Falun Dafa

 

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo východnom USA

 

New York, 27. – 28. marca 1999

 

 

 

(Slovenské vydanie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Chung-č’

 


Toto mala byť konferencia výmeny skúseností a pochopení zo štúdia Fa organizovaná americkými učeníkmi Falun Dafa z východného pobrežia, avšak teraz sa zdá, že mnohí ľudia, čo tu sedia, sú v skutočnosti z iných krajín a oblastí. Mnohí z vás si mysleli, že Majster by sa mohol ukázať. Dovoľte mi dopredu povedať, že keď sa v budúcnosti v akejkoľvek oblasti uskutoční konferencia výmeny skúseností, nemusím sa jej zúčastniť. Hovorím vám to preto, aby ste necestovali zbytočne [kvôli tomu, aby ste ma videli]. Konferencie Dafa sa uskutočňujú na celom svete približne každý týždeň a ja sa nemôžem zúčastniť každej jednej z nich. Toto som vám chcel dopredu povedať.

Navyše, táto konkrétna konferencia bola zorganizovaná celkom dobre. Mnohí študenti potichu vynaložili mnoho úsilia a vo veľkej miere prispeli k tejto udalosti. Týmto by som v mene vás všetkých chcel poďakovať týmto študentom, že nám poskytli toto prostredie. Musíme tiež zabezpečiť, aby táto konferencia bola úspešná. Konferencia Dafa nemôže byť iba formalitou. Musíte z nej spraviť udalosť, ktorá vám opravdivo umožní zlepšiť sa a nájsť svoje nedostatky a ktorá vám naozaj pomôže postúpiť k dovŕšeniu. V tom prípade bude úsilie, ktorým tí študenti prispeli do tejto konferencie, užitočné a naša konferencia bude naozaj dobre slúžiť svojmu účelu. To isté platí aj pre konferencie v iných oblastiach – musíte dosiahnuť, aby boli naozaj prospešné pre kultiváciu a zlepšenie všetkých a nestala sa z nich formalita.

Kultivácia by sa nemala hodnotiť podľa počtu praktizujúcich ľudí. Povedal som, že mi nezáleží na tom, či praktizuje veľa alebo málo ľudí. Dokonca aj keby iba 1% ľudí praktizovalo kultiváciu, to, čo som spravil, by nebolo zbytočné, tobôž keď máme mnoho praktizujúcich. Vy všetci praktizujete kultiváciu a pevne sa zlepšujete – všetci sa rýchlo zlepšujete a vidím, že ste aj veľmi usilovní. Teraz viac ľudí z celého sveta čoraz lepšie chápe Dafa a bude čoraz viac ľudí študujúcich Dafa. Toto teda so sebou prinesie nejaké záležitosti; napríklad, keď ste začali študovať tento Fa, mohli ste mať mnoho otázok alebo pochybností, a vynorilo sa mnoho problémov, v ktorých ste nemali dostatočné porozumenie. Myslím, že spomedzi všetkých nových študentov, čo tu sedia, bez ohľadu na to, akej ste národnosti alebo etnika, čo sa týka študovania Fa, mali by ste pokračovať v čítaní knihy. Iba ak to budete robiť, môžu byť nejasné otázky vo vašej mysli zodpovedané. Hovorím o tom na každej konferencii: mali by ste počas kultivácie opakovane čítať knihu. Prečo stále opakujem tieto slová? Pretože každý deň prichádzajú noví ľudia. Preto bude treba tieto slová v budúcnosti stále opakovať. Inými slovami, cieľom môjho šírenia Fa je umožniť ľuďom kultivovať sa a umožniť ľuďom zlepšovať sa – o tom niet pochýb a realita ukázala, že tento cieľ možno dosiahnuť.

Všetci však vieme, že v tomto ľudskom svete mám iba toto jedno fyzické telo. Bolo by pre mňa naozaj ťažké, keby som mal každému jednému študentovi hovoriť, ako sa kultivovať, pretože už sa to učí takmer 100 miliónov ľudí a v budúcnosti ich bude oveľa, oveľa viac. Tento Dafa bol zverejnený a ja nemôžem rozprávať s každým a vyučovať každého jedného osobne v ľudskom svete, avšak aj tak chcem, aby ste sa zlepšovali – aby ste sa opravdivo zlepšovali a dosiahli dokonca dovŕšenie. Ak by som to nemohol dosiahnuť, nepodvádzal by som vás? Avšak realita ukázala, že ľudia sa nielen pozdvihli pomocou kultivácie, ale kultivovali sa aj veľmi dobre. Toto teda dokazuje, že dokážem byť zodpovedný za každého a že moje slová sú odôvodnené. Práve som hovoril o tom, že keďže máme veľký počet študentov, nemôžem dozerať na každého z vás osobne a učiť vás osobne, avšak pokiaľ čítate knihu Čuan Falun, dostanete všetko, čo máte dostať. (Potlesk) Všetci viete, že toto nie je bežná kniha. Je to Fa. V našej ľudskej spoločnosti existujú rozličné zákony, teórie a ideológie, avšak poviem vám, všetko sú to ľudské veci – sú to ľudské veci na úrovni bežnej ľudskej spoločnosti. Avšak to, čo vás učím dnes, ide ďaleko za akúkoľvek teóriu v ľudskej spoločnosti a za akýkoľvek Fa na bežnej ľudskej úrovni. Keď je to tak, určite má svoje majestátne a bezmedzné vnútorné významy. Inými slovami, ak sa chcete kultivovať, tento Fa vás môže naozaj viesť pri zlepšovaní sa. Na povrchu vyzerá táto kniha ako akákoľvek iná bežná kniha, s čiernou farbou na bielom papieri. Avšak ľudské oči dokážu rozoznať iba veci v dimenzii tejto bežnej ľudskej spoločnosti a všetko nad týmto rozsahom je ľuďom neviditeľné. V súčasnosti sa veda ešte nedokázala vyvinúť do tej úrovne a nedokáže tie veci pochopiť. Avšak v iných dimenziách, vo vyšších a úžasnejších ríšach, ktoré naše ľudstvo stále nepozná, sú rôzne životné prostredia a dimenzie, v ktorých sú živé bytosti. Inými slovami, zdá sa to byť kniha v tejto ľudskej dimenzii, avšak nie je to tak, keď sa na ňu pozeráme v inej dimenzii. Je to nebeský Zákon. Nehovorím tu o tom, aký výborný je Li Chung-č’. Často vám hovorím, že som iba ľudská bytosť a nemusíte ma považovať za niekoho veľkého. Je to preto, že vás učím tento Fa, ktorý vám umožňuje prísť praktizovať kultiváciu, a umožňuje vám zlepšiť sa a získať pochopenie tohto Fa.

Keďže mnohí študenti ma nemôžu vidieť, často som hovorieval, že by ste mali „brať Fa za svojho učiteľa“. Tento Fa dokáže poskytnúť vedenie vo všetkom vo vašej kultivácii. Za čiernou farbou vytlačenou na bielom papieri je nespočetne mnoho Budhov, Taov a Bohov. Keď čítate knihu a chcete sa zlepšiť alebo dosiahnuť určitú ríšu, Bohovia za každým slovom vám dovolia pochopiť pravý význam za tým slovom na rôznych úrovniach, ak by vaša ríša mala byť na tej úrovni. Preto keď študujete knihu opakovane, bez ohľadu na to, koľký krát ju čítate, zakaždým budete tú istú vetu chápať inak. Tu v publiku nie je málo takých, čo čítali knihu viac ako stokrát. A medzi takmer 100 miliónmi študentov Dafa tiež nie je málo takých, čo čítali knihu viac ako stokrát, pričom stále pokračujú v jej čítaní. Nemôžete už tento Fa odložiť, pretože čím viac čítate, tým viac vecí v ňom nachádzate, čím viac čítate, tým viac chápete, a dostali ste sa ďaleko nad to, čo môže v súčasnosti pochopiť ľudstvo, vrátane toho, čo môže pochopiť moderná veda. Môžete sa teda zlepšovať a stúpať. Samozrejme, tento Fa vás môže viesť na vysoké úrovne a viesť vás vo vašej kultivácii. Fa vám tiež môže pomôcť s mnohými, premnohými vecami. Avšak hovorím vám všetkým, že vaša vlastná kultivácia je najdôležitejšia. Ak človek nemá srdce pre kultiváciu, všetko ostatné je bezpredmetné. Musíte mať srdce pevne oddané kultivácii. Pomocou štúdia Fa postupne pochopíte tieto princípy a potom sa stanete ešte odhodlanejšími. Neobávajte sa klásť otázky. Som rád, že si dokážete uvedomiť tie otázky, ktoré máte. Mnohé otázky, na ktoré nemáte odpovede a chcete ich položiť, možno v skutočnosti zodpovedať neustálym čítaním knihy počas kultivácie. Ako už mnohí dlhoroční študenti vedia, keď čítate knihu po prvýkrát, budete mať mnoho otázok: „Prečo? Prečo?“ Mnohé myšlienky budú dokonca na začiatočnej úrovni, napríklad ako: „Je to naozaj tak?“ Môžete mať takéto myšlienky. Avšak keď ju čítate druhýkrát, všetky tie otázky a myšlienky, ktoré ste mali v mysli, budú zodpovedané. Keď budete čítať knihu druhýkrát, vystúpia zároveň nové otázky. Avšak keď čítate knihu tretíkrát, tie otázky budú zodpovedané. Je to teda takýto postupný proces. Vyzerá to jednoducho, avšak v skutočnosti vám môžem povedať: takto prebieha kultivácia, pretože zakaždým keď ju čítate, zlepšujete sa.

Ako viete, viac ako 100 miliónov ľudí získalo Fa. Počas histórie nikdy nebolo toľko ľudí, keď sa vyučoval spravodlivý Fa. Samozrejme, ja chcem spasiť ešte viac ľudí. Dlhoroční študenti medzi vami vedia, že takýto obrovský Fa vyučujem iba preto, že teraz sa nachádzame v jedinečnom historickom období. Takže počas svojej kultivácie musíte veľa čítať knihu. Toto je kritické pre vaše zlepšenie – musíte to robiť. Žijúc v ľudskej spoločnosti, všetko, s čím sú ľudia v kontakte sú praktické veci ľudskej spoločnosti. Ak nevyužijete čas na čítanie knihy, vaše myšlienky na kultiváciu a srdce kultivovať sa by mohli byť oslabené. Mohli by ste sa stať vo svojej kultivácii menej usilovnými, dokonca až do bodu, že sa vzdáte. To by sa mohlo stať. Avšak často premýšľam: získali ste Fa, čo nebolo ľahké, takže ak si ho nevážite, bude to obrovská škoda, keďže toto sa nikdy nerobilo po tisícky rokov histórie od počiatku časov. V minulosti, ako by ľudským bytostiam mohol byť odhalený opravdivý Fa vesmíru? Bolo to úplne nemožné.

Povedal som, že ho vyučujem iba preto, že sme v jedinečnom historickom období. Ľudská spoločnosť v budúcnosti prejde obrovskými zmenami; vo vesmíre sa prejavia mnohé neobyčajné javy. Moderná veda už objavila, že sa formujú nové nebeské telesá a tie staré vybuchujú. Nepíšu noviny, že sa objavujú nové galaxie tam, kde sa predtým žiadne nenachádzali, a že mnohé pradávne nebeské telesá sa rozkladajú a nové vystupujú? Toto sa deje vo veľmi vzdialených a odľahlých kozmických telách. Pomaly sa to blíži k dimenzii, ktorá je viditeľná našimi ľudskými očami. Tieto scény sa objavia. Samozrejme, dôvodom prečo spomínam tieto veci je povedať vám, že vyučujem tento Fa iba za týchto jedinečných historických okolností. Musíte si teda vážiť tento Fa. Ak neštudujete Fa, určite nebudete schopní pochopiť, aký cenný je tento Fa. Ak dokážete študovať Fa, čím viac ho študujete, tým viac budete vedieť, aký cenný je tento Fa.

Náboženstvá v ľudskej spoločnosti prešli cez viac ako tisícročné obdobie a v priebehu toho času stratili to, čo je pre náboženstvo najzákladnejšie a najhlavnejšie. Inými slovami, nemôžu už dosiahnuť cieľ návratu ľudí do neba tým, že ich pozdvihnú, aby splnili štandard pre dovŕšenie. Tým je povedané, že v súčasnosti už nedokážu plniť tento cieľ a že ľudia žijú iba vo svojich vlastných predstavách. Preto som sa rozhodol teraz vyučovať Dafa. Mali by ste vedieť, že keď vyučujem Fa, ak by sa ten cieľ nedal dosiahnuť, viedlo by to k hroznému problému. Nikdy som vám to nespomenul. Než o tom začnem hovoriť, dovoľte mi dotknúť sa jedného spoločenského problému. Ako viete, v ľudskej spoločnosti, najmä v poslednom jednom alebo dvoch tisícročiach, sa vynorili všetky druhy teórií, či už dobrých, zlých alebo neutrálnych; takisto sa vynorili aj rozličné náboženské doktríny. Na začiatku malo niekoľko hlavných spravodlivých náboženstiev zámer obrátiť ľudské bytosti na dobrých ľudí. Účinne udržiavali morálne štandardy v ľudskej spoločnosti a súčasne umožnili vystúpiť tým, ktorí sa stali lepšími ľuďmi, dokonca až do bodu, že sa vrátili do svojich rajov. Avšak v priebehu dlhého času boli tieto doktríny postupne rozdrobené myslením a názormi moderných ľudí. Ľudia sú stále menej schopní akceptovať tieto doktríny a veria im čoraz menej. Považujú nedeľné chodenie do kostola za spoločenskú udalosť, namiesto toho, aby sa opravdivo snažili správať podľa učení Ježiša, Panny Márie alebo Jehovu. Nemôžete ísť do neba, ak to nedokážete robiť. Nemôžete ísť do neba bez nasledovania Budhovho učenia. Niektorí tvrdia: „Ja nasledujem jeho učenia.“ V skutočnosti ani neviete, ako nasledovať jeho učenia. Toto je najzákladnejšia príčina, prečo hovorím, že náboženstvá už nedokážu umožniť ľuďom kultivovať sa a vrátiť sa domov.

Avšak dnes šírim taký veľký Fa, že dokáže hlboko pohnúť srdcami všetkých. Pokiaľ čítate knihu, budete vedieť, že je dobrý. Pokiaľ čítate knihu, budete chápať veľkoleposť Fa. To, čo vyučujem, sú opravdivé princípy vesmíru a každý bude týmto Fa hlboko zasiahnutý. Ľudia, čo sa už veľmi pokazili a išli úplne proti povahe vesmíru, budú tiež hlboko zasiahnutí týmto Fa. Prečo? Pretože sa stali úplným opakom tohto Fa, budú naozaj vystrašení a budú ho nenávidieť. Inými slovami, takíto ľudia sú úplne odsúdení k záhube! Takže všetci budú zasiahnutí týmto Fa – buď budú súhlasiť s Fa alebo budú proti nemu.

Ako som povedal, moje šírenie tohto Dafa by mohlo priniesť veľmi vážny problém. Žiadne z doktrín od starodávnych čias až dodnes už nemôžu navrátiť ľudské srdcia do stavu, v ktorom boli v najlepšom čase, avšak realita ukázala, že tento základný Fa vesmíru, ktorý vyučujem, umožňuje ľuďom dosiahnuť dovŕšenie. Avšak ak by vám tento Fa nedokázal pomôcť opäť vystúpiť, potom by už nebola žiadna iná cesta – od vzdialeného staroveku ľudstva až po dnešok alebo dokonca do budúcnosti – ktorá by vám umožnila opäť vystúpiť, takže ľudstvo by už nemalo žiadnu nádej. To by bolo mimoriadne nebezpečné! Ak by tento Fa nemohol opravdivo slúžiť tomuto účelu alebo ak by sa Fa poškodil, nebol by iný spôsob, ako spasiť ľudstvo. (Potlesk) Pretože je to najvyšší Fa vesmíru, nie je žiaden iný Fa, ktorý by mal rovnakú moc ako najzákladnejší, Veľký Fa vesmíru. Avšak pravdou je, že som vás cez tú etapu previedol: Opravdivo som umožnil študentom zlepšiť sa a učeníkom opravdivo sa pozdvihnúť vo svojej kultivácii, a umožnil som viacerým ľuďom pochopiť tento Fa. Hoci sa ľudská spoločnosť pokazila a jej morálka rýchlo upadá, zistil som, že hoci sa ľudia dopúšťajú nedobrých a nesprávnych skutkov z nevedomosti, len čo ľudia spoznajú tento Fa, správajú sa podľa Fa. Tým je povedané, že ľudia stále majú Budhovskú povahu a dobré myšlienky, a ich láskavá povaha stále existuje – ibaže z nevedomosti spravili mnoho nesprávnych skutkov.

Ja som vás previedol cez tú etapu. Toto je niečo, z čoho mám naozaj radosť. (Potlesk) Pre našich študentov a ľudskú spoločnosť je toto tá najradostnejšia vec, pretože ste sa naozaj dostali z najnebezpečnejšej situácie a vykročili ste z nej von. (Potlesk) Ako viete, v našej histórii bolo mnoho prorokov, čchi-kungových majstrov a osvietených ľudí v rôznych náboženstvách, ktorí toho veľa povedali o rôznych katastrofách, ktoré sa udejú v ľudskej spoločnosti na konci tohto storočia. Dokonca spomínali, že ľudské bytosti budú zničené. Samozrejme, to nie sú moje slová – iba vám hovorím, čo povedali tí proroci.

Môžem dať ľuďom jasnú odpoveď ohľadom toho, či sa tie veci stanú alebo nie. Viete, je to tak ako som povedal, ako ilustrácia, ktorú som použil v Čuan Falune. Máme tu hnilé jablko – v tomto obrovskom vesmíre Zem vyzerá presne ako jablko – jablko, ktoré je skrz-naskrz prehnité. Rovnako ako každá jedna ľudská bytosť, každá častica vnútri tohto jablka je hnilá. Nemalo by byť potom toto jablko zničené, odhodené alebo odstránené? Keď morálka ľudskej spoločnosti zdegenerovala na túto úroveň, nevyzerá v očiach Bohov ako hnilé jablko, ktoré by sa malo zničiť? Avšak keďže sú to Bohovia, ako všetci vieme – najmä tí, čo sú blízko úrovne ľudstva – oni všetci majú s ľuďmi zľutovanie, takže ich chcú zachrániť. Avšak premýšľajte o tom, všetci: chcete zachrániť hnilé jablko a nechcete ho zahodiť, takže ho necháte v izbe, avšak ono čoraz viac hnije a plazia sa po ňom červy. Takže vo vašej nepoškvrnenej izbe je hnilé jablko, v ktorom sú červy – prečo by ste ho tam nechávali? Ak budete trvať na tom, aby tam ostalo, nebudete robiť zlú vec? Rovnako je to aj s týmto vesmírom. Zem sa už takouto stala. Prečo ju nezničiť? Ak ju Boh nezničí, nebude robiť niečo zlé? Avšak Bohovia sa líšia od ľudí. Majú moc, ktorá im umožňuje premeniť jablko na čerstvé, z jeho pôvodných častíc. Môžu premeniť jablko späť na čerstvé, tým, že zmenia jeho štruktúru a to jablko bude opäť dobré. Keby ho potom niekto odhodil, nedopustil by sa nesprávneho skutku? Avšak toto nie je niečo, čo môže spraviť priemerný Boh.

Dnes je 100 miliónov ľudí, ktorí sa kultivujú, menia svoje myslenie, stávajú sa dobrými ľuďmi a stávajú sa cnostnejšími. Opravdivo pracujú na tom, aby sa stali jednotlivcami, ktorí môžu dosiahnuť úroveň štandardov existujúcich na rozličných úrovniach vesmíru. Mohla by sa teda Zem nechať vybuchnúť? Mohla by byť zničená? Mohli by sa uskutočniť proroctvá tých prorokov? Už ich nemožno uskutočniť. Hovorím, že žiadne proroctvo už nie je pravdivé, pretože dnes sa v ľudskej spoločnosti šíri Dafa a ľudské srdcia sa pozdvihujú – rýchlo sa pozdvihujú. Včera mi jeden novinár dával otázky a spomenul, že túto prax sa teraz učí 100 miliónov ľudí. Navyše tento trend rýchlo rastie. Bude viac ľudí, ktorí sa to budú učiť. Práve teraz je 100 miliónov ľudí, ktorí si zlepšujú svoju morálku. Ak by každý z týchto 100 miliónov ľudí povedal jednému ďalšiemu človeku, aby sa to prišiel učiť, počet by bol 200 miliónov. To číslo sa znásobí veľmi rýchlo na obrovské číslo. Keď sa každý vráti k dobrote, bude dobrou ľudskou bytosťou a zlepší si svoje vlastné morálne štandardy, ľudská spoločnosť bude taká, ako som práve ilustroval na príklade – jablko, ktoré sa stalo čerstvým. Kto by ho mohol zničiť?

Vývoj ľudskej spoločnosti a každej situácie vo vesmíre je usporiadaný Bohmi. Všetky tieto veci nasledujú určitú šablónu. Ľudská spoločnosť zažíva zlé situácie vrátane vojen, zemetrasení, záplav, epidémií, katastrôf atď., a je tu mnoho, mnoho ďalších prírodných pohrôm. V skutočnosti majú všetky svoj cieľ. Odstraňujú pre ľudstvo karmu. Myšlienky ľudských bytostí sú riadené Bohmi. Ľudské bytosti nikdy nepremýšľajú o tom, odkiaľ pochádzajú ich myšlienky. Keď chcú niečo spraviť určitým spôsobom, keď sa vynoria ich myšlienky, keď príde takzvaná inšpirácia, alebo keď si na niečo náhle spomenú, všetci si myslia, že sú to ich vlastné myšlienky, pričom v skutočnosti mnohé z nich nie sú. Bohovia udržujú každý aspekt ľudskej spoločnosti pod prísnou kontrolou. Avšak je tu jedna vec. V tomto vesmíre je princíp, ktorý hovorí: keď príde na to, čo chce ľudská bytosť spraviť, čo chce spraviť ako samostatný jednotlivec, musíte sa stále pozrieť na myšlienky toho človeka. Ak sa chce kultivovať, výborne, pomôžem mu kultivovať sa; ak nechce byť dobrý, nechám ho tak a stane sa z neho veľmi zlý človek. Avšak celkovo je ľudská spoločnosť riadená Bohmi. Takže keď je človek dobrý, bude mať svetlú budúcnosť, a ak nie je, tak ju mať nebude a bude ho čakať temnota a zlá karma.

To, o čom som práve hovoril, priniesla diskusia o vašej kultivácii a o mojom Fa. Cieľom bolo povedať všetkým, aby si ho cenili. Dnes je 100 miliónov ľudí, ktorí študujú Fa. Vy ste už prepísali históriu. Nemalo by sa to oslavovať? Nie je to veľkolepé? (Potlesk) Avšak stále je mnoho nedobrých ľudí, ktorí robia nedobré veci. Takže hoci ľudstvo nebude mať veľké katastrofy, ako predpovedali proroci, aj tak sa v niektorých oblastiach bude diať mnoho nepriaznivých vecí, keďže tam nemajú Fa.

Keďže dnes je konferencia na výmenu skúseností a pochopení zo štúdia Fa, nechcem zobrať príliš mnoho vášho času. Chcel som sa s vami iba stretnúť. Cieľom našej konferencie je to, aby všetci z vás spravili pokrok a získali ďalšie pochopenia z počúvania príspevkov ostatných študentov. Určite máte mnoho otázok. V každom momente sú noví študenti, ktorí sa to začali učiť a noví študenti budú mať otázky. Dlhoroční študenti taktiež majú nejaké otázky. Spravme to takto: Na vaše otázky odpoviem zajtra poobede. Práve som vám povedal, že si máte ceniť Fa a veľa ho študovať. Musíte čítať knihu znova a znova a tým sa zlepšujete. Do tohto Dafa som vložil svoje schopnosti. Pokiaľ ho študujete, budete sa meniť. Pokiaľ ho študujete, budete sa zlepšovať. Pokiaľ ho budete praktizovať až do konca, budete schopní dosiahnuť dovŕšenie. (Potlesk)

Medzitým pohovorím o niekoľkých menej dôležitých veciach. Po prvé, odteraz, dlhoroční študenti, pokiaľ ste nedosiahli dovŕšenie, mali by ste chodiť von praktizovať. Spomínam to znova. Prečo to hovorím? Je to preto, že naše kultivačné prostredie, naše prostredie na štúdium Fa a to, o čom študenti diskutujú a hovoria, keď sú spolu, je vzácne a vytvárajú zriedkavé a veľmi čisté prostredie. V ľudskej spoločnosti je ho veľmi ťažké nájsť a je to najlepšie a najkrajšie miesto čistej zeme, takže nesmiete stratiť toto prostredie. Je to preto, že ľudská spoločnosť pokračuje v úpadku a je to čoraz horšie. V tejto bežnej ľudskej spoločnosti máte všetci zamestnanie a máte spoločenské aktivity – všetci ste v kontakte so svetskými ľuďmi a s bežnou ľudskou spoločnosťou. V dôsledku toho, to, čo vidíte a počujete, či chcete alebo nechcete, všetko to súvisí s vecami svetských ľudí, ktoré budú zasahovať do vašej kultivácie. Preto je pre vás prospešné, keď často spolu študujete Fa a používate túto nádrž s čerstvou vodou, aby ste sa očistili.

Tiež som nedávno napísal dva články, ktoré nazývate jingwenmi. Spomínané otázky sú kritické; v súčasnosti sú zároveň ešte očividnejšie. To jest, sú ľudia, ktorí dosiahli poloosvietenie na nízkych úrovniach, ktorí, pretože ich úrovne nie sú vysoké, nemajú dostatočné pochopenie Fa a nie sú schopní úplne pochopiť mnoho vecí, ktoré som vyučoval. Keďže sú v stave poloosvietenia na nízkych úrovniach, vidia niektoré bytosti vysokých úrovní, ktoré zdegenerovali a utiekli do Troch ríš z dimenzií vysokej úrovne (keďže sa tam uskutočňuje náprava Fa, starý vesmír sa rozpadáva a nový sa vytvára, takže aby ušli pred touto skutočnosťou, tieto bytosti utiekli do tejto dimenzie ľudských bytostí – prišli do ľudskej dimenzie, aby sa vyhli katastrofe), alebo nejakých Bohov na nízkej úrovni, ktorí pôvodne existovali v Troch ríšach. Nemôžu vidieť pravú podobu toho, čo sa odohráva v tomto vesmíre. Samozrejme, vedeli o nej predtým, ako sem prišli, avšak nemajú ani poňatia o tom, čo sa stalo, odkedy prišli. Týmto je povedané, že tu boli úplne uzavretí.

Mnohí z nich odporujú náprave Fa a odporujú Dafa, avšak mnohí z nich nepoznajú skutočnú situáciu. Dokonca ani Bohovia, ktorí boli pôvodne v tejto dimenzii, neprišli do kontaktu s touto skutočnosťou, a v dôsledku toho si neuvedomujú, čo je pravda. Takže aj oni zasahujú do študentov Dafa. Niektorí z nich zasahujú zámerne, nevediac, že zasahujú do Veľkého Zákona vesmíru a dopúšťajú sa vážneho zločinu – nemôžu si to uvedomiť. Pretože pravda vesmíru je pred nimi skrytá, môžu vidieť iba veci vo vnútri Troch ríš. Teraz Dafa vstúpil do Troch ríš – začala sa práca v Troch ríšach.

Toto vytvára pomerne významné zasahovanie pre ľudí, ktorých tretie oko sa otvorilo na nízkych úrovniach. Niektorí študenti vidia cez svoje otvorené tretie oko veľkolepého a pozoruhodného Boha, ktorý vysloví nejaké slová urážajúce Dafa. Samozrejme, všetko sú to veci, ktoré si vymyslel. Jeho cieľom je popliesť študentov a spôsobiť, aby boli vyradení z Dafa. Niektorí z nich predstierajú, že sú to moje telá Zákona a hovoria vám, čo máte robiť. Každý, kto povie kultivujúcemu sa učeníkovi presne čo má robiť, je určite niekto, kto prišiel poškodiť Dafa a študentov. Prečo vás využívajú? Iba preto, že máte silné pripútanosti. Vyberáte si svoju vlastnú cestu a vaša budúca pozícia bude tam, kde vaša bytosť má byť. Premýšľajte o tom, všetci: predtým ako moja akcia príde to tejto dimenzie, toto je tiež pod kontrolou.

 Prečo to majú dovolené robiť? Pretože vaša kultivácia nemôže byť po celý čas hladkou plavbou. V budúcnosti, keď sa objavíte v nebeskom raji ako veľkolepý Boh, ktorý dosiahol dovŕšenie, všetci Bohovia sa vás spýtajú: ako si sa sem vykultivoval? Je kritické, či ste podstúpili ťažké skúšky, či ste vo vašej kultivácii prežili niečo, kde ste sa naozaj museli rozhodnúť, či budete pokračovať v kultivovaní sa v tomto Fa, a či ste boli pevní počas trápení. Použili sme teda toto zasahovanie, aby sme videli vaše srdce. Niektorí ľudia nedokázali prejsť týmito skúškami a opustili Fa. Niektorí začali váhať. Avšak tie prípady sa stali čoraz vážnejšími. V dôsledku toho som upozornil na túto záležitosť, aby som dal tým ľuďom, ktorí opustili Fa, ešte jednu poslednú šancu; inak by stratili svoju príležitosť. Premýšľajte o tom, všetci: počas nápravy Fa vesmíru, mnohí Bohovia na vysokých úrovniach sa pokazili a boli zrazení nadol. Stratili dokonca príležitosť byť ľudskými bytosťami. Mnohí z nich boli dokonca zrazení dole na miesta, ktoré sú ešte nižšie ako sú ľudské bytosti a niektorí boli dokonca zničení. Takže čo s ľuďmi? Ak stratíte túto príležitosť, nikdy už nebude ďalšia. Samozrejme, vy rozhodujete o tom, čo chcete. Ten článok som napísal, aby som vám povedal, aby ste nestratili túto príležitosť.

Ďalší článok bol o niektorých ľuďoch, ktorí sú z iných náboženstiev alebo ktorí praktizovali iné veci. Aj oni sa prišli učiť Dafa, pretože pravda vesmíru je čoraz zjavnejšia. Napokon, bytosti vysokých úrovní majú určité schopnosti. Aj oni si uvedomili, že iba tento Dafa môže opravdivo umožniť ľuďom vrátiť sa, a že žiadna iná kultivačná cesta v ľudskej spoločnosti to už nemôže dosiahnuť. Takže prinútili svojich ľudí alebo niektorých, ktorí v tom nemajú úplne jasno, aby prišli do nášho Dafa. Ich cieľom je použiť náš Dafa, aby sa vrátili na pozície, po ktorých túžia. V skutočnosti sa nedokážu vzdať svojich vlastných vecí a iba používajú Dafa a mňa – nechcú sa opravdivo kultivovať v Dafa. Nemôžu sa vo svojich srdciach odpútať od týchto takzvaných Bohov, od vecí, ku ktorým sú pripútaní, alebo dokonca od vecí, ktoré už boli odstránené a už viac neexistujú.

 Sú tu v ľudskej dimenzii a vôbec o týchto veciach nevedia. Chcú použiť tento Dafa a tento zámer je sám osebe hriechom. Ja by som ich mohol kľudne ignorovať a nechať ich tak, avšak  myslím si, že oni koniec-koncov spoznali tento Fa. Hoci ich srdce a myseľ nie sú čisté, čítali knihu. Takže im chcem dať šancu, a preto to objasňujem a poukazujem na to. Ak sa stále nedokážete obrátiť, naveky stratíte túto šancu. Môžem vám povedať, že takáto príležitosť sa nemá premeškať a tá šanca už nepríde. Dafa má vážnosť a kultivácia je vážna záležitosť – nie je to detská hra. Myslíte si, že by ste ho mohli získať kedy sa vám zachce? Myslíte si, že by ste ho mohli získať kedy sa vám to hodí? Nezávisí to od vás. Ak ho stratíte, stratíte ho navždy.

 Chcem pohovoriť ešte o jednej veci. Medzi našimi praktizujúcimi je mnoho mladých učeníkov. Mali by ste dbať na svoj osobný život. Čo sa týka intímnych vzťahov, nesmiete nasledovať degenerované správanie v bežnej ľudskej spoločnosti. Môžete mať manželku alebo manžela – to je v poriadku a tak je to správne. Nie je problém, keď sa kultivujete, zatiaľ čo sa v maximálnej miere prispôsobujete bežnej ľudskej spoločnosti. Ak žijete ako manžel a manželka, je to v poriadku, avšak ak nie ste manžel a manželka a máte sexuálne vzťahy, potom robíte najšpinavšiu vec. To je niečo, čo Bohovia absolútne nemôžu akceptovať – ani jediný Boh by to neakceptoval. Takže tomu určite venujte pozornosť. Priebeh kultivácie človeka je históriou tohto praktizujúceho. Nesčíselní, nemerateľní a bezpočetní Bohovia sledujú každú myšlienku a každý čin učeníkov Dafa. Ako kultivujúci, ktorí sú odhodlaní dosiahnuť dovŕšenie, prečo nedokážete prejsť touto skúškou? Nadnes to skončím. Dúfam, že táto konferencia bude úspešná. Zajtra poobede odpoviem na vaše otázky. Teraz môžete pokračovať vo vašej konferencii a nechať študentov vymieňať si svoje skúsenosti a pochopenia.

 

Dobré popoludnie!

Súdiac podľa posledných dvoch dní bola táto konferencia naozaj veľmi úspešná. Nikdy nebude priveľa takýchto konferencií – dokážu prospieť našim študentom, umožniť všetkým, aby sa zlepšili, pomáhajú ľuďom navzájom sa dozvedieť o svojich nedostatkoch a nabádajú ľudí, aby neustále usilovne napredovali. To je veľmi dobré. Toto je presne cieľom Fa konferencií. Môžu vám pomáhať vo vašej kultivačnej praxi, čo je cieľom Dafa konferencií. Navyše, možno ste už zistili, že táto konferencia má pozoruhodnú črtu: pochopenie Fa sa u západných študentov prehlbuje. Myslím si, že to, o čom tentokrát zdieľali, bolo doteraz najhlbšie. (Potlesk) Je to preto, že pokračujú v študovaní Fa, sú čoraz schopnejší racionálne chápať tento Fa a dokážu o sebe rozprávať z perspektívy Fa. To je naozaj vynikajúce. Toto popoludnie je hlavne na zodpovedanie vašich otázok. V poriadku, teraz začnem odpovedať na vaše otázky.

 

Otázka: Dafa hudba, Pudu môže ľudí dojať až k slzám. Odkiaľ táto dojemná hudba pochádza?

Učiteľ: Táto hudba sa od včera hrala počas konferencie. Všetci ste ju počuli a je veľmi slávnostná a dojemná. Toto je naša vlastná Dafa hudba. Usúdil som, že keďže študentov Dafa bude stále viac, naša cvičebná hudba by mala byť sprístupnená verejnosti prostredníctvom vydavateľstiev. To zahŕňa otázku autorských práv. Preto som naraz použil dva prístupy: po prvé, prediskutovali sme otázku autorských práv so skladateľom, a po druhé, požiadal som praktizujúceho, hudobníka, aby skomponoval dielo, ktoré by bolo vhodné ako cvičebná hudba. Osobne som s tým praktizujúcim hovoril a povedal som mu, ako to má spraviť, a on to veľmi rýchlo skomponoval. Zložil dve skladby – „Jishi“ a „Pudu“. Ten skladateľ pôvodnej cvičebnej hudby medzitým už takisto študoval Fa a dal hudbu pre Dafa bez ďalších podmienok. (Potlesk) Toto je určite niečo, čo prináša bezhraničnú cnosť. Takže si myslím, že je to naozaj skvelé. Mali by sme teda naďalej používať pôvodnú cvičebnú hudbu, pretože sme si na ňu už všetci zvykli.

Pri robení cvičení zostaneme pri pôvodnej hudbe, keďže prechod na inú by všetkých trochu ovplyvnil. Týmto spôsobom netreba nič meniť, čo je výborné. Avšak nová hudba bola skomponovaná veľmi dobre. Každý cítil, že tá hudba je vynikajúca, keď si ju vypočul; jediná vec je, že je veľmi slávnostná a dojemná. Tým, že je taká slávnostná a dojemná, ľahko pohne ľudí k slzám, vo vnútri ich rozruší a rozcíti, čím je pre nich ťažké vstúpiť do stavu pokoja počas cvičení. Preto si myslím, že tieto skladby možno hrať počas konferencií alebo iných Dafa aktivít; navyše, boli skomponované našim študentom Dafa, takže je to hudba nášho Dafa. Všimnite si prosím, že pri robení cvičení by sme stále mali používať pôvodnú hudbu, keďže táto hudba už mala na študentov veľmi mocný účinok.

 

Otázka: Časové trvanie meditácie je u praktizujúcich výrazne odlišné. Budú existovať rovnaké rozdiely potom, čo dosiahnu dovŕšenie?

Učiteľ: Nie. Bez ohľadu na to, ako vysoko sa vykultivujete, vaše telo po dovŕšení už nie je telom, ktoré je obmedzované touto ľudskou dimenziou alebo časom, alebo akýmikoľvek elementami v tejto dimenzii. Takže vaše telo v tom čase nebude vôbec ovplyvnené, keď budete meditovať – bude to pre vás ľahké, nech sedíte či ležíte.

 

Otázka: Čas pre kultivačnú prax je obmedzený. Mnohí učeníci sa obávajú, že už nezostáva dosť času.

Učiteľ: Tá myšlienka je nesprávna – je to ďalší druh pripútanosti. Môžete mať pocit naliehavosti, čo môže slúžiť ako hybná sila pre váš rýchlejší pokrok a rýchle dovŕšenie, avšak ak ste pripútaní k týmto veciam, určite sa to stane prekážkou. Spomalí to váš pokrok a ovplyvní to vašu kultiváciu. Takže na nič nemyslite a jednoducho postupujte vpred a kultivujte sa. Pokiaľ sa kultivujete, je zaručené, že postupujete k dovŕšeniu. Pokiaľ dokážete prejsť cez kritické chvíle, dovŕšenie bude pred vami. Každý jeden z vás sa môže vo svojej kultivácii stretnúť s vecami, ktoré vás vo vnútri zasiahnu a niekedy môže byť ten pocit dokonca dosť silný. Niektoré z tých vecí sa nemusia prejaviť priamo vo vašom okolí, na vašom tele alebo vo veciach, s ktorými sa stretnete. Môžu sa prejaviť vo veciach, cez ktoré prechádzajú iní ľudia, alebo keď vás druhí kritizujú, alebo počas nejakých iných konfliktov. Všetko to vás bude nútiť, aby ste si vybrali, či budete študovať Dafa alebo nebudete študovať Dafa, alebo či chcete tento Fa. Bude sa pozerať na to, čo si vyberiete. Každý sa stretne s týmito situáciami.

Preto keď sa stretnete s týmito vecami, skúšajú vás, aby sa videlo, či môžete pokračovať v kultivácii a či sa dokážete neochvejne kultivovať v Dafa. To je najkritickejšie. Musíte mať jasno v tom, že počas vášho kultivačného procesu vám kedykoľvek môže byť daná príležitosť, v ktorej sa preverí, či môžete dosiahnuť dovŕšenie. Možno ňou neprejdete, pretože nedokážete byť pevný v Dafa, alebo ňou prejdete, pretože máte pevnú vieru v Dafa – s odhodlaním cez to prejdete. Či prejdete alebo zlyháte, môžete potom cítiť, že to nebolo nič, avšak keď ste v tom, nebudete si myslieť, že to nič nie je. Tak či tak, je to skúška ohľadom toho, či môžete postúpiť smerom k dovŕšeniu. Toto je najkritickejšie. Niektoré pripútanosti je pre nás v skutočnosti ľahké u ľudí odstrániť. Len čo sa potvrdí, že tento človek môže dosiahnuť dovŕšenie, dostane čas, aby sa zbavil svojich zvyšných pripútaností. Preto vám všetkým hovorím, že na ceste kultivácie sa môžete stretnúť s takýmito situáciami. Či ich dokážete vhodne vyriešiť, či môžete cez ne prejsť, to všetko závisí od vás. Bez ohľadu na to, kto je človek, ktorý je uprostred rôznych nešťastí vo vnútri zasiahnutý, keď je vaše srdce dotknuté a vy zaváhate, nedokáže potom riešiť veci tak pokojne ako zvyčajne – toto sú momenty, ktoré skúšajú ľudí najviac.

 

Otázka: Je v poriadku pridať simultánny preklad v cudzom jazyku do cvičebnej hudby, pri ponechaní Učiteľovho hlasu?

Učiteľ: Je to v poriadku. Ale ešte lepšie je nepridávať simultánny preklad. Nie je nesprávne ho pridať, keďže novým študentom to môže byť prospešné. Moje kazety s prednáškami by však mali mať simultánny preklad, a to sa aj teraz robí. Má na nich byť môj hlas. Ako všetci viete, môj hlas nie je jednoducho len hlas. Preto tam má byť môj hlas spolu s prekladateľovým. Takto bude váš proces počúvania a získania Fa rovnaký ako u čínskych študentov, ktorí ma počúvajú v čínštine.

 

Otázka: Keď sa niekto vykultivuje do bodu Umiestnenia tajomného priechodu, ostane jeho tretie oko otvorené?

Učiteľ: Tretie oko u niektorých ľudí ostane otvorené, u iných nie. Závisí to od jednotlivca a jeho konkrétnych okolností. Nemôžete byť k tomu pripútaní. Práve ste počuli, čo jeden západný študent povedal vo svojom prejave: „Nič nevidím, avšak pevne verím v tento Dafa.“ Odhliadnuc od toho, ako dobre sa tento človek kultivoval, tie jeho slová boli naozaj pozoruhodné. (Potlesk) Dosiahnutie dovŕšenia cestou osvietenia – to je naozaj pozoruhodné. Samozrejme, tým nie je povedané, že ľudia, ktorí vidia, nie sú pozoruhodní. Každý má svoju vlastnú kultivačnú situáciu. Určite budete mať dovolené vidieť to, čo by ste mali vidieť. Je zaručené, že nebudete mať dovolené vidieť to, čo by ste nemali vidieť. Niektorí ľudia chcú vidieť a to samotné je pripútanosť. Takže, keďže máte túto pripútanosť, nebudete mať dovolené vidieť. Niektorí ľudia sa môžu vrátiť na svoje miesto iba pomocou osvietenia sa vo Fa, avšak oni trvajú na tom, aby videli. Aby ste dosiahli dovŕšenie, kvôli vašej budúcnosti vám nemôžeme dovoliť vidieť a je to pre vaše vlastné dobro.

Všetky usporiadania spravené pre vás ako kultivujúcich sú pre váš prospech. Určite nie sú pre mňa, vášho Majstra. Všetky sú zostavené pre vaše dovŕšenie. (Potlesk) Takže dúfam, že sa zbavíte všetkých svojich pripútaností – nenechávajte si z nich ani trošku. Človek získava prirodzene, bez snaženia. Ak máte túžbu, je to pripútanosť. Môžete sa vzdať všetkého, o čo sa snažia svetskí ľudia. To, čo chcete získať, sú nádhernejšie veci, ktoré svetskí ľudia nemôžu získať, a ako sa vzdávate tých vecí svetských ľudí, prečo sa stále chcete o tie veci snažiť? Nesnažíte sa o ne, aby ste ich použili medzi svetskými ľuďmi? Úprimne povedané, nie ste stále pripútaní k tým drobnostiam svetských ľudí? Samozrejme, môžete si myslieť: „Aké by to bolo dobré, keby som počas mojej kultivácie videl veci.“ Za tým „aké by to bolo dobré“ môže byť pripútanosť. Sú aj iné príčiny a nie je to také jednoduché, ako sa to javí na povrchu. Aby som bol za vás naozaj zodpovedný, musím odstrániť pripútanosti, ktoré sú skryté hlboko vo vašom vnútri.

 

Otázka: Prišiel som z Európy. Je jedno trápenie, ktoré mi niekedy veľmi sťažuje chôdzu. Robím niečo nesprávne?

Učiteľ: Mnohí západniari obľubujú behanie alebo chodia do telocvične. Niektorí ľudia majú zase radi chôdzu a myslia si, že im to prinesie zdravie. Majú tieto veci účinok? Na povrchovom tele môžu hrať úlohu ochrany proti menším a nie takým vážnym chorobám. Povedať to jednoduchšie a presnejšie, tento druh obrannej funkcie slúži na to, aby sa zabránilo karme vrátiť sa na povrch. Spôsobuje to, že karma ostáva tam. Dokáže to dočasne odsunúť chorobovú karmu z povrchového tela. Je to druh obrannej funkcie, o ktorej hovoríme. Na druhej strane, pre kultivujúcich rozhodne potrebujeme, aby všetka vaša zhromaždená chorobová karma vyšla na povrch – všetku ju vytláčame von – a opravdivo vás robíme od základu zdravými, zbavujeme vás karmy a očisťujeme vás. Takže to môže byť v rozpore s touto obrannou funkciou. Možno je toto tá príčina, prečo vám nehovoríme, aby ste to robili. Kultivačná prax je jedinou cestou, ktorá umožňuje bytosti  dosiahnuť naozaj zdravý život. Takže ak chcete získať zdravie pomocou chodenia, úprimne povedané, toto hovorí, že stále ešte pevne neveríte v Dafa. Myslíte si, že Dafa vám nedokáže umožniť získať zdravé telo, ako to dokáže chodenie. Alebo si možno myslíte, že ste o tom tak hlboko nerozmýšľali a že sa jednoducho chodíte prechádzať zo zvyku. Potom sa možno tento váš zvyk stal pripútanosťou, bez toho, aby ste si to uvedomili, a vy musíte odstrániť túto pripútanosť. Možno ste považovali odstraňovanie tejto vašej pripútanosti za trápenie alebo prekážku. Prečo sa potom nedokážete pozrieť na to z inej perspektívy, aby ste videli, či to nie je odstraňovanie nejakej vašej pripútanosti? Nebolo by lepšie, keby ste ten čas, ktorý venujete ráno alebo večer behaniu, využili namiesto toho na robenie cvičení? Myslím si, že keď sa stretnete s problémami, keď premýšľate o tom, čo je z vašej strany nesprávne, vtedy sa najrýchlejšie dokážete zlepšiť. Keď sa stretávate s ťažkosťami, preskúmajte seba a možno nájdete ten problém.

 

Otázka: Keď čítame, môže tiež vzniknúť stav, ako pri robení pokojných cvičení, napríklad zmiznutie tela, takže ostane iba myseľ čítajúca knihu?

Učiteľ: To sa môže stať. Pretože je to Fa, môže vyvolať akýkoľvek stav. Akýkoľvek stav sa môže objaviť.

 

Otázka: Mám psychické zábrany zúčastňovať sa aktivít na propagáciu Fa. Čo by som mal spraviť?

Učiteľ: Takže hovoríte, že nechcete robiť veci na propagáciu Fa (hong-fa). Pokúste sa teda nájsť základnú príčinu toho, čo vás zastavuje. V skutočnosti vám všetkým môžem povedať: nie je to tak, že všetci z vás sa musia zúčastňovať aktivít na propagáciu Fa, alebo že musíte robiť toto alebo tamto. My nemáme takéto ustanovenia. Nemám na vás takéto požiadavky. Avšak ako študenti, ak ste získali z Dafa prospech a zistili ste, že je dobrý a chcete o tejto dobrej veci povedať vašim príbuzným, priateľom a viacerým ľuďom, je to čin veľkého súcitu (Shan). Pochádza z vášho srdca – chcete to robiť vy sám. Ak to nechcete robiť, nenúťte sa. Dúfam, že keď máte želanie robiť to, pustíte sa do toho a budete to robiť, keďže hovoríme o tom, že sme milosrdní a všetci chceme zdieľať dobré veci s druhými. Nič, čo dáte druhým, nebudete v tomto svete trvať veľmi dlho. Ak im dáte peniaze, raz-dva ich minú, je to tak? Bez ohľadu na to, aké pekné veci dáte druhým, nie je možné, aby si ich udržali navždy. Keď človek príde do tohto sveta, prichádza s ničím a keď ho opustí, pochovajú ho do zeme, kde sa všetko rozloží. Nedokážete si nič vziať so sebou, takže keď odídete, ostanete tiež s ničím. Čo môže trvať? Iba Fa, ktorý dáte druhým, trvá večne, a preto je to tá najvzácnejšia vec. Takže aby sme sa vrátili k tomu, o čom sme hovorili, robenie vecí na propagáciu Fa je to najposvätnejšie. Nehovorím samozrejme, že to má každý robiť – hovorím, že by ste sa nemali nútiť. Ak to chcete robiť, potom to robte; ak to nechcete robiť, nepoviem, že sa mýlite.

 

Otázka: Keď chceme západniarom pomôcť získať Fa, je lepšie povedať im, aby čítali Falun Gong alebo Čuan Falun?

Učiteľ: To závisí od vašej miestnej situácie. Nie je tam jednotný dohovor, ani na to nie je pravidlo. Ak si myslíte, že keď budú najprv čítať Falun Gong, pomôže im to v pochopení, spravte to tak. Ak si myslíte, že študenti majú celkom dobré vrodené vlastnosti a hlbšie pochopenie, potom je v poriadku, aby ste im dali čítať priamo Čuan Falun. To jest, robte veci podľa vašej špecifickej situácie a okolností. Je to veľmi jednoduché, nie je tam žiadne pravidlo.

 

Otázka: Ctihodný Učiteľ, ako súvisí „povaha“, ktorú ste spomínali v jingwene „Neopomenutie v Budhovskej povahe“ s „vrodenou láskavou povahou“, spomínanou v jingwene „Budhovská povaha“?

Učiteľ: Tie dve spolu súvisia, ale určitým spôsobom aj nesúvisia. Je to preto, že vaša povaha je prejavom ríše, určenej vašou úrovňou. Inými slovami, je prejavom ríše na vašej úrovni, alebo prejavom či stelesnením štandardov Dafa v ríši a úrovni, na ktorej ste sa pôvodne zrodili. Ako sa postupne zlepšujete vo vašej kultivácii, môžu sa počas kultivácie ukázať stavy, ktoré sa neustále prejavujú ako výsledok vášho stále hlbšieho pochopenia na rôznych úrovniach – to je vaša povaha. Avšak sebecké vlastnosti sú tým, čím ste sa postupne znečistili počas mimoriadne dlhej histórie vesmíru. Ak sa celý vesmír a kozmické telá odchýlili od Fa, potom sa podobné javy vynoria všade, pričom nikto si to nebude uvedomovať. Je to rovnaké, ako keď ste uprostred prúdu bežných ľudí: hoci ľudská spoločnosť zdegenerovala do takého hrozného stupňa, bytosti tu to nemôžu cítiť a stále si myslia, že všetko je tu nádherné. Je to rovnaká predstava. Takže vo svojej kultivácii musíte nielen dosiahnuť úrovne v rozličných ríšach a vrátiť sa k svojej povahe, ale musíte sa aj zbaviť vecí, ktorými ste boli znečistení v rôznych obdobiach, na rôznych úrovniach a v rôznych ríšach – musíte všetky tieto veci odstrániť. Ja vám chcem dať schopnosť dosiahnuť najčistejšiu ríšu od stvorenia nebies a zeme. (Potlesk)

 

Otázka: Keď robíme piate cvičenie, vydržíme 20 minút v každej z troch zosilňovacích pozícií, takže sa to líši od Majstrových slovných pokynov...[je to v poriadku?]

Učiteľ: Ak to dokážete robiť dlhšie, ako je cvičebná hudba, inými slovami, ak ste schopní pokračovať v cvičení potom, čo cvičebná hudba skončí, môžete pokračovať v cvičení. Je to rovnaké, či použijete hudbu alebo nie. Počúvame hudbu, aby sme nahradili vaše chaotické myšlienky; inak by ste mali všemožné myšlienky. Mysleli by ste na toto, na tamto... Okrem toho, táto hudba je našou Dafa hudbou. V tej hudbe je vnútorný zmysel ako aj veľkolepý Budhov Fa. Takže keď počúvate tú hudbu, je to akoby ste počúvali hudbu Budhu alebo hlas Budhu – má to taký účinok. Ak poviete, že môžete dosiahnuť stav pokoja a nemáte blúdivé myšlienky, potom to bude rovnaké ak nepočúvate hudbu. Ak dokážete robiť cvičenia dlhší čas, je tiež v poriadku robiť ich bez počúvania hudby.

 

Otázka: Aký je vzťah medzi vstúpením do stavu ding a dosiahnutím pokoja?

Učiteľ: Pokoj dosiahnete, keď ste vyrovnaný a nemyslíte pri cvičeniach na nič. Vstúpenie do stavu ding znamená, že ste schopný sa stať ding – vstúpite do stavu „zabudnutie na formu a zabudnutie na seba“. Avšak musíte si byť vedomý toho, že robíte cvičenie. „Zabudnutie na formu“ nastane vtedy, keď cítite, že dokonca aj vaše telo zmizlo. „Zabudnutie na seba“ znamená, že nemyslíte na nič okrem toho, že tu cvičíte. Je to dobrý stav a nazýva sa stať sa ding, alebo vstúpenie do ding.

 

Otázka: Po dlhom čase prispôsobovania sa stavu bežnej ľudskej spoločnosti je veľmi ľahké nechať sa uniesť prúdom, nie je to tak?

     Učiteľ: To je pravda. Preto som povedal, že všetci študenti by mali chodiť cvičiť na miesta praktizovania a zúčastňovať sa skupinového štúdia Fa, bez ohľadu na to, či sú začiatočníci alebo veteráni. To prostredie vás očistí a neustále bude očisťovať vašu reč, správanie sa a názory, ktoré boli znečistené svetskými ľuďmi.

 

Otázka: Keď je počas cvičení veľmi ticho a potom príde náhly hluk, vždy sa vyľakám.

Učiteľ: To je v poriadku. V iných praktikách je mnoho prísloví, napríklad, že ľudia sa môžu naozaj vyľakať a ich čchi nepôjde z hlavy dole a tak ďalej. My takéto problémy nemáme. Avšak každý – bez ohľadu na to, kto cvičí – sa dostane do situácií, kde vás budú vyrušovať zvuky. Bude vás vyrušovať trúbenie áut v diaľke, hurhaj od susedov a dokonca zvuky, ktoré sa náhle objavia vo vašom dome. Nikto tomu nemôže uniknúť. Je to preto, že ľudia majú karmu, a kde je karma, tam je trápenie. Avšak nebude to trvať dlho. Tento fenomén často nastáva počas úvodných etáp praktizovania. Po nejakom čase vašej kultivácie tieto javy prestanú existovať.

 

Otázka: Mohol by nám Majster prosím povedať o pôvode kultivačnej praxe?

Učiteľ: Fíha, to, čo chcete vedieť, je veľká téma. Dokonca ani kozmické telá, ktoré existujú počas tejto epochy, nie sú pôvodné. Nemáte ani poňatia, aký obrovský je koncept vesmíru, o ktorom hovorím. Koncept vesmíru, ktorý si predstavujete, alebo o ktorom vám hovorím – bez ohľadu na to, aký je obrovský – je stále v rámci veľmi malého rozsahu. Takže ak by ste chceli pátrať po pôvode kultivácie, bolo by to nemysliteľné a nepredstaviteľné. Preto by to pre vás nemalo význam a nemá to nič spoločné s vašou kultiváciou.

 

Otázka: To, čo Učiteľ šíri, je Fa vesmíru. Prečo potom nie je Falun raj na vysokej úrovni?

Učiteľ: Prečo by mal byť Falun raj na vysokej úrovni? Ako som povedal a musím to zopakovať: Ja tu sedím ako ľudská bytosť, takže ma považujte za ľudskú bytosť. Musím jesť a spať rovnako ako vy. Samozrejme, každá bytosť má svoj pôvod. Ja mám tiež svoj pôvod. Posledná zastávka, ktorú som spravil predtým, ako som prišiel sem, bol Falun raj. Takže nad Falun rajom som mohol ostať v iných rajoch alebo vytvoriť iné raje na ešte vyšších úrovniach. Netrápte sa tým – nezamestnávajte sa tým.

 

Otázka: Bohovia na veľmi vysokých úrovniach nemajú podobu ľudského tela. Existuje tam medzi Bohmi potom stále ešte rozdiel medzi Budhami a Taoami?

Učiteľ: Spomínam si, že o tomto som písal v jednom jingwene: vesmír je jednoducho taký obrovský. Koncept slova „Budha“, ktorý dnes majú ľudia, čiže to, ako ste zvykli chápať „Budhu“, je veľmi obmedzený. Koncept „Budhu“ je v skutočnosti veľmi široký. Avšak aj keď je takýto široký, stále to neprevýši nejaký veľmi veľký rozsah vesmíru. Ani koncept Tao nemôže pokryť široký vesmír. Takže tým je povedané, že nad určitou úrovňou už neexistujú. Avšak ja som si vybral podobu Budhu; predtým som nemal telesnú podobu – teraz vám hovorím niečo na veľmi vysokej úrovni. Spomínal som vám predtým, že som si vybral podobu Budhu a že vyučujem Fa vesmíru z pohľadu Budhovskej školy. Ja mám v skutočnosti všetky podoby. Myslím, že ak by ste boli veľa čítali knihu, vedeli by ste o tom. Už som o tom predtým hovoril.

 

Otázka: Sme vaši učeníci. Keď dosiahneme dovŕšenie, budeme schopní vedieť, že na úplne najvyššej úrovni je náš Majster?

Učiteľ: Niektorí áno, avšak to bude všetko, čo budú vedieť. Niektorí to nebudú vedieť, pretože veci, ktoré sú nad vami, vám nebudú odhalené – nebudete vedieť o žiadnej z tých vecí. Takže vo vašom ponímaní nebude nad vami nič. Keď sa pozriete na úrovne pod vami, budete vedieť všetko jediným pohľadom; všetko sa ukáže priamo pred vašimi očami, avšak nad vašou úrovňou nebude nič. Stav prejavujúci sa v tej ríši nie je niečo, čo by ste teraz mohli chápať. Dokonca aj keď tam existujú princípy Fa a ja som hovoril o veciach na veľmi vysokej úrovni, stále používam ľudský jazyk. Princípy Fa, ktoré budete vedieť a počuť v tom čase, určite nebudú v tom jazyku, v akom vám ich vyučujem teraz. Všetky vaše koncepty sa zmenia a vám to bude pripadať tak, že nad vami neexistuje nič. Budete si myslieť, že na vyšších úrovniach by mohlo niečo existovať a že možno je tam aspoň Majster, ale to je všetko. A dokonca aj tieto myšlienky budú slabé. Dôvodom je, že tie veci budú určené vaším stavom ovocia, určené vašou úrovňou. Keď ste sa vykultivovali do tej úrovne, budete mať úplnú moc nad úrovňami pod vami. Avšak čo sa týka úrovní nad vami, nebudete mať nad nimi vôbec žiadnu moc.

 

Otázka: Je vyslovene nutné ukazovať na festivaloch zdravia veľký emblém Faluna?

Učiteľ: Študenti sa zúčastňujú festivaloch zdravia kvôli svojej hlbokej láske k Dafa, keďže chcú viacerým ľuďom umožniť získať Fa. Čo sa týka toho, či by sme mali ukazovať emblém Faluna, nerozmýšľajte o tom ľudskými myšlienkami. Napriek tomu som vždy navrhoval, aby sme pri robení týchto vecí vzali do úvahy špecifické okolnosti. V ničom by sme nemali ísť do extrémov. Pretože v našej kultivácii používame formy bežnej ľudskej spoločnosti, mali by sme sa v našej kultivácii do najvyššej miery prispôsobiť svetským ľuďom. Vaše pochopenie týchto slov by sa nemalo aplikovať iba na spôsob, akým sa kultivujete, ale aj na vaše aktivity pre propagáciu Fa, na vaše praktizovanie a všetko vaše správanie. Iba potom vás bude schopných pochopiť viac ľudí a iba potom pomôžete viacerým ľuďom získať Fa. Nerobte to tak, aby si ľudia mysleli, že robíte náboženské alebo poverčivé veci, lebo potom vás nebudú schopní pochopiť. Ak sa toto stane faktorom, ktorý zabráni ľuďom získať Fa, nie je to dobré. Takže by sme mali všetko robiť správne – v tomto ohľade musíme byť racionálni.

 

Otázka: Keď učeníci dosiahnu dovŕšenie, budú schopní vidieť Majstra?

Učiteľ: Nedosiahli ste dovŕšenie a už rozmýšľate o veciach po dovŕšení. Teraz musíte sústrediť svoju pozornosť na kultiváciu. Hovoril som vám o tom predtým: Ja sa môžem prejaviť v ľubovoľnej ríši a na ľubovoľnej úrovni. Mám úplné telesné podoby všetkých úrovní, od vrchu po spodok – toto nie je niečo, čo môžete chápať – vrátane ľudskej úrovne. Pôjdem tam, kam budem chcieť ísť. Pamätám si, že som napísal báseň: „Nebeská klenba rozľahlá a bez hraníc je, myšlienka stačí a pred očami sa zaskveje.“ Bez ohľadu na to, aká môže byť rozľahlá, pre bytosti na rôznych úrovniach je nemožné ísť nad svoju vlastnú úroveň. Aby prešli cez úrovne pod nimi, sú tam oddelenia vytvorené časovými intervalmi – to jest, je v tom zahrnutý čas, bude to trvať nejaký čas. Avšak mňa, vášho Majstra, nemôže blokovať žiaden koncept času. Samozrejme, toto nie je niečo, čo môžete teraz pochopiť.

 

Otázka: Ctihodný Učiteľ, prečo ste sa museli viackrát reinkarnovať v ľudskom svete, aby ste nás mohli spasiť?

Učiteľ: Pretože nie všetci ľudia, čo tu sedia, sú ľudskými bytosťami, a nie všetci z nich prišli na zem v rovnakom časovom období. Ak by som sa bol reinkarnoval iba raz, čo potom s tými, čo by boli prišli potom, a ktorí by nemali žiadnu možnosť ako si so mnou ustanoviť predurčený vzťah? Mnoho, premnoho zložitých faktorov bolo zahrnutých do prípravy tejto udalosti. Takisto, reinkarnoval som sa v rôznych krajinách a v rôznych etnikách. Pred mnohými životmi som mohol byť vládcom vašej krajiny, kráľ, generál, mních, učenec alebo bojovník. (Potlesk) Berte to ako žart. Hovorím tu o predurčených vzťahoch.

 

Otázka: Morská voda je slzou Budhu. Povedzte nám prosím, prečo sa slza Budhu prejavuje v našej dimenzii?

Učiteľ: Je to presne ako keď Bohovia na nebesiach môžu klesnúť na zem a stať sa ľudskými bytosťami. Mali by ste byť schopní tomu porozumieť. Morská voda je jedna slza Budhu. Ak by ste tú morskú vodu chceli vziať do nebies, Budha by to nikdy neprijal, pretože je príliš špinavá.

Inými slovami, stala sa látkou v tejto ríši.

 

Otázka: Som ešte dieťa. Moji rodičia mi nedovolia praktizovať kultiváciu. Čo by som mal robiť?

Učiteľ: Ak si už natoľko dospelý, aby si chápal veci, mal by si sa rozhodnúť sám. Či sa chceš kultivovať alebo nie, závisí na tebe. Ak sa chceš opravdivo kultivovať, nemyslím si, že tvoji rodičia ti budú vytvárať také prekážky ako dospelému. Kľúčom je, či si odhodlaný. Každý človek sa stretne s trápeniami na začiatku svojej kultivácie a každý bude mať prekážky. Včera jeden študent spomenul, že sa chcel zúčastniť Fa konferencie, avšak v škole mu nechceli otvoriť dvere, takže sa nemohol dostať k adrese, ktorú tam mal uloženú. To bola jeho prekážka. Každý sa stretne s prekážkami pri získavaní Fa, avšak prejav týchto prekážok je relatívne nepatrný [v porovnaní s tým, čo by sa mohlo stať]. Bol by problém, keby ste nedokázali prekonať ani tieto malé prekážky. Fa nie je niečo, čo môžete len tak získať. Hoci tu všetci sedíte, neviete, koľko ste možno obetovali pre tento Fa, aby ste si ustanovili tento predurčený vzťah, v rôznych obdobiach histórie – neviete, cez koľko trápení ste prešli, aby ste ho získali. O niektorých viete, o niektorých neviete. Moment, v ktorom ste sa stretli s Fa, vyzeral byť pre vás celkom prirodzeným, pričom v skutočnosti bolo potrebné značné úsilie, aby sa usporiadal čas a miesto vášho získania Fa. O týchto veciach neviete.

 

Otázka: Jeden študent Dafa v Pekingu napísal čínsko-anglickú príručku na prekladanie kníh Dafa. Čo s tým máme robiť?

Učiteľ: Poviem to takto: chce spraviť dobrú vec pre Dafa, avšak táto kniha rozhodne nemôže byť publikovaná, pretože žiaden z pojmov v Dafa nemôže byť definovaný bežnými ľudskými pojmami. Ako viete, všetky knihy Dafa sú Fa, ktorý som vyučoval – všetko sú to moje slová. Osobne som korigoval všetky knihy, ktoré boli publikované. Bez mojich korekcií a súhlasu nemôžu byť materiály publikované, nie sú to moje veci a nepatria do Dafa. Nikto nemôže zostavovať materiály ako sa mu zachce. Hovoril som o tom už prv. Samozrejme, zámer tohto študenta bol dobrý. Musíme tie materiály stiahnuť.

 

Otázka: Ľudské telo tohto cyklu je najlepšie a každý ho chce. Súvisí to s usporiadaniami pre nápravu Fa?

Učiteľ: Ľudské telo tohto cyklu nie je najlepšie. Viete, ľudské telo v strednom veku tohto vesmíru bolo najlepšie. Nehovorím o stredoveku tejto ľudskej civilizácie. Toto nie je niečo, čo môžete poňať vo vašich predstavách, takže nepremýšľajte príliš o tejto veci.

 

Otázka: Moje myšlienky sú riadené veľmi zlými vecami a zdá sa, že ani čítanie kníh a študovanie Fa nepomáha. Zachráni ma Majster aj napriek tomu?

Učiteľ: Musím o tom pohovoriť z dvoch pohľadov. Ak si jedným z tých ľudí, ktorých som spomínal v nedávnom jingwene, ktorí ma predtým nepovažovali za svojho Majstra, alebo ak si bol po celý čas riadený týmito vecami, ako je to popísané v tom jingwene – to jest, nepraktizoval si iba jednu kultivačnú cestu – potom si musíš udržiavať silné hlavé vedomie a ostať nepohnutý nech sa deje čokoľvek. Neznepokojuj sa, keď niečo behá okolo, alebo ak je niekde bolesť, jednoducho postupuj vpred a študuj a kultivuj sa a buď pevný, a všetko sa zmení. Ako kultivujúci, ak niekde vo svojom tele cítiš nepohodlie, nie je to samo osebe dobrá vec? Ak by si sa nekultivoval, tých zlých vecí v tvojom tele by sa to nedotklo. Napísaním a publikovaním toho jingwenu som vám chcel dať ďalšiu šancu. Ak sa aj tak nechceš zmeniť, stratíš túto šancu. Prečo sa tvoje telo do takej miery zmenilo? Je to kvôli tebe samému. Musíš sa sám osvietiť, aby si sa dostal von z tohto stavu. Môžeš si myslieť: „Hneď ako to oľutujem, Majster pre mňa okamžite všetko zmení.“ To nestačí – to by nebola kultivácia.

Kultivačná prax je vážna. V procese neustáleho posilňovania vášho odhodlania, neustáleho študovania Fa a neustáleho prehlbovania svojho pochopenia sa budete postupne zlepšovať. Predtým si sa opravdivo nekultivoval v Dafa. Hoci si čítal knihu, cieľom tvojho čítania bolo mať napravené telo alebo sa zbaviť toho, čo považuješ za trápenia. Šírim Fa, aby som spasil ľudí, umožňujem im pomocou kultivácie dosiahnuť dovŕšenie. Nie je to kvôli vyriešeniu nejakých kríz, ktoré majú ľudia, vyliečeniu ich chorôb alebo odstráneniu vecí, ktoré ľudia považujú za zlé. Takže iba ak sa opravdivo chcete kultivovať a máte pevnú vieru v Dafa, všetko vaše sa zmení. Ak študujete Dafa iba kvôli tým veciam, nezískate nič. Prečo? Nie je to tak, že by sme nemali s ľuďmi milosrdenstvo. Je to preto, že ja sa starám o študentov a ich kultiváciu, pričom ľudia napokon musia splatiť karmu, ktorú vytvorili. (Potlesk)

 

Otázka: Majster, poučte nás prosím o dôvodoch rôznych reakcií na Dafa od bytostí na rôznych úrovniach vo vesmíre?

Učiteľ: Toto nemá vôbec nič spoločné s vašou kultiváciou. Ani vám tieto nebeské tajomstvá nemôžem odhaliť. Dovoľte mi povedať vám: celý vesmír sa počas veľmi dlhého časového obdobia odchýlil od Veľkého Zákona vesmíru a keďže sa všetko odchýlilo, nikto nevie, že aj on sám sa odchýlil. Môže to zistiť iba potom, čo bol napravený. Je to rovnaké ako s ľudskými bytosťami, ako s praktizujúcimi, ktorí tu dnes sedia: keď sa pozriete na tých svetských ľudí, uvidíte, ako sa pokazili. Predtým ako ste začali kultiváciu ste to však vôbec nevnímali. Je to tá istá predstava. V rôznych ríšach existujú rôzne druhy ilúzie.

 

Otázka: Od tohto dňa po nasledujúce miliardy rokov musia všetky bytosti dbať na to, aby sa stále pozerali dovnútra?

Učiteľ: Toto je stav kultivujúcej sa ľudskej bytosti a nie je to také u Bohov. Kultivácia nie je cieľom existencie bytosti, je to iba metóda, ktorou sa ľudia pozdvihnú. Ako by sa mohlo použiť ľudské myslenie na predstavovanie si božských záležitostí? Rozhodne to nie je rovnaká vec. Ľudské bytosti... dôvod, prečo som povedal, že si cením vašu ľudskú stránku, je to, že sa môžete kultivovať – nie sú to ľudské bytosti, čo si cením. Pre Bohov sú ľudské bytosti špinavé. Dokonca aj pre mňa nie je ľudská ríša nič viac ako najnižšia – hoci nepostrádateľná – úroveň vesmíru. Preto hovorím, že vaše myšlienky sú vždy obmedzené ľudskou sférou, myslíte si o ľuďoch to či ono a používate ľudské myslenie na uvažovanie o Bohoch, avšak vôbec si to nedokážete predstaviť; je to rovnaká predstava ako to, že Bohovia nemajú žiadne ľudské myšlienky.

 

Otázka: Prečo ľudia, ktorí nemajú čisté zámery, keď sa prišli učiť Fa, sú aj tak schopní vyliečiť si svoje choroby a zlepšiť zdravie? Prečo majú aj tak šťastie?

Učiteľ: Je to preto, že je to prejav Dafa na najnižšej úrovni. Je to preto, že Fa vesmíru nie je určený pre kultiváciu ľudí – on vytvára rôzne životné prostredia pre bytosti na rôznych úrovniach. Vy ste prišli do kontaktu s prejavom Fa na tejto úrovni, v najnižšom, ľudskom stave, a v ľudskom životnom prostredí. Samozrejme, ľudia sa nekultivujú, ľudia sú len ľudia. Najlepším stavom pre ľudí je byť bez chorôb, byť zdravý a mať šťastie. Pretože ste prišli do kontaktu s Fa, všetky tieto veci môžete dostať.

 

Otázka: Majster, povedali ste, že: „Keď sa Dafa odhalí ľudstvu, toto nebudú jediné veci, ktoré stratíte.“

Učiteľ: To je pravda. Aký len rozľahlý je tento vesmír! Dokonca aj Bohovia na rozličných úrovniach a v rozličných ríšach budú zvrhnutí nadol, ak porušia zákony Nebies. Ak sa počas dlhého časového obdobia pokazili a nemôžu zostať vo svojich ríšach, spadnú do nižších ríš. Niektorí sa veľmi pokazili a budú zvrhnutí na ľudskú úroveň. Niektorí sa stali ešte horšími, ako sú ľudia, takže nebudú mať ani šancu byť ľuďmi, a môžu byť dokonca aj zničení. Pre ľudské bytosti je to ešte horšie. Inými slovami, „toto nebudú jediné veci, ktoré stratíte“ – to je ten význam. Fa prejavil v ľudskom svete iba toľkoto – teraz sa iba kultivujete – ešte to neprišlo do stupňa, že odhalí svoju silu v ľudskom svete. Keď sa v ľudskom svete opravdivo prejaví, vtedy napraví Fa ľudského sveta. V tom čase nastane odstraňovanie rôznych skazených ľudí. Kam pôjdu závisí od toho, kam sami seba umiestnia.

 

Otázka: V kultivačnej praxi existuje konečný termín. Ak nestihneme dokončiť kultiváciu do tohto termínu...

Učiteľ: Čo získate, keď nad tým budete toľko rozmýšľať? Už som opakovane zdôraznil tento bod: rozmýšľať o tom je pripútanosť. Opustite to a nemyslite na to. Čas, ktorý je vám daný na kultiváciu, bude určite dostatočný, avšak nepôjde to, ak plne nevyužijete svoj čas. Ak poviete: „Budem sa teda kultivovať pomaly. Budem mať dostatok času?“ Nie, nebudete, pretože Fa má svoju vážnosť.

 

Otázka: Krv praktizujúceho je veľmi cenná. Ako môže byť dovolené, že ju cicajú komáre?

Učiteľ: Viete, aká špinavá je vaša krv, keď sa vaša karma vylučuje počas vašej kultivácie? Vedeli ste, že to, čo pijú komáre, je niečo špinavé? Samozrejme, v našej kultivácii, keď sú naše telá čoraz zdravšie a čoraz lepšie ako telá svetských ľudí, stále sa to môže stať. Predpokladajme, že ten komár bol bytosťou, ktorú ste pred týmto životom raz zabili – nebudete to musieť splatiť? Avšak to, čo vycicia, určite nebude niečo cenné. Nepozerajte sa zakaždým na to, ako sa vám ubližuje. Prečo nerozmýšľate nad tým, ako splatiť karmické dlhy, ktoré máte? Niektorí ľudia vo svojich predošlých životoch zabili mnoho, premnoho ľudí a spravili mnoho nedobrých vecí. Dnes sa chcú kultivovať a  nedovolia dokonca ani komárom, aby ich poštípali? Chcete odtiaľto odísť, akoby sa nič nestalo? Ako by to mohlo ísť? Ak ste sa kultivovali naozaj dobre alebo máte veľmi málo karmy, uvidíte, že komáre sa nebudú schopné dostať ku vám blízko – budú štípať tých okolo vás, ale nie vás. Je to preto, že ak vo svojom tele nemáte čiernu karmu, komáre sa neodvážia vstúpiť do tohto čisto pozitívneho (jang) prostredia. Komáre môžu prísť, keď je tam negatívne (jin) prostredie, ktoré im vyhovuje a majú ho radi. Iba keď vaša krv spĺňa ich štandard, radi ju pijú. Ak je vaša krv čistá, komáre ju v skutočnosti nebudú mať radi. Nefunguje to takto? (Potlesk)

 

Otázka: Keďže všetka hmota v iných dimenziách má skutočnú existenciu, prečo je tam otázka premeny podľa myšlienok?

Učiteľ: Je to tak, ale nevŕtajte sa v detailoch. Povedal som, že myšlienky každého človeka sú hmotou. Čo si myslíte sa môže zmaterializovať a vaše slová, to, čo poviete, majú formu. Ibaže to nemôžete vidieť. Všetko má materiálnu existenciu. Hmota, ako ju vidia ľudia, sa líši od tej, ako ju vidia Bohovia. Formy hmotnej existencie, ktoré pozorujú ľudia, nie sú skutočné a nie sú nehybné. To je pravý prejav existencie vesmíru. Ľudské myšlienky sa natoľko pokazili – všetko, na čo myslia, je skazené, zlé, kruté, sebecké, naplnené túžbou a citmi (čching) a tak ďalej. Preto všetko, čo vznikne myslením, budú falošné obrazy. Vy všetci uvažujete veľmi úzkoprso. Prečo sa hovorí, že múdrosť Budhu je nesmierna? Uvažuje odlišne ako vy, jeho duševné schopnosti sú obrovské a nerozmýšľa o veciach iba z jednej perspektívy.

 

Otázka: Som západný študent. Mám pocit, akoby „láska“ stratila svoje miesto v Čuan Falune.

Učiteľ: Dovoľte mi povedať vám, že láska, o ktorej hovoril Ježiš, Panna Mária a Jehova, nie je tá „láska“, ako ju chápu ľudské bytosti – je to Cibei (milosrdenstvo). Pretože dnešné ľudstvo nemá v západnom jazyku slovo pre Cibei, ľudia neskorších generácií používali slovo „láska“ na pomenovanie toho, čo povedali Bohovia. Tento druh lásky je pre Bohov špinavý, zatiaľ čo Cibei je to, čo je posvätné. Kvôli láske sú ľudia ponorení do sexuálnej túžby. Kvôli láske sú ľudia ponorení do hriešneho, mravne skazeného sexuálneho správania sa. Kvôli láske robia ľudia mnoho nedobrých vecí a vecí, ktoré Bohovia nemôžu tolerovať. Láska má stránku, ktorú ľudstvo považuje za dobrú, zahŕňajúcu vzájomné pomáhanie si. Súčasne má aj nedobrú, negatívnu stránku. Cibei, na druhej strane, je výlučne dobrý. Takže láska, o ktorej hovorili západní Bohovia v minulosti, hovorím vám to ešte raz priamo, sa nazýva Cibei, a nie je to tá láska, o ktorej ľudia v tomto ľudskom svete hovoria. Je to preto, že koncept Cibei vo vašej kultúre nebol. Vaši predkovia použili slovo „láska“ na zaznamenanie slov Bohov, to je všetko.

 

Otázka: Pre západniarov je „posadnutie duchom“ veľmi nezvyklé a ťažko pochopiteľné. Ako môžeme jasne vysvetliť západniarom „posadnutie duchom“?

Učiteľ: Reinkarnácia je niečo, čo existuje aj na západe. Je to niečo, čomu človek nemôže uniknúť. Ibaže Ježiš hovoril iba o pekle a nedotkol sa reinkarnácie. Ježiš poukázal na to, že ľudia sú hriešni, avšak neodhalil, že dôvodom, prečo sú ľudia hriešni je to, že majú karmu. Toto je kvôli odlišnostiam v ľudských kultúrach. Čo sa týka posadnutia duchom, nie je to tak, že by v západnej kultúre neexistovalo. Spomínate si, že v Novom zákone sú príbehy, ako Ježiš vyháňal duchov, ktorí posadli ľudí? Je to zaznamenané v Biblii. Tí duchovia povedali: „Ježiš, toto nemá s tebou nič spoločné, nie je to tvoja starosť.“ Avšak Ježiš trval na tom, že ich vyženie. Podľa tohto súdim, že nepoznáte celkom svoju vlastnú kultúru.

 

Otázka: „Neodpovedať úderom na úder alebo urážkou na urážku“ Môžeme povedať toto: „To, čo robíš, nie je správne“?

Učiteľ: Pre kultivujúcich, konanie podľa „neodpovedať úderom na úder alebo urážkou na urážku“ odráža najvhodnejší spôsob, ako to riešiť. Dôvodom je, že keď vás človek bije alebo vám nadáva, je to vždy výsledkom hádok alebo konfliktov. Ak mu poviete: „Nemal by si ma biť“, môže vás udrieť ešte párkrát. Ak sa s ním dohadujete, potom ste sa s ním dostali do konfliktu. Tie veci pominú, iba keď mu nevenujete žiadnu pozornosť. Preto „neodpovedať úderom na úder alebo urážkou na urážku“ predstavuje ten najvhodnejší spôsob. (Potlesk) Máme nejakých ľudí, ktorí to dokážu spraviť. Povedal by som, že sa kultivujú naozaj dobre, veru tak. Niektorí ľudia vedia: „Keď ma udrieš, ja ti to nevrátim; keď mi nadávaš, ja ti nadávať nebudem.“ Avšak vo svojom hlbokom vnútri sa aj tak cítia nepokojne a stále chcú dodať zopár slov: „Nemal by si ma biť.“ Je to preto, že hlboko vo vnútri sa toho aj tak nechcete pustiť a stále nechcete splatiť dlhy, ktoré máte, alebo keď ich aj splatíte, stále to vo svojom srdci nechcete nechať tak. Takže stále chcete dodať aspoň jednu vetu, aby ste boli spokojní. Samozrejme, to, čo hovorím, znie trochu dialekticky. Chcem sa spýtať: moji študenti, ktorí ste belosi alebo černosi, keď hovorím takto, dokážete tomu rozumieť? (Potlesk) Dobre, ďakujem.

 

Otázka: Mojou profesiou je vyučovanie filozofie a literatúry. Myslím si, že filozofia a literatúra sú pre ľudskú spoločnosť cenné.

Učiteľ: Hovorím všetkým, že v našej kultivácii by sme sa mali prispôsobiť spôsobom ľudskej spoločnosti v maximálnom rozsahu. Máte pokračovať v robení tej práce, ktorú máte robiť, a nie je to nesprávne, pretože vaša práca je oddelená od vašej kultivácie, a ide iba o to, že váš charakter sa bude ukazovať v tom, ako robíte svoje zamestnanie. Všetci povedia, že ste dobrý a že ľudia, ktorí kultivujú Dafa, sú dobrí, pretože ste sa dobre správali. Čo sa týka toho, aké postavenie bude mať v budúcnosti filozofia a literatúra, nuž, dokonca celý vesmír sa odklonil od Fa, takže kde inde v ľudskej spoločnosti ešte existuje kus čistej zeme okrem Dafa? Kde inde je ešte čisté miesto? Nechcem hovoriť o veciach budúcnosti. V každom prípade, všetko v ľudskej spoločnosti sa skazilo. Možno tí, čo sa nedokážu v budúcnosti polepšiť, budú odstránení, a to sa netýka iba ľudí. Nateraz môžete jednoducho pokračovať v tom, čo robíte, pretože náprava Fa ešte neprišla do ľudskej úrovne. Teraz je to tak, že Fa vás zachraňuje.

 

Otázka: V mojej rodine to nešlo dobre, čo spôsobilo, že moji rodičia boli neúctiví k Dafa. Vytváram si karmu?

Učiteľ: Nemalo by sa na to takto pozerať. Mali by sme sa na to pozerať z dvoch pohľadov. Jedna možnosť je, že to spôsobila tvoja vlastná karma. Druhá možnosť je, že si si neodstránil vo svojej kultivácii pripútanosti. Existujú oba dôvody, ale sú aj rozličné situácie, ktoré sa prejavujú u rôznych ľudí kvôli ich nedostatočnému pochopeniu Dafa.

 

Otázka: Niektorí kresťania neveria na šesť ciest prevteľovania.

Učiteľ: Nepovedal Ježiš, že ak ľudia budú robiť zlé veci, pôjdu do pekla? Môžem vám povedať iba toto. Niektorí z vás možno čítali Nový zákon a Starý zákon. Najmä Nový zákon bol napísaný týmto či tamtým človekom, slová boli zaznamenané odsek po odseku. Tieto slová boli prepísané podľa pamäti. To jest, ľudia, ktorí počúvali Ježišove učenia, ich zapísali na základe toho, na čo si spomenuli. Avšak mohlo by byť slov vyslovených Ježišom počas jeho života – premýšľajte o tom všetci – tak málo, ako je ich v tej knihe? Tak málo? Ježiš hovoril o mnohých veciach. Mnohé, premnohé veci ľudia zabudli a kvôli tomu nie sú zaznamenané. Takže prečo sa nezaznamenali? Ďalším dôvodom je, že ľudské bytosti si zaslúžia vedieť iba toľkoto.

Keďže Budhov Fa, dokonca ani na úrovni Tathágatu, nemôžu ľudské bytosti poznať celý, to, čo vyučoval Šákjamuni, keď bol v ľudskom svete, bol Fa na úrovni Arhata a ľudské bytosti mohli vedieť iba toľkoto. To, čo povedal Ježiš, stačilo na to, aby sa tým, čo nasledovali jeho slová, umožnilo dosiahnuť nebesia – to stačilo. Takže Bohovia nedovolili, aby tu toho ostalo príliš veľa. Na východe, hoci je tam mnoho svätých písiem, všetko sú to kusé a nekompletné záznamy spomienok – to je isté. Z iného pohľadu, niektorí belosi sa reinkarnovali z Ázijčanov. Takže ak nemáte tie veci, kým ste na západe, mohli ste ich zažiť, keď ste sa reinkarnovali ako Ázijčania? Navyše mnohí Ázijčania a západniari sa reinkarnujú striedavo, to jest, reinkarnujú sa jeden na druhého sem a tam. Niektorí ľudia majú blízko k ázijskej kultúre, niektorí k západnej kultúre. Je možné, že je to spôsobené charakteristikami, ktoré ostali z ich reinkarnácií v rozličných časových obdobiach. Hoci aj ste biely, alebo žltý či čierny, môžete patriť k akejkoľvek rase.

 

Otázka: Kvôli slabému zraku starší ľudia radi počúvajú prednášky z kazety. Je to rovnako účinné ako čítanie Dafa?

Učiteľ: Je to rovnaké. Ak študujete Fa celým srdcom, je možné, že vo vašich očiach nastanú zmeny. Počúvanie je rovnaké ako čítanie. Nehovorte o tom, aký ste starý alebo mladý. Aj to by mohla byť vaša pripútanosť a prekážka. V Dafa nezáleží na veku, jednoducho postupujte ďalej a kultivujte sa. Pamätám si, že keď som pred rokmi vyučoval Fa v Pekingu, študenti ma radi volali „veľký Majster“. Neskôr mi jeden starší muž v publiku, ktorý mohol mať tak sedemdesiat alebo osemdesiat rokov, poslal otázku: „Prečo sa nazývate ‘veľkým Majstrom’? Ja som už dosť starý, ale aj tak sa nenazývam ‘veľkým majstrom’.“ (Smiech) Tak som mu povedal: „Ja sa nenazývam ‘veľkým Majstrom’. Ľudia ma tak volajú z úcty. Oni prišli s pomenovaním ‘veľký Majster’.” V skutočnosti ma môžete volať akokoľvek. Môžete ma volať mojím menom, alebo ma môžete volať „Učiteľ“ alebo „Majster“, to všetko je v poriadku. Mne na týchto veciach nezáleží, nezáleží mi na žiadnej formalite. V skutočnosti sa ľudský vek na praktizujúcich nevzťahuje, pretože hlavná duša človeka môže mať akýkoľvek vek, a to je vaše pravé ja. V tomto zmysle som najstarší vo vesmíre. Nik z vás nie je starší ako ja. (Potlesk)

 

Otázka: „Lunyu“ zahŕňa celý obsah Čuan Faluna. Povedzte nám prosím, prečo sa to nazýva „Lunyu“.

Učiteľ: Ako viete, zdá sa že Konfucius má tiež „Lunyu“, avšak jeho pojmy a obsah sú úplne odlišné. Ja hovorím (lun) o tomto Budhovom Fa použitím ľudského jazyka (yu), takže som to nazval Lunyu. (Potlesk) Preto je to tak. Fa má používať ľudský jazyk, takže akokoľvek ho použijem, je to v poriadku. Pokiaľ môžu byť veci jasne vysvetlené, použijem ho tak. Takže súčasný štandardizovaný jazyk a slovník ma neobmedzujú.

 

Otázka: Učeník Dafa, ktorý pracuje v onkologickej nemocnici, tam plánuje propagovať Fa. Je to vhodné?

Učiteľ: To závisí od toho, aký je jeho zámer. Predpokladajme, že chcete použiť Dafa na liečenie chorôb u ľudí. Dafa dokáže napraviť akýkoľvek nenormálny stav. Mať chorobu je nenormálny stav, avšak Dafa nie je určený na napravovanie nenormálnych stavov o ľudí. Cieľom vyučovania Fa ľuďom je spasiť ich. Je to tento veľký zákon nebies, ktorý vytvoril rozličné životné prostredia pre rôzne bytosti vo vesmíre. (Potlesk) Ak ho chcete použiť na liečenie chorôb u ľudských bytostí, ak je toto váš zámer, potom to nie je správne, či áno? „Ach, Dafa môže vyliečiť rakovinu. Poďme do nemocnice a liečme ľuďom rakovinu.“ To nie je zachraňovanie ľudí, ale používanie Dafa na liečenie chorôb – to nie je správne.

Nie je to tak, že nie sme súcitní. Povedal som vám, že bez ohľadu na to, či je to Ježiš, Panna Mária, Jehovah – ktorého schopnosti presahujú dokonca aj schopnosti tých predošlých dvoch – alebo Budhovia vo východných náboženstvách, keby mávli rukou, neostala by ani jediná chorá osoba na tejto drobnej zemi. Prečo nie sú milosrdní a nespravia to pre ľudí? Pretože ľudia sami robia nedobré veci. Keby som to dnes pre vás spravil, zajtra by ste tak či tak robili nedobré veci. Samozrejme, toto nie je trestanie ľudí – je to princíp vesmíru, ktorý hodnotí všetky bytosti. Keďže ľudia spravili nedobré veci, musia za ne sami zaplatiť. Predpokladajme, že ste niekoho zabili a Budha by vašu karmu zrušil. Neznamenalo by to potom, že máte dovolené zabíjať ľudí kedy sa vám zapáči? Ako by mohlo byť prijateľné, aby Budha odstránil vaše choroby hneď ako by ste zabili nejakého človeka a vytvorili karmu? Keď ľudia robia nedobré veci, musia za ne zaplatiť a niesť zodpovednosť. Avšak keď ľudia spravili nedobré veci, najnápadnejším prejavom na ľudskom tele je choroba, ktorá sa použije na potrestanie ľudí. Nehovorím to len ja – Ježiš tiež povedal, že ľudia majú hriechy. Prečo ľudia majú hriechy? Je to presne preto, že majú vo svojom tele karmu. Západná kultúra nepozná slovo „karma“ – v západnej kultúre nie je také slovo. Takže Ježiš použil slovo „hriech“, aby priblížil túto všeobecnú otázku. Neznamená to v skutočnosti, že mať karmu je to isté ako mať hriechy? Ako by mohla bez hriechov existovať karma? Je to tá istá predstava.

 

Otázka: Po dovŕšení, keď prídeme na svoje úrovne, budú naše telá niesť označenia od nášho ctihodného Učiteľa?

Učiteľ: Po dosiahnutí dovŕšenia nebude existovať záležitosť značiek na vašom tele. Značky sú pre ľudí v bludisku; ste označení iba potom, ako ste spadli sem dole. Po dovŕšení budete nezávislou bytosťou, veľkolepým Bohom, ktorý môže sám robiť rozhodnutia. Nedávam vám obmedzenia, ale šancu stať sa veľkolepým Bohom. (Potlesk)

 

Otázka: Ľudia, ktorí nepraktizujú Falun Dafa, radi počúvajú hudbu „Pudu“ a „Jishi“. Majster, povedzte nám prosím, môžeme ich nechať počúvať ju?

Učiteľ: Áno, je to len hudba. Samozrejme, keď počúvajú našu Dafa hudbu, je to pre nich určite dobré.

 

Otázka: V dnešnej spoločnosti prevládol koncept rovnosti medzi mužmi a ženami. Ako učeníčky ženy, ako môžeme byť jemné a nežné, zatiaľ čo usilovne postupujeme v kultivácii?

Učiteľ: V dnešných dňoch ľudia hovoria, že ženy sú čoraz slobodnejšie a ich osobnosti sú silnejšie. V skutočnosti nie ste vedená vašou láskavou (Shan) stránkou. Nemyslím si, že sila sa nevyhnutne prejaví vo vonkajšom vyjadrovaní človeka. Ak ste vo svojom každodennom živote jemná, opravdivá žena, vaše schopnosti vám umožnia tak či tak získať všetko, čo si zaslúžite. Nemusíte sa nevyhnutne prejavovať tvrdými a mužnými spôsobmi, aby ste tie veci získali. Rozumiete, o čo mi ide? (Potlesk) Inými slovami, ak ste žena, musíte sa tak aj správať a byť láskavá a jemná. Iba tak si môžete získať úctu a lásku mužov. Ak nie ste láskavá a jemná, muži z vás budú mať strach, keď vás uvidia (smiech) a vy nebudete schopná získať lásku či dokonca ani rodinnú náklonnosť, ktorú by ste mali mať. Z druhej strany, nehovorme iba o ženách, my muži by sme sa zase mali správať ako muži. Avšak všetky spoločnosti na zemi sa v dnešných dňoch pokazili, takže ja môžem požiadať iba mojich učeníkov, aby sa takto správali – nie je to dosiahnuteľné v spoločnosti. Pamätám sa, že na západe pred päťdesiatimi rokmi boli muži veľmi džentlmenskí a správali sa k ženám úctivo. Pretože ženy sa správali ako ženy, muži im radi pomáhali, vážili si ich a starali sa o ne. Súčasne, ženy sa svojím ženským spôsobom s láskou starali o svojich manželov. To bolo ľudské správanie. Avšak dnes ste to všetko narušili.

V ázijskej spoločnosti sa ženy stali príliš silné, čo spôsobilo, že muži sa správajú ako ženy. Môžem vám povedať, že vo svojom vnútri chcete, aby vaši muži boli silní, avšak vo svojej mysli chcete mať nad nimi moc. Neprotirečí si to? Ak sa spoločnosť stane takouto, budú ešte muži môcť chodiť so sebadôverou a sebaúctou? Budú mať svoju mužnosť? Dvaja ľudia nemôžu byť hlavou domácnosti, tak ako nemôžu byť dvaja králi jednej hory. Takže keď dva tigre bojujú, jeden je zranený (smiech) a rodina bude určite v nesúlade. Ako to môže fungovať, keď pod jednou strechou žijú dvaja králi? V domácnosti musí byť jedna hlava. Preto sú rozvody a nezhody v rodinách. Stále hovoríte: muži hovoria, že ženy nie sú vôbec ženami, a ženy hovoria, že muži nie sú vôbec mužmi.

Ešte očividnejšie je to v západnej spoločnosti, kde si rozdelia majetok ešte než sa spolu zosobášia: „Keď sa v budúcnosti rozvedieme, toto patrí mne a tamto patrí tebe.“ Je to ešte očividnejšie. Zmysel toho, že žena závisí na svojom mužovi, keď sú zosobášení, jednoducho neexistuje. Muži nerozmýšľajú tak, že keď si ich žena vezme, zverila im celý svoj život, takže musia byť k nej zodpovední – už tak vôbec neuvažujú. Osobný záujem a osobná sloboda nad všetkým zvíťazila. Kde potom nájdete teplo rodiny? Ľudia navzájom súperia a pokúšajú sa prekonať jeden druhého – nik nie je ochotný sa podvoliť. Hovorím vám, takéto by ľudské bytosti nemali byť! (Potlesk) Keď sa ani páry neodvážia navzájom si veriť a nie je žiadne miesto, ktoré by vám mohlo dať pocit bezpečia, tepla a náklonnosti, nežijete nešťastný život? Myslíte si: „Takto by to nemalo byť. Mali by sme mať srdečné a láskyplné miesto.“ Avšak vaše vonkajšie správanie to všetko ničí a vaše sebecké črty spôsobujú, že takéto miesto je nemožné mať. Keď sa každý takto správa, dobré vzťahy medzi ľuďmi sa stratia. Samozrejme, tieto veci môžem povedať iba mojim učeníkom, vám, a povedať vám, že to nie je správne. Pre ľudstvo už neexistuje liek a bolo by nemožné to všetko obrátiť späť. Dnes sú všetky diskusie v spoločnosti a tendencie v médiách zamerané na osobnú slobodu a podporujú individualitu. Môžem vám povedať, že touto nadmierou individuality môžete vyzerať ako slobodný, avšak v skutočnosti si už nikdy nemôžete vychutnať srdečnosť a lásku! Nikdy nebudete mať nikoho, komu by ste mohli dôverovať! (Potlesk)

 

Otázka: Budú existovať učeníci Dafa, ktorí sa vykultivujú do svetov Budhov a stanú sa tam obyčajnými bytosťami? (smiech)

Učiteľ: Nesmejte sa. Je to otázka pojmov. Kultivujúci majú stav ovocia, takže určite nebudú iba bežnými bytosťami. Keď dospejú k dovŕšeniu, budú všetci mať stav ovocia.

 

Otázka: Dafa môže zmeniť moje ja na povrchu ako aj moje ja na rozličných úrovniach v rozličných dimenziách. Je toto pochopenie správne?

Učiteľ: Toto pochopenie nie je nesprávne. Povedal som minule toto: Bez ľudského tela je nemožné praktizovať kultiváciu a je nemožné zlepšiť sa. Ako sa potom môžu zmeniť vaše telá v iných dimenziách? Nemôžete sa kultivovať bez tohto ľudského tela, takže sa musíte kultivovať tu, na tomto ľudskom mieste, aby ste sa zmenili. Niekedy, keď študujete knihu Dafa, nie ste koncentrovaní a hoci ústa ukončia čítanie odstavca, vaša myseľ tam nie je. Je to preto, že tam účinkovali vaše pomocné vedomia alebo iné faktory. Chvíľu dávate pozor a chvíľu nie, a po chvíli už vôbec nedávate pozor. Ak máte často tento problém, potom je to to isté ako vzdanie sa všetkých týchto vecí a odovzdanie tohto Fa niekomu inému. Nemôžete to spraviť a ja vám nedovolím takto sa  kultivovať.

 

Otázka: Ako by sme mali rozumieť rozdielu medzi láskou a pripútanosťou?

Učiteľ: Sú to dva rôzne pojmy. Láska môže zrodiť pripútanosti, môže spôsobiť pripútanosti počas kultivácie, avšak medzi svetskými ľuďmi a v spoločnosti je to stále nevyhnutná vec. Bez lásky by ľudské bytosti ešte pravdepodobnejšie robili zlé veci a ich démonická povaha by bola ešte silnejšia. Takže ľudia nemôžu žiť bez lásky a citov. Je to preto, že cit je ľudská vec – je to nevyhnutný prvok životného prostredia poskytnutého ľudským bytostiam, ale nie je pre Bohov. Ako kultivujúci máte nad to vystúpiť a odkultivovať pripútanosti, ktoré pochádzajú z lásky a citov. Takýto je vzťah medzi tými vecami. Ak chcete mať rád bez toho, aby ste boli pripútaní, to je nemožné. Avšak vo vašom kultivačnom procese nemôžete hneď brať všetko zľahka, hneď od začiatku všetko opustiť a nebyť pripútaný. Takže vo vašej súčasnej fáze, nech ste v akomkoľvek stave, môžete v ňom jednoducho byť.

Nerobte to nasilu: „Hlboko vo vnútri mám rád, mám rád členov svojej rodiny, avšak prinútim sa, aby som ich prestal mať rád.“ To by bolo nesprávne, pretože vaša ríša sa nepozdvihla a vy sa len pokúšate robiť to nasilu. Ak to robíte, v skutočnosti to spôsobí, že ľudia nebudú chápať Dafa a poškodí to obraz Dafa. Ak sa bude vo vašej kultivácii láska zmenšovať, bude nahradená milosrdenstvom, ktoré vystúpi. Ako viete, ja tu sedím a – použitím vašich slov – mám rád a starám sa o každého jedného z vás. V skutočnosti je to druh milosrdenstva (potlesk), avšak je to úplne odlišné od tých vašich osobných pocitov. Som si istý, že dokážete odlíšiť lásku medzi vami a tú, ktorú mám ja. (Potlesk)

 

Otázka: Počas skupinového cvičenia, keď niekto dosť ruší neskorým príchodom a predčasným odchodom, čím je pre ostatných ťažké vstúpiť do koncentrácie, mali by sme ho na to upozorniť?

Učiteľ: Táto otázka mi pripomenula inú moju myšlienku. Dovoľte mi povedať vám, že pred Kultúrnou revolúciou boli čínski ľudia vo svete známi svojou slušnosťou a veľmi dbali na to, aby boli civilizovaní, dbali o hygienu a o veci, ktoré ukazovali na povrchu. Kultúry v krajinách susediacich s Čínou boli prinesené Číňanmi – učili sa od Číny. (potlesk) Avšak vedeli ste, že po Kultúrnej revolúcii to bolo zavrhnuté ako „štyri staré veci“? Ľudia sa mali namiesto toho hrdiť špinou po celom tele a hrubými mozoľmi na rukách a vši sa dokonca nazývali „revolučným hmyzom“. Ľudia považovali špinu za niečo dobré. Tento koncept pokračoval a teraz, hoci sa životné podmienky ľudí zlepšili a viac dbajú na veci, tieto koncepty zanechané z Kultúrnej revolúcie ešte len musia byť rozbité. Hoci ste prišli do západnej spoločnosti, ľudia v západných spoločnostiach majú pocit, že v tomto ohľade je vás naozaj ťažké tolerovať.

Nedbáte na detaily etikety, nečešete sa, vyzeráte neupravene, rozprávate nahlas bez toho, aby ste brali ohľad na okolnosti alebo miesto a nedbáte na hygienu. Samozrejme, povedal som, že sa máte počas kultivácie prispôsobiť svetským ľuďom v maximálnom rozsahu. Ako kultivujúci učeníci to musíte dosiahnuť. Toto by nemal byť problém a nie je to niečo, o čom by som chcel hovoriť. Avšak vedeli ste, že kvôli vášmu správaniu sa niektorí západní študenti obávali pridať sa k nám, keď ste propagovali Fa? Musíte tomu teraz venovať pozornosť! Nie je to iba otázka správania sa. Musíte naozaj venovať pozornosť veciam v tomto ohľade. Nežiadam vás, aby ste dbali na to, či ste moderne oblečení. Musíte dávať pozor na ľudskú zdvorilosť na povrchu. Môžem vám povedať, že vnútorný význam Dafa v skutočnosti zahŕňa aj to, čo je na najnižšej úrovni. Ak pri všetkom, čo robíte, myslíte na druhých, myslím si, že budete schopní robiť všetko dobre. (Potlesk)

 

Otázka: Istý študent povedal, že si pýtal a dostal od Učiteľa schválenie pre určité veci. Avšak ostatní cítia, že jeho vystupovanie, slová a správanie sa nie sú také, aké by mali byť u kultivujúceho.

Učiteľ: Keď dvaja ľudia debatujú a nemôžu dospieť k dohode, mnohí ma citujú a povedia „Učiteľ povedal toto“, aby bránili svoje pripútanosti a zakryli pripútanosti, ktorých by sa mali zbaviť. To vôbec nie je dobré. Avšak na druhej strane, iba preto, že vidíte, že niektoré jeho slová alebo správanie sa nie je v súlade s Dafa, nemôžete povedať, že nie je študentom alebo že sa nekultivoval dobre. V skutočnosti už odstránil mnohé svoje pripútanosti a je oveľa lepší ako svetskí ľudia. Iba pripútanosti, ktoré neodstránil, sa môžu prejaviť. Takže keď ich vidíte, je pre kultivujúceho ťažké ich akceptovať. To znamená, že by sme nemali posudzovať človeka podľa toho, ako sa správa. Teraz som o tom hovoril z oboch pohľadov.

 

Otázka: Tváre niektorých dlhoročných študentov sú tmavé a majú mnoho škvŕn na pokožke a niektorí sú veľmi chudí. Sú tieto javy normálne?

Učiteľ: Kultivácia je zložitá. Ak príliš dbáte na tieto veci, povedie to k tomu, že zámerne budete ich svedkom, aby sa uvidelo, či sa aj tak budete kultivovať. Na druhej strane, keď sa u tých ľudí vyvinú takého stavy, musíme sa naozaj pozrieť na to, či sa skutočne usilovne kultivujú. Môžu čítať knihy a robiť cvičenia, avšak čo sa týka toho základného, ako sa v skutočnosti činia? Niektorí ľudia čítajú knihy, avšak už prešiel viac ako rok a oni stále ešte nedočítali Čuan Falun, hoci stále čítajú, usilovne robia cvičenia a dokonca povzbudzujú ostatných, aby to praktizovali. Kultivačná prax je vážna. Nič v tomto svete nie je vážnejšie ako kultivácia. Musíme byť schopní opravdivo splniť požiadavky.

 

Otázka: Ak sa niekto nezúčastňuje skupinových ranných cvičení a nebol skúšaný búrlivým vetrom, páliacim slnkom, drsným chladom zimy alebo intenzívnou horúčavou leta, ovplyvní to jeho dovŕšenie?

Učiteľ: Na týchto faktoroch v skutočnosti nezáleží. Nespomínal som, že cieľom prechádzania cez ťažkosti je odstrániť vaše pripútanosti a zlepšiť vás? Nič to neznamená, keď ľudia len vydržia ťažkosti – bez ohľadu na to, koľkými ťažkosťami prejdú. Kľúčovým je, že prostredie skupinového cvičenia môže ľudí zoceliť a zušľachtiť. Na povrchu sa človek po celý čas stretáva s nepraktizujúcimi v bežnej ľudskej spoločnosti. Keď ste v Dafa, kým by ste sa radšej nechali ovplyvňovať – nimi alebo učeníkmi Dafa? To je to, o čom hovorím.

 

Otázka: Kto vytvoril vesmír, Fa alebo Bohovia? Počul som, že vesmír vytvorili Bohovia, avšak zriedkakedy som počul, že by Budhovia alebo Taovia vytvorili vesmír.

Učiteľ: Kto potom vytvoril Bohov, o ktorých ste počuli? Mali by ste viac študovať Fa. Avšak pri vašich slovách mi niečo prišlo na myseľ. Možno mnohí ľudia počuli, že západné náboženstvá tvrdia, že ich Pán vytvoril svet, a budhizmus na východe učí, že vesmír vytvorila Budhova karma. Ich predstava karmy je taká, že robenie všetkého je karma, alebo výsledok karmy. Vo východných mýtoch a starodávnych legendách sa hovorí, že Pangu stvoril Nebesia a Zem. Povedzme si o príbehu, v ktorom Pangu stvoril Nebesia a Zem. Možno ste počuli príbeh o tom, že Pangu nakoniec v momente premenil svoje telo na Nebesia, Zem, pohoria, rieky a hviezdy na oblohe. Bez ohľadu na to, ako sa to rozprávalo, môžem vám všetkým povedať, že na rozličných úrovniach, nech ste Bohom akejkoľvek úrovne, je nemožné, aby ste vedeli o veciach nad vami. Počas dlhého priebehu histórie sa bytosti už dávno odchýlili od Fa a mnohé bytosti už ani nevedia o Fa; zabudli naň. Prečo naň zabudli? Všetky bytosti súčasného cyklu civilizácie, bez ohľadu na to, aké vysoké sú alebo boli ich úrovne, väčšina bola vytvorená počas deviateho cyklu. Čo sa týka toho, aký bol Fa pred deviatym cyklom, ľudia to nevedia. A čo sa týka deviateho cyklu, vedia ešte menej, čo je Fa, a vedia len to, že na rôznych úrovniach sú rôzne štandardy. Inými slovami, teraz už takmer neexistujú prapôvodné bytosti, a preto bytosti nevedia, ako vznikol vesmír.

Keď sa na rôznych úrovniach vesmíru udejú katastrofy, ide v skutočnosti o rozpúšťanie rôznych kozmických tiel. Vašimi slovami ide o výbuch. Po tom výbuchu Boh na vysokej úrovni nepôjde dole, aby ho Bohovia najnižšej úrovne videli, ako vytvára vesmír. Boh vysokej úrovne vytvorí Boha nižšej úrovne a nechá ho vytvoriť vesmír na nasledujúcej úrovni, takže na tej úrovni sa zrodia noví Bohovia. Povedal som, že bytosti možno vytvárať na všetkých rozličných úrovniach. Boh zrodený na určitej úrovni musí mať schopnosť vytvoriť vesmír tej vrstvy. O tom, či existujú Bohovia na vyšších úrovniach vesmíru, nemá ani poňatia.

V skutočnosti som práve vysvetlil princíp: to jest, Budhovia, Taovia a Bohovia na rôznych úrovniach majú všetci schopnosť vytvoriť všetko vo vesmíre na ich vlastnej úrovni alebo pod ňou. Avšak keďže je to v rámci jeho hraníc, myslí si, že on sám vytvoril vesmír. Takto to je v prípade relatívne prapôvodných bytostí. Predpokladajme, že Boh vytvorí rozľahlý vesmír a potom neskôr sa zrodí Boh na určitej úrovni a počas určitého časového obdobia toho vesmíru. Ak sa počas mimoriadne dlhého času vo vesmíre vynoria problémy, ktoré sú v ríši, kde sa narodil tento Boh, je rozpustená Bohmi nad ním a prebehne explózia. Keď potom všetko znova vytvorí, myslí si, že to on znova vytvoril vesmír. Nevie, že nad týmto vesmírom sú väčšie vesmíry. Takže podľa rovnakého princípu sa takéto veci môžu vyskytnúť vo vrstvách menších ako tá jeho. Vo vrstvách, ktoré sú oveľa menšie ako tá jeho, sa takisto uskutočňuje vytváranie vesmírov na rôznych úrovniach. Rozumiete tomu, čo som práve povedal? (Potlesk) Vysvetlil som to v piatej lekcii Čuan Faluna: rozliční Bohovia vytvorili vesmíry s rôznymi charakteristikami. Mnohí z vás ste k tomuto mali otázky, je tak? Je to presne situácia, o ktorej som práve hovoril. Vesmír je veľmi rozľahlý. Zmeny, ktoré sa odohrávajú na rôznych úrovniach, sú iba drobným kúsočkom z mimoriadne rozľahlých kozmických tiel, a toto je nepredstaviteľné dokonca aj pre Bohov.

 

Otázka: Existovali naozaj Bohovia spomínaní v starodávnych gréckych a čínskych mýtoch, alebo boli vymyslení?

Učiteľ: Môžem vám povedať, že ľudia v dnešnej spoločnosti, vedení súčasnou vedou,  sa čoraz viac zabárajú do „reality“. Avšak táto realita je falošná, a opravdivá a veľkolepá pravda vesmíru bola postupne zakrytá touto falošnou realitou. Spôsobili to samotní ľudia. Sú to oni sami, kto čoraz viac verí týmto povrchným veciam. Mnohé zo starobylých mýtov sú pravdivé, avšak ľudia ich považujú za príbehy, ktoré si niekto vymyslel. Dnes vyučujem Veľký Zákon vesmíru. Všetko, čo prinesie, a všetko, čo sa stane v budúcnosti, bude šokovať všetky bytosti. V budúcnosti sa odohrajú udalosti, ktoré sú ešte veľkolepejšie, pretože sem do ľudského sveta príde Fa. Stane sa všetko, čomu ľudia neverili, a bude to také šokujúce, že ostanú bez slov. Avšak bez ohľadu na to, akú silnú reakciu táto udalosť spôsobí alebo ako dlho bude trvať, po tisíckach alebo desiatkach tisícok rokov to ľudia budú považovať za mýtus, a po ďalších rokoch to možno ľudia tiež budú považovať za niečo, čo si niekto vymyslel. Ľudské bytosti sú takéto obmedzené. Neexistujú ľudia, ktorí popierajú príchod Ježiša? Hovoria, že si to ľudia vymysleli. Nie sú aj takí, čo hovoria, že existencia Šákjamuniho na východe je vymyslená?

 

Otázka: Moji rodičia sa po mnoho rokov kultivovali v budhizme. Patria medzi tých, čo sú stratení v ilúzii, ako to Majster popísal v  posledných dvoch jingwenoch. Ako ich môžem primäť, aby praktizovali spravodlivú kultivačnú cestu?

Učiteľ: Ukážte im písma, ktoré som napísal – to je všetko, čo môžete spraviť. Nikto nemôže niečo spraviť v mene niekoho iného. My len môžeme ľuďom radiť, aby robili to, čo je dobré, a nemôžeme druhých k ničomu tlačiť. Nemôžeme ich nútiť. Čo chcú ľudia získať je ich vec. Nepočíta sa to, ak by boli prinútení niečo robiť, počíta sa to iba ak to robia sami a ak sa sami kultivujú.

 

Otázka: Ak mal niekto veľmi dobré životné podmienky, avšak teraz zámerne žije skromným životom, považuje sa to za pripútanosť?

Učiteľ: Možno je to preto, že čínski ľudia prešli cez veľmi ťažké obdobie, takže sa veľmi obávajú, že budú chudobní, a to môže spôsobiť, že sú príliš skromní. Ak to niekto preháňa, nie je to dobré. Žite normálne. Byť skromný nie je zlá vec, avšak keď sa čokoľvek preháňa, stane sa to zlou vecou. Kultivujúci by nemal mať žiadne predpojaté názory. Nie je nič nesprávne na skromnosti.

 

Otázka: Stará sa o študenta, keď praktizuje kultiváciu v Číne alebo keď príde do Európy, rovnaké telo Zákona?

Učiteľ: Rovnaké telo Zákona, rôzne telá Zákona... je rozdiel medzi telami Zákona? Môžem vám povedať, že sa o ne všetky moja múdrosť. Nie je tam vôbec žiaden rozdiel. V skutočnosti, telá Zákona som ja. Telá Zákona si myslia to, čo si myslím ja.

 

Otázka: Mohli by ste nám prosím povedať, čo je „pravé telo“ a čo je „telo kungu“?

Učiteľ: Je tam rozdiel. V očiach Bohov sa všetko tu na tomto ľudskom mieste považuje za neskutočné a iba telo Budhu alebo Boha je skutočné, takže oni nazývajú telo na tej alebo vyššej úrovni „pravé telo“. „Telo kungu“ je niečo, čo mám iba ja. Žiadna iná bytosť vo vesmíre ho nemá. Je to môj nesmierny kung, ktorý sa môže zároveň premeniť na moju podobu. (Potlesk)

 

Otázka: Keď robím cvičenia, zakaždým počujem Učiteľa rozprávať.

Učiteľ: Ak je to o Fa a zhoduje sa to s tým, čo sa hovorí v knihách, netreba sa tým znepokojovať. Tým spôsobom sa prejavujú vaše nadprirodzené schopnosti – je to prejav vašich nadprirodzených schopností. Ak to je niečo, čo nie je vo Fa, potom to musí byť zasahovanie.

 

Otázka: Keď učíme deti praktizovanie, okrem toho, že im hovoríme, aby boli dobrými ľuďmi, máme im aj čítať texty?

Učiteľ: Ak im poviete, aby boli dobrými ľuďmi, to im iba hovoríte, aby boli dobrými osobami medzi svetskými ľuďmi. Iba Fa umožňuje ľuďom vystúpiť. Nie je to tak? Deti môžu robiť päť cvičení v takom rozsahu, v akom dokážu. Ak ich nemôžu robiť, potom je v poriadku, ak budú robiť cvičenia potom, čo trošku vyrastú.

 

Otázka: Bude v poriadku, ak deťom vysvetlíme princípy Dafa slovami, ktorým chápu?

Učiteľ: Nemyslím si, že je to problém. Keďže vy ste kultivujúci, nebudete to vysvetľovať nesprávne. Použite rozumné uvažovanie, aby ste to deťom vysvetlili. Nemyslím si, že to bude problém.

 

Otázka: Mal som skúšku, avšak stratil som svoje odhodlanie. Chcem v kultivácii začať odznova.

Učiteľ: Práve teraz sa ma študent opýtal, či sa ešte môže kultivovať. Inými slovami, možno mal veci, v ktorých sa nečinil dobre, alebo kde cítil, že nedosiahol štandard učeníka. Keď ste spravili chyby, môžete ešte robiť kultiváciu? Či sa môžete kultivovať závisí úplne od vás. Už ste počuli Fa a získali Fa. Samozrejme, nečinili ste sa dobre a neprešli ste skúškou – bola to naozaj obrovská strata. Môžete sa kultivovať zase od začiatku, upokojte svoju myseľ, buďte odhodlaní a začnite odznova. Keďže ste už odhodlaní kultivovať sa v Dafa a už ste si uvedomili, že ste konali nesprávne, prečo neposilníte svoju vôľu a nezačnete to opäť dobiehať? Pokiaľ máte tú myšlienku a chcete to spraviť, nemusíte to hovoriť mne ani nikomu inému – jednoducho pokračujte a kultivujte sa, a ja si myslím, že to bude v poriadku. V skutočnosti, nezačali ste všetci svoju kultiváciu iba preto, že ste sa chceli kultivovať, a tak ste získali Dafa? Avšak nemôžete stále premeškávať šance a robiť chyby. Kultivácia je vážna, takže ak budete pokračovať v robení chýb, obávam sa, že v budúcnosti nebudete mať žiadne ďalšie šance ako je táto, aby ste vstúpili do tohto Fa. Keďže ste mali príležitosť vstúpiť do Fa, nestraťte ju opäť.

 

Otázka: Vcelku dosť učeníkov v Severnej Amerike žije so svojimi partnermi bez toho, aby boli zosobášení. Niektorí dokonca majú aj deti. Mali by si vybaviť sobášny list so spätnou platnosťou?

Učiteľ: Áno. Povedal som vám, aby ste sa vo svojej kultivácii v maximálnej miere prispôsobili spôsobom bežnej ľudskej spoločnosti. Povedzme si o tom inak. V Číne, keď sa ľudia v minulosti sobášili, potrebovali súhlas Nebies a Zeme, a preto tam bolo „klaňanie sa Nebesiam a Zemi.“ Potrebovali súhlas od svojich rodičov, takže sa museli pokloniť svojim rodičom. V západných spoločnostiach potrebovali ľudia uznanie od svojho Pána alebo Boha, a preto išli do kostola a dali sľub Pánovi, a Pán alebo Boh bol ich svedkom a potvrdil ich spojenie. V dnešných západných spoločnostiach boli tieto veci narušené a mnohí ľudia už viac nepodstupujú tieto formality. Dvaja ľudia sa len dajú dohromady bez akýchkoľvek obmedzení; keď sú spolu šťastní, ostanú spolu, a keď nie sú, jednoducho si nájdu iného partnera. To je neprijateľné. Ako študenti Dafa by ste mali prinajmenšom poznať tieto základné princípy. Promiskuita na Západe vytvorila obrovské množstvo karmy. Zdá sa mi, že ľudia z Východu sú ešte horší. Mali by ste týmto veciam venovať pozornosť. Hovoríme, že ľudské bytosti zdegenerovali, avšak keď sa kultivujúci správa ešte horšie ako bežná osoba, nie je to problém? Samozrejme, môžete si myslieť: „Aj keď nemáme úradné doklady, v našich mysliach a v správaní je to rovnaké, akoby sme boli zosobášení. Teraz, keď už máme spolu deti, nie je pre nás veľmi uskutočniteľné rozdeliť sa.“ Avšak neprešli ste cez náležité procedúry. Ak máte pocit, že môžete byť k sebe navzájom zodpovední, povedal by som, že je to dosť dobré, avšak prečo neprejdete cez tie procedúry? Dovoľte prinajmenšom bežnej ľudskej spoločnosti, aby vás považovala za legálne zosobášeného manžela a manželku. Nemalo by to tak byť? Inými slovami, ohľadom týchto vecí by ste nemali byť príliš nedbanlivý. Nebudem tejto téme venovať viac času. Čo sa týka toho, čo ste spravili v minulosti, nechajme minulosť minulosťou. Poďte ďalej a robte to správne.

 

Otázka: Ako môžeme určiť, či je vízia výsledkom toho, že hlavná duša opustila telo, alebo je výsledkom dosiahnutia Osvietenia?

Učiteľ: O tomto sa už hovorilo. Viete, jasne som to vysvetlil v jingwene „Prečo človek nevidí“. Prečo nemôžete vidieť? Dokonca aj keď vidíte, nebude to jasné. Inými slovami, dokonca aj keď ste schopný vidieť veci, nebudú veľmi jasné. Ak je to jasné, bude to zahŕňať obmedzenú oblasť. Vaše videnie určite nebude neobmedzené, ako videnie Boha, ktorý vie všetko a vidí všetko, akoby ste pozerali film. Samozrejme, sú takí, čo majú špeciálne okolnosti. Vysvetľujem tu všeobecnú situáciu.

 

Otázka: Išiel som sa zúčastniť Fa konferencie v silnej fujavici a moje auto sa pokazilo na ceste. Moja rodina nedokázala pochopiť moje riskantné správanie sa.

Učiteľ: Nič sa nedá vtesnať do jednoduchého pravidla, aby sa všetko dalo robiť podľa toho pravidla. Každý človek v kultivácii zažije komplikované situácie a dôvodom niečoho môže byť jedna alebo druhá vec. Napríklad, niektorí ľudia majú problémy, pretože neprešli skúškou charakteru, alebo to mohlo byť preto, že iné veci boli dôležitejšie. Mohlo to byť aj tak, že to trápenie sa malo stať, a preto ste sa dostali do ťažkostí a stretli ste sa s prekážkami. Takže kultivácia je mimoriadne zložitá, a nie je taká jednoduchá, ako si myslíte. Mohlo to byť aj tak, že pokazenie vášho auto zabránilo havárii, ktorá sa mohla udiať o niekoľko míľ. Mohla tam účinkovať ktorákoľvek z rozličných príčin. Všetko, čo v kultivácii zažijete, je dobrá vec, a ustanovujete si svoju mocnú cnosť.

 

Otázka: Máme iba dva dni na usporiadanie seminára na predstavenie Falun Dafa. Je to v poriadku?

Učiteľ: Ak máte iba dva dni na usporiadanie seminára na predstavenie Falun Dafa, ten čas je príliš krátky. Ak niekto nemôže prečítať celý Čuan Falun bez toho, aby ho niečo odviedlo bokom, bude pre neho ťažké znova vziať tú knihu do ruky. Prečo je to tak? Je to preto, že ľudia majú myšlienkovú karmu. Sú to názory v  mysli človeka, ktoré spôsobujú karmu. Keď čítate knihu, karma vo vašej mysli sa odstraňuje. Karma je živá a vie, že ju odstraňujete, takže sa pokúsi nedovoliť vám, aby ste sa tej knihy dotkli. Dokonca aj keď máte čas, spôsobí, že ju zabudnete čítať. Bude sa čo najviac snažiť nenechať vám čas na čítanie knihy. Preto mnohí ľudia už nemajú čas, aby pokračovali v čítaní knihy, ak ju nemôžu ukončiť na prvý krát. Rovnaké je to pri pozeraní videokaziet. Ak si ich nedokážete pozrieť všetky, bude ťažké nájsť si čas na ich pozeranie potom. Démoni zasahujú. Nedovolia vám, aby ste na to mali čas a použijú všetky druhy metód, aby ste sa k tomu už nedostali. Preto existuje tento problém. Na druhej strane, nemáte veľa času na propagáciu Fa. Čo sa týka tejto otázky, môžete ju riešiť podľa vašej vlastnej situácie.

 

Otázka: Ak niekto prijíma dobre mienené darčeky od iného praktizujúceho po dlhý čas, bude neustále strácať svoju cnosť?

Učiteľ: Dám vám príklad. Rodina študenta sa odrazu dostane do finančných ťažkostí. Pre kultivujúceho je táto ťažkosť veľmi pravdepodobne výsledkom toho, že z minulosti mal takýto dlh. Počas procesu odstraňovania karmy musí takéto niečo znášať, avšak nebude to trvať dlho. Hovorím, že toto môže byť príčina. Niektorí študenti si potom myslia, že keďže má takéto ťažkosti, „Mali by sme mu z nich pomôcť.“ Ako mu pomôcť? Každý prispeje nejakou sumou peňazí, dá mu peniaze a postarajú sa o jeho rodinu. Nuž a on potom prestane čokoľvek robiť. Okrem toho, že študuje Fa, jednoducho ostane doma a žije z ich peňazí. Po nejakom čase prestane študovať aj Fa: „Len mi dajte peniaze a ja si budem takto žiť.“ Premýšľajte o tom, všetci. Máte milosrdenstvo, avšak nemôžete tie veci takto riešiť. Každý má svoje trápenia. Môžete mu z milosrdenstva pomôcť nájsť si prácu alebo dočasne vyriešiť niekoľko problémov v núdzi, ale rozhodne to nemôžete robiť po dlhé časové obdobie. Narušovali by ste cestu, ktorú som pre neho pripravil, a bude pre neho nemožné sa kultivovať. Napokon sa prestane kultivovať. Prestane si hľadať zamestnanie a nebude chcieť riešiť ten problém, keďže už má peniaze, a povie: „Každý mesiac mi prineste peniaze.“ Potom by som sa spýtal, čo tí študenti v skutočnosti robia?

Dávanie darčekov? Čo je dávanie darčekov? Niekto niečo dá niekomu inému? Prečo by vám niekto, kto vás nepozná, mal niečo dávať? Dobre, poznáte sa navzájom a všetci ste študenti. Avšak mal by študent neuvážene dávať inému študentovi drahé veci? Prečo by to robil? Musí tam byť príčina! Dokonca aj keď to nie sú drahé veci, prečo ich dávate po taký dlhý čas? Prečo? A prečo ich prijímate? Je to preto, že nemôžete prekonať svoju pripútanosť k nenásytnosti? Alebo sú tam iné príčiny? Prečo sa ich nepokúsite nájsť? To je neprijateľné. Tento náš Dafa nezahŕňa peniaze alebo materiálne bohatstvo a my nezhromažďujeme peniaze alebo hmotný majetok. Prišli ste praktizovať kultiváciu a od nikoho z vás, čo tu sedíte, nepýtam ani cent. Prečo je to tak, že keď vám druhí ľudia dávajú veci, nemôžete to opustiť? Teraz sa vyjadrím k jednej konkrétnej otázke: Vy všetci, čo pracujete pre Dafa, a všetci tí, čo pracujú pre Majstra, bez ohľadu na dôvod, rozhodne nemôžete nič prijať od študentov. Veci, ktoré boli poslané Majstrovi, sa musia dať Majstrovi, aby sa o ne postaral. Nemáte dovolené sami s tými vecami manipulovať, nenechávajte si ich pre seba, nedržte si ich, ani neotvárajte listy alebo iné veci, ktoré sú určené pre Majstra.

 

Otázka: Je degenerácia bytosti výsledkom toho, že hlavná duša bola znečistená pripútanosťami, alebo sa zmenila povaha hlavnej duše?

Učiteľ: Ja sa na veci takto nepozerám. Bytosť človeka je jedna entita a nemôžete povedať, že vaša hlavná duša, vaša pomocná duša alebo vaše telo sa stalo také alebo onaké. Ak je niekto nedobrý, tak je nedobrý a bodka, pretože každá jedna vaša myšlienka zahŕňa všetky vaše ja na rozličných úrovniach. Keď niekto opraví svoje chyby, potom je dobrý človek. Ak sa niekto dokáže kultivovať, môže pokročiť vyššie.

 

Otázka: Sú všetky bytosti v malom vesmíre ľudského tela na rovnakej úrovni ako hlavná duša, ktorá kontroluje to ľudské telo?

Učiteľ: Nie sú na rovnakej úrovni. Vy ste vyššie ako všetky bytosti vo vašom tele. Medzi všetkými vašimi bunkami je zároveň riadiaci systém s rovnakými myšlienkami.

 

Otázka: Mám trinásť rokov a narodil som sa v Japonsku. Kvôli jazykovej bariére nemám ani poňatia, ako sa kultivovať.

Učiteľ: Dospelí okolo neho by mu mali pomôcť vyriešiť tento problém. Keďže sa narodil v Japonsku, nerozumie po čínsky. Keďže je taký mladý, nemôže úplne pochopiť niektoré veci ani v japončine a nepozná ešte niektoré znaky, takže môže mať ťažkosti. Keď niektorým častiam nerozumieš, spýtaj sa dospelých a postupne všetko pochopíš. Deti sú napokon celkom bystré. Ako viete, v Číne sú starí ľudia, ktorí nikdy nechodili do školy, avšak čítajú Čuan Falun, a potom, čo ho čítali znova a znova, boli schopní prečítať celú knihu. Medzi učeníkmi Dafa je vcelku dosť takýchto ľudí. Prešlo niekoľko desaťročí alebo skoro celý ich život, a oni by si nikdy neboli predstavovali, že dokážu rozoznávať znaky. Avšak pomocou štúdia Dafa boli schopní čítať Čuan Falun za veľmi krátky čas, a dokonca sa počas čítania s tým textom veľmi dobre zoznámili. To je naozaj zázrak! Je to napokon Fa, takže tieto veci sa môžu prihodiť. Samozrejme, deti nemusia mať takú vytrvalosť ako dospelí, avšak ja to vezmem do úvahy. Deti sú napokon deti. Ak do toho dáte nejaké úsilie a dospelí trochu pomôžu, ten problém možno vyriešiť.

 

Otázka: Aké predurčené vzťahy majú medzi sebou pomocné duše?

Učiteľ: Môžu mať predurčené vzťahy alebo nemusia. Nie je tam nejaký vzorec. Každý mal svoje vlastné, jedinečné situácie vo svojich predošlých životoch, a to sú ľudské predurčené vzťahy, ktoré nemajú nič spoločné s vašou kultiváciou. Stačí, že hlavná duša tu s plným vedomím získa Fa. Keď sa kultivujete, ostatné pomocné duše budú prirodzene nasledovať.

 

Otázka: Môžeme propagovať Fa v škole bojových umení?

Učiteľ: Nemyslím si, že je problém v pomáhaní ľuďom, aby získali Fa v akomkoľvek prostredí. Avšak je tu jedna vec: niektoré bojové umenia sú taoistické bojové umenia, ktoré patria do kategórie čchi-kungu. Iné bojové umenia nespôsobia žiadne zasahovanie. Mnohí ľudia, ktorí praktizujú Dafa, praktizujú aj bojové umenia, a nič z toho nás neovplyvňuje.

 

Otázka: Potom čo Majster odhalil, čo je veda naozaj zač a rozličné nedostatky ľudskej spoločnosti, mám v mysli zmätok ohľadom posudzovania tých vecí a nedokážem ho vyriešiť.

Učiteľ: Dovoľte mi znova zopakovať toto: mali by ste sa vo svojej kultivácii v maximálnom rozsahu prispôsobiť spôsobom bežnej spoločnosti. Poviem vám: Odhalil som skutočné faktory za vedou, avšak ja nie som proti vede. Dovoľte mi to znova zopakovať: Odhalil som, čo je v skutočnosti veda, avšak ja nie som proti vede, pretože to je napokon niečo, čo má jedna forma bytostí, spomedzi všetkých bytostí vo vesmíre. Poukázal som na to, že ľudstvo by nemalo byť v tomto stave, ako aj dôvody, prečo ľudstvo zdegenerovalo. Ja nie som proti vede. Môžete ísť robiť akúkoľvek prácu, ktorú robíte. Ibaže v porovnaní s Budhovým Zákonom je veľmi obmedzená. Ako sa budete viac kultivovať, postupne to pochopíte.

 

Otázka: Bol som mimoriadne nadšený, keď som na začiatku získal Fa, avšak pretože som bol príliš hlboko stratený v ilúzii, spravil som nejaké veľmi zlé veci. Je to môj koniec?

Učiteľ: Kultivácia v Dafa stále pokračuje a študenti stále postupne robia usilovný pokrok. Dokázal si poslať túto poznámku sem hore a ja som ju pre teba dokonca prečítal, takže tvoj predurčený vzťah je dosť silný. Využi príležitosť. (Potlesk)

 

Otázka: Som z Libanonu. Zvyšok mojej rodiny je nábožensky založený. Ja nie som, avšak obávam sa, že ma to môže ovplyvniť.

Učiteľ: Neovplyvní vás to. Vy študujete to svoje a oni môžu veriť tomu ich. Neovplyvní vás to. Je to preto, že Bohovia nedozerajú na to, čomu veria oni, a keďže žiadni Bohovia sa o to nestarajú, je to ešte menej ten prípad, že by to malo nejaký vplyv.

 

Otázka: Zopár veľkých skúšok môjho charakteru sa udialo tesne predtým, ako som sa zúčastnil Fa konferencií. Boli zostavené vašimi telami Zákona?

Učiteľ: Pokiaľ ste študent, budem za vás zodpovedný. Či som vás ja nechal prejsť skúškami charakteru alebo to bolo kvôli nejakým iným špecifickým príčinám, keďže som váš Majster, som v týchto veciach za vás absolútne zodpovedný. Všetko, čo sa stane kultivujúcemu, je dobré. Jednoducho postupujte vpred a kultivujte sa. Možno ste si nevšimli, že včera ráno, keď jeden študent hovoril o svojej skúsenosti, spomenul, že v jednom bode, bez ohľadu na to, ako tvrdo sa kultivoval, necítil, že by robil nejaký ďalší pokrok. A potom si jedného dňa náhle uvedomil: „Je čas, aby som sa zmenil v tejto oblasti.“ Keď sa potom kultivoval ďalej, tá stena sa okamžite rozbila a priamo pred jeho očami bola naraz odlišná ríša. Myslím si, že by ste sa mali viac zamyslieť nad príspevkom tohto študenta.

 

Otázka: Falun Dafa spasil ľudí v prehistorickom období. Prečo všetky bytosti zabudli na Fa?

Učiteľ: Myslíte ľudí alebo Bohov? Tých, čo spasil Dafa, išli všetci do neba. Ako potom viete, že tie bytosti zabudli na Fa? Môžem vám povedať, že keď osoba dosiahne dovŕšenie pomocou kultivácie, všetko, čo má, ukoval Fa a všetko je prispôsobené Fa. Keď ste v Dafa, ste časťou Dafa. V skutočnosti sú všetky bytosti v celom vesmíre časťou Dafa. Ibaže sa postupne odklonili od Fa. Keď sa jedna bytosť odkloní, spadne a ide do úrovne, do ktorej patrí. Avšak keď sa všetky bytosti odchýlia, tá časť musí byť rozpustená, a potom sú vytvorené nové bytosti.

 

Otázka: Kultivovať sa znamená prehlbovať si svoje pochopenie a zapamätanie si Dafa. Možno to povedať takto?

Učiteľ: Tak to nie je. To, čo sa teraz naučíte naspamäť, je iba najnižšia forma, v ktorej je Fa vyjadrený – forma, ktorú vyučujem medzi svetskými ľuďmi. Avšak Fa, ktorý spoznáte, keď dosiahnete dovŕšenie v rozličných ríšach, bude – až na vnútorné významy – odlišný od Fa, ktorý vyučujem teraz, ani jediné slovo nebude rovnaké. Dokážete pochopiť, čo hovorím? (Potlesk) Takže stále nedokážete prestať rozmýšľať o božských veciach s ľudskými názormi.

 

Otázka: Zistil som, že som sa sem dostal prerážaním cez pripútanosti, a pripútanosti nie sú o tom, či na povrchu máme alebo nemáme pravdu; skôr ide o to, že vnútorný význam je odlišný.

Učiteľ: To je pravda, pretože keď vás Dafa vedie cez kultiváciu na rozličných úrovniach, ste schopný ho pochopiť iba vo svojej mysli, avšak nedokážete to vyjadriť slovami. Pokriví sa to hneď ako sa to dostane do lingvistického myslenia svetských ľudí – ešte predtým ako vyslovíte tie slová, hneď ako sa to dostane do procesu úprav lingvistickými myšlienkami svetských ľudí, už je to odlišné. Preto len čo o tom rozprávate, už to nie je skutočný zmysel tej úrovne. Možno ste si to tiež uvedomili. Takže tomu môžete porozumieť iba vo svojej mysli, avšak nedokážete to vyjadriť slovami. Avšak prečo ste schopní hovoriť o svojich skúsenostiach a pochopeniach? Je to preto, že hovoríte o veciach na najnižšej úrovni a na najvonkajšom povrchu, alebo o veciach zo svojej minulosti. Samozrejme, to, o čom hovoria noví študenti, sú ich súčasné skúsenosti, pretože to, o čom hovoria noví študenti, určite budú veci na povrchu.

 

Otázka: Majster mi dal dosť veľa krát náznaky, avšak nechcem o sebe zmýšľať príliš vysoko. Je za touto myšlienkou pripútanosť?

Učiteľ: Nie nevyhnutne, pretože niekedy sa človek obáva, aby si nevyvinul pripútanosť k samoľúbosti, takže sa pokúša ovládať sa a zabrániť tomu, aby bol samoľúby a nezmýšľal o sebe príliš vysoko. Myslím si, že to je dobré, avšak nebuďte k tomu príliš pripútaný, lebo z toho môže byť ďalšia pripútanosť. Jednoducho sa kultivujte dôstojným a čestným spôsobom.

 

Otázka: Niektorí ľudia kritizujú druhých a hovoria: „Toto je tvoja pripútanosť“ a „Tamto je tvoja pripútanosť.“ Avšak nemajú tí ľudia sami pripútanosť?

Učiteľ:  Možné je to aj to. Táto položená otázka je dosť zaujímavá, avšak je možné, že ten človek, čo ju položil, je k niečomu pripútaný. Keď niektorí z vás povedia, že druhí sú pripútaní, je to preto, že to udrelo na vaše vlastné pripútanosti, že sa otočíte a zakrývate svoje vlastné pripútanosti tým, že hovoríte, že druhí sú pripútaní? (Potlesk) A tí, ktorým povedali, že sú pripútaní: namiesto toho, aby ste opustili svoje pripútanosti, hovoríte tým, čo povedali, že ste pripútaní, že oni sú pripútaní, pretože nedokážete opustiť svoje pripútanosti?

 

Otázka: Ak sa človek na pozícii zodpovednosti vzdá svojej pozície v prospech niekoho, kto je schopnejší, neprispieva tým k upevneniu Dafa?

Učiteľ: Keď sa pozeráme na povrch vašich slov, každý by súhlasil, že máte pravdu. O tom niet pochýb. Keď niekto, kto sa nielen dobre kultivuje, ale je aj veľmi schopný, nerobí tú prácu, bude to pre Dafa strata. Ak sa na to dokážete pozrieť z tejto perspektívy, z pohľadu toho, čo je dobré pre Fa, povedal by som, že je to naozaj vynikajúce. Samozrejme, z inej perspektívy, ak máte iné hlboko skryté myšlienky a  neodvažujete sa ani uvažovať o tom, že by to mohli byť pripútanosti, a zakaždým keď sa ich dotknú vaše myšlienky, vy ich zakryjete a necháte ich prekĺznuť, potom to nie je správne.

 

Otázka: Často si hovorím, že poskytnem Majstrovi svoje srdce a všetko, čo mám.

Učiteľ: Chápem pocity vás všetkých. Dovoľte mi povedať vám, že to je dedičstvo náboženstiev. Šákjamuni naozaj povedal – keďže jeho učeníci museli žobrať o almužnu – že poskytnutie jedla mníchom je niečo, čo prinesie bezhraničnú zásluhu. Avšak nikdy nepovedal, že staranie sa oňho alebo darovanie peňazí jemu prinesie bezhraničnú zásluhu. Náboženstvá už nie sú schopné nasledovať požiadavky Budhu. Preto sú v dnešných dňoch niektorí mnísi veľmi chamtiví. Chcú mnoho, premnoho peňazí, takže propagujú takúto myšlienku: „Iba ak sa o mňa postaráte, budete mať bezhraničnú zásluhu.“ Ako by ste sa teda o nich mali starať? Údajne, čím viac im dáte, tým lepšie. Dokonca si myslia, že je výborné, keď sa o nich postaráte do takej miery, že vyčerpáte všetky svoje finančné zdroje. Premýšľajte o tom, to je mimoriadne sebecké. Tieto sebecké myšlienky, že sa neuspokoja ani tým, že vezmú všetok majetok druhým, sú ešte horšie ako u zlých démonov. Ako by mohli byť kultivujúcimi?

Dafa nemožno merať peniazmi. Ty si tiež kultivujúci, takže prečo by sa niekto iný mal o teba starať? Prečo prijímate peniaze druhých? (Potlesk) Z iného pohľadu, človek, od ktorého chcete, aby sa o vás staral, tiež kultivuje Budhovstvo. Prečo by sa inak o vás staral? Možno sa kultivoval lepšie ako vy! Čo vám dáva právo, aby ste ho nechali starať sa o vás? Vy by ste sa mali postarať o neho! Samozrejme, v dnešných dňoch sú ľudia zvyknutí, že vidia, ako náboženstvá idú po peniazoch a moci, a zapájajú sa do politiky, takže ich to už neprekvapuje. Klamstvá môžu vyzerať pravdivo, potom čo sa trikrát zopakujú, takže čím viac ich ľudia počúvajú, tým sú prijateľnejšie, a ľudia už neuvažujú o tom, či sú správne. Samozrejme, niektorí študenti sa obávajú o životné podmienky Majstra a často myslia na to, že pomôžu vyriešiť niektoré otázky týkajúce sa živobytia Majstra. Nemusíte na to myslieť. Viem, ako sa cítite.

 

Otázka: Jediným cieľom života je prispôsobiť sa Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Ak sa od toho odchýlim, budem požadovať, aby moje telo aj duša boli zničené.

Učiteľ: Máš už veľmi hlboké pochopenie Fa a tvoje odhodlanie dosiahnuť dovŕšenie je pevné ako skala. Myslím si, že to je naozaj dobré. Myslím si, že iba človek, ktorý má veľmi pevnú základňu v kultivácii Fa, môže napísať tieto slová.

 

Otázka: Bude niekto v budúcnosti pokračovať po Majstrovi v šírení Dafa?

Učiteľ: Keď sa táto vec dokončí, skončí sa to. Vy ste v styčnom bode premeny vesmíru. Potom čo náprava Fa skončí, budúce ľudstvo sa vyvinie odznova. Oni nebudú vedieť o Dafa, avšak budú vedieť, že niečo takéto sa v histórii udialo. Čo sa týka princípov tohto Dafa, neuvidia z nich ani jediné slovo. Keď sa ustanoví ich nová civilizácia, budú noví Budhovia, Taovia alebo Bohovia, ktorí prídu nadol do ľudského sveta, aby spasili ľudí, takže bytosti v budúcnosti budú tiež počuť Budhov Fa. Možno v tom čase v západnej spoločnosti príde opäť do ľudského sveta Boh ako Ježiš. Tieto veci sa stanú v novej ére a nemajú s vami nič spoločné.

 

Otázka: Majú Čuan Falun a ďalšie knihy, ktoré publikoval Učiteľ, rovnakú silu Fa?

Učiteľ: Je to tak. Čokoľvek, pokiaľ to patrí Dafa, má rovnaký bezhraničný vnútorný význam. Avšak poviem vám, že ak sa chcete systematicky kultivovať, musíte sa sústrediť na jednu knihu, Čuan Falun. Všetky ostatné knihy sú iba pomocné. Doplnkové knihy majú na rozličných úrovniach rôznu doplnkovú hodnotu, keďže na rôznych úrovniach existujú rôzne vnútorné významy. Avšak ak sa chcete kultivovať systematicky, choďte podľa Čuan Faluna. Preto by ste mali opakovane čítať Čuan Falun.

 

Otázka: Je pravda, že všetci učeníci, ktorí dosiahnu dovŕšenie, budú vzatí na mimoriadne vysoké úrovne; inak by nepotrebovali takýto nesmierny Fa?

Učiteľ: Inými slovami, hovoríte: „Učiteľ nám vyučoval takýto hlboký, Veľký Zákon na vysokej úrovni. Ak nemôžeme dosiahnuť takú vysokú úroveň, hoci si nám vyučoval takéto vysoké veci, nevyučoval si nám potom tie veci zbytočne?“ Dovoľte mi povedať vám – a niektorí študenti to možno videli – na každej Fa konferencii, tí, čo počúvajú Fa, nie sú iba ľudské bytosti. Samozrejme, vnútorné významy tej istej vety, ktorú odo mňa počujú, sú odlišné od toho, čo počujete vy a čo chápu kultivujúci na tejto úrovni.

 

Otázka: Keď jeden študent povedal vo svojom príspevku: „Chcem sa vrátiť domov,“ nemohol som sa ubrániť slzám, ktoré prichádzali z hĺbky môjho srdca.

Učiteľ: Možno sa to dotklo tvojej najzákladnejšej časti, tvojej najmikroskopickejšej časti.

 

Otázka: Svastika je symbolom úrovne Budhu. Existuje teda aj symbol pre úroveň Tao?

Učiteľ: Na veci v nebesiach nemôžete aplikovať nejaké vzorce – tak to nie je. Prejavy rôznych Bohov v skutočnosti nezáležia od toho, aké majú symboly alebo koľko majú symbolov. Svastika je iba jedným prejavom Budhu – predstavuje Budhu. Samozrejme, tak sa prejavuje Budha; Budhovia majú tento symbol, ktorý odzrkadľuje ich úroveň. Úrovne Bohov na nebesiach sa v skutočnosti dajú rozlíšiť jediným pohľadom – jediným pohľadom budete poznať ich úrovne.

 

Otázka: V minulosti, vo všetkých kultivačných cestách to boli pomocné duše, ktoré získali kung. Kto potom získal kung v kultivačných cestách v západných náboženstvách?

Učiteľ: Je tam nejaká pochybnosť? Nie je to v západných kultivačných cestách rovnaké – že pomocná duša odíde, potom čo fyzické telo zomrie? Na Zemi nemôže chýbať ani jediný človek. Takže hlavná duša tej osoby pokračuje v reinkarnácii.

 

Otázka: Západniari si myslia, že Boh je jediným Stvoriteľom tohto vesmíru. Ako môžeme prekonať túto bariéru?

Učiteľ: Niektorí ľudia takto rozmýšľajú. Môžete s nimi diskutovať alebo im dať knihu, aby si ju prečítali. Okrem toho už neexistuje žiaden iný prístup. Nemôžete ich nútiť, aby tomu verili. Ak tomu oni sami neveria, práve teraz nie je žiaden iný spôsob. Povedal som, že Bohovia na rozličných úrovniach vo vesmíre, bez ohľadu na to, aké vysoké sú ich úrovne alebo na ktorú úroveň patria, nemajú ani poňatia o tom, čo existuje nad nimi. V princípoch Fa, ktoré dnes vyučujem, vám hovorím, že tie vysoké ríše existujú, a vy počúvate všetky tieto princípy uprostred ľudskej ilúzie. Avšak keď naozaj splyniete s Fa, budete časťou tej úrovne Fa, a keď vám v tom čase niekto povie o vyšších úrovniach, ani vy tomu nebudete veriť. Je to preto, že budete priamo pred svojimi očami naozaj vidieť všetko na svojej úrovni a pod ňou, bez výnimky, a v tom stave absolútne nebudete veriť v existenciu niečoho, čo nevidíte. Teraz premýšľate: „Keďže Učiteľ nám toto povedal, budem tomu v budúcnosti veriť.“ Dovoľte mi povedať vám, že v tom čase ani jazykový štýl ani forma Fa, ktorý teraz vyučujem, nebudú také ako teraz.

 

Otázka: Majú Bohovia hlavnú dušu?

Učiteľ: Nemôžete porovnávať Bohov s ľuďmi, pretože ľudia sú v ilúzii. Bohovia nemajú hlavnú dušu, pomocnú dušu, alebo iné formy existencie – Bohovia sú jednoducho sami sebou. Avšak Bohovia majú božské telá, hoci spôsob, akým to telo existuje,  sa líši od vzťahu hlavnej duše ľudskej bytosti k jeho ľudskému telu – u nich taký vzťah nie je, pretože oni sú len jedno. Oni o tých veciach vedia úplne jasne, pričom ľudia nevedia nič.

 

Otázka: Som nováčik. Nemôžem naozaj uveriť v existenciu Bohov a nebies. Ak budem pilne študovať Fa, kultivovať svoju myseľ a praktizovať cvičenia, môžem byť vašim učeníkom?

Učiteľ: Áno, môžete. Vy všetci môžete. Jednoducho sa kultivujte. Je mnoho ľudí, ktorých myslenie bolo ešte strnulejšie ako vaše, a aj tak si napokon všetci zvýšili svoje úrovne pomocou kultivácie. Neobávajte sa toho a jednoducho sa kultivujte. V skutočnosti, z vašich slov súdim, že ste začali premýšľať o študovaní Dafa, čo je iba začiatok. Za danej súčasnej základne vášho myslenia nie je realistické všetko zmeniť, takže pomocou študovania Fa budete postupne spoznávať veci v princípoch Fa a postupne vystúpite do bodu, že budete vnímať a vidieť veci a prídete s nimi do kontaktu.

 

Otázka: Vidím, že mnohí ľudia majú podoby existujúce súčasne s nimi. Uspeli títo ľudia v kultivovaní Opravdivého tela?

Učiteľ: Pretože Dafa mení ľudí neuveriteľnou rýchlosťou, videli ste podoby ich tiel, ktoré existujú v iných dimenziách.

 

Otázka: Rád počúvam zvukové záznamy Majstrových prednášok predtým ako idem spať, avšak často zaspím pred koncom. Je to neúctivé k Majstrovi?

Učiteľ: Ja si myslím toto: ak chcete praktizovať usilovne, musíte brať štúdium Fa vážne. Ak nemôžete zaspať a môžete zaspať iba vtedy, keď počúvate tento Fa, potom používate Fa, aby vám pomohol zaspať. Čo je to za myšlienka? Tak či tak, niektorí ľudia naozaj zaspia, keď počúvajú Fa. Prečo sa to stáva? Prečo nepovažujete to, čo vás nechá zaspať a nedovolí vám počúvať Fa, za démona? A ak to je démon, prečo ho neporazíte?

 

Otázka: Jednému praktizujúcemu sa pri cvičení silno trasú plecia a ten stav trvá, aj keď si nechá otvorené oči.

Učiteľ: Požiadajte ho, aby venoval viac času štúdiu Fa a čítaniu kníh a naozaj sa zlepšil na základe Fa. Ak sa človek nedokáže sústrediť na jednu kultivačnú cestu, budú sa diať takéto veci. Alebo ak má človek pri kultivácii problémy so svojimi pleciami, jeho plecia sa môžu takto triasť, keď sa mu lieči choroba. Ak to trvá dlhý čas, znamená to, že je stále v úvodnej fáze liečenia chorôb a nespravil žiaden pokrok. Kultivujte sa s čistou mysľou. Keď naozaj zlepší svoje pochopenie Fa, rýchlo to prejde a on vystúpi nad tú úroveň. Keď počas vašej kultivácie cítite fyzické nepohodlie a neodchádza to dlhý čas, prečo sa nezbavíte svojich pripútaností a naozaj sa nekultivujete v Dafa? Ak sa chcete cvičeniami zbaviť chorôb, alebo ak sa chcete kultivovať ale nečítate knihy, ako by ste sa mohli premeniť? Ako by ste sa mohli nezaseknúť a neostať v tom stave?

 

Otázka: Vo svojom dennom živote mi nezáleží na mnohých veciach. Spôsobí to u mňa, že budem ľahostajný ku skúškam počas svojej kultivácie?

Učiteľ: Ak ťa počas tvojej kultivácie nedokáže Dafa pohnúť a vyzerá to, že sa to nelíši od ostatných bežných vecí, potom si myslím, že je to naozaj problém. V tom prípade by si mal stráviť viac času sústredením sa na čítanie Fa a prekonať túto prekážku. Keď je to ako železná opona a nemožno cez ňu preraziť a vážne to brzdí tvoju kvalitu osvietenia a tvoje porozumenie Fa, prečo cez to neprerazíš a neprelomíš to?

 

Otázka: Spravil som niečo strašné. Možem sa ešte kultivovať?

Učiteľ: Naozaj nemôžete takto pokračovať v opätovnom robení chýb, potom čo ste získali Fa! Pripútanosti, ktorých ste sa neboli schopní vzdať, vás nútia vedome robiť nesprávne veci. Ak sa z tých lekcií nepoučíte a nepremeníte ich na impulz, aby ste sa od základu zmenili a začali odznova, stratíte túto príležitosť.

 

Otázka: Často mám nové pochopenia z právd Fa. Sú tieto pochopenia iba na teoretickej úrovni?

Učiteľ: Keď máte nové pochopenia, zlepšujete sa. Cítite veľký rozdiel a keď cítite ten rozdiel, robíte pokroky. Svetskí ľudia nevidia na sebe nič nesprávne. Pochopenie, ku ktorému ste sa osvietili v tom stave, nie je iba na teoretickej úrovni – nie je. Pretože mikroskopické premeny sa nemôžu prejaviť v bežnej ľudskej spoločnosti, môžete to iba pochopiť alebo cítiť na základe vnímania, ktoré sa odráža z právd Fa. Tak sa to deje.

 

Otázka: „Ak závisť nie je odstránená, všetky myšlienky, čo ste vykultivovali, sa stanú krehkými.“ Na aké „myšlienky“ (xin) sa to vzťahuje?

Učiteľ: „Xin“, ktoré sa tu spomínajú, sa samozrejme vzťahujú na všetky spravodlivé myšlienky počas vašej kultivácie. Spravodlivé myšlienky sú vlastne aj spravodlivými pochopeniami. Znamená to, že tá vaša časť, ktorá bola plne skultivovaná, bude veľmi krehká.

Toto mi niečo pripomenulo. Nová kniha, Prednáška na Fa konferencii pre asistentov v Čchang-čchune, publikovaná v Hong Kongu, má slová „Fa ľudstva“ v treťom riadku na dvanástej strane. Zmeňte „ľudstva“ na „vesmíru“, aby tam bolo „Fa vesmíru.“ V knihe, ktorá bola publikovaná v Číne, je to pravdepodobne na štrnástej strane.

 

Otázka: Skupinové študovanie a individuálne študovanie knihy Čuan Falun doma prebieha rozdielnym tempom. Bude to brzdiť kultiváciu?

Učiteľ: Ak študujete pozorne, neovplyvní vás to. Poviem vám, keď čítate Čuan Falun, čítajte od začiatku do konca. Ak to nemôžete ukončiť dnes, pokračujte zajtra tam, kde ste skončili; ak to opäť nedokončíte, nabudúce pokračujte v čítaní od toho bodu, kde ste predtým skončili. Čítajte takto a nevyberajte si, čo budete čítať. Najhoršie je, keď ľudia čítajú Čuan Falun po prvý krát a hodnotia Fa so svojimi ľudskými názormi: „Och, tu mi to dáva zmysel. Mám pochybnosti o tom, čo sa spomína tamto.“ Potom prečítal celú knihu zbytočne – nič nezíska, aká škoda! Je to preto, že tento Fa je posvätný Zákon nebies. Ľudská bytosť nemá ani poňatia, koľko má karmy, alebo odkiaľ pochádzajú jej myšlienky. Pretože takto hodnotí Fa so svojou ľudskou mysľou, neuvidí nič. Čítajte knihu bez akýchkoľvek predsudkov. Môžete zhodnotiť knihu potom, čo ste ju celú prečítali. Nehodnoťte ju počas procesu vášho čítania.

 

Otázka: V zime musíme mať oblečené veľmi hrubé šaty, keď robíme vonku cvičenia a naše ruky sa veľmi ľahko dotknú šiat. Bude to zasahovať do energetických mechanizmov?

Učiteľ: Keď sa vaše ruky dotknú hrubých šiat, ktoré máte oblečené keď je studené počasie, neovplyvní to vašu prax. Keď je príliš chladno, mali by ste mať pri cvičeniach rukavice, aby ste nemali omrzliny. V skutočnosti praktizujúci nebudú mať omrzliny, avšak niektorí ľudia ich mali, keď robili cvičenia. Prečo sa to stalo? Premýšľajte o tom: V Dafa nikoho nenútime, aby robil kultiváciu – ten človek to sám musí chcieť. Počas kultivácie Dafa sa mnohí noví študenti prišli učiť Fa. Nemajú ešte takú dobrú alebo vysokú kvalitu osvietenia, alebo také vysoké úrovne, a neboli ešte skúšaní, takže ešte nemôžeme povedať, že sem prišli kvôli kultivácii. Inými slovami, keď ich ešte nemôžeme považovať za opravdivo sa kultivujúcich učeníkov, keď budú mať omrzliny, nebude to mať veľký dopad na Fa? Keďže sú iba na začiatočnej úrovni a práve sa pripojili, nebolo ešte určené, či sú kultivujúcimi. Ak budú mať omrzliny, keď to ešte len skúšajú, malo by to veľký dopad. Noví študenti stále prichádzajú, aby začali kultiváciu, takže to nemôžete robiť. Niektorí študenti majú omrzliny, lebo trvajú na tom, že to tak chcú robiť. V skutočnosti, v jednom ohľade im to pomáha zbaviť sa karmy; v inom ohľade je to spôsob, ako sa k tomu osvietiť.

 

Otázka: Pohyby niektorých ľudí sú veľmi nepresné. Ovplyvní to energetické mechanizmy a Falun?

Učiteľ: Keď sú pohyby veľmi nepresné, je to problém. Ak je tá odchýlka nepodstatná, nemôžete očakávať, že každý je presne rovnaký, akoby vyšli z jednej formy. Keďže nie sú presne rovnakí, akoby ich vytvoril nejaký stroj, určite budú medzi nimi rozdiely. Dokonca aj keby tam neboli žiadne rozdiely, nebudú tam odchýlky, ak vy ste vyšší ako niekto druhý? Tým je povedané, že je nemožné, aby všetko bolo rovnaké, že? Avšak ak sú vaše pohyby príliš odchýlené, je to problém. Mali by sme naše pohyby robiť tak presne ako je to možné.

 

Otázka: Odstraňuje sa karma rýchlejšie, keď robíme cvičenia vonku v chladnej zime alebo v horúcom lete, namiesto toho, aby sme ich robili vnútri?

Učiteľ: Ako som práve pred chvíľou povedal, určite je dobré robiť cvičenia vonku, avšak nemôžete zámerne vyhľadávať ťažkosti. Ak žijete na severe a zima je veľmi chladná, musíte si obliecť kabát a rukavice. Keď mám byť úprimný, omrznutie neodstráni mnoho karmy. Pre vaše zlepšenie je kritické pozdvihnutie vášho charakteru. (Potlesk)

 

Otázka: Nemôžeme vidieť Majstra v Číne. Praktizujúci v mojej oblasti ma opakovanie prosili, aby som odovzdal Majstrovi ich pozdravy.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Veľmi dobre rozumiem tomu, ako sa cítia študenti v Číne. Ako vidíte, mimo Číny je pomerne ľahké usporiadať koferenciu výmeny skúseností. Práve sme mali jednu v Los Angeles a krátko nato sa opäť vidíme tu. Pre učeníkov v Číne je to dosť ťažké. V Číne sú ich desiatky miliónov, takmer 100 miliónov učeníkov, a je pre nich naozaj ťažké vidieť ma. Len čo zistia, kam mám namierené, alebo kde budem, zdá sa, že všetci študenti by tam chceli ísť. Lietadlá a vlaky by boli preplnené, v uliciach by boli zápchy a vláde by sa to zdalo neprijateľné. Takže aby som pre nich udržal stabilné prostredie, umožnil im kultivovať sa bez zasahovania a aby som nenarušoval spoločnosť alebo nespôsobil ťažkosti vláde, nemôžem sa s nimi takto stretnúť.

 

Otázka: Bude mať Majster možnosť navštíviť Belgicko? Počas našich aktivít na propagovanie Fa sme sa stretli so situáciami, že ľudia vyberali poplatky za organizovanie tried alebo seminárov.

Učiteľ: Keď bude príležitosť, navštívim Belgicko. (Potlesk) Každý, kto vyberá poplatky za triedy alebo semináre, nie je učeník Dafa – to je nepopierateľné. (Potlesk) Keďže vymieňa Dafa za peniaze, nie je to malý problém. Avšak ak študenti dobrovoľne pomáhajú, aby získali miesto na nejakú aktivitu, potom nie som proti tomu. Iné veci sú neprijateľné.

 

Otázka: Nedávno som cítil, že čas tento rok letí ešte rýchlejšie ako ten minulý. Čo to znamená?

Učiteľ: Samozrejme, o tomto som už predtým hovoril. Pre ľudí môže byť ťažké uveriť tomu, čo hovorím, pretože to musí byť povedané na vysokej úrovni, avšak vy sa na tie veci neprestávate pýtať... V tom, čo robím, som v skutočnosti prekročil všetky časy. Inak – premýšľajte o tom – keď bytosť vstúpi do časového poľa, je obmedzovaná tým časom; keď vstúpi do iného časového poľa, potom bude obmedzovaná tým časovým poľom. Keby som aj vyčerpal celý svoj život, alebo desať, sto, tisíc, alebo desiatky tisícov mojich životov, aj tak by to nestačilo na ukončenie tejto veci. Keďže som pri tomto prekročil všetky časy, nie som obmedzovaný žiadnym časom. Aby som to urýchlil, musel som zrýchliť čas celého vesmíru. Takže najväčší Falun stále zrýchľuje svoje otáčanie a pohon od samého vrchola. Celý vesmír je spojený ako celok, od vrchu po spodok, takže čas ide čoraz rýchlejšie. Akým rýchlym sa asi stal? Bytosti v iných časopriestoroch necítia, že je rýchly, pretože bez ohľadu na to, ako rýchlo ide, všetko v ich dimenziách sa zrýchlilo spolu s ním. Dokážete pochopiť, čo tým myslím? Stále je v jednom dni dvadsaťštyri hodín a ľudia chodia rovnako do práce. Čas v  celej tejto dimenzii sa ženie oveľa rýchlejšie, avšak hodiny stále tikajú podľa dvadsaťštyrihodinového rozsahu, takže ľudia necítia, že je rýchly. Ľudia vidia, že  východ a západ slnka sa opakuje tak ako zvyčajne.

Keď sa všetko zrýchľuje, všetko tu sa tiež zrýchľuje – váš metabolizmus, každé vaše gesto, každý pohľad a vaše myslenie ide spolu s tým rýchlejšie. Podobne, prostredia, ktoré obývajú rozličné bytosti, sa tiež zrýchľujú. Všetko sa zrýchľuje, takže nik to zrýchlenie necíti. Takže akým rýchlym sa to stalo? Dnes, to, čo je približne jeden deň, je jedna sekunda. V skutočnosti, popremýšľajte o tom, ľudské bytosti sú dosť poľutovaniahodné, ale aj tak sú naozaj zabrané do robenia ľudských vecí a považujú sa za úžasné. Ľudstvo chce stále pokračovať vo svojom vývoji. Ľudské bytosti sú jednoducho ľudské bytosti. Dokonca si ani neuvedomujú, že sa kvôli ignorancii samé ničia. Deň, keď skutočne naklonujú človeka, je dňom, keď mimozemšťania začnú formálne nahrádzať ľudské bytosti. Bohovia neusporiadajú pre naklonovanú ľudskú bytosť, aby mala dušu, takže tá vyrobená osoba bude len ako mŕtvola. Bez duše bude mŕtva už pri narodení. Čo sa potom stane? Mimozemšťania to využijú a vstúpia do takého tela a stanú sa jeho dušou.

 

Otázka: Môžeme ešte študovať Čuan Falun, potom čo dosiahneme dovŕšenie?

Učiteľ: Bohovia na nebesiach sa tiež učia Dafa, avšak tie slová nie sú také ako tieto. Namiesto toho sú to prejavy Fa na ich úrovniach.

 

Otázka: Majster zostavil našu cestu kultivácie. Ak úmyselne zmeníme naše pracovné prostredie alebo bývanie, ovplyvní to našu kultiváciu?

Učiteľ: Nechcem, aby ste úmyselne vyhľadávali trápenia. Avšak je tu jedna vec: Ak to dovolia priaznivé okolnosti a vy si chcete nájsť lepšie zamestnanie, uvítam, keď to spravíte. Ak sú okolnosti zrelé a aj ostatné faktory sú priaznivé, nemyslím si, že nájdenie si iného miesta na život niečo ovplyvní a možno aj to je časťou vašej kultivácie. Avšak samozrejme, ak trváte na robení vecí, ktoré je nemožné dosiahnuť alebo dokonca trváte na hľadaní ťažkostí, potom môžete tie veci skaziť. Ak sa v Dafa chcete osvietiť z právd Fa, musíte nad vecami premýšľať a neísť proti prirodzenému priebehu.

 

Otázka: Majster povedal, že by sme nemali komentovať alebo analyzovať Fa. Niektorí ľudia si myslia, že nemôžeme hovoriť ani o našich pochopeniach Fa.

Učiteľ: Ako by to tak mohlo byť? Je potom nesprávne, že tu dnes sedíme a diskutujeme o veciach? Nemôžete to takto chápať. Ak nemôžete ani rozprávať o vašich pochopeniach a skúsenostiach, ako to robíme na dnešnej konferencii, potom by som povedal, že je to nesprávne. Na druhej strane, ak chcete spraviť prednášku o veciach, ku ktorým ste pripútaní a ktorých ste sa neboli schopní vzdať, a tá pripútanosť spôsobuje určité nesprávne pochopenia Fa alebo má problematický dopad na smerovanie vecí súvisiacich s Dafa, potom by ste mali rozmýšľať o tom, prečo vás druhí nenechajú hovoriť. Ak nemáte takéto problémy, potom tá druhá strana nemá pravdu. Ak chcete na tejto posvätnej konferencii použiť moje ústa na kritizovanie niekoho, tak v tom neuspejete, pretože ja vidím, odkiaľ pochádzajú vaše myšlienky.

 

Otázka: Jedného dna som si náhle uvedomil, že slovo „Majster“ dostalo úplne nové významy. Je to to najsvätejšie slovo.

Učiteľ: Potom je to preto, že ti bol odhalený zmysel za tým slovom. Nepodceňujte žiadne slovo v Dafa. Budhovia existujú za každým jedným slovom a každé jedno slovo je Fa. Preto keď niektorí ľudia povedia, že „Ja si vyberám Fa, ktorý čítam“ a preskakujú niektoré časti, alebo povedia, že chápu jednu časť, avšak nesúhlasia s iným odsekom, nebudú schopní z neho nič získať.

 

Otázka: Vytvorili ste rôzne raje na mnohých odlišných úrovniach. Ako sa tie raje volajú?

Učiteľ: Ľudské bytosti majú dovolené vedieť iba o Tathágatoch na úrovni Šákjamuniho. Nemáte dovolené vedieť niečo o Bohoch na vyšších úrovniach. O tomto som už hovoril mnohokrát – hovoril som o tom ešte v počiatočnom období. Ľudské bytosti nemajú dovolené vedieť. Ľudia nemajú dovolené vedieť mená Bohov na vyšších úrovniach. Ľudia nemajú dovolené vysloviť ich mená, keďže to by sa rovnalo rúhaniu sa. Je to preto, že pre nich sú ľudské bytosti jednoducho veľmi nízke. Môžem vám povedať, že Bohovia nikdy nepovažovali ľudí za svoje príbuzenstvo. Dokonca aj keď majú s ľuďmi súcit alebo sú k nim milosrdní, to k čomu majú milosrdenstvo, je ľudská životná forma. Napriek tomu však človeka považujú za zviera (nie je to však rovnaký koncept, ako bol definovaný v evolučnej teórii).

 

Otázka: Falun Dafa zachránil ľudí vo veľkom rozsahu v prehistorickom období. V tomto cykle ľudstva je to prvýkrát, čo sa vyučuje Fa na takejto vysokej úrovni. Bol Fa, ktorý sa vyučoval v minulosti, rovnaký ako Dafa, ktorý sa vyučuje teraz?

Učiteľ: V prvom rade, kto bol ten vôbec prvý, od prvotného času, kto vyučoval tento Fa vesmíru? Po druhé, keď som neskôr v histórii vyučoval časť tohto Veľkého Zákona vesmíru, nevyučoval som tento Fa? Keď vyučujem Fa ľudským bytostiam, je nutné, aby som hovoril o Fa na takej vysokej úrovni? Nie. Ak by som v histórii neprišiel napraviť Fa a vyučoval by som iba tú časť Fa, ktorá by mohla spasiť ľudí, nebol by to potom Fa vesmíru? Vyučoval som iba na úrovni, ktorú ľudské bytosti mali právo vedieť, nie na vyššej. Nebol to tiež ten istý Fa? Bol to ten istý Fa.

 

Otázka: Prečo sú vo vesmíre vytvárané bytosti?

Učiteľ: Tak ako mikroorganizmy nemôžu použiť svoje spôsoby myslenia, aby pochopili ľudské bytosti, ľudská myseľ nebude nikdy schopná prísť na to, ako existujú Bohovia a ako rozmýšľajú. Ľudské bytosti dokonca ani nerozumejú vesmíru a nemajú ani poňatia o tom, aký je, takže ako by sa mohli pýtať na veci vo vesmíre? Táto otázka je rovnaká ako pýtanie sa: „Prečo by mal existovať vesmír?“ Netrápme sa tým, prečo je vesmír alebo prečo je život, pretože to nie sú veci, ktoré môžete alebo ktoré by ste mali vedieť. Dokonca aj keď ste sa dokultivovali na vysokú úroveň, bez ohľadu na to, aká je vysoká, toto nie sú veci, ktoré budete vedieť. Samozrejme, bolo by nezmyselné vytvoriť prázdny vesmír bez života a bez ničoho, je tak? Použitím ľudských slov to bol Pán (Kráľ kráľov), alebo Ctihodný Pán všetkých Budhov, Taov a Bohov, ktorý to takto chcel.

 

Otázka: Aký je najvyšší zmysel existencie bytosti?

Učiteľ: Používate ľudský spôsob myslenia na premýšľanie o vesmíre a o zmysle života – nie je to vôbec tak, ako to chápu ľudia. Povedzme si o ľuďoch: ak by sa ľuďom zunovalo žiť, nebolo by potrebné, aby som prišiel vyučovať Fa. Je to preto, že každý chce žiť. Hovorím s vami o ľuďoch všeobecne. Vy v skutočnosti neviete o vnútornom význame toho, čo vyučujem, ktorý je vyšší ako to, čo ste schopní poznať. Všetky bytosti na rozličných úrovniach majú svoj zmysel existencie a všetky majú svoje vlastné pravé porozumenia svojej existencie. Pravé pochopenia na ich úrovniach sú úplne odlišné od vašeho chápania. Je to preto, že chápanie ľudských bytostí je obrátené, oni nemôžu vidieť pravdu, nemôžu vidieť svoju budúcnosť, nie sú schopné dôkladne porozumieť veciam a nemôžu vidieť cez veci. Bez ohľadu na to, aká je veda pokročilá, stále sa plazí v tejto dimenzii. Preto máte toľko zvláštnych myšlienok. Keby ste dokázali ohodnotiť veci bez akýchkoľvek predpojatých názorov, boli by ste neuveriteľne výnimočným Bohom. Avšak pre ľudské bytosti je to nemožné.

Mohli by ste povedať: „Ja to dokážem. Vidíte, všetko, čo hovorím, je kvôli prospechu druhých, bez akýchkoľvek iných myšlienok, avšak druhým sa to nepáči.“ Je naozaj pravda, že vaše slová neobsahujú žiadne ďalšie myšlienky? Uvedomujete si, že keď rozprávate, vstupuje do hry zmes vašich názorov sformovaných po narodení, vašich názorov vytvorených počas rôznych časových období a vašej myšlienkovej karmy? Ľudské myšlienky nikdy nebudú čisté. Niektoré také myšlienky vám môžu byť odhalené, takže to viete; iné nie sú, takže to neviete. Keď sa tieto myšlienky prejavia, niektorí ľudia si to ani neuvedomia. Takže faktory v tom, čo hovoríte, obsahujú mnohé komplikované veci. Slová Bohov sú pre ľudí absolútne čisté. Hovoríte, že máte milosrdenstvo, avšak v skutočnosti vaše milosrdenstvo má primiešaných mnoho faktorov z ľudských názorov vyformovaných počas rôznych časových období. Vaše myslenie je ľudským myslením a obsahuje všetko. Myšlienky vysielané z vašej mysle obsahujú všetko možné. Človek sa kultivuje presne preto, aby odstránil všetko, čo je nečisté a chybné.

 

Otázka: Plakanie by mal byť stav v nejakom časovom období, avšak prečo sa cez ten stav nemôžem dostať ani po roku?

Učiteľ: Môže to byť aj zasahovanie. Prečo sa cez to nemôžete dostať po takom dlhom čase? Bolo by nesprávne, keby ste toľko plakali, že by ste ani nemohli počúvať Fa. Samozrejme, nehovorím o tomto študentovi. Čo sa týka určitých vecí – za predpokladu, že to nezasahuje do vašej kultivácie – ak zažijete tento stav, potom je možné, že sú tam iné príčiny. Napríklad, v minulosti ste spravili chyby a vidíte, ako ste sa zmenili – všetky zmeny, ktoré sa udiali a sú nad vašou najodvážnejšou predstavou – alebo vidíte, že ste boli vytiahnutý z pekla, očistený a dostali ste dokonca všetky tie veľkolepé veci. Ako by ste mohli neplakať?

Alebo ste možno v niektorom živote boli so mnou príbuzní. Sú všelijaké možnosti. Preto je to tak.

 

Otázka: Povedzme napríklad, že bytosti, ktoré sú stvorené vo svete 18-karátového zlata, už nie sú čisté. Keď sa chcú vrátiť do sveta 24-karátového zlata, potom čo bude Fa napravený, môžu dosiahnuť dovŕšenie iba ak sa budú držať vysokých štandardov. Je to správne?

Učiteľ: Je to správne. Avšak nie je to niečo, čo sa dá dosiahnuť okamžite; dosahuje sa to postupne pomocou nepretržitého procesu kultivácie. Vtedy bude všetko veľmi hladké a prirodzené a nič nebudete nútení robiť. Keď o tom hovoríme, spomenul som si na niečo, čo sa stalo, keď som pre vás riešil nejaké veci v skorších rokoch. Keď som dokončil všetko na najmikroskopickejšej úrovni vašej existencie, cítil som, že niečo stále nie je v poriadku. Zistil som, že dokonca ešte v hlbšie ukrytých miestach, kde bola vytvorená vaša existencia, dokonca aj tá základná hmota zdegenerovala a tvrdohlavo vytvorila všetky veci, ktoré sa nedali zmeniť. V tomto bode, v očiach Bohov dokonca aj najzákladnejšia povaha bytostí už nebola dosť dobrá a nebolo už možné tento vesmír zachovať. Avšak ja som to pre vás všetko otočil. (Potlesk) Bola to naozaj ťažká vec. Akákoľvek odchýlka, alebo keby sa to len v najmenšom zmysle nespravilo dobre, by ovplyvnila každý aspekt vašej budúcnosti. Bolo to mimoriadne ťažké. Na konci som si spomenul, že keď som len začal pracovať na náprave Fa, bolo to naozaj ťažké. To, o čom tu hovorím, je fenomén vašej tunajšej existencie, avšak neexistujú rovnaké a ešte mikroskopickejšie situácie na vyšších úrovniach? Takže to bola veľmi zložitá vec, avšak ja som to spravil, splnil som štandardy a prekonal som najlepšie štandardy, aké kedy existovali. (Potlesk)

Tiež som zistil, že degenerácia ľudstva bola spôsobená tým, že hmota na veľmi vysokých úrovniach zdegenerovala. Tie pokrivené veci sú veľmi vzdorovité. Spôsob, akým sa to priamo prejavuje tu medzi ľudskými bytosťami, možno vidieť vo vonkajšom správaní dnešnej mládeže, ktorá je nezodpovedná, nedisciplinovaná a chýba jej sebaovládanie. Kričia a vrieskajú, výstredne tancujú na hudbu a hrajú videohry. V krátkosti, ich mysle sú naplnené vecami takzvaného moderného životného štýlu.

 

Otázka: Meditujem v polovičnom lotosovom sede. Ostrá bolesť, ktorú pociťujem vo svojich nohách, je nepretržitá, nie prerušovaná.

Učiteľ: Samozrejme, prerušovaná bolesť, o ktorej som hovoril, je vtedy, keď je človek schopný dostať sa do pozície plného lotosu – vtedy sa objaví prerušovaná bolesť. Keď ste práve len dokázali prekrížiť nohy, tá bolesť bude stála, a je to preto, že ste nikdy predtým neprekrížili nohy do plného lotosu. Alebo keď ste práve len dokázali prekrížiť nohy, bolesť bude naozaj nepretržitá, akoby to už nebolo znesiteľné ani sekundu a akoby ste museli okamžite rozložiť nohy. Vo vnútri máte taký pocit. Trasiete sa od bolesti, ktorú je ťažké vydržať a ktorá preniká do vášho srdca a vyrušuje ho. Rozumiem hlboko všetkému, cez čo prechádzate. Ak máme hovoriť o tejto situácii, povieme si o nej z dvoch uhlov: možno ste nikdy predtým nedali nohy do plného lotosu, a tak sú kosti vo vašich nohách stuhnuté a šľachy sú nepružné; alebo to môže byť výsledkom karmy. Oboje je možné.

 

Otázka: Zakaždým cítim, že nespĺňam požiadavky Dafa a zakaždým cítim, že nemám dosť času. Je to pripútanosť?

Učiteľ: To druhé je pripútanosť. Tá prvá časť bola povedaná správne. Vôbec sa nestrachujte tým, či bude dosť času. Pokiaľ pokračujte v kultivácii, postupujete k dovŕšeniu. Avšak je tu jedna vec: musíte byť pilní! Ak poviete: „Dám si na čas, desať rokov, osem rokov alebo dvadsať rokov – budem to robiť kúsok po kúsku,“ potom na vás nebudem čakať.

 

Otázka: Majú bytosti, ktoré budú spasené a prinesené do rajov tých, čo uspeli v kultivácii, tiež predurčené vzťahy s kultivujúcimi?

Učiteľ: Všetky bytosti vo vašom raji mohli mať s vami predurčené vzťahy v ľudskom svete. To, na čo sa pozerám ja, je vaše srdce. Keď dosiahnete dovŕšenie, čo s dlhmi, ktoré máte? Zatiaľ čo sa kultivujete, ja dovršujem váš svet. Niektoré bytosti, ktorým dlhujete, sa stanú bežnými bytosťami vo vašom raji, a potom budú mať z toho samozrejme radosť. To je odrazom vášho milosrdenstva a vašej mocnej cnosti, a v rovnakom čase ste ich zachránili, čím ste to obrátili na dobrú vec. (Potlesk)

 

Otázka: Je správne povedať, že osvietenie sa k Fa počas kultivácie je za účelom osvietenia sa k špecifickému vnútornému významu Zhen-Shan-Ren, ktorý je na najvyššej úrovni?

Učiteľ: Tak to nie je. Osvietenie, o ktorom hovorím, sa vzťahuje k tomu, či ste schopní počas vašej kultivácie riešiť všetko so spravodlivými myšlienkami. Veta, ktorú som práve povedal, presne popisuje druh osvietenia, ktoré sa má odohrať počas kultivácie v Dafa. Nie je to o tom, že tu sedíte a premýšľate so zámerom, alebo sa snažíte vykopať nejaký zmysel z určitého slova. Nie je to tak. Niektorí ľudia sú pomalí v uvedomovaní si týchto vecí. Keď cítia malé nepohodlie, pýtajú sa ma, prečo sa necítia dobre: „Učiteľ, ako to, že sa necítim dobre?“ Alebo sa môžu niekoho spýtať: „Čo sa dnes so mnou deje?“ Nasledujúceho dňa, keď sa stane niečo nepríjemné, povedia: „Prečo sa mi vždy stávajú nepríjemnosti?“ Povedali by sme potom, že títo ľudia majú biednu kvalitu osvietenia. Keď majú fyzické nepohodlie, vtedy sa v skutočnosti odstraňujú ich choroby, alebo je to prejav toho, že sa vyvíja ich kung. Avšak oni to považujú za nedobrú vec. Keď sa stretnú s trápeniami, je to pre nich príležitosť zlepšiť si svoj charakter. Musia sa kultivovať. Ako by to mohli dosiahnuť bez takýchto podmienok? Ako by sa mohli kultivovať, keď to nemôžu prijať a nemôžu to zniesť? Bolo by pre nich nemožné sa kultivovať. Toto ukazuje, že kvalita osvietenia týchto ľudí je jednoducho slabá. Toto je druh osvietenia, o ktorom hovorím.

 

Otázka: V Číne aj vo svete je mnoho ľudí, ktorí nepraktizujú kultiváciu. Učiteľ, povedzte im prosím zopár najdôležitejších slov.

Učiteľ: Všetok Fa, o ktorom hovorím, má zmysel a účel. Ľudské bytosti sú jednoducho ľudské bytosti. Čo mám povedať ľudským bytostiam? Dovoľte mi povedať vám... Poviem vám, že ja vás nepovažujem za ľudské bytosti, pretože ste ľudské bytosti, ktoré sa kultivujú a ste v božskom stave. (Potlesk)

 

Otázka: Asistenčné centrum dovoľuje študentom Dafa iba robiť cvičenia vo svojom okolí, a nedovoľuje skupinové aktivity na propagovanie Fa alebo robenie cvičení.

Učiteľ: Situácia, ktorú ste popísali, môže byť vaším nesprávnym pochopením; alebo by to mohol byť nedostatok v práci koordinátora toho asistenčného centra. Oboje je možné. Nemôžem sa k tomuto špecificky vyjadriť. Avšak musíte si zapamätať jednu vec, ktorú som povedal: keď majú dvaja ľudia konflikt a tretia osoba ho vidí, dokonca aj tá tretia osoba by mala premýšľať o tom, či na jej strane nie sú nejaké problémy – „Prečo som to videl?“ Tým viac to platí pre tých dvoch ľudí v konflikte. Mali by sa ešte viac preskúmať, keďže sa musia sami vo vnútri kultivovať. Takže keď zistíte, že s niečim nesúhlasíte, je to tak, že to nesúhlasí s vašimi názormi, alebo to nesúhlasí s Dafa? Aj to by ste mali preskúmať. Ak máte pravdu, potom môžete zo zodpovednosti k Dafa koordinátorovi predložiť svoj rozumný a správny pohľad. Myslím si, že keďže je kultivujúcim, zoberie to do úvahy. Takto by to malo fungovať.

 

Otázka: V ťingwene „Odhodlanie a pevnosť“ Učiteľ hovorí, že zasahovanie z rôznych dimenzií používa rôzne prostriedky, aby sa dostalo k študentom a spôsobilo škodu.

Učiteľ: Dovoľte mi povedať to takto: Nemôžete robiť nič, čo vám niekto káže spraviť, ak to nie je v súlade s Dafa, nemôžete sa učiť žiadne pohyby, ktoré vás chcú učiť, ak to nie sú pohyby z Dafa, a nemôžete ich nasledovať v robení niečoho, ak to nie je niečo, čo by sme mali robiť v Dafa. Pokiaľ toto dokážete, stačí to. Niektoré skazené veci predstierajú, že sú mojimi telami Zákona. Dobre sa správajte a ohodnoťte veci podľa Dafa. Ak sa niekto spolieha na telá Zákona, aby mu povedali, čo má robiť, priťahuje to démonov.

 

Otázka: Majster, mohli by ste nám povedať o niektorých veciach, ktoré ste robili, keď ste šírili Fa?

Učiteľ: Čo vám môžem povedať je tento Fa a ako sa kultivovať nahor. Sústreďte svoju pozornosť len na to. Všetky ostatné veci, ktoré chcete vedieť, boli odložené až na čas po dovŕšení. Nestrácajte teraz svoj čas fantazírovaním.

 

Otázka: V tom, že Majster dal učeníkom Falun, je hlbší význam, a to ten, že potom čo dosiahneme dovŕšenie a vrátime sa na naše pôvodné pozície, už nikdy viac nespadneme.

Učiteľ: To je to, čo mám v úmysle. (Potlesk)

 

Otázka: Učiteľ Li, možete priniesť svoju žiaru do Afriky?

Učiteľ: Niektoré veci nie sú také, ako si predstavujete. Niektorí čínski študenti boli v skutočnosti černochmi vo svojich predchádzajúcich životoch; niektorí z našich belochov boli tiež pravdepodobne černochmi. Tým je povedané, že niečo takéto obrovské nie je také jednoduché ako povrchné formy, ktoré si predstavujete. Neopustím nikoho, kto by mal byť spasený. (Potlesk) Dúfam, že veľa čítate knihy a študujete Fa a postupne sa zlepšujete.

 

Otázka: Vysvetlite nám prosím láskavo, ako môžeme zabrániť tomu, aby sa Falun Dafa stal náboženstvom, keď prestanete vyučovať Fa.

Učiteľ: O to sa nemusíte obávať. Ja tu budem spolu s týmto Dafa celý čas až kým neukončím všetko v tomto ľudskom svete. (Potlesk)

 

Otázka: Keď sa zabávam pri robení určitých vecí, mám pocit viny. Prečo je to tak?

Učiteľ: Poviem vám toto: mnohé zábavné veci nie sú v skutočnosti dobré. Prečo? Je to preto, že dnešní ľudia sa prispôsobili súčasným trendom a nie sú schopní rozpoznať existenciu negatívnej stránky vecí. Ak dokážete ohodnotiť veci podľa starodávnych hodnôt ľudí v minulosti, zistíte, že dnešné veci sú nesprávne. Ak ich ohodnotíte podľa Dafa, zistíte, že sú ešte nesprávnejšie a nie sú v súlade s Fa. Navyše, silná túžba po zábave je pripútanosťou, ktorá ovplyní vašu kultiváciu Dafa.

 

Otázka: Niekedy preblyskne v mojej mysli scéna toho, ako sa môj charakter zlepšil, a ja cítim akoby sa to naozaj stalo.

Učiteľ: Príjemná scéna toho, že váš charakter sa zlepšil, je určite dobrá vec a je skutočná. To, čo v súčasnosti cítite, môžete z vášho pochopenia vnímať iba takto a nemôže sa to ešte prejaviť v realite svetských ľudí. Je to preto, že sa stále ešte kultivujete, stále sa kultivujete s ľudským telom. Stále je ešte mnoho nedobrých vecí, ktoré existujú v ľudských telách, takže pokiaľ ich máte, nemôžete vyzerať ako Bohovia. Mimochodom, znova niečo spomeniem. Nedávno si mnohí ľudia, vrátane nových aj dlhoročných študentov, vyvinuli silné pripútanosti k tretiemu oku. Dovoľte mi povedať vám niečo veľmi pravdivé, čo je hlavnou príčinou za tým: máte mnohé nedobré myšlienky a názory vo svojej mysli a keď zrak múdrosti vášho tretieho oka vidí scény, ktoré sú nad ľudskou dimenziou, tie veci tiež vidia tie scény. Avšak tie nedobré veci nemôžu mať dovolené, aby videli pravé podoby Bohov. Rozumiete tomu? Preto mnohí ľudia nemôžu dočasne vidieť.

 

Otázka: Som si vedomý stavu svojho charakteru a súčasne vnímam, že mám démonickú povahu. Ako by som mal odstrániť svoju démonickú povahu?

Učiteľ: To je v skutočnosti vynikajúci stav. Inými slovami, ste schopní vnímať svoju nedobrú stránku, takže by ste ju mali odohnať, vzdorovať jej a zavrhnúť ju. Mali by ste ju odohnať zo svojej mysle, nenasledovať tie myšlienky a prestať robiť tie nedobré veci. Potom sa kultivujete a zlepšujete – to sa nazýva kultivácia.

 

Otázka: Pri skupinových cvičeniach, je lepšie iba počúvať formulku, ktorú poviete nahlas pred každým cvičením, alebo ju máme aj my spoločne povedať nahlas?

Učiteľ: Recitovať ju v mysli stačí – vždy recitujeme tie formulky vo svojej mysli, nie? Avšak nie som proti tomu, ak ich recitujete nahlas. Samozrejme, ak ich recitujete nahlas, je lepšie robiť to počas skupinového cvičenia súčasne. Je to na vás. Ja sa netrápim nad formami. Avšak keď ste počas skupinového cvičenia viac zosúladení a usporiadaní, zanechá to v ľuďoch dobrý dojem, je tak? Robte to podľa vlastnej situácie. Nebudem proti tomu a nemôžem vám predpisovať žiadne pravidlá. Robte to podľa vlastných okolností – robte to akokoľvek uznáte za vhodné.

 

Otázka: Majster, povedzte prosím pár slov všetkým učeníkom v Číne. Bude to neoceniteľné pre naše štúdium Fa a usilovnosť v našom napredovaní.

Učiteľ: V skutočnosti, všetko, o čom som práve hovoril, bolo aj pre študentov v Číne, pretože viem, že video a audio nahrávky, ktoré ste nahrali, sa dostanú do Číny. (Potlesk)

 

Otázka: Spomínali ste odstránenie pripútanosti k citom. Prečo potom Bohovia ronia slzy?

Učiteľ: To sú slzy milosrdenstva. Pocity a uvedomenia Bohov sa absolútne líšia od tých ľudských. Rozhodne nie sú na rovnakej úrovni, ani to nie je ten istý koncept. Navyše, Bohovia na ešte vyšších úrovniach nevyronia slzu kvôli ľudským bytostiam. Vyronia slzy iba kvôli bytostiam pod nimi, pretože v ich očiach sú ľudia jednoducho len luďmi.

 

Otázka: V mojej mysli nechcem robiť nič. Po prečítaní Majstrovych jingwenov som ostal šokovaný a cítim naliehavosť, avšak nedokážem pohnať svoju myseľ.

Učiteľ: Je to preto, že ťa začala zdolávať lenivosť, takže cez to musíš preraziť. Každý sa s tým stretne. Niekedy sa prejavuje dosť silno; inokedy sa zdá relatívne mierna. To je to, čo vám bráni robiť cvičenia alebo byť usilovný vo vašej kultivácii. Prekonaj to! Preraz cez to. Možno jej kľúčovým bodom, alebo hlavným problémom tejto bariéry, je vaša pripútanosť, a keď to odblokujete, môžete to prekonať a okamžite sa cez to dostať. (Potlesk)

 

Otázka: Vesmír budúcnosti potrebuje pôvodné bytosti, takže prišiel Učiteľ. Je to preto, že na Zemi je mnoho takýchto pôvodných bytostí?

Učiteľ: Neprišiel som sem zachrániť nejaké „pôvodné bytosti“. Tá myšlienka nie je správna. Keď vyučujem Fa na tomto ľudskom mieste, všetky ostatné dimenzie môžu takisto počuť ten Fa, takže som sem prišiel vyučovať Fa. Inak, ak by som vyučoval Fa na inej úrovni, bytosti pod tou úrovňou by ho neboli schopné počuť, vrátane ľudských bytostí. Samozrejme, na každej úrovni sú pôvodné bytosti.

 

Otázka: Čína sa výrazným spôsobom zapája do nejakých vecí súvisiacich s budhizmom. O čo ide?

Učiteľ: Neznepokojujme sa týmito vecami – sú to všetko záležitosti svetských ľudí. Cieľom toho, že robia veci súvisiace s budhizmom, je získať šťastie alebo zarobiť na tom peniaze. Stavajú chrámy, aby na tom zarobili peniaze alebo kvôli turizmu. Ľudské bytosti jednoducho robia ľudské veci. My sa o to nestaráme. Keďže budhizmus sa stal časťou ľudských bytostí, nech ľudské bytosti robia čokoľvek, nechajme ich tak.

 

Otázka: Všetci učeníci, ktorí sa zúčastnili tejto konferencie z devätnástich rôznych provincií, miest alebo okresov, a z tridsiatichtroch oblastí v Číne, pozdravujú Majstra v mene učeníkov z týchto oblastí.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Otázka: Všetci učeníci Dafa, ktorí sa zúčastnili tejto konferencie z ostatných krajín, pozdravujú Majstra v mene učeníkov z týchto krajín alebo oblastí.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Niektorí študenti ma požiadali, aby som spravil veľké znaky rúk. Takže naozaj to chcete? (Potlesk)

V poriadku, spravím pre vás veľké znaky rúk. Potom našu konferenciu ukončíme.

Táto Fa konferencia zakrátko skončí. Bola naozaj úspešná. Viem, že vďaka tejto konferencii sa všetci študenti do určitej miery zlepšili, zistili, kde majú nedostatky a uvedomili si, že by sa mali kultivovať usilovnejšie. (Potlesk) Konferencia dobre poslúžila svojmu účelu. To je vynikajúce. Okrem dlhoročných študentov sú tu v publiku aj nejakí ľudia, ktorí sem prišli počúvať Fa po prvýkrát. Dúfam, že každý, kto prišiel do tejto konferenčnej miestnosti, si obstará výtlačok Čuan Faluna a pozrie sa, o čom je tento Dafa, a získa o ňom nejaké pochopenie, keďže vám môžem povedať, že je viac ako 100 miliónov ľudí, ktorý ho praktizujú. (Potlesk) Je mojím želaním, aby táto Fa konferencia slúžila ako impulz k tomu, aby ste sa kultivovali usilovnejšie a vystúpili rýchlejšie, a aby sa tí, čo zaostali, poponáhľali a dobehli to, a aby sa tí, čo išli nadol po zlej ceste, ponáhľali a obrátili sa! (Potlesk) Nepremeškajte túto príležitosť, keďže ten moment už znova nepríde. Nemôžete nechať príležitosti, aby vám opätovne vykĺzli. Viem, že táto konferencia bude slúžiť ako hnacia sila pre východné pobrežie, pre celé USA a ostatné oblasti. Bude viac ľudí, ktorí sa pridajú ku kultivácii Dafa, stanú sa dobrými ľuďmi vo svete, stanú sa ešte lepšími ľuďmi, až sa napokon stanú dobrými ľuďmi v ešte vyšších ríšach. (Potlesk) Tu skončím. To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám všetkým. Dúfam, že každý čím skôr dosiahne dovŕšenie. (Potlesk)