Falun Budhov Fa

Vyučovanie Fa na konferencii v Európe

(30. a 31. mája 1998, Frankfurt, Nemecko)

 

Li Chung-č’

 

Niektorí z tu prítomných sú dlhoroční študenti, pričom mnohí sú noví študenti.

Od doby, kedy som začal učiť Fa, uplynulo pár rokov. Predtým som sa zastavil v Nemecku, keď som išiel učiť Fa do Francúzska. Prišiel som sa pozrieť na prostredie tohto miesta. Toto je moja druhá návšteva Frankfurtu, ale je to moje prvé stretnutie s novými študentmi z niektorých odlišných častí Európy. Myslím, že je to predurčený vzťah, ktorý nás v praktizovaní tohto Dafa priviedol dohromady. V budhovskom systéme veríme na predurčené vzťahy. To znamená, že by sme tento Fa mali ochraňovať. Mnohí z vás tu prítomných študovali tento Fa do hĺbky a často ho považovali za obyčajný čchi-kung. Šírenie tohto Fa v Číne malo za následok, že ho študovalo a praktizovalo až 100 miliónov ľudí. Počet ľudí v oblastiach mimo Číny je tiež dosť veľký. Prečo je to tak a prečo je úroveň vzdelania tých, ktorí študujú tento Fa, dosť vysoká? Mnohí sú významnými osobnosťami v intelektuálnych kruhoch. V mnohých oblastiach Číny, rovnako ako na iných miestach, praktizujú ľudia s dosť vysokým spoločenským postavením. Samozrejme, keď bol obyčajný čchi-kung prvýkrát predstavený verejnosti v Číne, mnohí, ktorí ho praktizovali, boli starší ľudia a ľudia s chorobami. Takže ho ľudia považovali za druh fyzického cvičenia a niečoho, čo im pomáha udržať si zdravie. Samozrejme, čchi-kung pojednával o niektorých nadprirodzených javoch, s ktorými sa tak ľahko nestretnete v bežnej ľudskej spoločnosti, a to dodalo čchi-kungu nádych tajomna, ale to bolo asi tak všetko.

Mnoho ľudí nie je schopných úplne porozumieť tomu, čo je to čchi-kung. Od doby, kedy bol zverejnený Dafa, som odhalil niektoré nevysvetliteľné javy v čchi-kungu, rovnako ako veci, ktoré neboli vysvetlené v čchi-kungovom spoločenstve. Ale toto nie je dôvod, prečo tak veľa ľudí študuje Dafa. Je to preto, že náš Fa môže naozaj umožniť ľuďom postúpiť k dovŕšeniu, naozaj ľudí zachrániť a dovoliť vám opravdivo postúpiť k vyšším úrovniam v procese kultivácie. Či je to vaša úroveň mysle alebo fyzické kvality vášho tela, Fa vám opravdivo umožňuje dosiahnuť štandardy rozličných úrovní. Môže bezpodmienečne prevziať túto úlohu.

Práve som sa zmienil, že mnoho ľudí sa učí Fa. Ľudia, ktorí majú dobré vzdelanie, sú rozvážni a obyčajne sa nebudú niečo slepo učiť. Títo ľudia, hneď ako sa raz naučia Fa, sú zvyčajne dosť vytrvalí, pretože vedia, že je drahocenný. Kniha odhaľuje mnoho z nebeských tajomstiev, ba čo viac, jej vnútorný význam je obrovský. Nezáleží na tom, akú vysokú ríšu alebo akú vysokú úroveň v kultivácii chcete dosiahnuť, ona je schopná vás viesť. Nikto predtým tento Fa ľudstvu nevyučoval. Ak by ste neštudovali Dafa, nezískali by ste tieto vedomosti, bez ohľadu na to, koľko kníh ste prečítali alebo ako veľké úspechy ste v spoločnosti dosiahli. Je to preto, že to nie je niečo, čo sa človek môže naučiť z kníh alebo nájsť vo vedomostiach ľudstva. Mohli by ste prelistovať každú knihu, ktorá existuje – starú či modernú, východnú či západnú – a stále by ste to neboli schopní nájsť.

Je tu ešte iná vec: ak chce človek praktizovať kultiváciu, musí veľa čítať knihu. Mnoho ľudí nevenuje štúdiu Fa vo svojej kultivácii pozornosť. To nie je správne. Prečo mám také prísne požiadavky, keď príde na toto? Často som hovorieval, že ak sa chcete kultivovať, musíte veľa čítať knihu a čítať ju opakovane. Tá kniha má jednoducho obrovské vnútorné významy – je to nepredstaviteľné. Mnoho nových študentov tomu dôkladne neporozumelo a nevenovalo tomu dostatok pozornosti. Myslia si, že kniha je len čierny atrament na bielom papieri: „Viem, o čom to je, potom, čo som si to raz prečítal.“ Samozrejme, všetky knihy v ľudskej spoločnosti sú také, pretože sú obmedzené len na povrchné znalosti a chýba im akýkoľvek vnútorný význam; pochopíte ich potom, čo im venujete jedno prečítanie. Avšak táto kniha je odlišná, pretože poskytuje ľuďom vedenie pri kultivácii. Ak chcete zlepšiť sami seba v tomto Fa, musíte vytrvalo čítať túto knihu. Iba potom môže viesť vašu kultiváciu.

Uvážte toto: v kultivačnej praxi to bývalo tak, že majster viedol svojich učeníkov. Keď prišiel čas, aby ste sa zlepšili, povedal vám, ako praktizovať, ako sa zlepšiť a ako je to na každej úrovni a v každej ríši. Ale to sa dalo robiť len v malom meradle a s malým počtom ľudí. Dnes máme tak veľa ľudí – učí sa  sto miliónov ľudí. Nie je pre mňa možné učiť každého osobne a ukazovať mu každý cvičebný pohyb. Takže aby som tento problém vyriešil, napísal som do tejto knihy všetko, čo vám môžem dať, a všetko, čo vám umožní zlepšiť a premeniť seba samého – všetko toto je sústredené v tejto knihe Fa. Nielenže bude vaše zlepšenie vedené jeho princípmi; za Fa je mocný vnútorný význam. Jeho koncepty sú mimoriadne a vôbec to nie sú teórie bežných ľudí. To, čím sa zaoberáme, prekračuje úroveň bežných ľudí. Takže učenie týchto vecí sa dotýka životných foriem, ktoré prekračujú formy bežných ľudí ako aj spôsobu, akým existujú ostatné dimenzie. Inými slovami, aj keď sa tá kniha javí ako čierny atrament na bielom papieri, za každým slovom sú nekonečné dimenzie na odlišných úrovniach a za slovami sa dokonca prejavujú Budhovia, Taovia a Bohovia rozličných dimenzií.

Premýšľajte o tom, všetci: opakovane som vám zdôrazňoval, že by ste si mali knihu vážiť. Ak neviete, aká je drahocenná, nebudete jej venovať veľa pozornosti a samozrejme sa to nebude považovať za zlé. Ale ak už viete, ako veľa vnútorných významov má, a stále na to nedbáte a neberiete to vážne, potom by som povedal, že to je iná vec a vy by ste takí nemali byť. Samozrejme, na druhej strane, ak ste si vedomí, koľko vnútorných významov má, budete sami vedieť, že si ju máte vážiť.

Niektorí z našich študentov povedali: „Je to naozaj zvláštne – zisťujem, že tá kniha je odlišná zakaždým, keď ju dočítam. A keď ju čítam znova, je opäť úplne iná.“ Potom, čo ju po prvýkrát prečítate, máte mnoho otázok: „Prečo je to tak? Prečo je to takto?“ Ale keď ju čítate druhýkrát, zistíte, že všetky vaše otázky sú vyriešené – dokážete odpovedať na každú z nich. Avšak budete mať nové otázky, pretože kultivácia je proces stúpania nahor. Nové otázky, ktoré vzniknú, budú závažnejšie než otázky a odpovede, ktoré ste mali pri prvom čítaní knihy. Keď budete čítať knihu tretíkrát, všimnete si, že všetky otázky, ktoré ste mali a ktorým ste nemohli porozumieť počas druhého čítania knihy, sú vyriešené. Ak v čítaní vytrváte, bude to pokračovať týmto spôsobom. Je vcelku dosť ľudí, ktorí prečítali túto knihu viac ako stokrát. Oni už nemôžu tento Fa odložiť. Čím viac čítajú, tým viac vecí v knihe vidia a tým väčší je jej vnútorný význam. Prečo je to tak? Ak Budhovia, Taovia a Bohovia v dimenziách za slovami zistia, že pre vás nadišiel čas sa zlepšiť, prirodzene vám dovolia porozumieť princípom existujúcim v tej sfére. Potom budete cítiť, že ste náhle pochopili ďalší vnútorný význam danej vety.

Keď som predtým hovoril o osvietení, objasnil som nebeské tajomstvo, ktoré nikto neodhalil: „Kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom.“ Po tisíce rokov sa ľudia domnievali, že oni sami sa kultivovali a stúpali nahor. V skutočnosti nemôžete tým, že sa kultivujete [sami], dosiahnuť nič. Nič nemôže byť vyriešené, ak nemáte majstra, ktorý sa o vás stará. To znamená, že tie skutočné záležitosti sú vyriešené vaším majstrom – sú vyriešené faktormi za týmto Fa. Vaše vlastné osvietenie spočíva iba vo vašom pokračovaní v kultivácii potom, čo prejdete ťažkosťami vo svojej praxi. To je to, čo máme na mysli pod „vaším vlastným osvietením“. Čo sa týka naozajstného osvietenia sa k niečomu z princípov, ak vám to tento Fa nedovolí spoznať, nebudete sa k tomu môcť osvietiť, nech sa akokoľvek snažíte. Takže musíte splniť jednu podmienku: musíte opravdivo praktizovať kultiváciu.

V minulosti náboženstvá na Západe vyučovali vieru, zatiaľ čo tie na Východe vyučovali osvietenie. Myšlienkou je, že musíte byť pevní. Bez tohto druhu mysle[1] nemôžete dosiahnuť nič. Inak povedané, ak nemáte dobré pochopenie Fa, budete mať problém byť pevní. Niektorí ľudia sú znepokojení, keď vidia, že iní študenti neštudujú Fa: „Získal si Fa, ale neštuduješ ho. Aká škoda!“ Naozaj je to škoda. Mnoho ľudí neberie štúdium Fa vážne a namiesto toho ho považuje za bežný čchi-kung: „Trochu si zacvičím a posilním svoju kondíciu.“ Samozrejme, náš Fa je nesmierny, takže je veľmi efektívny, keď príde na posilnenie kondície človeka, liečenie chorôb či udržiavanie zdravia, a zmeny, ktoré človek zažije, sú mocné. Ale ak len usilujete o to, aby ste sa mali dobre alebo zostali zdraví, nezískate tie veci, ktoré prichádzajú s vaším sebazdokonalením. Okrem toho, to, čo robím dnes, má jasný cieľ. Neodovzdávam tento Fa, aby som niekoho liečil alebo udržoval jeho kondíciu. Mojím cieľom je viesť ľudí k vysokým úrovniam a opravdivo vás pozdvihnúť. Ak sa nedokážete prispôsobiť tomuto prístupu, môžete získať len túto trošku udržiavania zdravotnej kondície. Ale ak prichádzate s iným cieľom, než je skutočné učenie sa tohto Fa, obávam sa, že možno nezískate ani tú trošku. Na druhej strane, pokiaľ sa prichádzate tento Fa opravdivo učiť, môžete získať všetko. Dokonca aj keď prichádzate bez nejakého určitého zámeru, keď ste sa prišli učiť a nezamýšľate sa liečiť alebo udržiavať si kondíciu, a nemáte nejaké iné myšlienky, výsledky môžu byť dobré. Je to preto, že v priebehu postupu vášho zlepšovania je vám dovolené mať proces postupného pochopenia; preto vás žiadame, aby ste čítali knihu. Musíte porozumieť tomu, o čom je. Potom sa môžete rozhodnúť, či dokážete pokračovať v učení sa a vytrvať v kultivácii.

Som toho názoru, že by sme mali dať novému študentovi knihu na prečítanie hneď ako začne cvičiť. Potom, čo si knihu prečíta, sa rozhodne, či to je niečo, čo môže robiť. Ak je pripravený, príde praktizovať kultiváciu; pokiaľ nie je, nemali by sme ho nútiť. Aj napriek tomu, že ponúkame ľuďom spásu, ho nemôžeme nútiť. Predtým, než je človek schopný praktizovať kultiváciu, musí mať vo svojom srdci túžbu zlepšiť sa, kultivovať sa a dosiahnuť vyššiu úroveň. Ak sa nepohne srdce človeka, nikto s tým nič neurobí. To, čo pochádza z donútenia, nie je kultivácia a nemôže to viesť človeka ku kultivácii. Je úplne márne, ak sa nepohne srdce človeka alebo ak nechce zmeniť sám seba. Vy viete, že toto sú princípy prekračujúce bežnú úroveň. Ak sa chcete kultivovať k vysokým úrovniam a pozdvihnúť svoju sféru, ako to môžete spraviť [keď ste prinútení]?!

Mnoho ľudí, ktorí v minulosti praktizovali čchi-kung, začalo nesprávne uvažovať: „Ak budem robiť cvičenia usilovne a každý deň ich dĺžku predlžovať, budem sa zlepšovať.“ Popravde povedané, nezlepšilo sa nič. Títo ľudia nemohli nikdy prekonať štádium liečenia chorôb a udržiavania kondície, teda úroveň využívania qi. Avšak čchi-kung nie je obmedzený na toto. V snahe urobiť pre ľudí niečo dobré boli [v čchi-kungu] zverejnené tieto kultivačné záležitosti na najnižšej úrovni, ktoré môžu liečiť chorobu a udržiavať kondíciu. Ale jeho zmysel leží niekde inde. Preto sa často pýtam: prečo sa čchi-kung – niečo, čo nebolo v čínskej histórii nikdy videné a neobjavilo sa na svete nikdy predtým – vynoril uprostred dnešného [modernou vedou hnaného] stavu spoločnosti? Ľudia sú len ľuďmi. Ľudská myseľ je obmedzená a ľudská inteligencia má svoje medze. Takže si nemôžu tieto veci uvedomiť a myslia si, že všetky tieto veci sú prirodzené a že je to zhoda okolností. Hovorím, že nič nie je „prirodzené“ ani neexistuje nič také ako „zhoda okolností“ – všetko má svoju príčinu. O čom som práve hovoril, vám malo povedať, že by sme mali brať študovanie Fa vážne. Ak študujete Fa, budete v kultivácii stúpať a objavia sa odlišné stavy. Ale ak Fa neštudujete, nedosiahnete nič.

Čchi-kungové cvičenia nie sú na nič viac než na liečenie chorôb a udržiavanie zdravia, bez ohľadu na to, ako ich vykonávate alebo ako veľmi sa nimi niektorí čchi-kungoví majstri chvália. Rozhodne vás nepovedú k vysokým ríšam. V minulosti bolo úplne nemožné pre kohokoľvek – nech bol v niektorom kultivačnom kruhu či náboženskom spoločenstve – poznať Fa tejto hĺbky a nesmiernosti. Bežný čchi-kung učí ľudí len ako vyliečiť seba samého a udržať si kondíciu, pretože nemá Fa, ktorý by ľudí počas kultivácie viedol. To, čo hovorím, je, že ak chcete dosiahnuť tú sféru a vyvinúť si skutočné schopnosti, musí tomu zodpovedať vaša sféra myslenia.

My vieme, že učenie Budhovského a Taoistického systému v minulosti hovorilo, že človek musí v kultivácii klásť dôraz na cnosť. Ježiš ľuďom hovoril, že by mali byť dobrými ľuďmi. Čo sa myslí pod bytím dobrým človekom? Čo znamená zdôrazňovanie cnosti? Znamená to, že by ste sa mali správať čoraz lepšie. Ako dobrý by človek mal byť? Mali by ste byť lepší ako všetci bežní ľudia – potom ste niekým, kto presiahol bežných ľudí. Pretože ste kultivujúci, vaše telo si vyvinie gong a váš gong vyrastie tak vysoko ako je ríša vašej mysle. Čím vyššia je úroveň vašej mysle, tým vyššia je úroveň vášho gongu. Povedal by som, že veda to nikdy nebude schopná dosiahnuť; to jest, jej rozvoj sa nikdy nepriblíži k ríši Budhov. Je to preto, že bez ohľadu na to, ako sa veda rozvinie, ľudia sú stále bežnými ľuďmi. Premýšľajte o tom všetci: bežný človek má všetky druhy citov a túžob, rovnako ako rôzne druhy pripútaností. So všetkými druhmi svetských túžob chcete ísť do neba – ako by to mohlo byť dovolené?! Nestalo by sa nebo spoločnosťou bežných ľudí? Nestalo by sa spoločnosťou bežných ľudí, v ktorej ľudia bojujú, súperia a podvádzajú jeden druhého? Takže vaša sféra mysle musí dosiahnuť tej výšky predtým, než tam môžete ísť.

Mnoho ľudí má náboženské presvedčenie. Ale ak veríte v dnešné náboženstvá, jedna vec je, že Bohovia sa už viac nestarajú o veci, takže je pre vás ťažké zvýšiť si svoju úroveň. Ďalšia vec je, že mnoho ľudí nedokáže pochopiť skutočný význam toho, čo vo svojej dobe povedal Ježiš, Jehova či svätá Mária. Niektorí ľudia si myslia, že na to, aby šiel človek do neba, stačí mať len vieru. Mať vieru je len to základné. Pochopenie mnohých ľudí sa zastaví na povrchných významoch slov. Hovoria: „Ak mám vieru, potom čo zomriem, pôjdem celkom určite do neba.“ Dovoľte mi vám povedať, že tam nebudete schopní ísť. Prečo nie? Premýšľajte o tom. Čo je naozajstná viera? Hovoríte len svojimi ústami, že máte vieru, ale vo svojom srdci v skutočnosti vieru nemáte. Prečo to hovorím? Pretože keď skutočne máte vieru, vaše činy zodpovedajú vašim slovám. Keď sa spovedáte v kostole, hovoríte: „Môj Pane, prosím, pomôž mi. Dnes som urobil niečo zlé. Prosím odpusť mi môj hriech,“ vaše správanie je v tej chvíli pomerne dobré. Ale hneď ako vykročíte z dverí kostola, robíte, čo sa vám zapáči a správate sa rovnako ako bežný človek. Robíte rovnaké chyby a medzi bežnými ľuďmi sa správate dokonca ešte horšie ako oni. Potom o tom chvíľu premýšľajte: aký význam mala vaša spoveď? Mnoho ľudí nejde hlbšie než za to, čo je na povrchu. Po spovedi by ste chyby nemali opakovať. Keď neskôr zistíte, že neustále robíte ďalšie chyby, idete opäť na spoveď a prestanete tie isté chyby opakovať. Pretože to robíte a nepretržite sa oddeľujete od chýb napáchaných medzi bežnými ľuďmi, nie ste lepšou osobou? Nedosiahli ste vyššiu sféru a nestali sa dobrou osobou, ktorá ďaleko presahuje bežných ľudí? Nepraktizujete kultiváciu a nezvyšujete si svoj charakter? Keďže západná kultúra nemá poňatie seba-kultivácie, ani Ježiš, ani Jehova nezmienili termín „kultivácia“ v čase, keď učili svoj Fa; ani tam ten koncept nebol. Dôvodom je, že vedeli, že „kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena gongu je uskutočňovaná majstrom“. Kým človek praktizuje kultiváciu, vo všetkom mu pomáha Boh z nebeského raja, do ktorého človek pôjde. Vykonával by zmeny vo vašom tele, premieňal by vaše telo a umožňoval by vášmu telu dosiahnuť veľké sily, ktorú má Boh. Všetko to by vykonávali Bohovia.

Niektorí ľudia hovoria, že keď zomrú, pôjdu do neba. Ľudia, ktorí nepraktizovali kultiváciu, sú potom čo zomrú, slovami vašej západnej kultúry nazývaní „duchovia“. Títo duchovia sú vlastne prízraky. Premýšľajte o tom všetci: čím sú? Ľudia na Východe majú jasné a jednoznačné poňatie kultivácia ľudského tela: človek si pomocou kultivácie vyvíja budhovské telo, teda božské telo. Ak človek toto budhovské telo nemá – inými slovami, ak osoba nemá telo Boha nebeského raja, jeho duch sa bojí svetla potom, čo vystúpi [zo svojho tela]. Rozloží sa v slnečnom svite a nemôže sa dokonca ani reinkarnovať. Preto sú ľudia, potom, čo zomrú, zakrytí látkou – zabraňuje to vystaveniu tela slnečnému svitu – a pochovaní do zeme, takže sa ich duch nerozloží. Budhovia a Bohovia sú nekonečne žiariví, sú dokonca jasnejší ako slnečný svit. Nerozpustil by sa duch človeka, keby uvidel Boha? Ako by mohol ísť do neba? Preto musí mať telo Boha a súčasne kultiváciou zmeniť stavebné prvky svojich inteligentných bytostí, aby boli zložené z vysokoenergetickej látky. Iba s telom Budhu alebo telom Boha tam môže ísť. Môže duch prísť do ľudského sveta? Nie, nemôže. Takže predtým, než môže zostať v tomto svete, musí mať ľudské telo na to, aby sa reinkarnoval, a musí sa narodiť cez telá rodičov. Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že pôjdu do neba, len ak majú vieru. Ako by to tak mohlo byť? Tým z nás v kultivačných kruhoch to znie smiešne. Než môžete ísť do neba, musíte opravdivo praktizovať kultiváciu.

Takže v západných náboženstvách v procese viery v Boha charakter človeka a jeho úroveň mysle postupne stúpa a on sa stáva čoraz lepším človekom. Nepovedali by ste potom teda, že praktizuje kultiváciu? Forma nie je v kultivácii dôležitá; existuje celý rad kultivačných metód. Medzi západnými a východnými náboženstvami je rozdiel v kultivačných formách. Prečo na Západe nezmieňujú kultiváciu, ako to robia na Východe? Obe sú vlastne kultiváciou. Je to jednoducho tak, že východná kultúra má na toto veľmi jasný pohľad, zatiaľ čo západná kultúra o týchto veciach nehovorí. Je to preto, že keď Bohovia zostúpili dolu, aby zachraňovali ľudí a odovzdali svoj Fa, museli prijať kultúrnu formu, ktorá je ľuďom pochopiteľná. Len potom môžete porozumieť – iba [keď] použijú ľudské jazyky tej doby, môžete porozumieť. Čo som povedal, vám tiež malo povedať, že praktizovanie bežného čchi-kungu nemôže ľuďom umožniť dosiahnuť veľmi vysokú, hlbokú úroveň. To nie je možné. Iba skutočná kultivácia to môže urobiť. Čchi-kung je len niečo na najnižšej úrovni v kultivácii, takže sa obmedzuje na liečenie chorôb a udržiavanie kondície. Dokonca aj keď príde na liečenie choroby a udržiavanie kondície, existujú na ľudí určité požiadavky, pretože napriek všetkému je to forma kultivácie a je odlišná od akéhokoľvek druhu medicínskej liečby, ktorá existuje medzi bežnými ľuďmi. Ak sa chcete učiť čchi-kung, aby ste si vyliečili svoju chorobu, musíte splniť požiadavky princípov čchi-kungu.

Čo znamená splniť požiadavky princípov čchi-kungu? Pretože je nad bežnými vecami – keď chcete použiť nadprirodzené prostriedky na vyliečenie choroby bez použitia liekov, injekcií alebo operácie a byť vyliečený, nie je to nadprirodzené? Ľudské bytosti sa predtým, než môžu byť ich choroby skutočne vyliečené, musia prispôsobiť týmto princípom. Toto je základný dôvod, prečo sa mnohým ľuďom nepodarí zbaviť sa svojich problémov so zdravím, hoci praktizujú čchi-kung. Keď chcete použiť túto nadprirodzenú metódu na odstránenie svojej choroby, musíte sa prispôsobiť nadprirodzeným princípom. Takže musíte nasledovať čchi-kungové požiadavky, byť dobrým človekom a prekonať svoj sklon robiť zlé a nemorálne veci – len potom sa vaša choroba naozaj vylieči. Toto je skutočná príčina stojaca za vyliečením sa z choroby. Ak by ste si zvolili liečebné prostriedky svetských ľudí, netýkalo by sa vás to. Potom by ste museli podstúpiť operáciu, dostať injekcie alebo brať lieky, aby ste sa vyliečili. Avšak vo vesmíre existuje princíp nazývaný „žiadna strata, žiaden zisk“. Aby ste získali, musíte stratiť; keď stratíte, získate. Toto je absolútna pravda. Viete, prečo sa vaša choroba v nemocnici zlepší? Niektorí ľudia hovoria, že je vyliečená technologickými prostriedkami modernej vedy. Ja hovorím, že moderní ľudia len nasledujú spôsob alebo formu prejavu v modernej spoločnosti. Skutočný dôvod za vaším zotavením nie je obmedzený na toto. Veci sa musia prispôsobiť princípom vesmíru v tejto dimenzii. Viete, že keď ste chorí, musíte minúť veľa peňazí na návštevu lekárov. Samozrejme, niektoré krajiny majú dobré programy sociálnej starostlivosti a ľudia v týchto spoločnostiach majú zdravotné poistenie, ktoré môže tento problém vyriešiť. Ale vy aj tak trpíte – netrpíte, keď ste chorí? Trápite sa, keď trpíte, a utrpenie je samo osebe spôsob splácania karmy. Okrem toho musíte minúť peniaze, dostať injekcie a brať lieky a možno vás dokonca pri operácii chirurgicky otvoria. Nepodstúpili ste utrpenie, než sa váš stav začal zlepšovať? Ale poviem vám, že toto zotavenie nenapravilo chorobu od jej koreňa: zatlačilo choroboplodnú karmu niekam inam, alebo ju presunulo do budúcnosti.

Je to preto, že choroba nepochádza z najvonkajšieho povrchu fyzického tela bežného človeka; namiesto toho pochádza z roviny mikroskopických častíc pod telom zloženým z najväčších molekúl. Ľudské telo je zložené z molekúl, ktoré majú častice na rozličných mikroskopických úrovniach, a každá rovina častíc je dimenziou. Samozrejme, tieto dimenzie nie sú nakopené dohromady. Sú vo forme menších častíc vytvárajúcich väčšie častice. Avšak sféra každej roviny malých častíc je dimenziou. Existuje mnoho dimenzií, ako sú tieto, a tie sú vlastne miestom, kde sídlia príčiny mnohých chorôb. Choroby nepochádzajú z povrchu. To, čo sa objavuje na povrchu ľudského tela či tkanív, je len povrchný prejav choroby.

Potom, čo ste boli operovaní, myslíte si, že váš nádor bol odstránený. V skutočnosti to, čo bolo odstránené, je tkanivo tela, ktoré je zložené z roviny najväčších molekúl. Je odstránené, pretože jej bunky už ďalej nie sú prítomné v tejto dimenzii. Napriek tomu nemôžete odstrániť mikroskopickejšie častice, ktoré vytvárajú bunky. Ale pretože potom, čo boli odstránené, už ďalej tie bunky nevidíte na povrchu tela, vyzerá to, že ste vyliečení. Neskôr sa choroba možno premení a niektoré choroby sa môžu opäť vrátiť. Pretože choroba nebola skutočne odstránená, možno sa presunie niekam inam a vynorí sa tam opäť ďalší nádor. Alebo sa možno premení na niektoré ďalšie choroby alebo nejaké nešťastia. Toto je skutočný, zásadný dôvod, ktorý sme vypozorovali. Avšak keď sú na liečenie choroby použité nadprirodzené schopnosti, operácia nie je nutná. Prečo môže nadprirodzená schopnosť odstrániť nádor človeka? Je to preto, že sa odstraňuje choroba z inej dimenzie, z dimenzie, ktorá je ľudskému oku neviditeľná. Použime jednoduchý príklad. Vidíte, že táto látka má hrču, vystupujúcu tu hore. Prečo? Je to preto, že je za tým príčina – je za ňou moja ruka. Ak dáte látku preč, ale neodstránite tú ruku, prejde to na túto stranu. Znamená to, že ak nevyriešite príčinu za tým, nemôžete problém odstrániť od jeho koreňa. Inými slovami, ľudské liečebné prostriedky nemôžu vyriešiť základný problém, pretože riešia len problémy na povrchu a nemôžu odstrániť karmu.

V tomto svete, či človek získa alebo stratí, či je šťastný, či je úplne spokojný s tým, ako veci idú, či má dobrý osud a rozsah jeho nešťastia – všetko je to určené dvoma látkami, nesenými na jeho tele. Jedna sa nazýva cnosť (de) a tá druhá karma (yeli). Sú to práve tieto dve látky, ktoré majú účinok. Keď robíme dobré skutky, hromadíme cnosť. Za starých čias ľudia hovorili o hromadení cnosti. Ľudia to teraz považujú za niečo vo sfére predstáv alebo mysle. V skutočnosti je to druh hmoty, je to skutočná hmotná látka. Karma, o ktorej ľudia hovoria, bola vo východných náboženstvách jasne vysvetlená. Čo je karma? Je to čierna látka. Keď človek koná zlo, vytvára túto látku. Keď sa tejto veci nazhromaždí priveľa, stanú sa mu nepríjemné veci, ako ochorenie, nešťastia alebo bude prechádzať ťažkými časmi. Zistil som, že všetko, čo sa ľuďom stane, je výsledkom toho, čo ľudia sami spravili. V tomto ľudskom svete, to, či ste šťastný a či sa vám dobre darí, je výsledkom vášho vlastného konania. Tieto veci sa často prejavia vo vašom súčasnom živote, pričom niektoré z týchto vecí sa prejavia vo vašom budúcom živote; väčšina z nich sa prejaví v budúcom živote. Čo sa myslí tým, že sa „prejavia v budúcom živote“? Znamená to, že sa nestanú v období tohto života, ale objavia sa v období nasledujúceho života. Tá časť, ktorá sa prejaví v tomto živote, sa v kultivačných kruhoch na Východe nazýva „odplatou v tom istom živote“. [To jest,] po vykonaní niečoho zlého sa stretnete s okamžitou odplatou. Niektorí ľudia, potom, čo urobia niečo zlé, spadnú na tvár, hneď ako vykročia z dverí. Nevnímajú to ako odplatu za vykonanie zlej veci, ale myslia si, že je to náhodné či prirodzené. Tvrdím, že žiadna taká vec ako „prirodzený jav“ nie je, pretože všetky veci sú usporiadané – náhoda neexistuje. V tejto dimenzii je mnoho, premnoho vecí, ktoré ľudia nie sú schopní vidieť. Samozrejme, moderná veda vie, že existuje vzduch, kyslík, vodík a ďalšie stopové prvky, ktoré sú zložené z molekúl, ale to je všetko, čo vie. Avšak vaše oči nemôžu vidieť dokonca ani tieto veci.

V skutočnosti vám môžem povedať, že v tejto dimenzii, na nesmierne mikroskopickej úrovni, všetko sú to Bohovia – čo zahŕňa ohromnú, všetko prestupujúcu látku. Poznajú jasne každý pohyb a každú činnosť vykonanú ľuďmi a veci, ktoré urobili. Keď ľudia robia zlé veci, vždy si myslia, že to, čo urobili, nemôže nikto vidieť. Vedia, že to, čo urobili, bolo zlé, ale stále sa pokúšajú nájsť ospravedlnenie, ktorým by sami seba oklamali a ktoré by im umožnilo cítiť sa v práve a v pokoji. Oni vôbec neveria v Bohov. Tu je náhodný príklad. Netýka sa to žiadnych vecí ohľadom náboženstva alebo rasy, hovorím iba o ľuďoch konajúcich nesprávne. Pravdepodobne viete, že pred pár dňami vykonávala istá krajina jadrové skúšky a nechali vybuchnúť päť atómových bômb po sebe. Mnohé krajiny tým boli šokované! Je to preto, že všetci ľudia na celom svete túžia po mieri. Načo boli ich atómové výbuchy? Nemám ohľadom toho žiaden názor. Hovorím len o ľuďoch robiacich zlé veci, nekomentujem, či tento národ konal správne alebo sa mýlil. Zamyslime sa nad tým. Hoci boli atómové bomby odpálené v podzemí, Bohovia nebudú tolerovať škodu, ktorú spôsobili krajine, ľudskému prostrediu a hmotnému svetu, zloženému z rôzne [veľkých] molekúl! Keď nebo trestá ľudí, oni si myslia, že to je prírodný jav. Teplota v tej krajine ihneď vystúpila medzi najvyššie hodnoty na svete. Zostala na viac ako 50°C a mnoho ľudí umrelo kvôli horúčave. Spolu s tým prišla neskôr veterná búrka a zapríčinila mnoho úmrtí. Ľudia si neuvedomujú, že tieto javy sú varovaním Bohov: „Toto nemôžete robiť.“ Ľudia ich berú iba ako prírodné javy. Nič, čo sa prihodí v tomto svete, nie je náhodné. Len sa pozrite: ak nejaký národ, oblasť alebo človek spraví niečo zlé, ihneď bude nasledovať nejaký mimoriadny jav. Pohromy a čokoľvek, čo ľudí postihne, sú výsledkom ich vlastného správania. Práve teraz som hovoril o niektorých veciach na základnej úrovni. Dlhoroční študenti v publiku už majú hlboké pochopenie týchto vecí. Keďže mnohí z vás v publiku ste novými študentmi, iba som v stručnosti pohovoril o týchto veciach.

Pokiaľ chcete týmto veciam porozumieť úplne, myslím, že by ste sa mali dať do čítania knihy. Tá kniha, Čuan Falun, otriasla vedeckým a technologickým spoločenstvom po celom svete! Vnútorný význam Čuan Faluna je skutočne ohromný a bohatý. Keďže kultivačná prax je rozdelená do rozličných úrovní a rôznych ríš, po jednom prečítaní knihy zistíte: „Á, toto je kniha, ktorá ti povie, ako byť dobrým človekom.“ Ale ja vám môžem povedať, že vás neučí len to, ako byť dobrým človekom. Keby to bolo všetko, o čom [tá kniha] je, neboli by ste schopní zvýšiť si svoju úroveň. Ak sa chcete pozdvihnúť, kniha musí obsahovať princípy Fa, ktoré sú vo vyšších sférach a ktoré vás vedú k tomu, ako byť dobrým človekom. Takže táto kniha musí mať vnútorné významy na tých úrovniach. Keď praktizujete kultiváciu ešte k vyšším úrovniam, bude schopná vašu kultiváciu viesť k vysokým, vyšším a ešte vyšším úrovniam. Takže tento Fa musí mať tú schopnosť, musí mať vnútorné významy na vyšších úrovniach, aby viedol vašu kultiváciu. Bude vás viesť celú cestu, kým nedosiahnete cieľ kultivácie – sféru dovŕšenia. Kým praktizujete kultiváciu, čím vyššiu úroveň dosiahnete, tým viac vecí v knihe uvidíte. To, čo tu hovorím, je v prvom rade zamerané na nových študentov. Hovoril som o týchto veciach len zbežne, ale je to vlastne na dosť pokročilej úrovni. Budete mať rôzne pochopenia. Nepoviem teraz omnoho viac, pretože táto Fa konferencia je predovšetkým na zdieľanie skúseností a pochopení.

Rád by som počul študentov, ako si zdieľajú svoje skúsenosti a pochopenia, ktoré získali v kultivácii študovaním Fa. Odpoviem vám na otázky počas poslednej polovice dňa predtým, než sa konferencia skončí, a to bude tiež učenie Fa. Celkom iste vznesiete rôzne otázky. Otázky, ktoré sa týkajú kultivácie, sú medzi študentmi bežné a podporujú vaše spoločné zlepšenie. Môžete mi napísať svoje otázky na kúsky papiera a ja vám na ne odpoviem. Dlhoroční študenti urobili počas posledného časového obdobia veľmi rýchly pokrok a medzi nimi a novými študentmi je teraz dosť veľká medzera. Fa bol našim študentom dôkladne vyučovaný. To, čo zostáva, je len otázkou toho, ako sa v kultivácii zlepšíte vy.

Práve teraz som hovoril o niektorých najzákladnejších princípoch, najmä pre nových študentov. Musel by som tu sedieť a učiť celé dni, keby som ich mal vysvetliť dôkladne. Hovoril som o nich len trochu a vo všeobecných pojmoch.

Je ťažké mať príležitosť stretnúť sa. Vždy cítite, že ste sa kultivovali dosť dlho, ale vašich príležitostí na stretnutie so mnou bolo málo. V skutočnosti ste po mojom boku každý deň, len to neviete. Ale nie je vám to dovolené vedieť, pretože na povrchovej úrovni ste ešte stále bežným človekom. Iba keď sa vykultivujete do toho stupňa, budete to schopní vedieť. To, čo som práve povedal, znamená, že ak chcete praktizovať kultiváciu, som schopný sa o vás postarať. Nezáleží na tom, koľko ľudí praktizuje, môžem sa o nich všetkých postarať. Mám nespočetné telá Zákona (fashen). Táto predstava v západných náboženstvách neexistuje, ale existuje v tých východných, najmä v budhizme. V budhizme je povedané, že Budha Amitábha má mnoho tiel Zákona. Môžem vám povedať, že moje telá Zákona sú nespočetné, je nemožné ich spočítať. Inými slovami, nezáleží na tom, koľko ľudí praktizuje kultiváciu, som schopný sa o nich všetkých postarať. Avšak tieto telá Zákona sú mnou a sú tiež špecifickým stelesnením [mojej] múdrosti. Toto sa nedá pochopiť pomocou ľudských pojmov, pretože dnešná veda je obmedzená len na prítomnú dimenziu a na pochopenie štruktúry roviny najväčších častíc.

Súčasná veda je schopná vidieť zloženie najväčších molekulových častíc. Vlastnosťou ocele je, že je pevnejšia ako železo, pretože prvky a štruktúra jej častíc sú odlišné. Aká je meď? Aké je striebro a zlato? Veda tieto veci dokáže uchopiť. Takže použije látky známe v súčasnosti a rozvíja sa ich použitím ako základu. Ale poviem vám, že pre súčasnú vedu je to najväčšia prekážka v jej snahe spoznať iné dimenzie. Inými slovami, neuberá sa cestou porozumenia hmote v mikroskopických svetoch alebo v tých, ktoré sú dokonca ešte ohromnejšie. V skutočnosti je hmota vytvorená z rôznych malých molekulových častíc a tieto molekulové častice sú vytvorené z atómových častíc. Atómové častice sú vytvorené z jadrových častíc. A jadrové častice sú vytvorené z ešte mikroskopickejších častíc. Ešte mikroskopickejšie častice sú vytvorené z ešte menších mikroskopickejších častíc. Ešte menšie mikroskopickejšie častice sú opäť tvorené z ešte viac a viac mikroskopickejších častíc. Ľuďom sa to javí nekonečné a bez konca. Takto to pokračuje stále ďalej. Ako mikroskopickým sa to stane? Môžem vám povedať, že mikroskopický stav, ktorého častice dosiahnu, je ohromujúci!

Šákjamuni videl v zrnku piesku tritisíc svetov. Tritisíc svetov, o ktorých hovoril, sa nevzťahovali na ľudskú spoločnosť. Hovoril o svojej teórii troch tisícov svetov. Jednoducho povedané: znamená to, že v našej Mliečnej ceste existujú tri tisíce fyzických dimenzií podobných tej nášho ľudstva. Inými slovami, je tam tritisíc planét ako je táto. Ale to, čo tým hovoril, bolo, že len v jednom zrnku piesku je tritisíc takýchto svetov. Hovoril som o tom v knihe Čuan Falun. Ak existuje toľko ľudských svetov ako aj mikroskopických bytostí existujúcich v troch tisícoch svetoch zrnka piesku, potom by vo svetoch tohto piesku tiež mohli byť rieky, jazerá a moria a tiež by mali piesok. Nie je potom v tom piesku tritisíc mikroskopickejších svetov a mikroskopickejších spoločností ako má ľudstvo? Šákjamuni bol schopný vidieť veci na veľmi mikroskopických úrovniach. Bol Budhom, takže mal tú schopnosť. Ale môžem vám povedať, že to tiež bolo povrchné. Ak budete pokračovať v sledovaní vecí týmto spôsobom, objavíte, že častice v týchto mikrokozmoch sú nekonečné a bez konca. Dám vám najjednoduchší názorný príklad: povedal som ľuďom, že najväčšia vrstva častíc, ktorú ľudia môžu vidieť, nie je tá molekúl; najväčšia vrstva častíc, ktorú môžu ľudia vidieť, je [vrstva] planét. Ale planéty nie sú súčasťou vrstvy najväčších častíc vo vesmíre. Sú to iba častice medzi makrokozmom a mikrokozmom. Len premýšľajte, koľko ohromných planetárnych častíc existuje.

Vesmír je celok, je to zložená častica. Tri tisíce vesmírov podobných tomu nášmu vytvára vesmír druhej vrstvy; to jest, vytvárajú rovinu väčších častíc. Toto je len rozširovanie sa v jednom lineárnom smere. Avšak rozširovanie sa častíc je bezhraničné a nekonečné – rozširujú sa všade a prestupujú všetkým. Keď elektrón obieha okolo atómového jadra, nepodobá sa to na obiehanie našej Zeme okolo Slnka? Je to presne to isté, či už z hľadiska mechanizmu či formy. Čím menšia je častica, tým vyššia je jej hustota. Ak by ste mohli zväčšiť elektrón na veľkosť našej Zeme a pozrieť sa, čo je na jeho povrchu, čo by ste našli? Mohli by tam byť ľudské bytosti? To, čo na častici existuje, a forma existencie častice sú, samozrejme, dva odlišné koncepty. Je to len predstava. Nevyzerala by ako planéta?

Teraz sa ľudstvo považuje za jedinú vyššiu formu života v celom vesmíre. Môžem vám povedať, že v skutočnosti je ľudstvo jedinou najnižšou formou života v celom vesmíre. Žijúce bytosti sú na každej planéte, okrem Mesiaca. Mesiac bol vytvorený ľuďmi v minulosti (história ľudstva sa opakuje v cykloch). Keď sa karma ľudstva stane príliš veľkou, ľudský druh je zničený. Potom znovu vznikne a vyvíja sa nový ľudský druh. Neskôr, keď sa stane príliš zlým, je opäť zničený. Keďže som spomenul Mesiac, poviem vám, že Mesiac bol vytvorený prehistorickým ľudstvom v pomerne vzdialenom veku. Nebol taký veľký, keď bol na začiatku vytvorený, ale bol jasnejší, než je dnes. Avšak on samotný by ľudstvu dnes mohol pripadať dosť veľký. Pretože je dutý, v priebehu času bol postupne pokrytý prachom, ktorý nepretržite dopadá z explózií vesmírnej hmoty. Mesiac postupne pokrýval prach látky, ktorá sa vytvorila z explózií, pri ktorých sú znova vytvárané planéty; to značne zväčšilo hrúbku mesačného povrchu. Hrúbka jeho povrchu narástla na niekoľko desiatok kilometrov; to je ten prach na ňom. Keby sa odpočítali desiatky kilometrov, bola by to jeho pôvodná veľkosť.

Chcel som tým povedať, že živé bytosti existujú na každej planéte. Okrem toho je mnoho živých bytostí, ktorých vzhľad je podobný tomu ľudskému, len nežijú v tejto dimenzii, pretože odlišné častice vytvárajú odlišné dimenzie. Pokiaľ chcete do týchto dimenzií vstúpiť, nemôžete im porozumieť pomocou konceptov vedy dnešného ľudstva – táto veda je jednoducho príliš povrchná. Aby ste do týchto svetov vstúpili, musíte sa prispôsobiť spôsobom bytia, formám života a spôsobom myslenia tých svetov. Iba potom ich môžete spoznať. Keď vstúpite do jedného z týchto svetov, objavíte, že jeho častice sú menšie ako tie z našej ľudskej dimenzie, avšak jeho dimenzia je neobyčajne rozľahlá. My ľudia existujeme medzi týmito dvoma druhmi častíc, molekulami a planétami.

Vzduch je zložený z molekúl, nie je to tak? Ale vy to nemôžete vidieť. Kvety, tráva, stromy, železo, oceľ, šaty, ktoré nosíte, vaše hmotné telo, vlasy, všetko, čo používate, a všetko okolo vás, všetko je to zložené z molekúl. Hlina je tiež zložená z molekúl. My ľudia ju nazývame „hlina“. Ale v skutočnosti si Bohovia myslia, že všetko v ľudskej dimenzii je zložené z hliny. Bohovia považujú samotné molekuly za hlinu. Niekto sa ma spýtal na vyhlásenie Jehovu, Pána západných ľudí, ktorý použil hlinu na vytvorenie človeka. Popravde povedané, všetko v tejto dimenzii, vrátane vzduchu, je z ich pohľadu hlina, len my ľudia tomu nemôžeme rozumieť. Ste jednoducho pokrytí hlinou, obklopení hlinou. Ľudia sa plahočia v hromadách hliny. Všetko je zložené z hliny a ľudia sú v tejto hline. Myslím, že potom, čo som to takto vysvetlil, by nemalo byť ťažké porozumieť príbehu o človeku stvorenom z hliny, ako to povedal Pán západných ľudí.

Ak chcete poznať spôsob, akým existujú živé bytosti v iných dimenziách, budete sa musieť prispôsobiť spôsobom existencie v dimenziách rovín menších častíc. Nemôžete tomu porozumieť použitím dnešných vedeckých teórií. Aby ste tomu mohli porozumieť, musíte zahodiť koncepty modernej vedy. Keď tomu raz porozumiete, objavíte, že to nie je poňatie času a priestoru, ktoré majú ľudia. Hoci vidíte, že tu hovorím, poslednú vetu, ktorú som práve vyslovil, počúvali tiež bytosti v iných dimenziách. Pri robení tohto prekračujem všetky vesmírne časopriestory. V dimenzii s veľmi rýchlym časom prešla táto veta miliónmi rokov. To je ten zmysel. Avšak žijúce bytosti v rôznych vesmírnych časopriestoroch si samotné nie sú ani trochu vedomé toho, či je ich čas rýchly alebo pomalý. Je to preto, že zloženie hmoty v rôznych dimenziách je v súlade s časom tých dimenzií a ony majú svoje vlastné počítanie času. Počas času, v ktorom som práve povedal tú vetu, už prešli desiatkami miliónov rokov. Možno sa im rozpätie ich jedného roka môže zdať dlhšie, než [sa zdá nám] jeden rok na Zemi. Inými slovami, nemôžete použiť ľudské myslenie na uvažovanie o týchto veciach. Takže ak chcete porozumieť iným dimenziám, musíte sa, predtým, než im budete môcť porozumieť, prispôsobiť spôsobom myslenia a stavu vecí v tých dimenziách. Za týmto Fa sú mnohonásobné vnútorné významy. To vám tiež hovorí, prečo má rôzne vnútorné významy v rôznych dimenziách a prečo je za týmto Fa taká veľká sila, ktorá môže premeniť vaše telá a umožniť vám zlepšiť sa. Iba vám hovorím, že by ste nemali použiť myslenie bežného človeka na pochopenie ich foriem existencie. Za slovami sú nespočetné vrstvy a vrstvy vyšších životných foriem.

Hovoril som o tom len v spojitosti s myslením a znalosťami súčasných ľudí. Jednoducho povedané, keď o týchto veciach hovorím, zahŕňam vedu, na ktorej ľudia dnes závisia. Hoci som pri tom, ako vám to hovorím, začlenil modernú vedu, môžem vám povedať, že túto vedu neschvaľujem. Po prvé, vo svetle celého nesmierneho vesmíru je táto veda ako detská hra. Ale ako to vidia ľudia, priniesla moderné stroje a spôsobila, že sa veci zdajú oveľa lepšie ako v dávnych dobách. V skutočnosti vám môžem povedať, že táto veda ďaleko zaostáva v porovnaní s vedou minulej ľudskej civilizácie. Dokonca aj tie najvyspelejšie nástroje sú veľmi primitívne, keď sa porovnajú s tými z minulej civilizácie. Navyše je rozvoj tejto vedy uzavretý do obmedzeného rámca; sama pre seba si stanovila hranice. Takže akú situáciu to zapríčinilo? Neodvažuje sa uznať nič mimo empirickej vedy. To je najstrašnejšie, najstrašnejšie pre ľudstvo. Prečo je to tak? Premýšľajte o tom, všetci. Veda je naozaj povrchná. Samotní vedci hovoria, že zatiaľ nie je príliš rozvinutá. Ľudia v ňu teraz silno veria a myslia si, že je to absolútna pravda. Toto presvedčenie zdieľajú mnohé teórie v dnešnej spoločnosti, ako aj západné náboženstvo, či už katolicizmus alebo kresťanstvo. To, v čo naozaj veríte, nie je váš Pán – to, v čo naozaj veríte, je veda. Hlboko vo svojich kostiach, to, v čo naozaj veríte, je veda, zatiaľ čo vaše náboženstvo je len povrchná formalita, ktorá sa stala civilizovaným konaním ľudí. Ale dovoľte mi povedať, že veda je tiež náboženstvom a je to dobre zavedené náboženstvo.

Po druhé, viete, že obvyklé náboženstvá ľuďom hovoria, ako sa majú správať. Veda má medzitým tiež [systém, ktorý] začína od základnej školy a tiahne sa až na strednú a vysokú školu. V náboženstve sú kňazi, biskupi a ďalší duchovní. Avšak táto veda je ešte rozvinutejšia. Má svojich učiteľov, ľudí s bakalárskymi, magisterskými, doktorandskými a postgraduálnymi titulmi a tiež poradcov. Čím vyšší titul niekto vlastní, tým viac vedeckých doktrín si osvojil. Názvy a tituly pre jej učiteľov a správcov sú početné. V tomto ohľade je dobre rozvinutá. Náboženstvá zvyčajne ľuďom hovoria, že musia duchovne veriť, aby dosiahli fyzickú premenu, pričom veda hovorí ľuďom, že musia materiálne vnímať, aby si vynútila duchovnú dôveru a podporu. Veda však nie je niečo, čo ľuďom poskytli Bohovia. Namiesto toho ju odovzdali ľuďom mimozemské bytosti vo vnútri Troch ríš za účelom ovládnutia ľudstva. Viera ľudí v ňu prekračuje všetko. Ale poviem vám, že presne kvôli svojej povrchnosti zapríčinila veda úpadok morálky v ľudskej spoločnosti. To je najdesivejšie. Pretože veda nie je schopná vnímať špecifické formy existencie mikroskopickej hmoty, nevie, že keď ľudia konajú zlé skutky, vytvára sa karma, alebo že táto čierna látka prináša ľuďom nešťastie. Nevie, že keď ľudia robia dobré skutky, vytvárajú bielu látku, ktorá im prináša šťastie a prináša im podmienky a odmeny, ktoré zažijú, keď sa reinkarnujú do odlišných dimenzií. Navyše, veda nie je schopná preukázať existenciu nebeských rajov. Takže zakaždým, keď sa zmienite o týchto veciach, tí ľudia, ktorí veria vo vedu, povedia, že šírite „poveru“ – „Nič z toho neexistuje. Ja verím vo vedu.“ Premýšľajte teda o tom: neudiera nemilosrdne veda ako veľká palica na tú najpodstatnejšia vec, ktorá ochraňuje ľudskosť – na morálku? To je nesmierne desivé!

Pretože ľudia vedia, že robenie zlých vecí im zabráni v tom, aby išli do neba, a že človek môže dokonca klesnúť do pekla, aby si vytrpel trest, majú morálne predpisy. Zdržiavajú sa konania zla, aby udržali ľudskú morálku. Hneď ako už ľudia viac neveria v tieto veci, hneď ako už viac neveria v Bohov (hoci Bohovia skutočne existujú), keď ľudia neveria v Bohov, premýšľajte o tom: je to neobyčajne desivé! Ľudia sa odvažujú páchať akékoľvek zlo. Myslia si, že ich nikto nevidí, a tak robia zlé veci. Nová generácia vychovaná modernou vedou neohrozene zabíja, pácha podpaľačstvo a robí zlé veci. V spoločnosti sa objavili gangstri a organizovaný zločin, a ľudia užívajú drogy, obchodujú s drogami, živia sa prostitúciou... nezastavia sa pred žiadnym zlom. Je tu mnoho špinavých a nemravných vecí. Ľudia robia všetko, čo sa im zapáči, robia všetko, čo chcú. Premýšľajte o tom, všetci: nie je taký druh spoločnosti desivý? Toto je to najväčšie nešťastie, ktoré nám veda priniesla. Keďže veda nemôže dokázať existenciu Bohov alebo existenciu cnosti, a keďže nevie o karmickej odplate, keď zmienite tieto veci, ľudia vás budú udierať tou veľkou palicou – vedou – a povedia, že ste „poverčivý“. Keď sa ľudská morálka postupne zhorší až do stavu neexistencie, spoločnosť dosiahne stav, keď s tým nikto nebude môcť nič urobiť, a ľudské bytosti dospejú do najnebezpečnejšieho času, pretože Bohovia nedovolia takto pokrivenému ľudstvu – takému, ktoré sa nachádza niekde medzi človekom a zvieraťom – existovať.

Len vám tu hovorím tento princíp. Nie som proti ľudským vedomostiam. Napriek tomu by som vám rád povedal, aby ste neverili slepo vo vedu. Veda je schopná priniesť do ľudskej spoločnosti určité zlepšenia v medziach prítomnej fyzickej dimenzie. Ale nešťastia z nej vyplývajúce, ktoré tiež prináša, sú dosť značné. To, o čom sa zmieňujem, sú nešťastia, ktoré ľudia nemôžu vidieť. Nešťastia, ktoré ľudia môžu vidieť, ako je znečistenie životného prostredia a ekologické škody, sú tiež dosť desivé. Táto veda priniesla celý rad spoločenských problémov. Keďže je ťažké obrátiť celé ľudské myslenie naraz a pretože tu máme nových študentov, nepoviem o tom viac. Veda spôsobila mnoho spoločenských problémov – je to úplne desivé. Neveríte v Bohov, ale Bohovia skutočne preukázateľne existujú. Bohovia sú všade v obrovskom vesmíre, sú všadeprítomní.

Ľudia spadli na túto úroveň kvôli svojmu zlému správaniu. Spadli na tú najnižšiu úroveň, do tejto spoločnosti klamov, a sú im poskytnuté dve oči, vytvorené z najväčších molekulových častíc. Kvôli tomuto dôvodu nemôžu vaše oči vidieť iné dimenzie. Prečo potom môžu niektorí ľudia v priebehu našej kultivácie vidieť veci, ktoré bežní ľudia vidieť nemôžu? Je to preto, že zrak múdrosti týchto osôb bol otvorený. Nazývame to „otvorenie tretieho oka“. Nevidí ľudským okom, ktoré je zložené z molekúl. Napriek tomu niektorí z týchto ľudí majú stále pocit, že na videnie používajú svoje oči. V skutočnosti môžu oba typy očí fungovať súčasne, len vy máte pocit, že na videnie používate svoje oči. Teraz som vám túto vec vysvetlil, aby som vám pomohol postúpiť v kultivácii.

Ďalej budem hovoriť trochu viac o otázke náboženstva. Keď získajú Fa, mnoho západných ľudí tam má prekážky vzhľadom k svojmu náboženskému presvedčeniu. V skutočnosti vám môžem povedať, že spomedzi náboženstiev v dnešnom ľudskom svete sa o žiadne spravodlivé náboženstvo Bohovia nestarajú. Akékoľvek zvláštne náboženské javy, zázraky alebo prejavy, ktoré sa odohrávajú, sú výsledkom činnosti nižších duchov v spoločnosti. A tí ľuďom škodia. Žiadni Bohovia sa o náboženstvá nestarajú.

Takže tu máme problém. Keď sa o náboženstvá nestarajú žiadni Bohovia, nebudete sa schopní zlepšiť, keď sa v nich kultivujete, a keď sa spovedáte, nepočúva vás žiaden Boh. Takže ako by ste mohli urobiť pokrok? Čo som povedal, nie je útokom na náboženstvo –opísal som skutočný jav. Je to naozaj takto. Prečo sa Bohovia už viac neobťažujú starať sa [o ne]? Je to tak, ako som práve povedal: to, v čo skutočne veríte, je veda, nie Bohovia. Samozrejme, na začiatku to nebolo úplne takto. Niektorí ľudia stále mali svoju časť, ktorá verila v Bohov. Neskôr veci tej časti postupne slabli a slabli, až nakoniec zmizli. Tak sa Bohovia prestali o ľudí zaujímať, a to je jeden z dôvodov. Spoločenské podmienky, ktoré zapríčinila veda, mali za následok úpadok ľudskej morálky a doviedli ľudí k tomu, že sa nezastavia pred žiadnym zlom. Ľudia stratili správanie ľudí, ako aj štandardy stanovené pre bytie človekom, takže Bohovia už viac nepovažujú ľudí za ľudí. Z tohto dôvodu už viac nezachraňuje ľudí. Toto je základným dôvodom, prečo Bohovia opustili ľudí.

Hovorím tu o skutočnej situácii ľudstva. Všetci viete, že Západniari nerozumejú tomu, prečo sú Číňania stále tak rezervovaní ohľadom vzťahov medzi mužmi a ženami. Poviem vám, že práve takí by ľudia mali byť. Sexuálna sloboda, ktorá pomiešala ľudské rasy a prevrátila zhora nadol ľudské mravy, je Bohmi úplne zakázaná. Takže ako kultivujúci by ste takúto vec absolútne nemali robiť. Smiete mať manželku alebo manžela. Toto je normálny spôsob života pre ľudské bytosti. Ale ak máte sexuálnu aktivitu s niekým, kto nie je vaším manželom či manželkou, páchate hriech. Bohovia v každom spravodlivom náboženstve Východu aj Západu tento bod veľmi zdôrazňovali. Keď stanovovali, akí by ľudia mali byť, veľmi silno to zdôrazňovali. Navyše v dnešných dňoch sú tu ďalšie problémy, ako organizovaný zločin, homosexualita a uctievanie násilia. To, čo sme spomenuli, sú iba javy, ale ony odhaľujú stav spoločnosti. Ľudia násilie tolerujú a oddávajú sa mu, vzhliadajú k zločincom a dokonca uctievajú vodcov pirátov, ktorí v minulosti zabíjali ľudí a zakladali požiare. To znamená, že ľudia už viac nie sú schopní rozlíšiť dobré od zlého; nemôžu už viac rozpoznať dobro od zla. To, čo uctievajú, nie sú správne a dobré veci, ale zlé veci. Drogovo závislí a morálne upadnutí ľudia, ktorí nemajú žiadnu disciplínu a sebakontrolu, si v spoločnosti robia, čo chcú. Ľudské hodnoty boli úplne prevrátené.

Bývalo to tak, že čím krajšie vyrobené boli postavičky hračiek (postavičiek, ktoré majú deti rady) v obchodoch, tým viac sa ľuďom páčili. V dnešnej dobe, čím sú krajšie, tým menej sa ľuďom páčia. Keď ich urobíte tak, že vyzerajú ako démoni alebo príšery, alebo čím škaredšie ich urobíte, tým rýchlejšie sa predávajú. Prečo je to tak? Nikto vás nežiadal, aby ste ich kupovali, tak prečo sa predávajú tak rýchlo? Je to preto, že každý ich má rád. Znamená to, že ľudské hodnoty sa prevrátili a ich démonická povaha vzrástla. Premýšľajte o tom, všetci: nebude to hrozné, keď budú ľudia takto pokračovať? Ak sa správate umiernene, zdvorilo a láskavo, alebo ak ste čestný, ste napadnutí. Ľudia považujú tento typ človeka za upätého a staromódneho, zastaraného a takého, čo nejde s módou! Budú ešte existovať nejaké hranice, ak bude tento trend pokračovať? Je to strašné. Všetko v ľudskej spoločnosti s týmto trendom upadá. Rovnako je to tak s literárnymi a umeleckými dielami. V minulosti museli byť maľby vyhotovené skutočne nádherne a dokonale, aby nimi boli ľudia pohnutí, pretože mali láskavé srdce a považovali také umenie za dobré. Dnes človek nebude pohnutý, ak namaľujete krásny obraz, pretože nemá srdce dobroty. Ak namaľujete niečo divoké – ako to, čo sa nazývané abstrakcionizmus, impresionizmus alebo modernizmus – budú to považovať za dosť dobré. Ale ako je to dobré? Ak skutočne použijete ľudské myslenie, aby ste to vysvetlili, nebudete schopní s vysvetlením prísť. V akom stave to môže človek vysvetliť? Poviete, že je to dobré, len ak máte popletenú hlavu alebo ste v zmenenom duševnom stave. Avšak tie stavy sú práve prejavmi démonickej povahy človeka, ktorá vystúpila. Inými slovami, nielenže sa ľudské hodnoty prevrátili – démonická povaha človeka takto veľmi narástla.

V minulosti boli vytesané sochy krásne. Sochárske zručnosti, technika a umelecké nadanie boli vynikajúce. Dnes sa nahromadená kopa harabúrd považuje za umelecké dielo a považuje sa to za majstrovské dielo veľkého umelca. Ľudské hodnoty sa prevrátili do takého rozsahu. Zamyslite sa nad tým, všetci: akým sa náš svet stane v budúcnosti? V jednej krajine som našiel hračku vyrobenú v tvare ľudských výkalov – robia hračky dokonca aj v takom tvare, a napriek tomu tam boli ľudia, ktorí ich kupovali. Čo si teraz ľudia vážia? Čo teraz majú radi? Nie je to len jednoduchou otázkou spoločenského trendu alebo takzvaného vzoru, je to posun v ľudských hodnotách. Čo sa stane ľuďom, ktorí majú takéto hodnoty? Sú ešte ľuďmi? Iba démoni sú takí. Démoni sú zlí, pričom ľudia by mali byť dobrí. Dobro a zlo sú nepochybne odlišné. Čo sa týka ľudí, ktorí nemajú radi dobré veci, ale majú radi démonické veci, všetko na nich je démonické, len ich vonkajší vzhľad neprešiel veľkými zmenami. Avšak ako démonická povaha človeka narastá, zistíte, že dokonca aj jeho tvár, vzhľad a telo sa mení a stávajú sa čoraz ohavnejšími a čoraz ukrutnejší – dokonca aj v jeho očiach sa bude zračiť zúrivosť. Bude to skutočne desivé, ak ľudstvo bude pokračovať týmto spôsobom! Ak to ľudstvo nezastaví teraz...

Všetci sa nad tým zamyslite. Pred chvíľou som hovoril o princípe, menovite o tom, že vývoj ľudskej spoločnosti zahŕňa rôzne obdobia civilizácie. Teraz vieme, že existovala doba kamenná. Poviem vám, že na tejto Zemi sa v skutočnosti doba kamenná udiala desiatky krát. Čo je to doba kamenná? Nastáva potom, čo je civilizácia zničená a len malý počet pomerne dobrých ľudí prežije. Ako sa spomína v príbehu o Noemovej arche, prežije len veľmi málo ľudí, dobrí ľudia. Čo urobia, keď prišli o svoje pracovné nástroje? Vytesajú si nástroje z kameňa. Potom sa ľudstvo rozvinie a začne nová civilizácia. Ľudia nazvali tento proces dobou kamennou. Údajná doba kamenná, počas ktorej sa opice vyvinuli na ľudí, sa nikdy neudiala – nikdy neexistovala. Avšak ľudia hovoria, že ľudstvo sa vyvinulo z opíc. Je to niečo zapríčinené modernou vedou. Nie je to smiešne? Darwinova evolučná teória je plná medzier. Ak tomu neveríte, potom to teda ešte raz starostlivo preskúmajte: počas vývoja od opíc k ľuďom a od primitívnych organizmov k organizmom súčasným, úplne chýbajú prechodné články. Avšak ľudia aj tak túto teóriu uznávajú. Potom to je slepá viera! To je tá najhoršia hanba a blamáž dnešnej civilizácie. To je to, čo je skutočne čudné! 

To, o čom som práve hovoril, bolo zamerané na stav ľudskej spoločnosti ako celku. Premýšľajte o tom, všetci: Ak Bohovia nepovažujú ľudí za ľudí, nie je potom človek v nebezpečenstve? Ako som práve hovoril, prečo boli ľudia v rôznych obdobiach civilizácie zničení? Prečo už ďalej neexistuje mayská kultúra? Z archeologických nálezov vidieť, akí pokazení boli ľudia v tej dobe. Belosi minulej civilizácie na Západe – predchodcovia belochov – boli rasou starých Grékov; nie moderní Gréci, ale rasou starých Grékov. Existuje len veľmi málo ľudí tejto rasy. Zistil som, že sú bielymi Indami z Indie. Je ich veľmi málo. Prečo bola ich civilizácia zničená? V archeologických nálezoch a pozostatkoch dávnej gréckej civilizácie boli nájdené stopy homosexuality. Životný štýl tej doby bol veľmi skazený, zvrátený a výstredný. Nebol to tento prípad? Bol, pretože postúpili do konečnej fázy. Minulý cyklus belošskej civilizácie nebol na začiatku taký – raná etapa ľudskej civilizácie určite nebola taká skazená – ale keď civilizácie postúpili do neskorších fáz a stali sa skutočne zvrátenými, Bohovia videli, že ľudia už ďalej nie sú vôbec dobrí, a tak ich zničili. Dobrí ľudia, ktorí boli ponechaní, sa začali znova rozvíjať a stali sa dnešnými belochmi. Premýšľajte o tom: ak ľudia pokračujú v rozvíjaní sa bez zábran týmto spôsobom a ak Bohovia už ďalej nepovažujú ľudí za ľudí, je to jednoducho veľmi nebezpečné!

Ježiš hovoril o milosrdenstve k ľuďom, a tak prišiel, aby zachránil tých, ktorí v neho veria, keď budú ľudia čeliť katastrofe. Keď v neho nikto skutočne neverí, koho by prišiel zachrániť? Zničenia ľudstva v rôznych časových etapách sú všetky zapríčinené úpadkom ľudskej morálky, niečo, čo je mimoriadne strašné. Ľudia chcú robiť veci takým a takým spôsobom, chcú sa vyvíjať takou a takou cestou a chcú, aby spoločnosť dosiahla určitý stav – ľudia chcú o všetkom rozhodovať. Avšak ľudia do dnešného dňa nikdy o veciach nerozhodovali, spravili len spoločnosť horšou a ešte viac pokazili ľudskú morálku. Zvlášť v posledných niekoľkých rokoch je tempo, akým ľudstvo upadá, neuveriteľne rýchle a desivé. Nikdy som nehovoril o veľkých katastrofách alebo pohromách, pretože hovorenie o týchto veciach by mohlo zapríčiniť v spoločnosti zmätok. Rovnalo by sa to robeniu ľahkomyseľných poznámok, takže o týchto veciach nehovorím. Nezaoberám sa tým, či existujú, a nechystám sa o nich hovoriť. Ale poviem vám jednu vec: to, čo dnes vyučujem, je spravodlivý Fa a učím vás byť dobrým človekom. Ak ste dobrým človekom, má s vami akákoľvek katastrofa niečo dočinenia? Takto to je. Povedal by som, že ak sa ľudia v ľudskej spoločnosti stanú dobrými vo veľkom meradle, nebudú žiadne katastrofy. Je to preto, že nič v ľudskej histórii nie je náhodné – každý následok má svoju príčinu.

Myslím, že to, že som práve teraz o tejto otázke hovoril, vašej kultivácii prospeje, pretože názory, ktoré ľudia v dnešnej dobe získali, im môžu prekážať v získaní Fa. To, že vám hovorím, aká je skutočne dnešná spoločnosť, je užitočné pre vaše získanie Fa. To, čo učím, je Fa, princípy. Máte svoju vlastnú myseľ a môžete sami zhodnotiť, či to považujete za správne.

To, o čom som práve hovoril, je na dosť vysokej úrovni, je to chúlostivé a rozsah zahrnutých otázok je dosť široký. Avšak nezameriaval som sa na určitých ľudí či jednotlivcov. Zameral som sa iba na spoločenský jav. Nezáleží na tom, aký druh človeka ste a nezáleží na tom, koľko zlých vecí ste urobili, ak sa skutočne môžete s úprimným srdcom kultivovať, budem sa o vás starať. Ak sa nekultivujete, potom nemožno urobiť nič.

Toto je konferencia zdieľanie skúseností, takže ľudia tu budú zdieľať, čo sa pomocou svojich skúseností naučili. Na záver strávim pol dňa odpovedaním na vaše otázky, pričom budem tiež vysvetľovať mnoho princípov Fa. 

 

Dnes popoludní odpoviem na vaše otázky.

 

Otázka: Ako sa môžeme zbaviť zlých myšlienok?

Učiteľ: Táto otázka je do určitej miery univerzálna. V skutočnosti odrážajú úroveň našej kultivačnej praxe. Napríklad v dávnych kultivačných cestách minulosti, vrátane ostatných náboženstiev minulosti, sa kultivujúci zámerne uzavreli v stave úplnej izolácie, aby zabránili vzniku zlých myšlienok. Niektorí z nich odišli do mužských či ženských kláštorov, niektorí odišli do chrámov a niektorí odišli do hôr a zostali v jaskyniach, kde boli v úplnej izolácii pred svetom. Naviac museli meditovať v hlbokom stave vytrženia po dlhý čas. Ich spôsoby meditácie v hlbokom tranze boli úplne odlišné od spôsobov dosiahnutia pokoja, ktoré som vás učil. Dosahovali stav vytrženia, v ktorom si už neboli ničoho vedomí. Mohli by ste dokonca povedať, že spali. Chceli dosiahnuť upokojenie mysle. Ja považujem stav, ktorý dosiahli, presne za taký, ako keby ich hlavné vedomie prestalo existovať. Keby sme dnes mali ešte použiť tieto staré kultivačné metódy, vznikol by vážny problém. Keďže v budúcnosti sa budú ľudia učiť Dafa v širokom meradle – stovky miliónov ľudí – čo by sa stalo s ľudskou spoločnosťou, keby všetci tí ľudia mali vstúpiť do tohto stavu? Okrem toho, tento druh metódy umožní kultiváciu iba pomocnej duši (fu yuanshen), nie hlavnej duši (zhu yuanshen). Inými slovami, nie ste schopní kultivovať sa vedome – pomocnú dušu môžete kultivovať len v stave vytrženia. Tento prístup sa nezlučuje s požiadavkami Dafa, ktorý učíme dnes, ani nie je vhodný pre dnešných pracujúcich ľudí, ktorí sa kultivujú v spoločnosti bežných ľudí.

Za najzákladnejší faktor v kultivácii človeka považujem zlepšovanie charakteru. Ak sa jeho myslenie opravdivo pozdvihne, všetko ostatné sa pozdvihne spolu s tým. Všetko, čo človek robí, všetky veci, o ktorých premýšľa, a všetko, čo chce urobiť, je riadené jeho mysľou a myslením. Naozajstný pokrok nastáva len vtedy, keď dokážete skutočne pozdvihnúť svoju myseľ a myslenie. Takže dnes sa zameriavame priamo na myseľ človeka – to znamená, že sa zameriavame priamo na vás – aby ste sa skutočne pozdvihli, namiesto toho, aby ste išli tou druhou cestou. My nejdeme cestou meditácie v stave hlbokého vytrženia po dlhú dobu, kedy si človek nie je ničoho vedomý a necháva pomocnú dušu, aby za neho všetko prevzala. Vieme, že vy všetci ste urobili v kultivácii veľký pokrok a keby ste nakoniec nemali nič získať a mohli by ste získať ako odmenu len požehnanie do budúceho života, potom si myslím, že by som vás zradil, a vy by ste cítili, že ste boli zradení. My nejdeme touto cestou.

Takže aby som vám umožnil opravdivo praktizovať kultiváciu, zatiaľ čo žijete uprostred spoločnosti bežných ľudí, prevzal som skutočne jedinečnú metódu: premieňame vás od najmikroskopickejšej úrovne vašej existencie. Kultivačné cesty minulosti človeka premieňali od úrovne najväčších molekúl a postupovali k najmikroskopickejším úrovniam. My sme sa teda v kultivácii vybrali presne opačnou cestou. Keby sme sa začali premieňať od povrchu, viac než deväťdesiat percent tu sediacich ľudí by malo značné nadprirodzené schopnosti a Zem by vás nebola schopná udržať. Je to preto, že keď je raz vaša vonkajšia vrstva premenená, budete schopní prejsť akoukoľvek časťou domu. Tehly a betón, ktoré sú zložené z vrstvy najväčších molekúl, vás nemôžu obmedziť, pretože vrstva najväčších molekúl vo vašom tele sa úplne premenila na vysokoenergetickú látku; vrstvy menších molekúl vo vašom tele pod tou najväčšou nimi nie sú obmedzované. Je to ako vzduch, ktorý je schopný preniknúť cez kúsok látky, keď do nej fúknete. To znamená, že by ste mohli prejsť cez ne. Možno by nič na tomto svete na vás už nemalo vplyv. Táto možnosť je teda neprijateľná, pretože celá ľudská spoločnosť by sa tak stala spoločnosťou Bohov.

V spoločnosti Bohov sa človek nemôže takto kultivovať. To znamená, že v spoločnosti, kde bol závoj ilúzie odobratý a kde je každý schopný vidieť skutočnú podobu Bohov, sa nemôžete kultivovať týmto spôsobom. To neznamená, že by ste sa vôbec nemohli kultivovať, ale prinajmenšom by nebolo jednoduché kultivovať sa. Inými slovami, nebola by tam už žiadna ilúzia. Najefektívnejšia kultivácia sa uskutočňuje uprostred ilúzie a táto dimenzia je presne dimenziou ilúzie. My sme teda prijali opačný prístup: postupne vás premieňame na mikroskopickej úrovni, počnúc vaším telom zloženým z najmikroskopickejších častíc vašej existencie, pričom postupne prenikáme, vrstvu za vrstvou, k najväčším molekulám. Inak povedané, postupne prenikáme smerom k povrchu tela, kým nedosiahneme vrstvu telesných buniek, ktoré sú zložené z vrstvy molekúl viditeľných očami. Potom dosiahnete dovŕšenie. Takouto cestou ideme.

Tento učeník sa pýtal, ako sa môžeme zbaviť zlých myšlienok. Veľa našich študentov sa kultivuje už dlho. Prečo neboli zlé myšlienky, ktoré sa im kedysi odrážali v mysli, odstránené? Niekedy sa zdá, že tieto myšlienky už boli kultiváciou odstránené, avšak po čase zistia, že tieto zlé myšlienky sa opäť vynárajú. Prečo to tak je? V skutočnosti som tým, o čom som hovoril, chcel povedať, že s vašou premenou začíname od mikroskopickej úrovne. Váš povrch ešte nebol dosiahnutý. Vaše zlé myšlienky sú oslabované a odstraňované vrstvu po vrstve, ale neboli úplne odstránené. Vzhľadom k druhu cesty, po ktorej ideme, môžeme povedať, že sa kultivujete celkom dobre, hoci tie zlé myšlienky neboli ešte úplne odstránené. Niektorým ľudským myšlienkam je však napriek tomu dovolené zostať, aby ste mohli pokračovať v kultivácii uprostred spoločnosti bežných ľudí predtým, než dosiahnete dovŕšenie. Keby ste nemali žiadne bežné ľudské myšlienky, bolo by pre vás ťažké zostať medzi bežnými ľuďmi.

Keby kultivujúci nemal žiadne ľudské myšlienky, poznal by všetky myšlienky, ktoré druhým prechádzajú hlavou. Z jediného slova, jediného skutku, jediného gesta, jediného pohybu, alebo dokonca jediného pohľadu v očiach bude presne vedieť, čo má ten druhý v úmysle urobiť. To, čo sa objavuje v ľudských mysliach – najmä v mysliach bežných ľudí v spoločnosti – sú všetko zlé myšlienky, ktoré by ste neboli schopní zniesť. Navyše, uvideli by ste, že vo vzduchu je neuveriteľne veľa jedovatých látok! Všetky zlé veci v spoločnosti by boli viditeľné a vy by ste ich mohli všetky vidieť. Myslíte, že by ste boli schopní tu vydržať? Bolo by pre vás jednoducho nemožné sa tu kultivovať. Prečo sa niektorí ľudia vydali do vzdialených hôr, aby sa kultivovali v osamelosti? Bolo pre nich nemožné zostať medzi bežnými ľuďmi. Mám na mysli to, že keď vaša myseľ nedosiahla poslednú fázu – čiže predtým, než vaše molekuly dosiahli posledný stupeň premeny – stále sa vám budú vynárať bežné ľudské myšlienky a to zahŕňa zlé myšlienky, ktoré bežní ľudia nesú a ktoré medzi sebou skrývajú. Je to teda tak, že bez ohľadu na to, ako sa kultivujeme, pokým nie je zmenené naše vonkajšie telo, zlé myšlienky budú rovnako silné ako predtým? Nie, nie je to tak.

Neuvedomujete si, že ste sa už veľmi zlepšili. Mnoho vašich zlých myšlienok bolo odstránených. Tie, čo zostali, sú nepatrné. Navyše ste si všimli a uvedomili ste si, že stále máte zlé myšlienky. Predtým ste neboli schopní si ich všimnúť. Všetko to je pokrok a vzostup. Navyše, hoci sú veci objavujúce sa vo vašej mysli zlé, niekedy dokonca veľmi zlé, sú veľmi slabé. Ak ste odhodlaní a ak vás riadi vaše hlavné vedomie, budete schopní ich potlačiť. Predtým ste neboli schopní ich potlačiť. Preto sú ľudia hnaní týmito myšlienkami, aby hovorili zlé slová a robili zlé veci. Teraz je to tak, že môžete cítiť svoje zlé myšlienky, ale bude pre nich ťažké ovplyvniť vás. To, čo som práve povedal, znamená, že to je cesta, ktorou sa uberáme. Takže nemajte strach. Viete, že máte tieto myšlienky, takže sa nachádzate v procese zlepšovania seba samého. Veľká časť vašich zlých myšlienok už bola odstránená.

Všetci, čo tu sedíte, ste kultivujúci a rozdiely medzi vami sa nemusia zdať také nápadné. Avšak keď budete v spoločnosti bežných ľudí a budete s ľuďmi, ktorí nepraktizujú kultiváciu, bude sa vám to zdať neznesiteľné. Zistíte, že neradi počúvate to, čo hovoria, a niekedy si dokonca pomyslíte, že to, čo robia, je hlúpe. Prečo to tak je? Je to preto, že medzi vami a nimi je obrovský rozdiel. Necítili by ste sa tak, ak by tá medzera bola malá alebo bezvýznamná. Cítite sa tak len vtedy, keď je tam významná medzera. Ale vy sa budete cítiť, akoby ste boli len o niečo lepší ako oni. To je tiež kultivačný stav, ktorý sme pre vás pripravili. Iba takto môžete praktizovať kultiváciu medzi nimi a pracovať s nimi. Ak ste pochopili to, čo som práve povedal, potom si uvedomíte, že o to práve ide. Na druhej strane vám však aj tak musím povedať, že by ste si nemali povedať: „Á, teraz to už chápem. Takže takto to je. Od tejto chvíle ich nechám tak. Zlé myšlienky si môžu robiť, čo chcú, a mne to bude jedno.“ Potom by ste sa im vedome oddávali, čo je rovnaké, akoby ste sa nekultivovali. Hoci zlé myšlienky stále existujú, povedal som, že to je spôsob, akým sa kultivujeme – zlé myšlienky sú odstraňované postupne. Ak ich aktívne nepotláčate a nezbavujete sa ich, ak nemáte toto odhodlanie a nie ste pevní, potom sa nekultivujete. Je tam takýto vzťah.

 

Otázka: Ak má človek zlé myšlienky, znamená to, že sa nemôže kultivovať?

Učiteľ: Práve som to vysvetlil. Uvediem vám názorný príklad. Vaše zlé myšlienky sú, aby som to vyjadril priamo, presne ako niť, ktorú neustále odstrihávame a zbavujete sa jej, kúsok po kúsku, stále viac. Stále bude existovať, kým nie je úplne odstránená. Prečo by ste povedali, že sa nemôžete kultivovať? Nie je to kultivácia, keď ju odstrihávate a zbavujete sa jej? V skutočnosti ste už v kultivácii urobili veľký pokrok. Takže to je ten zmysel.

 

Otázka: Mám príbuzného, ​​ktorý je starý a chorý. Je jedným z tých, ktorí môžu byť spasení?

Učiteľ: To, na čo sa pýtaš, je, či starší ľudia, ktorí majú choroby, môžu praktizovať kultiváciu. Náš Dafa je vyučovaný na verejnosti a z hľadiska povrchovej formy si nikoho nevyberáme. Každý vie, že na dnešnej konferencii neúčtujeme žiadne poplatky – dvere sú otvorené a každý môže vstúpiť. Ľudia, ktorí nie sú predurčení, nebudú chcieť vstúpiť. Inými slovami, my si nevyberáme ľudí. Ak ľudia naozaj vstúpia, aby sa učili, a chcú sa kultivovať, potom sa o nich musím postarať. Bez ohľadu na to, aký je ten človek starý, či je chorý alebo nie, musím sa o neho postarať. Ale kľúčovou vecou je, či sami seba považujete za kultivujúceho, a nie za starého či chorého, keď sem prídete. To je najpodstatnejšie. Ak si stále myslíte: „Som starý, môžem ešte uspieť v kultivácii? Mám ešte dosť času na praktizovanie kultivácie?“ Táto vaša silná pripútanosť je prekážkou. Čím dlhšie sa držíte svojej pripútanosti, tým kratší bude váš život.

Avšak napriek tomu je tu pomerne dosť ľudí, ktorí boli chorí a ktorí prišli. Spočiatku si takýto človek myslel: „Počul som, že ľudia sa naozaj uzdravili a zbavili chorôb potom, čo chvíľu praktizovali Falun Dafa.“ Postupne však dosiahol v tomto Fa určité pochopenie a zároveň s tým odstránil svoju pripútanosť ku chorobe vo svojich myšlienkach. To nie je žiaden problém. Ak by sa nezbavil myšlienky na vyliečenie choroby, vytvorilo by to silnú prekážku v jeho kultivácii, pretože by neustále vo svojej mysli uvažoval: „Prečo nie je moja choroba vyliečená, pričom iní sa uzdravili?“ Potom sa táto myšlienka v podstate nelíšila od praktizovania so zámerom vyliečiť si chorobu. Učím tento Dafa, aby som ľudí spasil, aby som vyriešil základné ľudské problémy, nie aby som liečil ľudské choroby. Ak skutočne chcete praktizovať kultiváciu, nie ste schopní praktizovať ju s chorým telom. Takže ak ste naozajstným kultivujúcim, vaša choroba bude prirodzenou cestou odstránená v priebehu kultivácie. Ale cieľom nie je vyliečiť vašu chorobu. Vaše telo bolo očistené, aby sa pripravila pôda pre vašu kultiváciu. Takže nedosiahnete nič, ak ste prišli, aby ste si vyliečili chorobu. Myslím, že som celú vec vysvetlil jasne.

 

Otázka: Ako mám zaobchádzať so svojimi chongwu (domácimi zvieratami)?

Učiteľ: „Chong“ znamená milovať, mať rád. Milujete ich, máte ich radi a ste k nim pripútaní, že? Nie je to to, čo to znamená? Takže keď si sa na to opýtal, vyjadril si svoju pripútanosť. Naša dobrá starostlivosť o živé stvorenia a všetko v prírode, čo existuje pre ľudské bytosti, nie je nesprávna. Ale nič sa nemá preháňať. Naozaj by ste to nemali preháňať. Ľudské bytosti sú najvyšším a najdokonalejšími životmi na zemi – a Bohovia sa na to tiež tak pozerajú – pričom všetky zvieratá (bez ohľadu na to, či sú veľké alebo malé) a rastliny a všetko živé bolo stvorené pre človeka. Tieto veci by neboli stvorené, ak by tu neboli ľudské bytosti. V niektorých oblastiach a krajinách v dnešnej dobe zašlo zbožňovanie zvierat do krajnosti. Niektorí ľudia milujú a starajú sa o svoje zvieratá viac ako o ľudské bytosti.

Práve som povedal, že Bohovia stvorili ľudské bytosti; stvorili túto zem pre ľudskú existenciu. Tieto žijúce bytosti boli stvorené pre potešenie človeka, aby sa s nimi hral, ​​živil sa nimi a aby sa oni mali čím živiť. Vďaka nim zároveň zem prekvitá. Všetko je vytvorené pre človeka, ale ak sa človek stane podriadený zvieratám, potom sa to rovná porušovaniu zákonov nebies. My kultivujúci by sme samozrejme nemali byť takí. Praktizujeme súcit a sme súcitní ku všetkým bytostiam. Ale rozhodne by sme nemali ísť za hranice tohto súcitu a vyvinúť si ďalšiu pripútanosť: byť prehnane starostlivý voči týmto stvoreniam. Preháňanie čohokoľvek nie je správne. V modernej dobe, zvlášť v Európe, majú ľudia prehnane radi psy; zistil som, že v Spojených štátoch je to rovnaké. Poviem vám, že Bohovia stvorili psy na to, aby chránili ľudské obydlia, a rozhodne nie na to, aby sa stali vašimi deťmi alebo priateľmi, akoby boli rovnocenní s ľudskými bytosťami. Ľudia by sa nikdy nemali porovnávať so psom. Takže by ste nikdy nemali zachádzať príliš ďaleko. Majte na pamäti toto: ľudia sa môžu kultivovať na Budhov, pričom žiadne zviera nemôže; ľudia sa môžu kultivovať na Bohov, pričom žiadne zviera nemôže; ľudia môžu ísť do nebeských rajov, pričom žiadne zviera tam ísť nemôže. Ak tam nejaké zviera chce ísť, potom sa musí v ďalšom živote reinkarnovať ako človek a kultivovať sa, aby tam mohlo ísť. Myslím, že som to vysvetlil jasne.

 

Otázka: Môže byť moja láska k iným žijúcim bytostiam braná ako úcta k nim a prianie ochraňovať ich?

Učiteľ: O tejto otázke som hovoril v Čuan Falune. Stále neodkladáš svoje pripútanosti a ja k tomu už viac nepoviem. Nie som proti ochrane ohrozených zvierat. Nadmerná škoda, ktorú ľudia spôsobili prírode, je zlá, nesmierne zlá. Avšak takisto je zlé, keď ľudia niečo preháňajú. Riešenie problémov ľudského srdca a morálky je tým, čo je základné. Ak ste ako kultivujúci pripútaní k týmto veciam, potom sú prekážkami vo vašej kultivácii. Ak bežní ľudia také veci preháňajú – ak považujú ľudí a zvieratá za rovnocenné – rovná sa to urážaniu ich samotných, nadávaniu človeku samotnému a ničeniu dôstojnosti ľudských bytostí.

 

Otázka: Môžu mať zosnulí rodičia a priatelia úžitok z mojej kultivácie?

Učiteľ: Život každého človeka je naplánovaný v čase jeho zrodenia: v ktorý deň sa prihodí niečo dobré, v ktorý deň sa prihodí niečo zlé, akú školu a vysokú školu bude daný človek navštevovať, keď vyrastie, akú prácu bude vykonávať po skončení školy... Ako to vidím ja, všetky tieto veci sú v skutočnosti predurčené. Následne sa aj snahy človeka stávajú nutnosťou. Môžu ľudia riadiť svoj vlastný život? Môžete uspieť v tom, v čom si zmyslíte? Môžete sa stať prezidentom, ak po tom túžite? Nie.

V skutočnosti, my ľudia všetci vieme, že nemôžeme robiť čokoľvek. Avšak rozhodujúci vplyv tejto spoločnosti a tejto vedy vás podporuje v tom, aby ste sa o veci snažili. Takže keď ľudia niečo dostanú, myslia si, že to dostali pomocou svojho vlastného úsilia. V skutočnosti, keby ste neboli prehnane pripútaní a žili by ste a pracovali ako zvyčajne, dostali by ste to tiež. Je to len tak, že vaše snahy sa stali nevyhnutnou súčasťou toho, že ste to získali. Veci sú také, pretože si ich ľudia sami privodili. Pretože sa ľudia naprieč spoločnosťou „snažia zo všetkých síl“ a vynakladajú také obrovské úsilie, celá spoločnosť bola zatlačená do tejto situácie. Takže musíte robiť veci takto, aby ste dostali to, na čo máte právo. Nie je to tak, že by sa určití jednotlivci zmenili, zmenila sa celá spoločnosť. Napriek tomu však človek nemôže zmeniť priebeh svojho života. Ak teda nemôžete zmeniť svoj vlastný život, ako by ste mohli zmeniť životy iných? Nemôžete. Môžete si myslieť: „Chcem využiť svoju moc a peniaze, aby som urobil svojich blízkych príbuzných, dobrých priateľov a deti šťastnými a zaistil im pekný život.“ V skutočnosti vám však poviem, že reinkarnácia vašich detí do vašej bohatej rodiny je pravdepodobne následkom požehnania, ktoré si nazhromaždili vo svojich predchádzajúcich životoch. Ak by nemali požehnanie, potom by nemohli zdediť vaše bohatstvo. Ani by neboli schopní premeniť vaše snahy na skutočnosť. Musí to byť takto. Možno im vaše prehnané snahy skrátia život a nesplnia vaše očakávania alebo možno, že sa pustia do hazardných hier alebo budú obchodovať na burze a v jedinom okamihu prídu o celé to bohatstvo, ktoré ste im vďaka svojmu úsiliu zanechali. Alebo sa prihodí niečo iné. To znamená, že ak nemajú požehnanie, nemôžu ho zdediť. Niektorí rodičia dajú svojmu dieťaťu určitý obnos a dúfajú, že im tak zabezpečia, že budú žiť pokojne a šťastne. Môžem vám povedať, že to v skutočnosti nie je také jednoduché. Musí mať to požehnanie, aby sa to mohlo stať. Absolútne by to nefungovalo, ak by nemali to požehnanie. [Napríklad,] bez ohľadu na to, koľko im dáte peňazí, oni môžu ťažko ochorieť a minú peniaze na liečebné náklady. Tak sa veci majú v ľudskom svete. Ľudské bytosti cez to nemôžu vidieť, ale ja to vidím jasne.

Niektorí ľudia si potom môžu pomyslieť: „Keďže som kultivujúci, môžem im priniesť svojou kultiváciou šťastie?“ Pojem šťastia je v očiach kultivujúceho odlišný. Šťastie medzi bežnými ľuďmi nie je v skutočnosti ozajstné šťastie. Je to len krátky čas bezstarostnosti a pohodlia, ktorý je kúpený za peniaze, no nebude trvať večne. To, čo chce naozajstný kultivujúci, je, aby im skutočne umožnil, že budú navždy šťastní a navždy si uchovajú svoje telá a nikdy viac nebudú trpieť. V nebeských rajoch neexistuje utrpenie. Ale ak ste kultivujúci, ktorý neuspel v kultivácii, a stále chcete toľko dať ostatným, potom to môže byť len pripútanosť. Hneď ako sa pripútanosť vytvorí, bude ovplyvňovať vašu kultiváciu. Inými slovami, mali by sme dať preč svoje pripútanosti a kultivovať sa. To neznamená, že by ste sa mali prestať zaujímať o všetko ostatné. Môžete žiť ako obvykle medzi bežnými ľuďmi a byť pohromade so svojou rodinou. Ponechal som vám dosť ľudských myšlienok na to, aby ste toho boli schopní; nie je pre vás problém, keď sa staráte o svoju rodinu. Avšak ak ako kultivujúci chcete, aby ostatní dosiahli šťastie pomocou vašej kultivácie, potom je tu len jediný spôsob; nechajte ich získať Fa. Potom budú tiež neskôr spasení. Možno sa budú kultivovať dokonca lepšie ako vy a nebude potrebné, aby ste si o nich robili starosti. Niektorí ľudia si môžu pomyslieť: „Môžem ich urobiť šťastnými pomocou svojej kultivácie, alebo použitím svojich mimoriadnych schopností či nadprirodzených schopností?“ Nemôžete. Ak je karma človeka značná, museli by ste splácať jeho karmu miesto neho, a potom by ste nemohli dosiahnuť dovŕšenie.

Pamätám si jeden príbeh z budhizmu. Celé Šákjamuniho rodné mesto malo byť zaplavené a všetci dedinčania by boli zabití. Jeden zo Šákjamuniho desiatich hlavných učeníkov teda použil svoje nadprirodzené schopnosti, aby vzal všetkých dedinčanov do svojej ruky. Bolo to v noci, keď ľudia spali. Ľudia nevedeli, [čo sa deje,] akoby boli zhypnotizovaní. Myslel si, že všetci títo ľudia sú v jeho dlani a nezomrú. Povodeň prišla, ako sa očakávalo, a zaplavila mesto. Nasledujúceho rána si pomyslel, že už je po probléme a že aj keď mesto bolo zaplavené, jeho ľudia budú v poriadku. Otvoril svoju dlaň a uvidel, že všetci sa premenili na prach. Pretože jeho úroveň kultivácie bola obmedzená, nebol si vedomý Bohov, ktorí boli mikroskopickejší a ohromnejší než on. Je to presne rovnaké ako vzťah medzi molekulami – veľkými a malými molekulami – ktorý som spomenul. Mohol použiť svoju nadprirodzenú schopnosť iba v rámci svojej vlastnej úrovne; nevedel, čo robia Bohovia za hranicami jeho úrovne. Znamená to, že každý má svoj vlastný osud. Okrem toho musí kultivujúci uprieť svoju myseľ iba na to, aby energicky postupoval vpred v kultivácii.

Sú ľudia, ktorí si myslia: „Ak vďaka kultivácii dosiahnem dovŕšenie, rozhodne sa vrátim späť, aby som spasil členov svojej rodiny.“ Ak v súčasnosti máte túto myšlienku, nepovedal by som, že je to pripútanosť. Avšak ak by ste takto uvažovali stále, je to silná pripútanosť. Ak máte takúto myšlienku, keď sa nachádzate blízko dovŕšenia, nebudete ho schopní dosiahnuť. Ak uspejete v kultivácii na veľkého Boha či veľkého Budhu, budete schopní to urobiť? Budete viac ako schopní. Budete môcť podržať celú zemeguľu vo svojej dlani bez akéhokoľvek úsilia, ani nehovoriac o záchrane členov svojej rodiny. Avšak poviem vám, že tieto veci nemôžu byť vykonané ľahkomyseľne, vzhľadom na ten istý princíp, ktorý som práve spomenul. Ak chcete spasiť svojich blízkych – ak im chcete poskytnúť spásu – musíte nájsť spôsob, aby sa zdokonalili. Ak im nie ste schopní pomôcť zlepšiť sa, je vám prísne zakázané vziať ich do nebeských rajov. Všetko v nebeských rajoch je zložené z mikroskopickejších častíc hmoty. Povrch vyzerá veľmi jemne a hladko a jasne žiari. Je to preto, že čím mikroskopickejšia látka, tým má mocnejšiu energiu. Keby ste chceli umiestniť niečo zo zeme tam hore, bolo by to rovnaké, ako keby ste chceli umiestniť odpadky na najposvätnejšie a najčistejšie miesto. To nie je dovolené. Musíte pretvoriť odpadky na tú najlepšiu vec, na niečo čerstvé, než to budete môcť urobiť. Inými slovami, ak sa chcete o ľudí postarať, môže to byť uskutočnené jedine tak, že ich necháte stať sa dobrými.

Viete, že keď Ježiš vstúpil medzi bežných ľudí, aby spasil ľudstvo, musel trpieť pre ľudstvo a nakoniec bol pribitý na kríž. Neviete, čo to znamená. Viete len, že tú hroznú vec urobil judaizmus. V skutočnosti to nie je také jednoduché. Boli v tom zahrnuté ďalšie faktory. Ak by sme sa riadili logikou, ktorú ste práve vyjadrili, premýšľajte o tom: ak mal Ježiš také mocné schopnosti a jeho otec bol Pán belochov, nemohol by urobiť všetko, čo chce? Prečo vynakladal toľko úsilia na Zemi a presviedčal ľudí na konanie dobra, oznamoval ľuďom princípy pravdy a tak veľa trpel pre ľudské bytosti? A v tom čase musel tiež vydržať útlak a úklady zo strany iných náboženstiev. Prečo sa teda obťažoval robiť veci tak, ako ich robil? Znamená to, že aj keď mal také mocné schopnosti, stále ešte musel napraviť ľudské srdce, aby mohol človeka spasiť. Ak ktokoľvek z vás, čo tu sedíte, nedokáže vykultivovať svoj charakter do bodu dovŕšenia, potom s tým nemôžem nič urobiť ani ja. Môžem vás učiť princípy Fa, môžem vám pomôcť vyvinúť si gong, môžem pre vás odstrániť časť vašej karmy, môžem vás ochrániť a môžem pre vás urobiť obrovský počet vecí, o ktorých neviete, ale ktoré sú nevyhnutné, keď dosiahnete dovŕšenie neskôr. Ale ak sa vaše srdce nezmení a vaša myseľ sa nepozdvihne, potom je to všetko márne. To je to, čo mám na mysli, keď hovorím, že ak sa nezmení srdca človeka, ani Budha mu nemôže pomôcť.

Nebyť schopný pomôcť človeku v jeho zlepšení neznamená, že keď sa stal zlým, nie je možné nič urobiť. Ako by to tak mohlo byť? Môže byť zvrhnutý do nižších úrovní alebo podľa ľubovôle vyhladený. Ale pretože Bohovia sú milosrdní... „Láskavé srdce“, o ktorom hovoril Ježiš, nebola vôbec láska medzi ľuďmi. Ponímať ľudskú lásku ako „lásku“ a „láskavé srdce“, o ktorom hovoril Ježiš, sa rovná zneužitiu Ježišových slov, rúhaniu sa Ježišovi a rúhaniu sa Bohom. „Láskavé srdce“, o ktorom Ježiš hovoril, je „milosrdenstvo“, on iba použil jazyk západných ľudí, aby to vyjadril. V tej dobe ľudia nemali koncept milosrdenstva, nemali pre milosrdenstvo ani slovo. To je odlišnosť spôsobená rozdielmi v časových obdobiach a kultúrami v rôznych oblastiach. Myslím, že som pohovoril o všetkých stránkach tejto veci, teda konkrétne ako tieto veci riešia bežní ľudia, ako ich riešiť v priebehu kultivácie a ako ich riešiť potom, čo nakoniec uspejete v kultivácii.

 

Otázka: Aké požiadavky je potrebné splniť predtým, než budeme môcť šíriť Fa?

Učiteľ: Včera som počúval študentov z rôznych oblastí, ktorí robia prácu pre Dafa, ako si navzájom zdieľali svoje skúsenosti. Bol som naozaj šťastný. Jednak som videl vaše odhodlanie ohľadom Fa a srdce zodpovednosti k sebe samým. Zároveň chcete, aby iní získali Fa. Mám z vás naozaj radosť. Tým, že si s ostatnými vymieňate skúsenosti a pochopenia zo situácií na rôznych miestach, môžete si postupne zlepšiť svoje pochopenia. Čo sa týka určitých „požiadaviek“, nemyslím si, že tu sú nejaké požiadavky. A vôbec tu nie sú požiadavky ohľadom určitého materiálneho vlastníctva alebo moci. Je tu len jedna vec: ak ste kultivujúcim, ktorý má nadšenie pre [šírenie Fa], môžete to robiť –môže to robiť každý. Ale mali by ste dobre zvládnuť jednu vec: keď hovoríte s ľuďmi, nehovorte o veciach, ktoré sú na príliš vysokej úrovni. Ak im budete hovoriť svoje terajšie pochopenie Fa – vrátane toho, čo som vám povedal dnes – ak im poviete tieto veci, zastrašíte ich. Je to preto, že ste si neuvedomili, že predtým, ako ste boli schopní pochopiť také vysoké princípy, ste sa postupne zlepšili na túto úroveň. Oni sú stále bežnými ľuďmi a ich myšlienky sú stále na úrovni bežných ľudí a uvažujú o tom, ako zarobiť peniaze, ako uspokojiť svoje túžby, ako si získať priazeň šéfa a tak ďalej. Pre nich sú stále na prvom mieste tieto veci. Keď im poviete princípy na takej vysokej úrovni, nebudú to schopní uniesť. Môžete im povedať tie najjednoduchšie povrchné významy slov. Myslím si, že ľudia s predurčenými vzťahmi sa budú chcieť [Fa] učiť, keď sa o ňom dopočujú. Ľudia bez predurčeného vzťahu sa nebudú chcieť učiť, nech sa ich snažíte akokoľvek presviedčať. Je tu jedna dôležitá vec: Určite sem ľudí neťahajte a nenúťte ich učiť sa, ak nechcú. [Ak poviete:] „Si môj priateľ, si člen mojej rodiny – musíš sa učiť, musíš sa učiť,“ potom nielenže tomu nebudú veriť, ale keď prídu, budú hovoriť zlé veci a zohrajú zápornú rolu. Takže vás všetkých prosím, aby ste na to určite dávali pozor.

 

Otázka: Je Falun Gong nejakým spôsobom v súlade s kresťanstvom v jeho pohľade na vývoj ľudstva a krajiny?

Učiteľ: Nebudem samozrejme vyčítať novým študentom, že neštudovali Fa do hĺbky. To, čo učím, sú princípy vesmíru. Tento Dafa je najväčší, preniká vesmírom zhora nadol a môže vytvoriť životné prostredie pre všetky bytosti vesmíru ako aj pre Bohov rôznych úrovní a ľudí. Ako by sa mohli porovnávať? Tento vesmírny Dafa vytvoril životné prostredie a podmienky na rôznych úrovniach pre bytosti žijúce na rôznych úrovniach. Inými slovami, živé bytosti na danej úrovni sa musia prispôsobiť princípom na tej úrovni a vesmírnemu Fa na tej úrovni, aby tam mohli žiť. Povedané ešte jednoduchšie, budúce prostredie, v ktorom budete žiť, je určené výškou úrovne, na ktorú sa môžete vykultivovať. Princípy, ktoré Ježiš vo svojej dobe uviedol, však boli princípy, ktoré učili bežných ľudí spoločnosti, ako sa kultivovať, aby mohli vstúpiť do jeho raja. Kde je jeho raj? Aby som bol presný, nachádza sa vo vnútri malého priestoru našej Mliečnej cesty, v nebeskom tele zodpovedajúcom našej Mliečnej ceste. Ježiš je na rovnakej úrovni ako obvyklí Budhovia spomínaní na Východe, pričom Pán spomínaný bielymi ľuďmi na Západe túto úroveň ďaleko presahuje. Ale žiaden z nich neprekročil hranice tohto malého vesmíru. Avšak náš Dafa vytvoril bezhraničné a nespočetné vesmíry ako tento, viac, než je na svete všetkých zrniek piesku. Povedali by ste teda, že je možné ich porovnávať? Princípy, o ktorých hovoril Ježiš, sú iba Fa na úrovni Tathagátu v malom vesmíre vnútri nesmierneho Dafa. Je tam taký vzťah.

Ježiš je veľmi dobrý Boh. Nie som to len ja, kto to tvrdí: všetci Bohovia na nebesiach ho za takého považujú. Aby spasil ľudstvo, bol ľuďmi ukrižovaný – premýšľali ste niekedy o tom, čo to znamená? Avšak kresťanstvo doteraz pokladá kríž za symbol Boha, znak nebeského kráľovstva a symbol Krista. To je najväčšia neúcta k Bohom. Tak to urobili sami ľudia, rozhodne to nie je to, čo ľuďom povedali Bohovia, aby urobili. Pretože kríž je umiestnený na cintorínoch, skutočne predstavuje smrť – nie Boha. Všetci Bohovia vo vesmíre odsudzujú ľudstvo za to, že to robí. Navyše kresťanstvo používa vyobrazenie Ježiša, ako trpí na kríži, za svoj symbol. To je niečo, čo Bohovia nemôžu strpieť – vôbec to nemôžu strpieť! Ale ľudia to stále robia. Ľudia po stáročia robia takéto neúctivé veci voči Bohom.

Ježiš má mnoho nádherných podôb. Vykonal medzi bežnými ľuďmi veľa zázrakov. Avšak namiesto toho, aby ste si vybrali za svoj symbol jeho prekrásne a veľkolepé podoby, vzali ste si ako symbol kríž. Vážite si tohto Boha alebo ho nenávidíte – chcete, aby bol ukrižovaný večne? Vy ľudia neviete, čo robíte. Raz som sa pozeral na správy v televízii v USA a videl som dvoch sklárov na Taiwane, údajne slávnu dvojicu. Považujú Budhove sochy za umelecký predmet a vyrobili veľa sklenených Budhových figurín. Urobiť z Budhu umelecký predmet je vo svojej podstate rúhanie sa Budhovi. Navyše Budhove figuríny, ktoré vyrobili, boli neúplné torzá, iba s hlavou a s polovicou tváre. Urobili Budhu v modernistickom a impresionistickom štýle. Ale premýšľajte o tom: sú to veľkolepí a mocní Bohovia. Za starých čias, keď sa ľudia zmienili o Bohu alebo Budhovi Tathagátovi, cítili k nim úctu. Odvážili by sa s nimi takto zaobchádzať? Vy si myslíte, že vyobrazuje Budhu, propagujete budhizmus a robíte dobré veci. Lenže to nie je iba bežná nezdvorilosť: je to tá najväčšia neúcta. Vy vlastne preklínate a urážate Budhu, prekrúcate jeho veľkolepú podobu. Robíte tú najhoršiu vec. Minule som povedal, že ľudské hodnoty sa prevrátili. Ľudské bytosti jednoducho nerozumejú, čo tým myslím. Už viac nedokážu rozlíšiť dobro od zla, spravodlivé od skazeného, dobré od zlého. Všetky hodnoty boli prevrátené hore nohami.

 

Otázka: Prečo nemôžem praktizovať Falun Gong, keď pracujem v oblasti kresťanstva?

Učiteľ: Poviem ti, že tvoja práca v oblasti kresťanstva je len zamestnanie. Určite tam môžeš pracovať. Ja aj tak nepovažujem súčasné náboženstvá za kultiváciu. Pokladám ich za náboženské povolanie, ktoré už viac nie sú schopné spasiť ľudí. Je to preto, že sa skutočne stali povolaniami, nie kultiváciou. Avšak aby sme umožnili, že sa môžete naozaj zlepšiť a že vás môžem vziať domov, vyžadujem od vás, aby ste sa sústredili iba na jedinú kultivačnú cestu. Je to pre vás rozhodne prospešné. Ozrejmil som vec „praktizovania iba jednej kultivačnej cesty“ v Čuan Falune. Tento Fa je nesmierny, avšak aj tak do neho stále primiešavate veci. Dokonca aj  primiešavanie vecí na nízkej úrovni je neprijateľné, a takéto správanie vám zašpiní telo, s ktorým kultivujete, a všetko, čo ste si kultiváciou vyvinuli, a vy nebudete schopní sa vrátiť domov. Zničili by ste si svoju vlastnú cestu pre postup vpred. Ja som lokomotíva a vy sedíte vo vagónoch pre cestujúcich. Ale vy vytrhávate koľaje – koľaje, ktoré boli skonštruované pre tento vlak. Ak vymeníte koľaje za úzke, pozrite sa, či ešte stále môžete ísť domov. Nič by sa nemalo primiešavať. Iba tým, že sa budete striktne držať jedinej kultivačnej cesty, môžete dosiahnuť dovŕšenie. S ohľadom na túto vec by som vám odporúčal znovu si pozorne prečítať časť „praktizovanie iba jednej kultivačnej cesty“ v Čuan Falune, upokojte svoju myseľ a prečítajte si ho, takže tu už o tom nepoviem viac.

Ja sa skutočne starám o vaše dobro. Nie je to tak, že by som chcel očierňovať nejaké náboženstvo. To, čo vás sem priviedlo, je predurčený vzťah. Ak by som za vás nemohol byť zodpovedný, bol by to môj problém; ak neprevezmete zodpovednosť sami za seba, je to váš problém. Takže vám musím celú vec jasne vysvetliť.

 

Otázka: Čo v dnešnej dobe predstavuje Ježiš?

Učiteľ: Ježiš je veľkolepým Bohom vo svojej ríši. Lenže už sa viac nestará o čokoľvek spojené s kresťanstvom, a nestará sa ani o ľudí. Náboženstvo je len pomenovanie, ktoré tomu dali ľudské bytosti. Keď bol Ježiš na tomto svete, nikdy nevyhlásil, že jeho cestou je kresťanstvo. Keď bol na tomto svete Šákjamuni, rozhodne nevyhlasoval, že jeho cestou je budhizmus. Boli to ľudia, ktorí z toho urobili súčasť bežnej ľudskej spoločnosti, dali tomu názov, ktorý patrí do spoločnosti bežných ľudí – „náboženstvo“ – a začlenili to do politických záležitostí. Takže to nazývajú také a také náboženstvo. Stratilo to prostriedky, ktoré opravdivo umožňovali človeku opäť sa pozdvihnúť pomocou kultivácie, dosiahnuť dovŕšenie a ísť do neba. Mnoho náboženských osobností sa dokonca stalo politikmi a sú takí, čo sa usilujú o peniaze. Ako by mohli spĺňať štandard pre kultivujúcich? Ako by sa mohli stať dobrými ľuďmi a vrátiť sa späť hore do neba? Keď máte takéto nečisté myšlienky, ako by vám mohol Ježiš dať zlaté žiariace božské telo? Ako by vás mohol nechať znečistiť to nekonečne čisté božské telo vašimi zlými myšlienkami a telom naplneným karmou? To, čo som hovoril, sú princípy Fa, nepoukazujem tým na študenta, ktorý vzniesol otázku.

 

Otázka: Mám problém s oboma chodidlami aj kolenami. Budem schopný sedieť v plnej lotosovej pozícii?

Učiteľ: Ak hovoríš, že máš chorobu, ja nikdy neuznávam koncept „choroby“, pretože je spôsobená karmou; a niektoré choroby sú spôsobené cudzími inteligentnými bytosťami. Ak hovoríš, že si zranený, ja myslím, že ak sám seba pokladáš za ozajstného kultivujúceho, prihodia sa nečakané zázraky. Mali sme ľudí, ktorí mali v sebe vsadené dokonca aj klince či oceľové pláty, avšak nakoniec boli schopní sadnúť si do plnej lotosovej pozície. Klince a pláty sú vsadené len do tela, ktoré je vytvorené z najväčších častíc. Samozrejme, povedal by som, že žiadna z týchto vecí nie je v kultivácii problémom. Choď svojím vlastným tempom a vytrvalo praktizuj. Dokonca aj ľudia, ktorí majú cez osemdesiat či deväťdesiat rokov, sú nakoniec schopní sadnúť si do plnej lotosovej pozície. Avšak, neodporúčam vám, aby ste to robili príliš nasilu. Ak skutočne nedokážete splniť požiadavku a očividne nie ste schopní sadnúť si ani do polovičnej lotosovej pozície, a napriek tomu sa nútite do sedu v plnej lotosové pozíciu, nakoniec si zlomíte nohu, potom to nie je dobré. Mali by ste v kultivácii postupovať vpred rázne a usilovne – to je správne, ale iba s Fa.

 

Otázka: Môže mi zámer mysle „tri ohniská pozornosti v jednej línii“ pomôcť rýchlo sa zbaviť rozptyľujúcich myšlienok?

Učiteľ: Vyzerá to, že si nečítal knihu. Naša kniha, Čuan Falun, je schopná zodpovedať všetky vaše otázky, najmä tie z počiatočnej úrovne. „Tri ohniská pozornosti v jednej línii“ je metóda používaná v kultivácii školy Tao. Teraz, keď praktizujete Falun Dafa, nemôžete tieto prístupy a metódy používať. Okrem toho to človeku nedokáže umožniť, aby sa úplne zbavil rozptyľujúcich myšlienok. Zámerné používanie akejkoľvek metódy na dosiahnutie stavu pokoja jednoducho nebude fungovať. V tomto svete neexistuje žiaden takýto zázračný všeliek.

Pokiaľ chcete opravdivo dosiahnuť pokoj, je tu len jeden spôsob: sústavne sa zlepšujte v Dafa a odstraňujte svoje rôznorodé pripútanosti. S tým, ako ubúdajú vaše pripútanosti, zaznamenáte, že keď robíte meditáciu, vaša myseľ sa stáva čistejšou a jasnejšou. Nakoniec, ako sa budete blížiť k dovŕšeniu, všetky vaše pripútanosti budú preč a vy si uvedomíte, že ste schopní vstúpiť do stavu pokoja hneď ako si zasadnete do meditácie. Zlepšenie prebieha týmto spôsobom. Ľudia, ktorí sa kultivovali v iných náboženstvách minulosti či vo vzdialených horách v dávnom čase, kultivovali svoju pomocnú dušu; hlavnú dušu urobili nevedomou. Nemohli teda ľuďom v bežnej spoločnosti umožniť, aby praktizovali kultiváciu, a už vôbec nie, aby kultivovali hlavnú dušu. V Číne museli praktizujúci niekoľkých kultivačných ciest v škole Tao piť veľa alkoholu. Možno ste o tom počuli. Nosili tekvice naplnené vínom, pili, kým sa nepotácali a netackali, a nakoniec sa zvalili a spali tri až päť dní alebo týždeň, bez toho, aby vstali. Prečo to robili takto? Používali metódu, pri ktorej hlavnú dušu urobili nevedomou, a namiesto nej kultivovali pomocnú dušu. Videli by ste ich, ako tam opití spia, pričom ich pomocná duša opustila ich telo. Hoci títo nesmrteľní urobili veľa zázrakov a ľudia sú toho názoru, že boli skvelí a mimoriadni, myslím, že títo ľudia boli skôr poľutovaniahodní. V ďalšom živote sa museli opäť úplne rovnako reinkarnovať. Videl som, ako sa opäť reinkarnovali. Tak to je.

Všetci z vás by si určite mali držať na pamäti toto: musíte sa sústrediť iba na jednu kultivačnú prax. Nemiešajte do toho myšlienky zo žiadnych iných praxí. Ich zmiešanie spôsobí, že do vás budú zasahovať a znečistia váš gong. Nebudete sa mať ako vrátiť a bude pre vás nemožné vystúpiť v kultivácii alebo dosiahnuť dovŕšenie. A nemali by ste ísť a použiť nejakú metódu v nádeji, že to bude skratka k dosiahnutiu pokoja či pokroku. Vnieslo by to problémy do vašej kultivácie. Musíte pevne zlepšovať svoju myseľ. Všetci Bohovia vás pozorujú. Určite neprijímajte žiadnu inú metódu, žiadna z nich vám neumožní zlepšiť svoju myseľ. Ak sa myseľ človeka nezlepší, nič iné sa nepočíta. Cvičenia sú doplňujúce prostriedky na dosiahnutie dovŕšenia – určite nie sú dôvodom za skutočným zlepšením. Ak sa zlepšil váš charakter, porastie rovnako tak váš gong. Inými slovami, premena gongu je urýchľovaná cvičeniami, a tak sa robí pokrok. Ak je váš gong iba na určitej výške a vy si pomyslíte: „urýchlim tú premenu a zvýšim si ho,“ potom sa vôbec nezvýši. Môže dosiahnuť iba výšky charakteru. Takže zlepšovanie charakteru je na prvom mieste. Inak povedané, gong človeka môže byť iba taký vysoký, ako je úroveň jeho [charakteru]. To je absolútna pravda. Nech praktizujete akúkoľvek prax, nemôžete tomu uniknúť. Toto je absolútna pravda zákona vesmíru, zákona, ktorému sa musí podriadiť každé náboženstvo a každá kultivačná cesta.

 

Otázka: Môžeme pridať zámer mysle, keď robíme piate cvičenie?

Učiteľ: Vôbec nie. Ak je to kvôli tomu, že nemôžete dosiahnuť pokoj, máme metódu. Niekedy si poviete: „Naozaj s tým nemôžem nič robiť. Tak ma to obťažuje, že sa vôbec nemôžem upokojiť. Je to akoby mi v hlave cválalo desaťtisíc koní.“ Prečo sa nedokážete upokojiť? Je to stav mysle zapríčinený vašimi názormi získanými po narodení, pochádzajúcimi zo spoločnosti bežných ľudí, a tiež vašou karmou. To nie sú vaše skutočné myšlienky. Teraz, keď sa kultivujete, musíte ich odstrániť. Preto vás nenechajú. Takže ony nechajú vašu myseľ uháňať ako desaťtisíc koní cválajúcich vo vašej hlave, zabraňujúc vám, aby ste sa upokojili, a nechajú vás upadnúť do divokých myšlienkových rozletov.

Viete, aby sa kultivoval, musí človek nájsť sám seba a kultivovať seba. Ak ste schopní to od seba odlíšiť a pomyslieť si: „Ony nie sú ja. Mysli, ak chceš, ale ja sa chcem upokojiť. Uvidíme, ako dlho takto budeš môcť cválať“, potom ich považujte za myšlienky iných. Ak skutočne dokážete nájsť sami seba a odlíšiť sa od nich, potom táto metóda bude fungovať. To znamená, že ak beriete sami seba ako tretiu stranu: „Budem vás sledovať, ako tu všade dookola premýšľate, pozrime sa, ako dlho budete môcť takto uvažovať,“ potom sa možno veci oveľa zlepšia. Ale toto je len metóda na to, aby ste to odlíšili od seba a posilnili svoje hlavné vedomie – neumožní vám to vstúpiť do stavu absolútneho pokoja. Prečo táto metóda funguje, pričom metóda spomínaná skôr nie? Je to preto, že tamtá metóda patrí k jednej z praxí malej cesty, ktoré vás nemôžu zaviesť domov. Všetky tie metódy sa umelo snažia pozdvihnúť ľudí, bez toho, aby si zlepšili charakter. To nie je dovolené a nebude to fungovať.

Prečo vám o tejto metóde hovorím? Neprivedie vás do stavu absolútneho pokoja, má ale svoju dobrú stránku: menovite, môžete rozpoznať, ktoré myšlienky sú vaše a ktoré nie. Určite nebudete tieto zlé myšlienky uznávať [ako svoje vlastné], takže budú samozrejme rýchlo odstránené. Nie je toto tiež „Kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom“? Prečo vám hovorím, aby ste ich neuznávali? Premýšľajte o tom, všetci: ktorá časť vášho tela nie je vami? Vaše ruky sa pohybujú tak, ako chcete, vaše paže sa pohybujú tak, ako chcete, a vaša hlava sa pohybuje tak, ako chcete, a je to preto, že všetky sú vami. Prečo sa teda tie myšlienky neupokoja, keď chcete? Je to preto, že ony nie sú vami. Vaša pravé ja je nepoškvrnené a čisté. Špinavé veci sú znečistením vytvoreným po narodení. Preto musia byť v kultivácii odstránené a odhodené, a týmto ich odmietate.

 

Otázka: Môžu homosexuáli, ktorí neprestanú so svojím správaním...

Učiteľ: Máš na mysli: „Môže sa kultivovať, keď neprestane so svojím partnerom s týmto správaním?“

Môžem vám povedať, že včera som niečo spomenul: povedal som, že Bohovia už viac nepovažujú ľudí za ľudí. Hoci stále udržujete náboženstvo, Ježiš sa už o vás nestará. V prvom rade náboženstvo neuznáva – uznáva iba ľudské srdcia, ktoré sa môžu znovu stať dobrými. Prečo sa už viac nestará o ľudí? Pretože ľudia dnes nemôžu byť nazývaní ľuďmi. Tak to naozaj je. Nikdy v dejinách nebola spoločnosť v takom neporiadku ako teraz. Včera som spomenul veci ako je organizovaný zločin, drogová závislosť, zvrhlosť, sexuálna sloboda, promiskuita, incest a prevrat v ľudských hodnotách, a tiež aj homosexualita... Uvažujte o tom, všetci: ľudia sú stvorení Bohmi. Mužovi je daná manželka. Tak to určili Bohovia. Teraz si ľudia chcú nájsť partnera rovnakého pohlavia. Bohovia si myslia, že ľudia to robia preto, že už viac nemajú ľudské hodnoty. Bezuzdne sa oddávate svojim myšlienkam. Tvoje myšlienky, ako tie, ktoré som práve spomenul, nie sú v skutočnosti vami. Spôsob myslenia, ktorý z teba robí homosexuála, bol hnaný zlými vecami, utvorenými po narodení. Ale ty sám si nimi bol omráčený, nasledoval si ich a váľal si sa v bahne. Musíš znova nájsť samého seba a prestať robiť tie špinavé veci. Bohovia ich považujú za špinavé. Bez ohľadu na to, či to vláda dovoľuje, zákon vašej vlády nie je pravdou vesmíru. Je to preto, že zákon vytvorený vládou je vytvorený ľuďmi, a keď ľudia tvoria zákony, ich zámerom je ovládnuť a trestať ľudí, alebo vytvárajú zákony proti svojmu svedomiu, aby chránili veci a získali moc či volebné hlasy. Nie sú teda vytvárané s dobrými úmyslami.

Myslím si, že skutočnosť, že táto otázka bola položená, znamená, že on si uvedomil, že je to nevhodné. Ľudia dnes už viac nedokážu rozlišovať medzi správnym a nesprávnym, medzi tým, čo by mali robiť, a čo nie. Každý upadá spolu so spoločenskými trendmi. Ľudská morálka upadá obrovskou rýchlosťou a neustále sa zhoršuje. Keďže každý je uprostred prúdu, nie je schopný rozlíšiť medzi dobrým a zlým. To, čo bolo spravené pred tvojou kultiváciou, sa už stalo; čo bolo, bolo. Ako kultivujúci musíš zo všetkého najskôr žiť ako ľudská bytosť, ušľachtilo a čestne. Potom sa pripoj k ostatným kultivujúcim a staň sa kultivujúcim. Nakoniec stúpni vyššie a staň sa čistejším, ušľachtilejším človekom – takým, čo dosiahne božských ríš a je ako Boh. Bohovia by nikdy kultivujúcemu nedovolili robiť takúto vec, nedovolili by ju ani bežnému človeku.

 

Otázka: Existuje nejaký spôsob, ako komunikovať s inteligentnými mimozemskými bytosťami?

Učiteľ: Vyzerá to, že tvoja pripútanosť nie je veľmi malá. Veľa otázok, ktoré boli dnes vznesené, pochádza od tých, ktorí prišli prvýkrát. Ľudia videli veľa filmov, prečítali mnoho farbistých príbehov a sú ovplyvnení mnohými vecami v spoločnosti, a tak si vyvinuli pokrivený prístup, ktorý sa vyžíva vo fantázii. Pýtal si sa, ako komunikovať s inteligentnými bytosťami. Všetkým vám poviem, že bežný človek nemôže takú vec vykonať a nemá tú schopnosť. Keby ste skutočne mohli komunikovať s inteligentnými bytosťami, ale sami by ste neboli kultivujúcimi a nemali by ste energiu, boli by ste v nebezpečenstve. Mohli by ste kedykoľvek prísť o život. Navyše, videli by ste hrozné prízraky, ale nie bytosti z vysokých úrovní, pretože vaše úroveň by bola príliš nízka a obmedzená iba na úroveň ľudí. Takže by to bola desivá situácia. Je dokonca ešte desivejšie, ak chcete komunikovať s mimozemskými živými bytosťami. Mimozemské životy sú iba životy na iných planétach vnútri tejto fyzickej dimenzie, ktoré môžu vnímať naše ľudské oči. Avšak tieto životy nepovažujú ľudí za ľudské bytosti. Považujú ľudí za zvieratá, za druh zvierat. Vraždia svojvoľne ľudí a svojvoľne na nich vykonávajú pokusy. Unášajú ľudí na svoje planéty, zamykajú ich do klietok a vystavujú ich ako zvieratá. Mnoho ľudí zo Zeme, ktorí zmizli, boli unesení nimi.

Môžem vám tiež povedať, že veda dnešného ľudstva bola vytvorená nimi. Prečo títo mimozemšťania stvorili pre ľudí niečo také, ako je súčasná veda? Pretože tá, ktorú už majú na svojej planéte, je jej podobná. Chcú ju priniesť na túto planétu a nakoniec nahradiť ľudstvo. Zistili, že ľudské telo je naozaj dokonalé, bezchybné. Takže bažia po ľudskom tele a nakoniec chcú ľudstvo nahradiť. Pridali svoje veci do jednej vrstvy molekulových buniek ľudských bytostí. Už je to teraz dokončené a urobili to vo veľkom meradle. Takže aby som vás dnes spasil, nielenže musím odstrániť všetky vaše pripútanosti a karmu, ktorej sa musíte zbaviť, ale musím pre vás tiež odstrániť túto látku. Cesta, po ktorej ľudstvo ide nadol, je strašná. Počítače by mali jedného dňa rozkazovať ľuďom. Pokračujúci vývoj sa prispôsobil tejto ceste. Ľudia sa mali stať otrokmi počítačov a strojov a nakoniec mali byť nahradení mimozemšťanmi. Prečo sa počítače rozvinuli tak rýchlo a prečo sa ľudský mozog náhle stal takým „bystrým“? Toto všetko urobili mimozemšťania, ktorí riadili ľudskú myseľ. Mimozemšťania si zaregistrovali každého, kto vie pracovať s počítačom. Naozaj. Čo sa týka našich študentov, všetko som pre nich odstránil, takže nebudú rušení mimozemšťanmi, keď budú používať počítač.

Prečo sú tu mimozemšťania? Niektorí pochádzajú zo svojich planét. Prečo niektorí mimozemšťania stále prichádzajú na Zem? Je to preto, že raz boli ľuďmi na Zemi. Ale nebola to Zeme našich čias. Bola to predchádzajúca Zem, ktorá sa nachádzala na rovnakom mieste, ako táto Zem. Zem bola mnohokrát nahradená. Zakaždým keď bola nahradená, bol tam určitý počet životov – živých bytostí stvorených Bohmi s rôznymi výzormi, z ktorých niektorí boli podobní dnešným ľudom a niektorí mali odlišné podoby – ktorí boli v tej dobe pomerne dobrí, a tak boli zachovaní. Neboli zničení, ale nebolo im ani dovolené vstúpiť do obdobia rozvoja ľudstva na nasledujúcej Zemi. A tak boli poslaní na iné planéty. Tak sa to robilo zakaždým. Zanechalo to tiež záznam o tomto vesmíre, pretože boli ľuďmi v rôznych časových obdobiach. Slúži to na tento účel. Ale pretože sa dohľad nad nimi uvoľnil, vyvíjali sa a vytvorili si podľa svojich plánov všetky druhy vedeckých metód; niektoré sú ako tie na našej zemi, niektoré prevzali iné podoby a existujú rozmanité spôsoby vývoja. Samozrejme, nepoužívajú termín „veda“. Pojmy, ktoré používajú, patria do ich jazykov a konceptov. Tieto veci sa čoraz viac pokazili. Spolu s odchýlením sa vesmírneho Dafa sa aj mimozemšťania stali čoraz horšími. Preto sú všetci mimozemšťania v procese úplného odstránenia. Sú odstraňovaní v celom vesmíre. V súčasnosti boli tí, čo sa nachádzali hore, odstránení. Zostávajú iba tí, čo ušli na Zem, tí, čo sa zamiešali medzi ľudí, a tí, ktorí sa pripojili k ľudským telám. A sú tu aj ďalšie druhy. Všetkých ich sledujem. Nateraz ich nechávam robiť tie ich hanebné veci. Onedlho budú vyhladení. (nadšený potlesk) Pokazenie ľudstva má tiež priamy vzťah s nimi. Sú to hriechy, takže musia byť odstránení.

 

Otázka: Niektorí ľudia vyhlásili, že Učiteľ navrhuje robiť prvé cvičenie trikrát a druhé cvičenia pol hodiny.

Učiteľ: Situácia každého človeka je odlišná. Je to dobré, nech ich robíte akokoľvek dlho. Pokojné cvičenia zvyčajne veľmi neúčinkujú, keď sa nevykonávajú dostatočne dlho. Ak máte čas, je lepšie vykonávať cvičenia viac. Ale nebude to fungovať, ak prestanete všetko robiť a celý deň len budete cvičiť. Ak úroveň vašej mysle nedosiahla určitú úroveň, váš gong na ňu len jednoduchým cvičením nebude schopný vyrásť. Takže kultivácia charakteru musí pre vás byť na prvom mieste. Prečo som vám hovoril, aby ste viac čítali knihu? Ak viac čítate knihu, umožní vám to pochopiť nespočetne mnoho princípov; tým, že čítate knihu viac, zvyšujete svoj charakter. Nie je tu žiadna pevná požiadavka ohľadom času. Myslím, že výsledky nebudú ideálne, ak robíte druhé cvičenie menej než pol hodiny. Bude to však mať účinok? Áno, bude. Robte ich podľa toho, koľko máte času. To je to, čo tým myslím. Piate cvičenie by ste mali robiť podľa svojich schopností. Nebude to reálne, ak vás požiadam, aby ste cvičili hodinu, keď vy dokážete sedieť so skríženými nohami len pätnásť minút, nemám pravdu? Robte cvičenie podľa svojich schopností. Avšak hranica pol hodiny je veľkou skúškou. Bez ohľadu na to, ako dobre ste schopní sedieť v lotosovej pozícii, je zaručené, že tam bude veľká skúška, keď dosiahnete hranicu pol hodiny. Je skutočne ťažké cez ňu preraziť. Avšak len čo prelomíme hranicu pol hodiny, meditovanie nebude až také ťažké, ako keď ste boli na tej polhodinovej skúške.

 

Otázka: Každá krajina má svoje vlastné charakteristiky. Ako môžeme umožniť, aby sa Falun Dafa rozrastal rýchlejšie, ako napríklad vo Švajčiarsku?

Učiteľ: To záleží na tom, ako, podľa svojej vlastnej situácie, umožníte viacerým vašim ľuďom získať Dafa. Niektorí ľudia hovoria: „Keď dávam peniaze druhým, je to dobrý skutok.“ Ja hovorím, že ste sa postarali len o ich šťastie a pohodlie pre túto chvíľu. Dajte im Dafa a budú z toho mať prospech navždy, život po živote. Dali ste im takú vzácnu vec! V Číne je jedno príslovie: „Keď niekto ráno počuje Tao, môže za súmraku zomrieť.“ Samozrejme, nehovorí to, že: „Počul som ráno Fa, takže večer zomriem.“ Toto to neznamená. Znamená to: „Ak by som ráno počul Tao, alebo keby som počul Fa, tak aj keby som večer musel zomrieť, naozaj by som sa nebál.“ Prečo je to tak? Je to preto, že najväčším strachom umierajúcej osoby je, že pôjde do pekla. Avšak premýšľajte o tom: ak je vo vašej hlave Fa, odvážilo by sa vás peklo prijať? Odvážilo by sa peklo prijať Dafa? Neodvážilo by sa. Alebo inými slovami, mohla by časť vašej mysle, ktorá obsahuje Fa, byť stále zlou časťou? To je to, čo to znamená. Čo spraviť, aby Dafa zodpovedal charakteristikám rôznych krajín? To záleží na tom, čo robíte vy sami. Môže to byť iba takto, nie je tu žiaden zvláštny spôsob. Napríklad ľudia v niektorých štátoch radi počúvajú hudbu, ľudia v niektorých štátoch radi rozjímajú, a ľudia v ďalších krajinách žijú radi voľne bez obmedzenia. Toto sú ich odlišné charakteristiky. Robte veci tak, aby boli podľa vás vhodné a v súlade s rôznymi charakteristikami a rôznym správaním, ktoré majú ľudia. Myslím, že sa vám podarí robiť to dobre.

 

Otázka: Ako odlíšime dobrých ľudí od zlých?

Učiteľ: Čo je dobrý človek? Čo je zlý človek? Myslíte si, že iba keď človek robí zlé skutky, je zlým človekom? Nie je to tak. Niektorí ľudia, ktorí nerobia zlé veci, sa tiež zdajú byť naozaj zlí, len to neodhaľujú alebo to ukazujú dosť nenápadným spôsobom. Prečo je to tak? Keď sa človek narodí z matkinho lona, nemá žiadne bežné ľudské myšlienky. Pozná len mlieko a plač. Všetko z bežných ľudí, čo mu je vštepené, prichádza po narodení. V dávnych dobách brali ľudia výchovu v rodine veľmi vážne. Myslím, že rodičovská výchova, ktorú mali deti v belošských rodinách v tých časoch, bola vynikajúca. Avšak teraz je miera, do akej sú deti rozmaznávané – najmä v Spojených štátoch – neopísateľná. Tieto deti nemajú vôbec žiadne spôsoby. Celá ich výchova zlyhala. Aby boli zodpovední voči ľudstvu, ľudia musia svoje deti vzdelávať. Povedzte im, čo je dobré a čo je zlé, a ony si to všetko vezmú do hlavy. Je to presne ako kabelka. Ak je kabelka naplnená zlatom, ľudia povedia, že to, čo máte, je zlato; ak je vaša kabelka naplnená špinou, povedia, že je to špina. Takí sú ľudia. Ak ste do svojej hlavy prijali dobré veci, ste dobrým človekom, a keď robíte veci, vaše myšlienky budú dobré. Ak ste si hlavu zaplnili zlými myšlienkami, to, čo robíte a na čo myslíte, sú všetko zlé, škodlivé myšlienky. To je základný rozdiel medzi dobrými a zlými ľuďmi.

Čo je dobrý človek? Čo je zlý človek? Násilie a pornografia propagované mediálnou mašinériou v spoločnosti a publikované vo všetkých druhoch novín a časopisov vám boli vštepené do hlavy. Avšak ľudia ich radi vidia, čítajú ich a sledujú ich. Čím viac ich do seba prijmete, tým viac sa im stanete podobní. Nesledujte, nepozerajte sa na ne a nečítajte tie veci. Mali by ste sledovať, vidieť a čítať dobré veci. Keď do seba prijmete čoraz viac dobrých vecí, stanete sa dobrým človekom. Vaše správanie je riadené vašou mysľou. Ľudia nepovažujú vzdelanie za dôležité a neprikladajú váhu učeniu mladších generácií; to je zločin proti celej spoločnosti. Je jednoducho strašné čo i len pomyslieť alebo sa pozrieť na dnešných mladých ľudí. Niekedy keď ich vidím, radšej by som sa nepozeral. Od vnútra po vonkajšok, od mysle k srdcu, od správania až po oblečenie – nič na nich nie je spravodlivé a morálne.

Samozrejme, nie je to absolútne. Stále sú tu nejakí, ktorí majú výchovu v rodine pomerne dobrú, a sú niektorí rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti lepšie. Musíte pochopiť, že vytvárate budúcu generáciu a budúcu spoločnosť. Mohli by ste povedať, že nechcete prevziať zodpovednosť za to, aká bude ďalšia generácia?

 

Otázka: Som praktizujúci zo Švédska. Viem, že čítanie Čuan Faluna v čínštine mi umožní porozumieť hlbšie. Ale je užitočné stráviť veľa času v kultivácii učením sa čínštiny?

Učiteľ: Dobre, pohovorím o tom s vami všetkými. Ak sa učíte čínštinu čítaním Čuan Faluna, neučíte sa tak po čínsky a neštudujete zároveň Fa? Je to pravda, že čínština dokáže vyjadriť moje pôvodné slová, bez odchýlenia. To je isté, pretože to je čínština, v ktorej Fa učím. Prečo som si vybral, aby som sa narodil v Číne a učil Fa v Číne? Pretože táto vec bola naplánovaná pred dávnymi rokmi. Jazyk ľudí tejto oblasti má väčší vnútorný význam. Všetok jeho vývoj v priebehu dejín bol usporiadaný pre budúce šírenie Dafa. Bolo kvôli tomu spravených mnoho usporiadaní. Bolo to takto usporiadané dávno, dávno predtým, než belošská rasa tohto cyklu vstúpila do civilizácie. Takže ten národ má dosť dávnu históriu. Jeho jazyk je najbohatší na svete, má najväčší vnútorný význam a je pomerne schopnejší vyjadriť koncept takého nesmierneho vesmíru. Bez bohatého jazyka by nemohol byť vysvetlený alebo ľahko popísaný. Ale aj tak ho tento ľudský jazyk nemôže vyjadriť ďalej v tomto okamihu – nemôže ho už viac opísať, ani ho nemôže jasne vysvetliť. Žiadny jazyk to nedokáže. Avšak na úrovni ľudstva je schopný úplne popísať všetko na tejto nízkej úrovni.

Je to teda tak, že bez toho, aby ste prečítali čínsku knihu, nemôžete praktizovať kultiváciu a že nedokážete dosiahnuť sféru, ktorú by ste mali dosiahnuť, alebo že to ovplyvní rýchlosť [vášho pokroku]? Môžem vám povedať, že to tak vôbec nie je. Prečo nie? Pretože keď učím Fa použitím tohto zložitého jazyka, počúva Fa mnoho Bohov na rôznych úrovniach. Takže nie ste jediní, kto tu sedí a počúva Fa – je tu mnoho, mnoho Bohov, ktorí ho tiež počúvajú. Takže keď čítate v angličtine, francúzštine, nemčine alebo v inom jazyku, neovplyvní to vašu kultiváciu medzi bežnými ľuďmi. Navyše, mnohí prekladatelia sú naši študenti. Nie je tam žiaden problém. Ak je tam nejaký rozdiel, je to len povrchný významový rozdiel. Ako sa kultivujeme, postupne ich opravíme a prepracujeme, aby boli stále dokonalejšie.

Viem, že mnoho študentov chce čítať čínsky a rozumieť mojim pôvodným slovám a ich pôvodnému významu, čo je samozrejme najlepšie – to je ešte lepšie. Ak to však nie ste schopní urobiť, rovnako si môžete byť istí, že ak je Čuan Falun preložený do vášho jazyka, sú za ním nespočetní Budhovia, Taovia a Bohovia, ktorí vám takisto umožnia pochopiť princípy v tých ríšach. Nie je to niečo, čo je obsiahnuté na povrchu slov, pretože to nemôže byť napísané – ani v čínštine. Takže vaša kultivácia tým nebude ovplyvnená. Ale je pravda, že niektorým praktizujúcim, ktorí študovali čínštinu, sa prihodilo veľa zázrakov. Fa je koniec koncov Fa. Takže naozaj sa prihodili zázraky. Nebudem tu uvádzať príklady, aby sme sa vyvarovali toho, že ich niektorí z nás budú nevhodne napodobňovať a vytvoria si ďalšiu pripútanosť.

 

Otázka: Ako rozpoznáme, či je srdce ozajstného kultivujúceho nedotknuté? Ako rozlíšime ozajstných kultivujúcich od falošných?

Učiteľ: Nemôžete to rozpoznať, kým sa stále ešte kultivujete. Ale môžem vám povedať, že Dafa je otvorený všetkým. Kto je falošný? Kto je naozajstný? Tí falošní sa môžu zajtra stať ozajstnými, zatiaľ čo tí ozajstní nemusia zajtra z nejakého dôvodu opravdivo študovať Fa. Môj Fa preto otvoril také obrovské dvere. Ale je pravda, že niektorí ľudia poškodzujú Fa. Sú poháňaní k zlým veciam tými démonmi, ktorí odporujú Fa. Takýchto ľudí je ľahké rozpoznať, pretože odporujú Fa od svojej najvnútornejšej podstaty až po slová a činy. Tak je to. Niektorí študenti sa hádajú o to, kto sa podľa nich skutočne kultivuje a kto nie. Myslím, že to by sa určite nemalo stávať. Vy všetci sa v skutočnosti opravdivo kultivujete, pretože vaším zámerom je ochraňovať Fa.

Poznám vaše pocity voči Fa: keď si myslíte, že niekto Fa poškodzuje, jednoducho to nedokážete strpieť. Keďže sa kultivujete, ste teraz ochrancovia Dafa. Kultivujete sa v Dafa, takže vy ste tiež súčasťou Dafa. Avšak, určite to nie je tak, že by sme boli bez konfliktov. V priebehu kultivácie to určite nie je tak, že by učeníci boli vždy v súlade s druhými. Prečo je to tak? Je to preto, že tie pripútanosti, ktoré ste ešte kultiváciou neodstránili – tie pripútanosti bežných ľudí, ktoré sa prudko vynoria – vyjdú najavo vo vašich činoch, zatiaľ čo tá časť vašej mysle, ktorá je už skultivovaná, nie je viditeľná. Keďže pripútanosti tam už viac nie sú, nemôžu sa prejaviť. Je to práve tá časť mysle, ktorá ešte nie je skultivovaná, ktorá sa vynorí. Znamená to, že tá osoba nie je dobrá? Vôbec nie. Naopak, musíme povedať, že je celkom dobrý, len sa odhalili jeho ešte neskultivované pripútanosti. Aký je účel ich odhalenia? Je to preto, aby ho iní mohli na ne upozorniť, alebo preto, aby osoba, ktorá má podobné pripútanosti, mala s ním konflikt. Zmyslom je, aby sa každý z nich zbavil svojich vlastných pripútaností.

Vždy keď sa stretnete s problémami, každý by sa mal pozrieť do svojho vnútra a hľadať príčiny vo vnútri, bez ohľadu na to, či ste za to vinní alebo nie. Pamätajte si moje slová: bez ohľadu na to, či je problém vašou chybou, mali by ste sa pozrieť do svojho vnútra a nájdete problém. Ak tá záležitosť s vami nemá nič spoločné alebo nezahŕňa žiadne z vašich pripútaností, ktoré máte prekonať, potom by sa vám taká vec sotva prihodila. Ak by ste nemali pripútanosť, k problému by nedošlo. Musím byť zodpovedný za vašu kultiváciu. Akýkoľvek problém, ktorý sa stane vám, okolo vás alebo medzi vami, sa najpravdepodobnejšie týka vás, a existuje niečo, čoho by ste sa mali zbaviť. Nezáleží na tom, či to je vaša chyba alebo nie, keď vás moje telá Zákona nechávajú odstraňovať vaše pripútanosti, nezaujíma ich, či je to vaša chyba, alebo chyba iného človeka. Ak máte pripútanosť, skúsia všetko, aby ste sa stretli s problémami a aby ste rozpoznali pripútanosť, kvôli ktorej zaostávate. Avšak vy sa stále rozhliadate okolo seba: „To nie je moja chyba,“ alebo si stále myslíte: „Ochraňujem Fa.“ Medzitým si druhý človek myslí: „Ja ochraňujem Fa.“ V skutočnosti sa konflikt vyskytol preto, že každý z vás má pravdepodobne svoje vlastné chyby.

Niektorí študenti nápadne vyvesia môj obraz, zapália sviečky, pália kadidlo a klaňajú sa mi. Určite to prosím nerobte. Vždy som bol proti tomu, aby sa študenti zaoberali náboženskými rituálmi, zatiaľ čo sa kultivujú medzi bežnými ľuďmi. Náboženstvo sa stalo organizáciou v spoločnosti bežných ľudí a nie je to kultivácia. Máte ku mne úctu a to, že máte takéto srdce, stačí na to, aby som bol šťastný. (To nezahŕňa učeníkov, ktorí praktizujú kultiváciu Dafa vo svojich pôvodných náboženstvách.)

Je tu ďalšia vec, o ktorej vám chcem povedať. Máme veľmi veľa ľudí bielej rasy, ktorých tretie oko sa otvorí hneď ako sa začnú kultivovať. Toto bude v budúcnosti veľký problém. Keďže si Číňania osvojili príliš veľa názorov rôzneho druhu, keď som prvýkrát učil Fa v Číne, musel som použiť niečo pomerne silné, ​​aby som otvoril ich tretie oko – na začiatku sme vytvorili niečo také. Dnes sa belošským študentom tretie oko otvorí onedlho potom, čo sa začnú učiť Fa. Takže vyvstáva problém. Bez ohľadu na to, či ste jedným z mnohých ľudí, ktorí videli bytosti, ktoré bežní ľudia vidieť nemôžu, alebo ak ste videli iné scény, určite si pamätáte moje dnešné slová: nevenujte tomu príliš veľkú pozornosť. Ak ste niečo videli, proste to nechajte tak. Nebuďte ovplyvnení. Určite kvôli tomu nebuďte naradostení. Nie je to nič viac než videnie skutočných javov na veľmi nízkej úrovni a v žiadnom prípade to nevyjadruje vašu úroveň. Takže, či už vidíte veci alebo nie, musíte zamerať svoju myseľ na štúdium Fa. Čítajte knihu a študujte Fa. Čítajte knihu a študujte Fa. Takmer vždy, keď učím Fa, vytrvalo vám hovorím, aby ste čítali knihu, čítali knihu a čítali knihu. Ak čítate knihu, dosiahnete veci lepšie, než by ste čakali.

Ak vidíte svojím okom, bez ohľadu na to, koľko toho vidíte, sú to len veci videné na vašej úrovni. Nenechajte vzniknúť žiadne pripútanosti. Byť schopný vidieť je dobrá vec a ja vám nebudem vaše oko blokovať. Ale mali by ste vedieť, že bez ohľadu na to, čo ste videli, mali by ste pokračovať v štúdiu Fa. Určite si pamätajte toto: žiadna z bytostí vysokej úrovne nie je vaším majstrom. Nič od nich neprijímajte. Ak to urobíte, spôsobí to vážnu situáciu, ktorá je v rozpore s „praktizovaním iba jednej kultivačnej cesty“. Keď sa kultivujete, musíte zamerať svoju myseľ na Fa. Pamätajte si toto: je to Fa, ktorý vám umožňuje dovŕšiť sa, a je to Fa, ktorý otvoril vaše tretie oko. Musíte sa kultivovať vo Fa, aby ste sa dovŕšili. Pripútanosť k niečomu mimo Fa spôsobí, že zlyháte v polovici cesty.

 

Otázka: Mám čínsku priateľku. Po prečítaní kníh viem, že nie je správne mať medzirasovú svadbu. Rozhodol som sa s ňou rozísť.

Učiteľ: Nikdy som nepovedal nie vášmu želaniu vziať si niekoho inej rasy. Je to preto, že je to problém, ktorý nám zanechala história, a nemá to s vami nič spoločné. Všetci tí, ktorí majú zostať na zemi v budúcnosti, budú musieť byť čistokrvní. Ale vy dosiahnete dovŕšenie. Ste kultivujúci a nie ste toho súčasťou. Čo sa týka vášho potomstva, ak budú schopní praktizovať kultiváciu, vyberieme ich tiež. Umožníme im ísť tam, kam ich duša (yuanshen) patrí a kam má ísť. Takto to vyriešime.

Mocná sila Dafa je bezhraničná. Máme veľa spôsobov, ako veci vyriešiť. Pre našich študentov máme akékoľvek prostriedky, ktoré sú potrebné. Ale nemôžeme len tak náhodne robiť veci pre bežných ľudí. Taký je vzťah. Ohľadom tvojej situácie, nepovedal som, že to nemôžeš urobiť, ani som nepovedal, že môžeš. Je to preto, že nateraz nechávame tú vec tak, ako je. Taká je dnešná spoločnosť. Je to podobné skutočnosti, že máte kultúru mimozemských bytostí. Navyše to nebude mať na vás vplyv, keď sa o to postaráme. Keďže dosiahnete dovŕšenie, tí, ktorí budú na zemi v budúcnosti, nebudete vy. Vy všetci odídete do nebeských rajov. Taká je situácia.

 

Otázka: Má duša nejaký vzhľad?

Učiteľ: Duša má vzhľad a ten vzhľad je ako ten váš. Avšak tento vzhľad je krajší ako ten vášho fyzického tela. Vyžaruje svetlo, pretože stavebné častice jeho tela sú jemnejšie, mikroskopickejšie a má mocnejšiu silu energie ako povrchové fyzické telo.

 

Otázka: Zmení sa vzhľad človeka, keď sa reinkarnuje?

Učiteľ: Môže sa zmeniť. Avšak niektoré silné pôvodné črty pretrvajú. Niektorí ľudia hovoria, že som sa nezmenil po mnoho životov v reinkarnácii. Ale keď som sa inkarnoval ako beloch, mal som rovný nos, moje oči boli hlboko posadené a boli modré.

 

Otázka: Majster povedal, že telá v rôznych dimenziách sú nezávislé bytosti. Zdá sa mi ťažké to pochopiť. Aký je vzťah medzi dušou a telami v rôznych dimenziách?

Učiteľ: Súvisí to so štruktúrou vesmíru a nie priamo s ľuďmi samotnými. V mnohých dimenziách sú „vy“, ktorí sú rovnakí ako vy. Zdieľajú rovnaké meno, ale sú nezávislé. To je odlišné od vašich tiel v rôznych dimenziách. Vaše telá v rôznych dimenziách sú vašimi telami zloženými z rôznych molekulových častíc v rôznych dimenziách. Tie všetky sú vami.

 

Otázka: Povedali ste, že teraz v ľuďoch prevládla démonická povaha. Do akej miery možno teda potom pripísať moju démonickú povahu ľudským faktorom a do akej miery pochádza z iných dimenzií?

Učiteľ: Každý človek má hmotné vlastnosti, z ktorých polovica je kladných a polovica záporných. Zároveň s tým sú jeho súčasťou názory získané po narodení a myšlienková karma. Často to hovorím takto: ľudská bytosť je ako kus odevu a vaše telo a myšlienky sú ako klobúk. Keď ich nosí iná bytosť, stanete sa rovnaký ako tá bytosť. Pokiaľ nie je vedomie hlavnej duše človeka silné, môže ho kedykoľvek nosiť iná bytosť. Keď sa veci stali zmätenými do stavu, v akom sú dnes, mnoho druhov zlých skutkov, ktoré ľudia v dnešnej spoločnosti páchajú, sú naozaj vážnym problémom. V minulosti nebolo žiadnej bytosti za úrovňou Troch ríš dovolené vstúpiť do Troch ríš; žiadnej bytosti vnútri Troch ríš nebolo dovolené opustiť Tri ríše; životy na odlišných úrovniach vnútri Troch ríš nemali dovolené do seba zasahovať a posadnutie duchmi nebolo dovolené. Teraz sa všetky tieto veci stali. Toto ľudské miesto ľudstva je najchaotickejšie. Mnoho ľudí ... keď sú ich myšlienky zlé, je to vtedy, keď sú ich myšlienky v súlade s démonickou povahou a keď sú silné myšlienky ich démonickej povahy. Ľudia stále čítajú, vidia a počúvajú zlé veci v spoločnosti bežných ľudí, dávajú si zlé veci do svojej hlavy, takže ich démonická povaha sa zväčšila. Ak je vaša démonická povaha veľká, potom ste v súlade s démonmi a démoni vás budú mať radi. A pretože vy a démoni ste podobní, vstúpia do vášho tela. To je to, čo možno pripísať vonkajším faktorom. Pretože vaše myšlienky sa ľahko stávajú rovnakými ako ich, môžu vás ľahko ovládať. To je jedna situácia. V dimenziách na rovnakej úrovni, ako je tá ľudská, sú nespočetné pokazené životy, a tie bezohľadne ovládajú človeka. Prečo ovládajú ľudí? Prahnú po pozemskom živote, chcú obsadiť ľudské telá a chcú sa zmocniť ľudských substancií. Ľudské substancie sú pre nich užitočné potom, čo prejdú premenou. Preto si vyberajú takých ľudí, ktorí im vyhovujú. Ľudstvo teraz čelí tomuto problému, avšak ľudia si stále myslia, že sa dnes majú celkom dobre.

Tieto problémy sú v konečnej fáze rozriešenia. Preto sa ľudia dnes stávajú čoraz rozumnejšími ohľadom toho, ako žijú svoj život. Postupne nachádzajú sami seba. Predtým ľudia žili so zahmlenou hlavou a boli ovládaní týmito životmi, pomocou zložitých a obrovských faktorov. [Musel som] ľudské bytosti úplne oslobodiť, úplne odstrániť toto vonkajšie ovládanie a nechať ľudí, aby ovládali sami seba. Inak by som Fa, ktorý dnes učím, rozprával im. Nešlo by to, keby ste mali všetci zahmlenú myseľ a nemohli by ste nájsť sami seba a nechali by ste ich, aby všetko získali. Takže to je prvá vec, ktorú pre svojich študentov robím. (Potlesk) O bežných ľudí sa tiež starám, pretože je naozaj vážne, ak bežní ľudia v spoločnosti sú kontrolovaní a nemôžu získať Fa. Preto keď mi niektorí študenti vyjadrujú svoju sebakritiku ohľadom toho, ako nešírili dobre Fa, hovorím im: „Činili ste sa celkom dobre, ale mnoho situácií je za vašimi schopnosťami.“ Nie je to vaša chyba, že nemôžete dosiahnuť výsledky, po ktorých túžite. Ak by ste to však neskúsili, potom je to váš problém.

Boli chvíle, keď som sa pozeral z výšky budovy a sledoval ľudí pobehujúcich sem a tam. Hovoril som si: „Ako dnes môžu ľudia takto žiť?“ Ľutoval som ich, ale zároveň som cítil, že ľudské bytosti tu všetko sami zničili  tým, že s tým išli v súlade. Sú dôvody, prečo je spoločnosť skazená, ale každý k tomu problému prispel a zväčšoval tak prúd. Ľudia sa vo vnútri tohto mocného prúdu nesprávali dobre. Namiesto toho sa tomu oddávali. Jeden z najtypickejších príkladov toho, že sa tomu ľudia oddávajú, je to, ako dávajú mocný priechod svojej démonickej povahe na futbalovom ihrisku. Keď divoko revú a kričia, neuvedomujú si, že démonická povaha zúrivo prepukla a získava na sile. Keď ľudia vykonávajú ten divoký tanec, kde bezmyšlienkovite jačia a hulákajú, je to ten najväčší prejav démonickej povahy. Veci vykonávané s rozumom, kedy človek vie, čo robí, sa zvyčajne vykonávajú zo súcitných myšlienok. To je pravé ja človeka.

 

Otázka: Vždy som sa považoval za silného človeka a za niekoho, kto sa dokáže ovládať. Prečo sa nemôžem ubrániť slzám vždy keď vidím Majstra alebo keď sa o Majstrovi zmienim?

Učiteľ: Rád by som vám povedal, že v rôznych obdobiach histórie a v rôznych krajinách veľmi veľa z vás, čo ste tu, malo so mnou významný predurčený vzťah. To je jeden aspekt. Je tu ďalší aspekt. „V tomto skazenom svete stále šíriš túto úžasnú vec.“ Tieto slová vyslovujú Bohovia, ktorí nerozumejú tomu, čo robím. Takže je pre mňa ešte ťažšie spasiť vás. Tá vaša časť, ktorá sa prejavuje v tejto dimenzii, si to neuvedomuje, zatiaľ čo tá vaša stránka, ktorá je v iných dimenziách, vidí všetko a chápe to, čo som vám dal. Vaša neschopnosť vyjadriť mi svoju vďačnosť slovami, činmi, či akoukoľvek možnou myšlienkou, spôsobuje, že táto vaša stránka nevysvetliteľne roní slzy. Vy neviete, do akej až miery sa ľudská spoločnosť skazila. Je nesmierne špinavá, karma v ľudských telách je jednoducho obrovská a zlé myšlienky v ľudských mysliach sú hojné. Je toho veľmi veľa. Avšak ja toto všetko pre vás odstraňujem a umiestňujem do vášho tela žiarivo zlatý Falun a nespočetné veci z celého tohto Fa, aby ste sa mohli kultivovať, a očisťujem vaše desivo znečistené telo. To sú veci, ktoré sa od počiatku neba a zeme nikto neodvážil urobiť. (Potlesk) Povedané z iného uhla pohľadu, stretli ste sa so šťastnou udalosťou, ktorú nezažil nikto odvtedy ako existuje nebo a zem. Preto to robíte. Pretože máte čoraz jasnejšiu myseľ, formulujem veci čím ďalej otvorenejšie.

 

Otázka: Učiteľ povedal, že veda je náboženstvo. To ma naozaj šokovalo. Vysvetlili by ste to prosím viac do hĺbky?

Učiteľ: Je to náboženstvo, dobre zavedené náboženstvo. Ostatné náboženstvá vás nechali vnímať duchovne a potom vás postupne v priebehu kultivácie nechali objaviť tie naozaj nádherné veci vo vesmíre, objaviť veci, ktoré majú naozaj hmotnú existenciu. Tak sa veci vyvíjali v [ostatných náboženstvách]. Náboženstvo vedy vás medzitým nechalo odhaliť pár hmotných vecí a s nimi vás viedlo k tomu, aby ste v nich verili čoraz viac. Nakoniec vás naučilo závisieť od nich a stať sa od nich čoraz závislejší a vy si myslíte, že to vyzerá ako pravda. Toto náboženstvo vás vedie k duchovnej viere skrze materiálne veci, zatiaľ čo bežné náboženstvá vás vedú od duchovného vnímania k pravdivému vnímaniu materiálnych vecí. Vybralo sa opačnou cestou. Takže to nemôže byť rozpoznané ľuďmi. Aby niečo mohlo mať v tomto svete pevnú pozíciu, aby sa udržalo a presadilo sa, musí tam byť kľúčový faktor: musí si v tejto dimenzii vytvoriť pole, ktoré hmotne existuje. Vezmime si napríklad náboženstvo. Dôvod, prečo sa náboženstvo môže presadiť, je v tom, že v priebehu toho, ako veľa ľudí verí, ich rozhovory s pevnou vierou, ich uctievanie a tak ďalej vytvorí prostredie. A toto prostredie, naopak, zároveň ochraňuje náboženstvo.

Veda je presne rovnaká. Jej prostredie sa stalo obrovským. Jej všadeprítomnosť preniká takmer každým kútom ľudskej dimenzie, zahŕňa všetky polia. Mohli by ste povedať, že je všezahŕňajúca a nedá sa porovnať s akýmkoľvek náboženstvom. Avšak hneď ako sa materiálne prostredie utvorilo, ľudská dimenzia má zákon vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania: kde je kladné, tam je záporné, a kde je dobré, tam je zlé. Takže prostredie vytvorené v tejto dimenzii má tiež takéto dva činitele: jeden je dobrý a ten druhý zlý. To isté platí pre náboženstvo, pretože jeho formovanie nesie tieto dva faktory. Keď ste proti nemu, jeho zlý faktor vás dokonca chce zabiť. To je záporný, zlý faktor v tom prostredí. Ak v ňu veríte, faktor na druhej strane je k vám dobrý a láskavý. To je jeho dobrá stránka. Veda má tieto faktory tiež. Ak ste proti vede, hoci vás nezabije, ľudia spoločne povstanú, aby na vás útočili. Každý povie, že ste „poverčivý“, alebo každý povie, že ste smiešny. Zneváži vás to v spoločnosti, takže budete bezcenní. Počínajúc základnou školou, ak v ňu neveríte alebo sa ju dobre nenaučíte, vyhodia vás. Na univerzite, pokiaľ ju dobre neštudujete, nedostanete absolventský titul a neskončíte školu. A ak ju stále dobre neovládnete, nedostanete dobrú prácu. Sféry tejto spoločnosti sú zaplnené jej pracovnými miestami.

Keď o tom hovoríme z iného uhla, každé zamestnanie je plné vedy. Nedostanete dobré zamestnanie, pokiaľ ju dobre neštudujete. A predsa, táto veda nie je pokročilá. Jej vývoj je obmedzený na hranice prítomnej dimenzie. Nie je schopná preukázať existenciu Bohov. Nevie ani o odplate za zločiny. Ak hovoríte o existencii Bohov, označí vás za poverčivých. Keď poviete, že človek, ktorý robí zlé veci, sa stretne s odplatou, že človek je odmenený za konanie dobra a že si človek musí uchovávať cnosť, aby bol dobrým človekom, veda o vašich slovách prehlási, že sú kacírske a zlé. V skutočnosti veda útočí na najlepšiu stránku ľudských bytostí: ich vnútornú kvalitu byť naozaj dobrosrdečný. Nehovorí ľuďom, aby si uchovávali cnosť, ani nehovorí ľuďom, aby boli láskaví. Podporuje ľudí v tom, aby dali priechod všetkým svojim túžbam, pričom ničí prostredie, ktoré človek potrebuje, aby mohol existovať, a tiež vnútornú povahu a štandardy pre ľudstvo. V tomto zmysle veda nie je spravodlivé náboženstvo. Poskytla ale ľuďom bezstarostnosť v ich životoch v ľudskej dimenzii, spolu s dočasnou ilúziou pohodlia. Potom, čo sa ľudia sami zničili, poskytla im prostriedky zdanlivej slobody a zdanlivého pokroku, a tak ľudí prinútila k tomu, aby v ňu verili ešte viac. Avšak ako sa na to pozerajú bohovia, prílišná bezstarostnosť a pohodlie pre ľudí nie je dobrá vec. Zväčšujú karmu a nechávajú karmu narastať. Ak karmické dlhy nie sú vyrovnané, pôjde človek nakoniec do pekla. Aj jeho život bude zničený. Za starých čias ste vy Západniari o tomto princípe vedeli a starší ľudia rozumeli tomuto princípu tiež: vydržať trošku ťažkostí je v poriadku, a nie je to zlá vec. Keď sa človek zakalí v tvrdom prostredí, je to dobrá vec, všetci tomu rozumeli.

Keď človek znáša ťažkosti, odstraňuje si karmu. Iba keď je karma odstránená, dosiahne človek ozajstné šťastie – šťastie bez karmy – vo svojom budúcom živote. Ak chcete praktizovať kultiváciu, karmické dlhy budú po ich odstránení premenené na kultivačnú energiu a vy sa vrátite do svojho nebeského raja. Náboženstvo vedy vám hovorí, aby ste verili iba v ňu a neverili v skutočných Bohov. Navyše zatlačila ľudí do opačného smeru – oni neustále vytvárajú karmu. Nepovedali by ste, že nie je spravodlivá? Ale to, o čom tu hovorím, je celková forma tejto vedy. Nepovedal som, že nesúhlasím s akademickými oblasťami vytvorenými modernou vedou. Ľudia žijú týmto spôsobom v tomto prostredí a vykonávajú prácu podľa týchto zásad. Keďže sa veda stala takouto, nemôžeme robiť nič iné, ako ju udržiavať tak, ako je, a ja voči nej nenamietam. Povedal som vám len pravdu o vede.

Spolu s tým vám môžem povedať, že veda nie je absolútnou pravdou. Prečo sa Einstein vo svojich neskorších rokoch dal na náboženstvo? On – niekto, kto dosiahol značné úspechy vo vede – objavil, že náboženstvo má pravdu. Ľudia mu nerozumeli, pretože nie sú tak múdri, ako bol Einstein. Tí tvrdohlaví ľudia mu neporozumeli; ľudia, ktorých múdrosť je menšia ako Einsteinova, mu naozaj nerozumejú. Einstein nakoniec objavil, že to, čo učí náboženstvo, je pravda, a že náboženstvo bolo pravou vedou. Takže začal veriť v spravodlivé náboženstvo. Dovoľte mi zopakovať, čo som práve povedal. Naďalej vykonávajte akékoľvek zamestnanie, ktoré máte robiť, pretože [vesmír] odhora nadol spôsobil, že sa celá spoločnosť dostala do tohto súčasného stavu. Ľudia to nechávajú tak, ako to je. Ja nechcem zasahovať. Keďže tými, koho zachraňujem, ste vy, nechávam to nateraz tak. Iba som ľuďom povedal o jej skutočnom stave. Povedal som to kultivujúcim – nepovedal som tieto veci bežným ľuďom alebo ľuďom v spoločnosti. Oni to ani nepotrebujú vedieť. V skutočnosti nie som jediný, kto o tejto situácii prehovoril. Mnoho inteligentných ľudí si uvedomilo, že veda je náboženstvo; niektorí bežní ľudia to vedia.

 

Otázka: Akým spôsobom opustia učeníci, ktorí dosiahli dovŕšenie, tento svet?

Učiteľ: O tejto otázke som už hovoril mnohokrát predtým. Ak je človek predurčený k tomu, aby šiel do Falunového raja, pôjde do Falunového raja a keď dosiahne dovŕšenie, vezme so sebou svoje fyzické telo, ktoré bude premenené na vysoko energetickú látku. Ale väčšina z vás je z iných, odlišných rajov na vyšších úrovniach, a v týchto rajoch nie je fyzické telo potrebné. Nepovažujú ľudské telo za dobré. Keby vás nechali priniesť si fyzické telo, zmenilo by to všetko, čo váš raj pôvodne mal. Takže by nechceli fyzické telá, aj keby ste im ich chceli dať. Ale, mali by ste vedieť, každý má takúto myšlienku: „Chcem tiež jedno mať.“ To je vaša časť, ktorá ešte nedokončila kultiváciu, ktorá sa odráža v uvažovaní bežných ľudí, ktoré je na najpovrchnejšej úrovni. Keď uvidíte skutočnú situáciu, budete uvažovať inak. Budete uvažovať ako Boh [a poviete si]: „Á, tak je to.“

Avšak chcem tiež ľudstvu v čase vášho dovŕšenia priniesť veľkolepý výjav. Moja myšlienka je takáto: nechať všetkých učeníkov Dafa, bez ohľadu na to, či potrebujú svoje fyzické telo či nie, povzniesť svoje telo k oblohe a potom odletieť preč; tí, ktorí nebudú svoje telo potrebovať, nechajú svoje telo prejsť svetelnou premenou vo vzduchu. To vytvorí slávu a nádheru, aká nikdy predtým v histórii neexistovala, a zanechá to ľudským bytostiam hlboké ponaučenie. Ľudia neveria v Bohov, tak nechajme Bohov, aby sa opravdivo prejavili pred ľuďmi. Toto mám na mysli, ale či to bude možné, sa rozhodne v poslednom okamihu. Je to len otázka toho, akú formu prevziať.

 

Otázka: Mnoho študentov nevie, ako sa činili v kultivácii, a pochybujú, či dokážu v kultivácii dosiahnuť dovŕšenie.

Učiteľ: To je ďalšia pripútanosť. Okrem toho, neviera je vo svojej podstate tá najväčšia prekážka v kultivácii. Práve som povedal: „Keď niekto počuje Tao ráno, môže za súmraku umrieť.“ Znamená to, že ak je vaša myseľ naplnená Fa, zlých vecí, ktoré zostanú, nebude veľa, alebo možno budú dokonca odstránené úplne. Povedzte mi, kde by ste mali byť umiestnení. Často vám hovorím, že keďže ste získali Fa, nemali by ste už viac premýšľať o týchto témach. Premýšľať o nich ďalej je pripútanosť. Nie je to pripútanosť? Ovplyvní to váš pokrok. V budúcnosti bude viac ľudí načúvať Fa. Avšak nie každý z nich môže dosiahnuť dovŕšenie; nie každý príde načúvať Fa. Bez ohľadu na to, ako sa niektorí ľudia kultivujú, stále sa nemôžu zbaviť svojej pripútanosti k vyliečeniu; nech sa kultivujú akokoľvek, stále si to nemôžu uvedomiť. To nejde. Myslím, že ľudia, ktorí tu sedia dnes, tieto problémy nemajú. (Potlesk) Mnoho ľudí si nezaslúži načúvať Fa. Preto tu mnoho ľudí vo svete nemôže sedieť tak ako vy. Tento Dafa je vážny. Zdá sa vám, že ste jednoducho vošli do týchto dverí, vstúpili ste a počúvate Fa. Neviete, aký predurčený vzťah ste si utvorili pre túto „náhodu“.

 

Otázka: Ako spoznám, že môžem praktizovať kultiváciu?

Učiteľ: Moje dvere sú naširoko otvorené. Povedal som, že som otvoril obrovské dvere. Ale v skutočnosti, poviem vám: dvere, ktoré som otvoril, sú také široké, že už žiadne dvere nie sú, je to úplne otvorené. (Potlesk) Nezáleží na tom, kto ste, budem za vás zodpovedný, ak sa môžete kultivovať. Pochopili ste, čo som práve povedal, že? (Potlesk)

 

Otázka: Môžu homosexuáli praktizovať Dafa?

Učiteľ: Áno, ale musia napraviť toto zlé správanie, žiť ušľachtilo a spravodlivo ako ľudská bytosť, nájsť sami seba a vytrhnúť sa z toho temného stavu mysle. (Potlesk) 

Keď teraz odpovedám na študentovu otázku, pretože hovorím s našimi kultivujúcimi o niektorých záležitostiach v kultivácii, sú v tom zahrnuté veci pomerne vysokej úrovne. Možno sa tým, ktorí vstúpili dovnútra nečakane, alebo tým, ktorí práve prišli, budú zdať niektoré z týchto vecí ťažko pochopiteľné. Možno si nás pomýlite s nejakým druhom náboženstva. Môžem vám povedať, že nie sme žiaden druh náboženstva. Ja iba hovorím ľuďom o tomto Fa. Ak chcete praktizovať kultiváciu, pomôžem vám. Ak sa nechcete učiť, nechám vás byť. Nemáme žiadnu formu ani vás v žiadnom smere neobmedzujeme – nie sú tu žiadne náboženské predpisy akéhokoľvek druhu. Nevezmeme si dokonca od ľudí ani cent. Keď prídete, môžete počúvať, keď chcete. Keď sa chcete učiť, môžete sa učiť. Keď sa nechcete učiť, môžete jednoducho ísť.

 

Otázka: Som povolaním lekár medicíny. Ak povediem pacientov k tomu, aby praktizovali kultiváciu, a ich choroby nebudú musieť byť liečené, čím sa budem živiť?

Učiteľ: Tak takúto máš starosť. (Všetci sú pobavení). Chcel by som povedať, že v skutočnosti nie každý z tvojich pacientov je schopný praktizovať kultiváciu. Niektorí ľudia nebudú praktizovať aj keď im o tom povieš. Ale zároveň, ak sú skutočne predurčení – možno veľa ľudí s chorobami má tento druh predurčeného vzťahu – prídu touto cestou a začnú sa venovať kultivácii. Možno majú tento druh predurčeného vzťahu. V každom prípade, môže byť veľa druhov situácií. Čo sa týka zarábania si na živobytie ako lekár liečiaci pacientov, stále na uvažovanie o tom používaš bežné ľudské názory. V skutočnosti to nebude tak, ako si si to predstavoval. Stále budú existovať pacienti. Keď starí odídu, prídu noví. Dafa vezme tieto veci do úvahy. Tak je to povedané z hľadiska bežných ľudí. Z pohľadu vysokej úrovne, ak má pacient získať Fa a ty ho nenecháš Fa získať, pretože musíš zarábať peniaze – samozrejme, tvojím cieľom nie je zarábať peniaze, ale zarobiť si na živobytie – myslím, že to by bolo nesprávne. Nie je to tak, ako si si myslel.

 

Otázka: Môj manžel a ja sme začali praktizovať Falun Gong v septembri roku 1997. V marci roku 1998 môj manžel náhle zomrel na srdcovú chorobu. Ako by som mala chápať smrť svojho manžela?

Učiteľ: Ak by sa mohol skutočne kultivovať, ušľachtilo a spravodlivo, a naozaj sa považoval za praktizujúceho, nemyslím si, že by tento problém mohol nastať. Samozrejme, ak poviem, že sa nekultivoval, alebo že sa nekultivoval vôbec, možno s tým nebudete súhlasiť. Ale mal by som vám povedať, že kultivácia je jednoducho vážna vec. Nechať priemerného, ​​obyčajného človeka vykultivovať sa na mimoriadnu bytosť vysokej úrovne, aby sa stal Budhom, aby sa stal Bohom, alebo mu dovoliť „ísť do neba“, ako hovoria ľudia na Západe – povedali by ste, že niečo medzi ľuďmi je vážnejšie ako toto? Nič nie je také vážne. Takže ako by to mal riešiť kultivujúci, keď je s tým konfrontovaný? Nemali by ste to brať naozaj vážne a skutočne sa považovať za kultivujúceho? Ak človek, ktorý sa kultivuje, hlboko vnútri stále premýšľa o svojej chorobe, o tej časti dobrého života, po ktorej túži, a nie je ochotný opustiť pripútanosti k týmto veciam z bežnej ľudskej spoločnosti, nebude schopný robiť usilovný pokrok. V skutočnosti sa mnoho ľudí, ktorí by na život ohrozujúce choroby zomreli, uzdravilo a stalo sa ozajstnými učeníkmi Dafa. Vo väčšine prípadov dokonca aj tí, ktorí sa nedokázali opravdivo kultivovať a ktorí zomreli, mali svoj život predĺžený.

Kultivácia môže predĺžiť život človeka. Vytrvalé praktizovanie nepretržite predlžuje život človeka. Takže starší ľudia by mali mať na vykonávanie praxe dostatok času. Náš Dafa sa vyznačuje tým, že kultivuje myseľ aj telo. Prečo teda nemôže byť rovnako predĺžený život pacientov medzi bežnými ľuďmi? Premýšľajte o tom: je život človeka predĺžený preto, aby mohol žiť bežný ľudský život, alebo je to preto, aby mu bolo umožnené vážne sa kultivovať? Ako by to mohlo byť dovolené, ak nemôže vyvážiť tento vzťah a praktizuje ledabolo? Predĺženie života človeka je vykonané úplne na účely kultivácie. Ak zostane rovnaký ako predtým, je ťažké zaručiť, že nestratí svoj život.

Je nespočetne mnoho pacientov s rakovinou, ktorí sa uzdravili, ale sú aj pacienti s rakovinou, ktorí zomreli. Prečo? Uvediem vám príklad. Niektorí ľudia, potom, čo si uvedomili, že získali Fa, neboli skutočne k ničomu pripútaní. Kým tento človek ležal na smrteľnej posteli, uvažoval: „Umieram, predsa však mám šancu čítať niečo také. Skutočne ľutujem, že som to nečítal už predtým!“ Nepremýšľal o tom, že to použije na vyliečenie choroby. Jednoducho najlepšie využil svoj čas na čítanie knihy. Povedal: „Nebudem žiť dlho. Mal by som sa radšej poponáhľať a čítať knihu, poponáhľať sa a čítať. Budem čítať toľko, koľko sa bude dať a toľkokrát, koľkokrát to bude možné, v rokoch alebo dňoch, ktoré mi zostávajú.“ Počas tohto procesu bol však mimovoľne schopný opustiť svoje lôžko, jeho nádory zmizli, bol schopný chodiť, bol schopný sa postaviť a náhle objavil, že sa cíti ľahký. Nemocnica ho znovu vyšetrila a zistili, že jeho rakovina bola úplne vyliečená. Ale lekári často nepripustia, že pacientovu chorobu vyliečil Dafa. Uznať to by pre nich bolo to isté, ako keby moderná veda poprela sama seba. Takže hovoria: „Á, spravili sme predtým chybnú diagnózu.“ Bolo veľmi veľa takýchto prípadov.

Samozrejme, sú aj takí ľudia: počuli, že praktizovanie kultivácie Dafa môže vyliečiť chorobu, takže si pomysleli: „Aha!“ a prišli praktizovať. Ale dozvedeli sa, že človek, ktorý prichádza kvôli uzdraveniu, vyliečený nebude a bude praktizovať nadarmo, pretože naším cieľom je praktizovať kultiváciu, a nie liečiť choroby ľudí. Ak ste získali Dafa, vaša choroba bude vyliečená, ale cieľom nie je liečiť vás. Nechcel sa kultivovať podľa požiadaviek nášho Dafa a nechcel byť ani kultivujúcim. Chcel sa len zbaviť svojej choroby. Ale mohol by mu byť tento vážny Dafa vyučovaný za účelom vyliečenia choroby? Nie. Takže on tiež vedel: „Á, pokiaľ nebudem hovoriť o liečení choroby a nebudem Učiteľa žiadať, aby moju chorobu vyliečil, Učiteľ moju chorobu vylieči, keď príde čas.“ Vidíte, nepovedal to slovami a možno sa dokonca o svojej chorobe prestal komukoľvek zmieňovať, ale po dlhom časovom období hlboko vo vnútri stále premýšľal: „Pokiaľ budem robiť cvičenia, Učiteľ ma určite vylieči, keď príde čas.“ Stále o tom takto premýšľal. Táto drobná odchýlka v skutočnosti spôsobila základný rozdiel. Tá malá troška odchýlenia odhalila jeho pravú povahu: stále sa zaujímal o to, aby bol vyliečený.

Všeobecne vzaté, predlžujeme čas pre pacientov, ktorí prišli s rakovinou, a dávame im šancu za šancou. Nemocničné prognózy hovorili, že tento človek do dvoch alebo troch mesiacov zomrie. Ale čas, ktorý sme mu dali my, bol predĺžený na rok, rok a pol, a potom na dva roky. Avšak on stále nezmenil spôsob svojho myslenia. Stále sa znepokojoval svojou chorobou: „Vráti sa opäť moja choroba? Skutočne sa o mňa Učiteľ postaral a úplne ma vyliečil?“ Vidíte, stále to mal vo svojej mysli. Nikomu to nahlas nepovedal, avšak hlboko vo vnútri stále premýšľal: „Učiteľ mi určite pomôže vyliečiť moju chorobu.“ Takže hoci to vyzeralo, akoby praktizoval, vo svojom vnútri mal zámer sa uzdraviť. Nepokúšal sa oklamať ma, oklamať ostatných a oklamať Dafa? Nemohol oklamať nikoho – klamal v skutočnosti sám seba. Len naozajstná premena mysle sa počíta za skutočnú kultiváciu. Častokrát, keď niektorí z našich študentov dosiahnu svoj predurčený vek – to jest, keď prežili svoje predurčené roky života a môžu žiť len do tohto veku – keď sa stále nie sú schopní považovať za kultivujúcich, potom zomrú. Ale zvyčajne žili oveľa dlhšie, než bol ich pôvodný čas smrti. Sú im poskytnuté šance a čas na zmenu, ale ak sa naozaj nie sú schopní zmeniť, potom ich necháme tak. Na povrchu stále čítajú naše knihy a cvičia, ale zomrú. Je to ako to, čo som povedal o tom, že nie každý z tých mnohých ľudí, ktorí kultivujú Dafa, dosiahne dovŕšenie. To je to, čo som tým mal na mysli. Inými slovami, ak sa nedokážete brať ako kultivujúci, ak nie ste schopní to urobiť, tí z vás, ktorým sa roky krátia, budú musieť zomrieť. Potom ich necháme byť. Na povrchu stále čítajú naše knihy a cvičia, ale zomrú. Je to ako to, keď som povedal, že nie každý z tých mnohých ľudí, ktorí kultivujú Dafa, dosiahne Dovŕšenie. To je to, čo som tým mal na mysli. Inými slovami, ak sa nedokážete považovať za kultivujúceho, ak to nie ste schopní urobiť, tí z vás, ktorí sú starší, budú musieť zomrieť.

[Týmto ľuďom:] Vo svojom živote ste už prežili celý ľudský život, ktorý ste mali prežiť, takže musíte svoj čas využiť čo najlepšie na kultiváciu. Ak sa úplne vložíte do toho, že ste kultivujúci, váš život bude predĺžený. Samozrejme, nebudete vedieť, že tento predĺžený život je predĺžením; bude sa zdať rovnaký ako život predtým. Vaša vytrvalé praktizovanie kultivácie bude neustále predlžovať váš život, váš čas kultivácie bude teda predĺžený a umožní vám to mať dostatok času na kultiváciu a dosiahnutie dovŕšenia. Ak tí z vás, ktorých život bol predĺžený, nemôžu považovať sami seba za kultivujúcich, môžete kedykoľvek stratiť svoj život. Je to preto, že Dafa nemôže svojvoľne predĺžiť život bežnému človeku, ktorý nie je schopný kultivovať sa. Život človeka je predurčený. Keď dosiahne určitý čas, má zomrieť a potom sa reinkarnovať. Tá osoba tam už je tehotná, čaká na neho, že sa bude reinkarnovať, očakáva od neho, že sa narodí. Ak sa nenarodí, ako by to mohlo ísť? Potom, čo sa narodí, bude žiť určitý počet rokov v bežnej ľudskej spoločnosti. Neskôr bude musieť vykonávať svoju prácu a jeho práca na neho čaká. Mohlo by byť dovolené nenechať ho ísť? Rozvracali by ste poriadok celej spoločnosti. Môžeme to urobiť len pre tých, ktorí kultivujú Dafa. Je to preto, že na svete nie je nič veľkolepejšie než túžba človeka kultivovať sa a vystúpiť nahor. Preto sa pre vás môžeme o toto všetko postarať a usporiadať, aby ostatní nahradili vás, kultivujúceho. Preto hovoríme, že kultivujúci nie je obyčajný človek.

Mohli by sme urobiť takú vec pre bežného človeka? Nemali by sme to brať vážne? Tak je to. Preto, hoci som povedal, že Dafa je tak taký dobrý, a hoci to, čo som povedal, znie dobre a vy ste tlieskali, keď ste počuli o dovŕšení, na druhej strane, ak sa nemôžete skutočne kultivovať, nedosiahnete nič. Ak sa nemôžete považovať za kultivujúceho, nezískate nič. Iba zlepšenie charakteru sa počíta ako naozajstné zlepšenie. Môže človek zahnať smrť len tým, že denne robí cvičenie, akoby to bolo priemerné fyzické cvičenie? Povedal by som, že je to vtip. Ak každý deň robí cvičenie, bez toho, aby si zlepšoval charakter, povedal by som, že jeho prax je taká istá ako vykonávanie vašich priemerných fyzických cvičení. Ale aj keď je tam len nepatrný rozdiel, je pre neho ťažké zmeniť sa. Keď ste sa zmenili a odložili ste ľudské predstavy – keď ste schopní to urobiť – potom ste Bohom. Ak to nie ste schopní urobiť, ste človekom. Ale mohlo by to byť tak jednoduché, ako to znie? Bez duševnej základne, ustanovenej postupným procesom kultivácie, nie je človek schopný všetko opustiť, aj keď mu to poviete!

Ak dnes čelíte smrti – bez ohľadu na to, aký druh smrti to je – a ste úplne bez strachu, ak tým nie ste vôbec znepokojený a myslíte si: „Potom, čo zomriem, možno pôjdem do neba,“ potom už viac smrť nebude. Kľúčová je myseľ človeka. Naša kultivácia Dafa mieri presne na myseľ človeka – kultivovať sa znamená kultivovať ľudskú myseľ. Ak sa nezmení vaša myseľ, všetko ostatné, čo robíte, neznamená nič. Vonkajšie činy nič neznamenajú.

Nehovorím tu o študentke, ktorá vzniesla túto otázku. Hovorím o princípe – používam túto otázku, aby som vám vysvetlil princíp.

 

Otázka: Ak chcem vyriešiť problém alebo odhodiť zlú myšlienku, pomáha, keď si podržím nejakú myšlienku, aby som si dodal odvahu, zatiaľ čo vykonávam cvičenie?

Učiteľ: Nie som proti tomu, keď si v počiatočnej fáze udržujete v mysli jednu myšlienku, aby ste si posilnili vôľu, zatiaľ čo cvičíte, ani nemôžem povedať, že sa mýlite. Ale kultivácia je veľkolepá vec a vážna vec. Prečo používať „jednu myšlienku“, aby ste sa obmedzili?! Myslím, že najlepšie je sa kultivovať s myšlienkou typu: „Chcem len dosiahnuť dovŕšenie; chcem len dosiahnuť vysokú úroveň.“ Dôvod pre toto je v prísloví kultivačného sveta: „o nič sa neusilovať a získavať prirodzene.“ To je najlepší stav mysle. Prečo sa pacienti s rakovinou, ktorých som práve spomenul, uzdravili? Nemysleli na vyliečenie svojich chorôb a ani si nemysleli, že po prečítaní knihy budú uzdravení. Napriek tomu sa uzdravili. Toto je v zhode s „neusilovaním sa o nič a získavaním prirodzene“. Tým, že nemali žiadne pripútanosti a žiadne prekážky, sa rýchlo uzdravili. To je ten dôvod.

 

Otázka: V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí prichádzajú do Európy šíriť budhizmus. Aký je rozdiel medzi naším Falun Dafa a ostatnými budhistickými praxami?

Učiteľ: Rozdiel je neuveriteľne výrazný. V budhizme uctievajú Budhu Šákjamuniho; veria, že Budha Šákjamuni založil budhizmus. Samozrejme, mahájánový budhizmus uctieva tiež iných Budhov, pričom tantrický lamaizmus – tibetský lamaizmus v Číne – je úplne odlišný od budhizmu, ktorý založil Šákjamuni. Preto sa nazýva lamaizmus. Najvyšší Budha, ktorého uctievajú, je Veľký slnečný Tathagáta. Biela sekta lámaizmu uctieva Milarepu. Všetky sú odlišné. Takže sa stali úplne odlišnými od Šákjamuniho budhizmu. To je budhizmus. V priebehu odovzdávania sa vyvinul do náboženstva s chrámami, rôznymi náboženskými rituálmi, pravidlami a tak ďalej. Je to teda náboženstvo.

Tu nemáme nič. Nenariaďujem vám robiť toto alebo tamto, alebo že musíte byť taký a taký. Nič z toho tu nie je. Vy sám čítate a študujete Fa a vy sám ste dobrým človekom. Takže to je úplne odlišné od náboženstva. Z hľadiska formy medzi bežnými ľuďmi je naša kultivačná forma úplne odpútaná a oslobodená od akýchkoľvek obmedzení. Prečo to robíme takto? Pretože máme Dafa, z ktorého sa učíme a spoznávame, ako veci robiť. Keďže je veľa ľudí, ktorí sa ho učia, keby sme sa všetci zhromaždili [a kultivovali sa spoločne], vytvorilo by to v budúcnosti pohromu – vytvorilo by to pohromu pre ľudstvo. Keby už nikto viac nemal pracovať a stovky miliónov ľudí by sa mali stať mníchmi a mníškami, to by jednoducho nefungovalo. Prinieslo by to problémy spoločnosti, ľudskej spoločnosti, a to by nešlo. Takže by ste mali ísť a robiť svoju prácu. Nielenže by ste mali robiť svoju prácu, ale mali by ste ju robiť dobre. Ak svoju prácu nerobíte dobre, je to rovnaké ako nesplnenie požiadaviek na kultivujúceho, pretože kultivujúci by mal byť v prvom rade dobrým človekom medzi bežnými ľuďmi. Čo je to dobrý človek? Je to niekto, kto je dobrý, nech je kdekoľvek. Keďže od svojho šéfa dostávate plat, keď nerobíte pre svojho šéfa dobrú prácu, nemyslím si, že by povedal, že ste dobrým človekom. Brali by ste jeho peniaze bez toho, aby ste vykonávali prácu. Takže to znamená, že by sme mali robiť veci dobre. Všade, kde ste, by ľudia mali povedať, že ste dobrým človekom.

Povedal som, že náboženstvá už v súčasnosti nie sú schopné zachrániť ľudí. Nepovedal som, že sú to zlé náboženstvá. Ale mnoho ľudí v náboženstvách je hnaných peniazmi. Niektorí sú v chrámoch alebo v kostoloch len preto, aby si mohli nazhromaždiť veľa peňazí. Povedal som, že existuje mních, ktorý je boháčom číslo jedna, najbohatším mužom vo svojej krajine. Títo ľudia posielajú peniaze domov, keď ich majú veľa. Nie je to rovnaké ako pracovať v zamestnaní? Mnísi v Číne sú dokonca klasifikovaní do úrovní sekcií a divízií a podľa toho zarábajú určité množstvo peňazí. Počul som, že existuje dokonca úradnícka úroveň. To znamená, že to už viac nie je kultivácia – ja to ako kultiváciu neuznávam.

Existujú aj náboženstvá, ktoré hovoria najmä o súdnom dni a zameriavajú sa na také veci. Toto sú na sto percent zlé náboženstvá. Spôsobujú v spoločnosti zmätok a sú nezodpovedné voči spoločnosti. Takže tieto zlé náboženstvá nie je ťažké rozpoznať. Môžem vám tiež povedať, že okrem pôvodných, spravodlivých náboženstiev, sú všetky ostatné náboženstvami zla. Pôvodnými, spravodlivými náboženstvami myslím katolicizmus, kresťanstvo, budhizmus, taoizmus a judaizmus. To sú pôvodné, spravodlivé náboženstvá. V neskorších historických obdobiach, najmä v posledných fázach kresťanstva, 99,9% náboženstiev, ktoré sa objavili, boli náboženstvá zla. Prečo je to tak? Aj keď neurobili hrozne zlé veci, bránili spravodlivým náboženstvám v zachraňovaní ľudí v čase, keď to spravodlivé náboženstvá ešte boli schopné dokázať; bránili ľuďom v praktizovaní spravodlivého Fa, bránili ľuďom, aby verili v spravodlivé náboženstvá. Neubližovali ľuďom tým, že ich zvádzali z cesty a zasahovali do spravodlivého Fa? Nie sú zlé? Len samotné tieto hriechy sú obrovské. Keďže náboženstvá dosiahli posledné štádium, nemôžu už dnes ľudí zachrániť. Mnoho ľudí v nich sa stalo politikmi.

 

Otázka: Môže utrpenie zapríčinené pripútanosťami premeniť karmu?

Učiteľ: Keď sa počas kultivácie snažíte opustiť svoje pripútanosti, ale nedokážete to, môžete karmu premeniť počas toho bolestivého utrpenia. Za akých okolností karmu nepremeníte? Keď viete veľmi dobre, že je to pripútanosť, ale vy k tomu jednoducho chcete byť pripútaní a jednoducho chcete robiť veci týmto spôsobom; počas tohto utrpenia karmu nepremeníte. Je to preto, že vedome robíte chyby a spôsobujete si ťažkosti! Čo sa týka bežných ľudí, uplatňuje sa na nich rovnaký princíp, takže veci sú pre nich rovnaké. Ale my sa záležitosťami bežných ľudí netrápime. To, ako sa spoločnosť bežných ľudí vyvíja, je vec bežných ľudí. My tu len vyučujeme Fa kultivujúcim.

 

Otázka: Majú homosexuáli veľa karmy? Možno môžu postupne prelomiť svoje pripútanosti a praktizovať kultiváciu Dafa?

Učiteľ: Tí, čo sú homosexuáli, pokiaľ to opustia, budú žiť vznešene a čestne ako ľudská bytosť a začnú praktizovať kultiváciu, nemal by tam byť žiaden problém. Nepremýšľajte o probléme karmy – už o ňom viac nepremýšľajte. Nepovedal som vám, že ak ste schopní sa kultivovať, môžem použiť akékoľvek prostriedky, ktoré sú nutné? (Potlesk ) Ak sa pýtate len, či je tam veľa karmy, [zvážte toto:] ľudský vylučovací orgán obvykle nesie karmu, ako sa počas vylučovania vyprázdňuje, pretože je to takýto orgán. Takže ak budete mať nemravný styk, tá karma bude pôsobiť.

 

Otázka: Majster povedal, že tri tisícky malých vesmírov vytvárajú vesmír druhej vrstvy a tritisíc vesmírov druhej vrstvy vytvára vesmír tretej vrstvy. Prečo je to vždy „tritisíc“?

Učiteľ: Viete, že som povedal: „Nič sa nedeje náhodne a to, čo je nazývané, ‘prirodzeným’, neexistuje.“ Keď veda nie je schopná niečo vedieť alebo pochopiť, zadefinuje to ako „prirodzený jav“. Samotný tento termín brzdí ľudské myslenie. Ľudia o tom už ďalej nepremýšľajú, pretože si myslia, že veda je, koniec koncov, vedecká. Zdá sa mi to skutočne smiešne. Veda nie je schopná veci vysvetliť, ale môže ľudí klamať. V skutočnosti žiadne „prirodzené javy“ neexistujú. Životy, ktoré majú alebo nemajú formu, existujú spoločne v tomto obrovskom vesmíre. Obrovské ​​beztvaré životy uplatňujú svoj vplyv a harmonizujú všetko vo vesmíre a vytvárajú všetko vo vesmíre. Premýšľajte o tom: prečo sú molekuly železa usporiadané tak pravidelne? Prečo sú molekuly zlata usporiadané tak, ako sú? Prečo sú [molekuly] medi usporiadané tak, ako sú? Prečo sú [molekuly] hliníka usporiadané tak, ako sú? A prečo sú tie usporiadania také pravidelné a systematické? Ak nebudú tie usporiadania pravidelné a systematické, nastane zmena. Aká zmena? Ak zlato nebude nasledovať molekulové usporiadanie kovových prvkov, stane sa niečím iným; rozdiel je len na povrchu. Takže všetko toto nasleduje model pravidelnosti a tento model pravidelnosti nie je v žiadnom prípade vytvorený prirodzene – to len dnešná veda to nevie a nie je schopná to odhaliť. Existujú mikroskopickejšie životy a obrovské ​​bytosti vysokej úrovne, ktoré robia odlišné veci, riadia odlišné záležitosti a všetko harmonizujú.

Chcem vám tiež niečo povedať. Nechcel som to zmieňovať predtým, pretože ľudské predstavy sú také detské, že sú v očiach bytostí vysokých úrovní a Bohov absurdné. Keď dosiahnete vysoké úrovne, objavíte, že každá teória, ktorú táto veda pre ľudí ustanovila, je dosť smiešna. Veda teraz verí, že ľudia žijúci na zemi sú schopní stáť na zemi bez toho, aby spadli do vzduchu alebo odpadli preč kvôli gravitačnej sile. V skutočnosti sme zistili, že veci sa nedejú tak, ako tvrdí teória „všeobecnej gravitácie“. Nevyučujem Fa bežným ľuďom v spoločnosti; učím tu svojich učeníkov, ktorí sa kultivujú, hovorím vám o pravde vesmíru a skutočnom stave života a hmotnej existencie. V tomto vesmíre, ktorý obklopuje Zem, je obrovské, nesmierne mikroskopické hmotné prostredie, ktoré je zložené z hmotných životov, vrstvu za vrstvou, ktoré vytvárajú toto prostredie, v ktorom môžu žiť ľudia. Taktiež mikroskopická voda rozličných úrovní, ktorú vaše oči nemôžu vidieť, vytvára početné faktory, ktoré umožňujú existenciu rastlín, zvierat a hmoty a ktoré ľudstvu umožňujú mať tu životnú silu a môcť tu žiť.

Existuje druh látky, ktorý ľuďom umožňuje stáť na zemi zvisle a ktorý im bráni nakláňať sa do boku; a existuje druh látky, ktorá funguje ako tlak, ktorý tlačí na ľudí a predmety a zabraňuje im, aby vzlietli. Existuje ďalší druh látky, ktorá zabezpečuje celkovú stabilitu ľudského mozgu a ďalších orgánov. Ak by váš mozog a ďalšie orgány neboli stabilné, keby ste normálne stáli, cítili by ste sa, akoby ste ležali; alebo nech by ste stáli akokoľvek rovno, cítili by ste, akoby ste nikdy nemohli rovno stáť. Toto v žiadnom prípade nie je gravitácia spôsobená zemskou rotáciou. Piesok na podložke odletí, keď ju roztočíte. Takže veci v žiadnom prípade nie sú takéto. Ale ak človek prekročí životné prostredie Zeme, keď dosiahne za toto prostredie, opustí hranicu prostredia, ktoré je udržiavané pre ľudí bytosťami vysokých úrovní, a tento človek sa vytrhne z tohto stavu. Súčasná veda to pomenovala „nulová gravitácia“ alebo „beztiažový stav“. Viete, že hoci má objekt veľký ako Mesiac „nulovú gravitáciu“, napriek tomu je stále riadený Zemou, aj keď je tak ďaleko. Ako by mohol mať „nulovú gravitáciu“ človek, ktorý nedošiel tak ďaleko, ako je Mesiac?

Ľudia majú svoje životné prostredie. Každá planéta je na svojom mieste a je tam umiestnená obrovskými životmi vo vesmíre. Je to práve ako oceľ, železo a zlato, ktoré máme dnes, ktorých vzory molekulárnych a atómových usporiadaní vo vnútri sa nemenia. Hovorím, že neexistujú žiadne „prirodzené javy“. Hoci všetko, čo veda nemôže vysvetliť, je zaradené do kategórie „prirodzené“, aj tak bola úspešná v klamaní ľudí. Tento termín nejako zasiahol každého. Prečo je to vždy tri tisíc? To, o čom som práve hovoril, vám malo povedať, že za týmto číslom tritisíc je určitá pravidelnosť, a že je to usporiadané. Ale nie je to zakaždým bezpodmienečne tritisíc, pretože to, čo som uviedol, sú všeobecné čísla za účelom toho, aby som vyjadril veci ľudským jazykom tak, aby ste tomu mohli čo najviac porozumieť.

 

Otázka: Naše úsilie šíriť Fa neprinieslo ovocie. Je to zavinené naším nadšením a tým, ako sme veci robili, alebo tým, že sme Fa neštudovali dostatočne do hĺbky? Niekto povedal: „Osvietená, vrodená povaha človeka bude vedieť, čo robiť.“ Je to správne?

Učiteľ: Tie slová sú správne. Avšak zatiaľ to za terajších okolností nemožno dosiahnuť. Takže za terajších okolností musíte veci robiť na základe existujúcich situácií. Ak chcete, aby ostatní získali Fa, povedzte im o princípoch Fa na najnižšej a najpovrchnejšej úrovni a uvidíte, či sa chcú učiť, pretože vaším zámerom je umožniť druhým dozvedieť sa o najlepšej veci. Ak sa budú chcieť učiť, budú sa učiť; ak sa nebudú chcieť učiť, nepokúšajte sa ich k učeniu prehovárať. Dôvodom je, že ak sa srdce človeka nezmení a napriek tomu sa ho snažíte presvedčiť a nútite ho, aby sa prišiel učiť kvôli vášmu vzťahu, také učenie by bolo falošné. Je to falošné, keď človek príde z ohľadu na priateľstvo, a nedostane nič. Pre získanie Fa neexistujú žiadne zvláštne či osobitné pravidlá, pretože sme sa dali cestou „veľkej cesty bez formy“. Rozširovanie Fa sa robí dobrovoľne. Ak sa ľudia chcú učiť, nechajte ich učiť sa. Ak sa nechcú učiť, nechajte ich tak. Požiadavky, ktoré na seba kladiete, závisia úplne na vás. Samozrejme ako kultivujúci si len musíte zvyšovať svoj charakter a váš majster sa postará o zvyšok. Hneď ako sa váš charakter pozdvihne, váš majster pre vás vytvorí priaznivé podmienky.

Problémom nie je nedostatočné štúdium Fa do hĺbky na vašej strane. Moja najväčšia starosť je nasledujúca: po období kultivácia sa medzi vami a bežnými ľuďmi vytvorí dosť veľká medzera, čo sa týka úrovní a vnímania. Takže ak hovoríte z takej vysokej úrovne, ako je vaša, nedosiahnete dobré výsledky, pretože iní sú stále bežní ľudia. Bežný človek sleduje každý deň burzy, intriguje proti ostatným, bojuje a súťaží s druhými kvôli osobnému záujmu, je rozradostený nepatrnými ziskami a zranený nepatrnými stratami, robí všetko, čo sa mu zapáči, a má všetky ľudské emócie a túžby. Taký je bežný človek. Pokiaľ mu náhle poviete o kultivačných veciach vysokej úrovne, jeho myslenie to iste nebude schopné prijať. Mali by ste mu povedať len najzreteľnejší význam Dafa a nechať ho samého prečítať si vnútorné významy. Myslím, že pre neho bude ľahšie prijať veci týmto spôsobom.

 

Otázka: Niekto povedal, že krátkozrakosť je neprirodzený stav. Navrhol, že tí, ktorí nosia okuliare, by ich mali odložiť. Povedal, že by to mohlo pomôcť splatiť karmický dlh človeka.

Učiteľ: Ja som to nepovedal. Prosím nerobte to všeobecne. Nestanovil som tu, ako by všetko malo byť špecificky urobené. Takže prosím nerobte to, čo nerobím ja, pretože situácia každého je odlišná. S niektorými aspektami ľudskej karmy je ľahké vysporiadať sa počas kultivácie, a tak sú pre neho premenené. Ale situácia pre niektorých ľudí nie je taká jednoduchá. Pokiaľ je tento aspekt karmy človeka len bežný, bude odstránený rýchlo, a on už viac nebude schopný okuliare nosiť. Keď ich bude nosiť, bude mať rozmazané videnie. Hneď ako si okuliare zloží, jeho videnie bude v poriadku – také ako u normálnych očí. Tým ľuďom to hovorí, že by ďalej nemali nosiť okuliare a že ich oči sú v poriadku. Pamätám sa, ako minule v New Yorku, keď som práve skončil s vyučovaním Fa, niekto mávol rukou a zasiahol kontaktnú šošovku iného študenta (tú šošovku, ktorú človek nosí pod viečkami). Kontaktná šošovka vypadla a roztrhla sa, ale jeho oko zranené nebolo. V skutočnosti mu to hovorilo, že sa jeho oči upravili do normálu. Ale on sa k tomu neprebudil a trval na nosení tej druhej šošovky. Avšak to oko, ktoré šošovku nemalo, videlo rovnako, ako keby šošovku malo, a videlo veci veľmi jasne. Hoci mohol potom vidieť jasne a jeho zrak bol výborný, stále tú druhú šošovku nosil. Všimol si rozdiel medzi oboma očami a cítil sa nepohodlne. Znamenalo to, že tá šošovka už ďalej nemohla jeho zrak zlepšiť a mal by si ju vybrať. On to však neurobil a trval na tom, že ju bude nosiť. Avšak osvietil sa k polovici z toho: vedel, že tamto oko by šošovku nosiť nemalo, ale stále nešikovne nosil tú druhú šošovku. V skutočnosti sa mu uzdravili obe oči.

Ale s niektorými ľuďmi je to inak. Krátkozrakosť niektorých ľudí sa vzťahuje k iným, komplikovaným činiteľom, s ktorými je nutné vysporiadať sa postupne, ako pokračujú v kultivácii, a tak nie je odstránená rýchlo. Pokiaľ do jeho mysle vstúpi myšlienka ako: „Ostatní ľudia si dali dole okuliare čoskoro potom, čo začali praktizovať, takže by som si tie svoje mal tiež dať dole,“ alebo: „Musím si ich dať dole, aj keď nemôžem,“ potom si možno spôsobí ťažkosti v práci a v dennom živote. Pretože sa donútil urobiť to a má taký úmysel a chce to robiť takto, môže to urobiť. Ale bude mu to spôsobovať problémy. A môže si spôsobiť problémy, keď si to vynúti, čo jednoducho nepôjde. Takže ohľadom tejto otázky si myslím, že by sme sa mali správať podľa situácie. Je to preto, že na rozdiel od zdravotných problémov, ktoré môžu ovplyvniť vašu kultiváciu, tento problém nemôže. Človek, ktorý nosí okuliare, môže čítať knihu a cvičiť. Ak to vašu kultiváciu ovplyvňuje, potom budeme musieť skutočne tento problém špecificky vyriešiť. Takže nestanovujte niečo striktne alebo uniformne – nemali by ste to robiť.

 

Otázka: Keď niekto počas štúdia Fa náhle porozumie nejakému princípu, je to preto, že Budhovia, Taovia a Bohovia na určitej úrovni prebudia jeho múdrosť na tej úrovni, pretože jeho charakter dosiahol tú úroveň?

Učiteľ: Môžete tomu takto rozumieť. Keďže kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom, žiadnu z týchto vecí v skutočnosti nerobíte vy, ani to nie sú veci, ktoré by ste mohli robiť. Niektorí z vás čítali knihu počas kultivácie Dafa viac ako stokrát. Čím viac čítali, tým viac v knihe objavili. Ale tieto veci neexistujú na povrchovej úrovni slov. Prečo obsahuje také hlboké princípy? Nemôžu to vysvetliť. V skutočnosti je to práve preto, že za slovami je nesmierny Fa. Keď sa dosiahne určitá úroveň – keď sa vykultivujete k určitej úrovni a máte pochopiť princípy na tej úrovni, porozumiete tým princípom okamžite, hneď ako budete ten riadok čítať. Inými slovami, pre Budhov, Taov a Bohov za tými slovami nastal čas, aby vám dovolili poznať princípy na tej úrovni. Takže vám ich ukážu. Preto v tom okamihu cítite: „Á, už chápem.“ Ale existuje ďalšia situácia, ktorú ste si nevšimli: keď prídete k pochopeniu princípov na tej úrovni – princípov za tými slovami – vaše telo zažíva rôzne reakcie. Niektorí ľudia cítia vo svojom tele chvenie; niektorí cítia na temene hlavy teplo, ktoré rýchlo preniká dolu k chodidlám; a niektorí cítia teplý prúd, ktorý sa rozširuje do celého tela, ako pri pocite vzrušenia. Pocity sú rôzne. Celkový stav človeka sa v tú chvíľu prudko premieňa, ale to, čo vníma povrch tela – tela zloženého z molekúl najväčšej vrstvy – je napriek tomu naozaj slabé. Takže sa to stane iba tým pocitom.

Avšak tá časť vášho tela, ktorá je zložená z mikroskopických častíc, prejde obrovskými zmenami – zmenami, ktoré naozaj idú až do špiku vašich kostí. Pokiaľ chcete vstúpiť na tú ​​úroveň, musíte sa prispôsobiť telesným štandardom pre životy na tej úrovni a splniť požiadavky pre úroveň mysle, ktoré sú na vás kladené. Preto sa odohrávajú tak obrovské zmeny. Ale keď sa prenesú k povrchu vášho tela, stanú sa naozaj slabými. Je to preto, že premieňame vaše telo od jeho základnej podstaty, kultivujeme vás na najmikroskopickejšej úrovni. Navyše oddelíme časť, ktorú ste skultivovali, od tých častí, ktoré ste neskultivovali. Javia sa ako jedno telo, aj keď sú vlastne od seba uprostred oddelené a nie sú spojené. Ale nie sú oddelené úplne. Základné časti nie sú spojené a prinajmenšom skultivovaná časť vášho tela, ktorá je na povrchu, zostáva nepohnutá. Akú to má výhodu? Kultivujete sa medzi bežnými ľuďmi, takže máte stále správanie bežného človeka a správanie, ktoré je ovládané rôznymi túžbami bežného človeka. Môžete dokonca hovoriť všetky možné veci, ktoré hovoria bežní ľudia. Boh nemôže takéto veci hovoriť alebo robiť. Keby vás tá časť, ktorú ste skultivovali, mala nasledovať v hovorení, alebo by mala nasledovať ľudské telo v robení ľudských vecí, potom by si nezaslúžila byť božskou časťou a táto časť by bola tiež ľudská. Vidíte ten dôvod za tým?

Aby sme vám zabránili skĺznuť dole, kým tá vaša časť, ktorá nebola ešte úplne skultivovaná, je udržiavaná medzi bežnými ľuďmi a časť, ktorá je skultivovaná, zostáva nedotknutá, nič z vášho správania nebude zasahovať do vašej mysle či vášho tela, ktoré sú tam. Preto sú oddelené. To je metóda, ktorú sme prevzali. Nielenže môžete pracovať, študovať a žiť medzi bežnými ľuďmi, znamená to tiež, že sa môžete kultivovať. Vaše dovŕšené časti sú nepretržite oddeľované. Niektorí ľudia povedali, že sa v ich mysli stále vynárajú zlé myšlienky, a dokonca veľmi špinavé. Nemajte strach. Je to preto, že vaša kultivácia nedosiahla povrch. Ale mali by ste ich stále potláčať a odmietať, pretože presne to je kultivácia. Na druhej strane, aj keby len maličká časť, aj keby len jedna bunka ľudského tela dosiahla sféru za Tromi ríšami (keď človek prekročí Tri ríše, stane sa Arhatom, takže tá bunka by dosiahla sféru Arhata), ovládla by celé vaše telo, takže by to tak bolo ešte viac, keby veľká časť vášho tela bola plne skultivovaná. Je to preto, že zvyšok vášho tela by bol v Troch ríšach a slabý, pričom tá bunka by bola životom vysokej úrovne a bola by silná. Takže by ovládla celú vašu myseľ a vaša reč a správanie by nebolo ľudské – boli by božské.

Prečo ste potom po takej dlhej dobe kultivácie nedosiahli ten bod? V skutočnosti je to preto, že sme tú časť oddelili. Preto to nemôžete dosiahnuť. Ak by ste to skutočne mohli dosiahnuť – predpokladajme, že by som vás všetkých dnes odomkol – na vašich súčasných úrovniach by vás zem nebola schopná uniesť. Každý z vás by mal nesmierne božské sily. V čase Šákjamuniho osvietenia sa diali otrasy. Ľudia si vtedy mysleli, že sú to zemetrasenia, zosuvy pôdy a tsunami. Otriasala sa veľká zemepisná oblasť. S toľkými ľuďmi [dnes] – uvažujte o tom – zem by to nebola schopná uniesť. Dôvodom je, že ľudské telá môžu byť v iných dimenziách nekonečne veľké – môžu byť nekonečne veľké na tej úrovni, kde ste. Čo to znamená? Povedzme napríklad, že ste sa vykultivovali na určitú úroveň, že ste dosiahli prvú vrstvu nebies: vaše telo sa zväčší na veľkosť prvej vrstvy nebies, ale môže sa tiež zmenšiť a stať sa veľmi maličkým. Avšak naše fyzické telá sú, na druhej strane, zložené z najväčších molekulových častíc; nemajú kvalitu inteligencie, takže sa javia ako pevné. Ale v skutočnosti nie sú pevné. Molekuly vášho tela sú v pohybe. Pod silným mikroskopom je vaše telo ako piesok: všetky molekuly v ňom sa vrtia a sú v pohybe. Ale keďže sú vaše oči zložené z molekúl na tejto úrovni, nemôžete to vidieť. Prečo bol Šákjamuni schopný vidieť veci na takých mikroskopických úrovniach? Jeho oči boli očami Budhu a boli zložené z hmoty na veľmi, veľmi vysokých úrovniach. Mohol teda vidieť cez množstvo hmoty.

 

Otázka: Sú Budhovia, Taovia a Bohovia na nespočetných úrovniach a dokonca vo vyšších ríšach konkrétnym stelesnením Majstrovej múdrosti prejavujúcej sa na tých úrovniach?

Učiteľ: Takto to povedať nemôžeš. Keď uspeješ v kultivácii, si stále sám sebou. Avšak voči nesmiernemu Fa a voči vesmíru stvorenému Fa si tiež súčasťou vesmíru. Vidíte, že ľudské telo má úplnú myseľ a ústa, ktoré hovoria, ale tiež viete, že toto telo je zložené z nespočetných a nespočetných buniek, že bunky sú zložené z molekúl a že molekuly sú tvorené ešte nespočetnejšími mikroskopickými časticami. Mohli by ste povedať, že nie sú vami? Takže tieto častice sú vašou súčasťou. Je to odlišné od vašich tiel, ktoré existujú v rôznych dimenziách, o ktorých som hovoril. Vaše bunky nerobia veľké pohyby, aké robia vaše ruky či nohy. Ale mali by ste vedieť, že vo svojich ríšach sa pohybujú úplne rovnakým spôsobom, len sú v tých ríšach skutočne mikroskopické a nemôžete ich vnímať, takže nevyzerajú, ako by sa pohybovali. Preto sa všetko vo vašom tele zdá byť pod vašou vlastnou kontrolou, pod kontrolou vášho hlavného vedomia. Ale vy ste tiež súčasťou celkového tela vesmíru a vesmír bol vytvorený Fa. To je ten vzťah.

 

Otázka: Čas je obmedzený. Chcem čítať knihu od začiatku až do konca a zároveň s tým sa chcem knihu učiť naspamäť. Potom ale cítim, že učenie sa knihy naspamäť bude ovplyvňovať čítanie knihy. Ako môžem tieto dve veci vyvážiť?

Učiteľ: Čítanie knihy od začiatku do konca veľmi prispieva vášmu zlepšeniu. Ak sa chcete učiť knihu naspamäť, musíte vynaložiť určité úsilie, aby ste sa ju po nejaký čas učili. Neskôr vás to ušetrí od toho, aby ste museli čítať s knihou v ruke. Ale k tomu, aby ste sa mohli sústrediť na jej učenie sa naspamäť, si budete musieť vyhradiť nejaký čas. Inak, ak ju chcete čítať do konca, potom sa ju chcete učiť naspamäť a potom sa vrátite k tomu, že ju chcete čítať do konca, potom takéto uvažovanie po celú dobu vás bude takto brzdiť. Učenie sa knihy naspamäť neovplyvní vaše čítanie knihy do konca, nezabráni vám ani v pokroku kvôli nedostatočnému čítaniu knihy do konca. Je to preto, že keď sa učíte knihu naspamäť, za každým slovom sú nekoneční Budhovia, Taovia a Bohovia a každé slovo vám môže dovoliť porozumieť princípom na rozličných úrovniach.

 

Otázka: Patrím ku generácii, ktorá zažila symbol nacistov. Rád by som sa spýtal, prečo si privlastnili práve tento symbol? Ako by sme mali chápať jeho skutočný význam?

Učiteľ: Vy viete, že symbol svastiky Budhovského systému bol uznávaný v budhizme v dobe Šákjamuniho. Odvtedy uplynulo viac ako dvadsaťpäť storočí. Inými slovami, tento symbol dávno predchádzal obdobiu nacistov. Hovorí sa, že ho ľudia našli v [zrúcaninách] gréckej civilizácie. Potom by predchádzal budhizmus o viac ako tisíc rokov. To znamená, že jeho história je dosť dlhá. A to je len to, čo môže byť človeku známe. V skutočnosti patrí tento symbol Budhom. Akí starí sú Budhovia? To nemožno merať časom – teda, časom na zemi. Takže tento ich symbol je pre kozmické telo a pre vesmír dosť starý. Je dosť starý dokonca aj pre vesmír, o čase ľudstva nehovoriac!

Prečo ho teda použili nacisti? Spomenul som, že nič nie je náhodné a že „prirodzené“ neexistuje. Toto je v spoločnosti ľudí bielej rasy veľmi citlivá otázka. Učím Fa iba svojich učeníkov Dafa. Neučím ho bežných ľudí v spoločnosti – neučím bežných ľudí. Hovorím vám tieto veci len preto, že som za vás v kultivácii zodpovedný.

Nič, čo sa prihodí na zemi – teda, nič, čo sa prihodí v ľudskej spoločnosti – nie je náhodné. Viete, že Bohovia v minulosti, aby zabránili ľuďom predčasne sa pokaziť do bodu, kedy budú zničení – [inými slovami,] aby zachovali ľudské životy a v čo najväčšej miere ľuďom umožnili vrátiť sa späť, zatiaľ čo sa reinkarnujú, a neklesnúť do pekla a nakoniec čeliť zničeniu – nepretržite ľuďom pomáhali splatiť ich karmu. To človeku nie je známe. Ako Bohovia pomáhali človeku splatiť jeho karmu, pomáhali aj spoločnosti, hmote a všetkým bytostiam splácať ich karmu. Dokonca aj niektorá hmota má karmu. Povedzme napríklad, že nejaký človek vykonal zlé skutky. On zomrie a jeho karma ho nasleduje – nasleduje jeho bytosť. Potom sa vo svojom ďalšom živote nebude schopný reinkarnovať ako človek. Ak sa reinkarnuje ako strom, tento strom bude mať karmu. Ak sa reinkarnuje ako zviera, toto zviera bude mať karmu. Toto tiež znamená, že ak sa reinkarnuje ako nejaký druh hmoty, táto hmota bude mať aj karmu. Povedal by som, že ak by ste mohli otvoriť oči a pozrieť sa na svet, takmer by ste tu nemohli žiť – všade tu prekypuje karma. Čo sa stane, ak sa karma človeka stane príliš veľkou? Bohovia nevstúpia do ľudského sveta, aby pre ľudské bytosti priamo odstránili karmu. Odstránenie karmy nemôže byť bezvýhradné – vesmír má takýto zákon. Takže Bohovia, keď robia veci, dodržiavajú zákony vesmíru.

Vesmír má zákon. Ako sa nazýva? Nazýva sa „žiadna strata, žiaden zisk“. Aby človek získal, musí stratiť. Takže ak chcete pre ľudí odstrániť karmu, ľudia musia karmu pretrpieť. Ak im nepomôžete ich karmu splatiť, budú jej hromadiť čoraz viac. Ak sa karma stane obrovskou, nazýva sa to „zlo za hranicami odpustenia“. Potom, čo to dosiahne stav zla za hranicami odpustenia, nasleduje zničenie. Existencia človeka bude zničená a nebude jej dovolené pokračovať – ​​bude úplne zničená. Takže ak chcete ľuďom odstrániť karmu, aby ste ich ochránili, musia vydržať utrpenie zo splácania svojej karmy. Ako musia trpieť? Musia znášať prírodné katastrofy, ľuďmi spôsobené nešťastia a choroby. V skutočnosti vám poviem pravdu: ak človek neochorie, ak človek počas svojho života ani raz neochorie, je stopercentne zaručené, že potom, čo zomrie, pôjde do pekla. Je to preto, že kým je človek nažive, vytvára karmu. Je to presne tak, ako povedal Ježiš: človek má hriechy. Keď ľudia len vytvárajú karmu a nesplácajú ju, sú v nebezpečenstve. Preto ľudia ochorejú a majú nešťastie. Čo nastane, keď ľudia nahromadia karmu vo veľkom rozsahu? Zemetrasenia, požiare, potopy, a dokonca mor a vojny.

Keď hovoríme o vojnách, vraciame sa späť k našej téme. Ak budeme túto otázku rozoberať ďalej, stane sa citlivou. To, čo som povedal, je v skutočnosti pravdou vesmíru. Tu teda skončím. Nič vo svete nie je náhodné. Keďže sa nechcem zapliesť do politiky alebo zasahovať do spoločnosti bežných ľudí a keďže som zodpovedný len za vás, kultivujúcich, skončím tu. Chcem to nechať na vás, aby ste si to sami analyzovali.

             

Otázka: Ľudia z iných praxí nás často rušia na našom cvičebnom mieste.

Učiteľ: Keby do vás, zatiaľ čo praktizujete spravodlivý Fa, nikto nezasahoval, neuspeli by ste v ňom. Keby pre vás nikto nevytváral problémy, nemali by ste prostredie pre zlepšenie svojho charakteru. Je pre vás nemožné uspieť v kultivácii, ak nenarazíte na žiadne problémy. Takto ten princíp funguje. Avšak keď niektorí z našich študentov narazia na tieto rušenia, často tento problém odsunú preč v mene nášho Dafa. Namiesto toho, aby preskúmali seba samého, spoliehajú sa na Dafa, že im problémy odsunie preč. Napríklad hovoria: „Je tu, aby poškodil náš Fa!“ Nehľadajú príčinu vo vnútri ani sa nepýtajú, prečo sa veci prihodili takto: „Je to preto, že sme niečo urobili nesprávne? Je to tak, že som ja sám neurobil veci správne? Upozorňuje nás to na niečo alebo nás to skúša?“ Pravdou je, že ľudia zvonku nikdy nemôžu ovplyvniť Fa. Tieto veci sa najpravdepodobnejšie stávajú preto, aby zlepšili našich študentov. Študenti z istej oblasti, ktorí mali odlišné názory, spolu začali bojovať. Spočiatku to nepovažovali za prostredie na robenie pokroku, ktorý mali urobiť, alebo za dobrú príležitosť na to, aby zistili, kde majú nedostatky. V dôsledku toho problém vystupňovali. Nakoniec vyriešili veci tak, ako to robia bežní ľudia. Takže spadli, prinajmenšom v tomto prípade, na úroveň bežných ľudí. Takže v budúcnosti sa podobné problémy prihodia znova, pretože vám musím umožniť týmto trápením prejsť. Nemôžete ho vynechať – musíte ním prejsť. Povedal som teda, že kultivácia prebieha takto: nie je vám dovolené nechať si akékoľvek pripútanosti. Ak dokážeme byť naozaj nepohnutí tak, že vami ani hrom neotrasie, uvidíte, že tí ľudia odídu sami od seba.

Avšak je tu ešte ďalšia situácia. My ľudské bytosti máme svoju vlastnú karmu. Vy chcete praktizovať kultiváciu, avšak v Troch ríšach je toľko bytostí, ktoré nedosiahli spravodlivé dosiahnutie. Ak máte voči nim dlh, ktorý treba vyrovnať, alebo ak ste im v niektorom z vašich predchádzajúcich životov dlhovali, skutočne prídu, aby sa vám pomstili. Naozaj sa pokúsia zabrániť vám v kultivácii a využijú všetky druhy metód, aby do vás zasahovali. Môžu dokonca urobiť podivné veci, aby vás vystrašili. Napriek tomu všetkému by ste mali zostať neovplyvnený. Teraz sa kultivujete, takže čoho sa obávať? Kultivujete sa ušľachtilo a čestne. Okrem toho sa kultivujete v spravodlivom Fa. Takže potom, čo do vás tieto odchýlené, zlé bytosti jedným alebo druhým spôsobom budú zasahovať, bude sa im to zdať nezmyselné a odídu. Nemôžu nič ovplyvniť. Keďže na veci tohto druhu narazí veľa ľudí, prehovoril som o tom tiež v Čuan Falune.

 

Otázka: Čo znamená „zničenie tela a duše“?

Učiteľ: Je to niečo skutočne desivé – nesmierne desivé! Keby som vám mal povedať podrobnosti, neboli by ste schopní zniesť mieru tej hrôzy. Je to jednoducho príliš desivé! Ľudia si myslia, že majú iba jeden život, ale v skutočnosti je tento život taký, akoby ste spali, pretože vaše pravé ja hrá len malú rolu. Keď vyjdete zo schránky svojho fyzického tela, zistíte, že ste veľmi ľahký. Objavíte, že vaša myseľ je úplne otvorená, pretože potom budete oslobodený od obmedzení ľudského mozgu. Po vstupe do tej dimenzie bude čas odlišný od času v dimenzii bežných ľudí. Je to ako precitnutie zo spánku: náhle zistíte, že všetko, čo ste počas svojho života urobili, je jasné a živé pred vašimi očami. Každá maličkosť sa bude zdať, akoby ste ju práve urobili – bude to takéto jasné. Mozog bude náhle oslobodený. Budete vedieť o všetkých dobrých veciach a zlých veciach, ktoré ste vykonali. Môžete povedať, že veci, ktoré ste vykonali medzi bežnými ľuďmi, nie sú vaším vlastným konaním? Nemôžete sa len tak znovu reinkarnovať a pokračovať v robení zlých vecí. Bohovia sa pozerajú na vašu bytosť v jej úplnosti, nielen na jeden váš život. Preto teda, vy, ako bytosť, musíte zaplatiť za všetko, čo ste urobili. To je ten princíp. Takže ak človek robí zlé skutky, musí za ne zaplatiť.

Ak sa má odohrať zničenie, je to jednoducho desivé! Ak majú byť telo a duša úplne vyhladené, ako sú vyhladené? Robí sa to zabitím všetkých konkrétnych bytostí celého života tohto človeka. V okamihu, keď je telo zabité, jeho duša a všetky jeho inteligentné bytosti – ktoré môžu existovať v ríšach na tejto rovnakej úrovni – budú všetky zabité. Ale potom, čo je zabitý, nie je skutočne mŕtvy. Len opustil túto úroveň a jeho mikroskopickejšie bytosti stále existujú. Potom sú jeho mikroskopickejšie bytosti zabité v rovnakom okamihu. A on musí počas procesu zabíjania zaplatiť za svoju karmu na každej úrovni. Ako za ňu zaplatí? Zaplatí prostredníctvom svojej bolesti z toho, že je vyhladzovaný, a prostredníctvom všetkého toho utrpenia – je to presne ako vytrpenie si všetkých druhov múk v pekle, ako je pálenie do červena rozžeraveným železom. Skrátka, za všetko musí byť zaplatené prostredníctvom múk a potom je úroveň za úrovňou zabitý. Jeho existencia však potom, čo je zabitý, stále nie je ukončená, pretože stále ešte má bytosti zložené z mikroskopickejších častíc. Bytosti na tých úrovniach musia ďalej trpieť, ďalej byť zabíjané. A potom jeho telá na ešte mikroskopickejšia úrovniach budú ďalej trpieť a ďalej budú zabíjané, kým nie sú všetky úplne vyhladené. Tie muky sú mimoriadne desivé!!! Niektorí ľudia hovoria: „Keď zomriem, všetky zlé veci, čo som urobil, sa skončia.“ Ako by to mohlo byť také jednoduché?! Než sa „skončia“, musíte za všetky tie zlé veci, ktoré ste urobili, zaplatiť. Avšak toto „skončenie“ nie je skutočným koncom: ste uvrhnutí niekam, kde je to strašne špinavé – na najšpinavšie miesto vo vesmíre. Všetci Bohovia hovoria, že ľudské hlieny sú tá najšpinavšie vec. Vy budete vhodený do hrnca s hlienmi. Zdá sa vám, že hlieny chorého človeka sú špinavé, najšpinavšie vecí. Ale poviem vám, že nemôžu byť ani porovnané s tým najšpinavším z najšpinavších miest. Tento človek bude zvrhnutý do najšpinavšieho z najšpinavších miest, napriek tomu však bude mať záblesk vedomia a bude vedieť, že je špinavé. Povedzte, aký to asi bude pocit! Zostane tam navždy a nikdy nebude schopný odísť. Práve toto je niečo skutočne desivého! Šákjamuni o tom do takej miery nehovoril. Hovoril iba o pekle a zmienil osemnásť úrovní pekla. Každá úroveň pekla je horšia ako tá predchádzajúca. Niekedy hovorím, že ani osemnásť úrovní pekla nestačí na to, aby vyrovnala hriech človeka za poškodzovanie Dafa. Práve som vám povedal o niečom mimoriadne desivom!

 

Otázka: Mám to šťastie, že sa môžem podieľať na úlohe prekladania Učiteľových kníh. V Čuan Falune Učiteľ zmienil „bláznivého mnícha, ktorý vymietol Qina“. Je to meno človeka alebo historický príbeh?

            Učiteľ: Tá historka o „bláznivom mníchovi, ktorý vymietol Qina“ sa naozaj stala. Príbeh sa odohral v chráme Lingyin v Hangzhou v Číne. Zlý minister Qin Hui v období dynastie Južný Song prišiel do chrámu, aby zapálil vonnú tyčinku. Mních niekoľkokrát metlou zamietol špinu na zlého ministra Qin Hui. Qin Hui totiž prišiel do chrámu práve keď zametal podlahu. On potom použil metlu, aby zametal smerom k Qin Huiovi, zametal na neho špinu až do tej miery, že sa Qin Huiove oči zaliali zlosťou. Keďže bol predsedom ministrov, chcel od svojich mužov, aby mnícha zatkli, ale potom uvidel, že mních je pomätený. Mohli by ste povedať, že bol pomätený, a on i pomätene vyzeral, ale v skutočnosti pomätený nebol. V skutočnosti bol dosť rozumný. Kultivačné metódy v minulosti boli zvláštne. Nemôžeme vás nechať nasledovať takéto cesty. Myslím, že táto spoločnosť by mala problém, keby ste všetci boli pomätení. V tomto prípade bola situácia toho mnícha spôsobená kultivačným stavom. „Qin“ znamená Qin Hui, ten Qin Hui, ktorý spôsobil smrť Yue Feia[2]. Je to kultivačný príbeh zo starej Číny.

 

Otázka: Ako dlho trvá, než sa človek môže znovu reinkarnovať?

Učiteľ: Á, pýtaš sa: „Ako dlho tam človek zostane, než sa znovu reinkarnuje.“ Robíš si trochu prílišné starosti o veci, ktoré sa ťa netýkajú. Tieto veci sú usporiadané tými Bohmi, ktorí sú zodpovední za reinkarnáciu a záležitosti v ľudskom svete. Je to všetko vykonané nimi podľa situácie osoby a jej karmickej situácie. Avšak existujú určité situácie, keď niektorí ľudia musia čakať dlho, než sa reinkarnujú; iní čakajú len krátku dobu. Prečo? Povedzme, že keď sa ľudské bytosti reinkarnujú do spoločnosti, zvyčajne prichádzajú v skupinách. Potom teda miesto toho, aby sa niekam reinkarnovali náhodne, prídu často ako skupina. Ľudia v rámci skupiny vytvárajú medzi sebou behom jedného života určité spoločenské vzťahy a v ďalšom živote je to opäť usporiadané tak, že v spoločnosti majú určitý vzťah. Častokrát sa vám zdá, že tí, ktorí s vašou skupinou nesúvisia, s vami nemajú nič spoločné. Ľudia žijúci v tomto svete všetci cítia, akoby niektorí ľudia v spoločnosti s nimi nemali nič dočinenia, pričom sa im zdá, akoby s niektorými ľuďmi nejaké spojenie vždy mali. Toto môžu dosť pravdepodobne byť ľudia v ich skupine. Takže keď príde čas pre reinkarnáciu, skupina sa často reinkarnuje spoločne. Ale nemusia žiť na rovnakom mieste a ani neprídu v rovnakom čase. Vy prídete prvý, potom neskôr príde on; niektorí sú starí, niektorí sú mladí. V každom prípade prichádzajú takto. Potom, čo sem prídu, mu v tomto živote splatíte to, čo ste mu vo svojom predchádzajúcom živote dlhovali. Takto sa veci majú. Ak ste k nemu boli v jeho predchádzajúcom živote láskavý, bude vám on v tomto živote pomáhať a odplatí sa vám niečím dobrým. Je to práve tak. Vzťahuje sa to k niektorým z vecí, ktoré sa stanú počas reinkarnácie tým, ktorí si nenazhromaždili mnoho karmy. Tí, ktorých karma je obrovská, sa možno nebudú schopní znovu reinkarnovať ako ľudská bytosť. Reinkarnujú sa ako rastliny, zvieratá, alebo nakoniec ako materiály. Odstránení sú až na samom konci.

 

Otázka: Povedali ste, že človek na seba nemôže prevziať karmu druhých, ani karmu svojich vlastných detí. Moje dvadsaťjedenročné dieťa sa stáva morálne skazeným. Čo môžem robiť, aby získalo zmysel pre zodpovednosť?

Učiteľ: Najprv odpoviem na tvoju prvú otázku. Znamená to, že človek absolútne nemôže zmeniť život druhých. Nemôžete dokonca ovládať ani svoj vlastný život, ani nehovoriac o životoch ostatných. Nech sa človek akokoľvek snaží, kráča len po ceste svojej vlastnej existencie. Možno to vyzerá, že ste získali niečo svojím vlastným úsilím, v skutočnosti to však bolo nevyhnutné. Ak by ste sa tvrdo nesnažili, nezískali by ste to. Je to preto, že tvrdé snaženie sa tiež stáva vašou normálnou súčasťou a vy celkom iste budete takto konať, keď nastane čas. Napriek tomu však páchate zločin, ak nevychovávate svoje deti alebo ak ich neučíte, ako sa majú správne správať. Rodičia zdieľajú časť karmy, ktorú vytvorili ich deti, ak urobili zlé veci v dôsledku zlej výchovy. Ale je to iná vec, ak dieťa nemôže byť vychovávané od útleho veku, pretože všetko je vopred usporiadané. Prečo ich teda aj tak máte vychovávať? Ak ich naučíte, ako byť dobrými ľuďmi, nebudú už vytvárať mnoho karmy, kvalita ich života bude odlišná, a môžu sa dokonca stať kultivujúcimi.

Čo sa týka splácania karmy za druhých, to je desivá vec! Je to preto, že keby ste si mali pridať ich karmu k svojej vlastnej, nedokázali by ste žiť viac ako niekoľko dní, než by ste zomreli. Karma by bola obrovská – nie je to tak, ako si ľudia predstavujú. Odhalil som vám veci vysokých úrovní, ale vy ich často chápete ľudským myslením. To nefunguje. Čo sa týka dieťaťa, ktoré sa pokazilo, ako rodičia máme zodpovednosť dobre ho vychovať. Ale toto dieťa je už dospelé a nebude vôbec počúvať. Nevychovávali ste ho, keď bolo malé, a pokazili ste ho. Bolo nevyhnutné, že keď vyrastie, stane sa skazeným. Myslím, že teraz je ťažké ho vychovať. Ak vás počúva, môžete mu, keď je ochotné počúvať, ponúknuť slovko láskavej rady. Urobíte najlepšie, keď nepoviete nič, keď je podráždené, pretože hovoriť niečo vtedy je to isté ako nehovoriť nič, a možno sa ešte celý rozrušíte. Ak sa vôbec nedá vychovať, nie je to vaša chyba. Stále sme však zodpovední za to, že sme ho v minulosti dobre nevychovávali – o tom niet pochýb. Ak budú ďalšie generácie ľudstva takto pokračovať, staršia generácia spáchala hriech.

Ak človek dokáže jasne uvažovať a ak je schopný nájsť sám seba – to jest, keď je vyrovnaný – môžete mu dať prečítať knihu. Pokiaľ ju môže čítať, stále tam môže byť cesta. Niektorí z tých, ktorí v minulosti spáchali zločiny, sa kultiváciou Dafa polepšili. Existujú tiež drogovo závislí, ktorí boli vyliečení potom, čo sa k nám v kultivácii pripojili. Ale poviem vám toto: určite nevoďte akýchkoľvek drogovo závislých na naše miesto, aby ste odstránili ich závislosti – poškodíte môj Dafa. Naša prax takýto druh vecí pre ľudí nerobí. Ľudia spravili zlé veci sami od seba, takže za to musia trpieť. My vám tu hovoríme: moc nášho Dafa je nesmierna, ale je pre ľudí na praktizovanie kultivácie. Ak opravdivo praktizujete kultiváciu, nešlo by to, keby ste mali také špinavé telo a myseľ. Preto vás očisťujeme. To znamená, že sa budete cítiť fyzicky lepšie, vaše zdravotné problémy budú preč, alebo možno budú odstránené vaše zlé návyky. Spôsobí to takéto druhy výsledkov. Robí sa to za účelom kultivácie, nie kvôli liečeniu ľudí alebo očisťovaniu ľudí od jedu.

 

Otázka: Povedali ste, že všetko na svete má život. Čím to je, že niektorí ľudia sú schopní spomenúť si na veci, ktoré urobili vo svojich predchádzajúcich životoch, ale len málo ľudí si pamätá, že predtým boli rastlinami alebo zvieratami?

Učiteľ: Je to preto, že si o žiadnych nepočul. Neznamená to, že neexistujú. V skutočnosti ich je celkom dosť. Niektorí ľudia si môžu pamätať veci zo svojich minulých životov, pretože ich mozog nebol úplne vyčistený. Počas ich reinkarnácie nebol ich mozog vyčistený poriadne alebo nebola pevne uzamknutá jeho pamäťová časť. Trocha zostala, a tak majú spomienky na svoj predchádzajúci život. Čo sa týka rastlín, keď som v Číne usporiadal semináre vyučovania Fa, študenti mi po desiatich dňoch štúdia a kultivácie napísali, čo sa naučili zo svojich skúseností, a mnoho ľudí spomenulo takéto veci. Vedeli, z akého druhu rastliny sa reinkarnovali. Ale poviem vám: nie je to vzhľad ich skutočnej bytosti, je to len ich vzhľad v tom konkrétnom živote. Počas kolobehu smrti a zrodenia sa človek môže reinkarnovať ako čokoľvek. To, čím skutočne ste, záleží na tom, čím je vaša duša – iba to je vaša skutočná podoba.

 

Otázka: Môžeme predstaviť Čuan Falun mníchom a mníškam v širokom rozsahu?

Učiteľ: Ja v skutočnosti považujem každého z nich za bežného človeka. Stanú sa Bohmi, iba ak môžu opravdivo uspieť v kultivácii. Teraz sú stále ľuďmi, bežnými ľuďmi. Je to len tak, že majú odlišné povolanie. Tak sa na to pozerám ja. Avšak ich práca sa nakoniec vzťahuje ku kultivácii, takže náboženstvo je pre nich prekážkou. Tvrdohlavo sa držia svojho náboženstva a nie sú schopní ho opustiť – je to najväčšia prekážka pre ich získanie Dafa. Ale neexistuje žiaden spôsob, ako im princípy Fa oznámiť. Ak ich srdce nie je týmto nesmiernym Fa vesmíru pohnuté, nemusíte sa s nimi ďalej trápiť. Majú tiež ďalšiu obrovskú prekážku: nečítajú dokonca ani knihu [Dafa]. To je ťažké vyriešiť. To je ich najväčšia prekážka. Existuje spôsob, ako túto prekážku odstrániť? Môžete sa s nimi porozprávať. Ak budú prijímať to, čo poviete, vypočujú si vás. Ak nie sú ochotní prijímať to, čo hovoríte, nič iné robiť nemôžete.

 

Otázka: Zvieratá nemôžu ísť do neba, takže v nebeských rajoch by žiadne nemali byť? Je tento záver správny?

Učiteľ: Nie je to tak, že skúšam s niečím prísť; učím princípy vesmírneho Fa a jeho skutočnú situáciu. Takže vaša myseľ v tom musí mať jasno. Zvieratám je prísne zakázané ísť do neba. Ak chcú ísť do nebeských rajov, musia sa reinkarnovať ako ľudia a potom praktizovať kultiváciu, aby tam mohli ísť. Ľudia tiež nemôžu ísť do neba – tiež musia praktizovať kultiváciu. Sú potom teda v nebeských rajoch zvieratá? Áno. Všetko to sú poslušné a láskavé zvieratá. Sú tam slony a levy a tiež draci a fénixovia. Nemožno ich porovnávať so zvieratami v ľudskom svete – sú Bohmi, práve ako tí draci uctievaní na Východe. Ale sú tam aj ďalšie organizmy a tiež zvieratá, z ktorých veľká väčšina bola zrodená v tých dimenziách. Sú vytvorené Fa pre bytosti na tých úrovniach a sú vytvorené, aby obohatili prostredie bytostí vysokej úrovne na tých úrovniach. Ale sú tam tiež tie, ktoré prišli zo Zeme, hoci sa tam nedostali kultiváciou. Raje niektorých Budhov majú zvieratá. Ako sa tam hore dostali? Existujú iné spôsoby. Napríklad, mohli sa tam hore dostať vďaka spáse Budhov, aj keď mohli byť niečím iným ako zvieraťom, keď boli na zemi. Mohli byť ľuďmi. Nebudem túto tému rozoberať. Inými slovami, mali by ste prestať premýšľať o týchto božských veciach. Naozaj nemajú s vašou kultiváciou nič dočinenia. Počas kultivácie by ste sa mali ponáhľať a zbavovať sa svojich zlých myšlienok. Musíte sa stať mimoriadnym človekom, zmeniť sa na ešte lepšieho človeka a nakoniec dosiahnuť úroveň Boha.

 

Otázka: V ktorej dimenzii sa nachádza hlavná duša? Ovláda súčasne telá vo všetkých dimenziách?

Učiteľ: Je to tak. Ale nie je to tak úplne, pretože jeho časť, ktorá je oklamaná a blokovaná ilúziami bežnej ľudskej spoločnosti, nie je schopná mať účinok.

 

Myslím, že táto konferencia Fa bola veľmi úspešná. Kým ste zdieľali svoje skúsenosti a porozumenia, väčšinu času som tam hore počúval. Na tejto konferencii som zistil, že belošskí študenti v Európe rýchlo pokročili a ich pochopenie Fa je hlboké. To sa nikdy predtým nestalo – je to pozoruhodné. Inými slovami, táto konferencia Fa bola absolútnym úspechom a dosiahla svoj cieľ. Myslím, že táto konferencia podnieti, prinajmenšom medzi študentmi, ktorých máme v súčasnosti, vlnu štúdia Fa. Budete si tento Fa ceniť ešte viac a zároveň s tým tento Fa šíriť a umožníte viacerým ľuďom prísť učiť sa tento Fa. Čoraz viac si uvedomujete drahocennosť tohto Fa, a je to preto, že ste prišli k poznaniu princípov Fa na rôznych úrovniach pomocou svojej neustálej kultivácie a zdokonaľovania. To vám umožnilo porozumieť tomu, čo to je. Čím viac Fa študujete, tým drahocennejším sa vám bude zdať. Takže to, čo nám umožňuje robiť najväčší pokrok, je veľa čítať knihu. To, že čítame knihu veľa, nám umožní postupovať vpred najrýchlejšie.

Od začiatku až doteraz bol každý z našich študentov, ktorí tu sedia, schopný naozaj pozorne počúvať, naozaj premýšľať a uvažovať o veciach vo vzťahu k sebe. To je vynikajúce. Dúfam tiež, že vďaka tejto konferencii Fa v blízkej budúcnosti pokročíte ešte rýchlejšie – pokročíte ešte rýchlejšie tým, že budete čerpať silu z tohto Dafa a silu z konferencie Dafa. Keď vás uvidím nabudúce, budete mať za sebou ešte väčšie prielomy a ešte väčšie zmeny. To sa rozumie samo sebou, o tom niet pochýb. Môžete len čoraz viac pokročiť a postúpiť ešte bližšie k dovŕšeniu.

Nechcem už nič viac povedať, pretože som už hovoril veľa. Všetci z vás – najmä dlhoroční študenti – viete čo robiť. Len dúfam, že dokážete vyvážiť štúdium Fa, svoju prácu a ďalšie veci, ktoré robíte medzi bežnými ľuďmi. Dúfam, že budete praktizovať kultiváciu vznešeným a čestným spôsobom a budete sa snažiť o skoré dosiahnutie dovŕšenia.

 

 

 

(Slovenský preklad naposledy upravený 19. 4. 2019.)

 [1]              (pozn. prekl.) Na tomto a na mnohých ďalších miestach, kde sa objavuje slovo „srdce“, „myseľ“ či obe tieto slová, môže byť čínsky pojem ( „xin“) preložený jedným z oboch spôsobov.

[2]           Yue Fei – čínsky vojnový hrdina, ktorý žil v rokoch 1102 – 1141 n.l. Yue Fei bol preslávený svojou statočnosťou a oddanosťou štátu (pozn. prekl.).