Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Austrálii

 

Li Chung-č’, 2. – 3. mája 1999, Sydney

 

 

 

Všetkých vás zdravím! (Potlesk)

Od doby, čo som naposledy bol v Sydney, prešiel v okamihu rok alebo dva. Keď som naposledy prišiel, bolo to počas Fa konferencie. V tom čase nebolo toľko študentov a Dafa študovali len ľudia čínskeho pôvodu. Teraz je tu viac ľudí a cítim, že po určitom čase kultivácie ste schopní chápať Fa podľa Fa. Keď sa kultivujete, máte určite veľa otázok a chceli by ste na ne dostať odpovede. Mal som pocit, že keď prídem v tomto čase, môžem pre vás naozaj zodpovedať niektoré otázky a vyriešiť niektoré záležitosti. Myslím, že je to ten správny čas, a tak som sa rozhodol prísť a so všetkými sa stretnúť.

Situácia v Austrálii je v tomto období kultivácie pomerne dobrá. Aj keď sú tu v kultivácii stále nejaké nejasné pochopenia ohľadom princípov Fa, celková situácia je dobrá. Dnes sa hlavne chcem so všetkými stretnúť a popritom vyjasniť niekoľko vecí. Takže potom, čo dnes prestanem hovoriť, budem väčšinou počúvať vaše prejavy a zajtra popoludní potom využijem nejaký čas na zodpovedanie vašich otázok. Nech už máte akékoľvek otázky, môžete ich napísať na papieriky a odovzdať ich organizátorom konferencie, ktorí ich potom dajú mne a ja vám na ne odpoviem.

Pre zodpovedanie otázok je jedna podmienka. Som tu, aby som odpovedal na otázky študentov Falun Dafa ohľadom ich kultivácie, nie aby som odpovedal na otázky o veciach, ku ktorým dochádza v bežnej ľudskej spoločnosti, alebo na iné otázky o ľudskej spoločnosti. Tieto otázky zodpovedať nemôžem, pretože som teraz zodpovedný len k svojim kultivujúcim a nechcem sa miešať do politiky alebo zákonov a predpisov žiadnej krajiny. Pri vykonávaní tejto veci musím byť zodpovedný k ľuďom a zároveň musím vziať do úvahy, aby som bol zodpovedný k spoločnosti. Rozvoj bežnej ľudskej spoločnosti je predurčený a postupuje podľa jej zákonov a ja sa do týchto vecí nechcem miešať.

Teraz vysvetlím niekoľko otázok. Každý vie, že vždy keď sa stretnem so študentmi, vždy hovorím jednu vec, konkrétne, každému hovorím, aby viac čítal knihu a viac študoval Fa. Aj keď každý vie, že o tom budem hovoriť, aj tak to chcem povedať, pretože keď sa chcete v Dafa zlepšiť, čítanie knihy a študovanie Fa je nanajvýš dôležité. Ak považujete Dafa, ktorý dnes šírim, za obyčajný, bežný qigong, potom robíte veľkú chybu. Ak chcete mať zdravé telo, potom môžete ísť do nemocnice, aby vyliečili vaše zdravotné problémy, alebo môžete podstúpiť liečbu inými lekárskymi prostriedkami. Povedal by som, že ak je vaše zdravie to jediné, čo vás zaujíma, potom tam jednoducho môžete ísť a nechať sa liečiť. Ja neliečim choroby. Vediem vás spravodlivou cestou kultivačnej praxe a chcem, aby ste kráčali po svetlej ceste. Nie je dovolené použiť Dafa na zarábanie peňazí liečením. Vediem vás po najčistejšej ceste. Aby človek prostredníctvom kultivácie naozaj postúpil vyššie, musí vytrvať v študovaní Fa.

Povedal som, že hmota a duša sú jedna vec. Vo filozofických kruhoch po celom svete sa neustále diskutuje o otázke, či je prvá hmota alebo duša. Uviedol som veľa príkladov – teraz vieme, že myšlienka vytvorená tým, keď ľudia premýšľajú alebo uvažujú o nejakej záležitosti, sa prejavuje ako hmota, nie je to potom niečo duševného? To znamená, že hmota a duša sú jedna vec. Celý vesmír, od najmikroskopickejšieho po najmakroskopickejší, od najmenšieho po najväčšie, a častice všetkej hmoty, všetko má jednu charakteristickú vlastnosť, ktorá sa nazýva Zhen, Shan, Ren. Táto charakteristika vesmíru Zhen, Shan, Ren ovplyvňuje teda každú stránku každej veci na rôznych úrovniach vesmíru. Hmota je v skutočnosti zložená z tejto duševnej charakteristickej vlastnosti. Hmota a duša sú teda jedno a to isté.

Niektorí ľudia majú mylné pochopenie. Hovoria: „Keď praktizujem qigong, potom jednoducho praktizujem qigong a nemusím si zvyšovať xinxing alebo čítať knihy.“ Toto je ten najzásadnejší problém, o ktorom vám poviem. S takýmto myslením sa človek nikdy nebude schopný pozdvihnúť a nie je možné, aby bol niekto bez choroby len praktizovaním niekoľkých qigongových pohybov. Dokonca aj mnohí bežní ľudia z pevninskej Číny tomu rozumejú. Keď neštudujete Fa, keď nečítate knihu, keď nechápete skryté princípy, keď si nedokážete znovu pozdvihnúť svoje morálne štandardy, keď si nedokážete zlepšiť svoj xinxing a stať sa dobrým a ešte lepším človekom, potom budete mať choroby. Pretože všetci ľudia sú takí, ľudia v skutočnosti budú mať choroby a len keď presiahnete bežných ľudí, budete naozaj bez chorôb. Takže nie je možné presiahnuť bežných ľudí len praktizovaním niekoľkých takýchto pohybov. Iba ak naozaj pochopíte princípy Fa, pozdvihnete svoju myseľ a ríšu, aby ste sa stali lepším človekom – dobrým človekom, ktorý presiahol bežných ľudí, to jest neobyčajným človekom – nebudete sužovaný chorobami, ktoré by mali mať bežní ľudia. To je ten princíp. Práve som hovoril o tom, že len tým, že sa stanete lepším človekom a prekonáte priemerného, bežného človeka dneška, môžete byť naozaj bez choroby. Ak sa však chcete kultivovať k ešte vyšším ríšam, nemali by tam byť ešte vyššie požiadavky? Byť bez choroby sa nerovná byť niekým, kto sa kultivuje vo vysokých ríšach, to znamená len, že ste niekto, kto je na vyššej morálnej úrovni než bežní ľudia. Žiadam od vás to, aby ste presiahli bežných ľudí a povzniesli sa ešte vyššie – aby ste boli ešte lepším človekom, človekom s vysokými morálnymi hodnotami. Len takto môžete stúpnuť pomocou kultivačnej praxe.

V súčasnosti niektorí praktizujúci, ktorí nie sú čínskeho pôvodu, nekladú veľký dôraz na študovanie Fa a nechápu ho veľmi dobre. To, čo som práve povedal, vám možno veci vyjasní. Pretože qigongové pohyby sú len doplnkovou metódou kultivácie, rozhodne nehrajú zásadnú úlohu. Ak sa váš xinxing nezvýši a vaša úroveň na tú vyššiu úroveň nestúpla, bez ohľadu na to, koľko cvičebných pohybov robíte, nestúpnete. Len keď váš xinxing dosiahne štandard určitej úrovne, môžete dosiahnuť zlepšenie a byť bez choroby. Len ak sa držíte vyšších a ešte vyšších požiadaviek, môžete sa stať niekým, kto presiahol bežných ľudí a kto už viac nie je bežným človekom. Je to preto, ako vidíte, že u ľudí v bežnej spoločnosti slúžia ich myšlienky, činy a skutky pre ich vlastný sebecký prospech. Sú nesmierne sebecké až do bodu, že kvôli osobnému zisku použijú akékoľvek prostriedky. Navyše je toto obdobie obdobím veľmi skazených morálnych hodnôt. Ak ste rovnaký ako bežný človek, môžete sa uzdraviť z choroby len tým, že robíte cvičenie? Ani náhodou! Ak ste rovnaký ako bežný človek, môžete sa stať neobyčajným človekom len tým, že budete praktizovať pohyby? To je absolútne nemožné. Takže každý musí čítať knihu! Dôvod je ten, že keď vaša duchovná ríša a myslenie nedosiahli taký vysoký štandard, vaše choroby sa nevyliečia a ani nedosiahnete vysokú ríšu. Preto každému hovorím, aby viac čítal knihu a hovorím o nutnosti čítať knihu.

Fa vás môže viesť, aby ste sa zlepšovali na rôznych úrovniach. Kniha Čuan Falun je kniha, ktorá každému umožňuje systematicky praktizovať, a tak je nanajvýš dôležitá. Bez ohľadu na to, či ste kultivujúci alebo nie, ak si prečítate Čuan Falun, umožní vám to pochopiť, ako sa má človek správať. Je to tak, pretože dnešné ľudstvo nie je obmedzované žiadnymi morálnymi štandardmi a ide proti tradícii a starým spôsobom myslenia. Čím viac dôležitosti ľudia prikladajú realite pred sebou, tým viac opúšťajú pôvodnú povahu človeka – veci, ktoré sú tie najpôvodnejšie a najlepšie. Ľudia bez morálnych zábran spravia všetko, čo sa im zachce, a to nemožno dovoliť. Skazenosť ľudstva už dostala človeka do nebezpečnej situácie. Neskôr vám všetkým v prednáške Fa tieto otázky vysvetlím.

Ďalej porozprávam o niekoľkých konkrétnych problémoch. Pri praktizovaní medzi bežnými ľuďmi má človek často mnoho pripútaností, ktorých sa nemôže vzdať; toto sa týka špecifických otázok v kultivácii. Veľa ľudí sa svojich pripútanosti jednoducho nechce vzdať, a aj keď zapríčiňujú, že majú myseľ hore nohami a nemajú v hlave jasno, stále si to neuvedomujú. Po tisíce rokov nikto naozaj nehovoril o tom, ako sa skutočne kultivovať. Každý vie, že kultivácia zahŕňa meditáciu. Ako viete, na čínskom vidieku je mnoho starších žien, ktoré sedia celý rok na posteli, šijú šaty a látajú plátenné topánky. Keby to bolo tak jednoduché, potom by som povedal, že by sa všetky mali stať Bohmi. Tá pozícia je len doplnkovou metódou. Ak tam len sedíte bez toho, aby ste praktizovali, je to úplne nanič, pretože tam nie je prvok kultivácie. Takže vám hovorím, aby ste chápali princípy Fa a čítali knihu, keď sa kultivujete. Cieľom je, aby ste sa pozdvihli do vyššej ríše. Ako sa pozdvihnete? Napríklad opustením zlých myšlienok, ktoré máte medzi bežnými ľuďmi, a opustením súťaživej mentality bežných ľudí. Kvôli pár drobným výhodám ubližujú ľudia druhým. Z nepatrného zisku ste od radosti celý bez seba a keď trochu stratíte, ste strápený, nemôžete preto dobre jesť a spať a trpíte chorobami po celom tele; ako únavný život vediete! Žijú ľudia v tomto svete iba pre toto?

Teraz, keď každý vidí tento bod jasne, prečo stále nedokážete opravdivo opustiť svoje pripútanosti tak ako kultivujúci? Buďte otvoreným a dôstojným kultivujúcim. Často hovorím, že keď človek kultivuje spravodlivý Fa, prvú vec, ktorú musí dosiahnuť, je neoplácať úder úderom a nadávku nadávkou. Prečo sa teda pri sporoch v kultivácii nedokážete tejto pripútanosti jednoducho vzdať? Prečo ste nešťastný, keď o vás druhí nepekne hovoria? Keď ste nešťastný, neodmietate vo svojom srdci prijať príležitosť kultivovať sa a zlepšovať sa? Nehľadáte len rovnaké šťastie ako bežní ľudia? Nie ste potom bežným človekom?! V tom momente by ste mali uvažovať: „Prečo som nešťastný? Keď ma druhí kritizujú, som nešťastný – neusiloval som sa o niečo?“ Keď chcete, aby k vám bol každý milý a aby ste medzi bežnými ľuďmi žili príjemný život, ako sa môžete zlepšiť? Keď sa nevzdáte žiadnych ľudských vecí, ako sa zlepšíte a stúpnete nahor? Presne kvôli tomu sa nedokážete zlepšiť a stúpnuť nahor. Musíte tieto veci – pripútanosti, ktorých sa ľudia nedokážu vzdať – opravdivo opustiť.

Čo sa však týka tohto Dafa, ktorý dnes kultivujete, vzal som plne do úvahy dnešnú ľudskú spoločnosť a to, ako sa budú ľudia s normálnym zamestnaním v spoločnosti kultivovať. Takže zatiaľ čo kultivujete Dafa, môžete mať svoje zamestnanie, môžete podnikať a môžete mať všetok svoj rodinný život a spoločenské aktivity. Šírenie a kultivačná forma Dafa v bežnej spoločnosti neovplyvní vašu kultiváciu; to som plne zohľadnil. Dafa, ktorý odovzdávam, mieri priamo na srdce človeka a vaše pripútanosti sa budú odstraňovať uprostred hmotných ziskov, pričom hmotné zisky nemusíte skutočne stratiť. Je to preto, že vidím, že samotná hmota nič neznamená. Keď ste veľmi bohatý a aj váš dom je postavený zo zlatých tehál, avšak vo svojom srdci tomu neprikladáte váhu a beriete to zľahka, potom by som povedal, že nemáte pripútanosť k hmotnému bohatstvu. To znamená, že Dafa vyžaduje zmenu v srdci človeka a nie opustenie fyzických vecí. Samozrejme, čo sa týka skúšok srdca človeka, musia prísť vážne skúšky, aby sa uvidelo, aké silné je vaše usilovanie sa o hmotný zisk, a aby sa uvidelo, aké veci považujete za dôležité. Viete, že medzi našimi učeníkmi Dafa sú podnikatelia a sú aj takí, čo robia veľké obchody. Sú kultivujúci a na svojich pracovných miestach sú dobrými ľuďmi. Neklamú a nepodvádzajú ľudí, a napriek tomu sa im v podnikaní darí veľmi dobre. Ani si to neberú k srdcu tak ako bežní ľudia – do bodu, že by neboli schopní dobre jesť ani spať – ale v podnikaní sa všetkým darí veľmi dobre. V tomto súčasnom období hospodárskeho úpadku obzvlášť vidieť, ako kultivujúci vynikajú. Keď človek dosiahne štandard pre kultiváciu, stanú sa takéto mimoriadne veci.

To, o čom som práve hovoril, boli pripútanosti, ktoré bránia v kultivácii. Keď sa mnohí z vás, mojich študentov, dostanú do sporu a nahneváte sa, zamysleli ste sa nad skutočnosťou, že sa hneváte na bežných ľudí? Premýšľajte o tom: Budhovia a Bohovia – tieto úžasné osvietené bytosti – nahnevali by sa na ľudí? Rozhodne nie. Je to kvôli tomu, že nie sú na úrovni ľudí a nemajú city (qing) ako bežní ľudia. Ako by sa mohli umiestniť medzi bežných ľudí? Keď riešite spory rovnako ako bežní ľudia, potom ste na rovnakej úrovni a v rovnakej ríši ako bežní ľudia. To znamená, že ste jedným z bežných ľudí. Len keď nie ste ako oni, nie ste jedným z nich. To, čo potom prejavíte, bude samozrejme tolerancia a veľkorysosť. Takto to uvidia bežní ľudia, ale v skutočnosti je to prejav úrovne vášho xinxingu v kultivácii. Takže bez ohľadu na prostredie alebo okolnosti, za ktorých sa dostanete do konfliktov, musíte si pri všetkých problémoch udržiavať súcitné a milosrdné srdce. Ak nedokážete milovať svojho nepriateľa, potom nemôžete dosiahnuť dovŕšenie. (Potlesk) Prečo teda nedokážete odpustiť bežnému človeku, keď vás nahnevá?! Prečo sa namiesto toho s ním hádate a bojujete ako bežný človek? Nie je to tak aj medzi praktizujúcimi?

Keď sú vám vyučované princípy, chápete ich. To, čo vám hovorím, sú princípy Fa a to, čo som vám ukázal, je presne tento Fa. Čo sa týka toho, ako to dobre uskutočniť, to úplne záleží na tom, ako sa budete kultivovať. Ja vám samozrejme môžem pomôcť, ale to sa väčšinou neprejavuje v ľudskom svete a mnoho ľudí to nevidí. V kultivácii je najdôležitejšie študovať dobre tento Fa. Môže vám pomôcť odstrániť pripútanosti, ktorých sa nemôžete vzdať, vrátane tých najhorších vecí.

Nemali by ste veriť, že vaše názory sú vami. Je veľa ľudí, ktorí keď čítajú Dafa, čítajú ho s určitým druhom názoru. Taký človek si hovorí: „Aha, táto časť je dobrá... Hm, tejto časti veľmi nerozumiem... No, táto časť nie je veľmi dobrá.“ Poviem vám, vy si myslíte, že ste inteligentný a že váš úsudok je správny, ale v skutočnosti je to veľký omyl. Váš spôsob uvažovania sa vytvoril v tejto spoločnosti bežných ľudí, a tak je váš štandard pre hodnotenie dobrého a zlého štandardom bežných ľudí a v žiadnom prípade nemôže prekročiť štandard bežných ľudí, a to vám bráni, aby ste videli skutočnú podstatu Fa. Sú to vaše pripútanosti, ktoré vám bránia získať Fa. Vyberáte si časti, o ktorých si myslíte, že sa dobre čítajú, a nerobíte naozajstnú kultiváciu. Je to tak, pretože keď vidíte časti, o ktorých si myslíte, že nie sú dobré, alebo premýšľate, že ich nechcete čítať, sú to presne vaše zlé spôsoby uvažovania získané po narodení a zlé myšlienky, čo pôsobia. Ale oni nie sú vaším pravým ja, aj keď k nim pristupujete tak, ako by boli.

Prečo je to tak? Každý o tom premýšľajte, keď sa dieťa narodí, nemá žiadne z myšlienok bežných ľudí. Povedal som, že ak je dieťa mladšie ako šesť rokov, stačí mi povedať jednu vetu a jeho tretie oko môže vidieť veci. Prečo je to tak? Je to preto, že si nevybudovalo žiadne názory z bežnej spoločnosti a pretože je čisté a v súlade so základným štandardom vesmíru Zhen, Shan, Ren. Hneď ako si nahromadíte takzvané svetské „skúsenosti“ a vytvorí sa vám vzorec myslenia, inak povedané, stali ste sa skúsenejšími medzi bežnými ľuďmi, v skutočnosti ste sa už zmenili k horšiemu. Sú to presne tieto názory, ktoré vás robia úplne nezlučiteľným s pravdou, podstatou a opravdivými princípmi vesmíru. Ak ste si tieto veci vytvorili po narodení, ako by mohli byť vami? Aký je význam „návratu k svojmu pôvodnému, pravému ja“? Musíte sa očistiť, aby ste sa mohli vrátiť do svojho najčistejšieho, najpôvodnejšieho stavu – stavu, v ktorom nemáte žiadne názorové myšlienky. Toto je stav najväčšej múdrosti a umožňuje človeku, aby jasne videl všetko vo svete. Dôvodom je to, že keď nemáte žiadne názory, vaše videnie obsiahne všetko a jedným pohľadom môžete vedieť, aké všetko vo svete je. To je múdrosť. Keď sa namiesto toho pozeráte na veci a držíte sa svojich vzorcov, uviaznete v nich. Ale vaše vzorce nie sú absolútnou pravdou. Možno máte pocit, že vaše vedomosti sú značné a vaše štandardy pre hodnotenie sú správne, ale v skutočnosti správne nie sú. Aj keď to takto hovorím, možno môjmu pohľadu nebudete hneď rozumieť alebo s ním súhlasiť. Iba ak opravdivo sústredíte myseľ na štúdium knihy Čuan Falun, budete schopní uvidieť, čím tá moja kniha naozaj je!

Prečo je v Číne a na celom svete toľko ľudí, ktorí študujú [Falun Gong]? Iba v samotnej Číne je takmer sto miliónov ľudí, ktorí ho študujú, pričom mnohí z nich sú vedci, špičkoví intelektuáli, sociológovia, ideológovia, filozofickí vedci a dokonca vysoko postavení funkcionári. Mimo Číny je veľa doktorov, magistrov, absolventov vysokých škôl a profesorov, ktorí [túto prax] študujú. Sú všetci z nich hlúpi? Najmä v čínskej spoločnosti toho ľudia veľa zažili, verili v určité smery myslenia, prešli si kultúrnou revolúciou a v minulosti si bez premýšľania idolizovali ľudí. Ponaučenia, ktoré si z toho vzali, boli hlboké. Zažili všetko, čo si len možno predstaviť. Mohli by ste takým ľuďom hovoriť, aby v niečo slepo verili?! Ako to, že sa teda učia Fa, a prečo sú tak neochvejní? Nevypovedá to o niečom? Je to preto, že im všetkým hovorím, aby boli dobrými ľuďmi, boli lepšími, mimoriadnymi ľuďmi, zdravými ľuďmi, ľuďmi s vyššou morálkou, až kým sa z nich nestanú ľudia, ktorí môžu dosiahnuť dovŕšenie. Nie je to tak, že by pár slov odo mňa, Li Chung-č’-ho, mohlo spôsobiť, že by ma ľudia iracionálne nasledovali. Každý vie, že Dafa je organizovaný voľne. Keď sa ho chcete učiť, môžete sa ho učiť. Keď sa učiť nechcete, môžete sa vrátiť tam, odkiaľ ste prišli. Nič s tým neurobím. Nie sú žiadne obmedzenia ani žiadna organizačná forma a nikto vás nebude žiadať ani o jediný cent. Prečo sa tu všetci schádzate a nechceli by ste ani za nič odísť? Títo ľudia majú vlastné myslenie a rozum, nie je to tak? Prečo sa teda určití ľudia nemôžu vzdať svojich názorov a naozaj si túto knihu prečítať? Pozrieť sa na to, čo Li Chung-č’ robí? Prečo je na svete toľko ľudí, ktorí túto knihu študujú? Keď si ju prečítate, možno pochopíte, čo robím.

Keď som prvýkrát začal odovzdávať tento Fa, mal som naozaj vážnu obavu. Ako všetci viete, žiadne náboženstvo v dnešnej ľudskej spoločnosti nedokáže pozdvihnúť ľudskú myseľ a morálne štandardy ľudstva. Ľudia v náboženstve to vedia tiež, ale nemôžu s tým vôbec nič urobiť. Nielen to: dnes nie je vo svete žiadne učenie a žiadne princípy, ktoré by dokázali pozdvihnúť morálku ľudstva a spôsobiť, aby boli morálne hodnoty človeka zase ušľachtilé, a už vôbec nedokážu pozdvihnúť ľudí do bodu dovŕšenia. Na celom svete nič také neexistuje. Ľudstvo je teda v tom prípade v mimoriadne nebezpečnej situácii. Keby nemohol Dafa, ktorý dnes odovzdávam, zachrániť ľudí, ľudia by už boli nezachrániteľní, pretože žiaden Fa nie je vyšší ako ten, ktorý stvoril vesmír. Keď ľudia nemajú spravodlivé myšlienky a morálne zábrany, odvážia sa urobiť akýkoľvek zlý skutok. Bohovia to však nedovolia. Všetci ste niečo počuli – či už z náboženstiev, proroctiev alebo od nejakých prorokov, z kníh alebo ústne – hovorí sa tam o tom, že ľudstvo postretne určitá katastrofa. Všetci o tom premýšľajte, keby ľudstvo naďalej takto upadalo, nebolo by to nebezpečné? Aj keby neprišli Bohovia, aby ľudstvo potrestali, ľudstvo by sa vyhubilo samo. Ľudstvo sa už v skutočnosti samo ničí, ničí sa dokonca aj keď nie je žiadna vojna – ničí sa nevedomky. Znečistenie pochádzajúce z rozvoja vedy a technológie poškodilo životné prostredie a všetka voda v budúcnosti bude kontaminovaná; veda a technológia ľudstva nedokáže vodu vrátiť do jej pôvodného stupňa čistoty. Dokonca aj potraviny, ktoré jete, sa pestujú rýchlene za použitia chemických hnojív. Premýšľajte o tom, keby ľudstvo takto pokračovalo, ľudia by zdegenerovali ako postavou, tak vzhľadom. Keď ľudské bytosti naklonujú ľudské bytosti, potom sa začnú ľudia naozaj sami ničiť. Mimozemšťania nosiaci ľudské kože by sa hromadne klonovali a obývali ľudské telá. Budúca ľudská rasa, ktorá by z tohto druhu ľudí pochádzala, by klonovala ľudí čoraz viac a nakoniec by ľudia boli nahradení úplne.

Samozrejme, ja vidím všetky problémy sveta jasne a môžem vysvetliť všetky problémy ľudstva. Neprišiel som v súčasnosti šíriť Fa kvôli takýmto otázkam ľudskej spoločnosti. Hovorím o týchto veciach preto, aby kultivujúci mohli získať Fa a pozdvihnúť sa. To je ten dôvod, prečo to robím.

Práve som preberal jednu otázku a teraz budem hovoriť o ďalšej konkrétnej veci. Máme nejakých ľudí, ktorí sa pri kultivácii držia nejakej pripútanosti a nechcú sa jej vzdať. To spôsobuje, že spory, ktorým čelia, sa zhoršujú, a skúšky, ktoré musia počas svojej kultivácie prekonať, sú väčšie, takže ich nemôžu prekonať. Takí ľudia tu medzi nami sedia. To ich následne obráti na druhú stranu a spôsobí, že sa budú sťažovať na Dafa – alebo sa budú dokonca sťažovať na mňa. Prečo nie sú ostatní ako vy? Sú všetci z tých približne sto miliónov ľudí hlupáci? Prečo nerozmýšľate o tom, čo vás do toho stavu priviedlo? Niektorí študovali Dafa a hovoril som im, aby boli čestnými, spravodlivými ľuďmi, aby boli dobrými ľuďmi a nerobili zlé veci, a oni aj tak idú a hrajú o peniaze. Potom, čo peniaze prehrajú, obviňujú z toho Dafa. Hovoril som vám, aby ste hrali o peniaze? Práve naopak: hovoril som vám, že by ste o peniaze hrať nemali a nemali by ste robiť tieto zlé veci.

Sú aj ľudia, ktorí praktizujú Dafa a ktorí Dafa obviňujú, keď náhle utrpia nejakú neočakávanú škodu. Premýšľali ste o tom? V Čuan Falune som uviedol takýto príklad: Bol človek, ktorý sa učil Dafa. Jedného dňa náhle ochorel a mal symptómy mozgovej trombózy. Polovica jeho tela prestala reagovať a polovica jeho mozgu ochrnula. Na ďalší deň však už bol schopný chodiť a za jeden týždeň sa v podstate veľmi dobre zotavil. Potom povedal praktizujúcim na cvičebnom mieste: Ochrnul som na polovicu tela kvôli praktizovaniu Dafa; už nebudem praktizovať. Všetci o tom premýšľajte, keby nepraktizoval Dafa, zotavil by sa tak rýchlo z čiastočného ochrnutia? Všetci viete, čo to jeho čiastočné ochrnutie bolo, ale on vinil Dafa. Niektorí z nás o tom musia vážne premýšľať. Stretli ste sa s takým utrpením a povedali ste, že Učiteľ vás neochránil. Uvedomujete si, že keby som vás nechránil, nebolo by zranené len vaše telo, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by ste prišli o život?! Uvedomujete si to? Natoľko som to zmenšil a vy sa napriek tomu otočíte a obviňujete Dafa. Človeka v takom stave nevedomosti je veľmi ťažké zachrániť. Nechce splatiť dlhy, ktoré vo vesmíre sám spôsobil. Chce, aby som to za neho všetko vytrpel, aby mohol byť bez akýchkoľvek trápení a mať dokonalé pohodlie. Je toto kultivácia? Mohlo by to pozdvihnúť vašu myseľ? Keď sa do týchto problémov dostanete, ako sa budete kultivovať, keď si pri ich riešení nedokážete vyvinúť spravodlivé myšlienky? Ako budete pokračovať na svojej ceste? Toľko som toho pre vás urobil a vy stále viníte Dafa, viníte mňa a dokonca na mňa nadávate. Aj keď mi nadávate, nebudem vám to vyčítať, pretože moje srdce nie je na úrovni bežných ľudí. Nech poviete, že som dobrý alebo zlý, nech poviete, že som Boh alebo človek, nepohne to mnou, pretože žiadna ľudská myšlienka mnou nemôže pohnúť. Keď dokážete dosiahnuť tento stav, ktorý mám, potom nie ste ďaleko od dovŕšenia svojej kultivácie.

To bol len príklad. Keď sa kultivujete, musíte mať spravodlivú myseľ. Samozrejme, aj keď vám hovorím, aby ste mali spravodlivú myseľ, je možné, že tú spravodlivosť neviete mať. Môžete sa stať spravodlivými len tým, že poviem pár slov? Jediná vec, ktorá vám môže pomôcť vytvoriť si spravodlivé myšlienky, a ktorá vám môže umožniť vystúpiť pomocou kultivácie – tá najzákladnejšia vec – je tento Fa. Máme viac ako sto miliónov ľudí, ktorí sa kultivujú, takže nie je možné, aby tu každý sedel tak ako vy. Nie je možné, aby som hovoril s každým z vás, s jedným po druhom. Ale šírim Fa, takže k vám musím byť zodpovedný. Aby som vám naozaj umožnil vystúpiť pomocou kultivácie, používam jednu metódu, konkrétne tú, že všetko, čo vám môžem dať, a všetko, s čím vám môžem pomôcť, vložím do tohto Fa. Je na vás samých, či to chcete získať. Preto každému hovorím, že keď ma nevidíte, musíte brať Fa za Majstra. Berte Fa za Majstra.

Ďalej porozprávam o jednom malom probléme. Niektorí študenti zachádzajú pri kultivácii do extrémov. [Taký študent sa] zrazu k niečomu osvieti a pomyslí si: „Aha, táto vec môže podnietiť moje pripútanosti. Nechcem ju. Skoncujem s ňou. Aha, toto moje zamestnanie môže podnecovať moje pripútanosti. Nebudem ho robiť, proste sa všetkému vyhnem.“ Premýšľajte o tom: je toto kultivácia? Nie je to zachádzanie do extrémov? Často hovorím, že sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi a mali by ste sa kultivovať tak, že sa prispôsobujete bežným ľuďom do čo najväčšej miery. Toto nie je len bežná veta a neznamená ani, že keď robíte svoju prácu ďalej, naplnili ste štandard stanovený týmito mojimi slovami. Všetci o tom pozorne premýšľajte. [To, o čom hovorím] sa prejavuje v každej stránke vašej kultivačnej praxe. Ak nie ste schopní kultivovať sa v spoločnosti bežných ľudí, [nasledovať formy] bežných ľudí, potom poškodzujete túto formu bežnej ľudskej spoločnosti. Napriek tomu, že bežná spoločnosť nie je dobrá, bola vytvorená vesmírnym Dafa pre bytosti na úrovni ľudstva. Práve preto, že nie je dobrá, môže ľuďom umožniť, aby sa tu kultivovali. Je na vás, aby ste rozpustili ľudskú zlobu a aby ste sa pozdvihli nad a za, práve ako lotosový kvet, ktorý rastie z bahna – posvätný a čistý. Rozhodne nesmiete zachádzať do extrémov a rozhodne nesmiete chápať Fa odchýlene. Keď idete do extrémov, keď chcete odvrhnúť všetky možné druhy [normálnych] vecí, napríklad keď sa chcete vzdať svojho povolania, v skutočnosti už ste uprostred ďalšej pripútanosti. Váš strach z pripútanosti sa sám osebe stal pripútanosťou, je to pripútanosť k tomu, že máte strach z pripútanosti.

Poviem len toľko, pretože za chvíľku prehovoria žiaci a budú zdieľať skúsenosti. Viem, že v publiku sú nejakí reportéri, ktorí možno prišli zďaleka. Viem pochopiť ťažkosti, ktorými ste prešli. Ja, Li Chung-č’, nechcem dosiahnuť nejaký druh ľudskej slávy. Chcem byť len zodpovedný k svojim učeníkom a študentom, ktorí kultivujú Dafa. Dôvod, prečo som prišiel do Austrálie, je ten, aby som odpovedal na vaše otázky o kultivácii a umožnil vám zlepšiť sa a pozdvihnúť sa. Ale vy ste prišli a ja nechcem, aby ste odišli naprázdno. Tak ako vždy mám požiadavku, že ak si reportér aspoň raz neprečítal Čuan Falun, nestretnem sa s ním. Budem s vami hovoriť len potom, čo o nás budete mať určitý stupeň znalosti. Pretože to, čo odovzdávam, je také obrovské, rozhodne to nemožno jasne vysvetliť pár slovami. To, čo chcete vedieť vy, sú všetko záležitosti bežnej spoločnosti. Nechcem sa k nim vyjadrovať, pretože sa do bežných ľudských záležitostí v súčasnosti nemiešam; vôbec sa do ľudských záležitostí nemiešam. Ale prišli ste a ja dúfam, že tu dnes dokážete sedieť a pokojne počúvať prejavy našich praktizujúcich a sledovať celú dvojdňovú Fa konferenciu. Potom sa s vami stretnem a môžete klásť otázky. Počas konferencie sa rozhodne s nikým nestretnem, pretože musím zariadiť veľa vecí. Naša Fa konferencia má cieľ pomôcť študentom opravdivo sa zlepšiť. Rozhodne to nie je nejaká formalita a určite sa nerobí len preto, aby sa na ňu ľudia prišli pozrieť. (Potlesk)

Dobre, naši žiaci teraz budú pokračovať v programe konferencie. Toto je všetko, čo poviem. Zajtra popoludní obšírne odpoviem na vaše otázky. Teraz sa k vám pripojím a budem počúvať prejavy študentov.

 

 

* * * * *

 

 

 

Môžete mi posielať papieriky s otázkami. Dnes popoludní budem hlavne vysvetľovať Fa a odpovedať na vaše otázky, ktoré ste položili. Po určitom čase kultivácie dokážete už nájsť odpovede na mnohé otázky v knihe. Ale sú otázky, na ktoré by ste sa radšej spýtali Majstra, aby ste mali pokoj v mysli. Všetci také myšlienky máte, takže vaše priania vyplním. Budem na otázky odpovedať tak dlho, ako to pôjde. Dobre, začnime teda.

 

Študent: Sú všetky trápenia človeka od začiatku kultivácie usporiadané, alebo vznikli kvôli faktorom, ktoré si človek sám privodil?

Učiteľ: Cesta v kultivácii je usporiadaná, ale keď človek neprejde skúškou, je to spôsobené faktormi, ktoré si privodil sám. Kultivácia je veľmi zložitá vec, takže nie každý prípad je rovnaký a ani veci, ktoré sa stanú jednému človeku, sa nemusia prihodiť druhému. Tá istá vec sa určite nebude riešiť rovnako, pretože všetci sa koniec koncov kultivujete v ilúzii. Keby bolo všetko rovnaké, potom by bola ilúzia prelomená. Všetci by vedeli, čo robiť: „Aha, niekto iný to vyriešil takým spôsobom a podarilo sa mu to. Tak to urobím aj ja.“ Potom by sa to nevolalo kultivácia. Trápenia sú v skutočnosti výsledkom vašej vlastnej karmy. Karma nahromadená z mnohých životov bráni vašej kultivácii, bráni vášmu návratu k pôvodnému, pravému ja a bráni vášmu zlepšeniu. Táto karma má práve takýto účinok. Časť z nej som odstránil, zatiaľ čo zvyšok je prenechaný pre vás, aby ste ho odstránili. Je to preto, že v tomto vesmíre je princíp: čo sa dlhuje, musí byť splatené. Bez ohľadu na to, v ktorom živote sa to stalo, robenie zlých vecí hromadí karmu a tá sa potom v budúcom živote alebo v nejakom čase súčasného života musí splatiť. Takže je tu presne tento následok. Hovorím tomu trápenia. Zažívajú to vlastne aj bežní ľudia. Choroby a ťažkosti v živote, s ktorými sa ľudia za bolestivých okolností stretávajú, sú v skutočnosti všetko ich trápenia. Čo sa týka našich študentov, len som vám ich umiestnil na rôzne úrovne kultivácie a použil som ich, aby ste prešli skúškami, kultivovali sa a zlepšili si svoj xinxing. Používam ich, aby som dosiahol tento účinok. Ale bežní ľudia splácajú karmu len aby splatili karmu, takže tam nie je prvok kultivácie a navyše bežní ľudia musia splatiť toľko karmy, koľko majú. V našom prípade musí byť pre vás karma odstránená, inak by boli trápenia také obrovské, že by ste sa nemohli kultivovať. Samozrejme, ako už každý vie, je tu určitá podmienka. Bolo to veľmi jasne vysvetlené vo Fa, takže to nebudem opakovať.

 

Študent: Tempo môjho individuálneho štúdia Fa je iné ako tempo skupinového štúdia Fa. Vadí to?

Učiteľ: Keď študuješ Fa sám, ak dokážeš vytrvalo pokračovať v pevnej kultivácii, je to tiež pozoruhodné. Ale ako všetci viete, nie je možné, aby ste študovali Fa sami doma veľmi usilovne, a je tiež nemožné, aby ste neprišli do kontaktu s bežnou spoločnosťou. V dnešnej bežnej ľudskej spoločnosti si ľudia robia, čo sa im zachce. Je to spoločnosť, kde sa ľudia odvážia vykonať všetky možné zlé veci a nemajú morálne normy a morálne zábrany. Dnešné ľudstvo je presne také. Tí ľudia, s ktorými prichádzate v spoločnosti do styku, sú všetci ľuďmi z bežnej ľudskej spoločnosti. To, o čom rozprávajú, čo hovoria, na čo myslia a čo robia, je všetko časťou toho, čo robí dnešné ľudstvo. Potom keď sa kultivujete sami a nemáte dobré prostredie, jediné prostredie, s ktorým prídete do styku, je takýto typ prostredia. V skutočnosti ste teda týmto prostredím ovplyvnení, a tak je veľmi ťažké, aby ste sa zlepšili. Povedal som, že mnohí študenti mali pocit, že boli pred kultiváciou celkom dobrí, že boli dobrými ľuďmi. Potom, čo sa opravdivo začali kultivovať, zistili, že to tak vôbec nie je. Dôvod, prečo verili, že sú dobrí, je ten, že sa porovnávali s dnešným ľudstvom, ktoré už nie je dobré, a neporovnávali sa s povahou vesmíru alebo s ľuďmi v čase, keď bola ľudská morálka na najvyššej úrovni.

Takisto, keď praktizujete v skupine a keď ste spolu, to, čo hovoríte, myslíte si a čo robíte, pochádza všetko z láskavých myšlienok a dokážete čo najviac myslieť na druhých vo všetkom, čo robíte. To je veľmi čisté a neskazené prostredie, kúsok pokojnej, harmonickej a čistej zeme. Ako kultivujúcim vám bude v tomto prostredí táto dobrotivá sila prospievať, to je isté. Takže preto vám hovorím, aby ste praktizovali spoločne. Všetci ľudia, s ktorými prídete v tom prostredí do styku, sú dobrí ľudia. Ich slová, činy a správanie, je jednoducho iné ako spôsoby ľudí z bežnej spoločnosti, takže o toto prostredie nemôžeme prísť. Ale sú aj nejaké oblasti, kde nie je toľko ľudí, ktorí študujú Dafa, sú tam len jeden či dvaja ľudia a nemajú také dobré prostredie. V tom prípade to závisí na človeku samotnom. Skutočne sú takí žiaci, ktorí opravdivo v tichosti študujú, v tichosti sa kultivujú a usilovne postupujú vpred. Naozaj pozoruhodné! Hovorím však, že prostredie skupinovej kultivácie je nevyhnutné a je veľmi dobré. Nemali by ste o to prostredie prísť. To prostredie zoceľuje ľudí.

 

Študent: Pri výmene skúseností so študentmi mám pocit, že muži majú tendenciu zdôrazňovať racionálne pochopenie Fa, zatiaľ čo ženy majú tendenciu zdôrazňovať pocitové pochopenie Fa. Ak ide o bežný jav, ako sa môžeme učiť jeden od druhého a rýchlejšie sa zlepšovať?

Učiteľ: S tým naozaj nesúhlasím. Tí študenti, ktorí chápu Fa dobre, môžu všetci chápať Fa racionálne. Iba tí, čo nečítajú knihu často – teda tí, ktorí nie sú dosť usilovní, alebo tí, čo práve začali študovať – majú tendenciu chápať Fa pocitovo. V tomto ohľade nie je rozdiel medzi mužmi a ženami. Dnešné ženy sú tiež pozoruhodné, [nielen muži]; majú vlastnú myseľ a schopnosti. Nemožno to chápať tak, ako si to popísal. Vrodené vlastnosti a schopnosti učeníčok Dafa nemožno rozlíšiť podľa ich vonkajšieho výzoru.

 

Študent: Ako by sme mali chápať myšlienku prechádzania kultiváciou v Zákone trojitého sveta dvakrát?

Učiteľ: Je to jeden z prejavov, ktorý je určený rôznymi situáciami študentov, keď sa kultivujú. Môže sa to stať aj osemkrát alebo desaťkrát. Napríklad, keď máte dosiahnuť dovŕšenie len v ríši Arhata, stačí keď sa kultivujete v Zákone trojitého sveta raz. Keď sa vykultivujete k vyšším úrovniam, potom je nutné, aby ste sa počas kultivácie kultivovali opakovane a nepretržite. Niektorí ľudia sú trochu citlivejší; je možné, že niektorí vnímajú o niečo viac a vedia toho o trochu viac.

 

Študent: V procese študovania Fa je nutné, aby sme jasne rozumeli princípom Fa, ale nemali by sme upadnúť do pripútanosti k usilovaniu sa o vedomosti. Ako by sme to mali správne vyvážiť?

Učiteľ: Keď budete schopný pochopiť význam kultivácie na základe Fa, budete v tom mať jasno. Jediný spôsob, ako rozumieť Fa zvnútra Fa, je viac čítať knihu. Tento náš Dafa dokáže vyriešiť všetky záhady a dokáže napraviť všetky ľudské myšlienky; kým čítate knihy Dafa, všetko môže byť vyriešené. Vždy, keď cítite, že nemôžete nájsť odpovede na mnohé otázky, v skutočnosti je to tak, že vy sami tie odpovede nájsť nechcete. Je to tak, pretože keď čítate knihu a študujete Fa, každá otázka môže byť zodpovedaná. Ako viete, vládne úrady teraz otvorene pripúšťajú, že máme viac ako sto miliónov ľudí. Keby ma chcel každý človek vyhľadať, aby som mu mohol odpovedať na jeho otázky... nie je možné, aby na to mal príležitosť. Austrálski žiaci, ktorí tu sedia, ma vidieť môžu, ale študenti v pevninskej Číne ma vôbec nemôžu vidieť. Vlastne som v pevninskej Číne často. Nevidia ma, pretože sa s nimi nemôžem stretnúť. Keby študenti v jednej oblasti vedeli, kde som, rozhlásili by to tak, že by to vedela celá krajina, a potom by ma každý prišiel vyhľadať. Čínska spoločnosť je iná ako iné spoločnosti. Ľudia by nám nerozumeli a mohlo by to poškodiť Dafa, a preto sa s vami nemôžem stretnúť. Ale aj za týchto okolností budem stále zodpovedný za vašu kultiváciu. Ako teda ponesiem tú zodpovednosť? Práve včera som povedal toto: všetko, čo vám môžem dať, som vložil do tejto knihy Fa, a pokiaľ knihu čítate, dostanete všetko. Niektorí žiaci už čítali Čuan Falun viac než dvestokrát a stále ho čítajú. Zakaždým, keď ho čítajú, je to iné, pretože je to kniha pre kultiváciu a sú v nej obsiahnuté vnútorné významy na rôznych úrovniach. Otázky, ktoré vzniknú po prvom prečítaní, budú zodpovedané počas druhého čítania a bude vám to jasné. Ale potom, čo dokončíte druhé čítanie, vzniknú nové otázky a potom, keď budete čítať tretíkrát, budú tie otázky zodpovedané rovnakým spôsobom. Tým, že takto pokračujete v kultivovaní a ďalej takto čítate, robíte usilovný pokrok. Pridajte k tomu ako doplnkový prostriedok cvičenia Dafa a už sa pozdvihujete. Niektorí ľudia sa ma často pýtajú: „Učiteľ, budem schopný dosiahnuť dovŕšenie?“ Potom by som vám odpovedal otázkou: „Dokážeš robiť veci tak, ako som práve učil?“ To, či môžete dosiahnuť dovŕšenie, by ste sa vlastne mali pýtať sami seba.

 

Študent: Po vykultivovaní sa k veľmi vysokým úrovniam sú všetky telesné bunky nahradené vysokoenergetickou látkou a potom už nedochádza k metabolizmu. Znamená to teda, že človek už potom nebude potrebovať jesť a piť?

Učiteľ: Áno, ale musí to byť tak, že celé ľudské telo bude premenené na vysokoenergetickú látku. Potom sa to dá urobiť. Nepôjde to, ak povrch tela tento stav ešte nedosiahol. Všetci viete, že človek pri praktizovaní qigongu môže zbierať qi a môže qi vydávať. Keď sa človek naozaj vykultivuje k vyšším úrovniam, nie je to už qi. Z qi už nie je vôbec nič a namiesto toho je tam vyššia energia, ktorú nazývam gong. Sú to v skutočnosti základné látky, ktoré sú ešte mikroskopickejšie. Takéto základné látky sa budú ukladať vo vašom tele – tieto vysokoenergetické základné látky sa budú ukladať do každej bunky vo vašom tele. Látky, ktoré sú mikroskopickejšie, majú nepochybne obmedzujúci charakter. Po dlhej dobe bude týchto vysokoenergetických látok čoraz viac a budú čoraz výdatnejšie. Neprispôsobia sa im potom bunky vo vašom tele? Hneď ako sa všetky vaše bunky prispôsobia tejto vysokoenergetickej látke, bude vaše telo stále rovnaké ako telo bežného človeka? Také telo je potom zložené z vysokoenergetických látok zozbieraných z iných dimenzií. Existuje potom stále ešte ľudský metabolizmus? Už neexistuje. V tom bode sa zaobídete bez jedla a pitia, ale neznamená to, že jesť a piť nemôžete. To, čo budete naozaj potrebovať, nebudú veci z tejto našej dimenzie. Keby vám ponúkli ľudské veci, nechutili by vám. Pri pohľade na ne by vám prišlo zle. To, čo budete potrebovať, sú teda látky z iných, vyšších dimenzií.

 

Študent: Všetci žiaci z Guangzhou na vás myslia a chceli by vás opäť vidieť! Všetci žiaci z Guangzhou vám zasielajú pozdrav!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Študent: Všeobecne povedané, sú kultivujúci v Austrálii na pomerne nízkych úrovniach?

Učiteľ: To som nepovedal. Kultivácia záleží na vás samotných. V skutočnosti nemôžete ani teraz poznať ríšu, do ktorej ste sa vykultivovali. Hneď ako by ste to vedeli, mali by ste silnú pripútanosť. Potom by sa to stalo určitým druhom prekážky na vašej kultivačnej ceste. Takže keď to neviete, znamená to, že túto pripútanosť nebudete mať.

 

Študent: V Základoch pre ďalší pokrok Majster spomenul, že kultivácia je vážna vec, a nie spytovanie sa alebo kajanie sa bežných ľudí. Mám pocit, že som uviazol v stave spytovania sa a kajania sa, a nemôžem to prelomiť. Môžem sa spýtať, aký je rozdiel medzi hľadaním vo vnútri a spytovaním sa?

Učiteľ: Zlepšovanie v kultivácii sa nedá porovnávať so spytovaním sa a kajaním sa. Ale skutočnosť, že ste schopný sa skúmať a cítite ľútosť, je sama osebe časťou kultivácie. Je tam taký vzťah.

Viete, že často hovorím, že aj keď kresťanstvo a katolicizmus nepoužívajú kultivačné pojmy [ktoré používame my], sú tiež kultiváciou. To len Ježiš a Jehova kvôli kultúrnym rozdielom nepoužívali pojem „praktizovať kultiváciu“. Je to preto, že v ich kultúre žiaden takýto pojem nie je a spôsob uvažovania je rozdielny. Premýšľajte o tom: nekultivujú sa? Keď ľudia chodia do kostola, so zbožným srdcom sa kajajú svojmu Pánovi a Ježišovi. Hovoria o tom, čo urobili zle a v akých ohľadoch sa nečinili dobre, a vyhlasujú, že to už nabudúce neurobia. Potom sa v budúcnosti činia lepšie. Keď potom človek opäť objaví chybu, opäť sa kajá a potom sa znova správa podľa vyšších štandardov. Premýšľajte o tom, všetci: kultivácia je v skutočnosti kultiváciou srdca. Nie je to, čo robia, kultiváciou srdca? Nakoniec sa stanú čoraz lepšími a činia sa čoraz lepšie. Nedosiahli teda štandard, ktorý je vyžadovaný ich rajom? Nie je to dovŕšenie? O gongu sa nehovorilo kvôli rozdielu v kultúrach; nevysvetľovalo sa to v takých bohatých pojmoch ako vo východných kultúrach. Takže veľa pojmov, ktoré používajú, je pomerne jednoduchých a požiadavky sú tiež pomerne jednoduché. Hovoria len o viere, o pevnej viere v Boha.

 

Študent: Je jeden kultivujúci, ktorý prežíva skúšku života a smrti, a napriek tomu nemá v hlave jasno. Ako by sa mali kultivujúci okolo neho správať?

Učiteľ: „Je jeden kultivujúci, ktorý prežíva skúšku života a smrti“ – takáto formulácia nie je celkom správna. Pretože nemá v hlave jasno, nedá sa povedať, že sa kultivuje. V skutočnosti nie je usilovný a spolieha sa na pocitové pochopenie Fa a ľudské nadšenie. Neporozumel naozaj racionálne Fa, nekultivoval sa opravdivo, usilovne a pevne. To nie je naozajstná kultivácia. Ako viete, kultivácia je vážna vec; nemôžem uznať takého človeka za kultivujúceho. Nič na svete nie je vážnejšie ako kultivácia. Keď sa chce človek, ktorý má karmu po celom tele, človek, ktorého myseľ je plná špinavých myšlienok, stať veľkou osvietenou bytosťou a kultivovať sa k dovŕšeniu, aká veľkolepá vec to je a aký úžasný je ten proces, ktorým sa tomu kultivujúcemu podarí opustiť všetko, čo je ľudské! Išlo by, keby ste k tomu nepristupovali vážne?! Išlo by, keby ste nezvládli prejsť každou skúškou sami?! Ak je človek ľahostajný, keď raz verí a raz nie, keď sa raz kultivuje a raz zas nie a nie je zodpovedný sám k sebe – môže taký človek dosiahnuť dovŕšenie? Je to jasné? Nepôjde to, ak sa človek nespráva podľa xinxingových požiadaviek Dafa. Bežní ľudia môžu ochorieť. Narodenie, starnutie, choroba a smrť sú pre bežných ľudí prirodzeným kolobehom.

 

Študent: Ako môžem ako študent univerzity, ktorý praktizuje kultiváciu, postupovať usilovne vpred? Niektorí učeníci tvrdia, že by som nemal ísť na vysokú školu a mal by som vstúpiť do radov pracujúcich, aby som mal lepšie prostredie pre kultiváciu.

Učiteľ: Povedal by som, že to by bola veľká chyba. Chápem, že niektorí ľudia sú nadmerne rozrušení, keď vidia pravdu, zvlášť keď dnes učím Dafa a vyslovil som toľko nebeských tajomstiev. Po získaní Fa je človek plný vzrušenia a môže sa ľahko stať, že nevyváži dobre vzťah medzi kultivujúcim a bežnými ľuďmi. Kultivovať sa, zatiaľ čo sa čo najviac prispôsobujeme spoločnosti bežných ľudí, to nie je len bežná veta: je to Fa! Spája to všetky aspekty. Viem, že v budúcnosti bude po celom svete viac ľudí, ktorí budú študovať Dafa, budú ho študovať miliardy ľudí. Keď som tento Fa začal vyučovať, už som vedel, aký bude výsledok. Keď ho príde študovať toľko ľudí, keby nikto nepracoval ani nechodil do školy, išlo by to?! Takže som na túto fázu myslel už predtým, než som tento Fa začal vyučovať. Otázka, ako umožniť ľuďom kultivovať sa v bežnej ľudskej spoločnosti, je veľmi závažná. Takže vaša práca, podnikanie, štúdium na škole alebo akákoľvek iná stránka vášho života nebude do vašej kultivácie zasahovať. Musíte ďalej pracovať a študovať. Vaša práca a štúdium rozhodne nie sú kultiváciou, ale ako niekto, kto robí kultiváciu, sa váš zlepšený xinxing prejaví v práci aj v štúdiu. Taký je tam vzťah. Takže nech ste kdekoľvek, všetci ľudia povedia, že ako učeník Dafa ste dobrým človekom. To je stav, ktorý odráža vašu kultiváciu, zatiaľ čo sa prispôsobujete bežnej spoločnosti do čo najväčšej miery. Ak to nedokážete dosiahnuť, znamená to, že sa nesprávate podľa mojich slov, podľa Majstrových požiadaviek. Keď nepočúvate ani to, čo vám hovorím, prečo ma stále ešte nazývate Majstrom? Neučil by som vás, aby ste išli cestou, ktorá nie je dobrá. Pretože tento Fa učím, musím za neho niesť zodpovednosť. V skutočnosti si vás vážim viac ako si vážite seba vy sami, pretože existujete spoločne s Majstrom. Vy ste tí najúžasnejší Bohovia budúcnosti, vzory v novom vesmíre a nádejou ľudstva pre budúcnosť. V žiadnom prípade neprestaňte robiť veci bežných ľudí potom, čo sa začnete učiť Fa. [Na druhej strane], čo sa týka vecí, ktoré Dafa nedovoľuje, keď ich nerobíte, ukazuje to, že máte dobrú schopnosť osvietenia. Ale keď prestanete robiť normálnu, bežnú ľudskú prácu, potom je to problém, ktorý pochádza z pripútanosti k prílišnému nadšeniu.

 

Študent: Mladí učeníci z mesta Leshan pozdravujú Majstra! Učeníci Dafa z Pekingu posielajú Majstrovi najúctivejšie pozdravy! Učeníci z Dalianu pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: V ôsmej prednáške Čuan Faluna, v kapitole „Ten, kto praktizuje, získa gong“ ste povedali, že „všetky odkazy, žijúce bytosti a bunky vo vašom tele [si] vyvíjajú kung“. Čo sú to odkazy a živé bytosti?

Učiteľ: Každá vaša bunka nesie vašu podobu, až k tým najmikroskopickejším z mikroskopických. Nehovorím o tejto otázke z hľadiska Fa. Ľudstvo to teraz uznalo tiež. Vedci robili prierezy bunkami malých živočíchov a potom ich preniesli do počítača a zobrazili na monitore a objavili, že bunky majú podobu toho malého živočícha, sú presne rovnaké. Ale keď sa pozeráte len na povrch, je to len bunka. To znamená, že keď robíte cvičenia a všetko vo vašom tele sa mení s vami, nie sú potom vaše bunky živými bytosťami? Nepochybne sú. Okrem toho všetko, čo vzniká ako výsledok vašej kultivácie, má v sebe život, vrátane vášho gongu, vrátane každej častice vášho gongu, rôznych nástrojov Fa, nadprirodzených schopností a božských síl. A to nie je všetko – keď človek dosiahne dovŕšenie, musí mať hojnosť vecí, pretože len potom sa môže stať Veľkou osvietenou bytosťou. Takže všetky sú živé, všetky majú život a schopnosti. Toto to znamená.

 

Študent: Sú dvojčatá dve prapôvodné duše, ktoré sa prevtelili zároveň?

Učiteľ: Celkom určite. Rozhodne to nie je tak, že sa jedna hlavná duša rozdelí na dve polovice.

 

Študent: V určitých oblastiach Afriky sa praktizuje polygamia. Je v poriadku šíriť im Fa?

Učiteľ: Áno, učiť sa môže každý. Sú rozdiely v spoločenských normách, rozdiely v ľudskom chápaní morálky, racionálnosti a názoroch. Takže sú tam dosť veľké rozdiely. Ale nič z toho neovplyvní schopnosť kultivovať sa. V každom prostredí, na každej spoločenskej úrovni, môže každý človek robiť kultiváciu. Je len otázkou, či sa budú kultivovať alebo nie.

 

Študent: Naše ľudské telo v tejto dimenzii je len časticou v obrovskom vesmírnom tele. Ale častice sú rôzne veľké a vytvárajú rôzne dimenzie, takže človek má telo v rôznych dimenziách. Ale táto dimenzia nepatrí len jemu, ale je časťou vesmíru.

Učiteľ: Správne, toto pochopenie je správne. Aj keď ty sám si jedna samostatná bytosť, si tiež časticou v celom vesmíre, časť spoločného života. Ako som predtým povedal, si jedna samostatná bytosť. Dalo by sa tiež povedať, že si úplná bytosť v tejto ríši a každá bunka v tvojom tele je nezávislou časticou, ktorá nesie presne tú istú podobu ako ty, ale zároveň sú tiež časťou celku.

 

Študent: Majster povedal, že stav starých čínskych spoločností a starovekých ľudí bol lepší ako ich stav v súčasnosti. Ako by sme teda mali chápať spory a boje, ktoré v starých čínskych dejinách prebiehali? Je to, ako hovoril Konfucius, že len stará spoločnosť pred obdobím jari a jesene v období bojujúcich štátov, teda v období troch vládcov a piatich cisárov[1] bola dobrá?

Učiteľ: Všetky staré spoločnosti boli lepšie ako súčasná spoločnosť, bez ohľadu na to, z ktorého obdobia. Je to však porovnávanie ľudí s ľuďmi a v skutočnosti je táto dimenzia ľudí jednoducho veľmi zlá. Pri pohľade z ktorejkoľvek dimenzie vo vesmíre, ktorá je vyššie než ľudská úroveň, je celé toto miesto ľudí zlé, najšpinavšie a najmenej schopné vidieť pravdu vesmíru. Vždy bolo zlé a dnešní ľudia sú ešte horší, pretože teraz sú názory ľudí prevrátené. Nehovorím o tom, že ľudia sú v protiklade voči iným dimenziám; to bolo vopred rozhodnuté nebesami. Hovorím o tom, že dnešní ľudia v porovnaní s ľuďmi minulosti, majú prevrátené názory, dokonca dobré a zlé je vymenené. Takže keď teraz ľudia robia zlé veci, už si neuvedomujú, že robia niečo zlé, a myslia si, že robia dobrú vec. Keď poviete, že im ide len o zisk, povedia, že to ukazuje, akí sú schopní. Keď taký človek vidí, že zlodej niekoho okráda, nepovie, že ten zlodej je zlý. Povie, že ste nedávali pozor. Nie je to príklad názorov, ktoré sú úplne prevrátené naruby? Dnešní ľudia hovoria, že staré časy neboli dobré, ale v skutočnosti je to odraz toho, že ľudia používajú dnešné pokazené názory, aby súdili starovekých ľudí. Vo filmoch vyrobených v Hongkongu vidíte, že vyobrazujú starovekých ľudí ako neustále zabíjajú a bojujú, ale to je len umelecké dielo, umelecké preháňanie. V dlhých dejinách niekoľkých tisícov rokov sú také veci také nevýznamné, že to nestojí ani za zmienku. Ako viete, umenie preháňa oproti tomu, aký je naozaj život.

Ľudia v minulosti hovorili: „Keď chcete človeka udrieť, neudrite ho do tváre.“ Táto veta znie veľmi jednoducho. Ale človek sa bol schopný ovládať a dokonca ani v boji by nerobil, čo sa mu zachce. Avšak keď dnes ľudia bojujú, udierajú špeciálne do tváre. Človek je dnes iný; krutý, surový a bez zábran. Samozrejme, prečo boli v dávnych dobách vojny? Poviem vám, že to bolo určené nebesami. Je to tak, pretože to, čo vesmírne princípy Fa stanovili pre ľudí v tejto dimenzii, sú v skutočnosti: dobytie sveta vojenskou silou, víťaz vládne krajine, silní sú hrdinami. Tieto veci sú z pohľadu dimenzií vysokej úrovne všetky zlé, ale uprostred prevrátených princípov človeka súhlasia s ľudskými princípmi, ktoré sú v protiklade k tým vesmírnym, a vyvíjali účinok na ľudskú spoločnosť po tisíce rokov. Keď karma človeka narastie, je nutné karmu odstrániť. Takže potom nasledujú prírodné katastrofy, ľudské nešťastia a vojny.

 

Študent: S ohľadom na slová alebo pojmy, ktorým nerozumiem, keď čítam Čuan Falun alebo počúvam vaše vyučovanie Fa cez odpovedanie na otázky na rôznych miestach, je absolútne nevyhnutné rozumieť slovám ako „prirodzene“ a „nevyhnutne“?

Učiteľ: Povrch slov je všeobecne rovnaký, ako ho ľudia chápu. Vlastne nie je nutné vŕtať sa v tých slovách. Keď čítate knihu, všetci by ste sa mali vyhnúť tomu, že sa budete vŕtať v slovách. Jednoducho by ste mali postupne čítať, ale musíte si byť vedomí, že čítate Fa. Musíte si byť vedomí, čo čítate. Vnútorný význam Fa sa však na povrchu neukazuje. Keď sú vám jasné iné a vyššie významy tej vety, je to vnútorný význam princípov Fa, ktorý sa prejavuje, a Fa, ktorý sa odhaľuje.

 

Študent: Som akupunkturista a keď vpichujem ihly, prichádzam do styku s pacientovou kožou, a keď používam na liečenie techniku ​​sania, vyťahujem z pacientovej kože veľa špinavých vecí. Tieto dve terapie môžu prenášať karmu. Môže kultivujúci takúto prácu naďalej vykonávať?

Učiteľ: Nebuď taký prehnane opatrný, pretože vo všetkých činnostiach v spoločnosti prichádzaš do styku s bežnými ľuďmi. Napríklad stolička, na ktorej sedíš: práve na nej sedel niekto iný. Posadíš sa na ňu alebo nie? Veci, ktorých sa dotýkali iní ľudia: dotkneš sa ich, alebo nie? Tento druh nepriameho kontaktu je tiež kontaktom. Táto spoločnosť je špinavá a tak to jednoducho je. Kultivujúci nemôže mať strach z toho či onoho a vytvoriť si ďalší druh pripútanosti – pripútanosť k strachu zo všetkých možných vecí. Kultivujte sa otvorene a dôstojne. To, čo vaše telo vyžaruje, je svetlo spravodlivého Fa. Mnoho učeníkov Dafa sa venuje vedeckému výskumu. Pri pokusoch s baktériami prišli na to, že keď sa ich ruky nechtiac dostali blízko miesta, kde boli baktérie, všetky baktérie zomreli. Takýchto prípadov bolo veľa. Chcem tým povedať, že vy ako žiaci Dafa prirodzene máte schopnosť baktérie zabiť. Nepoužívaš [v práci] na liečenie qigongovú metódu, ale používaš liečebnú metódu bežných ľudí, takže to nie je problém. Aj keby si s trochou karmy prišiel do styku, je len veľmi drobná a nemá žiaden účinok. Keby ste však použili na liečenie ľudí qigong, bolo by to iné. Bola by to jasná výmena vecí s druhými ľuďmi, kde by ste vy získali chorobu a dávali dobré veci druhým. Takže hovorím, že tí falošní qigongoví majstri, ktorí neprešli kultiváciou a chcú to použiť len na zarábanie peňazí, v skutočnosti ubližujú sami sebe – smrteľne si ubližujú. Ľudia sa pre peniaze odvažujú urobiť čokoľvek a ani nevedia, že si sami ubližujú.

 

Študent: Kultivujem sa teraz už dva roky. Pevne verím v Dafa a získal som určitý stupeň pochopenia. Pri skupinovom zdieľaní skúseností však neviem, čo mám povedať. Rozumiem veciam vo svojom srdci, ale nedokážem to jasne vyjadriť. A tak nechcem povedať nič. Je to kvôli tomu, že mám od narodenia slabé komunikačné schopnosti alebo kvôli nedostatočnému pochopeniu Fa?

Učiteľ: Nemusí to byť nutne kvôli problému s tvojím pochopením Fa. Každý má v kultivácii iný stav.

 

Študent: Aký je rozdiel medzi tými, ktorí sa začali kultivovať skôr a tými, ktorí sa začali kultivovať neskôr?

Učiteľ: Nie je tam žiaden rozdiel. Nikdy som nepovedal, že tí, čo sa začali kultivovať skôr, budú takí a takí, a tí, ktorí sa začali kultivovať neskôr, budú takí a takí. Dafa sa stále šíri. Ak ste ho získali, mali by ste sa jednoducho kultivovať. Keby nebolo možné, aby ste dosiahli dovŕšenie, nemali by ste dovolené kultivovať sa. Rozdiely v úrovniach nie sú dané tým, či človek vstúpil skôr alebo neskôr, ale záležia na vlastnej kultivácii človeka.

 

Študent: Keď meditujem, zisťujem, že nie som schopný zastaviť hlavu v neustálom kolísaní sa a otáčaní sa. Kvôli tomu nemôžem v meditácii dosiahnuť stav pokoja. Namiesto toho mám vo vnútri pocit paniky. Čo sa deje?

Učiteľ: Sú dva možné scenáre. K prvému dochádza, keď nový študent ešte nie je naozajstným kultivujúcim. V tom prípade si sa možno v minulosti učil nejaké iné veci alebo si v minulosti doma uctieval určité veci, alebo si sa v minulosti klaňal určitým veciam. Nemožno ani vylúčiť, že si medzi bežnými ľuďmi spravil zlé veci a tým si si na seba samého niečo priniesol. Ak v procese svojho praktizovania naozaj dokážeš kultivovať Dafa s pevným srdcom, potom tú vec odstránim. Je tiež ďalšia situácia. Konkrétne tá, že hneď ako sa človek začne kultivovať, jeho telo je na začiatku upravované. Niektoré časti jeho tela v minulosti mali zdravotné problémy. V tom prípade to môže byť odraz karmy, ktorá je z tej oblasti odstraňovaná. Obe situácie sú možnými príčinami. Ale snaž sa čo najviac, aby si sa podľa toho nekýval. Ak je naozaj príliš ťažké ovládať to, môžeš cvičiť s otvorenými očami. Ako to, že sa práve teraz nehýbeš? Keď praktizuješ, mal by si si zachovať svoj terajší stav a zavrieť oči až keď už sa nehýbeš. Hojdanie sa môže vyskytnúť aj u kultivujúcich, ktorých Veľký nebeský okruh sa otvára.

 

Študent: Všetci žiaci Dafa z Pittsburghu v Spojených štátoch pozdravujú Učiteľa!

Učiteľ: Ďakujem všetkým! (Potlesk)

 

Študentka: Keď dospelý medituje, je v poriadku, keď pri ňom spí dieťa? Keď sa to stane, ako to ovplyvní hlavnú dušu a pomocnú dušu dieťaťa?

Učiteľ: Máš na mysli, či by mohlo dieťa získať gong, ale nechceš to povedať priamo, pretože tam máš pripútanosti. Nepovedal som, že keď jeden človek praktizuje, prinesie to prospech celej rodine? Prinajmenšom je pole energie, ktoré nesieš, prínosné pre všetkých členov rodiny, pretože kultivuješ spravodlivý Fa, a milosrdná a harmonická sila, ktorú so sebou nesieš, môže napraviť všetky nesprávne stavy.

 

Študent: Niektorí ľudia hovoria, že keď sa človek vykultivoval do určitej úrovne, keď často hovorí alebo spomína na svoj predchádzajúci kultivačný proces a ako sa cítil, keď sa odstraňovala jeho karma, spadne späť dole na úroveň, na ktorej v minulosti v tom bode bol.

Učiteľ: Ako by to mohlo byť možné?! Keď kultivujúci hovorí o svojom kultivačnom procese, je to preto, aby pomohol sebe aj ostatným učeníkom Dafa, aby sa činili lepšie, keď budú prechádzať tým druhom trápenia. Na úroveň človeka to nemá vôbec žiaden účinok. Keď to však človek robí s mentalitou predvádzania sa, je to niečo úplne iné. V tom prípade, keď o tom hovorí, niektorí študenti to nebudú radi počúvať.

 

Študent: Včera ste povedali, že myseľ a hmota sú jedno. Ako to súvisí s naším štúdiom Fa?

Učiteľ: Človek, ktorý poslal tento lístok, ešte nie je študentom a ešte nechápe Fa, ktorý učím. Ale aj tak odpoviem na tvoju otázku, pretože tu učím kultiváciu. Jasne si práve teraz počul, že ľudské telá môžu počas kultivácie prejsť zmenami. Všetky tieto zmeny sú spôsobené zlepšením xinxingu kultivujúceho a pozdvihnutím jeho mysle v procese kultivácie. Ľudia si zvyčajne myslia, že xinxing patrí do nehmotnej alebo duševnej ríše a že medzi dušou a hmotou žiadna súvislosť nie je. Niektorí ľudia premýšľajú: „Čo má duša spoločné s cvičeniami, ktoré robíme? Robíme tu len cvičenia. Prečo sa hovorí o princípoch?“ Toto je základná príčina, prečo sa gong mnohých ľudí pri ich praktizovaní nezvyšuje. Keď pochopíš princípy, tvoje myšlienky sa pozdvihnú, tvoj stav mysle sa zlepší a pochopíš ešte vyššie princípy. To odráža tvoj zlepšený stav mysle a umiestnenie tvojho stavu mysle. Len keď dosiahneš ten štandard, môže sa zvýšiť tvoj gong. Taký je ten princíp. Ak tomu princípu nerozumieš, tvoj gong sa nezvýši, aj keby si cvičil každý deň od úsvitu do súmraku, bez prestávky na jedlo a pitie. Keď ale povieš, že chceš len čítať knihu a necvičiť, ani potom sa nemôžeš považovať za kultivujúceho učeníka Dafa, pretože by si ho študoval len ako teóriu. Možno to nazvať „kultiváciou“ len vtedy, keď sa človek chce kultivovať, má túžbu dosiahnuť dovŕšenie a zároveň vykonáva kroky, ktoré sú súčasťou kultivácie. Toto je len vysvetlenie na povrchovej úrovni. V skutočnosti je pozdvihnutie mysle pozdvihnutím gongu, pretože myseľ a hmota sú jedno.

 

Študent: Keď som čítal Čuan Falun, niekoľkokrát sa vynoril ten istý jav: kým som čítal knihu, zrazu som cítil, ako mám ťažkú ​​hlavu a bol som veľmi ospalý. Ale nezaspal som. Cítil som, že moje oči sú neustále priťahované k určitej pasáži v knihe. Náhle sa objavila v knihe iná pasáž, ktorá ale nebola z Čuan Faluna.

Učiteľ: To je tvoja myšlienková karma, ktorá do teba silno zasahuje a nenechá ťa čítať knihu a študovať Fa. Spôsobuje, že si ospalý a chce sa ti zaspať. Spôsobuje, že strácaš spravodlivé myšlienky a spravodlivú vieru. Keď je znepokojená, dokonca sa ukáže, aby do teba zasahovala, a spôsobí dokonca, že sa ti v hlave objavia slová. Toto robia aj démoni, ktorí poškodzujú Dafa. Keď sa znepokoja, dokonca sa budú s tebou v hlave hádať, hovoriť s tebou a nenechajú ťa študovať. Nie je to zrejmé? Je to myšlienková karma alebo vonkajšie zasahovanie a bráni ti pozdvihnúť sa. Je to preto, že tvoje zlepšenie ju odstraňuje. Povedal som, že vašu karmu odstránim. Keď je skutočne odstránená, je skutočne rozložená. Dovolí to? Takže sa bráni všetkými silami. Ak tie veci považuješ za časť seba, potom nebudeš schopný získať Fa, pretože Fa je daný tebe a rozhodne nemôže byť daný tej karme. Takže ju musíš prekonať. Bez ohľadu na to, aký ospalý budeš, musíš ju prekonať, potlačiť a odstrániť. Okamih, keď prekonáš túto prekážku, je zároveň okamihom, kedy je odstránená.

 

Študent: Mám pocit, že čo sa týka mnohých vecí, hneď ako čokoľvek poviem alebo urobím, spravím chybu, a tak sa už neodvažujem čokoľvek povedať alebo urobiť. Ale dosť ľudí okolo mňa sa domnieva, že som prehnane opatrný.

Učiteľ: Tiež si to myslím. Popravde povedané, toto je stav, ktorý sa vynorí, keď človek uvidí pravdu a uvedomí si, že ľudské princípy sú v skutočnosti obrátené. Je to prejav procesu, keď sa stávaš kultivujúcim. Ale človek sa zároveň stále musí správať ako kultivujúci a kultivovať sa otvorene a dôstojne. Rozdiel je v tom, že sféra praktizujúceho sa bude ukazovať vo veciach, ktoré vedome či nevedome robí, a ktoré budú spĺňať veľmi vysoký štandard. Neuviazni v ďalšom druhu pripútanosti, ktorou je, že sa budeš báť robenia chýb, keď niečo hovoríš alebo robíš. Ten strach je tiež pripútanosťou. Snaž sa čo najviac, aby si robil veci otvorene a dôstojne. S tým nie je problém.

 

Študent: Mohli by ste nám povedať základnú príčinu našej márnomyseľnosti?

Učiteľ: Emócie. Máte radi, keď druhí ľudia hovoria, že ste dobrí. Máte radi, keď vás druhí ľudia chvália a lichotia vám. Máte radi, keď si vás druhí ľudia vážia. A bojíte sa všetkého, čo by mohlo vašu povesť poškodiť. Všetko z toho rozvíja mentalitu márnomyseľnosti. Je to pripútanosť. Ľudská túžba zachovať si tvár je veľmi silná. V skutočnosti, keď sa jej zbavíte a neponesiete toľko príťaže, budete sa kultivovať rýchlejšie.

 

Študenka: Mnohé trápenia počas procesu kultivácie sa dajú prekonať ľahko. Bola som ich schopná prekonať tým, že som zaťala zuby. Ale cit je skúška, ktorou je veľmi ťažké prejsť. Nebola som schopná prejsť ňou na niekoľko pokusov, obzvlášť kvôli tomu, že som dosť poddajná a sentimentálna. Teraz sa kultivujem skoro dva roky. Ale počas tohto obdobia, pretože som mala problémy s citmi k svojmu priateľovi, prestala som na niekoľko mesiacov praktizovať. Teraz chcem začať znova. Bude sa o mňa Učiteľ stále ešte starať?

Učiteľ: Dvere do Dafa sú stále otvorené dokorán. Stále prichádzajú noví žiaci, aby sa ho učili. Stále vstupujú noví žiaci. Keď sa kultivuješ, všetko záleží na tebe. Ale nemôžeš sa tak správať stále. Stačí, keď sa z lekcie poučíte raz. Cit je niečo, čo je ťažké opustiť. Poviem vám toto: všetky ľudské bytosti sa domnievajú, že ich myšlienky a city sú súčasťou ich vlastného tela a sú výsledkom ich myšlienok. Vôbec to tak nie je. Cit je práve tá najiracionálnejšia vec. Hneď ako ste unášaní citom, nie ste vôbec schopní konať racionálne. Dobre o tom premýšľajte, keď nemôžete dostať z mysle určité veci, keď ste nahnevaní a máte pocit, že sa s vami zaobchádzalo nespravodlivo, v tých okamihoch ste unášaní citom. Niektorí ľudia sú úplne neschopní ovládať sa a sú od radosti celí bez seba. Keď sú city človeka abnormálne, znamená to, že ho vedie cit až do bodu, keď sa stane iracionálnym. Sú ľudia, ktorí majú problém sa citu zbaviť, až do bodu, že majú pocit srdcervúcej straty, keď sa o to snažia, a sú citom pasívne vlečení. Všetko toto je dôsledok pôsobenia citov. V skutočnosti je tento cit Boh v našej dimenzii Troch ríš. Bol stvorený pre ľudské bytosti a existuje kvôli ľudským bytostiam a všetkým vnímajúcim bytostiam vnútri Troch ríš. Bez citu by ľudia boli chladní a apatickí. Keby ľudia nemali žiadne city, boli by ešte horší. Život by potom pre ľudstvo nebol zmysluplný. Práve kvôli tomu, že existuje cit, ľudia sa naučili byť šťastní, nahnevaní, smutní a nadšení. Práve kvôli tomu, že tu je cit, existuje zvláštne puto medzi rodičmi a deťmi. Práve kvôli tomu, že existuje cit, môžu ľudia vytvárať rodiny. Práve kvôli tomu, že existuje cit, môžu ľudia milovať a ochraňovať svoje deti. Cit môže pre ľudské bytosti hrať tieto role. Ale cit môže tiež nesprávnym vedením v myšlienkach privodiť u ľudí nesprávne správanie alebo nesprávne spôsoby uvažovania. Od okamihu, keď sa človek narodí, je ponorený v cite. Sú ním nasiaknuté všetky vaše bunky. Sú ním nasiaknuté všetky molekuly a bunky vnútri Troch ríš, takže počas kultivácie je veľmi ťažké uniknúť mu. Keď sa ako kultivujúci nedokážeš citov zbaviť, všetko tvoje správanie je ľudské správanie. Keď berieš cit ako taký dôležitý, znamená to vlastne, že cit ochraňuješ a v tom prípade si len bežnou ľudskou bytosťou. Keď sa ho dokážeš vzdať, nie si už jeho súčasťou a si Boh. To je ten princíp.

Budhovia, Bódhisattvy, Arhati a Bohovia sú mimo tohto citu. Bohovia za Troma ríšami ľudské emócie nemajú. Ale keď nemajú ľudské city, neznamená to, že sa nestarajú o iných a neochraňujú ich. Majú niečo vyššieho, čo sa nazýva milosrdenstvo, čo je ušľachtilejšie, širšie a úžasnejšie. Ľudský cit je faktor vo vnútri Troch ríš.

 

Študent: Volali mi žiaci z mesta Fuzhou a požiadali ma, aby som odovzdal pozdrav váženému Učiteľovi!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Singapur je multirasová spoločnosť a používa angličtinu ako spoločný jazyk. Má 3,2 milióna obyvateľov, z ktorých 76 % sú Číňania. Ale v súčasnosti sa tam učí Dafa len malé množstvo ľudí. Väčšina z nich má anglické vzdelanie. Rozumejú hovorenej čínštine, ale majú problémy s čítaním čínštiny. To je jedna z vecí, ktoré sú pre nich prekážkou, a vytvára ťažkosť pre ľudí, ktorí chcú získať Fa. Ja som bol vzdelaný v angličtine tiež a chápem ich ťažkosti. Majster, ako môžeme v tejto situácii rozšíriť Dafa ku viacerým ľuďom v Singapure?

Učiteľ: Táto situácia existuje aj v iných oblastiach. Číňania sú aj v Austrálii a sú aj Číňania žijúci v iných západných krajinách, avšak boli vychovávaní úplne v západnej kultúre, takže nehovoria po čínsky. Ale znamená to, že nemôžu študovať Fa? Môžu čítať anglickú verziu Čuan Faluna alebo čítať Čuan Falun v iných jazykoch a môžu taktiež získať Fa. Toto nie je problém.

 

Študent: Majster povedal, že práve teraz nemajú byť žiadne ľudské bytosti na Zemi ľuďmi. Je toto moja pochopenie správne? Na začiatku, keď títo ľudia zostúpili dolu, nebolo to spôsobené tým, že padali krok za krokom dole, pretože sa stali zlými. Namiesto toho vzali na seba riziko a zostúpili sem dole. Ale hneď ako prišli do ľudského sveta, všetci spadli do ilúzie a nahromadili si veľa karmy. Niektorí ľudia si nahromadili príliš veľa karmy a sú úplne stratení. Už vôbec nie sú schopní kultivovať sa. Ale Majster sa napriek tomu pozerá len na skutočnosť, že pôvodne zostúpili, aby získali Fa. Takže bez ohľadu na to, o koho sa jedná, hneď ako si vyvinie myšlienku, že sa chce dnes kultivovať, a začne praktizovať, Majster mu ponúkne spásu.

Učiteľ: To je v podstate správne. Avšak nie všetci ľudia sem dole zostúpili vďaka spravodlivým myšlienkam; niektorí na túto úroveň skutočne spadli. Ale pri ponúkaní spásy ľuďom zaobchádza Dafa s každým rovnako. Už som otvoril dvere tak doširoka, že už ani žiadne dvere nezostali. To, na čo sa pozerá, sú len srdcia ľudí. Okrem toho je pravda, že som povedal, že ľudské bytosti v dnešnom svete neprišli, aby boli ľuďmi. Ale nie všetci prišli, aby z nich boli Budhovia, Taovia alebo Bohovia. Myslím tým, že nie všetci z nich prišli, aby sa kultivovali. Ale všetci z nich prišli kvôli Dafa, sú tu pre Dafa a boli stvorení pre Dafa. Hrajú kladné aj záporné role.

 

Študent: Od doby, keď som začal študovať Falun Dafa, som vás dvakrát videl vo svojich snoch. V oboch prípadoch ste mali súčasnú podobu. Mám anglické vzdelanie a som miešanec. Prečo nemôžem vidieť vaše telá Zákona, ale videl som vaše rozdelené telo?

Učiteľ: Kultivácia každého človeka postupuje inak. Nechcem ti povedať niečo príliš konkrétne. Situácie niektorých študentov sú iné a tiež nemôžu vidieť moje telá Zákona. Každý vie, že telo Zákona má podobu Budhu s modrými vlasmi a má oblečenú žltú kašaju. Keď nedosiahnete ríšu Budhu, nie je vám dovolené podobu Budhu vidieť. Tak to je. Aby som nenarušil vaše zlepšenie, nehovorím príliš o konkrétnych situáciách. Niektorí ľudia vidia a videnie môže ľahko viesť k pripútanosti k prílišnému nadšeniu. Preto sa vždy vyhýbam hovoreniu o konkrétnych situáciách. Ľudia sa na ne však vždy pýtajú. Niektorí ľudia so sebou nesú svoje vrodené faktory, ktoré im umožňujú vidieť. Takých ľudí je veľa, pretože som vám povedal, že žiadna z ľudských bytostí neprišla, aby bola človekom, a je to kvôli tomuto. A potom sú ľudia, ktorí sa kultivovali veľmi dobre a musia dosiahnuť prielomy rýchlejšie. Nemajú dovolené vidieť, takže nemôžu nič vidieť. Žiadne náboženstvo a kultivačná metóda vás nie je schopná spasiť na miesto, ktoré je vyššie než jeho vlastní Bohovia. Náš Dafa môže zachrániť všetky vnímajúce bytosti. Ako vysoko sa môže človek vykultivovať, záleží na človeku samotnom. Je to preto, že Dafa je Fa vesmíru a vytvoril životné prostredie pre všetky bytosti vo vesmíre. Môže vás priviesť na pôvodnú pozíciu. Ale požiadavky sú tiež zodpovedajúco vysoké. Niektorí žiaci sa musia kultivovať do veľmi vysokých úrovní. Ak dostanú náznaky pre osvietenie sa k veciam, nikdy tú ríšu nebudú schopní dosiahnuť.

Cesta kultivácie je určená zvlášť pre každého človeka. Každý je iný. Niektorí ľudia vidia veľmi jasne, ako čas plynie, vidia jednu vec za druhou. Niektorí ľudia zasa nevidia vôbec nič. Nemyslite si, že tí, čo nič nevidia, sú na nízkej úrovni, a nemyslite si, že tí, čo vidia, sa kultivovali dobre. Úroveň kultivácie človeka vychádza z úrovne jeho xinxingu. To je isté. V priebehu histórie nikdy nebol taký kultivačný systém, ktorý by používal nadprirodzené schopnosti ako štandard pre posudzovanie toho, aký dobrý je xinxing človeka alebo aká vysoká je jeho úroveň. To sa nikdy nestalo.

 

Študent: Všetko sa premieňa z de. Stratí človek cnosť, keď prijme veci od Majstra?

Učiteľ: V minulosti som povedal jednu vec, povedal som, že vy všetci ste kultivujúci a mali by ste na seba klásť prísne požiadavky. Bez ohľadu na to, kto ste, musíte sa tak správať. Je to preto, že ste v procese kultivácie a je to požiadavka na vašu kultiváciu. Ale ja kultivujúci nie som. Majster je tu, aby vás zachránil. V tom musíte mať jasno. Takže by ste sa nikdy nemali so mnou porovnávať.

 

Študent: Majster povedal, že kultivačná cesta každého učeníka je zostavená až k dovŕšeniu. Ale v Čuan Falune sa hovorí: „kombinácia toho, čo si so sebou priniesli a ich schopnosti vydržať je pevne daná“.

Učiteľ: To si neprotirečí. Pre každého musím usporiadať, že dosiahne dovŕšenie. Ale nie každý nevyhnutne dosiahne dovŕšenie v rovnakej ríši. Nie je to tak? Takže veci, ktoré sami nesiete, vaša schopnosť znášať, schopnosť vydržať a to, kde je vaša pôvodná pozícia, to všetko je iné.

 

Študent: „niektorí ľudia sa stanú odomknutí a osvietení – úplne osvietení – na veľmi nízkych úrovniach.“ Aký má zmysel zostavovať pre takúto osobu cestu k dovŕšeniu?

Učiteľ: Ty máš pocit, že to nemá zmysel, ale iní si myslia, že to zmysel má! Tí, čo sa nekultivujú, sa cítia dosť spokojne, keď dosiahnu čo i len malinký úspech medzi bežnými ľuďmi. Majú pocit, že je to zmysluplné a že si naozaj užívajú život. Nefunguje to tak? To, na akej úrovni rôzni kultivujúci dosiahnu dovŕšenie, pre nich zmysel má!

 

Študent: Študujem Fa a cvičím už vyše roka. Ale nedokážem prestať neustále zívať a po tvári mi tečú slzy. Je to kvôli tomu, že som neopustil nejaká pripútanosť?

Učiteľ: Nie. Zívanie je kultivačný stav. Objavuje sa často v začiatočnej fáze kultivácie. Ale neobjaví sa vždy. Tento stav nie je pevne daný. Počas začiatočnej fázy, keď qi vyvinutá vo vnútri tela stúpa do hlavy a potrebuje byť vypustená, sa môže objaviť zívanie. Nie je to nič zlé. Počas začiatočnej fázy, keď je upravované telo a sú odstraňované choroby v hlave, sa môže objaviť takýto stav. Všetko sú to javy v kultivačnom procese.

 

Študent: Keď ľudia v určitej veci trvajú na svojich vlastných názoroch, ako sa dá rozlíšiť pripútanosť od toho, že človek má vlastný názor? Napríklad keď ľudia majú v určitých veciach rozdielne názory, ale môže byť prijatý len jeden prístup a každý jednotlivý názor je prejavom Fa na rôznej úrovni, mal by človek robiť veci podľa svojho vlastného pochopenia, alebo podľa požiadaviek skupiny? Ako môže každý učeník uviesť do praxe branie Fa za Učiteľa?

Učiteľ: Keď riešite nejaký problém a vyskytujú sa rôzne názory, potom by ste po prediskutovaní veci mali dať Dafa na prvé miesto a nemali by ste príliš zdôrazňovať svoj vlastný názor. Potom čo sa prijme konečné rozhodnutie, mali by ste spoločne pracovať na dobrom vykonaní tej úlohy. Keď ľudia trvajú na svojich vlastných názoroch a trávia dlhý čas hádaním sa o veciach, ale nie sú schopní dosiahnuť zhodu, potom sú využívaní démonmi, ktorí poškodzujú Fa, alebo démonickou povahou. Tvrdohlavé nástojenie na vlastných názoroch a odmietanie to opustiť je pripútanosť k svojmu egu.

 

Študent: Názor človeka na nejakú vec spôsobí, že si vyvinie vlastné predstavy. Ale rozdiel medzi kultivujúcim a bežným človekom je v postoji, ktorý má voči svojim predstavám. Bežný človek je pripútaný k správnosti svojich predstáv, a preto dúfa, že s ním budú druhí ľudia súhlasiť. Naopak kultivujúci má svoje vlastné názory, ale nevnucuje ich druhým ľuďom. Je toto pochopenie správne?

Učiteľ: Nie je absolútne správne. Je to preto, že kultivujúci si tak ľahko nevytvorí predstavy medzi bežnými ľuďmi a kladie Fa nad všetko ostatné. Používa Fa, aby prelomil ilúziu a odstránil ľudské predstavy, a používa Fa na posudzovanie všetkého. Okrem toho, že používa pevné spravodlivé myšlienky, aby potvrdzoval Fa, robí veci bežných ľudí prirodzene a bez usilovania. Nemá žiadne pripútanosti k tomu, či to možno docieliť alebo nie, takže o to menej by mal mať skostnatené predstavy.

Ako by sa mali učeníci Dafa vysporiadať s tým, že majú rozpory? Pristupujete k tomu so spravodlivými myšlienkami? Obzvlášť keď máte intenzívne spory kvôli rozdielom v názoroch, mali by ste sa pozrieť na seba a zistiť, kde vo svojom srdci stojíte. Ste stopercentne vo Fa? Na čom je založené vaše trvanie na vlastnom názore? Musíte sa pozrieť na koreň tej myšlienky.

 

Študent: Jeden z našich študentov je pesimistický a hovorí, že je možno bytosťou v Troch ríšach a že je možné, že sa z Troch ríš nemôže dostať, nech sa snaží, ako chce. Je jeho uvažovanie správne?

Učiteľ: Kto mu povedal, že je bytosťou v Troch ríšach? Nikdy som nikomu nehovoril, že sa nemôže kultivovať. Poviem ti, že je mi jedno, kto si, a je mi jedno, prečo si sem prišiel, aj keby si sa narodil, aby si škodil Fa, rovnako tí ponúkam spásu. (Potlesk)

Viete, že počet študentov Dafa je dnes naozaj dosť veľký? Keby sme sa my sami nečinili dobre, následky pre takú veľkú skupinu ľudí by boli ohromné. Isté vládne úrady by si to potom začali všímať. V skutočnosti boli vždy ľudia, ktorí chcú vedieť, čo sa [vo Falun Dafa] deje. Niektorí ľudia, ktorí pracujú ako agenti, praktizujú spolu s našimi študentami a pozorujú a sledujú, čo robia. Viete, ako sa na tú situáciu pozerám? Bez ohľadu na to, akú prácu robí, je to vnímajúce bytosť. Predovšetkým je to bytosť. Čo sa ich týka, jednoducho ich považujem za ľudí s odlišným povolaním. Bez ohľadu na to, aké myšlienky mali, keď do tohto nášho prostredia prvýkrát vstúpili, pristupujem k nim všetkým so súcitnými (shan) myšlienkami. Pokiaľ sa chce kultivovať, budem za neho zodpovedný. Mnohí z týchto ľudí z vládnych úradov, ktorí prišli, aby sa zaujímali o Dafa, zistili, že nemáme čo skrývať a že na nás nie je nič zlé. Dokonca si pomysleli, že Dafa je dobrý a začali Dafa úprimne študovať. Neskôr našim študentom povedali: „Viete, kto som? Ja som tajný agent. Uvedomil som si, akí ste dobrí. Teraz sa to chcem učiť!“ (Potlesk)

Hovorím, že náš Dafa sa nebojí toho, že sa o nás budú iní zaujímať. Každý študent a každý náš dobrovoľník sa chová takto: „Prišiel si sem, aby si nás poznal. Nech už chceš vedieť čokoľvek, poviem ti to. Všetko, čo chceš vidieť, ti prinesiem a ukážem.“ Nič sa neskrýva. Všetko sa deje čestne a otvorene. Je to preto, že toto je jediný kus čistej zeme v ľudskom svete. Než dnešní ľudia Dafa spoznajú, domnievajú sa, že už žiadni dobrí ľudia nie sú. Keď nás nepoznajú a nevkročili do tohto prostredia, naozaj nebudú veriť tomu, že na tomto svete sú takí dobrí ľudia.

 

Študent: Keď sa práve zobudím alebo keď sa prechádzam, časť môjho mozgu často odrieka určité odseky z Čuan Faluna, ale moje hlavné vedomie premýšľa nad vecami bežných ľudí. Je to tá moja strana, ktorá dokončila kultiváciu, kto to odrieka?

Učiteľ: Áno, tento stav sa môže objaviť. Tvoje strana, ktorá je plne skultivovaná, má jasnú myseľ a je znepokojená z tejto ľudskej strany, ktorá sa dobre nekultivovala a nerobí usilovný pokrok.

 

Študentka: Môj manžel položil otázku počas konferencie vo východnom USA, ktorá sa konala v marci v New Yorku. Učiteľ ho povzbudil a povedal mu, aby vyčistil svoje vnútorné ja, úplne sa zmenil a začal odznova. Vie, že by mal nasledovať Učiteľova slová a opravdivo sa kultivovať; ale manžel uviazol v stave hlbokej ľútosti a sebakritiky a nemôže sa z toho dostať. Tiež má silné démonické zasahovanie. Takto to trvá už vyše štyri mesiace.

Učiteľ: Je to preto, že hlavné vedomie tvojho manžela je príliš slabé a nedokáže nad ním s jasnou hlavou udržať kontrolu. Povedal som mu, že nekonal správne, a on potom uviazol v stave sebaobviňovania. Dostal sa do druhého extrému a pripútal sa k tomu. Démoni potom opäť využili toto jeho nesprávne uvažovanie a zasahujú do neho.

 

Študentka: Môže sa ešte kultivovať?

Učiteľ: Na tú otázku sa musíš spýtať jeho samého. Prečo som povedal, že duševne chorí ľudia sa nemôžu kultivovať? Každý vie, že tento náš Dafa je daný na kultiváciu vášmu hlavnému vedomiu. To znamená, že sa dáva vám samotným. Musíte sa kultivovať sami a s jasným vedomím. Všetky predchádzajúce kultivačné metódy, vrátane všetkých predchádzajúcich náboženstiev, boli na kultiváciu pomocného vedomia. Potom, čo človek zomrel, prechádzala jeho duša stále prevteľovaním, tak ako predtým. Tá časť, ktorá splnila štandard, mohla vystúpiť na nebesá, ale to nebolo vaše pravé ja, ale pomocná duša. Toto bolo od počiatku vekov tajomstvom a v minulosti to nemohlo byť odhalené. Dnes, aby som rozšíril tento Dafa a umožnil, aby ste boli opravdivo spasení, odkryl som pre všetky vnímajúce bytosti tieto večné tajomstvá, tajomstvá všetkých tajomstiev a nebeské tajomstvá všetkých nebeských tajomstiev. Keď sa sami nedokážete kultivovať a sami nemáte jasnú myseľ, komu mám tento Fa dať? Koho nechám, aby ho získal? Takže vaše hlavné vedomie musí byť jasné. Keď nemáte jasno, potom to nepôjde. Preto každému opakovane hovorím, že sa musíte kultivovať s rozumom, otvorene a dôstojne.

 

Študent: Môžem pri meditácii použiť vankúš, aby som si naň sadol a podoprel si spodnú časť chrbta?

Učiteľ: Dočasne to urobiť môžeš. Musím ti dovoliť, aby si pri cvičení mohol prejsť určitým procesom. V budúcnosti to ale nepôjde, pretože v budúcnosti určite budeš praktizovať dobre.

 

Študent: Majster mi vo sne povedal, že keď dokážem pomocou kultivácie obrátiť to, čo je skutočné, na to, čo je falošné, a zbaviť sa pomocou kultivácie všetko, čo je falošné, potom dokončím kultiváciu.

Učiteľ: Na to je potrebné pozrieť sa z dvoch strán. Po prvé, v očiach Bohov nie je táto realita ľudskej spoločnosti skutočná. Naviac je to náznak o pripútanosti ku skutočným veciam, a je to náznak pre tú tvoju stranu, ktorá má určité pripútanosti. Môžem ti o tom povedať len takto. Nemôžeš chcieť, aby som ti vysvetlil slová, ktoré pre teba boli mienené ako náznak. Prečo by som ti inak ten náznak dával?

 

Študent: Je nejaký zvláštny význam v poradí, v ktorom sa objavujú slová „Zhen, Shan, Ren“?

Učiteľ: Je všezahŕňajúci. „Zhen“ zahŕňa „Zhen, Shan, Ren“. „Shan“ tiež zahŕňa „Zhen, Shan, Ren“. A „Ren“ tiež zahŕňa „Zhen, Shan, Ren“.

 

Študent: Keď Majster v Čuan Falune hovorí o budhovskej škole a taoistickej škole, zvyčajne umiestňuje taoistickú školu pred školu budhovskú. Má to niečo spoločné s poradím, v ktorom sa objavuje „Zhen, Shan, Ren“?

Učiteľ: Nemal by si svoju pozornosť zameriavať na takéto veci. Žiaden zvláštny vzťah tam nie je. Zdá sa mi plynulé povedať „Budhovia, Taovia a Bohovia“. Mohol by som povedať „Taovia, Budhovia a Bohovia“, ale znelo by to ťažkopádne. Alebo by som mohol povedať „Bohovia, Taovia a Budhovia“, ale to stále neznie tak hladko. Keď poviete „Zhen, Shan, Ren“, znie to hladko! Pokojne by som ich mohol prehodiť, ale znelo by to ťažkopádne. Každý z vás by to mal hovoriť tak, ako to hovorím ja.

 

Študent: Som úzkostlivý a opatrný človek, ale som tiež netrpezlivý. Cítim, že tento stav mysle sa stal pre moju kultiváciu prekážkou.

Učiteľ: Rozhodne je to prekážka. Je veľmi dobré, že to dokážeš vnímať.

 

Študent: Je to spôsobené názormi získanými po narodení a karmou? Alebo je to zapríčinené mojimi pôvodnými charakteristickými vlastnosťami?

Učiteľ: Je to spôsobené názormi. Tento druh názorov sa vyvinie v priebehu dlhého časového obdobia. Hneď ako na niečo narazíš, spadneš do týchto názorov. Ich charakteristiky sú takzvaná opatrnosť, úzkostlivosť a netrpezlivosť. Vyvinulo sa to do niečoho ako zvyk. Máš tú schopnosť, aby si sa toho úplne zbavil.

 

Študent: Majster povedal, že je naozaj pozoruhodné, keď sa človek v takomto ťažkom prostredí ešte chce kultivovať. Ale v mojom prípade cítim, že sa musím kultivovať, pretože mám pocit, že žiť v ľudskom svete je príliš bolestivé a nudné. Je to preto, že nie som schopný vydržať vôbec žiadne utrpenie?

Učiteľ: Tak to nie je. To, čo som popísal, je to, ako vidím ľudské bytosti ja a všetci Bohovia. Ale tvoje pocity sú normálne pocity ľudí vo svete. V ľudskej spoločnosti je naozaj veľa utrpenia. Bytosti vo všetkých iných dimenziách môžu lietať sem a tam a vznášať sa. Môžu sa zväčšiť alebo zmenšiť. Pre nich je to všetko veľmi prirodzené. Takto sa to javí len v ľudskej dimenzii a v dimenziách s povrchovou škrupinou. Od okamihu, keď si sa narodil, si obmedzovaný všetkým v tejto dimenzii. Unavíš sa, keď chodíš; si hladný, keď neješ; si smädný, keď nepiješ; je ti zima, keď nenosíš dosť oblečenia a tak ďalej. Toto je utrpenie, ktoré prichádza prirodzene so vstupom do tejto dimenzie. Samozrejme, medzi ľuďmi sú tiež xinxingové spory, pôsobenie karmy a neustále nevedomé vytváranie karmy. Existuje aj utrpenie, ktoré je pre ľudí nevnímateľné, utrpenie, ktoré nemožno jasne vysvetliť, takže ľudstvo je jednoducho uprostred utrpenia.

 

Študent: Jeden študent má otázku. Hovorí, že vždy keď sa dotkne železa, vyjde z jeho rúk elektrina. Trvá to už vyše roka. Majster, znamená to, že zostáva na rovnakej úrovni?

Učiteľ: Nie. Veľká časť zo všetkej energie, ktorá sa u človeka počas kultivácie objaví – to jest váš gong a premena vášho tela – nesie z hľadiska ľudských bytostí elektrinu. Ľudia sú najcitlivejší na prvky elektriny. V skutočnosti je elektrina prejavom určitého druhu energie. Hovoriac z iného uhla, keď niekto nebol v určitých oblastiach svojej kultivácie dosť usilovný alebo sa v určitých oblastiach nečiní tak dobre, môže to pre neho byť tiež náznak. Je ešte jedna situácia: keď si človek počas svojej kultivácie zlepší úroveň, urobí prielomy aj na povrchu svojho tela; keď s tým neudrží krok schopnosť ochrany proti elektrine, môže dôjsť k takémuto prejavu tiež. Toto je nepodstatná vec a nemá žiadnu dôležitosť, ale bude s ňou za vás dobre naložené.

 

Študent: Niektorí ľudia v Sydney napádajú Dafa. Jeden študent si myslí, že by sme proti nim mali podať žalobu. Ja mám pocit, že by to bolo využitie spôsobov bežných ľudí na bojovanie s bežnými ľuďmi. Je moje uvažovanie správne alebo nie?

Učiteľ: Predovšetkým chcem uistiť toho študenta, že mať túžbu obhajovať Dafa nie je zlé. Musíme sa pozrieť na to, ako tí ľudia Fa poškodzujú. Ak spôsobili určitú mieru vplyvu na Dafa, potom z pohľadu študentov obhajujúcich Dafa nie je nesprávne použitie zákonných ciest, aby to vyriešili. Samozrejme, mali by sme sa čo najviac snažiť, aby sme tieto veci nerobili. Ale ak je to potrebné vyriešiť zákonnými cestami, nemožno to vylúčiť. Ale pretože ponúkame ľuďom spásu, mali by sme vždy nechávať ľuďom cestu von a dať ľuďom šancu. Aj keď Fa nechtiac poškodili, mali by sme im umožniť mať proces, kedy nás môžu pochopiť. Môžete za nimi ísť a porozprávať sa s nimi. Keď sa budú správať ako doteraz, potom pre nás nie je vylúčené použitie zákonných prostriedkov. Je to preto, že austrálska Asociácia Falun Dafa je legálne registrovaná organizácia a z pohľadu zákona je legálna a nemala by byť ľuďmi svojvoľne napádaná. Ale veľa takýchto vecí sa týka vašej vlastnej kultivácie. Pozerajte sa do seba. Mali by ste uvidieť, či je to zavinené vašimi vlastnými pripútanosťami, alebo možno určitými faktormi, ktoré sú spôsobené pripútanosťami, ktoré ste neodstránili.

 

Študent: Moja otázka znie takto. Počas procesu kultivácie sa prejaví viac ako desaťtisíc stavov. Ako môžeme posúdiť, či sme sa správne vysporiadali so stavmi, ktoré sa v priebehu kultivácie prejavili?

Učiteľ: Všetky pocity a stavy, ktoré sa v procese kultivácie človeka prejavia, by ste mali považovať za normálne stavy počas kultivácie. Každý chce v procese kultivácie prejsť skúškou dobre a tiež chce vedieť, či tými skúškami naozaj dobre prešiel alebo nie. V skutočnosti, ak si skutočne schopný zostať nepohnutý tvárou v tvár osobnému záujmu, prešiel si skúškou. Keď pri konfliktoch hľadáš príčiny v sebe a napravuješ najskôr sám seba, prešiel si skúškou. Keď si počas rôznych trápení schopný opustiť svoje pripútanosti, prešiel si skúškou. Samozrejme, líši sa, ako dobre človek skúškou prejde. Niektorí žiaci sú schopní zvládnuť všetko dobre. Niektorí žiaci dokážu dobre zvládnuť veci na povrchu, ale hlboko vo vnútri ich nie sú schopní opustiť. Niektorí sa zdajú byť celkom dobrí, ale vo vnútri sa stále cítia trochu nesvoji. To znamená, že si trochu z tých [pripútaností] ponechali. Nie je ťažké to rozlíšiť.

Ale je tým povedané, že každý musí prejsť každou skúškou dobre a že nesplní štandard kultivácie, keď skúškou neprejde? Je tým povedané, že to s ním už nepôjde? Tak to nie je. Poviem vám všetkým, že kultivácia znamená kultivovať srdce. Vysvetlím to ešte jasnejšie. Vaše srdce bude pohnuté tvárou v tvár osobnému zisku, tvárou v tvár zlosti a nenávisti a uprostred sporov medzi ľuďmi. Ak naozaj dokážete zostať nepohnutí, potom by som povedal, že ste naozaj výnimoční! Pomyslíte si vždy, keď neprejdete dobre skúškou: „Keď som touto skúškou neprešiel dobre, znamená to, že to so mnou nepôjde?“ Nie. Pochopenia niektorých ľudí sú trochu vyššie, zatiaľ čo pochopenia niektorých iných ľudí sú trochu nižšie. Niektorí ľudia tou skúškou prešli dobre, niektorí ľudia o trochu horšie, zatiaľ čo niektorí ľudia skúškou dobre vôbec neprešli. Ale všetci viete, ako potom cítite ľútosť a ste nahnevaní, že ste to nedokázali. Potom by ste mali s rozhodnosťou skúsiť prejsť skúškou nabudúce, aby ste tento nedostatok napravili. Keď tá skúška nabudúce príde, budete odhodlaní prejsť cez ňu dobre. Presne toto je v skutočnosti kultivácia. Keby ste dokázali prejsť každou skúškou, povedal by som, že by to už nebola kultivácia. V tom prípade by som ja, váš Majster, nenaplnil svoju zodpovednosť a pripravil som skúšky, ktoré pre vás boli príliš ľahké, čo malo za následok, že si nimi nie ste schopní zlepšiť xinxing. Nebolo by to tak?

 

Študent: Japonskí učeníci pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študentka: Kultivujem sa už vyše tri roky. Moja matka zomrela v marci minulého roku. Tiež sa kultivovala tri roky. Často horko ľutujem mnoho vecí, ktoré som neurobila dobre, čo pre ňu malo za následok väčšiu útrapy. Viním seba samú za to, že som jej nebola schopná byť opravdivo nápomocná z pohľadu Fa, keď čelila skúške života a smrti, pretože som v tej dobe jasne nevidela veľkolepú povahu Dafa.

Učiteľ: Nemáš sa prečo obviňovať. Keď sa príliš obviňuješ, stane sa to pripútanosťou. Každý z vás je v procese kultivácie a je veľmi pravdepodobné, že niektoré veci urobíte nesprávne. Ale nemáte pre druhých ľudí určujúci význam, obzvlášť keď sú tí druhí ľudia sami kultivujúcimi. Kultivácia je vecou každého jednotlivca. Keby si dokázala zostať nepohnutá a dokázala sa dobre držať zoči-voči zasahovaniu, potom by sa to skutočne nazývalo kultiváciou. [Hovoríš, že] sa druhí ľudia nečinili dobre a pomoc, ktorú jej poskytli, bola príliš malá. Keď sa kultivujúci spolieha na pomoc druhých ľudí, nenazýva sa to jeho vlastná kultivácia. Naozaj tu nie je nič, z čoho by si sa mala obviňovať. Keď si sa nečinila dobre, mala by si sa z tých lekcií poučiť a činiť sa lepšie. Pozri sa na to z viacerých strán! Možno to nie je tak zlé, ako si myslíš. Možno, že každý, kto sa učil Dafa, ho neštudoval nadarmo. Možno, že tvoje budúce dovŕšenie vyústi v jej spásu.

 

Študent: Mohli by ste nám vysvetliť štruktúru hmoty?

Učiteľ: To je ale široká otázka! Štruktúru hmoty na ktorej úrovni? Štruktúru akého druhu hmoty? Je to veľmi zložité. Veda už pochopila povrchové usporiadanie molekúl. Štruktúra hmoty nemôže byť vysvetlená v celom svojom rozsahu. Nemohol by som ju vysvetliť v celom jej rozsahu ani keby som to vysvetľoval niekoľko dní. Keď vám vysvetľujem pojem vesmír, stále do čo najväčšej miery používam ľudské porozumenie, ľudské uvažovanie a ľudskú slovnú zásobu. To je veľmi obmedzené a všeobecné. Ale aj tak som hovoril len všeobecne o jednom druhu formy existencie hmoty vo vesmíre. Ľudský jazyk je tiež nesmierne obmedzený a nedostačujúci, pretože ľudstvo nemá slová a slovnú zásobu, ktorými by to popísalo.

 

Študent: Ako sa časová postupnosť udalostí, ktoré prebiehajú v tejto dimenzii, prejavuje v iných dimenziách, ktoré nemajú pojem času? Sú zobrazené priamo na základe časového úseku?

Učiteľ: Včera sa ma jeden mladík spýtal: „Jedna plus jedna sa rovná dva, toto je pravda.“ Odpovedal som mu: „Je to pravda medzi bežnými ľuďmi. Hovorím, že keď ste za touto dimenziou, už to pravda nie je. Nie je to pravda v iných časopriestoroch.“ Chcem tým povedať, že v iných časopriestoroch to nemôžete merať použitím ľudských pojmov, pretože tie bytosti tam majú tiež svoje vlastné spôsoby počítania času, spôsoby existencie a spôsoby chápania vecí. Sú úplne odlišné. Čo je dobré alebo zlé a čo je pozitívne a negatívne, to všetko je odlišné od toho, ako to chápu ľudia.

 

Študent: Každý má na splácanie svoju vlastnú karmu. Každý musí niesť na pleciach svoju vlastnú karmu a druhí ľudia by nemali neuvážene zasahovať. Keď je niečí život v ohrození, ako by k tomu mal pristupovať človek, ktorý sa kultivuje?

Učiteľ: O tejto veci som hovoril mnohokrát. Aj keď kultivujúci nezasahujú do záležitostí bežných ľudí, ak sledujete nejakého človeka, ako pácha hrozné zločiny a nič neurobíte, je to problém vášho xinxingu. „Bez zámeru“ (wu-wei), o ktorom som hovoril, znamená, že by ste nemali tvrdohlavo trvať na vyhľadávaní nejakých vecí, aby ste ich urobili.

 

Študent: Študenti z Hongkongu zdravia Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Keď čítam knihu Čuan Falun, do mysle mi pri čítaní vstupujú iné rušivé myšlienky. Ako by som mal tieto problémy správne brať a riešiť?

Učiteľ: Toto všetko je celkom prirodzené, každý na tento problém narazí. Ale musíš to prekonať. Je to spôsobené názormi v tvojej mysli, ktoré sa vytvorili po narodení, a karmou vytvorenou v tvojich myšlienkach. Zasahujú do tvojej kultivácie a do tvojho získania Fa. Odmietaj ich: „Musím sa odhodlane sústrediť na čítanie knihy a študovanie Fa.“ Keď to tak budeš robiť, je to samo osebe ich odstraňovanie. Pretože je to Fa, tvoje študovanie Fa ich odstraňuje. Nesmieš ich nechať, aby ťa ovplyvňovali. Keď tvoje oči čítajú knihu, ale tvoja myseľ tam nie je a ani nevieš, ako by sa každé slovo malo vysloviť, je to neprijateľné. Je to to isté ako čítať zbytočne.

 

Študent: Zdá sa, že vždy, keď čelím skúške xinxingu, mám vtedy pocit, že som ňou prešiel. Ale keď sa na to pozriem spätne, zistím, že som tou skúškou neprešiel dobre alebo že som ňou neprešiel vôbec. Je tento pocit spôsobený zvýšením mojej úrovne?

Učiteľ: Správne. Keď sa vaša úroveň kultiváciou pozdvihne a pozriete sa späť, budete mať taký pocit. V skutočnosti je to preto, že sa zvýšil štandard, a preto sú požiadavky vyššie.

 

Dáme si desať minút prestávku, dobre?

 

(Žiaci odovzdávajú Majstrovi kytice živých kvetov, aby Majstrovi vyjadrili svoju najhlbšiu úctu.) (Potlesk)

 

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk). Tieto kvety vyzerajú dosť draho. Nemusíte míňať toľko peňazí. My týmto veciam neprikladáme veľkú dôležitosť. Ale aj tak vám všetkým ďakujem. (Potlesk)

 

Študent: Niektorí žiaci sa v minulosti učili iné praxe a dokážu meditovať dve až tri hodiny. Vždy si myslia, že sú lepší ako tí žiaci, ktorí dobre meditovať nedokážu, a nevenujú pozornosť štúdiu Fa ani kultivácii xinxingu. Majster, vyjasnite nám prosím túto záležitosť.

Učiteľ: Bez ohľadu na to, v akom stave je telo človeka na začiatku, hneď ako naozaj vstúpi do Dafa, veci budú inak. Niektorí študenti robievali šport. Niektorí tancovali. Mali veľmi ohybné nohy a mohli ihneď, veľmi ľahko, sedieť v plnom lotose. Ale bolo to robenie cvičenia? Nie. Keď sa chceli naozaj kultivovať, zistili, že veci sú inakšie; možno objavili, že hoci majú nohy tanečníka, nemôžu už urobiť plný lotos. A navyše ich to dosť bolí. Je to preto, že prekríženie nôh u kultivujúceho rozhodne nemôže byť len bežným mechanickým sedením s prekríženými nohami. Je to preto, že toto je kultivácia, a všetky vaše veci zaisťujú vaše zlepšenie a sú tu kvôli nemu, vrátane meditácie. Meditácia musí mať ten účinok, že si môžete opravdivo odstrániť vašu karmu a zlepšiť si xinxing. Načo je to inak dobré, nech už sedíte s prekríženými nohami akokoľvek dlho, ak to nemôže odstrániť vašu karmu a nemôže to mať žiaden vplyv na vašu kultiváciu? Čomu prospeje, keď sedíte s prekríženými nohami len kvôli sedeniu s prekríženými nohami, nech už sedíte akokoľvek dlho? Nie je to pravda? Nikoho tu nekritizujem. Iba vysvetľujem princípy Fa. Nikdy som nepovedal, že tí, čo dokážu dlho sedieť s prekríženými nohami, sú na vysokých úrovniach, ani som nehovoril o tom, ako dobre sa kultivovali. Ak ste sa v minulosti učili iné praxe alebo ste robili tanec, športy alebo iné veci a prekríženie nôh nebolo predtým bolestivé, a keď teraz prekrížite nohy, cítite sa rovnako ako ste sa cítili, keď ste v minulosti mali prekrížené nohy, a nezmenilo sa to, potom to nie je žiadna malá vec! Nemôžete nechať Dafa, aby len prešiel povedľa vás. Ak ste Fa naozaj neštudovali, nebudete vedieť, aký je Fa cenný. Naopak tí, čo nemôžu nohy prekrížiť, by sa nemali príliš obávať. Ak sa z toho stane pripútanosť, bude to tiež prekážka. Dajte tomu čas. Najskôr by ste mali dať nohy do polovičného lotosu a nakoniec budete schopní urobiť lotos plný. Ľudia, ktorí majú cez osemdesiat rokov a nikdy predtým v plnom lotose nesedeli, to teraz dokážu. Prečo to nedokážete aj vy? Každý dokáže sedieť v plnom lotose.

 

Študent: Študujem Fa už niekoľko rokov, ale stále mám pocit, že som veľmi ďaleko od [stavu, kedy by som mal mať] „hlboké pochopenie všetkých tajomstiev“.

Učiteľ: Poviem ti, že v skutočnosti je to tvoja ľudská stránka na povrchu, ktorá sa dobre nekultivovala a ktorá chce vedieť o Bohoch. Sú to tiež názory získané po narodení a myšlienková karma v tvojej mysli, ktoré vytvorili túto pripútanosť. Ako by mohlo byť dovolené, aby tie veci vedeli o božských veciach? Okrem toho nie si schopný jasne rozlíšiť, čo sú tvoje pravé myšlienky. Keď v procese svojej kultivácie čítaš Čuan Falun a náhle sa osvietiš k nejakému princípu Fa, už na tej úrovni si. Inak by ti princípy Fa na tej úrovni vôbec neboli odhalené. Prečo ti teda nie je dovolené, aby si všetko vedel naraz? Je to preto, že tá tvoja strana, ktorá kultiváciu nedokončila, absolútne nemá dovolené o Bohoch a Budhoch vedieť, pričom tá tvoja strana, ktorá kultiváciu dokončila, bola oddelená. Princípom na ešte vyšších úrovniach môžeš porozumieť len postupne študovaním Fa, čo už je spôsob, ktorým sa ti veci odhaľujú. Ale tá strana kultivujúceho, ktorá dokončila kultiváciu, môže dosiahnuť tento štandard okamžite. Časť, ktorá dokončila kultiváciu, je schopná okamžite chápať všetky princípy vo vesmíre na svojej úrovni. Keď ma vidia, mnoho študentov nemôže prísť na žiadne otázky, ktoré by sa ma opýtali. Zdá sa im, že sa nemajú na čo spýtať. Vlastne je to tak, že si už všetko pochopil. Tá tvoja strana, ktorá dokončila kultiváciu, okamžite spozornie, hneď ako ma uvidí, a preto má povrchová ľudská koža, ktorá kultiváciu nedokončila, vo veciach jasno. Ale táto ľudská strana, ktorá kultiváciu nedokončila, má stále otázky. Takže hneď ako ma opustíte, ľudskú stránku náhle napadnú otázky: „Ach, ako to, že som sa Učiteľa nespýtal na tú svoju otázku?“ Mnoho ľudí to má takto.

 

Študent: Vždy som venoval pozornosť prvkom kultivačného procesu, ktoré zasahujú do usilovnej kultivácie Budhovho Fa, a skúmal ich, aby som sa dokázal lepšie kultivovať.

Učiteľ: Nie je tam čo skúmať. Je to len problém pripútanosti. Nemôžem ti už vysvetliť princípy Fa jasnejšie, než som to urobil. V minulosti sa ľudia museli ku všetkým týmto veciam osvietiť sami. Ja som ich však všetky vysvetlil. Určite neštudujte Fa s úmyslom skúmať Dafa. Hneď ako sa stretneš s problémami, mal by si hľadať len problémy vo svojom uvažovaní, tam je rozhodne príčina tvojho problému. Hneď ako odstrániš svoju pripútanosť, je zaručené, že tou skúškou prejdeš. Budeš schopný tú vec dobre zvládnuť a budeš schopný sa pozdvihnúť.

 

Študent: Často zdieľam skúsenosti a pochopenie s tými, ktorých chápanie Fa je pomerne blízke tomu môjmu a ktorí majú v istých otázkach rovnaké osvietenie. Je to pripútanosť?

Učiteľ: To záleží na tom, či tvoja túžba stretávať sa s tými študentami, s ktorými dobre navzájom vychádzate, obsahuje nejaké ďalšie ľudské túžby. Ak nie, tak to nie je podstatné. Ak obsahuje nejaké nesprávne prvky, je veľmi pravdepodobné, že sa stanú prekážkou, ktorá ti bude brániť usilovne sa kultivovať.

 

Študent: Keď sa stretávam s rôznymi pochopeniami Fa alebo s rôznym osvietením sa k nejakým veciam, ako môžem odstrániť svoje vlastné utkvelé názory a lepšie sa pozdvihnúť?

Učiteľ: Nie je možné, aby si sa ty ako kultivujúci a zároveň druhí zlepšili súčasne na tú istú úroveň. Takže je pravdepodobné, že ty a druhí študenti budete mať rozdielne názory a rôzne pochopenia princípov Fa. Každá drobná odlišnosť v pochopení Fa, ktorá je spôsobená rôznymi úrovňami, spôsobuje rozdiel. Každý študent sa zlepšuje a usilovne postupuje vpred, ale je možné, že všetky vaše pochopenia Fa sú iné. Nech je to akokoľvek, vo všetkom, čo robíte, vrátane robenia práce Dafa, mali by ste sa čo najviac snažiť dať Dafa na prvé miesto, dať potvrdzovanie Dafa a záchranu ľudí vo svete na prvé miesto a v základe svojho myslenia mať ochranu Dafa. Keď šírite Fa bežným ľuďom, musíte sa správať tak, aby to bežní ľudia chápali, a musíte bežným ľuďom ukazovať veci, ktoré sú založené na najpovrchnejších princípoch Fa. Bez ohľadu na to, aká vysoká je úroveň princípov Fa, ktoré ste pochopili, a ako vysoko ste sa kultivovali, v skutočnosti ich nemôžete vysvetliť slovami, môžete ich chápať len vo svojom srdci. Nemôžete používať princípy, ktoré sú nad tými bežnými, aby ste robili prácu v spoločnosti bežných ľudí, ale nemôžete si ani sami seba pliesť s bežným človekom.

 

Študent: Majster povedal, že žiadna z bytostí v iných dimenziách nemá toto telo, ktoré máme my, ľudia.

Učiteľ: Správne. Žiadna nemá telo, ktoré je vytvorené z molekúl tejto ľudskej úrovne. Ale na nie tak vysokých úrovniach za Tromi ríšami je veľmi malý počet osobitných prípadov, kde toto existuje.

 

Študent: „Preto neochorejú, ani tam nebudú problémy narodenia, starnutia, choroby a smrti. Nie sú tam teda takéto utrpenia. Ľudia v iných dimenziách sa môžu vznášať, nič nevážia a sú veľmi nádherní.“ Prečo teda môžu ľudia ešte trpieť, potom čo zomreli a unikli z tejto vrstvy schránky, ktorou je ľudské fyzické telo?

Učiteľ: Je to preto, že ľudia potom, čo zomrú, neopustia Tri ríše. Všetkým ľuďom vo vnútri Troch ríš sa hovorí ľudia a všetci trpia. Jediný rozdiel je v tom, že čím vyššie sú ich úrovne vo vnútri Troch ríš, tým sú na tom o trochu lepšie v porovnaní s tými, ktorí sú na nižších úrovniach ako oni. Ľudia v ľudskom svete nie sú vlastne tými, ktorí trpia najviac. V skutočnosti existujú ešte bytosti, ktoré sú na ešte nižšej úrovni, než je tá ľudská. Navyše je tu peklo a je v skutočnosti mnoho úrovní, ktoré sú nižšie ako peklo. V porovnaní s Bohmi trpia ľudia najviac. Otázka narodenia, starnutia, choroby a smrti existuje v Troch ríšach a neobmedzuje sa len na ľudí. Potom čo hlavná duša bežného človeka opustí ľudské telo, neopustí Tri ríše. Stále je vo vnútri Troch ríš a stále sa bude musieť vrátiť hore a prechádzať po smrti reinkarnáciou. Na rôznych úrovniach vnútri Troch ríš, ktoré sú vyššie ako ľudská úroveň, je oveľa menej utrpenia, než akým prechádzajú ľudia. Ak je na tom niekto horšie ako ľudská bytosť a je na úrovni nižšej ako ľudská úroveň, potom bude jeho utrpenie väčšie ako utrpenie ľudí. Ľuďom na rôznych úrovniach vnútri Troch ríš sa súhrnne hovorí ľudia. Ale ľudia na nebesiach nás ľudí na zemi nazývajú „ľudia“ a ľudí na nebesiach nazývajú „nebeskí ľudia“.

 

Študent: Učeníci z mesta Nanjing vás pozdravujú!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Všetci učeníci z mesta Shenzhen pozdravujú Učiteľa!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Dafa som spoznal pred rokom. Zdá sa mi veľmi dobrý. Ale mám náboženskú vieru a nechcem sa jej vzdať. Podľa požiadaviek Dafa musí človek praktizovať iba jednu kultivačnú cestu. Je pre mňa ťažké zvoliť si medzi Dafa a náboženstvom. Povedzte mi prosím, čo mám urobiť.

Učiteľ: Je lepšie, keď si tú otázku položíš ty sám. Ty si ten, kto rozhoduje, čo si chceš vybrať. Ohľadom princípov Fa som však vysvetlil veci už veľmi jasne. Aj keď ty si ten, kto kráča po vlastnej ceste, všetkým som vám povedal o skutočnej situácii v kultivačnom svete. Keď som šíril Fa v Číne, hneď ako som začal na nejakom mieste prednášku, zaručene začal niekde blízko kurz falošnej qigongovej praxe. Ľudia sa sami rozhodujú, či chcú to spravodlivé alebo to zlé. Dnes tu organizujeme Fa konferenciu. Neorganizuje tu niekde v okolí stretnutie nejaká náboženská organizácia? Tak či tak, zlé sily používajú princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania, aby ľuďom zasahovali do získania spásy. Zdá sa, že je dosť jednoduché, aby ľudia získali Fa. Ale v skutočnosti to jednoduché nie je. V súčasnosti nemá žiadne zo spravodlivých náboženstiev Bohov, ktorí by sa o nich starali. Ľudia v tých náboženstvách bojujú o peniaze, zisk a postavenie. Prečo ľudia v náboženstvo veria, to je veľká otázka. Vysvetlil som tieto princípy veľmi jasne. Veriť alebo nie a to, čo si človek zvolí, to je jeho vlastná vec. Môžeš kultivovať to, čo budeš chcieť, a nemusíš sa kultivovať, keď nechceš. Ja sa pozerám len na ľudské srdcia a nemám nič, čo je len formalitou.

 

Študent: Keď učeníci Dafa dosiahnu dovŕšenie, budú ich telá v dvoch stavoch. Jeden je, že telo bude nahradené vysokoenergetickou látkou, a ten druhý je, že telo bude nahradené nesmrteľným dieťaťom. Je toto pochopenie správne?

Učiteľ: Dávam vám to, čo je najlepšie. Situácia každého je však iná. V určitých situáciách si ten človek nebude chcieť vziať hmotné telo, aj keď mu bude dané, pretože keby si so sebou vzal hmotné telo, keď sa vráti do svojho sveta, tamojší Bohovia by mali pocit, že je to dosť čudné, a tak si ho nevezme. Sú študenti, ktorí povedia, že chcú mať všetko. Ale v skutočnosti používate na posudzovanie týchto vecí ľudské uvažovanie. Keď pochopíte veci a osvietite sa, rozhodne sa na to nebudete pozerať týmto spôsobom. Je to preto, že v tom čase nebudete mať žiadne ľudské myšlienky a budete posudzovať veci čisto na základe tej ríše. V skutočnosti môže byť kultivačnou praxou Dafa vykultivované čokoľvek. Žiaci dostanú všetko, čo potrebujú, pretože toto je najvyšší Fa vesmíru.

 

Študent: Sú strážni Bohovia Zákona u všetkých učeníkov ustanovení Majstrom?

Učiteľ: Na kultiváciu v spravodlivom Fa dohliada Majster, Bohovia a nebeskí vojaci. Ale nepoužívajte termíny a pojmy z iných náboženstiev, pretože nesú nečisté faktory. Nechajme na chvíľu bokom vás, kultivujúcich Dafa – dokonca aj mnohí ľudia oblečení do špinavých roztrhaných šiat, čo nosia starú ošúchanú deku a spia tam, kde sa práve nachádzajú – zdá sa, že títo ľudia sú žobráci, ale sú okolo nich Nebeskí ochrancovia Zákona, ktorí ich ochraňujú. Dokážu ľudia povedať, kto daná osoba naozaj je? Nie, ľudia to nevedia, pretože ľudia sa pozerajú na veci ľudskými očami. Prečo sú niektorí žiaci odvážnejší hneď potom, čo sa začnú kultivovať, pričom v minulosti sa neodvážili ani v noci vyjsť von, no odkedy sa kultivujú v Dafa, odvážia sa? Všetko toto má dôvod.

 

Študent: Všetci žiaci z oblasti Jingde v provincii Jiangxi pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Ak som v spoločnosti bežných ľudí poberal invalidné dávky, mal by som ich prestať poberať potom, čo som získal Fa? Obávam sa, že ak budem tie dávky poberať, nedokážem splatiť svoju karmu.

Učiteľ: Na túto otázku by sa malo nazerať z dvoch uhlov. Pokiaľ si postihnutý človek a nemôžeš pracovať, nemáš žiadne prostriedky, ako prežiť, a táto krajina má túto politiku, potom si myslím, že je to v poriadku. Je to preto, že som vám hovoril, aby ste sa kultivovali, zatiaľ čo sa čo najviac prispôsobujete bežným ľuďom. Ja sa na tieto formy nepozerám, pozerám sa len na srdce človeka. Dnešná ľudská spoločnosť je taká, je to tak stanovené v zákonoch a spoločnosť ti dovoľuje robiť to – potom sa tomu v tomto ohľade môžeš do čo najväčšej miery prispôsobiť. Pokiaľ ale tá choroba, ktorá postihnutie spôsobila, bola už vyliečená prostredníctvom Dafa a ty stále tie dávky poberáš, bez toho aby si o tom povedal vláde, potom je to problém xinxingu. Takto by sa na to malo pozerať. Sú tiež ďalšie formy sociálneho zabezpečenia, takže ak spĺňate podmienky stanovené bežnou spoločnosťou, nie je problém ich prijímať.

 

Študent: Keď myšlienková karma a iné odkazy zasahujú do vykonávania cvičení, stratia sa, než ich stihnem odstrániť.

Učiteľ: Ak sa to stalo príliš rýchlo a ty si na to nestihol včas zareagovať, neznamená to, že si sa dobre nekultivoval. Na druhej strane, ak si ich nechal voľne plynúť, aj keď si vedel, že sú zlé, znamená to, že si sa dobre nekultivoval. Keď tomu dovolíš, aby to diktovalo tvoje konanie, rovnalo by sa to správaniu bežného človeka. V skutočnosti, keď si si toho vedomý, ak si dokážeš uvedomiť, že to nie si ty, uvedomiť si, že takéto myšlienky nie sú správne, potom ich vlastne odstraňuješ. Keď bude tvoj základ, ktorý si si ustanovil každodennom štúdiom Fa, o niečo pevnejší, potom to bude oveľa lepšie. Bežní ľudia sa nekultivujú a vôbec si také veci nemôžu uvedomiť, veria, že všetky myšlienky sú ich vlastné. Nakoniec predstavy vytvorené medzi bežnými ľuďmi ovládajú ľudí vo všetkom, čo robia, no ľudia napriek tomu veria, že to robia oni sami. V tom bode sú samotní ľudia zahrabaní a prekrytí, nevyvíjajú už žiadnu funkciu a už to absolútne nie sú tí samotní ľudia. Všetci ľudia v spoločnosti dnes žijú takto. Napriek tomu si myslia – a ľudia ich chvália – že sú skvelí, že nebudú ľahko zneužití, nebudú ľahko podvedení, že sú schopní a skúsení... Povedal by som, že taký človek je načisto hlúpy. Nevedie svoj vlastný život, odovzdal ho niečomu inému, čo ho vedie za neho, a jeho telo je ovládané niečím iným.

 

Študent: Aj keď som prijal opatrenia, aby som jasne rozlíšil, čo som ja sám, stále to neviem úplne zastaviť.

Učiteľ: Keby si povedal: „Nechcem ťa,“ a ono by to hneď zomrelo, bolo by to príliš ľahké. Keď to dokážeš jasne rozlíšiť, ty sám sa stávaš silnejším, ty sám sa prebúdzaš a osvecuješ, ty sám sa prelamuješ cez bariéry a postupne sa stávaš silnejším, pričom to sa postupne stáva slabším a postupne sa to vytráca, až do bodu, kedy to bude úplne odstránené. Musí tam byť proces.

 

Študent: Prinesie to môjmu gongu zlé veci?

Učiteľ: Nie, pretože tam majú účinok tvoje spravodlivé myšlienky. Keď nie si ostražitý, tvoje medzery budú využité, ale do tvojho gongu to nebude zasahovať, pretože o to sa stará Majster. Keď veľa študuješ Fa, udržuješ si spravodlivé myšlienky a pri stretnutí sa s problémami sa dokážeš pozerať dovnútra a skúmať svoje nedostatky, už týmto to bude nesmierne vystrašené. Vie to, že jeho odhalenie vedie k jeho odstráneniu a že je ničené.

 

Študent: Ak sa človek v živote stále neodkáže vykultivovať k dovŕšeniu, môže ísť do raja s karmou? A pokračovať v praktizovaní kultivácie vo Falun raji, podobne ako v Raji najvyššej blaženosti?

Učiteľ: Vesmír prechádza nápravou Fa a nebeské telesá sa pretvárajú. Po náprave Fa bude všetko v tom najlepšom stave, takže tí, ktorí nespĺňajú kritériá, sa nemôžu stať bytosťami na úrovniach vyšších, než je ich štandard. Budú sa nachádzať tam, kde je ich štandard. V skutočnosti vám všetkým hovorím, že v minulosti v Raji najvyššej blaženosti bol tento jav, [ktorý si opísal], ale ťažko povedať, či to tak bude aj po náprave Fa. Ísť do raja s karmou nie je také, ako si to ľudia predstavujú. Ľudia to skreslili ľudskými citmi a vnímaním. Čo to znamená „ísť do raja s karmou“? Poviem vám, že tí, ktorí skutočne môžu ísť do raja s karmou, už v skutočnosti štandard z hľadiska odhodlania a viery dosiahli. Najťažšia skúška pre ľudí, skúška, ktorou musia počas kultivácie prejsť, je opustenie života a smrti. Samozrejme, nie každý sa musí so skúškou života a smrti stretnúť, ale vôbec nie je vylúčené, že sa toto stane. Každý, kto čelí svojej najťažšej skúške – skúške toho, či dokáže opustiť svoju najväčšiu pripútanosť – je v skutočnosti skúšaný, či to dokáže opustiť. Ak je schopný opustiť život a smrť, je Bohom; ak nie je schopný opustiť život a smrť, je človekom. Samozrejme, byť schopný opustiť život a smrť sa nerovná skutočnému umieraniu: účelom kultivácie je odstrániť ľudské pripútanosti. Človek umiera a jeho myseľ necíti vôbec žiaden strach zo smrti – dokáže to dosiahnuť bežný človek? Predstavte si, aké to je, keď človek čelí smrti. Mohol by to dosiahnuť niekto bez akéhokoľvek kultivačného základu alebo duševného základu? Človek sa vôbec nebojí smrti, aj keď má práve zomrieť, a stále bude odriekať „Budha“ a nielenže vôbec nemá strach, ale zatiaľ čo odrieka „Budha“, vynorí sa mu vo vnútri radostná myšlienka, ktorá mu prinesie radosť z Budhu. Povedzte mi potom: mohol by ísť taký človek do pekla? Vzdal sa života a smrti vďaka pevným spravodlivým myšlienkam. Už to samotné nie je konanie ľudskej bytosti – ktorý človek sa nebojí smrti! Pretože [za týchto okolností] odrieka „Budha“, ako by ho mohol Budha neprijať, keď ho vidí? Samozrejme, stále ešte má karmu, pretože sa usilovne nekultivoval, a stále má neodstránené pripútanosti, takže čo by sa s tým malo urobiť? Je prenesený na miesto, ktoré je veľmi blízko Raja najvyššej blaženosti, kde bude pokračovať v kultivácii – bude sa kultivovať po desiatky tisíc rokov alebo stovky tisíc rokov a keď dosiahne štandard, pôjde do Raja najvyššej blaženosti. Prečo sa musí kultivovať tak dlho? Pretože to miesto už nemá žiadne trápenia a bez trápení je kultivácia pomalá. Prečo je kultivácia na tomto ľudskom mieste taká rýchla? Prečo ju človek môže dokončiť v jedinom živote – len v niekoľkých desaťročiach? Pre mojich učeníkov Dafa to ide ešte rýchlejšie, pretože na tomto ľudskom mieste sú trápenia. Každý sa narodil z matkinho lona a je v rovnakej situácii. Ľudia nevedia, čo to znamená netrpieť, takže nemajú pocit, že by trpeli. V skutočnosti v očiach Bohov ľudia trpia veľa. Kultivácia v Dafa rozhodne nebude zbytočná. Niektorí ľudia nie sú v osobnej kultivácii usilovní alebo možno nie sú dostatočne usilovní a majú pomerne slabú schopnosť osvietenia. Hneď ako ich život skončí, niečo dostanú a bude o nich postarané. Pre tých, čo majú túžbu v kultivácii pokračovať v nasledujúcom živote, bude všetko, čo si vykultivovali, zachované a nebude to nadarmo. Prevtelia sa a prinesú si so sebou to, čo získali, a po reinkarnácii budú pokračovať v kultivácii. Sú samozrejme nejakí ľudia, ktorí v kultivácii naozaj pokračovať nemôžu, a v tom prípade bude usporiadané, aby vo svojom budúcom živote získali na oplátku šťastie. Nakoniec, znášal utrpenie, odovzdal sa kultivácii. To, čo dostane, hoci nemôže získať pravé ovocie, bude to premenené na šťastnú odplatu, môže sa stať v ďalšom živote vysokým úradníkom a získať veľké bohatstvo. Samozrejme, toto nie je to, o čo sa my kultivujúci snažíme. Toto sa však stane s tými, ktorí sa nemôžu ďalej kultivovať.

Ale je ešte ďalšia vec. Povedzme, že syn praktizujúceho dosiahol dovŕšenie, a aj keď sa tento praktizujúci [otec] kultivoval, on sám dovŕšenie nedosiahne. Potom si myslím, že je možné, že jeho syn ho vezme do svojho raja, aby sa tam stal vnímajúcou bytosťou, aj keď bytosťou bez stavu ovocia. Bude vnímajúcou bytosťou alebo inými slovami bežným človekom. V Budhovom raji sú tiež ďalšie vnímajúce bytosti. Nebude však takým druhom špinavej bytosti, aké sa nachádzajú na zemi – bude nebeskou bytosťou, ktorá dosiahla štandard tej ríše.

 

Študent: Učeníci z Changchunu pozdravujú váženého Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Je pripútanosť k „sebe“ pripútanosťou, ktorej je najťažšie sa zbaviť?

Učiteľ: Samozrejme. Každý, kto na svete žije, žije pre seba a z toho vzniká mnoho sebeckých pripútaností. Hneď ako sa objaví sebeckosť, človek je ľahko ovplyvnený citom. V kultivácii sa to prejavuje tak, že je ťažké zbaviť sa vecí a odstrihnúť sa z ich pút. V priebehu kultivácie je ťažké zbaviť sa týchto pripútaností. Keď niekedy človek robí veci pre Dafa, tiež sa vynorí pripútanosť brániť a ochraňovať svoje činy, brániť a ochraňovať svoju povesť a záľuby. U bežných ľudí je to ešte zložitejšie: majú túžby ako napríklad chcieť sa stať funkcionárom, priniesť česť svojim predkom, chcú, aby ich druhí chválili, chcú zbohatnúť a byť druhým nadradení. Brániť a ochraňovať to, po čom človek túži, je prejavom citu a sebeckosti, takže prestať to robiť je tá najťažšia vec. Mal by si s každým zaobchádzať s milosrdenstvom a keď sa stretneš s problémom, mal by si hľadať príčiny v sebe. Aj keď nás druhí ohovárajú alebo nás niekto udrie, stále by sme sa mali pozrieť dovnútra: „Bolo to spôsobené tým, že som niečo urobil zle?“ To človeku umožní nájsť koreň toho sporu a je to ten najlepší spôsob, ako odstrániť pripútanosti k sebeckosti. Maj také veľké srdce, že vo svojej kultivácii dokážeš odpustiť každému, vrátane svojich nepriateľov. Je to preto, že to, čomu hovoríš nepriatelia, je definícia ľudí kvôli ich vlastnému prospechu a zisku a nie je to to, čo by urobili Bohovia. Takže požiadavka je vysoká – ako by mohli Bohovia považovať ľudí za nepriateľov? Takže v priebehu kultivácie, keď sa s niečím stretneme, mali by sme vždy myslieť najskôr na druhých. Keď získaš niečo, čo patrí niekomu inému, musíš myslieť na toho druhého človeka – ako by ho to mohlo negatívne zasiahnuť? Nebude sa cítiť smutný? Pri všetkom by si mal myslieť na druhých – najskôr mysli na druhých a potom mysli na seba. Chcem, aby ste sa vykultivovali a dosiahli dovŕšenie v spravodlivom Fa, so spravodlivým osvietením a dovŕšením, kde sú druhí dôležitejší ako ty. To je odstraňovanie sebeckosti, schopnosť odstrániť „seba samého“. Tá tvoja časť, ktorá dokončila kultiváciu, je zaručene taká, ako som práve popísal, je to určite tak. Takže keď sa pozrieš na veci z tejto strany a keď sa stretneš s problémami, si schopný hľadať príčiny na svojej strane, myslieť viac na druhých, kultivovať sa, pozerať sa dovnútra, menej sa pozerať na nedostatky druhých a zvládnuť robiť všetko tak, ako to učím, potom už v skutočnosti postupuješ usilovne vpred.

 

Študent: Za posledné roky som sa neustále zúčastňoval na záležitostiach v jednom budhistickom chráme. Odvtedy ako študujem Fa mám pocit, že je tam konflikt, ale neviem, ako to mám vyriešiť. Viem, že by som mal opustiť svoje pripútanosti, ale je pre mňa ťažké zbaviť sa svojich zodpovedností tam. Povedzte mi prosím, ako sa s tým mám vysporiadať.

Učiteľ: V skutočnosti je to veľmi jednoduché. Prečo to nedokážeš opustiť? Hovoríš, že to, čo nedokážeš opustiť, je zodpovednosť. To je štandard bežných ľudí, ale má to niečo dočinenia s kultivovaním budhovstva? To, čo nemôžeš opustiť, sú bežné ľudské city. Je tá zodpovednosť niečím, čo Budha vidí ako dôležité? Za čo nesieš zodpovednosť? Za samotné náboženstvo? Môže tvoja zodpovednosť priviesť ľudí k dovŕšeniu?! Môže tvoja zodpovednosť priviesť k dovŕšeniu teba samotného? Ak tým nedokážeš dosiahnuť dovŕšenie, prečo si k tomu pripútaný? Nemal by si byť zodpovedný za to, že ty sám naozaj dosiahneš dovŕšenie? Mal by si kvôli takzvanej zodpovednosti zostať pripútaný celý svoj život a nechať Dafa, aby prešiel popri tebe? Alebo by si sa mal opravdivo chopiť tejto príležitosti a byť zodpovedný za svoju opravdivú kultiváciu a snahu o naozajstné dovŕšenie? Toto je naozaj jednoduchá otázka, nie? Keď niekto robí veci so zámerom (you-wei), rozhodne dovŕšenie nedosiahne. Aj keby si sa v tom chráme kultivoval, keby si tú pripútanosť k predpokladanej „zodpovednosti“ neodstránil, dokonca aj Budha by bol pri pohľade na teba znechutený. Nemysli si, že keď si tam naplnil svoje zodpovednosti, Budha to bude brať tak, že si splnil meradlo. Budha neuznáva náboženstvo, len srdce človeka. Náboženstvo založil človek: Ježiš vo svojej dobe nezaložil náboženstvo a Šákjamuni vo svojej dobe tiež náboženstvo nezaložil. Namiesto toho uznávali len srdce kultivujúceho. Samozrejme, pre kultivujúceho je ešte lepšie, keď majú zdieľané prostredie, ktoré podporuje kultiváciu, lebo to dáva na prvé miesto naozajstnú kultiváciu a dosiahnutie dovŕšenia a stavu ovocia. Nie je pripútanosť k prostrediu alebo k náboženskej komunite sama osebe zámerom? Niektorí ľudia si myslia: „Postavil som toľko a toľko chrámov a postavil som taký a taký počet sôch Budhu. Takže by som mal v budúcnosti dosiahnuť dovŕšenie. Povedal by som, že dovŕšenie nedosiahneš. Medzi bežnými ľuďmi je veľa takých, ktorí robia sochy Budhov tiež, a nie je to nič viac než len práca – má to zámer. Všetky Fa so zámerom sú iluzórne ako bubliny – to povedal Budha Šákjamuni. [Ak] sa myseľ človeka naozaj nepozdvihne a jeho hlava je plná myšlienkovej karmy a neustále prejavuje zlé myšlienky, potom umiestniť ho tam, kde je Budha, by bolo rovnaké ako dať pred Boha alebo Budhu hromadu odpadkov – môže to byť dovolené? Rozhodne to nie je dovolené. Takže kultivácia vyžaduje, aby sa každý tých špinavých zlých veci zbavil, a aby dosiahol, že bude mať čisté a číre telo, čistý spôsob uvažovania a vyššiu ríšu myslenia. Len potom môžete ísť na to miesto. Ak sa stále ešte nedokážete vzdať tých vecí, ktoré sú plné zámeru, alebo ich opustiť, nie je to hlúpe?!

 

Študent: Koľko rokov budete ešte vyučovať Fa?

Učiteľ: Až kým Fa nedokončí nápravu ľudského sveta.

 

Študent: Sú vnútorné významy slov „ľudia“, „ľudstvo“ a „bežní ľudia“ v knihe odlišné?

Učiteľ: Je to to isté. Len sa používajú v inom kontexte, ale vnútorný význam je rovnaký. Bežní ľudia sú jednoducho ľudia, ale v skutočnosti „ľudia“ vo vyšších ríšach zahŕňajú nebeských ľudí – to jest nebeských ľudí v Troch ríšach. „Ľudstvo“ sú ľudia a tí, čo nepraktizujú kultiváciu, sú „bežní ľudia“.

 

Študent: Keď sa v procese kultivácie osvietim k nejakým princípom, ktoré sú nad bežnými princípmi, no neviem, či sú správne, čo mám robiť?

Učiteľ: Pri osvietení sa k princípom, ktoré sú nad bežnými princípmi, budete rozhodne mať pocit posvätnosti a pocit, ktorý prichádza s pozdvihnutím spravodlivých myšlienok, ktoré sú v súlade s Fa princípmi Dafa. Princípy Fa na vyšších úrovniach možno pochopiť len srdcom. Ľudia v dávnych časoch hovorili o chápaní srdcom – človek tomu rozumie vo svojej mysli, ale je pre neho ťažké vyjadriť to ľudským jazykom. Keď sa to vysloví nahlas, zistíte, že je to všedné a bežné, rovnako ako princípy bežných ľudí. Hneď ako sa to vyjadrí použitím ľudského jazyka, stráca to svoju príchuť. Prečo? Je to preto, že princípy na vysokých úrovniach môžu byť vyjadrené len myslením a jazykom na vysokých úrovniach, takže študenti majú o to väčší dôvod neukazovať pred bežnými ľuďmi správanie, ktoré je založené na osvietení sa k vyššej úrovni, než na akej sú ľudia. Ľudia sú len ľudia a ľudia nemôžu chápať princípy a konanie, ktoré sú na vyššej úrovni.

Nasledujte priebeh kultivácie, zatiaľ čo sa do najväčšej možnej miery prispôsobujete bežnej spoločnosti. Vyššie princípy Fa, ku ktorým ste sa osvietili, znamenajú vaše zlepšenie v kultivácii a neznamená to, že by ste tie stavy mali ukazovať medzi bežnými ľuďmi. Keď porozumiete princípom Fa na tejto strane, zmeny v iných dimenziách sú dosť veľké a tá časť tela, ktorá sa skladá z mikroskopických častíc, prechádza intenzívnymi zmenami. Na tej úrovni princípov Fa je všetko okamžite pochopené.

 

Študent: Keď vidím predmety alebo bytosti v iných dimenziách, ako mám posúdiť, či sú dobré alebo zlé?

Učiteľ: Pre ľudí, ktorí sa práve začali kultivovať, je veľmi ťažké to posúdiť, nie je ľahké to jasne rozlíšiť. Sú tu tiež mnohí Bohovia z dimenzií na vysokých úrovniach, ktorí sem dole utiekli, aby sa vyhli náprave Fa, a je veľa Bohov v rôznych dimenziách vnútri Troch ríš, ktorí nevedia o veciach, ktoré sú vyššie, než sú ich ríše, takže sú tiež do určitej miery v ilúzii. Avšak ich správanie voči ľudským bytostiam je pomerne láskavé. Z ľudského hľadiska sú láskaví. Ale nespĺňajú už štandard na úrovni svojej ríše. To len, keď ich ľudia vidia, zdajú sa byť láskavejší ako ľudské bytosti. Takže je jednoduché, aby to spôsobilo, že malá časť študentov bude zmätených a nebudú mať jasno, keď majú pripútanosti. Čo by si mal robiť? Učil som vás, aby ste praktizovali iba jednu kultivačnú cestu. Nech je to ktokoľvek, nekomunikuj s ním a buď nepohnutý bez ohľadu na to, čo vidíš. Nemusíš s ním hovoriť, jednoducho s ním vôbec nemusíš komunikovať a ani sa na neho pozrieť. To je ten jediný spôsob. Vyhni sa všetkému, čo je jeho, a nepočúvaj nič z toho, čo hovorí. Možno ti bude lichotiť, aby si ho počúval. Môže ti povedať číslo lósu, ktorý zajtra vyhrá v lotérii – pokojne sa tak môže správať. Samozrejme, takéto veci sa nedejú náhodou, pretože to sú trápenia v tvojej kultivácii a skúšanie tvojich ľudských pripútaností. Takže každý si musí na tieto veci dávať veľký pozor. Pokiaľ si rozhodný v tom, že s nimi nebudeš komunikovať, nedôjde k žiadnym problémom; v tomto bode je pre teba veľmi ťažké odlíšiť ich.

 

Študentka: Musia veľmi malé deti kultivujúcich chodiť k lekárovi?

Učiteľ: Ľudia, ktorí sa nekultivujú, by mali ísť k lekárovi vždy, keď je to nutné, pretože bežní ľudia musia chodiť k lekárovi, keď ochorejú. To, o čom tu hovorím ja, sú ľudia, ktorí sú naozajstní kultivujúci. Všetky vaše telá sa premenia na telá Budhov a to je niečo, čo lekári nemôžu dokázať, nech predpíšu akúkoľvek liečbu. Ale medzi tými, ktorí kultivujú Dafa, je často veľa rodín, ktoré majú deti, a je veľmi pravdepodobné, že to nie sú len také bežné deti. Dieťa pred prevtelením vie: „Táto rodina bude študovať v budúcnosti Dafa. Chcem sa do tejto rodiny prevteliť.“ V tom prípade je veľmi pravdepodobné, že môže mať výnimočný pôvod. Ak je to takéto dieťa, predtým než je vo veku, kedy môže samo robiť cvičenia, bude vykonávanie cvičení vami dospelými slúžiť ako cvičenie za dieťa. Je veľa takýchto prípadov a toto bude na vás ako dospelých, aby ste to posúdili a vyriešili. Ak nedokážete rozpoznať, či je to táto situácia, potom keď ho vezmete do nemocnice, nepovažuje sa to za nesprávne. V takýchto záležitostiach sa ale budeme pozerať na vaše srdce, pretože ono odhalí najrôznejšie myšlienky a stavy mysle. Poviem to takto: ak si odhodlaný kultivujúci Dafa, pochopíš, že každý človek má svoj vlastný osud a nebude dovolené, aby sa len tak stali problémy, ktoré sa stať nemajú. Takýto druh detí, o ktorom som hovoril – ktoré prišli z vysokých úrovní – zvyčajne prišli získať Fa. Nemajú žiadnu karmu a nebudú mať žiadne zdravotné problémy. Všetko to, čím trpia, dosť pravdepodobne znášajú za vás, dospelého. Je veľa takýchto prípadov. Nie je to však jednoznačné. Konkrétne prípady by ste mali vyhodnotiť a vyriešiť sami.

 

Študent: Študenti zo Singapuru pozdravujú Učiteľa!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Učeníci z provincie Jiangsu pozdravujú Učiteľa!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Je takmer desaťtisíc ľudí, ktorí chodia uctievať sochu Veľkého Budhu na hore Ling v meste Wuxi v provincii Jiangsu. Hovorí sa však, že Veľký Budha je posadnutý duchom a v bruchu má uložených veľa urien s popolom. Učeníci sa donekonečna hádajú, či tam ísť šíriť Fa. Chceli by sme poprosiť Majstra, aby nám dal nejakú radu.

Učiteľ: Šírenie Fa sa zameriava na ľudí, nie na sochu. Premýšľajte o tom, ľudia dokonca ukladajú do brucha Budhu urny s popolom: je toto robenie niečoho dobrého alebo zlého? Prečo by mnísi niečo také robili? Je to preto, že rodinní príslušníci zosnulých za to zaplatili. Ten mních by kvôli zarobeniu peňazí zapredal dokonca aj Budhu! Veci sú teraz vo veľkom zmätku. Keď ľudia uctievajú Budhu, čo skutočne uctievajú? Uctievajú tie urny s popolom?! Skutočne sa to dostalo do bodu, že je to na smiech. Zosnulým to, čo tí ľudia vykonali, prinesie veľa hriechov a budú do toho zapletení všetci ich rodinní príslušníci a predkovia.

 

Študent: Videl som Falun a nejaké scény, ale potom, čo som ten zážitok zdieľal s našimi učeníkmi Falun Gongu, všetky scény a Falun okamžite zmizli. Urobil som niečo nesprávne?

Učiteľ: Je potrebné pozrieť sa na to z dvoch uhlov. Keď to druhým hovoríš a si radosťou celý bez seba, potom to môže zmiznúť a nebude dovolené, aby si to opäť videl. Stalo by sa to preto, že tie posvätné scény, ktoré si videl, ťa nielen neviedli k tomu, aby si si vyvinul pevnejšie myšlienky na kultiváciu Dafa alebo čistejšie a neskazenejšie myšlienky, ale namiesto toho spôsobili, že si sa stal naradosteným. V tom prípade ti samozrejme nebude dovolené ďalej vidieť, pretože musíme byť zodpovední k tvojej kultivácii. Pokiaľ by si potom, čo si tie veci videl, nemal žiadne naradostené myšlienky alebo myšlienky na predvádzanie sa, a cítil by si, že to bolo niečo skutočné a hovoril by si o tom s druhými študentmi, aby si im umožnil upevniť si spravodlivé myšlienky, potom by to vôbec nebol problém. Nie je to tak, že hovoriť o týchto veciach nie je dovolené. Problém je hovoriť s pripútanosťou.

 

Študent: Keď sa kultivujeme veľmi dobre, možno budeme, keď dosiahneme dovŕšenie, stále ešte mladí. Mali by sme v tom bode ešte ďalej napĺňať naše zodpovednosti k členom rodiny?

Učiteľ: Pokiaľ tento druh pripútanosti neodstrániš, v žiadnom prípade nemôžeš dosiahnuť dovŕšenie. Premýšľaš o týchto veciach s myšlienkami bežných ľudí. Všetkým vám poviem, že pre vás nielen odstraňujem karmu a dávam na vás pozor. Keď sa vykultivujete k pravému ovociu, bude váš raj bohatý a rozmanitý a ja pre vás urobím mnoho, premnoho vecí. Musím pre vás rozriešiť životy, ktoré z minulosti dlhujete ľuďom, životy, ktoré ste zabili, a všetky krivdy a vďačnosť. Je veľa vecí, ktoré pre vás musím vykonať. Ak ste pripútaní k problémom, ako je ten, čo si nadniesol, stanú sa veľkou prekážkou pre postup v kultivácii. Opustite tie ľudské myšlienky a starajte sa len o kultiváciu. Pred dovŕšením musíte svoje zodpovednosti ako člena rodiny napĺňať, to je isté.

 

Študent: Biblia hovorí, že Ježiš sa v chráme nahneval na tých, ktorí si účtovali vysoké úroky, ale požiadavka Falun Dafa je, že sa nesmieme nahnevať. Ak je Ježiš Budha, ako by sme tomu mali rozumieť?

Učiteľ: Samotný Ježiš Bibliu nenapísal a to, ako ľudia vyobrazili Ježišove činy, je rozhodne nepresné. Je celkom možné, že mal k tým ľuďom, ktorí si účtovali vysoké úroky, o niečo chladnejší a drsnejší tón. On je niekto, kto opovrhuje zlom a kto je veľmi prísny na tých, ktorí robia zlé veci, ale skutočne by sa nenahneval.

 

Študent: Učeníci zo Šanghaja pozdravujú Majstra a dúfajú, že Učiteľ navštívi Šanghaj!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Ako sa môžeme lepšie činiť v chápaní prejavu „Veľkej Cesty bez formy“ na rôznych úrovniach? Pri mojej práci asistenta sú prípady, kedy je ťažké dosiahnuť spoločné pochopenie pri aktivitách na šírenie Fa, kvôli rozdielu v úrovniach medzi ľuďmi, ktorí zodpovedajú za asociáciu a asistentami. Takže niektorí žiaci trávia veľkú časť času a energie diskutovaním. Zdá sa, že toto do určitej miery súvisí s pochopením študentov.

Učiteľ: Toto je veľmi bežné. Veľa asistentov v pevninskej Číne dozrelo a keď sa stretnú s problémami, sú schopní myslieť najskôr na to, či majú nejaké nedostatky, takže sa v podstate kultivujú zdravo. Ale v istých oblastiach sú asistenti, ktorí Fa študujú len krátku dobu alebo nie sú veľmi usilovní a sú zaneprázdnení robením práce. Takže sa radi hádajú, keď vyvstanú problémy, a nehľadajú vo vnútri. Keď cítite, že niečo nie je v poriadku, musíte premýšľať nad tým, či je niečo v neporiadku s vami samotnými. To, či toto niekto dokáže alebo nie, je meradlom pre hodnotenie študentov Dafa. Potom čo objavíte, že váš východiskový bod nie je zlý, mali by ste tú vec pokojne a priateľsky predložiť tej druhej strane. Ak sa obe strany zapletené do sporu dokážu správať takto, ako by tam mohol byť nejaký spor? O čo by sa hádali? Hoci som to povedal, stále tam budú hádky – a niekedy dokonca veľmi intenzívne – aby sa pri vašej kultivácii odstránili pripútanosti. Je to preto, že sa kultivujete a stále máte pripútanosti, ktoré ste ešte neodstránili. Sú chvíle, kedy si to neuvedomujete, a sú prípady, kedy ste zabudli hľadať vo vnútri. Keď ste pripútaný k určitým postojom alebo k svojim názorom, môže to viesť k hádkam.

 

Študent: Ako by sme mali chápať prejav „Veľkej Cesty bez formy“ na rôznych úrovniach?

Učiteľ: Forma, ktorú Dafa v dnešnej spoločnosti prijal, je „Veľká Cesta bez formy“. Žiadna forma v bežnej spoločnosti nie je hodna šírenia Dafa. Takže som nič ako formu neprevzal. Ak dnes chcete prísť a učiť sa ho, môžete sa ho učiť. Keď nechcete, potom môžete slobodne odísť. Je to na vás. Samozrejme, ak sa naozaj chcete učiť, musíme k vám byť zodpovední. Tento druh zodpovednosti však nie je viditeľný bežným ľuďom; v tejto dimenzii bežných ľudí je bez formy. Nie sú žiadne kancelárie. Neprechovávame žiadne peniaze ani majetok. Každý z vás je členom bežnej spoločnosti a pracujete alebo študujete v bežnej spoločnosti a žijete vo všetkých možných prostrediach. Jediný rozdiel medzi vami a bežnými ľuďmi je ten, že vy sami sa kultivujete a vy sami viete, že ste kultivujúci. Bežní ľudia sa nekultivujú a niekedy kultivujúcich nechápu. Je to to isté ako u študentov, ktorí šli k úradu Štátnej rady v Zhongnanhai[2]: ,,Ako to, že všetci tí ľudia sa tu znenazdajky náhle objavili a potom rovnako rýchlo zmizli?“ [Mohli to urobiť], pretože sú všetci členmi spoločnosti a neexistuje žiadna forma. Jediný rozdiel bol v tom, že to boli kultivujúci. Prišli z radov verejnosti a po vyjadrení svojich názorov sa vrátili späť do radov verejnosti. Nie je tu žiadna forma organizácie. Hoci je to skutočne tak, tí ľudia, ktorí sú zvyknutí tvoriť organizácie, a verejnosť, ktorá je zvyknutá byť organizovaná, to nemôžu pochopiť. Myslia si, že musíte byť prísne organizovaní. Pre dnešných Číňanov je naozaj ťažké chápať veci, ktoré robia kultivujúci. Niektorí ľudia dokonca vôbec neveria tomu, že dnes existuje toľko ľudí, ktorí sú dobrými ľuďmi.

 

Študent: Ľudia bielej rasy tu zostali po predchádzajúcej civilizácii. Ľudia žltej rasy a príslušníci iných rás sú potom...

Učiteľ: Počas predchádzajúceho cyklu civilizácie boli kontinentálne platne iné ako tie dnes. Avšak približne povedané, ľudia žltej rasy žili v oblastiach Južnej Ameriky a Severnej Ameriky. Indiáni, ktorí tam dnes žijú, sa radia ku žltej rase. Ľudia žltej rasy, ktorí žili na mieste, kde je dnes Čína, mali v tej dobe svoje najústrednejšie miesto v Kazachstane. Po veľkej potope sa presídlili do oblasti veľkej púšte v Xinjiangu. V tej dobe to bola krajina s úrodnou pôdou. Neskôr sa neustále sťahovali smerom na východ. V zásade sú Indovia, Egypťania, Peržania, žltá rasa, biela rasa a čierna rasa šesť hlavných rás dnešnej Zeme. Všetky ostatné sú zmiešané rasy.

 

Študent: Cítim, že Majstrove prednášky o Fa sú odpoveďami na mystériá v Čuan Falune, a riešia tie mystériá. Ak takto budem po dlhšie časové obdobie jazdiť na rôzne miesta počúvať Majstrove prednášky Fa, možno to považovať za moje vlastné osvietenie sa k Čuan Falunu?

Učiteľ: Rád by som sa s vami podelil o trochu pravdy. Ľudské bytosti nie sú hodné počúvať moje prednášky Fa. (Potlesk) Keby to bolo len kvôli vyučovaniu Fa ľudským bytostiam, stačilo by, aby do ľudského sveta zostúpil Tathagáta. Keď prednášam o Fa, niektorí ľudia, ktorí sedia v obecenstve, vidia, že počúvajú živé bytosti z vrstiev na vrstvách rôznych nebeských telies; nevyučujem Fa len ľudským bytostiam. Každopádne je zaručené, že pre teba sú ponechané veci, ktoré budeš kultivovať v procese kultivácie. Bojíš sa, že som vysvetlil Fa tak dopodrobna a tak jasne, že pre teba nezostalo nič na kultivovanie sa a že preto sa to nepočíta – myslel si tým toto? Tak to nie je. Zostali pre teba veci na kultivovanie.

 

Študent: Žiaci z Urumqi v Xinjiangu pozdravujú Učiteľa!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Je to tak, že tam, kde bola pôvodná úroveň ovocia osoby, to je to miesto, na ktoré sa môže vykultivovať?

Učiteľ: To je všeobecne povedané pre tých, ktorí prišli z vysokých úrovní. Ale vieš, kto si? Prišiel si z vysokej úrovne? Dokonca aj v prípade tých, ktorí naozaj prišli z vysokých úrovní, nespadli ste sem dole, pretože ste spáchali hriechy? Vôbec neviete, odkiaľ ste prišli. Dokonca aj u tých, ktorí zostúpili zhora, ich karma je po niekoľkých tisícoch rokoch prevteľovania a dlhom časovom úseku taká veľká, že úplne stratili všetky zo svojich pôvodných vlastností. Je najlepšie, keď nebudeš klásť otázky s takými silnými ľudskými pripútanosťami.

 

Študent: Mohol by som vás poprosiť, aby ste prehovoril o sebe a o svojom každodennom živote?

Učiteľ: Práve teraz si ešte stále bežný človek a otázka, ktorú si predložil, je otázka bežného človeka. Nechcem o sebe hovoriť. To, čo som ľuďom dal, sú tieto princípy Fa. Jednoducho ma považujte za bežnú ľudskú bytosť. Som len ľudská bytosť s úplným ľudským výzorom, ktorá sa s vami rozpráva použitím ľudského jazyka. Čo sa týka toho, aké mám veľké schopnosti, nebudem ich predvádzať a ty to ani nie si schopný vidieť. Ale keď sa kultivuješ, budem k tebe zodpovedný – môžem prevziať tú zodpovednosť. Naši žiaci to tiež pochopili pomocou skúseností zo skutočného života a nemusím o tom viac hovoriť. Ľudia budúcnosti nebudú o mojej existencii vedieť. Ak sa všetci dnešní žiaci budú schopní dovŕšiť, potom som nevyučoval Fa ľudským bytostiam, ale Bohom. Ľudia, ktorí sa nekultivujú, nebudú vedieť nič, potom čo prejdú ďalším životom a ďalším prevtelením. Ľudia v budúcnosti nebudú mať dovolené o mne vedieť. To, čo bude ponechané, budú len legendy. Takže ja pre ľudí nechcem nič zanechávať. Nechcem hovoriť o svojom životnom príbehu ani o tom, ako som taký a onaký, a nechcem, aby o mne druhí písali. Moji učeníci o mne v budúcnosti vedieť budú. Po dovŕšení budú jasne vedieť, ako to so mnou je. (potlesk)

 

Študent: Všetci novozélandskí žiaci pozdravujú cteného Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Medzi mojím pochopením princípov Fa a zlepšením xinxingu je výrazná medzera. Moje pochopenie princípov Fa bolo vždy napred a v pomerne vysokej sfére. Ale aj keď sa opravdivo kultivujem, moje zlepšenie xinxingu zostáva vždy pozadu a niekedy je dosť zlé. Obávam sa, že princípy, ku ktorým som sa za takého stavu osvietil, môžu byť odchýlené.

Učiteľ: V skutočnosti, keď to dokážeš rozoznať, kultivoval si sa pomerne dobre. Bežní ľudia nie sú schopní vidieť svoje chyby, pričom ty dokážeš vidieť odchýlky v rôznych stavoch svojej kultivácie. Vlastne to nie je tak, ako si si myslel. Zvyčajne je ľahké mať jasno v pochopení princípov Fa. Ale keď všetky tie rôzne pripútanosti k osobným záujmom a citom, ktorá človek má, čelia realite v spoločnosti, keby mohli byť okamžite odstránené, hneď ako pochopíš princípy Fa, nemusel by si sa kultivovať a nemusel by si prechádzať skúškami. Keď si k niečomu pripútaný a pokúšaš sa nájsť ospravedlnenie vo Fa, je isté, že to nie je správne. Študuj Fa bez akéhokoľvek usilovania sa a to, čo pochopíš, bude zaručene pravé osvietenie.

 

Študent: Žiaci z Pekingu a Spojených štátov pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Počas mojej kultivácie sa niekedy objaví karma žiadostivosti. Ako ju môžem odstrániť?

Učiteľ: Veci, ktoré zažiješ v snoch, sú pre teba rôznymi druhmi skúšok, aby sa videlo, či si si počas každodennej kultivácie pevne kultivoval svoje srdce a či tou skúškou dokážeš dobre prejsť. Je to skúška, aby sa videlo, či tým priechodom môžeš prejsť a či si sa pevne kultivoval. Je to preto, že len vtedy sa ukáže tvoj naozajstný stav, pretože všetky tvoje želania veci zakryť a schovať v tom čase spia. Ak si sa dobre nečinil, mal by si tú vec brať vážne, pretože si sa koniec koncov nečinil dobre. Ak si sa vo svojom dennom živote kultivoval dobre, určite sa budeš v snoch činiť dobre a budeš schopný tou skúškou prejsť.

 

Študent: Keď sa stretnem s problémami alebo o problémoch premýšľam, zisťujem, že moje myšlienky sa vždy sústredia na to, aký som taký alebo onaký. Zdá sa, že je tam koreň, ktorý sa jednoducho nedá odstrániť, a som tým veľmi znepokojený. Prečo nie som schopný udržať si stav spravodlivého vedomia?

Učiteľ: Výborne! Vidím tvoje odhodlanie odstrániť to. Presne toto je kultivácia. Ohľadom odstránenia tvojho vlastného sebeckého srdca – toho koreňa – musí tam byť proces, pretože sa to vyvinulo v priebehu veľkej časti tvojho života. Verím, že to počas svojej kultivácie určite dokážeš odstrániť, tú základnú vec za sebeckosťou. Je veľmi dobré, že si schopný všetky tieto veci rozoznať a si schopný počas kultivácie sústrediť sa na ich odstraňovanie. To je veľmi dobré a presne to je kultivácia!

 

Študent: Stále cítim, že nie som usilovný, nie som schopný znášať utrpenie a nemám dosť vytrvalosti. Je nejaký spôsob, ako by som posilnil svoju schopnosť znášať utrpenie?

Učiteľ: Čítaj viac knihu a postupne svoje odhodlanie v kultivácii zosilníš; potom budeš schopný prekonať všetky veci. Žiadna skratka neexistuje a kultivácia musí byť vedená týmto spôsobom. Dokážeš všetky tie veci rozpoznať a to je dosť dobré. Si schopný všetky tie veci rozpoznať a to je niečo, čo bežní ľudia nedokážu. V skutočnosti to, že so sebou nie si spokojný, ukazuje, že sa kultivuješ a tvoja schopnosť sa postupne zvýši.

 

Študent: Keď som počul všetky tie falošné správy, čo vytvorili médiá mimo Číny o Majstrovi a Falun Dafa, hoci som urobil isté veci na ochraňovanie Dafa, v srdci som cítil, že ich činy nestoja za pozornosť. Je moje uvažovanie správne?

Učiteľ: Keď druhí ľudia útočia na Dafa, keď máš pocit, že neútočia na teba, potom nie si členom Dafa. Prečo išlo toľko ľudí do Pekingu apelovať na Štátnu radu v Zhongnanhai? Mali pocit, že tá udalosť v meste Tianjin[3] bola zameraná na nich. Mali pocit, že keď polícia zatýkala učeníkov Dafa, bolo to to isté, akoby boli zatknutí oni sami. Je to preto, že všetci sú členmi kultivácie a každý kultivuje ten istý Fa. Čo sa týka prenasledovania študentov v Tianjine, nemali by naši ostatní žiaci vysvetliť situáciu s dobrými úmyslami príslušným úradom? Čo sa týka falošných správ v médiách, povedzte im, že sú nepresné, a povedzte im o našej naozajstnej situácii. Nemôžete len nečinne sledovať zlomyseľné prenasledovanie Dafa a nič neurobiť. To, že poškodzujú šance ľudí na získanie Fa, je veľký problém. Pretože mediálne správy môžu byť navzájom preberané, hneď ako urobia jednu správu, ostatné noviny ju môžu prebrať. Vaša skúsenosť zo skutočného života je presvedčivejšia než tie správy. Ak niekto hovorí, že ja, Li Chung-č’, som dobrý, nebudem si to všímať a keď povie, že som zlý, tiež si to nebudem všímať. Bežní ľudia ma nemôžu ovplyvniť. Ale pre vás, študentov, je ochraňovanie Dafa niečo, čo by ste mali robiť. Nemôžete však používať svoju zlú stránku a bojovať s nimi. Mali by ste im so súcitným srdcom povedať skutočnú situáciu a presne to je ochraňovanie Fa.

 

Študent: Všetci učeníci z mesta Shenzhen pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: (1) Mohli by ste nám prosím povedať, či Telá zákona na šiestich prapôvodných Budhoch v chráme Fengguo predstavujú ich konečné úrovne alebo ich úrovne počas kultivácie?

Učiteľ: Sú to Budhovia, sú to už Budhovia, takže tam nie je žiadna otázka kultivácie alebo úrovní. Prečo si sa na to opýtal? Toto nie je nič z Dafa a nemá to nič spoločné so zlepšovaním sa pomocou kultivácie.

 

Študent: (2) Je tých šesť prapôvodných Budhov prapôvodnými životmi, o ktorých ste hovorili?

Učiteľ: Ich tituly sú len druhmi zvláštnych titulov, ktoré ti Budhovia majú. Keď sa im hovorí „prapôvodní“, týka sa to toho, ako dlho ten titul existuje, a ako sa veci menia, nemusia to už nutne byť prvé prapôvodné bytosti. Na rôznych úrovniach a v rôznych ríšach sú rôzne pochopenie toho, čo je „prapôvodný“. Vyzerá to, že pre ľudské bytosti je čokoľvek, čo ide za tieto dejiny ľudskej civilizácie alebo to má históriu niekoľkých tisícov rokov, považované za prapôvodné. Ale v očiach Budhov je to len okamih. Pre bytosti vysokej úrovne až takí prapôvodní nie sú.

 

Študent: (3) Prečo smerujú sochy Budhu Šákjamuniho na západ?

Učiteľ: Kultivuješ budhizmus, že? Preto sa ma chceš pýtať na veci o Budhovi. Ja vyučujem Dafa, čo nemá s budhizmom žiadnu spojitosť. Ale to, že tu dnes sedíš, je tvoj predurčený vzťah a ja tvoju otázku môžem zodpovedať. Chrámy sú postavené tak, že smerujú do všetkých smerov. Niektoré sú postavené, aby smerovali na východ, niektoré sú postavené smerom na západ a niektoré sú postavené smerom na juh. Nech už smeruje jeho veľká hala kamkoľvek, je isté, že socha Budhu bude smerovať tým smerom. Takéto veci veľa neznamenajú a je to všetko ľudské konanie. Budha je skutočná a veľkolepá osvietená bytosť, zatiaľ čo to, o čom ty hovoríš, je tá veľká socha vyrobená z hliny. Ak chce človek kultivovať budhovstvo, mal by sa sústrediť na ozajstné zlepšovanie seba, pretože čokoľvek naplnené zámerom alebo pripútanosťou k budhizmu samotnému nie je kultivácia, ale prekážka.

 

Študent: Sú Zhen, Shan a Ren nad-hmotou? Sú prapôvodnými bytosťami? Alebo to sú nad-prapôvodné bytosti?

Učiteľ: Zasa budhizmus. Pretože si sem prišiel, je to tvoj predurčený vzťah a tak tiež chcem na tvoju otázku odpovedať. Zhen, Shan, Ren sú charakteristické vlastnosti celého vesmíru a Fa vesmíru pochádza zo Zhen, Shan, Ren. Čím nižšie to ide, tým zložitejším sa Fa stáva a tým vyššie má požiadavky, rovnako ako pyramída. Tento Dafa vytvoril pre všetky vnímajúce bytosti vo vesmíre prostredia existencie na rôznych úrovniach a vytvoril Budhov, Taov, Bohov a ľudí na rôznych úrovniach, rovnako ako démonov a iné vnímajúce bytosti, vrátane tých na nebesiach a na zemi a všetkej hmoty. Tento vesmír je taký zložitý, že ho nemožno jasne opísať ľudským jazykom. Okrem toho má ďalšie rôzne stavy bytia, ktoré poskytujú všetkým vnímajúcim bytostiam prvky existencie na rôznych úrovniach, ako napríklad vzájomné vytváranie a vzájomné zabraňovanie, jin a jang a tak ďalej – veľa, preveľa vecí. Všetky z nich pochádzajú z Dafa vesmíru. (potlesk)

 

Študent: Pred konferenciou som zatelefonoval kontaktnej osobe, aby som získal viac informácií o požiadavkách pre účasť na konferencii. Osoba, ktorá zdvihla telefón, sa ma pýtala, či som učeník Falun Gongu, a ja som vtedy nevedel, ako odpovedať, pretože sa ho učím sám už jeden rok. Učiteľ Li, povedzte mi prosím, či sa môžem považovať za vášho učeníka.

Učiteľ: Keď sa ho naozaj učíš, potom si učeník, bez ohľadu na to, či sa ho učíš sám. (Potlesk) Nepovedali ti to už zmeny, ktorými si prešiel, a náznaky, ktoré som ti v každodennom živote dal? Pretože nemáš prostredie, kde sa spoločne so všetkými kultivuješ, je veľa vecí, ku ktorým si sa neosvetlil. Ale to neznamená, že si sa nekultivoval. Mal by si viac cvičiť s ostatnými študentmi, pretože to ti pomôže zlepšiť sa ešte rýchlejšie.

 

Študent: Majster povedal, že všetci Bohovia z rôznych náboženstiev prestali od roku 1992 dohliadať na záležitosti v ľudskom svete. Mám slabú schopnosť osvietenia a nepochopil som význam tých slov. Majster, vysvetlite to trochu prosím.

Učiteľ: O tejto otázke som hovoril v rôznych prednáškach Fa. Keď som tentoraz prišiel, aby som vás učil Fa, nebolo to jednoducho kvôli záchrane ľudských bytostí. Toto je náprava Fa vesmíru, ktorá súvisí s ľudstvom. To znamená, že dokonca aj tí Bohovia, ktorých si uctieval, sa sami počas nápravy Fa umiestňujú, a o to viac to platí pre ľudské bytosti. Akoby ešte mohli dohliadať na záležitosti ľudstva?

 

Študent: Učeníci Dafa z miest Hefei v provincii Anhui, zo Shenyang a Yanbian pozdravujú Majstra!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Jeden človek hovoril zlé veci o Dafa a ja som sa s ním začal hádať. Je pravda, že som nenasledoval Ren zo Zhen, Shan, Ren v Dafa? Počíta sa hádanie sa s ľuďmi za pripútanosť?

Učiteľ: Mal by si mu so súcitným (Shan) srdcom vysvetliť princípy a porozprávať sa s ním. Ak naozaj počúvať nechce, potom to nechaj tak. V skutočnosti si si neuvedomil, že keď s ním hovoríš o princípoch Dafa, hovoríš s ním o Fa a šíriš mu Fa, pomáhaš mu a ponúkaš mu spásu! Či to chce počúvať alebo nie, je jeho voľba. Prečo by si sa s ním chcel hádať? Bude efektívnejšie, keď všetky tieto veci zvládneš so súcitom.

 

Študent: Keď študujem Fa, osvietim sa niekedy k nejakému princípu Fa. Ale hneď ako to chcem vyjadriť slovne, mám pocit, že toto pochopenie už nie je správne. Tento pocit je čím ďalej zreteľnejší.

Učiteľ: Správne! Práve som o tom hovoril, nie? Môžeš to chápať len intuitívne a nedokážeš to opísať slovami. Hneď ako použiješ ľudský jazyk, aby si to povedal nahlas, spadne to nadol medzi princípy, ktoré sú na rovnakej úrovni ako bežní ľudia.

 

Študent: Je medzi kultivujúcimi väčšie percento žien ako mužov?

Učiteľ: Zdá sa, že dnešné ženy môžu porozumieť Dafa rýchlejšie, a to je skutočne dobrá vec.

 

Študentka: Pôvodne som mala deti veľmi rada a naozaj som chcela mať deti. Ale potom, čo som spoznala Dafa, som si uvedomila, aká nízka je úroveň ľudstva a aká skazená je ľudská morálka. Aký zmysel má potom mať deti a nechať tak znečistiť čisté srdce a dušu?

Učiteľ: Poviem ti, že to nie si ty, kto vytvára život, je to skôr tak, že bytosť vstúpi do ľudskej maternice a prevtelí sa. Nech už má akúkoľvek karmu, je to niečo, čo si prináša sama. Keby sa nenarodila cez teba, potom by sa rovnako narodila prostredníctvom niekoho iného. Si študentka Dafa, prečo by si sa ešte mala báť, že sa tvoje deti znečistia?

 

Študentka: Som učiteľkou v škôlke, ktorá pracuje s menšinami. Moja práca je navštevovať rôzne škôlky, aby som vyučovala čínsku kultúru a tradície. Naozaj by som chcela deti učiť päť Učiteľových cvičení. Môžem to urobiť?

Učiteľ: To je veľmi dobré. V istých oblastiach praktizuje v skutočnosti každý – od vedúcej škôlky až po učiteľky – a tamojšie deti tiež. Deti nemajú pripútanosti. Keď tam sedia, páni! Je to veľmi dobré – naozaj sú čisté a nádherné. Je to určite dobrá vec, keď človek deti vzdeláva pomocou Fa princípov Dafa,  prinesie im to do celého ich života nekonečný prospech.

 

Študent: Niektorí ľudia úprimne praktizujú kresťanstvo, budhizmus atď. A nemajú možnosť získať Falun Dafa. Budú mať cestu von?

Učiteľ: Než som toto začal robiť, ich Bohovia dali jasné náznaky tým z ich ľudí, ktorí môžu byť naozaj zachránení, že to budem vykonávať. Niektorí ľudia tomu verili a niektorí ľudia nie. Nepozerám sa, aké náboženstvo to je alebo aké vysoké je úradné postavenie tej osoby. Nevenujem pozornosť tomu, kto to je: ja sa len pozerám na srdce človeka. Každý, kto predo mnou stojí, je v prvom rade ľudskou bytosťou a ja sa pozerám len na ľudské srdcia. Keď sa nechceš kultivovať, nič neurobím. Keď sa kultivovať chceš, ponúkam ti spásu. Tak to je! Neprikladám dôležitosť žiadnej formalite a nepozerám sa na úradné postavenie človeka alebo na to, akému [náboženstvu] verí. (Potlesk)

 

Študent: Kultivujem Dafa už niekoľko rokov. V uplynulých niekoľkých mesiacoch, keď sme so všetkými zdieľali, videl som, že niektorí učeníci donekonečna hovoria, a to vo mne vyvolalo čoraz menšiu túžbu hovoriť. Majster, povedzte mi prosím, či je môj stav správny.

Učiteľ: Ak stále donekonečna hovorili a čím viac hovorili, tým menej si ich chcel počúvať a tým nepokojnejšie si sa cítil, potom to znamená, že máš pripútanosť! Čím viac hovoril, tým viac sa zdalo, že koniec je v nedohľadne. To bolo v skutočnosti zamerané na teba, aj keď to nehovoril priamo tebe. (Potlesk) Bolo to preto, aby sa odhalili tvoje pripútanosti. Tvoje pripútanosti vlastne boli odhalené. To len ty si sa to snažil zakryť rečami o tom, že tá druhá osoba hovorila donekonečna. Nehovoril som ti, že by si sa mal pozerať na seba, bez ohľadu na to, s čím sa stretneš? Nevynorila sa to tvoja pripútanosť? Pretože ste kultivujúci a nadprirodzení ľudia, prečo stále vidíte na bežných ľuďoch zlé veci a porovnávate sa s nimi? Aj keď on je kultivujúci, stále sa ešte kultivuje medzi bežnými ľuďmi a stále má pripútanosti, ktoré neboli odstránené a stále prejavuje správanie bežných ľudí. Keby tie veci nemal, nebol by Budhom? Nebol by Bohom? Nie je to pravda? Takže hneď ako sa objaví medzi našimi študentmi ten či onen problém, ty len premýšľaš o tom, prečo sa tá druhá osoba tak zle kultivovala a nechceš sa pozerať na seba. Každému som vo svojich prednáškach o Fa povedal, že keď vznikne spor medzi dvoma osobami a vidí to tretí človek, aj ten tretí človek by sa mal zamyslieť: „Aha, dostali sa do sporu, no prečo som to videl? Je to preto, že mám nejakú pripútanosť? Je to preto, že mám taký problém tiež?“ Pretože sa kultivuješ, musíš byť sám voči sebe zodpovedný a pozerať sa do seba. Druhá vec, ktorú chcem spomenúť, je, že pri skupinových stretnutiach štúdia Fa niektorí žiaci hovoria stále dookola o veciach, ktoré nesúvisia s Dafa ani s kultiváciou, a to je zasahovanie do našich študentov a ich kultivácie. Musíte tomu venovať pozornosť a jasne na to upozorniť tých, ktorí to robia.

 

Študent: Keď vidím sebeckú stránku kultivujúcich, cítim sa z toho nedobre.

Učiteľ: Potom máš ďalšiu pripútanosť. Malo by to byť tak, že nikto nemôže ovplyvniť srdce kultivujúceho. Keď vidíš, ako sa ukazuje jeho sebeckosť, je možné, že sa ukazuje preto, aby si s ním prehovoril a pomohol mu uvedomiť si ju a odstrániť ju. Pokiaľ si ovplyvnený jeho sebeckosťou a cítiš sa z nej nedobre, ako by to mohlo byť tak, že nemáš žiadne pripútanosti? Nie je to pravda?

 

Študent: Prečo je to tak, že hneď ako si človek vytvorí démonov vo vlastnej mysli, spadne úplne na dno a nebude schopný znova sa kultivovať?

Učiteľ: Bol to len určitý druh popisu. Keď sa vytváranie démonov vo vlastnej mysli dostane do takého stupňa, že sa už nedá obrátiť, spadne až na dno. Ak je schopný uvedomiť si, čo sa stalo, potom je ešte priestor pre záchranu situácie. Každému som na základe princípov Fa hovoril o nebezpečenstve vytvárania démonov vo vlastnej mysli.

 

Študent: Môžu kultivujúci zlepšiť vzdelávací systém a uľahčiť ľuďom v spoločnosti prijatie Dafa?

Učiteľ: Je mnoho študentov, ktorí cítia, že Dafa je veľmi dobrý, je schopný zmeniť všetky srdcia a je schopný dokázať, aby spoločnosť naozaj dosiahla najlepší stav a stala sa spoločnosťou s vysokým morálnym štandardom. Preto si mnohí študenti a bežní ľudia, ktorí sa nekultivujú, myslia, že keby mohol byť široko prijatý ľuďmi v celej spoločnosti a viesť ľudí, aby sa takto správali, aká skvelá by bola spoločnosť! V skutočnosti visí tvoja myseľ stále na bežnej ľudskej spoločnosti. Môžem ti to podať len takto, pretože tvoje pochopenie Fa ešte nie je také hlboké a ešte si celkom nepochopil, že tento Fa, ktorý učím, neslúži na dosiahnutie toho či onoho v ľudskej spoločnosti, je tu kvôli vyučovaniu Fa kultivujúcim, aby mohli byť kultivujúci zachránení. Bežná ľudská spoločnosť je len tým, čím je. Keby boli medzi bežnými ľuďmi naozaj nejakí vysokopostavení funkcionári, ktorí používajú dobré Fa princípy Dafa na to, aby v spoločnosti zmenili morálny štandard, ktorý denne upadá, potom by to bolo zobrazenie súcitného (shan) srdca ľudí a nebol by som proti tomu. Je to preto, šírenie Dafa by malo byť pre ľudí dobré, tak to je. To sú veci bežných ľudí a veci, ktoré sa stanú v ďalšej fáze, keď Fa napraví ľudský svet.

 

Študent: Všetci žiaci z Taiwanu vás pozdravujú!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Študent: Chcem sa vás opýtať na niekoľko otázok. Prichádza úroveň schopnosti človeka s jeho prapôvodnou dušou pri narodení, alebo je to usporiadané na základe jeho cnosti a karmy?

Učiteľ: Sú dva druhy tej schopnosti, o ktorej si hovoril. Tá prvá je takzvaná šikovnosť bežných ľudí a toto nie je pre proces kultivácie vôbec dobré; naopak je to vážna prekážka. Druhý druh je prejav schopností, ktoré sú nad schopnosťami bežných ľudí a ukazujú sa počas kultivácie. Vznikajú vďaka nejakým faktorom pred narodením, ako aj po narodení. Ale v kultivácii to nie sú meradlá, ktorá sa používajú na posudzovanie úrovne človeka. Aby sa mohla posúdiť schopnosť človeka kultivovať sa a porozumieť Fa, musíme sa pozrieť na jeho základ. Pôvodná povaha človeka bola zakopaná v priebehu reinkarnácii život za životom, počas priebehu dlhých rokov. To, nakoľko sa môže pôvodná povaha človeka ukázať, taký dobrý je jeho základ a schopnosť osvietenia.

 

Študent: Z minulosti boli zanechané pôsobivé podoby Budhov, Taov a Bohov stvárnených v sochách a na obrazoch na rôznych miestach po celom svete. Ako dokázali zostať v ľudskom svete?

Učiteľ: Pýtaš sa, ako sa ľudia dozvedeli o podobe Budhu. Sú dosť veľké rozdiely medzi ľuďmi, ktorí žijú v časových obdobiach, kedy je morálka ľudstva celkom dobrá, a ľuďmi, ktorí žijú v časových obdobiach, keď je ľudská morálka zlá. Čím vyšší je morálny štandard ľudskej spoločnosti, tým viac Bohovia ľuďom ukážu pravdu vesmíru a to je niečo spôsobené stavom spoločnosti ako celku. Avšak dnešná spoločnosť nie je dobrá, pretože to, čo dnešná spoločnosť uctieva, je veda, a nie Bohovia, takže ľudia môžu vidieť čoraz menej. Táto veda bola navyše vytvorená pre ľudské bytosti mimozemšťanmi, ktorí sú tiež bytosťami v tejto dimenzii. Len sú to bytosti z iných planét. Mnohé z tých veľkých obrazov vo francúzskom Louvri zobrazujú božské bytosti. Tie vyobrazenia sú dosť realistické. Tie maľby som videl a naozaj to tam tak je. Ale ony boli zanechané z čias, keď bolo kresťanstvo na vrchole rozkvetu. Inými slovami boli zdedené z doby, kedy bol morálny štandard človeka najlepší a ľudia najviac verili v Bohov. Bolo tiež veľa umelcov, ktorí boli zbožnými kresťanmi. Takže Bohovia im ukázali veci a oni ich mohli vidieť. Všetci viete, že umelci sú dobrí v ukladaní si obrazov do pamäte. Potom čo tie scény Bohov videli, dokázali ich namaľovať. Mám pocit, že ich namaľovali veľmi blízko skutočnosti, veľmi realisticky a že sú naozaj také, aké to tam je. Potom čo mnohí ľudia vidia takéto veľké maľby, začínajú cítiť atmosféru posvätnosti a úcty – druh zbožnej úcty k majestátnym Bohom. Rovnakým spôsobom boli ľudstvu zanechané podoby Budhov.

 

Študent: Pre tých na vysokých úrovniach je hmota vytvorená kultiváciou k dovŕšeniu cenná. Je to o návrate k svojmu pôvodnému, pravému ja plus procese kultivácie?

Učiteľ: Tvoje asociácie vôbec nie sú správne, pretože proces kultivácie je v skutočnosti návratom ku tvojmu pôvodnému, pravému ja. „Pre tých na vysokých úrovniach je hmota vytvorená kultiváciou k dovŕšeniu cenná“ – to nedáva zmysel. Nemusí to byť cenné pre tých vyšších Bohov, ktorí sú nad ríšou, na ktorej sa dovŕšiš. A ešte vyšší Bohovia to považujú za hlinu. V skutočnosti, všetko, čo v tomto vesmíre nie je dobré, je odhodené sem do tejto ľudskej spoločnosti.

 

Študent: Môžu sa kresťania kultivovať v Dafa?

Učiteľ: Práve som povedal tieto slová: povedal som, že Bohovia ani v najmenšom neprikladajú dôležitosť žiadnemu náboženstvu, pretože to je niečo, čo vytvoril človek. Keď bol Ježiš na tomto svete, nebola žiadna cirkev a nebolo žiadne náboženstvo – kresťanstvo. Keď bol Šákjamuni na tomto svete, neboli žiadne chrámy, pretože tie vytvorili ľudia. Keď bol Šákjamuni na tomto svete, neboli žiadne sväté písma, a keď bol Ježiš na tomto svete, nebola ani žiadna Biblia. Tie spísali neskôr ľudia a sú to spomienky na to, čo bolo povedané predtým.

Budhovia a Bohovia neprikladajú formám, ktoré vytvoria ľudia, žiadnu dôležitosť, takže aký má zmysel starať sa o to, akú formu prijmeš? Náboženstvo nie je pre ľudstvo zlá vec, ale keď sa ľudia pripútajú k forme samotnej, potom nie sú úprimnými učeníkmi Bohov alebo Budhov. Viete, že všetky tie chrámy boli zničené počas kultúrnej revolúcie. Prečo vtedy Budhovia nezasiahli? No prečo by zasahovali? Do chrámov chodili všetci možní ľudia a žiadali o všetky možné veci. Tí ľudia, ktorí Budhu žiadajú o veci, sa nekultivujú. Účelom ich uctievania Budhu je získať Budhovo požehnanie, aby mali syna, zbohatli alebo získali požehnanie v tom, že sa im vyhnú katastrofy a kalamity. Je tam ten Budha preto, aby to pre teba robil? Budha je tam preto, aby sa od základu postaral o spásu všetkých vnímajúcich bytostí a spasil ťa do nebies; ty sa však namiesto toho usiluješ o pohodlie medzi bežnými ľuďmi. Takže pre Budhu je tento druh pripútanosti k žiadaniu Budhu o veci tou najhoršou pripútanosťou, pripútanosťou, kvôli ktorej sa Budha cíti strašne. Ľudia nevedia, čo robia. Pristupujú k Budhom s ľudskými citmi a myslia si: „Hovorím, že vy Budhovia a Bódhisattvy ste dobrí, plní milosrdenstva a súcitu. Takže Budhovia a Bódhisattvy budú musieť moje želanie splniť. Keď poviem, že tento Budha je dobrý, určite sa Budha bude tešiť.“ Ľudia si myslia, že Budhovia sú šťastní, keď tak hovoria. Ľudia si myslia, že ľudské srdcia môžu ovplyvniť Budhovo srdce. Myslia si, že pár lichôtok urobí Budhu šťastným – aké smiešne. Keď Budhu uctieva niekto taký, môže tam ten Budha zostať? Ako to ten Budha počúva, je čoraz rozladenejší a už dávno tam nie je. Hneď ako tam nie je žiaden Budha, prídu tam zlí duchovia, ktorí prinášajú do sveta zmätok, aby pre nich [ľudia] pálili vonné tyčinky. Čo teda potom ľudia uctievajú? Všetci o tom premýšľajte, aký by malo zmysel ten chrám zachovať? Keby ho nezničili ľudia, sám Budha by ho úderom blesku zrovnal so zemou. Nie je to tak? Takže Bohovia sa pozerajú len na ľudské srdcia. Ak tvoje srdce nedosiahne štandard pre kultiváciu, aký má zmysel tvoje obhajovanie budhizmu alebo nejakého iného náboženstva? Tieto veci vytvorili ľudské bytosti. Takže to, čo obhajuješ, je náboženstvo a si pripútaný k samotnému náboženstvu. Hovoríš si: „Keď som toto náboženstvo obhajoval, potom sa môžem stať Budhom, môžem sa stať Bohom a môžem ísť do neba.“ Nie je to vtip?

 

Študent: Nepodobá sa kresťanstvo na Falun Dafa, s tým, že je tam len rozdiel medzi Východom a Západom?

Učiteľ: Je tam obrovský rozdiel, Falun Dafa je Fa, ktorý stvoril vesmír vrátane všetkých vnímajúcich bytostí, vrátane ľudí a Bohov, nebies a zeme, a všetkých vecí a predmetov. Dafa vesmíru stvoril všetkých Bohov. Mal by si sa pozrieť na knihu Čuan Falun. V tej knihe som tieto záležitosti jasne vysvetlil. Môžeš si knihu prečítať, pretože existuje anglická verzia Čuan Faluna.

 

Študent: Chcel by som poprosiť, či by ste mi mohli odpovedať na jednu otázku. Kultivujem sa už viac ako tri roky a ľahko som prechádzal ťažkosťami, ale až v poslednom roku sa začali objavovať skúšky. Už niekoľko mesiacov mám v stolici krv. Prečo to tak je? Teraz to ovplyvnilo moje zdravie. Môžem sa takto kultivovať nahor?

Učiteľ: Možno ste si všetci uvedomili, že tá položená otázka má problém. Chceš mať nerušený život ako po tie tri roky, ale funguje tak kultivácia? Bol si tie tri roky naozaj usilovný? Považoval si sa naozaj za kultivujúceho? Spĺňal si štandardy? Niekedy vo svojom srdci považuješ rodinné záležitosti za dôležitejšie ako Fa, myslíš na zarábanie peňazí a si pripútaný k láske k rodine, všetko toto má väčšiu dôležitosť ako Fa. Nechceš si odstrániť svoju vlastnú karmu ani vydržať žiadne utrpenie. Je toto opravdivo sa kultivujúci učeník? Aj keď sa budeš takto kultivovať desať rokov, nič sa nezmení. Keď ťa začínam naozaj viesť nahor a začínam prečisťovať tvoje telo, vylučujú sa krvné zrazeniny, krvný odpad a zlé veci z minulosti. Ale ty to okamžite berieš tak, že to znamená, že tvoje telo má problémy. Nie si schopný zostať vytrvalý, udržať si spravodlivé myšlienky, neveríš, že to ti Majster počas kultivácie prečisťuje telo. Kultivácia je vážna vec, no ty to napriek tomu považuješ za chorobu. Ako sa na túto vec mám pozerať? Je to prejdenie skúškou? Tvoje srdce stále nie je pevné a stabilné. Pôvodne to bola dobrá vec – prečistiť pre teba tvoje telo. Kto by pre teba takú vec urobil? Nebolo to pre teba spravené, pretože si sa chcel kultivovať? Keď čelíš tomuto problému, nechápeš ho správne, stále sa kultivuješ veľmi pomaly a nie si schopný postupovať usilovne vpred. Keď tomu nedokážeš porozumieť z pohľadu Fa, potom sa tento proces, v ktorom je tvoje telo prečisťované, naťahuje a dlhú dobu to nemizne, pretrváva to niekoľko mesiacov. Tvoje myšlienky sú potom ešte menej pevné a tá skúška sa tým, ako plynie čas, zdá čoraz väčšia a je ešte ťažšie ňou prejsť. Premýšľaš: „Nie je táto kultivačná cesta neúčinná? Stará sa o mňa vôbec Majster? Čo sa to deje?“ Už to zasiahlo tvoje zdravie. V tejto otázke si sa na seba nepozeral ako na kultivujúceho.

O mnohých konkrétnych problémoch by som vám normálne radšej nehovoril. Ale premýšľaj o tom, mnoho ľudí sa po kultivovaní sa v Dafa zotavilo zo smrteľných chorôb, nech už boli akékoľvek, dokonca aj pacienti v kritickom stave. Nemali pripútanosti, postupovali usilovne vpred a vôbec nerozmýšľali nad svojimi zdravotnými problémami. „Nemocnica už vyniesla rozsudok smrti, prečo by som sa bál smrti? Dnes som získal Dafa. Budem sa kultivovať! Nech sa už môžem dostať akokoľvek ďaleko, nezáleží na tom, budem sa kultivovať zo všetkých síl! Je čas praktizovať!“ Všetky ich choroby nepozorovane zmizli, pretože k tomu nemali pripútanosť. Sú aj nejakí, čo mali vážnu chorobu, alebo smrteľnú chorobu, a umreli. Prečo sa to stalo? Pretože prišli čisto kvôli vyliečeniu a keď praktizovali, nedokázali opustiť svoje vlastné pripútanosti. Mysleli si: „Ten a ten sa praktizovaním Falun Gongu zotavil zo smrteľnej choroby. Ja sa tiež môžem praktizovaním vyliečiť! Prišiel som praktizovať, takže tento učiteľ sa o mňa tiež postará!“ Premýšľajú: „Ak čítam knihu a robím cvičenia, Učiteľ ma určite vylieči.“ Takže vidíte, je tam iba ten malý rozdiel v ich srdci. Stále teda premýšľajú: „Učiteľ ma určite uzdraví.“ Na povrchu sa kultivovali a čítali knihu ako každý iný, ale nečítali ju kvôli tomu ochoreniu? Musím sa pozerať na ich základnú povahu! Kultivácia je vážna. Skúšaš podviesť Budhu? Skúšaš podviesť Majstra? Podvádzaš len seba. Dá sa to počítať za opravdivú kultiváciu, ak sa nezmeníš na základnej úrovni? Prečo môžu byť žiaci skúšaní vo svojich snoch? Keď spia všetky tvoje zámery, ktoré môžu ukryť tvoje [pripútanosti], pozrieme sa na to, aký je tvoj stav. Naozaj musíš dosiahnuť štandard kultivujúceho – nie je to ten princíp? Teraz si sa naučil Dafa, ale nerobíš usilovný pokrok. Rozhodne tú príležitosť nepremeškaj. Je mnoho ľudí, ktorí ani nemôžu získať Fa.

 

Študent: Prečo je to tak, že moja manželka sa vždy, keď sa zúčastňujem skupinového cvičenia, cíti veľmi zle?

Učiteľ: Je to spôsobené tvojou karmou. Ako by si mohol byť potom, čo sa začneš kultivovať, len tak zbavený mnohých dlhov, ktoré si v predchádzajúcich životoch nazhromaždil, a ľahko sa stať Bohom? Akým Bohom by si to potom bol? Vytvárať karmu a nebyť za to zodpovedný – ako by to mohlo byť dovolené! Keď sa Boh pozerá na existenciu človeka, nepozerá sa iba na jeden život tej osoby. Reinkarnovať sa jeden život za druhým je presne ako prechádzať deň za dňom. Nie je dovolené, aby si len tak jedného rána po nočnom spánku vstal a neuznal to, čo si urobil včera. Nie je to tak? Bohovia sa pozerajú na tvoju existenciu ako na celok a budú sa pozerať na všetko, čo si v akomkoľvek časovom období urobil.

 

Študent: Ako si možno zvýšiť kapacitu svojho srdca?

Učiteľ: Počas tvojej kultivácie bude prirodzene narastať a nie je to niečo, čo môžeš urobiť úmyselne. Čím viac pripútaností sa človek zbaví, tým väčšie bude jeho srdce a jeho kapacita.

 

Študent: Mal som sen, že mi Majster poslal poštou štyri poháre, ale úplne nedotknutý prišiel len jeden. Deň na to som mal sen, že mám štyri dcéry, ale prežila len jedna. Kolegovia praktizujúci prišli k pochopeniu, že som možno dostal len jednu štvrtinu z toho, čo mi Majster dáva. Je to tak?

Učiteľ: Bolo to dané tebe, aby si sa k tomu osvietil, takže ti to nemôžem prezradiť. Keby som ti to prezradil, nedával by som si to na osvietenie sa sám sebe?

 

Študent: Po dosiahnutí ríše a úrovne Budhu, je tam ešte hlavná a pomocná duša?

Učiteľ: V tom bode tam žiadne nie sú. Nenaznačil som v Čuan Falune, že pomocná duša môže po dosiahnutí dovŕšenia existovať len ako ochranca Fa alebo v nejakej inej forme?

 

Študent: Čína je pre kultiváciu dobrým prostredím. Budú výsledky kultivácie ovplyvnené, keď sa na čas presťahujem do Austrálie?

Učiteľ: Nebudú. Kým sa kultivuješ, je to všade rovnaké.

 

Študent: Keď sedím v meditácii jednu hodinu, zvyčajne mám pocit, že to trvá dlho a pretrpím to v bolestiach. Ale zistil som, že v čase, keď mám odstraňovanie karmy a meditujem, uteká čas mimoriadne rýchlo. Zdá sa, že to prejde v okamihu a ten pocit je iný. Je táto situácia správna?

Učiteľ: Toto sú všetko stavy, ktoré sa prejavujú, keď robíte cvičenia a ich výskyt je celkom normálny.

 

Študent: Keď meditujem v čase, keď mám odstraňovanie karmy, budú karmu odstraňovať obe strany?

Učiteľ: Aké dve strany? Tá strana, čo sa kultivovala dobre, nemá bolesť, a čo sa týka telesných nôh, tie samozrejme bolieť budú. Keď dlho sedíš, nebudú ťa bolieť len nohy: je tam tiež bolesť a znecitlivenie v chrbte, pocit nepokoja a nevoľnosť od žalúdka. Také to je, trpieť fyzicky a duševne! Bolesť v nohách je len niečo, čo človek znáša na fyzickej úrovni – pri meditácii je tam ešte nepokoj v srdci! Človek v tom bode chce dať dole nohy. Veľa našich praktizujúcich tieto veci cíti. Utrpenie naozaj odstraňuje karmu.

 

Študent: Je to pre mňa veľká česť, že vás osobne vidím. Mám jednu otázku. Hovorili ste o praktizovaní len jednej kultivačnej cesty. Keď čítam v priebehu každodenného života budhistické písma a knihy, myslím si, že pre niektorých študentov na nízkej úrovni ako ja, by to mohlo byť prínosné. Môžeme postupne dosiahnuť štandardy, pretože budhizmus je tiež Budhov Fa. Je to tak?

Učiteľ: Tvoje uvažovanie nie je správne, pretože Dafa a budhizmus nie sú to isté. Mal by si viac čítať Čuan Falun. Naozaj ti toho chcem veľa povedať. Toho, čo chceš vedieť, je tiež veľa, ale nemám dnes dosť času. Preberám tu s mojimi kultivujúcimi učeníkmi problémy, s ktorými sa stretli pri kultivovaní sa na rôznych úrovniach. Ak sa chceš kultivovať, prečítaj si knihu. Prečítaj si Čuan Falun a potom sa môžeš rozhodnúť. Sám sa môžeš rozhodnúť, či sa kultivovať, alebo čítať svoje budhistické písma. Dafa je iný ako všetky náboženstvá.

 

Študent: Keď vás vidím, som veľmi rozrušený a strácam slová. Chcem niečo povedať, ale neviem nájsť slová. Keď sa to stane, je to preto, že moje hlavné vedomie je nejasné, alebo je to preto, že moje ľudské city sú príliš silné?

Učiteľ: Ani jedno. Keď ma mnohí žiaci – nielen ty – vidia, nemajú, čo by povedali. Je to preto, že tá tvoja časť, ktorá sa dobre kultivovala, v tej dobe spozornie. Tá strana, ktorá sa dobre kultivovala, vie všetko o princípoch Fa v tej ríši, takže keď ma vidí, nie je sa na čo pýtať. Tá vaša strana, ktorá je prebudená, vie, že Majster urobil pre každého veľmi veľa. Na povrchu vám len vysvetľujem princípy Fa, ale určitá vaša časť môže vidieť vaše ozajstné zlepšenia v iných oblastiach, rovnako ako odstraňovanie karmy za vás a mnohé veci, ktoré pre vás boli urobené. Preto chceš plakať, keď ma vidíš, aj keď tá tvoja strana, ktorá sa dobre nekultivovala, nepozná dôvod, prečo plačeš. Je to taký stav. Toto je preto, že vieš, že nedokážeš popísať tieto veci, ktoré pre teba Majster urobil. V tomto nezachrániteľnom, zmätenom svete, v čase, keď ľudská morálka rýchlo upadá, ti pomáham odstraňovať karmu a dávam ti toľko vecí. Keby som vám túto príležitosť nedal, nikto iný by to neurobil. Takže tamtá tvoja strana to videla. Toto ten stav znamená. (potlesk)

 

Študent: Rád by som sa spýtal, ako spoznám, že som získal Fa? V minulosti som mal cukrovku a vysoký cholesterol a odvtedy, čo kultivujem Falun Gong, je všetko v poriadku. Znamená to, že som už Fa získal?

Učiteľ: Neznamená to, že sa o teba starám? V kultivačnej praxi musí byť vždy najskôr upravené a uvedené do poriadku telo, až potom človek vstúpi do fázy oficiálnej kultivácie. Tie zmeny už prežívaš. Keby som sa o teba nestaral, tie zmeny by sa neprihodili. Nie je to teda príklad toho, že pod účinkom Fa sa dejú zmeny? Mal by si jednoducho veľa čítať knihu, veľa študovať Fa a usilovne postupovať vpred.

 

Študent: Máme v kultivácii dovolené odriekať pokyny k cvičeniu, keď cvičíme?

Učiteľ: Verše odriekaj pred cvičením. Nie je nutné ich recitovať počas cvičenia a najlepšie je nemyslieť vôbec na nič. To je najlepšie.

 

Študent: Môžu sa tí žiaci, ktorí práve teraz nastúpili kultiváciu, dovŕšiť spolu s učeníkmi, ktorí sa kultivujú už niekoľko rokov? Sú nejakí starší ľudia, ktorí majú obmedzený stupeň vzdelania a sú tu nejaké ich vlastné faktory, hlavne slabá schopnosť porozumieť Fa. Ako sa bude nazerať na ich kultivovanie sa k dovŕšeniu?

Učiteľ: Nepodceňuj staršiu generáciu, pretože všetko to záleží na stupni usilovnosti daného človeka a nemôžeš sa takto pozerať na vek človeka. Hneď ako vám raz umožním získať Fa, vždy vám dám dostatok času. Ak však nedokážete byť usilovní alebo sa nedokážete považovať za kultivujúceho, potom je všetko márne. Dávam vám dostatok času. Je to dostatok času na usilovné napredovanie, ale nie je to čas na to, aby ste sa kultivovali polovičato.

 

Študentka: Tri dni potom, čo sa mi narodilo dieťa, som videla postaršieho cudzinca, ktorý mal na sebe čierne oblečenie a cylinder. Mal bielu bradu a zakrýval dieťa prikrývkou. Všetci v našej rodine sú praktizujúci Dafa, takže to mal byť Učiteľov fashen, a nie ten postarší cudzinec. Nerozumiem tomu. Mohla by som poprosiť Učiteľa, aby to trochu vysvetlil?

Učiteľ: Na rôznych úrovniach mám rôzne podoby a na rôznych úrovniach mám rôzne raje. Čo sa týka toho, odkiaľ dieťa prišlo získať Fa alebo či má božskú bytosť, ktorá ho nasleduje a dáva naň pozor, nič z toho ti nemôžem prezradiť. Jednoducho sa kultivuj. Keď človek vidí také veci, mal by byť ešte usilovnejší.

 

Študent: Pevne dúfame, že tí učeníci bielej rasy, ktorí mali úžitok z Dafa, dokážu aktívne vystúpiť napred, aby predstavili Dafa spoluobčanom svojej národnosti.

Učiteľ: Každý z učeníkov Dafa, nech už je biely, Číňan alebo niekto z ďalších etník, vie, čo by mal počas kultivácie robiť.

 

Študent: Potom, čo som prišiel do Austrálie, mi zabralo štyri mesiace, než som našiel cvičebné miesto. Všetci študenti sa mi zdajú povedomí, a pritom som ich nikdy predtým nestretol. Na konferencii pre zdieľanie skúseností vyzerajú všetci praktizujúci Dafa akoby som ich už predtým stretol a vôbec mi nepripadajú cudzo. Prečo je to tak?

Učiteľ: Samozrejme, že to tak je. Všetci naši učeníci Dafa kultivujú ten istý Fa, všetci sa kultivujú v Dafa. Tie strany, ktoré sa dobre kultivovali, sa všetky veľmi dobre poznajú a možno ste sa medzi sebou poznali v niektorom inom živote.

 

Študent: Moja hlava je často prázdna, ale niektorí ľudia sa ma často pýtajú: „Hovoríš, že Falun Gong je dobrý, tak prečo si nemôžeš nič zapamätať?“

Učiteľ: Je to preto, že tá strana, ktorá sa dobre kultivovala, strana, ktorá bola skultivovaná do stavu, že sú jej veci jasné, bola oddelená, pričom strana, ktorá nemá jasno, je vždy tá strana, ktorá nebola dobre skultivovaná. Nenechaj tie veci, ktoré do teba zasahujú, aby znovu účinkovali.

 

Študent: Už od detstva mám komplex menejcennosti. Je pocit menejcennosti tiež pripútanosť, ktorú treba odstrániť?

Učiteľ: Správne. Zbav sa jej, pretože dnes si bytosťou, ktorá má najväčšie šťastie vo vesmíre. Si študent Dafa a dokonca Bohovia na nebesiach ti závidia. Takže prečo by si mal mať pocit menejcennosti?

 

 

* * * * *

 

Naša dvojdňová konferencia sa chýli ku koncu. Myslím, že každý sa vďaka tejto dvojdňovej Fa konferencii zlepšil. Navyše, táto Fa konferencia sa skončila úplným úspechom a bola veľmi dobrá, dosiahla zamýšľaný výsledok. Táto Fa konferencia všetkým študentom umožnila, aby našli, kde majú nedostatky, aby tak mohol každý v budúcej kultivácii ďalej usilovne postupovať vpred a budovať si sebadôveru v kultivácii, takže táto Fa konferencia potom skutočne splní svoj účel. To je cieľom organizovanie konferencie. Tiež dúfam, že Fa konferencia bude slúžiť ako určitý druh impulzu a že odteraz budete voči sebe v kultivácii zodpovední. Sedí tu dosť veľa nových študentov a sú medzi nimi takí, ktorí nemajú veľké pochopenie Dafa. Keď už ste vošli dovnútra a videli ste toto všetko, verím, že si pohľadáte [našu] knihu a spoznáte ho bližšie. [Premýšľajte o tom], prečo ho tak veľa ľudí študuje a prečo sa toľko ľudí kultivuje? Možno ste tu v tomto našom prostredí zažili atmosféru harmónie. Práve teraz človek nič také nemôže nájsť, nech už sa nachádza v akýchkoľvek okolnostiach alebo na akomkoľvek mieste.

Keď robím túto vec, vzal som do úvahy, aby som bol zodpovedný k ľuďom a spoločnosti. Bez ohľadu na to, v akej oblasti naši študenti žijú, sú to dobrí ľudia. Vždy keď sa stretneme s nejakými problémami alebo ťažkosťami, musíme pri hovorení s druhými ľuďmi použiť súcitné (shan) srdce a dobrotivý úmysel a absolútne nie je dovolené, aby mala účinok vaša zlá strana.

Táto Fa konferencia sa chýli ku koncu a ja verím, že všetci z vás budú odteraz usilovnejší. Po tejto Fa konferencii bude študovať Fa ešte viac študentov. Pri stavaní na minulosti, s podnetmi pre budúcnosť, myslím, že sa všetci budete činiť dobre. Na záver dúfam, že sa všetci budete neustále zlepšovať a čoskoro dosiahnete dovŕšenie! (Potlesk)

 [1] Pozn. prekl .: Všeobecne sa má za to, že obdobie jari a jesene v období bojujúcich štátov trvalo od 770 - 221 pr. n. l. a že obdobie troch vládcov a piatich cisárov trvalo od 3000 - 2000 pr. n. l. Má sa za to, že Konfucius sa narodil v roku 551 pr. n. l. a zomrel v roku 479 pr. n. l..

[2] Pozn. prekl. Hovorí sa tu o akcii praktizujúcich Falun Gongu, ktorí šli 25. apríla 1999 apelovať k čínskym úradom.

[3] Pozn. prekl.: Hovorí sa tu o prvom prípade, keď čínska polícia, krátko pred zhromaždením z 25. apríla, nezákonne zbila a zatkla praktizujúcich.