Vyučovanie Fa  na Fa konferencii v Singapure

 

(Li Chung-č’, 22. a 23. augusta, 1998)

 

 

Dobrý deň, učeníci! (Potlesk: „Dobrý deň, Majster!“)

Viem, že v hľadisku sú naši študenti zo Singapuru spolu s mnohými ľuďmi, ktorí pricestovali až z Číny, z iných krajín a mnohých rôznych regiónov. Cieľom tejto Fa konferencie je pomôcť vám zvýšiť si čo najrýchlejšie svoje úrovne vzájomným zdieľaním skúseností a hľadaním, v čom zaostávate. Toto je hlavný cieľ. Avšak mnoho študentov ma chce vidieť, pretože kultivovaním sa po dlhý čas získali neustále sa prehlbujúce pochopenie Fa, pochopili toho veľa prostredníctvom svojich vlastných skúseností a osobne cítili čoraz viac rôznych aspektov kultivácie. Mnohí z vás sa nezúčastnili seminárov, ktoré som viedol v Číne vtedy na začiatku, a mnohí z vás sa ho naučili a praktizovali sami, takže ste sa naozaj nevedeli dočkať, kedy ma uvidíte. Viem, ako sa cítite. Takže preto ste prišli. Je stále mnoho iných, ktorí takto zmýšľajú a ktorí chceli prísť. Chápem vaše pocity veľmi dobre, ale myslím, že prednášky Fa boli tým najpodstatnejším vtedy v skorších rokoch, keď som osobne učil Fa.

Teraz keď sa Fa rozšíril na verejnosti a knihy vo veľkom kolujú v spoločnosti, naši študenti majú knihy. To jest, vy všetci môžete študovať Fa a kultivovať sa, a ten účinok je rovnaký ako semináre, ktoré som viedol osobne keď som vyučoval Fa počas tých rokov – nič nie je vynechané. Takže teraz je najpodstatnejšie mať stabilné prostredie, ktoré vám čo najrýchlejšie pomôže zlepšiť sa počas kultivácie. Študovaním Fa a kultiváciou ste si uvedomili a zistili, že váš Majster sa o vás skutočne stará a je za vás zodpovedný. Vaše zlepšenie je teda systematicky usporiadané – každý má systematickú cestu kultivácie. Vaša túžba vidieť ma môže spôsobiť, že sa vaše myšlienky začnú odchyľovať a urobia vás neschopnými kultivovať sa s pokojnou mysľou alebo vám môžu spôsobiť, že budete chodiť všade možne a hľadať ma. To by ovplyvnilo váš kultivačný proces. Fa bol predstavený verejnosti. Ale napadlo vám, že vaše zlepšenie a vaša kultivácia je to najpodstatnejšie? Keď sa nemôžete zlepšiť alebo sa nemôžete kultivovať, potom moje vyučovanie Fa bude na nič. 

Nič by nemalo zasahovať do vašej kultivácie, keďže to je najvyššia priorita. Chcem vám jednoducho povedať, že počas vašej kultivácie musíte upokojiť svoje srdce a myseľ a nenechať sa ovplyvniť bežnými ľudskými pripútanosťami. Ak ste sem prišli skutočne kvôli kultivácii, pozdvihnúť si svoju ríšu a rozpoznať svoje nedostatky, alebo ak ste sa sem prišli pozrieť, ako sa darí študentom  zo Singapuru a počúvať ich skúsenosti a pochopenia, aby ste podporili svoje vlastné zlepšenie – ak toto je to, čo je vo vašej mysli – potom som potešený. Samozrejme, chcieť vidieť Majstra nie je zlé. Len by ste nemali mať silné ľudské emócie. Tak či onak, vaše bežné ľudské pripútanosti sa musia odstrániť, inak ma budete brať s bežnými ľudskými emóciami a bežnou ľudskou mysľou, a budete brať Fa s bežnými ľudskými myšlienkami. To vytvorí vážne prekážky pre vaše zlepšovanie. Mali by sme v tomto byť opatrní.

Pre viacerých z vás sem nebolo ľahké prísť. Niektorí sú pravdepodobne dosť zaneprázdnení v práci, ale vzali si dovolenku a rýchlo sa kvôli tomu ponáhľali do Singapuru. Ľudia majú všetky druhy okolností. Keďže ste teraz tu, myslím, že by ste sa mali upokojiť a počúvať, ako sa študenti zo Singapuru kultivujú a zlepšujú. Študenti, ktorí prišli zo zahraničia, môžu brať tento výlet ako cestu učenia sa.

Prišiel som na túto konferenciu, aby som si vás vypočul. Avšak stále máme mnoho študentov, ktorí majú nejasno v niektorých veciach. Keďže Dafa sa šíri po celom svete, istotne bude mnoho nových študentov a učeníkov, ktorí sa budú venovať praxi a určite budú mať všetky druhy otázok. V skutočnosti môžete nájsť v knihe odpovede na všetky vaše otázky. Ale niektorí z našich študentov si tým stále nie sú istí a zakaždým mi chcú položiť otázky. Takže vám na to dávam príležitosť. Toto je dvojdňová konferencia. Nebudem teraz rozprávať príliš mnoho a budem vás hlavne počúvať. Počkajte do zajtrajšieho poobedia a potom strávim celé popoludnie odpovedaním na vaše otázky. Môžete v tom čase položiť viacero otázok týkajúcich sa vašej kultivácie a ja vám na ne odpoviem. Myslím, že pol dňa bude stačiť. Máme dovedna len dva dni a naši študenti potrebujú zorganizovať prejavy a sú tu taktiež iné aktivity. Mali by sme sa snažiť o úplný úspech tejto Fa konferencie. Toto je po prvýkrát, čo sa v Singapure koná konferencia takéhoto rozsahu, a tak veľa ľudí prišlo zo zahraničia. Niektoré aspekty prípravy nie sú v žiadnom prípade jednoduché. Všetci viete, čo robiť a zvládnete veci dobre bez toho, aby som veľa rozprával.

Teraz vám poviem o celkovej situácii nášho Dafa v súčasnosti. Keď som vyučoval Fa v Číne, krajina bola v období reformy a otvárania sa. Mal som pocit: Myslenie ľudí sa s ekonomickým rozvojom mení, takže som ho vtedy predstavil. Keďže mnoho ľudí si počas dlhého obdobia sformovalo isté názory, potrebovali prechodný proces na pochopenie Fa. Trvalo to nejakú dobu štúdia Fa, než si uvedomili, čo odovzdávam. Neskôr a najmä nedávno som zistil, že noví študenti prekonali starých študentov, čo sa týka získania Fa. Inými slovami, nemajú tam prekážky pri zmyslovom chápaní. Prijali ho hneď a okamžite sa do toho ponorili bez potreby prechodného procesu na jeho pochopenie – „Som schopný to študovať?“ „Chcem sa to učiť?“ Nemali žiadne takéto otázky, ani: „Sú princípy, o ktorých hovoríš, správne?“ Inými slovami, hoci títo študenti získali Fa neskôr, zistil som, že nezaostávajú. Vďaka ich vlastnému snaženiu to čoskoro dobehnú.

Myslím, že celková situácia Dafa je taká, že schopnosť porozumenia Fa študentmi sa stále prehlbuje, že ich pochopenie Fa sa prehĺbilo a že skutočne vedia, o čom je tento Fa. Je to obrovská zmena od počiatočných dní, keď ľudia brali Fa s ľudskými pocitmi a s ľudskými spôsobmi myslenia. To bola skutočne obrovská zmena. Je to úplne odlišné od počiatočných dní. Takže inými slovami, skutočne sa kultivujete vo Fa  a neberiete alebo nepristupujete k Fa s emóciami, hlbokou vďakou alebo rôznymi ľudskými názormi – týchto vecí je stále menej a menej. Znamená to, že náš Fa sa stáva čoraz čistejší v bežnej ľudskej spoločnosti.

Takže čo znamená „zharmonizovať Fa“? Mnohí z našich kultivujúcich to nemusia vedieť. Keďže tento Fa je taký veľký – môže nás zachrániť, môže nám dovoliť dosiahnuť rôzne úrovne a ríše prostredníctvom kultivácie a môže nás viesť k dovŕšeniu – prečo potrebuje, aby ho ľudia zharmonizovali? V skutočnosti ste mohli o niečom uvažovať: Bežná ľudská spoločnosť je tiež prejavom nekonečného Dafa vesmíru na tejto najnižšej úrovni, na úrovni ľudských bytostí. Každý druh prejavu v ľudskom svete je tiež daný a stvorený týmto Fa. Takže my ako kultivujúci využívame toto prostredie na robenie kultivácie. Hoci bežná ľudská spoločnosť je nedobrá, keď sa na ňu pozeráme z rôznych úrovní, je to tiež úroveň a ríša vytvorená Fa. Potom, keď máte vo svojej kultivácii jasno v tom, ako preraziť cez túto úroveň a ako sa vyslobodiť z rôznych správaní a názorov bežnej ľudskej spoločnosti, môžete prekonať tieto prekážky a vystúpiť na vyššiu úroveň. To je to, čo musíte v kultivácii dosiahnuť.

Keď však nedokážete opustiť bežné ľudské veci, vaša kultivácia môže byť vážne brzdená. Úpadok morálneho  štandardu a úpadok morálnych hodnôt ľudstva zmenili všetko, čo Fa vytvoril pre živé bytosti na tejto úrovni. Takže pre ľudí je naozaj ťažké vedieť, že pravda stále existuje ako štandard v spoločnosti svetských ľudí. Bez tohto štandardu sa ľudia odvážia spraviť čokoľvek, odvážia sa spraviť hocičo a neboja sa ničoho. To následne prináša degeneráciu morálky a hodnôt spoločnosti, čo sa prejavuje mnohými nezdravými fenoménmi a zločinmi v bežnej ľudskej spoločnosti.

Aby ste zharmonizovali Fa, musíte byť predovšetkým dobrým človekom. Keď sa stávate dobrým človekom, to je v skutočnosti harmonizovanie Fa. Ale keďže sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi, koniec koncov potrebujete ísť ešte vyššie ako všetky tieto veci. Takže keď môžete skutočne pochopiť Fa, kultivovať sa vo Fa a byť čestným a pravým kultivujúcim, harmonizujete Fa. Čo znamená, že zároveň ochraňujete Fa. Preto správanie každého študenta v bežnej spoločnosti reprezentuje Falun Dafa [v mysliach ľudí]. Nie je to tak? Keď sa nesprávame dobre, budeme nepochybne poškvrňovať obraz Dafa a nedá sa povedať, že harmonizujeme Fa. Niektorí ľudia vraveli, že musíme strážiť a ochraňovať Fa a že keď iní ľudia hovoria o nás niečo zlé, mali by sme sa s tým vysporiadať takým a takým spôsobom. Obzvlášť keď niekto ohovára náš Dafa alebo sa k nám správa nespravodlivo, mnohí z vás sa často rozhnevajú a chcú spraviť opatrenia, aby sa pomstili. „Správajú sa k nám zle, takže im spravíme to isté.“ V takomto prípade si samých seba mýlime s bežnými ľuďmi a nie sme od nich odlišní.

V skutočnosti mi dovoľte povedať toto: Ochraňovanie Fa neznamená uchýliť sa k násiliu. Dobro a zlo existuje v človeku súčasne. Odstraňujeme zlú stránku a používame len dobrú stránku na ochranu Fa. Keď druhí o nás hovoria niečo zlé, môžeme im dať vedieť, akí sme dobrí a môžeme si to s nimi vyjasniť použitím dobrej stránky. Keď bežný človek zažíva problém, často má tendenciu osvojiť si negatívny postoj. Takže použije nejaké extrémne konanie alebo sa uchýli k násiliu. Nič z toho nie je pre nás vhodné. Často hovorím, že keď je človek zbavený akýchkoľvek osobných názorov, nie je motivovaný sebazáujmom a skutočne chce druhým pomôcť, potom keď poukazuje na nedostatky druhých alebo hovorí druhej osobe, čo je správne, táto osoba bude pohnutá k slzám.

Shan je skutočne mocný. Ide len o to, že keď človek v bežnej ľudskej spoločnosti hovorí niekomu o dobrej veci, zvyčajne je pripútaný k svojim vlastným názorom a dokonca sa obáva, že by mu to mohlo istým spôsobom uškodiť a chce sa chrániť. Mnoho vecí je vmiešaných do toho, čo rozpráva, takže to neznie úplne správne a je to nečisté a často to má v sebe emóciu. Keď to, čo hovoríte, skutočne pochádza z vášho súcitu (Shan) a je to bez akéhokoľvek osobného záujmu, vaše slová sa druhých skutočne dotknú.

To, o čom rozprávam je, ako máme potvrdiť Fa v bežnej ľudskej spoločnosti a ako môžeme zabrániť poškodzovaniu Fa. Mnohí z nás vysvetlili našu motiváciu rôznym oddeleniam vlády v našej spoločnosti. Myslím, že to je dobré. Keď budú skutočne počúvať, je tu nádej, že sa pridajú k dobrým ľuďom. Znepokojujúce je to len vtedy, keď nepočúvajú. Keď chcú skutočne pochopiť náš Fa, pokiaľ budú čítať knihu, študovať Fa a skutočne sa ho budú snažiť pochopiť, budú vedieť, akí sme. Zvyčajne tí ľudia, ktorí o nás hovoria zlé veci, sú tí, ktorí sa ani nepokúsili pochopiť nás a nerozumejú nám. Všetko o nás je verejné – nemáme pred ľuďmi čo skrývať. Cesta, ktorou sa uberáme, je nesmierne čestná. Často som povedal, že presne preto, že cesta, ktorou sme sa vydali, je mimoriadne čestná, všetko, čo nie je dosť čestné, alebo menej dokonalé v bežnej ľudskej spoločnosti, nás bude považovať za prekážku. Pretože sme takí dobrí, možno nedostatky niektorých vecí budú odhalené a potom nám budú robiť niečo negatívne. To je nevyhnutné. Keď nikto neprotestuje proti nejakej pravdivej veci, keď sa šíri na verejnosti, potom by som povedal, že je dosť pravdepodobné, že je to niečo zlé. (potlesk)

Videné v inom svetle, keďže náš Fa sa šíri v bežnej ľudskej spoločnosti, keď sa stretávame s nezodpovednými útokmi od ľudí a určitých oddelení vlády, ktorí nevedia, čo sme zač, alebo keď nás svojvoľne škatuľkujú alebo s nami zaobchádzajú skutočne neodôvodnenými spôsobmi, myslím, že by sme taktiež mali preskúmať samých seba a pýtať sa: „Prečo sa dejú tieto veci? Je to preto, že my sami, naše asistenčné centrá, naše cvičebné miesta, alebo niektorí z našich študentov, sa nesprávajú vhodne?“ Keď sa dokážete preskúmať pri každej veci, s ktorou sa stretnete, potom by som povedal, že ste skutočne výnimoční a nič vás nemôže zastaviť na vašej ceste k dovŕšeniu. A predsa, keď sa ocitneme v problémoch, často pozeráme von – „Prečo sa ku mne správaš takto?“ – a cítime, že sa k nám správajú nespravodlivo, namiesto preskúmania samých seba. Toto je najväčšou a najosudnejšou prekážkou pre všetky žijúce bytosti. V minulosti niektorí ľudia hovorili, že je nemožné uspieť v kultivácii. Ako by mohol niekto uspieť v kultivácii? Nemohli uspieť, pretože toto bolo najväčšou prekážkou a nikto nebol ochotný uprostred problémov hľadať chyby v sebe. Keď človek cíti bolesť alebo keď zažíva nešťastie, je preňho naozaj ťažké stále skúmať seba a pozerať, či nespravil niečo zlé. Keď to človek dokáže robiť, potom by som povedal, že na tejto ceste, na tejto ceste kultivácie a po celú večnosť jeho existencie ho nič nemôže zastaviť. Je to skutočne tak. Niekedy aj tak zlyháme v skúške, dokonca i keď si to hlboko vo vnútri uvedomujeme. Ale nakoniec, keďže máme schopnosť myslieť a máme pred sebou princípy, hlboko vo vnútri vieme, čo je správne a čo nie je. Môžeme zlyhať raz alebo dvakrát, ale nakoniec to spravíme dobre. Kľúčom je to, ako rozumiete sami sebe a či sa môžete správne preskúmať a nájsť v sebe príčinu problému. 

Predtým, keď sa väčšina našich študentov dostala do konfliktov s ľuďmi mimo nášho kruhu, alebo keď ľudia alebo isté odbory rôznych funkcií v spoločnosti s nami zaobchádzali nespravodlivo, nepreskúmali sme seba, aby sme našli príčinu a namiesto toho sme zdôrazňovali, čo bolo nesprávne na druhých. Isté veci boli v skutočnosti veľmi zlé a bezohľadne sa nám snažili uškodiť. Ale napadlo vám, že hoci to bolo zlé a démonické konanie, mohli sa tieto veci stať len tak náhodne? Mohlo to byť tak, že ich negatívne aspekty boli použité, aby sme videli naše vlastné negatívne aspekty? Často som hovoril, že keď dvaja ľudia majú medzi sebou nezhody, každý by mal preskúmať seba. Pri tom konflikte by sa mali preskúmať nielen tí dvaja ľudia, ale aj okolostojaci, ktorí ten incident pozorovali. Takto sa skutočne zlepšíte míľovými krokmi.

Viete, že naša existencia je vytvorená z mikroskopickej látky rôznych úrovní. Niektoré z látok sú značne nepatrné. Vo vašej kultivačnej praxi ste premieňaní na veľmi mikroskopickom stave bytia, to jest, od pôvodu vašej existencie. Premena sa postupne rozširuje smerom von – postupne sa rozširuje smerom k vašej povrchovej vrstve. Keď sa premena dokončí celou cestou až k povrchu, dosiahli ste dovŕšenie. To je postup, ktorým ideme. Takže predtým, ako sa dostanete na úroveň, kde vaša povrchová vrstva môže byť prispôsobená Fa, určite budete mať v rôznych ohľadoch stále správanie bežného človeka, jeho myšlienky a spôsoby robenia vecí.            

Niektorí z našich študentov prišli a spýtali sa ma: „Učiteľ, kultivoval som sa tak dlho a cítim, že niekedy moje pochopenie Fa už viac nie je ako pochopenie priemerného nového študenta. Takže prečo sa v mojej mysli stále objavujú zlé myšlienky?“ Je to otázka, o ktorej každý v tomto hľadisku už premýšľal. Dovoľte mi povedať: V procese vašej kultivácie ste premieňaní od úplného pôvodu vašej existencie. Myšlienky bežných ľudí tu budú stále, pokiaľ vaša premena nedosiahne vašu najpovrchnejšiu vrstvu. Aké sú výhody a nevýhody? Výhodou je, že môžete ostať v tomto kultivačnom prostredí tu medzi bežnými ľuďmi a to vám umožňuje neprestajne a rýchlejšie sa zlepšovať. Aká je nevýhoda? Je ňou to, že nikdy nemôžete povedať, na akej úrovni ste. Počas určitých období, keď sa v kultivácii činíte dobre, alebo máte dobré pochopenie Fa a ste schopní recitovať knihu – to jest, keď ste dosiahli štandard pre tú konkrétnu sféru – [tá vaša časť] je okamžite oddelená od tej vašej časti, ktorú ste úplne neskultivovali. Budete sa zrazu čudovať: „Prečo už moje pochopenie Fa nie je také dobré? Prečo sú moje myšlienky opäť zlé?“ Budete mať takýto pocit.

Kultivujete sa medzi svetskými ľuďmi. Tá vaša časť, ktorá je úplne skultivovaná, je ušľachtilá, spravodlivá, božská časť. Bohovia nemôžu mať rovnaké správanie v spoločnosti bežných ľudí ako bežní ľudia, to je absolútne zakázané. V momente, keby sa takto správal, spadol by. Aby sa zaistilo, že sa môžete kultivovať v bežnej ľudskej spoločnosti a nespadnúť, hneď ako vaša časť splní štandard, oddelí sa. Časť, ktorá je úplne skultivovaná, tam bude stále sedieť, bez pohybu a bez akýchkoľvek myšlienok. Nezapája sa do žiadnych ľudských aktivít a to zaručuje, že nespadnete. Ako pokračujete v kultivovaní, budete sa stále iba zlepšovať. Tu som vám povedal o inom princípe, a to, že sa v kultivácii nepretržite premieňate, počínajúc mikroskopickými úrovňami a postupne sa to pohybuje k vašej povrchovej vrstve. Keď je vaša povrchová vrstva úplne prispôsobená, dosiahli ste dovŕšenie.

Takže predtým, ako dosiahneme dovŕšenie, budeme mať v priebehu našej kultivácie stále myšlienky a správanie bežných ľudí. Navyše, niekedy sa vám bude zdať, že vaše myšlienky sú čoraz horšie. Prečo to tak je? Mnohé zlé myšlienky majú korene a existujú nielen vo vrstve najväčších častíc, ale tiež v časticiach rôznych veľkostí. Takže o tom všetci premýšľajte: počas vašej kultivácie, keď sa vaša premena neustále dostáva až k povrchu, zlé veci vo vašich mikroskopických časticiach sa stále odstraňujú. Čo ostane potom, bude to, čo je na najpovrchnejšej vrstve a čo je na najpovrchnejšej vrstve, je to najhoršie. Ale to najhoršie je zároveň aj najslabšie. Inými slovami, pokým si počas kultivácie cvičíte sebakontrolu, môžete jednoducho potlačiť tieto zlé veci a zbaviť sa ich, vrátane všetkých názorov vo vašej mysli.

Možno ste porozumeli princípu, ktorý som práve vysvetlil, takto: „Och, takže takto to je, ľudia môžu mať zlé myšlienky po celý čas svojej kultivácie. Odteraz sa nimi nebudem trápiť, už sa ich viac nebojím. Nech prídu akékoľvek myšlienky, nevadí mi to.“ To je neprijateľné! Keďže ste kultivujúci, ak si necvičíte sebakontrolu na povrchovej úrovni, je to rovnaké akoby ste sa nekultivovali. Takú to má súvislosť. Hovoril som práve o stave kultivácie našich študentov ako celku a dotkol som sa počas toho niektorých tém.

Je tu ešte ďalšia vec. Náš Dafa sa šíri v spoločnosti svetských ľudí. Prečo to robíme týmto spôsobom? Ako viete, máme veľmi voľnú formu riadenia. Nemáme žiadne zoznamy členov, kde je zapísaný John Smith alebo Jane Doe, alebo kto ste, ani koľko máte rokov alebo kde žijete. Nerobíme nič také. Budem na vás dozerať za predpokladu, že sa kultivujete.  Pretože kultivačné veci sa neprejavujú v tejto dimenzii bežnej ľudskej spoločnosti, formy vecí, ktoré sa objavujú na povrchu, sú iba formy a sú zbytočné. Keď sa nekultivujete, zapísať si vaše meno by bolo iba ako hrať sa s číslami – nie je to kultivácia. Preto sme úplne upustili od všetkých formalít bežných ľudí.

My sa len pozeráme na ľudské srdcia a myseľ. Pokým sa kultivujete, budem na vás dozerať. Pokým sa kultivujete, ste našim študentom. Pokým cvičíte, naši asistenti organizujú, aby všetci študovali Fa, a to je všetko. Nemáme administratívnu organizáciu ako sú tie v spoločnosti svetských ľudí a nezhromažďujeme peniaze ani majetok. Každý si zaplatil cestu na konferenciu sám. Ja, Li Chung-č’, od vás nevezmem ani cent. Všetko, čo robíme, robíme dobrovoľne a v prospech druhých. Všetko, čo máme, je vedené voľne.

Prečo to robím takto? Vlastne vám to môžem povedať: Fa, ktorý dnes poskytujem, je nesmierny – umožňuje vám prostredníctvom kultivácie dosiahnuť rôzne sféry a úrovne. Toto nie je v žiadnom prípade maličkosť. Takýto obrovský Fa bol predstavený verejnosti, ale keby nemohol zmeniť ľudí alebo by nemohol pozdvihnúť znovu ľudskú morálku, potom by nezáležalo na tom, či bol vyučovaný alebo nie. Viem, že keďže tento Fa je Pravdou a Zákonom vesmíru, bude mať určite ohromný vplyv na kultivujúcich. Takže každý z nás vie, čo má robiť, a nie je potrebné, aby som vám presne povedal, ako sa máte správať.

V časoch, keď Budha Šákjamuni vyučoval Dharmu, bolo tam viac ako sto prikázaní. Hovorí sa, že v mahájánskom budhizme je teraz viac ako dvesto prikázaní. Ich účelom je obmedziť vás, aby ste splnili štandard a konali podľa neho. My dnes nemáme žiadne prikázania – sme úplne otvorení. Nevenujeme pozornosť žiadnej forme a namiesto toho sa len pozeráme na ľudské srdce a myseľ. Je to preto, že náš Fa má takú mocnú silu. Takisto, z inej perspektívy, žiadny prejav formy v bežnej ľudskej spoločnosti nie je hodný tohto Dafa. Preto sme si skutočne osvojili spôsob vhodný pre šírenie Dafa. Aký to je spôsob? Je to „veľká cesta bez formy.“ (Potlesk) Skutočne sme sa vybrali „veľkou cestou bez formy“ a iba to naozaj zodpovedá nášmu Dafa. Takže takto sme postupovali odkedy som vyučoval Fa v tých počiatočných dňoch.

Jediné, čo môže niekto vidieť je, že ľudia čítajú knihy a robia spolu cvičenia. Ale aj to je úplne dobrovoľné a uvoľnené. Keď chcete prísť, ste vítaní. Keď nechcete prísť, môžete robiť, čo sa vám zapáči. Myslím, že tento prístup je celkom dobrý, keďže nič s formou alebo tvarom nemôže zmeniť srdce človeka. Keď sa človek nechce učiť a predsa ho sem dotiahnete, nielenže sa to nebude schopný naučiť alebo pochopiť, ale bude tiež robiť nezodpovedné poznámky a hrať úlohu poškodzovania zvnútra. Sme nesmierne čestní, takže všetky nečestné veci môžu byť tŕňom v ich oku, keďže všetky ich nedostatky a slabosti sú odhalené.

Predtým boli v spoločnosti svetských ľudí rôzne druhy čchi-kungu, obzvlášť v Číne. Myslím, že odkedy bol náš Dafa predstavený verejnosti, obzvlášť v posledných pár rokoch, mnohé falošné čchi-kungové praxe zmizli. Prečo? Pretože keď bol náš spravodlivý Fa predstavený verejnosti, všetci nečestní, podlí a falošní pod slnkom boli odhalení (Potlesk) a prirodzene zmizli. Mnoho ľudí, ktorí zvykli cvičiť čchi-kung, sa prišli učiť Dafa, jeden po druhom. Neťahali sme ich. Tí ľudia sa prišli učiť, pretože rozpoznali Fa a mohli povedať, že je to dobrá a čestná cesta.

Uvažovali ste o tom z iného pohľadu? Keďže sa šíri spravodlivý Fa, aby ľuďom umožnil kultivovať sa k rôznym úrovniam, zahŕňa to otázku: S akým zákonom budete kultivovať, aby ste sa tam dostali? To je rozhodujúce. Ak by tento Fa nebol spravodlivý, prirodzene by ste nemohli kultiváciou stúpať; ak by tento Fa nemal takú mocnú cnosť, to jest, keby nebol taký obrovský, nemohli by ste dosiahnuť takú vysokú kultivačnú úroveň; ak by tento Fa nebol taký majestátny alebo taký dobrý, nechať vás ísť na takú vysokú úroveň by bolo ako prevrátiť celý vesmír hore nohami. Dokonca aj keby ste sa tam dostali, necítili by ste sa hodní tam ostať, uvideli by ste tam hore veľké osvietené bytosti s mocnou cnosťou, ktorá sa nedá opísať, a vy by ste sa čudovali, ako ste sa dostali tam hore a sami by ste zostúpili, keďže by ste sa cítili nehodní toho, aby ste tam ostali. Takže keď sa náš Dafa stretáva so skúškami v bežnej ľudskej spoločnosti, využívame tie skúšky na zharmonizovanie nášho Fa a na ustanovenie mocnej cnosti nášho Fa. Bez ohľadu na formy, ktoré sa prejavujú, aby odporovali Dafa v bežnej ľudskej spoločnosti, neoplatili sme im to rovnakým spôsobom: Vždy sme použili našu dobrú (Shan) stránku a zvládli sme všetko v každom ohľade dobre. Vydržali sme kvôli Fa premnoho rôznych skúšok. Takže neustanovil si náš Fa mocnú cnosť? Čím spravodlivejší smer nabral, tým väčší tento Fa je, a keďže sa kultivujete v tomto Fa, ste o to viac pozoruhodní. Nefunguje to tak? Áno, je to tak. Takže vždy keď sa stretneme s problémom, musíme sa pozrieť na obe jeho strany – pozitívnu i negatívnu a hľadať príčinu vo vnútri, v nás samých. Vo všetkom, s čím prídeme do styku, by sme sa mali pozrieť do seba a hľadať dôvody a naše nedostatky.

Často som hovoril o princípe. Keď sa niektorí ľudia ocitnú v ťažkostiach, uprostred problému, povedia: „Prečo sa ku mne správajú takto? Prečo už viac veci nejdú dobre?“ Dovoľte mi povedať: V skutočnosti to nie je tak, že sa k vám druhí správajú zle. Zákony vesmíru sú v poriadku. Keď je niečo zlé na vašej strane, zistíte, že všetko okolo ide proti vám. Len čo nájdete príčinu v sebe a napravíte ju, zistíte, že všetko ide opäť hladko. Takto to zvyčajne je. 

Ďalším aspektom je to, že keďže sme prekonali mnohé problémy a nedostatky, náš Fa sa vyvíja čoraz pozitívnejším spôsobom a situácia sa môže len zlepšovať. V súčasnosti je tu dosť veľký počet ľudí študujúcich Fa. Je tu okolo 100 miliónov študentov v Číne a v zahraničí. To je vcelku dosť ľudí. Naši žiaci Dafa majú taktiež jednu výnimočnú črtu: len čo sa začnú kultivovať a chápať Pravdu, budú sa kultivovať celou cestou až do konca. Táto vlastnosť je v kultivácii veľmi vzácna. Tento [Dafa] je odlišný od akejkoľvek náuky a akéhokoľvek typu kultivačnej praxe počas histórie. S toľkými ľuďmi, ktorí študujú a kultivujú sa, sa to stalo v spoločnosti realitou, ktorá musí byť uznaná. S toľkými ľuďmi, ktorí sa snažia byť dobrí a vďaka tomu, že nemáme žiadne zlé veci, myslím, že situácia sa môže len zlepšovať.

Falun Gong bol predtým súčasťou Čínskej spoločnosti pre vedecký výskum čchi-kungu. Zistili sme však, že Spoločnosť pre vedecký výskum čchi-kungu nespravila žiadny vedecký výskum, ani neskúmala čchi-kungové praxe a nesnažila sa pochopiť samotný čchi-kung. Len zarábala peniaze; využila čchi-kungové praxe, aby zarobila peniaze. Takže v marci 1996 sme z nej vystúpili. (Potlesk) Po našom odchode nás napadli, ale nevenovali sme ich útokom žiadnu pozornosť a ignorovali sme ich. Nechoďme však teraz do toho. To, o čom hovorím je, že by sme mali ísť našou vlastnou cestou, cestou pre skutočných kultivujúcich. Musíme byť zodpovední tak voči spoločnosti, ako aj voči kultivujúcim sa učeníkom. 

Myslím si toto: Máme taký obrovský počet ľudí – tak veľa ľudí – a sú to všetko dobrí ľudia, ktorí prospievajú spoločnosti. My – vrátane mňa, Li Chung-č’-ho – nemáme žiadnu túžbu získať niečo pre seba. Rozhodol som sa žiť v zahraničí, aby som vláde nevytváral problémy. (Potlesk) Myslím, že pri takom veľkom množstve ľudí, ktorí sa kultivujú a snažia sa byť dobrými ľuďmi, by nikto nemal tých 100 miliónov ľudí tlačiť do opozície proti vláde – to vám môžem povedať. Ale je tu jedna vec: Nech robíme čokoľvek, musíme po našej ceste kráčať spravodlivo. Nemal som v úmysle rozprávať veľa. Chcel som vám len povedať o situácii Dafa, o tom, ako sa kultivujeme a o našom pochopení Fa v priebehu kultivácie a popri tom pohovoriť o veciach súvisiacich s kultiváciou.

Rád by som využil túto príležitosť, aby som sa dotkol ešte jednej veci: Mnoho ľudí fotí bez toho, aby zvážili okolnosti. Dovoľte mi vyjadriť sa k otázke fotografovania. Predtým ste ma mohli vidieť zriedka, takže ste si ma zakaždým chceli odfotiť, alebo sa odfotiť so mnou, s vaším Učiteľom. Keď je váš zámer skutočne založený na kultivácii, nemám žiadne námietky. Ale keď to je zrodené z bežného ľudského úmyslu, potom som skutočne smutný! Taktiež mnohí z vás nebrali ohľad na situáciu či miesto fotenia a spravili mnoho fotiek, ktoré nevyzerajú dobre. To nie je dobré pre nikoho z nás. Keďže ste mojimi žiakmi, ako ste mohli spraviť tieto fotky vášho Majstra? Po tejto konferencii môžete povedať študentom v iných oblastiach, aby spálili všetky tieto nedobré fotky, (potlesk) vrátane ich negatívov. Dám vám šancu spraviť si fotky, ak to skutočne chcete. (Potlesk) To je všetko, čo pre dnešok poviem. Zajtra poobede odpoviem na vaše otázky.

Nerozpisujte sa príliš na papierikoch s otázkami, ktoré posielate, keďže dá istú prácu prečítať ich a zaberá to veľa času. Nemusíte písať úvodné poznámky ako „Učiteľ, veľmi ste mi chýbali“ alebo „Učiteľ, čo ste povedali, bolo také úžasné... Tu je moja otázka.“ Nerobte úvody k vašim otázkam. Len napíšte: „Majster, toto sú moje otázky“ a opíšte situáciu. Potom vám ich zodpoviem. Píšte jednoduché otázky a tak, aby sa mi ľahko čítali, takže nestratíme čas a budem na ne môcť rýchlo odpovedať. V poriadku, teraz budem počúvať prejavy našich študentov spolu s vami. 

 

Popoludní odpoviem na vaše otázky. Tí, ktorí majú otázky, môžu posielať papieriky sem hore. V poriadku, začnem odpovedať na vaše otázky.

 

Otázka: Môžeme šíriť v Číne video a audio nahrávky konferencie a prednášky Fa?

Učiteľ: V princípe to nie je problém. Ale vy stále chcete šíriť veci a to je pripútanosť, ktorú by ste mali odstrániť. Mali by ste sa kultivovať čestným a vznešeným spôsobom. Prečo máte tak veľa horlivosti a tak mnoho pripútaností? Môžu vám pomôcť dosiahnuť dovŕšenie? Môžete sami pozerať tie kazety, ale nerozmnožujte ich.

 

Otázka: V článku „ Vykoreniť“ ste povedali: „keď vás žiadam odpútať sa od ľudskej stránky, nenasledujete ma. Každá príležitosť sa nebude znova opakovať.“ Ak niekto stratí príležitosť, ovplyvní to jeho úroveň dosiahnutia?

Učiteľ: Keď čelíte dôležitým skúškam, je v tom zahrnutých mnoho stránok vecí; nenadobúda to len tú jednu formu. Takáto vec je najväčšia, základná skúška našich študentov. To, či ste alebo nie ste schopní vytrhnúť sa z ľudskosti, je rozhodujúcim krokom v určení toho, či môžete alebo nemôžete dosiahnuť dovŕšenie – je to krok, ktorý musíte spraviť. Naši študenti prejdú všetkými druhmi skúšok. Nedokážete sa dovŕšiť, pretože ste nepremenili príležitosť? Môže tu byť druhá šanca, ale myslím, že ďalšiu príležitosť je naozaj ťažké dostať, keďže príležitosť tohto druhu je možná, len keď je tam kombinácia viacerých faktorov.  Inými slovami, to, čo tým myslím je, že bez ohľadu na to, ako ťažko sa kultivujete, faktom ostáva, že v rozhodujúcom momente na to nestačíte. Nejde iba o to, že ja hovorím, že na to nestačíte – ide o to, že vy na to nestačíte. Niektorí ľudia si myslia: „Učiteľ, dokážem prejsť akoukoľvek skúškou. Sem s nimi, aby som sa mohol kultivovať nahor skôr.“ Ale keď príde kritický moment, stále to nedokážete zvládnuť. Prázdne sľuby nebudú účinkovať; musíme vidieť, ako sa správate počas skutočnej kultivácie.

 

Otázka: Majster, mohli by ste nám povedať viac o ďalších zákonoch a pravdách odvodených z Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti na rôznych úrovniach?

Učiteľ: Nemôžem. Prečo? Pretože nebeské zákony absolútne nemôžu byť prezradené ľuďom. Ste stále ľuďmi, ktorí sa kultivujú. Časť z vás, ktorá bola úplne skultivovaná, je už vedomá, bez toho, aby sa jej to muselo povedať. Takže je to vaša ľudská časť, ktorá je stále zvedavá. Dokonca i keď sa osvietite k veciam na vyšších úrovniach, aj tak ich nemôžete povedať iným ľuďom. Keď druhým hovoríte vašimi ústami o pravdách vysokých úrovní, ku ktorým ste sa osvietili, zistíte, že neznejú presne rovnako a stali sa veľmi obyčajnými, svetskými pravdami. Chcem tým povedať, že zákony a pravdy vyšších úrovní môžu byť pochopené len v kultivácii, ale nie vyjadrené slovami. 

 

Otázka: Ako rozlíšime démonické zasahovanie od skúšok zostavených Učiteľom?

Učiteľ: Nič sa nedeje izolovane. Životná cesta kultivujúceho je zmenená odo dňa, kedy sa začal kultivovať a nič náhodné sa do toho nevmieša. Ale problémy, ktoré sa objavujú, budú stále vyzerať náhodné a jedine takýmto spôsobom môžete byť skúšaní, umožní vám to zlepšiť sa a umožní vám to rozpoznať vaše vlastné nedostatky a vidieť, kde zaostávate. Existujú potom skutoční démoni? Áno, existujú. Ale ani oni neexistujú izolovane. Budú sa objavovať, keďže sú zlí. A je v poriadku, že sa objavujú – použijeme ich negatívne stránky, aby sme skúšali našich študentov. Možno viete, že niektorí z našich študentov zomreli. Niektorí z nich dosiahli dovŕšenie, zatiaľ čo niektorí [umreli, aby] nám spravili škodu. Takže som túto záležitosť nekomentoval, ani som neponúkol žiadne vysvetlenie. Avšak myslím si, že tieto veci boli skúškou života a smrti pre našich študentov. Hoci sa nestali vám osobne, bolo to takmer akoby sa stali. Určite sa takto cítite. Takže je to rozhodujúcou skúškou života a smrti. Keď človek nemôže zanechať svoje obavy o život a smrť, absolútne sa nebude schopný dovŕšiť.

Avšak nie je to tak, že každý z nás musí podstúpiť skúšku života a smrti – nie je to tak. Keďže si budujete základňu počas dlhého obdobia kultivácie, postupne dosiahnete tento bod. Čím máte menej pripútaností a ste schopní vzdať sa čoraz viac vecí, zistíte, že na ničom viac nezáleží. Potom ste v skutočnosti na to pripravení. Takže niektoré skúšky sa objavia v kritických chvíľach, presne ako to, čo sa stalo nedávno v Pekingu, keď [ste boli skúšaní, aby sa videlo], či dokážete spraviť tento krok. Alebo, keď študent zrazu umrel priamo tam, [boli ste skúšaní, aby] sa videlo, či môžete stále zotrvať v kultivácii. Skúšky každého druhu a rôznej povahy vás skúšajú, či sa dokážete z toho vynoriť. Tí, čo umreli, nemuseli byť démoni, ale nie sú nevyhnutne ani Budhami. Mohlo to byť tak, že to bol čas pre túto osobu dovŕšiť sa a my sme použili jeho smrť, aby sme vás skúšali. Alebo to mohlo byť tak, že to bol démon. Takže sme mohli túto udalosť použiť na to, aby sme videli, či budete stále pokračovať vo vašej kultivácii a či sa dokážete vzdať vecí a dostať sa nad to – obe tieto veci sú nanajvýš dôležité. Takže nič nie je náhodné a všetko, čo prichádza, vás priamo skúša.

 

Otázka: Ľudské bytosti sú komplikované a ich mysle sú rozptýlené. Človek sa môže vrátiť späť k svojmu pôvodnému stavu iba prostredníctvom kultivácie, ktorá odstráni všetky odchýlené elementy.

Učiteľ: Pri narodení sú ľudské bytosti veľmi čisté a nevinné a nemajú žiadne názory získané po narodení, keďže ešte neprišli do kontaktu so spoločnosťou. Preto tak rád pozorujem deti – sú také čisté a jednoduché. Dokonca i keď sú trochu neposlušné, nevadí to: Nemajú nič a nemajú žiadne pevné spôsoby myslenia. Aby si zaistil živobytie a chránil svoje vlastné záujmy, človek si postupne vytvorí mnoho názorov a zámerne robí mnoho zlých vecí, aby z toho mal úžitok. Následkom toho budú rôzne názory, ktoré si človek vytvorí neskôr v živote, v rozpore s jeho pôvodnou povahou. Inými slovami, ľudské bytosti sú komplikovanejšie. To vaše čisté, nevinné srdce a myseľ sa neskôr v živote čoraz viac nakazuje rôznymi nečistotami. Aby ste sa vrátili späť k svojmu pôvodnému stavu, musíte sa zbaviť všetkých zlých vecí, ktoré sa sformovali po narodení – nielen zlých vecí ľudských bytostí, ale tiež vecí z ostatných ríš, ktoré vám bránia vrátiť sa do tohto stavu. Musíte všetky vyčistiť, aby ste sa stali čistými do takej miery. Vaša myseľ, charakter, materiálne zloženie vášho tela a vaše vlastné bytie – všetko to musí dosiahnuť tú úroveň čistoty.

 

Otázka: Tathágata Budha Šákjamuni má raj Saha, ale je aj v raji Dafan. Ako si to máme vysvetliť?

Učiteľ: To je pravda. V budhizme sa hovorí, že Šákjamuni je v raji Saha a to je pravda. Keďže Šákjamuni prišiel na zem zo šiestej vrstvy vesmíru ponúknuť ľuďom spásu, posledný z jeho vlastných rajov [kde prebýval] bol raj Dafan. Po tom, čo prišiel dole z raja Dafan zachrániť ľudí, nikdy nešiel späť a odvtedy bol v Troch ríšach dohliadajúc na svojich žiakov. Počas celých vyše dvetisíc rokov dohliadal na svojich žiakov. Prostredníctvom opakovaných reinkarnácií si jeho žiaci postupne zvyšovali svoje úrovne a sféry, hromadili mocnú cnosť a čakali na čas, kedy sa Fa nakoniec napraví, aby sa mohli prispôsobiť Fa a dovŕšiť. Raj Saha je v Troch ríšach, takže žiaci v budhistickom systéme zistili, že bol v raji Saha, a preto hovoria, že Budha Šákjamuni je v raji Saha. Čo sa týka raja Dafan, bol to posledný Budhov raj na jeho ceste sem. V skutočnosti to nie je jediný raj, ktorý má: Má iné raje na vyšších úrovniach. Neuvažujte o nebeských záležitostiach a veciach Budhov s vašou ľudskou mysľou, keďže im nikdy neporozumiete. Teraz máte iba ľudské myšlienky, takže vás odrádzam od toho, aby ste pátrali po tých veciach kvôli zhromažďovaniu znalostí – nikam sa tým nedostanete. Dôvodom je, že ľudská časť mysle človeka je veľmi neschopná.

 

Otázka: Čo je tých šesť ciest v „šiestich cestách prevteľovania“?

Učiteľ: Budhizmus vždy hovoril o cestách asurov, zvierat, ľudí a nebies. Dovoľte mi povedať, že bez ohľadu na cestu, sú to všetko reinkarnácie v rámci Troch ríš medzi ľuďmi, zvieratami, látkami, rastlinami a živými bytosťami v iných dimenziách v rámci Troch ríš. Reinkarnácie sú odplaty – buď odmeny alebo trápenia – ktoré vznikli z karmických dôvodov, ktoré sú výsledkom toho, aký dobrý alebo zlý bol ten človek vo svete. To jest, ak robíte mnoho podlých vecí, môžete sa reinkarnovať na ceste zvierat alebo dokonca ísť do pekla. Ak robíte mnoho dobrých vecí, reinkarnujete sa na ceste nebies alebo si môžete užívať pohodu a komfort, vysokú pozíciu alebo bohatstvo medzi ľuďmi; tie spomínané nebesia sa vzťahujú na rôzne úrovne nebies v Troch ríšach, keďže sú v rámci hranice Troch ríš a [životy sú tam] stále prechádzajú reinkarnáciou. Toto sa získa robením dobrých skutkov a nazýva sa to „odplata požehnaním“ ale „odmena za dobrotu“.

 

Otázka: Niektorí miestni koordinátori už dlhý čas zastávajú svoje pozície, avšak  stále sa držia bežných ľudských názorov a nevedome ovplyvnili nových študentov na tých miestach.

Učiteľ: To je pravda, určite. Veľmi malý počet asistentov na niektorých cvičebných miestach sa nečinil dobre a je čas, aby sme si z tohto problému vzali ponaučenie. Mnoho článkov, ktoré som napísal v Základoch pre ďalší pokrok bolo napísaných pre nich, ale oni ich nečítajú. Na druhej strane, byť asistentom je náročná práca a musia pracovať na pomáhaní druhým. Kde však zvyčajne zaostávajú? Ide o to, že nespájajú svoju prácu so svojou kultiváciou. Následkom toho, keď prechádzajú problémami a ťažkosťami, nedokážu posúdiť situáciu pomocou Fa, ani nájsť chyby v sebe. [Zabudnú sa spýtať:] „Spravil som niečo zlé, čo mohlo spôsobiť túto slabú spoluprácu medzi našimi študentmi alebo všetky tieto ťažkosti?“ Keď k tomu príde, väčšina asistentov nie je schopných preskúmať samých seba týmto spôsobom. Prinieslo to mnoho škody nášmu Fa a vytvorilo prekážky v získaní Fa mnohým novým študentom. Je čas, aby sme ich vytrhli z tej apatie.

Niektorí z našich asistentov sú k našim študentom hrubí. To je v našom Dafa absolútne neprijateľné. Premýšľajte o tom všetci: Každý, kto študuje tento Fa, je mojím žiakom. Ty si mojím žiakom a takisto aj ten ďalší človek. Takže prečo si na neho taký hrubý? My praktizujeme dobrosrdečnosť — správanie sa k druhým dobrotivo. Často hovorím toto: Keď osoba hovorí k niekomu druhému, keď poukáže na nedostatky toho človeka alebo mu niečo povie bez pridania akéhokoľvek vlastného názoru, tá druhá osoba bude pohnutá k slzám. Keď nemáte žiadny osobný zámer, nesnažíte sa nič získať, nechcete dokonca sami seba obraňovať, skutočne to myslíte dobre a myslíte na tú druhú osobu, potom tá osoba bude skutočne vidieť vaše srdce – bez ohľadu na to, aký človek to je. Avšak mnohí z nás často nedokážu robiť našu prácu týmto spôsobom a uchyľujú sa k príkazom, čo je neprijateľné! To nie je časťou nášho Fa.

 

Otázka: Nerozumiem, prečo sa určití kultivujúci Dafa neprispôsobujú Fa a klamú.

Učiteľ: Nie je správne hovoriť klamstvá. Kultivujúci má pripútanosti bežných ľudí; pokiaľ nedosiahol dovŕšenie, má pripútanosti bežných ľudí. Chcem vám však povedať o jednom bode: Či je len študentom alebo aj pracuje pre Dafa, sú to presne tie neodstránené pripútanosti, ktoré sa prejavujú najviac – pripútanosti, ktoré nedokáže opustiť medzi bežnými ľuďmi, bijú do očí.  Prečo? Pretože to, čo bolo úplne skultivované a pripútanosti, ktorých ste sa vzdali, sú preč, takže sa viac neukazujú. Potom pripútanosti, ktoré ostali, sú obzvlášť zjavné a každý ich môže vidieť. Ale dovoľte mi povedať, že nemôžete hovoriť, že ten človek nie je dobrý. Je v skutočnosti celkom dobrý. Ide len o to, že pripútanosti, ktoré tento človek zatiaľ neopustil, hrajú rolu a ovplyvňujú jeho prácu, ako aj našich študentov a mnohí vidia jeho správanie. Takže nehodnoťte situáciu ani nesúďte niekoho rovnakým spôsobom ako to robia svetskí ľudia. Na druhej strane, nemali by sme si myslieť, že sme sa kultivovali veľmi dobre a potom poľaviť v odstraňovaní tých zostávajúcich pripútaností.  To by nešlo. Hneď ako zbadáme problém, musíme hľadať jeho príčiny v našom vnútri.

Myslím si, že odteraz by všetci moji žiaci mali preskúmať seba uprostred problémov, vo vzťahoch, alebo keď problémy vystúpia pri štúdiu Fa alebo medzi našimi žiakmi. [Spýtajte sa samých seba:] „Je niečo, čo som spravil zle?“ Každý z vás by sa mal správať týmto spôsobom a kultivovať svoju myseľ. Keď vynakladáte svoju energiu na vonkajšie veci a hľadáte nedostatky druhých namiesto tvrdej práce na vašej vlastnej mysli, ako sa môžete zlepšiť? Ostatní sa zlepšia a postúpia v kultivácii potom, čo poukážeš na ich nedostatky, ale ty budeš stále tu. Preto vám hovorím, že kedykoľvek sa objavia problémy alebo kedykoľvek sa cítite vnútri nepokojne, mali by ste hľadať príčiny v sebe. Môžem zaručiť, že problém je vo vás. V budhizme sa hovorilo, že Budha je v mysli. Ľudia to vzali doslova, keďže si mysleli, že Budha je v ich mysliach. Nechápu to. Význam je v skutočnosti tento: Musíte kultivovať svoju myseľ – tvrdo pracovať na vašej mysli – a nájsť vaše vlastné slabosti a nedostatky a potom ich odstrániť. Nikdy nebudete schopní dovŕšiť sa, keď váš charakter nespĺňa kritériá. Takže prečo nepracovať tvrdo na kultivovaní svojej mysle? Prečo na sebe tvrdo nepracovať? Odhalením vašich slabostí počas treníc s ostatnými vám umožňujem zlepšiť sa najrýchlejšie. 

No vy, hneď ako sa stretnete s problémami, odtlačíte ich nabok a poukazujete na nedostatky druhých namiesto preskúmania samých seba. Ako sa potom môžete kultivovať? To je pre mňa presne najlepší spôsob, ako vám pomôcť zlepšiť sa. Takže musíte obrátiť svoj spôsob myslenia. Čo sa týka našich študentov, ktorí klamú, sú v skutočnosti niektorí ľudia, ktorí prejavujú slabý charakter. Ak môžete pomôcť takým ľuďom, ako sú oni, potom im na to poukážte. Ale myslím, že je to stále na nich, aby spravili skutočný pokrok. Keď neštudujú Fa, žiaden problém nebude vyriešený. Inak povedané, zlepšovanie je ich vlastnou záležitosťou. Keď zaostávajú a nechcú sa zlepšiť, sú to oni, kto to v kultivácii nedokáže.

 

Otázka: Rád by som sa spýtal na vzťah medzi božskou stránkou, ľudskou stránkou,  a hlavnou dušou a pomocnou dušou.

Učiteľ: Obyčajný človek nemá božskú stránku, iba my, opravdiví kultivujúci, ju máme a musia to byť ľudia kultivujúci sa v tejto forme nášho Dafa. Je to preto, že my vás premieňame od úplného základu vašej existencie a kultivujeme obráteným spôsobom. Týmto spôsobom je to relatívne rýchle, pretože sa môžete kultivovať v bežnej ľudskej spoločnosti, čo najviac sa prispôsobovať spôsobom bežných ľudí a zároveň si môžete priamo zlepšovať svoj charakter v tomto komplikovanom prostredí. Je to najrýchlejšia cesta. Preto v našom Dafa, časť vášho tela zloženého z mikroskopických častíc – alebo z látky mikroskopických častíc, ktorá získala Fa a dosiahla štandard – je už Božskou stránkou, stránkou Budhu alebo stránkou Tao. Čo sa týka ľudskej stránky, to ste vy, ako sa práve vidíte. Keď sa toto vaše povrchové telo premení v konečnej etape vašej kultivácie, alebo v čase, keď sa nakoniec dovŕšite, vaša ľudská stránka viac nebude existovať. Keď už vaša ľudská stránka neexistuje, je prispôsobená vašej božskej stránke a vy sa dovŕšite. Počas toho, ako sa vaše telo mení, zažijete stav úplného osvietenia a podstúpite zásadnú zmenu – je to niečo, čo si teraz vôbec neviete predstaviť. Je to taká ohromná scéna, taká veľkolepá a taká pôsobivá, že je to absolútne mimo vašej predstavivosti. Čo sa týka vzťahu medzi dušou a pomocnou dušou, rozprával som o tom, keď som hovoril o štruktúre ľudského tela. Takže nebudem tomu teraz venovať čas. Čítajte viac knihu.

 

Otázka: Je pravda, že v momente, keď sa objaví zlá myšlienka, vytvorí sa zlá karma, a keď sa objaví dobrá myšlienka, zhromažďuje sa dobrá karma? 

Učiteľ: Tak to nefunguje. Pred chvíľou som to práve vysvetľoval. Karma sa len prejavuje v bežnej ľudskej spoločnosti, teda v ľudskom svete. Pozitívne a negatívne existuje spolu vo všetkých látkach. Kde sú Budhovia, sú aj démoni; kde sú ľudské bytosti, tam sú duchovia; kde sú dobrí ľudia, tam sú zlí ľudia; kde sú veriaci, tam sú neveriaci; kde sú podporujúci ľudia, tam je opozícia. Dokonca, čo sa týka ľudských bytostí, sú tu muži a ženy. Všetko existuje v protiklade k niečomu inému a všetko má vzťah jin-jang – to jest, vzťah vzájomného vytvárania a vzájomného potlačovania. Takže keď ľudia robia podlé skutky, určite produkujú zlú karmu a ich myšlienky sú zlé. V budhizme rozlišujú medzi dobrou karmou a zlou karmou. Zistil som, že dokonca i dobrá karma, o ktorej ľudia hovoria, má dve strany, jednu pozitívnu a jednu negatívnu. Takže z môjho pohľadu je to, prísne povedané, nevhodné [opisovať to týmto spôsobom].

Nebudeme hovoriť o dnešnom budhizme, pretože to je budhizmus na konci kalpy. Hovorme o budhizme počas jeho relatívne dobrého obdobia v histórii. Vtedy tu bola kultivačná skupina a každý ju chránil s dobrotou (Shan). Ale keď sa ju niekto pokúsil poškodiť alebo napadnúť, spravili by tak ako ostatní zodpovedajúce opatrenia na svoju ochranu. Takže to malo tiež negatívnu stránku, ktorá bola stránkou zla: Keď poškodíš môj kláštor, môžem riskovať svoj život v boji proti tebe; keď ublížiš našim mníchom alebo žiakom, neľútostne sa pomstím. Takže dokonca i pri dobrých skutkoch vždy existovala negatívna alebo zlá stránka. Takže, prísne povedané, ich idea dobrej karmy a zlej karmy nie je komplexná. Dokážu o nej hovoriť len vo všeobecnej rovine.

Na ozrejmenie toho, čo sa presne medzi pozitívnymi a negatívnymi látkami odohráva a ako sa skutočne prejavujú, nazývame najlepšiu časť – ktorá má najväčší zmysel pre ľudské bytosti a je najviac užitočná pre kultivujúcich, keďže môže byť priamo premenená na kung – cnosťou (de). A v skutočnosti to naozaj je tá cnosť, o ktorej sa bežne hovorí. Čo sa týka karmy, používame tento pojem na označenie všetkej zlej karmy, zlej stránky „dobrej karmy“, zlej stránky vecí a všetkých vecí, ktoré patria k negatívnej stránke. Je presnejšie zmieňovať sa o nich týmto spôsobom. Čo sa týka zámeru ľudskej mysle, keď sa objaví zlá myšlienka v mysli bežného človeka, keď zamýšľa spraviť niečo zlé ale nespraví to, alebo keď sa neobjavia žiadne zlé dôsledky, potom sa žiadna karma nevytvorí. Keď sa mu to nepodarí spraviť, nevytvorí karmu; keď v tom uspeje, vytvorí karmu. A táto karma sa prejaví na jeho tele a v poli okolo jeho tela. Avšak, keď má človek zlú myšlienku, v jeho mysli sa vytvorí myšlienková karma. Preto sa v mysliach našich kultivujúcich objavia myšlienky toho, že niekomu  nadávate, alebo mu oponujete či spochybňujete ho, alebo na zakolísanie vo vašej vlastnej kultivácii atď. a zasahuje to do nich.

Keď sedíte v meditácii a zistíte, že vaša myseľ divoko beží a uvažuje o všetkých možných veciach, je to presne preto, že účinkujú tieto veci. Vysvetľujem vám tento princíp detailne. Zistil som, že mnísi v dávnych časoch jednoducho ostávali v chrámoch a nemali kontakt so zložitou spoločnosťou, takže ich mysle boli relatívne jednoduché. Naviac, často ostávali v meditácii bez toho, aby vyšli z tranzu, čo spravilo ich mysle veľmi jednoduchými a umožnilo im byť bez myšlienok na ochranu svojho osobného záujmu. A to zase znižovalo výskyt myšlienkovej karmy a zasahovania z nej. Takže často sedávali v hlbokej meditácii a meditovali v ústraní a skutočným účelom bola kultivácia v úplnom pokoji. Keďže kultivácia závisí na človeku a kung závisí na jeho majstrovi, majstri z ich kultivačných ciest alebo zodpovedajúceho raja na nich dohliadali a odstraňovali ich myšlienkovú karmu v priebehu ich meditácie v stave pokoja. To je niečo, čo aj ja pre vás robím. Nemôžete to spraviť sami.

 

Otázka: Odmietal som svoju myšlienkovú karmu, avšak niekedy to zaberie dlhý čas. Ako ju môžeme odstrániť efektívnejšie?

Majster: „Ako ju môžeme odstrániť efektívnejšie? Tvoje slová naznačujú, že chceš nájsť skratku, jednoduchšiu cestu. Žiadna situácia nie je izolovaná. Tú karmu si si priniesol ty sám, takže vo svojej kultivácii musíš trpieť, aby si ju odstránil. Uprostred utrpenia sa zlepšíte a budete skúšaní, či ste neochvejní. Keby sa odstránila všetka naraz, neostalo by toho veľa na kultivovanie. Je absolútne neprijateľné, ak sa pevne a opravdivo nezmeníte. Ak nedokážete dosiahnuť ten štandard, keď by ste sa dostali do nebeského raja a uvideli by ste tam sedieť tie ohromné a majestátne osvietené bytosti, vaše srdce by sa chvelo: „Och, nekultivoval som sa dostatočne, nemôžem tu ostať.“ Sami od seba by ste vedeli, že tam nemôžete ostať. Takže sa musíme kultivovať pevne na každom kroku cesty. Ak nedosiahnete ten štandard, nie je to absolútne dovolené a vy nedokážete prejsť tým priechodom.

Čo ak sa nedokážete zbaviť myšlienkovej karmy? Dovoľte mi povedať vám, že názory človeka sa nevytvoria iba v jednom živote, ale zhromažďujú sa jeden život za druhým. Existujú dokonca aj v mimoriadne hlbokých častiach vášho tela, nie sú iba na povrchu. Čo s nimi môžete robiť? Ako  sa postupne kultivujete, oslabujete ich a zbavujete sa ich. Už to aj robíte. Potom pokiaľ sa nedovŕšite, vaše myslenie bude stále vytvárať karmu a tá vec bude stále existovať. Takže musíte nájsť cestu ako to obmedziť a prekonať – to je kultivácia! Nekultivujete sa, ak dovolíte sám sebe poľaviť. Zasahovanie myšlienkovej karmy do ľudí je veľmi tvrdé. Keď je myšlienková karma človeka silná, môže ho vyrušovať až do takej miery, že už nebude môcť praktizovať. Čítajte viac knihu – Fa je v knihe a všetko čo môžem použiť, aby som vám pomohol, je vo Fa – vašu karmu možno odstrániť.

 

Otázka: Ak si človek nevie udržať svoj charakter keď nastanú skúšky, budú ďalšie skúšky väčšie ako tie predchádzajúce?

Učiteľ: Toto bolo vysvetlené v Čuan Falune. Teda, že niektorí ľudia sa vo svojej kultivácii nevedia považovať za kultivujúcich, nemôžu prekonať prekážky, ktoré sú usporiadané Majstrom, aby im bol umožnený pokrok a oni ostávajú na rovnakej úrovni po dlhý čas. Ale kultivácia na vás nečaká. Ak nemôžete prejsť skúškou, príde ďalšia – musíme vás nejako posunúť. Takže keď nemôžete prejsť ťažkosťou a príde ďalšia, ako ich prekonáte, keď sa obe skombinujú? Keď ste viac pomýlení, je pravdepodobnejšie, že to neprekonáte. Vtedy príde ešte ďalšia ťažkosť a táto sa stane smrteľnou prekážkou, ktorú bude nemožné prekonať. Pokým nespravíte základnú zmenu, bude skutočne ťažké ju prekonať. Naviac, ťažkosti sa môžu hromadiť. Keď ich nahromadíte viac, ako ich prekonáte? Preto vám hovorím, že by ste sa mali považovať za praktizujúceho.

Niektorí ľudia sa najprv prišli učiť náš Dafa, aby si vyliečili svoje choroby. My to neodsudzujeme, keďže je potrebné prechodné obdobie na pochopenie Dafa. Neskôr si uvedomili: „Dafa nie je na uzdravovanie, ale s chorobou v mojom tele, sa ja, ako kultivujúci, nemôžem kultivovať a vyvinúť si kung.“ Čo potom robiť? Vedeli: „Och, nebudem teda na to myslieť. Nebudem prosiť Učiteľa, aby ma vyliečil a nebudem myslieť na vyriešenie mojich zdravotných problémov. Ale viem, že pokým sa kultivujem, Učiteľ ma určite vylieči.“ Časť ich mysle stále myslí na tú chorobu. Zmenili sa od základu? Nie. Čo sa zdá na povrchu byť dobré, je falošné. Keď človek v sebe nemôže spraviť zásadnú zmenu, nemôže dosiahnuť štandard. Životy vysokých úrovní, ako osvietené bytosti, vidia veci veľmi jasne, nič pred nimi neskryjete. Táto osoba nedosiahla štandard, nezmenila sa od základu a stále sa drží tejto pripútanosti, iba ju viac utajila. Ale bytosť dohliadajúca na jej kultiváciu to vidí jasne. Potom koho podvádza? Podvádza samu seba. Takže táto osoba sa musí vzdať svojej pripútanosti a skutočne splniť štandard praktizujúceho. Keď sa jej človek nemôže vzdať, ten problém sa bude ďalej a ďalej vliecť a on bude stále zotrvávať v tej ťažkosti. Je to veľmi vážna vec. Vždy tu boli takíto študenti.

 

Otázka: Kultivujúci nie sú pripútaní k bohatstvu. Uchovávajú si cnosť, namiesto pokúšania sa zhromažďovať cnosť. Hovorí Učiteľov článok „Bohatstvo a cnosť“ o minimálnych požiadavkách pre tých žiakov, ktorí nie sú usilovní v praktizovaní?

Učiteľ: Kultivujúci k tomu nie je pripútaný. Nebyť k ničomu pripútaný neznamená, že nič nemáte. Odstránenie vašej túžby po bohatstve a získaní majetku, a odstránenie vašej pripútanosti k peniazom neznamená, že nebudete mať bohatstvo. Kultivujúci si uchovávajú cnosť ale nezhromažďujú cnosť, pretože ako kultivujúci, čas, ktorý máme v tomto živote, je v prvom rade dosť obmedzený. Ak by ste chodili hore dole a pokúšali sa robiť dobré skutky, ako by mohli tieto skutky plné zámeru pomôcť zlepšiť váš charakter a skutočne sa kultivovať? Nemohli by. Takže dovŕšiť sa môžete len keď sa ponáhľate a kultivujete a zmeníte sa od základu. Popritom majú mnohé veci v bežnej ľudskej spoločnosti karmické vzťahy a časom sa nazhromaždili nenávisť a vďačnosť. Pravdepodobne vidíte len povrch vecí a nie ich karmické vzťahy, takže vaše zasahovanie do vecí by bolo zrejme nesprávne. Keď je zasahovanie nesprávne  pre bežného človeka, necháme to tak, keďže svetskí ľudia sa len musia prispôsobiť princípom na úrovni bežnej ľudskej spoločnosti. Ale vy ste kultivujúci a vzťahuje sa na vás vyšší štandard. Keď zasiahnete nesprávnym spôsobom, nie je to vôbec malá vec. Budete za to musieť niesť zodpovednosť, a tak váš kung a vaša úroveň spadnú. Keď v tom budete pokračovať, ako sa dovŕšite? Preto hovoríme, že by ste nemali stále myslieť na hromadenie cnosti. Potrebujete len robiť kultiváciu a všetky látky, ktoré sú vo vašej kultivácii potrebné, sa premenia skrz vydržanie utrpenia, kultiváciu a obetovanie sa. Akákoľvek nedostatočná látka sa dá vyrobiť, takže nepotrebujete robiť tieto veci. Záleží len na vašom srdci.

V skutočnej kultivácii záleží len na srdci a mysli. Môže byť pre vás vykonané všetko, pokým je vaše srdce s Budhom a vaša myseľ spĺňa štandard pre kultiváciu. Čo sa týka osoby, ktorá je zahalená karmou, z toho čo vidím ja, sú dokonca i jeho kosti čierne. Ako by sa mohol svetský človek zmeniť od základu a dosiahnuť ríšu Budhu? Bez ohľadu na to, koľko cnosti ste nazhromaždili alebo koľko dobrých skutkov ste urobili, môžete zmeniť všetky tie veci, ktoré ste spravili život za životom? Nemôžete ich vôbec zmeniť. Zhromažďovanie cnosti nie je kultiváciou. Tak by to nešlo. Takže môžete len čo najlepšie využiť svoj čas a urýchliť svoju kultiváciu. Pozeráme sa len na vaše srdce a myseľ. Pokým sa kultivujete, môžeme premeniť akýkoľvek problém na dobrú vec – zlé veci môžu byť obrátené na dobré veci. Musíte byť zodpovední za všetky karmické dlhy, ktoré máte, ale my sa o tieto veci môžeme  pre vás postarať. Predpokladajme, že ste vo vašich minulých životoch zabili alebo poškodili mnoho životov a tie musíte splatiť. Dokonca i keby ste platili vaším životom jeden život za druhým, postupne sa reinkarnujúc, aby ste zaplatili svojím životom, aj tak by ste nemohli splatiť ten dlh. Takže ako by ste sa mohli kultivovať? Keď potom, čo dosiahnete dovŕšenie a dovŕšite svoj raj, všetky životy, ktoré ste poškodili, budú zachránené vo vašom raji, aby sa stali bežnými bytosťami, nebude to potom dobrá vec? A vaše karmické dlhy sa urovnajú. Ale kto to za vás spraví? Iba osoba, ktorá vás zachraňuje – musí to byť niekto, kto má takú schopnosť – to pre vás môže spraviť; musíte splatiť svoj dlh a toto usporiadanie je považované za splatenie. Avšak keď sa nedokážete vykultivovať na Budhu, nikdy nedokážete splatiť všetky tie vaše karmické dlhy. Takto tie veci fungujú. Takže sa len zamerajte na vašu kultiváciu a nestarajte sa o tie vaše veci – váš Majster sa pre vás o všetko postará.

 

Otázka: Niektorí študenti počuli a uverili niektorým veciam, ktoré poškodzujú Fa, ale teraz si uvedomili svoju chybu a ľutujú to. Môžu sa stále dovŕšiť?

Učiteľ: Na ceste kultivácie nemusí nikto nevyhnutne prejsť každou skúškou naozaj dobre – každý robí chyby. Keby ste mohli prejsť každou skúškou dobre, povedal by som, že sa nemusíte kultivovať, keďže sa už môžete dovŕšiť. Niektorými skúškami prechádzate dobre, niektorými nie, ale ľutujete to a pokúšate sa ich spraviť dobre nabudúce. Prejdete skúškou dobre, neprejdete skúškou dobre, a v tom procese sa zoceľujete. To je kultivácia. (Potlesk) Ale poviem vám, nebuďte hneď šťastní. Mohli by ste si myslieť: „Och, takže nezáleží na tom, či prejdem skúškou dobre alebo nie. Jednoducho si dám na čas a to bude kultivácia.“ To je neprijateľné! Musíte byť usilovní. Keď poľavíte a nie ste usilovní, môžem potom vidieť vaše srdce a znamená to, že nie ste za seba zodpovední. Takže sa musíte považovať za pravého kultivujúceho a brať to vážne. Len potom si môžete čo najrýchlejšie zvýšiť svoju úroveň.

 

Otázka: Ovplyvní kultiváciu učeníkov v kláštore, ak navštevujú ranné a večerné obrady?

Učiteľ: Nájdem najúčinnejšie spôsoby, aby som vás ochránil pred ovplyvnením. Máme mnoho mníchov a taoistických kňazov v kláštoroch a chrámoch, spolu s ľuďmi z iných náboženstiev, ktorí študujú Dafa. Dovoľte mi povedať tento princíp: My sa nejak zvlášť nestaráme o žiadne náboženstvá ani žiadne iné formy, ktoré ustanovili ľudia v bežnej spoločnosti. Považujeme ich len za prácu bežných ľudí. Keďže Budhovia už viac nedohliadajú na ľudí a nezachraňujú ich, nie sú to len formy používané v bežnej ľudskej spoločnosti? Takže ja ich považujem iba za zamestnanie. Kvôli tomu im nevenujeme špeciálnu pozornosť. Nikdy som nepovedal, že musíme ísť do chrámov obracať mníchov. Zaoberáme sa len ľudským srdcom a mysľou. Bez ohľadu na to, z akej ríše, úrovne alebo spoločenskej triedy ste prišli, pozeráme sa len na vaše srdce a myseľ. Niektorí ľudia si myslia: „Keď presvedčíme vysokého funkcionára, aby sa učil [Dafa], prinesie so sebou mnoho ľudí.“ To nie je to, čo chcem. Ľudia, ktorí by sa prišli učiť pod ich príkazom, by neprišli skutočne kvôli získaniu Fa. To nechcem. Takže sa nestarám, z ktorej spoločenskej triedy ste, pozerám sa len na vaše srdce a myseľ. Nestarám sa o to, či patríte k náboženstvu, pozerám sa len na vaše srdce a myseľ. Všetci ste vnímajúce bytosti. Budem zodpovedný za každého, kto sa môže kultivovať. Keď sa niekto nekultivuje, je to tiež v poriadku.

Rovnaké to bolo s náboženstvami za starých čias. Budhovia neuznávali náboženstvá. Náboženstvá boli názvy vytvorené bežnými ľuďmi. Vtedy za starých čias, keď Šákjamuni ustanovil formu kultivácie s mníšskym rádom, ani on to nenazýval náboženstvom. Takže Budhovia sa len pozerali na mysle ľudí, nie na formality, ktoré ľudia udržiavali. Ich udržiavanie je samé o sebe pripútanosť, je to niečo, čoho sa bežní ľudia nemôžu vzdať a nie je to skutočné kultivovanie Budhovstva. V kultivácii Budhovstva, pokým sa človek kultivuje, budem zaňho zodpovedný bez ohľadu na to, kto to je. Považujem jeho srdce za najčistejšie medzi živými bytosťami, srdce skutočne pre kultiváciu a dobrotu. Keď uvidím toto srdce, budem zaňho zodpovedný. Čo sa týka navštevovania ranných a večerných obradov a čítania alebo odriekania starých písiem alebo Biblie, keď ste laickým budhistom alebo bežnou osobou, odporúčal by som vám s tým skončiť a koncentrovať sa na praktizovanie Dafa, keďže toto je vážna vec. Ale mnísi a kňazi môžu tieto veci po istý čas robiť. Považujem to len za vašu prácu. Žiaden Boh ani Budha na tieto veci aj tak nedohliada. Keď dosiahnete určitú úroveň, budete sami vedieť, čo robiť. Otvoril som pre vás najpohodlnejšie dvere a pozerám sa len na ľudské mysle. (Potlesk)

 

Otázka: Potom, čo sa žiaci dovŕšia, môžu stále počúvať Učiteľove prednášky Fa?

Učiteľ: Stále používate ľudské myšlienky na predstavu o tom, akí sú Bohovia. Dovoľte mi povedať: Potom budete mať vlastných žiakov, ktorí budú počúvať vaše vyučovanie Fa. História vašej kultivácie ustanovuje mocnú cnosť pre vašu budúcnosť a stane sa veľkým a majestátnym Fa. Navonok vyzerajú veci celkom jednoducho, keďže sa kultivujete v bežnej ľudskej spoločnosti. Ale veci, ktorých si nie ste vedomí, sú zaznamenávané. Či ich môžete cítiť alebo nie, všetky sú zaznamenané. Takže sa všetky stanú mocnou cnosťou, ktorú si ustanovujete. V skutočnosti Budhovia tiež učia Fa vo svojich rajoch. Spolu s vyučovaním princípov, ktoré by mali bytosti v týchto ríšach nasledovať, hovoria najmä kultivačné príbehy Budhov v rôznych nebeských rajoch. Tie príbehy sú také inšpirujúce, že dokonca i živé bytosti v nebeských rajoch sú po ich vypočutí pohnuté k slzám. Preto som povedal, že každý musí v kultivácii dosiahnuť štandard.

 

Otázka: Niekto v mojej rodine, nepraktizujúci, si kúpil knihu, ktorá napáda Dafa. Chcem ju naozaj zničiť, ale obsahuje mnoho fotografií Majstra.

Učiteľ: Je v poriadku zničiť tú knihu. Táto naša kniha má tiež formu obyčajnej knihy s čiernym písmom vytlačeným na bielom papieri. Bez prítomnosti mojich tiel Zákona je kniha  jednoducho vytlačený materiál a nemá za sebou žiadne vnútorné významy. Je v poriadku ju spáliť. To je všetko. Samozrejme, oheň nemôže spáliť veci na druhej strane. Ako by mohol obyčajný ľudský oheň dosiahnuť druhú stranu? Takže to nie je problém. 

 

Otázka: Učiteľ nám povedal tak mnoho princípov Fa, že človek má pocit, že nevie, odkiaľ začať kultiváciu.

Učiteľ: Možno si nový študent a si trošku zmätený. Je to v skutočnosti celkom jednoduché. Nie sú tu žiadne pravidlá alebo tabu. Pokým čítate knihu, budete vedieť, čo by ste mali robiť a postupne si toho budete čoraz viac vedomý. Keď vaše pochopenie postupne vystúpi k skutočne racionálnemu pochopeniu Dafa, budete ešte lepšie vedieť, čo robiť. Nie je to tak, že musíte začať kultiváciu s niečím konkrétnym: „Mal by som najprv kultivovať pravdivosť alebo súcit?“ Tak to nefunguje. Možno nemôžete robiť všetko dobre. Ale kultivácia nemôže byť hotová za noc, rovnako ako sa človek nestane obéznym po jednom prejedení sa. Nie je možné stať sa Budhom za jeden deň. Budete vedieť, čo robiť, pokiaľ budete čítať knihu.

 

Otázka: Dlho som sa trápil neúspechom ohľadom pohnutia druhých k slzám svojím tónom, súcitom a uvažovaním. Ako by som sa mal zlepšiť?

Učiteľ: Nenúťte sa niečo robiť. Nemôžete trvať na dosiahnutí nejakého stavu. Všetko v skutočnosti príde prirodzene. Požiadal som vás, aby ste sa to čo najviac snažili robiť týmto spôsobom, keď poukazujete na nedostatky druhých. Čo som vám povedal bol len princíp a keď ho nasledujete, prinesie vám to dobré výsledky. Je pre vás ťažké skutočne sa zbaviť všetkého, byť bez akéhokoľvek zámeru a dosiahnuť Shan takejto čistoty. Je to preto, že vaša myseľ sa stále očisťuje a tie myšlienky, ktoré majú byť ešte očistené, sa objavujú vo vašej reči. Vychádzajú všetky druhy odkazov, nič nie je vynechané. Takže rôzni ľudia budú mať rôzne reakcie na to, čo hovoríte. Musí to byť takto. Ale keď pokračujeme v kultivácii a vyžadujeme od seba, aby sme konali týmto spôsobom, myslím, že zvládneme veci čoraz lepšie. S väčšou dobrotou a súcitom predstihnete svetských ľudí. A keď ste predstihli svetských ľudí, dokonca i keď to, čo rozprávate, nie je také čisté, bude to mať aj tak vplyv a dotkne sa to ľudí.

 

Otázka: Pobožná kresťanka počula, že v Ježišovom raji sú len belosi. Na ktorej úrovni alebo v ktorom raji bude  jej duša odpočívať, keď umrie?

Učiteľ: Jej náboženská prax bude márna. Je len ako svetský človek. Jej dobrota bude odmenená len požehnaním a stále sa bude reinkarnovať v ríši bežných ľudí. Tak to je.

 

Otázka: Je sféra „Prázdnoty“ (Xu), spomínaná vo verši „Hlboký Fa dosahuje prázdnotu“ (XuanFaZhiXu) v rámci Zhen-Shan-Ren?

Učiteľ: Všetko spadá pod princípy vesmírneho Fa. V minulosti hovoril taoistický systém o prázdnote viac. Po prvé, je to v skutočnosti prejav stavu jednej sféry. Keď boli nebesia a zem vytvorené, nazývalo sa to Veľkou prázdnotou (TaiXu). V očiach rôznych Bohov sa stvorenie nebies a zeme neprejavuje na rovnakej úrovni. Proces obnovovania rôznych rajov a rôznych vesmírov v kozme sa tiež nazýva „stvorenie neba a zeme“. Systém Tao to považuje za najvyššiu ríšu. Po druhé, vo vašom kultivačnom stave, táto „prázdnota“ znamená, že musíte opustiť vašu ľudskú stránku. Ľudia vidia ľudí ako to najreálnejšie. Keď hlavná duša všetko opustila, ľudská stránka je prázdna. Ľuďom, ktorí kultivujú svoju pomocnú dušu sa hovorí, že ich vedomá duša umrie a ich duša sa narodí. V minulosti volali pomocnú dušu „duša“.

 

Otázka: Tá časť nás, ktorá bola plne skultivovaná, bude oddelená. Za akých okolností potom stratíme túto časť?

Učiteľ: Hneď ako vaša časť dosiahla štandard v kultivácii, okamžite sa veľkou rýchlosťou oddelí. Rýchlosť oddeľovania časti, ktorá utvára vašu existenciu na mikroskopickej úrovni, je väčšia ako rýchlosť rakety – pohybuje sa ohromnou rýchlosťou. Ale zvyčajne, čo sa týka ľudskej časti – tela, ktoré je vytvorené látkami v Troch ríšach –ihneď sa spomaľuje, ako keby bolo brzdené. Aj krok vpred bude veľmi ťažké spraviť, pretože pre ľudí je skutočne veľmi ťažké vzdať sa svojich pripútaností. Keď sa deje oddeľovanie, normálne niečo cítime. Čo cítime? Tu sú nejaké príklady: Niektorí ľudia sa mohli naučiť Fa naspamäť, ale potom ho náhle zabudli. Niekto môže cítiť, že sa mu v kultivácii veľmi dobre darilo, že mal celkom dobré stavy a že videl veci jasne. Avšak náhle sa všetko zhoršilo. Niektorí sa spýtali: „Spadol som?“ Nie, nie je to tak. Je to len tým, že v tom okamihu sa časť, ktorá dosiahla štandard, oddelila. Takže to, čo ostáva, je časť, ktorá nebola úplne skultivovaná, a preto budete cítiť, že sa nečiníte dobre. Takto to funguje v kultivácii Dafa.

 

Otázka: Prečo je také náročné získať video a audio nahrávky Učiteľových prednášok zo zahraničia?

Učiteľ: Prečo ste takí pripútaní? Ste veľmi pripútaní. Kniha Čuan Falun obsahuje všetko. Vlastne, všetky veci, o ktorých som hovoril, sú zahrnuté v Čuan Falune. Len som študentom v rôznych oblastiach hovoril niečo konkrétnejšie s ohľadom na ich situácie. Nebuďte pripútaní k týmto veciam, upokojte sa a pevne sa kultivujte. Čuan Falun je hlavná kniha, zatiaľ čo ostatné veci sú doplnkovým čítaním. Čo sa týka Základov pre ďalší pokrok, to je kniha, na ktorú by naši asistenti a koordinátori mali vždy pamätať a čítať ju pravidelne.

 

Otázka: Náš kung, ktorý sa vyvinul počas kultivácie, je uložený v každej bunke nášho tela, až k prvkom častíc našej pôvodnej látky na mimoriadne mikroskopickej úrovni. Takže je látka  kungu ešte jemnejšia ako častice pôvodnej látky?

Učiteľ: Aká mikroskopická je úroveň vášho kungu a aká vysoká je vaša kultivačná úroveň, to ide ruka v ruke. Úroveň, ktorú dosahujete prostredníctvom kultivácie, je vaša úroveň ovocia. To, čo získate na vašej úrovni ovocia, to je to, čo dostanete. Tí, ktorí sa vykultivovali na vyššiu úroveň ako vy, budú mať určite vyššiu úroveň kungu a úroveň ovocia. Ich kung bude určite mikroskopickejší a silnejší ako váš. Všetko pochádza z vašej úrovne ovocia, všetko pochádza z vašej mocnej cnosti a všetko je dôkazom vašej celoživotnej kultivácie. 

 

Otázka: Čo vzniklo prvé, vesmír alebo Budhov Fa?

Učiteľ: Budhov Fa sú Zákony, ku ktorým sa Budhovia osvietili z Veľkého Fa vesmíru. Bez vesmíru, odkiaľ by mohli Budhovia a Budhov Zákon pochádzať? Nikdy nebudete poznať konečnú štruktúru vesmíru. Bez ohľadu na to, akú úroveň prostredníctvom kultivácie dosiahnete, nikdy to nebudete vedieť. Takže sa prestaňte usilovať o vedomosti.

 

Otázka: Keď sa osoba blíži k dovŕšeniu, osemdesiat percent jej kungu a jej charakterového štandardu bude odobratých na obohatenie jej vlastného malého vesmíru. Ako sa vtedy meria jej charakter? Je to len tých dvadsať percent  z  pôvodnej úrovne?

Učiteľ: Všetko, čo je dovŕšené, svedčí o charaktere človeka. Stĺp kungu pred dosiahnutím dovŕšenia sa nepovažuje za skutočnú úroveň ovocia človeka; predstavuje najmä úroveň charakteru človeka. Potom, čo niekto dosiahne dovŕšenie, úroveň jeho charakteru bude úrovňou ovocia, ktorú dosiahne. Keď tou úrovňou je Bódhisattva, bude Bódhisattvou; keď tou úrovňou je Arhat, bude Arhatom; keď tou úrovňou je Budha, bude Budhom. To je jeho úroveň. Všetko, čo ním bolo dovŕšené, je mierou jeho mocnej cnosti a jeho úroveň ovocia je dôkazom všetkého, čo má. Takmer každý kultivačný systém funguje týmto spôsobom. Pokým si živou bytosťou v tomto vesmíre, nemal by si sa tým zaoberať, keďže človek sa musí nevyhnutne kultivovať týmto spôsobom. Ako môže niekto ísť do neba a potom tam hore nemať nič?

 

Otázka: Niekto povedal, že podľa vás je príliš pomalé prečítať Čuan Falun za deň a  pol?

Učiteľ: Nikdy som to nepovedal! Povedal by som, že je to prirýchlo. (Potlesk). Povedal som vám, aby ste čo najlepšie využili čas a čítali knihu, ale táto osoba šla okamžite do druhého extrému. Číta, číta, číta, číta zo všetkých síl, nevediac dokonca, aké slová číta. Čo potom čítate? Nemáte študovať Fa? Čo sa stalo so „študujúcou“ časťou vášho „študovania Fa“? Keď ani neviete, čo čítate, ako sa môžete kultivovať? Musíte vedieť, čo je pred vašimi očami! Mali by ste poznať povrchný význam slov, ktoré čítate. Ako sa to inak môže počítať za študovanie Fa? Aký zmysel by potom malo čítanie knihy? To by ste mohli aj vziať knihu, prelistovať ju a povedať si, že ste hotoví. Je to tak? Chápete, čo tým myslím?

 

Otázka: Keď robíme prvé štyri cvičenia, mali by sme držať ruky spojené na konci každého z cvičení, alebo oddeliť ruky a potom ich opäť spojiť?

Učiteľ: Ruky sú medzi cvičeniami spojené. Neuvoľňujte ruky – len pokračujte ďalším cvičením.

 

Otázka: Článku „Vysvetlenie k Fa“ je ťažké porozumieť.

Učiteľ: Má to tak byť, pretože som chcel, aby ste ho všetci pochopili postupne. Okrem toho to nebolo napísané priamo pre tú vašu časť, ktorá nebola plne skultivovaná. Ale bez ohľadu na hĺbku vášho pochopenia, nepochopíte to nesprávne. Ide len o to, že vaše úrovne pochopenia sú odlišné. Koľkokoľvek ste schopní pochopiť, je to dobré. Keby som vám to mohol úplne vysvetliť, nenapísal by som to týmto spôsobom. Takže to len študujte a postupne tomu porozumiete. Nie ste jediní, komu sa to ťažké chápe, každému inému na svete sa to tiež zdá náročné pochopiť.

 

Otázka: Je nejaký rozdiel medzi pochopením právd Fa človekom pred a po osvietení?

Učiteľ: Nie je tu rozdiel, čo sa týka Zhen-Shan-Ren. Ale to je všeobecná pravda. Po tom, čo človek dosiahne osvietenie, zrazu si je vedomý mnohých detailov právd Fa, právd na svojej úrovni a právd na každej úrovni pod ním. Fa, ktorý som vám ukázal, bol napísaný všeobecne. Musíte počkať, kým sa dovŕšite, aby ste videli skutočné pravdy Fa.

 

Otázka: Vedia Bohovia, ktorí boli chránení, aby mohli ostať, že je vo vesmíre Fa? Prečo to nevedeli v minulosti?

Učiteľ: Životom vo vesmíre nie je dovolené vedieť pravdivý prejav Fa vesmíru. Životy na žiadnej úrovni vesmíru nevedeli, že vo vesmíre je Fa. Fa, ktorý som vám odhalil, je vyjadrený ľudským jazykom, ale stále to nie je to isté ako konkrétne vyjadrenie skutočného prejavu Fa. Dokonca po tom, ako neskôr dosiahnete dovŕšenie, stále nebudete vidieť formu existencie Fa; mnohé z hlbokých mystérií vesmíru nemôžu byť životom vo vesmíre známe. Ale všetky scény v nesmiernom vesmíre budú dostatočné na to, aby váš život spravili zaujímavým. V tom čase, keď otvoríte oči a pozriete sa okolo, budete v úžase zo scén v bežnej ľudskej spoločnosti, nehovoriac o veľkolepej scéne, na tej vysokej úrovni, vnímajúcich bytostí, všetkého, čo tam je a štruktúry vesmíru. Ten pohľad sa jednoducho nedá popísať. Avšak určité veci, ako základy vesmíru, stále nemôžu byť spoznané vnímajúcimi bytosťami, pretože nemajú dosť mocnej cnosti – niečo čo je určené úrovňou, ktorú dosiahnete kultiváciou. 

 

Otázka: Človek by sa nemal zámerne snažiť niečo stratiť alebo získať a mal by nasledovať prirodzený priebeh – len takto človek môže splniť požiadavky vyšších princípov Fa. Je toto pochopenie správne?

Učiteľ: V princípe je správne. Keď to už môžete spraviť, je to preto, že váš charakter dosiahol ten stav. Ale od kultivujúceho sa vyžaduje niečo nad bežnou ľudskou sebakontrolou. V kultivácii si chcú niektorí ľudia stále osvojiť isté postoje. Kážem vám kultivovať týmto spôsobom, ale oni trvajú na tom, aby prišli s niečím odlišným, ako napríklad nejesť, nepiť a praktizovať pi-ku hladovanie. Alebo sú celý deň ledabolo oblečení, s tým, že muži nevyzerajú ako muži a ženy nevyzerajú ako ženy, nestarajú sa o svoj vzhľad a správajú sa nedbalo. Kedykoľvek uvažujú o kultivácii, uvažujú o kultivačných formách minulosti; akonáhle uvažujú o kultivácii, uvažujú o Čang San-fengovi,[1] ktorý chodil v otrhaných šatách. Nemalo by to byť takto. Učil som vás kultivovať sa zatiaľ čo sa prispôsobujete čo najviac bežnej ľudskej spoločnosti. Keby sa každý z nás obliekal nedbalo v bežnej ľudskej spoločnosti, narušilo by to princípy Fa na úrovni bežnej ľudskej spoločnosti. Nikdy som sa pre vami takto nesprával. Viete, že vždy keď dávam prednášku Fa, stále sa obliekam upravene. Dávam vám príklad. Mali by ste týmto veciam venovať pozornosť.

 

Otázka: S Majstrovou ohromnou múdrosťou, môže byť vesmírny zákon „vytvárania, stagnácie, degenerácie“ ďalej zdokonaľovaný vo vesmíre?

Učiteľ: Táto otázka zahŕňa niečo na veľmi vysokej úrovni. Črtou nášho Falunu je, že môže automaticky naprávať všetko, čo zaostáva za štandardom. Inými slovami, neprestajne všetko zdokonaľuje. Účelom nápravy Fa je spraviť veci nádhernejšími.

 

Otázka: Môžeme ísť spať ihneď po meditácii?

Učiteľ: Samozrejme, to nie je problém. Môžete ísť spať, ak chcete. Môžete vstať uprostred noci, aby ste meditovali a keď idete hneď potom spať, budete spať veľmi dobre.

 

Otázka: Mohol by byť človek, ktorý vyzeral, že naozaj praktizuje Falun Dafa, no náhle umrel pri autonehode, chápaný ako démon?

Učiteľ: Nebudem hovoriť o tomto špecifickom prípade. Neodpoviem na vašu otázku priamo. Narodenie, starnutie, choroba a smrť sú jednoducho spôsob, akým veci existujú v ľudskej spoločnosti. V súčasnom období nemôžete na základe povrchu povedať, či nejaká osoba je kultivujúcim alebo či môže dosiahnuť dovŕšenie. Práve som povedal, že mysle ľudí sú neprestajne skúšané, keď čelia kritickým záležitostiam. Keď niekto umrel počas praktizovania, ste skúšaní, aby sa videlo, čo budete robiť. Možno sa táto osoba dovŕšila alebo bola možno démonom. Nič sa nedeje oddelene. Všetky tieto veci sú použité na to, aby skúšali mysle študentov a aby sa videlo, či stále dokážete prejsť cez kritické chvíle. Sú ľudia, ktorí sa pre toto obetovali. Dosiahli ríšu dovŕšenia a vytvorili takúto príležitosť pre ostatných študentov. Existujú takéto prípady, ale v princípe ich neschvaľujem. Potom znova, sú takí, ktorí prišli robiť škodu. Zasahujú do vás presne týmto spôsobom, útočiac na vás v kritickom momente. Avšak využívame ich na skúšanie ľudských myslí. Využívame ich na skúšanie mysle ľudí v kritických momentoch a aby sa videlo, či sa stále dokážete všetci kultivovať. Kultivácia je nesmierne vážna.

 

Otázka: Aký je koncept „Bohov“ v „Budhoch, Taoch a Bohoch“?

Učiteľ: Viete, že v Budhových ôsmich formách nebeských strážcov Zákona je mnoho Bohov. To sú Bohovia známi v budhizme. Ale Bohovia vo vesmíre nie sú obmedzení len na týchto. Sú tam rôzni nebeskí Bohovia v rozličných ríšach. Sú priamo zodpovední za živé bytosti vo vesmíre a existujú na každej odlišnej úrovni. Budhovia sú špeciálnym typom Boha. Stali sa Bohmi kultivovaním súcitu a Shan, to sú Budhovia. Čo sa týka Taov, oni kultivujú Pravdivosť, berúc Pravdivosť za to základné z Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Takže neponúkajú spásu všetkým vnímajúcim bytostiam po tom, čo uspejú v kultivácii. Ale držia sa toho, že Pravdivosť je všetkým, to je ich Tao, veľké Tao Pravdivosti. V skutočnosti sú tiež Bohmi. „Bohovia“ taktiež zahŕňajú spomínané typy Bohov, ktorí dozerajú na všetky záležitosti živých bytostí vo vesmíre, ako aj tých ako sú Budhovia a Taovia. Naviac je tu mnoho rôznych vyšších bytostí, všetky druhy. Hovorím o nich vo všeobecnosti ako o Budhoch, Taoch a Bohoch.

 

Otázka: Keď čas na kultiváciu príde ku koncu, ak niektorí ľudia ešte nedosiahli osvietenie a odomknutie kungu, bude osemdesiat percent ich kultivovaného kungu tiež odobratých preč?

Učiteľ: To sa netýka tých, ktorí nedosiahnu dovŕšenie kultiváciou. Keď sa osoba nevykultivuje k dovŕšeniu, otázka dovŕšenia jeho raja neexistuje – nevzťahuje sa to na ňu. Je tu len zopár možností pre tých, ktorí sa nedovŕšia. Prvou je, keď skutočne opustili svoje základné pripútanosti, potom môžu ísť na úroveň hneď pod ich pôvodným miestom. Alebo, keď chcú pokračovať vo svojej kultivácii, je možné, že si so sebou prinesú všetko, čo majú, čo v nich bolo zapečatené a držané pre nich, reinkarnujú sa opäť do sveta, aby pokračovali v kultivácii. V ešte inej situácii, keď sa človek už viac nechce kultivovať, to čo dosiahol vo svojej kultivácii sa premení na požehnania a cnosť; pravdepodobne to budú odmeny ako bohatstvo, šťastie, sláva, postavenie, ktoré si môže užívať v nasledujúcom živote.

 

Otázka: Molekuly sa skladajú z atómov. Atómy sú v molekulách. Čím to je, že celková štruktúra atómov je väčšia ako tá molekúl?

Učiteľ: Molekuly nie sú nezávislé častice, existujú v skupinách. V moderných vedeckých pojmoch existujú v skupinách. To znamená, že v ich vlastnej ríši existencie sú rozšírené všade v tej prázdnote. V skutočnosti to „všade“ má hranice a obmedzenie. Inými slovami, množstvo priestoru, v ktorom atómy existujú, ďaleko prevyšuje množstvo priestoru, v ktorom molekuly existujú a rozširujú sa. „Atómy sú v molekulách“ je to, čo je chápané súčasnými vedeckými a technologickými prostriedkami. Ale to v skutočnosti nie je správna predstava.

 

Otázka: Budhov Fa Zhen-Shan-Ren je Zákonom tohto veľkého vesmíru. Je tiež Zákonom ostatných veľkých vesmírov?

Učiteľ: Áno, je. V skutočnosti nebudete nikdy vedieť, aký obrovský je tento vesmír, ako ďaleko váš koncept vesmíru môže dosiahnuť a aká široká je hranica vesmíru, o ktorom ste hovorili. Ani vaša kapacita mysle nie je dostatočná. Takže o tom môžete len rozprávať. Všetko je vytvorené zo Zhen-Shan-Ren.

 

Otázka: Ako vytvára Zhen-Shan-Ren zákony ostatných vesmírov?

Učiteľ: Ostatné vesmíry majú rovnaké zákony. V rovnakej ríši, bez ohľadu na to, ako ďaleko vesmír môže byť, rovnako ako ktorýkoľvek iný vesmír, sa prispôsobuje Zákonu Zhen-Shan-Ren tohto vesmírneho tela. Všetky z nich sa prispôsobujú rovnakej úrovni zákonov. Bez ohľadu na to, aký nesmierny si viete vesmír predstaviť, stále je len časticou vo svojej ríši. Takže tá častica musí splniť štandard tej ríše, aby existovala v tej ríši. Tento štandard je prejavom špecifického Fa danej úrovne.

 

Otázka: Pochádza bezhraničná mocná cnosť z vydržania ťažkostí alebo je to niečo, čo človek pôvodne mal?

Učiteľ: Niektorá pochádza z ríše toho človeka. Tieto bytosti sú práve v tak vysokej ríši a sú bytosťami práve na takto vysokej úrovni. To isté je pravda aj s ľuďmi: Keď sa narodíte medzi ľuďmi, vaše deti sa narodia a budú vyrastať ako ľudia a určite nebudú zvieratami. Mnoho vykultivovaných, Veľkých osvietených bytostí vo vesmíre je výnimočných a medzi nimi sú takí, ktorí vystúpili prostredníctvom kultivácie.

 

Otázka: Dal som knihy, audiokazety a videokazety mnohým ľuďom. No niektorí z nich už nepraktizujú. Mal by som tieto knihy a kazety vziať späť?

Učiteľ: Je v poriadku vziať ich späť, keď títo ľudia skutočne viac nechcú praktizovať. Keď nebude vhodné vziať ich späť, možno niekto s predurčeným vzťahom na ne natrafí v dome tej osoby a vezme si ich. Môžete vziať späť tie, ktoré bude vhodné vziať späť. Vyriešte tú situáciu ako uznáte za vhodné.

 

Otázka: Ako by mala byť chápaná „mikroskopickejšia  látka, ktorá poškodzuje ľudí“ v článku „Rozhovor s časom“?

Učiteľ: Akokoľvek to chápete, je to v poriadku a nepochopíte to nesprávne. Dovoľte mi povedať to takto: V určitom bode v tomto obrovskom vesmírnom tele nie sú viac živé bytosti s formou. Existujú tam len živé bytosti bez formy. Prenikajú celým kozmickým telom, takže som ich nazval látkou. I keď sú Bohmi. Môžu sa sformovať do akéhokoľvek tvaru, ale neradi preberajú nejaký tvar. Jednoducho existujú týmto spôsobom. Takže keď vesmír zdegeneroval, všetky látky – ktoré majú ako pozitívnu tak aj negatívnu stránku – taktiež zdegenerovali. Pozitívna stránka zdegenerovala, nehovoriac o negatívnej stránke.

 

Otázka: „Je na vašej vlastnej zodpovednosti, aby ste kultivovali svoje srdce a myseľ, opustili svoje túžby, dosiahli múdrosť a vyviedli sa z blúdenia.“ Vzťahuje sa „vaša vlastná zodpovednosť“ na vlastnú zodpovednosť človeka?

Učiteľ: Správne. Kultivácia je na vás, nie? To je to, čo to znamená. Vy sami sa musíte kultivovať. „Kultivovať svoje srdce a myseľ, opustiť svoje túžby“ znamená, že by ste mali kultivovať váš charakter a odtrhnúť sa od svetských snáh – snáh získať toto, snáh získať tamto a od túžby získať všetko. Keď sa vy sami nekultivujete, kto to spraví za vás? Ak by som ja spravil kultiváciu za vás, nepočítalo by sa to vašu kultiváciu, je to tak? „Dosiahnuť múdrosť a vyviesť sa z blúdenia“ znamená, že keď ste sa pomocou kultivácie zbavili všetkých tých vecí, uvidíte vo Fa vyššie princípy a získate vyššiu úroveň, až napokon dosiahnete stav dovŕšenia. Už nebudete ovplyvnení vecami nízkej úrovne alebo poháňaní bežnými ľudskými pripútanosťami. Nemusíte všetko tieto veci spraviť vy? To je to, čo znamená.

 

Otázka: Sú Bohovia v Troch ríšach stvorení z atómov?

Učiteľ: Živé bytosti akejkoľvek ríše musia naplniť štandard tej ríše. Ale niektorí Bohovia v Troch ríšach prevyšujú úrovne ríš, v ktorých sú. Keď som povedal, že ich telá sú zložené z atómov, určite som tým nemyslel atómy, ktoré vidíme, čo je vonkajšok atómov. Tento vesmír je skutočne úžasný.

 

Otázka: Keď skúmame nejaký prípad a snažíme sa získať dôkazy, keď použijeme prísne vystupovanie voči podozrivému, ktorý odmieta povedať pravdu, bude to odporovať nášmu praktizovaniu Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti?

Učiteľ: Keď ten človek nehovorí pravdu, je vašou prácou prinútiť ho, aby povedal pravdu. Môžete hovoriť prísne, ale nemali by ste sa nahnevať. Nemali by ste byť vulgárni a nikdy by ste nemali použiť násilie. Je tu istý rozdiel medzi tým, ako riešime problémy my (Číňania) a iné krajiny. V iných krajinách sú dôkazy dôležité, zatiaľ čo Číňania niekedy nútia ľudí rozprávať i keď nemajú žiadne dôkazy. Tak či tak, riešte to vhodne. To znamená, riešte to dobre, so štandardom praktizujúceho. 

 

Otázka: Prečo je to tak, že ľudia, ktorí pravdepodobne získajú Fa, sú tí, ktorí nie sú v živote veľmi úspešní?

Učiteľ: Prečo si myslíš, že to tak je? Mnohí naši žiaci, ktorí získali Fa, sú úspešnými podnikateľmi a mnohí majú vysoké spoločenské postavenie. Mladí a vzdelaní ľudia tvoria väčšinu našich žiakov Dafa. Sú tu mnohí vysokopostavení funkcionári s vysokým spoločenským postavením. Mnohí v publiku sú úspešní obchodníci a kultivovali sa veľmi dobre. Je tu mnoho lekárov a sú tu tiež právnici. Nie málo ľudí medzi nami, ktorí získali Fa, je z finančných sektorov, majú vysoké vládne pozície alebo sú z priemyselných alebo komerčných sektorov. Môžem vám však povedať jednu vec: Čo sa týka kultivácie, zaobchádzame s každým rovnako. Náš Dafa nebude na niekoho čakať, pretože si užíva slávu a prestíž. Nikdy to takto nebude.

 

Otázka: Aký je zmysel, zámer a história za kašajou, ktorú nosil Majster?

Učiteľ: Môžem vám povedať, že keď bol Šákjamuni v tomto svete, jeho žiaci nosili tento druh odevu. Bolo to podnebie, ktoré viedlo mníchov v regióne Chan (Číny), aby začali nosiť miestny typ šiat, teda štýl bežných ľudí. V skutočnosti, štýl odevu, ktorý dnes mnísi nosia, je taký, aký nosili bežní ľudia v dynastii Tang a Song. Jediný rozdiel je vo farbe. Ľudia v minulosti radi nosili svetlé oblečenie. Neskôr to mnísi pokladali za pripútanosť, takže začali nosiť sivé a hnedasté šaty. Opravdiví žiaci Budhovho systému a Budhovia v nebeských rajoch nosia rovnaký typ oblečenia ako to, ktoré som nosil ja, iba materiál je odlišný. Takisto chodia naboso a jedno rameno majú odhalené. Keďže my kultivujeme Budhovstvo, samozrejme máme radi šaty Budhovho systému. To je všetko. Ak by ste poprosili taostického kultivujúceho obliecť sa takto, určite by ich nenosil.

 

Otázka: Moja matka má 84 rokov. Býva sama a zriedka chodí von. Každý deň okrem jedenia študuje Fa a cvičí, vždy keď má čas. Takže nemá mnoho príležitostí zlepšiť si svoj charakter.

Učiteľ: Starší ľudia sa kultivujú vo svojich vlastných podmienkach. Nemusí mať teraz žiadne ťažkosti, ale zatiaľ čo tam sedí, spomenie si na veci, ktoré ju nahnevali pred ôsmimi alebo desiatimi rokmi. Určite si na tieto veci spomenie, čím sa uvidí, či jej myseľ ostane nepohnutá, alebo či sa ešte kvôli nim nahnevá. Niektorí ľudia tam sedia a čertovsky sa nahnevajú. To znamená, že nezmešká nič, nejako to zariadim, aby sa mohla kultivovať. Niektorí z našich študentov, mladí či starí, mali podobné zážitky, v ktorých si spomenuli na iritujúce incidenty a je to preto, aby sa videlo, či budú kvôli nim stále nahnevaní. Spomenú si na všetko, čo sa stalo, aby sa videlo, tak alebo onak, ako si s tým poradia.

 

Otázka: Pred šiestimi dňami sa mi snívalo, že Majster bol s nami pri štúdiu Fa a odpovedal nám na naše otázky. Majster, mali ste tie isté šaty ako včera ráno, keď ste sa stretli s malou skupinou ľudí.

Učiteľ: Potom ste videli veci predtým, ako sa stali. V skutočnosti vám všetky tieto veci zatajujem, aby som vám zabránil zameriavať sa na ne a aby ste im nevenovali priveľa pozornosti a vnímali ste menej, a tým sa kultivovali rýchlejšie. Inak by ste sa pýtali otázky tohto typu každý deň. Mali by ste mnoho otázok: „Prečo sa to deje? O čom to je?“ V tomto vesmíre je neuveriteľné množstvo záhad – je ich tak mnoho. 

 

Otázka: Prichádza silná vôľa človeka a schopnosť vydržať s jeho narodením?

Učiteľ: Človek sa s nimi nerodí. Povedzme si o ľuďoch a vezmime si ako príklad naše povrchové ľudské telo. Keď sa človek zoceľoval počas mnohých ťažkostí v spoločnosti bežných ľudí, môže sa o veci menej starať. Alebo keď už všeličím prešiel, jeho vôľa zosilnie a stará sa o veci menej. Človek tiež môže zosilnieť počas kultivácie. Keď sa ríša jednotlivca pozdvihne, jeho schopnosť vydržať rastie. 

 

Otázka: Môžeme počas kultivačného procesu úplne odkultivovať každú zlú vec, ktorú máme?

Učiteľ: Musíte. Niektorí z našich študentov si myslia: „Učiteľ, sme takí nedobrí v bežnej ľudskej spoločnosti. Keď sa vykultivujeme do ríše Budhu, skutočne zabudneme na všetko, keď sme žili ako ľudia?“ [Myslíte týmto spôsobom], keďže uvažujete o tom, akí sú Budhovia, zatiaľ čo žijete medzi bežnými ľuďmi. Všetky vaše ľudské myšlienky sa zmenia, a to zahŕňa štruktúru vašich myšlienok a spôsob, akým myslíte. Keď ste oslobodení od obmedzení emócií na tejto úrovni a obmedzení iných vecí v tejto ríši bežných ľudí, odpútate sa od tohto prostredia a prestanete byť takí, akí ste. Keď sa tam vykultivujete, táto vaša malá povrchová forma ostane len ako pamäť, zatiaľ čo vaše myšlienky vystúpia do ríše Budhu, Boha alebo Tao a budú vašou najlepšou časťou. Nebudete sa chcieť dotknúť tejto najpovrchnejšej ľudskej časti – nebudete si dokonca ani chcieť na to spomenúť.

 

Otázka: Keď sa vytvára nový vesmír, budú stále na rôznych úrovniach existovať démoni?

Učiteľ: Je jedna vec, ktorú vám môžem povedať: Keby tam boli len pozitívne a žiadne negatívne veci, žiadnej živej bytosti by nepripadal život zaujímavý. Ak by ste mohli uspieť ľahko vo všetkom, čo ste spravili, dostať čokoľvek chcete a nemali by ste žiadny problém niečo spraviť, nič by ste neocenili. Nemali by ste ten pocit šťastia, ktorý človek zažíva, keď niečo prekoná, ani radosť z víťazstva. Necenili by ste si nič, ani by ste sa o nič nestarali a život by vám pripadal nezmyselný. Ľudia súperia a súťažia v bežnej ľudskej spoločnosti a pripadá im to zaujímavé. Myslia si, že bude zaujímavé obzrieť sa za tým na konci svojho života. Takí sú ľudia. Avšak určite budú negatívne elementy na rôznych úrovniach. Nie sú vyvolané kultiváciou, ale sú usporiadané Fa.

 

Otázka: Čo by som mal robiť, keď v stave pokoja vidím veci, ktoré vidím nerád?

Učiteľ: Keď ich vidíte, nechajte ich tak. Hoci ich nechcete vidieť, videli ste ich. Nevenujte im pozornosť. Nemôžu vám ublížiť, ani sa vás dotknúť. Len ich nechajte tak a nestarajte sa o ne. Je to obzvlášť tak, keď začínate z úrovne bežných ľudí. Keď vaše tretie oko môže vidieť veci, to, čo vidíte, budú určite veci nízkych úrovní, ktoré sú skutočne zlé a vy budete vystrašení. Ale pokiaľ veľa čítate knihu, učíte sa viac Fa a urýchľujete vašu kultiváciu, rýchlo sa cez túto úroveň dostanete. Čo uvidíte potom, nebudú už viac tieto veci, ale dobré veci.

 

Otázka: Keď niekto v mojej rodine vykonáva cvičenia iného čchi-kungu, necítim sa vo svojej koži pri cvičení Falun Gongu na skupinovom cvičebnom mieste. Sú veci, ktoré niekedy vidím, nejakým spôsobom prorocké?

Učiteľ: Keď vidíte veci, len to nechajte tak. Nepovažujte ich za niečo podstatné. Dokonca i keď môžete vidieť veci, ktoré sa majú stať, myslím si, že by ste ich mali ignorovať. Udržiavajte si svoj charakter a kultivujte sa. Čo sa týka druhých, ktorí zasahujú do vašej kultivácie alebo že niekto z vašej rodiny praktizuje iný čchi-kung, normálne nás tieto veci neovplyvňujú. Keď máte pocit, že vás to ruší, môže to byť tak, že vás skúšajú, ako vaša myseľ zareaguje. Keďže my praktizujeme spravodlivú cestu, veľkú cestu, nič do vás nemôže zasahovať. Keď naša vlastná myseľ nie je pevná, je to problém nášho charakteru a objavia sa nezvyčajné situácie.

 

Otázka: Praktizujem Falun Gong niekoľko mesiacov a pripadá mi skutočne dobrý. Ale predtým som konvertoval k jednému náboženstvu a mám teraz dilemu. Učiteľ, prosím, poraďte mi.

Učiteľ: Kultivácia je vlastnou vecou človeka. Vy si vyberáte, ktorej kultivačnej ceste dáte prednosť. Keď sa chcete kultivovať v náboženstve, potom tak môžete spraviť. Keď sa chcete kultivovať v Dafa, potom sa môžete kultivovať v Dafa. Musíš tento krok spraviť sám. Keďže tiež vidím, že máš dilemu, potrebujem vidieť, ako spravíš tento krok. Čo sa budeš učiť je na tebe. Vysvetlil som mnoho princípov jasne. V Troch ríšach sa žiadni spravodliví Bohovia o ľudí nestarajú a žiadni spravodliví Bohovia nezachraňujú ľudí. To môžem povedať vám všetkým.

 

Otázka: Cítim, že nemám dosť času, takže si často skracujem čas spánku. Počíta sa to za pripútanosť?

Učiteľ: Nie, nepočíta. Keď si chcete nájsť večer nejaký čas na cvičenie, pretože váš čas je skutočne obmedzený a ste počas dňa zaneprázdnení, povedal by som, že je to výborné. Stav vášho tela nebude kvôli cvičeniu horší, ani nebudete trpieť kvôli nedostatku spánku. Tieto veci sa nestanú. Naopak, po cvičeniach budete spať tvrdo a budete sa cítiť energickejší. Je to určite takto.

 

Otázka: Kresťania a katolíci veria, že tam hore je len jeden Boh: Ježiš. Ako im môžeme pomôcť uveriť, že existuje viac ako jeden Boh?

Učiteľ: To je na nich. Vysvetlil som princípy. V skutočnosti v Starom i  Novom Zákone je napísané, že Ježiš nie je jediným Bohom. Minimálne tam bol pred Ježišom Jehova. V Starom aj v Novom Zákone bolo spomenutých mnoho iných nebeských Bohov. V starovekom Grécku učilo mnoho Bohov Fa tu medzi ľuďmi. Je na ľuďoch samotných, ako chápu tieto veci. V skutočnosti budhizmus tiež učil, že Šákjamuni nie je jediným Budhom. Samozrejme, Šákjamuni spomínal Budhu Amitábhu a šesť prapôvodných Budhov. Povedal, že Tathagátovia sú nespočítateľní ako zrnká piesku v rieke Ganga atď., a že je tu nespočítateľné množstvo veľkých Bódhisattiev. Ale niektorí mnísi trvajú na tom, že Šákjamuni je jediným Budhom. Ako môžu mať také predsudky a myslieť si, že Šákjamuni je jediným Budhom? Môžeme ich poprosiť, aby si prečítali Fa, a tak sa dozvedeli, ako to je. Je na nich, či to pochopia. Keď trvajú na držaní sa vlastného pochopenia, potom ich nechajte tak. My len ľuďom radíme, aby boli dobrí a nebudeme sem nikdy nikoho ťahať. Musíte si to zapamätať.

 

Otázka: Keďže kung človeka preberá jeho výzor, ako môže falošný Budha vytvorený ľudským uctievaním vziať človeku kung?

Učiteľ: Nemôže vziať človeku kung. Môže vziať len čchi bežnému človeku. Tak to je. Nemôže si vziať žiadnu energiu. Prečo by teda bral niečo z človeka? Je to preto, že je vytvorený uctievaním bežných ľudí a jeho ríša myšlienok je preto rovnaká ako úroveň bežných ľudí. Prečo ľudia kradnú? Pretože majú túto mentalitu.

 

Otázka: Môžu si tí učeníci, ktorí idú do iných rajov, priniesť so sebou Falun vo svojom bruchu po dovŕšení?

Učiteľ: Musíte sa len sústrediť na kultiváciu. Neviete, ako na tom ste. Iba usilovne praktizujte a robte trvalý pokrok. Mali by ste sa starať o to, ako dosiahnuť dovŕšenie, keďže to je vaša najvyššia priorita. Kultivovať sa a vrátiť sa tak rýchlo, ako je to možné, je pre vás najdôležitejšia vec. Nepremýšľajte o iných veciach. Ja, váš Majster, vám určite dám to najlepšie. (Potlesk) Pre koho je vytvorený nový vesmír a všetko, čo patrí budúcnosti? Nie sú vytvorené pre všetky životy? Nie je to tak? Rodičia chcú vždy dať svojim deťom to najlepšie. Zvlášť im chcú dať dobrú budúcnosť. Všetci majú tento zámer. (Potlesk)

 

Otázka: Keďže dovŕšenie sa udeje v krátkom okamihu, ako bude človek poznať Majstrove inštrukcie?

Učiteľ: Budete kontaktovaní, keď pôjdete dosiahnuť dovŕšenie. Mnoho vecí vám bude povedaných priamo. Nie je to tak, ako povedali niektorí ľudia, ktorí tvrdili, že dosiahli dovŕšenie. Všetci tí, ktorí hovoria, že sa dovŕšili, sa nedovŕšili.

 

Otázka: Ako by sme mali riešiť otázky spojené s náboženstvom pri propagovaní Fa západniarom?

Učiteľ: Ukážte im knihy, jednoducho ich nechajte prečítať si knihy. V tých knihách som vysvetlil veci týkajúce sa náboženstva veľmi jasne. Keď sa vás budú pýtať, odpovedzte iba podľa toho, čo je v knihách – spravte to tak a nebude žiaden problém.

 

Otázka: Trpím obrovskou bolesťou počas sedenia v meditácii. Je to dobrá vec, alebo je to tým, že mám tak veľa karmy, že musím pretrpieť takúto odplatu?

Učiteľ: Nie, toto nie je dôvodom. Nikto nie je počas meditácie bez bolesti. Niektorí z vás robievali aerobik, boli tanečníkmi alebo už dokázali sedieť v lotosovej pozícii. Títo ľudia mohli spraviť lotosovú pozíciu ľahko. Ale dovoľte mi povedať, že vtedy ste sa nekultivovali. Budete cítiť bolesť hneď ako sa začnete kultivovať. Určite nevynecháte odstraňovanie karmy cvičením len preto, že môžete sedieť v lotosovej pozícii. Keď sa kultivujete, potrebujete pomoc pri zlepšovaní sa.

 

Otázka: Keď si položím ruky na brucho pri ležaní v posteli, cítim, že sa rozťahujem smerom von ako valiace sa vlny. Obávam sa, či to nenaznačuje, že som praktizoval zlú cestu.

Učiteľ: Je to preto, že môžete cítiť premenu vášho tela od mikroskopickej úrovne k povrchu. Je to ako to, čo som povedal predtým: Premieňame vás z mikroskopickej úrovne k povrchu. Takže niektorí citliví ľudia to cítia. Čo ste cítili, je len kúsok. Je toho viac, čo nemôžete cítiť. Niektoré vnemy môžu byť dosť bolestivé. 

 

Otázka: Mal som mnoho tvrdých skúšok, keď som bol mladý. Teraz, keď som získal Fa, pomáhajú mi tieto ťažkosti v mojej kultivácii?

Učiteľ: Niektoré z nich môžu byť nápomocné. Keďže pre nikoho nie je ľahké získať Fa, ak je človeku predurčené získať Fa, možno kvôli tomu zažil ťažkosti v mnohých, premnohých minulých životoch. Takže si nemyslite, že pre vás bolo ľahké získať dnes Fa. Niektorí ľudia vydržali ťažkosti počas mnohých životov, len aby získali Fa, a keď nastane čas skutočne získať Fa, nejdú za tým. Je to veľká škoda! Prišli len kvôli tomu.... nemyslíte si, že je to škoda?

 

Otázka: Keď som sa spočiatku začal učiť Fa a zažíval nebezpečenstvo v snoch, stále som mal na pamäti, že treba zavolať Majstrovo meno. Ale v poslednom čase som na to častokrát zabudol a namiesto toho som s nimi bojoval. Prečo?

Učiteľ: Táto situácia je zriedkavá, veľmi zriedkavá. Ale sú tu skutočne výnimočné prípady. Po chvíli to prejde. Keď to budete ignorovať, nebude na tom záležať. Tak či tak, všetko bude po čase v poriadku. Keď voláte Majstra vždy, keď sa nachádzate v probléme, nie je to ďalšia pripútanosť? Okrem toho, mali by ste sa pozerať dovnútra kvôli príčinám toho, čo sa deje vo vašich snoch. Sú odrazom toho, že ste v určitom stave. Táto situácia sa často objavuje v taoistickom systéme kultivačných ciest. Je to obzvlášť bežné najmä v tých systémoch, kde ľudia praktizujú zároveň vnútornú aj vonkajšiu kultiváciu; čiže robia vnútornú kultiváciu a bojové umenia.

 

Otázka: Keď človek, ktorý zvykol trpieť depresiami a mal psychické problémy, opravdivo praktizuje kultiváciu, môže dosiahnuť dovŕšenie?

Učiteľ: Môže dosiahnuť dovŕšenie, keď sa skutočne kultivuje. Ale osoba v tejto situácii by nemala cvičiť na verejnosti, ako kvôli sebe, tak i kvôli Fa. Ak sa nedokáže vhodne správať a spôsobí škodu Fa, spravil niečo zlé. Takže najlepšie bude, keď bude cvičiť doma. Pokým sa kultivujete, budem na vás dozerať, nech cvičíte kdekoľvek. Ale to sa vzťahuje len na ľudí, ktorí sú schopní sa kultivovať. To znamená, musia mať vedomú myseľ a byť schopní prekonávať prekážky.

 

Otázka: Keď sa pozerám späť na prvú polovicu svojho života, cítim ľútosť a obviňujem sa. Ako žiak Falun Dafa, ako by som mal zvládnuť tento problém?

Učiteľ: Nestrachuj sa o nič – nechaj minulosť minulosťou. Pozerám sa len na tvoje srdce pre kultiváciu. Tvoj Majster sa postará o ostatné. Keď stále uvažuješ o veciach, ktoré sa stali predtým, stane sa to ďalším problémom a pripútanosťou. Takže sa o to už viac nestaraj. Len sa od základu zmeň od svojho vnútra až von a budeš novým človekom. To by si mal robiť. (Potlesk)

 

Otázka: Niekedy, keď čítam Čuan Falun, cítim, že moja tvár je len škrupinou a že moja vnútorná tvár číta. Prečo je to tak?

Učiteľ: Je to preto, že tvoja duša a mikroskopická časť tvojho tela prevažujú. Je to dobrá vec.

 

Otázka: Ako by sme mali chápať charakter a „ríšu“? Aký je medzi nimi vzťah?

Učiteľ: Nech ste v kultivácii dosiahli akúkoľvek úroveň, to je výška vášho charakteru a tiež vaša ríša. Nech vo vašej sfére mysle vznikajú akékoľvek myšlienky, budú korešpondovať s charakterom na tej úrovni. Ale toto nie je úplne tak, keď robíme kultiváciu medzi svetskými ľuďmi. Premieňame sa postupne z mikroskopickej úrovne von smerom k povrchu. Takže zatiaľ čo naša ľudská časť stále preberá ľudský výzor na povrchu, budeme mať bežné ľudské postoje, pokým sa nakoniec nedovŕšime a v tom čase sa všetko zmení. Musíme však byť na seba v našej kultivácii prísni a náš charakter musí byť lepší ako charakter bežného človeka.

 

Otázka: Keď robím cvičenie Držanie kolesa dve a pol hodiny ráno a meditáciu dve a pol hodiny večer, cvičím priveľa?

Učiteľ: Nenamietam, keď máte čas cvičiť viac. Cvičenie je dobrá vec. Ale keď to ide na úkor čítania, potom by som povedal, že to nie je správne. Je to preto, že čítanie a študovanie Fa je prioritou číslo jedna, zaisťuje to, že môžete byť od základu a skutočne premenení, a je to základný dôvod, prečo môžete ísť vyššie. Cvičenie je doplnkovým prostriedkom k dosiahnutiu dovŕšenia. Nemali by ste spraviť cvičenie vašou prvou prioritou a čítanie považovať za druhoradé. V žiadnom prípade to nemôžete to spraviť. Ak nemôžete dosiahnuť tú ríšu, ako vás vaša prax bude môcť niekam doviesť? Hoci mechanizmy sú automatické, nepostúpite bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíte. Ak váš charakter dosiahne tú úroveň a vy pochopíte princípy Fa čítaním knihy, váš kung okamžite vyletí hore. Preto sme nekládli príliš veľký dôraz na predlžovanie doby cvičenia. Ale cvičenie je stále nevyhnutné.

 

Otázka: Učiteľ, povedali ste, že pomocná duša človeka praktizujúca v určitom systéme nechala telo človeka praktizovať a potom bola zabitá a reinkarnovala sa opäť. Kultivovala sa s tým telom hlavná duša alebo pomocná duša?

Učiteľ: Dovoľte mi povedať: Často hovorím, že môžete ľahko vidieť úroveň ľudstva, ale je pre vás náročné zistiť, koľko tam je dimenzií. Pomocná duša ukončila všetky tie veci v časovom poli inej dimenzie. V časovom poli inej dimenzie sú stále časové polia tých iných dimenzií. Všetko to dokončil tam. A samozrejme to bola pomocná duša, čo sa kultivovala!

 

Otázka: Naša prekladová skupina preložila vaše texty pre niektorých západných študentov do angličtiny.

Učiteľ: Keď chcete zverejniť akékoľvek preložené materiály alebo publikovať a dať ich do obehu medzi ostatných študentov, musia byť prekontrolované Hlavnou asociáciou. To preto, že mnoho vecí môže ovplyvniť náš Dafa ako celok a to zahŕňa veci veľkej dôležitosti. Takže tieto materiály treba preveriť. Toto je najmä prípad nahrávok mojich prednášok Fa, keďže mnoho vecí nemá všeobecné použitie po tom, čo o nich hovorím. Ak majú byť publikované, musím ich upraviť a usporiadať do knižnej podoby, aby ich mohol čítať každý. Potom dokážu pomôcť študentom kultivovať sa a zlepšiť sa. Takže nikomu nie je dovolené [distribuovať veci z vlastnej iniciatívy]. Vysvetlil som to jasne. Hoci máme v úmysle robiť dobré veci pre Dafa vo všetkom, čo robíme, stále potrebujeme zvážiť ich vplyv na Dafa ako celok. Takže by sme sa mali k tejto veci stavať zodpovedne.

 

Otázka: V článku „Rozplynúť sa vo Fa“ Majster povedal, že by sme nemali tráviť veľa času diskusiám. Niektorí ľudia to pochopili tak, že by sme sa nemali zúčastňovať skupinového čítania.

Učiteľ: Mali by ste čítať a študovať Fa v skupine, a to okrem vášho samostatného čítania a študovania Fa. Oboje je nevyhnutné. Nechoďte z extrému do extrému.

 

Otázka: Cítim, že niektoré texty sú ťažšie na zapamätanie ako iné. Je to len klamlivý dojem?

Učiteľ: Niektoré veci, ktoré som napísal, skutočne nie je ľahké pochopiť, to je isté. Boli takto napísané z istého dôvodu. Nech ich pochopíte do akéhokoľvek stupňa, je to v poriadku. Akokoľvek ich chápete, nedostanete sa na scestie. Rozdiel je len v hĺbke pochopenia.

 

Otázka: Aby som sa naučil texty naspamäť, zvykol som si písať ich spamäti. Čo by som mal spraviť s týmito napísanými textami?

Učiteľ: Keď robíte takéto veci, mali by ste si udržiavať stav mysle kultivujúceho a byť úctivý k Učiteľovi a k Fa. V tomto prípade ich môžete spáliť. Oheň bežnej ľudskej spoločnosti nemôže nikdy dosiahnuť Bohov. Takže ich len spáľte, keď ich viac nepotrebujete. Môžete to spraviť takto, keďže toto je špeciálne obdobie v histórii. Ale knihy Dafa nemožno v žiadnom prípade spáliť.

 

Otázka: Je pripútanosťou u dlhoročného praktizujúceho, keď chce stále vidieť Majstra? Je to len ďalšia pripútanosť, keď nemôže zadržať slzy a stráca reč, keď vidí Majstra?

Učiteľ: Vaša túžba vidieť ma by nemala mať v sebe žiadnu pripútanosť. Ale myslím si, že dôvodom, prečo ma väčšina z vás chce vidieť, je to, že ste praktizovali kultiváciu v Dafa a Fa vyučovaný vaším Majstrom vás zachránil. Preto ma chcete vidieť. Čo sa týka toho, prečo strácate reč, keď ma uvidíte, je to kvôli zmenám vo vás a premene vášho tela. Nemôžete vidieť zmeny na povrchu. Ale vaša časť, ktorá bola dobre skultivovaná, vaša duša a vaša nepomýlená časť ich môžu vidieť. Posilnia sa hneď ako ma uvidia. Dokonca i keď sa posilnia len trošku, vaša ľudská časť sa stáva skutočne slabou. Vaše povrchové ja nevie, prečo tá vaša časť plače. Iná vaša časť vidí všetko, čo som pre vás spravil, čo nemôžete oplatiť žiadnymi slovami alebo prostriedkami. (Potlesk) Váš plač je odrazom vašej srdečnej vďaky, ktorú nemožno vyjadriť.

 

Otázka: Môžem vydržať veľkú bolesť zo sedenia v lotosovej pozícii. Ale ostatné časti môjho tela sa každú chvíľu prudko trhajú, čo mi zabraňuje vstúpiť do koncentrácie počas meditácie.

Učiteľ: Stále bude obdobie bolesti počas meditácie v lotosovom sede. Je to tak najmä vtedy, keď niektorí z vás nikdy predtým nesedeli v tejto pozícii a materiálna štruktúra vášho tela na povrchu nie je na to zvyknutá, a naviac sa odstraňuje vaša karma a všetko to mimoriadne bolí. Dokonca i keď ste schopní sedieť v lotosovej pozícii pol hodiny, stále budete cítiť veľkú bolesť po polhodinovej hranici. Spolu s bolesťou prichádza nepokoj a nervozita. Takže hoci mnísi, ktorí sa kultivovali v minulosti, vyzerali, že len sedia v meditácii, zlepšovali si zároveň svoj charakter. Ide len o to, že ich spôsob zlepšovania charakteru nebol taký priamy ako náš. Takže postupovali pomaly, ich kultivácia bola pomalá. Keď sa cítite nepokojní a nervózni, vaša karma sa snaží, aby ste zložili nohy. Keď ste odhodlaní, máte silnú vôľu a nedáte nohy dole, vaša myseľ sa v tomto procese zlepšuje. To je ďalší spôsob, ako sa zlepšiť skrz ťažkosti. Niekedy človek môže cítiť neznesiteľnú bolesť, cíti nevoľnosť, alebo má pocit na zvracanie. Reakcie sú z času na čas silné.

 

Otázka: Niektorí študenti si myslia, že sme už v konečnom, dobiehajúcom štádiu a potrebujeme využiť všetok svoj dostupný čas na štúdium Fa.

Učiteľ: Nikdy som nepovedal nič o „konečnom, dobiehajúcom štádiu.“ Keď chce niekto stráviť všetok svoj čas študovaním Fa a vzdať sa svojej práce, aby ostal doma, povedal by som, že poškodzuje Fa. každý, kto rozširuje tieto myšlienky, nech to robí ktokoľvek, je nezodpovedný k Fa a rovnako aj k sebe. Kto vás učil robiť veci ako vzdať sa práce alebo dokonca už viac nepracovať? Nepoškodzovali by ste Fa? Povedal som, že ľudia taktiež potvrdzujú Fa. Samozrejme, niektorí ľudia uvažujú: „Ako môžu ľudia potvrdzovať Fa?“ Premýšľajte o tom, všetci. Fa vás môže zachrániť, to je isté. Takže ako môžu ľudia potvrdiť Fa? Na tejto úrovni, úrovni bežných ľudí, keby ste sa všetci správali zle, ako svetskí ľudia, ľudia by povedali: „Pozrite ako sa tí praktizujúci Falun Gongu správajú.“ Keď sa všetci činíme dobre, dokážeme sa držať štandardu praktizujúceho, sme čestní a charakterní učeníci, ktorí robia kultiváciu – premýšľajte o tom – ľudia si pomyslia: „Och, to sú praktizujúci Falun Gongu. Sú takí dobrí.“ Keď dokážete byť dôveryhodný všade, kam idete a byť dobrým človekom kdekoľvek ste, ľudia povedia, že Falun Gong je skutočne dobrý a že tento Dafa je skutočne dobrý. Nepotvrdzujete potom Dafa v tejto forme medzi bežnými ľuďmi? Nedáva to zmysel? Takže keď sa naše vlastné správanie neprispôsobuje Dafa, nielenže nemôžeme potvrdiť Fa, ale taktiež poškvrňujeme a poškodzujeme Fa. Fa vás môže zachrániť, ale vy ho poškodzujete – ako beriete tieto veci? Ako ste hodnotení? Kultivácia je vážna. Ako sa môže človek obalený karmou kultivovať k dovŕšeniu, keď to neberie vážne? Je niečo v tomto svete väčšie a vážnejšie ako toto?

 

Otázka: Niektorí učení ľudia sa necítia dobre pri čítaní Čuan Faluna. Nie sú zvyknutí na štýl knihy, ktorý je odlišný od štýlu akademických textov. Má to niečo spoločné s predurčeným vzťahom jednotlivca alebo s karmou?

Učiteľ: Je to pre takýchto učených ľudí prekážkou v získaní Fa, takže to musia prekonať.  Sú blokovaní svojimi predpojatými názormi. Niektorí ľudia môžu nesúhlasiť, keď nazvem koncepty sformované v modernej literatúre novým štýlom pa-ku.[2] Ale oni skutočne zafixovali významy slov a fráz tým, že im dali definície, takže slová a frázy strácajú svoj hlbší vnútorný zmysel. To sa týka dnešného jazyka, všedného a jednoduchého jazyka. Svojimi fixnými definíciami môže vyjadriť len najpovrchnejšie významy a je ďaleko od vhodného jazyka pre vyjadrenie Fa.  Niektorí ľudia hovoria, že Učiteľove knihy nezodpovedajú modernej gramatike. Úplne súhlasím. Skutočne sa nedržia modernej gramatiky. Ale uvažovali ste o tomto: Fa vytvoril životné podmienky a prostredia pre bytosti na rôznych úrovniach, vrátane ľudských jazykov a ich písomných systémov. Inými slovami, kultúra, ktorú má dnešné ľudstvo, bola vytvorená Fa. Takže v tomto prípade, ako by mohol byť Dafa vesmíru obmedzený gramatickými štandardmi ľudského jazyka? My len využívame ľudský jazyk a gramatiku, aby sme vyjadrili Fa. Čo sa týka toho, ako ho použiť, to je na nás. Používam ho tak, aby mi umožnil  vyjadriť hlbšie významy Fa. Takže som úplne prelomil obmedzenia modernej gramatiky a nenasledoval som jej pravidlá ani normy. To isté platí, keď vyučujem Fa – nenasledujem štandardizovaný jazyk. Len týmto spôsobom môžem vyjadriť Fa jasne. Takto to je. Fa – Fa vesmíru, ktorý je taký nesmierny – nemôže byť obmedzovaný gramatikou ľudského jazyka. Ja len využívam ľudský jazyk. Čo sa týka toho, ako ho používam, prispôsobujem ho tak, ako chcem. Pokým Fa môže byť vyjadrený, prispôsobujem ho takým spôsobom, ktorý umožní jasne to vyjadriť. Navyše Fa vytvára nový jazyk a kultúru pre budúce ľudstvo. Všetko sa vráti do svojho optimálneho stavu. Takže je len prirodzené, že v tejto chvíli ľudia nie sú zvyknutí na to, ako používam jazyk.

 

Otázka: V minulosti som si zranil nohu, ale dokázal som sedieť v lotosovej pozícii. Neskôr som však už tak nedokázal sedieť, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažím. Čo je príčinou?

Učiteľ: Vlastne by si sa mal spýtať seba, čo je príčinou. Je to preto, že nie si usilovný v štúdiu Fa? Alebo si spravil niečo zlé, ale odmietol si napraviť svoje spôsoby, alebo si nerozpoznal ten problém? Keď dnes riešite veci skutočne dobre a to, čo ste spravili, spĺňa štandard Fa, určite budete schopní predĺžiť vaše sedenie v lotosovej pozícii na dvadsať minút, keď ste predtým mohli vydržať len desať. Mnohí naši študenti to zažili. Veci nie sú absolútne. Scenár, ktorý si opísal, by sa tiež mohol objaviť, keď v tom čase potrebuješ odstrániť mnoho karmy.

 

Otázka: Prijal som nejaké odkazy. Ako môžem rozpoznať, či prišli od osvietenej bytosti alebo z mojich vlastných myšlienok?

Učiteľ: Nevenujte pozornosť žiadnym odkazom, ktoré dostanete. Inak si k nim vytvoríte pripútanosť. Potom sa budú pokúšať vyrušovať vás, posielať vám odkazy takým alebo onakým spôsobom a zasahovať do vás. Je dobré, že máte túto schopnosť a že nebola uzamknutá. Ale musíte to dobre zvládnuť. Nevenujte pozornosť akýmkoľvek odkazom, ktoré dostanete. Keď ich počujete alebo ich vidíte, len ich nechajte tak a nevenujte im pozornosť. Len sa pevne držte kultivácie v Dafa. Princípy boli napísané v slovách – prečo by ste sa stále starali o nejaké odkazy? Spadnete, ak budete podvedení falošným odkazom. Je to takto jednoduché. Takže buďte v tomto na pozore.

 

Otázka: Keď bytosť, ktorá bola vytvorená v dimenzii vysokej úrovne, spadne dole, ale vykultivuje sa znova späť, je tam rozdiel oproti tej pôvodnej?

Učiteľ: Bytosti na vysokých úrovniach nepadajú tak ľahko ako si ľudia predstavujú. Ako by to mohlo byť také jednoduché? Ale táto situácia existuje. Čo sa týka kultivovania sa späť, to je ešte ťažšie – v žiadnom prípade to nie je také jednoduché ako tých pár slov, ktoré ste napísali. Viete ako ste dokázali získať Fa? Museli ste sa reinkarnovať na Zemi, museli ste sa narodiť v správnom období, keď sa narodila osoba, ktorá vás mala zachrániť, potrebovali ste príležitosť stretnúť Veľkú osvietenú bytosť, ktorá zachraňuje ľudí a museli ste počuť tento Fa. Určite to neprišlo jednoducho. A keď ste už skutočne získali Fa, stále musíte dokázať vytrvať v kultivácii. V dávnych časoch mali niektorí Šákjamuniho žiaci pochybnosti o Dharme, ktorú učil. Niektorí načúvali jeho učeniu a potom sa rozhodli v ten deň prijať rúcho, ale potom, keď sa začali v noci nudiť, odhodili svoje rúcha a utiekli. To sa občas stávalo. Mnoho rokov po tom, čo Budha opustil svet, si ľudia postupne uvedomili, že to bola pravda a začali si to vážiť. Keď sa naozaj môžete kultivovať nahor, nie je tam žiaden rozdiel.

 

Otázka: Vysvetlite prosím konkrétny vnútorný význam slov „mudrc, opierajúc sa o svoju schopnosť pochopenia, môže dosiahnuť dovŕšenie“ a „Keď sa pravda odhalí“.

Učiteľ: Mudrc, opierajúc sa o svoju schopnosť pochopenia, môže dosiahnuť dovŕšenie. Dovoľte mi povedať toto: Väčšina z vás, čo tu sedí, sa opiera o svoje osvietenie. Neukazujem vám pravdu, pretože sa obávam, že by ste si potom mohli vyvinúť pripútanosť. Takže takto sa to robí. Keď môžete vydržať, pokračovať vo svojej kultivácii a kultivovať sa usilovne a zlepšovať sa, potom by som povedal, že ste skutočne skvelí. Každý vás bude obdivovať, keď sa tam hore konečne v budúcnosti vykultivujete. Hovorí sa tomu „dosiahnuť dovŕšenie cestou osvietenia.“ Keď človek všetko vidí a prejavuje nadprirodzené sily, jeho kultivácia bude postupovať pomaly. A keby vám bolo všetko skutočne ukázané, vaša kultivácia by sa nerátala. Ak by sme odhalili čo i len kúsok bludiska, tí, ktorí prišli z veľmi vysokých úrovní, by sa nemohli vrátiť. Takže nech ste prišli z akejkoľvek úrovne, musíme to robiť týmto spôsobom. Bude ťažké  kultivovať sa potom, čo bude pravda odhalená, keďže požiadavky na ľudí budú veľmi vysoké, kultivačná forma bude prísna a ľudia nebudú postupovať tak rýchlo.

 

Otázka: Je rozbitie vajíčka zabitím?

Učiteľ: Človek by sa mal kultivovať dôstojne. Vlastne som vám predtým vysvetlil tento princíp dosť jasne. Žijete ľudský život. Možno nejete mäso, ale možno ho vaša rodina je. Vy sa kultivujete, ale členovia vašej rodiny možno nie. Môžeme sa kultivovať, zatiaľ čo sa prispôsobujeme svetským ľuďom do najväčšieho rozsahu. Zamerajte sa na podstatné veci a kultivujte sa dôstojne a tieto veci ľahko zvládnete. Je to akoby sa človek mohol stať Budhom pomocou vegetariánstva – to je vtip. [Tým, že neje mäso], opúšťa človek jednu pripútanosť. To znamená, že nie je pripútaný k mäsu alebo k mäsovým pokrmom, čo je len jednou pripútanosťou. Ale je tak mnoho pripútaností, ktoré musí človek opustiť. Ako by sa niekto mohol stať Budhom vzdaním sa len jednej pripútanosti? To je absolútne nemožné. Takže aby sme vám umožnili kultivovať sa normálne medzi bežnými ľuďmi, otvorili sme v tomto ohľade najvhodnejšie dvere. Keď chcete jesť vajíčka, môžete to robiť, pokiaľ ste schopní. Ale nevzťahuje sa to na kultivujúcich mníchov, mníšky a pustovníkov.

 

Otázka: Ako sa môžeme rýchlejšie zbaviť dobre ukrytých pripútaností hlboko vo svojom vnútri?

Učiteľ: Poukážem vám na ne. Mojou jedinou obavou je, že ich neopustíte v správnom čase. Určite na ne poukážem. Všetky vaše pripútanosti vám budú odhalené. Dokonca i keď na ne nepoukážem ja, spravia to iní. Môže sa to stať, keď máte problém, počas ktorého je vaša pripútanosť zasiahnutá. Len mám obavy, že namiesto premýšľania o týchto pripútanostiach budete hľadať príčinu vonku. Určite vám na ne poukážem, môžete s tým rátať.

 

Otázka: Ako váš žiak, som pripravený ísť s vami kedykoľvek. Budem si toho vedomý, keď príde veľkolepá chvíľa dovŕšenia?

Učiteľ: Tí, ktorí by sa mali dovŕšiť, nebudú vynechaní. Len sa sústreďte na kultiváciu a nestarajte sa o nič iné. Povedal som vám príbeh o Arhatovi, však? Človek sa nemôže dovŕšiť, keď sa bojí, alebo keď sa príliš raduje. Takže keď sa chcete prostredníctvom kultivácie dovŕšiť dokonca na vyššiu ríšu, požiadavky sú ešte vyššie. Odhoďte všetky vaše pripútanosti. Keď máte v tej chvíli nečisté myšlienky, budete ťahaní späť a skutočne sa nedokážete dovŕšiť.

 

Otázka: Učiteľ vysvetľuje Fa čoraz jednoznačnejšie. Nepotrebujeme sa už k veciam osvietiť. Môže sa toto rátať za kultiváciu?

Učiteľ: Hoci tu sedíte a počúvate, čo hovorím, každý z vás má určite odlišné pochopenie úmerné vašim odlišným úrovniam. (Potlesk) Je to jednoducho tak, ako som povedal: Hoci to, čo som vám povedal, sú pravdy takej vysokej úrovne, stále vám hovorím len ich povrchný význam. Nie je vám dovolené vedieť skutočné veci. Dokonca i keby ste o nich vedeli, stále by pre vás bolo ťažké kultivovať sa. Hovoril som len o princípoch, neukázal som vám pravdu. Takže ste stále v bludisku. Sú tu ľudia, čo veria, i takí, čo pochybujú.

 

Otázka: Je pre nás dobré mať skupinové čítanie Čuan Faluna trikrát v týždni bez trávenia času diskusiami?

Učiteľ: To je v poriadku. O čom potrebujete toľko rozprávať? Čítajte knihu od začiatku do konca a využite všetok svoj čas na študovanie Fa. (Potlesk) Samozrejme, je tiež nevyhnutné nájsť si nejaký čas na prediskutovanie vašich skúseností a pochopení. Môžete zdieľať potom, čo  docvičíte.

 

Otázka: Aký vplyv má úroveň vzdelania človeka na jeho schopnosť porozumenia?

Učiteľ: Má to nejaký vplyv. Keď ste negramotní, potom nemôžete čítať knihu. Keď nepoznáte všetky slová, bude pre vás náročné čítať knihu. Moderní ľudia sú sformovaní modernou vedou, takže nemám inú možnosť ako začleniť modernú vedu a modernú kultúru, keď vysvetľujem veci. Keď nerozumiete významu pojmov, bude to mať vplyv a bude pre vás ťažšie študovať Fa. Ale nebude vám chýbať nič, pokiaľ je v tom vaše srdce.

 

Otázka: Sužuje ma romantická láska. Vždy keď mám hádku s mojím priateľom, okamžite sa s ním chcem rozísť. Potom mám pocit, že sa snažím vyhnúť problému. Keď sa dáme opäť dokopy, bude to pripútanosť k romantickej láske?

Učiteľ: Toto sú dve rozdielne veci. Dovoľte mi povedať toto: pokým sa neodpútate od bežnej ľudskej spoločnosti, pokým sa nedovŕšite, stále budete mať city. Je to jeden zo spôsobov, ako zaistiť, že sa môžete kultivovať v bežnej ľudskej spoločnosti. Keďže máte city, vaše srdce nimi bude ovplyvnené. Čo môžete robiť je pokúšať sa čo najlepšie potlačiť ich a čo najviac sa snažiť ostať v stave, v akom by praktizujúci mal byť a nesprávať sa ako svetský človek, ktorý robí všetko, čo cíti. Prinajmenšom by ste mali byť dobrým človekom a to vás odlišuje od svetského človeka. Potom keď si chcete nájsť priateľa alebo priateľku a vziať sa, samozrejme vás to neovplyvní. V takomto vzťahu sú tie veci. Povedali sme, že by sme sa mali kultivovať, zatiaľ čo sa čo najviac prispôsobujeme bežnej ľudskej spoločnosti. Keď jednoducho nechcete priateľa alebo priateľku a nechcete vstúpiť do manželstva v tomto živote, potom je to osobné rozhodnutie. Keď nechcete vstúpiť do manželstva, potom nevstupujte. Nebudeme vás nútiť. Inými slovami, takto to funguje. Ale ako žiaci, musíte praktizovať sebakontrolu a správať sa vhodne.

 

Otázka: Keď sa ma priatelia pýtajú na osobné veci, môžem klamať?

Učiteľ: Keď im to nechcete  povedať, potom nehovorte. Pokúste sa nepovedať o nich nič. Všetko, o čom ľudia hovoria, sú takéto veci. Stačí, ak to zvládnete spôsobom, ktorý vám umožňuje kultivovať sa, zatiaľ čo sa prispôsobujete čo najviac bežnej ľudskej spoločnosti a zároveň napĺňate štandard praktizujúceho.

 

Otázka: Môže človek klamať, aby sa vyhol nežiadúcim problémom za podmienky, že to nikomu neublíži?

Učiteľ: Veci sú v ľudskom svete dosť komplikované. Problémy vzniknuté za rôznych, komplikovaných okolností sú mimoriadne zložité. Ale môžem vám povedať, že kultivujúci neklame. Keď musíte povedať klamstvo, aby ste zabránili veciam ako vražda alebo podpaľačstvo, potom nikto nemôže povedať, že ste sa mýlili. Takže čo sa týka toho, ako zachovať správnu rovnováhu, nemyslím si, že je to pre praktizujúceho ťažké. Vlastne je mnoho vecí, o ktorých nehovoríme, keď nechceme.

 

Otázka: Kultivujem sa už rok, ale stále nedokážem sedieť v lotosovej pozícii. Čím dlhšie sa mi to nedarí, tým mám viac obáv.

Učiteľ: Nerobte si starosti. Keď skutočne nedokážete sedieť v lotosovom sede, nezakážeme vám dovŕšiť sa len kvôli tomu. Ale ako kultivujúci by ste v lotosovej pozícii mali sedieť. Dovoľte mi povedať – a to nie je vtip – keď sa praktizujúci kultivoval veľmi dobre, ale nemôže sedieť v lotosovej pozícii, Bódhisattvy tam hore si zakrývajú ústa a smejú sa na ňom. Je to pravda. Ale nebuďte znepokojení. Príde to postupne. Nikdy som nepovedal, že dochádza čas. 

 

Otázka: Prečo keď robím cvičenia alebo študujem Fa, rozhorúči sa mi spodná časť chrbta?

Učiteľ: V priebehu kultivácie človek zažije všetky druhy rôznych stavov, budú ich desaťtisíce a prídu všetky druhy situácií. Mohli by ste sa stále kultivovať, keby ste sa ma zakaždým na ne pýtali? Boli by ste stále kultivujúcim? Takže sa o tieto veci neobávajte, len ich nechajte vyvíjať sa prirodzene. Kultivujúcemu neprekáža horúčava ani chlad. A z vetra nemôžete prechladnúť.

 

Otázka: Je predurčené, či manžel a manželka budú mať dobrý vzťah?

Učiteľ: Nie je to niečo predurčené, ale mohol by to byť výsledok karmickej odplaty alebo karmy človeka. Vo väčšine prípadov je svadba výsledkom predurčeného vzťahu vytvoreného v minulom živote. To sa týka väčšiny prípadov, ale nie je to tak vždy.

 

Otázka: Môže praktizujúci Dafa uctievať Bódhisattvu Avalokitéšvaru?

Učiteľ: Čítajte knihu. Neodpoviem na vašu otázku. Mnoho študentov sa spýtalo: „Učiteľ, prečo neprídete do našej krajiny? Prečo neprídete do našej oblasti?“ Nie je to tak, že by som neprišiel. Čakám na vaše pochopenie Fa, aby dosiahlo určitú úroveň a aby ste viac dozreli. Potom prídem. Vtedy z toho budete mať viac. (Potlesk) Ak by som niekde šiel a spýtali by ste sa ma, čo je Falun Gong, moja cesta by bola zbytočná, nie? Je to ako s touto otázkou. Náš čas je obmedzený. Ak namiesto čítania knihy sa ma tu chcete spýtať, či môžete uctievať Avalokitéšvaru, potom je pre mňa márne učiť vás Fa. Nie je to tak?

 

Otázka: Učiteľ raz povedal: „Nie som vo Fa.“ Ako by sme to mali chápať?

Učiteľ: Prečo je ťažké tomu rozumieť? Nemôžem byť mimo vesmíru? (Hlasný potlesk)

 

Otázka: Jednu noc som okolo tretej hodiny pozoroval hviezdy. Videl som ich ku mne prichádzať z diaľky oblohy, pokým neboli len niekoľko desiatok metrov odo mňa. Znervóznel som a potom zmizli.

Učiteľ: Videné z inej dimenzie, žiadny objekt v tomto vesmíre nie je statický a všetky formy existencie objektov nie sú také, aké sú tu. Taktiež štruktúra časového poľa tamtej dimenzie je úplne odlišná od tej v našej dimenzii. Takže to nemôžete vysvetliť žiadnymi konceptmi tejto dimenzie. Je dobré, že ste videli, čo ste videli.

 

Otázka: Niektorí študenti spravili kópie Čuan Falunu (II), sami ich vytlačili  a šírili ich na cvičebných miestach.

Učiteľ: Zastavili sme tlač Čuan Falunu (II), pretože niečo z jeho obsahu sa dotklo háklivých otázok budhizmu. Takže sme sa čo najviac snažili nejsť do toho. V každom prípade sme ich prestali tlačiť. Je v poriadku, keď ste si zohnali kópiu pre vaše vlastné použitie. Ale nemôžete tlačiť kópie a rozdávať ich alebo distribuovať ich iným.

 

Otázka: Zvykol som zapaľovať kadidlo počas hrania na čínskej citare. Môžem to stále robiť?

Učiteľ: Môžete, keďže toto nie je časťou kultivácie. Pálenie kadidla počas hrania na čínskej citare je tak ako hudba, šach, kaligrafia alebo maľovanie druhom kultúrnej záľuby z dávnej Číny. Nenamietam voči tomu. Avšak keď si zvýšite vašu úroveň v kultivácii, postupne zistíte, že vaše bežné ľudské záľuby budú čoraz slabšie. Ale do ničoho sa v tejto chvíli nenúťte.

 

Otázka: Niektorí ľudia si myslia, že menej diskusie a viac študovania Fa znamená čítať Čuan Falun a ostatné knihy, ktoré sú dovolené, znova a znova. Myslím si, že to je obmedzené pochopenie.

Učiteľ: Vlastne by ste mali jednoducho čítať Fa viac. Je v poriadku dať si prestávku, keď ste z čítania unavení a potom rozprávať o tom, čo ste sa naučili. Ale poviem vám, nemali by ste komentovať, či je Fa dobrý alebo nie. A nestrácajte toľko času rozprávaním o sebe. Mali by ste čítať Fa veľa, čítať knihu viac. Nie je to tak? Človek je ako nádoba a je tým, čo obsahuje. Keď obsahuje Fa, prispôsobil sa Fa, keď je naplnený špinou, je špinou.

 

Otázka: Piate cvičenie trvá dlho. Ako by sme mali sledovať čas?

Učiteľ: Nie je na to žiadna konkrétna požiadavka. Robte to podľa vašich možností, nie je tu žiadna špeciálna požiadavka. Keď robíte všetkých päť cvičení za sebou, trvá to dlho. Takže keď to ešte nedokážete, môžete prestať v polovici, chvíľu si odpočinúť a potom pokračovať. Ale musíte sa držať vysokého štandardu a  čo najviac sa snažiť vydržať.

 

Otázka: Čas pre kultiváciu je obmedzený. Ako by sme si mali vhodne vyčleniť čas na cvičenia a štúdium Fa?

Učiteľ: Nie je tu žiadny špeciálny pomer. [Keď hovorím, že] čas pre štúdium Fa je obmedzený, je to preto, aby vás to podporilo v usilovnosti a robení pokroku. Nikdy som nehovoril nič o tom, čo sa stane neskôr. Len choďte študovať a kultivujte sa. Čo sa týka vyčlenenia si času na cvičenie a štúdium Fa, je postačujúce, ak čítate Fa veľa a cvičíte ráno alebo večer. Niektorí ľudia vstávajú uprostred noci, aby robili meditáciu a to je tiež v poriadku.

 

Otázka: Keďže cvičenie doma a v skupine má ten istý výsledok, je pre nás stále nevyhnutné cestovať hodinu a pol, aby sme sa zúčastnili týždenného skupinového cvičenia?

Učiteľ: Cvičenie doma a vonku má rovnaké výsledky. Ale na rozdiel od cvičenia vonku, keď cvičíte doma, chýba vám vonkajší faktor, ktorý vás núti robiť cvičenia. Napríklad, keď každý sedí v lotosovom sede a vy cítite veľa bolesti, môžete vidieť, že nikto nedáva nohy dole, a tak by ste boli zahanbení, keby ste ich vy zložili. To vás potom núti predĺžiť čas cvičenia. Na cvičebnom mieste každý hovorí a správa sa podľa Dafa, ako učeník. Toto naše prostredie je najcennejšie. Žiadne iné prostredie nie je také čisté ako naše. Toto doma nedostanete. Navyše, ľudia majú tendenciu byť doma nedbalejší. Niekedy môžu cvičiť viac, inokedy menej; niekedy môžu byť usilovní a robiť neustály pokrok, inokedy nie sú usilovní. Môžu to trochu zanedbať. Keď skutočne budete mať disciplínu v kultivovaní sa, potom sú účinky rovnaké. Ale keďže máte stále bežné ľudské myšlienky a nie je pre vás samých možné prinútiť sa tak dobre, hovorím vám, aby ste chodili von a cvičili spolu.

Taktiež, vždy sme hovorili o propagovaní Fa druhým, aby mohlo viac ľudí získať Fa. Napadlo vám, že miesto, kde mnohí z nás cvičia spolu, je najlepším spôsobom ako propagovať Fa druhým? Prečo to nejdete podporiť a potvrdiť to? Samozrejme, pre tých z vás, ktorí žijete ďaleko a zdá sa vám nepraktické prísť, môžete robiť cvičenia doma. Keď tam bude neskôr viac ľudí, môžete založiť cvičebné miesto pri vašom dome. Potom by to bolo praktickejšie.

 

Odpovedal som vám na všetky otázky. Niektorí ma poprosili, aby som urobil veľké znaky rúk. (Potlesk). Ako sa zdá, váš hlasný potlesk hovorí, že chcete, aby som ich spravil, však? V poriadku. Spravím pre vás veľké znaky rúk.

 [1] Taoistický nesmrteľný, známy ako zakladateľ tajči.

[2] Pa-ku (bagu) - čínsky štýl písania, ktorý je charakteristický veľkými obmedzeniami.