa učíš Dafa.

 

Otázka: Ľudia s obrovským množstvom karmy vždy chcú robiť cvičenia s ľuďmi s relatívne vyššou úrovňou gongu. Aký účinok to bude mať na ľudí s vysokou úrovňou gongu?

Učiteľ: Vôbec žiaden. V očiach ľudí s vysokou úrovňou gongu karma nie je ničím.

 

Otázka: Za akých okolností sa Falun zdeformuje?

Učiteľ: Keď primiešavate iné praxe. Zdeformuje sa aj keď si do vedomia počas cvičenia pridáte myšlienky z iných praxí. Vonkajšia sila by Falun nikdy poškodiť nemohla.

 

Otázka: Je vytváranie-stagnácia-degenerácia vo vesmíre výsledkom jeho vlastného vývoja, alebo je to ovládané veľkými osvietenými bytosťami?

Učiteľ: Tento vesmír jednoducho má takú podobu existencie. Zároveň existujú aj veľké osvietené bytosti, ktoré tento vesmír môžu ovládať, ale ony sa tiež riadia princípom tohto vesmíru, ktorému sa hovorí „zrodiť prirodzene, zničiť prirodzene“. Či je zničený alebo nie, nemá to s nimi nič spoločné a nezaujíma ich to; keď vybuchne, explózia k nim nemôže dosiahnuť a ony ho môžu opätovne stvoriť. Dejiny vesmíru sú jednoducho veľmi dlhé a Budhovia, Taovia a Bohovia o tom nemusia rozmýšľať. Pre ľudské bytosti je to však dosť desivé.

 

Otázka: V bruchu sa mi otáča Falun a mám pocit tepla a nafúknutia. Je to normálne?

Učiteľ: V bruchu máš Falun a napriek tomu, že máš niečo na takej vysokej úrovni, je tvoja myseľ stále taká neistá? Ublíži ti Falun?! Inými slovami, je to Budha!

 

Otázka: Pred kultúrnou revolúciou bolo v Yanji päť chrámov a počas kultúrnej revolúcie ich zbúrali. Hovorí sa, že sa teraz znovu stavajú. Môžu žiaci Falun Dafa na ne prispieť peniazmi?

Učiteľ: Nemyslím si, že by ste sa mali zapájať do akejkoľvek z týchto vecí. Môžu prispieť iní, pretože oni kultivujú veci vo svojej vlastnej škole.

 

Otázka: Som odhodlaný dobre kultivovať Falun Dafa a neustále si tie požiadavky pripomínať. Je to pripútanosť?

Učiteľ: To, že od seba vyžaduješ, aby si bol dobrým človekom, nie je pripútanosť. Prianie vrátiť sa k pôvodu a k svojmu pravému ja znamená, že vyšla najavo pôvodná povaha človeka. Práve naopak, môžeš tak pripútanosti prekonať.

 

Otázka: Som laický budhista. Je v poriadku, keď čítam Šurangama sútru?

Učiteľ: My máme našu knihu o kultivácii Falun Dafa, ktorú môžeš čítať, a v budúcnosti vyjdú ďalšie knihy. Keď stále čítaš Šurangama sútru, diamantovú sútru alebo akúkoľvek inú sútru, nekultivuješ veci v tej škole? To je ten problém. Nemám námietky, aby si ju čítal – pokojne sa môžeš ísť kultivovať v tej škole. Nemôžeš stáť jednou nohou na jednej lodi a druhou na druhej, to tým myslím.

 

Otázka: Je v poriadku učiť pacientov s ľahkými duševnými chorobami?

Učiteľ: Myslím si, že by si tieto problémy radšej nemal privolávať, pretože on sa nedokáže ovládať a nemôže tomu porozumieť. Keď mu myseľ ovládajú vonkajšie odkazy, môže doň zasahovať akýkoľvek démon a v tom bode sa s tým nebudeš môcť vysporiadať. Keď je v tom stave, môže ho ovládať akýkoľvek démon, takže nielenže nebude hrať pozitívnu úlohu, ale poškodí povesť Falun Dafa. Preto sme nikdy neboli ochotní učiť duševne chorých pacientov. Nemá vôbec žiadnu kontrolu a keď príde čas, budú do neho zasahovať všemožní démoni. Všetko bude zničené a on praktizoval zbytočne.

 

Otázka: Pred pár dňami prišiel ku mne do domu jeden priateľ a priniesol posadajúceho ducha. Na druhý deň ráno sa počas cvičenia ten duch pridal k cvičeniu a odišiel, keď to skončilo. Čo by sa s tým malo robiť?

Učiteľ: Keď uvidíš niečo také, zavolaj moje meno. V skutočnosti ťa to malo skúšať. Tieto veci sú veľmi zložité.

 

Otázka: Ako máme ochraňovať Dafa?

Učiteľ: Nemôžete s druhými bojovať a zápasiť s nimi. Jednoducho si ich nevšímajte a bude to v poriadku. Zasahovanie, ktoré kultivujúci zažívajú, je samo osebe skúškou.

 

Otázka: Existuje človek, ktorý očierňuje Falun Dafa. Ako na to máme reagovať?

Učiteľ: Ignorujte ho. Ak trvá na tom, že to bude hovoriť a odmieta byť rozumný, môžete sa správať rovnako ako on? Jednoducho ho ignorujte, nevšímajte si ho a bude to v poriadku. V skutočnosti sa to prihodí aj preto, aby sa preveril xinxing človeka.

 

Otázka: Zosilnie Falun, ktorý ste nám dali?

Učiteľ: Bude čoraz silnejší. Sám sa môže veľmi zväčšiť alebo zmenšiť; v iných dimenziách sa môže meniť.

 

Otázka: Ak dočasne nemôžem pri cvičení vstúpiť do stavu ding, bude to mať za následok robenie zlej praxe?

Učiteľ: Nebude. Nemysli na zlé veci a považuj sa za praktizujúceho. Odmietaj zlé myšlienky, ktoré vytvára myšlienková karma v tvojej mysli.

 

Otázka: Povedali ste, že stromy majú duše. Môžu sa kultivovať? Môžu sa stať Budhami?

Učiteľ: Okrem človeka nemá nikto dovolené kultivovať sa a získať spravodlivý Fa. Všetky veci majú dušu – nielen stromy – ale len ľudia môžu kultivovať spravodlivý Fa a získať Tao.

 

Otázka: Môže človek, ktorý praktizuje Dafa, postaviť a uctievať pamätné dosky predkom?

Učiteľ: Niektorí z takzvaných predkov nie sú vašimi pôvodnými predkami – nie sú to ľudia, ktorí získali Tao, ani to nie sú Budhovia vysokých úrovní. Sú to len duchovia nízkej úrovne. Ich úrovne xinxingu sú veľmi obmedzené a možno budú zasahovať do vašej kultivácie. Ak máš tú myšlienku, radšej sa namiesto toho dobre kultivuj. Keď dosiahneš pravé ovocie, môžeš ich ísť zachrániť.

 

Otázka: Keď sa pri cvičení vynorí milosrdenstvo [cibei], bude človek roniť slzy?

Učiteľ: Sú dve situácie. Teraz máme niektorých praktizujúcich, ktorí rýchlo ronia slzy a plačú vždy, keď ma vidia. Tiež plačú, keď robia cvičenia. Prečo? Je to preto, že tvoja vedľajšia duša videla, že som z tvojho tela vyčistil veľa zlých vecí a spoločne s tým som ti dal veci neporovnateľnej hodnoty. Preto je naozaj rozrušená. Tvoja hlavná duša to nevie. Takže prečo stále roní slzy? Je to len preto, že [vedľajšie duša] to videla. Keby to skutočne videla tvoja hlavná duša, potom by si nebol schopný svoju vďačnosť ku mne vyjadriť. Ďalšia situácia je, že keď dosiahneme určitú úroveň v kultivácii, vynorí sa milosrdenstvo a spôsobí, že plačete. Ale je to na niečo zamerané. Napríklad keď vidíte, že sa zabíjajú životy, alebo keď vidíte, že niekoho zneužívajú, každopádne budete plakať na základe niečoho konkrétneho. To znamená, že sa vynorilo milosrdenstvo.

 

Otázka: Čo máme robiť, keď pri cvičení náhle treba niečo spraviť?

Učiteľ: O tomto som už hovoril. Nepožadujeme od vás, aby ste cvičenie ukončili určitým spôsobom. Jednoducho choďte a urobte to, čo urobiť musíte. Falun si sám vezme naspäť všetku energiu, ktorú ste vydali.

 

Otázka: Keď robíme Falun pozíciu v stoji, považuje sa to za „držanie kruhu rukami“ len keď obe paže cítia, ako sa Falun otáča?

Učiteľ: Nemusí to tak nutne byť. Niektorí ľudia otáčanie necítia. Osemdesiat až deväťdesiat percent ľudí tu ho cíti.

 

Otázka: Môžu sa pri kultivovaní nosiť zlaté a strieborné šperky?

Učiteľ: Keď robíte cvičenia, je najlepšie, keď ich nenosíte. V skutočnosti ich ľudia pravdepodobne nosia len preto, aby sa predvádzali. Keď uzavriete sobáš, nosíte prsteň, ktorý značí, že ste zosobášení, a povedal by som, že na tom veľmi nezáleží. Ale keď pracujete na čchi, bude to mať blokujúci účinok. Zlato ako aj striebro môžu vydávať žltú a bielu látku, ktorá vyzerá ako určitý druh čchi a tá môže mať blokujúci účinok. Pretože je silnejšia ako čchi v tele bežného človeka, môže ju blokovať. Nemôže však zablokovať gong, ktorý sa vyvíja. Niektorí ľudia si možno myslia, že to môže odradiť zlých duchov. Samozrejme, sú rôzne druhy uvažovania. Keď pracuješ na gongu, prečo sa bojíš zlých duchov? Ak sa kultivujete v spravodlivom Fa, niet sa čoho báť.

 

Otázka: Počas cvičenia mám vždy teplé ruky.

Učiteľ: To je dobre. Všetky choroby sú od podstaty yin. Niekedy môžeš zažiť stav, v ktorej sú yin a yang jasne odlíšené – jedna polovica tela je chladná, pričom tá druhá je teplá. A môžu zmeniť miesto, povedzme, že táto strana bude chladná a tá druhá bude teplá. Všetko to sú normálne javy a považuje sa to za stav, kedy sú yin a yang jasne odlíšené.

 

Otázka: Môže sa ten, kto kultivuje Falun Dafa, obradne klaňať [pričom sa čelom dotkne zeme] zosnulým ľuďom?

Učiteľ: Ak si naozaj praktizujúci, ktorý si vyvinul gong, oni naozaj nebudú môcť tvoje obradné klaňanie sa vystáť. Keby si sa im obradne klaňal, od strachu by zmizli tak rýchlo, že by sa po nich neostala ani stopa. Ak to nie je niečo veľmi dobré, tvoje obradné klaňanie by to mohlo zabiť. Samozrejme, bežní ľudia nedokážu rozpoznať tieto veci. Ako kultivujúci sa môžeš ukloniť alebo môžeš robiť obradnú mudru Budhu – povedal by som, že to by bolo lepšie. Ale zosnulým ľuďom sa obradne klaňať nemôžeš. Oni čakajú na teba, že ich zachrániš, takže prečo by si sa im obradne klaňal?

 

Otázka: Keď sa xinxing nezlepší, bude sa pri meditácii v sede vyskytovať bolesť?

Učiteľ: Bolesť v nohách ucítite, aj keď sa váš xinxing zlepšil.

 

Otázka: Zostanú ruky v pozícii lotosových dlaní, keď sa ruky prekryjú pred spodnou časťou brucha a otáčajú štyrikrát Falun v smere hodinových ručičiek?

Učiteľ: Áno, stále je tam lotosová dlaň. Od začiatku do konca piatich cvičení sú stále v tejto pozícii.

 

Otázka : V niektorých publikáciách vyšli články, kde sa píše, že líšky sa môžu stať ľuďmi. Je to pravda?

Učiteľ: Tento vesmír je vlastne veľmi zložitý, len ľudia tomu neveria. My praktizujúci by sme takéto veci mali jednoducho ignorovať. Nepýtajte sa na veci, ktoré nemajú nič dočinenia s našimi praktizujúcimi.

 

Otázka: Môže ten, kto študuje Knihu premien, praktizovať Falun Dafa?

Učiteľ: Radšej ju odlož, pretože obsahuje niektoré iné veci. V porovnaní s Dafa je veľmi bezvýznamná. Pre niekoho, kto kultivuje Dafa, nemá cenu ju študovať, pokiaľ to nie je jeho normálna práca.

 

Otázka: Karma je na tejto ľudskej úrovni dosť silná. Ako sa tu môžu objavovať ľudia s veľmi dobrými vrodenými vlastnosťami?

Učiteľ: Zvyčajne prichádzajú s poslaním. Prichádzajú s poslaním.

 

Otázka: Pri robení cvičenia „zosilňovanie božských síl“ by sme mali používať silu. Nie je to v protiklade s mechanizmami qi?

Učiteľ: Pri vykonávaní mudier sú to predlaktia, ktorá vedú hornú časť ramien, takže je tam určitý stupeň sily medzi predlaktím a zápästím, dokonca aj v prstoch. Pri zosilňovaní božských síl by mal byť človek uvoľnený, úplne uvoľnený. Spolupracujú tam múdro mechanizmy.

 

Otázka: Akú úroveň musí človek praktizovaním dosiahnuť, aby mal telá Zákona?

Učiteľ: Telá Zákona majú podobu Budhov. Majú modré vlasy a nosia žltú kašaju. Musíš sa vykultivovať na tú úroveň, až potom môžeš mať telá Zákona.

 

Otázka: Môže človek brať lieky?

Učiteľ: Niekto sa ma pýtal, či je pravda, že hneď ako človek kultivuje Falun Dafa, nesmie brať lieky. Je mi jedno, či lieky berieš: ja tu len vyžadujem od praktizujúcich, aby sa správali podľa štandardov pre praktizujúcich. Ak to nie si schopný urobiť a nechováš sa podľa tohto xinxingového štandardu a máš neskôr problémy, pretože si si nevzal liek, povedal by si, že Li Chung-č’ ti nedovoľuje brať lieky. Všetci o tom premýšľajte: Ak sa nedokážete považovať za praktizujúceho a máte problém, keď si lieky nevezmete, samozrejme, že to bude nebezpečné. U bežných ľudí je to jednoducho tak. Naši žiaci by to nemali používať ako podmienku alebo pravidlo pre nových žiakov, keď sa chcú pridať k praxi. Mali by sa k tomu osvietiť sami, ale môžete im dať náznaky.

 

Otázka: Získa človek pri výchove detí karmu, keď sa ocitne v situácii, že ich musí udrieť alebo im vynadať?

Učiteľ: Deti by sa mali vychovávať. Keď ich nevychovávate a len ich rozmaznávate, stratíte cnosť. Keď ich nevychovávate, potom ste nesplnili svoje zodpovednosti ako rodičia, takže by ste ich mali vychovávať. Keď sa vaše deti dobre nesprávajú, je v poriadku dať im príučku. Ale nemôžete s nimi zaobchádzať ako so zvieratami – to by nešlo. To treba jasne rozlišovať. Keď svoje deti vychovávate, nemali by ste sa nahnevať. Keď sa naozaj nahneváte, nie je to dobré, pretože je v tom pre vás otázka Ren. Ren neznamená, že sa najprv nahneváte a potom to znášate. Naopak, ide o to vôbec sa nenahnevať. Pravý život dieťaťa ste mu nedali vy a ono má svoje miesto pôvodu, takže je tiež nezávislou bytosťou. Vychovávajte ich s rozumom.

 

Otázka: Ako to dopadne, keď človek robí prax s posadajúcim duchom?

Učiteľ: Budeš posadnutý duchom. Každý deň ti bude odsávať esenciu.

 

Otázka: Dostaneme sa pri praktizovaní Falun Dafa do takého problému, že náš gong sa náhle výbuchom rozptýli?

Učiteľ: Nie. Koľko do toho dáš, toľko dostaneš. Žiadne výbuchy tam nebudú.

 

Otázka : Tí, ktorí si dokážu na cvičebnom mieste dať nohy do plného lotosu skôr a sedieť v meditácii dlhšie, sa považujú za tých, ktorí sa v praktizovaní činia dobre. Je to pravda?

Učiteľ: Ak niekto môže sedieť dlho, dá sa povedať len to, že sa činí dobre v tom ohľade. Čo sa týka toho, ako dobre sa kultivoval celkovo, to sa nedá posúdiť podľa toho, ako dlho dokáže sedieť v meditácii ani podľa jeho schopností. Keď poviete: „Tento človek má schopnosti a jeho úroveň musí byť vysoká, pretože jeho tretie oko je na vysokej úrovni,“ a uctievate ho, to by nešlo! Našim jediným meradlom pre hodnotenie dobrého a zlého je výška xinxingu človeka. Dafa by mal slúžiť ako štandard a na hodnotenie toho, či sa kultivoval dobre alebo nie, by sa mal používať xinxing človeka. Na určitom stupni v budúcnosti bude možné rozlíšiť úroveň človeka podľa farby jeho tela. Prečo? Pretože farby sú nasledovné: červená, oranžová, žltá, zelená, indigovo modrá, modrá, a fialová, farebná a bezfarebná – mení sa deväť farieb. Keď sa to dostane k bielej farbe, celé telo je biele. Pri bielej farbe dosiahol človek praktizovaním najvyššiu úroveň v Zákone trojitého sveta. Keď dosiahne bezfarebnú fázu, vstúpil do prechodného stavu priehľadného tela a vykročil za Zákon trojitého sveta. Preto možno v tejto fáze určiť kultivačnú úroveň osoby podľa červenej, oranžovej, žltej, zelenej, indigovo modrej, modrej a fialovej farby. Na začiatku je jeho telo červené. Po dosiahnutí úrovne kultivácie v Zákone Arhata sa začnú farby červená, oranžová, žltá, zelená, indigovo modrá, modrá, a fialová opakovať, ale tie farby sú oveľa krajšie ako tie v kultivácii v Zákone trojitého sveta; sú priehľadné. Keď prejdete za počiatočnú úroveň ovocia Arhata a vstupujete do kultivácie pravého ovocia Arhata, farby budú stále červená, oranžová, žltá, zelená, indigovo modrá, modrá a fialová. Ale tieto farby budú ešte krajšie a neustále stúpajú. Sú svetlom, ktoré vaše telo vyžaruje, a všetky farby gongu sú takéto.

 

Otázka: Aký je rozdiel medzi mechanizmami a mechanizmami qi?

Učiteľ: Mechanizmy sú prvky vložené do vášho tela, aby váš gong rástol a vyvíjal sa. Môžu vám premieňať vaše telo a kultivujú všetko vaše, vrátane vecí ako je nesmrteľné dieťa. Celkovo im hovoríme mechanizmy. Čo sa týka mechanizmov qi, v zásade sú to veci vložené zvonka vášho tela, ktoré vedú vaše ruky pri praktizovaní bez toho, aby sa ruky samotné pohybovali.

 

Otázka: Niektorí ľudia kórejského pôvodu nerozumejú, čo hovoríme. Má to vplyv na to, či dostanú Falun?

Učiteľ: Myslím si, že väčšina ľudí tu má predurčené vzťahy. Mnohí medzi nami nerozumejú čínštine, avšak ich choroby aj tak odišli. Je to preto, že tí s dobrými vrodenými vlastnosťami ho môžu získať tiež. Ide tu o otázku dobrých vrodených vlastností.

 

 

Záverečné poznámky

 

Hovoril som niekoľko posledných dní a už nie je viac, čo by som povedal. Mnohí naši žiaci chcú, aby som im povedal pár slov, ale ja nemôžem povedať pár slov každému človeku. Záleží len na vás, či sa kultivujete alebo nie, takže poviem niekoľko slov vám všetkým. Keď som na začiatku šíril kultivačnú prax, narazil som na veľa nepredstaviteľných trápení. V tej dobe som sa držal len jednej myšlienky. Keď veľké osvietené bytosti na veľmi vysokých úrovniach videli, že je pre mňa veľmi ťažké vydržať to, vraveli: „Je ťažké to vydržať, ale [ty to] môžeš to vydržať. Je ťažké to urobiť, ale [ty to] môžeš to urobiť.“ Chcem vám tieto slová zanechať. Túto kultivačnú prax som šíril do dnešného dňa a predbežne s tým skončím. Tiež si chcem trochu odpočinúť.

V priebehu môjho vyučovania praxe som bol po celý čas zodpovedný k žiakom a k spoločnosti, a výsledky dosiahnuté v priebehu celého učenia praxe boli pomerne dobré a uspokojujúce. Aj keď niektorí z našich žiakov z menšín nerozumejú čínštine, tiež postupne dosiahli pomerne dobré výsledky. V škole budhizmu sa hovorí: „Veríme na predurčené vzťahy,“ a my tu spolu sedíme kvôli predurčeným vzťahom. Pretože my všetci tieto predurčené vzťahy máme, chopme sa tejto príležitosti a nepremeškajme ju. Ak také predurčené vzťahy máme, mali by sme si ich vážiť – pretože ste sa ho naučili, myslím si, že by ste sa ho mali pevne držať až do konca. Keď to tak budete robiť, aj keď nechcete dosiahnuť veľmi vysokú úroveň, budete mať prinajmenšom zdravé telo alebo si zlepšíte svoju úroveň; toto sa určite dá dosiahnuť, pretože sme povedali, že koľko do toho dáte, toľko dostanete. Samozrejme, naším cieľom je opravdivo viesť k vysokým úrovniam tých, ktorí môžu dosiahnuť dovŕšenie. Nedávno som povedal, že hoci tu počúva Fa niekoľko tisíc ľudí, nie som príliš optimistický a neviem, koľko ľudí sa dokáže naozaj kultivovať až do konca a naozaj dosiahnuť tento najideálnejší cieľ. Takže si myslím a dúfam, že vy všetci dokážete byť odhodlaní kultivovať sa až do úplného konca. Podobne ako slová, ktoré som povedal pred chvíľkou, iba tí, čo sa ho budú držať až do konca, sú to pravé zlato. Len tí, čo sa ho budú držať do samého konca, môžu dosiahnuť dovŕšenie.

Samotná metóda kultivácie budhovstva nie je ťažká; ťažké je opustiť tie pripútanosti bežných ľudí v bežnej ľudskej spoločnosti. To je tá najťažšia časť. Ale dobrá vec je, že som vám dnes povedal tieto princípy, tento Fa vysokej úrovne a vy sa podľa tohto Fa môžete kultivovať a praktizovať. V minulosti bolo veľa ľudí, ktorí sa chceli kultivovať k vysokým úrovniam, ale nezískali Fa a bez Fa sa nemohli k vysokým úrovniam kultivovať. Preto je to dnes také výhodné: tento Fa bol prinesený až k vašim dverám. V minulosti bolo mnoho ľudí zo všetkých možných oblastí, ktorí chceli niekam odísť, nájsť si známeho majstra a chceli sa kultivovať a učiť sa od neho. Dá sa povedať, že táto naša prax je tou najvýhodnejšou kultivačnou školou a aj tou najrýchlejšou školou, pretože sa pri kultivácii zameriava priamo na srdcia ľudí. Teraz už nemusíte nikam chodiť, aby ste hľadali majstra. Položili sme ju priamo k vášmu prahu a uvidí sa, či sa môžete kultivovať alebo nie. Ak sa môžete kultivovať, potom sa kultivujte; ak nemôžete, potom už nad otázkou kultivácie nemusíte premýšľať – tak to je. V priebehu prednášok boli preberané otázky na pomerne vysokých úrovniach a vy ste nikdy predtým obsah, ktorý sa vyučoval, nepočuli. Nielen qigongoví majstri, ale ani náboženstvá nemajú dovolené tak jasne vedieť mnohé z vecí na takých vysokých úrovniach. Preto hovorím, že som urobil niečo, čo nik predo mnou nespravil, a otvoril som dvere doširoka. Niektoré veci som vysvetlil veľmi jasne, keď sa človek napriek tomu nemôže kultivovať, je to jeho vlastný problém. Samozrejme, sme ku vám zodpovední a dôkladne sme vám vysvetlili Fa a princípy, a navyše vás budeme v budúcnosti ochraňovať.

Pole vytvárané naším praktizovaním je iné než akékoľvek bežné pole. Celé pole praktizovania má nad sebou kryt, a ak aj chcú ľudia z inej praxe vojsť dnu a cvičiť a prichádzajú do našej skupiny, aby boli medzi našimi žiakmi, nebudú schopní prejsť naším krytom a vstúpiť. Pretože je to ako balón, aj keď prídete do stredu poľa, nemôžete vstúpiť dovnútra. Energia celého poľa je pomerne silná a nie je potrebné, aby som ho vyčistil ja, pretože moje telá Zákona to urobia priamo. Máte moje telo Zákona, aby sa o vás staralo, a ono určite tieto veci urobí. Čo sa týka toho, koľko sme vám toho dali, nechcem o tom už ďalej hovoriť. Hlavným cieľom je opravdivo umožniť vám všetkým, aby ste získali Fa a kultivovali sa, to je cieľom. Tiež dúfam, že vy všetci odteraz dokážete vo svojom kultivačnom procese robiť neustály pokrok nahor a neustále si zlepšovať silu gongu a že všetci uspejete a dosiahnete dovŕšenie!

 

Učenie Fa a odpovedanie na otázky v Guangzhou

Porozprávam o tom, či možno zhotovovať kópie audiokaziet Falun Dafa. Keď sme v minulosti usporiadali prednášky, nahrávanie bolo zakázané. Povolili sme to, až keď som opravdivo začal vyučovať Fa. Zhrnul som obsah mojich prednášok v Jinane, Daliane, Changchune a Hefei a teraz sa tlačí tretia kniha, Čuan Falun. Toto bude hlavná kniha, ktorá povedie vašu kultiváciu. S výnimkou audiokaziet, ktoré som schválil na distribúciu, nie sú podľa mňa ostatné nahrávky s najväčšou pravdepodobnosťou také kvalitné. Okrem toho som pri editovaní publikovanej knihy odstránil mnohé hovorové výrazy, ktoré sa v mojich prednáškach vyskytovali. Niektoré moje slová sú okorenené mojím severovýchodným nárečím, čo by mohlo viesť k nedorozumeniu. Preto už z nahrávok neprepisujte výňatky z mojich prednášok. Keď táto kniha vyjde, bude slúžiť ako základ našej kultivačnej praxe. Vyjde čoskoro a vy môžete kontaktovať hlavnú asociáciu [Falun Dafa], aby ste si ju objednali.

 

Otázka: Môžu tí, ktorí prestúpili ku škole budhizmu, každý deň recitovať písma Guanyin a mantru veľkého súcitu?

Učiteľ: Tvoj výrok: „prestúpili ku škole budhizmu“ je veľmi nejasný. Naša [prax] patrí tiež ku škole budhizmu. Mal si povedať, že si prestúpil na budhizmus. Pýtaš sa, či môžeš každý deň recitovať písma Guanyin a mantru veľkého súcitu. Keď recituješ písma Guanyin alebo mantru veľkého súcitu, v skutočnosti sa kultivuješ podľa kultivačnej cesty náboženstva. Toto je opäť otázka „žiadnej druhej školy“ a otázka toho, či dokážeš praktizovať iba jednu kultivačnú cestu. Samozrejme, nie som proti tvojmu prestúpeniu na tú kultivačnú cestu a kultivácii v nej – keď chceš, môžeš sa tam ísť kultivovať – ale my tu od vás žiadame, aby ste sa kultivovali len v jedinej škole. Niektorí ľudia však jednoducho nedokážu tú pripútanosť opustiť. Ak ju nedokážeš opustiť, prečo si spôsobovať toľko utrpenia a večne kvôli tomu reptať. Kultivuj sa v tej škole, o ktorej si myslíš, že je dobrá. Ale ja chcem byť k tebe zodpovedný, a preto ti to musím od základu vysvetliť. Poviem ti: náboženstvo už dnes nie je čistou zemou a aj mnísi môžu len ťažko sami seba zachrániť. Naozajstných kultivujúcich je veľmi málo. Samozrejme, sú ešte nejakí ozajstní kultivujúci. Inak by sa to už všetko dávno skončilo. Sám sa rozhodni, čo kultivovať; ale rozhodne sa nemôžeš kultivovať vo viacerých školách naraz.

 

Otázka: Môžeme si nechať iné qigongové knihy alebo knihy iných qigongových majstrov?

Učiteľ: O tomto sme už hovorili. Sám rozhoduješ o tom, ktorú školu kultivuješ a akou cestou sa dáš. Niektorí qigongoví majstri – hoci sú sami naozaj dobrí a vyšli na verejnosť, aby popularizovali qigong – hoci sami zlé veci nemajú, nedokážu sa s tými vecami vysporiadať. Ich pole je v dosť veľkom neporiadku. Hovoria „majster“ bez rozmyslu všetkým možným veciam, takže odkazy v ich knihách a tie ich veci sú chaotické. Pri učebniciach a technických knihách v bežnej ľudskej spoločnosti tam vo všeobecnosti nie je problém. Ale keď príde na obscénne a zlé knihy, nekupujte ich, ešte menej by ste ich mali prechovávať, ani nehovoriac o čítaní. Vážne ovplyvňujú morálku ľudstva. Rozhodne nemôžete prechovávať qigongové knihy, ktoré nie sú súčasťou našej praxe.

 

Otázka: Kultivuje škola Tao vedľajšie vedomia alebo hlavné vedomie?

Učiteľ: Všetky [školy] sú rovnaké. Ale tí, ktorí si kultivujú hlavné vedomie, pochádzajú z mimoriadne vysokých úrovní, alebo je hlavné vedomie človeka mimoriadne špeciálne a len potom to môže urobiť. V prípade kultivačných ciest, ktoré sa široko vyučujú, sa kultivuje vedľajšie vedomie.

 

Otázka: Môže sa hlavné vedomie z tomto živote stať vedľajším vedomím v živote budúcom?

Učiteľ: Je to rôzne a nie je pre to žiadne pevné pravidlo.

 

Otázka: Má byť medzi rukami v pozícii jieyin a oblasťou brucha medzera? Môžu sa dotknúť brušnej oblasti?

Učiteľ: Toto som vysvetlil vo svojich prednáškach. Včera si dobre nepočúval. Keď robíš jieyin, tvoje ruky by sa mali dotýkať tela, zľahka sa ho dotýkať. Keď robíš jieyin pri piatom cvičení „Zosilňovanie božských síl“, ruky môžeš mať položené na nohách. Inak budeš pri meditácii cítiť, že máš ťažké ruky a že vážia niekoľko desiatok kilogramov, čo môže spôsobiť, že sa ti ohne chrbát a nebudeš môcť sedieť vzpriamene. Keď robíš jieyin, daj ruky na nohy, aby si znížil ich váhu.

 

Otázka: Pri cvičení „Budha ukazuje tisíc rúk“, prichádza „Maitréja naťahuje svoj chrbát“ hneď po naťahovaní v pohybe „Tathágata vlieva energiu do temena hlavy“?

Učiteľ: Áno, tie dva pohyby sú spojené. Keď urobíte „Maitréja naťahuje svoj chrbát“, otočte hneď dlane a uvoľnite sa a ten uvoľnený pohyb smerom nadol sa nazýva „Tathágata vlieva energiu do temena hlavy“. Ale nie je potrebné myslieť na vlievanie energie do temena hlavy alebo si myslieť: „Nalievam do nej qi“. Nič také tam nie je. Pracujú tam automatické mechanizmy.

 

Otázka: Kultivoval Prapôvodný pán nebies a Budha Šákjamuni svoje hlavné vedomie, alebo pomocné vedomie?

Učiteľ: Nemôžem pri vysvetľovaní tejto veci hovoriť o žiadnych konkrétnych osobách ani zmieňovať žiadne konkrétne mená. Ale poviem vám, že vo veľkej väčšine prípadov, ktoré sa v minulosti odovzdávali, vo viac ako 95 % kultivačných metód sa kultivovalo pomocné vedomie, a to je to, čo tie praxe vyžadovali. Toto je tajomstvo nebies, ktoré v minulosti absolútne nemohlo byť odhalené.

 

Otázka: Čo je to XuanJi („otáčajúce sa mechanizmy“)?

Učiteľ: XuanJi, o ktorom som hovoril, sa líši od XuanJi (tajomný mechanizmus) – xuan ako v xuanmiao (tajomný a nádherný), ktorý sa uvádza v knihách zo starej Číny o taoistickej kultivácii. Xuan v našom XuanJi je ako v XuanZhuan (otáčajúci sa) a Ji je ako v JiNeng (funkcia), JiZhi (mechanizmus) alebo JiQi (stroj). XuanJi znamená otáčajúci sa mechanizmus, toto to znamená. Od vesmírnych telies k planétam a od planét k mikrokozmickým látkam, všetko je v pohybe a my tento mechanizmus nazývame XuanJi.

 

Otázka: Jeden qigongový časopis má na obale Učiteľovu fotku. Sú na nej aj telá Zákona?

Učiteľ: Sú na všetkých mojich fotografiách. Sú na všetkom, čo na sebe má môj obraz, alebo na mojich článkoch, alebo na mojich tlačených knihách a to isté platí pre ostatné tlačené materiály. Nie je na tom nič mystického.

 

Otázka: [Mám pocit, akoby] sa mi nad hlavou často niečo otáčalo?

Učiteľ: Navrhujem, aby ste mi už neposielali lístky, ako je tento. Pokiaľ si praktizujúci, sú všetky druhy reakcií, ktoré má tvoje telo, dobré veci. Sami viete, že sa otáča – Falun sa otáča – a aj tak trváte na tom, aby som vám to povedal. Prestaňte sa pýtať na otázky o pocitoch, ktoré máte, sú ich tisíce a tisíce – veľmi veľa pocitov. Keď sa ma na všetky spýtate, nebudete mať možnosť osvietiť sa sami. V skutočnosti sú to všetko dobré veci. Koho sa budete pýtať v budúcnosti?

 

Otázka: Pri štúdiu Falun Gongu (aktualizované vydanie) som použil veľa papiera, aby som ručne prepísal niektoré časti knihy a nechal si ich doma. Obávam sa, že by si ich druhí mohli nerozvážne zobrať?

Učiteľ: To nie je problém. Myslím si, že ich môžeš zalepiť [do obalu] a dať bokom, alebo ich zozbierať a odovzdať ich do úschovy asistenčným centrám. V budúcnosti ich môžete dať farmárom v chudobných oblastiach.

 

Otázka: Vysvetlite prosím rozdiel medzi budhizmom, Budhovým Zákonom a budhistickým učením.

Učiteľ: Zákon v budhizme je len nepatrnou časťou Budhovho Zákona a nemôže predstavovať celý Budhov Zákon. Šákjamuni povedal, že existuje osemdesiatštyri tisíc kultivačných ciest, avšak budhizmus má len asi desať škôl: Tian Tai, Hua Yan, Čistú zem, Zen, tantrizmus a tak ďalej, len asi desať. Povedal by som, že je viac ako osemdesiatštyri tisíc ciest – tento Budhov Zákon je taký obrovský. Ako by mohli dnešné náboženstvá pokryť celý Budhov Fa? Sú len časťou Budhovho Zákona, len malou časťou Budhovho Zákona. Sformovali sa do náboženstva, a preto sa im hovorí budhizmus. Čo sa týka budhistického učenia, to je len výraz a pochopenie bežných ľudí.

 

Otázka: Prečo niekto nemôže pri kultivácii vstúpiť do pokoja?

Učiteľ: Keď ľudia nedokážu pri meditácii vstúpiť do pokoja, je to tým, že ich vyrušuje mnoho vecí, ku ktorým sú pripútaní a ktorých sa pevne držia v bežnej ľudskej spoločnosti. Ako budete lepšie chápať Veľký Zákon, budete brať veci, ku ktorým ste pripútaní, čoraz viac zľahka a postupne sa budete môcť v meditácii upokojiť. Keby ste boli v tejto chvíli schopní všetko opustiť, vaša úroveň by už vystúpila nahor a vy by ste sa už vykultivovali dosť vysoko. Je v poriadku, keď máte teraz nejaké blúdivé alebo nečisté myšlienky. Ako si v zložitej ľudskej spoločnosti postupne zlepšujete svoj xinxing a vzdávate sa vecí, ku ktorým sú bežní ľudia pripútaní, srdce sa vám postupne vyčistí a upokojí. Váš xinxing sa tiež postupne zvýši tým, že sa vzdávate svojich pripútaností, a vaša úroveň porastie. Tieto veci idú ruka v ruke. Potom budete môcť vstúpiť do absolútneho pokoja.

 

Otázka: Čo sú to božské sily (Shen Tong)?

Učiteľ: Božské sily: škola budhizmu nazýva nadprirodzené schopnosti ľudského tela božskými silami. Na tej najnižšej úrovni im ľudia hovoria mimoriadne schopnosti.

 

Otázka: Čo znamená JiaChi (zosilňovanie[8])?

Učiteľ: Jiachi neznamená zvyšovať si gong – pridať kus gongu, aby sa vám zvýšil gong, a potom pridať ďalší kus, aby sa vám zvýšil ešte viac – nič také neexistuje. [Zvyšovanie] gongu závisí úplne na kultivácii vášho srdca a mysle a bez ohľadu na to, kto vám nejaký pridá, nebude to fungovať. Ak tomu neveríte, môžem vám hneď teraz pripojiť stĺp gongu a okamžite vás dostať do úrovne Zákona nad trojitým svetom. Ale vo chvíli, keď odtiaľto odídete, spadne nadol, pretože ten gong nie je váš a vaša úroveň xinxingu tam nie je. Preto tam nezostane. Vo veľmi mimoriadnej dimenzii existuje meradlo pre vašu úroveň xinxingu, na ktorom je stupnica. Keď váš xinxing nemôže dosiahnuť tak vysoko, ani váš stĺp gongu sa tak vysoko nedostane. Viete, ako v minulosti niektorí ľudia hovorili, že je škoda, keď sa niekomu spotrebuje energia, keď vysiela gong. Ale tak to nemožno chápať, pretože keď vysielate gong, vaša úroveň xinxingu tam stále je, takže aj keď je váš stĺp gongu kratší potom, čo vyšlete určité množstvo energie, keď sa budete kultivovať, vráti sa späť bez toho, aby ste museli zniesť nejaké útrapy navyše. To preto, že váš xinxing, vaša úroveň a vaša úroveň ovocia sú tam. Samozrejme, ak chcete rásť ďalej nahor, musíte si ďalej zlepšovať xinxing, aby vám rástol gong, a bez toho nebude nič iné fungovať. Zosilňovanie (JiaChi) vám značne prečisťuje telo a pomáha premeniť iné veci vo vašom gongu, to je všetko.

 

Otázka: Mám v živote predurčené mať peniaze. Ako to súvisí so zvyšovaním môjho gongu?

Učiteľ: Je niekoľko scenárov. Niektorí ľudia ich dostanú výmenou za svoju cnosť (de) – získajú bohatstvo tým, že sa o neho usilujú. Niektorí ďalší si ich nahromadili v minulosti. Sú tiež prípady, keď si ich ľudia so sebou priniesli z vysokých úrovní. Sú rôzne scenáre, takže je to dosť zložité a nemôžete všetky tieto veci merať tým istým metrom. Niektorí ľudia jednoducho cnosť majú, veľa cnosti, a môžu mať všetko, čo chcú, pretože [cnosť] je rozhodujúca. Tak to naozaj je. Cnosť sa dá premeniť na gong a je to jedna z vecí, ktorá rozhoduje o kultivačnej úrovni človeka a jeho stave ovocia. Ak sa niekto usiluje len o šťastie v ľudskej spoločnosti, potom môže cnosť vymeniť s druhými za peniaze a materiálne veci. Niektorí ľudia zarábajú veľa peňazí len s trochou úsilia, a je to preto, že majú veľa cnosti. Niektorí ľudia si nezarobia žiadne peniaze, nech už robia čokoľvek, a je to pravdepodobne preto, že majú málo cnosti. Tieto veci nie sú absolútne a samozrejme, že situácie niektorých ľudí sú veľmi zložité. Ja hovorím len o všeobecnom pravidle. Ľudia s malým množstvom cnosti nemusia dostať nič, dokonca ani keď žobrú o jedlo. Je to preto, že keď vám druhí dávajú jedlo, aj tak ho musíte vymeniť za cnosť. Takže keď nemáte žiadnu cnosť, ktorú by ste im dali, žiadne jedlo nedostanete. Musí tam byť výmena, pretože funguje princíp „žiadna strata, žiaden zisk“, ktorý udržuje rovnováhu vo vesmíre.

 

Otázka: Čo máme robiť, keď je socha Budhu opotrebovaná?

Učiteľ: Myslím, že v budhizme je jedno pravidlo. Keď ju už nechcete, pošlite ju do chrámu.

 

Otázka: Prečo mi blúdi myseľ, keď počúvam prednášky?

Učiteľ: Sústreď sa na počúvanie a bude to poriadku. Tvoje hlavné vedomie musí byť silné. V skutočnosti to zasahuje tvoje myšlienková karma.

 

Otázka: Môžem ešte [ako praktizujúci] liečiť choroby?

Učiteľ: Ak si lekár v nemocnici alebo terapeutický masér, povedal by som, že to nie je žiaden veľký problém. Keď niečo také chceš robiť, robiť to ako zamestnanie alebo si otvoriť kliniku, všetko to sú veci bežných ľudí. Ak svojím gongom liečiš pacientov, to rozhodne nie je dovolené! To, čo tu učím ja, nie je niečo na liečenie a udržovanie kondície, ale opravdivá kultivácia. Opravdivá kultivácia je veľmi vážna vec. Ak sa chceš kultivovať, aby si sa stal osvietenou bytosťou, ako by si mohol nebyť na seba prísny a poľaviť? Je to veľmi vážna vec: človek naozaj musí zniesť veľa trápenia. Musíš si zoceliť vôľu a kultivovať sa podľa Dafa. Ak sa naozaj chceš kultivovať, povedal by som, že by si na tieto veci nemal myslieť.

 

Otázka: Je hlavné vedomie dušou človeka?

Učiteľ: Slovo duša je veľmi nejasné. Ľudské telo je veľmi zložité, takže to, čo sa tým myslí, nie je veľmi jasné. Preto sa tu úplne zbavujeme tých pojmov z minulosti a vysvetľujeme veci úplne v spojení s dnešnou vedou o ľudskom tele. My sme veci vysvetlili veľmi jasne.

 

Otázka: Prečo sa mi niekedy zatúla myseľ?

Učiteľ: Je normálne, že teraz nie si schopný dosiahnuť úplný pokoj. Odráža to pozdvihnutie úrovne človeka. Ak sa naozaj dokážeš upokojiť, tvoja úroveň už nie je nízka.

 

Otázka: Predtým som sa učil iné praxe a občas mi mysľou preblesknú niektoré ich veci, ako napríklad zaklínadlá.

Učiteľ: Všetky ich musíš odstrániť. Líšia sa od bežnej myšlienkové karmy. Musíš ich odstrániť.

 

Otázka: Prečo je také ťažké zbaviť sa zlých myšlienok? Niekedy mám dokonca pocit, že sa v skutočnosti zosilňujú.

Učiteľ: Keď sa ich chceš zbaviť, budú sa pokúšať zabrániť ti v kultivácii, a preto sú tam reakcie. Niektorí ľudia majú silné reakcie. Ale vaša hlavná myšlienka musí byť jasná a musí ich odstrániť. Keď si ich schopný rozlíšiť a si odhodlaný, moje telá Zákona ich pre teba odstránia.

 

Otázka: Praktizujem Falun Dafa, ale moja sestra uctieva jedno božstvo.

Učiteľ: Žiaci Falun Dafa sa nemusia ničoho báť. Bežní ľudia často narazia na zlé veci. Tie ti nemôžu ublížiť ani ti nič urobiť. Ale tvoja myseľ musí byť pevná a odmietať tie veci. Ak sa pevne kultivujete v Dafa, moje telá Zákona ich odstránia.

 

Otázka: Predtým sa mi otvorilo tretie oko, ale potom som ním zase nič nevidel.

Učiteľ: Je veľa vecí, ktoré mohli spôsobiť, že sa po otvorení zavrelo. V niektorých prípadoch mohlo byť uzatvorené. V niektorých prípadoch mohlo byť poranené, ale keď sa kultivuješ, opravuje sa. Otvorí sa, keď sa bude mať otvoriť. Nestaraj sa o to a jednoducho nechaj veci, aby sa diali prirodzene.

 

Otázka: Čo máme robiť, keď nedokážeme veľmi dlho zotrvať v meditácii „Zosilňovanie božských síl“?

Učiteľ: Požiadavka znie čím dlhšie, tým lepšie. Piate cvičenie je to, čo som robil, keď som robil kultiváciu osamote. Vám som ho dal bez akýchkoľvek zmien. Mojím hlavným cieľom bolo umožniť vám, aby ste mali Fa, ktorý môžete nasledovať, a cvičenia, ktoré môžete robiť, keď sa kultivujete k vysokým úrovniam. Teraz je pre vás ťažké robiť ho a nedokážete veľmi dlho sedieť. Rozložte čas medzi tým, ako dlho robíte zosilňovanie božských síl a ako dlho meditujete v ding na rovnaké časti. Robte to podľa svojej vlastnej situácie. Postupne sa budete zlepšovať a časom budete môcť sedieť veľmi dlhú dobu.

 

Otázka: Nanešťastie pôjdem do zahraničia a nebudem sa môcť v posledný deň zúčastniť prednášky.

Učiteľ: V budúcnosti čítaj viac knihu a potom to nebude problém. Dosiahnuť dovŕšenie môžu aj tí, ktorí študujú sami. Všetko to záleží na tom, či sa naozaj kultivujete.

 

Otázka: Kto môže porodiť hlavnú dušu človeka?

Učiteľ: Prečo sa o tieto veci staráš? Zameriavaš sa na usilovanie sa o vedomosti, alebo na kultiváciu? V skutočnosti som predtým hovoril, že život môže byť vytvorený pôsobením pohybov rôznych látok v tomto obrovskom vesmíre. Na ľudskom tele je hlavná duša a vedľajšie duše, nie sú to všetko životy?

 

Otázka: Keď ste vyučovali, zrazu som vás uvidel, ako ste sa ukázali ako veľký taoistický Majster s bielymi vlasmi zviazanými hore do uzla.

Učiteľ: Odvtedy ako som sem zostúpil, aby som pripravil túto vec, prešla už veľmi dlhá doba. Predtým som bol všetkým, Budhom, Tao i Bohom. Keď si to videl, tak si to videl.

 

Otázka: Keď doma robíme cvičenia, vystraší to našich predkov?

Učiteľ: Máš veľa pripútaností. Nedokážeš ovplyvniť ani životy svojich rodičov a detí, ktorí teraz žijú, a ešte sa staráš o tých, ktorí už zomreli. Keď sa kultivuješ v spravodlivom Fa, prináša to úžitok všetkým. Moja škola je tá najvýhodnejšia – kultivujete sa medzi bežnými ľuďmi. Opakovane som povedal, že kultivácia je veľmi vážna vec. Ale ty stále uvažuješ o tomto či tamtom a nezbavuješ sa tohto či tamtoho citového puta. Čo v minulosti znamenalo „opustiť domov a stať sa mníchom“? Podľa dnešných mníchov je to ťažko povedať. V minulosti, keď sa niekto stal mníchom, nehlásil sa ani k svojim rodičom, úplne odsekol všetky svoje svetské vzťahy a dostal dokonca nové meno. Prečo mu dali budhistické meno? Bolo to preto, aby sa zbavil všetkých svojich svetských túžob a oslobodil sa od všetkých obáv a od všetkých spojení s tým, aby si tak mohol upokojiť myseľ a kultivovať sa. Kultivácia je vážna vec. O tie veci sa nestaraj a sústreď sa len na kultivovanie seba samého. Nemali by ste však doma uctievať svojich predkov, kvôli vám samotným a kvôli tým mŕtvym. Ľudské bytosti a duchovia nemôžu žiť spoločne pod jednou strechou, pretože ich karmické vzťahy v tomto svete sa skončili.

 

Otázka: Ovplyvní Falun Dafa špekulovanie s akciami?

Učiteľ: (Žiaci sa ti smejú.) Si pripútaný k hazardu. Poviem ti, že niektorí ľudia vyskočia z budovy, keď v hazarde prehrajú! Premýšľaj o mentalite osoby, keď špekuluje s akciami. Povedal by som, že teraz je pre niektorých ľudí ťažké rozpoznať dobré od zlého. Niektorí ľudia sa ma pýtali, či môžu hrať mahjong – nesnažíš sa hazardom získať peniaze druhých ľudí? Nie je to hazard? Ja ti každopádne hovorím toto: naše prednášky nie sú pre bežných ľudí, aby ich počúvali a brali ich na ľahkú váhu. Sme zodpovední k opravdivým žiakom, takže tie veci hovorím praktizujúcim. Ak chceš v spoločnosti robiť čokoľvek, potom rob to, čo chceš, nemusíš sa kultivovať.

 

Otázka: Mám sedemročného syna. V poslednom čase hovorí, že s vami vo sne robí cvičenia a že vás vidí aj cez deň, ako robíte cvičenia. Ale nie je ochotný učiť sa Falun Dafa.

Učiteľ: Potom musíš zistiť, čo sa učí, a či je to, čo videl, skutočné alebo falošné. Keď sa naširoko šíri spravodlivý Fa, démoni sa všemožne pokúšajú podkopať ho. Ak on sám nepraktizuje, je to problém.

 

Otázka: V rýchlom časopriestore sa život človeka už skončil. Prečo teda teraz ešte môžeme zmeniť svoj osud kultiváciou?

Učiteľ: Je to preto, že [život] vašej hlavnej bytosti sa ešte neskončil a my sme schopní vrátiť v tých dimenziách čas späť. Toto sú veci, ktoré budem preberať vo svojich prednáškach. Keď už o tom hovoríme, môžem vám povedať, že človek samotný svoj život vôbec nemôže zmeniť. Žiaden bežný človek vám ho nemôže zmeniť. Ani osvietené bytosti vám ho nemôžu bezpodmienečne zmeniť. Ľudská bytosť teda nemôže ovládať svoj vlastný život, ani nehovoriac o životoch druhých. Niektorí ľudia chcú počkať, kým zbohatnú, zarobia veľa peňazí, postarajú sa o svoje rodiny a zaistia im pohodlný život a potom sa chcú začať kultivovať. To je vtip! Každý človek má svoj vlastný osud a aj keď je niekto váš blízky príbuzný, ako by vám mohlo byť dovolené, aby ste zmenili život iného človeka? Navyše, keď vám nezostanú žiadne trápenia, ako sa budete kultivovať? Viete koľko majú karmy a aká má byť ich cesta života? Je to niečo, čo môžete pre druhých ovládať? Nemôžete. Niektorí ľudia si možno myslia: „Ja tomu neverím. Keď zarobím veľa peňazí a zbohatnem, moji potomkovia to zdedia.“ Ako to vidím ja, nemusí ta tak byť. Môže to zničiť prírodná katastrofa, pohroma alebo oheň, alebo to môžu prehrať v hazarde alebo nejako inak stratiť. Môže sa stať všetko možné. Záleží to na tom, či majú to šťastie. Keď nie, nemôžu zdediť nič. Len vám to vysvetľujem. Každý človek má svoj vlastný osud. Nie je to tak, že niekto môže zmeniť život druhej osoby. To nejde.

Môže však byť zmenený život kultivujúceho? Áno. Sú dva spôsoby, ako ho zmeniť. Ak sa človek vyberie na cestu kultivácie, jeho život môže byť zmenený. Keď sa chce niekto kultivovať, vystúpila jeho Budhovská povaha, takže mu možno bezpodmienečne pomôcť. U iných ľudí to tak ľahkovážne vykonať nemožno. Pretože kultivácia nebola predtým súčasťou vášho života, musia sa pre vás urobiť zmeny. Všetko sa musí preorganizovať a usporiadať nanovo. To možno urobiť. Je ďalšia situácia. To jest, máme nejakých ľudí, ktorí sú príliš pripútaní k veciam bežných ľudí a ubližujú druhým nemorálnymi prostriedkami alebo nejakými inými spôsobmi. Alebo sa domnievate, že ste druhým neublížili a že to vyzerá, že ste niečo získali svojím úsilím a tak ďalej. V skutočnosti je toho, čo môžete zmeniť, veľmi málo. Možno, že to, čo ste svojím úsilím urobili, bolo niečo, k čomu ste mali úsilie vyvinúť a len tým ste to mohli dostať – to tiež bolo usporiadané. Ale aj keď naozaj môžete niektoré drobnosti zmeniť, nemôžete zmeniť celkový smer vecí. Aj drobná zmena môže vytvoriť karmu. Inak by nebol [rozdiel medzi] dobrými a zlými ľuďmi. Keď za každú cenu chcete získať niečo, čo vo vašom osude nebolo usporiadané, a vy to získate nemorálnymi prostriedkami, potom to, čo získate, bude niečo, čo patrí druhým. Takže ste zranili druhých, dlhujete druhým a vytvorili ste karmu. To je tá myšlienka. Keď ju nesplatíte v tomto živote, budete to musieť urobiť v nasledujúcom.

 

Otázka: Kvôli svojmu slabému xinxingu som Falun Gong miešal s ďalšou praxou a o pár dní neskôr som si poškodil Falun. Čo mám robiť?

Učiteľ: Kultivácia je vážna vec, ale niektorí ľudia jednoducho nepočúvajú dohováranie a za každú cenu trvajú na tom, že budú miešať praxe. Nakoniec je po všetkom. Zabralo to dlhé roky, veľmi dlhé časové obdobie v dejinách a mnoho generácií, aby bol vytvorený Falun a celé naše mechanizmy! Nie sú to veci vytvorené bežnými ľuďmi. Sú veľmi cenné a vytvorili nespočetné, veľké osvietené bytosti. Ty si ho ľahkovážne zničil – tým, že si zároveň s ním robil inú prax, si ho zničil. Poviem ti, poviem ti niečo na trochu vysokej úrovni – v určitom zmysle je Falun vesmír a je nespočetnekrát cennejší ako tvoj vlastný život a tvoja hlavná duša. A ty si ho tak ľahkovážne zničil. Všetci o tom premýšľajte. Samozrejme, pretože ťa chcem zachrániť, ponúkam ho. Ak sa môžete túto prax učiť, učte sa ju. Ak nie, nič sa nedá robiť. Odteraz nedám tým, ktorých Falun sa zdeformoval, len tak ďalší. Ak sa naozaj chcú učiť a chcú sa ho učiť celým srdcom, stále ešte musíme zistiť, či sa chcú naozaj kultivovať a dokážu v tom pokračovať. Ak je niekto naozaj schopný učiť sa ho, ak sa ho môže učiť, môžeme mu dať sústavu mechanizmov a postupne si vlastnou praxou Falun vytvorí.

 

Otázka: Učiteľ Li, ak ste Budha, potom nemôžete hovoriť, že všetky zákony sú zlé.

Učiteľ: Počul niekedy niekto z mojich žiakov, že by som hovoril, že všetky zákony sú zlé? („Nie!“) Tento človek je posadnutý a jeho myseľ je tak silno ovládaná, že nevie, čo hovorí. Ľudia s nejasným hlavným vedomím sa nedajú zachrániť. Teraz, v Období konca Dharmy, sú veci zmätené. Okrem toho, dajú sa tie nečisté, zlé praxe a nepoctivé cesty nazývať zákonmi? Aký zákon majú? Je len jeden Zákon – Zhen-Shan-Ren! Všetky ostatné spravodlivé Zákony a náboženstvá sú všetko pravdy, ktoré boli potvrdené a ku ktorým sa osvietili [bytosti] na rôznych úrovniach vo vesmíre.

 

Otázka: Čo keď si niekto nemôže v snoch udržať svoj xinxing?

Učiteľ: To znamená, že váš xinxing nie je pevný a nedržali ste sa vysokého štandardu. Dôvodom je to, že ste si ešte nepoložili pevný základ svojím každodenným štúdiom Fa. Preto sa naozaj musíte kultivovať v skutočnom živote – aby ste tieto veci brali vo svojej mysli vážne.

 

Otázka: Vytvoria sa Faluny pre tých, ktorí sa nezúčastnili vašich seminárov, ale praktizujú tým, že sa riadia vašimi knihami?

Učiteľ: Viete, že to, čo učíme my, je kultivácia a veci pre kultiváciu na vysokých úrovniach, nie niečo na liečenie a udržovanie kondície. Takže požiadavky na ľudí sú vysoké. Nie je to tak, že keď robíte cvičenia, dostanete Falun. Bez ohľadu na to, ako dobre alebo ako dlho cvičíte, keď sa nesprávate podľa štandardu xinxingu, ktorý vyžadujeme, keď na seba nie ste prísni, nedbáte na cnosť a neštudujete Fa, nebudete mať nič a nič sa nevytvorí. Ale keď sa riadite požiadavkami nášho Fa, dostanete všetko. Neujde vám nič z toho, čo máte dostať, a to zahŕňa aj to, keď študujete sami. Všetky slová v mojich knihách sú moje telá Zákona, takže prirodzene získate všetko a nemusíte si vytvárať Falun sami. A tiež vás budú moje telá Zákona prirodzene ochraňovať.

 

Otázka: V spoločnosti sú ľudia, ktorí útočia na Falun Dafa pred žiakmi Falun Dafa. Ako máme Falun Dafa chrániť?

Učiteľ: Jednoducho ich ignorujte. Nie je nutné sa s nimi hádať alebo s nimi bojovať. Nech povedia čokoľvek, nechajte ich tak. Jednoducho ich ignorujte, to je všetko. Nevšímajte si ich a nepočúvajte ich, to je všetko.

 

Otázka: Môžu ísť učeníci Falun Dafa do pôrodnej sály, kde sú novorodenci?

Učiteľ: Prečo by na tom malo záležať? Niektoré vaše otázky sú dosť naivné. Keď sa kultivujete v Dafa, nemáte sa čoho báť. Jedna spravodlivá myseľ potlačí sto ziel. Okrem toho nie je pôrodná sála zlá. Pre bábätká je to v skutočnosti dobré.

 

Otázka: Nesú qigongové knihy od autorov, ktorí nie sú qigongovým majstrami, posadajúce veci alebo veci zlých démonov?

Učiteľ: Poviem vám, že nezáleží na tom, či je človek spisovateľom alebo podobne, pokiaľ nie je qigongovým majstrom, tí posadajúci duchovia a iné zmätené veci ho budú pri písaní qigongových kníh ovládať. Odkiaľ pochádzajú jeho nápady? Myslí si, že sú od neho samotného. Sú tiež nejakí spisovatelia, ktorí chcú písať veci o qigongu, a tak robia rozhovory s falošnými qigongovými majstrami, keďže nevedia, ako ti [falošní] qigongoví majstri svoj gong získali. Oni tiež môžu tie veci pozvať a to, čo píšu, sú tie veci. V spoločnosti je teraz zmätok a sú tam všetky možné falošné qigongy. Aj keby v nich žiadne zlé veci neboli, ako by mohlo viesť vašu kultiváciu niečo, čo nenapísal qigongový majster?

 

Otázka: Vo voľnom čase po praktizovaní si hľadám nejaké knihy na čítanie. Je to hlavne kvôli tomu, že nerozumiem istým výrazom a názvosloviu, preto si chcem prečítať viac, aby som to lepšie pochopil. Nechcem sa učiť iné kultivačné cesty.

Učiteľ: Nepokúšaj sa to ospravedlňovať. My sme tu k vám zodpovední. To, čo sa v tých kultivačných cestách preberá, patrí tým kultivačným cestám a obsahuje to faktory tých kultivačných ciest. Mohli by ste ich v našej praxi používať? Čo sa týka toho, o čom hovoríme a čo vyučujeme, iné názvoslovie neobsahuje významy našej praxe. Ich cvičebné pohyby a každé slovo v tých knihách, ktoré sú posadnuté démonmi, všetko to tie veci obsahuje. Keď ich čítaš, dostanú sa ti do tela. Ohľadom vedomostí o kultivácii a budhistickom učení, vyberiem nejaké historické postavy z kultivácie a publikujeme o nich knihy. Tie postavy sú dobré a čestné. Knihy môžu slúžiť na čítanie pre vaše všeobecné vedomosti a môžu vám pomôcť pochopiť veci.

 

Otázka: Čo máme urobiť s našimi poznámkami o Učiteľových odpovediach na otázky počas seminára?

Učiteľ: Uschovajte ich. Tiež by som rád povedal, že niektorí z vás tu v obecenstve máte vo zvyku robiť si poznámky. Väčšinou ale práve tí, čo si robia poznámky, sú tí, ktorí nedokážu dobre počúvať prednášky. Je to preto, že venujú pozornosť robeniu poznámok, ale aj tak si často nedokážu ani všetko zapísať, ani si všetko vypočuť. Musíte počúvať s pokojnou mysľou. Keď sú vaše poznámky neúplné a vy sa tými poznámkami riadite – keďže sú neúplné a pravdepodobne sú vytrhnuté z kontextu, keďže nedokážete zapísať všetko – výsledky nemusia byť dobré. Hovorím vám to, aby som sa s vami podelil o to, čo sa ľudia naučili z početných skúseností od doby, kedy som začal semináre organizovať. Predtým to robilo mnoho ľudí. To, čo učím ja, nie sú teórie medzi bežnými ľuďmi, takže výsledky [písania poznámok] zvyčajne nie sú dobré, pretože si nemôžete ani všetko vypočuť, ani si všetko zaznamenať. Neskôr pre vás budeme mať knihy na čítanie.

 

Otázka: Majú výsledky nášho praktizovania niečo spoločné s našou náladou?

Učiteľ: Keď máte zlú náladu, nemali by ste cvičenia robiť. Najmä keď je človek nahnevaný, nemal by ich vôbec robiť. Pri kultivácii v spravodlivom Zákone musíte praktizovať Ren. Praktizovať Ren neznamená, že človek praktizuje Ren potom, čo sa vám zhorší nálada alebo sa nahneváte. Keď máš zlú náladu, ako budeš robiť cvičenia? Keď si v srdci rozladený a nahnevaný, ako by si sa mohol upokojiť so všetkými tými myšlienkami, ktoré pochádzajú z hnevu? Ako by si mohol pri praktizovaní dosiahnuť dobré výsledky? Keď nerobíte veci podľa Fa, keď sa nekultivujete na spravodlivej ceste, kultivujete sa na zlej ceste. To, že robíte cvičenie, neznamená, že praktizujete v tomto Fa. Je veľa majstrov, ktorí ľudí učia veci, ale ľudia nedodržujú xinxingové a morálne štandardy, ktoré ich majstri vyžadujú. Takže to, čo nakoniec získali, boli zlé a zmätené veci. Aj keď mohli vyučovať dobrú prax, výsledkom tej istej praxe môžu byť rôzne veci. Musíš opravdivo nasledovať xinxingový štandard majstra. Kultivačná prax je veľmi vážna vec.

 

Otázka: Ovplyvní čítanie starých a moderných kníh o lekárstve [našu prax] Falun Dafa?

Učiteľ: Neovplyvní ju to. Čítanie lekárskych kníh ju neovplyvní. Ale nečítajte tie knihy o qigongovom lekárstve, ktoré sa píšu dnes.

 

Otázka: Jedna kniha jogy hovorí o písmach jedného Boha a hovorí, že tento Boh stvoril všetky vesmíry.

Učiteľ: Nepočúvajte tie veci. Aká joga? V Období konca Dharmy nie je nikde čistá zem.

 

Otázka: Je to, čo človek získa prácou, tiež vymenené za cnosť?

Učiteľ: Tiež to súvisí s tým, koľko ten človek dáva. Spravidla je samotná práca dávaním. Keď niekto dostane viac, než dáva, bude musieť dať cnosť.

 

Otázka: Čo keď si len kultivujeme xinxing, ale nerobíme cvičenia?

Učiteľ: Potom si len dobrým človekom, a nie kultivujúcim. V budúcnosti môžeš byť len dobrým človekom a byť vo svojom ďalšom živote odmenený šťastím.

 

Otázka: Prečo postrkujeme Falun, aby sa otáčal, len štyrikrát a nie deväťkrát?

Učiteľ: Postrčiť ho štyrikrát stačí, aby to fungovalo. Ak zatlačíš veľakrát, bude ťa bolieť brucho a bude ťa nafukovať. Samozrejme, keď sa to učíš, nezáleží na tom. Ale keď sa to naučíš, nemal by si ho pri cvičení tlačiť príliš veľakrát. Ak to urobíš, bude ťa nafukovať.

 

Otázka: Je v poriadku robiť cvičenia mesiac pred pôrodom?

Učiteľ: Samozrejme, že je. To nie je problém. Žiadne rázne pohyby tam nie sú.

 

Otázka: Je jedna osoba, ktorá sa nezúčastnila Učiteľových seminárov a po piatom cvičení prišla s nejakými ďalšími pohybmi.

Učiteľ: Potom ju ovláda niečo iné. O tomto som predtým hovoril: to, čo učíme, je len týchto päť cvičení. Jej sa [tie pohyby] páčia, a keď je od radosti bez seba, hýbe sa a nasleduje niečo. Ak to nechceš, prestaň to robiť a ono to zmizne. Ale keď sa nimi riadiš a páčia sa ti čoraz viac – „Áno, je to výborné“ – potom ťa budú riadiť, aby si robil nejaké veci. Ale všetky tie veci – či už sú ich pohyby jednoduché alebo nie – vášmu telu škodia. Hoci vidíš, že robíš len tých pár pohybov, všetky poškodzujú to, čo máš v tele, a zakrátko by ťa mohli zničiť. 

 

Otázka: Môže veriaci katolík praktizovať Falun Dafa?

Učiteľ: Keby som o tomto hovoril, mohlo by to zahŕňať veci na veľmi vysokých úrovniach. Aziatom môžem povedať len to, aby ste čo najráznejšie postupovali vo vašej kultivácii. Je ťažké naraziť na Veľký Zákon, spravodlivý Zákon. To je všetko, čo vám môžem povedať. Keby mohli dnešné náboženstvá ľudí zachrániť, neprišiel by som, aby som učil Dafa. Každopádne sa k tomu musíte osvietiť sami. Ste teraz ľudské bytosti a nebudete môcť prijať, keď budem hovoriť veci na príliš vysokej úrovni.

 

Otázka: Majú mladí ľudia, ktorí praktizujú Falun Dafa, povolené zamilovať sa do niekoho opačného pohlavia?

Učiteľ: Ako som vám už povedal, na tejto úrovni nie je možné, aby ste opustili všetko, a vy by ste toho ani neboli schopní. Samozrejme, niektorí ľudia tieto veci dokážu brať zľahka. Avšak poviem vám, že nepovzbudzujeme tých, ktorí sa kultivujú v spoločnosti, aby ste boli takí. Ale vo Falun Dafa naozaj máme nejakých kultivujúcich v kláštoroch. Keď budeme mať v budúcnosti chrámy, tie im môžu poskytnúť priestor pre kultiváciu. Keď sa mnohí mnísi začnú venovať kultivácii vo Falun Dafa, ich chrámy im možno budú robiť veľa problémov, takže im v budúcnosti musíme poskytnúť priestory pre kultiváciu. Ale nepovzbudzujeme tých, ktorí sa kultivujú medzi bežnými ľuďmi, aby touto cestou išli. Keby sa každý kultivoval vo Falun Dafa a nikto by sa neoženil alebo nevydal, potom by sa nikto nerozmnožoval a ľudské bytosti by vyhynuli. To by nešlo. Takže v súčasnom štádiu sa môžete vziať a založiť si rodinu. Tí, ktorí sa kultivujú medzi bežnými ľuďmi, by mali byť do čo najväčšej miery takí ako bežní ľudia. Dám vám príklad: Keď sa neoženíte alebo nevydáte, vaši rodičia o vás budú mať strach a nebudú vás chápať a ostatní vám nebudú rozumieť. Prispôsobiť sa stavu bežných ľudí je pre našu kultiváciu dobré, pretože to najzložitejšie prostredie vytvára ľudí na vysokej úrovni.

 

Otázka: Veľký Majster, môžete prosím pohovoriť o svojom dvorení?

Učiteľ: Ty si sem neprišiel, aby si sa učil Fa. Prečo si tu? Čo by si ešte chcel vedieť? Kultivácia je veľmi vážna vec a teba stále ženie qing a si k týmto veciam pripútaný. Aká veľká medzera to je!

 

Otázka: Keď úspešne dokončíme kultiváciu vo Falun Dafa, môžeme odísť do iných svetov?

Učiteľ: Môžete ísť, kam budete chcieť, pretože úspešne dokončíte kultiváciu. Teraz sa pýtaš na túto otázku, ale jedného dňa v budúcnosti, keď naozaj úspešne dokončíš kultiváciu, budeš sa strašne hanbiť za [to, čo hovoríš]! Nevieš, čo hovoríš. To, čo máš teraz, je ľudské uvažovanie, a nie myšlienky v ríši Boha.

 

Otázka: Keď meditujeme, požaduje sa od nás, aby sme mali myseľ jasnú, čistú a bez zámerov alebo akýchkoľvek myšlienok. Máme teda pri kultivácii xinxingu dosiahnuť tento stav mysle?

Učiteľ: Áno! Ale môžete to dosiahnuť len postupne. Dávajte pozor na toto: bez ohľadu na to, ako hlboko ste vstúpili do pokoja, musíte si byť vedomí toho, že tu meditujete a robíte cvičenie. Túto jednu myšlienku si musíte udržiavať; inak sa dostanete do tranzu a nebudete si vedomí ničoho. Potom nebudete kultivovať seba.

 

Otázka: Keď študenti v škole usilovne študujú, aby sa dostali na vysokú školu a správajú sa úprimne podľa vôle svojich rodičov, ide to proti Zhen-Shan-Ren?

Učiteľ: Nie, to nejde proti Zhen-Shan-Ren. Je ľahké popliesť si to, čo je pripútanosť a čo nie. Môžem vám povedať toto: To, čo robíte, aby ste dosiahli nejaké osobné ciele a uspokojili svoje vlastné záujmy a túžby, sú pripútanosti, pričom veci, ktoré robíte pre verejnosť, pre spoločné dobro, pre druhých alebo keď sa snažíte odviesť dobrú prácu v zamestnaní a v škole, sú tým, čo by ste mali robiť. Premýšľajte o tom: Pre žiaka [Falun Gongu], ktorý je študentom v škole, je jeho prirodzenou povinnosťou dobre študovať, pretože je študentom. Niektorí ľudia si myslia: „Mojím cieľom je len dostať sa na vysokú.“ Samozrejme, cieľom štúdia je postupne stúpať ešte vyššie – od základnej školy po školu strednú a potom na vysokú a tak ďalej. Nemôžete zostať na základnej škole navždy! To je isté. Takže nie je nesprávne, keď chceme ísť na vysokú školu. Avšak ak dobre neštudujete a stále premýšľate o tom, ako sa dostať na vysokú, dostať sa na vysokú, dostať sa na vysokú, potom by som povedal, že je to pripútanosť. Takže o tom premýšľajte, pozrime sa na to z iného uhla: Keď ste študentom, je vašou prirodzenou povinnosťou dobre študovať a zaslúžiť si to, čo pre vás vaši rodičia, školy a učitelia urobili. Vaši učitelia sa pre vás obetovali, aby vám dali prednášky. Vaši rodičia platili školné a vychovali vás. Takže si musíte zaslúžiť snahu vašich rodičov a učiteľov a tvrdo pracovať, aby ste dobre študovali. Nedostanete sa potom prirodzene na vysokú školu? Ak stále premýšľate nad tým, ako sa dostať na vysokú, dostať sa na vysokú, ale neštudujete dobre, ako by ste sa mohli na vysokú školu dostať? Nemusíte stále myslieť na to, že sa chcete dostať na vysokú školu. Nebolo by to plytvanie energiou, keby ste sa na ňu dostať nemohli? Nemyslite na to, že sa dostanete na vysokú školu, jednoducho tvrdo pracujte na tom, aby ste dobre študovali a to stačí. Keď sa budete v štúdiu činiť dobre, vysoká škola alebo univerzita bude pred vás postavená, nie je to tak? Tak to funguje. Niektoré veci sú veľmi jednoduché, ale vy z nich môžete byť ľahko zmätení. Potom sú medzi nami nejakí ľudia, ktorí vykonávajú vedecký výskum alebo štúdie – považuje sa to za pripútanosť? Výsledky vašej práce a tie veci, ktoré robíte, sú pre dobro verejnosti a slúžia širšej spoločnosti a druhým. Je vašou povinnosťou robiť tie veci dobre. A ak ste robotník, tiež by ste mali odvádzať dobrú prácu a naozaj si mzdu a príjem zaslúžiť, nie je to tak? Je to preto, že praktizujúci by mal ukázať, že je dobrým človekom, nech už je kdekoľvek.

 

Otázka: Keď robím cvičenia, vstúpim do stavu, v ktorom na seba úplne zabudnem a nepočujem ani zvuk okolo seba a mám pocit, akoby mi zmizlo telo.

Učiteľ: To je dobrý stav. Vyžadujeme, aby ste pri cvičení vstúpili do stavu pokoja a môžu vzniknúť dve situácie. Naša prax nie je ako ostatné, kde si človek nie je ničoho vedomý, keď tam sedí a o pár hodín neskôr vystúpi z dingu a pomyslí si: „Fíha, je to, akoby som tu sedel len chvíľku, sotva desať alebo dvadsať minút.“ ale keď sa pozrie na hodiny, zistí, že uplynula dlhá doba. Je od šťastia celý bez seba a myslí si, že jeho schopnosť dosiahnuť ding je skvelá a že praktizoval naozaj dobre. V iných kultivačných cestách by každý povedal, že praktizoval dobre, ale ja by som povedal, že jeho situácia je smutná, veľmi smutná! Viete, v našej kultivácii sa kultivujete naozaj vy sami a vy sami naozaj dostanete gong. Takže aj keď ste v stave hlbokého dingu, musíte si byť vedomí toho, že tu cvičíte. Môžete zažiť stav spomínaný v tejto otázke – neviete, kam zmizli vaše nohy, telo, paže alebo ruky, máte pocit, že vám zmizla aj hlava a je to akoby zostala len jedna myšlienka. Vo vašom vedomí je len myšlienka, ktorá vie, že tu cvičíte. To je veľmi dobrý stav. Okrem toho môžeme tiež zažiť ďalší stav, keď sa cítime, akoby sme sedeli v škrupine a nemôžeme sa hýbať – je to naozaj príjemné – no aj tak musíte vedieť, že tu robíte cvičenie. Tento stav sa môže tiež objaviť.

 

Otázka: [Raz] som sa prebudil uprostred noci a zistil som, že robím nejaké pohyby Falun Dafa. Cítil som silný prúd energie a ako sa točí Falun.

Učiteľ: Ak to naozaj boli pohyby Falun Dafa, tak je to dobré. Je možné, že praktizovala tvoja hlavná duša, pomáhala ti praktizovať. Ak to boli iné pohyby, potom je to problém.

 

Otázka: Keď robím prvé štyri cvičenia, mám v tele silu, ktorá ma núti kolísať sa.

Učiteľ: Máme veľa ľudí, ktorí sú dosť citliví. Keď sa im vnútri tela otáča Falun, hojdajú sa s ním. Nepohybujte sa s ním. Niektorí ľudia citliví nie sú a nemôžu cítiť vôbec nič, aj keď je otáčavá sila veľká. Stav každého človeka je iný.

 

Otázka: Mnoho rokov sme praktizovali tantrizmus a máme teraz nadprirodzené schopnosti a môžeme sa spojiť s Majstrovými telami Zákona. Ak je to skutočné, pomôže nám to v našej praxi Falun Dafa?

Učiteľ: Nepomôže – vôbec to nepomôže. Tantrizmus pozostáva z princípov Zákona Tathágatu na najnižšej úrovni vo vesmíre, takže ako by mohol pomôcť viesť Fa vesmíru? Povedal som vám, že je ťažko povedať, či je to, čo vidíte, skutočné alebo falošné. Aj keby to, čo ste videli, bolo skutočné, bolo by veľmi ťažké dosiahnuť úroveň, kedy sa spojíte s mojimi telami Zákona. Oni by s vami takto nekomunikovali. Je to tak, že veci, ktoré ste sa učili predtým, niečo vykúzlili, aby vás podviedli. Takže s týmito vecami buďte opatrní. Nadprirodzené schopnosti nevyjadrujú úroveň človeka; je to jeho xinxing, čo určuje úroveň jeho stavu ovocia.

 

Otázka: Môžem si písať denník, aby som svoje nedostatky preskúmal podľa Učiteľovho Dafa?

Učiteľ: Povedal by som, že nie je nutné si ich písať. Ale ak si ich písať chceš, môžeš to robiť. Úplne postačí, ak v srdci vieš, čo si urobil zle, a v budúcnosti venuješ pozornosť štúdiu Fa a zlepšovaniu sa.

 

Otázka: Keď čítam Majstrove diela, často sa zdá, že niekoľko riadkov textu svieti. Keď sa pozriem bližšie, zisťujem, že sú presne o probléme, ktorý v tom čase zažívam. Je to náznak od Učiteľovho tela Zákona?

Učiteľ: To všetko je moc Zákona, ktorú Dafa nesie. V každom slove sú telá Zákona Budhov, Taov a Bohov.

 

Otázka: Prečo ma počas určitého obdobia vaše telo Zákona potrestalo zakaždým, keď som urobil niečo zlé alebo niečo zlé povedal, ale počas iného časového obdobia neurobilo vaše telo Zákona nič, keď som niečo zlé urobil alebo povedal?

Učiteľ: Stále sa o teba staralo a ty si stále robil chyby, neoľutoval si ich a nezmenil si sa. Takéto náznaky ti nemožno dávať stále. Popritom o niečom pohovorím. Mnoho žiakov chce vždy komunikovať s mojimi telami Zákona a ich dôvodom je to, aby sa spýtali na isté veci, na veci vo svojej kultivácii a tak ďalej. Poviem vám toto: Jednoducho sa len kultivujte a určite budete vedieť to, čo vedieť máte. Sú veci, ktoré vedieť nemáte, a to znamená, že ešte nie je čas, aby ste o nich vedeli. Pravidelne a veľa čítajte knihy, čítajte ich do hĺbky, a všetky vaše otázky budú vyriešené – je tam všetko. Či už máte problémy, ktoré si ešte neuvedomujete, alebo máte ťažké otázky, po naozajstnom štúdiu Fa objavíte, že už žiadne otázky nemáte – každá otázka bude poľahky zodpovedaná.

 

Otázka: Je pravda, že ak človek dosiahne odomknutie gongu a osvietenie, získa stav pravého ovocia a bude môcť ísť do Falun raja?

Učiteľ: Sú dva druhy osvietenia – „postupné osvietenie“ a „náhle osvietenie“. To osvietenie na konci, kedy sa všetko naozaj otvorí, sa nazýva dovŕšenie. Ale niektorí ľudia sa môžu kultivovať a dosiahnuť odomknutie gongu a osvietenie iba vo vnútri Troch ríš. To nie je dovŕšenie a oni stav pravého ovocia nedosiahnu. Chcem tým povedať, že niektorí ľudia nedokážu vynaložiť toľko úsilia a nemajú také silné odhodlanie pre kultiváciu, takže nemôžu dosiahnuť stav pravého ovocia a tak nebudú môcť ísť ani do Falun raja. Budú takí, čo sa osvietia vnútri Troch ríš, pretože sú schopní kultivovať sa len do tej úrovne. Tí, čo kultivujú Dafa, nemusia ísť všetci do Falun raja. Pre tých, ktorí dosiahnu dovŕšenie na vyššej úrovni ovocia, sú vyššie raje.

 

Otázka: Je to kvôli qingu, že ľudské bytosti spadli do tejto fyzickej dimenzie?

Učiteľ: Nie je to tak u každého. Tam hore žiaden qing nie je – existuje len v Troch ríšach. Spadli ste, pretože ste tam hore už nespĺňali štandard, preto ste spadli. V ľudskej dimenzii je qing najsilnejší. Qing je základom pre vznik pripútaností.

 

Otázka: Ako môžeme rozlíšiť posadajúcich duchov od duše?

Učiteľ: V súčasnosti ich rozlíšiť nedokážete. Nezaujímajte sa stále o tieto veci. Tí posadajúci duchovia sa môžu prejavovať v takej veľkosti, ako je vaše telo, a vaše telo z minulosti sa tiež môže v tomto živote ukázať, takže pre vás je veľmi ťažké povedať, či je to telo z vášho predchádzajúceho života alebo posadajúci duch. Niektorí posadajúci duchovia sú vo vnútri tela človeka a niektorí sú vonku. Tých, čo čupia na temene hlavy človeka alebo na jeho ramenách alebo mu obkročmo sedia za krkom, možno rozpoznať pomerne ľahko. Čo sa týka tých, čo sa krčia v tele človeka, tých nebudeš môcť rozoznať. Tí, ktorí kultivujú Dafa, nemajú problémy s posadnutosťou – to rozhodne nie je dovolené.

 

Otázka: Mohli by ste nám povedať, ako sa hovorí tým, čo sú nad Budhom?

Učiteľ: Čo myslíš pod „tými, ktorí sú nad Budhom“? Bežní ľudia nebudú mať nikdy dovolené vedieť veci na takej vysokej úrovni. Všeobecne som hovoril o dvoch hlavných školách – škole budhizmu a škole Tao. Tí, ktorí sú nad nimi, sú Budhovia a Taovia. Ak to budeš brať ako vedomosť [a nie ako časť kultivácie], postupne, len pár dní potom, čo vyjdeš z týchto dverí a opustíš tento seminár, si nebudeš nič pamätať. To, čo som hovoril, budeš vedieť len približne, navyše ti to v hlave nebude jasné a nedokážeš to vyjadriť. Bude to vymazané z pamäti tých, ktorí sa nemôžu kultivovať, pretože bežní ľudia nemajú dovolené tieto veci vedieť.

 

Otázka: Aký je skutočný význam qingu v Budhovom Zákone?

Učiteľ: Je to faktor vesmírneho Dafa a vlastností vesmíru na najnižšej úrovni. V minulosti sme o tejto základnej veci nikdy nehovorili. V budhizme sa hovorí o pripútanosti – o tejto pripútanosti, tamtej pripútanosti... My sme o rôznych pripútanostiach hovorili tiež. Ale budhizmus nehovoril o tom, čo je koreňom pripútaností. My sme vám to tu jasne vysvetlili: sú výsledkom existencie qingu. Takže samozrejme, ak chce človek dosiahnuť v kultivácii stav pravého ovocia, musí sa od základu zbaviť tohto qingu.

 

Otázka: Keď cvičíme, jazyk by mal tvoriť most [k hornému podnebiu]. Ale čo sa stane, keď nosíme protézu a nemôžeme to urobiť?

Učiteľ: Nosenie protézy nič neovplyvní. Aj keby si mal v ústach olovený plát, nezáležalo by na tom. Gong môže tým všetkým preniknúť. Nezáleží na tom. Nevyužívame qi, ale kultivujeme gong.

 

Otázka: Kým ste boli v predchádzajúcom živote?

Učiteľ: Ja som Li Chung-č. V žiadnom prípade nie som Budha Šákjamuni.

 

Otázka: Je Svätý kráľ kolesa Zákona, o ktorom ste vo svojich minulých prednáškach hovorili, tým istým Svätým kráľom kolesa Zákona, o ktorom sa zmieňoval Šákjamuni v sútre Nádherná Dharma lotosového kvetu?

Učiteľ: Budha Šákjamuni sa v dejinách zmienil o Svätom kráľovi kolesa Zákona. Budha Šákjamuni sa predtým mnohokrát zmieňoval o kolese Zákona [Falun] a Svätom kráľovi kolesa Zákona. Keď sa ľudia neskôr snažili spomenúť si na veci, ktoré Budha Šákjamuni povedal, nedokázali ich už plne vyjadriť. A tak ľudia neskôr nemohli pochopiť pôvodný význam toho, čo Budha Šákjamuni povedal, čo spôsobilo nesprávne výklady. Potom sa objavili veci ako „strieborné koleso“, „železné koleso“, „bronzové koleso“ a tak ďalej, a to všetko si vymysleli ľudia neskôr. Hovorili o tom, ako Budha Šákjamuni otáča koleso Zákona, a tak ďalej. Čo sa týka tohto, Budha Šákjamuni vôbec nehovoril o tom, že koleso Zákona otáča on. Budha Šákjamuni mohol predvídať budúcnosť a videl a vedel, že taká vec sa stane v budúcnosti.

 

Otázka: Keď robím v noci meditáciu Zosilňovanie božských síl, začnem zaspávať čoskoro potom, čo začnem.

Učiteľ To rozhodne nie je dobré. Tento problém musíš prekonať. Inak ten, kto sa kultivuje, nemusíš byť ty. Musíme praktizovať kultiváciu vedome. Keď zaspíš hneď, ako začneš meditovať, skutočne nepraktizuješ a len spíš v sede. To je tiež zasahovanie.

 

Otázka: Vnímajúce bytosti v Čistej zemi najvyššej blaženosti nemajú žiadne starosti ani trápenie. Ako sa kultivujú?

Učiteľ: Ako som vám hovoril, človek sa nemôže kultivovať, pokiaľ nemá žiadne trápenia a starosti. Preto je v raji najvyššej blaženosti veľmi ťažké kultivovať sa.

 

Otázka: Aké je meno Fa Učiteľových tiel Zákona?

Učiteľ: Moje telá Zákona som ja – sú jedným [celkom so mnou]. Nie je to ľahké pochopiť. Nemá „meno Fa“, je len Li Chung-č’.

 

Otázka: Keď máme v kultivácii otázky, môžeme ich diskutovať s dlhoročnými žiakmi, ktorí sa podľa nás činia v kultivácii pomerne dobre?

Učiteľ: Pre žiakov nie je problém, keď sa pýtajú a preberajú veci medzi sebou. Je to dobre.

 

Otázka: Pri práci som raz nevdojak pocítil, ako bod na mojom čele medzi obočím vysielal ružové svetlo, modré svetlo a strieborné svetlo. [Čo to znamená?]

Učiteľ: Je to jav, keď sa ti otvára tretie oko. Existuje nespočetné množstvo rôznych javov. Niektorí ľudia sa pýtajú: „Naša energia je svetlo, tak ako môže existovať v našom tele?“ Včera som dostal lístok s otázkou, ale nemal som čas na ňu odpovedať. Poviem vám toto: Ako svetlo to vidíte preto, že vaša úroveň tretieho oka je nízka, takže vy vidíte len takýto prejav. Avšak ono to existuje ako skutočná a konkrétna látka. Keď úroveň vášho tretieho oka nie je vysoká, bytosti v iných dimenziách sa vám zdajú ako svetlo, pretože ich energia je silná. Keď je úroveň vášho tretieho oka veľmi vysoká, zistíte, že veci tam sú reálnejšie a konkrétnejšie než veci, ktoré svojimi očami vidíte tu. Preto kultivujúci v minulosti hovorili, že ľudská spoločnosť je iluzórna.

 

Otázka: Povedali ste, že sa máme zbaviť všetkých pripútaností, ale nie je vaša túžba zachrániť všetky vnímajúce bytosti sama osebe pripútanosťou?

Učiteľ: Tento človek to má naozaj popletené! Keď vidíte, ako sa človek topí, je pripútanosťou vytiahnuť ho a zachrániť? Ja som vás prišiel spasiť. Neprišiel som sa kultivovať. To vám musí byť jasné. Okrem toho robím ešte väčšie veci. To len v ľudskom svete vyučujem Fa.

 

Otázka: Keď sa z našej túžby zachrániť všetky vnímajúce bytosti a zachrániť ich z utrpenia vynorí milosrdenstvo (CiBei), počíta sa to za qing?

Učiteľ: Milosrdenstvo, o ktorom hovoríš na svojom súčasnom [kultivačnom] stupni, pramení v skutočnosti z qingu. Milosrdenstvo nie je qing! Bežní ľudia majú qing. Len ak stúpnete a nemáte už qing, môžete naozaj pochopiť, čo to je milosrdenstvo.

 

Otázka: Niekto, koho tretie oko je na pomerne vysokej úrovni, často hovorí žiakom, aký stupeň dosiahli v kultivácii.

Učiteľ: Poškodzuje Falun Dafa. Poviem vám: Tie veci by ste nikdy nemali počúvať ani im veriť. Čo sa týka úrovne, ktorú človek v kultivácii dosiahol, vôbec nikto nemá dovolené o tom svojvoľne hovoriť. Niektorí ľudia, poháňaní túžbou predvádzať sa, o týchto veciach radi hovoria. Ani keď máte tretie oko otvorené, nemusíte nutne vidieť úroveň, ktorú niekto iný vo svojej kultivácii dosiahol. V mimoriadne osobitných prípadoch, kedy je niekto naozaj veľmi dobrý a môže to naozaj vidieť, vám to neprezradí. Keď spolu zdieľame a skúšame sa spoločne zlepšiť a hovoríme o veciach ako „istý prvok tvojho gongu je taký a taký“ alebo „v kultivácii si si vyvinul niečo dobré“, to je v poriadku. Ale keď hovoríte: „V kultivácii si dosiahol takú a takú úroveň“, „v kultivácii som dosiahol, takú a takú úroveň“, „ty si na takej a takej úrovni“, „on je na takej a takej úrovni“, potom je to poškodzovanie Fa. Ten človek absolútne nemá dovolené tieto situácie vidieť. Neposilňuje to ľudské pripútanosti? Môže sa medzi vami objaviť porovnávanie a všetky možné veci. Poviem to znova: Ako meradlo kultivácie by ste vždy mali používať úroveň xinxingu človeka. Takéto veci by urobili len ľudia, ktorých xinxing nie je vysoký. Ak niekoho xinxing nie je vysoký, mohol by potom byť jeho gong vysoký? A ak nie je jeho gong vysoký, mohol by vidieť veci presne?

 

Otázka: Noví študenti získali od Majstra počas seminárov Faluny, mechanizmy qi a telá Zákona a všetky sú nesmierne cenné. Keď vychádzame z vesmírneho princípu „žiadna strata, žiaden zisk“, čo by sme za to mali dať?

Učiteľ: Moje telo Zákona vás ochraňuje – nie je vám dané. V skutočnosti len chcem, aby ste získali Fa, kultivovali sa a vrátili sa k svojmu pôvodnému, pravému ja – chcem len, aby ste mali toto srdce, ktoré chce ísť nahor.

 

Učiteľ: Je rozdiel medzi Falunom v tantrizme a Falunom, o ktorom hovoríte vy?

Učiteľ: Nie je to tá istá vec. Ich Falun je v myšlienkach človeka a ovládajú ho myšlienky človeka, pričom môj je skutočný, má formu a naozaj existuje.

 

Otázka: V Hongkongu som navštívil veľkú sochu Budhu v Chráme nebies. Učiteľ, povedzte nám, prečo by ľudia v dnešnej spoločnosti stavali takú veľkú sochu Budhu?

Učiteľ: Je to niečo, čo chceli urobiť bežní ľudia. Veľa ľudí dnes v budhizme premýšľa o postavení ešte väčších chrámov. Všetko sú to veci bežných ľudí.

 

Otázka: Ak niekto uspeje v kultivácii a dosiahne dovŕšenie, uvidí tam hore Majstra?

Učiteľ: Ak sa naozaj kultivujete, môžeme ma vidieť aj pred dosiahnutím dovŕšenia. Takže po dosiahnutí dovŕšenia bude pre vás ešte viac možné vidieť ma.

 

Otázka: Čo sú to učeníci kultivujúci sa povolaním? A čo sú to opravdivo kultivujúci sa učeníci?

Učiteľovi: Učeníci kultivujúci sa povolaním sú tí, ktorí používajú kultivačnú formu kláštorov. To sú učeníci kultivujúci sa povolaním. Opravdivo kultivujúci sa učeníci sú tí, ktorí sa opravdivo kultivujú.

 

Otázka: Som študent. Môžem čítať a robiť domáce úlohy s prekríženými nohami?

Učiteľ: Keď si pri čítaní a robení domácich úloh prekrížiš nohy, len si precvičuješ prekríženie nôh a nepočíta sa to za praktizovanie. V každom prípade je to pre teba tiež dobré. Môže ti to pomôcť, aby si mohol prekrížiť nohy na dlhý čas. Je to len bežné precvičovanie nôh.

 

Otázka: Keď človek dosiahne stav Troch kvetín nad hlavou, je jeho nesmrteľné dieťa také veľké ako ľudské telo?

Učiteľ: To je nemožné. Tí, ktorí dosiahnu stav Tri kvetiny nad hlavou, majú nesmrteľné deti o veľkosti jednoročného či dvojročného dieťaťa – a to platí len pre tých, čo sa kultivovali dobre. U niektorých má veľkosť detí, ktoré majú len niekoľko mesiacov.

 

Otázka: Keď sú bytosti stvorené, sú prispôsobené vlastnostiam vesmíru a mali by mať len Zhen-Shan-Ren. Prečo by teda mali mať aj vrodený charakter?

Učiteľ: Povaha je vecou povahy človeka. Jeden človek môže mať tendenciu byť netrpezlivý – jeho povaha je pomerne netrpezlivá a všetko robí rýchlo. Ďalší človek má pomalý temperament a všetko robí bez náhlenia. Povaha človeka je len povahou. Sú to dve odlišné veci. Prečo môže pôvodná hmota tvoriť rôzne veci – drevo, železo a tak ďalej? Je to rovnaká vec. Ale všetky majú povahu Zhen-Shan-Ren.

 

Otázka: Majú veľké mudry, ktoré robíte, rovnaký význam ako vaše šírenie Fa?

Učiteľ: Hovoria o niečom, čo je na dosť vysokej úrovni. V každom prípade znamenajú, že nie je pre ľudské bytosti ľahké získať Fa a že nie je ľahké mať tento predurčený vzťah. Nabádam vás, aby ste nepremeškali túto príležitosť.

 

Otázka: Môže sa človek vykultivovať na úroveň, ktorá predbehne úroveň jeho rodičov, ktorí zrodili jeho [hlavnú] dušu?

Učiteľ: Nepopúšťaj teraz uzdu svojej fantázii. Poviem vám: neviete ani, na akej nízkej úrovni teraz ste, a napriek tomu sa odvažujete myslieť na také vysoké veci. To, ako vysoko môže človek pomocou kultivácie dosiahnuť, záleží na jeho schopnosti vydržať a na pomere látok cnosti a karmy, ktoré má. Inými slovami vaše vrodené vlastnosti a schopnosť vydržať – tieto faktory rozhodujú o tom, ako vysoko sa môžete vykultivovať. Takže keď poviete: „Ja sa skrátka chcem vykultivovať tak a tak vysoko“, no nemáte takú schopnosť vydržať, zbláznili by ste sa. Ale nič nie je absolútne. To len teraz je tvoje myslenie myslením človeka.

 

Otázka : Červená, oranžová, žltá, zelená, indigovo modrá, modrá, fialová, pestrofarebná a bezfarebná – tieto predstavujú rôzne úrovne. Ako to môžeme rozpoznať? Ak sa niečie tretie oko neotvorilo, možno to rozpoznať podľa farby pleti na tvári?

Učiteľ: Nemôžete. To nie sú veci, ktoré môžu vidieť bežní ľudia. Preto nemôžu ľudské oči ten rozdiel spoznať.

 

Otázka: Predtým som sa učil istú qigongovú prax a zišiel som na scestie. Niečo sa mi stále preháňa v tele. Zišiel som na zlú cestu. Teraz som odhodlaný kultivovať sa vo Falun Dafa, ale mal som sen, že niečo prišlo, aby to do mňa zasahovalo.

Učiteľ: To, čo chceš kultivovať alebo praktizovať, závisí na tvojom srdci. Všetko záleží na tebe. Keď je tvoja túžba kultivovať Dafa pevná, nikto to nemôže narušiť. Ani nikto nemá dovolené do teba znova zasahovať. A ani ja to nedovolím.

 

Otázka: Ak je niečia hlavná duša mladá, môže sa kultivovať na vysokú úroveň?

Učiteľ: To nemá nič spoločné s tým, či je jeho duša mladá alebo stará. Nemá to s tým nič spoločné.

 

Otázka: Potom, čo som počúval Dafa, uvedomil som si, že kultivácia je naliehavá záležitosť. Ako si môžem vyvinúť väčšiu schopnosť vydržať (Ren), ktorá mi pomôže byť usilovnejší a energicky postupovať vpred?

Učiteľ: To, či môžeš vydržať a do akej miery vydržíš, záleží na tebe. Žiaden konkrétny tréning pre zvýšenie schopnosti vydržať nie je. Všetko to závisí na tvojej schopnosti znášať utrpenie. Pokiaľ máš v srdci Fa a prejavuješ milosrdenstvo ku všetkým okolo seba, možno budeš môcť lepšie riešiť veci, s ktorými sa stretneš.

 

Otázka: Aký je rozdiel medzi telom gongu a telom Zákona?

Učiteľ: Vy telá gongu mať nebudete, ani v budúcnosti. Keď dosiahnete dovŕšenie, budete mať len telá Zákona. Nikto z bytostí vo vesmíre telá gongu nemá.

 

Otázka: V Zákone trojitého sveta človek prejde radom skúšok, ktoré sú zamerané na odstránenie všetkých jeho pripútaností, a keď potom dosiahne Zákon nad trojitým svetom, prechádza ďalším kolom, až sa dostane na každú úroveň ovocia alebo prechádza jedným kolom na každej zo spodných, prostredných a horných úrovní každej úrovne ovocia?

Učiteľ: Celá cesta, ktorá je pre váš priebeh kultivácie usporiadaná, to jest celá cesta k osvieteniu, je jedným kultivačným procesom. Počas tohto kultivačného procesu si máte odstrániť všetky svoje pripútanosti. Nie je to tak, že [je to rozčlenené do] úrovne Zákona trojitého sveta, úrovne nad Zákonom trojitého sveta a tak ďalej. Takto je to pre vás usporiadané po celú cestu, až kým nedosiahnete dovŕšenie.

 

Otázka: Čo sa týka vytvorenia, stagnácie a degenerácie vo vesmíre, je to tak, že všetky zlé veci sa nechajú vybuchnúť a sú nanovo vytvorené?

Učiteľ: Tak to bolo v minulosti. Zlé veci boli zničené a vytvorené nanovo. Ľudstvo bolo zničené mnohokrát a niektorí ľudia tomu nerozumejú. Nemôžete o týchto veciach premýšľať z pohľadu bežného človeka. Včera som hovoril o jednom princípe. Povedal som, že v očiach Budhov, Taov a Bohov na veľmi, veľmi vysokých úrovniach sú ľudské bytosti jednoducho veľmi bezvýznamné; ale v očiach veľkých osvietených bytostí na veľmi vysokých úrovniach sú Tathágatovia ako bežní ľudia; a v očiach veľkých osvietených bytostí na ešte vyšších úrovniach sú ľudské bytosti ešte menej dôležité ako baktérie a mikroorganizmy. Takže ak sa morálka ľudstva pokazila, zem je práve ako jablko, a keď je zhnité, nemalo by sa vyhodiť? Pre niekoho, kto v tej ríši nie je, je veľmi ťažké tieto veci vnímať a chápať ich.

 

Otázka: Prečistite prosím hlavné dušu nás, opravdivo kultivujúcich sa učeníkov.

Učiteľ: Urobil som všetko, čo som mal urobiť. Nepopúšťaj uzdu svojej fantázii. Sú veci, ktorým nerozumieš. V budúcnosti budete mať to najlepšie.

 

Otázka: Niektorí ľudia v minulosti používali vonné tyčinky, [ktoré pálili pred sochou] Bódhisattvy Avalókitéšvary na predpovedanie vecí. Môžeme ešte teraz, potom čo použijeme Majstrovu fotku na vykonanie zasvätenia pre sochu Avalókitéšvary, používať znaky z vonných tyčiniek?

Učiteľ: Na aký účel chceš, aby ti tie znaky z vonných tyčiniek slúžili? Nie je to niečo, čo robia bežní ľudia? Čo sa ako kultivujúci snažíš predvídať? Čo chceš vedieť? Chceš vedieť, či budeš mať trápenia, aby si sa im mohol vyhnúť? Ak sa im dokážeš vyhnúť, nebudeš sa schopný zlepšiť. Ako by si sa potom mohol kultivovať? Alebo chceš vedieť, či zbohatneš? Ak robíš veci dobre, robíš dobre svoju prácu alebo riadiš veľkú firmu, prirodzene to budeš mať. Všetko sú to veci, čo robia bežní ľudia, a nie to, čo by mali robiť kultivujúci Dafa. Na malých cestách to samozrejme používať môžu.

 

Otázka: Povedali ste, že kultivácia učeníkov v kláštoroch [ktorí to majú ako povolanie] je rovnaká ako kultivácia mníchov v kláštoroch. Ako si teda môžu zoceľovať svoj charakter, keď sú mimo ľudskej spoločnosti?

Učiteľ: To, ako sa majú kultivovať učeníci v kláštoroch, ktorí to majú ako povolanie, sme tu na našom seminári nepreberali. To je záležitosť budúcnosti. Učeníci v kláštoroch [ktorí to majú ako povolanie] tiež musia vychádzať medzi bežných ľudí. V minulosti sa mnísi potulovali po svete, museli znášať ťažkosti medzi bežnými ľuďmi, žobrať o jedlo a nesmeli prechovávať peniaze ani majetok. Putovanie z miesta na miesto medzi bežnými ľuďmi je dobrou príležitosťou na zoceľovanie sa medzi bežnými ľuďmi.

 

Otázka: Keď cvičím v plnom lotose, môžem si nohy po ich prekrížení zaviazať povrazom, aby v tejto polohe zostali?

Učiteľ: Ohľadom tohto nemáme žiadne zvláštne požiadavky. Urob to podľa svojej vlastnej situácie.

 

Otázka: Štát ...?

Učiteľ: Nebudem odpovedať na žiadne otázky o štáte alebo o špecifických otázkach medzi bežnými ľuďmi. Nepýtajte sa ma na otázky, ktoré súvisia s politikou, pretože my sme sa nikdy do politiky alebo právnych predpisov štátu nemiešali. Čo sa týka toho, ako by sme sa ako kultivujúci mali správať, čo je ne-činnosť a čo by sme mali robiť, o týchto veciach už sme hovorili.

 

Otázka: Ak sa každý riadi pomocou Fa v srdci, je možné, aby sa ľudstvo stalo čistou krajinou školy budhizmu?

Učiteľ: Je možné, aby sa morálka ľudstva znovu zdvihla. Nielenže je to možné, ale sa to určite aj stane – tak to teraz vyzerá. Nie je však možné, aby sa každý stal Budhom, pretože úrovne xinxingu ľudí nie sú rovnaké a ich schopnosť znášanlivosti je rôzna. Ľudská spoločnosť bude existovať vždy, pretože je to prejav Fa na tej najnižšej úrovni a Dafa prechádza od vrcholu po spodok. Ale nikdy sa z nej nestane nebeské kráľovstvo.

 

Otázka: Čo keď si praktizujúci zlomí nejakú kosť?

Učiteľ: Hoci niektorí ľudia praktizujú, robia to ako rybári, ktorí tri dni lovia ryby a dva dni sušia siete. Nevenujú sa tomu vážne a neriadia sa našimi požiadavkami na xinxing. Títo ľudia nie sú učeníkmi, ktorí sa kultivujú vo Falun Dafa, a môžu sa im prihodiť všetky možné veci. Keď sa to stane, poviete, že učeník Falun Dafa si zlomil kosť. Môžem vám povedať, že tí, ktorí sa opravdivo kultivujú, zvyčajne zlomeniny kostí mať nebudú. V ojedinelých prípadoch, keď niekto takúto karmu v predchádzajúcom živote dlhoval, sa to dá ťažko povedať. Takže buďte opatrní. Asistenti by nemali nových žiakov k praktizovaniu nútiť. Keď to tak robíte, môže to spôsobiť problémy. Ja tak veci nerobím. V Dafa sa hovorí o zmene v srdci. Nie je to, keď ľudí k niečomu chcete donútiť, ich nútením? Určite si na toto dávajte pozor.

 

Otázka: Všimol som si, že keď som predstavil Falun Dafa niektorým novým kamarátom, zhoršil sa môj xinxing aj fyzický stav. Je to kvôli tomu, že som o tom povedal iným?

Učiteľ: To je zrejme len tvoj vlastný pocit. Niektorí ľudia sa ho chcú učiť a hneď, ako im o tom poviete, chcú sa to učiť. Nemali by ste mať dojem, že sa váš stav zhoršil. Je to stav, ktorý ukazuje, že sa vám prečisťuje telo alebo sa odstraňuje karma.

 

Otázka: Učím na strednej škole a veľmi by som chcela svojich žiakov učiť praktizovať Falun Dafa. Neviem, či je správne to tak urobiť.

Učiteľ: Samozrejme, že je. Aj keby ich pochopenie nemohlo tak vysoko dosiahnuť, môže im to pomôcť precvičiť si telo. Ak tomuto Fa skutočne dokážu porozumieť, budú sa snažiť byť dobrými ľuďmi a budú chcieť robiť dobro, nebola by to skvelá vec? A ak sa budú chcieť kultivovať k vysokým úrovniam, povedal by som, že si nazhromaždíš veľkú cnosť.

 

Otázka: Keď sme sa sťahovali, nechtiac som poškodila fotku Učiteľa.

Učiteľ: Nebolo to úmyselné, nikto ťa viniť nebude.

 

Otázka: Ak sa tí, ktorí žijú okolo nás, opýtajú na prax, môžem im to vysvetliť a učiť ich?

Učiteľ: Ak sa ju ľudia chcú naučiť, potom ich to choď naučiť. Ako by si ich mohol neučiť, keď ťa poprosia, veď [máš] šíriť Fa.

 

Otázka: Ako to, že keď som iným hovoril o Falun Dafa, zmenila sa moja veľká viera na určité pochybnosti o princípoch Falun Dafa?

Učiteľ: Je tam veľa dôvodov – tvoja schopnosť osvietenia, tvoja myšlienková karma atď., a keď nie je tvoje vlastné pochopenie dostačujúce, ostatní ti nebudú veriť, keď sa s nimi rozprávaš. Pretože si sa ešte len začal učiť, zasahovanie do teba môže prichádzať z tejto oblasti. Zvyčajne je málo vonkajšieho zasahovania; namiesto toho je to spôsobené tvojou vlastnou myšlienkovou karmou a nedostatočným pochopením Dafa. Navyše, neviera druhých môže spôsobiť, že tak premýšľaš.

 

Otázka: Keď v zime robím meditáciu Zosilňovanie božských síl a zložím nohy, je mi veľká zima. Je to normálne?

Učiteľ: Na začiatku praxe nedosiahneš hneď veľmi vysokú ríšu. Na začiatku to nebude tak, že tam budeš sedieť, cítiť sa dobre a bude ti teplo. Keď začneš prvýkrát praktizovať, tvoje telo má karmu a tá je čierna a od povahy chladná. Keď praktizuješ, karma sa odstraňuje a človek cíti, že mu je chladno alebo zima. Okrem toho je zima a telo sa ti nezmení veľmi rýchlo alebo okamžite. To je nemožné. Neskôr to bude v poriadku.

 

Otázka: Predtým som si dobre neudržiaval svoj xinxing. Keď sa teraz začnem kultivovať, mám ešte dosť času?

Učiteľ: Nezačína sa teraz kultivovať veľa nových študentov? Ale naozaj by ste mali dobre využiť čas, hlavne tí, ktorí ste starší.

 

Otázka: Keď niekto pomôže druhým, ktorí to potrebujú, pretvára si karmu na cnosť, alebo berie cnosť druhým?

Učiteľ: Keď vidíš, že druhí majú ťažkosti, a pomôžeš im, si dobrý a robíš dobro. Keď druhým pomáhaš a robíš dobrú vec, ak je tú vec ťažké vykonať, budeš znášať ťažkosti a pretvorí sa ti karma. Zvyčajne, keď druhým dobrovoľne pomáhaš, je to z tvojej vlastnej vôle a nie je tam žiadna premena cnosti. Ale ak sa to týka niečoho cenného, ​​potom je to iná vec. Okrem toho, keď má niekto často ťažkosti, možno platí za svoju karmu alebo tam môžu byť nejaké príčinné vzťahy. Ak sa na tieto veci zameriava kultivujúci, môže urobiť zlé veci, pretože nemôže vidieť príčinné vzťahy za tým. Preto praktizujúcim radím, aby si cnosť uchovávali a praktizovali ne-činnosť. To, čo učíme, zahŕňa ešte jeden význam: bežní ľudia hovoria o hromadení cnosti, ale to sú bežní ľudia robiaci veci bežných ľudí, pretože sú obmedzovaní Fa na úrovni bežných ľudí. Vy ste na druhú stranu obmedzovaní Fa na úrovni kultivácie, takže nie je správne, aby ste k týmto veciam boli pripútaní.

 

Otázka: Ak človek naozaj kultivuje Falun Dafa, usporiada Učiteľ jeho utrpenie tak, aby mu umožnil dosiahnuť stav pravého ovocia a uspieť v kultivácii?

Učiteľ: Áno. Každý človek bude mať v priebehu kultivácie trápenia. Okrem toho sú trápenia [výsledkom] karmy, ktorú si človek sám vytvoril, a pomocou trápení si človek zlepšuje xinxing. Stretnete sa so všetkými možnými problémami. Ako ich vyriešite? Ako ukážete, že ste praktizujúci? Nemôžete ich riešiť rovnako ako to robia druhí. Takže sa v priebehu celého procesu kultivácie stretnete s týmito problémami, celou cestou, až kým nedosiahnete dovŕšenie. Okrem toho tu pre vás až po dovŕšenie zostáva jedna otázka – môžete zostať pevný vo Fa? Budú tu skúšky ohľadom tohto. Ak v jadre ani neveríte vo Fa, potom o ničom inom nemá zmysel hovoriť.

 

Otázka: Do ktorého raja sa môžu ľudia s vrodeným základom na strednej alebo nízkej úrovni ľahšie vykultivovať: do Raja najvyššej blaženosti, alebo do Falun raja? Ktorá cesta im umožní kultivovať sa rýchlejšie: stredná veľká cesta vesmíru alebo bočná cesta?

Učiteľ: Kultiváciu Dafa nemožno porovnávať s inými vecami. Počas kultivácie, bez ohľadu na to, ako sa kultivujete, zostávajú požiadavky rovnaké a požadované štandardy sú rovnaké. Ako vysoko sa vykultivujete, takú vysokú úroveň získate. V náboženstve sa tomu hovorí úroveň ovocia, takže takú vysokú úroveň ovocia získate.

 

Otázka: V Guangzhou veľa ľudí uctieva Guangonga. Je v poriadku vykonať pre Guangonga [sošku alebo fotku] zasvätenie pomocou vašej fotografie?

Učiteľ: Guangong sa v minulosti v budhizme nazýval bódhisattvou Sangharámou, ale bol to výsledok ľudského uctievania. Prečo Guangonga uctieva aj škola Tao? Je to preto, že jeho vedľajšia duša uspela v kultivácii. Niektorí podnikatelia uctievajú Guangonga tiež a vidia ho ako Boha bohatstva. Všetko to pochádza z ľudského uctievania alebo posadnutia zvieratami. Prečo by ste teda používali moje telo Zákona, aby ste pre neho robili zasvätenie? Budha sa nestará o to, či zbohatnete. Keď máte ťažkosti, Budha alebo Bódhisattva by vám mohli pomôcť, ale aj v tom prípade by ste museli byť niekto s dobrými vrodenými vlastnosťami alebo kultivujúci. Naozaj vás zachrániť z tohto mora utrpenia bežných ľudí neznamená to, že vám bude umožnené zbohatnúť. Pokiaľ nemá človek žiadnu chorobu ani utrpenie a žije vo veľkom pohodlí – žije ešte príjemnejšie ako nesmrteľní – potom sa nebude chcieť kultivovať ani keby ste ho o to prosili, pretože tam musí byť znášanie utrpenia. „Aký zmysel má ísť do Raja najvyššej blaženosti?“ [Pomyslel by si]. „Mám najvyššiu blaženosť už teraz.“ Mohlo by sa niečo také prihodiť? Mohlo by byť dovolené, aby ľudské bytosti nemuseli splácať karmu, ktorú vo všetkých svojich minulých životoch vytvorili? A keď musia za svoju karmu platiť, ako by si mohli žiť dobre? Tie veci, ktoré vaším uctievaním vznikajú, a tí posadajúci duchovia – tie chaotické veci – vám v skutočnosti nepomôžu bezpodmienečne. Chcú určité veci a nejaké veci si z vášho tela vezmú. Takže aj keď to môže vyzerať, že ste zbohatli, naozaj to nie je dobrá vec. Samozrejme, za tým, či človek má alebo nemá bohatstvo, sú zložité dôvody. Nepramení to z usilovania sa, priniesli ste si to z predchádzajúcich životov.

 

Otázka: Aké meradlo použiť pre množstvo citov k rodinným príslušníkom, romantické city, priateľské city a množstvo lásky, ktorá pochádza z milosrdenstva (CiBei)?

Učiteľ: Teraz ešte nie ste schopní zažiť, aké to pre človeka je, keď nemá žiaden qing, a preto neviete, čo to je milosrdenstvo. Milosrdenstvo, ktoré si teraz predstavujete, stále pochádza z qingu, a preto ho nemôžete zažiť. Závisť ľudských bytostí, nadšenie, súťaživosť, neochota podriadiť sa, strach – musíte sa skrátka zbaviť všetkých možných túžob a pripútaností. To, že niečo máte radi alebo nie – každú vec, čo robíte, či ju robíte radi alebo nie;  niektoré veci chcete jesť a niektoré nie; niečo vás baví a niečo nebaví ... všetko pochádza z qingu. Ľudské bytosti žijú len pre tento qing. Takže aké sú tie bytosti na vysokej úrovni, ktoré žijú bez qingu? Sú chladní a nevľúdni jeden k druhému? Nie, nie sú. Keď sa človek zbaví qingu, vystúpi jeho milosrdenstvo. Prečo môžu veľké osvietené bytosti ľudí zachraňovať? Je to preto, že majú milosrdenstvo a je im ľúto všetkých bytostí.

 

Otázka: Aby som si precvičoval prekríženie nôh, prekrížim nohy, keď ležím na chrbte a idem spať.

Učiteľ: Proti tomu nič nenamietame. Len si naťahuješ nohy alebo používaš nejakú inú metódu, aby si si trénoval nohy. Ale my nežiadame od každého, aby to robil. Sú ľudia, ktorí dlhujú karmu, ktorá s týmto súvisí, a sú tí, ktorí sa kultivujú veľmi pomaly a dlhodobo sa nezlepšujú. Ich schopnosť osvietenia sa nezlepšuje a robia len fyzické cvičenia. Keď títo ľudia naozaj použijú niečo k stlačeniu [nôh] alebo použijú nejaké silné prostriedky, ich kosti sa im môžu „prásk“ zlomiť. To by nám spôsobilo veľké škody, pretože druhí by možno hovorili, že je to výsledkom praktizovania Falun Dafa. Preto nemôžeme bezhlavo od každého chcieť, aby to robil; situácia každého človeka je veľmi zložitá.

 

Otázka: Niekedy sa moje sny uskutočnia. Je to ...?

Učiteľ: Niekedy máte sen a na druhý deň alebo o pár dní neskôr sa to, čo bolo vo sne, skutočne stane. Alebo keď niečo robíme, máme pocit, akoby sme to už predtým robili; nespomíname si, že by sme to predtým robili, ale máme pocit, akoby sme to už niekedy predtým robili. Toto možno zažilo veľa ľudí. Možno ste to zažili predtým v tomto živote alebo pred veľmi dlhou dobou, alebo ste sa možno dopredu stali súčasťou toho, čo sa má prihodiť. Dôvodom toho, že ste to videli, je práve toto.

 

Otázka: Niekedy si byť pravdivý (Zhen) protirečí so znášanlivosťou (Ren). Napríklad keď jasne vieme, že niekto klame, máme na to poukázať, aby sme boli pravdiví (Zhen), alebo sa držať znášanlivosti (Ren)?

Učiteľ: Poviem vám to znova: Ako praktizujúci by si mal človek cnosť uchovávať namiesto toho, aby ju strácal. V súčasnosti sa ľudia dostali do bodu, že sa im z úst rinú lži hneď, ako ich otvoria. Ale to sú veci bežných ľudí a vy sa o ne nemáte ako postarať. Keď ho na to upozorníte a dotknete sa jeho chúlostivého miesta, bude vás naozaj hlboko nenávidieť. Takže na prvom mieste je kultivovať seba samého. Ak sa naozaj stretnete s nejakými zlými ľuďmi alebo strašnými vecami, ktoré sa týkajú zásadných otázok ako sú vraždy alebo podpaľačstvo, a vy ich ignorujete, potom by som povedal, že máte slabý xinxing. Prichádza to preto, aby sa videlo, ako veci vyriešite.

 

Otázka: Môžu sa žiaci Falun Dafa učiť Guashu?

Učiteľ: Vy kultivujete Falun Dafa, takže prečo to robíte? Chcete robiť Guasha sebe alebo druhým? Poviem vám: je to forma čarodejníctva. V minulosti to robili len ľudia u nás na severovýchode Číny, ktorí tancovali ako šamani. Tí tancujúci šamani sú v delíriu a sú posadnutí duchmi. Len oni takú vec robia.

 

Otázka: Bude niekto, kto praktizuje bojové umenia, nepriaznivo ovplyvnený, ak sa kultivuje zároveň vo Falun Dafa?

Učiteľ: Nie, nebude. Tí, ktorí praktizujú čisté bojové umenia, nebudú ovplyvnení. Ale niektoré taoistické školy bojových umení zahŕňajú veci z vnútornej kultivácie, takže tie môžu zasahovať. Napríklad nemôžete praktizovať Taiji Quan, Xingyi, Bagua a podobné. Ak ich budete robiť, primiešajú sa dovnútra. Sú to druhy qigongov a pokazili by tú zostavu vecí, ktorú som do vás umiestnil. Samozrejme, nenútim vás praktizovať Falun Dafa. Ak sa vám páči Taiji Quan, Xingyi alebo Bagua, môžete ich praktizovať. Ale hovorím vám princíp: kultivácia je vážna vec a človek by sa mal zamerať na jednu školu.

 

Otázka: Niekedy, keď robím cvičenia, mimovoľne vidím tieň, ktorý vyzerá ako ja a cvičí vedľa mňa.

Učiteľ: Vedľajšia duša nemá normálne dovolené opustiť telo človeka, aby sa kultivovala. Je s vami a kultivuje sa a cvičí spoločne s vami. Samozrejme, nie je to absolútne. Môžu byť ojedinelé prípady, keď vyjdú, kým sa vám upravuje telo.

 

Otázka: Na druhý a tretí deň seminára som zvracal chumáče vecí, ktoré vyzerali ako drevené vlákna alebo roztrhaná látka, a ďalšie dni som zvracal a vykašliaval krv.

Učiteľ: To je predsa výborné, nie? Ako som hovoril, niektorí ľudia budú vracať a mať hnačku. V každom prípade, vaše vnútorné orgány musia byť prečistené, až potom sa budete môcť skutočne kultivovať. Ak nie sú prečistené, toto vaše špinavé telo si nikdy nemôže gong vyvinúť. Takže je to dobrá vec. Niektorí ľudia vylučujú chuchvalce krvi s hnisom. Poviem vám, pochádza to z toho, že ľudia jedia všetky možné veci a robia všetky možné zlé veci, takže naše telá sú teraz dosť doriadené. Takže tie veci sa musia v každom prípade vylúčiť a vaše telo musí byť prečistené. Odteraz by ste sa mali dobre činiť v kultivácii. Mnohí ľudia by mali zhubné choroby, keby sa nezačali kultivovať. Keď sa začnú kultivovať, všetky tieto veci sa vylúčia, keď sa im upravuje telo.

 

Otázka: Keď niekto dosiahne stav Tri kvetiny nad hlavou, môže uniknúť životu a smrti?

Učiteľ: V našej kultivácii Falun Dafa, keď niekto dosiahne úroveň Troch kvetín nad hlavou, dosiahol najvyššiu úroveň vnútri kultivačnej praxe v Zákone trojitého sveta, ale neodišiel za Tri ríše. Keď sa kultivuje ďalej, vstúpi do stavu Čisto bieleho tela a jeho telo sa úplne premení na látku vysokej energie. Až v tom bode vstúpi do prechodného obdobia medzi Zákonom trojitého sveta a nad Zákonom trojitého sveta. Počas tohto prechodného obdobia sa pre neho urobí veľa vecí. Samozrejme, až keď sa vaša kultivácia dostane za Zákon trojitého sveta, unikli ste skutočne životu a smrti v cykle prevteľovania a prešli ste za Tri ríše.

 

Otázka: Keď sa pri meditácii dostanem do bodu, keď je veľmi ťažké vydržať to, bude to pripútanosť, keď sa to budem snažiť vydržať a pokračovať v meditácii?

Učiteľ: Nie, to nebude pripútanosť. Keď to znášate, znášate bolesť, trpíte a prinášate obeť. To nie je pripútanosť – je to odstraňovanie karmy. Predtým si to niektorí ľudia neuvedomovali. Meditovali s prekríženými nohami a hneď ako ich nohy rozboleli, zložili ich dole, trochu sa rozhýbali a potom sa vrátili k meditovaniu. Keď opäť prišla mierna bolesť, zase nohy zložili, trochu sa rozhýbali a potom praktizovali ďalej. Mysleli si, že to je dobrý spôsob praktizovania, ale v skutočnosti tým nič nedosiahli. Keď niekto naozaj medituje s prekríženými nohami a cíti veľkú bolesť – cíti neznesiteľnú bolesť – zisťujeme, že sa odstránilo veľké množstvo karmy. Keď sa táto látka odstráni, neprestane existovať, ale premení sa na bielu látku. Pretože ste sa obetovali a trpeli ste, premení sa na cnosť (de). Zvyčajne sa bolesť pri meditácii opakuje: chvíľu to neznesiteľne bolí a potom o chvíľku neskôr príde úľava a po chvíľke sa zase začne bolesť. Súvisí to s vašou kultiváciou xinxingu, a preto to bude mučiť vašu myseľ. [V kultivácii] si máte namáhať telo a zoceľovať myseľ. Keď meditujete, je to mučivé pre vašu myseľ, takže to sotva môžete dlhšie vydržať a stále chcete nohy zložiť – to nie je znášanlivosť (Ren).

 

Otázka: Ak sa budeme riadiť vašimi požiadavkami a svedomito si kultivovať xinxing, môžeme potom celkom určite vystúpiť v tomto živote nad Zákon trojitého sveta?

Učiteľ: Kto ti to môže povedať s istotou? Máš také odhodlanie? Vaša schopnosť vydržať a znášať nepriazeň záleží na vás. Majster vás prevedie cez dvere, ale kultivácia závisí na vás samotných.

 

Otázka: Dokázal som si udržať xinxing v určitých ohľadoch vo dne, ale nie v snoch.

Učiteľ: Je samozrejme veľmi jednoduché udržať si xinxing vo dne, keď si to plne uvedomuješ. Aby sa vyskúšalo, či si si xinxing pevne kultivoval a udržiaval, tá najpresnejšia metóda, aby sa uvidelo, či si pevný, je vyskúšať ťa keď spíš alebo medituješ v hlbokom ding. Každý to zažije. Ak si nedokážeš udržať xinxing, znamená to, že ešte nie si dosť pevný.

 

Otázka: Keď sa prídu učiť Falun Dafa ľudia, ktorí sú posadnutí, bude posadajúci duch zabitý?

Učiteľ: Zvieratá nemajú dovolené tento náš Fa počúvať. Neodvážia sa vstúpiť do prednáškovej sály. Keď to urobia, zbavíme sa ich. Telá žiakov vždy do tretieho dňa prečistíme.

 

Otázka: Keď som sa pri cvičení dostal do pokoja, videl som nejaké zvieratá, ako ku mne pristupujú alebo ma z určitej vzdialenosti sledujú.

Učiteľ: Jednoducho ich ignoruj. Keď prídu blízko k tebe, zvolaj Učiteľovo meno. Sú zvedavé a chcú sa pozrieť. Môžeš ich ignorovať. Nemajú dovolené sa priblížiť.

 

Otázka: Keď robím meditáciu a zosilňovanie [božských síl] stĺpového tvaru, cítim medzi dlaňami silný prúd qi.

Učiteľ: To, čo zosilňujete, je zhluk energie, to jest rôzne nadprirodzené schopnosti. Väčšina z nich sú guľovité nadprirodzené schopnosti v tvare gule. Tieto druhy nadprirodzených schopností sú najpočetnejšie a je ich cez desaťtisíc. Keď držíte vaše dlane otočené smerom k sebe, zosilňujete stĺpové nadprirodzené schopnosti, ktoré, keď sa vyšlú, sú ako lasery, napríklad „hrom z dlane“. Medzi rukami sa vám pohybuje silný prúd qi. Niektorí ľudia sú citliví a iní nie.

 

Otázka: Je vedľajšie vedomie, o ktorom hovoríte, to, čomu ľudia zvyčajne hovoria „duša“?

Učiteľ: Neskúšaj na naše veci aplikovať pojmy používané v minulosti. Ja to vysvetľujem v spojení s dnešnou vedou o ľudskom tele a s dnešnou vedou a jasnejšie to už nemohlo byť vysvetlené. Čo sa týka „troch duší a siedmich duchov“ (sanhun qipo) a podobných vecí, všetky sú veľmi neurčité. Všetky vaše vnútorné orgány majú vašu podobu, každá bunka vášho tela má vašu podobu a každá drobná častica vášho gongu má vašu podobu. Čo sa myslí pod „troma dušami a siedmimi duchmi“, o ktorých ľudia hovoria? Je to veľmi neurčité. Okrem toho máte hlavnú dušu a vedľajšie duše. To, o čom som práve hovoril, nie je niečo poverčivého. Naša súčasná veda to teraz uznáva. Spravili vzorku tkaniva z malej bielej myši a jednu jej bunku preniesli niečím na vzdialenosť viac ako tisíc kilometrov. Keď to prijali, ukázalo sa, že obraz tej bunky – tej jedinej bunky –  mal podobu malej bielej myši. Nehovorím tu o niečom mystickom. Dnešná veda a technológia sa vyvinuli do tohto bodu a ukázalo sa, že veľa vecí, ktoré považujete za poverčivé, sú vedecké. Nemusí to byť tak, že veci [ktoré neboli uznané] vedou kvôli jej obmedzenému vývoju, alebo ktoré boli uznané nami, ale ešte nie sú všeobecne známe, neexistujú.

 

Otázka: Keď prednášate, vidím vpredu mnoho žltých chryzantém. Čo predstavujú?

Učiteľ: To, čo vidíš, sú chumáče z lúčov žltého svetla, nie chryzantémy. V tom žltom svetle je mnoho mystických vecí. Vrodené vlastnosti tohto žiaka sú celkom dobré.

 

Otázka: Som vedec a mám predurčený vzťah prísť z diaľky tisíce kilometrov, aby som vás počul učiť Falun Dafa. Niekoľkokrát som počas prednášok videl vaše telá Zákona a mal som veľkú radosť. Ale po chvíli zmizli. Bolo to preto, že som bol príliš rozradostený?

Učiteľ: Nie, nebolo. Veľa ľudí videlo hmlisto a nechtiac nejaké výjavy. Ale prečo ich nemôžu vidieť po chvíli? Je to preto, že keď ich vnímate, vaša myseľ si uvedomí, že ich videla, a keď sa na ne chcete pozrieť zblízka, zmiznú. Keď sa chcete lepšie prizrieť, začnete používať svoje oči, pretože ste si zvykli vidieť veci očami. Keď nevedomky vidíte veci tretím okom, nezáleží na tom, či máte oči otvorené alebo zatvorené. Niektorí ľudia sú zvyknutí vidieť so zavretými očami a niektorí s očami otvorenými. Takže keď to chcete vidieť presnejšie, používate svoje oči. Hneď ako začnete používať svoje oči, používate na to optické nervy a nie tento kanál [tretieho oka], a preto už vidieť nemôžete. Chcem tým povedať, že v tomto bode ešte neviete, ako ho používať. 

 

Otázka: Je pravda, že rôzni ľudí sa môžu vykultivovať len na rôzne úrovne?

Učiteľ: Samozrejme nie je to absolútne. Povedal som vám predtým, že sa to týka otázky Ren a nie je to absolútne.

 

Otázka: Je v poriadku propagovať a zverejniť v zahraničných časopisoch veci o Učiteľovi a Falun Dafa?

Učiteľ: Ohľadom šírenia Falun Dafa, v niekoľkých uplynulých rokoch som tieto veci neinicioval, ale žiaci to robili z vlastnej iniciatívy. Zdá sa tiež, že nemáme veľa ľudí, ktorí by [také] články písali, a noviny ich zriedka vydajú. Naše semináre sú teraz také veľké preto, že ľudia majú z Falun Dafa sami úžitok a myslia si, že je dobrý. Preto prichádzajú. Raz príde jeden človek, nabudúce celá rodina a následne privedú svojich príbuzných a priateľov. Takto ten počet narástol. Sami ľudia majú pocit, že je dobrý, a ja by som povedal, že to je to najpresvedčivejšie a je to lepšie ako reklama. Samozrejme, propagácia je tiež nevyhnutná, ale zatiaľ nám s tým pomáhalo málo ľudí. Samozrejme, naši žiaci sa toho iniciatívne ujali a robia to sami, aj vy to môžete urobiť.

 

Otázka: Keď mám doma psa, môžem doma cvičiť?

Učiteľ: Tie zvieratá môžu ľahko získať duchovný vplyv. Keď získajú duchovný vplyv, budú ľuďom ubližovať. V budhizme bolo príslovie: „Nezabíjať a nechovať“ Ale nezachádzajte s tým ani do extrémov. Je to len záležitosť toho, ako to správne vyriešime.

 

Otázka: V niekoľkých posledných dňoch počujem hudbu Falun Dafa všade, kam sa pohnem.

Učiteľ: To je veľmi dobré. Hovorí sa tomu „mať otvorené nebeské ucho“. Na nebesiach tiež počuť túto cvičebnú hudbu.

 

Otázka: Je pravda, že v materiáloch nemôžeme robiť značky ani poznámky?

Učiteľ: Nerobte značky do toho, čo som napísal alebo povedal. Hlavne čo sa týka knihy Čuan Falun, mnohí z vás s otvoreným tretím okom sa na ňu pozreli a videli, že žiari zlatým svetlom a že každý znak je moje telo Zákona. Ľudské bytosti majú karmu a telá učeníkov, ktorí v kultivácii nedosiahli nad Zákon trojitého sveta, tiež nie sú čisté. Tá značka, ktorú si urobil, je tmavá, pretože tvoje telo ešte nebolo prečistené do vysokého stupňa. Každá čiarka, ktorú spravíš, má tvoju podobu a nesie karmu.

 

Otázka: Som vo vojsku a niekedy, keď pracovne cestujem, nemôžem jeden alebo dva týždne robiť cvičenia. Bude mi odobraný Falun?

Učiteľ: Nie, nebude, pretože je to tvoja práca. V kultivačnej praxi je kultivácia prvá a najprednejšia. Ak sa kultivuješ vo Falun Dafa, prísne sa držíš požiadaviek na xinxing a veľmi dobre sa spávaš v každodennom živote, potom keď budeš musieť na chvíľu pracovne vycestovať, Falun a gong sa ti nezoslabia, v skutočnosti sa budú dokonca zväčšovať. Prečo? Je to preto, že ako som povedal, gong, ktorý naozaj určuje tvoju úroveň, pochádza z tvojej kultivácie, a nie z robenia cvičení. Keď počas cvičenia vykonávame tie pohyby, len sa zosilňuje a upevňuje to, čo tam už je. Máme dosť veľa ľudí, ktorí odišli na pracovnú cestu a boli preč pol mesiaca. Keď sa vrátili, [zistili, že] sa im gong v skutočnosti zväčšil. Pokiaľ si všade, kam ideš, dobrým človekom a držíš sa požiadaviek Fa, potom len budeš musieť po návrate robiť viac cvičení, aby si to dobehol.

 

Otázka: Môžu tí, ktorí bojovali vo vojnách, praktizovať kultiváciu?

Učiteľ: Dovoľte, aby som sa tu k tejto problematike vyjadril: Náboženstvo hovorí, že pre niekoho, kto zabil, obzvlášť pre tých, ktorí vzali ľudský život, je veľmi ťažké praktizovať kultiváciu. Sú nejakí ľudia, ktorí žili v časoch vojny, alebo bojovali v predných líniách. Takže ako by sme mali vyriešiť túto otázku? Poviem vám, že my hovoríme o odstraňovaní ľudských pripútaností; to sa týka len zabíjania, ktoré vyplýva zo subjektívneho egoistického želania a pripútaností v spoločnosti bežných ľudí. Vojny a podobne sú vyvolané zmenami vo vesmírnej klíme a spoločenskými zmenami. Ty si len jedným prvkom v týchto pohyboch zmien v nebeskej klíme a spoločnosti. Keby tieto prvky nehrali svoju úlohu, zmeny vo vesmírnej klíme by sa neprihodili. Takže na tieto veci by ste sa mali pozerať oddelene, pretože sú to rôzne otázky.

 

Otázka: Počul som, že to klasické rozprávanie Cesta na západ je kultivačná kniha.

Učiteľ: Nie je to kultivačná kniha, ale dáva veľmi farbistý opis kultivačného procesu. Jej príbeh rozpráva o deväť [krát] deviatich, čiže osemdesiatjeden ťažkostiach [hlavnej postavy]. Stretol sa s množstvom ťažkostí, ktoré mali rôznu podobu. V kultivácii musel prejsť týmito formami ťažkostí a nakoniec mu nesmela chýbať ani jedna ťažkosť, každú [chýbajúcu] si musel vynahradiť. To je tá myšlienka [knihy].

 

Otázka: Keď muž robí plný lotos, mal by najprv vytiahnuť hore ľavú nohu a potom pravú nohu?

Učiteľ: Pri polovičnom lotose je u mužov ľavá noha nad pravou; u žien je pravá noha nad ľavou nohou. Pri plnom lotose jednoducho vytiahnete spodnú nohu vonkajškom nahor – to je plný lotos. Prečo by mala byť ľavá noha muža a pravá noha ženy hore? Je to rovnaké ako v jieyin. Je to preto, že telo muža je čisto yangovej povahy a ženské telo je čisto yinovej povahy. Praktizovanie vyžaduje rovnováhu yinu a yangu – umierňovanie vášho čistého yinu alebo čistého yangu a zosilňovanie vášho yinu alebo yangu, pričom cieľom je dosiahnuť rovnováhu yinu a yangu. Povedzme, že ste žena: pomáha, keď posilňujete svoj yang a obmedzujete svoj yin. Taký to má účinok.

 

Otázka: Raz ráno, keď som ležal na posteli so zavretými očami a počúval som audiokazetu, kde učíte Fa, som počul, ako sa vedľa postele rozprávajú ľudia. Náhle som pocítil, že mi strašne oťaželo telo a nemohol som sa pohnúť, a potom mi niekto silou stlačil čeľuste k sebe. Keď som vstal, zistil som, že ústa, ktoré som predtým nemohol poriadne zatvoriť, môžem zatvoriť prirodzene. Neskôr, keď ma videli iní ľudia, tiež povedali, že mám nižšie čeľusť.

Učiteľ: Bolo to niekoľko tiel Zákona, ktoré ti upravovali telo.

 

Otázka: Vždy keď robím cvičenia pred zrkadlom, často mimovoľne so zatvorenými očami vidím, že môj odraz v zrkadle vyzerá rovnako ako negatív čiernobiele fotografie.

Učiteľ: Keď sa človeku práve otvorí tretie oko, veci, ktoré vidí, sú čiernobiele – bielu vidíte ako čiernu a čiernu vidíte ako bielu.

 

Otázka: Keď je pri meditácii ťažké vydržať prekríženie nôh, ale napriek tomu ich nechcem dať dole, myslím na Učiteľove slová. Považuje sa to za pridávania zámeru mysle?

Učiteľ: Nie, to nie je pridávanie zámeru mysle. Keď myslíte na Učiteľove slová, aby ste zosilnili svoju schopnosť vydržať a nevzdali to, to sa za zámer mysle nepovažuje. Je to stránka pevného napredovania.

 

Otázka: Dlhodobý žiak na cvičebnom mieste povedal, že mám niečo na tele.

Učiteľ: Nepočúvajte tých, ktorí robia nezodpovedné poznámky. Keď sa mnohým žiakom otvorí ich tretie oko, ich myseľ im vytvára klamné predstavy a nie sú schopní rozlíšiť posadajúcich duchov od obrazov z predchádzajúcich životov. Navyše ten obraz nemusí byť obrazom vašej hlavnej duše. Môže to byť obraz vašej vedľajšej duše. Takže vôbec nie sú schopní tieto veci rozoznať. Nepočúvajte nezodpovedné poznámky niektorých žiakov. Ak to človek nie je schopný rozpoznať a robí neuvážené poznámky, rovná sa to poškodzovaniu Fa.

 

Otázka: Niekedy, keď sa dostanem do zložitých problémov, ktoré nedokážem vyriešiť, pozriem sa na Učiteľovu fotografiu. Učiteľova fotografia potom žiari a okolie Faluna žiari tiež. Vždy, keď sa to stane, roním slzy a mám lepšiu náladu.

Učiteľ: To je jeden druh javu. Učeníci, ktorí sa skutočne kultivujú, sa stretnú so všetkými možnými scenármi. Povzbudzuje ťa to, aby si sa kultivoval usilovnejšie.

 

Otázka: Môžeme použiť Zhen-Shan-Ren ako meradlo na preskúmanie toho, či je prax spravodlivá alebo zlá?

Učiteľ: Samozrejme. Povaha vesmíru je Zhen-Shan-Ren. Nie je to niečo, čo sa vzťahuje výlučne na našu prax. Je to povaha vesmíru a my sa kultivujeme podľa Zhen-Shan-Ren. Všetko, čo nie je v súlade s povahou Zhen-Shan-Ren, čo nie je v súlade s povahou vesmíru, je zlé.

 

Otázka: Mám len mechanizmus čchi, ale ak sa budem usilovne kultivovať, za ako dlho sa vytvorí Falun?

Učiteľ: To záleží na tom, či si schopný znášať utrpenie a či si v kultivácii odhodlaný. Ak sa naozaj pevne rozhodneš pre kultiváciu a naozaj to dokážeš robiť, naozaj si uvedomíš minulé chyby a činíš sa lepšie, myslím si, že je možné aj to, že ti bude opäť daný Falun. Aj to je možné. Takže tieto veci nie sú absolútne.

 

Otázka: Môžu ešte ľudia, ktorí na svojej kultivačnej ceste zažili veľa utrpenia, kultivovať Falun Dafa, ak na tom budú tvrdo pracovať?

Učiteľ: Kultivovať sa vo Falun Dafa môže každý, ak sa chce kultivovať a má predurčený vzťah. Zdôrazňujeme, že by ste sem nemali ťahať ľudí, ktorí sa kultivovať nechcú. Ak to niekoho nezaujíma a neverí v to, a vy napriek tomu trváte na tom, aby s vami prišiel, a trváte na tom, že ho pritiahnete, aby sa ho učil, povedal by som, že toto by ste robiť nemali. 

 

Otázka: Dvadsaťosem rokov mám na sebe nejakého posadajúceho ducha. Začal som praktizovať Falun Dafa, no do dnešných dní ma neopustil. Čo mám robiť? Môžem kultiváciou dosiahnuť stav pravého ovocia?

Učiteľ: Bolo to s tebou tak dlho a ty si nebol schopný to odohnať. Je cieľom tvojho učenia sa Falun Dafa odohnať to? To jest, prišiel si sa učiť Falun Dafa, aby si to odohnal? To by bolo učenie sa s usilovaním. Tento Fa sa šíri, aby sa ľudia mohli opravdivo kultivovať. Aj upravenie tela a odstránenie chorôb slúži na to, aby sa vám umožnilo kultivovať sa. Keď poviete: „Prišiel som sem, aby som sa uzdravil,“ potom pre vás tie veci urobiť nemôžeme. To, čo tu učím, nie je nejaký bežný qigong, ale veci na vyšších úrovniach. Premýšľajte o tom, čo by ste s tým mali robiť. Pri niektorých veciach pochádzajú problémy od vás. Čo je to dvadsaťosem rokov? Aj dvadsaťosem stoviek rokov je len krátkym okamihom.

 

Otázka: Prečo dokážem praktizovať znášanlivosť vo veciach súvisiacich so xinxingom v každodennom živote, ale nie v snoch?

Učiteľ: To znamená, že to ešte nie je pevné. Skutočná kultivácia je veľmi vážna vec. Ak medzi bežnými ľuďmi nevenuješ veciam dostatočnú pozornosť a robíš veci nedbalo, skúškou vo svojich snoch neprejdeš.

 

Otázka: Ak ponúknem pomoc kolegom a priateľom okolo seba, je to v protiklade s princípom ne-činnosti, ktorý Učiteľ učí?

Učiteľ: Poviem vám znovu tú istú vec: Nemožno od vás očakávať, že hneď teraz odložíte všetky zámerné veci. V súčasnosti sa čo najviac snažte sami sa k veciam osvietiť a sami tie veci robiť. Postupne budete môcť opustiť veľa vecí. Robte to kúsok po kúsku. Keď ľuďom okolo seba pomáhaš získať Fa, je to iná vec.

 

Otázka: Čo znamená otáčanie veľkým Falunom?

Učiteľ: Znamená to otáčanie Falunom, ktorý je veľký. Aký veľký? No, je dosť veľký, stručne povedané. Falun, ktorý otáčam, je taký veľký, ako vesmírne telo, v ktorom robím nápravu Fa.

 

Otázka: Ľudia hovoria o tom, že s yin-yang očami videli prízraky a duchov. Majú títo ľudia otvorené tretie oko?

Učiteľ: Nech je to akokoľvek, poviem vám toto: Keď vidíte niečo, čo bežní ľudia nevidia, videli ste to svojím tretím okom. Samozrejme, hlavný priechod tretieho oka je tu. Mnoho ľudí tiež zvyčajne vidí bodom shangen[9]. Samozrejme, malý počet ľudí vidí tiež svojimi očami.

 

Otázka: Keď meditujem, horná časť tela sa mi niekedy nakláňa dozadu a zdvíhajú sa mi nohy, takže ťažko dokážem zotrvať v sede.

Učiteľ: Toto je otvorenie energetických dráh, ktoré som popisoval. To, že sa nakláňaš dozadu, znamená, že sa ti otvoril predok tela, a ak sa ti zadná strana tela ešte neotvorila, bude sa zdať ťažká. Ak sa ti otvoria obe strany, telo sa ti bude dvíhať a budeš mať pocit, akoby si sa mal vznášať.

 

Otázka: Nie je mi jasná jedna otázka ohľadom koncentrovania sa na jednu vec v kultivácii: Môžu si praktizujúci Falun Dafa ešte ponechať niektoré z koníčkov, ktoré mávali?

Učiteľ: Nateraz to urobiť môžete. Keby ste dnes boli požiadaní, aby ste odrazu opustili všetky svoje city a túžby, mohli by ste to urobiť? Rozhodne nie. Je to preto, že určité veci sa vo vašom uvažovaní stali prirodzenými, a tak si tie zlé stavy vašej mysle nemôžete ani uvedomiť ani ich vnímať. Chcem tým povedať, že počas kultivácie by ste sa mali držať prísnych požiadaviek a postupne odstrániť svoje pripútanosti a postupne sa zlepšíte. V tom čase sa budeš červenať, keď si pomyslíš na otázku, ktorú si položil.

 

Otázka: Zachránil niekedy Falun Dafa počas rôznych období ľudstvo, než na ľudskú rasu dopadli katastrofy?

Učiteľ: Poviem vám tento princíp: Či už je to ľudstvo dostávajúce sa do nebezpečnej doby, alebo výskyt katastrof, aj keď sme o tom nehovorili, videli sme, že morálka ľudstva nemôže takto pokračovať v degenerácii – ďalšia degenerácia je samozrejme nebezpečná. Takže to, čo dnes robíme, premýšľajte o tom, učiť ľudí prax, ktorá vedie k vyšším úrovniam, je práve záchrana ľudí. Čo sa myslí pod „zachraňovaním ľudstva a robením niečoho dobrého“? Do tejto úlohy, ktorú som začal, dávam všetko. To, na čo si sa spýtal, je na veľmi vysokej úrovni, nemožno to otvorene vyjadriť.

 

Otázka: Aký je rozdiel medzi Ren a človekom, ktorý všetko odkývne?

Učiteľ: Čo rozumieš pod človekom, ktorý všetko odkývne? Aké máš pre to štandardy? Ak hovoríš o niekom, kto žije v zložitom prostredí a uvedomuje si, že by na neho zaútočili, keby sa pokúsil zasahovať do vecí druhých, a zisťuje, že to tak je vždy, že s tým nemôže nič urobiť a že by mal radšej robiť kompromisy, aby zachoval harmóniu, potom si nemyslím, že by on, bežný človek, ktorý si nechce privolávať problémy, musel byť človekom, ktorý všetko odkývne, o ktorom hovoríš. Ak by človek tú schopnosť mal, avšak nezasiahol by, potom by som povedal, že je človekom, ktorý všetko odkývne. Ren, o ktorom hovoríme my, je o obmedzovaní vašich rôznych túžob a pripútaností, aby ste mali menej zbytočných problémov. To nie je človek, ktorý všetko odkývne.

 

Otázka: Čo keď sa dostaneme do život ohrozujúcich situácií?

Učiteľ: Ak si opravdivý kultivujúci, tieto veci nebudú usporiadané, aby sa ti stali na tvojej budúcej kultivačnej ceste. Všetko má svoje karmické príčiny a neexistuje to náhodou. Ak pre teba niečo nie je usporiadané, nestretneš sa s tým. Čo majú tie veci spoločné s tvojou kultiváciou? To, čo nemá nič spoločné s vašou kultiváciou, sa snažíme pre vás neusporiadať. Keby si bol skutočne zabitý, mohol by si sa ešte kultivovať? Ale je tu jedna vec: Bežní ľudia, ktorí sa nemôžu kultivovať, alebo tí, ktorí sa nesnažia a ktorí tri dni lovia ryby a dva dni sušia sieť alebo ktorí sa prísne nedržia požiadaviek Fa – to nie sú kultivujúci. Bežní ľudia sa stretnú s tým, s čím sa majú stretnúť, pretože sú to bežní ľudia.

 

Otázka: Môže niekto robiť cvičenia, keď je rozrušený?

Učiteľ: Keď máte zlú náladu, nerobte cvičenia. Nebudete sa môcť upokojiť a budete sa tam hnevať – praktizovali by ste Ren zo Zhen-Shan-Ren? Nepraktizovali, že? Aký zmysel by potom malo robenie cvičení? Nie je to tak? Praktizovanie Ren neznamená, že praktizujete Ren potom, čo sa nahneváte; je to skôr tak, že by ste sa vôbec nemali nahnevať.

 

Otázka: Myšlienky iného človeka mi vstúpili do mysle a ja som sa nemohol upokojiť ani sa dobre vyspať. Neviem, či je to dobrá vec.

Učiteľ: Existuje nadprirodzená schopnosť nazývaná telepatia, ktorá ti umožňuje poznať myšlienky druhých. Ak môžeš čítať myseľ druhých, je to dobrá vec, ale musíš sa dobre správať. Dnes majú ľudia v mysli všetky možné zlé myšlienky. Dokonca aj keď vás nepoznajú a prvýkrát sa s vami stretnú, nebudú o vás mať dobré myšlienky. Takže sa čo najviac snažte nezaoberať sa tými vecami. Práve tak ako dnes, zatiaľ čo tu sedím a hovorím s vami s takou úprimnosťou a trpezlivosťou, aj tak sú tu v obecenstve ľudia, ktorí majú všetky možné myšlienky, ale ja sa vaše myšlienky vôbec nesnažím vnímať.

 

Otázka: Keď robím meditáciu Zosilňovanie božských síl, niekedy mi do úst spadne niečo sladké a ja si hovorím, čo to je.

Učiteľ: Je to niečo, čo preteká z tvojich energetických dráh, keď pracuje tvoj nebeský okruh, a ty to potom cítiš. Toto sa nestáva každému. Každý má iný stav.

 

Otázka: Hneď ako zatvorím oči a upokojím sa, je to akoby som bol vo sne, a v mysli sa mi objaví pomerne stála scéna alebo osoba, ktorá môže byť z dávnej alebo dnešnej doby. Je to ilúzia?

Učiteľ: Nie je to ilúzia. Spôsobuje to tvoje tretie oko.

 

Otázka: Je pripútanosť človeka určitým druhom navyknutého myslenia?

Učiteľ: Pre bežných ľudí sa to stalo prirodzeným. Vždy keď otvoria ústa, je to kvôli osobnému záujmu, a vždy, keď používajú mozog na premýšľanie, je to vždy kvôli osobnému záujmu. Stalo sa to pre nich prirodzeným. Ale ľudia sa takto nerodia; vytvorí sa to po narodení. Keď sa tieto zlé myšlienky nahromadia, myslenie človeka sa postupne stane zložitejším.

 

Otázka: Predtým som praktizoval iný qigong. Raz, keď som čítal časopis Veda a qigong, uvidel som fotku Učiteľa a mal som pocit radosti. Náhle mi niečo vstúpilo do hlavy z bodu baihui a potom som sa začal učiť Falun Dafa.

Učiteľ: To znamená, že tvoje vrodené vlastnosti sú veľmi dobré a bol si predurčený získať Dafa. Hneď ako si mal dobrý dojem a chcel si sa ho učiť, dostal si pomoc – moje Faluny sú všade.

 

Otázka: Prečo je modrá základnou farbou kníh a kazetových pások Falun Dafa?

Učiteľ: Nie sú pre to žiadne zvláštne dôvody. Keď sa pozrieš na vesmír svojimi ľudskými očami, objavíš, že obloha je tmavomodrá; je modrá, takže my používame túto myšlienku. Vo Falun Dafa praktizujeme podľa povahy vesmíru a podľa zákonov, podľa ktorých sa vesmír vyvíja – je to niečo také obrovské, to je ten význam, ktorý vyjadrujeme [modrou] farbou vesmíru. Ale nie je to absolútne, pretože táto farba je takáto pri pohľade ľudskými očami; je takáto v tejto dimenzii, ale nie je taká v iných dimenziách a okrem toho sa iné farby tiež menia.

 

Otázka: Keď robím meditáciu Zosilňovanie božských síl, niekedy robím po spojení rúk mudry, ktoré robíme na začiatku meditácie, alebo vykonávam nejaké iné pohyby.

Učiteľ: To nie je správne. Keď si mudry opakuješ, je to, aby si ich ukázal sám sebe, a to nie je až také zlé. Ale potom [keď robíš iné pohyby] hneď následne, zmení sa to na niečo zlé. Určite si zapamätaj, že sa musíš kultivovať vedome a s jasnou hlavou. Toto veľmi zdôrazňujem a vysielam vám do mysle [túto myšlienku] s veľmi silným gongom, a napriek tomu niektorí ľudia stále nedokážu nasledovať moje učenie a jednoducho sa nedokážu vzdať toho svojho pocitu nadšenia. Hneď ako sa objaví nejaký mechanizmus a vedie ich pri cvičeniach, stanú sa nadšenými a budú od radosti bez seba a budú to nasledovať. Praktizovali by ste potom vedome a s jasnou hlavou? Boli by ste to vy, kto sa chce kultivovať? Pre koho by ste sa kultivovali? Ten, kto praktizuje, získa gong – toto je veľmi vážna otázka!

 

Otázka: Učiteľ, zdôrazňujete význam robenia cvičení v skupine. Je to preto, aby sa vyhlo zasahovaniu od zlých démonov?

Učiteľ: Nie, nie je. Máte moje telá Zákona a Falun, ktoré sa o vás starajú – to len, aby som to objasnil. To, že robíme spoločne cvičenia slúži na to, že keď narazíte na otázky, môžete ich prediskutovať a učiť sa jeden od druhého a budete sa lepšie zlepšovať. To je ten cieľ.

 

Otázka: Normálne, keď robím doma cvičenia, mám dosť pokojnú myseľ, ale vyskytlo sa niekoľko zlých odkazov, ktoré mi myseľ vyrušujú. Celý rok som vás túžil uvidieť... Učiteľ, neviem, či som nebol posadnutý duchmi z nízkych úrovní.

Učiteľ: Ako by niekto, kto praktizuje Falun Dafa, mohol byť posadnutý duchmi z nízkych úrovní? [To, čo si opísal], je spôsobené karmickými vzťahmi z predchádzajúceho života. Neštuduješ Dafa a len ma chceš vidieť. To je tiež pripútanosť, a preto uplynul viac ako rok a ty si sa k tomu stále neosvetlil.

 

Otázka: Niekedy, keď ležím v posteli, pocítim zrazu, že mám paralyzované telo, akoby mi niekto tlačil ruky aj nohy dole a ja som sa nemohol ani pohnúť.

Učiteľ: Máme veľa ľudí, ktorí sa potom, ako začnú praktizovať, stretnú so situáciami, keď cítia, akoby nemohli pohnúť rukami alebo telom. Je to zložitý, dobrý jav. Keď ľudia začnú praktizovať, môže sa táto situácia objaviť. Existuje nadprirodzená schopnosť zvaná „schopnosť znehybnieť“, ktorú tá osoba môže cítiť. Preto niektorí z nás náhle cítia, akoby nemohli hýbať rukami. Je to taký jav. Ďalší jav je, že [cítite, že] vaša hlavná duša opúšťa telo. Alebo keď vám Majster telo upravuje, nechá vás niekedy znehybnieť.

 

Otázka: [Je v poriadku] odriekať Učiteľovo meno, keď chceme vstúpiť do pokoja?

Učiteľ: O tom, prečo sa človek nemôže upokojiť, som hovoril. Odriekať [moje] meno môže trochu pomôcť, ale všetko, čo to urobí, je to, že jedna myšlienka nahradí všetky ostatné myšlienky. Absolútny pokoj možno dosiahnuť len odstránením ľudských pripútaností.

 

Otázka: Princípy Zhen-Shan-Ren, ktoré Učiteľ učí, a princípy učené našou katolíckou Bibliou, používajú inú metódu, ale majú rovnaký význam. Tak to cítim ja, a preto verím v Ježiša Krista a zároveň praktizujem Falun Dafa.

Učiteľ: Je dovolené, aby si prešiel procesom, aby si Dafa pochopil. Odložme to na neskôr, keď to pochopíš.

 

Otázka: Keď pri cvičení vidím, ako mi niečo ubližuje, môžem zavolať Učiteľove meno?

Učiteľ: Áno, to by si mal urobiť. Keď robíš cvičenia a narazíš na niečo desivého, môžeš zvolať moje meno, ale aj keď to neurobíš, nemôže ti to ublížiť. To, či zavoláš moje meno, je otázkou toho, či veríš v Dafa a v Majstra. V skutočnosti sa moje telá Zákona stále celý čas pozerajú.

 

Otázka: Potom, čo som sa tentoraz v Guangzhou naučil Falun Dafa, keď sa vrátim, môžem zorganizovať ľudí v mojom rodnom meste, aby sme sa ho učili spoločne?

Učiteľ: Samozrejme, že môžeš. Môžeš zorganizovať ľudí v tvojom rodnom meste a učiť sa ho. Ak bude počet ľudí, ktorí sa ho učia, hojný a budú sa ho učiť dobre, môžeš ich združiť a založiť ďalšie cvičebné miesto. Šírenie Fa je zachraňovaním ľudí.

 

 

Záverečné poznámky

 

K dnešnému dňu sme skončili vyučovanie tohto Fa. Dalo by sa učiť ďalej? Dalo, ak by sme išli do podrobností, mohol by som tu sedieť a hovoriť aj rok, ale to by vašej budúcej kultivácii nepomohlo. Mnoho otázok zostáva pre vás, aby ste sa k nim osvietili, a ja vám o konkrétnych veciach povedať nemôžem. Keby som mal vysvetliť všetky tie konkrétne problémy, čo by vám potom zostalo na osvietenie? Čo by ste robili? Nemali by ste príležitosti, prostredie a podmienky pre svoju kultiváciu. Takže keď narazíte na konkrétne problémy, mali by ste ich vyriešiť podľa tohto Fa a vyriešiť ich dobre. To, čo som mal, som vám už v podstate povedal. Tiež si môžete vypočuť nahrávky z mojich ďalších seminárov. Počas týchto desiatich prednášok som vám povedal veľa vecí. Ohľadom toho, či som k vám bol počas tohto seminára zodpovedný, to posúďte sami. O tom tu nebudem hovoriť. Myslím, že ako celok bol náš seminár skutočne dobrý. Dokončili sme to, čo sme začali a priviedli sme ho do úspešného konca.

Je tu viac než tritisíc ľudí, ktorí prišli z veľkej diaľky – tí, čo prišli z najväčšej diaľky, sú z Heilongjiangu a Xinjiangu, čo je odtiaľto [vzdialené] štyri až päť tisíc kilometrov – čiže viac ako osem tisíc li. Je to dlhá cesta a zažili ste veľa ťažkostí. Niektorí ľudia dokonca nemajú dosť peňazí a každý deň jedia instantné rezance alebo sucháre. Prečo ste to robili? Prišli ste sem, aby ste sa naučili tento Fa a získali tento Fa. Je to tak? Takže viete, aký drahocenný tento Fa je. V týchto desiatich prednáškach som sa samozrejme snažil vyhovieť vašim požiadavkám, snažil som sa vám to uľahčiť a snažil som sa vám povedať viac a vysvetliť veci dôkladnejšie, aby ste tomu mohli porozumieť a aby ste vo svojej budúcej kultivácii mali Fa, ktorým sa môžete riadiť. Inými slovami, v týchto desiatich prednášok to záviselo odo mňa, či išlo o vedenie k vysokým úrovniam alebo prečisťovanie vášho tela. Cieľom je umožniť vám, aby ste sa od tohto okamihu mohli kultivovať. Po týchto desiatich prednáškach to totiž bude závisieť na vás. Či ste schopní sa kultivovať a či to dokážete, záleží úplne na vás. Povedali by sme ale, že keď už tu sedíte, znamená to, že máte predurčený vzťah. Takže by som povedal, že keď sa vrátite domov, môžete tomu venovať nejakú námahu a uvidíte, čo sa stane. Ak v tom budete môcť vytrvať, vytrvajte v tom a pokračujte v kultivácii. Koľko do toho vložíte, toľko toho získate – to je zaručené.

Nazbierali sme veľa skúseností a mnoho žiakov sa zo svojej vlastnej kultivácie veľa naučilo. Myslím si, že to samo osebe nám poskytuje veľa skúseností a rôzne ponaučenia. Stručne povedané: Dnes tu všetci sedíme a nemôžeme premárniť tých osem či desať dní alebo ešte viac času. Pre ľudí je veľmi ťažké naozaj niečo reálne získať. Ako to raz máš a nevážiš si to, bude príliš neskoro, keď to budeš neskôr ľutovať. Číňania majú príslovie: „Keď prejdeš touto dedinou, tento hostinec tam už nebude,“ že áno? Chcem tým povedať, že keď ste počúvali náš seminár, možno ste si uvedomili, že žiadni mnísi ani žiadni iní kultivujúci neučia tak ako ja. Hovorím, že v našej krajine som jediný človek, ktorý naozaj vedie ľudí k vyšším úrovniam a učí Fa na vyšších úrovniach – aj na celom svete, som jediný človek, ktorý to robí. Ale nech je to akokoľvek, účelom je umožniť vám – v tomto historickom období a v tomto prostredí komplikovaných ľudských myslí – získať spravodlivý Fa, aby ste skutočne boli schopní zlepšiť sa a opravdivo sa kultivovať. Aj keď sa po tomto seminári nezačnete kultivovať, budete sa snažiť byť dobrým človekom. Verím, že to tak bude.

Mnohí žiaci mi povedali: „Učiteľ, po vypočutí si vašich prednášok sa zmenil môj pohľad na svet.“ Takto to býva. Ľudia dnes uprostred týchto mocným vĺn, tohto ohromného prúdu, berú nesprávne za správne, zlé za dobré a zlo za dobro. V ich mysli už vznikla táto predstava. Keď je každý takýto pripútaný a v tomto prúde sa usiluje o tieto veci, a ja potom zrazu učím niečo, čo je úplne iné od predstáv v ich mysli, mnohí noví žiaci to nemusia hneď pochopiť alebo si to uvedomiť, aj keď sa im to zdá dobré. Od tohto bodu to musíte stále ďalej študovať, robiť cvičenia a počúvať [kazety]. Len potom tomu budete schopní postupne porozumieť a prehĺbiť si pochopenie. Dúfam teda, že po tomto seminári všetko nezabudnete. Keď sa vrátite, mali by ste veľa čítať knihy a veľa počúvať kazety, iba tak sa budete môcť neustále zlepšovať.

Nechcem už toho povedať viac. Na záver vám venujem jednu vetu. Keď sa vám vo vašej budúcej kultivácii bude zdať ťažké to vydržať, keď budete mať pocit, že to je nemožné, pomyslite si na túto vetu. Akú vetu? Túto: „Je ťažké to urobiť, ale ty to môžeš urobiť; je ťažké to vydržať, ale ty to môžeš vydržať.“ Dúfam, že všetci budete schopní dosiahnuť dovŕšenie a mať v kultivácii Dafa úspech!

 

 

 

 

 [1] Xinxing – „povaha mysle“, charakter

[2] Zhen, Shan, Ren [čen, šan, žen] – Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť; Zhen (pravda, pravdivosť, opravdivosť); Shan (dobrota, súcit, dobrosrdečnosť); Ren (znášanlivosť, trpezlivosť, tolerancia, schopnosť znášať utrpenie).

[3] Tri cnosti pre spoločnosť, ktoré propaguje čínska vláda v tom istom čase

[4] Energetický zhluk, ktorý sa formuje v telách niektorých kultivujúcich vo vnútornej alchýmii. Vo vonkajšej alchýmii sa nazýva „elixírom nesmrteľnosti“

[5] Qing zahŕňa koncepty ako city, pocity, emócie, sentiment, náklonnosť, záujem atď.

[6] Budhistický kánon písiem

[7] Meditatívny stav, v ktorom je myseľ úplne tichá, pokojná a bez myšlienok, avšak vedomá.

[8] Piate cvičenie sa nazýva „Zosilňovanie božských síl“

[9] Akupunktúrny bod umiestnený v bode medzi obočím a mierne pod ním