Vyučovanie Fa na konferencii Fa na Novom Zélande

 

 

 

(8. mája 1999)

 

Li Chung-č’

(Potlesk)

Všetkých vás zdravím!

Medzi tými z nás, ktorí tu sedia, sú niektorí, ktorí ma práve videli na konferencii Fa v Sydney. Aj keď väčšina z vás sú žiaci z Nového Zélandu, sú tu tiež niektorí, kto prišli z iných oblastí. V procese svojej kultivácie budete mať veľa otázok ohľadom vašej kultivácie. Hlavným účelom, prečo som sem prišiel, je stretnúť sa s vami všetkými a zároveň odpovedať na niektoré z vašich otázok počas tejto Fa konferencie. Táto konferencia by mala vám všetkým umožniť, aby ste sa opravdivo zlepšili a dosiahli dovŕšenie. Tiež vám umožní pritom, ako ste spolu pohromade, nájsť svoje nedostatky, pretože uvidíte, ako sa kultivovali druhí a nájdete svoje vlastné nedostatky. Myslím, že to je cieľ, ktorý by mala naša Fa konferencia dosiahnuť.

Človek bude mať v kultivácii určite všetky možné otázky. V skutočnosti vám môžem povedať, že potom, čo ste študovali Fa po dlhý čas, majú možno mnohí z vás skúsenosť, že nemajú už toľko otázok. Prečo už nemáte toľko otázok? Vyzerá to tak, že keď ma vidíte, nenapadajú vám žiadne otázky. V skutočnosti je hlavným dôvodom to, že štúdiom Fa ste si postupne zlepšili svoje pochopenie Fa a ste naozaj schopní zlepšovať sa na základe Fa. Keď sa vám podarí chápať Fa na základe Fa, všetko vám bude jasné. Ale pretože sa Dafa stále šíri v bežnej ľudskej spoločnosti, stále prichádzajú noví ľudia, aby sa ho učili, a tak určite bude veľa ľudí, ktorí neustále kladú otázky. Možno ste si všimli, že veľa otázok, ktoré sa na Fa konferenciách kladú, sa opakuje. To znamená, že mnohé z otázok, ktoré sa na každej akcii kladú, boli už položené na iných Fa konferenciách. Prečo je to tak? Je to preto, že stále sa prichádzajú učiť noví žiaci a noví žiaci kladú otázky, ktoré majú tendenciu predstavovať veci, s ktorými sa človek stretne v prvotných fázach študovania Fa. Samozrejme, medzi otázkami sú tiež niektoré od dlhoročných žiakov alebo od tých, ktorí by sa radi dozvedeli trochu viac o určitých témach. Myslím si však, že ak čítate knihu a študujete Fa, budete vedieť všetko. Ak čítate knihu a študujete Fa, budete vedieť to, čo máte vedieť na rôznych úrovniach.

Samozrejme, keď si počas kultivácie uvedomíte vnútorný význam určitej vety, už na tej úrovni ste. To len na svojej ľudskej strane máte stále myšlienky bežných ľudí. Čo znamená mať „myšlienky bežných ľudí“? Znamená to, že stále máte rôzne city a túžby bežného človeka, stále máte v rôznych ohľadoch pripútanosti bežného človeka a stále máte city bežného človeka, keď premýšľate o veciach – všetko toto sú myšlienky bežných ľudí – a potom sú tu názory, ktoré ste si vytvorili po narodení, a súčasťou toho je karma, myšlienková karma. Pretože ste v procese kultivácie, tieto veci rozhodne existujú; ide len o to, do akej miery. Ale kultiváciou ich môže byť čoraz menej. Pre niekoho, kto sa ešte tak dlho nekultivoval alebo kto nebol taký usilovný, bude množstvo bežných ľudských myšlienok väčšie. Chcem tým povedať, že každý má toľko bežných ľudských myšlienok, že ak nedokážete posudzovať veci vyššími štandardami uvažovania, určite budete klásť veľa otázok. V skutočnosti je to zvyčajne spôsobené tým, že máte príliš veľa konceptov bežných ľudí. Nie je vám dovolené okamžite pochopiť početné princípy Fa na určitých úrovniach tak jasne, akoby ste dosiahli odomknutie gongu či osvietenie. Je to preto, že máte toľko myšlienok bežných ľudí a ľudská myseľ nemá dovolené vedieť veci Budhov. Opravdivé princípy Fa a skutočné situácie v ríšach Bohov nemožno ľuďom odhaliť. Kým sa kultivujete vo Fa na povrchovej úrovni, keď pochopíte riadok alebo odsek z princípov Fa v Čuan Falune, v skutočnosti už ste na tej úrovni. Dôvod, prečo vám nie je dovolené toľko vedieť, je ten, že máte bežné ľudské myšlienky. Časť vašej mysle, ktorá má bežné ľudské myšlienky a ktorá nebola plne skultivovaná, nemá dovolené dozvedieť sa veci Budhov. To je ten dôvod. Ale keď si uvedomíte naozajstný vnútorný význam toho riadku alebo dosiahnete rôzne pochopenia na rôznych úrovniach, v skutočnosti na tej úrovni ste.

Stále ešte musíte pokračovať v kultivácii medzi bežnými ľuďmi a pokračovať v odstraňovaní pripútaností bežných ľudí. Vaše myšlienky bežných ľudí nemožno v kultivácii odstrániť okamžite. Keby boli úplne odstránené, nemohli by ste sa kultivovať. Často hovorím, že keby človek nemal žiadne bežné ľudské myšlienky, vedel by všetko, čo si druhí ľudia myslia. Už len pri pohľade na gestá človeka alebo pohyb jeho očí by vedel, čo si ten človek myslí, čo chce alebo ako táto vec nakoniec pôjde. Prečo tieto veci zatiaľ nemôžete vedieť? Je to preto, že ešte máte bežné ľudské myšlienky a stále si sami seba pletiete s bežnými ľuďmi. Keď pôjdete za ríšu bežných ľudí, zistíte, že veci medzi bežnými ľuďmi možno jasne uvidieť jediným pohľadom. Ale vy všetci sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi. Keby ste sa medzi bežnými ľuďmi nekultivovali, nemohli by ste sa zlepšiť. Keby ste mali dnes odstrániť všetky svoje myšlienky bežných ľudí a zlé faktory, vrátane rôznych svojich konceptov bežných ľudí a stali by ste sa úplne čistými a prečisteným bytosťami, zistili by ste, že sa už ďalej nemôžete kultivovať. Prečo? Ako viete, keď sa Boh dovŕši, už sa nemôže ďalej kultivovať, pretože ilúzia bude prelomená. Keby ste nemali tie bežné ľudské myšlienky, už by ste neboli v bežnom ľudskom stave a všetky ilúzie by boli rozptýlené. Poznali by ste svoju minulosť a budúcnosť, ako aj minulosť a budúcnosť tých druhých. Preto by bolo pre vás ťažké sa ešte kultivovať. Ale to neznamená, že hneď ako poznáte svoju minulosť a budúcnosť, už sa nemôžete kultivovať, pretože veci, ktoré viete, budú obmedzené. To, o čom som hovoril ja, bolo dosiahnutie stavu úplného osvietenia – vedieť všetko, byť vševedúci. Takže je tam rozdiel. Inými slovami, keď praktizujete Dafa medzi bežnými ľuďmi, nefungovalo by to, keby ste nemali žiadne myšlienky bežných ľudí predtým, ako dosiahnete dovŕšenie. Ale pretože bežné ľudské myšlienky máte, nie je vám dovolené poznať pravú podobu vecí na rôznych úrovniach. Takto to funguje.

Pretože máte bežné ľudské myšlienky, je isté, že sa vždy, keď nie ste v kultivácii ostražitý, budete pozerať na Dafa s bežným ľudským uvažovaním a myšlienkami. Takéto veci sa určite stanú. Chcem tým tiež povedať, že počas vašej kultivácie sa vyskytnú konflikty a skúšky a objavia sa veci, ako napríklad, že nie ste schopný opustiť myslenie bežných ľudí. To je kultivácia. Ľudské myšlienky sa v kultivácii Dafa odstraňujú vrstvu po vrstve. Viete, je to práve ako vrstvy cibule, ktoré sa jedna po druhej lúpu, až sa nakoniec dostanete k stredu. V kultivácii Dafa človek nemôže odstrániť všetko hneď naraz. Keby sa to tak urobilo, už by ste sa medzi bežnými ľuďmi nemohli kultivovať, pretože váš povrch by nebol povrchom bežnej ľudskej bytosti.

Vo vašej kultivácii Dafa sa stane aj niečo ďalšie. Konkrétne, niekedy v kultivácii budete mať pocit, že sa činíte dosť dobre a keď sa stretnete s určitými problémami, dokážete v tej chvíli alebo v tom čase skutočne odložiť vaše pripútanosti a prejdete tým vyrovnane. Po chvíľke však zistíte, že tá istá pripútanosť sa objaví znova, s tou istou situáciou a tým istým problémom. Zdá sa, že ste objavili, že nebola odstránená od koreňa – predsa len sa znovu objavila. Ale nie je to v skutočnosti pravda. Poviem vám, že kultivácia Dafa je rozdelená do rôznych úrovní, práve ako schodisko. Ako v tom príklade, čo som uvádzal s cibuľou, vrstva, ktorá sa odlúpla, už neexistuje, ale sú tam stále vrstvy, ktoré ešte odlúpené neboli. Inak povedané, odstraňujú sa vrstva po vrstve, a až keď sú odstránené všetky, môže to prestať existovať.

Niekedy v kultivácii zistíte, že je naozaj ťažké prejsť skúškou kvôli tomu, že dostatočne dobre nerozumiete Fa. Hoci viete, že by ste sa mali správať podľa princípov Fa, stále sa niekedy nedokážete činiť dobre. Niektorí ľudia si možno myslia: „Prečo mám stále ešte pripútanosti po takej tvrdej kultivácii? Znamená to, že nebudem môcť dosiahnuť dovŕšenie?“ Je veľa ľudí, ktorí takto uvažujú. V skutočnosti by som povedal, že by ste tak uvažovať nemali. Nech ste už skúškou prešli dobre alebo nie, alebo nech ste opustili všetky svoje pripútanosti alebo len pár, v skutočnosti sa kultivujete. Taká je kultivácia. Pretože ste neprešli dobre skúškou, budete to ľutovať: „Ako to, že som tým dobre neprešiel? Nabudúce sa pokúsim urobiť to lepšie.“ Práve toto je kultivácia. Keby ste mohli prejsť každou skúškou, každým trápením a každou ťažkosťou naozaj dobre, povedal by som, že sa už nemusíte kultivovať a mali by ste sa dovŕšiť, pretože do vás nič nemôže zasahovať. Iba osvietená osoba alebo niekto, kto dosiahol osvietenie, môže taký stav dosiahnuť.

Niečomu však musíte venovať pozornosť. Vyzerá to, že niektorí ľudia chápu, čo bolo práve povedané, ale pripútanosti, ktoré prechovávajú, ich vedú k tomu, že to chápu opačne: „Ukazuje sa, že je to kultivácia bez ohľadu na to, či skúškou prejdeme dobre. Takže si s tým nemusíme robiť starosti. Aj keď nimi dobre neprejdem, nemusím sa o to v budúcnosti starať.“ To je neprijateľné. Ak sa nedokážete kultivovať a nedokážete usilovne postupovať, potom sa to v ničom nelíši od nekultivovania sa. To sú dve stránky tejto veci. Naše princípy Fa, od nízkych úrovní po vysoké, poskytujú spôsob, ako sa na veci pozerať a ako chápať princípy Fa na všetkých rôznych úrovniach. Vaše pochopenie môže byť na tej úrovni správne, ale keď sa posuniete na inú úroveň alebo zmeníte svoj uhol pohľadu, zistíte, že vaše pochopenie nie je rovnaké ako predtým. Takto budete postupne chápať Fa, pričom pokračujete v zlepšovaní sa a pokračujete v kultivácii.

Tým, čo som práve povedal, som mal na mysli to, že v kultivácii určite budete mať veľa otázok. Ale myslím si, že ak sa vy všetci dokážete opravdivo zlepšovať na základe Fa a chápať Fa na základe Fa, vaše zlepšovanie bude pravdepodobne mimoriadne rýchle. Okrem toho je to možno jednoducho tak, že všetky otázky, ktoré neviete rozriešiť, a všetky otázky, na ktoré sa pýtate, môžu byť vyriešené vo Fa. Takže jedinou cestou je čítať viac knihu – nezameriavajte sa len na robenie cvičení. Pomerne veľa bielych študentov a žiakov iných etník má názor, že čchi-kungová prax je len vecou robenia cvičení. „Čo viac na tom je? Načo je čítanie kníh?“ Máte sklon takto uvažovať. Je to v skutočnosti tá najväčšia chyba vo vašom porozumení. Premýšľali ste niekedy nad tým, aký je rozdiel medzi pohybmi vo vašej čchi-kungovej praxi a robením gymnastiky? Na povrchu je rozdiel minimálny. Prečo teda môže čchi-kungová prax pozdvihnúť človeka, vyliečiť a uzdraviť človeka, pričom gymnastika toho schopná nie je? Dôvod je presne ten, že je to kultivácia. Vnútorný význam kultivácie nie je plne obsiahnutý v cvičeniach; cvičenia sú teda v kultivácii len doplnkovým prostriedkom. Základnou príčinou toho, že sa môžete opravdivo zlepšiť a dosiahnuť rôzne ríše, je vaše pochopenie Fa; to znamená, že ak máte vystúpiť na také vysoké miesto, musíte mať Fa, ktorý vás bude viesť. Preto som povedal, že výška gongu človeka je výškou jeho xinxingu. Toto je absolútna pravda.

Ľudia si v minulosti myslievali: „Ak mám kultivovať Tao alebo robiť čchi-kungové cvičenia, musím len získať nejaké špeciálne zručnosti a techniky alebo si osvojiť nejaké špeciálne pohyby a budem môcť v kultivácii pokročiť, nie?“ Ľudia mali dovolené vedieť také veci, ale mali zakázané vedieť skutočné dôvody pre pokrok v kultivácii. Keby veci boli inakšie, každý by sa stal Bohom. Takže tým chcem povedať, že boli metódy a teórie pre vedenie ľudí a boli spôsoby, ktoré mohli človeku umožniť vystúpiť pomocou kultivácie. Dnes ich formulujeme jasnejšie: Fa a jeho princípy sú tu preto, aby vás viedli. Zo všetkých minulých metód pre kultiváciu Tao, väčšina tých, ktoré boli zverejnené, boli praxe svetských postranných ciest.

To, čo bežní ľudia považujú za veľké cesty, sú učenia Lao-c’, Ježiša a Šákjamuniho a takmer všetko ostatné sú len praxe svetských postranných ciest; tie ostatné veci sú ešte menej hlboké, ich pohyby sú zložité a nevedia mnohé z princípov Fa, takže je naozaj ťažké sa pomocou nich kultivovať. Tie praxe sa sústreďujú iba na znášanie ťažkostí a kultivujú sa znášaním dlhotrvajúcich ťažkostí. Aj keď znášanie ťažkostí môže človeka zlepšiť a odstrániť nejakú jeho karmu, k pochopeniu princípov Fa prichádza veľmi pomaly, a preto postupuje v kultivácii veľmi pomaly. Ale to, čo dnes učím, je Dafa – Fa celého vesmíru. Keď sa vyučuje taký obrovský Fa, aby sa ľudia mohli zlepšiť, zlepšenie prichádza samozrejme rýchlejšie. Tieto princípy Fa nielenže odstraňujú nevedomosť a nesprávne pochopenia a naprávajú všetky ľudské myšlienky, ale napravujú tiež všetky abnormálne stavy. Takže pokiaľ študujete princípy Fa, pokiaľ stále čítate, ste v procese zlepšovania sa. Preto je nesmierne dôležité čítať knihu, študovať Fa.

Niektorí ľudia hovoria: „Nezáleží na tom, ako dobre knihu čítate; je to len na získanie pochopenia vo vašej mysli. Nie je to niečo iné ako gong, ktorý kultivujeme?“ To prináša tému kultivácie gongu. Vieme, že kultivácia môže najskôr vyvinúť qi a potom neskôr gong, pričom oboje sú formou hmoty. Pochopenie na druhej strane vyzerá byť duševné a nemajúce vzťah ku materiálnym veciam. V skutočnosti vám môžem povedať, že myseľ a hmota sú jedno a to isté! Nemyslíte si, že v kultivácii sú tou istou vecou? Keď vaša myseľ pochopí princípy Fa na určitej úrovni, nie ste už na tej úrovni? Všetko toto som učil v Čuan Falune. Nepôjdem tu do podrobností. Môžete si ísť prečítať knihu. Takže čítanie knihy je nesmierne dôležité. Toto je vždy prvá téma, o ktorej hovorím na svojich prednáškach Fa. Všetci z vás sú žiaci a každý z vás sa chce zlepšiť a skutočne dosiahnuť dovŕšenie – preto ste sem prišli, aby ste sa učili tento Fa. Kľúčom k vášmu zlepšeniu a dosiahnutiu dovŕšenia je kniha, Čuan Falun. Určite ju každý musí často čítať.

Pred niekoľkými dňami mi jeden študent povedal: „Čítal som ju viac než dvestokrát a naozaj ju nemôžem odložiť. Stále ju čítam.“ Je to preto, že čím viac ju číta, tým viac vecí objavuje. Keď čítate knihu na rôznych úrovniach, zistíte, že vaše pochopenie daného riadku môže byť úplne odlišné v závislosti od okolností alebo od toho, koľkokrát ste ho čítali. Možno ste si ho predtým vykladali určitým spôsobom. Keď sa zlepšíte, možno zistíte, že sa jeho význam zmenil a že obsahuje vyššie vnútorné významy. Toto zažijete v priebehu kultivácie.

Viete, že v tomto Fa, ktorý som zverejnil, vás neučím iba liečenie a udržovanie kondície. Prečistím vám telo, aby bolo v stave bez choroby, a potom vám umožním, aby ste si zvyšovali úroveň, kým nedosiahnete dovŕšenie. Keby ste nemali Fa takej vysokej úrovne, ktorý by vás viedol, vôbec by ste nevedeli, ako sa kultivovať k vyšším úrovniam. Keby ste nepoznali vnútorný význam princípov Fa na tých úrovniach, nemohli by ste tam hore ísť. Takže musíte čítať knihu. Kým čítate knihu, musíte si zároveň zvýšiť svoju úroveň a vaše myšlienky a pochopenia sa musia takisto pozdvihnúť. Keď to povieme slovami bežných ľudí, snažíme sa byť lepší ľudia. V skutočnosti to ide ešte ďalej: v kultivácii nezískate len zdravé telo alebo nejaké nadprirodzené schopnosti, ale dosiahnete dovŕšenie a vystúpite do vyšších ríš.

Ak tie ríše chcete dosiahnuť, ale nepoznáte princípy Fa tých ríš, ako by ste tam mohli vystúpiť? Ako postupujete do tých vyšších ríš, musíte sa v opravdivej kultivácii vzdať všetkých možných ľudských pripútaností. Sú ako vrstvy zámkov alebo vrstvy brán blokujúcich vašu cestu. Ako postupne chápete princípy Fa, musíte sa denne činiť čoraz lepšie v každom prostredí bežnej ľudskej spoločnosti. Prinajmenšom sa musíte správať ako kultivujúci, s vyššou ríšou a vyšším štandardom. Inými slovami, bez ohľadu na to, kde ste, ostatní by si mali myslieť, že ste dobrý človek. Ako sa zvyšuje vaša úroveň a ríša myslenia, neporastie s tým, ako vaše kultivácia postupuje, aj váš gong? Preto sa niektorým ľuďom nedarí vystúpiť vyššie, hoci už dlho cvičia čchi-kung. Praktizovali mnoho metód, ale stále sa im nepodarilo vykultivovať sa vyššie. Dokonca majú stále zdravotné problémy. Nekultivovali sa zbytočne?

Skutočný dôvod, prečo títo ľudia nie sú schopní ísť nahor pomocou kultivácie, je, že nemajú princípy Fa, ktoré by ich viedli. Fa, ktorý učím ja, je úplný, systematický a môže vám opravdivo umožniť dosiahnuť dovŕšenie – je to ten najlepší Fa. Preto si ho tak veľa ľudí váži. Noviny písali, že máme vyše sto miliónov žiakov. Prečo máme toľko žiakov? Vy všetci viete, že v spoločnosti, akou je Čína, zažili ľudia, hlavne starší ľudia, početné hnutia a tým najznámejším bola kultúrna revolúcia. Verili predtým v niečo a slepo to uctievali, zakopli a získali určité skúsenosti. Potom čo prešli rôznymi hnutiami, ako by ešte mohli v niečo slepo veriť? To je absolútne nemožné! Navyše, prečo sa tento Fa prišlo učiť toľko uznávaných intelektuálov, toľko ľudí so zdravým úsudkom? Je to preto, že tento Fa môže byť naozaj zodpovedný k ľuďom. To, čo vyjadruje, sú všeobecné princípy, princípy Fa. Takže princípy presviedčajú ľudí.

Tu na Novom Zélande je toľko študentov. Ja, Li Chung-č’, som tu ani raz nebol, ani som od vás nechcel, aby ste niečo urobili. Nevyžadoval som od vás, aby ste sa správali určitým spôsobom, ani som nedohliadal na to, ako sa učíte, že nie? Prečo sú teda všetci z vás tu vo svojej kultivácii takí odhodlaní? Je to preto, že viete, že princípy Fa sú dobré. Čo je zmyslom ľudského života? Nemal by byť človek vo svojom živote naozaj zodpovedný sám k sebe? To je tá najdôležitejšia otázka v ľudskom živote.

To, čo som práve povedal, bolo hlavne v nádeji, že budete brať štúdium Fa vážne. Rozhodne berte študovanie Fa veľmi vážne. Niektorí ľudia chodili kade tade a hľadali Tao, aby sa mohli kultivovať, ale neboli schopní zvýšiť si úroveň. Nemohli Tao získať. Nebolo to cvičenie, čo nemohli získať, oni nemohli získať Fa – nikto nevyučoval princípy Fa pre opravdivú kultiváciu. Všetci o tom premýšľajte, Fa vesmíru vytvoril pre životy na rôznych úrovniach rôzne úrovne prostredia a spôsoby existencie. Inými slovami, je to základ vytvorenia vesmíru, pretože je to Fa, ktorý vytvoril všetok život a hmotu. Nie sú teda tie malé Fa, malé cesty, malé princípy a malé kultivačné metódy, o ktorých ľudia v minulosti vedeli, len tie malé kúsky z tohto Fa vesmíru? Sú to len malé kúsočky na najnižšej úrovni Fa, ktoré mohli byť ľuďom odhalené. Ale to, čo ste získali vy dnes, je Dafa vesmíru – pravda, ktorá nebola nikdy predtým známa. Je to pravda, ktorú nikdy nikto v celých dejinách neučil!

Myslím, že všetci, čo tu sedia, to vedia. Tí, ktorí nastúpili na cestu len nedávno, alebo tí, ktorí na túto cestu ešte nenastúpili alebo ešte neštudovali, si možno hovoria, či nepreháňam. V skutočnosti si myslím, že keď si systematicky prečítate knihu, pochopíte, o čom hovorím. Nemáme žiadnu formu riadenia. Keď sa ho chcete učiť, môžete sa ho učiť, keď sa ho učiť nechcete, nemusíte sa ho učiť. Nikto na vás nedohliada. Ak ste sa však rozhodli učiť sa ho, musím byť za vás zodpovedný. Zodpovednosť, ktorú prevezmem, sa neukazuje medzi bežnými ľuďmi. Taká je situácia.

Práve som hovoril o tom, ako musíte brať študovania Fa vážne. Teraz porozprávam o niektorých situáciách v spoločnosti, ktoré sa nedávno vynorili, hlavne v Číne. Niektorí študenti išli ku Zhongnanhai[i], aby ohlásili určité problémy vodcom krajiny, a ja sa krátko k tejto záležitosti vyjadrím. To, čo práve teraz publikujú noviny v Hongkongu, je nezmysel, je to úplný zmätok. Čínske noviny v iných krajinách prevzali útržky z hongkonských novín. Svet pravdepodobne vie, že Hongkong má iba šesť miliónov obyvateľov, avšak je tam veľa novín a časopisov a všetky bojujú o správy, ktoré by predali a zarobili na nich. Takže si časom vyvinuli zvyk veľmi nezodpovedného spravodajstva. Môžu svojvoľne chrliť klebety, ľahkomyseľne si vymýšľajú správy alebo len tak špekulujú o veciach použitím svojej predstavivosti. A potom o tom takto píšu. Preto sú teda čínske noviny v Hongkongu tými najmenej serióznymi novinami na svete. Dokonca sa odvažujú písať o klebetách a vydávať ich za oficiálne správy.

Rád by som sa tu s vami tiež podelil o svoj vlastný pohľad. To, že naši študenti išli ku Zhongnanhai, aby vodcom štátu nahlásili veci, nebol ani protest, ani demonštrácia sediacich ľudí. Nebola to demonštrácia sediacich ľudí. Niektorí z tých ľudí tam sedeli preto, že robili meditačné cvičenia. Nemali slogany ani transparenty, nepodnikali žiadne agresívne kroky a ani nepoužívali extrémny jazyk. Všetci prišli s dobrými úmyslami a chceli vodcom štátu povedať o tom, čo si skutočne myslia. Situácia sa líši od tých klebiet, čo kolujú v éteri, ktoré si vymyslel úrad štátnej bezpečnosti. Sú nejakí ľudia, ktorí zdôrazňujú, že to, že sme išli ku Zhongnanhai, znamená to či ono. Nie je Zhongnanhai sídlom ľudovej vlády? Nemôžu tam ľudia ísť? Prečo tam naši študenti išli? Bolo to, aby sa postavili proti vláde? Nešli tam namiesto toho nahlásiť problémy vodcom krajiny a požiadať ich, aby zabezpečili pre ľudí spravodlivosť? Prečo rozširovať chýry o tom, že to bolo organizované? Nemala by byť vláda šťastná, keď sa ľudia dajú dohromady, aby podporili činnosť vlády?

Samozrejme, premýšľajte o tom, prečo tam šlo tak veľa ľudí? V skutočnosti si myslím, že počet ľudí, ktorí tam išli, bol príliš malý! (Potlesk) Teraz však nenabádam všetkých, aby tam šli. Čo som tým myslel? Je cez sto miliónov ľudí, ktorí sa učia tento Dafa. Takže keď o tom premýšľate, relatívne povedané, nebol počet ľudí, ktorí tam išli, malý? Je to preto, že počet žiakov je taký veľký, nie? Prečo tam potom šlo toľko ľudí? Vedeli sme, že polícia v Tianjine zatkla a zbila našich žiakov a obvinila nás, že sme kacírska sekta. My všetci sa učíme, ako byť lepšími ľuďmi. Keby sme naozaj boli zlí ľudia, bolo by nám úplne jedno, či nás nazývajú zlými alebo nejako inak, nie? My sme však v skutočnosti opravdivo dobrí ľudia. Tým, že ste nás označili za zlých, nezraňujete naše city? Pretože sa s vami nedalo rozumne dohovoriť a nemohli sme vám situáciu dobre vysvetliť, museli sme to nahlásiť vodcom v centrálnej vláde. To, že sme to spravili, nebolo zlé! (Potlesk) Je to preto, že sme neboli nejakým hnutím ani sme neútočili na vládu; jednoducho sme konštatovali, že úrad verejnej bezpečnosti vyriešil situáciu nesprávnym spôsobom. Takže na našom konaní nebolo nič nesprávne.

Niektorí novinári boli dosť nezodpovední. Keď vidia niečo, z čoho môžu urobiť senzáciu, je pravdepodobné, že si nejaký príbeh vymyslia. Nenecháme ich však, aby nás zneužili. Preto je môj postoj jasný: nie sme proti vláde; nebol to žiaden protest ani pochod a nerobili sme nič radikálneho. Bolo to len kvôli tomu, aby sme nahlásili tú situáciu. Tento človek chcel ísť a ten druhý človek chcel ísť a všetko sa to spočítalo. Zo sto miliónov ľudí tam šlo len niečo málo cez desaťtisíc ľudí – ani len zlomok. Nie je to mimoriadne málo? Keby tá situácia bola horšia alebo drastickejšia, myslím si, že by ich nebolo len desaťtisíc, ale pravdepodobné oveľa viac. Nemôžete povedať, že to bolo nesprávne len preto, že tam bolo veľké množstvo ľudí, ktorí išli tú situáciu nahlásiť. Nahlásiť problémy vodcom štátu je zodpovednosť, povinnosť a právo každého občana. Ako by to mohlo byť nesprávne? Nie je. Nie sme proti vláde, ani sa nemiešame do politiky; naopak dobrovoľne obhajujeme zákony štátu. Nie je to tak? Sme dobrí ľudia bez ohľadu na to, kde sme. To si o tej situácii myslím.

Všetci vieme, že sa kultivujeme. Pretože je to kultivácia, nič na našej ceste kultivácie nie je náhodné. Často hovorím toto: zároveň existujú tí, čo sú proti nej, a tí, čo ju podporujú; tí, čo v ňu veria, a tí, čo neveria; tí, čo sú dobrí ľudia, a tí, čo sú nedobrí; tí, čo sú spravodliví, a tí, čo sú zlí. Také je ľudstvo a taký je princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Ak sú ľudia, čo sa proti niečomu stavajú, nemusí to hneď znamenať, že to nie je dobré. Viete, že keby nebolo démonov, nemohli by ste sa kultivovať. Keď sú proti vám, nedáva nám to príležitosť vidieť vaše srdce, vidieť, či ste odhodlaní a či ste schopní sa kultivovať? Pretože kultivácia je vážna, ak má bežný človek dosiahnuť ríšu dovŕšenia, premýšľajte o tom, bez skutočných skúšok, ako by sa to mohlo počítať? Takže tu budú také skúšky a takéto situácie.

Nechcem tým povedať, že tí, čo robia zlé veci, nám vlastne pomáhajú. Oni naozaj robia zlé veci. Ale ja využívam ich zlé skutky, aby som kultivujúcim poskytol príležitosti pre kultiváciu. Budete sa stále kultivovať, keď sú tu ľudia, ktorí sú proti tomu? Považuješ to stále za dobré, keď sú ľudia, čo hovoria, že to nie je [dobré]? Nie je to skúška vašej mysle? Takže vám všetkým musí byť jasné, že kultivácia je vážna a že absolútne nič sa nestane náhodou.

Uvažovali ste o tomto: vďaka tomuto incidentu sa celý svet dozvedel o tom, že sa objavil Dafa! (Potlesk) Toto môže zasiahnuť oveľa širšie spektrum ľudí a oveľa väčšiu oblasť než akákoľvek aktivita na rozširovanie Dafa, ktorú by ste mohli urobiť vy. (Potlesk) Zároveň je to naozaj veľmi vážna skúška pre študentov v pevninskej Číne. Samozrejme, tieto slová sú myslené pre kultivujúcich. V bežnej ľudskej spoločnosti sa to prejaví bežným spôsobom. Práve som vysvetlil svoj postoj – taký je. Nezasahovali sme a ani sme nenarušovali vodcov štátu, vládu, zákony a tak ďalej, pretože my sme dobrí ľudia. Išli sme tam len preto, aby sme nahlásili tú situáciu.

To je všetko, čo k tomu chcem povedať. Pretože toto je Fa konferencia, máte skúsenosti na zdieľanie a vďaka nim sa preskúmate, aby ste našli, kde máte nedostatky a naozaj sa zlepšili. Dnes strávime celý deň zdieľaním skúseností. Zajtra ráno budem odpovedať na vaše otázky. Táto konferencia potrvá deň a pol. Dúfam, že všetci budete potichu sedieť pri počúvaní prezentácií druhých ľudí. Vážiť si druhých znamená vážiť si seba samého. Je to preto, že konferencia Fa je svätá a posvätná a vy kultivujete Dafa vesmíru! Dobre, to je všetko, čo poviem. (Potlesk)

 

 

V priebehu včerajšej Fa konferencie som vo vedľajšej miestnosti sledoval a počúval vaše prejavy. Myslím, že táto konferencia Fa prebieha veľmi dobre a je schopná naplniť opravdivé poslanie Fa konferencie. Konferencia vám umožňuje získať úžitok a opravdivo sa zlepšiť, takže je to veľmi dobrá vec. Dnes ráno sa zameriam na odpovedanie na vaše otázky. To sa stalo na našich Fa konferenciách bežnou praxou. Môžete sa pýtať na akékoľvek otázky, ktoré máte. Vynasnažím sa všetky vaše otázky zodpovedať, keď nám to čas dovolí.

Čo sa týka otázok o svetských veciach, myslím si, že najlepšie je nepýtať sa ich. A čo sa týka tých vecí vo vašich skúškach, ku ktorým ste sa ešte úplne neosvetlili, hoci by ste sa ma na ne radi spýtali, tie skúšky sú v skutočnosti pre vás, aby ste nimi prešli. Keby boli pre vás zodpovedané, potom by vám už nezostalo nič, k čomu by ste sa mohli osvietiť, nie? Pýtajte sa viac otázok, ktoré sa týkajú našej kultivácie. Mali by ste klásť málo tých, ktoré sa jej netýkajú. Najlepšie by bolo vôbec sa na to nepýtať. Dobre, teraz začnime.

 

Otázka: Pretože toto je prvá Fa konferencia na Novom Zélande a my všetci sme noví žiaci, dúfali sme, že Majster bude prednášať o Dafa viac, aby nás v našej kultivácii viedol.

Učiteľ: Odpovedaním na vaše otázky vás v skutočnosti učím Fa, pretože položené otázky súvisia s našou kultiváciou. V tomto ohľade vám to objasním čo najviac.

 

Otázka: Žijem v jednom dome v podnájme. Človek v druhej izbe má veľa čchi-kungových a náboženských kníh a mohol by byť posadnutý duchom. Povedzte mi prosím, či by ma to mohlo ovplyvniť?

Učiteľ: Povedzme to takto – to, čo kultivuješ, je Dafa a naozajstná kultivačná cesta. Takže tie druhé čchi-kungové praxe budú určite potlačené energiou z tvojej spravodlivej kultivácie. Nemôžu do teba zasahovať. Ale je jedna vec, ktorú by som rád objasnil: ak sa nedokážete dobre ovládať a budete ich miešať, čítať všetko a praktizovať všetko, potom sa pravdepodobne dostanete do problémov. Ak si dokážete udržiavať svoj xinxing, nebudete ovplyvnení v žiadnom prostredí. V skutočnosti môžete rozpoznať, že veľa ľudí praktizuje zlé veci, ale uvedomujete si, že dnes nie je žiadne ľudské prostredie čisté? Takže nech sú naši kultivujúci kdekoľvek, ak ste v srdci bdelý a kultivujete sa poctivo a dôstojne, nemusíte sa o tieto veci sa báť. Nebudete mať žiadne problémy. Pretože vaše obava samotná je pripútanosťou, hneď ako tú pripútanosť máte, musí byť odstránená. Takže hoci sa môže zdať, že je to zasahovanie od druhých, môže to byť v skutočnosti spôsobené vašou vlastnou mysľou.

 

Otázka: Keď ste vo svojich básňach napísali „a pomôžete Majstrovi pri púti vo svete“ a „Poďte mi pomôcť Falun otáčať“, mysleli ste tým učeníkov, alebo Budhov, Tao a Bohov?

Učiteľ: Oboje. Premýšľajte o tomto: predtým, keď som učil Fa, organizoval som semináre. V skutočnosti som vychovával elitu Dafa. Dnes ste to vy, kto potvrdzujete Dafa medzi bežnými ľuďmi – vy ste tí, kto to robí. Aj naši noví študenti sa stali dlhoročnými študentmi a všetci sú zapojení do rozširovania Fa a pomáhania viacerým ľuďom získať Fa. Vaša kultivácia, rovnako ako vaše odhodlanie v Dafa, sú pevné ako skala a pevne stabilizovali Dafa. Zároveň to, že môžete v bežnej ľudskej spoločnosti viacerým ľuďom pomôcť získať Fa, samo osebe pomáha Majstrovi. Samozrejme, všetko sa to robí bez zámeru; je to nevyhnutná súčasť vašej kultivácie. Tak to proste je. Samozrejme, tí na vyšších úrovniach majú svoje situácie, a tak to tam chodí.

 

Otázka: Ako by som mal chápať tieto dva verše vašej poézie: „Tí, čo tvrdia, že veľmi múdri sú, vo všehomíre, v citoch tancujú.“

Učiteľ: V dejinách bolo veľa slávnych ľudí a veľa z nich sa považuje za mudrcov, pričom mnohí sú bežnými ľuďmi považovaní za vynikajúce postavy, vrátane mnohých zo slávnych ľudí dneška. Všetci sú však bežnými ľuďmi a nevykročili nad emócie. Má pocit, že niečo dosiahol, a ostatní ho potom vychvaľujú ako pozoruhodného, múdreho a inteligentného. V skutočnosti, ako to vidím ja, všetko sa to deje v ríši emócií. Toto to znamená. Nikto z nich nevystúpil nad emócie a všetci sú v prostredí bežných ľudí. Takže sú to stále bežní ľudia.

 

Otázka: Moje dieťa má dva roky a veľmi rado sleduje video, kde Učiteľ učí cvičenia. Ale jeho otec je zásadne proti tomu.

Učiteľ: Kultivácia Dafa je na to, aby sa ľudia vrátili k svojmu pôvodnému, pravému ja a je pravým účelom toho, že dnes prišli na tento svet. To, čo som vám povedal, je rozhodne pravda. Zo všetkých ľudí na svete sem dnes v skutočnosti nikto neprišiel preto, aby bol človekom. Nemuseli však všetci nutne prísť, aby získali Fa. Pretože existencia v ľudskej spoločnosti nie je naším cieľom, ako som práve spomenul, nie každý sem nutne prišiel získať Fa, ale všetci sem prišli kvôli Fa. Pretože naša existencia v ľudskej spoločnosti nie je jediným cieľom našich životov a konečným cieľom života a existencie človeka je vrátiť sa, nie je potom to, čo robíme, tá najlepšia vec? Možnože otec dieťaťa vám obom tým, že mu nedovolí kultivovať sa, pomáha prejsť skúškou. Môžu tam byť aj iné faktory, napríklad naozaj zabrániť vám obom, aby ste sa kultivovali. Takže ako by sa človek na tieto veci mal pozerať? Jednoducho urob to, čo je podľa teba správne. Je na tebe, aby si to posúdila.

 

Otázka: Ľudia majú rôzne osobnosti. Je pravda, že čím vyššia je ríša, kam sa človek vykultivuje, tým menej [osobnosti] má?

Učiteľ: Ľudia majú rôzne osobnosti, ale tie nie sú rovnaké ako ich pôvodná povaha. Ľudské osobnosti sú do veľkej miery prejavom pripútaností, ktorých sa nechcú vzdať. Naša pôvodná povaha sa nestane prekážkou v našej kultivácii, pretože veľa ľudí má veľmi hlboko zakorenené základné vlastnosti. To sú rôzne vlastnosti ich bytostí. Niektorí radi robia veci rýchlo a niektorí radi robia veci pomaly. Samozrejme, to nezahŕňa návyky získané po narodení, ktoré si človek vyvinie. To, či je vaša bytosť rýchla alebo pomalá, nebude spôsobovať prekážky pre vašu kultiváciu.

Avšak musíte usilovne študovať Fa, pretože človek má v živote naozaj obmedzený čas. Hoci si ľudia v bežnej ľudskej spoločnosti želajú získať veci, ktoré by pretrvali v ich životoch naveky, dá sa to jedine kultiváciou, inak v tomto ľudskom svete nemôžu získať nič. Bez ohľadu na to, koľko peňazí máte, aké vysoké postavenie máte alebo aký pohodlný život máte, so sebou si nemôžete nič vziať. Prídete sem len so svojím telom, a nemôžete si nič odniesť, keď odchádzate. Jediná vec, ktorú si odniesť môžete, je to, čo získate kultiváciou, pretože to je nesené priamo na opravdivom tele človeka. Takže to je najcennejšie a je nanajvýš ťažké to získať. Preto si to zaslúži, aby ste si to vážili viac, než čokoľvek iné. Určuje to, čo človek získa naveky a určuje to, aký spôsob existencie a prostredia bude pre neho vytvorený na rôznych úrovniach. Toto ľudské miesto je strašné, ale človek sa tu môže kultivovať; nebesá sú veľmi dobré, avšak nie je ľahké kultivovať sa tam. Je to presne kvôli utrpeniam na tomto ľudskom mieste, že sa tu ľudia môžu kultivovať.

 

Otázka: Keď je človek dobromyseľný, je pre neho ľahšie sa kultivovať? Je kultivácia ťažšia pre niekoho, kto sa ľahko nahnevá?

Učiteľ: Práve som povedal, že človek má charakteristické vlastnosti svojej bytosti. Ale čo sa týka nahnevania sa, to nie je súčasť vrodenej povahy človeka. Môžem vám povedať, že keď sa človek nahnevá, je to určite spôsobené jeho démonickou povahou. Prečo? Niekto by si mohol pomyslieť: „Myslel som to dobre. Prestal som sa ovládať, aby som ho naučil, ako sa správať.“  Alebo: „Prestal som sa ovládať, aby som ho prinútil urobiť dobre svoju prácu.“ Je to spôsobené démonickou povahou a hovorí sa tomu „použiť zlú vec na boj so zlou vecou“, keďže ste používali démonickú povahu, aby ste iných prinútili robiť dobré veci. Ak sa k nemu správate láskavo a dobrosrdečne mu poviete, že by mal niečo urobiť dobre, myslím si, že bude pohnutý a naozaj to urobí dobre zo svojej vlastnej vôle, namiesto toho, aby ste ho k tomu nútili vy. Potom sa bude činiť ešte lepšie. Takže v kultivácii musíte postupne odstraňovať tú medzeru, že sa prestanete ovládať. Vždy ste mali pocit, že je dosť ťažké sa ovládať; v skutočnosti to ťažké nie je. V mnohých prípadoch by ste mohli veci vyriešiť lepšie, keby ste použili rozum. Takže sa nemôžete prestať ovládať.

Keď ste sa pri niekom prestali ovládať, dali ste mu cnosť. Strata ovládania naozaj môže tej druhej strane znížiť karmu. To je isté. Je to preto, že ste sa k nemu správali ako démon, či už v dennom živote alebo v otázke kultivácie, a to mu umožnilo znížiť si karmu. Ale to, čo ste dostali, mohla byť karma, ktorá bola prenesená od neho. Takže si myslím, že ako kultivujúci by ste nemali robiť takúto vec. Nechajte ho, nech si robí vlastnú kultiváciu a pretvorí si svoju vlastnú karmu.

 

Otázka: Mám v kultivácii veľa trápení a problémov, a tak sa zameriavam na spasenie seba samého a nebol som schopný rozširovať Fa. Je pravda, že sa môžem vykultivovať len na stav Arhata?

Učiteľ: Tak to nie je. To je teória v budhizme. Každý študent Dafa má iný kultivačný stav. Nie je to tak, že každý musí rozširovať Fa. Nie sú žiadne predpisy, ktoré hovoria, že musíte robiť toto alebo ono. V skutočnosti, to, že môžete premýšľať o rozširovaní Fa a o tom, či to robíte, keď sa stretávate s ľuďmi v dennom živote alebo to robíte organizovane, sú v skutočnosti prejavy študentovej vlastnej kultivácie a je to výborná vec. Je to presne ako konferencia Fa, ktorú máme dnes: niektorí ľudia sú schopní hovoriť o svojich skúsenostiach, pričom iní to nedokážu, hoci sa tiež kultivujú. To len každý má v kultivácii iný stav. Súvisí to s tým a nie je to problém.

 

Otázka: Ako mám chápať strasti, ktoré som si sám privodil? Ak ich prekonám, počítajú sa za skúšky, ktorými som v kultivácii prešiel?

Učiteľ: Poviem ti, že si možno schopný prekonať útrapy, ktoré si si sám privodil, ale to sú len útrapy v tvojom bežnom živote. Prečo? Keďže neboli usporiadané pre tvoju kultivačnú cestu a pretože každý krok je usporiadaný systematicky – pripútanosti, ktoré musia byť odstránené, keď sa zlepšíš po prekonaní určitých ťažkostí, tá časť tvojho tela, ktorá by mala byť obohatená, ktorá časť problému bude vyriešená, aké veci sa vynoria pri kultivácii, akú ríšu dosiahneš... všetko toto bolo systematicky usporiadané. Takže keď pridáte niečo navyše, rovná sa to narúšaniu tejto sústavy vecí, ktoré boli pre vás systematicky usporiadané.

Takže by ste nemali úmyselne hľadať ťažkosti, ani by ste nemali niečo zámerne plánovať. Kultivujte sa prirodzene. Pokiaľ dokážete prejsť dobre všetkým, s čím sa stretnete, bude to veľmi dobré. Keď sa stretnete s nejakými problémami, pokiaľ sa dokážete pozerať do svojho vnútra a nájsť vlastné pripútanosti, to je presne kultivácia. Viete, že sú ľudia, ktorí sa kultivujú v horách. V skutočnosti sú vo vysokých horách v tejto oblasti, to len ľudia o nich nevedia. V mnohých vysokých horách na svete sú kultivujúci. Niektorí z nich sa kultivovali po tisíce rokov a vo zvyšovaní úrovne sú veľmi pomalí. Kultivujú sa iba znášaním ťažkostí. Aj keď ťažkosti môžu ľuďom naozaj umožniť kultivovať sa a odstrániť nejakú karmu, ak sa nekultivujú podľa princípov Fa, ich kultivácia bude určite pomalá. A pretože nepoznajú princípy Fa na takých vysokých úrovniach, nemôžu do takých vysokých ríš pokročiť.

Prečo sa dnes môžete kultivovať tak rýchlo? Vo vašom súčasnom stave si nedokážete predstaviť, ako rýchlo postupujete. Od tej doby, čo som učil Fa, ubehlo len niekoľko krátkych rokov, a už je veľa ľudí, ktorí môžu naplniť štandard pre dovŕšenie. Je to jednoducho neuveriteľné. Je to preto, že sa učia Dafa, a pre Dafa je veľmi jednoduché prispôsobiť človeka. Spomínam si, že som dával tento príklad: keď sa do pece s rozžeravenou oceľou hodí pilina alebo štiepka dreva, okamžite po nej neuvidíte ani stopu. Človek je ako tá drevená štiepka a tento Dafa vesmíru je ako tá pec s rozžeravenú oceľou. Prispôsobiť človeka, prispôsobiť jednu osobu, je teda veľmi jednoduché. Ale nemôžem to urobiť takto, musím vás samotných nechať sa kultivovať. Keby som to tak urobil, rovnalo by sa to vytvoreniu novej bytosti; možno by ste mali svoj pôvodný vzhľad a vlastnosti, ale ten konečný výsledok by ste už nemuseli byť vy. Preto vám hovorím, aby ste sa opravdivo kultivovali, opravdivo stúpali a získali [opravdivú] slobodu.

 

Otázka: Je v poriadku pri robení cvičení odriekať tu a tam cvičebné formulky ?

Učiteľ: Nerob to. Robenie cvičení je robenie cvičení. Pretože cvičenie vyžaduje pokojný stav, človek by sa mal čo najviac snažiť na nič nemyslieť. Študovania Fa je študovaním Fa. Takže musia byť oddelené. Aj tie štyri verše na za začiatku každého cvičenia by sa mali odriekať len pred robením cvičenia a nie počas neho. Takto je ľahšie dosiahnuť pokojný stav.

 

Otázka: Noví žiaci musia pochopiť princípy praxe, no dokonca aj niektorí dlhoroční žiaci robia pohyby nepresne.

Učiteľ: Ak nie sú presné, opravte ich. Čo sa týka pochopenia Fa, jednoducho ich nechajte študovať Fa. Musí to byť oddelené od robenia cvičení. Musíte požiadať tých ľudí, ktorí neštudujú Fa, aby študovali Fa; inak budú robiť cvičenia zbytočne. Poviem vám, viete, čo je tá najväčšia škoda? Tí, čo vstúpili do Fa, ale nechali si ho ujsť, alebo tí, čo ho neprijali, aj keď im bol daný – budú to naveky, po veky vekov, hlboko ľutovať. Nedokážu si predstaviť tú bolestnú ľútosť, ktorú budú navždy cítiť! Je to preto, že mnohým životom je súdené, aby sem prišli získať Fa. Za tie dlhé veky existujú tiež životy, ktoré stratili svoje spravodlivé myšlienky, a ktoré sú čoraz menej schopné vedieť, prečo tu sú, a tak ľahko zídu na scestie. Keď sa raz stratia, je to naozaj... Samozrejme, je šťastie, že princípy Fa môžu tieto problémy vyriešiť. Jediným dôvodom pre znepokojenie je to, že ho nečítate; jediným dôvodom pre znepokojenie je to, že sa ho neučíte. Môžem vo vás prebudiť všetko a môžem vyčistiť všetko, čo zakrylo vašu pôvodnú povahu.

 

Otázka: Môžem si počas meditácie v mysli pospevovať cvičebný hudbu?

Učiteľ: Nespievaj. Prečo človek počúva hudbu, keď praktizuje? Je to preto, že som vzal do úvahy, že [podmienky, za ktorých] sa dnešní ľudia kultivujú, sú iné ako podmienky všetkých ostatných kultivujúcich v minulosti. Vy máte zamestnanie, v spoločnosti ste zaneprázdnení prácou a štúdiom, a tak je pre vašu myseľ ťažšie sa upokojiť. Účelom toho, že počúvate hudbu, je presne to, aby ste mohli vstúpiť do stavu pokoja. Používa sa jedna myšlienka na počúvanie hudby, aby vám zabránila v premýšľaní o iných veciach. Používa sa jedna myšlienka na nahradenie tisícov iných myšlienok. Ale počúvanie hudby sa samé osebe môže ľahko stať pripútanosťou. Našťastie je naša hudba posilnená energiou a má obsah nášho Dafa. Takže bola premenená tým spôsobom, ktorý vám môže byť prospešný a môžete sa tak zlepšovať v kultivácii. To je úloha, ktorú hrá hudba Dafa. Nezameriavajte sa na povrch melódie; inými slovami, nepripútavajte sa.

 

Otázka: Videl som otáčajúce sa svastiky. Bola to značka vrytá Majstrom?

Učiteľ: Všeobecne povedané je značka vpísaná na čelo človeka. Tie, ktoré vidíte za iných situácií, sú len symboly svastiky, čo je znak budhistickej školy.

 

Otázka: Budha Šákjamuni zniesol veľa útrap, keď zostúpil zachraňovať ľudí. Je stále na úrovni Tathagátatu?

Učiteľ: Budha Šákjamuni je Tathagáta a to je určite pravda. Ale nikto nehovoril o tom, na akej úrovni bol. Budhom a Kráľom Fa na rôznych úrovniach sa všetkým hovorí Tathagátata. Nikto o tom nehovoril a nemá sa o tom vedieť.

 

Otázka: Prečo škola Tao tiež odrieka „Budha Amitábha“ a „Bódhisattva Guanyin“?

Učiteľ: Skutočne systematický taoizmus sa utvoril až v dynastii Ming [1368 – 1644 n.l.]. Predtým v taoistickej škole žiadne náboženstvo nebolo. Jednoducho na seba bral formu, keď majster viedol skupinu učeníkov v kultivácii. Aj keď tam bola skupina ľudí, nevyvinul sa do plnohodnotnej podoby náboženstva. Po dynastii Ming sa jeho podoba stala v podstate identickou s podobou v kláštoroch a náboženstvách. Pretože Tao sa musí kultivovať s čistou mysľou, musí sa kultivovať osamote a v pokoji, nemá zložku ponúkania spásy všetkým vnímajúcim bytostiam. Aké sú účely náboženstva potom, čo sa utvorí? Jedným je umožniť ľuďom kultivovať k dovŕšeniu; druhým je, že náboženstvo môžu viesť ľudí v spoločnosti ako celok k tomu, aby si zlepšili svoje srdcia a myseľ. Takže taoizmus začal robiť tieto veci tiež, vykonával pre ľudí náboženské obrady a ponúkal ľuďom spásu. Keďže jeho nasledovníkmi sa stalo veľké množstvo ľudí, musel im ponúknuť spásu. Ponúkať spásu ľuďom znamená, že nemôže zachrániť len jedného či dvoch ľudí – to by sa nenazývalo „ponúkanie spásy ľuďom“, ale „vychovávanie učeníkov“. Takže tiež začal používať tituly ako Budha, Bódhisattva alebo Arhat. [Náboženstvo], o ktorom som práve hovoril, je bežné Tao – nie Veľké Tao. Objavilo sa v nedávnej histórii.

 

Otázka: Pretože som praktizoval iný čchi-kung, dostal sa mi do tela duch posadnutia. Potom vstúpil aj do tela môjho syna a naučil ho ten čchi-kung. Bude jeho posadnutie duchom odstránené mnou?

Učiteľ: Ak sa človek dostal tak blízko k Dafa, ale naozaj do neho nevstúpil – ak prešiel okolo alebo len pozoroval veci zvonku – to je tá najsmutnejšie vec! Všetko, čo tu učím, je na to, aby som ti povedal, ako byť kultivujúcim. Ak sa nemôžeš vzdať svojich pripútaností, nikdy sa kultivujúcim nestaneš. Môžeš byť len uväznený v trápení, kým si pripútaný k tým svojim úbohým veciam. Ja tie veci pre učeníkov, ktorí sa opravdivo kultivujú, urovnám, ale musíš byť kultivujúcim. Ako ideš vpred, musíš si dokonca z mysle vymazať aj to, čo som práve povedal o urovnaní tvojich vecí. Vôbec by si nemal ani pomýšľať na to, čo pre teba môže Majster urobiť – [jednoducho si mysli], že pre teba nič neurobím. Mal by si len študovať Fa a zoceľovať sa v Dafa. Čo sa týka vecí o tvojom dieťati, vôbec by si na ne nemal myslieť. Nebudeš ich schopný vyriešiť, aj keď sa k nim pripútaš na celý svoj život. Keď k nim už pripútaný nebudeš, vhodne sa o tie veci postarám.

Ako by to mohlo byť tak, že keď sa človek dovŕši, stále má okolo seba toľko problémov? Ako by to mohlo byť dovolené? Ja pre teba všetko vyriešim – nielen tie staré účty, ktoré si si nahromadil jeden život za druhým, ale tiež predurčené vzťahy, ktoré si si vytvoril. Vykultivovať sa k dovŕšeniu nie je pre človeka ľahká vec. Dlhy, ktoré život za životom dlhuješ, a účty, ktoré chceš vyrovnať život za životom – a je ich veľa – všetko toto musí byť pre teba vyriešené. Než sa dovŕšiš, naozaj musíš byť čistou osvietenou bytosťou, skrz naskrz. Ako by si sa mohol dovŕšiť, ak nesplatíš tie početné veci, ktoré si so sebou ťaháš,  a tie mnohé, premnohé dlhy a pocity krivdy, ktoré musíš urovnať? Avšak ty o tých veciach nevieš a ani ich nemôžeš vyriešiť. Môžeš k nim byť len po celý svoj život bolestivo pripútaný; nemôžeš ich vyriešiť. Teraz, keď si sa stretol s Dafa, prečo sa tými vecami trápiť? Upokoj svoju myseľ. Stále ti ešte zostáva aspoň jeden nádych a stále máš aspoň jednu spravodlivú myšlienku, nie? Jednoducho len kultivuj Dafa. Povedzme, že si naozaj nie si schopný zachovať tie svoje ostatné časti: môžeš si aspoň zachovať tú časť so spravodlivou myšlienkou? Okrem toho, keď naozaj dosiahneš v budúcnosti dovŕšenie, ako by sme sa o tie veci mohli nepostarať? Ale ak si k tým veciam tak silno pripútaný, ako by som mal riešiť veci ohľadom teba? Akákoľvek myšlienka je pripútanosťou a pripútanosť sa nevytvorí len za jeden alebo dva dni. Keď uplynulo tak veľa času, s toľkými pripútanosťami a s takým strachom, ako by si mohol byť kultivujúcim? Je pre teba dobré počuť tieto silné slová.

 

Otázka: Niektoré moje myšlienky sú spôsobené myšlienkovou karmou a viem, že je to pre mňa príležitosť premeniť si karmu. Učiteľ, porozprávajte prosím o tom, ako sa s týmto vysporiadať.

Učiteľ: Odlož tú pripútanosť a kultivuj sa čestne a dôstojne – takto! Ak niektorý z vás študentov tu má momentálne na mysli určité veci, ktorých sa nemôže vzdať, v tejto chvíli sa ich vzdať môže. Zaručujem, že keď dnes vyjdeš z prednáškovej sály, budeš o týchto veciach uvažovať inak. Kultivácia je proces vzdávania sa ľudských pripútaností do čo najväčšej miery. Prečo si s tou vecou robíš také starosti? Je to preto, že vec, ktorá ti v mysli pretrváva, ku ktorej si pripútaný a na ktorej ti toľko záleží, je múr – múr, ktorý ti bráni opustiť ľudskosť. Ja od teba žiadam, aby sa každá tvoja myšlienka postupne odpútala od ľudskosti a vstúpila do božského stavu. Avšak každá tvoja myšlienka je spojená a zviazaná s týmto miestom ľudí. Je to práve ako loď, ktorá sa chystá vyplávať, ale má laná priviazané k doku. Je tam priviazaných veľa lán a ty nemôžeš odplávať, ak ich nerozviažeš.

 

Otázka: Niektorí žiaci sú po dlhé časové obdobie v stave odstraňovania chorobovej karmy. Znamená to, že zostávajú na rovnakej úrovni a nie sú schopní pokročiť ďalej?

        Učiteľ: Naozaj na tej úrovni zostávajú príliš dlho, inými slovami tie pripútanosti pretrvávajú príliš dlho. Medzi študentmi sú všeobecne dve situácie. Niektorí hovoria, že sú k svojim zdravotným problémom pripútaní príliš dlho. Ako viete, vaša kultivácia neslúži len na dosiahnutie jedného jediného cieľa. Musí odstrániť vašu karmu, kým sa zlepšujete. Ak ste ku karme pripútaní, nebudete sa môcť zlepšiť a nebudete si môcť zlepšiť xinxing a v tom prípade nebudete schopní prejsť tou skúškou. To utrpenie sa bude ťahať po dlhý čas. Chcem tým povedať, že ste neboli schopní urobiť pokrok vo svojej kultivácii a zostávate v tej fáze. Ak by ste opravdivo, usilovne robili pokrok a zlepšovali sa, už dávno by ste prešli tou skúškou. Ale vy ste sa k tomu za takú dlhú dobu stále neosvetlili. Naopak, vyvinuli ste si pripútanosť k tomu zdravotnému problému samotnému, čo otriaslo vašou pevnou vierou v kultivovaní Dafa. Výsledkom je, že predtým, než je toto trápenie prekonané, nakopia sa jedno za druhým ďalšie a tá skúška bude ohromná. Samozrejme, nemôžeme vylúčiť, že niektorí žiaci jednoducho majú veľa karmy. Kultivácia je zložitá. Ale myslím si, že väčšina prípadov je spôsobená príliš pomalým stúpaním v úrovniach, čo predlžuje ten stav.

 

Otázka: Je v poriadku ukazovať prednášky Fa, ktoré ste mali pri rôznych príležitostiach, ako napríklad vaše stretnutie s jednotlivými žiakmi alebo keď žiaci hovorili o nejakých situáciách a kládli otázky?

Učiteľ: To nie je dobré! To vôbec nie je dobré! V niektorých súkromných prostrediach, keď som nikomu nedovolil nahrávať alebo robiť videozáznam, si niektorí ľudia schovali vo vrecku diktafón. Ten človek sa ma snaží podviesť, ale v skutočnosti podvádza len sám seba. To preto, že celá vaša kultivácia, rovnako ako celé vaše zlepšenie, je procesom kultivovania sa. Všetko, čo sa schováva, je len ako detská hračka. Veci, o ktorých hovorím v špecifických prostrediach, sa nevzťahujú na veci všeobecne. Nebude to teda zasahovať do druhých, keď ukazuješ veci, ktoré nemajú všeobecné uplatnenie? Poviem vám, že princípy Fa sú obrovské. Ja učím Fa z pohľadu makroskopického a ako celok a nepovedal som vám podrobnosti. Keby som to urobil, bolo by pre vás veľmi ťažké kultivovať sa. Ste jedným z tých, čo sa kultivujú v Dafa a byť zodpovedný k Dafa znamená byť zodpovedný k sebe. Ak by tento Dafa zišiel jeden krok z cesty, nemohli by ste sa vrátiť. Keby Fa nebol spravodlivý, nemohli by ste sa vykultivovať k dovŕšeniu. 

 

Otázka: Naučila som sa pozerať do seba a vedome odstraňujem zlé myšlienky, ktoré sú v mojej mysli, ale niekedy keď poukážem na zlé myšlienky niekoho iného, ​​nahnevá sa na mňa. Vytvorila som karmu?

Učiteľ: To nie je vytváranie karmy. Je dobre, že sme schopní všímať si pripútanosti, ktoré máme, ale nemali by sme sa stať ľuďmi, ktorí si robia starosti s každou maličkosťou.

Čo sa týka poukazovanie na ne u druhých, pokiaľ si to urobila s dobrými úmyslami, tak to by sa malo robiť. Nemali by ste sa starať o dobro druhých, keď sa kultivujete? Mali by ste myslieť najskôr na druhých. Keď vidíte nedostatky niekoho iného, prečo mu to nepovedať, keď sa tiež kultivuje? Bez ohľadu na to, ako to prijme, ak je nutné mu to povedať, mali by ste mu to dať najavo. Mali ste láskavý úmysel a Majster to videl a nie je nutné, aby ste to ukazovali druhým. V prípade, že neprijme to, čo ste povedali, či už to prijme alebo nie, dotkli ste sa pripútaností, ktoré si musí odstrániť, a myslím si, že to poslúži ako katalyzátor pre jeho zlepšenie. Nemusí sa k tomu osvietiť hneď na mieste, ale neskôr áno. Ak sa k tomu potom stále neosvieti, použijem ústa druhých ľudí, aby som ho na to upozornil. Ak to stále nepochopí, udrie si hlavu a bude na nej mať veľkú hrču. (Učiteľ sa smeje). Len žartujem! Kultivácia je v skutočnosti odstraňovaním pripútaností. Ak chcete pochopiť, ako sa kultivovať, musíte čítať knihu Čuan Falun a čítať ju znova a znova. Bol by to váš problém, keby ste objavili svoje vlastné pripútanosti, ale neboli ochotní ich odstrániť. Ak ich nie ste schopní objaviť sami, ale poukážu vám na ne ostatní a vy sa potom nahneváte, potom si môžete vziať Čuan Falun a čítať si ho. Nemusíte ho čítať s nejakým účelom v mysli, jednoducho vezmite Čuan Falun a bez ohľadu na to, či je v čínštine, angličtine alebo v nejakom inom jazyku, keď ho otvoríte na náhodnom mieste, je zaručené, že tá časť, ktorú otvoríte, sa bude priamo týkať vás. Je zaručené, že to tak je. Ale nerobte to ako pokus. Zámer robiť pokus je nesmierne zlý; je to znevažovanie Fa. Takže ak to chcete vyskúšať, nebude to fungovať a ani vám to nepomôže.

 

Otázka: Začal som študovať Fa pred dvoma rokmi a môj xinxing sa zlepšuje. Ale nezažil som žiadne veľké fyzické utrpenie. Stará sa o mňa ešte Majster?

Učiteľ: Kultivoval si sa dva roky. Premýšľaj o tom: keby som sa o teba nestaral, už dávno by si opustil túto kultivačnú cestu. V skutočnosti by si sa nemal porovnávať s druhými. Možno si myslíš: „Ostatní sa stretli s veľkými ťažkosťami, ako napríklad, že ich zrazilo auto. A hoci to auto bolo poškodené, oni neboli fyzicky zranení. Tiež by som takým utrpením mal prejsť.“ Každý má v kultivácii inú situáciu. Možno som to pre teba neusporiadal a možno používam iné spôsoby, ako ti pomôcť odstrániť karmu. V skutočnosti, keby boli všetky utrpenia rovnaké, nebolo by pre vás nič na kultivovanie – všetko by ste to vedeli, hneď ako by ste videli, že to prichádza. Keby bolo všetko, na čo narazíte, rovnaké ako u druhého človeka a vy by ste len nasledovali iných, to by nebola kultivácia. Takže situácia pre každého je veľmi odlišná.

 

Otázka: Moje dieťa si zvyklo na počúvanie nahrávok Učiteľových prednášok Fa. Prehrávam mu ich aj pred spaním. Spôsobí to, že keď vyrastie, bude ospalý hneď ako bude počuť Fa?

Učiteľ: Nespôsobí. Urobil si to dobre. To dieťa rado počúva, pretože stránka jeho prapôvodnej, pôvodnej povahy tomu rozumie. Potom, čo deti dosiahnu vek troch rokov, tie prapôvodné veci postupne ubúdajú a sú zahrabané. Deti sú stále dosť nevinné od troch do šiestich rokov veku. Potom ako dovŕšia šesť rokov, majú tendenciu vytvárať si vlastné koncepty.

 

Otázka: Ako boli zasadené predurčené vzťahy pre kultiváciu?

Učiteľ: Niektoré boli vytvorené na rôznych úrovniach a niektoré boli vytvorené na tomto ľudskom mieste.

 

Otázka: V našej oblasti ešte neboli v spoločnosti verejne rozdávané materiály Dafa v masívnom množstve. Má to nejaký konkrétny dôvod?

Učiteľ: Vy všetci sa činíte v kultivácii dobre. Čo sa týka formy, v podstate sa kultivujete podľa formy Dafa a nie je tam žiadny problém. Čo sa týka materiálov, niektoré oblasti ich môžu mať a niektoré nie. V pevninskej Číne sú oblasti, kde majú akútny nedostatok materiálov a kde sa musí niekoľko desiatok ľudí deliť o jednu knihu. Obzvlášť na vidieku je kníh naozaj nedostatok. Kníh je mimoriadne málo. Tieto problémy budú vyriešené.

 

Otázka: Ako sa môžeme činiť lepšie v porozumení Fa na základe Fa?

Učiteľ: Ten najväčší dôvod, prečo ľudia nechápu Fa na základe Fa, je ten, že sa pozerajú na Fa s predstavami bežných ľudí a hovoria o Dafa s použitím bežných ľudských pojmov, ako človek zvonku. Ak človek naozaj chápe Fa na základe princípov Fa, to, čo povie, bude Fa a jeho správanie bude tiež správaním učeníka Dafa. To je usilovná kultivácia. Jeho reč je iná. Hovorí o tom, ako byť ešte usilovnejší pri usilovnom robení pokrokov v kultivácii. Zato tí, čo nedokážu hovoriť o Fa na základe Fa, ho chápu len svojím vnímaním alebo sa držia uvažovania bežného človeka, kedy len cítia, že Dafa je dobrý a hovoria o Fa v pojmoch bežných ľudí. Tak to zvyčajne je. Rozdiely sú dosť významné.

 

Otázka: V poslednom čase som skľúčený a nedokážem robiť veci energicky. Je to lenivosť?

Učiteľ: Buď usilovný! Vzchop sa! Môžem ti povedať, že toto je ďalší prejav démonickej povahy a je to spôsobené myšlienkovú karmou. Kvôli tomu si uviazol presne v tom stave a blokuje to tvoj pokrok. Ak chápeš Fa na základe princípov Fa a naozaj postupuješ vpred s usilovnosťou, dostaneš sa cez to.

 

Otázka: Môj trojročný vnuk sa rád pozerá na Majstrov v obrázok a znak Faluna. Hovorí veci ako: „Falun sa otáča na nebesiach a zemi, dosiahnuť dovŕšenie znamená vrátiť sa domov.“ Ale otec dieťaťa často zasahuje do jeho učenia sa Fa. Sú určité veci, do ktorých nemôžem priamo zasahovať.

Učiteľ: Najskôr musíš preskúmať sama seba, aké to má dôvody. Pretože tomu jeho otec nerozumie a nenechá ho kultivovať sa, nerob to v jeho prítomnosti. Premýšľaj o tom: kultivácia je tá najsprávnejšia vec. Pretože tomu jeho otec nerozumie a ty to nemôžeš jasne vysvetliť, môžeš o tom s dieťaťom hovoriť niekedy neskôr. Vieš, že to nie je obyčajné dieťa. Má ešte len tri roky, ale jeho slová nie sú niečím, čo by mohli povedať bežní ľudia.

 

Otázka: Existuje nejaká podobnosť medzi túžbou bežných ľudí uspieť a pripútanosťami, o ktorých ste hovorili?

Učiteľ: Dafa vesmíru vytvoril prostredie pre životy na rôznych úrovniach, v ktorých majú existovať, a vytvoril životy na rôznych úrovniach. Ľudia sú len na najnižšej úrovni prostredia a sú životmi stvorenými Dafa vesmíru. Na tejto úrovni pre ľudí vytvoril princípy, ktoré by mali poznať. Čo sa týka podobnosti s Dafa, nemôžem s tebou súhlasiť. Túžba uspieť môže byť pre ľudí dobrá vec. Ale tak to je pre bežných ľudí. Ja tu hovorím o kultivujúcich. Kultivujúci sa dokážu dobre činiť vo svojich úlohách v práci a v štúdiu, ale nie sú k tomu pripútaní.

 

Otázka: Je pripútanosťou, ak človek na škole usilovne študuje, aby bol najlepší v triede?

Učiteľ: Túto vec som už vysvetlil veľmi jasne. Veľa detí sa nielenže dobre učí Fa, ale tiež sa v štúdiu na škole umiestňujte medzi prvými. Veľa ich je takých, je ich veľa. Nie je to tak, že sú nutne pripútaní k akademickým úspechom, ale že pomocou kultivácie Dafa pochopili, čo by mali robiť. Sú schopní dobre vyvážiť školské štúdium a Fa. Žiaci by sa mali dobre činiť vo svojej školskej práci. Pochádza to z pochopenia Fa; vedia, že by mali byť dobrými ľuďmi, nech sú kdekoľvek. Vedia, že keď sú študentami, mali by usilovne študovať. Potom sa im prirodzene bude dobre dariť. Pokiaľ usilovne študujú a plnia si svoje úlohy, budú prijatí na dobrú školu alebo na univerzitu. Nedosiahnu to tým, že sú pripútaní k dobrým školám, k dobrým výsledkom alebo k univerzite. Často hovorím toto: keď sú ľudia posadnutí myšlienkou na robenie niečoho alebo chcú niečo získať, výsledkom je často pravý opak; keď len premýšľate, ako sa v niečom činiť dobre, príde to prirodzene.

 

Otázka: Ak niekto trávi v práci veľa času a námahy a usiluje sa o dokonalosť, je to pripútanosť?

Učiteľ: Ak si v práci nedbanlivý a nerobíš si dobre svoju prácu, myslím, že sa nebudeš cítiť pokojne, keď dostaneš výplatu. Je to preto, že kultivujúci by mal byť dobrým človekom všade, kde je. Nie je to o bytí dobrým človekom kvôli samotnému bytiu dobrým človekom. Si kultivujúci a mal by si byť schopný všetky tieto veci dobre vyriešiť. Takto by to malo byť.

 

Otázka: Bojím sa, že nebudem schopný uspieť v kultivácii. Rozhodol som sa, že ak nedokážem uspieť v tomto živote, budem v kultivácii pokračovať vo svojom ďalšom živote.

Učiteľ: Zdáš sa byť dosť odhodlaný, ale v skutočnosti vôbec odhodlaný nie si. Čo sa stane, keď sa tvoj súčasný stav objaví znova vo tvojom budúcom živote? Pokračoval by si potom v kultivácii zase v tom živote po tom budúcom? Musíš byť odhodlaný nenechať si ujsť túto predurčenú príležitosť, a potom budeš určite schopný v tomto živote uspieť.

 

Otázka: Teraz som pochopil, že Falun Dafa sa nebude budúcemu ľudstvu doširoka šíriť. Potom nie je nutné, aby som v kultivácii pokračoval v budúcom živote. Je toto uvažovanie správne?

Učiteľ: Povedal si, že v tomto živote nemôžeš uspieť a že budeš v kultivácii pokračovať vo svojom ďalšom živote, ale že v budúcom živote žiaden Falun Dafa nebude, takže sa potom už nebudeš musieť kultivovať. Ale pretože si poslal túto otázku, znamená to, že stále máš vôľu kultivovať sa. Buď usilovný. Opusť svoje pripútanosti a naozaj sa kultivuj. Čo je to, čoho sa nemôžeš vzdať? Viete, že žiadna udalosť v tomto vesmíre sa nestane náhodou. V ľudskej spoločnosti sa stala takáto obrovská udalosť – mohla by to byť náhoda? Nemôžem odhaliť veci o ľudstve budúcnosti, pretože potom by ste sa prišli učiť kvôli pripútanosti. To by bolo učenie sa s pripútanosťou. Myslím, že dôvod, prečo nedokážeš byť usilovný, je ten, že ešte nemáš dostatočné pochopenie Fa. Aby si tento problém vyriešil, jednoducho čítaj viac knihu. Zaberie ti to len trochu tvojho času a nespôsobí ti to ani fyzické ani duševné utrpenie. Čítaj viac knihu, skús vyriešiť svoje problémy a uvidíš, či dokážeš usilovne postupovať a či dokážeš v kultivácii vytrvať.

 

Otázka: Žiaci z Hongkongu zdravia Majstra!

Cítime hlboký zármutok nad prekrútenými správami o Majstrovi a Falun Dafa v hongkonských médiách. Poslali sme médiám otvorené listy, aby sme napravili ich nepresné a prekrútené správy. Po vypočutí si Majstrových prednášok Fa v Sydney a na Novom Zélande sme my učeníci ešte odhodlanejší napredovať na ceste Majstrovho Falun Dafa, naozaj sa kultivovať a rozširovať Fa.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk) Nie je možné, aby Falun Dafa poskytol každému človeku na svete knihu a nie je možné poskytnúť knihu každému z viac než miliardy ľudí v Číne a potom posudzovať, na akej pozícii by mali byť umiestnení. Ľudia majú stránku, ktorá si je vedomá, ako aj stránku, ktorá si nie je [vedomá vecí]. Hoci na povrchu si vedomí nie sú, v skutočnosti majú všetci stránku, ktorá si je vedomá. Keď sa ľudia zoznámia so slovami Falun Dafa a Zhen, Shan, Ren, v ich mysli vzniknú nejaké myšlienky. Podľa toho, čo si v tej chvíli pomyslia, môže to určiť ich budúcnosť a určiť ich pozíciu. Takže bez ohľadu na to, čo bolo v správach a ako to riešili, ako som povedal včera, takmer v každom kúte sveta ľudia počuli o tom, čo sa stalo; každý má tendenciu mať o tom svoje vlastné myšlienky. Nie je to jednoduchá vec. S takým vážnym Dafa, premýšľajte o tom: nech ten novinár napísal čokoľvek, bude musieť niesť zodpovednosť za to, čo urobil. A neobmedzuje sa to len na toto, pretože každý človek v bežnej ľudskej spoločnosti a každá bytosť bude v budúcnosti musieť niesť zodpovednosť za všetko, čo spravila. Toto je absolútna pravda – je to skutočne reálne. Útočiť na Dafa nie je samo osebe malá vec, pretože ľudské bytosti boli týmto Fa stvorené. Ak sa človek stavia dokonca aj proti tomuto, kde skončí?

 

 

Otázka: Mne, vášmu učeníkovi, tiekli slzy po lícach , keď som čítal knihu Hong Yin, a veľmi mi to prospelo. Je to ďalšia nesmierne cenná kniha pre našu kultiváciu.

Učiteľ: V tej knihe som písal hlavne o veciach v kultivácii a veciach, ktoré súvisia s Fa. Myslel som si, že by vám mohlo jej čítanie pomôcť zlepšiť sa, a tak sme ju vydali.

 

Otázka: Čo sa týka vecí, ktoré sa prihodili v Pekingu, my všetci by sme to mali zniesť a byť odhodlaní v Dafa.

Učiteľ: Je samozrejme v poriadku, že ľudia sa dokážu kultivovať sami. Ale ak vás druhí obviňujú, že ste zlá cesta, a vám je to ľahostajné, povedal by som, že to nie je úplne v poriadku. Je to preto, že každý z našich žiakov sa kultivuje v Dafa a vie, aký je Dafa cenný. Vážiť si Dafa znamená vážiť si samého seba. V priebehu učenia sa Dafa sa často stretnete s nejakými skúškami, vrátane skúšok vo vašich snoch, v každodennej práci alebo v dennom živote. Sú ako vedomostné testy, ktoré sa vykonávajú po určitom čase učenia sa, aby sa skontrolovalo a videlo, či ste pevní a či ste sa učili dobre. A môžem vám povedať, že skúšky budú aj v čase, keď nakoniec postúpite k dovŕšeniu v Dafa.

 

Otázka: Ak by sa odstránili gény, ktoré spôsobujú genetické choroby, mali by tí, ktorí sú nimi ovplyvnení – napríklad laboratórni technici a potom narodené deti, vrátane tých v tejto dimenzii aj v iných dimenziách, nejaké zisky alebo straty?

Učiteľ: Ako by som to vysvetlil? Vy nie ste schopní dotknúť sa vecí v iných dimenziách. Ľudia neustále skúmajú pole vedy o ľudskom živote, ale to, čo vedia, je len stav toho najvonkajšieho povrchu ľudského tela, ktorý je tvorený molekulami. Ale ľudia nebudú nikdy vedieť, čo tvorí základ ľudského života. Hoci sa ľudia snažia dostať ku koreňu ľudského života a vypátrať, čo život skutočne je, tieto veci zostanú pre ľudstvo navždy záhadou. Ľudia nemajú v žiadnom prípade dovolené túto informáciu vedieť. Čo sa týka toho, či budú ľudia bez chorôb, keď sa odstránia gény spôsobujúce genetické choroby, nefunguje to celkom tak. Ľudské telo má svoje vlastné faktory, ktoré spôsobujú chorobu. Patológovia tiež objavili, že choroby nespôsobujú tie faktory, o ktorých sa predtým myslelo, že choroby spôsobujú. Takže nie je možné, aby ľudia boli bez chorôb.

Z kultivačného hľadiska, ak človek nikdy nemá zdravotné problémy, určite pôjde do pekla, keď zomrie. Prečo? Keby človek len vytváral karmu a nesplácal by svoju karmu, tá karma, ktorú by si nahromadil, by bola príliš obrovská. Preto majú ľudia zdravotné problémy, trápenia, ťažkosti v živote, útrapy a ťažké obdobia. Všetko z toho odstraňuje karmu ľudí, znižuje to ich karmu. Keď má človek zdravotné problémy, odstraňuje sa pomerne veľké množstvo karmy. Je teda dobrá vec mať zdravotné problémy? Samozrejme, že nie. Ak by človek neurobil tie zlé veci, mal by choroby zriedkakedy. Znamená to teda, že ľudia nemusia tie gény [spôsobujúce choroby] odstraňovať? V skutočnosti, nech chcú ľudia robiť čokoľvek, môžu ísť a urobiť to – to sú ľudské záležitosti. Ja vám len hovorím ten princíp. Ľudia stále chcú skúmať veci a stále chcú „robiť pokrok“. Ľudia stále majú tie pokrivené myšlienky, a tak môžu ísť a robiť to. Moderná veda prenikla do každej sféry života a je v každej malej oblasti. Zdá sa, že všetko pre ňu žije a existuje. Pokojne takýto výskum rob, pretože ľudia dnes jednoducho žijú uprostred týchto okolností. Je to jednoducho tvoja práca. Myslím si, že by si sa mal čo najviac snažiť robiť to dobre. Nie je v tom žiaden problém.

Čo sa týka ziskov a strát, o ktorých si hovoril, tie nemajú s kultiváciou nič spoločné. Ty len robíš svoju prácu. Vaša práca a kultivácia sú oddelené, nie je to tá istá vec. Vaša práca nemôže kultiváciu nahradiť. Ale váš xinxing a váš kultivačný stav sa odrazí vo vašej práci a v postoji, ktorý máte ku všetkému okolo seba.

 

Otázka: Ak je vesmír usporiadaný systém a energia je neobmedzená, ako do tohto usporiadania vesmíru zapadá moderná teória chaosu?

Učiteľ: V skutočnosti, bez ohľadu na to, aké je to chaotické tu na ľudskej úrovni a bez ohľadu na to, koľko teórií existuje – v starej Číne boli stovky filozofických škôl a v poslednej dobe existujú tiež rôzne filozofické a náboženské teórie – všetko, čo hovoria alebo robia, všetko sú to veci na tejto úrovni. Neovplyvňujú vesmír. Dám vám príklad. Môže to znieť ako ohováranie druhých, ale v skutočnosti to nie je. Len dávam príklad: odpadový kontajner vždy vydáva rôzne zápachy a nemôžete tomu zabrániť. Je to jednoducho prejav chaosu na tomto ľudskej mieste. Takže to nemá žiadnu priamu spojitosť s vesmírom. Vďaka chaosu vidíme myseľ ľudí a vidíme, kto má ešte spravodlivé myšlienky.

 

Otázka: Raz som vydržal sedieť v lotosovej pozícii osem hodín a dvadsať minút. Od tej doby stále krívam. Teraz je to oveľa lepšie. Bolo naozaj nesprávne to urobiť?

Učiteľ: Osem hodín alebo viac nie je niečo, čo si len vyskúšaš. Je dobrá vec cvičiť viac v rámci svojich možností. Ak to presiahne tvoje limity a ty aj tak trváš na tom, že v tej pozícii budeš tak dlho sedieť, alebo trváš na tom, že budeš niečo robiť určitým spôsobom, samozrejme, také srdce je pre kultiváciu veľmi dobré, ale nemohla to byť ďalšia pripútanosť? Ak skutočne máš pripútanosť k sedeniu v lotosovej pozícii, môže to vytvoriť faktor, ktorý ťa bude nútiť osvietiť sa k tej skutočnosti a uvedomiť si to. Takže si myslím, že by ste vo svojej kultivácii nemali mať žiadne pripútanosti, trvať na tom, že budete v niečom najlepší alebo pokúšať sa všetkých poraziť v dĺžke meditácie,  alebo si vyvinúť nejakú inú pripútanosť. Je zaručené, že to skončí opačne. Rozhodne nemáte dovolené vyvíjať si nejaké pripútanosti v kultivácii Dafa – máte dovolené pripútanosti len odstraňovať.

V prípade, že môžeš tak dlho v lotosovej pozícii vďaka dlhodobej kultivácii sedieť prirodzene a navyše máš čas, pretože doma netreba nič dôležité spraviť a ty môžeš sedieť tak dlho, potom si myslím, že je to v poriadku. Ale je tu ešte ďalšia vec. Povedal som, že náš Dafa nepresadzuje kultiváciu v stave hlbokého pokoja (ding) po dlhú dobu. Musíš viac čítať knihu, viac študovať Fa. Musíš si vedome kultivovať myseľ a zlepšovať sa vo Fa. Kultivačné cvičenia sú pomocným prostriedkom na dosiahnutie dovŕšenia. Takže ak stráviš tých osem hodín učením sa Fa, myslím si, že by si sa dosť zlepšil. V skutočnosti som vám už predtým povedal, že keď sme začínali tento Fa učiť, vzali sme do úvahy otázku, ako sa majú kultivovať ľudia v bežnej ľudskej spoločnosti. Keďže čas je obmedzený, mnohí ľudia, ktorí sú zaneprázdnení prácou, rozhodne nemajú čas tak dlho meditovať.

V skutočnosti som o tomto už predtým hovoril. Aj keby ste mali na meditáciu len pol hodinu, nenechám vás zostať pozadu. Nezostanete pozadu ohľadom toho, čo by sa malo robením cvičení vyriešiť – naša forma kultivácia je určená presne na to, aby sa prispôsobila tejto situácii. Keby ju každý robil osem hodín denne, nemohli by sme robiť svoju prácu v spoločnosti bežných ľudí a druhí by nám nerozumeli. To by nebolo správne. To, o čom hovorím ja, je princíp. Neznamená to, že nemáte dovolené robiť toto alebo tamto. Ak máte veľa času a prirodzene dokážete meditovať dlhú dobu, nie som proti tomu. Myslím si však, že by ste nič nemali robiť s pripútanosťami.

Môj spôsob uvažovania je väčšinou východný. Práve teraz som takto hovoril – po celý čas som hovoril o oboch stranách každej otázky. Nie som si istý, či to západní študenti môžu pochopiť. Pochopili ste? (Potlesk) Dobre. Keď učím Fa, môj spôsob uvažovania je často ázijský, takže som sa vás na to chcel spýtať.

 

Otázka: Ak bola nejaká bytosť stvorená v Troch ríšach, je pre ňu veľmi ťažké vykultivovať sa za Tri ríše?

Učiteľ: Nie nevyhnutne. V kultivačných cestách minulosti to bolo veľmi ťažké. Mohli by ste povedať, že to bolo nemožné. Aj keď hovorili, že široko ponúkajú spásu všetkým vnímajúcim bytostiam, v skutočnosti ponúkali spásu len tým, ktorí zostúpili z ich vlastných svetov. Rovnako ako Budha Šákjamuni a Ježiš, ktorí prišli zachraňovať ľudí, oni ponúkali spásu každému v rámci hraníc ich vlastných rás. Ale aj tak tam boli určité obmedzenia. V súčasnosti sa všetky vnímajúce bytosti vesmíru znova umiestňujú. Takže je pravdepodobné, že v tom ohľade [o ktorom si hovoril] budú príležitosti. Všetko závisí na tom, ako bytosť všetky tieto veci bude riešiť.

 

Otázka: Náš Dafa zahŕňa princípy budhizmu, taoizmu a školy Qimen. Môžu nám princípy Fa, ktoré potvrdili a ku ktorým sa osvietili iní Tathagátovia, poskytnúť vedenie?

Učiteľ: Nie. Dafa zahŕňa všetko, ale nemôžete pridávať princípy žiadnej postrannej cesty, žiadnej postrannej disciplíny ani žiadneho Tathagátu. Tie môžu vaše pochopenie iba zaviesť na scestie, pretože ich nie je možné porovnávať s Dafa vesmíru. Fa vytvoril rozdielne úrovne pochopenia a úrovne ovocia. Všetko, čo v Dafa kultivujete, má tiež prvky vo Fa, ktorý potvrdzujete a ku ktorému sa osvecujete vy sami. To je úroveň ovocia, ktorú ste vy sami dosiahli.

Spomeniem pomimo jednu vec: niektorí z vás tu sú nováčikovia, ktorí ešte nečítali knihu, alebo vás sem priviedli naši študenti alebo vaše rodiny. Je to pravdepodobne kvôli predurčenému vzťahu, že tu sedíte. Napriek tomu vám musím povedať, že nemám čas odpovedať na vaše otázky. Prečo je to tak? Nie je pre mňa také ľahké tu byť, toto je po prvýkrát, čo [moji študenti] usporiadali Fa konferenciu potom, čo tu boli niekoľko rokov, a majú vo svojej kultivácii veľa otázok, na ktoré mám odpovedať. Takže čas pre kultivujúcich je nesmierne cenný. Preto vám nemôžem venovať čas. Pochopte to, prosím. Prečo? Otázky, ktoré sa pýtate, sú zvyčajne otázkami bežných ľudí a ja sa o veci ľudskej spoločnosti nestarám. Niekto sa práve pýtal: „Keď je váš Majster taký schopný, prečo neposilní ekonomiku krajiny?“ Každý vie, že rozvoj ľudskej spoločnosti sa deje podľa určitých zákonov. O tom, čo sa v danej fáze prihodí, rozhodnú Bohovia. Budhovia, Taovia a Bohovia všetky tieto veci udržujú. Svojvoľne robiť vo veciach neporiadok absolútne nie je dovolené. Keby všetci tí Bohovia šli a robili si, čo chcú, svet by vôbec nepôsobil usporiadane, ani nehovoriac o prosperujúcej ekonomike.

Ale súdiac z otázky, ktorá bola položená, po prvé, nie je od nášho  kultivujúceho; po druhé, je provokatívna; a po tretie, premýšľa o veciach z ľudského hľadiska. Musia Bohovia urobiť všetko, čo od nich ľudia chcú? Musia nebesia urobiť všetko, čo ľudia chcú? Nechávajú si Bohovia diktovať od ľudí? Myslíte si, že je dôležité posilniť ekonomiku štátu, ale mali by ste vedieť, že Bohovia považujú za dôležitejšie iné veci ! Viete, ľudia nemajú požehnanie, pretože ich morálka upadla a ľudská myseľ sa veľmi pokazila. Ak sa myseľ ľudí stane dobrou, budú mať požehnanie a budú prosperovať. Rozumiete týmto princípom? Ľudia sa skazili do tejto miery, a vy napriek tomu chcete mať toto alebo tamto. Kto vám to dá?! Nehovorím tu o nejakej konkrétnej rase alebo konkrétnej krajine. Hovorím o všeobecnom princípe Fa. Tak to funguje. Aby ľudia získali požehnanie, musia si znížiť karmu. Len ak majú obrovskú cnosť, môžu ľudia prosperovať a byť silní. Predovšetkým musia mať ľudia dobré srdce a menej karmy. Inak to nie je len ekonomika, čo upadne; objavia sa všetky možné prírodné katastrofy a ľudské pohromy. Ale on tomu ako človek ešte nerozumie a nevie, že všetko má svoje usporiadanie. Myslí si, že ľudia môžu jednoducho spraviť všetko, čo chcú.

 

Otázka: Keďže zlí ľudia, ktorí sú oddaní robeniu zla, sú tiež predurčení, možno im odpustiť?

Učiteľ: Nie. Keď hovoríme, že všetko je predurčené, hovoríme o skutočnosti, že životy ľudí sú zostavené podľa určitého poriadku. Spomenul som vo Fa, že sú dve situácie, v ktorých možno zmeniť osud človeka, v ktorých možno zmeniť usporiadanie pre toho človeka. Jedna je keď človek nastúpi na cestu kultivácie. V živote si nemal kultiváciu naplánovanú, takže celý tvoj život sa musí preusporiadať. Tá druhá situácia je, že človek, ktorý robí zlé veci, môže zmeniť svoj osud; bezmedzné robenie zlých vecí môže dokonca zmeniť osud jeho celého života. Ak niekto zlé veci nerobí, nevytvorí si žiadnu karmu. Preto keď robí človek zlé veci, môže to zmeniť jeho osud a zmeniť pre neho pôvodné usporiadanie. Ale to, čo ho čaká, je vyhladenie, vrstva po vrstve, aby zaplatil za všetko, čo spravil. Kultivácia naozaj môže zmeniť život človeka. Žiadna iná cesta neexistuje.

 

Otázka: Keď čítam Čuan Falun, často zabúdam na mnohé z jeho hlbokých princípov hneď potom, ako dokončím čítanie. Po vypočutí si nahrávok prednášok Fa si nič nezapamätám.

Učiteľ: To je normálne. Na jednej strane je to preto, že máš na začiatku v mysli príliš veľa zlých vecí. Na druhej strane, tá tvoja strana, ktorá získala Fa, si to pamätá. To je tá tvoja časť, ktorá bola úspešne skultivovaná. Ako neustále postupuješ v kultivácii, čím rýchlejšie je tvoje zlepšenie, tým rýchlejšie bude tá tvoja časť, ktorá kultiváciu dokončila, oddelená. Oddelí sa hneď, ako splní štandard. Hneď ako sa oddelí, nemôže už komunikovať s tvojou povrchovou časťou, ktorá ešte kultiváciu nedokončila. Preto máš pocit, že si všetko zabudol. Znamená to, že tá tvoja časť je preč. Je to preto, že vystúpi hneď ako spĺňa štandard a požiadavky Fa. Tá časť, ktorá vzostúpila, je Boh, a rozhodne sa nemôže miešať s ľuďmi. Samozrejme, nie je to absolútne. Tí, ktorí sa v minulosti kultivovali v odľahlých horách a lesoch, neboli takí, pretože neboli v styku s bežnou ľudskou spoločnosťou. Avšak učeníci Dafa sa kultivujú priamo v bežnej ľudskej spoločnosti. Ak by tá božská časť robila tie isté veci ako človek, to by rozhodne bolo zakázané, takže musí byť oddelená. Či už sa na tejto strane činíte dobre alebo zle, tá strana, ktorá bola úspešne skultivovaná, zostáva nečinná a nezapája sa do ľudských záležitostí. To zaručuje, že tá vaša časť, ktorá bola úspešne skultivovaná, nespadne a môže sa len neustále zlepšovať. To je ten najlepší spôsob.

Preto máte niekedy pocit, že ste to znovu zabudli, alebo preto za nejaký čas potom, čo prejdete skúškou, máte pocit, že sa nejaká pripútanosť akosi vrátila. To sa len oddelila tá vaša časť, ktorá bola úspešne skultivovaná, tá časť, ktorá naplnila štandard. To je ten dôvod. Ale nie je to tak úplne. Keď vytrvalo pokračujete v robení opravdivej kultivácie, zmeny na vašej najpovrchnejšej ľudskej časti budú čoraz väčšie a vy si budete môcť zapamätať čoraz viac Fa. Takže toto je to, čo sa v určitom čase prihodí, a je to normálne.

 

Otázka: Mám teraz čoraz menšiu chuť hovoriť a beriem všetko, čo robím, dosť zľahka. Tiež mám tendenciu zabúdať veci. Je takýto stav normálny?

Učiteľ: Je ešte jeden scenár, ktorý sa týka zabúdania vecí. Vo vašom živote medzi bežnými ľuďmi, hlavne v Číne, venuje veľa ľudí všetky svoje myšlienky intrigám a bojom. Ich myšlienky a uvažovanie je teda dosť zlé a je úplne v rozpore s myšlienkami kultivujúcich. Ľudia si na to už zvykli. Vždy keď premýšľate nad nejakým problémom, vaša myseľ tam pôjde a zmení sa na zlé myšlienky. Čo s tým teda môžeme urobiť? Najskôr vypnem tú časť vašich myšlienok, aby nebola taká aktívna, a tým vašim dobrým myšlienkam umožním, aby boli aktívnejšie. Preto počas toho časového obdobia zistíte, že ľahko zabúdate veci. Je to pre vaše dobro. Rozhodne by nešlo, aby sa vám vynorili zlé myšlienky zakaždým, keď začnete myslieť. Samozrejme, nechcem tým povedať, že by to bolo také strašné, ale takéto uvažovanie skrátka nie je správne. Hneď ako premýšľate, ste v tom spôsobe uvažovania, takže sa to musí zmeniť. Po určité časové obdobie budete mať tendenciu byť zábudliví. Robí sa to pre vašu kultiváciu. Ale neovplyvní to vašu prácu ani štúdium. Keď zistíš, že nemáš dobrý pocit z niečoho, čo si urobil, pravdepodobne to súvisí s tvojím zlepšovaním sa. Stáva sa to, pretože princípy Fa neustále stúpajú. Zistíte, že to, čo momentálne považujete za správne, keď sa zlepšíte, už to úplne správne byť nemusí. Keď sa znovu zlepšíte, zistíte, že to, čo ste práve pochopili, zase nie je celkom pravda. Takýto stav môžete zažiť. Preto čím vyššie sa kultivujete, tým správnejšie to bude.

 

Otázka: Kultivácia začína od pôvodu bytosti a pokračuje až k dovŕšeniu; medzitým rastie na temene hlavy stĺp kungu, až kým človek nedosiahne dovŕšenie. Aký je vzťah medzi týmito dvoma procesmi?

Učiteľ: Premena tela vysokoenergetickou látkou je premenou vášho vrodeného tela. Veľké osvietené bytosti majú obrovské množstvo energie. Táto energia sa v kultivácii prejavuje ako stĺp gongu a to je tá časť Fa praktizujúceho, ktorá sa viditeľne prejavuje. Ich existencia má dve rôzne podoby. Všetko, čo je v kultivácii potrebné, vrátane zmeny v jeho telesných molekulách, je závislé od tejto energie. Môže premeniť všetko. Kultivácia Dafa začína od tej najmikroskopickejšej úrovne života. Ale pretože on je kultivujúcim, jeho vonkajšie telo sa mení tiež, len ten podiel je veľmi malý. Pomer je približne jedno percento.

 

Otázka: Kultivácia je uskutočňovaná telom na ľudskej strane. Princípy Fa sa mi zdajú jasnejšie a získavam veci prirodzene, bez toho aby som sa o ne usiloval. Je toto pochopenie a pocit správne?

Učiteľ: Áno! To je veľmi dobrý stav. Keď dosiahnete tento stav, máte pocit úľavy a toho, že váš život je naplnený. Ako pokračujete a postupujete, ako sú vám princípy Fa čoraz jasnejšie, zistíte, že kultivácia je čoraz jednoduchšia. Veľa vecí sa nebude zdať takých komplikovaných, ako keď na ne človek nazerá z ľudského hľadiska. Všetko bude na prvý pohľad jasné. Keď sa bežní ľudia dostanú do hádky, hádajú sa a nemôžu jeden druhého presvedčiť. Avšak keď nie si do ich hádky zapojený, keď sa na nich pokojne pozrieš ako niekto zvonku, môžeš posúdiť, kto má pravdu. Keď vôbec nie ste súčasťou bežných ľudí a potom sa pozriete na ich hádku, nemusíte toho veľa počuť a všetko to pochopíte. Budete mať pocit, že tam nie je nič, čo by stálo za hádku. Všetko bude okamžite jasné.

 

Otázka: Kvôli svojmu vysokému veku mám stuhnuté kĺby a je pre mňa dosť ťažké robiť meditáciu. Je dokonca nemožné, aby som urobila pozíciu polovičného lotosu. Môžem praktizovať len s voľne prekríženými nohami.

Učiteľ: Kultivácia by nemala byť problémom pre ľudí akéhokoľvek veku. Starší vek sám osebe ku kultivačným ťažkostiam neprispieva, pretože vek človeka je pre kultiváciu nepodstatný. Či si starý alebo mladý, všetci môžu pochopiť Fa. Čo sa týka sedenia v lotosovej pozícii, budem k tomu samozrejme pristupovať inak u ľudí vyššieho veku. Ak ste nikdy v živote v lotosovej pozícii nesedeli a vaše kĺby a šľachy sa nikdy tak nenaťahovali, čo môžete robiť? Pracujte na tom postupne, nerobte si starosti a myslím si, že nakoniec to budete schopní urobiť. Môžu to urobiť aj ľudia, ktorí majú cez osemdesiat alebo takmer deväťdesiat a ktorí nikdy v lotosovej pozícii nesedeli. Skúste to a majte v seba plnú dôveru. V minulosti kultivujúci dosť často nemohli získať Tao, kým nemali cez osemdesiat alebo deväťdesiat, alebo dokonca kým nemali vyše sto rokov.

 

Otázka: Ľudia v budúcnosti o tomto Fa nebudú vedieť, ale v jingwene „Pevnosť Fa“ sa hovorí: „Budúce generácie po nasledujúce tisícky rokov sa musia kultivovať spôsobom, ktorý som im osobne zanechal, ak majú dosiahnuť dovŕšenie.“

Učiteľ: Keď sa s vami rozprávam, môžem používať iba ľudských jazyk. Tento Fa nebude nikdy zmenený, v žiadnej ríši ani na žiadnej úrovni vesmíru. Nikdy ho už nie je možné znovu zmeniť. Takže tento Dafa vesmíru zostane navždy nepremožiteľný. Okrem toho má schopnosť sa sám opravovať, neustále sa harmonizovať a zdokonaľovať sa, aby bol navždy neporušiteľný. Viete, že ľudia si nezaslúžia taký obrovský Fa počúvať. Nie je to tak, že by Budha Šákjamuni neučil opravdivý Fa alebo že by ho Ježiš nechcel ľuďom dôkladne vysvetliť. Je to len tak, že ľudia majú dovolené počuť iba toľko, inak by vedeli pravdy Budhov a Bohov, a to nie je dovolené. Dnes som vám povedal veľa nebeských tajomstiev. Ak dosiahnete dovŕšenie, potom som to všetko nevyučoval ľuďom, ale Bohom.

Spomienky tých, ktorí dovŕšenie dosiahnuť nemôžu, budú v budúcnosti vymazané – nemajú dovolené čokoľvek z toho vedieť. V tomto Dafa sú v skutočnosti ľudia, ktorí pôjdu do Falun raja, a zahŕňa vnútorné významy špecifické pre túto kultivačnú cestu. Takže to, či tieto veci budú dané ľuďom, bude rozhodnuté v budúcnosti. Ale ľudstvo nebude v budúcnosti o Dafa samotnom alebo o mne vedieť. Ľudia si to budú odovzdávať ako legendu po mnoho ďalších rokov, rovnako ako rozprávky, ktoré si ľudia rozprávajú po veky. Tiež si zapamätajú vážne ponaučenia, ktoré budú ľuďom zanechané, keď budú nakoniec bytosti na tejto úrovni umiestnené na svoje pozície.

 

Otázka: Falun Gong učí Zhen, Shan, Ren. Mal by sa praktizovať Ren, keď sa učeníkom v Tianjine prihodil ten nespravodlivý incident?

Učiteľ: Táto otázka už bola preberaná, takže o nej nebudem viac hovoriť. Ren sa prejavuje v každom správaní kultivujúceho, ale neznamená to nič nerobiť. Nemali by sme ísť vyjadriť svoje názory, keď ľudia svojvoľne poškodzujú taký obrovský Fa? Znova vám hovorím: študenti, ktorí išli do Pekingu, tam neboli, aby demonštrovali alebo robili protestný pochod; nebol tam žiaden krik, žiadne slogany a žiadne zlé úmysly. Všetci tam išli s dobrým úmyslom vysvetliť vodcom štátu skutočnú situáciu. Myslím si, že tieto veci by sa mali robiť. Urobili to, pretože mali pocit, že tá neprávosť voči učeníkom Dafa bola ako neprávosť voči nim samotným. [Mali pocit:] „Keď to obviníte z toho, že je to zlé, je to rovnaké ako obviniť mňa, že som zlý.“ Všetci tak premýšľali. Oni všetci chceli obnoviť povesť Dafa a vysvetliť tú situáciu vodcom štátu. Spravili to presne kvôli tejto myšlienke. To nebolo zlé! Išlo tam veľa ľudí? Povedal by som, že ich nešlo až toľko. Ak praktizuje sto miliónov ľudí, keby tam išiel každý, to by bolo nepredstaviteľné – ani Peking by toľko ľudí nepojal. Zo sto miliónov ľudí z celého národa tam šlo len asi desaťtisíc ľudí. Ako by to mohlo byť príliš mnoho? Keby ho naozaj označili za kacírsku sektu, myslím si, že by to nebolo záležitosťou len desiatich tisícov ľudí. Je niečo zlé na vysvetlení naozajstnej situácie ústrednej vláde? Na tom nie je nič zlé! (Potlesk)

Povedali sme, že nie sme proti vláde a nerobíme politiku. Všetci sa snažia byť dobrými ľuďmi. Je na tom niečo zlé? Mali by [úrady] stále trvať na tom, že ich obvinia, že sú zlí? Keby oni všetci robili rovnaké veci ako bežní ľudia, človek by o nich mohol povedať čokoľvek a oni by si z toho pravdepodobne nič nerobili. Ale oni sa naozaj snažia byť dobrými ľuďmi, a napriek tomu ich obviňujú, že sú zlí – ako by sa mohli necítiť rozrušene?

 

Otázka: Je to, nakoľko je človek dobrosrdečný, dané úrovňou jeho prapôvodný bytosti?

Učiteľ: Dobrosrdečnosť je v skutočnosti prapôvodnou povahou človeka. V tomto svetskom svete sa to dá nazvať iba odraz vrodenej dobroty človeka. Je to úplne odlišné od tej u ľudských bytostí, ktoré sa úplne reinkarnovali zo zvierat alebo iných stvorení. Ako ľudská bytosť má každý nejakú dobrosrdečnosť, pretože každá živá bytosť splnila kritériá určitej úrovne, keď bola v tej ríši stvorená. To len ľudia si utvárajú po narodení rôzne názory, aby sa uchytili v spoločnosti. Neustále sami seba chránia, ochraňujú svoje drobné záujmy a neustále druhým ubližujú. Takže ich dobrosrdečnosť sa čoraz viac oslabuje.

 

Otázka: Budhovia sú na najvyššej úrovni a ľudstvo je na najnižšej úrovni. Koľko úrovní je medzi Budhami a ľuďmi?

Učiteľ: Zdá sa, že si neštudoval Fa. Už som svojim študentom mnohokrát prednášal o štruktúre vesmíru. Môžeš si to vyhľadať v mojich knihách. Pretože táto téma je veľmi široká, trvá nejaký čas ju prebrať a nie je to niečo, čo by sa dalo v tejto chvíli plne vysvetliť. Na rozdiel od toho, čo si predstavuješ, Budhovia nie sú tí najvyšší. V minulosti bol Boh na najvyššej úrovni beztvarý, nemal telo. Z pohľadu celého vesmíru sú všetci Bohovia s telami na stredných alebo nižších úrovniach. Od vyšších úrovní hore sú všetci obrovskí Bohovia bez tvaru. Sú ako beztvará vznášajúca sa hmota, no napriek tomu majú myšlienky a život. Čím vyššie sú ich úrovne, tým viac energie majú a tým mocnejší sú; čím vyššie sú ich úrovne, tým ohromnejšia je ich múdrosť.

 

Otázka: Praktizujem ešte len pol roka a nemal som z našej praxe žiadne reakcie ani kultivačné stavy. Je to preto, že sa o mňa Majster nestará? Niekedy si myslím, že by som mohol byť človekom s veľmi dobrými vrodenými vlastnosťami. Je v poriadku mať také myšlienky?

Učiteľ: Môžeš mať tú alebo tamtú myšlienku a je to celkom v poriadku. Ale nenechaj, aby sa z tých myšlienok stali tvoje pripútanosti. Nechaj ich odísť. Kultivačná cesta každého človeka má isté usporiadania, takže sa jednoducho kultivuj. Dafa je dostupný všetkým vnímajúcim bytostiam. Ak sa o teba ako učeníka nestarám, je to problém na mojej strane. V skutočnosti môžeš vidieť princípy Fa a kultivovať sa v ňom, aj keď svoje zmeny necítiš. To neznamená, že sa nekultivuješ. Niektorí ľudia sú naozaj veľmi citliví, pričom iní nie sú. Takže kultivačné stavy ľudí sú rozdielne. Možno ten človek má veľmi dobré vrodené vlastnosti a možno nie. Takže to môže byť akokoľvek.

 

Otázka: Ak sa niekto vykultivoval len do úrovne nebeskej bytosti, musí čakať, než jeho fyzické telo zomrie, predtým než sa dostane na svoje právoplatné miesto?

Učiteľ: Čo sa týka nebeskej bytosti vnútri Troch ríš, tá nemá telo zložené z najväčšej vrstvy molekulových častíc. Jej telo je zložené z mikroskopickejších častíc, než je táto úroveň ľudských častíc. Takže si nemôže vziať telo z tejto vrstvy. Ale povedal som, že neexistuje taká vec ako dosiahnutie dovŕšenia vnútri Troch ríš. Bez prekročenia Troch ríš nemožno nikoho počítať za niekoho, kto dosiahol dovŕšenie. V skutočnosti sú nejakí ľudia, ktorí sa činili relatívne lepšie než ostatní – to znamená, že sú to dobrí ľudia medzi bežnými ľuďmi a majú menej karmy, alebo urobili v živote veľa dobrých skutkov. Tí vystúpia aj bez kultivácie na rôzne úrovne vnútri Troch ríš, aby sa tam stali božskými bytosťami. Na to nie je potrebná kultivácia. Ale po mnohých rokoch stále musia zísť dole a prevteliť sa. Čo sa týka malých kultivačných ciest, sú tam iné dôvody, prečo nemôžu prekročiť Tri ríše. Je to ich vec a my ich veciam nevenujeme pozornosť.

 

Otázka: Pretože pri riešení vecí mi chýba vlastný názor, druhí ľudia ma ľahko ovplyvnia. Je tento stav spôsobený mojím nedostatkom usilovnosti?

Učiteľ: Je to problém racionality. Kultivujúci by vo všetkom, čo robí, mal konať podľa vlastného úsudku, ktorý je riadený spravodlivými myšlienkami.

 

Otázka: Súvisí dobré robenie práce s kultiváciou?

Učiteľ: Keď robíte veci medzi bežnými ľuďmi, pokiaľ je to len technická otázka toho, ako to urobiť dobre a netýka sa to vášho xinxingu, myslím si, že to nemá nič dočinenia s vašou kultiváciou. Ak ten problém, ktorému čelíte, súvisí so xinxingom, to jest, ak tá vec, ktorú robíte, môže viesť k niečomu dobrému alebo zlému, myslím si, že urobíte dobrú vec, ak sa budete čo najviac riadiť štandardom kultivujúceho.

 

Otázka: Je tá časť tela, ktorá bola premenená alebo čiastočne premenená vysokoenergetickou látkou, stále ešte obmedzená zákonmi v materiálnej dimenzii?

Učiteľ: Potom, čo bude úplne premenená, nebude. Kým nie je tá časť premenená, môže byť ovplyvnená ľudskou dimenziou, môže byť touto dimenziou obmedzovaná.

 

Otázka: Jedenie horúceho jedla povedie k nadmernému vnútornému teplu, čo vedie k prechladnutiu a kašľu, a nadmerné jedenie povedie k nárastu váhy.

Učiteľ: Zdá sa, že toto je otázka položená bežným človekom – nemá nič spoločné s kultivujúcim. U kultivujúceho môže energia uvoľnená z vášho vlastného tela zmeniť stav vášho tela, či už to zamýšľate alebo nie. Ste koniec-koncov iní ako bežní ľudia. Ak sa kultivujúci obáva jesť horúce jedlá a bojí sa, že to povedie k nadmernému vnútornému teplu, je to pripútanosť. Okrem toho to nie je celkom tak. Ako kultivujúci musíte rozumieť Fa na základe Fa a premýšľať o sebe pomocou vyšších princípov. Ak stále používate princípy bežných ľudí, aby ste o sebe premýšľali, povedal by som, že to nie je celkom správne. Nie je to pravda? Je to problém xinxingu. To bežní ľudia sa boja, že prechladnú alebo dostanú kašeľ. Viem, že si sa ešte nezačal kultivovať. Keď ste kultivujúci, vaše telá sa nakoniec stanú čisto-bielymi telami, prekročia Tri ríše a stanú sa telami vytvorenými z vysokoenergetickej látky. Nemusíme sa počas našej kultivácie držať vyšších štandardov? Keď namietaš: „Než sa tam dostanem, môžem stále ešte používať ľudské názory, aby som o sebe premýšľal a stanovil si požiadavky na seba,“ potom budeš človekom navždy. Nebudeš ani vedieť, či si ten štandard splnil alebo nie. Vždy by ste sa mali držať vysokých štandardov.

Keď sa chceš kultivovať, môžeš si to vyskúšať. Niektorí žiaci sa predtým neodvažovali piť studenú vodu a teraz s tým nemajú žiaden problém. Báli sa toho alebo tamtoho a teraz nemá nikto z nich žiadne problémy. Veci, ktorým ľudia veria, sú len ľudské predstavy. Včera som uviedol príklad študenta, ktorý mi povedal, že ho zrazilo auto. Jeho ramená, kosti v jeho tele a jeho panva, všetko mal zlomené. Kým bol v bezvedomí, poslali ho do nemocnice. Nemocnica povedala, že pre neho bude ťažké sa uzdraviť, že je vo veľmi zlom stave a že je načase začať pripravovať pohreb. Ale on na druhý deň sám vstal z postele a odišiel. Personál v nemocnici to nedokázal pochopiť. Lekári sa pýtali: „Ako mohol ten chlapík prežiť?“ A on odišiel domov. Nemocnica chcela neskôr zistiť, ako sa tomu človeku darí a pýtali sa: „Chodí ešte?“ Mysleli tým: „Dokáže ešte chodiť?“ Lekárovi bolo povedané, že už nechodí. Lekár poznamenal: „Vidíte? Ja som vám hovoril, že nebude môcť chodiť.“ Ale hneď potom lekárovi povedali: „Teraz môže behať.“ (Potlesk) Samozrejme, s ľudskými predstavami to nemôžete pochopiť. Tým chcem povedať, že ako kultivujúci musíte vedieť, čo robíte. Nemali by ste si stále sami seba pliesť s bežnými ľuďmi.

 

Otázka: Pri ponúkaní spásy ľuďom Majster otvoril také široké dvere. Prečo to ovplyvnilo toľko Bohov v rôznych dimenziách?

Učiteľ: Pretože naprávam Fa! Oni všetci sú naprávaní. (Potlesk) Všetky bytosti si stanovujú budúcu pozíciu pre svoj život.

 

Otázka: Niektoré články v sebe majú citáty Majstrových slov. Čo by sme s nimi mali spraviť, [ak ich chceme odstrániť]?

Učiteľ: Je v poriadku ich jednoducho spáliť. Pretože si kultivujúci učeník, nezamýšľaš byť neúctivý a možno nemáš miesto, kde by si ich uschoval. Konkrétne u ručne prepísaných kníh sa ma niektorí ľudia pýtali, čo urobiť s tými, ktoré v sebe majú chyby. Všetky ich môžete spáliť, to nie je problém. Fa je v iných dimenziách tých písmen a oheň v ľudskom svete sa ho nemôže dotknúť. To, čo je zničené, je len papier a atrament na povrchu, ktoré sú tvorené najväčšou vrstvou častíc. 

 

Otázka: Počas meditácie je lepšie sa nehýbať. Ak sa držanie tela mimovoľne zmení a už nezodpovedá požiadavkám, je v poriadku, aby sme ho upravili do správnej pozície?

Učiteľ: To je v poriadku a nič to neovplyvní. Keď si všimnete niečo, čo nie je správne, musíte to napraviť. Inak, keď si na to zvyknete, mechanizmy sa zdeformujú, takže sa to musí opraviť. Ale tým nechcem povedať, že v pohyboch každého človeka nemôže byť ani ten najmenší rozdiel. Nie je možné, aby pohyby všetkých boli presne totožné, akoby boli odliati z rovnakej formy. To rozhodne nie je možné. Pokiaľ pohyby každého v zásade napĺňajú požiadavky, je to v poriadku. Pokúste sa čo najviac robiť cvičenia spoločne. Keď robíte cvičenia, pohyby by mali byť jednotné.

 

Otázka: Keď robím meditáciu dve hodiny, môžem si rozdeliť čas na pol hodiny pre zosilňovanie nebeských síl guľového tvaru a pol hodiny [pre každú z dvoch] pozícii zosilňovania nebeských síl stĺpového tvaru a potom pol hodiny pre meditáciu v pokoji?

Učiteľ: Ak ťa nič nevyrušuje alebo ak máš veľa času a schopnosť sedieť tak dlho, nie som proti tomu. Ale nenechaj, aby to ovplyvnilo tvoj normálny život a nenechaj, aby to ovplyvnilo tvoju prácu alebo štúdium. Zároveň musíš dať najvyššiu prioritu štúdiu Fa. Tieto veci môžeš vyriešiť sám. Nedá sa povedať, že nemáš pravdu. Každý má iný harmonogram. Ale nezabudni dať najvyššiu prioritu štúdiu Fa.

 

Otázka: Mám päťdesiatsedem rokov a v Dafa sa kultivujem cez dva roky. Ale stále sa mi ešte nevrátila menštruácia.

Učiteľ: Situácia každého je iná a nemusí to byť nevyhnutne tak, ako očakávaš. Ale všeobecne povedané budú ľudia mať tú situáciu, o ktorej som hovoril. Nemôžem hovoriť o jednotlivých prípadoch a to, čo hovorím dnes, má všeobecnú platnosť. Každý človek má inú situáciu a ako kultivujúca by si to nemala považovať za také dôležité. Keď na to budeš neustále myslieť, stane sa z toho pripútanosť. Možnože to mať máš, ale je možné, že to nepríde. Aj keď to máš, možno nie je dovolené, aby si to videla, pretože sa to môže premeniť vnútri tela. Preto to nepovažujte za niečo mimoriadne. Oboje je v poriadku. Koniec-koncov má každý inú situáciu. Nie je to tak, že sa môžeš kultivovať, keď to máš a nemôžeš, keď to nemáš. Tak to nie je.

 

Otázka: Žijem na Novom Zélande a je pre mňa ťažké prežiť bez prijímania peňažnej podpory od vlády. Spôsobí to, že stratím cnosť? Mal by som sa vrátiť do pevninskej Číny, aby som sa tam kultivoval?

Učiteľ: Nech sa kultivuješ kdekoľvek, je to to isté. Nezáleží mi na tom. Čo sa týka problémov so živobytím, bude najlepšie, keď ich dokážeš vyriešiť sám. Ak nemáš schopnosť vyriešiť ich sám, potom sa u teba [prijatie peňažnej podpory] nepočíta za zlé, pretože táto krajina má koniec-koncov sociálne dávky. Ale myslím si, že nech už to dokážeš vyriešiť alebo nie, alebo nech sa už kultivuješ kdekoľvek, ak máš takú situáciu, nemal by si ju považovať za niečo podstatné. Dovŕšenie môžeš dosiahnuť, nech sa už kultivuješ kdekoľvek. Povedal som, že by ste sa mali kultivovať, zatiaľ čo sa čo najviac prispôsobujete spôsobom bežných ľudí, a to má dosť široké dôsledky. Ak sa domnievaš, že v súčasnosti je lepšie sa kultivovať tu, tak to jednoducho urob. Ale myslím si, že ak si zdravý a silný, mal by si sa čo najviac snažiť tento problém vyriešiť. Pokiaľ si starý, nemusíš to považovať za niečo podstatné. Je veľa vecí, ktoré nie sú také, ako sa zdajú byť na povrchu, a so špeciálnymi prípadmi sa bude zaobchádzať špeciálne. Keďže táto situácia nie je rozšíreným javom, nechcem o tom príliš veľa hovoriť.

 

Otázka: Čo presne znamená „úplné vzdanie sa“ vo vašom článku „Dokonalá harmónia“?

Učiteľ: Je to úplné zbavenie sa všetkých vašich pripútaností. Pokiaľ máte pripútanosť, bude to ako zámok, ako brána blokujúca priechod alebo ako lano, ktoré vám bráni vo vyplávaní. Musíš sa cez všetky z nich dostať. Samozrejme, preberal som ako sa kultivovať a ako počas kultivácie opúšťať pripútanosti. Vzdať sa pripútaností neznamená vzdať sa všetkých materiálnych vecí a stať sa žobrákom. Toto to neznamená. Nebudem to znovu opakovať. Noví študenti medzi vami, ktorým to ešte nie je jasné, si môžu prečítať knihu.

 

Otázka: Počas obdobia nápravy Fa niektoré vnímajúce bytosti na vysokých úrovniach pôvodne zamýšľali urobiť nejaké dobré skutky tým, že pomôžu Dafa, ale namiesto toho sa stali prekážkou a teraz sú tiež medzi tými, ktorí majú byť odstránení.

Učiteľ: Dovoľte mi povedať vám všetkým, že Fa je napravovaný, pretože všetky vnímajúce bytosti sa od Dafa odchýlili. Premýšľajte o tom teda: aj keď sa snažil pomôcť urobiť dobrú vec, nemá stále svoje staré názory? Nie sú teda jeho štandardy stále tými starými štandardami? Je pre neho teda lepšie nerobiť nič, inak to môže pridať problémy. Ak trvá na tom, že to bude robiť, spôsobí to škodu. To je ten dôvod za tým, takže nikto mu nemôže pomôcť. Ale ak sa striktne riadia tým, o čo som ich požiadal, aby robili, nebude to problém – bude to tá najúžasnejšia vec.

 

Otázka: V knihe Hong Yin Učiteľ hovorí: „Z najmenšieho, najväčšieho, desiatich smerov tých, // zriem klenbu nebeskú.“ Môžem si to vysvetliť tak, že Učiteľ pozoruje vesmírne telesá na nesmierne mikroskopickej úrovni?

Učiteľ: Áno, to je ten význam. „najväčšie“ v „z najmenšieho, najväčšieho“ znamená tú najväčšiu časticu, ktorá ďaleko presahuje častice, ktorým rozumiete. V skutočnosti, jednoducho povedané, nie je aj vesmír obrovského rozsahu veľkou guľou? Je to častica. Spôsob, akým sa pozerám na vnímajúce bytosti vesmíru a stavy bytostí, je iný, ako spôsob, akým sa ľudia pozerajú na predmety – nepozerám sa na ne rovnako. „Najmenšie“ na druhej strane značí nesmierne mikroskopické; v „z najmenšieho, najväčšieho“ je ešte ďalšia významová rovina, ktorá hovorí o tom najmikroskopickejšom. „Najväčšie“ samo osebe predstavuje obrovitosť. „Z najmenšieho, najväčšieho, desiatich smerov tých“ znamená, že sa človek musí pozerať ako na najväčšie, tak na najmenšie a zároveň musí vidieť najširší rozsah. Koncept budhistickej školy o svete s desiatimi smermi znamená hore a dole plus všetkých osem vodorovných smerov – takže to je desať smerov. To je ten význam. Jediným pohľadom možno vidieť všade. „Z najmenšieho, najväčšieho, desiatich smerov tých, // zriem klenbu nebeskú“ znamená, že ak chcete vidieť jasne vesmírne teleso, mali by ste sa na neho pozerať takto. Samozrejme, koľko toho môžete pochopiť, toľko toho môžete pochopiť. Nebudem to vysvetľovať podrobnejšie.

 

Otázka: Keď niekto šíril Fa svojim kolegom v práci, povedali, že sa budú Dafa učiť, ak dokáže, že sa vyliečila jeho choroba. Takže ten človek išiel do nemocnice na kontrolu, ale výsledky neboli veľmi dobré. Teraz je zmätený.

Učiteľ: Musíš preskúmať svoj xinxing, aby si zistil príčinu. Súdiac podľa tejto otázky ti môžem povedať, že si doteraz neštudoval dosť Fa. Otázka, na ktorú sa pýtaš, sa zdá na povrchu jednoduchá – praktizoval si tak dlho a pôvodne si sa snažil urobiť dobrú vec, takže prečo si nedokázal potvrdiť Fa pre druhých? Nie je to také jednoduché. V kultivácii má tú najvyššiu dôležitosť tvoje zlepšovanie sa a odstraňovanie pripútaností. Čo sa týka nechania iných, aby získali Fa, to je vec druhých ľudí a je to druhoradé. Najdôležitejšie je tvoje zlepšovanie. Nech robíš čokoľvek, nemožno to oddeliť od tvojho vlastného zlepšovania. Takže keď sa s týmito vecami stretneš, musíš sa pozrieť na svoj xinxing. Nemáš príznaky choroby, toľko rokov si nebral lieky a po celú dobu si sa cítil dosť zdravo. Takže aká by bola situácia, keby si bol chorý? Choroba by ovplyvnila tvoju prácu, tvoj život a tvoje štúdium a po väčšinu času by si sa necítil dobre. Nie je toto stav, keď má človek chorobu? Ak si si nebol istý svojím zdravím alebo ak si mal pri robení niečoho silné pripútanosti, pravdepodobne ti zistia falošnú diagnózu. Kľudne to môže byť ten prípad. Kultivácia je naozaj veľmi vážna – je to tá najvážnejšia vec. Z iného pohľadu, tí ľudia by sa prišli učiť len ak by videli, že tvoja choroba bola vyliečená. Aký motív by mali pre učenie sa Dafa? To, čo chceme my, sú ľudia, ktorí sa prichádzajú Dafa učiť preto, aby sa kultivovali.

 

Otázka: Uvažujem, že budem deti, ktoré sa u mňa učia po čínsky, učiť Falun Dafa, ale na druhej strane sa bojím, že by tam mohlo byť nejaké nebezpečenstvo.

Učiteľ: Vôbec žiadne nebezpečenstvo tam nebude a môže im to jedine prospieť. Deti nebudú mať karmické problémy alebo veci ako prechádzanie skúškami, ako je to u dospelých. Deti majú svoje vlastné situácie a rozhodne tam žiadne nebezpečenstvo nebude.

 

Otázka: Môže si kultivujúci nechať zaplombovať zuby alebo si nechať urobiť korunku?

Učiteľ: To je v poriadku. Než sa tieto časti vášho povrchového tela premenia, ak máš pocit, že pokazené zuby nevyzerajú dobre, jednoducho si ich nechaj zaplombovať. Nie je s tým problém. Je to ako vybrať si ošatenie, ktoré budeš nosiť a snažiť sa obliekať slušne – je to tá istá predstava.

 

Otázka: Ctihodný Učiteľ, ako môžeme jasne rozlíšiť medzi youwei (so zámerom) a wuwei (bez zámeru)?

Učiteľ: O tomto som predtým hovoril. V našej kultivácii Dafa sú youwei a wuwei iné ako v kultivačných cestách v minulosti. V minulosti sa všetko správanie považovalo za youwei. Ľudia dokonca považovali za youwei jedenie a chôdzu, takže vstupovali do stavu tranzu, prestali sa na dlhé časové obdobie pohybovať a len tam sedeli a meditovali. Mysleli si, že to je wuwei. Wuwei, ktorý učím ja, je cesta dnešnej kultivácie Dafa. Vy všetci žijete v bežnej ľudskej spoločnosti a nie je reálne, aby ste nerobili vôbec nič. Takže sme povedali, že najrýchlejší spôsob, ako sa zlepšiť, je zlepšovanie našej mysle – to je tá najzákladnejšia vec. V skutočnosti, bez ohľadu na to, či to, čo kultivovali, bolo wuwei alebo kultivácia útrapami, ich hlavným cieľom bolo zlepšiť ľudskú myseľ. Ale ja sa dnes priamo zameriavam na ľudskú myseľ, umožňujem vám, aby ste si svoju myseľ zlepšovali priamo, takže kultivácia v Dafa je tá najrýchlejšia cesta.

Wuwei v Dafa neznamená usporiadať si zámerne útrapy alebo si sám usporiadať, ako sa budete kultivovať, neznamená to trvanie na robení určitých vecí, ktoré považujete za dobré, alebo vyhľadávanie trápení, neznamená to trvať na tom, že budete robiť to či ono. Všetky takéto veci sú youwei. Pri týchto veciach by ste sa mali čo najviac snažiť udržovať si stav wuwei a kultivovať sa prirodzene. Keď máte pracovať, pracujte; keď máte čítať knihu, čítajte knihu; a keď máte robiť cvičenia, robte cvičenia. Pri akýchkoľvek problémoch, ktoré sa vynoria, musíte vedieť, že sa vo vašej kultivácii prejavujú kvôli vášmu zlepšeniu. Neustále sa zlepšujte a neustále čítajte knihu – takto v kultivácii energicky napredujete. Všetko ostatné, o čo ste sa snažili a o čom si myslíte, že je to dobré, prínosné alebo ktohovie čo ešte, môže byť prekážkou. Takže ohľadom týchto vecí si myslím, že pre kultivujúceho Dafa je praktizovanie wuwei nehovorenie alebo nerobenie vecí, ktoré by ste nemali robiť.

 

Otázka: Keď študujem Fa, niekedy sa môžem osvietiť k tomu, prečo Učiteľ vyučuje tak, ako to robí. Je táto reakcia normálna?

Učiteľ: Niečo také je v kultivácii normálny stav a tieto veci sa naozaj často stávajú. Keď vyučujem Fa, je tam jedna špecifická vec: Keď odpovedám na otázky, pri ktorých mám pocit, že sa priamo netýkajú väčšiny ľudí a týkajú sa len pár jednotlivcov alebo že nie sú dôležité, zvyčajne neodpoviem priamo na otázku. Keďže v skutočnosti vyučujem Fa, nemôžem hovoriť o veciach, ktoré nie sú užitočné. To, o čom hovorím, bude zanechané pre ľudí a mali by to počúvať všetky vnímajúce bytosti. Preto sa nemôžem podrobne zaoberať otázkou, ktorej už ľudia rozumejú. Takže tú otázku použijem na to, aby som hovoril o iných veciach, o veciach, ktoré musí poznať viac ľudí a viac bytostí. Navyše, keď učím Fa, niekedy zistím, že ste to pochopili, keď som odpovedal na predchádzajúce otázky, aj keď som ešte neprečítal otázku na vašom papieriku. Pretože ste to už pochopili, nebudem ju čítať. Použijem potom tú otázku ako most k ďalším témam. Tak to zvyčajne robím. Takže spôsob, akým učím Fa ja, je iný, ako to robia svetskí ľudia, keď odpovedajú na otázky.

 

Otázka: Niekedy zažívam a osvecujem sa k princípom existencie a zákonom pohybu hmoty a životov vo vesmíre. Aké sú základné rozdiely medzi týmito pochopením a úrovňou ovocia, ktorú mám v budúcnosti dosiahnuť?

Učiteľ: To je jav, ktorý sa prejavuje v mysli človeka a stáva sa to často. Veľa študentov, keď študujú Fa, si uvedomuje rôzne princípy Fa, tak ako ich prejavuje Fa na rôznych úrovniach. Takéto pochopenia sa však ťažko formulujú. Ako ich popíšete slovami, nie sú už také úžasné – vyzerá to, že sú to len bežné ľudské princípy. Je to preto, že Fa na vysokých úrovniach sa nedá vyjadriť ľudským jazykom. Ja vás učím len všeobecne, zatiaľ čo naozajstný prejav princípov Fa je iný. Takže niekedy, keď sa naozaj dokážete osvietiť k tej úrovni princípov Fa a všetko je vám zrazu také jasné, to je vaše skutočné zlepšenie, pochopenie a stúpnutie.

Veľa vecí, ku ktorým ste sa v princípoch Fa osvietili, je správnych. To, k čomu sa osvietite bez toho, aby ste sa držali svojich pripútaností, je správne. Sú tiež prípady, keď sa držíte svojich pripútaností a trváte na tom, že nájdete princípy, ktoré zodpovedajú vašim pripútanostiam. V takýchto prípadoch je veľmi pravdepodobné, že vaše pripútanosti povedú vašu myšlienkovú karmu, aby vyčarovala a prejavila falošné veci. Ale to nie sú prejavy princípov Fa, takže sú podvodné. Iba keď sa nedržíte žiadnych pripútaností ani názorov, môžete vidieť naozajstné princípy Fa. Napríklad keď sa pokúšate posudzovať Dafa s pripútanosťami a myslíte si, že toto je dobré a tamto zlé, alebo keď súhlasíte s touto časťou a máte problémy s tamtou časťou, nebudete môcť vidieť nič. Je to preto, že Fa je vážny. Ľudia nemajú dovolené súdiť princípy Fa alebo princípy Budhov. Preto nemôžete nič vidieť. Čo sa týka tých konkrétnych vecí alebo vecí, ku ktorým ste sa osvietili, tie sa môžu dosť pravdepodobne týkať stavov, ktoré ste zažili na rôznych úrovniach, ktoré stále nedosahujú vašu konečnú úroveň ovocia. Keby to tak nebolo, nepýtali by ste sa dnes na otázky, pretože by ste im všetkým rozumeli. Takže to, čo ste pochopili, sú len konkrétne prejavy princípov Fa v rôznych ríšach a na rôznych úrovniach.

 

Otázka: Môžem sa spýtať Učiteľa, prečo bola vyrobená nová cvičebná hudba? Pre belošských študentov je trochu ťažké sa jej prispôsobiť.

Učiteľ: Je to preto, že originálna kazeta pôvodnej hudby bola opotrebovaná a musela sa urobiť nanovo. Dotklo by sa to kvality pások, pretože po mnohých kopírovaniach sa opotrebovali všetky originálne pásky. Než by sa to dostalo k vám, kvalita by mohla byť ešte horšia. Bol tu tento problém, a tak sme ju urobili nanovo.

Ak si niektorí ľudia na novú pásku ešte celkom nezvykli, myslím si, že môžete počúvať staré kazety. S tým nie je žiaden problém. Ak chcete používať nové pásky, je to tiež v poriadku. Ale žiaci mali pocit, že nové kazety sú čistejšie, pretože boli nanovo nahraté. Pretože originálna páska je tentoraz čistá, kvalita zvuku bude rozhodne lepšia. Taká je situácia. Keď robíte cvičenie, v kultivácii nebude žiaden naozajstný rozdiel, okrem rozdielu, ktorý cítite.

 

Otázka: Majster, pohovorte prosím viac o „superhmote“.

Učiteľ: O tom nemožno hovoriť. Keby som vám o nej povedal, ľudstvo by mohlo v budúcnosti tú dimenziu otvoriť. Ľudia nemajú dovolené tú dimenziu otvoriť; ľudia nemajú dovolené o tom vedieť.

 

Otázka: Keďže nepoznám čínštinu, nie som si istý, či sú preklady presné.

Učiteľ: Ak nevieš čínsky, môžeš sa na význam opýtať žiakov, ktorí čínsky vedia. Ale to by bolo naozaj ťažké, pretože s deviatimi prednáškami by bolo skutočne ťažké, aby ich druhí ľudia pre teba všetky prekladali. Našťastie sú v Spojených štátoch k dispozícii nahrávky mojich prednášok so simultánnym tlmočením a tým je ten problém vyriešený.

 

Otázka: Pracujem v nemocnici a každý deň prichádzam do styku s pacientmi. Má ich karma na mňa nejaký účinok?

Učiteľ: Keď sa pacientova karma prejavuje v určitom mieste dosť silno, pacient môže v tej oblasti svojho tela vykazovať chorobu. V skutočnosti má veľa ľudí veľa karmy, len sa neprejavuje ako choroba. Prejavuje sa to tak, že ich životy nie sú šťastné a zažívajú nepríjemnosti. To je veľmi bežné. Inými slovami, karma je v skutočnosti všade. Ale tvoju kultiváciu to neovplyvní a tvoje pracovné prostredie v nemocnici ťa neovplyvní. Pretože to, čo kultivuješ ty, je kung, ten typ karmy do teba nemôže zasahovať.

Spomínam si, že v USA bol jeden žiak, niekto, kto sa zrejme špecializoval na analýzu patogénov, robenie testov a pestovanie mikróbov. Zistil, že všetky mikróby na testovacích sklíčkach, ktorých sa dotkol rukami, zahynuli. Inými slovami, energia, ktorú jeho ruky vydávali, tie mikroorganizmy zabila. Môže sa objaviť taký stav. Keďže naša energia je gong a získava sa vašou kultiváciou a nesie váš vlastný obraz a myšlienky, stačí, keď si v mysli pomyslíte, že robíte pokusy a nechcete ich zabiť, a gong to neurobí. Niektorí žiaci vytvárajú iné myšlienky. Nemali by ste dennodenne premýšľať: „Vírusy, hneď ako prídete, zabijem vás.“ To si rozhodne nemyslite, inak sa vytvorí pripútanosť. Nechajte to tak. Prirodzene vie, ako vás chrániť, pretože je to produkt vašej kultivácie.

 

Otázka: Normálne sa z veľkej časti dokážem držať štandardov praktizujúceho, ale v snoch robím často veci s chabým xinxingom a hádam sa s inými ľuďmi.

Učiteľ: Za bežných okolností, keď máme jasnú hlavu, dokážeme sa obmedzovať a činiť sa dobre. Napriek tomu také obmedzovanie sa neznamená, že ste úplne prešli vašimi xinxingovými skúškami. Mohli ste to urobiť dobre, pretože ste sa pokúšali zachovať si tvár alebo pretože vaše úvahy rozhodli, že by ste to tak mali urobiť, ale v skutočnosti vaša myseľ možno ten bod nedosiahla. Povrchový dôvod vám umožnil racionálne sa ovládnuť. Ale vo svojom správaní nie ste opravdivo tak pevní, a preto budete mať v tomto bode skúšky. V skutočnosti je to pre vás tiež jasný náznak, že na tom musíte viac pracovať. To je všetko, čo to znamená. Sny nie sú kultiváciou, ale sú pre vás skúškami a určitými previerkami vašej kultivácie.

 

Otázka: Ľudia stále hovoria, že veriť v Budhu, Tao, Bohov a duchov je „poverčivé“. Ako by sme im mali tieto veci pri rozširovaní Fa vysvetliť?

Učiteľ: Vôbec nie je potrebné, aby ste im o tých veciach rozprávali. Je to preto, že rozširujete Fa, aby ste ľuďom umožnili získať Fa, a nie aby ste ich odstrčili. Viete, keď hovoríte na takej vysokej úrovni, rovná sa to odstrkovaniu ľudí. Keď ste kultiváciu ešte len začali, tiež ste začínali s pochopením princípov na najnižších úrovniach Fa. Pretože Dafa začína od učenia ľudí, ako byť dobrými ľuďmi, tiež by ste odtiaľ mali začať hovoriť. Tento Fa môže ľudí uzdraviť a udržať ich v kondícii a môže zmeniť človeka na niekoho s vysokými morálnymi hodnotami. Môžete jednoducho začať tým, že budete hovoriť o princípoch a ten človek pochopí zvyšok prirodzene s tým, ako sa zlepšuje. Pokiaľ hneď hovoríte o veciach, ktoré sú príliš vysoko, bude pre neho ťažké to prijať a v dôsledku toho sa prax učiť nebude.

 

Otázka: Je byť neschopný vykonať to, k čomu sa človek osvietil, „vedomé robenie zlého“?

Učiteľ: Stane sa to, pretože človek sa nepovažuje za kultivujúceho. Veľa ľudí nemá dobré pochopenie toho, čo sa deje, keď prechádzajú skúškou, ale keď sa upokoja, pochopia veci. To sa tiež počíta za to, že ste prišli k pochopeniu, len ste to neboli schopní pochopiť v tej dobe. Ak sa potom stále nedokážete správať podľa toho, čo ste to pochopili, znamená to, že vaša kultivácia nie je pevná. Ak sa podľa toho dokážete správať, až sa ten problém prihodí znova, počíta sa to, že ste tým prešli. Ale pokiaľ tým stále nemôžete prejsť ani potom, čo ste si všetko uvedomili, potom musíte naozaj vynaložiť poctivé úsilie, aby ste sa zlepšili.

 

Otázka: Kultivujem sa štyri až päť rokov. Ako zistím, v ktorej fáze kultivácie som?

Učiteľ: Sú ľudia, ktorí necítia vôbec nič. Kľúčom je považovať sa za praktizujúceho. Nemyslite si, že vám v živote zostáva veľa rokov a že si môžete dať na čas a kultivovať sa pomaly. Aj keď sa kultivujete a nedokážete Dafa opustiť, nevenovali ste sa tomu opravdivo. Inými slovami nepostupovali by ste usilovne. Tak to nebude fungovať! Pretože Dafa je vážny, nemôžete sa na neho pozerať s takým uvažovaním. Človek by takto nemal pristupovať ani k menšiemu Fa a menším cestám. Pretože toto je Dafa, mali by ste vedieť, ako si ho vážiť. To, čo vám dáva, sú veci, ktoré by vám menšie cesty nikdy nemohli dať, takže by ste k nemu mali na oplátku mať zodpovedajúci postoj.

 

Otázka: Moja démonická povaha je dosť silná a prostredie okolo mňa nie je dobré. Ako si s tým mám poradiť?

Učiteľ: Myslím si, že obe tieto veci súvisia s tvojou kultiváciou. Je to buď preto, aby ti to pomohlo odstrániť karmu, alebo aby ti to pomohlo zlepšiť si xinxing. Takže sa na to musíš pozerať správne. Niektorí ľudia sú vo veľmi ťažkých situáciách, ale je zaručené, že sú pre vás dobré, pretože ste kultivujúci. Dôvod, prečo si myslíte, že pre vás nie sú dobré, je ten, že ste sa nezbavili svojej ľudskej stránky. Máte pocit, že sa s vami nezaobchádza spravodlivo, a myslíte si, že táto osoba by sa k vám takto nemala správať a namiesto toho by s vami mala zaobchádzať lepšie. Avšak z pohľadu praktizujúceho, keby s vami každý zaobchádzal tak dobre, ako by ste sa kultivovali? Ako by sa odhalili vaše pripútanosti? Ako by ste sa zlepšili? Ako by ste si odstránili karmu? Nie je tam táto otázka? Takže by ste nemali mať nahnevaný alebo odporujúci prístup, keď sa stretnete s takýmito výzvami. Musíte sa na ne pozerať správne, pretože ste kultivujúci. Ja som iný ako vy; ak sa niekto bude správať takto ku mne alebo sa niekto takto správa k Dafa, je to zlo, ktoré škodí náprave Fa. 

 

Otázka: Keď manžel prechádzal ťažkou skúškou pri odstraňovaní karmy v júni 1997, mal príznaky podobné ako pri mŕtvici. Stále sa díval na videokazety s prednáškami Fa. Po dvadsaťjeden dňoch dokázal vstať z postele, aby prednášky Fa počúval. Začiatkom roka 1998 bol schopný prekonať fyzické ťažkosti a pripojil sa k štúdiu Fa a skupinovému cvičení na cvičebnom mieste.

Učiteľ: Tie veci sa prihodili preto, že nebol usilovný, keď sa učil Fa. Ale pretože sa kultivoval, musel som ho brať ako kultivujúceho. Aj keď nebol dostatočne usilovný, ako jeho Majster som ho bral ako kultivujúceho. Koniec-koncov sa učil a kultivoval. Stav, v ktorom vás mŕtvica zanechá, je zvyčajne veľa vážny a mnoho ľudí skončí napoly ochrnutých. Ale jeho príznaky boli dosť mierne. Keby o sebe dokázal premýšľať so spravodlivými myšlienkami namiesto premýšľania o sebe ako o niekom, kto má zdravotný problém, myslím si, že by to tam nezašlo. Ak by toto dokázal, jeho situácia by bola ešte lepšia. Na druhej strane je dosť možné, že mal v tom ohľade veľa karmy a bolo nutné ju týmto spôsobom odstrániť. Navyše, tieto veci sa prihodia preto, aby sa videlo, či v tej situácii zostanete odhodlaní. Takže to tiež mohol byť tento problém. Rôzne situácie spôsobujú rôzne kultivačné stavy a každý je iný. Ale moja najväčšia obava je, či sa dokážete správať ako kultivujúci alebo nie. Z tejto situácie sa zdá, že sa stále učí a kultivuje sa a že sú tam stále pripútanosti, ktoré by mal odstrániť.

Ďalšia vec je, že ak sú jeho rodinní príslušníci tiež učeníci a k týmto veciam sa stavajú ako k niečomu dôležitému, je to pripútanosť a to ich tiež predĺži. Keďže kultivácia berie do úvahy tvoje dovŕšenie a je zodpovedná za tvoje zlepšovanie, nezodpovedá len za neho a odstraňovanie jeho karmy, ale tiež musí odstrániť tvoje pripútanosti. Musíš byť opravdivá kultivujúca, byť naozaj usilovná a byť schopná opustiť čokoľvek. Potom uvidíš, čo sa stane. Keď sa príliš držíš určitých vecí, stane sa to veľkou pripútanosťou a následne to ovplyvní druhých ľudí. Na tieto veci si musíte dávať pozor. Samozrejme, všetky tieto veci, o ktorých som hovoril, sa nemusia týkať tvojho prípadu; tvoja situácia môže byť iná. To znamená, že by si sa nemala pripútať [k tomu, čo som povedal]. To, o čom som hovoril, sú princípy Fa. To jest, nemala by si sa k tomu pripútať, pretože to, čo som povedal, sú princípy Fa.

 

Otázka: Ako mám počas kultivácie splniť rôzne požiadavky, ktoré na nás má Dafa na rôznych úrovniach?

Učiteľ: Mnoho študentov má tiež túto myšlienku. V tomto stave bytia je pre vás ťažké úplne splniť požiadavky na vás alebo splniť meradlo tej ríše. Je to preto, že to, že si človekom, je niečo, čo ti nechávam, aby si sa mohol ďalej kultivovať medzi bežnými ľuďmi. Začíname od tých najhorších pripútaností a odstraňujeme ich jednu po druhej. Určité veci sa odstraňujú postupne, vrstvu po vrstve. Keď sa odstráni jedna vrstva, je tam ďalšia vrstva, a tak stále ďalej, až kým sa nedosiahne povrchová vrstva. Keď bude všetko odstránené, dosiahneš dovŕšenie. Než bude všetko odstránené, stále budeš mať ľudské správanie a ľudské stavy. To je jediný a najlepší prístup, ktorý môžem poskytnúť, aby ste mohli žiť medzi bežnými ľuďmi a kultivovať sa medzi nimi. Znamená to, že pretože stále máte veci bežných ľudí, odteraz môžete postupovať zvoľna? Nie, neznamená! To, čo vám hovorím, je princíp, ale mali by ste byť neustále usilovní a stanoviť si na seba prísne meradlo – to je kultivácia. Ak spomalíte, nebude sa to počítať ako kultivácia. Alebo prinajmenšom nebudete usilovne napredovať. Tak to funguje. Aby bola odstránená každá vrstva bežných ľudských vecí, sami sa musíte kultivovať a venovať tomu námahu.

 

Otázka: Keď šírime Fa, čo by sme mali robiť, aby sme do Dafa nepridávali ľudské veci?

Učiteľ: Kým máte ľudské pripútanosti, môžu sa prejavovať. Kľúčom je, ako pripútanosť alebo ľudský názor odstránite, keď si uvedomíte, že ho máte. To je tá najdôležitejšia vec. Ak zistíte, že je tam problém a dokážete ho odstrániť, len tak budú veci, ktoré robíte, tie najlepšie a najposvätnejšie.

 

Otázka: Keď sú stvorené životy vo vesmíre, ku ktorej úrovni vesmíru patria tí, čo nespadnú dolu? Do akého nebeského kráľovstva patria?

Učiteľ: Vesmír je taký nesmierny a Fa to všetko pokrýva, Fa stvoril všetky svety. Je ich oveľa viac, než smietok prachu alebo zrniek piesku, ktoré môžeme vidieť, nemerateľne a nevyčísliteľne viac než to. Dokonca aj v zrnku piesku je ich nespočetné množstvo. Každé vesmírne telo môže stvoriť životy – stvorenie života nie je iba vecou úrovne alebo nebeského kráľovstva. To, čo som hovoril o životoch padajúcich nadol, je zriedkavá situácia, ktorá sa prihodí menej než jednému zo sto miliárd a navyše je to niečo, čo sa stane po nesmierne dlhom časovom období. Na nebesiach je nespočetne veľa životov, avšak koľko životov je tu na Zemi? Nie je to niečo, čo si možno predstaviť ľudskými myšlienkami.

 

Otázka: Keď sú Budhovia, sú aj démoni. Človek môže kultivovať Budhovstvo, len ak existujú démoni. Bude človek, ktorý sa prevtelí potom, čo bol démonom, zničený, aj keď neurobil nič zlého?

Učiteľ: V tomto vesmíre sú Králi démonov rovnako ako aj Králi Fa. Kráľom Fa je Tathagáta. Takže na určitých úrovniach existujú spolu formou vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Ale v skutočnosti až toľko démonov zas nie je. Spravodliví Bohovia sú všade. Je to preto, že negatívne nemôže poraziť pozitívne, hoci negatívne existuje. Takže démoni sú produktom vesmíru a bez démonov by ste sa naozaj nemohli kultivovať. Viete, že vo vašej kultivácii medzi bežnými ľuďmi vám ľudia môžu svojou démonickou povahou priniesť veľa problémov a vy sa neustále zlepšujete a postupujete napred. Keď dosiahnete vyššie úrovne, ľudské bytosti už nie sú schopné spôsobovať vám akékoľvek ťažkosti. Je to preto, že hneď ako vás ľudia uvidia, ich malé, bezvýznamné ľudské veci už nebudú účinkovať, pretože sú dosť slabí a vy ste sa už vykultivovali na určitú úroveň. Tí, ktorí do vás budú zasahovať, budú vyzerať ako ľudia, ale sú ovládaní démonmi. Na rôznych úrovniach budú démoni, ktorí budú ovládať ľudí, aby vytvárali vo vašej kultivácii prekážky a zabránili vám v kultivácii. Ale práve tie prekážky, ktoré vám majú zabrániť v kultivácii, predstavujú tú najlepšiu príležitosť, aby ste si odstránili karmu a zlepšili sa. Takto sa na to pozeráme.

Čo sa týka ich prevtelenia vo vesmíre a pokračovania v robení všetkých možných zlých vecí, možno viete, že v lámaistickej tantrickej kultivácii sú prvky kultivovania démonstva. Prečo sa vyžaduje kultivácia, aby sa niekto mohol stať démonom? Aby sa vykultivovali na Kráľa démonov, tiež sa musia zbaviť rôznych bežných ľudských citov, rôznych pripútaností a ľudských pripútaností v kultivácii; až potom môžu tú ríšu dosiahnuť. Prečo sa teda stávajú démonmi? Nekultivujú Shan, takže sú to Králi démonov. Splnili ten štandard a dosiahli tú ríšu, ale sú to Králi démonov. Ak niekto robí medzi bežnými ľuďmi všetky možné zlé veci, nezáleží na tom, či bol pôvodne Bohom alebo démonom – čelí vyhladeniu. Taká je situácia. Ak sa démon prevtelí ako človek, ale neubližuje ľudstvu, nemožno ho vyhladiť. Ak je schopný získať Fa, môže sa tiež kultivovať a dokonca dosiahnuť dovŕšenie.

 

Otázka: „Po dosiahnutí stavu kaigong sa už nedá kultivovať“. Znamená to, že človek už nemusí robiť cvičenia ani zlepšovať si xinxing?

Učiteľ: Stane sa to preto, že ste potvrdili a osvietili sa k svojej úrovni ovocia. Hneď ako dosiahneš osvietenie, nebudeš už mať ľudské myšlienky. Namiesto toho budeš mať úplne iný spôsob myslenia a rôzne stavy bytia. Budeš schopný vidieť všetko, čo je pod tvojou ríšou; budeš vidieť každú z tých úrovní. To je úplne iné, než čo si dokážeš predstaviť teraz ako ľudská bytosť. Keď potvrdíš a osvietiš sa k svojej úrovni ovocia, kultivačný proces sa skončí. Bytosť neexistuje v stave kultivácie navždy. Je to proces návratu z tohto miesta ľudí na svoju pôvodnú pozíciu a nie nekonečný proces, ktorým prechádza bytosť.

 

Otázka: Po dosiahnutí odomknutia gongu na nízkej úrovni, ako si môže človek túto úroveň udržať? Môže sa ešte kultivovať k vyšším úrovniam v tomto živote?

Učiteľ: Prečo by si dosahoval odomknutie gongu na nízkej úrovni? V Troch ríšach nie je absolútne žiadna úroveň ovocia. Ale ja chcem, aby ste sa vy všetci opravdivo dovŕšili, takže aj keď veľa z vás dosiahlo stav osvietenia, nikoho som neodomkol, a to preto, že mám pre to súhrnný plán. Usporiadania pre vašu kultiváciu sú v podstate robené systematicky a podľa toho, čo môžete zniesť a čo ste si so sebou priniesli. Je to dosť presné a nie je to niečo, čo sa dá pochopiť ľudskými myšlienkami. Ak ste kus ocele, rozhodne vás nenechám stať sa kusom železa.

 

Otázka: Dosiahol šiesty patriarcha zen-budhismu bódhisattvovstvo? Bolo jeho spor so Shenxiu jeho pripútanosťou?

Učiteľ: Je Arhatom počiatočného dosiahnutia. Nemá to nič dočinenia s našou kultiváciou. To, čo vás učím, je veľký Fa, veľké Tao, ale ty sa stále pýtaš na veci o malých cestách. Keďže samotný Bódhidharma nebol Budha, ale Arhat so spravodlivým dosiahnutím, najvyššie, kam jeho učeníci mohli dosiahnuť, bol samozrejme len Arhat. Pretože nebol Budha, ako by mohli byť princípy, ktoré učil, princípy Budhu? Samozrejme, že nemohli byť. V skutočnosti, nech už to bol Bódhidharma alebo päť patriarchov po ňom, o všetkých sa starali Budhovia. Keby to tak nebolo, nebol by schopný dosiahnuť ani Arhatstvo. To, čo Bódhidharma učil, nebol Budhov Fa, ale len princípy dosiahnutia Arhatstva, ku ktorým sa vo svojej ríši osvietil.

Čo sa týka sporu so Shenxiu, bol to prejav ľudských pripútaností v ich kultivácii. Myslím si, že postupné osvietenie alebo náhle osvietenie – oba prístupy ku kultivácii sú v poriadku. Myslím si, že to bolo len kvôli stavu mysle, ktorý mali. Keď to poviem jednoducho, nie je to len vecou toho, či všetko pochopíte naraz alebo postupne? Takže ohľadom okamžitého dovŕšenia oproti postupnému dovŕšeniu, kým sa môžete vykultivovať k dovŕšeniu, je v poriadku akýkoľvek spôsob, ktorým robíte spravodlivú kultiváciu. Nie je to tá istá myšlienka? Bol to iba spor ohľadom prístupu ku kultivácii. Je to ako ľudia obhajujúci náboženstvo: keď sa na to pozeráme z ľudského pohľadu, je to správne, ale keď sa na to pozeráme z pohľadu Boha alebo Budhu, všetko je to pripútanosť. Umožnilo by človeku samotné obhajovanie náboženstva, aby dosiahol dovŕšenie? Ktorú z vašich pripútaností možno takto odstrániť? Žiadnu. Práve naopak, pridáva to ďalšie pripútanosti – pripútanosti k obhajovaniu tej veci samotnej. Preto Šákjamuni povedal, že všetky cesty so zámerom sú iluzórne ako bubliny, pretože majú zámer. Vaša obhajovanie náboženstva neznamená, že obhajujete Budhu. Rozhodne to nie je tá myšlienka. Je to niečo, s čím prišli ľudské bytosti používajúce ľudské uvažovanie.

 

Otázka: Dosiahol niekto z nás stavu čiastočného odomknutia gongu?

Učiteľ: Áno, sú takí, ktorí sú v stave postupného osvietenia, a to vlastne patrí k čiastočnému odomknutiu gongu. Líši sa len to, do akého stupňa. Veľa ľudí je v takom stave.

 

Otázka: Som človek, ktorý vie o Falun Dafa veľmi málo. Ak robím kultiváciu s prianím stať sa v budúcnosti Budhom, je to pripútanosť ?

Učiteľ: Samozrejme, že je to pripútanosť. Povinnosťou študenta je študovať. Pokiaľ dobre študuješ, budeš mať prirodzene dobré známky a prirodzene budeš môcť ísť na vysokú školu. Pokiaľ sa dobre činíš v práci, prirodzene budeš mať úspechy. Tvoje želanie kultivovať sa nemožno považovať za zlé samo osebe. Želanie stať sa Budhom samo osebe znamená, že sa chceš vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja, čo je konečný domov života vo vesmíre. Ako by to mohlo byť zlé? Je to práve ako ľudia, ktorí sa chcú vrátiť domov – ako by to mohlo byť zlé? To nie je zlé. Ale ak v mysli stále rozmýšľaš: „Chcem sa vykultivovať na Budhu. Kedy sa dokážem vykultivovať na Budhu? Jednoducho sa musím vykultivovať na Budhu.“ Mať také silné myšlienky je pripútanosť.

Ľudia v budhizme teraz nevedia o množstve vecí. Starší budhistickí mnísi zomreli a tí novší mnísi, ktorí sa počas kultúrnej revolúcie na tak dlho vrátili do svetského života, prišli po kultúrnej revolúcii späť, aby sa stali mníchmi a opátmi. Je tam obrovská medzera a oni nevedia všetko o naozajstnej kultivácii, ktorá sa v minulosti robila. Obzvlášť preto, že budhizmus zažil niekoľko ťažkých utrpení Fa, tie najpôvodnejšie veci sú úplne stratené alebo im nikto nerozumie. V skutočnosti sa má za to, že každá generácia zen budhizmu ide ďalej do slepej uličky a Bódhidharma tiež priznal, že bude len šesť generácií – že potom už nebude žiaden Fa. Jeho Fa sa už potom nemohol odovzdávať a už by ani nebol pre ľudí účinný. Napriek tomu sa ho ľudia dnes tvrdohlavo držia. Uplynulo takmer tisíc rokov od doby, keď šiesty patriarcha Huineng dosiahol [nirvánu a] Pokoj, a potom už nebol uznávaný, aj keď sa odovzdával ďalej. Teraz uplynulo šesťdesiat generácií a ľudia sa ho stále tvrdohlavo držia. To, čo Bódhidharma učil, bol Fa Arhata. Arhatov Fa je najbližšie k Trom ríšam, takže je ten najnižší. Najnižšie princípy Fa sú najbližšie k ľudským teóriám filozofie, takže je pre ľudské bytosti ľahké ich prijať. Preto si mnoho ľudí myslí, že získali najvyššie pravdy filozofie a pristupujú k tomu a chápu ich, akoby to boli princípy bežných ľudí. Taká je súčasná situácia.

 

Otázka: Prečo majú vnímajúce bytosti dovolené poznať základný Dafa vesmíru?

Učiteľ: Pretože sa všetci po dovŕšení stanú Bohmi. Tí, čo sa nebudú môcť dovŕšiť, budú všetci musieť byť históriou presunutí na novú pozíciu, obnovení alebo odstránení predtým, než sa začne nová história. Poviem vám, že aj keď som vám povedal toľko nebeských tajomstiev a naučil vás taký obrovský Fa, v skutočnosti som hovoril len všeobecne za použitia ľudského jazyka a podstata pravých princípov Fa je vám stále neznáma. To, čoho ste si vedomí a o čom viete – to je tá vaša časť, ktorá bola úspešne skultivovaná. Je to tiež časť princípov Fa, ktoré by ste mali na svojej úrovni poznať. Nie je to tak, že absolútne všetko na tej úrovni sa vám ukáže. Je to preto, že ľudia v tomto svete nemajú dovolené poznať pravdu. Takto to v histórii vesmíru je. Takže môžu vedieť iba to, čo by vedieť mali.

 

Otázka: Keď život klesne nadol, je to kvôli tomu, že vo svojej kultivácii nesplnil kritériá tej úrovne?

Učiteľ: Nie, tak to nie je. Ak sa nemôžeš vykultivovať na tú úroveň ovocia, nebudeš tam môcť vôbec prísť. Životy stvorené priamo v tej ríši prirodzene spĺňajú kritériá tej ríše. Pokiaľ si život vytvoril určité myšlienky alebo spravil určité veci, ktoré by na svojej úrovni nemal spraviť, môže to spôsobiť, že spadne. Ale nie je to také jednoduché. Ľudské myšlienky sú veľmi aktívne a môžu vytvárať všetky možné predstavy. Je to preto, že ich ovplyvňuje spleť názorov vytvorených po narodení a všetky možné druhy karmy. Bez týchto vecí by ste zistili, že ľudská myseľ je jasná a čistá. Keď človek dosiahne ríšu Budhu, nebude mať také nízke veci; namiesto toho budú všetky ušľachtilé. Bude vedieť všetko, vrátane myšlienok volov či koňov. Ale tieto veci ho neovplyvnia a ani na nich nebude chcieť myslieť. Bude vedieť všetko, bez potreby vytvoriť čo i len jednu myšlienku.

 

Otázka: Ako spoznám, že som sa zastavil na určitej úrovni, a ak som sa zastavil, ako sa cez to dostanem?

Učiteľ: Dôvod, prečo sa tvoja kultivácia v skutočnosti spomalila, je hlavne ten, že si nevynaložil dostatočnú námahu na štúdium Fa a nebol si na seba prísny. To je zvyčajne ten dôvod. V kultivácii nemôžeš poľavovať vo svojej usilovnosti. Zapamätaj si to! Kultivujte sa neustále až do konca! S takým obrovským Fa, ktorý ľuďom umožňuje kultiváciu, to rozhodne nebude trvať príliš dlho. Takže musíte pevne napredovať.

 

Otázka: Pretože Falun Gong je vyšší než Budhov Fa, prečo sa mu hovorí Falun Budhov Fa?

Učiteľ: Viem, aká je tvoja situácia. V skutočnosti tomu nerozumieš. Vysvetlil som to veľmi jasne. „Vyšší než Budhov Fa“ – čo je Budhov Fa? Fa, ktorý učil Šákjamuni, je Budhov Fa. Budha Šákjamuni povedal, že pred ním bolo šesť prapôvodných Budhov, takže bol Fa vyučovaný šiestimi prapôvodnými Budhami Budhov Fa? Je Fa vyučovaný Budhom budúcnosti, Budhom Maitréjom, Budhov Fa? Je potom Fa vyučovaný Tathagátami, ktorých je toľko ako zrniek piesku v rieke Ganga, Budhovým Fa? Čo je vlastne Budhov Fa? Môže Budha Šákjamuni zastupovať všetkých Tathagátov? Nie, nemôže. Môže Budha Šákjamuni predstavovať celý Budhov Fa? Nie, nemôže. Osoba, ktorá poslala tento lístok, nemá v tomto jasné pochopenie.  

Prečo sa tomu hovorí „Falun Budhov Fa“, ktorý je tiež známy ako „Falun Dafa“? Keď to nazývame „Falun Budhov Fa“, je ľahšie rozlíšiť ho od dnešného budhizmu. Je to len meno kvôli odlíšeniu. V skutočnosti tieto názvy – vrátane Falun Dafa – sú všetko mená medzi bežnými ľuďmi, sú to len mená ukázané ľuďom v bežnej ľudskej spoločnosti. Falun Budhov Fa je v skutočnosti základom vesmíru. Je to základ, ktorý vytvára všetky vnímajúce bytosti, ako aj všetky veci a hmotu vo vesmíre.

 

Otázka: V kultivácii Budhovho Fa je veľa škôl. Sú pre rôznych ľudí rôzne školy?

Učiteľ: Žiaden taký koncept tam nie je. Myslíš tým, že musia vytvoriť rôzne školy špeciálne pre rôznych jednotlivcov? Chceš tým povedať, že Budhov Fa je taký triviálny? Budhov Fa nebol stvorený pre ľudské bytosti, alebo aby zachraňoval ľudí. Budhovia ľudí zachraňujú, pretože sú milosrdní. Aj Budha Šákjamuni povedal, že Tathagátov je toľko, ako zrniek piesku v rieke Ganga, avšak Budha Šákjamuni bol jediný, kto prišiel. Myslíš si, že keď ťa Budha nezachráni, bude sa cítiť nesvoj alebo že je závislý [na záchrane ľudí]? Budhovia nie sú vytvorení pre ľudí. Tak to nie je.

 

Otázka: Môže jediná kniha Falun Gongu umožniť všetkým kultivujúcim, aby dosiahli dovŕšenie?

Učiteľ: Viem, prečo si sem prišiel, ale aj tak ti to vysvetlím. Keď Budha Šákjamuni vyučoval v tomto svete Fa, neboli žiadne písma. Neskôr, keď už Budha Šákjamuni nebol na tomto svete, ľudia zostavili písma z pamäti podľa toho, čo Budha Šákjamuni učil. Odchýlky boli obrovské – už nemal zvláštnosti tej doby, miest a vtedajších okolností. Napriek tomu bolo veľa ľudí, ktorí v kultivácii uspeli tým, že sa takýmito písmami riadili. Kto by to mohol poprieť? Všetko, čo mali, boli tie písma. Ako inak si myslíš, že by sa ľudia dokázali kultivovať?

 

Otázka: Falun Dafa je Veľkým Zákonom vesmíru, prečo je potom Dafa tiež jednou zo osemdesiatštyritisíc škôl?

Učiteľ: To je toľko, čo ľudia môžu pochopiť. Keď im poviete veci na vysokej úrovni, aj tak im nebudú rozumieť. Premýšľali ste v skutočnosti o tomto: so všetkými tými Fa Budhov v celom vesmíre to nemôže byť celkovo len osemdesiatštyritisíc kultivačných ciest. Tathagátov je toľko ako zrniek piesku v rieke Ganga a každý Tathagáta má svoje vlastné princípy Fa, ktoré potvrdil a ku ktorým sa osvietil. Ale všetky patria do tej istej ríše. Osemdesiatštyritisíc – mohlo by to byť obmedzené na toto číslo? Ani 840 miliónov nie je dostatočný počet – je ich tak veľa! Je tak veľa kultivačných ciest. Nie sú teda všetky tie cesty rôznymi kultivačnými cestami vytvorenými naším Dafa – veľkým Zákonom vesmíru – pre vnímajúce bytosti na tých úrovniach, ktoré im v rôznych ríšach umožňujú potvrdiť a osvietiť sa k časti Fa z Dafa? Nezahŕňa to potom tú časť, o ktorej ľuďom hovorím dnes, čo je len časť Fa, ktorú môžu ľudia na svojej úrovni pochopiť? Nie je to tak? Aby som ľudským bytostiam povedal nejaké veci, môžem použiť len spôsoby a pojmy, ktoré môžu pochopiť. V skutočnosti je viac než osemdesiatštyritisíc alebo osem miliárd alebo osemdesiat miliárd alebo dokonca osem biliónov škôl. Je ich ohromne veľa, napriek tomu sú potvrdzované a osvecuje sa k nim v rámci Dafa. Náš Dafa má pre bežných ľudí tiež svoj prejav na najnižšej úrovni. Nie je v ňom teda všetko zahrnuté? Ja len používam koncept osemdesiatichštyrochtisíc škôl – ktorý po sebe ľuďom zanechal Budha Šákjamuni a o ktorom ľudia vo svete pravdepodobne vedia – aby som objasnil princíp, ktorý môžu ľudia pochopiť, a robím to, aby som u ľudí prebudil spravodlivé myšlienky.

 

Otázka: Dôjde vo vesmíre po tejto náprave Fa opäť k odchýleniu sa?

Učiteľ: To nie sú veci, na ktoré by si sa mal pýtať alebo ich mohol pochopiť použitím ľudského uvažovania. Môžem ti len povedať, že Dafa je tentoraz vybavený schopnosťou všetko zdokonaľovať, harmonizovať a opraviť. Takže toto je nedegenerujúci Fa. (Potlesk)

 

Otázka: Často mám pocit, že mám prázdnu myseľ a neviem, o čom druhí hovoria. Čo to presne je?

Učiteľ: To je v skutočnosti veľmi dobrý stav. Keď sme niekedy medzi bežnými ľuďmi, naša myseľ je dosť vypočítavá. Keď vás druhí trošku urazia alebo povedia veci, ktoré sa vám trošku nepáčia, okamžite spozorniete a v mysli hľadáte veci, ktorými by ste sa ochránili a použili ich na protiútok. To rozhodne nie je stav kultivujúceho. Čo sa s tým teda dá robiť? Tie vaše myšlienky sa musia napraviť v procese vašej kultivácie. Počas toho napravovacieho obdobia už nemáte dovolené používať svoje obvyklé myšlienky na ochraňovanie seba a ubližovanie druhým. Takže keď sa tá myšlienka použije znova takým spôsobom, zistíte, že už neexistuje a že vaša myseľ je prázdna. Tak to zvyčajne je. Takže pre kultivujúceho je to užitočné. Je to na posilnenie vašich spravodlivých myšlienok, aby ste sa mohli dobre ovládať. Je to v kultivácii dobrý jav.

 

Otázka: K vyhladeniu došlo vo vesmíre mnohokrát. Ako vyzerali vyhladené bytosti vysokej úrovne a vnímajúce bytosti? Čo je úplné zničenie tela a duše?

Učiteľ: O akom koncepte vesmíru to hovoríš? Tvoja myseľ jednoducho nemôže pochopiť, aký veľký vesmír naozaj je. Takže nevieš ani aký ohromný je vesmír, o ktorom hovoríš. Chcem tým povedať, že bez ohľadu na to, ako si rozšíriš myseľ, ohromnosť, ktorú si dokážeš predstaviť, bude stále nesmierne mikroskopická. Ale bez ohľadu na to, aký veľký je, ak v určitom rozsahu vesmíru dôjde k vyhladeniu, všetky životy na tej úrovni budú vyhladené a nič nezostane. Táto situácia sa líši od jednotlivého vyhladzovania skazených životov. Jednotlivo vyhladzované životy sa vyhladzujú vrstvu po vrstve, aby splatili svoju karmu. Takže aj keď zomrú, musia splatiť svoju karmu, splatiť, čo dlhujú. Ale výbuch vo vesmíre je taký, že v okamihu sa všetko rozloží a nič nezostane. To je samozrejme strašné. Je to nesmierne strašné.

 

Otázka: Ako môžem zabezpečiť, aby každá myšlienka, ktorú mám, bola zakorenená vo Fa a zároveň išla strednou cestou, bez toho, aby zachádzala do extrémov ?

Učiteľ: V skutočnosti by som ti chcel povedať, že by si tomu nemal rozumieť takto. Ak môžeš nájsť svoje vlastné nedostatky počas toho ako sa kultivuješ alebo keď sa stretneš s problémami alebo ťažkosťami v dennom živote, potom sa vlastne kultivuješ. Byť schopný rozpoznať svoje vlastné nedostatky a potom sa neskôr činiť lepšie – to je kultivácia. Čo sa týka toho, ako môžeš zabezpečiť, že to, čo povieš, je v súlade s Fa, ako zabezpečiť, aby každé tvoje slovo a čin spĺňali kritériá Fa, tieto veci prídu prirodzene s tým, ako sa zlepšuješ. Úroveň tvojho xinxingu sa bude prirodzene odrážať v tvojich slovách a činoch. Ak nevenuješ pozornosť štúdiu Fa a pokúšaš sa to robiť úmyselne, nebudeš to schopný dosiahnuť.

Ja vám len hovorím, že vždy, keď niečo robíte, bez ohľadu na to, čo si myslíte alebo robíte, mali by ste byť schopní kultivovať sa a činiť sa lepšie, keď nastane konflikt alebo keď uvidíte svoj vlastný problém. To je to, o čo vás žiadam, a to je tá najzákladnejšia kultivačná metóda pre kultivujúcich Dafa. Práca nie je kultivácia, avšak všetko, čo sa ukazuje medzi bežnými ľuďmi, je odrazom mysle kultivujúceho – kultivačné správanie človeka sa odrazí v jeho práci. Inými slovami, váš život nie je kultiváciou, avšak váš kultivačný stav sa odrazí vo vašich slovách, činoch a v tom, ako žijete. Čo sa týka kráčania strednou cestou, keď som učil princípy Fa, to je to, čo som od vás za zvláštnych okolností požadoval. Napríklad keď povieme, že niečo nie je dobré robiť, pretože to poškodzuje Dafa, niektorí ľudia okamžite pôjdu do druhého extrému. Poviete im, že to tiež nie je správne a oni potom idú do iného extrému. Hovoril som o tejto situácii.

 

Otázka: Niekedy niečo navrhujem asistentom, ale oni to odmietajú prijať a majú najrôznejšie výhovorky.

Učiteľ: Môžu tam byť dva dôvody. Jeden je ten, že si myslí, že má pravdu. Ten druhý je ten, že môže byť blokovaný vecami, ku ktorým je pripútaný. Ale nemôžeš povedať, že len kvôli tomu nie je vôbec dobrý. Je pravdepodobné, že si odstránil mnoho pripútaností, len sa stále kultivuje a stále mu zostávajú pripútanosti bežných ľudí, takže bude mať pripútanosti a koncepty bežných ľudí. Preto keď robí veci, aj keď robí veci Dafa, môže prejavovať ľudské pripútanosti – to je isté. Preto som povedal, že ich práca pre Dafa je tiež kultiváciou a oni musia svoju prácu Dafa spojiť so svojou kultiváciou, pretože oni sa tiež stále kultivujú. Na druhej strane, ani ty by si si nemal vytvárať žiadne názory. Nech niekto robí čokoľvek, ak sa vychádza zo záujmov Dafa, dá sa to urobiť dobre. Tiež sa musíš najskôr pozrieť, či nemáš ty nejaké pripútanosti. Keď tvoj návrh nebol prijatý, premýšľal si najprv o problémoch u ostatných, alebo si sa najskôr pozrel na seba? 

 

Otázka: Ktoré sú tie tri náboženstvá, o ktorých sa hovorí v Hong Yine?

Učiteľ: V Číne sa to vo všeobecnosti vzťahuje na konfucianizmus, budhizmus a taoizmus. Vzťahuje sa to hlavne na prostredie v Číne.

 

Otázka: Ak má každý učeník dosiahnuť dovŕšenie a priniesť si so sebou Falun, ako by sme mali chápať jav, že svety rôznych Budhov a Bohov po celom vesmíre majú Falun?

Učiteľ: Túto otázku som vysvetlil už dávno. To len tento žiak ju nečítal alebo o nej nepočul. Veľa ľudí nemá ísť do Falunového sveta. Falun, ktorý som vám dal ja, je iba na prispôsobenie všetkých vašich prapôvodných vecí k tomu, čo je vo vesmíre najlepšie. Po náprave Fa sa vrátite tam, odkiaľ ste prišli, a vrátite sa k tomu, kým ste boli – či už je to Budha, Tao alebo Boh. Počet tých, ktorí pôjdu do Falunového sveta, je pomerne malý. Všetko, čo robím, je na to, aby som vás prispôsobil Fa vesmíru.

 

Otázka: Náboženstvá si myslia, že majú pravdu, ale nie je na to žiaden dôkaz. Ani Falun Gong nemá dôkazy, ktoré by preukázali, že máte pravdu, a napriek tomu ľudí žiadate, aby verili vášmu učeniu, a nie učeniu druhých.

Učiteľ: To nie je pravda. Aj keď nie si môj študent, nie som proti tomu, aby si sa spýtal takúto otázku. Je to preto, že každý má iné myšlienky, keď nechápe Fa. V skutočnosti nehovorím, že ľudia vo mňa musia veriť. To, čo ľudí učím, sú princípy Fa a všeobecné princípy. Keď dnes vyjdeš z dverí, môžeš si robiť, čo chceš, a nikto ťa nezastaví. Nie je to tak, že by som všetkých nútil učiť sa ho. Iba ľuďom hovorím o skutočnom obraze naozajstnej kultivácie. Čo sa týka toho, kto sa chce v akej škole kultivovať, to je vec každého človeka. Ja sa obávam len toho, že si sa na princípy tohto Fa ani nepozrel; je ťažké stretnúť sa s takouto príležitosťou, dokonca aj za tisíce alebo desiatky tisíc rokov. V minulosti nikto neučil [to, čo som vám povedal]; predtým nebolo dovolené hovoriť ľuďom nebeské tajomstvá. Takže ja len o tom ľuďom dávam vedieť. Nech chceš kultivovať čokoľvek, je to tvoja vlastnú vec. Zároveň ľuďom hovorím, že žiadne náboženstvo nemá Boha, ktorý by sa o veci staral. V minulosti, keď bol človek na spovedi, naozaj mohol cítiť, že ho Boh počúva a niektorí dokonca mohli vo svojej mysli dostať odpoveď. Teraz tam už žiadni nie sú. Takže dúfam, že ten, kto sa na túto otázku spýtal, si prečíta knihu a pokúsi sa pochopiť, o čom je. My ľudské bytosti všetci máme myšlienky a vy všetci ste vzdelaní. Po prečítaní knihy budete vedieť, či je to pravda alebo nie.

 

Otázka: Mala by som pomáhať s výučbou cvičení alebo by som sa mala zamerať na vlastné štúdium Fa a praktizovanie? Alebo by som mala robiť oboje? 

Učiteľ: Tvoje zlepšovanie a tvoja kultivácia sú tie najdôležitejšie veci. Samozrejme, ak máš čas, môžeš druhým pomáhať získať Fa – to je tá najlepšia vec. Ľudia si neuvedomujú, aká strašná je táto súčasná fáza, ktorú dosiahlo ľudstvo. Povedal by som, že nie je zlé povedať o tom druhým a pomôcť im stať sa dobrými ľuďmi; aj keď sa nebudú kultivovať, nedosiahnu bod, že budú vyhladení. Samozrejme, je ešte lepšie, keby sa mohli kultivovať, pretože to je tým najvyšším účelom bytia človekom.

 

Otázka: Nie je pravda, že čím jednoduchšia a čistejšia je myseľ človeka, tým ľahšie je pre neho prelomiť túto škrupinu? A čím ďalej je človek od povahy vesmíru, tým ťažšie je ľudskú škrupinu prelomiť?

Učiteľ: To je pravda. Zistil som, že veľa belochov je veľmi čistých, hlavne tí v odľahlých vidieckych oblastiach. Tí sú naozaj čistí a prostí. Nemajú ten či onen názor. Alebo aj keď majú, je ich veľmi málo, a tak sú ich prekážky pre získanie Fa malé. Preto sa tretie oko mnohých belochov otvorí hneď, ako sa začnú kultivovať.

 

Otázka: Niekedy naozaj neviem, aký zmysel má zostávať v tomto ľudskom svete.

Učiteľ: Musíš si vážiť svoju kultiváciu v tomto ľudskom svete a neustále a usilovne postupovať v chápaní princípov Fa. Skutočnosť, že pre kultivujúcich nie je nič v bežnej spoločnosti príťažlivé, je spôsobená tým, že ríša kultivujúceho je vyššia ako ríša bežného človeka. Možno máš pocit, že na tomto ľudskom mieste nechceš zostať a myslíš si, že to nemá význam – to sa môže stať. Ak si uvedomíš, že tento čas je takou cennou príležitosťou pre kultiváciu a pre návrat späť nahor, a dáš kultivácii Dafa väčšiu váhu, potom ten pocit mať nebudeš.

 

To sú všetky otázky, na ktoré odpoviem. Pôvodne mala konferencia trvať jeden a pol dňa. Popoludní pridali nejaký čas, aby som vám mohol zodpovedať o niečo viac otázok. Mám pocit, že konferencia bola celkovo dosť úspešná. Vďaka tejto konferencii ste sa vy všetci určite v rôznych ohľadoch zlepšili a po konferencii to budete môcť použiť ako impulz, aby ste boli ešte usilovnejší a činili sa lepšie. To je účelom tejto konferencie Fa – pomôcť každému zlepšiť sa je pravým účelom tejto našej konferencie. Inak by to bola len formalita. Rozhodne nedovolíme, aby sme upadli do formalít. Žiadna formalita nemôže človeku umožniť kultivovať sa alebo zlepšiť si myseľ.

Pomocou spoločného štúdia Fa môžete všetci nájsť svoje vlastné nedostatky a vidieť, ako sa kultivujú druhí v porovnaní s vami. Dúfam, že s týmto impulzom budete usilovnejší a rýchlejšie dosiahnete dovŕšenie.

Keďže všetky otázky, ktoré som tu zodpovedal, sa týkajú kultivácie na rôznych úrovniach, pre bežného človeka, keď ich počuje, sú veľmi vysoko. Samozrejme, vaše pochopenie je tiež obmedzené. Sú isté veci, ktoré nemusíte byť schopní úplne prijať. Ale nech je to akokoľvek, to, že ste na túto konferenciu prišli, je dosť pravdepodobne spôsobené vaším predurčeným vzťahom. Môžete si prečítať knihu. Pokiaľ ju čítate bez toho, aby ste sa držali akýchkoľvek názorov, možno uvidíte a pochopíte mnohé, premnohé veci. Prečo sa kultivuje toľko ľudí? Už len preto by ste sa na ňu mali pozrieť a zistiť, aký je pravý dôvod. Ľudia majú myseľ a schopnosť uvažovať. Dnešní ľudia sú dokonca dosť vzdelaní. Môžu sa na ňu pozrieť a analyzovať ju a sami zistiť, či je dobrá alebo nie, či je pravdivá alebo falošná. Nikto nenariadil ani nenútil kultivujúcich, ktorí tu sedia, aby sa prišli učiť. Oni všetci sa kultivujú z vlastnej vôle a sú schopní opravdivo sa kultivovať v Dafa. Preto sa dnes mohla naša Fa konferencia uskutočniť. Myslím, že táto Fa konferencia bola dosť úspešná, a dúfam, že keď sa vrátite, budete usilovnejší. Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

 [i] Zhongnanhai (čung-nan-chaj) – komplex budov v Pekingu, kde sídli čínske vedenie. Nachádza sa veľmi blízko Štátneho úradu pre sťažnosti, kde môžu podať ľudia sťažnosť na správanie štátnych orgánov a úradníkov.