Učiteľ vedie loď

 

 

 

 

 

Li  Chung-č’

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Západnom USA.. 2

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Great Lakes v Severnej Amerike. 7

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Kanade 2001. 17

Vyučovanie Fa  na medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone, D.C. 22

 

 

 

 

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Západnom USA

(21. októbra 2000, San Francisco)

 

 

Bol to dlhý čas! (Potlesk)

V poriadku, prestaňte už tlieskať a počúvajte svojho Učiteľa.

Keď sa akýkoľvek život v tomto vesmíre – bez ohľadu na to, na akej je úrovni – osvietil k svojmu Fa,  k svojim princípom Fa, alebo k svojmu stavu ovocia, musí prejsť cez skutočne vážnu skúšku. Toto určí, či to, k čomu sa osvietil, si môže udržať základ v tomto vesmíre a ustanoví to jeho mocnú cnosť. Preto sa všetky bytosti stretnú vo svojej kultivácii s takou situáciou, ktorú prežívame dnes. Ako viete, keď bol Šákjamuni v tomto svete, keď bol Ježiš v tomto svete a keď boli iné poctivé náboženstvá a spravodlivé učenia poskytnuté tomuto svetu, všetky narazili na niečo podobné a podstúpili tento druh skúšky. Toto je zákon vesmíru. Ale čo sa týka nášho Dafa, dovoľte mi povedať vám, že nik nie je hoden skúšať Ho. Keďže všetky životy – a toto zahŕňa každú bytosť vo vesmíre – sú stvorené, vyrobené a vychované Ním, nik nie je hoden skúšať Ho. (Potlesk)

Prečo sa potom stretávame s týmito vecami? Ako viete, Li Chung-č’ robí túto akciu v bežnej ľudskej forme, s ľudským telom, použitím najnižšej formy jazyka medzi životmi vo vesmíre – ľudského jazyka, tohto dnešného najjednoduchšieho ľudského jazyka – a použitím najnižšej formy kultivácie, qigongu. Kvôli tomuto si všetky bytosti vo vesmíre neuvedomujú, o čo ide. Aby sa ohodnotila a určila pozícia xinxingu každej vnímajúcej bytosti vo vesmíre a aby sa preusporiadali, bolo nutné, aby sa odhalila skutočná xinxingová úroveň každej bytosti. Takže nemali dovolené vedieť pravdu. Žiadna bytosť v celom vesmíre nepozná pravdu. Považujú ma za kultivujúceho, a tak sa odvážili spraviť to, čo spravili. Ako som vám povedal predtým, žiadna vnímajúca bytosť nevedela o Fa vesmíru. Ja v skutočnosti robím nápravu Fa, oni si však myslia, že ustanovujem systém vecí, ku ktorému som sa osvietil, ibaže je to výnimočne čisté a spravodlivé, a na mimoriadne vysokej úrovni. Z ich pohľadu, je to všetko. Preto sa odvážili priniesť nám dnes túto pohromu. Inými slovami, vyšší stav ovocia a takýto veľký Fa si vyžadujú takúto obrovskú skúšku. Avšak na druhej strane, ak by to nebolo dovolené, aby sa to stalo, nebolo by sa to stalo. Mojím zámerom bolo zužitkovať všetky veci, ktoré naplánovali, aby som videl ich xinxing v ich činoch. Oni to pripravili dávno, dávno predtým. Ľudská história je cyklická. Neuvedomili si, že sa šíri takýto veľký Fa – niečo výnimočné. Ľudstvo posledného cyklu podstúpilo proces podobný tomuto ako skúšobný chod a zašlo ešte ďalej ako dnešné ľudstvo. Znečistenie prostredia napokon spôsobilo znetvorenie ľudí a ich konečné zničenie. Toto sa stalo poslednému ľudstvu. To, čo sa stalo naposledy, sa teraz opakuje, avšak tentoraz je to skutočná náprava Fa. Inými slovami, toto bolo naplánované pred vekmi. Ustanovili systém, aby sa vyhli odchýleniu a zaručili, že dnes v tejto veci nepôjde nič nesprávne. Podľa ich myslenia boli veci, ktoré sa stávajú a odhaľujú dnes, naplánované nimi. Nič v procese nie je náhodné, hoci veci medzi svetskými ľuďmi vyzerajú náhodne a prejavujú sa medzi svetskými ľuďmi výlučne ľudským spôsobom. Takže tie boli skutočne naplánované nimi. Ich slovami, jeden Boh by bol viac ako postačujúci na naplnenie usporiadaní, aby nič nešlo nesprávne so žiadnou bytosťou na celej Zemi. Nespočetne mnoho Bohov – tak veľa Bohov – sleduje túto záležitosť. Ako by tam mohli byť nejaké chyby? Nič v tom procese nemôže ísť nesprávne. Avšak ako som spomínal predtým, toto sú iba usporiadania Bohov starého vesmíru. Neodvažujú sa zničiť žiadnu z týchto vecí, pretože oni tiež vidia problémy, ktorým bude vesmír čeliť a vedia, že robím túto akciu. Avšak ani oni nevedia, kto som. Takže naplánovali to, čo chceli. Rozumiete? (Potlesk) Ich zdanlivým cieľom bolo umožniť nášmu Fa ustanoviť si svoju mocnú cnosť a umožniť Fa, aby bol pre svoju mocnú cnosť naozaj rešpektovaný bytosťami v celom vesmíre. Na povrchu bolo toto účelom ich usporiadaní. Stalo sa to však prekážkou pre nápravu Fa. Vedel som, že to budú určite robiť týmto spôsobom, takže som vo všetkom, čo naplánovali, využil príležitosť na preskúmanie ich xinxingu a na ich nové umiestnenie na pozície. V priebehu vašej kultivácie by mal každý z vás správne rozumieť vzťahu medzi vašou osobnou kultiváciou a nápravou Fa. Ako by ste sa mali pozerať na skúšky a utrpenia, ktoré prežívate? Môžem vám povedať, že ak človek nemá tak veľa karmy, určite nebude mať také tvrdé utrpenia. Mali by ste jasne rozlišovať osobnú kultiváciu od útokov zla na Fa. Všetky usporiadania, ktoré zasahovali do Dafa, ktoré sa pokúšali mne alebo Fa niečo vnútiť, sú absolútne neprijateľné. Takže musia byť zodpovední za všetko, čo spravili. Čím sa to nejako líši od prenasledovania Ježiša a prenasledovania Šákjamuniho učeníkov v ich časoch? Musia byť zodpovední za všetky tie veci – musia byť zodpovední za všetky tie veci. Niečo som vám predtým povedal. Povedal som: Čo je Budha? „Tathágatom“ volajú ľudia niekoho, kto prichádza s pravdou a mocou robiť to, čo chce, zatiaľ čo skutoční Budhovia sú strážcami vesmíru a sú zodpovední za všetky spravodlivé elementy vo vesmíre. Avšak v tejto záležitosti naplno ukázali pozície svojho xinxingu po svojom odchýlení sa od Fa a naplno odhalili svoju nečistú stranu. Toto viedlo k mnohým situáciám, ktoré by sa nemali vyskytnúť a ku všetkým druhom rušivého zasahovania. Toto sa dosť podobá na prejavovanie sa xinxingu našich žiakov počas ich dnešnej osobnej kultivácie. Všetky bytosti vo vesmíre sú uprostred nápravy Fa a všetko, čo robia, sa môže odraziť na tomto ľudskom mieste, keďže ja to robím na tomto ľudskom mieste. Môžem vám povedať, že všetko to utrpenie a súženie pretrpené našimi učeníkmi Dafa nie je zacielené iba na ich osobnú kultiváciu – je to tiež kvôli bytostiam vysokých úrovní skúšajúcich Dafa použitím karmy žiakov, použitím „ich zlepšovania“ ako ospravedlnenia, a použitím prenasledovania, ktoré je vykonávané pokazenými bytosťami na nízkych úrovniach. V skutočnosti všetko toto poškodzuje nápravu Fa. Nepretrpeli ste iba súženia spôsobené ľuďmi. Keďže časť z vás bola úplne skultivovaná, ste veľkí Bohovia a Bohovia na veľmi, veľmi vysokých úrovniach vás skúšali. Preto to, čo sa deje dnes, je nebývalé – takého démonické ťažkosti sa nevyskytli nikdy v histórii. Toto je pochopenie z hľadiska kultivujúceho. Ale na druhej strane, povedal by som, že nik nie je hoden skúšať Dafa. Ale oni Ho skúšali, takže sa dopustili hriechu a majú byť zodpovední za všetko, čo spravili. Iba vám všeobecne vysvetľujem túto situáciu. Ako som povedal, chcem jednoducho použiť ich činy, aby som jasne videl ich xinxing, usporiadal ich pozície, skúšal učeníkov a umožnil im dosiahnuť dovŕšenie. Navyše oni používajú najkrutejšie bytosti, aby robili všetko toto ničivým spôsobom.

Ako to vidí Majster, táto akcia sa stretla s obrovskými súženiami, pretože vy spoluexistujete s Fa počas obdobia nápravy Fa. Nikdy predtým v žiadnom historickom období ľudia nezažili takéto obrovské súženia, ani ich nezažijú ľudia, ktorí sa budú kultivovať v budúcnosti. Tými ľuďmi nebudete samozrejme vy, ale ľudské bytosti v budúcnosti, keďže tí budú robiť iba osobnú kultiváciu. Avšak vy ste spojení s Fa.

Počas minulého roku som mlčal kvôli rozličným príčinám. Keď som nič nehovoril, videl som, že študenti sa činili naozaj dobre. Toto hovorí, že sa dokážete dobre činiť, keď nie som nablízku. To je pozoruhodné! Nielenže ste sa len správali ako kultivujúci, ale ste tiež pevne ochraňovali Dafa – ste naozaj veľkolepí! Je to preto, že ste boli vo Fa a považovali ste sa za kultivujúcich. Toto je niečo, čo svetskí ľudia nemôžu vykonať – svetskí ľudia by to vonkoncom neboli schopní uskutočniť. Je to niečo, čo v ľudskej histórii nebolo nikdy videné. Je márne pre zlé sily, aby nám chceli uškodiť a pokúsili sa nás zničiť, nič podobné sa v histórii nestalo, ani ľudia nemajú schopnosť to spraviť. Nech ktokoľvek napáda Dafa, je to záležitosť ľudí zápasiacich s Bohmi, a konečný výsledok je očividný. Samozrejme pomocou tejto série udalostí získali naši žiaci jasnejšie porozumenie. Najmä na začiatku démonických ťažkostí tam boli obrovské rozdiely. Niektorí boli šokovaní. Niektorí uvažovali: „Čo za človeka je Li Chung-č’?“ Niektorí premýšľali: „Je tento Fa spravodlivý?“ Všestranná skúška mierila na všetky ľudské pripútanosti. Bez ohľadu na to, akých pripútaností ste sa držali, keď ste prišli k Dafa, tieto pripútanosti boli skúšané. Niektorí ľudia si mysleli, že táto alebo tamtá stránka Dafa je dobrá, avšak dnešná skúška je neľútostná, keďže žiadna ľudská pripútanosť nemôže byť vzatá do neba.

Môžem vám povedať, že počas histórie nebola žiadna ľudská bytosť, ktorá uspela v kultivácii – bez ohľadu na kultivačnú cestu. Je to preto, že pomocná duša človeka nevstupuje do Troch ríš, ale ovláda ľudské telo na mikroskopickej úrovni za Tromi Ríšami. Pre človeka je jednoducho nemožné vrátiť sa – nikdy predtým v histórii sa to nestalo. Avšak keďže vy ste zažili toto uprostred dnešnej nápravy Fa – nie pretože máte takýto významný predurčený vzťah, ani nie preto, že je to jednoducho náhoda – vy ste naozaj schopní vrátiť sa pomocou kultivácie! (Potlesk)

Nech Boh pochádza z akejkoľvek úrovne, len čo vstúpi do Troch ríš, nikdy nie je schopný vrátiť sa – toto je absolútne. Toto je tiež niečo, čo sa vôbec nikto neodvážil odhaliť, pretože by to viedlo k tomu. že ľudstvo by sa rýchlo rútilo do záhuby: Ak by ľudia poznali pravdu, zúfalé bytosti by sa nezastavili pred žiadnym zlom. Ale náš Dafa umožnil [ľuďom vrátiť sa] – my sme schopní toto dosiahnuť – a on hral túto úlohu. Preto som vám všetkým odhalil túto pravdu. (Potlesk)

Naši žiaci sú naozaj pozoruhodní. Pred časom ste vy všetci spravili veľa vecí, ktoré ste mali spraviť pre nápravu Fa. V tomto nedávnom časovom období mnohí z vás vykonali mnoho práce, aby umožnili verejnosti poznať pravdu. Ako učeník Dafa, častica veľkého Fa vesmíru, by ste to mali robiť. Keď ľudia poškodzujú Fa… samozrejme, nikto nemôže poškodiť Fa – ako by mohol byť Fa vesmíru poškodený ľuďmi? Nikto ho nie je schopný poškodiť… Ale keď niekto príde útočiť na Fa, čo by ste mal vy, učeník, častica Dafa, robiť? Nemal by ste zverejniť pravdu a upovedomiť ľudí o skutočnostiach? Toto je z vášho vlastného hľadiska. Vy ste časticou Dafa, takže by ste mali hrať túto úlohu.

Z ďalšieho hľadiska, môžem vám povedať, že všetci Bohovia vo vesmíre – či sú to tí, ktorí boli napravení alebo tí, ktorí neboli – hovoria ohľadom všetkého, čo dnes robíte, že sme neuveriteľne milosrdní. (Potlesk) Vedeli ste, že počas obdobia, keď zlo zakrylo nebesá a pokrylo zem, mnoho ľudí bolo oklamaných zlomyseľnými výmyslami a podvodnými klamstvami. Mali nenávisť voči Dafa a mojim učeníkom, a tak títo ľudia boli predurčení na zničenie v budúcnosti. Ale hoci to tak bolo, tým, že sme im vysvetlili pravdu, umožnili sme im spoznať skutočnosť a vzdať sa svojich predchádzajúcich názorov a zlých myšlienok, a je veľmi pravdepodobné, že môžu byť spasení. (Potlesk) Naše informovanie sveta o pravde nie je žiadnym druhom politického boja, ani to nie je uskutočňovanie vecí s určitými zámermi v mysli. Hovorím vám, že toto je vaše milosrdenstvo, a vy [tým, že to robíte,] naozaj zachraňujete ľudí budúcnosti! (Potlesk) Ak sa myšlienky týchto ľudí neobrátia – premýšľajte o tom, všetci – sú stratení. Ja si myslím, že ako žiak a kultivujúci by človek z pohľadu milosrdenstva mal robiť tieto veci. Povedzte ľuďom pravdu, hovorte im o nej – toto je tiež ponúknutie spásy ľuďom.

Tiež by som chcel využiť túto príležitosť, aby som srdečne poďakoval rôznym stupňom vlády v Spojených štátoch a v Kanade za pocty, ktoré udelili nám a mne. (Potlesk) Za týchto špeciálnych okolností im nemôžem poďakovať individuálne, ale prinesiem im nádhernú budúcnosť. (Potlesk) Na povrchu hľadáme verejnú podporu pre Dafa. Toto je myslenie ľudskej stránky vo svete, ktorá sa prejavuje na tomto ľudskom mieste. Ale na druhej strane je to obrátené. Každý, kto podporuje Dafa alebo obhajuje Dafa, ustanovuje pre seba existenciu svojho života v budúcnosti a buduje si základňu pre získanie Fa v budúcnosti. (Potlesk)

Je veľa vecí, čo treba povedať, ale nechcem hovoriť príliš veľa. Vyberiem si nejaký čas, aby som vystúpil a poriadne a jasne vám vysvetlil všetko o týchto veciach. Ale dovoľte mi povedať toto: Všetci žiaci, ktorí vykročili vpred, Majster vám ďakuje! (Potlesk) Pozoruhodné! (Potlesk)

Každý z nás robí kvôli Dafa veci pre nápravu Fa, šírenie Fa a vysvetľovanie pravdy. Nezúčastnili sme sa na politických bojoch. Či je to naše chodenie na námestie Tiananmen, chodenie na Zhongnanhai, alebo oboznamovanie ľudí s pravdou pri všetkých druhoch situácií. Je to preto, že ak by nás zlo neprenasledovalo, vôbec by sme nevysvetľovali ľuďom pravdu. Tiež si nemyslíme, že naše terajšie robenie výziev alebo vysvetľovanie pravdy sa do kohokoľvek mieša. Keď sa s nimi nespravodlivo zaobchádza, ľudia by mali mať dovolené hovoriť – toto je najzákladnejšie právo ľudských bytostí.

Samozrejme, pomocou tohto sme plne videli pozíciu xinxingu každého žiaka. Avšak každopádne ste na začiatku tejto udalosti prešli procesom vážneho uvažovania, to nie je nesprávne. Pretože vám bola daná príležitosť premýšľať: Čo za človeka je Li Chung-č’? Je tento Fa spravodlivý? Tí, ktorí boli schopní odpútať sa od ľudskosti, ktorí boli schopní prestáť do dneška, dovoľte mi povedať vám, že ste to dokázali! (Dlhý potlesk) Ako už viete, v tom čase, keď boli zlé sily naozaj zdrvujúce, bolo to akoby zatemnili oblohu a pokryli zem – boli zúrivé. Tieto veci už boli zničené. (Potlesk) Zostali už iba zlí ľudia, ktorí hrajú svoje úlohy. Navyše, všetci ľudia so spravodlivými myšlienkami – a nemám na mysli našich žiakov – všetci svetskí ľudia so spravodlivými myšlienkami sa stavajú proti tejto veci. Je to preto, že predtým zlo blokovalo ľudí, a potom čo bolo zlo odstránené, ľudia sa stali jasne uvažujúcimi a teraz všetko toto opäť zvažujú a prehodnocujú. Klamstvá a výmysly budú jedno po druhom všetky odhalené. (Potlesk)

Chcel som vám povedať o mnohých veciach. Vy tiež môžete mať mnoho otázok na mňa: „Je správne robiť to týmto spôsobom? Je správne robiť to tamtým spôsobom?“ Môžem vám povedať, že celkovo ste robili veci správne. Čo sa týka tých menších záležitostí alebo niekoľkých špecifických vecí, o ktorých si nie ste istí, myslím, že na vašej vlastnej ceste k dovŕšeniu budete schopní riešiť tieto veci dobre. (Potlesk) Je to preto, že počas posledného viac ako roka prax ukázala, že ste naozaj schopní dobre sa  činiť bez toho, aby som bol nablízku – naozaj dobre, výnimočne dobre! (Potlesk) Vyskytli sa niektoré menšie problémy a problémy s určitými ľuďmi, no tieto nemôžu reprezentovať Dafa. Tie boli takisto usporiadané. Mohli by ste povedať, že boli neodvratné. Boli v skutočnosti usporiadané: To jest, počas akého obdobia sa nejaká bytosť správa určitým spôsobom, čo človek robí počas akého obdobia, a toto zahŕňa tých vo väzeniach, ktorí sa správali dosť dobre po celý čas a napokon sa obrátili – prestali študovať, prestali praktizovať, a dokonca prehovárali druhých praktizujúcich… Premýšľajte o tom, všetci: Mohlo by to byť náhodné? Pravdepodobne nič nie je náhodné, pretože vy, praktizujúci, v priebehu vašej kultivácie máte zásadné skúšky celou cestou až do samého konca. Napriek tomu žiaden z našich opravdivo sa kultivujúcich učeníkov Dafa uprostred skúšok nezlyhal.

Poviem len toľkoto. Keď bude príležitosť, vysvetlím vám veci podrobne. (Potlesk). Či sú to tí, ktorých životy boli vzaté zlými silami, tí, ktorí boli vo väzniciach alebo odsúdení, tí ktorí trpeli za všetkých druhov okolností alebo boli nútení opustiť svoje domovy, alebo naši žiaci v zahraničí alebo žiaci v iných prostrediach, všetky veci, ktoré ste spravili pre Dafa, ustanovili vašu mocnú cnosť. Dokončite posledný krok. Dúfam, že sa budete činiť ešte lepšie a skutočne dosiahnete dovŕšenie! Ďakujem vám! (Potlesk)

 

 

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Great Lakes v Severnej Amerike

(9. decembra 2000, Ann Arbor)

 

 

Pracovali ste tvrdo! (Nadšený potlesk)

Teším sa keď vás vidím. Pred rokom ste takíto neboli. Potom čo ste prešli cez takúto tvrdú skúšku, môžem povedať – hoci ste z toho nemuseli veľa vnímať – že ste už úplne iní ľudia ako predtým. My všetci sme podstúpili najťažšiu a najkrutejšiu skúšku – niečo, čo sa nikdy predtým v histórii nevyskytlo. Keď ste v minulosti niečo robili, premýšľali ste: „Ako môžem dobre študovať Fa? Ako by som mal pracovať pre Dafa? Ako sa môžem zlepšiť?“ Stále ste cítili, že sa učíte Dafa a nie, že ste časťou Dafa. Po tomto roku som zistil, že ste sa úplne zmenili. Už viac nerozmýšľate tak, ako ste to robievali. Nech robíte pre Dafa čokoľvek, nech pracujete na čomkoľvek, sami seba umiestňujete do Dafa a nerozmýšľate o tom, že „Ja chcem robiť niečo pre Dafa“ alebo „Ja sa chcem zlepšiť týmto spôsobom alebo tamtým spôsobom,“ ako ste to robili predtým. Nech robíte čokoľvek, nerozmýšľate o tom, že robíte niečo pre Dafa, o tom, že by ste mali robiť veci pre Dafa, alebo o tom „ako môžem dobre robiť veci pre tento Fa.” Namiesto toho sami seba umiestňujete do Dafa. Ako častica Dafa, [cítite, že] nech je to čokoľvek, mali by ste to jednoducho urobiť. Hoci si toho nie ste vedomí alebo to nevyjadrujete jasne v slovách, v skutočnosti je už vaše počínanie takéto. Toto je najväčšia zmena, ktorú na vás vidím po tomto roku. Inými slovami, ste už úplne vo Fa. Toto je najočividnejšie najmä v správaní sa dlhoročných žiakov. Predtým sa dalo povedať, že ste žiaci. V poslednom čase často používam výraz „učeníci“ namiesto „žiaci“. Naozaj ste prešli ohromnými zmenami. Keďže ste kultivujúci, Majster vás príliš nechválil povzbudzujúcim spôsobom, aký používajú svetskí ľudia, ani som vám nehovoril ako dobre ste sa činili. Je to preto, že ste kultivujúci a mali by ste vedieť, čo treba robiť.

Veci, ktoré sa dejú dnes, boli usporiadané pred vekmi. V žiadnom kroku to neodbočilo z cesty. Samozrejme toto usporiadanie bolo vytvorené bytosťami na vysokej úrovni v starom vesmíre, bolo to systematicky zostavené vrstvami a vrstvami starých bytostí vo vesmíre. Ich zámerom bolo takisto spasiť tento vesmír. Myslia si, že urobili to, čo mohli, keď sa pokúšali spraviť tie veci dobre a dovŕšiť túto záležitosť – vrátane dnešného Dafa a dokonca učeníkov Dafa. Toto si oni myslia. Spomeňte si, čo som povedal naposledy počas mojej prednášky v San Franciscu – že nik nie je hoden skúšať Fa vesmíru. Je to preto, že nech je ríša a úroveň bytosti v tomto vesmíre akokoľvek vysoká, stále je bytosťou v tomto vesmíre a stvoril ju Fa. Inými slovami, dokonca jej existencia bola stvorená týmto Fa, takže ako by sa mohla obrátiť a skúšať tento Fa? Avšak ako som vám aj veľakrát povedal v predošlých prednáškach Fa, bytosti v minulosti nemohli vedieť – a nemali dovolené vedieť – o Fa vesmíru. Samozrejme, keď to povieme bežnými ľudskými slovami, napríklad, ak by všetky bytosti vo vesmíre mali vedieť, že vo vesmíre je Fa, spôsobilo by to veľmi veľa problémov, potom čo by sa počas vekov bytosti vo vesmíre odchýlili od Fa. Niektoré bytosti by sa mohli pokúsiť zmeniť tento Fa. Keďže majú tú schopnosť, mohli by spraviť takmer čokoľvek. Preto nie je dovolené, aby forma v ktorej Dafa vesmíru existuje, bola známa bytostiam na akejkoľvek úrovni. Toto následne spôsobilo problém. Oni nevedia, že v tomto vesmíre je Fa. Považujú schopnosť Dafa vesmíru šíriť sa široko ďaleko v tomto vesmíre za moje osvietenie sa k tomuto Fa. Oni naozaj spravili čo mohli pre úspech tejto záležitosti a aby mi pomohli dovŕšiť všetky tieto veci. Avšak toto spôsobilo ďalší problém. Aký problém? Všetky bytosti vo vesmíre sa odklonili od tohto Fa. Inými slovami, ich ríše a čistota, keď sa zmerajú štandardom pôvodného Dafa vesmíru, už nie sú viac dostačujúce. Takže všetky ich usporiadania a podpora sa stali najväčšou prekážkou môjho uskutočňovania tejto veci. Je to preto, že nech konajú akokoľvek dobre, neprekročí to ich ríše. Ak by veci boli vykonané podľa všetkého, čo zostavili, premýšľajte o tom: Potom ako by to bolo dokončené, nebolo by to rovnaké ako keby nebolo vykonané nič? Ako by to mohlo fungovať, ak by ostali tie isté ríše a štandardy, potom čo by to bolo dokončené? Preto všetky tie veci, ktoré zostavili a vykonali, nemožno prijať alebo budovať na nich.

Toto potom vytvorilo vážny problém: Nielenže všetky tie veci, ktoré usporiadali, nemohli hrať pozitívnu úlohu v náprave Fa, ale stali sa aj vážnou prekážkou. Táto zlá dráma v bežnej ľudskej spoločnosti dnes je tiež časťou toho, čo bolo usporiadané bytosťami vysokej úrovne. Toto je zároveň najväčšie odhalenie toho, že ich xinxing nespĺňa požiadavku Fa a plne to ukázalo štandardy xinxingu a zúčastnených bytostí na rôznych úrovniach. Zároveň to prináša aj priaznivú okolnosť pre nápravu Fa. Akú okolnosť? Ak by počas nápravy Fa žiadne bytosti neukázali čo sú zač, bolo by ich ťažké poumiestňovať podľa ich rôznych xinxingových úrovní. To jest, spravilo by to nápravu Fa veľmi ťažkou. Takže inými slovami, všetky tie veci, ktoré spravili, aby skúšali Dafa, sa stali predstavením, v ktorom sú pozície ich xinxingu naplno ukázané a pozorované. Súčasne sa stalo, že žiaci mali nedobré elementy, ktoré sa nazhromaždili počas dlhého priebehu ich existencie, ako aj karmu vytvorenú v ríšach nízkej úrovne. Všetko toto je nutné odstrániť a toto viedlo k tvrdým skúškam pre žiakov v tejto záležitosti. Zužitkovali klamstvá vytvorené proti mne zákernými ľuďmi, aby skúšali pevnosť žiakov v Dafa. Taká je situácia.

Ako som práve spomenul, ja nič z toho nemôžem prijať. Takže ich musím odstrániť, vrátane tejto zlej drámy. Pôvodne chceli s nami zaobchádzať tak ako sa zaobchádzalo s náboženstvami v minulosti. Ich pokrivené názory ich prinútili myslieť si, že prenasledovanie Bohov v dejinách bolo oprávnené. Udalosti ako pribitie Ježiša na kríž sa stali precedensom k zaobchádzaniu s bytosťami vysokej úrovne, ktoré zostúpili, aby spasili ľudí. Ako by to mohlo byť prijateľné? Toto samotné je zdegenerované! Boh zostúpi, aby spasil ľudí, avšak ľudia ho pribijú na kríž – akého obrovského zločinu sa ľudia dopustili! Ešte dodnes za to platia. Avšak nebolo to vykonané ľuďmi samotnými. Bolo to spôsobené degeneráciou bytostí na vysokých úrovniach. Neodvážia si priznať, že v tomto všetkom vykonali čokoľvek nesprávne. Je to preto, že všetko sa stáva pokriveným – takým pokriveným, že sa odchýlili od Fa a postupne sa stali takýmito pokrivenými. Žiadne bytosti na akejkoľvek úrovni sa ich nikdy neodvážili ani dotknúť. Všetko je určené popretkávanými prvkami, ktoré sa stali mimoriadne zložitými. Všetky tieto nečisté veci musia byť odstránené – úplne odstránené!

Hoci sa táto zlá dráma prejavuje v bežnej ľudskej spoločnosti a vyzerá to tak, že krutí ľudia vytvorili toto ťažké súženie pre mojich učeníkov Dafa, v skutočnosti to bolo spôsobené účasťou pokrivených bytostí z rozličných úrovní – hovorím o tých zdegenerovaných bytostiach. Bytosti, ktoré sa nezúčastnili, tvoria väčšinu. Ale ani tie už viac nie sú čisté a všetky sú premiestňované počas nápravy Fa. Je tu ďalší veľmi vážny problém. Povedal som im už vtedy, keď som začal robiť túto vec, že žiadne bytosti už nemôžu spasiť dnešných ľudí, že žiaden Fa nemôže spasiť dnešné bytosti a že nikto nemôže zmeniť dnešných ľudí. Čo som tým myslel? Poviem vám to. Dnešní ľudia nedokážu vnímať svoje vlastné pokrivené myslenie, pretože samotná podstata ľudí sa zmenila. Bez ohľadu na to, aká kultivačná cesta sa použije, môžete zmeniť iba to, čoho si dokážu byť vedomí, avšak nie pokrivenie ich samotnej podstaty. Takže po tomto viac ako roku, bez ohľadu na to aké metódy použili a akokoľvek boli krutí, neboli schopní zmeniť základné problémy žiakov a nakoniec nedosiahli svoj zámer. Aby žiakov prinútili splniť štandardy – splniť ich štandardy – použili tie zlé bytosti, aby surovo bili žiakov. Keď vyčerpali najkrutejšie prostriedky a stále nedokázali dosiahnuť svoj cieľ, stali sa rozčúlenými a podráždenými, a postupovali voči našim žiakom ešte krutejšie. Napokon, hoci nedosiahli svoj cieľ, povedali, že sa pokúsili spraviť, čo mohli. Aké diabolské! Avšak vrstvy a vrstvy bytostí v obrovskom vesmíre necítia zvrátenosť všetkých týchto prebiehajúcich ziel. Je to preto, že všetky bytosti sa stali pokrivenými.

To, že nedosiahli svoj cieľ neznamená, že to naši žiaci už nemôžu dokázať. Všetko počas nápravy Fa možno prerobiť tak, aby to spĺňalo štandard. Povedal som im hneď na začiatku, aby to nerobili. Akákoľvek bytosť, ani nehovoriac o ľuďoch, nech je akokoľvek vysoko, pokiaľ je bytosťou vo vesmíre, ja ju dokážem napraviť počas nápravy Fa, od jej základnej povahy, od pôvodu jej existencie a od všetkých prvkov, ktoré vytvárajú jej bytosť, odstránením nečistého a obrátením tých vecí. Povedal som im, aby to nerobili. Oni nepočúvli, hoci som im vyučoval Fa, pretože neuverili celej pravde. Keďže to vykonali, je to ich hriech. Dokonca i teraz ešte stále uvažujú týmto spôsobom: „Spravili sme všetko, čo bolo v našej moci, aby sme ti pomohli. Keďže toto je taký nesmierny Fa a zahŕňa to bezpečnosť budúceho vesmíru, je neprijateľné, aby tvoji učeníci nesplnili štandardy. Je neprijateľné, aby takýto nesmierny Fa neprešiel takouto obrovskou skúškou.“ Toto si oni myslia. Radšej by všetko zničili, než by nutný štandard nebol naplnený. Preto táto skúška, ktorej učeníci Dafa čelia, nebola videná nikdy v dejinách. Ako viete, kedy v histórii existovali tieto zariadenia moderných masovokomunikačných prostriedkov? Sú všade. Existovali niekedy tieto moderné dopravné prostriedky? Oni zmenšili priestor sveta na niečo dosť malé. Takže toto je bezprecedentné, najťažšie prenasledovanie v histórii. Avšak tvárou v tvár zlu, všetko čo vykonali žiaci je to najlepšie pre nápravu Fa a pre Majstra, pretože ste naozaj prejavili odpor voči tejto zlej dráme. Navyše oni robia všetky tie veci výlučne použitím najzdegenerovanejších bytostí vo vesmíre. Všetky bytosti vo vesmíre sami seba premiestňujú. Ľudia nie sú hodní skúšať tento Fa a ani Bohovia toho nie sú hodní. Ktokoľvek sa ho dotkne, pácha zločin. Aj oni toto všetko uvideli.

Je teda pravda, že ak žiadne z týchto ich usporiadaní nie sú uznané, tí žiaci, ktorí sa nečinili dobre, by tiež mali byť na svojej ceste k dovŕšeniu? Nie, nie je to tak. Ak by sa toto nebolo stalo, bol by som mohol dobre vyriešiť problémy všetkých bytostí a umožniť im všetkým splniť štandard pre dovŕšenie. Avšak toto zlom vytvorené súženie sa uskutočnilo. Väčšina žiakov rôznymi spôsobmi vykročila vpred, aby potvrdila Dafa, objasnila pravdu a ponúkla spásu ľuďom vo svete. Niektorí z nich boli zatknutí, bití, alebo zahynuli v dôsledku prenasledovania; dokonca aj na Majstra zákerne útočia klamstvami. Tvárou v tvár životu a smrti mali žiaci odvahu vykročiť vpred – vykročili vpred, pričom strácali všetko, čo sa stratiť dalo – a spraviť všetko, čo je výnimočné a čo by učeník Dafa mal spraviť. Na druhej strane, tí čo nevykročili vpred, schovali sa a vo svojom porozumení sa pridali k zlým bytostiam – ako by ešte stále mohli byť učeníkmi Dafa? Sú tí, ktorí sa názormi pridali k zlu, čo prenasleduje Dafa a ktorí robia zlé veci, ešte stále učeníkmi Dafa? Majú mocnú cnosť nevyhnutnú pre dovŕšenie ako ju majú iní? Navyše, Bohovia nie sú ako ľudia. Napríklad, niektorí žiaci boli zatknutí a uväznení. Keď nemohli vydržať ťažké mučenie, napísali prehlásenia o oľutovaní. Avšak vo svojej mysli uvažovali: „To je na to, aby som ich oklamal. Keď sa dostanem von, budem aj naďalej praktizovať. Budem aj naďalej chodiť von, aby som potvrdzoval Fa a budem aj naďalej chodiť na Tiananmen.“ Avšak toto je neprijateľné. Je to preto, že takýto názor sa vyvinul v ľudskom svete potom, čo sa ľudia stali skazenými. Ale Bohovia by neboli takíto. Oni nemajú takéto myšlienky. Keď sa rozhodli pre určitú cestu, budú sa jej určite držať až do konca.

Mnohé veci sa ťažko vysvetľujú ľudským jazykom. Napríklad veľa žiakov sa ma pýta: „Učiteľ, prečo sa to neukončí skôr?“ Mnohí ľudia premýšľajú uprostred utrpenia týmto spôsobom: „Dosiahnime dovŕšenie skôr; ukončime to skôr.“ V skutočnosti sú to všetko pripútanosti. Ako som práve povedal, boli schopní dosiahnuť svoj cieľ skúšania žiakov týmto spôsobom, pretože žiaci sa potrebujú zlepšiť a odstrániť poslednú časť svojej karmy. Ako by mohlo byť dovolené, aby v priebehu postupovania k povrchu a postupného stávania sa Bohom nepriniesla bytosť svoje vlastné obete, nepokračovala v zlepšovaní sa a neustanovila si svoju vlastnú mocnú cnosť? Ja naproti tomu toto všetko využívam na to, aby sa ukázal xinxing tých bytostí a aby si žiaci zároveň mohli ustanoviť svoju vlastnú mocnú cnosť. V skutočnosti, bez ohľadu na to... bez ohľadu na to, koľko utrpenia bytosť znesie v bežnej ľudskej spoločnosti, dovoľte mi povedať vám, že to nie je úmerné jej stavu ovocia po dosiahnutí dovŕšenia. Naozaj to nie je úmerné! Premýšľajte o tom, všetci: V minulosti človek musel prejsť cez celoživotnú kultiváciu alebo dokonca cez niekoľko životov kultivácie, avšak dnes umožníme ľuďom dosiahnuť dovŕšenie v zopár krátkych rokoch. Priebeh znášania utrpenia je iba krátkym okamihom a okrem toho bol čas zrýchlený. Keď sa v budúcnosti obzriete späť – teda ak môžete dosiahnuť dovŕšenie – zistíte, že to bolo nič a že to bolo len ako sen.

Avšak všetko, čo naši žiaci spravili počas tohto procesu, je naozaj pozoruhodné. Najvýnimočnejšie na vás je to, že ste schopní držať krok s nápravou Fa. Ako som povedal pred chvíľou, táto zlá dráma v bežnej ľudskej spoločnosti je vykonávaná najzdegenerovanejšími bytosťami vo vesmíre, bytosťami, ktoré boli umiestnené do bežnej ľudskej spoločnosti. Bolo im dovolené vniknúť do Troch ríš, aby mohli byť použité. Tie bytosti vysokej úrovne by osobne nerobili tie zlé veci, ktoré robia bežní ľudia. Používajú zlé bytosti a zlých ľudí dole pod nimi, aby robili tieto veci. Takže všetko toto je mimoriadne diabolské.

Niektorí z našich žiakov mimo Číny uvažujú: „Keďže sme v zahraničí, netrpíme až toľko ako žiaci v Číne. Znamená to, že keď dosiahneme dovŕšenie, nebudeme až takí dobrí ako žiaci v Číne?” Nie je to tak. Je to preto, že žiaci v Číne aj mimo Číny sú jedným telom. Keď sa táto vec uskutočňuje, musia byť nejakí ľudia, čo robia toto a nejakí, čo robia tamto. Keďže je to skúška namierená na Fa, nech ste kdekoľvek alebo nech robíte čokoľvek, zlepšujete sa uprostred vecí, ktoré by ste mali robiť. Existujú dôvody prečo každý robí to, čo robí. Nie je tam rozdiel pokiaľ ide o sféru dovŕšenia a postup k dovŕšeniu – nech sa máte dovŕšiť kamkoľvek, určite tam pôjdete. Tu je príklad. Prejavovanie sa zla v Číne je veľmi kruté a bez zahraničných žiakov odhaľujúcich pravdu a podporujúcich žiakov v Číne – premýšľajte o tom – nerobili by zlo nedobré veci ešte bezohľadnejšie a bez obmedzení? Nie je to pravda? Takže všetko, čo naši žiaci spravili pri potvrdzovaní Fa, účinne odhalilo zlo a obmedzilo zlo, a súčasne to podporilo našich žiakov v Číne. Všetko, čo bolo vykonané – či je to vaše chodenie na Tiananmen, vaše objasňovanie pravdy ľuďom v iných prostrediach, alebo vaše propagovanie Fa a odhaľovanie pravdy o zle mimo Čínu – všetko je to výnimočné, pretože ste jedným telom. Samozrejme, niektorí žiaci išli do Číny a na Tiananmen: Ste pozoruhodní a Majster vám hovorí, že ste pozoruhodní. Avšak hovoriac z iného hľadiska, Majster by vám rád povedal, že zahraniční žiaci by sa nemali pokúšať ísť do Číny, pretože ste potrební pri odhaľovaní zla. Mnohí ľudia sa ma predtým pýtali a písali to aj na svoje lístky s otázkami pre mňa: „Učiteľ, prečo sme získali Fa v USA? Prečo získavame Fa mimo Číny?“ Teraz je vám to jasné, že? Ak by ste tu nerobili tieto veci, neboli by tieto veci neúplné počas obdobia nápravy Fa? Mali by ste sa dobre vysporiadať s tým, čo máte robiť tu. Preto ste získali Fa mimo Číny. Ak by ste všetci išli späť do Číny, kto by robil veci pre nápravu Fa, pre odhaľovanie zla a pre zmenšenie prenasledovania žiakov v Číne? Naši žiaci sú pozoruhodní – naozaj pozoruhodní! Pokúsili ste sa čo najlepšie spraviť to, čo ste mali spraviť. Či ste v Číne alebo mimo Číny, prejav je rovnaký; všade existuje rozdiel v tom, či vykročíte vpred alebo nie a koľko úsilia dáte do tejto veci nápravy Fa. Iba prostredia sú odlišné. Čo sa týka niektorých našich žiakov, ktorí nesmierne trpeli alebo dokonca stratili svoje životy, poviem vám o týchto veciach neskôr. Keď sa pravda odhalí, uvedomíte si: „Ach, takže takto to bolo.“ Ako som práve povedal – všetko má svoje usporiadania.

Pri objasňovaní pravdy ľuďom vo svete ste sa činili veľmi dobre. Súčasne vám môžem povedať, že je to aj výnimočné a milosrdné. Vyzerá to tak, že [iba] dávame letáčik svetskej osobe a javí sa to tak, že [iba] hovoríme svetským ľuďom pravdu. Dovoľte mi povedať vám, že keď sa táto záležitosť nápravy Fa skončí, ľudstvo vstúpi do novej etapy a tí ľudia a bytosti, ktoré majú vo svojej mysli „Dafa vesmíru nie je dobrý“ budú odstránení ako prví. Je to preto, že nech sú niektoré bytosti vo vesmíre akokoľvek nedobré, oni sú ešte horší, pretože oni sú proti Fa vesmíru. Takže keď objasňujeme pravdu, odstraňujeme zlé myšlienky niektorých ľudí k Dafa. Nezachránili sme ich prinajmenšom keď príde na toto? Keďže v priebehu vášho objasňovania faktov sú ľudia, čo získajú Fa, nielenže je tento ich hriech odstránený, ale súčasne ste ich aj zachránili. Neukazuje to, že ste spravili niečo ešte milosrdnejšie, niečo ešte lepšie? Keď sme v mimoriadne ťažkej situácii a za najkrutejšieho správania sa najhorších bytostí, stále sme schopní byť takí milosrdní – toto je vystupovanie najvýnimočnejších Bohov. Keď znášame najhoršie utrpenie, stále ešte zachraňujeme druhých. (Potlesk) Toto nie je zapájanie sa do politiky a ešte menej podieľanie sa na bežných ľudských záležitostiach, pretože nie je pre nás nesprávne použiť bežné ľudské formy na odhalenie zla. Nič z toho, čo robíme, nie je kvôli osobnému záujmu a ešte menej je to pre nejakú organizáciu svetských ľudí. Je to pre potvrdenie Dafa. Odhaľovanie zla je na to, aby sme ho zastavili v jeho prenasledovaní Dafa a našich žiakov.

V skutočnosti, kultivujúci v minulosti by sa vôbec nestaral o to, čo si svetskí ľudia mysleli: „Nech si myslíš, že som dobrý alebo zlý, to je všetko myslenie svetských ľudí a kultivujúcemu na tom nezáleží. Kto sa stará o to, akí ste vy svetskí ľudia? To, čo kultivujem, som ja sám.“ Človek odíde po dosiahnutí dovŕšenia a vôbec sa nestará o to, čo robia svetskí ľudia: „Keď sa ľudia dopustili hriechov, musia za ne zaplatiť. Keď už viac nie sú dosť dobrí, história ich odstráni.“ Takto to bolo v minulosti. Milosrdenstvo prejavené našimi učeníkmi Dafa dnes nebolo nikdy predtým dosiahnuté žiadnou bytosťou v jej kultivácii. Učeník Dafa – najvýnimočnejšia milosrdná osoba – je najpozoruhodnejší a najmilosrdnejší v každom prostredí ľudskej spoločnosti a je prospešný všetkým bytostiam. Nemali by ste byť takýto, keď objasňujete pravdu? Takto to aj robíte. Toto je milosrdenstvo kultivujúceho Dafa – nie nejaká bežná ľudská činnosť.

Ďalšou vecou je, že ste ma počuli spomínať mimozemské bytosti. Niektorí reportéri, ktorí tomu nerozumeli alebo ktorí dokonca prechovávali zlé zámery, z toho vytvorili príbehy. Ja sa nebudem starať o to, čo hovoria reportéri, ja jednoducho robím to, čo mám robiť. Ľudia v budúcnosti to pochopia. Tu vám to môžem povedať, pretože ste učeníci Dafa. Faktom je, že tie mimozemské bytosti sú naozaj skutoční, praví obyvatelia tejto Zeme. Bytosti na tejto pozícii Zeme, bez ohľadu na časové obdobie, boli všetci ako oni. Počuli ste, že v Biblii Jehovah povedal, že stvoril človeka na svoj obraz; ľudia žltej rasy tiež počuli, že Nü Wa stvorila človeka [na svoj obraz]. Prečo to spravili týmto spôsobom? Toto sa v histórii nikdy predtým nevyskytlo. Prečo stvorili ľudí na obraz Bohov? Môžem vám povedať, že ak by v minulosti boli ľudia stvorení na obraz Bohov, bola by to najväčšia urážka Bohov – najväčšie rúhanie sa Bohom. Prečo boli teda ľudia v tomto období stvorení na obraz Bohov? Bolo to preto, že v tomto konkrétnom období histórie mal byť naširoko rozširovaný Dafa a bytosti tejto doby museli byť hodné počúvať tento Dafa. Bolo absolútne zakázané, aby tlupa zvierat počúvala Fa. Preto Bohovia stvorili dnešných ľudí v podobe svojho vlastného obrazu. (Potlesk) Avšak keď boli ľudia na začiatku stvorení, neboli ste to vy, ani to nebolo dnešné ľudstvo. Teraz je už len táto ľudská koža taká ako bola predtým. Ľudia v tej dobe boli len ľuďmi. Všetci tí ľudia sú teda v dimenzii vrstvy menších častíc – ľudia to nazývajú podsvetie. Inými slovami, sú v dimenzii, ktorá je nižšie ako dimenzia vrstvy najväčších častíc. Čo sa týka tejto kože, hoci je to na povrchu stále ešte ľudská koža, jej esencia už viac v skutočnosti nie je ľudská. Ľudská koža, o ktorej hovoria Bohovia, nie je tým, čo ľudia nazývajú ľudská koža, ale celé telo človeka zložené z vrstvy najväčších častíc, vrátane vnútorných ľudských orgánov.

Ľudí minulosti na Zemi stále ubúdalo, pretože čoraz viac týchto ľudských koží  bolo obsadzovaných bytosťami vysokých úrovní. Je to preto, že bytosti vysokých úrovní videli, že sa tu ide šíriť Dafa a že toto je pre bytosti príležitosť byť spasené, čo je najväčšia záruka toho, že vstúpia do budúcnosti. Avšak táto vec bola tiež zostavená tými starými bytosťami. Oni rozdelili bytosti, ktoré prišli na tento svet na tých, ktorí získajú Fa a tých, ktorí budú spôsobovať súženia pre Dafa. Mysleli si, že tí, čo budú spôsobovať súženia, takisto v budúcnosti dosiahnu dovŕšenie, pretože ak by neboli vytvárali súženia, tí, čo sa kultivovali, by neboli schopní dosiahnuť dovŕšenie. Avšak pri mne toto uvažovanie nebude fungovať. Mohlo by to ísť v akomkoľvek období vesmíru keď akákoľvek bytosť prichádza spasiť ľudí, ale nie počas obdobia nápravy Fa. (Potlesk) Prečo to nebude fungovať? Premýšľajte o tom, všetci: Všetky bytosti v celom vesmíre sú premiestňované podľa svojho xinxingu. Takže kde by mali byť umiestnené tie zlé bytosti, ktoré prenasledujú Dafa? Mohli by byť umiestnené rovnako ako bytosti ktoré dosahujú dovŕšenie? Mohli by byť umiestnené spolu s výnimočnými Bohmi? To je absolútne nemožné.

Oni tomu spočiatku neverili. Teraz to vidia jasne. Takže toto nastolilo otázku. Akú otázku? Päťdesiat percent ľudstva by malo získať Fa – to je niekoľko miliárd ľudí. Avšak oni nemajú také šťastie, keďže nie sú schopní byť učeníkmi Dafa počas obdobia nápravy Fa. Inými slovami, budú študovať a získajú Fa v nasledujúcej epoche ľudstva. Avšak v tej epoche nebude ľahké získať Fa – každý bude mať knihu, avšak človek nebude schopný získať Fa, keď jeho myseľ bude od neho čo i len trochu vzdialená. Tak to bude v nasledujúcej etape. Keďže mnohé bytosti uvideli skutočnú situáciu tejto nápravy Fa, mnohé bytosti, ako aj mnohí ľudia – keďže ľudia tiež majú stránku, ktorá je vedomá – už nechcú ďalej robiť nedobré veci a tiež chcú získať Fa pozitívnym spôsobom. Okolo dvadsať až tridsať percent ľudí je takýchto. To jest, sedemdesiat až osemdesiat percent ľudstva získa v budúcnosti Fa – získa Fa pozitívnym spôsobom – a nevytvorí súženia pre Fa. Takto budúci ľudia získajú Fa. Takže dosť veľa ľudí získa Fa. Samozrejme, čo sa týka toho, čo robím teraz, ak sú tu noví žiaci, ktorí získavajú Fa, veľmi pravdepodobne sa stanú kostrou, elitou nasledujúcej skupiny ľudí, ktorí získajú Fa. Niektorí žiaci si takisto všimli, že po získaní Fa nejakí ľudia idú praktizovať späť domov a prestanú prichádzať a zdanlivo o nich už viac nepočujete. Snáď boli semienka zasadené a možno sú tam iné príčiny – oboje je možné. Takže veci, ktoré každý robí, sú výnimočné, pozoruhodné. Situácia ľudstva je veľmi zložitá – nemôžete sa pozerať iba na povrch človeka. Všetci, čo sa správajú zle v období nápravy Fa, dostanú to, čo si zaslúžia. To je isté, pretože všetky bytosti sú premiestňované. Môžete si predstaviť, kde budú umiestnené bytosti, ktoré škodia Dafa. Počas dnešnej nápravy Fa musia byť požiadavky na všetko absolútne prísne a absolútne čestné. V tomto sa to líši od všetkého, čo bolo vykonané v minulosti.

V určitých ohľadoch myseľ niektorých žiakov spočiatku veľmi kolísala uprostred toho, čo sa dialo od 25. apríla po 20. júl minulého roku. To bolo takisto normálne, pretože iba keď máte bežné ľudské myšlienky, môžete sa kultivovať; iba keď máte bežné ľudské myšlienky, môžete váhať; a iba keď máte bežné ľudské myšlienky, môžete určiť správnu cestu, ktorou by ste sa mali vydať uprostred váhania. To je kultivácia. Preto v tom čase mnohí z nás uvažovali: „Je tento Fa, ktorý študujem, správny a spravodlivý? Aký človek je Li Chung-č’? Je pravda to, čo vo svojom ohováraní rozširujú tie zlé sily?“ Každý žiak premýšľal o týchto otázkach – viac či menej ste o nich všetci premýšľali. Týmto vám bola daná aj príležitosť na uvažovanie. Takže to nebolo nesprávne. Keď ste sa upokojili, vydali ste sa cestou, ktorou ste sa mali vydať. Nie je potrebné, aby človek vyjadroval a hovoril ľudom slovami to, ako rozumie veciam – vaše činy už dokázali všetko. Tým, že ste boli schopní dostať sa v Dafa do tohto bodu dnes, vaše činy už dokázali, ktorú cestu chcete – tú, ktorou by sa kultivujúci mal vydať. Všetci učeníci, ktorí cez to dokázali prejsť, sú výnimoční, všetci sú pozoruhodní. (Potlesk)

Počas tohto procesu sa žiaci stretli s početnými špecifickými problémami a mnohými ťažkosťami. Spočiatku nevedeli, ako sa s nimi vysporiadať. Neskôr postupne prichádzali  k pochopeniu a pomocou pokusov a omylov zistili, čo robiť. Ja som nehovoril nič, najmä počas toho časového obdobia, pretože skúška by sa nepočítala, ak by som prehovoril. Ak by sa skúška nepočítala, nasledovali by dva problémy. Staré sily by spravili všetko, čo je v ich silách, aby spôsobili škodu. Považovali by to za pokazený Fa a to by spôsobilo veľké množstvo ťažkostí pre toto moje dielo nápravy Fa a spôsobilo by to obrovský chaos pre celý vesmír. To nemohlo byť dovolené. Ďalší problém by bol, že to mimoriadne obrovské zlo tlačiace v tom čase zdrvujúco nadol bolo veľmi veľké... Na obrázku uverejnenom na webstránke Minghui ste videli podobu Satana. To bol iba prejav karmy na Zemi. Keďže každá častica karmy má vlastnú osobitú podobu karmy, spoločne dávajú tiež celkovú podobu, ktorá je podobou karmy. Avšak v tom čase to zlo mnohokrát prevýšilo túto karmu. Bolo mimoriadne desivé pre bytosti na mnohých úrovniach – Zem nebola jedinou vecou, ktorá bola pokrytá zlom. Mysleli si, že bez podstúpenia takejto obrovskej skúšky by takýto nesmierny Fa nemohol byť ustanovený. Avšak zároveň si boli vedomí aj toho, že pri takomto obrovskom trápení, ktoré tlačí nadol, to ľudia nebudú schopní vydržať a budú zničení. Vedeli aj to, že pre učeníkov Dafa bude ťažké prejsť cez takéto trápenie. Ale aj tak si mysleli: „Keď budú zničení, tak budú zničení.“ Dokonca ma považovali za kultivujúceho. Verili tomu, že ak sa majú ľudia osvietiť k takémuto nesmiernemu Fa, vyžaduje to takúto obrovskú skúšku. Premýšľajte o tom, všetci: Je ľahké o tom hovoriť, avšak v skutočnosti to bolo veľmi hrozné. Prostredie v tom čase bolo tak mimoriadne kruté, že sa to nedá popísať. Avšak naši žiaci v Číne a v zahraničí to v tom čase všetci vnímali a videli stupeň zla, akým sa to zlo prejavilo v tomto svete. Keď sme pozorovali povrch, bol to iba prejav medzi ľuďmi, avšak v skutočnosti tie zlé činitele manipulovali ľuďmi. Od začiatku som sa snažil, ako som najlepšie vedel, aby som ich odstránil. Avšak boli nesmierne obrovské! Nech ich odstraňujete akokoľvek rýchlo, vyžaduje to určitý proces. Zabralo mi to deväť mesiacov, aby som ich odstránil.  Toto sa nikdy predtým nestalo... Také obrovské. V tom čase, keďže toto zlo bolo príliš obrovské, bolo by pre žiakov nemožné, aby to zniesli; avšak ak by to nezniesli, ich skúška by sa nepočítala. Nemôžete to len odstrániť, takže to musíte zniesť. Avšak vedel som, že ak by to žiaci mali znášať, bolo by pre nich veľmi ťažké tým prejsť. Takže som mohol iba nechať žiakov znášať zlo prejavené ľuďmi, pričom ja som znášal skutočné veci. (Potlesk) Nehovorím o tom preto, aby som povedal, aký pozoruhodný je Majster; to som tým nemyslel. Hovorím vám, čo sa dialo. Keď tie veci boli odstránené, situácia sa zmenila. Situácia sa postupne zmenila od marca tohto roku. Bez manipulácie tými zlými činiteľmi zlí ľudia stratili duševnú oporu. Teraz si myslia, že Dafa prešiel skúškou. Tieto záležitosti sú v procese zakončovania. Je tu však stále ešte skupina ľudí, ktorí nevykročili napred.

Samozrejme, moje mlčanie malo aj ďalšie príčiny. Jednou bolo to, že aj ja som chcel vidieť ako sa moji učeníci – tí výnimoční Bohovia, ktorí v budúcnosti dosiahnu Dovŕšenie – budú správať uprostred tohto katastrofického trápenia. Boli tam určite aj ďalšie dôvody. Avšak každý krok, ktorý ste učinili uprostred trápenia, ste vykonali sami. Ja som nepreriekol ani slovo. Celkovo ste boli schopní vydať sa naozaj spravodlivou cestou. Hoci sa nedá povedať, že myšlienky každého boli stopercentne správne, prejav všetkého toho, čo ste napokon vykonali, je výnimočný, pretože Majster nebol vtedy pri tom. Keď príde na toto, tie bytosti, ktoré nám spôsobili toto trápenie – tie staré bytosti – sú v obdive a nenachádzajú slov. Či ide o to,  čo ste mali vykonať alebo o to, čo ste mali vydržať, prešli ste tým vznešene, spravodlivo a pozoruhodne.

Samozrejme, hoci sa situácia stále zlepšuje, zlo ešte nebolo definitívne odstránené a stále sa ešte ukazuje. Nemôžete znížiť svoju ostražitosť. Stále musíte pokračovať a prehlbovať svoje úsilie, aby ste sa činili dobre v tom, čo máte robiť a aby ste naozaj dobre spravili každý krok na ceste k Dovŕšeniu. Nepovažujte to len za jednoduchú malú skúšku. V skutočnosti je to neporovnateľne výnimočné, pretože potvrdzujete Fa a pretože to robíte počas najťažšej doby. Určité veci vyzerajú byť rovnaké ako to, čo robia svetskí ľudia. Avšak oni tie veci robia kvôli osobnému záujmu a kvôli bežným ľudským cieľom, zatiaľ čo vy ich robíte kvôli Dafa – základ je odlišný. Vy ste kultivujúci a v budúcnosti uvidíte výnimočnosť týchto vecí. Je v nich posvätnosť, o ktorej viete teraz, a je v nich aj posvätnosť, o ktorej neviete. Zo spôsobu, akým sa prejavujú medzi bežnými ľuďmi, nemôžete cítiť ich výnimočnosť, pretože vás nemôžem nechať cítiť sa namyslene a samoľúbo. Ako váš Majster vás môžem len pobádať k ešte väčšiemu úsiliu a k tomu, aby ste spravili dobre každý krok. Počas tohto jedného roka, pri vašom objasňovaní pravdy, v priebehu vašej kultivácie a v priebehu vášho ochraňovania Fa ste prešli cez všetky druhy trápení a stretli ste sa so všetkými druhmi ťažkostí. Opierali ste sa o svoje vlastné myslenie a rozhodnutia a dokázali ste to. To, čo spravil Majster, nevyšlo navnivoč. Všetko, čo Majster pre vás spravil, stálo za to! (Dlhý potlesk) Ste naozaj pozoruhodní! (Potlesk)

Čo sa týka špecifických otázok, myslím, že keď sa objaví príležitosť, vyhradím si nejaký čas, aby som vám o nich povedal. Nemôžem sa zúčastniť každej Fa konferencie. Keď vystúpim, zakaždým to má svoj dôvod a nie je to kvôli tomu, aby som vám len tak niečo povedal – najmä za súčasných okolností. Takže v budúcnosti si nájdem nejaký čas, aby som vám o tom povedal podrobnejšie. Dnes nebudem hovoriť príliš veľa. Dúfam, že každý sa bude ešte lepšie činiť v tejto veci nápravy Fa a pri odhaľovaní zla. Toto je takisto časťou vašej kultivácie.

To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám. (Potlesk)

 

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Kanade 2001

(19. mája 2001, Ottawa)

 

 

Dobrý deň! (Potlesk)

Najprv by som chcel zaželať tejto našej konferencii plný úspech. (Potlesk) Ako učeníci Dafa viete, že toto je odlišné od akejkoľvek kultivácie v akomkoľvek období v histórii – nemá to obdobu. Prečo? Je to preto, že ste učeníkmi Dafa, zatiaľ čo všetky druhy kultivácie v histórii slúžili výlučne na vlastné zlepšenie a Dovŕšenie jednotlivého človeka. Avšak vy ste odlišní. Viete, že v budúcnosti oveľa viac ľudí získa Fa. To znamená, že po rozšírení Dafa na verejnosti nasledujú dve etapy. Prvou etapou je ustanovenie učeníkov Dafa uprostred nápravy Fa. Kultivácia ľudí v budúcnosti nemá nič spoločné s nápravou Fa a je výlučne záležitosťou zlepšovania seba samého kvôli Dovŕšeniu. Ako učeníkom Dafa vám teda bola zverená veľká historická misia, ktorá sa líši od čistej kultivácie seba. Musíte ochraňovať Fa, musíte potvrdzovať Fa a keď je Fa prenasledovaný, odhaľujete zlo a lepšie harmonizujete Dafa – toto je to, čo by ste mali robiť. V skutočnosti ste to robili veľmi dobre – Majster to vidí veľmi jasne.

Keďže my kultivujeme spravodlivý Fa, nech robíme čokoľvek, mali by sme k tomu pristupovať s dobrotou (Shan). Takže keď sme mali dobrotivé myšlienky, všetko čo sme spravili, aby sme potvrdili Fa a odhalili zlo, ukázalo veľkoleposť a milosrdenstvo našich učeníkov. Zároveň musíme proste odstrániť zlé veci, pretože škodia vesmíru a škodia všetkým bytostiam. Toto taktiež znamená, že ak by nebolo tých zlých vecí, nebola by potrebná náprava Fa. Takáto vec sa neprihodila v žiadnom období histórie – nemá to obdoby, nie je žiaden príklad na nasledovanie. Vaša schopnosť robiť všetko toto dobre naozaj odráža vašu veľkoleposť ako učeníkov Dafa. Toto je vaša výsada, pretože žiadna bytosť v dejinách nemala takúto príležitosť – toto je po prvýkrát. Počas takmer dvoch rokov ste sa vy všetci činili naozaj dobre a ja som to spomenul pri rôznych príležitostiach. Navyše, celkovo sa žiaci v priebehu nápravy Fa činili nielenže dobre, činili sa výnimočne dobre! Či sú to žiaci v Číne alebo žiaci mimo Číny, všetci ste sa činili naozaj dobre, plne ste vykonávali úlohu učeníka Dafa, použili ste svoje schopnosti a prostriedky, ktorými disponujete, a spravili ste to, čoho svetskí ľudia nie sú schopní. Toto platí najmä pre tých, čo stratili svoje ľudské telá kvôli Dafa – vy všetci ste ukázali svoju veľkoleposť zatiaľ čo ste potvrdzovali Fa.

V náprave Fa ste sa všetci činili naozaj dobre. Pokiaľ zlo nie je úplne odstránené, stále sa musíme činiť ešte lepšie. Musíme odhaľovať a odstraňovať zlo. Počas tohto zlého prenasledovania boli čínski ľudia najväčšími obeťami. Všetky metódy použité tou zlou politickou bandou lotrov v čínskej vláde sú najohavnejšie, najdiabolskejšie a v dejinách sa takéto veci nikdy nevyskytli – dosiahli extrém, úplný extrém. Nikdy predtým nebola použitá vláda, aby robila tieto podlé veci. Všetky veci, ktoré naši učeníci Dafa vykonali na základe dobrotivých myšlienok, pohli svetskými ľuďmi a pohli bytosťami na každej úrovni, zatiaľ čo zlo, ktoré sa prejavilo v Číne, rozzúrilo bytosti na každej úrovni. Rozdiel medzi týmto zlom a našou dobrotou (Shan) je dramatický. Viete, že keď toto zlo vidí, že ide byť odstránené, bude zúriť úplne nespútane. Je nedobré, je jedovaté a je zlé. Je práve ako jed, ak chcete, aby neotrávil ľudí, nemôže to robiť – je jednoducho taký. Takže v priebehu jeho odstraňovania nebuďte vôbec zhovievaví – jednoducho ho odstráňte! Teraz nehovorím o ľuďoch, ale o tých zlých bytostiach, ktoré manipulujú ľuďmi. V skutočnosti majú všetci moji učeníci schopnosti – toto zahŕňa žiakov v Číne a v iných krajinách, ako aj niektorých nových žiakov. Oni všetci majú v skutočnosti schopnosti. Pretože v náprave Fa je každá etapa skúškou, testom, zanechaným pre rôzne situácie v rôznych budúcich obdobiach histórie[1], toto je veľkolepý Fa zanechaný pre históriu vesmíru. Čo sa týka vašej osobnej kultivácie, už ste procesom kultivácie prešli. Ste bytosti, ktoré sú ustanovované pre Dafa. Posledný úsek vašej cesty je vaše vystúpenie na vašu vlastnú pôvodnú a najvyššiu pozíciu. So svojou výnimočnou šírkou mysle môžu učeníci Dafa vydržať všetko, avšak v rôznych históriách budúcnosti sa budú diať rôzne veci. Tento Veľký Zákon vesmíru zanechá pre bytosti na rôznych úrovniach a v rôznych obdobiach histórie referenciu pre riešenie problémov, ktoré sa vyskytnú v rôznych obdobiach a na rôznych úrovniach. Bude zanechaná referencia pre bytosti na riešenie všetkých druhov situácií, ktoré sa vyskytnú v rôznych obdobiach histórie. To jest, všetky druhy problémov, ktoré sa prejavujú dnes, sú referenciami zanechanými histórii. Prejavy sú zložité a vyzerá, že v nich nie je poriadok, avšak v skutočnosti je v nich veľmi dobrý poriadok. Sú zanechané pre históriu, aby sa ukázalo ako by sa mali riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú v rozličných obdobiach v histórii. Takže ak zlo dosiahlo bod, keď už viac nie je spasiteľné, to, ako to riešiť, nie je už otázkou osobnej kultivácie človeka – je to ochrana Zákona vesmíru. Keď je to nutné, možno použiť rôzne schopnosti rôznych úrovní, aby bolo odstránené.

Ako viete, môj Fa nie je vyučovaný iba Vám – všetky rôzne úrovne počúvajú. Takže inými slovami, táto úloha nápravy Fa existuje na rôznych úrovniach. Za špeciálnych okolností možno odstrániť zlo – možno to spraviť. Toto predtým v histórii v kultiváciách neexistovalo. Rozličné správne stavy, ktoré prejavujete v tomto čase vo všetkých ohľadoch a to, ako riešite veci vo všetkých druhoch situácií, je všetko zanechané pre históriu. Takže je to vážne a aj rozhodujúce. Samozrejme, keď odstraňujeme zlo, mali by ste si pamätať, že ak máte úmysel predvádzať sa, máte bežné ľudské strachy, alebo máte nečisté myšlienky, nebudete schopní dosiahnuť ten cieľ. Prečo máte takúto schopnosť? Schopnosť ako je táto máte len preto, že ste veľkým kultivujúcim. Takže keď vyšlete tú myšlienku, nemohla by byť vyslaná nikým iným, iba veľkým kultivujúcim. Preto keď niektorí žiaci používajú túto schopnosť, niekedy to funguje a niekedy nie. Príčina je práve v tom. Avšak hoci som to povedal takto, keď by niečo skutočne malo byť odstránené, jednoducho to má byť odstránené. Nie ste to iba vy, kto robí to odstraňovanie. Ak ho kultivujúci nemôže odstrániť, Bohovia – vrátane vyšších Bohov – sa tiež zúčastnia na jeho odstránení.

Ďalšia vec je, že odteraz pri skupinových cvičeniach alebo keď bude iná veľká konferencia ako táto naša, naši žiaci sa môžu na päť minút upokojiť, sadnúť si s rukami v Jieyin a myslieť na odstraňovanie zlých myšlienok zo svojej mysle, karmy, zlých predstáv alebo vonkajšieho zasahovania. Myslite jednoducho na to, že zomrú a budú odstránené. Päť minút stačí. (Potlesk) Keď robíme skupinové cvičenie, myslite na odstránenie zla v Troch ríšach, zatiaľ čo držíte jednu ruku kolmo pred svojou hruďou. Myslite na to so spravodlivými myšlienkami päť minút a malo by to stačiť. (Potlesk) Bude to fungovať, pretože ste napokon veľkými kultivujúcimi a ste odlišní od svetských ľudí. Avšak ak to použijete na niečo, čo by kultivujúci nemal robiť, nebude to fungovať; hneď ako myšlienka vystúpi, bude nasledovať odplata alebo vaša úroveň spadne. Musíte na to pamätať!

Ďalej budem hovoriť o inej otázke. O akej otázke idem hovoriť? Viete, univerzálna teória gravitácie, v ktorú verí dnešná veda, je úplne nesprávna. Čím je vyvolaný tento stav gravitácie, ktorý ľudia popísali? Nastáva preto, že všetky životy a všetky látky, vrátane vzduchu a vody, ktoré sú na Zemi a v Troch ríšach – všetky veci, ktoré existujú v Troch ríšach – sú zložené z častíc všetkých odlišných úrovní v Troch ríšach a odlišné častice odlišných úrovní sú poprepájané. Toto prepojenie sa môže, keď je tam ťahová sila, roztiahnuť alebo sa pohybovať v Troch ríšach. Inými slovami, keď ho naťahujete, môže sa predĺžiť ako guma a keď ho uvoľníte, vráti sa to späť. To jest, existuje určitá základná, stabilná podoba existencie medzi časticami. Toto je dôvodom toho, že keď pohnete nejakým predmetom v tomto prostredí Zeme, vráti sa na zem. Samozrejme, nehovorím o presunutí nejakého kameňa na iné miesto, v tom prípade sa nevráti tam, kde pôvodne bol – toto nie je tá myšlienka. Povrch Zeme je hranicou jednej úrovne. Na tejto úrovni sa [veci] môžu pohybovať vodorovne, pretože sú všetky na rovnakej úrovni. Avšak keď sa niečo pohne k úrovni nad svojou úrovňou, bude to ťahané späť, pretože predmety na Zemi sú v ríši, v ktorej sa nachádzajú častice na tejto úrovni.

Premýšľajte o tom, všetci: Celé vesmírne telo je mimoriadne obrovské. Ľudia a Zem sú drobné dokonca i keď sú pozorované z vysokého miesta v Troch ríšach. Vyzerá to tak, že človek cestoval z New Yorku do Kanady, pričom v skutočnosti to v ich očiach vyzerá tak, že sa nepohol z miesta, pretože rozsah vášho pohybu je skutočne malý. Takže keď sa rakety a vesmírne lode vzlietnu k nebu, pokúšajú sa vytrhnúť z tohto prostredia, ktoré je zložené z častíc odlišných úrovní, ktoré vytvárajú Zem. Takže ľudia používajú rakety, aby zvýšili hnaciu silu, a tak ju pohli s veľkou energiou. Ako viete, v Troch ríšach existuje atmosféra. Vyzerá ako atmosféra, pričom v skutočnosti je vnútri nej prostredie zložené z nespočítateľných mikroskopických bytostí, ktorých úlohou je poskytnúť stabilitu pre existenciu ľudí tu. Len čo sa niečo vytrhne z tejto atmosféry, prepojenia medzi mnohými molekulami sú prerušené ťahom mocnej sily. Toto potom vytvorí určitú situáciu: Iba častice na okraji sú s tým ešte spojené, takže ťahová sila už viac nie je taká veľká. Inými slovami, hoci to už nie je viac v prostredí Zeme, stále je to ešte spojené so sférami iných častíc v Troch ríšach. Iba týmto spôsobom to tam môže byť stabilné – toto je dôvodom toho, prečo tam družica môže ostať. Samozrejme, rovnaké prepojenia existujú v predmetoch rovnakej hmotnosti ale rozličného objemu. Predmet, ktorý má malý objem ale vysokú hustotu, má rovnaké množstvo prepojení ako predmet, ktorý má veľký objem, takže sa zdá, akoby vážili rovnako. Ak by som šiel do podrobností, má to mnoho iných stránok. Čo som sa vám práve teraz pokúšal povedať je to, že gravitácia neexistuje. Skutočnou príčinou sú častice v tomto prostredí. Ich existencia v tomto prostredí je nutná a oni sú poprepájané.

Takže ako kultivujúci, prečo môže človek opustiť svoje telo a prečo sa môže vznášať? Je to presne preto, že sa zmenila hmota vášho tela, ktorá je vo vzťahu so Zemou a je zložená z častíc povrchovej hmoty. Prerušila svoje spojenie s časticami v tomto prostredí, takže už nepodliehate jeho súdržnej sile, už viac nepodliehate jeho obmedzujúcej a priťahujúcej sile. Takže sa môžete vznášať. Takže nech ste sa vykultivovali ku ktorejkoľvek ríši, zloženie vašej bytosti na mikroskopickej úrovni je pripojené k tej ríši. Keď sa vykultivujete k vyšším úrovniam, budete pripojení k vyšším úrovniam a prerušíte pripojenia k všetkým úrovniam, ktoré sú nižšie. Je tam tento vzťah. Prepojenie a otvorenie veľkého nebeského okruhu je prejavom na tejto úrovni. Avšak žiaci už dávno prešli touto úrovňou, ibaže sú zamknutí. Odteraz budú naši žiaci jeden po druhom prežívať v kultivácii rôzne stavy. Preto som vám o tom všetkým povedal. Dnes poviem iba toľkoto. Dúfam, že táto konferencia Fa pôjde ešte lepšie. (Potlesk)

Viem, že ste všetci pracovali veľmi tvrdo. Musíte pracovať a musíte študovať, máte svoj rodinný život a spoločenské aktivity, a súčasne sa musíte postarať o svoju rodinu, odviesť dobrú prácu v zamestnaní, a musíte dobre študovať Fa a dobre robiť cvičenia, a navyše, musíte objasňovať pravdu. Je to ťažké! Je to dosť ťažké, časovo aj finančne. Je to ťažké, takže sa ukáže vaša mocná cnosť; je to ťažké, a je to dobrá príležitosť, aby ste si ustanovili svoju mocnú cnosť. Pozoruhodné! Keďže ste kultivujúcimi, hoci je to ťažké, mali by ste sa činiť ešte lepšie. To je všetko, čo poviem. (Potlesk)

 


Vyučovanie Fa  na medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone, D.C.

(21. júla 2001)

 

Dobrý deň! Pracovali ste tvrdo!

Možno ste teraz zažili, aká je kultivácia ťažká. Pretože je ťažká, môže sa vaša kultivácia stretnúť s úspechom. Mnohí ľudia v histórii hľadali Dao – chceli sa kultivovať, dosiahnuť Dovŕšenie a dostať sa za ľudský kolobeh smrti a znovuzrodenia. Avšak bolo to veľmi ťažké. Rozhodne nie je žiaden spôsob, akým človek môže dosiahnuť Dovŕšenie, ak neprejde cez namáhavú kultiváciu, aby odstránil každý druh pripútanosti, ktorý si vyvinul medzi svetskými ľuďmi. Preto to, čo učeníci Dafa ukázali a čo boli schopní dosiahnuť v tomto súčasnom trápení, je pozoruhodné a opravdivo to dáva najavo, kto je kultivujúci. Je naozaj pozoruhodné, že v takom diabolskom prostredí obrovská väčšina učeníkov bola schopná vykročiť vpred, potvrdiť Fa a postúpiť k Dovŕšeniu.

Žiadna kultivačná cesta v histórii nebola taká veľkolepá ako je táto dnes, pretože žiadna kultivačná cesta v histórii nemohla opravdivo spasiť ľudí v takom veľkom meradle. V  historickom okamihu, v ktorom sme, to nie je iba záležitosť Majstra zachraňujúceho ľudí – ste v období, keď Fa napravuje celý vesmír. Všetci Bohovia sledujú, čo sa ukazuje vo svete v tomto okamihu. Mnohé proroctvá v ľudskom svete povedali, že keď ľudská spoločnosť dosiahne určitý bod v dejinách, dokonca aj Bohovia na nebesiach budú musieť byť obnovení a dokonca aj vesmírne telá budú musieť byť prebudované. Či sú to rozličné proroctvá v dejinách alebo rozličné príbehy, ktoré boli odovzdávané po svete – hovorili o historickom okamihu, v ktorom sú ľudia dnes. Takže inými slovami, nič z toho, čo sa deje v dnešnej ľudskej spoločnosti, nie je náhodné. My kultivujúci sme sa stretli presne s týmto okamihom v dejinách. V náprave Fa a v kultivácii, cesty, ktorými ste sa vydali, boli v zásade spravodlivé.

Počas procesu, v ktorom sa bytosti vo vesmíre odchýlili od Fa, bytosti už viac nevedia o existencii Fa alebo o skutočných požiadavkách Fa pre bytosti na rozličných úrovniach. Takže toto spôsobilo, že vnímajúce bytosti, keď stáli pred niečím takým významným ako je dnešná náprava Fa, sa neboli schopné správne vyrovnať so vzťahom k Fa, k učeníkom Dafa a ku mne. Staré sily, ktoré manipulujú vnímajúcimi bytosťami a ovplyvňujú nápravu Fa, sú v skutočnosti prekážkou pre nápravu Fa. Bytosti vo vesmíre sú nespočetné. Keď je tak veľa bytostí, premýšľajte o tom, ak by počas nápravy Fa mala každá bytosť prejaviť svoju nedobrú stránku, veľmi veľa bytostí by sa dopustilo obrovských hriechov proti Fa a museli by byť odstránené. Potom by vnímajúce bytosti nemohli byť spasené, správne? Nebola by potom náprava Fa márna? Preto som povedal, že som to obrátil a použil som usporiadania starých síl. Pretože zlé sily utekajú zhora dole, zasahujú do nápravy Fa, pričom nevynechajú ani jedinú úroveň. Je to koncentrovaný prejav vystupovania všetkých bytostí na rozličných úrovniach po ich degenerácii. Inými slovami, všetka degenerácia bytostí a všetky nedobré stavy, ktoré môžu bytosti prejaviť počas obdobia nápravy Fa, sa prejavujú koncentrovaným spôsobom v celom systéme starých síl, ktorý ovplyvňuje nápravu Fa. Usporiadali, že mnohé iné bytosti – vrstvy na vrstvách – nebudú mať dovolené zúčastniť sa nápravy Fa, aby zabránili narušeniu svojich plánov. Toto presne som chcel aj ja – nenechať tie vnímajúce bytosti priamo zhrešiť proti Fa, aby stále ešte mohli byť spasené. Mysleli si, že ich plán je dômyselný, avšak v skutočnosti to bolo pod mojou kontrolou. Tí, ktorí mali úlohu v tom systéme, sú presne tí vo vesmíre, ktorí by mali byť odstránení a sú tými najhoršími, najpríšernejšími bytosťami. Taktiež na rozličných úrovniach ukázali  koncentrovaným spôsobom najhoršie porozumenie a správanie sa. Počas nápravy Fa dnešné bytosti plne pôsobili na všetko, na čo pôsobiť mohli. Takže ich nedobré činy sú samé osebe presne tým, čo počas nápravy Fa naozaj musí byť odstránené. Avšak napriek skutočnosti, že bytosti starých síl ovplyvnili nápravu Fa a dokonca vykonali hrozné veci, boli im opätovne dávané príležitosti, a iba keď sa stali úplne nespasiteľnými, rozhodlo sa o ich úplnom odstránení. Takže tie ďalšie bytosti na rozličných úrovniach, ktoré sa nezúčastnili zasahovania do nápravy Fa, môžu byť spasené – nech sa počas priebehu dejín stali akokoľvek nedobrými – keďže sa nezúčastnili nápravy Fa a nespravili škodu. Týchto bytostí je veľká väčšina.

Od začiatku som vedel, že staré sily budú do tohto zasahovať. Veci vyzerajú akoby nemali poriadok, ale v skutočnosti sú veľmi dobre usporiadané. Všetky trápenia a skúšky, ktorými prešli naši žiaci v tomto svete, sú presne usporiadania tých starých síl. Trápenia, ktoré žiaci vydržali, nie sú spôsobené iba ich vlastnou karmou, a ešte menej sú to prekážky, ktoré ľudské bytosti spôsobili pre Dafa – ľudia nemajú schopnosť to spraviť. Svetský človek je voči praktizujúcim veľmi slabý. Trápenia pre dnešných ľudí boli v skutočnosti zostavené týmto systémom starých síl na rôznych úrovniach a ľudia boli kontrolovaní starými silami na rôznych úrovniach. Preto sa stali takými násilnými, preto sa odvažujú robiť veci praktizujúcim a preto sa odvažujú byť neúctiví k Dafa. Toto potom odráža jednu otázku. S výnimkou tých zlých, je mnoho ľudí v tomto svete, ktorí sú nevinní a ktorí boli oklamaní náporom ohováračskej propagandy. Keď je myseľ človeka hodnotená princípmi Fa vesmíru, ak jeho myseľ obsahuje negatívne myšlienky o Dafa, bude odstránený, keď sa skončí skúška Dafa a učeníkov Dafa. Premýšľajte o tom – nie je tento človek v nebezpečenstve? Je to preto, že on priamo odporuje tomuto Fa. Aby využili toto obdobie dejín a vytvorili mimoriadne zlú situáciu v prostredí tohto sveta, použili staré sily všetky druhy metód a zapečatili všetky médiá vnútri aj mimo Číny, ktoré by mohli odhaliť pravdu. Pri prenasledovaní učeníkov Dafa, využila strana všetky svoje skúsenosti z rôznych minulých hnutí a bojov, spolu s prostriedkami zla všetkých dôb a všetkých krajín. Zároveň použila zlé veci, chytráctvo a zradu, ktoré sa vytvorili v čínskom intelekte za posledných pár tisíc rokov. Prostriedky, ktoré si osvojila, sú mimoriadne zlovestné. Preto boli na začiatku útlaku mnohí ľudia vo svete oklamaní lžami. Ako praktizujúci nápravy Fa sa nemôžeme prizerať, ako sú tie nevinné bytosti takto klamané, aby spáchali hriechy a následne zničené. Pretože len čo táto záležitosť skončí, začne sa nová etapa ľudskej histórie a mnohé nedobré bytosti budú vyplienené. Nech je tento vesmír akokoľvek rozľahlý, bol vytvorený týmto Fa vesmíru, a bytosti na každej úrovni [majú] vyhovovať princípom Fa na každej úrovni vesmíru. Dokonca aj pôvody všetkých najzákladnejších látok boli všetky stvorené týmto Fa. Ak je bytosť proti Fa, ktorý vytvára všetky bytosti vo vesmíre, kam pôjde? Nebude odstránená? Počas tohto obdobia učeníci Dafa skutočne zachránili mnoho ľudí vo svete, počas toho ako objasňovali pravdu pri potvrdzovaní Fa. V tejto ťažkej situácii, v ktorej sú sami prenasledovaní, učeníci stále ešte dokázali objasňovať pravdu a zachraňovať vnímajúce bytosti. Nie je to veľké milosrdenstvo? Ako učeník Dafa by ste mali prejavovať milosrdenstvo k všetkým vnímajúcim bytostiam nech ste v akejkoľvek situácii. Keď sa na to pozrieme z iného pohľadu, skutočnosť, že učeníci Dafa stále zachraňujú vnímajúce bytosti i keď sú v takomto prostredí útlaku, dokazuje ešte jasnejšie veľkosť učeníkov Dafa.

Objasňovanie pravdy nie je jednoduchá záležitosť – nie je to iba záležitosť odhaľovania zla. Keď objasňujeme pravdu, zachraňujeme vnímajúce bytosti a v rovnakom čase to zahŕňa záležitosť vášho vlastného zlepšenia sa a vášho odstraňovania pripútaností počas vašej kultivácie a záležitosť toho, že učeníci Dafa sú zodpovední voči Fa vo svojej kultivácii, ako aj otázky toho, ako naplníte a obohatíte váš raj pri vašom konečnom Dovŕšení. Ak sa v budúcnosti stanete veľkou osvietenou bytosťou, ktorá dosiahla Dovŕšenie, nemôže to byť tak, že vo vašej dimenzii a v oblasti vášho vlastného raja nebudú žiadne bytosti. Takže počas svojej kultivácie musíte pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí preukázať svoje milosrdenstvo a obohatiť a naplniť svoj vlastný raj. Počas nápravy Fa, zatiaľ čo odstraňujem pôsobenie starých síl na nápravu Fa, tiež pre vás robím usporiadania. Veci vyzerajú byť zlé a chaotické, pričom v skutočnosti sú všetky veľmi dobre usporiadané. Staré sily spravili dobre usporiadané plány, avšak aj ja som spravil veci poriadne. Nech k tomu pristupujete z akéhokoľvek uhla, pre všetky tieto problémy existuje definitívne riešenie. Počas tohto obdobia [by sme sa mali zamerať na to] ako môžeme využiť túto príležitosť, aby sme naozaj ukázali výnimočnosť a veľkú mocnú cnosť kultivujúceho. Je to aj vzácna príležitosť. Keďže staré zlé sily nám neústupne dávajú príležitosť, aby sme ich odstránili, dobre ju využite. V dejinách sa to nikdy predtým nestalo, ťažko ju získať.

Pre praktizujúceho, ktorý je v prostredí bez zlého poľa, je naozaj ľahké povedať, že sa dokáže vzdať života a smrti – ako keď hovoríte o vzdaní sa života a smrti v spravodlivom poli, aké tu máme dnes – keďže tu nie je vôbec žiaden tlak. Avšak je to iná vec, ak v zlom prostredí, v prostredí plnom zlých elementov, potvrdzujete Fa a odvážite sa vykročiť vpred, aby ste odhalili zlo. Potom, hoci toto prostredie je veľmi zlé – premýšľajte o tom, všetci – nie je vzácne a ťažko získateľné? Je skutočne vzácne a ťažko získateľné . Po tomto období nebudú žiadne príležitosti ako táto. Iba preto, že ste učeníkmi Dafa, môžete sa stretnúť s takouto príležitosťou. V minulosti sa nič podobného v bežnej kultivácii alebo v individuálnej kultivácii nestalo. Samozrejme, keď sa pozrieme na dejiny, Ježiš a Šákjamúni sa tiež stretli s obrovskými trápeniami. Trápenia, ktoré na nich boli vtedy namierené, boli tiež dosť kruté, historicky povedané. Avšak nikto predtým nepoužil moderné masovokomunikačné médiá aké máme dnes na šírenie tohto druhu zla takým zdrvujúcim spôsobom, v oblasti tak veľkej ako celý svet. Rozsah zla bol taký obrovský, že keď to 20. júla 1999 začalo, bolo to akoby sa nebesá rúcali. Okrem učeníkov Dafa iba zopár ľudí mimo Číny vedelo, čo je Falun Gong, a všetky vlády a médiá po celom svete počúvali nepodloženú propagandu z čínskych médií. Ľudia počúvali lživú čínsku propagandu a verili jej, a tak mali z nás nedobrý dojem. Prečo teda cítite, že dnešné prostredie sa stalo ľahším? Je to preto, že pri vašom objasňovaní pravdy ste objasnili pravdu o prenasledovaní voči nám ľuďom vo svete, médiám a vládam vo svete. Je to tiež preto, že v bežnej ľudskej spoločnosti bola vaša láskavosť a milosrdenstvo ako aj vaše spravodlivé konanie ako učeníkov Dafa potvrdené ľuďmi vo svete, a bolo potvrdené Bohmi, čo umožnilo, že dnes máme toto prostredie. Pozoruhodné – naozaj pozoruhodné. Odolali ste ohováračskej propagande z propagandistickej mašinérie celého národa a obrovskej vlády – vlády, ktorá je riadená tými najdarebáckejšími a najhoršími ľuďmi. Každý učeník Dafa, ktorý dokázal udržať krok s pokrokom Dafa, vykonal to, čo mal vykonať. Naproti tomu, ako by mohli byť tí ľudia, ktorí nevyšli zo svojich domov, no stále si ešte o sebe myslia, že sa kultivujú, považovaní za kultivujúcich? Samozrejme, ľudské myšlienky sa v bežnej ľudskej spoločnosti prejavujú rozličnými spôsobmi. Keď niekto, kto sa naučil Dafa, išiel nadol po nesprávnej ceste, je to preto, že má pripútanosti, ktorých sa nebol schopný vzdať. Tieto pripútanosti budú určite ovládané a využívané zlými bytosťami. Zlé bytosti špeciálne vyhľadajú vaše myšlienky, ktoré obsahujú pripútanosti, aby ich zosilnili a dosiahli svoj cieľ prevzatia kontroly [nad vami]. Potom čo sú použití démonmi, títo ľudia sa „osvietia“ na ceste zla, avšak stále si myslia, že majú pravdu a hľadajú vo Fa výhovorky vytrhávaním vecí z kontextu, aby sa hájili.

Keď sa teraz pozrieme na celkovú situáciu nápravy Fa, zmena, ktorou prešlo celé vesmírne telo, je obrovská. Kolosálne nové vesmírne telo je neporovnateľne obrovské a nádhernejšie ako kedykoľvek predtým. Uskutočňuje sa najposlednejšia etapa nápravy Fa. Pretože systém vesmírneho tela je neuveriteľne kolosálny – je nepredstaviteľne obrovský – dokonca takýto obrovský systém je vytvorený z desiatok miliónov takýchto gigantických systémov. Takže použitím bežného ľudského jazyka už viac nemám spôsob, ako vám povedať o tejto štruktúre – dosiahlo to bod nepopísateľnosti. Toto je pravda, avšak nepodceňujte sa. Možno budúce Dovŕšenie, ktoré vás očakáva, bude naozaj skvelou ríšou. (Potlesk)

Objasňovanie pravdy je niečo, čo každý z vás učeníkov Dafa musí robiť. Hovorím vám to znova. Každý, kto sa pre seba hľadá výhovorky a kto nikdy nevykročil vpred, nemá pravdu. Čo sa týka toho, koľko bude ešte toto trápenie trvať, nemyslím si, že by ste o tejto veci mali veľa premýšľať. A nemyslite ani na to, či môžete dosiahnuť Dovŕšenie, pretože akákoľvek túžba, ktorú máte, sa môže stať pripútanosťou a môže byť použitá zlom. Len čo sa objaví taká myšlienka, zlo vám môže vyčarovať falošný obraz, a toto potom spôsobí rušivé zasahovanie. Vážte si súčasnú dobu a čo najlepšie ju využite – táto doba je určená pre učeníkov. Zatiaľ čo sa kultivujete, zatiaľ čo prebieha náprava Fa, zatiaľ čo postupujete k Dovŕšeniu, musíte aj zachraňovať vnímajúce bytosti a vytvárať všetko pre budúcnosť. Všetko, čo učeníci Dafa dnes robia, je mimoriadne dôležité, a spravodlivá cesta, ktorou sa vydali, sa môže stať referenciou pre bytosti v budúcnosti. Zároveň v ľudskej spoločnosti položili základňu pre budúci spôsob existencie ľudstva. Viete, to, čo je predstavené na našej webstránke PureInsight, sú nové koncepty budúceho ľudstva, a reprezentuje to budúce myslenie a správne názory nového ľudstva, spolu so stavom, milosrdenstvom, láskavosťou, čistotou, spravodlivosťou a veľkou znášanlivosťou preukazovanou učeníkmi Dafa počas obdobia nápravy Fa, a pomáha to formovať budúcu spoločnosť. Okrem učeníkov Dafa, ktorí prechádzajú procesom kultivácie v súčasnom období, budú tu aj budúci ľudia, ktorí získajú Fa v nastávajúcom čase – táto vec sa uskutočňuje v dvoch etapách. Pôvodné usporiadanie starých síl bolo také, že bude celkovo dvadsať rokov, rozdelených na obdobie nápravy Fa a na obdobie, v ktorom Fa napraví ľudský svet. Počas prvých desiatich rokov by Majster robil nápravu Fa a učeníci by sa kultivovali počas obdobia nápravy Fa. Počas ďalších desiatich rokov by budúci ľudia získali Fa. Potom by to vstúpilo do novej éry a v tom čase by začala nová budúcnosť. Avšak ja som to prezradil, pretože veci sa zmenili, hoci nie veľmi. Nebuďte z toho príliš šťastní. Obzvlášť tí z vás, ktorí sa nečinili dobre, by mali vedieť, že čas tlačí. Nemyslite na nič iné. Vo všetkom, čo robíme, musíme byť zodpovední voči budúcnosti. Zároveň, počas nášho objasňovania pravdy, boli budúci ľudia naozaj spasení, obzvlášť ľudia mimo Číny. Tým, že preukázali voči Dafa porozumenie a podporu, položili vynikajúcu základňu pre svoje získanie Fa a vstup do budúcej ľudskej spoločnosti.

Ľudia neprišli na tento ľudský svet bez príčiny, pretože v tomto prostredí na Zemi nikdy nebolo také ľudstvo, ako je to dnešné. Ako viete, často hovorím o mimozemšťanoch. Prečo hovorím o mimozemšťanoch? Pretože oni boli v skutočnosti ľuďmi v tomto prostredí na Zemi. Počas rozličných období dejín a dokonca v ešte vzdialenejšej histórii tu boli oprávnenými obyvateľmi. Nezáleží na tom, koľkokrát bola Zem nahradená, v každom období boli bytosti na Zemi odlišné tvarom a výzorom – rozdiely medzi nimi boli obrovské. Avšak všetci z nich boli oprávnenými obyvateľmi tohto miesta. Takže prečo vzalo ľudstvo v tomto období na seba tento výzor? Je to preto, že ako viete, mal sa tu vyučovať Fa vesmíru, takže vo vzdialenom historickom čase boli položené všetky základy pre budúce šírenie Dafa. Veci, ktoré vyzerajú ako zvieratá, by nemali dovolené prísť počúvať Fa – to by bola urážka Dafa. Takže Bohovia stvorili dnešných ľudí na svoj vlastný obraz. Ľudia v západných náboženstvách vedia, že Jehova stvoril ľudí na svoj obraz; ľudia na Východe vedia, že Nü Wa stvorila ľudí na svoj obraz. A boli ďalší Bohovia, ktorí stvorili ďalších ľudí. Keby boli v minulosti v zemskom prostredí stvorené také bytosti, ktoré by vyzerali ako Bohovia, bola by to urážka Bohov, najväčší prejav neúcty k Bohom. Takže stvorenie ľudí tu na obraz Bohov bolo zakázané. Hoci dnešní ľudia boli stvorení na obraz Boží, Bohovia odmietajú uvažovať o ľuďoch ako o tom istom druhu [bytostí] ako sú oni, pretože spôsob, akým žijú ľudia, je úplne odlišný od Bohov. Iba ľudský vonkajší výzor je podobný ako majú Bohovia. Nekončí to pri tomto. Prečo bola čínska kultúra a civilizácia počas dejín taká odlišná od tých na iných miestach? Krajiny vo všetkých iných oblastiach majú koncept štátu a vo všetkých ostatných oblastiach sa ich národní vodcovia nazývali králi. Iba v čínskych dejinách nebola taká vec ako štát – namiesto toho prebrala podobu dynastií. Historicky povedané, čínski cisári boli veľmi odlišní od kráľov v iných štátoch. Pravdou je, že zatiaľ čo boli kladené  základy týchto kultúr, neustále boli vytvárané predurčené vzťahy s vesmírnymi bytosťami. V každom období dejín prišli bytosti z odlišných rajov do čínskej zeme vytvoriť svoj predurčený vzťah a všetky z nich zastupovali svoj vlastný vesmírny systém. Žiaci Dafa nie sú výnimkou, tí tiež pochádzajú z odlišných vesmírnych systémov. Ich prevtelenia na odlišných úrovniach boli ich cestami života na tých odlišných úrovniach. Koniec koncov pochádzajú zo vzdialených kozmických tiel. Viete, že „cisár dynastie má dvoranov tej dynastie“ – to hovoria ľudia. Je viac podobných prísloví ako „cisár dynastie má dvoranov tej dynastie“ sú aj „vladár dynastie má ľudí tej dynastie“, „kultúru dynastie“, „odev dynastie...“ Keď sa v minulosti zmenila dynastia, okamžite sa tiež zmenila kultúra a zmeny v odeve boli tiež značné – všetko toto bolo prinesené bytosťami z odlišných úrovní. Preto v Číne, kultúra, alebo jej jedlo, jej obydlia, jej oblečenie, jej spôsob života... každá stránka kultúry bola veľmi odlišná od tej druhých oblastí. Toto bolo spôsobené hromadením kultúr prinesených ľudstvu bytosťami z mnohých, premnohých odlišných systémov. Takto po čase počet ľudí prerástol kapacitu tejto čínskej krajiny, takže potom ako bol ustanovený predurčený vzťah, ľudia sa vo svojich ďalších životoch prevtelili do iných oblastí.

Povedal som, že žiadna krajina v tomto svete neexistuje náhodou – všetky majú význam a účel. V skutočnosti všetci ľudia čakajú na Fa. Mnohí žiaci to cítili; menovite, keď niektorí ľudia čítajú Fa, hovoria: „Toto som hľadal celý svoj život,” alebo „Toto je presne to, čo som hľadal.“ Prečo nemôžu iné vnímajúce bytosti získať Fa okamžite v súčasnej etape? Je to preto, že boli v tomto ohľade zablokované. Dôvodom prečo nemôžu vstúpiť teraz je to, že len čo vstúpia, ich vlastná karma a všetky druhy komplikovaných elementov, ktoré si vytvorili v spoločnosti – ich záporná stránka – by nasledovala tiež, a to by zvýšilo zložitosť nápravy Fa v jej prvej etape. Takže nemôžeme teraz nechať týchto ľudí prísť. Avšak musíte robiť nápravu Fa a objasňovať pravdu, pretože v procese, keď to robíte, ak niekto robil cvičenia alebo sa učil Fa – hoci nie do hĺbky – už si položil základňu pre svoje získanie Fa v budúcnosti. Preto to musíte robiť. Inými slovami, hovorím vám, že mnohé situácie nie sú bez príčiny. Všetko vo svete prišlo pre tento Dafa, bolo sformované pre Dafa a bolo vytvorené pre Dafa. Tie mnohé princípy Fa a mnohé opravdivé tajomstvá, ktoré som vám povedal, neboli predtým známe ani Bohom. Dokonca aj keď oni počuli tie veci, zasiahlo ich to ako náhle porozumenie. Ich ríše obmedzujú ich chápanie vyšších úrovní a vzdialenejších historických období, pretože nech sa [bytosť] vykultivuje akokoľvek vysoko, tak vysoké budú princípy, ku ktorým sa osvieti a taká vysoká bude pravda vesmíru, ku ktorej sa osvieti. Takže v dnešnom svete musíme byť zodpovední za druhé vnímajúce bytosti, musíme byť zodpovední za to, že ďalšie vnímajúce bytosti v budúcnosti získajú Fa a musíme pre ďalšie vnímajúce bytosti položiť základňu, aby získali v budúcnosti Fa, pretože to dosť pravdepodobne môžu byť práve bytosti z vášho systému. Aby sa v Číne šíril Fa a nedovolilo sa priemerným osobám počúvať Fa, zhromaždili sa mnohí, mnohí králi z odlišných rajov a bytosti z veľmi vysokých úrovní – z ktorých na mnohých som dozeral počas dejín – aby sa prevtelili do čínskej krajiny. Samozrejme, čo sa týka získania Fa dnes, s každým sa zaobchádza rovnako, či na nich bolo dozerané alebo nie. Takže máme dokonca ešte väčší dôvod, aby sme spasili ľudí tam. Uprostred drvivej, krutej propagandy, to, čo tí ľudia spáchali, už viac nie sú bežné hriechy. Niektorí z nich sú určení na zničenie – bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, a bez ohľadu na to, aký majú predurčený vzťah alebo aké vysoké boli ich úrovne. Nie je to naozaj škoda, keď sa toto stane bytosti? Nie je nič, čo môžeme spraviť. Nie je to tak, že Majster nie je milosrdný. Je to preto, že počas nápravy Fa si všetky bytosti na rozličných úrovniach určujú svoje nové pozície – nie je to otázka milosrdnosti, ani otázka spasenia ľudí. Tam, kde je xinxing bytosti, tam bude umiestnená – toto je štandard, toto je princíp Fa a toto je niečo ustanovené pre budúcnosť a nemožno to svojvoľne porušiť alebo prestúpiť.

 Všetko, čo učeníci Dafa mimo Číny spravili a ukázali pri objasňovaní pravdy, nie je menej pozoruhodné, je to veľkolepý čin. Ohľadom kultivačných úrovní a postupu k Dovŕšeniu nie je rozdiel medzi vami a žiakmi v Číne. Bolo pre vás naplánované získať Fa tu a bolo pre vás naplánované kultivovať sa tu. Mnohí učeníci sú vysoko vzdelaní a prevažná väčšina učeníkov mimo Číny má vyššie tituly. Prečo je to tak? Je to presne preto, aby sa v tomto rozhodujúcom čase naplno využilo to, čo ste sa naučili medzi svetskými ľuďmi a v čom ste dobrí, aby ste potvrdili Fa použitím zručností svetských ľudí, ktoré Dafa v minulosti vytvoril pre ľudí v tomto svete. V praxi ste to urobili veľmi dobre. Súdiac z článkov na webstránke Minghui a z článkov učeníkov Dafa na webstránke Xinsheng[2] a v iných médiách, povedal by som, že niektoré články, ktoré ste napísali, sú majstrovské diela – sú dobre odôvodnené, ich myšlienky sú podložené, preukazujú jasné myslenie a ich logika je silná. Naozaj šokovali a zastrašili zlo a ich úroveň je vysoká. Keď sú tie médiá šíriace lži v Číne merané štandardom, ktorý my máme teraz, povedal by som, že sú k ničomu. Jeden žiak povedal: „Nie je žiaden schopný muž na cisárskom dvore.”[3] Myslím, že je to pravda. Kto by ešte chcel naozaj pracovať na pomáhaní zlu, aby klamalo, ohováralo nás a falošne nás obviňovalo ničomným spôsobom? Ako učeníci Dafa, naše [činy] plne odrážajú to, čo by sme mali robiť – toto je vaša zodpovednosť, toto je to, čo by učeníci Dafa mali robiť počas obdobia nápravy Fa, a vy ste to robili výnimočne dobre. Zatiaľ čo trpeli súžením a znášali muky prenasledovania, žiaci v Číne informovali vnímajúce bytosti o pravde, čím ukázali veľkolepé činy veľkých osvietených bytostí predtým ako sú zrodené. Niekedy keď čítam webstránku PureInsight, cítim, že nové bytosti a nové ľudstvo už naozaj začalo teraz, pretože vaše pochopenie sa už dokázalo zosúladiť s pochopeniami nového historického obdobia a  s pochopeniami najspravodlivejších bytostí. Učeníci Dafa ustanovujú pre ľudstvo základňu pre budúcnosť.

V prenasledovaní učeníkov Dafa je veľmi diabolský činiteľ. Menovite, staré sily sa nemôžu vyrovnať so skutočnosťou, že niektorí žiaci dosiahnu Dovŕšenie a stanú sa učeníkmi nápravy Fa. Myslia si, že títo študenti to získali príliš ľahko, pretože dokonca ani oni nemôžu byť učeníkmi nápravy Fa. Kvôli tejto príčine manipulujú zlom a vyžívajú podlých ľudí, aby bili našich žiakov – naliehajú na ich bití až do bodu, keď povedia: „Prestanem praktizovať.“ Nie je to diabolské? Mohol by byť Boh takýto? Vesmír je napravovaný pomocou Fa a počet bytostí odstránených na každej úrovni je dosť veľký. Ako to vidím ja, počet kultivujúcich, ktorí dosiahnu Dovŕšenie, zďaleka nie je dostatočný. Pôvodne som plánoval mať aspoň päťdesiat miliónov – nikdy predtým som vám to nepovedal. (Potlesk) Teraz ešte nemáme dosť. Ale máme už pekne veľké číslo. Nech je to čokoľvek, ako kultivujúci by ste nemali byť príliš šťastní kvôli ničomu, čo počujete. Možno to, čo Majster práve povedal, je samé osebe pre vás skúškou. Vzdajte sa akejkoľvek pripútanosti, ktorú možno máte, a nemyslite na [tie] veci. Jednoducho robte všetko, čo by učeník Dafa mal robiť, a všetko je v tom zahrnuté. Hoci zlo vyzerá byť ohromne kruté, teraz už vyčerpalo svoje triky a môže iba pokračovať v stupňovaní nálepiek, ktorými označuje našu prax a pokračovať v používaní médií na vymýšľanie vecí; so svojou chorou mysľou pokračuje v nútení žiakov písať takzvané „prehlásenia o ľútosti“ a podpísať jeho veci. Veľmi dobre vie, že je to všetko falošné a nemôže to zmeniť ľudské srdcia, takže prečo tak napriek všetkému koná? Prečo vás núti, aby ste podpísali ten papier? Prečo vás núti, aby ste povedali „prestanem praktizovať“ predtým ako vás prepustia? Jeden človek povie: „Budem pokračovať v praktizovaní,” a oni naňho uvalia trest; druhý povie: „Prestanem praktizovať,“ a len kvôli tomu ho oslobodia. Rozdiel medzi tým je neuveriteľný, nie? Je to normálne? Nie je. Nie je to očividné? Jednoducho vás chcú prinútiť, aby ste spadli, jednoducho chcú, aby ste povedali tie slová. Len čo sú tie slová povedané, aj keď nie sú z vášho srdca, vytvorí to škvrnu. Pre učeníka nápravy Fa je to hanba. Navyše, ak ste spravili veci, ktoré uškodili Dafa a nie ste schopný to všetko skutočne napraviť neskôr počas nápravy Fa a nahradiť straty, ktoré ste priniesli Dafa, bude to naozaj vážne. Jedna myšlienka môže určiť, či cez to prejdete. To, či môžete vykročiť vpred, aby ste potvrdili Fa, je skúška, ktorou nemožno prejsť iba nasledovaním hybnej sily davu. Niektorí ľudia si mysleli, že počkajú na Námestí nebeského pokoja a kalkulovali „ak každý vykročí napred, potom vykročím.“ Ak nevidia, že by mnoho praktizujúcich vykračovalo napred, zakrúžia okolo a vrátia sa naspäť. Je to preto, že keď každý vykročí, je to tá hybná sila, ktorá vás vynesie – nevykračujete vpred ako výsledok zanechania pripútanosti k životu a smrti z vášho vnútra. Kultivácia je individuálna záležitosť a nasledovaním davu to nepôjde. Zlepšenie každej osoby musí byť pevné. Samozrejme, naši žiaci mimo Číny nemusia ísť všetci na Námestie nebeského pokoja. Ak by ste tam všetci išli, nikto by nerobil veci nápravy Fa mimo Číny. Toto všetko bolo usporiadané v histórii.

Ste jedno telo, práve tak ako Majstrov gong – samozrejme vy a gong nie ste rovnaká vec, to dávam len ako príklad. Je to ako môj gong, ktorý robí v rovnakom čase odlišné veci – niečo z neho nepretržite preráža cez nezmerný vesmír s velikánskom silou do mikrokozmu, k tomu čo je vyššie a širšie. Keď tá sila napravuje kolosálnu nebeskú klenbu, je taká obrovská a jej rýchlosť je taká vysoká, že presahuje všetky časy. Niečo z neho, po tomto prerážaní, odstraňuje hriešnu karmu bytostí na odlišných úrovniach a vyrovnáva všetky popretkávané vzťahy medzi bytosťami na odlišných úrovniach. Niečo z neho prispôsobuje bytosti a niečo z neho mení pozície bytostí. Robí odlišné veci dokonca na najmikroskopickejších úrovniach bytostí, na každej úrovni. Niečo z neho robí veci na nízkych úrovniach, niečo z neho chráni žiakov a niečo z neho odstraňuje zlo – každá stránka môjho gongu robí tieto veci. Inými slovami, jedno telo nerobí nevyhnutne jednu vec. Avšak bez ohľadu na to, čo robíte, musíte byť hodní mena učeník Dafa.

Dnes poviem len toľkoto. Vaša výmena skúseností a pochopení je tiež dôležitá. Za akýchkoľvek okolností, v akomkoľvek období a bez ohľadu na to, akí ste zaneprázdnení vašou prácou, nemôžete opustiť vaše štúdium Fa. Toto je základná záruka, že budete pokračovať v zlepšovaní sa a dosiahnete Dovŕšenie. Nemôžete robiť prácu Dafa bez študovania Fa, lebo by to bolo akoby svetská osoba robila prácu Dafa. Majú to byť učeníci Dafa, ktorí robia prácu Dafa – toto sa vyžaduje od vás všetkých. Ak svetskí ľudia pomôžu s prácou Dafa, je to samozrejme dobrá vec, avšak ja hovorím o učeníkoch Dafa. Musíte byť učeníkmi Dafa robiacimi prácu Dafa, pretože vaše Dovŕšenie je na prvom mieste. Práve teraz je vaše Dovŕšenie prvoradé a najdôležitejšie. Samozrejme, to že ste zodpovední Dafa a zachraňujete vnímajúce bytosti, je časťou vášho Dovŕšenia. Poviem vám toto: Všetci hovoríte, že Majster zachraňuje vnímajúce bytosti, avšak keď vy všetci dosiahnete Dovŕšenie a obzriete sa späť, uvidíte vnímajúce bytosti, ktoré ste vtedy spasili. Keď objasňujete pravdu, zachraňujete vnímajúce bytosti.

Toto je všetko, čo poviem. Teraz môžete pokračovať v konferencii.[1] Poznámka prekladateľa: V Číne je slovo "história" používané v širšom rozsahu a môže sa odkazovať na minulosť, súčasnosť, alebo budúcnosť.

[2] Xinsheng – čínska webstránka spravovaná praktizujúcimi Dafa, ktorá je určená pre širokú verejnosť. Jej meno možno preložiť ako "Nový Život" alebo "Nová Existencia."

[3] Starodávne čínske úslovie o určitom stave vlády.