Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Kanade

 

 

Toronto, 23. mája 1999

 

 

 

 

 

 

(slovenská verzia)

 

 

Li Chung-č’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Posledná aktualizácia:   november 2019

Dobrý deň! Prestávka bola možno trochu príliš krátka. Niektorí z vás práve doobedovali a niektorí sa ešte nevrátili do konferenčnej sály. Počul som, že niektorí študenti odchádzajú tesne po 16 hodine, takže pokračujeme v konferencii trošku skôr.

Zdá sa, že sme si vytvorili zvyk, že pred koncom každej konferencie je Majster požiadaný odpovedať na otázky. Dnes vám všetkým pripomínam, že takéto konferencie môžu byť v rôznych oblastiach často, avšak nie je pre mňa možné zúčastniť sa každej z nich. Hovorím vám to dopredu. Niekedy ma pozvete, ale možno nebudem môcť prísť. Keďže Fa už bol vyučovaný každému, v skutočnosti, pokiaľ praktizujete kultiváciu, budete poznať odpovede na všetky otázky, na ktoré odpovedám. Často väčšinu otázok kladú buď noví študenti alebo tí, čo sa pri prechádzaní cez skúšky nevedia pohnúť z nejakej úrovne. Z môjho pohľadu, pokiaľ vynakladáte sústredenú snahu kultivovať sa, akýkoľvek problém sa dá vyriešiť, a vy napokon pochopíte všetky tie veci, ktorým ste dočasne nerozumeli. Konferencia na výmenu skúseností, ktorú tu dnes máme, bola iniciovaná a zorganizovaná študentami, pretože kultivácia je niečo, čo robíte vy sami – nikdy som nebol zaangažovaný v žiadnej záležitosti týkajúcej sa formy. Najmä preto, že mnohí študenti ma nemôžu vidieť a ja musím byť za vás zodpovedný, hovorím vám všetkým, že by ste mali vziať Fa za učiteľa. Ak čítate viac knihu a študujete viac Fa, možno vyriešiť akýkoľvek problém. (Potlesk) No keďže som dnes tu, odpoviem na vaše otázky.

Dovoľte mi najprv vzniesť jednu požiadavku. Niektorí z vás sú noví študenti a zúčastňujete sa konferencie výmeny skúseností po prvýkrát, takže možno máte mnoho otázok. V skutočnosti, odpovede na všetky vaše otázky sú napísané v knihe. Pre študentov nie je ľahké usporiadať konferenciu a stretnúť sa so mnou na konferenciách. Navyše čas je obmedzený. Otázky, ktoré vy noví študenti vznesiete, budú určite na veľmi začiatočníckej úrovni. Niektoré otázky môžu vyplývať z toho, že ste ešte nepochopili Falun Dafa. Vaše otázky budú zodpovedané, ak budete čítať knihu. Keďže čas je vzácny, budem hovoriť len o veciach, s ktorými ste sa stretli v kultivácii. Navyše, mnohí z vás venujú mnoho pozornosti bežnej ľudskej spoločnosti a môžu chcieť položiť otázku o nej alebo o niečom inom. Myslím si, že také otázky by ste nemali klásť, pretože ja sa vôbec nezaoberám záležitosťami bežnej ľudskej spoločnosti. Videli ste jasne, že práve teraz som zodpovedný iba za kultivujúcich. Nestarám sa o veci mimo kultivácie a nebudem odpovedať na otázky mimo rámca kultivácie. Dobre, začnem teda odpovedať na vaše otázky.

 

Otázka: Študent prechádzal trápeniami po dlhé časové obdobie a stále ich nemôže prekonať. Mali by sme ho na to upozorniť alebo by sme ho mali nechať, aby to pochopil sám pomocou štúdia Fa?

Učiteľ: Keďže ste našli príčinu, ktorá mu bráni v postupe vpred, prečo ho na to neupozorníte? Nemal by to byť problém, ak mu to poviete láskavo. Je to preto, že sa trošku obávate, aby sa na vás nenahneval? Avšak nebol by ten nedobrý postoj toho človeka vynikajúcou šancou, aby ste sa kultivovali? Nevadí ani keď nepochopí, čo ste povedali – nemali by ste sa vzdať tejto emócie (čching) svetského človeka? Keď vidíte problém, mali by ste mu to povedať. Niektorí ľudia sa jednoducho nevedia pohnúť dopredu, potom čo sa zasekli na určitej úrovni. Čím dlhšie sa zdržiava na tej úrovni, tým menej číta knihu a tým viac zabúda svedomito stúpať nahor. Potom čím viac narastie táto skúška alebo trápenie, tým pravdepodobnejšie zakolíše, až do bodu, že sa napokon už nebude môcť kultivovať. Takýto problém tu vždy bude od začiatku do konca. Kultivácia je veľmi vážna záležitosť. Ani v najmenšom ju nemožno robiť nedbanlivo. Nikdy nemôžete vystúpiť na určitú úroveň, pokiaľ nespĺňate štandard pre tú úroveň. Ako priemerný, svetský človek chcete dosiahnuť Dovŕšenie a byť taký svätý ako veľká osvietená bytosť, avšak ako by to mohlo byť dosiahnuteľné, ak nemáte jasné pochopenie tejto veci a nemôžete si dokonca ani uvedomiť jej dôležitosť?

 

Otázka: V knihe Hong Yin sú mnohé krásne ilustrácie. Podľa Čaun Faluna kruh okolo tela Budhu predstavuje Budhov stav. Čo potom predstavuje kruh okolo Budhovej hlavy? Prečo je okolo Budhovej hlavy a tela viac ako jeden kruh?

Učiteľ: Podoby Budhov, ktoré ste videli v chrámoch alebo na starobylých freskách, sú často dielami svetských ľudí. Avšak, niektoré tie obrazy sú veľmi blízke realite a viac-menej sú to portréty Budhu alebo Boha. Prečo je to tak? Všetci viete, že v súčasnej spoločnosti bola veľká väčšina ľudí ovplyvnená súčasnou ideológiou a neveria v nič, čo nebolo objavené vedou. Kvôli tomu upadli do uzavretého stavu, takže čoraz menej pravdepodobne uvidia skutočné situácie, ktoré veda nedokázala objaviť. Avšak tie nadprirodzené javy sa môžu prejaviť a ukázať. Keď sa prejavia alebo ukážu na verejnosti, často sa považujú za neznáme javy, prirodzené javy, alebo sa označia za nevysvetliteľné a tým to končí. Neodvážia sa ich dotknúť a už vôbec nie ich skúmať. Keby ich niekto išiel skúmať, tí čo sa považujú za uznávaných vedcov, povstanú a budú tomu oponovať, takže ľudia sa tým viac budú zdráhať uveriť tomu.

Ako viete, či je to katolicizmus, kresťanstvo alebo budhizmus, keď boli na vrchole, takmer každý člen spoločnosti v nich veril. Keď každý veril na existenciu Bohov, zároveň to spôsobilo, že ateistická mentalita bola prekonaná a pre ľudské bytosti bolo ľahké vidieť pravú podobu vesmíru a podoby Bohov. Toto je princíp vesmíru: Viera je pred videním. Čím viac neveríte, tým menej vám je dovolené vidieť. Toto je v skutočnosti spôsobené vašou nespravodlivou mysľou. V niektorých veľmi starých kostoloch a najmä v palácoch v Paríži som videl nejaké maľby s podobami nebeských rajov a božských bytostí, ktoré naozaj vyzerali veľmi blízko realite, vyzerali veľmi podobne ako skutočnosť. Rovnako to platí o maľbách s podobami Budhov v starých čínskych chrámoch. Možno si myslíte: „Ako by mohli ľudské bytosti niečo také namaľovať? Ako by mohli ľudské bytosti vedieť, že Budhovia tak vyzerajú?“ V ére, keď každý veril na nebeské bytosti, ich boli schopní vidieť mnohí ľudia. Tí, čo mohli vidieť, boli ľuďmi rozličných profesií, vrátane umeleckých.

Medzi učeníkmi Dafa, ktorí tu dnes sedia, sú maliari, sochári a ľudia rozličných špecializácií. Len čo umelec na zlomok sekundy uvidí obraz, môže namaľovať to, čo vidí. Počas vrcholného rozkvetu náboženstiev boli mnohí oddaní náboženskí nasledovníci, ktorí boli zároveň umelcami, takže boli schopní zachytiť takéto obrazy. Čo sa týka malieb Budhov, ktoré sa našli na Ďalekom východe, ako mohli ľudia vedieť, že Budha vyzeral takto? Ako mohli vedieť, že Budhovia si obliekajú žltú kašaju a že majú modré vlasy? Odpoveď je taká, že niektorí ľudia to boli schopní vidieť. Pokiaľ nedosiahnete tú úroveň, neukážu sa vám skutočné podoby. Podoby, ktoré ľudia videli, boli také,  aké mohli vidieť na svojich úrovniach. Povedzme napríklad, že jeden človek videl nebeské raje a božstvá. Aj iný človek videl božstvá a nebeské raje. Avšak podoby, ktoré videli, veľmi pravdepodobne neboli rovnaké. Tým je povedané, že nik z vás nie je na rovnakej úrovni [ako niekto iný]. Nikto z vás, čo tu sedíte, nemá rovnakú sféru mysle [ako niekto iný]. Pravda vesmíru je veľmi komplikovaná. Rozličné veľkosti častíc vedú k rozličným dimenziám; malý rozdiel vytvára ďalšiu úroveň častíc. Hraničné čiary medzi rôznymi ríšami a úrovňami sú tiež veľmi komplikované; malý prielom spôsobí prechod na inú úroveň. Takže keď vidíte Budhu predtým, ako dosiahnete úroveň Budhu, to, čo vám odhalí, sú iba podoby, ktoré môžete vidieť na vašej úrovni.

Čo značí svätožiara za telom Budhu? Budha má v skutočnosti okolo svojho tela obrovské energetické pole. Keď som hovoril o Umiestnení tajomného priechodu, vysvetlil som jeho pôvod a vývoj. Na začiatku preberie formu Tajomného priechodu. Neskôr, potom ako sa vráti na svoju pozíciu, sa Tajomný priechod postupne rozširuje vo vnútri ľudského tela a rastie spolu so zväčšovaním Nezničiteľného diamantového tela. Napokon, keď to Budhovské telo – čiže nebeské telo, ktoré vykultivoval – vyrastie na rovnakú veľkosť akú má jeho fyzické telo, Tajomný priechod sa rozšíri mimo jeho tela. Vtedy bude pokrývať oblasť, ktorá je trošku väčšia ako jeho telo. Ja to nazývam rajom Budhu, jeho vlastným rajom, ktorý je veľmi bohatý, plný všetkého a dokáže poskytnúť všetko, čo chce. Premýšľajte potom o tom všetci: Ak dostane všetko, čo chce, scény, ktoré prejavuje, budú veľkolepé, majestátne a také nádherné, že sa to nedá opísať. Má všetko, od mikrokozmu k makrokozmu. Takže tie obrazy vyzerajú veľmi žiarivo, oslňujúco a nádherne, keď ich vidíte. Niektorí z vás videli maľbu niečoho ako loď za sochou Budhu (takýto obraz vidno za sochou stojaceho Budhu). V skutočnosti to, čo ste videli, je podoba Budhovho stavu. Avšak ak nedosiahnete úroveň Tathágatu, nemôžete úplne vidieť pravú podobu Budhu. Toto bude všetko, čo uvidíte.

Skutočnú formu existencie tohto poľa nemôžu nakresliť ľudské bytosti použitím štetca, keďže ľudské bytosti nemajú také farby. Všetky farby v tomto svete sú vytvorené z molekulových častíc. Všetko v ľudskej dimenzii je vytvorené z molekulových častíc a takisto aj farby pigmentov v tomto svete. Avšak farby pigmentov dimenzií Budhov sú vytvorené z mikroskopickejších častíc. Bez takýchto farieb to nie je možné nakresliť. Keď to ľudské bytosti vidia, pomyslia si: „Ach, to je úžasné! Táto scéna je taká úžasná!“ Zvyčajne to takto vnímajú. Čo teda predstavuje svätožiara okolo Budhovej hlavy? V skutočnosti symbolizuje múdrosť Budhu alebo Boha; vyžaruje z múdrosti v ich mysli. Táto myseľ, o ktorej hovorím, má úplne odlišný koncept ako mozog, o ktorom hovoria ľudské bytosti, pretože myseľ, o ktorej hovorím, je myseľ vášho pravého ja. Vytvára skutočný zdroj vašich myšlienok a zámerov. Ľudský mozog, na druhej strane, nie je nič viac ako fyzická časť vašej celej bytosti na tejto ľudskej úrovni. Je najplytkejší a úplne odlišný od myšlienok. Avšak keď človek niečo vyjadruje, jeho myšlienky sú vysielané cez jeho ľudský mozog. Samozrejme, je mnoho iných foriem prejavov Budhu; sú dosť početné.

 

Otázka: Keď vidím pripútanosti iných študentov, často si myslím, že si ich uvedomia a po chvíli napravia. Avšak ak tá situácia pretrváva, môže to vytvoriť negatívny dopad na zlepšovanie praktizujúcich ako celku?

Majster: Nemá to žiaden negatívny dopad na kultiváciu iných ľudí. Je to iba jeho osobná situácia. Avšak dovoľte mi dať vám príklad: Keď Majster vidí pripútanosti človeka, úmyselne vám ich odhalí a umožní vám ich vidieť, takže toho človeka môžete na ne upozorniť. Poviete mu potom o nich? Keďže každý z vás kultivuje Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, mali by ste byť za všetkých okolností dobrým človekom. Ak vidíte jeho nedostatky a vidíte, že sa nemôže pohnúť nahor, prečo ho na to láskavo neupozorníte? Samozrejme, na rôznych úrovniach kultivácie sú rôzne stavy. Študenti budú mať rôzne prejavy na rôznych úrovniach. Riešte každú špecifickú situáciu tak, ako uznáte za vhodné.

 

Otázka: Mám mnoho snov, avšak niekedy neviem určiť, či sú moje sny náznaky od Učiteľa, udalosti z minulých životov, budúce udalosti, alebo scény z iných dimenzií.

Učiteľ: Čo sa týka snov, vysvetlil som ich veľmi jasne. V minulosti nemohol nikto jasne vysvetliť, čo sú sny, takže som sa na to špeciálne zameral a vysvetlil som vám túto tému. Ľudská bytosť má rôzne duše a vaša samotná bytosť má tiež rozličné žijúce entity rôznych foriem. Je to mimoriadne komplikované, takže nik o tom nehovorí. Avšak keď sa nasledujúce situácie objavia, nie je to sen: Keď je povrchné vedomie vášho fyzického tela nevedomé, odpočíva, alebo je v stave pokoja v meditácii, vidíte scénu z inej dimenzie, alebo ste naozaj v styku so životmi v inej dimenzii. Táto skúsenosť je mimoriadne skutočná. Nie je to sen, ale reálna skúsenosť. Myšlienková karma vo vašej mysli alebo vaše rôzne názory tiež môžu odrážať rôzne veci do vašej mysle, zatiaľ čo spíte. To nie je niečo z vášho hlavného vedomia, takže tým sa netreba zaoberať.

 

Otázka: Ako môže niekto bez vzdelania dôkladne pochopiť Falun Dafa? Môže sa kultivovať k Dovŕšeniu?

Učiteľ: Ľudia bez akéhokoľvek vzdelania určite môžu pochopiť Dafa. V Číne máme veľa takých prípadov. Mnohí starší Číňania zažili počas svojho detstva veľmi zlé životné podmienky. Nemohli si dovoliť chodiť do školy, takže mnohí sú negramotní. Zistil som, že títo ľudia v kultivačnom procese vôbec nezaostávajú a dokonca sa kultivovali veľmi dobre. Najmä počas priebehu kultivácie môže ich čistá myseľ robiť zázraky, keď čítajú knihy Dafa. Ich pevná viera vo Fa si dokonca získava obdiv u Budhov, Taov a Bohov, ktorí sú za obsahom Dafa. Bolo mnoho takýchto zázrakov.

Povedzme napríklad, že tu máme človeka, čo nevie čítať, ale on vidí, že všetci ostatní praktizujúci postupujú vpred, čítajú knihy alebo sa dokonca učia Fa naspamäť. Pomyslí si: „Neviem prečítať ani slovo. Čo môžem robiť?“ Je hlboko znepokojený. Jeho spravodlivé myšlienky vychádzajú opravdivo z jeho srdca. Mnohí ľudia v tejto situácii študujú veľmi tvrdo a zisťujú, že postupne dokážu čítať. Bolo mnoho takýchto príkladov. Jeden študent, ktorý nedokázal čítať, bol veľmi znepokojený. Stále a stále nad tým uvažoval: „Čo by som mal spraviť?“ Potom zaspal s hlavou položenou na knihe. V stave polospánku a polobdenia zistil, že všetky znaky v knihe sa premenili na zlaté a každé slovo preletelo do jeho hlavy. Potom čo sa zobudil, mohol prečítať celú knihu, hoci nikdy nechodil do školy. Človek, ktorý nevedel ani napísať svoje meno, dokázal teraz prečítať každé slovo v Čuan Falune. Tento jav je dosť bežný, avšak nemožno to získať usilovaním sa. Nemôžete rozmýšľať tak, že keďže sa stala takáto vec, aj vy to môžete skúsiť. V tom prípade by ste to robili so zámerom alebo s pripútanosťou. V jeho prípade, on nemyslel na to, že by čokoľvek získal. Bol iba naozaj znepokojený z toho, že nemôže získať Fa. Jeho srdce bolo iné. Preto som povedal, že keď študujete Fa s opravdivou a spravodlivou mysľou, vaše odhodlanie je pozoruhodné. Dokonca aj Bohovia si budú myslieť, že vaše odhodlanie je pozoruhodné, a tak sa môžu udiať zázraky.

Samozrejme, anglická verzia Čuan Faluna má rovnaký účinok [ako čínska]. A neplatí to len pre anglický preklad; rovnako je to pravda pre všetky verzie v iných jazykoch. Ide len o to, že v iných národoch nebol tento Fa tak široko prijatý, takže to kultivačné prostredie sa nevyvinulo tak ako to, ktoré je teraz v Číne. Ľudia v Číne majú relatívne hlboké pochopenie Dafa, takže sa vytvorilo také kultivačné prostredie, ktoré ich dokáže poháňať nahor.

 

Otázka: Je nutné, aby sa človek vzdal svojho náboženstva, predtým ako môže praktizovať Falun Dafa?

Učiteľ: Čo sa týka náboženstiev, o tejto téme som hovoril mnohokrát. Nenamietam, ak praktizujete ľubovoľné náboženstvo. Naša prax nie je náboženstvo, takže nás zaň nepovažujte. Ale hovorím vám aj princíp: Kultivácia je veľmi vážna záležitosť. Praktizovanie náboženstva je kultivácia. Určite je to kultivácia. Ak chcete kultivovať toto a kultivovať tamto v rovnakom čase, čo potom naozaj kultivujete? Keďže ste sa v kultivačnej praxi nezamerali na jednu kultivačnú cestu, nemôžete v kultivačnej ceste dosiahnuť Dovŕšenie. Takže vám všetkým hovorím, že je na vás, aby ste si vybrali, čo budete kultivovať. Ale takisto vám hovorím, že musíte nasledovať iba jednu kultivačnú cestu. Iba nasledovaním jednej kultivačnej cesty môžete dosiahnuť Dovŕšenie; inak nemôžete nikdy dosiahnuť Dovŕšenie. To je všetko, čo o tom poviem.

Keďže sa tu objavila téma náboženstva, rád by som povedal ešte zopár slov. Môžu tu byť reportéri, ktorí sa zaujímajú o túto tému. Povedal som, že my nie sme náboženstvo. Konferencia, ktorú tu máme, bola iniciovaná a zorganizovaná študentami výlučne dobrovoľne. Keďže spolu robia cvičenia a sú to všetko miestni študenti tu v Kanade, chceli si medzi sebou vymieňať svoje skúsenosti. Praktizujúci v iných oblastiach to robili rovnako. Všetci spravili dobrovoľne to, čo mohli. Niektorí prenajali sálu; niektorí boli zodpovední za zozbieranie príspevkov o skúsenostiach; niektorí spravili toto a iní zasa tamto – takto vznikla táto konferencia. Dafa sa formou nepodobá na náboženstvo.

Náboženstvo má chrámy, alebo ak nemá chrámy, má nejaké prostredie, miesto alebo kanceláriu. My nemáme nič také. Každý z nás je členom spoločnosti a má zamestnanie; robíme to, čo by sme mali robiť. My iba vo svojom voľnom čase študujeme, kultivujeme sa a praktizujeme cvičenia. Všetci sme na tom takto, takže sa to ani nepribližuje náboženstvu. Nemáme obrady uctievania ani náboženské prikázania, aké majú v budhizme. V náboženstvách sú určité pravidlá, ktoré musíte nasledovať a ak tie pravidlá nenasledujete, nie je to dovolené. My tu nemáme žiadne takéto veci. Môžete prísť a odísť ako chcete, nikto vás neriadi ani neobmedzuje. Zodpovednosti  voči študentom praktizujúcim kultiváciu nie sú odrazené v tejto dimenzii svetských ľudí. Takže prečo by sme mali byť pripútaní k formalitám svetských ľudí? Dafa nemá žiadne formality, takže ako ho môžete nazývať náboženstvom? My nemáme zoznam členov, v ktorom by boli mená a adresy. Nemáme ho. Namiesto toho niektorí praktizujúci slúžia ostatným dobrovoľne. Napríklad, študent sa predstaví a povie, že ktokoľvek sa chce učiť cvičenia, môže k nemu prísť. Chce spraviť niečo pre druhých a všetko to robí dobrovoľne. Ale aj tak to niektorí ľudia nemusia pochopiť a volajú to náboženstvo. Pre tých ľudí je okrem náboženstiev, ktoré boli v minulosti široko uznané, všetko kacírstvo alebo náboženstvo zla. Takže povedia, že ste časťou zlého náboženstva. Čo je zlé náboženstvo? My nie sme náboženstvo, čo sa týka formy, a už vôbec nie zlé náboženstvo. Každý vie, že zlé náboženstvo, zlý kult, má nasledujúce charakteristiky: zhromažďujú bohatstvo nečestnými prostriedkami, klamú ľudí, alebo vedú ľudí k robeniu zlých skutkov. Nie sú spravodliví; sú zlí. My naopak všetkých žiadame, aby sa kultivovali a boli láskaví. Mali by ste byť ohľaduplný k druhým, keď niečo robíte a dobre robiť svoju prácu, nech ste zamestnaní kdekoľvek. V mysliach ostatných by ste mali byť dobrým človekom. Je to ako zlé [náboženstvo], keď vás žiadam robiť všetko toto? Nežiadal som vás robiť niečo iné ako tieto veci. Iba som vás všetkých žiadal, aby ste sa lepšie činili, boli dobrými ľuďmi alebo ešte lepšími ľuďmi. Žiadam vás, aby ste boli ešte lepší ako dobrý bežný človek. Napokon prekročíte bežných ľudí a dosiahnete Dovŕšenie.

 

Otázka: Som katolík a vždy cítim, že moje modlitby sa stretnú s odozvou. Môžem kultivovať Falun Dafa a súčasne pokračovať v modlení sa?

Učiteľ: Mám k tomu rovnaký komentár: Musíte praktizovať jednu kultivačnú cestu. Bez ohľadu na to, akú prax si vyberiete na kultivovanie, ja nebudem zasahovať; môžete sa kultivovať v ktorejkoľvek chcete. Ale radím vám, že ak sa chcete kultivovať, musíte si vybrať jednu kultivačnú cestu. Nemôžete nasledovať jednu vec a zároveň inú. Hovorím vám to, aby som k vám bol zodpovedný. Ak si myslíte, že môžete ísť do neba nasledovaním Rímskokatolíckej cirkvi, kultivujte sa v nej. Nemám námietok. Na druhej strane, ak si myslíte, že môžete dosiahnuť Dovŕšenie kultivovaním Falun Dafa, kultivujte sa v ňom. Takto sa ja pozerám na túto vec. Neexistuje žiaden spôsob ako prinútiť človeka robiť toto alebo tamto. Ak by ste to vo svojej mysli nechceli robiť, nefungovalo by to ani keby sme vás fyzicky niekde zamkli a prinútili vás to robiť. Aký by to malo úžitok, ak tam nie je vaša myseľ? Takže formality nie sú niečím, na čom mi záleží. Fungujete to, iba ak to vy sami chcete robiť.

Mimochodom, reportér sa ma minule spýtal toto: „Myslíte si, že to, čo robíte, je to najsprávnejšie na svete?“ Povedal som, že si myslím, že to, čo robím, je tá najsprávnejšia vec. (Potlesk) Nezbieram od vás žiadne peniaze, iba vám dávam veci. Určite robím tú najsprávnejšiu vec! Robím veci pre váš prospech, aby ste mohli opravdivo dosiahnuť Dovŕšenie. Bezpochyby robím tú najspravodlivejšiu vec. Tiež by som rád využil túto príležitosť, aby som vám všetkým povedal, že ja nie som proti žiadnemu náboženstvu a najmä nie proti tým ortodoxným náboženstvám ako katolicizmus, kresťanstvo, judaizmus atď. Nikdy som nebol proti náboženstvám a to zahŕňa budhizmus. Avšak môžete v tých náboženstvách dosiahnuť Dovŕšenie? Kto vám pomôže dosiahnuť Dovŕšenie v tých náboženstvách? To je naozaj otázne. Myslím si, že je dobrá myšlienka premýšľať o tom, kvôli vášmu večnému životu. Nebojím sa povedať, že ak svedomito praktizujete Falun Dafa, ja vám pomôžem dosiahnuť Dovŕšenie. Ak ste teraz v inom prostredí alebo ste v náboženstve, choďte a spýtajte sa kňaza alebo zakladateľa toho náboženstva túto otázku: „Môžete mi pomôcť dosiahnuť Dovŕšenie?“ Ak môže, choďte praktizovať tú kultivačnú cestu. To je všetko, čo by som chcel k tomu povedať.

 

Otázka: Existuje vzťah medzi citmi a jüan (predurčenosťou)? Je možné pozdvihnúť sa nad a za city, ale je možné pozdvihnúť sa nad a za jüan?

Učiteľ: City a jüan sú dve odlišné veci a sú to dva úplne odlišné koncepty. Čo sa týka citov, už som to povedal veľmi jasne. Kvôli čomu žijú ľudské bytosti? Žijú iba kvôli citom. Bez ohľadu na to, čo dnes máte radi alebo čo uprednostňujete, vaše šťastie, hnev, zármutok alebo radosť, čo robíte radi alebo čo neznášate robiť, ako chcete jedno zamestnanie a nechcete nejaké iné zamestnanie, ako niekoho máte radi a iného nemáte radi, ako niekoho milujete ale iného nemilujete, alebo ako chcete jednu vec a nechcete inú – všetky vaše želania pochádzajú z vašich citov. Takže, ľudské bytosti žijú výlučne kvôli citom. Ak sa chcete kultivovať, musíte vystúpiť nad a za svoje city. Ak nemôžete zanechať city, potom žijete v rámci citov. Cit sa prejavuje v bežných ľudských bytostiach mnohými spôsobmi. K čomukoľvek ste pripútaní, čokoľvek máte radi, to sú všetko pripútanosti, ktorých sa neviete zbaviť.

Teraz si povedzme o jüan. Dnes sem prišli niektorí ľudia. Jednám s vami ako s ľudskou bytosťou, bez ohľadu na to, čo vás sem priviedlo – napísanie článku, obdržanie Fa, získanie nejakej informácie alebo vypočutie si niečoho. Keďže ste sem vošli, jednám s vami ako s ľudskou bytosťou. Máte len rôzne druhy práce. Dokonca aj keď ste špión, takisto máte ľudské srdce, takže vás budem považovať za bežného človeka. Nezáleží na druhu zamestnania, ktoré robíte. Všetka práca v ľudskej spoločnosti nie je ničím viac ako prácou bežných ľudí. Boli ste schopní sem prísť a počúvať moje vyučovanie Fa, a špeciálne ste počuli Budhov Fa. Nie je to kvôli jüan? Dúfam, že si to budete ceniť. Samozrejme, keď hovoríme o jüan do detailov, existuje mnoho rozličných typov a aspektov, pretože jüan je jeden druh predurčeného vzťahu. Napríklad, v minulom živote tento človek niečo dlhoval inému človeku, alebo spravil niečo zlé. V nasledujúcom živote sa tí dvaja musia opäť stretnúť; ten prvý musí splatiť to, čo dlhuje. Toto je druh jüanu nespravodlivosti. Avšak keď ste s ním v predchádzajúcom živote zaobchádzali veľmi dobre a on sa zaprisahá, že v ďalšom živote bude pracovať tvrdo ako kôň, aby vám to splatil, potom pravdepodobne v ďalšom živote bude pracovať tvrdo ako kôň. Môže sa stať vašou ženou, alebo vaším mužom. Alebo sa možno stane človekom, ktorý vám veľmi pomôže. Toto je iný typ vzťahu, nazvaný jüan vďačnosti. Jüan spojený s Dafa je vznešenejší jüan. Možno sme niekedy boli príbuznými alebo dobrými priateľmi medzi svetskými ľuďmi. Všetko toto mohlo priniesť predurčený vzťah, aby sme mohli naplniť tento jüan v budúcnosti. Toto je tá situácia. Dúfam však, že nepoškodíte Dafa. Toto môže priniesť najhorší typ jüanu. Nikdy ho nebudete schopný splatiť, ale aj tak ho budete musieť naveky splácať.

 

Otázka: Keď som sa stretol s väčšími skúškami, činil som sa veľmi dobre, avšak bojím sa niektorých malých zvierat, ako napríklad mačiek a psov, alebo dokonca motýľov a komárov.

Učiteľ: Možno si teda trošku bojazlivý. Bojazlivosť je v skutočnosti druh pripútanosti, ktorá bola vytvorená tvojimi názormi. Napríklad, možno si nemal rád hmyz, keď si bol malý. Nemal si ich rád a dokonca sa ti zdali špinavé, keď si ich videl. Táto mentalita sa postupne formovala, až si sa ich napokon nechcel dotýkať ani sa dostať do ich blízkosti. Obával si sa, aby sa nedostali blízko teba. Pomaly si sa toho čoraz viac bál. Toto je vyvolané ľudským, po narodení sformovaným zmýšľaním. V skutočnosti sa to prejavuje ako jeden druh pripútanosti. Avšak tento druh pripútanosti sa líši od ostatných druhov. Keď máš jasnú myšlienku toho, čo chceš a ako to chceš získať, je to prejav jedného druhu po narodení vytvoreného zmýšľania.

 

Otázka: V mojich snoch vždy zachraňujem ľudí. Moje pochopenie je také, že mám propagovať Fa, aby viac ľudí získalo Fa.

Učiteľ: Toto je rovnaké, ako keď som hovoril o jüane. Môže sa to vzťahovať k jüanu, ktorý si tvoj vlastný život ustanovil v rozličných dimenziách. Avšak toto sa nevzťahuje priamo na tvoju kultiváciu a zlepšovanie sa. Jednoducho sa pevne drž Dafa a kultivuj sa. Bez ohľadu na to, s čím sa stretneš, čo vidíš, alebo o čom snívaš, jednoducho pevne stoj pri Dafa. Všetky veci, s ktorými si sa stretol, ktoré si videl, alebo o ktorých sa ti snívalo, nie sú ničím viac ako prejavmi stavu tvojej kultivácie. Napríklad, je to ako keď niekto má mnoho nadprirodzených schopností, ale on ich nechce ani vyskúšať, ani sa ich nedotkne. Nechce ich ani raz použiť. Necíti, že by mal takú túžbu.

 

Otázka: Je pravda, že Budhovia, Taovia a Bohovia rozličných úrovní nasledujú kozmické zmeny, keď riešia svoje záležitosti?

Učiteľ: Želania veľkých Bohov na vysokej úrovni sú kozmickou klímou. Činy všetkých Bohov sú špecifickými prejavmi tej kozmickej klímy. Všetci tí Bohovia udržiavajú vôľu nebies. Ani jediná vec, ktorá sa stane v bežnej ľudskej spoločnosti, nie je náhodná, takže bez ohľadu na to, aká silná je vaša ľudská túžba, alebo čo ľudia chcú robiť, alebo ako dobre niečo naplánovali, jednoducho to nemôžu dosiahnuť. Národ, krajina, alebo dokonca jej prezident mohli naplánovať veci veľmi dobre, avšak zvyčajne zistia, že ich schopnosti nestačia na to, aby naplnili svoje želania. Čo sa týka ľudskej bytosti, bez ohľadu na to, čo ste naplánovali, čo chcete robiť, alebo čoho sa obávate, dostanete to, čo máte dostať a nedostanete to, čo nemáte dostať. Z môjho pohľadu bolo všetko predurčené. Ľudské bytosti iba robia svoje povinnosti podľa toho, čo bolo predurčené. Ďalšia otázka potom je: Keďže je to dopredu ustanovené, nemali by sme potom iba ísť s prúdom? Ľudská bytosť je stále ľudská bytosť. Pretože je v bludisku, neverí tomu. Stále bude súperiť a súťažiť. Bude robiť všetko, čo sa jej zachce a takto získa karmu.

Kto môže zaručiť, že človek bude mať nejakú funkciu po celý život, dokonca aj v podsvetí? Mnohí ľudia použijú svoju moc, aby urobili vo svojom živote početné dobré skutky. Život neexituje kvôli bytiu ľudskou bytosťou, takže váš život neprestane existovať len preto, že vaše fyzické telo zomrelo. Takže váš život stále pokračuje. Kvôli tej príčine, tie ľudské bytosti, ktoré sú relatívne múdre a naozaj inteligentné, využijú svoje priaznivé okolnosti, aby pre svoje budúce životy vytvorili ešte lepšie podmienky. Inými slovami, spravia mnoho dobrých skutkov. Na druhej strane, sú aj takí, ktorí využijú svoju moc na robenie nedobrých skutkov. Toto je jediná vec, ktorú človek môže spraviť. To jest, nech sa stane čokoľvek, to, čo spravíte, alebo či spravíte dobrú alebo nesprávnu vec, je vaša vlastná voľba. Takže takáto vec existuje a ľudské bytosti sa v tomto ohľade správajú odlišne.

 

Otázka: Oprava spočíva v hľadaní vo vnútri. Opravujú sa tým zároveň aj tvorenie, trvanie a degenerácia?

Učiteľ: Záležitosť vytvárania, trvania, degenerácie a opravy nemá nič spoločné s vašou osobnou kultiváciou. Kultivovať sa znamená hľadať svoje vnútorné ja a odhaľovať vlastné nedostatky, pripútanosti a nedobré myšlienky, ako aj hľadať spôsoby, ako sa kultivovať lepšie a zbaviť sa svojich nedobrých myšlienok. Toto je kultivácia pomocou hľadania vo vnútri. Vytváranie, trvanie a degenerácia je vzorec, ktorý sa objavuje vo vesmíre, a keď sa niečo pokazí a musí sa opraviť, je to záležitosť súvisiaca s Fa a nie s vašou osobnou kultiváciou.

 

Otázka: Keďže potom ako dosiahneme Dovŕšenie nebudeme poznať princípy vyšších úrovní, môžeme spadnúť znova nadol dopustením sa zlých skutkov?

Učiteľ: Každý sa smeje. Inými slovami, stále si predstavujete veci osvietených bytostí s ľudskými myšlienkami. Nikdy nebudete schopný takto im porozumieť, ani to nie je možné. Potom čo človek dosiahne Dovŕšenie, má myseľ Boha, nie myseľ ľudskej bytosti. Jeho spôsob myslenia a východiskový bod myslenia sú úplne odlišné od tých, čo majú ľudské bytosti. Okrem toho, prostredie a ríša, v ktorej je, sú tiež odlišné, sú to úplne iné veci. Koncept nechápania princípov neexistuje, pretože nemôžete dosiahnuť úroveň, ak nerozumiete princípom tej úrovne. Prečo je to tak? Viete, prečo je vám povedané, aby ste čítali viac Fa a čítali viac knihu počas vašej kultivácie? Keď dosiahnete určitú úroveň, musíte poznať princípy tej úrovne a Fa tej úrovne, aby ste mohli byť na tej úrovni. Avšak pretože vaše ľudské telo stále ešte praktizuje kultiváciu, určite budete mať ľudské myšlienky. Nie je dovolené nechať ľudskú myseľ spoznať tak mnoho princípov Fa, takže vaša ľudská stránka nemá dovolené poznať tak veľa o vašom chápaní Fa počas kultivácie.

Čuan Falune vám vyučujem Fa iba vo všeobecnom zmysle, aby som prebudil vaše pravé vedomie. Ako by mohli mať ľudské bytosti dovolené poznať skutočný Fa? Takže počas vašej kultivácie môžete iba cítiť, že ste náhle pochopili nejakú situáciu, alebo že náhle chápete princíp, ale zvyčajne to nemôžete vysvetliť ľudským jazykom. Hneď ako to poviete, nie je to už rovnaká vec. Avšak vždy keď ten princíp pochopíte, ste naozaj na tej úrovni. Máte dovolené pochopiť ten princíp iba všeobecne, zjednodušenú a stručnú malú časť. Ak by mal človek dovolené vedieť špecifický, obrovský princíp vo svojej celistvosti, nebola by ľudská stránka toho človeka na úrovni Budhu? Ako by to mohlo byť dovolené?! Nemôže to byť dovolené. Vy sa stále kultivujete a máte ľudské pripútanosti, ktorých sa máte zbaviť, takže to nemôžete spoznať. Môžete vedieť len toľkoto, ale je to aj prejav vášho zlepšovania. Takže nech ste sa vykultivovali na akúkoľvek úroveň, budete poznať princípy na tej úrovni. V tom zlomku sekundy, keď vaša časť ukončila kultiváciu a je od vás oddelená, pochopila už všetky princípy na tej úrovni.

 

Otázka: Ako vlny zmývajú piesok a ľudia prechádzajú veľkými skúškami a trápeniami, niektorí môžu spadnúť alebo to vzdať. V tom čase, mali by sme im pomôcť dostať sa cez to, alebo by sme ich mali nechať, aby to riešili sami?

Učiteľ: Kultivácia je práve ako keď vlny odstraňujú piesok zo zlata. Tí, čo to nedokážu vydržať, môžu byť preosiati. To, čo ostane, je žiariace zlato, skutočné zlato, ktoré môže opravdivo dosiahnuť Dovŕšenie. Ibaže tých je menej. Kultivácia je vážna záležitosť, takže keď prechádzate skúškami a trápeniami, človek v kritických momentoch absolútne nemôže byť nepozorný. Najdôležitejšie je sledovať, aké ďalšie kroky spraví a ako to pochopí. Keďže ste to videli, ak mu môžete pomôcť, pomôžte mu. Je v poriadku mu to povedať a zobudiť ho. Samozrejme, v kultivácii je vopred dané, ako by mal riešiť každú skúšku, ako by mal riešiť každé trápenie a ako by sa mal vzdať každej pripútanosti. Ak premešká tú príležitosť, normálne je veľmi ťažké dostať ju späť, najmä v kritickom bode určujúcom, či môže alebo nemôže dosiahnuť Dovŕšenie. Ak niekto neprejde dôležitými skúškami, potom naozaj stratí tento druh dobrej príležitosti. Snáď bude mať ďalšiu šancu, avšak ja môžem iba povedať, že „snáď“. Iba veľmi dôkladné študovanie Fa a vybudovanie si veľmi pevnej základne vám môže pomôcť prejsť tou skúškou. Nie je to niečo, na čo sa môžete duševne pripraviť, alebo niečo, čo sa dobre skončí len preto, že chcete.

 

Otázka: Kedykoľvek vás vidím alebo sledujem vaše prednášky, mám v očiach slzy. Niektorým ľuďom to príde čudné. Ako by som im to mal vysvetliť?

Učiteľ: Nemusíte to vysvetľovať, pretože nemusíte ukazovať svoju kultiváciu druhým. V kultivačnom stave sa kultivujete sami a sami sa zlepšujete. Čo sa týka tých sĺz, mnohí z vás v skutočnosti prešli takouto etapou. Mnohí z vás cez to prešli, takže nie si jediný, čo to zažil. Niektorí ľudia čakali život za životom, aby získali tento Fa. Potom čo tak mnoho pretrpeli a zažili všetky druhy ťažkostí, napokon našli tento Fa. Premýšľajte o tom všetci: Aký je to pocit! Ľudská bytosť má stránku, ktorá rozumie a tiež stránku, ktorá nerozumie. Najpovrchnejšia stránka ľudskej bytosti je stratená a neosvietená, avšak stránka existujúca v inej dimenzii si je vecí mimoriadne vedomá. Ľudská bytosť spravila veci, ktoré sú buď dobré alebo zlé. Jeho hodnotenie a jeho karmická odplata je absolútne spravodlivá. Môžete povedať, že si to neuvedomujete, avšak neuvedomujete si to iba na povrchovej úrovni, pretože ste spadli nadol kvôli ignorancii. Preto si toho nie ste vedomí, ale máte aj stránku, ktorá si to uvedomuje.

 

Otázka: Niektorí ľudia sú veľmi nadšení ohľadom šírenia Fa, pričom iní nie sú. Prečo je tam takýto rozdiel?

Učiteľ: Niektorí ľudia jednoducho nemajú túžbu robiť to. Nie je to tak, že by sa nemohli kultivovať; v skutočnosti sa možno kultivovali veľmi dobre. Jednoducho nemajú ten entuziazmus robiť to. Je mnoho takýchto ľudí.

Na druhej strane, sú ľudia, ktorí majú túžbu a chcú robiť dobré veci pre druhých. Títo ľudia nie sú v menšine. Nemá to nič spoločné s vašou schopnosťou praktizovať kultiváciu alebo dosiahnuť Dovŕšenie. Avšak ja si myslím, keďže praktizujúci musia myslieť na druhých, že keď ste získali najväčšiu vec, chcete o tom povedať druhým, aby viac ľudí mohlo byť spasených. Často je to takto. Navyše, niekedy to môže byť tak, že chcete splniť sľub a nájsť priateľov alebo príbuzných zo svojich početných predchádzajúcich životov, aby mohli získať Fa.

 

Otázka: Uvedomia si jedného dňa tí, čo neveria vo Fa, že zmeškali túto príležitosť?

Učiteľ: Môžu alebo aj nemusia mať takúto príležitosť, pretože historicky nikto nikdy nevenoval pozornosť tým, čo boli odstránení. Avšak tí, čo sa nekultivovali dobre, alebo tí, čo najprv nepraktizovali usilovne, ale neskôr začali robiť svedomitý pokrok, tým to bude ľúto. Tí budú mať príležitosť ľutovať to.

 

Otázka: Po mnoho rokov som čakal na tento Dafa. Nemôžem si pomôcť a chcem sa spýtať: „Prečo bolo pre mňa zostavené získať Fa takto neskoro?“

Učiteľ: Mohlo to byť rozhodnuté po dôkladnom ohodnotení toho človeka, alebo to mohlo mať inú príčinu. Keď sa šíril Fa, nepoužili sme žiadne médiá alebo propagáciu, aby sme mu robili reklamu. Nešiel som takouto cestou. Nespravil som to, pretože som videl mnoho falošných a pokrivených vecí, ktoré sa chválili v reklame. Takto by ľudia nevenovali pozornosť skutočnej veci a mysleli by si, že aj vy podvádzate. Chváliť seba samého ako to robia tí, čo sú v reklamách, by bolo branie Dafa príliš neúctivo, takže sme nikdy nešli tou cestou a hájili sme vážnosť Dafa ako sa len dalo. Kvôli tomu mohli niektorí ľudia získať Fa neskôr. Nech je ako chce, získal si Fa, takže by si o tom nemal príliš premýšľať. Jednoducho upokoj svoju myseľ a kultivuj sa.

V starobylej Číne bolo príslovie, že ten, čo ráno počul Tao, môže večer zomrieť. Keďže si teraz získal Fa, čoho sa obávaš? Zostáva len vidieť, ako sa budeš kultivovať. V skutočnosti je mnoho predurčených ľudí, ktorí ešte nezískali Fa. Keď nás začali ohovárať tí nezodpovední ľudia v médiách, ktorí nás v skutočnosti nechápu, tí ľudia mohli veľmi pravdepodobne stratiť svoju šancu. Je to naozaj škoda. Súčasná ľudská spoločnosť upadla do takého rozsahu, že niektorí reportéri sa nás nepokúšajú naozaj pochopiť a namiesto toho svojvoľne robia poznámky alebo rozvádzajú svoje tvrdenia na základe vlastných ideí a predstáv. Myslia si, že to, čo sa naučili po narodení, alebo čo videli, je pravda; takže sa odvažujú robiť to takto. Práve teraz je mnoho ľudí, ktorí sú predurčení, a niektorí, čo sú dokonca veľmi predurčení, avšak ešte nezískali Fa.

 

Otázka: Pred študovaním Dafa som bol gay. Nepochopil som opravdivo otázku démona žiadostivosti. Nie som si istý, ako to rozriešiť.

Učiteľ: Ja sa na tom pozerám takto: Ak študuješ Dafa kvôli tomu, aby si rozriešil túto otázku, nakoniec ju možno nerozriešiš. Je to preto, že Fa je veľmi vážny; je pre ľudské bytosti, aby dosiahli Dovŕšenie. Nevyučuje sa len tak svojvoľne, aby si svetskí ľudia vyriešili svoje problémy. Na druhej strane, ak si naozaj odhodlaný kultivovať sa v Dafa a si schopný nasledovať štandardy pravého kultivujúceho a praktizujúceho vo všetko čo robíš, a ak sa kultivuješ s otvorenosťou a dôstojnosťou, myslím si, že okamžite prekonáš túto skúšku. (Potlesk) V skutočnosti, keď mnohí z vás nemôžu prejsť skúškou, s ktorou sa stretnete, je to preto, že sa brodíte blatom a nemôžete sa vzdať tých drobných vecí ľudských bytostí. Skúšky sa kvôli tomu predĺžia. Ak naozaj dokážeš odseknúť tú pripútanosť a ísť cestou, ktorou chceš ísť, všetko sa zmení. To je pravda najmä u vecí, ktoré do vás zasahujú počas študovania Fa. Možno to zmeniť okamžite.

 

Otázka: Zdá sa, že učeníci vyjadrujú svoju úctu k Učiteľovi spôsobom, ktorý má trošku príliš veľa formality a ľudských emócií.

Učiteľ: Ja som si to tiež všimol. Avšak na túto otázku ste sa ma už pýtali minule a ja som už reagoval. Ja sa nestarám o to, akú ma niečo formu, ale bez foriem ako sú konferencie výmeny skúseností alebo skupinové cvičenia, ako ste napríklad zorganizovali dnes, by neexistovalo to pokojné a harmonické pole, ktoré vytvoria kultivujúci, keď sú spolu. Nemali by ste prostredie, v ktorom sú témy diskusie medzi kultivujúcimi založené na vznešených pochopeniach. Témy, o ktorých sa diskutuje medzi ľuďmi v bežnej spoločnosti, sú všetky o osobnom zisku. Ľudské bytosti pokračujú v rozprávaní o tých istých veciach po tisíce rokov; jediným rozdielom je to, že dnes sa používajú modernejšie pojmy. Ak by ste nemali prostredie poskytnuté kultivujúcimi, predstavovalo by to vážne ťažkosti pre vašu kultiváciu, vaše Dovŕšenie a vašu usilovnosť. Je to ako dnes povedal jeden študent vo svojom príspevku: Cítil, že po dvoch mesiacoch individuálneho štúdia doma sa činil veľmi dobre, pretože si myslel, že je dosť bystrý. Avšak pocítil rozdiel, keď vstúpil do tohto prostredia. Vďaka tomuto prostrediu si všetci môžu vzájomne pomáhať pri postupe vpred a robení zlepšení, čo je výborné! V ľudskom svete nenájdete ani kúsok čistej zeme. Keby ste sa dostali do náboženstva, zistili by ste, že to, o čom dnes rozprávajú, sú peniaze a politika. Do náboženstiev sa dostali dokonca aj sexuálne veci. Náš Falun Dafa je jediným kúskom absolútne čistej zeme. (Potlesk)

 

Niektorí reportéri celkom nerozumejú tomu, prečo 100 miliónov ľudí študuje túto prax. To, čo som povedal práve teraz, bolo odpoveďou na ich otázku. Toto je jediný zostávajúci kúsok čistej zeme v ľudskom svete. Tento druh prostredia môže opravdivo pozdvihnúť morálku ľudských bytostí a zušľachtiť ju. Môže ich obrátiť na dobrých ľudí a môže zmeniť aj veľmi nedobrých ľudí a navrátiť ich do ich najlepšieho stavu. Môžete mi povedať, čo iné okrem Dafa všetko toto môže dosiahnuť? My to môžeme dosiahnuť, a preto prišlo tak mnoho ľudí.

 

Otázka: Je nutné, aby som si nechal odstrániť kúsok umelej krvnej cievy, ktorú mi implantovali v minulosti počas chemoterapie?

Učiteľ: Netráp sa operáciami, ktoré si mal a ani čímkoľvek, čo ti spravili v minulosti. Pokiaľ si opravdivým kultivujúcim, môže sa stať čokoľvek. Mali sme kultivujúceho, ktorý mal v nohe oceľové klince a doštičky. Mal nahradené aj kosti a dokonca niektoré ďalšie časti. Neskôr zistil, že to všetko zmizlo bez jedinej stopy, no jeho telo je vo výbornom stave. (Potlesk) Avšak na druhej strane, ja tu nie som preto, aby som robil všetky tieto veci pre svetských ľudí. Robím ich pre kultivujúcich, aby mohli dosiahnuť Dovŕšenie. Ak má človek pripútanosť k úsiliu, nikdy to nemôže dostať.

 

Otázka: Odkedy som začal študovať Falun Dafa, pociťujem, že energetický prúd vnútri môjho tela je čoraz silnejší. Teraz dokážem svojím magnetickým poľom priťahovať predmety, avšak musím aj často ostať na slnku, aby som získal energiu.

Učiteľ: Dovoľte mi povedať vám, že toto bola na začiatku dobrá vec. Neskôr si sa však k tomu stal pripútaný a vytvoril si si túto pripútanosť. Myslel si si, že je dobré, že máš túto nadprirodzenú schopnosť a bol si k nej pripútaný. Avšak cieľ kultivácie a dosiahnutie Dovŕšenia sa pre teba stal menej dôležitým, ako mať túto schopnosť. Takže stratila svoju silu a potom dokonca stratíš tú schopnosť samotnú. Myslíš si, že vyzeráš byť schopný absorbovať slnečné svetlo alebo nejakú inú energiu, aby si to doplnil, avšak zisťuješ, že je to čoraz slabšie. Takéto dopĺňanie je tak nepodstatné, že je to takmer nič.

V knihách Čuan FalunHong Yin som všetkým jasne povedal, že „Nadprirodzené schopnosti sú len malé triky.“ Sú vedľajším produktom vytvoreným počas kultivácie. Nikdy by ste ich nemali považovať za svoj cieľ praktizovania kultivácie. Ak to robíte, nikdy nedosiahnete Dovŕšenie. Vyvinutie pripútanosti vytvorí stenu, ktorá bude blokovať vašu cestu k Dovŕšeniu a vy nebudete schopní cez ňu preliezť. Iba ak sa vzdáte všetkých pripútaností bežného človeka, môžete cez ňu preliezť a postúpiť k Dovŕšeniu. Mnohí z vás, čo tu sedíte, v tom momente ako by som vám pomohol a spravil malú vec, budete mať veľké nebeské sily. Avšak nemôžem, pretože ja vám musím umožniť dosiahnuť Dovŕšenie. Počas vašej kultivácie sa môžu prirodzene vyvinúť niektoré nadprirodzené schopnosti, takže je najlepšie nepovažovať ich za niečo dôležité. Príliš sa o ne nestarajte a nedržte si to v hlave. Ak ich máte, máte ich; nezáleží na tom. Aké sú to veci v porovnaní s Budhami a Bohmi? Nadprirodzené schopnosti nie sú cieľom, ktorý hľadáte. To, čo hľadáte, je niečo oveľa vyššie a väčšie, až po Dovŕšenie. Potom budete mať ohromné nebeské sily a nie je nič, čo by ste nemohli spraviť. Ak dokážete byť pevní a odhodlaní a robíte to tak, ako som práve povedal, vaše nadprirodzené schopnosti sa môžu stať čoraz silnejšími. Je to preto, že všetky nadprirodzené schopnosti sa počas kultivácie postupne zosilnia energiou. Myslím si, že ste pochopili vzťah medzi tým, kedy to môže byť dobrá vec a kedy zlá vec.

 

Otázka: Počas priebehu nášho kultivačného procesu, môže sa pôvodná hmota zmeniť pred dosiahnutím takej vysokej ríše, ako je jej pôvod?

Učiteľ: V skutočnosti si neštudoval Fa dôkladne. Ja som povedal toto: My začíname premenu od najmikroskopickejšej látky vášho života a najmikroskopickejšej látky, ktorá vytvorila tvoj život. Kde je teda najmikroskopickejšia látka vášho života? To som vám nepovedal. Môže byť mimoriadne mikroskopická, alebo nemusí. Toto je pôvodný zmysel mojich slov. Vaša najpovrchnejšia časť nedosiahla takú vysokú ríšu ako váš pôvod. Nehovorím, že žiadna tvoja časť nedosiahla tú ríšu, iba to, že som vás nechal kultivovať obrátenou cestou.

Viete, v minulosti v Číne, vždy keď ľudia hovorili o kultivácii, mohli tomu rozumieť ľudia v mnohých oblastiach. Počas procesu kultivácie zmeny často začínali na povrchovej úrovni. Fyzické telo vytvorené z molekulových častíc sa začalo meniť, nasledované druhou vrstvou molekulových častíc. Zmeny sa postupne šírili k mikroskopickejším časticiam a potom pokračovali týmto spôsobom. Takouto cestou išli na svojich kultivačných cestách. V dôsledku toho, veľmi krátko potom ako začali praktizovať kultiváciu, boli schopní prejaviť veľké nebeské sily. Ich výzor sa úplne zmenil na niečo iné. Ale premýšľajte o tom, všetci: Teraz vyučujem tento Fa v bežnej ľudskej spoločnosti, a tak nemôžem nechať praktizujúcich zasahovať do bežnej ľudskej spoločnosti zatiaľ čo sú jej časťou. V rovnakom čase môže bežná ľudská spoločnosť poskytnúť prostredie pre vašu kultiváciu, takže takéto prostredie nemôžeme narušiť. Preto vyzeráte byť rovnaký ako svetský človek. Musíte mať zamestnanie a veci, ktoré máte v spoločnosti dosiahnuť. Ľudia vám poskytnú príležitosti na kultivovanie sa v bežnej ľudskej spoločnosti. Budú vám robiť problémy a vytvárať bolesť, a skrz to sa môžete zlepšiť a odstrániť karmu. Ak prejdete každou skúškou dobre, môžete sa pozdvihnúť. Preto toto prostredie nemožno narušiť.

Iba tým, že nenarušíme toto prostredie, sa tu môžeme kultivovať. Potom tu musí byť kultivačná metóda, ktorá je vhodná pre tento druh prostredia. Musí byť taká, že máte menej zmien na povrchu ako na mikroskopických úrovniach. V minulosti sa ľudia premieňali od povrchovej úrovne, ale ja teraz premieňam vašu bytosť od najmikroskopickejšej úrovne. Napriek tomu, hovorím vám, že nikto to takto v minulosti nerobil. Je to preto, že ľudské bytosti dneška prišli z veľmi vysokých úrovní. Dokonca tí, čo vás chceli spasiť, neboli z takej vysokej úrovne ako je tá vaša, takže ako by mohli premeniť váš pôvod? Možno ste pochopili, čo som práve povedal. Tým je povedané, že nik v minulosti nerobil takúto vec, ale ja ju teraz robím. Váš pôvod je vaše pravé ja. Je zdrojom vašej mysle a vašich myšlienok; odtiaľ pochádza motív pre čokoľvek, čo chcete spraviť. To je vaše pravé ja. Slová a spôsob myslenia, ktorý ukazujete medzi svetskými ľuďmi, je iba niečo prenesené na povrch úroveň za úrovňou. Ako to prechádza cez rozličné úrovne, sú k tomu pridané predstavy rozličných úrovní a ríš. Keď to dosiahne ľudskú úroveň, prejavuje sa to vo forme slov, myšlienok a správania sa.

Vaša najmikroskopickejšia časť je vaše pravé ja a ja vás začínam premieňať z vašej najmikroskopickejšej úrovne. Avšak tým nie je povedané, že vaša povrchová úroveň sa vôbec nezmení. Ste napokon kultivujúcimi a ste odlišní od svetského človeka. Takže musím odstrániť tie veci, ktoré môžu ovplyvniť vašu kultiváciu a odstrániť veľkú väčšinu tých zlých vecí. Dokonca musím odstrániť choroby, ktoré môžu ovplyvniť vašu kultiváciu. Niektorí ľudia hovoria, že Falun Gong je zázračný; hneď ako ho praktizujete, vaše choroby a zdravotné ťažkosti sú hneď odstránené. Áno, naozaj, opravdivý praktizujúci sa zmení okamžite. Jeho choroby a zdravotné ťažkosti budú hneď odstránené. Avšak ak sem prídete kvôli tomu, aby ste sa toho zbavili, nikdy to nedosiahnete, pretože ja tu nie som preto, aby som to robil pre svetského človeka. Robím to preto, aby som umožnil svojim kultivujúcim dosiahnuť Dovŕšenie.

 

Otázka: Môže byť energia zo sexuálnej lásky premenená na duchovnú energiu?

Učiteľ: Poviem vám všetkým, že to nemá žiadnu energiu. Nie je to nič viac ako city a teplo ľudského tela. Je to druh vzrušenia vytvoreného zo silnej pripútanosti k vašim citom plus inštinkty vášho ľudského tela. Čo sa týka tohto druhu vzrušenia, ľudia z medicínskej oblasti vedia, že keď chcete dosiahnuť toto vzrušenie, je potrebná látka nazvaná teplo. Keď sa minie, upokojíte sa a budete sa cítiť vyčerpane. Možno ste si všimli, ako sa niektorí mladí ľudia cítia takí vitálni, že stále potrebujú niečo robiť, a tak dokonca počas chôdze poskakujú. Jednoducho majú príliš veľa tepla. Takže to nie je forma energie a nikdy to nepovažujte za formu energie.

 

Otázka: Keď sme zosynchronizovaní s pravdou vesmíru, aká bude forma, v ktorej existujeme?

Učiteľ: Nikdy som vám predtým nič podobné nepovedal. Možno ste sa naučili nejaké veci z iných čchi-kungových praxí, ako napríklad z čchi-kungu v taoistickej škole. Keď všetko, čo človek robí, a každá jeho myšlienka je v súlade s požiadavkami Fa, je to život, ktorý dosiahol Dovŕšenie. Mnohí ľudia hovoria, že Budha nemá podobu. To je teória čínskeho Zen budhizmu – žiaden Budha a žiadna podoba. Takže patriarcha Bódhidarma sám povedal, že jeho Dharma sa môže odovzdávať iba po šesť generácií, pretože potom už ďalej neostane nič, čo by sa mohlo učiť. Od starobylej Číny až do Kultúrnej revolúcie sa Zen budhizmus v budhizme považoval za „idúci do slepej uličky“. V tých dňoch boli neustále spory medzi Zen budhizmom a ostatnými náboženskými školami. V skutočnosti Zen budhizmus prestal existovať po dynastii Song (960 -1279 n. l.), čím je povedané, že v Číne už prestal existovať pred viac ako tisíc rokmi. Avšak ľudia neskorších generácií si vždy mysleli, že princípy vyučované patriarchom Bódhidarmom sú blízke filozofii svetských ľudí, takže niektorí ľudia to považovali za filozofiu a brali to za najvyššiu formu filozofie. Niektorí ľudia konajú iracionálne a absurdne, akoby sa osvietili k základom jeho filozofie. V skutočnosti je to veľmi nízka úroveň porozumenia. Pretože je nízka, je pre svetských ľudí ľahké prijať to.

Budha má podobu, avšak jeho telo je vyrobené z mikroskopickejších častíc, ktoré sú tiež vyrobené z hmoty, takže ľudské bytosti ho nemôžu vidieť svojimi očami. Napriek tomu, že ho nemôžete vidieť, neznamená to, že neexistuje. Z úplného elektromagnetického spektra môžu ľudia vidieť iba viditeľné svetlo, čo je takmer nič. Všetko, čo vidíte, je odrazené z viditeľného svetla. Čo viditeľné svetlo nemôže odraziť, to nemožno vidieť. Môžete poprieť, že to existuje? V dnešných dňoch sú v USA mnohé silné astronomické ďalekohľady. Mnohé nebeské telesá, ktoré boli objavené, možno vidieť iba svetlom, ktoré je za viditeľným svetlom, ako napríklad röntgenové lúče, gama lúče, infračervené lúče a ultrafialové lúče. Môžete ich pozorovať iba za týchto okolností. Môžete povedať, že neexistujú? Ak by ste pre vynájdením týchto astronomických ďalekohľadov tvrdili, že tieto nebeské telesá existujú, neobvinili by vás tí tvrdohlaví ľudia z toho, že v ne slepo veríte bez dôkazu? Je to rovnaké ako to, o čom hovoríme dnes; keď poviete, že ste videli raje Budhov a samotných Budhov, niektorí ľudia jednoducho neveria, že je to možné. Keďže vaše oči sú vytvorené z molekúl a nie z atómov, nemôžete vidieť nič, čo je vytvorené vo vrstve atómových častíc. Telo Budhu je vytvorené z atómov, takže ako by ste ho mohli vidieť? Tým je povedané, že nie sú v rozsahu viditeľného svetla.

 

Otázka? Bude život všetkých bytostí na Zemi ukončený? Alebo nastane vo vhodnom čase zmena?

Učiteľ: Toto je téma, o ktorej nehovorím. Nebudem tu o tom hovoriť. Či je to pravda alebo nie, podľa môjho názoru by ste sa tým nemali trápiť. Prečo? Premýšľajte o tom všetci: Nič neexistuje vo vesmíre náhodne. Ľudské bytosti neveria v existenciu Bohov, a oni pritom existujú všade, naprieč celým vesmírom. Ľudské bytosti sa odvážia robiť čokoľvek; ich morálka upadla až do extrému. Premýšľajte o tom všetci. V dnešných dňoch ľudské bytosti robia čokoľvek, čo sa im zachce. Svojvoľne zabíjajú druhých. Keď majú zbrane, odvážia sa zabíjať ľudí. Majú neviazané myšlienky a názory. Úpadok ľudskej morálky spôsobil, že ľudia sa odvážia spraviť čokoľvek. Mnohí ľudia hovoria, že kvôli tomu, že ľudské bytosti upadli do takéhoto rozsahu, sú v rôznych častiach sveta početné katastrofy. Čím horšie sú ľudské bytosti, tým viac pohrôm bude.

Na druhej strane, 100 miliónov ľudí dnes študuje Dafa. Bez ohľadu na to, koľko ľudí môže dosiahnuť Dovŕšenie, títo ľudia sa aspoň stanú dobrými ľuďmi. Ak sa všetko skončí, čo sa stane s týmito dobrými ľuďmi? Najmä dnes, každý, čo je tu, je schopný praktizovať kultiváciu a je odhodlaný kultivovať sa v Dafa. Čo sa stane s týmito dobrými a šľachetnými ľuďmi? Takže vám všetkým hovorím, že pokiaľ praktizujete kultiváciu, nemusíte sa vôbec obávať o iné veci. Nebojte sa žiadnych katastrôf. Ak by bola nejaká katastrofa, nebude to mať s vami nič spoločné. (Potlesk) Avšak zlí ľudia tomu nebudú schopní uniknúť.

 

Otázka: Majster povedal, že sú takí ľudia, ktorých vrodené látky a znášanlivosť sú pevne dané, takže sa nemôžu kultivovať na vysoké úrovne.

Učiteľ: Ľudia v ľudskej spoločnosti, ľudia dneška, sú zo všetkých rôznych úrovní. Niektorí sú z nízkych úrovní, takže sa nemusia byť schopní kultivovať veľmi vysoko. Avšak nemali by mať žiaden problém dostať sa za Tri ríše a dosiahnuť Dovŕšenie. Avšak nemôžu dosiahnuť na vyššie úrovne, dokonca aj keď by chceli. Kultivovať sa vo Fa a získať Fa, to nie je žiadna malá vec. V tomto čase sa deje preskupovanie pozícií bytostí, a ak toho človek veľa nenesie, môže sa to doplniť. Avšak sú nejakí ľudia, ktorí si ani nezaslúžia získať Fa. A sú iní, ktorí absolútne nemôžu získať Fa.

 

Otázka: Myslím si, že mocná sila Dafa môže zmeniť všetko. Prečo Dafa nemôže zmeniť ten typ ľudí?

Učiteľ:  Dovoľte mi povedať nasledujúce. Bežný Budha, vezmime si napríklad Tathágatu: Mávnutím ruky Budhu Amitabhu, Budhu Šákjamuniho, Ježiša alebo Panny Márie by sa mohlo zmeniť všetko v ľudskej spoločnosti. Ako by nemohli mať moc zmeniť ju? Prečo to teda nespravia? Je to preto, že ľudské bytosti spravili zlé skutky a spravili ich sami od seba. Spravili ich, pretože ich chceli spraviť. Keby som odstránil vašu karmu mávnutím ruky a vaše zlé veci by zmizli, vy by ste potom obratom pokračovali v robení zlých vecí a zhromažďovali by ste karmu. Prečo by som to teda robil? Ak chce niekto spasiť ľudské bytosti, toto nie je ten spôsob. Musí umožniť ľudským bytostiam pochopiť princípy, aby mohli zmeniť svoje srdce. To je opravdivé zachraňovanie ľudí. Dokonca aj Tathágata má takú mocnú silu, takže pre tento Dafa vesmíru je veľmi ľahké zmeniť človeka. Minule som vám dal jednoduchý príklad: je to ako pec na tavenie ocele. Ak tam padne smietka prachu, v okamihu zmizne. Nenájdete po nej ani stopu. V rámci tohto Dafa sú ľudské bytosti iba ako tie zrnká prachu. Prečo vás žiadam, aby ste sa kultivovali? Ak by som vás naozaj opätovne vytvoril pomocou Dafa a neumožnil vám kultivovať sa, od mikroskopickej úrovne až po povrchnú úroveň by ste to už neboli vy. Vaša pamäť, myšlienky a forma existencie by sa zmenila. Nevedeli by ste, kým ste boli. To sa nazýva znovuvytvorenie. Je to niečo veľmi desivé. Nie je to spasenie ľudí. Prečo by mala existovať spása ľudí? Nie je to tak, že by Fa nemal takú moc, je to tak, že Fa poskytol ľuďom takúto príležitosť.

 

Otázka: Ako má človek riešiť trápenia počas kultivácie? Zažili ste vy rovnaké druhy trápení, ktoré my prežívame počas našej kultivácie?

Učiteľ: Toto je otázka od nového študenta. Ja som nikdy nechcel hovoriť o mojich osobných záležitostiach. Avšak je tu jedna vec, na ktorú chcem poukázať: Vy ste kultivujúci, avšak ja nie som. Každý jeden z vás bez výnimky sa musí prispôsobiť štandardom kultivujúceho. Všetci musíte dosiahnuť ríšu a štandardy Dovŕšenia. Avšak ja nie som rovnaký ako vy. Ja som tu, aby som vás učil tento Fa. Trápenia, ktoré znášam ja, sú trápeniami žijúcich bytostí zo všetkých ríš. Ja nemôžem nikomu hovoriť o tom, čo som zažil; neboli by ste to schopní pochopiť. Vy si myslíte, že kultivácia je ľahká. Všetko, čo som vám povedal, je, že som odstránil polovicu vašej karmy, aby ste sa mohli kultivovať. Avšak v skutočnosti, len o tom premýšľajte: V tomto vesmíre, budú všetky zlé veci, ktoré ste spravili v minulosti, vysporiadané jednoducho preto, že ste sa kultivovali? Povedal som nasledujúce. Povedal som, že viem, prečo bol Ježiš ukrižovaný. Nemohol ho jeho otec Jehovah oslobodiť? Nemohol použiť svoju vlastnú moc, aby sa vyslobodil? Musel byť pribitý na kríž? Tieto veci nie sú niečím, čo si dokážete predstaviť. Spasenie ľudí je mimoriadne ťažká vec. Niektorí ľudia dlhujú ostatným kvôli zlým veciam, ktoré spravili ako svetskí ľudia život za životom a tým vytvorili karmu. Tieto dlhy k nim ostali navždy pripútané a život za životom sa ich nemožno zbaviť. Niektorí ľudia však spôsobili dlhy na rôznych úrovniach, keď z tých úrovní spadli a tieto dlhy dlžia Bohom. Ako by ich mohli splatiť? Takže spasenie ľudských bytostí nie je jednoduchá vec. Ľudia v niektorých náboženstvách hovoria, že len čo ukončia kultiváciu, budú zachraňovať ľudí. Ja hovorím, že je to pripútanosť. Ako by mohli rozmotať tie prepletené siete karmy, ktoré zväzujú ľudské bytosti? Tie siete karmy idú nad a za úrovne tých spasiteľov. Je spasenie ľudských bytostí taká jednoduchá vec?! To je všetko, čo chcem k tomu povedať.

 

Otázka: Učiteľ, povedzte nám prosím, čo môžeme robiť, aby sme vás neidolizovali.

Učiteľ: Plne rozumiem vašim pocitom. Ste takí, pretože viete, čo som vám dal a čoho som vás zbavil, aby ste sa premenili zo svetských ľudí plných karmy na kultivujúcich; plne rozumiem vašim pocitom vďaky. Niektorí ľudia sa chcú zapojiť do nejakého rituálu, aby ukázali svoju úctu k Učiteľovi. Nemôžem povedať, že by ste si ma nemali ctiť, pretože ja som napokon váš Majster. Mali by ste si ma ctiť. Avšak ja nezdôrazňujem formu. Niektorí študenti nemajú takú vysokú úroveň porozumenia ako mnohí iní študenti a cítia sa zadĺžení, ak nespravia niečo, čo by ukázalo úctu k Majstrovi. V skutočnosti nespravili nič zlé. Avšak hovoril som o princípe: Niektorí ľudia cítia, že sa budú môcť stať Budhami, pokiaľ uctievajú Budhu a postavia mnoho chrámov. Povedal by som, že to je vtip. Budha Šákjamuni povedal, že Fa so zámerom je pominuteľný ako mydlové bubliny. To sú zámerné aktivity a nie sú ničím. Umožnia len ľuďom nazhromaždiť si nejakú cnosť svetských ľudí. Myslíte si, že chrám, čo ste postavili, je pre Budhov? Takže teraz, keď ste postavili chrám, musia Budhovia prísť? Mohli by ste povedať, že keďže ste postavili chrám, Budhovia musia prísť. Musia Budhovia nasledovať vaše príkazy a prísť? Tak to nefunguje. Niektorí ľudia sa klaňali a mysleli si: „Keďže som sa ti klaňal, mal by si mi požehnať a chrániť ma a umožniť, aby som dosiahol Dovŕšenie.“ Myslíte si, že Budhovia majú bežnú ľudskú myseľ – myslíte si, že musím byť šťastný, keďže mi preukazujete úctu a hovoríte mi pekné veci! Myslíte si, že sa budem správať ako niekto, kto má moc v bežnom svete, kde ak ste pri mne postávali a lichotili mi celé dni, budem vás musieť povýšiť a zvýšiť vám plat? Ľudské bytosti poľudštili Budhov a prisúdili im ľudské emócie. Oni vôbec nie sú takí. Preto som vás nežiadal, aby ste sa ku mne správali nejakým spôsobom. Avšak napríklad na niektorých miestach sú ľudia navyknutí na ich miestne zvyky. Myslia si, že sú to dobré praktiky. Nemôžem povedať, že sú nesprávne, avšak náš Dafa nezdôrazňuje formu.

Hovoril som o tejto záležitosti mnohokrát. Ako by ste to teda mali riešiť? Nasledujte svoje srdce. Na druhej strane, nefungovalo by to, ak by sme nemali túto formu konferencie výmeny skúseností, ktorú tu máme dnes. Kultivujete sa spoločne a po vstupe do tohto poľa pocítite, že je pokojné a harmonické. Nikto nemá žiadne zlé myšlienky. Čo sa vysiela sú súcitné a veľmi dobré energie. Všetky témy, o ktorých sa hovorí, sa vzťahujú ku kultivácii a k tomu, ako sa môžete lepšie činiť. Toto prostredie je neoddeliteľnou časťou toho, čo robíme. Výmenou skúseností každý hľadá svoje vlastné nedostatky a ostatných to môže inšpirovať,  aby boli usilovní. Toto je veľmi dobrá forma. Navyše sa organizuje dobrovoľne: Niektorí praktizujúci zaplatia prenájom konferenčnej miestnosti; niektorí zaplatia za tlačené materiály; zatiaľ čo iní zaplatia za nejaké ďalšie veci. Všetci to robíte týmto spôsobom. Asistenčné centrum nezhromažďuje žiadne peniaze. Keď sa niečo spraví, ten praktizujúci, čo to urobil, to odovzdá a tým je to skončené. Takto to zvyčajne funguje.

Spomínam si, že jedny noviny o mne napísali reportáž. Hovorilo sa v nej, že Li Chung-č’ nežiada peniaze, avšak jeden z jeho učeníkov zaplatil 35 000 dolárov za prenájom konferenčnej miestnosti na konferenciu výmeny skúseností v New Yorku. Srdce toho praktizujúceho bolo na správnom mieste; spravil to pre mocný Fa a pre posvätnú konferenciu výmeny skúseností a v jeho mysli si Dafa zaslúži najlepšie miesto. Ľudské bytosti míňajú astronomické sumy peňazí na všelijaké neviazané alebo ilegálne aktivity, takže prečo by on nemohol prenajať dobré miesto pre takú posvätnú a veľkolepú konferenciu výmeny skúseností? Ale aj tak by ste mali byť v budúcnosti opatrní v tejto záležitosti a čo najviac sa snažiť neprenajímať drahé konferenčné sály. V budúcnosti musíme byť v tejto záležitosti opatrnejší. 35 tisíc dolárov nemusí vyzerať veľa v USA, avšak v Číne je to niekoľko stotisíc yuanov. Ale nech je to akokoľvek, ja som nevidel z tých peňazí ani jediný cent, ani kvapku. Ten študent len podpísal šek na 35 000 amerických dolárov a prenajal konferenčnú miestnosť. Potom čo uskutočnil tú transakciu, povedal asistenčnému centru, že to miesto bolo prenajaté, že stálo 35 000 USD a je na ten a ten dátum. To bolo všetko. On naozaj minul 35 000 USD a reprezentovalo to jeho celé srdce, jeho úprimnosť k Dafa!

Dovoľte mi využiť túto príležitosť, aby som povedal trochu viac, pretože sú tu nejakí reportéri. Niektorí ľudia premýšľajú: „Je Li Chung-č’ milionár?“ Môžete ma považovať za milionára, miliardára, či bilionára. Je to v poriadku, pretože to, čo mám, je cennejšie ako všetky peniaze a bohatstvo na svete. (Dlhý potlesk)

V skutočnosti, keď sa na to pozriete z iného uhla, záleží na tom, či mám peniaze? Aj keby som mal peniaze, nestaral by som sa o to. Napríklad, je 100 miliónov študentov študujúcich Fa, a ak by som vás všetkých požiadal, aby ste mi dali jeden dolár – premýšľajte o tom – ak by ste mi všetci dali jeden dolár, bol by som  sto-milionár. Navyše, keďže všetci ste ochotní mi ho kedykoľvek dať, môžete ma jednoducho považovať za sto-milionára! Niektorí ľudia chodili všade možne, aby ma skúmali a zistili, koľko som zarobil z predaja svojich kníh. Môžem vám všetkým povedať, že autorský honorár bol niekoľko tisíc yuanov zakaždým, keď boli moje knihy publikované oficiálnymi nakladateľmi v Číne. Celkovo to bolo niečo nad 20 tisíc yuanov, čo je niekoľko tisíc amerických dolárov. To je všetko. Keďže nakladateľstvá vlastní štát, neponúkajú také honoráre ako nakladatelia v iných krajinách. To je všetko, čo vám zaplatia. Za knihy publikované na iných miestach platia autorovi honorár 5%, 6%, 7% alebo najviac 8%, potom čo je podpísaný kontrakt. To, čo som dostal, bolo veľmi málo, ale ja vlastne žijem z peňazí z honorárov. Rád by som vám povedal: Nebuďte pripútaní k tejto záležitosti. Je zbytočné to vyšetrovať. Prečo by som venoval toľko úsilia zarábaniu peňazí? Stačilo by iba povedať vám všetkým, aby ste mi dali desať dolárov a bol by som miliardár. Aká by to bola rýchla a ľahká cesta! Všetci by ste mi ich radi dali a ja by som ich mohol otvorene prijať. Prečo by som tomu venoval toľko úsilia? Myslím si, že niekedy majú ľudia nečisté zámery. Berú veci predpojato a hlúpo.

 

Otázka: Kam pôjde karma, potom čo ju z nás odstránite?

Učiteľ: Odstránim ju pre vás. (Potlesk) Je veľmi ťažké spasiť ľudské bytosti. Pamätám si, že som vám raz na Fa konferencii povedal o jednom človeku, ktorý mal v osude, že niekedy vo svojom živote dostane porážku. Bola to odplata za jeho karmu, takže ju jednoducho musel mať, avšak potom čo študoval Dafa (nie je to tak, že nemusíte splatiť žiadnu karmu, potom čo študujete Dafa; tak to nefunguje), odstránil som mu dosť veľkú časť tých veci, takže to mohol ľahko vydržať. Avšak tie okolnosti sa museli objaviť. Jedného dňa náhle spadol na zem a vyzeral, akoby mal príznaky porážky, avšak on sa nepovažoval za praktizujúceho. Napriek tomu bola jeho karma odstránená, takže to nebolo také vážne. Ak by sa bol považoval za praktizujúceho a postavil sa napriek všetkému, bol by okamžite v poriadku. Takáto to bola skúška, avšak on cez ňu neprešiel. Hoci to nebolo také ťažké, ako to mohlo byť, on ňou neprešiel. Ale aj tak, tá skúška nebola v skutočnosti taká ťažká, takže o tri dni bol schopný vstať z postele a o týždeň už mohol chodiť. O mesiac to už vyzeralo akoby sa mu nič nebolo stalo. Každý vie, že nikto sa nemôže tak rýchlo zotaviť z porážky, aj keby dostal nemocenskú starostlivosť. Avšak on sa spýtal: „Teraz keď študujem Falun Gong, prečo som aj tak mal porážku?“ Bolo to práve vtedy, keď som začal vyučovať Fa. Vtedy som si pomyslel, že spasiť ľudské bytosti je naozaj veľmi ťažké. Nevedel, že keď som za neho vydržal to trápenie, musel som vypiť misku jedu. (Potlesk)

 

Otázka: City účinkujú na základe názorov. Pokrivené názory súčasných pokrivených ľudských bytostí zneužívajú city.

Učiteľ: Nie je to tak, že by pokrivené názory zneužívali city; je to tak, že ľudské bytosti už v nič neveria a už nie sú obmedzovaní žiadnou morálkou. Každý v minulosti vedel, že existuje náboženstvo. Ľudské bytosti prinajmenšom vedeli, že budú potrestaní, ak spravia niečo nedobré. Avšak súčasné ľudské bytosti, najmä mladí ľudia, si myslia, že to je smiešne. Aký trest? Kde je Boh? Neveria tomu. Neveria, že Bohovia existujú. Premýšľajte o tom, všetci: Oni nevedia, že Bohovia ich sledujú, keď robia nedobré skutky. Nevedia, že budú potrestaní, ak robia nedobré skutky. Bez týchto obmedzení, neodvážia sa spraviť čokoľvek – vykonať vraždu,  podpaľačstvo a každý možný zločin?

Prečo mali dávne ľudské bytosti, ľudia v minulosti, vyššie morálne hodnoty? Ľudské bytosti sú v skutočnosti veľmi neschopné, takže to nie je tak, že v skutočnosti mali veľmi vysoké morálne hodnoty; oni iba verili a vedeli, že za robenie nedobrých vecí bude trest a za robenie dobrých skutkov bude odmena. Vedeli, že ľudské bytosti by mali byť počas života láskavé. Tým, že ľudia nemajú vo svojej mysli tieto obmedzenia, považujú chodenie do kostola iba za niečo, čo robia kultúrni ľudia. Považujú chodenie do chrámov za prostriedok na získanie bohatstva, syna a ochrany, ako aj za prostriedok zbavenia sa ťažkostí. Nemajú v skutočnosti vieru. Premýšľajte o tom, keďže dnešná spoločnosť je úplne mimo kontroly, čo sa týka morálnych obmedzení, neodvážia sa potom ľudské bytosti spraviť čokoľvek? Všetok svoj dôraz kladú na individualitu: „Budem robiť to, čo sa mi zachce.“ Robíte to, čo sa vám zachce, myslíte si, že to je výborné, avšak Bohovia si nemyslia, že je to dobré. Nezabudnite, že ste boli stvorení Bohmi. Keď si Bohovia nebudú myslieť, že ste dobrí, opustia vás a zničia!

 

Otázka: V minulosti žijúce bytosti vo vesmíre nevedeli o Zákone vesmíru. Budú žijúce bytosti v budúcom vesmíre, vrátane učeníkov, ktorí dosiahnu Dovŕšenie, schopné poznať všetky Fa princípy na úrovni, na ktorej sa budú nachádzať?

Učiteľ: Čo viete a čomu rozumiete, môžem vám povedať, je rovnaké ako to, čo ste sami pochopili na základe Fa čítaním kníh. Čomu rozumiete je iba časť, ku ktorej vám Veľký Zákon vesmíru dovolil osvietiť sa. Nemáte dovolené vedieť skutočný Fa. To neplatí len pre ľudské bytosti, ale žiadne životy vo vesmíre nemajú dovolené poznať špecifické formy existencie tohto Fa. Čo som spravil ja je len to, že som vám povedal túto Pravdu vo všeobecnosti použitím jazyka a spôsobov myslenia bežných ľudí. Avšak nemáte dovolené poznať skutočnú formu jeho existencie. Môžete mať vo svojom vedomí nejakú predstavu a v budúcnosti budete vedieť, že vo vesmíre je Fa. Avšak nebudete mať žiaden spôsob ako vedieť, aký konkrétne je. Keďže životy na rôznych úrovniach a v rozličných ríšach sú v tých ríšach v  rôznych stavoch, jeden môže byť Bohom na svojej úrovni, avšak súčasne je bežnou osobou v očiach Boha, ktoré je oveľa vyššie ako on. Čím vyššia úroveň, tým vyšší štandard.

 

Otázka: Ak budem čítať Čuan Falun s čistou mysľou, hľadať vo svojom vnútri keď sa stretnem s problémami a kultivovať sa otvorene a čestne, bude sa to posudzovať tak, že som usilovný?

Učiteľ: To je určite znamenie, že si usilovný. Ak to dokážeš uskutočniť, je to znak toho, že si usilovný. Ak chceš dosiahnuť Dovŕšenie, môžu tam byť ťažkosti na prekonanie. Viem, že vy študenti máte veľmi hlboké pochopenie Fa. Pozeral som vaše príspevky na TV monitore a povedal by som, že všetci študenti dozreli. Tak to je. Študenti v Číne sú veľmi zrelí, pretože začali byť usilovní už pred pár rokmi. Dnes sa veľký počet študentov mimo Číny takisto stal postupne zrelší. Ste schopní hovoriť o Fa na základe Fa. To je veľmi dobré.

 

Otázka: „Nie sme náboženstvo, ale ľudská rasa nás môže v budúcnosti považovať za náboženstvo.“ Čo by sme sa mali snažiť robiť, aby sme ľuďom nedali tento dojem počas šírenia Fa?

Majster: Okolnosti sa menia v závislosti na oblasti. Mali by ste si byť toho vedomí pri šírení Fa. Chcete, aby ostatní získali Fa – chcete, aby Fa získali tí, čo sú predurčení, ale ešte ho nezískali. Na toto musíte v spoločnosti klásť obzvlášť dôraz. Nezanechajte v ľuďoch dojem, že to vyzerá ako náboženstvo. Na druhej strane, takisto som si všimol, že moderní západniari povedia, že niečo je náboženstvo, keď vidia, že ľudia niečo praktizujú alebo robia spoločne. Nemajú žiaden štandardný koncept toho, čo je náboženstvo.

 

Otázka: Je úroveň Dovŕšenia dosiahnutého v kultivácii priamo súvisiaca so skúškou života a smrti, cez ktorú praktizujúci prejde?

Majster: O tejto téme som hovoril na Fa konferencii v Austrálii. V skutočnosti to, či môžete vo vašej kultivácii dosiahnuť Dovŕšenie, nie je určené v poslednej minúte, ale určuje sa to v priebehu vašej kultivácie. Keď je človek blízko toho, že je to schopný spraviť, začnú skúšky, ktoré určia, či je schopný dosiahnuť Dovŕšenie. Tie sú veľmi kritické. Pokiaľ ste kultivujúcimi, určite sa s nimi stretnete. Pre ľudskú bytosť je táto skúška presne skúškou života a smrti. Samozrejme, nie každý sa dostane do situácie, že sa ho niekto pokúsi zabiť alebo mu niečo spraviť s takýmto účinkom. Nebude to nutne taký spôsob. Je to tak, ako som to popísal na príklade. Povedal som, že v kritických momentoch sú niektorí ľudia schopní vzdať sa svojej budúcnosti, zamestnania alebo kariéry. Ak je to ten prípad, neprešli títo ľudia tou skúškou? Kvôli čomu žijú ľudské bytosti? Nežijú preto, aby mali možnosť dobrej budúcnosti medzi svetskými ľuďmi a mali uspokojivú kariéru, aby si mohli splniť svoje sny? Chcú dosiahnuť určité veci. Keď sú tie veci priamo pred nimi, dokážu od nich odstúpiť, keď sú k tomu vyzvaní? Ak od nich dokážu odísť, neprešli skúškou života a smrti? Nežijú ľudské bytosti pre tieto veci? Ak ich dokážu opustiť, nie sú schopní opustiť pripútanosť k životu?

Dokáže sa človek v kritických momentoch vzdať pripútanosti k životu, vzdať sa strachu zo straty takzvaného „šťastia“ a spraviť ten krok a vzdať sa tej pripútanosti? Nie je to skúška, ktorá bola pre vás zostavená? Opakovane som hovoril, že nič sa nedeje náhodou. Prečo niektorí ľudia dokážu ten krok spraviť, zatiaľ čo iní to nedokážu? Dokonca si myslia, že to, čo hovoria, je správne a pokúšajú sa o tom presvedčiť ostatných.

 

Otázka: Je správne povedať, že názory existujú kvôli karme a že bez karmy by neboli žiadne názory?

Majster: Vzťah medzi nimi je nasledujúci: Keď sa človek narodí, jeho myseľ je čistá. Nemá žiadne z tých bežných myšlienok, ktoré majú ľudia a ktoré sa neskôr určite vytvoria. Ľudské bytosti si myslia, že určité veci sú dobré a iné nie sú a že veci by sa mali urobiť určitým spôsobom. Postupne si ľudské bytosti sformujú svoje vlastné názory. Niektorí ľudia dokonca učia svoje deti, ako sa starať o seba a o svoje záujmy, a ako potrestať druhých ľudí. Vedome učia svoje deti, aby sa stali nedobrými ľuďmi a považujú to, čo učia, za dobré skúsenosti, ktoré treba deti naučiť. Ak ako normálny dospelý človek nemáte takéto názory, ste racionálnejší a máte jasno, a ste si vedomý všetkého. Pri robení rozhodnutí nie ste spútaný žiadnymi názormi. Letmým pohľadom je vám jasné čokoľvek, s čím sa stretnete a čokoľvek vidíte. To je vaše pravé ja a je to múdrosť.

Ak človek vie, ako používať svoj mozog a ako riešiť problémy, ktoré prichádzajú, to je to, čo svetskí ľudia nazývajú chytráckosťou; nie je to múdrosť. Je to niečo rafinované a ľstivé, využívané na chránenie svojich záujmov a je to vytvorené rôznymi názormi získanými po narodení. Môže to samo robiť nedobré veci a viesť vás k vytváraniu karmy. Tieto názory sa vytvorili, pretože chcete chrániť svoje záujmy. Keď tieto názory robia nedobré veci, vytvára sa karma. Tie názory vás podnecujú k vašim činom. Keď niečo robíte, vytvára sa karma, avšak karma nie sú názory. Niektorí ľudia si myslia, že si žijú veľmi dobre; iní si o sebe myslia, že sú veľmi šikovní a schopní. Súťažia tvrdo s ostatnými, aby trošku získali. V skutočnosti si myslím, že žijú veľmi trpko. Nevedia, kvôli čomu žijú. Myslia si, že sú chytrí. Niekedy, keď niečo robia, myslia si, že to robí ich myseľ. V skutočnosti im názory diktujú ich činy a ovládajú ich. Títo ľudia nemajú svoju vlastnú pravú povahu. Prevažná väčšina ľudí v spoločnosti je v tomto stave. Žijú svojím vlastným životom? Ľudské bytosti sú takéto a nedokážu sa z toho oslobodiť. Takže názory sa určite vytvoria, avšak ich množstvo je rôzne.

 

Otázka: Ľudské bytosti, hoci sú všetky na rovnakej úrovni, sú veľmi odlišné vo svojej samotnej povahe a pôvode. Je pravda, že ľudské bytosti, ktoré spadli dole z nižších úrovní, nemajú tú pôvodnú hmotu, ktorú majú bytosti z vyšších úrovni?

Majster: Všetci ľudia sú v ríši ľudských bytostí, avšak majú rôzny pôvod. Takže niektorí ľudia nemajú tie mikroskopickejšie častice, ktoré tvoria pôvod životov z vyšších ríš, čo znamená, že najzákladnejšie častice, ktoré vytvárajú životy, sú odlišné. Niektoré bytosti nie sú z takej vysokej ríše a nie sú také mikroskopické; to je tá predstava. Sú tam rozdiely.

Avšak vy, čo tu sedíte, nemusíte o tom premýšľať. Zaoberáte sa tým, že váš život nie je až taký mikroskopický ako u iných, takže sa nemôžete kultivovať na tak vysokú úroveň. V skutočnosti o tom premýšľate s ľudskou mysľou. Najzákladnejšia vec je, či sa môžete vrátiť a dosiahnuť Dovŕšenie. Keď dosiahnete Dovŕšenie a môžete sa naozaj vrátiť, zistíte, že už nebudete mať takého myšlienky. Vesmír je taký nesmierny a čo sa týka dosiahnutia toho, čo je mimo vášho dosahu, veci nie sú také, aké si myslíte, že sú. Určite také nie sú. Príklad: Niektorí ľudia stále cítia, že ich domov je najlepší, bez ohľadu na to, kam idú. Chcú ísť späť domov. Toto prirovnanie celkom nesedí, avšak tá pointa je v tom, že nebudete mať ľudské myšlienky a budete cítiť, že to vaše miesto je to najlepšie. Žiadne iné miesto sa s ním nedá porovnávať a žiadne iné miesto by nemohlo byť také dobré, nech by bolo akokoľvek vysoko. Toto je úplne odlišný spôsob myslenia.

 

Otázka: Ako rozlíšime medzi náznakmi návratu k svojmu pôvodnému pravému ja od toho, že robíme niečo nové kvôli svojim pripútanostiam, len aby sme boli odlišní?

Majster: Použite triezve uvažovanie a pozerajte sa na to vo svetle Fa. Veci, ktoré nie sú v súlade s Fa a správanie bežných ľudí, keď robíme veci pre Dafa, sú veci, ktorých sa musíme zbaviť. Keď robíme na niečom špecifickom, ako je napríklad šírenie Fa, niekto môže mať dobrý prístup, ktorý umožní viacerým ľuďom získať Fa a súčasne to nepoškodí obraz Dafa, ani to nebude nútiť ostatných, aby študovali Fa. Je to normálne a vhodné. Nemá to nič spoločné s pripútanosťami alebo robením niečoho nového len preto, aby sme boli odlišní.  Skúšanie rôznych spôsobov, aby sme umožnili ľuďom získať Fa, je opravdivé ponúkanie spásy. Toto, spolu s myšlienkou na návrat k pôvodu vášho života po dosiahnutí Dovŕšenia, sa neráta ako pripútanosti. Môžem vám všetkým povedať, že ste v procese kultivovania sa; každý jeden z vás sa kultivuje. Tým je povedané, že všetci máte bežné ľudské pripútanosti. Je dosť možné, že keď kladiete otázky, keď premýšľate o veciach, keď hovoríte o druhých, a ako sa správate jeden k druhému a dokonca k sebe, sú v tom pripútanosti, pretože každý jeden z vás má pripútanosti svetského človeka. Ak niekto robí prácu pre Dafa kvôli sláve a zisku, hovorím, že nemôže dosiahnuť Dovŕšenie bez zbavenia sa tej pripútanosti. Keď úprimne chcete niečo spraviť pre Dafa, mali by ste položiť Dafa na prvé miesto a vaše vlastné myšlienky za to. Ak zakaždým kladiete dôraz na seba a ignorujete Dafa, nemyslím si, že je to správne. Dafa by mal byť prvý.

 

Otázka: Zhen-Shan-Ren ostávajú nezmenené. Ak sa žijúce bytosti stanú čoraz nečistejšie, môže sa aj Zhen-Shan-Ren zmeniť?

Majster: Bez ohľadu na to, či sú žijúce bytosti čisté, Fa sa nezmení. Poviem to takto: Tri slová Zhen, Shan, Ren stále ostanú Zhen, Shan, Ren, nech sa deje čokoľvek. Nemôžete nazývať slovami Zhen, Shan, Ren niečo iné, nie? Čo sa týka vzdialenosti, do ktorej sa životy nechali uniesť od štandardov, to je problém tých životov. Takže my sme neustále napravovali – podľa Fa, nemeniteľného Fa – tie životy, ktoré sa odchýlili od Fa. To sa nazýva harmonizácia.

 

Otázka: Môj syn má 15 rokov. Musel som ho dať do nápravno-výchovného zariadenia pre mladistvých, pretože ho nedokážem zvládať. Milujem svojho syna a som ochotný spraviť čokoľvek, aby som mu pomohol. Je to pripútanosť?

Majster: V priebehu vašej kultivácie nemôže byť takáto rodičovská láska považovaná v súčasnosti za pripútanosť. Avšak hovorím svojim učeníkom, ktorí sa kultivujú, že každý jednotlivec má v skutočnosti svoj vlastný osud. Ty si si splnil svoju povinnosť ako rodič; tvoje dieťa si vytvorilo vlastný postoj a vyrástlo; bude veľmi ťažké teraz ho zmeniť. Samozrejme, mali by ste ho vychovávať. Ak ho už nemôžete učiť a on trvá na robení niečoho, nemôžete nič robiť. Pokiaľ nepácha zločiny, naozaj toho nemôžete veľa spraviť – môžete ho samozrejme obmedziť zákonnými prostriedkami, ak sa dopustil zločinov. Avšak ak nespravil žiadne zločiny, ale spravil niečo nedobré a nebude vás počúvať, nech mu hovoríte čokoľvek, nie je nič, čo môžete spraviť, ibaže by študoval Dafa.

Každý má svoj vlastný osud a nikto nemôže zmeniť osud druhých, dokonca aj keď sú tí ľudia vašimi deťmi. Vy chcete, aby mali takú a takú budúcnosť. Hovorím vám, že ak by ste mu aj zanechali miliardy dolárov ako dedičstvo, avšak on by ten majetok nemal mať, nejakým spôsobom ich spáli, alebo to všetko rýchlo a extravagantne premrhá. Musí mať dobrý osud, aby zdedil peniaze. Tým je povedané, že ten jednotlivec musí mať taký osud. Niektorí ľudia si môžu myslieť, že chceli, aby ich syn alebo dcéra išli do takej a takej školy, a že vďaka ich snaženiam sa tam dostali. Skutočnosť je taká, že tá vec existuje v ich živote. Tie snaženia, ku ktorým ste pripútaní a nechcete sa ich zbaviť, sa stávajú činmi, ktoré svetskí ľudia musia robiť, pretože ľudské bytosti určite nebudú čakať v posteli, aby im ich každodenný chlieb spadol z neba. Ak im poviete, že v určitých časoch sa stanú určité veci, nebudú tomu veriť. Takže ľudské bytosti sa budú tak či tak naháňať [za vecami] a tvrdo pracovať. Ľudské bytosti sú napokon ľudské bytosti. Nakoniec je ich tvrdá práca nevyhnutná. Ak vaše dieťa ešte nevyrástlo, môžete pokračovať v jeho výchove. Ak už vyrástlo a je naozaj ťažké ho vychovávať, nie je to vaša chyba.

 

Otázka: Čo sa týka ľudí, ktorí sú ovládaní svojou pomocnou dušou, je nejaký spôsob, ako im pomôcť posilniť ich hlavné vedomie?

Majster: Povedal som vám všetkým, že ja som zodpovedný iba za kultivujúcich. Ak sú kultivujúcimi, nemal by tam byť tento problém. Stalo sa im to predtým, pretože vtedy nepraktizovali kultiváciu. Teraz, keďže sa kultivujú, mali by praktizovať dôstojným a čestným spôsobom a zbaviť sa toho všetkého. Jednoducho pokračujte v kultivovaní sa a všetky problémy budú rozriešené, pretože ste kultivujúcimi. Ak robíte cvičenia iba kvôli tomu, aby ste vyriešili tento problém, nebude to fungovať, pretože vtedy nie ste úplne praktizujúcim alebo kultivujúcim. Vo vašej praxi by bola časť zameraná na vyriešenie tohto problému a mali by ste tam malú pripútanosť, takže by ste sa úplne nepovažovali za kultivujúceho.

Pýtate sa, či je nejaký spôsob, ako im pomôcť. Všetci viete, že máme okolo 100 miliónov študentov. Ktohovie, koľko oveľa vážnejších problémov mali oni, ale aj tak boli vyriešené. Navyše to, o čom hovoríte vo svojej otázke, nemusí byť nutne záležitosť pomocnej duše. Vy v skutočnosti nepoznáte opravdivú situáciu iných ľudí. Takže som povedal, že ak sa chcete opravdivo kultivovať, musíte na to naozaj zabudnúť a ničoho sa neobávať. Avšak je to ťažké uskutočniť, pretože všetky veci majú za sebou karmické dôvody; nevznikli náhodne. Možno si on a niekto iný predtým niečo dlhovali, alebo bolo medzi nimi nepriateľstvo. Takže sa musíte naozaj považovať za kultivujúcich. Stále sa môžete stretnúť s takýmito ťažkosťami a môžu trvať po nejakú dobu. Chcem vidieť, ako ich ten človek bude riešiť a či je pevný. Ak sa tým už viac netrápite, ak ste sa stali pevnými a naozaj si udržujete stav mysle praktizujúceho, môže to zmiznúť ešte predtým, ako si to uvedomíte. Mohlo to byť pre vás urovnané. Takže kultivácia je mimoriadne vážna záležitosť. Určite to nie je detská hra. Nie je to nič také, ako keď v bežnej ľudskej spoločnosti zaplatíte, aby niekto pre vás niečo vyriešil. Toto nie sú veci, ktoré sa dajú kúpiť za peniaze.

 

Otázka: Budú mať tí, čo sú stratení medzi svetskými ľuďmi, avšak majú dobré vrodené vlastnosti, príležitosť začať opäť ako ľudia, potom čo bude pravda odhalená?

Majster: Príliš sa tým znepokojujete. To je záležitosť budúcnosti. Fa napravuje vesmír, jeho vnímajúce bytosti sa odchýlili od Fa vesmíru. Bytosti, ktoré nezodpovedajú danej úrovni, z tej úrovne spadnú. Pokiaľ opäť nebudú zodpovedať, opäť spadnú – na ešte nižšie úrovne. Budú pokračovať v postupnom klesaní. Niektoré z nich spadnú na nižšie úrovne, pričom niektoré spadnú až tak, že sa stanú ľudskými bytosťami. Niektorí už nebudú môcť byť ani ľuďmi. Tým je povedané, že všetky žijúce bytosti sa umiestňujú na rôzne pozície. Toto je určené skutočným prejavom ich správania sa a ich vlastných ríš. Existuje štandard, ktorý meria všetko správanie sa v dnešnom svete, alebo inými slovami, ľudské bytosti si určujú svoje vlastné budúce pozície. Svet nemôže naveky takto upadať. Niektoré žijúce bytosti môžu byť odstránené; niektoré sa vrátia späť pomocou kultivácie; niektoré sa môžu stať ľudskými bytosťami alebo niečím iným. Tým je povedané, že postoje, ktoré tie životy ukážu voči Dafa, budú určovať ich pozície.

 

Otázka: Veľakrát cítim, že na základe princípov rozumiem tomu, čo mám robiť. Ale pretože to nepochádza z mojej pravej povahy, nemôže to pohnúť srdciami ostatných.

Majster: Počas priebehu kultivácie niekedy nepreukážete žiaden záujem o veci, ktoré sú dôležité pre svetského človeka alebo pre svetský svet. Avšak aj naši študenti majú bežné myšlienky, takže niekedy vás nudia veci, o ktorých hovoria naši študenti. Takáto vec sa môže stať. Avšak ak zistíte, že nemáte záujem o štúdium Fa, bude to problém. Ak to, čo hovoríte pri vašej práci pre Dafa, je v súlade s Fa, pohne to srdcom ostatných; ak sa to, čo hovoríte, odchyľuje od Fa, potom nie.

 

Otázka: Západný praktizujúci, ktorý sa chce učiť Dafa, študuje teraz Knihu o vnútornom lekárstve žltého cisára, ktorá je časťou jeho výučby. Pýta sa, či ho to ovplyvní.

Majster: Nebude to mať žiaden efekt. Prečo? Pretože v tomto a v podobných prípadoch to považujeme za jeho prácu, za bežnú záležitosť. Čokoľvek sa učí, nie je nič viac ako zručnosti svetského človeka. Máme spôsoby, ako riešiť takéto veci. Nemalo by ho to ovplyvniť.

 

Otázka: Je možné otvoriť veľký nebeský okruh, keď mám ešte stále problém spraviť plný lotos?

Majster: Pýtaš sa, či sa môže veľký nebeský okruh otvoriť, keď ešte stále cítiš veľa bolesti pri robení plného lotosu, je to tak? Je to to, čo máš na mysli? Pre kultiváciu človeka neexistuje pevné, jednotné usporiadanie. Keď sa kultivujete, nech trpíte akokoľvek, nemôžete sa na to pozerať ako na niečo, čo sa deje vo vákuu. Bolesť, ktorú pociťujete, je dôkazom rozpúšťania karmy a keď robíte cvičenia, vaše telo sa mení. To ide ruka v ruke. Mohli by ste sa však spýtať, čo keď zložíte alebo prekrížite nohy, aj keď nerobíte cvičenie? Keďže ste kultivujúci, všetky príležitosti sa použijú pre vaše zlepšenie.

 

Otázka: Ak mi jedného dňa druhí začnú ubližovať, ako by som mal študovať Fa?

Majster: Jednoducho pevne pokračujte v kultivovaní Dafa bez ohľadu na okolnosti. Prečo by si rozmýšľal o tom, že druhí ti ublížia? Ako kultivujúci, ak hneď alebo neskôr pozorne analyzujete všetko, čo sa okolo vás deje, zistíte, že všetko má svoju príčinu.

 

Otázka: Čo znamená ísť viackrát za Zákon trojitého sveta?

Majster: Myslíš opakovane sa kultivovať? To sa naozaj stáva. Musíte sa kultivovať celou cestou až kým nedosiahnete ríšu, v ktorej by malo byť vaše Dovŕšenie. Bohovia na nebesiach pre vás nevytvoria ťažkosti, takže sa musíte kultivovať medzi ľudskými bytosťami. Ak sa majú dosiahnuť veľmi vysoké úrovne, ten človek sa otočí hneď, ako dokončil jedno kolo kultivácie, a začne odznova, opakujúc ten proces až kým nedosiahne ten štandard, ktorý má dosiahnuť. Váš kung tam rastie a preráža úrovňami, zatiaľ čo vy sa kultivujete medzi ľudskými bytosťami. Toto to znamená. Sú také prípady, ale nie všetci ste na tom takto.

 

Otázka: Niektorí študenti kladú špeciálny dôraz na kruh, ktorý rastie na ich čele. Má to niečo spoločné s viacnásobným prechodom nad Zákon trojitého sveta?

Majster: To nie je ten prípad. V skutočnosti počas kultivačného procesu sa premena vášho tela líši od úrovne k úrovni a všetky sú iné. Ak by ste mohli vidieť podobu vašej vlastnej kultivácie, boli by ste najprv ohromení, a potom by to už vaša myseľ nedokázala uniesť. Ľudské bytosti nedokážu uniesť nádherný pohľad  na Bohov a Budhov, na ten komplikovaný stav, ktorý sa nedá popísať ľudským jazykom, a na konkrétne prejavy v stavoch zovňajšku na rozličných úrovniach. Hovorím vám, že každá úroveň má svoju vlastnú formu prejavu a že zmeny sa uskutočňujú v celom vašom ja, od hlavy po päty, vrátane poľa, ktoré obklopuje vaše telo. Takže keď niektorí ľudia robia rýchle prielomy a rýchle zlepšenia v úrovniach, zmeny sa dejú každý deň. Mohli ste vidieť podobu Budhu, na ktorej má štyri hlavy, a na tých štyroch sú tri ďalšie, nad nimi sú dve hlavy a na samom vrchu je ďalšia. Je to ako na sebe naskladaní Arhatovia. To je tiež skutočná podoba Budhov ukázaná na rozličných úrovniach. Sú slávnostní a nádherní, je to mimo predstavivosti ľudskej mysle.

 

Otázka: Rozumiem tomu, že musím trpieť viac ťažkostí, aby som sa kultivoval, avšak ja milujem život, teším sa na dobré veci a chcem robiť veci dobre. Je to pripútanosť?

Majster: V priebehu vašej kultivácie sa to nepočíta za pripútanosti. Ja som nepovedal, že sa budete musieť vzdať vášho šťastného života a vašich očakávaní a že sa nemáte dobre činiť v práci. Práve naopak, ja som vás žiadal, aby ste sa v práci činili dobre. Ako by ste mohli byť dobrým človekom bez toho, aby ste robili dobre svoju prácu? Ste opravdivým praktizujúcim iba ak ste dobrým človekom nech ste kdekoľvek. Takže ja vám iba hovorím, že v priebehu kultivácie musíte viac čítať knihu, viac študovať Fa; musíte sa kultivovať a byť na seba prísni, keď prechádzate skúškami a stretávate sa s problémami. Mali by ste hľadať vo svojom vnútornom ja, keď sa ocitnete v konflikte. Pokiaľ použijete tento prístup, vaša ríša sa postupne zlepší. Čo sa týka tvojej otázky, budeš mať na to nový pohľad a nové pochopenie. Avšak to nebude pochádzať z toho, že by si sa zámerne snažiť rozmýšľať inak. To vystúpenie nahor a nové pochopenie sa objaví prirodzene, ako sa budeš kultivovať.

 

Otázka: Som váš učeník a mám 10 rokov. Keď robím cvičenia, moje nohy sa stále pohybujú. V momente ako to začnem ovládať, ich pohyb sa zastaví.

Majster: Táto situácia je dočasná. Keďže si dieťa, nebudeš cítiť mučivú bolesť v meditácii tak ako dospelí. Avšak budeš prejavovať stav rozpúšťania karmy. Nemusí to byť až také bolestivé, avšak je to prejav toho stavu. Neskôr by si mal byť v poriadku.

 

Otázka: Keď sa hovorilo o koncepte super-hmoty, Učiteľ povedal, že je materiálnejšia ako táto naša dimenzia.

Majster: Zase prejavuješ záujem o tieto veci. Majster nedáva prednášky o fyzike. Spomeniem štruktúru vesmíru iba keď to má nejaký súvis s aktuálnym stavom, do ktorého ste vystúpili, takže nebuďte k tomu pripútaní. Teraz nie je vhodný čas, aby som vám hovoril všetko o štruktúre vesmíru a všetko to do vás nalial. Okrem toho, vesmír je veľmi komplikovaný a nepopísateľný ľudským jazykom. Keď som vyučoval Fa vo Švajčiarsku, popisoval som vesmír. Ako som o ňom hovoril, zistil som, že je ťažké to vysvetliť jasne. Keď som pracoval na knihe, robil som dôkladné korekcie. Ak čítate knihu, môže sa vám to vyjasniť. V skutočnosti sa môžem dostať len tak ďaleko, keď o tom hovorím, keďže už neboli slová, ktoré by to jasnejšie popisovali. Takisto, v tom momente ako to popíšete v jazyku bežných ľudí, nebude to celkom ono.

 

Otázka: Stále počujem hudbu Falun Gongu. Niekedy ju počujem aj keď spím.

Majster: To je dobre. Je to hudba Dafa, takže v tvojej kultivácii ti to ukázalo nejakú stránku Fa, a tá hudba má takisto hlbšie významy Fa.

 

Otázka: Na Fa konferencii v Kalifornii na začiatku roka Majster spomenul „štyri veľké“. Mohli by ste to rozviesť?

Majster: V skutočnosti o „štyroch veľkých“ prvýkrát hovoril Budha Šákjamuni. Je to zem, voda, oheň a vzduch. Je to prejav pôvodu existencie vesmíru v tej ríši, avšak nie je to konečný pôvod. Takže pre vás je to ako vesmír. Keď vidíte vesmír, myslíte si, že je to úplný vesmír, avšak to je iba sféra malého vesmíru. Je nespočetne mnoho vesmírov podobných tomuto a všetky sú vo väčšom vesmíre. Je to ako molekuly, ktoré sú všade v tejto dimenzii, a ako je všetko tu vytvorené z molekúl. Je to rovnaká predstava. Je to forma vesmíru prejavená v určitej ríši. V tej ríši existuje Fa, ktorý je prejavom Dafa v tej ríši. V tej ríši, ak to nespĺňa štandard Fa, potom celý systém pod tou ríšou nebude dobrý. Takže som zistil, že „štyri veľké“ sa pokazili a vyzeralo to, že sa idú rozpadnúť, lebo sa odchýlili od Fa počas dlhého časového obdobia. Avšak to bola situácia predtým, ako sa všetko obnovilo.

 

Otázka: Počet životov sa nezvyšuje ani neznižuje. Existujú na určitých úrovniach univerzálneho nebeského tela...?

Majster: Počet životov sa nezvyšuje ani neznižuje – to je isté. Keď je život v nejakej ríši zničený, na porovnateľnej úrovni sa vytvorí nový život. V skutočnosti, v histórii Zeme nebolo ani o jedného človeka menej alebo viac. Avšak keď o tom hovoríme dnes, nikto tomu nebude veriť. Čína stále propaguje plánované rodičovstvo; keďže sa to dotýka mnohých politických otázok v Číne, nebudeme o týchto veciach hovoriť. Populácia na západe je dnes malá. Možno sa [tí, čo boli kedysi na Západe] reinkarnovali tam [v Číne], aby získali Fa. (Potlesk)

V skutočnosti, nech ste dnes ktokoľvek – Európan, Američan, Afričan, Austrálčan, Aziat – nemusíte byť v skutočnosti opravdivo žltý, biely atď. Takže je v Spojených štátoch mnoho belochov, ktorí sú reinkarnovanými černochmi alebo Americkými Indiánmi. Niektorí černosi sú reinkarnovaní belosi. Preto existujú belosi, ktorí sa zastávajú záujmov čiernych ľudí.

 

Otázka: Majster povedal, že ľudské názory môžu kontrolovať život človeka. Ak ich nezmení, budú stále nad ním vládnuť.

Majster: To je pravda. Raz som povedal toto: Povedal som, že keď západniar získa Fa, keď mu to vysvetlíte na základe princípov, uvidí to: „Och, rozumiem. Toto je pravda.“ Tým je povedané, že tie princípy prerazia cez názory, ktoré získal po narodení. Vonkajší obal, ktorý zakrýva pravdu a blokuje ho v tom, aby nevidel pravdu, sa prelomí a otvorí. Avšak Číňania sú iní: majú prastaré názory. Majú päťtisíc alebo šesťtisíc ročnú civilizáciu, s rozličnými školami pred dynastiou Qin [pred rokom 221 pr. n. l.], skoršie roky dynastie Han [206 pr. n. l. – 220 n. l.] a potom od neskorších rokov až podnes. Pred érou bojujúcich štátov [piate storočie pred naším letopočtom – 221 pr. n. l.] boli rozličné formy vierovyznaní, takže sa vytvorili názory na rôzne veci. Tie veci, ktoré sa formovali jeden život za druhým, sú všetky uložené v celej vašej bytosti. Vaša bytosť nezomrie, pričom toto vaše fyzické telo je ako oblečenie: meníte ho jeden život za druhým. Stavy mysle a dojmy zdedené z každého z vašich predchádzajúcich životných cyklov sa prejavia na vašom súčasnom ja. Samozrejme, svetská osoba ich nedokáže tak ľahko vnímať.

Navyše, čínska kultúra je hlboká; obsahuje veci z mnohých generácií. To znamená, že Číňania zažili mnoho vecí, a tak je ťažké preraziť cez ich názory. Keď im poviete pravdu, pochopia: „Aha, takže takto to je. Avšak prečo je to tak?“ Potom im povedie, že je to tak kvôli XYZ. „Aha, rozumiem,“ povedia. Avšak onedlho začnú opäť premýšľať: „Prečo je XYZ príčinou toho, že je to také, aké to je?“ Musíte preraziť cez každú jednu vrstvu, celou cestou až naspodok, kým to nepochopia a už nebudú mať ďalšie otázky. Takže niekedy zisťujem, že ľudia z národov s hlbšou kultúrou sú bystrí, tým, že toho prežili tak veľa. Avšak ak od nich chcete, aby pochopili pravdu, tieto veci budú hrať negatívnu rolu. Napríklad belosi v západnej spoločnosti majú jednoduché mysle, keďže ich kultúra nemá až také hlboké vnútorné významy, a tak nemajú až tak mnoho prekážok. Len čo si uvedomia, že toto je pravda, pochopia ju.

 

Otázka: Často sa mi v mysli objavuje zbierka vybraných článkov Konfucia. Snažím sa tomu odporovať. Robím správnu vec?

Majster: Keďže si kultivujúcim, robíš správnu vec. Konfucius hovoril iba o princípoch ako byť ľudskou bytosťou. V skutočnosti má Konfuciove učenie veľmi silný vplyv na mysle všetkých Číňanov. Avšak možno sa teraz všetko obnovuje. Toto sú napokon ľudské veci, takže pre vašu kultiváciu je dobré, keď ich odstránite; to, čo získate, budú najčistejšie a vyššie princípy. Bez ohľadu na to, aké dobré je to učenie, je to ľudská vec. To tým myslím. Ak to zasahuje do tvojej kultivácie, ak sa to neustále objavuje v tvojej mysli a ovplyvňuje to tvoju kultiváciu, potom by si tomu mal odporovať a vypudiť to. Nehovorím vám, aby ste odmietali určitú myšlienkovú školu: Ja hovorím kultivujúcim, ako sa kultivovať. Väčšina z vás, čo tu sedí, robí kultiváciu, takže ja vyučujem Fa mojim učeníkom, nie bežným ľuďom. Mali by ste rozumieť tomu rozdielu.

 

Otázka: Môj manžel je čchi-kungovým majstrom v inej škole. Kedykoľvek odstraňujem karmu, aplikuje na mňa liečebné postupy použitím svojich metód.

Majster: Všetci viete, že kladiem dôraz na vašu myseľ. Povedz mu: „Ja pevne kultivujem Dafa a neprijímam tvoje veci. Môžeme byť manželmi, avšak kultivácia je vážna vec.“ Nemôžeš sa zbaviť toho, čo ti násilím dáva, keďže jeho ruky sú silné a majú viac sily. Takže nemáš ako odporovať tomu, čo chce spraviť. Avšak ak si pevná vo svojej mysli, myslím si, že sa to zmení. Takisto, ak aj trvá na tom, že ťa bude liečiť, nebude to mať žiaden efekt. Majster sa o teba stará. Je veľmi ľahké to zablokovať, avšak on to neuvidí.

 

Otázka: Keď sú v mysli počas cvičenia rušivé myšlienky, môže to viesť k nevedomému praktizovaniu zlej cesty?

Majster: To, že máte myseľ plnú rušivých myšlienok, je niečo, čo sa stane každému z vás, ako sa kultivujete. Avšak to vás neovplyvní. Keď som hovoril o veciach, ktoré môžu viesť k praktizovaniu zlej cesty, hovoril som o zámernom pridávaní, vo vašej mysli, vecí iných kultivačných ciest keď praktizujete; alebo keď ste kontrolovaní vedomím niekoho iného. Okrem takýchto vecí, veci ktoré nesúvisia s vašou kultiváciou nevytvoria nič, avšak rušivé myšlienky by ste mali odstrániť.

 

Otázka: Keď robíme meditáciu, objaví sa pocit sedenia v škrupine vajíčka iba po tom, čo už nohy nebolia?

Majster: Nie je to nutne tak. Ak môžete meditovať iba pol hodiny a necítite bolesť v rámci tej polhodiny, potom sa to môže objaviť počas tej doby. Keď jedného dňa dokáže vaša myseľ dosiahnuť tú úroveň pokoja a dokážete sa uvoľniť do toho rozsahu, môžete vstúpiť do toho stavu. Nemusí to nutne trvať dlho. Môže to byť iba pár sekúnd alebo niekoľko minút, a potom vyjdete z toho stavu pokoja. Môže sa to stať takto.

 

Otázka: V mnohých prípadoch som sa nevedome odchýlil od Zhen-Shan-Ren. Mnohé pripútanosti v hlbokom vnútri sú prekryté tými na povrchu.

Majster: Na tom nezáleží. Nerob si s tým starosti. Pokiaľ si v kultivácii vytrvalý, si schopný vedome tieto veci odstrániť a si schopný uvedomiť si nedobré myšlienky a odstrániť ich, si v procese kultivovania sa. Jediný problém by mohol byť v tom, že sa držíš pripútaností a nechceš ich opustiť. Okrem tohto vám v skutočnosti nič iné nemôže spôsobiť takýto či onaký problém. Je to preto, že sa stále kultivujete a naozaj sa zušľachťujete.

 

Otázka: Budú všetky moje pripútanosti odhalené?

Majster: Určite áno. Určite vám ich všetky odhalím. Otázka je, či ich budete schopní prekonať, keď príde ten čas. Keď sú odhalené a vy nájdete pripútanosti, ktoré by tam nemali byť, a jasne viete, že sú to pripútanosti, ktoré by tam nemali byť, nemali by ste ich zakrývať a musíte sa ich zbaviť. Kdekoľvek je nezhoda, pokúšam sa vám povedať, že vaša pripútanosť bola odhalená. Avšak často sa stane, že neskúmate, v čom je vaša chyba, ale namiesto toho sa dívate na to, ako zle sa k vám správali druhí, aké nesprávne veci spravili a ako sú nezlučiteľní z vašimi vlastnými názormi a myšlienkami. Uvidíte svoje pripútanosti, ak sa dokážete pozerať dovnútra.

 

Otázka: Budú úrovne životov nanovo stelesnené, potom čo ľudské bytosti budúcnosti obnovia morálny štandard?

Majster: Životy v nebeských telách rôznych úrovní majú rôzne schopnosti. Úrovne ľudských bytostí sú určené stupňom dobroty verzus zlej stránky ako aj množstvom cnosti verzus karmy, ktorú majú. Na zemi sú ľudské bytosti nad všetkými zvieratami a rastlinami. Všimol som si jeden problém: Je mnoho Číňanov, najmä Číňanov žijúcich mimo pevninskej Číny, ktorí majú veľmi silné rodinné a príbuzenské putá, silnejšie ako putá k Fa. Myslím si, že je to určite veľká prekážka pre ich získanie Fa. Avšak počas samotného kultivačného procesu mnohí z nich prekonali túto prekážku. Avšak zistil som, že je to obrovská prekážka. Ľudské bytosti nie sú považované za ľudské bytosti, ak nenasledujú štandardy pre ľudské bytosti. Prečo nepovažujeme opice za ľudské bytosti? Pretože ľudské bytosti majú štandardy pre ľudské bytosti a správanie sa, myslenie a morálne hodnoty ľudských bytostí. Kvôli tomu sú považované za ľudské bytosti. Avšak nebude to fungovať, ak chodíte do extrémov.

 

Otázka: Je pravda, že ľudskú históriu tvorí iba 7 miliárd životov, ktoré sa medzi sebou reinkarnujú?

Majster: Možno je. Všetci sa zaujímate o túto tému... V skutočnosti, v histórii nikdy nebola taká spoločnosť, aká je tu dnes. Možno ste v novinách čítali niekoho článok o tom, že som hovoril o otázke mimozemšťanov a jemu sa to zdalo smiešne. Premýšľajte o tom, všetci: V histórii nikdy nebola taká ľudská rasa ako dnes, avšak existovali historické obdobia, keď bola technológia ľudskej rasy ešte pokročilejšia – oveľa, oveľa pokročilejšia ako je dnes. Ľudské bytosti dneška nedokážu zostrojiť mesiac a umiestniť ho na oblohu, avšak v histórii ľudskej rasy to ľudské bytosti dokázali uskutočniť. Avšak veda vyvinutá ľudskou rasou dneška a súčasné okolnosti nie sú jedinou cestou v celom procese vývoja ľudskej rasy. Sú rozličné cesty vývoja. Veda dnešnej ľudskej rasy bola v skutočnosti prinesená mimozemšťanmi. Niektorí ľudia študujú mimozemšťanov a zbierajú ich takzvané signály. V skutočnosti sú priamo okolo vás, ibaže s vami nekomunikujú. Zároveň robia to, čo majú v úmysle urobiť, veľmi systematickým spôsobom.

Premýšľajte o tom všetci: Minule ste všetci hneď pochopili, keď som spomenul, že veda je náboženstvom. V náboženstvách majú svojich zakladateľov a kňazov, pričom vo vede sú takisto rôzne tituly: rektor univerzity, doktor, magister, bakalár, profesor, asistujúci profesor a tak ďalej. Navyše je to dokonalá forma náboženstva, keďže existuje všade a je veľmi systematická. Ľudské bytosti v ňu veria viac ako veria v akékoľvek náboženstvo a táto viera vznikla nepostrehnuteľne. Ak ju dobre neštudujete, táto spoločnosť vás vylúči: nenájdete si dobré zamestnanie alebo nebudete mať dobrú budúcnosť. Každý vie, že pri bežnom náboženstve musíte najskôr veriť a potom vám umožní vidieť, počuť a cítiť skutočnú, reálnu existenciu Bohov. Naproti tomu v náboženstve vedy najprv veci vidíte a postupujete vpred na materiálnom základe, takže potom budete na tom psychicky závislí. Používa opačný prístup.

Avšak ja nie som proti vede, pretože tá je tiež produktom vesmíru. Ja vám iba hovorím, čo je veda. Veda nie je vedecká a ľudskej rase priniesla mnoho katastrôf, ktoré nikdy nebudú napravené. Všetci viete o znečistení vzduchu. Vzduch, ktorý priemysel znečistil, už nikdy nemôže byť obnovený do najčistejšieho stavu. Priemysel znečistil aj vodu a bez ohľadu na to, aké dobré sú vaše metódy, nemôžete ju obnoviť do jej najčistejšieho stavu. Ľudské bytosti dýchajú tento vzduch a pijú túto vodu. Ak to bude takto pokračovať, ľudská rasa (okrem učeníkov Dafa) sa zdeformuje. Štruktúra ich končatín sa zdeformuje a bude to čoraz horšie. Je to pohroma spôsobená v tejto hmotnej ríši. Na duchovnej úrovni, predtým ako to dospeje do toho bodu, bude veda tvrdiť, že ste poverčiví a nevedeckí, a bude vás biť palicou vedy, ak budete hovoriť o čomkoľvek, čo veda ešte neuznala, alebo ak hovoríte o existencii Bohov alebo o fakte, že dobro bude odmenené a zlo potrestané. K čomu vedú takéto údery? Zničilo to vieru človeka v nebeské veci a koncepty, ktoré udržiavajú morálne hodnoty ľudských bytostí. A keď sú zničené tie, morálne štandardy, ktoré udržiavajú ľudskú rasu, budú úplne zničené. Takže dnes nie je žiadna zlá vec, ktorú by sa ľudia báli spraviť. Nebolo to všetko spôsobené vedou, ktorá v skutočnosti nie je až taká pokročilá?

Ja vám iba hovorím pravdu. Nehovorím, že som proti vede. Ibaže prílišná slepá viera v ňu spôsobuje, že ohrozuje ľudskú rasu. Navyše táto veda bola prinesená mimozemšťanmi. Aký je vlastne ich cieľ? Systematicky priniesli ľudskej rase predmety ako matematika, fyzika a chémia. Potom sa vo vašom tele a v mysli vytvoril základ myslenia, ktoré chcú. Výroba a pracovné nástroje, formy práce, denné nevyhnutnosti ako aj spôsob života prinesený vedou, sformovali dnešné spôsoby myslenia človeka a všetko jeho správanie. Toto plne vytvorilo myslenie, ktoré má pokrivený moderný človek. V dnešných dňoch je takmer každý takýto. Všetci majú myšlienky sformované mimozemšťanmi a nikto sa z toho nedokáže dostať, keďže všetko, s čím sa stretnete, bolo prinesené modernou vedou. Využíva každú príležitosť, takže každá časť vášho života je neoddeliteľná od vedy.

Následkom toho si vaša myseľ vytvorila spôsoby myslenia a mentalitu založenú na pochopení materiálneho sveta – vonkajší výzor, ktorý vytvorila moderná veda. Je to takisto vrstva častíc. Vaše správanie sa je diktované vašou mysľou. Potom, veci ktoré ovládate, vozidlá ktoré riadite – všetky veci, ktoré robíte – boli prinesené vedou. Takže v ľudskom tele aj mysli sa vytvorila vrstva častíc. Veda, ktorú priniesli ľudským bytostiam mimozemšťania, vytvorila vrstvu častíc, ktorá patrí k ich vede. Toto je presne to systematické usporiadanie, ktoré zostavili mimozemšťania, aby získali telá ľudských bytostí.

Takže ako možno viete, veda využíva túžby, ktoré majú ľudia, a túžby ľudských bytostí ich poháňajú k pokroku. Keď niekto vznesie pochybnosti o dnešnej vede, často vyvolá odpor vedcov. Ľudské bytosti si neuvedomujú, že tento druh netolerancie k pochybnostiam je sám osebe výsledkom vedy. Malo by byť jasné, že netolerancia týchto „vedcov“ vychádza na ich strane z emócií, nie z uvažovania. Môžem povedať, že keď to dosiahlo tento bod, veci vynájdené a vytvorené vedcami v skutočnosti nie sú výtvormi ľudských bytostí. Koho sú teda výtvorom? Boli vytvorené štruktúrou, ktoré je ovládaná mimozemšťanmi a ktorá sa sformovala v mozgu človeka. Tá štruktúra je presne niečo pevne riadené mimozemšťanmi. Dajú vám inšpiráciu a nechajú vás niečo vymyslieť. Začali systematickým spôsobom nahrádzať ľudskú rasu.

Len čo sa to stalo, ako viete, ľudské túžby potom poháňajú ľudský vývoj. Najprv chceli ľudia vytvoriť robotov, ale teraz to už nie sú iba roboty. Chcú vytvoriť ľudské bytosti – vyklonovať ľudské bytosti. Ak by ľudské bytosti boli naozaj vytvorené klonovaním, premýšľajte o tom... Ľudské bytosti sú riadené Bohmi. Keď sa človek narodí, ak nemá dušu, potom je to iba mŕtve telo. Prečo môže ľudská bytosť zomrieť, aj keď nemá žiadne problémy so svojím fyzickým telom? Ako môže náhle zomrieť? Je to tak, že jeho duša odišla. Bez duše je to iba kus mäsa. Keď má dušu, je živý. Ľudské telo je ako kus oblečenia: keď ho má oblečené ľudská bytosť, je živé; ak nie je oblečené, je mŕtve. Premýšľajte o tom teda: Čo sa stane, ak Bohovia nedajú dušu dovnútra naklonovanej bytosti, pretože bola vytvorená ľudskými bytosťami, čo Bohovia určite neuznajú? Mimozemšťan vyplní to vákuum tým, že sám seba umiestni na miesto duše toho človeka. Takže potom bude mať ľudské telo a zmocní sa ľudskej bytosti. Neskôr bude čoraz viac takýchto bytostí. Vďaka ich túžbam bude ľudským bytostiam prikázané, aby ich postupne vyrábali. Bude ich vytvorených čoraz viac. Týchto bytostí bude väčšina a stanú sa členmi ľudskej rasy a budú bystrejšie ako človek. Myseľ ľudských bytostí už má v sebe vrstvu ich častíc, ktorá je nimi ovládaná. Takže sformulujú zákony, ktoré zakážu ľuďom od určitého bodu rodiť deti. Všetky životy budú potom musieť byť naklonované. A vtedy zaplavia Zem vo veľkom rozsahu. Na povrchu budú vyzerať ako ľudské bytosti, avšak nebudú; budú to mimozemské bytosti. Premýšľajte o tom teda: Určite tu nehovorím ľuďom rozprávky! (Potlesk)

Samozrejme, ľudské bytosti sú tvárou v tvár súčasným okolnostiam úplne bezmocné. Nedokážu uniknúť z toho všetkého, čo dala ľudským bytostiam veda, pretože tá veda je ovládaná mimozemšťanmi a vy ich nedokážete ani objaviť. Ľudské bytosti chcú kontaktovať mimozemšťanov, avšak takmer všetko, čo dnes ľudské bytosti majú, bolo vynájdené nimi. Ľudské bytosti si myslia, že vás nebudú kontaktovať, avšak v skutočnosti ste spojení s mimozemskými životmi po celý čas. Naozaj ich potrebujete hľadať? Ľudské bytosti sú teda voči tomuto všetkému bezmocné. Nedokážu to vyriešiť. Toto vidím ako jeden z najväčších problémov súčasnej ľudskej rasy. Teraz som to sformuloval a povedal ľuďom.

Povedal som, že nechcem byť proti takzvanej vede, avšak videl som skutočnú situáciu ľudskej rasy. Keďže ja vám ponúkam spásu v tomto prostredí, musím žiť na tomto mieste, riadiť auto a lietať lietadlom. Veda a mimozemšťania sú takisto výtvormi vesmíru. Avšak vývoj ľudskej rasy bude mať vždy svoj začiatok a vyvinie sa ku svojmu koncu. Toto je zákon. Ja som spravil iba to, že som vám povedal o jednom z dnešných fenoménov, aby moji študenti mohli pochopiť vesmír, keď sa kultivujú. Ak pôjdem do detailov, mnohí bežní ľudia tomu nebudú veriť, takže o tom nebudem hovoriť. Vývoj počítača je v skutočnosti pre človeka desivou vecou. Môžete sami seba zničiť bez toho, aby ste vedeli, ako ste sa zničili. V dnešných dňoch ľudia ukladajú dáta a potom analyzujú výsledky pomocou počítačov. S ďalším vývojom by ľudia mohli používať počítače na robenie rozhodnutí a to by bol signál začiatku toho, že ľudské bytosti budú poslúchať počítače. Počítače potom začnú úplne riadiť ľudí. Počítače budú stále inteligentnejšie a ľudské bytosti sa budú na počítače ešte viac spoliehať, až kým nimi nakoniec nebudú úplne ovládaní. Takto by boli ľudské túžby použité na zničenie ľudskej rasy.

 

Otázka: Články písané Majstrom zvyčajne hovoria o špecifických okolnostiach. Ovplyvní to pochopenie Fa, ktoré majú zahraniční učeníci?

Majster: Nie, neovplyvní. Je to rovnaké. Moje Základy pre ďalší pokrok sú hlavne na neustále napravovanie problémov, ktoré sa vyskytujú, keď sa kultivujete. Čo sa týka toho, ako sa kultivovať, môžete sa jednoducho držať knihy Čuan Falun. Nemal by v tom byť žiaden problém.

 

Otázka: Počas skupinového štúdia ma v určitom bode pri čítaní niečo napadlo. Než som to úplne pochopil, prečítalo sa niekoľko odsekov.

Majster: Na tom nezáleží. Cieľom študovania Fa je to, aby ste porozumeli. Pochopenie Fa je najdôležitejšie. Keď čítate Fa, mali by ste chápať význam slov, ktoré čítate. Prinajmenšom by ste mali chápať povrchový význam. Ak poviete: „Zabudol som, čo som práve čítal,“ netrápte sa tým. Nie je to problém. Jednoducho postupujte ďalej a čítajte. Avšak ak poviete: „Nerozumiem ani slovám, čo čítam, len pokračujem v čítaní, moje ústa to odriekajú a oči to sledujú, avšak moja myseľ je inde,“ potom to nebude fungovať a vy nedosiahnete cieľ kultivácie.

 

Otázka: Prečo budhistická škola tak veľmi dbá na predurčené vzťahy?

Majster: V skutočnosti každý dbá na predurčený vzťah. Je veľa právd o vesmíre, o ktorých vám nemôžem povedať, pretože zahŕňajú Bohov a ja nechcem, aby ste rozmýšľali o Bohoch s ľudským myslením. Ľudské bytosti si myslia, že môžu ísť do nebeského raja, keď sa kultivujú v náboženstvách. Myslia si: „Pokiaľ ho uctievam a nasledujem jeho učenia, bude sa o mňa starať.“ V skutočnosti tomu vôbec nerozumiete. V minulosti bolo nesmierne ťažké kultivovať sa nahor. Pokiaľ ste spadli dole, vôbec vám nemohli dovoliť ísť späť nahor. Jednoducho ste nemali dovolené ísť späť nahor, pretože si mysleli, že nie ste takí čistí ako oni, a že by ste ich znečistili, bez ohľadu na to, ako ste sa kultivovali. Avšak dnes sa to zmenilo. Viete, že sme sa nielen zlepšili od samého pôvodu, ale prekonáme aj všetko z minulosti a dosiahneme stav, ktorý siaha nad najlepšie historické obdobie vesmíru. (Potlesk)

 

Otázka: Mnohí učeníci ešte nepocítili Zákon nad trojitým svetom. Majú dosť času na kultivovanie sa k Dovŕšeniu?

Majster: Keďže ste získali Fa, jediné, čo musíte robiť, je kultivovať sa, bez starostí. Neponúkal by som spásu, keby nebolo dostatok času. V skutočnosti moja najväčšia starosť nie je čas, ale to, či sa dokážete kultivovať v Dafa celou cestou až do konca. Čo sa týka toho pocitu, niektorí z vás dosiahli dosť vysokú úroveň, avšak nič necítili. Naozaj nemôžete hodnotiť úroveň človeka fyzickými pocitmi. Akú cenu má ten pocit? Niektorým ľuďom úmyselne nie je dovolené cítiť veci, pretože sú z vysokých úrovní. Keby cítili čo i len kúsok, čiastočne by to porušilo pravidlo ilúzie a osvietenia, a potom by sa možno už nikdy nemohli vrátiť na svoje pôvodné miesto. Preto sú na nich kladené vysoké požiadavky. Iní môžu vidieť veci a vrátiť sa aj tak, pričom títo ľudia nemajú dovolené ani vidieť ani mať fyzické pocity. Aj tá troška by im zabránila vrátiť sa na ich pôvodné miesto. Taká je pravda, nie?

 

Otázka: Keď som čítal Majstrovu knihu básní Hong Yin, bol som taký dojatý z hrdinskej veľkoleposti ctihodného Majstra, že mi tiekli slzy. Silne som pociťoval obrovské milosrdenstvo, ktoré sa nedá popísať slovami. (Potlesk) Budem navždy ľutovať, ak to nebudem môcť Majstrovi splatiť.

Majster: V skutočnosti nie je čo ľutovať. Nebolo pre vás ľahké získať Fa. Viete len to, že to vyzeralo ako náhoda, keď vám niekto povedal o Fa, a tak ste ho získali. V skutočnosti tam bolo niečo hlboko schované vo vašom srdci, ako elektrická zástrčka. V momente, keď sa to spojilo, ste boli pod prúdom. Avšak u niektorých ľudí tá zástrčka už nefunguje, keďže je pokrytá prachom a smetím. Hoci je zástrčka zapojená, netečie tam elektrina. Mnohí ľudia v minulosti stratili svoje životy, aby mohli získať Fa. Kultivovali sa v minulosti a podstúpili mnohé kultivačné skúšky.

 

Otázka: Ak sa deti nebudú venovať kultivácii, čo s nimi bude potom, čo ich rodičia dosiahnu Dovŕšenie v kultivácii?

Majster: Nemôžem povedať, že by si k tomu bol pripútaný, keď vezmem do úvahy tvoju súčasnú situáciu; je to tvoja súčasná ríša. Avšak keď sa na to pozriete z vyššej ríše, je to pripútanosť. Nevieš ani, či dosiahneš Dovŕšenie – prečo máš toľko zbytočných starostí?

Premýšľal si o tomto: Ako by to mohlo byť tak, že keď sa dokultivuješ k Dovŕšeniu, jednoducho sa otrasieš a odídeš od všetkých život za životom dlhovaných dlhov, a od vďačnosti a nevraživosti, ktoré si spôsobil? To, čo si splatil, sú len mentálne dlhy; nesplatil si materiálnu časť dlhov. Ako by si potom mohol dosiahnuť Dovŕšenie? Ja to všetko urovnám a spravím pre teba mnoho vecí. Premýšľajte o tom: Všetka vďačnosť a nevraživosť musí byť urovnaná. Ale ako? Po prvé, tvoj raj nemôže zostať prázdny, ak si schopný dovŕšiť sa. Nehovoria Budhovia o spasení všetkých vnímajúcich bytostí? V tvojom raji budú vnímajúce bytosti. Je pravdepodobné, že to budú životy, ktoré si kedysi zabil, alebo ktorým si dlhoval, alebo s ktorými ste boli blízki priatelia. Oba druhy karmických väzieb – vďačnosť aj nevraživosť  – musia byť pre teba urovnané. Takže mnohé životy sa môžu stať vnímajúcimi bytosťami v tvojom raji.

Všetka vďačnosť a nevraživosť z minulosti musia byť pre teba urovnané, takže nemali by sme sa postarať aj o tvoje súčasné karmické putá? Spôsob, akým sa veľa žien správa ku svojim blízkym... naozaj to ovplyvňuje vašu kultiváciu. Vzdajte sa tej pripútanosti a venujte sa kultivácii. V skutočnosti, bez ohľadu na to, aké ťažké je pre vás vzdať sa jej, život ubehne ako voda a na konci sa ich aj tak musíte vzdať. Niektorí z vás už nemusia mať pred sebou veľa rokov života a môžete odísť každým dňom. Potom sa toho aj tak budete musieť vzdať. Ak sa dokážete kultivovať k Dovŕšeniu, potom váš Majster vie, koho chcete spasiť. Avšak nemôžete to brať ako pripútanosť a byť k tomu pripútaný iným spôsobom.

 

Otázka: Niekto, kto sa činil veľmi dobre v kultivácii, raz povedal toto: „Mať zámer je tiež časťou toho byť bez zámeru.“ Bol som z toho trošku zmätený.

Majster: Nie je to zasahovanie? Nepremýšľaj o tom, ak to nie je niečo z Fa, ktorý som vyučoval. Hoci to povedal učeník, ktorý kultivuje Dafa, môže to byť niečo, čo pochopil na svojich rozličných stupňoch a v rozličných ríšach. Môže to byť správne alebo nesprávne. Neznepokojuj sa tým a rob to, čo som učil ja. Sústreď svoju myseľ na Fa a nebuď pripútaný k tomu, čo povedali druhí.

Každému by malo byť jasné, že vyučovanie Fa a ponúkanie spásy ľudským bytostiam nie je v rámci „zámeru“ alebo „bez zámeru“. Nemôže to pochopiť bežná bytosť. Navyše, tie veci sa neprejavujú tu medzi ľudskými bytosťami. Povedal som vám minule, že raje Budhov sú mimoriadne bohaté a rôznorodé. Sú ešte veľkolepejšie, lebo kto by tam inak chcel ísť? Nie sú také, ako si ich predstavujú ľudské bytosti. V očiach Budhov, Taov a Bohov mnohé veci, čo ľudské bytosti robia, sú prekážkami, ktoré im vážne bránia ísť do rajov Budhov. Takže toto všetko sú pripútanosti k zámeru. Avšak ponúkanie spásy ľudským bytostiam je odlišná vec. Môžem vám tiež povedať, že zachraňovanie ľudských bytostí nie je jediná vec, ktorú robím. Je to iba časťou toho, čo chcem spraviť, takže sú tam ďalšie príčiny. Uvediem príklad. Povedzme, že tento vesmír smeruje k rozpadu. Boh je schopný to zastaviť, avšak nič s tým nespraví. Povedali by ste, že by „mal zámer“, ak by zakročil a že by bol „bez zámeru“, ak by nezakročil? Vysvetľujem záležitosti veľmi vysokej úrovne ľudským jazykom, avšak v tej vysokej úrovni je to odlišné. Ľudská predstava „zámeru“ nedokáže popísať ríšu Budhov alebo ešte vyššie ríše.

 

Otázka: Existuje nerozlučné puto medzi pohorím Tai a mnou, a mám ohľadom toho mnoho otázok. Môže mi Majster pomôcť vyriešiť kúsok tej záhady?

Majster: Nie, ja môžem iba vysvetľovať kultivačné záležitosti kultivujúcim. Ja som zodpovedný za to, aby ste dosiahli Dovŕšenie. Nemôžete ho dosiahnuť, ak ste pripútaní k tomu, čo ste prežili počas svojich minulých životov. Bol by si k tomu ešte viac pripútaný, ak by som ti to vysvetlil.

 

Otázka: Niekedy trochu túžim po tom, aby som bol asistentom alebo vedúcim asistenčného centra. Je to silná pripútanosť a som v stave, že mám zámer?

Majster: V skutočnosti mnohí z našich asistentov nie sú vyberaní. Stalo sa to tak, že získali Fa a v ich oblasti nikto nepraktizoval, takže dali dohromady skupinu ľudí, aby sa učili, a oni sa prirodzene stali vedúcimi asistenčného centra alebo asistentmi. Vedúci asistenčného centra nie je v našom Dafa ničím výnimočný. Je to iba pomenovanie medzi bežnými ľuďmi. V minulosti sa pobočka Spoločnosti pre výskum čchi-kungu nazývala centrom. Nazývajú sa asistenčnými centrami.

Je dobrá vec, že chceš robiť niečo pre druhých, avšak nie je dobré, ak to chceš robiť kvôli tomu, aby si sa stal vedúcim. Nemáme oficiálne pozície ani nedávame plat. Nič také nemáme. Viem, že chceš robiť niečo pre druhých. Môžeš robiť čokoľvek, čo dovoľujú okolnosti. Aj bez titulu môžeš robiť niečo pre ľudí, zo svojho nadšenia. Teraz je veľa ľudí v mnohých oblastiach, ktorí študujú Dafa. Je to výsledkom mnohých aktivít šírenia Fa, ktoré spravili naši študenti.

 

Otázka: Zatiaľ čo tu počúvame ako vyučujete Fa, robia to isté aj naše telá vo všetkých ostatných dimenziách?

Majster: Nepremieňam vaše telo začínajúc od jeho samotného pôvodu? Prečo sa tým stále znepokojuješ? (Potlesk) V tejto dimenzii iba počúvaš Fa a zmeny sú malé. Avšak skutočné zmeny sa dejú v iných dimenziách.

 

Otázka: Zakaždým pred zúčastnením sa Fa konferencie sa stretávam s prekážkami a skúškami. Sú spôsobené mojou vlastnou karmou alebo niečím, čo som spravil nesprávne?

Majster: Vždy, keď máš problémy, hľadaj vo svojom vnútri. Ťažkosti nenastávajú len tak náhodou. Určite sú zamýšľané na odstránenie rôznych vašich pripútaností, aby ste sa mohli zlepšiť.

 

Otázka: Odkedy študujem Fa to vidím tak, že robenie alebo nerobenie bežných vecí už nie je podstatnou otázkou. Ako môžem rozlíšiť, či mám ešte pripútanosť k robeniu určitých vecí?

Majster: Dovoľte mi to bližšie vysvetliť. Tým, že sa kultivujete medzi svetskými ľuďmi, musíte sa čo najviac snažiť kultivovať sa, zatiaľ čo sa prispôsobujete spôsobom svetských ľudí. To, čo som práve povedal, pokrýva široký záber: vaše jedlo, strechu nad hlavou a dopravu, ako aj vašu prácu a štúdium – všetko je zahrnuté. Musíte sa kultivovať zatiaľ čo sa prispôsobujete svetským ľuďom v najväčšom rozsahu. Nenasledujte príklady kultivujúcich v minulosti. Len čo začali kultiváciu, vyzerali, že uvideli márnosť svetského života: „Opustím svetský svet.“ Ja vás žiadam kultivovať sa medzi svetskými ľuďmi. Takisto, hovorím vám, že všetko, čo robíte, mali by ste to robiť ešte lepšie ako predtým.  Je to preto, že keď sa Fa začal šíriť, vzal som do úvahy to, ako dnešní ľudia, ktorí majú zamestnanie a hektický rozvrh dňa, môžu robiť kultiváciu. Takže určite nebudete zaostávať ani nič nepremeškáte, keď využijete svoj voľný čas na kultivovanie sa a študovanie Fa. Chcem odstrániť vaše pripútanosti, nie vaše materiálne veci. Ak by som chcel odstrániť to druhé, tí, čo žobrú na ulici, by sa stali kultivujúcimi na vysokých úrovniach. Avšak tak to nie je. To, čo treba odstrániť, je ľudské myslenie, pripútanosti, ktoré nechcete opustiť.

Povedal som, že váš dom môže byť postavený zo zlatých tehál, avšak vám na tom nezáleží, nevidíte peniaze ako váš život a nemáte tú silnú túžbu. Ak aj máte niečo také, tak to proste majte, keďže je to vo vašom živote a vám na tom nezáleží. Ak to takto dokážete robiť – to jest, ak sa dokážete vzdať tej pripútanosti – potom nezáleží na tom, čo máte. Ak nemáte pripútanosť, avšak ľudia sa k vám správajú dobre a chcú vám ponúknuť vedúcu pozíciu, tak ju vezmite. Nezáleží na tom. Ak sa vaša firma rozšíri a narastie a vy zarobíte veľa peňazí, nechajte to tak, ako to je. Nezáleží na tom. Môžete sa kultivovať bez ohľadu na to, v akej spoločenskej triede ste. Nesmiete ísť do extrémov. V minulosti boli nejakí ľudia, ktorí prestali robiť všetko ostatné, len čo získali skutočný Fa a začali sa kultivovať. To nie je správny spôsob, ako to robiť. Učil som vás takúto kultivačnú metódu. Predtým ako dosiahnu Dovŕšenie budú ľudia kultivujúci Dafa určite mať pripútanosti svetskej osoby, takže môžu vykonávať prácu bežných ľudí a do určitej miery budú mať bežné city.

 

Otázka: Uvedomil som si možnú pripútanosť, avšak nedokázal som ju odstrániť. Dostane sa na povrch pomocou kungu, ako je to s pripútanosťou k mäsu?

Majster: Prečo ju neodstrániš, keď si ju už identifikoval? Samozrejme, nemôžeš to spraviť naraz, a to platí pre každého. Keď si udržujete sebaovládanie a vyžadujete od seba, že sa budete činiť čoraz lepšie, nedosiahnete to postupne? Avšak ak poviete: „Učiteľ povedal, že to môžeme robiť postupne, takže to robme trošku po troške,“ potom nepostupujete rázne nahor a nie ste zodpovední k svojej kultivácii. Všetko je to o tom, ako sa správate ako praktizujúci, keď sa kultivujete. Myslím si, že keď sa naozaj dokážete správať týmto spôsobom, všetko ostatné bude ľahké pochopiť.

 

Otázka: Počas tejto Fa konferencie niektorí študenti hovorili o vyhľadávaní fyzických trápení kvôli odstraňovaniu karmy.

Majster: To je chybné, nesprávne. Nemôžete vyhľadávať trápenia a vytvárať si vlastnú cestu kultivovania sa a odstraňovania karmy. Tak to nefunguje. Ak to tak robíte, narušujete kultivačný systém, ktorý som pre vás zostavil. Takže všetko, čo musíte robiť, je čítať knihu, čítať Fa a kultivovať sa. Hľadajte v sebe, keď sa stretnete s problémami. Robte lepšie prácu v zamestnaní a buďte v škole lepším študentom, to bude stačiť. (potlesk)

 

Otázka: Čím viac sa kultivujem, tým silnejšie sa zdajú moje bežné ľudské názory – až do toho rozsahu, že ani neviem, či som kultivujúci.

Majster: Hovorím vám všetkým, že v kultivácii, keď si čoraz jasnejšie dokážete uvedomiť svoje vlastné pripútanosti, nie je to krok vzad. Je to krok vpred. Svetský človek takéto veci nedokáže identifikovať, avšak vy si ich jasne uvedomujete. Naozaj možno povedať, že si sa kultivoval veľmi dobre, avšak čím to je, že nejaké tvoje pripútanosti je nateraz také ťažké odstrániť? Je to preto, že kultivačná metóda, ktorú som pre vás zostavil, je taká, že je pre vás nemožné zbaviť sa všetkých vašich pripútaností naraz. Sú odstraňované po vrstvách – sú zmenšované jednu vrstvu po druhej. Takže budete mať nejaké bežné pripútanosti, aby ste mohli žiť medzi bežnými ľuďmi, kultivovať sa a robiť postupný pokrok. Bez týchto pripútaností by ste inak nemohli spraviť žiaden ďalší pokrok, vaša kultivácia by sa skončila a nemohli by ste zostať medzi bežnými ľuďmi. Takže takáto je kultivačná metóda Dafa.

 

Otázka: Keď čítam Čuan Falun, potom čo ukončím čítanie lekcie, vraciam sa späť, aby som si zopakoval niekoľko viet a zapamätal si niečo z obsahu. Je to v poriadku?

Majster: To je v poriadku, avšak môžem vám všetkým povedať, že najlepší spôsob je čítať ho opakovane.

 

Otázka: Pod pravým okom nie je podkanál. Súvisí to s Fa?

Majster: Je to forma existencie, ktorú vytvoril Fa pre žijúce bytosti na tejto úrovni; je to aj prejav na jednej úrovni. Na veľmi vysokej úrovni sa to zmení. Na tej vysokej úrovni môže oko preniknúť naraz a vidieť mnohé úrovne dimenzií. Môže vidieť cez veci od mikroskopických po makroskopické. Môže preniknúť aj cez existenciu vyšších žijúcich bytostí ako aj cez formy existencie dimenzií. Žijúce bytosti vo vysokých dimenziách nerobia nedobré veci ako ľudské bytosti a táto forma oka tejto úrovne tam nebude fungovať. Takže oči sa menia na každej úrovni. Nepovedal som vám práve teraz, že ľudské fyzické telá majú odlišnú formu na každej úrovni? Zmeny sa môžu uskutočniť aj na povrchovej forme výzoru. Napríklad na určitej úrovni môže celá tvár vyzerať ako oko vážky, v ktorom je nespočetne mnoho očí. Toto sa môže stať. Počas kultivačného procesu sú rozličné prejavy na rôznych úrovniach veľmi komplikované. Nechcem vám hovoriť o týchto veciach; inými slovami, nemali by ste k nim byť pripútaní. Keby ste videli tie veci na každej úrovni, boli by ste k nim pripútaní do konca svojho života a ako výsledok by ste sa už v kultivácii nemohli pohnúť nahor. Boli by ste k nim pripútaní a celý čas by ste nad tým premýšľali – „Je to úžasné!“ Takže to nie je dovolené. Na veľmi nízkej úrovni v kultivácii tu nie je podkanál, pretože ľudské bytosti majú tendenciu používať toto oko keď strieľajú na druhých z pušky. Je to tak aj pri strieľaní šípmi. Jedným slovom, toto oko sa vždy používa na robenie zlých vecí. Sú tam samozrejme aj ďalšie dôvody, takže sa nemôže vyvinúť na opravdivé oko s múdrosťou.

 

Otázka: Vždy keď robím meditáciu v sede, moja hlava sa pohupuje a kvacká.

Majster: To je úplne prirodzený jav. Mnohí z vás vedia, že keď sa ide otvoriť meridiánový nebeský okruh, bez ohľadu na to, či je to malý alebo veľký nebeský okruh, hneď ako je forma meridiánového nebeského okruhu otvorená, hlava sa bude kývať. Keď sa otáča dozadu, hlava sa bude zakláňať dozadu. Keď sa meridián otáča dopredu, hlava bude prikyvovať. Keď sa otáča dozadu, hlava sa zakloní. Vedie hlavu k tomu, aby prikyvovala. Keď je otvorený nebeský okruh mao-jou, hlava sa bude kývať. Keď sa energia tlačí do tejto strany, hlava sa nakloní na túto stranu. Keď sa energia tlačí do druhej strany, hlava sa nakloní na druhú stranu. Avšak nemali by ste nasledovať tú energiu a kývať hlavou. To by bola pripútanosť, pripútanosť k nadšeniu. Takže by ste sa mali čo najviac snažiť nehýbať sa. Žiaden Budha ani Tao nekýve hlavou, či áno? Nemyslím si. Takýto jav sa objaví v úvodnej etape vášho robenia cvičení. Mali by ste sa čo najviac snažiť nenasledovať ten pohyb.

 

Otázka: Rozmýšľam o tom, že by som odporučil stručný životopis Majstra novinám. Je to vhodné?

Majster: Nie, nechcem hovoriť o svojich osobných veciach a ani vy by ste nemali. Veľmi jednoduchý a stručný životopis bol pridaný do Čuan Faluna, pretože ľudia chceli vedieť, kto som. Aj ten som potom nechal dať odtiaľ preč. Čo som vás učil je tento Fa a všetci by ste mali študovať tento Fa. Nezaujímajte sa o moje pozadie. Jednoducho študujte Fa a to vám umožní dosiahnuť Dovŕšenie. (Potlesk)

 

Otázka: Študent pracuje vo firme. Čo keď ho jeho šéf požiada, aby klamal kvôli  firme?

Majster: O tejto špecifickej otázke som hovoril. Čokoľvek robíte, musíte sa kultivovať. Toto by malo byť ľahké vyriešiť. Ak sa tomu nemôžete úplne vyhnúť, potom sa to nebude považovať za vašu chybu. Ak ste však opravdivý praktizujúci, takéto veci sa budú postupne stávať menej. Takisto, keď pracujete na nejakej špecifickej úlohe, mali byť ste ju rozumne zhodnotiť. Špecifické záležitosti musíte vyriešiť sami. Ja vám nemôžem povedať, čo robiť v týchto záležitostiach, lebo by vám neostalo nič na kultiváciu.

 

Otázka: V pirátskych kópiách knihy bol emblém Faluna umiestnený pred vašou fotografiou. Sú s takýmito knihami nejaké problémy?

Majster: Pirátske knihy sú v dnešných dňoch veľmi rozšírené. Je pravda, že moje knihy Dafa hovoria o vyšších princípoch, avšak ja som sa čo najviac snažil hovoriť o nich z odbornej perspektívy. Špinavé a obscénne veci, pornografia v spoločnosti – veci, ktoré už ani nemôžu byť viac pornografické ako sú a učia ľudí robiť nesprávnosti – tie chaotické veci majú v sebe všetko, ale aj tak je dovolené tie knihy publikovať. Naša kniha učí ľudí, ako byť dobrými, avšak nie je dovolené ju publikovať. Čo je zlé na tejto situácii? Premýšľajte o tom: Keďže 100 miliónov ľudí študuje Dafa, vláda by mohla mať z daní značný finančný zisk. Keďže nie je dovolené našu knihu publikovať, prevládajú pirátske kópie. Samozrejme, z pirátskych kníh nemajú žiadnu daň, takže vláda z nich nemá žiaden príjem. Niekde je niečo nesprávne.

Čo sa týka pirátskych kníh, ja si myslím, že treba spraviť toto. Keďže nemôžeme nájsť ich zdroj, čo s tým urobíme? Nekupujte tie knihy, ktorých sadzba bola prerobená, pretože určite budú mať preklepy. Každý vie, že je veľmi ťažké skorektovať tú knihu pred jej vydaním; keďže toto je Fa, je tam démonické zasahovanie. Je tam tiež myšlienková karma ľudských bytostí, ktorá spôsobuje ťažkosti, takže je to veľmi ťažké spraviť. Zamestnanci tlačiarne nie sú študenti Dafa, takže je šanca, že to nedokážu spraviť dobre. Keď bola kniha svojho času publikovaná oficiálnym vydavateľstvom v Číne, naši študenti spravili kontrolu. Takže pirátske knihy budú mať určite preklepy, s tým, že chýbajú slová alebo dokonca strany, alebo sú tam poprehadzované strany. Takže tie nekupujte. Môžete si kupovať iba tie knihy, čo sú vytlačené z podkladu, ktorý bol prefotený z našej originálnej knihy, pretože v tom prípade nebude obsah Dafa pozmenený.

 

Otázka: Vedci objavili, že rýchlosť rozpínania vesmíru, ktorá sa zmenšovala, sa náhle zvýšila a stáva sa ešte vyššou. Vedci uvažujú, aká sila to potlačila.

Majster: Tento vesmír, ktorý poznajú ľudské bytosti z pozorovania ďalekohľadmi, je zložený z molekúl a je tiež niečím v dimenzii, ktorá je vytvorená z povrchovej vrstvy častíc. Takže je stále v rámci hranice tejto dimenzie. Čo sa týka pohybu tohto vesmíru, samozrejme, každý vie, že Zem sa otáča okolo Slnka, elektróny sa otáčajú okolo atómových jadier; predmety sa pohybujú. V skutočnosti však existuje ešte väčšia forma pohybu. Vedci objavili pred pár rokmi, že je to akoby Zem dýchala – rozširovala sa a sťahovala. Naša Zem je vytvorená z molekúl. Potom z pohľadu mikroskopickejších a menších skupín žijúcich bytostí, alebo z pohľadu skupín žijúcich bytostí, ktoré existujú vo vnútri Zeme, nie je Zem vesmírom? Nie sú molekuly, ktoré vytvárajú Zem, nebeskými telami? Aj oni sú vrstvou vesmíru. Premýšľajte teda o tom: Aký je ich pohyb? Nie je to rovnaký jav, ako pozorujú vo vesmíre dnešní vedci? Čo sa týka náhleho zvýšenia alebo zníženia rýchlosti, to má iné príčiny. Samozrejme, povedal som vám, že náprava Fa prekročila všetky časy ako aj všetky dimenzie; inak by nemohla nikdy uspieť, aj keby sa použil celý život.

 

Otázka: Niekedy sa v mojej mysli objaví myšlienka, ktorú som mal, keď som spravil niečo nedobré. Cítim, že si naozaj nezaslúžim praktizovať Dafa.

Majster: Nevzdávaj sa. Naopak, je dobré, že si dokážeš uvedomiť zasahovanie od tých vecí. To jest, dokážeš vnímať, že tie veci nie si ty. Pokiaľ ich udržíš na uzde a prekonáš ich, v skutočnosti ich odstraňuješ. Ak si nemyslel na nič a prišla ti na myseľ zlá myšlienka, a prišla sama od seba, potom do teba zasahuje myšlienková karma. Pokúšala sa zabrániť ti v robení praxe tým, že spôsobila, aby si to vnímal tak, že si nezaslúžiš praktizovať; to sa deje, pretože všetky predmety sú živé. Menovite, v tvojej mysli sa vytvorila karma, takže má priame spojenie s tvojou mysľou a môže sa premietať do tvojej mysle. Spôsobuje, aby si si myslel, že sú to tvoje myšlienky, avšak nie sú.

 

Otázka: Sme praktizujúci z Austrálie. Je nesprávne, že sme prišli na túto Fa konferenciu do Kanady?

Majster: Vôbec nie. Ako by mohlo byť nesprávne, že ste prišli hľadať Fa? Majster sa iba obáva toho, že nebudete mať dosť času na opravdivé kultivovanie seba.

 

Otázka: Keď som sa opäť pozrel na skúšky, cez ktoré som prešiel, zistil som, že som nimi prešiel iba na povrchu a nie hlboko vo svojou srdci.

Majster: To, že si toto dokážeš uvedomiť a od základu sa zmeniť, pozrieť sa späť na skúšky, cez ktoré si prechádzal a nájsť nedostatky, hovorím ti, to je kultivácia! Konkrétne, zistil si, že si sa nekultivoval dosť dobre a snažíš sa byť usilovnejší. To je vynikajúce.

 

Otázka: Videl som, že rozličné asistenčné centrá ponúkali odznačiky Falun Gong. Všetci praktizujúci mali tiež oblečený rovnaký žltý cvičebný úbor. Toto mi pripomína veci, ktoré sa diali počas Kultúrnej revolúcie.

Majster: Kultúrna revolúcia asi vo vás zanechala hlboký dojem. Avšak rozdiel je v tom, že Kultúrna revolúcia presadzovala právo búriť sa, pričom mi nepropagujeme búrenie sa. My vás žiadame, aby ste sa k druhým správali láskavo a boli dobrými ľuďmi.

Čo sa týka cvičebných úborov, nuž, povedal som im, že kde je skupinová aktivita a je nutné mať oblečený jednotný úbor, môžete si ho obliecť, ak chcete. Ja ani neviem, kde tie úbory vyrábajú. Zdá sa, že rôzne oblasti si ich spravili sami. Keďže sa im páči, zdá sa, že si spravili nejaké úbory a obliekajú si ich spoločne, ako športové dresy. Avšak ja si nemyslím, že by ste si ich mali obliekať na vaše každodenné praktizovanie. Po prvé, na druhých ľudí to pôsobí nábožensky. A po druhé, keď praktizujete v úbore, ľudia, čo ho nemajú na sebe, ale chceli by sa učiť cvičenia, sa budú cítiť ako cudzí. Takže počas vášho každodenného cvičenia ich nenoste. Je v poriadku obliecť si ich počas skupinových aktivít, ak je to nutné.

 

Otázka: Vážený Majster povedal, že človek nemôže dosiahnuť Dovŕšenie, ak nemiluje svojho nepriateľa. Prešiel jeden rok a ja stále nedokážem splniť požiadavku váženého Majstra a odpustiť iným ľuďom sebectvo a pokrytectvo.

Majster: Nepochopil si celkom, čo som tým myslel. Premýšľajte o tom všetci: Ľudské bytosti ničia sami seba svojou sebeckosťou a pokrytectvom. Nie sú poľutovaniahodní? Sú sebeckí a pokryteckí. Keď urobia ešte viac nedobrých vecí, čaká ich zničenie. Oproti tomu, to čo vy získate kultiváciou, sú veci čoraz lepšie, šplháte sa nahor. Necítite k nim ľútosť? Avšak sebectvo a pokrytectvo nie sú samé osebe niečo, k čomu treba mať ľútosť. Ľudské bytosti sú odlišné, takže by ste im mali odpustiť. Takisto, tých čo ľudské bytosti považujú za nepriateľov, nie sú ničím viac ako nepriateľmi ľudských bytostí. Premýšľajte o tom: Kultivujúci nemajú nepriateľov. Mali by ste vystúpiť nad bežných ľudí. Môže Boh považovať ľudské bytosti za svojich nepriateľov? Ľudská bytosť, ktorá prekračuje svetských ľudí, ich nemôže považovať za svojich nepriateľov. Takže vám hovorím, že nemôžete dosiahnuť Dovŕšenie, ak nemilujete svojich nepriateľov. (Potlesk) Zlé bytosti, ktoré poškodzujú Dafa, sú výnimkou.

 

Otázka: Učeníci Dafa zo štyridsiatich ôsmich oblastí dvadsiatich piatich provincií, miest a regiónov v Číne posielajú Majstrovi svoje pozdravy v mene všetkých učeníkov Dafa z ich oblastí.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Učeníci Dafa zo šestnástich krajín posielajú Majstrovi pozdravy v mene učeníkov Dafa z týchto krajín.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Mohol by prosím Majster po skončení spraviť veľké znaky rúk?

Majster: Spraviť veľké znaky rúk? Nie je to tak, že by som ich pre vás nemohol spraviť. Určite môžem. Avšak odteraz už prosím neposielajte podobné požiadavky pri iných príležitostiach, pretože pre mnohých našich študentov je ťažké porozumieť skutočnému významu veľkých znakov rúk. Nepovažujte to za nejaké predstavenie, ktoré robí Majster. Ak by to tak bolo, budem smutný. Nebudem robiť veľké znaky rúk, ak ľudské bytosti nerozumejú ich hlbokému významu. Určite na to dbajte.

V poriadku, teraz spravím veľké znaky rúk.

 

(Záverečné poznámky Majstra)

 

Naša Fa konferencia sa končí, keďže moja prednáška Fa je poslednou časťou.

Viem, že naši dlhoroční študenti ešte viac dozreli. Som naozaj potešený, keď to vidím. Dokážete pochopiť Fa z pohľadu Fa a naozaj sa považovať za kultivujúcich. Samotný tento fakt silne a pevne stabilizoval formu Dafa v bežnom svete. Nič ju nedokáže zničiť. Je pevná ako skala. (Potlesk)

To, čo v mysli chce človek spraviť, do toho nemôžu zasahovať žiadne vonkajšie sily. Samozrejme, ja ľudí žiadam, aby robili dobré veci a vy všetci robíte kultiváciu. Videl som dopad stabilného, skalopevného odhodlania praktizujúcich. Zároveň tu sedia aj ľudia, ktorí o Dafa veľa nevedia. Sú aj nejakí ďalší, ktorí prišli na túto konferenciu z iných dôvodov. Bez ohľadu na to, či si reportér, detektív, alebo nech robíš čokoľvek iné, nemyslím si, že by si sa v celom svojom živote už stretol s niečím podobným. To, čo vyučujem, nie je niečo, o čom môže rozprávať bežný človek, ani najväčší profesor alebo špičkový vedec, pretože nič z toho nepochádza z ľudských vedomostí. Nemôžete to nájsť hľadaním v knihách, či už zahraničných alebo domácich, dávnych či moderných. Skutočne existujú nejaké knihy o kultivácii, avšak žiadna z nich nehovorí otvorene a skutočné tajomstvá nie sú odhalené, takže ich nemožno použiť ako návod pre kultiváciu. Počas tohto obdobia ľudskej civilizácie bolo mimoriadne málo ľudí, ktorí mohli odhaliť všetko, čo sa dá o skutočnej kultivácii odhaliť. Ja ich neporovnávam so mnou – to nechcem robiť. Avšak to, čo vám hovorím, je skutočne niečo, čo už nikdy viac nebudete počuť. (Dlhý potlesk)

Ľudský život nie je dlhý a ľudia si volia svoju vlastnú cestu. Ľudia rozhodnú, ako pôjdu po svojej vlastnej ceste a nikto ju druhému nevnucuje. Ľuďom tu sa zdá tento Fa dobrý. Zdá sa im dobrý, a tak praktizujú kultiváciu. Takže by ste sa na to všetci mali pozrieť z tejto pozície a premýšľať o tom, kvôli čomu žijete a pre koho žijete. Môžete nechať tú príležitosť prekĺznuť, ale bude to nenahraditeľná strata, bez ohľadu na to, koľko bolesti a žiaľu budete potom navždy cítiť. Bez ohľadu na to, ako a prečo ste sem dnes vkročili, môže to byť niečo, čo vás priviedlo k Fa. (Potlesk)

Keď som sa ja, Li Chung-č’, rozhodol toto robiť, dôkladne som premyslel to, že chcem byť zodpovedný k ľudským bytostiam ako aj k spoločnosti; iba potom som začal robiť túto vec. Keby som mal sklamať spoločnosť a ľudí, nikdy by som to nerobil a nikdy by nebolo toľko ľudí, ktorí sa učia Fa. Fakty ukázali, že som nepriniesol spoločnosti problémy. Naopak, odhalila sa predo mnou a pred Dafa pokrivenosť mnohých pokrivených vecí, takže oni sa pozdvihli proti mne a proti Dafa. To nie je moja chyba. Ja žiadam ľudí, aby robili dobré veci. Na tom nie je vôbec nič nesprávne. Ani nie je nesprávne ľudí žiadať, aby sa zlepšovali. Presne preto, že to, čo robia študenti a ja, je spravodlivé, všetci tí, čo sú pokrivení a nie sú spravodliví, stratili rovnováhu.

Áno, povedal som, že je ťažké niekoho žiadať, aby bol dobrým človekom. Nie je to robenie povrchných zmien. Človek sa zmení, iba ak to naozaj pohne jeho srdcom. Tie zmeny, cez ktoré potom prejde, nedokáže už zmeniť žiadna sila. (Potlesk) Takisto som videl, že ľudské bytosti majú budhovskú povahu. Bez ohľadu na to, ako ľudská spoločnosť upadla, ľudia stále majú láskavé srdce, a preto to všetko robím.

Skutočnosť dokázala, že som dosiahol výsledky, ktoré som si želal. Videl som, že učeníci Dafa sú schopní byť usilovní v Dafa a neustále si zvyšovať svoje úrovne. Toto je pre mňa tá najväčšia radosť. Čo sa týka toho, ako sa na nás pozerá spoločnosť, myslím si, že pokiaľ Dafa a ja pôjdeme spravodlivou cestou a moji študenti budú robiť správne veci, bez ohľadu na to, koľko zaujatých názorov tu bude, otočí sa to. (Potlesk) Všetci tí, ktorí nám nerozumejú a tí, čo na nás útočia, hovoria to isté: „Činili ste sa tak dobre? To nie je možné.“ Tým je povedané, že neveria, že stále sú v tomto svete dobrí ľudia. Dobre teda, ukážme im to našimi činmi! (Potlesk)

Myslím si, že hlavnou príčinou toho, že tí, čo nevedia, kde je pravda, sú proti nám, je to, že nás v skutočnosti nechápu. Takže im môžeme pomôcť pochopiť nás a spoznať nás – je v poriadku použiť akúkoľvek metódu. Či je to cez bežný kanál alebo nie, nechajme dvere naširoko otvorené, dovoľme im spoznať všetko, čo chcú vedieť, a vidieť všetko, čo chcú vidieť. Ak chcete niečo zistiť, pokiaľ nemáte v úmysle spôsobovať nám problémy, môžete robiť, čo si želáte. Ak by u nás naozaj boli problémy, potom by sme tu nemali tú čistú zem, ktorú máme. Odvážim sa nechať všetkých robiť to tak, odvážim sa nechať vás robiť to tak, pretože my to môžeme dosiahnuť: My tu naozaj máme čistú zem! (Potlesk)

Naša prax nemá náboženskú formu a už vôbec nie formu kultu. Moji študenti iba robia kultiváciu. Tí, čo nemôžu dosiahnuť Dovŕšenie, môžu byť aj tak dobrými členmi spoločnosti. Keď toľko ľudí ovplyvní spoločnosť, budú prospešní svetu, bez ohľadu na to, v ktorej sú krajine. Dafa môže pevne stabilizovať spoločnosť a obrátiť srdcia ľudí k dobrote, takže ja si myslím, že Dafa bude vítaný v akejkoľvek krajine. Študenti Dafa a ja určite nemáme zámer spraviť niečo konkrétne pre bežnú spoločnosť. Ja, Li Chung-č’, som povedal už dávnejšie, že nemám v úmysle robiť niečo pre bežnú spoločnosť, avšak veci, ktoré robím, musia byť prospešné bežnej spoločnosti. Nechcem robiť nič pre bežnú spoločnosť; chcem byť iba zodpovedný k našim kultivujúcim. Samozrejme, bude oveľa viac ľudí, ktorí sa budú učiť Dafa a tí určite pozitívne ovplyvnia spoločnosť. Vytvoria obrovské pole a vytvoria veľkú skupinu ľudí. Prinesú celkové obnovenie morálky.

Mnohí reportéri a ďalší ľudia sú zmätení a uvažujú: Prečo toľko ľudí študuje tento Fa? Ľudia, čo tu dnes sedia, možno videli odpoveď. A aká je? Tu ľudí žiadame, aby kráčali spravodlivou cestou a boli opravdivo dobrými ľuďmi. Nie je v tom zahrnuté nič špinavé či nečisté, ako tam vonku v spoločnosti. My očistíme čokoľvek, čo nie je spravodlivé a budeme ľuďmi prospešnými druhým aj spoločnosti, až kým nedosiahneme štandard pre Dovŕšenie. Nevyberáme poplatky, nevedieme vás k robeniu zlých veci a neangažujeme sa v politike. Preto sa to učí toľko veľa ľudí. Tí, čo neveria, že ešte stále existujú dobrí ľudia, nás podcenili!!! (Potlesk)

Nechcem propagovať seba, takže sa snažím nestretávať sa s médiami. Tí, čo niečomu nerozumejú a chcú si dohodnúť rozhovor, máme mnoho študentov a tí vám to vysvetlia. Ak nerozumiete nášmu Fa a chcete sa ma spýtať, čo je Falun Gong, nestretnem sa s vami, hoci na tom trváte. Mali by ste si najprv prečítať moju knihu a snažiť sa pochopiť túto skupinu ľudí. Potom sa s vami stretnem. (Potlesk)

Všetci viete, že to nemožno jasne vysvetliť niekoľkými slovami, pretože Dafa nie je bežná vec. Takže reportéri, ktorí nám nerozumejú, citovali moje slová mimo kontextu a robili komentáre na základe vlastných názorov a predstáv. Nechcem, aby sa to opäť stalo. Všetci moji študenti sa snažia byť dobrými ľuďmi, avšak označili ste ich za „zlých“. To je veľmi nespravodlivé a dotklo sa ich to. (Potlesk) Vaše novinové články sa dostali dosť mimo. Nechcem tu o tom veľa hovoriť. Dúfam, že všetci moji učeníci Dafa ostanú usilovní a dosiahnu Dovŕšenie tak skoro ako je to možné. (Dlhý potlesk)

Ďakujem vám všetkým!