Vyučovanie Fa na Fa konferencii na stredozápade USA

(Li Chung-č’, 26. júna 1999, Chicago)

 

 

Dobrý deň! (Potlesk) Opäť prešiel nejaký čas odvtedy, čo som vás videl naposledy. Niektorí ľudia, čo sú tu, sú noví študenti, a čo sa týka nových študentov, Fa konferencie ako je táto sú veľmi vzácne a sú obzvlášť potrebné pre ich zlepšenie a sú nápomocné pri urýchlení ich pokroku. Preto organizujeme Fa konferencie. Zdá sa mi, že po tejto Chicagskej Fa konferencii je potrebné spraviť z Chicaga centrum štúdia Fa na stredozápade. Súčasne by som rád využil túto príležitosť na stretnutie s vami. Chcel by som si tiež vypočuť vaše príspevky o kultivačných skúsenostiach a to, aké ste spravili zlepšenia a aké pochopenia ste získali počas nedávneho obdobia kultivácie. Včera sa ma jeden reportér spýtal: „Čo vás v živote najviac potešilo?“ Samozrejme, celý môj život je oddaný tejto jednej veci. Povedal som, že čo sa týka záležitostí bežných ľudí, nie je tam nič, čo by ma najviac potešilo, avšak keď počúvam a vidím študentov, ako si vymieňajú svoje kultivačné skúsenosti, vtedy mám najväčšiu radosť. (Potlesk) Žiaden kúsok zlepšenia, ktorý študenti spravili, nebol vôbec ľahký. Vydržali mnohé trápenia. V tejto spoločnosti praktických záujmov a uprostred citov ľudského sveta nestačí iba hovoriť o vzdávaní sa pripútaností a o riešení konfliktov iným spôsobom, ako to robia bežní ľudia. Musia to uviesť do praxe a to je ťažké. Zostať neovplyvnený, keď sú tieto praktické záujmy priamo pred nimi, riešiť všetko s úsmevom zoči-voči hnevu a nenávisti, a hľadať vlastné chyby uprostred konfliktov – toto sú veci, ktoré bežní ľudia nedokážu robiť. Faktom je, že keď prechádzate cez tieto skúšky, je to mučivé.

Preto keď čítam vaše príspevky o kultivačných skúsenostiach alebo keď počúvam ako si vymieňate skúsenosti, cením si celú cestu, ktorou ste prešli. Každý jeden z vás by mohol napísať knihu o svojom kultivačnom procese, z ktorého niečo viete a niečo vám ešte nie je jasné alebo si to neuvedomujete, keďže v pozadí tam účinkujú ďalšie faktory. Potom čo dosiahnete Dovŕšenie, uvidíte, že kultivačný proces každého človeka je procesom, v ktorom si ustanovuje svoju mocnú cnosť. Iba potom je možné vidieť veľkoleposť tej bytosti. (Potlesk) Koľkí ľudia v histórii sa úspešne vykultivovali? Veľmi málo. Niektorých môžete poznať z príbehov o kultivujúcich a z legiend, ktoré sa v histórii odovzdávali. Vo svete je toľko ľudí, takže prečo sa väčšina z nich nemôže kultivovať a prečo sa viac ľudí úspešne nevykultivovalo? Pretože ľudia sa nedokážu vzdať ľudskosti. Ľudia sa vždy na všetko pozerajú s ľudskými princípmi, napríklad chápanie vedy dnešnými ľuďmi, chápanie zázrakov, ktoré sa objavujú vo svete kultivácie, alebo to, ako ľudia praktizujú svoju náboženskú vieru. Ľudia vždy používajú ľudské štandardy a ľudské ríše a pozerajú sa na všetky tieto veci navyknutým spôsobom uvažovania, ktoré sa vyvinulo po narodení; nikdy nedospejú k správnemu záveru. Zoči-voči osobným záujmom sa ľudia stali čoraz praktickejšími. Ľudia sa nedokážu vzdať ľudskosti, a preto sa iba málo z nich dokázalo v priebehu histórie úspešne vykultivovať. Samozrejme, dnes som vám všetkým odhalil pravdivý Fa tohto vesmíru a ukázala sa všemohúca stránka Fa. Teraz je naozaj mnoho ľudí, ktorí sa môžu opravdivo kultivovať a opravdivo postupovať v kultivácii. Preto je tu toľko učeníkov Dafa, toľko usilovných ľudí a toľko tých, čo v budúcnosti dosiahnu Dovŕšenie. (Potlesk)

Novinári sa ma neustále pýtajú: „Prečo sa tak veľa ľudí učí Dafa?“ Je to pre nich ťažko predstaviteľné. Mnohí ľudia vo svete – nielen novinári – čítajú knihy Dafa s tým zámerom, aby našli odpoveď na túto otázku. Dokonca aj keď vezmú Čuan Falun, stále hľadajú – „Prečo ho študuje toľko ľudí? Čo také tam je?“ Obracajú stránky dopredu aj dozadu, ale napokon aj tak nič nenájdu. (smiech) Je to preto, že už táto mentalita je obrovskou prekážkou. O nič sa nesnažte, získavajte prirodzene. V ľudskej spoločnosti možno získať čokoľvek pomocou tvrdej práce a súperenia; iba veci nad bežnými ľuďmi nemožno získať pomocou toho, čo ľudia považujú za tvrdú prácu a súperenie. Takže práve naopak, musíte sa vzdať pripútanosti k usilovaniu, aby ste získali pravdy Fa. Toto je úplne opačné oproti chápaniu ľudí. Preto keď sa mnoho ľudí pozerá na všetko s ľudským chápaním, nikdy neuvidia veci jasne. Prečo máme toľko ľudí, ktorí sa prichádzajú učiť Dafa? Je to preto, že toľko ľudí uvidelo pravdy Fa vesmíru. Jednoducho preto. Potom prečo tak mnoho iných nie je schopných vidieť pravdy Fa vesmíru? Je to v skutočnosti otázka kvality osvietenia. Niektorí ľudia merajú všetko pomocou ľudských názorov a ľudských pripútaností. Avšak niektorí ľudia nemajú žiadne názory, takže môžu vidieť prítomnosť Fa a môžu vidieť pravú povahu Fa. (potlesk) Nech sa niektorí ľudia akokoľvek snažia, nedokážu sa zbaviť svojho po narodení získaného spôsobu uvažovania. Pozerajú sa na Dafa rovnakým spôsobom, ako sa pozerajú na všetko ostatné – s názormi. Len čo niečo vidia, merajú to názormi, ktoré si vyvinuli medzi svetskými ľuďmi. Avšak sú ich názory správne? Alebo sú nesprávne? Sú pravdivé? Ľudia o tom pozorne a úprimne nepremýšľajú. Toto je jednou z príčin, prečo toľko ľudí nie je schopných získať Fa. V nedávnom období kultivácie sa mnohí študenti naozaj zlepšili o poriadny kus, najmä dlhoroční študenti. Sú schopní chápať Fa zvnútra Fa a opravdivo prejavili ríšu a správanie sa kultivujúceho, ktoré sa líšia od ríš a správania svetských ľudí. Sú skutočne pozoruhodní.

Niektorí študenti mi vo svojej kultivácii opakovane povedali: „Prečo sa stále objavuje toľko nedobrých, svetských myšlienok, potom čo sa kultivujem už tak dlho? Niektoré z tých myšlienok sú hrozné.“ O tejto otázke som vám všetkým už mnohokrát hovoril. Pre kultivujúcich je veľmi ťažké skutočne sa zbaviť ľudských pripútaností. Avšak pokiaľ počas vašej kultivácie stále máte pripútanosti, neznamená to, že ste sa nekultivovali dobre. Samotný fakt, že ste si uvedomili vaše pripútanosti, ukazuje zlepšenie. V skutočnosti, pripútanosti, ktoré sa u kultivujúcich prejavujú, sú iba tým, čo sa prejavuje potom, čo boli zmenšené. Niekedy sú tie vystupujúce myšlienky veľmi zlé a  je to len preto, že sú jednoducho také zlé. Boli vyvinuté medzi svetskými ľuďmi v minulosti, pred kultivačnou praxou. Takí sú svetskí ľudia. Takže svetskí ľudia nie sú schopní zistiť, že sú zlé. Ako sa postupne zlepšujete v kultivácii, bude ich čoraz menej. Avšak predtým ako sú úplne odstránené, hoci ich je čoraz menej, stále sú veľmi zlé, keď sa ukážu. Preto niektorí študenti – dokonca aj po rokoch kultivácie – stále objavujú veľmi zlé pripútanosti. To je tá príčina.

Navyše, kultivujúci v minulosti opravdivo neodstraňovali svoje pripútanosti. Oni iba potlačili alebo obmedzili svoje zlé zmýšľanie alebo myšlienky. Iba učeníci, ktorí sa kultivujú v Dafa, opravdivo a úplne odstraňujú všetky pripútanosti, pretože iba Dafa je to schopný dosiahnuť.

Keďže pripútanosti a zlé myšlienky kultivujúcich sa postupne zmenšujú, prejavy tých pripútaností a zlých myšlienok sú čoraz slabšie, takže rozdiel v správaní sa kultivujúcich a svetských ľudí je čoraz väčší. U kultivujúcich je kung taký vysoký ako ich xinxing[1]. Pretože ste kultivujúcim, vaše pripútanosti a zlé myšlienky sa počas vašej kultivácie zmenšili. Pozeráte sa na veci inak ako svetskí ľudia, vaša ríša myslenia sa pozdvihla a takisto aj váš kung. Ak sa vaša ríša myslenia nepozdvihne, ani váš kung nepôjde nahor. Nie je to tak, ako si myslia ľudia – že cnosť zdôrazňujeme zo strachu z robenia zlých vecí, potom čo získame vysoký kung, získame nebeské sily a dosiahneme Tao. To by naznačovalo, že ak si kultivujúci neváži cnosť, nič to neovplyvní. Tak to nie je! Ak nebudete klásť dôraz na cnosť, vôbec nebudete schopní ísť v kultivácii nahor. Hovoril som aj o princípe, že hmota a myseľ sú jedno a to isté. Všetko vo vesmíre je vytvorené vesmírnou pravdou Fa, Zhen, Shan, Ren. Všetka hmota a každý prvok živej bytosti sú vytvorené charakteristikou Zhen, Shan, Ren. Ak sa jej neprispôsobíte, nebudete schopní ísť nahor. Myseľ a hmota sú jedno a to isté. Nechcem dnes príliš veľa hovoriť, pretože Fa konferencia trvá iba jeden deň a mnohí ľudia budú mať prejav. Takže postupujme ako obvykle, doobeda budete hovoriť a tí, čo sa nezmestia do dopoludňajšieho programu, môžu predniesť svoje príspevky poobede, keď bude konferencia pokračovať. V zostávajúcom čase odpoviem na otázky, ktoré máte vo svojej kultivácii. Môžete potom poslať svoje papieriky s otázkami. To je všetko, čo som chcel teraz povedať. (potlesk)

 

*                      *                      *                      *

 

Študenti si vymieňali svoje skúsenosti počas dopoludnia a časti popoludnia. Rozprávali veľmi dobre a niektorí študenti majú veľmi hlboké pochopenia Fa, čo je výborné. Inými slovami, táto naša Fa konferencia dosiahla svoj cieľ. Pomocou rozprávania a výmeny skúseností s inými študentmi dokáže viac ľudí objaviť svoje nedostatky a to, kde zaostávajú vo svojej kultivácii. Keď vidíme, ako sa druhí kultivujú, mali by sme uvažovať o tom, ako ich dobehnúť. Toto je v skutočnosti presne ten účinok, ktorý chceme dosiahnuť. Nemôžeme dopustiť, aby sa táto časť seba-kultivácie stala formalitou; namiesto toho by sme mali dosiahnuť, aby mala ten účinok, že opravdivo umožní študentom zlepšiť sa. Myslím si, že táto naša Fa konferencia prebieha veľmi dobre. Teraz využijem toto odpoludnie na zodpovedanie vašich otázok.

 

Otázka: Mnohí ľudia vrátane mňa nevedia, či pri robení cvičení, okrem druhého a piateho, môžeme robiť cvičenia toľko krát, koľko chceme. Môžeme ich robiť deväťkrát?

Učiteľ: Nemyslím si, že to je problém. Za špeciálnych okolností, keď máte čas, môžete robiť viac. Ak nemáte, môžete ich robiť o trošku menej. Avšak za bežnej situácie by ste ich mali robiť v tom počte, ktorý sa v súčasnosti vyžaduje. To je v základe dosť na to, aby ste udržiavali tempo vašej kultivácie. Obzvlášť pri skupinovom cvičení to musí byť jednotné. Samozrejme, v záujme vašej kultivácie je lepšie, ak máte čas a môžete ich robiť trochu dlhšie. Hlavným hľadiskom je to, že spôsob, akým sa kultivuje Dafa dnes, je v bežnej ľudskej spoločnosti. Vaša kultivácia musí byť zosúladená s bežnou ľudskou spoločnosťou. Prílišné požiadavky na robenie cvičení by ovplyvnili vašu prácu a štúdium, a vy by ste neboli schopní vyvážiť tieto veci. Ja som to vzal plne do úvahy, takže vaša kultivácia môže dosiahnuť svoj cieľ. Cieľ možno dosiahnuť ak ich robíte požadovaný počet krát. Avšak nie je problém, ak ich robíte viac, pretože ako som povedal, ak ste naozaj príliš zaneprázdnený a robíte ich menej, môžete to dobehnúť tým, že ich budete robiť viac neskôr, keď budete mať príležitosť. Takže čo sa týka robenia cvičení, môžete si to prispôsobiť podľa vášho vlastného rozvrhu. Avšak čo sa týka zlepšovania vášho xinxingu a študovania Fa, tam nemôžete byť nedbalý. Aj keď nemáte čas, musíte si nájsť čas na čítanie knihy. Na to musíte naozaj dbať.

 

Otázka: Inými slovami, čo sa týka piatich cvičení, koľkokrát by sme mali robiť každé z nich?

Učiteľ: Bude stačiť, ak ich robíte podľa počtu uvedeného v mojej knihe. Ak máte čas, môžete ich robiť viac. Je však v poriadku robiť ich podľa kazety, to je dostatočné.

 

Otázka: Na konferencii v Kanade ste povedali, že láska matky k svojmu dieťaťu by sa nemala pre kultivujúceho stať pripútanosťou. Ďakujem. Ja som tá matka. Kúpila som knihu Falun Gong svojmu synovi.

Učiteľ: Matka vrúcne miluje svoje deti. Ľudský svet nemôže byť bez materinskej lásky. Avšak ako kultivujúci by sme túto lásku mali mať vznešenejšiu a širšiu, mali by sme umožniť viacerým ľuďom zažiť to milosrdenstvo, mali by sme všetky deti  nechať zažiť milosrdenstvo učeníkov Dafa a rozšíriť naše srdcia tak, aby sme boli súcitní ku všetkým. To by bolo ešte lepšie. Súčasne by ste všetci mali počas kultivácie dávať pozor na istý problém. Učeníci Dafa by mali dobre zvládnuť svoje vzťahy s rodinou, príbuznými a priateľmi. Mali by ste byť súcitný (Shan), milosrdný a nebyť na ľudí strojene chladný ako ľad. To by nebolo správne. Ak by ste si vnútili takéto správanie, bolo by to úplne odlišné od toho, ako keď to kultivujúci opravdivo dosiahne vzdaním sa pripútanosti k citom (čching). Zlepšenia sa teda počas postupného procesu prejavia rôznym spôsobom. Počas kultivačného procesu sa teda môžete s láskou starať o vaše deti a rodičov. To nie je nesprávne. Nie je to nesprávne ani pre kultivujúceho. Kľúčom je nebyť príliš pripútaný, pretože pripútanosti sú presne tým, čo by praktizujúci nemali mať. Ak vás nejaké vlákno zväzuje, nebudete schopní odísť.

 

Otázka. Táto prekrásna planéta Zem je vážne poškodzovaná ľudským násilím a priemyselným znečistením. (1) Ako dlho dokáže ešte táto krehká a citlivá Zem existovať?

Učiteľ: Bude lepšie, ako o týchto veciach nebudem teraz hovoriť. Aj keby som odhalil skutočnú situáciu, ľudia by tomu nejaký čas neverili. Ako kultivujúci sa nemusíme znepokojovať tým, ako dlho môže Zem existovať, pretože to, ako dlho môže existovať, nemá nič dočinenia s vašom seba-kultiváciou, pretože vy presiahnete svetských ľudí a úplne dosiahnete stav bytosti, ktorá je vyššie ako svetská osoba. Keď sa vraciate k svojmu pôvodnému, pravému ja a keď sa kultivujete, pomaly už prekračujete stav svetského človeka. Žiadne prírodné pohromy alebo ľuďmi spôsobené katastrofy nemajú s vami nič dočinenia. Takže je lepšie, keď sa týmito vecami nebudete znepokojovať.

 

Otázka: (2) Ako kultivujúci Falun Dafa, mal by som rozšíriť svoje milosrdenstvo na Zem a rozličné  žijúce bytosti?

Učiteľ: Milosrdenstvo kultivujúceho je široké. Môžeme mať milosrdenstvo ku všetkým vnímajúcim bytostiam, pretože všetky vnímajúce bytosti sú uprostred utrpenia. Avšak absolútne nemôžeme považovať zvieratá za rovnocenné ľuďom. Prečo? Poviem vám pravdu o tejto záležitosti. Hojnosť na zemi je vytvorená pre ľudskú rasu. Všetky tvory, vrátane rastlín a zvierat, existujú pre ľudí. Preto si ich rozhodne nemôžeme pliesť s ľuďmi. Milosrdenstvo človeka a jeho láskyplné staranie sa o iné tvory by rozhodne nemali prekročiť láskyplné staranie sa, ktoré si prejavujú ľudia medzi sebou. Môžete si uvedomiť, že všetky vnímajúce bytosti trpia a môžete mať s nimi milosrdenstvo, avšak rozhodne k nim nemôžete pristupovať rovnako.

 

Otázka: Môže sa Zem sama ochrániť pred prírodnými pohromami ako sú choroby alebo sopečné výbuchy?

Učiteľ: Nič na Zemi neexistuje náhodne. Nič na tejto Zemi sa nestane náhodne. Všetko má za sebou príčiny. Avšak nie je to tak, ako si myslíte. Sú to Bohovia, ktorí ochraňujú pravdy Fa a bytosti na tejto úrovni. Prírodné pohromy a choroby, medzi inými vecami, majú ľudské príčiny. Inými slovami, vyskytujú sa preto, že karma ľudskej rasy ohromne narástla. Ak sa ľudské srdcia zhoršia, zem bude neúrodná, bude nedostatok vody a prídu prírodné pohromy, vrátane sopečných výbuchov a zemetrasení. Pretože všetko je vytvorené pre ľudí, všetko bude dobré, keď sa ľudia stanú dobrými; ak sa ľudia pokazia, všetko sa pokazí.

 

Otázka: Ako sa môžu ľudia stať lepšími obyvateľmi Zeme?

Učiteľ: Zlepšite morálku. Ak ľudstvo dokáže pozdvihnúť morálku do svojho najlepšieho stavu, myslím si, že prírodné pohromy a rôzne choroby, ktoré ohrozujú ľudí, určite ubudnú, a tak isto aj vojny. Ak sa ľudská morálka nezlepší, môže sa stať čokoľvek. V skutočnosti všetko zdegenerovalo presne preto, že zdegenerovalo ľudské srdce. Ako som povedal pred chvíľou, táto Zem bola stvorená a pripravená pre ľudí. Takže ak sa ľudia pokazia, všetko ostatné sa tiež pokazí.

           

Otázka: Mnohokrát som videl a počul čudné a jedinečné veci, ktoré sa stali mne aj iným. Vedel som už predtým, že všetky tie veci sa stali. Nemohol som si spomenúť na detaily, avšak bol som na sto percent presvedčený, že som už predtým videl alebo počul to, čo som neskôr videl alebo počul. Ibaže som si na to nemohol spomenúť skôr, ako sa to naozaj stalo. Prečo je to tak?

Učiteľ: Je to druh zmyslovej schopnosti – vnímal si a uvedomil si si nejaké veci z minulosti alebo budúcnosti. Zloženie vesmíru zahŕňa existenciu rôznych časov a rôznych priestorov. O tejto téme som hovoril v knihe Falun Gong Čuan Falun. Navyše, všetko v tejto našej dimenzii je vyrobené z molekúl, povedzme vzduch, železo, ale aj tento mikrofón, ľudské telo a ľudské oči. Takže to, čo ľudia môžu vidieť, je svet zložený z molekúl. Avšak molekuly nie sú jedinými časticami vo vesmíre; sú vyrobené z ešte mikroskopickejších častíc. Molekuly vytvárajú toto prostredie, ktoré my ľudia dnes vidíme a v ktorom ľudstvo žije. Potom čo sa týka svetov, ktoré sú vytvorené z častíc menších ako molekuly, ktoré vidia ľudia, ľudské oči ich nedokážu vidieť. Aby ľudia videli tú úroveň, museli by mať oko, ktoré je vyrobené z takých mikroskopických častíc. Dôvod, prečo to kultivujúci môžu vidieť, je ten, že počas kultivácie bolo otvorené ich mikroskopickejšie oko. Mikroskopické častice sú v skutočnosti vyrobené z ešte mikroskopickejších častíc. Takže to oko má formu existencie na každej vrstve častíc. Kultivujúci umožnia tomu oku fungovať a prepoja ho s touto ľudskou stránkou. Vtedy môžete vidieť. Tu hovorím o treťom oku z iného uhla pohľadu.

 

Otázka: Mal som prejav na Fa konferencii v Toronte. Mnohí ľudia ma požiadali o kópiu môjho príspevku a povedali, že to pomôže šíriť Fa medzi západniarmi. Môžem teda dať iným prepis svojho príspevku?

Učiteľ: Je to v poriadku, ak naši študenti majú preň špecifické použitie pri šírení Fa. Ak im ho dáte, je to v poriadku. Avšak keď sa použije, nespravte z neho študijný materiál alebo niečo, čo si budú ľudia šíriť, aby sa to čítalo. Nedovoľte, aby to ovplyvnilo Fa. Nešírte ho nejakým organizovaným spôsobom. Ak je potrebný pri nejakých špeciálnych okolnostiach pri šírení Fa a vy im ho dáte, je to v poriadku. Vtedy je to niečo iné.

 

Otázka: Stále dostávame srdečné pozdravy Majstrovi Li z mnohých oblastí. Pretože ich je veľmi mnoho, spojili sme ich dohromady. Tie z pevninskej Číny zahŕňajú nasledujúce oblasti: mesto Chu-lu-tao z provincie Liao-ning, Wej-chaj, Šen-jang, Kuang-čou, Kchun-ming, Čeng-čou, Čchung-čchin, Ning-po, Pchan-ťin, Pao-ting, Š'-jen, Nan-ťing, Cha-(r)-pin, Tchien-ťin, Jing-kchou z privincie Liao-ning, Pching-ting-šan, Čung-šan z provincie Kuang-tung, Čchin-chuang-tao, Š'-ťia-čuang, Peking, Jen-tchaj a Siang-tchan. Majster všetkým veľmi chýba. Tiež by chceli uistiť Majstra, že nech bude zasahovanie a skúšky, s ktorým sa stretnú, akokoľvek veľké, ich rozhodnosť a viera v praktizovanie Dafa nezakolíše; prejdú skúškou k Majstrovej spokojnosti. (Potlesk) Učeníci z USA z oblasti Washingtonu, štátu Michigan, Houstonu, Floridy, Woodlandu, Kalifornie, Chicaga, Singapuru, Kanady, Toronta a Indonézie posielajú Majstrovi svoje pozdravy.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Všetci vyjadrili, že budú kultivovať Dafa pevne a usilovne, kým nedosiahnu Dovŕšenie.

Učiteľ: Naši študenti sa činili mimoriadne dobre. Sú schopní veľmi dobre chápať Dafa. V skutočnosti, iba ak má niekto počas kultivácie hlboké pochopenie Dafa a hlboké poznanie kultivácie samotnej, môže to dosiahnuť.

 

Otázka: Majster, povedzte nám prosím, keď mal byť Ježiš ukrižovaný, čo robili všetci jeho učeníci? Majster, odovzdajte prosím toto ľuďom vo svete a na nebesiach: My učeníci Dafa rozhodne nedovolíme, aby sa takáto vec stala.

Učiteľ: (Srdečný potlesk) Ďakujem vám! Kultivujúci by nemali byť ovplyvnení ľudskými myšlienkami, keďže vy ste kultivujúci. Ďakujem vám všetkým za vaše úprimné pocity k Dafa a Majstrovi. O všetkých viem.

 

Otázka: Keď sa karma v mojom tele odstraňuje, čím je to nepríjemnejšie, tým horšie sa cítim kvôli vám. Neviem, koľko musel Majster opäť vydržať.

Učiteľ: Nepremýšľajte príliš mnoho o Majstrovi. Nemyslite na tieto veci.

 

Otázka: Za niekoho, kto mal porážku, ste museli vypiť misku jedu. Ako je to potom pri pacientovi s rakovinou? A čo u človeka, ktorý bol odsúdený na smrť? Koľko toho musíte vydržať pre takmer sto miliónov učeníkov?

Učiteľ: Dovoľte mi vám všetkým povedať, pretože vy, čo tu sedíte, ste kultivujúci a dokážete si uvedomiť niektoré Majstrove situácie: Veci týkajúce sa mňa nemožno len tak ľahkovážne diskutovať. Navyše, cítim stále silnejšie, že tieto veci nemožno odhaliť v bežnej ľudskej spoločnosti. Ľudia by boli čoraz menej schopní ich akceptovať a ani by im už nerozumeli. Všetci sa o týchto veciach dozviete v budúcnosti, pokiaľ dosiahnete Dovŕšenie. V tomto čase si uvedomíte svoju vlastnú veľkoleposť a to, že váš Majster vás nezradil. (Potlesk)

 

Otázka: Moje pochopenie situácie Dafa v Číne je také, že to je významná skúška na ceste k Dovŕšeniu pre každého kultivujúceho sa učeníka v Číne. Avšak učeníci mimo Číny sa stále budú kultivovať pohodlne a v prostredí bez tlaku. Ako potom môžeme dosiahnuť Dovŕšenie?

Učiteľ: Nemôžete sa na to pozerať takto. Učeníci Dafa sú jedným celkom. Krajiny mimo Číny majú svoje vlastné situácie. Premýšľajte o tom všetci, niektorí naši študenti majú dokonca problém zohnať na stôl dosť jedla, avšak aj tak sa stále neochvejne kultivujú v Dafa. Nevzdali by sa aj keby nemali čo jesť. Mnohí študenti v USA, ktorí prišli z Číny, prešli cez obdobia, keď si na živobytie zarábali prácou v reštauráciách alebo dokonca robili veľmi podradné práce. Niekedy sú tie skúšky obrovské, dokonca také veľké, že majú dopad na vaše vyhliadky do budúcnosti. Ak v tejto situácii zostane vaše srdce neovplyvnené, to stačí. Nehovorím, že každý sa musí stretnúť s rovnakými problémami. V skutočnosti si myslím, že takáto obrovská skúška nie je namierená iba na samotných študentov, ale že je namierená na Dafa ako celok. Byť schopný vydať sa správnou cestou zoči-voči takýmto ťažkostiam je absolútne kľúčové. Veľkoleposť Fa dokáže umožniť, aby sa prejavila veľkoleposť kultivujúcich, pretože každý člen Dafa je mimoriadne dôležitý pre to, aby prejav Dafa v ľudskom svete bol taký pevný ako diamant. Vidím, že všetci ste prešli cez mnohé skúšky. Dafa prešiel cez skúšky. (Potlesk)

 

Otázka: Niektorí učeníci sa vrátili späť do Číny, aby oznámili úradom skutočnú situáciu.

Učiteľ: Nerobme tieto veci ako jednotlivci. Myslím si, že čínska vláda v skutočnosti pozná našu situáciu veľmi dobre. Sú si úplne vedomí toho, že toto sú dobrí ľudia. Čo sa týka toho, ako budú s nami zaobchádzať v budúcnosti, vy a ja to pozorujeme. Taká je situácia.

 

Otázka: Niektorí učeníci, ktorí robia prácu pre Dafa, sú veľmi zaneprázdnení. Majú veľmi málo času na štúdium Fa a cvičenia. Je pre nich tiež ťažké upokojiť svoju myseľ. Ako by sa to malo riešiť?

Učiteľ: Bez ohľadu na to, akí ste zaneprázdnení, dokonca aj keď robíte prácu pre Dafa, musíte spraviť zo štúdia Fa prioritou číslo jeden. Takto to musí byť. Ako študenti, každý má svoje zamestnanie, rodinné záležitosti, spoločenské veci a navyše musí každý študovať Fa a robiť cvičenia. Je to ťažké. Možno táto ťažkosť v skutočnosti ustanovuje vašu mocnú cnosť na ceste k staniu sa osvietenou bytosťou. Je tu ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť. Pre takmer žiadneho učeníka Dafa nebolo ľahké získať na začiatku Fa. Tým nehovorím, že niekto zatarasil dvere a bránil vám vojsť. Často sa to prejavuje ako xinxingové skúšky, ktoré preveria ako reaguje vaša myseľ – tým sa uvidí, ako reaguje vaša myseľ a ako sa správa ohľadom toho, či máte získať Fa. Niektorí ľudia sú to naozaj schopní prekonať. Predtým mnohí študenti vedeli, že keď som robil semináre v Číne, hneď ako som zorganizoval seminár na určitom mieste, určite tam bol vtedy seminár falošného čchi-kungu, ktorý prebiehal v okruhu sto metrov. Zlo nechce, aby ľudia získali spravodlivý Fa, tvrdí, že „dá ľuďom skúšku, aby sa uvidelo, do ktorých dverí vstúpia“. To sa zvyčajne stane. Keď v minulosti Šákjamuni vyučoval svoju dharmu (Fa), ako viete, v tom čase sa to mnohé zlé, pokrivené systémy snažili narušiť. Uprostred takéhoto narúšania sa ukázalo, ktorý systém si človek vybral. Je to voľba, ktorú môžete spraviť iba vy. Keď Lao-c’ vyučoval svoju Cestu (Fa), objavilo sa mnoho rôznych majstrov a systémov. V tom čase to bolo tiež iba na vás samotnom, ktorý systém si vyberiete a bola to vaša vlastná voľba. Počas akéhokoľvek obdobia, pokiaľ sa v ňom šíri spravodlivý Fa, určite to je takto. Pokiaľ ide iba o kultiváciu, je v poriadku, keď sú veci zostavené týmto spôsobom. Avšak keď príde na dnešnú nápravu Fa, takéto usporiadanie v skutočnosti poškodzuje nápravu Fa a nemožno ho prijať. Musí sa to úplne odmietnuť.

 

Otázka: Cítim, že by sme mali v čínskych novinách na západe publikovať mnohé otvorené listy, ktoré napísali učeníci v Číne. Ale niektorí študenti hovoria, že boli napísané na príliš vysokej úrovni s veľmi silnou politickou orientáciou. Ako by sme to mali riešiť?

Učiteľ: Mali by to posúdiť hlavní miestni asistenti. Nezapletajte sa do politiky. Druhí s nami zaobchádzajú takto, ale my s druhými nezaobchádzame tak isto. My sa za žiadnych okolností nezapletieme do politiky.

 

Otázka: Keď sa pozeráme na štruktúru od mikroskopických po makroskopické častice, molekuly ľudského tela nie sú ani najmenšie, ani najväčšie. Ako máme pochopiť pravdu Fa, že ľudská spoločnosť je prejavom Fa na najnižšej úrovni?

Učiteľ: Je to veľmi jednoduché. Stred vesmíru nemôže byť určite najväčší. Ak by bol najväčší, stal by sa vonkajšou škrupinou vesmíru. Takže stredom vesmíru sú stredné častice, ktoré sú presne medzi veľkými a malými časticami, ktoré siahajú od najmikroskopickejších častíc k vrstve najväčších častíc, ktoré sú vonkajšou škrupinou vesmíru. Takže sú uprostred všetkých častíc, a tak môžu byť na strednej pozícii tohto vesmíru. Ľudské telá sú vytvorené z tejto vrstvy častíc.

 

Otázka: Niektorí učeníci strávia veľké množstvo času diskutovaním o svojich názoroch s niektorými laickými budhistami a odpovedajú na ich otázky cez Internet. Dúfajú, že týmto spôsobom umožnia týmto ľuďom získať Fa. Je tá metóda efektívna?

Učiteľ: Nemyslím si, že je na tom niečo naozaj nesprávne. Avšak musíme zabezpečiť, že sa budeme ovládať a nebudeme sa s ostatnými prieť. Budhovia zachraňujú ľudí, ktorí sú predurčení. Ak to nechcú získať, nič sa nedá robiť. Môžete im iba povedať pravdy Fa a nanajvýš ich môžete nabádať, aby boli dobrí. Neškriepte sa s nimi. Toto sa týka aj situácií, keď dokonca ľudí urážajú, a v tom prípade by študenti nemali konať rovnako ako oni. Oni sú ľudské bytosti. Mnísi a mníšky, ktorí nezískajú spravodlivý Fa, sú tiež svetskými ľuďmi.

 

Otázka: Kvôli ich túžbe pomôcť laickým budhistom získať Fa majú učeníci menej času na čítanie knihy a robenie cvičení. Je to démonické alebo karmické zasahovanie?

Učiteľ: V tom prípade strata pravdepodobne preváži nad ziskom. Pomôcť ľuďom získať Fa je dobrá vec. Nie je problém chvíľu surfovať po internete, ak ste dokončili cvičenia a robíte si prestávku počas štúdia Fa. Avšak ak sa to robí špeciálne kvôli nim a vo výsledku je tým oslabená vaša kultivácia, strata preváži nad ziskom. Takže ak je to tak, nerobte to.

 

Otázka: Taoistická škola kultivuje s dôrazom na „Zhen“, zatiaľ čo budhistická škola kultivuje s dôrazom na „Shan“. Existuje škola, ktorá kultivuje s dôrazom na „Žen“?

Učiteľ: Utrpenie môže mať účinok odstraňovania karmy. Avšak vydržanie mnohých ťažkostí nemusí nutne odstrániť mnoho karmy, pretože je veľmi ťažké odstrániť veľké množstvo karmy, ak sa to ľudia snažia robiť bez kultivácie. Nie sú schopní veľa zniesť. V minulosti, za Šákjamuniho éry, boli ľudia, ktorí sa kultivovali zámerným utrpením. Úmyselne znášali utrpenia. Vždy existovali takí ľudia. Vystavili sa chladu uprostred ľadu a snehu, bičovali sa a rezali sa nožmi. Takýto druh kultivácie bol vždy považovaný za malú cestu alebo pokrivenú cestu. Podľa toho, čo vidím, tí čo nezískajú spravodlivý Fa a nejdú hlavnou cestou, nikdy nakoniec nezískajú pravé ovocie. Je pre nich veľmi ťažké vykultivovať sa von z Troch ríš. Je tiež ľahké vyvinúť si pripútanosť: odstraňovanie karmy kvôli odstraňovaniu karmy.

 

Otázka: Ja pevne verím v Dafa. Moja žena je svetským človeka a trvá na interrupcii. Toto ma dostalo do ťažkej pozície.

Učiteľ: V dnešných dňoch je naozaj veľa takýchto komplikovaných vecí. V tvojom prípade ju môžeš iba upozorniť, aby to nerobila, pretože pre ľudskú bytosť je interrupcia hriech. Ako všetci viete, všetka hmota je po vytvorení živá, vrátane strojov alebo výrobkov vyrobených v továrni. Hneď ako sa vytvorí predmet, len čo sa tá vec objaví, v inej dimenzii je doňho vložená inteligentná bytosť. Preto je všetko živé. Ľudský plod v maternici je určite človek. Potrat je to isté ako vzatie života, ako zabitie človeka. Nezáleží na tom, že sa ešte nenarodil. Potrat je v skutočnosti vražda. Ľudia si myslia, že keď sa ho zbavia, nič to neznamená, keďže je stále v maternici a ešte sa nenarodil. Takto sa na to pozerajú súčasní ľudia s pokrivenými názormi. Bohovia a bytosti na vysokých úrovniach nad svetskými ľuďmi sa na to tak nepozerajú. Ako všetci viete, keď sa život reinkarnuje, musí si nájsť maternicu. Keď sa do nej dostane, jeho život vstúpi do cyklu reinkarnácie v ľudskom svete. Takže Bohovia už spravili usporiadanie pre jeho budúcnosť. Avšak teraz je zabitý, ešte než sa narodil. V tom momente, premýšľajte o tom všetci, kam pôjde? Možno bude musieť čakať niekoľko desaťročí, ktoré boli usporiadané do skončenia jeho života – ako keď ľudia majú žiť do sedemdesiatky alebo osemdesiatky – a potom bude môcť vstúpiť do nasledujúcej reinkarnácie od začiatku. Iba potom sa o neho budú Bohovia opäť starať. Je taký drobný. Nielenže je zabitý, ale je aj umiestnený do mimoriadne bolestivej situácie, a pritom je to taká drobná žijúca bytosť. Nie je nič žalostnejšie. Nie je to tak?

 

Otázka: Na strane 117 Čuan Faluna sa hovorí: „Toto je poslednýkrát, čo vyučujeme opravdivé učenie v Období Konca Zákona.“ Povedzte nám prosím, Majster, môžeme to chápať tak,  že v budúcej histórii sa už takýto veľký Fa nebude nikdy vyučovať?

Učiteľ: Keď tu o tom hovoríme, dovoľte mi najskôr vysvetliť, čo je to „Obdobie Konca Zákona“. Poviem vám, čo znamená „Obdobie Konca Zákona“. Niektorí svetskí ľudia a reportéri tomu nerozumejú, avšak tvária sa, že áno. Len čo počujú rozprávať o „Období Konca Zákona“, povedia: „Ale nie, ten Falun Gong hovorí o konci sveta.“ Oni naozaj nerozumejú veciam. Rozprávanie o „Období Konca Zákona“ pochádza od Šákjamuniho. Čo to znamená? Šákjamuni povedal: „Pokiaľ som nažive a počas nasledujúcich päťsto rokov potom, čo odídem, sa ľudia budú môcť kultivovať podľa môjho Zákona a získať spásu. Po tých päťsto rokoch dosiahne Zákon, ktorý som vyučoval, Obdobie Konca Zákona“. „Koniec Zákona“ znamená, že ten Zákon dosiahol svoj koniec, je to čas, keď ten Zákon už nie je účinný. To je ten význam. Už nedokáže spasiť ľudí. Je to koniec Zákona, takže ako by mohol  končiaci Zákona spasiť ľudí? Hovoril o záverečnom období toho Zákona, a to je to, čo tým myslel; nemá to žiadnu súvislosť s nejakou katastrofou na kozmickej úrovni. Tiež si uvedomte, že teraz je konečné obdobie Obdobia Konca Zákona. Šákjamuniho už niet viac ako 2500 rokov, čo presahuje tú dobu štyrikrát, takže dokonca aj konečné obdobie Obdobia Konca Zákona už prešlo. Avšak keďže ľudia napokon stále majú rešpekt a vieru v Budhov, stále si udržujú budhistické rituály, ale je pre nich veľmi ťažké v kultivácii uspieť. Možno sa v budúcnosti niečo také ako šírenie Dafa vesmíru už nikdy nestane. Možno sem už nikdy opäť neprídem.

           

Otázka: Majster, povedzte nám prosím, či ľudia, ktorí získajú Fa pred uzatvárajúcim dátumom kultivácie, budú mať šancu dosiahnuť Dovŕšenie?

Učiteľ: O tomto je ešte trochu príliš skoro hovoriť. Učeníci, ktorí teraz kultivujú Dafa, sú odlišní od budúcich kultivujúcich. Teraz je náprava Fa. Získali ste Fa na najnižšej úrovni nápravy Fa a ste časťou stelesnenia Dafa v ľudskom svete. Inými slovami, vaša súčasná kultivácia je spojená s celou touto záležitosťou nápravy Fa. Takže v tom leží skutočná veľkoleposť. Byť schopný pomáhať Učiteľovi pri potvrdzovaní Fa v tomto svete – to je najveľkolepejšie. Preto získanie Fa nebolo pre vás také ťažké ako pre človeka, ktorý získaval Fa v iných kultivačných školách v minulosti. V budúcnosti tiež dokážete upevniť svoje mysle a upevniť Dafa, čo je naozaj pozoruhodné. Toto nie je obmedzené na hodnotenie vášho individuálneho charakteru, pretože vy ste súčasne poskytovali podporu Fa. V tom je opravdivá veľkoleposť. Je to odlišné od ľudí, ktorí sa budú kultivovať v budúcnosti. Oni budú iba kultivujúcimi, ktorí praktizujú iba osobnú kultiváciu. Samozrejme, ľudia v budúcnosti sa tiež budú kultivovať použitím Dafa, ktorý som vyučoval. Takže bude mnoho ľudí, veľká skupina ľudí, ktorí dosiahnu spásu. Takto to bude v budúcnosti, avšak bude to obmedzené na určité historické obdobie. Potom tento Fa už nebude zanechaný ľuďom. Tento Fa nemôže byť zanechaný ako kultúra pre budúcich ľudí. To by bolo úplne neprijateľné.

 

Otázka: Je raj Budhu Tathágatu premenený z jeho Tajomného priechodu, alebo si ho vytvoril sám?

Učiteľ: Koho nazývajú Tathágatom? „Tathágata“ samo osebe znamená prísť do ľudského sveta s pravdami Fa a konať v ňom podľa svojej vôle, znamená to prísť s dokonalými, nezničiteľnými a skutočným pravdami Fa a konať podľa svojej vôle. Môžete to tak preložiť, pretože to nie je čínsky pojem. Je to starobylý sanskrit. V nebesiach sa Tathágata nazýva Kráľom Fa. Každý Tathágata ma svoj vlastný raj, takže musí svoj raj spravovať. Avšak spravuje ho úplne použitím súcitu, druhom milosrdenstva, ktorým súcitne premieňa vnímajúce bytosti. Je to iné ako ľudské metódy vládnutia, nie je to také. Odkiaľ potom pochádza jeho raj? Sú dve hlavné situácie. Jedna je taká, že väčšina Budhov, Taov, Bohov a vnímajúcich bytostí sú životy, ktoré boli vytvorené priamo v ich zodpovedajúcich ríšach. Druhá situácia je taká, že to bolo ustanovené počas ich kultivačného procesu spolu s ich mocnou cnosťou; konkrétne povedané to zahŕňa časť, ktorá je vykultivovaná pomocou metódy Tajomného priechodu v úvodných etapách kultivácie. Popisovanie záležitostí Budhov a Bohov ľudským jazykom jednoducho neznie príliš dobre. Keď je to v procese kultivácie, môžete to nazývať Tajomným priechodom. Avšak keď ten veľkolepý Budha spolu so svojím rajom skutočne dosiahne Dovŕšenie, nemôžete už použiť túto metaforu. Bolo by to neúctivé. Všetky tie veľkolepé veci, čo má, sú vznešené, veľkolepé prejavy Budhu a Budhovho raja.

 

Otázka: Potom čo si niektorí študenti prečítali Majstrov jingwen „Niekoľko mojich myšlienok“, cítili vo svojom srdci veľkú ťažobu a všade posielali listy, aby to zastavili.

Učiteľ: Čo sa týka môjho údajného vydania [do Číny], čínska vláda povedala, že to bola fáma. Bez ohľadu na to, kto tú fámu začal, povedali, že je to fáma, to jest, že nič také nebolo. Nič také nebolo, avšak odniekiaľ to muselo pochádzať. Viem, že to nebolo spravené v mene čínskej vlády. Možno to spravili ľudia s postrannými úmyslami, ktorí chceli použiť Falun Gong, aby si polepšili, alebo to spravili tí, čo chceli postaviť Falun Gong proti čínskej vláde.

 

Otázka: Ohľadom toho, čo sa nedávno udialo v Číne, okrem skúšky, či učeníci v Číne môžu dosiahnuť Dovŕšenie, bol tam aj element namierený na Dafa a poškodzovanie Dafa?

Učiteľ: Netrápme sa týmito vecami. Keďže čínska vláda vydala Dokument č.27, nechajme minulosť minulosťou. Vy ste napokon kultivujúci a nie ste pripútaní k ľudským záležitostiam. Čo sa týka toho, čo spravili bežní ľudia, či to bolo správne alebo nesprávne, my si to neberieme k srdcu, akoby sa nič nestalo. Čo sa týka toho, ako s nami zaobchádzajú, to je ich vec. Mali by ste sa starať iba o kultiváciu. Ja ako váš Majster tiež pozorujem veci. Nateraz tieto veci už viac nespomínajte. Avšak ak sa stane, že študenti v Číne budú prenasledovaní za robenie kultivácie, ja a študenti mimo Číny budeme určite znepokojení. To je isté.

Potom, keď sa pozeráme z vyšších dimenzií, sú to staré sily používajúce zlé bytosti v nízkych dimenziách, aby škodili.

 

Otázka: Učiteľ, povedali ste, že „Ak nemôžete milovať svojich nepriateľov, nebudete schopní dosiahnuť Dovŕšenie.“ Cítim, že nikdy nebudem môcť milovať tých, čo útočia na Učiteľa a na Dafa, nech sa deje čokoľvek.

Učiteľ: (Smiech) Možno si pamätáte niečo, čo som povedal. Povedal som, že „Vy všetci ste kultivujúci, ale ja nie. Ja som ten, kto vám vyučuje Fa.“ Premýšľajte o tom všetci, Fa princípy vesmíru vytvorili prostredia pre existenciu bytostí na rôznych úrovniach ako aj rôzne formy bytostí vo vesmíre, a vytvorili bytosti rôznych úrovní. Takže ak je človek dokonca proti tomuto Fa vesmíru, kam v tomto vesmíre pôjde? Nie je pre neho miesto. Takýto človek je taký zlý, že je mimo rozsahu Fa. Nie je zlým človekom? Nikdy by ste nemali spomenúť jedných dychom tých, čo poškodzujú pravdy Fa a vašich osobných nepriateľov. Čo znamená, že by ste mali „milovať svojich nepriateľov“? Pretože každý z vás sa kultivuje, musíte byť milosrdní a nemali by ste sa obmedzovať na to, že „Ak sa ku mne správaš dobre, budem k tebe milosrdný; ak nie, nebudem k tebe milosrdný.“ Líšilo by sa to v niečom od toho, čo sa dá nájsť medzi svetskými ľuďmi, menovite: „Ak sa ku mne správaš dobre, ja sa k tebe budem správať dobre.“? Nebol by v tom žiaden rozdiel. Vy ste kultivujúci, takže máte ísť nad ríšu svetských ľudí a prekročiť tú ríšu. Ak sú svetskí ľudia tak nízko a vy ste tak vysoko, mali by ste považovať tých, ktorí sú o toľko nižšie, za svojich nepriateľov? Keď považujete toho človeka za svojho nepriateľa, neklesli ste vy sami tak nízko – tam, kde sú bežní ľudia? Je to tak? Bohovia nikdy nepovažovali ľudské bytosti za nepriateľov; ľudské bytosti nie sú toho hodné. Takisto z perspektívy milosrdenstva nemôžu považovať ľudské bytosti za nepriateľov.

Avšak je to odlišné v prípade poškodzovania Fa alebo nápravy Fa. Nie je to prijateľné ani keď to človek robí z nevedomosti. Bez ohľadu na to, čo ľudia robia, musia za to niesť zodpovednosť. Všetci kultivujúci, čo tu sedíte: čokoľvek ste spravili v minulosti, museli ste to znášať. Ľudia sú zodpovední za všetko, čo robia. Nemyslite si, že sa to nepočíta, pretože ste boli pasívni alebo ste iba nezodpovedne rozprávali, alebo že ste jednoducho niečo povedali alebo spravili pod tlakom, alebo že ste boli ovládaní zlom – na tom nezáleží. Nič z toho nemôže byť ospravedlnením.

 

Otázka: Iba teraz som si uvedomil, aké je pre Učiteľa ťažké použiť najmilosrdnejšiu metódu na nápravu Fa v ľudskom svete. Je náprava Fa ťažšia tam hore ako tu dole? Mohol by nám Majster odhaliť zopár veci?

Učiteľ: (Smiech) V skutočnosti, bytosti tam hore nie sú ako ľudia, ktorí majú tak mnoho nedobrých myšlienok. Nemajú ľudské myslenie. Avšak aj oni sa môžu držať veľmi tvrdohlavo svojich názorov. Všetky žijúce bytosti sa pokazili od čias veľmi dobrého obdobia, avšak žiadna z nich to vôbec necítila. Žiadna vnímajúca bytosť si neuvedomovala, že sa pokazí a všetky sa rady porovnávali s bytosťami, ktoré neboli také dobré, ako ony. Stále sa považovali za lepších ako ostatní. Všetci sa hodnotili týmto spôsobom. V skutočnosti sa porovnávali s pokazenými ľuďmi a nie so štandardami, ktoré má vesmír pre bytosti. Hoci Bohovia nemajú ľudské myšlienky, nespĺňajú už pôvodné štandardy pre svoje ríše. Počas nápravy Fa, v priebehu toho ako sa sami chránili,  vytvorili silu a prekážku, ktorá zasahuje do nápravy Fa a stalo sa to takým vážnym, že to poškodzuje nápravu Fa. Pravdy Fa vesmíru sú rovnaké: Každý musí zaplatiť za to, čo spravil.

 

Otázka: Hlboko vo vnútri cítim, že Učiteľ a Dafa nám dali veľmi veľa, pričom my sme vrátili tak málo. Najmä keď Dafa a učeníci v Číne čelia takejto ťažkej skúške, čo ešte by sme mohli robiť okrem toho, že sa pevne a odhodlane kultivujeme?

Učiteľ: Mali by ste jednoducho ísť vpred a pevne a usilovne sa kultivovať. Pokiaľ nikto nezasahuje do vašej praxe, všetky vnímajúce bytosti v nebesiach a na zemi môžu byť spasené; každý, kto zasahuje do nápravy Fa, bude odstránený. V skutočnosti učeníci Dafa len chceli robiť svoju kultiváciu a nežiadali príliš mnoho. Hŕstka ľudí nám nerozumie. Dáme im teda čas, aby nás spoznali. Môžete nadávať a môžete útočiť, ale my s vami nebudeme zaobchádzať takým spôsobom. Nám úplne stačí, keď budeme pokračovať v kultivácii. Ľudia musia zaplatiť za všetko, čo spravia. To je absolútne isté.

 

Otázka: Učeníci z Ta-lienu  pozdravujú Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Pred nejakým časom niektorí asistenti a dokonca vedúci okresných asistenčných centier schovali svoje obrázky Učiteľa a Dafa knihy. Požiadali ostatných študentov, aby spravili to isté, hovoriac, že je to kvôli ochraňovaniu Fa a Dafa kníh.

Učiteľ: Nedávajte takúto otázku. Pre niektorých ľudí nie je nesprávne, keď používajú ľudské spôsoby, keď vidia, že Dafa je poškodzovaný a trpí straty. Mali by ste sa čo najviac snažiť ochrániť Dafa knihy. Je dobré to spraviť. Avšak ak sa to robí zo strachu, nespĺňa to požiadavky na učeníkov Dafa.

           

Otázka: Všetci učeníci Dafa z Korly v Sin-ťiangu posielajú Majstrovi svoje pozdravy.

Učiteľ: Všetkým vám ďakujem!

 

Otázka: Je ich tu tak veľa... Prečítam ich spoločne. Učeníci z Mu-tan-ťiangu pozdravujú Majstra. Všetkým učeníom z jazerného parku Žen-ting v Pekingu, desaťtisícom učeníkov v Ta-čchingu, všetkým učeníkom z parku 1. augusta v Nan-čchangu, učeníkom z leteckého úradu a šiestej divízie a taiwanským študentom chýba Majster, všetci učeníci Dafa z Austinu v Texase, študenti Dafa v Čchin-chuang-tao, učeníci Dafa z Vojenskej medicínskej univerzity číslo jedna, učeníci v Šen-čene pozdravujú váženého Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! Skutočne dobré! Tí učeníci sú skutočne dobrí!

           

Otázka: Učeníci z provincie Che-pej, Šan-chaj-kuanu, Čchao-jangu, Čchien-ťienu z provincie Chu-pej a stredozápadného USA pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým!

 

Otázka: Študoval som Dafa už zopár rokov. Tiež študujem Fa každý deň. Avšak keď sa situácia a problémy, s ktorými sa teraz stretávam, trochu skomplikujú, neviem, čo robiť.  Čo hovoria iní mi dáva zmysel, avšak nie som schopný použiť to, čo učí Fa, a dokonca to ide až do takého rozsahu, že sa pokúšam vyhnúť kľúčovým otázkam. Uchýlil som sa k zjednodušenej a mechanickej „znášanlivosti“ s vnútorným zámerom ochrániť sa pred spravením nejakej chyby. Ako sa zbavím týchto pripútaností?

Učiteľ: V skutočnosti to nie je taká veľká vec. Je to iba otázka odhodlania. Myslím si, že najlepší spôsob je viac študovať Fa. Keď sa spravodlivé myšlienky upevnia, pripútanosti bude ľahké odstrániť. Použi Fa na ohodnotenie toho, čo je správne a čo nesprávne. V skutočnosti, keď študujete Fa viac, to samotné odstraňuje nedobré veci.

 

Otázka: Na strane 77 Prednášky v Čchang-čchune má Učiteľ takýto odstavec: „Vždy velebte mŕtveho, nie živého.“ Učiteľ, povedzte o tom prosím viac.

Učiteľ: Znamená to, že v dávnych časoch ľudia vždy radi stanovili mŕtveho človeka ako vzor. Nech bol akokoľvek výnimočný keď žil, ľudia ho oslavovali iba potom, čo zomrel. Neoslavovali ho, kým ešte žil. Nemohli to robiť so živým, pretože si mysleli, že živá osoba môže jedného dňa spraviť chybu a bolo by nepríjemné, aby ho zosadili potom, čo ho vyniesli nahor. Preto zvyčajne velebili mŕtvych a nie živých. Avšak to sú ľudské záležitosti! V skutočnosti, keď poviete, že niekto je dobrý, nemusíte ho nevyhnutne popísať ako dobrého v každom ohľade. Ako by mohol svetský človek nerobiť chyby? Takže ak niekoho nepopíšete ako všestranne dokonalého a poviete iba, že má úspechy v nejakej oblasti, potom sa tým nemusíte znepokojovať. Ľudia budú robiť chyby alebo opakovať rovnakú chybu. Ľudská múdrosť je v tomto ohľade veľmi obmedzená.

 

Otázka: Keď sa rozhodujeme či zorganizovať nejaké aktivity, je k tomu nutné schválenie od osoby, ktorá vedie asistenčné centrum, alebo hlavné asistenčné centrum? Ak je to tak, čo zaručí, že majú správne porozumenie?

Učiteľ: Viem, o čo vám ide. Ľudia vždy používajú ľudské myslenie, aby hodnotili kultivujúcich a nikdy to opravdivo nepochopia. Spravím v tom dnes jasno tým, že poviem toto: Nikdy nebudete schopní prísť na tie veci alebo získať dobré porozumenie, ak budete pomocou vašich ľudských názorov analyzovať ľudí z Falun Dafa a mňa. Niektorí sa pýtajú: „Prečo boli študenti, ktorí išli na Čung-nan-chaj, takí organizovaní a disciplinovaní?“ Každému nášmu študentovi sa to zdá smiešne, keďže takto povedané to znie humorne. Dokonca ani teraz to bežná ľudská spoločnosť stále nechápe a pokračuje v používaní takýchto slov, pretože oni nikdy nepochopia kultivujúcich. My nepotrebujeme žiadne príkazy ani mobilizáciu. Keď sme sami alebo s druhými, každý sa správa veľmi dobre, či už vedome alebo podvedome. Kultivujúci vie, ako sa má správať. Kultivujúci vie, že nemá robiť nedobré veci, ale iba dobré veci. Kultivujúci vie, že by mal byť dobrým človekom za všetkých okolností. Každý vie, že tí, čo išli na Čung-nan-chaj, boli v tichosti a nekričali žiadne slogany. Niektorí ľudia potom uvažovali: „Prečo nikto nekričal? Ako mohli byť takí organizovaní? Každý tam len nepohnute stál. Ešte aj vojaci musia prejsť tréningom, aby také niečo dosiahli.“ Avšak bežní ľudia v dnešnej ľudskej spoločnosti nevedia, že základnou príčinou toho, že ľudstvo zdegenerovalo, je to, že ľudské srdcia, myslenie a morálka sa pokazili. Ak sa ľudské srdce napraví a úroveň myslenia a morálky sa pozdvihne, uvidíte, že nebudú potrebovať, aby ste ich organizovali. Vedia, že čokoľvek robia, musia to robiť dobre. Ako mnohí vedia, predtým ako začneme robiť cvičenia, každý rozpráva a chodí hore dole, robíte všetko možné. Len čo začne hudba – šup – náhle je to usporiadané. Nikto tých ľudí nemobilizuje ani na nich nekričí príkazy. Ľudia stoja vzpriamene, usporiadanejšie ako vojaci. (Potlesk) Je to preto, že kultivujúci vedia, že by sa mali správať dobre všade, kde sú, a ešte viac to platí keď sú uprostred Dafa. Toto je to, čo ľudia nechápu. Študenti, ktorí sa zhromaždili na Čung-nan-chaji, pozbierali cigaretové ohorky, ktoré tam nechali policajti a zanechali to miesto bez jedinej smietky, keď odišli, nebol tam ani papierik. (Potlesk) Ľudia o tom ešte viac premýšľali, prečo sme takí disciplinovaní. V skutočnosti pre svetských ľudí naozaj nie je ľahké pochopiť tých kultivujúcich. Myšlienky svetských ľudí sú jednoducho tak odlišné od myšlienok ľudí, ktorí kultivujú Dafa. Oni sú svetskí ľudia a vždy budú na posudzovanie vecí používať myšlienky ľudských bytostí sústredené na seba. Ľudské myšlienky sú veľmi komplikované. Niektorí ľudia sa angažujú v politike, niektorí vo finančnom sektore, niektorí pracujú ako reportéri, niektorí sú policajtmi – a oni všetci používajú rozličné po narodení získané názory pri nazeraní na tento svet a na každú záležitosť. Avšak kultivujúci prekračujú bežnú osobu, a tak keď sa ľudia pozerajú cez objektív bežných ľudských názorov, nemôžu dobre oceniť alebo pochopiť kultivujúcich. Študenti Dafa sa činia dobre nech sú kdekoľvek. Je to naozaj tak ako niektorí povedali – že Falun Gong každej vláde alebo národu vo svete prináša len prospech a nerobí im žiadnu škodu. (Potlesk)

 

Otázka: Je pravda, že prvý cisár dynastie Čchin si nenazhromaždil žiadnu karmu, bez ohľadu na to, koľko ľudí zabil, pretože to bol výsledok kozmického vývoja?

Učiteľ: Nie, nie je to pravda. U niektorých ľudí to súvisí s ich vlastným správaním, pričom u iných to mohlo byť spôsobené kozmickými javmi. Zjednotenie Číny za prvého cisára Čchin bola historická nevyhnutnosť; bol to výsledok kozmického javu. To isté sa týka zmeny režimu. Ten ťah na šachovnici už spravili Bohovia na nebesiach, takže tak to potom muselo byť. Avšak čo sa týka toho, ako sa človek rozhodne zaobchádzať s ľuďmi počas tohto procesu, to je na ňom. Preto keď má svetský človek moc a postavenie, to ako sa správa a čo robí vo svojom živote, to je na ňom. Niektorí ľudia mohli využiť svoje výhodné podmienky na spravenie mnohých dobrých skutkov, a v tom prípade budú odmenení dobrým osudom vo svojom nasledujúcom živote. Ak jeden život nebude stačiť na prijatie všetkého šťastia, prenesie sa to do nasledujúceho života, alebo sa môžu stať vysokými hodnostármi po niekoľko životov za sebou. Takže to šťastie môže byť také veľké, že si ho nemôže všetko užiť alebo použiť iba v jednom živote. Potom sú aj takí, ktorí mohli použiť svoju moc na spravenie mnohých zlých skutkov. Ak človek nemá vysokú morálku a nemá ani veľkú znášanlivosť, spraví mnoho zlých skutkov. Ak spraví príliš mnoho takýchto vecí, jeho dĺžka života bude skrátená a bude čeliť odplate vo forme nešťastia vo svojom nasledujúcom živote. Samozrejme, odplata vo forme nešťastia môže znamenať – premýšľajte o tom všetci – že bude chudobný, bezmocný a že bude musieť žobrať o jedlo a trpieť. Ak jeho nešťastie je také veľké, že jeden život nestačí na to, aby ho celé prijal, je možné, že ho bude dostávať niekoľko životov. Keď starší ľudia vidia, že na niekoho doľahlo nešťastie, často povedia: „Nerobil dobré skutky vo svojom minulom živote.“ (Učiteľ sa smeje) Vskutku to hovoria správne.

 

Otázka: Karmické vzťahy (jüan-fen) sú hmotné, je to tak? Ako máme rozumieť karmickým vzťahom?

Učiteľ: Idete do slepej uličky. Samozrejme, nevylučujem, že sú tam materiálne elementy. Vysvetlil som jasne, čo je karmický vzťah. Je to jav a v rovnakom čase je to aj skutočné spojenie. Avšak toto skutočné spojenie sa neprejavuje bežnými ľudskými spôsobmi, napríklad že ty a ja by sme boli spojení nejakým vláknom a že by sme sa navzájom ťahali, kamkoľvek pôjdeme. To nie je to, čo to znamená. Prejavuje sa to v iných dimenziách a ľuďom je to neviditeľné. Preto to ľudia naozaj nevedia vysvetliť, takže tomu dali meno „karmické vzťahy“, „mať karmické vzťahy“ alebo „byť predurčený“. Samozrejme, všetko v tomto vesmíre je v skutočnosti materiálne. Povedal som, že duch je hmota a hmota je duch.

 

Otázka: Zdá sa, že všetky spravodlivé Fa hovoria,  že muži sú vyššie ako ženy. V budhizme sa hovorí, že človek si musí zhromaždiť mnoho cnosti, aby sa reinkarnoval do mužského tela. A Budhovia majú iba mužskú podobu. Zdá sa, že podoba ženy nemá žiadnu reálnu dôležitosť. Učiteľ si vybral mužské telo. Tuším som nepočul o ženských Budhoch.

Učiteľ: O tejto téme som hovoril v mnohých svojich prednáškach. Existujú mužskí aj ženskí Budhovia. Existujú mužskí aj ženskí Tathágatovia. Keď niekto počas svojej kultivácie získa úroveň ovocia Arhata, opustil Tri ríše. V rámci Arhatov existuje viacero úrovní ovocia, a to zahŕňa Arhata úvodného ovocia, Arhata pravého ovocia a Veľkého Arhata. Keď získa úroveň ovocia Arhata, či je to muž alebo žena, Dovŕšenie na tej úrovni bude viesť k mužskému telu. Úroveň ovocia Arhata je prvá úroveň ovocia nad Tromi ríšami. Keď získate úroveň ovocia Bódhisattvy, či je to Veľká alebo malá Bódhisattva, bez ohľadu na to, či ste sa kultivovali ako muž alebo žena, budete sa prejavovať v ženskom tele. Keď telo, ktoré ste kultivovali, dosiahne Dovŕšenie v ríši Bódhisattvy, všetky vaše telá z priebehu vašej kultivácie budú ženské, a preto vaše budúce telo bude ženské. Samozrejme, Bohovia sa môžu premieňať. To, čo som popísal, sú ich trvalé telá. Keď sa človek pomocou kultivácie stane Budhom, bude mať mužské telo. Keď sa človek pomocou kultivácie stane Tathágatom, bez ohľadu na to, či bol muž alebo žena, prejaví sa podľa svojho pôvodného tela. Keď sa človek predtým kultivoval v ľudskom svete, telá boli odlišné, ale keď dosiahne úroveň Tathágatu, jeho telo bude také, aká je jeho hlavná duša. Samozrejme, sú aj špeciálne prípady. Hovoríme vo všeobecnosti. Takže je to tak, že ľudia v ľudskom svete sa reinkarnujú všelijako. To, či ste muž alebo žena, je určené karmickou odplatou a karmickými vzťahmi. Hoci telo môže vyzerať ženské, kľudne sa mohlo reinkarnovať z mužského, a niektorí muži sa v skutočnosti reinkarnovali zo žien – funguje tu splácanie karmy. Ja nemám žiadne predsudky voči ženám. V budhizme sa hovorilo, a Šákjamuni sám povedal, že aby sa človek mohol reinkarnovať ako muž, musí si nazhromaždiť cnosť v predchádzajúcom živote. Bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena, ak ste spravili zlé skutky alebo ste niečo v určitých aspektoch spravili nesprávne, možno sa vo vašom nasledujúcom živote reinkarnujete do ženského tela. Takto to bolo v minulosti. U súčasných ľudí však tento problém neexistuje. V budúcnosti to tak opäť bude. Mám aj mnohé ženské učeníčky, ktoré sa kultivovali veľmi dobre. Boli ľudia, ktorí sa pred získaním Fa chceli špecificky reinkarnovať do ženských tiel kvôli kultivácii. Sú v tom zahrnuté historické príčiny. Možno ženy nevytvoria tak ľahko veľké množstvo karmy.

 

Otázka: Keď šírim Fa ľuďom okolo mňa, povedia, že nemôžu pochopiť, prečo sa toľko venujeme štúdiu Fa, robeniu cvičení a šíreniu Fa. Zdá sa nám, že sme sa nečinili dobre v kultivovaní sa, zatiaľ čo sa prispôsobujeme bežnej ľudskej spoločnosti v maximálnom rozsahu, ako to učil Majster. Vo výsledku to zabránilo iným získať Fa. Spôsobili sme už nenapraviteľnú škodu?

Učiteľ: Nie je to také vážne. Ak ste sa nečinili dobre, nabudúce to napravte. Všetci chcete, aby viac ľudí získalo Fa a chcete zachrániť ľudí vo svete. V ľudskom svete nie je nič pevné. Nemôžete si nič priniesť so sebou, keď sa narodíte, ani si nič vziať so sebou, keď zomriete. Nič si nemožno vziať. Iba kultivácia je odlišná. Len čo ste získali Budhov Fa, získali ste ho navždy. Môžete si ho vziať so sebou, keď sa narodíte, alebo keď zomriete, takže je to to najcennejšie. Dať ľuďom Fa je lepšie ako všetko ostatné. Mnohí z nás chceli umožniť viacerým ľuďom dozvedieť sa o Dafa, keďže je to tá najveľkolepejšia pravda. Chcete teda, aby viac ľudí o ňom vedelo, a tak sa zapájate do aktivít na šírenie Fa. Ak ste sa nečinili dobre počas určitého času, jednoducho to spravte nabudúce lepšie. Avšak ľudia kultivujúci súcit (Shan) by stále mali mať srdce milosrdnosti ku všetkým vnímajúcim bytostiam.

 

Otázka: Pred tromi alebo štyrmi rokmi už boli veľké skupiny študentov, ktorí dosiahli stav odomknutia kungu a stali sa osvietení. Počas posledných troch alebo štyroch rokov stále znášali ľudské utrpenie a robili kultiváciu. Zvyšujú sa stále ich úrovne?

Učiteľ: Povedzme to týmto spôsobom. Do praxe sa stále zapájajú noví ľudia a predtým, ako dosiahnete Dovŕšenie, máte stále pokračovať v kultivovaní sa. V kultivácii sú ľudia, ktorí prešli svojimi skúškami dobre. Kultivujú sa rýchlo a sú veľmi usilovní. Potom sú takí, ktorí neprešli svojimi skúškami dobre a ktorí nie sú takí usilovní, a trvá im dlhý čas, kým sa zlepšia. Čo sa týka dosiahnutia alebo nedosiahnutia Dovŕšenia, nateraz o tom nehovorme. Každý študent, pokiaľ ste stále tu: musíte sa kultivovať.          

 

Otázka: Bohovia bez tela a tvaru sú ako „túlaví Bohovia alebo putujúci nesmrteľní“. Oni nemajú svoje vlastné raje?

Učiteľ: Bohovia bez tela a tvaru sú odlišní od túlavých Bohov alebo putujúcich nesmrteľných. „Túlaví Bohovia alebo putujúci nesmrteľní“ je výraz, ktorý používam ja a požičal som si ho z jazyka svetských ľudí. Môžem to takto povedať. Je to v poriadku, pokiaľ pochopíte, čo to znamená. Znamená to, že niektorí nemajú svoje vlastné raje. Poviem vám príklad: ako túlaví Bohovia alebo putujúci nesmrteľní môžu putovať všade. Taovia v minulosti boli v skutočnosti takíto. Taoizmus bol ustanovený neskôr. Taovia na nebesiach nemali predtým raje. Keď sa taoista vykultivuje k Dovŕšeniu, je slobodný a vo vesmíre je úplne bez starostí. Možno si nájde jaskyňu, krásne si ju ozdobí a zostane tam v pokoji a tichu. „Bohovia bez tela a tvaru“ sa vzťahuje k tomu, že keď boli vytvorení, nemali telo ani tvar, alebo keď dosiahli pomocou kultivácie určitú ríšu, nemajú dovolené mať telo alebo tvar. Ale môžu sa premeniť a mať nejaké telo alebo tvar. Bohovia bez tela a tvaru sú zvyčajne na veľmi vysokej úrovni. Jedinou myšlienkou sa môžu stať tým, čím chcú. Avšak oni to nerobia, keďže sa im to zdá príliš nepríjemné – „Prečo by som to robil? Je to veľmi nepríjemné. Takto je to veľmi dobré, nič nemať.“ Samozrejme, keď tu takto o tom hovorím, je pre vás ťažké rozumieť týmto veciam pomocou ľudských myšlienok.

 

Otázka: V iných dimenziách, len čo stvorený život začne existovať, má Fa tej úrovne. Keďže bol vytvorený na tej úrovni, bol vytvorený so štandardom ustanoveným Fa pre bytosti na tej úrovni, a je to inakšie ako u novorodencov v ľudskom svete, ktorí potrebujú dlhý proces uvedomenia si vecí a musia získať vedomosti z vonkajších zdrojov.

Učiteľ: Okrem Troch ríš, bytosti vyvinuté na rôznych úrovniach – a najmä tie v dimenziách Bohov – určite spĺňajú štandardy bytostí na tých úrovniach. Boli vytvorení pomocou Fa na tých úrovniach. Novorodenci zrodení v ríši Bohov sú tiež Bohmi. Čo sa týka toho, že ľudské bytosti si musia uvedomiť veci a učiť sa, dnešný takzvaný „vývoj“ je, z materiálneho hľadiska, odchýlený a ne-ľudský. Bytosti upadajú, hovoriac v pojmoch ich základnej povahy. Nemožno to nazvať uvedomenie si vecí; je to skôr vstúpenie do ilúzie. V skutočnosti je to proces degenerácie, proces, v ktorom sa stratí nevinnosť. Ľudia to nazývajú procesom vývoja. Bohovia to nazývajú procesom úpadku.

 

Otázka: Ktorý Boh má na starosti vyčistenie pamäte v čase reinkarnácie?

Učiteľ: Túžite po znalostiach a ste zvedavý. Akéhokoľvek Boha možno privolať, aby na to dohliadol. Na rozličné životy dohliadajú rozliční Bohovia. Avšak vo vesmíre je iba jedno kritérium. Na rozdiel od toho, ako si to predstavujete, je to všetko veľmi prirodzené. Názorne povedané, dohliadajú na to Bohovia, ktorí sú zodpovední za reinkarnovanie bytostí v Troch ríšach.

 

Otázka: Vážený Učiteľ Li Chung-č’, na Fa konferencii v Toronte boli otázky, ktoré poslali mnohí z nás, čo sem prišli zo zahraničia a tí, čo sa nemohli zúčastniť Fa konferencie, odobraté tými, čo robili triedenie. Pre učeníkov je to ťažké pochopiť.

Učiteľ: Rozumiem, ako sa cítite. V skutočnosti, keď je na Fa konferencii tisíc alebo dvetisíc ľudí, ak by každý položil otázku, nemohli by sme ukončiť Fa konferenciu ani do nasledujúcej noci. Takže čo by sa malo spraviť, ak na niektoré nemožno odpovedať? Musíme ich pretriediť. Počas triedenia je dosť možné, že niektoré dôležité otázky, ktoré ste naozaj chceli Majstrovi položiť, boli vytriedené. Ale aj keď je to tak, je isté, že budete schopní získať odpovede pri štúdiu Fa. V skutočnosti, keď ich triedili, povedal som im tento princíp: Nedávajte mi žiadne otázky týkajúce sa politiky; pokúste sa, aby otázok, ktoré sa snažia získať nejaké vedomosti, bolo čo najmenej; a čo najviac sa pokúste, aby ste vytriedili veci, ktoré nesúvisia s kultiváciou Dafa. Cieľom je dosiahnutie kvality Fa konferencie.

Sú tu zahrnuté dva faktory. Určite, študenti, čo robili vytrieďovanie, sú tiež kultivujúcimi. Je dosť možné, že vytriedili dôležité otázky, ktoré súviseli s kultiváciou. Je to možné. Myslím si, že nabudúce to spravia lepšie.

 

Otázka: Vo francúzskej histórii Ľudovít XIV žiaril nekonečnou nádherou, ako slnko. Prišla jeho hlavná duša z neba? Uvedomil som si, že Ľudovít XIV bol váš...

Učiteľ: Reinkarnoval som sa v mnohých krajinách. Reinkarnoval som sa na ľudí takmer každého druhu. Niekedy nebolo dosť času na reinkarnáciu. Boli ľudia, ktorí prichádzali dole do tohto sveta v rôznych historických obdobiach ustanoviť si karmické vzťahy, takže ja som ich musel nájsť, aby sa tie vzťahy ustanovili. Neskôr, keď nebolo dosť času reinkarnovať sa, rozdelil som svoje telo, a potom som sa reinkarnoval simultánne. Mohol som byť niekoľkými rôznymi ľudia počas jedného života. Len žartujem. (Potlesk)

 

Otázka: Učiteľ povedal, že potom čo sa vykultivujeme, Učiteľ zachráni životy, ktoré sme zabili a umiestni ich do našich rajov. Ak sa dokážeme vykultivovať iba na Arhata alebo Bódhisattvu a nemáme svoje vlastné raje, čo sa bude dať spraviť?

Učiteľ: Dovoľte mi povedať vám, že som vytvoril cestu k Dovŕšeniu pre každého študenta, ktorý tu sedí. Čo sa týka toho, v ktorej ríši dosiahnete Dovŕšenie pomocou kultivácie, nemali by ste o tom premýšľať. Takže čo sa týka toho, ako riešiť tieto veci, ja mám spôsoby, ako sa s nimi všetkými vysporiadať. Hovoril som iba vo všeobecnom zmysle o obrátení nedobrých vecí na dobré, o tom ako ich zmeniť. Samozrejme, existujú spôsoby, ako ich všetky vyriešiť. Ak by ste neboli schopní splatiť svoju karmu a dosiahnuť Dovŕšenie, možno by ste tu dnes nesedeli. (Srdečný potlesk) Musím to povedať znova. Ak by vám cesta, ktorú som pre vás pripravil, neumožnila ísť nahor, možno by ste sa neboli stali učeníkom Dafa. Pripravil som pre vás veľmi dobré cesty. Je na vás, ako sa kultivujete. Majster vás prevedie cez vchod a je na vás samotných, aby ste sa kultivovali.

 

Otázka: Majster povedal v Čuan Falune (strana 91): „...Po dosiahnutí kultivácie vysokej úrovne... Pokiaľ si zlepšujete svoj charakter, váš kung rastie. Nemusíte dokonca robiť ani žiadne cvičenia.“ Ako sa tá spomínaná „vysoká úroveň“ prejaví? Kedy môžeme prestať s robením cvičení?

Učiteľ: V kultivácii, ktorá sa robila v dávnych časoch, boli fyzické pohyby v úvodných fázach mnohých kultivačných ciest dosť komplikované. Ku koncu kultivácie však už tieto veci neslúžili žiadnemu účelu. Po dosiahnutí vysokých úrovní počas záverečných období sa nepoužívali žiadne cvičenia; bolo tam iba sedenie a robenie kultivácie v pokoji, a neboli tam žiadne vonkajšie, fyzické pohyby. Avšak v Dafa, ktorý kultivujete dnes, sa musíte bez ohľadu na to, aké črty ste si priniesli, kultivovať v súlade s metódou, ktorú som vás dnes naučil. Prečo? Pretože vás neustále prispôsobujem Fa od mikroskopických úrovní smerom k povrchu, a to veľmi veľkou rýchlosťou. Vidíte, že ľudia sa menia každým dňom. Potom čo dosiahnu Tri ríše – ľudské telá vytvorené z častíc všetkých úrovní v Troch ríšach sa v skutočnosti nazývajú ľudské telá – potom čo vstúpia do Troch ríš, rýchlosť sa náhle spomalí a môže sa to dokonca aj zastaviť. Nemôže to dosiahnuť ľudskú časť. Tým je povedané, že keď sa vaša ľudská časť zlepšuje pomocou kultivácie xinxingu, budete sa meniť.

Kultivácia v minulosti používala taký prístup, že sa najskôr zmenil povrch. Hneď na začiatku, keď ešte neprešiel dlhý čas, ako možno viete, v taoistických školách kultivačných metód prehltli elixír (dan), a to umožnilo kultivujúcim rýchlo sa zbaviť chorôb; všetky nedobré veci a chorobová karma schovaná v povrchovom tele bola vytlačená von, všetko to bolo vylúčené, čo viedlo k očisteniu tohto tela. Potom, keď začala jeho prax, začali sa meniť povrchové bunky. Len čo sa zmenili povrchové bunky a molekuly, premýšľajte o tom všetci, ten človek sa okamžite stal nadprirodzeným. Nevykultivoval sa na vysokú úroveň; iba zmenil molekulové častice prvej vrstvy svojho tela. Inými slovami, práve vstúpil do prvej vrstvy nebies v Troch ríšach a iba opustil bežnú ľudskú ríšu. V očiach ľudí mohol prejaviť mnohé nebeské sily. Nič v ľudstve ho nemohlo obmedzovať. Dôvodom je, že všetko, čo ľudia vidia, je vytvorené z molekúl, a len čo sa táto vrstva molekúl a buniek zmení, potom možno dokáže vzlietnuť, prechádzať cez stenu alebo jediným pohľadom uvidí, čo sa deje v iných dimenziách, ktoré sú vytvorené z vrstiev častíc rozdielnych od molekúl. Samozrejme, nemohol vidieť veci na vyšších alebo mikroskopickejších úrovniach, keďže jeho úroveň bola obmedzená.

Týmto spôsobom pokračoval v kultivovaní sa do hĺbky. Keď dosiahol najvyššiu úroveň, metódy ktoré použil na nižších úrovniach, sa už nedali použiť. Nemohol už použiť žiadnu z tých metód, ktorú používal vo svojej praxi. Keď úplne dosiahol vysoké úrovne, cvičenia už neboli potrebné. Potom sa iba kultivoval v stave pokoja, takže tam už neboli žiadne fyzické pohyby. To je to, čo to znamená.

Avšak s  kultiváciou Dafa to tak nefunguje, keďže keby sa väčšina alebo všetci naši študenti menili začínajúc od povrchovej vrstvy hneď od začiatku – premýšľajte o tom všetci, teraz máme 100 miliónov ľudí, ktorí sa učia Dafa – keby každý prešiel zmenami začínajúc na najvonkajšom povrchu, môžem vám povedať, že by sme tu v ľudskom svete dnes mali 100 miliónov Bohov. Forma ľudskej spoločnosti by bola úplne zničená. Stále musíme udržiavať túto formu ľudskej spoločnosti, keďže je to najnižšia úroveň, ktorú Veľký Zákon (Dafa) vesmíru vytvoril pre vnímajúce bytosti, a vy stále musíte robiť kultiváciu a zlepšovať sa tu. Iba v tomto prostredí sa môžeme zlepšiť a zmeniť sa najvyššou rýchlosťou. Takže my si ceníme toto prostredie. Ľudstvo je veľmi zlé, avšak ľudstvo nám umožňuje kultivovať sa rýchlejšie. Ľudstvo má mnohé veci, ktoré ľudia považujú za pravdivé, a to sú presne pripútanosti, ktoré chceme opustiť pri kultivácii. Pre koho je kultivácia pomocou štúdia Fa ľahšia, pre dnešných ľudí alebo pre dávnych ľudí? Nemá to veľa spoločné so spoločenskými faktormi. Kľúčom je, že je to Dafa, ktorý zachraňuje ľudí, a toto sú študenti obdobia nápravy Fa. Hovorím, že Dafa umožňuje ľuďom kultivovať sa vyššie a robí to najrýchlejšie. V starobylých spoločnostiach všetci ľudia verili v Bohov, takže mohli lepšie pochopiť pravé Tao a Fa. Povedané však relatívne, nemohli sa kultivovať tak vysoko. Celá spoločnosť to chápala a relatívne povedané, ľudský morálny štandard bol veľmi vysoký. Takže ťažkosti, ktoré ľudia mali, neboli také veľké. Na druhej strane, čím horšie sú veci dnes, tým viac to zdôrazní, ako sa kultivuje s väčšími ťažkosťami a veľkolepejšie, čo nám umožňuje kultivovať sa na vyššie úrovne. Taký je tam vzťah.

 

Otázka: Učeníci z Šen-jangu pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)     

 

Otázka: Teraz to vyzerá tak, že Falun Dafa poznajú ľudia na celom svete.

Učiteľ: Tak to teraz vyzerá. Boli sme tichí a nechceli sme vyrušovať spoločnosť, aby sa kultivujúci mohli kultivovať v pokojnom prostredí. Teraz to vyzerá tak, že nás náhle potlačili na javisko sveta. Mnohí z nás sa kvôli tomu stali slávnymi. (Smiech) Znie to zaujímavo, keď ľudia o tom hovoria, avšak my kultivujúci to nechceme.

 

Otázka: Niektorí ľudia vystupujú vytrvalo proti Dafa a šíria zavádzajúce a nepravdivé slová, čo spôsobuje, že ľudia s karmickými vzťahmi strácajú cennú príležitosť. Ako obrátime negatívny vplyv, ktorý spôsobili ľudia poškodzujúci Dafa? Aká je budúcnosť tých, ktorí osobne a vedome spôsobujú škodu Dafa?

Učiteľ: Dovoľte mi povedať vám, že práve teraz je iba zopár ľudí, ktorí naozaj poškodzujú Dafa. Nemyslite si, že len preto, že teraz vo veľkom ukazujú svoju silu, že to robia mnohí. Ľudia musia zaplatiť za všetko, čo spravia. Vytvorili fámy, skutočne nedobré fámy – naozaj zlé. Ja vám stále poviem tú istú vec: nestrachujte sa, že nebudú ľudia, ktorí by sa učili Fa. Budhovia zachraňujú ľudí s karmickými vzťahmi. (Potlesk) Keby ľudia mali dovolené poškodiť Budhov Fa, ako by to mohlo byť dovolené?

 

Otázka: Ja si myslím, že posledné udalosti, vrátane tých, ktoré spomenul Majstrov jingwen „Niekoľko mojich myšlienok“ 2. júna, boli tiež skúškou pre mnohých zahraničných študentov, aby sa videlo, či môžu dosiahnuť Dovŕšenie a či sa dokážu vzdať názorov na seba ako aj všetkých svojich ľudských názorov. Je toto pochopenie správne?

Učiteľ: Žiadne pochopenie nie je nesprávne. Každý človek príde k inému pochopeniu. Žiadne z nich nie je nesprávne. Všetci to chápu správne.

 

Otázka: Často zakolíšem. Po každej Fa konferencii cítim nekonečnú ľútosť a rozhodnem sa usilovne praktizovať . Avšak po určitom čas sa vrátim do starých koľají. Niekedy dokonca cítim, že si nezaslúžim byť Majstrovým učeníkom a cítim sa zahanbený pred Majstrovým milosrdenstvom. Je ešte nejaký iný prístup okrem čítanie kníh a študovania Fa viac? Ja naozaj chcem robiť opravdivú, odhodlanú kultiváciu. Pomohlo by, keby som mohol vidieť niečo z iných dimenzií alebo mal svoje Tretie oko otvorené atď.?

Učiteľ: Čo si práve povedal – „Ja naozaj chcem robiť opravdivú, odhodlanú kultiváciu.“ – tie slová, bez ohľadu na to, v akom stave si bol, keď si ich napísal, boli čisté a opravdivé, a to je tvoje pravé ja. Avšak slová, čo nasledovali, boli rýchlo rušené názormi získanými po narodení. Preto to vnímaš tak, že sa nedokážeš kultivovať usilovne. Ak sa názory získané po narodení neodstránia, potom sa naozaj nedokážeš kultivovať usilovne. Nie je žiaden iný spôsob. Iba čítaním kníh viac dokážeš cez tú bariéru preraziť. Neuvedomil si si, že fakt, že si nedokázal byť usilovný, je sám o sebe formou prekážky? Keď cez túto formu prerazíš, pozri sa a uvidíš, čo to bolo.

 

Otázka: V budhovskej škole je 84 000 kultivačných ciest. Zahŕňa to kultivačné cesty na rôznych úrovniach? A čo iné dimenzie...

Učiteľ: „Existuje 84 000 kultivačných ciest v kultivácii Budhovho Fa“ je niečo, čo pochádza od Budhu Šákjamuniho. Budha Šákjamuni odhalil to, čo mal dovolené ľuďom povedať. Všetci viete, že Budha Šákjamuni nie je najvyšším Pánom vesmíru. Takže ani on nevie o veciach v širšej sfére väčšieho a najvyššieho vesmíru. Potom inými slovami, keď Budha Šákjamuni povedal vo svojej ríši, že „existuje 84 000 kultivačných ciest“, bolo to len to, čo mohlo byť ľuďom odhalené a nebolo to nesprávne. Ľudia by pravdepodobne nepochopili, keby im bolo povedané, že existuje 100 tisíc kultivačných ciest, takže by to nemalo zmysel.

Na základe toho, čo vidím, sa zdá, že 84 000 kultivačných ciest, ktoré spomínal Budha Šákjamuni, súvisí s vnímajúcimi bytosťami v Troch ríšach. Systémy  v iných dimenziách neboli nikdy ľuďom odhalené. Ľudia o nich nevedia. Takisto, Zem nie je jediné prostredie vo vesmíre, ktoré má pozemské podmienky. Avšak žiadne z iných miest nie je v centrálnej pozícii vesmíru.

 

Otázka: Pred časom naše cvičebné miesto zorganizovalo nejaké aktivity na šírenie Fa, na ktorých študenti strávili vcelku dosť času. Ale zdá sa, že niektoré aktivity mali veľmi malý účinok.

Učiteľ: Čo sa týka efektívnosti šírenia Fa, jednoducho spravte toľko koľko môžete podľa svojich najlepších schopností. Staré sily... staré sily, o ktorých hovorím, nie sú skutoční démoni, ale zdegenerované bytosti rozličných úrovní, čo zahŕňa pozitívne aj negatívne bytosti. Oni si všetci myslia, že mi pomáhajú. Avšak presne ich pomoc sa stala prekážkou, ktorej čelím. Postup nášho šírenia Fa bol spomalený existenciou prvku odporu; pre nových študentov je veľmi ťažké získať Fa a staré sily spôsobili, že niektorí ľudia sú nevšímaví k Dafa dokonca aj potom, keď získali Fa, a vo výsledku to títo ľudia vzdali. Tieto problémy sú v procese riešenia; nedajte sa týmito ťažkosťami zastrašiť. Spravte všetko, čo by ste mali spraviť. Všetky tieto problémy sú v procese riešenia.

 

Otázka: Povedali ste, že šírenie Fa nemá nič spoločné s Dovŕšením. Avšak šírenie Fa je to najposvätnejšie a môže naozaj spasiť životy tých, ktorí nezískali Fa. Takže ten pocit, že nemáme nadšenie pre šírenie Fa, je niečo, cez čo by sme mali preraziť, je to tak?

Učiteľ: Šírenie Fa a Dovŕšenie sú dva odlišné koncepty, ktoré nemajú priamy súvis. Dovŕšenie sa vzťahuje na dosiahnutie ríše Dovŕšenia kultivovaním sa uprostred utrpenia a dokončenie vašej kultivačnej cesty. Avšak šírenie Fa je niečo, čo by ste mali, ako osoba s obrovským milosrdenstvom, robiť počas vašej kultivácie, a je to niečo, čo by ste mali robiť popri tom, ako sa zlepšujete. Avšak všetko to, čo ste spravili pri šírení Fa, sa nebude hodnotiť oddelene ako odmena vo forme šťastia medzi svetskými ľuďmi, pretože vy sa vo svojom nasledujúcom živote nechcete stať človekom. Vy chcete dosiahnuť Dovŕšenie. Takže je to spojené s milosrdenstvom a spasením vnímajúcich bytostí vo vašej kultivácii a stane sa to časťou mocnej cnosti, ktorá sa ustanovuje počas vašej kultivácie.

 

Otázka: Je túžba vyzerať dobre, ktorú majú ženy, ich prirodzeným inštinktom alebo pripútanosťou?

Učiteľ: Nateraz si nemyslím, že môžeme povedať, že má pripútanosť, ak sa snaží vyzerať dobre. Niektorí hovoria, že to je prirodzený inštinkt žien. Ja si v skutočnosti myslím, že ženy by tomuto mali venovať pozornosť. Neupravenosť nikomu nepripadá dobrá, avšak na druhej strane, vyzývavosť bude mať opačný účinok. Nehovorím to iba ja, že to nie je dobré – keď to vidia svetskí ľudia, tiež budú mať tendenciu považovať to za nepríťažlivé. Je nutné, aby ľudia venovali pozornosť tomu, ako sa obliekajú. Bohovia, Budhovia a Bódhisattvy v nebesiach sú neporovnateľne vznešení, posvätní a nádherní. Častice ich pokožky sú vytvorené z mimoriadne mikroskopických častíc. Môžete si predstaviť, aká pekná a hladká je ich pokožka. Keď to dosiahne ten bod, netreba už venovať špeciálnu pozornosť obliekaniu.

 

Otázka: Majster povedal v Čuan Falune: „život predĺžený nad váš predurčený čas žitia je vyhradený výlučne na kultiváciu. Ak sa vaša myseľ odchýli čo i len o kúsok, váš život bude v nebezpečenstve“ Môžete to prosím vysvetliť? Ja som praktizoval kultiváciu viac ako tri roky. Všetky moje mnohé choroby sa vyliečili. Tiež som sa vzdal liekov, ktoré som desaťročia bral. Hoci mám už viac ako šesťdesiat rokov, som v oveľa lepšej forme ako keď som mal štyridsať. Chcel by som okrem kultivácie robiť nejakú prácu v rámci mojich schopností. Je to v poriadku?

Učiteľ: Určite môžete, pokiaľ to neovplyvní vaše štúdium Fa a robenie cvičení. Časť „nad váš predurčený čas žitia“ sa vzťahuje na situáciu, keď už človek mal v tomto živote žiť iba niekoľko desaťročí. Keď dosiahne ten vek, musí odísť. Avšak keď ide práve dosiahnuť koniec svojho „predurčeného času žitia“, začne sa kultivovať, a hneď od začiatku je veľmi usilovný a okamžite je zrejmé, že tento človek má, čo treba. Nezáleží na tom, aký je starý – ja sa na vek nepozerám. Ako možno viete, Čang San-feng získal Tao v sedemdesiatke a žil niečo viac ako 130 rokov. Formálne začal kultiváciu keď už mal nad sedemdesiat rokov. Tým je povedané, že kultivácia nesúvisí s vekom. Závisí to od toho, či dokážete byť usilovní. Ak sa naozaj dokážete vzdať života a smrti, a myslíte si: „Vek? Čo na tom. Prečo by som mal myslieť na také veci? Získal som Fa, takže budem proste pokračovať v kultivácii,“ (Potlesk) keď sa budete opravdivo považovať za kultivujúceho a nie za svetského človeka, váš život bude neustále kultivovaný a bude neustále predlžovaný. Váš život sa postupne predĺži, čo vám umožní mať dostatok času na kultiváciu. Potom sú nejakí ľudia, ktorí nie sú usilovní, až do toho rozsahu, že naozaj nemôžu dosiahnuť Dovŕšenie v tomto živote. Takže ho už nemožno ďalej predlžovať. Keď príde ten čas, bude ponechaný svojmu osudu. Inak by nielenže neuspel v kultivácii v tomto živote, ale aj veci v jeho ďalšom živote by boli narušené. Čo sa potom dá robiť? Musíme ich nechať odísť. Takto to je. Takže tým, že v ľudskom svete prešli mnohými búrkami, by starší ľudia, ktorí tu boli po desaťročia, mali vedieť lepšie, že všetko, čo v živote je, sú len pripútanosti a túžby. Už by ste to mali vedieť. Takže čo také nemôžete opustiť? Je to ľahké povedať, ale ťažké spraviť.

 

Otázka: Bol som inšpirovaný a o veľký kus som sa zlepšil pomocou udalostí, ktoré sa stali v Pekingu a Tchien-ťine. Dokonca aj u kultivujúceho môže byť veľmi ťažké prispôsobiť sa v kritických okamžikoch Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti, avšak oni dosiahli Pravdivosť. Išli tam hovoriť slová pravdy čisto zo svojej dobrej vôle a nespravili nič, čo by nespĺňalo štandard praktizujúceho. Vydržali to rozvážne a pokojne. Majster, buďte si prosím istý, že praví učeníci Falun Dafa, ktorí praktizujú opravdivú kultiváciu, nesklamú Majstra. Je to, čo sme povedali, správne?

Učiteľ: Povedali ste to správne. Videl som to v praxi. Napísal som v článku „Niekoľko mojich myšlienok“, že „každý má svoju vôľu“. Ja som robil vo svojom živote iba túto jednu vec – to jest, bol som zodpovedný za Dovŕšenie tých mojich ľudí, ktorí sa dokážu kultivovať. Keď som videl, ako všetci títo moji študenti jeden po druhom prešli cez hlavné skúšky, ktoré rozhodovali o Dovŕšení, viete ako som sa cítil? (Srdečný potlesk). Je to pozoruhodné, naozaj pozoruhodné. Zaslúžia si byť veľkolepými Bohmi! Spomínam si, že Nostradamus povedal, že počas určitého obdobia Budú Bohovia a ľudia žiť vedľa seba. Nech sa to vzťahovalo k čomukoľvek, naozaj, nemyslím si, že by ste mali byť teraz považovaní za bežných ľudí. Dokážete sa vzdať toho, čoho sa ľudia nedokážu vzdať. Vydržíte to, čo ľudia nevydržia. Nuž, kvôli tomu nám ľudia nerozumejú. Avšak mali by sme sa čo najviac snažiť, aby sme ľuďom pomohli pochopiť nás. (Učiteľ sa smeje).

 

Otázka: Ako by učeníci mali správne riešiť vzťah medzi tým, že Dafa má svoju vážnosť a že Dafa je harmonický?

Učiteľ: Dafa má svoju vážnosť. Človek sa chce kultivovať k Dovŕšeniu, ako by to mohlo ísť, ak by to nebolo vážne? Ak by sa Dafa čo i len trošku odchýlil, bolo by pre kultivujúcich nemožné dosiahnuť Dovŕšenie. Dokážu tie zlé cesty umožniť ľuďom vykultivovať sa na veľkolepých Bohov? Rozhodne nie. Preto má Fa svoju vážnosť. Každý učeník Dafa musí splniť štandardy každej ríše, v ktorej je. Toto je vážne. Čo treba odstrániť počas kultivačného procesu, musí byť odstránené. V tom je to jednoznačné. Dafa dokáže spasiť ľudí a môže vytvoriť všetko vo vesmíre. Má Fa princípy pre rôzne úrovne. Fa princípy na každej úrovni sú spojené s celým Fa, od vrchu po spodok, od vnútra po vonkajšok a od mikroskopického po makroskopické; všetko je to navzájom prepojené. Princípy sú tiež nezávisle spojené v rámci každej úrovne. Takže keď o tom hovoríme z akéhokoľvek pohľadu, tento Fa je harmonický, možno o ňom jasne hovoriť, je nezničiteľný a všetko možno dokonale vysvetliť na základe princípov. Pretože vytvoril vesmír, určite môže dokonale demonštrovať to, že Pravda je všadeprítomná a všemohúca. Môže obrátiť všetky nedobré veci na dobré, a môže spasiť všetko a všetky vnímajúce bytosti vo vesmíre. Neexistovalo v minulosti vytvorenie, stagnácia, degenerácia a zničenie? Dafa dokáže spraviť z vecí, ktoré smerovali k zničeniu, opäť nové a dobré. Môže mať akýkoľvek účinok a je všemohúci. Takže tento Dafa je absolútne harmonický a nezničiteľný. (Potlesk)

 

Otázka: Mali sme to šťastie, že sme sa dozvedeli o Dafa po zhromaždení 25. apríla, keď sme počuli tých ľudí, ktorí prenasledujú Dafa, ako hovorili o Dafa. Už po dvoch mesiacoch hlboko cítime šírku a nesmiernosť Dafa.

Učiteľ: Zlí ľudia počujú zlé veci a dobrí ľudia počujú dobré veci! Keď tí zlí nadávajú na Dafa, musia napokon spomenúť slová „Falun Gong“. Tento náš študent potom videl „Falun Gong“ a videl, že je dobrý. (Potlesk) Ľudia nie sú schopní poškodiť Budhov Fa. Vždy keď zlo použije nedobrých ľudí, aby nám škodili, v skutočnosti nás propagujú! (Srdečný potlesk) Avšak ľudia spravili tie zlé veci s nedobrým zámerom. To je isté. Na základe toho bude ich bytosť umiestnená.

 

Otázka: Ako si môžem upevniť vyššie pochopenia, ktoré mám o Dafa?

Učiteľ: To, čo vás učím, sú princípy Fa, a dôvodom, prečo sa ho študenti na začiatku prišli učiť bolo to, že cítili, že princípy Fa sú dobré. Postupne uvideli, že tieto princípy Fa nehovorili ľuďom iba to, aby boli dobrí, ale že toto je kniha o kultivácii, kniha Budhovho Fa – nebeského zákona, Veľkého Zákona vesmíru. Postupne to uvideli. (Potlesk) Takže si myslím, že bude lepšie, keď pôjdete vpred a budete sa kultivovať bez akéhokoľvek zámeru. Keď budete celé dni myslieť na to, ako pôjdete do Budhovho raja, v skutočnosti sa z toho vyvinie pripútanosť. Hovorí sa „získavajte prirodzene, bez snaženia“. Jednoducho sa kultivujte a všetko sa prejaví. Keď sa to prejaví, budete cítiť: „Och, všetko to bolo veľmi prirodzené.“ Budete cítiť, že je to prirodzené, pretože vaša ríša tam už bude. Ľudia sú v ríši ľudských bytostí a chcú vidieť veci nad svojimi ríšami. Všetci majú túto túžbu. Keď sú kultivujúci v tej ríši a vidia tie veci, nemajú pocit, že je to čudné, ale vlastne celkom prirodzené.

 

Otázka: Učeníkom v Kuang-čou veľmi chýbate a radi by vás videli.

Učiteľ: Ďakujem študentom v Kuang-čou. Teraz je ťažko povedať... (Majster sa usmieva), keďže nateraz to nie je možné.

 

Otázka: Učeníci Dafa z cvičebného miesta pri zastávke Tuo-lun v Nan-ťingu ako aj ostatní učeníci Dafa v Nan-ťingu posielajú pozdravy a vzdávajú najvyššiu úctu nášmu nekonečne milosrdnému Majstrovi!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým!        

 

Otázka: Všetci učeníci Dafa z Pekingu, Lan-čou, Cha-(r)-pina, Čchi-čchi-charu, Mongolska, Kuang-čou, Šang-chaja a Wu-chanu pozdravujú Majstra a prosia Majstra, aby sa neobával!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým!

 

Otázka: Veľký cisár Kchang-si prežil život cnostného vládnutia. Bol to vzor pre cisárov po ňom?

Učiteľ: Život Veľkého cisára Kchang-si bol dosť veľkolepý. Rozprávania o časoch prosperity počas Kchang-si-ho a Čchien-lunga si ľudia odovzdávali po generácie. Nebudem hovoriť o ľudských záležitostiach. Kchang-si bol veľkolepý cisár.

 

Otázka: Raz som sa spýtal otázku, ktorá Vás veľmi zarmútila.

Učiteľ: Nebol som smutný. Možno som myslel na iné veci. Veci, o ktorých rozmýšľam, sú odlišné od toho, čím sa vy trápite. To, čo vidíte, je iba povrchový vzhľad. Čo vidím ja, je opravdivý prejav.

 

Otázka: Démon žiadostivosti, ktorý sa objavil v mojom sne, bol môj manžel. Bol to ten prípad, že démon spôsoboval ťažkosti?

Učiteľ: Pretože váš manžel bol tam pri vás, nemohol to byť váš manžel. Takže to muselo byť vyčarované. Dávajte pozor.

 

Otázka: Moja mladšia sestra je študentkou na fakulte čínskej medicíny. Budúci semester budú mať povinný predmet o čchi-kungu. Pýta sa, či by ho mala vynechať?

Učiteľ: Študentka na fakulte čínskej medicíny… Áno, lekárske fakulty v Číne teraz uznávajú priamy liečebný účinok, ktorý priniesol čchi-kung do čínskej medicíny. Začali to študovať. Avšak podľa toho, čo viem, sa iba niekoľkí naučili pravé čchi-kungové systémy. Keď sa čchi-kung začal popularizovať, existovalo niekoľko relatívne dobrých systémov. Neskôr sa postupne začal vynárať falošný čchi-kung. Prvý relatívne dobrý systém praktizovania, ktorý sa objavil, bolo tchaj-ťi. Teraz niektorí ľudia tchaj-ťi natoľko upravili, že sa už nedá rozpoznať. Pozmenená verzia je určite škodlivá. Potom sa objavili učenia z Knihy o premene šliach. Tchaj-ťi patrí k taoistickej škole. Kniha premeny šliach patrí k budhistickej škole a svojho času ju používali mnísi v kláštore Šao-lin na svoju vnútornú kultiváciu. Hneď potom nasledovali ľudové kultivačné systémy: Päť zvieracích hier. Tie boli ľuďom vcelku prospešné. Boli aj nejaké ďalšie. Nebudeme ich všetky menovať. Teraz existujú všetky možné chaotické systémy posadnutia duchom. Keď ich prinesú do škôl, aby ich ľudia študovali, naozaj poškodia študentov tých škôl.

 

Otázka: Keď sa meriam štandardami pre kultivujúcich, často mám strach, že ma Majster nepovažuje za opravdivo sa kultivujúceho učeníka. Avšak iní si aj tak myslia, že nie som taký zlý. Nedávno ma dokonca požiadali, aby som bol asistentom. Dobre viem, že na to nie som spôsobilý. Obávam sa, aby som nespôsobil škodu povesti Dafa.

Učiteľ: Zdá sa, že sa príliš obávaš. V skutočnosti asistenti nemusia riešiť príliš mnoho vecí a nie je to nejaká oficiálna hodnosť; zahŕňa to iba chodenie na cvičebné miesto a organizovanie skupinového cvičenia a štúdia Fa. Netreba sa starať o veľmi veľa vecí. Nestrachuj sa toľko. Je však dobré, že máš pocit, že si sa nekultivoval dobre. Znamená to, že si schopný vidieť, kde máš nedostatky. Nestrachuj sa, keď vidíš nedostatky alebo chyby. Ak tam nejaké sú, jednoducho ich odstráň. Ak by si nemal pripútanosti ani chyby, už by si sa nepotreboval kultivovať. Počas procesu kultivácie je nevyhnutné, že máte ľudské pripútanosti.

 

Otázka: Keď sa stretávam s ťažkosťami, viem, že sú to skúšky a čo najviac sa snažím, aby to neovplyvnilo moje srdce. Avšak keď sa stretnem s dobrými vecami, nemôžem si pomôcť a som šťastný.

Učiteľ: Potom proste buď šťastný. Je to v poriadku. Napokon, byť šťastný je omnoho lepšie ako zlyhať v skúškach, cez ktoré je podľa vás ťažké prejsť. V skutočnosti vaša myšlienka šťastia prirodzene zmizne, ako sa vaša ríša pozdvihne. Nemusíte ju umelo potláčať. Samozrejme, nie je správne, ak hneď ako máte niečo radostného, začnete od radosti tancovať. Všetci ste racionálni a vzdelaní, takže si nemyslím, že by v tom bol problém. Avšak skúškami v podobe utrpenia je veľmi ťažké prejsť.

 

Otázka: (1) Sú medzi osvietenými bytosťami rôzne úrovne?

Učiteľ: Samozrejme, že sú. Dokonca ani všetci Tathágatovia nie sú na rovnakej úrovni. Ako som povedal, sú Kráľmi Fa; kultivujúci ich spoločne nazývajú Tathágatmi. Sú aj Veľkí králi Fa a iní Veľkí králi Fa na dokonca ešte vyšších úrovniach.

 

Otázka: (2) Ak je to tak, sú životy nižších osvietených bytostí zostavené vyššími osvietenými bytosťami?

Učiteľ: V skutočnosti to nie je tak, ako si myslíte. Nepoužívajte ľudskú mentalitu na premýšľanie o Bohoch, inak to nikdy nepochopíte. Je to aj neúctivé. Keď sa človek vykultivoval na Tathágatu, je v rámci dosahu jeho schopností všetko pod jeho kontrolou a on je všemohúci.

 

Otázka: Som študent z dávnejšej doby. Ak sa budeme čo najlepšie činiť, ale aj tak v záverečných dňoch kultivácie kvôli našim biednym vrodeným vlastnostiam (ken-ťi) nemôžeme dosiahnuť Dovŕšenie, môžeme aj napriek tomu ísť s Majstrom, môžeme aj tak ísť do...

Učiteľ: „Činili ste sa čo najlepšie v kultivácii, ale aj tak nemôžete“ ...máte príliš malé sebavedomie. Ak by ste sa činili čo najlepšie a aj tak by ste nemohli dosiahnuť Dovŕšenie, nebolo by to správne. Tieto slová si vzájomne odporujú. (Smiech) Ten problém neexistuje. Jednoducho buď usilovný. Nevieš, aký máš vnútorný potenciál. Ako môžeš povedať, že je biedny? Ak ste sa činili čo najlepšie, to, čo vás očakáva, je Dovŕšenie! (Potlesk)

 

Otázka: Ak uvažujeme o Zemi ako o častici, povedzme o molekule, potom hmota vytvorená z týchto molekúl Zeme je nižšie ako úroveň ľudských bytostí, keďže čím vyššia úroveň, tým jemnejšie častice ju tvoria.

Učiteľ: Nedá sa, aby som vám povedal všetko o tomto vesmíre. Avšak povedal som vám, že čím je to jemnejšie a mikroskopickejšie, tým vyššia úroveň. Tiež som vám však povedal, že Zem je na najnižšej úrovni. Najnižšia úroveň je medzi veľkými a malými časticami. Takže v skutočnosti som vám povedal, že je to nižšie ako veľké častice a tiež nižšie ako malé častice. Je to preto, že to najnižšie je v strede. Hovorili sme aj o väčších veciach. Aj tie sú vyššie ako ľudia.

 

Otázka: Nemám kazetový prehrávač, aby som si mohol pri cvičeniach púšťať hudbu Falun Dafa. Môžem meniť pozície počas cvičení v stoji pomocou počítania?

Učiteľ: Áno, pretože keď sme na začiatku robili cvičenia, vyučoval som žiakov bez hudby a cvičenia sme počítali. Napokon, kultivácia je výnimočná. Keďže máme automatický mechanizmus, ak sú energetické mechanizmy veľmi silné, po ukončení deviatich opakovaní ruky pôjdu pred spodnú časť brucha a prekrížia sa samé od seba. Preto robenie cvičení nazývame „pohyb nasledovaním mechanizmu“. Len čo sa mechanizmus vytvorí, pracuje automaticky, a vedie a poháňa telo k robeniu cvičení. Pohyby sa budú určite robiť automaticky. Takže cieľom toho, že študentov nechám počúvať hudbu počas cvičení je to, aby som začiatočníkom umožnil tak rýchlo ako je to len možné dosiahnuť stav, v ktorom do nich nezasahujú búrlivé myšlienky. Keď počúvajú hudbu, prestanú myslieť na iné veci, používame formu, kde je desaťtisíc myšlienok nahradených jednou. To je metóda, ktorú používame. Vtedy samotná hudba je myšlienkou. Avšak ja som do tej hudby pridal vnútorný význam Fa ako aj kung, takže má účinok napomáhania kultivácii. Takže to je cieľom počúvania hudby počas robenia cvičení.

Ak môžete robiť cvičenia presne aj bez hudby, to je rovnako dobré. Nič to neovplyvní.

 

Otázka: Môžem nahradiť spánok robením cvičení? Bude to fungovať?

Učiteľ: Nie, pretože to by vás priviedlo do druhého extrému. Kým sa kultivujete, spoliehate sa v kultivácii na toto telo. Bez tohto tela by ste neboli schopní toto všetko vykultivovať. Preto potrebujete jesť a spať, čo zabezpečí, že vaše telo bude v zdravom stave. Takže všetci potrebujete spať. Čo sa týka toho, čo robiť, keď ste zaneprázdnení svojou prácou – či sú to veci, ktoré robíte pre Dafa alebo vaša bežná práca – a nespíte po niekoľko nocí, je to príležitostná vec a to je iná záležitosť. Robením cvičením sa okamžite zotavíte. Avšak predpokladajme, že by ste len robili cvičenia a vzdali sa na dlhý čas spánku, nahradili by ste spánok cvičeniami. To by nefungovalo. Toto nie je spôsob, akým sa človek kultivuje v Dafa, takže prečo by ste to tak robili? Zlepšenie vášho xinxingu je vo vašej kultivácii prvoradé, a to je to, v čom spočíva opravdivé zlepšenie. Ak sa váš xinxing nepozdvihne, nezlepšíte sa, bez ohľadu na to, koľko cvičíte. Nemôžete si vynútiť zlepšenie robením cvičení. Bez zlepšenia vášho xinxingu sa nikdy nezlepšíte, bez ohľadu na to, ako robíte cvičenia.

 

Otázka: Viem, že nie je dobré špekulovať na burze, avšak nerozumiem, aká je pravá príčina za tým. V USA dávajú firmy ľuďom akcie ako formu prémií. Je to považované za neetické bohatstvo? Nie sú akcie spôsobom, akým firmy získavajú kapitál na svoj rast?

Učiteľ: Môžem všetkým povedať, že veci, ktoré ľudia považujú za správne, nemusia byť nutne správne. Najmä keď je ľudská morálka nedostatočná, to, čo ľudia považujú za dobré, môže byť veľmi pravdepodobne zlé. Ako viete, dostať zaplatené za vašu prácu alebo za robenie duševnej práce, alebo ak máte veľký podnik, alebo ak máte nejaký talent – to všetko sú normálne spôsoby ako zarobiť peniaze a nezáleží na tom, koľko peňazí zarobíte. To je získavanie peňazí riadnymi prostriedkami a nezáleží na tom, koľko peňazí zarobíte. Nikdy sa necítim celkom dobre, keď sa používajú špekulácie, pretože v tomto vesmíre je princíp: „žiadna strata, žiaden zisk“. Možno keď ste získali peniaze, neviete ani, koľko dobrých vecí ste stratili kvôli tomu, že ste nič nedali naspäť. Akcie idú hore a dole a ľudské srdcia stúpajú alebo klesajú spolu s nimi. Ako sa môžete popritom kultivovať? Zatiaľ čo niektorí zbohatnú, je dosť možné, že iní budú dohnaní k tomu, aby vyskočili z okna. Pravdou je, že špekulovanie na burze je v skutočnosti hazardná hra. Mali by ste ako kultivujúci hazardovať? Povedal by som, že nie. Samozrejme, nehovorím o tom, ako by sa bežní ľudia v ľudskej spoločnosti mali stavať k akciám. To, či sa tým ľudia zaoberajú, je ľudská záležitosť. Ja vyučujem kultivačné princípy iba kultivujúcim. Vy by ste napokon mali prekročiť záležitosti bežných ľudí a merať sa vyššími štandardami, nie? Časť, ktorú dáva firma ako prémie alebo výplatu, možno hneď vymeniť za hotovosť.

 

Otázka: Kultivujúci nemôžu znášať karmu za príbuzných. Prečo ju môže znášať za nás dieťa, ktoré nemá žiadnu karmu?

Učiteľ: Možno dieťa vidí, že pre rodičov je príliš ťažké prejsť skúškami a činia sa biedne. Takže niečo z toho za vás znáša, avšak vy nie ste za to vďačný a myslíte si: „Prečo to dieťa trpí namiesto mňa?“ (Smiech) Ja iba ilustrujem ten princíp. Nemusí to byť nutne tak. Avšak toto sa stáva iba deťom učeníkov Dafa.

 

Otázka: Moje päťročné dieťa sa kultivovalo dva roky. Hovorí, že má vo svojom čele televízor a že Majster mu vyučuje Fa vo dne v noci. Je to zasahovanie alebo správny stav?

Učiteľ: Je dieťa, takže to nie je zasahovanie. Možno takýmto spôsobom to dieťa získava Fa. Avšak určite to nenaruší jeho odpočinok.

 

Otázka: V bežnej ľudskej spoločnosti, keď sa vyskytne mimoriadne veľká sila démonickej povahy, ktorá sa pokúša poškodiť Dafa vo veľkom rozsahu, až v takom rozsahu, že sa pokúša vyhladiť Dafa, aký je najlepší spôsob ako zharmonizovať Dafa?

Učiteľ: Študent mi povedal: „Budem kultivovať Dafa až do konca. Ak mi odseknú hlavu, moje telo tu bude stále sedieť a meditovať.“ (Potlesk) Ak myseľ človeka nie je ovplyvnená, nátlakové metódy ho môžu ovplyvniť iba na povrchu a nie v jadre. V kultivácii nechávam ľudí, aby pochopili princípy. Ak iba povrchne usmerňujete ľudí a zakážete im niečo robiť, bude to fungovať? Nie je to pravda? Samozrejme, nejakí študenti mi povedali, že bez ohľadu na to, čo sa stane, alebo aké zasahovanie príde, neovplyvní ich to. To je najlepšie. Samozrejme, hovorím o tom, že vaša myseľ ostane neovplyvnená, nie vaše telo.

 

Otázka: Môže byť celodenné myslenie na šírenie Fa zneužité démonmi?

Učiteľ: Je dobre, keď chceš šíriť Fa. To nie je nesprávne. Avšak nedovoľ, aby to zasahovalo do tvojej kultivácie. Ako učeník Dafa by si naozaj mal robiť veci na šírenie Fa.

 

Otázka: V západnej spoločnosti ľudia vcelku dosť dbajú na to, ako vyzerajú ich zuby. Ako učeníci, môžeme si nechať vyčistiť zuby?

Učiteľ: Ak si chcete nechať vyčistiť zuby, potom to spravte. Nepovažuje sa to za veľkú vec. Pozerajte sa na to ako na bežné skrášľovanie. To sú veci bežných ľudí.

 

Otázka: Keď Budha Šákjamuni a Ježiš šírili svoj Fa a zachraňovali ľudí, vnímajúce bytosti vesmíru sa už odklonili od Fa. Prečo nebol Fa napravený v tom čase?

Učiteľ: Oni boli iba Tathágatovia, takže neboli schopní napraviť Fa vesmíru. Mohli napraviť iba svoj Fa.

 

Otázka: Učiteľ, povedzte nám prosím, je pravda, že každý už zažil skúšku ohľadom toho, či môže dosiahnuť Dovŕšenie? Budú mať tí, čo neprešli skúškou, ešte ďalšiu šancu v budúcnosti?

Učiteľ: To vám nemôžem povedať. Ako by som vám povedal, že ich bude viac, čakali by ste a boli by ste pripravení, a potom by sa to nepočítalo. Ani vám nepoviem, či všetci môžete dosiahnuť Dovŕšenie, alebo koľkí z vás dosiahli Dovŕšenie.

 

Otázka: Po dlhý čas som žil v Spojených štátoch. Vždy chcem pomôcť ľuďom v Číne, najmä tým školákom, ktorí sú chudobní. Myslím si, že je to pocit ľútosti. Potom ako som začal kultivovať Falun Dafa, začal som bojovať s touto mentalitou. Nie som si istý, či by som mal pomôcť alebo nie. Vnútorný boj v mojej mysli je veľmi intenzívny. Neviem, či to je emócia svetských ľudí, alebo vyššie milosrdenstvo?

Učiteľ: Nie je nič zlé na tom, ak máte pocit vlasteneckej súdržnosti s ľuďmi vo svojej rodnej krajine. A nie je nič zlé na tom, ak podáš pomocnú ruku tým, čo sú chudobní. Avšak povedal by som, že praktizujúci by mal venovať viac úsilia kultivovaniu sa, pretože za mnohými vecami nemôžete vidieť ich karmické príčiny. Čo ak ten človek, ktorému pomôžete, v budúcnosti poškodí Dafa? Samozrejme, ak sa všetci, ktorým pomôžeš, v budúcnosti budú učiť Dafa, potom budeš mať bezhraničnú cnosť, pretože oni ti to splatia dobrými vecami neskôr. Vo všetkom, s čím sa stretneš, by si sa mal držať vysokých štandardov na kultivujúceho. Niektorí povedia: „Robím dobrý skutok tým, že postavím chrám.“ Ja by som povedal, v skutočnosti – a dokonca aj Šákjamuni povedal, že Fa, ktorý zahŕňa zámer, je neskutočný ako tieň bubliny – bez toho, aby si sa kultivoval, nikdy nevystúpiš. Dokonca aj keď postavíš chrámy po celom meste, aj tak sa nestaneš Budhom, pretože si sa nekultivoval. Ako by mohol Budha umožniť ľuďom ísť zadnými vrátkami – že by ste mohli ísť nahor, lebo ste postavili značné množstvo chrámov. To je hodnotenie vecí ľudskými myšlienkami. Je to tak? Nie. Nikto nemôže vystúpiť bez kultivovania sa. Z inej perspektívy, možno v tom chráme, čo ste postavili, nebudú žiadni Budhovia a Budhovia tam neprídu, a namiesto toho ho obsadia líšky, lasice, duchovia a hady. Potom ste pomohli zlu robiť zlo a v skutočnosti ste spravili niečo zlé. Existuje tu teda táto súvislosť, ktorú ľudia nemajú dovolené vidieť. Ako kultivujúci v tom musíme mať jasno.

 

Otázka: Na strane 59 knihy Vysvetlenie obsahu Falun Dafa sa hovorí: „Ak človek naozaj môže pokračovať v kultivovaní sa, „Môžem pokračovať v kultivovaní sa a stále sa chcem kultivovať“, potom môže vziať karmu svojich blízkych príbuzných alebo dobrých priateľov, a môže ju spracovať a premeniť na cnosť. Avšak je to veľmi ťažké, pretože to ide ruka v ruke s jeho charakterom a s tým, koľko jeho srdce a myseľ dokážu zniesť. Preto keď sa dosiahne určitý bod, je to plné, a nedá sa to ďalej plniť – prejavuje sa to týmto spôsobom. Človek, ktorý by musel vydržať o niečo viac trápení, by sa mohol pokaziť, spadnúť dole a kultivoval by sa zbytočne, pretože jeho kapacita nie je dostatočná.“ Majster, povedzte nám prosím, ako pochopiť poslednú vetu.

Učiteľ: Tie slová boli povedané z hľadiska princípov Fa. Ak táto situácia skutočne nastane, stále máme spôsoby, ako sa ľudia budú kultivovať a stúpať nahor. Ak je skúška príliš ťažká na to, aby ju kultivujúci dokázal vydržať, pôjde do druhého extrému. Keď svetský človek kritizuje iného človeka, nemal by zachádzať príliš ďaleko. Len čo zájde príliš ďaleko, ten druhý človek to neprijme, ba čo viac, môže sa hneď dostať do opačného extrému. Toto sa stane, keď svetský človek nerieši veci správne. Rovnako to platí aj pre kultiváciu. Keď ste sa vykultivovali do toho stupňa, ak by ste sa stretli s nadmerne veľkou skúškou, naozaj by ste boli vo vážnom nebezpečenstve. Keď príde skúška, nepovedia vám to. Ako by vám mohli povedať, že je to skúška? Vy sa kultivujete a nebude vám to povedané. Takisto, keď človek dosiahne Dovŕšenie, je isté, že bude okamžite osvietený. To je isté. Ak by ste nemali dovolené stať sa osvieteným, keď sa tam dostanete a všetko je plné – ak by ste boli na tej hranici ale aj tak by ste nemohli dosiahnuť osvietenie – náhle by ste pocítili beznádej. Beznádej môže ľudí doviesť k ďalšiemu extrému, čo je veľmi nebezpečné. To je to, čo to znamená.

 

Otázka: Študenti z Fu-šuna a Si’an-u pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým!

 

Otázka: Mám príbuzných, ktorí kultivujú Falun Dafa v Číne. Kvôli vonkajšiemu zasahovaniu nie sú schopní praktizovať na cvičebnom mieste. Praktizujú doma a ich odhodlanie v kultivácii ostáva nezmenené. Majster, ovplyvní to ich dosiahnutie Dovŕšenia?

Učiteľ: Povedal som v Čuan Falune, že je to rovnaké, či cvičíte doma alebo vonku. Avšak nemali by ste stratiť podmienky, ktoré vám umožňujú vzájomne si pomáhať v zlepšovaní sa. Dafa dokáže umožniť študentom dosiahnuť Dovŕšenie a študenti by sa mali harmonizovať s Dafa.

 

Otázka: Budú mať študenti možnosť počuť vás osobne čítať básne Hong Yin? Mohlo by sa to nahrať na video...

Učiteľ: Ak sa taká príležitosť v budúcnosti objaví, možno to spraviť.

 

Otázka: Vyučoval ste, že by sme mali byť láskaví k ľuďom a že učeníčky ženy by mali byť jemné. Avšak toto často spôsobuje nepochopenia u členov opačného pohlavia. Mali by sme stále brať členov opačného pohlavia rovnako ako svetskí ľudia?

Učiteľ: Áno, je to tak. Prečo by ste sa mali správať a hovoriť ako muži? Žena by mala byť ženou a správať sa ako žena vo všetkom, čo robí. Ja som vám len povedal, ako by to malo byť. Čo sa týka spôsobenia nepochopenia, ak sa správate normálne, žiadne [nepochopenie] to nespôsobí. Nepreháňajte to, keď jednáte s ľuďmi a riešite veci, robte všetko prirodzene a som si istý, že nebudú žiadne problémy.

 

Otázka: Môj manžel je Američan. Keď som získala Fa, predstavila som mu Dafa. Keď ho čítal, videla som nad jeho hlavou Falun. Avšak jedného dňa sa z ničoho nič začal učiť jogu a povedal, že joga mu posilnila telo. Takisto, takmer každú noc chce...

Učiteľ: Mali by ste sa na niektoré záležitosti pozerať objektívne a s chladnou hlavou. Mali by ste najskôr skontrolovať seba, aby ste videli, či v tom nie sú nejaké problémy na vašej strane. Ak nie, potom to musí byť démonické zasahovanie. Avšak bez ohľadu na to, či je to zasahovanie alebo je to kvôli vašim problémom, môžete so svojím manželom diskutovať. Človek by mal byť racionálny. Všetci si musíme strážiť náš xinxing. Iní ľudia môžu robiť nesprávne veci, ale my nie. Ak si dokážete ustrážiť svoj xinxing, tieto veci po chvíľke pominú. Nebudú trvať dlho. Nakoniec sa určite zmení, čo bude výsledkom prielomu vo vašich kultivačných úrovniach. Určite to tak bude! (Potlesk)

 

Otázka: Aký je vzťah medzi osobnou túžbou a nesebeckosťou.

Učiteľ: Nepleťte si myšlienky bežných ľudí s kultivačným stavom. „Osobná túžba“, o ktorej hovoríte, je pravdepodobne pripútanosťou bežného človeka. Ja vyžadujem, aby ste pomocou kultivácie dosiahli nesebeckosť, a nie aby ste to robili spôsobom, že to sami sebe vnútite. Avšak, ak sa to pevne nepokúšate dosiahnuť počas vašej kultivácie, potom to nie je kultivácia. Inými slovami, nemali by ste sa nútiť – „Musím hneď teraz dosiahnuť nesebeckosť, avšak ja ani neviem, ako byť nesebecký.“ Opravdivo to teda môžete dosiahnuť až potom, ako prídete k pochopeniu vecí pomocou zlepšenia sa v kultivácii.

 

Otázka: Môj manžel roztrhal nejaké Dafa knihy a povedal mnohé neúctivé veci o Dafa. Takisto spravil aj nejaké veci, ktoré sú neúctivé k Dafa. Som veľmi smutná. Nečítal žiadne Dafa knihy.

Učiteľ: Takýchto ľudí máme tu v našom publiku. V minulosti spravili podobné veci, keď nerozumeli Dafa, avšak neskôr sa naučili Fa. Mali by ste zistiť, či to bolo spôsobené vašimi vlastnými faktormi, alebo či to bolo naozajstné zasahovanie. Avšak je tu jedna vec. Bez ohľadu na to, či je to zasahovanie alebo stav, ktorý vznikol počas kultivácie, študent by si mal ustrážiť svoj xinxing. Ľudia môžu robiť nedobré veci a chyby, avšak my nemôžeme. V skutočnosti, ľudia musia zaplatiť za všetko, čo spravili. Je obrovským hriechom robiť veci poškodzujúce Dafa.

 

Otázka: Občas hlboká zanietenosť učeníkov Dafa robiť cvičenia a študovať Fa mätie ľudí okolo nich a dokonca to spôsobilo, že sa s nimi nechcú stretávať. Je pravda, že tí učeníci sa nečinili dobre v „kultivovaní sa zatiaľ čo sa prispôsobujeme bežnej ľudskej spoločnosti v najväčšej miere?“

Učiteľ: Potom by sme sa mali pozrieť na to, aká je tá ich „hlboká zanietenosť“. Ak študenti často robia cvičenia a študujú Fa po celý deň bez toho, aby robili nejaké domáce práce alebo zamestnanie, potom to nie je správne. Takisto, ak sme všetci oblečení v žltom odeve, keď každý deň robíme cvičenia, bežní ľudia si budú myslieť, že ste náboženstvo a nebudú sa toho chcieť zúčastniť. Ak budeme namiesto toho oblečení v šatách, ktoré  nosíme pravidelne, práve tak ako bežní ľudia, a keď cvičíme, budeme sa čo najviac snažiť byť ako ľudia okolo nás, ľudia sa môžu pripojiť k našej praxi a získať Fa.

 

Otázka: Vrstva niečoho priehľadného, podobného bubline, sa otáčala pred mojimi očami viac ako dva roky a vnútri sa menilo mnoho čiernych bodiek. Uvažujem, či to má niečo spoločné s Tajomným priechodom? Majster, prosím, povedzte mi.

Učiteľ: Je to možné. Nechcem vysvetľovať špecifické stavy žiadnej konkrétnej osoby. Je to dobré pre vašu kultiváciu.

 

Otázka: Mám jednoročnú vnučku zmiešanej rasy. Starám sa o ňu 24 hodín denne. Keď čítam Čuan Falun, zakaždým chce pobozkať tú knihu a Majstrov obrázok. Neviem, či jej môžem púšťať Majstrove nahrané prednášky, aby som jej pomohla získať Fa?

Učiteľ: Samozrejme môžete, samozrejme môžete. Deti učeníkov Dafa naozaj nie sú také isté ako deti bežných ľudí.

 

Otázka: Pozdravujem Majstra v mene učeníkov Dafa zo štvrte Chaj-tien v Pekingu!

Učiteľ: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Otázka: Počas kultivácie, čím viac vykopávam a odstraňujem svoje pripútanosti, tým viac si uvedomujem rozličné pripútanosti bežných ľudí a to, aké škaredé sú tieto pripútanosti. Majster, povedzte mi prosím, aký stav mysle by som mal mať voči tomuto?

Učiteľ: Toto je normálne. Mnohí majú takéto pocity, potom čo sa nejaký čas kultivujú. Každý človek v bežnej spoločnosti má veci, ktoré boli vyvinuté v bežnej ľudskej spoločnosti. Bežní ľudia si ich nedokážu uvedomiť. Dôvodom toho, že vy si ich môžete uvedomiť je to, že ste vo vašej kultivácii prevýšili bežných ľudí. Avšak mali by ste mať myšlienku, že tieto veci odstraňujete a že im odolávate.

 

Otázka: Keď prekladáme „Falun budhovskej školy, jin-jang školy Tao a všetko v desaťsmernom svete je odrazené v tomto Falune,“ niektorí preložili „Falun budhovskej školy“ ako „Koleso Dharmy budhovskej školy“. Majster, povedzte nám prosím rozdiel medzi Kolesom Dharmy a Falunom, o ktorom hovorí náš Dafa. V angličtine sa slovo „Dharma“ vzťahuje na učenia budhizmu. Majster nám dal pokyn priamo prepísať slovo Falun na oboch miestach použitím pchin-inu.

Učiteľ: Áno, je lepšie to priamo prepísať, pretože určité pojmy musia byť priamo prepísané. V niektorých jazykoch je naozaj ťažké zachytiť pravý význam slova „Falun“. Preto niektoré veci nemožno preložiť. To si myslím. Nemôžeme použiť „Koleso Dharmy“, pretože vnútorné významy sú úplne odlišné.

 

Otázka: (1) Na začiatku mesiaca, keď som čítal správu v novinách World Journal, v ktorej sa hovorilo „Vydanie osoby...“ bol som naozaj veľmi smutný. Často som stál pred obrazom Učiteľa v slzách a vyvinul som si myšlienku na návrat do Číny, aby som znášal utrpenie za Majstra.

Učiteľ: Môžem vidieť srdce, ktoré vy všetci máte.

 

Otázka: (2) Majster, povedzte nám prosím, správal som sa tak preto, že nám Majster dal tak mnoho, alebo som riešil tieto veci s ľudskými pripútanosťami?

Učiteľ: Nie, ani to, ani to... Tá myšlienka je v skutočnosti prirodzená. (Potlesk)

 

Otázka: Stratím cnosť, ak môj manžel požiada o rozvod a ja odmietnem?

Učiteľ: Nestratíte cnosť za to, čo robia iní. Avšak mali by ste vedieť ako tieto veci zvládnuť. Nech sa deje čokoľvek, musíte sa stále považovať za praktizujúceho, za kultivujúceho. Napokon, rozvod nie je dobrá vec. Avšak často je tú druhú osobu ťažké presvedčiť a stane sa to dosť ťažkým. Je však možné všetko, vrátane toho, že toto vám má umožniť zbaviť sa určitých pripútaností. Nech sa deje čokoľvek, musíme sa dobre správať.

 

Otázka: Neriešil som dobre moje bežné štúdium a každodenný život. Ak sa udeje rozvod, bude sa to brať tak, že to bolo proti mojej vôli? Veľa som študoval Fa, ale aj tak som cez to nedokázal preraziť. Môžem opustiť svoje city a prijať to. Splnil som štandard kultivujúceho?

Učiteľ: Môžem vám povedať iba to, aby ste konali v súlade so štandardami kultivujúceho. Je pravda, že sú mnohí, ktorí sa nedokážu vzdať vecí v tomto ohľade. Poznám ďalšieho študenta, ktorému sa to tiež stalo – myslím tým rozvod. Tá druhá osoba sa nedala nijako presvedčiť a  ani nedokázali už spolu žiť. Ten študent potom súhlasil s rozvodom. Keď ten druhý človek videl, že sa to skutočne deje, prestal bojovať. Keď to ten študent naozaj opustil – prestal sa hádať – ten druhý človek sa potom už nechcel rozviesť. Namiesto toho povedal: „Ak chceš praktizovať, môžeš.“ Takéto veci sa takisto stávajú. Avšak nie všetky prípady idú podľa toho vzorca. Naozaj sme mali ľudí, ktorí sa rozviedli. Takže vám naozaj nemôžem povedať, že sa to stane takto. Môžem vám iba povedať, aby ste konali v súlade so štandardom praktizujúceho. Takže sa správajme dobre a uvidíme ako sa veci vyvinú.

 

Otázka: Keď som praktizoval vo Wuchane, asistent na našom mieste praktizovania povedal, že moja sestra bola dlhoročnou študentkou, ale stále ešte neprešla skúškou žiadostivosti. Myslím, že nie je opravdivou praktizujúcou. Toto je moje pochopenie. Je táto interpretácia správna?

Učiteľ: Myslím si, že to závisí od toho, ako sa na to pozeráte. Ak by to bolo medzi manželmi, potom sa na to tak nemôžete pozerať, pretože som povedal všetkým, aby sa kultivovali zatiaľ čo sa prispôsobujú bežnej ľudskej spoločnosti v maximálnom rozsahu. My nenecháme našu kultiváciu ovplyvniť normálny vzťah, ktorý má manžel a manželka. My sa kultivujeme medzi bežnými ľuďmi. Kultivujte sa, zatiaľ čo sa prispôsobujete bežnej ľudskej spoločnosti v maximálnom rozsahu. Ak by to nebolo medzi manželom a manželkou, potom má tento študent vážny problém.

 

Otázka: Som maliar a teraz mám pravidelné zamestnanie. Po práci niekedy v srdci chcem namaľovať niečo, čo som chcel namaľovať. Avšak bojím sa, že to spotrebuje môj čas na štúdium Fa. Takže často tú túžbu potlačím. Avšak moja rodina a priatelia si myslia, že odkedy som sa začal venovať Falun Gongu, už netúžim po tom, aby som postupoval a že som sa vzdal svojich pôvodných ašpirácií. Mal by som sa prispôsobiť bežnej ľudskej spoločnosti, nechať veci prebiehať prirodzene a maľovať veci, ktoré som chcel maľovať?

Učiteľ: Chcem o tom s vami hovoriť tak, že to rozdelím na dve otázky. Po prvé, nevyvážil si dobre prácu a štúdium Fa. Ak by si ich vyvážil dobre, neovplyvnilo by to tvoje maľovanie alebo vytváranie nových diel. Každý z nás má zamestnanie a každý je členom spoločnosti. Mnohí vyvážili tieto veci veľmi dobre. Práve o tomto som hovoril aj s novinármi. Keď sa človek naučil Fa, môže dobre maľovať, ak nemá pripútanosti? Múdrosť, ktorú má svetský človek, je obmedzená. Trýznia svoj mozog, obmedzujú jedlo a spánok a pokúšajú sa to študovať, pracovať na kompozícii a vytvoriť niečo nové. Keď to namaľujú, aj tak to nemusí byť dobré. Keďže vy ako kultivujúci, ktorého profesia je maľovanie, máte to zamestnanie, mali by ste robiť svoje zamestnanie dobre. Ako sa kultivujete, vaša ríša myšlienok sa v tom procese pozdvihne. S ríšou myšlienok nad bežnými ľuďmi, aká kompozícia by od vás vyžadovala, aby ste trýznili svoj mozog? Všetky veci, ktoré chcete namaľovať, spôsob akým sa vyjadrujete a vaše umelecké výkony budú určite vyššie ako tie bežných ľudí. Nefunguje to tak? Avšak treba povedať, že maľovanie zaberá čas, ja viem. Ale aj tak to možno správne vyriešiť. Premýšľajte: „Budem denne študovať toľkoto Fa a robiť toľkoto cvičení. Potom budem venovať zvyšný čas práci, a hotovo.“ Ak to budete robiť takto, vôbec to negatívne neovplyvní veci.

Spomenul si tu aj jednu otázku. Maliari niekedy hovoria o „inšpirácii“. Len čo príde inšpirácia, majú nutkanie namaľovať to. Čo idú maľovať? Závisí to od toho, čo im diktujú ich kreatívne myšlienky. Samozrejme, nemôžeme maľovať niečo, čo nespĺňa štandard praktizujúceho. Keďže ste kultivujúci, je to tak, že by ste sa mali v bežnej ľudskej spoločnosti kultivovať, zatiaľ čo sa prispôsobujete bežnej ľudskej spoločnosti v maximálnom rozsahu. Avšak ak nejaké veci neobstoja ani pred morálnym štandardom pre bežného človeka, nemôžeme ich maľovať. To by vytváralo karmu a bolo by to robenie niečoho zlého, keďže to, čo maľujete, sa bude ukazovať druhým. Ak to, čo maľujete, sú naozaj dobré veci, potom ich jednoducho namaľujte.

 

Zodpovedal som všetky otázky. Toto uzatvára moje dnešné odpovedanie na vaše otázky. Chcem vám všetkým poďakovať. (Dlhý potlesk)

Pri ťažkých okolnostiach všetkého druhu musíte mať všetci pevné myšlienky. Iba tým, že zostanete nepohnutí, budete schopní vyriešiť všetky situácie. (Srdečný potlesk)

 [1] xinxing – charakter; povaha mysle a srdca.