FALUN DAFA

 

Základy pre ďalší pokrok

(Diel  II)

 

 

(Slovenská verzia)

 

 

 

 

Li  Chung-č’

 

 

Preklad aktualizovaný v máji 2018

 

 


Obsah

 

Opravdivá povaha sa ukáže. 4

Niekoľko mojich myšlienok. 4

Stabilita. 7

Venovanie pre ruskú verziu Falun Dafa. 8

Ďalšie komentáre k povere (mi xin) 8

Fotografia Majstra: V tichosti pozorujúc svet 10

Vlastné srdce čisté a jasné. 10

K dovŕšeniu. 11

Taiwanskej Fa konferencii 14

Zmienka o proroctvách. 14

Používanie podľa vlastnej vôle. 16

Odstráňte rušivé zasahovanie. 17

Vyhlásenie. 18

Racionalita. 19

Odstráňte svoje posledné pripútanosti 20

Komentár I. 23

Zaduste zlo. 23

Za hranice znášanlivosti 24

Blahoželanie. 25

Fa konferencii na Floride. 26

Napravovanie kolosálnej nebeskej klenby. 26

Donucovanie nemôže zmeniť ľudské srdcia. 27

Správa. 28

Návrh. 29

Spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa sú mocné. 32

Veľkoleposť učeníkov. 33

Prísahy Bohov sa napĺňajú. 34

Žiadna politika. 35

Komentár  II. 36

Dve pozície rúk pri vysielaní spravodlivých myšlienok. 37

Čo sú nadprirodzené schopnosti 38

Všetkým žiakom na Severskej Fa konferencii 39

Dafa je nezničiteľný. 40

Dešifrovanie posledných troch oktáv z Básne o slivkovom kvete. 42

Náprava Fa a kultivácia. 45

Účinok spravodlivých myšlienok. 46

O článku „Dôstojnosť Dafa“. 48

Dafa je všezahŕňajúci 48

Učeníci Dafa obdobia nápravy Fa. 51

Tiež pár slovami 53

Cesta. 54

Európskej webstránke Čistá harmónia. 56

Od Majstra Druhej konferencii Dafa v Rusku. 57

Chlad jesenných vetrov. 57

Predpovedanie nápravy Fa ľudského sveta. 58

 


Opravdivá povaha sa ukáže

Pevne kultivujte Dafa, srdce nepohnuté

Zvyšovanie úrovne, to je to základné

Zoči-voči skúškam opravdivá povaha sa ukáže

Dosiahnite Dovŕšenie, staňte sa Budhom, Tao, Bohom

 

Li Chung-č'

8. mája 1999

 

Niekoľko mojich myšlienok

V poslednom čase bolo v správach, že Čína sa ako výmenu za zníženie svojho prebytku v obchode s USA o 500 miliónov dolárov pokúša o moje vydanie späť do Číny. Rád by som urobil k tejto otázke niekoľko komentárov. Ja iba učím ľudí byť dobrými, pričom bezvýhradne pomáham ľuďom odstrániť ich choroby a umožňujem im dosiahnuť vyššie sféry mysle. Neprijímam žiadnu peňažnú ani materiálnu odmenu. Všetko toto malo kladný vplyv na spoločnosť a ľudstvo, ľudským srdciam to prinieslo dobrotu a ľudská morálka sa pozdvihla. Sú toto dôvody, prečo sa pokúšajú o moje vydanie? Chcú, aby som sa vrátil do Číny preto, aby viac ľudí mohlo získať Fa a kultivovať svoje srdcia a myseľ? Ak je to tak, potom prosím nenechajte krajinu stratiť 500 miliónov dolárov uzavretím takéhoto obchodu. Môžem sa vrátiť sám.

Počul som však, že ľudia, ktorí sú obvykle vydávaní, sú vojnoví zločinci, verejní nepriatelia alebo páchatelia zločinov. Ak je to tak, neviem do ktorej z uvedených kategórii by som patril.

V skutočnosti stále učím ľudí, aby sa správali podľa štandardu Zhen-Shan-Ren. Takže som prirodzene tiež išiel príkladom. V čase, keď učeníci Falun Gongu a ja sám sme boli bezdôvodne kritizovaní a zaobchádzalo sa s nami nespravodlivo, vždy sme preukazovali srdce veľkého súcitu a tolerancie a vydržali sme to všetko potichu, aby sme dali vláde dostatočný čas na to, aby nás pochopila. Takáto tolerancia však vôbec neznamená, že sa učeníci Falun Gongu a ja niečoho bojíme. Treba vedieť, že hneď ako sa človek dozvie pravdu a skutočný zmysel života, nebude ľutovať vzdať sa ho kvôli tomu. Neberte naše srdcia milosrdenstva a veľkej tolerancie ako bojazlivé a nezvyšujte preto úsilie na dosiahnutie čohokoľvek, čo chcete. V skutočnosti tí ľudia, ktorí sa stali osvietenými, sú praktizujúcimi, ktorí pochopili pravdivý zmysel života. Neoznačujte tiež praktizujúcich Falun Gongu za ľudí, ktorí sa zapojili do údajnej „povery“. Je tak mnoho vecí, ktoré ľudstvo a veda ešte nechápe. Čo sa týka náboženstiev, neexistujú tiež ako výsledok viery v bohov? V skutočnosti sú to iba pravé náboženstvá a starodávne viery v bohov, ktoré dovolili morálke ľudskej spoločnosti, aby sa udržiavala po niekoľko tisíc rokov, čo umožnilo existenciu dnešného ľudstva – to zahŕňa vás, mňa, jeho, a tak ďalej. Ak by to tak nebolo, ľudstvo by spáchalo hriechy už dávno, čo by viedlo ku katastrofám. Ľudskí predkovia by pravdepodobne dávno vyhynuli a dnešné udalosti by sa nikdy neuskutočnili. Ľudská morálka je v skutočnosti mimoriadne dôležitá. Ak si ľudia nevážia cnosť, môžu sa dopustiť najrôznejších druhov zlých skutkov, čo je pre ľudstvo mimoriadne nebezpečné. To je to, čo môžem ľuďom povedať. V skutočnosti nemám úmysel robiť niečo pre spoločnosť, ani si neželám zapojiť sa do záležitostí svetských ľudí, a už vôbec nechcem vziať niekomu moc. Nie každý považuje moc za takú dôležitú. Nehovorí sa medzi ľuďmi, že „každý má svoje ambície“? Ja si len želám umožniť získať Fa ľuďom, čo môžu praktizovať kultiváciu, ako aj naučiť ich ako si skutočne zlepšiť svoj xinxing, to znamená, zlepšiť si svoju morálnu úroveň. Navyše, nie každý sa príde učiť Falun Gong. Avšak veci, ktoré robím, určite nemajú žiadne spojenie s politikou. Pre krajinu alebo národ je predsa dobré mať praktizujúcich, ktorých srdcia si osvojili dobrotu a ktorých úroveň morálky sa zlepšila. Ako to môže byť označované za zlé náboženstvo, ak pomáha ľuďom vyliečiť si svoje choroby a zostať zdravými, pričom zvyšuje ľudskú morálnu úroveň? Každý praktizujúci Falun Gongu je členom spoločnosti a každý má svoju prácu alebo profesiu. Oni iba chodia do parkov, aby pol hodinu až hodinu každé ráno robili cvičenia Falun Gongu a potom idú do práce. Nemáme žiadne povinné náboženské pravidlá, nemáme ani chrámy, kostoly, či náboženské rituály. Ľudia môžu prísť, aby sa to naučili, alebo odísť, ako chcú – neexistuje záväzné členstvo. V akom ohľade to má niečo spoločného s náboženstvom? Čo sa týka nálepky „zlé“, ako by mohlo učenie ľudí byť dobrými, liečenie chorôb a udržiavanie ich zdravia a to všetko bez prijímania nejakých peňazí spadať do kategórie „zlého“? Alebo by niečo malo byť považované za zlé, lebo je to mimo oblasť teórií komunizmu? Okrem toho viem, že zlé náboženstvo je jednoducho zlým náboženstvom a nie je na vláde, aby o tom rozhodla. Malo by sa zlé náboženstvo nazývať „poctivým“, keď sa zhoduje s pohľadom niektorých ľudí vo vláde? Naopak, malo by sa spravodlivé náboženstvo nazývať zlým, ak sa nezhoduje s ich pohľadom?

V skutočnosti presne viem, prečo sú niektorí ľudia tvrdošijne proti Falun Gongu. Tak ako hlásili médiá, je príliš veľa ľudí, ktorí praktizujú Falun Gong. Sto miliónov ľudí skutočne nie je žiadne malé číslo. Avšak prečo sa obávať, že budeme mať príliš veľa  dobrých ľudí? Nie je pravda, že čím viac dobrých ľudí, tým lepšie a čím menej zlých ľudí, tým lepšie? Ja, Li Chung-č’, nepodmienene pomáham praktizujúcim zlepšiť svoje morálne vlastnosti a udržiavam ľudí zdravých a toto následne stabilizuje spoločnosť. Keďže ich telá sú zdravé, ľudia môžu lepšie slúžiť spoločnosti. Neprináša toto šťastie ľuďom, ktorí sú pri moci? Toto v skutočnosti naozaj bolo dosiahnuté. Prečo namiesto toho, aby to uznali a prejavili mi uznanie, chcú postaviť viac ako 100 miliónov ľudí do opozície voči vláde? Aká vláda môže byť takou nechápavou? Navyše, koľkí z týchto 100 miliónov ľudí nemajú rodinu a deti, alebo príbuzných a priateľov? Je to otázka iba 100 miliónov ľudí? Môžu teda byť proti ešte väčšiemu počtu ľudí. „Čo sa stalo s vedením mojej milovanej krajiny?” Ak by som ja, použitím života Li Chung-č’-ho, mohol rozptýliť obavu z týchto dobrých ľudí, išiel by som hneď naspäť a nechal by som ich spraviť čo chcú. Prečo  „riskovať všeobecné odsúdenie”, plytvať pracovnou silou a kapitálom a používať politiku a peniaze za účelom obchodu, ktorý porušuje ľudské práva? Spojené štáty, na druhej strane, boli vodcom v rešpektovaní ľudských práv. Ako by za týchto okolností mohla vláda Spojených štátov chcieť zradiť ľudské práva pre obchod ako je tento? Navyše som trvalým obyvateľom Spojených štátov, ktorý žije pod súdnou právomocou zákona Spojených štátov.

Nemám v úmysle ukazovať prstom na nejakú konkrétnu osobu. Jednoducho nemôžem pochopiť, ako sa veci riešia. Prečo zmeškať dobrú príležitosť pre apelovanie na ľudské srdcia a namiesto toho postaviť do opozície viac ako 100 miliónov ľudí?

Hovorili mi, že niektorí ľudia boli rozhorčení nad tým, že mnoho ľudí išlo do Zhongnanhai[1]. V skutočnosti počet ľudí, ktorí tam išli, vôbec nebol veľký. Rozmýšľajte o tom všetci: Je viac ako 100 miliónov ľudí, ktorí praktizujú Falun Gong, a prišlo tam iba niečo vyše desaťtisíc ľudí. Ako to môže byť považované za veľký počet? Nebolo potrebné mobilizovať praktizujúcich. Medzi 100 miliónmi praktizujúcimi, keďže ty chceš ísť a ja chcem ísť, v krátkom čase tam bolo desaťtisíc ľudí. Nekričali žiadne heslá a nemali žiadne transparenty, ani sa nesprávali nevhodne. Navyše sa nestavali proti vláde. Iba chceli vláde vysvetliť fakty. Čo na tom bolo zlé? Dovoľte mi prosím spýtať sa: Už boli niekedy tak dobre sa správajúci demonštranti? Nemal by pohľad na to človeka pohnúť? Prečo sa niektorí ľudia pokúšajú nájsť chybu na Falun Gongu? Okrem toho prístup, keď sa pokúšajú odstrániť Falun Gong, pričom neberú ohľad na jeho dobré stránky, je skutočne zastaraný. Falun Gong nie je desivý, ako si to predstavovali niektorí ľudia, naopak, je to veľká výborná vec. Každá spoločnosť môže z neho iba získať a nič nestratí, pričom strata ľudských sŕdc je na druhej strane najstrašnejšou vecou. Aby som bol úprimný, učeníci Falun Gongu sú tiež ľudské bytosti, ktoré sú v procese praktizovania kultivácie, takže tiež majú ľudské myšlienky. Keďže sa s nimi zaobchádza nespravodlivo, nie som si istý, ako dlho to ešte budú schopní vydržať. To je vec, ktorej sa najviac obávam.

Li Chung-č’

2. júna 1999

Pozícia

Skúšky, ktorými prechádzajú praktizujúci, sú niečím, čo by svetskí ľudia nemohli zniesť. Preto bolo v minulosti veľmi málo ľudí, ktorí boli schopní uspieť v kultivácii a dosiahnuť dovŕšenie. Ľudské bytosti sú iba ľudskými bytosťami. V rozhodujúcich momentoch je pre nich veľmi ťažké opustiť svoje ľudské zmýšľanie, a preto vždy hľadajú výhovorky, aby sami seba ospravedlnili. Veľký praktizujúci je však uprostred rozhodujúcich skúšok schopný opustiť svoje ego a všetko svoje bežné ľudské zmýšľanie. Blahoželám tým praktizujúcim Dafa, ktorí zvládli skúšky, ktoré určujú, či môžu dosiahnuť dovŕšenie. Nesmrteľnú večnosť vášho života a úroveň, na ktorej budete v budúcnosti – tie si ustanovujete sami. Mocnú cnosť si kultivujete vy sami. Napredujte usilovne. Je to najväčšia a najveľkolepejšia vec.

 

Li Chung-č’

13. júna 1999

Stabilita

Udalosti, ktoré sa nedávno udiali, už spôsobili vážnu škodu mnohým učeníkom Falun Dafa. Tieto udalosti súčasne vážne poškvrnili obraz národa. To, čo vedia učeníci o prípadoch priameho alebo skrytého poškodzovania a narušovania cvičení Falun Gongu príslušnými regiónmi alebo príslušnými oddeleniami, môžu ohlásiť pomocou obvyklých prostriedkov rôznym úrovniam vlády alebo vedeniu krajiny. Čo sa týka toho, že niektorí ľudia použili moc, ktorú mali, na rozdúchanie incidentu Falun Gong – aby získali politický kapitál, postavili širokú časť ľudí do pozície proti vláde – učeníci to môžu tiež hlásiť použitím obvyklých kanálov rôznym úrovniam vlády alebo vedeniu krajiny.

My sme však praktizujúci. Nezúčastňujte sa na politike a nenechajte sa vyrušiť predchádzajúcimi udalosťami. Utíšte svoje srdcia a myseľ, pokračujte v normálnom praktizovaní, študujte Fa, usilovne napredujte, pevne sa kultivujte, neustále sa zlepšujte.

 

Li Chung-č’

13. júna 1999

Venovanie pre ruskú verziu Falun Dafa

 

Vážte si to!

Prísahy Bohov sa napĺňajú;

Vážte si to!

Toto je to, čo ste hľadali;

Vážte si to!

Fa je priamo pred vami.

 

Li Chung-č’

10. júla 1999

 

Ďalšie komentáre k povere (mi xin)

Na začiatku bola „povera” iba obyčajným pojmom. Niektorí ľudia v politických kruhoch v Číne ho pretvorili na pojem so smrtiacou silou. V skutočnosti povera, o ktorej sa hovorí v politických kruhoch, nie je poverou, ale politickou nálepkou a politickým heslom. Je to politický pojem, používaný výslovne na napádanie iných. Hneď ako je niečo označené touto nálepkou, znamená to, že to odporuje vede a môže to byť bezohľadne napádané.

V skutočnosti tí, ktorí prešli rôznymi druhmi politických hnutí, majú naozaj silné analytické schopnosti. V minulosti mali vieru, sklamanie a slepé uctievanie a zo svojich skúseností si vzali ponaučenie. Zažili najmä nezabudnuteľný úder svojmu duchu počas kultúrnej revolúcie. Ako by bolo možné, aby títo ľudia niečomu neuvážene verili? Ľudia sú dnes schopní veľmi jasne rozlíšiť, či je niečo pravda, alebo takzvaná „povera“ navarená ľuďmi z politiky.

Nie politici, ale vedci by mali rozhodnúť o tom, či je niečo veda alebo povera. Takzvaní „vedci“ používaní na politické účely sú však v skutočnosti taktiež politickými postavami. Pre týchto ľudí je nemožné pravdivo vyniesť spravodlivý a vedecký záver z objektívneho, vedeckého hľadiska, v podstate ich teda nemožno nazvať vedcami. Môžu slúžiť nanajvýš ako palica v rukách politikov, ktorá sa použije na úder proti ľuďom.

Pochopenie pravdy vesmíru učeníkmi kultivácie Dafa vyplýva z ich stúpania použitím rozumu a skúseností. Je márne pre ľudské bytosti, bez ohľadu na to, z akého uhla sa na to pozerajú, vyvracať Fa a princípy vesmíru, ktoré presahujú všetky teórie ľudskej spoločnosti – najmä ak je morálka ľudskej spoločnosti na hranici úplného zrútenia sa a mocný vesmír znova raz ukázal obrovské milosrdenstvo a dal ľudstvu túto poslednú šancu. Ľudstvo by si malo nadovšetko ceniť a vážiť si túto nádej. Zo sebeckých túžob však ľudia podkopávajú túto poslednú nádej, ktorú im poskytol vesmír, čím vyvolávajú hnev celého vesmíru. Nevedomí ľudia dokonca berú rôzne katastrofy ako prirodzené javy. Vesmír neexistuje kvôli ľudstvu. Ľudia sú iba jednou formou prejavu života, existujúcou na najnižšej úrovni. Ak ľudstvo nesplní normy pre existenciu na tejto úrovni vesmíru, môže byť iba odstránené históriou vesmíru.

Ľudstvo! Zobuď sa! Prísahy Bohov v priebehu vekov sa napĺňajú. Dafa hodnotí všetky životy. Cestu života si každý vyberá sám. Jediná myšlienka človeka rozhodne o jeho budúcnosti.

Ceňte a vážte si to: vesmírne princípy Fa sú priamo pred vami.

 

Li Chung-č’

13. júla 1999

 


Fotografia Majstra: V tichosti pozorujúc svet

 

Majster Li v tichosti pozoruje svet uprostred hôr, potom čo opustil New York po 20. júli 1999. (Fotografia bola uverejnená 19. januára 2000.)

 

 

 

Vlastné srdce čisté a jasné

Fa zachraňuje všetky bytosti,  Majster loď vedie

Jedna plachta zodvihnutá, sto miliónov plachiet stúpa

Pripútanosti odložiť, ľahká loď letí rýchle

S ťažkým ľudským srdcom, ťažké je krížiť more

Vietor a oblaky sa náhle menia, sťaby nebesá sa rúcali

Hory sa prevracajú, moria sa víria, divé vlny valia

Pevne kultivujte Dafa, tesne nasledujte Majstra

S príliš ťažkými pripútanosťami sa smer stratí

Loď sa prevracia, plachta trhá sa, ľudia zachraňujú seba

Blato a piesok keď budú vymyté, zlato zažiari

Život a smrť, reč chvastavá sa neráta

Dokázať sa činiť či nie, skutočnú pravdu vidieť

Keď jedného dňa čas Dovŕšenia príde

Pravda sa plne ukáže, svet bude v úžase

 

Li Chung-č’

12. októbra 1999

(uverejnené 22. mája 2000)

 

K dovŕšeniu

Štúdium Fa s pripútanosťami nie je opravdivá kultivácia. Avšak v priebehu kultivácie môže človek prísť k postupnému uvedomeniu si svojich vlastných základných pripútaností, zbaviť sa ich, a tak splniť kritéria na to, aby bol kultivujúcim. Čo je teda základná pripútanosť? Ľudské bytosti nadobúdajú veľa názorov, zatiaľ čo sú vo svete, a sú, ako dôsledok, týmito názormi poháňaní k tomu, aby sa usilovali o to, po čom túžia. Keď však človek vstúpi do tohto sveta, sú to karmické usporiadania, ktoré určujú priebeh jeho života a to, čo v ňom bude získané alebo stratené. Ako by mohli jeho názory určovať každú etapu jeho života? A tak sa tie takzvané „krásne sny a želania“ stávajú bolestivými a tvrdohlavými[2] snahami, ktoré nikdy nemôžu byť uskutočnené.

Dafa má nezmerný vnútorný zmysel a vytvoril všetko na každej úrovni vesmíru, vrátane, samozrejme, všetkého v ľudskom svete. Ľudia – s výnimkou tých odporných ľudských bytostí, ktoré boli použité tými práve odstraňovanými skazenými, starými zlými silami, aby útočili na Fa – sú schopní vidieť vo Fa veci, ktoré považujú za dobré. Niektorí naozaj vidia princípy Dafa, zatiaľ čo mnoho iných žiakov našlo v Dafa kvôli svojim ľudským názorom rôzne ľudské túžby a želania. Prišli praktizovať kultiváciu v Dafa podnecovaní týmito ľudskými pripútanosťami.

Niektorí ľudia si myslia, že Dafa je v súlade s ich vlastným chápaním vedy; niektorí ľudia si myslia, že je v súlade s ich vlastnými princípmi pre správanie sa; niektorí ľudia si myslia, že je v súlade s ich vlastnou nespokojnosťou s politikou; niektorí ľudia si myslia, že Dafa môže zachrániť zdegenerovanú morálku ľudstva; niektorí ľudia si myslia, že Dafa môže vyliečiť ich choroby; niektorí ľudia si myslia, že Dafa a Majster je spravodlivý, a tak ďalej, a tak ďalej. Nie je  zlé  pre ľudské bytosti v tomto svete dychtiť s týmito pripútanosťami za krásnymi snami a túžbami. Avšak kultivujúci by rozhodne nemal byť takýto. Môžete začať svoju cestu Dafa s týmito myšlienkami, avšak v priebehu praktizovania kultivácie sa musíte považovať za kultivujúceho. Neskôr, po usilovnom robení pokroku čítaním kníh a študovaní Fa, by ste mali jasne rozpoznať, aké boli vaše názory, keď ste na začiatku prišli k Dafa. Potom ako ste určitý čas praktizovali kultiváciu, držíte sa ešte stále týchto názorov? Pokračujete na ceste kvôli týmto ľudským pripútanostiam? Ak áno, nemôžete sa počítať medzi mojich žiakov. Znamená to, že vaše základné pripútanosti neboli odstránené a že neviete pochopiť Fa podľa Fa. Tí, ktorí boli preosiati počas zlom prinesených skúšok, s ktorými sa Dafa stretol v Číne, sú všetko ľudia, ktorí sa nevzdali týchto pripútaností. Súčasne priniesli Dafa niektoré negatívne účinky.

Aj keď je to tak, za situácie, keď mnohí učeníci, ktorí sú skutočnými praktizujúcimi, trpia krutými ťažkosťami, čas uzavretia bol opakovane posunutý, aby sa počkalo na týchto ľudí, aby mohli rozpoznať svoje vlastné základné pripútanosti. Je to preto, že veľa z nich je predurčených a majú potenciál na dosiahnutie dovŕšenia.

Viete, že jednou z najväčších výhovoriek, ktorú staré zlé sily v súčasnosti používajú na útok proti Dafa je tá, že vaše základné pripútanosti ostávajú skryté? Takže aby sa identifikovali títo ľudia, trápenia sa stali drsnejšími. Ak ste pripútaní k tomu, že Dafa súhlasí s ľudskou vedou, manipulujú zlých ľudí k rozširovaniu klamstiev, že Dafa je povera; ak ste pripútaní k schopnosti Dafa liečiť chorobu, manipulujú zlých ľudí k rozširovaniu klamstiev, že Dafa zakazuje ľudom brať lieky a že to viedlo k 1400 úmrtiam; dokonca ak hovoríte, že Dafa nie je zapletený do politiky, nechajú zlých ľudí rozširovať klamstvá, že Dafa a Li Chung-č’ majú za sebou zahraničné politické sily, a tak ďalej; ak vy hovoríte, že Dafa nevyberá žiadne poplatky, oni hovoria, že Majster nazhromaždil majetok nečestnými prostriedkami. K čomukoľvek ste pripútaní, k tomu majú zlé elementy, ktoré v tom smere vymýšľajú klamstvá. Dokonca ak sa obávate, že Dafa je podkopávaný, falšujú články údajne napísané Majstrom. Premýšľajte o tom, všetci: súčasná obrovská skúška  je na to, aby sa videlo, ako sa darí Dafa a ako sa žiaci správajú počas Majstrovej neprítomnosti. Ako by mohol Majster hovoriť otvorene? Ako by som vám mohol opäť povedať, čo máte robiť? Navyše, manipulujú zlých ľudí, aby preskúšavali Dafa a jeho žiakov v každej maličkosti, dávajú im vyčerpávajúce a dôkladné skúšky, ktoré mieria na všetky ľudské myšlienky a pripútanosti. Keby ste boli vo vašej kultivácii naozaj schopní odhodiť tieto základné ľudské pripútanosti, tieto posledné utrpenia by neboli také kruté.

Ani teraz sa niektorí ľudia nedokážu sústrediť na čítanie kníh. Osobitne tí z vás, ktorí pracujú pre Dafa, by nemali použiť žiadnu výhovorku na to, aby zakryli skutočnosť, že nečítajú knihy alebo neštudujú Fa. Aj keď pracujete pre mňa, svojho Majstra, stále ešte musíte každý deň študovať Fa s pokojnou mysľou a pevne sa kultivovať. Keď vaša myseľ pri čítaní blúdi všade navôkol, nespočítateľní Budhovia, Daovia a Bohovia v knihe vidia vašu smiešnu a žalostnú myseľ, a vidia, že karma vo vašich myšlienkach vás ovláda, čo je ohavné. Vy sa však držíte ilúzie a neviete to pochopiť. Niektorí dobrovoľníci dlhé časové obdobie nečítajú alebo neštudujú Fa. Ako môžu robiť dobrú prácu pre Dafa? Nechtiac ste spôsobili mnohé straty, ktoré je veľmi ťažké nahradiť. Minulé lekcie by vás mali spraviť zrelšími. Jediný spôsob, akým zabránite starým, zlým silám využiť medzery vo vašej mysli, je dobre využiť váš čas na štúdium Fa.

To, čo sa odvíja v súčasnosti, bolo usporiadané v dávnej minulosti. Tí žiaci, ktorí zoči-voči útlaku vykročili vpred, aby potvrdili Fa, sú veľkolepí. Keď som sa spytoval poslednej skupiny bytostí vysokej úrovne, ktoré boli na rade k odstráneniu, prečo vymýšľali klamstvá o mne a Dafa, odpovedali: „Nie je žiaden iný spôsob. Cesta, ktorou si sa vybral, je veľmi spravodlivá. Ako inak by mohol byť Dafa a tvoji učeníci skúšaní?“ Tí, ktorí poškodzujú Dafa, sú len hŕstkou zákerných síl, a oni len používajú tie zlé bytosti, o ktorých si tiež myslia, že by mali byť zničené. Nemerateľní a nespočítateľní Budhovia, Daovia a Bohovia vo vesmíre, a živé bytosti v ešte väčších kozmických celkoch, všetci pozorne sledujú všetko na tejto maličkej smietke prachu vo vesmíre. Dafa už dokončil a zharmonizoval všetko vo vesmíre. Mocná cnosť je majestátna a večná. Tí učeníci, ktorí prešli vyčerpávajúcimi a najtvrdšími skúškami, položili skalopevný základ pre Dafa v tomto svete, ukázali v ľudskom svete skutočný prejav Dafa, a v tom istom čase si dovŕšili svoje vlastné najveľkolepejšie pozície. Zlo bude čoskoro odstránené, tí podlí v ľudskom svete dostanú náležitú odplatu, a hriechy a zlo už viac nebudú môcť pokračovať. Učeníci čakajú na dosiahnutie dovŕšenia a ja už nemôžem dlhšie čakať. Správanie sa každého – dobré alebo nedobré – plne odzrkadľuje výsledok, ktorý získa. Vnímajúce bytosti, vaše budúce pozície si vyberáte vy sami.

 

Li Chung-č’

16. júna 2000

Taiwanskej Fa konferencii

Najprv by som chcel pozdraviť všetkých taiwanských žiakov Dafa: Pozdravujem všetkých!

Tiež by som rád zaželal vašej konferencii Fa úplný úspech!

Dúfam, že vďaka tejto konferencii Fa budete schopní zistiť, kde máte nedostatky, budete napredovať ešte energickejšie, a že spravíte túto konferenciu Fa posvätnou konferenciou, na ktorej si porovnáte ako ste študovali a kultivovali sa, a ukážete spravodlivý Fa ľuďom vo svete.

 

Li Chung-č’

25. júna 2000

Zmienka o proroctvách

Učeníci: to, čo sa v súčasnosti odhaľuje v Číne, bolo už usporiadané v histórii. Mnohí ľudia v dejinách to prorokovali. Vybrali si nevyjadriť túto vec priamo, jednak aby sa prispôsobili klamlivému spôsobu, akým existuje svet a aby varovali jeho ľudí. Preto sú svetskí ľudia schopní pochopiť zmysel proroctva iba potom, ako história prebehla.

Napríklad ohľadom toho, čo sa deje v Číne, predpovedal pred stovkami rokov Nostradamus, Francúz, vo svojej knihe „Proroctvá“ nasledujúce:

 

V roku 1999, siedmeho mesiaca,

Z oblohy príde veľký Kráľ Hrôzy.

Aby opäť priviedol k životu veľkého kráľa Angolmoisu,

Predtým a potom Mars panuje v mene prinášania ľuďom šťastia.

[Skupina X, kvartet 72]

 

Čo povedal o „roku 1999, siedmeho mesiaca, Z oblohy príde… Hrôza, aby opäť priviedol k životu… kráľa…“ sa vzťahuje presne na zopár ľudí so zákernými pohnútkami v Ústrednom výbore Čínskej komunistickej strany, používajúcich svoju moc na zahájenie rozsiahleho a krutého potlačovania Dafa a učeníkov Dafa. Zatýkali ľudí, bili ľudí, posielali ľudí do pracovných táborov, odsudzovali ľudí do väzenia, ničili knihy [Falun Dafa], použili armádu, políciu, špiónov, diplomatické prostriedky a použili všetky svoje rozhlasové stanice, televízne stanice a tlač, aby šírili klamstvá a uskutočňovali  prenasledovanie ničomným štýlom. Má taký ohromujúci rozsah, že sa zdá, že sa rúcajú nebesá, pričom ich zlo sa rozšírilo po celom svete. Cieľ, ktorý usporiadali staré sily so svojimi pokazenými myšlienkami, je takzvané „skúšanie“ Dafa ničivým spôsobom. Proces Majstrovej nápravy Fa medzi ľuďmi je, z hľadiska Božských bytostí, jednoducho ako proces smrti a vzkriesenia.

Čo sa týka vety „predtým a potom Mars panuje…“, tá znamená, že [Karol] Marx vládne svetu pred a po roku 1999. V skutočnosti nielen komunistické spoločnosti v súčasnosti praktizujú marxizmus. Systém sociálnej starostlivosti a podobné veci prijaté rozvinutými krajinami sveta sú tiež komunistické veci v rámci kapitalizmu. Javia sa ako slobodné spoločnosti, avšak vyzerá to tak, že celý svet v skutočnosti praktizuje komunizmus. Ľudia, ktorí prišli z komunistických štátov do rozvinutých krajín na Západe, zdieľajú jeden dojem: „Vyzerá to tu ako komunizmus, okrem toho, že nepresadzujú násilnú revolúciu.“

Pokiaľ ide o poslednú časť, „v mene prinášania ľuďom šťastia“, toto sa vzťahuje na komunistickú ideu oslobodenia celého ľudstva, ako aj na vysoké dane v západných spoločnostiach, sociálnu starostlivosť atď.

Keďže táto vec je stále ešte v procese zakončovania, dešifrujem iba týchto niekoľko viet. Proroctvá týkajúce sa dneška kolovali v skutočnosti v mnohých krajinách. Zopár vyššie uvedených poznámok je iba pre referenciu.

 

Li Chung-č’

28. júna 2000

 

Používanie podľa vlastnej vôle

Nikdy som nemal rád gramatiku a slová štandardizované modernou čínštinou, ktoré majú svoj význam spovrchnený. Preto často nepoužívam štandardizovanú gramatiku a slová keď vyučujem Fa! Niektorí ľudia tomu nerozumejú. V skutočnosti, významy slov, ktoré boli pozmenené modernými ľuďmi, už majú v sebe primiešané názory moderných ľudí. Obzvlášť slová, ktoré obsahujú prvky ateizmu a politiky, nie je možné použiť vo vyučovaní Fa. Aby som umožnil študentom rozumieť, používam ako sa len dá gramatiku a slová modernej čínštiny.

Ako by mohol byť Fa vesmíru štandardizovaný ľudskou kultúrou? Pokiaľ môžem vysvetliť princípy Fa jasne, rozväzujem putá ľudskej kultúry, porušujem tie pravidlá a obmedzenia, a používam jazyk podľa vlastnej vôle. Aby som vyjadril Dafa jasne, používam ich tak, ako chcem. Napríklad, niekedy sú moje vety veľmi dlhé a opakujem frázy, aby som zdôraznil a prehĺbil zmysel viet – tak to robím. Navyše, je veľmi ťažké použiť ľudskú reč na vyjadrenie vysokoúrovňových, hlbokých princípov Fa. Čo sa týka slov, používam ich v podstate podľa vlastnej vôle. Napríklad, často píšem „stupeň“ (程度,  cheng du) ako „stupeň dosiahnutia“ (成度, cheng du), keďže cítim, že [druhý cheng] by mal byť použitý na vyjadrenie rozsahu, v ktorom je niečo dosiahnuté. Rád píšem „pravdivý obraz“ (真相, zhen xiang) ako „pravdivá podoba“ (真象, zhen xiang), keďže cítim, že toto slovo by malo byť použité na vyjadrenie pravej podoby vecí; rád píšem „bezpodmienečne“ (绝, jue) ako „definitívne“ (, jue), keďže cítim, že toto slovo má väčšiu váhu; používam „nesmierny“ (, hong) namiesto „veľký“ (, hong), pretože je to vhodnejšie pre opísanie Dafa vesmíru, a tak ďalej, a tak ďalej. Takisto nerád štandardizujem vety použitím jednoduchých bodiek. Keď píšem, často používam čiarky priamo až do konca. Dbám iba na vnútorný zmysel Fa, a keď príde na ľudskú štandardizáciu, nemám pocit záväzku. Ľudská kultúra je daná ľuďom Bohmi. Avšak moderná čínština bola pozmenená pokriveným myslením moderných ľudí, ich verejným odsúdením teizmu a ich politickými pojmami. Fa prinesie ľudstvu všetko nové a spravodlivé, a nebude tvarovaný ničím, čo je staré, pokrivené, alebo prekrútené. Absolvoval som strednú školu a cieľom toho, že som nešiel na vysokú školu, bolo zabrániť všetkým druhom pojmov, poučiek, definícií, [vedeckých] zákonov, ľudských teórií a rôznych štandardizovaných vecí, aby sa utvorili v mojej mysli. Tieto ľudské veci rozhodne nemôžu byť pri vyučovaní primiešané do Fa vesmíru, keďže to by spôsobilo, že Fa by bol ovplyvnený ľudskými názormi.

Dafa je Fa vesmíru a Dafa vytvoril všetky žijúce bytosti vo vesmíre. Dafa ustanovil životné prostredia a normy pre živé bytosti na rôznych úrovniach vesmíru a vytvoril rôzne formy múdrosti pre živé bytosti na rôznych úrovniach, vrátane kultúry ľudstva. Účelom šírenia Dafa široko ďaleko je napraviť zákony vesmíru a súčasne umožniť učeníkom Dafa v ľudskom svete dosiahnuť Dovŕšenie. Dafa vytvára aj nové ľudstvo a takisto prinesie ľudstvu novú kultúru.

 

Li Chung-č’

28. júna 2000

 

Odstráňte rušivé zasahovanie

Učeníci: Dafa, ktorý som vám vyučoval, je jediná vec, ktorá môže zaručiť vaše dosiahnutie dovŕšenia praktizovaním kultivácie a zlepšovaním sa. Ak niekto kvôli tomu, že nedokáže opustiť pripútanosti svetských ľudí, na seba prinesie zlé bytosti, ktoré prevezmú môj obraz a povedia mu na základe jeho pripútaností, čo má robiť, a tým poškodí Fa, táto osoba je v mimoriadnom nebezpečenstve. Ak sa neprebudí, stane sa démonom, ktorý poškodzuje Fa.

Moje telá Zákona sú stelesnením múdrosti mojej mysle a mojej energie a ich myslenie je úplne rovnaké ako moje. Nepovedal som ani slovo, keď sa Dafa a jeho žiaci stretli s prenasledujúcou, zlom spôsobenou skúškou. Je to presne to isté ako keď robíte prijímacie skúšky na univerzitu: Môže vám učiteľ v čase skúšky opäť hovoriť, ako odpovedať na otázky? Ak som teda nerozprával uprostred tejto skúšky, prečo by som použil formu mojich tiel Zákona, aby som vám priamo povedal, čo máte robiť?

Nedávno jedna skazená osoba v Hongkongu, ktorá stratila svoje zmysly, vážne zasahovala do Dafa rozprávaním nezmyselných vecí – kvôli démonickému zasahovaniu z jej vlastnej mysle – o tom ako jej moje telo Zákona povedalo, čo má robiť. Dokonca zneužila telefonát, ktorý som s ňou uskutočnil, na spôsobovanie škody a neustále robila nedobré veci. Bez ohľadu na to, aké nezmyslené veci povedala v mene údajného tela Zákona, ja nemám takýchto žiakov. Ak sú ľudia, ktorí ju chcú nasledovať a podkopávať Fa, môžu ísť s ňou. To, čo chcem ja, sú učeníci, ktorí praktizujú kultiváciu čestným a vznešeným spôsobom, majestátne božské bytosti, ktoré sú neochvejné a pevné ako diamant.

Učeníci: Musíte byť počas tejto slávnostnej súčasnej chvíle rozvážni. Bol som to ja, kto vás učil Fa. Moje telá Zákona sú iba obrazmi mojich myšlienok, zatiaľ čo ja som hlavná bytosť. Môžu ľudia, ktorí dokonca neuznávajú mňa, byť stále ešte učeníkmi Dafa? Ani niektorí iní žiaci by si nemali vypestovať samoľúbosť iba preto, že si myslia, že vykonali pre Dafa veci na nápravu Fa. Všetci tí, ktorí sú v súčasnosti iracionálni a rozprávajú nezmyselne, sa ukazujú byť nebezpečnými – toto je pre nich osudné. Ešte dôležitejšie je, že by nikto nemal venovať pozornosť tomu, čo tá záškodníčka v Hongkongu podnecovala alebo si ju vypočuť. Nie je to tak, že Majster nie je milosrdný: V niekoľkých rokoch [vašej] kultivačnej praxe som za vás nielen vydržal veľmi mnoho, ale medzičasom som vám tiež neustále dával rady na vaše zlepšovanie sa, dozeral som na vašu bezpečnosť a vyrovnal som dlhy, ktoré ste dlhovali na rôznych úrovniach, aby ste mohli dosiahnuť dovŕšenie – toto nie sú veci, ktoré môže ktokoľvek robiť a nemôžu byť ani vykonané pre svetských ľudí. Je to jednoducho tak, že tí ľudia sú príliš iracionálni a nevedia si vážiť Dafa a príležitosť praktizovať kultiváciu.

Povedal som vám vopred v mojich prednáškach Fa o všetkých problémoch, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas tejto krutej a ničivej skúšky. Pre tých, ktorí opravdivo nepraktizovali kultiváciu, je naozaj ťažké prejsť. Každému by teraz malo byť jasnejšie, prečo som vás často žiadal, aby ste viac čítali knihu! Fa môže prelomiť všetky pripútanosti, Fa môže vyhubiť všetky zlá, Fa môže rozbiť všetky klamstvá a Fa môže posilniť spravodlivé myšlienky.

V súčasnosti sú už tí iracionálni, odporní ľudia manipulovaní tajnými agentami. Čo sa týka tých, ktorých pripútanosti dohnali k nasledovaniu týchto ľudí, dokonca aj keď sú schopní sa prebudiť, bude pre nich veľmi ťažké mať akúkoľvek ďalšiu príležitosť praktizovať kultiváciu. Dafa je dôležitý a kultivačná prax je vážna vec. Človek – nech je to ktokoľvek – musí sám zaplatiť za všetky nedobré veci, ktoré spravil vo svete. Nechcem vidieť spadnúť ani jediného žiaka, ale rozhodne ani nechcem nekvalifikovaných učeníkov.

 

Li Chung-č’

5. júla 2000

 

Vyhlásenie

Všetkým združeniam Dafa:

Určite nie je nesprávne vysvetliť fakty o našej situácii čínskej vláde mierumilovným spôsobom. Ako kultivujúci by sme si však rozhodne nemali osvojiť akékoľvek nadmerne horlivé prístupy alebo reč. Počas posledného roka ste objasňovali pravdu a  apelovali na ľudí vo svete a na vlády so srdcom dobroty. Robili ste to veľmi spravodlivým spôsobom.

Som šťastný z učeníkov (veľkých vnímajúcich bytostí), ktorí sa kultivovali v Dafa. Taktiež dúfam, že v budúcnosti, zatiaľ čo budú objasňovať pravdu a apelovať na vládu, žiadnym spôsobom neprehliadnu dôležitosť študovania Fa, pretože všetci z nich potrebujú postupovať k dovŕšeniu. Venujem dôkladnú pozornosť všetkému, čo žiaci robia a stavu ich kultivácie. Dúfam, že všetci budete robiť veci ešte lepšie.

 

Li Chung-č’

20. júla 2000

 

Racionalita

Uprostred trápení je pre praktizujúceho veľmi ťažké vidieť príčinu veci, nie je to však tak, že je to nemožné. Keď sa upokojí a zhodnotí všetko na základe Dafa, bude schopný vidieť podstatu veci. Niektorí praktizujúci navrhujú, že najlepšie praktizovanie kultivácie je dať sa umiestniť do nápravných zariadení alebo do pracovných táborov, alebo sa nechať odsúdiť do väzenia, aby potvrdzovali Fa. Praktizujúci, nie je to tak. Vykročiť vpred, aby ste potvrdili Fa rôznymi spôsobmi, je veľkolepý čin, avšak toto rozhodne neznamená, že musíte byť zatknutí zlom. Ak by to tak bolo, prečo by tí praktizujúci, ktorí vykročili vpred, robili výzvy žiadajúce prepustenie všetkých tých nevinných praktizujúcich, ktorí boli uväznení, zadržaní, poslaní do pracovných táborov a odsúdení do väzenia? Nechať sa zatknúť nie je účelom. Potvrdzovanie Dafa je naozaj veľkolepé – vykračujete vpred kvôli potvrdzovaniu Dafa. Keď vykročíte vpred, mali by ste sa pokúsiť uspieť v potvrdení Fa – toto je skutočným účelom vykročenia vpred. Keď sa zlá osoba spýta, či praktizujete Falun Gong, môžete ju ignorovať alebo použiť iné spôsoby, aby ste odviedli stranou jej otázky. Nedovoľte dobrovoľne zlu, aby vás vzalo preč.

V súčasnosti niektorí praktizujúci stále ešte tvrdia, že moje telá Zákona im povedali, čo majú robiť, a tak idú do krajností. Povedal som pri mnohých príležitostiach, že iba falošné telá Zákona priamo hovoria praktizujúcim, čo majú robiť. Navyše, falošné telá Zákona sa objavujú iba vtedy, keď je praktizujúci k niečomu silne pripútaný. Pretože účelom starých síl je spôsobiť škodu, keď má praktizujúci silnú pripútanosť, jeho správanie je, prísne vzaté, v podstate prejavom jeho démonickej povahy a niečoho vyvolaného emóciami; nie je racionálne. Zlo je potom schopné sa objaviť. Odteraz si dávajte pozor na to, že všetci, čo tvrdia, že moje telá Zákona im priamo povedali, čo majú robiť, v skutočnosti to všetko boli falošné telá Zákona.

Vaše súčasné konanie ako učeníkov Dafa je vynikajúce. Všetko vaše súcitné správanie je tým, čoho sa zlo bojí najviac, keďže tí, ktorí útočia na dobro, sú určite zlí. Kroky, ktoré teraz zavádzajú do prenasledovania Dafa a praktizujúcich, sú mimoriadne podlé a nehanebné, a oni sa boja, že budú odhalené. Ich zlo musí byť oznámené ľuďom na celom svete – toto je tiež ponúknutie spásy ľuďom. Zatiaľ čo je zlo odstraňované, vy sa v kultivácii dovršujete a zosilňujete prejav Fa vo svete. Vedeli ste, že všetko, čo teraz robíte, už ustanovilo najväčšiu a večnú mocnú cnosť pre Dafa a praktizujúcich Dafa? Keď sa obráti táto stránka histórie, ľudia, ktorí ostanú, uvidia vašu veľkoleposť a budúci Bohovia si budú navždy pamätať toto významné historické obdobie. Potvrdzujte Fa s rozumom, objasňujte pravdu s múdrosťou, šírte Fa a ponúkajte ľuďom spásu so zhovievavosťou – toto ustanovuje mocnú cnosť osvietenej bytosti.

 

Li Chung-č’

9. augusta 2000

 

 

Odstráňte svoje posledné pripútanosti

Dafa a žiaci Dafa zažili najhoršiu, najkrutejšiu, ničivú skúšku – niečo v dejinách nebývalé. Dafa a jeho študenti, ktorí naozaj vystupovali ako najväčší praktizujúci spravodlivej kultivačnej cesty, cez ňu prešli. V ľudskom svete, všetci ľudia, organizácie a skupiny robia veci v ľudskej spoločnosti, aby dosiahli niečo v tomto svete. Avšak učeníci Dafa odstraňujú všetky bežné ľudské pripútanosti – vrátane pripútanosti k svojim ľudským životom – aby dosiahli sféry vyšších bytostí. Preto sme boli schopní prejsť cez najhoršie, najkrutejšie a najodpornejšie prenasledovanie v ľudských dejinách. Toto je to, čo tí podlí, odporní ľudia nemohli očakávať.

Keďže vy ste kvalifikovaní, opravdiví kultivujúci, ktorí dosiahli štandard, nemôžete byť strašení pomocou [straty] peňazí alebo materiálnych záujmov – to sú veci, ktoré kultivujúci tak či tak potrebuje opustiť. Navyše, kultivujúci sa môžu dokonca prestať držať života a smrti: Ako by sa mohli báť hrozby smrti? Hoci niekoľko odporných ľudí stále ešte koná zlo, tie najpodlejšie bytosti, ktoré sú na vysokých úrovniach kozmického celku, už boli odstránené v procese napravovania Fa vesmíru. Podlí jedinci, ktorí sú na najpovrchnejšej úrovni, úrovni ľudstva, budú musieť čoskoro zaplatiť za všetky svoje hriechy, keďže oni sami budú úplne odstránení počas nápravy Fa ľudského sveta.

V dnešných dňoch si v Číne niektorí špeciálni agenti, ktorí tvrdia, že sú praktizujúcimi,  našli svoju cestu do pracovných táborov a do iných miest, kde sú zadržiavaní praktizujúci, za účelom spravenia škody. Podvádzajú praktizujúcich tvrdením, že oni [špeciálni agenti] už dosiahli dovŕšenie a použitím iných prostriedkov. Hovoria praktizujúcim, že praktizujúci už dosiahli dovŕšenie a už viac nepotrebujú praktizovať, že praktizujúci by sa mali prispôsobiť svetským ľuďom tak veľa ako je to možné, že praktizujúci by mali odložiť svoje knihy, a tak ďalej. S týmito klamstvami podviedli niektorých praktizujúcich, ktorí uprostred utrpení nechcú ostať v ľudskom svete a chcú dosiahnuť dovŕšenie tak skoro ako je to možné. Vo Fa som vám povedal, aby ste praktizovali kultiváciu, zatiaľ čo sa prispôsobujete svetským ľuďom tak veľa ako je to možné. Nikdy som nepovedal, že by ste sa mali prispôsobiť svetským ľuďom tak veľa ako je to možné [samo osebe]. Ak nie ste odlišný od svetskej osoby, ste ešte stále kultivujúcim? Učeníci Dafa – budúci Budhovia, Daovia a Bohovia – ako môžete nechať tých podlých, smiešnych šašov, aby využívali akékoľvek slabé miesta?

V skutočnosti je to čas na zanechanie vašich posledných pripútaností. Ako kultivujúci už viete a už ste aj dosiahli to, že sa vzdávate všetkých svetských pripútaností (vrátane pripútanosti k ľudskému telu) a prešli ste procesom odpútania sa od života a smrti. Je teda pripútanosť k dosiahnutiu dovŕšenia pripútanosťou? Nie je to taktiež pripútanosť zrodená z ľudskej túžby? Bol by Budha pripútaný k dosiahnutiu dovŕšenia? V skutočnosti, tí kultivujúci, ktorí sa naozaj približujú k dovŕšeniu, nemajú túto pripútanosť. Pri vyučovaní Fa som hovoril o princípe, že žiak, ktorý si robí dobre domáce úlohy, bude prirodzene prijatý na vysokú školu, zatiaľ čo žiak, ktorý je pripútaný k prijatiu na vysokú školu avšak nerobí si dobre svoje domáce úlohy, prijatý nebude. Pre kultivujúceho nie je nesprávne želať si dosiahnuť dovŕšenie, avšak vaša myseľ by mala byť vo Fa. Vytrvalou kultivačnou praxou mimovoľne splníte štandard pre dovŕšenie. Tí žiaci, ktorí nie sú schopní vydržať utrpenie, majú zvlášť pravdepodobne myšlienky na opustenie ľudského sveta a rýchle dosiahnutie dovŕšenia. Toto umožní zlu využiť ich medzery. Už ste prešli cez najťažšie obdobie. Keď príde na vašu poslednú pripútanosť, musíte sa jej určite zbaviť. Viem o všetkom utrpení svojich učeníkov. Pravdou je, že ja si vás cením viac ako si vy ceníte samých seba! Všetko zlo vo vesmíre je odstraňované nebývalou rýchlosťou.

Počas posledného roka sú vlastná karma praktizujúcich, nedostatočné chápanie Fa, neschopnosť odstrániť pripútanosti uprostred utrpení, neschopnosť riešiť veci použitím spravodlivých myšlienok uprostred bolestivých skúšok, a tak ďalej, hlavnými príčinami toho, že zlo vystupňovalo prenasledovanie, a sú skutočnými základnými výhovorkami, ktoré zlo použilo, aby útočilo na Fa. Avšak koľko kultivujúci vloží do kultivačnej praxe, toľko získa, keď dosiahne dovŕšenie. Pamätáte si ešte na to, keď som raz učil Fa a jeden žiak sa spýtal, či by sa praktizujúci mohol vykultivovať na vyšší stav dosiahnutia ako kde pôvodne vznikol jeho život? Ak kultivujúci môže opustiť myšlienku na život a smrť za akýchkoľvek okolností, zlo sa ho bude určite obávať. Ak je to schopný spraviť každý praktizujúci, zlo samé od seba už nebude viac existovať. Všetci z vás si už sú vedomí princípu vzájomného vytvárania a vzájomného obmedzovania. Ak sa neobávate, činiteľ ktorý by vás nútil obávať sa, sa stane neexistujúcim. Toto nemá byť vynútené, ale dosiahnuté rozvážnym a naozajstným opustením tej veci. Vždy keď vidím, že trpíte ťažkosťami, Majster sa cíti ešte viac rozrušený ako vy; vždy keď nespravíte krok dobre, skutočne to bolí moje srdce. Všetko, čo zlo spravilo, v skutočnosti mierilo na pripútanosti a strachy, ktoré ste neopustili. Ste budúce osvietené bytosti, ktoré sa stávajú Budhami, Dao a Bohmi a netúžite po ziskoch a stratách v tomto svete. Takže by ste mali byť schopní opustiť všetko. Ak by ste neboli práve teraz pripútaní k dosiahnutiu dovŕšenia, zlo by nebolo schopné využiť toto posledné slabé miesto.

Keď sa vás tí odporní ľudia tváriaci sa ako žiaci pokúšajú ovplyvniť, zvyčajne vám povedia, že oni sami sú žiakmi, že dosiahli dovŕšenie a iné klamstvá. Je pozoruhodné, že ste schopní zanechať život a smrť, ale nemali by ste si vyvinúť pripútanosť k dosiahnutiu dovŕšenia. To by bolo opomenutie! To je taktiež slabé miesto, ktoré zlo môže využiť. Keďže hovoria, že už dosiahli dovŕšenie, požiadajte ich vzlietnuť k oblohe, aby to ukázali každému, alebo ich požiadajte na skúšku zarecitovať odsek z Čuan Faluna. Keď človek dosiahne dovŕšenie, bude Budhom, Daom alebo Bohom s bezhraničnou žiarou, a prevezme veľkolepú podobu Boha, pričom bude mať všetky božské sily Budhovho Fa – človek už nebude mať viac ľudskú podobu. Ako môžu tí bezvýznamní šašovia, ktorí chodia do pracovných táborov vydávajúc sa za Bohov a správajúc sa ako démoni, podviesť učeníkov Dafa? Hoci našli pár desiatok podvodníkov – spodinu ľudskosti – aby na seba vzali tento nehanebný čin, ak bude vaše srdce neovplyvnené, budete schopní vyriešiť všetky situácie.

V súčasnosti bolo už zlo v kozmickom tele úplne odstránené a Fa ukončil napravovanie Troch ríš. Iba najpovrchnejšia úroveň škrupiny hmoty je stále pokazená. Toto sa deje prudkou rýchlosťou a približuje sa to k odporným ľuďom v ľudskom svete a k tým krutým vrahom, ktorí zbili na smrť alebo zranili učeníkov Dafa (budúcich Budhov, Daov a Bohov).

Odstráňte svoje posledné pripútanosti. Všetko, čo ste dosiahli kultivačnou praxou, už ustanovilo váš nekonečne nádherný a posvätný budúci stav dosiahnutia. Spravte každý krok dobre a nepošpiňte to, čo ste už dosiahli. Nechajte vašu časť, ktorá bola úplne skultivovaná, žiariť ešte čistejším jasom.

 

Li Chung-č’

12. augusta 2000

 

 

Komentár I.

„Toto pochopenie je veľmi dobré. Čo sa týka prejavu myšlienkovej karmy, škody spôsobenej nám zlými silami a vysvetľovania pravdy ľuďom, my aktívne odstraňujeme démonov namiesto toho, aby sme nad tým prižmurovali oči alebo to pasívne znášali; avšak myšlienky a činy musia byť súcitné.“

 

Li Chung-č’

5. októbra 2000

 

Poznámka: Toto je komentár k článku „Odstrániť démonickú povahu“, ktorý napísal učeník Dafa a bol uverejnený 30. septembra 2000 na webstránke Minghui.org.

 

 

Zaduste zlo

Pracovno-prevýchovný tábor Masanjia je temný brloh zlých síl. Väčšina disciplinárnych dozorcov sú prevtelení nižší duchovia z pekla. Čo sa týka ľudí, ktorí boli „napravení“, v minulosti bolo naplánované, že budú takto poškodzovať Fa. Nech sa správali akokoľvek dobre keď boli zatknutí alebo bití, bola to príprava na ich dnešné vystupovanie, aby poškodili Fa a plietli žiakov. Dúfam, že žiaci nepočúvajú alebo neveria ich ničomným klamstvám. Toto sa stalo, pretože im cieľavedome dovoľujem odhaliť sa, aby som vám všetkým umožnil ich jasne spoznať a aby boli spomedzi učeníkov odstránené tieto skryté zhubné nádory. Všetci žiaci, ktorí dnes objasňujú pravdu, aby potvrdili Dafa, konali naozaj dobre. Plne potvrdzujem správnosť toho. To, čo robia, je absolútne správne – niet o tom pochýb. Dúfam, že každý si udrží jasnú myseľ.

 

Li Chung-č’

22. októbra 2000 v San Franciscu

 

Za hranice znášanlivosti

Znášanlivosť (Ren) nie je zbabelosť, a tým menej je to vzdanie sa nepriazni osudu. Znášanlivosť učeníkov je vznešená; je prejavom výnimočnej, nezničiteľnej, a diamantu podobnej pevnosti života. Je toleranciou za účelom obhájenia pravdy; a je milosrdenstvom k tým bytostiam a spásou tých bytostí, ktoré ešte stále majú ľudskú povahu a spravodlivé myšlienky. Znášanlivosť rozhodne nie je bezhraničné popustenie uzdy, ktoré umožní tým zlým bytostiam, ktoré už viac nemajú žiadnu ľudskú povahu alebo spravodlivé myšlienky, aby robili zlo bez obmedzenia. So znášanlivosťou sa človek dokáže vzdať všetkého kvôli pravde. Avšak znášanlivosť neznamená tolerovanie zlých bytostí – ktoré už viac nemajú ľudskú povahu alebo spravodlivé myšlienky – opovrhujúcich ľudskými aj božskými zákonmi, keďže poškodzujú živé bytosti a existenciu Dafa na rôznych úrovniach, a tým menej je to ignorovanie otrasných zločinov. Zhen-Shan-Ren je Fa! Ten je prejavom Dafa vesmíru na rôznych úrovniach. Rozhodne to nie je nejaká ľudská ideológia alebo riadiaci princíp pre bežné ľudské žitie, ako ho berú ľudia. Ak zlo už dosiahlo bod, v ktorom je nespasiteľné a neudržateľné, potom môžu byť použité rozličné opatrenia na rôznych úrovniach, aby sa zastavilo a vyhladilo.

Chodenie za hranice znášanlivosti je zahrnuté v princípoch Fa. Len preto, že v kultivácii majú učeníci Dafa skúšky, ktorými musia prejsť, ich xinxing sa musí zlepšiť a musia sa vzdať všetkých pripútaností medzi bežnými ľuďmi, Majster nehovoril o chodení za hranice znášanlivosti. Len čo je to vypovedané, mohlo by to vytvoriť prekážky pre učeníkov, ktorí sú v procese kultivovania sa. Konkrétne by to mohlo spôsobiť, že si nebudú schopní poradiť so sebou uprostred skúšky zla [namierenej na] Dafa. Avšak spôsob, akým sa správa zlo v súčasnosti ukazuje, že je už vyložene neľudské a nemá spravodlivé myšlienky. Takéto prenasledovanie Fa zlom nemôže teda byť ďalej tolerované.

Úplné odstránenie zla je pre nápravu Fa a nie je záležitosťou osobnej kultivácie človeka. V osobnej kultivácii zvyčajne nie je žiadne „chodenie za hranice znášanlivosti“.

 

Li Chung-č’

1. januára 2001

 

 

Blahoželanie

Organizátorom Hongkonskej konferencie Falun Dafa:

Majster želá konferencii Fa úplný úspech! Zároveň by som rád poďakoval vláde a ľuďom Hongkongu za ich podporu a poskytnutie podmienok, ktoré nám umožňujú úspešne uskutočniť túto konferenciu Fa.

Aby sme odplatili hongkonským vládnym predstaviteľom a ľuďom ich podporu, určite odovzdáme krásu a dobrotu Falun Dafa hongkonským ľuďom.

Dúfam, že naše konferencie Fa budú vedené čoraz lepšie. Za prenasledovania by sme mali dovoliť ľuďom vo svete jasne vidieť pravdu a umožniť viacerým ľuďom získať Fa, čo je ponúkanie spásy ľuďom vo svete.

 

Li Chung-č’

14. januára 2001

 

Fa konferencii na Floride

Organizátorom Fa konferencie na Floride:

Zdravím vás! Floridská Fa konferencia je prvá Fa konferencia širokého rozsahu prebiehajúca v anglickom jazyku. To je vynikajúce. Dúfam, že táto Fa konferencia dopadne úspešne. Dúfam, že zdieľanie toho, čo ste sa naučili, naozaj umožní každému zlepšiť sa a súčasne ukáže skutočný obraz Dafa a umožní viacerým ľuďom dozvedieť sa pravdu o Dafa, čo dovolí predurčeným ľuďom získať Fa.

Ešte raz by som chcel zaželať tejto veľkej konferencii Fa úplný úspech!

 

Li Chung-č’

27. januára 2001

 

Napravovanie kolosálnej nebeskej klenby

Ako dlho zlo ešte besnieť bude

Vôľa každej bytosti odhalená je plne

Táto katastrofa, kto je mimo nej?

S úsmevom sledujem nerozumnosť Bohov

 

Li Chung-č’

Osemnásteho dňa prvého mesiaca roku Xin Si lunárneho kalendára (10. februára 2001)

 

 

Donucovanie nemôže zmeniť ľudské srdcia

Pevné, spravodlivé myšlienky kultivujúceho prekračujú všetky ľudské chápania, prekračujú všetko ľudské myslenie a nemôžu byť nikdy pochopené svetskými ľuďmi. Zároveň nemôžu byť ani zmenené svetskými ľuďmi, pretože ľudia nie sú schopní zmeniť osvietené bytosti.

Zlo využilo moc v rukách nedobrých ľudí, aby vytvorilo zmätok na takmer dva roky, použitím najpodlejších činov v ľudských dejinách vôbec a využitím najhorších prostriedkov, či už dávnych alebo moderných, čínskych alebo zahraničných, na prenasledovanie Dafa a jeho kultivujúcich. Jeho cieľom je použiť donucovanie, aby zmenilo srdcia kultivujúcich Dafa a aby sa [kultivujúci] vzdali svojej kultivačnej praxe. Toto je márne. V dejinách nikdy neuspel ten, kto prenasledoval ľudí so spravodlivou vierou. Toto všetko je iba na to, aby sa použilo konanie zla na upevnenie Dafa a odstránenie základných pripútaností praktizujúcich, aby sa kultivujúci oslobodili z okov ľudskosti a karmy. Všetci tí, čo boli preosiati, nie sú opravdiví praktizujúci. Hoci zlo môže dočasne zúriť v tomto časovom období, keď je využívané, napokon skončí v úplnej potupe, keďže v priebehu nápravy Fa sú tie bytosti odsúdené na preosiatie. Po viac ako rok zlo využívalo nedobrých ľudí ako svoje nástroje a tí použili všetky druhy mučiacich zariadení a metód, aby kruto bili a mučili praktizujúcich Dafa. Hoci mnohí ľudia boli ubití na smrť, ubití na invaliditu, alebo poslaní do psychiatrických liečební, toto nezmenilo pevné, spravodlivé myšlienky opravdivých kultivujúcich. [Nedobrí ľudia] vytvárajú falošné jingweny, nedovoľujú žiakom spať, vymýšľajú si obžaloby, falošne obviňujú žiakov, rozširujú klamstvá a tak ďalej. Keď sa im vyhrážali, podvádzali ich a vytvárali na nich mohutný tlak všetkými tými nehanebnými prostriedkami, niektorí žiaci podpísali veci ako takzvané „garancie, že prestanú praktizovať“ alebo „prehlásenia o oľutovaní“, pričom nemali jasnú hlavu a boli prinútení. Nič z toho neboli opravdivé vyjadrenia zo sŕdc žiakov – boli vykonané proti ich vôli. Hoci mali pripútanosti, boli nachvíľu zneužití zlom a spravili to, čo by kultivujúci nemal spraviť, na kultivujúceho sa treba pozerať celkovo. Ja neuznávam žiadnu z tých vecí. Keď sa vrátia k svojim zmyslom, okamžite začnú opäť robiť to, čo by žiak Dafa mal robiť počas tohto obdobia a zároveň prehlásia za neplatné všetko čo povedali a napísali keď nemali jasnú hlavu kvôli intenzívnemu prenasledovaniu. Vyhlásia, že sa budú pevne kultivovať. Denne sa objavuje veľký počet prehlásení od žiakov po celej krajine. Posledná snaha pokúsiť sa zmeniť spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa donucovaním a podvodom bola úplne zničená. Zlo už viac nemá žiaden spôsob ako zmeniť pevnosť, ktorú si učeníci Dafa vyvinuli zo skutočného chápania Fa pomocou kultivácie a z ich Budhovskej povahy po pozdvihnutí ich benti[3] v skutočnej kultivácii. V tejto situácii sa účinkovanie zla úplne obrátilo na ventiláciu osobnej nenávisti zlých ľudí, ktorí používajú moc vo svojich rukách a využívajú najpodlejšie prostriedky.

Keďže to ešte zostávajúce zlo v súčasnej náprave Fa videlo nezmeniteľnú, pevnú vieru učeníkov Dafa, zbláznilo sa a úplne stratilo svoje zmysly. Hoci učeníci Dafa sa nezapájajú do politiky a neprikladajú hodnotu bežnej ľudskej moci, prenasledovanie zlom v Číne – ktoré ignoruje všetky svoje dôsledky – povedie ľudí k úplnej  strate dôvery k vládnucej strane a jej režimu, a k neposlušnosti vláde. Klamstvá šíriaca propagandistická mašinéria už nebude ďalej schopná používať demagógiu. Je to preto, že v rovnakom čase ako zlo prenasleduje Dafa, naplánovalo to tiež tak, že počas kampane bude súčasná hlava strany sama použitá k tomu, aby zničila stranu a jej režim zvnútra strany. Toto tie manipulované bytosti a ľudia vo svete nemôžu vidieť jasne. Potom sa dôsledky ich osobnej nenávisti stanú nevyhnutnosťou, ktorú nemožno odvrátiť. Počas tohto prenasledovania ľudia vo svete jasnejšie uvidia všetko, čo zlo spravilo, učeníci Dafa sa stanú rozumnejšími a jasnejšie uvažujúcimi, a s rozhodnosťou a zrelosťou v kultivácii postúpia k nádhernému dovŕšeniu.

 

Li Chung-č’

4. marca 2001

 

 

Správa

Osobám zodpovedným za Európsku Fa konferenciu a všetkým zúčastneným:

 

Všetkých vás zdravím!

Nech sú staré sily, ktoré využili zlo a zostavili túto krutú takzvanú skúšku akokoľvek zlé, napokon budú odstránené v náprave Fa. Všetko, čo učeníci Dafa teraz robia, odporuje prenasledovaniu Dafa a Jeho učeníkov. Objasňovanie pravdy, súčasne s odhaľovaním zla, krotí zlo a zmenšuje prenasledovanie. Odhaľovanie zla súčasne čistí z ľudských myslí jed klamov a podvodov zla – je to zachraňovanie ľudí. Toto je najušľachtilejšie milosrdenstvo, pretože v budúcnosti má niekoľko miliárd ľudí získať Fa a keď ľudské mysle budú obsahovať myšlienky, ktoré odporujú Dafa, len čo sa skončí táto zlá dráma, začne sa rozsiahle odstraňovanie ľudstva, a tí ľudia, čo majú predurčený vzťah k tomu, aby získali Fa, alebo dokonca aj väčšie množstvo nevinných ľudí, by mohlo byť odstránených. Preto všetko, čo teraz robíme, je nádherné, je milosrdné a dovršuje to koniec našej cesty. Potvrdzovanie Dafa a odhaľovanie zla v bežnej ľudskej spoločnosti sa zdá byť podobné práci v bežnej ľudskej spoločnosti. Ale nie je. Svetskí ľudia robia všetko pre osobný záujem, pričom to, čo robíme my, je kvôli ochraňovaniu Dafa. Toto je to, čo by učeník Dafa mal robiť, a nie sú v tom žiadne sebecké prvky. Je to sväté, je to nádherné, a ustanovuje to nádhernú mocnú cnosť osvietenej bytosti tvárou v tvár skutočnému zlu – starým silám.

Aby ste ako učeníci Dafa robili veci nápravy Fa dobre a aby ste dobre dovŕšili všetko, čo je vaše, musíte veľa študovať Fa. Nech ste akokoľvek zaneprázdnení, nemôžete vynechať študovanie Fa. To je najväčšia záruka pre vaše dosiahnutie dovŕšenia. Navzdory tomu, že máte málo času a ste uprostred mnohých ťažkostí, stále robíte to, čo by ste mali robiť. To je pozoruhodné a ustanovuje to vašu vlastnú mocnú cnosť, pretože sa vynárate z ťažkostí, z nátlaku a z komplikácií.

Ešte raz želám Fa konferencii úplný úspech.

 

Li Chung-č’

19. marca 2001

 

Návrh

Niektorí z ľudí, ktorí získali Fa a na tomto ľudskom povrchu prišli k pochopeniu významu Fa, mali svoje životy predĺžene skrz Fa; niektorí z nich získali všetky druhy prínosov, ako napríklad dobré zdravie, harmóniu v rodine, nepriame prínosy ich príbuzným a priateľom, zmenšenie ich karmy a dokonca Majster za nich znášal veci. V iných dimenziách sa ich fyzické telá premieňajú na telá Bohov. Napriek tomu, keď vás Dafa ide dovŕšiť, nie ste schopní vykročiť vpred z ľudskosti, a keď zlo prenasleduje Dafa, nie ste schopní postaviť sa a potvrdiť Dafa. Tí ľudia, ktorí chcú iba získať z Dafa ale nič neobetovať pre Dafa, sú v očiach Bohov najhoršími bytosťami. Navyše, tento Fa je to, čo je vo vesmíre najzákladnejšie, takže tí ľudia, ktorí ešte stále nie sú schopní vykročiť dnes vpred, budú odstránení potom, čo sa toto trápenie skončí. Mnohí z nich sú ľudia, ktorí majú silný predurčený vzťah. Preto Majster čaká a čaká. Sú v tom zahrnutí aj tí, ktorí počas tohto obdobia dobrovoľne pomáhali zlu v prenasledovaní Fa potom ako boli takzvane „transformovaní“. Títo ľudia majú pomerne veľké množstvo karmy a majú základné pripútanosti k ľudským veciam, takže uprostred absurdných klamstiev počas takzvanej „transformácie“, kvôli svojim pripútanostiam a aby ospravedlnili svoje správanie, nasledovali  klamstvá a dobrovoľne prijali diabolské „osvietenie“, pričom predstierali, že to nechceli. Ak takáto osoba potom ide a podvádza ďalších žiakov, dopúšťa sa hriechu poškodzovania Fa. Všetci, čo boli údajne „transformovaní“, sú ľudia, ktorí nedokázali opustiť svoje pripútanosti k ľudským veciam a ktorí vykročili vpred s myšlienkou, že by mohli mať šťastie.

Vedeli ste, že ja vôbec neuznávam túto zlú skúšku, ktorú staré sily usporiadali? Dôvodom prečo si zlé bytosti v dimenziách nízkej úrovne trúfajú byť také zúrivé je to, že bytosti na poslednej, najvyššej úrovni vesmíru, s ktorými sa ešte bude treba zaoberať, vytvorili druh bariéry. Pokiaľ táto bariéra nebude úplne zničená v náprave Fa, bytosti v dimenziách nízkej úrovne a zlé bytosti vo svete nebudú schopné vidieť pravdu, a preto si trúfajú robiť zlovestné činy z ignorancie. Uprostred nápravy Fa sú tie bytosti vysokých úrovní v poslednej etape odstraňovania. Len čo bude spravený prielom, všetky zlé bytosti vo svete budú zrazené do pekla, keď Fa napraví ľudský svet, a po celú večnosť budú platiť za hriechy, ktorých sa dopustili prenasledovaním Dafa. Sú aj nejakí ľudia, ktorí tvrdia, že dosiahli dovŕšenie, hovoriac nezmysly ako „Už nie je potrebné ďalej praktizovať“, alebo „Už nie je potrebné ďalej študovať.“ Ak ste dosiahli dovŕšenie, vyleťte do neba a ukážte nám slávnostnú podobu Budhu. Ak už nepotrebujete praktizovať, ste ešte mojím učeníkom? Kultivujúci sa nemôže prestať kultivovať dokonca ani v poslednom okamihu predtým ako dosiahne dovŕšenie. Tí ľudia nie sú démonmi, ale robia to, čo robia démoni. Nie je to tak, že Majster nie je milosrdný – v náprave Fa si všetky bytosti volia svoju cestu. Tí z vás, čo tvrdia, že dosiahli dovŕšenie, máte všetku tú veľkolepú moc Fa Boha alebo Budhu?

Sú aj niektorí ľudia, ktorí zlomyseľne hovoria: „Skutočný Majster je v nebesiach,“ „Musíme sa odtrhnúť od Majstra v ľudskom svete,“ a „Pomôžme Majstrovi rozviazať takzvané uzlíky, ktoré sú priviazané k jeho telu.“ Je iba jeden Li Chung-č’. Ja nemám žiadnu pomocnú dušu, a nemám ani žiadnu z tých troch duší a siedmich duchov ako svetskí ľudia. Ja som hlavným telom. Telá vnútri môjho benti, od väčších po menšie, ktoré sú vytvorené z častíc odlišných úrovní a ktoré sú v odlišných dimenziách, sú všetky riadené mojím hlavným telom v ľudskom svete a nasledujú myšlienky môjho hlavného tela v ľudskom svete. Moje telá Zákona sú špecifickými prejavmi mojej múdrosti. Moje telá Gongu sú zložené z môjho bezhranične obrovského gongu. Neuznávanie Majstra v ľudskom svete je neuznávanie seba ako učeníka Dafa. Takýto učeník nie je teda ani kultivujúcim, a tým menej by mal rozprávať o dovŕšení. Ľudia v budúcnosti budú tiež musieť získať Fa. V tomto svete je niekoľko miliárd ľudí, ktorí čakajú na získanie Fa potom, čo bude táto zlá dráma úplne odstránená keď Fa napraví ľudský svet, a to, čo budú študovať a používať, je tento Čuan Falun. Hriechy páchané zlými a nedobrými ľuďmi, ktorí ničia knihy, sú také obrovské, že ich nikdy nebudú môcť úplne splatiť. Tých, čo na rôznych úrovniach manipulujú zlými a nedobrými ľuďmi, aby prenasledovali Dafa a jeho žiakov, očakáva nekonečné utrpenie ako budú vyhladzovaní vrstvu po vrstve a budú splácať všetko, čo spravili. Tí, čo dobrovoľne podpísali „prehlásenie o transformácii“ alebo čo písomne sľúbili nepraktizovať pod zámienkou takzvaného „vzdania sa pripútanosti k dovŕšeniu“ alebo „vzdania sa ľudských názorov“, zakrývajú svoje skutočné pripútanosti. Dokonca ohovárajú a útočia na webstránku Minghui, ktorá pozitívne informuje o Dafa. Staré sily si myslia, že žiak Dafa, ktorý kvôli pripútanostiam dá počas tohto obdobia písomný sľub, že nebude viac kultivovať Dafa, si určil svoju budúcnosť. Ak to nepochádzalo opravdivo z jeho srdca a bol to výsledok donucovania a ak sa znova zapojí do nápravy Fa, zväčšia sa jeho trápenia ako skúšky, ktorými musí prejsť. Hoci Majster neuznáva usporiadania starých síl, len čo prejdete na druhú stranu, následky sú hrozivé a vaše desiatky tisícok rokov dlhé čakanie bude v okamihu zruinované. Tí, čo šíria diabolské „osvietenie“ pod maskou žiakov Dafa, bez ohľadu na to, či boli predtým žiakmi, robia to, čo robia démoni, ktorí poškodzujú Dafa.

V skutočnosti nemôže nikto poškodiť Dafa. Tí, čo neprešli skúškami, sú ľudia. Keď už ľudské bytosti nie sú viac dosť dobré, budú odznova vytvorené a to je neúprosný zánik človeka. Chcem spraviť všetko čo môžem, aby som spasil všetkých ľudí vo svete a všetky bytosti. Avšak títo ľudia nie sú schopní chovať sa podľa toho a sami si vybrali „osvietenie“ na ceste zla, aby zakryli svoje pripútanosti. Ak vy sám nechcete budúcnosť, ja to s vami vzdám. Ja nie som pripútaný k ničomu.

Ako učeníci Dafa by ste v súčasnej situácii mali objasňovať pravdu ľuďom vo svete a odhaľovať zlo, a tak ochraňovať Dafa. Vaše vlastné zlepšenie a dovŕšenie je časťou tohto procesu. Tí, čo robia takzvanú „transformačnú“ prácu, sú tiež ľudia, ktorí boli oklamaní. Prečo to neobrátiť a neodhaliť pred nimi zlo a neobjasniť im pravdu? Navrhujem, aby všetci žiaci, ktorých sa snažia násilne transformovať (toto nezahŕňa tých, ktorí neboli vzatí na transformáciu) odhalili zlo a objasnili pravdu tým ľuďom, ktorí robia transformačnú prácu a povedali im o vzťahu medzi príčinou a následkom „dobro aj zlo bude odplatené“. To zlo sa obáva, že sa ľudia dozvedia pravdu, nie učeníci Dafa.

 

Li Chung-č’

10. apríla 2001

 

 

Spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa sú mocné

Zlo je hromadne ničené v Troch ríšach a v ľudskom svete. Už uvideli, že skončia prehrou, a tak vo svojom poslednom zúfalom úsilí konajú ešte zúrivejšie. Najtvrdšie prenasledovaní sú práve tí žiaci, ktorí prechovávajú pripútanosti. Čím bojazlivejší sú vo vnútri, tým viac zlo pôjde špeciálne po takýchto žiakoch. Celá situácia prenasledovania Dafa v ľudskom svete je spôsobená rozsiahlym, závažným výskytom prenasledovania týchto žiakov, ktorí sú prenasledovaní kvôli svojim pripútanostiam. Pretože sa nedokázali vzdať svojich pripútaností boli takzvane „transformovaní“, a to ich priviedlo ku konaniu vecí, ktoré pomáhajú zlu, čo robí situáciu ťažkou.

Ako učeník Dafa, prečo sa báť zlých ľudí, keď znášate prenasledovanie? Podstatou veci je to, že máte pripútanosti. Ak nie, neznášajte pasívne, ale postavte sa vždy zoči-voči zlým ľuďom so spravodlivými myšlienkami. Nech je situácia akákoľvek, nespolupracujte s požiadavkami a príkazmi zla alebo s tým, čo podnecuje. Ak to každý bude robiť, prostredie nebude takéto.

V skutočnosti, niektorí učeníci a vnímajúce bytosti v rôznych ríšach, ktoré sú schopné použiť svoje nadprirodzené schopnosti v rôznych dimenziách, používali svoje nadprirodzené schopnosti a potenciál gongu (gongli), aby sa zúčastnili odstraňovania zlých bytostí, ktoré poškodzujú Dafa. Keď niektorí učeníci Dafa uvidia zlé bytosti, vyšlú Falun a božské sily Dafa, aby odstránili zlo. Sú aj žiaci, ktorí stanovili určité časy, keď násilníci a vrahovia vo svete dostanú odplatu. Toto účinne vyhladilo zlé činitele a umiernilo nedobrých ľudí. V skutočnosti má každý učeník Dafa schopnosti, ibaže sa neprejavujú v povrchovej dimenzii, a tak si myslia že nemajú nadprirodzené schopnosti. Avšak bez ohľadu na to, či sa môžu prejaviť v povrchovej dimenzii alebo nie, keď vystúpia pravé myšlienky človeka, sú veľmi mocné. Keďže my sa kultivujeme v spravodlivom Fa, mali by sme mať v srdci a zachraňovať bytosti a ľudí vo svete, ktorí sú dobrí. Takže by sme mali prejavovať dobrotu vo všetkom čo robíme. Ale odstraňovanie zlých bytostí, ktoré manipulujú ľuďmi aby poškodzovali ľudstvo, je tiež ochraňovanie ľudstva a vnímajúcich bytostí. Dafa sa šíri široko ďaleko a zachraňuje všetky vnímajúce bytosti. Hoci tie zlé bytosti, ktoré sú úplne nezachrániteľné, nemôžu byť spasené, i tak nemôžu mať dovolené neobmedzene robiť zlo a takto prenasledovať Dafa a jeho žiakov, a ľudí vo svete. Odstraňovanie zla je teda robenie nápravy Fa a je to tiež zachraňovanie ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí.

 

Li Chung-č’

24. apríla 2001

Veľkoleposť učeníkov

Učeníci Dafa sú naozaj veľkolepí, pretože kultivujete najvyšší Dafa vesmíru, pretože ste potvrdili Dafa so spravodlivými myšlienkami, a pretože ste nespadli uprostred mohutného trápenia. Vykonávanie nápravy Fa učeníkmi Dafa nemá v dejinách obdoby. Pri veľkolepých, skvelých činoch potvrdzovania Fa s rozumom, objasňovania pravdy s múdrosťou, a šírenia Fa a ponúkania spásy ľuďom s milosrdenstvom, sa cesta dovŕšenia každého učeníka Dafa zdokonaľuje. V tomto významnom okamihu dejín je každý pevný krok slávnym dejinným svedectvom a je neporovnateľne veľkolepou mocnou cnosťou. Všetko toto bude zaznamenané v dejinách vesmíru. Veľký Fa a veľká epocha vytvárajú najväčšie osvietené bytosti.

 

Li Chung-č’

13. mája 2001

 

Prísahy Bohov sa napĺňajú

Ľudia, nepovažujte Falun Gong za nepodstatný len preto, že sa nazýva čchi-kungom[4]. V dávnych časoch sa všetky rozličné myšlienkové školy a všetky profesie a sféry v ľudskom svete nazývali „Tao“. Lao-c’ však ľuďom povedal, že Tao, ktoré vyučuje on, je odlišné, hovoriac že: „Môžete nazývať Tao [ktoré vyučujem] Tao, avšak nie je to obyčajné Tao; môžete dať pojmom, ktoré vyučujem, bežné mená, avšak nie sú to bežné pojmy.“ Keď Budha Šákjamuni vyučoval svoj Fa pred dvetisícpäťsto rokmi, šírilo sa v tom istom čase osem náboženstiev. Budhov Fa, opravdivé Tao, bolo medzi nimi.

Človek si stále myslí, že keď sa objaví Boh alebo Budha, bude sa otriasať zem, že keď bude zachraňovať ľudí, jeho Budhovská podoba sa bude majestátne prejavovať, a že mávnutím ruky zničí tých zlých, ktorí podkopávajú spásu ľudí. Ak by to tak malo byť, nebolo by lepšie ak by Budha vytiahol ľudí hore priamo z nebies? Mali by ste vedieť, že ľudia, ktorí idú byť spasení, musia skrz namáhavú kultiváciu splatiť všetky hriechy a karmu, ktorú vytvorili v minulosti robením nedobrých vecí, musia sa zbaviť svojich ľudských pripútaností a všetkých ďalších nedobrých vecí, ktoré nesú, a súčasne musia napraviť svoje správanie a myslenie. Iba potom môžu byť spasení. Ak by sa Budha veľkolepo prejavil, aj tí najhorší ľudia by nasledovali to, čo by Budha povedal. Bola by tu potom ešte šanca kultivovať sa? Hoci by sa človek aj kultivoval, nepočítalo by sa to, pretože kultivujúci musí odstrániť svoje hriechy a karmu počas namáhavej kultivácie, a potom, čo je očistený, postúpiť k dovŕšeniu.

V skutočnosti, keď všetci svetskí ľudia uvidia veľkolepý prejav podoby Boha alebo Budhu, určite sa v ľudskom svete odohráva niečo dôležité a je to veľmi pravdepodobne čas, keď sa hriechy ľudstva stretnú s náležitou odplatou. Či je to Budha, Tao alebo Boh, keď ide spasiť ľudí vo svete, určite musí zostúpiť do sveta a kráčať po zemi s ľudskou podobou, pričom používa ľudský jazyk aby odhalil princípy Fa. Navyše, keď osvietená bytosť zostúpi do sveta, je to zvyčajne v dobe, keď ľudské mravy upadajú zo dňa na deň, keď sú ľudské hriechy a karma obrovské, alebo keď je ľudská morálka zdegenerovaná. Keď tí spasení získajú Fa a odídu, zostávajúca ľudská spodina a skazený svet budú odstránené.

 

Li Chung-č’

13. mája 2001

 

Žiadna politika

„Politika“ je pojem modernej, zdeformovanej spoločnosti. Pravé ľudské spoločnosti v minulosti nemali tento pojem alebo to, čo politika zahŕňa. Keď sa politika objavila v ľudskej spoločnosti, ľudská spoločnosť sa už začala deformovať, pričom [politika] zároveň napádala morálne hodnoty. Okrem toho ľudia, ktorí robia politiku, do nej v podstate vstúpili kvôli svojej túžbe po sláve a osobným záujmom. Len preto, že vtedy boli morálne hodnoty ľudskej spoločnosti stále ešte dosť dominantné a ľudia, čo žili v tej dobe, boli všetci v takom prostredí, takže ľudia, čo robili politiku, sa jednoducho nezdali byť takými bezzásadovými ako ľudia, čo robia politiku dnes. Takže politika bola špinavá od svojho vzniku. Avšak je pravda, že v politických kruhoch sú nejakí čestní ľudia, ktorým záleží na krajine a ľuďoch, hoci sú iba kvapkou v oceáne.

Avšak čo sa týka tých čestných odporcov, čo sú proti zlým politickým silám rozvracajúcich krajinu a ničiacich ľudí, ľudia ich takisto berú tak, že robia politiku, keďže majú jasné politické stanoviská. Hoci si ľudia myslia, že stanoviská tých ľudí sú čestné, politická činnosť je predsa len výtvorom deformovanej ľudskej spoločnosti. Keby nebolo dnešnej zdeformovanej ľudskej spoločnosti, politika by sa nebola objavila.

Kultivácia učeníkov Dafa prevyšuje to, čo je ľudské, sú to kultivujúci, ktorí pochopili pravdy na vyšších úrovniach a to, čomu rozumejú, prekračuje ríšu svetských ľudí. Akékoľvek chápanie pod ríšou vyšších princípov Fa už viac nie je pravdou vesmíru. Každý učeník Dafa má vo svojej kultivácii v tomto jasno, takže ešte menej by mal miešať politiku svetských ľudí do nápravy Fa. Trápenia, ktoré učeníci Dafa znášajú, sú vecami uprostred nápravy Fa a v kultivácii. Odhaľovanie zla a objasňovanie pravdy ľuďom v tomto svete je len na to, aby sa im ukázalo prenasledovanie, ktoré Dafa a učeníci pretrpeli, a jeho konečným účelom je spasiť ľudí v tomto svete, odstrániť jed v mysliach vnímajúcich bytostí, ktorým ich zlo zaplavilo, a zachrániť ich pred nebezpečenstvom, že budú v budúcnosti vyhladené kvôli svojej nevraživosti k Dafa. Toto je odraz veľkého milosrdenstva učeníkov Dafa, ktorí dokonca aj počas znášania prenasledovania zachraňujú vnímajúce bytosti. Z iného uhla, ako by sa mohli Bohovia a Budhovia zapletať do ľudskej politiky? Ešte menej by Bohovia a Budhovia potvrdili politiku, ktorá sa objavila v deformovanej ľudskej spoločnosti.

Ľudská spoločnosť je dobrým miestom na kultiváciu, keďže všetko tu môže vzbudzovať pripútanosti. Presne kvôli tomu človek, ktorý je schopný z nej vykročiť a zbaviť sa všetkých svojich pripútaností k ľudskej spoločnosti, je veľkolepý a je schopný dosiahnuť dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

4. júna 2001

 

Komentár  II.

Tento článok je napísaný veľmi dobre. Je zameraný na špecifické otázky, najmä tie za súčasných okolností. Dúfam, že každý bude schopný správne riešiť to, o čom hovorí.

 

Li Chung-č’

5. júna 2001

 

Poznámka: Toto je komentár k článku „Nezabudnite na kultiváciu uprostred nápravy Fa zatiaľ čo odstraňujete zlo“, ktorý napísal učeník Dafa a bol uverejnený 6.6.2001 na webstránke Minghui.


Dve pozície rúk pri vysielaní spravodlivých myšlienok

 

Držanie jednej ruky vzpriamene

 

(Fonetický prepis)
fa čeng čchien kchun, sie e čchüan mie

 
 


           

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Lotosová pozícia rúk

 

(Fonetický prepis)
fa čeng tchien ti, sien š' sien pao

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            12. júna 2001

 

Poznámky prekladateľa:

1) Vo všeobecnosti by verše mali byť recitované v ich originálnom znení, aby mali správny účinok.

2) Všeobecný význam prvého veršu je „Fa (Fa) napravuje (zheng) vesmír (qian kun); zlo (xie e) je úplne (quan) zničené (mie).“ Druhá časť môže tiež byť preložená ako „ničenie všetkého zla“.

3) Všeobecný význam druhého veršu je „Fa (Fa) napravuje (zheng) nebo (tian) a zem (di); okamžitá (xian ... xian) odplata (bao) v tomto živote (shi).“

 

Čo sú nadprirodzené schopnosti

Nadprirodzené schopnosti sa nazývajú aj božské sily. Súčasní ľudia ich nazývajú mimoriadne schopnosti. Nadprirodzené schopnosti sú v skutočnosti vrodené schopnosti bytostí. Čím vyššia úroveň bytosti, tým plnšie sa môžu jej vrodené schopnosti prejaviť; naproti tomu, čím nižšia je úroveň bytosti, tým ťažšie je pre jej vrodené schopnosti, aby účinkovali alebo naplno účinkovali. Základnou príčinou je, že – od najvyššej úrovne vesmíru k najnižšej úrovni vesmíru – čím nižšie, tým vyšší je podiel hmoty, ktorú bytosti a všetko v ich určitej sfére má, tým väčšie sú zrná častíc a tým väčšou váhou sú bytosti zaťažené – čím nižšie, tým viac sú vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) bytostí obmedzované hmotou samotnou, a čím ťažšie je to obmedzenie, tým sú schopnosti menej účinné. Preto je to tak, že čím nižšia úroveň, tým menšie schopnosti. Keď to príde k ľudskej dimenzii, všetky vrodené schopnosti bytostí sú už zakryté, ich vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) nemôžu fungovať. Takže ak ľudia niečo robia alebo chcú niečo získať, musia sa spoliehať výlučne na prácu svojho tela zloženého z hmoty, aby získali to, čo chcú. Keďže ľudstvo je úplne zahrabané v hmote, nemôže vidieť pravdu vesmíru. Preto je povedané, že ľudská dimenzia je dimenziou ilúzie.

Čo sa týka kultivujúceho, čím vyššia je úroveň, na ktorú sa vykultivuje, tým väčšie sú jeho schopnosti. Je to preto, že cez čím viac úrovní vesmíru prerazí, tým menšia a ľahšia je váha hmoty, ktorá zaťažuje jeho bytosť, tým silnejšie sú jeho vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) a tým väčší je ich počet a tým úplnejšie sú jeho schopnosti, ktoré sa uvoľnia. Vyučoval som vo Fa, že v kultivácii Dafa sú nadprirodzené schopnosti vyvíjané najúplnejšie, pretože učeníci Dafa sa budú kultivovať na vyššie úrovne – čím vyššia je úroveň, cez ktorú človek prerazí, tým viac je oslobodený od hmoty, a bude teda naplno prejavovať svoje vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti). Učeníci Dafa už v náprave Fa naplno rozohrali svoje nadprirodzené schopnosti. Napríklad, keď sú pri náprave Fa spravodlivé myšlienky veľmi čisté, ich nadprirodzené schopnosti pracujú naplno. Navyše, keď majú učeníci spravodlivé myšlienky vo svojej mysli, mnohí sú schopní používať ich podľa vlastnej vôle – ak chcú niečo použiť, takmer vždy to majú. Napríklad, aby primrazili tých zlých lotrov, ktorí prenasledujú učeníkov Dafa, stačí im len povedať „stuhni“ (ding) alebo „stoj tam a nehýb sa“, alebo ukázať na skupinu lotrov a oni sa potom určite nebudú môcť hýbať; potom im len stačí pomyslieť si „uvoľniť“ a bude to zrušené. V skutočnosti môžete použiť svoju vôľu, aby ste rozkazovali tým zlým, ktorí nemajú žiadnu ľudskú povahu – takým ako sú tí lotri, ktorí sú horší ako beštie, ktorí bijú ľudí na smrť alebo znásilňujú učeníčky Dafa – rovnako ako tým vodcom zla. Zlí lotri  budú robiť to, čo im dáte robiť.

Úroveň bytosti je určená jej xinxingom. To jest, keď používate nadprirodzené schopnosti, vaše spravodlivé myšlienky musia byť silné. Nesprávne myšlienky – také ako sú strach zo zla, váhanie vo vašich myšlienkach pri používaní nadprirodzených schopností, alebo pochybovanie či budú fungovať – môžu ovplyvniť výsledok nadprirodzených schopností alebo do neho zasahovať.

Dovŕšenie je záverom kultivácie učeníka Dafa, zatiaľ čo náprava Fa je poslaním učeníka Dafa. Pre učeníka Dafa je dovŕšenie iba záležitosťou času jeho návratu, pričom náprava Fa je zanechaná pre budúcnosť. Budúcnosť vesmíru, ktorú bytosti na rôznych úrovniach videli, v skutočnosti neexistuje a je ilúziou. V súčasnosti je každý deň ľudstva usporiadaný podľa potrieb Dafa. Konanie učeníkov Dafa v ľudskom svete bude zanechané pre históriu. Ak sa vo vesmíre v rôznych historických obdobiach budúcnosti vyskytne poškodzovanie Dafa alebo keď sa budú bytosti rôzne prejavovať, to ako Dafa napraví Fa a spraví všetko dokonalým a nezničiteľným, je mimoriadne dôležité. Všetko to, čo učeníci Dafa v súčasnosti robia, vytvára budúcnosť, a práve teraz všetko v Troch ríšach existuje pre Dafa. Keď Dafa dovŕši všetko uprostred démonických ťažkostí, všetko zlo, ktoré prenasleduje Dafa, sa skončí.

 

Li Chung-č’

14. júna 2001

 

Všetkým žiakom na Severskej Fa konferencii

Všetkým žiakom na Severskej Fa konferencii:

Pre učeníkov Dafa je dovŕšenie záverom kultivácie a náprava Fa je veľká zodpovednosť, ktorú vám udelila história počas obdobia nápravy Fa. Takže počas súčasného procesu objasňovania pravdy a odhaľovania zla, všetko, čo robíme, je v harmónii s Dafa. Či objasňujeme pravdu, odhaľujeme zlo, alebo sa zúčastňujeme iných akcií Dafa, vrátane našich konferencií Fa, mali by sme prejavovať milosrdenstvo učeníkov Dafa ako aj dobrotu, ktorú kultivácia v náprave Fa stelesňuje. Chcel by som zaželať konferencii Fa úplný úspech.

Zároveň dúfam, že žiaci v Európe dokážu byť viac podobní žiakom v Severnej Amerike – každý žiak by mal, okrem zúčastňovania sa skupinových akcií, vo svojom každodennom živote plne prevziať iniciatívu učeníka Dafa, ustanoviť si svoju vlastnú mocnú cnosť v procese objasňovania pravdy a dobre sa činiť na svojej vlastnej ceste učeníka Dafa. Takže v objasňovaní pravdy nečakajte, nespoliehajte sa na druhých a nedúfajte iba v zmeny vonkajších činiteľov. Každý z nás vytvára históriu pre budúcnosť, a preto sa každý nielen zúčastňuje skupinových akcií, ale tiež iniciatívne hľadá, čo by mohol spraviť. Pokiaľ je niečo dobré pre Dafa, mali by ste prevziať iniciatívu a spraviť to, iniciatívne na tom pracovať. Každá osoba, s ktorou sa stretnete v spoločnosti, je niekto, komu treba objasniť pravdu, a to, čo sa prejavuje pri objasňovaní pravdy, je milosrdenstvo učeníkov Dafa a spása ľudí vo svete. Dúfam, že každý učeník Dafa plne prevezme iniciatívu a bude plne hrať svoju úlohu ako učeník Dafa. Ešte raz by som chcel zaželať konferencii Fa úplný úspech.

Dávajte pozor: Nech ste akokoľvek zaneprázdnení, nemôžete zanedbať štúdium Fa. Toto je základná záruka vášho postupu k dovŕšeniu a robenia práce Dafa dobre.

 

Li Chung-č’

17. júna 2001

Dafa je nezničiteľný

Prečo sú učeníci Dafa neľútostne mučení zlom? Je to preto, že vytrvávajú vo svojej spravodlivej viere v Dafa a pretože sú časticami Dafa. Prečo musí byť uskutočnená náprava Fa? Pretože bytosti vo vesmíre už viac nespĺňajú štandard. Ako učeník Dafa, vaše pevné spravodlivé myšlienky sú absolútne neochvejné, pretože vaša novšia bytosť je vytváraná presne uprostred nápravy Fa. Avšak aby dosiahli všetko to, čo chceli, staré, zlé sily vo vesmíre sa priamo zúčastnili prenasledovania Dafa, učeníkov Dafa a všetkých bytostí tým, že neustále používali zlé usporiadania, ktoré zosnovali a ktoré nezodpovedajú pravým princípom Fa vesmíru. Využili neodstránené predstavy, ktoré sú na ľudskom povrchu učeníkov Dafa a karmu učeníkov Dafa, aby rozkolísali ich spravodlivé myšlienky. Preto niektorí žiaci nie sú schopní vydržať uprostred múk prenasledovania a spravili to, čo by učeník Dafa rozhodne nemal a nemôže spraviť. To je hanba pre Dafa.

Majster chce spasiť všetky bytosti. Avšak zlé sily sa naozaj dopúšťajú hriechov proti Dafa používaním všetkých bytostí a ich konečným cieľom je zničenie bytostí. Keď raz učeník Dafa spravil to, čo by nemal, ak si nie je schopný skutočne uvedomiť vážnosť toho a odčiniť straty, ktoré priniesol Dafa, všetko a milióny a milióny  rokov čakania budú naplnené podľa prísah vykonaných pred dejinami. Ako učeník Dafa, Dafa vytvára všetko vo vás a je to najspravodlivejšie. Môžete len napravovať všetko, čo nie je spravodlivé, ako by ste sa mohli skloniť pred zlom? Ako by ste mohli sľúbiť niečo zlu? Dokonca ak to aj nepochádza naozaj z vášho srdca, stále je to poddanie sa zlu. Ani medzi ľuďmi toto správanie nie je dobré a Bohovia by absolútne nespravili takúto vec. Dokonca aj keď žiak Dafa naozaj odhodí svoju ľudskú kožu počas prenasledovania, to čo očakáva kultivujúceho Dafa, je rovnako dovŕšenie. V rovnakom čase, žiadna pripútanosť alebo strach by vám nemohli umožniť dosiahnuť dovŕšenie. Akýkoľvek strach sám osebe je prekážkou, ktorá vám bráni v dosiahnutí dovŕšenia, a je tiež činiteľom v tom, aby ste boli „transformovaní“ na zlú stranu a zradili [Dafa].

Môžem vám povedať, že všetky prírodné a človekom vytvorené pohromy, ktoré sa dejú v Číne, sú už varovaniami za hriechy, ktorých sa tam bytosti dopustili proti Dafa. Ak si to neuvedomia, potom sa začne skutočná katastrofa. Všetci zlí ľudia, ktorí zhrešili proti Dafa – tí, ktorí už viac nie sú použiteľní v zlej, takzvanej „skúške“ učeníkov Dafa – sa teraz začali stretávať s odplatou za svoje zlo. Odteraz sa to bude diať v širokom rozsahu. Avšak tí najhorší budú používaní až do úplného konca, pretože pribúda učeníkov Dafa vystupujúcich vpred a zlé staré sily ich potrebujú použiť, aby skúšali učeníkov Dafa. Toto je dôvodom toho, prečo tí najhorší zločinci stále ešte zúrivo konajú zlo.

Učeník Dafa úplne odporuje všetkému, čo bolo usporiadané zlými starými silami. Objasňujte pravdu dôkladne, ničte zlo so spravodlivými myšlienkami, zachraňujte všetky bytosti a pevne ochraňujte Fa, pretože ste časťou Dafa, ste pevní a nezničiteľní. Napravte všetko, čo nie je spravodlivé. Tí, ktorí sú „transformovaní“ a tí, ktorí sú zachraňovaní, môžu byť len bytosti oklamané zlom. Tí, ktorí sú odstraňovaní, sú zlé bytosti a zlé staré sily. Tí, ktorí dosahujú dovŕšenie skrz všetko toto, sú učeníci Dafa a skrz všetko toto je ustanovovaná mocná cnosť Dafa.

 

Li Chung-č’,

23. júna 2001

 

 

 

Dešifrovanie posledných troch oktáv z Básne o slivkovom kvete[5]

Ôsma  

Svetové záležitosti sú ako šachová hra, ktorej posledná etapa príde čoskoro

Pracujú spoločne na spoločných cieľoch, avšak veľké pohromy zostúpia

Leopard zomrel, ale jeho koža stále ostala

Najlepšia jesenná scenéria je v Chang’an-e[6]

Deviata 

Ohnivý drak sa prebúdza zo zimného spánku a v Bráne Yan[7] nastáva zármutok  

Pôvodný vzácny kameň sa stretáva s utrpením a Zhao odstupuje

S nádvorím nádherných kvetov, jar má svojho majstra

Víchrica pokračuje celú  noc, avšak netreba sa obávať

Desiata

Bodky slivkových kvetov ohlasujú príchod jari na Nebesiach a na Zemi

Ak chceš vedieť, čo sa stane, spýtaj sa Bo a Fu na príčiny

Pokojné dni prirodzene prídu do tohto sveta

Jeho domov je všade kde sa nachádza, kto je hostiteľ a kto je hosť

           

„Svetové záležitosti sú ako šachová hra, ktorej posledná etapa príde čoskoro“

Vysvetlenie: Veci vo svete boli vždy ako šachová hra, s medzinárodným spoločenstvom komunistických krajín na jednej strane a slobodnými spoločnosťami na druhej strane. Pred desiatimi rokmi už prišla hra do bodu porážky pre stranu komunistických krajín.

 

„Pracujú spoločne na spoločných cieľoch, avšak veľké pohromy zostúpia“

Vysvetlenie: Medzinárodné spoločenstvo komunistických krajín sa úplne rozpadlo. Deväťdesiat percent jeho krajín sa zrieklo komunizmu. To naozaj znamenalo bezprostrednú pohromu pre Komunistickú stranu.

 

„Leopard zomrel, ale jeho koža stále ostala“

Vysvetlenie: Sovietsky zväz bol ako leopard. Komunistický systém sa rozpadol, ale na povrchu ostala jeho koža a čínska vláda ju prevzala. [Dá sa to tak povedať preto], že dnešní čínski ľudia takisto už neveria na komunizmus a je to jednoducho tak, že tí, čo sú v Číne pri moci, chcú použiť formu komunizmu na udržanie svojej moci.

 

„Najlepšia jesenná scenéria je v Chang’an-e“

Vysvetlenie: Ani samotní súčasní čínski vodcovia neveria na komunizmus. Ich zrejmým cieľom je použiť povrchnú formu Komunistickej strany na udržanie si moci. Takže robia všetko možné, aby predstierali falošnú, takzvanú „výbornú situáciu“. Bez ohľadu na to, aká nádherná je „najlepšia jesenná scenéria“ (čo je tiež záverečný okamih strany), jesenná scenéria prirodzene netrvá dlho. Chang’an sa tiež vzťahuje na hlavné mesto Číny a tu sa ním myslí Čína vo všeobecnom zmysle.

 

„Ohnivý drak sa prebúdza zo zimného spánku a v Bráne Yan nastáva zármutok“

Vysvetlenie: V najnižšej dimenzii nebies[8] sa Čínska komunistická strana prejavuje ako zlý červený drak. Tento riadok je metaforou pre incident zo 4. júna,[9] keď boli po apelovaní na vládu študenti a mnohí ďalší zmasakrovaní na námestí Tiananmen.

 

„Pôvodný vzácny kameň sa stretáva s utrpením a Zhao odstupuje“

Vysvetlenie: „Pôvodný vzácny kameň“ je všeobecný odkaz na Čínu, ktorá má päťtisícročnú históriu. Stretla sa s týmto trápením. Zhao Ziyang[10] bol v dôsledku toho napadnutý a vyhnaný.

 

„S nádvorím nádherných kvetov, jar má svojho majstra“

Vysvetlenie: Pred 20. júlom 1999 boli učeníci Dafa v celej Číne, nachádzali sa všade po celej krajine. Mali na sebe odznaky Falun Gong a plagáty Falun Dafa bolo vidieť všade – vyzerali ako nádherné kvety. „Jar má svojho majstra“ znamená, že na jar určitého roku sa prenasledovaní učeníci Dafa stretnú so svojím Majstrom otvoreným a dôstojným spôsobom.

 

„Víchrica pokračuje celú  noc, avšak netreba sa obávať“

Vysvetlenie: Vo svetle histórie je prenasledovanie učeníkov Dafa, bez ohľadu na divokosť zla, ako celonočná víchrica, ktorou sa netreba znepokojovať – deň nastúpi hneď ako sa víchrica skončí.

 

„Bodky slivkových kvetov ohlasujú príchod jari na Nebesiach a na Zemi“

Vysvetlenie: Učeníci Dafa, ktorí prešli skúškou drsnej zimy, sú všade vo svete a všade po Číne, sú ako kvety slivky, ktoré čelili mrazu a snehu, ohlasujúce príchod jari. To je okamih, keď Fa napraví ľudský svet.

 

„Ak chceš vedieť, čo sa stane, spýtaj sa Bo a Fu na príčiny“

Vysvetlenie: „Bo“ a „Fu“ sú dva prorocké pojmy. Keď „Bo“ dosiahne vrchol, určite nastane „Fu“; tiež to znamená to, že veci sa po dosiahnutí extrému obrátia. História je ako otáčajúce sa koleso a určite nastanú dôsledky toho, čo sa stalo predtým. Celá ľudská história bola usporiadaná pre túto nápravu Fa.

 

„Pokojné dni prirodzene prídu do tohto sveta“

Vysvetlenie: Keďže prešli všetkými druhmi skúšok od zla, učeníci Dafa sa pohnú k nádhernej budúcnosti keď bude zlo zničené.

 

„Jeho domov je všade kde sa nachádza, kto je hostiteľ a kto je hosť“

Vysvetlenie: Keďže Majster vyšiel na verejnosť, aby šíril Fa, strávil veľa svojho času cestovaním, aby šíril Fa, a jeho domov bol všade, kde sa nachádzal. Druhá polovica riadku, „kto je hostiteľ a kto je hosť“, je metaforou pre otázku kto je [naozaj] hostiteľ a kto je [naozaj] hosť – kto hrá v histórii podporujúcu úlohu a kto hrá hlavnú úlohu? Dokonca aj táto ľudská civilizácia je vytvorená pre Dafa, bola stvorená pre Dafa.

 

– Ústne bez prípravy odovzdané Majstrom 3. júla 2001, zaznamenané študentami a publikované so súhlasom Majstra

 

Náprava Fa a kultivácia

Článok hovorí s veľkou jasnosťou o otázke toho, ako zaobchádzať s nápravou Fa a kultiváciou. Počas nápravy Fa sú učeníci Dafa v odlišnej situácii od tej, keď sa osobná kultivácia robila v minulosti. Tvárou v tvár bezdôvodnému ubližovaniu, tvárou v tvár prenasledovaniu Dafa a tvárou v tvár nespravodlivosti nám vnútenej, nemôžeme riešiť veci alebo kategoricky prijímať veci tým spôsobom, ako sa to robilo predtým v osobnej kultivácii, pretože učeníci Dafa sú teraz v období nápravy Fa. Ak problém nie je spôsobený našimi vlastnými pripútanosťami alebo chybami, potom je to určite tak, že zlo zasahuje alebo robí nedobré veci.

Avšak my sa stále ešte kultivujeme a stále ešte máme nejaké posledné bežné ľudské pripútanosti. Keď sa objaví problém, musíme najskôr sami seba preskúmať, aby sme videli, či sú veci správne alebo nie na našej strane. Ak zistíme, že to je zasahovanie alebo [pokus spraviť] škodu, mali by sme sa pri riešení konkrétnych problémov čo najviac snažiť byť na povrchu pokojní a láskaví k ľuďom, pretože keď zlo používa ľudí, títo ľudia si to zvyčajne neuvedomujú (hoci ľudia, ktorí sú využívaní, sú zvyčajne buď ľudia, ktorých myšlienky sú jednoducho zlé, alebo ľudia, u ktorých sa zlé myšlienky objavili). Čo sa týka zasahovania zla v iných dimenziách, musíme ho úplne odstrániť so spravodlivými myšlienkami.

 

Li Chung-č’,

8. júla 2001

 

 

Poznámka: Tento článok je Fa vyučovaný Majstrom ohľadom článku „Čo je Pravá Láskavosť?“, ktorý bol uverejnený 8. júla 2001 na internetovej stránke PureInsight.org.

 

 

Účinok spravodlivých myšlienok

Nový vesmír je pri náprave Fa neporovnateľne nádherný a nekonečne obrovský, pretože celá kolosálna nebeská klenba je vytvorená z desiatok miliónov neporovnateľne obrovských kozmických systémov a veľká väčšina obrovských kozmických systémov, ktoré boli napravené pomocou Fa, už vstúpila do novej histórie. Miesta, kde je zlo v súčasnosti schopné robiť nedobré veci, sú miestami, ktoré ešte neboli dostihnuté obrovskou premieňacou silou nápravy Fa. Toto sú presne miesta, v ktorých účinkujú spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa, hoci stav vecí v týchto miestach je takisto mimoriadne zložitý a zdegenerovaný.

Pred nápravou Fa staré sily napchali sekciu najnižšej úrovne každého z tých desiatok miliónov vzdialených kozmických systémov do Troch ríš centrálneho kozmického systému, v ktorom sme my. Zdanlivo to malo zabrániť tomu, aby boli vynechané z nápravy Fa a tiež to malo ukázať, že sa zúčastnili nápravy Fa. V skutočnosti použili nápravu Fa na dosiahnutie svojich sebeckých cieľov. Pretože miesta na vyšších úrovniach kozmickej kolosálnej nebeskej klenby sú mimoriadne rýchlo očisťované, ničené alebo prispôsobované ohromnou silou nápravy Fa, každú minútu je nespočetne mnoho ohromných vesmírov prečesávaných silou nápravy Fa a súčasne sú rýchlo napravované pomocou Fa. Avšak tieto nespočetné vesmíry vytvárajú kozmické telá a nespočetné gigantické kozmické telá vytvárajú kozmické systémy, a tak, pretože najnižšie úrovne spojené s týmito kozmickými systémami sú vtlačené do našich Troch ríš, hoci sa ich dimenzie zmenšili potom, čo boli natlačené dnu, čas a usporiadanie vnútri sa nezmenilo. Takže keď bol celý obrovský systém, ktorý je vytvorený z  nespočetných vesmírov a nespočetných kozmických tiel, úplne napravený pomocou Fa, iba jeden zo segmentov  vytvorený časťami, ktoré boli vtlačené do našich Troch ríš, môže byť odstránený. Avšak rýchlosť nápravy Fa je mimoriadne veľká a rýchlo preráža vrstvou po vrstve. Keďže kozmická kolosálna nebeská klenba je taká gigantická, nech sa to deje akokoľvek rýchlo alebo nech to akokoľvek [rýchlo] prekonáva všetky časy a dimenzie, stále to vyžaduje nejaký proces. Už to ide tak rýchlo, ako je to možné, ibaže by sa veci nechali vybuchnúť a vybudovali sa nanovo, avšak v tom prípade by nebola potrebná náprava Fa. Takže tieto nespočetné vonkajšie systémy vytvorili desiatky miliónov dimenzionálnych segmentov v Troch ríšach, ktoré sa stali rôznymi sférami moci, a tak schovávajú mnohé zlé bytosti. Niektoré bytosti a objekty boli dokonca rozčlenené do mnohých vrstiev, pričom takmer každá vrstva častíc je odčlenená do separátnej vrstvy. Tri ríše mali od začiatku nespočetne veľa dimenzií. Teraz boli pridané desiatky miliónov rovnako nespočetných dimenzií. Toto spravilo nápravu Fa ťažšou a situáciu zložitejšou. Niekedy boli zlé bytosti jasne odstránené, keď učeníci Dafa vyslali spravodlivé myšlienky, avšak potom sa zistilo, že stále ešte existujú v niektorých segmentoch a pokračujú v  robení nedobrých vecí. Takže preto môžu byť niektoré zlé bytosti odstránené jednou ranou keď učeníci Dafa vyšlú spravodlivé myšlienky, pričom iné nemôžu byť odstránené ľahko jednou ranou a sú odstránené dokonca až po mnohonásobnom vysielaní [spravodlivých myšlienok]. Toto je prípad tých zlých vodcov v Číne. Avšak nech je to akokoľvek ťažké, musíte spravodlivými myšlienkami vytrvalo odstraňovať zlo, pretože zatiaľ čo odstraňujú zlo, ustanovujú si učeníci Dafa v náprave Fa svoju veľkolepú mocnú cnosť. Účinok, ktorý ste dosiahli pri odstraňovaní zla so spravodlivými myšlienkami, bol naozaj významný. Bol odstránený veľký počet zlých bytostí a niektoré boli odstránené čiastočne. Toto podlomilo ich sily a zničilo to zlo v  mnohých dimenziách, ktoré ešte neboli dostihnuté nápravou Fa, pričom to malo účinok odstránenia a zastrašenia zlých osôb. Bez ohľadu na to, aké zložité sú dimenzie alebo aké zúrivé je zlo, toto sú iba prejavy pred príchodom neporovnateľne obrovskej sily nápravy Fa. Keď sila nápravy Fa príde, všetko v okamihu skončí.

Požiadal som učeníkov, aby vysielali spravodlivé myšlienky, pretože tieto takzvané zlé bytosti sú v skutočnosti ničím. Ale pretože milosrdenstvo učeníkov Dafa bolo zneužité starými silami a zlé bytosti, ktoré sú chránené starými silami, ich úmyselne prenasledovali, to, čo učeníci Dafa znášajú, už viac nie je len ich vlastná karma, ale niečo, čo by nemali znášať pod prenasledovaním zlými bytosťami. Navyše, tie zlé bytosti sú mimoriadne podlé a špinavé, a nie sú hodné hrať akúkoľvek úlohu v náprave Fa. Aby sa zmenšilo prenasledovanie Dafa a učeníkov Dafa, požiadal som učeníkov o vysielanie spravodlivých myšlienok, aby odstránili škodu, ktorú tieto bytosti úmyselne spravili náprave Fa, a tým aby sa zmenšilo to, čo by učeníci Dafa nemali znášať počas prenasledovania. Súčasne sa tak poskytuje spása všetkým bytostiam a dovršujú sa raje učeníkov Dafa.

 

Li Chung-č’

16. júla 2001

 

O článku „Dôstojnosť Dafa“

Myšlienky v článku tohto učeníka sú vynikajúce. V tomto je kultivácia v náprave Fa odlišná od osobnej kultivácie. Súčasne preukazuje pevnú základňu vybudovanú v osobnej  kultivácii. Ak nemáte dobrotu (Shan) učeníka Dafa, potom nemôžete byť nazývaný kultivujúcim. Ak učeník Dafa nedokáže potvrdiť Fa, nie je učeníkom Dafa. Zatiaľ čo odhaľujeme zlo, zachraňujeme zároveň všetky vnímajúce bytosti a dovršujeme si svoje vlastné raje.

 

Li Chung-č’

17. júla 2001

 

Poznámka: Toto je komentár k článku „Dôstojnosť Dafa“, ktorý napísal učeník Dafa a bol uverejnený 25. 7. 2001 na webstránke Minghui.

 

 

Dafa je všezahŕňajúci

Ľudská spoločnosť je tiež úroveň ktorú vytvoril Dafa, takže na tejto úrovni určite budú štandardy existencie, ktoré má Fa na tejto úrovni pre vnímajúce bytosti, ako aj princípy pre ľudské správanie sa na tejto úrovni. Avšak Tri ríše sú opakom všetkého vo vesmíre, takže princípy Fa tiež poskytli bytostiam na tejto úrovni obrátené princípy vhodné pre existenciu svetských ľudí, ako napríklad podrobovanie si sveta vojenskou silou, víťaz vládne krajine, získavanie jedla zabíjaním, silní sú hrdinami, a tak ďalej. Spolu s pojmami dobrý človek, nedobrý človek, vojna atď., všetky tieto veci dali vznik bežným ľudským princípom a ľudským pochopeniam. Všetky tieto veci sú nesprávne, keď sa to hodnotí spravodlivými princípmi Fa na vysokých úrovniach vo vesmíre. Takže kultivujúci musí zanechať všetky názory a princípy svetských ľudí a iba potom sa môže kultivovať na vysokú úroveň a vytrhnúť sa z Troch ríš, opaku vesmíru. Avšak ak by svetskí ľudia tiež prevrátili všetky tieto porozumenia a použili by spravodlivé Fa princípy vysokých úrovní vesmíru, aby stanovili požiadavky pre ľudstvo a hodnotili ľudstvo alebo všetko v Troch ríšach, potom by Tri ríše boli riadené spravodlivými princípmi Fa, ľudská spoločnosť by prestala existovať a neboli by tu ani ľudské podmienky. Bol by to svet Bohov a spolu s tým by zmizli ľudské ilúzie a príležitosť pre ľudí kultivovať sa. Nie je dovolené, aby sa to stalo, pretože odpadky bytostí vysokej úrovne musia klesať dole a ľudská spoločnosť je skládka odpadu vesmíru. Aby tu bytosti mohli existovať, musí tu byť spôsob existencie na tejto úrovni, čo sú aj požiadavky a podmienky pre existenciu, ktoré Dafa vytvoril pre tunajšie vnímajúce bytosti.

V kozmických telách vysokej úrovne sú raje a životy veľkých osvietených bytostí zrodené zo spravodlivých princípov Fa alebo sú dovršované kultiváciou podľa spravodlivých princípov Fa. Všetko je tam v súlade so spravodlivými princípmi Fa. Osvietená bytosť je aj kráľom svojho raja, avšak nevládne spôsobom, akým si ľudia predstavujú vládnutie – on sa dobrotivo stará o všetky vnímajúce bytosti vo svojom raji so spravodlivými princípmi Fa, Zhen-Shan-Ren. Ľudské podmaňovanie si sveta vojenskou silou a to, že silní sú hrdinami, sú princípmi, ktoré má Dafa vesmíru pre túto ľudskú úroveň. Keďže Tri ríše sú opačné, ľudské princípy sú tiež opačnými pochopeniami keď sa porovnajú so spravodlivými princípmi Fa vesmíru. Takže tento druh násilného správania sa – „podmaňovanie si sveta vojenskou silou; silní sú hrdinami“ – sa stal spravodlivým ľudským princípom. Bohovia ovládajú všetky ľudské záležitosti, takže vojny, bytie silným, víťazstvo a porážka sú ciele, ktoré Bohovia chcú dosiahnuť. Bohovia tiež silných a hrdinov označia ako „hrdinov“ a „silných“, a dostane sa im ľudských pôct, čo je pre ľudí tiež odmena. Iba kultivujúci, ktorí kultivujú spravodlivý Fa, by mali vykročiť z týchto princípov. Takže ako by mal učeník Dafa, ktorý sa kultivuje v bežnej ľudskej spoločnosti, riešiť všetky špecifické veci, s ktorými sa stretne? Ak sa Dafa kultivuje v bežnej ľudskej spoločnosti a počet kultivujúcich je veľký, musia sa pri kultivácii čo najviac prispôsobiť spôsobom bežnej ľudskej spoločnosti, inak by to zmenilo bežnú ľudskú spoločnosť. Avšak hoci ste pochopili z  princípov Fa, ktoré som vás učil, že by ste sa mali kultivovať pričom sa maximálne prispôsobujete bežnej ľudskej spoločnosti, keď sa stretnete s určitými špecifickými záležitosťami, stále nemáte jasné porozumenie mnohých vecí, ako napríklad záležitosť bytia vojakom. Vojaci chodia do boja a boj si vyžaduje tréning. Sú trénovaní v spôsoboch ako zabíjať ľudí a v skutočnom boji aj zabíjajú ľudí. Musíte chápať, že toto je nesprávne podľa spravodlivých princípov Fa, ale nie je to nesprávne podľa princípov svetských ľudí, lebo inak by ľudské princípy boli spravodlivými princípmi Fa. Bez utrpenia by ľudia neboli schopní odstrániť karmu, ktorú vytvorili medzi ľuďmi. Ak by ľudia nezabíjali, nemohli by jesť mäso. Ľudia potrebujú jesť mäso, takže vytvárajú karmu v procese získavania jedla, avšak jedenie mäsa je iba jeden spôsob vytvárania karmy. Ľudia vytvárajú karmu už tým, že žijú v tomto svete – je len otázka koľko. Avšak v ľudskom svete sú aj okolnosti, ktoré umožňujú karmu splatiť, ako napríklad choroba, prírodné pohromy a vojna. Bolestivá smrť človeka vo vojne môže pre túto bytosť odstrániť karmu, môže odstrániť hriechy a pri nasledujúcom zrodení nebude mať karmu a bude sa tešiť z dobrého života. Dobrota svetského človeka sa neprejavuje v tom, že nevytvára karmu keď získava jedlo kvôli prežitiu, ale skôr sa prejavuje v tom, že odpúšťa chyby druhým, neprechováva nenávisť, nežiarli, zámerne nevyhľadáva pomstu, nezabíja ľudí, nevezme ľahkovážne život nevinným a neubližuje zámerne. Ak niekto získava jedlo iba kvôli prežitiu, vytvára karmu avšak nerobí chybu. Vojny sú zostavené Bohmi. Avšak ak niekto vezme nevinný život kvôli nejakej inej príčine, to nedovoľujú ani spravodlivé princípy Fa vesmíru ani ľudské princípy. Pri takýchto priestupkoch použijú Bohovia ľudí, aby potrestali tých, ktorí zabíjajú neuvážene. Ak niekto zabil veľkú bytosť, potom sú hriechy a karma tohto človeka obrovské, najmä ak ten, kto je zabitý, je ľudská bytosť. Takže ak niekto vytvoril takúto karmu, musí ju splatiť. Čo sa týka kultivujúcich, keď sa bolestivo zoceľujú v namáhavej kultivácii, takisto splácajú karmu, ktorú vytvorili v minulosti. Hriechy a karma z utrpenia duše iných môže byť splatená ťažkosťami a bolesťou kultivácie. Ale čo sa týka skutočnej, veľmi hroznej situácie zabitých bytostí, ich utrpenia a materiálnej straty, kultivujúci bude musieť v priebehu dovŕšenia všetkých svojich záležitostí spasiť tie bytosti alebo ich vykúpiť požehnaním použitím ovocia svojej kultivácie. Z tejto perspektívy sa potom náhrada, ktorú zabité bytosti získajú, nedá porovnať s tým, čo by mohli získať medzi ľuďmi. Toto teda urovná  zlé predurčené vzťahy dobrotivými riešeniami. Na druhej strane, ak praktizujúci nemôže získať pravé ovocie a neuspeje v kultivácii, v budúcnosti bude musieť v zlej odplate zaplatiť svojím vlastným životom všetkým bytostiam, ktoré zabil. Takže prvou podmienkou je, že kultivujúci musí byť schopný dosiahnuť dovŕšenie. Tí, čo nemôžu dosiahnuť dovŕšenie, ak vezmú život a tvrdia „Oslobodzujem ho z očistca“, budú v skutočnosti vinní dvojnásobne. V súčasnosti sú učeníci Dafa, ktorí sú vojakmi. Byť vojakom je takisto ľudské povolanie. Obzvlášť vlády niektorých krajín vyžadujú, aby muži určitého veku slúžili v armáde. Pretože sa kultivujete medzi svetskými ľuďmi, pokiaľ nemáte špeciálny dôvod, môžete v tejto situácii nasledovať v maximálnom rozsahu to, čo od vás vyžaduje bežná ľudská spoločnosť. Zatiaľ čo ste vojakom, nemusia byť nevyhnutne nejaké vojny. V bojových pokrikoch, ktoré kričia vojaci počas svojho tréningu, nie je žiadna dobrota (shan), takže učeník Dafa ich môže jednoducho brať tak, že sú namierené na zlo, ktoré prenasleduje učeníkov Dafa. Ak naozaj vypukne vojna, učeníci Dafa nemusia ísť nevyhnutne do prvých línií, keďže majú Majstra, ktorý sa o nich stará. Ak by ste naozaj išli do prvých línií, potom je to možno ako vzťah príčiny a následku, keď Milaräpu[11] jeho majster nechal robiť nedobré skutky, aby získal dobrotivé riešenia. Samozrejme, hovorím tu o  princípoch Fa, normálne sa to nestane. Avšak Fa je všemocný a vo všetkom je dokonale všezahŕňajúci. A napokon, kultivujúci majú Majstra, ktorý sa o nich stará. Všetko čo vy, kultivujúci, zažijete, súvisí s vašou kultiváciou a s dovŕšením, pretože inak by tie veci absolútne neexistovali. Robenie dobre vašej práce v bežnej ľudskej spoločnosti nie je iba kvôli kultivácii alebo na ukázanie dobroty učeníka Dafa medzi svetskými ľuďmi, ale je to aj ochraňovanie princípov Fa, ktoré Dafa vytvoril pre bežnú ľudskú spoločnosť.

Stabilné zamestnanie tiež umožní kultivujúcemu, aby vo svojej kultivácii nebol spomalený kvôli problémom s jedlom a oblečením alebo prežitím, aby mohol s pokojným srdcom propagovať Fa, objasňovať pravdu alebo zachraňovať ľudí vo svete. V každom jednom povolaní v spoločnosti sa človek môže kultivovať a v každom sú tiež ľudia s predurčeným vzťahom čakajúci na získanie Fa.

 

Li Chung-č’

30. júla 2001

 

Učeníci Dafa obdobia nápravy Fa

Pre učeníka Dafa, ktorý nedokáže mať účinok ochrany Dafa, niet spôsobu dosiahnutia dovŕšenia, pretože vaša kultivácia je odlišná od tej v minulosti a v budúcnosti. V tom spočíva veľkoleposť učeníka Dafa. Keďže Majster za vás niesol bremeno takmer všetkého v dejinách, počas obdobia nápravy Fa nesmú učeníci odísť, pokiaľ náprava Fa nie je ukončená. Takže vaše splnenie štandardu pre vaše vlastné dovŕšenie počas priebehu vašej kultivácie sa stáva dôležitým procesom. Ak by bremeno všetkého v dejinách nebolo pre vás nesené, bolo by pre vás od základu nemožné robiť kultivačnú prax; ak by nebolo bremeno všetkého nesené pre vnímajúce bytosti vo vesmíre, rozpadli by sa v priebehu dejín; ak by nebolo bremeno všetkého nesené pre ľudí vo svete, nemali by príležitosť stále ešte žiť v tomto svete dnes. V priebehu prehistórie bolo po celú dobu všetko pre vás vytvárané podľa toho, akí veľkolepí budú učeníci v období nápravy Fa. Takže to bolo zostavené tak, že keď dosiahnete štandard pre bežné dovŕšenie, stále ešte máte v ľudskom svete všetky druhy bežných ľudských myšlienok a karmy. Účelom je to, že zatiaľ čo robíte veci pre nápravu Fa a objasňujete pravdu,  dovršujete si vaše raje a zhromažďujete bytosti, ktoré môžu byť spasené. Ako dovršujete svoje vlastné raje, zároveň odstraňujete svoju poslednú karmu, postupne sa vzdávate svojich ľudských myšlienok a naozaj vykračujete von z ľudskosti. Najpodstatnejšie je, že vy všetci si stále ešte v procese ničenia prenasledovania zlými silami musíte ustanoviť vašu veľkú mocnú cnosť a vrátiť sa na vaše najvyššie pozície. Takže toto nie je záležitosť dosiahnutia dovŕšenia v bežných ríšach a ani to nie je možné dosiahnuť v bežnom dovŕšení. Môže to vyzerať tak, že ste pre Dafa spravili to, čo by ste mali spraviť, pričom v skutočnosti to robíte pre vaše úplné dovŕšenie a návrat. Ak počas tohto obdobia nedokážete dobre robiť to, čo by ste mali robiť, táto etapa dovŕšenia môže byť iba kultivačným procesom a nemôže to byť od základu pravé a konečné dovŕšenie učeníka nápravy Fa. Ak sa počas prenasledovania zlom učeník Dafa nečiní dobre alebo poľaví, je dosť možné, že všetky jeho predchádzajúce úsilia vyjdú navnivoč.

V skutočnosti je zopár praktizujúcich, ktorí sa vždy zdráhali robiť veci na zničenie zla a objasňovanie pravdy – akoby to bolo robenie niečoho pre Majstra alebo akoby to bolo dávanie niečoho navyše pre Dafa. Hneď ako ste ma počuli povedať, že ste dosiahli štandard pre dovŕšenie, cítili ste akoby z vás bolo zodvihnuté veľké bremeno, poľavili ste a nechceli ste už nič viac robiť, namiesto toho, aby ste vzali to, čo vám Majster povedal – niečo tak posvätné – ako motiváciu pre bytie ešte usilovnejšími. Ak vám stále ešte nie je jasné, čo sú učeníci nápravy Fa, nebudete schopní vykročiť vpred v súčasnom súžení a budete vedení túžbou ľudského sveta po pohodlí k „osvieteniu“ na ceste zla. Majstrovo srdce bolo vždy strápené tými, ktorí padli, a väčšina z nich bola zruinovaná touto túžbou. Vedeli ste, že učeníkom nápravy Fa, ktorí nie sú schopní prejsť cez obdobie nápravy Fa, nebude daná ďalšia šanca na kultivovanie sa, pretože od začiatku histórie až dodnes vám už boli dané všetky najlepšie veci? Dnes ste mali sotva nejaké ťažkosti vo vašej kultivácii, a nebolo od vás žiadané, aby ste vy sami niesli bremeno obrovských hriechov, ktorých ste sa dopustili počas vašich mnohých životov. Medzitým som vám umožnil zvýšiť si svoje úrovne najrýchlejšími spôsobmi, uchoval som všetko dobré z vašej minulosti, doplnil som veci tým, čo je pre vás na každej úrovni lepšie, vždy som vám dával v kultivácii najveľkolepejšie veci každej ríše a umožním vám vrátiť sa po dovŕšení na najvyššiu pozíciu vašej ríše. Toto sú veci, ktoré vám môžu byť prezradené. Je ešte viac toho, o čom teraz vedieť nemôžete. Učeníci Dafa sú veľkolepí, pretože ste tu v rovnakom čase ako je obdobie Majstrovej nápravy Fa a ste schopní ochraňovať Dafa. Ak to, čo robíte, nie je viac hodné učeníka Dafa, premýšľajte o tom všetci, ak sa za najväčšieho milosrdenstva od začiatku nebies a zeme a za nekonečnej milosti Budhu stále ešte nedokážete dobre činiť, ako by mohla existovať ďalšia šanca? Kultivácia a náprava Fa je vážna. Či ste schopní ceniť si toto časové obdobie je v skutočnosti záležitosťou toho, či dokážete byť zodpovední k sebe. Toto časové obdobie nebude trvať dlho, avšak môže ukovať mocnú cnosť veľkolepých osvietených bytostí, Budhov, Daov a Bohov odlišných úrovní, a dokonca Pánov odlišných úrovní. Môže taktiež zničiť zo dňa na deň kultivujúceho, ktorý dosiahol naozaj vysokú úroveň, no zvoľnil vo svojej kultivácii. Učeníci, napredujte usilovne! Všetko najveľkolepejšie a najúžasnejšie sa vytvára v priebehu vášho potvrdzovania Dafa. Vaše prísahy sa stanú svedectvami vašej budúcnosti.

 

Li Chung-č’,

15. augusta 2001

 

Tiež pár slovami

Článok „Dobrí ľudia“ nepoužíva mnoho slov, avšak objasňuje základný princíp. Nezničiteľné, spravodlivé myšlienky k vesmírnej pravde vytvárajú skalopevné Telá Vadžru dobrotivých učeníkov Dafa. Zastrašujú všetko zlo a svetlo Pravdy, ktoré vysielajú, rozkladá nespravodlivé elementy v myšlienkach všetkých bytostí. Aké silné sú spravodlivé myšlienky, taká veľká je moc. Učeníci Dafa naozaj vykračujú von a prekračujú bežných ľudí.

 

Li Chung-č’

8. septembra 2001

 

Poznámka: Toto je komentár k článku „Pár slovami: Dobrí ľudia“, ktorý napísal učeník Dafa a bol uverejnený 8. septembra 2001 na webstránke PureInsight.org.

 

 

Cesta

Študovanie Fa a praktizovanie kultivácie sú vlastnou záležitosťou človeka. Avšak často je dosť veľký počet žiakov, ktorí stále berú druhých ľudí za svoje vzory – pozerajú sa ako druhí ľudia robia veci a potom ich nasledujú. Toto je druh nedobrého správania sa vyvinutý medzi svetskými ľuďmi. Kultivujúci nemá vzory. Cesta, ktorou sa každý človek vydáva, je odlišná, pretože základňa každého človeka je odlišná, veľkosti ich rozličných pripútaností sú odlišné, vlastnosti ich bytostí sú odlišné, ich zamestnania medzi svetskými ľuďmi sú odlišné, ich rodinné prostredia sú odlišné a tak ďalej. Tieto činitele určujú, že cesta kultivácie každého človeka je odlišná, to ako odstraňujú pripútanosti je odlišné a  veľkosti ich skúšok sú odlišné. Preto je uprostred prejavov vecí veľmi ťažké nájsť cestu, ktorú spravili iní, a je pre človeka ešte menej možné, aby sa jednou z nich viezol. Ak by tu naozaj boli predpripravené cesty a možnosť viezť sa bez námahy, určite by to nebola kultivácia.

Už od predstavenia Dafa boli ľudia, ktorí sledovali druhých – „budem robiť to, čo robia druhí“ – namiesto toho, aby použili Fa na posúdenie toho, či je niečo správne alebo nesprávne. Keď vidia, že choroby niektorých ľudí boli vyliečené kultivovaním Dafa, tiež ich to zaujme; keď vidia, že niektorí ľudia už nepraktizujú, aj oni váhajú; keď vidia, že je sto miliónov ľudí kultivujúcich Dafa po celej krajine, myslia si, že to musí byť niečo dobré a nasledujú druhých, aby sa to učili; keď vidia, že zlo začalo útočiť, utláčať a prenasledovať Dafa, a že televízie a rádiá vyrábali klamstvá, aby falošne obviňovali Dafa, začínajú váhať a znervóznejú. Kultivácia je ťažká. Je to ťažké v tom, že hoci aj vypukne hrozná kalamita, hoci zlo šialene prenasleduje a hoci je dokonca v stávke váš život, stále musíte byť schopný neochvejne pokračovať na vašej ceste kultivácie bez toho, aby ste niečomu z ľudskej spoločnosti dovolili zasahovať do krokov na vašej ceste kultivácie.

Učeníci Dafa sú teraz v období nápravy Fa a prejav starých síl vytvoril najzásadnejšiu a najťažšiu skúšku pre učeníkov Dafa. To, či skúškou môžu prejsť alebo nie, je uskutočnením Dafa a tým, či každý učeník Dafa dokáže byť k sebe zodpovedný. To, či človek dokáže počas rozbíjania a odstraňovania zla vykročiť vpred, aby potvrdil Dafa, sa stáva svedectvom o [zanechaní] života a smrti, stáva sa potvrdením o tom, či učeník nápravy Fa môže dosiahnuť dovŕšenie a tiež sa to stáva tým, čo odlišuje Boha od človeka. Pre učeníka Dafa je ochraňovanie Fa úplne prirodzeným. Takže v tomto okamihu histórie, keď naozaj máme situáciu, v ktorej zlo prenasleduje Dafa, učeník Dafa v odozve na prenasledovanie určite vykročí vpred, aby potvrdil Fa. V tejto situácii, keď niektorí žiaci vidia druhých vykročiť vpred, aby potvrdili Fa, budú ich nasledovať; keď vidia, že druhí nevykračujú vpred, ani oni nevykročia vpred; keď sú bití alebo „transformovaní“, a vidia druhých, že sa vzdali nátlaku zla a napísali nejaké takzvané „sľuby prestať praktizovať kultiváciu“, aj oni ich napíšu, čo je výsledkom neschopnosti pochopiť veci podľa Fa. Dokážete si predstaviť čo znamená pre kultivujúceho, ak táto škvrna nie je dočista zmytá? Prenasledovanie súčasným zlom bolo uvalené na Dafa a učeníkov starými silami. Nie je všetko, čo je vykonané na vzdorovanie prenasledovaniu, najveľkolepejším prejavom toho, že učeníci Dafa sú zodpovední k Dafa a k sebe? Toto nie je prvýkrát v priebehu upadajúcich dejín, čo zlé sily prenasledujú kultivujúcich. Nie je to opakovanie toho, čo zažil Ježiš počas svojho času? Nezažil to aj Budha Šákjamuni? Ak naozaj existujú cesty, ktoré môžu slúžiť ako odkaz, neudialo sa potom to, čo predchádzajúce osvietené bytosti zažili v tomto ohľade a dnešné zlo rovnakým spôsobom? Hoci sa líšia vo svojich špecifických prejavoch, všetky sa snažia zlomiť vôľu tých, ktorí sa kultivujú v spravodlivom Fa. V bežnej kultivácii počas histórie tie záporné bytosti skutočne pôsobili ako skúšobný kameň, aby sa určilo, či jednotliví kultivujúci môžu dosiahnuť dovŕšenie. Ak sa niekto ukázal byť pieskom [a nie zlatom], bol určite preosiaty. Avšak dnes je to odlišné v tom, že v kozmických telách prebieha náprava Fa a prebudováva sa kolosálna nebeská klenba. Všetky takzvané „skúšky Dafa“ zasahujú do nápravy Fa. Navyše, cieľom všetkých tých, ktorí sa zúčastňujú  prenasledovania, je poškodiť Dafa. Hoci všetko, čo v minulosti staré sily spravili pri individuálnej kultivácii ľudí mohlo dosiahnuť určitý účinok, ak je táto súprava vecí použitá počas nápravy Fa, nielenže nedokáže naplniť štandard Dafa, ale tiež vážne zasahuje do nápravy Fa a poškodzuje ju. V súčasnosti sú staré sily úplne ničené, bez ohľadu na to, či sú zúčastnené bytosti kladné alebo záporné. Všetky zlé bytosti, ktoré sa v tomto zúčastňujú, sú odstraňované počas nápravy Fa, nech sú ich úrovne akokoľvek vysoké. S nápravou Fa je to úplne odlišné od bežnej kultivácie. Dnes, keď učeníci Dafa objasňujú pravdu v odozve na prenasledovanie zlom, sú stále ešte nejakí študenti, ktorí sledujú to, čo robia druhí. Avšak človek sa musí vždy sám osvietiť k tomu, čo by mal robiť zoči-voči trápeniam. Zakaždým keď sa človek zlepší, zvýši sa stav dosiahnutia, ktorý potvrdil a ku ktorému sa osvietil.

Cesta, ktorou ide učeník Dafa, je slávnou históriou, a táto história musí byť vytvorená jeho vlastným osvietením.

 

Li Chung-č’

napísané 9. júla 2001

publikované 23. septembra 2001

 

Európskej webstránke Čistá harmónia[12]

 

Európskej westránke Čistá harmónia:

Pozdravujem všetkých učeníkov Dafa, ktorí sa venujú tejto webstránke! Rád by som vám povedal pár slov o otázke ako dobre prevádzkovať webstránku Čistá harmónia.

Myslím si, že v prvom rade by ste si mali uvedomiť dôležitosť účinku Dafa webstránky. Táto stránka je vytvorená, aby objasňovala pravdu, odhaľovala prenasledovanie zla a zachraňovala ľudí vo svete. Tiež by ste si mali uvedomiť, aký dopad majú médiá na širokú verejnosť. Je to mimoriadne dôležité ohľadom toho, aby sa ľudia dozvedeli pravdu o Dafa, aby boli ľudia vo svete zachránení a aby bolo odhalené zlo. Jej vplyv je obrovský. Preto musí mať špecifický obsah vašich správ vlastné črty vašej stránky, mali by ste informovať viac o situácii v Európe a spolu s tým by ste mali každý deň prevziať zopár správ a dôležitých noviniek z webstránky Minghui, pretože to sú informácie z prvej ruky o učeníkoch Dafa v Číne.

Hlavné telo učeníkov Dafa je v Číne. Všetko, čo učeníci Dafa v iných oblastiach vo svete robia, okrem dovršovania seba samých, je odhaľovanie prenasledovania Dafa a učeníkov Dafa v Číne. Takže z tohto pohľadu o situácii Dafa v Číne nemožno neinformovať. Obzvlášť by ste sa mali vo vašich správach zamerať na úmrtia v dôsledku prenasledovania a zlé prostriedky používané v prenasledovaní, pričom toto neovplyvní vašu jedinečnú črtu, že budete mať hlavne správy o Dafa z Európy. Čo sa týka množstva, väčšina vašich článkov by mala byť o Európe, a potom môžete veci doplniť dôležitými informáciami z webstránky Minghui o učeníkoch Dafa v Číne. Tým bude mať Európska webstránka Čistá harmónia nielen svoje vlastné črty, ale aj dôležité správy o prenasledovaní Dafa a vaši návštevníci a čitatelia budú tomu venovať pozornosť a budú mať možnosť každý deň sa dozvedieť informácie o prenasledovaní učeníkov Dafa v Číne.

Toto je len niekoľko mojich myšlienok. Ak cítite, že máte vlastné nápady alebo lepšie plány, nemám výhrady, dúfam len, že dokážete prevádzkovať webstránku ešte lepšie, takže bude môcť mať účinok objasňovania pravdy.

 

Li Chung-č’

25. septembra 2001

 

Od Majstra Druhej konferencii Dafa v Rusku

Druhej konferencii Dafa v Rusku:

Počas obdobia nápravy Fa sa naši žiaci všetci činili veľmi dobre. Platí to najmä o ruských žiakoch, ktorí za okolnosti, že ľudia v Rusku boli silno ovplyvnení propagandou z čínskej zlej politickej skupiny, odolali všetkým druhom nátlaku a založili asociáciu Dafa, a hrali veľkú úlohu pri objasňovaní pravdy. Všetko toto je obdivuhodné. Dúfam, že vďaka tejto konferencii Fa budete lepšie vykonávať prácu objasňovania pravdy, odhaľovania zla a zachraňovania vnímajúcich bytostí. Mali by ste často komunikovať so žiakmi v iných krajinách, povzbudzovať jeden druhého a spoločne usilovne napredovať. Majster od vás očakáva ešte lepšie správy.

 

Li Chung-č’

29. septembra 2001

 

 

Chlad jesenných vetrov

Tí zlí a skazení, nech svoje divoké, kruté  činy zadržia

Nebo a zem sa opäť vyjasní, do vriacej vody sa ponoria

Údery päsťou, kopance, tie ľudské srdce ťažko zmenia

Prudké vetry prinášajú jeseň, ktorá je ešte chladnejšia

 

Li Chung-č’

25. októbra 2001

 

 

 

Predpovedanie nápravy Fa ľudského sveta

Náprava Fa prechádza svetom, Bohovia a Budhovia sa majestátne odhaľujú. Všetky nesprávnosti a karmické vzťahy chaotického sveta sa urovnávajú dobrotivými riešeniami. Tí, čo robia zlo proti Dafa, idú dole do brány ne-života. Čo sa týka všetkých ostatných, ľudské srdcia sa navracajú k spravodlivosti, vážia si cnosť a robia dobro, všetky veci sa obnovujú a každá jedna vnímajúca bytosť si ctí milosť spásy pomocou Dafa. Všetci v celom vesmíre oslavujú spolu, radujú sa spolu a velebia spolu. Najslávnejšie obdobie Dafa v ľudskom svete začína v tomto okamihu.

 

Li Chung-č’

9. decembra 2001[1] Zhongnanhai (Čung-nan-chaj) – vládna budova v Pekingu, v ktorej sa nachádza štátny úrad pre podávanie odvolaní.

[2] toto slovo je možné preložiť ako tvrdohlavý, pripútaný

[3] benti – fyzické telo a telá v ostatných dimenziách; „pravá bytosť“.

[4] Poznámka prekladateľa: čínsky znak pre „kung“ použitý v názve „čchi-kung” je rovnaký ako znak „kung“ v názve „Falun Gong“.

[5] Starobylá, veľmi známa čínska báseň, chápaná ako proroctvo.

[6] Chang’an – predchádzajúce hlavné mesto Číny.

[7] Yan – starobylý pojem, ktorý sa niekedy odkazuje na Peking.

[8] V čínskom myslení sa „nebesia“ vzťahujú na akúkoľvek dimenziu/úroveň nad ľuďmi.

[9] Vzťahuje sa na demokratické povstanie študentov v roku 1989 v Pekingu.

[10] Zhao Ziyang – predseda Generálneho sekretariátu Čínskej komunistickej strany, ktorý bol vyhnaný po incidente zo 4. júna.

[11] Milaräpa – zakladateľ Bielej sekty tibetského budhizmu.

[12] Adresa webstránky „Čistá harmónia“ je clearharmony.net.