Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Švajčiarsku

(Li Chung-č’, 4. – 5. septembra 1998, Ženeva)

 

 

Dobrý deň!

Medzi tými, ktorí tu sedia, sú ľudia, ktorí sem práve prišli zo singapurskej Fa konferencie, ľudia, ktorí sem prišli z iných krajín a oblastí, a noví študenti. Hlavným účelom organizovania Fa konferencie je, aby všetci navzájom čerpali zo svojich skúseností a objavili svoje vlastné nedostatky, aby sa tak mohli spoločne v kultivácii zlepšovať. Zároveň je samotná táto udalosť príležitosťou na šírenie Fa. Všetko, čo si prajeme urobiť, je umožniť nám kultivovať sa a zlepšovať sa – rozhodne tu nejde o formality. Takže zakaždým, keď budeme v budúcnosti organizovať Fa konferenciu, musíme sa držať tohto princípu, aby sme našim študentom opravdivo pomohli urobiť pokrok. Toto musíme zabezpečiť ešte predtým, než budeme takéto konferencie organizovať. Príliš veľa príliš častých konferencií na zdieľanie skúseností ľahko spôsobí určitý druh súperenia. Ty ju usporiadaš tak, ja ju usporiadam takto a tak ďalej, pričom každý sa drží ľudského spôsobu myslenia. Tak to nejde. Všetci musíme postupovať podľa Fa a organizovať takéto konferencie výhradne pre kultiváciu študentov.

Pomerne dosť z vás v publiku sú dlhoroční študenti. Som skutočne šťastný, že vás všetkých vidím. Naozaj sa na ceste kultivácie zlepšujete míľovými krokmi. Zatiaľ nemôžete zmeny v sebe vidieť, ale tie zmeny sú obrovské. V nie príliš vzdialenej budúcnosti to budete schopní potvrdiť a vidieť. Takže mám naozaj radosť.

Počas tohto obdobia, v ktorom sa kultivujete, môžete počúvaním Fa, ktorý na konferenciách Fa učím, a nepretržitým študovaním Čuan Faluna do hĺbky vidieť veľa rôznych prejavov pravdy a získavate iné a hlbšie pochopenie Fa. Spolu s tým by som s vami rád ďalej prebral proces vašej kultivácie a koncept iného typu štruktúry vesmíru. Najskôr porozprávam o ďalšom druhu štruktúry vesmíru. Je tu niečo, čo musím dopredu vysvetliť: kozmos bol v skutočnosti vytvorený pomocou Fa. Takže účelom môjho prednášania o kozme rozhodne nie je, aby som popohnal modernú vedu do nejakej vyššej sféry, a nerozprávam vám to ako nejaké vedomosti. Je to kvôli tomu, aby som vám umožnil kultivovať sa. Je to preto, že to ide ruka v ruke s Fa. Cieľom je, aby ste pomocou kultivácie dosiahli rôzne ríše. Máte sa teda vrátiť do miest v rôznych ríšach, v ktorých ste boli vytvorení, navrátiť sa do rôznych úrovní a ríš v kozme. Tento Fa je taký veľký, aký veľký je kozmos, a to je stále ešte koncept, ktorý vaša myseľ nepozná. Dnes budem hovoriť z iného uhla a uvidíme, či dokáže vaše myslenie udržať krok.

Najskôr porozprávam o kozme. Hovoriť o kozme, aby som to povedal inak, v skutočnosti znamená hovoriť o hmote alebo o pochopení hmoty. Nech už je dnešná veda akokoľvek vyspelá, jej pochopenie hmoty je stále mimoriadne povrchné. Ani nestojí za zmienku, keď sa porovná s celým kozmom – nemožno ich porovnávať. Viete, že som povedal, že kozmos je zložený z elementárnych častíc. Z čoho sa potom skladajú elementárne častice? Treba to vysvetliť konkrétne. V pojmoch rôznych vrstiev kozmických telies (nie rôznych vrstiev vesmírov), aké veľké sú kozmické telesá? Rozsah len jedného kozmického telesa je sám osebe nesmierne veľký. Avšak nie je to tak, že by tam bola pravidelnosť, podľa ktorej jedno kozmické teleso pozostáva z určitého priemerného počtu vrstiev vesmírov. Niektoré pozostávajú z viac ako desaťtisíc vrstiev vesmírov. Sú aj také, ktoré pozostávajú z viac ako sto miliónov vrstiev vesmírov. Tento koncept je nesmierne ohromný. Takže každé kozmické teleso je nepredstaviteľne rozsiahly kozmický rozsah.

Keď ľudia hovoria o koncepte vesmíru, v podstate hovoria v rámci rozsahu určitého počtu galaxií, ktorý môžu ľudia rozpoznať. Rozsah, ktorý môže dnešná veda pozorovať, je len malý vesmír, o ktorom ľudia hovoria. Použime ako východisko posudzovania Zem. Počnúc týmto malým vesmírom, tritisíc malých vesmírov našej veľkosti vytvára druhú vrstvu vesmíru. A potom tritisíc vesmírov, každý taký veľký ako druhá vrstva vesmíru, vytvára tretiu vrstvu vesmíru. Všetci o tom premýšľajte: to zväčšenie je dosť veľké. Toto však stále len hovoríme o rozpínaní z jedného pohľadu. V tomto vesmíre však nemá len jediná častica veľkosť Zeme. Častice o veľkosti približne našej Zeme sú rozptýlené po celom vesmíre a je ich nespočetne mnoho. Práve som hovoril o zväčšovaní vesmíru z pohľadu jedinej častice. V skutočnosti sú častice tejto veľkosti rozptýlené po celom kozme. Sú vo všetkom. Všetky majú taký rozvinutý systém, ktorý zahŕňa všetko, od veľkého k malému, a od malého k veľkému. Pre ľudstvo je aj táto vrstva malých vesmírov ohromná. Počet planetárnych častíc rozdielnych veľkostí, ktoré v nej sú, je nezmerný. Prečo? Pretože hoci Budhovia, Bohovia a Taovia na veľmi vysokých úrovniach vidia všetko veľmi jasne, nikto nemyslí na počítanie smietok prachu. Planéta v rozľahlom kozmickom telese je naozaj len ako smietka prachu v kozme.

Takže tritisíc vesmírov tejto veľkosti sa neustále znásobuje a rozširuje svoj rozsah; neustále sa znásobujú a zväčšujú ten systém. Na približne tisícej vrstve dosiahne tento prvý systém kozmického telesa svoje hranice. Ale ani tento rozsah nie je jediný: v ohromnom kozme je to stále len častica a častice tej úrovne tiež napĺňajú nesmierny kozmos. Za týmto rozsahom je stav úplnej prázdnoty. Nakoľko je to prázdne? Keby do nej vstúpila nejaká látka z tohto systému, rovnalo by sa to seba-rozloženiu. Je to preto, že každá látka v rozsahu tohto systému má život, charakteristické vlastnosti a uvažovanie. Vstúpenie do mikroskopickej prázdnoty toho druhu by bolo, ako keby si tá častica už ďalej nemohla udržať myslenie a život. Okamžite by sa rozložila. Inými slovami, všetko, čo by do nej spadlo, by sa rozložilo. Keď ten koncept vysvetlíme týmto spôsobom, je pre nás ľahké ho pochopiť. Za týmto priestorom prázdnoty sú ale v skutočnosti ďalšie kozmické telesá o ešte väčších rozsahoch. Avšak životy v tejto ríši sa nemôžu pohnúť tým smerom ani o jediný krok, pretože na mikroskopickejších a ešte mikroskopickejších úrovniach existujú faktory ešte mikroskopickejšieho charakteru. V tých ešte väčších rozsahoch v tom kozmickom telese sú ale koncepty hmoty a života odlišné – koncept hmoty už viac neexistuje. V rozsahu kozmických telies nie je počet vrstiev vesmírov ten istý, ale každé jedno kozmické teleso je zložené z najmikroskopickejších a najzákladnejších častíc. A všetky tie základné častice sú vytvorené z povahy kozmu, Zhen, Shan, Ren.

Koncepty, o ktorých tu hovorím, sú skutočne zložité. Musíte dávať pozor, pretože ľudský jazyk je naozaj obmedzený. Napríklad najväčšia časticová hmota určitého kozmického telesa tiež vytvára vrstvu častíc tej veľkosti z nesmierne malých častíc vo svojom vlastnom systéme. Hovorí sa tomu vodorovný systém skladby častíc. To znamená, že častice látky nie sú zostavené len zo zvislého mikroskopického systému, ale samy sú zároveň zložené z látok – od mikroskopických po veľké a ešte väčšie – vo svojom vlastnom systéme. Inými slovami, častice rôznych veľkostí na každej úrovni toho systému sú samotné systémami, ktoré sú zložené z mikroskopických látok. A častice rôznych veľkostí na každej úrovni toho systému sú všade. Takže jeho častice rôznych veľkostí tiež vytvárajú vodorovne zložené systémy. Jeho najelementárnejšie častice a úroveň jeho najväčších častíc sú od seba dosť vzdialené.

Čo je teda nakoniec tá najpôvodnejšia hmota? Je to voda. Ale voda, o ktorej hovorím, nie je voda našej bežnej ľudskej spoločnosti. Ani to nie je voda v riekach, potokoch, jazerách a oceánoch, ktoré existujú na rozličných úrovniach. Táto voda je to, čo vytvára všetku hmotu a životy v kozmickom telese na danej úrovni. Môžete to nazvať „prapôvodná hmota“... [vlastne] to môžete nazvať len prapôvodná hmota. Tento druh vody sa líši od konceptu vody, ako ho chápeme v dimenzii bežných ľudských bytostí. Aby som bol presný, malo by sa nazývať „mŕtva voda“, pretože sa nehýbe. Je úplne pokojná a bez pohybu. Keby ste do nej niečo hodili, nerozčerila by sa, ani by nevytvorila vlny.

Keď teraz hovoríme o vode, hovorme najskôr o vode v ľudskom svete. Môžeme si vziať príklad zo svetskej vedy. Ako viete, v našej spoločnosti bežných ľudí vedci tvrdia, že existujú organické a anorganické látky. To sú v skutočnosti len pochopenia týkajúce sa tejto dimenzie. Hmota nie je zložená len z látok tejto povrchovej dimenzie. Vedci zvyčajne označia za „organické látky“ veci, ktoré sa v tejto dimenzii považujú za živé – stromy, kvety, tráva, rastliny, zvieratá a ľudské bytosti. V skutočnosti sú vytvorené z vody tejto dimenzie. Viete, že voda tvorí viac ako deväťdesiat percent tela. To znamená, že my ľudia sme tvorení vodou tejto dimenzie. Zmienil som sa predtým o tom, že voda môže stvoriť všetky veci. To len moderní vedci na to nemôžu prísť. Avšak, [ako viete], voda tejto fyzickej dimenzie môže umožniť, aby rástla zelenina. Keď sa zelenina opakovane stlačí v rukách, nezostane nakoniec nič než chlorofyl. Keď sa chlorofyl špecificky upraví, nezostane nič než voda. Inými slovami, všetko v tejto dimenzii, čo ľudia považujú za organické látky, v skutočnosti pochádza z vody tejto dimenzie. To znamená, že voda tvorí a vytvára všetko.

Poviem vám, že takzvané anorganické látky sú v skutočnosti vytvárané vodou vyššej úrovne. Ale moderná veda to nedokáže rozpoznať, a tak si myslí, že tieto látky živé nie sú. Ale ony v skutočnosti živé sú. Ich forma existencie je dosť odlišná od toho, čo moderná veda môže spoznať. Ak bude moderná veda pokračovať vo vývoji so svojimi súčasnými konceptami, ľudia ich formu nikdy nespoznajú. Za starých čias sa v čínskych kultivačných kruhoch hovorilo: „Nesmrteľní sú takí mocní, že môžu hodiť na panvicu kameň a extrahovať z neho vodu.“ Znie to ako vtip, ale v skutočnosti to vtip nie je. V celom priestore tohto kozmického telesa, ku ktorému tento vesmír patrí, je najzákladnejším prapôvodom každého predmetu voda. Aká je tá mikroskopickejšia voda? A aká je ešte mikroskopickejšia voda? Je to nepochopiteľné, nepredstaviteľné. Takže som povedal, že to pre vás môže zostať len myšlienkou.

Práve som povedal, že všetky častice rôznych úrovní majú jeden najzákladnejší, najprapôvodnejší prvok. Ale tieto častice ako celok majú zvislé ako aj vodorovné usporiadanie. Je to ako začať pri Zemi, na ktorej sa nachádzame: taký a taký počet galaxií vytvára jeden vesmír a taký a taký počet vesmírov vytvára vesmír väčšieho rozsahu. Zem berieme ako východiskový bod, pretože my ľudia sme tu a ja tu učím Fa. Takže beriem Zem ako východiskový bod. Ale Zem nie je východiskový bod pre všetky látky v tomto vesmíre. Myslím si, že všetky látky, ktoré okolo seba vidíme, sú tie najhmotnejšie. Keď som vyučoval Fa v minulosti, aby som všetky nepoplietol, povedal som, že to sú látky tej najnižšej úrovne. Ale v skutočnosti ich nemožno považovať za jediný druh hmotných látok. Môžete ich nazvať „základná hmota“. Môžeme pre nich používať iné pojmy. Stále je tu ešte super-hmota, super super-hmota, dokonca ešte vyššia super super-hmota...  

Zem zaberá v dimenziách týchto Troch ríš stredovú pozíciu. Je v strede zvisle, vodorovne a aj z hľadiska veľkosti zrnitosti. Potom tiež existujú látky, ktorých hmota je ešte väčšia ako naša Zem. Nie je to ale tá hmota, o ktorej som hovoril predtým, kde atómy alebo atómové jadrá vytvárajú veci s veľkou hmotou, to nie je ten koncept. To všetko sú látky, ktoré ľudstvo môže spoznať. To, o čom hovorím, je superhmota, niečo, čo vôbec nie je látka ľudskej dimenzie. Presahuje látky tejto dimenzie, pokiaľ ide o jej častice a jej povrchový štruktúrový stav. Takže spodným bodom najväčšej superhmoty je okraj Troch ríš, a podobne, základným bodom najmenšej látky je okraj Troch ríš. Ľudská dimenzia alebo základný bod hmoty, ktorú pozná ľudstvo, leží medzi veľkými a malými látkami. Keby ste všetkému v tejto ľudskej dimenzii hovorili „hmota“, potom by sa dalo len povedať, že veci v Troch ríšach, ktoré sú menšie ako látky v ľudskom svete, sú ne-hmota a tým ešte menším látkam by sa hovorilo ne-ne-hmota a tak ďalej, až by sme dosiahli najmenšie častice v Troch ríšach. To je to, čo som myslel, keď som predtým hovoril, že koncept veľkého a malého vo vesmíre nie je taký, ako ho chápu bežní ľudia.

A vesmír ako celok je rovnaký. Všetky častice sú živé – všetky majú život. Všetci o tom teda premýšľajte: vesmír je tiež živý, bez ohľadu na to, aký veľký je jeho rozsah. Ale v rozsahu kozmického telesa sú početné, nespočetné častice rôznych veľkostí a každá z nich existuje ako samostatná živá bytosť. Koľko vrstiev nebies je v tomto vesmíre? Koľko vrstiev vesmírov má? Koľko je tam vrstiev kozmických telies? Žiadna bytosť vnútri neho nedokáže určiť, aký rozsiahly a zložitý je vesmír. Koncept kozmického telesa, o ktorom som hovoril, zahŕňa desiatky miliónov vrstiev vesmírov, ale rovnako je to len smietka prachu v ohromnom tele bezhraničného vesmíru. On je tiež malinkou časticou. Keby ste mohli odísť do veľmi, veľmi vzdialeného miesta a obzreli sa, videli by ste, že je menšia, než ako sa ľudským bytostiam zdá zrnko piesku. Pri pohľade z ešte väčšej diaľky by sa zdala menšia ako smietka prachu. Pri pohľade z ešte väčšej diaľky by ste ju už nevideli. Práve teraz som to vysvetľoval a vysvetľoval, ale povedané jednoducho, zdá sa, že celý vesmír je zostavený z častíc zložených z častíc a častíc zložených z častíc. Ale v skutočnosti, keď sa na to pozrieme z ešte širšieho hľadiska, neskladá sa z častíc. Nie je na to žiaden jazyk a ľudským bytostiam sa to už nedá povedať.

Ľudský spôsob myslenia je vždy obmedzený. Keď som hovoril, že častice tvoria častice, boli ste vedení ku zjednodušenej logike, ktorá v skutočnosti nie je vhodná. Zložitosť štruktúry vesmíru nemožno použitím ľudského jazyka jasne vysvetliť. Okrem toho sa myšlienky, čas, dimenzie, životné formy... všetko sa to pri opustení našej dimenzie zmení. Najmä keď sú tam rozdielne časopriestory, sú tam veľké rozdiely medzi časticami. Vieme napríklad, že medzi planétami sú vzdialenosti, ktoré sú dosť veľké. Ale vedeli ste, že naše telá, drevo, vzduch, voda a tak ďalej sú všetky zložené z molekúl, a že molekuly sú tiež úrovňou častíc a táto úroveň častíc je presne vedľa planét? To znamená, že molekuly sú najväčšie častice, ktoré sú menšie ako planéty. Atómy sú najväčšie častice menšie ako molekuly. Keď sa na vzdialenosť medzi molekulami a atómami pozeráme s ľudskými konceptami, myslíme si, že sú dosť blízko pri sebe, nie je medzi nimi takmer žiadna vzdialenosť. Ale keby ste mali do tej ríše vstúpiť, zistili by ste, že tá dimenzia má tiež vlastný čas a stav a že je to tiež nesmierne rozľahlá a rozsiahla dimenzia. Každá úroveň je taká. Pretože sme umiestnení medzi molekulami a planétami, máme pocit, že vesmír je obrovský. Ale keby ste stáli medzi atómami a molekulami, mali by ste pocit, že rozsah toho vesmíru je ešte väčší ako tento. Inými slovami, musíte sa prispôsobiť spôsobom jeho času a priestoru, aby ste to pochopili.

Tým, že som práve hovoril o tejto otázke, som vám chcel povedať, že aj keď medzi planétami vidíte veľké vzdialenosti, vzdialenosti medzi molekulami – ktoré sú malé, keď sa na ne pozeráme s našimi ľudskými názormi – sú v skutočnosti naozaj veľké. Častice môžu vytvárať nespočetné bytosti, vrátane nás ľudských bytostí, rôznych druhov zvierat, rôznych rastlín, dreva, cementu, ocele a železa a vzduchu, v ktorom žijeme. Zmienil som sa o tom, že ľudské bytosti v skutočnosti žijú v hromade hliny. Vieme, že v hline lezú červy. Ale vedeli ste, že Bohovia sa na nás ľudí pozerajú rovnako – že ľudské bytosti sa vŕtajú v hline? Prečo to tak je? My ľudia považujeme hlinu za hlinu, ale Bohovia vidia všetky molekuly – teda molekuly v Troch ríšach – ako hlinu a ako najhrubšie a najšpinavšie častice. Považujú ich za hlinu a ony skutočne hlinou sú. Premýšľajte o tom teda, všetci: ako títo Bohovia vidia tento vesmír a svet? Vzduch je zložený z molekúl a celé prostredie, ktoré okolo vás existuje, je zložené z molekúl. Voda v tejto dimenzii je zložená z molekúl tiež a dokonca aj vzduch. Bohovia vidia molekuly ako hlinu, takže ste úplne zahrabaní v hline a ľudské bytosti sa vŕtajú v hline – ľudské bytosti jednoducho žijú v takomto prostredí. Keď som vám to tak vysvetlil, možno chápete, prečo v západnej náboženskej tradícii Jehova alebo Ježiš učili, že Boh stvoril človeka z hliny, je to tak? Na Východe sa vlastne hovorí, že Nu Wa stvorila ľudské bytosti z hliny. Toto vysvetlenie by vám malo uľahčiť pochopiť to. Bohovia v skutočnosti vidia všetky častice stvorené z hmoty tejto dimenzie ako hlinený prach alebo hlinu. Je to skutočne pravda.

Práve som povedal, že častice môžu utvárať všetko v určitej dimenzii. Kozmické telesá sú rozsiahle a prekvitajúce. Čím mikroskopickejšie sú častice, ktoré nejaký svet tvoria, tým krajší a úžasnejší ten svet je. V skutočnosti môžu ešte väčšie častice vytvárať ešte väčšie kozmické priestory alebo ešte väčšie životy. Hoci sa tieto planéty nám ľudským bytostiam zdajú byť veľmi ďaleko od seba, v očiach väčších bytostí sa zdajú byť dosť blízko pri sebe; je to veľmi podobné tomu, ako ľudské bytosti vnímajú vzdialenosti medzi molekulami. Môže teda to, čo ľudské bytosti vidia medzi planétami, byť časťou tela bytosti? Inými slovami, môže to vytvárať ešte väčší život? Je to skutočne tá istá myšlienka. V minulosti sa hovorilo, že existujú obri a trpaslíci. Nech bežní ľudia hovoria, že existovali alebo nie, nezáleží na tom, ja učím veci z hľadiska princípov. To len časy sa zmenili. Ako dejiny prišli do tohto bodu, museli sa prispôsobiť historickým a kultúrnym požiadavkám tohto časového obdobia. Takže to spôsobilo, že dnešná ľudská spoločnosť sa stala takou, aká je. Ľudia už neveria tomu, čo nemôžu vidieť alebo zažiť. Čím viac neveria, tým menej im je dovolené poznať pravdu. Je to preto, že ľudské bytosti sa stali nerozumnými. A neviera ľudských bytostí je vlastne niečo, čo bolo usporiadané. Často hovorím, že ľudia chcú rozhodovať o veciach, ale nikdy o nich rozhodovať nemohli.

Pokiaľ ide o to, že ľudské bytosti chcú rozhodovať o veciach a túžia po demokracii, v skutočnosti ľudia nikdy opravdivo o veciach nerozhodovali, pretože svet riadia Bohovia. Nepochybne to je zariadené tak, že keď majú ľudia v živote veľa požehnania a veľký talent, stanú sa vysoko postavenými úradníkmi. Tí, čo majú požehnania menej, a tí, ktorí nie sú až takí schopní, sa naopak vysoko postavenými úradníkmi stáť nemôžu. Parížska komúna zvrhla monarchiu. Ale poviem vám, že všetci prezidenti, ktorí boli vo Francúzsku generáciu za generáciou zvolení, boli predtým cisári, len sa zmenilo usporiadanie. Myslím tým to, že všetko je usporiadané Bohmi. Takže to súperenie, ktoré sa vyvinulo medzi politickými stranami v dnešnej ľudskej spoločnosti, je len stav vecí, v ktorom dnešné ľudstvo existuje. V dávnych dobách – a myslím, že tomuto bodu budete všetci veriť – také veci neboli. Dnes je ľudstvo v skutočnosti dosť pokriveným ľudstvom s pokrivenou spoločnosťou. To je nateraz všetko, čo k tejto téme poviem.

Práve som sa zmienil o tom, že rôzne častice vesmíru môžu vytvárať bytosti rôznych veľkostí. Životy existujú na každej planéte. To len my, ľudské bytosti, ich nemôžeme rozpoznať, pretože sa neprejavujú v tejto dimenzii ľudských bytostí. Dnešná veda tomu nerozumie, pretože nie je dostatočne vyspelá a dokáže sa len plaziť v rámci tejto dimenzie. Vidieť do iných dimenzií je vlastne celkom jednoduché. Pokiaľ máte obrovský mikroskopický pozorovací systém, uvidíte formu existencie tých objektov zložených z častíc menších ako molekuly. Ľudské bytosti nemôžu vidieť ich pravú existenciu, pretože ľudia majú všetky druhy prekážok – majú psychické prekážky, ktoré im bránia v tom, aby verili. Neodvážia sa to urobiť a nevidia v tom zmysel. Ale bez ohľadu na to, či ich chcete vidieť alebo nie, ony svoj vzhľad z času na čas odhalia. Niektorí ľudia ich zrazu uvidia. Za zvláštnej kombinácie okolností sa môžu častice, ktoré sú v pohybe, náhle ukázať. Niečo také sa z času na čas stane. Ľudia vždy vysvetľujú fatamorgány ako druh odrazu v atmosfére. To je teória podopierajúca samú seba, ktorá bola prijatá, aby vysvetlila to, čo moderná veda nedokáže. Nedáva zmysel. V skutočnosti sú to ozajstné prejavy iných dimenzií. Dokážete pochopiť koncept vesmíru, o ktorom som práve hovoril, že? (Potlesk)

Všetka hmota vo vesmíre je zložená zo Zhen, Shan, Ren. Na rôznych úrovniach má Zhen, Shan, Ren rôzne prejavy a ukazuje sa rôznymi spôsobmi. Pre bytosti na rôznych úrovniach stvoril rôzne životné prostredia. Keď sa dostane k úrovni ľudských bytostí, prejav tohto Fa je nesmierne obrovský a nesmierne komplikovaný, je tu hojnosť kultivačných ciest a pravdy, ku ktorým sa ľudia osvecujú, sú početné. Ak chce byť človek dobrý, sú pre to v tejto dimenzii tieto kritériá: ľudskosť, spravodlivosť, správnosť, múdrosť, dôveryhodnosť a tak ďalej a tak ďalej. Všetky sú odvodené zo Zhen, Shan, Ren a je ich neuveriteľne veľa. A to nie je všetko. Prvky, ktoré vytvárajú ženy, sú jemnosť a krehkosť, zatiaľ čo muži musia byť silní a čestní, a tak ďalej. To všetko sú prejavy Fa. To, ako sa prejavujú hmotné bytosti a aké sú hmotné formy existencie, to všetko sú prejavy Fa. Fa stvoril všetko.

Ďalej porozprávam o kultivácii. Prečo musíte v kultivácii splniť kritériá tej ríše, aby ste tam mohli ísť? Pretože pre tú danú úroveň je tam Fa. V tej ríši existuje požadovaný štandard pre tie bytosti, rovnako ako štandard pre prostredie týchto bytostí. Telo zaťažené karmou, ktoré nezodpovedá prostrediu tej dimenzie, je neprijateľné. Špinavé telo rozhodne nemôže do takej vysokej dimenzie vstúpiť. Takže sa musíte prispôsobiť stavu tela tej vyššej ríše – konkrétne stavu bez karmy. Nielenže musíte byť bez karmy, ale aj vaše telesné látky musia byť takisto mikroskopické a jemné. To je niečo, čo ľudia, ktorí sa naozaj nekultivujú, nemôžu dosiahnuť, aj keby chceli a usilovali o to – dá sa to len vykultivovať. Získa sa to znášaním utrpenia a prechádzaním cez namáhavú kultiváciu.

Okrem toho sa musí vaša žijúca stránka prispôsobiť štandardom tej ríše. Inými slovami, vaša myseľ, vaše myšlienky a všetky duchovné vlastnosti vášho života musia zodpovedať štandardom tej úrovne.

Samozrejme, existuje tiež štandard pre formu existencie životov tej dimenzie. Nemôžete tam ísť ako takáto ľudská bytosť. Keď sa chystáte dovŕšiť, musíte prevziať vzhľad bytostí tej dimenzie. Čím vyššia úroveň, tým mladistvejší a krajší je vzhľad tých bytostí. Čím nižšia ríša, tým menej je to krásne. Ako človek stúpa, nielenže je jeho vzhľad krajší, ale jeho myšlienky tiež musia byť čistejšie a ušľachtilejšie. Zmenou prejde všetko, spôsob existencie človeka, reč, správanie i pohyby. Ich reč je ako poézia a to je len stav vecí na jednej určitej úrovni. Vyššie úrovne sú ešte krajšie. Rozhodne by to nešlo, aby ste sa neprispôsobili požiadavkám tej ríše. Často hovorím, že „kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom“. Inými slovami, aj keď chcete dosiahnuť také ríše, ako by ste ich mohli dosiahnuť, keď o nich ani neviete? Ako by ste to mohli dokázať? Vy sami to dokázať nemôžete. Ja sa pozerám len na vaše srdce pre kultiváciu. Keď ste odhodlaní pokračovať v kultivácii, Majster sa postará o tú druhú stranu. Rozhodujúce je to, či dokážete byť vytrvalí a či dokážete svoju kultiváciu dokončiť.

Nerozoberal som konkrétne spôsob, akým sa gong vyvíja, a nechcem, aby sa na to ľudia zameriavali. Tým, že sa to robí takto, sa zabraňuje tomu, aby sa vynárali pripútanosti a ušetrí to ľudí od toho, aby popúšťali uzdu svojej fantázii. Ako viete, čím vyššie človek ide, tým pokojnejšia je jeho myseľ. Ale nie je od vás správne, aby ste sa nepretržite snažili o pokoj bez toho, aby ste si zvýšili svoj xinxing. Niektorí ľudia sú pri tom, keď cvičia, upnutí na hľadanie pokoja. Neustále sa pokúšajú o dosiahnutie pokoja, a to sa vyvinie do pripútanosti. Ale môžem povedať, že ako to vidia kultivačné cesty nízkej úrovne, je to metóda, pričom pri pohľade z vyšších úrovní je to konanie so zámerom. Prečo? Pokoj možno dosiahnuť kultiváciou a postupným odstraňovaním pripútaností. Keď sa niekto chce k úplnému kľudu prinútiť a dať preč všetky pripútanosti len tak hneď, všeobecne sa to nedá dosiahnuť. (Samozrejme, sú zvláštne okolnosti, o ktorých nebudeme hovoriť.) To, že ste schopní taký pokoj dosiahnuť, znamená, že vaša myseľ sa stala čistou do tejto miery. To, čomu hovorím „zvláštne okolnosti“ sa týka kultivačných ciest, ktoré kultivujú pomocnú dušu (fu yuanshen), u ktorých sa človek môže prinútiť k pokoju od samého začiatku. Ale to nie je kultivačná cesta nášho Dafa. Toto nie je žiadna bezvýznamná vec.

Ako som sa už zmienil predtým, keď hovoríte s druhými a máte na mysli svoje vlastné ciele, pričom ich chcete zmeniť alebo presvedčiť, bez ohľadu na to, aké rozumné sú vaše slová, druhí ľudia budú mať problém plne ich prijať. A tie slová nemôžu ani pohnúť ľudskými srdcami. Prečo? Dovoľte mi povedať vám: je to v skutočnosti preto, že slová, ktoré hovoríte, obsahujú všetky vaše myšlienky. Vaše vety v sebe majú obsiahnuté zložité myšlienky, ako napríklad vaše ľudské city a túžby, a dokonca mnoho tých vašich pripútaností. To spôsobuje, že vaše slová nie sú také silné a sú dosť rozptýlené. Ľudia sa tiež často pozerajú na veci zo svojho vlastného pohľadu, keď hovoria veci druhým, a ten nemusí zodpovedať Fa vesmíru. Takže v tomto ohľade nemajú silu Pravdy. Navyše, keď ľudia hovoria s druhými, pridávajú do toho veci, aby sa ochránili a neboli zranení. Inými slovami, zámer za vašimi slovami už potom nie je čistý. Vo výsledku budú vaše slová skutočne vratké. Ale keď sa vaša myseľ naozaj dokáže upokojiť, keď budete mať čoraz menej pripútaností, alebo keď budete mať čoraz menej rozptyľujúcich myšlienok, potom zistíte, že vaše slová majú silu. Keď som hovoril o ne-činnosti, prečo som sa zmienil o tom, že by ste nemali zasahovať do vecí, do ktorých by sa nemalo zasahovať? Je to preto, že vaše slová už majú silu a slová so silou môžu ľudí zmeniť. Nezáleží na tom, či sa to, že niekoho meníte, zdá správne, no aj tak možno robíte niečo zlé. Nepoznáte pravdu, pretože to, čo vidia vaše oči, je povrchné a pretože nemôžete vnímať karmické dôvody z minulosti. Ako budete dosahovať vyššie úrovne, vaša myseľ bude čoraz čistejšia. To, čo bude potom vaše myslenie vytvárať a čo budete hovoriť, bude nesmierne čisté. Čím čistejšie a jednoduchšie sú, tým viac zodpovedajú princípom tej úrovne vesmíru. Slová, ktoré potom hovoríte, môžu bezprostredne preniknúť do ľudských sŕdc, zasiahnuť hlbiny ľudských myšlienok a zasiahnuť mikroskopickejšiu časť ich existencie. Nebude to potom silné?! Takže ak sa dokážete stíšiť, táto schopnosť značí, že ste dosiahli určitú ríšu.

V kultivácii musíme splniť požiadavky danej ríše, aby sme tú ríšu dosiahli. Inak tam ísť nemôžete. Preto musíme v našej kultivácii odstrániť ľudské pripútanosti, preto sa musí odstrániť karma, preto musíme naplniť požiadavky Fa a preto vás žiadam, aby ste veľa čítali knihu a dobre porozumeli Fa.

Hovoril som o tejto téme len krátko. Toto je konferencia Fa. Nemáte veľa príležitostí stretnúť sa so mnou a máte veľa otázok, takže ste hľadali príležitosť, ako sa na ne opýtať. Využijem teda čas, ktorý zostáva, aby som na vaše otázky odpovedal. Ale je jedna vec, na ktorú by ste si mali dávať pozor: niektorí ľudia (samozrejme, sú to všetko noví študenti) majú unáhlený prístup, keď kladú otázky, a neprejavujú svojmu majstrovi patričnú úctu. Samozrejme, nie je to tak, že vyžadujem úctu k učiteľovi kvôli presadzovaniu zastaraných formalít, ale som koniec koncov váš majster a spasím vás do vysokej ríše. To, čo vám dávam, je niečo, čo nemôžete počas večnosti svojich životov nikdy splatiť. Dúfam teda, že váš tón bude tónom učeníka. Dobre, môžete posielať nahor svoje papieriky s otázkami.

 

Otázka: Koľko ľudí po Šákjamunim, Lao-c’ a Ježišovi získalo pomocou kultivácie pravé ovocie Tathagátu?

Učiteľ: Celkovo vzaté ich bolo veľa. Mnoho ľudí po Šákjamunim dosiahlo Tao; úspešne sa vykultivovali v budhistickom náboženstve. Aj medzi neskoršími Ježišovými učeníkmi a mníchmi boli ľudia, ktorých kultivácia bola úspešná. Samozrejme, v Číne je veľa kultivačných ciest. Pretože kultivačné cesty nie sú geograficky obmedzené, v starých dobách boli v západnej spoločnosti tiež takí, ktorí praktizovali kultiváciu a dosť z nich uspelo. V tom, ako uspeli, nepoužili cestu náboženstva. Ale v poslednej dobe bolo tých, ktorí sa dovŕšili, málo. V súčasnej spoločnosti je ten počet takmer nulový.

 

Otázka: V Čuan Falune (II) sa píše, že mesiac zostrojilo ľudstvo vzdialeného veku. Mohol by nám Učiteľ trošku povedať o dôvode a účele, prečo bol vtedy skonštruovaný?

Učiteľ: Všetci sa tu smejú, pretože to je veľmi vzdialené tomu, prečo učím Fa. Usiluješ o znalosti a popúšťaš uzdu svojej fantázii. Keď popustíš uzdu svojej fantázii, tvoje myslenie sa stáva menej čistým a pokojným. Ale namiesto toho, aby si opustil tie veci, ku ktorým si pripútaný medzi bežnými ľuďmi, pýtaš sa ma na ne a dokonca ich miešaš dohromady s Fa. To je presne to, čoho sa u vás všetkých obávam. Zamerajte sa na kultiváciu. Samozrejme, keď už otázka bola položená, môžem odpovedať.

V minulosti sa situácia nikdy nepodobala situácii dnešnej vedy. Takže ľudstvo rôznych časových období sa samozrejme rozvíjalo spôsobmi tej doby. Ľudia jednej doby poznali ťažkosti, ktoré temná noc ľuďom prináša, a tak zostrojili hore Mesiac, aby počas noci poskytoval Zemi svetlo. Nemá to nič spoločné s kultiváciou. Nie je to tak, že vám o tom nechcem povedať. Ide o to, že čokoľvek poviem, zhmotní to určité veci, pretože to, o čom prehovorím, sa stáva Fa. Takže ma ľahkomyseľne nežiadajte, aby som hovoril o veciach zaujímavých pre ľudí.

 

Otázka: Je rýchlosť myšlienok väčšia ako rýchlosť svetla?

Učiteľ: To je isté. Rýchlosť ľudských myšlienok je dosť veľká. Ako vaša úroveň stúpa, preniknete každou dimenziou v úrovniach pod vami. Pozorne počúvajte, čo vám hovorím: ako sa vaša úroveň zvyšuje, keď váš gong preniká ktoroukoľvek dimenziou v úrovniach pod vami, nepodlieha časovým obmedzením tých dimenzií. Gong je riadený mysľou. Pretože žijete v tomto prostredí, rýchlosť vašej chôdze, rýchlosť vášho auta a tak ďalej, každá jednotlivá vec je obmedzená časom tejto dimenzie. Myšlienky, ktoré ľudia vydávajú, sú v tejto ľudskej dimenzii rýchle. Ak je človek kultivujúcim, prekračuje obmedzenia tejto dimenzie a jeho myšlienky sú nesmierne rýchle. Navyše sme povedali, že gong človeka a všetky schopnosti v jeho tele sú ovládané jeho myšlienkami. Takže to znamená, že keď vznikne myšlienka, príde aj jeho gong ­– je taký mocný. Povedal som, že keby tým z vás, ktorí sa vykultivovali do veľmi vysokých sfér, neboli ich schopnosti zamknuté, naozaj by ste mohli v okamihu obrátiť Nebo a Zem hore nohami. Takže predtým ako človek dosiahne úplné osvietenie, je mu absolútne zakázané, aby bol bez obmedzení, zatiaľ čo sa kultivuje na zemi, je to absolútne zakázané. Je to v poriadku pre ľudí s menšími schopnosťami, pretože na túto dimenziu dozerajú Bohovia tejto dimenzie a títo Bohovia môžu všetko toto riadiť, takže človek nemôže prevrhnúť Nebo alebo prevrátiť Zem. Ak sú ale schopnosti človeka väčšie, nebude to dovolené. Majster na to tiež musí dohliadať.

 

Otázka: Aký druh hmoty má v tomto našom vesmíre najvyššiu rýchlosť?

Učiteľ: Pýtaš sa na vedu. Keď ti to poviem, uspokojím tvoju usilujúcu sa myseľ a to by bolo to isté, ako zväčšovať tvoje pripútanosti. Avšak, keď ti to nepoviem, nuž, už si tú otázku položil.

Čo sa týka rýchlosti v tejto dimenzii, o ktorej dnes ľudia vedia, tá má ešte väčšiu energiu, ktorú ľudia neobjavili a nemôžu využiť. Všetky predstavy o tom, čo je najväčšie a najmenšie, pochádzajú z pohľadu ľudského porozumenia; sú to pochopenia v rozsahu ľudskej dimenzie a časového poľa. Veľkosť, tak ako ju chápu ľudia, v tomto vesmíre neexistuje. A tak vo vesmíre, to, čo je rýchle – ako to nazývaš ty – záleží na úrovni. Napríklad, tempo, ktorým hovorí Boh na veľmi vysokej úrovni, je stále rýchlejšia ako rýchlosť tvojej mysle – dokonca aj keď ten Boh hovorí veľmi, veľmi pomaly. Slová, ktoré tu hovorím, a čo som práve povedal o tvojej pripútanosti, sa práve udiali, ale v určitej dimenzii sa v skutočnosti prihodili pred stovkami rokov. Taký veľký je ten rozdiel. Vesmír je skrátka neuveriteľne obrovský. Rozdiely v časových poliach vytvorili zložité dimenzie vesmíru.

Nepodliehať obmedzením času, to je v skutočnosti to, čo je najrýchlejšie. Ale ľudské bytosti nebudú nikdy naozaj rozumieť skutočnému významu tejto vety. Tvoja predstava „aký druh hmoty má najväčšiu rýchlosť“ je ľudský pohľad a ľudské pochopenie. Čas nie je absolútny, dokonca ani v tejto našej dimenzii. Ako viete, v Čuan Falune som sa zmienil o tom, že istá hviezda, ktorú vidíme, je od nás vzdialená 150 tisíc svetelných rokov. Ale v skutočnosti som o tom len hovoril použitím toho, čo môžu ľudia pomocou súčasnej vedy pochopiť. Nie je to ale naozaj tak. Ako to teda je? Premýšľajme o tom: v rôznych dimenziách existujú rôzne časy. V rámci priestoru našej Zeme je časové pole a všetko je obmedzené hranicami toho času. Hneď ako človekom zostrojený satelit vyletí z našej atmosféry, je v inom časovom poli, ktoré rozhodne nie je rovnaké ako to na Zemi. Takže keď prelieta okolo iných planét, existujú tam tiež časové polia tých planét. Čím väčšie je kozmické teleso, tým väčšie sú rozdiely času a rýchlosti vo vnútri.

Hovorí sa, že aby sme videli veci, ktoré sa stanú v systéme Mliečnej cesty, trvá to 150 tisíc svetelných rokov. V skutočnosti hovorím, že ich možno uvidíte už za dva alebo tri roky. Prečo? Pretože rýchlosť svetla tiež podlieha obmedzeniam časových polí. Keď svetlo prechádza rôznymi časovými poľami, jeho rýchlosť, „švá, švá, švá“, sa náhle zrýchli alebo spomalí. Keď sa dostane sem k našej Zemi, prispôsobí sa časovému poľu Zeme a nesmierne sa spomalí. Neexistuje jednoducho spôsob, ako zmerať čas vo vesmíre použitím tohto časového poľa, ktoré môžu obyvatelia Zeme pochopiť. Ľudské pochopenie pravdy, hmoty, života, vesmíru a mnohých vecí, vrátane vývoja ľudských bytostí, je nesprávne.

 

Otázka: Ako veľké osvietené bytosti budhistického systému vysvetľujú svetlo tohto vesmíru? 

Učiteľ: Čo je také mimoriadne na bežnom videní svetla?! Je veľa druhov svetla a na rôznych úrovniach sú rôzne. Líši sa aj to, ako a za akým účelom je svetlo vyžarované. Nepoužívajte ľudské myšlienky na to, aby ste premýšľali o veciach, ktoré sú vyššie ako človek. Povedal by som, že ak sa chcete kultivovať, musíte viac čítať knihu a veľa študovať Fa. To, k čomu sa nemôžete osvietiť a to, čo neviete, bude všetko v budúcnosti viditeľné vo Fa. Premýšľajte o tom: povedal som, že každý objekt má energiu – dokonca aj molekuly majú energiu. Ľudia nemôžu cítiť, že molekuly majú energiu, pretože človek samotný je zložený z molekúl. Preto ju ľudia nemôžu cítiť. Veci, ktoré majú energiu, majú svetlo a silu. Nerobte z krtinca horu a nenafukujte dôležitosť každej malej veci. Keď sa ukáže mocná cnosť učeníkov Dafa, to ešte len bude nádherné a skvelé.

 

Otázka: Môžeme uverejniť Majstrove články v novinách, aby sme šírili Fa? Na druhej strane sa obávam, že by si ľudia mohli význam článkov zle vyložiť.

Učiteľ: Presne to sa stane. Takže je lepšie to nerobiť. Prečo? Poviem vám: naša najlepšia metóda pre šírenie Fa je, že každý robí cvičenie v skupinách. Hovoríme len, že nechceme vynechať ľudí, ktorí majú predurčený vzťah. Keď hovorím o šírení Fa, nežiadam celé ľudstvo, aby prišlo získať Fa – tak to vôbec nie je. Hovorím o privedení ľudí s predurčeným vzťahom, aby získali Fa. Dnes môžem všetkým jasne povedať: metóda šírenia Fa, ktorú sme po celý čas používali, je robenie cvičení vonku. Ďalšia je tá, že máme naše Dafa knihy na predaj vo verejných kníhkupectvách. Moje telá Zákona privedú ľudí s predurčeným vzťahom k tomu, aby si knihu kúpili, a hneď ako si ju prečítajú, prídu a budú sa učiť. Robíme tiež cvičenia vonku, takže telá Zákona pre nich usporiadajú, že nájdu cvičebné miesta a získajú Fa. Pomocou zvláštnej kombinácie okolností sem budú privedení, aby robili cvičenia, alebo nájdu našich študentov. Tak sme to usporiadali.

Chcete, aby sa o tom dozvedelo viac ľudí a použili ste veľmi mnoho metód. To je dobrý zámer študentov. Ja to vidím. Činili ste sa dobre. Ale všetko sú to individuálne aktivity z vlastnej iniciatívy, takže ja to ani neschvaľujem, ani neodsudzujem. Vo Fa sú však tieto metódy šírenia Fa, ktoré som pre Dafa zanechal: cvičíme vonku v skupinách, organizujeme konferencie Fa a máme v kníhkupectvách na predaj knihy. Ľudia s predurčeným vzťahom si knihu kúpia a potom, čo si ju prečítajú, sa budú chcieť kultivovať. Potom nás zo svojej vlastnej iniciatívy nájdu a budú sa učiť. Tak to je. Samozrejme, niekedy študenti, v rámci súkromných činov, dajú do novín oznam, aby o tom informoval druhých ľudí. To môže tiež mnohým ľuďom umožniť získať Fa. Ten prístup neodmietam, pretože môže pomôcť tým predurčeným, aby sa o ňom dozvedeli. Ja len hovorím, že najlepšie formy, ktoré som vám pre šírenie Fa zanechal, sú skupinové cvičenia a konferencie Fa.

 

Otázka: Urobil som z rozširovania Fa neoddeliteľnú súčasť svojej kultivácie, ale Majster povedal, že rozširovanie Fa nemá nič do činenia s dosiahnutím dovŕšenia.

Učiteľ: Rozširovanie Fa a dosiahnutie dovŕšenia sú samozrejme dva rozdielne pojmy a koncepty. Ale treba zdôrazniť jednu vec: pre tých, čo pracujú, aby rozširovali Fa, ak to beriete ako zamestnanie a aj keď často pracujete tvrdo a robíte to s veľkým úsilím, pokiaľ normálne veľa nečítate knihu a nemáte čas na cvičenia, tento druh práce sa nevyhnutne od Fa odchýli. Inými slovami, neprepojili ste svoju kultiváciu so svojou prácou. Keď tú prácu robíte, ste naozaj pripútaní a nerozmýšľate o tom, či problémy, s ktorými sa stretnete, súvisia s vaším xinxingom alebo či spôsob, akým veci robíte, zodpovedá Fa alebo štandardom kultivujúceho. Ak sa týmto spôsobom nepozeráte dovnútra, ak sa na to takto nepozeráte, potom je vaša práca len prácou bežných ľudí a vy ste len bežný človek, ktorý robí prácu pre Dafa. Prinajmenšom ste sa nesprávali podľa štandardov kultivujúceho. S našou prácou musí byť spojená kultivácia. Keď sa pri svojej práci dostanete do nejakých problémov, vždy by ste sa mali pozrieť na svoj xinxing a byť schopní sa preskúmať. Keď sa stretnete s ťažkosťami, pozrite sa na seba a premýšľajte: „Prečo sa veci dejú takto? Urobil som niečo zle? Je nejaký problém s mojím zámerom? Alebo je to kvôli niečomu inému?“ Teda, mali by ste od seba vždy vyžadovať štandard kultivujúceho a merať sa ním. Naozaj sa kultivujete, ak sa považujete za kultivujúcich a ani o kúsok neochabujete vo svojich myšlienkach. Nebude potom vaša práca spojená s Fa? Čo sa týka dovŕšenia, to záleží na tom, ako sa kultivujete a či dosiahnete to štádium. Aj keď sa človek môže kultivovať každý deň, to, či sa dovŕši, záleží na tom, či dokáže dosiahnuť úroveň dovŕšenia.

 

Otázka: Čítam Čuan Falun každý deň, ale pokiaľ ide o niektoré jeho časti, ako „Čarodejnícky odbor“,  „Pi-ku hladovanie“, „Kradnutie čchi“ a „Zhromažďovanie čchi“, myslím si, že stačí mať len všeobecné pochopenie.

Učiteľ: Poviem vám, že aj keď som tie veci použil ako príklady, to, o čom som hovoril, nie je obmedzené len na to. To, o čom hovorím, sú princípy Fa! Významy za nimi sú nespočítateľné, bezhraničné, nekonečné. Nech je tento vesmír akokoľvek veľký, Fa nie je o nič menší. Ja len používam najobyčajnejšie skutky ľudských bytostí, ten najjednoduchší jazyk a najnižšie formy – tie ľudských bytostí – aby som tento Fa učil. Cieľom je umožniť vám, aby ste pochopili a osvietili sa k nesmiernym a nekonečným vnútorným významom. Takže ho určite nečítajte výberovo. Musíte čítať Fa od začiatku do konca a nič nevynechať. Venujte tomuto pozornosť. Jeho súvislosť je pre vašu kultiváciu veľmi prospešná. Fa je súvislý, takže ho nemôžete čítať len tak výberovo.

 

Otázka: Je všetko v okolí praktizujúceho vykúzlené Majstrom?

Učiteľ: Okolité prostredie nie je vykúzlené. Všetko, čo sa okolo vás v priebehu vašej kultivácie odohráva, je výsledkom karmických dôvodov pred narodením, je to vaša karmická odplata a odmeny za vaše minulé dobré skutky. Všetko je výsledkom vašej dobroty alebo zloby. Ja ich využívam, aby som vám umožnil kultivovať sa. Nie sú niečím, čo som vykúzlil. Keď prechádzate nejakým utrpením, je pravda, že splácate karmu, to je isté. To, čo mnohí študenti vidia v snoch alebo keď robia pokojné cvičenia, tiež nie je úplne vykúzlené. Mnoho z toho je zobrazením reality, len ju veľmi jasne nevidíte.

 

Otázka: Majster, mohli by ste prosím odhaliť tým učeníkom, ktorí sa dovŕšia, pár vecí o svojej kultivácii?

Učiteľ: Keď sa dovŕšite, dozviete sa tie veci. Mal som v úmysle povedať vám o svojej minulosti. Vzhľadom k súčasným okolnostiam to však vyzerá, že to nebude až tak možné. Prečo je to tak? Je to preto, že ľuďom v budúcnosti nebude dovolené o mojej existencii vedieť. Takže nechcem svoj príbeh pre ľudí zanechávať. Čo sa týka vás, keď sa dovŕšite, budete to vedieť. V tom bode nebudú slová stačiť na to, aby opísali veľkosť vášho majstra! (Potlesk)

Nevenujem svoju najväčšiu starosť len vám, ale všetkým životom. Takmer som pre všetky životy vyčerpal všetko svoje. Samozrejme, ten druh vyčerpania nie je to, ako to chápete vy, keď nič nezostane. Často hovorím, že som do tohto Fa začlenil všetko, čo vám môže umožniť kultivovať sa a robiť pokroky, a všetko, čo môžete kultiváciou získať. Hoci ste v rôznych ríšach, nikto z vás nemôže naozaj pochopiť váhu mojich slov. Ak sa kultivujete, dostanete všetko. Ale viete, koľko mojich vecí je začlenených do toho, čo dostanete? (Potlesk) Samozrejme, nechcem hovoriť o týchto veciach, ktoré sa týkajú mňa. Len vám chcem povedať, že by ste si mali vážiť túto vec, ktorú váš Majster robí! Musíte svoju kultiváciu robiť dobre. Nepremeškajte túto príležitosť.

 

Otázka: Kedy môžeme dať Dafa preložiť západným ľuďom?

Učiteľ: Čuan Falun bude k dispozícii čoskoro. Francúzska verzia bude čoskoro poslaná nakladateľovi k tlači a anglická verzia je už dostupná. Nemecká verzia je teraz v kníhkupectvách; vyzerá to, že ju má veľa kníhkupectiev. Čo sa týka verzií v iných jazykoch, podľa všetkého sa prekladajú talianska a španielska verzia a ruská je dostupná. Takto je to pre západné jazyky. A sú ľudia, ktorí ho prekladajú do ďalších jazykov. Osobne sa o túto záležitosť naozaj zaujímam. Často je tam ten dôvod, že podmienky nie sú ešte v mnohých ohľadoch zrelé. Je tu aj zasahovanie z rôznych zdrojov, o ktorom neviete. Takže sa to naťahuje.

 

Otázka: Keď je kultivácia xinxingu to najdôležitejšie, prečo Majster v knihe ešte zmieňuje kultivačné úrovne a božské sily?

Učiteľ: Veľa otázok kladú noví študenti. Aspoň si prečítajte knihu, než sa spýtate! Kultivácia a budhovské schopnosti sú neodlúčiteľné. Takže ja o týchto veciach hovorím len vo všeobecnom zmysle z pohľadu základných právd a princípov Fa a to vám umožní to pochopiť. Dávam jeden príklad, aby som kultivujúcim umožnil pochopiť zvyšok – to je ten dôvod. Nie je to tak, že by som po vás žiadal, aby ste sa o tie veci neusilovali, ale hovorím vám o nich. Tieto veci nemožno oddeliť od kultivácie Budhovho Fa. To, o čo sa usilujete, a pravdy Fa, ktoré by ste mali pochopiť, sú dve úplne rozdielne veci; božské sily sú prejavom ďalšej stránky Budhovho Fa. Vaša neschopnosť vidieť výnimočnosť božských síl Budhovho Fa je výsledkom toho, že čítate knihu s ľudským rozpoložením mysle. Čítate len tie veci, ktoré sa vám páčia. Nečítate a dokonca odmietate to, čo vaše ľudské myslenie nedokáže prijať. To je presne dôvod, prečo nerobíte pokroky.

 

Otázka: Prečo sa homosexualita považuje za nemorálnu?

Učiteľ: Všetci o tom premýšľajte: je homosexualita ľudské správanie? Nebesá stvorili muža a ženu. Aký to malo účel? Aby sa ľudia rozmnožovali. Muž s mužom alebo žena so ženou – nemusíte veľmi premýšľať, aby ste vedeli, či je to správne alebo nesprávne. Keď sa robia nesprávne menej závažné veci, hovorí sa, že človek robí chybu. Keď sa robia nesprávne závažnejšie veci, je to prípad toho, že ľudia už nemajú morálku ľudských bytostí, a potom nie sú hodní byť ľuďmi.

Poviem vám, prečo sa dnešná spoločnosť stala takou, aká je. Je to výsledkom toho, že neexistuje spravodlivý Fa, ktorý by držal ľudské bytosti pod kontrolou. Tento Dafa sa vyučuje priamo v tom najchaotickejšom prostredí, v čase, keď už žiadne náboženstvo nemôže ľudí zachrániť a za okolností, že žiaden Boh sa už ďalej o ľudí nezaujíma. Fa je všemocný. To najlepšie obdobie by nevyžadovalo, aby sa vyučoval taký veľký Fa. Sila Fa sa môže prejaviť len v tých najhorších časoch. Sú tu aj ďalšie dôvody.

 

Otázka: Prečo sú homosexuáli považovaní za zlých ľudí?

Učiteľ: Poviem vám, že keby som dnes neučil tento Fa, prvým cieľom Bohov pre vyhladenie by boli homosexuáli. Nebol by som to ja, kto by ich zničil, ale Bohovia. Viete, že homosexuáli našli zdôvodnenie v tom, že homosexualita sa nachádzala v kultúre starovekého Grécka. Áno, v starovekej gréckej kultúre podobný jav bol. A viete, prečo už staroveká grécka kultúra neexistuje? Prečo starí Gréci zmizli? Pretože sa pokazili do takej miery, takže boli zničení.

Keď Bohovia stvorili človeka, predpísali štandardy pre ľudské správanie a život. Keď ľudské bytosti tieto hranice prekročia, už sa viac nenazývajú ľudskými bytosťami, hoci ešte stále majú vonkajší vzhľad človeka. Takže Bohovia ich existenciu nemôžu tolerovať a zničia ich. Viete prečo dochádza v tomto svete k vojnám, epidémiám a prírodou i človekom spôsobeným katastrofám? Existujú práve kvôli tomu, že ľudské bytosti majú karmu, a tieto udalosti existujú, aby ju odstránili. Bez ohľadu na to, aké úžasné časové obdobie môže nastať v budúcnosti, na zemi stále budú vojny, epidémie a prírodné a ľuďmi vytvorené katastrofy. Sú spôsobom, ako sa pre ľudí odstraňuje karma. Niektorí ľudia, ktorí zhrešili, si môžu svoju karmu odstrániť smrťou fyzického tela a utrpením a potom, keď sa prevtelia, budú bez tejto karmy. Ich životy opravdivo nezomrú a oni sa znovu reinkarnujú. Ale karma, ktorú si nahromadili niektorí ľudia, je príliš veľká, a v tom prípade budú ovplyvnené a zničené základné prvky ich existencie. Homosexuáli nielen porušujú štandardy, ktoré pre ľudstvo stanovili Bohovia, ale poškodzujú aj morálku ľudskej spoločnosti. Obzvlášť dojem, ktorý to dáva deťom, premení budúcu spoločnosť na niečo démonické. To je ten problém. Tento druh zničenia ale nie je len o tom, že potom, čo boli odstránení, zmiznú. Tá osoba je ničená vrstvu po vrstve tempom, ktoré sa nám zdá dosť rýchle, ale v skutočnosti je v tom časovom poli nesmierne pomalé. Človek je nesmierne bolestivým spôsobom znovu a znovu vyhladzovaný. Je to veľmi desivé. Človek by mal žiť poriadne, žiť otvorene a čestne ako ľudská bytosť. Nemal by sa oddávať svojej démonickej povahe a robiť si, čo sa mu zapáči.

 

Otázka: Chcem dosiahnuť pravé ovocie. Za cieľ som si stanovil ovocie Arhata. Nepomáham sám od seba tým, ktorí so mnou nemajú žiadny karmický vzťah, a to zahŕňa aj rozširovanie Fa. Bolo moje počínanie chybné?

Učiteľ: Bolo. To je tvoje ľudské myslenie na povrchu. Viete, že som usporiadal dobré veci tam, kam by sa mal každý z vás vykultivovať, rozsah vašej schopnosti vydržať, množstvo vašej cnosti a úroveň vašich hmotných základov? Chceš si sám usporiadať cestu kultivácie, ale to nemôže obstáť, a ani by to nikto neuznal. Prečo sa chceš usadiť na úrovni Arhata? Je to preto, že teraz môžeš chápať Fa len do tejto miery. Máš mnoho pripútaností, ktorých sa nechceš vzdať. Dá sa len povedať, že tak premýšľaš preto, že z Fa chápeš len toľko. V budúcnosti, keď pochopíš Fa na vyššej úrovni – keď zvýšiš počet, koľkokrát si si prečítal knihy Dafa – rozhodne svoj spôsob uvažovania zmeníš. Pocítiš, že na túto otázku si sa nemal pýtať, a budeš v tom okamihu cítiť rozpaky. Teraz ti môžem len povedať, že to predstavuje to, kde práve teraz si, takže ťa neobviňujem, ale tvoje správanie nie je správne. Keď uvoľníte požiadavky na seba, pripútanosti, ktorých sa nie ste ochotní vzdať, spôsobia, že pre vás bude ťažké postupovať usilovne napred.

 

Otázka: Keď som začal robiť túto kultivačnú cestu, dosť som sa angažoval a bol usilovný. Ale prednedávnom som náhle začal mať o Dafa pochybnosti. Opakovane som robil chyby a nebol som schopný prejsť skúškami. Je to myšlienková karma, alebo démonické zasahovanie?

Učiteľ: Prečo vás žiadam, aby ste sa vrátili k svojmu pôvodnému, pravému ja? Aký je účel navrátenia sa k svojmu pravému ja? Je to, aby ste sa vrátili k tomu, čo je vaše ozajstné ja. Ľudské bytosti majú mnoho pripútaností, všetky druhy názorov a celý rad citov a túžob. Všetky tieto myšlienky sú vo vašej hlave, ale žiadna z nich nie ste vy. Povedal som, že tieto dvere sú doširoka otvorené a že záleží len na vašom srdci. Záleží len na srdci človeka, či sa chce kultivovať a či dokáže ešte mať myšlienku a zámer vrátiť sa k svojmu pôvodnému, pravému ja. Takže vám hovorím, že všetko, čo do vášho myslenia zasahuje, možno nie ste vy. Čo sa týka ľudí, ktorí sa nemôžu vzdať, keď ide o ich osobný záujem medzi bežnými ľuďmi, alebo tých, ktorí nedokážu rozoznať, ktoré myšlienky sú ich a ktoré nie, a ktorí si dokonca myslia, že tie zlé myšlienky sú ich, o tých sa rozhodne starať nebudeme. Prečo? Pretože títo ľudia považujú tie zlé myšlienky za seba tieto naše veci predsa nemôžu byť tým zlým myšlienkam dané.

 

Otázka: V Čuan Falune hovoríte o tom, že veľké osvietené bytosti zostavili vesmír na základe vlastných charakteristík.

Učiteľ: Poviem vám, že túto časť si čítalo [a premýšľalo nad ňou] veľa ľudí. Vzťahuje sa to na veci, ktoré sa udiali vo vesmíroch rôznych ríš v rozsiahlom vesmíre, ktorý zahŕňa všetky vesmíry. Vesmír je jednoducho ohromný. To, čo som preberal, nebol celý vesmír. Veľké osvietené bytosti na rôznych úrovniach vesmíru sa osvecujú k rôznym pravdám vesmírneho Dafa a dokonca aj to, k čomu sa osvecujú veľké osvietené bytosti rovnakej úrovne, je rozdielne. Keď začnú niektoré vesmíry rôznych veľkostí v ohromnom vesmíre prejavovať znaky úpadku, veľké osvietené bytosti, ktoré sa osvietili k vysokej úrovni a k spravodlivým zákonom, vytvoria na tej úrovni nový vesmír. Toto sa netýka väčšieho, nesmierne rozľahlého vesmíru, ktorý zahŕňa nespočetné vrstvy vesmírov.

 

Otázka: V článku „Rozhovor s Časom“ sa spomína Boh. Ako by sme mali pojem Boha chápať a ako sa líši od Budhu alebo Tao? Akú má súvislosť s prvotnými Bohmi?

Učiteľ: Všetci tí vo vesmíre, ktorí majú schopnosti presahujúce schopnosti bežných ľudských bytostí, sú Bohovia. Mikroskopické, avšak ohromné bytosti, ktoré prestupujú vzduchom, sú nespočetní a bezforemní Bohovia, to je tá predstava. Bohovia sú v celej škále sfér a existuje ich veľa druhov. Nie sú Budhovia Bohovia? Nie sú Taovia Bohovia? Spoločne sú známi ako Bohovia. Len každý z nich má svoje vlastné kultivačné črty a vzhľad. Navyše si utvorili svoje vlastné jedinečné veci. Takže jednému sa hovorí Tao, jednému Budha a ďalšiemu sa hovorí Boh. Všetko vo vesmíre má myslenie a život. Môžete povedať, že to nie sú Bohovia? Čas v každej dimenzii prísne vymedzuje zmeny, ktoré sa vo všetkých látkach tej dimenzie odohrávajú. Môžete povedať, že čas nie je Boh? Pozná myšlienky všetkých životov v rozsahu, ktorý ovláda. Keď chce hovoriť, hovorí; keď chce nadobudnúť ľudskú formu, môže to urobiť. Nepovedali by ste, že je to Boh? Ľudia si myslia, že čas je len pojem. Slnko vychádza a zapadá, ľudia označia na hodinách nejaké body a priradia im nejaké číslice – a to má byť čas. Takto, spoločne s východom a západom slnka, sa čas vyjadruje v spoločnosti bežných ľudí. Ale ja vám hovorím, že dokonca aj východ a západ slnka a otáčanie Zeme okolo Slnka sú vymedzené a usporiadané – bez výnimky – časom tejto dimenzie.

 

Otázka: Som rozhodnutý dosiahnuť dovŕšenie. Hneď ako Učiteľ prestane učiť Fa, budú ma Učiteľove telá Zákona stále ochraňovať?

Učiteľ: Ja som už vlastne prestal učiť Fa. Obdobie, kedy som systematicky učil Fa, už pominulo. Teraz som tu len, aby som sa zúčastnil konferencie Fa, a keď som tu, zodpovedal som pre vás niektoré otázky. Koordinátori asistenčných centier odo mňa vždy chcú, aby som hovoril o hlbších veciach a povedal vám o trochu viac. Moje vyučovanie Fa bolo najdôležitejšie predtým. To, čo je najdôležitejšie dnes, je vaša kultivácia a zlepšovanie. Ako by sa o vás mohli nestarať žiadne telá Zákona? Keď sa o vás už moje telá Zákona starať nebudú, dosiahli ste dovŕšenie.

 

Otázka: Niektorí noví študenti, ktorí práve získali Fa, naozaj chcú počúvať a sledovať audio a videokazety Učiteľových prednášok o Fa v Severnej Amerike pred rokom 1998. Je to v poriadku?

Učiteľ: Teraz je k dispozícii kniha mojich prednášok Fa z doby, keď som po prvýkrát prišiel do Spojených štátov. Čítanie tej knihy vášmu pochopeniu Fa veľmi prospeje. Videonahrávky na druhej strane nemusia mať s vami priamu súvislosť, pretože som v tom čase hovoril o špecifických situáciách študentov v publiku. Avšak knihy sú pre všeobecné publikum vhodné, pretože boli prepracované. Navyše na videách ste mohli vidieť niečo veľmi zvláštne, keď prednášam o Fa. Ako hovorím, hovorím, hovorím, zrazu zmením tému a začnem hovoriť o niečom inom. Možno ste si to všetci všimli. Prečo to robím? Pretože ako som pokračoval, zistil som, že kým som hovoril, žiaci to už pochopili. Pochopili to, ešte než som dokončil reč. Takže som to prestal preberať a pokračoval som ďalšou vecou. Pretože sa to na videách stáva často, s ohľadom na mnoho vecí nemusí byť pre vás sledovanie videí nevyhnutne lepšie ako čítanie knihy. Čítanie knihy by pre vás bolo lepšie, tak to myslím. Súčasná existencia oboch, knihy ako aj videa, má za následok zasahovanie. Takže hneď ako sú vydané knihy s prednáškami Fa v rôznych oblastiach, musia sa všetky nahrávky a videá zmazať a je to kvôli ochrane Dafa. To, čoho sa človek nemôže vzdať, sú ľudské emócie.

 

Otázka: Ja aj moja žena praktizujeme Dafa. Pred pár mesiacmi sme obaja, jeden po druhom, mali sen o nesmierne krásnom veľkom vtákovi. Potom, čo vták vstúpil do môjho tela, zmizol, zatiaľ čo moja žena počula vtáčie čvirikanie. Čo to znamenalo?

Učiteľ: Je to len vták. Pri vašej reinkarnácii, život za životom, sa môže aj Boh, ktorý zostúpi z veľmi vysokej úrovne, reinkarnovať ako ľudská bytosť v jednom živote a ako zviera v ďalšom. Tak to v ľudskom svete chodí. Prvá vec, ktorú v počiatočnej fáze svojej kultivácie vidíte, je pravdepodobne vaša prvotná podoba alebo obraz prvotného miesta, na ktorom ste kedy boli. Mohlo to byť vo forme človeka, zvieraťa alebo tohto či tamtoho. Vtáky na nebesiach sú tiež božstvá.

 

Otázka: Môžu kultivujúci brať doplnky stravy?

Učiteľ: Nečítal si knihu, ty si jednoducho nečítal knihu. Všetci o tom premýšľajte: telo kultivujúceho by si nemohlo vyvinúť gong, keby bolo choré. To znamená, že vaše nečisté telo by nebolo vhodné pre kultiváciu. Keď sa kultivujete, vaše telo musí byť prečistené do bodu úplnej čistoty a len potom si môže začať vyvíjať gong. Povedal som, že my neliečime choroby. Ale skutočným kultivujúcim očistím telo a tento druh tela je bez choroby. Chceme získať také telo, ktoré možno nájsť v ríši Budhu. Môžete to dosiahnuť tým, že beriete doplnky stravy? Rozhodne nie. Takže načo ich brať? Nie je to tak, že by tie veci boli niečím chutným, čo stojí za to ochutnať kvôli lahodnej chuti. V priebehu vašej kultivácie vaše telo čoraz viac očisťujeme, aby postupne dosiahlo najprirodzenejší a najoptimálnejší stav. To je niečo, čo pomocou užívania liekov nemožno dosiahnuť. Nemáte stále ešte pochybnosti o kultivácii, keď beriete lieky alebo užívate doplnky? Jednoducho sa nepovažujete za kultivujúceho. Nie je to ten dôvod? Keď sa za kultivujúceho nepovažuješ ty, ako ťa za neho môžeme považovať my ? Dáva ti to zmysel, nie? Či už je to čínsky bylinný liek alebo západný liek, stále je to iba liek, to je isté. Tvoj cieľ je jednoducho mať zdravé telo, ale naša kultivácia dosiahne niečoho, čo je ďaleko nad tým. Popísal som, ako tieto veci fungujú. Takže ako si myslíš, že by sa to malo riešiť?

 

Otázka: Sme učeníci, ktorí prišli z Číny. Ďalších päť ľudí to z rôznych dôvodov nezvládlo. Bolo to kvôli príliš silnému démonickému zasahovaniu alebo Majster usporiadal, že nemohli prísť?

Učiteľ: Nechcel som, aby prišlo ani vás päť. Prečo? Ako som práve hovoril, predtým bolo najdôležitejšie moje vyučovanie Fa, pričom dnes je najdôležitejšia vaša kultivácia a zlepšovanie. Zamerajte sa plne na kultiváciu a kultivujte sa vytrvalo a pevne – to je kľúčové. S nestálym srdcom, keď ma hľadáte, aby ste si vypočuli moje prednášky o Fa a všade ma nasledujete... to vašej kultivácii vôbec neprospieva, ani trochu. Keď sa mala konať konferencia Fa v Singapure, chcelo z Číny prísť mnoho ľudí. Vtedy som Hlavnej asociácii Dafa povedal: „Odovzdajte tento odkaz: povedzte asistenčným centrám v každej oblasti, aby upozornili študentov, že by nemali cestovať všade navôkol, pretože to ničomu neprospeje.“ Telá Zákona pre toto časové obdobie pôvodne usporiadali nejaké kroky vo vašej kultivácii. Ale vy ste ich narušili. Niektoré vaše pripútanosti mohli byť veľmi pravdepodobne opustené v tejto dobe, ktorá bola pridelená pre vašu kultiváciu, ale to, čo sa malo zlepšiť, bolo v určitom zmysle narušené. To je ten dôvod. Nepovažujte všetky svoje pripútanosti, keď niečo nutne chcete spraviť, no nedokážete to spraviť, za démonické zasahovanie.

 

Otázka: Môj manžel nikdy cvičenia nerobil, aj keď raz čítal Čuan Falun a díval sa na videá s Majstrovými prednáškami Fa. Ale jeho tretie oko sa otvorilo a môže dokonca vidieť na diaľku.

Učiteľ: Je to kvôli jeho predurčeniu. Jeho vrodené vlastnosti sú možno celkom dobré a to spôsobilo, že hneď ako si prečítal knihu, otvorilo sa mu tretie oko. Ohľadom toho, či ju študuje alebo či sa kultivuje, každý človek v tejto komplikovanej spoločnosti sa stal nesmierne zložitým. Predtým, než každý z vás tu v publiku prišiel do ľudského sveta, boli v hĺbke vášho srdca a duše niekedy v minulosti zasiate semienka, aby ste dnes získali Fa. Mnohokrát som vás v ľudskej spoločnosti vyhľadal a označil som vás znamením. Všetky tieto veci hrajú veľkú úlohu, no napriek tomu žiadna z nich nemôže zmenšiť vaše ľudské pripútanosti. A žiadna z nich vám nedá ten pocit, ktorý ste mali, keď ste sa stretli s Fa: „Ach, čakal som toľko rokov. Prišiel som len preto, aby som ho získal.“ Veľa ľudí už ten pocit nemá a to má za následok to, že sa kultivujú prerušovane a nie sú usilovní. Niektorí ľudia, ktorí sú predurčení a získali Fa, stále nemôžu odložiť svoje pripútanosti. Existujú všetky možné scenáre. Hneď ako sa predurčenosť skončí, je koniec.

 

Otázka: Majster, keď ste hovorili o symbole svastiky, povedal ste: „Budha, ktorého úroveň je dvakrát vyššia ako úroveň Tathágatu, má dve svastiky.“ Vzťahuje sa „dvakrát vyššia ako úroveň Tathágatu“ na výšku stĺpu gongu?

Učiteľ: Hovoril som o xinxingu človeka a mocnej cnosti. Gong je len prejavom toho. Je tiež v poriadku chápať to ako stĺp gongu človeka. Ale musí to byť stĺp gongu až potom, čo sa človek dovŕši. To znamená, že výška stĺpu gongu po dovŕšení musí byť dvakrát vyššia než u Tathagátu. Stĺp gongu, ktorý sa vyvinul v kultivačnom procese, sa nepočíta. Je to kvôli tomu, že ešte nie je dokončený, pretože sa ešte nedovŕšili ostatné vaše časti. Takže je to len forma existencie energie. Ale z určitého hľadiska vo vašej kultivácii skutočne predstavuje vašu úroveň a xinxing.

 

Otázka: Počas singapurskej Fa konferencie, keď učeníci tlieskali, Majster ako gesto poďakovania zvyčajne používal obe ruky v pozícii Heshi. Keď ste ale vyučovali Fa predtým, väčšinou ste na poďakovanie používali jednu ruku. Aký hlbší význam to má?

Učiteľ: Pre svojich učeníkov používam jednu ruku. Ale je tu jedna vec: keď vidím, že srdcia všetkých sú čisté a že usilovne a nepretržite postupujú vpred, mám naozaj radosť a potom rád používam obe ruky. Za normálnych okolností používa Majster pre svojich učeníkov jednu ruku.

 

Otázka: Počul som, že keď človek dokáže recitovať Čuan Falun, môže si navždy niesť Dafa so svojou hlavnou dušou (zhu yuanshen) bez ohľadu na to, či sa dovŕši.

Učiteľ: Kto by si chcel len pamätať Fa a nedovŕšiť sa? Prečo sa učíte knihu naspamäť? Nie je to preto, aby ste dosiahli dovŕšenie? Učenie sa Čuan Faluna naspamäť vám pomáha zlepšiť sa, pretože sa ho spoločne učia mikroskopická časť vášho tela ako aj ľudská časť na najvonkajšom povrchu. Ale bez ohľadu na to, ako sa ho naučíte – a to platí aj pre ľudí, ktorí si ho zapamätali veľmi dobre – v určitom čase zrazu zistíte, že ho odriekať neviete. Prečo? Pretože tá vaša hlavná časť, tá časť, ktorá sa ho naučila naspamäť, sa potom, čo splní štandard, od vás oddelí. Náhle máte pocit, že: „Ach, ako to, že ho už neviem recitovať?“ Je to preto, že tá časť, ktorá má požadovanú úroveň, bola oddelená a ľudský povrch už celú tú vec odriekať nedokáže, pretože ju zabudol. Niektorí zabudnú veľa, iní menej. K tejto situácii naozaj dochádza.

Mnohí z vás ste zažili situáciu, keď v určitých obdobiach dobre počujete alebo vaše tretie oko v určitých obdobiach vidí jasne. Kedy môže človek vidieť jasne alebo vidieť najlepšie? Je to, keď sa v danom štádiu kultivuje naozaj dobre, pričom ešte nedošlo k oddeleniu a je blízko bodu, keď splní štandard. Môže jasne vidieť, ušami ostro počuť a jeho telo je citlivé. Hneď ako dôjde k oddeleniu, zistí, že tento stav stratil, a pomyslí si: „Je to kvôli tomu, že som spadol dole? Ako to, že veci už nie sú také dobré?“ Nie je to tak, že ste spadli dole. Je to tak, že tá vaša časť, ktorá dokončila kultiváciu, bola oddelená, a to, čo zostalo, je časť, ktorá kultiváciu ešte nedokončila a ktorá by mala byť naďalej kultivovaná. Takže budete z času na čas citliví. Tak to je. Toto sa stane len pri praktizovaní Dafa.       

 

Otázka: Je to tak, že čím vyššie sa človek vykultivuje, tým menej spí?

Učiteľ: Tak to nie je. Súvisí to so zmenami a pozdvihnutím častíc vašich myšlienok. Ale občas k tomu dochádza. Vec, o ktorej som práve hovoril, tiež so sebou nesie tento faktor. Keď sa od vás oddelí dobre skultivovaná časť, na povrchu sa vrátite do normálneho stavu. Tak to budete zažívať, až kým sa nedovŕšite. Všetko toto vám umožní, aby ste žili ako bežní ľudia. Vaša ľudská strana však bude čoraz slabšia. Keď sa budete držať vysokých štandardov, možno sa budete medzi bežnými ľuďmi správať čoraz lepšie. Tak to funguje. 

 

Otázka: Čas tlačí, no ja napriek tomu stále nemôžem sedieť v plnom lotose. Ako sa môžem zlepšiť?

Učiteľ: Neznepokojuj sa. Nikto nehovorí, že nie je dosť času. Nikdy som nepovedal, že nie je dosť času. Žiadam vás, aby ste sa v kultivácii poponáhľali, a mali by ste sa len zamerať na praktizovanie. Avšak mali by ste vedieť, že na seba musíte mať prísne požiadavky – to tým myslím. Tých, ktorí nemôžu zložiť nohy do pozície, je v každom prípade veľmi, veľmi málo. Sú niektorí, ktorých duše (yuanshen) na nebesiach na seba nepreberajú ľudskú podobu, ale podobu iných Bohov, ktorí nohy do lotosovej pozície neskladajú. Možno je v tom zahrnutý tento faktor. Ale pretože dnes máte ľudské telo, hmotné telo, verím, že všetci z vás nohy do pozície dať zvládnete, až na mimoriadne ojedinelé prípady. Poviem to ľahším tónom. Z tých, ktorí tu sedia, sa mnohí ľudia kultivovali naozaj dobre. Tie Bódhisattvy na nebesiach si zakrývajú ústa a smejú sa tým z vás, ktorí nedajú nohy hore, a hovoria: „Pozrite na tých kultivujúcich, ktorí stále ešte nedokážu dať nohy hore.“

 

Otázka: Mohol by Majster prosím pohovoriť o koncepte pripútaností?

Učiteľ: Čo je dôvodom toho, že ľudia nemôžu vidieť pravdu vesmíru? Prečo je táto dimenzia iluzórna? Poviem vám všetkým: medzi bežnými ľuďmi, to, čo vidíte a s čím prídete v dimenzii bežnej ľudskej spoločnosti do styku, spolu s vedomosťami, ktoré ste sa medzi bežnými ľuďmi naučili, všetko toto vás obmedzuje a uzamyká. Keď sa nahromadia znalosti tejto dimenzie, keď je vaše pochopenie všetkého v tejto dimenzii čoraz jasnejšie, a keď sa zdá, že čoraz viac veciam rozumiete, v skutočnosti sa čoraz viac izolujete. To, čo v tejto dimenzii bežných ľudských bytostí považujete za pravdu, môže v skutočnosti byť nesprávne, alebo naopak. Takže pravdu vesmíru neuvidíte, ak sa tých pochopení zo spoločnosti bežných ľudí nevzdáte. Hlavne tie veci, ktorých sa my ako ľudia nemôžeme zriecť za účelom prežitia, aby sme sa chránili alebo aby sme pre seba získali väčší prospech, tie všetky ja nazývam pripútanosti. Tieto pripútanosti sú práve ako veľký pevný visiaci zámok, ktorý vás drží zamknutých vo vnútri. Ako na svojej ceste postupujete vpred, musíte každý zámok otvoriť. Keď to neurobíte, uzamknú vás a nechajú vás v ilúzii a vy pravdu neuvidíte. A keď sa vám tie zámky nepodarí otvoriť na ceste, ktorá vás vracia k vášmu pôvodnému, pravému ja, nebudete schopní pokračovať napred. A to je skúška. Všetko, k čomu ste pripútaní, je pre vás prekážka. Tieto skúšky, s ktorými sa v kultivácii stretnete, sú vlastne vaše vlastné ťažkosti. Dôvod, prečo ich využívam, je ten, aby som otvoril zámky vašich pripútaností, aby som vám umožnil vidieť pravdu a pozdvihol vašu myseľ.

 

Otázka: Ako by sme mali chápať opustenie všetkých pripútaností?

Učiteľ: Znamená to opustiť pripútanosti, ktoré nemôžete opustiť v dimenzii bežných ľudí, pretože cesta, ktorú dnes kultivujete, je odlišná od všetkých minulých ciest. Vedel som, že sa príde učiť veľa, veľa ľudí, a objaví sa spoločenský jav. V budúcnosti sa príde učiť ešte viac ľudí. Potom tento spoločenský jav, ktorý sa objaví – masy, ktoré sa kultivujú – bude mať obrovský vplyv na spoločnosť. Keby sa každý kultivoval s odomknutými schopnosťami a každý by chodil a robil nadprirodzené veci, zmenila by sa celá podoba spoločnosti. Namiesto ľudskej spoločnosti by to potom pripomínalo spoločnosť Bohov. To sa nemôže stať. Pretože ľudská spoločnosť je práve taká, aká je, využívame toto prostredie a kultivujeme sa v ňom. Nielenže toto prostredie nenarušujeme, ale zároveň sa mu pri kultivácii musíme prispôsobiť. Je to preto, že keby sme sa tomuto prostrediu neprispôsobili, nemohli by sme sa kultivovať. Prístup, ktorý sme dnes prijali, je taký. Teraz je vyše sto miliónov ľudí, ktorí praktizujú Dafa. Keby oni všetci opustili svoj domov, aby sa stali kresťanskými alebo budhistickými mníchmi, nešlo by to. V budúcnosti bude dokonca ešte viac ľudí. Čo by sa potom s touto spoločnosťou stalo? Kto by vás kŕmil, keby sa všetci odišli kultivovať? To by nefungovalo. Takže by sme sa mali prispôsobiť spoločnosti bežných ľudí, ako je to len možné. Využívame túto spoločenskú formu bežných ľudí, aby sme sa kultivovali, a tak sa jej musíme prispôsobiť.

Všetci musíte mať v spoločnosti bežných ľudí nejaké zamestnanie, nejaké prostredie, dokonca rodinu a veľa príbuzných. Každá stránka týchto vecí je odrazom našej schopnosti prispôsobiť sa spoločenským zvyklostiam bežných ľudí. Zároveň to pre nás vytvára dobré príležitosti, aby sme sa kultivovali, a poskytujú nám prostredie pre kultiváciu, pretože sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi. Potom, pretože sa kultivujeme medzi bežnými ľuďmi, čo sa týka zaobchádzania s hmotnými vecami alebo hmotným majetkom, prispôsobujeme sa ako je to len možné zvyklostiam spoločnosti bežných ľudí. Ale je potrebné spomenúť jednu vec: nie ste rovnakí ako ostatní ľudia. Pretože ste kultivujúci, vaše srdce a myseľ nie sú k tým veciam pripútané. Môžete mať veľa peňazí, rodinu, majetok – môžete mať veľa vecí. Ale musíte sa vzdať pripútanosti k nim. To je váš spôsob kultivácie.

Úplné zrieknutie sa, o ktorom tu hovoríme, neznamená, že sa musíte tých hmotných vecí vzdať, aby sa to počítalo za vzdanie sa. Naopak, keď sa všetkých hmotných vecí vzdáte, ale vo svojom srdci a mysli ste ich neopustili, keď sa zdráhate sa s nimi rozlúčiť, keď sa od nich neviete oddeliť alebo keď na ne dokonca často myslíte a to niekedy ovplyvňuje vašu kultiváciu, potom by som povedal, že to nie je vzdanie sa, ale nútené vzdanie sa. Takže brať hmotné veci zľahka len navonok je formalita. Ako to vidím ja, naozajstný dôvod, prečo môže človek pomocou kultivácie vystúpiť, je ten, že ľudské srdce a myseľ prejdú zmenou. Len srdce a sféra myšlienok človeka dosiahnu štandard, pôjde v kultivácii naozaj nahor. My berieme hmotné veci veľmi zľahka. Nezáleží na tom, či ich máte alebo nie. Dôležité je to, či sa môžete tejto pripútanosti vzdať a či sa dokážete pozdvihnúť – to je to najdôležitejšie. Navyše celá naša kultivačná forma je usporiadaná pre kultiváciu medzi bežnými ľuďmi a to vám umožňuje usilovne postupovať vpred, bez toho, aby váš gong klesol. Všetky tie usporiadania v každom ohľade zodpovedajú tejto forme kultivácie, ktorú tu dnes máme. Takže keď som pred rokmi prvýkrát začal učiť Zákon, Bohovia hovorili, že toto je „Fa s veľkou cnosťou“. Cítili, že je naozaj dobrý.

 

Otázka: Mali by byť metódy rozširovania Dafa upravené tak, aby boli vhodné pre Európanov?

Učiteľ: Je výborné, že praktizujúci, ktorý získal Fa, má túto túžbu a premýšľa, ako ho šíriť a umožniť viacerým ľuďom, aby sa ho naučili. Bez ohľadu na to, či je to v Európe alebo na Východe, nech už ho rozširujete ako chcete, pre tých, ktorí nie sú predurčení, bude ťažké prísť sa ho učiť. Ktorí ľudia sú „predurčení“? O predurčenosti som už predtým hovoril. Takže ako máme nájsť tých, ktorí sú predurčení? Povedzme, že si dáte do novín inzerát: „Hľadám predurčených ľudí.“ To by nefungovalo. Ale je jedna vec, v ktorej by mal mať každý jasno. Pravdepodobne každý z našich študentov vo vnútri vie, že sú nejakí ľudia, na ktorých veľmi zapôsobí alebo budú vzrušení, keď zmienite slová „Falun Gong“ alebo „Čuan Falun“, a títo ľudia sa ho budú chcieť okamžite učiť. Je dosť pravdepodobné, že títo sú predurčení. Srdce niektorých ľudí nie sú pohnuté, nech sa im prihovárate akokoľvek, a je veľká pravdepodobnosť, že tí predurčení nie sú.

Takže čo sa týka toho, ako ho rozširovať a metód jeho rozširovania, najlepšia cesta je v skutočnosti tá, že naši študenti cvičia na verejných miestach, takže tí, ktorí sú predurčení, ich môžu nájsť. Ďalšia je, že máme naše knihy Dafa k dispozícii v kníhkupectvách rôznych národností a krajín. Mám nespočetné telá Zákona, ktoré môžu okamžite vidieť, kto je predurčený a kto má získať Fa. Keď máme knihy v kníhkupectvách a naši študenti cvičia v parkoch, telá Zákona môžu nájsť tých predurčených a viesť ich k tomu, aby tento Fa hľadali. Ak tento druh prostredia chýba, vzniknú určité problémy. Ale bez ohľadu na to, akú metódu použijete, predurčený človek nájde knihu a keď si ju prečíta, pomyslí si, že je dobrá. Pretože je predurčený, rozhodne si bude myslieť, že je dobrá a bude ju hľadať, a pretože sú tam tí z nás, ktorí robia cvičenia v parku, hneď nás nájde. Od doby, keď som prvýkrát začal učiť Fa, ho týmto spôsobom získalo veľa ľudí. Ale je ešte veľa ľudí, ktorí o ňom počuli od našich študentov. Pomysleli si, že je veľmi dobrý a povedali svojim rodinám, aby sa ho prišli učiť. Keby mali pocit, že dobrý nie je, rozhodne by svojim rodinám nehovorili, aby sa prišli nechať podviesť. Povedali svojim rodinám, aby sa prišli učiť, práve preto, že cítili, že je dobrý. Potom tie ich rodiny cítili, že je dobrý, a povedali ďalším priateľom a príbuzným, aby sa prišli učiť. Keď žiaci sami hovoria o svojich osobných skúsenostiach a ako sa cítia, ľudí to silne ovplyvní. Členom vlastnej rodiny by neklamali a neklamali by ani svojim priateľom. Takže priatelia im veria. Keď tomu potom uveria, prídu sa ho tiež učiť a budú mať svoje vlastné zážitky. Takto sa Dafa šíri.

Ale na druhej strane je tu malý počet ľudí, ktorí získali Fa, keď uvideli článok, ktorý naši žiaci uverejnili v novinách alebo časopisoch. Včera som povedal, že proti získaniu Fa takou cestou nič nenamietam. Ale aký problém sa môže v tomto prípade vyskytnúť? Neprídu len ušľachtilí ľudia, ale aj neušľachtilí. Takže ľudia, ktorí prídu, budú mať rôzne ciele a mnoho rozdielnych stavov mysle, a preto niektorí ľudia nejaký čas praktizujú a potom odídu. Možno sú to tí neušľachtilí ľudia. Možno, že ho nechcú získať alebo ho získať nemajú. Často je to tento prípad. Je to dobrá vec, keď ​​študenti sami napíšu články alebo dajú informácie do novín. Nemám proti tomu námietky, pretože to koniec koncov pomáha predurčeným ľuďom v tom, aby prišli – nadpriemerní ľudia noviny uvidia a prídu. Preto to môže mať účinok. Ale sú len dve hlavné metódy: jedna je, že máme v kníhkupectvách knihy a že máme cvičebné miesta, takže telá Zákona môžu ľudí priviesť, aby ich našli; druhá sú konferencie Fa a zdieľanie skúseností našich žiakov s rodinou. Najviac ľudí príde hlavne vďaka týmto dvom metódam a ich kvalita je vysoká. Čo sa týka používania iných metód, či už východných alebo západných, myslím si, že toto sú stále tie dve hlavné metódy. Ľudia v mnohých oblastiach v počiatočnej fáze ešte nemajú pochopenie Falun Gongu, a tak ho predstavíme ľuďom písaním článkov do novín alebo časopisov a podobne. Samozrejme, to tiež šíri Fa, to je isté.

 

Otázka: Som beloch. Keď sa vy stretnete so skúškou, prijmete ju, alebo ju necháte byť?

Učiteľ: „Keď sa vy...“ To sa vzťahuje na mňa, je to tak? Všetkým by som vám chcel niečo povedať. Je to veľmi dobrá otázka. Myslím si, že je na čase, aby som každému niečo objasnil.

Poviem vám dnes, že bez ohľadu na to, koľko ľudí Dafa praktizuje alebo koľko študentov či učeníkov mám, všetci ste kultivujúci. Nikto nie je výnimkou. Takže vy všetci sa kultivujete. Či sa kultivujete dobre alebo slabo, usilovne alebo nie, alebo či je vaša úroveň vysoká alebo nie, všetci z vás sa musia v kultivácii držať prísnych požiadaviek a brať sa ako kultivujúci. Ja tu však nie som, aby som sa kultivoval. Musí vám byť jasný tento rozdiel. Ja nemám vlastné skúšky, ani nemám kultivačné faktory, ako sú tie vaše. Chcem niečo vysvetliť: beriem vás ako svojich učeníkov, takže vám ponúkam spásu, zachraňujem vás a premieňam vás. Takže z tohto vidíte, že som iný ako vy. Všetky problémy, s ktorými sa stretnete, musíte brať ako kultiváciu, pretože ony rozhodne kultiváciou sú. Ale keď sa problémy prihodia mne, je to narušovanie a poškodzovanie Fa. Prečo by sa na to malo nazerať takto? Tento vesmír je prapôvodný. Účelom toho, čo robím, je náprava Fa. Všetky bytosti vo vesmíre sa odchýlili od Fa, takže musia byť napravené pomocou Fa. Často vám hovorím, že toto je niečo, s čím sa nestretnete ani za tisíce rokov. Vyučovanie Dafa celého vesmíru v ľudskom svete, Fa, o ktorom ani Bohovia predtým nevedeli, to je niečo, čo sa od samého stvorenia nikdy nestalo.

Životy sa v priebehu nekonečných historických vekov stali čoraz nečistejšími a všetko je odchýlené. Ak to takto bude dlho pokračovať, dokonca aj najzákladnejšia základňa Zhen, Shan, Ren sa odchýli. To je neuveriteľne strašné. Ale ja si životy vo vesmíre vážim. Želám si zachovať pôvodné životy ako je to len možné a odvrátiť proces odstránenia. Toto želanie vzniklo, a tak som prišiel. (potlesk) Pretože som sem prišiel, prichádzam tak, že so sebou prinášam všetko, čo je najpôvodnejšie, najnádhernejšie a zo začiatku časov – čo je najdokonalejšie. Viete, že Falun sa otáča. Falun, ktorý vidíte, je len povrchná forma Faluna. Má tiež stranu Fa, ktorú vidieť nemôžete. Neustále sa otáča a má samočinný mechanizmus, ktorý všetko navracia do najpôvodnejšieho a najoptimálnejšieho stavu. Od mikroskopickej úrovne po povrch sú takéto všetka hmota a všetky životy, všetko sa otáča a je v pohybe. Všetko toto som stvoril a obnovil. Navyše sa to neustále zdokonaľuje a harmonizuje. Pre mňa neexistuje žiadna otázka kultivácie. Počas toho, ako robím túto vec, musím vyriešiť brzdiaci účinok zlých síl, ktoré sa utvorili po tom, čo sa vesmírne životy stali nečistými. Zároveň je tu ťažkosť, ktorú predstavuje karma vytvorená všetkými bytosťami v ľudskej spoločnosti. Často hovorím, že viem, prečo bol Ježiš ľuďmi ukrižovaný, prečo musel Šákjamuni podstúpiť nirvánu a prečo Lao-c’ náhlivo odišiel a zanechal za sebou knihu s piatimi tisícami znakov. Povedzme, že človek príde do sveta a život po živote sa reinkarnuje. Neviete si predstaviť, koľkými životmi ste prešli. Ale v každom živote ste si nahromadili veľa dlhov voči druhým a urobili ste veľa zlého. Niektorí ľudia prišli z rôznych úrovní a prevtelili sa na tejto Zemi. Ako krok za krokom zostupovali, urobili zlé veci, čím chcem povedať, že strávili čas v nejakých dimenziách vysokej úrovne. Prečo na tých úrovniach nemohli zostať? Je to preto, že tam opäť spravili zlé veci a klesli ďalej; znovu vykonali zlé veci a klesli ešte nižšie. Takže tie dlhy nahromadené robením zla na nebesiach sú dlhy voči Bohom.

Bohovia na nebesiach ľudskej bytosti nedovolia, aby sa vrátila na nebesá! Bez majstra, ktorý vás učí, bez majstra, ktorý sa o vás stará, by ste sa nikdy nemohli vrátiť, bez ohľadu na to, ako veľké sú vaše schopnosti. Po príchode na zem je navždy nemožné sa vrátiť, ak sa o vás nestará majster, ktorý opravdivo zachraňuje ľudí. Je to preto, že aj keby ste skutočne mohli splatiť karmu ľudského sveta, stále by ste ešte nemohli splatiť to, čo dlhujete na nebesiach. Ježiš chcel spasiť ľudí a mal obrovské milosrdenstvo, takže sa o to všetko nezaujímal. Musel potom rozviazať tie ťažko rozviazateľné uzly, ktoré boli na ľuďoch priviazané. Ale v tomto vesmíre je zákon, ktorý hovorí: „Tí, ktorí nestratia, nezískajú; aby ste získali, musíte stratiť; čo sa dlhuje, musí byť splatené.“ To je absolútny, absolútny a večný zákon. Preto keď z toho človeka uvoľníte, kto splatí jeho dlhy? Takže tie účty alebo všetky tie dlhy prirodzene spadli na Ježiša. „Ty si to pre nich rozplietol, tak si za to za nich zaplať.“ Všetky tie uzly, ktoré nešli rozviazať, všetko, čo sa dlhovalo, a veci, z ktorých sa tí ľudia, ktorí boli zachraňovaní, nemohli vyslobodiť, všetko to bolo priviazané na Ježiša, pretože bol na zemi. Boli tam karmické dlhy zo všetkých možných úrovní; to znamená, že neboli len odtiaľto, z radov ľudí. Do akého rozsahu sa to nakoniec dostalo? Čím viac ľudí zachránil, tým viac uzlov niesol. Nemal skrátka žiaden spôsob, ako sa vyslobodiť, ani nemal energiu tieto veci urobiť. Tie uzly nemohli byť rozviazané. Takže Ježiš nakoniec tých ľudí zachránil, ale jeho vlastné ľudské telo nemohlo byť vyslobodené. Ježiš preto nemal inú možnosť, ako toto telo opustiť, aby za nich splatil karmické dlhy. Na Ježišovi pristála karma mnohých životov a veľká nenávisť. „Dobre, splatím ich za všetkých veriacich.“ Bol ukrižovaný a zomrel trýznivou smrťou. Všetky uzly boli priviazané na jeho fyzické telo a so smrťou jeho fyzického tela boli uvoľnené. Ježiš bol oslobodený v okamihu, keď odhodil to telo. Preto musel byť Ježiš ukrižovaný a preto ľudia hovoria, že Ježiš trpel pre ľudí. To je ten dôvod.

Vidíte, že tento Fa sa prišlo učiť veľa ľudí. V budúcnosti ich bude ešte viac. Viete, aby ste sa mohli kultivovať, tie veci musí vykonať majster. Ale ja sa od nich líšim, pretože nech už je to Ježiš alebo Šákjamuni, oni sú koniec koncov len osvietenými bytosťami v malej oblasti. Ja nie som vo vnútri vesmíru, takže môžem vyriešiť problémy životov na rôznych úrovniach a v rôznych vesmírnych telesách vesmíru. Povedal som, že zachraňovanie ľudských bytostí nie je mojím opravdivým cieľom, ale ony sú jednou úrovňou bytostí, ktoré sú zahrnuté – sú úrovňou života, ktorú si želám zachrániť. Ja sám vlastne žiadne utrpenie nemám, ja sa nekultivujem. Problémy, s ktorými sa stretávam, sa zriedka prejavujú tu na bežnej ľudskej strane, ale sú také, ktoré sa tu prejavujú, a väčšinu z nich nepoznáte. Dôvod, prečo sa ja z tohto problému dokážem oslobodiť, je ten, že v ňom nie som. Nebudem ako oni, neschopný sa z toho vymaniť. Ja sa z toho vymaniť dokážem, ale je to mimoriadne veľký problém, je to niečo, čo si nikto z vás bytostí nedokáže predstaviť. Dokážem sa do najväčšej možnej miery vzdať všetkého svojho, a preto to môžem všetko vyriešiť. (Potlesk)

Mimochodom, rád by som zdôraznil niečo, čo sa týka otázky, ktorá bola práve vznesená. Často sú po mojom boku nejakí žiaci, ktorí ma sprevádzajú, a v každej oblasti sú nejakí ľudia so zodpovednosťou – koordinátori centier alebo iné zodpovedné osoby. Musíte niečo pochopiť: všetko, na čo narazíte, je prechádzanie skúškami. Avšak nemôžete zastupovať Majstra. Keď príde na nejakú vec, o ktorej viete, že som sa na nej podieľal, musíte sa na tú vec pozrieť z môjho hľadiska. To je niečo, čo ste predtým zanedbávali. Problémy vytvorené pre mňa sú poškodzovaním, ktoré je namierené na tento Fa. Takže je to úplne odlišné od toho, ako keď vy prechádzate svojimi skúškami. Rozhodne to nie je tak, že váš majster sa kultivuje alebo že váš majster prechádza skúškami. Naozaj je to poškodzovanie namierené na Fa a vesmír, takže ich nemožno porovnávať. To vám musí byť jasné. Keď ja riešim problémy, pristupujem k nim ako ku skutočným démonom, ale vy to nemôžete [tak robiť]! Všetko, s čím sa stretnete vy, priamo súvisí s vašou kultiváciou. Takže to vždy musíte považovať za kultiváciu a hľadať dôvody vo vnútri seba. Sú to úplne iné veci.

 

Otázka: Zdá sa, že pre Európanov je veľmi ťažké vstúpiť do pokoja. Prečo?

Učiteľ: Vlastne je to rovnaké pre Aziatov aj pre Európanov. Človek, ktorý dokáže pri kultivovaní sa v bežnej ľudskej spoločnosti dosiahnuť ozajstný pokoj, je skutočne na vysokej úrovni. Pretože máte prácu v spoločnosti bežných ľudí a musíte sa venovať bežným ľudským záležitostiam všetkého druhu, a tak ako tam sedíte, nechcete myslieť na nič, ale tie veci ovplyvnia vašu myseľ do bodu, že na nich budete mimovoľne myslieť. Preto sa nemôžete upokojiť. V kultivácii sa neustále zlepšujeme a zbavujeme sa pripútaností. S tým, ako máte čoraz menej pripútaností, zistíte, že ste prirodzene čím ďalej pokojnejší, ste čoraz pokojnejší. Odráža to vašu úroveň. Nie je realistické očakávať, že dosiahnete pokoj hneď zo začiatku. To nemôžete dosiahnuť žiadnou metódou okrem prípadov, keď máte mimoriadne zvláštne okolnosti; ľudská stránka takých ľudí je veľmi slabá a tá druhá strana je naozaj silná. Sú v stave, keď sú čiastočne osvietení a čiastočne neosvietení. To sú mimoriadne špeciálni ľudia, ktorí môžu dosiahnuť určitý stupeň pokoja, a je to hlavne vďaka tomu, že má účinok ich božská stránka, nie ich ľudská stránka. Okrem takýchto prípadov nemôžu ostatní v žiadnom prípade od samého začiatku vstúpiť do pokoja. Takže medzi rôznymi rasami nie je žiaden rozdiel, je to rovnaké pre Európanov aj Aziatov.

Neznepokojujte sa, keď nemôžete dosiahnuť pokoj. Ak sa vaše telo pri cvičení cíti pohodlne a je uvoľnené, jednoducho sa čo najviac snažte zabrániť tomu, aby vaše myšlienky poletovali kade-tade. Ak naozaj nedokážete zabrániť vašej mysli, aby sa túlala, potom to nechajte tak a považujte tie nespútané myšlienky za niekoho iného: „Len do toho, premýšľaj. Budem ťa sledovať, ako premýšľaš.“ To je tiež možný prístup. Prinajmenšom dokážete jasne odlíšiť, že to nie ste vy, a to je naozaj cenné. Alebo to potlačíte a nenecháte to myslieť, a v tom prípade ste dosiahli to, čoho je schopný kultivujúci. Keď sa telo uvoľní, človek vstúpi do optimálneho stavu pre premenu a prečistenie. Ale čo keď sa vaša myseľ nedokáže upokojiť a vy nemôžete dosiahnuť najlepší stav pre premenu a prečistenie? Viete, naša kultivácia začína od mikroskopickej úrovne, takže tá naša mikroskopická strana je pokojná. Počínajúc odtiaľ, ako tá strana bude čoraz pokojnejšia a bude čoraz lepšie skultivovaná, to, čo je na povrchu, bude umierňované a bude to čoraz slabšie. Povrch je horší [ako predtým], ale je slabší. Je tam taký vzťah. Veľa z vás kultivuje už dlho a stále zisťujete, že v mysli stále ešte máte zlé myšlienky. Ak chcete, dokážete ich potlačiť. Je to preto, že aj keď sú čoraz horšie a vynára sa ich čoraz viac, sú čoraz slabšie, pretože už nemajú korene.

 

Otázka: Ako my západní praktizujúci rozoznáme, čo je správne a ako by sme mali viesť svoj život? Mali by sme nechať veci prebiehať prirodzene?

Učiteľ: Poviem vám, čo si myslím. Slová „nechať veci prebiehať prirodzene“ som hovoril za rôznych okolností. Nehovoril som vám, aby ste nechali veci prebiehať prirodzene ohľadom všetkého. Keď pracujete vo firme, váš šéf vás platí. Keď sa v práci nesústredíte, nechávate veciam voľný priebeh a nepracujete usilovne, potom si ten plat naozaj nezaslúžite. Mali by sme byť dobrí ľudia všade, kde sa nachádzame. Hovorím, že „nechať veci prebiehať prirodzene“ by sa malo uplatňovať podľa situácie. V kultivácii nasledujeme prirodzený priebeh udalostí, ale stále ešte musíme vyvinúť úsilie, aby sme potlačili našu zlú stránku, a stále ešte musíme v kultivácii tvrdo pracovať – ​​ ak to robíme inak, nemožno to nazývať tak, že „nechávame veci prebiehať prirodzene“. Takto sa v skutočnosti vy všetci kultivujete. Dobre vieme, že v kultivácii sa máme aktívne kultivovať a že sa vo svojom bežnom živote máme prispôsobiť zvyklostiam bežnej ľudskej spoločnosti do čo najväčšej miery. Takže svoje bežné ľudské zamestnanie musíte oddeliť od svojej kultivácie – rozhodne by ste medzi nimi mali rozlišovať. Práca je práca a kultivácia je kultivácia. Ale je tu jedna vec: pretože ste kultivujúci, vysoké štandardy, ktorých sa držíte, sa odrazia vo vašej práci, v spoločnosti, doma a v rôznych spoločenských prostrediach. Inými slovami, ste vždy dobrým človekom, bez ohľadu na to, kde ste, a druhí budú všetci hovoriť, že ste dobrý človek. Je tam takýto vzťah. Myšlienka nechať veci prebiehať prirodzene nie je to, čo hovorili ľudia v minulosti, keď sa človek už ďalej o nič nestaral a len tam sedel, akoby opustil svetský svet; človek, ktorý to robil, bol považovaný za toho, kto „necháva veci prebiehať prirodzene“. Tak to ale nie je – toto sa tým rozhodne nemyslí.

Keď sa stretnete s nejakými problémami, myslím si, že ako kultivujúci musíte najskôr preskúmať sami seba: „Je to preto, že som sa ja sám v niečom nečinil dobre?" Ak to každý z vás kultivujúcich nedokáže urobiť, nemôžete nijako pokročiť. Takže keď sa niekto z vás stretne s nejakými problémami, musíte najskôr preskúmať sami seba: „Urobil som niečo, čo nebolo úplne správne?“ Často hovorím o jednom princípe: všetko vo vesmíre je v súlade; keď vy sami urobíte niečo zle, urobí sa slučka, nesúlad s druhými a všetko okolo vás sa bude zdať rozladené. A medziľudské vzťahy budú napäté. V tom bode v sebe hľadajte dôvody a napravte svoj omyl. Zistíte, že všetko bude zase harmonické a v poriadku. Myslím si, že by sme sa nemali s druhými o veciach hádať. Keď vás naozaj postihnú problémy a vyzerá to, že vám niekto krivdí, myslím si, že to môže byť tak, že vy, kultivujúci, to dlžíte z predchádzajúceho života. Vydržte to (ren) a nechajte to tak. Aj bežný človek vie, že po hádke sa ľudia rozídu v zlom; vznikne spor a tí dvaja sa do toho zamotajú. Keď ten spor trvá dlho, bude čoraz ťažšie ho vyriešiť a oni sa nakoniec stanú nepriateľmi. Ale my sme schopní to zniesť, brať to zľahka a ustúpiť o krok. V Číne je príslovie: „Ustúp o krok a objavíš nedozerné more a bezhraničnú oblohu.“ Keď budete tlačiť a presadzovať si svoje, zistíte, že naozaj niet cesty von. Ale ustúpte o krok, opustite tú pripútanosť, berte to zľahka, a zistíte, že more je naozaj nedozerné a obloha je bez hraníc – je to úplne nový svet. Tak to je. Tak by to malo u kultivujúceho byť. Keď sa hádame a bojujeme rovnako ako bežní ľudia a zúčastňujeme sa hádok tak ako oni, povedal by som, že sme potom úplne rovnakí ako bežní ľudia. Nie je to pravda? V skutočnosti je.

 

Otázka: Ako môžeme spoznať svoju vlastnú úroveň?

Učiteľ: Z môjho pohľadu, zo začiatku vás len veľmi nerád nechám spoznať vašu úroveň. Aby človek splynul s takým nesmiernym Fa... Dám vám príklad. Je to, ako keby bol do rozžeravenej pece so žeravou oceľou vhodený kúsok dreva alebo pilina: okamžite by vám zmizol z očí. Keby ste sa rozpustili v takom nesmiernom Fa, karma vášho tela, myšlienková karma a všetky druhy vecí by v okamihu zmizli. Keby sme to mali urobiť výhradne týmto spôsobom, bolo by to to isté, ako keby ste sa nekultivovali a rovnalo by sa to tomu, ako keby som znovu stvoril život. Nepočítalo by sa to za vašu kultiváciu. Takže to nemôžeme urobiť takto. Potrebujeme, aby ste sa sami kultivovali a zmenili sa. Tento Fa je nesmierny. V priebehu vašej kultivácie, ak sa považujete za kultivujúceho, vytrvalo a pevne sa kultivujete a čítate knihu, budete postupne stúpať a zlepšovať sa. Pridajte k tomu našu podpornú metódu – vykonávanie cvičení – a tempo vášho zlepšenia bude veľmi rýchle. Je to ten najrýchlejší spôsob kultivácie.

Keby som vás na začiatku nechal spoznať vašu úroveň, neboli by ste schopní sa ovládať: „Fíha! Som mimoriadny! Už som sa dostal v kultivácii tak ďaleko!“ Povedzme, že by som vás nechal vidieť ozajstné zmeny, ku ktorým došlo okolo vášho tela, premýšľajte o tom: keďže so sebou nesiete emócie, túžby a všetky druhy pripútaností bežných ľudí, nebolo by vaše srdce pohnuté? Nemôžem vás to nechať spoznať príliš skoro, pretože vaše bežné ľudské myšlienky sú stále dosť silné. Je to preto, že chcem zaručiť, že vo svojej kultivácii budete neustále stúpať tou najväčšou rýchlosťou. Keď nadpriemerný človek počuje Tao, dosiahne dovŕšenie jednoducho cestou osvietenia. To je to najobdivuhodnejšie. A je to najrýchlejšie – naozaj je to najrýchlejšie.

Máme niektorých učeníkov, ktorých situácia je odlišná, a tak sa niektorí ľudia kultivujú s odomknutými schopnosťami a niektorí sú v poloodomknutom stave. Môžu vidieť, a niektorí dokonca vidia dosť jasne a vedia všetko. To sú výnimočné prípady. Väčšina ľudí sa kultivuje so zamknutými schopnosťami. Jednoducho sa zamerajte na čítanie knihy a kultiváciu a budete sa neustále zlepšovať a neustále sa osvecovať k nebeským tajomstvám. Zákony a princípy Fa sú samy osebe dostatočné, aby vás naplnili sebadôverou. Samozrejme, ľudia v dnešnej spoločnosti sú príliš hlboko oklamaní všetkými druhmi falošných takzvaných „realít“ v spoločnosti bežných ľudí a sú príliš silno pripútaní. Je pre nich jednoducho príliš ťažké vytrhnúť sa z toho. Často bojujú pri voľbe medzi Fa a svojimi pripútanosťami k osobnému záujmu. Človek by sa dokonca radšej vzdal Fa, než svojich pripútaností. K týmto veciam je ťažké niečo povedať, pretože dnešná spoločnosť prišla do fázy, keď už ľudia nepoznajú svoju pravú povahu alebo štandardy pre ľudské bytosti.

Aj keď je to také zlé, poskytuje nám to najlepšie prostredie pre kultiváciu. Nie je to tak, že čím zložitejšie prostredie, tým môže ukovať kultivujúcich na vyššej úrovni? To je ten princíp. Pred pár rokmi sa v Číne objavili mnohí majstri qigongu. Bežní ľudia ich obdivovali: „Páni, aký úžasný qigongový veľmajster, má všetky tieto úžasné schopnosti!“ Ľudia im preukazovali láskavosti a dokonca im dávali peniaze, pretože oni liečili ľudí. Ich honba za hmotnými vecami rástla stále viac a mnohí preto spadli a prišli o svoj gong. Boli úplne zničení a ich majstri sa o nich už viac nestarali. Prečo? Kultivácia sa praktizovala v prostredí, ktoré nebolo bežným ľuďom známe. Kultivovali sa v horách, v skrytom prostredí, v kláštoroch alebo pomocou iných náboženských foriem a neprichádzali do styku s realitou a zložitými osobnými záujmami v bežnej ľudskej spoločnosti a ani nevstúpili do tohto veľkého farbiaceho kotla. Keď prišli do styku so spoločnosťou, okamžite sa nakazili zložitou spoločnosťou a skončili tak, že sa hnali za slávou a ziskom rovnako ako bežní ľudia a zmenili by sa na bežných ľudí, pretože ich kultivačné metódy medzi bežnými ľuďmi stratili svoj účinok. My sa naopak kultivujeme práve vo vnútri tohto veľkého farbiaceho kotla a všetko, s čím sa stretneme, je také. Nie ste výnimoční, keď sa nad to dokážete povzniesť?! Viete prečo sa môžete vykultivovať na vysokú úroveň? Jeden z najhlavnejších faktorov, ktorý zabezpečuje, že sa môžete vykultivovať na vysokú úroveň, je skutočnosť, že je to tu také prehnité. Keď sa nad to dokážete povzniesť – aj keď je vaše srdce pohnuté len trošku a chce sa dnes kultivovať – ​​ste výnimoční, pretože uprostred tohto prostredia, kým ste ponorení do utrpenia, stále máte toto želanie.

Viditeľné utrpenie, ktoré je na povrchu, sa príliš nepočíta. Naozaj mučivé je to utrpenie, ku ktorému dochádza, keď sa odsekávajú a opúšťajú pripútanosti – vtedy to bolí najviac. Takže toto zložité prostredie poskytuje najlepšie podmienky a umožňuje vám kultivovať sa na vysoké úrovne. Takže inak povedané, moc tohto Dafa môže byť odhalená len v týchto najnepriaznivejších situáciách. Keby bolo všetko v spoločnosti dobré, nebol by potrebný tento Dafa. V dobrom prostredí by nebola potrebná náprava Fa. Stačilo by mať vo svete len Ježišov a Šákjamuniho Fa na úrovni Tathagátu. Ale prečo teraz náboženstvá vstúpili do Obdobie konca Zákona, v ktorom už žiadne z nich nemôže ľudí zachrániť? Ľudia sa dokonca odvážia nadávať Budhovi a na sochy Ježiša sa dokonca šliape a močí. Žiadať ľudí, aby sa učili Fa [takýchto Tathagátov], alebo ich týmito Fa zachraňovať, by v tomto období nestačilo.

 

Otázka: Naozaj chcem kultivovať, ale ako môžem prestať mať pochybnosti o Dafa?

Učiteľ: To, čo som vám povedal, je, že každý v spoločnosti bežných ľudí nadobudne vo svojej mysli po narodení mnoho, mnoho názorov a prijme „vedomosti“ z klamnej reality spoločnosti bežných ľudí, ktorá ho tu klame ešte viac. Tie mnohé názory a pevné myšlienky utvorené vo vašej mysli sú všetko faktory, ktoré vám bránia, aby ste získali Fa. Nie sú tie pochybnosti, ktoré vzniknú vo vašej mysli, spôsobené posudzovaním Fa podľa toho, čo ste sa naučili z reality bežných ľudí? Nevynorili sa tie pochybnosti takto? Určite. Inými slovami, posudzujete Fa používaním predstáv utvorených z bežných ľudských znalostí a bežných ľudských myšlienok. Nie sú bežné ľudské bytosti na najnižšej úrovni? Nie sú bežní ľudia stratení v ilúzii? Čo by vôbec mohli mať, čo bolo porovnateľné s pravdou vesmíru? Nič. Na druhej strane, tento Dafa sa vyučuje najnižším, bežným ľudským spôsobom a použitím ľudského jazyka – najnižšej formy vyjadrovania. Takže sa zdá, že [Dafa] je tiež povrchný. Ale ak ho budete študovať, objavíte, že je čím ďalej hlbší. Čím viac ho budete študovať, tým viac bude príliš hlboký na to, aby sa dal zmerať, a príliš vzdialený na to, aby sa dal dosiahnuť. Bežné ľudské vedomosti na druhej strane taký hlboký obsah nemajú. Robíš obrovskú chybu, keď považuješ všetku nedôveru a pochybnosti za svoje vlastné myšlienky. Sú to len názory utvorené medzi bežnými ľuďmi po narodení. Myslíš si, že ony sú ty, ale nie sú.

 

Otázka: Moje tretie oko sa otvorilo skôr, než som začal praktizovať. Živím sa predpovedaním budúcnosti. Musím sa vzdať svojej práce?

Učiteľ: Keby si sa nekultivoval a mal by si zostať bežným človekom, nebol by som proti tomu. Vyučujem Fa kultivujúcim, aby som im umožnil kultivovať sa. Nesnažím sa prinútiť každého, aby prišiel praktizovať Dafa. Ak si myslíš, že sa dokážeš kultivovať, potom to rob. Inak to nerob. Možnože v budúcej ľudskej spoločnosti budú tieto postranné praktiky ako predpovedanie budúcnosti, fengshui a dokonca liečenie chorôb použitím určitých metód stále existovať. Je možné, že všetky budú existovať. Od dávnych čias vo svete vždy existovali. Ale v budúcnosti ako kultivujúci uvidíte veci, ktoré budú z čoraz vyšších sfér a sila vašich slov bude čoraz väčšia. Keď povieš druhým ľuďom ich budúcnosť, vzniknú problémy. Veci v ľudskom svete niekedy nie sú pevne dané; nemusia dopadnúť určitým spôsobom. Keď potom človek verí tomu, čo hovoríš, a verí tomu pevne, tá pravdepodobnosť sa zväčší. Hneď ako máš energiu, je možné, že tvoje slová by mohli spôsobiť, že prvok, ktorý nie je pevne daný, sa stane pevne daným, čo bude mať za následok niečo, čo sa pôvodne prihodiť nemalo. To, čo vidíš, nie je skutočná situácia; existujú iné karmické dôvody. Keď o tom ale prehovoríš, pevne to stanovíš. V tom prípade by si teda mohol urobiť zlú vec. Karma tohto druhu je niečo navyše, čo si pridal k svojej kultivácii. Vaše skúšky a trápenia sú tu pred vami a vy musíte prejsť každú z nich. Dodatočnými trápeniami, ktoré si pridáte, nebudete schopní prejsť. Keď urobíte niečo, čo má značný vplyv alebo veľmi zlé následky, nebudete môcť tým trápením prejsť a kultivovať sa. Takže kultivujúci zdôrazňujú kultiváciu reči. Ale ty si túto požiadavku vážne porušil. Keď priamo povieš druhým, čo vidíš, prezrádzaš nebeské tajomstvá a náhodne a nezodpovedne ich hovoríš bežným ľuďom. Ako by to mohlo byť v poriadku? To je ešte menej prípustné.

Tiež vám poviem, že veľká väčšina veštcov má okrem svojich osobných faktorov aj vonkajšie faktory, ktoré hrajú úlohu. Takže je to desivá vec. Pre živú bytosť je to naozaj desivé! V takom prípade sa nedá kultivovať. Ja ľuďom len hovorím princípy tej veci – nie som proti tomu, aby to bežní ľudia tak robili. Keď sa chceš kultivovať, musím ti o tom povedať a musím k tebe byť zodpovedný. Keď to robíš, spôsobí ti to len škodu. Keď o tom hovorím, určite si myslíš: „Takže ako sa mám teraz živiť?“ Ja len učím Tao, učím Fa kultivujúcich. Keď sa dokážeš kultivovať, potom sa kultivuj. Môžem o tom pohovoriť len takto. Musím k vám byť zodpovedný. Na druhej strane, bude zabezpečené, že ty, učeník Dafa, sa budeš môcť uživiť, a tak to má byť.

 

Otázka: Ako sa môžem zbaviť svojho strachu?

Učiteľ: Strach je tiež pripútanosť. Je to otázka toho, či je tvoja vôľa silná. Mal by si ho prekonať. Niektorí ľudia hovoria: „Vždy, keď cvičím, zaspím.“ To je tiež niečo, čo musíte prekonať vlastnou vôľou. Hoci to nie je démon, môže mať na kultivujúcich démonický účinok. Keď ho neporazíte, bude mať na vás účinok.

 

Otázka: Nikdy necítim Falun, ako sa otáča v spodnej časti môjho brucha.

Učiteľ: Nie každý ho môže cítiť. Niektorí ľudia sú takí citliví, že ho cítia hneď, ako sa energia pohne: „Páni! Je to také silné!“ Niektorí ľudia stále nič necítia, aj keď sa im v bruchu prevracia nebo a zem. Telesný stav každého človeka je iný. Neposudzujte výšku úrovne človeka podľa toho, čo cíti. Určite to neposudzujte podľa pocitov.

 

Otázka: Bude moje tretie oko vôbec niekedy otvorené?

Učiteľ: Usiluješ o to? Keby sa neotvorilo ani potom, čo uspeješ v kultivácii, potom by som povedal, že niečo nie je v poriadku. To, čo tým myslíš, je: „Otvorí sa v priebehu kultivácie?“ Keď o neho usiluješ, keď máš takú myšlienku – aj keď len trochu – nebude ti dovolené vidieť. A dokonca aj keď budeš mať schopnosť vidieť, nebude ti dovolené vidieť, pretože tá pripútanosť, ktorú máš, nebola odstránená. Takže sa tej pripútanosti musíš vzdať a ignorovať ju. Potom uvidíš, čo sa stane.

Belošskí študenti sú iní než žiaci z Ázie, pretože kultúrny pôvod Východu – obzvlášť Číny – je hlbší. Má nielen kultúru, ktorá je stará päťtisíc rokov, ale zdedila tiež prehistorickú kultúru predchádzajúcej éry. Takže v jej kostiach a v každej jej bunke je hlboký kultúrny obsah. Avšak kultúra v západnej spoločnosti je tu len okolo dvetisíc rokov, takže tá hmla sa dá ľahko pretrhnúť. Vidí skoro v tom okamihu, keď sa pretrhne hmla. Takže v čom sú Číňania naopak odlišní? Keď im poviete dôvod prečo, stále premýšľajú: „Hm, to je pravda, ale prečo teda to prečo?“ Keď im poviete, prečo je to prečo, stále premýšľajú: „Hm, tak prečo je tu teda prečo toho prečo?“ Takže im musíte vysvetliť veci úplne až do konca, až potom im sa im ich myseľ môže úplne otvoriť. Preto môžu mnohí naši západní študenti mimovoľne vidieť hneď, ako sa začnú učiť – to je ten dôvod. Boli veľmi málo zablokovaní povrchnými vecami v spoločnosti bežných ľudí. Sú to len teórie – teórie bežných ľudí – ktoré ich zväzujú. Hneď ako sú tie teórie prerazené, nie je medzi bežnými ľuďmi nič, čo by ich obmedzovalo. To sa tým myslí. Samozrejme, nie je to tak vždy. Pochopenie na základe pocitu a racionálne pochopenie sú dve odlišné veci. Keď sa človek naozaj môže učiť Fa a prijať ho do svojej mysle, naozaj v kultivácii Fa pochopiť, potom je to odlišné od pocitového pochopenia na začiatku. Človek prekročí k racionálnemu pochopeniu Fa.

 

Otázka: Ako sa má šíriť Fa mníchom a mníškam?

Učiteľ: Často na mníchov a mníšky myslím. Zaujímam sa o nich najmä posledné dva roky. Či už to boli Šákjamuni alebo Ježiš, tie veľké osvietené bytosti založili svoje vlastné kultivačné cesty, ktoré ich učeníci zdedili. Sú nakoniec považovaní za učeníkov budhistického systému, a tak na nich myslím. Ale Obdobie Konca Zákona sa dostalo do tohto bodu a v náboženstvách naozaj nie je veľa ľudí, ktorí si naozaj želajú kultivovať sa. Objavil som problém: mnohí mnísi a mníšky obhajujú náboženstvo, namiesto aby obhajovali Bohov a Budhov. Ich myseľ nie je upriamená na kultiváciu, ale úplne na zachovávanie formalít náboženstva a túto pripútanosť pre nich vyústila do vážnej prekážky. Niektorí ľudia sa tiež domnievajú, že za náboženskými formami nie je žiaden Budhov Fa, len zlé praxe a pokrivené cesty. Avšak stále sú tu ešte takí, ktorí o veciach opravdivo uvažujú a dokážu všetko naozaj od základu zhodnotiť, takí ľudia sú výnimoční. Čítajú moju knihu a hneď ako ju dočítajú, vedia, o čo ide, pretože všetci ľudia majú vo vnútri povahu Budhu. Funguje to ako elektrina: keď sa dotknú dva póly „prásk!“ – spoja sa. Keby povahu Budhu nemali, nespojili by sa, nevznikli by iskry a elektrina by neprechádzala. Takže niektorí mnísi a mníšky sú iní a myslím si, že sú naozaj pozoruhodní, pretože vedia, že ich dôvod pre opustenie svetského sveta je, aby sa kultivovali. Niektorí ľudia, na druhej strane, takú spravodlivú myšlienku nemajú. Samozrejme, nepoviem toho už oveľa viac o náboženských veciach, spomenul som to len pomimo. Môžete sa s nimi porozprávať, keď ste ich patrón, priateľ alebo príbuzný. Ak sa chcú kultivovať, budú sa kultivovať. Keď sa kultivovať nechcú, nechajte ich tak. Naozaj by sme ľudí nemali ťahať: „Poď sa kultivovať, je to taká škoda, že sa nekultivuješ! Musíš ísť so mnou!“ Srdce sa nedá zmeniť osobnými alebo citovými putami. Pôjde to, len ak je ľudské srdce dotknuté samo od seba.

 

Otázka: Ako by mali kultivovať mnísi, ktorí majú povinnosti v chrámoch? Mali by sa vrátiť k svetskému životu?

Učiteľ: Rozhodne sa do svetského sveta vracať nemusia. Prečo nie? Záležitosť „praktizovania len jednej kultivačnej cesty“, o ktorej hovorím ja, sa vzťahuje hlavne na Fa, ktorý kultivujeme teraz. V minulosti boli za každým slovom v budhistických svätých písmach obrazy Budhov. Keď v nich listujete teraz, neuvidíte ich; dokonca ani za menami Šákjamuniho a Ježiša už nie sú ich podoby. To znamená, že tie knihy už nemajú moc spasiť ľudí, pretože sú len čiernou farbou na bielom papieri. Okrem toho, vykonávanie náboženských rituálov je len náboženskou formalitou a ja ich považujem len za bežnú prácu. Mnoho mníchov v skutočnosti k tým formalitám pristupuje ako k povolaniu – myslia si, že pracujú a zarábajú mzdu. Mnísi v pevninskej Číne sú zaradení do sekcií a divízií a podľa toho dostávajú plat. Počul som, že existuje dokonca aj úradnícka úroveň. Pozmenili pôvodné Šákjamuniho učenia. Ľudia nevedia, že podkopávajú Fa, ktorý Šákjamuni učil a šíril. Keď to teraz dosiahlo túto fázu, Šákjamuni sa o nich samozrejme už nestará a veci sú teraz také, aké sú. Takže to považujem len za zamestnanie. Či už je to odriekanie písiem alebo vykonávania náboženského rituálu, nemá to žiaden účinok. Kým sa títo ľudia kultivujú v Dafa, nebudú viazaní žiadnymi formami. Ako som povedal, Veľká Cesta nemá žiadnu formu. Žiadne formy bežných ľudí nie sú hodné takého veľkého Fa. Takže riadime veci voľne a pozeráme sa len na myseľ ľudí. Keď sa kultivujete, budem sa o vás starať. Tento druh starania sa je pre bežných ľudí neviditeľný, takže nemusí preberať žiadnu bežnú ľudskú podobu. Keďže nemáme formality, považujem všetko, čo sa robí medzi bežnými ľuďmi, za prácu – môžem sa na to teraz pozerať len takto. Ak ste mních a chcete vykonávať náboženské rituály, môžete ich robiť, ak viete, že sa kultivujete v Dafa. Musíte vynaložiť veľa úsilia, aby ste si pevne išli napred – tak by ste to mali riešiť. To isté platí pre iné náboženstvá.

 

Otázka: Znamená mať „pokojnú myseľ“ zbaviť sa všetkých pripútaností a všetkého, o čo sa človek zaujíma?

Učiteľ: Tak je to, keď človek naozaj dosiahne stav pokojnej mysle. Ale vy sa kultivujete od úrovne bežných ľudí. Keby ste to mohli dosiahnuť okamžite, stali by ste sa hneď Budhom. Takže to nie je možné. Aby ste dosiahli ríšu Budhu, musíte prejsť procesom kultivácie a mať hlboký a pevný duševný základ. To znamená, že sa neustále kultivujete, neustále ho prehlbujete a čoraz viac sa zlepšujete. Dosiahnete to postupne. Keby ste tú úroveň mali naozaj dosiahnuť ihneď, mohli by ste sa tak vydesiť, že by ste sa už ďalej neodvažovali praktizovať. Je to kvôli tomu, že vaše myslenie ešte nie je na takej vysokej úrovni, pretože ste práve začali z úrovne bežných ľudí. Takže to dosiahnete postupne a prirodzene a dá sa to dosiahnuť bez veľkých problémov. Dosiahnete to, ak sa kultivujete a čítate knihu. Princípy Fa môžu vyriešiť všetky vaše problémy. Nedeje sa to nútene. Robiť to nútene je samo o sebe konanie s úmyslom. Jednoducho sa správajte ako kultivujúci – v tom máte jasno. Každý kultivuje svoje vlastné srdce a myseľ a čo najviac sa snaží nerobiť zlé veci. Toto sa nenazýva konanie s úmyslom (youwei). Nazýva sa to približovanie sa čo najviac svojej vrodenej pôvodnej povahe.

 

Otázka: Povedali ste, že veda je náboženstvo, ale ja aj tak musím robiť dobre svoju vedeckú výskumnú prácu. To je dosť nezlučiteľný scenár.

Učiteľ: Povedal som, že veda je náboženstvo, a prebral som to dopodrobna. Prečo je to náboženstvo a prečo je to náboženstvo úplné? Nekladie dôraz na cnosť a ani neuznáva existenciu Bohov, a pretože nedokáže vidieť existenciu Bohov, neuznáva, že ľudia sú trestaní za robenie zlého a odmenení za robenie dobrého. Používa teda vedecké teórie, aby popierala a útočila na kohokoľvek, kto tvrdí, že šťastie je odmena za robenie dobra, že existuje odplata za robenie zla alebo že existujú Bohovia. Dokonca útočí na spravodlivé náboženstvá. Podkopáva ľudskú morálku. Keď neexistujú morálne obmedzenia, ľudia sa odvážia urobiť akúkoľvek zlú vec. Len na základe tejto jedinej veci, povedali by ste, že veda je spravodlivá alebo zlá? Nehrá zlú úlohu? Prečo sa dnes morálka ľudí pokazila do takej miery? Je to presne kvôli tomu, že ľudia už nemajú spravodlivú vieru. To, čomu naozaj veríte – a to platí obzvlášť pre ľudí zo Západu – nie je náboženstvo, ale vaša veda. Premýšľajte o tom z hĺbky svojej mysle: to, v čo veríte najviac, je skutočne veda. Všetko ostatné je pre vás druhotné. Veda je úplne najprednejšia. Hovorím vám to preto, pretože je to prekážka v kultivácii.

Hovorí sa, že rímskokatolícka cirkev v minulosti nesúhlasila s názorom, že ľudské bytosti sa vyvinuli z opíc. Verili, že človeka stvoril Boh z hliny. Teraz počujem, že rímskokatolícka cirkev verejne pripúšťa, že ľudia sa vyvinuli z opíc. Nepopierajú svojho Pána? Táto veda je taká mocná, že v ňu dnes všetci veria. Ja môžem jasne vysvetliť všetko o ľudstve, od veľkých vecí po veci malé; môžem jasne vysvetliť každú časť vývoja ľudstva od staroveku po dnešok. Ale ja o takých veciach nehovorím, pretože sú to všetko záležitosti bežných ľudí. Hovorím len o veciach, ktoré sa týkajú vašej kultivácie. Základ takmer všetkých pochopení vo vede je chybný, a to zahŕňa základ pre porozumenie hmoty, vesmíru a života. Dnešná veda tvrdí, že diera v atmosfére nad Austráliou, teda tá diera v ozónovej vrstve, ktorá sa objavila na oblohe nad Antarktídou, bola spôsobená priemyselnými emisiami – freónmi, ktoré sa používajú v klimatizačných zariadeniach, a inými odpadovými plynmi – a že to boli tieto veci, ktoré spôsobili poškodenie ozónovej vrstvy. V skutočnosti vám poviem: všetko v tomto vesmíre je život – všetko je živé. Obrovské ​​plynné celky, ktoré nemôžete vidieť, sú vrstvami na vrstvách, vrstvami na vrstvách – nedokázali by ste spočítať, koľko ich je. Všetko sú to životy, všetko sú to božstvá. Je to priemysel, ktorý priniesla moderná veda, ktorý vážne poškodzuje prostredie ľudstva. To je absolútna pravda. Dieru v atmosfére nad Antarktídou nezapríčinilo poškodenie plynných zoskupení. Ľudské bytosti nemôžu uškodiť bytostiam vysokej úrovne. Prečo sa diera neobjavila nad Európou, nad priemyselne rozvinutou oblasťou? Prečo to muselo byť nad Antarktídou, nad miestom, kde nikto nebýva? Je to kvôli tomu, že Bohovia videli, že na Zemi je príliš veľa odpadových emisií a jedovatého plynu, a tak otvorili okno, aby ten plyn vypustili von, a potom ho zavreli. Nie je to zďaleka tak, ako moderná veda predpokladá.

Dnes vývoj ľudstva dosiahol fázu, v ktorej veda ovláda všetky domény. Teraz sa teda ľudstvo nedokáže od nej oslobodiť, pretože sa stala realitou spoločenského rozvoja človeka. Nejde to, keď s ňou nesúhlasíte. My konáme v zhode s bežnými ľuďmi do čo najväčšej miery. Takže rob dobre svoj vedecký výskum. Nie je to tvoja chyba. Nie je to niečo, z čoho sa môže jedinec, ľudia alebo národ vymaniť. Pretože je to zamestnanie, mal by si ho robiť dobre, plniť si svoje povinnosti a dobre robiť svoju prácu. To je všetko. Nemyslite si, že robíte to a to pre dobro vedy. V skutočnosti veda neľútostne okupuje každú doménu ľudstva. Skoro všetko v ľudstve existuje kvôli nej, takže nemôžete prestať všetko robiť kvôli tomu [aká veda je]. Čo sa týka kultivujúcich, chcem len, aby ste chápali ten princíp. Nežiadam od vás, aby ste sa oddelili od tejto reality, ktorá spútava ľudskú spoločnosť. Nie je to tak, že od vás chcem, aby ste sa vzdali svojej práce.

Povedal som, že veda je náboženstvo a že je to náboženstvo úplné. Najskôr vás vedie, aby ste uznali veci v hmotnom zmysle, čo má za následok, že v ňu duchovne veríte. Naozajstné náboženstvá vás na druhej strane najprv nechajú pochopiť princípy – naozaj pochopíte veci vo svojej mysli a postupne sa to vyvíja od toho, že veci, [v ktoré veríte] nemajú formu k tomu, že formu majú. Nakoniec ich dokážete spoznať v hmotnom zmysle a vrátiť sa po dosiahnutí dovŕšenia do svojho nebeského raja. Je to takýto proces. Veda ten proces obrátila. Začína od hmotných vecí, ktoré poháňajú vieru ľudí. Náboženstvá, na druhej strane, začínajú od duchovného porozumenia, ktoré poháňa hmotné zmeny. Vysvetľujem vám tento princíp, aby ste to mohli pochopiť. Keďže veda sa stala realitou spoločnosti, nie som proti nej – je to niečo, na čo sa ľudská existencia spolieha. Hovorím len o skutočnej situácii súčasnej vedy.

 

Otázka: Mohol by Majster prosím pohovoriť o kauzálnych vzťahoch príčiny a následku a o srdci milosrdenstva?

Učiteľ: Keďže si spomenul milosrdenstvo, musím napraviť vaše myslenie. Poviem vám, čo je milosrdenstvo. Ľudia v spoločnosti bežných ľudí sa domnievajú, že keď si žijú celkom pohodlne bez nešťastí alebo útrap, keď je každý deň príjemný a bez starostí a že keď majú dosť peňazí a všetko, čo potrebujú, potom je k nim Boh milosrdný a je k nim naozaj dobrý. Ja vám ale poviem, že Boh taký nie je. Keby naozaj taký bol, potom by bol k ľuďom nedobrý. Je to preto, že ľudské uvažovania je úplne obrátené. Viete, že ľudia, ktorí v tomto svete žijú, musia mať spoločenské vzťahy, a tak si nahromadia karmu. Ježiš povedal, že ľudia majú hriechy. Pretože majú hriechy, klesli dole do tejto dimenzie bežných ľudí. V tejto dimenzii si hromadia karmu a život za životom páchajú hriechy. Keď sa chcete cítiť pohodlne, nie ste potom neochotní za svoju karmu zaplatiť? Keď za karmu nezaplatíte a nahromadíte si jej v tomto živote viac, nedostanete vo svojom ďalšom živote ani ľudské telo – možno sa prevtelíte do niečoho horšieho. A keď si nahromadíte ešte viac karmy, môžete padnúť len smerom k peklu. Keď spadnete ešte ďalej, budete zničení. Keď sa na to teda pozriete vo svetle tohto princípu, povedzte mi, ako by sa k vám mal Boh správať, aby bol považovaný za „dobrého“ voči vám? Toto je súvislosť príčiny a následku.

Čo teda ja vidím ako naozajstné milosrdenstvo (cibei)? Keď je človek naozaj dobrý, stretne sa v tomto živote s mnohými, premnohými útrapami. Cieľom je, aby uprostred týchto útrap splatil svoje karmické dlhy, aby využil tento život, v ktorom má ľudské telo, a rýchlo to všetko splatil. Potom čo všetky dlhy splatí, môže ísť hore do nebeského raja, aby si navždy užíval šťastie. Takže bude trpieť medzi bežnými ľuďmi. Premýšľajte o tom teda: čo je naozajstné milosrdenstvo? Pohľad Budhov na veci je úplne iný ako pohľad ľudských bytostí. Bežní ľudia si myslia, že Budhovia a Bohovia sú k ľuďom milosrdní, keď ich nechajú radovať sa z bežného, ​​ľudského šťastia. Keď trpia, sťažujú sa nebesiam a zemi: „Och, Bože, prečo si ma opustil? Som stratená duša!“ Tým, že vás nechá karmu splácať, sa o vás Boh stará, aby ste sa mohli vrátiť. Aké nádherné je vrátiť sa na miesto, kde nie je žiadne narodenie, zničenie alebo padanie nadol. To je pravé milosrdenstvo. Viete, že sa kultivujete. Prečo teda neodstránim všetky vaše trápenia? Nemuseli by ste prechádzať utrpeniami, pretože by som vás jednoducho vzal nahor a to by bolo všetko, že? A aké milosrdné by to bolo! Ale tak by to nešlo! Vy sami musíte splatiť to, čo dlhujete. Poponáhľajte sa a splaťte to! Ponáhľajte sa a splaťte to a len tak vás môžem zachrániť čo najrýchlejšie. Nie je to tento princíp? Hovorím z iného pohľadu o milosrdenstve a o tom, čo je milosrdenstvo. Fa je vyučovaný vám, nie bežným ľuďom. Nikdy na to nezabudnite. Bežní ľudia sú navždy stratení v ilúzii. Nemajú dovolené tieto princípy poznať. Ľudia sú ľuďmi, zatiaľ čo vy študenti ste študentami. Kultivujúci a bežní ľudia budú vždy odlišní.

Niečo vám môžem povedať: nič na svete sa nedeje náhodou – Bohovia sa pozerajú. V tejto dimenzii sú tí, ktorí usporadúvajú prevtelenie, tí, ktorí zodpovedajú za poriadok v spoločnosti, tí, ktorí usporadúvajú spoločenské systémy, tí, ktorí kontrolujú stabilitu zeme, tí, ktorí majú na starosti vzduch a rôzne zložky vzduchu, a tí, ktorí dohliadajú na to, čo rôzni Bohovia robia na zemi. V tejto dimenzii sú všemožní Bohovia. Ako by mohli nedohliadať na takéto veci? Mohli by sa veci v ľudskej spoločnosti jednoducho odvíjať od toho, čo ľudia chcú? To je absolútne nemožné.

 

Otázka: Pokiaľ ide o princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania, je pravda, že na vysokých úrovniach je jedna z týchto dvoch látok bližšie k Zhen, Shan, Ren než tá druhá?

Učiteľ: Tak by sa to nemalo chápať. Celý vesmír je zložený zo Zhen, Shan, Ren. Poviem to takto: tie dve látky [o ktorých si hovoril,] sú obe vytvorené zo Zhen, Shan, Ren vo vesmíre. Keby v tomto vesmíre existovala len pozitívne stránka, bolo by to pre bytosti nesmierne žalostné. Nemali by ani šťastie, ani bolesť a život by bol nudný. Je to presne kvôli tomu, že existujú trápenia a bolesť, že si ľudia vážia a cenia šťastie, keď ho majú; iba tak budú mať pocit, že život je zaujímavý. Takže preto, že vo vesmíre existuje pozitívna stránka, bola pre bytosti usporiadaná existencia negatívnej stránky a tá im môže odstrániť karmu.

 

Otázka: Odvtedy, čo som od základu vyriešil svoj problém, cítim, ako mi vrie krv, hneď ako niekto zmieni ochraňovanie Dafa. Majster, je tento stav správny?

Učiteľ: Nie, nie je správny. To nie je dobre. Všetci tomu venujte pozornosť! Práve som hovoril o tom, že existuje pozitívna stránka a negatívna stránka. Keď sa negatívna stránka dostane na úroveň tu dole, stáva sa zlou stránkou; pričom pozitívna stránka, keď sa dostane na úroveň tu dole, je to dobrá (shan) stránka. Takže vám hovorím, že v spoločnosti bežných ľudí vôbec nemôžeme robiť veci tak, ako ich robia bežní ľudia. Vždy musíme dosiahnuť, aby veci viedla naša dobrá stránka. Budha Šákjamuni povedal, že všetky vnímajúce bytosti majú povahu Budhu. V skutočnosti vám hovorím, že všetky vnímajúce bytosti majú zároveň aj démonickú povahu. To znamená, že démonická povaha a povaha Budhu existujú súčasne v každej bytosti. V situáciách, keď sa človek prestane ovládať alebo je agresívny alebo iracionálny, pôsobí jeho démonická povaha. V situáciách, kedy je človek racionálny, láskavý a milosrdný, pôsobí budhovská povaha toho človeka. Tieto dve rozličné povahy sa prejavujú za rozdielnych okolností. Takže my vždy používame svoju dobrú stránku. Nedávno o nás odvysielala jedna televízna stanica nepodloženú správu a my sme sa šli s nimi stretnúť a každý s nimi hovoril racionálne a s dobrou vôľou. Išlo tam vtedy veľa ľudí, ale to, že tam bolo veľké množstvo ľudí, nemusí nevyhnutne znamenať, že to bola zlá vec. Postoj a prístup, ktorý ľudia prijmú, môže byť dobrý alebo zlý. Vysvetlili veci rozumne a úplne láskavo. Nezaplietli sa do žiadnych štátnych politických otázok a ani neničili verejný majetok. Každý sa dokázal správať ako kultivujúci a vysvetliť naše dôvody. Ľudia [z tej stanice] boli dojatí, pretože sa s takými ľuďmi nikdy nestretli. Prečo je naopak v ľudskej spoločnosti násilie? Bežní ľudia organizujú demonštrácie a protesty, keď chcú zaujať postoj k niektorým otázkam alebo niekoho presvedčiť. Je tam násilie a krik a dokonca používajú zbrane. Je to preto, že ľudia majú démonickú stránku a oni sú bežní ľudia. My tu sme kultivujúci a mali by sme používať len dobrú stránku, nie tú zlú. Bežní ľudia používajú ako dobrú stránku, tak aj zlú stránku; bežní ľudia používajú ako zdravý rozum, tak aj násilie. Keď nemôžu hádku vyhrať, udierajú a nadávajú. Bežní ľudia majú ako dobrú stránku, tak aj zlú stránku.

 

Otázka: Učiteľ povedal, že keď bol vesmír očisťovaný, utiekli na zem mimozemšťania. Existujú vo forme posadajúcich duchov, alebo v nejakej inej forme?

Učiteľ: Najskôr vysvetlím, čo mimozemšťania vlastne sú. Viete, že v tomto vesmíre táto Zem nie je jedinou planétou, čo má život, a Zem neexistovala len raz. Hovorím, že na mieste Zeme existovali predchádzajúce Zeme. Tieto predchádzajúce Zeme boli zrušené. Niektoré vybuchli. Stalo sa to mnohokrát – to číslo je pomerne veľké. Konečnou etapou Zeme bola vždy doba, kedy boli jej životy najskazenejšie a jej hmota bola najznečistenejšia, takže Zem nebolo možné ďalej ponechať. Bola odstránená, pretože celá zemeguľa sa premenila na guľu karmy. Dôvodom je to, že životy sa reinkarnujú. Reinkarnujú sa do pôdy, kameňov, rastlín alebo hmoty a bez ohľadu na to, ako čo sa znovu narodia, nesú so sebou karmu. Keby karma bola všade, zo Zeme by sa stala guľa karmy, takže v tom bode by bola odstránená. Na Zemi boli stále ešte nejakí ľudia, ktorí boli pomerne dobrí, a týchto mimoriadne málo, zopár jednotlivcov bolo vzatých a umiestnených na inú planétu vo vnútri Troch ríš. Táto Zem ale bola v priebehu vekov nahradená nespočetne veľakrát a zakaždým zostali nejakí ľudia. Takže tie zvyšné životy sa časom rozmnožili. V každom časovom období stvorili Bohovia ľudí s iným vzhľadom, a tak sú tie rozdiely dosť značné. Niektorí boli stvorení na iných planétach. Toto sú mimozemšťania.

Stalo sa z nich niečo ako historický záznam, sú tam umiestnení ako opustená stránka histórie, slúžia len na tento malý účel. Boli zanechaní v tých časoch pri konečnej fáze Zeme a vzali si so sebou na iné planéty technológiu, ktorú vtedy mali, takže ich východiskový bod bol pokročilejší. Znalosť vesmíru, ktorú počas tohto dlhého časového obdobia získali, ďaleko prekračuje vedomosti obyvateľov dnešnej Zeme. Ich telá môžu vstupovať do iných dimenzií a prispôsobiť sa podmienkam tých dimenzií, v ktorých sa nachádzajú; vyvinuli sa do tohto stupňa. Tie veci, v ktorých sa vozia a ktoré lietajú tam a späť – tie lietadlá, ktoré ľudia nazývajú lietajúce taniere – môžu vstupovať do iných dimenzií a lietať do iných časopriestorov. Keď cestujú v rýchlom časopriestore, potom, čo tam sú len krátku chvíľku, prekonajú veľkú vzdialenosť. Takže tá rýchlosť je pre ľudské bytosti nepochopiteľná. Druhy palív, ktoré používajú, nie sú ani v najmenšom látkami pochopiteľnými technológiou, teóriami alebo konceptami modernej vedy.

V priebehu vekov sa tieto mimozemské bytosti postupne rozvíjali a premieňali. Takže v tomto vesmíre sa naozaj objavili odchýlené spoločenské vzťahy, ktoré tieto druhy životov majú. Chamtivosť a žiadostivosť spôsobili niečo ako hviezdne vojny, ktoré sa skutočne prihodili tam, kde žijú. Ľudstvo doteraz neohrozovali, pretože ľudstvo nemá schopnosti, ktoré by pre nich predstavovali hrozbu. Na ľudstvo teda doteraz nezaútočili. Keby ich ľudstvo malo ohroziť, zaútočili by na neho. Aj keď mimozemšťania na ľudstvo ešte nezaútočili, vedia, že ľudské telo je najdokonalejšie. Preto sa im ľudské  telo páči a chcú ho ukradnúť. Nasýtili všetky oblasti ľudstva vedou, aby ľudí prinútili vo vedu veriť a spoliehať sa na ňu. Keď sa myšlienky a spôsob existencie ľudských bytostí úplne prispôsobí ich [myšlienkam a spôsobu existencie], vymenia len ľudskú dušu a ľudia sa stanú nimi, a oni nakoniec nahradia ľudskú rasu.

Je to na dlhé rozprávanie. Prichádzajú sem v širokom rozsahu od začiatku priemyselnej revolúcie na západe. Prichádzali aj predtým, ale ľudí vtedy neovládali. Ich plný príchod začal, keď belošská spoločnosť vstúpila do obdobia priemyslu. Spravili široké prípravy a systematické opatrenia pre obsadenie tejto Zeme. To oni vytvorili pre ľudské bytosti vedu. Takže túto vedu vytvorili mimozemšťania. Ich úmyslom bolo zjednotiť ľudské bytosti a zjednodušiť ich myslenie do bodu, aby boli rovnakí ako stroje. Zjednotili vedomosti, aby si neskôr uľahčili ovládanie ľudí a ich nahradenie. Navyše si vybrali pár národností ako predvoj svojej budúcnosti, úplnej kontroly nad ľudstvom. Japonsko je predvoj, ktorý riadi technológiu. Spojené štáty sú na čele v odpútavaní sa od všetkých starovekých kultúr na Zemi. Ani kultúry tých najstarších a najizolovanejších národov neboli schopné uniknúť. Celý svet je ovplyvnený modernou americkou kultúrou. Anglicko bolo predtým predvojom vo výrobe strojov a Španielsko bolo predvojom v miešaní ľudských rás. Spôsob, akým mimozemšťania dosahujú to, že ľudia sa odtrhnú od Bohov, je miešanie rás, čím sa ľudské bytosti stanú ľuďmi bez koreňov, rovnako ako krížené rastliny, ktoré dnes ľudia šľachtia. Juhoameričania, Stredoameričania, Mexičania a niektorí ľudia v juhovýchodnej Ázii – všetky tieto rasy boli pomiešané. Nič z toho nemôže uniknúť očiam Bohov. Mimozemšťania urobili dosť rozsiahle prípravy, aby ovládli ľudské bytosti.

Každý, kto vie zaobchádzať s počítačom, bol zaregistrovaný. Samozrejme, naši študenti tento problém nemajú. Hneď ako získate Fa, vyčistím tú vrstvu vášho tela, ktorú obsadili. Vytvorili si v ľudskom tele vrstvu svojho tela. Je to neuveriteľne desivé! Všetko, čo sa ľudia učia od základnej školy až po vysokú školu, je veda, ktorú priniesli, a všetko, čo dnes ľudské bytosti používajú, je produktom tejto všadeprítomnej vedy. Prečo sa vďaka inšpiráciám ľudí vyvíjajú počítače a technológie takou ohromnou rýchlosťou? Vykonáva to tá vrstva tela, ktorú vytvorili mimozemšťania, aby ovládli ľudskú rasu. Je to presne preto, že ten systém ich technológie a vedy, ktorý sa v ľudskom tele vytvoril, núti myseľ ľudí, aby to robila. Je neuveriteľné, aké vyspelé sú dnes počítače. Ale nie je to ľudská technológia. Keď to takto bude dlho pokračovať, človek bude nahradený mimozemšťanmi. Ale premýšľajte o tom všetci: mimozemšťania sú koniec koncov bytosťami vnútri Troch ríš, kde sú bežní ľudia. Sú aj iné dôvody, prečo sa takú vec odvažujú robiť. Stalo sa to, pretože Fa vesmíru sa odchýlil a Bohovia sa už o veci nestarajú. Takže to tiež súvisí s bytosťami vysokej úrovne. Ak sa má táto situácia obrátiť, musí sa začať z vysokých úrovní. Majú teda takú myšlienku, že ľudia už nie sú dobrí, ich morálka je skazená a nič už nie je dobré. Takže si myslí, že je v poriadku, keď ľudí len tak nahradia, keďže majú byť aj tak odstránení. Budhovia sú k ľuďom milosrdní, pretože Tathagátovia a Bódhisattvy sú k ľudstvu najbližšie – sú najnižšou úrovňou Budhov. Keď sa obzrú Budhovia, ktorí sú o mnoho úrovní nad úrovňou Budhov, Tathagátovia sú pre nich rovnakí ako bežní ľudia. Čo sú potom pre nich ľudské bytosti? Ľudia sa nepočítajú za nič. Keď vidia, že ľudia už nie sú dobrí, jednoducho ich zničia a začnú znova. To je ich myslenie. Milosrdenstvo u nich nie je nasmerované na ľudí, ale na Budhov. Keď sa Bohovia na ešte vyšších úrovniach obzrú, ľudské bytosti pre nich nie sú ničím a sú bezvýznamnejšie ako mikroorganizmy. Chápete, ako je to myslené, že? Niektorí ľudia dokonca hovoria: „Učiteľ, mali by ste nás zachrániť tak a tak.“ Odpovedám na to: „Takže vy si myslíte, že keď vás Budha nezachráni, bude to ťažko znášať a že je na tom závislý?" Tak to nie je. Budhovia [ľudí zachraňujú] len zo svojho milosrdenstva k ľuďom, k vám. Ľudia si chcú vyberať, chcú byť zachránení určitým spôsobom a chcú sa kultivovať určitým spôsobom. Nevedia, o čom hovoria.

Taká je situácia, čo sa týka mimozemšťanov. Sú tam hore odstraňovaní a keď zistili, že sú odstraňovaní, prihnali sa sem, a v posledných rokoch v obzvlášť veľkých počtoch. Nevedia však, že táto vec, ktorú robím, bola systematicky usporiadaná, takže bez ohľadu na to, kam utečú, nemôžu uniknúť. Určite musia zaplatiť za všetky zlé veci, ktoré vykonali. Princípy vesmíru sú k akémukoľvek životu úplne spravodlivé. Takže sa budú musieť zodpovedať za všetko, čo spravili. Čo sa týka toho, ako bude s ich životmi nakoniec naložené, mimozemšťania v budúcnosti určite existovať nebudú. Ak sú medzi mimozemšťanmi naozaj nejakí dobrí, potom sa môžu ich životy reinkarnovať ako iné životy. Zlé životy budú odstránené. Takže každá vec, ktorú každá bytosť urobí, ju umiestňuje pre budúcnosť. A to zahŕňa všetky ľudské bytosti. Všetko, čo ľudská bytosť urobí, ju umiestňuje.

Pokiaľ ide o súčasnú situáciu, väčšina mimozemšťanov sem utiekla, aby sa zachránili. Vedia, že pre nich bude na konci ťažké uniknúť, a tak si niektorí mimozemšťania vzali pozemšťanov. Ale nie sú to žiadne právoplatné manželstvá, pretože by si ich nikto nevzal. Chytia si ženu z dediny, aby po sebe zanechali potomkov. A sú tu takí, ktorí sa skrývajú medzi bežnými ľuďmi. Nemôžu zostať utajení, nech sa skrývajú, ako chcú. Ohromný gong prichádza z mikroskopickej úrovne. Či už je to oceľ, železo, drevo, ľudské telo, voda, kamene, vzduch, rastliny, zvieratá, látky a tak ďalej, od mikroskopickej úrovne všetkého prichádza gong nahor k povrchu. Povedzte mi, kam by mohli uniknúť? Gong je všadeprítomný a ženie sa nahor k povrchu. Takže oni videli, že nie je spôsob, ako sa tomu vyhnúť alebo sa pred tým schovať. Ako existujú? V skutočnosti nie sú posadajúcimi duchmi. Niektorí z nich však na seba prevzali ľudskú podobu a chodia po uliciach. Nemáte ani potuchy, kto sú. Niektorí sa ukryli a nevychádzajú von. Ale ten počet je teraz malý, veľmi malý. V minulosti sa mohli ukryť a ich lietajúce taniere mohli vyletieť nahor a cestovať do inej dimenzie. Ale všetky tie iné dimenzie už boli vyčistené. Ženie sa sem obrovský gong a oni sa už nemôžu skrývať. V tejto dimenzii sa môžu skrývať len v jaskyniach alebo na dne mora. Ale ani tak nemôžu zostať skrytí. To je teda problém, pred ktorým stoja. Všetky životy si pri tejto udalosti určujú svoje pozície.

 

Otázka: Veda bežných ľudí je zlá, môžeme teda priamo vstúpiť do kultivácie bez toho, aby sme boli naočkovaní vedomosťami bežných ľudí?

Učiteľ: Keď to vezmeme z iného pohľadu, [štúdiom vedy] si stále ešte môžeme zvyšovať svoje vedomosti. Keď učím Fa, používam tiež pojmy moderných ľudí, aby som Fa vysvetlil tak, aby tomu ľudia mohli porozumieť. Vedomosti môžu otvoriť vašu myseľ, takže sú pre získanie Fa prínosné. Keď je úroveň vzdelania človeka naozaj nízka, bude pre neho ťažké porozumieť modernému názvosloviu, ktoré používam. Ale nie je to tak, že by to bez toho nešlo. Keby kultúra nebola tohto druhu – kultúra prinesená vedou – mohol by som učiť Fa starým jazykom a nie spôsobom, akým ho učím dnes. Spoločnosť sa však takou stala, a tak je v poriadku, keď sa prispôsobíte spoločnosti bežných ľudí. Teraz to môže byť len takto. Či už ste dospelý alebo dieťa, povedal by som, že ako kultivujúci by ste mali robiť dobre všetko na tej pozícii, ktorú máte. Keď si študent, nauč sa dobre svoje úlohy; keď pracuješ, rob dobre svoje zamestnanie. Keď prídete s nejakým špeciálnym prístupom, vaša kultivačná cesta sa môže v dôsledku toho zmeniť a priniesť problémy do vášho života a kultivácie. Mali by ste vedieť, že hoci mimozemšťania priniesli svoju vedu ľuďom, aby dosiahli svoje ciele, Bohovia na všetko dohliadajú a naopak využívajú ich.

 

Otázka: Mali by sme tráviť veľa času kultiváciou a menej času prácou medzi bežnými ľuďmi?

Učiteľ: Takto to nie je myslené. Mali by ste sa čo najviac snažiť dokončiť svoju prácu v pracovných hodinách, ktoré majú bežní ľudia. Myslím si, že bez ohľadu na to, ako ste zaneprázdnení, máte čas na robenie cvičení a čítanie knihy. Tak to je. Myslím si, že ako usilovný učeník by si vo svojom srdci mal chcieť využiť viac svojho voľného času na kultiváciu.

 

Otázka: Máme zámerne vyhľadávať zložité prostredie pre kultiváciu?

Učiteľ: To nie je nutné. Nemôžeš vždy chcieť robiť veci podľa svojej vlastnej vôle alebo si sám usporadúvať kultivačnú cestu. Nemajte úmyselne želanie robiť to či ono – vaša cesta je usporiadaná mnou. Tak to je, keď chcete kultivovať. Jednoducho robte to, čo máte robiť. V Číne sú niektorí ľudia, ktorí po začatí praktizovania náhle prestali dbať na svoje oblečenie. Netreba ani hovoriť, že človek by sa mal obliekať slušne a byť upravený, tak by to malo u ľudí byť. Ale oni boli zanedbaní a rozgajdaní, akoby nepoznali pocit hanby. To je neprijateľné. [Spôsob, akým sa kultivujeme] nie je spôsob, akým Zhang Sanfeng[1] pred rokmi kultivoval Tao. Vy sa kultivujete v spoločnosti bežných ľudí. Prinajmenšom by ste mali vyzerať ako slušný človek. Bohovia sú vyššie ako ľudské bytosti a mali by sa správať ešte lepšie – musia sa správať lepšie v každom ohľade. Rozhodne všetko neignorujte a nebuďte zanedbaní, neupravení a špinaví keď začnete praktizovať Falun Gong – to je neprijateľné. Z určitého pohľadu poškodzujete obraz Dafa. Nie je to tak? Na tejto konferencii som teda všetkým povedal a dal som to vedieť aj ľuďom, ktorí ju majú na starosti, že by sa každý mal slušne obliecť, aby druhým nepripadal nevhodne. Čínskej ekonomike sa v týchto rokoch darí dobre, takže to naozaj nie je pre nikoho problém si [kúpiť] a obliecť slušné oblečenie. Nehovorím, že si máte obliecť drahé šaty, ale prinajmenšom sa upravte a trochu slušne sa oblečte. Pamätajte si, že sa kultivujeme v spoločnosti bežných ľudí. Toto by nemal byť problém. Takže čo sa týka kultivácie, nemali by ste si pre seba usporadúvať kultivačné prostredie.

 

Otázka: Štvorročnému dieťaťu sa otvorilo tretie oko a vidí Falun a Učiteľovo meno ako vyžaruje svetlo. Ale niekedy je neústupný, a keď dospelí nerobia to, čo chce, plače a mrnčí. Toto mrnčanie ma znervózňuje.

Učiteľ: „Toto mrnčanie ma znervózňuje.“ Nepoukázala si na to práve? Si nervózna, a keď si nervózna, tvoja myseľ je vyvedená z pokoja. Nepomáha ti to dieťa zlepšiť sa?

 

Otázka: Keď dvojročné dievčatko vidí Falun, nadšene povie: „Falun.“ Keď vidí Učiteľov obraz, povie: „Majster.“ Často sedáva na podlahe s rukami v polohe heshi a hovorí: „Robím cvičenie.“ Niekedy, keď prehrávame Učiteľove audiokazety, hovorí: „Počúvam Majstra.“

Učiteľ: Potom je toto dieťa naozaj výnimočné, pretože má ešte len dva roky. Takéto deti pravdepodobne prišli, aby získali Fa. Medzi našimi štvor- až päťročnými a päť- až šesťročných malými učeníkmi, malými študentami, je veľa tých, ktorí sa kultivovali dobre. Sú naozaj úžasní. Niektorí z nich majú dosť veľa nadprirodzených schopností. Takých ľudí je veľa. Bohovia hore jasne vidia, ktorá rodina v budúcnosti získa Fa: „Aha, táto rodina získa Fa.“ Možno potom usporiadajú, aby sa tam narodili, pretože týmto spôsobom môžu získať Fa.

 

Otázka: Majú nemocnice viac karmy než iné miesta?

Učiteľ: Nemocnica je inštitúcia v spoločnosti bežných ľudí, ktorá lieči choroby, a zdá sa, že skutočne má o niečo viac choroboplodnej qi. Na druhej strane, čoho sa ty ako praktizujúci bojíš? S nami praktizujúcimi to nemá nič spoločné. Tieto veci nám nemôžu uškodiť.

 

Otázka: Má vykonávanie pitiev v nemocnici zlý vplyv na praktizujúcich [Dafa]?

Učiteľ: Ak je to tvoje zamestnanie, tak ho jednoducho rob. Nie je to problém, pretože tí ľudia sú mŕtvi. My vyžadujeme, aby ste sa v kultivácii prispôsobili spoločnosti bežných ľudí do čo najväčšej miery. Nemeňte zvyklosti bežnej ľudskej spoločnosti kvôli tomu, že sa teraz kultivujete. To by nešlo.

 

Otázka: Keď človek nenadáva slovne, ale nadáva v mysli, stratí tento človek cnosť?

Učiteľ: Niektorí ľudia hovoria: „Kultivoval som sa dosť dobre a správal som sa dosť dobre,“ ale tá pripútanosť v ich srdci nebola ani v najmenšom odstránená. Môže sa to počítať za kultiváciu? Nie je to falošné? Takže iba zmeny od základu sú tie opravdivé zmeny. To, čo je na povrchu, je všetko divadlo. To, či nadávate slovne alebo nie, je formalita. To, či sa vaše srdce a myseľ zmenila alebo nie, je to, čo je skutočné. Keď v mysli nadávate, potom sa vaša myseľ samozrejme nezmenila. To, či stratíte cnosť alebo nie, je druhoradá otázka. Dafa sa nevyučuje kvôli uchovávaniu cnosti bežných ľudí.

 

Otázka: Niektorí študenti sa boja jedovatých živočíchov a iných stvorení. Môže sa človek dovŕšiť, keď tieto obavy neodloží?

Učiteľ: To sú dve rozdielne veci. Jednoducho sa zbavte pripútanosti k strachu a bude to v poriadku. Mnohí z vás sa ich nemusia nevyhnutne báť, len tie veci nemajú radi, pretože sú špinavé. Nie je to ten druh špiny, ktorú človek cíti pri pohľade na výkaly, je to skôr druh špiny, ktorú cíti, keď si pomyslí, že tie veci sú zlé. Vo svete budúcnosti, vo vesmíre budúcnosti, takéto stvorenia nebudú existovať. Poviem vám, že vo vesmíre pôvodne neboli tie jedovaté, zlé veci. Prečo sa neskôr vynorili? Pretože karma životov sa stala čoraz väčšou, životy sa čoraz viac zhoršili a vesmír sa stal čoraz nečistejším. Vynorilo sa teda čoraz viac zlých vecí a postupne sa stali čoraz jedovatejšími. Takto sa vyvinuli.

 

Otázka: V jingwene „Osvietenie“ sa píše: „prídu jeden po druhom“ (Liang Liang Xiang Ji Er Lai). Ako by sme mali chápať „prídu jeden po druhom“?

Učiteľ: To je dávna čínska skladba viet. Dávna čínska skladba viet dokáže vysvetliť veci jasne. Jazyk je stručný, ale význam, ktorý nesie, je hlboký a obsah, ktorý zahŕňa, je veľký. Je to najlepší písaný jazyk. V minulosti ľudia hovorili, že je to jazyk nebies, písaný jazyk nebies. Dnes sa ľudská morálka pokazila a už nie je dobrá, takže sa používa hovorový jazyk. Keby sa malo toto „prídu jeden po druhom“ vysvetliť, znamenalo by to: traja v skupine, dvaja spolu; hneď ako o tom niekto hovorí s ďalším človekom a povie: „Tento Fa je dosť dobrý, poďme ho kultivovať,“ ten druhý človek si tiež pomyslí, že je dosť dobrý, a tak tiež príde. Potom to povie tiež členom svojej rodiny a privedie ich a ľudia budú prichádzať vo dvojiciach a trojiciach. Keď som použil čisto hovorový jazyk dnešných dní, musel som použiť veľa slov. Tým, že použijem „prídu jeden po druhom“, všetko je obsiahnuté len v štyroch slovách. To je ten význam. Čo sa týka „jeden po druhom“ (Xiang Ji), znamená to prichádzanie v rôznom čase, jeden po druhom, nepretržite, neustále. Na vysvetlenie „jeden po druhom“ (Xiang Ji) tiež treba veľa slov.

 

Otázka: Môžu učeníci Dafa, ktorí podnikajú s knihami a časopismi, kupovať knihy Dafa za veľkoobchodnú cenu a predávať ich za maloobchodnú cenu?

Učiteľ: Nie je to tak dávno, čo som o niečom sám premýšľal. Pretože nedávno muselo viac robotníkov v Číne opustiť svoje povinnosti (vlastne sa stali nezamestnanými) a malý počet z nich sú naši študenti, premýšľal som o tom, či ich nechať predávať knihy Falun Dafa. Mohli by sa tak uživiť nielen oni, ale uľahčili by tiež študentom problém s kupovaním kníh. Niektorí študenti to tak urobili. Potom som o tom premýšľal starostlivejšie a zdalo sa mi, že to nie je správne. Čím to bolo nesprávne? Všetci o tom premýšľajte: Dafa – taká posvätná Veľká cesta – nás môže spasiť, a my by sme ju napriek tomu používali na zarábanie peňazí. Kam by sme sa umiestňovali? Kam by sme umiestňovali Dafa? Naozaj by sa to nemalo robiť. A tak som ich to nenechal robiť. Prečo to teda môžu robiť [bežní ľudia] v spoločnosti? Pretože využívam spoločnosť bežných ľudí, aby som šíril Fa. Spoločnosť bežných ľudí je tiež forma prejavu Fa na najnižšej úrovni, takže jej rôzne povolania a profesie takto jednoducho existujú, čo nie je nesprávne. Keby naša kniha nemala za sebou dimenzie a bola by to len čierna farba na bielom papieri, bola by to len kniha. Práve preto, že má za sebou dimenzie, má účinok Fa. Pre kníhkupectvá a obchodníkov s knihami v bežnej ľudskej spoločnosti nie je problém ich predávať; to znamená, že to zodpovedá Fa na úrovni bežnej ľudskej spoločnosti. Ale čo sa týka našich učeníkov, ten problém, ktorý som popisoval, v skutočnosti existuje. Keby sme použili Fa na zarábanie peňazí, keďže väčšina ľudí, ktorí si knihy kupujú, sú naši učeníci, ako by sme tie peniaze mohli minúť?

Ak vy sami vlastníte kníhkupectvo a využívate túto výhodnú okolnosť k predaju kníh Dafa a ak to kníhkupectvo nie je založené špeciálne pre Dafa a vlastnili ste to kníhkupectiev už predtým, potom proti tomu nič nenamietam, pretože ste koniec koncov s knihami obchodovali už predtým. Ale keď už o tom hovorím, myslím si, že ako sa vaše pochopenie Fa bude prehlbovať, budete mať nový spôsob, ako sa s tým vysporiadať.

 

Otázka: Aby som videl Učiteľa, na nič som nedbal a pohádal som sa s členmi svojej rodiny. Bolo to správne alebo nesprávne?

Učiteľ: Ak si prišiel z pevninskej Číny, je celkom možné, že si nemal dovolené prísť. Alebo je dosť možné, že moje telá Zákona nechceli, aby si prišiel, a chceli, aby si sa kultivoval s pokojnou mysľou. Pokiaľ z pevninskej Číny nie si, potom sú na tvojej strane možno iné dôvody. Možno to bolo, aby sa videlo, či si neochvejný. Všetko je možné. Musíš na to prísť sám.

 

Otázka: Viem, že mám dobre využiť čas na kultiváciu, ale tiež chcem mať deti. Počíta sa to za pripútanosť?

Učiteľ: Povedali sme, že by sme sa mali kultivovať, zatiaľ čo sa do čo najväčšej miery prispôsobujeme bežným ľuďom. Teraz sú desiatky miliónov mladých učeníkov, ktorí sa kultivujú. Keby sa žiaden z nich neoženil a žiadna z nich by sa nevydala a nemali deti, nebola by to forma poškodzovania bežnej ľudskej spoločnosti? Prinajmenšom vám môžem povedať, že by ste sa vo svojej kultivácii neprispôsobili spôsobom bežnej ľudskej spoločnosti. Ale sú aj ľudia, ktorí hovoria: „Ja sa v tomto živote jednoducho ženiť nechcem. Už som sa rozhodol.“ Nie som ani proti tomu. Môžeš sa tak kultivovať. Ak to vo vašom živote alebo v iných ohľadoch nespôsobí nejaké dodatočné bremeno alebo problémy, nič s tým neurobím. O záležitostiach v ľudskom svete rozhodujete vy sami a robíte ich vy sami. Ak hovoríš, že ak má človek deti, ovplyvní to jeho kultiváciu, ja si nemyslím, že to tak je. To sa nestane.

 

Otázka: Aké sú formy dovŕšenia? Vyžadujú všetky, aby si človek odniesol benti?

Učiteľ: O tejto otázke som už hovoril. Telo si vezmú len tí, ktorí pôjdu do Falun raja. Čo sa týka tých, ktorí pôjdu na iné miesta, pretože mnoho z vás prišlo získať Fa z rôznych úrovní a rôznych ríš, z pohľadu bytostí, ktoré sú tam hore, keby ste si vzali telo naspäť, tí Bohovia a Budhovia by si mysleli, že ste si so sebou priniesli naspäť nejakú zvláštnu vec. Takže oni tam rozhodne telá nemajú a nechcú ich. Keby sa tá vec priniesla naspäť, narušilo by to celý ich kultivačný systém. Nezabudnite prosím, že bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzate, ja len prispôsobujem vaše pôvodné veci novému a najspravodlivejšiemu Fa. Keď príde na povrchové veci vašej kultivácie, žiadnej z nich sa nedotknem, aby som zabezpečil, že sa vrátite na svoje pôvodné miesto. Inými slovami, keď ste boli Budhom, budete Budhom; keď ste boli Tao, budete Taom; a keď ste boli Bohom, budete Bohom. Váš vzhľad a všetko, čo ste mali predtým, sa nezmení. Tí, čo úroveň ovocia predtým nemali, ju môžu získať v tomto kole kultivácie, a potom bude usporiadané, že pôjdete tam, kam máte ísť.

 

Otázka: Zakaždým, keď cvičím, počujem rovnakú hudbu, ktorá nie je hudbou Dafa. Mám obavu, že je to zasahovanie od odkazov z iných dimenzií.

Učiteľ: Hudba v iných dimenziách je iná ako hudba pre našu kultiváciu. Ale v iných dimenziách naozaj je krásna hudba. Keď ju počujete, nechajte to tak – nezaoberajte sa tým. Sú to zvuky z iných dimenzií. A nebojte sa: samotná hudba nepredstavuje kultiváciu. Keď sa kultivujete v Dafa, nechávam vás cvičiť s touto hudbou. Účelom je nahradiť tisíce myšlienok jedinou myšlienkou, kým v určitom bode vaša myseľ nedosiahne stav pokoja. Chcem tým povedať, že keď počúvate hudbu, vaša myseľ nebude blúdiť kade-tade, ale bude len počúvať hudbu. Prospieva to vášmu cvičeniu. Ale hudba, ktorú používate, musí byť hudba k našim cvičeniam.

 

Otázka: Moje telo sa stretlo s druhom zasahovania, ktoré zahŕňa slová a obrazy. Trvá to už pol roka a ja nie som schopný to prekonať.

Učiteľ: Ak si pravý kultivujúci, bez ohľadu na to, aký bol tvoj úmysel, keď si sa na začiatku začal venovať Dafa, musíš to nechať tak a nerobiť si s ničím starosti. Musí ti byť jasné, že si sa neprišiel kultivovať, aby si vyriešil nejakú vec. Účelom môjho šírenia Fa je zachraňovať ľudí, umožniť ľuďom sa kultivovať a umožniť ľuďom, aby sa vrátili. Nie je to preto, aby som vyriešil nejaké problémy bežných ľudských tiel. Je to vážna vec. Musíte si byť istí, že sa vy sami kultivujete, a potom pre vás môže byť vyriešený akýkoľvek problém. Ak však chcete vyriešiť nejaké problémy bežných ľudí, potom žiadne z nich pre vás vyriešiť nemôžeme. Jednou vetou: Fa je na kultiváciu. Napríklad niektorí ľudia vedia, že liečenie nie je cieľom Falun Gongu, a tak si myslia: „Nebudem to teda robiť, aby som sa uzdravil. Chápem, že účelom nie je vyliečiť moje choroby a nebudem liečenie spomínať. Nebudem ani o vyliečenie prosiť.“ Ale v mysli stále uvažujú: „Keď budem cvičiť, Majster moje choroby určite odstráni.“ Vidíte, že v mysli stále uvažujú: „Keď budem cvičiť, Majster mojej choroby určite odstráni.“ Tá malá myšlienka tam stále je, zahrabaná hlboko v ich mysli. Stále chcú, aby som vyriešil ich zdravotné problémy, čo znamená, že sú stále pripútaní k svojim chorobám. Keď sa toho naozaj pustia, vôbec o nich nepremýšľajú a nerobia si o nich starosti, potom uvidíme, čo sa stane. Tomu sa hovorí „získavať prirodzene bez usilovania“. Takto funguje každá kultivačná cesta a metóda. V spoločnosti bežných ľudí môžete získať všetko, čo chcete, keď sa urputne namáhate alebo sa o to dokonca tvrdohlavo usilujete. Ale princípy v iných dimenziách sú presne opačné, sú obrátené. Keď sa zo všetkých síl namáhate, plní pripútanosti, aby ste niečo získali alebo niečo urobili, nezískate nič. Môžete to získať len vtedy, keď to viac opustíte a menej sa o to staráte. Takže sa to nazýva „získavanie prirodzene bez usilovania“.

 

Otázka: Keď Majster robil na konferencii v Singapure veľké znaky rúk, niektorí ľudia sa cítili dobre, niektorí mali pocit, že tie znaky sú nádherné, a niektorí ľudia sa cítili zdrvení a smutní, a plakali. Súviselo to s kultivačnými úrovňami?

Učiteľ: Je to približne tak – v podstate je to približne tak. Pocit a pochopenie každého človeka je odlišné.

 

Otázka: Pri dovŕšení kultivácie musia všetci dosiahnuť sféru bez sebeckosti a bez ega. Prečo sú teda rozdielne úrovne [na ktorých sa ľudia dovŕšia]?

Učiteľ: Vysvetlím to takto. Človek sa môže dovŕšiť aj na úrovni počiatočnej úrovne ovocia Arhata; dosiahnutie vlastného oslobodenia je postačujúce. Nie je nutné premýšľať o záchrane všetkých vnímajúcich bytostí a človek nemusí premýšľať o staraní sa o druhých – kultivujúci musí len sám pracovať na [dosiahnutí oslobodenia] a dosiahnuť ho. To je počiatočná úroveň ovocia Arhata. Keď chcete dosiahnuť úroveň ovocia Bódhisattvy – aj keď je to len počiatočná úroveň ovocia Bódhisattvy – musíte kultivovať srdce veľkého milosrdenstva a vyvinúť si ho kultiváciou. Spolu s tým, ako dosahujete vlastné oslobodenie musíte tiež pomáhať ostatným, aby boli vyslobodení. Či už to môžete dosiahnuť alebo nie, budete to milosrdenstvo mať, uvidíte, že všetky vnímajúce bytosti naozaj trpia a budete pri pohľade na ne roniť slzy. Nie je to predstierané, je to skutočné. Nie je to niečo, čo chcete aby sa stalo. V kultivácii k tomuto stavu samozrejme nebude dochádzať ustavične, ale objaví sa. Keď sa vykultivujete na Budhu, vaše milosrdenstvo bude iné. Keď sa pozriete na vnímajúce bytosti, rozhodne nebudete ako Bódhisattva roniť slzy. Budete mať milosrdenstvo, jasnejšie porozumiete karmickým vzťahom medzi vnímajúcimi bytosťami a uvidíte všetko s väčšou múdrosťou. Keď sa Budhovia, ktorí sa vykultivovali na oveľa vyššiu úroveň ako je úroveň Tathagátu, obzrú späť, pomyslia si: „Akéže je toto milosrdenstvo?“ Myslia si, že milosrdenstvo, ktoré majú Budhovia s bežnými ľudskými bytosťami, je tiež pripútanosť. Oni môžu byť milosrdní len k Bohom, Budhom a vnímajúcim bytostiam v rajoch Budhov pod nimi, ale nemajú vôbec milosrdenstvo s ľudskými bytosťami. To neznamená, že nie sú milosrdní, ale skôr, že ich ríše sú príliš vysoko. Životy tu dole sú pre nich také bezvýznamné, že sú ešte nižšie ako mikroorganizmy. Nemyslia si, že by tie neschopné ľudské bytosti boli akokoľvek užitočnými formami života. Keď sa Budhovia, ktorí dosiahli ešte vyšších sfér, obzrú späť, pomyslia si: „Ach, tí Tathagáta Budhovia sú tiež bežnými ľuďmi; čo to tí ľudia dole robia?“ Ako pre nich vyzerajú ľudské bytosti? Ľudia nie sú ničím; hrabú sa v špine ako nesmierne drobné mikroorganizmy. A čo Budhovia v ešte vyšších a ešte vyšších, vyšších sférach? Keď ten stav chcete dosiahnuť, musíte sa do tej sféry vykultivovať. Dávam vám len jednoduchú predstavu, aké to je. Neobmedzuje sa to len na toto.

Ľudské bytosti nemožno nechať spoznať naozajstný Fa, pretože stále ešte majú ľudskú myseľ. Bytosti v rozdielnych ríšach majú rozdielne spôsoby existencie. Fyzické telá bytostí na tejto strane sa tiež neustále menia. Ak sa Budhovo telo skladá z atómov, potom telá tých ešte vyšších Budhov a telá Bohov, ktorí sú vyššie než Budhovia, sú možno zložené z toho, čo zodpovedá neutrónom. Ešte vyššie sa môžu skladať z neutrín alebo kvarkov. A to je len mikroskopický rozsah, ktorý ľudia môžu rozpoznať. A čo tí, ktorí sa skladajú z mikroskopickejšej a ešte mikroskopickejšej hmoty? Ich energia je viditeľne väčšia. Čím menšie sú častice látky, tým väčšia je jej hustota. Ich vzhľad je preto nesmierne jemný a žiarivý. Na ľudskom tele vidíme póry, ale keď sa pozriete na telo Boha, žiadne póry tam nie sú. Keď sa pozriete na bytosti v Troch ríšach s telami, ktoré sú o jednu úroveň vyššie než ľudská úroveň – teda na božské bytosti na rôznych úrovniach vo vnútri Troch ríš – uvidíte, že pre ľudské oko sú ich telá hladké, jemné a jednoducho nádherné. Je to kvôli tomu, že ich častice sú menšie a hustejšie, než sú častice ľudských bytostí vo svetskom svete. Inými slovami, ako sa bytosť neustále pozdvihuje, zároveň sa pozdvihuje celá podoba na povrchu; pozdvihnutie sfér je však prvotným predpokladom. Dovŕšenie možno dosiahnuť v rôznych sférach. Bez ohľadu na to, akú úroveň v kultivácii dosiahnete, to, čo je pod vašou úrovňou, už pre vás nebude tajomstvom. Všetko pod vami sa vám ukáže pred očami a uvidíte veci také, aké skutočne sú. Ale všetko, čo je vyššie ako vaša úroveň, bude pre vás navždy záhadou, nikdy to nebudete poznať, pretože [to, kde ste] je úroveň ovocia, ku ktorej ste sa osvietili. Dostanete toľko, koľko do toho vložíte a koľko sa kultivujete.

 

Otázka: Uvedomujem si, že kultivácia je vážna vec. Na druhej strane, je nesprávne nachádzať v utrpení radosť a kultivovať sa s radosťou?

Učiteľ: To nie je nesprávne. Keď v kultivácii dokážeš zostať stále veselý a byť taký, bez ohľadu na to, s akými problémami sa stretneš, potom by som povedal, že si naozaj pozoruhodný. Každý ťa potom bude opravdivo obdivovať a myslieť si, že si mimoriadny, pretože to, čo si opísal, je ťažké urobiť. Je ťažké udržať si vyrovnanú myseľ tvárou v tvár všetkým ťažkostiam a s radosťou sa vysporiadať s vecami. Ale byť schopný neustále si zachovávať optimistickú povahu a súcitné srdce – aj keď sa nestretávame s problémami ani nečelíme skúškam – to je to, čo by mal kultivujúci normálne robiť. To je ten najlepší stav mysle.

 

Otázka: Môžu mať praktizujúci v manželstve sexuálne vzťahy?

Učiteľ: Povedali sme, že kultivujete medzi bežnými ľuďmi a nie ste učeníci, ktorí opustili svetský svet, aby sa venovali kultivácii. Takže váš spôsob života sa musí prispôsobiť spôsobom bežných ľudí. My nepovažujeme fyzické formy, ktoré sa tu medzi bežnými ľuďmi nachádzajú, za dôležité. Prečo je to tak? To, čo sa mení, je ľudské srdce a myseľ. Keď sa srdce a myseľ človeka nezmení, všetko je zbytočné. Keď napríklad na povrchu nemáte nič, a predsa hlboko vo vnútri sa tých vecí nemôžete vzdať a ste ako na ihlách, keď príde na tieto [ľudské] veci, potom je to nanič. Keď poviete: „Hlboko vo vnútri k nim pripútaný nie som a považujem ich len za veci, ktoré nám umožňujú zachovávať si ľudský stav,“ potom by som povedal, že sa činíte dosť dobre. Samozrejme, všetky tieto veci musia byť opustené, keď v kultivácii dosiahnete vysoké a hlboké úrovne. To, čo robíte počas tohto časového obdobia, nemožno považovať za nesprávne. Jasne som to vysvetlil v Čuan Falune – o tejto situácii som hovoril.

Prečo máte vo vašej kultivácii dovolené byť takí? Dôvodom je to, že naša kultivačná cesta, tento Dafa, ktorý dnes učím, je zámerne šírený v zložitej spoločnosti bežných ľudí, a len tak sa môžu ľudia z vysokých úrovní vrátiť. Keby spoločnosť bežných ľudí nebola dostatočne zložitá – teda, keby ste nemali také veľké skúšky a zasahovanie – tí z vás, ktorí prišli z vysokých úrovní, by sa nikdy nemohli vrátiť. Pretože Fa je veľký a šíri sa v spoločnosti bežných ľudí, poskytuje vám to priaznivé podmienky, aby ste mohli žiť v bežnej ľudskej spoločnosti. Premena vášho tela sa začína od mikroskopickej úrovne, od pôvodu vašej existencie – základných častíc, ktoré tvoria vašu bytosť – a rozširuje sa to zvnútra smerom von, ako letokruhy stromu. Kým sa kultivujete, bude sa to rozširovať smerom von ako letokruhy stromu a rozšíri sa to hneď ako splníte ten štandard. Keď sa to rozšíri von k povrchu, rovnako ako keď  letokruhy dosiahnu kôru, premena bude úplná a vy sa dovŕšite. Než dosiahnu kôru, teda, než to dosiahne najpovrchnejšiu vrstvu vášho fyzického tela, vaše fyzické telo má na povrchu stále myšlienky ako sú tie bežných ľudí a zaručene budete mať najrôznejšie túžby, žiadostivosť, pocity bežných ľudí a iné pripútanosti všetkého druhu. Tie myšlienky nie sú také silné ako myšlienky bežných ľudí, ale sú tam a sú pre vás zámerne ponechané, aby sa zabezpečilo, že sa pri kultivácii môžete prispôsobiť prostrediu bežných ľudí. Ale tá strana, ktorá ukončila kultiváciu, nebude hnaná bežným ľudským povrchovým telom, aby sa zapájala do ľudských záležitostí. Hneď ako tá stránka, ktorá ukončila kultiváciu, splní štandard, je oddelená.

Aká je výhoda toho, že sa oddelí? Bez ohľadu na to, do akých aktivít medzi bežnými ľuďmi sa ľudský povrch na tejto strane zapája, bez ohľadu na to, čo robí, tá strana, ktorá dokončila kultiváciu, tam sedí a vôbec sa nepohne; nemá žiadnu duševnú aktivitu ani myšlienky. To telo sa nehýbe a do ničoho sa nezapája. Toto teda zabezpečuje, že keď človek robí ľudské veci, nerobí ich jeho božská stránka a že je to ľudská stránka – tá, ktorá nebola plne skultivovaná – ktorá tieto veci robí. Toto potom zabezpečuje, že budete len stúpať a nie klesať, keď sa budete zlepšovať. Keby sme si namiesto toho zvolili, že začneme premenu od povrchu a išli by sme do hĺbky a robili to v spoločnosti bežných ľudí, potom by ste v tej spoločnosti rozhodne kultivovať nemohli. Všetko, čo by ste medzi bežnými ľuďmi robili, by bolo to isté, ako by to robil Boh, pretože premenené telo je rovnaké ako telo Boha a on by robil veci bežných ľudí. Jednoducho by ste sa vôbec nemohli kultivovať. Je dovolené, aby Bohovia robili bežné ľudské veci? Je absolútne zakázané, aby Bohovia mali bežné ľudské pocity. A tak sme to obrátili: začíname vás premieňať od pôvodu vášho života. Takto sa to rozširuje čoraz ďalej von k povrchu. Než sa dovŕšite, môžete si stále na povrchovej úrovni udržiavať spôsob života medzi bežnými ľuďmi. Budete len čoraz viac brať veci zľahka, až to nakoniec dokážete brať zľahka všetko a všetko opustíte. Potom budete blízko k dovŕšeniu. Keď sa celé rozširovanie dostane až k povrchu, plne dosiahnete dovŕšenie. V tom okamihu to bude prirodzené a nebudú tam žiadne zemetrasenia. V minulosti by dovŕšenie človeka vyvolalo tlakové vlny. Keď sa človek dovŕšil, na veľkom území došlo k zosuvom pôdy, seizmickým morským vlnám a zemetraseniam. Preto je pre viac ľudí vhodnejšie, aby sa kultivovali v spoločnosti bežných ľudí, pretože ju to neovplyvní. Keby toľko ľudí dosiahlo dovŕšenie, povedal by som, že je nemožné, aby to Zem vydržala. Takže sme zariadili, aby bol každý aspekt vhodný pre kultiváciu v spoločnosti bežných ľudí.

Než sa tá časť, ktorá nie je úplne skultivovaná, rozšíri k vášmu povrchu, neveril by som vám, keby ste tvrdili, že nemáte pripútanosti bežných ľudí. To by ste sa nútili [aby ste to dosiahli]. Môžete sa prísne držať vysokých štandardov a správať sa ako praktizujúci. Zároveň sa do čo najväčšej miery prispôsobte forme bežnej ľudskej spoločnosti. Ale to, o čom hovorím, sa netýka len tejto jednej otázky [sexuálnych vzťahov]. V manželskom živote to nie je tak, že človek ho jednoducho musí viesť určitým spôsobom, tak to nie je. V tejto otázke si sami môžete zvoliť najvhodnejší prístup. Robte to jednoducho tak, ako je to podľa vás najlepšie. Keď cítite, že stále máte bežné ľudské myšlienky a že sú dosť silné; keď sa stále ešte chcete oženiť či vydať, chcete si nájsť priateľku alebo priateľa a páči sa vám určitá mladá dáma alebo mladý muž ...ak máte tieto túžby a robíte tieto veci, potom to značí, že vaša kultivácia do toho bodu ešte nedospela a môžete to tak robiť. Netvrďte, že hneď dnes dokážete všetko opustiť, že to môžete okamžite urobiť a byť Budhom. Keby to tak bolo, nepotrebovali by ste sa kultivovať – ​​už by ste boli Budhom. Takže kultivácia sa robí krok po kroku, je to postupný proces. Aj keď som toto povedal, ak si myslíte: „Aha, Učiteľ povedal, že predtým ako uspejem v kultivácii, budem mať na povrchovej úrovni všetky možné druhy bežných ľudských citov a túžob. Potom takú vec môžem robiť,“ potom to nepôjde! Hoci tie veci máte a ja vám hovorím, aby ste sa do čo najväčšej miery prispôsobili bežným ľuďom, ak sa striktne nedržíte štandardov pre kultivujúceho, ste úplne rovnaký ako niekto, kto sa nekultivuje. Je tam taký dialektický vzťah.

 

Otázka: Študenti, ktorí sú belochmi, chcú využiť všetok čas na počúvanie Fa, ale ešte nie je žiadna audiokazeta so simultánnym prekladom. Môžu sa sami nahrať pri čítaní Čuan Faluna a potom to počúvať?

Učiteľ: Výsledok nebude nutne dobrý. Prečo nie? Je to preto, že Fa v mojom hlase má silu. Pretože ste kultivujúci, predtým, než sa dovŕšite, všetko, čo poviete, nesie rôzne druhy bežných ľudských odkazov. Takže keď si to prehrávate, prijímate ich naspäť. Toto opakované, obojsmerné znečisťovanie nie je dobré. S čítaním knihy je to iná vec. Na simultánnom preklade teraz pracujeme. Ponáhľame sa, takže čoskoro by mal byť dostupný a tento problém bude čoskoro vyriešený. V každom prípade vám hovorím tento princíp: to, čo hovoríte, nesie všetky tie vaše bežné ľudské pripútanosti a názory. To, čo musí účinkovať, je Fa. Keď človek len počúva povrchné princípy, nebude z toho veľa mať. To, čo vychádza z vašich úst, je vaše pochopenie na vašej úrovni. Keď to budete znova počúvať, vaše pochopenie navždy zostane na tej úrovni. Simultánny preklad je iný, pretože je tam môj hlas. Aj keď je hlasitosť môjho hlasu nízka a prekladateľova je vyššia, on v skutočnosti prekladá a ten, kto učí, som v skutočnosti ja. Študenti mi môžu porozumieť a prijímať všetko, čo nesiem, keď učím Fa. To tým myslím.

 

Otázka: Celkovo trikrát som stretol malé dievčatko vo veku medzi tromi a piatimi rokmi. Keď som napoly spal a napoly bdel, stúpila na môj vankúš, skákala a smiala sa. Je to cherubín (yinghai), ktorý vystúpil z Faluna?

Učiteľ: Tieto situácie sú všeobecne dobré veci, ale nie vždy. Cherubíni sú malinkí. História každej osoby je zložitá, a tak týmto veciam nevenujte pozornosť. Môže to byť niekto, koho ste si priviedli z minulosti, alebo tam môžu byť iné dôvody. Je to nakoniec len malé dievčatko. Mohla to byť dobrá vec. Nevenujte jej pozornosť. Zamerajte sa len na svoju kultiváciu. 

Zdá sa, že som to nevysvetlil jasne, pretože niektorí ľudia to ešte nepochopili. Uvediem príklad, aby som túto vec objasnil, aj keď sa to nemusí nevyhnutne týkať tejto situácie. Keď niektorí ľudia zostúpia a prevtelia sa, nasleduje ich ich dieťa z minulosti. To dieťa sa ale neprevtelí, len ich nasleduje na tamtej strane. Sú tiež iní ľudia, ktorí mali v minulých životoch deti, a keď sa v jednom živote prevtelia, ich dieťa sa v tom živote neprevtelí. To dieťa však má mimoriadnu intuíciu a neustále ho nasleduje. Je tu tiež táto situácia. Existujú všetky možné okolnosti. Pretože ste získali spravodlivý Fa, ak má to dieťa s vami karmický vzťah, všetko to pre vás usporiadame. Všetko to bude pre vás vhodne usporiadané, takže sa už tým nemusíte viac znepokojovať.

 

Otázka: Lámal som si hlavu, ale nedokázal som vymyslieť žiadnu otázku. Je to preto, že som sa nekultivoval dosť ...

Učiteľ: Niektorí z našich dlhodobých študentov, ktorí sa kultivovali dobre, keď ma stretnú, nedokážu prísť s ničím, čo by povedali. Viem, že sa cítia rozpačito, keď nedokážu prísť s ničím, čo by povedali, aj napriek tomu, že sa naozaj snažia. Než ma stretnú, majú plnú hlavu vecí, na ktoré sa ma chcú spýtať, ale hneď ako sa so mnou stretnú, nie sú schopní slova. Dovoľte mi všetkým povedať, prečo to tak je. Ak ste kultivujúci, bude to tak, keď sa so mnou stretnete. Dôvod, prečo keď ma stretnete, nemáte nič, čo by ste povedali, je ten, že ako sa neustále kultivujete, tá vaša časť, ktorá sa kultiváciou osvietila – tá časť, ktorá je plne skultivovaná – sa od vás oddelí. Je oddelená od tej časti, ktorá ešte plne skultivovaná nebola. Takže tá vaša časť, ktorá nebola úplne skultivovaná, sa bude vždy cítiť zmätene, a tak bude mať otázky a bude ich dokonca chcieť položiť. Ale pretože pri stretnutí so mnou vidíte Majstra, tá vaša časť, ktorá je plne skultivovaná, tiež spozornie, rovnako ako váš povrch, a hneď ako spozornie, vaša bežná ľudská stránka je ňou plne ovládaná. Prečo keď tu sedíte, nemáte žiadne zlé myšlienky a ste tak láskaví? Je to preto, že tá vaša časť, ktorá sa plne skultivovala, spozornie a celé vaše telo je ňou ovládané. Povedzte mi, keby tá časť, ktorej bola plne skultivovaná, nebola na požadovanej úrovni, mohla by dokončiť kultiváciu? Inými slovami, ona vie všetko. To len tá časť, ktoré plne skultivovaná nebola, nevie. Tým chcem povedať, že v tom bode sa už nebude chcieť pýtať a nie je nič, na čo by ste sa spýtali, pretože to všetko jasne viete. Keď sa rozídeme, nebude tomu už ďalej venovať pozornosť a zostane bez pohybu, takže táto vaša časť tu opäť nebude mať vo veciach jasno. „Ako to, že som sa práve teraz Učiteľa nespýtal?“ Nie je to táto situácia? Tak to v skutočnosti je.

Všetkým vám poviem, že by ste mali viac čítať knihu, viac čítať knihu a viac čítať knihu – musíte čítať knihu opakovane. Toto učenie je Fa vesmíru. Fa každej kultivačnej cesty, ktorý bol od starodávnych čias odovzdávaný v spoločnosti bežných ľudí, bol Fa na úrovni alebo pod úrovňou Tathagátu. Takýto nesmierny Fa vytvoril rozličné životné prostredia pre rozličné bytosti vo vesmíre. Je to veľký Fa, ktorý stvoril celý vesmír. Vy len nemôžete vidieť jeho obsah na vysokých úrovniach, kým tie sféry nedosiahnete. Je v ňom však všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste dosiahli úroveň ovocia a dovŕšili sa. Takže musíte čítať viac knihu – čítajte knihu opakovane. Samozrejme, naši dlhodobí žiaci vedia, že keď majú otázku, musia len čítať knihu a je zaručené, že bude zodpovedaná. Neskôr, keď vstúpite do nových sfér, vzniknú nové otázky a na vyššej úrovni. Keď budete v tom čase čítať knihu opäť, znovu vám ich zodpovie. Potom budete mať zase nové otázky v ešte inej sfére a keď v tom čase budete čítať knihu o niečo viac, znovu vám ich zodpovie. Týmto spôsobom sa budete kultivovať a neustále stúpať. Keď budete mať otázky, tento Fa na ne odpovie. Keď sa v každodennom živote riadite prísnymi požiadavkami a neustále sa zlepšujete, potom pevne a energicky napredujete.

 

Otázka: Je sebeckosť koreňom osobnému záujmu, citu a túžby po sláve?

Učiteľ: Osobný záujem aj túžba po sláve sú sebecké. Čo sa týka citu (qing), v predchádzajúcich prednáškach Fa som už spomenul, že napĺňa a preniká touto dimenziou ľudstva ako aj Troma ríšami. Žiadna bytosť vo vnútri Troch ríš mu nemôže uniknúť – všetky sú pod jeho kontrolou. Ľudské bytosti sú presne uprostred tohto citu. Čím viac ste k nemu pripútaní, tým má väčšiu silu, a preto na vás má väčší účinok. Najmä keď ľudia stratia svojich milovaných alebo keď majú mladí ľudia zlomené srdce, čím viac sa na to myslia, tým väčšiu silu city majú. City sú vnútri Troch ríš, takže vy ako kultivujúci sa od nich musíte odtrhnúť. Mali by ste tie city odložiť a prekročiť ich hranice. Čo sa týka osobného záujmu a slávy, to sú veci, ktoré ľudské bytosti berú ako dôležité. Ale v skutočnosti tiež pochádzajú z citov. Nebudete si so slávou užívať spokojnosť a šťastie, ktoré prináša? Budete potom naozaj mať radosť. Neusiluje sa človek o slávu a osobný záujem, aby získal uspokojenie? Ak je niekto spokojný, nemá potom radosť? Nie je tá radosť, ktorú cítite, tiež citom? Sláva môže priniesť radosť a pocty, čo sú city, nie je to tak? Keď ste získali uspokojenie z osobného záujmu, nie ste opäť potešený? Zase sú to city. Takže ľudské bytosti žijú presne pre tieto city. Medzi bežnými ľuďmi, to, či ste šťastní alebo nie, či ste proti niečomu alebo nie, či niečo chcete alebo nie, alebo či chcete získať určité postavenie, to, čo považujete za dobré alebo zlé, to, čo chcete alebo nechcete robiť, všetko sú to city. Povedal som, že ľudské bytosti žijú len pre tieto city. Mohla by byť ľudská spoločnosť bez citov? Keby nebol v ľudskej spoločnosti žiaden cit, ľudským bytostiam by sa život nezdal zaujímavý – naozaj by nebol. Človek má takto jednoducho žiť.

Čo sa týka sebeckosti, zmienil som sa vám predtým o jednom princípe a všetci ste s veľkou radosťou tlieskali. Hovoril som o tom, že budúci vesmír nezanikne, a všetci ste z toho mali radosť. Viete, prečo to tak môže byť? Niektorí ľudia hovoria: „Keď sa človek nestará sám o seba, nebesia ho zatratia.“ Niektorí ľudia to berú ako svoje heslo. Vy vlastne ešte neviete, že táto sebeckosť siaha až do veľmi vysokých úrovní. V skutočnosti, keď kultivujúci v minulosti vyhlasovali: „Ja robím to a to,“ „Chcem robiť to a to,“ „Chcem získať to a to,“ „Kultivujem sa,“ „Chcem sa stať Budhom,“ alebo „Želám si získať to a to,“ nič z toho neprekročilo sebeckosť. Ale to, čo od vás chcem ja, je aby ste sa opravdivo, čisto a nesebecky dovŕšili s naozajstným spravodlivým Fa a spravodlivým osvietením – len potom môžete dosiahnuť, že nikdy nezaniknete. Hovorím vám teda, že vo všetkom, čo robíte, musíte najskôr zohľadniť druhých. Niektorí ľudia sú šťastní, keď im druhí dávajú peniaze. Keď im niekto dáva peniaze, neuvažujú, či to tej druhej osobe neprinesie ťažkosti, či nebude v ťažkej finančnej situácii a tak ďalej. „Keď mi druhí niečo dávajú, som šťastný, nehľadím však na druhých. Keď sú ku mne druhí milí, som rád, o druhých sa však nestarám.“ Niekedy, aj keď sú niektorí ľudia nesmierne utrápení, no nemajú na výber a musia vám povedať niečo, aby vás potešili, nemáte pre nich pochopenie. Sú všetky možné situácie. Inými slovami, odteraz vo svojej kultivácii musíte vo všetkom, čo robíte, myslieť na druhých.

 

Otázka: V druhom zväzku [Čuan Faluna] sa uvádza, že v oceáne sú ľudia a že je niekoľko rôznych druhov ľudí.

Učiteľ: Áno. Niektorí žijú v tejto našej dimenzii, iní nie. Nielenže sú ľudia v oceáne, ale v dimenziách, ktoré existujú na rovnakej úrovni ako tá naša, sú tiež iní ľudia – ľudia, ktorí sú rovnakí ako vy, a ľudia, ktorí nie sú rovnakí ako vy. Môžete ich nazývať ľuďmi, no nemusíte ich tak nazývať. Pretože majú určité pocity, ale nemajú sexuálnu túžbu ako bežné ľudské bytosti, ich dolná polovica tela je vo forme rôznych látok; len ich horná časť tela má ľudskú formu. Môžu sa teda vznášať a lietať. Väčšina ľudí v oceáne patrí k ľudským rasám, ktoré boli zo Zeme v rôznych časových obdobiach odstránené. A sú niektorí ľudia, ktorí sú jednoducho ľuďmi z dna oceánu: sú takí, čo sa podobajú ľudským bytostiam, sú takí, ktorých horná časť tela je ľudská a spodná je rybia, a sú takí, ktorých horná časť tela je rybia a spodná časť tela je ľudská. Pod kontinentálnymi doskami sú tiež ľudia z minulosti, teda z ľudskej rasy, ktorá boli v minulosti odstránená. Nemôžu sa vrátiť naspäť hore, pretože boli z ľudského sveta – teda zo zeme – odstránení. Tak časť z tých, ktorí nemali toľko karmy a toľko hriechov, sa zahrabala do zeme. Žijú takto a nevychádzajú von – jednoducho tam tak žijú. Ich počet je dosť malý. Často sú o niečo schopnejší ako ľudské bytosti a nie sú takí oklamaní. Dobre, nebuďte zvedaví a nezaujímajte sa o tieto veci, pretože nemajú s vašou kultiváciou veľa spoločného.

 

Otázka: V budúcnosti, keď sa oficiálne vydá nová japonská verzia Dafa, ako by sme mali naložiť so starými verziami kníh, ktoré majú chyby v preklade?

Učiteľ: Nedá sa povedať, že by mali chyby. To len preklad bol neprimeraný alebo slová, ktoré boli zvolené, neboli presné. Môžeme to opísať len takto. Ako by sa s nimi malo naložiť? Nevyhadzujte ich, proste ich nechajte tak, ako sú. Žiadnu cudzojazyčnú verziu nemožno z čínštiny preložiť tak, aby sa od originálu ani trochu neodlišovala. Navrhoval by som dokonca, že je vlastne lepšie mať viac verzií prekladu. Keď ich ľudia budú čítať, uvedomia si: „Aha, je tam taký význam... Aha, je tam tiež tento význam... Takto to teda je.“ Takže ak sa pýtate mňa, má to vlastne určité výhody. Nechajte ich jednoducho tak. 

 

Otázka: Je bojazlivosť pripútanosťou, alebo psychologickým faktorom?

Učiteľ: Bojazlivosť je spôsobená faktorom, ktorý sa nazýva „bojazlivosť“ a existuje v tomto vesmíre. Spôsobuje, že sa bojíš. Čím viac si vydesený, tým väčší účinok na teba má. Musíš ju poraziť silou vôle – je to otázka sily vôle a je to tiež niečo, čo musíš dosiahnuť vo svojej kultivácii.

 

Otázka: Keď cvičím, často myslím na veci, ktoré sa týkajú kultivácie, šírenia Fa a Učiteľových slov. Je to správne?

Učiteľ: Je to stav počas určitého obdobia. V budúcnosti to bude opäť v poriadku.

 

Otázka: Ak niekto kvôli mne vezme život, získam rovnako karmu ja?

Učiteľ: Keď robíš takú prácu... Nechcem túto otázku preberať v tomto prostredí. Napísal som dva články, ktoré túto vec rozoberajú a vysvetľujú, ale zdá sa, že niektorí ľudia si neuvedomujú, čo hovorím. Poviem to takto: Viete, koľkým životom ste v priebehu všetkých svojich životov ublížili? Každý človek ublížil mnohých životom. S menším Fa by ste v tomto živote nemohli uspieť v kultivácii a museli by ste zaplatiť za životy, ktoré v každom živote dlhujete. V budhizme sa verí, že kultiváciu nemožno dokončiť v jednom živote. Takže oni tiež videli, že za životy, ktoré sú zabité, sa musí zaplatiť. Ale my vám dnes umožňujeme dosiahnuť dovŕšenie, takže toľko času nezostáva. Čo by sa teda malo urobiť s tými životmi, ktoré ste vzali? Okrem toho dielu utrpenia, ktorý im dlhujete – dielu, kvôli ktorému rozpúšťame karmu a platíte utrpením – musím pre vás veľkú väčšinu odstrániť. Zvyšok je ponechaný pre vás, aby ste ho splatili a aby sa zabezpečilo, že môžete prejsť touto skúškou. Zároveň sa časť životov, ktorým ste ublížili, stane bytosťami v raji, ktorý budete mať potom, čo sa dovŕšite, takže sa to obráti na dobrú vec. Keby to ten život, ktorému má byť ublížené, vedel: „Ach, v budúcnosti pôjdem do Budhovho raja,“ natiahol by krk, aby ste ho zabili. S radosťou a veselo by sa nechal zabiť. Samozrejme, nemal by úroveň ovocia. Len by išiel do toho raja, aby sa stal bežnou bytosťou, išiel by do vášho Budhovho raja, aby sa stal normálnym obyvateľom, kvetinou alebo zvieraťom, napríklad vtákom. Tak či tak, pre rôzne životy sú rôzne usporiadania.

Ale potom, čo o tom takto hovorím, niektorí ľudia to môžu pochopiť opačným spôsobom: „Aha, takže je v poriadku, aby som bral životy.“ Ak sa nedokážete dovŕšiť, nikdy nebudete schopní zaplatiť za všetky životy, ktoré ste zabili, hoci za nich zaplatiť musíte. Taká obrovská je karma, ktorú ste si nahromadili. Inými slovami, váš proces splácania by bol veľmi mučivý a takmer nekonečný. Takže je to naozaj strašná situácia. Včera jeden študent povedal: „Učiteľ nehovoril o pekle.“ Povedal by som, že o tom s vami hovoriť nemôžem. Toto naše prostredie je veľmi posvätné a hovoriť o tom je desivé. Pre mňa to samozrejme desivé nie je, ale pre niektorých ľudí to je naozaj strašné. Takže si myslím, že aj keď som ti teraz priamo neodpovedal, napriek tomu som to vysvetlil jasne.

V Číne bol jeden študent, ktorý bol na doktorandskom štúdiu medicíny. Vykonával pitevné pokusy. Po dokončení pokusov mal dostať doktorát. Urobil teda všetky skúšky, ale stále ešte mal vykonať nejaké pokusy a rozpitvať tisíc alebo možno päťsto myší a potom by dostal doktorandský titul. Neskôr svojmu učiteľovi povedal, že to nemôže urobiť. Vyhlásil: „Praktikujem teraz Falun Dafa a viem, že zabíjanie vytvára karmu.“ Svojmu študijnému poradcovi potom povedal: „Nemôžem vziať životy – radšej sa vzdám titulu.“ Premýšľajme o tom. Ak človek nedokáže prejsť skúškou života a smrti, nemôže dosiahnuť dovŕšenie. Ale nie je to tak, že bezpodmienečne budete musieť prejsť presne niečím takým ako toto, aby sa to počítalo za odloženie života a smrti; to je len forma. Nepovažujem to za dôležité. To, na čo sa pozerám, je, či to vaša myseľ naozaj môže urobiť alebo nie. Všetci o tom premýšľajte: ľudské bytosti v tomto svete nežijú pre nič iné ako slávu a osobný záujem. Keby dostal titul PhD., mal by v budúcnosti dobré zamestnanie a dobré vyhliadky. Jeho plat by prirodzene bol veľký – to je úplne jasné. Bol by vyšší ako plat bežných ľudí alebo priemerného človeka. Nežijú ľudia práve pre tieto veci? On sa týchto vecí dokázal dokonca vzdať. Takže o tom premýšľajte: odvážil sa zriecť dokonca aj tohoto. Dokázal sa tých vecí vzdať ako mladý človek, nie je to teda tak, že by sa dokázal vzdať všetkého? Nie je to tak, že sa odvážil vzdať sa svojho života? Nežijú ľudia práve pre takéto veci? Ľudia, ktorí to dokážu urobiť, majú v skutočnosti vysokú kultivačná úroveň. Pokiaľ sa jedná o týchto ľudí a tento druh situácií, povedal som, že keď už sa dokázali vzdať svojich citov, slávy a osobného záujmu, prečo sa nevzdať tiež samotného strachu zo zabíjania životov? Nebolo by to odloženie poslednej pripútanosti? Len vysvetľujem tento bod. Iné by to bolo, keby ste tú úroveň dosiahnuť nemohli, nedokázali by ste prejsť skúškou života a smrti, nedokázali by ste všetky tie veci opustiť a urobili by ste to takto. Všetky životy, ktoré ste vzali, by sa museli zaplatiť vo vašom vlastnom, nekonečnom procese splácania – také strašné to je. Vysvetlil som princípy Fa a základné zákony. Ale čo sa týka toho, ako by ste sa mali správať, stále to závisí od vás a mali by ste o tom rozhodnúť sami. Princípy Dafa učia, že nemôžete vziať život. Kým sa kultivujete, nemôžete zabíjať. Avšak na vyššej úrovni je Dafa všezahŕňajúci a Fa prejavuje princípy, ktoré sú v ríši Budhu. Povedal som, že niektoré životy, ktorým ste ublížili, sa pri vašom dovŕšení stanú bežnými bytosťami vo vašom budúcom raji, ale ak sa nedokážete dovŕšiť, všetko vyjde nazmar! Všetka vaše karma bude musieť byť splatená vami samotnými. Taký je ten vzťah. Nechcem hovoriť o Fa na vysokých úrovniach presne kvôli tomu, že aj napriek tomu, že som ho vysvetlil, mnohí ľudia stále ešte opravdivo nepochopili princípy, o ktorých som hovoril.

Samozrejme, Fa je vyššie než princípy medzi bežnými ľuďmi. Nenašli by ste ho ani keby ste prelistovali všetky knihy – staré, súčasné, čínske i zahraničné – a nenašli by ste ho ani v iných písmach. Preto ho každý rád počúva. Ale nepovažujte ho za vedomosti – nie som tu, aby som uspokojil vašu pripútanosť k hľadaniu vedomostí. Učím Fa, aby som vás zachránil.

 

Otázka: Učiteľ, často používate slovo „my“. Ako by sme to mali chápať?

Učiteľ: Používam slová, ktoré sa používajú v súčasnej pevninskej Číne. Cítim, že ste všetci členmi Dafa, a tiež súčasťou Dafa, a tak vás nazývam „my“. Mám pocit, že keď to počujete, možno sa zaradíte do pravej kultivácie. Také je uvažovanie za tým.

 

Otázka: Kedy sa človek považuje za toho, kto má duševnú chorobu?

Učiteľ: Duševná choroba je jednoducho to, že človek nedokáže ovládať svoje telo a je veľmi slabý. Hneď ako sa tento typ človeka stretne s problémami, nechce sa ničím zaoberať. Je to akoby jeho hlavné vedomie (zhu yishi) spalo, ničomu nevenovalo pozornosť a náhle sa vzdalo tohto tela. V tomto bode je osoba v tom, čomu bežní ľudia hovoria stav duševnej choroby. Prečo je to tak? Keď jeho hlavné vedomie neovláda telo – teda, keď nie je racionálne – jeho rôzne myšlienky, ktoré sú vytvárané karmou a rôznymi názormi, ktoré sa utvorili po narodení, začínajú ovládať jeho telo, ústa, oči a všetko ďalšie. Takže bude hovoriť nezmysly a správať sa šialene. Nebude sa správať rozumne a ​​normálne a ľudia povedia, že má duševnú chorobu. Povedal som, že duševná choroba nie je chorobou. Nemá žiadny patologický stav; to len hlavné vedomie osoby je príliš slabé. Sú tiež vrodené [duševné] choroby, keď je hlavné vedomie človeka od narodenia slabé a jeho telo je vždy ovládané inými bytosťami. Neustále odovzdáva telo iným, aby ho ovládali. Pridajte k tomu silné zasahovanie od odkazov z iných dimenzií a ten človek urobí čokoľvek. Mozog je hotový stroj a bude fungovať, nech ho ovláda ktokoľvek. Keď ho neovládate a vzdáte sa ho, prídu iní, ktorí ho ovládať budú, a on potom nebude nasledovať ľudské štandardy. Takže človek musí mať silnú vôľu. Vôľa musí byť pevná!

 

Otázka: Existujú ľudia, ktorí nebudú mať v čase dovŕšenia ani premenené svoje vrodené telo (benti), ani vykultivované nesmrteľné dieťa (yuanying)?

Učiteľ: Povedal som, že mnohí z našich učeníkov Dafa pochádzajú z rôznych úrovní, a tak môžu existovať rôzne situácie. Nech je to akokoľvek, nezaoberaj sa tým, aká je tvoja situácia. Zaručujem, že keď sa kultivuješ, umožním ti dosiahnuť stav, s ktorým budeš nanajvýš spokojný. To isté platí pre každého. Dávam vám to najlepšie, neznamená to potom, že vytváram to najlepšie pre vesmír? (Potlesk)

 

Otázka: Keď čítam Čuan Falun, zriedkakedy cítim, že by mi Budhovia, Taovia a Bohovia na niečo jasne poukazovali. Ale v priebehu skutočnej kultivácie sa k princípom Fa osvecujem. 

Učiteľ: Si schopný osvietiť sa sám, a tak nie je nutné, aby sa ti na veci poukazovalo. Keď to dokážeš urobiť sám od seba, znamená, že sa osvecuješ k Tao sám od seba, čo je vynikajúce. Niektorí ľudia sa k niečomu naozaj nemôžu osvietiť, ale my vidíme, že to s nimi vyzerá nádejne. Takže čo by sa malo urobiť? Dáme im náznak. 

 

Otázka: Nedávno som často mával strašný stav mysle, moje myšlienky neboli dobré a moje uvažovanie bolo v neporiadku. Naozaj som veľmi spadol?

Učiteľ: Keď zvoľníš, karma bude útočiť ako divá. Keď si na tejto strane silný, môžeš ju potlačiť. Keď ju potlačíš a ovládneš, ak uvidím, že si naozaj dobrý a naozajstný kultivujúci, budem sa o teba musieť postarať a tie veci pre teba odstrániť. Tak to funguje. Nepôjde to, keď sa s tým nedokážeš vysporiadať ty sám. Možno povieš: „Och, takže keď to potláčam, Učiteľ to pre mňa odstráni. Tak ja to teda začnem potláčať.“ Je to podobné tomu, čo som povedal predtým o uvažovaní, ktoré majú ľudia s chorobou: nebude to fungovať, keď praktizujete len preto, že chcete, aby som pre vás odstránil karmu! Podstata je v tom, že by si nemal byť k ničomu pripútaný. Musíš mať spravodlivé myšlienky. 

 

Otázka: Keď robíme v parku skupinové cvičenia, môžeme prehrávať video s Majstrom, ako učí cvičenia?

Učiteľ: Je to v poriadku, ak to prostredie dovoľuje a vláda nezasahuje. To, či môžete video prehrávať, záleží na situácii a na mieste.

 

Otázka: Kultivujem sa viac ako rok a zdá sa, že čím viac sa kultivujem, tým krehkejšou sa stávam. Drobná pripútanosť môže môjmu srdcu spôsobiť veľa nepokoja.

Učiteľ: Je tiež možné, že si sa stala čoraz citlivejšou a máš strach, že sa v kultivácii nečiníš dobre. Nevyviň si však ani túto pripútanosť. Kultivuj sa otvorene a dôstojne. Na druhej strane, musíš sa držať prísnych požiadaviek. Každý z vás urobí v priebehu kultivácie chyby a bude mať skúšky, ktorými nedokáže prejsť. Keby ste sa hladko dostali cez každú skúšku, potom by som to ja, ako váš Majster, neusporiadal dobre. Prejsť každou skúškou je teda ťažké. Buď cez ňu prejdete, alebo neprejdete a buď cez ňu prejdete dobre, alebo cez ňu prejdete slabo. Keď však cez ňu prejdete slabo, bude vás to trápiť a budete vedieť, že ste sa dobre nekultivovali, a budete to hlboko ľutovať. Rozhodnete sa, že nabudúce sa budete kultivovať dobre. Potom cez ňu nabudúce skúsite prejsť znovu. Presne v tomto stave – ste cez ňu schopní prejsť, nie ste cez ňu schopní prejsť – sa skúmate a keď to robíte neustále, kultivujete sa. Keby ste každou skúškou prešli dobre, nepotrebovali by ste sa kultivovať. Keby vás žiadna skúška nezastavila, boli by ste tesne pred dovŕšením. Na druhej strane, ak si myslíte: „Učiteľ povedal, že nezáleží na tom, či cez ňu prejdeme dobre alebo nie, pokiaľ sa kultivujeme, je to v poriadku,“ a od toho okamihu poľavíte a nevadí vám, keď v skúškach neuspejete, potom sa už nekultivujete. Tak sa tieto veci majú. Nepôjde to, ak na seba nebudete klásť prísne požiadavky.

 

Otázka: Čo je dovŕšenie? Je to umieranie ako bežný človek, alebo je to usporiadané Majstrom?

Učiteľ: Dovŕšenie má veľa rôznych podôb. Ako možno viete, Šákjamuni učil nirvánu, aby sa človek do čo najväčšej miery vzdal ľudských pripútaností. V jeho kultivačnej ceste nechceli dokonca ani ľudské telo. Takže človek v jeho praxi by nemal byť pripútaný k ľudskému telu a mal by sa jednoducho kultivovať tým spôsobom. Tibetský lamaizmus učí premenu na svetlo. To znamená, že človek tam v čase dovŕšenia sedí, a keď je celé jeho telo úspešne skultivované, v okamihu dovŕšenia sa jeho telo premení na lúč červeného svetla a jeho vlastná duša odíde s úspešne vykultivovaným telom Budhu. Pretože telo Budhu, ktoré je úspešne vykultivované, neobsahuje látky z tejto strany bežných ľudí, ľudské bytosti ho nemôžu vidieť a vidia len svetlo a že svetlom tvorený tvar stúpa nahor. Sú ľudia, ktorí sa tak dobre nekultivovali a ktorí nemôžu prejsť premenou celého tela na svetlo. Takže v čase premeny na svetlo sa jeho telo v okamihu zmenší, „švá!“, na človeka vysokého asi jednu stopu. Vyzerá presne ako on, ale je zmenšený na výšku asi jednej stopy a má tomu úmerné telo. Je to preto, že sa dostatočne nekultivoval a nebol pri premene na svetlo úplne pretvorený.

Sú aj iné scenáre. Keď sa dovŕšia v taoistickom systéme v Číne, používajú formu „vyslobodenia z mŕtveho tela“. Čo je „vyslobodenie z mŕtveho tela“? V starej Číne veľa ľudí praktizovalo Veľké Tao[2]. Kultivačná cesta Veľkého Tao vyžaduje, aby si človek potom, čo uspeje v kultivácii, vzal so sebou telo – ich cesta chce dokonca aj telo. Ale tento druh ľudského fyzického tela už nie je bežným ľudským telom, pretože bolo úplne premenené na vysokoenergetickú látku a stalo sa telom Tao. Ich metóda vyslobodenia z mŕtveho tela vyzerá nasledovne. Človek vie, že sa vykultivoval k dovŕšeniu a že celé jeho telo bolo plne skultivované. Ako by mal svetský svet opustiť? Väčšina taoistov si nechá svoje nenaplnené želania, ktoré nemôžu naplniť medzi bežnými ľuďmi, aby ich vyriešili potom, keď sa dovŕšia. Systém budhizmu ale taký nie je, pretože veci sa vyriešia v priebehu Dovŕšenia človeka.

Vyslobodenie z mŕtveho tela ľuďom zabránilo, aby po človeku pátrali, keď odíde. Zinscenuje svoju smrť, aj keď v tom čase je vlastne schopný odísť do neba alebo vstúpiť do zeme. Keď sa chystá odísť, povie svojej rodine: „Zomriem. Uspel som v kultivácii a chystám sa odísť. Pripravte pre mňa truhlu.“ Presne v čase, ktorý predpovedal, si ľahne do postele a o krátku chvíľku prestane dýchať. Rodinní príslušníci vidia, že skonal, a tak ho uložia do truhly a pochovajú ho. V skutočnosti ale použil schopnosť „maskovania“ – použil nadprirodzenú schopnosť. To, čo jeho rodina v ten deň videla, nebolo jeho skutočné telo. Čo to teda bolo? Bolo to vyčarované z predmetu, na ktorý ukázal. Použil topánku, metličku, drevenú tyč alebo meč a premenil to na svoju vlastnú podobu. Ukázal na nejaký predmet a premenil jeho podobu. Vie, ako povedať všetko, čo treba, a svojej rodine to povie: „Ľahnem si tu a za okamih bude po všetkom. Jednoducho ma uložte do rakvy a to je všetko.“ Takže v skutočnosti to [čo tam ležalo] bol ten kus dreva, tá metlička, alebo možno topánka. Tá skutočná osoba odišla a odišla ďaleko, veľmi ďaleko. Takže rodina ho pochová. Potom, čo je pochovaný, sa ten predmet v skutočnosti za pár hodín vráti späť do svojej pôvodnej podoby; zmení sa späť na topánku, bambusovú palicu alebo kus dreva. Tomu sa hovorí „vyslobodenie z mŕtveho tela“. Niekedy z inej oblasti príde človek a povie: „Ach, videl som toho a toho z tvojej rodiny na naozaj vzdialenom mieste. Keď som tam išiel niečo obchodne vybavovať, dokonca sme spolu hovorili.“ Jeho rodina povie: „To nie je možné. On zomrel.“ Tá osoba potom odvetí: „Videl som ho. Nezomrel. Naozaj som ho videl. Dokonca som s ním hovoril a jedli sme spolu.“ „To je zvláštne, naozaj zomrel.“ Jeho rodina vie, že bol taoista. „Vykopte ho a pozrime sa teda.“ Keď otvoria rakvu, uvidia tam topánku.

V taoistickom systéme existuje tiež forma nazývaná „vystúpenie do neba za jasného bieleho dňa“. Forma vystúpenia do neba za jasného bieleho dňa sa používa, keď je telo človeka plne skultivované a on pred dovŕšením naplnil vo svetskom svete svoje priania. Je na čase, aby odišiel, pretože už nemá čo robiť. V tom okamihu dôjde k niečomu, čo sa nazýva „otvorenie nebeskej brány“; inými slovami, otvorí sa brána Troch ríš. Potom pre niekoho príde nebeský Boh, aby ho prijal, alebo priletí drak, žeriav alebo niečo podobné, a on sa na ňom vznesie a odletí, alebo príde nebeský koč, ktorý ho odvezie. Takéto veci sa v starých dobách stávali často. Vystúpenie do neba za jasného bieleho dňa existuje. V našom systéme praktizovania použijem metódu vystúpenia do neba za jasného bieleho dňa pre tých, ktorí pôjdu do Falun raja. V niektorých kultivačných cestách sú ľudia, ktorí telo nechcú. Všetko v celom raji tej osoby by bolo uvrhnuté do zmätku, keby mu malo byť dané telo. Je to rovnaké ako so Šákjamuniho nirvánou: keby ste mu dali telo, nebola by to nirvána – nepokazil by sa celý ten kultivačný systém? Jeho raj je zložený z prvkov prikázanie, sústredenie a múdrosť, a tak telo nechce. Mnohí z vás uvažujú s ľudskou mysľou: „Och, toto vystúpenie do neba za jasného bieleho dňa je parádne. Ľudia ma uvidia, ako poletím nahor.“ Premýšľate o božských veciach s ľudským stavom mysle a to je úplne nevhodné. Inak povedané, v čase dovŕšenie pre to prirodzene bude existovať forma. Môžem vám ale povedať, že s toľkými ľuďmi, ktorí tentoraz dosiahnu dovŕšenie, rozhodne zanechám ľuďom, ktorí neverili, hlbokú lekciu. Takže keď sa v budúcnosti moji učeníci dovŕšia, veľmi pravdepodobne to bude veľkolepý pohľad, taký, na ktorý ľudská spoločnosť nikdy nezabudne. (potlesk)

Povedal som to síce, ale aj tak musíte ešte stále odložiť všetky pripútanosti a nezaoberať sa týmito vecami. Jednoducho sa kultivujte ďalej. Ak vaša kultivácia zlyhá, všetko bude na nič.

 

Otázka: Sú v knihe Čuan Falun za rôznymi slovami rôzni Budhovia, Taovia a Bohovia?

Učiteľ: Isteže áno. Preto vám všetkým hovorím, aby ste tú knihu čítali. Niektorí ľudia niečo pochopia: „Aha!“ a v tom okamihu, keď si tú vec uvedomia, sa ich telo náhle zachveje a pocítia teplý prúd. Aj keď majú len nepatrný pocit, zmeny v tele sú v tom okamihu v skutočnosti nesmierne zásadné a na tej druhej strane dochádza všade k víreniu. Je to tak, pretože ste opäť stúpli na ďalšiu úroveň a telo zažíva na rôznych úrovniach rôzne formy zmien. Ako viete, v čínskych chrámoch majú niektoré sochy Budhu na temene hlavy ďalšie štyri hlavy a ešte ďalšie tri hlavy na temene tých štyroch hláv a ďalšia hlava rastie na vrchole tých troch hláv. V skutočnosti je to forma prejavu Budhovej Fa-podoby na rôznych úrovniach. To znamená, že na rôznych úrovniach sú zmeny v telesných stavoch dosť hlboké. Je to nielen veľkolepé, ale aj posvätné, vznešené a neuveriteľne nádherné. Takže existuje dôvod, prečo vám to nie je dovolené vidieť. Pretože máte uvažovanie bežných ľudí, rozumeli by ste tomu s ľudskými myšlienkami a vo výsledku by ste sa dokonca mohli správať ako duševne chorí. Nemôžeme dovoliť, aby sa niečo také stalo.

 

Otázka: Prenáša potriasanie rúk a telesný kontakt karmu?

Učiteľ: Ak si naozajstný kultivujúci, neuškodí ti to, nech si akokoľvek citlivý. Tvoje skultivovaná telo má gong: ako by sa mohlo obávať niečoho nižšieho než gong? Čo sa týka sféry a úrovne, je medzi tými dvoma veľký rozdiel, takže by si sa toho nemal báť.

Potriasanie rúk medzi ľuďmi, teda kontakt a potriasanie rúk medzi bežnými ľuďmi, môže skutočne prenášať karmu. Prinajmenšom je tam znečistenie. To je isté. Dnes si všetci potriasajú rukami. Potriasanie rúk pochádza zo západnej, belošskej spoločnosti. Ľudia z Ázie si v minulosti rukami netriasli. Keď sa stretli, zložili päsť do druhej dlane. To bolo celkom dobré. Ženy dlaň do päste takto neskladali, pretože by to zle vyzeralo. Položili si takto päsť pred pravú prednú stranu brucha; keď sa stretli s ľuďmi, dali si zovretú dlaň na stranu tela a ľahko pokrčili nohy. Zdá sa, že potriasanie rúk sa objavilo až potom, čo na Západe došlo k renesancii; predtým si tiež rukami netriasli. Mali iné druhy spoločenských pravidiel pre zdravenie – niečo z toho, niečo z onoho. Každopádne boli rôzne, všetky možné druhy. Potriasanie rúk sa začalo používať neskôr. Nemáme my Heshi? To je zvyk v systéme budhizmu.

 

Otázka: Za viac ako rok kultivácie mi ľudia len zriedkakedy robili problémy. Ak to bude tak pokračovať, ako sa môžem zbaviť tých mnohých pripútaností, ktoré mám?

Učiteľ: Tak to nie je. Okolnosti každého sú iné. Možno je to tak, možno je to inak, možno... Sú všetky možné druhy faktorov. Takže sa určite k týmto veciam [tu] nepripútavaj. V deň, keď útrapy naozaj prídu, bude sa ti zdať ťažké nimi prejsť, avšak keď žiadne strasti nie sú, chceš ich. Všetko má svoj dôvod. Niektorí ľudia v skutočnosti naozaj toľko útrap nemajú. To je tiež pravda.

 

Otázka: Na našom cvičebnom mieste sú desiatky ľudí a veľká väčšina z nich má zlú pleť. Je to preto, že sa pevne nekultivujeme?

Učiteľ: Je malý počet cvičebných miest, ktoré naozaj nie sú v poriadku, kde medzi študentmi kolujú klebety a „osvecujú“ sa bez rozmyslu k veciam. Niektorí ľudia sa nekriticky „osvecujú“ k veciam, ktoré naozaj nemajú nič do činenia s Fa, ktorý učím, a dokonca vedú študentov, aby uvažovali tak či onak a popúšťajú uzdu svojej fantázii. Robia dokonca komentáre ku Fa a hovoria, aký tento Fa je, aká je táto časť a aká je tamtá časť. Sú ľudské bytosti hodné robiť komentáre ku Fa? Prinajmenšom máte ešte stále ľudské uvažovanie, takže to nie je správne robiť. Mali by ste sa len kultivovať, čítať, študovať a cvičiť v skupinách v súlade s Dafa. Využite viac svojho času na čítanie a študovanie Fa a menej času na rozprávanie o svojich vlastných skúsenostiach a názoroch. Alebo potom ako dokončíte cvičenie môžete veci spoločne prediskutovať – to je tiež v poriadku. Pokiaľ ale používate čas určený ku kultivácii a čítaniu Fa na to, aby ste namiesto toho preberali svoje skúsenosti, nemyslím si, že to je dobré. Veci, o ktorých niektorí ľudia hovoria, nesú rôzne sebecké myšlienky a city a dokonca nemajú nič spoločného s Fa. V tom prípade môžu zviesť žiakov na scestie a dokonca vo veciach popustia uzdu svojej fantázii. Všetky ľudské bytosti majú uvažovanie bežných ľudí. Naši študenti, či už sú dlhoroční alebo noví, nemajú v žiadnom prípade dovolené, aby hovorili alebo vedeli o princípoch, ktoré sú vyššie ako povrchový význam slov. Koniec koncov to, o čom hovoríte, je doslovný význam slov a princípy na povrchu, pretože nebeský Fa nemožno vysloviť medzi bežnými ľuďmi. Neviem, čo sa to s niektorými ľuďmi stalo. Neviem, ako sa k tým zmäteným myšlienkam „osvecujú“. Musíte tomu venovať pozornosť!

 

Otázka: Ako sa prekladá „yin“[3]? Prečo sa musí robiť „Jieyin“[4]?

Učiteľ: Budhovia tomu nehovoria yin. Je to prejav dôstojnosti Budhovho Fa. Je to pojem zo starej Indie, ktorý bol priamo preložený ako yin. Jieyin, veľký shouyin a malý shouyin[5]sú ďalšie vyjadrenia majestátnosti prejavu Fa a jazyka Fa.

 

Otázka: Kultivujem sa už skoro rok, ale Falun som nikdy nevidel.

Učiteľ: Poviem to takto. Keď povieš, že sa v tebe neuskutočnili žiadne zmeny, nezažil si žiadne zmeny, ktoré ti Fa priniesol, ani nevieš alebo si sa neosvetlil k ničomu, čo presahuje to, akí sú bežní ľudia, potom ti neverím, ibaže by si nebol kultivujúci. Ak niečo nevyhnutne chceš vidieť a chceš aby sa niečo prejavilo alebo konkrétne ukázalo rovnako jasne, ako keď sa človek pozerá na bežných ľudí, potom si nemyslím, že by to fungovalo. Dôvod je ten, že sú rôzne spôsoby, ako zaobchádzať s každým človekom v súlade s jeho vlastným stavom, jeho rozdielnymi duševnými stavmi medzi bežnými ľuďmi a tým, čoho dosiahne, až v budúcnosti dospeje k dovŕšeniu. Pri robení tejto veci rozhodne nebudem v každej situácii postupovať rovnako. Môžeš sa usilovať o videnie Faluna, ale ak sa tej pripútanosti nezbavíš, neuvidíš ho.

 

Otázka: Ak Budhovia na vyšších úrovniach berú ľudské bytosti akoby neboli vôbec ničím, povedzte nám, prečo nás Majster prišiel zachrániť.

Učiteľ: Fa vesmíru stvoril pre bytosti na všetkých početných úrovniach vesmíru životné prostredie. Z toho vyplýva, že v týchto životných prostrediach musia byť životy. Bežné ľudské bytosti sú na najnižšej úrovni rozličných úrovní stvorených týmto Fa pre celý vesmír. Takže z môjho hľadiska musím vziať do úvahy celý Fa a celý vesmír. Vysvetlil som to jasne? (Potlesk) Takže zo svojho hľadiska vidím životy – životy ako pozitívnych, tak negatívnych strán – inak ako vy. Nie je to niečo, čo by ste mohli pochopiť.

 

Otázka: Ako neustále študujem Fa, je čoraz menej tých vecí, o ktorých rozmýšľam, až do tej miery, že niekedy nechcem myslieť na nič. Je to kvôli tomu, že je moje hlavné vedomie slabé? Zišiel som v kultivácii na scestie?

Učiteľ: Nie je to tak. Môžem ti dokonca povedať, že je to dobrý jav. Prečo hovorím, že je to veľmi dobrý jav? Poviem vám to. Mozog človeka pracuje medzi bežnými ľuďmi naozaj bystro. Aby človek nič nestratil, je jeho myslenie v tomto smere mimoriadne rýchle a jeho pamäť je bystrá. Hovorím, že používanie mozgu týmto spôsobom nie je dobré, pretože budeš vytvárať karmu. Keď je tvoj mozog príliš vyvinutý týmto spôsobom, zasahuje to do tvojej kultivácie. Takže čo by sa malo urobiť? Použijeme prístup, keď najskôr obmedzíme túto časť tvojho mozgu. Inými slovami, najskôr ju zamkneme, upravíme ju, nahradíme ju časťou tvojich myšlienok, ktoré môžu rozmýšľať ako kultivujúci, a necháme rozvinúť túto časť tvojho myslenia. Tá prefíkaná časť je potom upravená a my postupne obmedzenia uvoľníme. V tom bode sa budete schopní náležite správať. Keď tie svoje zlé myšlienky nedokážete ani rozpoznať – pretože tá časť vášho mozgu je tak dobre vyvinutá – hneď ako o niečom premýšľate, ponoríte sa do tej časti mozgu. Tá časť vášho mozgu významne zasahuje do vašej kultivácie. Takže veľa ľudí zažije to, čo som práve popísal. Je to dočasné. Myšlienky, ktoré radi často používate, aby ste ochránili svoj osobný záujem, myšlienky, ktoré môžu ublížiť druhým, a tie mozgové bunky, ktoré sú príliš vyvinuté, sú všetky zapečatené a upravené. Takže k tejto situácii dôjde, ale je dočasná. Potom čo sú zablokované, je potrebné postarať sa o ne za vás, aby neboli také vyvinuté, a budú tak akurát pre normálne použitie. Necháme vyvinúť vaše spravodlivé myšlienky a bunky. Tak to funguje. Inak... aby som to popísal výstižnejšie, dovoľte mi použiť hovorové vyjadrenie: si čestný a charakterný človek kultivujúci budhovstvo, takže tvoja myseľ nemôže byť prefíkaná, úskočná, zákerná a ľstivá!

 

Otázka: Počúvanie skúseností druhých ma inšpiruje a osvecuje, ale zisťujem, že to nie je také pevné, ako keď sa osvecujem k veciam sám.

Učiteľ: To je pravda. Tak to samozrejme je. To, k čomu sa osvietiš sám, predovšetkým cez tvoju vlastnú kultiváciu, je najpevnejšie. Na druhej strane sa z toho, čo druhí hovoria, skutočne môžeš poučiť. To tiež môže uľahčiť tvoj postup, a tak je to prínosné. Konferencie Fa sa nebudú konať často. Naše konferencie skutočne majú svoj prínos. Nezdieľajte však skúsenosti príliš často. Mali by ste svoju energiu sústrediť na študovanie Fa a čítanie knihy.

Niektoré otázky, ktoré boli položené, boli vytriedené, pretože boli na pomerne nízkej úrovni alebo sa opakovali, alebo je možné vyriešiť ich čítaním knihy. Z časových dôvodov už na ďalšie otázky nebudeme odpovedať. (Hlasný potlesk)

 [1] Zhang Sanfeng („Čang Sanfeng“) – známy taoistický nesmrteľný. Hovorí sa, že bol zakladateľom tchaj-či, druhu yradičného čínskeho bojového umenia.

[2] Druh kultivačného systému.

[3] Yin („jin“) – pozícia rúk.

[4] Jieyin („ťie-jin“) – spojené ruky.

[5] Shouyin („šou-jin“) – znaky rúk.