Vyučovanie Fa na Fa konferencii asistentov  v Čchang-čchune

 

(Li Chung-č’, 26. júla 1998)

 

Nevidel som vás dlhý čas. Mnoho z vás tu prítomných, veľká časť z vás, ma nikdy nevidela osobne. Avšak kultivovali ste sa dobre a ja môžem povedať, že žiaden naozajstný kultivujúci nebol vynechaný. Je to rovnaké, či už ste ma videli alebo nevideli osobne. Na tejto ceste kultivácie, pokiaľ sa kultivujete, nebude sa s vami zaobchádzať rozdielne. (Potlesk)

Väčšina z vás tu prítomných sú pomocníci a vykonali toho pre Dafa mnoho. Myslíte si, že veci, ktoré robíte, vyzerajú celkom jednoducho a líšia sa od riadiacej práce bežnej osoby, za ktorú človek dostáva plat. Vy robíte veci úplne zo svojho nadšenia a svojho pochopenia Dafa. Tie veci sa javia ako celkom jednoduché a nezdá sa, že by na nich bolo nič ohromného. Avšak môžem vám povedať, že tie veci, ktoré vyzerajú svetsky na tejto bežnej ľudskej strane, môžu byť skutočne ohromné vo sfére vašej kultivácie – vo sfére, ktorú nemôžete vidieť. (Potlesk) Inými slovami, nemali by ste pokladať svoju prácu pre Dafa za niečo jednoduché. Pretože robíte túto prácu, mali by ste ju robiť dobre. Bytosti vysokých úrovní mi často hovoria, že si myslia, že to, že tu ste schopní prispieť Dafa, položí vynikajúcu základňu pre vaše budúce životy na neuveriteľne dlhú dobu v neskoršom historickom období. Inými slovami, závidia vám, pretože ony tú príležitosť robiť takéto veci nemajú. Keby všetci z nich prišli, zem by ich nebola schopná uniesť. Takže táto práca nie je taká bežná. V súčasnosti sa nebude až tak veľa vecí javiť, že sú pozoruhodné alebo presahujúce bežných ľudí v bežnej ľudskej spoločnosti. Veci skrátka vyzerajú takto svetsky. Zvyčajne nie je v našej kultivácii veľa dramatických vecí a my si zoceľujeme svoj charakter uprostred rôznych druhov problémov, ktoré sa prejavujú medzi svetskými ľuďmi.

V skutočnosti mnoho našich dlhodobých praktizujúcich v Čchang-čchune vie, že to vôbec nebolo ľahké, keď sme na začiatku začali vyučovať tento Fa a naše cvičenia. Predtým než sme boli schopní rozšíriť tento Fa široko ďaleko a zoznámiť s ním viac ľudí, prešli sme ťažkým obdobím skúšok a ťažkostí. Takže naša práca nebola na začiatku vôbec jednoduchá. Avšak prešli sme tým. Prvý krok na predstavenie tohto Fa verejnosti sme spravili práve tu, v našom Čchang-čchune. To, čo som učil v tom čase, nebolo také hlboké ako to, čo učím dnes. Učil som iba veci prechodného obdobia, ktoré viedli od čchi-kungu ku skutočnému Fa. Neskôr som postupne skutočne odhalil tento Fa a umožnil som viacerým ľuďom, aby ho spoznali. Bolo to urobené veľmi systematicky, ale nepripomínalo to spôsoby, podľa ktorých prebieha plánovanie a usporadúvanie vecí bežných ľudí v ľudskej spoločnosti. Nenasledovali sme administratívne a manažérske spôsoby používané v spoločnosti svetských ľudí, ani sme nenasledovali žiadne iné formy. Vyzerá to, že všetko prichádza celkom prirodzene. Ale bolo to usporiadané, aby to bolo urobené od jednoduchého po hlboké, pretože vyučovanie takto nesmierneho Fa je vážnou vecou.

Mnohí z vás tu v publiku sú dlhodobí praktizujúci. Premýšľajte o tom všetci. Medzi obdobím, kedy bol Fa vyučovaný prvýkrát a dneškom ste si vďaka kultivácii v tomto dlhom časovom úseku vyvinuli hlboké pochopenie Fa. Navyše je veľa ľudí zo všetkých profesií, ktorí sa kultivujú. Čím lepšie vzdelanie človek má, tým rýchlejšie rozumie Fa. Tento jav nevidieť v bežných čchi-kungových metódach. Prečo nie? Pretože náš Fa je skutočným, spravodlivým Fa. Po dlhom období kultivácie ste si uvedomili, že tento Fa nie je v žiadnom prípade nejakou teóriou bežnej ľudskej spoločnosti. Aj keby ste prehľadali všetky vedomosti ľudstva – východné aj západné, staroveké či moderné – nenašli by ste niečo takéto. Ale aby sme vám umožnili čo najlepšie mu porozumieť, spojili sme ho tiež s myslením súčasných ľudí a ich konceptami. Je to preto, že každý má utkvelé predstavy, ktoré sa vytvorili potom, ako boli po dlhú dobu v spoločnosti; týka sa to práce alebo povolania človeka. Napríklad, niektorí ľudia sú vedci, niektorí sú v armáde, niektorí pracujú v politických kruhoch, niektorí v obchode a tak ďalej. Každý si sformoval rad utkvelých predstáv, či už ohľadom svojich vlastných úspechov alebo svojich názorov na svet. Myslíte si, že pravda by mala byť takáto, zatiaľ čo iný človek si myslí, že pravda by mala byť iná. Každý má svoje vlastné utkvelé predstavy.

Mnohí z vás boli týmito utkvelými predstavami brzdení, keď ste prvýkrát získali Fa, a prešli ste tak postupným procesom porozumenia. Samozrejme, tí ľudia, ktorí začali študovať Fa v neskoršej fáze, postupovali rýchlejšie a nezdalo sa, že by v porozumení Fa mali veľa prekážok. Od samého začiatku až do doby pred jedným alebo dvoma rokmi bolo veľa z vás, keď ste získali Fa, blokovaných názormi získanými po narodení. Niektorí ľudia použili na hodnotenie tohto Fa empirickú vedu, iní použili dialektický materializmus, aby určili, či je v zhode s materialistickou dialektikou, a niektorí ľudia použili na hodnotenie Fa pohľady na svet, ktoré si vytvorili v obchodných kruhoch. Inými slovami, ľudia rozličných spoločenských pozadí mali svoje vlastné prekážky. Aby som prekonal tieto prekážky, pokúšam sa vyučovať tento Fa čo najviac v súlade s konceptami súčasných ľudí a so spôsobmi, ktorými uvažujú. Medzitým, keď vyučujem Fa, odstraňujem všetky faktory, ktoré vám bránia v získaní Fa. Ako viete, keď veľa ľudí prvýkrát číta moje knihy, myslia si, že hovorím o vede. V skutočnosti to tak nie je. Používame súčasné spôsoby ľudského myslenia, aby sme prelomili a odstránili vaše predstavy a umožnili vám porozumieť. Urobil som v tomto ohľade veľa vecí. Usporiadal som to takto, pretože som videl súčasnú situáciu ľudstva. Cieľom bolo umožniť vám mať z toho prospech a získať Fa, zatiaľ čo vyučujem Fa, bez toho, aby ste boli ovplyvnení svojimi názormi. V dôsledku toho bolo počas týchto niekoľkých rokov vyučovania Fa čoraz viac ľudí schopných získať Fa.

Pomocníci a dlhodobí študenti v publiku: Vykonali ste veľký kus práce, pričom si ani neuvedomujete, aká je mimoriadna, skutočne mimoriadna. V spoločnosti bežných ľudí sa javí ako veľmi bežná. Tento Fa bol vyučovaný verejnosti, aby mu mohli porozumieť viacerí ľudia, ľudia všetkých profesií. Keby ho nikto neštudoval a nikto by sa nekultivoval, robili by sme to nadarmo. Ale náš Fa odhalil pravdu vesmíru, niečo, čo od počiatku neba a zeme nikto nevysvetlil. Prístup, ktorý sme si vo vyučovaní Fa osvojili, je používanie uvažovania a konceptov, ktoré ľudia môžu pochopiť, aby sme prelomili a odstránili ich prekážky a umožnili im opravdivo porozumieť vesmírnym princípom. Takže už keď som prvýkrát zverejnil tento Fa, vedel som, že ľudia nebudú mať žiaden problém sa ho učiť. Avšak to, či ľudia naozaj budú môcť pokračovať v kultivácii, zahŕňa jednu otázku: Môžeme naozaj zabezpečiť prostredie pre skutočnú kultiváciu, ktoré študentom umožní pevne sa zlepšovať počas obdobia získania Fa a kultivácie? To je nesmierne dôležité.

Práve včera som povedal ľuďom zodpovedným za asistenčné centrum v Čchang-čchune: „Vašou najdôležitejšou úlohou je vytvoriť pre našich študentov stabilné kultivačné prostredie, ktoré je bez rušenia. To je vaša najväčšia zodpovednosť.“ To isté platí pre tých z vás, ktorí tu sedia: vašou najväčšou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby vaše asistenčné centrá a cvičebné miesta boli bez rušenia, aby ste viedli ostatných v kultivácii. Samozrejme, na začiatku boli tieto veci robené mnou. Teraz ich robíte vy, pretože ste súčasťou Dafa. Keď máme takto veľa ľudí, je pre mňa nemožné všade ísť a robiť tie veci osobne. Čína má cez dvetisíc okresov a každý okres a mesto má mnoho cvičebných miest. Je pre mňa, pre jednu osobu s týmto fyzickým telom, nemožné ich všetky navštíviť. Fa bol rozšírený na verejnosti. Keď je tu Fa, všetci viete, čo robiť, a činili ste sa naozaj dobre. Nemáme žiadne pravidlá alebo nariadenia.

Ako viete, keď Šákjamuni vyučoval svoju Dharmu, ustanovil viac ako sto prikázaní, aby uchránil svojich učeníkov od problémov v kultivácii. Jeho zámerom bolo, aby nasledovali v kultivácii tieto prikázania a vyhli sa problémom, aby tak bolo zaručené, že dosiahnu dovŕšenie. Ale dnes nemáme žiadne pravidlá alebo nariadenia. Prečo? Pretože nechcem použiť žiadnu vonkajšiu formu na ovládanie ľudí, keďže žiadne vonkajšie formy, rozkazy alebo iné prostriedky nemôžu zmeniť ľudské srdce. Človek musí zmeniť svoje srdce sám. Ak sa on sám nechce zmeniť, nikto iný to nedokáže. Zákony, nariadenia a predpisy môžu upraviť len to, čo je na povrchu, ale nie to, čo je v jadre. Je to preto, že ak srdce človeka nie je od základu dotknuté alebo zmenené, bude stále robiť veci podľa svojich predstáv, keď ho nikto nevidí, to je isté. Takže najkľúčovejšia je zmena ľudského srdca a pozdvihnutie ľudskej morálky. To je jediný spôsob, ako od základu zmeniť ľudí, aby sa ľudstvo stalo opäť dobrým a kultivujúci dosiahli dovŕšenie. Nie je žiaden iný spôsob.

Vy všetci ste pracovali naozaj tvrdo a urobili ste pre túto vec veľa. Pretože ste kultivujúci, nemôžem vám všetkým ďakovať tak, ako bežným ľuďom. Spojili ste svoju prácu [pre Dafa] so svojím vlastným zlepšovaním, vaša práca je úplne neoddeliteľná od vašej kultivácie. Ťažkosti, rozdielne názory a napäté konflikty, s ktorými sa stretnete vo svojej práci, sú najlepšími príležitosťami na zlepšenie vášho charakteru. Ak by vám neboli dané takéto príležitosti, vy pomocníci by ste sa nemohli zlepšiť. Myslím, že keby s vami každý súhlasil a urobil všetko, čo mu poviete, možno by ste si ani nevšimli, keby ste ľudí zaviedli na scestie, nie je to tak? Samozrejme, nikto z nás niečo také robiť nebude. Budete sa zlepšovať v procese kultivácie a vo svojej práci. Inými slovami, mali by ste spojiť svoju prácu so svojou kultiváciou. Nebudem hovoriť žiadne slová vďaky, pretože ste moji učeníci. Žiaden majster by nehovoril slová vďačnosti svojim učeníkom, takže ani ja nebudem. (Potlesk)

Mám naozaj veľkú radosť, že vás vidím. Z času na čas sa stretávam s niektorými študentmi a vidím na vás veľké zmeny. Dokonca aj tí, ktorí praktizovali krátky čas, sa veľmi zmenili. Niektorí z vás prešli dosť podstatnými zmenami. V okamihu uplynul viac ako rok. Keď sa vrátim späť k svojej minulej prednáške Fa v Čchang-čchune, od doby, kedy som sa s mnohými z vás stretol, prešlo už niekoľko rokov. Keď som prišiel do svojho rodiska tentoraz, naozaj som vás chcel všetkých vidieť. Vždy sme sa museli zaoberať jednou vecou: hneď ako sa niekde objavím, príde na to miesto veľmi mnoho praktizujúcich. To v mnohých ohľadoch vyvíja tlak na spoločnosť, najmä preto, že náš Dafa sa učí tak veľa ľudí – ak zarátame praktizujúcich v Číne aj v zahraničí, dosahuje ich celkový počet sto miliónov. Navyše, hneď ako raz ľudia Dafa spoznajú, stanú sa v štúdiu [Fa] pevní. Nie je to ako v niektorých iných praxiach, kde človek jeden deň praktizuje a na ďalší deň už nie.

Naša prax je odlišná. Sme zodpovední za tých, ktorí sa k nám pridajú, a umožníme vám praktizovať kultiváciu, zlepšiť sa, opäť vystúpiť a dosiahnuť dovŕšenie. Môžete to vidieť. Sme tiež zodpovední voči spoločnosti a naše správanie je za všetkých okolností poctivé. [Naša prax] je dobrá pre spoločnosť, jednotlivcov a dokonca pre vaše domáce alebo iné prostredie, v ktorom žijete. Nemusím o tom hovoriť viac – všetci to viete. Preto mal tento Fa taký nesmierny vplyv na spoločnosť, preto mal taký veľký účinok a preto sa ho tak veľa ľudí prišlo učiť. Ak sa objavím na určitom mieste, príde veľa ľudí a to spôsobí rôzne ťažkosti. Niektorí študenti sa ma pýtali: „Učiteľ, môžete prísť do nášho mesta?“ Je pre mňa ťažké im odpovedať. Ak im odpoviem kladne, potom tam budem musieť ísť, takže je pre mňa ťažké čokoľvek povedať. Ak by som súhlasil a šiel, dobre, miestni praktizujúci to rozšíria a pred mojím príchodom tam už bude veľké zhromaždenie. Toto sa pravdepodobne stane. A potom, keď je počet ľudí veľký, niektoré oddelenia vlády, ktorá nás dobre nepoznajú alebo nám dobre nerozumejú, by nám mohli spôsobiť nejakú škodu. To by narušilo kultivačné prostredie našich študentov, takže nechcem takéto veci robiť.

Avšak dnes som sem prišiel z nasledujúcich dvoch dôvodov: po prvé, nevideli sme sa viac ako rok a toto je moje rodné mesto, takže urobme výnimku. Okrem toho, stretávam sa iba s pomocníkmi. Môžem sa stretnúť len s pomocníkmi, pretože tu nie je žiadne dostatočne veľké miesto, kde by sme sa mohli stretnúť so [všetkými] študentmi. Tu v Čchang-čchune nie je miesto, ktoré by mohlo pojať desiatky tisíc ľudí, takže to môžeme urobiť len týmto spôsobom. Po druhé, skutočnosť, že žijem predovšetkým v zámorí, pravdepodobne zabránila ťažkostiam. To sú tie dva dôvody. Avšak nezáleží na tom, kde som, poznám váš kultivačný stav – poznám situáciu každého z vás. Kým sa budete kultivovať a študovať Fa, budem sa o vás starať.

Nie je to problém ani ak ste si kúpili pirátske kópie kníh, to je isté. Kniha s čiernym atramentom na bielom papieri nemá sama osebe žiaden účinok. Či je to už Čuan Falun alebo ktorákoľvek z našich ďalších kníh, to, čo má skutočne účinok, sú vnútorné významy a tie opravdivé esenciálne faktory za slovami. Tie nie sú v iných knihách prítomné. Navyše nevadí, ak máte ručne písanú kópiu alebo pirátsku kópiu: pokiaľ študujete Fa a kultivujete sa, kniha bude prirodzene mať svoje vnútorné významy. Budhov Fa je bezhraničný a prejav jeho sily je jednoducho ohromný. Je to odlišné od konceptov bežných ľudí pre čas a pre dimenzie – úplne odlišné. Ale tie pirátske kópie, v ktorých bola prerobená typografická sadzba, by ste v žiadnom prípade nemali kupovať. Ak nejakú nájdete, mali by ste príslušnému vládnemu oddeleniu pomôcť vypátrať ich zdroj. Je v poriadku, ak sú tlačené z fotokópií pôvodnej typografickej sadzby, pretože v tom prípade tam nebudú žiadne obsahové chyby.

Dnes vás chcem predovšetkým vidieť. Veľa ľudí tiež chce vidieť mňa, takže sa dnes posadím trochu vyššie. (Potlesk) Teraz, pretože som tu, využijem túto príležitosť, aby som pohovoril o niekoľkých veciach. Nie je pre nás ľahké sa stretnúť. Ak niekto z vás v publiku cíti potrebu položiť mi otázku, môžete ich napísať na prúžok papiera a poslať ich ku mne dopredu, ja na nich odpoviem. Ale buďte struční. Nemusíte začínať svoje otázky vecami ako: „Učiteľ, tak veľmi mi chýbate“ alebo „Tento Fa je taký dobrý“. To vôbec nie je nutné. Jednoducho napíšte svoje otázky a buďte vecní. Takto ich môžem rýchlo prečítať a neplytvať časom, keď na vaše otázky odpovedám.

Najprv prehovorím o dvoch veciach. O istých otázkach som hovoril predtým pri rôznych príležitostiach. Niekedy sú však v niekoľkých špecifických oblastiach alebo v niekoľkých špecifických prostrediach nápadnejšie, takže [hovoriť o nich opäť] je to isté ako opakovať to, čo už bolo povedané predtým. Ale môžem vám ich vysvetliť znova podrobnejšie.

Prvá otázka sa týka toho, prečo náš Dafa nenasleduje gramatické zvyklosti. To sa stalo veľkou prekážkou pre intelektuálov a tých s vyšším vzdelaním, zvlášť pre tých, ktorí sa venujú písaniu alebo literatúre alebo študujú čínsky jazyk a tak ďalej – teda pre ľudí v týchto odboroch. Prečo nemôžeme nasledovať zvyklosti bežného ľudského jazyka, keď učíme Fa? Ako viete, štandardizované výrazy majú zadefinovaný význam: „Toto slovo znamená presne XYZ.“ Navyše, štandardizovaný jazyk je obmedzený a nie je schopný popísať nesmierny Fa. V tomto obrovskom vesmíre nie je Zem ľudstva ani smietkou prachu v smietke prachu vo vnútri smietky prachu. Je taká maličká. Ako by mohla obsiahnuť taký nesmierny Fa? Ako by mohol byť Fa vesmíru obmedzený zvyklosťami ľudských jazykov? Ako by mohol zodpovedať zvyklostiam ľudských jazykov? To je úplne nemožné.

Náš Fa používa iba ľudský jazyk. Ohľadom toho, ako je tento jazyk používaný na vyučovanie Dafa, je dostatočné, ak vám umožní porozumieť – to je účelom. Preto sa jazyk, ktorý používame, nepodriaďuje gramatickým zvyklostiam. Aby som dnes mohol učiť tento Fa, nemám v mysli nič, čo bolo vytvorené pevne ustanovenými predstavami.

Chcel by som ešte pohovoriť o ďalšej veci, konkrétne, prečo sú v našom Dafa termíny zo systému Tao. Niekoľko ľudí z náboženských kruhov nás napadlo so slovami: „Mieša veci z taoistickej a budhistickej školy. A potom hovorí o vede.“ V skutočnosti, ako by mohli vedieť, že nech už je to veda, taoistický alebo budhistický systém, toto všetko je len nepatrným kúsočkom nepatrného kúsočku na najnižšej úrovni tohto Dafa? Pretože vyučujem Fa súčasným ľuďom, musím samozrejme začleniť do svojho učenia koncepty súčasných ľudí. Keby som použil jazyk a výrazy nebies alebo keby sme vytvorili veľa nových termínov, neboli by ste tomu schopní porozumieť. Takže musím Fa vyučovať takto.

Prečo sú tam teda výrazy z taoistického systému? V skutočnosti som o tom hovoril pri iných príležitostiach. Náš Dafa ďaleko presahuje sféru budhovského systému. Učím Fa vesmíru s budhovským systémom ako základňou. Nech už je tento Dafa akokoľvek nesmierny, ja vnútri neho nie som, pričom vy všetky bytosti vnútri neho ste. Inými slovami, Fa stvoril všetky bytosti rovnako ako prostredie pre vašu existenciu a formy vašej existencie. Takže v rámci tohto Dafa – to jest, vo vnútri celého vesmíru – nie je samozrejme budhovský systém jediným systémom. Existujú samozrejme Budhovia, Taovia, a potom tiež existujú rôzne druhy Bohov, o ktorých ešte nemôžete vedieť, všetky druhy Bohov.

Vesmír je taký veľký a vyučujem taký nesmierny Fa, takže samozrejme, že sú jeho súčasťou veci zo systému Tao a veci Bohov. V skutočnosti ste si neuvedomili, že sú v ňom zahrnuté tiež veci západných náboženstiev. Je to preto, že ľudia, pred ktorými stojím, nie sú len Číňania alebo jedna jediná národnosť, ale mnoho, mnoho národov. Okrem toho musím priviesť všetky veci a životy, ktoré sa odchýlili, do stavu ich najpôvodnejšej, najúvodnejšej a najlepšej fázy. Preto robím veci týmto spôsobom. Inými slovami, hoci hovorím, že vyučujem Budhov Fa, vyučujem v skutočnosti Fa vesmíru z pohľadu Budhu. Pretože vzhľad, ktorý som si pre seba vytvoril, je vzhľad Budhu, nie je pre mňa nesprávne nazývať Ho Budhov Fa.

Musím k vám byť zodpovedný. Nemôžem vás všetkých vziať do Falun raja Budhovského systému alebo do rajov iných Budhov. Všetci si myslíte tú istú vec: „Učiteľ, chcem ísť len do vášho raja.“ To, čo si myslíte, nie je zlé. Ale môžem vám povedať, že sa pozerám len na vaše srdce. Ak použijete koncepty bežných ľudí k premýšľaniu o Bohoch, alebo ak použijete bežné ľudské spôsoby myslenia, aby ste porozumeli Bohom, nikdy tie veci nepochopíte. Keby ste dnes mali myslenia Boha, všetky vaše predstavy by sa zmenili. Ak ste v minulosti mali svoje vlastné raje, ak ste sem prišli z rôznych úrovní, aby ste získali tento Fa, ak ste boli Taovia či Bohovia, potom by ste sa mali vrátiť na svoje pôvodné miesta. Často vám hovorím, že nemáte žiadnu predstavu, kým alebo čím ste asi boli v minulosti. Mali by ste sa zamerať iba na kultiváciu a mali by ste sa jednoducho prispôsobiť tomuto Dafa. Inými slovami, je jedno, kým ste boli – či ste boli Budhom, Taom alebo Bohom – predtým než sa môžete vrátiť, musíte sa prispôsobiť tomuto Dafa vesmíru. Zaručujem vám, že budete veľmi spokojný s tým, čo je pre vás v budúcnosti prichystané. Nielenže budete veľmi spokojný, ale získate tiež viac, než si dokážete predstaviť. Dám vám niečo ešte lepšie a ešte lepšie prostredie, ktoré je dokonca lepšie ako to pôvodné. Tieto veci sú mimo vašej predstavivosti. (Potlesk) Veci, ktoré som práve povedal, vám majú vysvetliť, prečo sme použili veci z iných náboženstiev – to je ten dôvod.

Ohľadom náboženstva, myslím, že je to ľudský koncept a bolo takto pomenované ľuďmi. Koncept náboženstva je dosť nejednoznačný, pretože nemá pevnú definíciu. Keď Šákjamuni učil svoj Fa, nepovedal, že je to náboženstvo. Ani Ježiš nepovedal, že jeho [učenie] je kresťanstvo, ani Panna Mária [nepovedala], že jej [učenie] je katolicizmus. V skutočnosti mali svoje vlastné spôsoby, keď sa zmieňovali o sebe, a mali svoje vlastné mená, keď sa zmieňovali o svojich učeníkoch, ale vôbec to neboli tie koncepty, čo používajú ľudia. Bohovia neuznávajú náboženstvá. Preto dnes mnoho zbožných ľudí nemôže uspieť v kultivácii vo svojich náboženstvách. V skutočnosti sa možno nechcú naozaj kultivovať a len cítia, že [náboženstvo] je dobré. Ochraňujú svoje náboženstvo a nie Budhu. Budhovia sa pozerajú len na srdce človeka a Bohovia sa pozerajú len na srdce človeka. Ak sa v náboženstve nemôžeš naozaj kultivovať, potom to neprinesie nič. Nanajvýš môžeme povedať, že si sa obrátil na náboženstvo, alebo že si sa stal mníchom alebo mníškou, ale neznamená to, že si Budhov učeník. Budha sa pozerá len na srdce človeka. Stať sa mníchom alebo mníškou je len forma, ktorou vyjadruješ svoju úctu Budhovi. Iba základnou premenou seba samého sa môžeš stať skutočným nasledovníkom Budhu. Ak sa tvoje srdce nestane srdcom mnícha alebo mníšky, alebo ak tvoje srdce nie je obrátené k náboženstvu, potom je to zbytočné. Samozrejme, možno povieš: „Ale moje srdce je naozaj oddané...“ To, čomu si oddaný, je náboženstvo, a tvoje formality sú plné zámeru, nie je to kultivácia. Tým sa nedosiahne nič.

Takže k tejto otázke hovorím predovšetkým, že tento Fa je taký nesmierny, že zahŕňa všetky kultivačné cesty a všetky bytosti vo vesmíre. Počet taoistických výrazov, ktoré som použil, je v skutočnosti dosť malý. Keďže na Zemi bolo odovzdávaných len nemnoho spravodlivých náboženstiev, môžem hovoriť len o týchto niekoľkých. V skutočnosti je vo vesmíre mnoho, premnoho kultivačných ciest, v ľudskej spoločnosti ich však existuje len niekoľko.

Pretože som sa s vami chcel len stretnúť, nechcel som toho povedať viac. Čo sa týka vecí ohľadom kultivácie, nezáleží na tom, či ma vidíte alebo nie: ste schopní kultivovať sa rovnako – nie je to problém. Ale vy ma vždy chcete vidieť, takže som využil túto príležitosť, aby som sa s vami stretol. Nepripravil som si nič viac, o čom by som s vami hovoril. Cítim, že pre nás nie je ľahké stretnúť sa. Ako som povedal predtým, môžete mi posielať svoje otázky na prúžkoch papiera. Teraz môžete začať s posielaním otázok. Odpoviem na tie, ktoré je potrebné zodpovedať.

 

Otázka: Na našom cvičebnom mieste existujú dve odlišné pochopenia článkov „Vykoreniť“ a „Pre koho existujete“. Prvé je také, že je správne Dafa aktívne ochraňovať; druhé je také, že by sme sa mali sústrediť na kultiváciu, pretože pozdvihovanie praktizujúcich počas kultivácie je tým najvyšším ochraňovaním Fa.

Učiteľ: Dovoľte mi povedať, že potom, čo som napísal tie dva články, niektorí ľudia ich boli schopní čítať s mysľou kultivujúceho, pričom iní ich čítali s mysľou bežného človeka. Niektorí ľudia sa činili zle, ale nepriznajú to. Dokonca aj potom, čo som to napísal, stále to neuznali a snažili sa použiť myslenie bežných ľudí, aby sa obhájili. Keď majú niektorí naši študenti medzi sebou rozpory, hľadajú vo Fa moje slová, ktoré im majú pomôcť v argumentácii. Vy všetci vytrhávate Dafa z kontextu tým, že používate myseľ bežného človeka. Nepokúsili ste sa pochopiť Fa z hľadiska Fa. Keby ste zmenili uhol, z ktorého ste na to nazerali, nekonali by ste takto. Každý problém, s ktorým sa stretnete, sa vzťahuje k vašej vlastnej mysli. Článok „Vykoreniť“ bol napísaný na podnet jednej udalosti v Pekingu. Mnoho z vás o nej možno vie. Nechcem hovoriť o tej veci samotnej.

 

Otázka: Šákjamuni prišiel zo šiestej úrovne vesmíru, prečo ale nebol schopný vidieť hranice malého vesmíru?

Učiteľ: To nie je niečo, čo by si mohol pochopiť s logikou uvažovania bežného človeka. V skutočnosti Šákjamuni neprišiel iba zo šiestej úrovne vesmíru, prišiel z mimoriadne vysokej úrovne. Bolo nemožné, aby do ľudského sveta prišiel s vecami takej vysokej úrovne. Keďže vtedajší ľudia mohli porozumieť iba obmedzeným princípom Fa, Šákjamuni vyučoval Fa Arhata. To, čo pretrvalo do dnešných čias, nie je nič viac, než to. V tom čase však vyučoval mnoho princípov Fa na vyšších úrovniach, avšak nič z toho nebolo zachované. V priebehu viac ako štyridsaťročného obdobia vyučovania Fa, vyučoval Fa vo vnútri „Štyroch veľkých“. Tieto veci nemajú nič spoločné s vašou kultiváciou. Dovoľte mi povedať vám, aby ste si nelámali hlavu nad tým, kto je nejaká osoba alebo odkiaľ pochádza. Aj niektorí z vás v publiku prišli z veľmi vysokých úrovní, ale nemôžete nič vidieť, nemôžete vidieť dokonca ani veci nad úrovňou ľudí. Pre kultivujúcich, rovnako ako pre šírenie Fa, to musí byť takto, a musia tu byť obmedzenia, aby mohli zostať na tejto zemi. Poviem vám, že keby moja myseľ neobsahovala žiadne bežné ľudské myšlienky, ani ja by som tu nemohol zostať. Predtým než som začal s touto vecou, zostavil som si ľudskú myseľ, aby som mohol zostať medzi ľuďmi a učiť vás Fa týmto spôsobom. Veľa vecí nemôžete pochopiť.

 

Otázka: Ovplyvňuje vada reči prácu pomocníka?

Učiteľ: Vada reči môže byť malá alebo veľká. Ak trocha kokceš alebo ak má tvoj jazyk menšiu vadu, či ak sú tvoje vyjadrovacie schopnosti trochu slabé, nič z toho neovplyvní tvoju prácu. Avšak ako sa dnes čoraz viac ľudí učí Dafa, spoločenské postavenie tých, s ktorými prichádzame do styku, je čoraz vyššie. Podľa môjho názoru by potom nebolo vhodné, keby každý z nás bľabotal. Ľudia s vyšším vzdelaním alebo vedomosťami by boli v začiatočnom čase učenia sa Fa samozrejme ovplyvnení. Takže by som rád navrhol, že ak má pomocník vadu reči, mal by nájsť niekoho, kto má hlboké pochopenie Fa a má vyššie vzdelanie (aj keď mať vyššie vzdelanie nie je to isté ako mať hlboké pochopenie Fa), aby mu pomohol. Tá osoba by mala mať pochopenie Fa na vysokej úrovni a študovať Fa aspoň nejaký čas; mala by prejsť nejakými skúškami a byť neochvejná. Môžeš požiadať takúto osobu, aby bola tvojím pomocníkom, alebo by si si s ňou mohol vymeniť miesto, pretože tvoja práca pomocníka nie je iba na účely poskytovania takejto práce; je to skôr na kultiváciu. Ak niekto prehlasuje, že musí byť pomocníkom a nikto ho na tejto pozícii nemôže vymeniť, potom by som povedal, že táto pripútanosť bude musieť byť skôr či neskôr odstránená. Nakoniec sa to stane. Mal by si mať na pamäti, že si sem neprišiel preto, aby si bol pomocníkom. Prišiel si sem, aby si robil kultiváciu. Nemyslím si, že menšia vada reči je problém

 

Otázka: Keď sa pomocou kultivácie vrátime späť, budeme schopní ísť nad svoju pôvodnú úroveň?

Učiteľ: Opäť premýšľaš svojou ľudskou mysľou o božských veciach. V budúcnosti, keď si budeš všetkého vedomý, budeš sa cítiť zahanbene kvôli tejto otázke, ktorú si položil. Nerob si s týmito vecami starosti. Dafa pre teba vytvoril to najlepšie zo všetkého. Mal by si sa sústrediť len na kultiváciu. V skutočnosti, to, čo zaujíma viacerých z vás, je návrat domov a nie to, ako ďaleko ste od domova. Pre Bohov sú tieto veci úplne odlišné od vašich predstáv. Nie je to tak, ako si myslíte.

 

Otázka: Koľko rajov, okrem Falun raja, je na vyšších úrovniach?

Učiteľ: Tvoje myslenie by sa malo zamerať na kultiváciu! Môžem ti povedať, že ich je príliš veľa na to, aby sa dali spočítať. Dokážeš spočítať celkový počet molekúl vo svojom tele? Všetky telá vnútri Troch ríš sa nazývajú „ľudské telá“. Ľudské telo je zložené z mikroskopických častíc, ktoré vytvárajú vrstvu väčších častíc, a potom tá väčšia vrstva častíc vytvára ďalšiu vrstvu ešte väčších častíc. „Ľudské telo“ je všeobecný pojem používaný vo vnútri Troch ríš. Nevieš ani koľko je častíc v samotných Troch ríšach! Sú nespočetné. Bez ohľadu na to, akú úroveň v kultivácii dosiahnete, ani jeden z vás v publiku nebude nikdy vedieť, koľko je vo vesmíre rajov. To je úplná pravda.

 

Otázka: Praktizujem niekoľko rokov. Pri meditácii často zaspím. Stále ma to trápi.

Učiteľ: Vy všetci viete o pretrpení ťažkostí. Avšak ty si si neuvedomil, že tvoja ospalosť je tiež démonom, ktorý ťa trápi a snaží sa ti zabrániť v kultivácii! Nemala by v tej chvíli prevziať kontrolu tvoja sila vôle? Neverím tomu, že keď necháš svoje oči otvorené, budeš stále zaspávať! Otvor pri cvičeniach oči, ak to nedokážeš ovládnuť. Musíš touto skúškou prejsť. 

 

Otázka: Keď vychovávam dieťa, odmieta počúvať. Keď ma stále nepočúva, nechám ho tak. Je to správne?

Učiteľ: Nie tak úplne. Rodičia páchajú zločin, keď svoje dieťa nechajú robiť si, čo chce. Nemôžete povedať, že stupeň morálnej skazenosti, na ktorý dnešná ľudská spoločnosť klesla, s vami generáciu za generáciou nemá nič spoločné. Dovoľte mi povedať, že musíte svoje deti viesť k poslušnosti. Všimol som si, že spoločnosť v Spojených štátoch je taká obmedzená svojimi zákonmi, že ľudia nemôžu svoje deti vychovávať; vychovávanie detí je takmer porušovaním zákona, takže ich nechávajú robiť si, čo chcú. Nemusíme hovoriť o etikete, tieto deti dokonca nepoznajú ani tie najzákladnejšie veci o ľudskom správaní. Aká skupina ľudí sa to vytvára pre budúcnosť?! Ale rád by som vám povedal toto: Čína má určitú tradíciu, podľa ktorej musíte svoje dieťa viesť k poslušnosti a vychovávať. Nemôžete ich nechať robiť si, čo chcú. Môžete ich zbiť alebo im vynadať. My hovoríme, že kultivujúci by sa nemali nahnevať, ale môžete svoje dieťa vychovávať. Ak si v dobrej nálade a zbiješ ho s úsmevom, stále bude cítiť bolesť. Cieľom je dať dieťaťu lekciu, povedať mu, aby nerobilo zlé veci. Vychovávanie detí nie je zlou vecou. Môžeš o tom premýšľať takto: „Nerobím to preto, že by som bol pripútaný k tým veciam; je to robenie dobrého skutku pre spoločnosť a pre budúce ľudstvo.“ Avšak keď si k tomu príliš pripútaný, pôjdeš do ďalšieho extrému. Mám na mysli to, že nie je problém svoje deti vychovávať, ale mal by si to robiť rozumne.

 

Otázka: Existujeme pre pravdu Budhovho Fa?

Učiteľ: Predmet tejto otázky je dosť hlboký. Počas kultivácie sú niektoré myšlienky, ktoré ľudia majú, správne. Aby som bol presný, Budhov Fa vytvoril životné prostredie pre živé bytosti a dal ľudským bytostiam život. Taký je tam vzťah. Živé bytosti môžu existovať len pre spôsob života vo svojich sférach. Ak si veľká osvietená bytosť, ktorá je schopná postarať sa o veľa vecí pod svojou úrovňou, potom možno existuješ pre viac bytostí. Je tam taký vzťah.

 

Otázka: Hneď ako začnem čítať Čuan Falun, cítim sa ospalý ...

Učiteľ: Ak túto otázku položil niektorý z našich pomocníkov, potom si myslím, že by si mal prestať byť pomocníkom a nechať iných ľudí, aby nateraz túto prácu robili oni. Bolo by pre teba lepšie, keby si študoval Fa a urobil väčší pokrok, než budeš opäť pokračovať vo svojej práci pomocníka. Ak sa cítiš ospalý hneď ako začneš čítať Čuan Falun, možno si knihu ani raz nedočítal. Ako potom môžeš vykonávať svoju prácu pomocníka? „Pomoc“ znamená, že musíš pomáhať – ale ako môžeš ostatným pomáhať? To, čo tu odovzdávame, je Fa. Cvičenia sú pomocnými prostriedky na dosiahnutie dovŕšenia. Nech sú tvoje pohyby akokoľvek presné, bez Fa nemôžeš uspieť v kultivácii. Fa je tou najdôležitejšou vecou. Keď je človek ospalý pri čítaní, je to ten istý princíp ako ospalosť pri meditácii, o ktorej som hovoril predtým.

 

Otázka: Ako to, že myšlienková karma niektorých ľudí je vždy taká silná? Prečo sa po určitej dobe vždy objaví znovu?

Učiteľ: Toto je bežný jav. Dovoľte mi povedať vám, že vidím, že sa v kultivácii naozaj činíte dobre, najmä dlhoroční praktizujúci. Som naozaj šťastný, keď vás vidím. Ale môžete mať rovnaké problémy a z času na čas sa vo vašich myšlienkach môžu objaviť nejaké zlé veci. Niekedy sa môžu vo vašich myšlienkach vynoriť hrozné veci a tieto veci môžu byť čoraz horšie. Poviem vám, prečo to tak je. Počas vašej kultivácie, ako viete, vás premieňame od mikroskopickej úrovne, od zloženia vášho bytia. Takže tá časť, ktorá už bola premenená, dosiahla štandard a nemôže byť už viac nazývaná človekom. Keď vaša ľudská časť niečo robí, táto časť to nemôže nasledovať. Keby to urobila, bolo by to to isté, akoby Boh robil niečo zlé, a to by znamenalo, že by spadol. To vôbec nie je dovolené. Preto ako sa neustále kultivujete, vaše časti, ktoré sa prispôsobili Fa, sú stále oddeľované. Podobne ako letokruhy stromu, rozširujete sa v kultivácii letokruh za letokruhom, von smerom ku kôre. Kôra stromu je váš vonkajší povrch. Takže vy sa kultivujete tak, že vaša časť, ktorá už bola plne skultivovaná, sa rozširuje smerom von, kým nakoniec nedosiahne povrch. Časť, ktorú ste plne skultivovali, je božská a tá časť, ktorá ešte len musí byť plne skultivovaná, je ľudská.

Začínam od mikroskopickej úrovne vášho bytia; to jest, začínam vás premieňať od najvnútornejšej časti vašej bytosti. Zmeny na povrchu sú preto celkom nepatrné. Ale pri kultivácii sa musíte ovládať celou cestou až do konca. Avšak kým sa neodohrajú zmeny na povrchu, vo vašej mysli sa budú stále objavovať myšlienky bežného človeka a občas môžu byť dosť zlé. Ale vy ich môžete potlačiť. To má účinok vaša seba-ovládajúca časť, pričom v minulosti ste ich nemohli potlačiť. Existujú na veľmi hlbokých úrovniach, takže ste ich nemohli potlačiť. Takže hoci si teraz môžete všimnúť, že vo vašej mysli sa objavujú zlé myšlienky, môžete ich potlačiť a ovládať počas kultivácie svoje správanie a myšlienky. Tento stav existuje len v kultivácii Dafa.   

Aby sme zaistili, že sa môžete kultivovať bez zasahovania, tá časť, ktorá bola plne skultivovaná, musí byť oddelená. Ale aby sme zaistili, že sa môžete kultivovať medzi bežnými ľuďmi, veci na povrchu budú iba čoraz viac oslabené. Napríklad, povedzme, že vaša časť, ktorá bola plne skultivovaná, sa skladá zo sto vrstiev: na povrchu potom môže byť zmenená len jedna vrstva. Toto znamená, že pomerná zmena na povrchu je veľmi malá. Účelom je umožniť vám kultivovať sa medzi bežnými ľuďmi. Keby všetko bolo odstránené a vy by ste už nemali žiadne názory či myšlienky bežných ľudí, neboli by ste už na povrchu bežným človekom a nemohli by ste sa kultivovať medzi bežnými ľuďmi.   

Dovoľte mi povedať vám toto: keby ste nemali myseľ bežného človeka, vedeli by ste, čo si myslia ostatní a vyrušovali by vás rozličné druhy vecí. Za tým, nad čím ľudia premýšľajú, ako aj za každým ich pohybom, každým výrazom a drobným činom existuje motív. Navyše majú niektorí ľudia naozaj hrozné myšlienky a premýšľajú nad tým, ako ostatným uškodiť. Niektorí ľudia premýšľajú o všetkých možných zlých veciach, ako sú činy zlodejstva a prostitúcie. Vôbec by ste tu nemohli zostať. Stalo sa to tu až takým chaotickým. Prijali sme túto formu kultivačnej praxe, ktorá je najrýchlejšia, takže sa tu môžete kultivovať. Nedovolíme, aby vaša časť, ktorá už bola plne skultivovaná, bola dotknutá; my ju oddelíme. Ako sa postupne kultivujete, pokračujete v čítaní knihy a neustále zlepšujete svoje vnímanie a pochopenie, nepretržite sa rozširuje. Inými slovami, dostáva sa čoraz bližšie k povrchu. Keď to dosiahne povrchovú vrstvu, dovŕšite sa. Takže nebuďte vystrašení tým, že stále ešte máte vo svojej mysli zlé myšlienky. Ale pozor, ak si pomyslíte: „Teraz keď to Učiteľ vysvetlil, pochopil som to. Je to preto, aby sa zabezpečilo, že sa môžem kultivovať medzi bežnými ľuďmi. Dobre. Nechám ich tak,“ potom ak tomu nevenujete pozornosť, je to to isté ako nekultivovať sa. Takto to funguje.

 

Otázka: Učiteľ, mohli by ste nám prosím vysvetliť, čo sú to „nadprirodzené techniky“?

Učiteľ: Nadprirodzené techniky sa líšia od náboženstva k náboženstvu a od jednej kultivačnej formy k druhej. Na rôznych úrovniach existujú odlišné nadprirodzené techniky. Všeobecne povedané, sú to rôzne metódy používané pre kultivačnú prax alebo pre predvádzanie vecí. Sú to jednoducho takéto veci. Zahŕňajú liečenie, podmanenie si démonov a tak ďalej. Prečo sa ich chceš učiť? Vo veciach, čo si sa už naučil, je zahrnuté všetko; len ti to nemôže byť odhalené. Pre teba je v súčasnosti najdôležitejšie pozdvihnúť sa a rýchlo sa vrátiť.

 

Otázka: Môžu byť Tri ríše chápané ako ríše Bohov, ľudí a duchov?

Učiteľ: O Troch ríšach som hovoril pri rozličných príležitostiach. Tiež sme to zahrnuli do našich kníh. Tri ríše sú oblasťou zloženou z týchto troch hlavných častí: Sféry túžob, Sféry foriem a Sféry bez foriem. Bytosti vo vnútri Troch ríš nemajú dovolené svojvoľne ísť von. Bytosti mimo Troch ríš, nech sú akokoľvek mocné, nemajú dovolené svojvoľne vstupovať. Toto je miesto, kde existujú všetky látky týkajúce sa človeka. Samozrejme, ľudia vo svete, Bohovia a duchovia, sú v nich tiež. Hoci sú tam tieto bytosti, nie je to tak, ako si predstavuješ. Tri ríše je sféra stanovená nebesami. Bytosti, ktoré spadnú do Troch ríš, nemajú dovolené vrátiť sa späť na nebesá a nemôžu už Tri ríše opustiť; výnimkou sú samozrejme tí, ktorí robia kultiváciu. Nie každý, kto robí kultiváciu, je schopný odísť. Mnoho kultivujúcich nie je schopných dostať sa von a môžu iba zostať na zemi alebo zostať na rôznych úrovniach vo vnútri Troch ríš. Bytosti mimo Tri ríše nemajú dovolené svojvoľne vstúpiť. Také je to miesto a nie je to bežné miesto. Ako to vidia Bohovia, je to najšpinavšie miesto.

 

Otázka: Pri štúdiu Fa sa niektorí ľudia stále cítia ospalí.

Učiteľ: Zaspávate, keď študujete Fa, zaspávate, keď študujete knihu, a tiež zaspávate, keď cvičíte. Neprerazili ste ešte ani cez počiatočný stupeň. Je to o sile vôle! Ako viete, počas vašej kultivácie sa budú prvky, ktoré utvárajú vašu ľudskosť, nielenže snažiť vás zastaviť pred vytrhnutím sa z ľudskosti, ale aj všetko, čo ustanovuje ľudské prostredie, vás nenechá odísť. Musíte to všetko prelomiť a prekonať všetky druhy tvrdých skúšok. Najčastejšie sa prejavujú ako utrpenie, ktoré pre vás vytvorili. Utrpenie prichádza v rôznych formách a ospalosť je jednou z nich. Tí ľudia, ktorí nie sú schopní sa kultivovať alebo ktorí nie sú usilovní, si neuvedomujú, že toto je forma ťažkosti. Nie si schopný získať Fa – nenechá ťa to študovať Fa – a ty si dokonca ani nie si vedomý toho, že je to démonická ťažkosť. Keď je tvoje srdce vo Fa a keď sa chceš kultivovať, prečo to neprekonáš? Upevni svoju silu vôle. Keby sa človek mohol stať Budhom iba tým, že prekoná ospalosť, povedal by som, že by to bolo príliš jednoduché. Ako sa budeš kultivovať, keď nie si schopný prejsť ani takou malou prekážkou, ako je táto? 

 

Otázka: Čas na kultiváciu je veľmi obmedzený. Keď sa odteraz budem ešte viac snažiť byť usilovný, budem stále schopný vrátiť sa s vami domov?

Učiteľ: Neznepokojuj sa tým. A nemysli na to. Kým máš stále čas na kultiváciu, mal by si sa odvážne a rázne kultivovať. Pokiaľ ide o to, či sa môžeš alebo nemôžeš vrátiť domov, máš tú príležitosť; prinajmenšom tu sedíš a osobne ma vidíš, je to tak? Stále máš príležitosť. (Nadšený potlesk) Kým sa celá táto akcia neskončila, stále máš šancu. Využi dobre čas. To, ako najlepšie využiť svoj čas, je tým, nad čím by si sa mal zamyslieť.

 

Otázka: Sú nejakí učeníci, ktorí sa dovŕšia bez toho, aby si vzali svoje pôvodné telo?

Učiteľ: Samozrejme, že sú takí, ktorí sa dovŕšia bez toho, aby si vzali pôvodné telo. Práve som povedal, že nie každý pôjde do Falun raja. Tí, ktorí idú do Falun raja, si so sebou vezmú svoje telá. V tomto vesmíre v minulosti existovalo nespočetne veľa kultivačných ciest a nebeských rajov v rôznych vesmírnych telách a 99,9 % z nich nepotrebovalo telá. Nie každý berie ľudské telo za také dobré. Mnoho nebeských rajov vám vôbec nedovolí vziať si so sebou telo, keď sa tam vrátite. Ak by si si vzal svoje telo so sebou, porušil by si tamojší Fa, porušil by si Fa na tej úrovni, Fa, ktorý si pochopil a ku ktorému si sa osvietil v rámci Dafa vesmíru. Napríklad Šákjamuniho učenie „Prikázanie, Koncentrácia, Múdrosť“ je prejavom, ktorý pochádza z Dafa vesmíru. Je to samostatný systém – Prikázanie, Koncentrácia, Múdrosť – ku ktorému sa osvietil Šákjamuni. Nie každý si bude chcieť vziať svoje telo so sebou. Iba tí, ktorí pôjdu do Falun raja, si ho vezmú so sebou.     

Ešte niečo: niektorí ľudia hovoria, že si chcú vziať so sebou svoje hmotné telá. Nie je to nič iné ako bežná ľudská myšlienka, ktorá vyjadruje strach bežného človeka zo smrti: „Aké nádherné by bolo vziať si všetko so sebou a nezomrieť!“ Bez ohľadu na to, či si svoje telo vezmeš alebo nie, necháme ťa nakoniec uvidieť scénu tvojho dovŕšenia – veľkolepý prejav. (Nadšený potlesk). Keď náš Dafa ukončí túto záležitosť, tej veľkoleposti sa nevyrovná žiadne z náboženstiev, nech je akékoľvek. Ale nebuď príliš naradostený – musíš sa kultivovať až do okamihu dovŕšenia.

 

Otázka: Je neschopnosť posadiť sa do úplnej lotosovej pozície spätá s úrovňou charakteru človeka? Môže taký človek dosiahnuť dovŕšenie? 

Učiteľ: Viem, že mnohí ľudia, ktorí sa neboli schopní posadiť ani do polovičnej lotosovej pozície, sa nakoniec dokázali posadiť do úplnej lotosovej pozície. Ale nehovorím, že sa musíš posadiť do úplnej lotosovej pozície hneď, ako odtiaľto dnes odídeš. Pokiaľ do praktizovania vložíš svoje srdce, je to v poriadku. Je však tiež možné, že niektorí ľudia majú v tomto smere viac karmy, no všetka bude odstránená a premenená. Nič v tomto svete nie je závažnejšie ako kultivácia. Si ochotný pretrpieť toľko trápenia, aby si si zarobil peniaze, si ochotný pretrpieť tak veľa ťažkostí kvôli iným veciam – nemôžeš vydržať trochu ťažkostí pre svoju kultiváciu? Keď sa chceš ty, človek s telom plným karmy, stať Budhom a dosiahnuť dovŕšenie pomocou kultivácie – existuje niečo vážnejšie ako toto? S akým postojom by si k tomu mal pristupovať? Nie je to takáto vec? Čo sa týka toho, ako dokážeš [sedieť v plnom lotose] počas kultivácie, nepožadujeme, aby si to robil hneď od začiatku. Môžeš to robiť postupne – to nie je problém.

 

Otázka: Niektorí študenti hovoria, že jingwen „Vykoreniť“ sa týka vykopania koreňov názorov človeka a že „Pre koho existujete?“ hovorí, že existujeme pre Fa. Majú pravdu? 

Učiteľ: Nevŕtaj sa vo význame slov. Chcem, aby si pochopil vnútorný význam a veci, ktoré môžeš pochopiť počas kultivácie. Nemal by si si sa vŕtať v povrchovom význame slov. Práve som hovoril, že keby za slovami nebol žiaden vnútorný význam, potom by sa táto kniha nelíšila od ostatných kníh – boli by to iba slová z čierneho atramentu na bielom papieri. Pretože v tej knihe je Fa, ak dáš bokom svoje pripútanosti a budeš tú knihu čítať bez akýchkoľvek názorov, tvoje pochopenie – nech je akokoľvek veľké či malé – bude určite správne. Ak budeš čítať knihu a zároveň sa držať akýchkoľvek názorov, ktoré nemôžeš opustiť, alebo budeš hľadať výhovorky či argumenty, aby si zakryl svoje chyby, ak budeš čítať knihu s týmto postojom, potom neuvidíš nič. Ak opustíš svoje úmyselné myšlienky, keď čítaš knihu, pochopíš všetko. Nech už pochopíš akokoľvek veľa či málo, tvoje pochopenie neodbočí. Avšak ak budeš čítať knihu s akýmikoľvek pripútanosťami, ktoré nedokážeš opustiť, potom neuvidíš vôbec nič, potom sa budeš schopný len vŕtať v povrchnom význame slov a hádať sa s druhými. Čítaj s pokojnou mysľou; zaručujem ti, že si uvedomíš všetko, čo by si mal vedieť.     

Veci, ktoré som napísal v poslednom čase, boli napísané neurčito. Napísal som ich takto úmyselne. Nechcel som vám vytvoriť väčšie prekážky vo vašej kultivácii. Čím jasnejšie vysvetľujem veci, s tým väčšími problémami a prekážkami sa stretnete. Preto sú určité veci určené pre vás, aby ste sa k nim sami osvietili. Nikdy to nebude tak, že by moje jasné vysvetlenie vecí urobilo vašu cestu hladkou. Keď sa problémy, ktoré máte pri osvietení sa k veciam, stanú menšími, skúšky, s ktorými sa stretávate a máte problém nimi prejsť, sa stanú väčšími. Nemyslite si, že počuť viac je dobrá vec. Fa vám v skutočnosti bol odovzdaný vo svojej úplnosti. Zostáva sledovať to, v akom stave mysle sa kultivujete.

 

Otázka: Čo by som mal urobiť, aby sa asistenčné centrum stalo prostredím pre naozajstnú kultiváciu?

Učiteľ: Nie sú na to žiadne špecifické požiadavky. Nemáme žiadne pravidlá alebo predpisy. Ale čo sa týka asistenčných centier, vyjadril som niektoré svoje názory o vlastnostiach pomocníkov v niektorých svojich krátkych článkoch (ktoré nazývate „jingweny“), takže si ich môžete prečítať ako odporúčanie. Ak chcete zlepšiť prostredie vašich asistenčných centier a dosiahnuť určitú úroveň, nepôjde to, keď študenti nedokážu udržať krok. Nemôžeš obmedziť to, čo robia, akýmikoľvek pravidlami či predpismi. Povrchné obmedzenia nemôžu zmeniť ľudské srdcia – to všetko je falošné. Keďže máme nových študentov, ktorí sa k nám pripájajú každým dňom, celková úroveň vášho miesta nikdy nedosiahne božský stav. Vaše asistenčné centrá budú vždy miestom, kde sa kultivujú ľudia. Ale zároveň ste od ľudí odlišní. Je to preto, že vaša časť, ktorá bola plne skultivovaná – tá časť, ktorá sa stala Bohom – bola oddelená. Preto je vaša práca skutočne ťažká a mysle ľudí, s ktorými sa stretávate, sú zložité. To je isté. Preto sa môžete kultivovať. Robte veci podľa Fa a hľadajte najprv v sebe, keď nastanú problémy, a potom sa pozrite na príčinu toho problému. Myslím, že takto sa s vecami vysporiadate dobre. 

 

Otázka: Ako môžeme pozdvihnúť svoje pochopenie z pocitového na racionálne? 

Učiteľ: Pre to neexistujú žiadne formy prejavujúce sa medzi bežnými ľuďmi. Nie je to tak, ako keď sa učíš nejakú teóriu. Keď pozdvihneš svoje pochopenie na racionálne, zistíš, že si k tomuto pochopeniu dospel bez toho, aby si to vedel. Avšak onedlho tvoje pochopenie zmizne. Je to preto, že tá tvoja časť, ktorá rozumie, dosiahla ten štandard a hneď ako si vyvinieš to pochopenie je oddelená. Potom, ihneď potom, budeš mať pocit, že [veciam] už viac nerozumieš. Preto musíš študovať Fa často, neustále študovať Fa. Niektorí z vás sú schopní naučiť sa Fa naspamäť. Prečo je to tak, že po nejakej dobe zabudnete aj tie časti, ktoré ste sa naučili naspamäť naozaj dobre? Pretože vaša časť, ktorá sa naučila knihu naozaj dobre, sa stala plne skultivovanou a bola presunutá. Čo zostáva, je časť, ktorá stále nerozumie, takže stále musíte pokračovať v študovaní Fa.

 

Otázka: Musia tí praktizujúci, ktorých čínština nie je veľmi dobrá, študovať čínsku verziu Čuan Faluna, aby sa zlepšili?

Učiteľ: Toto už viac nie je problém. Máme teraz preklady do mnohých jazykov. Keby sa mohol človek zlepšiť iba študovaním čínskej verzie, nemuseli by sme ju prekladať do angličtiny, taliančiny, ruštiny, kórejčiny a tak ďalej. Inými slovami, môžeš sa rovnako zlepšiť čítaním nečínskej verzie a tak isto sa dovŕšiť. Navyše tam nie je vôbec žiaden rozdiel, ak do toho vložíš práve toľko srdca. Žiaden rozdiel. To, čo je preložené, sú iba slová na povrchu, pričom to, čo má účinok, je význam za tými slovami.

 

Otázka: Som odhodlaný uspieť v kultivácii. Počíta sa to za pripútanosť? 

Učiteľ: Ak si odhodlaný vykultivovať sa k dovŕšeniu, nepočíta sa to za pripútanosť. To, čo sa objavilo, je tvoja najlepšia pôvodná povaha. Ale ak na to každý deň myslíš: „Chcem dosiahnuť dovŕšenie,“ – a myslíš na to, nech robíš čokoľvek, potom by som povedal, že to je pripútanosť. Stačí, ak máš toto želanie. To, čo ti zostáva, je kultivovať sa! Ak je tvoja myseľ úplne zaujatá myšlienkou na dovŕšenie, koľko to zaberie z vecí, čo kultivuješ? Nebola by to pripútanosť?

 

Otázka: Keď si niektorí študenti prečítali váš jingwen „Rozhovor s Časom“, začali byť posadnutí časom. Ako by sme mali vnímať na túto tendenciu?   

Učiteľ: Z otázok, ktoré ste práve vzniesli, môžem povedať, že keby niektorí študenti naozaj videli niekoho, kto vyzerá ako božstvo, ktoré k nim príde, aby ich viedlo v kultivácii, skutočne by ho nasledovali. Nie je to nebezpečné? Je toto malý problém? Dovoľte mi povedať, že každá obrovská hmota vo vesmírnom tele je Bohom. Ľudstvo si myslí, že čas je nejaký pojem. Slnko vychádza, nastala noc, rozodnieva sa, hodiny tikajú, hmota sa premieňa, plody v horúcom počasí rýchlo hnijú, ryža sa kazí, obilie rastie, štyri ročné obdobia sa striedajú a všetko to vyzerá ako prejav času. Ľudia si myslia, že je to pojem. Ale v skutočnosti, môžem vám povedať, že výskyt všetkých týchto vecí je riadený Časom samotným. Je to Boh. Aj veci ako je východ Slnka, západ Slnka a rýchlosť obehu Zeme okolo Slnka sú výtvory Času. Ale Čas je mimoriadne zložitý. Odlišné dimenzie majú odlišné časy. Rozľahlejšie prostredie má čas rozľahlejšieho prostredia a v ešte rozľahlejších prostrediach sú rozličné nezávislé časy menšieho rozsahu. Inými slovami, sú tam mimoriadne zložité faktory. Normálne ich nazývame časopriestory, koncepty času sa líšia v  rôznych dimenziách.

To, čo som povedal o planéte, ktorá je vzdialená 150 tisíc svetelných rokov – ako veria súčasní ľudia a vedci – je len ľudský výraz, ktorý som použil, aby som vám niečo vysvetlil. V skutočnosti sú veci, ktoré ľudia hovoria, všetky mylné. Odlišné planéty majú svoje vlastné polia, ktoré ich obklopujú, a majú svoje vlastné časy. Vo vesmíre sú rôzne prostredia medzi rôznymi planétami a našou Zemou. Časy v rôznych prostrediach sa tiež líšia. V tejto dimenzii, v ktorej existuje Zem a ostatné viditeľné planéty, keď budete počítať [vzdialenosť] použitím nášho súčasného merania času, nie je to vôbec presné. Pri pohybe od jednej planéty k druhej rýchlosť nezostáva rovnaká, ale rôzne priestory majú rôzne časové polia, ktoré možno označiť aj ako časopriestory. Počiatočná rýchlosť je veľmi vysoká, „šua“. Ale ako sa blíži k Zemi, stáva sa čoraz pomalšou. Takto to funguje. Keď vstúpi do rôznych časových polí, môže sa náhle stať rýchlou alebo pomalou – raz je pomalá, raz rýchla. Dnešná veda nedokáže pochopiť veľa vecí. Čas ovláda mnoho vecí. Nie je to Boh?

 

Otázka: Počas skupinového študovania sa niektorí pomocníci a študenti niektorých študijných skupín bavia o veciach, ktoré sa zdajú nepodstatné.  

Učiteľ: Keď študujeme Fa, mali by sme sa sústrediť na štúdium Fa. Nemali by ste vysvetľovať tento Fa samotný – to by bolo to rovnaké ako nechávať našich študentov definovať Fa. Môžete hovoriť o svojich vlastných nedostatkoch z hľadiska Fa. Alebo môžete povedať: „Aha, teraz som si uvedomil, ako som sa v niečom činil.“ To je v poriadku. Ale musím vám povedať, že vás nepodporujem v tom, aby ste robili takúto vec príliš často. Najradšej by som však bol, keby ste často čítali Čuan Falun alebo akúkoľvek knihu Dafa a čítali ju od začiatku do konca. Choďte a čítajte knihy a ak je tam slovo, ktorému nerozumiete, niekto môže vysvetliť povrchný význam toho slova. Čo sa týka významov za tými slovami, tie nie ste schopní vysvetliť. Každý bude mať svoje vlastné pochopenie. Ty to môžeš chápať jedným spôsobom, zatiaľ čo on to môže chápať inak. A potom sa možno medzi sebou začnete hádať. Určite takú vec nerobte.

To, čo som napísal, zvyčajne zahŕňa mnoho vnútorných významov na početných a veľkých úrovniach a má to široký rozsah. Takže vy to rozhodne nedokážete vysvetliť. Môžeš vysvetliť to, čomu rozumieš, ale ostatní s tým nemusia súhlasiť. Môžu vysvetliť, čo pochopili na svojich úrovniach, ale ty s tým nemusíš súhlasiť. Každý má svoje vlastné pochopenie, ktoré sa líši od pochopení iných, vzhľadom k rozdielom v úrovniach. Ak udržíš svoju myseľ pokojnú a čítaš knihu a študuješ Fa bez akýchkoľvek názorov, dokonca aj keď máš pocit, že nerozumieš, je zaručené, že tvoje pochopenie nebude odchýlené. Nech si pochopil koľkokoľvek a nech toho vieš koľkokoľvek – v skutočnosti to možno tak má byť. Je nereálne žiadať od študenta, aby hneď na začiatku pochopil všetky veci v Dafa.

 

Otázka: Máte vo svojom jingwene „Pre koho existujete?“ na mysli, že existujeme pre pravdu vesmíru alebo pre pôvodnú povahu čistoty a nevinnosti?

Učiteľ: Opäť sa vŕtaš v slovách. Hovorím ti, že by si mal existovať sám pre seba! (Potlesk) Keď sa nechceš kultivovať alebo dovŕšiť, záleží na tom, pre koho existuješ? Tvoja kultivácia a tvoje dovŕšenie – nie sú pre tvoje vlastné vyslobodenie? V skutočnosti vám týmito slovami chcem povedať, že zostať neochvejný a neovplyvnený akýmkoľvek zasahovaním v procese kultivácie znamená byť zodpovedný sám k sebe, je to tak? Mal by si byť zodpovedný sám k sebe! Nebuď vedený tými, ktorí do teba zasahujú a neži pre nich. To je to, čo som tým myslel.   

 

Otázka: Keď robíme cvičenia v stoji na cvičebnom mieste podľa Učiteľovej kazety s hudbou, niektorí ľudia robia meditáciu. Je to v poriadku?   

Učiteľ: Myslím, že najlepšie je, keď cvičenia robíme jednotne. Pretože cvičíte ako skupina, najlepšie je, keď všetci vykonávate rovnaké cvičenie. Keď niekto hovorí, že chce robiť meditáciu samostatne, pretože už cvičenia v stoji urobil, je to tiež v poriadku. Nepredpisujeme prísne to, že by ste to museli robiť určitým spôsobom. Avšak pretože robíte cvičenia spolu, myslím, že najlepšie je, keď robíte tie isté cvičenia dohromady. Uvidíte, že čím viac sú vaše pohyby zladené, tým väčšie pole a tým väčšia sila sa vytvorí, a vaše ruky tým budú vedené, bude to akoby sa vznášali.

 

Otázka: Keď študujeme Fa, má čítanie nahlas rovnaký účinok ako čítanie potichu?

Učiteľ: Nie je v tom veľký rozdiel. Rozdiel je len v tom, na čo sú ľudia zvyknutí. Niektorí ľudia majú pocit, že si nepamätajú obsah, keď čítajú nahlas. Iní hovoria, že iba pri čítaní nahlas si to pamätajú dobre. Rozdiel je len v tom, na čo sú zvyknutí. Oba spôsoby fungujú, záleží na vašej situácii.

 

Otázka: Niektorí ľudia si myslia, že čítanie od začiatku do konca znamená, že všetci majú čítať spolu nahlas. Je toto pochopenie primerané?

Učiteľ: Čítanie od začiatku do konca neznamená čítať nahlas. A neznamená to ani čítať slabým hlasom. Ani to neznamená čítať potichu. Môžete to robiť ako chcete, akýmkoľvek spôsobom, na ktorý ste zvyknutý. Keď čítate knihu, môžete nasledovať to, na čo ste zvyknutý.

 

Otázka: Sú atómy tými najhrubšími časticami na povrchu tela Budhu?

Učiteľ: Keď vyučujem Fa, používam ľudské pojmy. Sú to presne tie isté atómy ako tie u nás? Nie. To, čo chce, nie je hmotná povrchová látka akejkoľvek látky z našej dimenzie, ale skôr obdobná hmota iných dimenziách, ktorá je oveľa mocnejšia. 

 

Otázka: Keď človek zomrie, vrstva najväčších molekúl je odhodená. Sú potom teda telá v iných dimenziách stále zložené z molekúl, ale nie tých najväčších?       

Učiteľ: Ľudské bytosti prechádzajú reinkarnáciou a znova sa rodia vo vnútri Troch ríš. Všetky telá vo vnútri Troch ríš sa nazývajú ľudské telá a všetky molekuly vo vnútri Troch ríš sa nazývajú molekuly, iba majú rôzne veľkosti, a tak vytvárajú rôzne dimenzie. Avšak nie je to úplne takto.

 

Otázka: Kde sú Budhovia, tam sú démoni. Je to pravda aj na nesmierne vysokých úrovniach?

Učiteľ: Na nesmierne vysokých úrovniach už žiadni démoni nie sú. Ale stále tam existujú protiklady rôznych druhov životov. Tento vesmír je taký rozľahlý, že si to nedokážeš predstaviť. Nie je to niečo, čo by si si mohol predstaviť ľudskou mysľou.

 

Otázka: Musí človek zmeniť svoju introvertnú povahu, aby sa zbavil závisti?

Učiteľ: Introvertná povaha je záležitosťou povahy človeka, zatiaľ čo závisť nemá k povahe žiaden priamy vzťah. „Som introvertný človek. Skutočne nerád hovorím a ostatným nezávidím.“ Nie je veľa takýchto ľudí? 

 

Otázka: Neorganizujeme žiadne aktivity, aby sme neovplyvňovali kultiváciu študentov, šírenie Fa a štúdium Fa. Je to zo strachu?

Učiteľ: Najlepšie by bolo, keby sa každý náš študent mohol pevne kultivovať. Niekedy však organizujeme spoločné skupinové aktivity, skupinové cvičenia alebo Fa konferencie, tie všetky sú usporiadané ako súčasť našej kultivácie. Nie je to nesprávne, keď v základe zvažujete to, aby ste chránili kultivačné prostredie Dafa pred poškodzovaním. Ak je vo vašom srdci namiesto toho strach, potom to musí súvisieť s vaším charakterom. 

 

Otázka: Bude jednoruký človek nejako negatívne ovplyvňovať Dafa, keď bude robiť cvičenia na našich cvičebných miestach?

Učiteľ: Nie, nebude. Nevadí to.

 

Otázka: Moji kolegovia sa usilujú o dosiahnutie akademických titulov a to spotrebováva príliš veľa času. Nechcem sa usilovať o absolventský titul.

Učiteľ: Povedal by som, že tvoje myslenie je trošku príliš extrémne, pretože som vám povedal, aby ste sa vo svojej kultivácii čo najviac prispôsobili bežným ľuďom. Nech je to titul alebo vaša námaha, ktorú vynaložíte, je to pravdepodobne prínosné pre vaše pochopenie Fa. Môže vám to tiež prospieť z hľadiska šírenia Fa a pochopenia Fa v budúcnosti. Má to tiež vplyv na váš ďalší osobný život. Kým sa naša kultivácia neskončila, mali by ste sa maximálne prispôsobiť bežným ľuďom, zatiaľ čo sa kultivujete – nie je zlé, keď to robíte. V skutočnosti vaše štúdium kvôli absolvovaniu školy alebo štúdium za účelom získania titulu nebude ovplyvňovať vaše štúdium Fa. Snaha o absolventský titul rozhodne neovplyvní vaše študovania Fa. Záleží na tom, ako tie dve veci vyvážite. Nemal by v tom byť problém. Mnoho z vás riešilo veci takto a mnoho študentov v škole to takto urobilo. V skutočnosti, mnoho z našich praktizujúcich, ktorí majú pokročilé vedomosti, porozumelo Fa rýchlo a majú pomerne otvorenú myseľ, pretože pri vyučovaní Fa to prispôsobujem mysleniu moderných ľudí. Naozaj vidím rozdiel u ľudí, ktorých úroveň vzdelania je trochu nižšia. Keby žiaden z vás nešiel na vysokú školu, ľudia by povedali, že Falun Dafa nenechá prejaviť sa talenty v spoločnosti bežných ľudí. Nechcete priniesť žiadne straty nášmu Fa, že nie? Nerobte veci takto; sú na to mnohé dôvody. Robte veci tak, ako som vám hovoril. Kým ste nedosiahli dovŕšenie, pokračujte v tom, čo máte robiť. 

 

Otázka: Čo sa myslí  pod mikroskopickou látkou, ktorá sa spomína v „Rozhovore s Časom“?

Učiteľ: To, čo som mal na mysli, je niečo, čo v súčasnosti nie ste schopní pochopiť. Týkalo sa to rozmanitých a väčších Bohov. Vesmír je veľmi rozsiahly. Je nemožné opísať ohromnú hmotu použitím ľudských konceptov. Nech o tom budete hovoriť akokoľvek, aj keď vyčerpáte všetky schopnosti ľudského jazyka, stále to nedokážete popísať. Dokonca aj keď sa vykultivuješ k dovŕšeniu, stále nebudeš schopný spoznať, čo je nad tvojou úrovňou. Veľkosť úrovne ovocia, ku ktorej si sa osvietil, určí veľkosť tvojej múdrosti. To je to, čo dosiahneš pomocou kultivácie a je to určené tvojou úrovňou.

 

Otázka: Aká bude budúcnosť pre ľudí, ktorí nepraktizujú Falun Dafa, ale v bežnom živote majú dobrý charakter? 

Učiteľ: Budú sa ďalej prevteľovať v šiestich cestách prevteľovania. Povedal by si, že by sa mohlo diať niečo iné? Nech je ich charakter akokoľvek dobrý, je to len vzhľadom k štandardom bežných ľudí, je to tak? Keď sa to pomeriava štandardom Fa, nemusí byť dobrý.

 

Otázka: Občas vidím svojim tretím okom niečo dobré alebo zlé. Nedokážem navštevovať skupinové štúdium alebo cvičenie. Veľmi ma ťaží, že nemôžem prejsť touto ťažkosťou.

Učiteľ: Nenechaj si ovplyvniť svoju myseľ, keď vidíš veci, či sú dobré alebo zlé – tvoja myseľ je tak či tak ovplyvnená. Je v poriadku, keď vidíš to, čo vidíš, ale nemysli na to a nedrž sa tých vecí. Ber to ako sledovanie filmu. Ovplyvnilo by to potom tvoje praktizovanie? Nemyslím si to. Ak niečo ovplyvní tvoju prax, je to preto, že bola ovplyvnená tvoja myseľ, keď si sa snažil rozlíšiť tie dobré, aby si ich mohol nasledovať, a tie zlé, aby si ich nenasledoval. Nie je pre vás dobré nasledovať kohokoľvek. Nech sú akokoľvek dobrí, stále pre vás nie je dobré ich nasledovať. Žiaden z nich vás nemôže priviesť k dovŕšeniu. Dovoľte mi povedať: V tomto svete nie je žiaden Boh, ktorý by tu zachraňoval ľudí. Keď je rozširovaný taký obrovský Fa, každý, kto by prišiel, aby zasahoval, spadne, pretože to je rovnaké ako narušovanie Dafa vesmíru. Nech je to akokoľvek mocný Boh, Budha, alebo Tao, budú musieť byť zvrhnutí nadol.

Ľudstvo začalo byť pokrivené už dávno. Správanie sa ľudstva, veda ľudstva a všetko z dnešného ľudstva nie je tým, čo by ľudstvo malo mať. Keby sa nevyučoval tento Fa, možno by ľudstvo už dávno nebolo. Vo vesmíre existuje vytvorenie, stagnácia a degenerácia. Nemusíte uznať, že sú katastrofy, ale všetci, vrátane dnešných vedcov, videli výbuchy početných planét vo vesmíre. Nemôže Zem tiež vybuchnúť? Prečo by mali vybuchovať iba ostatné planéty? Samozrejme, takáto vec sa našej Zemi rozhodne neprihodí. Len vysvetľujem tento princíp. 

 

Otázka: V prednáškach v USA a prednáške v Sydney sa spomína usporiadanie atómov do molekúl. Čo je správne? Je tam 200 tisíc alebo 2 milióny atómov?

Učiteľ: Oboje je správne. Dokonca ani 20 miliónov stále nie je zle. Ľudské myslenie má sklon pozerať sa na veci jednodimenzionálne. Sú tam nespočetné vrstvy molekúl. Pretože veci, ktoré pochopila súčasná veda, sú všeobecné, použil som termíny modernej vedy, keď o nich hovorím. Ak chceš ísť veci na koreň, môžeš zobrať 200 tisíc. Avšak nie je to presné. Molekuly samotné majú mnoho vrstiev a častice majú rôzne veľkosti. 

 

Otázka: Ohľadom záležitosti uctievania sôch Budhov, niektorí ľudia hovoria, že tie sochy majú na sebe Majstrovho telo Zákona, pričom iní tvrdia, že majú na sebe telo Zákona Budhu, ktorého je tá socha.

Učiteľ: Práve som hovoril, že ani jediný Budha tu nezachraňuje ľudí. Čo by tie sochy mohli mať? Na niektorých sochách boli naozaj videné telá Zákona pôvodných Budhov, ale to je úplne zriedkavé. Navyše, sú to len sochy vo starovekých chrámoch, ktoré môžu mať telá Zákona pôvodných Budhov. Pretože keď robím túto vec, začal som tam hore a potom sa vrátim k tejto dimenzii ľudstva a Trom ríšam. Keď teda túto vec robím, tí, ktorí sú tu uzatvorení, sa nemôžu dostať von. Tí, čo tu nie sú uzatvorení, nemajú žiadne telá Zákona. Ale tí, čo sú tu uzatvorení, sa nezapletajú do vecí a nič nerobia. Keď vidia, že ste sa kultivovali dobre, možno vám povedia zopár slov. Ale vôbec sa nebudú pliesť do vašich záležitostí.

 

Otázka: Niektorí ľudia hovoria, že socha veľkého Budhu Tian Tan má na sebe Majstrovo telo Zákona, a preto predstavuje Majstra.

Učiteľ: Keď som prvýkrát prišiel do Hongkongu, zistil som, že na tej soche Budhu nie je žiaden Budha a že cieľ zasvätenia nebol dosiahnutý. Mala však na sebe nejaké zmätené veci, ktoré sa tam usídlili, tak som ich vyčistil. Pretože som tú sochu vyčistil, prevzalo ju moje telo Zákona. Toto sa stalo. Uctieva ju toľko ľudí – ako by mohlo byť tolerované uctievanie tých zmätených vecí?! Okrem toho, tá socha má podobu Budhu. Preto som sa o ňu postaral.

 

Otázka: Po dosiahnutí za Zákon trojitého sveta, bude mať telo stále príznaky chorobovej karmy?

Učiteľ: Nie. Ale telá našich kultivujúcich dnes sú vo vnútri vo veľkom neporiadku. Všetky sú však dávané do poriadku. V akomkoľvek spravodlivom náboženstve, hneď ako osoba prekročí Tri ríše, stav chorobovej karmy sa už na jeho tele viac neobjaví – absolútne nie. Ale predtým, než dosiahne úroveň ovocia, stále bude mať v bežnej ľudskej spoločnosti spory s ostatnými a nezhody preverujúce jeho charakter, po celý čas, kým sa nedovŕši.

 

Otázka: Pri udalostiach v Pekingu a im podobných, ako je to s tými neochvejnými kultivujúcimi, ktorí robili skutočnú kultiváciu?

Učiteľ: „Ako je to s tými neochvejnými kultivujúcimi, ktorí robili skutočnú kultiváciu?“ Čo tým myslíš? Zdá sa, že nikto z nás nerozumie, čo tým myslíš. Máš tým na mysli, že si sa toho nezúčastnil a že si „neochvejne robil skutočnú kultiváciu“? To znie, akoby si si hľadal ospravedlnenie toho, že si premeškal príležitosť dosiahnuť dovŕšenie. Snažíš sa oklamať dokonca aj mňa. Nemohol som už jasnejšie vysvetliť princípy. Každá udalosť, každá takáto veľká udalosť, je najlepšou skúškou a najlepšou príležitosťou pre študentov, aby urobili ten najlepší krok vpred smerom k dovŕšeniu. Niektorí z nás boli schopní pokročiť vpred. Niektorí mali pocit, že [robia správnu vec] tým, že sa nehýbu, za účelom skutočnej kultivácie. Keď je dovŕšenie nablízku a ty stále nevykročíš, tak by som rád vedel, kvôli čomu by si sa pohol. Nechceš sa naozaj dovŕšiť a chceš sa len kultivovať. Prečo sa kultivuješ? Nekultivuješ sa pre dovŕšenie? Ty vlastne hľadáš dôvody, aby si mohol sám seba ospravedlniť, snažíš sa nájsť ospravedlnenia pre svoje ďalšie pripútanosti. To nie je robenie skutočnej kultivácie a zotrvanie v neochvejnosti. Konáš vo všetkých situáciách svojho každodenného života naozaj ako niekto, kto robí skutočnú kultiváciu a zostáva neochvejný? 

 

Otázka: Videl som vás raz v parku a vyzerali ste vtedy veľmi vážne. Stále to vo vnútri neviem opustiť. Mám strach vás vidieť, no napriek tomu vás veľmi chcem vidieť. 

Učiteľ: Nemyslím, že by som často vyzeral vážne. Keď som bol v Nemecku, Francúzsku a na konferencii zdieľania skúseností v Európe, zámerne som hovoril: „Kým si schopný učiť sa a kultivovať sa, nech si urobil akékoľvek chyby, zachránim ťa.“ Povedal som, že som otvoril obrovské dvere. V skutočnosti sú dvere, ktoré som otvoril, také široké, že tam už žiadne dvere nie sú. Pozerám sa len na srdcia a mysle ľudí. Nepremýšľaj o tom príliš. Nikdy som nepociťoval vďačnosť alebo zášť voči žiadnemu človeku. Nech hovoríš, že som dobrý alebo zlý, moju myseľ to neovplyvní – preto môžem poznať vaše mysle. Ak sa chceš kultivovať a ak sa naozaj môžeš kultivovať, budem za teba zodpovedný. 

 

Otázka: Čo treba na to, aby bol nový študent braný ako ten, čo má minulosť duševnej choroby alebo duševnej choroby v rodine?   

Učiteľ: Neposkytla diagnózu týkajúcu sa tohto nemocnica? Takí ľudia sa nesprávajú normálne, sú zmätení a nevedia, kým sú. Náš Fa je poskytnutý človeku, aby zachránil jeho hlavnú dušu. Ak človek ani nevie, kým je, komu by som Fa dával? Presne z tohto dôvodu ho nemožno zachrániť.

 

Otázka: V priebehu štúdia Fa a vykonávania cvičení sú v mojej mysli veci, ktoré odporujú Fa. Sú to názory získané po narodení. Aký vplyv to bude mať v budúcnosti?

Učiteľ: Aký vplyv to bude mať v budúcnosti? Neovplyvňuje ťa to už teraz? Uvedomil si si, že sú to názory získané po narodení a nie sú tebou. Ty sám vieš, že Fa je dobrý; prečo im tvoja myseľ neodporuje? Ty sám chceš robiť cvičenia a meditáciu, ale ony ti neustále zabraňujú v tom, aby si sa stal pokojným a robil cvičenia. Ako ich stále môžeš uznávať? Každá časť tvojho ľudského tela si ty sám, pretože ony sú tebou. Tvoje ústa sa otvárajú, ako ty chceš, a vydávajú taký zvuk, aký chceš; tie ústa sú tvoje. Tvoje ruky sa pohybujú, ako chceš, pretože ony sú tebou. Takisto tvoje končatiny. Takže prečo sa tvoje myšlienky pri meditácii neupokoja, keď ty chceš? Je to preto, že ony nie sú tebou. Ak nedokážeš tieto veci rozlíšiť, ak ich považuješ za seba, nezachránime ťa. Nie je to tak? Ak uznáš, že tie zlé myšlienky sú ty, nebudeme schopní ťa zachrániť. Tým, koho zachraňujeme, sú ľudia, nie démoni, nie tamtie veci, ktoré nie sú dokonca ani démonmi. Je to len akýsi neporiadok, ktorý nie je schopný vytvoriť žiadnu nezávislú bytosť. Pôsobí tak, že sa prilepí na tvoje myšlienky. Mohli by sme ich vôbec považovať za niečo, čo by malo byť zachránené a dosiahnuť budhovstvo? To je nemožné. Odstráň ich v priebehu kultivácie a neskôr ťa nebudú ovplyvňovať.

 

Otázka: V Majstrovom jingwene „Nebeská klenba“ nie je žiadna interpunkcia. Aký vnútorný význam je tým vyjadrený? 

Učiteľ: Keď píšem klasickou čínštinou, normálne nepoužívam žiadnu interpunkciu. „Nebeská klenba“ či „nezmerná nebeská klenba“ znamená vesmír. Keď si vytvoríte hranice vo svojom poňatí pojmu vesmír, prejdem na iný pojem, aby som rozšíril vaše hranice. Tiež som používal slová ako „vesmírne telo“. To je všetko, čo je v ľudskom jazyku, nič viac tam nie je. Nie sú žiadne ďalšie slová, ktoré by opísali niečo väčšieho, je to neopísateľné.

 

Otázka: Mám v kultivácii strach. Na akej úrovni sa stanem pokojným a neochvejným? 

Učiteľ: Myslím, že za tvojím strachom stojí veľký problém. Ak si naozaj v kultivácii dosiahol veľmi vysokú úroveň, nebudeš mať strach. Ako by si mohol mať viac strachu, keď sa v kultivácii činíš lepšie? Keď sa niektorí ľudia práve začínali učiť, mali strach chodiť v noci po ulici a boli bojazliví. Hneď ako začali praktizovať, stali sa statočnými. Ak hovoríš, že ako pokračuješ v kultivácii, dostal si strach, mal by si hľadať, čo sú tvoje problémy. To absolútne nie je záležitosť úrovní. Nie si to ty, kto sa bojí – ani ty sám nevieš, ako si dostal strach. Niektorí ľudia sa kultivujú v Dafa po dlhý čas, ale nie je dobré, ak ich srdcia nie sú vo Fa. Ak nerobia skutočnú kultiváciu a nezmenia svoje základné veci – keď nezmenia základné ľudské veci – nedosiahnu nič a môžu sa objaviť všemožné problémy. Kultivácia človeka sa ukazuje v zlepšení jeho charakteru, nie v dĺžke času.

 

Otázka: Je niekoľko miest, v ktorých sa kniha Veľká Cesta k Dovŕšeniu líši od Majstrových inštruktážnych videokaziet. Čím by sme sa mali riadiť? 

Učiteľ: Veľká Cesta k Dovŕšeniu sa líši od videokazety? Všade som pohyby predvádzal ja. Sú rovnaké. Môžu tam byť nejaké zmeny vo formuláciách [inštrukcií]. Nevenuješ prílišnú pozornosť nepodstatným veciam? V kultivácii by si sa mal sústrediť na to, čo je dôležité. Nevŕtajte sa v takých bezvýznamných maličkostiach.

 

Otázka: Dlhoroční študenti a noví študenti nezdieľajú rovnaké názory a robia veci odlišne, hoci všetci usilovne robia pokrok. Môžu noví a dlhoroční študenti vytvoriť oddelené cvičebné miesta?

Učiteľ: Nie. Veci, ktoré hovoria dlhoroční študenti, pomáhajú novým študentom napredovať. To platí vždy. Ak sa dlhoročný študent kultivoval veľmi dobre, je pre neho naozaj ťažké počúvať veci, ktoré hovoria noví študenti. Je to preto, že noví študenti na začiatku hovoria o mnohých veciach bežných ľudí a chápu Fa z hľadiska bežného človeka. Nemôže to vystáť a nemôžeme mu to vyčítať. Takže som nenamietal, keď niektorí dlhoroční študenti idú domov alebo praktizujú osamote. Ak však tvoje pochopenie nedosiahlo tú úroveň, nedá sa to vynútiť. Niektorí ľudia v tejto situácii nie sú; zjavne sú schopní počúvať nových študentov, trvajú však na tom, že nie sú, a stránia sa ostatných. Povedal by som, že toto je pripútanosť predvádzania sa, pretože pocity tých dlhoročných praktizujúcich sú prirodzeným vývojom.

 

Otázka: Všetka hmota na tej strane tam prišla z tejto strany. Nerozumiem tomu úplne.

Učiteľ: Skutočne je pre teba ťažké tomu porozumieť. Nie je to ten koncept, ktorému si porozumel. Ako vieš, ak chceš ísť do nebeského raja, musíš tak urobiť pomocou kultivácie a zbavovaním sa zlých vecí vo svojom tele. Ak si chceš so sebou vziať toto telo, musíš ho prispôsobiť veciam na tej strane, premeniť ho na telo Budhu, až potom si ho môžeš so sebou vziať. Je to proces zušľachťovania. Keby boli takéto znečistené látky umiestnené v Budhovom raji, nebolo by to hrozné? To absolútne nie je dovolené. To, čo je tam, je zušľachtená hmota. Všetky látky musia prejsť procesom zušľachťovania, až potom môžu ísť na tú stranu.

 

Otázka: Čo sa myslí pod „duchovenstvom“?

Učiteľ: Duchovenstvo sa vzťahuje na kňazov, farárov, mníchov a podobne v západných náboženstvách. Nazývajú sa „duchovenstvom“. Ľudia na Východe tento koncept nemajú a nepoužívajú tento termín.

 

Otázka: Pri skupinovom štúdiu niektorí ľudia prekrížia obe nohy. Ovplyvní to ich štúdium Fa?

Učiteľ: So skríženými nohami seď, keď medituješ. Ak vieš, že nedokážeš sedieť so skríženými nohami po dlhý čas a stane sa to pre teba takým bolestivým, že krivíš tvár, nebudeš schopný dobre študovať Fa. Študovanie Fa je absolútne najdôležitejšie. Nerobte nič, čo by ovplyvnilo študovanie Fa. Ak hovoríš, že si schopný vydržať sedieť s prekríženými nohami, to je samozrejme skvelé! Pokojne to takto rob, keď počúvaš; pri štúdiu Fa je lepšie sedieť s prekríženými nohami. Niektorí nie sú schopní vydržať sedieť takto dlho. Ak sa pre teba sedenie s prekríženými nohami stane neznesiteľným, potom by si si mal nohy uvoľniť. Nečakaj, až ti nohy znecitlivejú, než si ich uvoľníš, tak by si nebol schopný nič počúvať. Myslel by si len na to, aby do teba niekto nestrčil. Keď študujete Fa, mali by ste sa opravdivo študovať Fa.

 

Otázka: Sú názory rozpustené v cite (qing)? 

Učiteľ: Tvoje poňatie nie je správne. Akákoľvek živá bytosť, kým existuje v prostredí Troch ríš, je naplnená citom. Toto naplnenie sa líši od toho, keď je človek ponorený do vody, kde sa s vodou stýka iba jeho pokožka. Všetko v bunkách celého jeho tela, kým sú na úrovni molekúl, je naplnené citom.

 

Otázka: Čo prichádza medzi bežnými ľuďmi prvé: cit alebo názory?

Učiteľ: Hneď ako sa narodíš, nachádzaš sa vo vnútri citu. Dokonca ešte predtým, než si sa narodil, bol si vnútri citu. Keď si bol v matkinom lone, bol si už vo vnútri citu, len si to nevedel. Ale vedel si, že mama ti je drahá. Názory vznikli po narodení. Vytvárajú sa postupne, ako človek starne. Štvor- alebo päťročné dieťa nemá žiadne názory. Nevytvorilo si žiadne názory.

 

Otázka: Mali by sme plniť úlohy, ktoré nám uložili asistenčné centrá. Ale niektorí ľudia hovoria, že asistenti sú tiež kultivujúcimi a že by sme mali brať Fa za svojho učiteľa a nasledovať vo svojom konaní svoje vlastné osvietenie.

Učiteľ: Dovoľte mi najskôr povedať, že by sme mali s našimi asistenčnými centrami spolupracovať vo všetkom, čo robíme. Nemôžeš svojvoľne robiť, čo sa ti zachce. Po druhé by som vám tiež chcel povedať, že keď nie som prítomný, veci, ktoré robia asistenčné centrá, sú všetky schválené Asociáciou Dafa v Pekingu. Mnoho asistenčných centier urobilo veľa práce a vykonalo ju dosť dobre. Nemožno sa vyhnúť chybám, pretože oni sú tiež tými, ktorí sa kultivujú. V tomto ohľade ste nepovedali nič nesprávne. Aktivity, ktoré organizujú, sú neoddeliteľné od ich kultivácie. Tejto veci venujem pozornosť ja. Nemali by ste si všetko robiť po svojom. Preto by nikto z vás na to nemal zameriavať pozornosť. Ak skutočne urobia chybu, môžete im to láskavo povedať. Myslím, že ak skutočne máte pravdu, neodmietnu to prijať.

Všetci ste kultivujúcimi. Často hovorím toto: Keď s druhými rozprávaš s láskavým srdcom, absolútne bez akéhokoľvek sebectva alebo vlastného záujmu, a úplne v záujme druhých, tvoje slová pohnú ostatných k slzám. Keď je však to, čo hovoríš, sebecké, a každé slovo, ktoré povieš, má za cieľ potešiť každého: „Ó, aby mi náhodou zle neporozumel, keď chcem povedať to a to,“ alebo „Radšej by som si mal dávať pozor na to, čo hovorím, aby ma potom druhí nemohli neskôr kritizovať,“ a obsahuje to všetko možné, potom odkazy, ktoré tie slová nesú, činné v tvojej mysli a vyžarované z tvojej mysle, budú veľmi zlé. Ak je tvoje srdce skutočne láskavé a bez akýchkoľvek vlastných pohnútok, všetko, čo povieš, bude iba čisté a láskavé.

V minulosti chodili dávni ľudia veľmi rýchlo. Dokázali prejsť za deň päťdesiat kilometrov a kone dokázali prejsť päťsto kilometrov. To nie je klamstvo. Ich myšlienky boli pomerne jednoduché a dobre sústredené. Keď niečo robili, nasledovali jednu cestu a dali do toho všetko, aby to urobili dobre. To, čo hovorili, mysleli vážne. Keď niečo sľúbili, celkom určite to vykonali. Také by mali byť ľudské bytosti. Teraz ľudia svoje sľuby nedodržujú. Robia veci tak, aby z toho mali všemožné výhody. V minulosti boli myšlienky ľudí, ktoré z ich myslí vyžarovali, ako cesta – rovná čiara – po ktorej sa pohybovali veľmi rýchlo, zatiaľ čo dnes sa ľudia snažia o všemožné výhody. Strachujú sa o toto, znepokojujú sa tamtým, a myšlienky pochádzajúce z ich mysle sa pohybujú vodorovne krížom-krážom. Preto ich mysle reagujú rýchlo, ale ich činy sú pomalé. Niektorí ľudia otvoria ústa a trvá dlhý čas, než povedia jediné slovo. Preto sa dnes ľudia pohybujú pomaly a dokážu prejsť iba desať kilometrov, než nastane noc. Keď budú ľudia takto pokračovať,  nepôjde to. Čím sa stávajú zložitejšími, tým sú horší. Každý to vie.

Niektorí ľudia však môžu povedať: „Keď nebudem zložitý, ostatní ma využijú.“ Avšak ja som vám povedal, že každý, kto je zlý, ponesie za všetko, čo urobil, následky. Presne kvôli tomu, že ľudia sú takíto – každý chce chrániť samého seba – bola ľudská spoločnosť zatlačená do takéhoto štádia a ide to s ňou z kopca. Takže každý za to nesie zodpovednosť. Dokonca aj keď ste neurobili nič zlé v tomto živote, vo svojich minulých životoch ste urobili. V skutočnosti sa vaše slová a činy všetky prispôsobujú moderným trendom. Je to to isté ako sa nechať unášať prúdom.

 

Otázka: Myslím, že čas je veľmi obmedzený a v kultivácii som sa nečinil dobre. Obávam sa, že už nezostáva dosť času.

Učiteľ: Existujú všetky druhy pripútaností, aj taká ako je táto. Dokonca aj v deň, keď máš prekročiť Tri ríše, ak dostaneš strach, spadneš. Takže by si sa nemal ničoho obávať. Čím je tento strach z nekultivovania sa dobre? Samotný tento strach ti môže zabrániť uspieť v kultivácii. Jednoducho odlož svoje pripútanosti a kultivuj svoje ja, o nič iné si nerob starosti. Teraz si získal Fa, čoho by si sa teda mal obávať? V minulosti sa hovorilo: „Ak si ráno počul Tao, za súmraku môžeš umrieť.“ Nikto nerozumie skutočnému významu tohto. Čo znamená „ak si ráno počul Tao, za súmraku môžeš umrieť“? Znamená to, že ak niekto počuje ráno Tao, večer zomrie? Nie. Znamená to, že ak ráno počul Tao, neobával by sa ani keby večer umrel. To je skutočný význam. Premýšľajte o tom, všetci: „Počuť Tao“ – kto počul Tao? Ste to vy, kto získal Tao. Nie je to, čo napĺňa vašu hlavu, Fa? To, čo napĺňa vašu hlavu, je Fa! Fa, ktorý napĺňa vašu hlavu, sa rozpustil vo vašej mysli, to je isté. Inak by ste si to nepamätali. Ako by mohla vaša časť, ktorá získala Fa, ísť do pekla alebo znovu vstúpiť do šiestich ciest prevteľovania, keby ste naozaj zomreli? Je to časť, ktorá získala Fa a bola prispôsobená Fa. Naučil si sa dnes taký nesmierny Fa a znovu a znovu si čítal knihu. Prečo stále premýšľaš o týchto veciach? Jednoducho sa zameraj na kultiváciu. Všetky strachy sú pripútanosťami a všetky pripútanosti sú prekážkami.

 

Otázka: Pri študovaní jingwenu „Rozhovor s Časom“ mali študenti odlišné porozumenie Času.

Učiteľ: Je v poriadku mať odlišné porozumenia. Hneď ako počujete niečo nové, vyviniete si ďalšiu pripútanosť. Môžem vám povedať – a vám by to vôbec nenapadlo – že mnoho, mnoho vecí sú Bohovia; o niektorých z nich dokonca často hovoríte a nie ste si ani vedomí toho, čím sú. Tento vesmír je taký rozľahlý. Je veľa vecí, ktoré ľuďom nie je dovolené poznať. Necítite sa ospalí? Necítite sa ospalí, hneď ako čítate knihu a nestanete sa omámení, hneď ako študujete Fa? Dovoľte mi povedať, že sú to títo Bohovia na úrovni tejto ľudskej dimenzie. Ak cez nich nemôžete preraziť, zostanete človekom. Nerobia vám niečo zámerne – zaobchádzajú takto s každým. Preto sa ľudia cítia unavení a ospalí. Ak sa chcete odpútať od bytia človekom, musíte sa cez to všetko prelomiť, až potom to môžete dokázať. Ak pôjdete podľa nich, budú si myslieť, že ste iba človek.

 

Otázka: V Prednáške v Syndey a v Prednáškach v USA hovorí Učiteľ o zložení dimenzií vo vesmíre a o pôvode života. Ako to súvisí s našou kultiváciou? 

Učiteľ: Zloženie vesmíru a pôvod života úzko súvisí s vašou kultiváciou. Mal som určitý cieľ, keď som o nich hovoril. Pokiaľ si neštudoval dostatočne dobre Fa, aby si tam dosiahol, a úroveň tvojej mysle nedosiahla tú úroveň, budeš mať pocit, že to s tebou nesúvisí. Ale moje prednášky v USA boli zamerané na viac ako 3000 vysoko vzdelaných ľudí v publiku. Polovica z týchto študentov Dafa má tituly zahŕňajúce doktorandské a magisterské tituly. Niektorí získali tri až päť titulov, títo prítomní boli čínskou elitou, bolo to určené im. Títo študenti sú špecializovaní v širokom spektre odborov. Ich mysle boli dosť široké a otvorené. Keď príde na študovanie Fa, má každý nejaký uzol. Uzly, ktoré nie sú rozviazané, sú prekážkami. To, že som o týchto veciach hovoril, bolo preto, že som musel odstrániť ich uzly, založené na ich špecifických situáciách. To bol jeden z dôvodov. Samozrejme, existujú tam hlbšie vnútorné významy.

 

Otázka: Ohľadom cvičenia „Falun pozície v stoji“, môžeme robiť len jednu pozíciu „držania kolesa“? V cvičení „Prenikanie dvoma kozmickými extrémami“, malo by nadlaktie viesť predlaktie, alebo by malo predlaktie viesť nadlaktie?

Učiteľ: Náš spôsob vykonávania cvičenia je veľmi prispôsobivý. Je v poriadku, ak robíte akýkoľvek z pohybov zvlášť. Je to navrhnuté takto prispôsobivé, aby to vyhovelo potrebám pracujúcich ľudí a umožnilo im praktizovať kultiváciu pri ich zaneprázdnených časových rozvrhoch. Ponúkli sme takúto praktickú kultivačnú cestu. Môžete sa kultivovať za akýchkoľvek okolností. Keď máte viac času, cvičte viac. Keď nemáte čas, môžete cvičiť menej (doženie to neskôr, keď budete mať čas). Ale je najlepšie, keď robíte celé cvičenia. Je tam takýto vzťah.

Keď vykonávate cvičenie „Prenikanie dvoma kozmickými extrémami“, predlaktie nevedie nadlaktie ani nadlaktie nevedie predlaktie. Myslím, že celé paže sa pohybujú ako celok. Ale v piatom cvičení predlaktie vedie nadlaktie. Keď robíte cvičenie „Prenikanie dvoma kozmickými extrémami“, ak do svojich predlaktí vložíte silu, vaše pohyby budú možno vyzerať trochu ladnejšie. Čo tu hovorím je, že by ste sa nemali vŕtať v týchto drobných detailoch. Mali by ste sa sústrediť na dôležité veci a pustiť sa do študovania Fa!

 

Otázka: Istá osoba mi zazlieva, že som jej zabránil v predávaní falošných kníh. Vzala niektorých z našich študentov, aby praktizovali oddelene. Ako by som sa voči nej mal správať?

Učiteľ: Ak zarába peniaze predávaním falšovaných kníh, poviem vám tu jasne: Nie je mojím učeníkom. Ak kupuje falšované knihy a predáva ich študentom za nákupnú cenu, potom kupuje knihy pre ostatných a nemôžete povedať, že poškodzuje Fa. Ak je text v knihách pozmenený a on to nevie, potom by ste mu mali povedať, aby to už ďalej nerobil. S týmto problémom by sa malo zaobchádzať takto a tento spor by sa nemal stať takým napätým. Ak neskôr začne odťahovať praktizujúcich, aby vytvoril svoju vlastnú skupinu, potom to rozhodne nie je správanie našich učeníkov Dafa.

 

Otázka: Vo svojich snoch sa často stretávam s niečím ako duchovia, ktorí ovládajú moje telo. Hneď ako sa to stane, spomeniem si, že som učeník praktizujúci spravodlivý Fa.

Učiteľ: Nemajte strach, keď vidíte zlé veci. Tieto strašné scény sú často videné novými praktizujúcimi, alebo tými, ktorí praktizovali nejaký čas, ale ktorí nie sú usilovní, ktorí robia veľmi pomalý pokrok a ktorí zostali na rovnakej úrovni dlhý čas. Prečo je to takto? Je to preto, že v inej dimenzii, na miestach, ktoré ľudia nazývajú „podsvetím“, je tak veľa životov ako v našom svete. Keď v noci ideme spať, na tom mieste je deň. Keď je tu pre nás noc, oni majú deň; keď máme deň, na tom mieste je noc. Keď v noci spíte, nastáva pre nich čas vyjsť von. Starší ľudia hovorievali: „Nechoď v noci von!“ Malo to svoje dôvody. Je to preto, že v noci je týchto vecí vonku viac. Odpočívajú, keď my máme deň.

Keď prvýkrát začínate praktizovať kultiváciu (začínate z úrovne bežného človeka), ak je vaše tretie oko otvorené na tej úrovni, uvidíte ich. Je to preto, že začínate na veľmi nízkej úrovni, na úrovni bežných ľudí. Oni vedia, že ich môžete vidieť, takže prídu s vami nadviazať kontakt alebo sa možno objavia niektoré javy, ktoré budú zasahovať do vašej kultivácie. Všetky tieto veci sú možné. Avšak mali by ste sa dobre ovládať, nezaujímať sa o nich a zamerať sa len na študovanie Fa a kultiváciu. Potom touto úrovňou prejdete veľmi rýchlo; po svojom zlepšení ich už viac neuvidíte, pretože vaša úroveň sa zvýšila a oni vás už viac nebudú schopní dosiahnuť. Hoci sa stále budete kultivovať medzi ľuďmi, priestor a čas poľa, ktoré obklopuje vaše telo, budú zmenené. Tieto veci sa stanú veľmi malými, preto ich už ďalej nebudete schopní vidieť a oni vás nebudú schopní ďalej vyrušovať. O týchto veciach som už hovoril v knihách Vysvetlenie Fa Čuan Faluna a Vysvetlenie obsahu Falun Dafa.

 

Otázka: Hovorí nám jingwen „Pre koho existujete?“, aby sme sa úplne zbavili ľudskej stránky a odhodili túto ľudskú škrupinu?

Učiteľ: Áno. Mnoho z nás si na samom začiatku myslí, že Fa je dobrý, pretože si myslia, že tento Fa je prínosný pre ľudstvo. Myslia si: „Byť praktizujúcim nenarušuje spoločnosť bežných ľudí a je to pre ňu dosť prínosné. Mal by som sa to učiť.“ Základňa ich myslenia je ľudská. Niektorí ľudia pokračovali v hodnotení všetkého z nášho Dafa ľudskými štandardami po dlhý čas. Ak si myslia, že niečo nesúhlasí s predstavami moderných ľudí alebo so spôsobmi ľudskej spoločnosti, nebude sa im to páčiť alebo to neuznajú. V skutočnosti to, čo ochraňujú, sú ľudské veci; nechcú sa vytrhnúť z bytia človekom. To je ten dôvod. Konečným cieľom pre vás praktizujúcich je dovŕšiť sa a oslobodiť sa z ľudskosti. Rozhodne vám nie je dovolené držať sa ľudských názorov a nenechať ich odísť. 

 

Otázka: Obyčajné emócie dokážem zniesť (Ren). Ale keď počujem, že o mne niekto robí negatívne poznámky, je to pre mňa trochu ťažšie znášať.

Učiteľ: Tvoja znášanlivosť v skutočnosti nedosahuje ani bežný štandard. To, že tam sedíš a myslíš si, že si znášanlivý, sa nepočíta za nič, to je len túžobné želanie. Iba ak môžeš byť znášanlivý, keď sa skutočne stretneš s problémami, to je skutočná znášanlivosť. Myslím, že keď pochopíš Fa pomocou štúdia, budeš to schopný dosiahnuť. Keď sa stretneš s problémami alebo keď sa problémy náhle vynoria, najrozhodujúcejšie je, koľko dokážeš znášať v tej chvíli. Niektorí ľudia nie sú schopní znášať vôbec, dokonca aj keď rozumejú princípom. Potom to nemožno nazvať znášanlivosťou. Niektorí ďalší hovoria, že sú schopní znášať, ale keď sa problém vynorí náhle, aj tak sa nedokážu dobre správať. Potom to v skutočnosti nie je až také dobré. Ak dokážeš znášať, keď sa problém vynorí náhle, a ovládať sa dokonca aj v snoch, potom si pevný. Sen nie je sám osebe kultiváciou, ale je pravda, že môže preveriť, či je tvoj charakter pevný. Tí, ktorí o tebe hovoria zlé veci, sú bežní ľudia, nie Bohovia a Budhovia. Prečo by tým malo byť ovplyvnené srdce kultivujúceho?

 

Otázka: Niekedy, keď skúšam porozumieť princípom Fa, alebo prechádzam skúškou charakteru, vo svojej mysli hovorím k Majstrovi. Je to pripútanosť? 

Učiteľ: Nie je to pripútanosť. Nemožno to nazvať pripútanosťou. Hoci ku mne hovoríš, nemal by si očakávať žiadnu odpoveď alebo náklonnosť, ani by si nemal očakávať, že odo mňa dostaneš nejaké dobré veci alebo že budem  k tebe zhovievavý. To by to nešlo. Je pre vás v poriadku ku mne hovoriť, každopádne ku mne môžeš hovoriť. Možno hovoríš so zámerom, ale keď počúvam, nebudem tomu venovať pozornosť. Neusiluj sa o nič a získaš prirodzene. Všetko, čo je vykonané zámerne, nebude fungovať; nemali by ste ku mne hovoriť so žiadnym zámerom. Niektorí ľudia povedia: „Chcem sa len pozrieť na Učiteľa, keďže nám Učiteľ povedal, že človek môže rozpoznať, či je niečo dobré alebo zlé tým, že sa pozrie na Učiteľov výraz tváre. Takže každé ráno, potom čo vstanem, sa pozriem na Učiteľov obraz, či dnešok bude dobrým dňom. Každý deň, vždy keď niečo urobím, pozriem sa na Učiteľov obraz.“ Potom sa vaša pripútanosť dosť rozvinula. Keď sa niektorí kultivujúci skutočne cítia neisto, potom čo niečo urobia, a naozaj nevedia, či konali správne alebo zle, pozrú sa na môj obraz a skutočne im to niečo naznačí. Kultivácia je o kultivovaní vášho srdca a mysle. Avšak namiesto toho, aby ste tie pripútanosti odstránili, kladiete ich všetky predo mňa.

Poviem vám, prečo dnes ľudia v budhizme nie sú schopní praktizovať kultiváciu. Jedným z najrozhodujúcejších dôvodov je, že sa nekultivujú, ale usilujú – avšak neuvedomujú si, že sa usilujú. Na čo myslia, keď uctievajú Budhu? „Ten a ten v mojej rodine je chorý; prosím ťa, Budha, požehnaj mu, pretože ja v teba verím.“ Myslia tým, že: „Verím v Budhu, pálim vonné tyčinky.“ Takže zjednávajú s Budhom. Kým uctievajú Budhu, niektorí ľudia premýšľajú... Keď uctievajú Budhu a pália vonné tyčinky, nemajú v mysli jasný cieľ, ale každý deň, keď to robia, premýšľajú: „Keď to robím, preukazujem Budhovi úctu a kultivujem budhovstvo. Budha, pozri sa, aký som zbožný ku Budhovi.“ Sám pre seba si myslí: „Som pred Budhom taký zbožný, Budha to musí vidieť.“ Budha nebude uznávať žiadne myslenie tohto druhu. Pomyslí si, že tento človek vôbec nie je dobrý.

Často hovorím, že ľudia v budhizme už nevedia, ako sa kultivovať. To je to, čo tým myslím. Vôbec si to neuvedomujú; ich zámery sú hlboko skryté. V dnešnej dobe sa ľudia stali veľmi ľstivými. Ľudia dnes vedia, ako skryť svoje pripútanosti. A potom skrývajú skrývanie svojich pripútaností. Keď sa pozriem na takého človeka, viem, že je skutočne ťažké ho spasiť. Keď mu ohľadne toho dám náznak, on sám si dokonca neuvedomí, že skrýva vec, ktorú používa na skrytie svojho skrývania. Ba čo viac, keď poukážem na jeho skutočný problém – keď moje telá Zákona poukážu na jeho skutočný problém – snaží sa oklamať moje telá Zákona, tak ako zaobchádza s bežnými ľuďmi. Predstiera to a povie: „Och, mýlil som sa.“ Potom znovu nájde ďalší pláštik, ktorým prekryje, čo skryl – použije ďalší pláštik. Ako môže byť niekto taký zachránený?! Teraz stále máte svojho Majstra, ktorý vás učí a vedie tu svojich učeníkov. Ale ako by sa mohli kultivovať tí ľudia v chrámoch, kde sa o nich nikto nestará? Ľudia dospeli do tejto fázy. Čo by ste povedali, že sa dá spraviť?

 

Otázka: Videl som, že mnoho študentov si robí poznámky. Majster, mohli by ste k tomu niečo povedať? 

Učiteľ: Všetci z vás, čo si robíte poznámky, by ste s tým radšej mali prestať. Prečo? Dovoľte mi povedať, že nebudete schopní počuť všetko, čo hovorím, pretože zameriavate svoju pozornosť na to, aby ste si toho čo najviac zapísali – takže nezáleží na tom, ako veľmi sa snažíte, nebudete schopní zachytiť úplne všetko. Ak si urobíte neúplné poznámky a zdieľate ich s ostatnými, budete ma citovať mimo kontextu. Navyše ste sami dobre nepočúvali. Narušenie je teda značné. Hoci si nemôžete zapamätať všetko, s každou vecou, ktorú v mojej prednáške pochopíte, robíte pokrok a prispôsobujete sa Fa. To je skutočné zlepšenie. Keď odtiaľto vyjdete, všetci prejdete zmenou. Je možné, že tí, ktorí si robili poznámky, vôbec žiadnou zmenou neprejdú. Také obrovské je toto narušenie. Na tento problém sme poukazovali už predtým. Nerobte si poznámky.

 

Otázka: Vysvetlite prosím trochu jasnejšie vnútorný význam jingwenu „Vysvetlenie k Fa“.

Učiteľ: Keby som to pre vás chcel urobiť jasnejšie, napísal by som to jasnejšie. Je na vás, aby ste sa k tomu osvietili. Koľko tomu porozumiete, toľko tomu porozumiete, je to v poriadku. Ak tomu skúsite porozumieť bez akýchkoľvek predstáv, nedostanete sa na scestie, bez ohľadu na to, k akému kúsku sa osvietite; bude to len tak, že to, k čomu sa osvietite, bude obmedzené, a toho, čo sa dozviete, nebude mnoho. Ale nezídete na scestie. Ak by som vám to mohol povedať jasne, nenapísal by som to týmto spôsobom.         

 

Otázka: Aký je vzťah medzi názormi a pripútanosťami?

Učiteľ: Tie veci, ktoré považuješ za dobré, a tie, ktorých sa držíš a nechceš ich opustiť, sú pripútanosti. Ak to mám povedať jasnejšie, všetko, čo nemôžeš opustiť, je pripútanosť. Je to veľmi jednoduché. Mnoho z vás neštudovalo Fa dosť dobre. Dôvod, prečo ste neštudovali Fa dosť dobre, nie je ten, že ste neštudovali alebo že ste študovaniu nevenovali dosť času – je to tak, že ste študovali s mysľou bežného človeka. Vyberali ste si tie časti, ktoré vyhovujú želaniam vašej mysle. Myslíte si, že tieto sú dobré, a čítate ich výberovo. Ak si myslíte, že nezodpovedajú vašim potrebám, nemajú s vami nič dočinenia alebo dokonca nesúhlasia s vašimi vlastnými predstavami a čítate ich  výberovo alebo ich dokonca preskakujete, potom nebudete nikdy schopní v kultivácii vystúpiť. Hoci niektoré veci, o ktorých som hovoril v Čuan Falune, nemajú zdanlivo nič do činenia s vašou kultiváciou alebo s vaším charakterom, táto kniha obsahuje veci na odlišných úrovniach a veci odlišných foriem. Hoci sa to javí, akoby som hovoril o kungu, poviem vám, že vo vnútri sú veci týkajúce sa charakteru. Kniha je systematická. Nebude to fungovať, dokonca aj keď preskočíte jedinú kapitolu. Ak nedokážete zmeniť tento svoj postoj, skutočne to ovplyvní vaše zlepšenie, ovplyvní to vaše dovŕšenie.

 

Otázka: Občas cítim, akoby niečo tlačilo na moju hlavu, ale neviem pochopiť, odkiaľ to pochádza.

Učiteľ: Proste si to nevšímaj. Ničoho sa neobávaj. Kým si učeníkom v kultivácii, mal by si považovať všetky stavy, ktoré zažiješ, za dobré javy. Hovoril som o „Troch kvetinách nad hlavou“. Tri kvetiny nad hlavou sa prihodia len na nízkej úrovni a je to prejav Fa trojitého sveta. Keď človek dosiahne vyššiu úroveň, budú tam prejavy na vyšších úrovniach a nad hlavou človeka sa vyskytne mnoho druhov foriem a tlak pociťovaný na vrcholku hlavy bude veľký. Hneď ako spomeniem určité prejavy, pravdepodobne si vyviniete určité pripútanosti alebo budete rozradostený. Asi ste videli, že Budhove sochy majú telá rôznych variácií, niektoré z nich majú štyri hlavy, a niektoré z nich majú jednu hlavu na vrchole ďalšej hlavy, ktorá je na vrchole ďalšej a ďalšej... Všetko z toho sa prihodí počas vašej kultivácie. Je to veľkoleposť Budhovho Fa, je to čiastočný prejav veľkoleposti Budhovho Fa, navyše, je to iba jeden jav. Objavia sa tisíce, desaťtisíce, dokonca stovky miliónov rôznych stavov kultivačnej energie, rovnako ako stavov Fa. Ako by ste mohli na vašej hlave nič necítiť? Ako váš stĺp kultivačnej energie rastie nahor, tlačí nadol na vás a spôsobuje, že cítite na svojej hlave tlak. Stanú sa všetky možné veci. Ak považuješ takéto dobré veci za zlé, kam si umiestnil svoj charakter ? Zodpovedá to úrovni, ktorú ste dosiahli? Preto vám často hovorím, že nezáleží na tom, keď nemôžete vidieť. Musíte to brať ako dobrú vec. Bolo by pre mňa nemožné povedať dôkladne každému z vás o všetkých podrobnostiach každého javu na každej úrovni. Keby som to urobil, stali by ste sa príliš rozradostenými. Ak by ste sa na tieto zmeny zamerali každý deň, už by ste sa ďalej nemohli kultivovať. Preto s vami o týchto veciach nehovorím. Mali by ste len tvrdo pracovať na svojom srdci a mysli – skutočné zlepšenie závisí úplne na vašom srdci a mysli. Ak vaše srdce a myseľ nestúpnu nahor, nič iné nemá zmysel.

 

Otázka: Keď nemôžem prejsť skúškou, vyjadrím svoju ľútosť pred Učiteľovým obrazom. Je v poriadku to robiť?

Učiteľ: Je v poriadku to vyjadriť. Nie je to zle, ale musíš neskôr svoje správanie napraviť. Ak dnes, potom čo to povieš, vyjdeš z dverí a opäť sa správaš ako predtým, čo dobrého by to potom prinieslo, keby si prišiel, aby si vyjadril svoju ľútosť znova? Keď Učiteľovi poviete, že niečo ľutujete, mali by ste byť rozhodnutý to napraviť. 

 

Otázka: Prosím, vysvetlite význam „Toto je veľké hroziace nebezpečenstvo“ v jingwene „Utíšte vonkajšie kultiváciou vnútorného“.

Učiteľ: Napísal som ten jingwen, pretože niektorí študenti vzniesli otázky, ktoré sa toho týkali. Pýtali sa: „Cvičil som Falun Gong. Je dobrý a pomáha zlepšiť morálku ľudí v spoločnosti. Avšak keď sa každý stane takým láskavým (shan), čo keď nás napadnú cudzinci? Čo keď vypukne vojna?“ Napísal som ten jingwen, aby som túto otázku prebral.

Vojny nevypuknú jednoducho preto, že ľudia chcú vojny viesť. Všetko je určené nebom a je to riadené kozmickou klímou. Bez ohľadu na to, ako usilovne ľudské bytosti pripravujú stratégiu, ako usilovne premýšľajú alebo sa snažia, sú obdobia, kedy jednoducho nemôžu uspieť. Niekedy, keď uspejú, myslia si potom, že je to výsledok ich vlastného úsilia. Ale v skutočnosti sú snahy a činnosti v ich životoch nevyhnutné. Takto to je. Takže ak ľudské bytosti nejakú vec neurobia, dobré veci im len tak do lona nespadnú. Dôvodom je to, akým spôsobom ľudské bytosti žijú svoje životy, a ony nikdy nebudú žiť ako Bohovia. Dokonca aj keď im to poviete, nebudú tomu veriť a budú naďalej súperiť a bojovať s ostatnými. Taká je jednoducho ľudská bytosť. V dôsledku toho sa súperenie a bojovanie stanú nevyhnutnými činmi, stanú sa ľudským správaním a sú jednoducho ľudské. Takže stav ľudskej spoločnosti pochádza zo stavu ľudských bytostí.

 

Otázka: Keď si zlepšíme svoj charakter, naša karma je odstránená. Je prenesená na tých ľudí, ktorí nám pomáhajú zlepšiť si charakter?

Učiteľ: Nie, tak to nie je. Zdá sa, že si dosť pripútaný a máš obavy zo strácania svojich vecí. (smiech) Dovoľ mi povedať ti, že to vôbec nie je tak, ako si to predstavuješ. Odstránil som pre vás veľa, veľa vecí. Pravdou je, že ich znášam za vás. Pre nikoho nie je možné, aby neplatil za zločiny a chyby, ktoré urobil – to je úplne zakázané. Toto je zákon neba. Množstvo karmy, ktorú musíte odstrániť, slúži práve na to, aby ste sa mohli kultivovať; to, čo zostane, zodpovedá vášmu charakteru a je to znesiteľné. Keby toho bolo o trochu viac, spadli by ste a nemohli by ste sa kultivovať. Nie je to tak, že pretože som za vás znášal [karmu], budem od vás niečo chcieť. Všetko je moje a ja nič nepotrebujem. Niektoré zlé veci sú zničené priamo a je to niečo, čo nikto okrem mňa urobiť nemôže.

Viete, prečo bol Ježiš ukrižovaný? Viete, prečo si Šákjamuni musel zvoliť nirvánu? Mnoho ľudí išlo do chrámu Famen, aby videli kosti prsta Šákjamuniho; sú to naozaj kosti prsta Šákjamuniho. Ak sú kosti jeho prsta také, ako sa mohlo rozložiť jeho telo? Nemohol si vziať svoje telo so sebou? Bolo úplne premenené na vysokoenergetickú látku a nebolo už ďalej ľudským telom. Prečo si potom zvolil nirvánu? Neviete, že v priebehu vašej kultivácie nie sú dlhy, ktoré dlhujete, len hriechy napáchané medzi ľudskými bytosťami; dlhy, ktoré dlhujete v rôznych kozmických telách, na rozličných úrovniach a v rozličných prostrediach, sú jednoducho veľmi početné. To sú veci, ktoré ľudské bytosti nemôžu žiadnymi prostriedkami vyriešiť. Dokonca ani Bohovia na nižších úrovniach ich nemôžu nijako vyriešiť. Ale ak niekto chce osobu spasiť a ak tá osoba má túžbu kultivovať sa, ako by ste s ňou mohli nemať milosrdenstvo? Budha je milosrdný, a tak sa ju pokúsi zachrániť. Ale čo všetky tie dlhy, ktoré dlhuje? Musíte to za ňu vyriešiť, čo v skutočnosti znamená, že uzly jeho dlhov sú potom prenesené na samotného Budhu. Keď príde Budha zachrániť ľudí, potrebuje mať fyzické telo. Na čo sú uzly pripútané? Sú pripútané k jeho fyzickému telu. Nakoniec, ani Budha ani Ježiš nemohli svoje fyzické telá vyslobodiť, pretože sa jednoducho nemohli vyslobodiť z dlhov, ktoré dlhovali učeníci, ktorých zachraňovali, a to zahŕňalo rôzne druhy karmických dlhov dlžných na rozličných úrovniach a v rozličných časových obdobiach, a bolo to preto, že to zahŕňalo mnoho a mnoho rozličných vecí vo vesmíre. Vôbec sa neboli schopní vyslobodiť. Takže si vybrali tento typ cesty: zničiť fyzické telo alebo nechať svoje telo spopolniť a týmto jedným razom to všetko ukončiť; všetko bolo vyriešené a to sa tiež ráta za splatenie ich dlhov.

Aby zaplatil dlhy ako sa najviac dá a aby odstránil nevôľu voči sebe, ktorá pochádzala z rozličných sfér, prijal Ježiš svoje vlastné ukrižovanie a podstúpil to utrpenie. Napriek tomu stále existujú ľudia, ktorí mi posielajú lístky ako: „Učiteľ, mal by si ma spasiť týmto spôsobom.“ alebo „Mal by si ma spasiť tamtým spôsobom.“ Hovorím: „Myslíš si, že Budhovia sú povinní ťa spasiť, že nemajú čo robiť a musia ťa spasiť, že sú závislí na tom, aby ťa spasili?“ Šákjamuni povedal, že množstvo Budhov a Tathagátov je ako množstvo zrniek piesku v rieke Ganga. Koľko zrniek piesku je pozdĺž pobrežia rieky Gangy? Povedal, že Tathagátovia sú takí početní ako zrnká piesku v Gange. Je tak veľa Tathagátov. Toto Šákjamuni povedal zo svojej vtedajšej úrovne. Tak prečo sem to množstvo Budhov nepríde, aby sa starali o ľudské záležitosti? V skutočnosti, Budha tam hore nepotrebuje schádzať dole: stačí iba jediné mávnutie jeho ruky, aby boli všetky choroby ľudstva odstránené, a [stačí] mávnutie ruky k tomu, aby odstránil karmu všetkých ľudských bytostí a spasil ich. Lenže nikto to nemôže urobiť týmto spôsobom.

Ľudské bytosti musia samé zaplatiť za všetko, čo dlhujú, pričom to, čo dlhujú, nie je obmedzené len na sféru ľudských bytostí. Ak ich chce [vyššia bytosť] spasiť, musí od základu zmeniť ich srdcia. Iba takto sa to počíta za naozajstnú spásu. Keby za ne zaplatila ich dlhy a úplne ich očistila, ale ich úroveň myslenia by nebola povýšená, iste, na povrchu by vyzerali nablýskané, ale bolo by to všetko falošné! Prečo hovorím, že sa musí zmeniť najvnútornejšia časť vašej mysle? Niektorí ľudia povedali: „Prišiel som sa učiť Fa, pretože som bol chorý. Nevedel som to hneď, ale neskôr som pochopil, že Učiteľ hovorí, že toto nie je o uzdravovaní.“ Potom sa tento človek už nezmieňuje o uzdravovaní. „No dobre, nebudem žiadať o uzdravenie.“ V mysli si sám pre seba hovorí: „Nebudem žiadať o uzdravenie. Len budem čítať knihu a robiť cvičenia. Učiteľ sa určite o moju chorobu v určitom okamihu postará.“ Stále uvažuje týmto spôsobom. Je nablýskaný na povrchu, v jadre sa však nezmenil. Chce tým oklamať ľudí, dokonca aj svojho Majstra. Ako by toto mohlo fungovať? V skutočnosti klame len sám seba. 

Toto znamená, že ak sa chcete zmeniť, musíte sa zmeniť od svojho najhlbšieho vnútra, zo svojej skutočnej podstaty. Iba toto je skutočné pozdvihnutie a skutočná premena. Ak sa váš charakter od podstaty nezmenil, keď sa stretnete s problémom, [vaša pripútanosť] ihneď vyvstane  – vypláva a prejaví sa. Nebolo by hrozné, keby Budhovia boli takí? Zmeny musia pochádzať zo skutočného vnútra človeka. Preto som povedal, že kultivácia je veľmi vážna vec. Je to nanič, ak skutočne nezmeníte sami seba od svojej skutočnej podstaty. Keď sa ľudia snažia byť dobrými a stať sa vzormi alebo hrdinami v spoločnosti bežných ľudí – a nezáleží na pohnútkach, možno je to zrodené z dobrého úmyslu – vždy majú zámer alebo pohnútku. Preto dobré správanie tej osoby nebude trvať dlho a opäť v budúcnosti urobí chyby. Neexistovalo v minulosti také príslovie: „Vždy veleb mŕtvych, nie však živých“? Je to preto, že ľudia sami zistili: „Čo keď jedného dňa opäť urobí chybu?“ Žiadne zákony alebo obmedzenia, dokonca ani žiadna kampaň, nikdy nezmení ľudskú povahu alebo srdce. Ľudské srdce musí byť skutočne pohnuté, aby mohol byť človek skutočne zmenený. 

Či už je to Šákjamuniho nirvána alebo Ježišovo ukrižovanie, ktoré som práve spomenul, vytrpeli takú veľkú bolesť pre ľudské bytosti a tak desivo pre nich trpeli! Ako by sa ľudia mali k sebe postaviť? Za koho nesú zodpovednosť? Pre koho by mali žiť? Ak chceš byť k sebe zodpovedný, nechceš žiť s jasnou mysľou? Ak by každý dokázal hľadať nedostatky vo svojom vnútri, správanie ľudskej spoločnosti by sa určite zlepšilo. Náš Dafa to môže spôsobiť. Ale to, že som rozšíril Dafa, absolútne nie je určené pre tie veci bežnej ľudskej spoločnosti. Naším cieľom je umožniť kultivujúcim zlepšiť sa, avšak ak sa Ho bude učiť čoraz viac ľudí, vytvorí prostredie, ktoré podnieti zlepšenie ľudskej spoločnosti ako celku. Takto je to prepojené. Ale dovoľte mi to povedať jasne: Vôbec sa nesnažím urobiť niečo pre spoločnosť, pre určitých ľudí, alebo dosiahnuť niečo v ľudskej spoločnosti. Cieľom je, aby ste vy dosiahli dovŕšenie.

 

Otázka: Keď hneď ako urobím niečo zlé, moje telo prechádza odstraňovaním karmy, znamená to „odplatu v tomto živote“, o ktorej hovoril Učiteľ? 

Učiteľ: Jav odplaty v tom istom živote existoval predtým a bude naďalej existovať v budúcnosti. Zlé správanie menšieho rozsahu môže vyústiť do odplaty v tom istom živote. Potom čo človek spraví niečo zlé, len čo vyjde z dverí, spadne tvrdo na zem, alebo ho niečo udrie. Aj keď stupeň vážnosti sa môže líšiť, tak či tak bude potrestaný. Ľudia zvyčajne neveria v existenciu bytostí vysokých úrovní v iných dimenziách, takže si myslia, že to, čo sa prihodilo, bola náhoda. Uznávajú iba, že ľudia sú jediné inteligentné bytosti. Ľudia sa stali takými smiešnymi! Životy sú všade vo vesmíre. Ľudia konajú zlé skutky a robia veci, ako sa im zapáči; keď sa niekto stane takým, odplata v tomto živote sa stane menej častou. Takže čo sa stane? Bude hromadiť karmu a kopiť si jej čoraz viac. Keď bude mať príliš veľa karmy, jeho život bude skrátený. Čím viac karmy má, tým viac bude jeho život skrátený a ďalšia karma bude jeho život ďalej skracovať. Napríklad ľudia, ktorí urobili príliš veľa zlých vecí a stali sa „neodpustiteľne zlými“, hoci v tomto svete umrú, budú neustále vyhladzovaní v iných dimenziách, kým nesplatia všetku svoju karmu – existuje mnoho spôsobov vyhladzovania. Inými slovami, musia za všetko zaplatiť. Je to naozaj desivé. Pre našich kultivujúcich však nie sú veci také ako pre bežných ľudí. Vo väčšine prípadov premieňate karmu keď sa zlepšujete a je vám to napovedané pomocou náznakov.

 

Otázka: Keď sa kultivujem doma, premení pre mňa Učiteľ menej gongu, než keby som vykonával cvičenie na cvičebnom mieste?

Učiteľ: Keď sa kultivuješ doma, naozaj sa považuješ za praktizujúceho a kultivuješ sa pevne a vytrvalo, potom na tom nie si horšie, než keby si sa kultivoval vonku. Ľudia však v sebe zvyčajne majú lenivosť – to nemôžeš poprieť – pretože tvoje myšlienky sa ešte nepozdvihli do tej úrovne. Keď sa strániš prostredia skupinového cvičenia, je to ako keby ťa nikto nepopoháňal a stratíš vonkajšie podmienky, ktoré ťa v kultivácii poháňajú. Napríklad keď robíš meditáciu, keď iní ľudia znášajú trýznivú bolesť, ale nikto nerozloží nohy, budeš sa hanbiť rozložiť tie svoje. To ťa prinúti predĺžiť čas svojho cvičenia. To znamená, že také prostredie ťa v mnohých ohľadoch potlačí dopredu. Bez takéhoto prostredia, keď sa nečiníš dobre, nebudeš popoháňaný tým vonkajším faktorom a možno zvoľníš a nedokážeš zostať usilovný. Hoci stále praktizuješ, tvoj pokrok môže byť oveľa pomalší. Takto je to prepojené. Ak si skutočne schopný činiť sa dobre, potom je jedno, kde praktizuješ. Jedinou obavou je, že by si sa nemusel činiť dobre. Niektorí ľudia hovoria: „Dokážem byť na seba prísny“. Pri niektorých ľuďoch tomu verím, pri niektorých nie, pretože to vidím veľmi jasne. Ešte neurobili prielom k tej úrovni.

 

Otázka: Jeden človek poškodzujúci Fa napísal mnoho hanlivých poznámok do knihy Čuan Falun (II). Čo by som mal s tou knihou urobiť?   

Učiteľ: Môžeš tú knihu spáliť. Až takto sa niektorí ľudia pokazili. Existujú všetky možné druhy ľudí, dokonca aj takí, ktorí sa odvážia rúhať sa Budhom. Hneď ako mu jeho rúhavé slová vyjdú z úst, jeho duša klesne. Čo zostane, je napoly mŕtvy človek, ktorý vykonáva veci medzi ľuďmi s týmto telom. Takýto druh človeka je najľahším cieľom pre posadnutie duchom; posadajúci duch sa ho okamžite zmocní. Bez duše jeho telo nie je ničím, len prázdnou škrupinou a posadajúci duch potom prevezme nad ním kontrolu. Je veľa takých prípadov. Existuje mnoho podvodných čchi-kungových majstrov tohto druhu. Takí ľudia sú v skutočnosti tými najhoršími ľuďmi.

 

Otázka: Väčšina dobrosrdečných Rusov sú kresťania. Ako im môžeme pomôcť získať Fa?

Učiteľ: Ak to podmienky dovolia, môžete sa s nimi porozprávať. Ak sa chcú učiť, môžu sa učiť; ak ich to nezaujíma, nechajte ich tak. Dafa je závažný a slávnostný – nikoho nenútime učiť sa. Je jedno, akej ste národnosti. Šírime Dafa jednoducho preto, aby Fa spoznali tí, ktorí o ňom ešte nevedia, a je to preto, aby sme ich nezanechali. Či sa človek chce učiť, je jeho vlastnou vecou. To isté platí pre cudzincov aj pre Číňanov. Ľudia pomocou štandardov dnešných ľudí posudzujú, či je človek dobrosrdečný. Každý má dobrú stránku a zlú stránku. Okrem toho, celá ľudská spoločnosť sa rúti nadol. Všeobecne povedané, existujú niektorí dobrí ľudia, ktorí stále majú dobrý zámer stať sa opäť mravnými. To je najvzácnejšie. Ale čo sa týka toho, akí sú dobrí medzi bežnými ľuďmi, nemyslím, že je to veľmi dôležité. Iba ich želanie stať sa opäť mravnými je najvzácnejšie. Bez toho je pre nich veľmi ťažké, aby boli spasení.

 

Otázka: Bežný človek chcel zničiť knihu Dafa a jeden študent s ním začal bojovať, aby tú knihu chránil. Urobil dobre z hľadiska znášanlivosti? Narástla tým jeho karma?   

Učiteľ: Nemôžeme povedať, že by ten študent urobil chybu. Keď sa však stretneme s problémami, musíme o nich popremýšľať: Prečo ten človek pred tebou zničil knihu? Mohlo to byť preto, že máš nejakú pripútanosť? Alebo bola niekde chyba u teba samého? Ak by si napravil svoje myslenie hneď v tej chvíli, možno by ihneď s ničením tej knihy prestal. Veľmi pravdepodobne by sa to stalo. Často hovorím, že vždy keď sa stretnete s problémom, mali by ste sa najskôr pozrieť sami na seba. Dokonca aj keď nejaký problém nemá s vami nič dočinenia, keď ho vidíte, stále by ste mali hľadať vo svojom vnútri. Povedal by som, že potom vám nič nemôže zabrániť v pokroku na vašej ceste.

 

Otázka: Študujem Falun Dafa, ale môj manžel študuje Knihu premien. Spálila som niektoré jeho knihy bez toho, aby o tom vedel. Bolo to zle?

Učiteľ: Nie, nebolo to zle. Náš Fa má za slovami vnútorné významy. Ale knihy napísané tými podvodnými čchi-kungovými majstrami majú tiež za svojimi slovami nejaké veci. Nemajú také hlboké významy, ale len nejaké povrchné veci, ktoré nemôžu presiahnuť Tri ríše. A tie veci sú zlé. Majú podobu zvierat, líšok, démonov, duchov – takého druhu špinavých a zmätených vecí. Sú celí čierni, škodliví pre ľudí a svojou podstatou „yin“. Takže je naozaj zlé mať ich vo svojom dome. Tvoj manžel prijal tie veci z nevedomosti a tie veci mu ubližujú. Takže ak si ich spálila, tak si ich spálila. Ale ak by bol proti a hneval by sa, hádal sa s tebou alebo s tebou bojoval, potom sa tým už nezaoberaj. Ak mu to nevadí, potom bolo v poriadku ich spáliť. Mala by si sa stále pozerať na seba: „Mám nejaký druh pripútanosti?“ Myslím, že veľa vecí sa pravdepodobne deje z nejakého dôvodu. Tamtie veci ťa však neovplyvnia, pretože praktizuješ kultiváciu a máš okolo svojho tela štít. Vy všetci máte štíty; inak by do vás nielenže zasahovali druhí, ale aj vy by ste tých druhých ovplyvňovali.

 

Otázka: Čo je to „vývoj vesmíru“?

Učiteľ: Všetci viete, že „vesmír“ je definovaný ľuďmi. Ako presne rozsiahly je vesmír? Ľudia to nedokážu presne vysvetliť. Vesmír, ktorý obvykle máme na mysli, sa vzťahuje na vesmírny priestor, ktorý vidíme. Najrozľahlejší priestor, ktorý môžu vedci pozorovať svojimi ďalekohľadmi, nepresahuje tento náš malý vesmír. Takže jednoducho povedané, toto je to, myslia pod „vesmírom“. Avšak tento náš malý vesmír nie je ani trilióntinou veľkého vesmíru. Je vnútri tejto malinkej, maličkej sféry, ktorá je trilióntinou jednej trilióntiny veľkého vesmíru. Je to len smietka prachu v smietke prachu, ktoré je ďalšou smietkou prachu v smietke prachu – taký nepatrný je. Celý veľký vesmír je v pohybe a vesmírne telá vo veľkom priestore sú v pohybe. Nepovedali by ste, že vesmír je v pohybe? Tento pohyb vytvára životy a vytvára druhy. Kultivujúci nazývajú tento pohyb „vývojom“. Ľudská myseľ nedokáže porozumieť veciam na takejto vysokej úrovni. Tento vesmír je taký rozľahlý, že aj keď dosiahnete najvyššiu úroveň svojej kultivácie v čase dovŕšenia, stále ho budete vnímať ako neuveriteľne rozľahlý a budete z neho v úžase.

 

Otázka: Majster povedal: „[dôraz na vlastnú] povesť je obrovskou prekážkou, ktorá [ti] bráni v dosiahnutí dovŕšenia“. Čo keď niekto nie je pripútaný k svojej povesti v spoločnosti bežných ľudí, ale usiluje sa o získanie gongu a o preslávenie sa vďaka svojej práci pre Dafa? 

Učiteľ: Potom sa jeho pripútanosť odhalila a musí byť odstránená. Občas niektorí naši študenti, vrátane dlhoročných študentov, prejavujú veľmi zlé pripútanosti, ktoré kultivujúcemu absolútne neprislúchajú. Avšak nemôžeme povedať, že tá osoba nie je dobrá. Je to preto, že už viac nemôžete vidieť tie pripútanosti, ktoré odstránil a prejavujú sa iba tie pripútanosti, ktoré neodstránil. Inými slovami, mnoho pripútaností sa u neho neukazuje, pretože sa kultivoval celkom dobre; iba tie, ktoré ešte neodstránil, sa môžu prejaviť. Takže možno sa prejaví tá pripútanosť, ktorá nebola odstránená. Nemôžete povedať, že tá osoba nie je dobrá – môžete iba povedať, že táto jeho pripútanosť nie je dobrá.

Nech sa už človek kultivuje akokoľvek, nemôže skryť tie pripútanosti, ktoré neboli odstránené. Nech sa kultivuje akokoľvek, použijem všetky možné prostriedky, aby som odhalil jeho najtvrdošijnejšie pripútanosti – aj keď si myslí, že robí tú najposvätnejšiu vec. Aj keď robíte prácu pre Dafa, stále ich nechám prejaviť sa. Nie je dobré, keď mu práca samotná nemôže pomôcť zlepšiť sa; zlepšenie jeho charakteru je prioritou číslo jedna, jeho pozdvihnutie je tým najdôležitejším. Iba ak je jeho srdce rýdze a čisté, a keď si dokáže uvedomiť svoje problémy, potom keď ide opäť do práce, jeho práca bude posvätnejšia. Takže dôvodom prečo mnoho našich študentov nedokáže dosiahnuť úspech vo svojej práci je, že robia prácu, pričom sa držia mnohých pripútaností – nemôžu sa pustiť tejto či tamtej pripútanosti. Či už sú pripútaní k svojim vlastným veciam alebo si vyvinuli pripútanosť keď robili prácu pre Fa, pokiaľ majú pripútanosť, odhalí sa uprostred ich práce. A najmä ak ich zámer nie je dobrý, potom je ešte menej pravdepodobné, že dosiahnu úspech. Takže potom budú mať obrovské prekážky a je to preto, že im nie je dovolené robiť posvätnú prácu s nečistým srdcom. Ak dokážu robiť posvätnú prácu s čistým srdcom, iba potom je ich práca skutočne posvätná.

 

Otázka: Pri meditácii sa študentovi chveje jedna noha a on vracia. Nemôže to ovládnuť. Mohol by to prosím Majster vysvetliť?

Učiteľ: Situácia každého je odlišná. Pretože hovorím v takomto prostredí, musím o tom hovoriť spôsobom, ktorý má všeobecnú platnosť. Ak osoba nedokáže byť čistá, keď praktizuje, ak stále praktizuje iné veci alebo sa nedokáže sústrediť na jedinú kultivačnú cestu, alebo ak primiešava do svojej mysle veci z iných čchi-kungov, potom sa môžu objaviť všetky možné situácie, podobné tejto. Iná možnosť je, že tí, ktorí majú veľké množstvo karmy, môžu mať silné reakcie, keď je ich karma odstraňovaná. To by tiež mohlo takúto situáciu zapríčiniť.

 

Otázka: Máme konať v súlade s tým, k čomu sme sa osvietili, je to tak?   

Učiteľ: Áno, to by ste mali. Nemusíte sa dokázať správať úplne dobre; je ťažké byť schopný správať sa vždy dobre. Ale kultivujúci by sa mali držať takéhoto štandardu.

 

Otázka: Je pravda, že čím viac je toho oddeleného, tým vyššie sa človek v kultivácii dostal? 

Učiteľ: Nie je to tak, že keď je toho oddeleného viac, človek sa dostal v kultivácii vyššie. Iba to, čo splnilo štandardy, môže byť oddelené.

 

Otázka: Keď Majster hovoril o „oddeľovaní“, mali ste tým na mysli, že celé naše ja pôjde s vami, a znamená to, že čím viac si môžeme vziať so sebou, tým lepšie?   

Učiteľ: V skutočnosti neviete, že: Teraz, keď ste získali Fa, ak je vaša myseľ pevná, ste na ceste k dovŕšeniu. To je isté.

 

Otázka: Je pravda, že čím väčšie je milosrdenstvo človeka, tým väčšia je jeho schopnosť trpieť?

Učiteľ: Nie, to nie je pravda. Milosrdenstvo sa objaví potom, čo je odstránená tamtá časť citu. Schopnosť trpieť je u človeka schopnosťou, ktorá vyplýva z kombinácie mnohých faktorov.

 

Otázka: Mohol by som požiadať Majstra o to, aby zosilnil moje utrpenie, aby som tak mohol svoju karmu splatiť skôr a skôr sa vrátil k svojmu pôvodnému, pravému ja?

Učiteľ: Nie. Nech už si ty sám predstavuješ čokoľvek, nepôjde to. Tým menej by si mal zámerne vyhľadávať trýzne a utrpenie. To je chyba. V skutočnosti sú všetky usporiadania systematické. Nie je potrebné príliš premýšľať o týchto veciach.

 

Otázka: Myslím, že by som jednoducho mal robiť veci podľa troch slov „pravdivosť, súcit a znášanlivosť“. Je správne takto uvažovať?

Učiteľ: Áno. Ak je tvoja myseľ pevná, mal by si ísť robiť veci týmto spôsobom a nasledovať požiadavky. Ale musíš veľa študovať Fa. Inak nebudeš poznať vnútorné významy pravdivosti, súcitu, znášanlivosti na rôznych úrovniach a potom nebudeš schopný opravdivo uskutočňovať pravdivosť, súcit, znášanlivosť vo svojom správaní.

 

Otázka: Existujú veci, ku ktorým nie som schopný sa osvietiť. Prečo sa zdá, že jednoducho nedokážem úplne porozumieť veciam?

Učiteľ: Nevadí, keď im nerozumieš. Nie je to tak, že by si v krátkom časovom období musel porozumieť všetkému, čo som napísal. Ako sa tvoje štúdium Fa bude postupne prehlbovať, porozumieš tým veciam.

 

Otázka: Niekedy sa začnem báť, hneď ako uvidím váš obraz. Neviem, prečo to tak je.

Učiteľ: To nie si ty, kto sa bojí – je to tvoja myšlienková karma.

 

Otázka: Je v poriadku, keď si prenajmeme miesto na skupinové štúdium, aby tam každý mohol prísť a študovať? 

Učiteľ: Keď sú podmienky dobré a stáva sa to príliš pohodlným, potom si myslím, že sa kultivujete príliš pohodlne. To nie je také dobré. Ak máte také podmienky, teda ak máte také miesto a dokážete ho poskytnúť bez toho, aby ste minuli nejaké peniaze, potom nie som proti tomu. Prinajmenšom tam môžete ísť, keď prší, keď v zime sneží a tak ďalej. Ak musíte minúť peniaze na to, aby ste si vytvorili lepšie prostredie, potom to nie je dobré, bez ohľadu na to, či ide o veľa alebo málo peňazí.

 

Otázka: Učeníci na vidieku nerozumejú moderným vedeckým termínom vo Vašej knihe. 

Učiteľ: To sú veci, ktoré im môžete vysvetliť. Vysvetlite pôvodný význam pojmov, to jest, vysvetlite pôvodné slová – povrchový význam slov. Ale musíte čítať Fa a mali by ste čítať knihu v poradí, v akom je napísaná a mať na pamäti kontext toho, čo čítate.

 

Otázka: Keď nerozumiem povrchovému významu niektorých slov, môžem si ich vyhľadať v slovníku?

Učiteľ: Áno, to nie je problém. Slovníky vysvetľujú iba povrchové významy slov. Ale slová, ktoré používam, často v slovníkoch nie sú.

 

Otázka: Vedľa nás býva jeden kresťan. Stále ma žiada, aby som mu urobil kaligrafiu. Nebudem mať dobrý pocit, keď poviem nie, ale obávam sa, že si spôsobím zasahovanie, keď to pre neho spravím.

Učiteľ: Keď si to urobil, tak si to urobil. My môžeme druhým prinášať iba prospech. Nie je to tak, že by nás tie iné veci mohli ovplyvniť. V skutočnosti, či je to kresťanstvo alebo katolicizmus, považujem to len za zamestnanie. Nepovažujem to za kultiváciu. Je to len zamestnanie.

 

Učiteľ: Sú veci, ktorých sa chcem zbaviť. Prečo toho nie som schopný?

Učiteľ: To znamená, že sa stali vytvorenými názormi. Aj keď na tieto veci nemôžeš zabudnúť, mal by si nájsť spôsob, ako ich odmietnuť. Potom budú postupne oslabované a nakoniec budú odstránené.

 

Otázka: Je lepšie, keď [vo štvrtom cvičení] všetci „nasledujú mechanizmus smerom nadol“ v rovnakom tempe? Niekedy sú tie rozdiely dosť značné.

Učiteľ: Správne – čím sú vaše pohyby lepšie zosúladené, tým lepšie budú pociťované. Je to preto, že keď robíte cvičenie, zosilňujete si svoje mechanizmy zvonka tela. Vaša cvičenie závisí na neustálom otáčaní týchto mechanizmov; samočinne vás kultivujú po celý čas. Keď robíte cvičenie, zosilňujete tieto mechanizmy. Takže keď sú vaše pohyby zladené a všetci ich robia naraz, energia je silnejšia a vy si môžete tie mechanizmy viac zosilniť.

 

Otázka: V zime, keď je teplota okolo -30°C, je v poriadku, keď robíme cvičenia vnútri?   

Učiteľ: Snažte sa každopádne čo najviac robiť cvičenia vonku, pretože ich takto robíme po mnoho rokov. Študenti v Čchang-čchune a Char-pine cvičia vonku. Keď sa viac oblečiete, bude vám dobre. Ale ak je chladnejšie, než sa dá zniesť, môžete vykonávať cvičenia vnútri, a keď nie je tak chladno, môžete ísť robiť cvičenia opäť von.

 

Otázka: Študent prenajal učebňu za svoje vlastné peniaze. Počíta sa to za zahŕňanie peňazí?

Učiteľ: Nie je to niečo, čo by robilo vaše asistenčné centrum, nerobilo to ani vaše cvičebné miesto. Chcel to urobiť sám študent, takže to bol jeho vlastný individuálny čin. Chcel urobiť dobrý skutok, aby vás podporil, tak je to. Len robil dobrý skutok ako jednotlivec. Ale mali by sme tiež niečo zvážiť: Môže to tento študent podporovať? Má finančné prostriedky? To je jedna vec. Po druhé, kultivoval sa tento študent po dlhý čas? Ak by si to rozmyslel, mohol by mať pocit, že utrpel stratu, a to by neskôr mohlo spôsobiť problém. Všetky tieto veci treba vziať do úvahy. Myslím si však, že najlepšie je robiť cvičenia vonku.

 

Otázka: V blízkosti nášho cvičebného miesta sú ľudia, ktorí robia pomerne dosť iných čchi-kungov. Niektorí z našich študentov sa obávajú, že by to do nich mohlo zasahovať a ovplyvniť ich to. 

Učiteľ: Nebudete tým ovplyvnení. Vôbec do nás nemôžu zasahovať. Ale nemali by ste mať myšlienku: „Chcú do nás zasahovať?“ Nesmiete zakolísať. Vaša myseľ by nemala byť pripútaná.

 

Otázka: Moja myšlienková karma je v poslednom čase obzvlášť silná. Dokonca mám strach, že som démon, ktorý sem prišiel podľa určitého usporiadania. Je to myšlienková karma a nie ja?

Učiteľ: Neobávaj sa – to nie si ty sám. Je to karma. Ale poviem ti, pretože množstvo tej veci, ktoré v sebe každý človek má, je odlišné, niektorí ľudia jej môžu mať viac, takže je silnejšia. Ľudia, ktorí jej majú viac, možno musia zniesť viac. Možno si v minulosti mal viac previnení tohto typu, takže musíš urobiť všetko, čo je v tvojich silách, aby si to potlačil a postavil sa tomu. Ak to dokážeš od seba samotného odlíšiť, so zvyškom je ľahké sa vysporiadať. 

 

Otázka: Cítim, že som sa v kultivácii dobre nečinil a mám príliš veľa špinavej látky. Doma sa dokonca ani neodvážim pozrieť na [obraz] Majstra. 

Učiteľ: To je v poriadku, Majster vie, aká je situácia. Viem, že si predtým robil chyby. Začni dnes znova, odlož teda svoje obavy a kultivuj sa.

 

Otázka: Moja dcéra má nízke IQ. Ale je vytrvalá v študovaní Fa a cvičenie robí tri roky. Avšak nerozumie dobre Dafa. Bude schopná dosiahnuť dovŕšenie?

Učiteľ: Nemyslím, že nízke IQ pri štúdiu Fa je problém. Študuje tri roky a jej snaha určite nebude márna. Nie ste tým trošku príliš znepokojení? Nemusí to byť také zlé. Častokrát majú niektoré z našich detí mimoriadny pôvod. Keďže zhora videla jasne (tí hore sú bytosti vysokej úrovne), kedy vo svojom živote môže získať Fa a čo bude robiť. Keď videla, že táto rodina môže neskôr získať Fa, chcela sa do tej rodiny reinkarnovať. Existuje mimoriadne mnoho takýchto prípadov. Takže niektoré naše deti sú skutočne zázračné. Iné také nemusia byť. Nemala by si o tom príliš veľa premýšľať.

 

Otázka: Ako by sme mali vnímať rozdiely v úrovniach v štúdiu Fa a v kultivácii medzi rôznymi oblasťami? 

Učiteľ: Nie je tam žiaden rozdiel. V každej oblasti sú takí, ktorí sú veľmi usilovní, ako aj takí, ktorí usilovní nie sú. V každej oblasti sú múdre osoby, priemerné osoby a hlúpe osoby. Niektoré oblasti získali Fa neskôr a možno môžu trochu zaostávať z hľadiska pokroku, to je isté. Ale sú tiež ľudia, ktorí prišli neskôr a predbehli dlhodobých praktizujúcich. Mnohí z tých, ktorí získali Fa neskôr, ma nevideli osobne, avšak majú veľmi hlboké pochopenie Fa. Postupujú rýchlo a nemajú vnútorné prekážky. Predtým mali noví študenti prechodnú fázu pri chápaní Fa. Keď som predtým učil Fa v Kuang-čou, študenti počas prvých dvoch prednášok vyzerali, že nechápu, o čom hovorím. Len vedeli, že to je dobré, ale nevedeli, o čom hovorím. Bolo to preto, že mysle ľudí z Kuang-čou boli zamestnané zarábaním peňazí, najmä po tých ekonomických reformách a otvorení ekonomiky. Až na tretej a štvrtej prednáške sa spamätali a náhle si uvedomili, o čom hovorím. Až vtedy to veľký počet študentov začal doháňať. Teraz tí, ktorí získali Fa neskôr, často postupujú veľmi rýchlo. Možno je to preto, že bolo vytvorené prostredie a podmienky v každom ohľade sa stali zrelými; to jest, existujú tam vonkajšie podmienky.

 

Otázka: Niektorí ľudia si myslia, že čítanie knihy počas skupinového štúdia znamená čítať knihu znova a znova, že diskusia nie je dôležitá, že človek by mal pochopiť Fa sám od seba a že by sme mali čítať jednu kapitolu denne. Je to pre štúdium Fa prospešné?

Učiteľ: Čítať knihu súvisle jednoducho znamená čítať ju od začiatku do konca – nie je na tom nič nejasného. Znamená to čítať ju znovu a znovu – čítať knihu súvisle. Navyše študujeme Fa spoločne, takže môžeme zdieľať svoje porozumenie a hovoriť o tom medzi sebou: „Náhle som si uvedomil v týchto Učiteľových slovách tento význam,“ alebo „Stále sa nečiním dobre v tomto ohľade.“ Keď čítate doma, mohli by ste o toto prísť. Od tejto chvíle tento nedostatok opravte. Inými slovami, je nutné zdieľanie porozumení a vzájomná diskusia. Avšak najdôležitejšou vecou je súvislé čítanie knihy. Nemali by sme študovať jednu pasáž, zastaviť sa, diskutovať a potom študovať ďalšiu pasáž a diskutovať znova – to nie je dobré. Musíte ju čítať od začiatku do konca mnohokrát. Čas strávený rozprávaním o vás samotných alebo vašich pochopeniach by nemal byť dlhší ako čas strávený štúdiom Fa. Študovanie Fa je tou najdôležitejšou vecou.

 

Otázka: Mohli by ste nám niečo povedať o pôvode Dafa vesmíru, konkrétnejšie o Zhen Shan-Ren?

Učiteľ: Dovoľte mi povedať, že nikdy nebudete vedieť, aký rozsiahly je tento vesmír, takže je ešte nemožnejšie hovoriť o jeho pôvode. Okrem toho neexistuje žiaden taký jazyk. V tomto vesmíre dokonca ani jazyky Bohov na veľmi vysokých úrovniach nie sú schopné vysvetliť, čím vesmír napokon je, nehovoriac o jazykoch ľudí. Vesmír zostane pre ľudí navždy hádankou a nikdy nebudú vedieť, čo to je. Použite svoje pripútanosti radšej na študovanie Fa!   

 

Otázka: Sú názory tými najzákladnejšími vecami ľudí? Akí by ľudia boli, keby nemali žiadne názory?

Učiteľ: Osoba bez akýchkoľvek názorov je veľmi nevinná a láskavá. Ale v žiadnom prípade nie je ako dieťa – je dospelá a rozumná. Deti nemajú názory a sú naivné a láskavé. Robia veci bez úmyslu. Ale dospelí takí nie sú, dokonca, keď ste týchto názorov zbavení, stále takíto nebudete. Je to preto, že keď už nemáte žiadne názory, ste už v procese stúpania a vaša úroveň tam už dosiahla. Takže počas vašej kultivácie sú názory postupne obmedzované a oslabované. Takto sa to deje, až kým nakoniec úplne nezmiznú.   

 

Otázka: Niekedy je účinok skupinového štúdia dobrý, niekedy nie. Ako by som mal rozumieť tomuto druhu premenlivého stavu mysle?

Učiteľ: To sú tvoje vlastné stavy v kultivácii. Nikto to nedokáže robiť neustále dobre vo všetkých typoch prostredí a vždy prijať, čo práve číta, bez zasahovania pochádzajúceho z rôznych myšlienok. Ale tiež ti chcem povedať, že pri každej z vašich skúšok, to, či ich zvládnete dobre alebo ich nezvládnete dobre, to, či nimi dokážete prejsť alebo nie – to je práve kultivácia. Keby si mohol prejsť každou skúškou, bol by si Bohom! Nepotreboval by si sa ďalej kultivovať, je to tak? Ale nemal by si poľaviť. V kultivácii by ste mali napredovať pevne.

 

Otázka: Potom čo bol koordinátor asistenčného centra nahradený, v snahe presadiť sa na vlastnú päsť oddelil skupinu študentov a zostavil oddelenú skupinu štúdia Fa. 

Učiteľ: Keď mal tento koordinátor skutočne problémy a preto bol nahradený, potom myslím, že to tak malo byť. Tí, ktorí na tom zarábajú peniaze, tí, ktorí vedú praktizujúcich k tomu, aby robili zlé veci, tí, ktorí sa nevedia dobre ovládať, tí, ktorí zapríčiňujú problémy... podľa môjho názoru nepoškodzujú len povesť nášho Fa, ale škodia aj spoločnosti. Takíto koordinátori by mali byť nahradení.

Či sú to študenti alebo koordinátor, postupne si uvedomia svoje chyby. Počas toho časového obdobia by ste však v žiadnom prípade nemali považovať toho koordinátora za bežnú osobu. To nemôžete robiť. Má veci, ktoré nedokázal prekonať, ale možno je stále kultivujúcim. Ale ak svojimi skutkami naozaj poškodzuje Fa, potom je to iná vec. Ak napáda Fa, poškodzuje Fa alebo jeho konanie vôbec nezodpovedá Fa, potom si vo svojej mysli vyvinul démonov, úplne sa odchýlil od Fa a je mimo kontroly. My ho určite nebudeme uznávať. Takto by sme sa s tým mali vysporiadať, ak sa takýto typ problému vyskytne. Nebudem ho uznávať [za svojho učeníka].

Čo sa týka tých, ktorí ho nasledovali – všetci o tom premýšľajte – nebolo to náhodné. Kultivácia je ako veľké vlny preosievajúce piesok. Niektorí ľudia neštudujú Dafa úprimne a možno touto cestou odídu. Nepotrebujeme tých, ktorí podvádzajú a tvária sa ako praktizujúci. To mohol byť jeden z dôvodov. Študenti môžu mať dočasne nesprávne porozumenie alebo byť prechodne zmätení, avšak vrátia sa hneď ako si uvedomia svoje chyby. Niektorí ľudia sú jednoducho zmätení – prečo nerozmýšľate o tom, či ste sem prišli, aby ste študovali Fa, alebo niekoho nasledovali?

 

Otázka: Majster povedal, že pre nich nastal čas, aby sa stali jasne mysliacimi a stali sa skutočnými Bohmi. Pre mnohých študentov je ťažké tomu porozumieť.

Učiteľ: My to robíme postupne práve teraz, vrátane toho, o čom hovorím dnes. Vysvetľujem veľa vecí okolo tejto otázky, aby ste sa všetci stali čoraz jasnejšie mysliacimi.

 

Otázka: Prihodí sa skúška na vymanenia sa z ľudskosti viackrát alebo iba raz? 

Učiteľ: Podobné príležitosti určite neprichádzajú často. Možno budú v budúcnosti iné formy – možno budú, možno nie. To všetko je neznáme. Ale ak sa od základu nezmeníš, neprejdeš nimi, bez ohľadu na to, koľko šancí budeš mať. Práve taká je kultivácia. Nikdy vám nebude jasne povedané, či sa niečo stane alebo nie. Keby si bol so všetkým oboznámený, prešiel by si nimi, ale nebola by to skutočná skúška. Iba vtedy, keď si toho nie si vedomý, budeš v kritickom okamihu skúšaný, aby sa videlo, či si pevný a či môžeš vykročiť napred. Alebo keď posudzuješ, či je niečo správne alebo zlé, budeš skúšaný, aby sa videlo, ako sa s tým vysporiadaš. Takto to je.

 

Otázka: Keď študujeme Čuan Falun, je dobré, ak si vezmeme informácie z Čuan Faluna (II) a iných kníh Dafa, ktoré zodpovedajú určitým častiam Čuan Faluna a študujeme ich spoločne? 

Učiteľ: Nie, to nie je dobré. Zamerajte sa jednoducho na štúdium. Keď čítate jednu knihu, mali by ste sa na ňu sústrediť; takto by ste ju mali čítať a čítajte ju poporiadku. Nemali by ste sa po niečom obzerať so svojimi vlastnými zámermi alebo niečo so svojimi vlastnými zámermi robiť. To nebude fungovať. Dovoľte mi povedať, že keď dosiahnete istý bod a nadišiel pre vás čas dosiahnuť ďalšiu úroveň, bude vám dovolené sa pozdvihnúť, a keď pre vás nastal čas porozumieť princípom Fa na určitej úrovni, bude vám dovolené im porozumieť. Predpokladajme, že ste dnes niečo urobili a nie ste si istí, či to bolo správne alebo zlé: ak si vezmete Čuan Falun a náhodne nalistujete stránku bez akéhokoľvek zámeru otvoriť ho na konkrétnej stránke, zaručujem vám, že tá stránka, ktorú otvoríte, sa bude týkať tej veci, ktorú ste dnes urobili. (Potlesk) Samozrejme, ak to po príchode domov chcete skúsiť a máte túto pripútanosť, potom nenájdete nič. Kultivácia je vážna vec: nikdy vám nebude dovolené to skúšať, akoby to bola hračka pre deti, takto to nebude fungovať. Inými slovami, nemali by ste niečo robiť úmyselne.   

Kniha Dafa, Čuan Falun, je pre systematickú kultiváciu. Jednoducho ju čítajte. Čo sa týka iných kníh, ako Vysvetlenie obsahu Falun Dafa, Čuan Falun (II) a tak ďalej, to sú len doplňujúce materiály, ktoré majú byť čítané ako referencie. Cieľom Základov pre ďalší pokrok je napraviť bežné problémy a nesprávne situácie, ktoré sa objavili vo vašej kultivácii ako celku.

 

Otázka: Niektorí ľudia hovoria, že sila Dafa je bezhraničná, takže učeníci Dafa nemusia ochraňovať Fa. Je to, čo hovoria, správne?

Učiteľ: Nie, nie je. Je pravda, že sila Dafa je bezhraničná. My všetci dnes praktizujeme kultiváciu v prostredí tejto bežnej ľudskej spoločnosti. Ak by pokazené bytosti vysokých úrovní prišli robiť zlé veci, Fa sám zošle strážnych Bohov Fa alebo iné bytosti vysokých úrovní, aby ich zničili; ak by ale naši učeníci konali zlé veci a Bohovia by prišli a zabili ich, každý by uznal, že sila tohto Fa je skutočne veľká a nikto by sa neodvážil spôsobiť Fa akékoľvek ďalšie ťažkosti. Potom by ste sa už ďalej nemohli kultivovať. Bohovia nemôžu len tak prísť, aby neuvážene zabili bežných ľudí, ani nemôžu poškodiť toto prostredie, v ktorom sa kultivujete. Ak môžeme vo svojej kultivácii dobre ochraňovať Dafa v rôznych situáciách, keď nám spoločnosť a rôzni ľudia vytvárajú všetky druhy problémov, nie je to ochraňovanie Fa?

Čo sa týka zlých ľudí alebo tých, ktorí konajú zlé veci, ak sú spasiteľní, môžeme ich skúsiť presvedčiť a možno budú zachránení. Ak sú rozhodnutí robiť veci svojím vlastným spôsobom a hystericky pokračujú v robení takých vecí, potom sa s nimi v určitom časovom bode vysporiadame. Je tiež možné, že sú dočasne použití, aby skúšali našich študentov. Hneď ako sa naša kultivácia skončí, budú musieť zaplatiť za všetko, čo urobili, to je isté.   

 

Otázka: Čo sa týka tých, ktorí nebudú schopní stať sa Bohmi, prečo nemôžu zostať dokonca ani ľuďmi?

Učiteľ: Celý vesmír je obnovovaný. Čo sa týka ľudí, keď sa táto kultivácia skončí, toto prostredie už nebude ďalej potrebné. Ľudia, ktorí zostanú, budú spodinou ľudských bytostí, ktoré sú ešte skazenejšie a horšie; keď ľudia nie sú dobrí, sú odstránení. Premýšľajte o tom všetci: Môžu takto ďalej pokračovať v existencii? Ľudské bytosti boli skutočne stvorené Bohmi. Vysvetľoval som to predtým, ale dovoľte mi vysvetliť to presnejšie. Ako viete, my ľudia žijeme v dimenzii zloženej z molekúl. Ale vedeli ste, že všetko okolo nás, dokonca aj vzduch, je zložené z molekúl? To, čo jete, pijete, každá vec, s ktorou prídete do styku, všetko okolo vás a všetky veci, ktoré môžete vidieť, sú zložené z molekúl. Takže ak sa niekto pozerá zvonku – ak sa niekto pozerá na Tri ríše z vonkajšieho prostredia nášho vesmíru – nenachádzajú sa ľudské bytosti v hromadách molekúl? Žijete práve v hromadách molekúl; dokonca aj vzduch, ktorý dýchate, sú molekuly. Takže pre bytosti vysokých úrovní, ktoré sa pozerajú na ľudskú dimenziu zvonku Troch ríš, čo sú to molekuly? Bohovia všeobecne nazývajú tieto molekuly „hlinou“ alebo „blatom“. Ste v blate, ľudské bytosti sa plazia v blate – takto to vidia Bohovia. Bohovia sa na všetko [tu] pozerajú týmto spôsobom. Na odlišných úrovniach existujú tiež vyššie látky. Potom čo som to vysvetlil týmto spôsobom, myslím, že pre vás nie je ťažké porozumieť tomu, čo povedal Ježiš o tom, ako Jehova stvoril človeka z hliny! Nie je to to blato a hlina, ktorú vidíte – všetko tu je blato. Dokonca aj vaše telo považujú za hlinu, za blato. To je preto, že v očiach Bohov je sféra molekúl a zvlášť sféra najhrubších molekúl najšpinavším a najhorším blatom. Takto to vidia.

 

Otázka: Telá niektorých ľudí sa pri cvičení nakláňajú doľava alebo doprava. Ostatným sa to zdá trochu čudné.

Učiteľ: Každý má svoju vlastnú situáciu. Niektorí ľudia majú viac látky na tejto strane svojich tiel a menej na druhej. Sú také prípady. Zapríčinili ste si to vy sami v minulosti v rôznych prostrediach a za rozličných podmienok. Napriek tomu sa musíte sústrediť len na kultiváciu a o tieto veci sa pre vás postarám ja. Vy sami ich vyriešiť nedokážete. Takže sa jednoducho musíte zamerať na kultiváciu. Každá vaša pripútanosť navyše je zbytočná. Ak o tom stále premýšľate, stane sa to príťažou, prekážkou a pripútanosťou. Nepovedal som práve, že som dvere tak veľmi otvoril, že už neexistujú žiadne dvere a že sa pozerám len na srdce človeka? Ak sa ani za týchto okolností stále nekultivujete a ja sa nepozerám na vaše srdce, ako by som vás mohol spasiť? Je to tak?   

 

Otázka: Ako môžeme tak rýchlo, ako je to len možné, odstrániť všetky názory získané po narodení?

Učiteľ: Jediný spôsob je byť odhodlaný v štúdiu Dafa a keď sa objavia zlé myšlienky, pamätať si, že človek je kultivujúci a potlačiť ich spravodlivými myšlienkami. Moje telo Zákona vidí tvoju duševnú činnosť veľmi zreteľne. Ak ich dokážeš rozlíšiť a nepovažovať ich za seba samého, potom to prirodzene nebudeš ty a budú odstránené. Ale nebudú pre teba odstránené všetky naraz. Budú rozdelené do rôznych úrovní a postupne zmenšované, pretože musíme [niektoré z nich] ponechať, aby si sám mohol porozumieť Fa a kultivovať sa. Avšak tie mimoriadne zlé odstránime naraz. Takto to je. 

 

Otázka: Jeden študent počas skupinového štúdia zaspával. Potom čo mu na to ostatní poukázali, nepáčilo sa mu to a prestal na skupinové štúdium chodiť.

Učiteľ: Potom ho už nemusíte žiadať, aby chodil študovať. On neprišiel študovať Fa, prišiel spať. Takže prečo ho žiadať, aby prišiel? Je to tak? Prísť sa vyspať? Nepotrebujeme ľudí, ktorí sa prídu vyspať.

Neznepokojujte sa tým, že máte malý počet ľudí. Dokonca aj keď je na našom cvičebnom miest iba jeden naozajstný kultivujúci, povedal by som, že to nie je zlé. Neznepokojujte sa tým, že máte malý počet ľudí. Keby ste mali veľkú hromadu ľudí – povedzme tisíc ľudí – ale ani jeden z nich by nebol naozajstným kultivujúcim, načo by to bolo? Mohlo by to dokonca poškodiť Fa.

 

Otázka: Niekedy naša práca pomáhania druhým nie je dostatočne dobrá, pretože sa bojíme urobiť chybu vo výklade Fa.

Učiteľ: O téme pomáhania druhým som hovoril mnohokrát. Môžete to napríklad povedať týmto spôsobom: „Na svojej úrovni rozumiem tomuto významu Fa – to je to, čomu rozumiem na svojej úrovni. Samozrejme, že Fa má ešte hlbšie významy!“ Nie je problém povedať: „V určitom ohľade som nesplnil požiadavky Fa“ alebo „Myslím, že Fa hovorí o určitých veciach na tejto konkrétnej úrovni. Avšak, Fa má ďalšie vnútorné významy“ – to by malo byť vyjadrené zreteľne. Inými slovami, nemali by ste sa obmedzovať.

 

Otázka: Praktizujúci majú v spoločnosti stále zamestnanie. Majú sa na vyriešenie problémov súvisiacich s prácou uplatňovať princípy bežnej spoločnosti?     

Učiteľ: Práca je práca. Kultivácia je kultivácia. Zlepšenie vášho charakteru kultiváciou sa však odráža vo [vašom riešení] konkrétnych otázok v práci. Navyše ak váš šéf trvá na tom, aby ste niečo urobili, môžete byť trochu prispôsobivejší, pretože to nie ste vy, kto to chce urobiť. Ak to neurobíte, nebude vás chápať. Ale neurobíte veľkú chybu. Ak je niečo nesprávne, keď to budete robiť, budete sa čo najviac snažiť urobiť to správne a vysporiadať sa s tým po svojom. Všetko záleží na tom, ako sa s tým vysporiadate vy. Myslím, že všetky tieto veci dokážete dobre vyriešiť, nemyslím, že je to problém. Je tu ďalšia vec: niektorí z nás sa toľko obávajú o to, ako budú vyzerať, že nenechajú ostatných, aby vedeli, že praktizujú Dafa. Nedovolia, aby ostatní vedeli, akí dobrí sú. Myslím, že veľa z tohto je zapríčinené ľuďmi samotnými. Môžem vám povedať, že teraz sa Dafa učí sto miliónov ľudí. To nie je žiadne malé číslo. Nie ste ojedinelým prípadom a nikto sa vám nebude vysmievať. Zvlášť v tomto prostredí Čchang-čchunu, keď sa spomínajú praktizujúci Falun Dafa, každý vie, že sú to dobrí ľudia. 

V mnohých oblastiach, keď naši prepustení pracovníci hľadajú novú prácu, ľudia hovoria: „Zamestnáme akéhokoľvek praktizujúceho Falun Dafa.“ Nemyslite si, že ste ojedinelým prípadom alebo že budete vytŕčať, tak to nie je. Vytvorili sme toto prostredie. Navyše, tento druh prostredia sa vytvára po celej krajine. 

 

Otázka: Blízko nás robí svoje cvičenia iná čchi-kungová skupina a púšťa svoje kazety nahlas. Mali by sme...?

Učiteľ: To nevadí. Nie je to tiež skúšanie našich myslí, aby sa videlo, či sme ovplyvnení? Keď púšťa svoje veci, neovplyvňuje to vašu myseľ? V tých chvíľach ste boli skúšaní, aby sa videlo, či ste tým vyrušení alebo či sa nahneváme. Príčinu teda musíme hľadať vo svojom vnútri a musíme zostať neovplyvnení aj keď zahrmí. Nechajte ich púšťať si svoju hudbu. Keď ste naozaj neovplyvnení, prirodzene to zmizne. To je zaručené. Ak to robia úmyselne, pokiaľ sa s tým skutočne nemôžete dobre vysporiadať alebo ak je tam veľa nových študentov, v tom prípade si môžeme nájsť nové miesto. Oni si myslia, že to miesto je dobré, tak im ho nechajte. Akékoľvek miesto, kde cvičíme Falun Gong, sa stane dobrým. My prostredie pretvárame, nevyberáme si ho.     

 

Otázka: Ako by mali kultivujúci robiť dobre svoju prácu vedúcich?

Učiteľ: V súčasnosti existuje v práci pre ľudí na vedúcich pozíciách veľa ťažkostí. Keby všetci ľudia v spoločnosti praktizovali Falun Gong, myslím, že by ste svoju prácu mohli robiť veľmi dobre bez mnohých starostí. Keby každý premýšľal o záujme druhých, keby nikto nepremýšľal o svojom vlastnom záujme, keby sa nikto nesnažil o veci, ktoré prinášajú prospech jemu samotnému, a keby každý premýšľal s ohľadom na blaho druhých, premýšľajte o tom, ako by vyzerala spoločnosť? Samozrejme nemáme v úmysle žiadať každého, aby sa po získaní Fa stal svetskou osobou. Len tu objasňujem tento bod. Pokiaľ ide o to, ako by ste sa mali s vecami vysporiadať, toto sú špecifické veci, ktoré by ste mali rozhodnúť sami. Mali by ste ich vyriešiť sami podľa toho, čo si myslíte, že by mal praktizujúci urobiť. Môžete byť v určitých veciach prispôsobivejší a tolerantnejší. Voči sebe samému by ste mali byť prísnejší. 

 

Otázka: Ako by sme sa mali vysporiadať so zlou morálkou v spoločnosti, s ktorou sa stretávame v práci?   

Učiteľ: Nepremýšľajte tak veľa o veciach, ktoré sú mimo vašej kontroly. Ak ste vedúcim a vo vašej spoločnosti vládnu skorumpované praktiky, potom ste za to zodpovedný. Ale ak sú niečím, čo sa nestalo na vašom pracovnom mieste alebo ak nie ste v spoločnosti v pozícii, ktorá má za druhých určitú zodpovednosť, potom by ste sa tým nemali zaoberať. Mali by ste sa len uistiť, že sa správate dobre. To, čo požadujeme, je robiť veci dobre, počnúc nami samotnými. Ak sa každý správa dobre, potom bude všetko v spoločnosti dobré. Keby sa ale každý pokúšal ovládať iných, potom čím viac by to ľudia robili, tým viac by sa veci zhoršili a objavilo by sa čoraz viac napätia. Ak sa človek nespráva dobre a namiesto toho kontroluje ostatných, potom sa medzi sebou budú hašteriť o tom, ako „ty nie si dobrý“, „ja nie som dobrý“ alebo „on nie je dobrý“. Napätie medzi ľuďmi sa stane čoraz intenzívnejším. Určite to bude takto.

 

Otázka: Prečo niektorí ľudia vždy porozumejú Fa nesprávne alebo porozumejú Fa extrémnym spôsobom?

Učiteľ: Je to v skutočnosti veľmi jednoduché. Nie je to nič iné, než otázka toho, aký je východiskový bod myslenia človeka. To jest, keď chcete pochopiť Fa, čo je základňou vášho myslenia a čo je vaším východiskovým bodom? Keď trváte na svojich vlastných pripútanostiach a chcete pátrať po odpovediach alebo po niečom, čo ochraňuje veci, ktoré nemôžete nechať odísť, samozrejme, že pochopíte Fa nesprávne. Ak pri čítaní Fa nemyslíte na nič, to, čo vám Fa povie, bude správne. Nepokúšajte sa hľadať vo Fa to, o čom sa vy domnievate, že je správne. Nepokúšajte sa vo Fa hľadať veci, ktoré vám poskytujú ospravedlnenia, a nevytrhávajte veci z kontextu, aby ste ochraňovali sami seba. To je neprijateľné, a čím viac čítate, tým zmätenejší budete. Záleží teda len na tom, aký je váš východiskový bod.   

 

Otázka: Aká je v súčasnosti najrýchlejšia cesta k dosiahnutiu dovŕšenia?   

Učiteľ: Vytvoril som pre ľudí tú najrýchlejšiu a najlepšiu kultivačnú cestu. Sme v tomto najkomplikovanejšom dave ľudí a toto zložité prostredie vám umožňuje rýchlo sa zlepšovať. Zároveň je dnes vyučovaný takto nesmierny Fa. Tento Fa umožňuje ľuďom zlepšiť sa rýchlo. O koľko ešte chceš, aby to bolo rýchlejšie? Nič nemôže spasiť ľudí rýchlejšie ako Dafa. Človek plný karmy by mal zo všetkého najskôr premýšľať o tom, ako svoju karmu splatiť. Nemáš žiadne právo vyberať si.

 

Otázka: Stále si myslím, že opisovanie knihy ručne je plytvanie časom.

Učiteľ: Potom je tvoje myslenie trochu príliš extrémne.

 

Otázka: Aby sme prekonali myšlienkovú karmu, existujú okrem použitia silnej vôle tiež iné dobré spôsoby k tomu, aby sme ju potlačili? 

Učiteľ: Nie. Aj keby si použil svoje ruky, aby si ju schmatol, nemôžeš ju vytiahnuť von. Nie je žiaden iný spôsob. Vaše zlepšenie a odstránenie vašej karmy prichádza so zvýšením vašej úrovne. Kultivácia je vážna vec, nedeje sa tak, ako chceš ty. Každý jej aspekt bol pre teba starostlivo usporiadaný. Oddávanie sa fantázii nefunguje.

 

Otázka: Potom čo vrstva najväčších buniek ľudského tela odpadne, v akej forme existujú telá v iných dimenziách?   

Učiteľ: Povedal som, že ľudské bytosti neumierajú pri smrti ľudského života. Hovoril som o tejto veci vo Fa a vysvetlil som ju zreteľne. Keď človek umrie, iba vrstva najväčších molekúl na povrchu – ľudská schránka či táto vrstva molekúl na povrchu v tejto dimenzii – zomrie a odpadne. Ako by mohlo zomrieť vaše skutočné telo, ktoré je zložené z mikroskopickej látky? Oheň v krematóriu nemôže spáliť vašu mikroskopickejšiu hmotu, nemôže na ňu dosiahnuť. Dovoľte mi povedať, že to nie je preto, že ľudský oheň ju nemôže spáliť alebo že ľudský oheň nie je dosť horúci na to, aby spálil atómové jadrá. Je to preto, že existuje rozdiel v dimenziách medzi ohňom tu a látkami tam. Preto na ne oheň nemôže dosiahnuť.       

 

Otázka: V kapitole „Praktizovanie zlej cesty“ ste povedali, že veľké osvietené bytosti zostavili nový vesmír podľa svojich vlastných charakteristík. Potom teda pôvodné charakteristiky a nový vesmír... 

Učiteľ: Tento vesmír je nesmierne rozľahlý, a to, čo si vzniesol, sa stalo vo vesmíroch na mnohých úrovniach, ale to, o čom sa hovorí v knihe, nie sú veci v takom veľkom kozmickom tele. Nie je to tá istá vec.

Vo vesmírnom tele je nespočetne mnoho vesmírov. Z pohľadu obrovského vesmírneho tela sú všetky ako smietky prachu. Na rôznych úrovniach Fa majú rôzne vesmíry rôzne porozumenie Fa rôznych úrovní. Napríklad, skutočný Fa určitej úrovne Fa nebude bytostiam odhalený. Ale charakteristiky tohto Fa, ktoré sa prejavujú, môžu byť bytostiam známe. Z rovnakého dôvodu, to, čo som vám dnes povedal, je len všeobecné vysvetlenie toho, čomu budete rozumieť, až k onej úrovni dospejete. Nebudete poznať skutočné stelesnenie onej úrovne. Preto, pokiaľ by bytosti na určitej úrovni dospeli na túto úroveň kultiváciou zdola (praktizujúci Dafa sú výnimkou), prispôsobili by sa v priebehu zvyšovania svojich úrovní v kultivácii Fa na tej úrovni a mali by svoje vlastné veci, ktoré si vykultivovali. Napríklad Šákjamuni mal „prikázanie, koncentráciu, múdrosť“. Jeho prikázanie, koncentrácia, múdrosť je prispôsobením sa princípom Fa na jeho úrovni a Fa vesmíru na tej úrovni. Dosiahol tak na túto úroveň. [Jeho] celý vesmír je vytvorený princípmi jeho Fa – ustanovený prikázaním, koncentráciou, múdrosťou. Zároveň je jeho Fa vývojovým princípom pre ich pravé ovocie. Všetky veci a formy sa menia s týmito jeho vecami. Inými slovami, on nepozná opravdivé stelesnenie Fa vo vnútri, ale pozná jeho prejav. Potom čo sa osvietil k veciam na tej úrovni, môže existovať na tej úrovni a má niečoho vlastné: úroveň ovocia spravodlivého osvietenia.   

Na tejto úrovni existujú ďalší Budhovia a Bohovia. Podobne sa osvietili k ďalším pochopeniam princípov Fa na tej úrovni. Oni sa tiež prispôsobili princípom Fa na tej úrovni a osvietili sa tak k svojim vlastným stavom ovocia. Rovnako je to s inými Budhami: tiež si tam ustanovili svoje raje a osvietili sa k svojmu ovociu spravodlivého osvietenia na tej úrovni Dafa vesmíru. Jeden od druhého sú však odlišní, a napriek tomu všetci splnili normy tej úrovne. Keď som to vysvetlil týmto spôsobom, rozumieš tomu už, že? V tomto nesmiernom vesmíre je teda javov ako je tento – javov ako je tento na rozličných úrovniach – nesmierne veľa. Takže v takomto vesmíre je obdobie tvorenia, trvania a úpadku, ktoré sa často cyklicky vracajú. Avšak Fa nášho celého vesmírneho tela sa nikdy nezmení. Tento Fa bude trvať naveky, nikdy sa nezmení a ani sa nikdy nezmenil.

 

Otázka: Sú medzi študentmi, ktorí navštívili Majstrove semináre vyučovania Fa a tými, ktorí ich nenavštívili, okrem toho, že majú odlišný predurčený vzťah s Majstrom, nejaké ďalšie rozdiely?

Učiteľ: V skutočnosti mi dovoľte povedať: Vo svojej kultivácii nie ste vôbec odlišní. Mnoho ľudí, ktorí so mnou majú silný predurčený vzťah, vtedajšie semináre nenavštívilo. Bolo to zapríčinené ich vlastnými podmienkami, situáciami a mnohými, mnohými ďalšími faktormi.

Všetky otázky boli zodpovedané a niektoré, ktoré sa opakovali, sme vynechali. Niektoré ďalšie boli vznesené svetskými ľuďmi a nepotrebovali byť zodpovedané, takže boli tiež vynechané. Hovorím už päť hodín. Keďže to, čo počúvate, je Fa, každý počúva rád, a keby sme pokračovali ďalších päť hodín, pravdepodobne by ste nemali pocit, že to trvá dlho. Bez ohľadu na to, koľko toho poviem, slúži to jedinému účelu: umožniť vám zlepšiť sa tak rýchlo, ako je to možné, a vystúpiť pomocou kultivácie tak rýchlo, ako je to možné. Väčšina z vás v publiku ste pomocníci a cieľom je, aby ste robili svoju prácu dobre. Ohľadom tých mnohých, mnohých otázok, ktoré máte, a situácií vo vašej kultivácii, keby som vám na všetky odpovedal, neboli by ste schopní sa kultivovať. Alebo aj keby ste mohli, pravdepodobne by sa to nepočítalo. Takže vy sami sa musíte osvietiť k mnohým otázkam a vy sami sa musíte kultivovať. Iba toto je kultivácia. Často používam tento príklad: povedzme, že sa dovŕšiš a odídeš tam hore a uvidíš mocného, veľkolepého Budhu, ktorý tam sedí; mocná cnosť, ktorú si každý Budha ustanovil, je nádherná. Pýtal by si sa samého seba, ako si sa tam nahor dostal. Zistil by si, že sa cítiš neisto a váhavo, a dokonca aj ty by si vedel, že tam nepatríš, a išiel by si dole sám od seba. Cítil by si, že toho nie si hoden! Takže v kultivácii musí každý z vás dosiahnuť svoju vlastnú úroveň a každú úroveň musíte dosiahnuť pevne. Kultivácia je vážna! Potom čo dnes odídete, nepoužívajte moje slová, aby ste sa zamerali na druhých, pretože som ich povedal so zameraním na vašu situáciu. A necitujte moje slová vytrhnuté z kontextu. Ani by ste nemali naradostene hovoriť druhým: „Počul som Učiteľa Li hovoriť to a to.“ Vo chvíli, keď sa táto vaša pripútanosť vynorí, stanete sa bežnými ľuďmi. Chcem vidieť, že sa kultivujete hladko a vytrvalo, takže nechcem, aby sa takéto problémy znovu objavili.

Toto dnešné prostredie... Naozaj pre mňa nebolo ľahké napraviť, uprostred trápenia a ťažkostí, celkové kultivačné prostredie, tak aby sme nemali problémy a zostali sme na takejto spravodlivej ceste. V skutočnosti som schopný to urobiť – nemáme žiadnu konkrétnu formu organizácie, ani nevlastníme peniaze alebo majetok. Dobrou vecou, ktorú vidíte, je to, že sme sa neangažovali v budovaní nejakej mocenskej sféry v spoločnosti bežných ľudí a že nevyrušujeme spoločnosť ani vládu – to je to, čo vidíte. Pravdou je, môžem vám povedať, že je to preto, že máme Fa – máme takýto nesmierny Fa – takže ja tomu môžem nechať voľný priebeh. Či sa ho učíte alebo nie, je to vaša vlastná vec... Nemáme žiadne zoznamy, ani si nedržíme záznamy o niekoho osobných informáciách. Keď sa kultivujete, budem za vás zodpovedný. Avšak tento druh zodpovednosti sa neprejavuje v bežnej ľudskej spoločnosti. Keď sa kultivujete, môžete sa zlepšiť, a keď pokračujete v kultivácii, môžete dosiahnuť dovŕšenie. Ale nič z toho sa neprejavuje v bežnej ľudskej spoločnosti.

Dôvodom, prečo veci robíme takto, je harmonizovať tento Fa. Tento Fa je taký nesmierny, takže má vysoké požiadavky na spôsob, akým sa šíri v bežnej ľudskej spoločnosti. To jest, forma, ktorú preberá medzi bežnými ľuďmi, musí spĺňať požiadavky Dafa. Aký druh formy potom spĺňa požiadavky tohto Dafa tak, aby bol šírený v bežnej ľudskej spoločnosti bez toho, aby bol pošpinený? Existuje iba jeden: „veľká cesta bez formy“. Naozaj sa nám to podarilo. Žiadna forma – nemáme žiadnu z foriem bežnej ľudskej spoločnosti. Avšak môžeme ľuďom umožniť opravdivo sa kultivovať a opravdivo sa zlepšiť. Takto kráčame po našej ceste a takto sme to robili a je to tá najlepšia cesta. Nikto na nás nemôže nájsť niečo zlé. Dokonca aj keď sa niekto pokúša hľadať chyby, nenájde nič a je to preto, že máme Fa. Nestanovil som žiadne pravidlá alebo nariadenia. Každý z vás vie sám, ako sa s vecami vysporiadať.

Ohľadom vás, pomocníkov, tí, ktorých nazývame „pomocníci“, sú jednoducho ľudia pracujúci z vlastnej iniciatívy, ktorí sa nestanú známi a nezískajú z toho osobné výhody – nič osobného z toho nezískate. Z vlastnej iniciatívy nosíte na cvičebné miesta kazetové prehrávače, aby ste pomohli ostatným. Všetci ste takí – robíte to z vlastnej iniciatívy a sú to vaše vlastné skutky. Prax ukázala, že toto prostredie je pre našu kultiváciu najlepšie. Nikto z tých, ktorí prišli spasiť ľudí v minulosti, sa neodvážil zvoliť takýto prístup, pretože nemali takto nesmierny Fa. Všetci museli zhromaždiť svojich učeníkov dohromady, aby sa kultivovali nasledovaním pravidiel a prikázaní. Keďže máme dnes takýto nesmierny Fa, môžeme byť otvorení a nemusíme mať takéto pravidlá. Nič, čo má formu, sa nemôže tomuto Dafa rovnať. Žiadne pravidlá alebo nariadenia nemôžu zmeniť srdcia ľudí – to môže len Fa. Preto sme zvolili tento prístup.

Zároveň, forma našich pomocných centier je nevyhnutná. Táto forma pomocných centier nepreberá formu obchodných spoločností alebo vládnych orgánov. Pomocník používa jednoducho svoj domov a spolupracuje s druhými, aby im pomohol, keď majú otázky alebo s nimi o niečom diskutuje. Má to formu organizovania zdola. Myslím, že to je naozaj dobré. Myslím, že je vynikajúce, že spoločne hovoríte o tom, čo ľudia chcú robiť, alebo vykonávate nejaké veci na šírenie Fa.

Fa konferencie sú ďalšou jedinečnou vecou nášho Dafa. Po dosiahnutí určitého bodu sa stretneme, aby sme usporiadali Fa konferenciu a aby tí, ktorí sa učili dobre, zdieľali svoje skúsenosti a porozumenia, ktoré budú inšpirovať ostatných a pomôžu im zlepšiť sa. To je výborné. Je to pre nás jedinečné.

Z celkového hľadiska ste vy všetci tomuto Fa mnoho prispeli. Samozrejme, nebudem hovoriť zdvorilosti a chváliť vás, to nakoniec ani nie je to, čo chcete. To, čo chcete mať, je kultivačná energia a cnosť, zvýšenie vašich sfér a úrovní. Takže tieto veci nebudem hovoriť. Keď robíte prácu pre Dafa, je to to isté, ako keby ste pracovali pre vás samotných, pretože vy ste súčasťou Dafa. To, či ste zodpovední k Dafa a či ste zodpovední k sebe, je tou istou vecou. Takže nemusím veľa hovoriť. Starám sa o vás iba vo vašej kultivácii, na vašich rozličných úrovniach a v procese vášho zlepšovania.   

Ohľadom toho, ako sa vysporiadať s vecami medzi bežnými ľuďmi, myslím si, že všetci to už viete. Dúfam, že od tejto chvíle budete mať ešte lepší začiatok a budete robiť svoju prácu ešte lepšie. Medzitým dúfam, že dnešné stretnutie, ktoré môže byť nazvané Fa konferenciou, vám pomôže významne sa zlepšiť a poženie vás mocne dopredu. Tu vás môžem potlačiť dopredu, ale vy sami sa musíte v študovaní Fa poponáhľať a čo najlepšie využiť svoj čas na štúdium Fa a udržať krok. Iba toto je pevný pokrok. Dúfam, že každý bude usilovne a pevne pokračovať v kultivácii. Nepozerajte sa len, ako ostatní dosahujú dovŕšenie – vy by ste sa mali tiež snažiť dosiahnuť dovŕšenie tak rýchlo, ako je to len možné.