Falun Dafa

 

Prednášky v Spojených štátoch

 

 

 

 

 

Li Chung-č

 

 

 

 

 

1997

 

OBSAH

 

 

Vyučovanie Zákona v New Yorku. 3

Vyučovanie Fa v San Franciscu. 21

Vyučovanie Fa na stretnutí v New Yorku. 33

 

 


Vyučovanie Fa v New Yorku

 

23. marca 1997

 

Pretože žijem ďaleko a delia nás oceány, nie je ľahké stretnúť sa s vami. Ale aj keď ma nemôžete vidieť osobne, kým praktizujete kultiváciu, som v skutočnosti priamo po vašom boku. Kým kultiváciu praktizujete, môžem byť za vás zodpovedný po celú cestu až do konca; navyše, starám sa o vás v každom okamihu. (Potlesk) Keď to niekto nerobí týmto spôsobom, je to to isté ako učenie zlej praxe, robenie zlých vecí a ľahkovážne prezrádzanie nebeských tajomstiev. Samozrejme, pretože to už viete z vlastnej skúsenosti, nemusím to príliš vysvetľovať. Hovorím len o tom, čo môžem urobiť, a nehovorím o tom, čo nemôžem. Preto sa Dafa vyvíja zdravo.

Keď som sa s vami stretol naposledy, nebolo tu tak veľa ľudí. Samozrejme, je mnoho ďalších ľudí, ktorí tu nie sú, pretože sa nemohli uvoľniť z práce. Teda, od chvíle, kedy som sa s vami stretol naposledy, máme mnoho ďalších ľudí, ktorí vstúpili do Tao a získali Fa. Myslím si, že je to sila Dafa, vďaka ktorej sa tento Fa môže tak rýchlo vyvinúť a rozšíriť do takej miery. Medzitým, cesta, ktorou sme sa vydali v procese šírenia Dafa, bola správna. Keďže sme boli naozaj zodpovední voči našim študentom a spoločnosti, boli sme schopní dosiahnuť tieto výsledky. Pretože je veľmi málo príležitostí stretnúť sa s vami – nie je pre mňa ľahké dostať sa do Spojených štátov, sú potrebné víza, a tak je to trochu ťažké – teraz, keď sme schopní sa stretnúť, chcem urobiť maximum, aby som vám pomohol vyriešiť niektoré z vašich problémov. Môžete položiť akékoľvek otázky a ja vám na ne odpoviem. Využime čo najlepšie túto príležitosť na pomoc pri riešení niektorých vašich spletitých a zložitých otázok, a umožnime ešte zdravší vývoj Dafa v Spojených štátoch. Pôvodne som chcel povedať študentom o určitých špecifických záležitostiach, ale niektorí z vás v publiku mali včera „zvláštnu príležitosť“. Keďže prišli skôr, zodpovedal som včera nejaké ich otázky. Ale buďte bez starosti, nemusí vám to byť dnes ľúto: tí z vás, ktorí to včera nepočuli, stále môžu klásť otázky a ja vám na ne budem odpovedať.

Využijem tento čas, aby som vám povedal o záležitostiach spojených s kultiváciou, inými slovami Fa. Viem, že počas tohto obdobia ste sa rýchlo zlepšili – v skutočnosti veľmi rýchlo. Keď som sa naposledy vrátil do Číny zo Spojených štátov, povedal som študentom v Číne, že Spojené štáty sú špeciálnym miestom a že je tu veľa vynikajúcich ľudí – najmä vynikajúcich Číňanov. Títo ľudia majú dosť dobré vrodené vlastnosti, hlboké pochopenie Dafa, rýchlejšie chápanie a robia rýchlejšie prielomy v úrovniach. Máte tieto výhody. Ale nebuďte spokojní, pretože máte tiež pripútanosti a prekážky v rôznych formách, ktoré treba prekonať, a len potom sa môžete zlepšovať ešte rýchlejšie.

Budem teraz hovoriť o chorobovej karme, probléme, ktorý zmiatol mnoho našich študentov, ktorí neštudovali Fa na hlbokej úrovni. Vo svojej knihe som už vysvetlil, ako by sme sa my kultivujúci mali vysporiadať s chorobou. Porozprávam o tom znova z iného uhla. Faktom je, že my kultivujúci by sme sa nemali považovať za bežných ľudí. Ako viete, keď sa v dávnych dobách niekto stal mníchom, ľudia ho už nepovažovali za bežného človeka – bol už napoly Bohom. Takže aký je rozdiel medzi človekom a Bohom? Ľudská bytosť má emócie (qing) – veľmi silné emócie. Ľudské bytosti žijú svoje životy práve pre tieto emócie. Bez emócií nemôžete žiť v tomto svete. Čo máte radi, aké máte koníčky, z čoho ste šťastní, čo vás rozčuľuje, láska v rodine, láska medzi mužom a ženou, láska k deťom, čo chcete robiť, čo nechcete robiť, aké druhy vecí máte radi, aké druhy vecí nemáte radi a tak ďalej – všetko pochádza z ľudských emócií. Bez týchto ľudských emócií, by neexistovala žiadna spoločnosť bežných ľudí. Uprostred stavu týchto emócií, to, čo ľudia robia v súlade so stavom bežných ľudí, nemôže byť považované za nesprávne. Prečo teda povedalo mnoho ľudí minulých generácií, že všetky ľudské pochopenia sú nesprávne? Bolo to preto, že tí, ktorí to hovorili, už neboli bežní ľudia a videli ľudí z inej sféry. Ale keďže ľudia sú medzi bežnými ľuďmi, nemôžete povedať, že je to nesprávne. Ako som povedal včera, hoci táto ľudská spoločnosť je hrozná, je to stále jedna z úrovní – najnižšia úroveň – ktorá prechádza cez celý vesmír odhora nadol a je prejavom povahy vesmíru – Dafa – na najnižšej úrovni. Bez tejto ľudskej úrovne by to nešlo. Je tiež nemožné, aby sa každý kultivoval na Budhu. Je nemožné, aby ľudská spoločnosť neexistovala – jednoducho existuje týmto spôsobom. Je to len tak, že toto je veľmi zvláštne prostredie a môže vytvárať ľudí vysokých sfér. Takže je to iné, keď sa pozeráte na ľudské bytosti z perspektívy vyšších sfér. Preto som povedal, že ako kultivujúci nemôžete používať názory bežných ľudí na vyhodnocovanie toho, čo vidíte, s čím sa stretávate alebo čo prežívate. Musíte sa teda držať vyššieho štandardu.

Keď bežný človek ochorie a nejde do nemocnice ani neberie lieky, nie je to v súlade s princípmi bežných ľudí, nie je to v súlade s princípmi tohto sveta a ľudia to nemôžu prijať: „Samozrejme, že človek musí brať lieky, keď je chorý.“ „Samozrejme, že človek sa musí  ísť liečiť do nemocnice, keď ochorie.“ Takto to riešia ľudia a nie je to nesprávne. Ale ako kultivujúci sa nemôžete považovať za bežného človeka. Povedané trochu vážnejšie, už nie ste človek. Ako som práve povedal, ľudia majú všemožné emócie a túžby a žijú pre emócie (qing). V priebehu kultivácie postupne beriete tieto veci čoraz viac zľahka a postupne ich opúšťate, až sa ich úplne zrieknete. Ľudia žijú pre tieto veci, ale vy nie. Môžete byť rovnaký ako človek? Nie ste rovnaký. Keď je to tak, prečo nepoužívate princípy vysokých úrovní, ktoré sa líšia od tých ľudských, na hodnotenie problémov a hodnotenie seba a vecí, na ktoré narazíte? Takto by to malo byť. Preto som vám povedal, že keď my kultivujúci cítime niekde v tele nepohodlie, nie je to choroba. Avšak to, čo ľudia považujú za stav choroby a stav, ktorý sa odráža v tele praktizujúceho, keď sa znižuje jeho karma, je rovnaké. Pre bežných ľudí je ťažké to rozlíšiť. Preto kultivačná prax zdôrazňuje osvietenie (wu). Keby neboli rovnaké, každý by praktizoval kultiváciu a otázka osvietenia by neexistovala. Keby sa vo vašom tele odohrávali samé úžasné veci a keby ste dokonca aj drobné nepohodlie cítili tak ako nesmrteľní, povedzte, kto by sa nekultivoval? Každý by sa kultivoval, ale potom by sa to nepočítalo – nepočítalo by sa to za kultiváciu. Okrem toho, ľudia nemajú dovolené kultivovať sa takto, teda bez otázky osvietenia. Takže v kultivácii budete skúšaní uprostred neistoty ohľadom toho, čo je pravé a čo falošné, aby sa uvidelo, ako sa s tým vysporiadate a či sa považujete za kultivujúceho, alebo za priemerného, bežného človeka. Nie je to preto, aby sa videlo, či sa dokážete kultivovať? Samozrejme, vyzeráte normálne a na povrchu sa nelíšite od bežného človeka, ale v skutočnosti ste kultivujúcim.              

Včera som hovoril o kultivácii Budhovho Fa. Kultivácia je najdôležitejšia vec vo vesmíre. Ľudská bytosť sa chce pozdvihnúť do takej vysokej sféry a stať sa Arhatom, Bódhisattvou, Budhom, Taom alebo Bohom; keď sa ľudská bytosť s telom plným karmy stáva Bohom, nemyslíte, že je to vážna vec? Nemali by ste sa na to pozerať prísne s vysokými požiadavkami a držať sa spravodlivého myslenia? Keď sa na to stále pozeráte z perspektívy bežného človeka, nie ste sám bežným človekom? Je to taká vážna vec – umožniť vám, stať sa Budhom – a napriek tomu sa stále považujete za človeka a hodnotíte tieto veci ľudskými princípmi. Potom to nebude fungovať, neberiete to vážne, takže sa nemôžete kultivovať. Budhovia, Taovia a Bohovia nie sú takí, ako si myslia dnešní mnísi a dnešní ľudia. Ako viete, Budhovia a Bohovia nemajú emócie bežných ľudí, ani spôsoby myslenia bežných ľudí alebo názory z pochopenia vecí bežnými ľuďmi. Ich spôsob myslenia je v úplne inej sfére a sú bez akýchkoľvek ľudských konceptov a názorov na veci. Ľudia si teraz Budhov a Bódhisattvy poľudštili a premýšľajú o nich akoby mali ľudské emócie a ľudskosť. Keď idú niektorí ľudia do chrámov uctievať Budhu a páliť kadidlo, nejdú tam kvôli kultivácii, alebo z úcty, ale žiadať o veci – žiadajú Budhu so svojimi pripútanosti. Premýšľajte o tom, ako zlý zámer to je!

V minulosti ľudia uctievali Budhu len z úcty. Teda namiesto toho, aby žiadali niečo pre seba, prišli vzdať Budhom svoju úctu, uctievať Budhov, alebo sa kultivovať na Budhu, pretože Budhovia sú veľkolepí a Budhovia ľudstvo chránia v širokom meradle. Ale dnes už ľudia takí nie sú. V minulosti mali ľudia vždy spravodlivé myšlienky, keď mysleli na Budhu alebo Bódhisattvu, a slovo „Budha“ alebo „Bódhisattva“ spomínali len s obrovskou úctou, cítiac, že sú veľkolepí a majestátni. Ale dnešní ľudia už nemajú takýto koncept. Ľudia len tak otvoria ústa a hovoria o Budhoch, hovoria ľahkovážne o Budhoch a Bódhisattvách, akoby im tie slová rástli na jazyku. Dokonca ľahkovážne vyrezávajú a maľujú obraz Budhu, ako sa im zachce a dajú ho tam, kam sa im zachce. Obrázky Budhu Amitábhu a Svätej Márie sa dokonca lepia na cintorínoch. Je to naozaj akoby ľudia usmerňovali Bohov, aby sa starali o mŕtvych, akoby ľudia prikazovali Bohom robiť toto a tamto. Nie je to ten zámer? Všetci o tom premýšľajte: Boh je taký svätý a veľkolepý – jediným mávnutím ruky môže priniesť šťastie celému ľudstvu a ďalším mávnutím ruky mu môže priniesť skazu. Napriek tomu s ním zaobchádzate takto? Nebyť ich milosrdenstva k ľuďom, ľudia by boli okamžite vyhladení a nezostala by po nich ani stopa, potom ako z nevedomosti spravili zlé veci. Ľudia tomu len teraz nerozumejú, a tak si trúfnu takto konať. V skutočnosti sa rúhajú Budhom. Je to práve tak, ako som povedal naposledy. Naposledy som sa zmienil, že dokonca aj menu v reštauráciách obsahujú jedlá nazvané „Budha skáče cez stenu“ a tak ďalej. Budha nemá žiadnu pripútanosť k farbe alebo k chuti. Povedať, že keď Budha ucíti tú nádhernú vôňu, preskočí múr, aby sa najedol – nie je to najzvrhlejšie rúhanie sa Budhovi? Sú aj jedlá nazvané „Arhatovo vegetariánske jedlo“ a tak ďalej. Ani Arhat nemá pripútanosti bežných ľudí k farbe a chuti. Napriek tomu hovoríte, že jedlo nazvané „Arhatovo vegetariánske jedlo“ je potravou Arhata – neurážate ho? Jedlo bežných ľudí im pripadá špinavé. Takže ich stav mysle je odlišný od ľudského. Hnaní peniazmi a túžbami spôsobili teraz ľudia túto situáciu voči Bohu a Budhom. Budhovia, Taovia a Bohovia nemajú ľudské názory alebo spôsoby myslenia bežných ľudí. Ale ako som práve povedal, ľudia chodia uctievať Budhu nie so srdcom veľkej úcty, alebo s prianím kultivovať sa, ale preto, aby Budhu žiadali o veci: „Požehnaj mi, nech mám syna, nech zarobím imanie, odstráň moje nešťastie, zbav ma utrpenia.“ Také sú všetky ich úmysly. Avšak Budhovia sa do týchto vecí nezapájajú – ponúkajú ľuďom najvyššiu spásu. Keby si mohol žiť ako žijú nesmrteľní, užívať si všetko pohodlie medzi bežnými ľuďmi, mať veľa peňazí a nemať nešťastia a smolu, naozaj by si nechcel kultivovať Budhovstvo alebo sa stať Bohom. S takým pohodlím by si už Bohom bol. Nie je možné, aby sa veci diali takto.

Život za životom ľudia vytvárajú karmu. Človeku prináša jeho vlastná karma ťažkosti, utrpenie, strasti, nedostatok peňazí a mnoho chorôb v tomto a ďalšom živote. Iba potom, čo splatíte svoju karmu, sa vám bude dobre dariť a môžete mať šťastie. Je neprípustné, aby za zlé skutky nebolo zaplatené – vo vesmíre existuje tento princíp. Môžete cítiť, že veci, ktoré sa stali v minulom živote a v živote nasledujúcom, sa týkajú dvoch rôznych ľudí. V skutočnosti, keď sa na vás pozerajú ostatní, pozerajú sa na priebeh celej vašej existencie. Je to ako keby si sa ráno prebudil a povedal si, že to, čo si včera urobil, s tebou nemá nič spoločné, a že to, čo si urobil včera, si neurobil ty. Ale všetko si to urobil ty a takto sa pozerajú na život človeka. Pred chvíľou som teda odbočil, aby som objasnil túto myšlienku: Nemôžete sa na tieto veci pozerať s ľudskými názormi. Bežný človek potrebuje lieky, keď ochorie. Ale ani vám ako kultivujúcim nezakazujem brať lieky. Ale nehovoríme o kultivácii? A nehovoríme o osvietení? Nevyžaduje sa od vás osvietiť sa ku všetkému. Je v poriadku keď sa osvietite natoľko, koľko ste schopní sa osvietiť. Keď niekto hovorí, že nemôže: „Nie, nemôžem sa zbaviť tejto pripútanosti. Stále musím brať lieky. Aj keď praktizujem kultiváciu, stále musím brať lieky.“ Ako sa pozerám na túto záležitosť? Len je mi ľúto, že má chabú kvalitu osvietenia a že neprešiel skúškou. Mohol sa zlepšiť a urobiť veľký krok k dovŕšeniu, ale on ten krok neurobil. Len je mi to ľúto a nepovedal som, že tento človek už viac nie je dobrý. Ani som nepovedal, že sa človek absolútne nemôže kultivovať, potom čo si vezme lieky. Je to preto, že každý má inú kvalitu osvietenia a každý má rôzne vrodené vlastnosti. Len keď sa zlepšíte, môžete prejsť touto skúškou a získať nové pochopenie. Keď sa nedokážete zlepšiť a neosvietite sa úplne k tejto záležitosti, znamená to, že ste v tomto smere stále bežným človekom. Ale nedá sa povedať, že nie ste vôbec dobrý.

Dovoľte mi povedať viac o vzťahu medzi braním liekov a odstraňovaním karmy. Práve som povedal, že chorobu spôsobuje karma nahromadená život za životom. Čo je to karma? Čím menšie sú častice karmy, ktoré existujú v iných dimenziách – čím menšia je čiastočka – tým je mocnejšia. Keď presiaknu do našej dimenzie, je to mikroorganizmus, najmikroskopickejší vírus. Povedali by ste teda, že choroba je náhodná? Nemôže to byť pochopené pomocou modernej medicíny alebo modernej vedy, ktoré môžu pochopiť len také úkazy, ktoré sa prejavujú v tejto povrchovej dimenzii, zostavenej z vrstvy najväčších častíc, ktoré sú tvorené molekulami. Takže sa to považuje za chorobu, nádor, infekciu, alebo niečo iné. Dnešná veda však nedokáže vidieť základnú príčinu, prečo ľudia ochorejú, a vždy vysvetľuje obmedzené dôvody, ktoré bežní ľudia dokážu pochopiť. Samozrejme, keď niekto ochorie, zvyčajne sa to prispôsobí princípom na úrovni tohto sveta a zvyčajne je tu nejaký vonkajší faktor v tomto svete, ktorý navodí prejav choroby. Potom sa to javí ako v súlade s princípmi tohto sveta. V skutočnosti je to len vonkajší faktor, ktorý to prispôsobí princípom tohto sveta alebo stavu tohto sveta. Ale základná príčina a tá choroba nemajú pôvod v tejto dimenzii. Takže keď beriete lieky, zabíjate tú chorobu alebo vírus na povrchu. Lieky naozaj môžu zabiť vírusy na povrchu. Avšak gong praktizujúceho automaticky ničí vírusy a karmu. Ale hneď ako liek zabije povrchový vírus, ktorý presiakol z iných dimenzií, bude to vírus – karma – na tej druhej strane vedieť, pretože všetko je živé, a prestane prichádzať. Potom pocítite, že ste sa uzdravili, pretože ste brali lieky. Dovoľte mi ale povedať, že sa to tam aj tak hromadí. Život za životom si ľudia hromadia túto hmotu. Keď sa to nahromadí do určitého rozsahu, stane sa osoba nevyliečiteľnou a po smrti bude úplne zničená. Stratí svoj život – navždy stratí svoj život. Také desivé to je. Vysvetlil som vám tu ten vzťah. Nie je to tak, že ľudia nemajú dovolené brať lieky. Keď bežný človek ochorie, určite potrebuje lekárske ošetrenie.              

Ale ako s tým nakladáme my kultivujúci? Neočisťujeme vaše telo? Ako letokruhy stromu, karma je, život za životom, v samom jadre a v každej vrstve vášho tela. Keď praktizujete kultiváciu, stále tlačím túto karmu od stredu von; tlačím a tlačím a tlačím a tlačím, až vám ju úplne vytlačím von. A nie všetko to môže prejsť cez povrch vašich tiel. Neboli by ste ju schopní zniesť, keby mala celá prejsť povrchom vášho tela. Cez povrch vyjde len časť. Ale aj tak cítite, že ste náhle ochoreli, zdá sa vám to veľmi nepohodlné a bolestivé, nemôžete to zniesť, považujete sa za bežnú osobu a idete si vziať lieky. Potom môžete ísť a vziať si lieky, pretože sme nikdy nepovedali, že bežní ľudia nemôžu brať lieky. Hovoríme len, že vaša kvalita osvietenia nie je dostatočná a že ste neprešli dobre touto skúškou. Nemáme žiadne pravidlo, ktoré by hovorilo, že nemôžete brať lieky, keď praktizujete kultiváciu – nemáme také pevné pravidlo. Ale učím vás princípy Fa. Chcete nechať odísť túto karmu, ale napriek tomu beriete lieky a tlačíte ju späť dovnútra – ako máme očistiť vaše telo? Samozrejme, mohli sme vám ju všetku vytlačiť v iných dimenziách. Ale Fa tohto vesmíru má princíp: Musíte v tomto ohľade vydržať utrpenie, keď je vám karma odstraňovaná. Musíte znášať rovnaké utrpenie, ktoré ste predtým spôsobili iným. Ale čo sa týka kultivujúcich, nemôžeme vás nechať znášať to všetko rovnakým spôsobom, pretože by ste zomreli a potom by ste už neboli schopní kultivovať sa. Ako kultivujúci, potom čo dosiahnete dovŕšenie, odplatíte sa požehnaním tým životom, ktorým ste ublížili. Ale musíte zniesť časť duševného utrpenia. Keď znášate tú časť, ktorú dlhujete ostatným, splácate karmu, pretože trpíte. Veci nie sú izolované. Keď splácate karmu, musíte sa uprostred bolesti považovať za praktizujúceho. Keď to nepovažujete za chorobu, máte naozaj pochopenie tejto záležitosti na vysokej úrovni, a nie spôsob myslenia bežného človeka. Nezlepšila sa potom v tomto ohľade vaša sféra a myseľ? Nie je to tá otázka? Je to vtip myslieť si, že sa človek zlepší v kultivácii len samotným vykonávaním cvičení. Cvičenia sú doplnkovým prostriedkom k dovŕšeniu.

Človek si nikdy nezvýši svoju úroveň bez zlepšovaní svojej mysle pomocou kultivácie. A nie je to tak, že sa človek môže kultivovať na Budhu jednoduchým recitovaním písiem, ako ľudia hovoria. Sú aj ľudia, ktorí si myslia, že sa človek môže kultivovať na Budhu tým, že robí veľa dobrých skutkov. To všetko sú vtipy a všetko sú to praktiky so zámerom (youwei). Keď nepraktizujete skutočnú kultiváciu, načo je recitovanie písiem? Je absolútne nemožné dosiahnuť Budhovstvo bez kultivácie. Vtedy, keď Budha Šákjamuni učil Dharmu (Fa), neboli žiadne písma a žiadne neboli ani keď učil Ježiš svoj Zákon (Fa). Ľudia praktizovali len skutočnú kultiváciu. Môžete postúpiť nahor, keď nekultivujete svoju myseľ? Môžete postúpiť nahor, keď nesplníte požiadavky tej sféry? Môžete ísť do neba zaťažení všetkými druhmi emócií a túžob, s rôznymi pripútanosťami a s túžbou po peniazoch, ktorá prevažuje nad vaším želaním stať sa Budhom? To je absolútne nemožné. Myslím, že ste to všetci pochopili. To znamená, že kultivujúci je mimoriadny, a ako mimoriadny človek, ako by sa mal človek vyrovnať so stavom fyzického nepohodlia? Bežní ľudia majú choroby, ale čo sa týka vášho tela, vytláčam vám von karmu. Keď je vytlačená na povrch, budete cítiť nepohodlie, pretože nervové zakončenia na povrchu ľudského tela sú najcitlivejšie. Vyzerá to, že ste ochoreli a v niektorých prípadoch to vyzerá veľmi vážne. To sa môže stať. Keďže sa to môže stať, premýšľajte všetci o tomto: keď sa považujete za bežného človeka a keď to považujete za chorobu, je to samozrejme tiež v poriadku a môžete ísť a vziať si lieky. Neprešli ste touto skúškou a prinajmenšom v tejto záležitosti ste bežným človekom. Keď tou skúškou prejdete, stanete sa v tomto ohľade neobyčajným. Ale keď sa chcete kultivovať na Budhu, vaše pochopenie musí byť neobyčajné v každom ohľade. Keď neopustíte túto pripútanosť, nebudete schopní prejsť touto skúškou a bude pre vás nemožné dosiahnuť dovŕšenie. Takže, keď premeškáte túto príležitosť, zlyháte v tejto skúške. Prečo sú niektorí naši asistenti a študenti veteráni, ktorí tomu veľmi dobre rozumejú, znepokojení keď vidia študentov brať lieky? Samozrejme, že si s tým nedokážu poradiť tak ako ja. Keďže sa medzi sebou dobre poznajú, povedia: „Nemôžeš brať lieky,“ a tak ďalej. Samozrejme, tá osoba sa k tomu stále nemusí osvietiť: „Prečo ma nenecháš brať lieky, potom čo som začal praktizovať?“ Ak sa k tomu neosvieti, nie je jednoduché sa s touto situáciou vysporiadať. Nemáme striktné pravidlo zakazujúce branie liekov. Len som kultivujúcim vysvetlil princíp ohľadne toho, či brať, alebo nebrať lieky, a nehovoril som bežným ľuďom, aby nebrali lieky.

Náš Fa sa šíri, aby sa kultivoval v tomto svete. Nie každý kultivujúci sa nevyhnutne stane Budhom. Niektorí ľudia sú veľmi usilovní a odhodlaní, takže k dovŕšeniu postupujú rýchlejšie. Niektorí ľudia možno nie sú takí usilovní, takže ich postup k dovŕšeniu je veľmi pomalý. Niektorí ľudia vyzerajú, že sa kultivujú, ale v skutočnosti sa nekultivujú; vyzerajú, že veria, ale v skutočnosti neveria – takže pravdepodobne nemôžu dosiahnuť dovŕšenie. Ale ohľadom kultivácie, pravdepodobne sa nebudú kultivovať zbytočne. Keď niekto neuspeje v kultivácii, alebo to nezvládne v tomto živote, uvidíme, čo sa stane v budúcom živote – snáď to bude schopný zvládnuť v budúcom živote. Alebo sa možno už nebude chcieť kultivovať; ale koniec koncov sa v tomto Dafa vzdal nejakých pripútaností, počul Budhov Fa a stal sa lepším ako bežní ľudia cez kultiváciu. Pravdepodobne si vytvoril nejaké požehnania pre svoj budúci život. Možno bude mať veľké bohatstvo alebo sa stane vysokým hodnostárom v budúcom živote. Tieto veci môžu byť zmenené iba na požehnanie, teda, keďže nemohol uspieť v kultivácii, nekultivoval sa nadarmo. To je ten princíp. Myslím, že keďže vy, ako kultivujúci, ste schopní počúvať dnes Fa, dúfam, že sa všetci budete kultivovať až do konca. Nie každý môže počúvať Budhov Fa. Môžem vám vlastne povedať, že Spojené štáty sú dosť špeciálne. Už pred dvoma rokmi som prestal vyučovať Fa, ale v Spojených štátoch je mnoho Číňanov a medzi Američanmi sa nájde veľa dobrosrdečných ľudí. Chcem, aby aj oni získali Fa. Neučím už systematicky, vyučujem len s ohľadom na špecifické situácie. Keďže kniha je už dostupná, každý sa môže učiť čítaním knihy. Asistenčné centrá sú tu tiež, takže môžete všetci ísť a praktizovať s nimi. Príležitosť pre človeka počúvať Budhov Fa sa vyskytne len raz za niekoľko tisíc rokov a niektorí ľudia ani nemusia túto predurčenú príležitosť mať. To preto, že počas šiestich ciest prevteľovania sa človek môže prevteliť do rôznych zvierat, rastlín alebo látok. Trvá to niekoľko stoviek alebo niekoľko tisíc rokov, než sa človek raz prevtelí do ľudskej bytosti. Počas tých niekoľkých stoviek alebo tisíc rokov prevteľovania sa tiež musíte stať ľudskou bytosťou v tom správnom období, potom sa musíte reinkarnovať v mieste, kde sa môžete stretnúť s týmto Fa a musíte prísť na svet v správny čas, aby ste mal aj príležitosť Ho počuť a aby ste boli schopní zúčastniť sa prednášky. Samozrejme, to si vyžaduje veľa, veľa takých predurčených udalostí, aby to vyšlo, a iba potom môžete získať tento Fa. Vôbec to nie je jednoduché.

To, čo učím, je Budhov Fa. Myslím, že každému je to jasné. Neučím princípy pre bežných ľudí. Okrem toho, o mnohých otázkach, o ktorých som hovoril, sa nikdy nehovorilo medzi bežnými ľuďmi a nie sú znalosťami bežných ľudí.

Práve som znova vysvetlil záležitosť brania liekov, pretože tento problém sa v rôznych oblastiach stal nápadným. Niektorí ľudia chcú poškodiť Dafa a hovoria veci o nebraní liekov ako: „Nemáme dovolené brať lieky, hneď ako začneme praktizovať.“ V skutočnosti to nie je tak, že vám nedovoľujem brať lieky. Samozrejme, naši asistenti, ktorí sú tu prítomní, by si tiež mali dať pozor na svoje pracovné metódy a nikoho nenútiť, aby nebral lieky. My iba vysvetlíme princípy. Keď sa chce niekto kultivovať, môže. Keď sa nechce kultivovať, aj keď sa rozhodne vziať si jed, je to záležitosť bežného človeka. Nikto iný nemôže nič urobiť, keď jeho myseľ zostane nezmenená. Môžeme hovoriť len o predurčených vzťahoch a odporúčať ľuďom, aby boli dobrí. Nútenie ľudí nie je kultivácia.

Porozprávam ešte o niečom inom. Keďže vám venujem celé odpoludnie, potom, čo dohovorím, môžete klásť otázky a ja vám na ne odpoviem. Mladí ľudia v Číne, ktorí sa narodili po „kultúrnej revolúcii“, majú veľmi nejasné pochopenie Budhov, Bódhisattiev a Bohov. To, čo učím, je Budhov Fa. Niektorí ľudia vedia, že je dobrý, ale stále nerozumejú určitým pojmom. Vedia veľmi málo o veciach z Budhovskej školy. Inými slovami, nemajú jasné pochopenie Budhovskej školy.

Stručne teraz pohovorím o Budhovi Amitábhovi a Budhovi Šákjamunim. To, čo učím ja, sa líši od [budhistických] písiem. To, čo učím ja, učil tiež Budha Šákjamuni pred dvadsiatimi piatimi storočiami, ale mnísi to vtedy neodovzdali neskorším generáciám. Písma neboli systematicky zostavené do doby päťsto rokov po odchode Budhu Šákjamuniho z tohto sveta. Ako viete, pred piatimi stovkami rokov bola Čína zrovna uprostred dynastie Jüan. Kto dnes vie, čo v tom čase povedal Džingischán? Ale toto je nakoniec Budhov Fa. Odovzdával sa celú dobu v útržkovitej podobe ústnym podaním. Ale často sa stratili prvky súvisiace s tým, čo Budha učil ­– čas, miesto, okolnosti, význam a poslucháči – už neexistujú. Počas jeho šírenia, pretože tí, ktorí nedosiahli dovŕšenie, mali všetci ľudské názory a radi pridávali veci zo svojich vlastných názorov, zmenili Budhov Fa. Vynechali časti, ktorým nerozumeli, a postupne poľudštili Budhov, Bódhisattvy a Bohov. Odovzdali veci, ktoré im vyhovovali a ktorým mohli porozumieť. Neboli ochotní hovoriť o veciach, ktoré nevyhovovali ich vlastným duševným očakávaniam, alebo o tom, čo nezodpovedalo ich predstavám, takže tieto časti neboli odovzdávané.

Dovoľte mi najskôr hovoriť o Budhovi Šákjamunim. Budha Šákjamuni je skutočnou historickou postavou. Pred viac ako dva a pol tisíc rokmi zanechal v starobylej Indii kultivujúcim svoj spôsob kultivácie nazvaný „prikázanie, sústredenie, múdrosť“. Čo sa týka budhizmu, to je len názov vytvorený ľuďmi, ktorí sú zapojení v dnešnej politike. Budha Šákjamuni neuznával náboženstvo a ani nepovedal, že to, čo odovzdáva, je náboženstvo. To ľudia nazvali jeho spôsob kultivácie náboženstvom. On len učil svoju Dharmu, učil svoj spôsob kultivácie – prikázanie, sústredenie, múdrosť – ktorý môže umožniť ľuďom dosiahnuť dovŕšenie. Samozrejme, špecifické veci, ktoré sú s tým spojené, boli zaznamenané v písmach, takže to nebudem rozvádzať. Ako všetci viete, Budha Amitábha má raj Najvyššej blaženosti a Budha Liečiteľ má Lesklý raj. Každý Budha vládne nebeskému raju. „Fo“, „Pchu-sa“ (Bódhisattva)“ a „Žu-laj“ (Tathagáta) sú naše čínske pojmy. Na nebesách nazývajú Tathagátu Kráľom Zákona, to znamená, že vládne nad svojím nebeským kráľovstvom. Ale ich spôsob vlády nie je ako ten u ľudí, ktorí vládnu administratívnymi prostriedkami a zákonmi – nemajú veci tohto druhu. Vládnu len pomocou milosrdenstva a láskavých myšlienok. Všetci sú tam dobrí. Iba keď dosiahnete ten štandard, môžete vstúpiť do toho raja. Takže každý Budha má raj, ktorému vládne. Ale v minulosti nikto nepočul, ktorému raju vládne Budha Šákjamuni, nikto nevedel, kto Budha Šákjamuni pôvodne bol a nikto nevedel, kde je raj Budhu Šákjamuniho. Niektorí mnísi povedali, že Budha Šákjamuni je v raji Saha. Ale dovoľte mi povedať: Kde je raj Saha? Je vnútri našich Troch ríš. Ako by to mohol byť Budhov raj? Aké špinavé miesto! Každý sa odtiaľ chce dostať – ako by to mohol byť Budhov raj? Dokonca ani mnísi to nedokážu vysvetliť a ani v náboženstve to nie je doložené. V skutočnosti Budha Šákjamuni prišiel z veľmi vysokej úrovne. Tento vesmír je extrémne rozsiahly. O chvíľu poviem o jeho štruktúre – štruktúre vesmíru. Najnižšia úroveň, kde sa Budha Šákjamuni zdržiaval predtým, než prišiel dole, bola vesmír šiestej úrovne a z tejto úrovne sa priamo reinkarnoval ako človek. Neboli to nebesá šiestej úrovne, ale vesmír šiestej úrovne. O chvíľu popíšem, aký nesmierny je tento vesmír.

Má nebeské kráľovstvo na šiestej úrovni vesmíru. Vytvoril tam nebeské kráľovstvo nazvané raj Dafan. Inými slovami, Budha Šákjamuni sa reinkarnoval do ľudského sveta z raja Dafan. Aby učil Dharmu a ponúkal ľuďom spásu – ponúkal spásu svojim učeníkom – reinkarnoval sa do ľudského sveta z raja Dafan. Učeníci, ktorých učil a spasil Budha Šákjamuni sa museli vykultivovať najmenej k šiestej úrovni vesmíru alebo vyššie – takto vysoko sa museli vykultivovať. Preto od doby, keď Budha Šákjamuni prišiel nadol, dohliadal na svojich učeníkov, ako sa reinkarnovali a kultivovali, a nikdy sa nevrátil do svojho raja. V Troch ríšach je miesto, nazvané nebesá Dafan, a tam je. Bol to tiež on, kto pomenoval Nebesá Dafan. Nazval ich Nebesá Dafan, pretože prišiel z raja Dafan. Sleduje odtiaľ svojich učeníkov. Všetkým jeho učeníkom bolo udelené označenie. Udelil im označenie symbolu svastiky „http://en.falundafa.org/eng/lectures/wan.gif“. Všetci sú označení ako jeho učeníci. Z vysokých úrovní môžete jedným pohľadom zistiť, kto je učeníkom Budhu Šákjamuniho a kto nie je. Keďže sa musia kultivovať k vysokej úrovni – Budha Šákjamuni ich chce spasiť do takejto vysokej sféry – nemohli uspieť v kultivácii v jednom živote. Takže sa život za životom kultivujú znovu a znovu už cez dva a pol tisíca rokov. Teraz, v poslednom behu, sa očakáva, že dosiahnu dovŕšenie. Potom čo v tomto živote dosiahnu dovŕšenie, vezme všetkých svojich učeníkov so sebou a všetci opustia raj Saha. Medzi našimi učeníkmi Dafa, mnohí, ktorí získali Fa, sú označení ako Šákjamuniho učeníci. Ale väčšina Šákjamuniho učeníkov sú mnísi, hoci sú tiež nejakí medzi bežnými ľuďmi. Mnohí z tých medzi bežnými ľuďmi už získali tento náš Fa. V skutočnosti, keď už sme to prebrali do tohto bodu, tiež by som vám chcel povedať, že s týmto Fa, ktorý učím, to nie je tak, že musíte ísť do nášho Falun raja. To, čo odovzdávam, sú princípy celého vesmíru. Učím niečo také obrovské. Všetci z nich tiež chcú získať tento Fa. Keďže nový vesmír bol už sformovaný a Fa napravuje vesmír, človek sa môže vrátiť tam hore iba prispôsobením sa Fa vesmíru. Toto Budha Šákjamuni systematicky usporiadal pre svojich učeníkov už dávno – vedel o tomto dni. Viem, že učeníci z mnohých rôznych rajov alebo z iných spravodlivých kultivačných ciest získavajú Fa v Dafa. Väčšina učeníkov Budhu Šákjamuniho je v oblasti Chan. Žiaden už nie je v Indii. Ale niekoľko z nich – veľmi málo – je tiež roztrúsených po svete. Väčšina je v oblasti Chan. Oblasť Chan je pevninská Čína.

Práve som stručne popísal situáciu Budhu Šákjamuniho a jeho učeníkov. Teraz budem hovoriť o Budhovi Amitábhovi. Všetci, čo hovoria o Budhovi Amitábhovi, vedia, že existuje raj Najvyššej blaženosti. Kde je raj najvyššej blaženosti? A kto je Budha Amitábha? Čo sa týka Budhu Amitábhu, popisy sa dajú nájsť v budhistických písmach, takže o tej časti hovoriť nebudem. Budem hovoriť o tom, čo v písmach zaznamenané nie je. Ako viete, ľudia šírili to, čo Budhovia povedali o štruktúre časti vesmíru, a že je miesto nazvané raj Sumeru – hovorili teda o vrchu Sumeru. Naša súčasná planéta Zem a kozmické telá vnútri a za Tromi ríšami sú na juh od hory Sumeru a toto sa nazýva Jambudvipa. Zem je na juh od hory Sumeru. Niektorí ľudia sa pýtajú: „Je táto hora Sumeru Himalájami? Bola vtedajšia India Jambudvipa?“ Sú to odlišné veci. On je Budha. Nehovorí z perspektívy pozemských pochopení – učí princípy z perspektívy Boha. Východiskový bod jeho myslenia je odlišný od ľudského.

Táto hora Sumeru existuje. Ako to, že ju potom ľudia nemôžu vidieť? A prečo ju nevidieť ani ďalekohľadmi? Je to preto, že sa neskladá z častíc tvorených vrstvou najväčších molekúl. Dovoľte mi povedať: častice zložené z molekúl –ani nehovoriac o tých, zložených z atómov – a dokonca hmota vytvorená z tých častíc, ktoré sa skladajú z molekúl, ale sú o jednu vrstvu menšie, než sú častice, ktoré sú pre nás najviac na povrchu, je už pre ľudí neviditeľná. Lenže táto hora Sumeru je zložená z atómov, takže ju ľudia vôbec nemôžu vidieť. Ale v súčasnosti ľudia v oblasti astronómie a kozmológie mohli objaviť istý úkaz, a síce, že nech je vo vesmíre akékoľvek množstvo pozorovateľných galaxií, žiadne už nie sú na tom mieste. Galaxie sú tu všade; je mnoho, mnoho mliečnych ciest. Avšak napriek tomu na istom mieste nie je nič, akoby tam bol čistý rez. Hovoria tomu „kozmický múr“. Nedokážu vysvetliť, prečo je to tak. Prečo tam nie sú žiadne galaxie? V skutočnosti sú zatienené horou Sumeru, pretože tá hora je neuveriteľne obrovská. Aká veľká je? Jej vrchol je v strede vesmíru druhej úrovne – presahuje náš malý vesmír. Je naozaj obrovská. Takže hora takých rozmerov je úplne za hranicami ľudskej predstavivosti. Pre ľudí je nemožné vidieť jej iné časti. Zem je taká nepatrná gulička, a predsa, keď chcete vidieť Peking, nedokážete ho vidieť z druhej strany zemegule. Tá hora je taká ohromná, že nie je spôsob, akým by ste si mohli predstaviť, aká veľká je. Povedal tiež, že v niekoľkých iných častiach hory Sumeru existujú aj iné raje. Nebudeme o tom hovoriť príliš veľa.

Prečo je tu potom taká hora? Porozprávajme sa o tejto hore Sumeru. Môžem vám povedať, že táto hora Sumeru je vlastne prejavom formy a obrazu Budhu Amitábhu, Bódhisattvy Avalókitéšvary a Bódhisattvy Mahaasthaamapraapty. Hovoriť tomu forma a obraz nie je úplne presné. Keďže sú Budhovia, majú ľudskú formu. Môžu sa tiež spojiť do formy, alebo rozptýliť na látku, ale majú formu a obraz. Premenou sa môžu rozptýliť na hmotu. Keď ľudia nemôžu vidieť Budhov, hovoria, že Budhovia nemajú telá. Ich telá sú zložené z atómov, takže ich samozrejme nemôžete vidieť a je správne, keď poviete, že nemajú telá. Pretože sa teda táto hora Sumeru skladá z atómov, naše ľudské oči ju nemôžu vidieť. Ale v určitom zmysle predstavuje Budhu Amitábhu, Bódhisattvu Avalókitéšvaru a Bódhisattvu Mahaasthaamapraaptu. Táto hora Sumeru teda nie je jedna, ale sú to tri hory. Naviac je tiež v pohybe. Len veci v tejto našej materiálnej dimenzii vyzerajú mŕtve alebo bez pohybu; veci vo všetkých ostatných dimenziách sú v pohybe. Ako viete, molekuly sú v pohybe, rovnako tak atómy a všetko je v pohybe, elektróny obiehajú okolo atómových jadier, všetko je v pohybe – všetka hmota je v pohybe. Takže táto hora Sumeru niekedy sformuje priamu líniu a niekedy sa sformuje do tvaru trojuholníka; mení sa. Keď ju ľudia vidia z rôznych uhlov, alebo v rôznych stavoch, nemusia vidieť jej skutočný vzhľad. Keď sa vyrovná do priamej línie, budete ju vidieť ako horu. Niektorí kultivujúci v minulosti ju mohli vidieť, ale opisovali ju rôzne. Je to práve preto, že nevideli jej špecifický stav. Keďže je to teda symbol Budhu Amitábhu, Bódhisattvy Avalókitéšvary a Bódhisattvy Mahaasthaamapraapty, čo robí? V skutočnosti je vo vnútri hory Sumeru raj Najvyššej blaženosti, o ktorom ľudia hovoria. Lenže táto hora nie je ako náš ľudský koncept druhu hmoty pred nami. Pod horou Sumeru je všetko voda. Čas je obmedzený, takže poviem len toľkoto.

Ďalej budem hovoriť o zložení vesmírneho priestoru. Aký veľký je vesmír? Je ťažké opísať to ľudským jazykom, pretože je na to nedostačujúci, a aj keby sa to dalo popísať, vaša myseľ by to nebola schopná pojať a vy by ste to neboli schopní pochopiť. Je nesmierne ohromný. Je taký ohromný, že je to jednoducho nepredstaviteľné – dokonca aj pre Bohov je to nepredstaviteľné. Takže žiaden Budha, Tao alebo Boh nie je schopný vysvetliť, aký veľký je vesmír. Ako som práve povedal, vesmír, ktorý všeobecne chápeme, je v skutočnosti v rozsahu malého vesmíru. Počas mojej poslednej návštevy v USA som sa zmienil, že rozsah približne 2,7 miliardy galaxií ako je Mliečna cesta – je to okolo tohto čísla, menej ako 3 miliardy – vytvára jeden vesmír. A tento vesmír má škrupinu, alebo hranicu. Takže toto je vesmír, o ktorom zvyčajne hovoríme. Ale za týmto vesmírom sú ďalšie vesmíry na vzdialenejších miestach. V určitom rozsahu je ďalších tritisíc takých vesmírov. Lenže okolo týchto troch tisíc vesmírov je škrupina a vytvára tak vesmír druhej úrovne. Za týmto vesmírom druhej úrovne je okolo troch tisíc vesmírov veľkosti druhej úrovne. Okolo nich je škrupina a vytvárajú vesmír tretej úrovne. Je to práve ako keď malé častice vytvárajú atómové jadrá, atómové jadrá tvoria atómy a atómy tvoria molekuly – je to práve ako keď mikroskopické častice vytvárajú väčšie častice v systéme. Vesmír, ktorý som popísal, je len spôsob, ako veci existujú v tomto jednom systéme. Nie je spôsob, ako to vyjadriť týmto jazykom; ľudský jazyk to nedokáže vyjadriť jasne. Taká je situácia v tomto jednom stave. Ale je veľa, veľa systémov – tak veľa ako nespočítateľných atómov, ktoré vytvárajú molekuly – roztrúsených rovnakým spôsobom po celom vesmíre. Môžete povedať, koľko je v kozme vesmírov s veľkosťou nášho malého vesmíru? Nikto to nedokáže povedať presne. Práve som hovoril o vesmíroch druhej úrovne, tretej úrovne a povedal som, že Budha Šákjamuni prišiel z vesmíru šiestej úrovne. Hovoril som len o tomto jednom systéme, o systéme, ktorý funguje takto. Presne ako malé častice vytvárajú väčšie častice a väčšie častice vytvárajú ešte väčšie častice, toto je v rámci jedného systému. Ale existuje viac než len tento jeden systém častíc. Mnohé častice na rôznych úrovniach sú rozptýlené po celom kozmickom tele.

Vesmír je nesmierne komplexný. Podrobnejšie som o tom hovoril na seminári vo Švédsku. Hovoril som o osemdesiatjeden vrstvách vesmíru. V skutočnosti je oveľa viac ako osemdesiatjeden vrstiev – nedajú sa spočítať ľudskými číslami. To preto, že najväčšie ľudské číslo je zhao [bilión]. Najväčšie číslo, ktoré používajú Budhovia, je kalpa. Jedna kalpa znamená dve miliardy rokov – dve miliardy rokov vytvárajú jednu kalpu. Ani pomocou kálp človek nespočíta, koľko je vrstiev vesmírov – nie koľko je úrovní nebies, ale koľko je úrovní vesmírov – takýto nesmierny je. Čo sa týka ľudských bytostí, sú neuveriteľne nepodstatné. Ako som spomenul naposledy, Zem je len smietkou prachu a je bezvýznamná. Napriek tomu sú v tomto rozsahu nespočetné a zložité štruktúry dimenzií. Aké sú tieto štruktúry dimenzií? Naposledy som ich tiež opísal. V dimenzii akej úrovne žije naše ľudstvo? Žijeme v povrchovej hmote, zloženej z najväčšej vrstvy molekulových častíc; žijeme medzi molekulami a planétami – planéta je tiež časticou a v rozľahlom vesmíre je tiež len bezvýznamnou smietkou prachu. Galaxia Mliečnej cesty je tiež bezvýznamnou smietkou prachu. Tento vesmír – ten malý vesmír, o ktorom som hovoril – je tiež len bezvýznamnou smietkou prachu. Najväčšie častice, ktoré vidíme ľudskými očami, sú planéty a najmenšie častice, ktoré ľudia vidia, sú molekuly. My ľudia existujeme medzi časticami molekúl a planét. Keď ste v tejto dimenzii, myslíte si, že je ohromná; z inej perspektívy je v skutočnosti nesmierne úzka a drobná.

Dovoľte mi pohovoriť o tom z inej perspektívy. Nie je priestor medzi atómami a molekulami dimenziou? Toto môže byť ťažko pochopiteľné. Dovoľte mi povedať, že dnešní vedci vedia, že medzera medzi atómami a molekulami je ekvivalentná dvom stovkám tisícom atómov v rade. Ale čím menšie objekty, teda čím menšie častice, tým väčší je ich celkový objem, pretože tvoria plochu jednej určitej úrovne a nie sú to izolované body. Avšak molekuly sú naozaj veľké. Čím väčšie sú zrnká hmoty, alebo čím väčšie častice, tým menší je objem ich dimenzie – tým menší je celkový objem ich dimenzie. Keď vstúpite do tej dimenzie, zistíte, že je priestrannejšia. Samozrejme, musíte zodpovedať tamojšiemu stavu, aby ste do nej mohli vstúpiť. Ak to chápete ľudskými myšlienkami, ľudskými konceptami a spôsobom, akým ľudia chápu materiálny svet pred nimi, nikdy vám to nebude dávať zmysel, ani nebudete schopní do toho stavu vstúpiť. Ľudstvo tvrdí, že jeho veda je veľmi vyspelá. Aké žalostné! Vôbec neprenikla cez dimenziu molekúl a nemôže vidieť iné dimenzie – napriek tomu sú so sebou ľudia spokojní – a už vôbec nemôže vidieť dimenziu, zloženú z atómov. Môžem vám povedať, že toto je široké rozdelenie systémov dimenzií: medzi atómami a atómovými jadrami je dimenzia, medzi atómovými jadrami a kvarkami je dimenzia a medzi kvarkami a neutrínami je tiež dimenzia. Čo sa týka počtu úrovní, ktoré existujú, keď pokračujeme ďalej až k najpôvodnejšiemu zdroju hmoty, nedá sa to spočítať ľudskými číslami a dokonca ani počtami kálp, ktoré používajú Budhovia.

Keď chce ľudstvo naozaj porozumieť hmote, môže jej porozumieť len v rámci ľudských vedomostí. Ľudia nebudú nikdy vedieť, čo je najpôvodnejším základom hmoty, a nikdy nebudú schopní to preskúmať. Takže tento vesmír zostane pre ľudstvo navždy záhadou. Samozrejme, to neznamená, že ho nikdy nebudú poznať bytosti vysokých úrovní; bežní ľudia nemajú spôsob, ako spoznať tento vesmír, pričom kultivujúci majú – jedine pomocou kultivácie. Pomocou technologických prostriedkov ľudstva nebudú ľudia nikdy schopní dosiahnuť ohromných schopností vo sfére Budhu, alebo prehliadnuť cez toľko úrovní dimenzií a vesmírov. Keďže ľudia majú všemožné emócie a túžby – všetky druhy pripútaností – keby naozaj dosiahli sféru Budhu, vypukli by hviezdne alebo kozmické vojny. Ale Bohovia to ľudstvu nedovolia urobiť. Preto je pre ľudstvo určite nebezpečné, keď jeho veda dosiahne určitú úroveň. Keďže ľudská morálka nebude siahať tak vysoko, ľudská civilizácia by bola zničená. To nie je nespravodlivé – je to preto, že ľudia nie sú dosť dobrí a pretože ľudská morálka nedokáže udržať krok. Ale naopak, keby ľudská morálka dokázala udržať krok, ľudia by sa stali Bohmi a nepotrebovali by ľudské prostriedky na skúmanie – videli by to všetko len tým, že by otvorili oči a rozhliadli sa. Takýto je tento vesmír. Keď ho chcete spoznať, musíte vystúpiť nad túto sféru.

Čo som práve popísal , boli svety zložené z veľkých častíc rôznych veľkostí. Je ich v skutočnosti viac ako tieto. Dokonca v najbližšej dimenzii molekúl je mnoho, mnoho dimenzií neviditeľných pre ľudí. Ako som práve povedal, najväčšie častice vytvorené z molekúl sú hmotou, ktorá tvorí najvonkajší povrch, kde sú ľudské bytosti – oceľ, železo, drevo, ľudské telo, umelá hmota, kameň, pôda a dokonca papier a tak ďalej. Všetky tieto veci, ktoré ľudstvo vidí, sú zložené z vrstvy najväčších častíc, ktorá je vytvorená z vrstvy najväčších molekúl. Tie sú viditeľné. Nemôžete vidieť dokonca ani dimenziu častíc vytvorených z molekúl len o trošku menších, než sú tie vo vrstve najväčších častíc. Tieto molekuly môžu potom vytvoriť dimenziu ešte menších častíc. Medzi najmenšími časticami a najväčšími časticami na povrchu, ktoré sú všetky vytvorené z molekúl, existuje mnoho, mnoho úrovní dimenzií. Inými slovami, molekuly vytvárajú častice rôznych veľkostí, čím vytvárajú tento nesmierne zložitý komplex rôznych dimenzií. Ľudia neveria, že niekto môže náhle zmiznúť a potom sa náhle objaviť inde. Aj keď je jeho telo zložené z molekúl, keď sú nesmierne jemnozrnné (to možno dosiahnuť kultiváciou), môže cestovať mimo tejto dimenzie. Náhle zmizne a nemôžete ho vidieť; potom sa náhle objaví niekde inde. Je to veľmi jednoduché.

Práve som vysvetlil štruktúru dimenzií. Hovoril som o tom detailnejšie ako naposledy. Nemôžem ľuďom povedať príliš veľa, pretože by tak veľa nemali vedieť. Nie je možné, aby ľudia skúmaním objavili všetko to, čo som vám povedal. Moderná ľudská veda sa v skutočnosti vyvinula na nesprávnych základoch, s mylným pochopením vesmíru, ľudstva a života. Preto v spoločenstve kultivujúcich my kultivujúci vôbec nesúhlasíme s ľudskou vedou a myslíme si, že je mylná. Samozrejme, bežní ľudia sa všetci učili týmto spôsobom; delí sa na mnoho oblastí a vy všetci ste vo svojich oblastiach dosiahli značné úspechy. Ale jej základy sú mylné. Takže to, čomu vy ľudia rozumiete, bude vždy dosť vzdialené od pravdy.

Ľudské pochopenie vedy je vždy procesom tápania. Pár slepcov sa snaží odhadnúť vzhľad slona – taká je dnešné veda. Siahnu na stehno alebo chobot slona a povedia, že taká je veda. Faktom je, že nemôže vidieť celú pravdu. Prečo som to práve teraz povedal? Ľudstvo si teraz myslí, že človek sa vyvinul evolúciou, ale evolučná teória vôbec nesedí. My v spoločenstve kultivujúcich máme pocit, že ľudia urážajú sami seba. Vidíme, že ľudia sa spájajú s opicami a pripadá nám to smiešne. Ľudia vôbec nepochádzajú z evolúcie. Keď Darwin predstavil svoju evolučnú teóriu, bola plná dier a jej najväčšou slabinou boli chýbajúce prechodné fázy evolúcie medzi opicou a človekom a medzi pravekými a novodobými životmi – nechýbajú len u človeka, ale aj pri ostatných životoch a zvieratách. Ako sa to dá vysvetliť? V skutočnosti majú v rôznych historických obdobiach ľudia rôzne životné stavy. Ľudské životné prostredie teda vzniká, aby poslúžilo ľuďom v danom časovom období.

Keď sme sa dostali k tejto téme, prehovorím tiež trochu o názoroch dnešných ľudí. Kvôli morálnemu úpadku prešlo mnoho konceptov istými zmenami. V minulosti mnoho prorokov tiež povedalo, že v určitej dobe budú chcieť ľudia vyzerať ako duchovia. Môžete vidieť, ako si farbia vlasy na červeno, alebo nechávajú len pruh vlasov uprostred a obe strany majú vyholené. Bolo tiež povedané, že v určitej dobe sa bude s ľuďmi zaobchádzať horšie ako so psami. Mnoho ľudí berie svoje psy ako synov alebo deti, kŕmia ich mliekom, obliekajú ich do značkového oblečenia, vozia ich v kočíkoch a hovoria im „môj synček“. Medzitým mnoho ľudí žobre na ulici o jedlo – tiež som išiel okolo takýchto ľudí – nájdeme ich aj v Spojených štátoch. Natiahnu ruku: „Prosím, dajte mi štvrť dolára.“ Sú na tom naozaj horšie ako psi. Ale môžem vám povedať, že keby na Zemi neboli ľudia, nič by neexistovalo. Práve kvôli existencii ľudí má zem všetky tieto veci. Všetky zvieratá, stvorenia a rastliny sú zrodené kvôli ľuďom, zničené kvôli ľuďom, sformované kvôli ľuďom a majú byť používané ľuďmi. Bez ľudí by tu nebolo nič. Šesť ciest kolobehu prevteľovania existuje tiež kvôli človeku. Všetko na svete je vytvorené pre ľudí. V dnešnej dobe sú všetky tieto koncepcie prevrátené. Ako sa môžu zvieratá vyrovnať človeku?! V dnešnej dobe zvieratá posadajú ľudské telá a stávajú sa ich pánmi – nebesá to nemôžu tolerovať! Ako by to mohlo byť prijateľné? Ľudia sú najvýznamnejší; môžu sa stať Bohmi alebo Budhami pomocou kultivácie. Okrem toho sú všetci ľudia z vysokých úrovní, pričom mnoho tých životov bolo vytvorených tu – vytvorených na Zemi. Zbežne som pohovoril o tejto téme.

V našich očiach evolučná teória, o ktorej som sa predtým zmienil, vôbec neexistuje. Za dlhé veky prešlo ľudstvo mnohými rôznymi obdobiami civilizácie. Zakaždým, keď ľudská morálka zdegenerovala, bola jej civilizácie zničená. Nakoniec zostalo veľmi málo ľudí. Zdedili trošku kultúry z predchádzajúcej civilizácie a vyvinuli sa potom, čo prešli cez ďalšiu dobu kamennú. Doba kamenná sa neobmedzuje len na jedno obdobie – bolo veľa dôb kamenných. Dnešní vedci narazili na nejaké problémy: mnoho archeologických nálezov nie je len z jedného obdobia. Ale keď sa ich snažia zaradiť do evolučnej teórie, nemôžu to vysvetliť zoči-voči faktom. Objavili sme, že ľudia na tejto Zemi, teda, ľudia z rôznych historických období, po sebe zanechali kultúrne pamiatky rôznych období. Dnešní ľudia všetci hovoria, že pyramídy v starovekom Egypte postavili Egypťania. Ale ony nemajú so súčasnými Egypťanmi absolútne nič spoločné. Ľudia a národy majú teda nesprávne pochopenie svojej vlastnej histórie. Pyramídy a Egypťania spolu nemajú vôbec nič spoločné. Tieto pyramídy boli postavené počas prehistorickej civilizácie a potopili sa pod vodu pri posunoch kontinentov. Keď sa mala objaviť nasledujúca civilizácia a tvorili sa nové kontinenty, vynorili sa z morských hlbín. Tá skupina ľudí bola dávno preč a neskôr potom prišli súčasní Egypťania. Potom čo objavili funkciu týchto pyramíd, postavili Egypťania pár menších pyramíd. Objavili, že pyramídy sú dosť dobré na skladovanie rakiev, a tak do nich dávali rakvy. Niektoré boli postavené nanovo, niektoré pochádzajú z dávnej minulosti. To dnešným ľuďom znemožnilo zistiť, z akého historického obdobia vlastne pochádzajú. História je v zmätku.

Mnoho ľudí hovorí, že mayská kultúra je spojená s dnešnými Mexičanmi. V skutočnosti nemá nič dočinenia s Mexičanmi, ktorí sú len miešancami Španielov a domorodých obyvateľov. Mayská kultúra na druhej strane patrila k predchádzajúcemu historickému obdobiu civilizácie. Táto ľudská rasa bola v Mexiku zničená a prežil len malý počet ľudí. Ale mayská kultúra mala priamu spojitosť s Mongolmi. Nepôjdem tu do detailov. Ľudstvo nepozná svoje vlastné historické korene. To isté platí pre belochov. Pri poslednej veľkej potope – posledná ľudská civilizácia bola zničená veľkou potopou – boli pod vodou všetky veľké hory na svete s výškou pod dvetisíc metrov a prežili len ľudia, ktorí žili vo výške viac ako dvetisíc metrov. Príbeh o Noemovej arche je pravdivý. Pri veľkej potope bola úplne zničená západná kultúra a východná kultúra tiež zostala v troskách. Ale horskí ľudia z oblastí Himalájí a pohoria Kunlun, ktorí žili ako vidiečania, mali to šťastie, že unikli – Číňania, ktorí žili v pohorí Kunlun, prežili. V tom čase bola východná kultúra dobre vyvinutá; Diagram Žltej rieky (Hetu), Spisy od rieky Luo (Luoshu), Kniha pre mien (I-ťing), Tai-čchi, Osem trigramov (Bagua) a tak ďalej boli zdedené z minulosti. Ľudia hovoria, že boli vytvorené tým alebo oným človekom neskorších generácií. Tí ľudia ich len upravili a znova zverejnili. Neboli vôbec vytvorené tými ľuďmi a všetky pochádzali z prehistorických kultúr. Hoci sa tieto veci v Číne odovzdávali, počas historického vývoja Číny ich bolo ešte viac. V staroveku ich bolo zachovaných viac, ale ubúdalo ich, ako sa odovzdávali. Takže je to národ s bohatým kultúrnym pozadím a hlbokými historickými koreňmi – to je Čína. Na druhej strane belošská kultúra bola odstránená potom, čo bola úplne zatopená veľkou potopou. V tej dobe sa spoločne s Európou potopil aj iný kontinent. To bola ich najrozvinutejšia oblasť a tiež sa potopila. Takže belosi sa nanovo vyvinuli z ničoho – zo stavu vôbec žiadnej civilizácie – k vede , ktorú majú dnes. 

Veda starovekej Číny sa líši od tejto empirickej vedy zo západu. Mnoho archeológov o tom so mnou diskutovalo a ja som im všetko vysvetlil. Tiež cítili, že to tak je, pretože mali veľa nerozriešených otázok, ktoré sa nedali vysvetliť. Ako som práve povedal, nie je možné, aby pochopenie vesmíru ľudstvom dospelo o mnoho ďalej. V dnešnej dobe je východiskový bod mnohých vedeckých výskumov nesprávny. Najmä tí, ktorí vo svojich oblastiach niečo dosiahli, sa toho nie sú schopní vzdať. Definovali to, čo pochopili a určili hranice. Mnohí z vás v publiku sú zahraniční študenti, držitelia doktorátov a magisterských titulov s otvorenou mysľou. Zistíte, že ich definície sú správne v rozsahu ich sfér, ale keď prekročíte ich pochopenie a ich sféru, budú tie definície nesprávne a obmedzujúce. Naozaj dobrý vedec je ten, ktorý si trúfne prelomiť tieto hranice. Čo sa týka Einsteina, to, čo povedal, bolo tiež správne len v rámci sféry jeho pochopenia, ale za tou sférou je to, čo povedal, nesprávne. Vidíte ten princíp? Je to preto, že keď ľudia vystúpia, keď stav vášho myslenia dosiahne pravdu vysokej úrovne a keď dosiahnete vysoké úrovne, zistíte, že pochopenia na nízkych úrovniach sú nesprávne. Takto to je.

Nie je ľudské pochopenie hmoty nesprávne? Ľudia stoja v bezprostrednej dimenzii medzi povrchovou hmotou zloženou z vrstvy najväčších molekulových častíc a planétami, a napriek tomu sú už zmätení. Vyvinuli sa touto či tamtou cestou iba vo vnútri tohto a myslia si, že je to absolútna veda, jediné pochopenie hmoty a že je to najpokročilejšie. Je to len pochopenie materiálneho sveta vo vnútri nesmierne, nesmierne nepatrnej častice v tomto nesmierne a komplexnom kozmickom priestore a je to obmedzené na malú dimenziu. Štruktúra planét, ktorú som predtým opísal, je len jeden systém. Ten kúsok dimenzie, ku ktorého pochopeniu ste prišli, je vnútri nepatrného systému – systému o veľkosti smietky prachu a jednej z nespočetných miliárd dimenzií. Je to teda pochopenie vnútri nepatrnej dimenzie. Povedali by ste, že je správne? Takže východiskové základy vývoja a pochopenia ľudskej vedy sú nesprávne. Život a pôvod ľudstva sú ešte komplikovanejšie na vysvetlenie, takže o nich nebudem hovoriť. Je to preto, že keby som povedal viac, týkalo by sa to pôvodu života, ktorý je príliš komplikovaný. Okrem toho, keby som povedal príliš veľa a hovoril by som veci na príliš vysokých úrovniach, ľudia tomu nebudú veriť, pretože ľudia majú nakoniec ľudské myšlienky. Kým tu hovorím, keď to počujú Bohovia, veria tomu, pretože ich myslenie je myslením Bohov. Vidia to vo svojich sférach a ich spôsob myslenia je úplne odlišný od toho ľudského.

Keď som to vysvetľoval týmto spôsobom, bolo vám to jasné? Dovoľte mi spýtať sa vás: keď som hovoril týmto spôsobom, rozumeli ste tomu, alebo nie? (Potlesk) Je niečo, čo často zmieňujem a aj včera som to opakovane zdôraznil: predurčený vzťah (yuan fen). Mnohí z nás vždy chcú tento Dafa predstaviť viacerým ľuďom. U niektorých ľudí, len čo im Ho predstavíte, myslia si, že je skvelý, a sami sa Ho chcú učiť. Títo ľudia pravdepodobne majú predurčený vzťah. Pri iných, dokonca pri členoch vašej rodiny, keď im Ho predstavíte, nebudú chcieť počúvať a neveria tomu – neveria tomu bez ohľadu na to, čo hovoríte. Dovoľte mi povedať, že pravdepodobne nemajú predurčený vzťah. Samozrejme, táto situácia nie je spôsobená len formou predurčeného vzťahu samotného. U niektorých ľudí to môže byť kvôli ich slabej kvalite porozumenia alebo veľkému množstvu karmy.

Dnes budem hovoriť zvlášť o predurčenom vzťahu. Čo je predurčený vzťah? Vysvetlil som to už predtým. V spoločenstve kultivujúcich sa vždy zdôrazňoval predurčený vzťah. Ako sa ustanovuje predurčený vzťah? V skutočnosti mi dovoľte povedať, že predurčený vzťah, o ktorom hovorili tí z nás zo spoločenstva kultivujúcich, sa nedá vysvetliť v pojmoch krátkeho obdobia histórie. Prekračuje akýkoľvek jeden život človeka, alebo dokonca niekoľko životov, alebo dokonca ešte dlhšie obdobie. Tento predurčený vzťah nekončí. Prečo nekončí? Práve keď som teraz hovoril o splácaní karmy, spomenul som, ako sa nahliada na život človeka. Keď sa nahliada na život, je potrebné pozerať sa na celú jeho existenciu – nielen na jeden jeho život. Je to ako pri spánku: potom, čo sa vyspíte, môžete neuznať, že ste to včera boli vy? V žiadnom prípade! Takže predurčený vzťah človeka zahŕňa veľmi dlhé časové obdobie. Dobré veci môžu byť odovzdané a zlé veci môžu byť odovzdané tiež. Inými slovami, ani predurčené vzťahy medzi ľuďmi sa nekončia. Väčšinou sa predurčený vzťah, o ktorom ľudia hovoria, vzťahuje na predurčený vzťah rodiny, teda predurčený vzťah medzi manželom a manželkou – najčastejšie sa to týka tohto. Vlastne som už predtým hovoril o tomto predurčenom vzťahu medzi manželom a manželkou. Toto je záležitosť bežných ľudí. Keďže sa hovorí o predurčenom vzťahu, pohovorím o tom. Ako sa vytvorí? Vo väčšine prípadov je to zvyčajne takto: v predchádzajúcom živote jeden človek urobil láskavosť inému a ten mu to nemohol splatiť – možno bol nízkym úradníkom alebo bol v tom živote veľmi chudobný. Mal z tej láskavosti veľký prospech, a tak ju chcel splatiť. Toto potom mohlo vyústiť v predurčený vzťah medzi manželom a manželkou. Môže to byť tiež tak, že v minulom živote niekto niekoho mal rád, alebo sa mali radi navzájom, ale nemali ten predurčený vzťah a nemohli vytvoriť rodinu; potom to mohlo vyústiť v predurčený vzťah manžela a manželky v ďalšom živote. Je to preto, že želanie človeka je veľmi dôležité – čo chcete a čo chcete robiť. Keď poviete: „Ja chcem kultivovať Budhovstvo,“ potom vám Budha môže pomôcť. Prečo je to tak? Táto jedna myšlienka je veľmi drahocenná, pretože sa v takomto zložitom prostredí stále chcete kultivovať na Budhu. Na druhej strane, ani keď človek chce byť démon, nedá sa to zastaviť. Ako ho môžete zastaviť, keď sa usiluje o robenie zlých vecí? Nepočúva vás a trvá na ich robení. Takže želanie človeka je veľmi dôležité.

Predurčené vzťahy sa tvoria aj tým, že ste blízki príbuzní a dobrí priatelia, študenti alebo učeníci, alebo dobrotou a nevraživosťou, ktorú si ľudia medzi sebou dlhujú. Všetko z toho z vás môže urobiť rodinu alebo vás priradiť k rovnakej skupine. V spoločnosti máte spoločenské väzby a to umožňuje, aby sa napätie medzi ľuďmi rozriešilo a aby sa splatila dobrota a nevraživosť. To sú všetko predurčené vzťahy – toto sa pod nimi myslí. Nepochádzajú z jedného života; môžu pochádzať z niekoľkých životov, alebo minulého života. Týka sa to takejto situácie. Zistili sme tiež, že pretože je tu takýto druh vzťahu, teda, človek má v jednom živote dobrotu a nevraživosť, blízkych príbuzných a priateľov, manželku a deti a tak ďalej, potom je dosť možné, že v tejto skupine je dobrota a nevraživosť – niekto s niekým jedná dobre, niekto s niekým jedná zle, jeden človek spláca druhému... Tieto veci potom spôsobia, že sa reinkarnujú v budúcom živote ako skupina. Ale neprídu spolu; nie je to tak, že sa reinkarnujú spolu. Čas ich príchodu na tento svet sa bude rôzniť, takže niektorí budú mladší a niektorí starší. V každom prípade budú v tej skupine určité väzby medzi ľuďmi, ktorí sa reinkarnujú v rôznych časoch. Zistíte, že niekto, kto ide po ulici a nepatrí do vašej skupiny a kto s vami nemá predurčený vzťah, alebo s vami nemá nič do činenia, bude vyzerať ako by bol v úplne inom svete, než ste vy. Bude to vyzerať, že s ním nemáte nič dočinenia. Nájdete tiež osoby, ktoré vyzerajú ako ľudia iného typu. Títo ľudia nie sú z vašej skupiny a nemáte s nimi vôbec žiaden predurčený vzťah. Takže ľudia sa obvykle reinkarnujú ako skupina a prídu v rôznych časoch – niektorí budú rodičia, niektorí budú deti, niektorí budú priatelia, niektorí budú nepriatelia a niektorí budú dobrodinci. Toto je predurčený vzťah, o ktorom som práve hovoril.

Samozrejme, ani tí, ktorí praktizujú kultiváciu, nemôžu uniknúť takémuto predurčenému vzťahu. Keďže chcete praktizovať kultiváciu... V minulosti sa hovorilo, že keď človek praktizuje kultiváciu, dokonca aj jeho predkovia získajú cnosť (de) a dokonca aj oni z toho budú mať úžitok. Nie je to tak, že keď praktizujete kultiváciu a vykultivujete sa na Budhu, nebudú musieť zaplatiť za svoje hriechy a karmu a všetci sa stanú Budhami – to nie je dovolené. Znamená to, že keď praktizujete kultiváciu, oni predtým vedeli, že získate Fa v tomto živote, takže možno sú medzi ľuďmi okolo vás vaši reinkarnovaní príbuzní a možno umožníte ľuďom, ktorí voči vám majú nevraživosť alebo dobrotu, získať Fa – môže to priniesť takýto druh vzťahu. Samozrejme, kultivácia nemá nič dočinenia s náklonnosťou k rodine. Keďže sa o nej nehovorí, prelamujú teda toto obmedzenie, takže ľudia, ktorí sa kultivovali osamote, alebo odovzdávali svoje učenie jedinej osobe, si sami vyberali a volili svojich učeníkov. Takto sa ľudia kultivovali počas minulých generácií. Univerzálna spása je predurčený vzťah, o ktorom dnes hovoríme. Predurčený vzťah, o ktorom hovorím, sa týka vás všetkých tu v publiku. Je veľmi pravdepodobné, že máte predurčený vzťah získať Fa. Takže ako bol tento predurčený vzťah vytvorený? Mnoho ľudí sem prišlo získať Fa, prišli s týmto cieľom. Môžu to tiež byť [moji] blízki príbuzní, dobrí priatelia a učeníci z rôznych životov, alebo tí, ktorí majú iné predurčené vzťahy. Ale kultivácia nezahŕňa príbuzenstvo bežných ľudí – nie je to nič také. Často hovorím, že niektorí ľudia prišli získať Fa. Mohli mať v minulosti tento druh želania a chceli prísť vydržať trápenie, aby získali tento Fa – toto je tiež faktor. Preto často hovorím, že vám radím nepremeškať príležitosť získať teraz Fa kvôli momentálnym nesprávnym myšlienkam v tomto živote, inak toho budete navždy ľutovať a nebudete schopní to nahradiť. Vlastne som zistil, že táto niť predurčeného vzťahu pritiahla väčšinu ľudí. Nikto nebol vynechaný a všetci získavajú Fa. Jediný rozdiel je v miere usilovnosti a napredovania.

Ďalej pohovorím o inej záležitosti: o forme kultivácie. Dotkol som sa jej už včera. Niektorí naši študenti predložili otázku, či sa oženiť, alebo nie. Niektorí z nich sa nechcú oženiť a chcú sa ísť kultivovať do hôr; niektorí majú iné pohľady na vec. Mnoho, mnoho iných učeníkov našej kultivácie v Dafa má tú myšlienku tiež. Napriek tomu každý vie, že tento Fa, ktorý učím, je hlavne na praktizovanie kultivácie v bežnej ľudskej spoločnosti, pričom cieľom kultivácie je hlavné vedomie človeka (zhu yishi) alebo hlavná prapôvodná duša (zhu yuanshen) človeka. Keďže vedome a úmyselne znášate ťažkosti a vaše srdce je nepohnuté, pričom jasne vidíte porušovanie svojich seba-záujmov, nekultivujete sa? Keď to nie ste vy, kto získava tento Fa, kto to je? Keby ste naozaj šli praktizovať kultiváciu do hôr a vyhli by ste sa týmto konfliktom a treniciam, potom by vaša kultivácia bola pomalá. Keď človek pomaly obrusuje svoje pripútanosti počas mnohých rokov a nezíska tento Fa, je dosť pravdepodobné, že sa kultivuje jeho pomocná prapôvodná duša (fu yuanshen). Keďže by ste pri kultivácii hlboko v horách nemali tieto podmienky, pravdepodobne by ste museli sedieť v meditácii a vstúpiť do tranzu – byť v tranze po dlhý čas. V tom stave by ste ani sami nevedeli, či praktizujete kultiváciu alebo nie, pretože by ste opravdivo nezlepšovali sami seba v tomto komplikovanom prostredí. Taká je situácia. Mnísi a mníšky môžu tiež kultivovať svoju hlavnú prapôvodnú dušu, ale bežná ľudská spoločnosť je miestom, kde môže byť ľudské srdce zocelené najlepšie.

Z kultivačných metód minulosti, o ktorých sme počuli – bez ohľadu na to, ktoré náboženstvo alebo kultivačná metóda v histórii to bola – to, čo sa odovzdávalo, učilo ľudí, aby odišli praktizovať kultiváciu do hôr alebo kláštorov, prerušili väzby so svetom a opustili náklonnosť k rodine. Dokonca aj keď rodičia prišli toho človeka navštíviť do kláštora, neuznal ich: „Koho hľadáte?“ „Hľadám teba. Si môj syn.“ „Á, Budha Amitábha. Pardon, pomýlili ste si ma s niekým. Moje meno je ...“ pretože mu už bolo dané Dharmové meno. „Som učeník školy Budhu. Nie som váš syn.“ Naozaj prerušili spojenie so svetom. Čo sa týka mníchov dnes, samozrejme, tí sa už nekultivujú; dokonca zarábajú peniaze a nejaké posielajú domov. Ozajstná kultivácia [v tých kultivačných cestách] vyžaduje prerušenie spojenia so svetom. Prečo sa hovorí, že keď sa raz niekto stane mníchom, už sa nepovažuje za človeka? Toto je ten dôvod. Už je Boh – napoly Boh. Hoci sa už človek nemôže kultivovať [v tých kultivačných cestách], mnoho ľudí je často brzdených prístupom týchto starovekých kultivačných ciest a tiež chcú týmto spôsobom praktizovať kultiváciu Dafa. To bude uskutočniteľné v budúcnosti, ale teraz pre to nie sú podmienky. Fa, ktorý dnes odovzdávam, môže v súčasnosti prevziať iba túto kultivačné formu a ani ja sám, váš Majster, nie som v horách. Takže keď premýšľate o kultivácii, nemôžete vždy premýšľať o odchode do hôr alebo o tom, že sa stanete mníškou alebo mníchom – keď premýšľate o kultivácii, nemôžete vždy premýšľať o neženení sa alebo zmene spôsobov bežných ľudí. Nie je to tak. Je mnoho kultivačných ciest. Medzi osemdesiatimištyrmi tisíckami kultivačných ciest naša cesta nie je jediná, ktorá praktizuje kultiváciu týmto spôsobom. Takže hovorím, že by sme nemali byť ovplyvnení niekoľkými kultivačnými cestami minulosti, alebo dlhodobo ustanovenými konceptami. To, čo vám odovzdávam dnes, je úplne nová kultivačná cesta, ktorá vám naozaj môže umožniť byť spasený najrýchlejšie. Čo sa týka budúcnosti, budú existovať kultivačné cesty pre ten čas. V skutočnosti, ako som povedal v knihe, pre človeka nie je v žiadnom prípade jednoduché praktizovať kultiváciu. Kultivujete sa a kultivujete, ale nekultivujete naozaj sami seba a ani to neviete!

Môžem vám povedať, že v minulosti mnoho Bohov zistilo, že je príliš ťažké spasiť hlavnú prapôvodnú dušu človeka, takže použili metódu spasenia pomocnej prapôvodnej duše. Jeden [Boh] spasil ľudí týmto spôsobom a zdalo sa mu to dosť dobré, potom sa ďalšiemu zdal tento spôsob spásy ľudí tiež dosť dobrý a potom všetci prinášali spásu ľudí týmto spôsobom a vyústilo to do prijatia tejto formu spásy ľudí. Ale nie je to voči ľuďom spravodlivé – človek praktizuje kultiváciu, avšak spasený je niekto iný. Práve kvôli tej nespravodlivosti si to netrúfli zverejniť, alebo nechať ľudí dozvedieť sa to. Ja som to ľuďom odhalil, aby to vedeli. Prečo? Pretože to, čo chcem ja, je umožniť ľuďom naozaj získať Fa, zmeniť túto situáciu a umožniť vám samotným kultivovať sa. Zároveň, keď ľudia praktizujú kultiváciu týmto spôsobom, prospievajú spoločnosti – keď zlepšujete sám seba, ste určite dobrým človekom v spoločnosti, čo je najlepšie. Takže mojím zámerom je práve obrátiť túto vec. Ale niektorí Bohovia sa tam hore dostali po mnohoročnej kultivácii tamtým spôsobom – vykultivovali sa tam práve tým spôsobom, ako sa kultivujú pomocné prapôvodné duše. Takže všetci z nich bránili tomu, aby som vám toto odovzdal. Premýšľajte o tom všetci: vôbec nie je ľahké odovzdávať tento Fa a ani nie je vôbec ľahké ho získať. Nakoniec si Bohovia, Budhovia a Taovia uvedomili, čo robím, a videli, že výsledky sú naozaj dobré – teraz to vedia.

Veci boli veľmi ťažké, keď som predtým v Číne učil Fa. Teraz je samozrejme relatívne jednoduché učiť ho; najmä v Spojených štátoch je pre vás už veľmi ľahké počúvať Fa. Ako som povedal predtým, táto naša kultivačná forma by nemala byť ovplyvnená konceptami z minulosti; takto sa kultivujeme my. Samozrejme, potom, čo táto vaša várka skončí svoju kultiváciu, ľudia budúcnosti budú mať svoje spôsoby praktizovania kultivácie. Ľudia budúcnosti nebudú poznať toľko z Fa. Toto sme odovzdávali, pretože toto je špeciálne historické obdobie. Ľudia vo vzdialenejšej budúcnosti nebudú schopní vedieť, kto som, a ani im nezanecháme môj obraz. Tie audio a videopásky nemôžu byť zanechané do budúcnosti, aj keď ste ich nahrali; všetky budú vymazané. V minulosti keď Budha Šákjamuni viedol svojich učeníkov v kultivácii, nedovolil svojim učeníkom mať peniaze alebo majetok, aby si nevyvinuli pripútanosti k tým materiálnym záujmom. Takže im nebolo dovolené mať nič než kašaju[i] a misku na almužnu. Ale ľudia majú príliš často pripútanosti, ktorých je ťažké sa zbaviť. V určitej dobe mnoho ľudí začalo zbierať misky na almužnu. Niektorí povedali: „Táto moja miska je bronzová, táto moja miska je nefritová, táto moja vyzerá dobre, táto moja miska je strieborná.“ Niektorí mnísi nazbierali veľa misiek. Budha Šákjamuni potom povedal: „Keď máte tieto pripútanosti k majetku, môžete potom rovno ísť domov, pretože doma máte všetko a budete môcť ísť zbierať veci a nechávať si ich. Prečo sa nemôžete vzdať dokonca ani misky na almužnu? Mnísi sa musia vzdať všetkého. Prečo sa nevzdať aj tej myšlienky na zbieranie misiek na almužnu? Vzdali ste sa pokladov, prečo ste stále pripútaní k miskám?“ Tým Budha Šákjamuni myslel, že človek by si nemal nechať ani tú jedinú myšlienku alebo jediný kúsok pripútanosti – musí to byť odstránené. Nedovolil im mať túto pripútanosť.

V čase Budhu Šákjamuniho bývala miska mníchov veľmi malá a oni mohli žobrať vždy len o jedno jedlo. Dnes mnísi držia veľmi veľkú misku. V minulosti sa používala miska na almužnu, ale dnes používajú obrátený zvon – chodia žobrať s obráteným zvonom. A vôbec nechcú jedlo, ktoré im dávate – chcú peniaze. Keď sú takí pripútaní k materiálnym záujmom a peniazom – je to kultivácia? Môžem vám povedať, že peniaze sú najväčšou prekážkou pre kultivujúceho. Čo som práve povedal, bolo o mníchoch. Avšak kultivácia Dafa neprikladá dôležitosť materiálnym veciam, ale mysli. Keďže praktizujete kultiváciu, pričom pracujete v bežnej spoločnosti, nezáleží na tom, koľko peňazí máte, ale záleží na tom, či vaše pripútanosti k peniazom a majetku boli odstránené. Aj keď je váš dom postavený zo zlatých tehál, nemáte to vo svojej mysli a veľmi o tom nerozmýšľate. Keď sa ľudia kultivujú medzi bežnými ľuďmi, majú všetky druhy zamestnania. Keď robíte obchody, zarábate peniaze – čo na tom záleží, keď to nemáte v mysli? Keď o tom veľmi nerozmýšľate a nezáleží vám na tom, či to máte alebo nie, prešli ste touto skúškou. Váš dom môže byť aj naďalej zo zlata – nezáleží na tom. Vyžadujeme od vás, aby ste sa zbavili tejto pripútanosti. Kultivácia neznamená zbavenie sa materiálnych vecí. Iba ak je to takto, je to v súlade s kultiváciou vo svete bežných ľudí. Keby každý praktizoval kultiváciu a nikto by nič nerobil, z čoho by spoločnosť žila? To nie je vhodné. Prikladáme dôležitosť len mysliam ľudí, mierime priamo na myseľ ľudí a naozaj vás nechávame zlepšiť si svoj charakter (xinxing), namiesto toho, aby sme vás nechali zbaviť sa materiálnych vecí. Musí vám byť jasné, ako sa to líši od tradičných kultivačných ciest. Ale budete v tom vážne skúšaní, aby sa videlo, či máte tieto pripútanosti.

Čo sa týka kultivujúcich, ktorí praktizujú kultiváciu v našom Dafa, takáto je cesta, ktorou sa uberáme. Musíte zmenšovať tie pripútanosti. Čo sa týka profesionálnych kultivujúcich v budúcnosti, tí si vezmú misky a budú pešo putovať a žobrať o jedlo. Iba ak budú prežívať všetky druhy ťažkostí vo svete, budú schopní dosiahnuť dovŕšenie. Mnísi v budúcnosti sa budú kultivovať týmto spôsobom.

Keď hovorím o ťažkostiach, poviem vám toto: hneď ako sa človek začne kultivovať, určite bude prežívať ťažkosti – narazí na ťažkosti. Ľudia, ktorí praktizujú Dafa, majú požehnanie, ale tiež majú utrpenia, keď praktizujú kultiváciu – to je isté. Avšak často, keď ľudia trochu trpia alebo keď prežívajú trošku ťažkostí, berú to ako zlú vec. „Ako to, že sa cítim nepohodlne tu a tam?“ Ak vám je celý váš život pohodlne, môžem vám povedať, že určite pôjdete do pekla. Keď celý život neochoriete – nehovoriac ani o bytí v pohodlí celý život – pôjdete po smrti na sto percent do pekla. Žitie vytvára karmu. Je pre vás nemožné nevytvárať karmu, pretože hneď ako otvoríte ústa, môžete iným ublížiť. To, čo poviete, môže neúmyselne ublížiť iným: možno jednému človeku nezáleží na tom, čo mu hovoríte, ale niekto iný to počuje a ublíži mu to. Keď ľudia žijú, to, čo jedia, sú životy, a dokonca keď kráčajú, šliapu na životy a zabíjajú ich. Samozrejme, povedali sme, že keď žijete na svete, vytvárate karmu. Keď neochoriete, vaša karma nebude odstránená. Keď ľudia trpia chorobou, ich karma je skutočne odstraňovaná. Uzdravíte sa, potom čo je odstránená. Často človek dostane vážnu chorobu a po čase, keď sa uzdravíte, zistíte, že vaša tvár jasne žiari a všetko, čo robíte, ide hladko. Je to preto, že potom, čo je vaša karma odstránená, je premenená na požehnanie – cnosť. Pretože ste trpeli, všetko, čo robíte, pôjde zvyčajne hladko a dá sa ľahko uskutočniť. Ľudia to nemôžu vidieť, takže si myslia, že je zlé podstúpiť dokonca malú ťažkosť. V skutočnosti, čo je na ťažkosti také desivé?! Aj keď máte malú ťažkosť, ak zocelíte svoju vôľu a prekonáte ju, zistíte potom, že všetko, čo robíte, prebieha odlišne. Povedal by som, keď ľudia praktizujú kultiváciu, nie sú to ani ťažkosti. Ak ste schopný vzdať sa [toho všetkého], určite dosiahnete dovŕšenie. Povedané z vyššej perspektívy, keď ste schopný vzdať sa myšlienky na život a smrť, ste naozaj Bohom!

Budha Amitábha povedal, že odriekaním jeho Budhovho mena sa ľudia môžu znovu narodiť v raji najvyššej blaženosti. Ako to môže byť možné? Jeho slová nemožno chápať povrchne. Je pravda, že človek môže ísť do raja najvyššej blaženosti, keď odrieka Budhovo meno, ale ľudia interpretujú Budhove slová povrchne. Budhov Fa má vnútorné významy na rôznych úrovniach. Odriekanie Budhovho mena je v skutočnosti praktizovanie. Stále odriekavate, kým vo vašej mysli nezostane nič než slovo „Amitábha“ – jedna myšlienka nahradí desaťtisíc myšlienok – odriekate a úplne vyprázdnite svoju myseľ, nebude tam nič okrem „Amitábha“. Kým odriekavate Budhovo meno, budú do vás zasahovať početné pripútanosti a rôzne rušenia – dokážete im vzdorovať? Keď opustíte všetky pripútanosti a myseľ sa stane prázdnu, dosiahnete cieľ kultivácie. Vaše odriekanie Budhovho mena je tiež výrazom úcty k Budhovi. Odriekate, pretože chcete ísť do raja najvyššej blaženosti, takže Budha z raja najvyššej blaženosti sa samozrejme príde o vás starať, pretože kultivujete Budhovstvo. Sú v tom hlboké vnútorné významy. Niektorí ľudia hovoria, že človek môže ísť do raja najvyššej blaženosti, ak odrieka Amitábha tesne pred smrťou. Ale aký musíte byť, aby ste to dokázali? Ak ste naozaj schopný vzdať sa myšlienky na život a smrť, naozaj tam môžete ísť. To je rozdiel medzi človekom a Bohom. Ak sa môžete vzdať života a smrti, ste Boh; ak sa nemôžete vzdať života a smrti, ste človek – to je ten rozdiel. My sa kultivujeme a vzdávame sa pripútaností – nevzdáme sa dokonca života a smrti? Keď sa niekto môže naraz zriecť života a smrti, aká iná pripútanosť tam môže byť? „Keď som získal Fa, nebojím sa ani života a smrti a môžem sa dokonca vzdať svojho života.“ K čomu by potom bol stále ešte pripútaný? To je tá myšlienka. Keď ľudia majú umrieť, sú neuveriteľne vydesení: „Ach nie! Čoskoro zomriem. Teraz naposledy vydýchnem.“ Aký je to pocit? Ale niektorí ľudia nie sú pred smrťou vydesení a ich pery stále odriekajú Amitábha – povedali by ste, že nepôjdu do raja najvyššej blaženosti? Vzdali sa všetkého, nemajú vôbec koncept života a smrti. Každá myšlienka človeka je postavená na dlhom období kultivácie. Myšlienky bežných ľudí sú nesmierne komplikované a majú všetky druhy pripútaností. Ako by v kritickom momente života a smrti mohli nebyť vydesení? Povedal som, že „Veľká Cesta je najľahšia“ a že veľa vecí je veľmi jednoduchých, ale je treba veľa vysvetľovať, keď sú rozoberané a vysvetľované do detailov. Avšak keby vám to bolo povedané priamo, neboli by ste to schopní urobiť a ľudia by neboli schopní pochopiť veci na takých hlbokých úrovniach. Všetci sa pokúšajú porozumieť veciam podľa povrchu slov, na základe povrchu, preto vám musím vyučovať Fa.


 

Vyučovanie Fa v San Franciscu

 

6. apríla 1997

 

 

Už sme sa stretli v New Yorku a teraz, len o niekoľko dní neskôr, sa stretávame znova tu. Pôvodne som vám chcel dať nejaký čas, aby ste vstrebali to, čo som povedal, pretože veci, o ktorých som naposledy hovoril, boli na vysokej úrovni. V skutočnosti, keď pozorne premýšľate o veciach, o ktorých som nedávno hovoril, pravdepodobne zistíte, že sú na oveľa vyššej úrovni. V skutočnosti som vám povedal podstatu. Existuje dôvod, prečo to robím, a to ten, že ste vysoko vzdelaní. Niektorí z vás tiež získali Fa neskôr, ale táto skupina ľudí, ktorí získali Fa neskôr, sa rýchlo zlepšuje; takže požiadavky na nich sú tiež vysoké a ich úrovne rýchlo stúpajú. Cítite, že je to ťažšie a že je tu viac ťažkostí – vyzerá to, že je viac trápení – to je nevyhnutné. O veľa veciach, ktoré tu dnes učím, sa nikdy predtým nehovorilo. Pretože čas pre kultiváciu je veľmi obmedzený, dúfam, že vám tento Fa odovzdám tak rýchlo, ako je to možné, takže budete môcť praktizovať kultiváciu tak rýchlo, ako je to možné a dosiahnete dovŕšenie tak rýchlo, ako je to možné.

Práve včera som hovoril o nasledujúcej veci. Možno poznáte čínsky príbeh Cesta na západ. Keď mních Tchang išiel do Západného raja, aby získal písma, prešiel cez všetky druhy utrpení a ťažkostí – deväťkrát deväť čiže osemdesiat jedna ťažkostí – ak by vynechal čo i len jednu z nich, znamenalo by to, že by to musel nahradiť, inak by to bolo neprijateľné. Takže to vôbec nebolo ľahké. Dnes je pre vás také ľahké získať Fa. Aj keby ste neboli v Spojených štátoch, môžete si jednoducho kúpiť letenku a za krátky čas ste tu. Takže v porovnaní s tým skutočne získavate Fa trochu ľahšie. Ale nie je také ľahké kultivovať sa. Tiež som to vzal do úvahy: musíme preveriť, či sa ľudia môžu učiť Fa, či môžu získať Fa a ako si tento Fa vážia. Nemôžeme tento časový rámec príliš naťahovať. Ľudia stále váhajú, keď príde na získanie tohto Fa, zvažujú a premýšľajú znova a znova: „Mal by som sa ho učiť?“ A tak ďalej. Tiež rozmýšľame o tejto otázke, takže si myslím, že je dobré, keď je čas trochu obmedzený. Nie je to tak, že každý môže získať tento Fa; veríme na predurčený vzťah. Inými slovami, keď je čas obmedzený, je možné, že tí, ktorí nemajú Fa získať, nebudú schopní vstúpiť. Ak by bol časový rozsah dlhší, mohol by vzniknúť problém, a to ten, že ľudia, ktorí nemajú Fa získať, by mohli vstúpiť a zasahovať do nás, alebo nám škodiť. Pretože by neverili, mohli by spôsobovať zasahovanie. Samozrejme, naše dvere sú doširoka otvorené – bez ohľadu na to, kto ste, budeme za vás zodpovední, pokiaľ ste sa ho schopní učiť. Ale naozaj musíme skúšať ľudské srdcia.

Budhov Fa je široký, obrovský a hlboký. Zákon, ktorý učíme dnes, siaha za obvyklé chápanie Budhovho Fa. Učíme Fa celého vesmíru – podstatu celého vesmíru. Avšak vo vnútri tohto obrovského vesmíru má každá z jeho úrovní svoju vesmírnu povahu, to jest princípy Fa, ktoré sa prejavujú zo Zhen-Shan-Ren v každej ríši. Princípy Fa na každej úrovni sú skutočne obrovské a komplexné. Keby ste chceli vysvetliť princípy na jednej určitej úrovni, možno by ste ich neboli schopní plne vysvetliť, aj keby ste sa tomu venovali celý život – sú takto nesmierne a komplexné. Ako viete, Budha Šákjamuni učil ľudí a svojich kultivujúcich sa učeníkov Dharmu z úrovne Tathágatu. Ale potom, čo strávil celý svoj život vyučovaním, odovzdal veci iba zo svojej vlastnej kultivačnej cesty. Budha Šákjamuni povedal, že je 84 000 kultivačných ciest, a tieto nezahŕňajú taoistické školy. Čínska škola Tao hovorí, že má 3 600 kultivačných ciest. A tieto stále nezahŕňajú kultivačné cesty Bohov západných náboženstiev, ktoré sú nám bežne známe. Okrem toho, 84 000 kultivačných ciest, o ktorých Šákjamuni hovoril, sú iba pochopením na úrovni Tathágatu, v rámci toho rozsahu. Za týmto rozsahom je toľko kultivačných ciest, že by ste ich ťažko mohli všetky vysledovať, a je tam tiež veľa rôznych Budhov na úrovni Tathágatu a princípov Fa, ku ktorým sa osvietili – je to nesmierne obrovské. Mohli by ste povedať, že Budhov Fa nemôže byť opísaný dokonca ani v pojmoch rozľahlých oceánov alebo morí. Akokoľvek veľký je vesmír, tak veľký je tento Fa – to je tá myšlienka.

Dnes používam len ľudský jazyk – najjednoduchší ľudský jazyk dneška – aby som vám povedal o základnej situácii tohto celého nesmierneho a hlbokého vesmíru. Ak môžete skutočne a dôkladne porozumieť tomuto Fa a môžete v tomto Fa praktizovať kultiváciu, výška a hĺbka toho, čo zažijete a k čomu sa osvietite, bude neopísateľná. Kým praktizujete kultiváciu, postupne toho budete zažívať čoraz viac a osvecovať sa k čoraz viac veciam. Čím viac čítate Čuan Falun, tým viac z neho pochopíte. [Dokonca] aj keď sú vaše vrodené vlastnosti skutočne dobré, v tomto Dafa je toho pre vás na kultivovanie viac ako dosť. Nech sa chcete kultivovať akokoľvek vysoko, tento Fa je dosť obrovský, aby tomu vyhovel – tento Fa je jednoducho neuveriteľne široký a obrovský. Ako viete, v Čuan Falune som povedal, že princípy Fa, ktoré sú v ňom obsiahnuté, sú skutočne obsiahle. Môžete vidieť, že za každým slovom sú vrstvy a vrstvy nespočetných Budhov, Taov a Bohov – nedajú sa spočítať. Pretože každá úroveň má princípy tej úrovne a každá úroveň má Budhov, Taov a Bohov na tej úrovni, predstavte si, ako rozľahlý je tento Fa. V skutočnosti som vám ho iba načrtol. Jeho pravé pochopenie závisí na vašom vlastnom osvietení, kultivácii a porozumení vo vašej skutočnej kultivácii. Takže vám poviem tento princíp: určite si nemyslite, že stačí prečítať si knihu Čuan Falun a poznať cvičenia, alebo že stačí si myslieť, že je dobrá, a len cvičiť. Ak sa chcete zlepšiť, ste úplne odkázaní na túto knihu. Takže by ste ju mali čítať zas a znova. Ako čítate knihu, chápete toho čoraz viac a zlepšujete sa. Pridajte k tomu doplňujúce prostriedky k dovŕšeniu – cvičenie – a budete si postupne zvyšovať svoju úroveň. Takže určite si chybne nemyslite, [že stačí] si ju raz prečítať, pomyslieť si, že je dobrá, cvičiť spolu s ostatnými a neprestávať cvičiť. Tento Fa je nesmierne dôležitý. Musíte tvrdo pracovať na štúdiu Fa.

Tento vesmír je veľmi rozľahlý a jeho štruktúra je veľmi zložitá. Povedal som vám o zložení dimenzií. Napríklad, hmota je zložená z molekúl a ešte mikroskopickejších častíc. Dimenzia, o ktorej vieme, je tiež zložená z týchto častíc. Dnes častice známe vede zahŕňajú molekuly, atómy, neutróny, atómové jadrá a elektróny; a potom tam sú kvarky a neutrína. To, čo je ďalej, nie je známe dnešnej vede. Hovoril som teda, že sféra každej úrovne týchto častíc je tým, čo nazývame rovinou tej úrovne. V skutočnosti sa častice nerozprestierajú v rovine; namiesto toho, vo vnútri danej úrovne, existujú všade – nie v rovine. Ľudstvo pre to nemá výraz, takže to jednoducho budeme nazývať rovinou; toto je jediný spôsob, ako to môžeme popísať. Práve vo vnútri tej sféry – vo vnútri sféry tej vrstvy častíc – je sformovaná dimenzia. Dimenzie sú medzi časticami a dimenzie sú tiež vnútri častíc samotných. Avšak častice môžu opäť tiež vytvárať častice rôznych veľkostí a medzi časticami rôznych veľkostí, ktoré sú zložené z rovnakých častíc, sú opäť dimenzie. Toto je koncept dimenzií, ktorý som vám naposledy vysvetlil.

Vždy som hovoril, že medzi atómami a molekulami je rozľahlá dimenzia. My ľudia žijeme medzi vrstvou najväčších častíc, zostavenej z molekúl, a planétami, ktoré vidíme, ktoré sú vrstvou častíc. Ľudia žijú v takej dimenzii. Planéta je tiež častica. Ako ideme ďalej, galaxia Mliečnej cesty má tiež vonkajší obal. Mohla by galaxia Mliečnej cesty a nespočetné ďalšie galaxie rozptýlené po celom vesmíre vytvoriť dimenziu? Ony sú tiež prepojené. Za galaxiami je potom stále ešte ďalší vesmírny priestor – je teda tento vesmírny priestor vrstvou častíc? Samozrejme, že to je vrstva častíc. Vesmír je neuveriteľne rozľahlý – je jednoducho nemožné popísať, aký je rozľahlý. Navyše, tritisíc vesmírov rovnakých ako ten, ktorý obývame, vytvára väčšiu vrstvu vesmíru, ktorý má vonkajší obal a je časticou vesmíru ešte väčšie vrstvy. Práve som hovoril o časticiach, vychádzajúc z jediného bodu, v skutočnosti sa častice každej vrstvy rozprestierajú naprieč celým vesmírom. Avšak aj to, čo som práve popísal, sú iba dve vrstvy vesmírov a vám to už príde ohromujúce. V skutočnosti to ani veda budúceho ľudstva nebude schopná poznať – ľudstvo nebude nikdy schopné poznať veci takej vysokej úrovne. Dokonca aj keď sme to popísali do takéhoto rozsahu, táto vrstva častíc nie je ničím viac než smietkou prachu – maličká smietka prachu – v tomto rozľahlom vesmíre. Uvažujte o tom, aký ohromný je tento vesmír! Toto je druh dimenzie, o ktorej som vám celý čas hovoril.

Naposledy som opäť hovoril o zložení dimenzií. Okrem druhu dimenzií medzi atómami a molekulami a medzi planétami a molekulami, atómové častice v každej vrstve taktiež vytvárajú častice rôznych veľkostí. Medzi vrstvami týchto častíc rôznych veľkostí sú potom opäť dimenzie. Vezmime si napríklad molekuly: normálne vieme, že medzi molekulami a atómami je dimenzia. Ak majú atómy vytvoriť molekuly, je potrebné usporiadať dohromady mnoho atómov, aby vytvorili molekulu. Potom, medzi vrstvou väčších častíc zložených z menej atómových častíc a [ďalšou vrstvou] väčších častíc zložených z viacerých atómových častíc je ešte ďalšia úroveň dimenzie. Ako som povedal, molekuly môžu vytvoriť akúkoľvek vec na najvonkajšom povrchu – veci, ktoré my ľudia môžeme vidieť, ako oceľ, železo, voda, vzduch, drevo a naše ľudské telá. Toto je vrstva hmoty na povrchu, ktorú môžu ľudia vidieť, a je zložená z vrstvy najväčších častíc, ktoré sú zložené z molekúl. Avšak molekuly tiež vytvárajú druhú, počítajúc zostupne, vrstvu častíc, ktoré sú len o málinko menšie ako tieto najväčšie molekulové častice. Môžu tiež vytvoriť tretiu, počítajúc zostupne, vrstvu častíc – všetky tieto sú zložené z molekúl, pretože molekuly môžu vytvoriť častice rôznych veľkostí. Medzi nimi sú potom tiež dimenzie, takže tento vesmír je nesmierne zložitý. A to nie je všetko, pretože vo vnútri každej úrovne dimenzie sú tiež vertikálne dimenzie, to jest, dimenzie rôznych úrovní. Inými slovami, existujú dimenzie rôznych úrovní, ktoré sú rovnaké ako tie mnohé úrovne nebies, ako to chápu náboženstvá. Okrem toho, v dimenziách na rôznych úrovniach tiež existujú rozličné zjednotené raje. Je to mimoriadne zložité. Povedal som vám len o bežnom jave.

V skutočnosti, okrem tohto druhu dimenzie existuje tiež druh hrubozrnnejšej dimenzie, to jest, dimenzia na najvonkajšom povrchu. Často vám hovorím ... samozrejme, niekto sa ma tiež naposledy spýtal, čo som mal na mysli v jednom zo svojich článkov v Základoch pre ďalší pokrok, keď som napísal, že „ľudská spoločnosť sa nachádza presne v strede, na najvonkajšej vrstve a na najvonkajšom povrchu“. Čo sa týka významu „najvonkajší povrch“, podľa princípov tohto vesmíru neexistuje žiaden vonkajšok alebo vnútrajšok, ani tu nie je poňatie veľkého a malého, ako to chápe ľudstvo. Koncepty sú úplne odlišné od tých, ktoré máme my, ľudia. Dnes pohovorím o tom „vonkajšku“. Prečo som povedal, že ľudstvo je na najvonkajšom povrchu a je najviac vonku? Čo sa tým myslí? Inak povedané, okrem druhu dimenzie, o ktorej som hovoril predtým, existuje ešte iný druh dimenzie, ktorá, rovnako ako tá, v ktorej dnes žijeme my ľudia, je úplne odlišná od tých, kde sú Bohovia. Dimenzie, o ktorých som hovoril predtým, sú všetky zložené z mikroskopickejšej látky vysokej energie, pričom dimenzia, o ktorej hovorím dnes, je zložená z povrchovej hmoty. Vo vnútri tejto povrchovej hmoty takisto existuje mnoho, premnoho rôznych prvkov a rôznych častíc. Táto veľmi zvláštna povrchová dimenzia je práve ako my ľudia: vo vašom tele existujú bunky rôznych veľkostí, ktoré tiež môžu byť nazývané časticami. Na povrchu každej bunky je vrstva pokožky. Potom celou cestou až k pokožkám, ktoré vytvárajú častice pokožky na povrchu nášho ľudského tela, tieto pokožky častíc na povrchu ľudského tela vytvárajú ľudskú telesnú pokožku na povrchu. Na nesmierne mikroskopickej úrovni je táto pokožka tiež nesmierne rozľahlou dimenziou. Telesné tkanivo vytvorené z pokožiek častíc vo vnútri tela je úplne odlišné od štruktúry na povrchu. S vesmírom je to tak isto. Samozrejme, je to veľmi zložité. Aká je dimenzia, ktorú my ľudia obývame? Povedzme, že je celá zložená z častíc. Nehľadiac na to, aké veľké alebo malé častice sú, každá častica má vonkajší obal.

Dnes vám vlastne hovorím o tejto vonkajšej škrupine. Ale hoci týmito vonkajšími škrupinami častice obaľujú častice, častice obaľujú častice a niektoré častice sa môžu javiť, že sú vo vnútri – Zem je v strede – všetky v skutočnosti patria k vonkajšku. Preto hovorím, že ľudia sú v najvonkajšej pozícii. Všetci patria k najväčšiemu vonkajšku, pretože sú všetci spojení so škrupinou najvonkajšieho povrchu. Pokožka a škrupina je nezávislý systém. Vesmír má najväčší vonkajší obal a všetci sú spojení s týmto najväčším vonkajším obalom. Táto dimenzia, v ktorej existujú fyzické telá nášho ľudstva, je tiež v tejto forme. Táto dimenzia má svoje vlastné charakteristiky; je úplne odlišná od rajov Bohov alebo dimenzií, o ktorých som hovoril predtým. Avšak počiatky všetkej hmoty vo vesmíre pochádzajú z týchto dimenzií.

Niekto sa ma dnes pýtal na pálenie kadidla. Povedal som, že potom, čo látka na tejto strane zmizne, predmet na tej druhej strane je oslobodený a uvoľnený. Predmet na tejto strane môže potom zároveň prejsť na tú druhú stranu. Takže látka na tejto strane je pomerne vzácna na tej druhej strane. Je to preto, že spálením sa látka na tejto strane už premenila, a je odlišná od tej látky, ktorou bola na tejto strane. Predtým som povedal toto: Keby ste dokázali priniesť späť hore hrsť hliny, potom čo by ste sa kultivovali na zemi, tí hore by si pomysleli, že ste pozoruhodní. Toto som tým myslel. Hovorí sa, že v raji Najvyššej blaženosti je zlato všade. Takže keby ste šli do raja Najvyššej blaženosti a zistili by ste, že tam nie je ani jediný kus skaly alebo jediná smietka prachu, potom možno tá troška, ktorú by ste tam vzali z tohto hmotného sveta, by bola najvzácnejšia. My ľudia máme príslovie, že to, čoho je nedostatok, je cenné a to, čo je vzácne, je mimoriadne. Samozrejme, v skutočnosti to nie je nevyhnutne tak. Len som to objasňoval. Je to preto, že všetka hmota na tamtej strane v skutočnosti pochádza odtiaľto. Samozrejme, nie je to tak, že by sme my ľudia mali robiť konkrétne toto. Fungujú tu mechanizmy vo vesmíre.

Porozprávam viac o tomto povrchovom svete, konkrétne o planétach, ktoré vidíme svojimi očami. Avšak každá planéta má tiež svoje ďalšie dimenzie – početné dimenzie tvorené časticami rôznych veľkostí. Avšak povrchová dimenzia, ktorá je zložená z najväčších častíc, je jej škrupina, čiže jej najvonkajší povrch. Práve som ako analógiu použil ľudské telo. Ak ako analógiu použijeme kozmos, vesmír, v ktorom my ľudia žijeme, je vonkajšou škrupinou kozmu.

Kozmos je neuveriteľne ohromný a my sme v skutočnosti tiež v stredu kozmu. Avšak práve som povedal, že hoci sa zdá, že častice sú obalené odlišnými časticami, vy ste v skutočnosti stále na vonkajšej strane, pretože štruktúra, hmota a spojenia tejto dimenzie, kde existujete, sú ako systémy dimenzií na vonkajšej strane a sú obmedzované dimenziami na povrchu – taká je situácia. Navyše, ako som spomenul, Budha Šákjamuni povedal, že jedno zrnko piesku obsahuje tritisíc svetov. V skutočnosti Budha Šákjamuni hovoril, že mikroskopické dimenzie sformované na povrchu častíc piesku zahŕňajú mnoho, mnoho rozličných svetov. Ale poviem vám to dnes jasnejšie: vonkajšia škrupina piesku – koža – a vonkajšie obaly častíc na každej úrovni, ktoré tvoria zrnká piesku, sú v rovnakom systéme ako naša hmotná dimenzia na tejto strane. Mnoho, premnoho životov vo vnútri častíc rôznych veľkostí zložených z molekúl má presne rovnaký tvar a formu ako naše ľudstvo. Inými slovami, ľudia vo vnútri zrniek piesku sú presne rovnakí ako my ľudia – sú tam ľudia čiernej pleti, ľudia bielej pleti a ľudia žltej pleti. V budúcnosti vám bude pripadať zvláštne, že ich oblečenie sa veľmi nelíši od toho, ktoré nosili naši starodávni ľudia. Navyše, na mikroskopickejšej úrovni ich sveta sa odohráva iný druh celkovej zmeny, a o tomto druhu zmeny som nikdy predtým nehovoril. To jest, rozličné mikroskopické svety majú tiež určité vesmírne priestory. To, o čom som práve hovoril, boli vesmírne priestory zložené z častíc piesku.

Tie životy, ktoré existujú v mikroskopických svetoch, o ktorých sme hovorili, patria do iného systému – systému životov v inom vesmírnom tele, kde tiež majú svojich Budhov, Taov, Bohov, ľudí, zvieratá, látky, hory, vodu, oblohu, zem, vzduch a všetku hmotu, ktorá existuje v ich mikroskopických vesmíroch. A existujú tiež mikroskopickejšie a ešte mikroskopickejšie také svety. Preto v minulosti mnoho našich kultivujúcich videlo Budhov, ktorí sa vynárali z mikroskopických svetov – z mikroskopických svetov maličkého zrnka piesku, pôdy alebo kameňa. Tí Budhovia sa môžu tiež zväčšiť. V systéme menšom ako tamten sú tiež Budhovia, Taovia, Bohovia a ľudia, a tí Budhovia sa tiež môžu premeniť a prísť do nášho sveta, pretože sú to Budhovia. Ako veľmi sa môžu zväčšiť? Nanajvýš sa môžu zväčšiť až do veľkosti galaxie Mliečnej cesty. Keď sa zmenšia, jednoducho zmiznú z očí. Pretože sú to Budhovia tých mikroskopických svetov, sú úplne odlišní od Budhov nášho vesmírneho tela. Ale majú rovnakú podobu a požiadavky pre kultiváciu sú tiež rovnaké. Sú rovnako veľkolepí. Oni tiež podliehajú Fa Zhen-Shan-Ren, ktorý prestupuje zhora nadol.

Tento kozmos je jednoducho neuveriteľne úžasný. A v oveľa, oveľa, oveľa menších svetoch než je tento existujú ďalšie vesmírne telá, v ktorých existujú menší Budhovia, Taovia, Bohovia, ľudia a hmota. Ale nie je to tak, že bytosti existujú iba v jednom zrnku piesku; namiesto toho sú rozšírení vo všetkej hmote, v časticiach rôznych veľkostí – vo vnútri aj vonku – a v škrupinách všetkých častíc v kozme. Práve som hovoril o veciach smerom k mikroskopickým úrovniam. Keď toto ohromné vesmírne telo dosiahne určitý bod, presiahne hranice priestoru tohto nášho vesmírneho tela. Rozsah tohto vesmírneho tela sa nedá obsiahnuť termínom „vesmír“, pretože je úplne odlišný od onoho konceptu. Keď kozmos dosiahne určitú hranicu, náhle narazí na prázdnotu, kde nič neexistuje. Ak ideme ešte ďalej, zistíme existenciu väčšieho vesmírneho tela, ktoré je úplne odlišné od tohto nášho vesmírneho tela. Vesmírne telo, o ktorom hovorím, úplne presahuje poňatie tohto vesmíru. Takže Budhovia, Taovia a Bohovia v tom väčšom vesmírnom tele sú obzvlášť ohromní. Pozerajú sa na nás rovnako, ako sa my pozeráme na Budhov, Taov, Bohov, ľudí a veci v mikroskopickom svete alebo v mikroskopickom vesmírnom tele. Takže oni patria do ešte iného systému, ktorý je neuveriteľne ohromný. Ani nehovoriac o tom, ako sa oni pozerajú na nás ľudí, pozerajú sa na toto naše vesmírne telo spôsobom, akým sa my pozeráme na vykopávky. Pripadá im zvláštne, podivuhodné, celkom dobré a zaujímavé. Tiež si myslia, že tieto bytosti sú nesmierne úžasné. Toto maličké vesmírne telo je tiež plné života – oni to tiež vidia takto. Ale oni nemajú koncepty existujúce vo vnútri rozsahu tohto vesmírneho tela, ktoré majú bytosti ako my – vôbec nie. V ich očiach ste mikroorganizmom a nemáte s nimi nič dočinenia. Preto mnoho našich kultivujúcich má často rovnaký pocit, keď vidia scény v skalách, piesku alebo v ešte mikroskopickejších časticiach.

Keď sa niektorým našim študentom otvorí tretie oko, vidia vo svojom treťom oku hory a rieky a to, že uháňajú von – uháňajú von veľkou rýchlosťou. Bežia okolo mnohých, premnohých hôr a riek a dokonca okolo mnohých, premnohých miest – neustále uháňajú von zvnútra svojho tretieho oka. Scény, ktoré vidíte – môžem vám povedať – nepochádzajú zvonka: skutočne sú to formy existencie vo svete zloženom z buniek vo vnútri vašej hlavy a mikroskopickejších častíc. Často hovorím, že ak by ste mohli vidieť, objavili by ste v jedinom vlase mnoho miest, a vnútri nich môžu jazdiť vlaky a autá. Toto znie naozaj nepredstaviteľne. Tento svet je jednoducho mimoriadne ohromný a zložitý a je úplne odlišný od chápania našej súčasnej vedy. Často hovorím, že dnešná veda sa od svojho založenia rozvíja na chybnom pochopení a chybnom základe. Takže je obmedzená týmto svojím rámcom. Čo sa týka skutočnej vedy, podľa toho, čo sme sa naozaj naučili o vesmíre, živote a hmote, sa dnešná veda nemôže považovať za vedu, pretože nikdy nedokážeme odhaliť úžasnosť vesmíru, ak budeme nasledovať cestu tejto vedy. Ľudstvo verí, že iba ľudia sú jedinými bytosťami vo vesmíre – sú proste nesmierne poľutovaniahodní, poľutovaniahodní do tohto rozsahu. V skutočnosti navštívili našu zem mimozemšťania a ich návštevy boli dokonca zachytené na fotografiách, však ľudia stále neveria v ich existenciu. Je to preto, že sú obmedzovaní touto vedou. Títo emocionálne poháňaní ľudia nerobia výskum a nie sú racionálni. Sú ochotní veriť len veciam, ktoré už boli uznané, neberú do úvahy, či je niečo naozaj správne, a sú ochotní veriť len veciam, ktoré sa naučili z kníh. Toto je forma dimenzií, o ktorých som hovoril. Pretože ľudský jazyk je dosť obmedzený, bolo pre mňa ťažké to vysvetliť. Rád by som vedel, či ste to všetci pochopili? (potlesk)

Budhovia, Taovia a Bohovia, ktorých poznáme, my ľudia a všetka hmota, ktorú vidíme, existujú v dimenziách, ktoré obsahujú nespočetné vesmíry – nesčíselné vesmíry – ktoré nemožno spočítať dokonca ani pomocou jednotky zhao. Tento vesmírny rozsah je takto ohromný. Toto je jeden nezávislý systém. Potom za týmto rozsahom existuje väčšie kozmické telo, ktoré je ďalším nezávislým systémom. Potom za týmto priestorom existujú väčšie, ešte väčšie a ešte väčšie, väčšie systémy – takýto ohromný je vesmír. A v mikroskopickom svete je to nesmierne, nesmierne, nesmierne mikroskopické. To, kde žijeme my, ľudia, je práve stredová pozícia – či už z pohľadu makroskopického alebo mikroskopického, ľudský svet je takmer uprostred. Avšak rôzne častice vytvárajú rôzne dimenzie. Okrem toho existujú aj povrchové svety zložené z osobitných, odlišných častíc. Viete, keď som bol v Číne, niektorí študenti sa pýtali na to, prečo keď prapôvodná duša niektorých študentov vyjde z ich tela a cestuje vo vesmíre tejto našej hmotnej dimenzie, nevidia raje Budhov a Bohov. Všetko, čo videli, boli ozajstné scény z tejto našej hmotnej dimenzie. Prečo nevideli Bohov? Pretože vstúpili do tejto pokožkovo-škrupinovej dimenzie, čo je dimenzia, kde žijú ľudia; je to vo forme hmotnej dimenzie, ako je naša – videli takúto situáciu. Toto je forma existencie dimenzie, o ktorej som hovoril.

Máme tiež niektorých študentov, ktorí sa ma pýtali: „Ako vznikol ľudský život?“ Pretože som predtým spomenul pôvod hmoty, prehovorím aj o tejto otázke. Nemyslite si, že hovorím o vede – Budhov Fa zahŕňa všetko. Hovoril som predtým o pôvode hmoty. Čo je tým pôvodom? Nepovedal som vám, čo je pôvodom hmoty. Hoci vám nemôžem povedať o pôvode všetkých tých obrovských rôznych kozmických tiel, o ktorých som práve hovoril, môžem vám však povedať, čo je pôvodom hmoty a bytostí, ktoré existujú v rôznych sférach vo vnútri nášho kozmického tela. V skutočnosti je pôvodom hmoty voda. Voda, ktorá je pôvodom vesmíru, nie je vodou bežných ľudí na Zemi. Prečo hovorím, že voda je pôvodom hmoty? Zakaždým, keď najmikroskopickejšia hmota rôznych úrovní dosiahne určitý bod, už tam viac žiadna hmota nie je. Keď tam už nie je hmota, častice hmoty prestanú existovať. Ak sa pozrieme ďalej, objavíme určitú situáciu: objavíme niečo bez hmotných častíc a niečo, čo je pokojné – obvykle to nazývam mŕtva voda. Tiež sa to nazýva pôvod – voda bez života. Keď do nej niečo vhodíte, nevytvoria sa žiadne vlny. Ani zvukové vibrácie nespôsobia vlny – je úplne bez pohybu. Avšak najzákladnejšie zloženie hmoty pochádza z tohto druhu vody.

Ako je z nej zložená? V tomto vesmíre je Fa. Tento Fa je Zhen-Shan-Ren, o ktorých sme hovorili. Podstata vesmíru skladá tú vodu do najprapôvodnejších, najmikroskopickejších a najzákladnejších jednotkových častíc hmoty, ktoré môžu byť tiež nazývané najprvotnejšími časticami. Avšak každá z nich tvorí jednotku; nie je ničím, práve ako vodná bublina. Potom sú dve prvotné častice zlúčené, aby vytvorili väčšiu prvotnú časticu. A potom sú dve skupiny častíc „dve-v-jednej“ zlúčených, aby vytvorili ešte väčšiu časticu. Toto zlučovanie pokračuje, kým častice na rôznych úrovniach nevytvoria vonkajší tvar rozličných látok, bytostí, hmoty, vzduchu a svetla, vody a času, ktoré sú nevyhnutné pre život, a tak ďalej a ďalej. Častice sa môžu zlučovať rôznymi spôsobmi, ktoré dnes nazývame poradia usporiadaní.

Modely usporiadania častíc sú rôzne, čo spôsobuje rozdiely v povrchovej hmote tej sféry. Ako sa týmto spôsobom neustále spájajú do väčších a väčších častíc, od mikrokozmu k makrokozmu, nakoniec sa spoja do toho, čo my ľudia dnes poznáme ako neutrína, kvarky, elektróny, protóny, atómové jadrá, atómy a molekuly, ktoré sa spoja do povrchovej hmoty, ktorú poznáme, až do ešte väčších vesmírnych tiel. V bode, keď je zložená táto povrchová hmota, pretože poradia usporiadaní sú rôzne, rozdiely v povrchovej hmote sú dosť veľké. Ale všetci vieme, že drevo je zložené z molekúl, železo je zložené z molekúl a plast je tiež zložený z molekúl. Aj voda v našej dimenzii je sformovaná z mikroskopickej vody spojením do väčších častíc a tieto väčšie častice sa potom formujú do molekúl vody. Takže hovoríme, že keďže povrchová hmota je utvorená z ešte mikroskopickejších častíc, môžem vám povedať, že všetok vesmír, ktorý sme schopní pochopiť, je zložený z vody – a táto voda má nesmierne vysokú hustotu a je úplne bez pohybu. Z nej je vesmír zložený.

Možno ste počuli o pradávnych mýtoch, kde nejakí taoisti dokázali extrahovať vodu zo skál. Môžem vám povedať, že hoci to znie ako niečo, čo sa nedá vysvetliť konceptami nášho súčasného ľudského myslenia alebo modernou vedou – myslia si, že rozprávate nejaký mýtus alebo nejakú neuveriteľnú rozprávku – poviem vám, že to je skutočne pravda, pretože všetka hmota je zložená z vody. Voda môže byť extrahovaná dokonca aj z ocele alebo zo železa, a tieto môžu byť aj rozpustené vo vodu. Nech je hmota akokoľvek tvrdá, jej základné častice sú zložené z vody. Ak chápeme božskú moc Budhovho Fa z tejto perspektívy, myslím, že to nebude ťažké pochopiť. Má takúto veľkú moc – môže to navrátiť do prvotnej hmoty. Forma, o ktorej som práve hovoril, je hierarchická – na rôznych hlavných úrovniach existujú rôzne druhy takejto vody.

Tiež sme objavili inú situáciu. Ako som práve povedal, táto naša voda pochádza práve z tej veľmi mikroskopickej vody, ktorá vytvára častice väčších vrstiev, až nakoniec vytvorí molekuly vody a vodu v našom svete. Nemohla by potom voda, ktorá je pôvodom rôznych úrovní, vytvoriť vrstvy častíc väčších ako tie v našom ľudskom hmotnom svete? A potom pokračovať a vytvoriť vodu na onej úrovni? V skutočnosti, ako som práve povedal, nemôžem vám povedať, čo tento kozmos nakoniec je. Ale môžem vám povedať, že na rôznych úrovniach existujú rôzne pôvody hmoty – inými slovami, rôzne vody ako pôvody hmoty. Čím vyššia úroveň, tým väčšia hustota vody, ktorá môže vytvoriť rôzne častice, rôzne vody a rôzne bytosti v rôznych dimenziách. Ako viete, ľudské telo, oceľ, železo a všetko sú bytosti a veci v tejto našej dimenzii. Inými slovami, bytosti, ktoré my chápeme a s ktorými ľudia môžu prísť do styku, a bytosti, ktoré môžu ľudia vidieť svojimi očami, v skutočnosti tiež pochádzajú z vody. Je to len tak, že je to voda nášho ľudského sveta, to jest, táto ľudská voda na najvonkajšom povrchu, zložená z tej nehybnej, pôvodnej vody. Tá vzdialenosť je už veľmi veľká. Bytosti a látky, ktoré môžu vidieť naše ľudské oči, sú tiež zložené z tejto vody. Ako viete, keď čoraz viac stláčate kúsok zeleniny vo svojich rukách, nakoniec nezostane nič než voda. To isté platí pre ovocie. Teraz vedci hovoria, že sedemdesiat percent ľudského tela je voda. Ale oni nevedia, že aj kosti a vlasy sú zložené z molekúl vody, len sú vytvorené z častíc, ktoré sú zložené z mikroskopickejšej vody. V skutočnosti sú všetky vodou; len sú zložené z mikroskopickejších častíc. Všetko v tejto našej hmotnej dimenzii je vytvorené z vody.

Vďaka rôznym poradiam usporiadania častíc môže mikroskopická hmota vytvárať látky rôznych foriem. Keď dokážete robiť kúzla... Samozrejme, v minulosti mnoho ľudí predvádzalo kúzla, premieňali vodu na ľad, alebo jednu vec na druhú. Znie to neuveriteľne, ale naozaj to vôbec nie je neuveriteľné. Keď ste schopní premeniť molekulové usporiadanie niečoho, stane sa to niečím iným. Takže ako niečomu zmeníte vzhľad? Samozrejme, vzhľad je ešte jednoduchšie zmeniť, a hneď ako sa zovňajšok zmení, stane sa to niečím iným. Čím vyššia je úroveň Budhu, Tao alebo Boha, tým viac tejto moci má. Ako viete, ľudia sú veľmi neschopní. Ako neschopní? Keď ľudia chcú niečoho dosiahnuť alebo niečo urobiť, musia použiť ruky a nohy – musia použiť fyzickú prácu, aby to urobili. Ale Budhovia nie. Budhovia na to musia iba pomyslieť – samotná myšlienka stačí, pretože Budhovia majú mnoho božských síl, mnoho nadprirodzených schopností a majú tiež svoj vlastný mocný gong. Každá mikroskopická častica tohto gongu má vlastnú podobu toho Budhu a tie mikroskopické častice sú vytvorené z ešte mikroskopickejších častíc, ktoré všetky majú ich podobu. Premýšľajte o tom, ich gong vyjde von v tom okamihu, keď sa vynorí ich myšlienka. Začínajúc od mimoriadne mikroskopickej úrovne mení štruktúry častíc rôznych úrovní. Čas, ktorý používajú, je ten v najrýchlejšej dimenzii, takže je to vykonané okamžite. Budhovia robia veci veľmi rýchlo, pretože nie sú obmedzovaní touto dimenziou a naším časom. Okamžite premenia predmet od jeho úplného základu na niečo iné. Takto pôsobí božská moc Budhovho Fa. Prečo sa predmet zmení v okamihu, keď Budha myslí? Keď Budha myslí, nespočetné častice ako aj nesmierna múdrosť jeho gongu robia zmeny súčasne na každej úrovni, celkový [gong] takisto vykonáva zmeny pre všetko, čo chce urobiť, a väčšie zrná jeho gongu tiež menia povrch predmetu. Od najzákladnejších častíc predmetu k jeho povrchovým časticiam ho jeho gong súčasne premieňa od mikroskopickej úrovne k povrchu. On potom tú vec vykoná v okamihu – spraví to okamžite. Nič sa premení na niečo, pretože je schopný zlučovať molekuly a častice vo vzduchu na predmet, ktorý môžete vidieť – toto je premena ničoho na niečo. Prečo je božská moc Budhovho Fa taká mocná? Veda a technológia ľudstva by nikdy tento bod nemohli dosiahnuť.

Moc Budhovho Fa nemôže byť dosiahnutá ľudstvom pomocou vedeckých a technologických prostriedkov, pretože pre ľudí je nemožné pozdvihnúť morálku zároveň s pokrokom vo vede a technológii – to je nemožné. Pri rozvoji tejto vedy a technológie majú vždy ľudia navyše veľmi silné pripútanosti k tomu, aby niečo dosiahli, čo porušuje princípy Fa vesmíru. Takže je nemožné, aby ich charakter dosiahol takej výšky. Ľudia majú navyše rozličné city a túžby, a všetky druhy pripútaností: súťaživosť, závisť, prílišné nadšenie, nenásytnosť a tak ďalej. Keby sa veda a technológia skutočne mohli stať takými pokročilými, vo vesmíre by vypukli hviezdne vojny – skutočne by mohli vzniknúť hviezdne vojny. Ale Budhovia, Taovia a Bohovia to nedovolia – absolútne nemôžu dovoliť ľuďom, aby vnášali nepokoj do vesmíru, takže Bohovia ľudstvo obmedzujú. Vede a technológii ľudstva nie je dovolené dosiahnuť takú vysokú úroveň bez zlepšenia morálky – to je úplne nemožné.

Často hovorím, že než ľudstvo dospelo k tomuto dňu, prešlo rôznymi historickými obdobiami. Inými slovami, ľudstvo bolo vyhubené mnoho, mnohokrát, potom, čo zažilo katastrofy v rôznych bodoch histórie. Potom sa objavilo nové ľudstvo. Dospeli sme k tomuto dňu po rôznych takýchto cykloch. Prečo? Kultivačné kruhy objavili túto situáciu: zakaždým, keď bolo ľudstvo v nebezpečnej fáze alebo bolo zničené dejinami, bolo to v čase, keď bola ľudská morálka nesmierne zdegenerovaná. Niektorí ľudia hovoria o tom, aká veľkolepá bola grécka kultúra, ale kam sa tí ľudia podeli? Dnes môžeme o gréckej kultúre niečo zistiť: prvky gréckej kultúry, ktoré sa uchovali, sú určite z posledného obdobia vývoja gréckej civilizácie a my sme zistili, že v nej tiež bola homosexualita, spolu so sexuálnou promiskuitou, a navyše život bol veľmi výstredný a márnotratný, skazený a hrozivo upadol; môžeme vidieť, že ľudstvo už veľmi upadlo. Prečo zmizli? Pretože ich morálka už nebola dosť dobrá. Ľudia nemôžu byť nazývaní ľuďmi len preto, že majú ľudský vzhľad. Prečo sa duchovia nenazývajú ľuďmi? Majú koniec koncov len o jednu vrstvu častíc menej ako vy. A prečo sa opice a gorily nemôžu nazývať ľuďmi? Pretože ľudia majú nielen ľudské končatiny a trup, ale tiež ľudské morálne štandardy a morálne hodnoty. Ak ľudia stratia svoje morálne hodnoty, morálne štandardy a pravidlá správania, nie sú už viac ľuďmi. Takže dnešná ľudská spoločnosť... aby som bol úprimný, môžem vám povedať, že Bohovia už ľudí nepovažujú za ľudí. Premýšľajte o tom: nie sú ľudia v nebezpečnom stave? Vaša vláda niečo dovoľuje, vaša krajina to dovoľuje, váš národ to dovoľuje, a dokonca aj vy to schvaľujete vo svojom myslení, ale nie je to nevyhnutne dobré. Preto keď sa pozriete na dnešnú spoločnosť, môžete vidieť, že užívanie drog, obchodovanie s drogami, výroba drog, zmeny pohlavia, homosexualita, sexuálna sloboda, organizovaný zločin a tak ďalej sa vynárajú v nekonečnom prúde. Sebeckosť a túžby urobili z ľudí medzi sebou nepriateľov a nemajú akékoľvek spravodlivé myšlienky. V hojnej miere sa vyskytujú všetky možné javy degenerovanej ľudskej spoločnosti. Takzvané moderné umenie, takzvaný rock and roll, démonická povaha, ktorá prepuká na futbalovom ihrisku a podobné veci sú vo všetkých odvetviach a profesiách. Tieto veci prenikli do každého aspektu spoločnosti. Úpadok ľudskej mysle prevrátil ľudské hodnoty: považujú dobré za zlé a zlé za dobré – ľudské hodnoty sú prevrátené. Násilné získavanie peňazí, slávy a vlastných záujmov, obhajovanie filozofie boja [medzi ľuďmi], oslavovanie vodcov organizovaného zločinu... Povedali by ste, že toto sú stále ešte ľudia?

Vidím, akým štýlom dnes stredoškoláci nosia nohavice, s opaskom okolo zadku a chumáčom vecí, ktoré im visia dole na nohaviciach ako vnútornosti, pričom časť opasku im vyčnieva von. Majú hlavu vyholenú po oboch stranách, okrem vrchu, ktorý vyzerá ako vrch strechy. Ešte ďalší si nechávajú len prúžok vlasov uprostred ako príšery, a myslia si, že to vyzerá dobre. Ale naozaj to vyzerá dobre? Keď to pozorne vyhodnotíme, zistíte, že nemajú žiadnu predstavu o tom, čo je estetické. Ženy sú oblečené v čiernom, nosia na hlave démonické účesy a majú kamenné tváre ako duchovia v podsvetí. Je to preto, že ľudské hodnoty sa prevrátili. Démoni rozdúchali neporiadok a ľudstvo začalo brať temné a ponuré veci ako pekné.

Ako som povedal minule, čím škaredšie sú hračky, ktoré vyzerajú ako netvory, démoni a duchovia, tým rýchlejšie sa predávajú a nikto si nekupuje pekné bábiky. Ľudské hodnoty sa úplne zmenili. Premýšľajte o tom všetci: nie je to desivé? Vývoj ľudstva je skutočne cyklický. Je len jeden spôsob, ako zabrániť tomu, aby sa taká vec prihodila: udržiavať ľudskú morálku. Ako ste videli, teraz sa jeden za druhým vynárajú sociálne problémy a žiadna vláda ich nie je schopná vyriešiť. Etnické problémy, problémy medzi krajinami, spory medzi národnosťami, spory vo vnútri národností, nespočetné prípady zločinov v spoločnosti... všetky vlády si nad tým lámu hlavu a nikto ich nevie vyriešiť. Prečo ich nevedia vyriešiť? Pretože všetky ich metódy sa usilujú o vyriešenie javov zvnútra samotných javov. Lenže keď je jeden jav potlačený, objaví sa ešte horší jav. Potom keď potlačíte tamten, vznikne ešte horší jav. Zákony, ktoré ľudstvo vytvorilo, v skutočnosti len mechanicky obmedzujú ľudí a uzatvárajú ich, vrátane zákonodarcov samotných. Ľudia sa nepretržite uzatvárajú. Uzatvárajú sa a uzatvárajú až do bodu, keď z toho nakoniec nemajú ako uniknúť. Keď sa vytvorí príliš veľa zákonov, ľudia sú ovládaní ako zvieratá a nemajú úniku; potom už nikto nemôže prísť so žiadnym riešením.

Ale môžem vám povedať, že základnou príčinou všetkých chorôb ľudstva je v skutočnosti úpadok ľudskej morálky. Keď sa nezačne tam, žiaden problém ľudstva nemožno vyriešiť. Ak sa začne odtiaľ, možno vyriešiť všetky problémy ľudstva. Nie je to tak? Všetci sa nad tým zamyslite: keď každý človek hlboko vo vnútri od seba vyžaduje, aby bol dobrým človekom, je schopný praktizovať zdržanlivosť a berie ohľad na druhých vo všetkom, čo robí, nezraňuje ostatných ľudí a namiesto toho rozmýšľa, či sa s tým ostatní dokážu vyrovnať, len si predstavte, aká by bola spoločnosť. Bolo by treba zákony? Bola by potrebná polícia? Každý by sa obmedzoval a vychovával sám seba. Ale politická propaganda a vládnutie silou nemôžu morálku navrátiť – dosiahnu pravý opak. Svet sa vyvinul do dnešného dňa, keď každý považuje právny systém za dobrý. V skutočnosti je to posledné východisko, keď niet cesty von. Ľudstvo sa vyvíjalo niekoľko tisíc rokov. V minulosti nikdy nebolo toľko zákonov, bol iba jednoduchý „Zákon kráľa“ a cnosť bola meradlom pre posúdenie dobrého a zlého. Avšak morálka dávnych ľudí bola na oveľa vyššej úrovni ako tá dnes. Ľudia si dnes myslia, že dávni ľudia neboli dobrí. V skutočnosti je to preto, že posudzujete dávnych ľudí pomocou zvrátených názorov súčasných ľudí. Ľudia v minulosti neboli o nič menej inteligentní ako ľudia dnes. Časť ľudského mozgu, ktorá môže byť využívaná, sa nikdy nezväčšila; to len ľudia dnes sa považujú za veľmi ohromných ​​a šikovných.

Vývoj spoločnosti je tiež usporiadaný Bohmi. Oni vám dovoľujú mať moderné stroje, moderné vybavenie a moderné vymoženosti, keď ste sa vyvinuli do tohto štádia. Nepremýšľali dávni ľudia o tom, že by ich vytvorili? To len Bohovia neusporiadali, aby sa to stalo v tom štádiu. Súčasní ľudia nie sú o nič viac inteligentní ako dávni ľudia. Avšak častokrát, čím rozvinutejšie sú hmotné veci, tým viac sú ľudia uchvátení touto hmotnou realitou. Myslia si, že to sú mimoriadne úspechy, že ich dávni ľudia neboli schopní vytvoriť a že my súčasní ľudia sme na tom takmer ako nesmrteľní – včera ste odleteli z Európy a teraz ste v Spojených štátoch – rovnako ako nesmrteľní. Poviem vám, že toto všetko existovalo v tomto rozsiahlom vesmíre už dávno predtým – existuje to dlho v iných svetoch. Ľudia sa pokazili a spadli sem, kde je ľudstvo – na túto Zem. Všetky ľudské mysle majú vedomie, ktoré existovalo pred narodením – oni si toho len nie sú vedomí. Tie „vedecké a technologické prostriedky“, to „aká je naša veda a technológia pokročilá“, tie „lietadlá a autá, ktoré sme vyvinuli“, tie „moderné veci“... V skutočnosti vám poviem, že toto všetko je len preto, že tamtie veci z minulosti boli uložené vo vašom vedomí a že na tejto kope odpadkov ste vyrobili veci z odpadkov – z najhrubšej hmoty na najvonkajšom povrchu. A ľudia si myslia, že tie veci sú veľmi dobré. Samozrejme, ľudstvo spadlo dole touto cestou. Keďže sa stali zlými, klesli do takého stupňa a musia znášať utrpenie. Vývoj ľudstva potom nemôže prebiehať tak, ako si ľudstvo praje, a ľuďom nie je dovolené robiť čo sa im zachce alebo čo im pripadá pohodlné – to je absolútne neprijateľné. Preto sú ľudia v nebezpečnej situácii. Hoci vidíte tohoto človeka hovoriť o katastrofách a tamtoho človeka hovoriť o katastrofách, ja nikdy o týchto veciach nehovorím, nie je to dobré na nič. Nehovorím o tom, či existujú. Aj keby existovali, nemajú nič spoločné s našimi praktizujúcimi či dobrými ľuďmi. Ale my sme naozaj videli, že ako sa ľudia dostali do tejto fázy, kedy nie sú schopní riešiť svoje problémy a dostali sa do ťažkostí – čo spôsobuje, že ľudstvo nemá cestu von – je to skutočne spôsobené morálnym úpadkom ľudstva. Pretože sme hovorili o vytváraní bytostí a o dimenziách, hovorili sme aj o ľudstve. Hmota môže vytvárať ľudí, pretože keď sa častice zoskupia do rôznych látok, zoskupia sa do rôznych ľudských látok na povrchu. Keď je molekulové usporiadanie také, ako majú častice kostí, potom je povrchová látka kosť. Keď je ich usporiadanie také, ako u molekúl mäsa, potom sú mäsom. Sú tým, aké usporiadanie prevezmú. A toto vytvára vašu bytosť – je to jednoduché, keď sa to vysvetlí.

Práve som hovoril o ďalšej veci. Veľmi mnoho ľudí hovorí, že ľudí vytvorili bohovia. Niektorí hovoria o tom, že ľudia sú vytvorení z hliny. Nebudeme hovoriť konkrétne o tom, ako sú ľudia vytváraní – v skutočnosti existujú všemožné spôsoby. Jediná myšlienka väčšieho Boha vás môže vytvoriť. Všetko je živé. Potom čo vytvorí váš vonkajší vzhľad, vytvorí vaše vnútorné orgány. Ľudia si myslia, že ľudské telo je mimoriadne zložité, ale pre Bohov s ohromnou múdrosťou a mocným osvietením je to triviálna záležitosť. So vznikom jedinej myšlienky môže Budha vytvoriť vaše vnútorné orgány z hmoty na nesmierne mikroskopických úrovniach, môže ich vytvoriť okamžite. Keď je niečo vytvorené, je do toho naliaty život. Samozrejme, ľudia majú tiež pomocné duše; veľmi mnoho životov sa stretne, aby vytvorili ľudskú bytosť. Toto sa deje.

V minulosti ľudia z vedeckých kruhov neustále išli do slepej uličky v tom, či bolo prvé vajce alebo sliepka. Povedal by som, že ani vajce, ani sliepka. Je to jednoducho tak, že mikroskopická hmota vytvára makroskopickú hmotu, malé častice vytvárajú väčšie častice a veci, ktoré ešte nemôžu byť nazývané hmotou, vytvárajú hmotu. Aj keď čo sa týka objemu, častice vytvárajúce telá väčších bytostí sú odlišné od tých, čo vytvárajú naše telá, preto sú veľkosti vonkajších tvarov odlišné, usporiadanie častíc na povrchu hmoty, ktorá utvára existenciu bytostí – nehľadiac na to, aké veľké alebo malé sú – sú rovnaké. Napríklad, ak sa každá častica tela ľudí väčšej vrstvy skladá z vrstvy častíc, ktoré sú planétami, ich fyzické telo má rovnaké usporiadanie ako molekulové usporiadanie, ktoré utvára naše fyzické telo. Takže ľudia menšej – alebo ešte menšej vrstvy – sú formovaní rovnakým spôsobom. To je všetko, čo o tomto poviem.

K dnešku som doširoka vysvetlil štruktúru tohto vesmíru. Samozrejme, detaily nemôžem povedať. Niektorí ľudia sa ma pýtali: „Učiteľ, chceme vedieť, ako žijú Budhovia.“ Odpovedal som: „Vykultivujte sa teda na Budhu.“ Je to preto, že ľuďom nie je dovolené vedieť, ako žijú Budhovia. Ľudia absolútne nemajú ten koncept. Keby som vám to povedal, posudzovali by ste to ľudským nadšením a s ľudskými myšlienkami a logikou, čo by bolo to isté, ako keby ste ich urážali a boli k nim neúctiví. Takže vám to nemôžeme špecificky povedať. Môžem vám to povedať len vo všeobecných pojmoch pomocou obmedzeného ľudského jazyka. V skutočnosti sme si nemohli na dnešné vyučovanie tohto vybrať vhodnejší jazyk, než je čínština, pretože čínštinou sa dá najviac vyjadriť a má v sebe najviac vnútorných významov zo všetkých jazykov na svete. Keby bola použitá angličtina alebo iný jazyk, nedalo by sa vyjadriť nič. Použil som trochu miestneho nárečia, aby som to vysvetlil. Pretože štandardizovaná moderné čínština tiež nie je schopná vyjadriť veci jasne, mohli ste si všimnúť v mojich slovách nárečové výrazy, ktoré môžu vyjadriť veci presne, a to, že môj výber slov nie je obvyklý; nový literárny štýl neobsahuje hlbšie vnútorné významy. Keby sme to neurobili takto, nemohli by sme veci vôbec vyjadriť.

Porozprávam teraz o inej záležitosti, ktorá každého veľmi zaujíma. Niektorí ľudia povedali: „Učiteľ, praktizujem, ale nič nevidím.“ Porozprávajme o otázke, prečo ľudia sú alebo nie sú schopní vidieť. Vlastne som to už vysvetlil, keď som hovoril o treťom oku. Požiadavky na ľudí sú vysoké a princípy sa neustále zvyšujú. Keď to vysvetlím hlbšie, prekročí to tie porozumenia. Ale pokúsim sa to prepojiť s tým, čo som povedal minule. Vysvetlím vám to bližšie.

Väčšina z vás v obecenstve má naozaj dobré vrodené vlastnosti. V skutočnosti, od tej doby, čo ste začali s kultivačnou praxou, do dneška, aj keď je to len krátka doba, mali by ste byť schopní nejaké veci vidieť. Pretože v knihe Čuan Falun zdôrazňujeme prísnu požiadavku na odstránenie ľudských pripútaností, mnoho ľudí sa neodvažuje vidieť. Mnoho ľudí niečo hmlisto videlo, ale neodvážia sa tomu veriť. To, že nie ste schopní vidieť, je spôsobené niekoľkými dôvodmi. Prvým z nich je, že niektorí ľudia si myslia: „Ak niečo uvidím, musí to byť také jasné ako to, čo vidím v hmotnom svete. Len vtedy sa to počíta.“ Toto je naozaj silná prekážka. Vždy túto otázku chápu svojimi ľudskými myšlienkami a názormi. Tak to nie je. Keď naozaj dokážete vidieť tak jasne, dosiahli ste osvietenie – budete stopercentne osvietení. V tej dobe uvidíte Bohov jasnejšie, než vidíte ľudí. Budete schopní vidieť jasnejšie, pretože v tých svetoch je pocit priestorového vnímania silnejší ako náš, vzduch je čistejší ako náš a hmota je reálnejšia než naša. [Niektorí z nás nemôžu vidieť] práve preto, že máme tento názor, že len vtedy, keď človek vidí jasne, vidí naozaj – ale takto to nefunguje. V priebehu svojej kultivácie, keď vidíte veci, nie je vám dovolené vidieť ich tak jasne, takže môžete vidieť iba hmlisto. Existuje aj malý počet ľudí, ktorí vidia celkom jasne, ale to, čo vidia, je len časť – ich pole videnia je úzke. Môžu vidieť jasne iba časť. Ak je pole videnia človeka široké, veci, ktoré vidí, budú určite dosť rozmazané – nemôže vidieť veľmi jasne – alebo je schopný vidieť len veľmi nízke a nemnohé dimenzie. Preto by sme sa nemali brzdiť ľudskými takzvanými realistickými, materiálnymi hodnotami. To je jeden dôvod. Ale existujú výnimky. Ľudí, ktorí sú schopní vidieť od narodenia, je málo, takže o tom nebudem hovoriť.

Ďalším dôvodom je to, že u mnohých z vás to nie je tak, že by ste nevideli – vy vidíte – ale vy si stále myslíte, že je to ilúzia a vždy si myslíte, že si to len predstavujete. Takto to niekedy je v počiatočnej fáze. Pretože som to špecificky vysvetlil v Čuan Falune a povedal som vám, že by ste nemali používať zámer mysle – pretože to, čo uvidíte, sa premení vašimi myšlienkami, vaším myslením – niektorí z nás nedokážu tento vzťah dobre vyvážiť. Spolu s faktormi vytvorenými vašimi pripútanosťami a nadšením je tu ďalšia prekážka. Aká prekážka? Totiž, to, čo vaša myseľ myslí a obraz predmetu, ktorý vidíte, sa odrážajú v rovnakej oblasti vášho mozgu – účinok sa vytvára v rovnakej časti mozgu. Obrazy vecí, ktoré ľudia vidia, nie sú zaznamenávané v ich očiach, ale prenášajú sa optickým nervom a potom sú videné v epifýze mozgu. Avšak keď sa objaví vo vašej mysli obraz pri premýšľaní o veciach, účinok sa tiež vytvára na tom mieste. Takže to vytvára falošný dojem: keď naozaj niečo vidíte – pretože je to rozmazané – vy si myslíte, že je to vaša fantázia. V skutočnosti to nie je vaša fantázia – naozaj ste to videli.

Keď v minulosti mnoho malých kultivačných ciest učilo svojich učeníkov, žiadali ich, aby si predstavovali veci. Keď ste nemohli vidieť, snažili ste sa predstavovať si to; nakoniec ste si predstavovali čoraz viac a stávalo sa to reálnejším, predstavovali ste si ešte viac a stalo sa to ešte reálnejším – takto ich učili. Nasledovaním malej kultivačnej cesty je ťažké dosiahnuť pravé ovocie, práve preto, že majú medzery – táto [vizualizácia] samotná je pripútanosť. Žiadajú od vás, aby ste niečo videli, ale vy nevidíte; vizualizujete, snažíte sa, aby ste to videli, a vizualizujete ešte viac so zavretými očami; čím viac premýšľate, tým sa to stáva skutočnejším a postupne sa zdá, že to vaša vizualizácia urobila skutočným. Takto to učia v malých kultivačných cestách. Pretože to boli malé kultivačné cesty, nevnímali, že to je pripútanosť. Oni koniec koncov nehovorili o dovŕšení.

My berieme tieto veci veľmi vážne. Akákoľvek pripútanosť ovplyvní vaše dosiahnutie dovŕšenia. Hovorím vám to preto, aby ste mali v tejto záležitosti jasno. Pravdepodobne ste brali to, čo ste videli, za predstavu, ale vy nemôžete takto praktizovať. Napríklad, ak niekto hmlisto videl Falun, ale myslel si, že to je jeho fantázia, keď ste to videli pohybovať sa a otáčať, môžem vám povedať, že ste to videli. Môžete sa skúsiť držať toho, čo som povedal, a uvidíte, čo sa stane. Hovorím len o tých učeníkoch, ktorí už vidia, ale ktorí si myslia, že je to ich predstavivosť. Pre tých, ktorí to nezažívate, nelipnite na vizualizácii – bola by to pripútanosť. Povedal som vám to teraz, aby som odstránil vaše psychické prekážky. Určite sa k tomu nepripútajte – celkom určite sa k tomu nepripútajte.


 

Vyučovanie Fa na stretnutí v New Yorku

 

22. marca 1997

 

 

Pred zajtrajšou konferenciou by som rád vedel, či sa chcete na niečo spýtať – dnes sa ma môžete pýtať.

 

Otázka: Keď míňam manželove peniaze, počíta sa to za strácanie cnosti (de)?

Učiteľ: Taký je vzťah medzi manželom a manželkou, takže tento problém neexistuje. Prečo si túto otázku teraz vzniesla? Pretože ľudia pokazili túto ľudskú morálku. Teraz niektorí ľudia obhajujú zrovnoprávnenie žien, čo je citlivá téma. Niektorí ľudia hovoria, že: „My ženy mnoho trpíme; ženy by mali byť zrovnoprávnené; muži a ženy by si mali byť rovní; my ženy by sme mali byť silnejšie.“ Prečo sa to deje? Je to preto, že niektorí muži zaobchádzajú so ženami hrozne, a tie sa potom cítia ukrivdene. Môžem vám povedať, že keď sa táto spoločnosť pokazila, je pre ľudí veľmi ťažké rozpoznať faktory za týmto rozkladom alebo to, ako k tomuto rozkladu došlo; každý rád hovorí o tejto téme zvnútra tej témy.

Vlastne vám môžem povedať, že tento druh presadzovania rovnoprávnosti žien je tiež niečo, čo sa objavuje len potom, čo ľudstvo zdegenerovalo. Nie je to tak, že by muži so ženami zle zaobchádzali; je to skôr tak, že muži zaobchádzajú zle aj s mužmi, ženy tiež zle zaobchádzajú so ženami a muži tiež zle zaobchádzajú so ženami; ibaže zlé zaobchádzanie mužov so ženami je viac zjavné. V skutočnosti sú aj ženy, ktoré majú moc a zaobchádzajú zle s mužmi. To je spôsobené degeneráciou morálky celej spoločnosti. Pravdou je, že vzťah medzi mužom a ženou je vzťah medzi silou a jemnosťou, takže mužské utláčanie žien je viac zreteľné. Ale dovoľte mi povedať vám, prečo hovorím, že táto situácia je zlá a prečo toto presadzovanie ženskej „nezávislosti“ a „sebestačnosti“ je zlé. Ľudia dnes vždy posudzujú dávnych ľudí pomocou degenerovaných názorov moderných ľudí a myslia si, že ženy boli v dávnych dobách utláčané. V skutočnosti to vôbec nie je tak, ako si to moderní ľudia predstavujú. V starodávnej Číne – vlastne na celom svete, pretože západná spoločnosť bola tiež taká – muži vedeli, ako majú zaobchádzať so svojimi manželkami, a boli pozorní a dbali na svoje manželky; manželky tiež vedeli, ako byť pozorné k svojím manželom – takto spolu existovali jin a jang. Keď sa stretnú dvaja jangy, bojujú spolu; ani keď sa spolu stretnú dva jiny, nebude to fungovať. Jin a jang sa jednoducho navzájom dopĺňajú, a takto sú vo svojej koexistencii na sebe navzájom závislé.

Ale dnes, všetci sa nad tým zamyslite: hneď ako sa obhajuje zrovnoprávnenie žien, ženy cítia, že sú utláčané a že by sa tomu mali postaviť. Ale čo nastane potom? Objaví sa rozvod, rozbroje, opustené deti a iné sociálne problémy. Základná príčina nie je v tom, či sú ženy rovnoprávne, ale v úpadku morálky ľudskej spoločnosti – nie je toto tou príčinou? Toto je základná príčina. Ak sa pri riešení problému nerieši to, čo je základné, ale jav sa rieši v rámci javu, môže to jedine vyústiť do vyriešenia starého problému, pričom vznikne problém nový a spoločnosť sa vyvíja ešte pokrivenejším spôsobom. V dnešnej spoločnosti mnoho ľudí vyhodnocuje problém zvnútra toho konkrétneho problému a snaží sa vyriešiť krízu s bojovným prístupom, ktorý ju nikdy nemôže vyriešiť. Ľudstvo nevie, prečo sa dnes stalo takýmto. Keď vždy o niečom hovoria zvnútra tej veci, vytvárajú všetky možné zákony, aby zaviedli obmedzenia. Ale keď ľudské srdcia nie sú dobré, nastanú nové, pokrivené a horšie problémy; potom vytvárajú ďalšie zákony. Ľudstvo sa týmto spôsobom uzatvára a nakoniec sa uzatvorí do bodu, že absolútne nebude mať úniku. Navyše, tieto veci so sebou prinášajú mnoho, mnoho spoločenských problémov.

Podľa teórie jin a jang by ženy mali byť jemné a nie silné. Muži sú jang a silní, zatiaľ čo ženy sú jin a jemné. Keď sa spojí dohromady jemnosť a sila, zaručene to bude naozaj v súlade. Dnes to nie je tak, že by muži radi zle zaobchádzali so ženami, ale tak, že táto spoločnosť sa pokazila. Muži aj ženy zaobchádzajú zle s druhými. Zároveň v súčasnej dobe došlo k prevráteniu jinu a jangu, a najviac viditeľné je to v Číne. Pozrite sa na atlétov – ženy vždy vyhrajú viac medailí, pričom muži medaily získajú zriedkakedy. Len objasňujem ten zmysel. Prečo je to vo všetkom tak, že jin je veľmi silný a jang je veľmi slabý? Túto okolnosť zapríčinilo prevrátenie jinu a jangu. Následne je tu vedľajší účinok obhajovania takzvaného zrovnoprávnenia žien. Je to práve úpadok spoločenskej morálky, ktorá spôsobuje zmeny v srdciach ľudí v spoločnosti. V skutočnosti, hlboko vo vnútri si ženy neželajú, aby ich manželia boli ako baránky alebo ženy, že je to tak? Nenávidia, že ich manželia nie sú dostatočne mužní a nedokážu byť silní a tvrdí. Ale keď sa muži stanú silnými a tvrdými, ženy to nedokážu strpieť. Nie je to tak?

Ľudia sa nevedia pozerať na základné príčiny úpadku všetkých ľudských javov a všetkého ďalšieho. Riešia špecifické problémy zvnútra tých špecifických problémov: keď problémy vzniknú tu, vytvoria zákony; keď problémy vzniknú tam, vytvoria zákony; a nakoniec ste uzavretí, ako keby ste boli v klietke a nemôžete sa pohnúť. Nakoniec zákony nemôžu ponúknuť cestu von. Všetci zákonodarcovia chcú riadiť ostatných, nepomysleli na to, ako naopak zákony riadia aj ich. Ľudia trpia kvôli tomu, čo si pre seba vytvorili – nie je to presne tak? Preto by ste nemali nasledovať prúd úpadku spoločenských hodnôt, nechať sa unášať prúdom alebo zhoršovať situáciu – „pretože to bežní ľudia chcú robiť takto, budeme nasledovať ich vedenie“. Preto hovorím, že nemôžeme byť ako bežní ľudia. Bežní ľudia nemôžu tieto veci vidieť.

Cesta von pre ľudstvo nespočíva v použití balíkov „zákonov“, ktoré dostanú ľudí pod kontrolu, ale v kultivácii cnosti (de) po celej krajine. Keby sa ľudské mravy zlepšili, neexistovala by taká vec, ako je zlé zaobchádzanie medzi ľuďmi, a ľudia by sa navzájom rešpektovali – mohlo by stále existovať toľko zlých ľudí? Nebola by potrebná ani polícia. „Keď sa sám správam lepšie, než [by som sa správal,] keby ste sa mňa vy policajti pozerali, načo je vôbec polícia?“ Keby si každý cenil cnosť, načo by bolo treba zákony? Ako všetci viete, v starodávnej Číne – a rovnaké to bolo aj v ostatných častiach sveta – keď bola ľudská morálna úroveň veľmi vysoká, neexistovali tam zákony. Nemali zákony! Existoval len veľmi jednoduchý Zákon kráľa. Ľudia na posúdenie dobrého a zlého používali morálku. To, či niečo, čo si urobil, bolo správne, záležalo na tvojich morálnych hodnotách. „Tento človek nemá žiadnu cnosť“ – samotná táto veta by ho súdila. Okresní sudcovia tiež takto riešili súdne spory. Človek bez cnosti bol zbičovaný bambusom, a keď ani to nestačilo, odsekli mu hlavu – „Tento človek už nie je človekom, odseknite mu hlavu.“ Kazil ľudskú morálku, takže s ním bolo skoncované. Kým žijú v tomto svete, ľudia majú ľudské morálne štandardy a ľudské zákony morálneho správania. Bez týchto vecí sú rovnakí ako zvieratá, tak prečo ich ponechávať? Nemali by byť odstránení? Je už veľmi ťažké obrátiť dnešné myslenia ľudstva. Vidíte situáciu so ženami, ktorá sa teraz objavila. Ale nie je to tak aj s vecami v iných oblastiach? V ľudskej spoločnosti je príliš veľa spoločenských problémov. Jediná cesta, ako sa z toho dostať von, je v napraviť ľudské srdcia.

 

Otázka: Mladí ľudia sa chcú vziať. Je to pripútanosť?

Učiteľ: Keďže ani v pevninskej Číne nie je veľa ľudí, ktorí chodia do chrámov – nehovoriac už o belochoch a iných národnostiach – keby som sa bol stal mníchom a učil tento Fa v chrámoch, bolo by nemožné pre ešte viac ľudí, ktorí skutočne môžu získať Fa, aby Fa získali. Keďže som Ho učil v spoločnosti a použil som túto formu, aby som vám umožnil získať Fa, mali by sme použiť metódu, ktorá je v súlade so zvyklosťami tejto spoločnosti, je v súlade s normálnym životom ľudí, a ktorá tiež umožňuje ľuďom praktizovať kultiváciu. Takže sme spravili starostlivé usporiadania, čo sa týka formy vyučovania Fa a podrobností rôznych vecí.

Keby som bol išiel do kláštora, mohol som zostať slobodný. Ale vedel som tiež, že tento Fa sa bude v budúcnosti učiť veľa ľudí. V budúcnosti o ňom bude každý vedieť – či ste z bielej rasy, žltej rasy alebo akýkoľvek druh človeka, budete o ňom určite vedieť. Potom by vznikol obrovský problém: Čo by sa stalo, keby sa už nikto viac neženil? ... Chcú byť ako ja. Keďže kým učím Fa, dávam tiež príklad svojím konaním, vyzerá to, že každý pohyb, ktorý urobím – dokonca aj môj spôsob obliekania – je niektorými ľuďmi kopírovaný. Takže som venoval zvláštnu pozornosť týmto veciam, veľkým či malým. Nielenže učím spravodlivý Fa, ja sám musím byť spravodlivý. Obraz, na ktorom som oblečený v kašaji, má byť zanechaný učeníkom budúcnosti, ktorí sa budú kultivovať profesionálne. Avšak moje vyučovanie Budhovho Fa v bežnej ľudskej spoločnosti, v západnom obleku, sa deje prvýkrát od začiatku neba a zeme a je bezprecedentné. Keďže bol Fa vyučovaný týmto spôsobom, naša kultivácia sa musí prispôsobiť spôsobom tejto spoločnosti.

Keby som urobil niečo zle, budúce ľudstvo by sa veľmi zmenilo. Všetci viete, že Budhovia nejedia mäso. Je mnoho kultivačných ciest. Hoci nie všetky z nich sú také absolútne čo sa týka konzumácie mäsa ako budhizmus, kultivácia vyžaduje odpútať sa od mäsa. Keďže učím tento Fa medzi bežnými ľuďmi a mám kultivujúcich, ktorí praktizujú kultiváciu medzi bežnými ľuďmi, s toľkými ľuďmi, ktorí sa ho učia, ak by som nejedol mäso, ľudia v budúcnosti ho nebudú jesť a životný štýl a strava ľudstva sa zmení. Ale Bohovia vedia, že mäso môže naozaj výdatne posilniť ľudské telo a táto funkcia nemôže byť nahradená vegetariánskym jedlom – to je isté. Samozrejme, pre nás kultivujúcich je to iné. Bez konzumácia mäsa je zdravie kultivujúceho naopak celkom dobré, čo je vďaka kultivácii. Čo sa týka bežného človeka, keď nepraktizuje kultiváciu a neje mäso, bude mať nedostatok výživy – to je isté.

Pokiaľ ide o neženenie sa, nebol by s ľudstvom koniec, keby nebolo potomkov? Vzali sme všetko do úvahy. Je pravda, že je tu pravidlo zakazujúce svadbu kultivujúcim, ktorí sa stanú budhistickými mníchmi. Ale v iných kultivačných cestách to nie je absolútne. V minulosti mali kultivačné praxe rôzne požiadavky na ľudí v dôsledku rôznych historických období, rôznych historických období ľudstva alebo rôznych období civilizácií.

Dôvodom pre neženenie sa je odstránenie dvoch ľudských vecí – túžby a sexuálnej príťažlivosti. Ale keď praktizujete kultiváciu medzi bežnými ľuďmi, nedá sa to urobiť hneď na začiatku, pretože ľudstvo sa stále potrebuje rozmnožovať. A máme veľmi veľa ľudí, ktorí sa kultivujú v spoločnosti bežných ľudí. Takže, keď chcete, aby kultivujúci praktizovali kultiváciu v spoločnosti bežných ľudí, ale zároveň chcete, aby sa odtrhli od spôsobu života bežných ľudí v spoločnosti... absolútne nie je dovolené, aby ľudská spoločnosť naozaj zmizla! Vy si myslíte, že ľudstvo nie je dobré, ale je to takisto súčasť tohto nášho vesmíru, ktorý sa rozprestiera odhora až nadol, a je to tiež súčasť prejavu tohto Fa na najnižšej úrovni. Ľudstvo nemôže prestať existovať. Ale nezáleží na tom, či sa vy, ako jednotlivec, nechcete oženiť. To je osobná záležitosť a nie je to nesprávne. Ale je tu jedna vec: keď sa človek neožení, nie je to pripútanosť. Nemali by sme sa mylne zdržovať ďalšou prekážkou – že človek musí opustiť svet bežných ľudí, aby dosiahol dovŕšenie.

Napríklad ľudia, ktorí nasledovali kultivačné cesty, ktoré boli odovzdávané niekoľko tisíc rokov, sa neženia – či to boli cesty školy Budhu, školy taoizmu, pôvodného katolicizmu, kresťanstva alebo tie, čo sa odovzdávali v horách. Takže to spôsobilo, že si ľudia vytvorili názor vo svojom pochopení: pokiaľ človek praktizuje kultiváciu, nemôže sa oženiť. Toto je vážne zasahovanie pre dnešné šírenie nášho Dafa vo svete. Určite nenechajte túto prekážku spôsobiť, že by sa naši učeníci, ktorí praktizujú kultiváciu vo svete bežných ľudí, neženili. Forma, ktorú preberá naša kultivácia dnes, je na zlepšovanie vás uprostred najzložitejšej skupiny ľudí, namiesto toho aby len zlepšovala vašu pomocnú dušu (fu yuanshen) alebo aby ste kultivovali niekoho iného. Musíte teda zoceľovať svoje srdce medzi týmito najzložitejšími bežnými ľuďmi. Učeníci praktizujúci vo svete bežných ľudí musia zodpovedať spôsobom bežnej ľudskej spoločnosti. Toto je časť tohto pevného Fa. Rozumiete tomu, čo hovorím? Ale sexuálna túžba a príťažlivosť sú pripútanosti, ktoré je určite potrebné odstrániť. Nenechajte tie starodávne kultivačné cesty alebo kultivačné metódy tých starodávnych náboženstiev vytvoriť mylnú predstavu, že aj my musíme praktizovať kultiváciu tým spôsobom. Tak to nie je. Forma našej kultivácie dnes je kultivačnou metódou, ktorú som vám zanechal, vrátane rôznych požiadaviek na spôsob šírenia tohto nášho Fa v dnešnej spoločnosti – všetko toto bude zanechané pre budúce generácie.

Všetci viete o našich výslovných pravidlách. Napríklad: nezapletáme sa do politiky; nezakladáme formálne organizácie na spravovanie vecí; nevytvárame hierarchiu; a nedotýkame sa peňazí. Tento Fa rozhodne nebude ľuďom dávať oficiálne tituly. Nezáleží na tom, čo robíte, alebo aké vysoké je vaše postavenie v spoločnosti – neovplyvní to vašu kultiváciu. To sú záležitosti bežnej ľudskej spoločnosti; vaša kultivácia je vaša kultivácia. Mali by ste rozlišovať medzi tým, čo robíte medzi bežnými ľuďmi, a medzi vašou kultiváciou – sú to dve rôzne veci. Napríklad, ak je práca, ktorú robíte medzi bežnými ľuďmi, prospešná bežnej ľudskej spoločnosti a ľudstvu, hromadíte si cnosť, ale nepraktizujete kultiváciu – sú to dve rôzne veci, takže by ste si mali byť istí, že ich nemiešate dohromady. Niektorí ľudia hovoria: „V práci si hromadím cnosť a robím dobro, takže v budúcnosti dosiahnem dovŕšenie.“ Ak človek naozaj nepraktizuje kultiváciu, tak aj keby sa stal predsedom alebo vodcom náboženstva, alebo aj keby postavil chrámy a vztýčil sochy Budhov, nedosiahne dovŕšenie. Je to myšlienka na vlastné ospravedlnenie. Práca je práca a nikdy nemôže nahradiť kultiváciu; kultivácia je kultivácia; veci bežných ľudí sú veci bežných ľudí. Robiť veci pre náboženstvo je to isté ako robiť veci pre bežných ľudí; tí, ktorí prijali náboženský život, nie sú Budhovia. Budhovia uznávajú ľudské srdcia, ale nie náboženstvo. Sú to dve odlišné veci – nepopleťte ich.

 

Otázka: Učiteľ, rád by som vám odovzdal pozdravy v mene študentov zo Shenzen a Guangzhou. Než som prišiel, požiadali ma, aby som určite doručil túto správu.

Učiteľ: Povedz im, že Učiteľ vo svojom srdci stále myslí na všetkých svojich učeníkov.

 

Otázka: Študenti stredných škôl, ktorých čakajú prijímacie skúšky, sú veľmi zaneprázdnení školskou prácou a robia menej cvičenia. Čo by sa v tejto situácii malo urobiť?

Učiteľ: To nie je problém. Pohyby v našej kultivačnej praxi sú doplňujúcimi prostriedkami na dosiahnutie dovŕšenia . Hoci sú dôležité, ešte dôležitejšia je naša kultivácia srdca a mysle. Ak sa vždy hlboko vo vnútri považujete za praktizujúceho a v nejakom období – aj keď je to veľmi dlhé obdobie – ste naozaj príliš zaneprázdnený na to, aby ste mohli robiť cvičenia, ale hlboko vo vnútri sa vždy považujete za praktizujúceho a držíte sa požiadaviek, váš gong bude stále rásť. Ale je tu jedna vec: je neprijateľné, ak si myslíte: „Potom keďže Učiteľ toto povedal, nebudeme už viac robiť cvičenia.“ To je zachádzanie do ďalšieho extrému. Keďže existujú špeciálne okolnosti, budú brané špeciálne ohľady. Je to preto, že Budhov Fa je bez hraníc. Čo znamená „Budhov Fa je bez hraníc“? Má nekonečne mnoho prostriedkov a spôsobov; má mnoho spôsobov, ako spasiť ľudí, podľa situácie každého človeka.

 

Otázka: Učiteľ, bude zajtra dovolené zhotovovať videozáznam?

Učiteľ: Mohli ste počuť, že v Číne sa veľa ľudí učí Fa, ktorý vyučujeme, a že ja už nedávam prednášky. Ani sa nestretávam so študentmi v Číne. Vlastne som sa nestretol so študentmi v Číne po tri roky. Ale čoraz viac ľudí sa Ho učí a to pritiahlo pozornosť spoločnosti. Vidí, že sa Ho mnoho ľudí učí. Navyše potom, čo sa Ho naučia, všetci cítia, že je dobrý. Ako to hovoríte vy praktizujúci, potom, čo sa Ho ľudia naučia, sú všetci veľmi odhodlaní v kultivácii. Hneď ako potom bude počet ľudí významný, môžu v čínskej spoločnosti niektorí ľudia začať trochu premýšľať. Mnoho ľudí môže chcieť ohodnotiť mňa a tento Fa s myslením bežného človeka. Je veľmi ťažké urobiť pre ľudí dobré veci, pretože mysle ľudí nie sú spravodlivé. Snažíme sa vyhnúť týmto zbytočným problémom. Preto keď som sa v súčasnom období stretol so študentmi v niektorých krajinách, povedal som im, aby nerobili audio alebo video záznamy. Čo je dôvodom? Aby sa minimalizovalo šírenie týchto vecí do Číny. Hoci sa nezapletáme do politiky – takže tu samozrejme nie je otázka politiky – zlí ľudia by mohli spôsobiť škodu tým, že by nás citovali mimo kontextu, pretože chcú vyvolať problémy. Hlavným dôvodom je vyhnúť sa problémom, aby tento náš Fa mohol byť zanechaný ľudstvu a budúcnosti presne a bez chýb a odchýlok. Keď utrpíme akúkoľvek zbytočnú stratu, bude to niečo, čo budeme v budúcnosti ľutovať. Nemôžeme myslieť len na súčasnosť.

Či sú to audio alebo videonahrávky, určite v budúcnosti nezostanú – to je isté. Ako viete, niektoré sú mazané už teraz; teda, niektoré videozáznamy, ktoré boli spravené skôr, už stratili obraz a audiozáznamy stratili zvuk. Sú postupne mazané. Niektoré veci nemôžu byť ponechané týmto spôsobom. Keď ostatní počujú, čo som povedal konkrétne ku vašej situácii, budú mať odlišnú situáciu a budú tomu rozumieť odlišne. Čuan Falun je vhodný na čítanie pre každého. Taká je situácia. Je na vás, čo robiť. Nedal som na to absolútnu odpoveď.

 

Otázka: Majster, som zo Šanghaja. Učeníkom zo Šanghaja skutočne veľmi chýbate. Potom, čo som sa vrátil z poslednej Medzinárodnej konferencie výmeny skúseností, povedal som im, že som vás videl, a všetkým tiekli slzy. Požiadali ma, aby som vám odovzdal ich pozdravy.

Učiteľ: Povedz im, že ľutujem, že som nešiel do Šanghaja vtedy, keď som učil túto prax. Keďže som v tom čase chcel pre tento Fa zanechať spravodlivú cestu, nebol som ako iní čchi-kungoví majstri, ktorí sa správajú ako pouliční predavači bylinkových medikamentov alebo sami cestujú so svojím obchodom. Prichádzal som len na pozvanie miestnych čchi-kungových organizácií, Spoločnosti na vedecký výskum čchi-kungu alebo vládnych inštitúcií. Šanghaj [ma] nepozval, takže to nebolo úspešné. Keď mi neskôr poslali pozvanie, prestal som už prax vyučovať. Ale je mi veľmi ľúto, že som sa nedostal do tohto veľkého mesta v Číne, aby som učil Fa. Po Pekingu je Šanghaj najväčším mestom Číny. Samozrejme viem, že teraz v Šanghaji študuje Fa mnoho ľudí. Teší ma, že hoci som tam nešiel, myslím, že celkový smer šírenia a vývoja Dafa v Šanghaji je zdravý a študovali Ho pevne – to je dobré.

 

Otázka: Učiteľ Li, som učeník z Pekingu. Všetci učeníci z Pekingu vám posielajú pozdravy.

Učiteľ: Vy v Pekingu, a vlastne nielen tí v Pekingu – to isté platí pre študentov v mnohých oblastiach – tiež mi chýbate. Ale zdráham sa s vami stretnúť, pretože hneď ako sa s vami raz stretnem, keď ma jeden človek uvidí, o niekoľko hodín prídu desiatky; v priebehu dňa by mohlo prísť niekoľko tisíc ľudí; a na ďalší deň by mohlo prísť cez desaťtisíc ľudí. Mohli by tiež prísť ľudia z iných oblastí – presne ako dnes, mnoho ľudí prišlo z iných oblastí. Potom by to viedlo k nejakým negatívnym reakciám v spoločnosti, takže sa s vami nemôžem stretnúť. Ale tiež si myslím, že ak sme bez problémov schopní šíriť Fa pod prísnym sociálnym systémom, prešli sme skúškou vo veľmi drsnom období histórie. Takže v akomkoľvek budúcom časovom období budeme schopní zostať nezdolní,  že áno?

 

Otázka: Máme študentov, ktorí priniesli výtlačky Čuan Falunu z Hongkongu a Číny. Je v poriadku predávať tie knihy v konferenčnej sále?

Učiteľ: Keď máte v zásobe výtlačky Čuan Falunu, chcete urobiť nejaké dobré veci pre ľudí na konferencii a uľahčiť veci pre študentov bez knihy, nemyslím, že je na tom niečo zlé – môžete to robiť. Keďže nehľadáte slávu alebo seba-záujem, nie je to problém. Ale predtým ako urobíme tieto veci, dajte to vedieť ľuďom, ktorí to majú v Spojených štátoch na starosti, aby sme sa vyhli iným druhom vedľajších účinkov. Nemyslím si, že je to problém.

Vy, ktorí ste sa so mnou stretli naposledy, ste už prešli obdobím kultivácie. Myslím, že ste získali určitý stupeň pochopenia Fa a nebudete konať nezodpovedne. Prečo som si taký istý? Pretože viete, čo učím. Nechceme nič – len ľudské srdcia. Ak sa srdcia týchto ľudí nemôžu zmeniť, tento Fa nebude na nič. Žiadna forma nátlaku nemôže zmeniť srdcia ľudí, takže sme nestanovili toto pravidlo alebo tamto pravidlo, ani sme nežiadali, aby ste robili toto alebo tamto – to my nerobíme. Dôvod, že sa tento Fa môže zdravo vyvíjať, mať viac ľudí, ktorí sa Ho učia, a môže hrať takú dobrú úlohu v spoločnosti, je práve v tom, že Fa už je v ľudských srdciach, pretože vedia, ako sa správať a pretože už nepotrebujú nikoho, kto by im hovoril, čo robiť, a nepotrebujú mňa, aby som im hovoril, čo robiť. Preto o to nemám takú starosť. Keby niekto z nás tu nerobil veci dobre, ostatní by to okamžite videli. Je tu Fa; máte Fa na posudzovanie vecí. Určite to tak funguje.

 

Otázka: Učiteľ povedal, že Fa by sa nemal rozširovať len medzi nami Číňanmi, ale aj medzi inými rasami. Dúfame, že Učiteľ nám môže poskytnúť vedenie v tom, ako široko rozširovať Fa iným národom.

Učiteľ: Ani na toto nemáme nejaké konkrétne pravidlo. Fa bol zverejnený pre ľudí. Doteraz bola kniha preložená do nemčiny, japončiny, kórejčiny, francúzštiny, angličtiny, ruštiny a ďalších [jazykov]. V každom prípade je ich veľa. Taliansky preklad je tiež zrejme na ceste a na prekladoch do iných jazykov sa intenzívne pracuje.

Na týchto veciach pracujú prekladateľské skupiny, pretože hneď ako sú materiály dostupné, ľudia ich môžu čítať. Čo sa týka toho, ako šíriť [Fa], nemáme žiadne pravidlá určujúce, že sa to má robiť týmto alebo tamtým spôsobom. Myslím, že tento Fa považujeme za dobrý, keď ho rozširujeme, a tak si Ho ľudia cenia. Práve preto, že je dobrý, chcete o ňom povedať ostatným. Takže spôsob, akým sa tento Fa šíri, je úplne od srdca k srdcu a od človeka k človeku. V podstate sa šíri takto. V Číne je už vyše dvadsať miliónov ľudí, ktorí sa naozaj kultivujú. Keď sa pripočítajú ľudia, ktorí sa kultivujú tu a tam, je ich teraz sto miliónov. Ale na povrchu to vyzerá pokojne a neznáme pre ľudí v spoločnosti. Každý Ho teda šíri od srdca k srdcu – ústnym podaním a zo srdca. Už to vytvorilo dosť veľký trend. Nie sú tu špeciálne pravidlá a každý to robí zo svojej vlastnej slobodnej vôle. Rozumiete, čo myslím? Nestanovujeme žiadne formálne druhy vecí, pretože škola Budhu učí spásu všetkých vnímajúcich bytostí – spásu ľudí. Nie je to tak, že idete spasiť ľudí, keďže stále praktizujete kultiváciu a určite nemôžete ľudí spasiť. Ale predstavovanie Fa ostatným je najlepší spôsob, ako im pomôcť Fa získať. Ľudia v budúcnosti budú vedieť, aký je drahocenný. Bez ohľadu na to, koľko peňazí niekomu dáte, alebo koľko dobrých vecí niekomu dáte, nie je to také dobré ako dať mu Fa. Fa môže umožniť oblasti, národu, štátu, alebo dokonca ľudstvu obnoviť morálku a získať šťastie, pokoj a harmóniu. Iba s týmito vecami sa ľudstvo môže vyvíjať zdravým spôsobom.

 

Otázka: Potom, čo som sa učil Falun Budhov Fa, prvá vec, ktorú som chcel urobiť, bola tvrdo pracovať a odvádzať dobrú prácu. Čítam knihu, keď naozaj nemám čo robiť.

Učiteľ: Nie je to najlepšie? Možno vám niektoré veci, na ktoré narazíte vo svojom živote, v práci alebo v spoločnosti môžu pomôcť zlepšiť sa s ohľadom na niektoré vaše pripútanosti. Keď na niečo narazíte, možno je to na odstránenie vašich pripútaností, alebo vám to má s niečím pomôcť. Keď raz človek nastúpi na cestu kultivácie, od tej chvíle nebude v jeho živote nič náhodné. Keďže vaša kultivácia bola systematicky usporiadaná a času nie je tak veľa, nie je možné, aby tam bolo čokoľvek náhodné. Všetko bolo tesne usporiadané. Nepovažujte tie zdanlivo náhodné a triviálne veci, na ktoré narazíte v každodennom živote, za náhodné, pretože sa vám nemôže stávať veľa čudných vecí a nemôžete ísť praktizovať kultiváciu do inej dimenzie – neboli by ste schopní zlepšovať si takto srdce a myseľ. Ste stále v stave, kedy ste medzi svetskými vecami, vaše problémy sú stále problémami bežných ľudí, váš spôsob života je stále spôsobom života bežného človeka a veci, na ktoré narazíte, nie sú oveľa odlišné od tých predtým. Ale keď o tom pozorne premýšľate, nie sú rovnaké. Všetky prichádzajú, aby vám umožnili zlepšiť sa v kultivácii.

 

Otázka: Učíte Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. V určitej situácii niekto možno zradil ostatných a v tej situácii sme sľúbili ostatným, že im pomôžeme dať tomu darebákovi lekciu.

Učiteľ: Takto uvažujeme my, a je to tiež v knihe: keď natrafíte na nejakú bežnú vec, ktorá vás naozaj rozhnevá a chcete zasiahnuť, nie je to tak, že nesmiete. Je pre vás v poriadku povedať pár slov, keď na to narazíte. Možno vaše slová nebudú mať žiaden účinok, alebo možno to, čo poviete, nebude k veci, pretože nemôžete vidieť, čo je za ich konfliktom, teda, aký je ich karmický vzťah. Napríklad, sú dvaja ľudia a jeden druhého udrie. Vy si myslíte, že z pohľadu bežného človeka je ten človek, ktorý udrel iného, zlý – prečo tú osobu udrel? Ale keď vrátite čas, zistíte, že v prvej polovici života tej osoby alebo v jej predchádzajúcom živote tohto človeka raz udrela. Keď sa my kultivujúci pozeráme na človeka, nemôžeme sa pozerať na jeden jeho život; mali by sme sa pozrieť na jeho celú bytosť. Tá osoba tomuto človeku dlhuje.

Je rozumné, aby tieto veci riešila polícia a svetským princípom zodpovedá, aby bežní ľudia riešili bežných ľudí – to nenarušuje žiadne princípy. Ale povedal by som, že keď kultivujúci vidia tieto veci, mali by zasahovať menej, alebo sa pokúsiť nezasahovať vôbec. Prečo? Pretože keď zasiahnete, je pravdepodobné, že to budete riešiť nesprávne. Ak to tak nemá byť, ale vy, ako kultivujúci, trváte na robení vecí tým spôsobom, mohli by ste si vytvoriť karmu oddialením alebo pokazením tej veci. Ten Boh pre neho pôvodne usporiadal, že v tomto živote zaplatí za svoju karmu, ale teraz za ňu nemôže zaplatiť a tí dvaja si budú musieť nájsť príležitosť, aby tým prešli znovu. Toto mám na mysli. Ale keď naozaj narazíte na hrozné veci ako vražda alebo podpaľačstvo a ignorujete ich, je to problém charakteru. Vy ste kultivujúci, ale aj Boh by s tým niečo urobil, že? Avšak na druhej strane, normálne naši študenti zriedka narazia na takéto veci alebo na ne dokonca nenarazia vôbec. To znamená, že nie sú pre vás vo vašom živote usporiadané, pretože veci musia pomáhať zlepšovať váš charakter. Ak sú tie veci nepoužiteľné, za normálnych okolností na ne naši študenti narazia len zriedka alebo takmer nikdy.

Čo sa týka zradenia niekoho alebo sľúbenia niečoho bežnému človeku, to sú všetko záležitosti bežných ľudí. Keď raz praktizujete kultiváciu, musíte posudzovať veci podľa Fa a držať sa štandardu kultivujúceho. Keď všetko posudzujete štandardami bežných ľudí – tá „zrada“ alebo to „sľúbenie niečoho bežnému človeku“ – nie ste len bežnou osobou?

 

Otázka: Zahraniční študenti v Spojených štátoch všetci študujú nudné prírodné vedy s určitou pripútanosťou.

Učiteľ: Mohol by som o tom hovoriť zajtra. Poviem vám tento princíp: ľudská história a veda sú v skutočnosti omyl. Základňa ich vývoja, rovnako ako základňa ich pochopenia ľudstva, prírody a hmoty, to všetko je mylné. Toto vyústilo do poškodenia morálky dnešnej ľudskej spoločnosti. Toto je hlavná otázka; Budem o tom hovoriť zajtra. Ale je tu jeden bod: keby ľudstvo nemalo žiadne vedomosti, ľudia by dnes neboli schopní čítať Čuan Falun, alebo by prinajmenšom neboli schopní vidieť vyššie a hlbšie vnútorné významy v ňom. Takže pravdepodobne nie je náhoda ani to, že ste sa naučili vedomosti, ktoré máte. Budúce ľudstvo sa bude vyvíjať na novom vedeckom základe, takže tiež budú potrebovať vedomosti.

Myslím si, že ako učeníci Dafa budete prirodzene vedieť, čo robiť, keď príde čas. Možno ani tieto veci nie sú náhodné. Takže teraz by ste sa mali jednoducho učiť to, čo by ste sa mali učiť a nebrať to za niečo, k čomu ste pripútaný. Počul som, že praktizujúci študent ukončil školu, pretože urobil niečo zle, keď prvýkrát prišiel do Spojených štátov. Povedal by som, že možno prvýkrát urobil niečo zle, ale teraz ešte pridáva k svojej predchádzajúcej chybe. Keďže sa stalo to, čo sa stalo, nevytvárajte si zámerne ťažkosti pre svoj život v budúcnosti – niektoré chyby, ktoré ste urobili, nemožno napraviť rovnakým spôsobom. Vo svojom srdci viete, že ste konali nesprávne, viete, že to tak nebudete v budúcnosti robiť, a keď príde na tieto veci, ak sa v budúcnosti činíte lepšie a úspešne to nahradíte, je to v poriadku. Nemyslím si potom, že je tu problém. Pri týchto veciach nevyžadujeme, aby ste išli a tú záležitosť vrátili späť a zaplatili za minulosť, pretože ste to urobili nesprávne – nebudeme to robiť týmto spôsobom. Inými slovami, nevytvárajte si ťažkosti vo svojej kultivácii a nevytvárajte si ťažkosti v živote. Čo sa týka študentov, práve teraz vám môžeme povedať len to, aby ste dobre študovali – keďže si študent, mal by si dobre študovať.

Aj keď robíte nejaký iný druh práce, pretože je to druh práce v bežnej ľudskej spoločnosti a z perspektívy princípov bežnej ľudskej spoločnosti je to služba ľudskej spoločnosti v tejto dimenzii, mali by ste ju tiež robiť dobre. Je to preto, že ľudstvo je tiež prejavom života na najnižšej úrovni Dafa vesmíru.

 

Otázka: Učiteľ, v mene učeníkov z Nemecka by som Vám chcel odovzdať naše pozdravy.

Učiteľ: Videl som pozvanie z Nemecka. Rusko tiež poslalo pozvanie minulý rok v novembri, keď bola zima. Keď sa oteplí, nájdem si čas na cestu.

 

Otázka: Učiteľ, emigroval som do Japonska. Vždy sme chceli, aby ste prišli do Japonska, keď na to budete mať v budúcnosti príležitosť.

Učiteľ: Keď som robil prednášky v Guangzhou, zúčastnil sa niekto z Japonska. Potom sa vrátil do Japonska a dal dokopy nejakých ľudí, pričom všetci boli Japonci. Zdá sa, že všetci, čo sa učili, boli starší ľudia. Po nejakom období učenia sa stále nemohol vzdať čchi-kungu, ktorý praktizoval predtým, takže sme ho nikdy nekontaktovali. Pretože ani všetci tí ľudia, ktorých učil, neboli čistí, nekontaktovali sme ho.

 

Otázka: Môj manžel je Japonec, ale Dafa sa mu veľmi páči. Myslí si, že je veľmi dobrý.

Učiteľ: Možno je tam kultúrny rozdiel. Ale myslím, že ak sa Ho Japonci naozaj môžu učiť, bude to pre nich jednoduchšie než pre belochov, pretože ľudia z Východu majú rovnaký spôsob myslenia; Západniari majú iný spôsob myslenia. Ale potom, čo sa Ho ľudia zo Západu naučia, sú tiež dosť dobrí. Bol som raz v Japonsku, ale len na to, aby som videl, ako sa Japoncom darí.

 

Otázka: Keď sa v budúcnosti tento Dafa stane Fa v ľudských srdciach, aké budú veci v oblastiach sociálnych vied, ako filozofia a literatúra?

Učiteľ: Všetko sa zmení a bude to úplne nové. Ľudské porozumenie tejto spoločnosti, ľudskosti a všetkého bude prevrátené. Takže teraz mnoho našich študentov v Pekingu vie, že sú odlišní od ostatných ľudí a rozširujú výrok: „My sme nové ľudstvo.“ Samozrejme, nepodporujem ich slová, len vyjadrujem tú myšlienku. Bude to určite odlišné od spôsobu, akým dnešní ľudia myslia a chápu veci – to je isté. Ako pokračujete v štúdiu tohto Fa do hĺbky, budete mať nové porozumenie všetkého. Vy, tu prítomní, máte relatívne vysoké odborné tituly a mnohí študujete v zahraničí. Ako to postupne zažívate a premýšľate o tom, zistíte, že vaše pochopenie všetkého o ľudstve prechádza zmenou. Je to preto, ako som povedal, že vývoj ľudstva, ľudské pochopenie svojich počiatkov a pôvodu – evolučná teória vôbec neexistuje – a jeho pochopenie hmoty, vesmíru, života, sveta pred nami a pochopenie kozmického priestoru, to všetko sa vyvíjalo na nesprávnych základoch.

 

Otázka: Kedy hlavná duša vstúpi...

Učiteľ: Hlavná duša zvyčajne vstúpi krátko pred narodením, ale konkrétny čas nie je pevne daný. Môže to byť moment pred narodením, alebo dlho pred narodením – pol mesiaca, mesiac, alebo dokonca skôr – to všetko je možné.

 

Otázka: Aký je pohľad Učiteľa na klonovanie ľudí?

Učiteľ: Keď ľudstvo nemá žiadne morálne normy, bude robiť čokoľvek. Keď sa taký človek narodí, nemá to koncept rodičov a nemá to koncept ľudskej etiky a morálky – je to desivé. Môže dokonca naklonovať tú istú osobu, aby tú osobu nahradila, a zabiť ju. Tieto veci sa objavujú iba po degenerácii ľudskej morálky. Ale nemyslím si, že klonovanie ľudí sa uskutoční, pretože Bohovia to nedovolia. Aj keby bol klon vytvorený, nebola by to tá osoba – mohol by sa do neho dostať len démon, pretože Bohovia by mu nedali dušu.

 

Otázka: Keď ľudia zmiešanej rasy praktizujú kultiváciu, do ktorého raja pôjdu?

Učiteľ: Čo sa týka ľudí, ľudia zmiešanej rasy už nemajú zodpovedajúcu ľudskú rasu v nebesiach. Ak sú to kultivujúci, ich vonkajší vzhľad už nie je dôležitý a všetko záleží na prapôvodnej duši (yuanshen). Ak je jeho prapôvodná duša bielej rasy, je beloch; keď je jeho prapôvodná duša žltej rasy, je žltý, keď je jeho prapôvodná duša čiernej rasy, je černoch. Je to iná vec, keď človek praktizuje kultiváciu.

 

Otázka: Môže človek zmiešanej rasy uspieť v kultivácii?

Učiteľ: Či sa niekto môže kultivovať a či môže uspieť v kultivácii, to všetko záleží na ňom samotnom. Ak osoba zmiešanej rasy môže vytrvať v kultivácii, môže tiež dosiahnuť dovŕšenie. Keď uspeje v kultivácii, jeho prapôvodná duša sa vráti tam, odkiaľ pochádza. 

 

Otázka: Čo stratila osoba zmiešanej rasy, ako ste povedali naposledy?

Učiteľ: Stratila telo, ktoré prechádza odhora nadol až sem. Dovoľte mi to povedať takto: Ľudia žltej rasy majú ľudí žltej rasy tam hore a ľudia bielej rasy majú ľudí bielej rasy tam hore. On túto niť stratil.

 

Otázka: Povedali ste, že dieťa má prapôvodnú dušu až po narodení. Takže je pravda, že život počas tehotenstva neexistuje? Prosím, vysvetlite to.

Učiteľ: To nie je pravda. Čokoľvek... Povedal som, že keď je čokoľvek stvorené, vstúpi do toho život. Výrobok z továrne, čokoľvek, vidíte to takto, no napriek tomu je všetko živé. Keď je embryo veľmi nepatrné v tele matky – v momente, kedy je ten malý kúsok tela vytvorený – je už živý. Takže ako môže byť živý bez prapôvodnej duše? Bez prapôvodnej duše má stále život sám osebe. Je to preto, že s ľuďmi, okrem nich samotných... nehovorila kultivácia v minulosti o troch dušiach a siedmich duchoch? Samozrejme, to, čo povedali, nebolo konkrétne. Len vám popisujem tú myšlienku, teda, že okrem vašej hlavnej prapôvodnej duše má vaše telo aj iné elementy, ktoré vytvárajú ľudský život. Fyzické telo samo osebe má tiež život s obrazmi vašich rodičov – obrazy vášho otca a matky sú tiež živé. Ľudské telo je ako také veľmi zložité.

 

Otázka: Je potom potrat tiež považovaný za zabitie?

Učiteľ: Presne tak. Potrat počas tehotenstva je zabitie. Nezáleží na tom, akou sa stala ľudská morálka, alebo či to ľudstvo alebo jeho zákony dovoľujú – zákony nemôžu reprezentovať Bohov – ak si zabila, zabila si. Môžeš argumentovať, že podľa zákona si nezabila – to hovoria ľudia. Zistili sme, že v priestore obklopujúcom pôrodnice je mnoho detí, ktoré nemajú kam ísť – chýbajú im časti tiel, alebo majú kompletné telá, ale sú to všetko mladé, malé životy detí. Pôvodne sa tieto životy reinkarnovali a mohli mať vlastnú budúcnosť, mohli žiť toľko a toľko rokov a potom vstúpiť do ďalšieho cyklu prevteľovania. Ale ty ho zabiješ  ešte skôr, než sa vôbec narodí. Potom musí bolestivo trpieť počas tých dlhých rokov – tá malá bytosť je úplne sama, je to veľmi smutné! Musí počkať, kým všetky jeho roky na zemi vymedzené nebesami uplynú, a iba potom môže vstúpiť do ďalšieho cyklu prevtelenia. Takže ty ho zrazu dostaneš do takej ťažkej situácie – môžeš povedať, že to nie je zabitie? Navyše, tá karma je dosť veľká.

 

Otázka: Môže sa človek s touto karmou stále kultivovať?

Učiteľ: Áno, samozrejme, že sa môže kultivovať. Ale ako som povedal, Dafa vesmíru je všezahŕňajúci. Z pohľadu jednej konkrétnej úrovne sa Fa stane absolútnym. Rôzne úrovne majú rôzne Fa a čím vyššia úroveň, tým jasnejšie je pochopenie princípov. Je to preto, že keď sa naozaj vykultivujete k dovŕšeniu, budú určite bytosťami vo vašom vesmíre. Niektorí ľudia potom uvažujú: „Nerobme si teda starosti so zabíjaním.“ Každý, kto premýšľa týmto spôsobom, určite nemôže uspieť v kultivácii. Ak neuspejete v kultivácii, nemôžete si dovoliť splatiť tie životy, ktoré ste zabili. Rozumiete, čo hovorím? Kultivácia môže tieto veci nahradiť, ale musí to byť opravdivá kultivácia. Karmický výsledok sa určí po dovŕšení.

  

Otázka: Ak bol potrat vykonaný pred dvadsiatimi rokmi, keď som o tom nič nevedela a bolo to povolené, čo sa stane, ak praktizujem teraz kultiváciu s takou veľkou karmou?

Učiteľ: Jednoducho sa sústreď na kultiváciu. V skutočnosti, kto vie, čo urobili mnohí z nás v niektorom zo svojich mnohých životov; a kto vie, koľko karmy z tých životov dlhujeme. Dnešní ľudia všetci do tohto bodu prišli s karmou nabalenou na karme; ľudia bez karmy neexistujú. Zrejme tu nie je nikto, kto nevzal život; zabitie sa nevzťahuje nutne na zabitie človeka. Keďže ťa môžeme zachrániť a keďže si schopná kultivovať sa a získala si Fa, nemysli na tieto veci. Jednoducho sa sústreď na kultiváciu a ja urobím usporiadanie. Ak dosiahneš dovŕšenie, bude o túto záležitosť dobre postarané.

 

Otázka: Niekoľko študentov Falun Dafa v Nemecku sú lovci. Hovoria, že líšky posadajú ľudské telá a nie sú dobré. Doteraz som to neprijal.

Učiteľ: Nebudeme hovoriť o líškach samotných. Je možné, že nebudú v budúcnosti existovať. Ale ako kultivujúci by sme sa mali pokúsiť nerobiť veci, pri ktorých sa zabíja. Okrem toho, máme milosrdenstvo. Čo sa týka posadnutia líškou, veľa líšok získalo nejaké zvláštne sily; niektoré líšky nemajú zvláštne sily a nie sú schopné posadnúť ľudské telá.

 

Otázka: Bude sa budúce ľudstvo musieť kultivovať nahor?

Učiteľ: V čase  keď príde budúce ľudstvo budú mať takmer všetci z vás kultiváciu ukončenú; ale ten [čas] tiež príde čoskoro. Audio a video nahrávky nebudú zanechané pre ľudí v budúcnosti a oni nebudú poznať moju podobu. Niektorí ľudia hovoria, že som prezradil mnohé nebeské tajomstvá. V skutočnosti ľudia budúcnosti nepočuli moje vyučovanie Fa. Ľudia na ulici teraz nepoznajú a nepočuli Fa. Samozrejme, ak naozaj praktizujete kultiváciu, dosiahnete dovŕšenie a odídete, potom vyučujem Fa Bohom. Takže nebeské tajomstvá neboli prezradené ľuďom. Budúci ľudia vstúpia do úžasného obdobia a budú mať dosť veľa požehnania. Bude pre nich relatívne ťažšie praktizovať kultiváciu, keďže v dobrom prostredí nebude tak veľa trápenia. Takže vôbec nebude ľahké praktizovať kultiváciu. Ale na druhej strane, to bude tiež normálne – ľudský svet nebude taký tvrdý alebo taký zlý a bude to obdobie normálnej civilizácie.

Kultivácia je plná trápenia. A nie je to obmedzené len na ťažkosti, ktorými trpíte vy. Predtým som povedal: „Vysoké miesta sú mimoriadne chladné.“ To, čo som povedal, sa líši od toho, čo hovoria bežní ľudia. Keď sa teda vaše sféra pozdvihne, váš gong sa zvýši a všetko ostatné sa u vás príslušne zlepší. Váš spôsob myslenia sa tiež zmení a zistíte, že veľmi málo ľudí má s vami niečo spoločné, o čom by ste sa porozprávali. V tomto zmysle sa budete cítiť veľmi osamelí a budete cítiť určité trápenie vo vnútri. Potom spolu s tým príde určitý stav: bude sa vám zdať, že si máte menej čo povedať s bežnými ľuďmi, máte s nimi menej kontaktu, dokonca s členmi vašej rodiny – je isté, že to tak bude. Ale to je všetko normálne. Jednoducho robíme, čo môžeme , aby sme ten vzťah vyvážili. Je to preto, že vy naozaj nemôžete byť považovaný za bežnú osobu. Keďže ste Bohovia a keďže už nie ste bežní ľudia... V minulosti, hneď ako mních, ktorý praktizoval kultiváciu, opustil svet bežných ľudí, bol napoly Bohom – samozrejme, dnešní mnísi nie sú takí a ani nemajú tú kvalitu. Prečo sa hovorilo, že je napoly Bohom, hneď ako opustil svet bežných ľudí? Predtým, keď niekto, kto sa kultivoval, opustil svet bežných ľudí, prerušil by všetky spojenia so svetom. Myslíte, že bol stále človekom? Samozrejme, nemohol byť rovnaký ako človek. Ľudia nemôžu žiť bez tých bežných ľudských emócií. Potom, čo ste praktizovali kultiváciu a naozaj ste sa zlepšili, zistíte, že nie ste pripútaný k tomu, k čomu sú pripútaní ľudia, a že považujete to, o čom sa ľudia radi rozprávajú , za skutočne nudné.

Potom tu určite bude rozdiel medzi vami a ľuďmi a táto medzera sa bude postupne zväčšovať. Ale nemali by ste veľmi premýšľať o tomto aspekte vecí, pretože keď raz vstúpite do toho stavu, budete pomaly prichádzať do kontaktu s vecami, s ktorými by ste mali prichádzať do kontaktu, a postupne dosiahnete odomknutie gongu (kaigong) a osvietenie. Vy budete mať svoje potešenia, ľudia majú ľudské potešenia a samozrejme Bohovia majú potešenia Bohov.

 

Otázka: Deti, ktoré vyrástli v Spojených štátoch, nie sú moc dobré v čínštine. Mali by sme ich v budúcnosti poslať späť do Číny?

Učiteľ: Môžem vám povedať, že som bol na mnohých miestach v zahraničí a tento problém som našiel všade, takže keď vidím svojich učeníkov, často im hovorím toto: určite naučte vaše deti po čínsky; nemôžete stratiť charakteristiky vašej žltej rasy. Keďže pre vás niet miesta v belošských rajoch, stále sa musíte vrátiť do rajov ľudí žltej rasy. To, na čom záleží najviac, je, že nemôžete porozumieť skutočnému zmyslu Fa, keď Ho študujete. Dnes preložené knihy poskytujú ľuďom proces pochopenia počas prechodného obdobia. Presne ako naša kniha Falun Gong, je To len niečo pre proces pochopenia vecí u ľudí, pričom v naozajstnej kultivácii človek nasleduje Čuan Falun. Knihy preložené do cudzích jazykov sú tiež pre váš proces pochopenia. Ak chcete naozaj praktizovať kultiváciu, musíte čítať originálny text. Iba z originálneho textu môžete vedieť, čo je čo. Preklady – bez ohľadu na to, ako dobre sú urobené – sú povrchné a nemajú vnútorné významy. Preto mnohí z nás zistili, že zakaždým, keď čítate knihu, je to iné; keď čítate rovnakú vetu z rôznych sfér, je to úplne iné.

 

Otázka: Niektorí dlhoroční študenti nie sú ochotní pripojiť sa k diskusii nových študentov. Je tento jav v poriadku?

Učiteľ: Nežiadame prísne, aby každý prišiel praktizovať na cvičebné miesto. Len vám hovorím, že vykonávanie cvičení v skupine a diskusia medzi vami na cvičebných miestach vám umožňuje rýchlo sa zlepšovať – pomáhajú študentom zlepšiť sa. Keď chce niekto praktizovať doma, môže praktizovať doma – nezáleží na tom. Máme nejakých ľudí, ktorí sa kultivovali dosť dobre, a je pravda, že dosť veľa z nich praktizuje doma. Ale sú tiež takí, ktorí nie sú schopní byť usilovní a robiť neustály pokrok, a dosť veľa z nich nevychádza z domu. Takže to nemôžete zovšeobecniť, ani ich nemôžete nútiť. Celá kultivačná prax je o srdciach ľudí. Keď sa niekto v srdci nechce kultivovať, načo by ste ho nútili, aby prišiel, že áno? Keď sa nechce stať Budhom, ani Budhovia s tým nemôžu nič urobiť. Počíta sa iba to, čo človek chce alebo čo chce robiť. Ale cítite, že chodenie von nám, ako sa zdá, pomáha rozširovať Fa; vy si myslíte, že je to dobré a presviedčate ho, aby pomohol ostatným. V skutočnosti to nie je nevyhnutne tak. Kultivovanie doma a kultivovanie vonku je rovnaké.

Teraz som zistil ďalší problém – samozrejme, nie je to ten problém, ktorý si práve vzniesol. V Číne sme zistili, že mnoho dlhoročných študentov zo skorého obdobia už nechodí von praktizovať a že takmer všetci tí, ktorí praktizujú vonku, ma nikdy nepočuli vyučovať Fa – je ich veľa. Keďže toto je forma, v ktorej sa náš Dafa šíri, táto forma vám bola zanechaná a budúce generácie to budú robiť týmto spôsobom tiež. To je výborné. To neznamená, že tí, ktorí sa vrátili praktizovať domov, už nie sú dobrí; mnoho z nich sa už kultivovalo dosť dobre. Zistili, že nemajú nič spoločné, o čom by hovorili so študentmi, ktorí práve začali praktizovať a ktorí nemajú hlboké porozumenie Fa – táto situácia sa vyskytuje. Myslia si, že veci, o ktorých ostatní študenti radi hovoria, sú pripútanosti a cítia sa nepríjemne; toto by mohlo byť dôvodom, prečo neprichádzajú – táto situácia existuje. Zvyčajne, keď ľudia niečo robia, majú pripútanosť alebo zámer. Keď sa človek kultivoval veľmi dobre, keď nemá žiadne ľudské pripútanosti, nemôže zniesť bytie s ľuďmi. Nemôže zniesť ani jedinú vetu ľudí – každá veta, každá myšlienka a nápady v mysliach ľudí majú zámer. Keď je vaša myseľ čistá a jasná, keď v nej nič nie je, budete vedieť všetko, čo si ostatní myslia. Potom nebudete schopný vydržať ani jednu myšlienku, pohyb, alebo akúkoľvek vetu od ostatných a bude vás to otravovať. Budete len cítiť, že im to nemôžete jasne vysvetliť, a tak nebudete chodiť von – sú také prípady, ale nie všetci sú takí. Myslím si však, že je najlepšie, keď naši noví študenti chodia praktizovať von. Prečo? Pretože vám to naozaj pomáha zlepšiť sa. Keď nechodíš von praktizovať a namiesto toho praktizuješ doma a pokúšaš sa osvietiť k veciam sám, samozrejme, budeš schopný sa k nim osvietiť, ale bude to pomalé – kto nechce robiť neustály pokrok? Kto sa nechce zlepšiť rýchlo?

 

Otázka: Keď niečo robíme a nevieme, či by sme to mali robiť, ako použijeme Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, aby nás viedli?

Učiteľ: V skutočnosti to nie je o tom, či by sa niečo malo, alebo nemalo urobiť. Neuvedomujete si, že ľudia často uviaznu v špecifických situáciách a potom nie sú schopní rozlíšiť dobré a zlé. Prečo som schopný vidieť všetko o situácii vývoja súčasného ľudstva? Môžem vysvetliť všetko, pretože nie som vo vnútri toho. Keď sa na vec pozeráte, nepozerajte sa na ňu, keď ste v nej zamotaní, nehodnoťte vec izolovane a v rámci tej špecifickej záležitosti. Vymaňte sa z nej a pozorne sa na ňu pozrite, pozrite sa, či je v súlade s Zhen-Shan-Ren. Ako by to riešil niekto, kto sa dobre kultivoval, alebo Boh či Bódhisattva? Premýšľajte o tom týmto spôsobom, a hneď ako sa objavia spravodlivé myšlienky, budete to vedieť.

 

Otázka: Zložité prostredie vytvára ľudí vysokých úrovní. Prostredie v Číne je určite omnoho zložitejšie ako v Spojených štátoch, takže kultivácia v Číne je rýchlejšia.

Učiteľ: Všetky sú zložité; sú zložité rôznymi spôsobmi. Psychologické konflikty medzi ľuďmi v Číne sú veľmi intenzívne – intrigy medzi nimi sú hrozné. Ale v Spojených štátoch je škoda na povrchovej kultúre veľmi vážna a démonická povaha je obrovská. Človek teda môže praktizovať na oboch miestach.

 

Otázka: Vzduch je silne znečistený. Je to pre kultiváciu veľmi zlé?

Učiteľ: Nie, pre kultivujúcich to nie je problém. Keďže vaše telo je postupne nahradzované vysokoenergetickou látkou, tieto veci vás nemôžu znečistiť.

 

Otázka: Môže kultivácia ovplyvniť okolité prostredie, vrátane prírodného prostredia, spoločenského prostredia alebo vlastného spoločenského okruhu kultivujúceho a jeho životné prostredie, aby sa pohlo k dobrote a smerom k Zhen-Shan-Ren?

Učiteľ: Vytvára to tento účinok, no je veľmi jemný a nedá sa ľahko spozorovať. Všetko, čo sa vás týka, podstupuje jemné zmeny – zmeny dvoch druhov. Jedna je, že nejaké sa od vás čoraz viac vzďaľujú, a druhá, že nejaké sa ku vám čoraz viac približujú – stávajú sa teda čoraz lepšími. Niektoré vás opustia úplne, tie, ktoré nie sú dosť dobré, odídu – to sa stane. Zmeny sú veľmi jemné.

 

Otázka: Učiteľ, aký je nakoniec účinok polovičnej lotosovej pozície oproti plnej lotosovej pozícii pri vykonávaní meditácie?

Učiteľ: Existuje základný element kultivácie, mechanizmus vo vnútri. Mechanizmus nášho cvičenia v plnej lotosovej pozícii je ako stroj. Pohon stroja má byť inštalovaný týmto spôsobom, ale keď trváte na inštalovaní tamtým spôsobom, nebude schopný nič vyrobiť. Ale nie je to nevyhnutne tak absolútne, keďže niektorí ľudia potrebujú proces postupného zlepšovania. Ak nedokážete prekrížiť nohy teraz, skúste to robiť postupne. Stále teda máme spôsoby, ako to zariadiť. Mali by ste sa čo najviac snažiť dobehnúť to.

 

Otázka: Keď sedím v lotosovej pozícii, ak nemôžem dosiahnuť pokoj, nemôžem dosiahnuť ani ding. To znamená, že moja úroveň je nízka a nemôžem pokročiť k vysokým úrovniam.

Učiteľ: Ak dokážete dosiahnuť ding hneď ako si sadnete, je vaša súčasná úroveň už dosť vysoká. To už je napísané v knihe. Ak naozaj nedokážete vstúpiť do stavu ding, považujte jednoducho tú myšlienku, ktorú neviete potlačiť, za myšlienku niekoho iného. V skutočnosti mi dovoľte povedať, že ona v prvom rade nie ste vy – je zložená z názorov vytvorených po narodení a myšlienkovej karmy. Pôvodne ste chceli sedieť v meditácii a vstúpiť do pokoja, ale prečo to nie je pokojné? Nepočúva vás – môžete to byť vy? To sa víri karma, takže by ste to mali považovať za niekoho iného. Ako zľahčíte svoje pripútanosti, budete postupne čoraz viac schopní dosiahnuť pokoj a vaša úroveň sa bude zlepšovať tiež.

 

Otázka: Vždy sa cítim ospalo, keď vykonávam cvičenia. Môžete mi povedať, či by som mal spať, alebo či je to démon a mal by som s tým teda bojovať?

Učiteľ: Spánok samotný nie je démon. Existuje taký faktor, že ľudia musia odpočívať. To je tiež jedna z vecí, z faktorov, ktoré vytvárajú vesmír. Ale ako kultivujúci, keď spíte počas kultivácie, môže to hrať úlohu démona a brániť vám v kultivácii. Nie je to démon sám osebe, ale môže to hrať túto úlohu. Ale na druhej strane to má tiež účinok zosilňovania vašej vôle. Nemusíte kultivovať svoju vôľu? Musíte zosilniť svoju vôľu a potláčanie toho je zosilňovanie vašej vôle – to je tiež kultivácia. Pocit ospalosti počas vykonávania cvičení je sám osebe tiež účinkom myšlienkovej karmy.

 

Otázka: Rád by som sa spýtal, čo presne sú energetické mechanizmy.

Učiteľ: Energetické mechanizmy sú dynamické mechanizmy zložené z veľmi mikroskopických látok gongu – látok, ktoré ľudia nemôžu vidieť. Tie mechanizmy majú formu, ale ľudia ich nemôžu vidieť. Keď vaša kultivácia v budúcnosti dosiahne určitý bod a vaše tretie oko bude otvorené dosť dobre, budete ich schopný vidieť. Sú ako opasok, biely opasok, ktorý funguje okolo vášho tela. Ale je prepojený s Falunom vo vnútri vášho poľa elixíru. Keď cvičíte, sú nepretržite zosilňované. Čím sú tieto mechanizmy silnejšie, tým lepšie poháňajú vaše automatické praktizovanie. To znamená, že sa otáčajú aj keď práve nevykonávate cvičenia – pomáhajú vám praktizovať automaticky. Všetkých päť cvičení, ktoré učíme, pracuje s týmito mechanizmami. Hoci teda vidíte, že tu bez pohnutia stojíte, mechanizmy vášho tela sa pohybujú tam a späť a poháňajú premenu celého vášho tela.

 

Otázka: Má Falunový raj Falunovú pieseň?

Učiteľ: To je robenie reklamy a poľudšťovanie vecí. Ako by mohol byť Budhov Fa taký neseriózny?! Dnešní ľudia si Budhov poľudštili. Ale Budhovia sú neporovnateľne úžasní Bohovia. V minulosti, keď ľudia spomenuli Budhu, objavil sa pocit bezhraničnej úcty. Dnes ich spomínajú ľahkovážne. Obrazy Budhov, Bódhisattiev a Svätej Márie sú vyryté a umiestnené na cintoríny – to je jednoducho rúhanie sa Budhom, Bódhisattvám a Svätej Márii. Sú obklopení náhrobnými kameňmi mŕtvych. Ľudia nevedia , čo robia. Myslia si, že je to dosť dobré a chcú, aby sa Budhovia, Bódhisattvy a Svätá Mária starali o mŕtvych – je to akoby rozkazovali Bohom. Nie je to tak? V skutočnosti sú to všetko veci zrodené z ľudských hriešnych myšlienok. Mnoho čchi-kungových praxí robí tie tanečné veci a tie piesne. Čo majú tie veci dočinenia s kultiváciou? Navyše povzbudzujú ľudské pripútanosti k emóciám (qing). To je pozeranie sa na Budhov, Taov a Bohov s ľudskými myšlienkami a ľudským spôsobom myslenia. V skutočnosti sa ľudský spôsob myslenia vôbec nedá použiť na premýšľanie o nich. Len keď ste sa kultivovali veľmi dobre a keď už nemáte tie ľudské myšlienky, môžete dosiahnuť dovŕšenie.

 

Otázka: Žijeme v stave „so zámerom“. Tieto túžby by sme v našom bežnom živote mali odstrániť. Niekedy som zmätený a to ma znervózňuje.

Učiteľ: Hovoríš, že keď sa kultivuješ, cítiš, že si si vyvinul určitú úroveň pochopenia Fa a že by si sa mal zlepšiť a zbaviť sa istých myšlienok; avšak zistil si, že tam stále sú určité myšlienky a kvôli tomu máš dilemu: „Prečo mám stále také myšlienky?“ a pripadáš si v konflikte sám so sebou. Nie je to tak? Dovoľte mi povedať – už som to naposledy vysvetlil – keby sme odstránili všetky ľudské myšlienky, ktoré vám umožňujú udržiavať si život bežného človeka, neboli by ste schopní zostať medzi bežnými ľuďmi ani deň. Všetko, čo ľudia robia, je motivované pripútanosťami, takže by ste neboli schopní zniesť ani jednu ľudskú myšlienku. Netušíte, aké je to byť s ľuďmi, keď nemáte tie myšlienky. Takže aby ste mohli praktizovať kultiváciu medzi bežnými ľuďmi, bude váš najvrchnejší povrch premenený a všetky vaše pripútanosti odstránené až pri dovŕšení.

 

Otázka: Do ktorého raja pôjdu ľudia bielej rasy po dosiahnutí dovŕšenia ?

Učiteľ: O tejto otázka sme už hovorili. Niektorí z nás mohli vidieť v Čuan Falune obrazy Budhov; niektorí mohli v anglickej verzii Čuan Falunu vidieť Bohov oblečených ako Svätá Mária alebo Ježiš – Bohov s belošským vzhľadom – v každom jednom slove. Hoci praktizujete náš Dafa... Povedal som, že sme z budhovskej školy, ale ja učím povahu celého vesmíru, princípy vesmíru – Fa vesmíru. Takže sú v tom samozrejme zahrnutí Bohovia. Ak teda potom beloch dosiahne dovŕšenie, gong kultivovaný v jeho tele tiež prevezme podobu belocha a po dosiahnutí dovŕšenia pôjde do belošského raja; všetci cherubíni (yinghai), ktorých kultivujú, majú krídla. Samozrejme, to isté platí pre školu Tao.

 

Otázka: Ako človek môže splatiť karmu za zabitie?

Učiteľ: Máme veľa študentov, ktorí sa počas kultivácie stretli s nejakými nebezpečnými situáciami – autonehody, pády z výšok a mnoho iných príhod. Potom sa naši študenti cítili šťastne – určite je to hodné toho, aby bol človek šťastný. Samozrejme, ako som vysvetlil vo Fa, toto sa rovná splateniu veľkého množstva karmy, ktorá bola v minulosti vytvorená, a môže sa to dokonca rovnať splateniu života. Ak za ten život naozaj bolo zaplatené, vaše meno je vymazané z pekla, pretože ste za ten život už zaplatili.

V skutočnosti si nemyslite, že sa vám nič nestalo potom, čo ste boli zasiahnutý – vaše ja, vytvorené z karmy, naozaj zahynulo. Navyše, to telo malo myšlienky, srdce a končatiny, ktoré boli tvorené tvojou zlú karmou; zomrelo pri nehode a bolo zložené výhradne z karmy. Urobili sme pre vás takú ohromne dobrú vec a odstránili sme také veľké množstvo karmy a zaplatili tým za životy – nikto iný to nerobí. Robíme to len preto, že ste schopní praktizovať kultiváciu. Keď si toto uvedomíte, nebudete mať spôsob, ako mi poďakovať. 

 

Otázka: Ako dosiahneme dovŕšenie ?

Učiteľ: Odovzdávame tento náš Fa, aby sme premenili ľudské benti na telo Budhu. Touto cestou sa uberáme; nejdeme cestou nirvány, ani nepoužívame svetelnú premenu, alebo metódu „vyslobodenie tela“ zo školy taoismu, kde sa bambusová tyč premení na ľudské telo a umiestni sa do rakvy. Otvorene a dôstojne necháme ľudí, aby vás videli dosiahnuť dovŕšenie, pretože vaše telo už bude premenené.

 

Otázka: Učiteľ povedal, že človek by mal dobre robiť svoju prácu bežných ľudí, pričom sa kultivuje medzi bežnými ľuďmi... Chcem si nájsť prácu, v ktorej sa môžem dobre činiť bez toho, aby som na tom strávil veľa času, aby som mohol venovať viac času kultivácii.

Učiteľ: Všetci máme túto myšlienku. Všetci si chcete nájsť ľahkú prácu, aby ste mali veľa času na kultiváciu a zároveň boli schopní odviesť dobrú prácu. Myšlienka je, koniec koncov, len myšlienkou. Vaše motívy sú pravdepodobne v záujme praktizovania kultivácie. Ale často sa myšlienky nemusia realizovať tak, ako si želáme, pretože situácia každého je odlišná. Pokiaľ nemáte silnú pripútanosť – trvanie na tom, že to chcete robiť určitým spôsobom – moje telo Zákona (fashen) pre vás veci veľmi dobre usporiada. Môžete mať normálnu prácu a zároveň praktizovať kultiváciu.

 

Otázka: Niektorým ľuďom sa zdá, že čítanie Čuan Falunu v tradičnej čínštine je odlišné od čítania v zjednodušenej čínštine, že je to odlišný pocit.

Učiteľ: Nezdá sa, že by to tak bolo. Malo by to byť rovnaké. Je tu jedna vec: keďže od „kultúrnej revolúcie“ v Číne prešlo myslenie ľudí obrovskými zmenami, ľudia z Tchaj-wanu a Číňania v zámorí a v juhovýchodnej Ázii alebo iných oblastiach majú v tomto ohľade trošku iný spôsob myslenia. Je to preto, že máte sklon čítať Čuan Falun v tradičnej čínštine s tou vašou predchádzajúcou myšlienkou – hneď ako čítate v zjednodušenej čínštine, cítite, že sa miešate s vecami z Číny, ktoré vám nie sú príjemné? Je to v skutočnosti vaša mentálna prekážka. 

 

Otázka: Niekedy, keď čítam Čuan Falun, nechcem knihu odložiť ani vykonávať cvičenia.

Učiteľ: Keď čítaš Čuan Falun a nechceš ho odložiť, potom čítaj ďalej – to je v poriadku. Je v poriadku vykonávať cvičenia neskôr. Je dobré viac čítať knihu – štúdium Fa má najvyššiu dôležitosť.

 

 

(slovenský preklad naposledy upravený 18. 8. 2019)        [i] Budhistické kláštorné rúcha, väčšinou červené, žlté alebo oranžové.