Vyučovanie Fa na konferencii v Houstone

 

(Li Chung-č’, 12. októbra 1996)

 

 

Som veľmi vďačný vláde a ľuďom v Houstone za pocty, ktoré mi poskytli. Zároveň dúfam, že početní učeníci Falun Gongu sa ku mne pripoja, aby sme im poďakovali za ich podporu a lásku k Dafa. Vyjadrime našu vďačnosť tým, že im zatlieskame, dobre? (Potlesk) Odovzdám priazeň predstaviteľov v Houstone a pocty, ktoré mi predstavitelia v Houstone poskytli, všetkým učeníkom Falun Gongu a čínskym ľuďom.

Vždy som na učeníkov Falun Gongu v Amerike myslel, vrátane belochov, černochov, ľudí žltej rasy ako aj učeníkov iných rás. To, že ste boli schopní získať Zákon, znamená, že sa naplnil váš predurčený vzťah, takže som vždy chcel prísť a vidieť, ako sa všetkým v ich kultivácii darí.

Mnoho ľudí sa so mnou nikdy nestretlo, ale veľa ľudí čítalo knihy a spoznali tento Fa. Stále majú pocit, že ak nevidia Majstra osobne, akoby sa necítili v pohode, ale zdá sa, že potom čo ma videli, cítia sa lepšie. V skutočnosti, v tých krátkych článkoch – vy ich nazývate jingweny – som vám povedal, že aj keď ma nevidíte, môžete sa kultivovať tak isto; a tak isto môžete získať, čo máte získať. Nič nebude vynechané, pretože skutočná kultivácia nezávisí na forme, ani na tom, či ste Majstra videli alebo nie. Viete, Budha Šákjamuni už nie je na svete viac ako dvetisíc rokov, avšak neskoršie generácie sa stále kultivujú. Nemôžu Budhu Šákjamuniho vidieť, ale aj tak môžu v kultivácii uspieť; je to preto, že má v ľudskom svete sväté písma a má telá Zákona, ktoré ľudí zachraňujú.

Pretože odovzdávam taký veľký Zákon, možno ste z kníh pochopili, že ešte nikto v dejinách sa do takej veľkej akcie nepustil – to jest do vysvetľovania ľudstvu súboru princípov, ktorý je opravdivý, úplný, systematický, a ktorý umožní [kultivujúcim] vystúpiť do nebies. V minulosti to nebolo dovolené. V minulosti v ľudskej spoločnosti nikto rozhodne nemohol tieto veci ľudstvu zanechať.

Samozrejme, veľa ľudí čítalo písma Budhu Šákjamuniho, ale tieto boli v skutočnosti zostavené neskoršími generáciami. Boli nekompletné a preberali len pár princípov. Pri ich zostavovaní sa neskoršie generácie spoliehali na legendy a spomienky, a tak sú útržkovité. Prečo sa to teda tak stalo? Pretože to bola jediná vec, ktorú Bohovia dovolili, aby bola ľudstvu počas toho obdobia dejín zanechaná. V tej dobe Budha Šákjamuni naozaj hovoril o mnohých [veciach], ale pretože India v tom čase nemala písaný jazyk, to, o čom hovoril, nemohlo byť okamžite zaznamenané a až päťsto rokov po tom, čo Budha Šákjamuni odišiel z tohto sveta, neskoršie generácie písomne zaznamenali to, o čom Budha Šákjamuni hovoril. Samozrejme, čas, miesto, príležitosti, prostredia, ktoré ľudia mali v dobe, na ktorú sa zameriaval – to všetko sa zmenilo a neexistoval spôsob, ako to všetko získať späť. Napriek tomu však mohli budhistické písma stále spôsobiť, že z nich ľudia, ktorí sa opravdivo chceli kultivovať, mohli pochopiť budhovské pravdy. Z pohľadu nesmiernych budhovských právd sú však neúplné a ešte menej sú systematickým a základným Zákonom vesmíru. Ale Šákjamuni je Budha a jeho slová naozaj nesú budhovskú povahu a stelesnenie tej úrovne budhovských právd. Ježiš a Lao-c’ boli v rovnakej situácii ako Šákjamuni: nikto z nich nezanechal záznamy Zákona, ktorý vo svojom období vyučovali. To isté platí o mníchoch vysokej úrovne, ktorí sa kultivovali v priebehu histórie.

Často hovorím niečo takéto: Hovorím, že som spravil niečo, čo žiaden človek nikdy predtým neurobil. Medzi učeníkmi sa rozšírili takéto frázy: hovoria, že Učiteľ zanechal ľudským bytostiam rebrík, po ktorom môžu vystúpiť do nebies. Bohovia hovoria to isté. Bohovia hovoria: „Zanechal si ľudským bytostiam rebrík, po ktorom môžu vystúpiť do nebies.“ Vecí, ktoré zanechali Šákjamuni, Ježiš a Lao-c’, je veľmi málo a nie sú kompletné; je to preto, že v minulosti bolo zakázané veci týmto spôsobom robiť.

Tento Zákon, o ktorom prednášam, je mimoriadne veľký. Ak sa kultivujete podľa tohto Zákona, môžete dosiahnuť dovŕšenie. To je niečo nepredstaviteľné pre vnímajúce bytosti minulosti. Nebeské tajomstvá spomínané v [Zákone] sú mimoriadne početné a rozsiahle. Ale ak sa nekultivujete, potom keď otvoríte túto knihu a prezriete si ju, zistíte, že je to kniha, ktorá učí, ako byť dobrým človekom, a že to, čo preberá, sú princípy; je to taká kniha. Pokiaľ sa chcete kultivovať, keď ju čítate druhýkrát, nevŕtajte sa úmyselne vo význame každého znaku. Ak ste si ju úprimne raz prečítali, potom, čo si ju prečítate druhýkrát, objavíte, že to nie je obyčajná kniha a že pocity, ktoré ste mali pri jej čítaní po prvýkrát, ako aj vnútorné významy vo vnútri, sa zmenili. Keď ju dočítate tretíkrát, zistíte, že vnútorné významy sa znova zmenili a že je zase iná ako pri predchádzajúcich dvoch čítaniach. Takto pokračujete v čítaní čoraz ďalej, a keď ju úplne dočítate tretíkrát, možno ju už nikdy nebudete chcieť pustiť z ruky, a bude vás sprevádzať po zvyšok života. Prečo je to tak? Pretože z povrchového pohľadu ľudí sú tu dva dôvody: jeden je, že všetci ľudia majú smäd po vedomostiach a pravdách. Ten druhý je, že všetci ľudia majú budhovskú povahu. To, o čom obsah knihy hovorí, sú budhovské pravdy, ktoré sú spojené s vašou budhovskou povahou. Hneď ako ich uvidíte, budú sa vám zdať blízke, opravdivé pravdy Zákona vami pohnú a pocítite, že toto je tá vec, ktorú chcete.

Okrem toho kultivácia musí mať proces. Keď začnete študovať Fa, ste schopní pochopiť len princípy ako byť dobrým človekom. V skutočnosti sa obsah tejto knihy skladá z právd rôznych ríš a rôznych úrovní. Ako to učí budhizmus, Tri ríše majú vo vnútri tridsaťtri úrovní nebies – v rámci Troch ríš sú rôzne úrovne. Keď sa chcete kultivovať na úroveň nebies, len keď poznáte princípy tej úrovne nebies, môžete kultivovať nahor. Len keď splníte ten štandard, môžete vstúpiť. Keď sa chcete vykultivovať z Troch ríš, môžete sa kultivovať nahor, len keď budete poznať pravdy mimo Troch ríš. Tento Zákon má prvky, ktoré môžu viesť vašu kultiváciu k rôzne vysokým úrovniam. Inak to bude práve tak, ako som to popísal: idete na vysokú školu s učebnicami základnej školy, ale stále ste žiakom základnej školy, pretože neovládate vedomosti vysokoškolskej úrovne a [vedomosti na úrovni základnej školy] vaše štúdium na vysokej škole viesť nemôžu; to je ten princíp. Ale v tejto knihe, aj keď odhaľuje mnoho nebeských tajomstiev, ľudia, ktorí sa nekultivujú, keď sa na ňu pozrú na povrchovej úrovni, neuvidia nič. Len keď sa chcete kultivovať a chcete opravdivo túto knihu čítať, objavíte, že vnútorné významy vo vnútri sú nesmierne veľké. Aké veľké? Akokoľvek vysoko sa môžete vykultivovať, ona vás môže viesť, aby ste sa tam vykultivovali.

Poviem každému, že všetci z tých, čo môžu Falun Dafa získať, majú špeciálnu minulosť a predurčené vzťahy a niektorí sú možno bytosti, ktoré prišli z veľmi vysokých úrovní. Ľudia vo svete, ktorých vidíte, sa všetci zdajú byť rovnakí, pretože podľa povrchu nemôžete rozpoznať, kto to je. Ale ja často hovorím toto: pri šírení takéhoto veľkého Zákona ho nedávame ľuďom študovať neuvážene, takže keď ste ho počuli, možno máte predurčený vzťah a toto bolo zapríčinené tým predurčeným vzťahom. Ani jediné slovo, ktoré hovorím, nie je bezdôvodné; toto sa potvrdí v budúcnosti. Samozrejme, keďže som zverejnil takýto veľký Zákon, musím za to byť zodpovedný. Ak človek nemôže zachrániť ľudí, je to ľahkomyseľné prezrádzanie nebeských tajomstiev a poškodzovanie nebeských Zákonov. To rozhodne nie je dovolené a nikto sa neodvažuje robiť veci takým spôsobom.

Ako viete, v minulosti by každého, kto by neuvážene odhaľoval nebeské tajomstvá, postretol nebeský trest. Prečo museli kultivujúci zavrieť svoje ústa a neprehovoriť? Po prvé, ľudia sú príliš pripútaní k ilúzii; po druhé, tí, čo sa nekultivujú, nemajú dovolené poznať pravdu o veciach. Kultivujúci majú jasno v nebeských pravdách a to, čo hovoria, sú všetko nebeské tajomstvá, takže neuvážene hovoriť také veci bežnému človeku by bolo prezrádzanie nebeských tajomstiev a samotný [kultivujúci] by spadol dole. Prečo to ja teraz môžem urobiť a mať toľko ľudí kultivujúcich sa nahor, ktorí sa v budúcnosti úspešne vykultivujú k dovŕšeniu? Je to preto, že za to všetko môžem byť zodpovedný. Tiež som pri konaní tejto veci najskôr vzal do úvahy, aby som bol zodpovedný k ľuďom, ľudskej spoločnosti, živým bytostiam v rôznych ríšach a k vesmíru; len s týmto východiskovým bodom som to mohol urobiť dobre. Zákon stelesňuje vnútorné významy rôznych úrovní a tí, ktorí sa kultivujú, prišli z relatívne vysokých úrovní. Takže v súčasnosti sa niektorí učeníci vykultivovali do veľmi vysokých úrovní a používajú tento Zákon, aby ich viedol.

Aký vysoký je teda tento Zákon? V minulosti tí, ktorí šírili Zákon medzi bežnými ľuďmi, nemali dovolené hovoriť o Zákonoch, ktoré presahujú úroveň Budhu. Účelom bolo nedovoliť ľuďom vedieť, či existujú Budhovia a či existujú Bohovia na vyšších úrovniach. Má to svoj dôvod: ľudia vždy používajú ľudské pochopenie, keď si predstavujú Bohov a Budhov, a to je voči nim neúctivé. Keby potom vyšší Budhovia mali ľuďom dovoliť vedieť o nich, ľahkovážne vyslovovanie Budhovho mena len tak by bolo urážaním Budhov; okrem toho sa moderní ľudia Budhom rúhajú nevedomky. V minulosti dávni ľudia Bohov a Budhov uctievali, ale čo sa týka dnešných ľudí, aj keď veria, nie sú zbožní. Je veľa ľudí, ktorí cítia, že sú k Budhom veľmi úctiví. Budhovo meno majú priamo na perách a priamo ho vyvolávajú; to samotné je v skutočnosti urážaním Budhu. V minulosti, keď ľudia povedali slovo „Budha“, cítili ako v nich narastá pocit úcty a vážnosti a cítili, že je to veľmi posvätné. Dnes ľudia nemajú [tieto pocity]. V kuchárskych knihách je dokonca jedlo nazvané „Budha skáče cez stenu“. Je to veľmi nedbalé.

Rozmýšľajte o tom, všetci: na rozdiel od ľudí sú Budhovia neporovnateľne posvätní. Logika myšlienok bežných ľudí, myšlienkové štruktúry bežných ľudí a ich formy vyjadrovania v ríšach Budhov neexistujú, takže keď sa pozeráte na Budhu s ľudským rozpoložením mysle, všetko, čo spravíte, bude neúctivé. Ale pretože Budhovia sú k ľuďom milosrdní a vedia, že ľudia sú v ilúzii, ktorá má prevrátené princípy, nevšímajú si ľudské chyby; navyše, aby ľudí zachránili, dovoľujú ľuďom, aby vedeli o existencii Budhov. Takže keby Budhovia a Bohovia ešte vyšších úrovní mali ľuďom umožniť, aby o nich vedeli, potom by si ľudia ľahko vytvárali karmu vo vzťahu k nim a ľahko by sa k nim stali neúctiví; je to práve kvôli tomuto dôvodu, že ľuďom nedovolia o sebe vedieť alebo poznať Budhov z ešte vyšších úrovní. Budha Tathagáta vidí ľudské bytosti ako bežných ľudí a ako úboho malé, presne ako drobučké čiastočky. Potom keď sa veľmi, veľmi vysoký Boh pozrie na Budhu Tathagátu, ten Budha je tiež presne ako bežný človek, pretože on [ten Boh] je tak vysoko hore. Ako pre nich teda vyzerajú ľudia? Nie sú ničím. Premýšľajte o tom všetci, ľudstvo vždy cítilo, že ľudia si žijú v bežnej ľudskej spoločnosti dosť dobre a že ľudia sú tie najúžasnejšie bytosti vo vesmíre. V skutočnosti je toto prostredie bežnej ľudskej spoločnosti najnižšou úrovňou vo vesmíre. Dá sa povedať, že medzi bytosťami vesmíru je toto to najšpinavšie miesto. V očiach veľmi vysokých Bohov je toto miesto ľudstva smetiskom vesmíru; je to smetisko pre výkaly bytostí vysokej úrovne. Takže keby mal hlas spomedzi špinavých výkalov volať meno Budhu, to by samo osebe bolo neúctivé, takže vyšší Bohovia ľuďom nedovoľujú, aby o nich vedeli.

Možno nie každý úplne venoval pozornosť slovám, ktoré som práve povedal. Hovorím, že Zákon, ktorý šírim, nie je niečo, k čomu ľudia len tak môžu prísť a počúvať to, považujúc ho za vedomosti. Ak môžete prísť, možno máte predurčený vzťah. Ak tomu neveríte, potom by si každý mal zapamätať moje slová. Samozrejme, bez ohľadu na rozsah vášho predurčeného vzťahu, ak ste ho získali, myslím si, že by ste si ho mali vážiť. Samozrejme, každý, kto tu sedí, si ho bude vážiť. Sú tu ľudia zďaleka, dokonca zo zahraničia, ktorí sem prišli; sú tu ľudia z Hongkongu a dokonca z Európy, ktorí prišli. Ich cieľom je kultivácia: po prvé, chcú uvidieť Majstra a po druhé, chcú prísť a počuť Zákon. Je to presne kvôli tomu, že sa chcete posunúť k dobrote a chcete sa kultivovať. Mnoho ľudí považuje veci, ktoré Majster hovorí, za pravdy. V skutočnosti nemôžu byť ľudské pravdy použité na posudzovanie Dafa, pretože to je základ vesmíru. Takže si myslím, že každý človek, ktorý tu sedí, by si mal vážiť tento predurčený vzťah. Ak ste tento Zákon získali, potom pokračujte v kultivácii. Nenechajte si túto príležitosť ujsť.

Spôsob, akým sa šíri tento Fa, je odlišný od všetkých [spôsobov] zachraňovaní ľudí v histórii. Prečo? Každý ten rozdiel videl, pretože keď sa šíri akýkoľvek druh Budhovho Zákona, povedia ľuďom, aby sa odišli kultivovať do kláštora. Ale ja to tu nežiadam. Prečo sa to nevyžaduje? Pretože budhizmus učí veci v medziach budhizmu; taoizmus učí Zákon Cesty v medziach taoizmu; a čo sa týka západných náboženstiev, tie tiež nedokážu vystúpiť zo svojich náuk. Ja som tentokrát úplne vystúpil z hraníc náboženstva a vysvetľujem základný Veľký Zákon vesmíru.

V minulosti boli ľudia, ktorí hovorili, že ak sa chce človek kultivovať, musí odložiť všetky ľudské materiálne záujmy a vstúpiť buď do hlbokých hôr a panenských lesov alebo do kláštora, aby úplne prestrihol svoje putá so svetom a so všetkým svetským. Len potom mohol dosiahnuť kultiváciu v stave pokoja. Účelom bolo prinútiť ľudí vymaniť sa z pripútaností k materiálnym záujmom. Ja vás touto cestou nevediem. Prečo? Videl som určitú situáciu: Ak niekto chce, aby ľudia dosiahli dovŕšenie čo najskôr a chce, aby veľa svetských ľudí bolo schopných sa kultivovať, dá sa to uskutočniť len pomocou kultivácie v bežnej spoločnosti. V skutočnosti, len v komplikovanom prostredí sa môže človek naozaj kultivovať a čas pre kultiváciu je oveľa kratší ako ten pri kultivácii, ktorá sa vyhýba tomuto komplikovanému prostrediu. Ďalšou kritickou záležitosťou je, že veľa kultivačných metód nekultivuje tú osobu samotnú; kultivujú pomocnú prapôvodnú dušu. V minulosti bolo toto obrovské tajomstvo; možno, že to pri čítaní knihy každý videl. Dnes chcem, aby ste sa kultivovali práve vy sami; chcem dať tento Zákon presne vášmu pravému ja. Preto som si vybral, aby ste všetci kultivovali v komplikovanom prostredí bežných ľudí. Kultivácia týmto spôsobom má pre ľudstvo úžitok. Pri praktizovaní kultivácie sa človek vyhýba narušovaniu spoločnosti bežných ľudí a tiež prináša ľudskej spoločnosti prospech. Kultivujúci je členom spoločnosti, má normálne zamestnanie a život, a môže študovať Zákon a kultivovať až k dovŕšeniu.

Vybral som pre vás všetkých túto cestu kultivácie, takže je to úplne odlišné od kultivácií iných praktík. Pretože ste všetci úplne vystúpili z hraníc náboženstva, často hovorím, že my nie sme náboženstvo; ja iba šírim tento Fa ľuďom a chcem, aby ľudia získali Zákon. Tí, ktorí sa dokážu kultivovať do konca, sa môžu dovŕšiť. Ak niektorí ľudia nie sú schopní kultivovať sa v tomto živote, potom keď spoznajú povrchové princípy tohto Zákona, budú dobrými ľuďmi, čo prinesie spoločnosti úžitok a môže pohnúť ľudské srdcia k dobrote.

Dnes sa vynárajú sociálne problémy jeden za druhým. Viete, bez ohľadu na to, koľko zákonov sa sformuluje, stále budú ľudia, ktorí páchajú zločiny. Hneď ako sa vynorí nejaký problém, sú sformulované nové zákony, a potom dochádza k ďalším zločinom a sú sformulované ďalšie zákony. Ľudstvo na seba uvalilo veľmi veľa obmedzení. Navyše ľudstvo už teraz nemá inú šancu, než znášať všetko, čo na seba uvalilo. Čím viac sa [ľudstvo] zablokuje, tým viac ide v tomto aspekte vecí do extrémov a tým viac zároveň robí ľudí neschopnými rozoznať pravdy vesmíru. V skutočnosti, to, čo robí spoločnosť nepokojnou, nie je určené tým, koľko existuje právnych nariadení; všetky rušivé faktory, od národov po jednotlivcov, možno zhrnúť do jedného slova: cnosť. Je to o tom, že povaha ľudských myslí už nie je dobrá. Ľudia dnes stratili normy pre bytie človekom. Preto je spoločnosť taká chaotická. Keby mali všetci ľudia veľmi vysokú sféru myšlienok a všetci by mali veľmi vysoký xinxing, premýšľajte o tom, aká spoločnosť by to bola? V akom stave by bola celá ľudská spoločnosť? Keby všetci ľudia vedeli, že robenie zlých skutkov je zlé, že je to zlé ako pre toho, kto ich robí, tak aj pre druhých, a nerobili by zlé skutky, potom si myslím, že by nebola potrebná ani polícia, nie? Každý by vedome ochraňoval morálne normy ľudstva.

Samozrejme, tieto veci ľudstva nie sú v skutočnosti hlavnými vecami, ktoré robím. Šírim tento Zákon preto, aby každý mohol získať Zákon, kultivovať sa a dovŕšiť sa. Avšak praktizovanie kultivácie v bežnej spoločnosti bude nevyhnutne mať takýto účinok; keď sa tento Zákon šíri v spoločnosti, toto je vedľajší prínos, ktorý ľudstvu prináša. [Zákon] umožní kultivujúcemu opravdivo získať Zákon. Ak sa dokážete v komplikovanom prostredí a medzi praktickými výhodami pozdvihnúť nad ne a za ne, potom ste pozoruhodný a mali by ste sa dovŕšiť. Sú s tým teda spojené nejaké podmienky? Je to tak, že keď sa ľudia začnú kultivovať v tomto Fa, majú opustiť všetky svoje materiálne veci? Tak to nie je, pretože ja som pri šírení tohto Zákona zvážil fakt, že tento Zákon sa  naširoko rozšíri, keďže v priebehu dejín sa ustanovovala dnešná metóda šírenia Zákona. Objavenie sa čchi-kungu vydláždilo cestu pre mňa, aby som dnes mohol šíriť Zákon. V pevninskej Číne niektorí ľudia nazývajú vzostup čchi-kungu „hnutím vytvárania božstiev“. Keby na začiatku žiadne také prostredie neexistovalo, nebolo by pre mňa dnes také jednoduché šíriť Zákon. V skutočnosti pre mňa čchi-kung dláždil cestu, aby som mohol šíriť Zákon. Samozrejme, v súčasnosti sú nejakí falošní čchi-kungoví majstri, ktorí vyšli medzi ľudí, aby spôsobovali chaos. Ak by sa objavili prirodzene, potom by to bolo normálne, pretože ľudstvo je také. Keď sa šíri spravodlivý Zákon, určite narazí na tieto nespravodlivé prvky. Kde je spravodlivé, tam je i zlé, a je to preto, aby sa videlo, ktorú cestu si ľudia zvolia. Vďaka zasahovaniu zlých prvkov v kultivácii môžu ľudia v kultivácii vystúpiť. Keby neboli žiadne zlé veci, ktoré by do vás zasahovali, myslím si, že by ste sa neboli schopní kultivovať. Osobná kultivácia bude takáto a narazí na veľa elementov.

Niektorí ľudia jednoducho majú pocit, že by mali žiť pohodlne. Pokiaľ takto premýšľajú bežní ľudia, potom to nie je nesprávne. Ľudia skrátka chcú žiť lepšie, radostnejšie a mať menšie utrpenie. Ale pre kultivujúceho, poviem vám, že nejaké to trápenie nie je zlé, pretože princípy vesmíru sú na tomto ľudskom mieste obrátené naruby; princípy tejto dimenzie ľudstva sú prevrátené. Premýšľajte o tom, keď všetci ľudia v ľudskej spoločnosti chcú pohodlný život, budú medzi sebou bojovať a tým získajú materiálne výhody, pričom druhé bytosti sa stretnú s nešťastím. Preto ľudia v živote vytvárajú karmu a ubližujú druhým ľuďom a ostatným bytostiam. Avšak ak len vytvárate karmu a nesplácate karmu, netrpíte a neodstraňujete karmu, potom o tom premýšľajte: Táto karma sa čoraz viac nahromadí a čoraz viac narastie. Čo sa nakoniec stane? Keď je táto osoba úplne naplnená čiernou karmou zvnútra ako aj zvonka, táto bytosť bude zničená ­– [nastane] skutočné zničenie ľudskej bytosti. To znamená, že táto osoba prestane navždy existovať. Naopak, ak ľudí necháte trochu trpieť a stretnúť sa s nejakými útrapami, aby utrpením trochu zmenšili karmu, budú žiť veľmi šťastne. Toto je správny princíp vesmíru a zákon životného cyklu. V minulosti starí ľudia často hovorili, že počas detstva budú mať ľudia nejaké choroby, že počas mladosti sa ľudia stretnú s nejakými útrapami a že neskôr budú ľudia žiť trochu lepšie. Normálne to tak je. Toto je zákon ľudí odstraňujúcich si karmu, pretože ak karmu neodstránite, nebudete mať šťastie. Ak máte tak veľa karmy, odkiaľ by vaše šťastie pochádzalo? Samotná karma je základnou príčinou toho, čo vás môže spraviť nešťastným, nechať vás viac trpieť a spôsobiť, že budete platiť viac. Toto sa týka ľudí.

Ako kultivujúci, všetci o tom premýšľajte: ak si vašu karmu neodstránite, ak si niečo neodtrpíte a ak si len chcete užívať pohodlie, ako sa potom budete kultivovať? Sedíte si tu a premýšľate: „Dnes chcem prekročiť Tri ríše. Zajtra sa chcem vykultivovať na Budhu.“ Ale tieto veci nie sú niečím, čo ľudia môžu získať jednoducho tým, že ich chcú. Musíte prejsť skúškami a utrpeniami uprostred skutočnej kultivácie a v praktickej spoločnosti, zbaviť sa tej vašej pripútanosti medzi bežnými ľuďmi a opustiť pripútanosti, ktoré ľudia nedokážu opustiť. Samozrejme, niektorí viac vzdelaní ľudia alebo starší ľudia sa môžu činiť o trochu lepšie; sú schopní zostať pokojní a na rozdiel od druhých sa zdržať hádok alebo bojovania s ľuďmi, keď prídu konflikty alebo keď sa stretnú s ťažkosťami. Zo skúsenosti spoznali hodnotu tohto prístupu, ale [k ich pohľadu] čiastočne prispievajú ľudský strach a bezmocnosť. Kultivujúci by mali túto záležitosť vidieť jasne okamžite.

Keď sa stretnú s konfliktami, kultivujúci by ich mali zniesť. Navyše by ste vy sami mali byť schopní znášať, a len potom môžete naozaj vystúpiť. Keď vás druhý človek využije, dá vám cnosť. Kým vás tá druhá osoba využíva, vy naozaj znášate utrpenia a vaša karma bude odstránená, čo na oplátku vytvára cnosť. Vy ste kultivujúci a vaša cnosť bude premenená na gong, takže nevzrástol váš gong? Kým to znášate, chápete veci správne a nie ste ani nahnevaný ani plný nenávisti. Nezlepšujete si potom aj váš vlastný xinxing? Na tento princíp by sa malo pozerať obrátene [než na ten obyčajných ľudí].

Často hovorím, že keď vás druhá osoba zneužije alebo vám spôsobí ťažkosti, alebo keď trpíte, nemali by ste voči tej osobe mať nenávisť, pretože vy praktizujete kultiváciu. Keby vám nespôsobila problémy a keby pre vás nevytvorila príležitosti na zlepšenie, ako by ste sa kultivovali nahor? Takže nielenže ju nemôžete nenávidieť, musíte jej v srdci ďakovať. Niektorí ľudia si potom myslia: Nie je to príliš zbabelé správanie? Tak to nie je. Keby ste tú okolnosť nemali, naozaj by ste nemohli odstrániť karmu, pretože to, čo hľadáte, nie je pohodlie a vaša kultivácia nemôže byť oddelená od kultivačného prostredia bežnej spoločnosti.

Práve teraz som povedal, že som od začiatku vedel, že keď budem šíriť tento Zákon, spôsobí to rozruch na verejnosti a vedel som koľko ľudí ho príde študovať. V súčasnosti medzi tými, ktorí sa podľa tohto Zákona v Číne kultivujú, ho viac ako desať miliónov ľudí praktizuje každý deň a toto číslo stúpne na viac ako sto miliónov, ak zarátame aj tých, čo o tomto Zákone vedia a kultivujú sa len niekedy. Okrem toho tiež viem, že v blízkej budúcnosti spôsobí po celom svete veľký rozruch. V súčasnosti tento Zákon ešte nebol vedeckými a technologickými kruhmi pochopený, [ale] v budúcnosti kvôli tomu prejde veda ľudskej spoločnosti veľkými zmenami. Naozaj som odhalil ľudstvu veľa nebeských tajomstiev. Ľudstvo je úplne zablokované a ľudská múdrosť je tiež obmedzená. Bez ohľadu na to, koľko vedomostí v bežnej spoločnosti máte alebo aká vysoká je vaša pozícia [v spoločnosti], stále ste obyčajný človek. Navyše dnešná empirická veda vedie ľudí nadol cestou, na ktorej sa ľudstvo samo uzatvára a nedokáže tak naozaj rozpoznať pravdu vesmíru.

Práve teraz som hlavne povedal, že keď sa ľudia kultivujú, znášanie nejakých utrpení a vytrpenie nejakej bolesti sú dobré veci. Niektorí ľudia hovoria: „Ja sa kultivujem vo Falun Dafa. Mal by som sa kultivovať pohodlne a mal by som byť schopný zvýšiť si svoj gong bez toho, aby som prechádzal skúškami a utrpeniami a nemalo by tam byť toľko toho, čo ma vyrušuje.“ Ak kultivujúci nesplatia karmu a nezvýšia si svoje ríše, ich gong nikdy neporastie. Niektorí ľudia hovoria: „Môj manžel ma nenechá praktizovať cvičenia, nedáva mi podmienky ani čas [praktizovať] a dokonca sa mi vyhráža rozvodom.“ V skutočnosti to nemusí byť také nezvratné. Možno je to skúška, aby sa videlo, akú dôležitosť prikladáte svojej kultivácii. Ale prejavy sú naozaj veľmi intenzívne. Kultivácia je vážna. Ani jedna skúška alebo trápenie sa nebudú zdať ako žart. Keď sa u kultivujúcich vynoria ťažkosti, rozhodne majú za sebou dôvod. V skutočnosti, keď vám niekto vytvára problémy, pomáha vám zlepšiť sa. Popri tom ako si zlepšujete svoju úroveň myslenia, zároveň si znášaním bolesti tiež odstraňujete karmu. Tiež vás to skúša, či ste pevný v tomto Zákone. Ak v Zákone nie ste pevný, potom je všetko jednoducho nemožné.

Vo svojich prednáškach o Zákone hovorím len o záležitostiach, kde vidím u praktizujúcich zmätenie, takže to nemusí byť systematické. Nemali by ste brať veci, ktoré dnes hovorím, ako systematické vedenie pre vašu budúcu kultiváciu. Jediná vec, ktorá vedie vašu systematickú kultiváciu, je Čuan Falun. Všetko, čo hovorím alebo o čom poviem neskôr, sa točí okolo Čuan Faluna a iba kniha Čuan Falun vedie vašu kultiváciu; tá je najsystematickejšia. Veľa ľudí, čo tu sedia, má pomerne vysokú úroveň vzdelania. Bez ohľadu na to, či ste z Taiwanu, pevninskej Číny alebo ste Číňan z inej krajiny, s výnimkou starších Číňanov zo zámoria je každý pomerne dobre vzdelaný; dalo by sa povedať, že ste elitou medzi Číňanmi. Často hovorím, že ako sa tento Fa odovzdáva, rozdiel medzi ním a inými čchi-kungovými praxami je veľký. Ľudia, ktorí robia iné čchi-kungové praxe, sú často starší ľudia, ktorí sú na dôchodku a nemajú čo robiť. Veľká väčšina z nich si chce precvičovať svoje telá a všetci praktizujú veci qi. Ale tí, čo praktizujú Falun Dafa, takí nie sú. Starší ľudia nejaký podiel tvoria, ale pomer mladých ľudí a ľudí stredného veku je pomerne vysoký a sú dobre vzdelaní.

Keď prednášam o Zákone a vyučujem prax, robím to inak ako iní čchi-kungoví majstri. Priemerný čchi-kungový majster krátko prednáša o súbore princípov, a potom učí ľudí, ako praktizovať pohyby a ako vysielať nejaké odkazy. Ja nikdy veci takto nerobím. Pretože chcem opravdivo odovzdávať Zákon a viesť vás nahor, musím najprv prednášať o Zákone. Pri každej prednáške prednášam hodinu o Zákone, a potom vás učím metódu na dosiahnutie dovŕšenia – cvičebné pohyby. Takže sa to líši od iných čchi-kungových praxí. A vnútorné významy princípov Zákona sú obrovské. Tí, ktorí sú sčítaní a majú viac vedomostí, ho budú schopní pochopiť lepšie a budú o to viac cítiť, že je dobrý. Pre tých, ktorí majú väčšie vedomosti a prichádzajú sa ho učiť, bude ľahšie Zákon racionálne pochopiť. Samozrejme, tí s trochu nižšou úrovňou vzdelania tiež prichádzajú kvôli predurčeným vzťahom a majú určitú úroveň pochopenia Bohov a Budhov. Najmä ak dokážu veľmi jasne pochopiť veci z právd Zákona, ich zlepšenie bude mimoriadne rýchle.

Pretože medzi tými, kto tu sedia, je stále pár ľudí, ktorí celkom Falun Gongu nerozumejú, prehovorím krátko a všeobecne o situácii Falun Gongu. Keď už som sem prišiel, chcem vám povedať viac. Tento Zákon, ktorý odovzdávam, je z historického pohľadu veľmi starodávny. Keď začnem o tejto téme hovoriť, budem musieť ísť v čase ďaleko dozadu. Dnešná ľudská spoločnosť je spoločnosťou, ktorá prešla viacerými opakovanými vývojmi, keď sa z ľudí, ktorí zostali z predchádzajúcej civilizácie, opäť vyvinula civilizácia. Čo to znamená? Použime ako príklad kontinentálnu platňu Ameriky, to jest Americký kontinent. Mnohokrát klesol ku dnu oceánu a potom vystúpil. Na tomto kontinente boli početné civilizácie a ľuďom sa zdalo, že každá civilizácia trvá celkom dlhé obdobie. Samozrejme, treba tiež povedať, že boli nejaké kratšie; dôvod [pre ich krátke trvanie] bol ten, že morálka ľudstva sa pokazila príliš rýchlo. Z pohľadu, ktorý presahuje bežných ľudí, nemožno na koncept dejín pozerať rovnako, ako na neho pozerajú bežní ľudia. Bežní ľudia sa na ľudské dejiny pozerajú len v rámci existujúcej ľudskej civilizácie. Kultivujúci a pochopenia, ktoré presahujú bežných ľudí, ďaleko prekračujú civilizáciu tohto obdobia ľudstva. Preto sa pozerám veľmi ďaleko do histórie.

Dejiny tohto Falun Dafa sú dosť ďalekosiahle – dosť ďalekosiahle. Ak by ste ho chceli vystopovať až späť k pôvodu, bolo by ťažké vysvetliť to jasne pomocou dnešného konceptu času. Ale dovoľte mi povedať, že pravdy Zákona vo Falun Dafa sú mimoriadne rozsiahle a ich úrovne sú nemerateľne vysoké. Potom, čo sa kultivujúci učeníci v tejto mojej praxi dovŕšia, môžu ísť do Falun raja a do mnohých iných nebeských kráľovstiev a rajov. Keď už hovorím o nebeských kráľovstvách a rajoch, dovoľte mi povedať, že vo vesmíre sú pre Bohov nespočetné raje. V priestore zodpovedajúcemu našej Mliečnej ceste sú početné nebeské kráľovstvá. Ľudstvo má určitú úroveň pochopenia Budhov. Napr. vie, že Budha Amitábha vládne Západnému raju a že existuje aj Lapis Lazuli, Lotosový raj – nádherné raje, raje Bohov, v ktorých vládnu Bohovia. Čo sa týka Ježiša zo západného náboženstva ako aj Panny Márie a niektorých ďalších spravodlivých náboženstiev, tiež majú svoje nebeské kráľovstvá. Samozrejme, niektoré nebeské kráľovstvá ďaleko presahujú rozsah vesmíru, o ktorom ľudstvo vie, a rozsah tohto malého vesmíru. Takže keď začnem hovoriť o kultivačných veciach, dotýka sa to nesmierne rozsiahleho času a priestoru.

V prehistorickom a značne vzdialenom období, v období pred touto sériou ľudských civilizácií, som jedenkrát doširoka šíril Zákon medzi ľuďmi vo svete a zachraňoval ľudí. V tej dobe som zachraňoval ľudí spôsobom, ktorým to dnes robí budhizmus. Tentoraz používam základný Zákon Dafa, aby som vykonal väčšie veci, takže Zákon, ktorý vyučujem, má rozsiahle vnútorné významy. Pretože vec, ktorú chcem urobiť, je veľmi veľká, je mnoho Budhov, Bohov a Tao, ktorí mi pomáhajú pri jej vykonávaní. Je to preto, že tento Zákon nevysvetľuje len princípy jednej praxe v Budhizme; vysvetľuje princípy vesmíru.

Celý vesmír sa skladá z materiálnych prvkov Zhen-Shan-Ren. Uprostred veľmi vysokých sfér je to Zhen-Shan-Ren. Uprostred Zhen-Shan-Ren sa môže zrodiť dobrota, zrodiť krása, zrodiť milosrdenstvo a môžu sa zrodiť pozitívne aj negatívne elementy. Čo sa potom týka Ren, ten môže zrodiť schopnosť a neschopnosť vydržať, takže ako ide Zákon ďalej dole, pravdy Zákona sa stávajú ohromnejšie a komplikovanejšie. Yin a yang a vzájomné vytváranie a vzájomné zabraňovanie, to všetko pochádza zo Zhen-Shan-Ren. Na každej úrovni a v každej sfére, ako to ide dole až k tomuto ľudskému stavu, stáva sa to mimoriadne komplikovaným. Ľudstvo má dobro a zlo, správne a nesprávne, a tiež city. Navyše, ľudské princípy sú tiež prevrátené [voči princípom vesmíru]. Medzi ľudské princípy sa radia princípy, ako kráľ vládne krajine, ako vojaci dobývajú svet a ako sa silní stávajú hrdinami. Potom ako sa u ľudstva objavila polobožská kultúra, vznikli ešte komplikovanejšie kultúrne prejavy, vrátane vecí, ktoré ľudská spoločnosť obhajuje, ako napr. ľudskosť, spravodlivosť, správnosť, múdrosť, dôvera a iné takéto veci. Keďže ľudstvo nemá spravodlivé pravdy Zákona, ľudia nevedia, čo je naozajstný Zákon vesmíru a nemôžu rozlíšiť, čo je skutočne dobré od toho, čo je zlé alebo rozpoznať správne od nesprávneho. Ľudia sú formovaní uprostred budhovskej ako aj démonickej povahy. Keď sú ľudia v nestálych náladách, majú zlé myšlienky alebo konajú impulzívne, sú riadení démonickou povahou. Keď sú ľudia vo veľmi racionálnym stave a robia veci vo veľmi láskavom a srdečnom stave mysle, sú vedení svojou budhovskou povahou. 

Falun Dafa obsahuje pravdy a prejavy materiálneho života na všetkých úrovniach. Zahŕňa všetko a nevynecháva nič, všetko je vo vnútri tohto Zákona. Veľký Zákon presahuje hranice budhistickej školy. Pokrýva všetky pravdy Budhov, Taov a Bohov a tiež zahŕňa pravdy, ktoré tieto pravdy presahujú. Vnútri neho je všetko. Vesmír existuje kvôli nemu. Poskytuje normy pre všetko vo vesmíre a stvoril nespočetné živé bytosti na každej úrovni. Ako sa Veľký Zákon šíri do ďaleka, pri robení vecí mi pomáha mnoho Bohov, Budhov a Taov na rôznych úrovniach. V súčasnosti majú medzi nespočetnými živými bytosťami, ktoré získavajú Zákon, najväčší problém v jeho získaní ľudia v náboženstvách, pretože majú vo svojich srdciach Bohov, v ktorých veria, svojich Budhov a svojich Taov. Neveria, že sú aj iní Bohovia, iní Budhovia a vyšší Bohovia. Preto títo ľudia nepočúvajú a nepozerajú sa na Veľký Zákon. Toto je prvok, ktorý im bráni v získaní Zákona. Tým nehovorím, že sú zlí, ale skôr to, že to, v čo veria, sú praví, spravodliví Bohovia minulosti, a to im sťažuje získať Zákon a stáva sa to prekážkou. Nevedia, že keďže náboženstvá dosiahli bod, keď nie sú schopné ľudí zachraňovať, tí Bohovia samotní získavajú Zákon.

Viete, že Šákjamuni povedal: „V Období konca Zákona nebude môj Zákon schopný ľudí zachrániť.“ Zdá sa, že týmto slovám nikto nevenuje pozornosť, ale teraz už vlastne je Obdobie konca Zákona a žiaden Zákon jednoducho neexistuje. Moderní ľudia nemôžu opravdivo chápať skutočný význam Zákona, ktorý Bohovia a Budhovia v náboženstvách v minulosti učili, a ani mnísi a mníšky nemôžu porozumieť pôvodnému významu písiem. Okrem toho sa ako písma čítajú mnohé knihy napísané mníchmi v priebehu dejín. Tieto Zákony sú teraz v zmätku a ľudia vo svete už nevedia, ako sa kultivovať. Pýtal som sa kresťanov, prečo Ježiš učil, že keď vás niekto udrie po ľavom líci, mali by ste mu ponúknuť vaše pravé líce, aby vás udrel. Nedokázali to jasne vysvetliť. To ukazuje, že dnes je pre ľudí ťažké porozumieť skutočnému vnútornému významu božích slov. Ľudia si použitím názorov a spôsobov myslenia moderných ľudí vykladajú Bohov a ich slová a to, čo veľké osvietené bytosti v minulosti povedali. Jednoducho teraz nedokážu Zákonu porozumieť. V skutočnosti je vnútorný význam toho, čo Ježiš povedal, veľmi jednoduchý: keď vás iný človek udrie, dáva vám cnosť; keď trpíte, vaša vlastná karma bude odstránená. Ak dokážete tej druhej osobe pokojne ponúknuť svoje druhé líce, aby ju udrela, dosiahli ste veľmi vysoký stav mysle. Náboženská viera je v skutočnosti kultiváciou. Kultivácia v podstate závisí na vás samotných a gong závisí na Majstrovi. Kým sa na ľudskej strane činíte dobre, Ježiš, Bohovia a Budhovia vám pomôžu vyvinúť si gong . Takto pomáhajú bytostiam, ktoré zachraňujú. Kvôli kultúrnym, jazykovým, písomným a iným obmedzeniam tej doby Ježiš vyučoval len princípy na povrchu a nie ich podstatu.

Pri odovzdávaní Zákona dnes ucelene vyučujem princípy Zákona vesmíru. Avšak aj tak je pre ľudí v Období konca Zákona stále ťažké Zákon získať. Tentokrát som si pri odovzdávaní Zákona zvolil pre začiatok jeho odovzdávania chvíľu, kedy je pre živé bytosti najľahšie Zákon získať. Vybral som si pre začiatok jeho odovzdávania čas, keď všetky náboženstvá dosiahli svojich konečných fáz a keď sa ľudstvo stalo najhorším. Ľudia tohto obdobia nemajú vo svojich srdciach ľudské normy a veľmi málo ľudí úprimne verí v Bohov. Túto dobu som si vybral pre odovzdávanie Zákona. Práve teraz som povedal, že pri odovzdávaní Zákona som zodpovedný k ľuďom, som zodpovedný k spoločnosti a vlastne som zodpovedný aj k Bohom. Nemiešal som sa do žiadneho náboženstva, pretože náboženstvá tohto obdobia už nie sú uznávané svojimi Bohmi. Je to preto, že ako spoločnosť prišla do tohto bodu, všetky ľudské srdcia sa pokazili. Napriek tomu viem, že je veľa ľudí, ktorí stále majú budhovskú povahu a majú korene v dobrote; len sa jednoducho kĺžu nadol v prudkom prúde ľudskej skazenosti. Takže ľudia tohto obdobia môžu byť stále zachránení. Okrem toho, Zákon je obrovský a jeho schopnosť zachraňovať ľudí je nesmierna.

Tento Zákon sa neodovzdáva ľudskej spoločnosti pre pár dní vzrušenia. Zachraňovaním ľudí ustanovujeme budúcnosť. Tento Zákon, pretože je taký nesmierny, obsahuje nesmierne vnútorné významy a veci, ktoré sú v priebehu kultivácie človeka vytvárané praktizovaním cvičení, sú mimoriadne bohaté. Je to preto, že Veľký Zákon nie je obmedzený na budhistickú školu. Zahŕňa všetky schopnosti a je to Zákon vesmíru. Takže keď je to niečo také veľké, premýšľajte o tom, keď sa vykultivujete do konca a do bodu dovŕšenia, koľko vecí si v tom procese vykultivujete? Keď človek dokáže vo svojej kultivácii dosiahnuť dovŕšenie, jeho úroveň bude vysoká, jeho moc bude veľká a jeho sila Zákona bude tiež dosť veľká.

Práve teraz som hovoril o jednom výraze: „vzájomné vytváranie a vzájomné zabraňovanie“. Čo je vzájomné vytváranie a vzájomné zabraňovanie? Vysvetlím vám tento princíp. Prečo Bohovia neodstránia zlých ľudí z ľudskej spoločnosti, démonov z nebies a duchov z podsvetia? To by nešlo. Prečo by to nešlo? Bez ohľadu na to, z ktorej ríše život je, pokiaľ nemá [vo svojej existencii] bytosti hrajúce negatívne úlohy, keď tento človek dosiahne úspech bez toho, aby musel vynaložiť úsilie, pokiaľ neprešiel utrpeniami a ak život nízkej úrovne nemusel prejsť namáhavým a usilovným úsilím , aby získal to, čo chce, potom také životy nebudú vedieť, ako si vážiť to, čo získali a nebudú mať ten pocit, čo prichádza z ťažko nadobudnutých ziskov; a ešte menej budú vedieť, čo je úspech a neúspech. Nebudú mať tú radosť z uspokojenia, nebudú vedieť, čo je utrpenie a nebudú ani poznať, čo je šťastie. Presne kvôli tomu, že vesmír má na vysokých úrovniach kladné a záporné bytosti a na nižších úrovniach dobro a zlo a na ešte nižších úrovniach démonov a Budhov, Bohov a škriatkov a dobrých ľudí a zlých ľudí, majú životy vo vesmíre vitalitu a len vďaka ťažkostiam môžu bytosti viesť zaujímavé životy.

Práve teraz som hovoril o dimenziách, a tak budem hovoriť trochu o dimenziách vo vesmíre a o povrchových materiálnych formách bytostí. Vo veľmi, veľmi vysokej ríši vo vesmíre už nie sú žiadne hmatateľné bytosti, ale hmota, ktorá je beztvará a ktorá napĺňa vesmír v extrémnom mikrokozme, a ktorá je tiež živým, inteligentným životom. Sú aj niektoré, ktoré sú ešte mikroskopickejšie než ona. Čím bližšie k povrchu, tým väčšia je zrnitosť častíc vo vesmíre. Dnešná ľudská veda vie teraz o niektorých časticiach, ako molekuly, atómy, neutróny, elektróny, kvarky a neutrína, ale to je veľmi ďaleko od konca materiálnych častíc – od pôvodnej hmoty. Všetka hmota na tejto dimenzionálnej úrovni ľudstva je zložená z molekulových častíc. Vzduch, tento stôl tu, obrus, železo, pôda, kamene, voda – každý druh veci je tvorený molekulami, touto úrovňou častíc. Často hovorím o tomto princípe: hovorím, že myseľ ľudí ovládajú Bohovia a že mozgy vedcov obmedzujú Bohovia. Ľudia nedokážu prísť na to, ako prekročiť túto dimenzionálnu úroveň. Či už sú to molekuly alebo atómy, zameriavajú sa len na študovanie izolovaných foriem častíc, jednej častice alebo formy existencie niekoľkých častíc. Nemajú spôsob, ako sa pozrieť na celú rovinu molekulárnych a atómových častíc. Samozrejme, takáto technologická metóda práve teraz neexistuje. Keď ľudia budú naozaj môcť vidieť túto rovinu, objavia iné dimenzie. Je to práve také jednoduché. Tieto dimenzie sú dosť rozsiahle a nádherné. Na pochopenie ich časopriestorov a konceptov veľkosti nemožno použiť myšlienky a spôsoby myslenia bežných ľudí; ľudia musia z tohto stavu myslenia vystúpiť, aby im porozumeli. Mnoho dimenzií tvorených mikrokozmickými časticami je ešte rozsiahlejších než táto naša dimenzia.

Častice majú energiu. Preto v tomto svetle, rovná sa to tomu, že starý vesmír bol zložený z energie. Ľudstvo prišlo k pochopeniu, že atómy majú rádioaktivitu, že atómové jadrá majú rádioaktivitu a že neutróny majú rádioaktivitu. Ale vedeli ste, že [keď sa ide dole] ku kvarkom a neutrínam, čím je hmota mikroskopickejšia, tým väčšia je jej energia a tým silnejšia je jej rádioaktivita? Ľudia si ešte neuvedomili, že táto povrchová hmota zložená z molekúl má tiež rádioaktivitu. Telo je jednoducho zložené z molekúl a všetko v materiálnom svete je zložené z molekúl a ľudia nemôžu vnímať a cítiť energiu a rádioaktivitu molekúl. Výskumné metódy ľudského sveta, laboratórne testovacie nástroje a testovacie prístroje samotné sú všetko povrchové predmety zložené z molekúl. Prístroje, ktoré ľudstvo používa na meranie energie, sú zložené z molekúl. Ako by ste mohli pomocou testovania odhaliť, že molekuly majú energiu? Preto ľudia testovaním nedokážu odhaliť energiu molekúl. Vo vesmíre nie sú molekuly v žiadnom prípade konečnou úrovňou častíc a ony tiež majú energiu, keď sa na nich pozerajú bytosti z častíc o jednu úroveň vyššie než molekuly rovnakým spôsobom, ako sa ľudia pozerajú na atómy. V kultivácii si niektorí kultivujúci zvyšujú gong nielen nahor, ale zvyšujú si ho aj nadol. Ak sa pozriete na ľudí z pohľadu tej úrovne, vyzerá to potom úplne inak. To znamená, že častice v rámci úrovne molekúl nie sú tými najvonkajšími a najväčšími časticami. 

 

Vieme, že atómy obsahujú atómové jadrá a elektróny. Nezdá sa byť forma elektrónov obiehajúcich okolo atómových jadier rovnaká ako forma tejto Zeme a niekoľkých planét obiehajúcich okolo Slnka? Nech už je akokoľvek malá a hoci je tá častica mikroskopická, rovina jej úrovne môže byť ešte väčšia [ako táto tu]; to znamená, že celkový objem je veľmi veľký. Keď sa pozeráte na osobu, keď sa napr. niekto pozrie len na jednu molekulovú časticu osoby, nebude schopný tú osobu vidieť; len ak sa pozrieme na povrch, ktorý je tvorený všetkými časticami tejto úrovne, ktoré tu osobu tvoria, sme schopní tú osobu vidieť. Keby ste mohli použiť vysoko-zväčšujúci extra širokouhlý mikroskop na zväčšenie atómu do veľkosti Zeme a potom by ste sa pozreli, koľko je v ňom organizmov – samozrejme, ľudia to práve teraz nevedia – keby ste to videli, objavili by ste, že je to iná scéna a pre životy tam sú to obrovské nebesá a zem.

 

Práve teraz som povedal, že molekuly nie sú najväčšími časticami na povrchovej úrovni. Čo je teda najväčšia vrstva častíc? Ľudia nikdy nebudú najväčšiu vrstvu častíc poznať. Ale ľudia svojimi očami môžu vidieť častice o jednu vrstvu väčšiu ako molekuly, aj keď sa o nich neodvažujú premýšľať. Tieto planéty v kozme, tieto planéty vo vesmíre, nie sú vrstvou častíc? Pretože vaše názory sú limitované obmedzeniami dnešnej vedy, môžete vidieť len, že planéty sú roztrúsené po nebeskom tele, ale ony medzi sebou majú vnútorné spojenia. Z makrokozmu, ako keby sa napr. ľudské telo malo stať ďaleko väčším než planéta a keby ju váš objem, vaše telo, vaše myslenie a vaša kapacita ďaleko presiahla – ako keď sa človek pozerá na molekulu – keby ste sa pozreli, neboli by tieto planéty dosť podobné štruktúre mikrokozmických častíc? Ľudia nemajú toľko múdrosti a predstavivosti. Povedal by som, že Budhovia sú v skutočnosti tými najväčšími vedcami. Ľudská veda ľudstvo zablokovala. Empirická veda ľudstva vytvorila mnoho dlhodobých mylných konceptov a ľudia sú tým obmedzení. Ak idete za ňu, potom hovorí, že nie ste vedeckí. Ľudia používajú tento druh takzvanej vedy, aby sa ešte viac zablokovali, a sú čoraz menej schopní porozumieť pravde vesmíru. Moderná empirická veda tvrdí, že vývoj človeka pochádza z evolúcie. V skutočnosti to, čo evolučná teória predkladá, jednoducho neexistuje; ľudia nie sú ani v najmenšom sformovaní evolúciou. V priebehu dejín prešlo ľudstvo viacerými civilizáciami a každé obdobie civilizácie malo iný obsah. Keď som začal hovoriť o tejto téme, chcel som, aby ste sa dozvedeli viac, pretože vaše úrovne vzdelania sú pomerne vysoké a vaša schopnosť porozumenia je pomerne veľká (potlesk ), takže o tomto porozprávam o niečo viac.

Vesmír nebol ani v najmenšom vytvorený Veľkým treskom, ako tvrdia dnešní vedci. Ľudia sa ani náhodou nevyvinuli z opíc. Keď Darwin kedysi svoju teóriu evolúcie zverejnil, jeho teória bola plná medzier. Keď ju prekladal, on sám bol opatrný, nervózny a neistý. Najväčší slabosťou tej teórie je, že počas obdobia, keď sa opice vyvíjali na ľudí, neexistuje príliš dlhý historický proces. Ani dnes sa nevynorili žiadne pozostatky z tohto obdobia; do dnešného dňa nikto žiadne nenašiel. Avšak ľudia túto teóriu prijali a veria v ňu, akoby to bola pravda. Dnešná empirická veda je ilúziou. Ľudstvo ide zlým smerom a ľudia nemôžu vidieť pravdy vesmíru, ani sa neodvažujú uznať existenciu iných dimenzií. Napriek tomu sa môžu v tejto dimenzii ľudstva prejavovať rôzne úkazy z iných dimenzií, ktoré nemôžu byť jasne vysvetlené. Ale ľudia sa neodvažujú prijať ich alebo ich uznať a myslia si, že by to nebolo vedecké. Keď človek použije moderné vedecké metódy k pochopeniu toho, čomu človek nerozumie, nebude to potom vedecké? Keďže veda stanovila pre vedu veľa definícií, ľudia sa ich neodvažujú prekročiť keď sa pokúšajú porozumieť veciam.

Keď som prednášal o vesmíre, predložil som koncept malého vesmíru. Nielenže sa ľudia neodvažujú predstaviť si, aký veľký tento malý vesmír je – samozrejme, ľudská myšlienka sa vždy snaží preskúmať, aký veľký je vesmír – moderná veda toto poňatie malého vesmíru, o ktorom hovorím, ešte nemá. Veda má za to, že tento vesmír je vesmírom, ktorý môžu oči vidieť. Ale aký veľký je tento vesmír, o ktorom hovorím? Nemožno to popísať použitím ľudských čísel a jazyka, avšak jeho približná štruktúra sa dá popísať – viete, koľko je v malom vesmíre galaxií ako Mliečna cesta? Medzi tými, ktorí tu sedia, môžu byť nejakí ľudia s týmto druhom odbornej znalosti, ktorí sa to naučili z kníh, ale to, čo hovorím ja, je iné. V tomto súčasnom malom vesmíre je viac ako 2,7 miliárd galaxií ako Mliečna cesta, menej ako tri miliardy. K tomu dospejete metódou použitia ľudských očí na videnie objektov, a opisuje to druh štruktúrovanej formy nebeského tela, ktorej môžu ľudia rozumieť. Vo vesmíre budúcnosti sa toto číslo zmení. Šákjamuni raz niečo povedal, konkrétne, že je toľko Budhov Tathagátov, koľko je zrniek piesku v rieke Gange. Šákjamuni bol Budha Tathagáta; povedal, že Budhov Tathagátov je toľko ako zrniek piesku v rieke Ganga. To bolo povedané použitím Budhových očí na videnie objektov. V skutočnosti, keď sa pozeráte na nebeské telesá v malom vesmíre bez prekážok, budú také početné ako zrnká piesku a také husté ako molekuly. Hranica tohto malého vesmíru má vonkajší plášť, takže je potom tento malý vesmír najväčšou hranicou v tomto vesmíre? Samozrejme, že nie. Keď sa pozriete na tento malý vesmír z pohľadu väčšej, rozľahlejšej dimenzie, nie je ničím viac, ako čiastočkou ohromnej ​​dimenzie.

Čo je potom mimo vesmíru? Keď sa prejde veľmi dlhou časopriestorovou cestou a pri pohľade zo vzdialeného miesta, uvidíte svetelný bod. Ako sa približuje, zistíte, že tento svetelný bod sa zväčšuje a zväčšuje a zväčšuje. V tomto bode objavíte, že je to tiež vesmír, približne veľkosti toho nášho vesmíru. Koľko takých vesmírov teda je? Použitím spôsobu, akým sa ľudia pozerajú na objekty, stále uvidíte približne tri tisícky takýchto vesmírov. Všetko toto sú koncepčné čísla založené na ľudských pochopeniach a ich pochopeniach jedného typu materiálneho prvku. Štruktúra vesmíru je neobyčajne zložitá. Zvonku tohto je ďalšia vrstva vonkajšieho plášťa; tá utvára druhú úroveň vesmíru. Na ešte väčšej hranici, ktorá ide za tento vesmír druhej úrovne, sú ďalšie tri tisícky vesmírov rovnakej veľkosti, ktoré vytvárajú vesmír tretej úrovne. To nie sú len vrstvy dimenzií. [Čo sa týka] deviatich úrovní Nebies, o ktorých v bežnej spoločnosti hovorí náboženstvo, ak použijem rovinu tejto vrstvy častíc, aby som sa na nich pozrel, týchto deväť úrovní Nebies sú hranicou deviatich planét slnečnej sústavy zodpovedajúcich dimenzii v Troch ríšach zloženej z jednej vrstvy častíc. Naša slnečná sústava je v južnom vrchole hory Sumeru. Často hovorím, že život a vesmír budú pre ľudstvo navždy záhadami. Ľudia nebudú nikdy poznať pravdu vesmíru, ani pre nich nebude možné, aby jasne určili, kde sa nachádzajú najpôvodnejšie príčiny, ktoré sú podstatou života, pretože ľudia nikdy nebudú schopní rozvinúť svoju vedu a technológiu do toho mikroskopického stavu. Niektorí ľudia si myslia: ak to bude takto pokračovať, nestanú sa veda a technológia ľudstva ešte rozvinutejšími? Tak to v skutočnosti nie je. Hoci boli veda a technológia ľudstva priamo manipulované a ovládané mimozemskými organizmami, ľudská veda a technológie a tieto mimozemské organizmy samotné boli zasa usporiadané Bohmi. Veda a technológia sa pohybuje len podľa božích usporiadaní. Ľudská spoločnosť iba funguje v súlade so zmenami v nebeských javoch. História minulosti sa neustále opakuje a dnešná história je opakovaním a úpravou skoršej histórie.

Tieto veci, o ktorých som práve teraz hovoril, mali trochu rozšíriť vaše myslenie; bude to prínosné pre vašu kultiváciu. Vesmír nie je taký, ako si ho ľudstvo predstavuje. Takže aký veľký je vlastne tento vesmír? Hovoril som vám o koncepte vesmíru. Aj keby sa k nemu pridali stovky miliónov ďalších úrovní, je to stále len čiastočka prachu v obrovskom nebeskom tele. Pri ľuďoch môžem použiť princípy a veľa čísel, aby som vám to vysvetlil, ale ľudia vlastne nemajú žiaden spôsob, ako to zažiť, ani to nikdy nebudú schopní vidieť, pretože ľudia nemajú ten druh božskej štruktúry tela, ktorú majú Bohovia, a ich myšlienková kapacita a múdrosť by to vôbec nedokázali zniesť. Ľudia nemajú ten druh myslenia a ľudský mozog nedokáže také obrovské koncepty zniesť. Je to preto, že len keď sa kultivujúci dostanú do takej vysokej úrovne, kedy sa ich mozog, myslenie a telo stanú telom vysokoenergetickej hmoty, môžu mať toľko energie, taký objem a toľko múdrosti. Ľudskému mozgu preto chýba kapacita pre vnemy, ktoré ďaleko presahujú človeka alebo vysokoúrovňové prejavy reality. Vedomosti, ktoré sú ľudia schopní získať, sú obmedzené.

Z inej perspektívy, ak chcú ľudia poznať také vysoké veci, musia  mať takú vysokú morálnu sféru. Bohovia nedovolia ľuďom nesúcim ľudské pocity, aby dosiahli úroveň Budhov. Je absolútne nemožné, aby sa veda a technológia ľudstva vyvinuli do bodu, keď budú tak vysoko ako Budhovia. Prečo? Viete, ľudia majú ľudské emócie a rôzne pripútanosti. Ich rôzne túžby sú také početné a majú tiež súťaživosť, závisť a veci toho druhu. Premýšľajte o tom všetci, ak by ten [človek] naozaj išiel do ríše Budhov, nezašpinil by Budhovu ríšu? Možno keby ste tam boli s Budhom, začali by ste mu niečo závidieť a dostali by ste sa do sporu s Budhom. To rozhodne nie je dovolené. Keby ste sa nezbavili pripútanosti k žiadostivosti, keby ste videli, ako veľmi krásna je Veľká Bódhisattva, od tej chvíle by ste mali voči Bohom žiadostivosť. To na nebesiach rozhodne nemôže existovať. Preto sa ľudská veda a technológia nikdy nerozvinie do sféry Bohov a Budhov. To znamená, že vedeckým a technologickým metódam ľudstva nikdy nebude dovolené dosiahnuť sféru Bohov, to je isté.

Práve teraz som hovoril o princípe vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Teraz to vysvetlím širšie. Uprostred veľmi vysokej ríše existujú životy veľmi jednoduchým spôsobom a ich myšlienky sú veľmi prosté, čisté a číre. Avšak ich múdrosť je nesmierne veľká. Ďalej nižšie sa vynára existencia jedného života s dvoma povahami a ešte ďalej nadol sa to zmení na dva rozdielne druhy materiálnych prvkov. Pretože nebeské telo vesmíru je veľmi veľké, ako postupuje ďalej nadol, medzi týmito dvoma druhmi hmoty sa postupne objavuje napätie. Ešte ďalej dole sú rozdielne charakteristiky tých dvoch odlišných a konfliktných druhov hmoty čoraz viac viditeľné a objavujú sa formy existencie kladných a záporných životov. Ešte ďalej dole sú Budhovia (králi Zákona) a démoni (králi démonov). Zároveň sa objavuje mnoho rozdielnych druhov kontrastujúcich prvkov, ako yin a yang, taiji a iné. Ešte ďalej nadol to dáva vzniknúť princípu vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania a konfliktná povaha tých dvoch druhov hmoty čoraz viac narastá.

Obzvlášť keď to dosiahne ľudskú spoločnosť, tento princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania je dosť viditeľný. Keď chce človek vykonať dobrý skutok alebo zlý skutok, musíte prekonať zodpovedajúce konflikty; iba potom môžete tento skutok vykonať. Bez ohľadu na to, či je to osoba, organizácia, firma v modernej spoločnosti alebo vláda, keď chcete niečo dosiahnuť, musíte prekonať veľa prekážok predtým, než môžete ten čin dokončiť. Iba keď sa ide v súlade s vôľou Nebies, príde úspech prirodzene. Inak to nebude tak, že všetko, čo chcete, urobíte bez námahy, a akonáhle to začnete robiť, uspejete. Hovoriac z pohľadu právd tejto úrovne ľudí, ľudia si vytvorili obrovské množstvo karmických dlhov robením zlých vecí, takže hneď ako človek niečo robí, bude tie dlhy musieť zaplatiť. Keďže princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania je skoro všadeprítomný, pre ľudí je ťažké čokoľvek urobiť. Akú to má teda výhodu? Pravdy Zákona sú vyvážené. Hovoriac z iného uhla, len po prekonaní zodpovedajúcich konfliktov dostane bytosť to, čo dostať chce, bude cítiť, že [k tej veci] bolo ťažké prísť, a len vtedy si ju bude vážiť a len vtedy bude poznať uspokojenie, ktoré prichádza po jej získaní, a radosť a šťastie, ktoré prichádza po úspechu. Keby nebolo tejto protichodnej povahy, potom o tom premýšľajte: hneď ako by ste chceli niečo urobiť, spravili by ste to; hneď ako by ste to urobili, dokončili by ste to; hneď ako by ste chceli niečo urobiť, dokázali by ste to. Nemuseli by ste o nič usilovať, všetko by bolo bez námahy a nič by sa neukázalo ako ťažké. Cítili by ste, že život nemá zmysel. Cítite sa šťastní presne kvôli tomu, že ste prešli cez problémy, aby ste niečo získali. Taká je ľudská existencia. Preto majú ľudia v živote vitalitu.

Dúfam, že pomocou týchto vecí, o ktorých som práve hovoril, dokážu všetci z vás rozšíriť svoje myslenie. To vám pomôže napredovať v kultivácii. Keď začnem o týchto veciach hovoriť, chcem toho povedať tak veľa. Niekedy chcem hovoriť o všetkých rôznych veciach naraz. Pretože čas je veľmi krátky, chcem to urobiť takto: prišli ste sem s množstvom otázok a potom, čo ste ma videli, máte veľa otázok, na ktoré sa chcete opýtať, takže urobím, čo budem môcť, aby som vám všetkým dal čas a zodpovedal na vaše otázky. Mali by ste pozorne počúvať. Toto sa tiež počíta za prednášanie Zákona a bude to zamerané na špecifické situácie. Takže teraz vám odpoviem na vaše otázky. Môžete sa postaviť a spýtať sa otázku, ale hovorte hlasno, aby vás každý mohol počuť. Môžete mi tiež posielať lístočky hore.

Môžete zdvihnúť ruku, zatiaľ čo sedíte, a potom položiť otázku. Keď napíšete príliš veľa, zaberie to nejaký čas, než ich prečítam, takže pri písaní na lístky papiera choďte k veci: čo je prvá otázka, potom, čo je druhá otázka. Buďte trochu struční.

 

Otázka: Čo sa stane staršiemu človeku, keď nedosiahne dovŕšenie?

Majster: Tento študent položil reprezentatívnu otázku. Medzi ľuďmi, ktorí tu sedia, je viac tých, ktorí sú starší. Otázka, ktorú položil, je: čo sa stane s tými staršími ľuďmi, ktorí nedosiahnu dovŕšenie? Kultivácia je veľmi vážna vec. Nie je to ako veci dnes v Číne, kde každý používa svoje konexie a vplyv, aby s vecami pohol. Tak by to nešlo. Čo by teda mali robiť? Len keď sa opravdivo kultivujete pevným spôsobom, bude to fungovať.

Pri odpovedi na túto otázku by som najskôr rád chvíľku pohovoril o vzťahu medzi kultiváciou a prácou. Kultivácia váš normálny život [negatívne] neovplyvňuje. Či už vediete firmu v spoločnosti alebo ste vysoký politik vo vláde, môžete sa kultivovať v ktoromkoľvek zamestnaní v ľudskom svete. V minulosti Ježiš niečo povedal: povedal, že pre bohatých ľudí je dosiahnuť Nebeské kráľovstvo ťažšie, než pre ťavu prejsť uchom ihly. Prečo to povedal? Je to preto, že mnoho ľudí sa nemôže vzdať pripútanosti k peniazom. V skutočnosti vám poviem, že by ste sa nemali zaoberať tým, koľko peňazí máte. Aj keď je dom vašej rodiny postavený z hromady peňazí a vaša príjazdová cesta je dláždená zlatom, bez ohľadu na to, akým vysokým ste úradníkom alebo dokonca aj keď ste prezidentom štátu, stále môžete byť dobrým človekom. Môžete sa kultivovať v prostredí, v ktorom sa nachádzate a cez konflikty vašej spoločenskej vrstvy. Premýšľajte o tom, medzi nami, čo tu sedíme, sú ľudia z rôznych spoločenských vrstiev. Niektorí ľudia pracujú, len aby mali čo jesť. Niektoré konflikty vzniknú medzi ľuďmi so skromným živobytím. Človek z tejto spoločenskej vrstvy môže vytrvať v bytí dobrým človekom uprostred konfliktov a utrpenia, a tak dosiahnuť štandard pre kultiváciu a nakoniec sa dovŕšiť. Ľudia zo strednej vrstvy majú zatiaľ konflikty tej spoločenskej vrstvy. Snažia sa byť dobrými ľuďmi uprostred svojich konfliktov a zlepšiť sa k vyšším úrovniam. Tým spôsobom môžu byť tiež vo svojom praktizovaní úspešní. Zistil som, že teraz sa môžu ľudia v ktorejkoľvek spoločenskej vrstve zlepšiť k vyšším úrovniam a kultivovať sa. Prezident štátu má tiež starosti o svoju vlastnú oblasť a konflikty špecifické pre tú spoločenskú vrstvu. Konflikty existujú aj medzi štátmi a medzi etnikami; celé ľudstvo je rovnaké. Pre ľudí je žitie vo svete bolestivé, a preto sa môžu kultivovať. Ja tu hovorím učeníkom, aby pri chápaní kultivácie vystúpili z hraníc vierovyznania a uskutočňovali skutočnú kultiváciu ľudskej bytosti.

Takže pre starších ľudí je praktizovanie kultivácie rovnaké. Moja prax je praxou, ktorá kultivuje zároveň povahu aj život človeka; zatiaľ čo človek praktizuje kultiváciu, predĺži si svoj život. Nie je tam teda dostatok času? Ale podmienkou je, že starší ľudia musia byť ešte usilovnejší a pristupovať ku kultivácii s vážnosťou. Ak starší ľudia z nejakého dôvodu naozaj nemôžu dosiahnuť dovŕšenie, ak na konci svojich životov a predtým, než sa priblíži smrť, prisahajú, že: „nabudúce sa rozhodne musím kultivovať“, potom si so sebou, keď sa prevtelia, ponesú Falun a kultivačné veci a budú pokračovať vo svojej kultivácii z predchádzajúceho života. (potlesk) Ďalšou možnosťou je, že byť človekom je jednoducho príliš bolestivé a oni preto nemusia chcieť prísť znova. Čo by sa potom malo spraviť? Toľko, koľko sa kultivovali, toľko dostanú. Budú potom posúdení, aby sa rozhodla ich súčasná kultivačná úroveň. Ak je to úroveň nebies v Troch ríšach, potom pôjdu do tej úrovne nebies, aby sa stali bytosťou tej úrovne. Ak dokážete vystúpiť z Troch ríš, ale len jednoducho nemáte stav dosiahnutia dovŕšenia, potom môžete ísť do nebeského kráľovstva alebo raja, aby ste sa tam stali vnímajúcou bytosťou. Tie raje nie sú, ako si ich ľudia predstavujú – že sú tam len Budhovia a Bódhisattvy a nič viac. Sú v nich nespočetné vnímajúce bytosti a sú to nesmierne prekvitajúce a nádherné raje. Prebývajú v nich nebeskí ľudia (potlesk), ale pre ľudí sú to tiež Bohovia. Nemožno ich porovnávať s ľuďmi vo svete; len skrátka nemajú žiaden stav dosiahnutia. Tvoja otázka bola v podstate zodpovedaná. (Potlesk)

 

Otázka: Ako by sme mali chápať myšlienku, že učeníci pravej kultivácie nemajú zdravotné problémy?

Majster: V pevninskej Číne ľudia z mnohých oblastí hovorievali – keď mali ľudia zdravotné problémy, ktoré bolo ťažké vyliečiť, boli iní ľudia, ktorí im hovorili: „Mal by si sa poponáhľať a ísť sa učiť Falun Gong. Vyzdravieš hneď, ako ho začneš praktizovať.“ Prečo to tak bolo? Bolo to preto, že úpravy, ktoré kultivácia Falun Gongu na ľudských telách robí, sú veľmi rýchle. Účelom je umožniť im, aby vstúpili hneď potom, ako boli upravení, takže to vôbec nie je tak, ako to chápu bežní ľudia. Keď sa ľudia prídu učiť prax, dosiahnu najlepšie výsledky, keď nemajú žiadnu myšlienku na vyliečenie svojich zdravotných problémov. Je to preto, že kultivácia od ľudí vyžaduje, aby nemali pripútanosti, a tak budú vyliečení bez akéhokoľvek usilovania. Hneď ako má človek usilovanie, je to pripútanosť, a tak výsledky budú naopak zlé. Keď poviete – ja som si len prišiel vyliečiť svoje zdravotné problémy, potom máte pripútanosti, pretože šírenie Dafa svetu sa nerobí s cieľom liečiť zdravotné problémy, ale pre zachraňovanie ľudí; naše liečenie zdravotných problémov je upravovaním tiel tých, ktorí majú byť zachránení. Váš príchod kvôli pripútanosti je rovnaký ako držanie sa toho zdravotného problému a neopúšťanie ho, a v tom prípade nemáme spôsob, ako sa toho zdravotného problému zbaviť.

Keď porovnáme predstavy ľudstva a pravdy vesmíru, sú vzájomným opakom, pretože čím viac sa človek o niečo usiluje, tým menej to bude mať. Len keď sa takého myslenia vzdáte, vzdáte sa zdravotného problému. Keď sa človek prichádza kultivovať, nemal by myslieť na liečenie zdravotných problémov; nemôže mať usilovanie. Takže tí, ktorí majú zdravotné problémy, by na svoje zdravotné problémy nemali myslieť, keď robia praktizovanie. Keď nemáte usilovanie, nevšímate si to a myslíte len na cvičenie, čím viac cvičíte, tým lepšie to pôjde. Možno sa vrátite domov z cvičenia a všetky vaše zdravotné problémy cez noc zmiznú. (Potlesk). Ľudia v mnohých oblastiach pevninskej Číny si takéto veci medzi sebou rozprávali. Cítia, že je to zázračné. Mnoho ľudí sa toto cvičenie učí a počet ľudí, ktorí sa ho učia, stále stúpa.

Takže to je princíp, o ktorom som hovoril: to jest, tí, ktorí nemajú žiadne usilovania, budú mať najrýchlejšie výsledky, pričom tí s usilovaním budú mať pravdepodobne pomalšie výsledky. Môj pohľad na zdravotné problémy je takýto: keď tieto veci pre učeníkov robím, nenazývam to liečenie zdravotných problémov. Nazýva sa to prečisťovanie pôvodných tiel kultivujúcich. Účelom prečisťovania je vybudovať základ pre ich kultiváciu. Tí, ktorí vo svojich telách majú zdravotné problémy, si nemôžu vytvárať gong. Čo by sa teda malo urobiť? Keď prídete a robíte cvičenia, jednoducho príďte a robte ich; nemali by ste mať žiadne pripútanosti alebo usilovania, a to bude to najlepšie. Týmto spôsobom môžem vaše telo prečistiť – prečistiť ho do stavu takmer bez zdravotných problémov. Ale v ojedinelých prípadoch alebo za okolností, že vaša kultivácia nebude ovplyvnená, vás môžem nechať mať nejaký pocit odstraňovania karmy a zdravotných problémov. Prečo sa trochu necháva? Robí sa to preto, že niektorí kultivujúci si musia zlepšiť pochopenie. Premýšľajte o tom, ak povrch tela človeka nemá zdravotné problémy, je nadprirodzený, a pokiaľ nemá pocit odstraňovania karmy, potom to nebude kultivácia. Za týchto podmienok by samozrejme [kultivácii] veril, kto by neveril? Veril by jej až do konca. Takže niektoré elementy, ktoré sa v kultivácii majú použiť, musia byť pre niektorých jednotlivcov ponechané v súlade s ich okolnosťami a to sa robí, aby sa videlo, či veríte. Účelom je nechať kultivujúcich kráčať napred pomocou osvietenia sa k veciam. Nie je to tak? (potlesk)

Ale je ešte ďalšia záležitosť, ktorú pre vás všetkých objasním: keď sa ľudia kultivujú, stále budú zažívať nejaké problematické veci a stále budú existovať ťažkosti. Ťažkosti sa budú prejavovať dvoma spôsobmi: jedným sú nepríjemné pocity, ktoré bude zažívať telo; ďalším je, že druhí budú provokovať váš hnev. Poviem vám, že príčinou telesného nepohodlia nie sú zdravotné problémy, aj keď prejavy sú tie isté. Mali by ste všetci vedieť, že to sa odstraňuje karma. Čo je „odstraňovanie karmy?“ V skutočnosti prečisťujem celé vaše telo. Ľudské bytosti, kým sa prevteľujú medzi bežnými ľuďmi, sa prevteľujú život po živote. Niektorí sa reinkarnovali viac ako dvadsaťkrát a niektorí sa reinkarnovali viac ako tridsaťkrát alebo aj viac. Pri toľkých prevteleniach a pri prevteľovaní sa medzi ľuďmi človek zakaždým vytvorí veľké množstvo karmy. Samozrejme, v každom živote, keď majú ľudia zdravotné problémy a trpia, odstránia si nejakú [karmu], ale v každom živote jej bude veľa, a keď sa jej nazbiera veľmi veľa, človek ochorie. Keď majú ľudia zdravotné problémy, vyhľadajú lekárov, aby ich vyliečili. Keď lekári liečia ich zdravotné problémy, postarajú sa len o veci na povrchu tela. Ľudia odstránia nejakú karmu vďaka trápeniu alebo ochoreniu, ale väčšina karmy a hlavný dôvod toho, čo v podstate zdravotný problém spôsobuje, sú v iných dimenziách. Lekári nemôžu tieto veci vyliečiť a hlavný dôvod ochorenia je stále tam, takže v každom zo svojich mnohých životov budú mať ľudia nejakú prebytočnú karmu. Keď doktori liečia ich problémy, postarajú sa len o veci na povrchu tela. Ľudia odstránia nejakú karmu vďaka trápeniu alebo ochoreniu, ale väčšina karmy a hlavný dôvod toho, čo v podstate zdravotný problém spôsobuje, sú v iných dimenziách. Lekári nemôžu tieto veci vyliečiť a hlavný dôvod ochorenia je stále tam, takže v každom zo svojich mnohých životov si ľudia zanechajú nejakú karmu.

Viete, aké sú telá dnešných ľudí? Keď prednášam, vidím, ako čierna hmota vypĺňa kostnú dreň niektorých študentov. Samozrejme, nemožno to vidieť v tejto dimenzii, pretože karma existuje v iných dimenziách. Čo by sa teda malo urobiť? Ľudské telo, od mikroskopických čiastočiek k povrchových časticiam, pri pohľade na vrstvu po vrstve od malej k veľkej a trojrozmerne, je presne ako letokruhy stromu; žiadna vrstva nie je čistá. Chcem vaše telo prečistiť od jeho najvnútornejšej časti. Ak sa nekultivujete, nikto pre vás takúto vec nespraví. V minulosti budhizmus učil, že ľudia nemôžu v jednom živote v kultivácii uspieť, že ľudia samotní sa nedokážu očistiť, a že zlepšiť sa je ešte ťažšie. Ak sa chce človek kultivovať, musí mať spravodlivý Zákon; len tak to bude fungovať. Ak sa chcete kultivovať v Dafa, vezmem karmu uloženú v tých vašich telách, vytvorené znečistenie a príčiny za všetkým, čo je vo vašich telách zlé, a vytlačím to von. Neboli by ste to schopní vydržať, keby to bolo z vášho povrchového materiálneho tela vytlačené hneď; zomreli by ste. Takže čo by sa malo urobiť? V procese vytláčania bude väčšina z toho odobraná cez iné dimenzie a odsunutá preč z vášho tela. Len mimoriadne malá časť bude vytlačená cez povrch vášho tela.

Prečo odíde cez povrch? Nebolo by to vyriešené, keby to všetko odišlo cez iné dimenzie? Ak by sa to spravilo týmto spôsobom, nebolo by to v súlade so zákonmi Nebies. So ziskom musí prísť aj strata. Keď človek niečo dlhuje, musí to splatiť. To sú zákony Nebies. Keď ľudia vytvárajú karmu, musia ju splatiť, a obzvlášť to platí pre kultivujúcich. V skutočnosti vás nechám splatiť len trošku, čo sa počíta za to, že ste to splatili vy, a robím to presne kvôli tomu, že máte želanie kultivovať sa. Hoci vás nechám zniesť len trochu na povrchu, aj tak náhle ucítite, akoby vaše telo zažívalo veľký zdravotný problém a bude to veľmi bolestivé. Niektorí ľudia naozaj majú pocit, akoby to nemali prežiť. Tí s dobrým pochopením budú vedieť [že si majú myslieť:] „Keď sa kultivujem, čoho by som sa mal báť? Počul som Zákon, čítal som knihy a rozumiem všetkým princípom. Čoho by som sa mal ešte báť?“ Je to taká prostá a pevná myšlienka, ale v skutočnosti žiari viac než zlato. Nevzal si lieky ani nešiel k lekárovi. Zrazu je v poriadku a prešiel vážnou skúškou a veľký kus karmy bol odstránený. Ešte väčšia časť karmy je vytlačená v iných dimenziách. Časť vytlačená na povrchu je v skutočnosti len malinkým kúskom, ale táto karma sa počíta za odstránenú a počíta sa, že ste ju splatili. Takže počas kultivačného procesu budú niektorí ľudia zažívať bolesť v tele, ale tento pocit bolesti je odlišný od akéhokoľvek zdravotného problému. Takže tam vzniknú takéto situácie a cez ne bude skúšaný váš základný stupeň odhodlania. Cez skúšky budete súdení, či sa dokážete považovať za praktizujúceho a či v tom čase veríte v tento Zákon. Kultivácia Budhovstva je vskutku veľmi vážnou záležitosťou.

V kultivácii nad Zákonom trojitého sveta bude telo prečisťované do vysokého stupňa; to sa tiež nazýva telo Arhata. Telo v tej dobe už bude zlepšené do bodu, že bude telom vysokoenergetickej hmoty a nebude mať ani jedinú obyčajnú ľudskú bunku. Na povrchu bude vyzerať rovnako ako telo bežného človeka, ale bude iné. V tom čase tam už nebude karma choroby, pretože svetské zdravotné problémy už toto vaše telo utvorené z vysokoenergetickej hmoty nemôžu ovplyvniť. Keď opustíte Zákon trojitého sveta bude už všetka vaša karma choroby vytlačená von. V kultivácii v Zákone trojitého sveta sa bude v tele objavovať nepohodlie alebo sa človek dostane do desivej, no neohrozujúcej situácie. Keď sa to stane, nebudete sa báť, ale druhých to vydesí na smrť. Tieto veci sa stanú. Je toľko učeníkov opravdivo sa kultivujúcich v Dafa, ale nevyskytli sa žiadne problémy. Pokiaľ sa kultivujete, ochránim vás. Samozrejme, ak sa nekultivujete, nebudem sa o vás starať; robím tieto veci pre kultivujúcich. Takže by ste sem nemali ťahať ľudí, aby sa vyliečili. V súčasnosti sa záležitosťami bežných ľudí nezaoberám a nikto z vás by nemal robiť veci, ktoré poškodzujú Zákon. Ak sa človek nekultivuje, musí niesť následky všetkého, čo urobil. Bez ohľadu na to, čo sa mu prihodí, všetko to má karmické dôvody. Táto otázka je zodpovedaná.

 

Otázka: Môže dnes [Majster] prečistiť telo každému? - hlavne tie veci, ktoré zostali po študovaní iných praxí.

Majster: O tieto veci sa nebojte. Môžem vám povedať, že potom, čo ste tu sedeli a počúvali prednášku, keď odtiaľto vyjdete, je zaručené, že sa zmeníte. Keď o tom hovorím, chcem povedať tým študentom, ktorí nie sú usilovní: chcete byť kultivujúcimi, ale nestanovili ste na seba prísne požiadavky, študujete a kultivujete sa polovičato, a tak sa vo vašich telách objavia problémy. Dôvodom je, že keď sa opravdivo nekultivujete, vaše telo sa vráti do stavu bežného človeka. Vtedy sa budete čudovať: „Prečo na tom moje telo nie je nikdy dobre?“ Kultivácia je vážna. Prečo na tom nie je dobre? To by ste sa mali pýtať sami seba. Veríte v Zákon? Veríte, že ste kultivujúcim? Je vaša myseľ dostatočne pevná? Ak naozaj dokážete mať stav mysle, ktorá má odhodlanie pre kultiváciu, a dokážete opustiť ľudské pocity, potom to nepotrvá ani sekundu a vaše ochorenie zmizne. (Potlesk) Rozpoltenosť v kultivácii nefunguje. Keď sa kultivujete, vaša myseľ je neistá a premýšľa: „Je tento Fa naozaj taký, ako [ho Majster opisuje]?“ To je to isté, ako pýtanie sa: „Kultivujem sa? Som teraz bežným človekom alebo kultivujúcim?“

Skutočná kultivácia Budhovho Zákona nie je taká nedbanlivá ako náboženstvá v Období konca Zákona. Kultivácia je veľmi vážna vec. Ak nie ste odhodlaní, všetko vaše úsilie bude zbytočné. Ak sa môžete vzdať slávy, záujmu a emócií a aj tak sa nedovŕšite, aj ja by som mal na konci pocit, že to nie je fér. Pre ľudskú bytosť je vzdanie sa slávy, záujmu a citov to isté ako vzdanie sa života samotného. Kvôli čomu ľudia žijú? Nie je to len pre peniaze, slávu, ľudské city a tak ďalej? Ak sa ich dokážete vzdať, ste stále človekom? (Potlesk) Ľudia žijú pre tieto veci; len Bohovia sú bez nich. (potlesk) Ale poviem vám, že Bohovia nie sú nepohybliví ako sochy, ako si ich ľudia predstavujú. Ľudia to nevedia, ale nebesá sú v skutočnosti nesmierne nádherné. Oni vedia lepšie ako ľudia, ako sa baviť, ale veci tam sú vznešené, dobrotivé a nesmierne nádherné. Presne kvôli tomu, že majú tak vysokú sféru, môžu mať zvláštne schopnosti. Ich telá sa môžu vznášať a lietať. Všade je krásne. Ľudský jazyk to nedokáže popísať. Ľudské bytosti tu nemajú farby, ktoré existujú tam. Vzhľad Bohov je nesmierne krásny. Sú veľmi úžasní.

Medzi tými, čo tu sedia, sú starší ľudia, a samozrejme sú tu tiež mladí ľudia. V kultivácii by sa ľudské telo malo vrátiť k svojim vrodeným, pôvodným vlastnostiam. Počas toho, ako ľudia postupujú [v kultivácii], mladnú. Keď sa naozaj vrátite k svojim vrodeným, pôvodným rysom, objavíte, že ste mimoriadne mladí. Aj keď sú niektorí ľudia veľmi starí, ich prapôvodné duše sú mladí ľudia alebo deti. Viete, keď sa starší ľudia stanú senilnými, ľudia majú tendenciu nazývať ich „veľké deti“. Budú súperiť s deťmi o jedlo a budú sa s deťmi hrať. Prečo? Ľudia hovoria, že ten človek zostarol, zostarol do toho bodu, že nič nefunguje. Keď to vysvetľujete pomocou modernej vedy, je to tak. Ale v skutočnosti vám môžem povedať, že keď ľudia zostarnú, všetky ich pripútanosti sú opustené a všetky ľudské motívy a usilovanie zmiznú. Všetkých sa ich vzdali a ich pôvodná povaha sa navrátila a vynorila. Možno sú ich prapôvodné duše deti, takže sa začnú správať ako veľké deti. Povedal by som, že je to skutočne tak. Čím vyššie človek v kultivácii ide, tým krajší a mladší bude. Niektorí ľudia hovoria, že ak sa pozriete na životy o jednu úroveň nižšie, uvidíte, že keď si skúšajú učesať vlasy, nemôžu ich učesať rovno a ich vlasy sú strapaté. Je to preto, že čím nižšie človek ide, tým škaredší bude. Čím vyššie sa v kultivácii zlepšíte, tým nádhernejšie budú veci. Nielenže telo nebude mať karmu choroby, ale stane sa aj čoraz čistejším.

Čo sa týka „hlavne tých vecí, ktoré zostali po študovaní iných praxí“, ak sa naozaj kultivujete, tie veci pre vás napravím. Tieto veci vás nemusia ťažiť, nemali by ste na ne myslieť. Nechajte to tak. Ak prídete [k Dafa] špecificky kvôli tejto veci, nebude to fungovať. Ak ste k tomu príliš pripútaní, držíte sa toho. Aj keby som vás toho zbavil, vaša myseľ by sa cítila nestálo. Ak sa chcete naozaj kultivovať, všetko zlé z vás vezmem.

 

 

Otázka: Teraz, keď sme prišli počúvať Zákon, dáte nám Falun?

Majster: Pretože ste kultivujúci, budem sa starať o tých, ktorí prišli Zákon počúvať a aj o tých, ktorí prísť nemohli. Nie je to len vloženie Falunov; potom, čo ste začali kultivovať Dafa, musím tiež celkovo upraviť tela študentov. Takže je to rovnaké, či už ste ma videli alebo nie. Kým sa naozaj kultivujete, všetko, čo by ste mali mať, vám bude dané. V Číne počúvalo moje prednášky len pár desiatok tisíc ľudí, ale teraz sú po celej Číne ľudia, ktorí sa kultivujú. Veľmi veľa ľudí ma nevidelo, a napriek tomu majú všetko, čo ku kultivácii Dafa potrebujú. Šírim taký veľký Zákon, takže keby moje hlavné telo robilo všetko, vôbec by som nemohol všetko vykonať; nebolo by možné postarať sa o každý aspekt každej osoby. Ja do vás vložím Falun. Kým sa kultivujete, čítate knihu, myslíte si, že Zákon je dobrý a chcete kultivovať Dafa – ak skutočne máte tieto myšlienky – potom objavíte, že vaše telo má zvláštny pocit.

Falun nie je všetko, čo vám dávam. Premýšľajte o tom, ak sa človek nekultivuje, čo môže vytvoriť to telo, ktoré nemá potrebné mechanizmy pre kultiváciu? Falun je koreň všetkého, čo vám dávam. Navyše pre vás odstránim karmu, urovnáme za vás všetku vďačnosť a nenávisť z vašich minulých životov a na rôznych dimenzionálnych úrovniach ako aj rôzne druhy hlboko zakorenených pút, dám vám mnoho mechanizmov do vnútra ako aj zvonku vašich tiel, ktoré budú poháňať zmeny vo vašom tele a umiestnim pre vás veci do vášho dantianu a ďalších oblastí. Ako semienka, bude vytvorených viac ako desaťtisíc vecí. V budúcnosti budem tiež musieť vyškrtnúť vaše meno zo zoznamu mien v pekle. Toto je to, čo máte dovolené vedieť, ale bude pre vás urobené viac, oveľa viac, a len potom sa môžete skutočne kultivovať a len potom môžete naozaj pokročiť v kultivácii Dafa.

Niekedy hovorím, že tí falošní čchi-kungoví majstri podvádzajú ľudí. Naozaj podvádzajú ľudí. Čo pre vás robia? Nič. Ak veci, ktoré som opísal, nie sú niekomu dané, ako by mohol praktizovať? Môžu sa [tieto veci] vytvoriť cvičením? Zároveň, ak nie ste ochraňovaní, zatiaľ čo sa kultivujete, váš život bude v nebezpečenstve, pretože ľudia musia splácať karmu. Keby ste neboli ochraňovaní, čo by ste urobili so životmi, ktorým ste v minulosti dlhovali? Kto medzi dnešnými ľuďmi nedlhuje život? Potom, čo prechádzali život za životom, majú dnes ľudia veľmi veľa karmy a ľudský svet je nebezpečný. Keď človek nie je za ľudí zodpovedný, potom ľuďom škodí, takže by som povedal, že tí majstri podvádzajú ľudí. Kultivujete teraz Dafa, takže všetko toto bude pre vás rozriešené. Ak sa ho naozaj učíte, získate.

Pre tých, ktorí tu sedia a majú relatívne pokročilejšie vzdelanie: nebuďte obmedzení modernými teóriami. Ak by sa človek s otvoreným tretím okom pozrel na knihu Čuan Falun, zistil by, že každý znak v nej je šrivatsa () a každý znak je Budha. Premýšľajte o tom; akú silu má  tento Zákon a koľko Budhov má táto kniha? Okrem toho má každý znak vrstvy a vrstvy Budhov, pretože táto kniha obsahuje princípy z rôznych úrovní vesmíru. Zakaždým, keď čítate knihu, keď sa zlepšíte v kultivácii, zistíte, že tá istá pasáž je čo do významu iná od tej, čo ste čítali v knihe predtým. Budete mať nové pochopenia a ona bude hovoriť o ďalšej vrstve významu; v každom znaku sú vrstvu za vrstvou Budhovia z nespočetných úrovní. Samozrejme, bežní ľudia ich nemôžu vidieť. Takže vám hovorím, že táto kniha je nesmierne cenná. V minulosti si ju niektorí ľudia dávali pod zadok a sedeli na nej, keď počúvali prednášky. V tom čase ste ešte nechápali, čo tento Zákon je. Keď ste to pochopili, objavili ste, že všetko toto je nesmierne vážne. V kultivácii bude vedieť každú vašu myšlienku; dokonca predtým, než myšlienku máte, bude vedieť, akú myšlienku sa chystáte mať. Ľudia si myslia, že prejav ľudskej myšlienky je nesmierne rýchly proces, ale keď sa na vaše myšlienky pozeráte z trošku rýchlejšej dimenzie, je to nesmierne pomalý proces. Ešte než dokončíte svoju myšlienku, tá strana to už vie; akonáhle máte myšlienku, tá strana ju pozná.

Niektorí ľudia mi hovoria: „Učiteľ, dám vám peniaze za prednášku. Niekto z mojej rodiny neprišiel a ja by som rád, aby ste mu dali Falun.“ Samozrejme, nemôžete ho viniť, pretože nevie, že tým, ktorí sa nekultivujú, ho nemožno dať. Poviem vám, že si ho nemôžete kúpiť, hoci by ste aj minuli mnoho stoviek miliónov dolárov. Toto nie je niečo, čo možno nájsť medzi ľuďmi. Je to nadprirodzené – niečo božské. Keď o tom hovoríme z určitého pohľadu, jeho život je cennejší ako váš súčasný život. Je to vyšší život, takže ako by sa mohol merať peniazmi? Ale ak sa chce človek kultivovať, môžem mu ho dať zadarmo. A nekončí to pri týchto veciach: napokon vás musím chrániť celú cestu až k dovŕšeniu. 

 

Otázka: Ako by sme mali chápať životy, ktoré zomrú pred ich stanoveným časom? Čo sa s takým človekom stane?

Majster: Odteraz každý, neklaďte otázky, ktoré nesúvisia s vašou kultiváciou. Niektorí ľudia sa ma dokonca pýtajú, či pálenie papierových peňazí za mŕtvych funguje alebo nie. Tieto veci nemajú nič do činenia s kultiváciou Dafa a ja nemám čas na ne odpovedať. Tých, čo zomrú pred svojím stanoveným časom, čaká žalostný koniec. Je to kvôli pravde, ktorú som vysvetľoval, konkrétne, že keď príde človek do sveta, jeho život bol usporiadaný Bohmi. Ak nedosiahli koniec svojho života a náhle zomrú, potom budú v mimoriadne bolestivej situácii. V akom druhu bolestivej situácie? Pretože životy sú usporiadané, to, čo jete a pijete, vaša pozícia v spoločnosti, vaše postavenie v živote – všetko z toho bolo usporiadané. Keď ľudia zomrú, všetko toto hneď stratia a ak nedosiahnu koniec svojej dĺžky života, nemôžu sa prevteliť. Duchovia zosnulých potom vstúpia do mimoriadne ponurej a bezútešnej dimenzie. Nie je tam nič, je to akoby človek mal ísť na Mars. Na Marse v skutočnosti sú ľudské životy, len sú v inej dimenzii. To, čo tu vidíme, je presne ponurá a bezútešná dimenzia. Keď sa teda okamžite dostanú do tejto situácie, nebudú jesť ani piť a nebudú nič mať. Sú v obrovskej bolesti, ale nezomrú hladom. Budú teda v tej dimenzii čakať, kým nebude dosiahnutá skutočná dĺžka života tej osoby v ľudskom svete; až potom sa môžu reinkarnovať. Hovorím o tom, čomu sa hovorí „osamelé duše a duchovia bez domova“. V budhizme vykonávali prax chaodu, čiže vyslobodenie duší z očistca. Moderní ľudia nechápu, čo je chaodu; len ľudia, ktorí zomreli ako som opísal, musia byť vyslobodení. Obvykle sa ľudia prevtelia hneď, ako zomrú. Čo by sa vyslobodzovalo? To, čo mysleli pod chaodu, bolo vyslobodenie týchto životov.

Pomimo pohovorím o jednej otázke, o sociálnej otázke. V súčasnosti sú ľudia v mnohých krajinách, ktorí hovoria o eutanázii. Poviem vám, že keď niektorí chorí ľudia nemôžu zniesť svoje utrpenie a chcú zomrieť, to je ich vec. Každý, kto to pre nich urobí, zabíja a vytvára obrovskú karmu, ktorá so zabitím prichádza; všetci Bohovia to tak vidia. Okrem toho uvedú človeka do najbolestivejšej situácie, keď človek ide do dimenzie, kde je utrpenie ešte horšie. Človek, ktorý eutanáziu požaduje, tomu nerozumie. Keď odíde na to miesto, bude to ľutovať, pretože by bolo lepšie žiť a trochu trpieť. Prečo ľudia trpia? Keď ľudia v tomto svete žijú, vytvárajú karmu. Karma niektorých ľudí je veľká a karma niektorých ľudí je malá. Niektorí ľudia, než zomrú, budú mať bolesť. Utrpením môžu splatiť veľa karmy, ktorú si v živote vytvorili, a v budúcom živote budú viesť dobrý život, pretože keď niektorí ľudia splácajú karmu, ktorú dlhujú, v okamihu smrti tú karmu už mať nebudú. Ale oni nechcú mať bolesť, nechcú ju splatiť. Keď sa teda narodia do svojich ďalších životov, môžu prísť s chorým telom alebo byť dokonca telesne postihnutí alebo mať krátky život. Ľudia tomuto bodu nerozumejú a veria len v „praktické“ veci. Povedal som, že ľudia boli veľmi tesne zablokovaní falošným obrazom, ktorý vykreslila dnešná veda. Preto ľudia prichádzajú s vecami ako je „pokojná a príjemná smrť“ čiže eutanázia. Vôbec nie je pokojná a príjemná.

 

Otázka: Mali by ľudia, ktorí sa kultivujú, stále tvrdo pracovať a byť úspešní vo svojej práci a štúdiu v bežnej spoločnosti?

Majster: Áno, mali. Práve som o tom hovoril. Prečo je to tak? Pretože keď som začal šíriť Zákon, túto otázku som už vzal do úvahy a vedel som, že bude veľa, dosť veľa ľudí, ktorí budú študovať Falun Dafa. V budúcnosti sa rozšíri do celého sveta, pretože je  veľký – je to Zákon vesmíru daný ľuďom, aby sa mohli kultivovať. Keby bolo viac ľudí, [ktorí sa ho budú učiť], prinieslo by to pre spoločnosť veľký problém: keby mal každý [nepracovať a neštudovať] a stali by sa mníchmi a mníškami, nerozpadla by sa ľudská spoločnosť? Takže takýto [prístup] by nefungoval. Presne kvôli tomu vás nechávam kultivovať sa v bežnej spoločnosti, kultivujúci sa môžu v kultivácii prispôsobiť spoločnosti do maximálnej miery, a to môže tento problém vyriešiť. Zároveň tento prístup umožňuje človeku samotnému opravdivo získať Zákon.

Môžete robiť ktorúkoľvek normálnu prácu v bežnej spoločnosti. V akomkoľvek životnom usporiadaní a v akomkoľvek zamestnaní môže byť kultivujúci dobrým človekom. Kultivujúci musí byť dobrým človekom, nech už je kdekoľvek. Ako kultivujúci, keď sa činíte zle v bežnej spoločnosti, vina je určite na vašej strane, pretože ste nerobili veci ako kultivujúci a nedržali ste sa vysokých štandardov. Keby ste dobre nepracovali pre šéfa, ktorý vás najal, alebo keď ste študent, ak si nedokončíte domácu úlohu alebo nedávate v triede pozor, môžete potom povedať, že ste dobrý človek? Dobrý človek, nuž, ten je dobrý nech je v akomkoľvek prostredí. Keď ste študent, mali by ste dobre študovať. Keď ste zamestnanec, mali by ste dokončiť svoju prácu. Umiestnite sa správne vo vzťahoch, ktoré máte v spoločnosti a s druhými – všetci z vás sú schopní si premyslieť [čo to pre vás znamená]. Ak dokážete vytrvalo robiť veci lepšie, potom bude konfliktov menej a budú menšie, aj keď prichádzať budú stále.

Budú vám dané nejaké skúšky, aby ste sa zlepšili. Keď v kultivácii prídu konflikty, často sú náhle, ale ak sa chcete kultivovať, neprihodia sa náhodne. Je to preto, že keď sa chcete kultivovať, preusporiadam vašu cestu kultivácie a života. Budú také, aby sa kultivujúci mohol zlepšovať, a tak keď sa stretnete s problémami, často vzniknú náhle. Budú sa zdať náhodné a na povrchu nebudú odlišné od medziľudských konfliktov. Rozhodne to nebude tak, že príde nejaká božská postava, aby vám pôsobila ťažkosti. Len keď sa zdá, že vám spôsobujú problémy ľudské bytosti, môže to byť nápomocné vášmu zlepšeniu. Ako by sa teda mali takéto problémy riešiť? Mali by ste si vždy udržiavať srdce súcitu a mali by ste sa pozerať do seba, keď sa stretnete s problémami. Minule som vám všetkým niečo povedal: povedal som, že ak nedokážete milovať svojho nepriateľa, potom sa nemôžete stať Budhom. Ako by mohol Boh alebo osoba, ktorá sa kultivuje, vidieť bežného človeka ako svojho nepriateľa? Ako by mohli mať nepriateľov? Samozrejme, v súčasnosti to nemôžete dosiahnuť. Ale dosiahnete to postupne. Nakoniec to dosiahnete, pretože vaši nepriatelia sú ľudské bytosti v dave bežných ľudí. Ako by sa mohli ľudia stať nepriateľmi Bohov? Ako by mohli byť hodní byť nepriateľmi Bohov?

 

Otázka: Učiteľ zmienil, že ľudský život, od narodenia až po smrť, je usporiadaný Bohmi. Aký účinok bude potom mať potrat na život embrya?

Majster: Ako človek, ktorý sa začal kultivovať, by ste najskôr mali opustiť všetko, čo ste v minulosti urobili. Čo bolo z nevedomosti urobené v minulosti, to bolo urobené. Nemyslite na nič; zamerajte sa len na kultiváciu. Neustále zlepšovanie sa v kultivácii je prvoradé. Ak ste naozajstný kultivujúci, môžem vám pomôcť vyriešiť všetko a môžem vyriešiť čokoľvek. Ale je tu jedna vec: ak viete, že niečo je zlé, a stále to robíte, rovná sa to nesplneniu požiadaviek na kultivujúceho, a to nie je chovanie kultivujúceho.

Čo sa týka potratu, môžem vám povedať, že som niečo videl: vo vzduchu v izbách a pred vstupmi do mnohých nemocníc sa vznášajú duchovia mnohých detí a niektorým chýbajú všetky štyri z ich budúcich končatín. Títo malí duchovia nemajú kam ísť. Sú veľmi poľutovaniahodní. Niektorí z nich mohli mať v určitom minulom živote rodinný vzťah so svojimi budúcimi matkami. Dávajte si na toto v budúcnosti pozor. Pretože sa kultivujete, môžem vám pomôcť rozriešiť všetko.

 

Otázka: Učiteľ, prečo sú cvičenia vyučované asistentmi? Nebojíte sa, že budú odchýlky?

Majster: Je to takto: Požadujem, aby sa asistenti, keď vyučujú cvičenia, riadili podľa toho, čo je povedané vo Falun Gongu . Keď ľudia robia cvičenie, nie je možné, aby každý vyzeral, akoby vyšli z rovnakej formy a robili ich úplne rovnako. Malé rozdiely nevadia. Ale snažte sa čo najviac robiť ich štandardným spôsobom a podľa hlavných bodov. Je to preto, že cvičenia Falun Gongu sú iné ako tie iných praxí; keď prestanete robiť cvičenie v druhých praxiach, skončí sa to a cvičenie musíte ukončiť určitým spôsobom. Vy takí nie ste. Falun Gong je prax, v ktorej Zákon zušľachťuje praktizujúcich. Ste zušľachťovaní gongom dvadsaťštyri hodín denne. Prečo to môže dosiahnuť ten rozsah? Je to preto, že mechanizmy, ktoré som pre vás nainštaloval, sú automatické. Prečo teda robíte cvičenia? Posilňujete mechanizmy, ktoré som pre vás nainštaloval. Pamätajte si: keď robíte cvičenie, posilňujete mechanizmy, ktoré som pre vás nainštaloval, a to, čo vás naozaj zušľachťuje, sú tieto mechanizmy. Mechanizmy poháňajú gong, aby ustavične zušľachťoval praktizujúcich dvadsaťštyri hodín denne. Cvičebná prax Dafa je prax, v ktorej mechanizmy poháňajú zušľachťovanie. Takže ak sú pohyby trošku mimo, nebude to mať negatívny účinok. Ale určite ich robte tak presne, ako je to len možné. Pohyby by sa stále mali robiť štandardným spôsobom.

 

Otázka. Je veľa nerozvinutých oblastí, kde nie sú cvičebné videá k dispozícii. Pohyby sa šíria od jednej osoby k druhej a od tej druhej osoby k tretej, takže niektoré z pohybov na našom cvičebnom mieste sú odlišné.

Majster: Cvičenie bude robiť čoraz viac ľudí a žiaci budú jeden druhého navštevovať, takže tieto veci sa rýchlo vyriešia. Je to preto, že pre mnoho ľudí je získanie Zákona veľmi ťažké. Viem o tom. Každý tiež cíti, že Zákon je skvelý, a všetci chcú Zákon šíriť medzi druhými ľuďmi a urobili potichu veľa práce. Viem o tom všetkom. Zásluha je nesmierna.

 

Otázka: Mám dvojročnú dcéru a dvojmesačného syna a skoro som ich dnes priviedla. Ako skoro im môžem predstaviť štúdium Zákona a cvičenia a ako by som to mala urobiť?

Majster: V pevninskej Číne praktizujú trojročné a štvorročné deti; je relatívne menej trojročných praktizujúcich, ale je mimoriadne veľa štvorročných praktizujúcich a sú veľmi bežní. Nemali by ste o ňom premýšľať ako o dieťati a myslieť si, že nemôže veciam rozumieť. Poviem vám, že jeho vrodená povaha je pravdepodobne dobrá a bude rozumieť veciam ešte lepšie ako dospelí. Všetci ľudia hovoria, že deti sú schopné prijať veci dosť rýchlo. Prečo je to tak? Pretože ich vrodená múdrosť nebola zakrytá, takže niekedy majú deti vo veciach veľmi jasno. Pokiaľ má dieťa osobitný pôvod, jeho vrodená múdrosť bude ešte lepšia.

 

Otázka: Ako by sme mali chápať tretie oko? Môže sa tretie oko otvoriť na rôznych úrovniach? Ak človek získa hlbšie pochopenie pravdy vesmíru cvičením, ako potom chápu pravdu vesmíru Budhovia?

Majster: Ohľadom tohto vám poviem, že dôvod, prečo ľudia nikdy nepochopia pravdu vesmíru, je, že ľudia sú na tejto ľudskej úrovni. Budhovia môžu vesmíru porozumieť a je to vďaka úrovniam a sféram Budhov. Bohovia nízkej úrovne nemôžu porozumieť záležitostiam na vyšších úrovniach vesmíru. To znamená, že to, k čomu sa kultivujúci osvieti na rôznych úrovniach, alebo povedzme, čo osvietená bytosť vidí na rôznych úrovniach, je všetko pravda vesmíru na ich daných úrovniach. Stále nemôžu vidieť to, čo je nad nimi.

Okrem toho to nebude tak, že každý človek bude mať svoje tretie oko otvorené keď sa kultivuje. Keby ste mohli vidieť všetko jasne ako Budha, potom by ste sa neboli schopní kultivovať, pretože by to bolo nesmierne pomalé. Keby bolo to tretie oko naozaj otvorené, potom by tie ostatné dimenzie, ktoré ste videli, boli ešte reálnejšie než táto ľudská dimenzia, a váš trojdimenzionálny zmysel a vnímanie objektov by boli ešte jasnejšie a reálnejšie, než keď vidíte ľudí. Za normálnych okolností môžem tým praktizujúcim, ktorí veci vidia, dovoliť len aby videli časť toho, čo je v iných dimenziách. To, čo vidia tí, ktorí môžu vidieť veľký rozsah vecí, bude normálne rozmazané, alebo budú schopní – až na mimoriadne okolnosti – vidieť len veci na nízkych úrovniach. Prečo je to tak? Keby všetci ľudia mohli vidieť veci naozaj jasne, každý by sa okamžite prišiel kultivovať a boli by veľmi odhodlaní. V tom prípade by bola ilúzia prelomená, osvietenie by neexistovalo a kultivovanie by sa nepočítalo. Len uprostred ilúzie sú ľudia schopní kultivovať sa a osvietiť sa a len týmto spôsobom sa utrpenie počíta. Keby ľudia mohli všetko jasne vidieť, nesťažovali by sa bez ohľadu na to, ako veľmi by trpeli. Prečo je pre Budhu ťažké zlepšiť si úroveň? Keďže môže vidieť všetku pravdu, ako by sa mohol zlepšiť? Jeho zlepšenie by bolo veľmi pomalé, pretože nemá trápenie. Ľudia nemôžu pravdu vidieť, a len tak sú schopní sa kultivovať. Nebyť schopný vidieť je samo osebe druhom utrpenia. Všetko medzi ľuďmi je utrpením.

Sú ľudia, ktorí sa ma pýtajú: Učiteľ, robím cvičenia, prečo je teda môj zdravotný problém stále tam? Spýtal by som sa: prichádzaš kvôli vyliečeniu sa? Alebo prichádzaš, aby si sa kultivoval? Ak prichádzate kvôli kultivácii, potom vôbec nemyslite na chorobu. Zlepší sa to, len keď úplne prestanete myslieť na také veci a nebudete k nim mať pripútanosť. Pretože sa stále držíte toho, čo bol pôvodne váš ľudský pocit, nemôžete byť braný ako praktizujúci. Aké to bude, keď bude ľudská pripútanosť od základov odstránená? Niektorí ľudia trpia nespavosťou. Ale keď nemôžete zaspať, nie je to vhodný okamih na cvičenie? Uvidíte, či môžete zaspať potom. Môžem vám povedať, že rozdiel spočíva len v tej jednej myšlienke; rozdiel medzi ľuďmi a Bohmi je v tej jednej myšlienke. Keď sa toho vzdáte, ste kultivujúci; ak nemôžete, ste ľudská bytosť.

 

Otázka: Existuje v súčasnosti kultivácia v kláštoroch? Ak áno, môžem byť učeníkom, ktorý sa kultivuje ako mních alebo mníška?

Majster: Ako sa Zákon šíri, drvivá väčšina ľudí sa bude kultivovať týmto spôsobom, [že zostanú v bežnej spoločnosti]. Samozrejme, sú nejaké mníšky a mnísi, ktorí kultivujú Veľký Zákon. Kultivácia Dafa neprikladá dôležitosť formám. V skutočnosti sa takto na veci pozerajú všetci Budhovia, Taovia a Bohovia na nebesiach. Budhovia nepovažujú za dôležité bežné ľudské formy, ale skôr odkultivovanie ľudských pocitov. Nezáleží na tom, koľko chrámov ľudia postavia a ani na tom, či sa každý deň klaňajú soche Budhu. Ak potom, čo vyjdú z dverí, robia čo sa im zapáči, nie je to kultivácia. Ak sa kultivujete celým svojím srdcom, Budhovia budú šťastní, keď to uvidia. Nie je to otázka formalít. V opravdivej kultivácii sa o vás bude majster starať. Kultivácia je na odkultivovanie citov (qing), ktoré majú ľudské bytosti. (Potlesk) V skutočnosti pôjdu vlastne veci pomalšie, keď sa oddelíte od zložitého davu ľudí, aby ste robili kultiváciu Dafa. Samozrejme, ak sa chcete stať mníchom alebo mníškou a kultivovať, v súčasnosti na to ešte nemáme podmienky.

 

Otázka: Aký účinok majú potraviny, ktoré jeme, potom, čo sa ľudské telo premení na hmotu vysokej energie?

Majster: Zjedené potraviny sa v kultivácii premenia pomocou mechanizmov. Kultivácia bude stále normálnou kultiváciou.

 

Otázka: Budú sa Číňania narodení v Amerike, ktorí hovoria len po anglicky, schopní vykultivovať k dovŕšeniu?

Majster: Momentálne je veľa učeníkov belochov. Bez ohľadu na to, akým jazykom hovoríte, neovplyvní to kultiváciu. Mal som prednášku pre učeníkov belochov vo Švédsku. Mali veľmi dobré pochopenie vecí a ich zlepšenie v kultivácii bolo veľmi rýchle. Čínski ľudia majú prastarú históriu a mimoriadne hlbokú kultúru. Charakteristika čínskych ľudí je taká, že sú veľmi introvertní a majú vo svojich hlavách veľa vecí. Ak chcete, aby Číňania porozumeli princípu, musíte dôvody vysvetliť veľmi starostlivo. Ale belosi takí nie sú. Ich povaha je extrovertná a hovoria úprimne. Spoznáte, keď sú nahnevaní a spoznáte, keď sú šťastní. Nemajú v hlavách nič, pretože všetko je na povrchu. Ich intuícia je silnejšia ako tá u Číňanov a nepoužívajú logiku, ktorá ide príliš hlboko. Hneď ako je niečo úplne vysvetlené, pochopia to. Nemajú príliš veľa psychologických zábran, takže v skutočnosti sa kultivujú dosť rýchlo.

 Tí, čo nerozumejú čínštine, sa môžu kultivovať úplne rovnako. Ale je tu jedna vec: angličtina dokáže preložiť len povrchový význam toho, čo hovorím. Nedokáže preložiť povrchový význam presne, ale to neovplyvní vnútorný význam vysokej úrovne. Keď budú ľudia budúcnosti študovať Zákon, povrch – veci na tejto úrovni ľudí – budú hlavné. Takže ak ľudia budúcnosti nebudú rozumieť čínštine, bude to pre nich veľmi ťažké.

 

 

Otázka: Rôzne rasy majú rôzne nebeské kráľovstvá. Prečo nemajú černosi z Afriky žiadne?

Majster: Černosi majú tiež Bohov, ktorí ich stvorili. Len na nich dosť skoro zabudli.

 

Otázka: Majú všetky náboženstvá Nebeská kráľovstvo?

Majster: Len spravodlivé náboženstvá majú nebeské kráľovstvá. Tie zlé náboženstvá nebeské kráľovstvá nemajú. Taktiež, v období konca Zákona v skutočnosti žiadne náboženstvá nemajú ozajstných Bohov, ktorí by sa o nich starali. Ľudia už viac nedodržiavajú to, čo od nich Bohovia kedysi žiadali a niektorí ľudia v náboženstvách prevzali vedenie v robení zlých vecí. Niektorí ľudia používajú náboženské mená, aby sa dostali k peniazom, niektorí sa stávajú politikmi a niektorí sa ujali vedenia v kazení spoločnosti. Oni sami v Bohov neveria a oni sami nie sú schopní sa kultivovať. Choďte sa spýtať toho mnícha alebo mníšky: môžeš ma nechať dovŕšiť sa? Môžeš sa ty dovŕšiť? Raz som sa spýtal nejakých ľudí, ktorí boli mníchmi a mníškami šesťdesiat alebo sedemdesiat rokov, a oni sa neodvážili povedať, že existuje raj Najvyššej blaženosti. Čo teda kultivovali? Brány nebeských kráľovstiev sú už zatvorené. Chaotické veci [ktoré šíria] neboli odovzdané Bohmi a ešte menej môžu hovoriť o nebeských kráľovstvách.

 

Otázka: Vo sne som videl Učiteľa, ako nás učí a rozpráva sa s nami. Ako by som mal chápať tento sen?

Majster: Sú niektorí ľudia s relatívne dobrými základmi, ktorí naozaj môžu nadviazať kontakt. Väčšina z nich sú deti. Za normálnych okolností, keď ma vidíte, zatiaľ čo ste v koncentrácii (ding) počas meditácie, vo väčšine prípadov s vami nebudem hovoriť. Keď prehovorím, je to, aby som vám dal náznak. Niektorí ľudia hovoria, že Učiteľ ich vo sne učil cvičenia. Mali by ste byť ohľadom tohto na pozore a mali by ste rozlíšiť, aké cvičenia by ste sa mali učiť. Ak to ide za päť cvičení, je to určite preto, aby to do vás zasahovalo. Ak idú povedané veci za princípy Zákona, ktoré šírim, potom to rozhodne nie som ja a je to falošné. Každý, kto narazí na falošné obrazy, ich môže odohnať. Môžete povedať: „Ja kultivujem Falun Dafa a nechcem tvoje veci.“ Keď to neodíde, môžete zavolať moje meno.

 

Otázka: Utrpenie môže odstrániť karmu. Môže znášanie zdravotných problémov odstrániť karmu?

Majster: Čo sa týka znášania zdravotných problémov, vždy keď ľudská bytosť znáša bolesť, odstraňuje karmu. Znášanie zdravotných problémov je odstraňovanie karmy. Práve teraz som povedal, že keď človek celý svoj život neochorie, určite potom, čo zomrie, pôjde do pekla, pretože v priebehu svojho života karmu len vytváral a nesplácal ju. Šťastie je to, čo bežní ľudia hľadajú. Keby kultivujúci trochu netrpeli, nemohli by splatiť karmu, ktorú predtým vytvorili. Navyše nebudú schopní pozdvihnúť svoje myslenie, a tak to nebude kultivácia.

 

Otázka: Kedy budú existovať učeníci, ktorí sa kultivujú v kláštore?

Majster: Nehovorím, že vám nedovolím kultivovať sa ako mních alebo mníška. Niektorí mnísi, ktorí sa zdržiavajú na náboženských miestach, kultivujú Veľký Zákon. Stali sa mníchmi a nemohli sa vrátiť do svetského života. Takže po určité časové obdobie bude existovať tento druh usporiadania. Ale tí, ktorí sa mníchmi alebo mníškami nestali, by sa mali kultivovať vo svetskej spoločnosti. To, čo som vám dal, je cesta kultivácie v bežnej spoločnosti.

 

Otázka: Verím, že Učiteľ nám všetkým môže otvoriť Tretie oko.

Majster: O tom netreba rozprávať. Ako sa kultivujete a čítate knihu, robí sa to pre vás. Všetko, čo kultivujúci potrebuje, bude pre vás urobené, vrátane otvorenia vášho tretieho oka. Ale nie je to tak, že každému bude dovolené vidieť.

 

Otázka: Môj manžel zomrel a strašne mi chýba. Ako môžem tento pocit opustiť?

Majster: Pre vás je „strašne chýbať“ pocit bežných ľudí a len keď sa ho vzdáte, môžete sa kultivovať. Poviem vám jednoduchý princíp. Ľudia sú pripútaní k rodinným citom bežných ľudí. Ale viete, koľkokrát ste sa prevtelili medzi obyčajnými ľuďmi? Koľko rodičov, bratov, žien, detí a manželov ste mali? Pri prevteľovaní medzi bežnými ľuďmi vám takto v každom živote chýbali členovia rodiny. Môžete neustále myslieť na všetkých z nich? Kto je váš naozajstný člen rodiny? Vaša pravá rodina je len na mieste, kde bol vytvorený váš život; čakajú na váš návrat, ale vy ste namiesto toho stratení tu a pripútaní k týmto dočasným veciam. 

 

Je niečo, čo platí pre vás všetkých, a to je, že nech už prídete do domácnosti alebo prídete na svet, je to ako ubytovať sa v hoteli: jednoducho krátko zostanete na noc a potom na druhý deň idete ďalej. Kto koho spozná v ďalšom živote? Medzi tými okolo vás sú manželia, ktorých ste vrúcne milovali vo vašich predchádzajúcich životoch, a ďalší členovia rodiny. Spoznávate ich? Spoznávajú oni vás? To, o čom hovorím, sú princípy Zákona. Nemyslím tým, aby ste neboli úctiví k svojim rodičom, ale aby ste sa zbavili toho ľudského citu. Ak vás nejaký cit zviaže, nemôžete sa kultivovať. Pevne vás spúta, aby vám zabránil v kultivácii a zabraňuje vám, aby ste sa stali Budhom. Hovoriac z tohto pohľadu, nespráva sa k vám ako démon? Nezabraňuje vám, aby ste sa stali Budhom? Stále nechápete, o čo sa jedná. Ak má osoba, ktorá zomrela, na vás stále taký vplyv, potom je to o to väčší dôvod, aby ste sa toho [ľudského pocitu] vzdali. Vysvetľujem vám princípy; snažím sa vám pomôcť veciam porozumieť. Keď ste nekultivujúci sa bežný človek, ktorý sa vždy trápi pre ľudí, ktorí zomreli, potom váš život nebude šťastný. Ľudský život je veľmi krátky. Z pohľadu budhovských rajov sú [veci v] bežnej spoločnosti ešte kratšie. Keď sa dvaja Budhovia rozprávajú, môžu vidieť, ako sa narodíte, a keď sa po pár ďalších slovách otočia, uvidia, že ste už pochovaný. Je to také rýchle. To len ľudia v tomto časopriestorovom poli ľudských bytostí majú pocit, že je to dosť pomalé.

 

Otázka: Niekedy mám rozptyľujúce myšlienky. Viem, že sú zlé, ale je veľmi ťažké ich vykoreniť. Sú to démoni?

Majster: Viete, že tie rozptyľujúce myšlienky, ktoré máte, sú zlé, takže sa snažte čo najviac, aby ste ich zahnali. Poviem vám, že keď ľudské bytosti žijú v tomto svete, často to nie je ten človek sám, kto uvažuje – nie je to naozaj tá osoba, ktorá žije. Keď sa pozriete na dnešných ľudí, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny človek pochádza, sú celé dni zaneprázdnení. Ako žijú? Poviem vám, že pri niektorých ľuďoch to polovicu času nie je skutočne tá osoba, kto žije, až do bodu, že u niektorých ľudí to skutočne vôbec nie je tá osoba samotná.

Obzvlášť moderní ľudia, vedia naozaj, ako žijú? Vo svojom živote, od mladosti po dospelosť, človek hromadí veľa „skúseností“, a tieto „skúsenosti“ vytvárajú v mysli človeka názory. Keď ľudia narazia na problémy, myslia si: „Keď to budem riešiť takto, bude to fungovať.“ Po chvíli sa potom týmto spôsobom vytvoria ustálené názory. Myslíte si, že ste mnohé veci riešili dobre, ale vy sám už neexistujete; vstúpili ste do driemot. To vaše „ja“ žijúce v bežnej spoločnosti – vaše ľudské telo – je ovládané tými názormi vytvorenými po narodení. Robíte to, robíte ono, celý deň ste omámený a dni vám takto ubiehajú. Ale všetky tie názory sa vytvorili, aby vás chránili pred zranením. Ale keď nie ste zranený, nemôžete splatiť karmu; získate takým spôsobom, akým by ste nemali a budete ubližovať druhým, a tým si neustále vytvárať karmu. Tá karma je živá, pretože názory vytvorené po narodení a karma vytvárajú v mozgu myšlienkovú karmu. Keď sa potom kultivujete, musíte ju odstrániť. Je to preto, že keď sa kultivujete, nemôžete kultivovať [tie veci]. Nechceli by ste kultivovať [tie veci] miesto kultivovania seba samého, ​​a ja by som to samozrejme tiež nechcel.

Nechám vás stať sa Budhom, nechám vás kultivovať sa a v kultivácii sa musíte zbaviť vašich názorov vzniknutých po narodení a vyčistiť myšlienkovú karmu, ktorá vás nahrádza. Premýšľajte o tom teda, ak chcete tie veci vyčistiť, sú živé a nebudú s tým súhlasiť. Presne kvôli tomu, že sú vo vašom mozgu, budú sa snažiť, aby vaše myslenie bolo nerozhodné, aby vaše myslenie bolo rozkolísané a spôsobia, že nebudete študovať Zákon, nebudete veriť v Zákon a budú vás pobádať, aby ste urobili toto alebo tamto, až do bodu, že nevedomky spáchate niečo nesprávne. Tú karmu ste si kedysi, než ste začali kultivovať, vytvorili nadávaním na ľudí a premýšľaním o zlých veciach. A tak sa tá myšlienková karma potom premietne do vašich myšlienok nadávkami a bude spôsobovať, že nebudete veriť v Zákon alebo mi dokonca nadávať. Nepočítam to za vašu chybu, pretože to nie ste vy, kto mi nadáva; inak by bol váš hriech obrovský. Vaša myšlienková karma mi nadáva, ale v kultivácii ju musíte vykoreniť, inak sa to počíta, akoby ste nadávali vy. Preto pokiaľ ju odstraňujete a odmietate, budete vedieť, že to nie ste vy, kto nadáva, ale je to len karma a démoni, kto to robí. Spojíme sily, aby sme ju odstránili a aby ste sa sami oslobodili. V súčasnej dobe väčšina ľudí, ktorí v tomto svete žijú, skutočne sami nežijú. Žijú pre svoj spôsob myslenia a pre svoje názory vytvorené po narodení.

 

Otázka: Čo je nebeský úkaz? Na akej úrovni je kultivujúcim dovolené prijímať náznaky od nebeských úkazov?

Majster: Nebeské úkazy nebudú niesť pre ľudí žiadne náznaky. V súčasnej dobe len tie zvieratá, ktorá získali inteligenciu, budú počas tohto časového obdobia, kedy sa toto miesto ľudstva stalo zlým, robiť veci, aby ovládali ľudí. Bohovia na nebesiach vytvorili pre ľudstvo veľmi veľký disk, ktorý sa otáča. Je na ňom stanovené, aké stavy sa v ľudskej spoločnosti prihodia a v ktorom čase. Potom, čo sa to dotočí do určitého času, nastane pre ľudstvo mimovoľne určitá udalosť. To je to, čomu sa hovorí zmena nebeského úkazu.

 

 

Otázka: Aký je štandard pre „prevteľovanie“?

Majster: Prevteľovanie má štandard? Pri prevteľovaní môže byť bytosť človekom v tomto živote a zviera v tom ďalšom alebo možno sa prevtelí do rastliny. Každopádne sa človek môže prevteliť do čohokoľvek. To, do čoho sa človek prevtelí, záleží na množstve jeho karmy.

 

Otázka: Môže človek so schopnosťou znalosti osudov predvídať budúcnosť?

Majster: Môže človek so schopnosťou znalosti osudov predvídať budúcnosť? So schopnosťou znalosti osudov môže človek spoznať celý život človeka alebo viac životov, a možno ešte viac. Niektorí ľudia dokonca vedia, odkiaľ prišli. Môžu tiež vedieť, aká bude budúcnosť človeka. Človek vie nielen o sebe, ale môže vedieť tiež o druhých. To je schopnosť znalosti osudov.

 

Otázka: Ako ďaleko do minulosti môžu Budhovia a Bódhisattvy poznať veci? Ako ďaleko do budúcnosti?

Majster: Len keď nemá človek žiadne opomenutie, môže sa kultivovať na Budhu alebo Bódhisattvu a človek bez opomenutia vie všetko. Nemôžete brať tieto veci za vedomosti a usilovať sa o ne a ja vám nemôžem tieto otázky zodpovedať a vysvetliť. Niektorí ľudia sa ma často pýtajú: ako Budhovia žijú? Poviem vám, že ľudia rozhodne nemôžu vedieť, ako Budhovia žijú. Ak chcete vedieť, ako Budhovia žijú, potom sa vykultivujte na Budhu. Niektorí ľudia videli Západný raj, Falunový raj a ďalšie raje. Tak sa to zdá vám na vašej úrovni. Ak chcete plne vidieť ozajstný stav vecí tam, musíte dosiahnuť štandard Budhu; len potom môžete vidieť skutočný obraz. Je to presne ako tento Zákon: keď sa na neho pozriete z tejto úrovne, sú to princípy Zákona tejto úrovne, a keď sa na neho pozriete z ďalšej úrovne, sú to princípy Zákona tamtej úrovne. Nemôže odhaliť naozajstný obraz vecí na vysokých úrovniach tým, ktorí sú na nízkych úrovniach. Toto je princíp vesmíru.

 

Otázka: Aký koniec budú nakoniec mať tí falošní Budhovia, ktorí boli vytvorení uctievaním?

Majster: To sa rozhodne podľa toho, do akej miery sú dobrí alebo zlí. Tí, čo prinášajú spoločnosti a vesmíru nepokoj, budú odstránení. Samozrejme, sú dobrí Budhovia, ktorým bude daná cesta von a prevtelia sa. Všetko má usporiadanie.

 

Otázka: Existuje systematická metóda kultivácie xinxingu?

Majster: Zákon, ktorý som vám dal, je najsystematickejší. Nič nie je systematickejšie. Choď si prečítať Čuan Falun.

 

Otázka: „Odložte mäsiarsky nôž a staňte sa na mieste Budhom.“ To sa hovorí v Budhizme. Čo sa hovorí v škole Falun?

Majster: To nie sú Šákjamuniho slová. Povedali ich neskôr ľudia. [Kvôli takýmto veciam] je v Období konca Zákona ťažké kultivovať sa v budhizme. Slová, ktoré nie sú od Budhu, sa považujú za Jeho slová. Moderní ľudia nevedia, čo sa deje, pretože to nie sú Budhové pravdy. Jednoducho len odložíte nôž a bez ohľadu na to, koľko ľudí ste možno zabili, sa premeníte na Budhu – ako by to tak mohlo byť? Dobrí ľudia sa stále ešte musia kultivovať. Nie je to pravda? Samozrejme, význam zasadený v tom prísloví je zrejme ten, aby ste odteraz už nerobili zlé skutky; možno to má tento význam, to jest začať sa kultivovať. Ale ďaleko to zaostáva za Budhami.

 

Otázka: Môžete hlbšie vysvetliť „telo sa zväčší“?

Majster: Myslenie kultivujúcich a ich telesná kapacita a objem sa zväčší. Takže niekedy, keď robíte cvičenie v stoji, budete cítiť, ako by ste narástli a zväčšili sa. Niektorí iní ľudia budú cítiť, akoby sa veľmi zmenšili, pretože to telo, ktoré bolo plne skultivované, sa môže zväčšiť alebo zmenšiť. Telá kultivujúcich sa naozaj zväčšia. Inak by ste na vysokých úrovniach neboli schopní zniesť pochopenie reality vesmíru. Pri kultivácii sa telo človeka v každej dimenzii čoraz viac zväčšuje. Moje hmotné telo, ktoré tu sedí, je len také veľké, ako ho vidíte, ale moje telá na druhej strane sú stále väčšie a väčšie, jedno po druhom. Sú také veľké, že tí, ktorí tu sedia a majú otvorené tretie oko, môžu vidieť nanajvýš len spodok mojich prstov na nohách, ale nie ich vrch. A to ešte nie je to najväčšie. Samozrejme, toto nie je, aby som sa predvádzal; medzi majstrom a jeho učeníkmi nie je žiadna faloš. Môžem vám povedať, že objem tiel kultivujúcich sa naozaj zväčšuje. Pamätám si, ako mal jeden indický jogín obraz a na tom obraze sa „Svetom ctený“ (Bhagavan) prihováral svojim učeníkom a hovoril: „Pozrite sa, všetci Bohovia sú v mojom tele.“ Nespočetní Bohovia na obraze boli všetci vo vnútri jeho tela. V kultivácii je účelom kultivovať sa na Boha. Veľkosť Boha je veľkosťou úrovne toho Boha a výškou jeho stavu dosiahnutia. Preto božské telá zodpovedajú ich stavom dosiahnutia a úrovniam.

 

 

Otázka: Rád by som sa opýtal: Plánujete na tejto ceste do Ameriky zorganizovať deväťdňový seminár s vyučovaním Zákona?

Majster: Neplánujem. Dôvodom je, že tento Zákon bol úplne vysvetlený. Odvtedy, čo vyšiel Čuan Falun, som systematicky nevysvetľoval [Zákon]. Je to preto, že keď hovorím viac, nebudem pri tom, ako hovorím, nasledovať Čuan Falun od slova od slova. Keď vyučujem, nemám scenár. Hovorím podľa rôznych okolností študentov a preberám otázku z rôznych uhlov, takže je to vždy iné. Preto keby som usporiadal znovu semináre a systematicky vyučoval Zákon, bude to zasahovať do študentov kultivujúcich sa podľa Čuan Faluna. Je to preto, že som objavil, že dokonca aj pri jedinej otázke, čím viac o nej hovorím, tým vyššie idem, pretože chcem, aby študenti pochopili čoraz viac (potlesk), Takže povedané veci budú zasahovať do kultivácie študentov. Zákon už bol vytlačený, a preto už nemôžem znovu systematicky vyučovať. Ale kým sa kultivujete podľa Čuan Faluna, bude to to isté. Je v poriadku odpovedať na konkrétne otázky, ktoré máte, keď sa kultivujete, tak ako to robíme dnes.

 

Otázka: Keď je na celom svete toľko ľudí, ako Učiteľ vie, kto sa kultivuje?

Majster: Myšlienky a pochopenia kultivácie vo vysokých sférach sú odlišné od tých v nízkych sférach. Je to iné, než ako si to predstavujete ľudskými myšlienkami. V priebehu kultivácie, keď ľudia dosiahnu určitú sféru, môžu vytvárať telá Zákona a dokonca vytvárať nespočetné telá Zákona. Telá Zákona budú pomáhať hlavnému telu (zvanému tiež hlavný starší), aby naplnili úlohy vedenia a ochraňovania učeníkov; robia veľa špecifických vecí. Telá Zákona sú prejavom mojej múdrosti. Tento druh múdrosti má svoju božskú podobu. Aby som to vysvetlil jasne, ony sú mnou. Preto moje telá Zákona nesú moju celkovú podobu a moje myslenie. Môžu urobiť čokoľvek, ale nijako sa nelíšia od hlavného tela. Ale pod touto úrovňou nikto nemôže vidieť tieto vnútorné väzby; až keď človek prekročí túto úroveň, môže to vidieť. Čo sa týka podrobností vecí, robia ich rovnako, ako by som ich robil ja osobne, pretože sú hmotným stelesnením mojich myšlienok.

 

Otázka: Ako „získavať veci prirodzene, bez usilovania sa o ne“ ide dohromady s „ničoho sa nedržať a nájsť v tom svoje srdce“?

Majster: Nemyslím si, že je príliš vhodné, aby som v kultivácii Dafa vysvetľoval budhistické písma. Hovoriac v užšom kontexte, to, čo Šákjamuni hovoril, sú veci z jeho školy. To, čo tu máme my, sú veci z mojej školy. Je tu problém nepraktizovania dvoch kultivačných ciest. Hovoriac v širšom zmysle, všetky Zákony pochádzajú z Dafa a je veľa zložitých faktorov, o ktorých neviete. Takže som nikdy nebol ochotný vysvetľovať pojmy a koncepty z budhizmu. Niekedy mimochodom trochu poviem alebo dám nejaký príklad, ale to som stále ja, kto prednáša svoj Zákon. Radil by som vám všetkým, ak sú vo vašich hlavách náboženské veci, mali by ste ich teraz, keď kultivujete Falun Dafa, rýchlo odložiť bokom a úplne ich zmyť. Inak do vás budú vážne zasahovať. Navyše budete používať veci z budhizmu, aby ste posudzovali to, čo hovorím, a nebudete sa schopní kultivovať. V budhizme sa tiež hovorí o nepraktizovaní dvoch kultivačných ciest. Teraz je chaotické obdobie Zákona v [období] konca Zákona. Mali by ste byť opatrní.

Keď hovorím o nepraktizovaní dvoch kultivačných ciest, koľko ľudí v náboženstvách môže v skutočnosti tomuto významu naozaj porozumieť? Sú ľudia v náboženstvách, ktorí kultivujú jednoducho všetko. Mnísi zároveň kultivujú zen budhizmus a tantrizmus a čítajú všetky možné písma. V budhizme Čistej krajiny hovoria o veciach zo zen budhizmu. Ale keď sa kultivujete v jednej škole, mali by ste čítať písma tej školy; nie všetky písma sú tým, čo povedal Šákjamuni. Keď čítate Avatamsaka sútru, pôjdete po dokončení kultivácie do raja Avatamsaka. Keď čítate Amitábha sútru, pôjdete do raja najvyššej blaženosti. Časom si ľudia začali myslieť, že všetky písma sú Šákjamuniho. Ale potom, čo začnete miešať kultivačné cesty, žiaden Budha sa už o vás nebude starať. Všetky viery moderných ľudí v Budhu zdieľajú rovnaký pohľad: myslia si, že všetci sú Budhovia, takže nie je v poriadku uctievať ktoréhokoľvek z nich? Pretože sú to všetko knihy od Budhov, nie je v poriadku čítať ktorúkoľvek z nich? To sú ľudské názory.

Viete, prečo môže človek čítaním Čuan Faluna ísť do Falun raja alebo získať Falun a iné veci, ktoré si z tejto školy zaslúži? Náboženské písma sú rovnaké – kultivujete sa v tej škole, takže získate veci z tej školy. Bohovia z tej kultivačnej cesty potom do vášho tela umiestnia veci z tamtej školy. Keď potom čítate tiež písma z tejto školy a táto škola vám tiež dáva veci z tejto školy a keď prídu veci zo všetkých škôl, vaše telo bude v neporiadku. Ako by ste kultivovali? Keby sa napríklad súčiastka z práčky vložila do televízora, potom ako to vidím ja, ten televízor by nebol schopný nič zobraziť. Nie je to také jednoduché a také ľahké, ako si ľudia myslia.

Kultivácia je nesmierne vážny a zložitý vývojový vzorec pre stúpanie bytosti človeka a jeho gongu. Je presnejšia, než akýkoľvek presný prístroj ľudstva. Takže kultivačné veci nemožno zmiešať dohromady a oni sa spolu nebudú miešať. Hneď ako niekto robí veci týmto spôsobom a hneď ako Budhovia vidia, že kultivujete aj toto aj tamto, nedajú vám veci zo svojich škôl. To je problém xinxingu na strane kultivujúceho. Veci Budhu Tathagátu sú kultivované podstúpením mnohých životov namáhavej kultivácie a tvoria jeho raj. Jeho raj sa skladá z týchto kultivačných prvkov. Vy ste len ľudská bytosť a chcete ich neuvážene zmeniť? Okrem toho sa kultivovanie dvoch kultivačných ciest rovná vášmu poškodzovaniu Zákonov dvoch Budhov a kultivácia troch kultivačných ciest sa rovná poškodzovaniu Zákonov troch Budhov. Nie je to hriech? Niektorí ľudia tvrdia, že to nevedeli. Nuž, je to presne preto, že ste to nevedeli, že by vám Budhovia nedali nič; nenechajú vás spáchať tento hriech. To je základný dôvod pre nepraktizovanie dvoch kultivačných ciest. Ľudia nevedia a myslia si, že čím viac [týmto zmiešaným spôsobom] študujú, tým viac si môžu rozšíriť svoje vedomosti. Je to pripútanosť.

Kultivácia nejakej školy je jednoducho kultiváciou tej školy: zen budhizmus je zen budhizmus, Čistá krajina je Čistá krajina, Huayan je Huayan, Tiantai je Tiantai a tantrizmus je tantrizmus. Ani medzi tantrickým praktikami sa kultivácia nemôže miešať; jeho červená sekta je červená sekta a jeho biela sekta je biela sekta. Toto je niečo, čo človek rozhodne nemôže poškodzovať. Kultivácia je vážna, tá najvážnejšia vec. V ľudskom svete nie je nič vážnejšieho. Pretože je to tá najveľkolepejšia vec, rozhodne by sa k tomu malo pristupovať najvážnejšie. Samozrejme, nebudem vás nútiť študovať Falun Gong. Ak máte pocit, že sa môžete dovŕšiť v nejakej inej škole budhizmu, potom ju choďte študovať. Ale keď vám nevysvetlím veci jasne, potom som k vám nezodpovedný. Pretože keď tu sedíte, máte predurčený vzťah a poviem vám: Náboženstvá sú v období konca Zákona a aj pre mníchov a mníšky je ťažké sa kultivovať. Môžete sa spýtať tých mníchov alebo mníšok: môžeš sa dovŕšiť? Viem všetko a tých mníchov a mníšok vo svete, alebo na celom svete, ktorí môžu opustiť Zákon trojitého sveta, tých, ktorí môžu dosiahnuť prvé dosiahnutie Arhatstva, je len niekoľko. Navyše majú stále jednu nohu vo dverách a jednu vonku – je to stále kultivácia pomocnej duše. V skutočnosti očakávajú, kedy príde Budha. Chcete, aby vás zachránil. Ale zachránil kam? Keď je človek Arhatom, stále sa ešte musí vykultivovať do raja Budhu, a to, či ho Budha chce alebo nie, záleží na tom Budhovi. Kam vás môže zachrániť?

 

Otázka: Učiteľ povedal, že praktizovanie cvičení na vysokých úrovniach je úplne automatické. [Je to tak]?

Majster: V Číne, keď sa čchi-kung prvýkrát objavil, boli ľudia, ktorí hovorili, že čchi-kung nemôže človeku umožniť dovŕšiť sa, pretože všetok čchi-kung, ktorý sa v tom čase šíril, patril do úrovne liečenia zdravotných problémov a udržiavania kondície. Práve teraz som niečo povedal, a to, že čchi-kung v skutočnosti dláždil cestu pre moje šírenie Falun Dafa. Keby sa čchi-kung nezačal šíriť, bolo by pre mňa dnes veľmi ťažké šíriť Dafa. Keď ho dokážem šíriť dnes v najnáročnejšej spoločnosti, potom keď sa bude šíriť [ďalej] v budúcnosti, nemal by sa stretnúť s problémami.

Niektorí ľudia tvrdia, že čchi-kung je cesta, ktorá má zámer (you wei) a Šákjamuni povedal, že cesty, ktoré majú zámer, sú iluzórne a nemôžu umožniť človeku dovŕšiť sa. V skutočnosti tí, čo to [o čchi-kungu] tvrdia, nevedia, čo znamená „mať zámer“. Tvrdia, že cvičebné pohyby zahŕňajú zámer. Ale mnoho taoistických praxí má pohyby a Veľkí Taoisti, ktorí sa pomocou nich kultivujú, sú dosť vysoko – Veľké Tao pôvodu vykultivovalo mnoho bytostí ešte vyššie než priemerní Bohovia a Budhovia. Nie je to tak, že mať cvičenie znamená mať zámer. V tantrickej praxi ľudia robia mudry. Mnísi v Číne vykonávajú rôzne mudry a praktizujú v sede s dvoma alebo s jednou prekríženou nohou. Nie sú to pohyby? Je to tak, že to, či niečo má alebo nemá zámer, sa posudzuje podľa toho, koľko cvičení tam je? To nie je to, čo znamená „mať zámer“. „Mať zámer“ sa vzťahuje na to, že človek má pri kultivovaní pripútanosť k veciam a nezbavuje sa jej. Takíto ľudia hovoria o ľudských veciach a potom sú nejakí, čo hľadajú metódy, zručnosti a magické umenia a mylne sa domnievajú, že tieto môžu človeku pomôcť pozdvihnúť sa. Nepovažujú odkultivovanie pripútaností za to základné a usilujú sa o drobné zručnosti a robia veci so zámerom. Niektorí mnísi a mníšky sa snažia zarobiť peniaze, postaviť viac chrámov, prospievať spoločnosti a zúčastňovať sa na politike a to je to, čo znamená mať zámer. Kultivovanie sa kvôli týmto veciam je skutočne iluzórne a ten, kto to robí, nedbá na svoju kultiváciu. Môžu tie veci človeku umožniť dovŕšiť sa? „Postavím Budhovi veľa chrámov a použijem cestu zadných dverí – to mi umožní ísť hore.“ Ako by to tak ale mohlo byť? Pokiaľ neboli tie vaše city obyčajného človeka odstránené, neodvážili by ste sa v božskej ríši zostať, aj keby ste tam boli umiestnení. V porovnaní s neporovnateľne posvätnými, dôstojnými a nepoškvrnenými Bohmi a Budhami by ste boli tak zahanbení, že by ste sa neodvážili nikde ukazovať svoju tvár. Vy sami by ste si uvedomili, že by ste tam nemali byť, pretože vaša sféra myšlienok by ďaleko zaostávala a vy sami by ste zišli dole. Cvičebné pohyby sa nerovnajú tomu, že človek má zámer; mať ľudské pripútanosti je v skutočnosti to, čo znamená „mať zámer“.

Povedal som, že v kultivácii môžu myšlienkové činnosti ľahko spôsobiť problémy, a tak by ste sa mali čo najviac snažiť nemať myšlienky, nemať zámery. Všetky objekty a látky sú živé a majú život v iných dimenziách. Čo sa týka kultivačných mechanizmov, ktoré som do vás vložil, keď vykonávate cvičenie, posilňujete tieto mechanizmy. Keď sa ten mechanizmus zosilní do určitej miery, bude sa otáčať automaticky. Keď budete robiť v budúcnosti cvičenia, zakaždým, keď ich urobíte deväťkrát, [mechanizmy] sa zosilnia a budú čoraz mocnejšie. Nakoniec zistíte, že nemusíte počítať a len vykonávate cvičenia; keď sa dostanete k deviatemu opakovaniu [mechanizmy] sa samy pohnú k otočeniu Faluna a pri deviatom opakovaní samy pôjdu do jie yin. V tom bode už ani nebudete musieť počítať.

 

Otázka: Môže každý vedieť, kedy sa dostane nad Zákon trojitého sveta?

Majster: Niektorí ľudia majú mimoriadne vysoké základne, a tak aby sa zaručilo, že sa môžu vrátiť na svoje pôvodné pozície, nemôže im byť nič povedané. Keby sa im povedalo čo i len trošku, poškodí to ich cestu a oni nebudú schopní vrátiť sa na svoje pôvodné pozície. Preto musíme určiť veci na základe rôznych okolností každého jednotlivca. Niekedy to možno vedieť a určití jednotlivci to môžu vedieť.

 

Otázka: V budúcnosti musia žiaci, ktorí sa profesionálne kultivujú v kláštoroch, ísť putovať medzi bežných ľudí. Týka sa „budúcnosť“ tejto fázy ľudstva alebo skoršieho obdobia?

Majster: Mnísi a mníšky sú odlišní od obyčajných ľudí. Hovorím im, aby sa kultivovali tak, ako to robia ostatní učeníci Dafa, a potvrdzovali ešte vyššie stavy dosiahnutia; toto im poskytuje prostredie, v ktorom si môžu vytvoriť ešte väčšiu mocnú cnosť.

 

Otázka: Ako môžu ľudia vedieť, či majú telá Zákona, ktoré ich ochraňujú, alebo Faluny vnútri svojich tiel?

Majster: Čo sa týka Faluna, niektorí ľudia sú citliví a môžu ho cítiť a niektorí citliví nie sú, a tak ho cítiť nemôžu. Nie je to tak, že každý ho môže cítiť. U tých, ktorí môžu otáčanie Faluna cítiť, hneď ako sa raz Falun v ich telách ustáli, bude ťažké cítiť ho. Je to ako váš tep srdca: keď sa toho miesta nedotknete, cítite biť vaše srdce? Hneď ako sa stane súčasťou vášho tela, nebudete schopní ho cítiť, ale niektorí ľudia ho necítili ani na začiatku. Je to preto, že ich telá nie sú citlivé. Nezáleží na tom. Ľudské telo je nesmierne zložité a každý človek je iný.

 

 

Otázka: Predpokladajme, že by sa mladý človek vykultivoval k dovŕšeniu a okamžite šiel do nebeského kráľovstva. Potom by nemohol naplniť posledné zodpovednosti, ktoré dlhuje svojim rodičom alebo deťom. Nebolo by to potom zanechávanie útrap pre druhých?

Majster: Presne preto, že ste sa v súčasnosti nedovŕšili a pretože nemáte takú vysokú sféru myšlienok, používate bežné myslenie na posudzovanie tejto otázky. Keď človek tú sféru dosiahne, jeho pochopenie všetkého bude iné. Kvôli mocnej cnosti utvorenej počas jeho kultivácie sa všetko okolo neho zmení. Každý má v skutočnosti svoj vlastný osud a nikto nemôže rozhodnúť osudy druhých. Niektorí ľudia hovoria: „Chcem len, aby si moji potomkovia dobre žili.“ Keď váš potomok nemá požehnanie, bez ohľadu na to, koľko majetku mu zanecháte, všetko to premrhá alebo to zhorí, stratí sa to, alebo mu to ukradnú. Na druhej strane, ak majú šťastie, potom to môžu zdediť. Každý má svoj vlastný osud a nikto nemôže riadiť osud druhého človeka. Aj keď je to vaša rodina, je to vaša rodina v tomto živote, ale v budúcom živote možno budú rodinou nejakej inej osoby; navyše mohli byť v minulom živote tiež rodinou niekoho iného. Takže každý má svoj vlastný osud. Ak teda chceme, aby druhí boli nejakí, rozhodne to nepôjde, pretože ľudské životy nie sú usporiadané ľuďmi, ale Bohmi. Neexistuje nič také, ako zanechanie utrpenia pre nich, pretože tieto veci boli už dávno usporiadané. Žiadna z tých vecí nie je taká, ako si myslíte. Ak nie ste v tej sfére, budete sa na tie otázky pozerať tak, ako to robia bežní ľudia. [Predstavte si], ako veľa mocnej cnosti je obsiahnutej vo vykultivovaní sa na Boha alebo Budhu. Následky budú usporiadané počas toho, ako sa kultivujete.

 

Otázka: Keď robím cvičenia, kýva sa mi hlava.

Majster: Takéto veci sú dobrým úkazom. Keď sú energetické kanály človeka otvárané, jeho hlava sa bude kvôli energii kolísať. V skutočnosti, keď človek robí cvičenia, vznikne mnoho úkazov, viac ako desaťtisíc. Nech už vznikne čokoľvek, mali by ste k tomu pristupovať správne. Cesta kultivácie je pre kultivujúceho naplnená skúškami jeho pochopenia. Je veľa prvkov, ktoré vytvárajú gong. Povrch človeka je najcitlivejší na elektrinu. V počiatočných fázach, keď gong začína mať účinok, budete sa cítiť nepohodlne, vždy keď sa čo i len trochu pohne. Niekedy, keď kultivujete dobré veci, budete mať podozrenie, že ste chorí [a budete sa diviť], prečo sa necítite dobre. Ak sa k tomu staviate takto, ako sa budete kultivovať? Ste kultivujúci. Mali by ste to všetko považovať za dobré veci a ony naozaj dobré sú. Keď sa energetické kanály otvárajú, nebudete sa cítiť dobre a budete na rôznych miestach pociťovať bolesť. Zmeny v tele nie sú nevyhnutne príjemné. Niekedy sa vám bude zdať, akoby po vašom tele liezlo veľa hmyzu, pretože je cez desaťtisíc energetických kanálov. Nie sú to len tieto samotné kanály, pretože ony sa križujú a celé telo bude mať niekedy pocit, akoby ním prechádzal elektrický prúd alebo akoby bolo studené, horúce, necitlivé, ťažké, akoby sa tam niečo točilo a tak ďalej. Je veľmi veľa stavov a všetky spôsobia, že sa vaše telo nebude cítiť veľmi dobre. Ale sú to dobré veci. Sú výsledkom energie a zmien, ktoré sa odohrávajú v tele. Keby sme mali hovoriť o konkrétnych pocitoch [ako ten v tvojej otázke], bolo by ich proste príliš veľa. Všetci by ste ich mali považovať za dobré veci a  v skutočnosti to dobré veci sú.

 

Otázka: Osvietené bytosti majú veľkú slobodu. Učiteľ šíri Dafa a môže byť zodpovedný k veľkému počtu študentov. Ako máme rozumieť „veľkej slobode“?

Majster: Ak vás mám zachrániť, nemá zmysel hovoriť o „veľkej slobode“. Znášam za vás hriechy a niekedy za vás odstraňujem karmu (potlesk). S Budhom Šákjamunim a Ježišom to bolo podobné, nie? Niektorí ľudia hovoria: Učiteľ, s tými veľkými schopnosťami, čo máte, ako by ste ešte mohli mať problémy? Tie problémy sú v skutočnosti všetky vaše. Napríklad potom, čo je karma niektorých študentov odstránená, zostane pre nich malý problém a oni by ho mali prekonať, ale oni to stále nemôžu zvládnuť. Ale nemôžete zničiť človeka, pretože neprekonal tú časť problému, a tak ju potom znesiem za neho. To je ten spôsob, ako do mňa problémy zasahujú.

Zachraňovať ľudí je veľmi ťažké a namáhavé. Viem, prečo bol Ježiš pribitý na kríž. Tiež viem, prečo nemal Šákjamuni inú voľbu, než odísť cez nirvánu, a viem, prečo Lao-c’ musel náhlivo napísať päťtisíc znakov a odísť. Šírenie spravodlivého Zákona je veľmi ťažké. Keď človek šíri nespravodlivé veci, nikto nebude zasahovať. Potom, čo skončí s robením rozruchu, pôjde v skutočnosti dole do pekla a bude zničený, pretože vlastne ublížil sám sebe.

 

Otázka: Ako nebeskí démoni na vysokej úrovni vedia o veľkých a menších osvietených bytostiach a kto drží túto skupinu démonov na uzde?

Majster: Bohovia majú ešte vyšších Bohov, ktorí na nich dohliadajú, a tí ešte vyššie majú ešte vyšších [Bohov, ktorí sa o nich starajú]. Démoni sú prejavom pozitívnych a negatívnych bytostí vo vesmíre. Pochopenie na vysokých úrovniach nie je ako to na nízkych úrovniach. Keď človek dosiahne úroveň Arhata, všetky jeho ľudské myšlienky zmiznú. Potom, čo človek umrie a keď vyjde z tela (hmotného tela), všetky veci urobené v živote človeka – vrátane vecí, keď mal tri roky – sa oživia priamo pred jeho očami, akoby ich urobil práve pred minútou. Je to preto, že keď opustíte túto dimenziu a čas, bude to iné, ako tu v tejto dimenzii a čase. Všetko sa bude zdať, akoby to bolo vykonané práve pred chvíľkou. V tej chvíli bude človek poznať všetko, čo v živote urobil, či už správne alebo nesprávne. A v tej chvíli toho bude ľutovať. V tej chvíli bude obmedzovaná časť myslenia človeka odomknutá, ale jeho myslenie sa bude líšiť od Budhovej múdrosti, pretože Budhova múdrosť je výsledkom ešte väčších schopností.

 

Otázka: Ako máme uctievať Majstrove telá Zákona?

Majster: Telá Zákona sú Mnou. Mnohí ľudia, ktorí veria v budhizmus, pália každý deň vonné tyčinky, odriekavajú Budhovo meno, klaňajú sa, čítajú sväté písma a uctievajú Budhu. Rituály sú veľmi obradné. Ale ak sa vrátia k svojim starým spôsobom, keď sa skončí rituál, potom je to zbytočné. Ľudia už nechápu, ako uctievať a vážiť si Budhu. Kultivujúci berie v kultivácii ťažkosti ako radosť, zbavuje sa všetkých svojich pripútaností, je súcitný, snaží sa robiť pokrok a bez prestania postupuje usilovne v kultivácii – a to, poviem vám, ma urobí šťastnejším viac než vykonávanie akéhokoľvek rituálu. To preto, že keď šírim tento Fa, nemám na ľudí žiadne iné požiadavky. Chcem len, aby ste získali Zákon, to, čo chcem, je presne to, aby ste odstránili bežné ľudské pocity, ktoré máte, a nakoniec vás chcem zachrániť.

Samozrejme, telá Zákona Budhov tiež potrebujú jedlo. Nie je to tak, ako hovoria ľudia: Budhovia nejedia. Niektorí ľudia hovoria, že Budhovia nejedia obilniny. Či už to tá osoba skutočne vie, alebo to len predstiera, tak či tak tie slová sú správne. Budhovia ľudské obilniny nejedia. Ale jedia potraviny v ich ríšach. Bohovia nezomrú hladom, keď nejedia, ale budú hladní a chudí, takže oni tiež musia jesť. Avšak nejedia povrchovú hmotu, ale látky zložené z mikroskopickejších častíc. Pálenie vonných tyčiniek má tiež reálny význam. Keď sa dnes spýtate mnícha, prečo chce páliť vonné tyčinky, povie, že aby prejavil úctu voči Budhovi. Ale prečo by prejavovanie úcty k Budhovi vyžadovalo pálenie vonných tyčiniek? Nefunguje robenie iných vecí? Dym vznikajúci z pálenia vonných tyčiniek je v skutočnosti tiež hmotou. A tá hmota, ktorá tvorí dym, nie je iba povrchovou látkou: dym má aj ďalšie materiálne podoby. Bohovia a Budhovia si z týchto vecí vyvíjajú veci, ktoré sú potom použité na posilnenie učeníkov.

 

Otázka: Telá Zákona a premenené telá...?

Majster: Ja som nikdy o premenených telách nehovoril. Veľa vecí, o ktorých Budha Šákjamuni hovoril, bolo naozaj správnych, ale nie všetko, čo sa v budhizme hovorí, sú pôvodné slová alebo myšlienky Budhu Šákjamuniho. Budhistické písma boli spísané až päťsto rokov potom, čo Budha Šákjamuni opustil svet. Päťsto rokov... premýšľajte o tom, Amerika ešte pred piatimi stovkami rokov ani neexistovala. Keby sa niečo, čo bolo povedané pred piatimi stovkami rokov, zhromaždilo až teraz, aké veľké by boli nezrovnalosti medzi touto verziou a [verziou] z tej doby? [Boli by tam rozdiely v] prostredí, časoch, miestach a na aké okolnosti sa tie slová zameriavali, takže nezrovnalosti by boli obrovské. Zákon, ktorý šírim, nie je budhizmus. Nikdy som o premenených telách nehovoril; hovoril som len o telách Zákona. Keď hovorím, začleňujem myslenie dnešných ľudí a kultúru dnešného ľudstva.

 

Otázka: Einstein vyhlásil, že rýchlosť svetla je nemenná. Je to aplikovateľné na rôzne dimenzie?

Majster: Tento princíp, ktorý Einstein pochopil, je princípom vo sfére ľudstva. To je v súčasnosti to, kam až dosahuje porozumenie človeka. Keď ale presiahnete sféru ľudstva, zistíte, že veci, ktoré Einstein objavil, už nie sú absolútne, pretože rozdielne úrovne majú rozdielne princípy a svoje príslušné formy hmoty. Čím vyššie idete, tým bližšie ste k pravde, a čím vyššie, tým správnejšie to je. Keď sa na vysokých úrovniach pozriete späť, žiadne z pochopení pod [tou úrovňou] nie sú základnými princípmi vesmíru; alebo prinajmenšom nie sú veľmi blízko k základným princípom. Človek, ktorý sa odváži porozumieť pravde, sa odváži prelomiť ustálené pravidlá stanovené ľuďmi pred ním. Keď ste v rámci ich pravidiel, nech skúmate, ako chcete, vždy ich budete nasledovať. Ak sa prelomíte cez tie pravidlá, ste o jeden krok bližšie k pravde.

Keď ľudia prekročia súčasné pochopenie, objavia, že minulé pochopenia neboli absolútnymi pravdami. Einstein povedal, že rýchlosť svetla je najvyššia rýchlosť, ale poviem vám, že sila ľudských myšlienok na tejto istej rovine je rýchlejšia ako svetlo. Navyše, na ešte vyšších úrovniach, ktoré presahujú túto úroveň, sú najpomalšie rýchlosti [myšlienok] kvôli časovým rozdielom rýchlejšie, než najrýchlejšie rýchlosti na nižších úrovniach. Bytosti majú úrovne a rozdielne úrovne majú rozdielne časy a dimenzionálne podoby. Všetky vnímajúce bytosti a látky podliehajú obmedzeniam rozdielnych časov a dimenzií. Čím vyššia úroveň, tým vyššia rýchlosť; chcem tým povedať, že najpomalšie rýchlosti na vysokých úrovniach sú oveľa rýchlejšie, než rýchlosť svetla na nízkych úrovniach, ako ju chápu ľudia. Budhova moc je väčšia než moc človeka a moc ešte vyšších Budhov je ešte väčšia a ďaleko presahuje rýchlosť svetla, ako ju chápu ľudia.

Hovorím o týchto veciach, aby som vám všetkým povedal, že ľudstvo má princípy na úrovni ľudstva a fyzického sveta, ktorému by ľudia mali rozumieť, ale toto sú len pochopenia ľudí a rozhodne to nie je pravda vesmíru. Nepovažujte ich za absolútne, pretože sú len pochopeniami na tejto úrovni. Prečo Šákjamuni tvrdil, že žiaden Zákon nie je absolútny? A prečo na konci povedal: „V celom svojom živote som neučil žiaden Zákon“? Pretože keď sa stal osvieteným, stále ešte nedosiahol ríšu Tathagátu. Vedel, že sa kultivuje nahor a až na konci, vo svojich neskorších rokoch, dosiahol veľmi vysokej úrovne Tathagátu. Počas štyridsaťdeväť rokov svojho šírenia Zákona neustále vyučoval svoje pochopenie vesmíru od nízkeho po vysoké. Vedel, že veci, o ktorých prednášal predtým, neboli najvyššími princípmi, a keď sa znovu zlepšil, bol opäť na vyššej úrovni, než akú vyučoval predtým. A aj potom to, čo prednášal, neboli konečné, najvyššie princípy, takže vedel, že to, čo práve vyučoval, bolo opäť nesprávne, pretože sa znovu zlepšil. Šákjamuni vedel, že Zákon, ktorý po celý svoj život vyučoval, nebol najvyšším Zákonom vesmíru, že to nebola najvyššia pravda vesmíru, takže vo svojich neskorších rokoch povedal: „V celom svojom živote som nevyučoval žiaden Zákon.“ Ale vedel tiež, že aj keď princípy Zákona na rozdielnych úrovniach nie sú najvyššími princípmi, sú to princípy, ktorými sa musí bytosti na rozdielnych úrovniach riadiť – čiže inými slovami [vedel, že] tá úroveň má princípy. Čím vyššie princípy na rozdielnych úrovniach sú, tým bližšie sú k najvyšším princípom. Ale Bohovia vo vesmíre nemôžu konečné najvyššie princípy Zákona vidieť, a tak tiež hovoria, že žiaden Zákon nie je absolútny.

Princípy, ktoré Einstein pochopil, sú v skutočnosti tie najvyššie medzi bežnými ľuďmi. Keby mal Einstein možnosť pokračovať vo výskume, keby mal príležitosť objaviť ešte vyššie princípy, potom by prevrátil svoje vlastné pochopenie. V skutočnosti objavil, že v náboženstvách existujú ešte vyššie pochopenia. Prečo mal Einstein v neskorších rokoch náboženské presvedčenie a dal sa na náboženstvo? Je to preto, že objavil, že to, čo náboženstvá učia, sú ozajstné princípy, a až potom si ich osvojil. Prečo nakoniec mnohí vedci začnú veriť v náboženstvo? Sú to ľudia, ktorí sú vo vede veľmi kvalifikovaní... Keď sa riadite názormi absolutistických empirických vied, nedáva to zmysel. V skutočnosti len ľudia, ktorí kvalifikovaní nie sú, a tí, čo krúžia okolo definícií stanovených inými, sú tí, ktorí tieto definície bránia slovami, ale nebránia ich podstatu. Naozaj kvalifikovaní ľudia nebudú mať myslenie obmedzené definíciami alebo závermi. To sú naozaj inteligentní ľudia.

 

Otázka: Keď robíme cvičenia a nemôžeme upokojiť svoje myšlienky, môžeme si odriekať Čuan Falun?

Majster: Môžete. Ak chcete dosiahnuť absolútny pokoj, to je v počiatočných fázach vykonávania cvičení ťažké dosiahnuť. Dokonca aj keď už praktizujete určité časové obdobie, stále je veľmi ťažké dosiahnuť úplný pokoj. Prečo? Premýšľajte o tom, žijete medzi bežnými ľuďmi, kultivujete sa medzi bežnými ľuďmi a ste to vy sami, kto sa kultivuje. Ste to práve vy sami, kto žije medzi bežnými ľuďmi a musíte jesť, bývať niekde, mať oblečenie [alebo] deti v rodine idú na školu, niekto dnes ochorie, zajtra sa stane naliehavá vec – viete si to predstaviť, všetky veci v ľudskom svete do vás zasahujú, a aj keď o nich premýšľať nechcete, aj tak budete. Len ak v kultivácii beriete zľahka veci, ku ktorým sú bežní ľudia pripútaní, budete schopní dosiahnuť pokoj. Brať tieto veci zľahka nie je v rozpore s kultiváciou medzi bežnými ľuďmi, ani to nie je v rozpore s dobrým robením svojej práce alebo štúdiom. Tým chcem povedať, že nech robíte čokoľvek, nie ste pripútaní k tomu, ako sa vám osobne darí. Môžete to dosiahnuť postupne, pretože v počiatočnej fáze to nie ste schopní dosiahnuť. Pokiaľ dokážete odľahčiť vaše pocity bežných ľudí a dokázať to až do bodu, že ich budete brať veľmi zľahka, a potom do bodu, že k nim nie ste pripútaní – v tom bode bude vaša myseľ prirodzene pokojná.

Náboženstvá tiež nemajú žiadne metódy, ktoré by ľuďom uľahčili upokojenie sa. Niektorí ľudia tvrdia, že odriekaním „Budha Amitábha“ sa môžu ľudia upokojiť. Je to forma praxe, ale ako človek odrieka, aj tak sa neupokojí. Keď človek odrieka slová „Budha Amitábha“, ako tie slová odrieka? Musíte ich pevne odriekať [do bodu, že] sa pred vami objaví každá slabika z „Budha Amitábha“. Je to naozaj tak, že musíte odriekať, kým nie je všetko prázdne a nič nezostane; len keď človek dosiahne túto úroveň, stane sa naozaj pokojným. Zatiaľ možno ešte v tej sfére nie ste a je nemožné dosiahnuť sústredenosť cez noc. Hneď na začiatku to nemožno dosiahnuť. Napríklad niektorí ľudia ústami odriekajú Budha Amitábha, ale ich myseľ stále uvažuje: „Syn je chorý... Ten a ten ma fakt využil... Ako sa má môj priateľ?“ Ale ich ústa stále odriekajú Budha Amitábha. Môže sa človek stať pokojným s veľkým nákladom pripútaností? Chcem povedať, že tým, ako sa kultivujete a čoraz viac zľahka beriete veci, ku ktorým sú bežní ľudia pripútaní, prirodzene sa upokojíte. To, že sa v súčasnosti nemôžete upokojiť, nie je prekážkou v kultivácii a v zlepšení – všetci tomuto bodu určite venujte pozornosť. V iných kultivačných cestách tomu ale pripisujú veľký význam a je to preto, že kultivujú pomocnú dušu a nedovolia hlavnej duši, aby hrala nejakú úlohu.

Zdôrazňujú, že nechajú vedomú dušu „zomrieť“ a dušu žiť a považujú pomocnú dušu za dušu hlavnú. Vedomá duša ste vy sám, takže keby vaša vedomá duša zomrela, potom by ste umreli a ona by prevzala vaše telo. Naša prax vyžadujte, že keď sa nakoniec dokážete stáť úplne kľudnými, musíte si uvedomovať, že robíte cvičenia a stále by ste mali mať trochu vedomia. To nie je pripútanosť. Ak si nie ste vedomí ani sami seba, čo by ste potom mohli kultivovať? Zabudol by na seba Budha? Tak to nie je.

 

Otázka: Aký vzťah by sme mali mať my, ktorí praktizujeme Falun Gong, s našimi budhistickými priateľmi?

Majster: Poviem vám, že by ste nemali považovať dnešných veriacich v náboženstvách za kultivujúcich. Poviem vám pravdu: Bohovia a Budhovia jednoducho neuznávajú náboženské formy dole, ani ľudí, ktorí sú zameraní na samotné náboženstvo. Uznávajú len opravdivú kultiváciu, pretože náboženstvá sú produktom neskorších generácií. Šákjamuni vo svojej dobe náboženstvo nezaložil. Šákjamuni vytvoril kolektívnu formu kultivácie. Aby ľuďom zabránil vo vytvorení si pripútaností k veciam, nechal všetkých opustiť rodinu a odísť meditovať do horských lesov alebo jaskýň. Boli to neskoršie generácie, čo vytvorili náboženské formy, a sú to ľudia v spoločnosti, kto to nazýva náboženstvom. Ľudia tomu dnes nerozumejú a zmenili [Šákjamuniho cestu] na niečo s náboženskou formou. Pokiaľ ide o náboženstvo, Bohovia a Budhovia ho neuznávajú. Nie je to tak, že hneď ako ste raz pokrstený alebo prijatý do rehole, Bohovia a Budhovia vás uznajú; sú to ľudia, kto vás uznáva. A nie je to tak, že hneď ako ste pokrstený alebo prijatý do rehole, určite vystúpite do nebeského kráľovstva; nie je to tak, že hneď ako  konvertujete na budhizmus, patríte do budhistickej školy. Budhovia sa pozerajú, či je človek úprimný, keď sľub skladá, a či sa naozaj kultivuje. Budhovia neuznávajú formy; uznávajú ich náboženstvá.

 Pokiaľ ide o budhistických priateľov, zaobchádzajte s nimi ako s normálnymi ľuďmi; ľudia môžu veriť čomu chcú. Pretože sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi, rozhodne prídete do styku s inými ľuďmi. Aj keď majú určité vyznanie, nemôžu dosiahnuť opravdivú kultiváciu, takže ich jednoducho považujte za bežných priateľov, to je všetko.

 

Otázka: Odvtedy, čo som začal praktizovať Falun Gong, prestal som chcieť študovať svoje školské texty a chcem sa len celým srdcom kultivovať.

Majster: Porozprávam o tom z dvoch uhlov. Jeden je, že pochopenie tejto osoby je možno veľmi vysoké a jeho základňa je veľmi dobrá. Získal na mieste Zákon a okamžite si uvedomil, čo to je a v kultivácii stúpa mimoriadne rýchlo. Pretože jeho základňa je dobrá a jeho pochopenie je vysoké, dokáže opustiť mnoho pripútaností a podstata jeho života nebola oslabená; to len jeho povrch bol znečistený svetským svetom. Hneď ako sa povrchové znečistenie odstráni, uvedomí si pravdy Budhovho Zákona, pretože už od počiatku nebol pripútaný k ľudským veciam. Tento druh človeka sa počíta za pomerne dobrý typ, o ktorom som práve hovoril.

 Ďalšia situácia je tá, že základňa človeka je veľmi dobrá a v kultivácii vie, že Dafa je dobrý, ale stále ešte úplne a racionálne neporozumel požiadavkám Dafa na kultiváciu. Tento druh situácie sa môže objaviť tiež medzi tými, ktorí boli ovplyvnení kultivačnými metódami minulosti alebo mníchmi či mníškami.

Bez ohľadu na to, ktorý ste prípad, nemôžete ísť do extrémov. To, že vám hovorím, aby ste kultivovali medzi bežnými ľuďmi, je určené kultivačnou metódou Dafa. Okrem toho Dafa vyžaduje, aby boli kultivujúci vynikajúci všade, kde sa kultivujú. Keď si študent, potom by si sa mal dobre činiť v štúdiu; ak si členom spoločnosti, mal by si robiť dobre svoju prácu a zároveň byť kultivujúcim.

 

Otázka: Študujem Zákon a robím cvičenia už rok, ale stále mám myšlienkovú karmu. Rád by som vedel: čo mám robiť?

Majster: Všetci naši študenti sú celkom dobrí. To, že ste schopní si uvedomiť svoje vlastné nedostatky, vlastne znamená, že sa kultivujete. Chápem, čo hovoríte. Práve teraz som vám o niečom rozprával, konkrétne, že keď prídete praktizovať Falun Gong, očistím vaše telo a v podstate plne očistím najväčšiu vrstvu molekúl, ktorá tvorí povrch človeka, vrátane časti, ktorou sú vaše myšlienky. Ale stále vám chcem nechať časť, ktorá vám dovolí žiť medzi bežnými ľuďmi a udržiavať si váš kultivačný stav medzi bežnými ľuďmi. Čo tým myslím je to, že keď človek nemá žiadne ľudské pocity, nemôže v ľudskom svete žiť. Keby ste nemali nič ľudské, nechceli by ste medzi ľuďmi zostať ani minútu. Hovorím vám, aby ste si nevytvárali ďalšie pripútanosti a vynasnažili sa opustiť vaše existujúce ľudské pripútanosti.

Hovoriac z iného pohľadu, môžem v skutočnosti úplne odstrániť všetky tie myšlienky, ktoré máte, odobrať všetky vaše zlé myšlienky a priamo odobrať vaše pripútanosti. Ale to by nefungovalo; nebola by to kultivácia. Ale je jedna vec, ktorú urobiť môžem: prečistiť vás od povrchu a nechať vaše myšlienky dosiahnuť určitý stupeň čistoty, aj keď trochu musí zostať pre účely kultivácie. Keby bolo odobratého viac, neboli by ste schopní praktizovať. Aby som vám umožnil kultivovať sa medzi bežnými ľuďmi, očistím vaše telo od vnútorného mikrokozmu. Vonkajší povrch nebude prejavovať príliš veľa božských síl, a to vám umožní udržať si stav, v ktorom sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi. Prečistím vás od najmikroskopickejšej časti vášho života, od vnútra po vonkajšok, kým nebudú vyčistené veci až k úplnému povrchu; keď odstránite posledný kúsok, ktorý zostáva, dovŕšite sa. Povrchové veci, ktoré neboli doteraz odstránené, sú pre konečný krok kultivácie. Sú pre vás úmyselne zanechané a umožňujú vám udržať si stav, v ktorom sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi. Keď sa zbavíte toho malého kúsku, naozaj nebudete schopní zostať medzi bežnými ľuďmi a nebudú vás vôbec zaujímať ľudské záležitosti. Objaví sa taký stav. Takže ten posledný kúsok bude úplne odstránený až v poslednom kroku.

Toto je najlepšia metóda. Umožňuje vám kultivovať sa medzi obyčajnými ľuďmi a zároveň medzi nimi normálne žiť. Avšak súčasne na seba musíte klásť prísne požiadavky a nemôžete mať také silné pripútanosti ako bežní ľudia. Pretože kráčate touto cestou a kultivujete sa týmto spôsobom, poviem vám: Ak nateraz máte pár pripútaností alebo myšlienok ľudského typu, nepremeňte ich na bremeno, pretože sú zámerne zanechané pre vás. Musíme tiež varovať pred inou tendenciou: niektorí ľudia sa už od začiatku usilovne nekultivovali, a hneď ako ma počujú povedať to takto, [budú si myslieť]: „Á, je to pre mňa ponechané. Tak sa o to nebudem starať.“ Oddávajú sa tomu, neoslabujú svoje pripútanosti a nekladú na seba prísne požiadavky. To nebude fungovať, pretože to nie je kultivácia.

 

Otázka: Môžeme sa oženiť či vydať?

Majster: Zanechal som vám faktory, ktoré vám umožnia žiť medzi bežnými ľuďmi. Dúfam, že niektorí z našich učeníkov, ktorí sú mladí, si stále ešte založia rodinu a začnú kariéru. Keby v budúcnosti prišiel celý svet študovať Dafa a nikto by si nezaložil rodinu, ľudská spoločnosť by potom skončila a už by neexistovala. To by nešlo. Mladí ľudia taktiež musia zanechať potomkov a vy musíte zanechať kultivačnú metódu pre nové ľudstvo budúcnosti.

 

Otázka: Ako veľký je Falunový raj?

Majster : Falunový raj je nesmierne veľký. (Smiech)  Má nespočetne veľa vnímajúcich bytostí a nesčíselne mnoho Budhov, Bódhisattiev a Arhatov.

 

Otázka: Potom ako človek začne praktizovať Falun Gong, môže odriekať „Buddha Amitábha“?

Majster: Odriekavanie Budhovho mena je kultivácia a odriekanie Budha Amitábha je kultiváciou v kultivačnej ceste budhizme Čistej zeme. Keď pri praktizovaní Falun Gongu odriekavate tiež Budha Amitábha, potom to primiešavate do vašej praxe. Nehovorím vám, že musíte kultivovať Falun Dafa; keď sa toho naozaj nemôžete vzdať, potom odriekavajte Budha Amitábha, pretože ten princíp vám už bol vysvetlený. V období Konca Zákona je v náboženstvách veľmi ťažké dovŕšiť sa. Niektorí ľudia hovoria o prinesení karmy do neba, ale nie je to také jednoduché, ako si bežní ľudia myslia. Ľudia musia kultivovať svoje myšlienky do dostatočného bodu, a ich primárna karma musí byť odkultivovaná. Ponechá sa len maličké množstvo pripútaností, ktoré majú byť postupne oslabované. V tom čase sa objaví špeciálna situácia a len potom si môže človek vziať karmu do neba. Keby ste vzali veľmi špinavé telo do absolútne čistého neba alebo do Budhovho raja, kam by ste boli umiestnení? Chápete?

 

Otázka: Keď robím neskoro v noci cvičenia, cítim, ako ma obťažuje démon. Je to preto, že uprostred noci nemôžeme robiť cvičenia?

Majster: Ak opravdivo kultivujete Falun Dafa a nemiešate do vášho praktizovania žiadne ďalšie veci, je zaručené, že sa vám nič neodváži ublížiť. Niekedy nový študent primiešava do svojej praxe iné veci a v tom prípade nemôžete tvrdiť, že kultivuje cestu Dafa. Keď nerobíte veci podľa požiadaviek Zákona, keď len robíte cvičenia, keď sa naozaj nekultivujete, potom keď vzniknú problémy, nebude pre mňa ľahké sa o vás postarať – aj keď zavoláte moje meno. Hovoríte: „Učiteľ, prečo sa o mňa nepostaráte?“ Kultivujete ale Dafa? Kultivujete sa podľa mojich požiadaviek? Nefunguje to takto? Kultivovanie Budhovstva je vážne.

 

Otázka: Je v poriadku praktizovať Tchaj-ťi zároveň s Falun Gongom?

Majster: Nie je to v poriadku. Tchaj-ťi, Xing Yi, Bagua – tieto bojové formy v sebe majú zabudovaný čchi-kung. Ale praktizovanie iných bojových umení nevadí, či už je to Dlhá päsť, Zaplavujúca päsť, Južná päsť, Šaolin atď. – žiadne z nich nie je problém. Ale Tchaj-ťi je rozhodne čchi-kung.

Ľudia dnes nevedia, ako by mali Tchaj-ťi používať. Niektorí ľudia považujú Tchaj-ťi za gymnastiku pre cvičenie svojich tiel. V skutočnosti má v sebe Tchaj-ťi veľa vecí z vnútorno-vonkajšej kultivácie. Ľudia dnes nevedia, ako sa kultivovať. Je to preto, že Zhang Sanfeng nezanechal ľuďom podstatu Zákona Tchaj-ťi, zanechal len pohyby, a preto sa nimi ľudia, ktorí prišli po ňom, nemohli kultivovať. Nepozerajte sa na to, aké nenútené sa zdajú pohyby Tchaj-ťi, pretože ich sily nie sú v povrchovej dimenzii. Nech už ste akokoľvek rýchly, na tejto ľudskej strane vaša ruka nie je tak rýchla ako ruka [majstra Tchaj-ťi]. Vidíte, že sa pohybuje veľmi pomaly, ale on sa pohybuje v inej dimenzii. Je to ako staré príbehy, ktoré počúvame, keď nesmrteľný normálne kráča, ale tí, čo idú za ním [na koňoch], ho nemôžu dohnať. Bežným ľuďom sa zdá, že kráča celkom pomaly, ale v skutočnosti sa pohybuje v iných časopriestoroch.

Ľudia si myslia, že vedia rýchlo udrieť, ale nikdy by sa nedokázali vyrovnať rýchlostiam iných časopriestorov. Preto aj keď vidíte, že v Tchaj-ťi naťahujú päste alebo dlane veľmi pomaly, bez ohľadu na to, aké rýchle sú vaše pohyby, nie ste takí rýchli ako oni, pretože oni sa tam dostali dlho pred vami. To len moderní ľudia nie sú schopní dosiahnuť tú úroveň. Okrem toho ich dlane nesú nadprirodzené schopnosti a ľudské bytosti tieto schopnosti nemôžu zniesť. Bojové umenia vyzerajú vo filmoch skvele. Prečo sa teda zdá, že ľudia v reálnom živote pohybujú pažami na všetky strany alebo náhodne dupú alebo kopú nohami, ale vy stále nevidíte, odkiaľ by mali zvláštne sily bojových umení prichádzať? Je to preto, že nemajú žiadne mimoriadne schopnosti. Keby nejaké mimoriadne schopnosti mali, ľudia by sa ich úderom nemohli vyhnúť. Ak tie pohyby skúšajú predvádzať bez požadovaných [nadprirodzených] schopností, nefunguje to. Takže dôvod, prečo dnešní ľudia nemôžu predvádzať silu bojových umení, je ten, že nemajú vnútorné ani vonkajšie nadprirodzené schopnosti.

Tchaj-ťi môže človeku umožniť, aby sa pohyboval v iných dimenziách; je to prirodzená súčasť kultivácie, takže sa to plne počíta za čchi-kungovú prax. Len keď sa telo človeka zmení pri praktizovaní a jeho sféra myšlienok sa zlepší, môže jeho prax vytvárať veci. Poviem vám, že kultivácia na Tao alebo Boha je nesmierne posvätná. Nie je to tak, ako si to predstavujú ľudia. Ľudia dnes používajú pokazené názory tejto doby na predstavovanie si, akí boli starodávni ľudia. Starodávni ľudia takí neboli.

 

Otázka: Keď sa bude Falun otáčať po smere a proti smeru hodinových ručičiek, bude sa točiť aj šikmo alebo opačne?

Majster: Áno, upraví vaše telo podľa toho, ako vaše telo potrebuje byť upravené. Otáča sa týmto aj tamtým smerom, aby náležite upravil vaše telo. Keď bude zo začiatku Falun upravovať telo človeka, bude sa otáčať tak, ako je to potrebné, a nebude mať pevne danú rýchlosť. Hneď ako bolo telo upravené, Falun sa ustáli v oblasti dolnej časti brucha. Tam sa bude otáčať deväťkrát v smere hodinových ručičiek a deväťkrát proti smeru hodinových ručičiek, čo je jeho normálny stav.

 

Otázka: Keď robím cvičenia, môj syn je proti tomu.

Majster: Áno, niektorí ľudia budú mať také situácie, keď členovia rodiny [praxi] oponujú. Ale stále to záleží na vás. Koniec koncov, keď sa človek dá na kultiváciu, prídu skúšky. Takže démon možno využije vášho syna, aby do vás zasahoval. Ak naozaj vstúpite do kultivácie Dafa a dokážete sa naozaj kultivovať, potom sa o vás postarám. Budem sa pozerať na to, aké sú vaše myšlienky, keď ste uprostred zasahovania a uvidím, či ešte stále chcete praktizovať, pretože kultivácia Budhovstva je vážna a nešlo by to, keby vaša vôľa nebola pevná.

 

Otázka: Je to tak, že pri meditácii je najlepšie sedieť v plnom lotose?

Majster: Požiadavka je dosiahnuť nakoniec plný lotos. Praktizujte ho postupne a každý bude schopný v plnom lotose sedieť. V Číne boli viac ako osemdesiatroční ľudia schopní postupne prekrížiť obe nohy, takže tam nebude problém. Pokiaľ praktizujete, postupne ich dokážete prekrížiť. Nie je to tak, že to dokážete urobiť naraz, a donútenie nebude fungovať. Keď poviete, že nedokážete mať nohy prekrížené ani v pozícii polovičného lotosu, potom keď nedokážete udržať nohy hore, seďte voľne v indickom štýle. Keď poviete: „Nedokážem sedieť ani v indickom štýle,“ potom zastrčte nohy len trochu. Keď dokážete zostať sedieť, vaše nohy postupne poklesnú – zakaždým sa znížia – a nakoniec, keď sa dostanú dole, urobíte polovičný lotos. Keď urobíte polovičný lotos, vaše nohy budú trčať vysoko nahor, ale to nevadí. Zakaždým, keď budete cvičiť, zistíte, že vaše nohy o niečo poklesnú a urobia to zakaždým. Keď poklesnú úplne a keď vaše nohy v polovičnom lotose plne naplnia štandard, že sú na plocho, potom by ste mali použiť plný lotos. Keď sú vaše nohy na plocho a dokážete vziať druhú nohu a položiť ju hore, bude to pozícia plného lotosu.

 

Otázka: Prečo hovoríte, že deti zmiešanej krvi sú poľutovaniahodné? Človek môže byť Číňan v tomto živote a potom cudzinec v ďalšom a na zemi sú všetky možné druhy rás a hlavných duší.

Majster: V procese prevteľovania je to hlavná duša, ktorá sa prevteľuje, pričom to, čo má zmiešanú krv, je ľudské telo. Rôzni Bohovia stvorili svojich vlastných rôznych ľudí a v dejinách sa títo Bohovia po celý čas starali o ľudí, ktorých sami stvorili. Belosi sú belosi, černosi sú černosi a ľudia žltej rasy sú ľudia žltej rasy. Každé etnikum na svete je rasou, ktorá zodpovedá nebesiam. Po zmiešaní krvi už ľudia nemajú spojitosť s Bohmi na nebesiach. Potom je možné, že nikto z Bohov, ktorí stvorili ľudí, sa o nich nebude starať. Čo sa teda týka týchto ľudí, sú veľmi poľutovaniahodní. Niektorí ľudia si možno hovoria, čo sa s tým potom dá urobiť. Poviem vám, nebuďte znepokojení. Hovorím o situácii na povrchu ľudských bytostí. Pretože ľudské hlavné duše sa nezmiešali, ak sa chcú ľudia kultivovať, môžem vám umožniť kultivovať sa. Ak sa dokážete kultivovať do posledného kroku, môžete sa rovnako dovŕšiť a nebude tam žiaden rozdiel. Kultivácia nebude problém.

Ak je bežný človek v situácii [ktorú sme práve preberali], potom bude viesť veľmi poľutovaniahodný život. Bohovia hore neuznávajú oblasť, kde je koncentrácia zmiešaných rás, takže bežní ľudia v takýchto oblastiach budú strádať a mať ťažký život. 

 

Otázka: Čínske deti študujúce v cudzích krajinách dostávajú západné vzdelanie. Ak používajú v kultivácii cudzie jazyky, aby porozumeli Čuan Falunu, môžu ísť do raja, ktorý zodpovedá ľuďom žltej rasy?

Majster: Hlavná duša pôjde tam, odkiaľ bola, takže povrch ľudského tela nie je rozhodujúcim faktorom. Ak sa kultivujú dobre, rovnako sa dovŕšia. [Ak budú skúšať študovať čínsku verziu, keď žijú na Západe,] bude pre nich ťažké porozumieť povrchovým významom v čínštine a tento povrchový rozdiel je neriešiteľný. Ale vnútorné významy v kultivácii, ktoré presahujú ľudstvo, nebudú ovplyvnené.

 

 

Otázka: Ľudský mozog je veľmi rozvinutý. Prečo sú zvieratá schopné ovládať ľudí?

Majster: Ľudský mozog vôbec nie je rozvinutý. To len ľudia ho považujú za rozvinutý. Okrem toho aj ľudia vedia, že cez sedemdesiat percent ľudského mozgu sa nevyužíva. [Tie časti] boli v skutočnosti uzamknuté Bohmi. Hneď ako organizmus, nech už je to akýkoľvek druh, získa inteligenciu, pôjde za úroveň, na ktorej sa zdržiava, a môže potom mať moc nad inými životmi. Aj keď princípy nebies nebudú tolerovať, [že riadia takéto sily], keď ľudia robia zlé veci a idú podľa tých vecí, je to to isté, ako keby sami ľudia tieto veci pozývali tým, že ich vyhľadávajú. Využije tú situáciu, a môže preto ovládať ľudí.

 

Otázka: Ako by sme mali chápať spojenie medzi gongom a Zákonom? Aké spojenie má zlepšovanie vo Falun Gongu s princípmi Zákona?

Majster: Už som o týchto veciach veľmi jasne hovoril v Čuan Falune. Keby sme o tom mali hovoriť, je to obrovské, takže poviem len trošku. Ľudia zapojení do teoretických debát sa vždy sporia o to, čo je prvé, hmota alebo myseľ; vždy majú ideologické spory. Poviem vám všetkým, že hmota a myseľ sú jedno a to isté. Gong je Zákon a Zákon je gong, pretože samotná myseľ je hmotou. Existuje štandard pre zlepšenie xinxingu kultivujúceho; má podobu meradla. Keď stúpa xinxing, gong stúpa tiež. Gong vytvára nad vašou hlavou stĺp gongu a na kraji stĺpa gongu sú odstupňované značky. To je ten štandard, ktorý ukazuje výšku xinxingu človeka. Ako sa xinxing zlepšuje, meradlo rastie a ako rastie smerom nahor, gong rastie nahor. Vývoj gongu je mimoriadne rýchly. Záleží na tom, či váš xinxing rastie alebo nie. Keď rastie xinxing, potom rastie gong. Preto princíp, že gong je tak vysoký ako xinxing, je absolútna pravda. V každej škole to tak je; to len malé praxe tomu nerozumejú, to je všetko.

Západné náboženstvo o gongu nehovorí. Keď Budha Šákjamuni šíril Zákon, tiež o gongu nehovoril; len taoizmus hovorí o gongu. Veci, o ktorých hovorím, zahŕňajú všetky veci Budhov, Taov a Bohov a všetci Bohovia a Zákony vyšli z osvietenia sa k základnému Zákonu vesmíru. Pri prednášaní o Zákone sa snažím, aby ste porozumeli; používam akýkoľvek výraz, ktorý vám umožní porozumieť. Niektorí ľudia hovoria, že západné náboženstvá nie sú kultiváciou a že východná náboženská meditácia je. Nie sú západné náboženstvá kultiváciou? Západné náboženstvá sú tiež kultiváciou. Ježiš povedal, že keď v neho veríte, potom môžete vstúpiť do nebeského kráľovstva. Čo tým myslel? Ježiš vždy hovoril o veciach na povrchu a hovoril ľuďom, ako sa majú správať. Je to rovnaké ako so západnou kultúrou; nevysvetľujú vnútorné významy, a ak sa správate [dobre], to stačí. Ľudia dnes [na hlbšej úrovni] nevedia, čo je „viera“, o ktorej Ježiš hovoril. Ježiš povedal, že ak máte vieru v neho, potom môžete vstúpiť do nebeského kráľovstva. V skutočnosti, čo sa týka viery, len správanie sa podľa toho, čo Ježiš povedal, je naozajstná viera. Keď sa nesprávate podľa toho, čo Ježiš hovoril, je to naozajstná viera? Keď človek chodí do kostola a hovorí pred jedlom „Amen“, ale hneď ako je vonku vo svete, robí vždy zlé veci, môže sa to nazývať viera v Ježiša? Bolo to, o čom Ježiš hovoril, obmedzené len na jednu vetu – „Verte vo mňa a môžete ísť do nebeského kráľovstva?“  Prečo Ježiš preberal tak veľa princípov, ako sa správať? Keď sa správate podľa toho, čo hovoril, až potom môžete vstúpiť do nebeského kráľovstva. Nie je to toto, čo sa tým myslí? Viera je všeobecný pojem. Ak sa nekultivujete a nezlepšujete, mohli by ste potom ísť do nebeského kráľovstva? Iste, možno chodíte do kostola, keď príde ten čas. Ale veríte v Bohov len vďaka tomu, že často vyslovujete meno Pána Boha? Jednoducho len čakáte, až pôjdete do nebeského kráľovstva? Tak by to nešlo.

Čo je teda účelom spovede? Spoveď je, keď človek vie, že urobil chybu, a chce sa zlepšiť. Nepočíta sa to, keď sa človek vyspovedá, pričom stále robí tú istú zlú vec. Povedzme, že by ste dnes zabili človeka a povedali by ste: „Prosím, odpusť mi“ a potom zajtra zabijete ďalšieho a potom sa zase vyspovedáte a poprosíte o odpustenie. Kto by vám odpustil? Chápete tú myšlienku, nie? Mali by ste prestať robiť zlé veci a sľúbiť, že ich už nebudete znovu robiť, a naozaj ich znovu nerobiť. Keď objavíte, že máte zlú myšlienku, v spovedi poviete Ježišovi: „Pane Ježiš, zachráň ma, pretože mám zlé myšlienky.“ Keď sa potom vo vašom dennom živote správate lepšie, nezlepšujete si ľudský xinxing? Nie je to kultivovanie sa? Ježiš o gongu nehovoril, pretože „kultivácia závisí na vlastnom úsilí, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom.“ Chcem, aby vaše telá uspeli v kultivácii a premenili sa, takže zdôrazňujem gong. Ježiš o gongu nehovoril, pretože vy o tom nepotrebujete vedieť. Vy sa len zameriavate na kultiváciu vášho srdca a o gong sa postará Ježiš, takže Ježiš o gongu nehovoril. Kultivácia je o odkultivovaní zlých ľudských myšlienok a správania. Ako sa vaša úroveň zlepší, majster urobí svoj diel a vyvinie pre vás gong. To je tá myšlienka.

 

Otázka: Budha Šákjamuni uspel v kultivácii pred stovkami miliónov rokov. Ale nie všetky životy sú pri narodení prispôsobené „Pravdivosti, Súcitu, Znášanlivosti“. Ako je teda možné, že človek môže uspieť v kultivácii?

Majster: Nie všetky vnímajúce bytosti na nebesiach majú stav ovocia a nie všetky vnímajúce bytosti na nebesiach sú Budhovia. Všetky životy sú stvorené Dafa vesmíru a sú vytvorené vo vesmíre, ktorý bol stvorený Dafa, ale to nie je to isté ako uspieť v kultivácii. Uspieť v kultivácii znamená potvrdiť a osvietiť sa k svojmu stavu ovocia. Šákjamuni je Budha, veľmi dobrý Budha. Môžem vám všetkým povedať, že „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť“ sú pravdy Zákona celého vesmíru, sú základnými prvkami, ktoré celý vesmír stvorili, a sú základnými prvkami, ktoré stvorili všetkých prvotných Bohov a všetkých Bohov v celom priebehu vesmíru. Budha Šákjamuni bol samozrejme medzi nimi. Vesmír má tiež proces vytvárania, stagnácie, degenerácie a zničenia. Budha Šákjamuni nebol najprvotnejším Bohom. Všetok inteligentný život vo vesmíre sa pohybuje smerom k degenerácii a zničeniu. Vnímajúce bytosti blízko Troch ríš sa môžu vo svojich ďalších životoch znova kultivovať. To je metóda očisťovania používaná bytosťami v rámci týchto hraníc. Pravdy, o ktorých hovoril Šákjamuni, boli Zákonom Tathagátu, ktoré on z „Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti“ potvrdil a osvietil sa k nim na tej úrovni. Nikto z Tathagátov nevysvetľuje naozajstný a základný Zákon vesmíru, pretože základný Dafa vesmíru presahuje vesmír a všetky životy v ňom. Bohovia môžu len potvrdzovať a osvecovať sa k svojim vlastným pochopeniam na svojej vlastnej úrovni. To sú ich kultivačné cesty a rôzni Bohovia môžu zachrániť ľudí len tým, že ich premenia na vnímajúce bytosti pod nimi. Ale Dafa je základné Veľké Tao; v kultivácii je to najrýchlejšia a najjednoduchšia metóda a nemá tak veľa osobitých vecí. Zákon je ako pyramída; na okrajoch je len takýto nízky, pričom pochopenie Bohov siaha takto vysoko. Tí, čo sú potom zachránení, sa môžu dovŕšiť len na tejto úrovni. Tathagáta sa dovršuje na tejto úrovni, takže sa len potiaľ potvrdzuje a osvecuje, a keď vychovávajú učeníkov, Tathagátovia sa zameriavajú len na veci svojich vlastných disciplín. Osvietenie každého Budhu je iné a každý Budha chápe Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť – základný Dafa vesmíru – z právd Zákona Dafa – Zhen, Shan, Ren. Je posilňovaný Bohmi a Budhami na ešte vyššej úrovni a so spravodlivou kultiváciou a spravodlivým osvietením, koľko toho chápe a koľko toho vie, to vytvára jeho vlastné kultivačné veci a je prispôsobený tej úrovni Zákona.

 

Otázka: Prečo sa moja hlava pri meditácii otáča k Majstrovmu Obrazu Zákona[1]?

Majster: Je to preto, že sa na mňa pozerá tvoja vedomá strana. Niekedy vám moje telo Zákona dáva náznaky. Keď vám dáva náznaky, použije rôzne metódy. Ak chcete vedieť, či bolo niečo urobené dobre alebo nie, alebo urobené správne, pozrite sa na môj obrázok v knihe alebo na iné moje obrazy. Bez ohľadu na to, či je vaše tretie oko otvorené alebo nie, keď ste sa zachovali nesprávne, bude vyzerať veľmi vážne; keď ste sa zachovali správne, bude sa na vás usmievať. (Potlesk)

 

 

Otázka: Keď Majster prednáša o Zákone, cítim, že je to veľmi správne a dobré. Niekedy cítim, že sa to jednoducho prihovára priamo môjmu srdcu. Ale keď sa neskôr snažím spomenúť si, o čom Majster hovoril, je to akoby som si nič nepamätal úplne. Čo mám robiť?

Majster: V skutočnosti budú mať všetci ľudia, keď ma počúvajú prednášať o Zákone, takéto stavy. Učil som Zákon mnoho a nie je pre vás možné si to všetko jasne zapamätať. Nebojte sa. Keď sa dokážete považovať za kultivujúceho a poradiť si s vecami správne, zakaždým, keď sa v kultivácii stretnete s problémami, budete schopní spomenúť si na slová, ktoré som hovoril. Je zaručené, že to tak bude. Keď sa ale nahneváte do bodu, že dostanete závrat a nedokážete zostať pokojní, potom nebudete schopní na ne myslieť a to dokazuje, že vaša kultivácia nie je pevná. Všeobecne si ale Zákon, ktorý vyučujem, dokážete zapamätať. Keď sa človek nedokáže kultivovať, potom bude navždy neschopný si zapamätať Zákon, ktorý učím. Znovu a znovu zdôrazňujem, že tento Zákon neprednášam bežným ľuďom, aby ho počúvali. Všetci z vás, čo tu sedíte, máte predurčený vzťah. Inak by ste nemohli vstúpiť.

 

Otázka: Keď sa ujmem opustených malých zvierat, vytvorí to karmu?

Majster: To v skutočnosti karmu nevytvorí. Pre bežného človeka je to robenie dobrého skutku, ale v minulosti budhizmus hovoril o nezabíjaní ako aj o nechovaní zvierat. Sú za tým príčiny, prečo ich nezabíjať a nechovať. Čo sa týka „nezabíjania“, všetci kultivujúci v tom majú jasno. „Nechovanie“ má dve stránky. Jedna je, že keď sa človek kultivuje, pre zviera je ľahké získať magické sily (ling). Je možné, že spáchajú veľa zla hneď, ako magické sily získajú. V Číne je staré príslovie: „stať sa duchom“. Zvieratá nemajú dovolené kultivovať sa. Ďalšia vec je, že chovanie týchto vecí zaberie veľa starostlivosti. Bude vás to rozptyľovať a premýšľanie o tom je pripútanosť a ovplyvní to kultiváciu. Samozrejme, mať rád zvieratá je pre kultivujúcich tiež pripútanosť.

Poviem vám všetkým príbeh. Viete, že bráhmanizmus bol tým, proti čomu sa Šákjamuni staval najviac. Veril, že to bolo náboženstvo, ktoré sa zmenilo na zlé a bolo v protiklade k Šákjamuniho budhizmu. V skutočnosti vám môžem povedať, že to, proti čomu sa Šákjamuni staval, bol bráhmanizmus, a nie Bohovia bráhmanizmu. To, v čo ľudia počas raného obdobia bráhmanizmu verili, boli Budhovia – Budhovia ešte dávnejší než Šákjamuni. Ale počas dlhého časového obdobia ľudia opustili svoju náležitú vieru v Budhov a premenili náboženstvo na zlé, dokonca až do bodu, že používali zabíjanie ako rituálnu obeť Budhom. Nakoniec Boh, v ktorého verili, nemal podobu Budhu; začali veriť v zlých duchov a démonov s podobou netvorov. Ľudia to náboženstvo zmenili na zlé. Viete, keby sa mal budhizmus vyvinúť takto, nasledovníci by neuznávali ani Šákjamuniho. Takže premýšľajte o tom všetci: nebudú sa kultivujúci po uplynutí mnohých rokov v tom bode spätne pozerať na to náboženstvo z minulosti a nebudú ho vidieť ako zlé? Je to to isté. Sú to ľudia, ktorí robia náboženstvo zlým, pretože Bohovia v žiadnom prípade zlí nie sú.

Veľmi dávno sa v Indii kultivoval jeden učeník bráhmanizmu. Bol v kultivácii dosť usilovný a kultivoval sa v horách v osamotení. Jedného dňa vystopoval lovec jeleňa a poranil ho strelou šípom. Tento jeleň utiekol [tam, kde bol ten kultivujúci] a on jeleňa schoval a ochránil ho. Bol v horách sám, veľmi osamelý, a tak sa začal o jeleňa starať. Keď si ľudia nedávajú pozor, môžu sa pripútať a naozaj, ľudský pocit ľútosti ako aj pripútanie k citu sa vylievali na tohto malého jeleňa. Časom sa k jeleňovi veľmi pripútal a nakoniec sa stal ten jeleň jeho najbližším spoločníkom. Ako výsledok vložil do jeleňa všetku svoju energiu, a keď meditoval, jeho myseľ sa nemohla upokojiť; myslel na to, čím jeleňa nakŕmi. Poľavil vo svojom odhodlaní kráčať vpred.

O pár rokov neskôr jeleň náhle jedného dňa zomrel a on bol z toho veľmi strápený. Stále na toho jeleňa myslel, a o to menej mohol robiť usilovný pokrok. V tom čase mal už svoj vek a keď nie ste kultivujúci, váš život nemôže byť predĺžený. Už sa nemohol ďalej kultivovať a jeho život sa skončil. Keď sa jeho život priblížil ku koncu, nemyslel na Budhov Fa; stále premýšľal o tom jeleňovi a kvôli tomu sa po smrti, prevtelil do jeleňa. Keď je človek na smrteľnej posteli, môže sa prevteliť na čokoľvek, k čomu je pripútaný a na čo myslí, takže sa v okamihu prevtelil na jeleňa. Ako žalostné. Kultivujúci – ten, ktorý sa kultivoval celkom dobre – bol na konci vo chvíľke zničený. Pre kultivujúcich je najlepšie, keď k zvieratám nie sú pripútaní.

 

Otázka: Keď som dohnaný do krajnosti, nie som schopný mať s ostatnými trpezlivosť. Čo by som s tým mal robiť?

Majster: Stále ešte hovoríte o neschopnosti byť trpezlivý? Aj keď to nemôžeš vydržať, musíš to vydržať. Ako kultivujúci musíš byť milosrdný! Práve som povedal, že keď nemôžete milovať svojho nepriateľa, nemôžete v kultivácii uspieť a nemôžete sa stať Budhom. Premýšľajte o tom, keď je k vám niekto zlý, nie je to preto, že mu z minulosti dlhujete? Pôjde to, keď mu to nesplatíte? To, čo ste mu vtedy spôsobili, je možno ešte horšie, než ako s vami teraz zaobchádza on, a bolesť, ktorú ste druhým vytvorili, je možno ešte väčšia ako toto! Keď v kultivácii prídu konflikty, ich prejavy sa zdajú nesmierne náhodné a niekto vás môže nahnevať, ale vy ste vtedy – tiež nesmierne náhodným spôsobom – podobne nahnevali tú druhú osobu. Kedy je to tak, že predtým ako sa vám niečo stane, je vám to povedané dopredu? [Nikto vám nepovie:] „Teda, v minulom živote si ma nahneval, takže v tomto živote ťa nahnevám ja.“ Takéto veci neexistujú. Veľa vecí sa zdá náhodných, ale žiadne z nich náhodné nie sú.

Možno ste nikdy predtým takúto situáciu nemali, ale teraz ste kultivujúci, a tak pre vás musia byť v záujme vášho zlepšenia vytvorené takéto okolnosti. Bez týchto problémov by to nešlo a ja využijem tieto problémy na zlepšenie vášho xinxingu. Ako sa váš xinxing zlepšuje, váš gong rastie a váš xinxing sa bude zlepšovať. Každý, kto vám spôsobuje problémy, vám bude zároveň dávať cnosť. Kým cítite bolesť, vaša vlastná karma sa bude pretvárať na cnosť. Získate štyri veci naraz, takže by ste vlastne mali byť tej druhej osobe vďační. Ak toho druhého človeka stále nenávidíte alebo s ním nedokážete mať trpezlivosť, nie je to správne. Niektorí ľudia si tiež myslia: „Majster mi povedal, aby som vydržal, tak sa ovládnem.“ Po chvíli potom poviete: „Majster, ovládal som sa až do bodu, keď je to už príliš bolestivé.“ Hovorím vám, že to nie je znášanlivosť. Naozajstný kultivujúci sa nenahnevá vôbec. Bez ohľadu na to, aká veľká je to vec, jeho srdce nebude pohnuté. Prečo sa tých vecí držať, až kým to nie je bolestivé? Kultivujúci by mal byť taký. Niektorí ľudia vydržia kvôli svojej povesti, a to tiež nie je naozajstná znášanlivosť. Ale pretože ste sa začali kultivovať, keď to hneď teraz nemôžete dosiahnuť, potom to aj tak musíte naozaj držať v sebe.

 

Otázka: Mnoho veľkých čchi-kungových majstrov sú mladí majstri a majstri z mnohých škôl šíria svojej praxe.

Majster: Skutočnosť, že je veľa ľudí, ktorí šíria prax, je spôsobená kozmickou klímou a má to dôvod. Ale poviem vám, že mnohí „majstri“ sú samozvaní. V skutočnosti to nie sú čchi-kungoví majstri; sú falošní. Mnoho ľudí je podnecovaných posadnutím zvieratami a inými pomiešanými vecami. A veľa majstrov šíri svetské a malé cesty a to, o čom hovoria, sú pravdy na tej úrovni. Okrem týchto sú ľudia, ktorí sa kultivujú v horách. Niektorí z tých, s ktorými som sa stretol, sa kultivujú viac ako štyritisíc rokov. Prečo sa kultivovali po taký dlhý čas? Nie je to tak, že ich úrovne nie sú dosť vysoké a preto nemôžu ísť do neba, pretože niektorí z nich ďaleko prekročili Tri ríše; skôr je to preto, že nemôžu ísť hore. Je to tak, že nemajú dovolené ísť hore, pretože nie je žiaden raj, ktorý by ich prijal. Prečo si môžu zvýšiť gong ? To je tiež určené pravdami Zákona na tejto úrovni. Ale tie svetské a malé cesty sú odlišné; niektoré z nich boli vytvorené ľuďmi. Zo začiatku sa taký človek kultivoval len v jednej kultivačnej ceste alebo sa kultivoval v taoistickej škole alebo v budhistickej škole. Potom, čo sa chvíľku kultivoval, cítil, že je to dosť dobré, ale prišla ho vyhľadať iná osoba a povedala: poď a kultivuj toto. On to potom šiel študovať. Takže jeho gong bol pomiešaný. Pôvodne mal hore majstra, ktorý sa o neho staral, ale keď majster hore videl, že sa stal takým, ten majster ho už nechcel. Pretože tí hore ho už neprijímali, nemohol už opustiť Tri ríše. Tí mimo Troch ríš do nich nemajú dovolené vstúpiť a ani tí vo vnútri Troch ríš ich nemôžu opustiť. Nezáleží na tom, ako vysoko sa vykultivujete, keď vás nikto hore neprijme, nemôžete odísť – ten človek miešal veci v kultivácii a jeho gong je v neporiadku, takže zostáva v Troch ríšach. Toto je jeden z dôvodov, prečo tí, ktorí kultivujú svetské a malé cesty, nemôžu dosiahnuť pravé ovocie. Preto som povedal, že nepraktizovať dve kultivačné cesty je nesmierne vážna vec.

Niektorí ľudia čítali knihy a hovoria: „Učiteľ, nemali ste majstrov z taoistickej školy a z budhistickej školy, ktorí vám odovzdávali veci?“ Poviem vám všetkým, že to, čo robím ja, je iné; ja učím Zákon vesmíru. Nevyučujem len Zákon budhistickej školy, ani nevyučujem len Zákon taoistickej školy, ani špecificky nevyučujem určitú kultivačnú cestu; šírim základný Dafa vesmíru, a tak znovu a znovu hovorím Dafa, Dafa. Toto je základný Zákon vesmíru. Sú v ňom zahrnuté všetky kultivačné cesty vo vnútri vesmíru. Poviem vám tiež, že medzi niekoľkými mojimi majstrami v tomto svete sú Budhovia, Taovia a Bohovia a všetkým z nich som odovzdal veci pred niekoľkými životmi. Účelom bolo usporiadať pre nich, aby mi počas tohto času, keď som chcel šíriť Dafa, tie veci odovzdali späť, odomkli moju pamäť a ja by som to potom šíril vám. (potlesk) Ani jedna jediná vec, ktorá sa v ľudskej spoločnosti stane, nie je náhodná. Šíriť Dafa, tak ako to robím ja, je taká obrovská vec a v budúcnosti ho bude študovať ešte viac ľudí, takže žiaden z rôznych druhov nespravodlivých faktorov vo vesmíre, ktoré zasahujú, ani veci v Troch ríšach, ktoré zasahujú do šírenia Dafa, ani tie chaotické, inteligentné zvieratá a duchovia nízkej úrovne spôsobujúce rozruch, nie sú náhodné.

 

Otázka: Na tejto úrovni nemáme ako rozlíšiť ozajstných čchi-kungových majstrov od tých falošných. Ako by sme to mali v budúcnosti riešiť?

Majster: Načo  chcete teraz rozlišovať ozajstných čchi-kungových majstrov od tých falošných? Stále sa ešte chcete v tomto čase zúčastniť na iných čchi-kungových seminároch? Prečo by ste ich inak potrebovali rozlíšiť? (Potlesk) Myslím si, že niektorí ľudia sa nezúčastnili čchi-kungových seminárov, a keď počujú veci, ktoré hovorí Učiteľ Li, [uvedomia si], že táto kultivácia je taká široká a hlboká, takže si myslia: „Aha, takže tiež pôjdem a vypočujem si, čo hovoria druhí čchi-kungoví majstri a trochu si zlepším svoje vedomosti.“ Niektorí ľudia tak premýšľajú, ale nie je to správne. To, čo vyučujem, je Dafa; na iných miestach tieto veci nemôžete počuť. Nepraktizovať dve kultivačné cesty je nesmierne vážna vec.

Okrem toho, keď chcete tieto veci brať ako vedomosti alebo keď sa chcete podieľať na iných kultivačných cestách, možno, že si nebudete môcť spomenúť ani na jednu frázu zo Zákona, ktorý učím, pretože kultivácia je vážna vec. Vy nemáte ako rozlíšiť naozajstných čchi-kungových majstrov od falošných a ich ukazovanie sa slúži na to, aby ľudí oklamali a pripravili ich o peniaze. Iní budú tiež niekedy povrchne hovoriť o dobrotivosti (shan), ale v kostiach to hrajú kvôli peniazom. Takže je veľmi ťažké to rozlíšiť.

 

Otázka: Keď sa niektorí ľudia zaujímajú o Dafa, ale nemôžu sa rozhodnúť, či sa kultivovať alebo nie a nedokážu sa považovať za kultivujúcich, mali by im naši asistenti ešte stále pomáhať?

Majster: Myslím, že niektorí študenti majú stále ešte proces, kedy prichádzajú k pochopeniu vecí. Keď chcete od začiatočníka, aby mal takú vysokú úroveň ako dlhodobý študent, nemôže to dosiahnuť. Dovoľte mu mať proces, kedy prichádza k pochopeniu vecí; keď chce praktizovať, tak praktizuje, a keď chce praktizovať, potom ho učte. Postupne bude cítiť, že je to dobré, a môžete mu požičať na čítanie Čuan Falun alebo mu povedať, nech si ide knihu kúpiť a prečíta si ju. Týmto spôsobom bude cítiť, že je to dobré, jeho pochopenie bude stúpať a potom mu môžete dať Čuan Falun, nech si ho prečíta; krok za krokom a trošku po troške tomu porozumie. Ak na neho chcete stanoviť požiadavky, ako napríklad: keď robíš naše cvičenia, nesmieš brať lieky; ako raz robíš naše cvičenia, už nemôžeš veriť v iné veci; alebo keď robíš naše cvičenia, musíš hneď dosiahnuť určitú úroveň. Potom ho okamžite odradíte. Môžete mu povedať, aby najprv praktizoval a skúsil si to, a keď cíti, že je to dobré, potom bude sám vedieť, čo robiť.

Zachraňovanie ľudí je veľmi ťažké. Ak nedokáže po dlhý čas zvládnuť nepraktizovať dve kultivačné cesty naraz, alebo ak robí len cvičenie a nečíta knihu, potom mu môžete poradiť, aby robil iné cvičenia. Inak sa dostane do problémov a bude to pre neho zlé. Zohrá tu zlú úlohu. Ak sa nezaviaže kultivovaniu [len jednej praxe], potom sa o neho moje telo Zákona nebude starať a v tom prípade je len bežným človekom. Keď príde čas, bežný človek ochorie a možno ho zneužije démon poškodzujúci Zákon, aby urobil určité veci, a on sa náhle stane nenormálnym. Bežní ľudia nevedia, že sa pri kultivácii musia venovať len jednej praxi, a hneď ako sa dostanú do problémov, spôsobia nám veľa škody. Ak nie je schopný kultivovať sa so zameraním  sa  [na jednu školu] a pokiaľ nie je schopný študovať Zákon, potom mu odporučte, aby odišiel, alebo povedzte jeho rodinným príslušníkom, aby mu poradili už nepraktizovať.

 

 

Otázka: V minulosti som vyučoval na škole bojové umenia. Bol som inštruktorom bojových umení. Teraz študujem Falun Dafa a už nepraktizujem Tchaj-ťi, môžem ho ale stále učiť študentov?

Majster: Môžeš. Ale všetko, čo má prvky kultivácie, vrátane Tchaj-ťi, zahŕňa kultiváciu. Ak robíš túto prácu pre živobytie, potom ju môžeš robiť. Ak hovoríš, že učíš Tchaj-ťi v škole, potom ho môžeš učiť, pretože ja mám špeciálne cesty, ako sa so špeciálnymi situáciami vysporiadať. Ak to nie je ten prípad, potom by si sa mal kultivovať so sústredením sa na jednu vec. Ale ako to vidím ja, nie je ešte lepšie, keď ich budeš učiť Falun Dafa? (Potlesk) Niektorí učitelia na školách v Číne vyučujú Falun Dafa na telocviku. Keď docvičia, sadnú si tam a čítajú žiakom knihu. Sami žiaci hovoria: „Tak potichu nikdy na vyučovaní nie sme.“

 

 

Otázka: Okrem toho, že Falun vidíme, môžeme ho aj počuť?

Majster: Keď praktizujete Falun Gong, vzniknú všetky nadprirodzené schopnosti. Nebeský sluch niektorých ľudí môže potom, čo je otvorený, počuť zvuky z iných dimenzií.

 

Otázka: Môžu sa tí, ktorí kultivujú Dafa, oženiť či vydať?

Majster: Môžu. V kultivácii som vám nechal veci, aby ste sa mohli opravdivo kultivovať a ktoré zaistia vašu kultiváciu medzi bežnými ľuďmi. Môžete sa kultivovať, pričom sa prispôsobujete spôsobu života bežných ľudí. Tiež dúfam, že tí, ktorí nie sú ženatí či vydaté, si dokážu nájsť dobrého partnera, s ktorým budú spokojní a založia si rodinu. Možno v budúcnosti budú praktizovať manžel aj manželka, a v tom prípade zachránite svojho partnera. Ale nepoužívajte to ako štandard; to jest, že ak nepraktizuje, nebrať si ho. Tu by ste sa tiež mali pri kultivovaní prispôsobiť stavu bežných ľudí.

 

 

Otázka: Majster práve hovoril o otázke usilovnej práce v zamestnaní. Ja v zamestnaní pracujem veľmi tvrdo, ale môj šéf ma používa, aby som tlačil na kolegov, čo ma privádza do ťažkej situácie.

Majster: To, ako sa správa šéf, s tebou nemá nič dočinenia. Keď vám šéf prikáže, aby ste išli a tlačili na iných, potom si myslím, že s touto vecou je ľahké sa vysporiadať. Môžete byť o trochu taktnejší a vyjadriť jasne svoje názory. Ako kultivujúci neškodíme druhým, ale ak máte takú zodpovednosť, potom to jednoducho urobte a nebude to problém. Ale my môžeme byť v našom prístupe k veciam dobrí. Z môjho pohľadu by ste mali, ak je to vhodné, ísť a urobiť to na základe toho, aby ste nespôsobili firme problém. Ale čo sa týka týchto konkrétnych otázok, poviem vám, že vy všetci sa v nich dokážete činiť dobre. Je tu ale jeden bod: absolútne nemôžete prekročiť princípy pre praktizujúceho a nemôžete robiť zlé skutky.

 

Otázka: V Amerike môžeme v určitých veciach požadovať spravodlivosť, ale keď myslíme na pravdivosť-súcit-znášanlivosť, nepodáme žalobu. Je ten prístup správny?

Majster: Nevolajte políciu kvôli každej maličkosti. Niektoré konflikty môžu byť nasmerované na vašu kultiváciu, splácanie karmy, zlepšovanie sa a ďalšie veci. Takže keď prídu problémy, ak vás to vážne neohrozuje, nemôže vám to ublížiť a ako to vidím ja, nič z toho nie je náhodné. Ak prídu vážne veci, ako napr. keď naozaj príde nejaký človek, aby vás zabil, zapálil váš dom alebo vám ublížil, potom to nahláste polícii a môžete tiež podať žalobu. Ak to tak nie je, potom by som povedal, že to tým spôsobom neriešte.

Ako kultivujúci prechádzate osobnou kultiváciou, takže vás v procese zlepšovania vašich pochopení nenechám zažiť veci, ktoré nemajú nič do činenia s vašou kultiváciou. Pretože vaša osobná kultivačná cesta pred vami a zlepšenie boli dôkladne usporiadané mnou, neusporiadam pre vás zbytočné veci. (potlesk) Bez ohľadu na to, aké účinné a obsiahle sú zákony, nemôžu viesť ľudské srdcia, a keď ľudí nevidíte, stále budú robiť zlé skutky. Čím viac zákonov je navrhnutých, tým viac škody to prináša ľuďom; zákonov je toľko, že si ich ľudia nemôžu všetky pamätať a možno, že nech ľudia urobia čokoľvek, budú páchať zločin. Tí, ktorí zákony navrhujú, chcú tieto zákony použiť, aby vládli druhým ľuďom, ale v skutočnosti hneď ako sú navrhnuté, budú tie zákony vládnuť tiež týmto ľuďom samotným. Ľudia už znášajú všetko, čo si na seba priniesli. Ako sa zákony stávajú čoraz prísnejšie, budú obmedzovať ľudí ešte viac a v budúcnosti budú ľudia pod ich kontrolou ako zvieratá. Ľudia tak nebudú šťastní. Ale toto bude to, čo pre seba ľudia vytvorili, a tak to musia znášať. Dnes ľudia znášajú všetko to, čo si na seba priniesli, a všetko z toho postupne uzatvára ľudstvo.

Bohovia ľudské zákony neuznávajú. Bohovia sa domnievajú, že zákony sú prostriedky, ktoré ľudské bytosti prijali po tom, čo sa pokazili, keď už nemali inú voľbu. Bohovia uznávajú len zákon srdca a morálky. S morálkou by ľudia zlé skutky nepáchali, ani keby neboli žiadne zákony, nie je to tak?

 

Otázka: Čo je Boh?

Majster: Rôzne etniká boli stvorené rôznymi Bohmi. Boh, ktorý stvoril určitú ľudskú bytosť, je jej Boh. Hovorím o stvorení ľudského tela. Ľudská duša má v skutočnosti iný pôvod.

 

Otázka: Aké rozdiely má Falun Gong kultivovaný v Amerike od toho, ktorý sa kultivuje v pevninskej Číne?

Majster: Nie je tam žiaden rozdiel. V západných krajinách, rovnako ako u ľudí žltej rasy z Východu, majú ľudia naozaj rôzne systémy vo svojich príslušných dimenziách a tieto systémy zodpovedajú rôznym kozmickým systémom v ešte väčších dimenziách vesmíru. Všetky tieto rôzne dimenzionálne systémy majú materiálne prvky špecifické pre svoje vlastné dimenzie. Východní ľudia tiež majú materiálne prvky, ktoré sú pre nich špecifické. Mnoho ľudí si po príchode do Ameriky všimne nielen časový rozdiel, ale prechádzajú aj aklimatizačným procesom. Vždy cítia, že sú tam vnútorné i vonkajšie veci, na ktoré nie sú zvyknutí. Je to preto, že materiálne prvky nie sú rovnaké a životné prostredia sú tiež iné. V minulosti ľudia hovorili, že krajina a voda jedného konkrétneho miesta vychováva jeden konkrétny typ ľudí. Je to tak. Pretože pre bežných ľudí sú tieto prvky to hlavné, kultúrne vnútorné významy ľudí z Východu sú rozdielne od tých zo Západu. Napríklad Číňania venujú pozornosť numerológii a výslovnosti, napr. ako slovo „ba“ ( - osem) symbolizuje „fa“ ( - zbohatnúť), alebo ako „si“ ( - smrť) je naznačené v slove „si“ ( - štyri)[2] Vyžaduje sa dobrá výslovnosť a nie zlá. V tomto materiálnom prostredí Východu teda skutočne existuje tento druh materiálneho faktora a na bežných ľudí môže mať mierny účinok. Avšak na Západe to neexistuje. Oni však majú faktory tohto svojho materiálneho prostredia. Napríklad ľudia z Východu hovoria vo fengshui o zemepise a smeroch, ale pre západných ľudí to nefunguje. Určite to nefunguje. Ohľadom fengshui, keď to robíte pre belochov alebo černochov z Ameriky alebo keď to robíte pre ľudí z iných etník, vôbec to nebude fungovať. Číslo trinásť, ktorému sa snažia západní ľudia vyhýbať, alebo súhvezdia, o ktorých hovoria, rovnako nefungujú pre ľudí z Východu a nie je ľahké, aby fungovali. Preto číslo trinásť jednoducho nemá pre východných ľudí žiaden podstatný význam. Dimenzionálne prostredia majú prvky, ktoré vytvárajú ich látky. Nie je to taká jednoduchá vec. Nič nevydrží, pokiaľ to nemá ako svoj základ vlastné materiálne prostredie.

 

Otázka: Ako môžeme rozlíšiť zasahovanie od utrpenia usporiadaného Majstrom?

Majster: Moje usporiadania samotné nemôžete nazývať utrpeniami. Ja som pre vás v skutočnosti nič nevytvoril; využívam veci, ktoré ste už mali, aby som spravil usporiadanie, pričom časť vašej karmy odstraňujem. To, čo zostáva, je tá troška, ktorá slúži ako skúšky, ktorými musíte prejsť, keď si zlepšujete svoj xinxing, a počas vášho kultivačného procesu to bude umiestnené na príslušné pozície. Keď príde čas a vy sa musíte zlepšiť, použije sa to ako skúšky, ktorými máte prejsť. Takže keď sa stretnete s problémami, mali by ste ich chápať správne. Tak som to pre vás usporiadal. Ak naozaj dokážete byť ako kultivujúci, môžete nimi všetkými prejsť.

 

Otázka: Ako môžeme vedieť, čo nás Učiteľ nechá a nenechá urobiť?

Majster: Kým študujete Zákon, sami budete schopní rozlíšiť medzi vecami, ktoré by ste mali urobiť a vecami, ktoré by ste urobiť nemali. Podľa môjho názoru sú niektoré veci, ktoré sú nebezpečné alebo zlé, a vy by ste tieto veci robiť nemali. Keď ale trváte na tom, že ich urobíte, je možné, že ich nikdy nebudete schopní úspešne dokončiť. Keď trváte na tom, že ich budete robiť, narazíte na problémy. Tieto veci môžete rozlíšiť a vy sami môžete prísť k osvieteniu sa k veciam. Keď vám bude všetko povedané, ako sa budete kultivovať?

Poviem vám kultivačný vtip. V Číne je študent, ktorý je elektrikárom. Raz opravoval transformátor, ktorý bol pod elektrickým prúdom. Najvyššie napätie transformátora bolo 30 tisíc Voltov. Keby sa ho človek dotkol, okamžite by jeho telom prešiel prúd, ktorý by ho spálil. Chcel ísť na druhú stranu transformátora, aby dotiahol skrutku. Nevidel vtedy nič, čo by mu bránilo, ale aj tak nemohol na druhú stranu prekročiť. Varovalo ho to, aby tam nechodil, pretože tam bolo nebezpečenstvo. Bol ale tvrdohlavý a chcel tam prejsť aj tak. Pretože bola elektrina stále zapnutá, hneď ako sa dotkol skrutky, „prásk!“ – dostal šok. Takže niekedy sú veci, ktoré by ste robiť nemali alebo ktoré sú nebezpečné, problémy atď. Budú vám dané náznaky. Priemerná osoba by pri tomto scenári bola spálená na prach, ale pretože ten človek kultivuje Dafa, jeho život v ohrození nebol. Cítil, akoby vybuchol. Celé jeho telo urobilo „Tresk!“ Potom sa okamžite upokojil. Ľudia na mieste boli vydesení na smrť. Videli, že z neho bola veľká ohnivá guľa – a zrazu prásk! Elektrický prúd vstúpil cez jeho ruky a prerazil dieru cez spodnú časť jeho chodidla. Vtedy si pomyslel: „Som praktizujúci a nebudem mať problémy.“ Nemal strach a voľne sa pohyboval, akoby sa nič nestalo. Neskôr prišiel šéf elektrárenského úradu a povedal mu, že musí ísť do nemocnice na vyšetrenie. Nemal inú voľbu, než ísť do nemocnice. Doktor sa čudoval: „Aké zvláštne! Takéto vysoké napätie by normálne človeka usmažilo na škvarku. Zomrel by. Prúd prešiel zhora nadol a prerazil dieru jeho chodidlom. Ako to prežil?“ Dokonca ani nekrvácal, hoci vo vnútri úplne horel. Doktor sa domnieval, že je to nanajvýš čudné.

Telá praktizujúcich Dafa boli pretvorené vysokoenergetickou látkou; v porovnaní s tým elektrina, ktorú bežný človek pozná, nie je ničím. Ale koža na samom povrchu tohto praktizujúceho nebola úplne vykultivovaná, a tak bola táto vrstva prerazená. Bola prerazená len jedna vrstva a celkovo tam nebolo žiadne poškodenie. Zdieľam tento príbeh, aby som vám povedal, že tí, ktorí praktizujú Dafa, budú čeliť hrozivým, avšak nie nebezpečným situáciám. Ale keď si kvôli tomu niekto začne vytvárať pripútanosti a zámerne robí, čo by nemal, potom to bude naozaj nebezpečné.

 

Otázka: Prečo je zostavené, že sa môžeme prísť kultivovať do Ameriky?

Majster: V Amerike sú veda a technológia veľmi rozvinuté, takže možno, že v budúcnosti bude potrebné dobrá znalosť týchto vecí. Tí, ktorí prišli do Ameriky, sú všetci elitou Východu. (Potlesk)

 

Otázka: Keď meditujeme v lotosovej pozícii, musíme vstúpiť do stavu pokoja?

Majster: Ak len chcete precvičovať nohy, je to v poriadku. Niektorí ľudia hovoria: „Moje nohy nie sú dobré, takže si ich budem precvičovať trochu viac.“ Vtedy, podľa môjho názoru, ak ste nerobili meditáciu, nebolo by ešte lepšie, keby ste mohli vstúpiť do stavu pokoja a zároveň si precvičovať nohy? Samotné precvičovanie nôh je v poriadku, ale keď robíte cvičenia, musíte sa snažiť vstúpiť do stavu pokoja.

 

Otázka: Keď čítam Čuan Falun, pomôže sedieť s prekríženými nohami?

Majster: Pomôže. Prekríženie nôh pri čítaní knihy vám po prvé umožní viac si precvičovať sed so skríženými nohami; a po druhé sa to bude rovnať robeniu cvičenia. To je veľmi dobré.

 

Otázka: Dieťa mojej kamarátky je od narodenia hluché. Pomohlo by mu praktizovanie Falun Gongu?

Majster: Myslíte tým, či sa vylieči? Nemôžem o tomto hovoriť jednoduchým spôsobom, ale môžem povedať, že nemôžete robiť cvičenia kvôli uzdraveniu sa. Čo vám môžem povedať, je to, že to, čo je hluché, je jeho fyzické telo, ale jeho duša hluchá nie je. Keď sa ľudia naozaj kultivujú, všetky ich telá sa vrátia do normálneho stavu. Praktizujúci sa musia držať štandardu praktizujúceho. Keď to dieťa príde len kvôli svojej chorobe a tejto starosti sa nezbaví, potom sa to nezlepší. Kultivácia Budhovstva je vážna.

 

Otázka: Môj manžel začal hladovku na protest proti môjmu praktizovaniu.

Majster: Čo sa týka tohoto, myslím si, že to v skutočnosti záleží na tom, ako sa s tým vysporiadate. Normálne všetci tí, ktorí čelia zasahovaniu od členov rodiny, [tomu čelia, aby] sa po prvé videlo, či sa kultivujú pevne, po druhé preto, aby sa videlo, aký je xinxing kultivujúceho a po tretie, aby rodina pomohla kultivujúcemu odstrániť si karmu. Sú tiež mimoriadne výnimočné prípady ľudí, ktorí sú úplne neschopní Dafa prijať.

 

Otázka: Vo svojej prednáške o Zákone Učiteľ hovoril o forme narodenia, starnutia, choroby a smrti pre Bohov. Učiteľ, porozprávajte o tom prosím.

Majster: Vesmír minulosti mal vytváranie, stagnáciu, degeneráciu a zničenie a životy vo vesmíre majú narodenie, starnutie, chorobu a smrť; to len dĺžky času sa v odlišných dimenziách rôznili. Rozdiely boli ohromne veľké a niekedy to bolo tak dlho, že to vyzeralo, akoby tá bytosť nikdy nezomrela, zatiaľ čo iné boli také krátke ako okamih. Vo forme vytvárania, stagnácie, degenerácie a zničenia vo vesmíre napríklad existovala fáza vytvárania, [nasledovaná] stabilným časovým obdobím, a potom sa [vesmír] pohol k úpadku a zničeniu. Toto je základná forma vesmíru minulosti a pre všetky druhy a hmotu vo vesmíre to bol zákon pohybu hmoty.

Neskončil som s odpovedaním na všetky lístky s otázkami a stále je ich mnoho, ale môj čas pre vyučovanie Zákona sa nachýlil ku koncu a konferenčné sála sa bude čoskoro zatvárať. Myslím si, že ma ešte stále veľa ľudí chce počúvať, ako vysvetľujem a odpovedám na otázky, ale môže to byť len takto. Myslím si, že keď bude príležitosť, môžeme sa stretnúť v iných mestách, ale tentoraz som hovoril veľmi veľa. Som veľmi vďačný miestnym praktizujúcim z Houstonu, pretože vďaka ich prípravám máme príležitosť tu sedieť a stretnúť sa. Pretože sme to pôvodne určili len na jedno popoludnie, tunajší zamestnanci čoskoro odídu z práce a my môžeme veci urobiť len takto. Je to škoda, pretože nikto z vás nechce odísť. Myslím, že tí, ktorí by sa necítili dobre, keby nevideli Majstra, by sa teraz, keď ma videli, mohli cítiť o niečo pokojnejšie. Poviem vám všetkým, že v skutočnosti, ak sa kultivujete, budem vždy po vašom boku. (potlesk)

Dúfam, že nikto z ľudí, ktorí tu sedia, si túto šancu nenechá ujsť. Tých, ktorí ma môžu počuť vyučovať Zákon, nie je veľa. Príležitostí ako sú tieto – príležitostí počuť vyučovanie Zákona – môže byť v budúcnosti menej. Takže dúfam, že všetci z vás si vážia naše dnešné stretnutie. V kultivácii musíte byť k sebe zodpovední. Keď ste tento Fa získali, potom v kultivácii pokračujte. Neovplyvní to vaše zamestnanie a keď máte nabitý program, skúste ju do neho zaradiť a uvidíte, čo sa stane. Keď to nebude tak, ako som povedal, potom to robiť nemusíte, takže nič nestratíte. Ak viete, že je to dobré, potom sa naďalej kultivujte; pravda Budhovho Zákona vám bude postupne ukázaná.

Dúfam, že všetci z vás si dokážu ceniť túto predurčenú príležitosť. Neskôr budú všetci z vás schopní neustále postupovať v kultivácii vpred, naozaj sa pevne kultivovať a opravdivo študovať túto knihu, Čuan Falun. Mali by ste ju veľa študovať a spoločne s vykonávaním cvičení sa budete neustále zlepšovať. Zakaždým, keď si prečítate knihu, budete mať odlišné pocity a otázky. Zakaždým keď postúpite, všetky otázky, s ktorými ste sa stretli, budú pri najbližšom čítaní knihy vyriešené. Budete mať nové otázky, ale keď si prečítate knihu znova, je zaručené, že všetky otázky budú vyriešené tiež. Potom budete mať ešte ďalšie nové otázky a týmto spôsobom sa budete neustále kultivovať a neustále robiť postupné pokroky a stúpať nahor.

Keď sa stretávate s problémami a s utrpením, bolesťou a ťažkosťami – študentom v Číne som nasledovné slová povedal tiež – ak to vyzerá, že to nedokážete spraviť, potom to skúste a uvidíte, či to dokážete. Ak sa zdá, že to nedokážete vydržať, skúste a uvidíte, či dokážete vydržať. Ako sa všetci budete v budúcnosti neustále kultivovať a zlepšovať sa, možno, že keď sa stretneme nabudúce, už to takto nebude. Takisto dúfam, že všetci z vás sa dokážu v procese kultivácie neustále zlepšovať a ísť dopredu celou cestou až k dovŕšeniu. Pri kultivácii ma chcete vidieť, ale ja som v skutočnosti priamo po vašom boku. (Potlesk) Pre dnešok tu skončíme.[1]               Odkaz na fotografiu Majstra Li, na ktorej má oblečené formálne mníšske rúcho, väčšinou sediac v meditačnej pozícii a ukazujúc mundru. (poznámka prekl.)

[2]               Výslovnosť určitých čísel teda naznačuje určité významy, vedľajšie významy alebo následky (pozn. prekl.).