FALUN DAFA

 

Základy pre ďalší pokrok

(Diel  II)

 

 

(Slovenská verzia)

 

 

 

 

LI  HONGZHI

 

 

Preklad aktualizovaný v apríli 2013

 

 


Obsah

 

Opravdivá povaha sa ukáže. 4

Niekoľko mojich myšlienok. 4

Pozícia. 7

Stabilita. 7

Venovanie pre ruskú verziu Falun Dafa. 8

Ďalšie komentáre k povere (mi xin) 8

Fotografia Majstra: V tichosti pozorujúc svet 10

Vlastné srdce čisté a jasné. 10

K Dovŕšeniu. 11

Taiwanskej Fa konferencii 13

Zmienka o proroctvách. 14

Používanie podľa vlastnej vôle. 15

Odstráňte rušivé zasahovanie. 16

Vyhlásenie. 18

Racionalita. 18

Odstráňte svoje posledné pripútanosti 19

Komentár I. 22

Zaduste zlo. 23

Za hranice znášanlivosti 23

Blahoželanie. 24

Fa konferencii vo Floride. 25

Napravovanie kolosálnej nebeskej klenby. 25

Donucovanie nemôže zmeniť ľudské srdcia. 25

Správa. 27

Návrh. 28

Spravodlivé Myšlienky učeníkov Dafa sú mocné. 31

Veľkoleposť učeníkov. 32

Prísahy Bohov sa napĺňajú. 32

Žiadna politika. 33

Komentár  II. 34

Dve pozície rúk pri vysielaní spravodlivých myšlienkok. 36

Čo sú nadprirodzené schopnosti 37

Všetkým žiakom na Severskej konferencii Fa. 38

Dafa je nezničiteľný. 39

Dešifrovanie posledných troch oktáv z Básne o slivkovom kvete. 41

Náprava Fa a kultivácia. 44

Účinok spravodlivých myšlienok. 45

O článku „Dôstojnosť Dafa“. 46

Dafa je všezahrňujúci 47

Učeníci Dafa obdobia nápravy Fa. 50

Tiež pár slovami 52

Cesta. 52

Európskej webstránke Čistá harmónia. 54

Od Majstra Druhej Konferencii Dafa v Rusku. 55

Chlad jesenných vetrov. 56

Predpovedanie nápravy Fa ľudského sveta. 56

 


Opravdivá povaha sa ukáže

Pevne kultivujte Dafa, srdce nepohnuté

Zvyšovanie úrovne, to je to základné

Zoči-voči skúškam opravdivá povaha sa ukáže

Dosiahnite Dovŕšenie, staňte sa Budhom, Tao, Bohom

 

Li Hongzhi

8. 5.1999

 

Niekoľko mojich myšlienok

V poslednom čase bolo v správach, že Čína sa pokúša o moje vydanie späť ako výmenu za zníženie svojho prebytku v obchode s USA o 500 miliónov dolárov. Rád by som urobil k tejto otázke niekoľko komentárov. Ja iba učím ľudí byť dobrými, pričom bezvýhradne pomáham ľuďom odstrániť ich choroby a umožňujem im dosiahnuť vyššie sféry mysle. Neprijímam žiadnu peňažnú ani materiálnu odmenu. Všetko toto malo kladný vplyv na spoločnosť a ľudstvo, ľudským srdciam to prinieslo dobrotu a ľudskej morálke dôstojnosť. Sú toto dôvody, prečo sa pokúšajú o moje vydanie? Chcú aby som sa vrátil do Číny preto, aby viac ľudí mohlo získať Fa a kultivovať svoje srdcia a myseľ? Ak je to tak, potom prosím nenechajte krajinu stratiť 500 miliónov dolárov uzavretím takéhoto obchodu. Môžem sa vrátiť sám.

Počul som však, že ľudia, ktorí sú obvykle vydávaní sú vojnoví zločinci, verejní nepriatelia alebo páchatelia zločinov. Ak je to tak, neviem do ktorej z uvedených kategórii by som patril.

            V skutočnosti stále učím ľudí, aby sa správali podľa pravidiel Zhen-Shan-Ren. Takže som prirodzene tiež išiel príkladom. V čase, keď učeníci Falun Gongu a ja sám sme boli bezdôvodne poškodzovaní a zaobchádzalo sa s nami nespravodlivo, vždy sme preukazovali srdce veľkého súcitu a tolerancie a vydržali sme to všetko potichu, aby sme dali vláde dostatočný čas aby nás pochopila. Takáto tolerancia však vôbec neznamená, že sa Falun Gong učeníci a ja niečoho bojíme. Treba vedieť, že akonáhle sa človek dozvie pravdu a skutočný zmysel života, nebude ľutovať vzdať sa ho kvôli tomu. Neberte naše srdcia súcitu a veľkej tolerancie ako bojazlivé a nezvyšujte preto úsilie na dosiahnutie čohokoľvek, čo chcete. V skutočnosti tí ľudia, ktorí sa stali osvietenými sú praktizujúcimi, ktorí pochopili pravdivý zmysel života. Neoznačujte tiež praktizujúcich Falun Gongu za ľudí, ktorí sa zapojili do údajnej “povery”. Je tak mnoho vecí, ktoré ľudstvo a veda ešte nechápe. Čo sa týka náboženstiev, neexistujú tiež ako výsledok viery v bohov? V skutočnosti sú to iba pravé náboženstvá a starodávne viery v bohov, ktoré dovolili morálke ľudskej spoločnosti aby sa udržiavala po niekoľko tisíc rokov, čo umožnilo existenciu dnešného ľudstva – to zahŕňa vás, mňa, jeho, a tak ďalej. Ak by to tak nebolo, ľudstvo by spáchalo hriechy už dávno, čo by viedlo ku katastrofám. Ľudskí predkovia by pravdepodobne dávno vyhynuli a dnešné udalosti by sa nikdy neuskutočnili. Ľudská morálka je v skutočnosti mimoriadne dôležitá. Ak si ľudia nevážia cnosti, môžu sa dopustiť najrôznejších druhov zlých skutkov, čo je pre ľudstvo mimoriadne nebezpečné. To je to, čo môžem ľuďom povedať. V skutočnosti nemám úmysel robiť čokoľvek pre spoločnosť, ani si neželám zapojiť sa do záležitostí svetských ľudí, a už vôbec nechcem vziať niekomu moc. Nie každý považuje moc za takú dôležitú. Nehovorí sa medzi ľuďmi, že “každý má svoju vlastnú vôľu”? Ja si iba želám umožniť tým, čo môžu praktizovať kultiváciu, získať Fa, ako aj naučiť ich ako si skutočne zlepšiť svoj xinxing, to znamená, zlepšiť si svoju morálnu úroveň. Navyše nie každý sa príde učiť Falun Gong. A veci, ktoré robím určite nemajú žiadne spojenie s politikou. Pre krajinu alebo národ je predsa dobré mať praktizujúcich, ktorých srdcia si osvojili dobrotu a ktorých úroveň morálky sa zlepšila. Ako to môže byť označované za zlé náboženstvo, ak pomáha ľuďom vyliečiť si svoje choroby a zostať zdravými, pričom zvyšuje ľudskú morálnu úroveň? Každý praktizujúci Falun Gongu je členom spoločnosti, a každý má svoju prácu alebo profesiu. Oni iba chodia do parkov, aby robili cvičenia Falun Gongu počas pol hodiny až hodiny každé ráno a potom idú do práce. Nemáme žiadne požadované náboženské pravidlá, nemáme ani chrámy, kostoly, či náboženské rituály. Ľudia môžu prísť, aby sa to naučili, alebo odísť, ako chcú – neexistuje záväzné členstvo. V akom ohľade to má niečo spoločného s náboženstvom? Čo sa týka nálepky “zlé”, ako by mohlo spadať do kategórie “zlého” učenie ľudí byť dobrými, liečenie ľudských chorôb a udržiavanie ich zdravými a to  všetko bez prijímania nejakých peňazí? Alebo by niečo malo byť považované za zlé, lebo je to mimo oblasť teórií komunizmu? Okrem toho viem, že zlé náboženstvo je jednoducho zlým náboženstvom a nie je na vláde, aby o tom rozhodla. Malo by sa zlé náboženstvo nazývať “poctivým”, keď sa zhoduje s pohľadom niektorých ľudí vo vláde? Naopak, malo by sa poctivé náboženstvo nazývať zlým, ak sa nezhoduje s ich pohľadom?

V podstate presne viem prečo sú niektorí ľudia tvrdošijne proti Falun Gongu. Tak ako hlásili médiá, je príliš veľa ľudí, ktorí praktizujú Falun Gong. Sto miliónov ľudí skutočne nie je žiadne malé číslo. Avšak prečo sa obávať, že budeme mať príliš veľa  dobrých ľudí? Nie je pravda, že čím viac dobrých ľudí, tým lepšie a čím menej zlých ľudí, tým lepšie? Ja, Li Hongzhi, nepodmienene pomáham praktizujúcim zlepšiť svoje morálne vlastnosti a udržiavam ľudí zdravých a toto následne stabilizuje spoločnosť. Keďže ich telá sú zdravé, ľudia môžu lepšie slúžiť spoločnosti. Neprináša toto šťastie ľuďom, ktorí sú pri moci? V skutočnosti toto naozaj bolo dosiahnuté. Prečo namiesto toho, aby to uznali a prejavili mi uznanie, si chcú odstrčiť viac ako 100 miliónov ľudí od vlády? Aká vláda môže byť takou nechápavou? Navyše koľkí z týchto 100 miliónov ľudí nemajú rodinu a deti, alebo príbuzných a priateľov? Je to otázka iba 100 miliónov ľudí? Môžu teda byť ešte proti väčšiemu počtu ľudí. “Čo sa stalo z vedením mojej milovanej krajiny?” Ak by som ja, použitím života Li Hongzhiho, mohol rozptýliť obavu z týchto dobrých ľudí, išiel by som hneď naspäť a všetko by som im nechal k dispozícii. Prečo “riskovať všeobecné odsúdenie”, plytvať pracovnou silou a kapitálom a používať politiku a peniaze za účelom obchodu, ktorý porušuje ľudské práva? Spojené štáty, na druhej strane, boli vodcom v rešpektovaní ľudských práv. Ako by za týchto okolností mohla vláda Spojených štátov chcieť zradiť ľudské práva pre obchod ako je tento? Navyše som trvalým obyvateľom Spojených štátov, ktorý žije pod súdnou právomocou zákona Spojených štátov.

Nemám v úmysle ukazovať prstom na nejakú konkrétnu osobu. Jednoducho nemôžem pochopiť, ako sa veci riešia. Prečo zmeškať dobrú príležitosť pre apelovanie na ľudské srdcia a namiesto nej postaviť na opačnú stranu viac ako 100 miliónov ľudí?

Hovorili mi, že niektorí ľudia boli rozhorčení nad tým, že mnoho ľudí išlo do Zhongnanhai[1]. V skutočnosti počet ľudí, ktorí tam išli vôbec nebol veľký. Rozmýšľajte o tom všetci: Je viac ako 100 miliónov ľudí, ktorí praktizujú Falun Gong, a iba niečo vyše desať tisíc ľudí sa tam ukázalo. Ako to môže byť považované za veľký počet? Nebolo potrebné mobilizovať praktizujúcich. Medzi 100 miliónmi praktizujúcimi, keďže ty chceš ísť a ja chcem ísť, v krátkom čase tam bolo desať tisíc ľudí. Nemali žiadne heslá alebo znaky, ani sa nesprávali nevhodne. Navyše sa nestavali proti vláde. Iba chceli vláde vysvetliť fakty. Čo na tom bolo zlé? Dovoľte mi prosím spýtať sa: Už boli niekedy tak dobre sa správajúci demonštranti? Nemal by pohľad na to človeka pohnúť? Prečo sa niektorí ľudia pokúšajú nájsť chybu na Falun Gongu? Okrem toho postup, pri ktorom sa uchýlili ku všetkým prostriedkom na odstránenie Falun Gongu je skutočne zastaralý. Falun Gong nie je strašný, ako si to môžu predstavovať niektorí ľudia, naopak, je to veľká výborná vec. Každá spoločnosť môže z neho iba získať a nič nestratí, pričom strata ľudských sŕdc je na druhej strane najstrašnejšou vecou. Aby som bol úprimný, učeníci Falun Gongu sú tiež ľudské bytosti, ktoré sú v procese praktizovania kultivácie, takže tiež majú ľudskú myseľ. Keďže sa s nimi zaobchádza nespravodlivo, nie som si istý ako dlho to ešte budú schopní vydržať. To je vec, ktorej sa najviac obávam.

Li Hongzhi

2.6.1999

Pozícia

Skúšky, ktorými prechádzajú praktizujúci sú niečím, čo by svetskí ľudia nemohli zniesť. Preto bolo v minulosti veľmi málo ľudí, ktorí boli schopní uspieť v kultivácii a dosiahnuť Dovŕšenie. Ľudské bytosti sú iba ľudskými bytosťami. V rozhodujúcich momentoch je pre nich veľmi ťažké opustiť svoje ľudské zmýšľanie a preto vždy hľadajú výhovorky, aby sami seba ospravedlnili. Veľký praktizujúci je však schopný opustiť svoje ego a všetko svoje bežné ľudské zmýšľanie uprostred rozhodujúcich skúšok. Blahoželám tým praktizujúcim Dafa, ktorí zvládli skúšky, ktoré určujú, či môžu dosiahnuť Dovŕšenie. Večnosť, v ktorej je váš život nekončiaci a úroveň, na ktorej budete v budúcnosti – tie si ustanovujete sami. Mocné cnosti si kultivujete vy sami. Kultivujte sa usilovne. Je to najväčšia a najveľkolepejšia vec.

 

Li Hongzhi

13.6.1999

Stabilita

Udalosti, ktoré sa nedávno udiali už spôsobili vážnu škodu mnohým učeníkom Falun Dafa. Tieto udalosti súčasne vážne poškvrnili obraz národa. To, čo vedia učeníci o prípadoch poškodzovaní a narušovaní cvičení Falun Gongu príslušnými regiónmi alebo príslušnými oddeleniami priamo alebo skryte, môžu ohlásiť pomocou obvyklých prostriedkov rôznym úrovniam vlády alebo vedeniu krajiny. Čo sa týka toho, že niektorí ľudia použili moc, ktorú mali na rozdúchanie incidentu Falun Gong – aby získali politický kapitál, postavili širokú časť ľudí a vládu vzájomne proti sebe – učeníci môžu toto tiež hlásiť použitím obvyklých kanálov rôznym úrovniam vlády alebo vedeniu krajiny.

My sme však praktizujúci. Nezúčastňujte sa na politike a nenechajte sa vyrušiť predchádzajúcimi udalosťami. Utíšte svoje srdcia a myseľ, pokračujte v normálnom praktizovaní, študujte Fa, kultivujte sa usilovne a pevne, neustále sa zlepšujte.

 

Li Hongzhi

13.6.1999

Venovanie pre ruskú verziu Falun Dafa

 

Vážte si to!

Prísahy Bohov sa napĺňajú;

Vážte si to!

Toto je to čo ste hľadali;

Vážte si to!

Fa je priamo pred vami.

 

Li Hongzhi

10.7.1999

 

Ďalšie komentáre k povere (mi xin)

Na začiatku bola “povera” iba obyčajným pojmom. Niektorí ľudia v politických kruhoch v Číne ho falzifikovali na pojem so smrtiacou silou. V skutočnosti povera, o ktorej sa hovorí v politických kruhoch nie je poverou, ale politickou nálepkou a politickým heslom. Je to politický pojem, používaný  výslovne na napádanie iných. Akonáhle je na niečo uvalená táto nálepka, je to označené ako odporujúce vede a môže to byť bezohľadne napádané.

V skutočnosti tí, ktorí prešli rôznymi druhmi politických hnutí majú naozaj silné analytické schopnosti. V minulosti mali vieru, sklamanie a slepé uctievanie a vzali si ponaučenie zo svojich skúseností. Zažili najmä nezabudnuteľný úder svojmu duchu počas Kultúrnej revolúcie. Ako by bolo možné, aby títo ľudia niečomu neuvážene verili? Ľudia sú dnes najschopnejší v jasnom rozlišovaní, či je niečo pravda, alebo takzvaná “povera” navarená ľuďmi z politiky.

Nie politici, ale vedci by mali rozhodnúť o tom, či je niečo veda alebo povera. Takzvaní “vedci” používaní na politické účely sú však v skutočnosti taktiež politickými postavami. Pre týchto ľudí je nemožné pravdivo vyniesť spravodlivý a vedecký záver z objektívneho, vedeckého hľadiska. V tomto prípade vôbec nemôžu byť nazývaní vedcami. Môžu slúžiť nanajvýš ako palica v rukách politikov, ktorá sa použije na úder proti ľuďom.

Pochopenie pravdy vesmíru učeníkmi kultivácie Dafa vyplýva z ich stúpania použitím rozumu a skúsenosti. Je márne pre ľudské bytosti, bez ohľadu na to, z akého uhla sa na to pozerajú, vyvracať Fa a princípy vesmíru, ktoré sú nad všetky teórie ľudskej spoločnosti – najmä ak je morálka ľudskej spoločnosti na hranici úplného zrútenia sa a mocný vesmír znova raz ukázal obrovský súcit a dal ľudstvu túto poslednú šancu. Ľudstvo by si malo ceniť a vážiť si túto nádej nadovšetko. Zo sebeckých túžob však ľudia podkopávajú túto poslednú nádej, ktorú im poskytol vesmír, čím vyvolávajú hnev celého vesmíru. Nevedomí ľudia dokonca berú rôzne katastrofy ako prirodzené javy. Vesmír neexistuje kvôli ľudstvu. Ľudia sú iba jednou formou prejavu života, existujúcou na najnižšej úrovni. Ak ľudstvo nesplní normy pre existenciu na tejto úrovni vesmíru, môže byť iba odstránené históriou vesmíru.

Ľudstvo! Zobuď sa! Prísahy bohov v priebehu vekov sa napĺňajú. Dafa hodnotí všetky životy. Cestu života si každý vyberá sám. Sami sa rozhodnite, kadiaľ ísť. Jediná myšlienka človeka rozhodne o jeho budúcnosti.

Ceňte a vážte si to: Fa a princípy vesmíru sú priamo pred vami.

 

Li Hongzhi

13.7.1999

 


Fotografia Majstra: V tichosti pozorujúc svet

 

Majster Li v tichosti pozoruje svet uprostred hôr, potom čo opustil New York po 20.júli 1999: (Fotografia bola uverejnená 19.1.2000).

 

 

 

Vlastné srdce čisté a jasné

Fa zachraňuje všetky bytosti,  Majster loď vedie

Jedna plachta zodvihnutá, sto miliónov plachiet stúpa

Pripútanosti odložiť, ľahká loď letí rýchle

S ťažkým ľudským srdcom, ťažké je krížiť more

Vietor a oblaky sa náhle menia, sťaby nebesá sa rúcali

Hory sa prevracajú, moria sa víria, divé vlny valia

Pevne kultivujte Dafa, tesne nasledujte Majstra

S príliš ťažkými pripútanosťami sa smer stratí

Loď sa prevracia, plachta trhá sa, ľudia zachraňujú seba

Blato a piesok keď budú vymyté, zlato zažiari

Život a smrť, reč chvastavá sa neráta

Dokázať sa činiť či nie, skutočnú pravdu vidieť

Keď jedného dňa čas Dovŕšenia príde

Pravda sa plne ukáže, svet bude v úžase

 

Li Hongzhi

12.10.1999

 

K Dovŕšeniu

    Štúdium Fa s pripútanosťami nie je opravdivá kultivácia. Avšak v priebehu kultivácie môže človek prísť k postupnému uvedomeniu si svojich vlastných základných pripútaností, zbaviť sa ich, a tak splniť kritéria na to, aby bol kultivujúcim. Čo je teda základná pripútanosť? Ľudské bytosti nadobúdajú veľa názorov, zatiaľ čo sú vo svete, a sú, ako dôsledok, týmito názormi poháňaní k tomu aby sa usilovali o to po čom túžia. Keď však človek vstúpi do tohto sveta, sú to karmické usporiadania, ktoré určujú priebeh jeho života a to, čo v ňom bude získané alebo stratené. Ako by mohli jeho názory určovať každú etapu jeho života? A tak sa tie takzvané "krásne sny a želania" stávajú snahami, ktoré nikdy nemôžu byť uskutočnené, nehľadiac na bolestivé pripútanosti.

    Dafa má nezmerný vnútorný zmysel a vytvoril všetko na každej úrovni vesmíru, vrátane, samozrejme, všetkého v ľudskom svete. Teda s výnimkou tamtých odporných ľudských bytostí, ktoré boli použité zlovestnými, starými, zlomyseľnými silami – ktoré samotné sú odstraňované – aby útočili na Fa, sú ľudia schopní vidieť vo Fa veci, ktoré považujú za dobré. Niektorí naozaj vidia princípy Dafa, zatiaľ čo mnoho iných žiakov našlo v Dafa so svojimi ľudskými názormi rôzne ľudské túžby a želania. Prinútení týmito ľudskými pripútanosťami, prišli praktizovať kultiváciu v Dafa.

    Niektorí ľudia si myslia, že Dafa je v súlade s ich vlastným chápaním vedy; niektorí ľudia si myslia, že súhlasí s ich vlastnými predpismi správania sa; niektorí ľudia si myslia, že hovorí k ich vlastnej nespokojnosti s politikou; niektorí ľudia si myslia, že Dafa môže zachrániť zdegenerovanú morálku ľudstva; niektorí ľudia si myslia, že Dafa môže vyliečiť ich choroby; niektorí ľudia si myslia, že Dafa a Majster je spravodlivý, a tak ďalej, a tak ďalej. Nie je  zlé  pre ľudské bytosti v tomto svete dychtiť s týmito pripútanosťami za krásnymi snami a túžbami. Avšak kultivujúci by rozhodne nemal byť takýto. Môžete začať svoju cestu Dafa s týmito myšlienkami, avšak v priebehu praktizovania kultivácie sa musíte považovať za kultivujúceho. Neskôr, usilovným robením pokroku čítaním kníh a študovaním Fa, by ste mali jasne rozpoznať, aké boli vaše názory, keď ste na začiatku prišli k Dafa. Po praktizovaní kultivácie určitý čas, ešte stále sa držíte týchto názorov? Pokračujete na ceste kvôli týmto ľudským pripútanostiam? Ak áno, nemôžete sa počítať medzi mojich žiakov. Znamená to, že vaše základné pripútanosti neboli odstránené a že nie ste schopní pochopiť Fa z vnútra Fa. Tí, ktorí boli preosiatí počas zlom prinesených skúšok, s ktorými sa Dafa stretol v Číne sú všetko ľudia, ktorí sa nevzdali týchto pripútaností. V rovnakom čase, priniesli Dafa niektoré negatívne následky.

    Napriek tomu a situácii, v ktorej veľký počet učeníkov, ktorí sú skutočnými praktizujúcimi, trpia kruté ťažkosti, čas uzavretia bol opakovane posunutý, aby sa počkalo na týchto ľudí, aby mohli rozpoznať svoje vlastné základné pripútanosti. Je to preto, že veľa z nich je predurčených a majú potenciál k dosiahnutiu Dovŕšenia.

    Viete, že jednou z najväčších výhovoriek, ktorú staré zlé sily v súčasnosti používajú na útok proti Dafa je tá, že vaše základné pripútanosti ostávajú zakopané? Takže aby sa identifikovali títo ľudia, trápenia sa spravili surovejšími. Ak ste pripútaní k tomu, že Dafa súhlasí s ľudskou vedou, manipulujú zlomyseľné ľudské bytosti k rozširovaniu klamstiev, že Dafa je povera; ak ste pripútaní k moci Dafa liečiť chorobu, manipulujú zlomyseľné ľudské bytosti k rozširovaniu klamstiev, že Dafa zakazuje ľudom brať lieky a že to viedlo k 1400 úmrtiam; dokonca ak hovoríte, že Dafa nie je zapletený do politiky, nechajú zlomyseľné ľudské bytosti rozširovať klamstvá, že Dafa a Li Hongzhi majú za sebou zahraničné politické sily, a tak ďalej; ak vy hovoríte, že Dafa nevyberá žiadne poplatky, oni hovoria, že Majster nazhromaždil majetok nečestnými prostriedkami. K čomukoľvek ste pripútaní, k tomu majú zlé elementy, ktoré v tom smere vymýšľajú klamstvá. Dokonca ak sa obávate, že Dafa je podkopávaný, falšujú články údajne napísané Majstrom. Premýšľajte o tom, všetci: súčasná obrovská skúška  je na to aby sa videlo, ako sa Dafa darí a ako sa žiaci správajú počas Majstrovej neprítomnosti. Ako by mohol Majster hovoriť otvorene? Ako by som vám mohol opäť povedať čo máte robiť? Navyše, manipulujú zlomyseľné ľudské bytosti, aby preskúšavali Dafa a jeho žiakov v každej maličkosti, dávajú im vyčerpávajúce a dôkladné skúšky, ktoré mieria na všetky ľudské zámery a pripútanosti. Keby ste boli naozaj schopní odhodiť tieto základné ľudské pripútanosti vo vašej kultivácii, tieto posledné utrpenia by neboli také kruté.

    Ani teraz sa niektorí ľudia nedokážu sústrediť na čítanie kníh. Osobitne tí z vás, ktorí pracujete pre Dafa, by ste nemali použiť nijaký predstieraný dôvod aby ste zakryli skutočnosť, že nečítate knihy alebo neštudujete Fa. Aj keď pracujete pre mňa, svojho Majstra, stále ešte potrebujete študovať Fa každý deň s pokojnou mysľou a pevne sa kultivovať. Keď vaša myseľ pri čítaní blúdi všade okolo, nespočítateľní Buddhovia, Daovia, a Bohovia v knihe vidia vašu výsmešnú a žalostnú myseľ, a môžu povedať, že karma vo vašich myšlienkach vás ovláda, čo je ohavné. No vy sa držíte ilúzie a nedokázali ste sa k tomu prebudiť. Niektorí dobrovoľníci idú dlhé časové obdobie bez čítania alebo študovania Fa. Ako môžu robiť dobrú prácu pre Dafa? Nechtiac ste spôsobili mnohé straty, ktoré je veľmi ťažké nahradiť. Minulé lekcie by vás mali spraviť zrelšími. Jediný spôsob, akým zabránite starým, zlým silám využiť diery vo vašej mysli je dobre využiť váš čas na štúdium Fa.

    To čo sa odvíja v súčasnosti bolo pripravené v dávnej minulosti. Tí žiaci, ktorí vykročili  vpred aby potvrdili Fa čelom k nátlaku sú statoční a obdivuhodní. Keď som sa spytoval poslednej skupiny bytostí vysokej úrovne, ktoré boli na rade k odstráneniu, prečo vymýšľali klamstvá o mne a Dafa, odpovedali: "Nie je žiaden iný spôsob. Cesta ktorou si sa vybral je taká spravodlivá. Ako inak by mohol byť Dafa a tvoji učeníci skúšaní?" Tí, ktorí narušujú Dafa, sú len hŕstkou zákerných síl. Všetko čo robia je používanie tých zlomyseľných bytostí, o ktorých si tiež myslia, že by mali byť zničené. Nemerateľní a nespočítateľní Buddhovia, Daovia, a Bohovia vo vesmíre a živé bytosti v ešte väčších kozmických celkoch všetci sledujú všetko na tejto maličkej smietke prachu vo vesmíre. Dafa dokončil a zharmonizoval všetko vo vesmíre. Mocná cnosť je majestátna a večná. Tí učeníci, ktorí prešli vyčerpávajúcimi a najtvrdšími skúškami, položili skalopevný základ pre Dafa v tomto svete, ukázali v ľudskom svete skutočný prejav Dafa, a v tom istom čase si dovŕšili svoje vlastné najveľkolepejšie pozície. Zlomyseľné a zlé bude čoskoro odstránené, tí podlí v ľudskom svete dostanú náležitú odplatu, a hriechom už viac nebude dovolené pokračovať. Učeníci čakajú na dosiahnutie Dovŕšenia, a ja už nemôžem dlhšie čakať. Správanie sa každého – dobré alebo nedobré – plne odzrkadľuje výsledok ktorý získa. Vnímajúce bytosti, vaše budúce pozície si vyberáte vy sami.

 

Li Hongzhi

16. jún 2000

Taiwanskej Fa konferencii

Najprv by som chcel rozšíriť svoj pozdrav všetkým Taiwanským žiakom Dafa – zdravím všetkých!

Tiež by som rád zaželal vašej konferencii Fa úplný úspech!

Dúfam, že skrz túto konferenciu Fa budete schopní zistiť kde máte nedostatky a stanete sa pilnejšími, a že spravíte túto konferenciu Fa posvätnou konferenciou, v ktorej si porovnáte ako ste študovali a kultivovali sa, a ukážete spravodlivý Fa ľuďom vo svete.

 

Li Hongzhi

25.6.2000

Zmienka o proroctvách

Učeníci: to čo sa v súčasnosti odhaľuje v Číne bolo predtým pripravené. Mnohí ľudia v dejinách to prorokovali. Vybrali si nevyjadriť túto vec priamo, jednak aby sa prispôsobili klamlivému spôsobu, akým existuje svet a aby varovali jeho ľudí. Preto, svetskí ľudia sú schopní pochopiť zmysel proroctva iba potom, ako história prebehla.

Napríklad, ohľadom toho čo sa deje v Číne, Nostradamus, Francúz, vyhlásil nasledujúce vo svojej knihe proroctva, Storočia, pred stovkami rokov:

 

V roku 1999, siedmeho mesiaca,

Z oblohy príde veľký Kráľ Hrôzy.

Aby opäť priviedol k životu veľkého kráľa Angolmoisu,

Predtým a potom ako Mars panuje v mene prinášania ľuďom šťastia.

[X storočie, kvartet 72]

 

Čo povedal o “roku 1999, siedmeho mesiaca, Z oblohy príde… Hrôza, aby opäť priviedol k životu… kráľa…” sa vzťahuje presne na zopár ľudí so zákernými pohnútkami v Ústrednom výbore Čínskej komunistickej strany, používajúcich svoju moc na zahájenie krutého, vyčerpávajúceho potlačovania Dafa a učeníkov Dafa. Zatýkali ľudí, bili ľudí, posielali ľudí do pracovných táborov, odsudzovali ľudí do väzenia, a zničili knihy [Falun Dafa]; použili armádu, políciu, špiónov, a diplomatické prostriedky; a použili všetky svoje rozhlasové stanice, televízne stanice, a tlač aby šírili klamstvá a uskutočňovali  prenasledovanie ničomným štýlom. Jeho ohromujúci rozsah vyzerá byť hroziaci zvrhnúť nebesia, pričom ich krutosť sa rozšírila po celom svete. So zvrhlými pojmami, staré sily toto zostavili za účelom “skúšania” Dafa ničivým spôsobom. Proces Majstrovej nápravy Fa medzi ľuďmi je, z hľadiska Božských Bytostí, jednoducho ako proces obrody.

Čo sa týka vety “predtým a potom ako Mars panuje…” znamená, že [Karol] Marx vládne svetu pred a po roku 1999. V skutočnosti, nielen komunistické spoločnosti v súčasnosti praktizujú marxizmus. Systém sociálnej starostlivosti a jeho príbuzenstvo prijaté rozvinutými krajinami sveta sú tiež komunistické veci v rámci kapitalizmu. Javia sa ako slobodné spoločnosti, avšak vyzerá to tak, že celý svet v skutočnosti praktizuje komunizmus. Ľudia, ktorí prišli z komunistických štátov do rozvinutých krajín na Západe zdieľajú jeden dojem: “Vyzerá to tu ako komunizmus, okrem toho, že nepresadzujú násilnú revolúciu.”

Pokiaľ ide o poslednú časť, “v mene prinášania ľuďom šťastia,” toto sa vzťahuje na komunistickú ideu oslobodenia celého ľudstva, ako aj na udržovanie sociálneho zabezpečenia západných spoločností vysokými daňami.

Keďže táto vec je stále ešte v procese zakončovania, dešifrujem iba týchto niekoľko viet. V skutočnosti, proroctvá týkajúce sa dneška kolovali v mnohých krajinách. Zopár vyššie uvedených poznámok je iba kvôli zmienke.

 

Li Hongzhi

28.6.2000

 

Používanie podľa vlastnej vôle

    Nikdy som nemal rád gramatiku a slová štandardizované modernou čínštinou, ktoré majú svoj význam spovrchnený. Preto nepoužívam často štandardizovanú gramatiku a slová keď vyučujem Fa! Niektorí ľudia tomu nerozumejú. V skutočnosti, významy slov, ktoré boli pozmenené modernými ľuďmi, už majú v sebe primiešané názory moderných ľudí. Obzvlášť slová, ktoré obsahujú prvky ateizmu a  politiky, nie je možné použiť vo vyučovaní Fa. Aby som umožnil študentom rozumieť, robím čo môžem aby som použil gramatiku a slová modernej čínštiny.

    Ako by mohol byť Fa vesmíru štandardizovaný ľudskou kultúrou? Pokiaľ môžem vysvetliť princípy Fa jasne, rozväzujem putá ľudskej kultúry, porušujem tie pravidlá a obmedzenia, a používam jazyk podľa vlastnej vôle. Aby som vyjadril Dafa jasne, používam ich tak ako chcem. Napríklad, niekedy sú moje vety veľmi dlhé, a opakujem frázy, aby som zdôraznil a prehĺbil zmysel viet – tak to robím. Navyše, je veľmi ťažké použiť ľudskú reč na vyjadrenie vysokoúrovňových, hlbokých princípov Fa. Tak ďaleko ako slová idú, používam ich v podstate podľa vlastnej vôle. Napríklad, často píšem “stupeň” (cheng du) ako “stupeň dosiahnutia” (cheng [homonymum] du), keďže cítim, že [druhý cheng] by mal byť použitý na vyjadrenie rozsahu, v ktorom je niečo dosiahnuté. Rád píšem “pravda” (zhen xiang) ako “pravá podstata” (zhen xiang [homonymum]), keďže cítim, že toto slovo by malo byť použité na vyjadrenie pravej podstaty vecí; Rád píšem “absolútny” (jue) ako “rezolútny”, keďže cítim, že toto slovo má väčšiu váhu; používam “nesmierny” (hong) namiesto “veľký” (hong [homonymum]), pretože je to vhodnejšie pre opísanie Dafa vesmíru, a tak ďalej, a tak ďalej. Takisto nerád štandardizujem vety použitím jednoduchých bodiek. Keď píšem, často používam čiarky priamo až do konca. Dbám iba na vnútorný zmysel Fa, a keď príde na ľudskú štandardizáciu, nemám pocit záväzku. Ľudská kultúra je daná ľuďom Bohmi. Avšak moderná čínština bola pozmenená pokriveným myslením moderných ľudí, so svojím verejným odsúdením teizmu a so svojimi politickými pojmami. Fa prinesie ľudstvu všetko nové a spravodlivé, a nebude tvarovaný ničím, čo je staré, pokrivené, alebo prekrútené. Absolvoval som strednú školu, a cieľom toho že som nešiel na vysokú školu, bolo zabrániť všetkým druhom pojmov, poučiek, definícií, [vedeckých] zákonov, ľudských teórií, a rôznych štandardizovaných vecí aby sa utvorili v mojej mysli. Tieto ľudské veci rozhodne nemôžu byť primiešané do Fa vesmíru keď je vyučovaný, keďže to by spôsobilo, že Fa by bol ovplyvnený ľudskými názormi.

Dafa je Fa vesmíru, a Dafa vytvoril všetky žijúce bytosti vo vesmíre. Dafa ustanovil životné prostredia a normy pre živé bytosti na rôznych úrovniach vesmíru, a vytvoril rôzne formy múdrosti pre živé bytosti na rôznych úrovniach, vrátane kultúry ľudstva. Účelom šírenia Dafa široko ďaleko je napraviť zákony vesmíru, a, súčasne, umožniť učeníkom Dafa v ľudskom svete dosiahnuť Dovŕšenie. Dafa vytvára aj nové ľudstvo, a takisto prinesie ľudstvu novú kultúru.

 

Li Hongzhi

28.6.2000

 

Odstráňte rušivé zasahovanie

Učeníci: Dafa, ktorý som vám vyučoval je jediná vec, ktorá môže zaručiť vaše dosiahnutie Dovŕšenia praktizovaním kultivácie a zlepšovaním sa. Ak niekto, neschopný prelomiť pripútanosti svetských ľudí, prinesie na seba zlé bytosti, ktoré prevezmú môj obraz a povedia mu čo má robiť na základe jeho pripútaností, tak aby uškodil Fa, táto osoba je v mimoriadnom nebezpečenstve. Ak sa neprebudí, stane sa zloduchom, ktorý poškodzuje Fa.

Moje Telá Zákona sú stelesnením múdrosti mojej mysle a mojej energie, a ich myslenie je úplne rovnaké ako moje. Nepovedal som ani slovo, keď sa Dafa a jeho žiaci stretli s prenasledujúcou, zlom spôsobenou skúškou. Je to presne to isté ako keď robíte prijímacie skúšky na univerzitu: V čase skúšky, môže vám učiteľ opäť hovoriť, ako odpovedať na otázky? Potom, ak som nerozprával uprostred tejto skúšky, prečo by som použil formu mojich Tiel Zákona, aby som vám priamo povedal čo máte robiť?

Nedávno, odporná osoba v Hongkongu, ktorá stratila svoje zmysly, vážne zasahovala do Dafa rozprávaním nezmyselných vecí – kvôli démonickému zasahovaniu z jej vlastnej mysle – o tom ako jej moje Telo Zákona povedalo čo má robiť. Dokonca spôsobila škodu použitím telefonátu ktorý som s ňou uskutočnil, a neustále robila nedobré veci. Bez ohľadu na to, aké nezmyslené veci povedala v mene údajného Tela Zákona, ja nemám takýchto žiakov. Ak sú ľudia, ktorí sú pripravení ju nasledovať aby podkopávali Fa, môžu ísť s ňou – čo chcem ja sú učeníci, ktorí praktizujú kultiváciu čestným a vznešeným spôsobom, majestátne Božské Bytosti ktoré sú neochvejné a pevné, ako diamant.

Učeníci: Musíte byť rozvážni počas tejto slávnostnej súčasnej chvíle. Bol som to ja, kto vás učil Fa. Moje Telá Zákona sú iba obrazmi mojich myšlienok, zatiaľ čo ja som hlavná bytosť. Môžu ľudia, ktorí dokonca neuznávajú mňa, byť stále ešte učeníkmi Dafa? Navyše, sú žiaci, ktorí si nemali vypestovať samoľúbosť iba preto že si myslia, že vykonali Fa-napravujúce veci pre Dafa. V súčasnosti, všetci tí ktorí sú iracionálni a rozprávajú nezmyselne sa ukazujú byť nebezpečnými – toto je pre nich osudné. Ešte dôležitejšie, nikto by nemal venovať pozornosť tomu, čo tá záškodníčka v Hongkongu podnecovala alebo si ju vypočuť. Nie je to tak, že Majster nie je milosrdný: V niekoľkých rokoch [vašej] kultivačnej praxe, som za vás nielen vydržal veľmi mnoho, ale tiež, medzičasom, som vám neustále dával rady na vaše zlepšovanie sa, dozeral som na vašu bezpečnosť, a vyrovnal som dlhy, ktoré ste dlhovali na rôznych úrovniach, aby ste mohli dosiahnuť Dovŕšenie – toto nie sú veci, ktoré môže ktokoľvek robiť, a nemôžu byť ani vykonané pre svetských ľudí. Je to jednoducho tak, že tí ľudia sú príliš iracionálni a nevedia si vážiť Dafa a príležitosť praktizovať kultiváciu.

Povedal som vám vopred v mojich prednáškach Fa o všetkých problémoch, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas tejto krutej a ničivej skúšky. Pre tých, ktorí opravdivo nepraktizovali kultiváciu, je naozaj ťažké prejsť. Každému by teraz malo byť jasnejšie, prečo som vás často žiadal, aby ste viac čítali knihu! Fa môže prelomiť všetky pripútanosti, Fa môže vyhubiť všetky zlá, Fa môže rozbiť všetky klamstvá a Fa môže posilniť spravodlivé myšlienky.".

V súčasnosti sú už tí iracionálni, odporní ľudia pod manipuláciou tajných agentov. Čo sa týka tých, ktorých pripútanosti dohnali k nasledovaniu týchto ľudí, dokonca aj keď sú schopní sa prebudiť, bude pre nich veľmi ťažké mať akúkoľvek ďalšiu príležitosť praktizovať kultiváciu. Dafa je dôležitý, a kultivačná prax je vážna vec. Človek – nech je to ktokoľvek – musí sám zaplatiť za všetky nedobré veci, ktoré spravil vo svete. Nechcem vidieť spadnúť jediného žiaka, ale rozhodne ani nechcem nekvalifikovaných učeníkov.

 

Li Hongzhi

5.7.2000

 

Vyhlásenie

Všetkým združeniam Dafa:

Určite nie je nesprávne vysvetliť fakty o našej situácii čínskej vláde mierumilovným spôsobom. Ako kultivujúci by sme si však rozhodne nemali osvojiť akékoľvek nadmerne horlivé prístupy alebo reč. Počas posledného roka, ste objasňovali pravdu a  apelovali na ľudí vo svete a na vlády so  srdcom dobroty. Robili ste to celkom spravodlivým spôsobom.

Som šťastný z učeníkov (veľkých žijúcich bytostí), ktorí sa kultivovali v Dafa. Taktiež dúfam, že v budúcnosti, zatiaľ čo budú objasňovať pravdu a apelovať na vládu, žiadnym spôsobom neprehliadnu dôležitosť študovania Fa, pretože všetci z nich potrebujú postupovať k Dovŕšeniu. Venujem dôkladnú pozornosť všetkému, čo žiaci robia a stavu ich kultivácie. Dúfam, že vy všetci sa s vecami vysporiadate ešte lepšie.

 

Li Hongzhi

20. júla 2000

 

Racionalita

Uprostred trápení, je pre praktizujúceho veľmi ťažké vidieť príčinu veci; nie je to však tak, že je to nemožné. Keď sa upokojí a zhodnotí všetko na základe Dafa, bude schopný vidieť podstatu veci. Niektorí praktizujúci navrhujú, že najlepšie praktizovanie kultivácie je dať sa umiestniť do nápravných zariadení alebo do pracovných táborov, alebo sa nechať odsúdiť do väzenia aby potvrdzovali Fa. Praktizujúci, nie je to tak. Vykročiť vpred aby ste potvrdili Fa rôznymi spôsobmi je veľkolepý čin, avšak toto rozhodne neznamená, že musíte byť zatknutí zlom. Ak by to tak bolo, prečo by tí praktizujúci, ktorí vykročili vpred robili výzvy žiadajúce prepustenie všetkých tých nevinných praktizujúcich, ktorí boli uväznení, zadržiavaní, poslaní do pracovných táborov, a odsúdení do väzenia? Nechať sa zatknúť nie je účelom. Potvrdzovanie Dafa je naozaj slávne – je to kvôli potvrdzovaniu Dafa, že vykročíte vpred. Keďže vykročíte vpred, mali by ste sa pokúsiť uspieť v potvrdení Fa – toto je skutočným účelom vykročenia vpred. Keď sa zlá osoba spýta, či praktizujete Falun Gong, môžete ju ignorovať alebo použiť iné spôsoby aby ste odviedli stranou jej otázky. Nedovoľte dobrovoľne zlu, aby vás vzalo preč.

V súčasnosti, niektorí praktizujúci stále ešte tvrdia, že moje Telá Zákona (fashen) im povedali čo majú robiť, a tak idú do krajností. Povedal som pri mnohých príležitostiach, že iba falošné Telá Zákona priamo hovoria praktizujúcim čo majú robiť. Ďalej, falošné Telá Zákona sa objavujú iba vtedy, keď je praktizujúci k niečomu silne pripútaný. Pretože účelom starých síl je spôsobiť škodu, keď má praktizujúci silnú pripútanosť, jeho správanie je, presne povedané, v podstate prejavom jeho démonickej povahy a niečoho vyvolaného emóciami; nie je to racionálne. Zlo je potom schopné sa objaviť. Odteraz si buďte vedomí toho, že tí čo tvrdia, že moje Telá Zákona im priamo povedali čo majú robiť, to v skutočnosti všetci pripisujú falošným Telám Zákona.

 Vaše súčasné konanie ako učeníkov Dafa je vynikajúce. Všetko vaše zhovievavé správanie je tým, čoho sa zlo bojí najviac, keďže tí ktorí útočia na dobro sú určite zlí. Kroky, ktoré teraz zavádzajú do prenasledovania Dafa a praktizujúcich sú mimoriadne podlé a nehanebné, a oni sa boja že budú odhalené. Ich zlovoľnosť musí byť oznámená ľuďom na celom svete – toto je tiež ponúknutie spásy ľuďom. Zatiaľ čo je zlo odstraňované, vy sa dovršujete v kultivácii a zosilňujete prejav Fa vo svete. Vedeli ste, že všetko čo teraz robíte, už ustanovilo najväčšiu a večnú mocnú cnosť pre Dafa a praktizujúcich Dafa? Keď sa táto stránka histórie obráti, ľudia ktorí ostanú uvidia vašu veľkosť, a budúci bohovia si budú navždy pamätať toto významné historické obdobie. Potvrdzujte Fa s rozumom, objasňujte pravdu s múdrosťou, šírte Fa a ponúkajte ľuďom spásu so zhovievavosťou – toto ustanovuje mocnú cnosť osvietenej bytosti.

 

Li Hongzhi

9. August 2000

 

 

Odstráňte svoje posledné pripútanosti

Dafa a žiaci Dafa zažili najhoršiu, najkrutejšiu, ničivú skúšku – niečo v dejinách nebývalé. Dafa a jeho študenti, ktorí naozaj vystupovali ako najväčší praktizujúci spravodlivej kultivačnej cesty, cez ňu prešli. V ľudskom svete, všetci jedinci, organizácie, a skupiny robia veci v ľudskej spoločnosti, aby dosiahli niečo v tomto svete. Avšak učeníci Dafa odstraňujú všetky bežné ľudské pripútanosti – vrátane pripútanosti k svojim ľudským životom – aby dosiahli sféry vyšších bytostí. Preto sme boli schopní prejsť cez najhoršie, najkrutejšie a najodpornejšie prenasledovanie v ľudských dejinách. Toto je to, čo tí podlí, odporní ľudia nemohli očakávať.

Keďže vy ste kvalifikovaní, opravdiví kultivujúci, ktorí splnili štandard, nemôžete byť tlačení pomocou peňazí alebo materiálnych záujmov – to sú veci, ktorých sa kultivujúci tak či tak potrebuje pustiť. Navyše, kultivujúci sa môžu dokonca prestať držať života a smrti: Ako by sa mohli báť hrozby smrti? Hoci niekoľko odporných ľudí stále ešte koná zlo, tie najpodlejšie bytosti, ktoré sú na vysokých úrovniach kozmického celku už boli odstránené v procese napravovania Fa vesmíru. Podlí jedinci, ktorí sú na najpovrchnejšej úrovni, úrovni ľudstva, budú musieť čoskoro zaplatiť za všetky svoje hriechy, keďže oni sami sú úplne odstraňovaní počas napravovania Fa ľudského sveta.

V Číne v dnešných dňoch si niektorí špeciálni agenti, ktorí tvrdia že sú praktizujúcimi,  našli svoju cestu do pracovných táborov a do iných miest, v ktorých sú zadržiavaní praktizujúci, za účelom spravenia škody. Podvádzajú praktizujúcich tvrdením, že oni [špeciálni agenti] už dosiahli Dovŕšenie, a použitím iných prostriedkov. Hovoria praktizujúcim, že praktizujúci už dosiahli Dovŕšenie a už viac nepotrebujú praktizovať, že praktizujúci by sa mali prispôsobiť svetským ľuďom tak veľa ako je to možné, že praktizujúci by mali odložiť svoje knihy, a tak ďalej. S týmito klamstvami podviedli niektorých praktizujúcich, ktorí uprostred utrpení nechcú ostať v ľudskom svete a chcú dosiahnuť Dovŕšenie tak skoro ako je to možné. Vo Fa som vám povedal, aby ste praktizovali kultiváciu, zatiaľ čo sa prispôsobujete svetským ľuďom tak veľa ako je to možné. Nikdy som nepovedal, že by ste sa mali prispôsobiť svetským ľuďom tak veľa ako je to možné [samo o sebe]. Ak nie ste odlišný od svetskej osoby, ste ešte stále kultivujúcim? Učeníci Dafa – budúci Buddhovia, Daovia, a Bohovia – ako môžete nechať tých podlých, smiešnych šašov aby využívali akékoľvek slabé miesta?

V skutočnosti je to čas zanechať vaše posledné pripútanosti. Ako kultivujúci už viete, že by ste sa mali, a vo vašich činoch sa, vzdávate všetkých svetských pripútaností (vrátane pripútanosti k ľudskému telu) a prešli ste procesom odpútania sa od života a smrti. Je teda byť pripútaný k dosiahnutiu Dovŕšenia pripútanosťou? Nie je to taktiež pripútanosť zrodená z ľudskej túžby? Bol by Buddha pripútaný k dosiahnutiu Dovŕšenia? V skutočnosti, tí kultivujúci, ktorí sa naozaj približujú k Dovŕšeniu, nemajú túto pripútanosť. Pri vyučovaní Fa som hovoril o princípe, v ktorom žiak, ktorý si robí domácu úlohu dobre bude prirodzene prijatý na strednú školu, zatiaľ čo žiak, ktorý je pripútaný k prijatiu na strednú školu avšak nerobí si svoju domácu úlohu dobre, nebude prijatý. Nie je pre kultivujúceho nesprávne želať si dosiahnuť Dovŕšenie, avšak vaša myseľ by mala byť vo Fa. Vytrvalou kultivačnou praxou mimovoľne splníte štandard pre Dovŕšenie. Tí žiaci, ktorí nie sú schopní vydržať utrpenie, zvlášť pravdepodobne majú myšlienky na opustenie ľudského sveta a dosiahnutie Dovŕšenia onedlho. Toto umožní zlu využiť ich slabosti. Už ste prešli cez najťažšie obdobie. Keď príde na vašu poslednú pripútanosť, musíte sa jej určite zbaviť. Viem o všetkom utrpení mojich učeníkov. Pravdou je, že ja si vás cením viac ako si vy ceníte samých seba! Všetko zlo vo vesmíre je odstraňované nebývalou rýchlosťou.

Počas posledného roka, vlastná karma praktizujúcich, nedostatočné chápanie Fa, neschopnosť odstrániť pripútanosti uprostred utrpení, neschopnosť riešiť veci použitím spravodlivých myšlienok uprostred bolestivých skúšok, a tak ďalej, sú hlavnými príčinami toho, že zlo vystupňovalo prenasledovanie, a sú pravými hlavnými ospravedlneniami, ktoré zlo použilo aby útočilo na Fa. Napriek tomu, ako veľa sa kultivujúci vloží do kultivačnej praxe, toľko veľa získa, keď dosiahne Dovŕšenie. Pamätáte si ešte na to, keď som raz učil Fa a jeden žiak sa spýtal, či by sa praktizujúci mohol kultivovať na Stav Dosiahnutia vyšší, ako kde pôvodne vznikol jeho život? Ak kultivujúci môže opustiť myšlienku na život a smrť za akýchkoľvek okolností, zlo sa ho bude určite obávať. Ak je to schopný spraviť každý praktizujúci, zlo samé od seba už nebude viac existovať. Všetci z vás si už sú vedomí princípu vzájomného tvorenia a vzájomného potlačovania. Ak sa neobávate, činiteľ ktorý by vás nútil obávať sa, sa stane neexistujúcim. Toto nemá byť samovnútené, ale dosiahnuté rozvážnym a naozajstným opustením toho. Kedykoľvek vidím, že trpíte ťažkosti, Majster sa cíti ešte viac rozrušený ako vy; kedykoľvek nespravíte krok dobre, skutočne to bolí moje srdce. Všetko čo zlo spravilo, v skutočnosti mierilo na pripútanosti a strachy, ktoré ste neopustili. Ste budúce osvietené bytosti, ktoré sa stávajú Buddhami, Dao, a Bohmi, a nestaráte sa o straty a zisky tohto sveta. Takže by ste mali byť schopní opustiť všetko. Ak by ste neboli práve teraz pripútaní k dosiahnutiu Dovŕšenia, zlo by nebolo schopné využiť toto posledné slabé miesto.

Keď sa vás tí odporní ľudia tváriaci sa ako žiaci pokúšajú ovplyvniť, zvyčajne vám povedia, že oni sami sú žiakmi, že dosiahli Dovŕšenie, a iné klamstvá. Je pozoruhodné, že ste schopní zanechať život a smrť, ale nemali by ste si vyvinúť pripútanosť k dosiahnutiu Dovŕšenia. To by bolo opomenutie! To je taktiež slabé miesto, ktoré zlo môže využiť. Keďže hovoria, že už dosiahli Dovŕšenie, požiadajte ich vzlietnuť k oblohe aby to ukázali každému, alebo ich požiadajte zarecitovať odstavec zo Zhuan Falun ako skúšku. Potom čo dosiahne Dovŕšenie, bude človek Buddhom, Daom, alebo Bohom s bezhraničnou žiarou, a prevezme veľkolepú podobu boha, majúc všetky božské sily Buddhovského Fa – človek už nebude mať viac ľudskú podobu. Ako môžu tí bezvýznamní šašovia, ktorí chodia do pracovných táborov a správajú sa tajomne podviesť učeníkov Dafa? Hoci získali niekoľko tuctov podvodníkov – spodinu ľudskosti – aby na seba vzali tento nehanebný čin, jednoducho tým že budete mať svoje srdce neovplyvnené, budete schopní vyriešiť všetky situácie.

V súčasnosti, zlo v kozmickom celku už bolo úplne odstránené, a Fa ukončil napravovanie Troch Ríš. Iba najpovrchnejšia úroveň škrupiny hmoty je stále pokazená. Toto sa deje prudkou rýchlosťou, a približuje sa to k odporným ľuďom v ľudskom svete a k tým krutým vrahom, ktorí zbili na smrť alebo zranili učeníkov Dafa (budúcich Buddhov, Daov, a Bohov).

Odstráňte svoje posledné pripútanosti. Všetko čo ste dosiahli kultivačnou praxou už ustanovilo váš nekonečne nádherný, a posvätný, budúci Stav Dosiahnutia. Spravte každý krok dobre, a nepošpiňte to, čo ste už dosiahli. Nechajte vašu časť, ktorá bola úplne skultivovaná, žiariť ešte s čistejším jasom.

 

Li Hongzhi

12.8.2000

 

 

Komentár I.

„Toto pochopenie je veľmi dobré. Čo sa týka prejavu myšlienkovej karmy, škody spôsobenej nám zlými silami a vysvetľovania pravdy ľuďom, my aktívne odstraňujeme démonov namiesto toho, aby sme nad tým prižmurovali oči alebo to pasívne znášali; avšak myšlienky a činy musia byť milosrdné.“

 

Li Hongzhi

5.10.2000

 

Poznámka: Toto je komentár k článku „Odstrániť démonickú povahu“, ktorý napísal učeník Dafa a bol uverejnený 30. septembra 2000 na webstránke ClearWisdom.net

 

 

Zaduste zlo

Pracovno-prevýchovný tábor Masanjia je temný brloh zlých síl. Väčšina disciplinárnych dozorcov sú prevtelení nižší duchovia z pekla. Čo sa týka ľudí, ktorí boli “napravení,” bolo to naplánované dopredu, že budú robením tohto poškodzovať Fa. Nech sa správali akokoľvek dobre keď boli zatknutí alebo bití, to všetko vytýčilo etapu ich dnešného vyskočenia aby poškodzovali Fa a plietli žiakov. Dúfam, že žiaci nepočúvajú alebo neveria ich ničomným klamstvám. Toto sa stalo, pretože im cieľavedome  dovoľujem sa odhaliť, aby som vám všetkým umožnil ich jasne spoznať a aby boli tieto skryté zhubné nádory odstránené spomedzi učeníkov. Všetci žiaci, ktorí dnes objasňujú pravdu aby potvrdili Dafa, konali naozaj dobre. Plne potvrdzujem správnosť toho. To čo robia je absolútne správne – niet o tom pochýb. Dúfam, že každý zotrvá s jasnou mysľou.

 

Li Hongzhi

22.10.2000 v San Franciscu

 

Za hranice znášanlivosti

Znášanlivosť (Ren) nie je zbabelosť, a tým menej je to vzdanie sa nepriazni osudu. Znášanlivosť učeníkov je vznešená; je prejavom výnimočnej, nezničiteľnej, a diamantu podobnej pevnosti; je toleranciou za účelom obhájenia pravdy; a je zhovievavosťou k tým bytostiam a spásou tých bytostí, ktoré ešte stále majú ľudskú povahu a spravodlivé myšlienky. Znášanlivosť rozhodne nie je bezhraničné popustenie uzdy, ktoré umožní tým zlým bytostiam, ktoré už viac nemajú žiadnu ľudskú povahu alebo spravodlivé myšlienky aby robili zlo bez obmedzenia. So Znášanlivosťou sa človek dokáže vzdať všetkého kvôli Pravde. Avšak Znášanlivosť neznamená tolerovanie zlých bytostí – ktoré už viac nemajú ľudskú povahu alebo spravodlivé myšlienky – opovrhujúcich ľudskými aj božskými zákonmi keďže poškodzujú žijúce bytosti a existenciu Dafa na rôznych úrovniach, a tým menej je to ignorovanie otrasných zločinov. Zhen-Shan-Ren je Fa! A Ten je prejavom Dafa vesmíru na rôznych úrovniach. Rozhodne to nie je nejaká ľudská ideológia alebo riadiaci princíp pre bežné ľudské žitie, ako ho berú ľudia. Ak zlo už dosiahlo bod v ktorom je nespasiteľné a neudržateľné, potom môžu byť použité rozličné opatrenia na rôznych úrovniach aby sa zastavilo a vyhladilo.

Chodenie za hranice Znášanlivosti je zahrnuté v princípoch Fa. Jednoducho preto, že v kultivácii, majú učeníci Dafa skúšky na absolvovanie, ich xinxing potrebuje byť zlepšený, a potrebujú sa vzdať všetkých pripútaností medzi bežnými ľuďmi, Majster nehovoril o chodení za hranice Znášanlivosti. Len čo je to raz povedané, mohlo by to vytvoriť prekážky pre učeníkov, ktorí sú v procese kultivovania sa. Konkrétne by to mohlo spôsobiť, že si nebudú schopní so sebou poradiť uprostred skúšky zla [namierenej na] Dafa. Avšak, spôsob akým účinkuje zlo v súčasnosti ukazuje, že sú už vyložene neľudskí a úplne bez spravodlivých myšlienok. Takéto prenasledovanie Fa zlom nemôže teda byť ďalej tolerované.

Úplné odstránenie zla je pre nápravu Fa, a nie je záležitosťou vlastnej kultivácie jednotlivca. V osobnej kultivácii zvyčajne nie je žiadne “chodenie za hranice Znášanlivosti.”

 

Li Hongzhi

1.1.2001

 

 

Blahoželanie

Organizátorom Hongkonskej konferencie Falun Dafa:

Majster želá konferencii Fa úplný úspech! Zároveň by som rád poďakoval vláde a ľuďom Hongkongu, ktorí dali podporu a poskytli podmienky ktoré nám umožňujú úspešne uskutočniť túto konferenciu Fa.

Aby sme odplatili hongkonským vládnym predstaviteľom a ľuďom ich podporu, určite odovzdáme skvelosť Falun Dafa hongkonským ľuďom.

Dúfam, že naše konferencie Fa budú vedené lepšie a lepšie. Za prenasledovania, by sme mali dať ľuďom vo svete jasne vidieť pravdu a umožniť viacerým ľuďom získať Fa, čím ponúkame spásu ľuďom vo svete.

 

Li Hongzhi

14.1.2001

 

Fa konferencii vo Floride

Osobám zodpovedným za Fa konferenciu vo Floride:

Zdravím vás! Floridská Fa konferencia je prvá Fa konferencia širokého rozsahu prebiehajúca v anglickom jazyku. To je vynikajúce. Dúfam, že táto Fa konferencia dopadne úspešne. Dúfam, že zdieľanie toho čo ste sa naučili naozaj umožní každému zlepšiť sa, a súčasne ukáže skutočný obraz Dafa a umožní viacerým ľuďom dozvedieť sa pravdu o Dafa, čo dovolí predurčeným ľuďom získať Fa.

Ešte raz by som chcel zaželať tejto veľkej konferencii Fa úplný úspech!

 

Li Hongzhi

27.1.2001

 

Napravovanie kolosálnej nebeskej klenby

Ako dlho zlo ešte besnieť bude

Vôľa každej bytosti odhalená je plne

Táto katastrofa, kto je mimo nej?

S úsmevom sledujem nerozumnosť Bohov

 

Li Hongzhi

Osemnásteho dňa prvého mesiaca roku Xin Si lunárneho kalendára (10.2.2001)

 

 

Donucovanie nemôže zmeniť ľudské srdcia

Neochvejné, spravodlivé myšlienky kultivujúceho prekračujú všetky ľudské chápania, prekračujú všetko ľudské myslenie, a nemôžu byť nikdy pochopené svetskými ľuďmi. V rovnakom čase, nemôžu byť zmenené svetskými ľuďmi, pretože ľudia nie sú schopní zmeniť osvietené bytosti.

Zlo zužitkovalo moc v rukách nedobrých ľudí aby vytvorilo zmätok po takmer dva roky, použitím najpodlejších činov v ľudských dejinách vôbec a využitím najhorších prostriedkov, či už starodávnych alebo moderných, čínskych alebo zahraničných, na prenasledovanie Dafa a jeho kultivujúcich. Jeho cieľom je použiť donucovacie opatrenia aby zmenilo srdcia kultivujúcich Dafa a aby sa tí vzdali svojej kultivačnej praxe. Toto je márne. Nikdy v dejinách nikto kto prenasledoval tých so spravodlivou vierou neuspel. Toto všetko je iba k tomu aby sa použilo konanie zla na upevnenie Dafa a odstránenie základných pripútaností praktizujúcich, aby sa kultivujúci oslobodili od okov ľudskosti a karmy. Všetci tí čo boli preosiatí nie sú opravdiví praktizujúci. Hoci zlo môže dočasne zúriť v tomto časovom období keď je využívané, napokon skončí v úplnej potupe, keďže v priebehu nápravy Fa sú bytosti odsúdené na preosiatie. Za viac ako rok, zlo zúžitkovalo nedobrých ľudí, ktorí boli využití ako jeho nástroje a ktorí použili všetky druhy mučiacich zariadení a metód aby kruto bili a mučili praktizujúcich Dafa. Hoci mnohí ľudia boli ubití na smrť, ubití na invaliditu, alebo poslaní do psychiatrických liečební, toto nezmenilo neochvejné, spravodlivé myšlienky opravdivých kultivujúcich. [Nedobrí ľudia] vytvárajú falošné posvätné texty, nedovoľujú žiakom spať, vymýšľajú  obžaloby, falošne obviňujú žiakov, rozširujú klamstvá, a tak ďalej. Tým že im bolo vyhrážané, boli podvádzaní a mohutne tlačení všetkými tými nehanebnými prostriedkami, niektorí žiaci podpísali veci ako takzvané “záruky že prestanú praktizovať” alebo “prehlásenia kajúcnosti” keď neboli vo svojej správnej mysli a boli prinútení. Nič z toho neboli opravdivé vyjadrenia zo sŕdc žiakov – boli vykonané proti ich vôli. Hoci mali pripútanosti, boli nachvíľu zneužití zlom, a spravili to čo by kultivujúci nemal spraviť, na kultivujúceho sa treba pozerať ako na celok. Ja neuznávam žiadnu z tých vecí. Keď sa vrátia k svojim zmyslom, okamžite začnú opäť robiť to čo by žiak Dafa mal robiť počas tohto obdobia, a medzitým prehlásia za neplatné všetko čo povedali a napísali keď neboli vo svojej správnej mysli kvôli intenzívnemu prenasledovaniu, a prehlásia že sú v kultivácii odhodlaní. Denne sa objavuje veľký počet prehlásení od žiakov po celej krajine. Posledná nádej pokúsiť sa zmeniť spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa donucovaním a podvodom bola úplne rozvrátená. Zlo už viac nemá žiaden spôsob ako zmeniť rozhodnosť, ktorú si učeníci Dafa vyvinuli z ich pravého chápania Fa pomocou kultivácie a z ich Buddhovskej povahy po pozdvihnutí ich benti[2] v skutočnej kultivácii. V tejto situácii, účinkovanie zla bolo úplne obrátené na ventiláciu osobnej nenávisti zlomyseľných ľudí, použitím moci v ich rukách a využitím najpodlejších prostriedkov.

Keďže jediné zlo ktoré ostalo v súčasnej náprave Fa videlo nezmeniteľnú, neochvejnú vieru učeníkov Dafa, zbláznilo sa a úplne stratilo svoje zmysly. Hoci učeníci Dafa sa nezapájajú do politiky a necenia si bežnú ľudskú moc, prenasledovanie zlom v Číne – ktoré ignoruje všetky svoje dôsledky – povedie ľudí k úplnej nedôvere k vládnucej strane a jej režimu, a k neposlušnosti vláde. Klamstvá šíriaca propagandistická mašinéria už nebude ďalej schopná používať demagógiu. Je to preto, že v rovnakom čase ako zlo prenasleduje Dafa, naplánovalo to tiež tak, že počas kampane bude súčasná hlava strany sama použitá k tomu, aby zničila stranu a jej režim z vnútra strany – toto je to čo tie bytosti ktoré sú manipulované a ľudia vo svete nemôžu vidieť jasne. Potom sa dôsledky ich osobnej nenávisti stanú nevyhnutnosťou ktorú nemožno odvrátiť. A v tomto prenasledovaní, ľudia vo svete jasnejšie uvidia všetko čo zlo spravilo, učeníci Dafa sa stanú rozumnejšími a jasnejšie uvažujúcimi, a s rozhodnosťou a vyzretosťou v kultivácii postúpia k nádhernému Dovŕšeniu.

 

Li Hongzhi

4.3.2001

 

 

Správa

Osobám zodpovedným za Európsku konferenciu Fa a všetkým zúčastneným:

 

Zdravím!

Nech sú staré sily, ktoré využili zlo a zostavili túto krutú takzvanú skúšku akokoľvek zlé, napokon budú vyhladené v náprave Fa. Všetko čo učeníci Dafa teraz robia, odporuje prenasledovaniu Dafa a Jeho učeníkov. Objasňovanie pravdy, súčasne s odhaľovaním zla, krotí zlo a zmenšuje prenasledovanie; a odhaľovanie zla súčasne vyčisťuje z ľudských myslí jed klamov a podvodov zla – je to zachraňovanie ľudí. Toto je najušľachtilejšie milosrdenstvo, pretože v budúcnosti má niekoľko miliárd ľudí získať Fa, a keď ľudské mysle budú obsahovať myšlienky ktoré odporujú Dafa, len čo bude táto zlá dráma skončená, začne sa rozsiahle odstraňovanie ľudstva, a tí ľudia čo majú predurčený vzťah k tomu aby získali Fa, alebo dokonca aj väčšie množstvo nevinných ľudí by mohlo byť odstránených. Preto všetko čo teraz robíme je nádherné, je milosrdné, a dovršuje to koniec našej cesty. Potvrdzovanie Dafa a odhaľovanie zla v bežnej ľudskej spoločnosti sa zdá byť podobné práci v bežnej ľudskej spoločnosti. Ale nie je. Svetskí ľudia robia všetko pre osobný záujem, zatiaľ čo to čo robíme my je kvôli ochraňovaniu Dafa. Toto je to čo by učeník Dafa mal robiť, a je to bez akýchkoľvek sebeckých prvkov. Je to sväté, je to nádherné, a ustanovuje to nádhernú mocnú cnosť osvietenej bytosti tvárou v tvár skutočnému zlu – starým silám.

Aby ste ako učeníci Dafa robili Fa-napravovacie veci dobre a aby ste dobre dovŕšili všetko čo je vaše, potrebujete veľa študovať Fa. Nech ste akokoľvek zaneprázdnení, nemôžete vynechať študovanie Fa. To je to, čo môže najlepšie zaručiť vaše dosiahnutie Dovŕšenia. Navzdory tomu, že máte málo času a ste uprostred mnohých ťažkostí, stále robíte to čo by ste mali robiť. To je pozoruhodné, a ustanovuje to vašu vlastnú mocnú cnosť, pretože sa vynárate z ťažkostí, z nátlaku, a z komplikácií.

Ešte raz želám konferencii Fa úplný úspech.

 

Li Hongzhi

19.3.2001

 

Návrh

Niektorí z ľudí ktorí získali Fa, a na tomto ľudskom povrchu prišli k pochopeniu významu Fa, mali svoje životy predĺžene skrz Fa; niektorí z nich získali všetky druhy prínosov, ako napríklad dobré zdravie, harmóniu v rodine, nepriame prínosy ich príbuzným a priateľom, zmenšenie ich karmy, a dokonca Majster za nich znášal veci. V iných dimenziách, sa ich fyzické telá premieňajú na telá Bohov. Napriek tomu, keď vás Dafa ide dovŕšiť, nie ste schopní vykročiť vpred z ľudskosti, a keď zlo prenasleduje Dafa, nie ste schopní postaviť sa na potvrdenie platnosti Dafa. Tí ľudia ktorí chcú iba brať z Dafa ale nič nedať pre Dafa, sú v očiach Bohov najhoršími bytosťami. Navyše, tento Fa je to čo je vo vesmíre najzákladnejšie, takže tí ľudia ktorí ešte stále nie sú schopní vykročiť dnes vpred budú vyplienení potom čo toto trápenie skončí. Mnohí z nich sú ľudia ktorí majú silný predurčený vzťah. A preto Majster čaká a čaká. Sú v tom zahrnutí aj tí, ktorí počas tohto obdobia dobrovoľne pomáhali zlu v prenasledovaní Fa potom čo boli takzvane „napravení“. Títo ľudia majú pomerne veľké množstvo karmy a majú základné pripútanosti k ľudským veciam, takže uprostred absurdných klamstiev počas takzvaného „napravovania“, kvôli svojim pripútanostiam a aby ospravedlnili svoje správanie, nasledovali  klamstvá a ochotne prijali diabolské „osvietenie“, zatiaľ čo predstierali že to nechceli. Ak takáto osoba potom ide a podvádza ďalších žiakov, dopúšťa sa hriechu poškodzovania Fa. Všetci čo boli údajne „napravení“ sú ľudia ktorí nedokázali opustiť svoje pripútanosti k ľudským veciam a ktorí vykročili vpred s myšlienkou že by mohli mať šťastie.

Vedeli ste, že ja vôbec neuznávam túto zlú skúšku ktorú staré sily zostavili? Dôvodom prečo si zlé bytosti v dimenziách nízkej úrovne trúfajú byť také zúrivé je to, že bytosti na poslednej, najvyššej úrovni vesmíru s ktorými sa ešte bude treba zaoberať vytvorili druh steny. Pokiaľ táto stena nebude úplne zničená vo Fa-náprave, bytosti v dimenziách nízkej úrovne a zlé bytosti vo svete nebudú schopné vidieť pravdu, a preto si trúfajú robiť zlovestné činy z ignorancie. Uprostred Fa-nápravy sú tie bytosti vysokých úrovní v poslednej etape prečisťovania. Len čo bude rozbitá, všetky zlé bytosti vo svete budú zrazené do pekla keď Fa napraví ľudský svet, a po celú večnosť budú platiť za hriechy ktorých sa dopustili prenasledovaním Dafa. Sú aj nejakí ľudia ktorí tvrdia že dosiahli Dovŕšenie, hovoriac nezmysly ako, „Už nie je potrebné ďalej praktizovať“, alebo „Už nie je potrebné ďalej študovať.“ Ak ste dosiahli Dovŕšenie, vyleťte do neba a ukážte nám okázalú podobu Buddhu. Ak už nepotrebujete praktizovať, ste ešte mojim učeníkom? Kultivujúci sa nemôže prestať kultivovať dokonca ani v poslednom okamihu predtým ako dosiahne Dovŕšenie. Tí ľudia nie sú démonmi, ale robia to čo robia démoni. Nie je to tak že Majster nie je milosrdný – vo Fa-náprave si všetky bytosti volia svoju cestu. Tí z vás čo tvrdia že dosiahli Dovŕšenie, máte všetku tú veľkolepú moc Fa Boha alebo Buddhu?

Sú aj niektorí ľudia, ktorí zlomyseľne hovoria, „Skutočný Majster je v nebesiach,“ „Potrebujeme sa odtrhnúť od Majstra v ľudskom svete,“ a „Pomôžme Majstrovi rozviazať“ takzvané „uzlíky, ktoré sú priviazané k jeho telu.“ Je iba jeden Li Hongzhi. Ja nemám žiadneho Pomocného prapôvodného ducha, a nemám ani žiadnu z tých troch duší a siedmich duchov ako svetskí ľudia. Ja som ústredná bytosť. Telá vnútri môjho benti, od väčších po menšie, ktoré sú vytvorené z častíc odlišných úrovní a ktoré sú v odlišných dimenziách, sú všetky riadené mojou ústrednou bytosťou v ľudskom svete a nasledujú myšlienky mojej ústrednej bytosti v ľudskom svete. Moje Telá Zákona sú špecifickými prejavmi mojej múdrosti. Moje Telá Gongu sú zložené z môjho bezhranične obrovského gongu. Neuznávanie Majstra v ľudskom svete je neuznávanie seba ako učeníka Dafa. Takýto učeník nie je teda ani kultivujúcim, a tým menej by mal rozprávať o Dovŕšení. Ľudia v budúcnosti budú tiež potrebovať získať Fa; je niekoľko miliárd ľudí v tomto svete ktorí čakajú na získanie Fa potom čo bude táto zlá dráma úplne odstránená keď Fa napraví ľudský svet, a to čo budú študovať a používať je tento Zhuan Falun. Hriechy spáchané zlými a nedobrými ľuďmi ktorí ničia knihy sú také obrovské, že ich nikdy nebude možné úplne splatiť. Tí čo na rôznych úrovniach manipulujú zlými a nedobrými ľuďmi aby prenasledovali Dafa a jeho žiakov majú pre nich v zásobe nekonečné splácanie za všetko čo spravili, utrpenie ako budú vyhladzovaní vrstvu po vrstve. Tí čo dobrovoľne podpísali „prehlásenie o napravení“ alebo čo písomne sľúbili nepraktizovať pod zámienkou takzvaného „vzdania sa pripútanosti k Dovŕšeniu“ alebo „vzdania sa ľudských názorov“ zakrývajú svoje skutočné pripútanosti. Dokonca ohovárajú a útočia na webstránku Jasná múdrosť,[3] ktorá informuje o Dafa pozitívne. Staré sily si myslia, že žiak Dafa, ktorý kvôli pripútanostiam dá počas tohto obdobia písomný sľub že nebude viac kultivovať Dafa si určil svoju budúcnosť. Ak to nepochádzalo opravdivo z jeho srdca a bol to výsledok donucovania, a ak sa znova zapojí do Fa-nápravy, budú tam pre neho väčšie trápenia ako skúšky ktorými musí prejsť. Hoci Majster neuznáva usporiadania starých síl, následky sú hrozivé len čo ste prešli na druhú stranu, a vaše desiatky tisícok rokov dlhé čakanie bude v okamihu zruinované. Tí čo šíria diabolské „osvietenie“ pod maskou žiakov Dafa, robia, bez ohľadu na to či boli žiakmi predtým, to čo robia démoni ktorí poškodzujú Dafa.

V skutočnosti, nikto nemôže poškodiť Dafa. Tí čo neprešli skúškami sú ľudia. Keď už ľudské bytosti nie sú viac dosť dobré, potom budú odznova vytvorené, a to je neúprosný zánik človeka. Chcem spraviť všetko čo môžem aby som spasil všetkých ľudí vo svete a všetky bytosti. Avšak títo ľudia nie sú schopní podľa toho žiť a sami si vybrali „osvietenie“ na ceste zla aby zakryli svoje pripútanosti. Ak vy nechcete budúcnosť, ja to s vami vzdám. Ja nie som pripútaný k ničomu.

Ako učeníci Dafa, to čo by ste mali robiť v súčasnej situácii je objasňovanie pravdy ľuďom vo svete a odhaľovanie zla, a tak ochraňovať Dafa. Vaše vlastné zlepšenie a Dovŕšenie je časťou tohto procesu. Tí čo robia takzvanú „napravovaciu“ prácu, sú tiež ľudia ktorí boli oklamaní. Prečo to neobrátiť a neodhaliť zlo a neobjasniť im pravdu? Navrhujem aby všetci žiaci ktorých sa snažia násilne napraviť (toto nezahŕňa tých ktorí neboli vzatí na napravovanie) odhalili zlo a objasnili pravdu tým ľuďom ktorí robia napravovaciu prácu, a povedali im o vzťahu medzi príčinou a účinkom „dobro a zlo majú vždy dôsledky.“ Je to zlo ktoré sa obáva aby ľudia spoznali pravdu, nie učeníci Dafa.

 

Li Hongzhi

10.4.2001

 

 

Spravodlivé Myšlienky učeníkov Dafa sú mocné

Zlo je hromadne ničené v Troch Ríšach a v ľudskom svete. Už uvideli, že skončia prehrou, a  tak robia svoj posledný zúfalý pokus ešte zbesilejšie. Najtvrdšie prenasledovaní sú práve tí žiaci, ktorí prechovávajú pripútanosti. Čím bojazlivejší sú vo vnútri, tým viac zlo pôjde špeciálne po takýchto žiakoch. A celková situácia ktorá sa objavila, v ktorej je Dafa prenasledovaný v ľudskom svete, je spôsobená rozsiahlym, závažným výskytom prenasledovania týchto žiakov ktorí sú prenasledovaní pretože majú pripútanosti. Pretože sa nemohli vzdať svojich pripútaností boli takzvane “napravení,” a to ich priviedlo ku konaniu vecí ktoré pomáhajú zlu, čo robí situáciu ťažkou.

Ako učeník Dafa, prečo sa báť tých zlých keď znášate prenasledovanie? Podstatou veci je to, že máte pripútanosti. Ak nie, neznášajte pasívne, a postavte sa zlým ľuďom so spravodlivými myšlienkami neustále. Nech je situácia akákoľvek, nespolupracujte s požiadavkami a príkazmi zla, alebo s tým čo podnecuje. Ak to každý bude robiť, prostredie nebude takéto.

V skutočnosti, niektorí učeníci a vnímajúce bytosti v rôznych ríšach, ktoré sú schopné použiť svoje nadprirodzené schopnosti v rôznych dimenziách používali svoje nadprirodzené schopnosti a potenciál gongu (gongli) aby sa zúčastnili vyhladzovania zlých bytostí ktoré poškodzujú Dafa. Keď niektorí učeníci Dafa uvidia zlé bytosti, vyšlú Falun a božské sily Dafa aby odstránili zlo. Sú aj žiaci, ktorí stanovili určité časy, keď útočníci na svet, ktorí bijú ľudí a vrahovia dostanú odplatu. Účinne vyhladili zlé činitele a umiernili nedobrých ľudí. V skutočnosti, každý učeník Dafa má schopnosti. Ibaže sa tie schopnosti neprejavujú v povrchovej dimenzii, a tak si myslia že nemajú nadprirodzené schopnosti. Avšak bez ohľadu na to či sa môžu prejaviť v povrchovej dimenzii alebo nie, keď vystúpia jedincove Pravé Myšlienky, sú veľmi mocné. Keďže my sa kultivujeme v spravodlivom Fa, mali by sme sa starať a zachraňovať bytosti a ľudí vo svete ktorí sú dobrí. Takže by sme mali jednať s dobrotou vo všetkom čo robíme. Ale odstraňovanie zlých bytostí ktoré manipulujú ľudí aby poškodzovali ľudstvo je tiež ochraňovanie ľudstva a vnímajúcich bytostí. Dafa sa šíri široko ďaleko, zachraňujúc všetky vnímajúce bytosti. Hoci tie zlé bytosti ktoré sú úplne nezachrániteľné nemôžu byť spasené, i tak nemôžu mať dovolené robiť zlo bez konca a takto prenasledovať Dafa a jeho žiakov, a ľudí vo svete. Odstraňovanie zla je teda robenie nápravy Fa, a je to tiež zachraňovanie ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí.

 

Li Hongzhi

24.4.2001

Veľkoleposť učeníkov

Učeníci Dafa sú naozaj veľkolepí, pretože to čo kultivujete je najvyšší Veľký Zákon vesmíru, pretože ste potvrdili Dafa so spravodlivými myšlienkami, a pretože ste nespadli uprostred mohutného trápenia. Vykonávanie nápravy Fa učeníkmi Dafa nemá v dejinách obdoby. Pri veľkolepých, skvelých činoch potvrdzovania Fa s rozumom, objasňovania pravdy s múdrosťou, a šírenia Fa a ponúkania spásy ľuďom so zhovievavosťou, sa cesta Dovŕšenia každého učeníka Dafa zdokonaľuje. V tomto významnom okamihu dejín, je každý pevný krok slávnym dejinným svedectvom, a je neporovnateľne veľkolepou mocnou cnosťou. Všetko toto bude zaznamenané v dejinách vesmíru. Veľký Fa a veľká epocha ukováva najväčšie Osvietené Bytosti.

 

Li Hongzhi

13.5.2001

 

Prísahy Bohov sa napĺňajú

Ľudstvo, nepovažuj Falun Gong za nepodstatný len preto že má qigongové[4] meno. V dávnych časoch, všetky rozličné myšlienkové školy, a všetky remeslá a profesie v ľudskom svete boli nazývané „Tao“. Lao’c však ľuďom povedal, že Tao ktoré vyučuje on je odlišné, hovoriac že „Môžete nazývať Tao [ktoré vyučujem] Tao, avšak nie je to obyčajné Tao; môžete dať náuke ktorú vyučujem bežné meno, avšak nie je to bežná náuka.“ Keď Buddha Šakjamúni vyučoval svoj Fa pred dvetisícpäťsto rokmi, v tom istom čase sa šírilo osem náboženstiev. Buddhovský Fa, opravdivé Tao, bolo medzi nimi.

Človek si stále myslí, že keď sa objaví Boh alebo Buddha, tak sa bude otriasať zem, že keď bude zachraňovať ľudí jeho Buddhovská podoba sa bude majestátne prejavovať, a že mávnutím svojej ruky zničí tých zlých ktorí podkopávajú spásu ľudí. Ak by to tak malo byť, nebolo by lepšie ak by Buddha vytiahol ľudí hore priamo z nebies? Mali by ste vedieť, že ľudia ktorí idú byť spasení potrebujú splatiť, skrz namáhavú kultiváciu, všetky hriechy a karmu ktorú vytvorili v minulosti robením nedobrých vecí, potrebujú sa zbaviť svojich ľudských pripútaností a všetkých ďalších nedobrých vecí ktoré nesú, a súčasne si potrebujú napraviť svoje správanie a myslenie. Iba potom môžu byť spasení. Ak by sa Buddha veľkolepo prejavil, aj tí najhorší ľudia by nasledovali to čo Buddha povedal. Bola by tu potom ešte šanca kultivovať sa? Hoci by sa aj človek kultivoval, nepočítalo by sa to, pretože kultivujúci musí odstrániť svoje hriechy a karmu počas namáhavej kultivácie, a potom čo je očistený, postúpiť k Dovŕšeniu.

V skutočnosti, keď všetci svetskí ľudia uvidia Božskú alebo Buddhovskú podobu sa veľkolepo prejaviť, určite sa v ľudskom svete odohráva niečo dôležité, a je to veľmi pravdepodobne čas keď sa hriechy ľudstva stretávajú s náležitou odplatou. Či je to Buddha, Tao, alebo Boh, keď ide spasiť ľudí vo svete, určite musí zostúpiť do sveta a kráčať po zemi s ľudskou podobou, a použiť ľudský jazyk aby ozrejmil Fa-princípy. Navyše, keď Osvietená Bytosť zostupuje do sveta, je to zvyčajne v dobe keď ľudské mravy upadajú zo dňa na deň, keď sú ľudské hriechy a karma obrovské, alebo keď je ľudská morálka zdegenerovaná. Keď tí spasení získajú Fa a odídu, spodina ľudskosti a zdegenerovaný svet ktorý zostal bude vyplienený.

 

Li Hongzhi

13.5.2001

 

Žiadna politika

“Politika” je pojem modernej, zdeformovanej spoločnosti. Pravé ľudské spoločnosti v minulosti nemali tento pojem alebo to čo politika zahŕňa. Keď sa politika objavila v ľudskej spoločnosti, ľudská spoločnosť sa už začala deformovať, a v rovnakom čase ňou boli morálne hodnoty napadnuté. Navyše, hlavným dôvodom prečo sa ľudia v politike do nej dostali je ich túžba urobiť si pre seba meno a kvôli osobnému záujmu. Len preto, že vtedy boli morálne hodnoty ľudskej spoločnosti stále ešte dosť silné a ľudia čo žili v tej dobe boli všetci v tom prostredí, ľudia čo boli v politike sa jednoducho nezdali byť takí bezzásadoví ako sa ľudia v politike správajú dnes. Takže politika bola špinavá od svojho vzniku. Avšak je pravda že v politických kruhoch sú nejakí čestní ľudia ktorým  záleží na krajine a ľuďoch, hoci sú iba kvapkou v oceáne.

Avšak čo sa týka tých čestných odporcov čo sú proti zlým politickým silám rozvracajúcich krajinu a ničiacich ľudí, ľudia ich takisto berú tak že sú v politike, keďže majú jasné politické stanoviská. Hoci si ľudia myslia, že stanoviská tých ľudí sú čestné, politická činnosť je, predsa len, výtvorom deformovanej ľudskej spoločnosti. Keby nebolo dnešnej zdeformovanej ľudskej spoločnosti, politika by sa nebola objavila.

Kultivácia učeníkov Dafa prevyšuje to čo je ľudské, sú to kultivujúci ktorí pochopili pravdy vo vyšších sférach, a to čomu rozumejú prekračuje ríšu svetských ľudí. Akékoľvek chápanie pod ríšou vyšších princípov Fa už nie je viac pravdou vesmíru. Každý učeník Dafa má o tomto jasno  vo svojej kultivácii, takže ešte menej by mal miešať politiku svetských ľudí do nápravy Fa. Trápenia ktoré učeníci Dafa znášajú sú vecami uprostred nápravy Fa a v kultivácii. Odhaľovanie zla a objasňovanie pravdy ľuďom v tomto svete je len na to, aby sa im ukázalo prenasledovanie ktoré Dafa a učeníci pretrpeli, a jeho konečným účelom je spasiť ľudí v tomto svete, odstrániť jed v mysliach vnímajúcich bytostí ktorým ich zlo zaplavilo, a zachrániť ich z nebezpečenstva že budú v budúcnosti vyhladené kvôli ich nevraživosti k Dafa. Toto je odraz veľkého milosrdenstva učeníkov Dafa pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí dokonca počas znášania prenasledovania. Z iného uhla, ako by sa mohli Bohovia a Buddhovia zapletať do ľudskej politiky? Ešte menej by Bohovia a Buddhovia potvrdili politiku, ktorá sa objavila v deformovanej ľudskej spoločnosti.

Ľudská spoločnosť je dobrým miestom na kultiváciu, keďže všetko tu môže vzbudzovať pripútanosti. Presne kvôli tomu, človek ktorý je schopný z nej vykročiť a zbaviť sa všetkých svojich pripútaností k ľudskej spoločnosti je veľkolepý a je schopný dosiahnuť Dovŕšenie.

 

Li Hongzhi

4.6.2001

 

Komentár  II.

Tento článok je napísaný veľmi dobre. Adresuje špecifické otázky, najmä tie za súčasných okolností. Dúfam, že každý bude schopný správne riešiť to o čom hovoril.

 

Li Hongzhi

5.6.2001

 

Poznámka: Toto je komentár k článku „Nezabudnite na kultiváciu uprostred Fa-nápravy zatiaľ čo odstraňujete zlo“, ktorý napísal učeník Dafa a bol uverejnený 6.6.2001 na webstránke ClearWisdom.net.


Dve pozície rúk pri vysielaní spravodlivých myšlienok

 

Držanie jednej ruky vzpriamene

 

(Fonetický prepis)
fa čeng čchien kchun, sie e čchüan mie

 
 


           

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Lotosová pozícia rúk

 

(Fonetický prepis)
fa čeng tchien ti, sien š' sien pao

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.6.2001

 

Poznámky:

1) Vo všeobecnosti by verše mali byť recitované v ich originálnom znení, aby mali správny účinok.

2) Všeobecný význam prvého veršu je "Fa (Fa) napravuje (zheng) vesmír (qian kun); zlo (xie e) je úplne(quan) zničené (mie)." Druhá časť môže tiež byť preložená ako "ničenie všetkého zla".

3) Všeobecný význam druhého veršu je "Fa (Fa) napravuje (zheng) nebo (tian) a zem (di); okamžitá (xian ­ xian) odplata (bao) v tomto živote (shi)."

4) Keď vysielate spravodlivé myšlienky, vykonávajte prosím pohyby tak, ako ukazuje Majster a nerobte žiadne iné pohyby.

 

 

Čo sú nadprirodzené schopnosti

Nadprirodzené schopnosti sú nazývané aj božské sily. Súčasní ľudia ich nazývajú mimoriadne schopnosti. Nadprirodzené schopnosti sú v skutočnosti vrodené schopnosti bytostí. Čím vyššia úroveň bytosti, tým plnšie môžu jej vrodené schopnosti účinkovať; naproti tomu, čím nižšia úroveň bytosti, tým ťažšie je pre jej vrodené schopnosti aby účinkovali, alebo naplno účinkovali. Základnou príčinou je, že – od najvyššej úrovne vesmíru k najnižšej úrovni vesmíru – čím nižšie, tým vyšší je podiel hmoty, ktorú bytosti a všetko v ich určitej sfére má, tým väčšie sú zrná častíc, a tým väčšou váhou sú bytosti zaťažené – čím nižšie, tým viac sú vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) bytostí obmedzované hmotou samotnou, a čím ťažšie je to obmedzenie, tým sú schopnosti menej účinné. Preto je tomu tak že čím nižšia úroveň, tým menšie schopnosti. Keď to príde k ľudskej dimenzii, všetky vrodené schopnosti bytostí sú už zakryté, ich vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) nemôžu pracovať. Takže ak ľudia niečo robia alebo chcú niečo získať, musia sa spoliehať výlučne na prácu svojho tela zloženého z hmoty aby získali to čo chcú. Keďže ľudstvo je úplne zahrabané v hmote, nemôže vidieť pravdu vesmíru. Preto je povedané, že ľudská dimenzia je dimenziou zmätku.

Čo sa týka kultivujúceho, čím vyššia úroveň na ktorú sa vykultivuje, tým väčšie sú jeho schopnosti. Je to preto, že cez čím viac úrovní vesmíru prerazí, tým menšia a ľahšia je váha hmoty, ktorá zaťažuje jeho bytosť, tým silnejšie sú jeho vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) a tým väčší je ich počet a tým úplnejšie sú jeho schopnosti ktoré sa uvoľnia. Vyučoval som vo Fa, že v kultivácii Dafa sú jedincove nadprirodzené schopnosti vyvíjané najúplnejšie, pretože učeníci Dafa sa budú kultivovať na vyššie úrovne – čím vyššia úroveň cez ktorú človek prerazí, tým viac je oslobodený od hmoty, a bude teda naplno prejavovať svoje vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti). Učeníci Dafa už naplno rozohrali svoje nadprirodzené schopnosti v náprave Fa. Napríklad, zatiaľ čo robia nápravu Fa, keď sú spravodlivé myšlienky veľmi čisté, ich nadprirodzené schopnosti  pracujú naplno. Navyše, so spravodlivými myšlienkami vo svojej mysli sú mnohí učeníci  schopní používať ich podľa vlastnej vôle – čokoľvek chcú použiť, takmer vždy to majú. Napríklad, aby primrazili tých zlých lotrov ktorí prenasledujú učeníkov Dafa, stačí im len povedať “zamrzni” (ding) alebo “stoj tam a nehýb sa,” alebo ukázať na skupinu lotrov, a oni sa potom určite nemôžu hýbať; potom im stačí si len pomyslieť “uvoľniť,” a bude to zrušené. V skutočnosti, môžete použiť svoju vôľu aby ste rozkazovali tým zlým, ktorí nemajú žiadnu ľudskú povahu – takým ako sú tí lotri, ktorí sú horší ako beštie, ktorí bijú ľudí na smrť alebo znásilňujú učeníčky Dafa – rovnako ako tým vodcom zla. Zlí lotri  budú robiť čokoľvek čo im dáte robiť.

Úroveň bytosti je určená jej xinxingom. To jest, keď používate nadprirodzené schopnosti, vaše spravodlivé myšlienky musia byť silné. Nesprávne myšlienky – také ako sú strach zo zla, zneistenie vašich myšlienok keď používate nadprirodzené schopnosti, alebo pochybovanie či budú fungovať – môže ovplyvniť alebo zasahovať do výsledku nadprirodzených schopností.

Dovŕšenie je záverom kultivácie učeníka Dafa, zatiaľ čo náprava Fa je poslaním učeníka Dafa. Pre učeníka Dafa je Dovŕšenie iba záležitosťou času jeho návratu, kým náprava Fa je zanechaná pre budúcnosť. Budúcnosť vesmíru ktorú bytosti na rôznych úrovniach videli v skutočnosti neexistuje a je ilúziou. V súčasnosti, je každý deň ľudstva usporiadaný podľa potrieb Dafa; vystupovanie učeníkov Dafa v ľudskom svete bude zanechané pre históriu. V rôznych historických časoch budúcnosti, ak sa vo vesmíre vyskytne poškodzovanie Dafa alebo keď bytosti budú rôzne vystupovať, ako Dafa napraví Fa a spraví všetko dokonalým a nezničiteľným je mimoriadne dôležité. Všetko čo učeníci Dafa v súčasnosti robia vytvára budúcnosť, a práve teraz všetko v Troch Ríšach existuje pre Dafa. Keď Dafa všetko dovŕši uprostred súženia, všetko zlo ktoré prenasleduje Dafa bude skončené.

 

Li Hongzhi

14.6.2001

 

Všetkým žiakom na Severskej konferencii Fa

Všetkým žiakom na Severskej konferencii Fa:

Pre učeníkov Dafa je Dovŕšenie záverom kultivácie, a náprava Fa je veľká zodpovednosť, ktorú vám história udelila počas obdobia nápravy Fa. Takže počas súčasného procesu objasňovania pravdy a odhaľovania zla, všetko čo robíme stelesňuje Dafa. Či objasňujeme pravdu, odhaľujeme zlo, alebo sa zúčastňujeme iných akcií Dafa, vrátane našich konferencií Fa, mali by sme prejavovať súcit učeníkov Dafa ako aj dobrotu, ktorú Fa-napravovacia kultivácia vyvoláva. Chcel by som zaželať konferencii Fa úplný úspech.

Medzitým, dúfam že žiaci v Európe môžu byť viac podobní žiakom v Severnej Amerike – každý žiak by mal, okrem zúčastňovania sa skupinových akcií, vo svojom každodennom živote plne prevziať iniciatívu učeníka Dafa, ustanoviť si svoju vlastnú mocnú cnosť v procese objasňovania pravdy, a dobre sa činiť na svojej vlastnej ceste učeníka Dafa. Takže v objasňovaní pravdy nečakajte, nespoliehajte sa na druhých, a nedúfajte iba na zmeny vonkajších činiteľov. Každý z nás vytvára históriu pre budúcnosť, a preto sa každý nielen zúčastňuje skupinových akcií, ale tiež preberá iniciatívu aby hľadal čo by mohol spraviť. Pokiaľ je niečo dobré pre Dafa, mali by ste prevziať iniciatívu aby ste to spravili, prevziať iniciatívu aby ste na tom pracovali. Každá osoba s ktorou sa stretnete v spoločnosti je niekto komu treba objasniť pravdu, a to čo sa prejavuje pri objasňovaní pravdy je milosrdenstvo učeníkov Dafa a spása ľudí vo svete. Dúfam, že každý učeník Dafa plne prevezme iniciatívu a bude plne hrať svoju úlohu ako učeník Dafa. Ešte raz by som chcel zaželať konferencii Fa úplný úspech.

Venujte pozornosť: Nech ste akokoľvek zaneprázdnení, nemôžete zanedbať štúdium Fa. Toto je to čo od základu zaručí váš postup k Dovŕšeniu a robenie práce Dafa dobre.

 

Li Hongzhi

17.6.2001

Dafa je nezničiteľný

Prečo sú učeníci Dafa neľútostne mučení zlom? Je to preto, že vytrvávajú vo svojej spravodlivej viere v Dafa, a pretože sú časticami Dafa. Prečo musí byť uskutočnená náprava Fa? Pretože bytosti vo vesmíre už viac nespĺňali štandard. Ako učeník Dafa, vaše odhodlané, spravodlivé myšlienky sú absolútne neochvejné, pretože vaša novšia bytosť je vytváraná presne uprostred nápravy Fa. Avšak aby dosiahli všetko čo chceli, staré, zlé sily vo vesmíre sa priamo zúčastnili prenasledovania Dafa, učeníkov Dafa, a všetkých bytostí neustálym používaním zlých plánov ktoré zosnovali a ktoré nezodpovedajú pravým princípom Fa vesmíru, a využili neodstránené predstavy, ktoré sú na ľudskom povrchu učeníkov Dafa, a karmu učeníkov Dafa, aby ich spravodlivé myšlienky zneisteli. Preto niektorí žiaci nie sú schopní vydržať uprostred múk prenasledovania, a spravili to čo by učeník Dafa rozhodne nemal a nemôže spraviť. To je hanba pre Dafa.

Majster chce spasiť všetky bytosti. Avšak zlé sily sa naozaj dopúšťajú hriechov proti Dafa používaním všetkých bytostí, s konečným cieľom zničenia bytostí. Keď raz učeník Dafa spravil to čo by nemal, ak si nie je schopný skutočne uvedomiť vážnosť toho a odčiniť straty ktoré priniesol Dafa, všetko a milióny a milióny  rokov čakania budú naplnené podľa prísah vykonaných pred dejinami. Ako učeník Dafa, Dafa vytvára všetko vo vás a je to najspravodlivejšie, a môže to byť len tak, že napravujete všetko čo nie je spravodlivé. Ako by ste sa mohli skloniť pred zlom? Ako by ste mohli sľúbiť niečo zlu? Dokonca ak to aj naozaj nepochádza z vášho srdca, stále je to vzdanie sa zlu. Toto je nedobré vystupovanie aj pre ľudí, a Bohovia by absolútne nespravili takúto vec. Dokonca ak žiak Dafa naozaj odhodí svoju ľudskú kožu počas prenasledovania, to čo ho očakáva je stále ešte Dovŕšenie. V rovnakom čase, žiadna pripútanosť alebo strach by vám nemohol umožniť dosiahnuť Dovŕšenie. A akýkoľvek strach sám o sebe je prekážkou, ktorá vám zabraňuje v dosiahnutí Dovŕšenia, a je tiež činiteľom v tom, že ste “napravení” k zlej strane a vo vašej zrade.

Môžem vám povedať, všetky prírodné a človekom vytvorené pohromy, ktoré sa dejú v Číne sú už varovaniami za hriechy, ktorých sa tam bytosti dopustili proti Dafa. Ak si to neuvedomia, potom sa začne(ú) skutočná(é) katastrofa(y). Všetci zlí ľudia ktorí zhrešili proti Dafa – tí ktorí už viac nie sú použiteľní v zlej, takzvanej “skúške” učeníkov Dafa – sa teraz začali stretávať s odplatou za svoje zlo. Odteraz sa to bude diať v širokom rozsahu. Avšak tí najhorší budú použití až do úplného konca, pretože pribúda učeníkov Dafa vystupujúcich vpred, a zlé staré sily ich potrebujú použiť aby skúšali učeníkov Dafa. Toto je dôvodom toho, prečo tí najhorší lotrovia stále ešte zúrivo konajú zlo.

Učeník Dafa úplne odporuje všetkému, čo bolo pripravené zlými starými silami. Objasňujte pravdu dôkladne, ničte zlo so spravodlivými myšlienkami, zachraňujte všetky bytosti, a ochraňujte Fa s rozhodnosťou, pretože ste časťou Dafa, nezničiteľní; napravte všetko, čo nie je spravodlivé. Tí ktorí sú “napravení” a tí ktorí sú zachraňovaní môžu byť len bytosti oklamané zlom. Tí ktorí sú odstraňovaní sú zlé bytosti a zlé staré sily. Tí ktorí dosahujú Dovŕšenie skrz všetko toto sú učeníci Dafa; a skrz všetko toto je ustanovená mocná cnosť Dafa.

 

Li Hongzhi,

23.6.2001

 

 

 

Dešifrovanie posledných troch oktáv z Básne o slivkovom kvete[5]

Ôsma  

Svetové záležitosti sú ako šachová hra, ktorej posledná etapa príde čoskoro

Pracujú spoločne na spoločných cieľoch, avšak veľké pohromy zostúpia

Leopard zomrel, ale jeho koža stále ostala

Najlepšia jesenná scenéria je v Chang’an-e[6]

Deviata 

Ohnivý drak sa prebúdza zo zimného spánku a v Bráne Yan[7] nastáva zármutok  

Pôvodný vzácny kameň sa stretáva s utrpením, a Zhao ustupuje

S nádvorím nádherných kvetov, jar má svojho majstra

Víchrica pokračuje celú  noc, avšak netreba sa obávať

Desiata

Bodky slivkových kvetov ohlasujú príchod jari na Nebesiach a na Zemi

Ak chceš vedieť čo sa stane, spýtaj sa Bo a Fu na príčiny

Pokojné dni prirodzene prídu do tohto sveta

Jeho domov je všade kde sa nachádza, kto je hostiteľ a kto je hosť

           

„Svetové záležitosti sú ako šachová hra, ktorej posledná etapa príde čoskoro“

 

Vysvetlenie: Veci vo svete boli vždy ako šachová hra, s medzinárodným spoločenstvom komunistických krajín na jednej strane a slobodnými spoločnosťami na druhej strane. Pred desiatimi rokmi už prišla hra do bodu porážky pre stranu komunistických krajín.

„Pracujú spoločne na spoločných cieľoch, avšak veľké pohromy zostúpia“

 

Vysvetlenie: Medzinárodné spoločenstvo komunistických krajín sa úplne rozpadlo. Deväťdesiat percent jeho krajín sa zrieklo komunizmu. A to naozaj znamenalo bezprostrednú pohromu pre Komunistickú stranu.

 

„Leopard zomrel, ale jeho koža stále ostala“

Vysvetlenie: Sovietsky zväz bol ako leopard. Komunistický systém sa rozpadol, ale na povrchu ostala jeho koža, a čínska vláda ju prevzala. [Dá sa to tak povedať preto], že dnešní čínski ľudia takisto už neveria na komunizmus, a je to jednoducho tak že tí čo sú v Číne pri moci chcú použiť formu komunizmu na udržanie svojho režimu.

 

„Najlepšia jesenná scenéria je v Chang’an-e“

Vysvetlenie: Ani samotní súčasní čínski vodcovia neveria na komunizmus. Ich konkrétnym cieľom je použiť povrchnú formu Komunistickej strany na udržanie si moci. Takže robia všetko možné aby zamaskovali falošnú, takzvanú „dôležitú situáciu“. Bez ohľadu na to aká nádherná je „najlepšia jesenná scenéria“ (čo je tiež záverečný okamih strany), jesenná scenéria prirodzene netrvá dlho. Chang’an sa tiež vzťahuje na čínske hlavné mesto, a tu sa odkazuje na Čínu vo všeobecnom zmysle.

 

„Ohnivý drak sa prebúdza zo zimného spánku a v Bráne Yan nastáva zármutok“

Vysvetlenie: V najnižšej dimenzii nebies[8]  sa Čínska komunistická strana manifestuje ako zlý červený drak. Tento riadok naráža na incident zo 4. júna,[9] kedy boli študenti a mnohí ďalší zmasakrovaní na Námestí Tiananmen potom čo apelovali na vládu.

 

„Pôvodný vzácny kameň sa stretáva s utrpením, a Zhao ustupuje“

Vysvetlenie: „Pôvodný vzácny kameň“ je všeobecný odkaz na Čínu, ktorá má päťtisícročnú históriu. Stretla sa s týmto trápením. Zhao Ziyang[10] bol v dôsledku toho napadnutý a vyhnaný.

 

„S nádvorím nádherných kvetov, jar má svojho majstra“

Vysvetlenie: Pred 20. júlom 1999 boli učeníci Dafa po celej Číne, rozšírení po celej krajine  mali na sebe odznaky Falun Gong, a plagáty Falun Dafa bolo vidieť všade – vyzerali ako nádherné kvety. „Jar má svojho majstra“ znamená, že na jar určitého roku sa prenasledovaní učeníci Dafa stretnú so svojím Majstrom otvoreným a dôstojným spôsobom.

 

„Víchrica pokračuje celú  noc, avšak netreba sa obávať“

Vysvetlenie: Vo svetle histórie je prenasledovanie učeníkov Dafa, bez ohľadu na to aké je zlo divoké, niečím čím sa netreba znepokojovať, je ako celonočná víchrica – deň nastúpi hneď ako víchrica skončí.

 

„Bodky slivkových kvetov ohlasujú príchod jari na Nebesiach a na Zemi“

Vysvetlenie: Učeníci Dafa ktorí prešli skúškou drsnej zimy sú všade vo svete a všade po Číne, ako kvety slivky ktoré čelili mrazu a snehu, ohlasujúce príchod jari. To je okamih keď Fa napraví ľudský svet.

 

„Ak chceš vedieť čo sa stane, spýtaj sa Bo a Fu na príčiny“

Vysvetlenie: „Bo“ a „Fu“ sú dva prorocké pojmy. Keď „Bo“ dosiahne vrchol, určite nastane „Fu“; tiež to znamená to, že veci sa po dosiahnutí extrému obrátia. História je ako otáčajúce sa (zhuan) koleso (lun), a určite nastanú dôsledky toho čo sa stalo predtým. Celá ľudská história bola pripravená pre túto Fa-nápravu.

 

„Pokojné dni prirodzene prídu do tohto sveta“

Vysvetlenie: Tým že prešli všetkými druhmi skúšok od zla sa učeníci Dafa pohli k nádhernej budúcnosti keď zlo odumrie.

 

„Jeho domov je všade kde sa nachádza, kto je hostiteľ a kto je hosť“

Vysvetlenie: Keďže Majster vyšiel na verejnosť aby poskytol Fa, strávil veľa svojho času na cestovanie aby poskytol Fa, a jeho domov je všade kde sa nachádza. Druhá polovica riadku, „kto je hostiteľ a kto je hosť“, naráža na otázku toho kto je [naozaj] hostiteľ a kto je [naozaj] hosť – kto hrá v histórii podporujúcu úlohu a kto hrá hlavnú úlohu? Dokonca aj táto ľudská civilizácia je vyrobená pre Dafa, stvorená pre Dafa.

 

Náprava Fa a kultivácia

Článok prejednáva s veľkou jasnosťou otázku toho, ako sa vysporiadať s nápravou Fa a kultiváciou. Učeníci Dafa uprostred nápravy Fa sú v odlišnej situácii od tej, keď sa osobná kultivácia robila v minulosti. Tvárou v tvár bezdôvodnému ubližovaniu, tvárou v tvár prenasledovaniu Dafa, a tvárou v tvár nespravodlivosti nám vnútenej, nemôžeme riešiť veci alebo kategoricky prijímať veci tým spôsobom, akým sa to robilo predtým v osobnej kultivácii, pretože učeníci Dafa sú teraz v období nápravy Fa. Ak problém nie je spôsobený našimi vlastnými pripútanosťami alebo chybami, potom to musí byť tak, že zlo zasahuje alebo robí nedobré veci.

Avšak my sa stále ešte kultivujeme, a stále ešte máme nejaké posledné obyčajné ľudské pripútanosti. Keď sa problém objaví, musíme najskôr sami seba preskúmať aby sme videli, či sú veci správne alebo nesprávne na našej strane. Ak zistíme, že to je zasahovanie alebo [pokus spraviť] škodu, keď sa zaoberáme určitým problémom, mali by sme sa čo najviac snažiť byť pokojní a láskaví k tým ľuďom, ktorí sú na povrchu, pretože keď zlo používa ľudí, títo ľudia si to zvyčajne neuvedomujú (hoci tí ľudia ktorí sú využívaní sú zvyčajne buď ľudia, ktorých myšlienky sú jednoducho zlé, alebo ľudia, u ktorých sa zlé myšlienky objavili). Čo sa týka zasahovania zla v iných dimenziách, musíme ho seriózne vyhladiť so spravodlivými myšlienkami.

 

Li Hongzhi,

8. júla 2001

 

 

Poznámka: Tento článok je Fa vyučovaný Majstrom na základe článku "What is True Kindness?" ("Čo je Pravá Láskavosť?"), ktorý bol uverejnený 8. júla 2001 na internetovej stránke PureInsight.org.

 

 

Účinok spravodlivých myšlienok

Nový vesmír je neporovnateľne nádherný a nekonečne masívny uprostred nápravy Fa, pretože celá kolosálna nebeská klenba je vytvorená z desiatok miliónov neporovnateľne masívnych kozmických systémov, a veľká väčšina obrovských kozmických systémov, ktoré boli napravené pomocou Fa už vstúpila do novej histórie. Ale v súčasnosti, miesta kde je zlo schopné robiť nedobré veci, sú miestami ktoré neboli dostihnuté masívnou premieňacou silou nápravy Fa. Toto sú presne tie miesta, v ktorých spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa účinkujú, hoci stav vecí v týchto miestach je takisto mimoriadne zložitý a zdegenerovaný.

Pred nápravou Fa, staré sily napchali sekciu najnižšej úrovne každého z tých desiatok miliónov ďalekých kozmických systémov do Troch Ríš centrálneho kozmického systému v ktorom sme my. Zdanlivo to malo zabrániť tomu, aby boli vynechané z nápravy Fa, a tiež to malo ukázať že sa zúčastnili nápravy Fa. V skutočnosti použili nápravu Fa na dosiahnutie svojich sebeckých cieľov. Pretože miesta na vyšších úrovniach kozmickej kolosálnej nebeskej klenby sú očisťované, ničené, alebo prispôsobované mimoriadne prudko ohromnou silou nápravy Fa, každú minútu existuje bezpočet ohromných vesmírov, ktoré sú prečesávané silou nápravy Fa a súčasne sú rýchlo napravované pomocou Fa. Avšak tieto nespočetné vesmíry vytvárajú kozmické telá, a nespočetné gigantické kozmické telá vytvárajú kozmické systémy, a tak, pretože najnižšie úrovne ktoré sú spojené s týmito kozmickými systémami sú vtlačené do našich Troch Ríš, hoci sa ich dimenzie scvrkli potom čo boli napchaté dnu, čas a usporiadanie vnútri sa nezmenilo. Takže keď bol celý obrovský systém, ktorý je vytvorený z  nespočetných vesmírov a nespočetných kozmických tiel úplne napravený pomocou Fa, iba jeden zo segmentov  vytvorený časťami, ktoré boli vtlačené do našich Troch Ríš môže byť odstránený. Avšak rýchlosť nápravy Fa je mimoriadne veľká, prudko preráža vrstvou po vrstve. Keďže kozmická kolosálna nebeská klenba je taká gigantická, nech sa to deje akokoľvek prudko alebo akokoľvek prekonávajúco-všetky-doby-a-dimenzie, stále to vyžaduje proces. Už to ide tak rýchlo ako je to možné, ibaže by sa veci nechali vybuchnúť a prestavať, avšak v tom prípade by nebola potrebná náprava Fa. Takže tieto nespočetné cudzie systémy vytvorili desiatky miliónov dimenzionálnych segmentov v Troch Ríšach, ktoré sa stali rôznymi sférami moci, a tak schovávajú mnohé zlé bytosti. Niektoré bytosti a objekty boli dokonca rozčlenené do mnohých vrstiev, takmer s časticami každej vrstvy rozčlenenými do oddelenej vrstvy. Tri Ríše mali bezpočet dimenzií od začiatku. Teraz boli pridané desiatky miliónov práve tak nespočetných dimenzií. Toto spravilo nápravu Fa ťažšou a situáciu zložitejšou. Niekedy boli zlé bytosti jasne odstránené keď učeníci Dafa vyslali spravodlivé myšlienky, avšak potom bolo objavené, že stále ešte existovali v niektorých segmentoch a pokračovali v  robení nedobrých vecí. Takže preto môžu byť niektoré zlé bytosti odstránené jednou ranou keď učeníci Dafa vyšlú spravodlivé myšlienky, zatiaľ čo iné nemôžu byť odstránené ľahko jednou ranou a dokonca to trvá veľakrát aby boli odstránené. Toto je prípad tých zlých vodcov v Číne. Avšak nech je to akokoľvek ťažké, musíte vytrvalo odstraňovať zlo so spravodlivými myšlienkami, pretože zatiaľ čo odstraňujú zlo, ustanovujú si učeníci Dafa svoju veľkolepú mocnú cnosť uprostred nápravy Fa. Účinok ktorý ste dosiahli pri odstraňovaní zla so spravodlivými myšlienkami bol naozaj významný. Veľký počet zlých bytostí bolo vyhladených, a niektoré boli čiastočne vyhladené. Toto z nich vyrazilo život, vyničilo zlo v  mnohých dimenziách ešte nedostihnutých nápravou Fa, a malo to účinok odstránenia a zastrašenia zlých osôb. Bez ohľadu na to, aké zložité sú dimenzie alebo aké zúrivé je zlo, toto sú iba zjavy pred príchodom neporovnateľne obrovskej sily nápravy Fa. Keď sila nápravy Fa príde, všetko skončí v okamihu.

Požiadal som učeníkov aby vysielali spravodlivé myšlienky, pretože tieto takzvané zlé bytosti sú v skutočnosti nič. Ale pretože milosrdenstvo učeníkov Dafa bolo zneužité starými silami, zlé bytosti ktoré sú chránené starými silami úmyselne prenasledovali, takže to čo učeníci Dafa znášajú už viac nie je ich vlastná karma, ale niečo čo by nemali znášať pod prenasledovaním zlými bytosťami. Navyše, tie zlé bytosti sú mimoriadne podlé a špinavé, a nie sú hodné hrať akúkoľvek úlohu v náprave Fa. Aby sa zmenšilo prenasledovanie Dafa a učeníkov Dafa, požiadal som učeníkov aby vysielali spravodlivé myšlienky aby odstránili škodu ktorú tieto bytosti úmyselne spravili náprave Fa, a tým aby sa zmenšilo to čo by učeníci Dafa nemali znášať počas prenasledovania, a súčasne sa spasili všetky bytosti a dovŕšili si raje učeníkov Dafa.

 

Li Hongzhi

16.7.2001

 

O článku „Dôstojnosť Dafa“

Myšlienky v článku tohto učeníka sú vynikajúce. V tomto je Fa-napravovacia kultivácia odlišná od individuálnej kultivácie. Súčasne preukazuje pevnú základňu vybudovanú v individuálnej kultivácii. Ak ste bez druhu Dobroty (Shan) ktorú má učeník Dafa, potom nemôžete byť nazývaný kultivujúcim. Ak učeník Dafa nedokáže potvrdiť Fa, nie je učeníkom Dafa. Zatiaľ čo odhaľujeme zlo, takisto zachraňujeme všetky vnímajúce bytosti a dovršujeme si svoje vlastné raje.

 

Li Hongzhi

17.7.2001

 

Poznámka: Toto je komentár k článku „Dôstojnosť Dafa“, ktorý napísal učeník Dafa a bol uverejnený 25.7.2001 na webstránke ClearWisdom.net.

 

 

Dafa je všezahrňujúci

Ľudská spoločnosť je tiež úroveň ktorú vytvoril Dafa, takže v tejto úrovni určite budú štandardy existencie ktorú má Fa na tejto úrovni pre vnímajúce bytosti, ako aj princípy pre ľudské správanie sa na tejto úrovni. Avšak Tri Ríše sú opakom všetkého vo vesmíre, takže princípy Fa tiež poskytli bytostiam na tejto úrovni obrátené princípy vhodné pre existenciu svetských ľudí, ako napríklad podrobovanie si sveta vojenskou silou, víťaz vládne krajine, získavanie jedla zabíjaním, silní sú hrdinami, a tak ďalej. Spolu s pojmami dobrý človek, nedobrý človek, vojna, atď., všetky tieto veci dali vznik bežným ľudským princípom a ľudským pochopeniam. Všetky tieto sú nesprávne keď sa hodnotia spravodlivými Fa-princípami na vysokých úrovniach vo vesmíre. Takže kultivujúci potrebuje zanechať všetky názory a princípy svetských ľudí, a iba potom sa môže kultivovať na vysokú úroveň a vytrhnúť sa z Troch Ríš, opakom vesmíru. Avšak ak svetskí ľudia tiež obrátia všetky tieto porozumenia a použijú spravodlivé Fa princípy vysokých úrovní vo vesmíre aby stanovili požiadavky pre ľudstvo a hodnotili ľudstvo alebo všetko v Troch Ríšach, potom by Tri Ríše boli spravované spravodlivými Fa-princípami, ľudská spoločnosť by prestala existovať, a neboli by tu ani ľudské podmienky; bol by to svet Bohov, a spolu s tým by zmizli ľudské ilúzie a príležitosť pre ľudí kultivovať sa. To nie je dovolené stať sa, pretože odpadky bytostí vysokej úrovne musia klesať dole, a ľudská spoločnosť je odpadová skládka vesmíru. Aby tu bytosti existovali, musí tu byť spôsob existencie na tejto úrovni, čo sú aj požiadavky a podmienky pre existenciu ktoré Dafa vytvoril pre tunajšie vnímajúce bytosti.

V kozmických telách vysokej úrovne, raje a životy Veľkých Osvietených Bytostí sú zrodené zo spravodlivých Fa-princípov alebo sú dovršované kultiváciou so spravodlivými Fa-princípami. Všetko je tam v súlade so spravodlivými Fa-princípami. Osvietená bytosť je aj Kráľom svojho raja, avšak nevládne spôsobom akým si ľudia predstavujú vládnutie – on sa zhovievavo stará o všetky vnímajúce bytosti vo svojom raji so spravodlivými Fa-princípami Zhen-Shan-Ren; zatiaľ čo ľudské podmaňovanie si sveta vojenskou silou a to že silní sú hrdinami sú princípy ktoré má vesmírny Dafa pre túto ľudskú úroveň. Keďže Tri Ríše sú opačné, ľudské princípy sú tiež opačnými pochopeniami keď sa porovnajú so spravodlivými Fa-princípami vesmíru. Takže tento druh násilného správania sa – „podmaňovanie si sveta vojenskou silou; silní sú hrdinami“ – sa stal spravodlivými ľudskými princípami. Pretože Bohovia kontrolujú všetky ľudské záležitosti, a vojny, silní, víťazstvo a porážka sú ciele ktoré Bohovia chcú dosiahnuť, silní a hrdinovia sú tiež pomazaní Bohmi ako „hrdinovia“ a „silní“, a majú radi ľudské pocty, čo sú tiež odmeny pre ľudí. Iba kultivujúci ktorí kultivujú spravodlivý Fa by sa mali vytrhnúť z týchto princípov. Takže ako by mal učeník Dafa ktorý sa kultivuje v bežnej ľudskej spoločnosti riešiť všetky špecifické veci s ktorými sa stretne? Ak je Dafa kultivovaný v bežnej ľudskej spoločnosti, a počet kultivujúcich je veľký, musia sa čo najviac prispôsobiť spôsobom bežnej ľudskej spoločnosti zatiaľ čo sa kultivujú; inak by to zmenilo bežnú ľudskú spoločnosť. Avšak hoci ste pochopili z Fa-princípov ktoré som vás učil, že by ste sa mali kultivovať zatiaľ čo sa maximálne prispôsobujete bežnej ľudskej spoločnosti, keď sa stretnete s určitými špecifickými záležitosťami, stále nemáte jasné porozumenie mnohých vecí, ako napríklad záležitosť bytia vojakom. Vojaci chodia do boja, a ísť do boja vyžaduje tréning. To v čom sú trénovaní sú spôsoby ako zabíjať ľudí, a v skutočnom boji aj zabíjajú ľudí. Musíte pochopiť, že toto je nesprávne podľa spravodlivých Fa-princípov, ale nie je to nesprávne podľa princípov svetských ľudí, lebo inak by ľudské princípy boli spravodlivými Fa-princípami. Bez utrpenia, by ľudia neboli schopní odstrániť karmu ktorú vytvorili medzi ľuďmi. Ak by ľudia nezabíjali, ľudia by nemohli jesť mäso; a ľudia potrebujú jesť mäso. Takže ľudia vytvárajú karmu v procese získavania jedla, avšak jedenie mäsa je iba jeden spôsob vytvárania karmy. Iba tým že žijú v tomto svete, ľudia vytvárajú karmu – je len otázka koľko veľa. Avšak v ľudskom svete sú aj okolnosti ktoré umožňujú karmu splatiť, ako napríklad choroba, prírodné pohromy, a vojna. Bolestivá smrť človeka vo vojne môže pre túto bytosť odstrániť karmu, môže odstrániť hriechy, a pri nasledujúcom zrodení nebude mať karmu a bude sa tešiť z dobrého života. Dobrota svetského človeka sa neprejavuje v tom že nevytvára karmu keď získava jedlo kvôli prežitiu, ale skôr sa prejavuje v tom že odpúšťa chyby druhým, neprechováva nenávisť, nežiarli, zámerne nevyhľadáva pomstu, nezabíja ľudí, nevezme nerozumne život, a neubližuje zámerne. Ak niekto získava jedlo iba kvôli prežitiu, vytvára karmu avšak nerobí chybu. A vojny sú zostavené Bohmi. Avšak ak niekto vezme nevinný život kvôli nejakej inej príčine, to nedovoľujú ani spravodlivé Fa-princípy vesmíru ani ľudské princípy; pri takýchto priestupkoch, Bohovia použijú ľudí aby potrestali tých ktorí zabíjajú neuvážene. Ak niekto zabil veľkú bytosť, potom sa hriechy a karma tohto človeka stávajú obrovské, najmä ak ten kto je zabitý je ľudská bytosť. Takže ak niekto vytvoril takúto karmu, musí ju splatiť. Čo sa týka kultivujúcich, keď sa bolestivo zoceľujú v namáhavej kultivácii, takisto splácajú karmu ktorú vytvorili v minulosti. Hriechy a karma z mentálneho utrpenia bytosti môže byť splatená ťažkosťami a bolesťou kultivácie. Ale čo sa týka veľmi skutočnej, hroznej situácie v ktorej sú bytosti, ich bolestivé znášanie, a ich materiálna strata potom čo sú zabité, kultivujúci bude musieť, v priebehu dovŕšenia všetkých svojich záležitostí, spasiť tie bytosti alebo ich vykúpiť s požehnaním použitím ovocia svojej kultivácie. Potom z tejto perspektívy,  náhrada ktorú zabité bytosti získajú sa dokonca nedá porovnať s tým čo by získali medzi ľuďmi. A toto teda urovná  zlovoľné predurčené vzťahy zhovievavými riešeniami. Na druhej strane, ak praktizujúci nemôže získať Spravodlivé Dosiahnutie a neuspeje v kultivácii, v budúcnosti bude musieť zaplatiť svojim vlastným životom, hroznou odplatou, za všetky bytosti ktoré zabil. Takže prvou podmienkou je, že kultivujúci musí byť schopný dosiahnuť Dovŕšenie. Tí čo nemôžu dosiahnuť Dovŕšenie, ak vezmú život zatiaľ čo tvrdia, „Oslobodzujem ho z očistca“, budú v skutočnosti dvojnásobne vinní. V súčasnosti sú učeníci Dafa ktorí sú vojakmi. Byť vojakom je takisto ľudská profesia; obzvlášť vlády niektorých krajín vyžadujú aby muži určitého veku slúžili v armáde. Pretože sa kultivujete medzi svetskými ľuďmi, môžete, ibaže by ste mali špeciálny dôvod, v tejto situácii nasledovať v maximálnom rozsahu to čo od vás vyžaduje bežná ľudská spoločnosť. Nemusia byť nevyhnutne nejaké vojny zatiaľ čo ste vojakom. Nie je žiadna dobrota (shan) v bojových pokrikoch ktoré kričia vojaci počas svojho tréningu, takže učeník Dafa môže jednoducho na ne myslieť tak že sú namierené na zlo ktoré prenasleduje učeníkov Dafa. Ak naozaj vypukne vojna, učeníci Dafa nemusia ísť nevyhnutne do prvých línií, keďže majú Majstra ktorý sa o nich stará. Ak by ste naozaj išli do prvých línií, potom je to možno ako karmický vzťah v ktorom Milaräpu[11] jeho majster nechal robiť nedobré skutky aby získal zhovievavé riešenia. Samozrejme, hovorím tu o Fa-princípoch; normálne sa to nestane. Avšak Fa je všemocný, a vo všetkom je dokonale všezahrňujúci. A napokon, kultivujúci majú Majstra ktorý sa o nich stará. Všetko čo vy, kultivujúci zažijete súvisí s vašou kultiváciou a Dovŕšením, pretože inak by tie veci absolútne neexistovali. Robenie vašej práce v bežnej ľudskej spoločnosti dobre nie je iba kvôli kultivácii alebo na ukázanie dobroty učeníka Dafa medzi svetskými ľuďmi, ale je to aj ochraňovanie Fa-princípov ktoré Dafa vytvoril pre bežnú ľudskú spoločnosť.

Trvalé zamestnanie tiež zabráni tomu, aby bol kultivujúci zabrzdený, kvôli problémom s jedlom a prístreším na prežitie, vo svojej kultivácii, vo svojom šírení Fa bez znepokojovania sa, alebo v jeho objasňovaní pravdy a zachraňovania ľudí vo svete. V každej jednej spoločenskej profesii sa človek môže kultivovať, a v každej sú tiež ľudia s predurčeným vzťahom čakajúci na získanie Fa.

 

Li Hongzhi

30.7.2001

 

Učeníci Dafa obdobia nápravy Fa

Pre učeníka Dafa, ktorý zlyhá v dosiahnutiu účinku ochrany Dafa niet spôsobu dosiahnutia Dovŕšenia, pretože vaša kultivácia je odlišná od tej v minulosti a v budúcnosti. V tom spočíva veľkoleposť učeníka Dafa. Keďže Majster za vás niesol bremeno takmer všetkého v dejinách, počas obdobia nápravy Fa nesmú učeníci odísť, pokiaľ náprava Fa nie je ukončená. Takže vaše splnenie štandardu pre vaše vlastné Dovŕšenie počas priebehu vašej kultivácie sa stáva dôležitým procesom. Ak by bremeno všetkého v dejinách nebolo pre vás nesené, bolo by pre vás od základu nemožné robiť kultivačnú prax; ak by nebolo bremeno všetkého nesené pre vnímajúce bytosti vo vesmíre, rozpadli by sa v priebehu dejín; ak by nebolo bremeno všetkého nesené pre ľudí vo svete, nemali by príležitosť stále ešte žiť v tomto svete dnes. V priebehu prehistórie, bolo všetko pre vás tvorené po celú dobu, podľa toho akí veľkolepí budú učeníci v období nápravy Fa. Takže to bolo zostavené tak, že keď dosiahnete štandard pre bežné Dovŕšenie, stále ešte máte, v ľudskom svete, všetky druhy bežných ľudských myšlienok a karmy. Účelom je to, že zatiaľ čo robíte veci pre nápravu Fa, objasňujete pravdu, čím vy všetci privádzate, pre dovŕšenie vašich rajov, bytosti ktoré môžu byť spasené. Ako dovršujete svoje vlastné raje, v rovnakom čase odstraňujete svoju poslednú karmu, postupne sa vzdávate svojich ľudských myšlienok, a naozaj vykračuje vpred z ľudskosti. Čo je najpodstatnejšie, vy všetci si stále ešte potrebujete ustanoviť vašu veľkú mocnú cnosť v procese ničenia prenasledovania zlými silami, a vrátiť sa na vaše najvyššie pozície. Takže toto nie je záležitosť dosiahnutia Dovŕšenia v bežných ríšach, ani to nie je dosiahnuteľné v bežnom Dovŕšení. Môže to vyzerať tak, že ste spravili to čo by ste mali spraviť pre Dafa, pričom v skutočnosti to robíte pre vaše úplné Dovŕšenie a návrat. Ak počas tohto obdobia nedokážete dobre robiť to čo by ste mali robiť, táto etapa Dovŕšenia môže byť iba kultivačným procesom, a nemôže to byť od základu pravé a konečné Dovŕšenie učeníka nápravy Fa. Ak počas prenasledovania zlom sa učeník Dafa dobre nečiní alebo poľaví, je dosť možné že všetky jeho predchádzajúce úsilia boli nanič.

V skutočnosti, je zopár praktizujúcich ktorí sa vždy zdráhali robiť veci ktoré sú na zničenie zla a objasňovanie pravdy – akoby to bolo robenie niečoho pre Majstra, alebo akoby to bolo dávanie niečoho navyše pre Dafa. Hneď ako ste ma počuli povedať, že ste dosiahli štandard pre Dovŕšenie, cítili ste akoby bolo z vás zodvihnuté veľké bremeno, poľavili ste, a nechceli ste už nič viac robiť, namiesto toho aby ste vzali to čo vám Majster povedal – niečo tak posvätné – ako motiváciu aby ste sa stali usilovnejšími. Ak vám stále ešte nie je jasné čo sú učeníci nápravy Fa, nebudete schopní vykročiť vpred v súčasnom súžení, a budete vedení túžbou ľudského sveta po pohodlí k “osvieteniu” na ceste zla. Majstrovo srdce bolo vždy strápené tými ktorí padli, a väčšina bola zruinovaná touto túžbou. Vedeli ste, že učeníkom nápravy Fa, ktorí nie sú schopní prejsť cez obdobie nápravy Fa, nebude daná ďalšia šancu na kultivovanie sa, pretože od začiatku histórie až dodnes vám už boli dané všetky najlepšie veci? Dnes ste mali sotva nejaké ťažkosti vo vašej samokultivácii, a nebolo od vás žiadané aby ste vy sami niesli bremeno obrovských hriechov, ktorých ste sa dopustili počas vašich mnohých životov. Medzitým, som vám umožnil zvýšiť si svoje úrovne najrýchlejšími spôsobmi, uchoval som všetko dobré z vašej minulosti, doplnil som veci tým, čo je pre vás na každej úrovni lepšie, vždy som vám dával v kultivácii najveľkolepejšie veci každej ríše, a umožním vám vrátiť sa po Dovŕšení na najvyššiu pozíciu vašej ríše. Toto sú veci, ktoré vám môžu byť prezradené. Je toho viac, o čom nemôžete vedieť v tomto čase. Učeníci Dafa sú veľkolepí, pretože ste tu v rovnakom čase ako je obdobie Majstrovej nápravy Fa a ste schopní ochraňovať Dafa. Ak to čo robíte nie je viac hodné učeníka Dafa, premýšľajte o tom, všetci, ak pod najväčším milosrdenstvom od začiatku nebies a zeme a pod nekonečnou milosťou Buddhu sa stále ešte nedokážete dobre činiť, ako by mohla existovať ďalšia šanca? Kultivácia a náprava Fa je vážna. Či ste schopní ceniť si toto časové obdobie je v skutočnosti záležitosťou toho, či dokážete byť zodpovední k sebe. Toto časové obdobie nebude trvať dlho, avšak môže ukovať mocnú cnosť veľkolepých Osvietených Bytostí, Buddhov, Daov, a Bohov odlišných úrovní, a dokonca Pánov odlišných úrovní. Môže taktiež zničiť zo dňa na deň kultivujúceho, ktorý dosiahol naozaj vysokú úroveň, ale ktorý sa stal na seba menej prísnym. Učeníci, buďte vytrvalí! Všetko čo je najveľkolepejšie a najúžasnejšie je vyvinuté v priebehu vášho potvrdzovania Dafa. Vaše prísahy sa stanú testamentmi vašej budúcnosti.

 

Li Hongzhi,

15.8.2001

 

Tiež pár slovami

Článok "Dobrí ľudia" nepoužíva mnoho slov, avšak objasňuje základný princíp. Nezničiteľné, spravodlivé myšlienky k vesmírnej Pravde vytvárajú zhovievavé, skalopevné Telá Vadžru učeníkov Dafa; zastrašujú všetko zlo, a svetlo Pravdy ktoré vysielajú rozkladá nespravodlivé elementy v myšlienkach všetkých bytostí. Aké silné sú spravodlivé myšlienky, taká veľká je moc. Učeníci Dafa naozaj vykračujú vpred z bežného človečenstva.

 

Li Hongzhi

8.9.2001

 

Poznámka: Toto je komentár k článku „Pár slovami: Dobrí ľudia“, ktorý napísal učeník Dafa a bol uverejnený 8. septembra 2001 na webstránke PureInsight.org.

 

 

Cesta

Študovanie Fa a praktizovanie kultivácie sú jedincovou vlastnou záležitosťou. Avšak často je dosť veľký počet žiakov, ktorí stále berú druhých ľudí za svoje vzory – pozerajú sa ako druhí ľudia robia veci a potom ich nasledujú. Toto je druh biedneho správania sa vyvinutý medzi svetskými ľuďmi. Kultivujúci nemá vzory. Cesta ktorou sa každý človek vydáva je odlišná, pretože základňa každého človeka je odlišná, veľkosti ich rozličných pripútaností sú odlišné, vlastnosti ich bytostí sú odlišné, ich zamestnania medzi svetskými ľuďmi sú odlišné, ich rodinné prostredia sú odlišné, a tak ďalej. Tieto činitele určujú, že cesta kultivácie každého človeka je odlišná, že to ako odstraňujú pripútanosti je odlišné, a že veľkosti ich skúšok sú odlišné. Preto, uprostred prejavov vecí je veľmi ťažké nájsť cestu ktorú spravili iní, a je pre človeka ešte menej možné aby sa jednou z nich viezol. Ak by tu naozaj boli predpripravené cesty a jazdy bez námahy, určite by to nebola kultivácia.

Už od predstavenia Dafa boli ľudia, ktorí sledovali druhých – “čokoľvek druhí robia, to je to čo budem robiť ja” – namiesto toho aby použili Fa na posúdenie či je niečo správne alebo nesprávne. Keď vidia, že choroby niektorých ľudí sú vyliečené kultivovaním Dafa, tiež ich to zaujme; keď vidia že niektorí ľudia už ďalej nepraktizujú, aj oni váhajú; keď vidia, že je sto miliónov ľudí kultivujúcich Dafa po celej krajine, myslia si že to musí byť niečo dobré, a nasledujú druhých aby sa to učili; keď vidia že zlo začalo útočiť, utláčať, a prenasledovať Dafa, a že televízia a rádio vyrábali klamstvá aby falošne obviňovali Dafa, začínajú váhať a znervóznejú. Kultivácia je ťažká. Je to ťažké v tom, že keď dokonca vypukne hrozná kalamita, dokonca keď zlo šialene prenasleduje, a keď je dokonca v stávke váš život, stále musíte byť schopný neochvejne pokračovať na vašej ceste kultivácie bez toho aby ste čomukoľvek v ľudskej spoločnosti dovolili zasahovať do krokov ktoré podnikáte na vašej ceste kultivácie.

Učeníci Dafa sú teraz práve uprostred obdobia nápravy Fa, a prejav starých síl vytvoril najzásadnejšiu a najťažšiu skúšku učeníkov Dafa. Či skúška môže byť prejdená je uskutočnením Dafa a tým či každý učeník Dafa dokáže byť k sebe zodpovedný. A či človek dokáže, počas rozbíjania a odstraňovania zla, vykročiť vpred aby potvrdil Dafa sa stáva testamentom o [zanechaní] života a smrti, stáva sa potvrdením či učeník nápravy Fa môže dosiahnuť Dovŕšenie, a tiež sa to stáva tým čo odlišuje Boha od človeka. Pre učeníka Dafa je ochraňovanie Fa úplne prirodzeným. Takže v tomto okamihu histórie, keď naozaj máme situáciu v ktorej zlo prenasleduje Dafa, učeník Dafa určite vykročí vpred aby potvrdil Fa v odozve na prenasledovanie. V tejto situácii, keď niektorí žiaci vidia druhých vykročiť vpred aby potvrdili Fa, budú ich nasledovať; keď vidia že druhí nevykračujú vpred, ani oni nevykročia vpred; keď sú bití alebo “napravovaní,” a vidia druhých že sa vzdali nátlaku zla a napísali nejaké takzvané “sľuby prestať praktizovať kultiváciu,” aj oni to napíšu, čo je výsledkom neschopnosti pochopiť veci podľa Fa. Dokážete si predstaviť čo to znamená pre kultivujúceho ak táto škvrna nie je zmytá dočista? Prenasledovanie súčasným zlom bolo uvalené na Dafa a učeníkov starými silami. Nie je všetko čo je vykonané na vzdorovanie prenasledovania najveľkolepejším prejavom toho, že učeníci Dafa sú zodpovední k Dafa a k sebe? Toto nie je prvýkrát v priebehu upadajúcich dejín, že zlé sily prenasledujú kultivujúcich. Nie je to opakovanie toho čo zažil Ježiš vo svojom dni? Nezažil to aj Buddha Šakjamúni? Ak naozaj existujú cesty, ktoré môžu slúžiť ako odkaz, neudialo sa potom to čo predchádzajúce Osvietené Bytosti zažili v tomto ohľade a dnešné zlo rovnakým spôsobom? Hoci sa líšia vo svojich špecifických prejavoch, všetky sa snažia zlomiť vôľu tých, ktorí sa kultivujú v spravodlivom Fa. Počas histórie, v bežnej kultivácii, tie záporné bytosti skutočne pôsobili ako skúšobný kameň aby sa určilo či jednotliví kultivujúci mohli dosiahnuť Dovŕšenie. Ak sa niekto obrátil na piesok namiesto zlata, bol určite preosiaty. Avšak dnes je to odlišné v tom, že prebieha náprava Fa v kozmických telách a  kolosálna nebeská klenba sa prebudováva. Všetky takzvané “skúšky Dafa” zasahujú do nápravy Fa. Navyše, cieľom všetkých tých ktorí sa zúčastňujú  prenasledovania je poškodiť Dafa. Hoci všetko čo staré sily spravili individuálnej kultivácii ľudí dosiahlo určitý účinok v minulosti, ak je táto súprava vecí použitá počas nápravy Fa, nieže len zlyhá v splnení štandardu Dafa, ale tiež vážne zasahuje do nápravy Fa a poškodzuje ju. V súčasnosti idú byť staré sily úplne vyhubené, bez ohľadu na to či sú zúčastnené bytosti kladné alebo záporné. Všetky zlé bytosti ktoré sa v tomto zúčastňujú sú odstraňované počas nápravy Fa, nech sú ich úrovne akokoľvek vysoké. S nápravou Fa je to úplne odlišné od bežnej kultivácie. Dnes, keď učeníci Dafa objasňujú pravdu v odozve na prenasledovanie zlom, sú stále ešte nejakí študenti ktorí sledujú to čo robia druhí. Avšak človek sa musí vždy sám osvietiť k tomu čo by mal robiť keď čelí trápeniam. Zakaždým keď sa človek zlepší, Stav Dosiahnutia ktorý potvrdil a ku ktorému sa osvietil sa zvýši.

Cesta ktorou ide učeník Dafa je slávnou históriou, a táto história musí byť vytvorená jeho vlastným osvietením.

 

Li Hongzhi

Napísané 9.7.2001

Publikované 23.9.2001

 

 

Európskej webstránke Čistá harmónia[12]

 

Európskej westránke Čistá harmónia:

 

Pozdravujem všetkých učeníkov Dafa ktorí sa venujú tejto webstránke! Rád by som vám povedal pár slov o téme ako dobre prevádzkovať webstránku Čistá harmónia.

Myslím si, že v prvom rade by ste si mali uvedomiť dôležitosť účinku Dafa webstránky. Táto stránka je vytvorená aby objasňovala pravdu, odhaľovala prenasledovanie zla, a zachránila ľudí vo svete. Tiež by ste si mali uvedomiť aký dopad majú médiá na širokú verejnosť. Je to mimoriadne dôležité čo sa týka toho aby sa ľudia dozvedeli pravdu o Dafa, zachránili sa ľudia vo svete, a odhalilo sa zlo; a, jej vplyv je obrovský. Preto, špecifický obsah vašich správ musí mať vlastné črty vašej stránky, mali by ste informovať viac o situácii v Európe, a spolu s tým by ste mali každý deň prevziať zopár správ a dôležitých noviniek z webstránky Jasná múdrosť, pretože to sú informácie z prvej ruky o učeníkoch Dafa v Číne.

Hlavné telo učeníkov Dafa je v Číne. Všetko čo učeníci Dafa v iných oblastiach vo svete robia, okrem dovršovania seba samých, je odhaľovanie prenasledovania Dafa a učeníkov Dafa v Číne. Takže z tohto pohľadu, o situácii Dafa v Číne nemožno neinformovať. Obzvlášť by ste mali vaše správy zamerať na úmrtia ktoré sú výsledkom prenasledovania, spolu so správami o zlých prostriedkov použitých v prenasledovaní, a toto neovplyvní vašu jedinečnú črtu že budete mať hlavne správy o Dafa v Európe. Čo sa týka množstva, väčšina vašich článkov by mala byť o Európe, a potom môžete veci doplniť dôležitými informáciami z webstránky Jasná múdrosť o učeníkoch Dafa v Číne. Tým bude mať Európska webstránka Čistá harmónia nie len svoje vlastné črty, ale aj dôležité správy z Číny, a vaši miestni poslucháči a čitatelia budú tomu venovať pozornosť a budú mať možnosť dozvedieť sa informácie o prenasledovaní učeníkov Dafa v Číne každý deň.

Toto je len niekoľko mojich myšlienok. Ak cítite že máte vlastné nápady alebo lepšie plány,  nemám výhrady, dúfam len že dokážete prevádzkovať webstránku ešte lepšie takže bude môcť mať účinok objasňovania pravdy.

 

Li Hongzhi

25.9. 2001

 

Od Majstra Druhej Konferencii Dafa v Rusku

Druhej Konferencii Dafa v Rusku:

Počas obdobia nápravy Fa sa naši žiaci všetci činili veľmi dobre. Platí to najmä o ruských žiakoch, ktorí za okolnosti v ktorej boli ľudia v Rusku silno ovplyvnení propagandou z čínskej zlej politickej skupiny, odolali všetkým druhom nátlaku a založili Združenie Dafa, a hrali veľkú úlohu pri objasňovaní pravdy. Všetko toto je obdivuhodné. Dúfam, že skrz túto konferenciu Fa budete lepšie vykonávať prácu objasňovania pravdy, odhaľovania zla, a zachraňovania vnímajúcich bytostí. Mali by ste komunikovať so žiakmi v iných krajinách často, povzbudzovať jeden druhého, a spoločne postupovať s vytrvalosťou. Majster od vás očakáva ešte lepšie správy.

 

Li Hongzhi

29.9.2001

 

 

Chlad jesenných vetrov

Tí zlí a skazení, nech svoje divoké, kruté  činy zadržia

Nebo a zem sa opäť vyjasní, do vriacej vody sa ponoria

Údery päsťou, kopance, tie ľudské srdce ťažko zmenia

Prudké vetry prinášajú jeseň, ktorá je ešte chladnejšia

 

Li Hongzhi

25.10.2001

 

 

 

Predpovedanie nápravy Fa ľudského sveta

Náprava Fa prechádza svetom, veľkolepý prejav Bohov a Buddhov sa odhaľuje, a všetky nesprávnosti a karmické vzťahy chaotického sveta sa urovnávajú zhovievavými riešeniami. Tí čo robia zlo proti Dafa pôjdu dole do brány ne-života. Čo sa týka všetkých ostatných, ľudské srdcia sa navracajú k spravodlivosti a vážia si cnosť a robia dobro, všetky veci sú obnovené, a každá jedna vnímajúca bytosť si ctí spásnu milosť Dafa. Všetky nebesia a zem oslavujú spolu, radujú sa spolu, a velebia spolu. Najslávnejšie obdobie Dafa v ľudskom svete začína v tomto okamihu.

 

Li Hongzhi

9.12.2001[1] Zhongnanhai (Čung-nan-chaj) – vládna budova v Pekingu, v ktorej sa nachádza štátny úrad na podávanie odvolaní.

[2] benti – jedincovo fyzické telo a telá v ostatných dimenziách; “pravá bytosť”.

[3] Adresa webstránky „Jasná múdrosť“ je clearwisdom.net.

[4] Poznámka prekladateľa: čínsky znak pre “gong” použitý v pojme “qi-gong” je rovnaký ako znak “gong” v mene “Falun Gong”. Qi-gong je mnohými ľuďmi v Číne pokladaný za zdravotné cvičenie, a tak nie považovaný za niečo veľmi vážne alebo dôležité.

[5] Starobylá, veľmi známa čínska báseň chápaná ako proroctvo.

[6] Chang’an – predchádzajúce hlavné mesto Číny.

[7] Yan – starobylý pojem, ktorý sa niekedy odkazuje na Peking.

[8] V čínskom myslení sa “nebesia” vzťahujú na akúkoľvek dimenziu/úroveň nad ľuďmi.

[9] Vzťahuje sa na demokratické povstanie študentov v roku 1989 v Pekingu.

[10] Zhao Ziyang – predseda Generálneho sekretariátu Čínskej komunistickej strany, ktorý bol vyhnaný po incidente zo 4. júna.

[11] Milaräpa – zakladateľ Bielej sekty tibetského buddhizmu.

[12] Adresa webstránky „Čistá harmónia“ je clearharmony.net.