Falun Dafa

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v západnom USA

 

(21. a 22. februára 1999, Los Angeles)

 

Li Chung-č’

Dobrý deň! (Potlesk)

Pôvodne bola táto konferencia zamýšľaná ako miestna konferencia na výmenu skúseností pre západné oblasti. Jej cieľom je pomôcť študentom v západných oblastiach USA lepšie sa kultivovať a mať lepšie kultivačné prostredie – cieľom je jednoducho toto. Pretože je to oblastná konferencia a je zamýšľaná hlavne na vyriešenie lokálnych problémov, ktoré tu majú, nepovedali sme o nej mnohým ľuďom, ani sme to nešírili do iných častí sveta. Dôležitejším dôvodom je to, že chcem, aby každý mal stabilné prostredie a kultivoval sa s pokojnou mysľou bez zasahovania. V rôznych oblastiach je teraz mnoho asociácií a asistenčných centier, a tak máme mnoho aktivít. Ak by ste ma všetci nasledovali všade kam pôjdem, nemali by ste čas na kultiváciu, ani by ste nemali stabilné kultivačné prostredie. To by nebolo prospešné pre vašu kultiváciu. Takže nechcem, aby viac ľudí všade chodilo. Samozrejme, všetci tomuto zámeru rozumiete, ale aj tak máte želanie vidieť Majstra. Chápem ten pocit. V skutočnosti, ak ste sa dobre kultivovali, je ešte ľahšie ma vidieť.

Keďže ste prišli, poďme všetci počúvať a pozerať, s pokojnou mysľou, aké zlepšenia a skúsenosti mali študenti zo Západného pobrežia vo svojej kultivácii počas nedávneho obdobia. Z ich prejavov a výmeny skúseností budeme schopní zistiť, kde zaostávame, čo nám umožní ešte lepšie sa v kultivácii zlepšovať. Každý by mal takisto ohodnotiť samého seba, hľadať svoje nedostatky a mali by sme si vzájomne pomáhať v postupe vpred. To je základným cieľom našich Fa konferencií. Ak naše Fa konferencie nedokážu splniť tento cieľ, potom by sa nemali organizovať; neznamenali by nič a stratili by to svoj zmysel. Všetky kultivačné formy Dafa, ako aj všetko, čo robím, má za cieľ umožniť každému zlepšiť sa tak rýchlo ako je to možné. Ak by to tak nebolo a tento cieľ by nebolo možné dosiahnuť, nerobil by som tieto veci. Samozrejme, spomedzi kultivačných foriem, ktoré mate v súčasnosti, okrem praktizovania je tu aj forma propagácie Fa. Toto je niečo, čo tu bolo zanechané z čias, keď som začal vyučovať Fa a udržiavalo sa to až dodnes; je to tiež veľmi dôležité a môže to naozaj priniesť veľmi dobré výsledky. Preto by sa vaše Fa konferencie mali naďalej v rôznych oblastiach organizovať. Ale myslím si, že by bolo lepšie organizovať oblastné konferencie menšieho rozsahu v jednotlivých oblastiach. Čo sa týka veľkých Fa konferencií, myslím si, že bude stačiť organizovať ich jeden alebo dvakrát do roka. Nerobte ich príliš často a nedovoľte, aby sa z nich stala iba formalita. Je to dobré iba keď to slúži účelu opravdivej a dôkladnej pomoci každému sa zlepšiť.

Ako viete, tento Fa som už učil na veľmi vysokej úrovni. Je pre vás všetkých relatívne ľahšie pochopiť Fa pomocou knihy Čuan Falun. Čo sa týka Fa, ktorý som vyučoval neskôr, ak ste nečítali Čuan Falun a priamo čítate prednášky z rôznych oblastí, aj keď ich dokážete pochopiť, nebudú schopné viesť vašu kultiváciu uceleným spôsobom. Pretože Fa je všezahrňujúci a je celý poprepájaný, bez ohľadu na to, ako čítate Fa, dokáže poskytnúť odpovede. Nech sa pozeráte spredu, zozadu alebo zo stredu – bez ohľadu na metódu, ktorú  použijete a ako čítate tento Dafa – celé je to prepojené a ucelené, rozličné časti sa vzájomne objasňujú a môžu dosiahnuť prepojovací účinok. Toto je presne ten faktor za tým, že Dafa je všezahrňujúci a nezničiteľný. Čo sa týka Fa, ktorý som vyučoval v iných oblastiach, ten bol v skutočnosti vyučovaný špecificky rôznym oblastiam a bral sa ohľad na rôzne situácie. Najmä v USA a v niektorých európskych krajinách som hovoril viac o štruktúre vesmíru; a to je samozrejme neoddeliteľné od vašej kultivácie. Čo je cieľom vášho kultivovania sa? Potom čo dosiahnete dovŕšenie, určite nebudete v tejto dimenzii; nevyhnutne to zahŕňa iné dimenzie ako aj štruktúru vesmíru. Preto som hovoril o tých veciach. Avšak študentom v rôznych oblastiach a na základe rozličných situácií vždy vyučujem Fa z rôznych uhlov a rôznymi spôsobmi. Toto je charakteristika môjho vyučovania Fa.

 

Keďže každý má veci, ku ktorým je pripútaný a každý si myslí, že pravda je to, čo on spoznal v spoločnosti bežných ľudí, a potom sa jej drží ako kráča svojím životom. V skutočnosti, rád by som vám povedal, že bez ohľadu na to, k akým princípom ste sa osvietili medzi bežnými ľuďmi, všetky sú nesprávne v očiach bytostí na akejkoľvek vyššej úrovni ako je úroveň ľudstva, keďže celá ľudská spoločnosť je opačná ako vyššie úrovne. Takže aby ste prekonali túto vašu prekážku – menovite, názory, ktoré ste si vytvorili a ktoré vážne zasahujú do vášho získania Fa – použil som rôzne prístupy pri vyučovaní Fa v rôznych oblastiach pre rôznych ľudí, aby som prekonal prekážky vo vašej mysli, ktoré sú bariérami pri získavaní Fa. Mnohí ľudia, ktorí prišli do USA z Číny, sú veľmi uznávaní a majú vyššie vzdelanie. Mnohí majú tituly a všetci majú pocit, že majú relatívne jasné porozumenie modernej vedy. Avšak v skutočnosti, to, čomu veríte, že je jasné porozumenie, ja samé osebe prekážkou. Dôvodom je to, ako som povedal pri mnohých príležitostiach, že táto veda samotná v skutočnosti nie je vedecká. Je to jednoducho niečo, čo ľuďom vnútili mimozemšťania, niečo, čo preniklo celou spoločnosťou a rozšírilo sa v nej v každom ohľade. Keďže vy ste uprostred toho, určite neviete povedať, čo to celé je. Prečo som teda zahrnul modernú vedu do vyučovania Fa? Pretože veda pozmenila názory ľudí a ich správanie. Zmeny v životných podmienkach ľudstva viedli k zmenám v ľudskom správaní a celá ľudská kultúra sa zmenila. Čo sa týka kultúr mimo vedy, vrátane kultúr všetkých etnických skupín, ľudia im dnes nerozumejú. Iba keď použijem metódy modernej vedy, aby som hovoril o záležitostiach tohto vesmíru, budú tomu dnešní ľudia schopní rozumieť a spoznať základné príčiny skutočnej hmoty vo vesmíre, základné príčiny života a základné príčiny vesmíru. Týmto spôsobom budú takzvané pravdy, ktoré si myslíte, že ste našli medzi bežnými ľuďmi, rozbité a zničené, a prerazenie cez túto vec vám pomôže získať Fa – skutočnú pravdu. Keď zistíte, že tá vec nie je v skutočnosti pravdivá, bude pre vás ľahšie získať Fa. Takže toto je jedna z charakteristík môjho vyučovania tohto Fa v súlade s rôznymi ľuďmi, s rôznymi situáciami a s rôznymi oblasťami –  to jest, pri vyučovaní Fa zahŕňam odchýlené názory moderných ľudí. Samozrejme, mnohí z vás, najmä tí s relatívne dobrým vzdelaním, si počas dlhého časového obdobia vyvinuli zvyk a mentalitu zvedavosti ohľadom vedy a poznatkov. Len čo títo ľudia narazia na niečo také ako je toto, radi to skúmajú a zisťujú si o tom viac. Keďže si zvykli na usilovanie sa o vedomosti, a ako výsledok mentality, že sa nikdy necítia uspokojení, stále chcú skúmať ďalej. V skutočnosti, použitím ľudského myslenia, ľudských názorov, súčasnej úrovne toho, čo ľudia dosiahli, alebo čo v budúcnosti dosiahnu, nebudete nikdy schopný objaviť, čo je v konečnom dôsledku vesmír – bude to úplne nemožné zistiť. Je to preto, že ľudské myslenie a ľudský jazyk dokážu popísať iba veci v rámci určitej hranice. Za tou hranicou nemá ľudstvo jazyk, ktorý je potrebný, aby sa to dalo popísať. Nielenže nie je jazyk, čo by to popísal, ale bude vám chýbať aj príslušná slovná zásoba, keďže súčasná slovná zásoba na to nestačí. Bez ohľadu na to, ako to popíšete, nebude to popísané. Preto pre mňa niekedy nie je ľahké na mojich prednáškach vyučovať Fa.

Ďalšia vec je, že ľudské myslenie nasleduje určitý program. Avšak keďže tento program už nefunguje, nemôžete jasne hovoriť o vesmíre. Pri mnohých príležitostiach, vrátane čítania Fa, študenti vo svojej mysli dokážu pochopiť Fa, avšak nedokážu to vyjadriť slovami. Všetci študenti mali tento pocit, že sú schopní porozumieť Fa, ale nedokážu to jasne vyjadriť. To jest, nie je to niečo, čo sa dá jasne vysvetliť myslením alebo jazykom bežných ľudí. Napriek tomu, robím čo môžem, aby som učil Fa použitím ľudského jazyka a aby som každému umožnil pochopiť ho. Naposledy, keď som vám vyučoval Fa v Ženeve, som už zistil, že je to dosť ťažké; cítil som, že som zo svojej strany nevysvetlil veci jasne.

Nedávno som publikoval šesť kníh. Sú to prednášky Fa z minulého roku v Singapure, Ženeve, Frankfurte, z prvej Fa konferencie v Severnej Amerike a z Fa konferencie pre asistentov v Changchune. Ďalšou je zbierka štvorriadkových viet, ktoré som napísal pre študentov, môžu sa nazývať aj básňami – ide o takú knihu. Spolu je to šesť kníh a všetky boli publikované. Aký je cieľ? Veci, o ktorých som hovoril v rôznych oblastiach, boli vhodné iba pre tie konkrétne okolnosti. Keď ich vytrhneme z toho kontextu a budú ich počúvať v iných oblastiach – hoci môžu dosiahnuť určitý účinok, keďže je to napokon Fa – ľudia môžu stratiť svoje sústredenie a ľahko to môže odkloniť tých, ktorí systematicky neštudovali Fa. Keďže situácia je takáto, upravil som ich tak, aby som nahradil tento nedostatok a všetky sú už publikované. Takže len čo sa dostanete k tým knihám, mali by ste zničiť videozáznamy, ktoré ste šírili v rôznych oblastiach. Ako viete, videozáznamy majú jednu spoločnú vlastnosť: keď počúvate moje odpovede na otázky ľudí, moje odpovede často neodpovedajú na to, čo sa pýtali. Prečo? Je to preto, že náš čas je veľmi obmedzený, a hneď ako prečítam otázky, ktoré poslali niektorí ľudia na papierikoch, pochopíte ich, a tak využijem príležitosť, aby som hovoril o niečom inom. Keď sa šíri audiozáznam zahŕňajúci odpovede, ktoré neodpovedajú na tie otázky, iní ľudia tomu nebudú rozumieť. Chceme vyriešiť všetky tieto problémy, takže sme publikovali tie knihy. Myslel som tým to, že v rôznych oblastiach som hovoril o veciach v súlade s okolnosťami v tých špecifických oblastiach.

Keď som bol naposledy v Číne, krátko predtým, ako som prišiel do Spojených štátov, povedal som ľuďom, aby zhromaždili praktizujúcich ako sú univerzitní profesori a vedci vo vedeckej komunite v Pekingu, spolu s niektorými asistentmi Dafa, aby som s nimi mohol podrobne hovoriť o téme vedy. Nakoniec ten môj zámer nebol uspokojivo dosiahnutý, pretože sa tam ukázali mnohí iní študenti a začali klásť otázky, ktoré sa nesústredili na tému, o ktorej som chcel hovoriť. Takže bolo ťažké o tom hovoriť. Nemám nič proti tomu, že ľudia chcú počúvať Fa alebo ma vidieť, avšak rôzne oblasti majú rôzne situácie. Nechcem dnes veľa hovoriť, keďže toto je napokon Fa konferencia a vy budete mať prejavy. Zajtra odpoviem na vaše otázky.

Keďže tu sedíte, môžem využiť túto príležitosť, aby som s vami pohovoril o niekoľkých záležitostiach.

Dovoľte mi najskôr hovoriť o otázke šírenia Fa. Naozaj ste do toho dali mnoho úsilia, ale je tu jedna otázka: Zistili ste, že v poslednom období je veľmi málo nových študentov. Prečo je to tak? Pretože celá táto udalosť bola na začiatku veľmi systematicky usporiadaná. Avšak ja som toto usporiadanie neuznal, keďže bolo naplánované starými silami vo vesmíre za okolností, ktorých som si nebol vedomý a s ktorými som nesúhlasil. O tom možno hovoriť len stručne, v takomto krátkom zhrnutí. Keďže je to náprava Fa, čo sa napravuje? To, čo sa napravuje, sú všetko staré veci, ktoré sa odchýlili od Fa. Odchýlené veci z minulosti sa stali silou a vytvorili systém, a tieto veci hrali negatívnu úlohu od vrchu po spodok. Ja chcem viacerým ľuďom umožniť získať Fa, ako ho postupne šírim. Keďže staré sily už rozdelili túto udalosť do rozličných etáp a myslia si, že počet ľudí v tejto záležitosti už bol dosiahnutý, teraz to obmedzujú. Pôvodne som plánoval mať 200 miliónov ľudí, ktorí by počúvali tento Fa, avšak nakoniec staré sily obmedzili to číslo na 100 miliónov. Preto ste mali nejaké ťažkosti v robení pokroku pri šírení Fa. Avšak tým nie je povedané, že ľudia v budúcnosti nezískajú Fa; postupne prichádzajú, aby sa dozvedeli o Fa a získali Fa. Vy by ste mali pokračovať vo všetkom, čo by ste mali robiť. Ale aj tak nemusíte ľudí ťahať, aby získali Fa. Kultivácia sa praktizuje na dobrovoľnom základe. Ak sa človek nekultivuje, nech je to tak. My by sme nemali nič meniť len preto, že staré sily zasahujú. Ak dokážete umožniť tým, čo nevedeli o Fa, aby sa o ňom dozvedeli a tým, čo nepoznajú Fa, ho umožníte spoznať, potom ste spravili to najlepšie, čo ste mohli, a to stačí. Týmto som vám chcel povedať, že tu existuje faktor a ten spôsobil túto situáciu. Avšak nemali by ste nesprávne pochopiť to, čo som povedal, ako keby ste pochopili niečo nové, a potom o tom rozprávať mimo kontextu, zatiaľ čo sa budete držať svojich názorov a pripútaností – to nie je dobré. Snažte sa byť rozumní. Ja som vám len povedal, že je tu takáto situácia.

Na druhej strane, v procese toho ako dnes uskutočňujeme túto akciu, som prepojil vás a Fa dohromady. Prečo vaša kultivácia postupuje tak rýchlo? Je za tým mnoho, mnoho faktorov; toto je hlavná príčina. Zatiaľ čo vyučujem Fa a uskutočňuje sa celý proces nápravy Fa, žijúce bytosti na rôznych úrovniach počúvajú Fa; vy ste praktizujúci v ľudskom svete, čo počúvajú Fa na najnižšej úrovni, takže ste spojení s týmto Dafa. Hoci ste tí, čo počúvajú Fa na najnižšej úrovni, neostanete na najnižšej úrovni navždy. Dosiahnete dovŕšenie a dosiahnete rôzne ríše a rôzne úrovne – celé je to prepojené od vrchu po spodok. Keď sa táto akcia v budúcnosti skončí, ľudia, čo sa prídu kultivovať v tom čase, nebudú mať nič spoločné s dnešnou udalosťou nápravy Fa. Oni budú robiť kultiváciu normálnym spôsobom.

Tento Dafa vesmíru, ktorý dnes vyučujem, je takisto najväčšia príležitosť, ktorú ľudstvo dostalo, keďže kultivácia s takýmto nesmiernym Fa bola v minulosti určite nepredstaviteľná. Teraz môžete získať Fa, môžete počúvať, ako vám osobne vyučujem Fa, a navyše ste prepojení s touto záležitosťou nápravy Fa – ešte ste si neuvedomili, aké je to významné! Niekedy niektorí študenti nedokážu byť usilovní a v tom prípade sú nezodpovední sami k sebe! Sú napokon ľudskými bytosťami, majú ľudské myšlienky a nedokážu si to uvedomiť, takže môžu byť len takí, akí sú. V skutočnosti sa všetko toto nedá popísať slovami a v budúcnosti budete vedieť, aké máte šťastie! (Potlesk)

Takisto, počas kultivácie ste všetci zistili, že toto naše prostredie je veľmi dobré. Na cvičebných miestach môže každý otvoriť svoje srdce a slobodne povedať, čo chce. To nie je možné nikde inde v ľudskej spoločnosti. Preto môže každý študent cítiť, že keď príde na cvičebné miesto, vstúpi do čistej zeme a vkročí na najposvätnejšie miesto. Ľuďom na sebe navzájom záleží tak, že „tebe záleží na mne a mne záleží na tebe.“ To sa nedá nájsť v žiadnom inom ľudskom prostredí. Prečo to môže byť takto? Je to jednoducho preto, že každý učeník Dafa sa kultivuje. Len čo sa objaví problém alebo konflikt, každý hľadá svoje vlastné nedostatky a pátra, aby zistil, či to spôsobili jeho vlastné nesprávne skutky. Každý vie, že to má robiť, ale niektoré osoby, ktoré nie sú vytrvalé v štúdiu Fa, to stále ešte nedokážu. Keď som spomenul tento individuálny problém, musím povedať – a samozrejme, spomínal som vám to pri početných príležitostiach – keď sa stretnete s konfliktom, každý by mal hľadať vo vnútri. Avšak u niektorých ľuďoch stále nevidno, že by hľadali vo vnútri, keď sa stretnú s konfliktom. Niektorí ľudia si to dokážu uvedomiť, pričom niektorí o tom nie sú ani ochotní uvažovať alebo dokonca zabudnú na to, že sú kultivujúcimi. Povedal by som, že sa nečinia dosť dobre. Či je to medzi tebou a iným študentom, či je to na pracovisku alebo nech je to akákoľvek okolnosť v ľudskej spoločnosti, pri týchto konfliktoch medzi študentmi alebo medzi študentom a asistentom, títo ľudia neuvažovali o hľadaní príčiny vo svojom vnútri.

Často vám hovorím o situáciách ako táto: Keď majú dvaja ľudia konflikt, obaja by mali hľadať príčiny v sebe a pýtať sa: „Aký tu mám problém?“ Každý by mal hľadať svoj vlastný problém. Ak je nejaký tretí človek svedkom konfliktu dvoch ľudí, povedal by som, že nie je náhoda, ak to ten tretí človek vidí a aj on by mal rozmýšľať: „Prečo som videl ich konflikt? Je to preto, že mám stále nedostatky?“ Iba týmto spôsobom to môže byť dobré. Avšak vždy keď sa dostanete do konfliktu, stále to odtláčate na druhých a hľadáte slabiny a nedostatky druhých. Nie je správne, že to tak robíte. Mohli by ste spôsobiť straty v práci pre Dafa alebo spôsobiť straty pre Dafa. Neuvedomili ste si, že používate Dafa a prácu pre Dafa ako výhovorku pre vaše vlastné nedostatky alebo na skrývanie vašich vlastných pripútaností. Ak rozmýšľate o tom, že iná osoba sa nečinila dobre, ak to vo svojej mysli nedokážete prekonať, mali by ste premýšľať: „Prečo sa tým moja myseľ trápi? Naozaj má problém on? Alebo je niečo nesprávne hlboko vo mne?“ Mali by ste o tom dôkladne premýšľať. Ak naozaj nemáte žiaden problém a to, čo spravil on, je naozaj problematické, mali by ste mu to s láskavosťou povedať a to nepovedie ku konfliktu. To je zaručené. Ak to ten druhý človek nie je schopný pochopiť, je to potom jeho problém. Povedali ste to, čo ste povedali.

Bez konfliktov nebude zlepšenie. Niektorí ľudia cítia, že prostredie, v ktorom sú, je veľmi pokojné, a každý si myslí, že jeho kultivácia ide veľmi dobre. V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, že to nie je dobré. To, čo chcem ja, je presne vytvoriť pre vás nejaké konflikty, pretože ak by ste žiadne nemali, nebolo by to pre vás dobré. Je to preto, že iba uprostred konfliktov sa vaše pripútanosti môžu odhaliť a zviditeľniť pred vami aj pred druhými a potom sa odstránia. Ak by tu neboli tie konflikty, vaše pripútanosti bežných ľudí by neboli odstránené. Takže venujte nejakú pozornosť tomuto: Za každých okolností, najmä ak sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi, je to nevyhnutne tak, že iba skrz konflikty a xinxingové zasahovanie si môžete zlepšiť svoj xinxing. Vždy keď prednášam, hovorím o tejto otázke. V tom čase, keď ste tam sedeli a počúvali Fa, vám to všetkým bolo celkom jasné. Avšak len čo ste vyšli z tých dverí, už ste neboli takí dobrí a zabudli ste na to.

V nedávnom časovom období, najmä počas posledných dvoch rokov, bol pokrok študentov obrovský a ich pochopenie Fa je čoraz zrelšie. To je vynikajúce. Odkedy sme Dafa zverejnili, viedol som vás po najspravodlivejšej ceste kultivácie. Či sa to týka spôsobu vyučovania Fa, spôsobu šírenia Fa v spoločnosti alebo čo som vás všetkých učil robiť, išlo to po najspravodlivejšej ceste. Pretože sme spravodliví, všetci tí, čo nie sú spravodliví, budú mať na nás názory, pretože všetci, čo nie sú spravodliví, budú odhalení pred Dafa. Takže tí určite prinesú Dafa nejakí nepriaznivý dopad a budú robiť negatívne poznámky o Dafa. To je isté.

Avšak na druhej strane, ak by neexistovali negatívne faktory a tento Dafa by sa šíril plynule a pokojne, poviem vám: V tom prípade by to bolo niečo na rovnakej morálnej úrovni ako súčasní ľudia, a preto by to bolo niečo, o čom by dnešní ľudia nemohli povedať čokoľvek nedobré. Je to presne preto, že sme na veľmi spravodlivej ceste, že všetci tí, čo nie sú spravodliví, sa odhalia, že nespravodlivé veci vo vás môžu byť odstránené a že všetko v bežnej ľudskej spoločnosti, čo nie je spravodlivé, môže byť napravené. Tie záležitosti v spoločnosti nie sú veci, ktoré musíte ísť robiť zámerne, pretože keď sú nedobré veci odhalené, bežní ľudia si to všimnú sami. Ľudské bytosti majú stále vo svojom srdci dobrotu a stále majú svoju zhovievavú povahu; keď ľudia uvidia svoje nedostatky a chyby, sami budú vedieť, čo robiť, a to bude nevyhnutne hrať rolu napravenia ľudských sŕdc. Vo svojej kultivácii by ste sa mali primárne zamerať na to, ako byť usilovní a venovať tomu viac úsilia, namiesto toho, aby ste sa zapodievali tým, aká je spoločnosť bežných ľudí alebo čo by ste mali pre spoločnosť robiť; vy nemáte takúto povinnosť, ani som vás o to nežiadal. Vy ste kultivujúci a pre kultiváciu je základná iba otázka ako si zlepšiť svoj xinxing.

Viete, že teraz je 100 miliónov ľudí, ktorí študujú a kultivujú sa v Dafa. Už ten počet samotný hral úlohu začiatku zmien na napravenie sŕdc ľudí v spoločnosti – to je nevyhnutné. Avšak to nie je to, čo som chcel spraviť. Konkrétne, v procese svojho šírenia má Dafa svoje skúšky a je tu kritika bežných ľudí proti Dafa. Ako by ste sa mali vysporiadať s týmito problémami? Naši študenti nenapodobňovali násilné činy, ktoré používajú bežní ľudia, ani si neosvojili metódu „ak sa ku mne správaš takto, ja ti spravím to isté,“ ktorú používajú ľudia, ani tie ešte horšie metódy. Vy ste to tak nerobili; vy to všetko riešite súcitne. Toto je tiež faktor, ktorý umožňuje, aby sa Dafa vyvíjal zdravým spôsobom. Samozrejme, každá skúška, s ktorou sa stretnete, ustanovuje pre vás a pre Dafa mocnú cnosť.

Ako ste videli, veľmi mnoho ľudí získa v budúcnosti dovŕšenie – vykultivujú sa k dovŕšeniu. Bohovia na nebesiach sa budú pýtať: „Ako si dosiahol dovŕšenie? Ako si sa vykultivoval sem hore? S akým Fa si sa vykultivoval sem hore?“ Samozrejme, viete, že malé kultivačné cesty nemôžu spasiť ľudí a bežné metódy nemôžu spasiť Boha za Tri ríše. Aký mocný a vysoký je Fa, tak veľkého Boha môže ustanoviť pomocou spásy a na takú vysokú úroveň sa ten spasený človek môže dostať. V budúcnosti, keď ostatní budú chcieť vidieť, ako si tam vystúpil, zistia, že si naozaj hoden byť tým, kto vystúpil pomocou kultivovania sa v Dafa. Mocná cnosť ustanovená týmto Dafa je sama osebe tiež mimoriadne dôležitá. Ak sa jeden z vás činí dobre, je to záležitosťou vašej osobnej kultivácie; ak sa ľuďom v jednej oblasti darí dobre, znamená to, že študenti v tej oblasti sa činili dobre; ak sa činíme veľmi dobre na celom svete alebo v každej oblasti, kde sú učeníci Dafa, nie je to už záležitosťou jednej oblasti alebo jedného človeka, ale toho, že celému Dafa sa darí dobre a má správny smer.

Teraz budem hovoriť o inej otázke. Takíto študenti sú určite aj v USA, avšak je ich veľmi málo; je ich relatívne viac v Číne. Konkrétne, niektorí boli kedysi laickými budhistami a veľmi sa zaujímajú o budhizmus alebo o iné náboženstvá. Pomocou nadprirodzených schopností alebo počúvaním druhých, niektorí ľudia môžu vidieť alebo sa z ústneho podania dozvedieť, že Dafa môže spasiť ľudí a že v súčasnosti iba tento Dafa môže spasiť ľudí. Takže poznajú a rozumejú situácii, ktorá sa vyvinula v náboženstvách. Zistili, že náboženstvá už vôbec nemôžu spasiť ľudí. Keďže Bohovia sa už o ľudí nestarajú, sväté písma stratili vnútorné významy za svojimi slovami a tým stratili svoju skutočnú účinnosť pri zachraňovaní ľudí. Takže potom čo to títo ľudia pochopili, prišli sa učiť Dafa. Avšak na základnej úrovni sa nevzdali tých vecí z minulosti alebo svojej pripútanosti k náboženstvu. Držia sa svojich starých vecí a pokúšajú sa dosiahnuť svoje ciele využitím Dafa alebo použitím Dafa. Ten zámer je naozaj nedobrý. Samozrejme, niektorí to robia zámerne a veľmi dobre vedia, že to tak robia; ja som ich oddelil a absolútne im nedovolím niečo získať. Je to preto, že využívajú Dafa a to samotné je pre ľudské bytosti veľmi nesprávne a je to zlý zámer. Ak si toho nie sú vedomí – to jest, povrchová vrstva toho človeka tomu celkom nerozumie a jeho myseľ je zahmlená – potom sa čo najviac pokúsim ich napraviť a priviesť ich k pochopeniu tej záležitosti. Dnes som to spomenul, aby som im dal vedieť: Toto absolútne nie je dovolené.

Ako viete, to, čo vyučujem, je Fa vesmíru, a každá kultivačná cesta a každá škola je zahrnutá v tomto vesmíre a je pokrytá týmto Fa. Dafa vesmíru vytvoril všetky žijúce bytosti na každej úrovni. Všetky raje, raj každého Boha a každého Budhu, vesmír na každej úrovni a kozmické telá na každej úrovni, všetko vytvoril tento Dafa. Nezahŕňa všetko? Mnohí ľudia v tomto Dafa sú bytosťami, ktoré patrili do svetov Budhov; životy mnohých boli Taovia a mnohí boli Bohmi západných ľudí alebo boli žijúcimi bytosťami, ktoré patrili do ich rajov. A sú ešte ďalšie žijúce bytosti z mnohých rôznych rajov Bohov, o ktorých ani vy ani ľudstvo nevie a ktorí sem prišli získať Dafa. Prečo im Dafa môže umožniť vrátiť sa? Dôvodom, prečo im naozaj môžem umožniť vrátiť sa späť je to, že to, čo som vyučoval, je základný Veľký Fa vesmíru, zatiaľ čo Fa akéhokoľvek jednotlivého raja sú iba potvrdené princípy, ktoré človek pochopil a osvietil sa k nim z rozličných úrovní vesmíru. Žiaden z nich nemožno porovnávať s Dafa.

Prečo neschvaľujem, aby ste zároveň kultivovali iné veci a hovorím vám, aby ste kultivovali iba Dafa? Pretože Dafa zahŕňa a hovorí o situáciách na rôznych úrovniach, ako aj o odlišných bytostiach, a iba týmto spôsobom môžete ísť späť. Nielenže nezmení nič vrodené, čo ste predtým mali, ale súčasne vás aj môže viesť späť. Viete, že mnohí naši študenti videli, že oni samotní sú Taovia, sú takí, čo videli, že majú výzor západného Boha a sú takí, ktorí majú podobu patriacu Budhovskej škole. Oni všetci kultivujú Dafa, avšak ja nespôsobím, aby sa nejaká z týchto vecí stratila alebo pokazila. Bez ohľadu na to, ktorú kultivačnú cestu kultivovali predtým, ja som schopný viesť ich späť a toto je jediná cesta. Iba pomocou Fa vesmíru to možno uskutočniť. Toto je najväčší rozdiel medzi Dafa a akoukoľvek inou kultivačnou cestou alebo náboženstvom z minulosti.

V skutočnosti, nikto nevie, že hoci mnohí ľudia hovoria o viere v Budhov alebo viere v Bohov, pravdou je, že ak nie ste niekto zo sveta toho konkrétneho Boha, on vás vôbec nespasí. Raz som vyhlásil, že či je to kresťanstvo alebo katolicizmus, v ich rajoch nie sú žiadni východní ľudia. Toto je absolútna pravda, ktorej človek nerozumie. Avšak západné náboženstvá robili križiacke výpravy na východ a spôsob, akým sa šírili, nebol vôbec dobrý, keďže Ježiš aj Jehovah zakázali svojim učeníkom, aby šírili ich učenia na východe. Bolo to kvôli tomu, aby sa zabránilo miešaniu ľudských rás, avšak oni to nepochopili. Raz som povedal, že existuje mnoho veľkolepých obrazov Ježiša, avšak vy ich nepoužívate. Avšak používate ako symbol jeho podobu ako je umučený na kríži. Nevyzerá to potom tak, akoby ľudia chceli mať Ježiša pribitého na kríži večne? Ľudia si stále myslia, že robia niečo dobré. V skutočnosti, to, čo chcú ľudia robiť a čo spravili, nie sú nevyhnutne dobré veci. Prečo sa Bohovia stále starajú o ľudí? Pretože ľudia stále veria v Bohov. Ľudia sú stratení v ilúzii, takže čo vedia?

Dafa je schopný navrátiť všetky životy na miesta, kde boli vytvorené. To je niečo, čo určite môžem spraviť. V skutočnom priebehu nápravy Fa to bolo uskutočnené pre bytosti na vysokých úrovniach, bez ohľadu na to, aké vysoké boli ich úrovne. Z mojich mnohých, premnohých učeníkov, vcelku dosť uspelo v kultivácii počas minulých pár rokov; tých, čo dosiahli dovŕšenie alebo sa blížia k dovŕšeniu, je vcelku dosť. Pretože celá tá záležitosť sa ešte neskončila, sú obmedzovaní. Môžu všetko vedieť a všetko vidieť, avšak ich nadprirodzené schopnosti a božské sily nie je dovolené použiť, pretože táto Zem by to nedokázala uniesť. Samozrejme, študenti tiež prišli k postupnému pochopeniu týchto vecí pomocou diskusie a vzájomnej výmeny skúseností; mnohé veci sa postupne vyjasňujú. Preto vám o týchto veciach hovorím. Znamená to to, že ak nepatríte k tej rase alebo nie ste z raja toho Boha, nevezme vás.

Budha Šákjamuni povedal, že Tathágatov je toľko ako zrniek piesku v rieke Ganga. Keď sa životy v rôznych rajoch pokazia, spadnú dole. Kam spadnú? Všetky spadnú do centra vesmíru – to je najnižšie miesto. Samotným centrom je táto Zem a je to veľmi špeciálne prostredie. Oni všetci klesnú sem, takže spadli dole. Keďže Budhovia sú milosrdní a chcú zachrániť bytosti, ktoré spadli dole z ich svetov, nenechajú ich odísť. Takže tí, ktorých chcú Bohovia spasiť, sú v podstate ľudia zo svetov tých Bohov; rozhodne sa nemôžu dotýkať bytostí z iných svetov. Prečo je to tak? Pretože všetky častice, ktoré tvoria určitú bytosť, sú častice z vlastného sveta toho Boha. Keď sa tie častice odstránia, ten život sa rozpadne. Nie je to niečo, čo nejaká bytosť môže svojvoľne spraviť. V minulosti všetci ľudia verili na Budhov a uctievali Budhov alebo Bohov. V skutočnosti to však bol iba druh spravodlivej myšlienky viery v božstvá. Ten Budha sa vôbec nemohol postarať o tú osobu, aj keby chcel. Samozrejme, Bohovia ako Šákjamuni a Ježiš, ktorí prišli sem dole spasiť ľudí, sú špeciálne prípady. Je v tom určite zahrnutých množstvo otázok a tu o nich nebudeme diskutovať. Ja hovorím to, že Dafa je schopný to dosiahnuť [to jest, postarať sa o bytosti iných Bohov]. Čo sa týka tých, ktorí sa vo svojom hlbokom vnútri nevzdali vecí zo svojej minulosti, hovorím dnes o tejto záležitosti, aby som im dal šancu. Ak sa ich aj tak nevzdajú, stratia svoju šancu. Dafa má svoju dôstojnosť a kultivácia je vážna.

V ďalšom budem hovoriť o inej téme, o niečom, čo študenti v kultivácii nedokážu jasne vysvetliť, menovite, „nebesia“ (tian). Podľa súčasnej vedy vesmírne lode cestovali do vesmíru a leteli k mnohých ďalším planétam, avšak nevideli žiadne ľudské bytosti ani raje Bohov, ani tam neboli scény z iných nebies v Troch ríšach, o ktorých ľudia hovorili. Takže súčasní ľudia používajú túto logiku na zavrhnutie náboženstva, odmietajú legendy z minulosti a negujú najzákladnejšiu povahu ľudských bytostí. V skutočnosti „nebesia“, o ktorých hovoria Bohovia, nie sú vôbec tým istým konceptom ako nebesia, ktoré vidia ľudské bytosti. Často hovorím, že molekuly vytvárajú všetko v tejto materiálnej dimenzii ľudských bytostí, zatiaľ čo mikrokozmická hmota je príčinou zloženia molekúl a vrstvy ešte mikrokozmickejšej hmoty sú základnou príčinou pre zloženie vrstiev častíc rozličných úrovní. Bohovia sú v mimoriadne mikrokozmických svetoch, ktoré sú napriek tomu mimoriadne rozľahlými svetmi, širokými priestormi. Mikrokozmické svety a dimenzie vytvorené v mikrokozme, o ktorých som vám hovoril v každej prednáške, tam prebývajú Bohovia. Premýšľajte o tom: Bohovia... minule som spomenul, že veci v ľudskej dimenzii, ako vzduch, hmota, pôda, skaly, železo a oceľ – všetko v tejto dimenzii, vrátane vášho tela – je vytvorené z molekúl. Avšak molekuly sú najhrubšou, najpovrchnejšou a najšpinavšou hmotou vo vesmíre. Tieto molekuly – v skutočnosti, v očiach Bohov všetky molekuly – sú videné ako špina a sú vo vesmíre považované za blato, a toto je pochopenie iba na úrovni Tathágatu. Preto je pravdou to, čo bolo povedané v minulosti, že Jehovah a Nü Wa vytvorili človeka z blata. Je to preto, že aj vaše telo je vytvorené z molekúl a v očiach Bohov je to blato, je to špina a niečo, čo je najhrubšie. Potom premýšľajte o tom všetci: Nech vesmírne lode cestujú akokoľvek ďaleko, vyleteli z ríše molekúl? Povedzme, že lietadlo letí po oblohe a vy cestujete z Ázie do Ameriky. Cítite, že ste vyleteli dosť vysoko a dosť ďaleko; v skutočnosti sa pohybujete iba v rámci hromady molekúl a všetci sa pohybujete na zemi – ani v najmenšom nejde o nebesia. V očiach Bohov ide len o rôzne dlhé alebo krátke vzdialenosti v rámci častíc na rovnakej úrovni. Dimenzie vytvorené z mikrokozmických svetov sú skutočné nebesia, o ktorých hovoria Bohovia. Čím je častica jemnejšia a mikrokozmickejšia, tým ušľachtilejší a jemnejší povrch vytvára.

Energia existuje vo všetkej hmote, vrátane molekúl. Iba kvôli tomu, že ľudské telo a všetko okolo vás je vytvorené z molekúl – dokonca aj prístroje, ktoré používate na meranie tej energie, sú vytvorené z molekúl – nemôžete detektovať energiu molekúl. Čím je hmota mikrokozmickejšia, tým má viac energie a tým silnejšia je jej rádioaktívna sila – čím mikrokozmickejšia, tým mocnejšia. Preto je energia a forma existencie Boha takáto. Dovoľte mi sformulovať to ešte trochu jasnejšie: Ľudia na Zemi vidia, že Mesiac, Slnko, Venuša, Mars ako aj Mliečna cesta, vonkajší priestor, vzdialené kozmické telá a tak ďalej, sú všetky na nebesiach. Avšak keď sa pozriete na Zem z Marsu, nepovedali by ste, že aj ona je na nebesiach? Takisto je na nebesiach. Toto je pochopenie, ktoré prekračuje spôsob myslenia bežných ľudí.

Avšak pochopené na hlbšej úrovni – premýšľajte o tom – čo sú nebesia? Len čo vstúpite do mikrokozmickej dimenzie, to sú nebesia. Dovoľte mi dať vám najjednoduchší príklad a povedať jeden príbeh. V minulosti jeden taoistický kultivujúci išiel po ulici a pritom pil. Náhle niekoho zbadal. Tento človek bol práve ten, koho hľadal – niekto, kto mohol kultivovať Tao. Takže chcel tohto človeka spasiť a vziať ho za svojho učeníka. Spýtal sa ho: „Chceš ma nasledovať a kultivovať Tao?“ Schopnosť porozumenia a vrodené vlastnosti tohto človeka boli veľmi dobré a povedal mu: „Áno.“ „Odvážiš sa ma nasledovať?“ spýtal sa ten kultivujúci. Ten človek odpovedal: „Áno, odvážim.“ „Odvážiš sa ma nasledovať všade kam pôjdem?“ spýtal sa potom. Odpoveď bola áno. Ten kultivujúci potom povedal: „Dobre, teraz ma nasleduj!“ Ako to povedal, položil na zem svoju nádobu na víno z tekvice vo veľkosti dlane, otvoril vrchnák a skočil do tekvice. Ten človek videl, že jeho majster skočil dnu, takže to po ňom zopakoval a tiež skočil do tej tekvice. Okolostojaci sa nakláňali k tekvici a pozerali sa dnu. „Fúúha!“ zvolali. V tej tekvici bol rozsiahly svet, naozaj rozsiahly. Keď sa na to pozeráme ľudským myslením, ako by mohol taký veľký človek skočiť do takej malej tekvice na víno? Je to preto, že keď chcete vstúpiť do tej dimenzie, všetko vo vašom tele musí byť v súlade so stavom tej dimenzie, predtým než do nej môžete vstúpiť. Keď cestujete cez medzery medzi rôznymi dimenziami, vaše telo nevyhnutne vstúpi do tých stavov bytia. Je to preto, že čím sú častice hmoty mikrokozmickejšie, tým rozľahlejšie a širšie sú sféry na ich úrovniach. Na úrovni mikrokozmických častíc je spôsob, akým sa prejavuje tá tekvica, odlišný od formy, ktorú vidia ľudské bytosti; všetky častice sú prepojené. Čo sa javí ľudským bytostiam ako veľké alebo malé, je iba forma prejavu v časopriestore vytvorenom rovnakými časticami. Tým je povedané, že povrch tej tekvice je vytvorený z molekúl, a to je tvar, ktorý vidíte, ale tekvica v mikrokozme nie je takáto. Je spojená s vesmírom v tej ríši. Rozumiete tomu, čo som povedal? (Potlesk) Ja iba hovorím o tej myšlienke. Toto je niečo, čo človek nemôže pochopiť a čo sa nedá chápať pomocou ľudských predstáv.

Takže keď spomíname človeka, ktorý išiel hore do neba, môžem povedať, že ak náhle vstúpite do kameňa, nie je to vystúpenie do neba? Nepôjde to, ak by ste vstúpili do povrchu vytvoreného hmotou toho kameňa. Vstúpite do ríše mikrokozmických častíc, ktoré tvoria jeho molekulové častice – nejdete vtedy do neba? Nie ste v nebi, keď sa zmenšíte na mikrokozmické úrovne svojho tela? Keď vstúpite do mikrokozmických častíc povrchových častíc dimenzií na  akejkoľvek úrovni – inými slovami, vstúpite do vrstvy o úroveň menších častíc – ste už v nebesiach. Ibaže úrovne nebies sú rozličné a stupeň mikrokozmickosti je rozličný. Potom čo vstúpite do mikrokozmu, hoci vidíte, že ste vstúpili do kameňa, vstúpili ste do svojho tela, alebo do nejakej veci, v skutočnosti ste vstúpili do širokého vesmíru spojeného s tou dimenziou. Inými slovami, toto nie je ľudský spôsob uvažovania. Často hovorím, že to, čo ľudia označujú za východ, západ, juh alebo sever, hore, dole, dnu alebo vonku, vo vesmíre neexistuje a je to odlišné od ľudského myslenia a predstáv. Potom čo to takto vysvetlím, pochopíte to: „Och, nie je to také, ako keď o tom premýšľame použitím ľudského myslenia.“ Súčasná veda je veľmi plytká. Nemôže zistiť alebo spoznať skutočné nebesia, pretože sa plazí iba v súčasnej materiálnej dimenzii a to ju obmedzilo. Veda vnútená človeku mimozemšťanmi je tým teda obmedzená. Mimozemšťania sú takisto žijúce bytosti v tejto dimenzii a rovnako nie sú schopní spoznať pravdu vesmíru.

Človek neverí v Bohov a to nie je jednoduchý problém. Je to človek, kto ničí ľudskú morálku. Keď človek verí v karmickú odplatu, verí tomu, že robenie dobrých skutkov je odmenené a robenie zlých skutkov sa stretne s odplatou, a že všetko, čo človek robí, sledujú Bohovia, potom sa neodváži robiť zlé veci. Človek vie, že robenie dobrých skutkov zhromažďuje cnosť (de) a bude odmenené šťastím, čo je absolútna pravda. Avšak človek už týmto veciam neverí; dnešná veda im neverí a považuje to za povery. Toto je presne mávanie palicou vedy a udieranie do spravodlivých myšlienok ľudí. Nie je to udieranie do najzákladnejšej povahy ľudských bytostí? Keď sa ľudská morálka, spravodlivá viera a spravodlivé myslenie zničí až do bodu neexistencie, ľudia budú bezstarostne robiť to, čo sa im zachce a uchýlia sa k akýmkoľvek prostriedkom, aby dosiahli svoje ciele. Toto je jedna z najzákladnejších príčin úpadku ľudskej spoločnosti. Ľudia v západnej spoločnosti vyzerajú, že veria v Boha, avšak v skutočnosti neveria v Boha: to, čomu opravdivo veria, je veda. Bohovia nie sú takí, ako si to predstavujú, čiže ako bytosti s ľudskými citmi. Teraz som práve pre vás napravil kľúčový koncept, menovite, ako chápať  „nebesia“. To, čo Bohovia a ľudské bytosti majú na mysli, keď sa hovorí o „nebesiach“, sú dve odlišné veci.

V priebehu kultivácie mnohí ľudia niekedy vidia, akoby vstúpili do svojho vlastného tela. Ich telá sú ako šíra obloha, oni sa pohybujú po oblohe a kráčajú pomedzi kozmické telá a ako sa rútia vpred, otvárajú sa jedny dvere za druhými. Keď sa na to pozrú bližšie alebo rozšíria svoju myseľ o krok ďalej, aby sa na to pozreli, uvedomia si: „Aha, to sa otvárajú energetické kanály v mojom tele.“ Premýšľajte o tom. Keď sa kultivujete, vaše telá sa menia od najhlbšieho mikrokozmu smerom hore. Takže čo je ten najväčší mikrokozmos? Nie sú vaše iné telá presne na nebesiach a v tých ríšach? Ibaže ty ako človek si spadol doprostred bežných ľudí a spolu s tým si spadol tam, kde sú bežní ľudia; dokonca aj tá časť, ktorá je najmikrokozmickejšia, spadla na úroveň bežných ľudí. Avšak keď sa dokážete vrátiť pomocou kultivácie, všetko pre vás bude napravené, takže prejdete cez takú skúsenosť. Mnohí kultivujúci v minulosti videli takéto javy, ktoré som práve popísal, avšak neboli schopní ich popísať. Niekedy tí v budhistickom náboženstve hovoria, že Budha je v mysli, pričom ľudia v škole Tao hovoria, že ľudské telo je malý vesmír a tak ďalej, a to súvisí s tým, že videli takého veci.

Keď som hovoril o vede, povedal som, že veda nehrá dobrú úlohu. Nielenže znečisťuje prostredie ľudstva a ničí tkanivá ľudského tela, ale aj mimozemšťania nakoniec nahradia ľudské bytosti. Jej veci prenikli každou oblasťou ľudskej spoločnosti, ľudstvo sa nemôže odpútať od vedy a všetko teraz vytvára veda. Keďže je to takto, ako učeníci Dafa, nech je vaša profesia akákoľvek, mali by ste jednoducho ísť a robiť svoju prácu, a robiť svoju prácu dobre – to bude stačiť. Čo sa týka všetkého, čo sa deje, nezaoberajte sa tým. Nehovorím vám, aby ste sa stavali na odpor tejto vede, ani vás neučím, aby ste sa od nej odpútali. Toto tým nemyslím. Ja vám hovorím, čo je veda. Vedecké pochopenie mnohých vecí je veľmi plytké; dokonca aj jej chápanie hmoty v tejto existujúcej dimenzii je nedostatočné. Jej neschopnosť uznať existenciu nebeských bytostí obmedzila jej vývoj. Napríklad, vedci dnes hovoria, že priemyselné znečistenie ľudstva je dosť závažné a jedným z príkladov je, že freóny a iné látky používané v chladiacich zmesiach údajne spôsobujú poškodenie ozónovej vrstvy. Hovoria, že poškodenie ozónovej vrstvy nastalo na Južnom póle, kde sa objavila diera. V skutočnosti veda nie je schopná zistiť úlohu, ktorú v tom hrali Bohovia, takže ľudia hovoria, že tá diera bola spôsobená poškodením ozónovej vrstvy. Je pravda, že znečistenie vyvolané moderným priemyslom znečistilo vzduch ľudstva do mimoriadne veľkého stupňa.

Avšak nespočetne veľa životov v mikrokozmoch nesmierneho vesmíru sú všetko Bohovia, či už majú formu alebo nie, a existujú v mikrokozme, ktorý ľudské bytosti nemôžu vidieť. Vzduch sa skladá z molekulových častíc, pričom molekulové častice sa skladajú z ešte mikrokozmickejších častíc. V samotnom vzduchu je nesočetne mnoho vrstiev – vrstva za vrstvou, ktoré postupujú k mikrokozmu – a všetko, čo tam existuje, sú Bohovia. Keď videli, že prostredie človeka sa stalo takýmto, otvorili okno, otvorili dvere, aby zo Zeme vypustili odpadové plyny. Spravili to Bohovia. Zámerne ich otvorili a potom zavreli. Ak by Bohovia neochraňovali ľudské bytosti, ľudia by neprežili. Človek nielenže neverí v Bohov, ale odváži sa byť dokonca neúctivý k Bohom. Použime najjednoduchší prípad. Viete, že miesta, kde je priemyselné znečistenie najhoršie, sú najobývanejšie miesta – veľké mestá. Prečo sa ozónová diera nevytvorila nad týmito miestami? Pretože Bohovia si myslia, že otvorenie diery na Južnom póle je pre človeka bezpečné. Malo by to byť tak, že kde je viac odpadových plynov, tam bude diera v ozónovej vrstve, takže prečo to tak nie je? Nie je to tak, ako si to predstavovali ľudia. Veľká diera sa nachádzala aj v Číne nad plošinou Qinzhang – veľké diery sa vždy objavujú v riedko obývaných oblastiach. Nie je to obmedzené iba na ozónovú vrstvu, ktorú môžeme vidieť, pretože mikrokozmické materiály obsiahnuté v hmote sú dosť početné a tie všetky musia uvoľniť cestu, aby sa tie veci dali odpratať. Samozrejme, toto Bohovia spravili pre človeka. 

Znečistenie ľudstva spôsobilo ešte vážnejšie problémy. Viete, že takmer žiadna pitná voda vo svete nie je čistá. Či je to podzemná alebo nadzemná voda, nech ju ľudia akokoľvek filtrujú alebo čistia, nedá sa dosiahnuť pôvodná čistota vody. Navyše, ľudia vodu opätovne používajú a tá sa stále viac znečisťuje, pretože ľudská voda cirkuluje –  sladká voda je obiehajúca látka. Sladká voda sa nemieša s morskou, keďže to nie sú rovnaké látky. Život existuje v akejkoľvek hmote a v akomkoľvek predmete. Vidíte, že na povrchu je to voda, avšak na druhej strane je to naplnené životom. Keď sa pôda, voda, vzduch a pod. čoraz viac znečistí, poškodenie ľudstva bude tiež čoraz väčšie. Vývoj dnešnej ľudskej spoločnosti je opakovaním vývoja predchádzajúcej ľudskej spoločnosti; minulý cyklus bol skúšobným chodom pre tento cyklus. Ak bude vývoj pokračovať po tejto ceste, ľudské bytosti sa zdeformujú. Priemyselné odpadové plyny a odpadová voda spôsobia, že ľudské bytosti sa zdeformujú a budú vyzerať odporne, ako poloduch a poločlovek. To sa stane, ak to bude ďalej takto pokračovať. Navyše je tu aj skazené správanie sa ľudí, ktoré je výsledkom faktorov morálneho úpadku.

V tomto bode by som rád využil príležitosť a pohovoril o ďalšej otázke. Ako viete, modernú vedu priniesli ľudstvu mimozemšťania. Prišli vtedy, keď na západe začala priemyselná revolúcia. Začali s matematikou a chémiou – začalo to povrchnými, jednoduchými vedomosťami v prvých dňoch – a postupne to prenikalo k moderným strojom a napokon sa to vyvinulo až k dnešným počítačom. Ako ten vývoj pokračuje, ich konečným cieľom bude nahradiť ľudské bytosti. Ako sa to nahradenie má uskutočniť? Ako som spomenul, v tele dnešných ľudských bytostí má takmer každý vrstvu tela, ktorú vytvorili tí mimozemšťania. Prečo to hovorím? Je to preto, že všetka veda, ktorú do vás vštepovali, vytvorila vo vašej mysli pokrivené ľudské zmýšľanie. V žiadnej z predchádzajúcich civilizácií ľudstva neexistovali takí ľudia, ako teraz. Keď je myseľ takáto, aj telo bude také. Ako viete, každá bunka vo vašom tele ste vy, a váš mozog je spojený s mozgom v každej bunke. V tom prípade, všetky myšlienkové procesy vnútri nespočetného množstva buniek vo vašom tele sú všetko myšlienky pokrivených ľudských bytostí a to sa stalo s celým telom. Toto súvisí s tým, prečo Bohovia už človeka nepovažujú za ľudskú bytosť. Keď ľudstvo už nie je ľudské, prečo by ho Bohovia mali zachraňovať?

Viete, že keď človek zomrie, v skutočnosti naozaj nezomrie. Škrupinka vrstvy najväčších molekulových častíc odpadne, pričom časť tela vytvoreného z mikrokozmických častíc pod molekulami nezomrela. Je oddelená, akoby si človek vyzliekol časť odevu. Nie je v skutočnosti mŕtva. Avšak ten človek v tejto dimenzii zmizol, keďže to telo sa musí spopolniť alebo pochovať, a napokon sa rozloží a vytratí. Odišlo z tejto dimenzie; čiže, táto vrstva častíc sa stratila. Potom čo sa týka kultúry mimozemšťanov, o ktorej som práve hovoril, tam ide presne o to, že používajú vlastné myslenie človeka, aby vytvorili telesnú vrstvu, ktorú potrebujú, a robia to bez toho, aby si toho človek bol vedomý. Ako teda napokon nahradia ľudské bytosti? Viete, že aj tak musia nájsť spôsob, ako nahradiť škrupinku najvonkajšieho povrchu ľudských bytostí. Toto je metóda „klonovania“, ktorú chce teraz človek použiť. Bohovia sa starajú o ľudí a keď sa o niekoho nestarajú, nedajú do tej osoby častice života.

Tým je povedané, že príčinou toho, že ste živí v tomto svete, nie je to, že máte toto fyzické telo, a nie ste živí ani preto, že vaša matka vám dala toto telo. Môžete žiť preto, že máte svoju hlavnú dušu (yuanshen) ako aj všetky ďalšie duše (shen). Prečo človek nepokračuje v žití potom čo zomrie a jeho telo tam leží, keďže je to napokon to isté telo? Je to preto, že všetky jeho hlavné duše odišli. Čiže keď človek nedostane dušu a nemá dovolené reinkarnovať sa v čase narodenia, bude mŕtvy, keď sa narodí. Takže čo sa stane? Vstúpi tam mimozemšťan. Toto je základný spôsob, ako chcú mimozemšťania nahradiť ľudí – naklonovať človeka. Ľudia sú zneužívaní mimozemšťanmi, aby sami seba zničili, avšak neuvedomujú si to a naďalej chránia túto vedu a tým ničia ľudskú rasu. Keby sa v budúcnosti ľudia vo veľkom klonovali, všetky tie bytosti by boli mimozemšťanmi, ktoré sa reinkarnovali do ľudských tiel, a ľudská rasa by už neexistovala. Samozrejme, to že o tom dnes môžem hovoriť, znamená, že všetky tieto problémy sa už riešia. Mnohé už dokonca boli rozriešené. Dnes som to odhalil, aby som vám povedal o niektorých skutočnostiach súvisiacich s nedávnym vývojom ľudstva.

Stvorenie Zeme bolo takisto iné, ako si to predstavujeme my ľudia s teóriou, že planétu vytvoril „Veľký tresk“. Vôbec to tak nie je. Ako sa sformovala? Súčasné pochopenia vedy ohľadom základne hmoty, základne života a vesmíru sú úplne nesprávne. Túto Zem vytvorili Bohovia. Ako ju vytvorili? Ako viete, Zem bola mnohokrát prerábaná. Téma katastrof sa diskutovala v každom náboženstve. Ak by túto Zem mala postihnúť katastrofa – keď ľudstvo upadne, bude zničené, a bude zničené na tejto Zemi – je to veľká pohroma. Dejú sa dokonca ešte väčšie pohromy, keď sa odhodí celá Zem. Keďže v procese prevteľovania nesie človek so sebou karmu, čím viac zlých skutkov spraví, tým má viac karmy. Keď sa reinkarnuje do rastliny, tá rastlina bude pokrytá karmou. Ľudské oči to nedokážu vidieť, keďže karma existuje v dimenzii, ktorá je nižšie ako vrstva najväčších molekúl. Človek sa reinkarnuje do rastlín, predmetov, zvierat, alebo sa dokonca počas prevteľovania môže reinkarnovať do pôdy či kameňov, takže karma je všade. Čo je potom táto Zem? Vyzerá ako planéta karmy. To je význam za tou myšlienkou „zhnitého jablka“, ktorú som spomínal. Stalo sa z nej niečo také prehnité – „Aký má zmysel nechávať ju v posvätnom a čistom vesmíre? Zbavme sa jej!“ Potom by mohla byť naozaj zničená.

Keď sa hovorí, že Budhovia sú milosrdní k ľudským bytostiam, myslia sa tým Budhovia, ktorí sú blízko k Zemi, keďže tí veria v milosrdenstvo. Bohovia na mimoriadne vysokých úrovniach hovoria: „Čo je milosrdenstvo?“ Myslia si, že dokonca aj milosrdenstvo je pripútanosť. Sú milosrdní? Aj oni sú milosrdní. Avšak ríša a koncepty ich milosrdenstva sú odlišné. Je to ako som povedal: Myslenie je odlišné. Sú milosrdní k vnímajúcim bytostiam, ktoré sú k nim najbližšie a Bohov na veľmi nízkych úrovniach považujú za rovnakých ako sú svetskí ľudia. Čo sa týka ľudských bytostí, za čo sa počítajú? Sú ešte nižšie ako mikroorganizmy a baktérie. Keď človek zabije počas chôdze baktériu, kto by to považoval za zabíjanie? Tí, čo sa pokazia – ako výkaly alebo kus trusu – by mali byť odstránení. Takže kde je v tom koncept byť milosrdný alebo nebyť milosrdný? Nie je tam. Človek si myslí, že je pozoruhodný, pričom v očiach vyšších Bohov je ničím. V tomto rozľahlom vesmíre sú obrovské rozdiely medzi žijúcimi bytosťami v rozličných ríšach čo sa týka ich formy existencie alebo pochopení. Keď vám hovorím o ríšach, ktoré sú také rozľahlé a také vysoké, spomeňte si, že takáto veľká úroveň vesmíru je iba smietkou prachu v rozľahlom kozmickom tele – za čo sa počíta Zem? Za čo by sa mohli počítať ľudské bytosti? To len ľudské bytosti samotné si myslia, že sú pozoruhodné a významné. Táto Zem bola nahradená mnohokrát, taká je situácia.

V histórii obrovského vesmíru bola táto Zem mnohokrát nahradená. Ale ako bola nahradená? Keďže najvonkajší povrch Zeme je vytvorený z častíc tejto úrovne – je zložený z látky vyrobenej z molekúl tejto dimenzie – Zem sa musela vytvoriť z látok tejto dimenzie. Odlišné kozmické telá tejto dimenzie vo vesmíre prežívajú obnovenie a stav oživenia nového, aby sa nahradilo staré. Nesmierni Bohovia vo vesmíre zozbierali a roztriedili prach alebo trosky z rozpadu určitých kozmických tiel a potom vytvorili novú Zem. Preto keď dnešní vedci študujú  históriu a geológiu a robia tvrdenia o tom, ako dlho to trvalo, odkedy bol na Zemi vytvorený určitý materiál alebo aká dlhá je história Zeme, ich prístup nikdy nedospeje k pravde. Dôvodom je, že niektoré častice boli veľkými kameňmi alebo veľkými kozmickými objektmi ešte predtým ako bola vytvorená Zem. Boli sem prinesené a existovali ešte pred stvorením Zeme. Takže je pre vás nemožné pomocou výskumu prísť na to, aká dlhá je história Zeme. Mnohé veci môžu znieť ako mýty, keď sa spomenú. Ja vyučujem Fa mojim kultivujúcim a vy to dokážete prijať, keďže Fa sa nevyučuje bežným ľuďom alebo bežnej spoločnosti.

Keď som hovoril o vode, spomenul som oceány. Čo sú  vlastne oceány? Morská voda a voda rozhodne nie je tá istá vec. Iba sladká voda je v skutočnosti vodou, pričom morskú vodu nazývajú „voda“ ľudské bytosti, avšak v skutočnosti je to iný druh látky. Voda je prvkom, ktorý vytvára život. Ako viete, vo vesmíre je Zem ako smietka prachu, keď sa na ňu pozeráme z veľmi malej úrovne. Boh je taký nesmierny a objem jeho tela je dosť veľký. Keby mal vyroniť slzu, zaplavilo by to Zem. V skutočnosti je morská voda kvapka slzy Boha. To, čo som povedal, môže znieť ako rozprávka. Môžete spraviť jej rozbor, aby ste videli, či je zloženie morskej vody rovnaké ako zloženie ľudských sĺz. Sú úplne rovnaké. Ak by sa vaše slzy dali zväčšiť na rovnaký objem ako morská voda a pozreli by ste sa na ne, aké živé bytosti by ste tam videli? Možno by tam bola aj veľryba. Znie to akoby som žartoval, pričom je to skutočne pravda. Dokážem vysvetliť pôvod všetkých látok na Zemi, ako aj pôvod ľudstva. Pretože to nesúvisí s vašou kultiváciou, nechcem o tom hovoriť. V skutočnosti má všetko na Zemi svoj pôvod.

Viete, čo je žltá hlina, ktorá pokrýva povrch Zeme? V skutočnosti sú to výkaly bytostí, ktoré sú na vyššej úrovni ako je ľudská dimenzia. Preto Bohovia v minulosti povedali, že ľudia sú v špinavom svete – to je ten význam. Pretože látky z bytostí vysokej úrovne sú čisté a jasné, ich výkaly sa zdajú byť ľuďom čisté. Iba veci nižšie ako ľudstvo pociťujú ľudia ako špinavé, takže ak je to niečo vyššie ako ľudstvo, ľuďom sa to zdá byť čisté. Ale vo veciach vyšších ako ľudská dimenzia nie sú žiadne výživné látky, keďže ak to nie je špinavé, nie sú tam žiadne výživné látky. Takže je veľmi ťažké vypestovať niečo na žltej hline. Černozem vznikla tak, že sú v nej primiešané rozložené rastliny, čo potom umožňuje veciam rásť. Zhnité rastliny zmenili farbu hliny zo žltej na čiernu, ktorá potom obsahuje výživné látky a veci organickej povahy a ľudstvo ju používa na pestovanie obilia. Veci vyššie ako ľudské bytosti neposkytujú výživné látky pre rastliny.

V skutočnosti je mnoho druhov skál rovnakých ako hlina. Všeobecne povedané, to, čo bolo počas vytvárania Zeme veľmi silno stlačené, sa stalo kameňom a to, čo bolo nestlačené, sa stalo hlinou. Avšak nie je to úplne tak. Červená hlina a červené skaly sú v skutočnosti krvou obrovských bytostí. Sú tu mnohí ľudia sú z oblasti fyziky a chémie. Ak mi neveríte, môžete to otestovať a študovať to. Častice, ktoré obsahuje, budú určite rovnaké ako častice nachádzajúce sa v krvi, okrem toho, že to je krv, ktorá bola po dlhý čas stuhnutá. Červená pôda obsahuje veľké množstvá železa a ľudská krv je taká istá. Takže by som vám rád povedal, že vo vesmíre je červená krv väčšinou krvou spravodlivých žijúcich bytostí. Krv démonov je biela, takže vápenec je v skutočnosti krvou démonov. Samozrejme, je to mŕtva a nereagujúca látka; v tejto dimenzii nemá žiaden účinok. Potom čo vybuchla alebo bola zničená, premení sa na skaly, piesok, pôdu a tak ďalej, takže si to neudrží démonickú povahu. Preto na tom nezáleží, keď to ľudia použijú na maľovanie stien alebo na výrobu farbív.

Vedci teraz vedia, že uhlie sa vytvára z obrovského množstva rastlín. Toto je schopná vedieť súčasná veda. Avšak ako mohlo existovať také množstvo rastlín, ktoré sa premenili na tak veľa uhlia? Toto je niečo, čo nevedia. Vedci teraz vedia, že ropa je vytvorená z pozostatkov tiel žijúcich bytostí – toto vedia. Avšak ako mohlo byť tak veľa pozostatkov, ktoré sa premenili na tak veľa ropy? Toto nevedia a nedokážu na to prísť, nech sa akokoľvek snažia. Takže sú nejakí ľudia, ktorí sa snažia vyvrátiť túto teóriu a spochybňujú to, že mohlo existovať tak mnoho pozostatkov zvierat a že mohlo byť tak mnoho organizmov. Napokon existuje tak veľa ropy. V skutočnosti, v obrovskom vesmíre a počas dlhej histórie, život prechádza jedným cyklom za druhým. Keď sa zostavovala táto Zem, tieto typy vecí z vesmíru boli účelovo zabudované do tejto novej Zeme – aby sa to neskôr používalo ako energia. Preto jej môže byť tak veľa. Nepatrí žijúcim bytostiam len jedného cyklu. Dokonca aj životy na Zemi prechádzajú jedným cyklom za druhým a nie sú z rovnakého obdobia. Súčasný vedecký výskum nedokáže ísť za históriu, ktorú poznáme v súčasnosti, a mnohé pochopenia, ktoré má veda o súčasnej histórii, sú nesprávne. Myslia si, že aj keby človek od doby kamennej až do súčasnosti zabil každé zviera, nemohlo by byť tak mnoho ropy! Navyše existuje tak mnoho uhlia a je tak mnoho rastlín. Nie sú však z jedného cyklu, nepochádzajú zo životov z jedného obdobia. Samozrejme, je mnoho ďalších vecí, príliš mnoho, aby sme o všetkých hovorili.

Existujú aj veci ako diamant, zlato, striebro a podobne. Niektoré kovové častice sú faktormi, ktoré sú potrebné pri vytváraní vesmíru na rozličných úrovniach. Sú odlišné od častíc vytvárajúcich Zem, ktoré som spomínal. Avšak zlato a striebro nie sú častice kovu z tohto vesmíru. Čo sa týka zlata, viete, že telo Budhu je vytvorené zo zlata; telá všetkých Bohov, ktorí dosiahli ríšu Tathágatu, sú zlaté. Inými slovami, zlato je pozostatkom tiel obrovských spravodlivých bytostí. Keď sa obrovský vesmír rozpadá, všetko je v momente rozbité. Hovoril som aj o tom, ako existuje zlato rozličných úrovní a zlato zložené z častíc rozličných veľkostí – o tejto téme som hovoril v minulosti. Čo sa týka striebra, sú to telesné pozostatky životov, ktoré sú nižšie ako je úroveň Budhu, životov na úrovni Bódhisattvy.

Mnohí ľudia vedia, že diamant má určitú silu a že zlé veci sa obávajú diamantu. To jest, negatívne veci s malým množstvom energie sa obávajú diamantu, pretože diamant dokáže vstrebať ich energiu. Preto niektorí ľudia hovoria, že diamanty dokážu rozohnať zlých duchov. Nie je to nutne tak, že diamant dokáže rozohnať zlých duchov, avšak diamant je z rozbitej a vybuchnutej energie, niečo podobné ako gong. Samozrejme, je to mŕtve a nereagujúce a nemá to žiaden účinok. Avšak je to niečo takejto povahy, a tak to má silu.

Nevyviňte si teraz žiadne pripútanosti ohľadom toho, čo som práve povedal a nechoďte si kupovať diamanty, keď sa vrátite domov. Ja hovorím o Fa. Nič z tejto dimenzie si nemožno vziať a takisto pre kultivujúcich nemajú žiadne použitie. Prečo boli zničené výbuchmi? Ako som povedal predtým, hoci to bolo zlato, už to nebolo čisté zlato, takže sa to zničilo výbuchom. Prečo gong vybuchol? Už nebol čistý. Na povrchu vyzeral veľmi čistý. Avšak keď sa pozoroval z mikrokozmu alebo z extrémneho mikrokozmu, už nebol čistý. Nepoviem už dnes viac. Poďme počúvať príspevky študentov.

Zajtra môžete posielať papieriky s otázkami a ja na vaše otázky odpoviem. Avšak noví študenti, bude lepšie ak ich nebudete posielať, pretože čas je vzácny a ja nebudem môcť reagovať, ak každý jeden z vás pošle otázku. Mnohí v publiku sú ľudia, ktorí už vstúpili do určitej úrovne v kultivácii, takže otázky, ktoré položia, sú kritické pre ich zlepšenie sa v kultivácii, a to je cieľom našej Fa konferencie. Čo sa týka otázok, ktoré kladú noví študenti, nemusíte sa ma na ne pýtať – môžete dostať odpovede od dlhoročných študentov alebo od niekoho, kto je vedľa vás. Takže nestrácajme čas. To je jedna vec. Ďalšou je, snažte sa nedávať otázky, ktoré nesúvisia s kultiváciou alebo otázky, ktoré hľadajú znalosti a podobne. Nepochopte zle, čo som vám vysvetľoval: Nebolo to povedané preto, aby sa obohatili vaše znalosti, ale preto, že to súvisí s vašou kultiváciou. V poriadku, to je všetko, čo chcem povedať. (Potlesk) Seďme ticho a počúvajme príspevky našich študentov. Ja neodídem a budem tiež počúvať. Avšak nesnažte sa ma hľadať – nepodarí sa vám to. (Potlesk)

 

Zdravím všetkých! Včera na začiatku konferencie som sa s vami všetkými stretol a hovoril som o niekoľkých záležitostiach. Povedal som, že táto konferencia je hlavne konferenciou výmeny skúseností pre oblasť západného USA a nebola zamýšľaná ako veľká konferencia pre celé Spojené štáty alebo pre viac ľudí, a to preto, že oni sami majú ešte nejaké problémy, ktoré musia vyriešiť – kvôli tomu som sem prišiel. Z toho, čo sa dialo včera, som mohol vidieť, že sú študenti, ktorí sa sem prihrnuli z iných krajín. Možno dnes takisto prišli študenti z iných oblastí, ako aj niektorí noví miestni študenti, alebo ľudia, čo ešte nie sú študentmi, ale zaujíma ich to, keďže sa možno chcú dozvedieť o Dafa. Keďže ste tu, môžem odpovedať na vaše otázky týkajúce sa Dafa, čo je takisto vyučovaním Fa na Fa konferencii. Teraz odpoviem na vaše otázky. (Potlesk)

 

Otázka: Majster povedal, že ak sa kultivujúci hlboko vo vnútri tvrdošijne drží svojich najzákladnejších záujmov, jeho kultivácia nie je opravdivá.

Majster: Dovoľte mi povedať, že kultivácia je presne o kultivovaní vlastnej mysle – to je opravdivá kultivácia. Napríklad, v dnešných dňoch sú zákony a na ľudí sú uvalené nejaké požiadavky a obmedzenia, ale žiadne z nich nedokážu zmeniť ľudí. Povedzme, že vás môžu zmeniť alebo obmedziť na povrchu a na povrchu nerobíte chyby a robíte veci trošku lepšie. Avšak pravda je taká, že keď na vás nik nedohliada alebo keď sú vaše záujmy ohrozené, stále budete robiť nedobré veci, pretože vo vnútri ste sa nezmenili. Takže inými slovami, kultivácia musí človeka opravdivo zmeniť vo vnútri. Ak chcete dosiahnuť vysoké ríše, ak chcete dosiahnuť ríšu Boha, musíte dosiahnuť ríšu mysle Boha. Ak sa zmení iba váš povrch, zatiaľ čo vaša povaha ostane taká istá, nie je to opravdivé. V určitom čase alebo v kritickom momente sa tá pripútanosť aj tak ukáže. Takže ak sa myseľ človeka nezmení, je to iba zakrývanie vecí falošným zdaním. Zmeny sa musia udiať začínajúc od vašej povahy. Iba to sa ráta za opravdivé zmenenie samého seba. Inými slovami, musíte byť za seba v kultivácii zodpovední a musíte sa opravdivo zmeniť a opustiť nedobré veci, ku ktorým ste pripútaní hlboko vo vnútri – iba to je opravdivé vzdanie sa. Ak to na povrchu vyzerá, že všetko robíte správne, avšak hlboko vo vnútri si stále strážite a držíte sa vecí, ktorých sa nechcete vzdať, je to absolútne neprijateľné. Ako viete, Budha alebo Boh sa môže vzdať svojho života pre žijúce bytosti a kvôli záujmu vesmíru; dokážu sa vzdať čohokoľvek a dokonca ostať napriek tomu nepohnutý. Takže ak by vás vzali na ich pozíciu, mohli by ste takí byť? Nemohli. Samozrejme, povedal by som, že Budhovia a Taovia sa v skutočnosti nestretnú s takýmito vecami, avšak taká je ich ríša mysle. Človek sa musí opravdivo zmeniť, predtým, ako môže dosiahnuť tú ríšu.

V minulosti mnohí ľudia, ktorí sa venovali náboženstvu, povedali, že pokiaľ máte náboženskú vieru, môžete ísť do neba, ísť do nebeského kráľovstva, a že pokiaľ máte vieru, môžete sa stať Budhom. Povedal by som, že je to podvádzanie ľudí. Čo to znamená stať sa Budhom? Čo to znamená ísť do nebeského kráľovstva? Na bytosti na každej úrovni sú rôzne požiadavky. Je to ako navštevovanie školy: Keď ste v prvej triede, musíte dosiahnuť úroveň prvej triedy; keď ste v druhej triede, musíte dosiahnuť úroveň druhej triedy; keď pôjdete na strednú školu, musíte dosiahnuť úroveň strednej školy. Ak budete stále používať učebnice základnej školy a pôjdete na vysokú školu, zatiaľ čo ostanete na úrovni prvej triedy, stále budete žiakom základnej školy, takže nebudete môcť ísť na vysokú školu. To je tá idea. Teraz o tom hovorím na povrchnej úrovni. My učíme, že hlboko vo vnútri musíte naozaj dosiahnuť štandard, predtým ako môžete ísť do nebeského kráľovstva a dosiahnuť dovŕšenie. Niektorí ľudia veria tomu, čo sa vyučuje v náboženstvách, pri modlitbách sú veľmi pobožní a hovoria: „Spravil som niečo nesprávne...“ Napriek tomu, keď vyjdú z dverí, robia rovnaké chyby a v tom prípade sú ich modlitby zbytočné, pretože ich srdce sa opravdivo nezmenilo. Myslia si: „Pokiaľ budem veriť a modliť sa, môžem ísť do neba:“ Keď sa stále modlíte a stále ostávate na tej istej úrovni, nikdy nepôjdete do neba. To, čo povedal Ježiš, „Ak veríte vo mňa, môžete ísť do neba,“ neznamenalo, že ak sa budete k nemu modliť a veriť v neho – iba nasledovať tú formalitu – budete schopní vystúpiť do nebies. Tak to nefunguje. Iba keď prestanete robiť stále tie isté chyby zakaždým ako sa pomodlíte, budete sa činiť čoraz lepšie, a budete čoraz bližšie k požiadavkám Ježišovho kráľovstva, budete schopní dosiahnuť štandard toho nebeského kráľovstva. To je skutočná viera. Ak by to tak nebolo, prečo by Ježiš toho toľko povedal? Nebol jeho cieľ žiadať vás, aby ste robili to, čo povedal a správali sa lepšie? Toto tým myslím. V dnešných náboženstvách, vrátane budhizmu, ľudia nekultivujú svoju myseľ, zachovávajú len formu a je to všetko len predstierané. To je všetko, čo o tom poviem.

 

Otázka: Potom čo hlavná duša opustí telo a nevráti sa, ako dlho potrvá, kým to spôsobí smrť fyzického tela?

Majster: Ako dlho potom, čo hlavná duša opustí telo a nevráti sa – nie je tam pevne stanovený čas. Povedzme to takto. Môžete si myslieť: „Ja sa naozaj nechcem vrátiť,“ a potom hneď ako tá myšlienka vystúpi, vaše fyzické telo môže zomrieť, keďže sa nechcete vrátiť. Avšak v Dafa nie sú takéto veci, ibaže by to boli tí, čo sa kultivujú v Dafa, zatiaľ čo praktizujú iné veci a nedokázali byť zameraní len na jeden cieľ a nedokážu opravdivo praktizovať „žiadnu druhú kultivačnú cestu.“ Vtedy sa ľudia stretnú s takýmto nebezpečenstvom. Čo sa týka ľudí, čo sa opravdivo nekultivujú a stoja naraz na dvoch lodiach, v tomto prípade je ťažké povedať, s akými problémami sa stretnú.

 

Otázka: Keď som po prvýkrát čítal o Budhovi Šákjamunim v „Prednáške v New Yorku“, nemohol som sa ubrániť slzám a potichu som volal na Majstra. Nerozumiem tomu, prečo sa to stalo.

Majster: Je to kvôli predurčenému vzťahu. Rád by som pohovoril o jednej otázke. Pomocou študovania Dafa mnohí ľudia pochopili na hlbokej úrovni, že žiadne zo svetových náboženstiev teraz nemôže spasiť ľudí. Jedným z dôvodom je to, že štandardy už nie sú dobré, a druhým je, že Bohovia sa už o ľudí nestarajú. Sú rôzne príčiny, prečo sa Bohovia nestarajú o ľudí. Jedným je, že myslenie dnešných ľudských bytostí je myslením pokrivených ľudí, prinesené mimozemšťanmi, a nikdy v histórii neexistoval taký druh človeka – taký, aký je dnes. História sa opakuje a v histórii viackrát existovali ľudské bytosti rôznych časových období. Avšak ľudské bytosti v žiadnom období neboli také, ako sú dnes. Ježiš, Budha a Bohovia povedali, že keď sa ľudstvo stretne s katastrofou, oni prídu a prijmú človeka, a že sa vrátia, aby spasili ľudí. Avšak keď už ľudia nie sú ľuďmi, ako to oni vidia, už neprídu, aby ich prijali. Tých, čo prijmú, budú tí, ktorí sa ešte stále kvalifikujú ako ľudia. Samozrejme, teraz o tom hovorím vo všeobecnosti; je ešte mnoho, mnoho aspektov toho, prečo sa ľudské bytosti stali pokrivenými. Bohovia preto nepovažujú ľudí za ľudí. Toto je to najnebezpečnejšie.

Nehovorme o tých náboženských osobnostiach, ktorí sú politikmi alebo sa usilujú o peniaze. Hovorím o tých ľuďoch v náboženstvách, ktorí ešte majú srdce pre kultiváciu; sú nejakí ľudia, ktorým dosť záleží na kultivácii. Vedia o Dafa, alebo za určitých okolností im ostatní Bohovia dávajú náznaky a hovoria im, že iba Falun Dafa ich môže spasiť a umožniť im vrátiť sa. Mnohí ľudia prijali takýto odkaz a pochopili situáciu, a tak aj oni prišli študovať Dafa. Avšak tvrdohlavo sa držia tých vecí, ktoré pôvodne mali. Ich cieľom je zachovať to, čo mali pôvodne a použiť môj Dafa, aby sa vrátili. Ja by som povedal, že to je absolútne nemožné, a že iba klamú sami seba. Ak sa nevzdáte toho, čo ste pôvodne mali, nebudete vôbec zachránení a môžete podvádzať len sami seba.

Viete, že čas v ľudskej dimenzii je veľmi pomalý, keď sa na neho pozerá z iných dimenzií – to jest, keď je videný z určitého konkrétneho času. Proces rozmýšľania o niečom vo vašej mysli je veľmi pomalý, keď sa na neho pozeráme z iných dimenzií. Čokoľvek, o čom idete rozmýšľať, je známe ešte predtým, ako začnete myslieť; nech idete spraviť čokoľvek, možno to veľmi jasne vidieť. Ľudia veria tomu, že iní nevedia, o čom vo svojej mysli premýšľajú. To môže oklamať bežných ľudí, ale nie Bohov. To potom znamená, že ak nemáte čisté myšlienky, ktoré sú zodpovedné k vám, keď sa stretávate s takou vážnou záležitosťou ako je táto záležitosť [kultivácie a spásy], nebudete zachránení a nebudete sa schopní vrátiť. V mojom Dafa je mnoho ľudí, ktorí boli učeníkmi Šákjamuniho, a sú tu takí, čo boli učeníkmi iných Budhov alebo boli v iných náboženstvách. Ďalšou vecou je, že vy, čo tu sedíte v publiku, hoci vyzeráte byť belochom, Aziatom, alebo iného etnika, nemusíte byť nutne z toho etnika. Inými slovami, je ťažké povedať, z ktorého nebeského raja pochádzate. Keď sa prevtelíte do určitej rasy, tá rasa nemusí byť taká, ako vaša pôvodná podoba; nedá sa to hodnotiť podľa výzoru. Navyše, človek sa počas svojho prevteľovania mohol reinkarnovať do všetkých rás. Napriek tomu vám môžem umožniť úspešne sa vrátiť na pôvodné miesto, kde naozaj patríte.

Nespasím vás všetkých do Falun raja. Dôvodom je, že ja vyučujem Fa vesmíru na základe Budhovho Fa a hovoril som o takomto nesmiernom Fa. Kultivačná forma akejkoľvek kultivačnej cesty alebo praxe vo vesmíre, ktorá ostala na Zemi, bola odovzdaná Bohmi na nebesiach z rozličných úrovní (Mám na mysli opravdivé kultivačné metódy, zanechané ľudským bytostiam Bohmi.) Tí Bohovia, čo ponúkajú spásu na rozličných úrovniach, sú tiež žijúcimi bytosťami na rozličných úrovniach vesmíru a ako to vidím ja, sú vnímajúcimi bytosťami vesmíru na rozličných úrovniach. Tento Dafa vesmíru vytvoril pre vnímajúce bytosti na rôznych úrovniach životné prostredia ako aj štandardy existencie pre ich ríše. Je to takýto nesmierny Fa – zahŕňa všetky bytosti. Preto môžem vyriešiť vaše problémy a spasiť vás, takže sa vrátite použitím tohto Dafa. Dá sa to spraviť bez ohľadu na to, ku ktorej škole ste pôvodne patrili. Žiadne náboženstvo, kultivačná cesta alebo kultivačná forma v histórii to nemohla dokázať. Je to preto, že kultivovali iba to, čo mali vo svojich školách, a nemohli zahrnúť veci z iných škôl, keďže to bola vrstva vecí, ktorú potvrdili a ku ktorej sa osvietili z Veľkého Fa vesmíru. Avšak to, čo odovzdávam dnes, je Veľký Fa vesmíru, ktorý je odlišný od kultivačných metód, ktoré boli známe ľuďom predtým. Avšak, ak ste neúctiví k Dafa a stále sa pevne niečoho držíte, potom je to vážna záležitosť.

 

Otázka: Sú úrovne vesmíru a úrovne kultivácie to isté?

Majster: Práve som vysvetľoval, že Dafa vytvoril rozličné životné prostredia pre bytosti na rôznych úrovniach vo vesmíre. Inými slovami, Dafa má na nich v rôznych životných prostrediach odlišné požiadavky a štandardy. Preto v kultivácii, ak chcete dosiahnuť rôzne úrovne, musíte splniť požiadavky Dafa na tých rôznych úrovniach. V tom prípade, pokrok v kultivácii, vzostup v ríšach, a postupné prekračovanie sú záležitosťou prielomu v úrovniach, čo je takisto prielomom v úrovniach vesmíru. Dnes dosiahnete vo svojej kultivácii štandard pre prvú vrstvu nebies a o pár dní dosiahnete štandard druhej vrstvy nebies – to sa myslí prielomom v úrovniach vesmíru, prielomy v úrovniach v kultivácii. Keď budete ďalej pokračovať vo svojej kultivácii, prekročíte Tri ríše a keď sa dostanete nad Tri ríše, nebudete už podliehať prevteľovaniu. Keď idete v kultivácii ďalej, prekročíte hranice ešte väčších kozmických tiel. Čím vyššie sa dostanete, tým vyššie sú štandardy pre kultivačné úrovne a možno sa bude prejavovať viacero stavov.

 

Otázka: Nič z minulosti už neexistujte. Bude toto stále existovať v pamäti vnímajúcich bytostí, alebo to už zanechalo hlboké ponaučenie?

Majster: Tvoja položená otázka je dosť ďalekosiahla. Niektoré veci budú známe, niektoré nebudú. Prečo šírim Dafa vesmíru? Preto, že žijúce bytosti na všetkých úrovniach vesmíru sa odklonili od Dafa, musela sa spraviť náprava Fa. Takže vesmír sa vráti do svojho najlepšieho stavu. Všetci viete, že mnohí proroci predpovedali, že v určitom roku sa stanú veľké katastrofy. Ľudia vedeli iba to, že budú katastrofy. Prečo by sa mali stať? Pretože ľudstvo upadlo až do tohto rozsahu. Ako viete, v spoločnosti sú kriminálne gangy, homosexualita, zneužívanie drog, sexuálna sloboda a promiskuitný sex. Všetko je v zmätku. Tí, čo sa zúčastňujú takýchto vecí, sa nesprávajú tak, ako by sa ľudia mali správať, pričom tí, čo v tom nie sú zúčastnení, tým boli takisto znečistení, takže sú ľahostajní a apatickí, takže ani oni sa nesprávajú ako ľudia. Všetci sú ponorení do tohto veľkého farbiaceho kotla a vaše názory to nevedome nasledujú a sú s tým všetkým v súlade a unáša ich to ďalej a ďalej od toho, čo je ľudské. Objavenie sa úpadku ľudstva nie je teda náhodné. Prečo s tým Bohovia niečo nespravili? Prečo dovolili, aby sa to pokazilo až do takéhoto bodu? Súvisí to s tým, že všetky žijúce bytosti na rôznych úrovniach sa odklonili od základného Fa vesmíru. Ak sa jedna úroveň odchýli, iné úrovne môžu vidieť jej odchýlenie; ak sa jedna bytosť pokazí, môže byť zvrhnutá nadol alebo klesne nadol. Ale ak sa počas dlhého času odchýlil celý vesmír, potom si žijúce bytosti v ňom nevšimnú jeho odchýlenie sa. Je to rovnaké, ako keď ľudstvo nevie, že dnešné ľudské bytosti upadli do takéhoto stupňa. Iba ľudia, čo sa kultivujú v Dafa, budú vedieť, potom čo sa obzrú späť z určitých úrovní, že je to naozaj desivé. Ľudstvo dnes dosiahlo tento bod.

Všetko sa vráti do svojho pôvodného a najlepšieho stavu, aby sa predišlo tomu, že na vesmír dopadne pohroma; inými slovami, aby sa predišlo tomu, že ľudstvo sa stretne s katastrofou. Zmeny sa už uskutočňujú. Mnohí ľudia v ľudskom svete sa stali dobrými. Sto miliónov ľudí sa kultivuje v Dafa a každý sa správa tak, že od seba požaduje, aby bol dobrým človekom, lepším človekom. Potom, keď sa čoraz viac ľudí vo svete bude správať takýmto spôsobom – keďže sa ľudia snažia o dobro a morálka stúpa – udejú sa potom tie katastrofy? Rozhodne nie! Žiadne javy nie sú iba „prirodzené“, keďže všetko má usporiadanie. Takzvaná „náhoda“ neexistuje. Ide iba o to, že ľudské bytosti neveria v Bohov. To, čo nepoznajú, nazývajú „prirodzené javy“ a všetko, čo nemôžu vysvetliť, vysvetlia ako „prirodzené“. Avšak neexistujú vôbec žiadne prirodzené udalosti – každú jednu úroveň riadia Bohovia. Avšak keď sa štandard pre žijúce bytosti na každej úrovni odchýlil, je to ako človek, ktorý strieľa z pištole: Ak sa trošku odchýlite od cieľa, je ťažké vedieť, kam poletí náboj. Tým je povedané, že keď sa vrchol trošku odchýli, Fa sa veľmi odchýli, keď sa to dostane na nižšie úrovne. Keď sa to prejaví na ľudskej úrovni, je to stupeň úpadku, ktorý vidíme v dnešnom ľudstve. Takže sa to musí obnoviť do pôvodného stavu.

Zatiaľ čo sa robí táto akcia, niektorí ľudia mohli prísť z rôznych úrovní. Keď sa vrátia, objavia, že prostredie ich pôvodného životného miesta nie je také, ako predtým. Budete vedieť, že je to približne rovnaké ako pôvodná forma a že je to stále ten pôvodný svet, avšak stane sa takým nádherným, že bude ešte nádhernejší ako keď ste sa narodili. Mnohé bytosti sa narodili potom, ako sa vnímajúce bytosti odklonili od Fa počas dlhého časového obdobia, takže nevedia, ako vyzeral vesmír na začiatku.

Čo sa týka zanechania „hlbokých ponaučení“, pre osvietené bytosti, ktoré dosiahli dovŕšenie, nie sú žiadne ponaučenia. Keď ste sa vykultivovali do vysokých ríš, všetko bude nádherné. Budete vedieť, čo sa kedysi stalo vo vesmíre a to je všetko. Čo sa stane s ľudskými bytosťami v budúcnosti? Mnohí ľudia sa kultivujú a cieľom kultivácie je dosiahnuť dovŕšenie. Predpokladajme, že mnohí naši učeníci dokončia svoju kultiváciu. Tí, čo ostanú, budú nedobrí ľudia a tí, čo nezískali Fa. Čo by sa potom malo spraviť, keď tí ľudia budú pokračovať v úpadku? Určite nebudú mať dovolené ďalej takto upadať! Je absolútne zakázané, aby bol vo vesmíre umiestnený kus výkalu, ktorý by vnímajúce bytosti a životy na vysokých úrovniach museli voňať, takže sa to musí vyriešiť. Samozrejme, nehovorím o katastrofách. Katastrofy, o ktorých hovoria ľudia, už neexistujú. Môžem vám povedať toto: Katastrofa v tom a tom roku, o ktorej hovorili ľudia, už neexistuje. Mnohí proroci vedeli, že keď sa určitá vec odohrá v určitom roku, ich proroctvá už nebudú platné. Dôvodom je, že dnes sa šíri Dafa a srdcia toľkých ľudí túžia po dobrote. Ak by nastal problém, čo by sa stalo z týchto dobrých ľudí? To je tá otázka. Avšak tí, čo ostanú a vstúpia do novej epochy, si zapamätajú hlboké ponaučenie z úplne posledného momentu.

 

Otázka: Mnohí z nás pracujú na poli vedy. Ako by sme sa mali pozerať na túto situáciu?

Majster: Mnohí ľudia, čo študujú Dafa, sú uznávaní intelektuáli; inými slovami, mnohí ľudia boli vychovávaní vedou. V skutočnosti, v dnešných dňoch, pokiaľ ste navštevovali školu – čiže všetci – ste niekým, kto bol vychovávaný vedou. Táto veda prenikla do každej oblasti ľudskej spoločnosti, takže všetko, čo používate, všetko, s čím sa dostanete do kontaktu, a všetko, čo vidíte, bolo zrodené z tejto vedy. Preto z nej nemôžete uniknúť, a tak ten problém, ktorý si práve nadhodil, neexistuje. Keďže ľudská spoločnosť je už takáto, postačí keď jednoducho pôjdete ďalej a budete dobre robiť svoju prácu. Čo sa týka kultivácie, to je odlišná otázka ako práca. Avšak ríša, ktorú dosiahnete v kultivácii a stav vašej kultivácie sa odrazí vo vašej práci; budete sa činiť veľmi dobre a vždy budete dobrým človekom, nech ste kdekoľvek. Je mnoho ľudí, ktorí pracujú na poli vedy. Potom, čo sa naučili Dafa, objavili, že iba toto je skutočná pravda, a že navyše súčasná veda ľudstva sa vôbec nemôže porovnávať s Dafa. Učeníci Dafa v publiku, situácia a pravda vesmíru, ktorú poznáte, ďaleko prevýšila dnešnú vedu ľudstva; dokonca aj jej najrozvinutejšie časti za vami zaostávajú. Bežní ľudia majú stále zakázané poznať veci, ktoré sú vyššie ako ľudské bytosti; nikdy nemôžu objaviť stav vesmíru, ktorý som vám odhalil. Bez ohľadu na to, v akej ste profesii, všetci sa môžete kultivovať v Dafa. Ako sa bude vaše pochopenie Fa postupne prehlbovať, vaše myslenie sa prirodzene zmení, pretože človek uverí pravde, keď je pred ním. Avšak je jedna vec, ktorú treba jasne vysvetliť: Nikto nemá dovolené dosiahnuť dovŕšenie, zatiaľ čo sa drží bežných ľudských pripútaností, a to zahŕňa pripútanosť k vede. Máte dovolené začať kultiváciu s rôznymi ľudskými pripútanosťami, avšak počas kultivácie sa musia odstrániť.

 

Otázka: Je povaha bežného človeka prejavom iba tohto života? Aká veľká časť z nej sa vzťahuje na ríšu, kde Fa vytvoril jeho život?

Majster: Ak život človeka pochádza z vysokej úrovne, bude so sebou niesť silné vlastnosti z tej vysokej úrovne. Bežní ľudia si to ťažko všimnú. Väčšina z toho, čo robíte, ako sa správate a čo robíte, patrí medzi veci svetských ľudí a sú to prejavy tohto života – vaše modely správania sa, postoje a spôsoby myslenia vyplývajúce z vášho vnímania života, hmoty a objektívneho sveta v tomto živote. Niečo z vašej pôvodnej povahy sa môže slabo prejaviť, ale iba ak ste vo veľmi láskavom (shan) stave mysle. Ak ste silno pripútaní k bežným ľudským veciam, ak sa nahneváte a myslíte na zlé veci, potom sa nemôže objaviť ani trochu.

Čo sa týka časti, ktorá splnila kultivačný štandard, je veľmi ťažké, aby sa z nej viac ukázalo medzi obyčajnými ľuďmi predtým, ako dosiahnete dovŕšenie.

 

Otázka: Budhovia majú nielen nesmierne milosrdenstvo, ale aj schopnosť spasiť ľudí. Prejaví sa táto schopnosť v priebehu kultivácie?

Majster: Keď študujete Fa, naozaj by ste mali opustiť takéto pripútanosti. Boh – pokiaľ je to život nad ľudským svetom, dokonca aj keď je to bytosť nízkej úrovne v rámci Troch ríš – je schopný ovládať ľudské bytosti. Všetci Budhovia a Bódhisattvy nad Tromi ríšami sú schopní spasiť ľudí. Pretože sú Bohmi, majú takéto schopnosti, podobne ako sa ľudské bytosti narodia s určitým správaním. Sú Bohmi, takže majú takúto schopnosť. Nie je to celkom tak, ako si to predstavujete – že v priebehu kultivácie tam budú určité prejavy. Nemôžete o týchto veciach vo svojej mysli premýšľať, ako napríklad: „Chcem niekoho spasiť, potom čo dokončím svoju kultiváciu; Chcem spasiť svojich rodinných príslušníkov, svojich známych a priateľov, a spasiť vnímajúce bytosti.“ Ja by som povedal, že to je nereálne fantazírovanie. Je to pripútanosť a silná prekážka a spôsobí, že v kultivácii neuspejete. Iba ak sa zbavíte všetkých predstáv a pripútaností, budete schopní nerušene postupovať na vašej ceste kultivácie.

Niektorí ľudia v náboženstvách spravili sľuby, vyhlasujúc: „Potom čo uspejem v kultivácii, vrátim sa, aby som spasil ľudí,.“ Toto je v skutočnosti ich pripútanosť k predvádzaniu sa a ľudské správanie, ktoré vyplýva z komplikovanej mentality medzi bežnými ľuďmi. Vôbec nepoznajú Budhov stav bytia. Ak máte túto pripútanosť, tak ani neuspejete v kultivácii, keďže by ste boli pripútaní k zachraňovaniu ľudí. Či Budha zachraňuje ľudí alebo nie, to je niečo, čo sa stane prirodzene. Viete koľko Budhov prišlo spasiť ľudí počas minulých storočí a tisícročí? Na Západe bol Ježiš a na Východe bol Šákjamuni. Ako je možné, že počas takého dlhého obdobia sem dole prišli iba dvaja? Dôvodom je, že bez ohľadu na to, ktorý Boh chce zostúpiť do ľudského sveta, aby spasil ľudí, najprv musí dostať povolenie od všetkých Bohov na nebesiach, predtým ako môže prísť. Je to preto, že problémy, ktorým bude čeliť a s ktorými sa stretne, sú do určitej miery všeobecné a budú zahŕňať veci ďalších Budhov, Bohov a dokonca Taov. Je to veľmi komplikované a je to iné, ako si to predstavujú ľudia. Len čo budeš príliš horlivý a tvoje pripútanosti vzplanú, povieš: „Ja chcem tiež spasiť ľudí.“ To je tvoja ľudská pripútanosť, pripútanosť k predvádzaniu sa, a pripútanosti, ktorých si sa nevzdal a ovplyvňujú ťa.

 

Otázka: Cítim, že princípov Fa, ku ktorým som sa osvietil z Čuan Faluna, nie je tak mnoho ako tých, ku ktorým som sa osvietil z Majstrových prednášok.

Majster: Čuan Falun je systematické dielo Dafa, sú to tajomstvá Nebies, ktoré človeku umožnia dovŕšiť sa. Medzitým, okrem videokaziet z prednášok v Jinane, prednášok v Dalianeprednášok v Guangzhou, ktoré sú podobné Čuan Falunu a boli publikované, prednášky zo všetkých ostatných oblastí sú iba prednáškami, ktoré som dával v súvislosti s individuálnymi, rozdielnymi ríšami, alebo mierili na situácie študentov v rozličných oblastiach. Nie sú univerzálne. Mnohí ľudia sa držia svojich pripútaností, chcú získať toto a chcú sa snažiť o tamto, ako keby to bola jediná cesta, ako sa môžu cítiť spokojní s tým, ako sa kultivujú. To sú pripútanosti. Ak sa nekultivujete stabilným a pevným spôsobom, v skutočnosti mrháte svojim časom. Ak by nebolo tohto šírenia Dafa, ktoré bolo zostavené v histórii, premýšľajte o tom všetci: Bolo by nejaké iné usporiadanie pre vývoj ľudstva? Nemali by ste byť k sebe takí nezodpovední, akoby to bola detská hra. Ak stratíte túto príležitosť... Ak vás môj Dafa dnes nemôže spasiť, nikto vás už nikdy znova nespasí, ani toho nikto nebude schopný.

Ešte ste si neuvedomili, ohľadne čoho som mal najväčšie obavy keď som na začiatku začal šíriť Dafa. Ľudstvo má toľko teórií a doktrín, že ľudia dokonca ani neveria tomu, čo sa hovorí v náboženstvách. Koľkí ľudia opravdivo veria v Ježiša alebo Budhu? To, čo mnohé náboženstvá obhajujú, je to náboženstvo, a skutočnú kultiváciu neberú vážne. Majú ešte stále to posvätné srdce k Ježišovi (alebo k Budhovi)? Koľko ľudí sa dokáže kultivovať? Mali by ste čítať knihu! Ja som túto záležitosť už zobral do úvahy vtedy na začiatku. Budem stáť pred veľkým počtom ľudí a v budúcnosti bude pre mňa nemožné, aby som učil každého jedného z vás osobne, hovoril vám ako sa kultivovať a zaoberal sa každým jedným aspektom.

Takže aby som vám umožnil kultivovať sa, dosiahnuť dovŕšenie a aby som bol za vás zodpovedný, zanechal som vám všetkým Čuan Falun. Pomocou Čuan Faluna môžete dosiahnuť dovŕšenie. Do tohto Fa som vložil všetko, čo by ste mali získať. Preto keď čítate Fa, budete vo vašom tele cítiť zmeny, zažijete a osvietite sa k princípom Fa na rôznych úrovniach a zlepšíte sa v Dafa. Tento Fa je jednoducho veľmi vzácny. Či sú to prednášky, ktoré som dával osobne alebo vysvetlenia, ktoré považujete za veľmi podrobné, veci ktoré som vysvetľoval, sú všetky v Čuan Falune. Okrem toho, všetko o čom sa hovorí v Čuan Falune, je zahrnuté v „Lunyu“.

 

Otázka: Je v poriadku, aby asociácia zorganizovala nejakých učeníkov, ktorí preložia knihy s Majstrovými prednáškami v zahraničí?

Majster: To je výborné. Môžete to spraviť. Čo sa týka zorganizovania nejakých študentov, dá sa len povedať, že musíte mať pre to nadšenie. Ktokoľvek z vás, kto má na to schopnosti, to môže spraviť. Avšak mali by ste to jasne vysvetliť vašim miestnym kontaktným osobám a dobre s nimi komunikovať. Tým bude pre asociáciu ľahšie kontaktovať vás, pozrieť sa na vašu prácu a skontrolovať ju.

 

Otázka: Učiteľove slová sa citujú v propagačných materiáloch Dafa, avšak tieto materiály môže niekto zahodiť. Je vhodné to robiť?

Majster: Ak sa takéto niečo stane mimo Číny, môžem povedať len to, že v súčasnosti to máte dovolené robiť a že to môžete takto spraviť. V Číne to nie je dovolené, keďže tam takmer každý vie o Dafa a nie je potrebné robiť takéto veci, a či sa človek chce alebo nechce kultivovať, je na ňom. Avšak v mnohých oblastiach mimo Číny ľudia stále nevedia o Dafa alebo mu nerozumejú, takže som vám to dovolil robiť. Čo sa týka citácií mojich slov, ak za nimi nie sú žiadne faktory a vnútorné významy, je to iba čierny atrament na bielom papieri a nedosiahnu žiaden účinok. Týmto si môžete byť istí. Avšak vy by ste si mali vedieť ceniť Dafa, ceniť si každé jeho slovo. Keď príde na tieto veci, mali by ste to brať vážne.

 

Otázka: Niektorí ľudia chcú využiť svoje manželstvo na to, aby sa ďalší ľudia učili Fa. Ako to Učiteľove telá Zákona naplánujú?

Majster: Čo sa týka tejto záležitosti, každému by som chcel povedať toto: Nemiešajte dovedna váš osobný život s kultiváciou a nemiešajte svoju prácu s kultiváciou. Kultivácia je veľmi vážna. Dafa má svoju dôstojnosť. Nie je to tak, že by sme mali prosiť ľudí, aby získali Fa. Ak nechcú, nech je tak. Zámer tej študentky je určite dobrý a myslí si: „Obetujem svoje manželstvo, aby si mohol získať Fa.“ Vidím, že ten zámer je výborný. Avšak nemyslím si, že by si to mala nutne riešiť takto. Fa je vážny a tvoja obeť pre neho by znamenala, že získal Fa z toho, že sa o niečo snažil; učil by sa Fa len preto, aby niečo získal, a to u neho nebude fungovať, keďže už na začiatku nesplnil podmienky. Nie je to tak, že musí získať Dafa. Niektorí ľudia hovoria: „Učiteľ, mali by ste učiť svoj Fa takým a takým spôsobom. Prečo Budhovia nezachraňujú ľudí tak a tak?“ Myslíte si, že Budhovia nemajú nič lepšie na práci a sú povinní vás spasiť? Budhovia sú milosrdní k ľudským bytostiam, avšak oni sú veľkými Bohmi! Ich milosrdenstvo určite nie je tým druhom poľudšteného milosrdenstva, ktoré si predstavujú ľudia; milosrdenstvo, o ktorom človek hovorí a ktoré si predstavuje je len súcit (Shan). Budhovia sú súcitní, to je isté. Avšak to milosrdenstvo je prejavom obrovskej moci Budhovho Fa. Bez ohľadu na to, aká nedobrá je tá osoba alebo aké je niečo podlé, veci silné ako železo a oceľ sa roztavia pred mocnou silou a milosrdenstvom Budhovho Fa. Preto sa démoni boja, keď to vidia – naozaj majú strach. Budú roztavení sa a zmiznú. Toto je absolútne odlišné od toho, čo si predstavujú ľudia.

 

Otázka: Je ľahšie zažiť najprv veľkoleposť ríš Zhen a Shan. Je v Ren iba utrpenie?

Majster: To je pochopenie tvojho bežného ľudského myslenia. Je to ako ten princíp, ktorý som vysvetľoval: Keď si k niečomu pripútaný a nedokážeš dosiahnuť cieľ, nahneváš sa tak, že to nedokážeš zniesť, avšak neodvážiš sa navonok rozčúliť, lebo sa bojíš, aby si nestratil tvár a obávaš sa o svoju povesť, potom by som povedal, že to je Ren bežného človeka a určite to nie je Ren kultivujúceho. To je úplné nepochopenie. Náš Ren je úplne bez pripútanosti a nevytvára vôbec žiaden hnev. Toto je ten Ren, ktorý by ste mali chcieť, a iba toto je Ren, ktorý spĺňa štandard. Vaše srdce je úplne nepohnuté, keď čelí týmto veciam. V očiach druhých ste dobrí v znášaní, pričom v skutočnosti sa vaše srdce nepohlo. A to je Ren kultivácie.

Keď niektorí ľudia prv získali Fa a začali čítať Čuan Falun, povedali: „Och, dokážem zvládnuť Zhen Shan.“ V skutočnosti ste neboli schopní robiť ani Zhen alebo Shan. V skutočnosti ste sa len merali upadnutým ľudským štandardom. Keď skutočne vstúpite do kultivácie, objavíte, že ste ďaleko od splnenia štandardu. Navyše, keď si neustále zvyšujete úroveň počas kultivácie, objavíte, že vaše predchádzajúce pochopenia Zhen, Shan, Ren na rôznych úrovniach neboli veľmi vysoké. Ako vaša kultivačná úroveň ide čoraz vyššie, Zhen, Shan, Ren bude mať na rôznych úrovniach rôzne prejavy, rôzne požiadavky a rôzne stavy. Toto je presne to, čo sa myslí pod ríšou mysle a Stavom dosiahnutia. Ren môže priniesť prekrásne ríše a to je jediný spôsob, ako sa na to pozerať. Ak nedokážete dosiahnuť cieľ toho, čo robíte, budete liezť do slepej uličky a nedokážete dobre jesť ani spať, a vaše city sú v podstate riadené druhými a váš život ovládajú druhí. Vediete únavný život bez toho, aby ste sa prebudili, a žijete pre druhých. Ak naozaj dokážete ustúpiť o krok vzad a opustiť to, potom je to ako „V zelených horách niet strachu z núdze o drevo,“ a hoci je to bežné príslovie, ak dokážete ustúpiť o krok, zistíte, že váš obzor sa nekonečne rozšíril a vaša perspektíva sa úplne zmenila. Zoceľte svoju vôľu, aby ste sa toho vzdali, a vaša ríša sa okamžite zmení. V tom stave zistíte, že ste ľahkí a svieži. Toto je Ren. Avšak ja vás žiadam, aby ste viac študovali Fa a dosiahli vyššie ríše ako je táto.

 

Otázka: Niekedy neviem rozoznať deliacu čiaru medzi ríšou kultivujúceho a ríšou obyčajného človeka.

Majster: O tomto ti nemusím veľa hovoriť. Pokiaľ budeš postupne usilovnejší v kultivácii, všetko pochopíš. Kultivuješ sa, takže je nemožné, aby si naraz striasol všetky svoje pripútanosti. Je to ako som povedal predtým: Ríša, ktorú dosiahnete v kultivácii, sa prejaví v každom prostredí. Ľudia povedia, že si dobrý človek – v práci, v každodennom živote, doma, alebo vonku v spoločnosti. Prečo? Stav tvojej kultivácie sa prejaví v každom aspekte tvojho života. Nie je to o zámernom robení niečoho, ako keby si robil niečo so zámerom; potom by si nasilu niečo vynucoval. Avšak ako kultivujúci by sme mali mať sebaovládanie a pokojnú myseľ. Robte všetko s láskavým srdcom, pretože to je to, čo by sme mali robiť a to nemožno nazývať pripútanosťou. Toto je metóda, ktorú používame na potlačenie démonickej povahy, dosiahnutie štandardu Shan a aby sme splnili požiadavky a štandardy ríš, ktoré sú čoraz vyššie. To nie je pripútanosť.

 

Otázka: Racionálne pochopenie Fa môže priamo odstrániť názory bežných ľudí a tak zrýchliť kultivačný pokrok.

Majster: Aj keď ste prišli, aby ste pochopili Fa, všetci ste na začiatku mali obdobie úvodného chápania. Potom čo si prečítali Čuan Falun, mnohí ľudia povedali, že je dobrý, naozaj dobrý. Ako to? Ak sa ich skutočne spýtate, nevedia to vysvetliť jasne. V tom prípade je to vnemové pochopenie, pocit, že je to dobré. Povedzme, že sa niekto spýta: „Čo presne je na tom také dobré?“ Iba potom, čo vstúpite do pravej kultivácie, môžete objaviť, čo je na tej knihe naozaj dobré, pretože vaše pochopenie vystúpilo na racionálnu úroveň. Ak vo vašom každodennom živote všetko vaše správanie spĺňa štandard kultivujúceho a na pochopenie Fa nepoužívate ľudské myslenie alebo názory, potom chápete Fa s racionalitou a triezvym spôsobom a ste k sebe zodpovední.

 

Otázka: Môžete použiť veci z kultivácie, aby sme splatili veci medzi bežnými ľuďmi?

Majster: Nie, nemôžete, a ja som vám nepovedal, aby ste to robili. Je to preto, že veci z kultivácie sú nesmierne cenné. Majster sa o ne stará kvôli vašej kultivácii, avšak vy im prisudzujete takú malú cenu. Nie je to len to, čo ste kultivovali vy: Časť z toho je to, čo Majster za vás vydržal a čo pre vás spravil. Nemali by ste mať ani takúto myšlienku. Nie je na to dôvod.

 

Otázka: Môžu učeníci, ktorí sú poloosvietení, vidieť princípy Fa v iných dimenziách?

Majster: Mali by ste to prestať skúmať. Je veľký počet študentov, ktorí vstúpili do tohto stavu, najmä tí, čo získali Fa rýchlo alebo v úvodnej fáze. Vedia všetko, vidia všetko a môžu pochopiť všetko. Avšak pri ich úrovni to nedokážu vyjadriť slovami, takže nerozprávajú a nepovedia nič, hoci vedia všetko. Jediná vec je, že ich božské sily a schopnosti nemožno použiť. Je to preto, že tak veľa z vás sa kultivuje a ak by sa ich božské sily použili, Zem by to nebola schopná uniesť. Je mnoho takýchto ľudí.

 

Otázka: Niektorí ľudia majú neuveriteľne veľkú dôveru v kultiváciu Budhovho Fa, až takú, že nie sú ochotní používať metódy bežných ľudí na riešenie niektorých problémov každodenného života.

Majster: Môžem vám povedať, že v našej kultivácii je takýto druh stavu: Niektorí ľudia hovoria: „Potom ako som získal Fa, nechcem robiť toto, nechcem robiť tamto. Nechcem robiť svoju prácu a nechcem už vykonávať svoje podnikanie.“ Rád by som vám povedal, že na povrchu to vyzerá, akoby ste dali Fa na najdôležitejšiu pozíciu a spravili z kultivácie vašu jedinú prioritu. Avšak keď sa na to pozrieme z iného uhla, v skutočnosti ste nepochopili Fa. Chcem vám všetkým povedať, že zatiaľ čo sa kultivujete, musíte byť v súlade s bežnými ľuďmi do najvyššej miery. Ľudia zvyčajne nevenujú veľa pozornosti tomu, čo som práve povedal. Premýšľajte o tom všetci: Máme 100 miliónov ľudí, ktorí sa kultivujú, a čo ak ich bude v budúcnosti ešte viac? Ak by nikto nič nerobil, čo by sa stalo so spoločnosťou? Ako by sa potom spoločnosť pozerala na Dafa? Nebolo by to poškodzovanie Dafa? Samozrejme, nemusím nič hovoriť o stavoch, ktoré sa objavujú potom, čo niekto dosiahol vysoké ríše – hovorím o bežnom súčasnom jave. Pre tých z vás, čo ste nedosiahli takýto stav, je nesprávne, ak si chcete niečo vynútiť nasilu. Čo sa týka otázok, s ktorými sa stretávate v každodennom živote a ako ich riešite, to patrí do vašej kultivácie a ja nebudem odpovedať na vaše špecifické otázky. Je na vás ako ich riešite a ako sa zlepšíte.

 

Otázka: Učiteľ povedal, že potom čo človek získa Falun, je to ako dokončenie polovice kultivácie. Niektorí študenti pochopili slová „dokončenie polovice kultivácie“ ako „uspieť v polovici kultivácie.“

Majster: Čo sa týka vecí súvisiacich s kultiváciou, prečo majú dnešní čínski ľudia takéto myslenie? Je to preto, že od dávnych čias sa váš spôsob myslenia formoval takým spôsobom, ktorý vám umožní použiť takúto mentalitu a myslenie na pochopenie Fa. Pre vašu kultiváciu som vám dal Čuan Falun, vložil som do vás Falun, Majster vám všetko vyčistil použitím Veľkého Faluna a polovica problémov vo vašej kultivácii je naozaj vyriešená – to je absolútna pravda. Avšak nie je to obmedzené iba na toto. Pretože moc Dafa je taká nesmierna, ľuďom sa umožnilo kultivovať sa ešte rýchlejšie. Čo sa týka myšlienky „Majster mi nainštaloval Falun, takže som uspel v polovici svojej kultivácie a aj keď sa dnes prestanem kultivovať, už som spolovice uspel,“ to nie je ten zmysel.

 

Otázka: Povedali ste, že pri jednej príležitosti ste sa spojili so štyrmi alebo piatimi osvietenými bytosťami na vysokej úrovni a veľkými Tao. Nemám celkom dobré pochopenie toho, prečo ste to spomenuli.

Majster: Je to preto, že v tvojom ľudskom myslení sú prekážky. Fa nemožno vyučovať podľa toho, čo máš rád! Tvoje nepochopenie naznačuje, že tá prekážka, ku ktorej si pripútaný, je značná. Neskúmaj tie slová s nejakým zámerom. Ak budeš skúmať význam každej vety a každého riadku so zámerom, potom je to úplne nesprávne. Vždy som vám hovoril, že by ste mali čítať Čuan Falun od začiatku do konca, avšak musíte vedieť, čo čítate. Keď sa máte osvietiť k nejakému pochopeniu na určitej úrovni, Budhovia, Bohovia a Taovia vám k tomu dajú náznak a vy okamžite pochopíte zmysel tej vety. Nedostane náznaky k niečomu, k čomu sa nemáte osvietiť; nepochopíte to, nech by ste nad tým akokoľvek hĺbali. Ak poviete: „Musím pochopiť princípy na takých vysokých úrovniach iba na základe tých slov,“ potom si to vynucujete nasilu. Kultivácia závisí na jednotlivcovi, zatiaľ čo gong závisí na majstrovi. Bez ohľadu na to, s akými metódami vy sami prídete, tie vás nedostanú do neba – to je ten význam. V Čuan Falune je niekoľko častí, ktoré niektorí ľudia neradi čítajú. Chcú čítať iba časti o xinxingu. Dovoľte mi povedať, že hoci to vyzerá, že niektoré časti sú o nadprirodzených schopnostiach alebo iných veciach, všetky majú v sebe rozličné princípy a sú popretkávané stavmi rôznych požiadaviek, ktoré človek musí v kultivácii dosiahnuť. Musíte to všetko nepretržite čítať. Keď čítate, nemali by ste zakaždým vynechať jednu časť alebo jedno slovo. Musíte to čítať takto. Poradie v knihe hrá mimoriadne presnú úlohu v kultivácii človeka.

Keď som vyučoval ten úsek Fa, nebolo to iba neformálne hovorenie alebo len prerozprávanie nejakého príbehu. Na povrchu som vám hovoril, aké to je, keď niekto dosiahne stav pokoja v tej ríši, a ako som sa cítil, keď som sa s nimi spojil. Stále sú veci, ktoré musím dokončiť medzi bežnými ľuďmi, stále mám bežné ľudské telo, a stále vás chcem spasiť. Ak by to bolo inak, ich stav pokoja by sa v mojej ríši nemusel počítať ako stav pokoja. Ak by si sa ty ako bežná osoba chcel s nimi spojiť, tvoja myseľ by bola v okamžiku zmazaná. Všetky ľudské myšlienky by boli úplne odstránené. Také mocné sú ich myšlienky. Pravdepodobne by si okamžite splnil požiadavky veľmi vysokých ríš, avšak nepochádzalo by to z tvojej kultivácie. Je v tom veľmi hlboký vnútorný zmysel. Nepoužívaj ľudské myslenie na hodnotenie Fa.

 

Otázka: Aký je rozdiel medzi dvomi veľmi mikroskopickými látkami vo vesmíre a povahou Zhen, Shan, Ren? Prečo je to tak, že čím nižšia úroveň, tým viac sú tie dve látky proti sebe?

Majster: V skutočnosti, keď dávaš tieto otázky použitím svojho ľudského myslenia, v skutočnosti je to neúctivé. Ak by si mohol byť ako Boh, určite by si sa neodvážil dávať otázky takýmto spôsobom. Toto je to, čo Veľký Fa vesmíru vytvoril pre žijúce bytosti; tie dve látky boli vytvorené Veľkým Fa. To je asi jediný spôsob, akým ti to môžem vysvetliť. Keď nejaká bytosť žije v prostredí, jej život by mal byť pestrý a farebný. Vezmime si napríklad ľudské bytosti: Ak by ľudské bytosti nemali žiadnu radosť, viedli by nudný, únavný život – tak nejako by sa cítili. Žijúce bytosti majú mať dovolené žiť radostný život. Veľký Fa dokáže vytvoriť prekvitajúce spoločnosti pre bytosti na rôznych úrovniach. Toto nie je niečo, s čím môžu prísť ľudské bytosti. Hovoril som iba stručne o existencii dvoch látok, ktoré spôsobujú vzájomné vytváranie a vzájomné potlačovanie, ako aj o yin a yang, a iba pri rozprávaní o pôvode yinu a yangu a vzájomnom vytváraní a vzájomnom potlačovaní som spomenul tie dve látky. Avšak zložité faktory vo vesmíre sú oveľa početnejšie. Nehovorím o ničom, čo priamo nesúvisí s vašou prebiehajúcou kultiváciou. Vybral som na diskusiu veci, ktoré vám umožnia osvietiť sa k princípom Fa a umožnia vám zlepšiť sa, a urobil som to vo všeobecných pojmoch. Ak by ste vedeli príliš veľa, vaša myseľ by sa neustále otáčala okolo určitej myšlienky a to by ovplyvnilo vašu kultiváciu.

 

Otázka: Mnohí študenti chodia cez víkendy do toho istého parku, aby spoločne cvičili. Bolo by pre šírenie Fa lepšie, ak by chodili do rôznych parkov?

Majster: Toto sa týka podrobností toho, čo robíte. Máte pocit, že keď cvičíte spoločne s viacerými ľuďmi, to pole je silnejšie a účinok môže byť značný. Keď to ostatní ľudia uvidia, budú hovoriť: „Óha, toľko ľudí cvičí Falun Gong! Tá energia je veľmi mocná! Poďme aj my cvičiť.“ Môžu byť aj ľudia, ktorí si pomyslia: „Ľudia na tomto mieste to už poznajú, ale inde ešte nie. Rozdeľme sa a poďme aj na iné miesta, aby sme posmelili tamojších ľudí a pomohli im získať Fa.“ Toto sú vaše špecifické záležitosti. Choďte na to a spravte to tak, ako si myslíte, že by ste to mali robiť. Čo sa týka týchto vecí, nemôžem vám niečo určovať. Sú rôzne oblasti, rôzne situácie a potom sú tu stavy vášho pochopenia Fa na rôznych úrovniach. Toto všetko je časťou vašej kultivácie. Diskutujte o tom ako to robiť a spravte to, čo si myslíte, že je najlepšie.

 

Otázka: Niektorí ľudia si myslia, že šírenie Fa znamená robiť cvičenia a sprístupniť knihy Dafa, a že nie je treba robiť veľké skupinové cvičenia alebo púšťať videá s prednáškami Fa.

Majster: Je na vás, ako riešite podrobnosti týchto záležitostí, a rovnako aj to, ako robíte svoju kultiváciu. Môžem vám povedať, že sledovanie videí, skupinové študovanie, skupinové cvičenia a konferencie ako je táto dnes sú jediné formy kultivácie Dafa, ktoré som vám zanechal. Všetko ostatné je organizované voľne, vrátane toho, či sem prídete alebo nie. Nikto nerobí prezenčnú listinu a nežiada vás, aby ste prišli. Každý prichádza dobrovoľne. Kultivácia závisí na vašom vlastnom srdci. Ak nechcete prísť a nechcete sa kultivovať, môžete robiť, čo sa vám páči.

 

Otázka: Belošskí študenti majú nadšenie pre verejnoprospešné práce a považujú to za vyjadrenie súcitu a bytie dobrým človekom.

Majster: To je iba srdce lásky, ktoré majú bežní ľudia, ale ja nie som proti tomu, keďže ja ľudí žiadam, aby boli dobrými ľuďmi v každom prostredí. Avšak ak tieto veci budú mať väčšiu prioritu ako študovanie Fa a kultivácia, povedal by som, že to je nesprávne. Byť pripútaný k čomukoľvek môže byť pripútanosť. Na druhej strane, ak sa nedokážete dobre správať v každom prostredí, potom ste nesplnili štandard kultivujúceho. Inými slovami, ako postupne rastie vaša usilovnosť vo Fa, tieto záležitosti sa vyriešia a vy budete vedieť, čo robiť.

 

Otázka: Ak človek vytrvá v robení cvičení vonku počas zimy, môže tento spôsob odstraňovania karmy nahradiť odstraňovanie karmy v sedení s prekríženými nohami?

Majster: Nič také nie je. Chcete pre seba nájsť cestu ako sa vyhnúť ťažkostiam, ísť kultivačnou cestou, ktorá je bez utrpenia alebo ktorá ponúka ľahšie spôsoby znášania utrpenia. To je neprijateľné. Avšak ako to vidím ja, kultivácia je na zlepšovanie sa a vy neostanete stále v tom istom stave. Nie je strach so sedenia s prekríženými nohami takisto pripútanosť?

 

Otázka: Aj keď sa niekoho pomocné vedomie (fu yishi) vykultivovalo na osvietenú bytosť, jeho hlavné vedomie (zhu yishi) môže aj tak vstúpiť do cyklu prevteľovaní. Vyzerá, že sú to rôzne subjekty.

Majster: Túto otázku som vysvetlil veľmi jasne. V tomto svete, pre teba, tvoje hlavné vedomie a pomocné vedomie si ty sám. Musíš uznať oboje. Zdieľajú tvoje meno, robia rovnaké veci ako ty a ovládajú tvoj mozog – obe sú ty. Avšak čo sa týka toho, kto naozaj ovláda tú osobu – teda ak si opravdivo veľmi jasne uvažujúci – potom tvoja hlavná duša ovláda všetky tvoje vedomia. Prečo? Pretože keď tvoja pomocná duša (fu yuanshen) dosiahne dovŕšenie pomocou kultivácie, ty o tom nevieš. Ona je rovnaká ako ty, má rovnaký výzor a odíde po dokončení kultivácie, avšak ty stále musíš vstúpiť do cyklu prevteľovaní. Keď tvoje hlavné vedomie uspeje v kultivácii, ty sám to budeš vedieť – „Och, uspel som v kultivácii a idem sa dovŕšiť.“ Avšak tvoje pomocné vedomie je tiež tvojou časťou, takže ono sa kultivuje s tebou, počas toho ako sa ty kultivuješ. Keď dosiahneš dovŕšenie, ono dosiahne dovŕšenie s tebou. Taký je ich vzťah.

 

Otázka: Bol som lekárnikom a poznám niektoré techniky terapeutickej masáže. Môžem ešte dobrovoľne robiť masáže pre druhých?

Majster: Zdôrazňuješ dobrovoľné robenie masáží bez zarábania peňazí, takže sa to má považovať za robenie dobrého skutku? Rád by som ti povedal toto: Kultivácia je veľmi vážna záležitosť, neustále som očisťoval tvoje telo a ty by si si ho nemal opäť znečistiť – toto tým myslím. Dôvodom je, že telesný kontakt s kožou druhého človeka môže spojiť polia tých dvoch ľudí. Prečo je energia cvičebného miesta veľmi silná, keď robíte cvičenia ako skupina? Je to preto, že všetky vaše polia, takéto dobré polia, sú spojené, takže pokrok je rýchly a každý sa cíti výborne. Čo sa týka bežných ľudí, oni sa nekultivujú a polia, ktoré nesú ich telá, sú plné karmy. Len čo to poviem, veľa ľudí si bude myslieť: „Och, znamená to, že nemám byť so svojou rodinou?!“ Vy ste kultivujúci a už som pre vás tento problém vyriešil, takže na to nemusíte myslieť a nemali by ste sa vedome niečoho obávať. Tým je povedané, že ak chcete robiť niečo so zámerom, je to rovnaké akoby ste akceptovali tú vec so zámerom. Ak niekoho masíruješ, môžeš mať myšlienku: „Musím dosiahnuť, aby sa zotavil.“ Keďže nepoužívaš moderné medicínske prostriedky alebo lieky na jeho liečenie – namiesto toho na to používaš svoje telo – je veľmi pravdepodobné, že budeš znečistený. Toto to znamená. Čo sa týka tých študentov, ktorí pracujú ako masážni terapeuti, aby si zarobili na živobytie, za predpokladu, že naozaj nemôžu nájsť iné zamestnanie, zapečatím ich telo, aby som vyriešil ich problém živobytia. Avšak ak nie si v tej profesii, radšej to nerob. To je to, čo hovorím. Čo sa týka robenia akupunktúry alebo ak si doktor, ktorý druhým predpisuje lieky a injekcie, na tom nezáleží. To sú techniky.

 

Otázka: Môže sa človek kultivovať, ak niekto v jeho rodine mal duševnú chorobu, ale ten človek samotný ju nemal?

Majster: Povedal som, že nemusíte duševne ochorieť, ak je niekto taký vo vašej rodine. Nemalo by sa na to pozerať takto? Malo by sa na to pozerať z oboch strán. Inými slovami, pre veľmi racionálneho človeka – niekoho so silným hlavným vedomím – je v poriadku, aby robil kultiváciu. Avšak ak máte rodinnú históriu duševnej choroby, potom musíte byť opatrní. Ak ste duševne chorí, nemôžete praktizovať. Je to preto, že hlavné vedomie duševne chorého človeka je zvyčajne omámené, takže to nie je tak, že ja ťa nechcem spasiť. Môj Fa sa má dať hlavnému vedomiu a je zamýšľaný na spasenie toho človeka, ale ak má v hlave zmätok, komu dáme ten Fa? Keď vás prepadne psychický problém, to účinkuje vaša karma, zlé myšlienky a cudzie bytosti. Môžeme im dať Fa? Nie, a to je tá príčina. Takže ľudia s rodinnou históriou duševnej choroby musia byť počas kultivácie obozretní! Ak máte pocit, že sa nedokážete ovládať, nezúčastňujte sa. Tí, čo majú v súčasnosti duševnú chorobu: Nie ste na cvičebných miestach vítaní a nemali by ste sa zúčastňovať Fa konferencií, aby ste počúvali Fa.

 

Otázka: Moje dieťa má dvanásť rokov. Praktizuje jedenkrát týždenne a počúva Fa pred spaním. Je jeho praktizovanie a študovanie Fa považované za normálne?

Majster: Deti majú svoje vlastné stavy. Pokiaľ sa stretli s Fa, študujú a praktizujú, v skutočnosti sa takisto kultivujú, to je isté. Prísne rozlišujeme medzi deťmi a dospelými. Keďže deti nemajú veci vytvorené tými názormi a komplikovanými myšlienkami, ktoré majú dospelí, sú veľmi jednoduché, a tak môžu získať Fa rýchlo.

 

Otázka: Keď rozmýšľam vo svojej mysli o zlých myšlienkach, v iných dimenziách sa budú vytvárať zlé látky. Čo mám robiť?

Majster: Snaž sa čo najviac nemyslieť na zlé veci a postupne budeš robiť pokroky vo svojej kultivácii. Aj keď na ne myslíš, nevenuj im pozornosť a nemaj obavy. Len čo budeš mať obavy – „Čo budem teraz robiť?“ – je to pripútanosť. Preto by sme mali študovať Fa a čítať knihu tak veľa, ako je to možné, a je lepšie udržovať si čistú a pokojnú myseľ. Avšak je nemožné, aby ste vôbec nemysleli na zlé veci. Nebudete toho schopní, ak ste nedosiahli dovŕšenie. Čo sa týka toho, aké veci sa vytvárajú, si teraz kultivujúci, takže ti môžem povedať, že na teba ako na kultivujúceho sa už v nebi nepozerajú ako na človeka. Považujú ťa za Boha. Potom čo dosiahnete dovŕšenie, budete budúcimi Bohmi na rôznych úrovniach. Preto len čo prevýšite bežných ľudí a nesiete vo svojom tele veci, ktoré prevyšujú bežných ľudí – a najmä keď sa kultivujete počas nápravy Fa – nielenže na vás dohliadam, ale okolo vášho tela stráži Fa osem druhov Nebeských strážcov zákona. Ibaže vy o tom neviete. Potom čo začali praktizovať sa mnohí ľudia stali odvážnymi. Prečo? Nie je to iba kvôli faktorom na vašej strane. Je to preto, že máte stránku, ktorá pozná veci. Preto sa vaša odvaha zvýšila.

 

Otázka: Od detstva som veľmi hanblivý. Je to silná pripútanosť?

Majster: Ako ľudská bytosť, ak človek nemá zmysel pre hanbu, povedal by som, že je to veľmi zlý človek. Ak si ako kultivujúci pripútaný k takýmto veciam, potom si len človekom. Avšak v minulosti boli mnohí ľudia, ktorí potom čo sa začali kultivovať, boli neupravení, zanedbaní a špinaví. Ak je učeník Dafa takýto, potom by som povedal, že poškvrňuje obraz Dafa. Ako viete, keď vám pri akejkoľvek príležitosti prednášam Fa, myslím, že som oblečený vcelku pekne, relatívne povedané. Faktom je, že to robím, aby som vám dal príklad. Sú dokonca ľudia, ktorí napodobňujú to ako hovorím a ako žijem, takže týmto veciam venujem špeciálnu pozornosť. Nemôžem vám nechať zlý príklad. Keďže žijete medzi bežnými ľuďmi, mali by ste tomu venovať nejakú pozornosť.

 Niečo som si všimol: Číňania nevenujú pozornosť povrchným veciam a sú dosť neformálni. Je to ako v tom vtipe, ktorý som minule povedal: Číňania venujú veľa pozornosti podstate, majú vo svojej hlave veľké množstvo vecí, majú veľké zručnosti a jedlá, čo varia, sú lahodné, avšak ich výzor je nedbalý a špinavý. Avšak belosi – vezmite to ako vtip – ich jedlo nemá až takú lahodnú chuť ako to, čo varia Číňania, avšak ich nože a vidličky sú pekne rozložené a na rôzne jedlá sú rôzne príbory a na rôzne nápoje sú rôzne poháre. Prikladajú veľkú dôležitosť zovňajšku a sú veľmi zdvorilí. V tom je rozdiel medzi belochmi a Číňanmi. Avšak ja si myslím, že ak by sa tieto vlastnosti mohli skombinovať, s tým, že Číňania by venovali viac pozornosti etikete a belosi by mali o trochu viac obsahu, bolo by to lepšie. (Potlesk)

Belosi venujú mnoho pozornosti svojmu civilizovanému správaniu. To je ich kultúra. Prečo sú na vás belosi niekedy nahnevaní? Niektorí ľudia si dokonca myslia, že sú na vás nahnevaní bez príčiny. Ak poškodíte ich kultúru, aj keď je to malá vec, budú naozaj nahnevaní. Mnohí Číňania nevenujú pozornosť drobným veciam. Napríklad, keď vstúpite do obchodu a niekto je za vami, vy sa po otvorení dverí nestaráte o nič a dvere sa za vami zabuchnú. Ak je ten človek beloch, bude naozaj nahnevaný, pretože poškodzuješ jeho kultúru a on to nepovažuje za drobnosť. Naozaj sa rozčúli nad vaším hrubým správaním a rečou. Žijete v ich spoločnosti, takže by ste tomu mali venovať pozornosť.

 

Otázka: Som študentom z Číny. Tentoraz keď som videl Majstra, nemohol som sa ubrániť slzám a nedokážem to vyjadriť slovami.

Majster: Vidíte, kým som v Spojených štátoch, vyzerá to, že som sa s vami stretával znova a znova počas posledných šiestich mesiacov a je to vcelku jednoduché. Avšak v Číne je tak mnoho študentov, ktorí ma nemôžu vidieť. Majster im veľmi chýba a ja zase naopak myslím na nich. Taká je situácia.

 

Otázka: Moje „ja“ existuje v rôznych individuálnych dimenziách. Sú tie rôzne individuálne dimenzie v Troch ríšach?

Majster: Áno, je to pravda, sú v Troch ríšach. Dimenzie v Troch ríšach sú najzložitejšie. Ak bude príležitosť, ďalej vám vysvetlím zloženie hmoty v budúcnosti; rozsah tej zložitosti je ohromujúci. Avšak nie je žiaden jazyk, ktorý by to popísal, ani kresby, ktoré by to ilustrovali. Preto niekedy keď vyučujem Fa, je to také náročné, že aj keď sa vyčerpali všetky ľudské výrazy, stále je ťažké vystihnúť veľkoleposť vesmíru.

 

Otázka: Počul som, že vedecko-výskumné inštitúcie v Číne zdvojujú pandy.

Majster: Myslíte klonovanie? Nerozoberajme takéto veci. Ľudstvo ničí samé seba. Nedávno som povedal, že ľudstvo klonuje toto a klonuje tamto, a že hneď ako ľudstvo začne klonovať ľudské bytosti, je to začiatok akceptovania toho, že mimozemšťania budú nahradzovať ľudí. Presne preto, že ľudia nemôžu vidieť stránku existencie, ktorá je božská, majú stále pocit, že ich vytrvalé snahy, ich takzvané bádania, sú pekne znejúce veci. V skutočnosti ničia ľudstvo. Ľudské bytosti ničia samé seba.

 

Otázka: Niektorí jednotlivci v budhistických kruhoch útočia na Dafa, že to nie je spravodlivá Cesta.

Majster: Potom ich jednoducho ignorujte. Dosiahli konečnú etapu Obdobia konca dharmy. Ak by sme pri týchto problémoch mali prijať ich spôsoby riešenia vecí – kde oni útočia na Dafa, a tak vy pošlete materiály, aby ste viedli protiúder – nebude Dafa rovnaký ako oni? Náš Dafa je Veľký Fa vesmíru, a hoci to vyzerá tak, že robia škodu, v skutočnosti nie sú ničím. Keď sa vrátime späť do čias keď prišiel Šákjamuni, bráhmanizmus robil to isté.

 

Otázka: Je proces transformácie  z mikrokozmickej časti k makroskopickej časti procesom transformácie benti?

Majster: Môžeš to takto chápať. Čím rýchlejšie sa človek kultivuje, tým rýchlejšia je tá transformácia.

 

Otázka: Prečo je „ja“ človeka súčasne v mnohých a mnohých ďalších dimenziách v rámci určitej oblasti vesmíru?

Majster: Také zložité je zloženie vesmíru. V tom čase, keď ste sa narodili, narodí sa vaše „ja“ v mnohých, mnohých dimenziách. Vyzeráte takmer rovnako, robíte takmer rovnaké veci, máte rovnaké meno, narodili ste sa v rovnakom čase a zomriete v rovnakom čase, avšak kvalita života je rozličná. Aký majú s tebou vzťah? Práve som povedal, že sa narodili v rovnakom čase a zomrú v rovnakom čase, a okrem toho tam nie je žiadne iné dôležité spojenie. Povedal som, že ste sa narodili v rovnakom čase, a to znamená, že ak by sa oni nenarodili, ty by si sa nemohol narodiť, aj keby si chcel. A ak by oni nezomreli, bolo by veľmi ťažké zomrieť, aj keď by si chcel. Takže dôvodom toho, že tie „osamelé duše a duchovia bez domova,“ o ktorých ľudia hovorievali, sa nemôžu reinkarnovať je to, že všetky ich „ja“ ešte nezomreli. Iba jedno jeho „ja“ spáchalo samovraždu a trvalo na smrti, takže po smrti nemá žiadne miesto, kam by mohol ísť. Musí čakať, dokiaľ všetky tie jeho živé ja dokončia svoje životné cesty, a potom si spolu pôjdu hľadať svoje miesto odpočinku. Čo sa týka hlavnej duše, ako som práve povedal, tvoja duša si ty – tvoja hlavná duša si ty sám – a zdrojom tvojich myšlienok si ty. Pokiaľ ide o nesmrteľné dieťa (yuanying), to je budhovské telo vyvinuté vo vašej kultivácii z vašej múdrosti a Fa. Náš Fa dokáže umožniť ľudskému telu, aby prešlo zásadnými zmenami, a toto telo samotné sa môže premeniť na telo Budhu.

 

Otázka: Majster spomenul, že „Keď v budúcnosti dosiahnete Tao, mnoho ľudí z toho bude mať prospech.“

Majster: To je pravda. Premýšľajte o tom: Ak sa človek dokáže vykultivovať na Budhu, jeho rodičia a súrodenci – alebo povedzme len, že jeho rodičia, ktorým sa narodil taký úžasný syn alebo dcéra – nebudú tiež mať svoj diel požehnania? Určite budú. Čo sa týka toho, aké veľké toto požehnanie je a kde budú umiestnení, to sa určite zariadi podľa toho, aký veľký je ich podiel predurčeného požehnania. Ale keď človek dosiahne dovŕšenie a stane sa Budhom, a jeho rodičia by sa tiež mali stať Budhami, napriek tomu, že nerobili kultiváciu – to je úplne nemožné, pretože oni sa nekultivovali. Je to určené podľa ich podielu predurčeného požehnania a ich xinxingu. Množstvo karmy človeka je takisto kritické. Keď je to takto, neobmedzuje sa to iba na rodičov a súrodencov. Zahŕňa to aj mnoho ľudí a životov, s ktorými sa ten človek stretával v ľudskom svete a karmické vzťahy zrodené z nenávisti. Zabil si, avšak potom si sa stal Budhom, takže čo s tými životmi, ktoré si zabil? Musíš ich spasiť. Samozrejme, Majster sa postará u vás o tieto veci, keď uspeješ v kultivácii a dosiahneš dovŕšenie, a tieto sa tiež budú počítať za tie, čo si spasil. Musia byť spasené do tvojho raja, takže tie problémy sa pre vás vyriešia týmto spôsobom. Takisto je mnoho ľudí, ktorí kedysi spravili veci, z ktorých ste mali prospech, a tých nemožno ignorovať. Sú v tom všetky možné faktory. Kultivácia teda nie je jednoduchá záležitosť a vy sami nedokážete rozriešiť mnohé predurčené príčinné vzťahy, ktoré sú zahrnuté v mnohých veciach. To tiež spraví Majster.

 

Otázka: Keď sa Majster stretol s nejakými študentmi z rôznych oblastí, nikto si to nechcel nechať ujsť. Je to tiež pripútanosť?

Majster: To by mohla byť dnešná situácia. Keď som vyučoval Fa v Číne, všetci študenti vedeli – a možno ste počuli – že v prvý deň chcel každý obsadiť miesta v prvých radoch, dúfajúc, že sa dostane bližšie k Učiteľovi a dostane väčšiu energiu. Na konci tretieho dňa prednášok sa už nikto nepresúval dopredu. Každý prenechal dobré miesta pre starších alebo pre druhých, nikto nebojoval o miesta a celá sála nadobudla pokojný stav. Všetci ľudia majú proces zmeny. Samozrejme, mnohí z vás, čo ste tu dnes, ste sa sem ponáhľali z mimo mesta alebo ste ma nevideli dlhý čas. Chcete ísť bližšie, aby ste lepšie videli Majstra, a ja viem pochopiť ten pocit. Avšak bojovať o miesta – belosi by nič také nerobili. Sú to z veľkej časti veci na povrchu.

 

Otázka: Xinxing dlhoročných študentov je vysoký a ich sila gongu rastie čoraz viac. Ich slová a činy majú obrovský vplyv na nových študentov. Ako by to dlhoroční a noví študenti mali zvládnuť?

Majster: Väčšina dlhoročných študentov sa kultivovala veľmi dobre, avšak nemožno povedať, že každý dlhoročný študent je takýto dobrý. Zároveň ale nemôžem povedať, že ste nesplnili štandard, a tak vás nenechám praktizovať – ako by som mohol byť taký? Nemôžem. Takže mnohé vaše slová a skutky môžu ovplyvniť ostatných. Avšak je tu Fa, takže sa neobávajte. Aj nový študent použije Fa, aby všetko zhodnotil, potom čo niekoľkokrát študoval Fa. Hoci si dlhoročný študent, tak či tak budeš vedieť, kde si spravil niečo nesprávne. Ľudia majú svoju vlastnú myseľ, a je tu Fa, takže tieto problémy nie sú problémami. Všetci ste cez to takto prešli. Ako asistenti, ako dlhoroční študenti, ste sa mohli zaoberať týmto problémom. Ten záujem a zvažovanie je v poriadku. Ak to vidíte, nájdite spôsob ako to vyriešiť a snažte sa požiadať ľudí, aby tomu venovali pozornosť najlepšie ako viete. Ako dlhoroční študenti by ste si potom mali pred novými študentmi dávať pozor. Hoci sa neobávate o vlastnú povesť, stále by ste mali brať do úvahy povesť Dafa. Je tu čistá zem, takže nechcem, aby ste sa nepozerali dovnútra, keď sa stretnete s problémami. Je neprijateľné, ak by sa to vyvinulo na niečo podobné ako pracovné útvary v čínskej spoločnosti.

 

Otázka: Pred mojou kultiváciou som cítil veľký chlad a jednej noci som sa nemohol pohnúť.

Majster: Chcel by som povedať, že je lepšie neklásť žiadne otázky týkajúce sa osobných okolností. S desiatkami miliónov, s desiatkami miliárd stavov – ty sám ich máš tak mnoho – ako ti mám na to odpovedať? Môžem vám povedať, že všetky tie stavy sú dobré. Včera som niečo spomenul: Či sa cítite dobre alebo zle, v skutočnosti to neviete rozlíšiť. Poviem vám len jednu vec: Bude stačiť, ako to všetko budete považovať za niečo dobré. (Potlesk) Dovoľte mi dať vám príklad. Premýšľajte o tom všetci: Špina v ľudskej spoločnosti sú výkaly bytostí na vysokých úrovniach. Žijeme v spoločnosti, ktorá je takáto špinavá, ako keby človek skočil do žumpy – vy všetci ste teraz v žumpe, avšak vy sa stále trápite dôsledkami toho, či máte z niečoho dobrý alebo nedobrý pocit. Aký má význam starať sa o takéto veci? Mali by ste sa ponáhľať v kultivácii a považovať za dobré všetko, s čím sa stretnete. A naozaj je to dobré. Ak by ste sa nekultivovali, nikdy by ste nemali tie pocity, a to zahŕňa aj tie nepríjemné. Bez ohľadu na to, aká dobrá zmena nastala, nebudete sa cítiť príjemne, keď sa prejaví vo vašom tele. Je to preto, že prítomnosť akéhokoľvek druhu gongu alebo energie nesie elektrinu, a spôsobí to, že sa vo vašom tele prejavia reakcie. Gong je veľmi silný a vy stále máte ľudské telo. Ak sa vo vašom tele pohne čo i len o kúsok, vaše ľudské telo bude samozrejme cítiť nepohodlie. Keď dokončíte kultiváciu, nebudete mať tie pocity. Keď niektorí ľudia levitujú vo vzduchu, majú určité stavy vo vzduchu. Všetky ich ignorujte, všetko sú to dobré veci. Čím sa viac znepokojujete, tým pravdepodobnejšie sa tie veci prihodia niekoľkokrát, pretože je nesprávne, keď máte pripútanosť k strachu.

 

Otázka: Existovať pre samého seba a súčasne byť nesebecký a altruistický – ako tomu máme rozumieť?

Majster: Premýšľajte o tom: Človek je život, ktorý existuje na individuálnej úrovni, a ak idete s nesebeckosťou a altruizmom až do bodu, že sa ani nechcete sami kultivovať a už sa nevraciate k svojmu pôvodnému, pravému ja, nuž, to je už prílišná „nesebeckosť“. Ako by si tomu mohol rozumieť takto? Nie je tvoja kultivácia pre teba samého? Avšak v priebehu kultivácie kultivujete seba, aby ste sa stali čoraz súcitnejšími(Shan), až do bodu, že myslíte na druhých vždy keď o niečom premýšľate, a tým uspejete v staní sa nesebeckou bytosťou. Kultivácia je o tom, že ty sám kultivuješ seba: Dosiahneš dovŕšenie a súčasne uspeješ v staní sa veľkou osvietenou bytosťou, ktorá myslí na druhých a dokáže sa pre druhých obetovať. Individuálne životy by mali vždy existovať. Ak by ste sa všetci mali kultivovať do bodu, kde už nemáte svoje individuálne bytosti, mohlo by to byť dovolené? Takže by som vám rád povedal toto: Ty sa chceš vrátiť – chceš dosiahnuť dovŕšenie – a v súlade s tým ti tvoje obete prinesú nesmierne šťastie. Toto získaš pomocou obetí. Vrátiť sa do ríše, ktorá je vyššie a je úžasnejšia – to je snaha o dobrotu a povzbudenie k vystúpeniu. Niektorí ľudia chápu wuwei ako nemať vlastné ja, neexistenciu seba. V skutočnosti to nič také nie je. Vesmír má úrovne a prísne povedané, žijúce bytosti majú hierarchie; tie sú vytvorené úrovňou ovocia a mocnou cnosťou, ktorú potvrdíte a získate pomocou kultivácie.

 

Otázka: Je strnulosť v nohách spôsobená veľkými množstvami karmy?

Majster: O tomto som už hovoril. Bolesť v nohách je u niektorých ľudí spôsobená karmou, zatiaľ čo niektorí cítia strnulosť, pretože nikdy takto nezohýnali nohy. To sú fyziologické telesné podmienky na povrchu. Avšak či je to kvôli veľkým množstvám karmy alebo psychologickým faktorom, každý môže sedieť s prekríženými nohami. Čo sa týka toho, že niekto necíti žiadnu bolesť, takých prípadov je veľmi málo.

 

Otázka: Vo svete je už viac ako 100 miliónov ľudí, ktorí získali Fa. Je šírenie Fa stále rovnako dôležité ako v minulosti?

Majster: Naozaj ste takí neochotní robiť veci na šírenie Fa? Ako viete, v kultivácii kultivujete Shan, a keď vidíte ľudí uprostred utrpenia, chcete im pomôcť získať Fa. To je niečo, čo by ste postupne mali v kultivácii dosiahnuť. Nech dáte druhým čokoľvek, nie je to také dobré ako keď im dáte Fa. Nech to, čo dáte druhému, je akékoľvek dobré, alebo nech mu dáte koľkokoľvek peňazí, bude šťastný iba počas jedného života alebo v jednom momente. Avšak ak mu dáte Fa, jeho život bude šťastný navždy. Čo by mohlo byť lepšie ako Fa? (Potlesk) Takže si myslím, že predstavenie Fa druhým je samo osebe šírenie Fa a je to dobrý skutok. Avšak nemali by ste ho vnucovať. Ak sa to človek nechce učiť a vy ho nútite sa učiť, potom to nie je dobré. Spravili ste to, čo ste chceli a umožnili ste mu dozvedieť sa o Fa, a to stačí. Či sa dá alebo nedá na kultiváciu, je jeho vlastná vec. Mnohí ľudia spravili mnoho na šírenie Fa a venovali tomu obrovské množstvo času, a to nikdy nemožno nazvať zbytočným. Čas, ktorý ste stratili, sa vám počas kultivácie plne vynahradí, keďže napokon robíte veci pre Dafa a robíte dobrý skutok. Samozrejme, je tu niečo, na čo by ste si mali dávať pozor: Netlačte na ľudí. Stačí, ak im dáte vedieť o Fa nejakým prirodzeným spôsobom. Ak o ňom vedia, ale nechcú sa ho učiť, potom ich nechajte tak.

 

Otázka: Jingwen „Buďte bdelí“ hovorí, že človek musí rozlišovať medzi myšlienkovou karmou a bežnými nesprávnymi myšlienkami.

Majster: To je pravda. Pre bežného človeka nie je ľahké rozlíšiť zasahovanie od myšlienkovej karmy. Ak kultivujúci nie je usilovný a nehľadá základné motívy za svojimi myšlienkami, bude pre neho ťažké povedať, čo je čo. Prečo niektorí ľudia po dlhý čas nedokážu odstrániť myšlienkovú karmu? Pretože sa nesnažia rozlíšiť, ktoré myšlienky sú ich vlastné. Prečo vás žiadame, aby ste kultivovali seba? V prvom rade by ste mali pomocou kultivácie odstrániť nedobré myšlienky. Dôvodom prečo sa dokážete zbaviť tých nedobrých vecí je to, že ich neuznáte za seba samých. To je mimoriadne kritické. Pretože ich neuznáte za seba samých, môžete ich odstrániť. Faktom je, že oni naozaj nie sú vami. Sú to rozličné názory, alebo dokonca karma, a je to vyvinuté z vecí, ktoré ste spravili po narodení – z tých vecí. Avšak ľudia ich zvyčajne vidia ako časť samých seba: „Mám bystrú myseľ a nikto ma nedokáže podviesť. Som v každom ohľade lepší ako ostatní.“ Vidia tie veci vytvorené po narodení ako časť seba samých, alebo dokonca veria tomu, že oni sú tie najlepšie. Čo človek chce záleží na ňom a iba ak tie veci nechcete, môžu byť pre vás odstránené.

Prečo je ťažké spasiť niekoho, kto je duševne chorý? Je to presne preto, že vôbec nedokáže rozlišovať veci. Pre nového študenta je veľmi ťažké rozpoznať myšlienkovú karmu a rozlíšiť, ktoré myšlienky nie sú on sám. Ak to dokáže spraviť, je naozaj výnimočný. Môžete na posúdenie použiť Dafa. V skutočnosti žiadne z tých nedobrých myšlienok nie ste vy. Ak to dokážete, rozlíšite ich a uvidíte: „Och, táto myšlienka nie je dobrá a mala by byť odstránená. Mal by som sa jej zbaviť. Nemal by som takto premýšľať.“ Toto samotné je jej odstraňovanie. Myslíte si, že tí, čo robia nedobré veci, ako napríklad páchanie ohavných zločinov, alebo dokonca tí, čo sa zapájajú do homosexuálnych činov, chcú robiť veci takto a narodili sa, aby to robili? Je to vďaka ich nesprávnym, po narodení získaným názorom, ktoré čoraz viac zosilneli, a ich názory sa obrátili a prevzali nad nimi kontrolu. Takto sa stali takýmito.

 

Otázka: Osvietené bytosti, ktoré zachraňujú ľudí, sú zvyčajne Tathágatovia, ale ako premieňajú gong pre kultivujúcich od základného zdroja hmoty?

Majster: Nikdy som vám nič také nepovedal. Nehovoril som, že by to Šákjamuni takto robil, či áno? Fa Tathágatu nemožno porovnávať s Veľkým Fa (Dafa) vesmíru. Bežný Boh nebude v budúcnosti takéhoto niečoho schopný, a ani jediný Boh v minulosti to nedokázal. Fa, ktorý sa použil na spasenie ľudí v minulosti, bol malý. Zachraňovanie ľudí sa uskutočňovalo s pomocou ďalších Tathágatov alebo ešte vyšších Bohov. Oni tiež museli uctievať nebesia a vzdávať pocty vyšším Bohom. Nie je to tak, ako si to predstavujú ľudia, že Budha Tathágata je na nebesiach číslom jedna – tak to nie je. Ak je Fa malý, jeden život nestačí na spasenie človeka, a ten človek sa musí zachraňovať počas niekoľkých životov, predtým ako môže byť opravdivo spasený. Avšak Dafa to dokáže spraviť [v jednom živote]. (Potlesk) Je to preto, že je to Veľký Zákon vesmíru, ktorý prevyšuje všetky ostatné Fa. Všetky ostatné Fa sú tým, čo potvrdili osvietené bytosti a k čomu sa v kultivácii osvietili z Veľkého Fa vesmíru. Neviem, či jasne rozumiete tomuto vzťahu. Nech je to akákoľvek, osvietená bytosť, ktorá zachraňuje ľudí alebo akýkoľvek Tathágata, Budha alebo Boh na nebesiach, charakteristiky ich vlastných rajov alebo úroveň ovocia, ktorú získali, to všetko je to, čo potvrdili a k čomu sa osvietili z Veľkého Zákona vesmíru. (Potlesk) Nie sú to veci, ktoré by priamo skopírovali z Veľkého Zákona vesmíru, pretože predtým nemali dovolené vedieť ani kúsok z Veľkého Zákona vesmíru. Poznali iba štandard v rôznych ríšach, ktorý by žijúce bytosti na rôznych úrovniach mali dodržiavať, a vedeli iba to. Preto mohli potvrdiť a osvietiť sa k vlastným pochopeniam, ako aj k tomu, ako dosiahnuť ten štandard. To sú veci, ktoré potvrdili a ku ktorým sa osvietili. To, k čomu sa osvietil Šákjamuni, sa nazýva „Prikázanie, koncentrácia a múdrosť“. Vysvetlil som to jasne? (Potlesk) Spoliehajú sa na Fa vesmíru a na vyšších Bohov, aby im pomohli. Oni sami to nedokážu spraviť.

Navyše, niektorí Tathágatovia sú rozdielni. Napríklad Budha Šákjamuni nie je taký, ako ste si ho predstavovali – ako bežného Tathágatu. V tejto ríši je Tathágatom, pričom v skutočnosti má aj stavy, ktoré sú mikrokozmickejšie a o ktorých iní Budhovia nevedia. Úroveň, z ktorej prišiel, je veľmi vysoká. Potvrdil a osvietil sa k Štyrom Veľkým: „Zem, voda, oheň a vietor“. Niektorí z vás mohli tento pojem vidieť vo svätých písmach. Tá úroveň je veľmi vysoká, ďaleko nad kozmickými telami, kde žijú priemerné bytosti. To znamená, že potvrdil a osvietil sa k veľmi vysokým úrovniam, čo ukazuje, že miesto odkiaľ prišiel, je veľmi vysoko. Avšak keď sem prišiel spasiť ľudí, vzal si so sebou iba moc Fa ríše Tathágatu.

 

Otázka: Je jedným z dôvodov, prečo sa ľudská spoločnosť pokrivila, to, že molekulové bunky väčšiny bežných ľudí zmenili mimozemšťania?

Majster: Život a látky ľudského tela, ktoré majú na mysli ľudia – menovite, zloženie tohto tela – spolu s pokrivením mysle môže zmeniť správanie človeka a spôsob života, pričom spôsoby života môžu tiež zmeniť zloženie častíc v ľudskom tele. Ak je tá deformácia pasívna, čiže keď je riadená nejakým tvorom, je to pre ľudské bytosti úplne hrozné. Je to podobné otázke, že prečo si ľudia môžu po narodení vyvinúť názory a prečo sa tie názory dokážu obrátiť a riadiť človeka. Ak ich neodstránite, stanú sa v tomto živote časťou vás a môžu sa aj stať časťou, ktorá vás ovláda. Inými slovami, tento kultúrny rámec, ktorý mimozemšťania vnútili ľuďom na Zemi, úplne vytvoril súbor spôsobov žitia a vnímania materiálneho sveta; už sa stal takým. Takže len čo niečo takéto ustanovili, môže sa vytvoriť takýto druh tela, ktorý som spomínal. Ako šoférujete auto? Musíte používať ich metódy. Ako vytvoríte nejaký stroj? Ako ovládate tie veci, ktoré vytvorili? Táto séria vecí prenikla do všetkých oblastí ľudského žitia. Vytvorilo to takýto druh tela, vytvorilo to takýto druh myslenia a vytvorilo to takéto veci. Minule som povedal, že každý, kto pracuje s počítačom, bol zaradený do katalógu mimozemšťanov s nejakým číslom. To je absolútna pravda. Avšak naši učeníci Dafa nemajú tento problém. Vyčistil som to pre nich a navyše mimozemšťania sú v záverečnej etape vyčistenia. Sú však ešte nejakí, čo sa schovávajú, ale už ich vidno len zriedka. Zvykli sa schovávať v tých super-materiálnych dimenziách, aby riadili ľudské bytosti. Hovoril som o super-hmote, a tam sa schovávali, takže bolo veľmi ťažké ich odhaliť. Ľudské bytosti veria tomu, že iba existujúce molekuly sú najmateriálnejšie, pričom v skutočnosti existujú veci, ktoré sú materiálnejšie ako molekuly. Schovávali sa na tých miestach, aby riadili ľudské bytosti. My sme už tie dimenzie dokončili – veci v tých dimenziách boli vyčistené.

 

Otázka: Keď človek prejde nad Zákon trojitého sveta, nedosiahol už úroveň ovocia Arhata? Prečo by ešte bol vnímajúcou bytosťou?

Majster: Nečítal si Fa dôsledne, alebo si sa ho nesnažil dôkladne pochopiť. Niektorí ľudia robia kultiváciu, ale neuspeli v nej, a tak môžu žiť iba na tej úrovni v Troch ríšach, ktorú dosiahli. Ľudia na nebesiach, nebeskí ľudia, sú v očiach ľudských bytostí tiež Bohmi. Keď človek prejde nad Tri ríše, prvú úroveň ovocia, ktorú získa, je Arhat. Existuje ďalšia špeciálna situácia, v ktorej sa človek nedal na kultiváciu, avšak dosiahol veľmi dobrý štandard. Avšak nemá úroveň ovocia. Je možné, že má predurčený vzťah s Budhom alebo má predurčený vzťah s jedným z vás tu v publiku, ktorý v budúcnosti uspeje v staní sa Budhom. Pravdepodobne sa stane vnímajúcou bytosťou vo vašom raji, to jest, obyvateľom vo vašom raji. V Budhovom raji nie sú iba Budhovia a Bódhisattvy. V skutočnosti je to prekvitajúci raj. Budhovia sú pánmi Fa a sú súcitní. Taká je situácia. Ak chcete použiť ľudské myslenie na pokúšanie sa pochopiť veci na nebesiach, nikdy na to neprídete. S hlavou plnou týchto vecí sa nebudete schopní kultivovať. Kozmické telo, ktoré je také veľké, ako som vám hovoril, je iba smietkou prachu. Zložitosť vesmíru nemožno popísať, je to za hranicami slov. Na Zemi vidíte ľudí s bielou, žltou a čiernou pokožkou a medzi rasami sú určité rozdiely. Rôzne rasy v kozmických telách sú bezpočetné – sú ich najrôznejšie druhy – a sú aj viacfarebné. Znamená to, že tento vesmír je nesmierne zložitý.

 

Otázka: Karma ľudstva sa čoraz viac nahromadila, prečo sa teda zvyšuje priemerná očakávaná dĺžka života?

Majster: Možno ste si všimli, že priemerná očakávaná dĺžka života je u dnešných ľudí väčšia ako u ľudí za starých čias. Zatiaľ čo sa vo veľkom šíri Dafa, je veľkým šťastím pre človeka, že dostal život počas tohto času, keď sa Dafa vo veľkom šíri. (Potlesk) Tým ľuďom, čo chcem spasiť, určite dám každému jednému šancu. Nie je ľahké reinkarnovať sa keď sa vo veľkom šíri Dafa, alebo sa stretnúť s týmto Dafa. Ľudia dostávajú šancu. Ale či sa človek bude venovať  kultivácii, to je jeho vlastná vec. Je mnoho oblastí, do ktorých sa Dafa nerozšíril, takže ľudia musia vydržať a pokračovať v živote, aby mohli v určitom bode počúvať Fa, a v tom čase sa ich mysle preskúmajú, aby sa videlo, ako budú reagovať. Preto umožnenie ľuďom dozvedieť sa o Fa je primárnou záležitosťou a je to kritické. Myslím tým to, že keď šírite Fa, mali by ste ľuďom umožniť dozvedieť sa o Fa, ale či sa niekto chce alebo nechce kultivovať, je jeho vlastná záležitosť. Povedzme, že si sa tu reinkarnoval ako tento život, stretol si sa s Fa Budhu a počul si ho, avšak nestaral si sa o to, nekultivoval si sa v ňom a neštudoval si ho. To by bola tvoja ľútosť! Otázka, ktorú si práve teraz položil, bola o tom, prečo je karma veľmi veľká, avšak život nebol skrátený, ale namiesto toho predĺžený. Toto je tá príčina.

 

Otázka: Je pre dlhoročných študentov v poriadku, keď si stále doma nechajú sochy Guanyin a iných, ak boli zasvätené s Majstrovým obrázkom?

Majster: Nie je problém si ich nechať, keďže to všetko sú veľkí Bohovia. Ak prešli cez zasvätenie, je v poriadku ich mať, a ak ste ich tam položili, je to v poriadku. Avšak mali by ste vo svojom srdci vedieť, v ktorej kultivačnej ceste sa kultivujete. Mali by ste vo svojom srdci vedieť, komu by ste mali prejavovať úctu.

 

Otázka: Je správne si myslieť, že my všetci žijeme v Učiteľovom tele?

Majster: Môžete to chápať týmto spôsobom. (Potlesk) V skutočnosti vám môžem povedať, že počas kultivácie človeka jeho telo neustále zväčšuje svoj objem. Potom čo človek spadne do tejto dimenzie, aby sa dostal späť, vykultivoval sa späť, jeho telo sa musí zmeniť. Aby sa začali zmeny z najmikrokozmickejšej úrovne, musí splniť štandard na mikrokozmickej úrovni vesmíru a vrátiť sa do najvyššieho mikrokozmu. V tom prípade objem jeho tela musí byť v súlade s pôvodným stavom v tej dimenzii. Takže sa zväčší. Čím mikrokozmickejšie, tým väčší objem. Každý kultivujúci podstúpi takýto druh zmeny. Bežní ľudia ťa však nebudú schopní vidieť. Nemajú to dovolené vidieť. Mnohí študenti videli, že za Učiteľovým telom sú bezpočetné telá, vrstvy a vrstvy, a každá vrstva je väčšia ako predchádzajúca. Niektoré sú také veľké, že nevidno ich koniec a všetko je v tom zahrnuté. Ak je v tom zahrnutá Zem... nie ste na tomto mieste, kde je Zem? To je tá myšlienka. (Potlesk)

 

Otázka: Keďže my kultivujeme svoju hlavnú dušu, prečo občas všetko okolo nás vyzerá divné a cudzie?

Učiteľ: Čo sa týka tohto pocitu, áno, sú takéto situácie. Ak nejaká časť vašej mysle prešla cez čistenie alebo sa vaše spôsoby myslenia zmenili, môže to vyvolať niečo také, čo si popísal. Nech je to však akokoľvek, ak vieš, že si stále tu a táto osoba si ty, potom to nie je problém.

 

Otázka: Cítim, že Čuan Falun už vysvetlil veci jasne. Nie je potrebné diskutovať s druhými a vymieňať si skúsenosti.

Majster: Potom je to tvoj stav v kultivácii. Niečo takéto nemožno násilne vnútiť ostatným. Nemôžem však povedať, že nemáš pravdu, keďže každá osoba má rozličné stavy. Takisto, je faktom, že neustále vstupujú noví študenti, takže by ste mali mať kúsok čistej zeme.

 

Otázka: Možno povedať, že čím hlbšie človek spadne medzi obyčajnými ľuďmi, ak sa dokáže vrátiť, tým väčšia bude jeho mocná cnosť, potom čo uspeje v kultivácii?

Majster: Nie, tak to nie je. Čím hlbšie človek spadne, tým má menšiu nádej. Ak by sa Dafa vo veľkom nešíril, bolo by po všetkom.

 

Otázka: Prečo téma majstrovho odstraňovania karmy pre jeho učeníkov nie je vždy priamo vyjadrená v náboženskej kultivácii?

Učiteľ: Nie je žiadne „prečo“. Prečo sú veci, ktoré učil Ježiš, odlišné od toho, čo učil Šákjamuni? Prečo by mal byť každý rovnaký? Šákjamuni hovoril o téme odstraňovania karmy; nie je to tak, že by o tom nehovoril. O odstraňovaní karmy sa hovorí aj v súčasnom budhizme. Šákjamuni hovoril o mnohých veciach počas svojho štyridsaťdeväťročného vyučovania jeho Fa. Tie veci, ktorým ľudia nerozumeli, neboli odovzdané. Neskoršie generácie vybrali časti, ktoré vyhovovali ich duševnému stavu. Je to ako so študentmi, ktorí si vyberajú, čo z Fa budú čítať – „Myslím si, že táto kapitola je dobrá, takže budem čítať len túto kapitolu.“ Pochopili iba túto časť, takže ju prevzali a odovzdávali. Neodovzdávali to, čomu nedokázali porozumieť alebo čo nesúhlasilo s ich názormi. Keď vtedy Šákjamuni šíril svoj Fa, nič sa nezapisovalo. Až o päťsto rokov neskôr sa Šákjamuniho slová začali dávať dokopy. Koľko chýb vzniklo počas tých päťsto rokov, ako sa to odovzdávalo ústne?! Budhizmus hovoril o odstraňovaní karmy, ibaže o tom neviete. Ježiša pribili na kríž. Nehovoria kresťania o tom, že Ježiš vykúpil ľudské hriechy?

 

Otázka: Pojem „spolupraktizujúci“ často používajú niektorí študenti, keď oslovujú iných študentov. Keďže Učiteľ nikdy tento pojem nespomenul, zdá sa mi, že to nie je vhodné. Budhizmus má takéto podobné zvyklosti.

Majster: Toto je pojem, ktorý vymysleli ľudia v tomto svete a nie je to niečo, čo by bolo unikátne pre budhizmus; nie je to špeciálny pojem. V skutočnosti „spolupraktizujúci“ určite nie je špeciálny pojem. Je to len ďalší pojem, ktorí vytvorili ľudia neskôr, v posledných niekoľkých rokoch. Čo sa týka toho, aký pojem máme používať my, až tak na tom nezáleží. Dafa to nešpecifikuje, čo sa týka jeho povrchnej formy. Mali by ste byť v súlade s bežnými ľuďmi do najväčšieho možného rozsahu, zatiaľ čo sa kultivujete. Boli ľudia, ktorí sa ma pýtali, ako by sme sa mali navzájom oslovovať. Povedal som im, že je v poriadku ak jeden druhého nazývate John Doe alebo Jane Doe.  Ak by sme stanovili nejaké jedinečné pojmy, druhí by si naozaj mysleli, že sme zavedené náboženstvo. Je lepšie, ak v tomto ohľade dokážeme byť trošku viac prispôsobiví, keď sa stretávame s bežnými ľuďmi.

 

Otázka: Ako by sme sa mali pozerať na problém, že „človek sám seba uzatvára“?

Majster: Toto je široká otázka, ktorá sa vzťahuje na ľudstvo v každom ohľade. Dovoľte mi dať vám najjednoduchší príklad. Povedzme si napríklad o dnešných zákonoch. Viete, že v starodávnych časoch neboli zákony. Keďže srdcia ľudí boli relatívne dobré, nebola žiadna potreba usmerňovať ľudí toľkými zákonmi. Sami od seba vedeli, ako si majú počínať a správali sa dobre. Dnes srdcia ľudí nie sú dobré a pokazili sa, a tak sa vytvorili všetky tie zákony na riadenie ľudí. Ľudské bytosti sú riadené rovnakým spôsobom ako zvieratá. Je to nehmatateľná klietka. Avšak ľudia sa ešte viac kazia a stále sa vytvárajú nové zákony. Ako ďaleko nakoniec pôjde to vytváranie zákonov? Zákony budú také početné, že ľudia ani nebudú vedieť, kedy sa dopustili zločinu, keďže ich bude príliš mnoho na to, aby sa dali zapamätať. Napokon sa stane to, že porušíte zákon hneď ako pohnete svalom alebo hneď ako vykročíte zo svojho domu. Nie je pravdepodobné, že sa to vyvinie až do toho rozsahu? Ľudstvo sa jednoducho uzatvára, bez konca. Uzatvárajú sa nielen čo sa týka zákonov, ale aj v každom aspekte každej veci. Napokon budú ľudské bytosti také uzatvorené, že nebudú mať z toho žiadnej cesty von a zákony, ktoré ľudia vytvorili, sa otočia proti nim a začnú ľudí trestať. Všetci ľudia, ktorí vytvárajú zákony, majú zámer trestať druhých, pretože s ich srdcom bežného človeka sa im nepáči, akí sú ostatní a zo závisti ich chcú trestať. Nepremýšľajú o tom, že oni sú tiež časťou ľudí, a že tie zákony sa budú vzťahovať aj na nich. Napokon budú ľudia takí zapečatení, že nebudú mať žiaden priestor na dýchanie, a v tom čase už nebudú mať žiadne alternatívy. Keď to dosiahne ten bod, ako budú ľudia ďalej žiť? Preto to, čo rieši základné problémy ľudských bytostí, nie sú zákony, ale srdcia ľudí. (Potlesk)

 Každá krajina je znechutená rozvratom a nestabilitou v spoločnosti, ako napríklad problémy verejnej bezpečnosti a podobne, a neexistujú žiadne dobré riešenia. Chcú ich udržať pod kontrolou vytváraním zákonov, ktoré mieria na zlé javy. Prichádza čoraz viac takýchto zákonov. Avšak tí, čo robia zlé skutky, ich aj tak budú robiť, keď ich nesleduje ten zákon. V skutočnosti nikto nenašiel základnú príčinu, ktorou je to, že srdcia ľudí treba skrotiť a srdcia ľudí musia túžiť po dobrote. Ak by sa ľudské srdcia zlepšili, nebude už potrebné mať tak mnoho zákonov. Hoci by nebola polícia, ľudia by nerobili nič protizákonné. Ak sa každý človek stráni robenia zlých vecí, polícia nebude potrebná. Predstavte si, aká by to bola spoločnosť. Nie je to tak? Na druhej strane, ak by aj bolo toľko policajtov, že každého človeka by sledoval jeden, ľudia by aj tak robili zlé veci, ak by ich srdcia neboli dobré. Policajti sú tiež ľudia a existujú policajti, ktorí robia zlé veci. Čo potom spravíte? Aj sudcovia sú bežní ľudia, takže kto zasiahne, ak sú aj sudcovia, ktorí robia zlé veci?

Chcem tým povedať to, že riešenie základných problémov ľudí nespočíva vo vytvorení určitého počtu zákonov a predpisov, ani to nie je o tom, ako ľudí obmedziť, krotiť ich alebo ich ovládať. Je to o tom, ako prebudiť ľudskú láskavosť a priviesť ľudskú spoločnosť k tomu, aby bola naozaj morálne zásadová. Žiadne vonkajšie obmedzenia, ktoré sa vnútia ľuďom, nemôžu obmedziť ich srdcia. Inými slovami, tieto opatrenia nevyriešia základnú príčinu.

Ja viem o ľudstve všetko. Samozrejme, hoci som aj odhalil tieto veci, nechcem práve teraz robiť s ľudstvom nič a nechám ho tak. Nezasahujem ani do politických záležitostí. Čo sa týka toho, čo ľudia majú na mysli pod „politikou“, ja ju vyložene nemám rád a nechcem o nej počuť alebo sa na ňu pýtať. Avšak dokážem jasne vysvetliť všetko, čo sa týka ľudstva, a v súčasnosti som zodpovedný iba za mojich kultivujúcich sa študentov. Avšak potom ako sa viac ľudí bude dobre činiť v kultivácii, tento silný spravodlivý vplyv spoločnosť v určitých smeroch zmení. Ľudia budú určite túžiť po dobrote a spoločnosť sa upevní. Avšak to nie je niečo, čo zamýšľam robiť. Je to dôsledok šírenia Dafa.

 

Otázka: Učiteľ, povedali ste, že ste jediná osoba, ktorá odovzdáva Falun Gong v tomto svete a že žiadna iná osoba sa neodvážila prísť sem dole a učiť.

Majster: To je pravda. Čo sa týka Falun raja, som jednoducho jeho... Falun raj som vytvoril ja. (Potlesk) Ja som jediná osoba, ktorá odovzdáva Dafa, a v skutočnosti nie je nikto iný, kto by to mohol robiť. Ten koncept, ktorý si predstavujete, neexistuje.

 

Otázka: Často máme pocit, že dokážeme zaregistrovať, že nejaká myšlienka je nesprávna, hneď ako sa vynorí.

Majster: To je dobré. Hoci vaše hlavné vedomie nie je až také silné ako u osvietenej bytosti, hneď ako príde nesprávna myšlienka, dokážete ju zachytiť a viete, že je nesprávna. Je to preto, že časť vašej mysle, ktorá dokončila kultiváciu, je už veľmi silná, takže hrá svoju rolu. Hneď ako sa nedobré myšlienky vynoria, ste si toho vedomí, a tak budú chytené.

 

Otázka: Čo symbolizuje Lotos? Symbolizuje to, že kultivujúci sa vynorí zo špiny bez toho, aby sa poškvrnil?

Majster: Lotosový Kvet(LianHua)[1] nie je vytvorený v ľudskej dimenzii. Ľudia si myslia, že lotosový kvet(HeHua) vyzerá ako Lotosový Kvet, avšak to nie je Lotos(Lian). Lotosový Kvet je stvorený vo svete Budhov. Vo svetoch Budhov nie je Lotosový Kvet považovaný za kvet, ale je to úroveň ovocia a mocná cnosť Budhu. Lotosový Kvet nie je kvet ako sa chápe ľudskými pojmami, hoci sa dá prirovnať ku kvetu. V dnešných dňoch sa lotosový kvet používa v budhizme ako symbol posvätnosti a čistoty – vynoriť sa zo špiny bez poškvrny. Rastie z blata, avšak nezašpiní sa a ostáva čistý, posvätný a rýdzi. Používa sa to ako metafora, avšak rozhodne to nie je Lotosový Kvet Budhov.

 

Otázka: Ako v priebehu kultivácie zažijeme vzostup a prielom v úrovniach? Často vo svojom tele zažívam návrat chorôb.

Majster: To všetko je prirodzené. Takže si myslíš, že by si mal byť schopný vnímať každú úroveň, ktorú si v kultivácii dosiahol? To nie je možné. Ako by som to povedal... Je veľmi veľa ľudí. A navyše, povedať každému jednému človeku do detailu jeho situáciu, to je po prvé nemožné, a po druhé, v dôsledku toho by ste sa pripútali k veciam na povrchu, a na to nemôžete zameriavať svoju pozornosť. Ako učeníci Dafa sa kultivujete podľa Dafa a iba týmto spôsobom je to najrýchlejšie.

 

Otázka: Súvisí osobnosť človeka s jeho vrodenou základňou?

Majster: Ak sú to tvoje osobnostné zvláštnosti, ktoré sa vytvorili po narodení, potom to nie je tvoja osobnosť, ale tvoje pripútanosti a vytvorili sa po narodení. Ak, povedzme, niektorí ľudia naozaj majú svoje vlastné črty – jeden človek koná rýchlo, zatiaľ čo iný je veľmi pomalý – alebo ak sú medzi nimi rozdiely týkajúce sa ich vrodených čŕt, potom to je niečo, čo patrí k ich pôvodu. To, čo sa vytvorilo po narodení, sú myšlienky ako napríklad „Mám to rád takto,“ „Som jednoducho takýto,“ „Jednoducho to rád robím týmto spôsobom,“ alebo „Takto to proste robím,“ ktoré prichádzajú pri robení určitých vecí. Je nesprávne považovať tieto pripútanosti, tieto osobnostné zvláštnosti, za vaše vlastné črty alebo osobnosť. Všetky takéto veci sa majú odstrániť.

 

Otázka: Ako by sme mali pochopiť pojmy „vesmír“, „kozmické telo“ a „časopriestor“?

Majster: Diskusia o pojmoch vesmír, kozmické telo a časopriestor musí začať od týchto troch slov. Dôvodom je, že ľudský jazyk je nesmierne obmedzený. Ľudia si väčšinou myslia, že vesmír je to, čo oči môžu vidieť a čo si ľudia dokážu predstaviť. Hovoril som vám o mnohých úrovniach vesmíru a o koncepte mnohých úrovní vesmíru, a keď ideme ešte vyššie, stále sú tam úrovne nad konceptom vesmíru. Nazývam ich kozmické telá. Toto je pojem a koncept vnímania, ktorý som vám vysvetlil, a to, čo ľudské bytosti myslia pod „kozmickým telom“, je odlišné od toho, o čom hovorím ja. Takže v rámci  kozmického tela existujú rôzne dimenzie v rôznych vesmíroch a rozdielne dimenzie určite majú svoje vlastné časy. To sú ich časopriestory. Dimenzie, ktoré existujú v rôznych časoch, sa nazývajú rôzne časopriestory. Takto sa ten koncept dá chápať na povrchu.

 

Otázka: Veľké šírenie Dafa v spoločnosti je opätovným prejavom zákonov vesmíru v ľudskom svete. Je správne chápať to týmto spôsobom?

Majster: Áno, ale nie je to úplne presné. A to preto, že takýto obrovský Fa sa neprejavuje opätovne v ľudskom svete: Nikdy, tak dlho ako existujú nebesia a zem, sa toto neuskutočnilo – je to vôbec po prvýkrát od celého stvorenia. (Potlesk)

 

Otázka: Keď sa ešte začínajú učiť cvičenia, Američania si želajú, aby pokyny na kazete s hudbou mali súbežný anglický preklad.

Majster: Práca na preklade už beží. Avšak ja si myslím, že pridanie preložených pokynov na kazetu s cvičebnou hudbou nie je veľmi dobré. Je to ako so slovom „Budha“: Západniari nemali žiadnu predstavu o tom, čo to slovo znamená, avšak teraz to každý vie. Tým je povedané, že niektoré veci jednoducho nemožno preložiť, hoci vysvetlenia na cvičebnej kazete sa preložiť dajú. Pojmy ako jieyinheshi nebudú úplne rovnaké, keď ich preložíte. Stratia svoje pôvodné významy. Takže tieto pojmy nemožno preložiť.

 

Otázka: Ako môžeme pomôcť tým, ktorí majú démonické zasahovanie zo svojej vlastnej mysle, aby pokračovali na ceste kultivácie?

Majster: V prvom rade nemôžete povedať, že sú to dobrí študenti, pretože študent, ktorý sa dobre činil v kultivácii, by nikdy nemal tento problém. Jeho myseľ, úplne neochvejná v Dafa, pevná ako skala, by vyvolala v démonoch strach pri jedinom pohľade, a ešte menej by do neho mohli zasahovať. (Potlesk) Keby sa ho pokúsili dotknúť, bolo by to ako hádzať vajíčka do steny, takže by sa ho vôbec neodvážili dotknúť. Takže sa to stále deje kvôli tomu, že títo ľudia majú problémy vo svojej vlastnej mysli, a je to tak najmä vtedy, keď cudzie bytosti využívajú pripútanosti v ich mysliach, aby do nich zasahovali pomocou klamu. Je to na sto percent kvôli tomu, že stále ešte majú veci zo svojej minulosti, ktorých sa nevzdali – [to by ste zistili, keby ste sa] pozreli na príčiny za tým. Ak by za tou vecou nešli, rozhodne by sa neodvážila prísť. Či sú to žijúce bytosti vo vesmíre z minulosti alebo všetky žijúce bytosti, ktoré boli napravené, všetky to pozorujú. Len preto, že tvoja myseľ nie je spravodlivá, priťahuješ tie zlé veci. Ak je tvoja myseľ spravodlivá, nikto sa neodváži prísť. Ak by aj naozaj mohli prísť, Bohovia by to nedovolili. Čo sa týka toho, ako napraviť toho človeka, pomôžte mu to pochopiť; jediný spôsob pre neho je zbaviť sa svojich pripútaností a  študovať viac Fa. Len čo sa vyvinie démonické zasahovanie z vlastnej mysle, je pre človeka veľmi ťažké, aby sa sám osvietil k veciam. Čím viac mu druhí o tom hovoria, tým bude posadnutejší; jednoducho to nechce chápať. Ak je to tak, potom nie je žiaden spôsob, ako sa z toho dostať von, takže ho jednoducho nechajte tak. Nikto by sa ním už nemal potom zaťažovať. Nerobte mu publikum – jednoducho sa robte, akoby neexistoval. Možno sa upokojí, keď začne cítiť, že to nemá zmysel. Avšak tí, čo spravili veľkú škodu Fa, už nikdy nebudú mať druhú šancu získať Fa, a navyše v budúcnosti budú musieť odčiniť svoje hriechy. Je to kvôli ich vlastnému konaniu – nie je to preto, že by nám chýbalo milosrdenstvo s nimi. O tejto stránke Fa som už hovoril viackrát.

 

Otázka: Dosť si uvedomujem, že neustále prekonávam skúšky, avšak nikdy som necítil nejaké mimoriadne zmeny vo svojom tele.

Majster: Mnohí naši študenti vydržali mnohé ťažkosti; ich obete a ťažkosti, ktoré vydržali, sú naozaj väčšie ako ťažkosti iných. Sú za tým dva dôvody. Jedným je to, že karma, ktorú vytvorili v minulosti, je naozaj ohromná, alebo nedobré veci, čo spravili, boli ešte horšie ako je bežné. Môžeš povedať, že teraz, v tomto živote, o tom nevieš a že to nesplatíš, ale ako by to mohlo byť dovolené? Kultivoval si sa v Dafa, takže sa o teba postarám. Musím ťa aj nechať zlepšiť sa v kultivácii a nechať ťa dosiahnuť dovŕšenie. Súčasne vám však nemôžem povedať, že ste kedysi spravili takéto veci. Avšak vy sa ma stále pýtate, prečo toto a prečo tamto. (Samozrejme, nemyslím teraz študenta, ktorý položil tú otázku. Je to len príklad, aby som vysvetlil tieto veci.) Takže čo si myslíte, že sa dá spraviť? Keď vidím, že znášate ťažkosti a trpíte, naozaj sa o vás obávam. Avšak relatívne povedané, to, čo sme odstránili, je už dosť podstatné. Čo pre vás Majster odstránil a znášal za vás je už ohromné; ak by sme vzali ešte viac, nefungovalo by to a nebolo by to dovolené. Takže čo sa dá robiť? Musíš vydržať o trošku viac ťažkostí z toho, čo ostalo.

Ďalšia možnosť je tá, že niektorí ľudia sú jednoducho pripútaní k svojim veciam a nevzdávajú sa ich. Jednoducho sa ich nevzdávate a je to tak hlboko skryté, že aj keď si to uvedomíte, aj tak sa toho nechcete vzdať. Len čo je to zasiahnuté, okamžite uhnete a nechcete o tom ďalej premýšľať. Pretože to nechcete opustiť – nechcete sa toho vzdať, avšak stále sa chcete kultivovať, a ja vidím, že máte predpoklady a ste schopní sa kultivovať – potom vás musím priviesť k tomu, aby ste to pochopili. Ak ste stále zaseknutí v tom stave, skúšky, cez ktoré budete prechádzať, budú značné. Čo iné by sa potom dalo robiť? Nie je žiaden iný spôsob. Toto je jeden scenár, keď si človek tie trápenia uvalí na seba sám.

Takisto, zatiaľ čo sa kultivujete, nie každý zažije zmeny v tele tak výrazne ako iní. Sú nejakí ľudia, ktorí jednoducho necítia nič zvláštne. Nech sa deje čokoľvek, oni jednoducho nič necítia. Boli takéto prípady. Povedzme to takto: Bez ohľadu na to, akou veľkou zmenou ste prešli v mikrokozme – aj keby dokonca prevrátila nebesia a zem hore nohami – vaše telo na povrchu sa znecitlivilo vaším životom po narodení, otupilo sa a nič necíti. Aj takéto prípady existujú. Avšak bez ohľadu na to, ako sa vaše telo na povrchu pokazilo a nič necíti, vašu kultiváciu to neovplyvní a váš pokrok nebude o nič pomalší ako u druhých. Keď nakoniec dosiahnete dovŕšenie, prekážky na povrchu nebudú ničím. Len čo príde váš gong, všetko prebehne v okamihu. Avšak tie zmeny po narodení vo vašom tele vás naozaj môžu spraviť necitlivými.

 

Otázka: Majster hovoril o pokrivenej spoločnosť a pokrivených ľudských bytostiach. Môžete to prosím pre učeníkov rozviesť?

Majster: Ako viete, či sú to ľudia z Východu alebo zo Západu, za dávnych čias bolo ľudské myslenie, správanie a formy ich spoločností úplne odlišné od tých dnes. Všetci Bohovia to považovali za ľudský spôsob života. Avšak aj ten mal proces vývoja. Viete, že Čína prešla cez mnoho dynastií. Hoci sa štýl oblečenia zmenil a v každej dynastii bol odlišný, ľudské názory, ich myšlienky o tom ako žiť ako ľudská bytosť, a všetko, čo v spoločnosti robili, bol naozaj život ľudskej bytosti. Aké sú veci teraz? Táto spoločnosť vyzerá byť veľmi pokročilá, avšak to všetko priniesla dnešná veda.

Prečo teda Bohovia dovolili, aby sa ľudská spoločnosť pokrivila? Len čo sa táto otázka rozoberá, je v tom zahrnutých mnoho záležitostí, takže o nej radšej nebudem hovoriť. Avšak môžem vám to stručne načrtnúť v niekoľkých vetách. Menovite, vo vesmíre sú staré sily. Tieto staré sily nie sú démonmi: Sú to životy, ktoré sa objavili potom, čo sa veci odchýlili od Fa počas dlhého časového obdobia. Ony nemali ani poňatia o tom, že vesmír sa pokazil. Je to presne tento typ bytosti, ktorá aby uchránila všetko vlastné, prekáža žijúcim bytostiam v získaní Fa, brzdí nápravu Fa a vytvorila mimoriadne zlú silu. Avšak nie sú to démoni, hoci robia veci, ktoré by sa démoni ani zďaleka nesnažili robiť. Pokrytecky predstierajú, že sa starajú o dobro ľudí, avšak škoda, ktorú spôsobili, je vážna.

Majú zovňajšok Bohov, pričom v skutočnosti to nie sú súcitné(Shan) bytosti. Tieto sily mali počas môjho dnešného šírenia tohto Dafa vážny zabraňujúci účinok. Len čo ich môj gong dostihne, stanú sa v skutočnosti ničím. Len čo to pochopia, objavia, že ony samotné sú uprostred procesu svojho úplného vyhladenia a nikto z nich neujde osudu úplného odstránenia nápravou Fa. Toto je proces počas tejto akcie. V každom prípade, len čo hovoríme o tejto téme, zahŕňa to niečo obrovské, tie otázky sú jednoducho ohromné. Ak to vyjadríme inak, tie staré sily už existovali vcelku dlhý čas, a tak neveria, že žijúce bytosti sa odchýlili od Fa a neveria ani tomu, že vo vesmíre nastali nejaké zmeny.

Takže čo sa týka tejto mojej akcie, všetky žijúce bytosti od vrchu po spodok o nej vedia. Bohovia, ktorí sú najvyššie, s ňou chcú spolupracovať, takže spravili sériu usporiadaní. Oni si myslia, že ak to spravia týmto spôsobom, je to pre mňa najlepšie. Takéto usporiadania boli na rôznych úrovniach, pospájané od vrchu až po spodok. Avšak neuvedomili si, že ich štandardy a ich usporiadania sa naopak stali prekážkou pre moju akciu. Oni dokonca usporiadali ľudskú spoločnosť od dávnych čias až po súčasnosť, aby stanovili, ako dnešné ľudstvo získa Fa. Chcú použiť ľudské telá a myseľ, aby uchovali múdrosť mimozemšťanov. Toto je takisto prekážka, ťažkosť, ktorú pre mňa vytvorili na najnižšej úrovni mojej nápravy Fa a zachraňovania ľudí. Takže hoci všetko, čo spravili, bolo zamýšľané na pomoc pre túto moju akciu, všetko to v skutočnosti pôsobí ako prekážka. Avšak najväčšiu škodu, ktorú to prinieslo ľudstvu, je bránenie ľuďom v získaniu Fa. Toto je zjavné najmä v neviere v božské bytosti, ktorú vidno v modernej vede, ako aj v popieraní tradičných spôsobov myslenia a správania sa skutočných ľudských bytostí. Všetky tieto veci sú pre ľudí prekážkami v získaní Fa. Mimozemšťania nie sú Bohovia a nevedia, že tí Bohovia zostavili veci týmto spôsobom. Je to len tak, že Bohovia ich ovládali a otvorili dvere, aby ich vpustili dnu. S týmto mimozemšťania získali príležitosť, pretože ľudské telo je niečo, po čom už dlho túžili. Potom ich už nikto nebude môcť obmedzovať, nech by robili čokoľvek, takže robia všetko, čo môžu, aby získali ľudské telo a obsadili miesta, ktoré patria človeku. Takže toto je niečo naozaj komplikované, ak o tom máme hovoriť. Už to, čo som vám povedal, zahŕňa obrovské otázky. Toto je príčina, prečo sa objavila pokrivená spoločnosť a stav dnešného ľudstva.

Niektorí študenti povedali: „Nech je teraz koľkokoľvek učeníkov, Učiteľ môže v budúcnosti vziať iba zopár učeníkov k dovŕšeniu.“ Počul som ľudí v rôznych oblastiach, ako to hovorili. Toto vážne poškodzuje Dafa. Ak by to bolo tak, ako ste povedali, načo by tu bolo moje dnešné vyučovanie Fa? Potom by stačilo, aby som zhromaždil len tých pár a učil iba ich. Prečo by som ponúkal spásu všetkým vnímajúcim bytostiam? Avšak niektorí naši praktizujúci v skutočnosti stále veria tým slovám. Ako ste študovali Fa, pýtam sa? Toto je jeden problém. Sú aj ľudia, ktorí hovoria: „Učiteľ sa pripúta na telo určitého študenta, aby hovoril, dával náznaky druhým, alebo im povedal určité veci.“ Toto je niečo, čo sa určite nestane. Môžem často použiť ústa iných ľudí, ústa vašich členov rodiny alebo ústa kohokoľvek –­­­ môžem použiť ich ústa, aby som vám povedal pár slov a dal vám náznaky – to je možné. Avšak pripútať sa na niekoho telo... kto je taký výnimočný? Také niečo sa vôbec nestane. Ktokoľvek to hovorí, má sám problém. Je zaručené, že on je ten, čo má problém, a je to výsledok toho, čo spravili posadajúci duchovia (futi).

 

Otázka: Keď propagujem Fa bežným ľuďom, požiadam ich, aby si najprv trikrát prečítali Čuan Falun. Ak sa chcú potom učiť, budem ich učiť cvičenia.

Majster: Nestavaj to takto absolútne. Začiatočníci vždy zvažujú jedno či druhé, takže ich môžeš súčasne učiť aj cvičenia, a je v poriadku, keď tie veci pochopia postupne. Alebo im môžeš dať knihu a je v poriadku, ak sa to budú chcieť učiť potom, čo si ju prečítajú. Nič nie je absolútne. Neštandardizuj to. Niektorým ľuďom sa to zapáči po prvom prečítaní knihy a hneď sa chcú naučiť cvičenia. Ale ty im povieš: „Nie, najprv to ešte musíš čítať.“ Robiť to takým spôsobom nie je dobré.

 

Otázka: Niektorí študenti hovoria: „Nováčikovia by nemali najprv čítať knihu. Mali by rozjímať, osvietiť sa k veciam a rozmýšľať o nich.“

Majster: Či je to osvietenie, rozjímanie alebo uvažovanie, za okolností, že nezískali Fa, nech ich požiadate, aby rozmýšľali alebo sa osvecovali k čomukoľvek, neosvietia sa, nie? Každý by mal čítať knihu a čítať ju viac, a potom budeš schopný správne riešiť nejaké okolnosti, ktoré sa prejavujú v priebehu tvojej kultivácie. To je pravé osvietenie. Čo znamená „osvietenie“? Je to to, k čomu sa tá osoba osvieti. To je pravé osvietenie. Takže keby si odišiel rozjímať a uvažovať, o čom by si premýšľal? Mal by si naozaj rozlišovať všetky myšlienky, ktoré prichádzajú, a vidieť, ktoré sú ty a ktoré sú nedobré myšlienky. Ak je to nedobrá myšlienka, nemôžeš nechať, aby si si ju naďalej myslel. Čo sa týka rozjímania, nemusíte sa snažiť o niečom rozjímať. Keď ste prišli k pochopeniu Fa, u všetkých to malo takýto priebeh: Zdalo sa vám to dobré hneď ako ste vzali knihu a prečítali si ju. Prečo sa vám to zdalo dobré? Ste racionálni, máte svoje myslenie a máte skutočné životné skúsenosti v bežnej spoločnosti, takže viete, že Fa je dobrý. Vedeli ste to v tom momente, ako ste čítali knihu, ale to bolo iba na úrovni pocitov. Neustálym čítaním knihy ste prišli k čoraz väčšiemu pochopeniu jej hodnoty a toto pozdvihlo vaše pochopenie na racionálnu úroveň. Takže o čom ešte treba rozjímať? Ak si myslíte: „Je časť Fa, ktorú som študoval dnes, pravdivá? Dáva táto kapitola zmysel?“ potom sa vaše pochopenie odchyľuje. Robiť to takto je určite nesprávne.

 

Otázka: Kvôli nedostatkom pri propagácii Fa nie je až do dnešného dňa medzi opravdivými praktizujúcimi mnoho starších osôb z vedeckej a technologickej komunity. Čo by sme mali robiť?

Majster: Čo sa tohto týka, nezáleží na tom, aké je to odvetvie alebo aká je to spoločenská trieda, šírenie Dafa sa zameriava na srdcia ľudí, zameriava sa na jednotlivcov a nie na nejakú sociálnu skupinu. Povedzme napríklad, že nejaká osoba by mala určitú právomoc a rozkazovala by ľuďom: „Každý sa musí prísť učiť. Nie je dovolené sa neučiť.“ Kto by potom prišiel úprimne? Prišli by, lebo ste ich prinútili, dali ste im príkaz, alebo kvôli kamarátstvu; neprišli by, aby získali Dafa. Funguje to len vtedy, keď sa to chce človek opravdivo učiť zo svojej vlastnej vôle. Takže nech má človek akékoľvek vysoké postavenie alebo nech má akúkoľvek veľkú moc, my sa pozeráme iba na jeho srdce. Nikto nemôže zastupovať niekoho iného. Niektorí z nás hovoria, že keď ľudia v určitých organizáciách získajú Fa, môže to byť pre nás prospešné čo sa týka šírenia Dafa a potvrdenia toho, že Dafa je vedecký. Nie som proti tomu, aby ste mali takéto myšlienky. Je vynikajúce, že chcete ochraňovať Dafa a robiť prácu pre Dafa. Avšak veci väčšinou nie sú také, ako si ich predstavujete. Závisí to od toho, či ho ten človek chce získať alebo nie. Funguje to len vtedy, ak ho chce získať. Ak nechce, nepôjde to. Dafa nebude trpieť tým, že by mu niekto chýbal. Niektorí študenti sa znepokojujú a hovoria: „Obávame sa povedať študentom, ako by mali robiť veci na cvičebných miestach. Len čo im povieme, ako robiť veci, študenti prestanú praktizovať a odídu.“ Povedal by som, že to môže byť prijateľné, ak študentovi chýba hlboké pochopenie Dafa. Avšak ak je ten študent taký istý aj po určitom období štúdia, potom ho nechajte odísť, ak chce. My chceme kultivujúcich, nie ľudí, ktorí sa zamiešajú do davu, aby sa pokúsili niečo získať, alebo ľudia, ktorí sú tu, aby sa naplnila nejaká kvóta. Ak by deväťdesiatdeväť zo sto z nich nebolo úprimných a odišli by, a ostal by iba jediný úprimný človek, aj to by bol váš úspech. Aj keby bol spasený iba jeden človek, bolo by to výborné. Ale tak to nebude. Napokon, už je veľmi veľa ľudí, ktorí sa teraz kultivujú v Dafa.

 

 

Otázka: Keď prekonávam skúšku, niekedy cítim, že som sa k tomu osvietil a cítim okamžitú úľavu. Avšak neskôr zistím, že tá istá skúška sa vracia.

Majster: Práve teraz sa ma jeden študent pýtal, prečo sa stav spojenia Nebeského okruhu, ktorý zažil predtým, teraz opakuje. Môžem vám povedať, že aby ste sa maximálne prispôsobili podmienkam spoločnosti bežných ľudí vo vašej kultivácii, tá časť, ktorá sa skultivovala, sa pre vás v mikrokozme oddelí. Tá časť, ktorá ešte má dokončiť kultiváciu, môže mať ten istý problém a musí pokračovať v kultivácii; oddelí sa, keď ukončí kultiváciu. Dovoľte mi to vysvetliť na príklade. Existujú mechanizmy na každej úrovni vášho tela. Nedobré myšlienky môžu existovať v mnohých úrovniach vášho tela. Inými slovami, nedobrá myšlienka bude pravdepodobne zložená z veľmi povrchných vecí na najvonkajšom povrchu; môže byť zložená aj z hmoty, ktorá je o niečo mikroskopickejšia. Takže niektoré nedobré myšlienky sa môžu vyskytovať od mikrokozmu až k povrchu. Preto, hoci táto vaša časť splnila štandard a vrstva je vyčistená a oddelená, stále sú ešte nejaké v nasledujúcej vrstve. Odstraňovanie vecí, ktorých sa vo vašej kultivácii musíte vzdať, treba opakovať.

Niektorí ľudia hovoria: „Mám pocit, že som sa kultivoval veľmi dobre a dobre som sa činil po nejaký čas. Avšak prečo teraz opäť vystupujú nedobré myšlienky?“ Ide o to, že tá časť, ktorá sa kultivovala veľmi dobre, sa oddelila, pričom tá časť, ktorá ešte nie je vykultivovaná, pokračuje v kultivácii; avšak stáva sa čoraz slabšou. Viem – niekedy sú tie vynárajúce sa myšlienky jednoducho hrozné. Nemusíte sa obávať; čím je hmota mikroskopickejšia, tým väčšia energia, čím je povedané, že čím má väčšiu moc, tým väčší je jej nedobrý vplyv a môže ovládať ľudí. Na najvonkajšom povrchu, čím bližšie sa hmota dostáva k povrchu, tým nižšia je jej energia, a čím nižšia energia, tým nižšie sú jej schopnosti; avšak čím je nižšia a dostáva sa bližšie k povrchu, tým sa stáva horšou. Takže čím je horšia a nižšia, tým má menej energie. Takýto je tam vzťah. Preto hoci ste odstránili a zredukovali mnoho nedobrých vecí a zoslablo to, môže sa to javiť ešte horšie. Nemusíte sa znepokojovať týmito vecami, pretože ste sa už vykultivovali do tejto fázy a to znamená, že si budete uvedomovať nedobré myšlienky hneď ako sa vynoria. To je niečo, čo je ťažké dosiahnuť v úvodnej etape. Nedobré myšlienky sú postupne odstraňované vrstva po vrstve. Avšak mali by ste jasne chápať, čo som povedal. Mohli by ste si myslieť: „Aha, takže takto to je. Keď sa opäť vynoria nedobré myšlienky, nebudem sa o to starať.“ Ak sa nebudete ovládať a nebudete im odporovať, potom sa nekultivujete. Taký je presne ten vzťah. Rozlíšte ich, obmedzte ich, vy sami ich viete odkultivovať a obmedziť zlé myšlienky. Keď to spravíte, potom sa kultivujete a neustále ich odstraňujete, znova a znova, a tých častí, čo splnili štandard, je čoraz viac. Keď všetky splnia štandard, je to dovŕšenie. Taký to má priebeh.

 

Otázka: Učeníci v Severnej Amerike použili mnoho príležitostí na propagovanie Fa Američanom, avšak stále je veľmi málo Američanov, ktorí naozaj získali Fa.

Majster: Staré sily vo vesmíre majú skupinu usporiadaní a ich usporiadania vážne bránili veciam, ktoré dnes chcem spraviť.

Nikto z nich nevie, odkiaľ som prišiel. Predtým som vám vysvetlil jeden princíp. Vezmime si napríklad Bohov. Bez ohľadu na to, na akej úrovni je Boh, nevie, či sú ešte nad ním Bohovia vyšší ako je on. Navyše, existencia Bohov je odlišná od existencie ľudských bytostí. Keď vám dnes poviem, že sú nebesia za nebesiami, všetci tomu v princípe veríte, avšak vaše myslenie je odlišné od myslenia Bohov. Všetci tomu rozumiete z Fa, pričom Boh si myslí, že všetko vidí a všetko vie. Ak poviete, že nad ním je toho ešte viac, nebude vám veriť – naozaj vám neverí. Toto je určené jeho stavom dosiahnutia a úrovňou, a tiež je to to, čo potvrdila jeho múdrosť a k čomu sa osvietil. Pod svojou úrovňou alebo na rovnakej úrovni ako je on vidí všetko jediným pohľadom a môže spraviť všetko, čo chce. Pre všetky bytosti pod jeho úrovňou je absolútne veľkolepý. Čo sa týka mňa, oni všetci môžu vidieť moje prejavujúce sa podoby a spôsoby prejavu na ich úrovniach, avšak nikto z nich nemôže vidieť moje formy existencie, ktoré sú vyššie ako oni. Preto sa odvažujú robiť to, čo robia.

Oni si myslia, že ja tiež patrím tam, kde sú oni – „Takto som to zostavil a je to pre teba prospešné.“ Oni v skutočnosti nevedia, že ja mám robiť ešte vyššie veci. Robia to týmto spôsobom, úroveň za úrovňou, s tým, že táto úroveň rozmýšľa týmto spôsobom a tamtá úroveň rozmýšľa týmto spôsobom – všetci rozmýšľajú takto – takže zostavili prekážky na každej úrovni, jednu za druhou. Čo sa týka propagácie Fa, pôvodne som chcel, aby počas procesu nápravy Fa získalo Fa 200 miliónov ľudí. Keďže na svete je viac ako 7 miliárd ľudí, 200 miliónov je stále malé číslo, nie je tak? Avšak oni to obmedzili na 100 miliónov, tvrdohlavo sa držiac svojich pokrivených vecí a nevzdávajúc sa ich. Vždy keď prerazím cez jednu úroveň, stále majú usporiadania na nasledujúcej vyššej úrovni. Musím prelomiť všetky, úroveň za úrovňou... iba potom nebudem obmedzený týmto ich súborom usporiadaní. Takže ich usporiadania vytvorili obrovskú prekážku mojej náprave Fa.

 

Otázka: Mnohí ľudia hľadajú motiváciu pre kultivovanie sa, ustanovili napríklad koncept „návratu domov“. Premýšľam, či nie je lepšie kultivovať sa bez akéhokoľvek zámeru.

Majster: Ustanoviť si nejaký druh sebadôvery, motivácie, alebo želania ísť niekam ako motiváciu pre kultivovanie sa nie je v princípe nesprávne. Avšak myslím si, že je tam stále opomenutie, pretože sa aj tak kultivujete kvôli niečomu. Samozrejme, ak sa chcete kultivovať, aby ste sa vrátili, alebo dosiahli určitý stav, myslím si, že pokiaľ si stanovíte cieľ alebo potvrdíte spravodlivú myšlienku, nemali by ste už na to myslieť. Potom, čo ste vytvorili to želanie, by ste sa mali jednoducho sústrediť na kultivovanie seba, keďže ničím iným sa nemusíte znepokojovať. Ak stále takto premýšľate a používate to ako nejaký druh hnacej sily, aby ste sa motivovali, potom keď dosiahnete určitú úroveň, požiadavka na vás bude vyššia, a v tom čase si myslím, že to už nemusí byť hnacia sila, ale skôr niečo, čo vyzerá ako pripútanosť. Avšak v začiatočnej etape to nie je žiaden problém. Povedal som, že Tathágata hlása milosrdenstvo. Avšak keď sa na to pozrie Boh na veľmi vysokej úrovni, pomyslí si: „Aké milosrdenstvo? Čo je to milosrdenstvo?“ Nerozumie tomu. Nie je to tak, že by nerozumel – on rozumie všetkému – avšak myslí si, že vaše milosrdenstvo je pripútanosťou. Princípy idú vždy vyššie a Fa sa tiež zvyšuje. Na rôznych úrovniach sú vždy požiadavky na žijúce bytosti, ktoré sú špecifické pre ich ríše na tých úrovniach.

 

Otázka: Zakaždým, keď sa zúčastním Fa konferencie, cítim sa potom veľmi povznesený a povzbudený. Avšak potom, čo sa vrátim domov, po nejakom čase zistím, že už opäť nie som usilovný.

Majster: O tejto otázke som včera hovoril s našimi študentmi. Všetci ste mali takúto skúsenosť. Potom čo počúvate Učiteľa rozprávať v prostredí Dafa, všetci viete, že by ste mali byť usilovní. Avšak vy sa napokon kultivujete v bežnej ľudskej spoločnosti, a tak všetko, s čím sa stretnete, sú o bežné sebazáujmy a všetko ovplyvňuje vaše sebazáujmy. Takže dokonca aj atmosféra šírená celou spoločnosťou je o žití pre ne. V tomto prostredí, bez toho aby ste si toho boli vedomí, môžete mať pocit, že všetko má byť takéto, a to spôsobí, že nebudete usilovní. Toto je kľúčovým dôvodom toho, že nedokážete ostať usilovní. Avšak na druhej strane, presne preto, že toto prostredie dokáže spôsobiť, že človek poľaví alebo že sa pokazí, a je komplikované a ťažké kultivovať sa v ňom, ak sa z neho dokážete vynoriť, ste výborní, môžete ísť veľmi vysoko, môžete sa vrátiť a druhí povedia, že ste výnimoční. Nie je to tak? Takže v akomkoľvek prostredí, a v tomto dnešnom prostredí, aby sme boli trvale usilovní, myslím si, že by sme mali veľa čítať knihu a čítať knihu viac.

 

Otázka: Čím je to mikroskopickejšie, tým vyššia úroveň. Učiteľ včera spomenul, že rôzne úrovne nebies postupujú dole k mikrokozmu.

Majster: Nie je žiadne „hore“ ani „dole“, ako si to predstavuješ. Zem je guľatá – „dole“ je zároveň aj „hore“. Zem je v prvom rade guľatá a ľudské bytosti sú hore nohami v jednom momente a  nohami nadol v ďalšom. Nie je tam ľudský koncept „hore“ a „dole“. Okolité štyri strany a osem smerov sú všetky „hore“. Keď poviem „ísť hore,“ v skutočnosti sa to dá chápať ako postupovať k mikrokozmu. Aby som bol presný, ísť hore do nebies znamená ísť k mikrokozmu.

 

Otázka: Učiteľ použil v Čuan Falune „svetelný rok“ na popis času, ale nevzťahuje sa „svetelný rok“ vo fyzike na vzdialenosť?

Majster: Keď som hovoril o kozmickom tele, použil som koncept vzdialenosti časopriestoru, aby som hovoril o čase, ktorý je potrebný. V rámci rovnakej úrovne možno hovoriť o vzdialenosti. Od makrokozmu k mikrokozmu, pojem vzdialenosti prechádza zmenami spolu s rozdielmi v priestore a čase. Ľudstvo nemá koncept alebo pojem pre vzdialenosti trvalého časopriestoru alebo zjednoteného času. Pri vykonávaní tejto akcie prekračujem všetky časy – to je môj prístup. Avšak akékoľvek žijúce bytosti, pokiaľ sú v rámci určitého prostredia, budú obmedzované časom v tom prostredí. Preto keď hovoríme o štruktúre kozmických tiel, koncept vzdialenosti sa nedá oddeliť od času a rýchlosti. V rámci danej ríše existujú rozličné svety alebo rozličné častice na rovnakej úrovni. Dajú sa merať vzdialenosťou, pretože patria do rovnakej úrovne a majú spoločný zjednotený čas a vzdialenosť. V procese  prechádzania z mikrokozmu do makrokozmu však nie sú jednotné časy alebo jednotné vzdialenosti. Všetko vo vesmíre vytvoril Dafa pre vnímajúce bytosti, vrátane kultúr vnímajúcich bytostí na rozličných úrovniach. Náprava Fa nenapravuje len všetko, čo nie je spravodlivé, ale vytvára aj novú ľudskú kultúru. Tie minulé sú nepostačujúce. Myslím, že som to vysvetlil jasne. (Potlesk)

 

Otázka: Vždy, keď prežívam výzvy týkajúce sa citov (qing), stále mám pocit, že nie som schopný sa toho vzdať, nech robím čokoľvek. Som jedným z tých ľudí, čo nie sú ochotní zmeniť svoju najvnútornejšiu povahu?

Majster: Je nesprávne, ak považuješ city za svoju vlastnú racionalitu alebo za niečo, čo je časťou tvojho tela. Avšak ak sa zámerne tlačíš do toho, aby si sa niečoho vzdal a nedosiahol si príslušný štandard, potom si to vnucuješ. Pomocou procesu neustálej kultivácie, čítania kníh a praktizovania cvičení človek postupne pochopí Fa z vnútra Fa. Máš na seba vyššiu požiadavku a čo najviac sa snažíš ovládnuť tie nedobré myšlienky a veci, ku ktorým si pripútaný; čo najlepšie sa pokúšaš brať ich zľahka a odolávať im. Tá časť teba, ktorá dokáže splniť štandard, hoci je to len po zlomok sekundy, je tam potom umiestnená. Postupne a neustále to týmto spôsobom preráža k povrchu. Keď to napokon úplne prerazí, keď sa prerazí najposlednejšia vrstva, objavíte, že vaše myslenie a myšlienky sú úplne odlišné ako predtým. Dokonca aj váš spôsob myslenia bude odlišný ako predtým. To je vaše pravé ja, vaša pravá povaha, pričom všetko a čokoľvek, o čom premýšľate a čoho sa nedokážete vzdať, sú vaše názory získané po narodení, ktoré vás spútavajú.

Spolu s týmito názormi má človek takisto špeciálne prostredie v tejto dimenzii, to jest, city. V Troch ríšach je všetko presiaknuté citmi. Vy sa vôbec nemôžete oddeliť od týchto citov – ste v nich. V skutočnosti to, čo musíte spraviť, je nájsť spôsob, ako sa odpútať od citov. Hoci to, čo som povedal, je veľmi jednoznačne vyjadrené, tí, čo sa kultivovali krátky čas, to nedokážu. Aj pre dlhoročných študentov je ťažké to úplne dosiahnuť pred dovŕšením. Buďte na seba v kultivácii prísni a odstráňte tie nedobré veci. V kultivácii Dafa sa dá všetko zmeniť. Ak neustále čítate knihu a čo najviac sa v každodennom živote snažíte správať ako kultivujúci, umožní vám to prejsť úplnou zmenou, keďže Dafa vás zoceľuje.

 

Otázka: Jedna oblasť plánuje organizovať raz za mesiac veľkú konferenciu výmeny skúseností. Doteraz už uskutočnili tri konferencie. Myslím si, že je to príliš veľa.

Majster: Je to príliš veľa. Neorganizujte ich tak často. Myslím si, že stačí, ak takéto veľké konferencie, ako je táto, budete organizovať raz alebo dvakrát ročne. Ak sú príliš často, je pravdepodobné, že ovplyvnia vašu kultiváciu. Hovorím to, pretože kultivácia je priorita číslo jeden; vaše propagovanie Fa takisto slúži na pomoc ľuďom získať Fa. Robíme aktivity na propagovanie Fa, aby ste sa opravdivo zlepšili a zvýšili si svoju sebadôveru pri kultivácii, avšak nemali by sme spadnúť do samotných formalít.

 

Otázka: Včera Majster povedal, že „Môj pôvodný plán bol 200 miliónov ľudí.“ Znamená to, že výhľad pre naše šírenie Fa je 200 miliónov ľudí?

Majster: Všetko, čo zdržiava nápravu Fa, je v konečnej etape odstraňovania. Avšak príliš mnoho času pripraveného pre kultiváciu ľudí sa stratilo a nedá sa vrátiť späť. Ak by prišlo ďalších 100 miliónov ľudí, je zaručené, že nebudú rovnakí ako ste vy, neudržia krok a nedostihnú vás. Avšak znamená to, že potom zastavíme robenie vecí na propagovanie Fa? Nie, mali by sme ich stále robiť. Je to preto, že stále sú tu veci pre nasledujúcu etapu ľudstva, ktoré treba spraviť, a stále je mnoho ľudí, ktorí sa nekultivovali alebo neštudovali. Mali by ste umožniť ľuďom, ktorí ešte nevedia o Fa, aby sa o ňom dozvedeli.

 

Otázka: Keď chodíme do odľahlých oblastí propagovať Fa, obávam sa, že kultivačný proces, ktorý Majster usporiadal pre učeníkov, sa tým naruší.

Majster: Nenaruší sa. Ak v tej odľahlej oblasti nikto nevie o Fa, nie je nesprávne, aby ste ho tam išli propagovať, a vašu kultiváciu to nezdrží. Pokračujte v čítaní knihy a praktizovaní cvičení, zatiaľ čo robíte veci na propagovanie Fa, a to je samé osebe kultivácia.

 

Otázka: Až do akej vysokej úrovne dokáže preniknúť „sebectvo“? Ak môžeme preraziť cez tú úroveň?

Majster: Dôvodom, prečo sa bytosti môžu odchýliť od Fa a môžu spadnúť dole z vysokých úrovní, je to, že si vyvinú sebectvo. Dôvodom, prečo si ľudia vyvinú sebectvo, je to, že v ľudskej mysli sa vyvinie mnoho nedobrých názorov vytvorených po narodení. V skutočnosti je to znečistenie mysle. Bohovia na vyšších úrovniach sú čistejší a svätejší. Ak si vyvinú veci, ktoré by si nemali vyvinúť, potom ich to znečistí. Neexistuje koncept alebo prejav úrovne, ktorú si mal na mysli.

 

Otázka: Učiteľ povedal, že by sme sa mohli vrátiť nielen na miesta, kde boli naše životy stvorené, ale ísť ešte vyššie.

Majster: Môžu byť také prípady, avšak je to nesmierne ťažké. Treba však pripomenúť jeden bod: Pokiaľ vytrváte v kultivovaní sa, a to zahŕňa tých, čo získali Fa, nechcem opustiť ani jedného človeka. (Potlesk) Určite nájdem spôsoby, aby si sa vrátil tam, kde si bol stvorený. (Potlesk) Čo sa týka vystúpenia na vyššie miesta, to závisí od vás samých. Sú špeciálne prípady, mimoriadne špeciálne prípady. V skutočnosti o tom uvažujete s ľudským myslením. Najdôležitejšie v tvojom živote je vrátiť sa na svoje pôvodné miesto – to je tvoja najväčšia túžba a najradostnejšie želanie. Zmysel života neleží v tom, na akej vysokej úrovni je bytosť. Ide skôr o to, aby mohla získať to, čo má získať, a potom bude spokojná. To je šťastie. Avšak znie to dosť hrubo, keď sa to popíše ľudskými slovami. Všetky ľudské bytosti majú neustálu túžbu, ktorá ich ženie všetko preskúmať, a tá mentalita nie je dobrá. Bohovia nemajú takú mentalitu. Pre vnímajúce bytosti je vesmír bezhraničný a jeho koniec sa nedá vidieť. Takže každá túžba poznať vyššie veci je nesplniteľná, desivá vec a jednoducho to nebude fungovať.

Medzi tými, čo sa kultivovali v minulosti, sú naozaj ľudia, ktorí sa vykultivovali veľmi vysoko, avšak ťažkosti, ktoré vydržali, boli naozaj obrovské! Dovoľte mi dať vám príklad. Keď vykonávam túto akciu, plnou silou postupne prenikám smerom k mikrokozmu a robím nápravu Fa; robím to spôsobom odspodu hore. Kde si myslíte, že som dosiahol, keď som to takto robil? Dosiahol som miesto, ktoré je ďaleko za miestom, kde ešte sú ľudské telá. Na tom mieste nie je nič iné ako hmota a všade sú tam životy vo forme hmoty.

Počas špeciálneho historického obdobia významných zmien vo vesmíre bolo niekoľko Bohov, ktorí boli vytiahnutí na určitú úroveň a nemohli ísť dole, takže tam jednoducho ostali. Mali pocit, že je to tam veľmi nezaujímavé, takže z celého srdca chceli prísť dole a vrátiť sa na svoje pôvodné miesta. Je to odlišné od toho, čo si predstavujete; nie je pravda, že čím vyššie, tým lepšie. Neskôr, keď som dosiahol tú úroveň počas mojej akcie, poslal som ich späť a všetci mali veľkú radosť. (Potlesk) Niečo z toho, čo hovorím, môže znieť dosť neuveriteľne. Zatiaľ čo tu sedím, som jednoducho Li Chung-č’, s úplným výzorom ľudskej bytosti. To, čo som vám povedal, sú princípy Fa; to, čo som vám povedal, sú všetko skutočné udalosti. Avšak žiadne z tých schopností sa neprejavujú v dimenzii bežných ľudí. Je to preto, že nepotrebujem použiť takúto schopnosť, aby ste sa prispôsobili a vystúpili. Použitím princípov Dafa môžete dovŕšiť všetko.

 

Otázka: Počul som, že vždy keď dokončíme čítanie Čuan Faluna, môžeme sa zbaviť jednej vrstvy škrupiny? (Smiech medzi študentmi)

Majster: Nesmejte sa. Myslím si, že to má naozaj takú moc. Čo ste sa naučili čítaním Čuan Faluna po prvýkrát, sa nebude opakovať, keď čítate knihu druhýkrát. Preto vám hovorím, aby ste čítali viac a čítali veľa. Dôvodom, prečo sa môžete osvietiť k vyšším princípom je to, že ste postúpili do ďalšej ríše. Ak ste nedosiahli tú ríšu, nebude vám dovolené poznať princípy na tej úrovni.

 

Otázka: Je nejaké spojenie medzi čítaním Fa určitý počet krát a úrovňou, ktorú dosiahneme pri dovŕšení?

Majster: Počet krát, ktorý čítate Fa, môže urýchliť postup k dovŕšeniu. Avšak či môžete dosiahnuť dovŕšenie alebo nie závisí aj od vašej vlastnej kultivácie a nejakých ďalších vecí. V skutočnosti, ak ste schopní čítať knihu takto dobre, viem, že budete všetko robiť dobre.

 

Otázka: Ak majú dvaja jednotlivci s rovnakými vrodenými vlastnosťami odlišné spoločenské postavenie, dosiahnu po dovŕšení rovnakú úroveň?

Majster: Kultivácia neberie do úvahy spoločenské postavenie v ľudskej spoločnosti. Nie je rozdiel medzi bohatým a chudobným, alebo vyššou a nižšou triedou, spôsob akým ľudia triedia veci – s každým sa zaobchádza rovnocenne. Ak sú dve osoby z rovnakej úrovne, potom tam nie je žiaden rozdiel, a ich úrovne určite budú rovnaké. Ak sú z rôznych kultivačných ciest, to tiež nepredstavuje problém. Ak nejakí ľudia prispeli niečím špeciálnym, pomôže im to spraviť obrovský krok, čo sa týka pokroku v ich kultivácii. (Potlesk) Avšak myslím si, že by ste sa nemali na to sústrediť, a potom hľadať skratku a pokúšať sa robiť viac dobrých skutkov, keď sa vrátite domov. Je pravdepodobné, že by veci dopadli práve naopak. Nie je to tak, že môžete dosiahnuť čokoľvek, čo si zaumienite.

             

Otázka: Niektorí individuálni asistenti nespĺňajú požiadavky Dafa a nejakí študenti žiadali, aby boli nahradení. Ako by sme to mali riešiť?

Majster: Ak táto osoba poškodzujete Fa, musí sa nahradiť. Aj keby nebol nahradený, myslím si, že žiaden z našich študentov by pri ňom nezostal, takže prirodzene by prestal byť asistentom. Pokiaľ to nie je preto, že by poškodzoval Dafa, a má iba problémy čo sa týka jeho metód práce, potom mu môžete láskavo povedať, v čom konal nesprávne. Možno si to uvedomí, možno nie. Avšak aj on je kultivujúcim a napokon si to uvedomí; možno tam musí byť určitý proces. Ak ide o ten prípad, nestali sme sa v skutočnosti počas tohto procesu pripútaní k jeho chybám a nedokážeme sa ich vzdať? Ak je to tak, potom ste sa k tomu stali pripútanými a ukázalo sa, že sa pozeráte von. Prečo nemôžete rozmýšľať o tom, prečo ste videli jeho chybu? Je to jeho chyba, ale prečo si z toho taký nešťastný? Je to kvôli tomu, že je niečo, čo si ty nespravil dobre? Prečo to považuješ za taký veľký problém? Nech je situácia akákoľvek, keď sa stretnete s problémom, vždy by ste sa mali sami kultivovať a preskúmať seba.

Ak sa tento asistent naozaj kultivoval veľmi dobre, keď má problém a vy naň poukážete, určite preskúma seba. Ak druhí poukážu na problém asistenta a on sa nepozrie na seba, potom by som povedal, že ten asistent slabo študoval Fa a musí sa veľmi zlepšiť. (Potlesk) Toto nie je o zhovievavosti k ľuďom. Je to preto, že ste všetci v procese kultivovania sa a všetci máte pripútanosti a veci, ktorých sa nedokážete vzdať. Možno máte pravdu, možno nemáte. Keď nemáte pravdu, môže to spôsobiť, že druhú osobu, ktorá má pravdu, budete vidieť tak, akoby nemala pravdu, alebo ak máte pravdu, môže to spôsobiť, že druhú osobu, ktorá nemá pravdu, budete vidieť tak, akoby mala pravdu.

Všetci sa kultivujete. Všetci ste pred chvíľou tlieskali, keď ste ma počuli hovoriť tie slová – povedal som, že sa budem čo najviac snažiť, aby som neopustil ani jedného učeníka, ktorý získal Fa. Ak dokážeme spraviť dokonca toto, nemôžete vy aspoň ku každému pristupovať s láskavosťou? (Potlesk) Ak všetci dokážete hľadať hlboko vo svojom vnútri vždy keď sa stretnete s konfliktom – pýtať sa „Je to preto, že ja mám problém?“ – povedal by som, že všetko bude ľahké vyriešiť a rýchlosť vašej kultivácie bude veľmi, veľmi vysoká. Avšak o tejto téme môžem s vami hovoriť iba takto. Ako pôjdete cez vašu kultiváciu, môžete veľmi dobre vedieť, že sa mýlite, avšak aj tak bude pre vás ťažké zvládnuť to, takže vám môžem iba povedať, aby ste sa čo najviac snažili dobre sa činiť a ostať usilovní. Konflikty sú nevyhnutné. Bez konfliktov by nebolo žiadne zlepšenie. Ak by sa dobre činili asistenti, študenti by sa dobre činili a nikto by v tomto prostredí nemal žiaden konflikt, kto by bol šťastný? Démoni by boli šťastní a ja by som nebol. Dôvodom je, že by ste stratili svoje kultivačné prostredie, neboli by ste sa schopní zlepšiť a neboli by ste schopní dosiahnuť cieľ, váš návrat. Takže by ste sa nemali pozerať na konflikty ako na niečo nedobré.

Často hovorím, že nie je na škodu vydržať trochu ťažkostí. Neuvedomili ste si, že konflikty sú takisto formou ťažkostí? (Potlesk) Preto v nedávnom čase boli také veci medzi našimi učeníkmi Dafa v USA relatívne častejšie. Samozrejme, nezískali ste Fa tak skoro ako študenti v Číne. Vaše pochopenie postupovalo tak rýchlo, že ten proces už skončil. Myslím si, že odteraz... Najmä v nedávnej dobe to bolo celkom dobré, pochopenia Fa dlhoročnými študentmi sú veľmi vysoké, a nebudú robiť také extrémne veci ako predtým. To je veľmi dobré. Myslím si, že odteraz budú veci čoraz lepšie, pretože dozrievate a vaše pochopenie Fa sa šplhá ešte vyššie.

Niektorí ľudia povedali: „Učiteľ, mám naozaj obavy z toho, že necítim v nohách žiadnu bolesť, keď ich prekrížim pri sedení. Je to pravda, že bez ťažkostí nepostupuje moja kultivácia veľmi rýchlo?“ Ak iní ľudia dokážu pochopiť toľkoto, prečo nedokážete byť šťastní, keď vystúpia konflikty? [Prečo si nepomyslieť:] „Aha, prichádza príležitosť, aby som sa zlepšil.“ Keď sa ľudia stretnú s konfliktom, všetci sa ho snažia odstrčiť, snažia sa ho preniesť na niekoho iného. Preto ste bezstarostný a myslíte si, že je veľmi dobré, keď nemáte žiadne konflikty, a potom keď sa konflikty ukážu, nemáte to radi. Konflikt samotný je časťou kultivovania sa uprostred ťažkostí. Niektorí ľudia hovoria, že nemajú až tak veľa kontaktu so spoločnosťou, keďže už zostarli. Hoci môžete mať pokročilý vek, budete prinútení, aby ste sa mohli zlepšiť a dosiahnuť dovŕšenie, že začnete myslieť na nepríjemné veci z vašej minulosti, ako napríklad „osem rokov prosa a desať rokov pliev,“ aj keď nebudete robiť nič iné ako sedieť na posteli. Budete prinútení pocítiť hnev, keď tam sedíte, taký hnev, že to nebudete schopní vydržať, a potom si uvedomíte: „Aha, ja som kultivujúci. Nemal by som sa takto hnevať.“ Je to na odstránenie vašej pripútanosti. V každom prípade, ak chcete, aby všetko bolo príjemné, nebudete mať žiaden spôsob ako sa zlepšiť, takže nemôžem dovoliť, aby sa to stalo. (Potlesk)

Iba uprostred konfliktov sa dajú odstrániť ľudské pripútanosti a iba uprostred konfliktov môže človek spoznať, v čom sa mýlil. Vždy keď sa dostanete do konfliktu s druhými, zaručujem, že je to preto, že sa vynorila vaša pripútanosť a je dosť zrejmá. Ak sa nechopíte tej príležitosti  a ostanete neústupní a budete obhajovať svoje body, priebeh toho, ako sa tvrdohlavo hádate, nie je nič iné ako predvádzanie tej pripútanosti. Ak dokážete pátrať hlbšie, aby ste uvideli, čo je za tým, nájdete koreň tej pripútanosti. (Potlesk) Takže v kultivácii by ste sa mali s plným vedomím kultivovať a nemali by ste stále rozmýšľať o tom, že požiadate moje telá Zákona o náznaky. Telá Zákona vám nikdy priamo nepovedia, čo máte robiť.

Ako viete, práve som vám povedal, že počas nápravy Fa neustále prerážam smerom k mikrokozmu. Ako je to možné? Je to preto, že som uchopil hlavnú časť všetkých rôznych individuálnych úrovní a priniesol som ich sem so sebou (potlesk), takže nemôžu uniknúť. Samozrejme, je tu jeden problém: V priebehu zničenia, keď sú ničené na niečo ako prach a padajú dole – sú ničené, lebo sú zdegenerované, sú ešte horšie ako démoni, a keď sú anihilované, pretože sú to zlé bytosti, stále chcú robiť nedobré veci tesne predtým  ako zomrú – naschvál padajú na Peking.

Ako viete, ľudia sú veľmi ustarostení počasím v Pekingu. Čo sa deje s Pekingom? Počasie za posledné dva roky bolo také, že vyzerá byť oblačno, ale nie sú to oblaky a vyzerá byť hmlisto, ale nie je to hmla. Častice látok lietajúcich vo vzduchu sú všetky dosť veľké a dajú sa vidieť aj voľným okom. Hovorí sa, že sú to výfukové plyny z áut, takže ľudia začali regulovať automobilové emisie. Ja si myslím, že s autami to nemá nič spoločné. Automobily vypúšťajú najmä oxid uhoľnatý a oxid uhličitý, pričom lietajúce častice vo vzduchu sú väčšinou nitridy. V USA je toľko automobilov, autá na diaľniciach prúdia ako voda; bolo to tak po desaťročia, avšak nemajú taký stupeň znečistenia ako Peking. Takže to nie je problém spôsobený autami. Hovorí sa aj to, že to pochádza z premysleného znečistenia. Hoci je znečistenie v rozvojových krajinách dosť vážne, aj tak to nedosiahlo takýto rozsah – a to ani nespomíname, že v Pekingu nie je tak veľa priemyslu spôsobujúceho veľké znečistenie. Niektorí ľudia hovoria, že je to zo spaľovania uhlia. Avšak v dnešných dňoch ľudia používajú centrálne kúrenie a komíny sú zriedkavé. Dokonca aj za starých čias, keď sa používali pece na uhlie a každá domácnosť mala pec na uhlie, nebol taký stupeň znečistenia, aký je dnes. Dnes je to iný typ znečistenia. Samozrejme, ľudia tomu nebudú veriť a ja im to nemusím hovoriť. Je v poriadku, nech si o tom ľudia hovoria čo chcú.

Sú to v skutočnosti veľmi degenerované látky zo zničených mikrokozmických dimenzií, ktoré neustále padajú nadol. Keď letíte lietadlom, potom čo lietadlo vzlietne, päťsto metrov od letiska uvidíte peknú modrú oblohu, avšak keď sa pozriete dole, „Ach, jaj,“ vyzerá to akoby všetko pokrývala nejaká pokrievka. Odkiaľ to prišlo a prečo sa to vôbec nerozptyľuje? Prišlo to z mikrokozmu. Preto nemožno vystopovať pôvod toho. Pochádza to z častíc menších ako povrchové molekuly, takže ľudia nemôžu zistiť, odkiaľ to je. Napokon sa určilo, že je to nitrid. Čo sa týka nitridu (tí, čo študujú chémiu, to možno vedia), je to prach z organických látok a je rovnaký ako dym zo spaľovne. V skutočnosti sa vytvára z likvidovania tých zdegenerovaných mikrokozmických životov.

 

Otázka: Učiteľove jingweny „Opätovné vytváranie ľudstva“, „Úpadok,“ a „Rozhovor s Časom“ boli napísané v rokoch 1996 a 1997. Prečo ste čakali až do roku 1998, aby sme ich mohli vidieť?

Majster: To načasovanie ich vydania a ich ukázania vám malo svoje dôvody. Boli publikované neskôr, pretože som ich napísal vtedy, keď som videl, ako sa vynárajú určité veci. Keď sa to široko rozšírilo, publikoval som ich. (Potlesk)

 

Otázka: Ako sa stále viac zväčšuje štruktúra vesmíru, o ktorej Majster hovorí, moje pohľady a šírka mysle sa akoby rozšírili. Cieľom toho, prečo o tom Majster hovorí, je...?

Majster: Neozrejmil si to práve? V skutočnosti rozširujem vašu kapacitu a všetko, čo vám patrí, sa musí rozšíriť a rásť spolu s tým. Povedal som, že kozmické telo je stále iba smietkou prachu vo vesmíre. Čokoľvek, čo som vám povedal, čo ste mohli pochopiť a čo by bolo miliardu alebo bilión krát väčšie, je stále iba smietkou prachu vo vesmíre. Nikto iný nevie, čo v konečnom dôsledku je vesmír. (Potlesk) Navyše, vesmír a to, čo obsahuje, je obrovské a komplikované, a ľudská myseľ to nedokáže celé poňať. Nie je taký jazyk, takže je pre mňa nemožné, aby som to popísal. V skutočnosti, bez ohľadu na to, ako som to popísal, nech tak alebo onak, nedostalo sa to nad jeden systém. Podobá sa to na fakt, že Zem je častica, ale hovorím vám, že častice podobné Zemi prenikajú kozmickými telami vesmíru; je to ako častice určitej veľkosti vo vzduchu, ktoré vytvárajú molekuly vzduchu, ktoré prenikajú všetkým a sú všade. Takže aké obrovské si myslíte, že sú ich kozmické telá?! To, čo som vám povedal, je vysvetlenie v rámci jedného systému, a stupeň zložitosti je jednoducho nad rámec slov. Nedá sa to ilustrovať ani kresbou, pretože komplikovanosť tej štruktúry prekračuje to, čo by mohli ilustrovať bilióny pretínajúcich sa trojdimenzionálnych sfér, takže je veľmi ťažké vysvetliť vám to jasne. (Potlesk) Napriek tomu, pomocou Čuan Faluna, alebo keď dosiahnete v kultivácii určitú úroveň, dokážete to pochopiť vo svojej mysli a budete cítiť jeho nesmiernosť, hoci to nebudete schopní vyjadriť slovami. (Potlesk)

 

Otázka: Prečo je také ťažké zriecť sa citov?

Majster: Dovoľte mi povedať vám: Ľudská bytosť, táto vaša škrupina, sa narodila v týchto citoch a bola v nich ponorená od narodenia. Telesné bunky, ktoré tvoria túto škrupinu, sú zrodené v prostredí citov. Ak sa ich zrieknete, už nie ste človek, ale Boh. Keď sa ľudia pripútajú k citom, sú v skutočnosti pasívni, hoci si myslia, že sú aktívni.

 

Otázka: Homosexualita je hriešna, avšak ja som sa prepadol agónii a zúfalstvu. Verím v Zhen-Shan-Ren, avšak som hoden kultivácie?

Učiteľ: Ľudia mohli spraviť mnoho chýb, keď sú nesprávne vedení prevažujúcim myslením, rozožieraní nesprávnou, prevládajúcou publicitou ako aj týmto prostredím, ale to neznamená, že nemajú nádej. Môžeš študovať Dafa a napraviť tie tvoje nesprávne myšlienky a správanie. Je to tak, ako som práve povedal – prečo by bol niekto homosexuálom? V skutočnosti sú ľudské bytosti pasívne pripútané k citom. Keď si k nim pripútaný, vytvoria v tvojej mysli najrôznejšie druhy pripútaností. Z tých pripútaností sa vytvoria všakovaké druhy názorov alebo dokonca pokazených názorov. Môže sa vám odrazu zapáčiť určité správanie nejakého človeka alebo možno jeho výzor, a potom si nejaký čas do tých vecí zbláznený. Alebo možno máš jednoducho rád postoje a spôsoby správania nejakého človeka, a potom sa po čase vytvorí názor, že jednoducho máš rád jeho určité správanie. Potom ako tá vec postupne čoraz viac silnie, bude ovládať tvoju myseľ. Potom čo tvoja náklonnosť k niečomu vytvorí názor, bude čoraz viac silnieť. A ak je ten duševný stav pokrivený, pomaly sa tá pokazená myšlienka vyvíja a rozširuje, a stane sa ešte pokrivenejšou. Takže homosexualita je niečo pokrivené, čo existuje v rámci citov. Je to v skutočnosti takisto názor, ktorý sa vytvoril, hoci názor pokrivený.

Avšak teraz všetci ľudia považujú tieto veci za časť samých seba. V skutočnosti sú to veci, ktoré vznikli tak, že vaše nesprávne po narodení získané predstavy získali nad vami kontrolu, avšak vy si myslíte, že sú to vaše vlastné myšlienky. Ľudia nikdy neveria tomu, že ich názory nie sú ich časťou, takže je isté, že neviete o myšlienkovej karme, ktorú ste si vy sami vytvorili. Nikdy ste nepremýšľali o tom, či nejaké myšlienky, ktoré sa prejavujú myšlienkovou karmou, sú naozaj vami. V skutočnosti myšlienky prejavujúce sa vo vašej mysli nemusia byť vždy vami. Avšak nie je nemožné, že tie nesprávne myšlienky sa napravia, keďže študovaním Dafa sa ľudia dajú na spravodlivú cestu a budú sa činiť lepšie. Ja si myslím, že v Dafa sa môže napraviť všetko. Nie je tu žiaden problém a vy môžete študovať Fa. Ale mali by ste byť k sebe naozaj zodpovední a mali by ste najmä odmietať tie myšlienky. Oni vám škodia, žiadajú vás robiť veci, ktoré nie sú ľudské a ťahajú vás do pekla. Avšak ľudia s pokrivenou mentalitou stále veria tomu, že sú časťou ich samých. Len čo sa objaví tá myšlienka, ktorá vám hovorí, aby ste mali radi niekoho rovnakého pohlavia, musíš si spomenúť, že to nie si ty a prišla, aby ti znova ublížila. Avšak pretože si ju pasívne nasledoval po dlhý čas, myslíš si, že je celkom dobrá, potom čo si ju nasledoval, a tak si sa stal homosexuálom. Táto mentalita sa musí napraviť.

 

Otázka: Mám päťdesiat rokov, ale niektorí študenti zistili, keď sa na mňa pozreli, že mám šestnásť alebo sedemnásť rokov. Som to „ja“ v inej dimenzii alebo „ja“, ktoré sa kultivuje?

Majster: O tejto otázke som hovoril predtým. Zatiaľ čo tu sedíš, nech si akokoľvek starý, to nie je vek tvojej vrodenej povahy, ani to nie je tvoj skutočný vek. Toto je niečo, čo sa prejavuje v rámci času a prostredia ľudských bytostí. Možno máš šesťdesiat alebo sedemdesiat, ale tvoja hlavná duša má iba sedem alebo osem rokov; možno máš štyridsať či päťdesiat, a tvoja hlavná duša má iba sedemnásť alebo osemnásť. Avšak pomocou tvojej kultivácie sa – a toto zahŕňa tvoju povrchovú vrstvu na ľudskej úrovni – premieňaš na najlepší a najmladší stav. To je isté.

 

Otázka: Som západniar a profesionálny kúzelník. Myslím si, že Davidova mágia sa dá uskutočniť bez použitia nadprirodzených schopností. Verím tomu, že to, čo ste povedali, je pravda, avšak hlboko vo vnútri som stále neistý.

Majster: Mágia je technika, ktorá sa spolieha na zručnosť rúk alebo rúško rekvizít. Nikdy si ju nemožno zamieňať s nadprirodzenými schopnosťami. Avšak keď si človek vybrúsi zopár špecifických zručností, môže sa vyvinúť stav podobný nadprirodzeným schopnostiam. Napríklad, niektorí ľudia vezmú klobúky a vyhadzujú ich do vzduchu – jedna ruka ich vyhadzuje a druhá chytá. Vyhadzujú ich veľmi rýchlo, a hoci to nevyzerá, že by sa ich ruky pohybovali veľmi rýchlo, aj tak ich dokážu chytiť. To znamená, že po dlhom čase si môžu vyvinúť určitý druh vyrovnávacieho časového rozdielu, ktorý sa podobá na nadprirodzenú schopnosť, a tak možno dosiahnuť takýto efekt.

Ako viete, Tchaj-ťi Čchüan je pomalý a nenútený. Ako je možné, že sa dá použiť na skutočný boj? Hoci vyzerá byť pomalý a pokojný, jeho nadprirodzená schopnosť dokáže vyrovnávať čas. Nepoužíva čas v tejto dimenzii. Vaše ľudské oči vidia, že je pomalý, avšak v skutočnosti sa hýbe veľmi rýchlo. Nech dáte úder akokoľvek rýchlo, nie ste taký rýchly ako on; pohybuje sa pomaly a nenáhlivo, avšak udrie vás skôr, ako sa nazdáte. Kvôli tomu, že žiadne z princípov vedenia mysle v Tchaj-ťi Čchüane sa neodovzdali, dnešní ľudia nepoznajú skutočné faktory za Tchaj-ťi Čchüanom. Viete, že tento rozdiel súvisí s časom a priestorom, a tá rozdielnosť je dosť veľká. My na východe sme počuli o legendárnych „magických nohách,“ kde vidíte starého muža, ako kráča veľmi pomaly a nenáhlivo, avšak nedokážete ho dostihnúť ani na koni. To znamená, že sa nepohybuje v rovnakej dimenzii. Zistil som, že keď mágia dosiahne vysokú úroveň zručnosti, kúzelníci niekedy nesú veľmi slabú formu tejto veci, avšak oni sami si to nevšimnú. Nevedia o tom a myslia si, že je to zručnosť. „Tréning vedie k dokonalosti“ – možno to je to, čo to znamená. Avšak nedokážu predviesť mágiu s nadprirodzenými schopnosťami.

 

Otázka: Keď prekladáme alebo korigujeme knihy Dafa, ako sa môžeme vyhnúť tomu, že tam primiešame naše vlastné ľudské názory alebo ľudské veci?

Majster: V Číne, vtedy keď začali prekladať do angličtiny, zvykli veľa diskutovať. Prečo diskutovali? Zakaždým mali pocit, že preklad tých druhých nebol veľmi dobrý, pričom tí druhí mali podobne pocit, že ten prvý preklad nie je dobrý. Je to kvôli tomu, že žiadni dvaja ľudia nebudú v rovnakej ríši alebo na rovnakej úrovni. Nevedia slovami vyjadriť to, k čomu sa osvietili, takže majú pocit, že ten druhý človek sa mýli. Len čo to človek vyjadrí slovami, dokonca ani on sám to nebude považovať za správne, a ani druhým sa to nezdá správne. Prečo je to tak? Princípy na vysokých úrovniach sa dajú pochopiť iba poznaním a nedajú sa vyjadriť slovami. Raz dávno som niečo povedal, konkrétne, že keď chcete vysloviť princípy vysokých úrovní v Čuan Falune, absolútne to nie je dovolené a nemohli by ste to spraviť ani keby ste chceli. Je to preto, že princípy vysokých úrovní nemožno ukázať ľuďom a nemôžu sa prejaviť v ľudskom svete. Je vám dovolené vidieť ich iba počas vašej kultivácie; kultivujúci ich môžu poznať, ale iní ľudia nie. Tak to funguje. Takže ak chcete prekladať knihy, môžete preložiť iba najpovrchnejší význam slov, a to stačí. Ak sú povrchové významy slov preložené presne, keď za ne pridám vnútorné významy, prirodzene to bude Fa a bude to fungovať. Takto je to s prekladateľskými záležitosťami.

Často si všetci myslíte: „Ty sa mýliš,“ alebo „Ja mám pravdu,“ a začnete sa hádať. V skutočnosti, potom čo poviete to, čo chcete povedať, zistíte, že dokonca aj to, čo ste povedali, je nesprávne. Znamená to, že to môžete chápať iba poznaním a nedokážete to vyjadriť slovne. Princípy pochopené na vysokých úrovniach nemožno zapísať ľudským jazykom. Takže keď to chcete dať do písomnej formy, bude stačiť, keď presne preložíte povrchový význam slov. Snažte sa čo najviac, aby ste pri prekladaní Fa našli presné slová, a týmto spôsobom bude pre vás ťažké pridať svoje vlastné názory.

           

Otázka: Mnohokrát som videl jasný, biely Falun. V strede bola červená svastika. Dostal som sa na scestie?

Majster: Nie, nedostal. Farby, ktoré si videl, boli spôsobené dôvodmi súvisiacimi s tvojím tretím okom a ty si sa nedostal na scestie. Falun je miniatúra vesmíru a vo vesmíre má niekoľko farieb, ktoré sa stále menia – červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, belasá, fialová, biela a bezfarebná – je to vcelku dosť farieb, nie iba jedna. Máme pocit, že táto farba je jasná, relatívne povedané, takže ju používame ako symbol nášho Dafa. Okrem zlatej farby svastiky a farieb Tchaj-ťi, ktoré sa nemenia, ostatné farby sa môžu meniť. Navyše, zloženie farieb vecí v iných dimenziách je odlišné od farieb v tejto dimenzii ľudských bytostí, ktoré sú zložené z molekúl. Farby v tých dimenziách sú zložené z hmotných častíc, ktoré sú čistejšie. Preto vyzerajú tak skvele a čisto, a sú mimoriadne krásne.

Vďaka Fa konferencii počas týchto dvoch dní a najmä vďaka príspevkom študentov, ktoré predniesli včera poobede, boli mnohí študenti hlboko dojatí. Fa konferencie sú pre vás príležitosťami nájsť to, v čom zaostávate a vybudovať si sebadôveru v kultivácii. Takže by ste mali do vašej nasledujúcej kultivácie začleniť to, čo ste získali a pochopili z tejto Fa konferencie, opravdivo sa zlepšiť tak rýchlo, ako je to možné, stať sa usilovnými a nestrácať žiaden čas. Toto je najkritickejšia vec.

Samotné organizovanie Fa konferencií nie je cieľom. Cieľom je pomôcť vám viac sa zlepšiť. Takisto viem, že vaše pochopenie Fa je čoraz vyššie. Je mnoho vecí, o ktorých nemusím hovoriť, vrátane otázok, na ktoré som dnes odpovedal – rozumiete mnohým veciam.

Pôvodne bola táto Fa konferencia zamýšľaná ako oblastná konferencia výmeny skúseností pre Západné USA, avšak teraz sa rozšírila. Nech ste prišli odkiaľkoľvek, vezmite si so sebou pochopenia, ktoré ste získali na tejto konferencii. Prinajmenšom by ste sa mali z tejto konferencie zlepšiť a iba potom nevyjdú navnivoč tie tisícky precestovaných kilometrov. (Potlesk)

 

Otázka: Učeníci z rôznych oblastí a rôznych krajín by chceli v mene učeníkov z ich oblastí a krajín pozdraviť Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Nechcem už viac hovoriť. Dúfam, že budete ešte usilovnejší, budete mať vyššie pochopenia, rýchlejšie prerazíte úrovňami, dosiahnete dovŕšenie a získate odomknutie gongu a úplné osvietenie tak skoro, ako je to možné.[1] V čínskom texte sú použité dva rôzne znaky pre pojem „lotosový kvet“. Tu ho prekladáme raz s veľkými (LianHua, Lotosový Kvet) a raz s malými písmenami (HeHua, lotosový kvet).