Prednáška na prvej konferencii v Severnej Amerike

 (Li Chung-č’, 29. - 30. marca 1998, New York)

 

Som tu, aby som sa zúčastnil tejto konferencie, a tak ako všetci ostatní by som si rád vypočul vaše skúsenosti. Bol som to ja, kto pôvodne navrhol zorganizovanie tejto konferencie. Pretože sme pre žiakov Dafa nikdy v Spojených štátoch neusporiadali celonárodnú konferenciu zdieľania skúseností, myslel som, že by bolo celkom vhodné, aby sa žiaci zišli a zdieľali medzi sebou skúsenosti; je na to tiež vhodný čas. Odvtedy, čo som prišiel do USA vyučovať Fa, uplynul jeden rok. Všetci z vás ste počas tohto jedného roka praktizovania kultivácie spravili pokrok. Obzvlášť potom, čo ste naposledy počuli Fa, všetci ste cítili, že to do určitej miery zrýchlilo váš postup. Ale aby sme zistili, ako ste skutočne pokročili, myslel som si, že by vám prospelo zdieľanie vašich skúseností. Navyše toto môže urýchliť ďalšie šírenie nášho Dafa.

Keď hovorím o jeho šírení, v súčasnosti je tu jedno nesprávne pochopenie. Niektorí ľudia hovoria: „Učiteľ nás učil, aby sme sa v naozajstnej kultivácii ponáhľali.“ Domnievali sa, že som tým myslel, aby v celom svojom čase prestali robiť všetko okrem naozajstnej kultivácie. Samozrejme, nemyslel som tým, že by sme už nemali robiť prácu bežných ľudí. Ste schopní správne vyvážiť vzťah medzi prácou bežných ľudí a praktizovaním kultivácie. Hlavným problémom je, že ste nebrali vážne rozširovanie Fa. Vy ste Fa získali, ale stále sú ďalší ľudia, ktorí ho ešte nezískali. V skutočnosti, dovoľte mi vám povedať, že nikto v dnešnej ľudskej spoločnosti by nemal byť ľudskou bytosťou. Čo sa tým myslí? V dosť dávnom historickom čase som už vykonal usporiadanie pre vyučovanie tohto Fa. Navyše, to, čo sa vyučuje, je taký nesmierny Fa – Fa celého vesmíru. Minule som vám v San Franciscu vysvetlil štruktúru vesmíru. Mnohí z vás z toho získali nejaké pochopenie a myslia si: „Takže takéto je zloženie vesmíru.“ V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám: Koncept štruktúry vesmíru, o ktorom som vám naposledy hovoril a vy si o ňom myslíte, že je neuveriteľne obrovský, je stále iba malou smietkou prachu v ohromnom kozmickom tele. S ohľadom na toto, premýšľajte o tom, aký rozsiahly je vesmír. Keďže v ľudskej spoločnosti sa vyučuje taký obrovský Fa, premýšľajte o tom, ako veľmi ľahké je prispôsobiť jedného človeka. Načrtnem tú najjednoduchšiu analógiu: Keď do pece s roztavenou oceľou spadne kúsok piliny, v okamihu zmizne. Pre obrovský Fa, ako je ten náš, by bolo veľmi ľahké asimilovať človeka ako ste vy, odstrániť vašu karmu, odstrániť vaše nesprávne myšlienky a tak ďalej. Ak je moc Fa taká ohromná, prečo to tak neurobíme? Nemôžeme to tak urobiť v spoločnosti bežných ľudí, pretože kultivovanie sa takýmto spôsobom by sa nepovažovalo za kultiváciu, ale za opätovné stvorenie. To by znamenalo, že by ste úplne prestali existovať a bola by stvorená iná osoba. Takže sa musíte opravdivo kultivovať, aby ste to boli vy sami. V priebehu praktizovania kultivácie sa však objavia mnohé xinxingové skúšky a vzniknú hádky zo zlej spolupráce medzi študentmi, keď sa snažia vhodne riešiť veci pre Dafa a tak ďalej. Všetko toto je nevyhnutné – len si to neuvedomujete.

Keď sa šíri Fa, ak nemá svoje vlastné útrapy a nezanechá pre budúce generácie mocnú cnosť, nazval by som ho zlou cestou. Nebolo by na ňom nič mimoriadne, nič, z čoho sa radovať, a budúcim generáciám by nebola zanechaná žiadna mocná cnosť. Určite by to tak bolo. Keď získate Fa, ktorý vyučujem a môžete sa kultivovať, stále ešte musíte zvážiť, ako sa budú schopní kultivovať druhí ľudia a ako budú môcť získať Fa. Ako som práve povedal, nikto v ľudskej spoločnosti neprišiel kvôli tomu, aby bol človekom. Ale napriek tomu by ste nemali mať pocit spokojnosti – ak nezískate Fa alebo ak sa nedokážete pomocou kultivácie vrátiť, ste len ľudskou bytosťou. Môžete dokonca spadnúť ešte nižšie a byť v skutočnosti nižšie ako sú ľudia. Takže musíte tiež pochopiť dôležitosť rozširovania Fa. To je všetko, čo o tejto záležitosti poviem.

Veľa študentov chce, aby som hovoril o niečom vyššom a o niečom, čo ešte nepočuli. Pokiaľ túto pripútanosť neopustíte, nebudete schopní dosiahnuť dovŕšenie – nie je to tak? Každá pripútanosť je prekážka. Môžem vám povedať, že vývoj súčasnej spoločnosti a celý jej vývojový proces bol vo svojom utváraní a vývoji ovládaný a poháňaný dopredu mimozemskými bytosťami. O tejto otázke som práve dnes hovoril. Možno by som to mohol vysvetliť podrobnejšie, keby som použil jazyk starej čínskej kultúry, ale vy by ste mu teraz neboli schopní porozumieť. Celé vaše uvažovanie je uvažovaním súčasných ľudí, takže musím do svojho učenia zahrnúť vedomosti dnešnej vedy, ktoré sú v skutočnosti dosť povrchné. Jej pochopenie je veľmi, veľmi povrchné. To, čo poznáme ako „empirickú vedu“, je obmedzené na fyzickú dimenziu viditeľnú ľudskému oku – iba jednu dimenziu v Troch ríšach. Takže koľko vrstiev hmoty je v Troch ríšach? Je ich toľko, že to číslo je nevyčísliteľné a ľudstvo obýva len jednu z nich. Vaše oči vidia len to, čo je vo vnútri tejto jednej vrstvy; sú obmedzené len na túto sféru. Tento ohromný vesmír nemôže byť nikdy zmeraný ľudskou mysľou, pretože vaša myseľ na to nemá kapacitu. Ľudský jazyk nedokáže opísať, aký je vesmír vo veľmi vysokých ríšach. Neexistuje na to slovník, dokonca ani koncepty pre to – ničím to nemožno jasne opísať. Takže ľudský jazyk nemožno použiť pre vyučovanie vecí na vysokých úrovniach. Iba vy sami tomu môžete porozumieť alebo sa k tomu osvietiť, ako sa budete nepretržite zlepšovať počas priebehu praktizovania kultivácie. Keď čítate Fa, Fa vám to ukáže.

Ako môže mať tento Fa taký obrovský účinok a umožniť vám získať princípy na takých vysokých úrovniach? V skutočnosti vám poviem, že kniha – teda kniha bežných ľudí s listami papiera zviazanými dohromady a čiernym atramentom vytlačeným na bielom papieri – nemá vôbec žiaden účinok. Dokáže urobiť len to, že ozrejmí tie najjednoduchšie ľudské princípy, ktoré ľudstvo pozná. Kniha Čuan Falun by nebola iná, keby tam neboli žiadne hlbšie významy. Prečo keď čítate Čuan Falun stále dookola, môžete vidieť a osvietiť sa k princípom v rôznych ríšach na mimoriadne vysokých úrovniach? Je to preto, že za každým slovom sú nespočetné vrstvy a vrstvy Budhov, Taov a Bohov. Ich počet je nevyčísliteľný. Nech už sa môžete kultivovať do akokoľvek vysokej úrovne, tí z vás tu v publiku stále nebudú schopní uvidieť koniec toho, ani keď v budúcnosti dosiahnu osvietenie. Premýšľajte o tom, akú vysokú úroveň môžete dosiahnuť, keď sa kultivujete podľa tejto knihy. Keď nastane čas, aby ste pokročili, všetci Budhovia, Taovia a Bohovia za daným slovom to uvidia. Keď dosiahnete novú úroveň a máte poznať princípy tej úrovne, odhalia vám skutočný význam za tým slovom alebo za tou skupinou slov; náhle si to uvedomíte. V skutočnosti to nie je tak, že ste sa stali múdrejšími, to oni vám na to zámerne poukázali, aby ste si to uvedomili. Takže pre toto je prísna požiadavka: ak ste nedosiahli tú ríšu praktizovaním kultivácie, absolútne nemáte dovolené poznať princípy tej úrovne. Keď si uvedomíte princípy na tej úrovni, už v tej ríši ste.

Veľa našich žiakov je znepokojených, pretože často majú pocit, že pokrok v ich kultivácii sa zdanlivo spomalil a že sa im často vynárajú nevhodné myšlienky a stavy mysle. V skutočnosti vám poviem, že sa tým nemusíte znepokojovať. Forma našej kultivácia dnes je iná, než mali všetky staré [kultivačné metódy], aj keď sú tam tiež podobnosti. Sú iné v tom, že my nejdeme cestou malého Fa alebo malého Tao. Ony sú všetky podobné, pretože všetky staré Fa patrili len k najnižším a najobmedzenejším formám kultivačnej praxe v rámci tohto vesmírneho Dafa, ktorý tu dnes učíme. Samozrejme, pri vyučovaní Dafa sme spravili tie najlepšie voľby – či už ide o jeho mocné sily, cestu, po ktorej ideme alebo metódy používané na spásu ľudí. Mohol by teda tento Fa nemať taký obrovský účinok? Zmienil som sa predtým, že za slovami tej knihy je veľký vnútorný zmysel.

Budhovia, Taovia a Bohovia, o ktorých som vám hovoril, nie sú falošní – sú to opravdiví Budhovia, Taovia a Bohovia prejavujúci sa v tomto Fa. Majú tieto ohromné sily. Sú za každým slovom, avšak môžu byť nekonečne veľkí. Je to ich zodpovednosť a sú prejavom Fa. Takže pre tento Fa je ľahké prispôsobiť jednu osobu. Všetky Fa a kultivačné formy v minulosti boli len pár formami nesmierneho Fa vesmíru na veľmi nízkej úrovni a boli na dosť nízkych úrovniach. Ak bude viac času, poviem vám neskôr o zložení vesmíru na určitých úrovniach.

Najskôr si povedzme o dôležitosti študovania Fa. Inými slovami, študovanie Fa môže pomôcť vášmu zlepšeniu. Je to tak, pretože za Fa je hlbší význam. Prečo žiadna iná kniha nemôže dosiahnuť túto ríšu? Prečo nemôžu dosiahnuť tento účinok? Je to preto, že za sebou nič nemajú, aj keď nie je pravda, že nemajú vôbec nič, pretože situácia každého je odlišná. Často vám hovorím, aby ste si nenechávali knihy zo zlých náboženstiev. Samozrejme, hovorím o tých knihách zo heretických alebo zlých náboženstiev alebo zlých qigongov. Je to preto, že ich slová za sebou tiež majú isté veci a ich veci sú tam zahrnuté. Ale tie veci nie sú Budhovia, Taovia ani Bohovia, ale ohavné veci, ako posadajúce zvieratá (futi), prízraky, duchovia a tak ďalej. Ľudské telo je presne ako časť odevu a myseľ človeka je presne ako klobúk. Stanú sa tým, kto ich nosí. Prečo je to tak? Ľudia sú takí slabí, že čokoľvek ich môže ovládať a zasahovať do nich. Nie sú ľudia poľutovaniahodní? Sú poľutovaniahodní, avšak čo [robiť]? Ľudia na túto úroveň klesli kvôli svojim vlastným činom. Naozaj to nebolo ľahké pre každého z nás a tých z vás, ktorí tu sedia a študujú Fa – máte všetky možné druhy zasahovania a trápenia. Vždy, keď chcete študovať Fa, máte veľa práce, málo času a tak ďalej. Možno sa vám to zdá ako prirodzený jav. V skutočnosti sú všetky možné druhy faktorov, ktoré do vás zasahujú a bránia vám v získaní Fa. Naozaj sú niektorí ľudia, ktorí tvrdia, že tento Fa nie je dobrý. Ale nesúďte takú osobu, pretože jej myšlienky veľmi pravdepodobne nie sú jej vlastné, ale niekoho iného. Tie zlé veci ovládajú to, čo hovorí. Takého človeka nedokážeme zachrániť. Pretože tento človek nie je sám sebou, ako by ešte mohol byť zachránený? Človek je využívaný preto, že má také zlé myšlienky. Takže my tých ľudí, ktorí priamo Dafa škodia, nemôžeme zachrániť. Sú aj ľudia, ktorí sú prehnití skrz naskrz a ktorí úplne stratili svoje zmysly; aj keď sú to zlé veci, ktoré rozhodujú o tom, čo hovoria a robia, sú to tí samotní ľudia, ktorí stratili kontrolu nad sebou. Náš Fa vyžaduje praktizovanie kultivácie s vedomou mysľou. Nemôžeme dať Fa niekomu, kto nie je pri zmysloch, alebo je pomätený a je ochotný nechať sa ovládať cudzími duchmi, pretože ako by sme mohli dovoliť, aby náš Fa ovládali zlé veci?

Pri praktizovaní kultivácie zažijete veľa ťažkostí. Keď vás z času na čas vidím, ako pri praktizovaní kultivácie veľa trpíte, tiež sa necítim dobre! Niekedy premýšľam o žiakovi, ktorý nedokáže prejsť skúškou a ľútostivo hľadí na môj obraz so slzami v očiach a v mysli prosí Učiteľa, aby mu pomohol ďalším odstránením jeho problémov alebo ho oslobodil z rán osudu. Ale viete, čo si myslím? Keby som to utrpenie pre vás odobral, prišli by ste o príležitosť zlepšiť sa. Myslíte si, že sa môžete hladko, bez akýchkoľvek útrap, pozdvihnúť do takej vysokej ríše? To je absolútne zakázané. Všetci vieme, že ľudské bytosti získali počas svojich životov veľa karmy – je to presne tak, ako povedal Ježiš, že človek má hriechy. Ak len chcete ísť do neba bez splatenia svojej karmy a hriechov, ako by ste ich mohli zo seba striasť, nechať ich za sebou a potom ísť do neba? Premýšľajte o tom: Bolo by to možné? Rozhodne nie. Preto vy sami musíte odstraňovať karmu splácaním toho, čo dlhujete. Kým si odstraňujete karmu, musíte si tiež zlepšovať svoj xinxing. Len ak dosiahnete také vysoké ríše, môžete na tú úroveň vystúpiť. Fa je to, čo vám umožňuje pozdvihnúť sa na tú úroveň.

V priebehu praktizovania kultivácie sa stretnete s mnohými útrapami. Pokiaľ úprimne študujete Fa, môžete prekonať každú ťažkosť. Pokiaľ študujete Fa úprimne, odpovede, ktoré vo Fa nájdete, môžu vyriešiť každý ťažko rozviazateľný uzol vo vašich srdciach alebo akúkoľvek ťažkosť. Tento Fa zahŕňa to, ako byť ľudskou bytosťou, ako aj to, ako byť nebeskou bytosťou. Hovorím vám tiež, ako byť Budhom, Taom, Bohom a dokonca Bohom v ešte vyšších ríšach. Ako by Fa mohol neodkázať uspieť v odstránení vašich ťažkostí? Ako by Fa mohol neotvoriť vašu myseľ? Ako by Fa mohol nevyriešiť vaše problémy? Dokáže všetko toto. Často nie ste ochotní zriecť sa rôznych názorov, ktoré ste si po dlhý čas vyvíjali počas života v ľudskej spoločnosti. Myslíte si, že ste dosiahli v určitých oblastiach nejaké úspechy a nie ste ochotní sa ich vzdať. Tiež sa držíte tých „presných“ konceptov, ktoré ste sa naučili medzi bežnými ľuďmi. Sú to zvyčajne tieto veci, ktoré zadržiavajú ľudí. K tomu ešte treba pripočítať najrôznejšie návyky, ktoré si mnohí z vás vyvinuli v spoločnosti bežných ľudí, zaužívaný spôsob života človeka a tie veci, o ktoré by sa bežní ľudia mali usilovať. Tieto veci sú tie najcitlivejšie a človek sa ich najviac bojí dotknúť. Hneď ako sú spochybňované, človek bude namietať a niektorí ľudia by sa radšej vzdali štúdia Fa [než sa ich dotknúť]. Nič sa s tým nedá robiť. O tom, či sa Fa učiť alebo nie, sa môže rozhodnúť len človek sám. Nikto nebude niekoho nútiť, aby sa ho učil.

Všeobecne povedané, každý má pri študovaní Fa prekážky. Pre intelektuálov je prekážkou súčasná veda. Ak niečo zodpovedá tejto vede, dokážu to prijať, ak jej to nezodpovedá, nedokážu to prijať. Je to pre nich vážna prekážka. Nikto nevie, prečo do vyučovania tohto Fa zahŕňam dnešnú vedu. Prečo to robím? Dôvod je ten, že chcem prelomiť tú vašu škrupinu, ktorá vám bráni v získaní Fa. Niektorí ľudia sú ovplyvnení rôznymi náboženstvami. Keď niečo súhlasí s názormi v náboženstve tej osoby, povedia, že je to dobré a budú to študovať; inak to študovať nebudú. Aby som vás zachránil a umožnil vám získať Fa, hovoril som aj o veciach z náboženstiev, ako aj o procese a forme ich úpadku. Dokonca aj keď ste obyčajný človek, ktorý má zamestnanie v spoločnosti bežných ľudí a nemôže sa ho vzdať, vo svojom Fa som hovoril aj o praktizovaní kultivácie, zatiaľ čo sa čo najviac prispôsobujete bežným ľuďom. V skutočnosti to nie je tak, že vám robím ústupky – tento Fa vám naozaj umožňuje praktizovať kultiváciu, zatiaľ čo zároveň máte zamestnanie. Je tiež veľa ďalších situácií. Každý má prekážky a jeden alebo aj viac názorov, ktoré nemôže opustiť. Akýkoľvek ľudský názor je prekážkou. Nie som proti žiarivým úspechom, ktoré plynú z rozvoja ľudskej spoločnosti až do dneška. Neodsudzujem ani vedomosti nazhromaždené z rozvoja ľudskej spoločnosti až do dnešného dňa. Poviem vám ale, že vy ako kultivujúci ich musíte zo svojej mysle odstrániť. Bežní ľudia si môžu také úspechy užívať a žiť s ľudským spôsobom uvažovania, ale vy, ako kultivujúci, sa musíte týchto získaných predstáv zbaviť. Inými slovami, toto je princíp, ktorý učím – mali by ste praktizovať kultiváciu, zatiaľ čo sa čo najviac prispôsobujete bežným ľuďom. Pretože žijete medzi bežnými ľuďmi, môžete pracovať a chodiť do školy ako bežný človek. Musíte sa však zbaviť ľudských myšlienok.

Nehovorím, že hneď ako opustíte ľudské myšlienky, nebudete mať žiaden vecný majetok, ako mních alebo rehoľník – tak to nie je. Pretože od vás žiadam, aby ste praktizovali kultiváciu medzi bežnými ľuďmi, musíte byť v súlade so stavom spoločnosti bežných ľudí. Inými slovami, to, čo v skutočnosti opustíte, sú pripútanosti. Ľudia sa veľmi ťažko zbavujú svojich pripútaností. Ak sa dokážete tej pripútanosti naozaj zbaviť, zistíte, že ste nič nestratili. Učenie sa Fa je samo osebe požehnaním – prečo by ste niečo strácali? V skutočnosti, ak naozaj niečo stratíte, je to spôsobené len vašou neochotou opustiť tú pripútanosť. Vaša pripútanosť je vždy dráždená, aby ste sa jej zbavili. Ak sa u vás skutočne objavia krízy, sú zamerané na to, aby ste odstránili svoje pripútanosti. Takže čo sa stane, ak trváte na tom, že ich neodstránite, ale stále sa ich držíte? Výsledkom bude patová situácia. Čím viac na tom trváte, tým horšia môže byť vaša situácia a okolité prostredie. Keď sa tej pripútanosti naozaj vzdáte, možno zistíte, že veci sa okamžite obrátia, že vaša myseľ je náhle uvoľnená a že vaše telo sa zmenilo a stalo sa celkovo ľahkým. Keď sa pozriete naspäť, zistíte, že ste nič nestratili. Je to ako v čínskom porekadle: „Keď prejdeš tienistými vŕbami, uvidíš pred sebou rozkvitnutú lúku a ďalšiu dedinu.“ Náhle ti do cesty opäť prídu dobré veci.

Avšak, keď k vám tieto dobré veci znovu prídu, aj keď máte viac majetku, viac šťastia alebo viac problémov, zistíte, že k nim už nie ste pripútaný ako bežná osoba. Budete tieto veci brať veľmi zľahka, ale stále budete všetko mať. Nie je to lepšie? Prečo sa musíte tak bolestivo držať peňazí, zamestnania alebo túžob, až nemôžete dobre jesť alebo spať a stále sa bojíte, že ich stratíte? Myslíte si, že je dobré takto žiť? V skutočnosti to, čoho sa ľudia nemôžu vzdať, sú pripútanosti. Ľudská spoločnosť nestratí svoju formu kvôli tomu, že ľudia praktizujú kultiváciu. Forma existencie ľudstva zostane navždy. Bez ohľadu na to, či ju chcete alebo nie, vždy tu bude. To len bežní ľudia si robia vlastný život únavným, pretože nemôžu opustiť svoje pripútanosti.

Samozrejme, ľudia sú tiež veľmi zložití. Rozsah požehnania človeka súvisí s jeho predchádzajúcim životom, so životom pred tým životom alebo s ešte skoršími životmi v rôznych dobách. Keď vidíte niekoho iného, že je význačný šéf, nemalo by to vo vás vyvolať domnienky, že keď budete praktizovať kultiváciu a zrieknete sa svojich pripútaností, môžete sa tiež stať veľkým šéfom ako on – nestanete sa ním. Ako to v ľudskej spoločnosti chodí, bude to súvisieť s tým, čo ste si so sebou priniesli. Keď praktizujete kultiváciu, máte určité množstvo požehnania a pravdepodobne by ste mali rovnaké množstvo požehnania keby ste kultiváciu nepraktizovali. Aký je tam rozdiel? Rozdiel je v tom, že vaša myseľ je uvoľnená. Inak by vaša myseľ bola napätá; už aj tak vediete veľmi únavný život a vaša myseľ by bola ešte vyčerpanejšia a to by spôsobilo, že by ste neboli schopný dobre jesť ani spať. Vaše telo by sa samozrejme unavilo a zostarlo, zhoršovalo sa, a tak ako bežný človek by ste dostali veľa chorôb. Na druhej strane, keď tú pripútanosť opustíte, budete úplne v pohode – aj keby ste boli chudobný. V skutočnosti neschudobniete kvôli tomu, že sa učíte Dafa. Povedal by som, že žiť s radosťou je lepšie, než byť takto pripútaný. Napriek tomu ale musíte vykonávať svoju svetskú prácu. Keď ešte viac ľudí začne praktizovať kultiváciu, povedal by som, že je absolútne neprijateľné, aby ste prestali pracovať. Je to len otázka toho, ako tento vzťah v našej mysli správne vyvážime. Každopádne, učiť sa Dafa je požehnaním. Potom, čo sa vzdajú pripútaností bežných ľudí, prinesie Dafa svojim učeníkom šťastie. Šťastie ale rozhodne nie je získané pripútanosťou k tomu, že sa stanete veľkým šéfom.

Okrem toho, keď pri štúdiu Fa vzniknú otázky alebo narazíte na problémy, ktoré neviete vyriešiť, nemali by ste stále hľadať a usilovať o odpovede vonku. Napríklad, keď sa medzi žiakmi alebo koordinátormi objavia problémy, nie je správne ukazovať prstom na druhých a spôsobovať tým spory a napätie. Ak sa toto prihodí učeníkom Dafa, alebo ak ste z týchto vecí nahnevaný, vaša myseľ bude potom mysľou bežného človeka. Nech sa stretnete s akýmkoľvek problémom, mali by ste vždy hľadať odpoveď vo Fa. Mali by ste sa sami preskúmať a pozerať sa dovnútra: „Čo som urobil zle? Urobil som niečo zle a spôsobil som tým problém, ktorý dnes tak náhle vznikol?“ Dobre o tom premýšľajte.

Koľkí z vás dokážu opravdivo hľadať dôvody v sebe, keď máme problémy? Mnohí z vás to samozrejme v niektorých prípadoch dokážu, ale pri mnohých iných príležitostiach to zasa nedokážu. Keď v sebe objavíte skutočné dôvody a odvážite sa im čeliť a rozpoznať ich, zistíte, že sa tá vec okamžite zmení a problém zmizne. Bez akejkoľvek zjavnej príčiny je to odrazu tak, akoby medzi vami a tou druhou osobou nikdy k žiadnemu sporu nedošlo. Je to preto, že pre kultivujúceho žiadna taká vec ako náhoda neexistuje a nie je dovolené, aby nejaká náhodná udalosť narušila priebeh vašej kultivácie.

Všetko, čo sa vám prihodí, je skúška, aby sa videlo, či sa dokážete považovať za kultivujúceho, nájsť svoje vlastné nedostatky a chyby a správať sa ako kultivujúci. Zapamätajte si tieto moje slová: bez ohľadu na to, s akými problémami sa stretnete, bez ohľadu na to, kvôli čomu sa cítite vo vnútri nepríjemne a bez ohľadu na to, či máte na povrchu pravdu alebo nie, keď sa naozaj považujete za kultivujúceho, mali by ste vždy príčinu hľadať v sebe. Pýtajte sa sami seba, či máte nesprávny, ťažko vystopovateľný motív, ktorý s problémom súvisí. Ak sa ako kultivujúci zrieknete vecí len na povrchu a hlboko vo vnútri sa stále niečoho držíte alebo lipnete na svojich vlastných životne dôležitých záujmoch a nedovolíte, aby boli poškodené, povedal by som vám, že vaša kultivácia je falošná! Ak sa vaše uvažovanie nezmení, nepokročíte ani o jediný krok a podvádzate samých seba. Len keď sa opravdivo zlepšíte vo vnútri, môžete urobiť naozajstný pokrok. Takže si určite zapamätajte toto: vždy keď sa stretnete s niečím, ako sú napr. problémy, nepríjemné veci alebo trenice s druhými, musíte sa sami preskúmať a hľadať vo vnútri. Takto objavíte príčinu toho neprekonateľného problému. Predtým, počas vlny qigongov, veľa ľudí pochopilo, že pole energie človeka môže ovplyvniť jeho okolie. V skutočnosti to tak nie je. Je to preto, že máte vo vnútri disharmóniu, ktorá odporuje základnej povahe vesmíru, a preto zistíte, že všetko okolo vás je s vami v nesúlade – je tam taký vzťah. Keď sa prispôsobíte, všetko bude opäť v súlade. Presne tak to je.

Pri študovaní Fa existuje ešte ďalší problém. Povedzme, že niektorí žiaci nie sú usilovní, ale trochu čítali knihu; povedzme, že sa úprimne snažia, ale neprečítali ešte ani jednu knihu a nedočítali ani Čuan Falun, potom hovorím, aby ste túto vec nebrali na ľahkú váhu. Obzvlášť keď noví študenti čítajú knihu prvýkrát, keď ju nedokážete prečítať celú, zistíte, že potom už nebudete mať čas ani príležitosť ju čítať. Aj keď budete mať čas, nespomeniete si na to, že by ste ju mali znova čítať. Prečo? Každý má myšlienkovú karmu, ktorá je sebecká a zlá. Keď zistí, že Dafa, ktorý sa učíte, je taký spravodlivý a dobrý a že bude odstránená, karma sa bude báť a pokúsi sa vás zastaviť v štúdiu a čítaní knihy. Keď v polovici prestanete knihu čítať, tá myšlienková karma sa vám pokúsi zabrániť, aby ste mali ďalšiu príležitosť Dafa knihu čítať alebo sa jej dotknúť. To je ten dôvod, prečo niektorí ľudia zistia, že po prečítaní len malej časti knihy je ťažké nájsť príležitosť učiť sa Fa. Takže hneď ako sa raz po prvýkrát rozhodnete čítať knihu, musíte ju prečítať od začiatku do konca na jeden raz. Keď knihu prvýkrát prečítate, zistíte, že všetky zlé myšlienky, ktoré ovplyvňovali vaše myslenie, sú v podstate odstránené. Keď budete Fa nabudúce študovať, už v tomto ohľade nebudete mať prekážky. Takže naši žiaci, najmä naši dlhodobí praktizujúci, musia tejto veci určite venovať pozornosť. Keď chcete niekoho iného priviesť k tomu, aby sa ho učil (keď sa to chce učiť), povedzte mu, aby si knihu prečítal naraz od začiatku do konca. Keď ju na prvýkrát nedokončí a prestane a vy ho nabudúce požiadate, aby knihu čítal, okamžite povie, že nemá čas a že čítal len trošku. Tento človek je v skutočnosti dosť nerozumný. Povedal som, že telo človeka je práve ako kus ošatenia, pretože sa stane tým, kto ho nosí; myseľ človeka je práve ako klobúk, pretože sa stane tým, kto si ho nasadí. Tvrdí, že nemá čas. Tie slová v skutočnosti povedala tá karma, ktorá mu bráni v čítaní, zamestnáva ho a zabraňuje mu, aby si spomenul na čítanie knihy. Toto je problém, ktorý sa pri študovaní Fa môže ľahko prihodiť. Určite na to dávajte pozor.

Cudzojazyčné verzie Čuan Faluna majú úplne rovnaký účinok ako čínska kniha. Treba tu ale spomenúť jeden problém. Veľa našich študentov, ktorí knihu prekladajú do rôznych jazykov, má vždy tendenciu navzájom sa hádať. „Nezahrnul si tento význam; vynechal si tamten význam; toto slovo nie je preložené správne; tamto slovo je preložené zle.“ Často sa takto hádajú a nedokážu preklad dokončiť. V skutočnosti vám niečo poviem. Je nesprávne robiť to takto? Nie, nie je to nesprávne, ale zároveň to je nesprávne. Prečo nemôžeme povedať, že to robíte nesprávne? Význam, o ktorom hovoríte, je naozaj tým, čo ste pochopili, ale je to nad úrovňou bežných ľudí. Ale to, čo je zanechané v čiernej farbe na bielom papieri, nemôže presiahnuť úroveň bežných ľudí. Takže keď robíte preklad, je v poriadku, ak do čo najväčšej miery zodpovedá pôvodnému významu slov na úrovni bežných ľudí. Uvedomili ste si vnútorné významy a princípy za slovami, pretože tam pracujú prvky za nimi. Toto je niekoľko bežných problémov pri prekladaní.

Ako žiaci neustále postupujú, môže dôjsť k určitému problému, ktorý vám tu chcem objasniť. Rád by som s vami hovoril o veci, ktorá trápi hlavne niektorých našich učeníkov-belochov a učeníkov ďalších rás. Ako praktizujú kultiváciu v Dafa, mnoho ľudí uvidí určitú situáciu: objaví, že veľa tiel vyvinutých kultiváciou našimi žiakmi nepatrí do budhovskej školy. Niektoré sú namiesto toho z taoistickej školy, niektoré sú ako telá Bohov, pričom iné pripomínajú podoby Bohov v belošskom nebi. Poviem vám, že vaše vnímanie toho, ktorá škola je dobrá a ktorá dobrá nie je, pochádza z pohľadu bežných ľudí. Na vysokých úrovniach je ten pohľad iný. Prečo teda niektorí z našich učeníkov získajú podobu tiel rôznych rajov? Je to preto, že pochádzate z rôznych miest a možno ste sa na zemi prevtelili do rôznych ľudských rás. Ale ak ste bytosť, ktorá zostúpila z vysokej úrovne, čo sa týka vašej naozajstnej povahy, určite by ste sa chceli vrátiť na vaše vlastné, pôvodné miesto. Teraz si myslíte, že chcete ísť do Majstrovho neba. Tá myšlienka pochádza z ľudského premýšľania. Takže aby som zabezpečil, že dokážete uskutočniť svoje pôvodné želania a nie vaše súčasné ľudské želanie – inými slovami, aby som zabezpečil, že sa dokážete prispôsobiť Fa a vrátiť sa potom na vaše pôvodné miesto – aj keď Fa, ktorý vyučujem, sa zakladá na budhovskej škole, je to Fa celého vesmíru a zahŕňa princípy pre všetky životy na rôznych úrovniach, v rôznych ríšach a v rôznych zjednotených rajoch.

Keď o tom hovorím, využijem túto príležitosť, aby som o téme dimenzií pohovoril z iného uhla. Práve som povedal, že ľudia pochádzajú z rôznych dimenzií a úrovní. Popritom porozprávam o štruktúre vesmíru. Ako som povedal, naša Zem sa nachádza približne v strede vesmíru. Mimoriadne malý počet planét ako Zem existuje aj inde, ale len naša planéta je v stredovej pozícii. Nachádzanie sa na stredovej pozícii má svoje osobitosti, ale toto nie je ten koncept vo vesmíre. Napríklad podľa vedomostí, ktoré bežní ľudia získajú v našej ľudskej spoločnosti, sa považuje stred za to najvyššie alebo najlepšie. Môžem vám však povedať, že podľa vesmírnych konceptov je Zem – tým, že je v strede – na tom najhoršom mieste. Prečo? Je to preto, že vesmír je guľatý a rôzne druhy životov v kozme padajú. Kam padajú? Keďže je vesmír guľatý, ľavá strana je vrchol, ale nie je tiež spodok vrchol? Pravá strana je vrchol (ukazuje rukami), zadná časť je vrchol a predná časť je vrchol tiež. Pokazené veci vo vesmíre padajú. Kam padajú? Padajú do stredu, že? Avšak vesmír je mimoriadne zložitý a existujú ešte iné koncepty ohľadom stredovej pozície.

Vo vesmíre je toľko úrovní. Napríklad o niečo menej ako 3 miliardy galaxií, ako je Mliečna cesta, tvorí priestor jedného vesmíru; zvyčajne tomu hovoríme malý vesmír. Za týmto vesmírom je potom asi tritisíc takýchto malých vesmírov a vzdialenosť medzi nimi je dosť veľká. Bežní ľudia si to nedokážu predstaviť. Dokonca aj pre chápanie bežných Bohov je tá vzdialenosť stále značne veľká a mimo dosahu ich zraku. Zvonka týchto troch tisícok vesmírov je však škrupina, ktorá tvorí vesmír druhej vrstvy. Keď takto pôjdeme ďalej, za druhou vrstvou vesmíru tvorí tritisíc vesmírov tejto veľkosti tretiu vrstvu vesmíru. Koncept týchto čísel je obrovský. Keď si predstavíme, že vesmír je zrnko ryže, násobením rastie exponenciálne. Objem troch tisíc zrniek ryže je už taký veľký ako stôl alebo ešte väčší. Tritisíc stolov by sa následne do tejto haly už nevošlo. Takže veľkosť násobkov je značne obrovská. Tým chcem povedať, že jeho objem a rozsah sú nesmierne obrovské.

Avšak to, čo som vám o tomto vesmíre povedal, je len zjednodušená predstava. Vesmír ako je tento, sa stále považuje za časticu. V skutočnosti je to naozaj častica a je to forma veľmi malej častice v makrokozme. Okrem toho, v zložení celého vesmíru obsahuje každá častica v ňom tiež rôzne formy existencie svojho kozmického tela. V kozmických telách sú tiež rôzne vrstvy nebies. Vnútri každej častice kozmického tela sú rôzne vrstvy, ktoré sú pre bytosti v ich vnútri rozdielnymi nebesami alebo rozdielnymi vrstvami nebies. V týchto rôznych vrstvách nebies sú nespočetné raje rôznych Bohov. Keď som naposledy prišiel do Spojených štátov a vyučoval som Fa v San Franciscu, povedal som vám o koncepte, ktorý už bol obrovský. Koľko vrstiev som spomenul? Na začiatku som hovoril o osemdesiatjeden vrstvách a neskôr som hovoril o viac ako tisícke vrstiev. Tento rozsah je dosť ohromný. Poviem vám, že rozsah, o ktorom som hovoril a ktorý vy považujete za nepredstaviteľne obrovský, je v skutočnosti stále extrémne malý. Keď sa od neho vzdialite, vystúpite nad to a potom sa pozriete späť, vyzerá to tiež ako smietka prachu vo vesmíre. Tak obrovský je vesmír.

Ale hovorím vám, že to gigantické vesmírne telo, ktoré sa vyvíja („vyvíjať“ nie je to správne slovo; môžem použiť len ľudský jazyk, pretože žiaden iný jazyk nie je k dispozícii) a rozrastá spolu so Zemou ako svoju základňou – taký vzťah sa dá popísať len takto – je len jeden systém. Je tiež nespočetne mnoho systémov, ako je tento, a tie sú nespočítateľné pomocou čísel, ktoré pozná ľudstvo. V tých vesmírnych telách sú rôzne životy a majú medzi sebou veľké vzdialenosti. Premýšľajte o tom. Tento vesmír je taký nesmierny, že jeho nesmiernosť nemožno ľudským jazykom popísať. Takže rozdiely medzi bytosťami sú dosť veľké. Ľudstvo je vždy hrdé na civilizáciu, ktorú doteraz vyvinulo, ako napríklad, že Manhattan má najvyššie a najpočetnejšie mrakodrapy. Ľudia sú tiež nadšení svojimi súčasnými vedeckými úspechmi, ktoré sa považujú za pozoruhodné. Pri pohľade späť sa domnievajú, že ľudia v staroveku na tom boli horšie ako dnešní ľudia. Starovekí ľudia museli jazdiť vo vozoch ťahaných koňmi, pričom moderní ľudia cestujú autom, vlakom a lietadlom. Ľudia si myslia, že ich rozvoj je žiarivý. V skutočnosti vám poviem, že ste prišli z rôznych kozmických tiel a rajov. Všetky veci, ktoré sa v ľudskej spoločnosti vyvinuli, sú výsledkom stôp alebo odkazov z rôznych kozmických tiel a spoločností, zanechané v ľudskej mysli, ktoré vám umožňujú ich medzi bežnými ľuďmi opäť vytvoriť za použitia tých najhrubších materiálov v ľudskej dimenzii. Inými slovami, v rôznych dimenziách vesmíru tieto veci existovali už dávno.

Ako som už povedal, mnoho ľudí pochádza zo vzdialených miest. Premýšľajte teda o tom: rozdiely medzi nimi a medzi ich vlastnosťami sú dosť veľké. Žijúce bytosti sa s ubiehajúcim časom neustále stávajú horšími (v jazyku nebies nie je nič také, ako byť „dobrý“ alebo „zlý“; často používajú slovo a pojem, že niečo sa stane ťažším), začnú klesať a usadzovať sa. Keď už nie sú také čisté, ľahké a vznášajúce sa, usadzujú sa. V skutočnosti sa tá látka odchýlila; to jest, už nie je čistá. Priebeh jej ustavičného usadzovania bol takýmto procesom. Avšak je to nesmierne pomalý proces a ľudia na sebe žiadne zmeny nevnímajú; ani Bohovia necítia, že oni sami prešli zmenami. Je to preto, že čas, ktorý to trvá, je nesmierne dlhý – nemožno ho vyčísliť pojmami ľudského času.

Čo sa týka času, rôzne dimenzie majú rôzne časy. Čas je veľmi zložitý. Je to skoro ako ozubené kolieska rôznych veľkostí vo vnútri hodín, avšak skutočná zložitosť je viac než miliardukrát alebo biliónkrát väčšia. Nemožno to zovšeobecniť žiadnym ľudským konceptom. Má svoje vlastné otáčanie a svoj vlastný čas. Tie látky sa usadzovali a prinášali si so sebou tieto odchýlky. Po dosiahnutí ľudskej úrovne vnímajú ľudia ľudskú myseľ ako zložitú. V skutočnosti vám poviem, že ľudská myseľ je naozaj veľmi zložitá, pretože než sem prišla, prešla veľmi dlhým časovým obdobím. Počas tohto veľmi dlhého časového obdobia si váš život so sebou niesol veci z každej úrovne. Vedci dnes vedia, že sedemdesiat percent ľudského mozgu je nevyužitých. To znamená, že ľudská inteligencia je znížená. Keby pre ľudskú inteligenciu neexistovali žiadne obmedzenia a ľudia by mohli mať toľko múdrosti ako Bohovia, boli by vaše zložité myšlienky v ľudskej spoločnosti strašné. Ťažko povedať, aké zmeny by sa v ľudskej spoločnosti mohli odohrať. Takže keď o tejto veci hovorím, chcem vám popri tom povedať, že súčasný rozvoj ľudstva nie je dobrá vec. Neexistujú hranice pre ľudskú chamtivosť. Keď človek dosiahne vysokú úroveň, je naozaj zlé, keď stále má chamtivosť a dúfa, že pôjde ešte vyššie. Prečo? Keby mali ľudia ísť za stav ľudských bytostí alebo za to, čo môže byť ľudským bytostiam známe, bolo by to pre ľudstvo mimoriadne nebezpečné. Dôvod, prečo je ľudská inteligencia obmedzená, je ten, že ľudia majú zakázané toľko vedieť alebo mať toľko múdrosti.

Keď už som sa už dostal takto ďaleko, môžem niečo mimochodom spomenúť. Uvažujte o nasledujúcom: Keď bude každý z vás opravdivo venovať pozornosť svojim vlastným myšlienkam, zistíte, že sa z okamihu na okamih menia. V sekunde sa vynorí veľa myšlienok a vy vôbec netušíte, odkiaľ prišli. Niektoré myšlienky sú dosť bizarné – sú to tie rôzne názory z vašich mnohých predchádzajúcich životov. Objavia sa, keď narazíte na problém. Každý človek si vytvára po narodení názory, ktoré sú sebecké a chránia jeho vlastné záujmy, a preto sú ľudia čím ďalej tým horší. Z tohto dôvodu môžu ľudské bytosti padať len dole a nie stúpať k vyšším úrovniam. Osvietené bytosti, Budhovia a Bohovia, prichádzajú ľudí zachrániť, pretože tieto veci vidia. Samozrejme, je v tom zahrnutých mnoho ďalších zložitých faktorov. Bohovia nezachránia len tak každého – každý z nich vyhľadáva svojich vlastných ľudí, aby ich zachránil. Samozrejme, prezradil som ďalšie tajomstvo. Som jediný, kto všetky tieto obmedzenia zrušil, aby som zachránil každého. Niektorí z vás hovoria, že od Majstra je milosrdné, že vás zachraňuje. V skutočnosti je veľmi veľa vecí, o ktorých nemôžete vedieť. Nikdy vám nebude dovolené vedieť, ako ťažké je vás zachrániť. Premýšľajte o tom: tie vaše zložité predstavy zahŕňajú veci na rôznych úrovniach nebies, v rôznych rajoch a v rôznych ríšach. V Číne je teraz príslovie, že keď niečo chcete dať do poriadku, nazýva sa to „vyvážiť veci“. Ako také veci vyvážite?

Všetci hovoria o zachraňovaní ľudí, ale nikto nevie, ako zachraňovať ľudí na vysoké úrovne – je to príliš ťažké. Ako som práve povedal, všetky Osvietené bytosti vyhľadávajú svojich vlastných ľudí, aby ich zachránili. Nesiahajú na iných ľudí a čo najviac sa snažia, aby nesiahali na veci iných. Hneď ako siahnu na iných ľudí, nielenže ich nebudú môcť zachrániť, ale tiež by sa sami mohli dostať do problémov. Je to preto, že tento svet je príliš komplikovaný. Dokonca poňatie dobrého a zlého sa na rôznych úrovniach líši. Oni nezdieľajú ľudské poňatie dobrého a zlého. Keď si ovplyvnil ich veci, mohol si ovplyvniť veľa ich vecí, ich svety mohli byť pozmenené a tak ďalej. Môžete za to prevziať zodpovednosť? Nemôžete. Robiť to násilne by sa rovnalo robeniu zlej veci – dokonca aj keď sa snažíte zachraňovať ľudí. Nie je to tak, ako si to predstavujete. Toto je nesmierne ťažká úloha. Každý ďalší učeník a žiak mi pridáva určitý diel ťažkostí. Ale ja vás aj tak chcem zachrániť a urobím, čo budem môcť, aby som vás zachránil viac – toľko, koľko len bude možné. Dám vám jednoduchý príklad: Povedzme, že vás chcem zachrániť, ale vy veríte v nejaké náboženstvo. To náboženstvo bývalo spravodlivé, ale teraz už ľudí zachraňovať nedokáže a stalo sa formou politiky. Takže aby som vás zachránil, musím vás informovať, že toto náboženstvo vás už zachrániť nemôže. Nebude to náboženstvo urazené? A tak bude robiť prekážky a narúšať veci alebo sa dokonca dopúšťať všemožného zla. Toto je jeden jednoduchý príklad.

Samozrejme, preberám veci do tejto miery, pretože všetci z vás v publiku sú moji učeníci Dafa. Nemôžeme povedať, že v minulosti bolo veľa zlých náboženstiev. Uznávam, že náboženstvá ako budhizmus, kresťanstvo, katolicizmus a tiež judaizmus a niektoré ďalšie náboženstvá v histórii boli spravodlivé. Ale v tomto súčasnom historickom období, keď je ľudské uvažovanie v dnešnej spoločnosti modernizované, ľudia už nie sú schopní použiť svoju pôvodnú ľudskú povahu a starodávne uvažovanie na pochopenie týchto náboženstiev. Tým chcem povedať, že vaše uvažovanie je oddelené od ich pôvodných učení. Pretože im už nerozumiete, nemôžu vás zachrániť a nestarajú sa o vás. Napriek tomu sa ľudia v náboženstvách chvastajú a vystavujú na obdiv svoje poverenia, aby v nich druhí verili a nosili im dary. Hľadajú slávu a osobný zisk, dokonca idú do politiky. Takže zauvažujte nad tým a pozrite sa na ne: sú tieto náboženstvá stále spravodlivé? Nepovedal som, že Budhovia, Taovia a Bohovia nie sú spravodliví. Hovorím o náboženstvách. Náboženstvo vytvorili a uznávajú ho ľudské bytosti. Bohovia náboženstvá neuznávajú, uznávajú len ľudské srdce. Aj keď je vaším cieľom ísť do neba Budhu alebo Ježiša, vaše správanie tomu nezodpovedá. Keď je celé náboženstvo takéto, môžete povedať, že je to spravodlivé náboženstvo? Ťažko povedať. Musím byť k vám všetkým zodpovedný. Toto vám hovorím, pretože sa bojím, že by vás tie náboženstvá, ktoré vás nemôžu zachrániť, mohli zadržať.

Som tu ako všetci ostatní, aby som sa zúčastnil tejto konferencie, takže hovorím o problémoch, ktoré som si všimol.

Keď som počúval zdieľania študentov, niektorí z vás už nedokázali pokojne obsedieť a chceli tých žiakov zastaviť v ich hovorení, aby som mohol hovoriť ja. Táto konferencia Fa je konferenciou na zdieľanie skúseností, nemali by ste do nej zasahovať. Ja učím Fa len so zameraním sa na určité veci a zameriavam sa na konkrétne veci. Keď si všimnem problémy, objasním ich, aby som uľahčil vaše zlepšenie. Samozrejme, je tiež mnoho otázok, ktoré vzniknú v priebehu kultivácie. Znovu a znovu hovorím, že naša kultivačná prax by v každej časti sveta mala nasledovať cestu a formu, aká sa používa v Číne. Prečo? Ako viete, čínsku spoločnosť možno považovať za prísnu, čo sa týka ovládania ľudí. Keď dokážeme rozširovať Fa hladko v takej neohybnej spoločnosti, šírenie Fa v ktorejkoľvek spoločnosti v budúcnosti bude môcť byť pravdepodobne vykonané bez spôsobenia akýchkoľvek škôd. Inými slovami, počas vyučovania Fa som za tie roky povedal ľuďom v Číne, ako by veci mali robiť. Napravoval som problémy, keď sa objavili, aby som zaručil hladký a zdravý vývoj. Vy všetci z ostatných krajín a oblastí by ste mali nasledovať tento príklad, aby sme sa vo Fa vyhli obchádzkam a aby praktizujúci utrpeli menej škôd. To je ten účel.

Kultivačná prax je nesmierne vážna vec. Poviem vám, že ani jediná udalosť v priebehu vývoja ľudskej spoločnosti nie je náhodná. Môj pohľad na rozvoj ľudskej spoločnosti je úplne odlišný od vášho. Všetky ľudské myšlienky a úvahy sú v záujme vlastného národa, oblasti alebo dokonca seba samého; predstavy utvorené na takomto základe sú všetko ľudské myšlienky. Ja sa na veci takto nepozerám. Keď ja analyzujem dejiny a pozerám sa na celkový vývoj ľudstva, nechápem veci rovnakým spôsobom ako vy. To, čo ľudia vnímajú, je dosť pravdepodobne opakom pravdy, pretože ich východiskovým bodom je usilovanie sa o šťastie medzi ľuďmi. Bohovia majú zámer, aby ľudia, keď sú medzi ľuďmi, čo najskôr splatili svoju karmu, aby sa mohli vrátiť na svoje pôvodné miesta a užívať si šťastie. To je ten základný rozdiel. Okrem toho, ľudia tu len chcú žiť pohodlne. Samozrejme, tak premýšľajú, keď nezískali Fa. Potom, čo získajú Fa, sa ich uvažovanie zmení a bude úplne iné. Často teda hovorím, že to nie je zlá vec ale dobrá vec, keď ľudia trochu trpia a zažívajú nejaké strasti. Prečo je to tak? Keď ľudia chcú ochraňovať sami seba, ich myšlienky vyvierajú zo sebeckosti – z egoizmu. Nechcú utrpenia, chcú len radosť a šťastie. Ale premýšľajte o tom. Všetci ľudia, vrátane mnohých ľudí v západnej spoločnosti, túžia po radosti a šťastí. Je pravda, že v porovnaní s Čínou a ázijskými krajinami sú ich životné podmienky omnoho lepšie. Považujú to za ohromné ​​šťastie, ale v skutočnosti majú iné útrapy. Smrteľníci nemôžu uniknúť z utrpenia, ktoré pramení z narodenia, starnutia, choroby a smrti. Navyše je tam trápenie spôsobené rozkolísaným citmi kvôli neuspokojeným túžbam. Môžu tiež mať pocit, že ich život nemá zmysel a že nevedia, pre čo žijú. Cítia sa izolovaní a osamelí. Neznesiteľná samota je pre ľudí jedna z najnebezpečnejších vecí a je to tiež najväčšie trápenie pri praktizovaní kultivácie. Takže v procese znášania utrpenia alebo v rôznych prostrediach môžu ľudia praktizovať kultiváciu a zlepšovať sa. Trpieť a zažiť nejaké ťažkosti nie je zlá vec, pretože ako to vidia Bohovia, karma sa po utrpení rozpustí. Nech už je váš problém akokoľvek vážny, musíte ho vyriešiť správne, s veľmi pokojnou mysľou. Práve ako som povedal, keď máte s druhými konflikt, musíte preskúmať svoje vnútorné ja, aby ste našli chyby vo vnútri – nepozerajte sa von. Týmto sa váš xinxing od základu zlepšuje.

Predtým som spomenul jedno príslovie zo sveta kultivácie: Niektorí ľudia sú „už v Tao bez praktizovania Tao“. Čo to znamená? Takýto človek má v spoločnosti bežných ľudí veľmi skromné ​​prostriedky a neustále sa stretáva s trápeniami. Ale vždy keď sa objavia problémy, je schopný zaobchádzať s druhými s láskavosťou a nachádza chyby v sebe. Tento človek je naozaj tou najlepšou ľudskou bytosťou. Ak pokračuje v takomto správaní a dokáže vytrvať až do posledného okamihu svojho života, zistíte, že získa Tao. Prečo môže získať Tao? Všetci napríklad viete, že západné náboženstvo sa líši od toho, čo dnes vyučujem ja, a rovnako sa od toho líšia kultivačné praxe na Východe. Oni hovoria o „viere“. Keď máte vieru v Pána alebo Ježiša (Krista) a nasledujete božie učenia, budete môcť ísť do nebies. Je to tá istá myšlienka.

Samozrejme, západné náboženstvá sú v skutočnosti tiež kultivačnými praxami. Prečo je to tak? Keď sa človek modlí, priznáva svoje previnenia. Nabudúce urobí správnu vec a prestane robiť tú istú chybu. Postupne sa bude správať čoraz lepšie a neopakuje žiadnu zo svojich predchádzajúcich chýb. Nespráva sa potom lepšie? Nie je to zlepšovanie sa, kým si kultivuje xinxing? Kultivácia je o kultivovaní mysle. Nepozdvihuje si teda svoju myseľ? A nie je tento druh pozdvihovania sa kultivačnou praxou? Avšak jedna vec mu chýba: Naša kultivačná prax pozdvihuje myseľ ako aj telo, pričom jeho kultivačná cesta kultivuje len myseľ. Takže na konci svojho života bude súdený Ježišom Kristom alebo Bohom ľudí zo Západu, Jahvem, aby sa rozhodlo, či spĺňa kritériá pre vystúpenie do Neba. Ak spĺňa, On pre neho vytvorí božské telo a vezme ho do Neba. Na druhej strane, naša kultivačná prax dnes sa podobá charakteristickým rysom niektorých starovekých kultivačných praxí na východe. Kým si zlepšujete svoj xinxing, vaše pôvodné telo (benti) sa tiež premieňa a nahrádza sa vysokoenergetickou látkou. Toto je rys našej kultivačnej cesty.

Čo sa týka kultivácie Budhovho tela, hovorievalo sa, že ako si človek počas svojej kultivačnej praxe čoraz viac zlepšuje svoju úroveň, v jeho dantiane vznikne nesmrteľné dieťa (yuanying). Nesmrteľné dieťa neustále rastie. Keď je viditeľné, bude mať podobu malého Budhu alebo malého taoistického dieťaťa. Čoraz viac sa zväčšuje a keď vyrastie do rovnakej veľkosti ako telo toho človeka, nahradí jeho pôvodné fyzické telo. Budhizmus hovorí o nirváne – fyzické telo si neberú so sebou. Tí, ktorí majú schopnosť vidieť, môžu pozorovať, že keď je telo odhodené, vynorí sa z tela Budha a vznesie sa nahor. Ľudia na Východe a Západe sa na veci dívajú rôzne, pretože ich kultúry sú dnes iné. V dávnych dobách niektorí ľudia na Západe tiež kultivovali Tao a niektorí kultivovali aj svoje telo. To len súčasní ľudia zo Západu toto dedičstvo stratili.

V uplynulých niekoľkých rokoch som bol v rôznych oblastiach. V austrálskych horách som videl Bohov belošského typu; všetko to boli pozemskí Bohovia praktizujúci kultiváciu. V európskych Alpách a v Skalnatých horách v Spojených štátoch som tiež videl pozemských Bohov. Nebuďte naradostení, keď ste to teraz počuli – aj keď tam pôjdete, nenájdete ich. Inými slovami, neodvážia sa s vami stretnúť. Prečo? Je to preto, že to, čo kultivujete, je Dafa, čo je niečo nesmierne spravodlivé. Poviem vám, že dôvod, prečo necítite, že je to nesmierne spravodlivé, je ten, že kultivácia vášho povrchového tela postupuje veľmi pomaly. Naopak premena mikroskopických látok vášho života postupuje pri praktizovaní kultivácie veľmi rýchlo. Prečo to postupuje tak rýchlo? Je to preto, že telo zo zdroja vášho života je už vlastne v nebesiach. Tento koncept „neba“ sa však nerovná ľudskému poňatiu vzdialenosti, ako si to predstavujete vy. Na chvíľku sa zamyslite. Keď pozorujete Zem z Marsu, nie je Zem tiež na nebesiach? Je tiež na nebesiach. Vezmite si oblasť priestoru, ktorý je menej než jeden palec od vášho prsta, ktorý na ňu ukazuje, nie sú to tiež nebesá? Sú to tiež nebesá. Nie sú to také nebesá, ktoré si predstavujete s ľudským konceptom vzdialenosti. Napríklad [keď ideme] od makrokozmickej hmoty k mikrokozmickej hmote, ako sú bunky v ľudskom tele, bunky sú zložené z molekúl a nasledujú atómy, atómové jadrá a neutróny, až nakoniec dosiahneme kvarky a neutrína. Toto je stále len začiatok. Môže to ísť ďalej a ďalej, dokonca až k ešte mikroskopickejším úrovniam. Z perspektívy ľudského konceptu vzdialenosti medzi vaším telom a akýmkoľvek objektom mimo vášho tela nie je veľká vzdialenosť a sú takmer spojené. Rozsah toho vesmírneho tela je však nesmierne obrovský. Čím mikroskopickejšia je látka alebo čím mikroskopickejšia je častica látky, tým väčšia je jej celková sféra. Jedna častica je drobná, ale pretože je to celé telo zložené z nespočetných častíc, je nesmierne obrovské a presahuje dokonca rozsah ľudskej dimenzie. Dimenzia ľudí vyzerá naozaj veľká, ale v skutočnosti vôbec nie je veľká.

Počas vašej kultivačnej praxe, bez ohľadu na to, s akým problémom sa stretnete, ak dokážete začať hľadať príčinu skúmaním seba samého, dokážete vyriešiť akýkoľvek problém. Keď sa stretnete s problémami, musíte hľadať vo svojom vnútri. Ako som povedal predtým, nie je to preto, že druhí s vami zaobchádzajú nečestne, je to skôr preto, že je tam niečo nesprávne na vašej strane. Napríklad keď je majestátne kozmické telo v harmónii, ale na vašej strane je rozpor a spletitá situácia sa objaví len tam, kde ste vy, vy ste ten, kto nie je v súlade s druhými. Keď uvidíte príčinu v sebe a napravíte ten problém, situácia sa zmení na harmonickú a pokojnú a každý sa k vám zase bude správať pekne. Použil som jednoduchý príklad na ilustráciu tohto princípu.

Pretože toto je Fa konferencia a ľudia sú tu, aby predniesli svoje prejavy, myslím si, že by mala pokračovať. Zajtra prehovorím znovu a potom odpoviem vaše otázky.

Povedal som vám, že praktizovanie kultivácie nie je ľahké. Vydržali ste veľa útrap. Ku znášaniu útrap dochádza len v spravodlivých náboženstvách alebo v spravodlivých kultivačných praxiach. Keby sa dalo praktizovanie vykonávať hladko a bez akýchkoľvek trápení, nemožno to nazvať kultivačnou praxou a nemôže to viesť k dovŕšeniu – to je absolútna pravda.

Keď hovorím o kultivačných praxiach, využijem túto príležitosť, aby som prehovoril o rade rôznorodých náboženstiev, ktoré dnes v spoločnosti existujú. Rád by som objasnil, že náš Falun Dafa nie je náboženstvom a ja nikdy náboženstvo nebudem robiť. Náš Falun Dafa rozhodne nie je nejaké náboženstvo. Poviem vám, že na určitej úrovni tohto vesmíru existuje spoločne so šírením Fa v spoločnosti princíp nazývaný „vzájomné vytváranie a vzájomné zabraňovanie“. Znamená to, že zatiaľ čo vyučujem spravodlivý Fa, zároveň sa tiež vynoria zlé učenia. Je to spôsobené princípom vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Pozerá sa na to, ktorú prax si v tejto situácii človek zvolí a ku ktorému princípu sa človek rozhodne osvietiť. Pretože ľudia na túto úroveň spadli sami od seba, vytvorili si tým prekážku ilúzie. Uprostred tejto ilúzie je rozhodujúce to, či ešte dokážete rozpoznať spravodlivú kultivačnú cestu a to, o čo sa usilujete. V skutočnosti pre vás nebolo ľahké, aby ste tu mohli sedieť a získať Fa. Neviete, koľko ťažkostí ste v rôznych oblastiach – či už úmyselne alebo neúmyselne – odstránili a aké vedomie vás pri tom viedlo, aby ste mohli tento Fa získať.

Šíria sa tiež nejaké sekty. Všetky z nich hovoria o konci sveta – všetky hovoria o týchto veciach. Samozrejme, povedal som, že katastrofy existujú. Budhizmus v nich tiež verí a kresťanstvo, katolicizmus a taoizmus zdieľa ten istý pohľad. Toto je zákon vývoja vesmíru, ale rozhodne to nie je tak, ako to vyhlasujú tie sekty. Okrem toho som tiež spozoroval, že takáto udalosť by skutočne mohla v istom časovom období existovať, ale nie je to neriešiteľné. Môžem tu všetkým s plnou vážnosťou povedať, že všetky tieto údajné katastrofy na Zemi, skaza vesmíru a veci tohto druhu v roku 1999 absolútne neexistujú. Prečo by mali byť katastrofy? Poviem vám jeden princíp. Predpokladajme, že ako morálka ľudstva upadá, všetka hmota sa kazí. Inými slovami, znečistila sa. V súčasnosti je ľudská kultúra v zmätku – je to zmätená zmes rôznych kultúr a ľudské rasy sa čoraz viac miešajú. Toto naozaj viedlo k tomu, že ľudstvo skĺzlo do veľmi nebezpečného bodu – to je isté. Ako som povedal, katastrofy sa stávajú, pretože ľudstvo už nie je v poriadku.

Prečo teda tieto takzvané „katastrofy“ neexistujú? Povedal som, že teraz je v Číne sto miliónov ľudí, ktorí študujú náš Dafa. Všade po celom svete tiež máme mnoho učeníkov, ktorí tento Dafa študujú. To číslo je už dosť veľké. Ak sa všetci z nich snažia byť dobrí, kultivujú sa a správajú sa ako dobrí ľudia, čo by sa stalo so všetkými týmito dobrými ľuďmi, keby bol vesmír alebo Zem zničená? Nie je to tento princíp? Zničenie nastane len vtedy, keď už planéta nie je dobrá. Keď je tu toľko dobrých ľudí, ako by mohla byť zničená? Inými slovami, to nebezpečenstvo už neexistuje. (Potlesk) Toto som vám povedal preto, že každý, kto tu sedí, prišiel študovať Fa. Keďže som sa už o tejto záležitosti zmienil, vysvetlím vám to podrobne, aby som tie zlé veci a chaotické predstavy ešte viac odstránil.

Všetci viete, že učím Fa a ponúkam ľuďom spásu. Každý tu tomu verí, pretože ste z toho všetci sami mali  prospech. Naozaj ste sa to dozvedeli z Fa a z jeho princípov. Poviem vám ale, že tu nie som len, aby som ponúkal spásu ľuďom; to, čo robím, zahŕňa ponúkanie spásy ľuďom. Pretože koncepty, o ktorých hovorím, sú na veľmi vysokej úrovni, niektorým začiatočníkom medzi vami sa to môže zdať ťažko prijateľné. Predtým som hovoril o tom, že keď sa celý vesmír odchýli od základnej povahy vesmíru a znečistí sa (čo sa týka povahy vesmíru, už som ju jasne vysvetlil v Čuan Falune – Zhen-Shan-Ren je základnou povahou vesmíru). Keď sa všetky stvorenia, hmota a bytosti vo vesmíre stanú nečistými, odchýlia sa od základnej povahy vesmíru; odchýlia sa od Fa. Fa vesmíru vytvoril životné prostredie pre bytosti na rôznych úrovniach. Keď sa bytosti a látky počas dlhého časového obdobia znečistia, nespĺňajú už nároky Fa na tej úrovni. Preto bytosti padajú nadol – padajú, keď už nevyhovujú. Čím sú horšie, tým hlbšie spadnú, až kým nedosiahnu úroveň ľudstva. Toto však nie je posledná zastávka.

Keď tento problém nastane celkovo pre látky vo veľkom, širokom rozsahu, nebezpečenstvo bude veľmi vážne a nebude ho ľahké rozpoznať. Keby som tento Fa neučil a keby ste neprišli tento Fa študovať, nikto by si neuvedomil súčasný stupeň úpadku ľudskej spoločnosti. Pretože ste študovali Fa, je vám to jasné a keď sa pozriete späť na ľudskú spoločnosť, vidíte, akým zlým sa ľudstvo stalo. Takže hoci vám vyučujem dnes tento Fa vesmíru, v minulosti o ňom nevedeli ani Bohovia. Žiadna bytosť nemala dovolené vedieť, že vo vesmíre je Fa. Vedeli iba, že vesmír má rôzne požiadavky na to, aké majú byť bytosti na každej z úrovní – nevedeli však nič konkrétne. Počas nemerateľne dlhého procesu vo vesmíre sa všetky postupne odchýlili od Fa vesmíru, avšak nedokážu tento proces vnímať. Vzal som teda na seba takúto obrovskú úlohu. Prečo to robím? Má to svoje dôvody. Nemôžem o nich teraz samozrejme hovoriť.

Myslím tým to, že to, čo robím, nie je len ponúkanie spásy ľudským bytostiam. Tiež chcem napraviť všetky odchýlené životy a látky. (Potlesk) Inak to bude tam hore tiež nebezpečné a nebude pre vás bezpečného miesta, kde by ste mohli zostať, bez ohľadu na to, aká vysoká je úroveň, na ktorú vám umožním vykultivovať sa. Takže všetko toto je potrebné urobiť. Vôbec neviete, aké ťažké je vykonať takú vec. Hoci som vám to vysvetlil, aj tak nemôžete vidieť to, čo som urobil na tej druhej strane. Mám len podobu ľudskej bytosti, Li Chung-č’ s úplnou ľudskou postavou tu sedí a rozpráva sa s vami. Takže ma jednoducho môžete považovať za ľudskú bytosť, akou ste vy. To, čo o čom som hovoril, nie je žiadna senzácia – ja len vyučujem Fa a hovorím vám princípy vesmíru. To, či tomu veríte a či sa dokážete kultivovať, je plne na vás samotných.

Tiež by som využil túto príležitosť, aby som vám povedal, že tento vesmír bol už v podstate napravený. Zostalo len ľudstvo a látky na tejto najvonkajšej vrstve; ale toto je v procese dokončovania. Môj gong dokáže túto vrstvu hmoty úplne udržať pod kontrolou a nedovoliť jej deliť sa, vybuchnúť alebo urobiť niečo iné – môže tomu plne zamedziť. (Potlesk) Takže javy predpovedané v dejinách už rozhodne neexistujú. Samozrejme, tiež som spomenul, že aby som mohol túto úlohu vykonať, musím napraviť všetko, čo má byť zachované. Predtým som uvádzal príklad hnilého jablká. Keď už je jablko hnilé, nechať si ho by bol zlý skutok. V očiach bytostí na veľmi vysokých úrovniach je ľudstvo ako odpadky. Nepovažujú ľudí za svoj druh: „Ty ich chceš ušetriť. Prečo? Keď ich chceš ponechať, musíš ich napraviť.“ To sa netýka len ľudstva – týka sa to všetkých látok, rastlín, zvierat a početných vecí na zemi.

To, čo dnes robím, je za účelom nápravy ľudstva a látok na celej zemi – všetko toto môžem urobiť. Keďže u iných organizmov, rastlín a zvierat, nie je nutné, aby porozumeli Fa, môžem ich priamo premeniť – priamo ich nanovo vytvoriť alebo ich prispôsobiť. Avšak hovorme len o ľuďoch. Je nemožné napraviť každého človeka na zemi. Prečo? Pretože niektorí ľudia sú už príliš zlí na to, aby im bolo dovolené o Fa vedieť. Aj keď o Fa vedia, nemajú dovolené sa ho učiť, pretože si to už nezaslúžia. Takýchto ľudí je značný počet; je to dosť veľké číslo. Čo sa s tým dá robiť? Nikdy som nepovedal, že sa ľudstvu alebo zemi stanú katastrofy. Napriek tomu vám môžem povedať, že nie je žiadna náhoda, že sa dnes v spoločnosti objavuje toľko nevyliečiteľných chorôb a rôzne druhy prírodných katastrof. Dnešná veda nevie rozpoznať, že všetky látky sú živé bytosti a že všetky majú živú stránku; vysvetľuje len fyzické javy na povrchovej úrovni a nedokáže odhaliť živú povahu látok. Takže je isté, že ľudstvo prejde odstraňovaním vo veľkom rozsahu. Tí, čo nie sú dobrí, budú určite odstránení. Je to ako potreba metabolického procesu v ľudskom tele. Nedobré časti budú odstránené. Takáto vec sa stane.

V skutočnosti sa takáto vec prihodila v každom historickom období. Je to tak po niekoľko tisíc rokov. Ľudia zahadzujú staré a prijímajú nové; ich telá majú metabolizmus. Táto Zem tiež a ľudská spoločnosť tiež; je tu narodenie a smrť. Avšak to, čo hovorím ja, sa týka toho, že tu bude niečo ešte vážnejšie a vo väčšom rozsahu. Ľudia, ktorí majú naozaj veľa karmy, už nebudú môcť len tak ďalej existovať. Takže ako možno Zem zachovať, ak ju chcete zachovať? Je to rovnaké ako s vašou kultivačnou praxou, popri tom ako sa premieňajú vaše telá, zároveň sa vytvára nová Zem. Niektorí ľudia si hovoria, či na ňu budeme niečím prevezení, keď raz bude nová Zem vytvorená. To je ľudské uvažovanie a ľudský koncept.

Ako som povedal, všetka hmota vo vesmíre je utvorená postupným formovaním mikroskopických látok a častíc, ktoré tvoria čoraz väčšie častice, až kým nedosiahnu úrovne buniek – častíc veľkosti molekúl, ktoré dnes ľudia dokážu pozorovať. To znamená, že všetky látky pod úrovňou molekúl boli obnovené a ostáva len táto povrchová úroveň molekúl alebo ešte povrchovejšia úroveň. Inými slovami, Zem utvorená mikroskopickými časticami pod povrchovou úrovňou molekúl je už novou Zemou. Tieto látky v dimenzii povrchovej úrovne umožnia jedného dňa tým dobrým ľuďom, ktorí budú zachovaní pre novú Zem, mimovoľne zistiť, že svet sa náhle zmenil; alebo sa možno jedného rána zobudia a objavia, že všetko na Zemi je obnovené. Okrem tohoto ľudia možno nebudú cítiť nič iné. Ľudia budú môcť tú zmenu vnímať, ale nebudú žiadne nárazové vlny.

Prečo? Pretože každá úroveň hmoty pod povrchovou úrovňou je zložená z mikroskopickej hmoty. Keď sa mikroskopická hmota rozloží, hmota na povrchovej úrovni sa tiež rozloží a zmizne; jej rozloženie je nepovšimnuteľné a nevnímateľné, zmiznú ako dym vo vzduchu. V tom čase budú ľudia stále na tom istom mieste, ale už na novej Zemi. Tieto veci vám hovorím preto, aby som vám povedal nasledovné: Na jednej strane, takzvané katastrofy neexistujú. Na druhej strane, je nebezpečné nebyť dobrým človekom. Táto otázka sa priamo týka nášho dnešného ľudstva ako aj našej kultivačnej praxe.

Ďalej využijem túto príležitosť, aby som vám povedal, že nikto by nemal v mojich slovách vyhľadávať nové veci, citovať ich vytrhnuté z kontextu alebo ich ľahkomyseľne rozširovať s pripútanosťou k nadšeniu alebo s rôznymi inými pripútanosťami. Vy ako učeníci by ste mali vedieť, čo robiť. Stále mám pocit, že niektorí ľudia si nedokážu nechať veci pre seba. Vysvetlím to viac. Prečo sú ľudia ľuďmi? Prečo sa hovorí, že sú nešikovní? V prvom rade majú malú múdrosť. Okrem toho musia robiť veci použitím rúk a nôh, fyzickou námahou a ťažkou prácou. Boh naopak nemusí hýbať ani rukami ani nohami, keď chce z času na čas niečo urobiť. Ten Boh to dokáže urobiť svojou mysľou – splní sa to, na čo si pomyslí. To preto, že gong Boha existuje v časticiach siahajúcich od mimoriadne mikroskopických až k veľmi makroskopickým a každá z tých častíc nesie podobu toho Boha. Jeho gong obsahuje častice všetkých veľkostí. Keď chce ten Boh vytvoriť nejaký predmet, stvorí ho v rovnaký čas od tej najmikroskopickejšej úrovne po všetky ostatné úrovne ako aj na povrchovej úrovni. Ako ten Boh premýšľa, jeho gong ten predmet, ktorý neexistoval, vytvorí, a to vo veľmi rýchlom časovom poli. Preto má Budha také veľké schopnosti a preto má Boh také veľké schopnosti.

Ľudské bytosti sú na druhej strane tie najnešikovnejšie. Aby niečoho dosiahli, musia pracovať svojím vlastným fyzickým telom. Aby postavili budovu, musí veľa ľudí chodiť hore a dole, práve ako stovky molekúl, ktoré sa ponáhľajú sem a tam, dozadu a dopredu. To je tá najneohrabanejšia metóda. Navyše, keď chce Budha niečo urobiť – na rozdiel od ľudí, ktorí robia veci v tomto ľudskom čase – je to vykonané v dimenzii toho najrýchlejšieho času. Takže to bude v tejto dimenzii spravené vo veľmi krátkom čase; v ľudskom časovom poli sa zdá, že sa to uskutočnilo potom, čo si na to človek pomyslel. Čím vyššia je kultivačná úroveň, tým mocnejšie schopnosti človek má a tým viac časových polí môže ovládať.

Teraz odpoviem na vaše otázky.

 

Otázka: Môj štvorročný syn si rád číta a hovorí spamäti Učiteľov Čuan Falun a jingweny, ale nerád robí cvičenia. Počíta sa to za kultiváciu?

Učiteľ : Malé deti nie sú rovnaké ako dospelí. Malé deti sa rady hrajú. Je to ich povaha a nedá sa to považovať za pripútanosť, pretože ony tak proste žijú. Ak je dieťa schopné študovať Fa, je najlepšie nechať ho študovať. Veľmi rád sledujem deti, pretože ich myšlienky, myseľ a telo sú veľmi čisté. Keď praktizujú kultiváciu, môžu postupovať naozaj rýchlo. Nemajú žiadne pripútanosti, ktorá sa vyvinú neskôr v živote. Keď niektoré deti počúvajú vyučovanie Fa, hrajú sa popri tom ako počúvajú a zdá sa, akoby nič nepočuli. V skutočnosti to všetko počujú. Keď sa ich na to spýtate, zistíte, že vedia všetko. Keď dieťa dokáže robiť cvičenia, je to veľmi dobré, ale keď je príliš malé, nie je to realizovateľné. Pretože je to malé dieťa, musí sa hrať. S malými deťmi sa musí zaobchádzať inak.

 

Otázka: Pri šírení Fa medzi belochmi sme si všimli, že niektorí z nich sa nedokážu vzdať svojej viery v Ježiša. Aký dopad to má na ich kultiváciu v Dafa?

Učiteľ: Otázku „žiadnej druhej kultivačnej cesty“ som vysvetlil. Ak sa človek nedokáže výlučne zamerať na kultiváciu Dafa, nemôže v našom Dafa dosiahnuť dovŕšenie. Už som povedal predtým, že celý vesmír alebo ešte väčší rozsah sa odklonil od Fa. Nezahŕňa to aj ľudstvo? Neboli náboženstvá založené ľuďmi? Ak sa všetky bytosti vo vesmíre odchýlili od Fa, nepatria nebeské ríše, v ktoré ľudia veria, k bytostiam, ktoré sa odchýlili od Fa? Ak sú v tom zahrnuté všetky nebesá Budhov, Taov a Bohov, premýšľajte o tom, aký je to problém. Bez ohľadu na to, či to bol Ježiš, Šákjamuni, Lao-c’ alebo Jehova, keď vtedy vyučovali Fa, všetky bytosti a životy vo vesmíre boli už dlho odchýlené od základnej povahy vesmíru.

Dám vám príklad použitím toho najhrubšieho jazyka. Povedzme, že nebesia Budhov a Bohov sú zo zlata, ale že v priebehu dlhého časového obdobia sa stali nečistými a už nie sú úplne zo zlata. Stále sú zo zlata, ale to zlato je len 18-karátové alebo 16-karátové. Dnes sa napravuje Fa; to zlato je rýdze, čisté a 24-karátové. Všetky náboženstvá alebo kultivačné praxe, ktoré po sebe zanechali, však pochádzali z obdobia 18-karátového zlata alebo 16-karátového zlata a nemôžu spĺňať kritériá pre nové ríše Bohov a Budhov. Mohol by sa človek [pomocou nich] ešte vrátiť do neba rýdzeho 24-karátového zlata? Aj keby sa tam vrátila len jedna taká molekula, znečistila by tú ríšu, takže to nie je dovolené. Nie je to ten prípad? Takže využívam túto príležitosť, aby som vám povedal, že žiadne náboženstvo v dnešnom svete – vrátane všetkých tých spravodlivých náboženstiev vyučovaných Budhami, ktoré nemožno nazývať zlými – už nemôžu ľuďom poskytnúť prostriedky na dosiahnutie dovŕšenia.

Bez ohľadu na to, aké náboženstvo si človek vyberie a ako dobre sa kultivuje, aj keď úplne nasleduje to, čo Budha alebo Ježiš v tých rokoch učili, môže nanajvýš dosiahnuť, že dospeje k najvyššiemu princípu, ktorý Šákjamuni alebo Ježiš vtedy vyučovali. Avšak je to len 16 alebo 18 karátové zlato. Mohol by sa stále vrátiť do neba z rýdzeho zlata? Tým nechcem povedať, že Šákjamuni alebo Ježiš nie sú dosť dobrí. Hovorím to, že bytosti v celom vesmíre sa odklonili od Fa a obaja sú len toho časťou – tak to je. Nepôjdem do detailov, pretože to je veľký problém. Ľudia sa skrátka tvrdohlavo držia zlého smeru; veria len tomu, čo môžu teraz vidieť. Ľudia majú tiež jeden vážny a hlboko zakorenený návyk – nepozerajú sa na veci racionálne; skôr ich radi robia emocionálne. Kvôli svojim citom sa nedokážu vzdať vecí zdedených zo starých čias a nepoužívajú svoju racionalitu na analyzovanie toho, či je niečo dobré alebo zlé.

 

Otázka: Na čo by sme mali dávať pozor, keď šírime Fa belochom?

Učiteľ: Ľudia bielej rasy majú iný spôsob uvažovania ako my ľudia žltej rasy, takže by ste mali vziať do úvahy ich osobité črty. Nevyveďte ich z miery používaním veľmi zložitého čínskeho spôsobu uvažovania a reči. Mysleli by si: „Toto je príliš zložité“ a nemuselo by to mať dobrý účinok. Takže by som navrhoval toto: pri vašej snahe umožniť belochom získať Fa im najskôr ukážte knihu Falun Gong (aktualizované vydanie). Potom, čo ju preštudujú, môžu čítať Čuan Falun. Takto pre nich bude učenie pomerne ľahké. Keď začnú čítaním Čuan Faluna, je pravdepodobné, že väčšina z nich to vzdá, pretože tomu nebudú rozumieť. Samozrejme, sú aj nejakí, ktorí sú mimoriadne dobrí a môžu to prijať hneď, ako to uvidia. Ďalším problémom je, že musíte nájsť spôsob, aby dočítali knihu na prvýkrát. Keď sa zastavia v polovici, bude pre nich ťažké znovu si nájsť čas, aby ju dočítali; keď ich potom požiadate, aby ju študovali alebo čítali, určite povedia, že nemajú čas. Vždy je to tak. V skutočnosti im v pokračovaní čítania knihy bráni myšlienková karma, pretože tá karma je vydesená. Ich myšlienková karma môže byť po prečítaní tejto knihy odstránená.

 

Otázka: Predstavili sme Dafa americkým rozhlasovým staniciam, televíznym staniciam a novinám, ale nedostali sme žiadnu odpoveď. Mali by sme v týchto snahách pokračovať?

Učiteľ: Poviem vám všetkým jeden princíp. Všetci z vás pravdepodobne viete o mojom dôslednom spôsobe robenia vecí. Povedal som, že nikdy nebudeme praktizovať žiadnu formu náboženstva; nepíšem si vaše mená jedno po druhom do zoznamu členov, ako to robia bežní ľudia. Nemáme žiadne formality, žiadnu kanceláriu a nič, čo má formu. Každá vec, čo má formu, môže vyvolať ľudské pripútanosti, a preto to nemá v kultivačnej praxi miesto. To, čo by sme mali opustiť, nie sú len peniaze, bohatstvo, sláva a osobný záujem. Poviem vám toto: pretože sa náš Fa šíri v ľudskej spoločnosti a je jednoducho taký obrovský, požiadavky na šírenie takého veľkého Fa musia byť zodpovedajúce, musia byť tie najvyššie. Neviete, prečo som prevzal takúto cestu bez formy. Pretože náš Fa je taký obrovský, aby sme mu urobili zadosť, musíme pri šírení tohto Fa vo svetskom svete prijať „veľkú cestu bez formy“. Veľa ľudí predtým prišlo, aby vyučovali Fa, ako napríklad Budhovia, západný Boh Ježiš Kristus a dokonca Jehova. Tí všetci zhromažďovali ľudí dohromady z obáv, že by ľudia inak dobre neštudovali alebo by spadli. A tak boli ľudia zhromaždení, aby sa kultivovali spoločne. Šákjamuni od svojich učeníkoch žiadal, aby si oholili hlavy a obliekli si rúcha. Ježišovi učeníci vstúpili do kláštorov. Môžem vám povedať, že dôvod, prečo to robili, bol ten, že Fa, ktorý vyučovali, bol nižší. Bez takýchto požiadaviek by nemohli ľudí zachrániť. My dnes naopak máme taký obrovský Fa, že sa nepochybne odvážime veci otvoriť a nechať všetko na vás – záleží len na vašom srdci. Povedal som, že som otvoril obrovské dvere. V skutočnosti neviete, že tam vôbec žiadne dvere nie sú. Je to úplne otvorené – záleží len na vašom srdci!

Povedzme, že ste prišli z rôznych dimenzií a rajov, aby ste získali Fa. Vaša ľudská myseľ o tom vôbec nevie. Keď sa chcete do vašich rajov vrátiť, premýšľajte o tom: môžete to dokázať pomocou metód alebo náboženstiev z minulosti? Rozhodne nie. Naopak náš Fa dnes môže zachrániť všetky bytosti a vrátiť ich na ich pôvodné miesta, pretože toto je Veľký Fa vesmíru. Keďže je to tak, je tu požiadavka, že spôsob, akým sa má tento Fa vo svetskom svete šíriť, musí byť neobyčajne spravodlivý. Takže hovorím všetkým, že ideme po tej najspravodlivejšej ceste. Žiadame od ľudí, aby opustili osobný záujem, city a starosť o slávu. My všetci, počnúc mnou, tieto veci odhadzujeme. To nie je všetko. Hovoríme tiež, že keď šírite Fa v spoločnosti bežných ľudí, mali by ste sa prispôsobiť forme spoločnosti bežných ľudí a nenarušovať ju.

Pri šírení Fa sme sotva použili formu reklamy v televízii či v novinách, aby sme sa prehnane vychvaľovali. Také niečo sme nerobili. Všetky zverejnené správy, keď som vtedy mal prednášky o Fa, nemali nič iné ako túto hlavnú myšlienku: prichádza Li Chung-č’. Bol veľmi malý počet žiakov, ktorí Dafa verejne propagovali, ale tie aktivity boli ich vlastné osobné činy; ako jednotlivci robili dobré skutky pre Fa. Keby náš Dafa použil akýkoľvek druh reklamného média na svoju propagáciu, sám by sa poškvrnil. Preto sme tento postup nepoužili. Povedzme, že by ste boli praktizujúci a zároveň reportér alebo redaktor novín: keby ste propagovali Fa, bol by to váš osobný čin – náš Fa to nevyžaduje. Je to jeho osobný čin, chce to spraviť, je to jeho vlastné želanie. Keď človek ako jednotlivec chce robiť dobré skutky, nemá to žiadnu spojitosť s naším Fa ako celkom.

Prečo je toľko ľudí, ktorí študujú Fa? Vy všetci viete, že náš Fa je dobrý. Pretože je to Fa vesmíru, kto by mohol povedať, že nie je dobrý? Dokonca aj tí najpodlejší jednotlivci sa proti Nemu stavajú len navonok, ale vo vnútri Ho obdivujú. Prečo sa proti Nemu navonok stavajú? Vedia, že keby sa každý správal podľa Fa, naozaj by boli odstránení. Takže to, čo robíte pre šírenie Fa, je váš osobný čin. Samotný Dafa nemá formalitu žiadneho druhu. Prijali sme naozajstnú „veľkú Cestu bez formy“.

Keď odídete domov, všetci z vás sú normálnymi členmi spoločnosti. My sa pozeráme len na vaše srdcia – nemáme žiadne dogmy alebo povinné požiadavky akéhokoľvek druhu. Naozaj, nikto v minulosti sa neodvážil touto cestou ísť. Nech je to akékoľvek náboženstvo, keby ste ľuďom povedali, aby išli domov a kultivovali sa bez praktizovaní náboženských rituálov alebo činností plných zámeru, to náboženstvo by sa rozpustilo. Rozhodne by sa neodvážili urobiť to týmto spôsobom, pretože ich Fa nebol dostatočne mocný. Na druhej strane, my sa to takto urobiť odvažujeme. Keď pôjdete domov, všetci z vás budete robiť svoje povolanie a vaše životy sa nezmenia. Avšak všetci si uchováte Fa vo svojom srdci, budete sa kultivovať a naozaj sa zlepšovať. Predtým som povedal, že Budhovia a Bohovia neuznávajú a ani sa nestarajú o náboženstvo bežných ľudí – cenia si len ľudské srdcia. Prečo Budhovia nezasiahli, keď boli náboženstvá poškodzované? Prečo Kristus nezasiahol, keď bol spustošený nejaký kostol? Je to preto, že tie veci boli ľudskými činnosťami. Ľudia chceli urobiť niečo dobré, a tak postavili chrámy alebo kostoly, aby ľuďom poskytli prostriedky pre uctievanie Budhu alebo Krista. To boli formality prevzaté ľudskými bytosťami. Na druhej strane, Bohovia a Budhovia si cenia len ľudské srdce, takže my sa nezapájame do žiadnych formalít.

Samozrejme, ako som už povedal predtým, je ešte viac dôvodov, prečo by sme sa nemali zapájať do politiky. Rozhodne sa nesmieme zapájať do politiky. Rozvoj ľudskej spoločnosti, životné podmienky danej krajiny a vzťahy medzi ľuďmi, to všetko je rozhodnuté vývojom spoločnosti. Bežní ľudia to nemôžu ľudskými prostriedkami zastaviť. Všetko, čo ľudia môžu robiť, je lámať si hlavu nad tým, ako sa dostať dopredu, intenzívne študovať, aby niečo dosiahli alebo mať iné ambície; bez kozmických zmien však ľudia nemôžu zmeniť nič. Rozvoj ľudstva je na predurčenej ceste a každý krok dopredu, ktorý vo svojom rozvoji podnikne, nevykročí von z tej cesty. Kultivujúci teda presahuje bežného človeka. Prečo by sa mal zaoberať ľudskými záležitosťami? Politici v istých náboženstvách sa angažujú v politike kvôli nezávislosti, územiu alebo dokonca nejakému takzvanému „postaveniu“. Niektorí ešte horší dokonca zabíjajú ľudí alebo sa zapájajú do teroristických aktivít – toto sú zlé činy. Hovorím, že to nie sú kultivujúci. Kultivujúci sa nezapája do politiky bežných ľudí. Tí ľudia sú len politikmi. To, čo chce Budha alebo Boh, je nebeský raj. Prečo bojovať o ľudské územie? Myslíte si, že tí ľudia sú kultivujúci? Spĺňajú štandardy? Napriek tomu ich ľudia stále považujú za božstvá a uctievajú ich. V skutočnosti niektorí z nich nie sú ani dobrými ľuďmi a pôjdu do pekla.

 

Otázka: Je materiálne prostredie ľudskej spoločnosti, ktoré existuje po tisíce rokov, jedným z faktorov, ktorý priniesol myšlienkovú karmu?

Učiteľ: Áno, samozrejme. Keby nebolo tohto materiálneho prostredia, žiadnu karmu by ste nevytvárali. Bez súčasného prostredia ľudí by ste neboli schopní konať ani dobré, ani zlé skutky. Bez tohto prostredia by ste nemohli byť ľudskými bytosťami – to je isté. Avšak ľudská spoločnosť má zároveň svoje vlastné špecifické črty, takže musí existovať.

 

Otázka: Je démonická povaha americkej spoločnosti hlavnou prekážkou, ktorá Američanom bráni v získaní Fa?

Učiteľ: Takto to nemôžeš brať. Keď som navštívil vidiek a niektoré malé mestečká v Spojených štátoch, videl som veľa dobrých ľudí a láskavých belochov. Vo všetkých veľkých mestách na svete je to dosť chaotické; dobrí a zlí ľudia sú pomiešaní dohromady a je ťažké rozlíšiť dobré od zlého. Zvyčajne tam sú mimoriadne dobrí ako aj mimoriadne zlí ľudia, kvôli princípu vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Nemali by ste teda robiť zjednodušujúce zovšeobecňovanie. USA má svoje vlastné črty. Hrali pre celý svet veľkú úlohu pri rozvoji moderného štýlu odchýleného ľudského uvažovania, čo zahŕňa každú oblasť, ako napríklad umenie, kultúru a ľudské hodnoty. Tento moderný štýl je zvrátená kultúra – nie je to ľudská kultúra. To je isté. Povedal by som, že americká kultúra pred rokom 1950 bola ľudskou kultúrou. Ľudia boli celkom láskaví. Západní muži mali džentlmenské správanie a správali sa veľmi civilizovane, pričom ženy sa tiež správali tak, ako by sa ženy mali správať. Myslím si, že to bolo celkom dobré. Dnes sa zdá, že muži a ženy majú tú istú osobnosť. Samozrejme, nehovorím, že USA sú zlé.

Ako som povedal skôr, hovorím len o zmenách v ľudstve. Ľudia z Ázie sú dnes tiež úplne strašní. Všetci sa navzájom zraňujú a majú zlé úmysly. Ľudia nemajú ani poňatia, že keď sa dve osoby stretnú, začnú si navzájom ubližovať bez toho, aby si povedali čo i len slovo. Je to preto, že kultúra a dejiny boli veľmi dlhé a môže to byť tak, že každý mal život po živote nenávisť voči druhým. Pretože vďačnosť a nenávisť sa hromadili počas takej nesmierne dlhej doby, keď sa ľudia stretnú, každý chce, aby sa minulosť splatila, a tak si kruto ubližujú. Nepovedali ste, že Číňania v Amerike nedržia spolu? Všetci sa pozeráte len na povrch, pričom ja vidím pravú príčinu. Toto je ten dôvod.

 

Otázka: Pôsobí na mňa démonická povaha. Divoko sa pohybuje okolo alebo vnútri môjho tela. Ľudia okolo mňa sa tiež sfarbia do čierna, žlta, zelena alebo sú bledí, ako démoni ...

Učiteľ: Poviem vám, že niekto tvrdí, že kultivuje Dafa – možno tvrdíš, že si učeník Dafa, ale ja sa musím pozrieť, či si naozajstný učeník Dafa – iba tvoje slová nestačia. Moji učeníci musia opravdivo praktizovať kultiváciu a keď sa stretnú s problémami, musia hľadať svoje pripútanosti a klásť si otázku: Bolo to zavinené nejakým problémom, ktorý je v mojej mysli? Potom čo si niektorí ľudia prečítajú knihu len raz, tvrdia, že kultivujú Dafa a že sa stretli s takýmto či onakým problémom. Ich myseľ je plná ľudských vecí. Bojujú s druhými, keď sa dostanú do problémov a počas hádok nachádzajú chybu v druhých a nie v sebe. Tvrdia, že sú moji učeníci, ale ja to neuznávam. Toto sú nepochybne dve rozdielne veci. Samozrejme, nehovorím o tejto otázke alebo o tejto osobe.

Hovorím to, že keď hľadáte nedostatky v sebe, dajú sa vyriešiť všetky problémy. Možno vidíte, že nejaký človek sa učil veľa zmätených vecí a jeho telo je obklopené chaotickými odkazmi. Často videl desivé obrazy alebo jeho telo malo strašné reakcie. Kvôli týmto dôvodom sa prišiel učiť náš Dafa, pretože vedel o ohromnej sile nášho Dafa. Ale hovorím každému, že tomuto sa hovorí účelovo prísť kvôli získaniu Fa s pripútanosťou k usilovaniu sa. Toto nefunguje a nedosiahne nič. Napriek tomu nenamietame, ak máte takú pripútanosť zo začiatku, keď ste ešte nepochopili Fa. Avšak pri študovaní Fa musíte tieto pripútanosti opustiť. Potom možno vyriešiť akúkoľvek situáciu. Myslím, že som sa vyjadril jasne. V Čuan Falune je táto záležitosť dobre vysvetlená. Musíš čítať knihu a študovať viac Fa. Čítanie knihy môže vyriešiť všetky tvoje problémy.

 

Otázka: Vždy som mal pocit, že mám dobré a láskavé srdce, ale prečo nedokážem docieliť milosrdenstvo popisované Učiteľom?

Učiteľ: Toto je dobrá otázka. V skutočnosti je samotná tá otázka pripútanosťou. Nemyslím tým to, že napísanie tejto otázky je pripútanosť. Skôr to, že si pripútaný k svojmu milosrdenstvu, ktoré neprichádza tak, ako si praješ. Ako sa tvoja úroveň dvíha, tá časť tvojich citov, ktorá bola odstránená, nezostane prázdna – bude nahradená milosrdenstvom, ktoré postupne rastie. Medzi mojimi učeníkmi, ktorí tu sedia, sa mnohí naozaj vykultivovali do veľmi vysokých úrovní, ale prečo nemáte milosrdenstvo takých vysokých úrovní? V skutočnosti je milosrdenstvo Bohov úplne iné ako milosrdenstvo, ako si ho predstavujú dnešní ľudia. Už som s vami o tejto otázke hovoril mnohokrát. Aby ste žili v spoločnosti bežných ľudí, nemáte dovolené, aby ste sa na povrchu zdali príliš neobyčajní. Keby ste preukazovali toľko milosrdenstva, naozaj by ste už dlhšie nemohli medzi bežnými ľuďmi žiť. Z tohto dôvodu sa vaše milosrdenstvo a všetko ostatné, čo ste praktizovaním kultivácie získali, vyvíja vysokou rýchlosťou na tých najmikroskopickejších úrovniach vašej existencie a tie sú oddelené od vašej povrchovej vrstvy.

Ľudské životy sú utvorené tak, že mikroskopické častice sa postupne skladajú – až po najväčšie častice, teda molekuly na povrchu. Molekuly potom tvoria bunky. Ako pokračujete v kultivácii, molekuly vo vnútri vášho tela (môžem to popísať len týmto spôsobom, pretože ľudský jazyk je obmedzený) a mikroskopické častice vášho života sa všetky výrazne premieňajú, aby sa prispôsobili štandardom Fa. Potom ako dokončíte kultiváciu nejakého kúsku seba, znamená to, že sa premiestni na druhú stranu. Ako dokončíte kultiváciu ďalšieho kúsku, tiež sa presunie – dokonca aj vaše milosrdenstvo sa presunie. Je to ako sklad, kde sa vo vašom mene ukladá všetko, čo ste počas praktizovania kultivácie získali. Keby sa vaše telo malo na povrchu príliš rýchlo zmeniť, bolo by pre vás nemožné praktizovať kultiváciu. Chcelo by sa vám plakať nad všetkým, čo vidíte. Čokoľvek by ste robili, bolo by to rovnaké, ako keby to spoločne s vami robila tá vaša časť, ktorá bola plne skultivovaná – to by sa rovnalo tomu, že by Boh robil ľudské veci. Aj keby ste robili zlé veci, rovnalo by sa to tomu, že by ich urobil Boh. V dôsledku toho by ste spadli dole. Aby ste nespadli dole a zároveň sa vám umožnilo kultivovať sa medzi bežnými ľuďmi, tá vaša časť, ktorá bola plne skultivovaná, je okamžite oddelená od tej časti, ktorá ešte vami plne skultivovaná nebola a stále sa skladá z hrubých častíc. Zostane tam sedieť ako Boh pokojne sediaci v lotosovej pozícii, zatiaľ čo tá vaša časť, ktorá nebola plne skultivovaná, bude vždy žiť medzi bežnými ľuďmi ako ľudská bytosť. Ako pokračujete v kultivácii zvnútra smerom von, postupne sa dovršuje. Keď sa molekuly na tej najpovrchnejšej úrovni dovŕšia a prispôsobia, posledným krokom je konečné dovŕšenie. Toto je postup, ktorý sme si zvolili.

Niektorí žiaci sa pýtajú: „Učiteľ, ja sa takto kultivujem, ale ako to, že necítim veľké zlepšenie a prečo sa do mojej mysle ešte občas odrážajú nedobré myšlienky?“ Hovorím vám, aby ste neboli znepokojení. Keby boli z povrchu odstránené všetky ľudské látky, naozaj by ste sa nemohli kultivovať. Keby ste nemali ľudské myšlienky, mohli by ste vnímať všetky myšlienky, ktoré vysielajú ľudia. Každučké slovo, čin a myšlienka dnešného človeka je sebecká a sú dokonca niektoré hlboké, nemravné myšlienky, ktoré by ste nezniesli. Ako by ste medzi nimi mohli žiť? Ako by ste sa s nimi mohli stýkať? Takže sa to nedá takto spraviť. Napríklad, ak ste plne skultivovali sto častí vo vašom tele, z vášho povrchu môže byť odstránená len jedna časť, takže stále budete mať pocit, že zlepšenie na povrchu nie je také rýchle. To je normálne. Ale keď ste počuli, čo hovorím, nemali by ste si myslieť: „Á, takže tak to je. Potom sa nebudem obávať a proste budem robiť to, čo sa mi zachce.“ Hovorím o princípoch Fa. Ak sa nedržíte prísnych požiadaviek alebo ak sa nesprávate podľa tých meradiel, nedá sa povedať, že sa kultivujete. Toto je ten vzťah.

 

Otázka: Vo chvíli, keď nedávam pozor, sa odhalí to, aký skutočne som.

Učiteľ: Nehovor o sebe príliš zle. V skutočnosti si kultivujúci. Dokážeš vidieť svoje nedostatky a tým si už prekročil svoje myšlienky a svoje staré ja. Bežný človek svoje nedostatky nevidí. Myslí si, že je na ňom všetko dobré, akoby bol voňavým kvetom, nie je to tak? Pretože vy sa dokážete kultivovať, preskúmavať sa a vidieť svoje nedostatky, nie ste kultivujúci?

 

Otázka: Urobil som dve veľké chyby, ktoré som potom veľmi ľutoval. Zapracovalo tú moje pomocné vedomie (fu yishi) alebo moje odkazy?

Učiteľ: Pokiaľ si urobil niečo medzi bežnými ľuďmi alebo ak si urobil niečo zlé, nemôžeš povedať, že si to nebol ty, kto to urobil. Ani nemôžeš od seba oddeľovať to, či to urobilo tvoje hlavné vedomie (zhu yishi) alebo pomocné vedomie, pretože tvoríte jeden celok. Nemôžeš ani povedať, že všetky tie veci boli spáchané tvoju myšlienkovou karmou, pretože to bolo tiež spôsobené tým, že tvoje hlavné vedomie bolo slabé. Tá karma bude do teba zasahovať, kým sa jej nezbavíš. Kým tá karma nie je odstránená, všetko jej vonkajšie správanie by sa malo považovať za tvoje. Pokiaľ ju silno potláčaš a pokiaľ ju dokážeš odlíšiť a udržiavať si silné hlavné vedomie, bude to iný prípad. Takže ak ju neodmietaš, môže byť to, čo tá karma robí, označené iba ako tvoje konanie. Pri kultivácii majú byť tieto zlé veci odstraňované a zároveň sa posilňuje hlavné vedomie. Keď praktizujete kultiváciu, najlepšie je nemyslieť na veci, ktoré sa stali v minulosti. Už sa stali, nech už boli akokoľvek zlé. Čiň sa dobre v budúcnosti, aby si si nevyvinul pripútanosť.

 

Otázka: Zhotovili sme videonahrávky niekoľkých Fa konferencií v Spojených štátoch a nedali sme ich príbuzným v zahraničí. Je toto proti vôli Učiteľa?

Učiteľ: Poviem vám, že prístup ku kultivácii, ktorý prevzal náš Dafa, je ten najlepší a najčistejší. Aby som bol voči vám naozaj zodpovedný a aby som zaistil, že skutočne budete môcť dosiahnuť dovŕšenie, musím z nášho Dafa dať preč všetky veci, ktoré do našej kultivácie v Dafa nepatria. Aj keď je to niečo, čo som povedal, niečo, čo som povedal učeníkom v nejakých oblastiach alebo krajinách alebo niečo, čo nie je pre ostatné oblasti vhodné, tiež by sa to malo dať preč. Slová, ktoré som predniesol len pre určitú oblasť a ktoré nemajú univerzálne použitie, by sa tiež mali dať preč. Cieľom je umožniť vám opravdivo praktizovať kultiváciu bez akéhokoľvek rušenia – toto je cieľom.

Niektorí ľudia sa pýtali: „Neprospelo by ku pokroku žiakov, keby sme im teraz, keď sa vrátime, prehrali Majstrovu dnešnú prednášku?“ Ak ste si ju nahrali, nechajte to tak, ale nerozširujte ju v spoločnosti s pripútanosťou k nadšeniu alebo vzrušeniu. Je v poriadku, keď ju potom, čo sa vrátite, ukážete na cvičebných miestach alebo žiakom vo vašich krajinách. Ale povedal by som, že ty ako učeník nepotrebuješ, aby som ti dopodrobna hovoril, ako toto riešiť. Keď si to všetci pozrú alebo keď budú vytlačené knihy s prednáškou, jednoducho to zmažte – to je všetko. Ak to niekto pre druhých ľudí ľahkomyseľne kopíruje, prehráva, šíri alebo to svojvoľne nechá masovo vyrábať vo vydavateľstvách alebo továrňach, dopustí sa toho najhoršieho skutku. Povedal by som, že tá osoba nespĺňa meradlo toho, aby bola učeníkom Dafa.

 

Otázka: Nebol som vo svojej kultivačnej praxi usilovný a niekoľkokrát som neprešiel skúškou žiadostivosti. Keď sa teraz napravím, budete ma ešte chcieť?

Učiteľ: Poviem ti toto: nemysli si, že sa už viac nemôžeš kultivovať, pretože si raz alebo dvakrát nedokázal prejsť skúškou. V skutočnosti je to vo vašej kultivačnej praxi presne takto. Niektorí ľudia, ktorí sa dobre kultivujú, skúškou prešli; niektorí ľudia, ktorí sa tak dobre nečinili, skúškou dostatočne dobre neprešli alebo dokonca skúškou neprešli vôbec; tento človek však dokáže skúškami prejsť v iných ohľadoch. Zoceľovať sa týmto spôsobom a prejsť či neprejsť skúškami dobre – to je kultivačná prax. Keby každý mohol prejsť každou skúškou, nepotrebovali by ste praktizovať kultiváciu a hneď by ste sa stali Budhom. Nie je to pravda? Ale mal by si to brať vážne, keď skúškou znovu a znovu neprejdeš. Považovalo by sa to ešte za praktizovanie kultivácie, keby to takto dlhodobo pokračovalo?

 

Otázka: Predtým než som študoval Čuan Falun, bolo liečenie chorôb qigongom mojím zamestnaním. Keď som sa začal učiť Falun Gong, opustil som túto profesiu. Môžem sa teraz učiť čínsku medicínu a akupunktúru a robiť ich ako povolanie?

Učiteľ: To vôbec nie je problém. Čínska medicína je formou lekárskeho liečenia v ľudskej spoločnosti. Je to ľudská vec a nie je v rozpore s kultivačnou praxou. Čo sa týka liečenia chorôb qigongom, poviem ti, aby si to určite nerobil. Myslím si, že ak sa dokážeš naučiť čínsku medicínu a akupunktúru, nie je to problém – môžeš sa ju učiť a robiť ju.

 

Otázka: Máme tu malý počet študentov a žijeme roztrúsene. Nemáme to skvelé prostredie pre učenie sa Fa ako v Číne. Ako môžeme vytvoriť lepšie prostredie?

Učiteľ: Viete, že za starých čias, keď som išiel do Pekingu, aby som vyučoval Fa, bolo na prvom seminári len cez dvesto ľudí? Napriek tomu je ich teraz sto miliónov. Všetci z vás máte záväzok povedať o Fa druhým ľuďom. Nebude v budúcnosti viac ľudí? Prostredie si človek vytvára sám. Je naozaj veľmi dobré mať viac ľudí, ktorí praktizujú kultiváciu spoločne. Ľudia si môžu vymieňať názory, učiť sa jeden od druhého, pomáhať si zlepšovať sa a hovoriť si o veciach, ktoré sa pri praktizovaní kultivácie prihodili. To zvýši dôveru človeka v kultivačnú prax. Keď sa robí cvičenie v skupine, je tu zároveň silné energetické pole, a to rozhodne praktizujúcim prospieva – to je isté. Ak človek praktizuje kultiváciu sám, keď je zaneprázdnený, môže na ňu zabudnúť alebo robiť cvičenia nepravidelne skôr alebo neskôr. Každopádne bude človek lenivejší, to je isté.

 

Otázka: Prečo je to tak, že všetci ľudia, ktorých vidím v iných dimenziách, sa zdajú byť zo západu – niektorí sú dokonca anjeli s krídlami – a nikdy som nevidel Aziatov?

Učiteľ: Keď si to videl, tak si to videl. Keby som ti to jasne vysvetlil, obávam sa, že by si si mohol vyvinúť pripútanosť alebo zlé pochopenie. Môže sa zdať, že naši žiaci sú dnes Číňania alebo vyzerajú ako Švédi alebo iný druh belochov, ale možno patríte do inej rasy. Vesmír je nesmierne obrovský. Možno, že keď uspeješ v kultivácii, pôjdeš do nebies Bohov, ktorí vyzerajú ako ľudia zo západu. Možno je toto ten prípad. Nehovorím, že to musí byť ten prípad – nevyviň si pripútanosť. Nemal by si teraz byť od radosti celý bez seba, byť zmätený a prestať praktizovať veci v škole budhizmu. Ak nepraktizuješ systém, ktorý vás dnes učím, nebudeš sa môcť na to miesto dostať. Keď povieš: „To, čo nás Majster učí, patrí do školy budhizmu, takže sa zajtra pôjdem modliť do katolíckeho kostola,“ potom sa nebudeš schopný vrátiť. Povedal som, že moje učenie je založené na budhistickej škole, ale to, čo vysvetľujem, je Fa vesmíru. Ktorá škola nie je v rozsahu vesmírneho Fa zahrnutá? Takže toto je ten dôvod. Pri vyučovaní Fa sa vyjadrujem čoraz jasnejšie. To nemusí byť pre vašu kultivačnú prax veľmi prospešné. Sami sa k týmto veciam musíte osvietiť a kultivovať sa.

 

Otázka: Skúšal som jedného príbuzného presvedčiť, aby prestal praktizovať istý qigong. Jednej noci som sa vo sne dobre neovládal a prijal som od neho guanding. Veľa zlých vecí sa dostalo dovnútra. Keď som sa zobudil, cítil som bolesť hlavy a odvtedy mám často bolesti hlavy. Čo mám robiť?

Učiteľ: Neovládal si sa dobre. To jest, nenamietal si, keď sa ti chystal urobiť guanding – keď si nenamietal, znamená to, že si to chcel. Kvôli chvíľkovej slabosti si s jeho guandingom súhlasil. Túto lekciu si musíš zapamätať a nabudúce sa dobre ovládať. Nevadí, toto bola len skúška. Tvoj pocit bolesti hlavy je falošný; je to na to, aby si sa poučil a zlepšil si svoju kvalitu osvietenia. Prechádzanie skúškami v snoch nie je časťou tvojej kultivačnej praxe. Skúšky v tom stave sú na to, aby sa videlo, či je tvoja kultivácia pevná – o to tam ide. Ak sa dokážeš ovládať veľmi rozhodne dokonca aj v snoch, znamená to, že tvoja kultivácia na tejto úrovni a v tejto veci je pevná. To sa ale vzťahuje len na tvoju situácii v ten daný okamih. Veľa snov nemusia byť sny. Ak naozaj príde démon, bude to iná situácia.

 

Otázka: Majster, raz ste povedali, že tento náš svet je špinavý. Tiež ste povedali, že veci odtiaľto sú pre tú druhú stranu cenné. Ako sa to dá vysvetliť?

Učiteľ: Ak vezmeš niečo z tohto sveta nezmenené do toho sveta, nikto by to nechcel. Považovalo by sa to za tú najšpinavšie vec, za ešte špinavšie než výkal – taká je pravda. Napriek tomu sú látky z tohto sveta cenné, keď sa tej ríši prispôsobia procesom premeny; je tam taký vzťah. Inými slovami, niektoré látky pochádzajú odtiaľto a látky, ktoré sú tu, sem spadli zhora. Je tam jednoducho takýto vzťah. Všetky nebeské tajomstvá sú odhalené.

 

Otázka: Keď niekto praktizuje kultiváciu do bodu, že vystúpi jeho nesmrteľné dieťa, jeho tretie oko to nesmrteľné dieťa vidí. Aké je meradlo pre dosiahnutie strednej úrovne?

Učiteľ: V minulosti ho praktizujúci niektorých kultivačných metód vo svetskom svete mohli vidieť. Napríklad to bývalo tak, že keď v taoistickej škole nesmrteľné dieťa (yuanying) vyrástlo do veľkosti sedem až osemročného dieťaťa, hlavná duša človeka (yuanshen) vstúpila dovnútra, aby ho ovládala, a nesmrteľné dieťa vyskočilo z tela. Toto sa nazývalo zrodenie nesmrteľného dieťaťa. Bolo príliš rozradostené, než aby sa dokázalo krotiť – koniec koncov, bolo to telo Budhu a chcelo vyjsť von, aby sa mohlo hýbať a hrať sa. Pokiaľ vidíte vo vašom tele nesmrteľné dieťa a nevychádza von, nehovorí sa tomu zrodenie nesmrteľného dieťaťa. Naša prax mu však nedovoľuje von vyjsť, prinajmenšom nie počas súčasného obdobia. Ako som práve povedal, toto je jediná dimenzia, o ktorú sme sa ešte nepostarali, a je to tu veľmi špinavé a nebezpečné. Keď sa riešili dimenzie vysokých úrovní, mnoho bytostí v skutočnosti prišlo do tejto dimenzie – prišli aj zlé veci z veľmi vysokých úrovní. Niektorí ľudia, ktorých vidíte kráčať po uliciach, nie sú v skutočnosti ľuďmi. Ak to môžete vidieť, pozrite sa na tento svet a uvidíte, že je tu mnoho mimozemšťanov. Napriek tomu vyzerajú ako ľudské bytosti a nemôžete ich rozpoznať. Všetko toto je potrebné vyriešiť.

Aké je meradlo pre dosiahnutie strednej úrovne? Môžeš vedieť, ku ktorej úrovni sa budeš schopný vykultivovať? Kde je tvoja stredná úroveň? Aby sa zabezpečilo, že môžeš praktizovať kultiváciu, nechávame ťa teraz kultivovať sa takto. Takže to nemáš ako vedieť a nemáš to dovolené vedieť. Hneď ako by si to vedel, vyvinul by si si pripútanosť k samoľúbosti alebo inú pripútanosť – nevieš, čo by si mohol spraviť. Niektorí ľudia, ktorí sa takto v minulosti kultivovali, boli zničení. Človek sa náhle jedného dňa uvidel s podobou Budhu, takže vyšiel na verejnosť, aby sa stal qigongovým majstrom. Hovoril si: „Som Budha.“ Potom šiel a správal sa podľa tých vecí. Odmietal kohokoľvek počúvať, nepočúval dokonca ani svojho majstra. Môžeš tvrdiť, že teba to nezláka, ale to je tvoj súčasný stav. Hneď ako toto prostredie opustíš a niečo uvidíš, nepohne to tebou? Takže aby sa zaručilo, že všetci budú môcť postupovať rýchlejšie, nemajú niektorí ľudia dovolené vidieť. Avšak veľa ľudí má dovolené vidieť; situácia každého je iná. Máme tiež veľa učeníkov, ktorí sú na pokraji dosiahnutia dovŕšenia. V skutočnosti ho už dosiahli, len ich nenecháme, aby k nemu prišli. Ale zdá sa, že veľa vecí vedia. Niektorí ľudia so mnou hovoria, vidia ma a chcú so mnou komunikovať. K tomuto javu predtým nedošlo, pretože by nebolo možné, aby sa to stalo. Ukazuje to, že naši žiaci sa v kultivácii rýchlo zlepšujú.

 

Otázka: Keď vidím nejakých učeníkov, ktorí sa vyťahujú, že sú lepší ako všetci ostatní, chcem sa od nich držať ďalej. Je to normálny jav alebo to značí, že sa dobre nekultivujem?

Učiteľ: O tomto sa dá povedať len to, že je to normálny jav. Niektorí ľudia majú tieto pripútanosti. Niektorí naši študenti nemôžu vystáť, keď cítia pripútanosti privodené myslením určitých ľudí – hlavne nových študentov, pretože ich myšlienky sa viac ukazujú. Tým nie je povedané, že títo žiaci sa nekultivovali dobre. Je to preto, že sa ukázali ich pripútanosti, ktoré ešte neboli odstránené. Takéto je praktizovanie kultivácie. Nemôžeš povedať, že niekto nie je dobrý, keď vidíš jeho pripútanosti. Ani nemôžeš povedať, že sa vykultivoval k vysokej úrovni, keď vidíš, že niečo vykonal dobre. Človek môže byť posudzovaný len ako celok.

 

Otázka: Majster, v jingwene „Vysvetlenie k Fa“ ste napísali, že „Ak podporujete zlých démonov ľudskou stránkou, ...“ Čo sú to tí „zlí démoni“?

Učiteľ: Čo sú to démoni? Sú to démoni. V tomto vesmíre vždy boli démoni. Démoni, o ktorých hovoríš, sú hlavne veci démonickej povahy, ktoré sa prejavujú xinxingom alebo myšlienkami, čo znamená, že ľudia stále ešte majú démonickú povahu. To znamená, že naši žiaci môžu niekedy jeden voči druhému fungovať ako démoni. Z času na čas sa môže človek voči druhým prejavovať ako démon. Ale nemôžete povedať, že je to démon – môžete len povedať, že hral túto úlohu. Možno je ten človek dosť dobrý. Stále sa kultivuje, len v tom čase neurobil niečo správne, a tak pôsobil na druhých ako démon. Sú tiež nejakí ľudia, ktorí majú pomerne viac myšlienkovej karmy. Démoni, o ktorých sa hovorí v jingwene „Vysvetlenie k Fa“ sú tí, ktorí poškodzujú Fa a vašu kultivačnú prax. Nie je to tak, že ja vás pred týmito druhmi démonov nemôžem ochrániť. Poviem vám, že každá situácia, ktorá sa objaví počas procesu kultivácie, súvisí s vami, takže sa musíte kultivovať.

 

Otázka: Ako by mala tá strana, ktorá získala Fa, napraviť Fa?

Učiteľ: Pýtate sa na jingwen „Vysvetlenie k Fa“. Nevysvetlím vám ho tu dopodrobna. Nech už chápete jingwen „Vysvetlenie k Fa“ akokoľvek, nerozumiete mu zle; to len rozsah vášho pochopenia je obmedzený. V skutočnosti som ho nenapísal len pre vašu ľudskú stránku, napísal som ho skôr pre tú vašu stránku, ktorá už bola plne skultivovaná. Takže nech ho chápete do akejkoľvek miery, je to v poriadku.

 

Otázka: Učeníci zo Xinjiangu sa túžia stretnúť s Majstrom.

Učiteľ: Žiadajú ma, aby som tam išiel. Poznám vaše pocity. Ďakujem všetkým. Ľudia v mnohých oblastiach chcú, aby som prišiel. Uvidíme, či budú vhodné príležitosti.

 

Otázka: Naozaj chcem pomôcť rozširovať Fa, ale niekedy sa bojím, že to možno neurobím dobre a nechtiac poškodím Dafa. Ako by som to mal vyriešiť?

Učiteľ: Hovor o svojich vlastných skúsenostiach pri učení sa Fa. Nehovor o Fa, akoby tie slová boli tvoje vlastné – nehovor o Fa skreslene. Hovor o svojich vlastných skúsenostiach. Ak sa bojíš, že poškodíš Fa, môžeš hovoriť o tom, čo si vo Fa zažil a pochopil a tak ďalej. Potom pridáš nasledovné slová: „Význam tohto Fa je naozaj hlboký. Toto je len to, ako ho teraz chápem tam, kde v kultivácii som.“ Keď to urobíš takto, nie je to poškodzovanie Fa. Poprípade môžeš tomu človeku povedať Učiteľove slová a nechať ho, nech ich pochopí sám. Žiadna z týchto metód Fa nepoškodzuje. Ak povieš druhým moje slová tak, akoby boli tvoje, neúmyselne to vytvorí zlý účinok. Niekedy človek pridá do Fa svoje vlastné názory a vyhlási, že význam niektorých slov je taký alebo onaký. Keď to tak vykladá, je to naozaj zlé. Nevykladá svojvoľne Fa? Fa má v skutočnosti hlboké vnútornej významy – nemôže ho ani v najmenšom vykladať. Môžeš povedať len toto: „Uvedomujem si, že vo Fa je tento význam a sú tam ešte vyššie vnútorné významy.“ Takto to bude v poriadku.

 

Otázka: Musíme praktizovať wuwei (nečinnosť) a nezasahovať do bežných ľudských záležitostí. Zároveň musíme vo všetkých situáciách myslieť na druhých. Ako máme tento vzťah vyvážiť?

Učiteľ: Jedným z princípov Fa, ktorý učím, je to, že každý musí kultivovať svoje vlastné srdce a myseľ a premeniť sa na dobrého človeka – na ešte lepšieho človeka – a splniť dokonca meradlo vysokých ríš. Keď sa objavia problémy, hľadajte príčiny v sebe. Keď sa miešate do spoločenských záležitostí, ktoré zbadáte, nemuseli by ste ich vyriešiť správne a mohli by ste urobiť chyby. Preto by ste to mali robiť čo najmenej alebo to nerobiť vôbec. Uvažujte o tomto: prečo sa mnísi v minulosti držali ďalej od svetského sveta? Mních si dokonca zapchal uši vatou, aby celý deň nič nepočul, pretože nechcel nič počúvať. Zapchal si ústa, aby nehovoril. Zistil, že počúvaním sa dostanú dovnútra zlé veci. Zdalo sa mu, že všetko spôsobuje karmu.

Viete, kto je to zlý človek? Prečo je zlý človek zlý? Je to preto, že myseľ človeka je naplnená príliš mnohými zlými vecami. Naučil sa príliš veľa zlých vecí a jeho myseľ je plná zlých myšlienok. Je to zlý človek, bez ohľadu na to, či je to viditeľné alebo nie. Takže odkiaľ tieto zlé veci pochádzajú? Nepochádzajú z toho, čo počul? [Ten mních má pocit:] „Nechcem nič, nepočúvam zlé veci, ignorujem všetko, čo vidím a nič nepočúvam.“ Čo je dobrý človek? Dobrým človekom ste vtedy, keď je vaša myseľ plná dobrých myšlienok. Ak sú vo vašej mysli len dobré myšlienky, to, čo robíte, bude spĺňať štandardy. Akékoľvek správanie je riadené mozgom človeka, takže to, čo robíte, budú určite dobré veci. Keď sa ako kultivujúci stále radi miešate do záležitostí bežných ľudí, budete robiť chyby, pretože nemôžete vidieť predurčené usporiadania. Ak je to vaše zamestnanie, samozrejme, že to nemôžete ignorovať. Ak v bežnej ľudskej spoločnosti vidíte, ako niekto niekoho kopne alebo ho preklína, alebo ak vidíte ľudí, ako sa hádajú a bojujú, a vy sa do toho vložíte, aby ste niekoho ochránili pred nespravodlivosťou, potom ste sa do tých vecí nemali miešať. Prečo? Sú tu policajti a ľudia na úradných postoch. To, že sa vo veci angažujete, sa rovná miešaniu sa do tých vecí. Okrem toho môže byť to, čo robíte, nesprávne. Ak jeden človek vo svojom minulom živote dlhoval tej druhej osobe kopanec, jednoducho to v tomto živote splatil. Keď sa do toho zamiešate, nebude to môcť splatiť. Z pohľadu bežného človeka ste urobili dobrú vec. Pre Boha, ktorý tento incident usporiadal, aby vyrovnal karmický dlh, ste ale urobili zlú vec, pretože kultivujúci sa už nemôže merať meradlami bežných ľudí. Toto má objasniť tú otázku, že by ste nemali vykonávať tieto zámerné činy.

Ako by ste mali vo všetkých situáciách myslieť na druhých? Keďže som povedal, že vaša kultivačná prax by mala byť do maximálnej miery v súlade so spoločnosťou bežných ľudí, musíte si s ľuďmi udržiavať kontakt. Takže budú záležitosti, ktoré zahŕňajú osobný záujem. Povedal by som, že nie je dobré, ak ste ešte stále sebecký, a keď sa niečo stane, myslíte najprv na seba a nehľadíte na druhých. Koniec koncov si stále musíte udržiavať kontakt s ľuďmi v spoločnosti. Keď tam v práci sedíte, chladne a s odstupom, povedal by som, že vás šéf vyhodí. Stále ešte musíte dodržiavať spôsob života v ľudskej spoločnosti. Musíte mať s ľuďmi kontakt, byť k ľuďom dobrý a než niečo urobíte, myslieť najprv na druhých. V dnešnej spoločnosti chcú niektorí podnikatelia len vytiahnuť všetky peniaze z vreciek druhých ľudí, aby okamžite zbohatli. Čo sa týka tejto otázky, myslím si, že európski belosi, čo podnikajú, majú veľmi dobrý stav mysle. Belošský podnikateľ považuje svoje podnikanie za profesiu a povinnosť a robí ju z celého srdca podľa svojich najlepších schopností. Nevadí mu dokonca ani to, že má len jedného zákazníka za deň. Považuje to za svoje zamestnanie, za svoju prácu a za súčasť života, a ak dokáže uživiť seba a svoju rodinu a trochu ušetriť, stačí to. Toto je stav bytia človekom. Dnes je ľudská túžba rýchlo zbohatnúť príliš silná. Riadi ich takáto mentalita. Ľudia si skrátka navzájom ubližujú, akoby chceli získať a dať si do vreciek všetky peniaze druhých. Čo budú druhí ľudia robiť? Prečo nepremýšľajú o ťažkostiach druhých ľudí? Robia veci bez toho, aby sa obzerali na druhých. Toto je mentalita skazeného ľudstva v dnešnej ľudskej spoločnosti. Keď niečo robíte, premýšľajte o tom, či to druhí dokážu zniesť – taká by mala byť ľudská bytosť.

 

Otázka: Povedali by ste nám prosím znova o význame jingwenu „Držte sa strednej cesty“?

Učiteľ: Všetci žiaci by mali vedieť, že by ste nemali chápať Fa s ľudskými emóciami a myslením. Jednoducho povedané, to je ten princíp. Napríklad dnes so mnou niekto robil rozhovor. Spýtal sa ma: „Aké je napríklad vnútro a vonkajšok vesmíru?“ Povedal som mu: „Koncept, ktorý ste spomenuli, pochádza z ľudského uvažovania. V tomto vesmíre nie je nijaké vnútro a vonkajšok, o ktorom hovoríte – taký koncept tam nie je. To, čo ste povedali, boli myšlienky a uvažovanie človeka.“ To, čo sa vám snažím povedať, je to, že musíte tiež premeniť svoje ľudské uvažovanie. To znamená, že vo vašom každodennom živote alebo v pochopení Fa sa už k tomu naozaj nemôžete stavať s ľudským uvažovaním a nesmiete chápať Fa s tými ľudskými vecami, ktorých sa pevne držíte a neviete ich odložiť. Povrchový význam jingwenu „Držte sa strednej cesty“ je nechodiť do extrémov.

 

Otázka: Učiteľ, povedali ste, že mocná cnosť veľkých Budhov na nebesiach bola vykultivovaná nimi samotnými. Keď je ale ťažké v budhovských rajoch praktizovať kultiváciu, znamená to, že sa všetci musia vrátiť do tohto ľudského sveta, aby praktizovali kultiváciu?

Učiteľ: Vo vesmíre sú dva pôvody bytostí: Jeden je, že sa narodia rodičom a druhý je ten, že sú vytvorené pohybom hmoty vo vesmíre. Ríša bytosti vytvorenej v danej sfére je práve taká vysoká ako tá ríša. Tá bytosť nie je znečistená ničím z nižších úrovní a nemusí spĺňať žiadne štandardy pre nižšie úrovne. Od okamihu, keď sa zrodí, sa riadia meradlami tej ríše. Nemá v tej ríši žiť? Potom sú druhí, ktorí sa tam dostanú kultiváciou. Ja tu kladiem dôraz na praktizovanie kultivácie, pretože ste kultivujúci. V skutočnosti tá časť, ktorá sa tam hore dostane prostredníctvom kultivácie, je vo vesmíre žalostne malá. Väčšina bytostí pochádza zo svojich ríš.

 

Otázka: Veľmi ma dojíma nadšenie mnohých študentov pri rozširovaní Fa, ale sám som často apatický. Čo mám robiť, aby som tento stav mysle zmenil?

Učiteľ: Ohľadom tohto nemám žiadne požiadavky. Nepovedal som, že naši žiaci musia ísť rozširovať Fa alebo odovzdávať Fa druhým. Keď niekto to nadšenie nemá alebo keď potom, čo Fa získa, nechce ho šíriť, je to v poriadku. Nie si povinný robiť to a nepovažuje sa to za zlé. Napriek tomu hovoríme, že ty ako študent, pretože máš milosrdenstvo, keď vidíš druhých trpieť, povieš im o Fa. Žiadna peňažná suma ani žiaden druh pomoci, ktorý im poskytneš, nebudú také dobré, ako povedať im o Fa. Urobiť to je tá najlepšia vec.

 

Otázka: Keď robíme cvičenie bez hudby, ovplyvní rýchlosť našich pohybov ich účinok?

Učiteľ: Bez ohľadu na to, ako rýchlo ich robíte, nebude to príliš rýchle; bez ohľadu na to, ako pomaly ich robíte, nebude to príliš pomalé. Rýchlosť nie je pevne daná, takže to nie je tak, že rýchlosť musí presne rovnaká ako moja. Posilňujete mechanizmy, takže bude stačiť, keď vaša rýchlosť bude celkovo taká istá ako na audio nahrávkach. Keď robíte cvičenia spoločne, mali by byť pohyby v súlade a rovnaké.

 

Otázka: Nesmrteľné dieťa prestane rásť, keď dosiahne veľkosť človeka. Musia teda deti čakať, kým vyrastú, aby praktizovali kultiváciu?

Učiteľ: Ako by sa mohli ľudské bytosti porovnávať s nesmrteľným dieťaťom? Nesmrteľné dieťa vznikne pomocou praktizovania kultivácie. Nie je veľa detí, ktoré kultiváciu praktizujú?

 

Otázka: Myšlienky druhých ľudí môžu často vstupovať do mojej mysle. Keď je niekto ospalý, chce sa mi tiež spať; keď je nahnevaný, tiež nie som šťastný.

Učiteľ: Toto je stav, ktorý sa u človeka pri praktizovaní objaví. Znamená to, že všetky tvoje póry sú otvorené a ty môžeš vnímať vonkajšie odkazy. Nie je to nadprirodzená schopnosť. Je to len stav v kultivačnom procese: Keď niekto trpí bolesťou niekde v tele, ty trpíš tiež; keď sa niekde v tele cíti nedobre, ty sa cítiš nedobre tiež; keď je niekto šťastný, ty si šťastný tiež. V skutočnosti je to stav, ktorý sa objaví, keď je celé tvoje telo otvorené. Avšak rýchlo to pominie. Čím rýchlejšie postúpiš v kultivácii, tým rýchlejšie tento stav pominie.

 

Otázka: Počul som, že v Číne bol žiak, ktorý zomrel čoskoro potom, čo sa naučil Fa. Než zomrel, trval na tom, že nebude brať žiadne lieky. Prečo by mal človek zomrieť, keď sa nebojí ani smrti?

Učiteľ: Chorý človek hlboko vo vnútri chce, aby som vyliečil jeho chorobu, a tak neberie lieky, alebo sa preto pevne považuje za praktizujúceho – toto možno vidieť na povrchu. Keby sa bežný človek nakazil smrteľnou chorobou a trval na tom, že nebude brať lieky, nech sa deje, čo sa deje, zomrel by? Zomrel, nie je to tak? Nastal čas, aby zomrel, a tak zomrel, pretože bol bežným človekom. Ako by bolo možné ľahkovážne predĺžiť život bežného človeka? Tvrdil, že praktizuje. Všetci o tom premýšľajte: Keď cvičíte Falun Gong a čítate knihy, robí to z vás učeníka Dafa? Ak nepostupujete usilovne vpred a nesprávate sa opravdivo podľa štandardov, ktoré som vás učil, ako by ste mohli byť mojím učeníkom? To, či ste mojím učeníkom, závisí od toho, či vás za učeníka uznám. Inými slovami, dosahujete štandardy pre učeníka? Ak každý deň vykonávate cvičenia len ako robenie nejakých fyzických cvičení, ak čítate knihy bez toho, aby ste sa prispôsobili ich obsahu, ak nepostupujete usilovne vpred a nechováte sa podľa požiadaviek z kníh, môžete byť mojím učeníkom? Nie ste stále bežnou osobou? Povedzme, že bežný človek ochorie a ako topiaci sa, ktorý sa chytá aj stebla slamy, si uvedomí, že ja môžem odstrániť chorobovú karmu človeka, ale že v tejto kultivačnej ceste počas odstraňovania karmy človek neberie žiadne lieky – robí cvičenia s nesprávnym pochopením, že keď bude len vykonávať cvičenia a nebude brať lieky, uzdraví sa a nezomrie. Nielenže je bežným človekom, ale stále má také silné pripútanosti. Ako by mohol nezomrieť?

Dafa je vážny a kultivačná prax je vážna vec. Ako môže byť život človeka, ktorý má skončiť, neuvážene predĺžený, ako môže byť bežnému človeku dovolené, aby dosiahol dovŕšenie a stal sa Budhom?! Musíte kultivovať svoju myseľ. Nepočíta sa to, keď sa vaša myseľ od základu nezmení. Keď sa na povrchu činíte dobre, ale vo vnútri stále máte trošku pripútanosti, ktorú si sami nevšimnete, nepovažuje sa to za prejdenie skúškou. Je to preto, že kultivácia je tá najzávažnejšia vec, človek sa musí od základu zmeniť. Viete, že mnohí ľudia praktizujú Falun Gong a že značné množstvo z nich sa vyliečilo z rakoviny alebo z iných smrteľných chorôb. O tomto vám nemusím hovoriť, pretože všetci naši študenti to vedia.

Boli tiež nejakí kriticky chorí ľudia s rakovinou alebo inými smrteľnými chorobami, ktorí prišli praktizovať Falun Gong, ale rovnako zomreli. Prečo? Aj keď tá osoba mala plno rečí o praktizovaní Falun Gongu, vo svojich myšlienkach svoju chorobu vôbec neopustila. Niektorí ľudia môžu uvažovať takto: „Bol taký aktívny v praktizovaní. Rozprával nám o neužívaní liekov a tiež nám radil, aby sme sa vzdali pripútanosti k chorobe. Dokonca pomáhal druhým, aby sa učili Fa.“ To však nemusí nutne znamenať, že on sám to opustil – neviete, čo mal v mysli. Toto ukazuje, aká zložitá je to otázka. Žiadal od druhých, aby sa tej pripútanosti vzdali, pretože vedel, že to môže Učiteľ počuť. Chcel, aby to Učiteľ počul. Aby som to povedal priamo, snažil sa Učiteľa podviesť. Jeho skutočným zámerom bolo: „Učiteľ sa o mňa určite postará za všetky tie veci, čo som urobil. Čítam knihy, robím cvičenia a hovorím ostatným, aby sa kultivovali, takže Učiteľ moju chorobu určite odstráni.“ Vidíte, že na povrchu prestal brať lieky, hovoril tie slová a správal sa podľa mojich požiadaviek pre prax. Vo svojej podstate ale štandard praktizujúceho naozaj nespĺňal. Stále si myslel: „Ak toto budem robiť, Majster ma určite zbaví choroby.“ Stále ešte takto uvažoval. Vykorenil svoju túžbu, aby ho Majster zbavil jeho choroby? Nebola tá túžba stále vrytá a ukrytá v jeho mysli? Nesnažil sa v tom prípade podviesť druhých a aj mňa? V skutočnosti podvádzal sám seba. Ako mohol byť v tom prípade vyliečený zo svojej choroby?

Avšak, my často dávame šancu ľuďom, ktorí sú vážne chorí a odďaľujeme veci. Dátum smrti, ktorý stanovili v nemocnici, už dávno prešiel. Uplynula dlhá doba, či už to bolo pol roka, rok, alebo niekoľko rokov. Stále tomuto človeku dávame šance a čakáme, že sa vzdá tej svojej pripútanosti. On sa jej však jednoducho nevzdáva. Aj keď nič nepovie, jeho myseľ je často rozrušená nasledujúcimi myšlienkami: „Pretože praktizujem Falun Gong, moja chorobu pravdepodobne zmizla. Pretože praktizujem Falun Gong, možno bude vyliečená.“ Nedokáže sa opravdivo považovať za kultivujúceho učeníka, ktorý vôbec nemyslí na chorobu. Už som povedal, že na vás nemám takmer žiadne požiadavky. Všetko je otvorené – záleží len na vašom srdci. Keby som sa nepozeral ani na vaše srdce, mohol by som vás ešte zachrániť? V skutočnosti, bez ohľadu na to, akú kultivačnú cestu človek praktizuje, musí sa premeniť jeho srdce. Rozdiel je len v tom, že náš kultivačný systém mieri priamo na ľudskú myseľ.

 

Otázka: Čím viac Fa študujem, tým viac si uvedomujem, že moc Fa je bez hraníc, že v tej bezhraničnosti je obsiahnuté všetko a že to nemá konca. Učiteľ, povedali by ste mi prosím, prečo je to tak? 

Učiteľ: „V tej bezhraničnosti je obsiahnuté všetko“ – toto je tiež druh skúšky. Keď pocítiš, že sa blíži dovŕšenie, nebudeš už mať tento pocit. Tvoj pocit je veľmi dobrý. Bez ohľadu na to, ako sa cítiš, nevenuj tomu príliš pozornosti. Niekedy môže človek vystúpiť veľmi rýchlo, keď sa zlepší. Ale keď to príde k tej časti tela, ktorá je v Troch ríšach, bude neuveriteľne ťažké urobiť aj jediný krok vpred. Je to také ťažké, že jednoducho nie si ochotný rozlúčiť sa so svojím ľudským uvažovaním. Toto je situácia, ktorú som si všimol.

 

Otázka: Učiteľ, často hovoríte, že čas tlačí. Na druhej strane ste tiež povedali, že Dafa sa rozšíri medzi bežnými ľuďmi široko ďaleko na dlhý čas. Neprotirečí si to?

Učiteľ: Naozaj hovorím, že čas tlačí. Povedal som, že nezachraňujem len ľudí. Keď dosiahnete dovŕšenie, musím ešte urobiť ďalšie veci, o ktorých vám nemôžem povedať. Nemôžem dlho učiť Fa v ľudskom svete. Keď hovorím, že čas tlačí, mali by ste jednoducho zrýchliť svoju kultiváciu. Nevykladajte si moje slová nesprávne ani si ich nepleťte s nejakými rečami o katastrofách, o ktorých dnes rozprávajú zlá náboženstva. Čas pre kultiváciu naozaj dosť tlačí. Nedôjde ku katastrofe, ale pre koniec kultivácie existuje konečný termín. Hneď ako sa raz odhalí celá pravda, všetko skončí a vám už nebude dovolené kultivovať sa. Ale ľudstvo bude pokračovať. Kultivačná prax bude existovať navždy, aj keď to bude v kultivačnej forme budúcnosti.

 

Otázka: Keď človek žije v spoločnosti bežných ľudí a robí veci úprimne, je zodpovedný k svojmu zamestnaniu a rodine a nie je ani trošku nedbalý, považuje sa to za pripútanosť?

Učiteľ: Nemôžem povedať, že to, čo hovoríš, je nesprávne, ale nemôžem ani vylúčiť, že v tvojich slovách sú veľmi silné ľudské prvky. Je to preto, že keď sa snažíš tieto veci urobiť dobre v spoločnosti bežných ľudí, je nemožné, aby si ich vykonal s uvažovaním Budhu. Nebol by si schopný takto robiť veci. Takže stále máš uvažovanie ľudskej bytosti. Toto je len prejav rôznych situácií na určitých úrovniach.

 

Otázka: Moji americkí priatelia sa sťažujú, že anglická verzia Čuan Faluna je ťažká na pochopenie. Mohli by ste nám prosím povedať o perspektíve Dafa u Američanov?

Učiteľ: Poviem ti, že to nie je tak, že anglická verzia sa ťažko číta. Povedal by som, že anglická verzia bola preložená veľmi dobre – tá, čo vyšla v USA, je obzvlášť jednoduchá na pochopenie. Tento Dafa má jednoducho veľmi veľa vnútorných významov. Tí Američania, ktorí majú relatívne jednoduchšie myšlienky, ho považujú za ťažký na pochopenie. Pre mladých ľudí, ktorí nie sú zvyknutí na používanie svojej mysle, je naozaj ťažké niektoré veci pochopiť. Kto z vás, čo tu sedíte, môže povedať, že dokáže ľahko porozumieť všetkému v Čuan Falune? Všetci cítite, že čím viac sa ho učíte, tým je to ťažšie. Viete, že mních Tang[1] bol jedenásť rokov pešo na cestách, aby získal z Indie budhistické písma. Prešiel všetkými možnými ťažkosťami a nebezpečenstvami a keď sa vrátil, musel sám urobiť preklad. Dnes vám bol Dafa prinesený až sem, ale vy ho stále považujete za náročný. Ak si myslíte, že preklad nie je dobrý, môžete urobiť preklad tiež – urobte lepší.

V Číne sme zorganizovali niekoľko študentov, aby túto knihu preložili do angličtiny. Trvalo im to dva roky. Stále sa medzi sebou hádali, pretože chceli pre anglického čitateľa preložiť význam bez akýchkoľvek odchýlok od originálu. Prekonali veľké ťažkosti. Vy ste ho získali hotový a stále sa vám zdá ťažký. Ak je niečo naozaj otázne, môžete to porovnať s verziou preloženou v Číne. V Bostone je jeden ruský žiak. Počúval som ho, keď včera hovoril. Každému sa zdal jeho proces učenia sa čínštiny neobvyklý. Je veľa takých príkladov. Keď do toho dáte svoju myseľ, myslím si, že môžete byť všetci ako on.

Čo sa týka perspektívy Dafa u Američanov, poviem ti, že budúcnosť každej veci, každej živej bytosti, ako aj budúcnosť všetkých vecí, ktoré sú spravené v tomto vesmíre, môže byť videná a to od začiatku po koniec. Len budúcnosť tejto mojej akcie nemôže vidieť nikto. Než som sa to rozhodol urobiť, žiadna budúcnosť tam jednoducho nebola. Ohľadom toho, aká bude budúcnosť, ak dnešná ľudská spoločnosť bude pokračovať ako doteraz, všetci ľudia budú ohromne krutí, ako démoni. Samozrejme, keď sú ľudia zlí, bude viac násilných konfliktov ako aj prírodných a ľudských pohrôm. Ľudia sa medzi sebou budú zabíjať a bojovať a karma bude všade. Aké je potom perspektíva? Je to naozaj hrozné. Čo sa týka kultivačnej praxe, perspektíva Dafa v USA záleží na tom, ako dobre Američania získajú Fa.

 

Otázka: Niektorí Američania sa domnievajú, že niektoré časti Dafa sú v protiklade k iným kultivačným cestám. To často vytvára nejaké problémy.

Učiteľ: Poviem vám, že sa vyučuje taký veľký Fa a v tejto knihe je veľa, dosť veľa skúšok namierených na rôznych ľudí, aby bolo vidieť, ako zareaguje ich myseľ. Dafa nemožno len tak získať. Dnes je napríklad veľký počet siekt a falošných qigongov, ktoré vedú ľudí na scestie. Veľa ľudí, ktorí sú schopní praktizovať kultiváciu, sa do nich zapojilo ako do náboženstva. Niektorí sa dokonca dopúšťajú samovraždy – jednoducho chaos. Povedal som, že nezachraňujem len ľudí. Keby som na tieto zlé veci nepoukázal, keby som vám nepovedal, že sú zlé, ako by ste sa mohli nerušene sústrediť na kultiváciu jednej veci a ako by som sa mohol zaoberať kľúčovou otázkou „žiadnej druhej kultivačnej cesty“? Dafa nemožno len tak ľahko získať. Možno je niekto k týmto veciam pripútaný a to mu prekáža a už nechce Fa získať. Ak nechce Fa získať, nechajte ho tak, pretože ak tú pripútanosť neodloží a nepraktizuje len jednu cestu, nebude môcť dosiahnuť dovŕšenie a spôsobí Dafa škodu. Sú to jeho vlastné city, ktoré mu bránia v získaní Fa. Dafa je vážny. Nie každý môže Fa získať. Môžeme Fa doširoka rozširovať, aby ho získali všetci ľudia, ktorí sú predurčení alebo ktorí sú ešte schopní Fa získať. Ale naozaj je časť ľudí, ktorí Fa jednoducho získať nemôžu. Už ho nemajú dovolené čítať, takže sú pravdepodobne zadržiavaní [prekážkami]. Ak človek nie je zadržiavaný [prekážkami], je veľmi pravdepodobné, že má predurčené Fa získať.

 

Otázka: Na niekoľkých snímkach Učiteľa, ktoré boli oficiálne zverejnené, sú odlišné znaky rúk. Mohli by ste nám povedať ich význam?

Učiteľ: Okrem tohto obrazu, ktorý visí tu na konferencii, neboli zverejnené žiadne iné obrazy so znakmi rúk. Znaky rúk sú veľmi zložité. Sú práve také ako všetky tie slová, ktorými vás dnes učím Fa. Znaky rúk v pohybe sú jazykom. Sled gestikulovaných znakov je časťou vyučovaného Fa. Keby to bolo niečo, čo by som mohol povedať slovami, nerobil by som dnes pre vás znaky rúk. Dôvod je ten, že takýto obsah nemožno vysloviť. Myslíte si, že to, čo som dnes povedal, je na vysokej úrovni; určite ste si to mysleli. Neviete vôbec, o koľko vyššiu úroveň majú tie znaky rúk – ukazujú pravdu. Keď im dokážete rozumieť, potom im rozumiete; keď nie, je to tiež v poriadku.

 

Otázka: Myslím si, že bolo zariadené, aby sme prišli do západnej spoločnosti preto, aby sme mohli rozširovať  Fa, a že sa v pravý čas vrátime na východ. Je to tak?

Učiteľ: Ak sa ma pýtaš, prečo si emigroval na západ, nemôžem ti to povedať. Dnes si môžeš ísť, kam chceš. Keď hovoríš, že sa vrátiš na východ, keď dosiahneš dovŕšenie – čo by si robil na Zemi, keď dosiahneš dovŕšenie?

 

Otázka: Je jeden človek, ktorému odstránili transplantovanú obličku potom, čo zlyhala. Mal príležitosť učiť sa Falun Gong a v kultivácii xinxingu v každodennom živote je usilovný a dúfa, že v tomto živote dosiahne dovŕšenie. Má šancu?

Učiteľ: Poviem ti, že veľa z vás sa pýtalo na operácie a že či sa môžete ešte bez určitej časti tela kultivovať. Operácia je v skutočnosti vykonaná v tejto ľudskej dimenzii a nemôže sa ani trošku dotknúť tiel v iných dimenziách. Takže to, čo je odstránené, je len niečo v tejto povrchovej dimenzii. Základného tela sa však nemožno dotknúť. Inými slovami, telo na tej strane je nedotknuté. Ale pre praktizovanie kultivácie ste odkázaní na toto telo. Ak ste naozaj schopní splniť štandardy pre praktizovanie kultivácie, môže byť pre vás urobený akýkoľvek zázrak. Ak však štandardy splniť nedokážete, nemožno vám dať nič. Preto je praktizovanie kultivácie vážna vec.

 

Otázka: Ak sa človek k niečomu osvietil, ale nekonal podľa toho, považuje sa ten človek v tejto veci stále za neosvieteného?

Učiteľ: Ak sa niekto k niečomu osvietil, ale nesprával sa dobre, potom vedome robí to, čo je zlé. Nie je to tak, že sa k tomu neosvetlil. Len žartujem. Poviem vám, že veľa z vás pozná princípy veľmi dobre, ale keď čelíte skúške, stále sa tej pripútanosti nemôžete vzdať – nie je to tak? Je to pravda? (Všetci odpovedajú: „Áno!“) Aký je dôvod? Niektorí ľudia konajú, aby si zachovali dôstojnosť, niektorí ľudia nie sú schopní sa vzdať svojich citov, že? Takže vedome urobili chyby. Teraz si kultivujúci, takže nemôžeš stále vedome robiť to, čo je nesprávne. Skôr či neskôr tou skúškou musíš prejsť.

 

Otázka: Môže mŕtva voda obsahovať Zhen-Shan-Ren?

Učiteľ: Vesmír je tvorený základnými charakteristickými vlastnosťami Zhen-Shan-Ren. Nezaoberaj sa predstavami o ňom. Je to takto v jednej predstave a inak v inej predstave. Pri praktizovaní kultivácie by tvojím motívom nemali byť ani záľuby ani usilovanie sa o znalosti. To by nešlo. Mal by si sa sústrediť na praktizovanie kultivácie.

 

Otázka: Ak sa chce niekto vykultivovať na úroveň presahujúcu Arhata, musí spraviť sľub, že ponúkne spásu všetkým vnímajúcim bytostiam? Je pravda, že ak človek tento sľub neurobí, môže dosiahnuť len nižšie úrovne?

Učiteľ: Neviedol som tvoje myslenie touto cestou a nehovoril som o týchto veciach. Z akého náboženstva si to počul? Aký sľub? Poviem ti, že toto všetko sú ľudské city. Keď si to už spomenul, prehovorím o tom, prečo toto veriaci budhizmu hovoria. Nie sú reči o skladaní sľubu v dnešnom budhizme vytvorené človekom? Nie sú to pripútanosti zámerného konania a usilovania? V budhizme sa hovorí o sľube ponúknuť spásu všetkým vnímajúcim bytostiam. Domnievajú sa, že sa stanú Budhami, ak si želajú ponúknuť spásu všetkým vnímajúcim bytostiam. Nie je to vtip? Človek sa môže stať Budhom len naozajstnou kultiváciou, aby tú úroveň dosiahol, znášaním utrpenia a dosiahnutím tej vznešené ríše. Veriaci v budhizme teraz chcú ponúkať spásu všetkým vnímajúcim bytostiam. Ako môžu ponúknuť spásu všetkým vnímajúcim bytostiam bez toho, aby sa kultivovali na vysokú úroveň? V skutočnosti veľa nasledovníkov budhizmu do toho výrazu zahŕňa veľa pripútanosti k citom a úmysel predvádzať sa. Moje slová dokážu okamžite preniknúť srdcom človeka. Ako môžu ľudské bytosti chápať význam „ponúkania spásy všetkým vnímajúcim bytostiam“ na úrovni Budhu? Keď dnes ľudia hovoria o ponúkaní spásy všetkým vnímajúcim bytostiam, nie je to v skutočnosti prejavom ich mentality predvádzať sa a zložitých pripútanosti, ktoré pramenia z ich planých nádejí? Je to poháňané pripútanosťami k ľuďom a k citom, spoločne s pripútanosťou k predvádzaniu sa v budúcnosti. Mohol by sa budhista v období konca Dharmy nachádzať v takej vysokej a posvätnej ríši? To je nemožné.

Navyše o ponúkaní spásy všetkým vnímajúcim bytostiam nemožno ľahkovážne hovoriť alebo robiť to. Ako by mohli ľudia poznať, že predtým ako Šákjamuni prišiel dole do sveta, musel mať súhlas mnohých Budhov, Daov a Bohov a  ešte ďalších iných Budhov, Daov a Bohov na ešte vyšších úrovniach? Kto by sa odvážil prísť nadol, ak by nemal špeciálnu misiu? Prichádzanie nadol je presne ako padanie nadol. Človek musí praktizovať kultiváciu, ak sa má vrátiť, takže kto by sa odvážil prísť nadol? Okrem toho nie je dovolené ľahkovážne vstúpiť do Troch ríš. Môžete si myslieť, že nebudete ľuďmi znečistený. Ako by niekto mohol nebyť znečistený, keď skočí do jamy s hnojom? Určite bude znečistený, nie? Takže to nemožno ľahkovážne spraviť. Pôvodne to boli veľmi posvätné výrazy v náboženstve. Sú to slová budhovskej školy, ktoré povedali Bohovia a používali sa pri praktizovaní kultivácie. Teraz ich bežní ľudia ľahkovážne prebrali a ľahkovážne ich hovoria. Bežní ľudia ich používajú, ako keby boli úplne bezcenné a ich posvätné významy sa už stratili.

Navyše, Arhat nemá úmysel ponúkať spásu všetkým vnímajúcim bytostiam. Prečo? Je to preto, že Arhat je samo-osvietená bytosť – je to Arhat. Čo je to samo-osvietená bytosť? Samo-osvietená bytosť sa jednoducho kultivovala sama a dosiahla dovŕšenie za Tromi ríšami. Považuje sa za toho, kto uspel a bol oslobodený, takže on jednoducho nemá túžbu alebo cieľ zachraňovať druhých. Bódhisattva iba pomáha Budhovi v jeho snahe zachraňovať vnímajúce bytosti. O Bódhisattve sa hovorí, že zachraňuje ľudí do svojho raja, ale ona nemá raj – je v Budhovom raji. To, či môže podľa svojej vôle zachraňovať ľudí alebo nie, záleží na tom, či ich Budha chce prijať. Nie je to pravda? Je tam taký vzťah, že ak chce Budha zachraňovať ľudí, ona mu pomôže vykonať konkrétne kroky.

             

Otázka: Je pravda, že sa len musím čo najviac snažiť, aby som sa zbavil pripútaností, ale to, či sa ich naozaj zbavím, je na Majstrovi?

Učiteľ: Nebol by som to potom ja, kto sa kultivuje? Ten proces je taký, nedá sa to však takto chápať.

V skutočnosti si splnil štandardy v okamihu, keď zistíš, že dokážeš rozpoznať ten problém a naozaj rozpoznať tú pripútanosť, ktorú by si nemal mať. Majster pre teba prirodzene odstráni látky na povrchu. Toto sa naozaj nedá považovať za to, že to urobil Majster, pretože to vychádza z tvojej vlastnej kultivácie.

 

Otázka: Ako by sme mali riešiť vzťah medzi obrovským milosrdenstvom a wuwei ?

Učiteľ: V ríši Arhata alebo Bódhisattvy sú ľudské city nahradené obrovským milosrdenstvom. Ľudské bytosti žijú pre lásku a cit. To jest, ľudia sú ponorení v citoch a je pre nich ťažké odtrhnúť sa od nich. Bez toho, aby sa odlúčil od citov, človek nemôže praktizovať kultiváciu a postupovať vpred. Čo sa týka wuwei, to je požiadavka v kultivačnej praxi. Tento stav existuje aj u niekoho, kto dosiahol veľmi vysokú ríšu vo vesmíre. Vie všetko, avšak nechce nič urobiť. Je schopný všetko vykonať, akoby to bolo jednoduchšie, než hra s hračkami. Povedzme, že si študent na vysokej škole a si mimoriadne šikovný. Keby sme sem položili niekoľko veľmi jednoduchých drevených kociek a požiadali by sme ťa, aby si s nimi hýbal sem a tam, alebo sa s nimi hral, chcelo by sa ti to robiť? Nechcelo. Všetko by bolo na pohľad jasné. Je to len pár drevených kociek, prečo sa s nimi hrať? Nechcelo by sa ti ani pohnúť. Wuwei sa v praktizovaní kultivácie zdôrazňuje preto, aby sa ti zabránilo vytvárať viac karmy. Keď sa oslobodíš z citov a dosiahneš štandard wuwei, si už v ríši ohromného milosrdenstva.

 

Otázka: Pracujem na polovičný úväzok ako redaktor jednej všeobecnej publikácie. Kvôli propagácii Fa by sme chceli publikovať Čuan Falun a iné vaše diela. Pretože však máme obmedzený priestor, môžeme vybrať len určité kapitoly a odseky podľa nášho želania.

Učiteľ: To nie je vhodné. Po prvé, váš časopis pokrýva širokú škálu vecí a umiestnenie Fa tam by nebolo vhodné. Okrem toho by sa takéto vyberanie v skutočnosti rovnalo citovaniu vytrhnutému z kontextu a bolo by to ťažké na pochopenie.  Ľahko by to prevzali takzvaní „literáti“ ako nejakú ľudskú vec. Takže tieto veci určite nerob a určite neuvádzaj citácie vytrhnuté z kontextu.

 

Otázka: Učiteľ, povedali ste, že pre dlhodobých študentov je normálne nechodiť na cvičebné miesta robiť cvičenia. Nepovzbudzuje ich Učiteľ, aby sa v takomto prostredí kultivovali?

Učiteľ: Nie je to také jednoduché, ako si myslíš. Vieš, že keď vás zachraňujem, musím zohľadňovať aj vaše situácie? Keď požiadaš niekoho, kto je v inej ríši a inom stave, aby prišiel, nevieš, že sa cíti nedobre. To, čo hovoríš a robíš, je pre neho veľmi nepríjemné. Tieto prípady naozaj existujú. Ak niekto v takejto situácii nie je a jednoducho nechce chodiť von, povedal by som, že musí svoj prístup upraviť. Je to pre vás prínosné, keď chodíte cvičiť von. Ak naozaj nemáte čas kvôli práci, je to tiež pochopiteľné a potom je to na vás.

Samozrejme, v Číne sú prípady, keď ľudia chodia von robiť cvičenie ráno aj večer. Idú von o štvrtej ráno a o šiestej večer po večeri, aby spoločne dvakrát denne cvičili. Zistili, že robiť cvičenie takto je veľmi dobré. Ale ľudia v mnohých oblastiach iných krajín takto necvičia a používajú rôzne výhovorky. Poviem vám, že keď robíte to, čo som vás v tejto kultivačnej praxi učil, zaručene to nebude mať žiadne nevýhody, len samé výhody. Tvrdíte, že ste príliš zaneprázdnený a že nemáte čas. V skutočnosti sa bojíte, že nebudete mať dosť odpočinku. Premýšľali ste niekedy nad faktom, že praktizovanie kultivácie je tá najlepšia forma oddychu? Získate taký odpočinok, ktorý sa spánkom získať nedá. Nikto nehovorí: „Tie cvičenia ma tak unavujú, že dnes nemôžem nič robiť.“ Človek môže len povedať: „Vďaka cvičeniam sa cítim ľahký po celom tele. Aj keď som celú noc nespal, nie som unavený a cítim sa plný energie. Nezdá sa, že by ma to po celodennej práci obťažovalo.“ Nie je to ten prípad? Takže ak niekto, kto nechodí cvičiť, hovorí, že nemá čas alebo používa iné výhovorky, povedal by som, že je to úplne kvôli tomu, že nemá hlboké pochopenie Fa a chýba mu vôľa, aby pevne napredoval. Samozrejme, je to úplne iná situácia, keď je v tomto stave dlhodobý žiak. Ale nie je správne, keď niekto tento stav nedosiahol a napriek tomu tú výhovorku používa, aby nevychádzal von. Praktizovanie kultivácie je o kultivovaní seba samého. Podvádzanie druhých je v skutočnosti podvádzaním seba samého.

 

Otázka: Lietadlá v dimenziách vyššej úrovne existovali už dávno. Ľudia v dimenziách vyššej úrovne môžu lietať, nie? Načo teda používajú lietadlá?

Učiteľ: Povedal som vám, že to nie je tak, že v iných dimenziách sú všetky bytosti všade v nebesiach ako Budhovia alebo Bohovia – bytosti sa dosť významne líšia. Sú tiež miesta ako to, kde sú ľudské bytosti, ale je ich málo. Je ale obzvlášť veľa takých miest, ako tie, kde žijú mimozemšťania. Potrebujú lietať a musia používať lietajúce stroje. Nemôžem vám o všetkých tých veciach povedať, viesť vaše uvažovanie k tým miestam a podporovať zvedavosť. Bytosti sú nesmierne zložité. Vo vesmíre sú všetky možné druhy svetov a je tam ohromná rôznorodosť. My teraz máme na zemi len bielu, žltú a čiernu rasu ľudí; tam existujú tiež zelené, modré, či dokonca viacfarebné [bytosti]. Sú tam rozličné rasy všetkých druhov, nie je to tak, ako si predstavuješ. Inými slovami, mal by si o týchto veciach prestať uvažovať s ľudským stavom mysle.

 

Otázka: Falun Gong je riadený voľne. Ako sa to líši od organizačnej štruktúry, ktorá má formu?

Učiteľ: Je voľne riadený a nie je tam žiadna forma organizačnej štruktúry. Keď chceš prísť, môžeš prísť; keď prísť nechceš, môžeš odísť. Nemáme zoznam členov. Z povrchu nikto nevie, kto si. Nie je to tak? Každý sa učí zo svojej vlastnej vôle. Ľudia sa napríklad vypytovali, kam šiel Majster, a potom si prišli vypočuť prednášku Fa, že? Nie je to tak, že by som vydal mobilizačný rozkaz, aby si každý prišiel do USA vypočuť prednášku Fa. Nič také nebolo. To, či človek praktizuje kultiváciu alebo nie, je úplne dobrovoľné. Hneď ako sa raz prijme administratívna forma bežných ľudí, môže sa vynoriť akákoľvek ľudská pripútanosť a pripútanosť človeku zabráni v praktizovaní kultivácie, čím spôsobí Fa problémy.

 

Otázka: Čo znamená „neopomenutie“ v jingwene „Neopomenutie v budhovskej povahe“? 

Učiteľ: „Neopomenutie“ býval pojem v budhizme; to jest, bol to kultivačný jazyk v budhizme. Premýšľajte o tomto: ľudia majú všetky druhy pocitov, túžob a rôznych pripútaností, a všetky sú spôsobené citmi. Sú početné, ako napríklad závisť, predvádzanie sa, nenávisť, atď. Každá z týchto pripútaností musí byť odstránená. Pokiaľ nie je niektorá z nich odstránená, považuje sa to za opomenutie. Človek nemôže dosiahnuť dovŕšenie, ak má opomenutia. Človek sa musí kultivovať, až kým nezostane žiadne opomenutie a žiadna pripútanosť. Až potom, keď tam už naozaj nie je žiadne opomenutie, bude môcť dosiahnuť dovŕšenie.

 

Otázka: Zmenili sa charakteristické vlastnosti Zhen-Shan-Ren zakaždým, keď osvietené bytosti na nesmierne vysokých úrovniach vytvárali nový vesmír?

Učiteľ: Otázky tohto druhu by si už nemal klásť. Ani by si na ne nemal myslieť. Charakteristické vlastnosti Zhen-Shan-Ren zostávajú naveky nezmenené. Iba keď je Fa nemenný, možno zmerať zmeny v bytostiach a látkach vnútri neho.

 

Otázka: Má hudba Falun Gongu okrem pomáhania kultivujúcim, aby dosiahli pokojnú myseľ, nejaké iné špeciálne ...?

Učiteľ: Jej hlavnou úlohou je pomáhať ľuďom čo najskôr vstúpiť do pokoja. Je to preto, že keď ľudia počúvajú hudbu, nemyslia na veci bežných ľudí – ako súperenie s druhými, zmätené situácie, alebo na to, ako sa im darí v podnikaní a koľko peňazí zarobia. Používa sa tento prístup. Hudba sa používa, aby nahradila tisíce myšlienok jednou myšlienkou. Do hudby je tiež pridaný obsah Dafa, takže čím viac ju počúvate, tým vám bude lepšie znieť a tým sa budete cítiť príjemnejšie.

 

Otázka: Môžeme počúvať Učiteľove prednášky Fa, keď robíme meditačné cvičenie?

Učiteľ: Ako by ste vstúpili do pokoja, keby ste počúvali moje prednášky Fa? Vaše mozgové bunky sú pri počúvaní Fa veľmi aktívne, že? Takže by ste nemohli vstúpiť do pokoja. Počúvanie prednášok Fa by jednoducho malo byť počúvaním prednášok Fa.

 

Otázka: Učiteľ, včera ste spomenuli, že s každým ďalším praktizujúcim nesiete ďalší jeden diel utrpenia. Bolo mi smutno, keď som to počula, pretože som do kultivačnej praxe uviedla mnoho ľudí.

Učiteľ: Vedel som, že o tejto otázke budete premýšľať. Poviem ti: nepremýšľaj takto, pretože ja mám svoje prostriedky a cesty. Nemusíš sa tými vecami zaoberať – len sa sústreď na kultiváciu. Keď privedieš mnoho ľudí, aby sa učili Fa, dá sa povedať, že tvoj prínos a cnosť sú bezhraničné a vlastne pomáhaš Majstrovi šíriť Fa. Tvoja myseľ je pri premýšľaní o tejto veci pomerne aktívna. To, čo som tým myslel, bolo to, že s každým ďalším praktizujúcim sa musím postarať o jednu ďalšiu osobu. Moje starosti nie sú také, ako si ich predstavuješ. Mám bezpočetné telá Zákona, ktoré tieto veci robia.

 

Otázka: Počas meditácie v sede a v snoch lietam na oblohe, ale nikdy som nevidel postavy z budhovskej školy oblečené v žltom. Neviem, či som naozaj niečo videl.

Učiteľ: Niečo si v skutočnosti naozaj videl. Dôvod, prečo tam neboli žiadne postavy z budhovskej školy, je ten, že miesto, kam si šiel, bolo iné. Myslím si, že ak tieto veci vidíš, jednoducho to nechaj tak. Nevenuj tomu príliš veľa pozornosti a sústreď sa na praktizovanie kultivácie. Určite to rob tak.

 

Otázka: Bohovia hore už nepovažujú dnešných ľudí za ľudí. Ale včera Učiteľ povedal, že nikto dnes nemá byť ľudskou bytosťou.

Učiteľ: Ľudia sú dnes naozaj veľmi skazení. Bohovia sa o nich už nestarajú. Bohovia sa nestarajú o žiadne náboženstvo, pretože Bohovia vidia, že ľudstvo je príliš pokazené a už nepovažujú ľudské bytosti za ľudské. Avšak to, odkiaľ ste prišli a či vás zachrániť, sú dve odlišné veci. Sú ale veci, o ktorých nechcem, aby ich akékoľvek bytosti vedeli. Okrem toho som nepovedal, že môj spôsob robenia vecí je rovnaký ako ten ich. Vec, ktorú robím, má ešte širší význam. Ľudská spoločnosť sa má aj naďalej vyvíjať. Tí, ktorí môžu v kultivačnej praxi uspieť a dosiahnuť dovŕšenie, pôjdu do nebeských rajov na rôznych úrovniach. Tí, ktorí dovŕšenie dosiahnuť nemôžu, ale sú schopní splniť štandardy pre pôvodné ľudstvo, sa stanú ľuďmi v nasledujúcej fáze civilizácie.

 

Otázka: Učiteľ v jingwene „Potvrdenie“ napísal, že by sme mali „potvrdiť, že Dafa je pravdivá veda...“ Ako to potvrdíme?

Učiteľ: Ste vzdelaní ľudia. Keď čelíte ľuďom, ktorí nerozumejú alebo ktorí nie sú takí dobrí, môžete ho potvrdiť podelením sa o svoje skúsenosti, vedomosti alebo konkrétnymi výsledkami z vašej práce a tak ďalej.

 

Otázka: Som Poliak a chcem propagovať Fa v Poľsku. Kedy uvidíme materiály v poľštine a ako môžem pomôcť?

Učiteľ: V Poľsku sú nejakí Číňania. Niektorí z nich študujú a cvičia, ale ešte nebol urobený žiadny poľský preklad. Uvidíme, či sa objaví príležitosť, pretože preklad môžu urobiť len naši učeníci. Pre druhých je ťažké knihy Dafa prekladať. Rovnako ako ty túžim, aby som Čuan Falun v poľštine čoskoro uvidel. Bolo by samozrejme dobré, keby si ho mohol preložiť.

 

Otázka: Keď predstavujem Dafa z Čuan Faluna druhým, neviem to dobre vyvážiť. Niekedy mimovoľne hovorím o veciach na vysokej úrovni, a to je pre ľudí neuveriteľné – čo vedie k opaku toho, čo bolo zamýšľané.

Učiteľ: To je pravda. Každý musí tomuto bodu venovať pozornosť. Nepredstavujte Fa iným, ktorí ho ešte neštudovali, z pohľadu vášho pochopenia, lebo ich to odradí. To, čo mimovoľne poviete, je už dosť hlboké, pretože to odráža vašu úroveň. Okrem toho sú ešte hlbšie veci, o ktorých nehovoríte, ale ktoré sú vo vašich slovách zahrnuté. Myseľ toho človeka na povrchu tieto veci nevníma, ale vníma ich jeho mysľou hlbšie vnútri. Nedokáže to zniesť. Takže keď predstavujeme Čuan Falun druhým, musíme hovoriť o jeho princípoch na tej najnižšej a najpovrchnejšej úrovni, napríklad ako byť dobrým človekom a ako si zvyšovať úroveň. Hovorte o takýchto jednoduchých princípoch. Je to ako keby ste chceli, aby niekto šiel do školy, ale hovorili by ste s ním o konceptoch na úrovni univerzity, aj keď on ešte nevychodil ani základnú školu. Povedal by: „Nechcem sa to učiť – nerozumiem tomu.“ Nie je to tento princíp?

 

Otázka: Keď niekomu chýba noha a ruka, nemôže sedieť s prekríženými nohami a vykonávať pohyby. Ako sa môže kultivovať?

Učiteľ: Povedal som, že kultivácia Dafa je vážna vec. Učím Fa, aby ľudia praktizovali kultiváciu. To jest, taký človek môže praktizovať kultiváciu, no záleží na jeho srdci. Ak nemáš ruku a nemáš ani nohu, máš srdce, s ktorým sa kultivuješ. Aj keď to budeš robiť iba s jednou nohou a jednou rukou, myslím si, že sa stanú zázraky. Rozhodujúcim faktorom je srdce človeka.

 

Otázka: Keď meditujem v stave ding, ak si už nie som vedomý tohto tela, ale cítim existenciu svetla a zvuku, ako sa mám kultivovať ďalej? 

Učiteľ: Nepovedal som vám o tom, čo sa stane, alebo do akého stavu človek počas pokoja vstúpi – nehovoril som o týchto veciach. My zdôrazňujeme kultiváciu srdca a mysle, to je to základné. Pripútanie sa k akémukoľvek stavu spôsobí, že nebudete môcť dosiahnuť veľmi vysoké ríše, a to vás veľmi obmedzí. Wuwei je tá veľká cesta. Čo sa týka toho, že si niečo videl: všetko to sú normálne javy. Aj keď si niečo počul – všetko je to normálne. Nestaraj sa o to a nepripútaj sa k tomu.

 

Otázka: Keď prapôvodná duša opustí telo, mal by som ju nechať letieť a nemať žiaden zámer mysle? Môžem mať úmysel letieť vyššie a krajšie? Alebo zmeniť polohu tela, napríklad zmeniť ju z ľahu do sedu alebo byť otočený tvárou k zemi...?

Učiteľ: Keď môžeš lietať, lietaj. Nezáleží na tom, ako letíš, či v ľahu alebo v sede. Ale nepovažujte to za zábavu. Niektorí ľudia ma žiadali, aby som im predviedol nejaké veci. Pozerali by ste sa na to, čo vám ukazujem, s ľudským uvažovaním, a len by vás to pobavilo. Neboli by ste schopní vidieť veľkolepý zmysel božských síl Budhovho Fa, takže sa to takto nepoužíva. Aj keď to môžete urobiť, nemali by ste to považovať za zábavu.

 

Otázka: Keď moja prapôvodná duša opustila telo, bývala schopná lietať vysoko a ďaleko. Prečo už v poslednej dobe zrazu lietať vysoko nedokáže?

Učiteľ: Možno je to tým, že si si vyvinul pripútanosť. V kultivačnej praxi to nemáš dovolené stále robiť. Nie je dobré, keď sa to deje tak často, že to ovplyvňuje tvoje praktizovanie kultivácie. V praktizovaní kultivácie je prvé a najdôležitejšie zvyšovanie svojej úrovne.

 

Otázka: Obdivujem váš Falun Dafa z hĺbky srdca, ale niekto povedal, že musíme pred vašu fotku každý deň prinášať ovocie ako dar.

Učiteľ: V skutočnosti, keď Boh zachraňuje ľudí v ľudskom svete, on tiež je jedlo, ale nie také jedlo, čo jedia ľudia. Čo je? Viete, že som povedal, že každý predmet má svoje iné telá. On je tie druhé telá vášho jedla. Ste učeníci a ja som váš Majster, takže si samozrejme nepotrpím na etiketu. Keď sa podáva vaše jedlo a vy jete, už som si ho na tej druhej strane vzal. Čo sa týka vonkajších vecí, nežiadal som od vás, aby ste ich robili. Ak však máte túžbu robiť ich a naozaj ich robiť chcete, nebudem proti, pretože je to vaše želanie. Čo sa týka prípadov, keď sa mi niektorí z vás klaňajú, povedal by som, že budem rád, keď sa mi nebudete klaňať, ale dobre sa kultivovať. Ak sa mi každý deň klaniate, ale nekultivujete sa dobre, budem pri pohľade na vás smutný. Nie je to tento princíp? Je to len formalita, aj keď to tiež ukazuje srdce človeka.

 

Otázka: Keď si nad nejakým problémom lámem hlavu, namáhavo nad ním premýšľam a v tom čase príde odpoveď z mojej predstavivosti, niekedy dokonca s obrazmi, ktoré sa mi v mysli objavia. Je to dobrá alebo zlá vec?

Učiteľ: Toto sa zvyčajne stáva medzi bežnými ľuďmi. Je to stav, ktorý sa často objavuje, keď myslíš na bežné ľudské problémy. Pokiaľ to však stále robíš počas svojej kultivačnej praxe a štúdia Fa, povedal by som, že si ohľadom Fa príliš pripútaný, mierne povedané. Keď premýšľaš o problémoch v práci alebo v živote, je to práca, ale musíš to tiež oddeliť od svojej kultivačnej praxe. Keď praktizuješ kultiváciu, mal by si to opustiť a nepremýšľať nad ničím. Je v poriadku ponoriť sa do práce, keď pracuješ. To, že sa objavujú obrazy a odpovede je prejavom nadprirodzenej schopnosti.

 

Otázka: Ak je myseľ človeka stále prázdna, bez akýchkoľvek myšlienok, ako sa to líši od zen budhizmu?

Učiteľ: Je tam podstatný rozdiel. Bez ohľadu na to, aká prázdna je tvoja myseľ, nemáš dovolené, aby tvoje vedomie odišlo. Toto je ten druh prázdnoty, o ktorom hovoríme, zatiaľ čo v zen budhizme „prázdnota“ znamená, že nič nezostane a človek si nie je ničoho vedomý. Nekultivujú sami seba; oni nepraktizujú kultiváciu, sú len nehybní. Kultivujú teda niekoho iného, konkrétne svoju pomocnú dušu (fu yuanshen).

 

Otázka: Majster, celkom nerozumiem tomu, čo ste včera povedali, že „nik z ľudí na zemi dnes nemá byť ľudskou bytosťou.“

Učiteľ: Začnem od tejto najpovrchnejšej škrupiny ľudských bytostí. Dnešné ľudstvo (vy sa samozrejme nepočítate, pretože praktizujete kultiváciu) je schopné všetkých možných nerestí; avšak všetci ľudia majú svoj pôvod. Taký je ten vzťah. Medzitým som zistil, že to pravé ľudstvo, ľudia, ktorí tu boli predtým, sú v inej dimenzii, konkrétne v podsvetí. Ako umreli vo vojnách, postupne odchádzali tam dole a už sa neprevtelili späť hore. Boli úplne nahradení týmito bytosťami, ktoré majú mimoriadny pôvod. Napriek tomu, nech príde ktokoľvek, musí byť v ilúzii ako ľudia a taktiež sa pokazí spoločne s ľudskou spoločnosťou. Takže taký je tam vzťah. Len tí, ktorí mali nebeskú odvahu zostúpiť, môžu počuť Fa, ktorý je taký ohromný a hlboký. Avšak nie každý prišiel, aby získal Fa: sú tiež niektorí, ktorí prišli Fa poškodiť. Preto som povedal, že nikto z nich neprišiel, aby bol ľudskou bytosťou. Ale rovnako nie každý prišiel, aby praktizoval kultiváciu. Sú tiež niektorí, čo prišli špeciálne preto, aby poškodili Fa – tí budú zvrhnutí do pekla. Sú ešte niektorí ďalší, ktorí už viac nie sú dobrí a nemôžu už získať Fa. Navyše sú tiež tí, ktorí si už získať Fa nezaslúžia.

 

Otázka: Som z Dánska a mala som to šťastie získať Fa v Kalifornii. Mám sa vrátiť späť do Dánska, aby som rozširovala Fa? Bojím sa, že na seba nebudem môcť vziať takú zodpovednosť.

Učiteľ: O tieto veci sa nemusíš báť. Keď sa snažíte pomôcť iným ľuďom získať Fa, mnohí z vás zvyčajne hovoria: „táto kniha je naozaj dobrá“. Poviete to priateľovi. Priateľ povie: „Naozaj? Prečítam si ju.“ Takto je schopný neúmyselne vstúpiť medzi študujúcich. Je to všetko pomerne jednoduché, ale nie náhodné. Samozrejme, je tu jedna vec. Nemôžete povedať: „Myslím si, že toto je veľmi dobré, takže prečo sa to nechceš učiť?“ Ten človek môže povedať: „Jednoducho sa to učiť nechcem. Nemám čas,“ alebo „Nemyslím si, že je to dobré.“ Je nesprávne to druhým vnucovať. Prečo je to nesprávne? Nútite tú osobu, aby získala Fa a vyvíjate na ňu tlak. Nemal by tam byť žiaden tlak. Pokiaľ nie je pohnuté srdce človeka, Fa mu nemôže byť daný – musí byť pohnuté vlastné srdce toho človeka. Inými slovami, musí byť hoden Fa, aby mu Fa bol ukázaný. Nie je to ten princíp?

 

Otázka: Ako máme rozumieť týmto slovám: „Pár okamihov pred odomknutím a úplným osvietením bude osem desatín jeho kungu odobratých spolu s jeho charakterovou normou“?

Učiteľ: Tento princíp som už vysvetlil. Účelom odobratia vášho gongu je umožniť vám dosiahnuť dovŕšenie. Čo znamená dosiahnuť dovŕšenie? Znamená to, že pomocou kultivácie dosiahnete štandard a váš gong spoločne so všetkým vaším šťastím a cnosťou – všetko sa dovŕši. Budha môže mať akúkoľvek vec alebo akúkoľvek schopnosť, ktorú si želá. Odkiaľ táto schopnosť pochádza? Pochádza z námahy v pote a krvi, ktorú ste vynaložili. To znamená, že je zložená a dovŕšená vašou mocnou cnosťou – gongom, ktorý existuje súčasne so xinxingom. Bez toho do nebies ísť nemôžete. Viete, že okolo tela Budhu je kruh. Všetci Budhovia namaľovaní na portrétoch v starých chrámoch vyzerajú akoby sedeli v mesiaci. V skutočnosti to nie je nič iné, než Budhov vlastný raj. Tento raj musí byť dovŕšený, inak by ste nemali nič okrem gongu. Ako by ste sa inak mohli nazývať Budhom? Ak by ste chceli zachraňovať ľudí a robiť dobré veci, chýbalo by vám to. Aby ste mohli mať všetko, čo chcete, musíte mať svoj vlastný raj.

 

Otázka: Myslím si, že bez konferencií Dafa na zdieľanie skúseností, ako je táto dnešná, by som si vôbec nedokázal zvýšiť svoj xinxing. Je to normálne?

Učiteľ: Konferencia na zdieľanie skúseností môže byť v skutočnosti pre zlepšenie a pokrok našich študentov naozaj prínosná a zároveň môže predstaviť Fa druhým. Je to veľmi dobrá forma a myslím si, že by sa to takto malo robiť. Naozaj môže umožniť tým, ktorí v kultivácii pevne nenapredujú, aby objavili, kde majú nedostatky, a mali tak podnet na to, aby to dohnali. Bolo by však nesprávne povedať, že človek nemôže získať Fa bez tejto konferencie. Fa je tu pre každého, aby sa ho mohol učiť. Konferencie Fa môžu slúžiť na predstavenie Fa druhým a urýchlenie vášho zlepšovania. Sú nejakí ľudia, ktorí získajú Fa prostredníctvom konferencií.

 

Otázka: Učiteľ, povedali ste, že Bohovia na rôznych úrovniach dimenzií sa v súčasnom období tiež učia tento Fa. Sú písma, ktoré tie vysoké bytosti na tých úrovniach študujú, rovnaké ako tie písma, ktoré čítame my?

Učiteľ: Sú úplne odlišné – rôzne úrovne majú rôzny Fa. Čierny atrament na bielom papieri je na čítanie pre ľudí. Slová a význam toho istého Fa sú na rôznych úrovniach odlišné.

 

Otázka: Démoni sa prevteľujú a poškodzujú ľudský svet. Prečo vyššie bytosti démonom dovolia, aby sa prevtelili z pekla?

Učiteľ: Nie všetci démoni sú v pekle – na rôznych úrovniach sú démoni rôznych úrovní. Niektorí existujú kvôli princípu vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania; niektorí prichádzajú v dôsledku obrovskej karmy ľudí; niektorí sú starými a pokazenými silami, ktoré prichádzajú, aby poškodzovali Fa.

 

Otázka: Minulý rok som bol pokrstený, ale teraz si uvedomujem, že Falun Dafa je ten pravý veľký Fa. Som odhodlaný kultivovať sa vo Falun Dafa. Je tam konflikt?

Učiteľ: Nie je tam žiadny konflikt. Krst je ľudské konanie a je to povrchné – nie je to čin Bohov. Povedal som, že to, čo uznávajú Bohovia, je srdce človeka, nie nejaké ľudské formality.

 

Otázka: Povedali ste, že vesmír prechádza vytvorením, stagnáciou a degeneráciou. Prečo je tam degenerácia?

Učiteľ: Všetci viete – prečo jedlo hnije? Prečo ľudia starnú? Prečo železo hrdzavie? Dokonca aj kamene zvetrávajú. To je tá myšlienka. Len to trvá dlhší čas. Čas je iný a to veľmi dlhé trvanie je pre ľudí nepredstaviteľné. Zdá sa, akoby trval večne a nikdy sa nepokazil.

 

Otázka: V posledných dvoch mesiacoch som sa nebol schopný zbaviť rušenia od démonov, ktorí mi do uší hovoria nadávky. V snoch a v dennom živote ma vyrušujú zlé odkazy.

Učiteľ: Čítaj viac knihu a všetky problémy môžu byť vyriešené. Práve som ti povedal, aby si viac čítal knihu, ale v skutočnosti si možno nepochopil vnútorný význam toho, čo som povedal. Táto kniha je všemohúca, môže spraviť všetko. Kým je tvoje hlavné vedomie pevné, karma v tvojich myšlienkach je odstraňovaná. Vo väčšine prípadov k tejto situácii dochádza kvôli pomerne silnej myšlienkovej karme. Mal by si dávať pozor na to, aby tvoje hlavné vedomie zostalo pevné!

 

Otázka: Nemám problém, keď sám čítam knihu a robím cvičenia. Ale keď idem na cvičebné miesto, mám pocit, akoby sme robili politické štúdiá, [keď spoločne čítame knihu].

Učiteľ: Možno máš k politickým štúdiám odpor a toto je spôsobené tvojím silným pocitom nechuti? Forma nie je dôležitá – dôležitý je vnútorný význam. Nie je to tiež silná pripútanosť, pripútanosť k nechuti?

 

Otázka: Považuje sa stručný úvod do Falun Dafa, ktorý sa tlačí v publikáciách, za citovanie vytrhnuté z kontextu?

Učiteľ: Stručný úvod nie je vybratý z môjho Fa. Je to „stručný úvod“, takže to nie je vytrhávanie z kontextu. Je to všeobecný úvod do môjho Fa. Vykonali to, ale zakaždým boli uvážliví. Urobili to až potom, ako sa o tom [so mnou] opakovane poradili.

 

Otázka: Osamelosť je ten najnebezpečnejší nepriateľ v kultivačnej praxi – ako by sme tomu mali rozumieť?

Učiteľ: Vôbec neviete, že osamelosť môže človeka úplne zničiť. Od čoho boli v minulosti mnísi pri svojom praktizovaní kultivácie závislí? Prečo mohli v kultivácii uspieť? Ich najväčším trápením bola osamelosť. Aké utrpenie museli znášať? Bola to neznesiteľná osamelosť. Prečo mohol človek, ktorý odišiel do hôr, aby praktizoval Tao, uspieť v dosiahnutí Tao? Svetskí ľudia si užívali slávu, nádheru, bohatstvo a postavenie. Dokonca aj chudobní ľudia, ktorí si slávu, nádheru, bohatstvo a postavenie neužívali, tiež mali svojich blízkych a užívali si pozemské radosti. Mnísi sa sami tvrdo kultivovali v horách. Bez styku s inými ľuďmi môže tá neznesiteľná osamelosť odbrúsiť mnohé pripútanosti a rôzne túžby človeka. Samozrejme, my touto cestou nejdeme. My smerujeme priamo na srdce – to je tá najrýchlejšia cesta. Nemyslím si, že by ste mali čas obrusovať si vaše pripútanosti niekoľko desaťročí.

 

Otázka: Duševne chorí pacienti sa nesmú zúčastňovať seminárov. Sú ale paranoici, pacienti s obsedantno-kompulzívnou poruchou, panickou poruchou a tak ďalej, považovaní za duševne chorých pacientov?

Učiteľ: Poviem ti, že „duševná choroba“, ako ju chápu ľudia, sa v skutočnosti líši od môjho výkladu. To, čomu ja hovorím duševná choroba, je to, že hlavná duša človeka (zhu yuanshen) neovláda jeho telo a akékoľvek cudzie odkazy, iné bytosti alebo jeho karma ho môže ovládať, aby robil to či ono. Karma v jeho mozgu spôsobuje, že nadáva a robí zlé veci, takže ľudia hovoria, že je mentálne chorý. Zistil som, že duševne chorí pacienti nemajú vôbec žiadne zranenia ani choroboplodné zárodky. Ako by sa to mohlo označiť za chorobu? Je to iba abnormálny ľudský stav. Tento náš Dafa však zachraňuje ľudí a je na kultiváciu hlavnej duše; ak jeho hlavná duša nemá kontrolu nad vecami, komu sa Dafa dáva? Preto ich nenecháme zúčastniť sa seminárov. Ak to, čo ho ovláda, je karma alebo posadajúci duchovia, môže byť jeho karma alebo posadajúci duchovia spasení? To je ten dôvod. Okrem toho, ľudia by povedali: „Pozri, zošalel kvôli praktizovaniu Falun Gongu.“ To by nám spôsobilo veľké škody.

 

Otázka: Keď s niekým chodíme, môže to v nás vyvolať mnoho pripútaností. Mala by som ukončiť vzťah so svojím priateľom alebo mám dať veciam voľný priebeh, vydať sa a mať deti?

Učiteľ: V skutočnosti som povedal, že ľudská spoločnosť sa stále potrebuje rozmnožovať. Keby bolo našich učeníkov Dafa niekoľko miliárd a nie sto miliónov, nestalo by sa to veľmi závažným problémom? Nejde o toto? Žiadal som vás, aby ste sa vo svojom správaní prispôsobili bežným ľuďom do čo najväčšej miery. V skutočnosti to môžeš urobiť; len si pre seba nastavuješ príliš vysoký štandard. Samozrejme, nie som proti príliš vysokým štandardom. Myslím si, že by si mala byť čo najviac v súlade s bežnými ľuďmi. Keď budeš niečo takéto robiť úmyselne, môže to spôsobiť, že spoločnosť nás nebude chápať a to spôsobí určitú škodu pre Fa. Keď si tú úroveň nedosiahla, budeš prežívať muky tým, že tú pripútanosť znášaš. Pokiaľ si tú úroveň naozaj dosiahla, nie som proti tomu; ak nie, snaž sa čo najviac nechať veci prebiehať prirodzene.

Vyváž dobre tento vzťah. Ak by boli všetky tvoje city naozaj odstránené, naozaj by si už nebola schopná zaľúbiť sa do niekoho. Než ten stav ale dosiahneš, myslím si, že by si ešte stále mala konať v súlade so stavom ľudstva. Rozhodne neklesneš kvôli tomu, že sa vydáš – to sa nestane.

 

Otázka: Ak bol niekto v minulom živote zvieraťom, môže kultiváciou v tomto živote dosiahnuť nad Zákon trojitého sveta?

Učiteľ: Dám ti príklad. Človek mohol prísť z veľmi vysokej úrovne, ale v priebehu svojich prevteľovaní nemusel byť človekom vo všetkých životoch. Mohol byť to či ono. Nech je to ako chce, v tejto fáze sa prevtelil do človeka. Pred touto fázou si sa mohol prevteliť do zvieraťa, ale nedá sa povedať, že si zviera. Jednoducho sa len nachádzaš v šiestich cestách prevteľovania. Najdôležitejšie je to, čo je tvoja naozajstná bytosť.

 

Otázka: Niekedy sa dokážem k veciam osvietiť, keď čítam knihy a študujem Fa. ale niekedy sa nedokážem osvietiť ani potom, čo som knihu prečítal dva alebo trikrát.

Učiteľ: Keď sa zámerne usiluješ, aby si sa k niečomu osvietil, rozhodne sa k tomu neosvietiš. Mal by si jednoducho vziať túto knihu a čítať ju. Hovorí sa tomu „získavať prirodzene bez usilovania“. Práve včera som povedal, že keď sa stretneš s problémom, nesnaž sa pri čítaní nájsť časti, ktoré sa ho týkajú – nenájdeš ich. Človek zvyčajne niečo získa prirodzene, bez toho, aby sa o to usiloval. Keď jednoducho vezmeš knihu a náhodne ju otvoríš, je zaručené, že nájdeš to, čo by si mal dnes dostať. Keď som to povedal, niektorí ľudia si to budú vykladať ako: „Výborne. Odteraz, keď budem čítať knihu, jednoducho ju náhodne otvorím.“ To by sa stalo len ďalšou pripútanosťou a neboli by ste schopní nájsť to, čo hľadáte. Opäť je to usilovanie – len v inej forme. 

 

Otázka: Pevne vo vás a Falun Dafa veríme. Počuli sme, že v pevninskej Číne boli nedávno nejaké problémy. Ako by sme to mali riešiť?

Učiteľ: Odo dňa, čo som začal vyučovať Fa, boli neustále problémy. Prečo? Keby sa spravodlivý Fa šíril bez akéhokoľvek narušovania od zla alebo by mu každý mohol porozumieť, potom by podľa môjho názoru bola jeho úroveň rovnaká ako úroveň ľudí, že áno? V tom prípade by nemohol ľudí spasiť. Zasahovanie je kvôli tomu, že sú ľudia, ktorí ho nedokážu pochopiť a že keď zlo vidí spravodlivý Fa, chce ho narušiť. Aj keď sa tento Fa šíri, je nesmierne dôležité, ako sa šíri, ako zachraňuje ľudí, ako sa samotný Dafa a ja zachováme, keď dôjde k narušovaniu, a či je cesta, ktorou sme sa vydali, spravodlivá. Toto má priamy vzťah s tým, či je Fa spravodlivý a môže spasiť ľudí. Nie je to logické? Takže sú tu neustále skúšky a trápenia. Každý krok, ktorý robíme, je spravodlivý. Aj keby niekto chcel na nás útočiť tým, že by sa chytil jednej chyby a ignoroval by všetky dobré veci, ten človek by nebol schopný nájsť nič zlé, pretože cesta, ktorou sme sa dali, je nesmierne spravodlivá. Týmto spôsobom sme sa dostali až sem. Takto sme ustanovili našu vlastnú mocnú cnosť prostredníctvom skúšok a trápení a len takto môžeme pre budúce generácie zanechať niečo, o čom sa bude rozprávať. Budúcim generáciám môžete zanechať tiež skúsenosti a ponaučenia zhromaždené počas prekonávania rôznych trápení. Iba takto môže mať Fa mocnú cnosť, nie?

 

Otázka: Majster, povedali ste, že pretože praktizujeme kultiváciu medzi bežnými ľuďmi, musíme byť čo najviac v súlade s bežnými ľuďmi. V USA je niekedy nevýhodné šíriť Fa verejnosti bez registrovanej organizácie.

Učiteľ: V USA bola zaregistrovaná asociácia Dafa, ale nemôžete túto organizáciu považovať za bežný ľudský projekt. Iba pre náš Fa vytvára prostredie pre legálne praktizovanie kultivácie a je zárukou pre vás, aby ste sa mohli legálne zapojiť do kultivácie. To je všetko. Rozhodne by ste nemali tento subjekt považovať za nejaký druh podniku. Povedal som, že veľká cesta nemá žiadnu formu a vy nemáte dovolené sústrediť pozornosť na nejaký projekt. Dokonca aj úsilie zorganizovať dnes túto veľkú konferenciu sa má začleniť do praktizovania kultivácie. Žiaci neúčtujú žiaden poplatok, pretože je to dobrovoľná organizácia; ale nie je to náboženstvo.

 

Otázka: Žijem sama a mám málo stykov s druhými ľuďmi. Moja rodina je v Číne. Študujem Fa doma vo voľnom čase. Je toto prostredie ...?

Učiteľ: Bez ohľadu na to, ako praktizuješ kultiváciu, je to v poriadku. Kým sa v každom okamihu považuješ za kultivujúcu a študuješ a robíš cvičenia, nebudeš vynechaná. Keď budeš chodiť von a praktizovať kultiváciu, bude to ešte lepšie.

 

Otázka: Musíme v priebehu celého kultivačného procesu odmietať zasahovanie od všetkých možných odkazov?

Učiteľ: Keď vykonávate cvičenie, ak naozaj počujete nejaké hlasy, ak sú vo vašej mysli odkazy alebo ak do vás zasahujú nejaké myšlienky, musíte ich odmietnuť. Ak sú silné, môžete k nim pristupovať ako k tretej strane alebo ako k myšlienkam druhých, ktoré s vami nemajú nič do činenia. Prečo vám to takto hovorím? Je to preto, že všetko, čo je vaše, počúva na váš príkaz. Vaše ruky, nohy, prsty a ústa sa pohybujú tak, ako chcete. Prečo je to tak? Je to preto, že sú vaše. Keď chcete dosiahnuť stav ding, tie myšlienky nie sú pokojné; čím viac od nich chcete, aby boli pokojné, tým sú nepokojnejšie. Sú tie myšlienky vami? Uznali by ste ich, že sú vami? Je to karma a názory, ktoré ste získali v priebehu života. Preto by ste ich mali považovať za tretiu stranu: „Len si premýšľaj, ja ťa budem sledovať.“ Keď z nich tentoraz vyskočíte, ak ich naozaj dokážete rozpoznať, rovná sa to tomu, že sa od nich jasne dištancujete a našli ste sami seba. Toto je tiež praktizovanie kultivácie a keď to robíte, môžete ich rýchlo odstrániť. Ak ich naozaj dokážete rozlíšiť, budú vystrašené, pretože pre nich nastal čas, aby boli odstránené.

 

Otázka: Majster, Čuan Falun bude zanechaný pre budúce generácie a je v ňom vaša fotografia. Avšak povedali ste tiež, že ľudia v budúcnosti váš vzhľad poznať nebudú.

Učiteľ: Čuan Falun nebude zanechaný pre budúce generácie. Ľudia v budúcnosti nebudú o existencii Čuan Faluna vedieť. Takže aj keď je Fa, ktorý učím, hlboký a boli odhalené mnohé nebeské tajomstvá, ak by ľudia, ktorí Fa počuli, v budúcnosti naozaj dosiahli dovŕšenie, nevyučoval by som ho iba Bohom? Ľudia by o ňom stále nevedeli. Preto ho vyučujem takto. Dúfam, že všetci z vás budú schopní dosiahnuť dovŕšenie.

Čo sa týka kníh, o tie sa dá postarať veľmi ľahko. V určitom čase by sme mohli vykonať, aby z nich zostal len čistý papier, na ktorom nie je ani jediné slovo.

 

Otázka: Ako by sme mali naložiť s tým, keď v niektorých verziách Čuan Faluna chýbajú riadky a vety?

Učiteľ: Takýchto prípadov je veľa pri pirátskych vydaniach Čuan Faluna. Mali by ste na to rozhodne dávať pozor. Ak vidíte, že tam chýbajú slová alebo riadky, doplňte ich perom. V budúcnosti už žiadne ďalšie knihy s chýbajúcimi slovami alebo riadkami nekupujte. Inými slovami, môžete kupovať knihy s pôvodnou sadzbou; nikdy nekupujte knihy s novou sadzbou.

 

Otázka: Sú nejakí študenti, čo robievali rôzne qigongové praxe. Keď teraz propagujú Fa, hovoria najprv o tom, čo praktizovali, aby žiakov prilákali.

Učiteľ: Niektorí z vás naozaj majú tento druh bežného ľudského zámeru, ale nedá sa povedať, že taký človek nie je dobrý. Za tieto dva dni prejavov som si tiež všimol, že niektorí ľudia neustále spomínali veci z ich minulosti. Všeobecne povedané bolo to, čo každý hovoril, celkom dobré; stále tu však boli ľudia, u ktorých sa prejavovalo srdce bežného človeka. Keď šírite Dafa, nemali by ste už vôbec zmieňovať to, čo ste sa učili predtým, pretože ste sa od toho už jasne dištancovali. Nepatrí to vám a nie je to súčasťou toho, čo chcete dosiahnuť. Nebolo by to to isté ako propagovanie dvoch alebo viacerých kultivačných ciest?

 

Otázka: Učiteľ, mohli by ste nám prosím povedať viac o požiadavke, že v asistenčných centrách by sa nemali uchovávať žiadne peniaze? V tejto komerčnej spoločnosti USA je ťažké docieliť veci bez použitia peňazí.

Učiteľ: Poviem vám, že toto nemôže nikto zmeniť: asistenčné centrá rozhodne nemôžu prechovávať žiadne peniaze. Povedzme, že by počas súčasného obdobia zostalo trochu peňazí za predaj kníh a že by sme tie peniaze chceli hneď použiť, aby sme urobili nejaké veci. V princípe to nepredstavuje žiadne peniaze, ale v skutočnosti áno. Ak to takto pôjde dlho, stane sa to nekonečným a prakticky budete prechovávať peniaze a majetok. V skutočnosti vám poviem, že keď robíme veci, aby sme šírili Fa, myslím si, že niektorí žiaci, ktorí si to môžu dovoliť, sa o tie výdavky môžu postarať. Napríklad veľká konferenčná miestnosť, ako je tá dnešná, bola zaplatená jedným z našich študentov. Aby umožnil ľuďom získať Fa, urobil dobrú vec. Možno, že to, čo získa, je ešte viac. Každopádne si myslím a hovorím tu o princípe: Cesta, ktorou ideme, musí byť spravodlivá – musíme po tej ceste kráčať spravodlivo.

 

Otázka: Je pravda, že čím vyššia je úroveň, tým bližšie je to k pôvodnej hmote? To by vysvetľovalo, prečo kvety rozhadzované nebeskými dievčatami môžu prechádzať cez telo Bódhisattvy, ale nemôžu prejsť telom Arhata.

Učiteľ: Tak to nie je. To, o čom hovoríš, je rozdiel v látkach; to, o čom hovorím ja, je rozdiel v ríšach a v úrovniach ovocia. Samozrejme, rozdiely v úrovniach ovocia môžu spôsobiť rozdiely v časticiach tvojho tela – to je isté. Ale rozdiely v časticiach nie sú nutným predpokladom. Predpokladmi sú úroveň xinxingu a úroveň ovocia.

 

Dnešné otázky sú v podstate všetky zodpovedané. Noví žiaci by mali viac čítať knihu. Ak sa ho chcete učiť a kultivovať, čítajte knihu. Nie je pre nás ľahké zorganizovať Fa konferenciu. Keby som vám hovoril o veciach na základnej úrovni, bola by táto konferencia zbytočná pre tých, ktorí tu sedia, pretože by ste nepočuli, čo by ste mali počuť. Účelom konferencie je umožniť každému rýchlejšie postupovať a dosiahnuť skôr dovŕšenie. Medzitým môže tiež viac rozšíriť Fa a umožniť viacerým ľuďom získať Fa. Takže si myslím, že by ste sa po tejto konferencii mali vo veľkom rozsahu zlepšiť. Zároveň by sme tiež mali umožniť viacerým ľuďom, ktorí ešte Fa nezískali, aby ho získali. Hovorím vám, že medzi bielymi a tiež v iných rasách je ešte veľa zachrániteľných ľudí, ktorí ešte Fa nezískali. Samozrejme, nenútim vás tieto veci robiť; je v poriadku, keď urobíte toľko, koľko môžete. Fa zachraňuje predurčených ľudí. Môžete len ľuďom radiť, aby boli dobrí, ale nemôžete ich ku kultivácii prinútiť – takto to je. Dúfam, že každý bude postupovať vpred rýchlejšie a bude rýchlo schopný dosiahnuť dovŕšenie.

 [1] Mních Tang – mních Xuan Zhuang z dynastie Tang (618 – 907 n.l.)