Riadenie plavby

 

 

 

 

 

Li  Hongzhi

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Západnom USA.. 2

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Great Lakes v Severnej Amerike. 7

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Kanade 2001. 17

Vyučovanie Fa  na medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone, D.C. 22

 

 

 

 

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Západnom USA

(21. október 2000, San Francisco)

 

 

Bol to dlhý čas! (Potlesk)

V poriadku, prestaňte už tlieskať a počúvajte svojho učiteľa.

Keď sa akýkoľvek život v tomto vesmíre osvietil k jeho Fa,  k jeho princípom Fa, alebo k jeho Stavu Dosiahnutia – bez ohľadu na to na akej úrovni– musí prejsť cez skutočne vážnu skúšku. Toto určí, či to k čomu sa osvietil si môže udržať základ v tomto vesmíre, a ustanoví to jeho mocnú cnosť. Preto sa všetky bytosti stretnú vo svojej kultivácii s druhom situácie, ktorú prežívame dnes. Ako viete, keď bol Šakjamúni v tomto svete, keď bol Ježiš v tomto svete, a keď iné poctivé náboženstvá a spravodlivé učenia boli poskytnuté tomuto svetu, všetky sa dostali do niečoho podobného tomuto a podstúpili tento druh skúšky. Toto je zákon vesmíru. Ale čo sa týka nášho Dafa, dovoľte mi povedať vám, že nik nie je hoden skúšať Ho. Keďže všetky životy – a toto zahŕňa každú bytosť vo vesmíre – sú stvorené, vyrobené, a vytvarované Ním, nik nie je hoden skúšať Ho. (Potlesk)

Prečo sa potom stretávame s týmito vecami? Ako viete, Li Hongzhi robí túto akciu v bežnej ľudskej forme, s ľudským telom, použitím najnižšej formy jazyka medzi životmi vo vesmíre – ľudského jazyka, tohto najzjednodušujúceho ľudského jazyka dneška – a použitím najnižšej formy kultivácie, qigongu. Toto ponechalo všetky bytosti vo vesmíre nevšímavými. Aby sa ohodnotila a určila pozícia xinxingu každej vnímajúcej bytosti vo vesmíre a aby sa preusporiadali, bolo nutné, aby sa odhalila skutočná xinxingová úroveň každého jedinca. Takže nemali dovolené vedieť pravdu. Žiadna bytosť v celom vesmíre nepozná pravdu. Považujú ma za kultivujúceho, a tak sa odvážili spraviť to čo spravili. Ako som vám povedal predtým, žiadna vnímajúca bytosť nevedela o Fa vesmíru. A preto si myslia, že ustanovujem systém vecí, ku ktorému som sa osvietil – pričom ja v skutočnosti robím nápravu Fa – s jediným rozdielom, že je to výnimočne čisté a spravodlivé, a na mimoriadne vysokej úrovni. Z ich pohľadu, je to všetko. Preto sa odvážili priniesť nám dnes túto pohromu. Inými slovami, vyšší Stav Dosiahnutia a Fa takto ohromný si vyžaduje skúšku takto masívnu. Avšak na druhej strane, ak by to nebolo dovolené stať sa, nebolo by sa to stalo. Mojím zámerom bolo zužitkovať všetky veci, ktoré naplánovali, aby som videl ich xinxing v ich činoch. Oni to pripravili dávno, dávno predtým. Ľudská história je cyklická. Neuvedomili si, že sa šíri takýto ohromný Fa – niečo výnimočné. Ľudstvo posledného cyklu podstúpilo proces podobný tomuto ako skúšobný chod, a zašlo ešte ďalej ako dnešné ľudstvo. Znečistenie prostredia napokon spôsobilo znetvorenie ľudí a ich konečné zničenie. Toto je to, čo sa stalo poslednému ľudstvu. Čo sa stalo naposledy sa teraz opakuje, avšak tentoraz je to skutočná náprava Fa. Inými slovami, toto bolo naplánované pred vekmi. Ustanovili systém, aby sa vyhli odchýleniu a zaručili, že dnes nič nepôjde v tejto veci nesprávne. Podľa ich myslenia, veci ktoré sa stávajú a odhaľujú dnes boli naplánované nimi. Nič v procese nebolo náhodné, hoci veci vyzerajú náhodne medzi svetskými ľuďmi a prejavujú sa medzi svetskými ľuďmi výlučne ľudským spôsobom. Takže tie boli skutočne naplánované nimi. Ich slovami, jeden boh by bol viac ako postačujúci na vykonanie opatrení, aby nič nešlo nesprávne so žiadnou bytosťou na celej zemi. Bezpočet bohov – tak veľa bohov – toto sleduje. Ako by tam mohli byť akékoľvek nehody? Nič v procese by nemohlo ísť nesprávne. Avšak toto je iba opatrenie, ktoré som spomínal skoršie, bohov starého vesmíru. Neodvažujú sa zničiť žiadnu z týchto vecí, pretože oni tiež vidia problémy, ktorým bude vesmír čeliť, a vedia že robím túto akciu. Ale oni, takisto, nevedia kto som ja. Takže naplánovali to čo chceli. Rozumiete? (Potlesk) Ich zrejmým účelom bolo umožniť nášmu Fa ustanoviť si svoju mocnú cnosť, a umožniť Fa aby bol naozaj rešpektovaný bytosťami v celom vesmíre pre svoju mocnú cnosť. Na povrchu, toto bolo účelom ich naplánovania tohto všetkého. Ale toto sa namiesto toho stalo prekážkou pre nápravu Fa. Vedel som, že to budú zaručene robiť týmto spôsobom, takže som využil príležitosť na preskúmanie ich xinxingu vo všetkom čo naplánovali a na ich príslušné preusporiadanie. V priebehu vašej kultivácie by mal každý jeden z vás správne rozumieť vzťahu medzi vašou vlastnou kultiváciou a nápravou Fa. Ako by ste sa mali pozerať na skúšky a utrpenia, ktoré prežívate? Môžem vám povedať, že ak človek nemá tak veľa karmy, určite nebude mať utrpenia také tvrdé. Mali by ste jasne rozlišovať sebakultiváciu od útokov zla na Fa. Všetky opatrenia, ktoré zasahovali do Dafa, ktoré sa pokúšali násilne niečo uložiť na mňa alebo na Fa, sú absolútne neprijateľné. Takže majú  byť zodpovední za všetko čo spravili. Čím je to nejako odlišné od prenasledovania Ježiša a prenasledovania Šakjamúniho učeníkov vtedy v ich dňoch? Majú byť zodpovední za všetky tie veci – musia byť zodpovední za všetky tie veci. Je niečo, čo som vám povedal predtým. Povedal som: Čo je Buddha? “Tathagátom” volajú ľudia niekoho, kto prichádza s pravdou a mocou robiť to čo chce, zatiaľ čo skutoční Buddhovia sú strážcami vesmíru a sú zodpovední za všetky spravodlivé elementy vo vesmíre. Predsa len, v tejto záležitosti takisto naplno ukázali pozície svojho xinxingu po svojom odchýlení sa od Fa a naplno odhalili svoju nečistú stranu. Toto viedlo k mnohým situáciám, ktoré by sa nemali vyskytnúť a ku všetkým druhom rušivého zasahovania; toto je dosť podobné prejavovaniu sa xinxingu našich žiakov v súčasnosti počas ich vlastnej kultivácie. Všetky bytosti vo vesmíre sú uprostred nápravy Fa, a všetko čo robia sa môže odraziť v tomto ľudskom mieste, keďže ja to robím na tomto ľudskom mieste. Môžem vám povedať, že všetko utrpenie a súženia pretrpené našimi učeníkmi Dafa nie sú zacielené iba na ich vlastnú kultiváciu – je to tiež kvôli bytostiam vysokých úrovní skúšajúcich Dafa použitím karmy žiakov, použitím “zlepšovania ich” ako ospravedlnenia, a použitím prenasledovania, ktoré je vykonávané zdegenerovanými bytosťami na nízkych úrovniach. V skutočnosti, všetko toto ublížilo náprave Fa. Nepretrpeli ste iba súženia spôsobené ľuďmi. Keďže časť z vás bola úplne  skultivovaná, ste veľkí bohovia, a bohovia na veľmi, veľmi vysokých úrovniach vás skúšali. Preto to čo sa deje dnes je nebývalé – utrpenie ako toto sa nevyskytlo nikdy v histórii. Toto je pochopenie z hľadiska kultivujúceho. Ale na druhej strane, povedal by som, že nik nie je hoden skúšať Dafa. Ale oni skúšali, a tak sa dopustili hriechu, a majú byť zodpovední za všetko čo spravili. Dal som vám iba všeobecné vysvetlenie tejto situácie. Ako som povedal, chcel som jednoducho použiť ich činy aby som jasne videl ich xinxing, pripravil ich miesta, a následne skúšal učeníkov a umožnil im dosiahnuť Dovŕšenie. Takisto používajú najkrutejšie bytosti aby robili všetko toto ničivým spôsobom.

Ako to vidí Majster, táto akcia sa stretla s obrovskými súženiami, pretože vy spoluexistujete s Fa počas obdobia nápravy Fa. Nikdy predtým v žiadnom historickom období ľudia nezažili takéto obrovské súženia, ani ich nezažijú ľudia, ktorí sa budú kultivovať v budúcnosti – tými ľuďmi nebudete samozrejme vy, ale ľudské bytosti v budúcnosti – keďže tí budú zapojení iba do sebakultivácie. Avšak vy ste spojení s Fa.

Počas minulého roku som mlčal kvôli rozličným príčinám. Keď som k vám nerozprával, videl som, že študenti sa činili naozaj dobre. Toto hovorí, že sa dokážete dobre činiť, keď nie som nablízku. To je pozoruhodné! Nieže ste sa len správali ako kultivujúci, ale ste tiež pevne ochraňovali Dafa – ste naozaj skvelí! Je to preto, že ste boli v súlade s Fa, a pretože ste sa považovali za kultivujúcich. Toto je niečo, čo svetskí ľudia nemôžu vykonať – svetskí ľudia by to vonkoncom neboli schopní uskutočniť. Je to niečo, čo nebolo nikdy videné v ľudskej histórii. Je zbytočné pre zlé sily, ktoré nám chcú uškodiť aby sa nás pokúsili zničiť – nič podobné sa v histórii nestalo, ani ľudia nemajú schopnosť to spraviť. Nech ktokoľvek napáda Dafa, je to záležitosť ľudí zápasiacich s bohmi, a konečný výsledok je očividný. Samozrejme, skrz tieto série udalostí naši žiaci získali jasnejšie porozumenie; bol obrovský rozdiel keď súženia iba začali. Niektorí boli šokovaní. Niektorí rozjímali: “Čo za človeka je Li Hongzhi?” Niektorí premýšľali: “Je tento Fa spravodlivý?” Vyčerpávajúca skúška mierila na všetky ľudské pripútanosti. Bez ohľadu na to, akých pripútaností ste sa držali, keď ste prišli k Dafa, tieto pripútanosti mali byť skúšané. Niektorí ľudia si mysleli, že táto alebo tamtá stránka Dafa je dobrá, avšak dnešná skúška je neľútostná, keďže žiadna ľudská pripútanosť nemôže byť vzatá do neba.

Môžem vám povedať, že počas histórie nebola žiadna ľudská bytosť, ktorá uspela v kultivácii – bez ohľadu na kultivačnú cestu. Je to preto, že Pomocný Prapôvodný Duch človeka nevstupuje do Troch Ríš, ale kontroluje ľudské telo na mikroskopickej úrovni za Tromi Ríšami. Je pre človeka jednoducho nemožné sa vrátiť – nikdy predtým v histórii sa to nestalo. Avšak keďže vy ste zažili toto uprostred dnešnej nápravy Fa – nie pretože máte takýto významný predurčený vzťah, ani nie preto že je to jednoducho náhoda – vy ste naozaj schopní sa vrátiť pomocou kultivácie! (Potlesk)

Nech boh pochádza z akejkoľvek úrovne, len čo vstúpi do Troch Ríš, nikdy nie je schopný sa vrátiť – toto je absolútne. Toto je tiež niečo, čo sa vôbec nikto neodvážil odhaliť, pretože by to rýchlo viedlo k rúteniu sa ľudstva do záhuby: Ak by ľudia poznali pravdu, zúfalé bytosti by sa nezastavili pred žiadnym zlom. Ale náš Dafa umožnil [sa ľuďom vrátiť] – my sme schopní toto dosiahnuť – a on hral túto úlohu. Preto som odhalil túto pravdu vám všetkým. (Potlesk)

Naši žiaci sú naozaj pozoruhodní. Pred časom ste vy všetci spravili veľa vecí, ktoré sa predpokladalo že spravíte pre nápravu Fa. V tomto nedávnom časovom období, mnohí z vás vykonali mnoho práce aby umožnili verejnosti poznať pravdu. Ako učeník Dafa, častica Veľkého Fa vesmíru, by ste to mali robiť. Keď ľudia poškodzujú Fa… samozrejme, nikto nemôže poškodiť Fa – ako by mohol byť Fa vesmíru poškodený ľuďmi? Nikto ho nie je schopný poškodiť… Ale keď niekto príde útočiť na Fa, čo by ste mal vy, učeník, častica Dafa, robiť? Nemal by ste zverejniť pravdu a upovedomiť ľudí o skutočnostiach? Toto je z vášho vlastného hľadiska. Vy ste časticou Dafa, takže by ste mali hrať túto úlohu.

Z ďalšieho hľadiska, môžem vám povedať, že všetci bohovia vo vesmíre – či sú to tí ktorí boli napravení alebo tí ktorí neboli – hovoria, čo sa týka všetkého čo ste dnes robili, že sme neuveriteľne súcitní. (Potlesk) Vedeli ste: Počas obdobia, keď zlo prišlo drvivým spôsobom, mnoho ľudí bolo oklamaných zlomyseľnými výmyslami a podvodnými klamstvami; mali nenávisť voči Dafa a mojim učeníkom; títo ľudia boli predurčení na zničenie v budúcnosti; ale hoci išlo o tento príklad, vysvetlením pravdy sme im umožnili poznať skutočnosti a vzdať sa svojich predchádzajúcich názorov a zlých myšlienok, a je veľmi pravdepodobné, že môžu byť spasení. (Potlesk) Naše informovanie sveta o pravde nie je žiadnym druhom politického zápasu, ani to nie je uskutočňovanie vecí s určitými zámermi v mysli. Hovorím vám, že toto je vaše milosrdenstvo, a vy [tým že to robíte] naozaj zachraňujete ľudí budúcnosti! (Potlesk) Ak sa myšlienky týchto ľudí neobrátia – premýšľajte o tom, všetci – sú stratení. Ja si myslím, že by ste mal, ako žiak, kultivujúci, robiť tieto veci takisto z hľadiska zhovievavosti. Oboznámte ľudí s pravdou, povedzte im o nej – toto je tiež ponúknutie spásy ľuďom.

Tiež by som chcel využiť túto príležitosť aby som skutočne poďakoval rôznym stupňom vlády v Spojených Štátoch a v Kanade za pocty, ktoré udelili nám a mne. (Potlesk) Za tejto špeciálnej okolnosti im nemôžem ďakovať individuálne, ale prinesiem im nádhernú budúcnosť. (Potlesk) Na povrchu, hľadáme verejnú podporu pre Dafa. Toto je myslenie svetskej ľudskej strany, prejavujúcej sa na tomto ľudskom mieste. Ale je to obrátené na druhej strane. Ktokoľvek podporuje Dafa alebo obhajuje Dafa, ustanovuje pre seba existenciu svojej bytosti v budúcnosti a kladie základňu pre získanie Fa v budúcnosti. (Potlesk)

Je veľa vecí na adresovanie, ale nechcem teraz hovoriť príliš veľa. Vyberiem čas na vystúpenie, aby som vám formálne a jasne vysvetlil všetko o týchto veciach. Ale dovoľte mi povedať toto: Všetci žiaci, ktorí vykročili vpred, Majster vám ďakuje! (Potlesk) Pozoruhodné! (Potlesk)

Každý z nás robí pre Dafa veci pre nápravu Fa, šírenie Fa, a vysvetľovanie pravdy. Neboli sme zúčastnení v politických zápasoch, či je to naše chodenie na Námestie Tiananmen, chodenie na Zhongnanhai, alebo oboznamovanie ľudí s pravdou pri všetkých druhoch situácií. Je to preto, že ak by nás zlo neprenasledovalo, vôbec by sme nepotrebovali vysvetľovať pravdu ľuďom. Tiež si nemyslíme, že naše terajšie robenie výziev alebo vysvetľovanie pravdy sa do kohokoľvek mieša. Keď sa s nimi nespravodlivo zaobchádza, ľudia by mali mať dovolené hovoriť – toto je najzákladnejšie právo ľudských bytostí.

Samozrejme, skrz toto sme plne videli pozíciu xinxingu každého žiaka. Prešli ste procesom vážneho uvažovania na začiatku o tomto, ale bez ohľadu na to sa to nepovažuje za nesprávne, keďže vám bola daná príležitosť premýšľať: Čo za človeka je Li Hongzhi? Je tento Fa spravodlivý? Tí, ktorí boli schopní odpútať sa od ľudskosti, ktorí boli schopní prestáť do dneška, dovoľte mi povedať vám, že ste to dokázali! (Dlhý potlesk) Ako už viete, v tom čase keď zlé sily boli naozaj zdrvujúce, bolo to akoby zatemnili oblohu a pokryli zem – boli zúrivé. Tieto veci už boli zničené. (Potlesk) Sú to iba zlí ľudia, ktorí ostali a sú stále ešte činní. Navyše, všetci ľudia so spravodlivými myšlienkami – a nemám na mysli našich žiakov – všetci svetskí ľudia so spravodlivými myšlienkami sa stavajú proti tomuto. Je to preto, že zlo kontrolovalo ľudí predtým, a potom čo zlo bolo odstránené, ľudia sa stali jasne uvažujúcimi a teraz opäť zvažujú a prehodnocujú všetko toto. Klamstvá a výmysly budú všetky odhalené jedno po druhom. (Potlesk)

Chcel som vám povedať o mnohých veciach. A vy tiež môžete mať mnoho otázok na mňa: “Je správne to robiť týmto spôsobom? Je správne to robiť tamtým spôsobom?” Môžem vám povedať, že celkovo ste robili veci správne. Čo sa týka tých menších záležitostí alebo zopár špecifických vecí o ktorých si nie ste istí, myslím že budete schopní riešiť tieto veci dobre na vašej vlastnej ceste k Dovŕšeniu. (Potlesk) Je to preto, že počas posledného jedného viac ako roka, to čo sa uskutočnilo dokázalo, že ste naozaj schopní sa  dobre činiť bez toho, aby som bol nablízku – naozaj dobre, výnimočne dobre! (Potlesk) Vyskytli sa niektoré menšie problémy a problémy s určitými jedincami, a tieto nemôžu reprezentovať Dafa. Tie boli takisto naplánované. Mohli by ste povedať, že boli neodvratné. Boli v skutočnosti naplánované: To jest, počas ktorého obdobia sa ktorá bytosť správa akým spôsobom, čo človek robí počas ktorého obdobia, a toto zahŕňa tých vo väzeniach, ktorí sa správali dosť dobre po celý čas a napokon sa obrátili – prestali študovať, prestali praktizovať, a dokonca povzbudzovali druhých praktizujúcich… Premýšľajte o tom, všetci: Mohlo by to byť náhodné? Pravdepodobne nič nie je náhodné, pretože vy, praktizujúci, v priebehu vašej kultivácie máte zásadné skúšky celou cestou až do samého konca. Napriek tomu, žiaden z našich opravdivo sa kultivujúcich učeníkov Dafa nezlyhal uprostred skúšok.

Poviem práve toľkoto veľa. Vysvetlím vám veci v každom detaile, keď sa objaví príležitosť. (Potlesk). Či sú to tí, ktorých životy boli vzaté zlými silami, tí ktorí boli vo väzniciach alebo odsúdení, tí ktorí trpeli za všetkých druhov okolností alebo boli nútení opustiť svoje domovy, alebo naši žiaci v zahraničí alebo žiaci v iných prostrediach, všetky veci ktoré ste spravili pre Dafa ustanovili vašu mocnú cnosť. Dokončite posledný krok. Dúfam, že sa budete činiť ešte lepšie a skutočne dosiahnete Dovŕšenie! Ďakujem vám! (Potlesk)

 

 

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Great Lakes v Severnej Amerike

(9. december 2000, Ann Arbor)

 

 

            Pracovali ste tvrdo! (Nadšený potlesk)

            Teším sa keď vás vidím. Pred rokom ste takíto neboli. Potom čo ste prešli cez takúto tvrdú skúšku, môžem povedať – hoci ste z toho nemuseli veľa vnímať – že ste už úplne iní ľudia ako predtým. My všetci sme podstúpili najťažšiu a najkrutejšiu skúšku – niečo čo sa nikdy predtým v histórii nevyskytlo. V minulosti, pri hocičom čo sme robili ste premýšľali: “Ako môžem dobre študovať Fa? Ako by som mal pracovať pre Dafa? Ako sa môžem zlepšiť?” Stále ste cítili že sa učíte Dafa, väčšmi ako to že ste časťou Dafa. Po tomto roku som zistil, že ste sa úplne zmenili. Už viac nerozmýšľate tak ako ste to robievali. Nech robíte pre Dafa čokoľvek a nech je to čokoľvek čo robíte, sami seba umiestňujete do Dafa a nerozmýšľate o tom, že “Ja chcem robiť niečo pre Dafa” alebo “Ja sa chcem zlepšiť týmto spôsobom alebo tamtým spôsobom,” ako ste to robili predtým. Nech robíte čokoľvek, nerozmýšľate o tom že robíte niečo pre Dafa, o tom že by ste mali robiť veci pre Dafa, alebo “ako môžem dobre robiť veci pre tento Fa.” Namiesto toho, sami seba umiestňujete dovnútra Dafa. Ako častica Dafa, [cítite že] nech je to čokoľvek, mali by ste to jednoducho urobiť. Hoci si toho nie ste vedomí alebo to nevyjadrujete jasne v slovách, v skutočnosti je už vaše počínanie takéto. Toto je najväčšia zmena, ktorú na vás vidím po tomto roku. Inými slovami, ste už úplne vo Fa. Toto je najviac očividné najmä v správaní sa žiakov veteránov. Predtým sa dalo povedať, že ste žiaci. Neskôr, často používam “učeníci” namiesto “žiaci”. Naozaj ste prešli ohromnými zmenami. Keďže ste kultivujúci, Majster vás príliš nechválil povzbudzujúcim spôsobom, aký používajú svetskí ľudia ani som vám nehovoril ako dobre ste sa činili. Je to preto že ste kultivujúci a mali by ste vedieť čo treba robiť.

Veci ktoré sa dejú dnes boli zostavené pred vekmi. V žiadnom bode sa nič nedostalo na scestie. Samozrejme, toto usporiadanie bolo vytvorené tými bytosťami na vysokej úrovni v starom vesmíre. Navyše, bolo to systematicky zostavené vrstvami a vrstvami starých bytostí vo vesmíre. Ich zámerom takisto bolo spasiť tento vesmír. Myslia si, že urobili čo mohli keď sa pokúšali spraviť tie veci dobre a dovŕšiť túto záležitosť – vrátane dnešného Dafa a dokonca učeníkov Dafa. Toto si oni myslia. Môžete si spomenúť, čo som povedal naposledy počas mojej prednášky v San Franciscu – že nik nie je hoden skúšať Fa vesmíru. Je to preto, že nech je ríša a úroveň bytosti v tomto vesmíre akokoľvek vysoká, stále je bytosťou v tomto vesmíre, a stvoril ju Fa. Inými slovami, dokonca jej existencia bola stvorená týmto Fa, takže ako by sa mohla obrátiť a skúšať tento Fa? Avšak, ako som vám aj veľakrát povedal v predošlých prednáškach Fa, bytosti v minulosti nemohli vedieť – a nemali dovolené vedieť – o Fa vesmíru. Samozrejme, keď to dáme do bežných ľudských pojmov, napríklad, ak by všetky bytosti vo vesmíre mali vedieť že vo vesmíre je Fa, spôsobilo by to veľa, veľa problémov, potom čo sa bytosti vo vesmíre odchýlili od Fa počas vekov. Niektoré bytosti by sa mohli pokúsiť zmeniť tento Fa. Keďže majú tú schopnosť, mohli by spraviť takmer čokoľvek. Preto nie je dovolené, aby forma v ktorej Dafa vesmíru existuje bola známa bytostiam na akejkoľvek úrovni. Toto následne spôsobilo problém. Oni nevedia, že v tomto vesmíre je Fa. Považujú schopnosť Dafa vesmíru šíriť sa široko ďaleko v tomto vesmíre za moje osvietenie sa k tomuto Fa. A oni naozaj spravili čo mohli pre úspech tejto záležitosti a aby mi pomohli dovŕšiť všetky tieto veci. Avšak toto spôsobuje ďalší problém. Aký problém? Všetky bytosti vo vesmíre sa odklonili od tohto Fa. Inými slovami, ich ríše a čistota, keď sa zmerajú štandardom pôvodného Dafa vesmíru, už nie sú viac dostačujúce. Takže všetky ich usporiadania a podpora sa stali najväčšou prekážkou môjho uskutočňovania tohto diela. Je to preto, že nech konajú akokoľvek dobre, neprekročí to ich ríše. Ak by veci boli vykonané podľa všetkého čo zostavili, premýšľajte o tom: Nebolo by to rovnaké ako keby nebolo vykonané nič, dokonca aj potom ako by to bolo dokončené? Ako by mohlo byť prijateľné, ak by ostali tie isté ríše a štandardy potom čo by to bolo dokončené? Preto všetky tie veci ktoré zostavili a vykonali nemožno prijať alebo považovať za platné.

Toto potom vytvorilo vážny problém: Nieže len všetky tie veci ktoré zostavili nemohli hrať pozitívnu úlohu v náprave Fa, ale sa aj stali vážnou prekážkou. Táto zlá dráma v bežnej ľudskej spoločnosti dnes je tiež časťou toho čo bolo zostavené bytosťami vysokej úrovne. Toto je, súčasne, najväčšie odhalenie toho, že ich xinxing nespĺňa požiadavku Fa, a plne to vyjavilo štandardy xinxingu a bytosti účastníkov na rôznych úrovniach. Medzitým to spôsobuje aj priaznivú okolnosť pre nápravu Fa. Akú okolnosť? Ak by počas nápravy Fa žiadne bytosti neukázali čo sú zač, bolo by ich ťažké poumiestňovať podľa ich rôznych xinxingových úrovní. To jest, spravilo by to nápravu Fa veľmi ťažkou. Potom, inými slovami, všetky tie veci ktoré spravili aby skúšali Dafa sa stali predstavením v ktorom boli pozície ich xinxingu naplno ukázané a pozorované. Súčasne sa prihodilo, že žiaci mali nedobré elementy, ktoré sa nazhromaždili počas dlhého priebehu ich existencie, ako aj karmu vytvorenú v ríšach nízkej úrovne. Všetko toto je nutné odstrániť, a toto viedlo k tvrdým skúškam pre žiakov v tejto záležitosti. Zužitkovali klamstvá vytvorené proti mne zákernými ľuďmi aby skúšali rozhodnosť žiakov v Dafa. Taká je situácia.

Ako som práve spomenul, ja nič z toho nemôžem prijať. Takže ich potrebujem odstrániť, vrátane tejto zlej drámy. Pôvodne chceli s nami zaobchádzať tak ako sa zaobchádzalo s náboženstvami v minulosti. Ich pokrivené názory ich prinútili myslieť si, že prenasledovanie bohov v dejinách bolo oprávnené. Udalosti ako pribitie Ježiša na kríž sa stali precedensom k zaobchádzaniu s bytosťami vysokej úrovne ktoré zostúpili aby spasili ľudí. Ako by to mohlo byť prijateľné? Toto samo je zdegenerované! Boh zostúpi aby spasil ľudí, avšak ľudia ho pribijú na kríž – akého obrovského zločinu sa ľudia dopustili! Ešte dodnes za to platia. Avšak nebolo to vykonané ľuďmi samotnými. Bolo to spôsobené degeneráciou bytostí na vysokých úrovniach. Neodvážia si priznať, že vykonali čokoľvek nesprávne vo všetkých týchto záležitostiach. Je to preto, že všetko sa stáva pokriveným – takým pokriveným, že sa odchýlili od Fa a postupne sa stali takými akí sú. Žiadne bytosti na akejkoľvek úrovni sa ich neodvážili ani dotknúť. Všetko je určené popretkávanými prvkami, ktoré sa stali mimoriadne zložitými. Všetky tieto nečisté veci musia byť odstránené – úplne odstránené!

Hoci sa táto zlá dráma prejavuje v bežnej ľudskej spoločnosti a vyzerá to tak, že kruté ľudské bytosti vytvorili toto ťažké súženie pre mojich učeníkov Dafa, v skutočnosti to bolo spôsobené účasťou pokrivených bytostí z rozličných úrovní – hovorím o tých zdegenerovaných bytostiach. Bytosti ktoré sa nezúčastnili tvoria väčšinu. Ale ani tie už viac nie sú čisté, a všetky sú premiestňované počas nápravy Fa. Je tu ďalší veľmi vážny problém. Povedal som im už vtedy keď som začal toto dielo, že žiadne bytosti by nemohli spasiť dnešných ľudí, že žiaden Fa by nemohol spasiť dnešné bytosti, a že nikto by nemohol zmeniť dnešných ľudí. Čo som tým myslel? Poviem vám to. Dnešní ľudia nedokážu vnímať svoje vlastné pokrivené myslenie, pretože samotná podstata ľudí sa zmenila. Bez ohľadu na to, aká kultivačná cesta je osvojená, môžete zmeniť iba to čoho si dokážu byť vedomí, avšak nie pokrivenie ich samotnej podstaty. Takže po tomto viac ako roku, bez ohľadu na to aké metódy použili a akokoľvek boli krutí, neboli schopní zmeniť základné problémy žiakov a nakoniec nedosiahli svoj zámer. Aby žiakov prinútili splniť štandardy – splniť ich štandardy – použili tie zlé bytosti  aby surovo bili žiakov. Keď vyčerpali najkrutejšie prostriedky a stále nemohli dosiahnuť svoj cieľ, stali sa rozčúlenými a podráždenými, a išli proti našim žiakom ešte krutejšie. Napokon, hoci nemohli dosiahnuť svoj cieľ, povedali že sa pokúsili spraviť čo mohli. Aké diabolské! Avšak vrstvy a vrstvy bytostí v obrovskom vesmíre necítia zvrátenosť všetkých týchto prebiehajúcich ziel. Je to preto, že všetky bytosti sa stali viac a viac pokrivenými.

To že nedosiahli svoj cieľ neznamená, že to naši žiaci už nemôžu dokázať. Všetko možno prerobiť tak aby to spĺňalo štandard počas nápravy Fa. Povedal som im hneď na začiatku, aby to nerobili. Akúkoľvek bytosť, a tým viac ľudí, nech je akokoľvek vysoko, pokiaľ je bytosťou vo vesmíre, ja ju dokážem napraviť počas nápravy Fa, od jej základnej povahy, od pôvodu jej existencie, a od všetkých prvkov ktoré vytvárajú jej bytosť, odstránením nečistého a nastolením správneho. Povedal som im aby to nerobili. Oni nepočúvli, hoci som im vyučoval Fa, pretože neuverili celej pravde. Keďže to vykonali, je to ich hriech. Dokonca i teraz ešte stále uvažujú týmto spôsobom: “Spravili sme všetko čo bolo v našej moci aby sme ti pomohli. Keďže toto je taký nesmierny Fa a zahŕňa to bezpečnosť budúceho vesmíru, je neprijateľné ak tvoji učeníci nesplnia štandardy. Je neprijateľné, ak Fa takto nesmierny neprejde skúškou takto obrovskou.” Toto si oni myslia. Radšej by všetko zničili akoby nutné štandardy nemali byť splnené. Preto táto skúška ktorej učeníci Dafa čelia nebola videná nikdy v dejinách. Ako viete, kedy v histórii existovali tieto zariadenia moderných masovokomunikačných prostriedkov? Sú všade. Existovali niekedy tieto moderné dopravné prostriedky? Oni zmenšili priestor sveta na niečo dosť malé. Takže toto je bezprecedentné, najťažšie prenasledovanie v histórii. Avšak tvárou v tvár zlu, všetko čo bolo vykonané žiakmi je to najlepšie pre nápravu Fa a pre Majstra, pretože ste naozaj prejavili odpor voči tejto zlej dráme. Okrem toho, robia všetky tie veci výlučne použitím najviac zdegenerovaných bytostí vo vesmíre. Všetky bytosti vo vesmíre sami seba premiestňujú. Ľudia nie sú hodní skúšať tento Fa, a ani bohovia. Ktokoľvek sa ho dotkne pácha zločin. Aj oni toto všetko uvideli.

Je teda pravda, že ak žiadne z týchto ich usporiadaní nie sú prijateľné, tí žiaci ktorí sa nečinili dobre by tiež mali byť na svojej ceste k Dovŕšeniu? Nie, nie je to tak. Ak by sa toto nebolo stalo, bol by som mohol dobre vyriešiť problémy všetkých bytostí a umožniť im všetkým splniť štandard pre Dovŕšenie. Avšak toto zlom vypracované súženie sa uskutočnilo. Väčšina žiakov rôznymi spôsobmi vykročila vpred aby potvrdila Dafa, objasnila pravdu, a ponúkla spásu ľuďom vo svete. Niektorí z nich boli zatknutí, bití, alebo zahynuli v dôsledku prenasledovania; dokonca na Majstra zákerne útočia klamstvami. Tvárou v tvár životu a smrti, mali žiaci odvahu vykročiť vpred – vykročili vpred pričom strácali všetko čo sa stratiť dalo – a spraviť všetko čo je výnimočné, čo by učeník Dafa mal spraviť. Na druhej strane, tí čo nevykročili vpred, schovali sa, a vo svojom porozumení sa pridali k zlým bytostiam – ako by ešte stále mohli byť učeníkmi Dafa? Sú tí, ktorí sa názormi pridali k zlu ktoré prenasleduje Dafa a ktorí robia zlé veci ešte stále učeníkmi Dafa? Majú mocnú cnosť nevyhnutnú pre Dovŕšenie ako ju majú iní? Navyše, bohovia nie sú ako ľudia. Napríklad, niektorí žiaci boli zatknutí a uväznení. Keď nemohli vydržať ťažké mučenie, napísali prehlásenia kajúcnosti. Avšak vo svojej mysli uvažovali: “To je na to aby som ich oklamal. Budem aj naďalej praktizovať potom čo sa dostanem von. Budem aj naďalej chodiť von aby som potvrdzoval Fa a budem aj naďalej chodiť na Tiananmen.” Avšak toto je neprijateľné. Je to preto, že takýto názor je niečo vyvinuté v ľudskom svete potom čo sa ľudia stali skazenými. Ale bohovia nie sú takíto. Oni nemajú takéto myšlienky. Potom čo sa rozhodli pre určitú cestu, budú sa jej určite držať až do konca.

Mnohé veci sa ťažko vysvetľujú v ľudskom jazyku. Práve tak je to v tomto, na čo sa ma veľa žiakov pýta: “Učiteľ, prečo sa to neukončí skôr?” Mnohí ľudia premýšľajú uprostred utrpenia týmto spôsobom: “Dosiahnime Dovŕšenie skôr; ukončime to skôr.” V skutočnosti sú to všetko pripútanosti. Ako som práve povedal, boli schopní dosiahnuť svoj cieľ skúšania žiakov týmto spôsobom, pretože žiaci sa potrebujú zlepšiť a odstrániť poslednú časť svojej karmy. Ako by mohlo byť dovolené, aby v priebehu postupovania bytosti k povrchu a postupným stávaním sa bohom, nepriniesla svoje vlastné obete, nepokračovala v zlepšovaní sa, a neustanovila si svoju vlastnú mocnú cnosť? Na druhej strane, vo všetkom tomto využívam predvádzanie xinxingu tých bytostí, aby som umožnil žiakom v rovnakom čase ustanoviť si svoju vlastnú mocnú cnosť. V skutočnosti, bez ohľadu na to... bez ohľadu na to koľko utrpenia bytosť znáša v bežnej ľudskej spoločnosti, dovoľte mi povedať vám, že to nie je úmerné k jej Stavu Ovocia po dosiahnutí Dovŕšenia. Je to naozaj neúmerné! Premýšľajte o tom, všetci: V minulosti človek musel prejsť cez celoživotnú kultiváciu alebo dokonca cez niekoľko životov, avšak dnes umožníme ľuďom dosiahnuť Dovŕšenie v zopár krátkych rokoch. Priebeh znášania utrpenia je iba krátkym okamihom, a okrem toho bol čas zrýchlený. V budúcnosti keď sa pozriete späť – teda ak môžete dosiahnuť Dovŕšenie – zistíte že to bolo nič a že to bolo len ako sen.

Avšak všetko čo naši žiaci spravili počas tohto procesu je naozaj pozoruhodné. Čo je na vás najvýnimočnejšie je to, že ste schopní držať krok s nápravou Fa. Ako som povedal pred chvíľou, táto zlá dráma v bežnej ľudskej spoločnosti je vykonávaná najviac zdegenerovanými bytosťami vo vesmíre, bytosťami ktoré boli umiestnené do bežnej ľudskej spoločnosti. Bolo im dovolené zavŕtať sa do Troch Ríš aby boli použité. Tie bytosti vysokej úrovne by osobne nerobili tie zlé veci ktoré robia bežní ľudia. Používajú zlé bytosti a zlých ľudí dole pod nimi aby robili tieto veci. Takže všetko toto je mimoriadne diabolské.

Niektorí z našich žiakov mimo Číny uvažujú: “Tým že sme v zahraničí, netrpíme až tak veľa ako žiaci v Číne. Znamená to, že my nebudeme až takí dobrí ako žiaci v Číne keď dosiahneme Dovŕšenie?” Nie je to tak. Je to preto, že žiaci v Číne aj mimo Číny sú jedným telom. Keď sa táto vec uskutočňuje, musia byť nejakí ľudia čo robia toto a nejakí čo robia tamto. Keďže je to skúška namierená na Fa, kdekoľvek ste alebo čokoľvek robíte, zlepšujete sa uprostred vecí ktoré by ste mali robiť. Existujú dôvody prečo každý robí to čo robí. Nie je tam rozdiel, pokiaľ ide o sféru Dovŕšenia a postup k Dovŕšeniu – kdekoľvek máte dosiahnuť Dovŕšenie, určite tam pôjdete. Tu je príklad. Prejavovanie sa zla v Číne je veľmi kruté, bez zahraničných žiakov odhaľujúcich pravdu a podporujúcich žiakov v Číne – premýšľajte o tom – nerobili by zlo nedobré veci ešte bezohľadnejšie a bez obmedzenia? Nie je to pravda? A preto všetko čo naši žiaci spravili pri potvrdzovaní Fa účinne odhalilo zlo a obmedzilo zlo, a súčasne podporilo našich žiakov v Číne. Všetko čo bolo vykonané – či je to vaše chodenie na Tiananmen, vaše objasňovanie pravdy ľuďom v iných prostrediach, alebo vaše šírenie Fa a odhaľovanie pravdy o zle mimo Čínu – všetko je to výnimočné, pretože ste jedným telom. Samozrejme, niektorí žiaci išli do Číny a na Tiananmen: Ste pozoruhodní, a Majster vám hovorí že ste pozoruhodní. Avšak, hovoriac z iného hľadiska, Majster by vám rád povedal, že zahraniční žiaci by sa nemali pokúšať ísť do Číny, pretože ste potrební pri odhaľovaní zla. Mnohí ľudia sa ma vypytovali toto, a písali to aj na svoje lístky s otázkami pre mňa: “Učiteľ, prečo získavame Fa v USA? Prečo získavame Fa mimo Číny?” Teraz je vám to jasné, pravda? Ak by ste tu neboli robili tieto veci, neboli by tieto veci neúplné počas obdobia nápravy Fa? Mali by ste sa práve dobre vysporiadať s tým čo máte robiť tu. Preto ste získali Fa mimo Číny. Ak by ste všetci išli späť do Číny, kto by robil veci k tomu aby napravil Fa, k tomu aby odhalil zlo, a k tomu aby zmenšil prenasledovanie žiakov v Číne? Naši žiaci sú pozoruhodní – naozaj pozoruhodní! Pokúsili ste sa čo najlepšie spraviť to čo ste mali spraviť. Či ste v Číne alebo mimo Číny, to ako konáte je rovnaké; je ten istý rozdiel v tom či vykročíte vpred alebo nie ste schopní vykročiť vpred, a koľko úsilia dáte do tejto veci nápravy Fa. Akurát prostredia sú odlišné. Čo sa týka niektorých našich žiakov, ktorí nesmierne trpeli alebo dokonca stratili svoje životy, poviem vám o týchto veciach neskôr. Keď sa pravda odhalí, uvedomíte si: “Ach, takže takto to bolo.” Ako som práve povedal – na všetko je usporiadanie.

Činili ste sa veľmi dobre pri objasňovaní pravdy ľuďom vo svete. Súčasne vám môžem povedať, že je to aj výnimočné a zhovievavé. Vyzerá to tak, že [iba] dávame letáčik svetskej osobe, a javí sa to tak, že [iba] hovoríme svetským ľuďom pravdu. Dovoľte mi povedať vám, že keď sa táto záležitosť nápravy Fa skončí, ľudstvo vstúpi do novej etapy, a tí ľudia a bytosti ktoré majú vo svojej mysli “Dafa vesmíru nie je dobrý” budú odstránení ako prví. Je to preto, že akokoľvek nedobré sú niektoré bytosti vo vesmíre, oni sú ešte horšie, pretože to proti čomu sú je Fa vesmíru. Takže keď objasňujeme pravdu, odstraňujeme zlé myšlienky niektorých ľudí k Dafa. Nezachránili sme ich prinajmenšom keď príde na toto? Keďže v priebehu vášho objasňovania faktov sú ľudia čo získajú Fa, nieže len je tento ich hriech odstránený, ale súčasne ste ich aj zachránili. Neukazuje to, že ste spravili niečo čo je viac zhovievavé, niečo ešte lepšie? V mimoriadne ťažkých situáciách, a keď sa najhoršie bytosti správajú najkrutejšie, my sme stále schopní byť takí zhovievaví – toto je vystupovanie najvýnimočnejších bohov. Keď znášame najhoršie utrpenie, stále ešte zachraňujeme druhých. (Potlesk) Toto nie je zapájanie sa do politiky – tým menej podieľanie sa na bežných ľudských záležitostiach – pretože nie je pre nás nesprávne použiť bežné ľudské formy na odhalenie zla. Nič čo robíme nie je kvôli osobnému záujmu, tým menej pre nejakú organizáciu svetských ľudí. Je to pre potvrdenie Dafa. Odhaľovanie zla je na to aby sme zastavili jeho prenasledovanie Dafa a našich žiakov.

V skutočnosti, kultivujúci v minulosti by sa vôbec nestaral o nič čo si tí svetskí ľudia mysleli: “Či si myslíš že som dobrý alebo zlý je všetko myslenie svetských ľudí, a kultivujúcemu na tom nezáleží. Kto sa stará o to akí ste vy svetskí ľudia? To čo kultivujem som ja sám.” Človek odíde potom čo dosiahne Dovŕšenie, a vôbec sa nestará o to čo robia svetskí ľudia: “Keď sa ľudia dopustili hriechov, musia za ne zaplatiť; a keď už viac nie sú dosť dobrí, nech ich história odstráni.” Takto to bolo v minulosti. Milosrdenstvo prejavená našimi učeníkmi Dafa dnes nebola nikdy predtým dosiahnutá žiadnou bytosťou vo svojej kultivácii. Učeník Dafa – najvýnimočnejšie milosrdná osoba – je najpozoruhodnejší a najmilosrdnejší v každom prostredí ľudskej spoločnosti, a je prospešný všetkým bytostiam. Nemali by ste byť takýto keď objasňujete pravdu? Takto to aj robíte. Toto je milosrdenstvo kultivujúceho Dafa – nie nejaká bežná ľudská činnosť.

Ďalšou vecou je, že ste ma počuli spomínať mimozemské bytosti. Niektorí reportéri ktorí nerozumeli alebo ktorí dokonca prechovávali zlé zámery z toho vytvorili príbehy. Ja sa nebudem starať o to čo by reportéri mohli povedať – ja jednoducho robím to čo by som mal. Ľudia v budúcnosti pochopia. Ja vám to tu môžem povedať, pretože ste učeníci Dafa. Faktom je, že tie mimozemské bytosti sú naozaj oprávnenými obyvateľmi tejto zeme. Bytosti na tejto pozícii Zeme, bez ohľadu na časové obdobie, boli všetci ako oni. Mohli ste počuť, že v Biblii Jehovah povedal, že stvoril človeka na svoj obraz; ľudia žltej rasy tiež počuli, že Nü Wa stvorila človeka [na svoj obraz]. Prečo to spravili týmto spôsobom? Toto sa v histórii nikdy predtým nevyskytlo. Prečo stvorili ľudí na obraz bohov? Môžem vám povedať, že ak by v minulosti boli ľudia stvorení na obraz bohov, bola by to najväčšia urážka bohov – najväčšie rúhanie sa bohom. Prečo boli teda ľudia v tomto období stvorení na obraz bohov? Bolo to preto, že Dafa mal byť rozširovaný široko ďaleko v tomto konkrétnom období histórie, a bytosti tejto doby museli byť hodné počúvať tento Dafa. Bolo absolútne zakázané, aby tlupa zvierat počúvala Fa. A preto bohovia stvorili dnešných ľudí do podoby ich vlastného obrazu. (Potlesk) Avšak keď boli ľudia na začiatku stvorení, neboli ste to vy, ani to nebolo dnešné ľudstvo. Teraz je už len táto ľudská koža taká ako bola predtým. Ľudia v tej dobe boli práve len ľuďmi. Takže všetci tí ľudia sú v dimenzii vrstvy menších častíc – to čo ľudia nazývajú podsvetie. Inými slovami, sú v dimenzii ktorá je nižšia ako dimenzia vrstvy najväčších častíc. Čo sa týka tejto kože, hoci je to stále ešte na povrchu ľudská koža, jej esencia už viac v skutočnosti nie je ľudská. Ľudská koža o ktorej hovoria bohovia nie je ľudská koža o ktorej hovoria ľudia, ale celistvosť človeka zložená z vrstvy najväčších častíc, vrátane vnútorných ľudských orgánov.

Ľudí minulosti na Zemi ďalej ubúdalo, pretože viac a viac týchto ľudských koží  bolo obsadzovaných bytosťami vysokých úrovní. Je to preto, že bytosti vysokých úrovní videli že sa tu ide šíriť Dafa a že toto je pre bytosti príležitosť byť spasené, čo je najväčšia záruka toho že vstúpia do budúcnosti. Avšak táto vec bola tiež zostavená tými starými bytosťami. Oni rozdelili tie bytosti ktoré prichádzajú na tento svet na tých ktorí získajú Fa a tých ktorí budú spôsobovať súženia pre Dafa. Mysleli si, že tí čo budú spôsobovať súženia takisto dosiahnu Dovŕšenie v budúcnosti, pretože ak by neboli vytvárali súženia, tí čo sa kultivovali by neboli schopní dosiahnuť Dovŕšenie. Avšak toto uvažovanie tu nespĺňa moje požiadavky. Mohlo by spĺňať požiadavky v akomkoľvek období vesmíru keď akákoľvek daná bytosť prichádza spasiť ľudí, ale nie počas obdobia nápravy Fa. (Potlesk) Prečo to nebude fungovať? Premýšľajte o tom, všetci: Všetky bytosti v celom vesmíre sú premiestňované podľa svojho xinxingu. Takže kde by mali byť umiestnené tie zlé bytosti ktoré prenasledujú Dafa? Mohli by byť umiestnené rovnako ako bytosti ktoré dosahujú Dovŕšenie? Mohli by byť umiestnené spolu s výnimočnými bohmi? To je absolútne nemožné.

Oni tomu spočiatku neverili. Teraz to vidia jasne. Takže toto navodilo otázku. Čo za otázku? Päťdesiat percent ľudstva by malo získať Fa – to je niekoľko miliárd ľudí. Avšak oni nemajú také šťastie, keďže nie sú schopní byť učeníkmi Dafa počas obdobia nápravy Fa. Inými slovami, budú študovať a získajú Fa v nasledujúcej epoche ľudstva. Avšak v tej epoche nebude ľahké získať Fa – každý bude mať knihu, avšak človek nebude schopný získať Fa keď jeho myseľ bude čo i len trochu od neho vzdialená. Tak to bude v nasledujúcej etape. Keďže mnohé bytosti uvideli skutočnú situáciu tejto nápravy Fa, mnohé bytosti, ako aj mnohí ľudia – keďže ľudia tiež majú stránku ktorá je vedomá – už nechcú ďalej robiť nedobré veci, a tiež chcú získať Fa pozitívnym spôsobom. Okolo dvadsať až tridsať percent ľudí je takýchto. To jest, sedemdesiat až osemdesiat percent ľudstva získa Fa – získa Fa pozitívnym spôsobom – a nevytvorí prekážky pre Fa. Takto budúci ľudia získajú Fa. Takže dosť veľa ľudí získa Fa. Samozrejme, čo sa týka toho čo robím teraz, ak sú tu noví žiaci ktorí získavajú Fa, veľmi pravdepodobne sa stanú kostrou, elitou, nasledujúcej skupiny ľudí ktorí získajú Fa. Niektorí žiaci si takisto mohli všimnúť, že niektorí ľudia idú späť domov praktizovať potom čo získajú Fa a prestanú prichádzať, a zdanlivo o nich viac nepočujete. Snáď boli semienka zasadené, možno sú tam iné príčiny – oboje je možné. Takže veci ktoré každý robí sú výnimočné, pozoruhodné. Situácia ľudstva je veľmi zložitá – nemôžete sa pozerať iba na povrch človeka. Všetci čo sa správajú zle v období nápravy Fa dostanú to čo si zaslúžia. To je isté, pretože všetky bytosti sa premiestňujú. Môžete si predstaviť, kde budú umiestnené bytosti ktoré škodia Dafa. Počas dnešnej nápravy Fa musia byť požiadavky na všetko absolútne prísne a absolútne čestné. V tomto je to odlišné od všetkého čo bolo vykonané v minulosti.

V niektorých špecifických ohľadoch, myseľ niektorých žiakov spočiatku veľmi kolísala uprostred toho čo sa stalo od 25.apríla minulého roku po 20.júl. To bolo takisto normálne, pretože iba keď máte bežné ľudské myšlienky sa môžete kultivovať; iba keď máte bežné ľudské myšlienky môžete váhať; a iba keď máte bežné ľudské myšlienky môžete určiť správnu cestu ktorou by ste sa mali vydať uprostred váhania. To je kultivácia. Preto v tom čase mnohí z nás uvažovali: “Je tento Fa ktorý študujem správny a spravodlivý? Čo za osobu je Li Hongzhi? Je pravda to čo bolo povedané touto zlou silou ktorá klame aby poškodila povesť druhých?” Každý žiak premýšľal o týchto otázkach – všetci ste o nich premýšľali viac či menej. Týmto vám bola daná aj príležitosť na reflexiu. Takže to nebolo nesprávne. Potom čo ste sa upokojili, vydali ste sa cestou ktorou ste sa mali. Nie je potrebné, aby človek vyjadroval a hovoril ľudom slovami to ako rozumie veciam – vaše činy už dokázali všetko. Tým že ste schopní dostať sa dnes do tohto bodu v Dafa, vaše činy už dokázali ktorú cestu chcete, tú ktorou by sa kultivujúci mal vydať. Všetci učeníci, ktorí boli schopní prejsť sú výnimoční – všetci sú pozoruhodní. (Potlesk)

Počas tohto procesu sa žiaci stretli s početnými špecifickými problémami a mnohými ťažkosťami. Spočiatku nevedeli ako sa s nimi vysporiadať. Neskôr postupne prichádzali  k pochopeniu, a cez pokusy a omyly zisťovali čo treba robiť. Ja som nehovoril nič, najmä počas toho časového obdobia, pretože skúška by sa nepočítala ak by som prehovoril. Ak by sa skúška nepočítala, nasledovali by dva problémy. Staré sily by spravili všetko čo je v ich silách aby spôsobili škodu. Považovali by to za pokrivený Fa, a toto by spôsobilo veľké množstvo ťažkostí pre toto moje dielo nápravy Fa a spôsobilo by to obrovský chaos pre celý vesmír. To nemohlo byť dovolené. Ďalší problém by bol, že keď to mimoriadne obrovské zlo zdrvujúco zatlačilo v tom čase... Na obrázku uverejnenom na webstránke Minghui sme videli podobu Satana. To bol iba prejav karmy na Zemi. Keďže každá častica karmy má vlastnú osobitú karmickú podobu, spoločne majú tiež celkovú podobu, ktorá je podobou karmy. Avšak v tom čase to zlo mnohokrát prevýšilo túto karmu. Bolo mimoriadne desivé bytostiam na mnohých úrovniach – Zem nebola jedinou vecou pokrytou zlom. Mysleli si, že bez podstúpenia takejto obrovskej skúšky by Fa takto nesmierny nemohol byť ustanovený. Avšak boli si vedomí aj toho, že s takýmto obrovským trápením zatlačeným dole, to ľudia nebudú schopní vydržať a budú zničení. Vedeli aj to, že bude pre učeníkov Dafa ťažké prejsť cez trápenie ako je toto. Ale aj tak si mysleli, že bude v poriadku zničiť ich. Dokonca ma považovali za kultivujúceho. Verili tomu, že osvietenie sa k Fa takto nesmiernemu by vyžadovalo skúšku takto obrovskú. Premýšľajte o tom, všetci: Je o tom ľahké hovoriť, avšak popravde, bolo to veľmi hrozné. Prostredie v tom čase bolo tak mimoriadne kruté, že sa to nedá popísať. Avšak naši žiaci v Číne a v zahraničí to všetci v tom čase vnímali a videli stupeň zla prejavujúceho sa v tomto svete tými zlami. Pozorované povrchne, to bol iba prejav medzi ľuďmi. V podstate tie zlé činitele manipulovali ľudí. Od začiatku som sa snažil ako som najlepšie vedel aby som ich odstránil. Avšak boli nesmierne obrovské! Nech ich odstraňujete akokoľvek rýchlo, určité množstvo času je potrebné. Zabralo mi to deväť mesiacov aby som ich odstránil.  Toto sa nikdy predtým nestalo... také obrovské. V tom čase, keďže toto zlo bolo príliš obrovské, bolo by pre žiakov nemožné aby to uniesli; a ďalej, ak by to nebolo vydržané, ich skúška by sa nepočítala. Nemôžete to jednoducho odstrániť, takže to musíte zniesť. Avšak vedel som, že ak by to žiaci mali znášať, bolo by pre nich ťažké tým prejsť. Takže som mohol iba nechať žiakov znášať zlo hrané ľuďmi, zatiaľ čo ja som znášal skutočné veci. (Potlesk) Toto nie je aby som vám hovoril aký pozoruhodný je Majster; to som tým nemyslel. Hovorím vám čo sa dialo. Situácia sa zmenila potom čo tie veci boli odstránené. Situácia sa postupne zmenila od marca tohto roku. Bez manipulácie tých zlých činiteľov zlí ľudia stratili to čo zosilňovalo ich myseľ. Teraz si myslia, že Dafa prešiel skúškou. Tieto záležitosti sú v procese zakončovania; akurát je tu stále ešte skupina ľudí ktorí nevykročili vpred.

Samozrejme, moje mlčanie malo ďalšie príčiny. Jednou bolo to, že aj ja som chcel vidieť ako sa moji učeníci – tí výnimoční bohovia ktorí dosiahnu Dovŕšenie v budúcnosti – budú správať uprostred tohto katastrofického trápenia. Boli tam zaiste aj ďalšie dôvody. Avšak každý krok ktorý ste učinili uprostred trápenia ste vykonali sami. Ja som nepreriekol ani slovo. Celkovo ste boli schopní vydať sa naozaj spravodlivou cestou. Hoci nie každého myšlienky boli stopercentne správne, prejav všetkého toho čo ste napokon vykonali je výnimočný, pretože Majster nebol vtedy pri tom. Tie bytosti ktoré nám spôsobili toto trápenie – tie staré bytosti – sú v obdive, bez slov, keď príde na toto. Či je to to  čo malo byť vykonané alebo čo malo byť vydržané, prešli ste tým vznešene, spravodlivo, a pozoruhodne.

Samozrejme, hoci sa situácia stále zlepšuje, zlo ešte musí byť s konečnou platnosťou odstránené a stále sa ešte odohráva. Nemôžete znížiť svoju obranu. Stále musíte pokračovať aby ste prehĺbili svoje úsilie a dobre sa činili v tom čo máte robiť, a naozaj dobre uskutočnili každý váš krok na ceste k Dovŕšeniu. Nepovažujte to len za jednoduchú malú skúšku. V skutočnosti je to neporovnateľne výnimočné, pretože potvrdzujete Fa a pretože to robíte počas najťažšej doby. Určité veci vyzerajú byť rovnaké ako to čo robia svetskí ľudia. Avšak oni robia tie veci kvôli osobnému záujmu a kvôli bežným ľudským cieľom, zatiaľ čo vy ich robíte pre Dafa – základ je odlišný. Vy ste kultivujúci, a v budúcnosti uvidíte výnimočnosť týchto vecí. Je v nich posvätnosť o ktorej viete teraz a je v nich posvätnosť o ktorej neviete. Nemôžete cítiť aké sú výnimočné zo spôsobu akým sa prejavujú medzi bežnými ľuďmi, pretože vás nemôžem nechať cítiť sa povýšenecky alebo samoľúbo. Ako váš majster, vás môžem len pobádať k väčšiemu úsiliu aby ste dobre spravili každý krok. Počas tohto jedného roka, pri vašom objasňovaní pravdy, v priebehu vašej kultivácie, a v priebehu vášho ochraňovania Fa, boli všetky druhy trápení a stretli ste sa so všetkými druhmi ťažkostí. Spoliehajúc sa na svoje vlastné myslenie a rozhodnutia ste to dokázali. Čo spravil Majster nevyšlo navnivoč. Všetko čo Majster pre vás spravil stálo za to! (Dlhý potlesk) Ste naozaj pozoruhodní! (Potlesk)

Čo sa týka špecifických otázok, myslím že keď sa objaví príležitosť, vyhradím si nejaký čas aby som vám o nich povedal. Nezúčastním sa každej konferencie Fa. Zakaždým keď vystúpim to má svoj dôvod, a nie je to kvôli tomu aby som vám náhodne niečo povedal – najmä za súčasných okolností. Takže v budúcnosti si nájdem nejaký čas aby som k vám podrobne prehovoril. Dnes nebudem hovoriť príliš veľa. Dúfam, že každý bude robiť ešte lepšiu prácu v tejto veci nápravy Fa a pri odhaľovaní zla. Toto je takisto časťou vašej kultivácie.

To je všetko čo poviem. Ďakujem vám. (Potlesk)

 

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Kanade 2001

(19. máj 2001, Ottawa)

 

 

Zdravím všetkých! (Potlesk)

Najprv by som chcel zaželať tejto našej konferencii plný úspech. (Potlesk) Ako učeníci Dafa viete, že toto je odlišné od akejkoľvek kultivácie akéhokoľvek obdobia v histórii – nemá to obdoby. Prečo? Je to preto, že ste učeníkmi Dafa, zatiaľ čo akýkoľvek druh kultivácie v histórii bol výlučne na jedincove vlastné zlepšenie a Dovŕšenie. Avšak vy ste odlišní. Viete, že v budúcnosti bude oveľa viac ľudí ktorí získajú Fa. Znamená to to, že po predstavení Dafa verejnosti nasledujú dve etapy. Prvou etapou je ustanovenie učeníkov Dafa uprostred nápravy Fa. Kultivácia pre ľudí potom nemá nič spoločné s nápravou Fa, a je výlučne záležitosťou zlepšovania seba samého kvôli Dovŕšeniu. Takže, ako učeníci Dafa, ste boli poverení veľkou historickou misiou. Toto je teda odlišné od strohej samokultivácie. Musíte ochraňovať Fa, musíte potvrdzovať Fa, a keď je Fa prenasledovaný, odhaľujete zlo a lepšie stelesňujete Dafa – toto je to čo by ste mali robiť. A v skutočnosti ste to robili veľmi dobre – Majster to vidí veľmi jasne.

Keďže my kultivujeme spravodlivý Fa, nech robíme čokoľvek, mali by sme k tomu pristupovať s Dobrotou (Shan). Takže, s našimi dobrými myšlienkami, všetko čo sme spravili aby sme potvrdili Fa a odhalili zlo ukázalo veľkoleposť a súciť našich učeníkov. Medzitým, musíme odstrániť zlé veci, a bodka, pretože škodia vesmíru a škodia všetkým bytostiam. Toto taktiež znamená, že bez tých zlých vecí by nebola potrebná náprava Fa. Toto sa neprihodilo v žiadnom období histórie – nemá to obdoby, nie je žiaden príklad na nasledovanie. Vaša schopnosť robiť dobre toto všetko naozaj odráža vašu veľkoleposť ako učeníkov Dafa. A toto je vaša výsada, pretože žiadna bytosť v dejinách nemala príležitosť ako je táto – toto je prvýkrát. Počas takmer dvoch rokov ste sa vy všetci činili naozaj dobre, a ja som to spomenul pri rôznych príležitostiach. A čo viac, v priebehu nápravy Fa sa žiaci celkovo nečinili iba dobre v priemernom zmysle, ale výnimočne dobre! Či sú to žiaci v Číne alebo žiaci mimo Číny, vy všetci ste sa činili naozaj dobre, plne ste vykonávali úlohu učeníka Dafa, použili ste schopnosti ktoré máte a prostriedky ktorými disponujete, a spravili ste to čoho svetskí ľudia nie sú schopní; toto platí najmä u tých čo stratili svoje ľudské telá pre Dafa – vy všetci ste ukázali svoju veľkoleposť zatiaľ čo ste potvrdzovali Fa.

Pri náprave Fa ste sa všetci činili naozaj dobre. Pokiaľ zlo nie je úplne odstránené, stále sa potrebujeme činiť ešte lepšie. Musíme odhaľovať a odstraňovať zlo. Pri škodení zla, boli čínski ľudia najväčšími obeťami. Všetky metódy použité zlou politickou bandou lotrov v čínskej vláde sú najohavnejšie, najdiabolskejšie, a neznáme dejinám – dosiahli extrém, naozaj prekonali samých seba. Nikdy predtým nebola vláda použitá aby robila tieto podlé veci. Všetky veci ktoré naši učeníci Dafa vykonali s dobrými myšlienkami pohli svetskými ľuďmi a pohli bytosťami na každej úrovni, zatiaľ čo zlo ktoré pozdvihlo svoju hlavu v Číne rozzúrilo bytosti na každej úrovni. Rozdiel medzi týmto zlom a našou dobrotou (Shan) je dramatický. Viete, že keď toto zlo vidí že ide byť odstránené, bude zúriť úplne nespútane. Je nedobré, je jedovaté, a je zlé. A práve tak ako jed, ak chcete aby neotrávilo ľudí, nemôže to robiť – je to jednoducho tak. Takže v priebehu jeho odstraňovania nebuďte vôbec zhovievaví – jednoducho ho odstráňte! Teraz nehovorím o ľuďoch, ale o tých zlých bytostiach ktoré manipulujú ľudí. V skutočnosti, všetci moji učeníci majú schopnosti – a toto zahŕňa žiakov v Číne a v iných krajinách, ako aj niektorých nových žiakov. Oni všetci majú v skutočnosti schopnosti. Pretože v náprave Fa je každá etapa skúškou, testom, zanechaným pre rôzne situácie v rôznych budúcich obdobiach histórie,[1] toto je veľkolepý Fa zanechaný pre históriu vesmíru. Čo sa týka vašej vlastnej kultivácie, už ste prešli priebehom kultivácie. Ste bytosti, ktoré sú ustanovované pre Dafa. Posledný úsek vašej cesty je vaše vystúpenie na vašu vlastnú pôvodnú a najvyššiu pozíciu. So svojou výnimočnou šírkou mysle môžu učeníci Dafa vydržať všetko, avšak rôzne veci sa budú diať v rôznych históriách budúcnosti. Tento Veľký Zákon vesmíru je na to aby sa zanechali pre bytosti na rôznych úrovniach v rôznych obdobiach histórie odkazy na to, keď sa vyskytnú problémy v rôznych obdobiach na rôznych úrovniach, a aby sa zanechali pre bytosti spôsoby riešenia všetkých druhov situácií ktoré sa vyskytnú v rôznych obdobiach histórie. To jest, všetky druhy problémov ktoré sa prejavujú dnes sú odkazmi zanechanými histórii. Prejavy sú zložité a vyzerajú byť náhodné, avšak v skutočnosti sú veľmi dobre usporiadané. Sú zanechané pre históriu [aby sa ukázalo] ako by sa problémy ktoré sa vyskytnú v rozličných obdobiach v histórii mali riešiť. Takže ak zlo dosiahlo bod keď už viac nie je spasiteľné, to ako to riešiť nie je otázkou jedincovej vlastnej kultivácie – je to stráženie Zákona vesmíru. Keď je to nutné, môže jedinec použiť rôzne schopnosti rôznych úrovní aby ho odstránil.

Ako viete, môj Fa nie je vyučovaný iba Vám – rôzne úrovne všetky počúvajú. Takže inými slovami, táto úloha nápravy Fa existuje na rôznych úrovniach. Za špeciálnych okolností môže jedinec odstrániť zlo – toto môže byť vykonané. Toto neexistovalo predtým v kultiváciách v histórii. Rozličné správne stavy ktoré prejavujete v tomto čase vo všetkých a v každom ohľade, a to ako riešite veci vo všetkých druhoch situácií, je všetko zanechané pre históriu. Takže je to vážne aj rozhodujúce. Samozrejme, keď odstraňujeme zlo, mali by ste si držať v mysli to, že ak máte úmysel predvádzať sa, máte bežné ľudské strachy, alebo máte nečisté myšlienky, nebudete schopní dosiahnuť cieľ. Prečo máte schopnosť ako je táto? Je to len preto, že ste veľkým kultivujúcim že máte schopnosť ako je táto. Takže keď vyšlete tú myšlienku, nemohla by byť vyslaná nikým iným iba veľkým kultivujúcim. Preto keď niektorí žiaci používajú túto schopnosť, niekedy to pracuje a niekedy nie. A v tom je ten problém. Avšak s tým povedané, keď by niečo skutočne malo byť odstránené, jednoducho to má byť odstránené. Nie ste to iba vy kto robí odstraňovanie; ak ho kultivujúci nemôže odstrániť, Bohovia – vrátane vyšších Bohov – sa tiež potrebujú zúčastniť jeho odstránenia.

Ďalšia vec je, že odteraz pri skupinových cvičeniach alebo keď je iná veľká konferencia ako táto naša, naši žiaci sa môžu upokojiť na päť minút, sadnúť si s rukami v Jieyin, a myslieť na odstraňovanie zlých myšlienok so svojej mysle, karmy, a zlých pojmov alebo vonkajšieho zasahovania. Zatiaľ čo ste takýto, myslite na to že zomrú, a budú odstránené. Päť minút stačí. (Potlesk) Keď robíme skupinové cvičenie, premýšľajte o odstránení zla v Troch Ríšach, zatiaľ čo držíte jednu ruku kolmo pred svojou hruďou, a myslite s Pravými myšlienkami päť minút – toto by malo stačiť. (Potlesk) Bude to pracovať, pretože napokon ste veľkými kultivujúcimi a ste odlišní od svetských ľudí. Avšak ak to použijete na niečo čo by kultivujúci nemal robiť, nebude to pracovať; hneď ako myšlienka vystúpi, bude nasledovať odplata alebo vaša úroveň spadne. Musíte na to pamätať!

V nasledujúcom budem hovoriť o inej otázke. O akej otázke idem hovoriť? Viete, univerzálna teória gravitácie na ktorú verí veda v dnešných dňoch je úplne nesprávna. Čo vyvoláva tento gravitačný úkaz ktorý ľudia popísali? Nastáva preto, že všetky životy a všetky látky, vrátane vzduchu a vody, ktoré sú na Zemi a v Troch Ríšach – všetky veci ktoré existujú v Troch Ríšach – sú zložené z častíc všetkých odlišných úrovní v Troch Ríšach, a odlišné častice odlišných úrovní sú poprepájané. Toto prepojenie sa môže, keď je tam ťahová sila, rozšíriť alebo sa pohybovať v Troch Ríšach. Inými slovami, keď ho ťaháte, môže sa predĺžiť ako guma, a keď ho uvoľníte, vráti sa to späť. To jest, existuje základná, ustálená podoba existencie medzi časticami. Toto je dôvodom toho, že keď pohnete nejakým predmetom v tomto prostredí Zeme, vráti sa na zem. Samozrejme, nehovorím o presunutí kusa kameňa na nejaké iné miesto, v prípade ktorého sa nevráti tam kde pôvodne bol – toto nie je tá idea. Povrch Zeme je hranicou jednej úrovne. V tejto úrovni sa [veci] môžu pohybovať vodorovne, pretože sú všetky na rovnakej úrovni. Avšak keď sa niečo pohne k úrovni nad svojou úrovňou, bude to ťahané späť, pretože predmety na Zemi sú v sfére kde častice na tejto úrovni existujú.

Premýšľajte o tom, všetci: Celá kozmická sústava je mimoriadne obrovská. Ľudia a Zem sú drobné dokonca i keď sú pozorované z vysokého miesta v Troch Ríšach. Vyzerá to tak, že človek cestoval z New Yorku do Kanady, pričom v skutočnosti, v ich očiach to vyzerá tak že ste sa nepohli, pretože rozsah vášho pohybu je skutočne malý. Takže keď sa rakety a vesmírne lode vznesú na oblohu, pokúšajú sa vytrhnúť z tohto prostredia – ktoré je zložené z tých častíc odlišných úrovní – ktoré vytvárajú Zem. Takže ľudia používajú rakety aby zvýšili hnaciu silu a tak ju pohli s veľkou energiou. Ako viete, v Troch Ríšach existuje atmosferická vrstva. Vyzerá ako atmosféra, pričom v skutočnosti je vnútri nej prostredie zložené z nespočítateľných mikroskopických bytostí ktorých úlohou je poskytnúť stabilitu aby tu ľudia mohli existovať. Len čo sa niečo vytrhne z tejto atmosféry, prepojenia medzi mnohými molekulami sú prerušené ťahom mocnej sily. Toto potom spôsobí situáciu: Iba častice na okraji sú s tým ešte spojené, a tiažová sila už nie je viac taká veľká. Inými slovami, hoci to už nie je viac v prostredí Zeme, stále je to ešte spojené so sférami iných častíc v Troch Ríšach. Iba týmto spôsobom to tam môže byť stabilné – toto je dôvodom toho, prečo tam družica môže ostať. Samozrejme, rovnaké prepojenie existuje v predmetoch rovnakej hmotnosti ale rozličného objemu. Predmet ktorý má malý objem ale vysokú hustotu má rovnaké množstvo prepojení ako predmet ktorý má veľký objem, takže sa zdá akoby vážili rovnako. Je v tom mnoho iných stránok ak by som šiel do podrobností. Čo som sa vám práve teraz pokúšal povedať je to, že gravitácia neexistuje. Skutočnou príčinou sú častice v tomto prostredí. Ich existencia v tomto prostredí je nutná, a oni sú poprepájané.

Takže u kultivujúcich, prečo môže človek opustiť svoje telo, a prečo sa môže vznášať? Je to presne preto, že hmota vášho tela, ktorá je vo vzťahu so Zemou a je zložená z častíc povrchovej hmoty, podstúpila zmeny. Oddelila svoje spojenie s časticami v tomto prostredí, takže už nie ste podrobení jeho súdržnej sile, a nie ste viac podrobení jeho obmedzujúcej a priťahujúcej sile. Tak to je keď sa môžete vznášať. Takže ku ktorejkoľvek ríši ste sa vykultivovali, zloženie vašej bytosti na mikroskopickej úrovni je pripojené k tej ríši. Keď sa kultivujete k vyšším úrovniam, ste pripojení k vyšším úrovniam a preseknete pripojenia k všetkým úrovniam ktoré sú nižšie. To je ten vzťah. Prepojenie a otvorenie Veľkého Nebeského Obehu je prejavom na tejto úrovni. Avšak žiaci už dávno prešli touto úrovňou, ibaže sú zamknutí. Odteraz budú naši žiaci jeden po druhom prežívať v kultivácii rôzne stavy. Preto som vám o tom všetkým povedal. Dnes poviem iba toľkoto. Dúfam, že táto konferencia Fa pôjde ešte lepšie. (Potlesk)

Viem že ste všetci pracovali veľmi tvrdo. Musíte pracovať a musíte študovať, máte svoj rodinný život a spoločenské aktivity, a súčasne sa musíte postarať o svoju rodinu, odviesť dobrú prácu v zamestnaní, a musíte dobre študovať Fa a dobre robiť cvičenia, a čo viac, musíte objasňovať pravdu. Je to ťažké! Je to poriadne ťažké, časovo aj finančne. Je to ťažké, takže vaša mocná cnosť je ukázaná; je to ťažké, a tak je to dobrou príležitosťou aby ste si ustanovili svoju mocnú cnosť. Pozoruhodné! Keďže ste kultivujúcimi, hoci je to ťažké, mali by ste sa činiť ešte lepšie. To je všetko čo poviem. (Potlesk)

 


Vyučovanie Fa  na medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone, D.C.

(21. júl 2001)

 

Zdravím všetkých! Pracovali ste tvrdo!

Možno ste teraz zažili, aká je kultivácia ťažká. Pretože je ťažká, môže sa vaša kultivácia stretnúť s úspechom. Mnohí ľudia v histórii hľadali Dao – chceli sa kultivovať, dosiahnuť Dovŕšenie, a dostať sa za ľudský kolobeh smrti a znovuzrodenia. Avšak bolo to veľmi ťažké. Rozhodne nie je žiaden spôsob, akým človek môže dosiahnuť Dovŕšenie, ak neprejde cez namáhavú kultiváciu aby odstránil každý druh pripútanosti, ktorý si vyvinul medzi svetskými ľuďmi. Preto to čo učeníci Dafa ukázali a čo boli schopní dosiahnuť v tomto súčasnom trápení je pozoruhodné, a opravdivo to dáva najavo, čo je kultivujúci. Je naozaj pozoruhodné, že v takom diabolskom prostredí obrovská väčšina učeníkov bola schopná vykročiť vpred, potvrdiť Fa, a postúpiť k Dovŕšeniu.

Žiadna kultivačná cesta v histórii nebola taká veľkolepá ako je táto dnes, pretože žiadna kultivačná cesta v histórii nemohla opravdivo spasiť ľudí v takom veľkom meradle. A v  historickom okamihu v ktorom sme, to nie je iba záležitosťou Majstra zachraňujúceho ľudí – ste v období, keď Fa napravuje celý vesmír. Všetci Bohovia sledujú, čo sa zjavuje vo svete v tomto okamihu. Mnohé proroctvá v ľudskom svete povedali, že keď ľudská spoločnosť dosiahne určitý bod v dejinách, dokonca aj Bohovia na nebesiach budú musieť byť obnovení alebo nahradení, a dokonca aj vesmírne telá budú musieť byť prebudované. Či sú to rozličné proroctvá v dejinách alebo rozličné príbehy, ktoré boli odovzdávané po svete – hovorili o historickom okamihu, v ktorom sú ľudia dnes. Takže inými slovami, žiadne z rôznych  udalostí v dnešnej ľudskej spoločnosti nie sú náhodné. S čím sme sa my kultivujúci stretli je presne ten okamih v dejinách. V náprave Fa a v kultivácii, cesty ktorými ste sa vydali boli zväčša spravodlivé.                        

            Behom procesu, v ktorom sa bytosti vo vesmíre odchýlili od Fa, bytosti už viac nevedia o existencii Fa alebo o skutočných požiadavkách Fa na bytosti v rozličných úrovniach. Takže toto spôsobilo, že vnímajúce bytosti, keď stáli pred niečím takým významným ako je dnešná náprava Fa, sa neboli schopné správne vyrovnať so vzťahom k Fa, k učeníkom Dafa, a ku mne. V skutočnosti, staré sily ktoré manipulujú vnímajúce bytosti a ovplyvňujú nápravu Fa sú tým, čo skutočne prekáža náprave Fa. Bytosti vo vesmíre sú nespočetné. S tak veľa bytosťami, premýšľajte o tom, ak by počas nápravy Fa mala každá bytosť prejaviť svoju nedobrú stránku, veľmi veľa bytostí by sa dopustilo obrovských hriechov proti Fa a museli by byť vyplienené. Potom by vnímajúce bytosti nemohli byť spasené, správne? A nebola by náprava Fa márna? Preto som povedal, že som to obrátil a použil som usporiadania starých síl. Pretože zlé sily utekajú zhora dole, zasahujú do nápravy Fa bez vynechania jedinej úrovne. Bol to koncentrovaný prejav vystupovania všetkých bytostí na rozličných úrovniach po ich degenerácii. Inými slovami, všetka degenerácia bytostí, a všetky nedobré stavy, ktoré môžu bytosti prejaviť počas obdobia nápravy Fa, sa prejavujú koncentrovaným spôsobom v celom systéme starých síl, ktoré ovplyvňujú nápravu Fa. Bolo zariadené, že mnohé bytosti – vrstvy na vrstvách – nebudú mať dovolené zúčastniť sa nápravy Fa, aby zabránili narušeniu svojich plánov. Toto presne som chcel aj ja – nenechať tie vnímajúce bytosti priamo zhrešiť proti Fa, aby stále ešte mohli byť spasené. Mysleli si, že ich plán je dômyselný, avšak v skutočnosti to bolo pod mojou kontrolou. Tí ktorí mali úlohu v tom systéme sú presne tí vo vesmíre, ktorí by mali byť vyplienení, a sú tými najhoršími, najpríšernejšími bytosťami. Taktiež ukázali  koncentrovaným spôsobom najhoršie porozumenie a správanie sa na rozličných úrovniach. Počas nápravy Fa, dnešné bytosti plne pôsobili na všetko na čo pôsobiť mohli. Takže ich nedobré činy sú samé o sebe presne tým, čo naozaj potrebuje byť odstránené počas nápravy Fa. Avšak napriek skutočnosti, že bytosti starých síl ovplyvnili nápravu Fa a dokonca vykonali hrozné veci, boli im dávané príležitosti znova a znova, a iba keď sa stali úplne neschopnými spasenia, bolo rozhodnuté úplne ich  odstrániť. Týmto spôsobom, tie ďalšie bytosti na rozličných úrovniach ktoré sa nezúčastnili zasahovania do nápravy Fa môžu byť spasené – nech sa stali akokoľvek nedobrými počas priebehu dejín – keďže sa nezúčastnili nápravy Fa a nespravili škodu. A týchto bytostí je veľká väčšina.

Od začiatku som vedel, že staré sily budú do tohto zasahovať. Veci vyzerajú akoby nemali poriadok, ale v skutočnosti sú veľmi dobre usporiadané. Všetky trápenia a skúšky ktorými prešli naši žiaci v tomto svete sú presne usporiadania tých starých síl. Trápenia ktoré žiaci vydržali nie sú spôsobené iba ich vlastnou karmou, a ešte menej sú to prekážky, ktoré boli prinesené Dafa ľudskými bytosťami – ľudia nemajú schopnosť to spraviť. Svetská osoba je veľmi slabá pred praktizujúcim. Dnešní ľudia mali v skutočnosti trápenia zostavené pre nich týmto systémom starých síl na rôznych úrovniach, a ľudia boli kontrolovaní starými silami na rôznych úrovniach. Preto sa stali takými násilnými, preto sa odvažujú robiť veci praktizujúcim, a preto sa odvažujú byť neúctiví k Dafa. Potom je tu otázka, ktorá sa v tomto prezentuje. S výnimkou tých zlých, je mnoho ľudí v tomto svete ktorí sú nevinní a ktorí boli oklamaní náporom ohováračskej propagandy. Keď je myseľ človeka hodnotená princípmi Fa vesmíru, ak jeho myseľ obsahuje negatívne myšlienky k Dafa, bude vyplienený keď skúška Dafa a učeníkov Dafa bude skončená. Premýšľajte o tom – nie je táto osoba v nebezpečenstve? Je to preto, že to čomu priamo odporuje je tento Fa. Aby využili toto obdobie dejín a vytvorili mimoriadne zlú situáciu v prostredí tohto sveta, staré sily použili všetky druhy metód a zapečatili všetky vývody médií vnútri aj mimo Číny, ktoré by mohli odhaliť pravdu. Pri prenasledovaní učeníkov Dafa, Strana využila všetky svoje skúsenosti z každej minulej kampane a potýčky, spolu s prostriedkami zla všetkých dôb a všetkých krajín. Medzitým, tiež použila zlé veci, chytráctvo, a zradu, ktoré sa vytvorili v čínskom intelekte za posledných pár tisíc rokov. Prostriedky ktoré si osvojila sú mimoriadne zlovestné. Preto boli na začiatku útlaku mnohí ľudí vo svete oklamaní lžami. Ako praktizujúci nápravy Fa sa nemôžeme iba prizerať ako sú tie nevinné bytosti takto klamané do zhrešenia a zničené. Pretože len čo táto záležitosť skončí, začne nová etapa ľudskej histórie, a mnohé nedobré bytosti budú vyplienené. Nech je tento vesmír akokoľvek rozľahlý, bol vytvorený týmto Fa vesmíru, a bytosti na každej úrovni [majú] vyhovovať princípom Fa na každej úrovni vesmíru. Dokonca aj najzákladnejšie pôvody hmoty boli všetky stvorené týmto Fa. Ak je bytosť proti Fa ktorý vytvára všetky bytosti vo vesmíre, kam pôjde? Nebude vyplienená? Počas tohto obdobia, učeníci Dafa skutočne zachránili mnoho ľudí vo svete objasnením pravdy zatiaľ čo potvrdzovali Fa. V tejto ťažkej situácii v ktorej sú prenasledovaní, učeníci stále ešte dokázali objasňovať pravdu a zachraňovať vnímajúce bytosti. Nie je to veľký súcit? Ako učeník Dafa, by ste mali prejavovať súciť k všetkých vnímajúcim bytostiam, nech ste v akejkoľvek situácii. Videné z inej perspektívy, skutočnosť že učeníci Dafa stále zachraňujú vnímajúce bytosti i keď sú v takomto utláčateľskom prostredí dokazuje ešte jasnejšie veľkosť učeníkov Dafa.

Objasňovanie pravdy nie je jednoduchá záležitosť – nie je to iba záležitosť odhaľovania zla. Keď objasňujeme pravdu, zachraňujeme vnímajúce bytosti, a v rovnakom čase to zahŕňa záležitosť vášho vlastného zlepšenia sa a vášho odstraňovania pripútaností počas vašej kultivácie, a záležitosť toho, že učeníci Dafa sú zodpovední Fa vo svojej kultivácii, ako aj otázky toho, ako naplníte a obohatíte váš raj vo vašom konečnom Dovŕšení. Ak ste v budúcnosti Veľkou Osvietenou Bytosťou ktorá dosiahla Dovŕšenie, nemôže to byť tak, že nebudú žiadne bytosti vo vašej dimenzii a v oblasti vášho vlastného raja. Preto počas vašej kultivácie potrebujete preukazovať váš súcit pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí, a spraviť váš vlastný raj bohatým a plným. Počas nápravy Fa, zatiaľ čo odstraňujem pôsobenie starých síl na nápravu Fa, tiež pre vás robím usporiadania. Veci vyzerajú byť zlé a chaotické, pričom v skutočnosti sú všetky veľmi dobre usporiadané. Staré sily spravili dobre usporiadané plány, avšak aj ja som spravil veci poriadne. Nech k tomu pristupujete z akéhokoľvek uhla, existuje spôsob ako definitívne vyriešiť tieto problémy. Počas tohto obdobia [by sme sa mali zamerať na to] ako môžeme využiť túto príležitosť aby sme naozaj ukázali výnimočnosť a veľkú mocnú cnosť kultivujúceho. Je to aj cenná príležitosť. Keďže staré zlé sily nám neústupne dávajú šancu aby sme ich odstránili, dobre to využite. Dejiny to nikdy predtým nevideli, ťažko to získať.

            Je naozaj ľahké pre praktizujúceho ktorý je v prostredí ktoré nemá zlé pole povedať, že sa dokáže vzdať života a smrti – ako keď hovoríte o vzdaní sa života a smrti v spravodlivom poli aké tu máme dnes – keďže tu nie je vôbec žiaden nátlak. Avšak je to iná vec, ak v zlom prostredí, v prostredí plnom zlých elementov potvrdzujete Fa a odvážite sa vykročiť vpred aby ste odhalili zlo. Potom, hoci toto prostredie je veľmi zlé – premýšľajte o tom, všetci – nie je cenné a ťažko zohnateľné? Je skutočne cenné a ťažko zohnateľné. Po tomto období nebudú žiadne príležitosti ako táto. Ste schopní naraziť na takúto príležitosť iba preto, že ste učeníkmi Dafa. Nič podobného sa nestalo v bežnej kultivácii alebo v individuálnej kultivácii v minulosti. Samozrejme, keď sa vrátime do dejín, Ježiš a Šakjamúni sa tiež stretli s obrovskými trápeniami. Trápenia na nich vtedy namierené boli tiež dosť kruté, historicky povedané. Avšak nikto predtým nepoužil moderné masovokomunikačné médiá aké máme dnes na rozmnožovanie tohto druhu zla takým zdrvujúcim spôsobom, v oblasti tak veľkej ako celý svet. Rozsah zla bol taký obrovský, že keď to 20. júla 1999 začalo, bolo to akoby sa dokonca nebesia rúcali. Mimo Číny, zopár ľudí okrem učeníkov Dafa vedelo o čom je Falun Gong, a všetky vlády a médiá po celom svete počúvali nepodloženú propagandu z čínskych médií. Ľudia počúvali lživú čínsku propagandu a verili jej, a tak mali z nás nedobrý dojem. Takže prečo cítite, že dnešné prostredie sa stalo ľahším? Je to preto, že pri vašom objasňovaní pravdy ste objasnili pravdu o prenasledovaní proti nám ľuďom vo svete, médiám, a vládam vo svete; a je to tiež preto, že vaša láskavosť a súcit v bežnej ľudskej spoločnosti a vaše spravodlivé konanie ako učeníkov Dafa bolo oboje potvrdené ľuďmi vo svete a bolo potvrdené Bohmi. To umožnilo, že dnes máme toto prostredie. Pozoruhodné – naozaj pozoruhodné. Odolali ste ohováračskej propagande z propagandistickej mašinérie celého národa a obrovskej vlády – vlády ktorá je manipulovaná tými najdarebáckejšími a najhoršími. Každý učeník Dafa ktorý bol schopný držať krok s pokrokom Dafa vykonal to čo mal vykonať. Naproti tomu, ako by mohli byť tí ľudia ktorí nevyšli zo svojich domov ale ktorí si stále ešte o sebe myslia že sa kultivujú považovaní za kultivujúcich? Samozrejme, ľudské myšlienky sa prejavujú rozličnými spôsobmi v bežnej ľudskej spoločnosti. Keď niekto kto sa naučil Dafa ide dolu nesprávnou cestou, je to preto že má pripútanosti ktorých sa nebol schopný vzdať. A tieto pripútanosti budú určite ovládané a využívané zlými bytosťami. Zlé bytosti špeciálne vyhľadajú vaše myšlienky ktoré obsahujú pripútanosti, aby ich zosilnili a dosiahli svoj cieľ prevzatia kontroly. Potom čo sú použití démonmi, títo ľudia sa “osvietia” na ceste zla, avšak stále si myslia že majú pravdu, a hľadajú vo Fa výhovorky vyberaním vecí zo súvislostí aby sa hájili.

            Keď sa pozrieme na celkovú situáciu nápravy Fa práve teraz, zmena ktorou prešiel väčší vesmírny celok je obrovská. Rozsiahly nový kozmický celok je neporovnateľne obrovský a nádhernejší ako kedykoľvek predtým. Uskutočňuje sa najposlednejšia etapa nápravy Fa. Pretože sústavy kozmických celkov sú neuveriteľne kolosálne – sú nepredstaviteľne obrovské – dokonca takto obrovská sústava je vytvorená z desiatok miliónov gigantických sústav ako sú tieto. Takže, nemám už viac možnosť povedať vám o tomto usporiadaní použitím bežného ľudského jazyka – dosiahlo to bod nepopísateľnosti. Toto je pravda, avšak nepodceňujte sa. Možno budúce Dovŕšenie ktoré vás očakáva bude naozaj skvelou ríšou. (Potlesk)

Objasňovanie pravdy je niečo, čo každý z vás učeníkov Dafa musí robiť. Hovorím vám to znova. Každý kto sa pokúsi robiť pre seba výhovorky a kto nikdy nevykročil vpred nemá pravdu. Čo sa týka toho, koľko bude ešte toto trápenie trvať, nemyslím si že by ste mali veľa premýšľať o tejto veci. A nemyslite ani na to či môžete dosiahnuť Dovŕšenie, pretože akákoľvek túžba ktorú máte sa môže stať pripútanosťou a môže byť použitá zlom. Len čo sa objaví taká myšlienka, zlo vám môže vyčarovať falošný obraz, a toto potom spôsobí rušivé zasahovanie. Vážte si súčasnú dobu a čo najlepšie ju využite – táto doba je určená pre učeníkov. Zatiaľ čo sa kultivujete, robíte nápravu Fa, a postupujete k Dovŕšeniu, potrebujete aj zachrániť vnímajúce bytosti; vytvárate všetko pre budúcnosť. Všetko čo učeníci Dafa dnes robia je mimoriadne dôležité, a spravodlivá cesta ktorou sa vydali sa môže stať odkazom pre bytosti v budúcnosti. Medzitým, položili základňu v ľudskej spoločnosti pre budúci spôsob existencie ľudstva. Viete, to čo je predstavené na našej webstránke PureInsight sú nové koncepty budúceho ľudstva, a reprezentuje to budúce myslenie a správne názory nového ľudstva, spolu so stavom, súcitom, láskavosťou, čistotou, spravodlivosťou, a veľkou znášanlivosťou preukazovanou učeníkmi Dafa počas obdobia nápravy Fa, a pomáha to tvarovať budúcu spoločnosť. Okrem toho, že učeníci Dafa prechádzajú procesom kultivácie v súčasnom období, budú tu aj budúci ľudia ktorí získajú Fa v nastávajúcom čase – táto akcia sa uskutočňuje v dvoch etapách. Pôvodné usporiadanie starých síl bolo také, že bude celkovo dvadsať rokov, rozdelených na obdobie nápravy Fa a na obdobie, v ktorom Fa napraví ľudský svet. Počas prvých desiatich rokov, by Majster robil nápravu Fa a učeníci by sa kultivovali počas obdobia nápravy Fa; počas ďalších desiatich rokov by budúci ľudia získali Fa. Potom by to vstúpilo do novej éry, a v tom čase by začala nová budúcnosť. Avšak ja som to prezradil pretože veci sa zmenili, hoci nie veľmi. Nebuďte z toho príliš šťastní. Obzvlášť tí z vás ktorí sa nečinili dobre by mali vedieť, že čas tlačí. Nemyslite na nič iné. Vo všetkom čo robíme potrebujeme byť zodpovední budúcnosti. Medzitým, počas nášho objasňovania pravdy, budúci ľudia boli naozaj spasení, obzvlášť ľudia mimo Číny. Porozumením a podporou ktorú preukázali k Dafa položili vynikajúcu základňu pre svoje získanie Fa a vstup do budúcej ľudskej spoločnosti.

Ľudia neprišli na tento ľudský svet pre nič, pretože v tomto prostredí na Zemi nikdy nebolo ľudstvo také ako je dnešné. Ako viete, často hovorím o mimozemských bytostiach. Prečo hovorím o mimozemských bytostiach? Pretože oni boli v skutočnosti ľuďmi v tomto prostredí na Zemi. Počas rozličných období dejín a dokonca v ešte vzdialenejšej histórii tu boli oprávnenými obyvateľmi. Nezáleží na tom, koľkokrát bola Zem nahradená, v každom období boli bytosti na Zemi odlišné tvarom a výzorom – rozdiely medzi nimi boli obrovské. Avšak všetci z nich boli oprávnenými obyvateľmi tohto miesta. Takže prečo vzalo ľudstvo v tomto období na seba tento výzor? Je to preto, že ako viete, mal tu byť vyučovaný Fa vesmíru, takže vo vzdialenom historickom čase boli položené všetky základy pre budúce šírenie Dafa. Veci ktoré vyzerajú ako zvieratá by nemali dovolené prísť počúvať Fa – to by bola urážka Dafa. Takže Bohovia stvorili dnešných ľudí na svoj vlastný obraz. Ľudia v západných náboženstvách vedia, že Jehovah stvoril ľudí na svoj obraz; ľudia na Východe vedia, že Nü Wa stvorila ľudí na svoj obraz. A boli ďalší Bohovia, ktorí stvorili ďalších ľudí. Keby boli v minulosti bytosti v zemskom prostredí stvorené aby vyzerali ako Bohovia, bola by to urážka Bohov, najväčší prejav neúcty k Bohom. Takže stvorenie ľudí tu na obraz Bohov bolo zakázané. Hoci dnešní ľudia boli stvorení na obraz Boží, Bohovia odmietajú uvažovať o ľuďoch ako o svojom príbuzenstve, pretože spôsob akým ľudia žijú je úplne odlišný od Bohov. Iba ľudský vonkajší výzor sa podobá tomu Bohov. Je v tom toho viac ako toto. Prečo bola čínska kultúra a civilizácia počas dejín taká odlišná od tých na iných miestach? Krajiny vo všetkých iných oblastiach majú koncept štátu, a vo všetkých ostatných oblastiach ich národní vodcovia prebrali podobu kráľov. Iba v čínskych dejinách nebola taká vec ako štát – namiesto toho prebrala podobu dynastií. Historicky povedané, čínski cisári boli veľmi odlišní od kráľov v iných štátoch. Pravdou je, že zatiaľ čo boli kladené  základy týchto kultúr, neustále boli zriaďované predurčené vzťahy s vesmírnymi bytosťami. V každom období dejín, bytosti z odlišných rajov prišli do čínskej zeme založiť svoj vzťah, a všetky z nich zastupovali svoj vlastný vesmírny systém. Žiaci Dafa nie sú výnimkou, tí tiež pochádzajú z odlišných vesmírnych systémov. Ich prevtelenia na odlišných úrovniach boli ich cestami života na tých odlišných úrovniach. Koniec koncov pochádzajú zo vzdialených kozmických tiel. Viete, že “cisár dynastie má dvoranov tej dynastie” – to hovoria ľudia. Je viac podobných úsloví ako “cisár dynastie má dvoranov tej dynastie,” sú aj, “zvrchovaný panovník dynastie má ľudí tej dynastie,” “kultúra dynastie,” “odev dynastie...” V minulosti, keď sa dynastia zmenila, kultúra sa tiež okamžite zmenila, a zmeny v odeve boli tiež podstatné – všetko toto bolo prinesené bytosťami z odlišných úrovní. Preto v Číne, kultúra, alebo jej jedlo, jej obydlia, jej oblečenie, jej spôsob života... každá stránka kultúry bola veľmi odlišná od tej druhých oblastí. Toto bolo spôsobené hromadením kultúr prinesených ľudstvu bytosťami z mnohých, mnohých odlišných systémov. Potom, po čase, počet ľudí prerástol kapacitu tejto čínskej krajiny. Takže potom ako bol vzťah ustanovený, ľudia sa prevtelili do iných oblastí vo svojich ďalších životoch.

Povedal som, že žiadna krajina v tomto svete neexistuje náhodou – všetky majú význam a účel. V skutočnosti, ľudia čakali na Fa. Mnohí žiaci to cítili; menovite, keď niektorí ľudia čítajú Fa, hovoria, “Po tomto som pátral celý svoj život,” alebo “Toto je presne to čo som hľadal.” Prečo nemôžu iné vnímajúce bytosti získať Fa okamžite v súčasnej etape? Je to preto, že boli v tomto ohľade obmedzené. Dôvodom prečo nemôžu vstúpiť teraz je to, že len čo vstúpia, ich vlastná karma a všetky druhy komplikovaných elementov ktoré si vytvorili v spoločnosti – ich záporná stránka – by nasledovala tiež, a to by zvýšilo zložitosť nápravy Fa v jej prvej etape. Takže nemôžeme nechať týchto ľudí prísť teraz. Avšak vy musíte robiť nápravu Fa a objasňovať pravdu, pretože v procese keď to robíte, ak niekto robil cvičenia alebo sa učil Fa – hoci nie do hĺbky – si už položil základňu pre svoje získanie Fa v budúcnosti. Preto musíte toto robiť. Inými slovami, hovorím vám že mnohé situácie nie sú bez príčiny. Všetko vo svete prišlo pre tento Dafa, bolo sformované pre Dafa, a bolo vytvorené pre Dafa. Tie mnohé princípy Fa a mnohé opravdivé tajomstvá ktoré som vám povedal neboli dokonca predtým známe ani Bohom. Dokonca i keď oni počuli tie veci, zasiahlo ich to ako náhle porozumenie. Ich ríše obmedzujú ich chápanie vyšších úrovní a vzdialenejších historických období, pretože akokoľvek vysoko sa osoba kultivuje, tak vysoké sú princípy ku ktorým sa osvieti a tak vysoká je pravda vesmíru ku ktorej sa osvieti. Takže v dnešnom svete, nemôžeme nebyť zodpovední za druhé vnímajúce bytosti, nemôžeme nebyť zodpovední za získanie Fa ďalších vnímajúcich bytostí v budúcnosti, a nemôžeme nepoložiť základňu pre ďalšie vnímajúce bytosti aby získali Fa v budúcnosti, pretože by to celkom dobre mohli byť bytosti práve z vášho systému. Aby sa šíril Fa v Číne, a nedovolilo sa priemerným osobám počúvať Fa, mnohí, mnohí králi z odlišných rajov a bytosti z veľmi vysokých úrovní – z ktorých na mnohých som dozeral počas dejín – boli zhromaždení aby sa prevtelili do čínskej krajiny. Samozrejme, čo sa týka získania Fa dnes, s každým sa zaobchádza rovnako, či na nich bolo dozerané alebo nie. Takže máme dokonca ešte väčší dôvod spasiť tam ľudí. Uprostred drvivej, krutej propagandy, to čo tí ľudia spáchali už nie sú viac bežné hriechy. Niektorí z nich sú predurčení na zničenie – bez ohľadu na to odkiaľ pochádzajú, a bez ohľadu na to aký majú predurčený vzťah alebo aké vysoké boli ich úrovne. Nie je to naozaj škoda, keď sa toto stane bytosti? Nie je nič, čo môžeme spraviť. Nie je to tak, že Majster nie je súcitný. Je to preto, že počas nápravy Fa si všetky bytosti na rozličných úrovniach určujú svoje nové pozície – nie je to otázka bytia súcitný, ani otázka spasenia ľudí. Kdekoľvek je xinxing bytosti, tam bude umiestnená – toto je štandard, toto je princíp Fa, a toto je niečo ustanovené pre budúcnosť, a nemožno to svojvoľne porušiť alebo prestúpiť.

 Všetko čo učeníci Dafa mimo Číny spravili a ukázali zatiaľ čo objasňovali pravdu nie je menej pozoruhodné, je to veľkolepý čin. Keď príde na kultivačné úrovne a postup k Dovŕšeniu, nie je rozdiel medzi vami a žiakmi v Číne. Bolo pre vás naplánované získať Fa tu, a bolo pre vás naplánované kultivovať sa tu. Mnohí učeníci sú vysoko vzdelaní, a prevažná väčšina učeníkov mimo Číny má vyššie tituly. Prečo je to tak? Je to presne preto, aby sa naplno využilo v tomto rozhodujúcom čase to čo ste sa naučili medzi svetskými ľuďmi a v čom ste dobrí, aby ste potvrdili Fa použitím zručností svetských ľudí, ktoré Dafa vytvoril pre ľudí v tomto svete. V praxi ste to urobili veľmi dobre. Súdiac z článkov na webstránke ClearWisdom a z článkov učeníkov Dafa na webstránke Xinsheng[2] a v iných médiách, povedal by som že niektoré články ktoré ste napísali sú majstrovské diela – sú dobre odôvodnené, ich myšlienky sú podložené, preukazujú jasné myslenie, a ich logika je silná. Naozaj šokovali a zastrašili zlo, a ich hodnota je vysoká. Keď sú tie lži-množiace médiá v Číne merané štandardom ktorý my máme teraz, povedal by som že sú k ničomu. Jeden žiak povedal, “Nie je žiaden schopný muž na kráľovskom dvore.”[3] Myslím že je to pravda. Kto by chcel sám seba vyčerpať v pomáhaní zlu aby klamalo, a ohovárať a falošne nás obviňovať ničomným spôsobom? Ako učeníci Dafa, naše [činy] plne odrážajú to čo by sme mali robiť – toto je vaša zodpovednosť, toto je to čo by učeníci Dafa mali robiť počas obdobia nápravy Fa, a vy ste to robili výnimočne dobre. Zatiaľ čo trpeli súženia a znášali muky prenasledovania, žiaci v Číne informovali vnímajúce bytosti o pravde, čo preukázalo že Veľké Osvietené Bytosti konajú veľkolepé činy predtým ako sú zrodené. Niekedy keď čítam webstránku PureInsight, cítim že nové bytosti a nové ľudstvo už naozaj začalo teraz, pretože vaše pochopenie sa už dokázalo zosúladiť s pochopeniami nového historického obdobia a  s pochopeniami najspravodlivejších bytostí. Učeníci Dafa ustanovujú pre ľudstvo základňu pre budúcnosť.

            V prenasledovaní učeníkov Dafa je veľmi diabolský činiteľ. Menovite, staré sily sa nemôžu vyrovnať so skutočnosťou, že niektorí žiaci dosiahnu Dovŕšenie alebo sa stanú učeníkmi nápravy Fa; myslia si že títo študenti to získali príliš ľahko, pretože dokonca ani oni nemôžu byť učeníkmi nápravy Fa; a kvôli tejto príčine manipulujú zlom a vyžívajú podlých ľudí aby bili našich žiakov – naliehajú na ich bití až do bodu keď povedia, “Prestanem praktizovať.” Nie je to diabolské? Mohol by byť Boh takýto? Vesmír je napravovaný pomocou Fa, a počet bytostí vyplienených na každej úrovni je dosť veľký. Počet nás ktorí dosiahneme Dovŕšenie je, ako to vidím ja, ďaleko od dostačujúceho. Pôvodne som plánoval mať aspoň päťdesiat miliónov – nikdy som vám to predtým nepovedal. (Potlesk) Práve teraz nemáme dosť. Ale máme už pekne veľké číslo. Nech je to čokoľvek, ako kultivujúci, by ste nemali byť príliš šťastní kvôli ničomu čo počujete. Možno to čo Majster práve povedal je samé o sebe pre vás skúškou. Vzdajte sa akejkoľvek pripútanosti ktorú možno máte, a nemyslite na [tie] veci. Jednoducho robte všetko čo by učeník Dafa mal robiť, a všetko bude zaistené. Hoci zlo vyzerá byť ohromne kruté, teraz vyčerpalo svoje triky, a môže iba pokračovať v stupňovaní nálepiek ktoré kladie na našu prax a pokračovať v používaní médií na vymýšľanie vecí; so svojou chorou mysľou, pokračuje v nútení žiakov  písať takzvané “prehlásenia ľútosti” a podpísať jeho veci. Veľmi dobre vie, že je to všetko falošné a nemôže to zmeniť ľudské srdcia, takže prečo nalieha na tomto konaní? Prečo nalieha na to aby ste podpísali ten papier? Prečo nalieha na to aby ste povedali, “Prestanem praktizovať” predtým ako vás prepustia? Jeden človek povie “Budem pokračovať v praktizovaní,” a oni naňho uvalia trest; druhý povie “Prestanem praktizovať,” a len kvôli tomu ho oslobodia. Rozdiel medzi tým je neuveriteľný, nie? Je to normálne? Nie je. Nie je to očividné? Jednoducho vás chcú prinútiť aby ste spadli, jednoducho chcú aby ste povedali tie slová. Len čo sú tie slová povedané, aj keď nie sú z vášho srdca, vytvorí to škvrnu. Pre učeníka nápravy Fa je to hanba. Navyše, ak ste spravili veci ktoré uškodili Dafa a nie ste schopný to všetko skutočne napraviť neskôr počas nápravy Fa a nahradiť straty ktoré ste priniesli Dafa, bude to naozaj vážne. Jedna myšlienka môže určiť, či to dokážete. Či môžete vykročiť vpred aby ste potvrdili Fa je skúška ktorou nemožno prejsť iba nasledovaním davu a jeho hybnej sily. Niektorí ľudia si mysleli, že počkajú na Námestí nebeského pokoja, a kalkulovali “ak každý vykročí z davu, potom vykročím.” Ak nevidia mnoho praktizujúcich vykročiť, prechádzajú sa poblíž a potom mieria naspäť. Je to preto že keď každý vykročí, je to tá hybná sila ktorá vás vynesie – nevykračujete vpred ako výsledok zanechania života a smrti z vášho hlbokého vnútra. Kultivácia je individuálna záležitosť, a nasledovaním davu to nepôjde. Zlepšenie každej osoby musí byť dobre založené. Samozrejme, naši žiaci mimo Číny nemusia ísť všetci na Námestie nebeského pokoja. Ak by ste tam všetci išli, nikto by nerobil Fa-napravovacie veci mimo Číny. Toto všetko bolo zostavené v histórii.

            Ste jedno telo, práve tak ako Majstrov gong – samozrejme vy a gong nie ste rovnaká vec, to dávam len ako príklad. Je to ako môj gong, ktorý robí odlišné veci v rovnakom čase – niečo z neho nepretržite trieli cez nezmerný vesmír s velikánskom silou do mikrokozmu, k tomu čo je vyššie a širšie; tá sila je tak robustná a rýchlosť tak vysoká, presahujúca všetky časy ako napráva kolosálnu nebeskú klenbu. Niečo z neho, po tomto trielení, odstraňuje hriešnu karmu bytostí na odlišných úrovniach a vyrovnáva všetky popretkávané vzťahy medzi bytosťami na odlišných úrovniach. Niečo z neho prispôsobuje bytosti, a niečo z neho mení pozície bytostí. Robí odlišné veci dokonca na najmikroskopickejších úrovniach bytostí, na každej úrovni. Niečo z neho robí veci na nízkych úrovniach, niečo z neho chráni žiakov, a niečo z neho upratuje zlo – každá stránka môjho gongu robí tieto veci. Inými slovami, jedno telo nerobí nevyhnutne jednu vec. Avšak bez ohľadu na to čo robíte, musíte byť hodní nazývať sa učeníkmi Dafa.

            Toľkoto toho poviem dnes. Vaša výmena skúseností a pochopení je dôležitá tiež. Za akýchkoľvek okolností, v akomkoľvek období, a bez ohľadu na to akí ste zaneprázdnení vašou prácou, nemôžete odbočiť od vášho štúdia Fa, a toto je to, čo od základu zaručí že budete pokračovať v zlepšovaní sa a dosiahnete Dovŕšenie. Nemôžete robiť prácu Dafa bez študovania Fa, lebo by to bolo to, že svetská osoba robí prácu Dafa. Majú to byť učeníci Dafa ktorí robia prácu Dafa – toto je niečo vyžadované od vás všetkých. Ak svetskí ľudia pomôžu s prácou Dafa, je to samozrejme dobrá vec, avšak ja hovorím o učeníkoch Dafa. Musíte byť učeníkmi Dafa robiaci prácu Dafa, pretože vaše Dovŕšenie má prvotnú dôležitosť. Práve teraz je vaše Dovŕšenie prvoradé a najdôležitejšie. Samozrejme, to že ste zodpovední Dafa a zachraňujete vnímajúce bytosti je časťou vášho Dovŕšenia. Poviem vám toto: Všetci hovoríte že Majster zachraňuje vnímajúce bytosti, avšak keď vy všetci dosiahnete Dovŕšenie a obzriete sa späť, uvidíte vnímajúce bytosti ktoré ste vtedy spasili. Keď objasňujete pravdu, zachraňujete vnímajúce bytosti.

            Toto je všetko čo poviem. Teraz môžete pokračovať v konferencii.[1] Poznámka prekladateľa: V Číne je slovo "história" používané v širšom rozsahu a môže sa odkazovať na minulosť, súčasnosť, alebo budúcnosť.

[2] Xinsheng – čínska webstránka spravovaná praktizujúcimi Dafa, ktorá je určená pre širokú verejnosť. Jej meno možno preložiť ako "Nový Život" alebo "Nová Existencia."

[3] Starodávne čínske úslovie o určitom stave vlády.