Falun Dafa

 

 

Prednáška v Sydney

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Hongzhi


      Nemusím sa predstavovať, pretože ma všetci poznáte. Som Li Hongzhi. Rozmýšľal som o stretnutí s vami všetkými. Avšak kvôli rôznym dôvodom, nebola taká príležitosť. Tentoraz som prišiel hlavne kvôli tomu, aby som sa so všetkými stretol, pretože viem, že v minulosti v Austrálii nebolo tak veľa ľudí ako dnes, ktorí vedeli o tomto Dafa. Okrem toho, mnoho tých, čo sa učili nevenovali pozornosť študovaniu Fa a ich pochopenie bolo teda relatívne plytké. Zdá sa mi, že teraz, keď každý rozumie tomu, čo som vyučoval by som mal prísť a so všetkými sa stretnúť. Je to preto, že veľa z toho, čo chcete vedieť už bolo napísané v knihách. Som človek s takým zvykom, že som rád, keď sa ma ľudia pýtajú na veci, ktorým nerozumejú vo svojej kultivačnej praxi. Čo sa týka tých, ktorí ešte stále nevedia, o čom je tento Fa a pýtajú sa ma naňho, ... ako by som to povedal? Dokonca ak o ňom budeme hovoriť na povrchnej úrovni, nebude pre vás ľahšie porozumieť mu celému naraz. Ak môžete čítať moje knihy, študovať Fa a porozumieť niečomu, potom môžete prísť a pýtať sa ma na niečo zmysluplné pre váš pokrok a myslím si, že iba vtedy to pre vás bude užitočné, či už pre vaše štúdium alebo pre kultivačnú prax. Myslím, že táto príležitosť dnes dozrela. Preto som tu.

      Viem, že niektorí z vás tu prítomných ho ešte nezačali študovať. Niektorí stále praktizujú iba cvičenia, bez venovania pozornosti štúdiu Fa. Niektorí postupujú relatívne lepšie. Prečo vyžadujem, že každý musí študovať Fa? Je to preto, že je tu taký vzťah. Každý vie, že v Číne bol qigong široko propagovaný v bežnej ľudskej spoločnosti už počas viac ako dvadsiatich rokov a dosiahlo to vrchol v strednej a neskoršej fáze „Veľkej kultúrnej revolúcie.“ Nikto však nikdy nehovoril o tom, čo je vlastne qigong, ani nikto nehovoril o nadprirodzených schopnostiach, ktoré vzniknú z praktizovania qigongu, ani o určitých javoch, ktoré nemôžu byť vysvetlené súčasnou vedou. Potom, s akým prvoradým zámerom sa objavil qigong? Toto vie ešte menej ľudí. V minulosti nikdy qigong nebol. Prečo sa objavil dnes a šíri sa v spoločnosti ako kultivačná prax? Prečo sa to deje týmto spôsobom? Veľmi málo ľudí pozná odpoveď. Samozrejme, na začiatku popularizácie qigongu v Číne, mnoho veľmi dobrých qigongových majstrov vyšlo na verejnosť a vedeli iba to, že tak robia preto, aby osožili zdraviu ľudí. Bola to jednoducho takáto jednoduchá myšlienka a pochopenie.

Hoci qigong sa už šíri pomerne dlhý čas, už niekoľko desaťročí, nikto nepozná jeho skutočný zmysel. Preto som v knihe „Zhuan Falun“ popísal všetko o určitých javoch v qigongovom spoločenstve, prečo sa qigong šíri v bežnej ľudskej spoločnosti a čo je konečným cieľom qigongu. Preto je táto kniha systematickou prácou, ktorá umožňuje človeku praktizovať kultiváciu. Opakovaným čítaním mnoho ľudí získalo dojem, že na tejto knihe je niečo jedinečného: nech ste čítali túto knihu koľkokoľvek veľa krát, stále máte dojem novosti a nech ste ju čítali koľkokoľvek veľa krát, vždy získate iné pochopenie z tej istej vety a nech ste ju čítali koľkokoľvek veľa krát, stále máte pocit, že je v nej ešte veľmi široký obsah, ktorý ešte treba objaviť. Prečo je to vlastne tak? Je to preto, že do knihy som systematicky vložil mnoho vecí, ktoré sú považované za nebeské tajomstvá, ako napríklad, že ľudia sú schopní praktizovať kultiváciu, ako treba praktizovať kultiváciu, vlastnosti tohto vesmíru, atď. Praktizujúcemu to dokáže umožniť dokončiť jeho kultivačnú prax úspešne. Pretože v minulosti nikto nespravil takúto vec, mnohí ľudia sa pri čítaní knihy myslia, že množstvo obsahu sú nebeské tajomstvá. Niektoré z nich sú tajomstvá tajomstiev, ktoré ľudstvu nikdy nebolo dovolené poznať. Odhalil som v knihe veci, ktoré ľudská rasa nikdy nemohla vedieť. Samozrejme, robím to s istým úmyslom. Ak niekto neuvážene odhaľuje nebeské tajomstvá, robí túto vec nezodpovedne a svojvoľne odhaľuje princípy takejto veľmi vysokej úrovne ako obyčajné teórie pre svetských ľudí, vtedy naozaj odhaľuje nebeské tajomstvá a robí zlý skutok. V dôsledku toho bude určite čeliť odplate.

      Mám dôvody na to čo robím. Po prvé, na povrchnej úrovni som zistil, že mnoho ľudí si počas mnohoročnej qigongovej praxe uvedomilo, že qigong má veľmi hlboké významy. Vedia tiež, že dokáže človeku umožniť dosiahnuť veľmi vysokú úroveň pomocou kultivačnej praxe a môže dokonca človeku umožniť úspešne zavŕšiť kultiváciu. Sú však sklamaní, pretože nemôžu nájsť takúto pravú kultivačnú cestu. Bežné qigongové systémy sú na liečenie chorôb a udržiavanie dobrého zdravia a nie na kultivačnú prax. Takže mnoho ľudí odišlo do chrámov, aby sa stali laickými budhistami a uctievajú mníchov ako majstrov. Keď už hovorím o tomto, poznamenám tu, že Budha Šákjamúni povedal, že jeho Dharma nemôže spasiť ľudí v čase konca Dharmy. Toto povedal Budha Šákjamúni. Táto situácia je dôsledkom mnohých príčin. Preto, mnoho ľudí, bez ohľadu na to ako praktizujú kultiváciu, či v chrámoch alebo pomocou qigongu, stále sa im zdá, že nič nezískali, nezlepšili sa a ani nespravili žiaden skutočný pokrok. Videl som, že ľudia majú takéto želanie zlepšiť sa, ale sú v núdzi, pretože nemôžu nájsť metódu ako to spraviť. Cítim, že ľudia trpia. Preto by som rád naozaj priviedol k vyšším úrovniam tých, ktorí chcú získať Fa. To je jeden hlavný dôvod.

      Akonáhle je však ortodoxný Fa zverejnený, vyžaduje, aby sa ľudská myseľ a morálne hodnoty vrátili k vyšším úrovniam a od ľudí sa požaduje, aby boli dobrí. Preto požiadavky na praktizujúcich musia prevyšovať priemerné morálne normy pre svetských ľudí. Následne to bude mať priaznivý vplyv na ľudskú spoločnosť. Hoci mnoho ľudí po prečítaní tejto knihy nemusí byť schopných skutočne praktizovať kultiváciu, napriek tomu budú rozumieť princípom ľudského správania sa. Môžu sa potom stať lepšími ľuďmi. Hoci nemusia byť schopní praktizovať kultiváciu, aj tak sa stanú lepšími ľuďmi. Potom budú spoločnosti prospešní. Keď je ortodoxný Fa zverejnený, určite to bude takto. V skutočnosti, ortodoxné náboženstvá, ktoré sa v minulosti vo svete objavili, ako kresťanstvo, katolicizmus, budhizmus, taoizmus a aj judaizmus, všetky umožňovali ľudskému srdcu vrátiť sa k dobrote, pričom tým, ktorí skutočne chceli vystúpiť v kultivačnej praxi umožňovali získať Fa a dovŕšiť ich kultivačnú prax. Tiež umožňovali tým, ktorí neboli schopní uspieť v kultivácii stať sa dočasne lepšími ľuďmi v bežnej ľudskej spoločnosti a vytvorili pre nich možnosti praktizovať kultiváciu opäť v budúcnosti. Takto to bude.

      Hoci my nie sme náboženstvo, vyučujem veci na vyšších úrovniach qigongu, preto to nie je obyčajný qigong. Jednoducho povedané, qigong nie je niečo vytvorené svetskými ľuďmi. Čo je teda tento qigong? Qigong je kultivačná prax, ale je niečím na najnižšej úrovni kultivačnej praxe, vrátane Taiji boxovania (Tai Ji Quan). Každý vie, že Taiji boxovanie je veľmi dobré a vo veľkej miere sa šírilo v Číne od 50-tych rokov. Zverejnil ho Zhang Sanfeng z dynastie Ming. Odovzdávané však boli iba techniky a pohyby, pričom Fa kultivácie mysle nebol zverejnený. Inými slovami, nezanechal ľuďom Fa, ktorý by mohol viesť kultivačnú prax a ukázať ľuďom, ako robiť pokrok na každej úrovni. Preto je Taiji boxovanie obmedzené do tejto úrovne liečenia chorôb a udržiavania kondície a nie je schopné praktizovať kultiváciu k vyšším úrovniam. Hoci je to niečo veľmi dobré, jeho Fa kultivácie mysle nebol odovzdávaný. V tom čase existoval Fa kultivácie mysle, ale nebol zachovaný a zanechaný pre neskoršie generácie. Fa, ktorý dnes vyučujeme však systematicky robí takúto vec.

      Samozrejme, máme tu dosť nových praktizujúcich a pri počúvaní sa niektorým z nich môže zdať to, o čom hovorím veľmi hlboké. Je známe, že všetky náboženstvá hovoria ľuďom, aby boli dobrí a mohli potom ísť do neba. Čo sa týka budhizmu, Raj najvyššej blaženosti je samozrejme tiež rajom v nebi. Historicky hovorili osvietené bytosti a mudrci o tom, ako byť dobrým človekom a že len dosiahnutím štandardu vyššej úrovne môže človek ísť do neba. Nikto z nich však nevysvetlil princípy za tým. Je to preto, že všetky takéto veľké osvietené bytosti sa objavili asi pred dvetisíc rokmi, či to bol Ježiš, Budha Šákjamúni, Lao Zi, atď. Ľudia v tom čase neboli rovnakí ako ľudia dnes. V tom čase mali jednoduchšiu myseľ a boli láskavejší. Ich myšlienky neboli také zložité. Pretože mentalita ľudí v tom čase bola iná ako mentalita ľudí dnes, Fa ktorý vyučovali vtedy mohol fungovať v tom čase a to čo vyučovali mohlo plne umožniť človeku dovŕšiť kultiváciu. Postupom času sa dnešná ľudská myseľ stávala čoraz zložitejšou a spôsob myslenia sa taktiež zmenil. Takže ľudia dnes nemôžu porozumieť tomu, čo učili tieto veľké osvietené bytosti v minulosti. Preto keď ľudia čítajú tie písma dnes, nie sú v stave porozumieť skutočnému významu. Hoci ja dnes vyučujem Fa vo forme qigongu, ľudia v skutočnosti vedia, že vyučujem Budhov Fa. Niektorí sa môžu čudovať: „Nie je tebou vyučovaný Budhov Fa iný ako ten, ktorý hlásal Budha Šákjamúni?“ Ak by som na jeho vyučovanie použil slová Budhu Šákjamúniho, nikto by mu dnes nerozumel. Jazyk Budhu Šákjamúniho bol jazykom ľudstva toho času, takže mu ľudia v tom čase boli schopní rozumieť. Preto pri vyučovaní Fa dnes musím použiť moderný jazyk, aby som oslovil všetkých a iba tak mu budete schopní porozumieť. Niektorí môžu stále pochybovať, „ale to čo vyučuješ nie je to isté, ako písma v budhizme.“ Vyučoval Budha Šákjamúni Fa, ktorý učili siedmi prapôvodní Budhovia? Ak by na tento svet zostúpil  Maitréja, opakoval by to, čo povedal Budha Šákjamúni? Všetky osvietené bytosti, ktoré poskytujú spásu vyučujú Fa, ku ktorému sa osvietili a zverejňujú ho, aby spasili ľudí.

      V tejto knihe som napísal mnoho vecí o kultivačnej praxi. Človek začína kultivačnú prax ako svetská osoba a stále tam bude Fa, ktorý bude viesť vašu kultivačnú prax, až kým nedovŕšite svoju kultiváciu. Skutočne som spravil niečo, čo nikto nikdy v minulosti nespravil, tým, že som vás učil veľký fundamentálny Dafa (veľký zákon) vesmíru. Takéto veci nemôžete nájsť, nech prehľadáte všetky knihy doma i v zahraničí, z minulosti aj zo súčasnosti. Princípy, ktoré som učil sú vlastnosťami vesmíru a podstatou Budhovho Fa a sú pravdivo vyjadrené mojim jazykom. Mnoho ľudí po prečítaní kníh rozmýšľa a niektorí sa pýtajú, „Koľko odborných vedomostí ma Učiteľ Li? Zdá sa, že zahrnul do knihy širokú škálu vedomostí, od starodávnych čias po dnešok, z domova i zo zahraničia, ako astronómiu, zemepis, dejepis, chémiu, fyziku, astrofyziku, fyziku vysokých energií a filozofiu.“ Ľudia si myslia, že učiteľove odborné vedomosti sú veľmi široké a hlboké. V skutočnosti, v porovnaní s inými z hľadiska bežných ľudských vedomostí si pripadám dosť neuspokojivo. Čo sa však týka týchto teórií, nech by ste prečítali všetky knihy sveta alebo študovali všetky predmety na Zemi, stále by ste si ich neosvojili. Hoci sa naučíte všetky odborné vedomosti na svete, stále ste bežným človekom. Je to preto, že ste iba človekom na tejto ľudskej úrovni a zostávate svetským človekom, okrem toho, že ste zvládli o niečo viac bežných ľudských vedomostí. Princípy, ktoré som učil ja a ktoré som vyslovil však nie sú veci na tejto bežnej ľudskej úrovni. Sú nad touto bežnou ľudskou úrovňou. Preto tie princípy nepochádzajú z bežných ľudských vedomostí. Fa zahŕňa všetky vedomosti počnúc vesmírom až k bežnej ľudskej spoločnosti.

      Vyslovil som všetky princípy Fa od najnižšej úrovne po najvyššiu úroveň vesmíru veľmi jasným a jednoduchým jazykom bežných ľudí a pomocou qigongu, najnižšej formy kultivačnej praxe. Po prečítaní knihy po prvýkrát, zistíte, že učí ľudí princípy, ako byť dobrými ľuďmi. Ak ju čítate znova, zistíte, že to čo popisuje nie sú princípy bežných ľudí, ale že je to kniha presahujúca vedomosti bežných ľudí. Ak ju čítate po tretíkrát, zistíte, že je to nebeská kniha. Ak pokračujete v jej čítaní, budete ju mať tak radi, že ju jednoducho nemôžete pustiť z rúk. V Číne sú ľudia, ktorí ju čítajú, hoci ju už prečítali viac ako stokrát. Jednoducho ju nemôžu odložiť, pretože je v nej tak mnoho skrytých významov. Čím viac ju čítajú, tým je v nej viac čo čítať. Čím viac ju čítajú, tým viac z nej získavajú. Prečo je to tak? Hoci som odhalil mnoho nebeských princípov, nepraktizujúci ich na povrchu nemôže vidieť. Iba keď knihu ako praktizujúci čítate neustále, môžete nájsť skryté významy v nej. Je to preto, že človek robí pokrok neustále počas priebehu kultivačnej praxe. Prečo sa vám na začiatku zdalo, že táto kniha hovorí princípy ako byť dobrým človekom? Prečo sa vám to už tak nezdá po jej druhom prečítaní? Prečo sa vaše pochopenie zvýšilo? Je to preto, že keď človek chce praktizovať kultiváciu, musí najsamprv začať zo základne svetských ľudí. Postupne si bude zlepšovať svoj xinxing (povahu mysle, morálne vlastnosti) a dosiahne vyššiu úroveň. Keď ste dosiahli kritériá prvej úrovne, musí tam byť Fa tej úrovne, aby viedol vašu kultivačnú prax. Keď ste dosiahli druhú úroveň, budete potrebovať zodpovedajúci Fa na druhej úrovni, aby viedol vašu kultivačnú prax v tej sfére. Ako neustále robíte pokrok, tento Fa bude stále schopný viesť vašu kultivačnú prax podľa tejto sféry. To znamená, že bez ohľadu na to, akú úroveň dosiahne vaša kultivácia, stále budete potrebovať Fa tej úrovne, aby viedol vašu kultivačnú prax a vy ste tak na záver mohli dovŕšiť kultiváciu. Vložil som všetky tie veci do knihy. Preto pokiaľ chcete opravdivo praktizovať kultiváciu, budete schopní vidieť tie veci, ktoré vás budú môcť viesť nahor v kultivačnej praxi. Skryté významy v tejto knihe sú dosť hlboké. Dokonca ak by ste ju čítali desaťtisíckrát, stále bude viesť vašu kultivačnú prax, kým nedovŕšite svoju kultiváciu.

      Keď hovoríme o dovŕšení kultivácie, je známe, že Ježiš povedal, „Môžete ísť do neba, ak vo mňa veríte.“ V budhizme sa hovorí, „Ak človek kultivuje budhovstvo, môže ísť do Raja najvyššej blaženosti.“ Oni to samozrejme vyjadrili veľmi jednoducho a nezdôrazňovali, že iba pomocou skutočnej kultivácie tam človek môže ísť. Náboženstvo je v podstate tiež kultivačná prax. Či to teda bol Budha Šákjamúni alebo Ježiš, všetci videli tú istú skutočnosť, pretože v spoločenstve praktizujúcich sa hovorí „Kultivácia závisí na samotnom jednotlivcovi, pričom premena gongu je na majstrovi.“ Svetskí ľudia to vôbec nevedia. Svetskí ľudia si myslia, „Robením cvičení môžem získať určité množstvo gongu.“ Z nášho pohľadu je to žart a je to úplne nemožné. Samozrejme, ak chcete praktizovať kultiváciu, majster za vás musí byť skutočne zodpovedný a vloží do vášho tela mnoho energetických mechanizmov. Mnoho vecí tiež zasadí ako semienka do vášho tela. Iba potom budete môcť uspieť vo vašej kultivačnej praxi. Na dôvažok sa počas priebehu kultivačnej praxe majster musí o vás starať, chrániť vás, odstraňovať vašu karmu a pomáhať s premenou vášho gongu. Iba vtedy budete môcť postúpiť nahor v kultivačnej praxi. Náboženstvá nehovoria o kultivačnej praxi. Prečo je to tak? Ježiš vedel, „Ak vo mňa veríte, budete môcť postúpiť nahor vo vašej kultivačnej praxi.“ Dnes človek nemôže praktizovať kultiváciu v náboženstvách jednoducho pre vlastnú neschopnosť pochopiť skutočný význam toho, čo povedal. Mnoho ľudí si myslí, „Verím v Ježiša a budem môcť ísť po smrti do neba.“ Rozmýšľajte o tom, prosím. Chceme ísť do neba, ale ako sa tam dostaneme? Máte myseľ svetského človeka s rôznymi sentimentalitami a túžbami, máte rôzne pripútanosti, súťaživú povahu ako aj mentalitu predvádzania sa. Je jednoducho príliš mnoho takýchto zlých pripútaností svetských ľudí. Ak by vám bolo dovolené byť tam spolu s Budhami, mohli by ste súťažiť s Budhami alebo rozpútať boj, pretože ste sa nevzdali vašej mysle svetského človeka. Ak by ste zistili, že bódhisattva je taká nádherná, mohli by ste si vyvinúť nejaké zlé myšlienky. Môže to byť dovolené? Samozrejme, nebude to dovolené. Preto sa musíte zbaviť týchto pripútaností a špiny ako aj zlých myšlienok v bežnej ľudskej spoločnosti. Iba potom môžete vystúpiť do takej sféry. Človek tam môže ísť pomocou kultivácie alebo pomocou viery. Po spovedi by však človek nemal opakovať chybu. Človek sa takto stane lepším a lepším. Iba po dosiahnutí kritéria pre božstvo môže človek ísť do neba. Toto je v skutočnosti kultivačná prax.

      Niektorí ľudia hovoria, „Ak verím v Ježiša, budem môcť ísť do neba.“ Hovorím, že nebudete. Prečo nie? Je to preto, že ľudia dnes nerozumejú skutočnému významu toho, čo povedal Ježiš. Ježiš je na úrovni Tathágatu a tiež osvietenou bytosťou sféry Budhov. Bežní ľudia nemôžu porozumieť zmyslu toho, čo povedal. Iba ak neustále praktizujete kultiváciu a nasledujete jeho metódu môžete postupne pochopiť význam toho, čo povedal. Napríklad, Ježiš povedal, „Ak vo mňa veríte, budete môcť ísť do neba.“ V skutočnosti musíte nasledovať princípy, ktoré vám vyučoval, aby ste sa stali dobrým človekom. Iba potom máte skutočne vieru v neho a môžete ísť do neba. Prečo by inak toho tak veľa povedal?! Keď sa spovedáte, možno sa vám zdá, že to robíte dobre a v správnom duševnom stave. Akonáhle však vyjdete von z kostolných dverí, správate sa naďalej podľa vlastnej vôle a môžete sa stať ešte horšími ako bežný človek. Ako môžete ísť do neba? Vaša myseľ sa ani trošku nepozdvihla. Ako to vyjadril Ježiš, „Ak vo mňa veríte, môžete ísť do neba.“ Znamená to, že ak v neho veríte, musíte nasledovať to, čo povedal, to je pravá viera, nie? Tento princíp platí aj v iných náboženstvách.

      Čo povedal Budha Šákjamúni bolo neskôr zozbierané a zapísané ako písma. Neskôr však ľudia začali za kultivačnú prax považovať to, koľko človek číta písma a koľko budhistických vedomostí ovláda. V skutočnosti, keď žil Šákjamúni, neboli žiadne písma. Písma boli systematicky zozbierané iba o päťsto rokov neskôr a už vtedy sa vzdialili od toho, čo Budha Šákjamúni povedal svojho času. V tom čase však ľudia mohli vedieť iba toľkoto a keby vedeli viac, bolo by to nesprávne. Takže to čo sa stalo bolo nevyhnutné. Vo svojich neskorších rokoch Budha Šákjamúni nakoniec povedal, „Vo svojom živote som nevyučoval žiadnu Dharmu.“ Budha Šákjamúni to povedal, pretože on naozaj nevyučoval  Fa tohto vesmíru, on ani nespomenul prejav týchto vlastností Zhen-Shan-Ren v bežnej ľudskej spoločnosti alebo na svojej úrovni Tathágatu. Naozaj ho nevyučoval! Čo teda vyučoval Budha Tathágata? Vyučoval to, k čomu sa osvietil počas kultivačnej praxe vo svojich predchádzajúcich životoch, niektoré situácie z kultivačnej praxe z jeho prechádzajúcich reinkarnácií, príbehy z kultivačnej praxe ako aj jeho pochopenie niektorých špecifických prejavov Fa. Ako boli písma z času na čas roztriedené, už nie sú ani systematické. Prečo potom ľudia neskôr to, čo povedal Šákjamúni považovali za Budhov Fa? Na jednej strane, toto je ľudské porozumenie. Na druhej strane, je to preto, že Šákjamúni je Budha. To čo povedal teda nesie budhovskú povahu. Učenia, ktoré nesú budhovskú povahu tak budú vrstvou budhovských princípov pre ľudstvo, čo sa potom považuje za Budhov Fa. On však v skutočnosti systematicky nevyučoval princípy kultivačnej praxe, vlastnosti vesmíru, ani nevysvetľoval, prečo človek môže vystúpiť na vyššie úrovne, atď. Vskutku, on to nezverejnil! Preto som povedal, že som spravil niečo, čo nikto v minulosti nespravil a otvoril som veľké dvere. Spravil som niečo ešte väčšie. To jest, zverejnil som všetky princípy kultivačnej praxe ako aj základné prvky na dovŕšenie kultivácie. Navyše som o tom hovoril veľmi systematicky. Preto bohovia na veľmi vysokých úrovniach povedali, „Zanechal si ľuďom rebrík do neba – Zhuan Falun.“

Nehovorím tu, aký som v porovnaní s Budhom Šákjamúnim. Nemám takúto pripútanosť. Nedotýka sa ma bežná ľudská sentimentalita a nemám pripútanosť k sláve a záujem o svet. Keďže tieto veci zverejňujem, budem za vás zodpovedný a tento princíp vám jasne uvediem. Nechcem od vás nič a nebudem od vás žiadať ani halier. Učím vás iba, ako sa obrátiť k dobru. Niekto sa ma spýtal, „Učiteľ, naučil si nás tak veľa vecí a dal si nám tak mnoho. Čo chceš?“ Povedal som, „Nechcem nič. Prišiel som len, aby som ťa spasil. Chcem iba, aby tvoje srdce bolo dobré a aby si mohol ísť nahor.“ Je to preto, že si myslíme, že človek nežije preto, aby bol človekom. Ľudia sú dnes všetci stratení vo falošnej realite bežnej ľudskej spoločnosti a myslia si, že ako ľudské bytosti musia byť takýto. Osobitne, morálne hodnoty ľudskej spoločnosti dnes klesajú veľmi prudko. Každý je unášaný nadol v tomto prívalovom prúde a spoločnosť ako celok upadá.  Nikto si teda neuvedomuje, že padá nadol. Niektorým ľuďom sa zdá, že sa správajú trochu lepšie ako ostatní a preto si myslia, že sú dobrými ľuďmi. V skutočnosti sa posudzujete voči tomuto poklesnutému štandardu a ste iba o niečo lepší ako ostatní uprostred celej tej skazenosti. Ak ste schopní praktizovať kultiváciu a vrátiť sa k tejto pôvodnej úrovni ľudskej spoločnosti, z čo i len neveľmi vysokej úrovne zistíte, že dnešní ľudia a ľudská spoločnosť je dosť desivá! Je to skutočne hrozné! Zistíte, že ľudstvo dneška je naozaj plné všetkých desiatich hriechov.

      Veľké osvietené bytosti, nech sú to Budhovia, Tao alebo bohovia už nepovažujú dnešných ľudí za ľudské bytosti. Toto konštatovanie sa môže zdať trochu absolútne. Samozrejme, že stále existujú dobrí ľudia. Oni však hovoria o ľudstve ako celku a v širokom rozsahu. Je to naozaj takto. V minulosti, keď človek išiel do chrámu alebo do kostola spraviť spoveď, cítil, že Ježiš alebo bytosť v nebi naozaj počúva to, čo hovorí. V jeho mysli navyše bola taká ozvena odpovede, akoby odpovedajúca na jeho otázky. Dnes však ľudia nemajú takýto pocit a tí, čo uctievajú Budhov už tiež nevnímajú prítomnosť Budhov. Prečo je to tak? Je to preto, že ľudia v ľudskej spoločnosti sa stali čoraz menej osvietenými a ľudia v ľudskej spoločnosti sa stali čoraz viac skazenými. Bohovia sa potom o nich už viac nestarajú. Pretože súčasní ľudia majú dosť veľa karmy a stávajú sa menej a menej osvietenými, keď sa stretnú s odplatou, potom ako spravili niečo zlé, budú to brať ako úplnú náhodu. Videl som, že hoci ľudské morálne hodnoty upadajú veľmi prudko, ľudia napriek tomu upadajú s týmto prívalovým prúdom bez toho, aby si toho boli vedomí. Niektorí ľudia stále majú budhovskú  povahu a svoju pôvodnú povahu. Počas týchto rokov si mojim vyučovaním mnoho ľudí zvýšilo svoju úroveň pomocou kultivačnej praxe a úroveň ich kultivačnej praxe je veľmi vysoká. Niektorí ľudia sa stali osvietenými, niektorí sú v postupnom osvietení a niektorí už praktizujú kultiváciu s Úrovňou ovocia. Som veľmi šťastný, že som nerobil túto vec zbytočne. Som zodpovedný ľudstvu a spoločnosti. Neodhalil som nebeské tajomstvá nadarmo a umožňujem ľuďom ísť nahor pomocou kultivačnej praxe.

      Zmienil som sa o týchto veciach, aby som povedal, že cieľom ľudského života nie je byť ľudskou bytosťou. Mnoho ľudí pravdepodobne stále celkom nerozumie, čo to znamená. Myslia si, že ľudské bytosti by mali žiť jednoducho takto. Áno, keďže ste sa narodili z lona vašej matky, každý je taký istý a nemôže vidieť existenciu iných dimenzií. Ani by ste im už neverili. Ľudia dnes navyše veria príliš súčasnej vede, pričom súčasná veda sama osebe je neúplná a nedokonalá. Rozsah jej pochopenia tohto vesmíru je veľmi povrchný, inými slovami je na veľmi nízkej úrovni. Ak jej teda ľudia príliš veria, spôsobí, že ľudstvo bude čeliť najväčšiemu nebezpečenstvu: konkrétne, ľudská morálka bude úplne zničená. Raje tam hore potom už nepovažujú ľudí bez morálnych hodnôt za ľudské bytosti! Pretože nielen ľudské bytosti majú vonkajšiu formu ľudskú, duchovia, opice a ľudoopi všetci existujú s mozgom a štyrmi končatinami. Človek sa môže nazývať človekom preto, že on, žijúc na tomto svete, musí nasledovať ľudské  morálne zásady, morálne kritériá a musí mať ľudský spôsob existencie. Bez toho bohovia nebudú považovať ľudí za ľudské bytosti. Všetci ľudia však rozmýšľajú o tom, ako by žili lepšie a ako by sa mali rozvíjať. Ľudská spoločnosť je však ovládaná vyššími bytosťami a ľudstvo nikdy nemôže dosiahnuť úroveň Budhu pomocou techniky. Inak by skutočne vypukli hviezdne vojny! Preto ľudskej technike, ktorá nesie súťaživú povahu, závisť, rôzne druhy sentimentality a túžob, jednoducho nie je dovolené dosiahnuť vyššiu úroveň.

      Viac ako sedemdesiat percent ľudského mozgu nemožno použiť a toto si uvedomila aj súčasná veda. Prečo je to tak? Ľudská múdrosť je potláčaná. Prečo majú Budhovia veľkú múdrosť a veľké nadprirodzené schopnosti? Prečo môžu všetko vedieť? A mať veľkú múdrosť a inteligenciu? Je to kvôli tomuto princípu, ktorý som práve vysvetlil. Niektorí ľudia hovoria, že táto moja kniha zahŕňa veľmi širokú škálu vedeckých vedomostí! Má učiteľ mnoho vedeckých vedomostí alebo navštevoval mnoho vysokých škôl? Nie. Prečo je to teda tak? Rozdiel medzi mnou a hocikým iným je ten, že moja myseľ je úplne otvorená, pričom vaša nie je. Veď na tomto svete, či to je filozofia, astronómia, fyzika, chémia alebo ľudská história, atď., ľuďom sa zdajú veľmi zložité. V skutočnosti sú veľmi jednoduché a je to len ten maličký kúsok ľudských vecí na najnižšej úrovni v rámci Budhovho Fa. Všetky sú založené na jednom a tom istom princípe, privodené vlastnosťami vesmíru ako aj existujúcou formou hmoty na tejto úrovni. Je to len tento kúsok. Ľudské vedomosti to však aj tak nemôžu všetko pojať, pretože ľudský mozog je zapečatený a nemôže to pojať. Čo sa s tým dá spraviť? Učiť sa viac vecí, ale mozog ich nie je schopný prijať. Budete teda musieť študovať fyziku, študovať chémiu, študovať astronómiu, študovať fyziku vysokých energií, študovať filozofiu a študovať dejepis. Budete študovať toto a budete študovať tamto. I tak, dokonca vedomosti v jednom takom predmete človek nie je schopný pochopiť všetky počas svojho života. Preto sú ľudské vedomosti veľmi úbohé.

      Ako som práve spomínal, bez ohľadu na to, koľko vedomostí ste sa naučili, stále zostávate svetskou osobou, dokonca aj keď ste profesorom alebo poradcom na vysokej škole, alebo nech ste akokoľvek známy. Je to preto, že vaše vedomosti sa nedostali za túto úroveň svetských ľudí. Navyše, táto empirická veda súčasného ľudstva je nedokonalá. Napríklad, táto súčasná veda nemôže dokázať existenciu bohov, ani nevie overiť existenciu iných dimenzií. Nemôže vidieť životy a existujúce formy hmoty v iných dimenziách. Nevie, že látka cnosti sa prejavuje na ľudskom tele. Nevie ani, že látka karmy sa tiež prejavuje okolo ľudského tela. Všetci ľudia veria v súčasnú vedu a predsa súčasná veda nie je schopná overiť takéto veci. Navyše, kedykoľvek sú spomenuté cnosti, dobrota, hriechy, alebo iné veci mimo vedu, sú považované za poveru. Nemávajú v podstate ľudia palicou súčasnej vedy, aby udreli na najzákladnejšiu podstatu ľudstva – ľudskú morálku? Nie je to tak? Pretože veda nepozná a ani nie je schopná overiť existenciu de (cnosti), bude vyhlasovať, že to je povera. Ak by ľudské morálne hodnoty boli skutočne odstránené, človek stratí obmedzenia z Fa mysle a morálne normy. Ľudia sa môžu odvážiť spraviť čokoľvek a odvážia sa spáchať hocijaký zlý skutok, čo má za následok neustály úpadok ľudských morálnych hodnôt. Toto je úloha, ktorú hrá najslabšia stránka vedy.

      Vysvetlil som, že kvalifikovaný vedec sa nebude držať tvrdohlavého chápania, ako mnoho tých, čo si zamieňajú racionalitu so sentimentalitou, udržiavajú súčasnú vedu v obmedzenom rámci a veria, že všetko mimo empirickej vedy nie je veda. Rozmýšľajte o tom. Čo sa týka vecí, ktoré človek ešte nespoznal, avšak keď sa spoznávajú vedeckými metódami, nie je to veda? Tiež sa to stalo vedou. Človek sa neustále zlepšuje a opätovne sa spoznáva. Preto sa veda môže vyvíjať a opravdivo nakoniec pochopiť vesmír. Spôsob, akým sa súčasná veda dnes vyvíja je veľmi nemotorný a pomalý. Je to skutočne akoby slepý človek ohmatával slona. Súčasná veda nemôže spoznať existujúcu formu hmoty v celom vesmíre a nemôže spoznať existenciu vlastností vesmíru. Ak sa teda dotkne kúska niečoho, bude to považovať za celok. Iba sa dotkla nohy slona a vyhlasuje, „Ach, veda je takáto. Toto je veda, ktorá skutočne chápe život a hmotu.“ Nevidí, ako vyzerá celý slon. Preto nemôže porozumieť tomu, že celý vesmír je zložený z nespočetných a rôznych  časopriestorov, ani nemôže porozumieť iným dimenziám a existencii iných foriem života ako aj hmoty. Toto všetko budú potom tí prostoduchí a tvrdohlaví ľudia nazývať poverami. Toto je najrozhodujúcejším dôvodom, prečo naša ľudská morálka upadá. Mnoho ľudí potom máva palicou vedy, aby udreli na najstaršiu a najzákladnejšiu cnosť človeka. Je to skutočne nebezpečné! Ak ľudia nebudú mať de, bohovia ich viac nebudú považovať za ľudské bytosti. Ak nebo už viac nevidí ľudí ako ľudské bytosti, budú odstránení a všetko začne odznova.

      Niektorí ľudia si myslia, „Naše ľudstvo je pokrokové a ohromné je už len to, že sme sa vyvinuli z opíc až sem!“ Dovoľte mi však povedať vám, že historicky vzaté, počas prehistorických časov, pred stotisíc rokmi alebo i omnoho, omnoho skôr, do obdobia pred sto miliónmi rokov, vždy existovali na tejto planéte veľmi pokročilé civilizácie, ibaže boli zničené počas rôznych časových období. Prečo boli zničené? Pretože sa vyvíjali veľmi rýchlo materiálne a technicky, ale ich morálka nedokázala udržať krok alebo bola skazená. Potom im už viac nebolo dovolené pokračovať v existencii a boli zničení. Vyjadriť to podľa pochopenia súčasnej vedy, pohyb hmoty nasleduje zákon. Keď pohyb dosiahne určitú formu, nevyhnutne nadobudne ďalšiu formu. Napríklad, počas svojho pohybu v tomto vesmíre sa Zem mohla poškodiť nárazom nejakých planét. Bez ohľadu na dôvody, ktoré za tým sú, vedci dnes naozaj objavili, že na našej planéte sú početné pozostatky dávnych civilizácií. Navyše, takéto pozostatky civilizácií sú pomerne dávne oproti dnešku. Niektoré sú spred niekoľko stotisíc rokov, niekoľko miliónov rokov, alebo dokonca spred desiatok miliónov rokov. Civilizácie, ktoré existovali a pozostatky, ktoré zanechali počas rôznych časových období sú všetky rozdielne a nie sú to veci z tej istej doby. Niektorí vedci preto premýšľajú nad touto otázkou. Niektorí vedci už navrhli takúto teóriu a povedali, „Existovali prehistorické civilizácie ako aj prehistorické kultúry.“ Toto povedali vedci. Naše spoločenstvo praktizujúcich vidí jasnejšie, že pred touto našou ľudskou civilizáciou skutočne bolo mnoho ľudských civilizácií. Pretože ich morálne hodnoty sa pokazili, neskôr takéto civilizácie už neexistovali. Samozrejme, toto sme videli my. Zo zničenej starogréckej kultúry vidíme pozostatky ľudského úpadku a degenerácie v tom čase.

      Niektorí ľudia vyhlasujú, „Naša ľudská rasa sa vyvinula z opíc.“ V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, že človek sa vôbec nevyvinul z opíc. Darwin predložil teóriu, ktorá hovorí, „Človek sa vyvinul z opíc.“ Keď svojho času zverejnil svoju teóriu, publikoval ju s veľkými obavami. Jeho teória je plná medzier, je neúplná, a predsa je dodnes prijímaná ľuďmi. Rozmýšľajte o tom, prosím. Evolučný proces, ktorý predložil o opiciach vyvíjajúcich sa na človeka, proces desiatok miliónov rokov nemožno nájsť. Neexistuje. Prečo neexistovali ľudia, ktorí by mali existovať v prechodnom štádiu medzi opicami a ľudskými bytosťami? Nielen pri ľudských bytostiach, ale ani pri ním spomínaných vyvinutých zvieratách nie sú prechodné štádiá. Navyše, prečo sú druhy zvierat, ktoré žijú na austrálskom kontinente odlišné od druhov, ktoré žijú na iných kontinentoch? Nič z tohto nedokázal vysvetliť. Napriek tomu bola táto evolučná teória so všetkými svojimi medzerami prijatá ľudskými bytosťami. Je to skutočne zvláštne!

      V skutočnosti sa z nášho pohľadu človek vôbec nevyvinul z opíc, iba počas rôznych časových období existovali rôzne druhy živých tvorov. Kontinentálne platne na planéte Zem obývané ľudstvom sa posúvajú a menia. Geológovia nazývajú kontinenty Ázia, Európa, Amerika, Severná Amerika a Južná Amerika kontinentálnymi platňami. Kontinentálne platne sa z času na čas zmenili a civilizácie na nich sa ponorili na dno vôd. Potom sa mohol v inom oceáne vynoriť ďalší kontinent a takéto zmeny sa dejú neustále. Teraz ľudia tiež objavili veľké starodávne stavby a existenciu minulých civilizácií na dne Tichého oceánu, Atlantického oceánu, Indického oceánu ako aj mnohých ďalších oceánov. Na základe výskumov sa však zistilo, že sú to všetko veci, ktoré existovali pred niekoľko stotisíc rokmi alebo pred niekoľkými miliónmi rokov, alebo dokonca ešte skôr. Naše súčasné ľudstvo prinajmenšom vie, že kontinentálne platne sa nezmenili počas posledných niekoľko stotisíc rokov. Kedy teda klesli na dno vôd? Rozhodne klesli veľmi dávno, pred niekoľko stotisíc rokmi alebo ešte skôr. Keď sa rôzne kontinentálne platne menili, druhy živých tvorov na nich boli tiež rôzne. Nepochádzali z evolúcie. Boli tam podobnosti, ale neboli z toho istého druhu. Rozhodne nie!

      Pravdaže, ja vyučujem Budhov Fa, čo sa líši od teórií bežných ľudí. Naše pochopenie je vyššie a skutočne chápe ľudstvo. Hovorím každému, že človek sa nevyvinul z opíc, ale narodil sa vo vesmíre. Je známe, že v Číne existuje taoistická teória Tai-ji. Táto teória Tai-ji hovorí o dvoch qi, yin-e a yang-u. Predtým ako existovali dve qi, yin a yang, bol stav chaosu, ktorý sa nazýval Wu-ji (bez extrémov). Ten dal zrod Tai-ji, dvom qi Yin a Yang. Tai-ji potom dal zrod všetkým látkam a druhom. Toto je taoistická teória. Zdá sa mi veľmi správna z pohľadu vedy. V skutočnosti som spozoroval – samozrejme, nie som jediný, kto to spozoroval – že ohromná hmota vo vesmíre môže vytvárať životy svojím pohybom. Hoci túto hmotu nemôžeme vidieť, nemusí byť neexistujúcou. Vezmime si ako príklad vzduch – ľudské oči ho nevidia. Neexistuje? Existuje. Existuje hmota mikroskopickejšia ako vzduch? Takej je veľa. Čo sa týka hmoty, ktorá je ešte mikroskopickejšia ako mikroskopická hmota, tej je ešte omnoho viac. Ako môžu tieto obrovské substancie takto existovať? V skutočnosti sú všetky podobami života. Všetka hmota má život, ibaže sa neprejavuje v našej dimenzii bežných ľudí a vy nemôžete vidieť existenciu tohto života. Za chvíľu poviem, prečo je to tak. Všetka hmota má život. Táto obrovská hmota vytvára životy pri svojom pohybe. Na vyšších úrovniach je väčšina takýchto životov beztvará. Menšina z nich má ľudskú podobu, alebo zvieraciu podobu, alebo tvar vecí, alebo podobu rastlín.

      Prečo existuje táto ľudská úroveň? Na počiatku neexistovala takáto ľudská úroveň. Životy vytvorené pohybom tejto hmoty vo vesmíre sú všetky prispôsobené vlastnostiam vesmíru. Menovite, sú prispôsobené princípom Fa vo vesmíre, prispôsobené Zhen-Shan-Ren, pretože v skutočnosti sú vytvorené zo Zhen-Shan-Ren. Keď teda počet takýchto životov vytvorených v dimenziách vysokej úrovne stúpne, ich životné prostredie sa stane zložitým a vytvoria si svoju sociálnu štruktúru prežitia, presne ako v našej ľudskej spoločnosti, kde ľudské bytosti majú svoju sociálnu štruktúru pre svoje prežitie. Keď potom majú svoju spoločenskú formu, tieto životy sa postupne zmenia a stanú sa zložitými. Niektorí si vyvinú sebecké myšlienky a odchýlia sa od požiadaviek, ktoré vlastnosti vesmíru udržiavajú pre bytosti na tej úrovni. Potom už nemôžu zostať na tej úrovni a môžu iba padnúť na nižšiu úroveň. Keď sa potom stanú ešte horšími na tej nižšej úrovni, musia znova klesnúť dole. Týmto spôsobom sa takéto životy neustále stávajú horšími počas nekonečných vekov dejín a postupne klesajú nadol, dimenziu za dimenziou, kým nespadnú do tejto dimenzie ľudstva. V dôsledku toho vedú nízky život, rozmnožujú sa a vychovávajú svojich potomkov nízkym spôsobom.

      Takáto ľudská dimenzia však na začiatku neexistovala. Neskôr tie osvietené bytosti a životy vysokej úrovne chceli vytvoriť ďalšiu dimenziu pre ľudstvo, dimenziu najväčšej ilúzie, aby uvideli, či si človek môže udržať ten malý kúsok svojho charakteru a či sa stále môže vrátiť späť. Preto bola vytvorená takáto dimenzia. V tom čase chceli iba dať ľudstvu a životom poslednú príležitosť a nezvažovali mnoho otázok. Neskôr však zistili, že táto dimenzia je veľmi jedinečná, pretože bytosti v tejto dimenzii nevidia iné dimenzie, ani nevidia životy v iných dimenziách. Životy vo všetkých iných dimenziách vesmíru pritom vidia scény v iných dimenziách. Čo sa týka života v ľubovoľnej inej dimenzii, jeho telo môže lietať priestorom a vznášať sa sem a tam. Život z ľubovoľnej inej dimenzie môže svoje telo zväčšiť alebo zmenšiť. Dnes si vedci myslia, že ľudské myšlienky sú z hmoty, podobne ako elektrické vlny. Určite uznáte, že elektrické vlny sú hmotné. V iných dimenziách to samozrejme nie je také jednoduché. Ľudská myšlienka môže vytvoriť čokoľvek si predstavíte, a čo si myslíte sa môže stať realitou. Pretože ľudia nemajú energiu, rozplynie sa to krátko potom ako je to vytvorené. Veci, na ktoré myslia veľké osvietené bytosti, nebeskí ľudia a životy vysokej úrovne, ktorí majú energiu však skutočne budú existovať. Preto ak niečo chcete, bude to vytvorené zatiaľ čo na to myslíte. V minulosti sa preto hovorilo, „Budhovia môžu mať čokoľvek chcú a majú veľkú slobodu.“ Tie životy všetky existujú takto. Potom čo však ľudstvo bolo vtlačené do tejto dimenzie, zmenilo svoj spôsob existencie  na takýto.

      Každý pochádza z lona svojej matky a nezdá sa mu to zlé. Niektorým ľuďom sa darí veľmi dobre v podnikaní, niektorí majú veľmi vysoké postavenie, niektorí ľudia si žijú veľmi pohodlne a myslia si, že sa majú lepšie ako ostatní. V skutočnosti sa tiež máte veľmi biedne! Je to preto, že neviete, ako ste žili predtým. V náboženstvách sa napríklad hovorí, „Žitie je utrpením.“ Prečo je to tak? Keď ste prišli na svet z lona vašej matky, máte toto fyzické telo vytvorené z molekúl. V iných dimenziách človek nemá túto vrstvu tela zloženú z molekúl a jeho najpovrchnejšie telo je zložené z atómov. Povrchová vrstva vytvorená z molekúl vytvára túto dimenziu, vrátane ľudského fyzického tela, ktoré je tiež vytvorené z takýchto molekúl. Pri narodení už máte toto fyzické telo, zložené z tejto vrstvy látky a dajú vám tento pár očí vytvorených z molekúl, aby ste nevideli iné dimenzie. Preto ste všetci v bludisku. Keďže ste v bludisku, nevidíte pravdu vesmíru. Nepovedali by ste, že váš život je akoby sledovaním oblohy zo dna studne a že samotný takýto život je dosť biedny? Navyše potom, čo máte toto telo, vaše telo sa obáva bolesti a nemôže vystáť chlad, horúčavu alebo smäd. Nemôže znášať ani únavu z kráčania. Takže vám to prinieslo mnoho nepohodlia ako aj mnoho utrpenia. Navyše tu existuje narodenie, starnutie, choroba a smrť. Často ochoriete. Myslíte si, že žijete veľmi pohodlne. V skutočnosti, s trochu menším utrpením sa v tomto utrpení zdáte na tom byť iba o niečo lepšie ako ostatní, a potom si myslíte, že sa máte veľmi pohodlne. Človek žije práve takto. Žije v takom prostredí, v ktorom postupne stráca svoju pôvodnú ľudskú povahu, čoraz viac pochybuje o existencii bohov. Kvôli neschopnosti empirickej vedy človek stratil aj ľudské morálne hodnoty a skĺzol do najnebezpečnejšej situácie.

      Ľudská spoločnosť má však aj veľkú výhodu: pretože človek trpí, môže praktizovať kultiváciu. Prečo je Budha stále Budhom na svojej úrovni budhovstva? Prečo nemôže vystúpiť ešte vyššie? Prečo sa bódhisattva nemôže stať Budhom pomocou kultivácie? Pretože aj keby chceli, nemôžu nájsť miesto, kde by trošku trpeli. Človek môže praktizovať kultiváciu presne preto, že je schopný zachovať si svoju budhovskú povahu v bludisku. Ak tam pre neho nie je bludisko a môže všetko vidieť, kultivácia by sa nerátala, pretože by všetko videl. Preto musí byť najprv kultivácia a osvietenie. Videnie príde neskôr. Niektorí ľudia hovoria, „Ak to uvidím, budem praktizovať kultiváciu. Ak to neuvidím, nebudem praktizovať kultiváciu.“ Ak by bolo každému dovolené vidieť to, bežná ľudská spoločnosť by už nebola ľudskou spoločnosťou, ale spoločnosťou bohov. Sto percent ľudí, nikoho nevynímajúc, každý by praktizoval kultiváciu. Tí ľudia so všemožnými neodpustiteľnými hriechmi a ľudia s horším charakterom by všetci chceli praktizovať kultiváciu. Myslíte, že by to stále bola ľudská spoločnosť? Presne preto, že sa človek skazil, spadol do tohto prostredia. Ak sa chcete vrátiť tam, odkiaľ ste prišli, musíte mať nasledovné dva faktory. Jeden je utrpenie. Druhý je osvietenie. Pokiaľ ide o osvietenie, Ježiš hovoril o viere, zatiaľ čo na východe je požadované osvietenie. Ak ste tieto veci stratili, nebudete schopní praktizovať kultiváciu. Prečo to však ľudia obvykle považujú za veľmi zložité v priebehu kultivácie? Kultivačná prax v skutočnosti nie je zložitá. Zložitosť tkvie v neschopnosti opustiť bežnú ľudskú myseľ. Človeku v histórii nikto nepovedal, čo je Budhov Fa. Všetci ľudia považovali to, čo povedal Budha Šákjamúni za systematický Budhov Fa. Rozmýšľajte o tom, prosím. Tento obrovský vesmír je úplne dokonalý a veľmi múdry. Budha Šákjamúni spomenul iba malú časť budhovských princípov. Navyše, Budha Šákjamúni taktiež neodhalil ľudstvu všetko čo vedel. Učil ľudí iba to, čo mali vedieť. Dharma zanechaná ľudskej spoločnosti je preto teraz iba drobnou, drobnučkou časťou Budhovho Fa. Spomínal som skôr, že veci, ktoré som ja zanechal ľudskej spoločnosti sú početné, spravil som niečo, čo nikto v minulosti nespravil. Jazyk, ktorý som použil v knihe „Zhuan Falun“ nie je štandardný, pretože použitie moderného štandardizovaného jazyka nemôže zahrnúť vyššie úrovne a širší obsah. Preto som ju písal hovorovým štýlom.

      Povedal som už veľa. Keďže sa zdá, že dnes máme dosť času, rád by som všetkým povedal o niečo viac. Ak však poviem niečo príliš hlboké, niektorí ľudia, ktorí tu sedia, to nemusia byť schopní prijať. Napríklad, niektorí ľudia ešte vôbec neštudovali a prišli si ma vypočuť, pretože sa im zdá, že je to veľmi dobré. Niektorí ľudia môžu chcieť niečo získať alebo sa prichádzajú pozrieť, čo predvediem. Prichádzajú s rôznym zmýšľaním. Ak by som tu dnes pre vás  spravil predvádzanie, smiali by ste sa, akoby ste sa pozerali na kúzla alebo triky. Nebrali by ste Fa ani mňa vážne. Nie je teda dovolené robiť tak pri vyučovaní Budhovho Fa. Ja vás vyučujem iba tento Budhov Fa a je na vás, či tomu veríte alebo nie. Jeho sila je však obrovská. Vložil som do obsahu Fa to, čo som chcel dať ľudským bytostiam a všetky veci, ktoré im umožnia praktizovať kultiváciu. Pokiaľ sledujete moje videozáznamy, počúvate moje audiozáznamy alebo čítate knihu, ktorú som napísal, zažijete to. Pokiaľ ju čítate, vaše telo bude očistené a budete schopní dosiahnuť stav bez chorôb. Pokiaľ praktizujete kultiváciu, budete vidieť veci, ktoré svetskí ľudia nevidia. Pokiaľ praktizujete kultiváciu, zažijete veci, ktoré svetskí ľudia nemôžu zažiť. Vaša úroveň sa stane vyššou a vyššou a nádhernejšou a nádhernejšou. Všetko je to v tej knihe. Keď však nepraktizujete kultiváciu, neuvidíte to. Ak poviete, že to chcete všetko vidieť potom, ako ste ju prečítali raz, je to nemožné! Môžete vidieť iba veci v rámci svojej sféry a v rámci schopnosti vášho pochopenia. Čo sa týka nádhernejších vecí, pokiaľ postupujete nahor v kultivácii a pokiaľ neustále do hĺbky študujete, do hĺbky praktizujete kultiváciu a do hĺbky čítate knihu, budete potom schopní zažiť to, vidieť to a poznať to.

      Ak hovorím o niečom príliš hlbokom, mnoho ľudí to nemusí pochopiť. Tak ako som zamýšľal, už dva roky systematicky nevyučujem Fa, pretože Fa, ktorý som dal ľuďom bol už zanechaný vo svojej úplnosti. Nenechám ľudí ani nahrávať moje prednášky. Prečo? Mnoho ľudí hľadá novinky. Čo ešte učiteľ povedal alebo o čom hovoril? Usilujú sa o takéto veci, namiesto opravdivého praktizovania kultivácie. Čo som dal ľuďom pre kultivačnú prax je Zhuan Falun a táto kniha je systematický Fa. Iné veci, ktoré som povedal iba interpretujú Zhuan Falun a sú všetky doplnkové. Ak sa robia nahrávky a kolujú v spoločnosti, vytvorí sa zasahovanie pre tých opravdivých praktizujúcich. Kniha Zhuan Falun je systematická, od nižšej úrovne po vyššiu úroveň a to, o čom hovorím teraz je zamerané iba na ľudí, ktorí sú tu.

      Rád by som tiež zdôraznil ďalší bod: To jest, od našich praktizujúcich sa vyžaduje, aby nasledovali iba jednu kultivačnú prax. Hovorím všetkým, že vyhlásenie o braní najlepšieho z každej školy je príslovím bežných ľudí. Nie je to jazyk spoločenstva praktizujúcich. Ak sa učíte nejaké zručnosti, nie je problém, ak sa učíte od kohokoľvek, kto má dobré zručnosti. Z perspektívy vyšších dimenzií sú však princípy ľudstva obrátené. Čo ľudstvo považuje za dobré, nemusí byť dobré. Je to úplne naopak. Vidíte, že na našej strane je deň, ale na druhej strane je noc. Čo považujete za správne, nemusí byť správne. Prečo je to tak? Poviem vám všetkým jednoduchý princíp. Každý vie, že nie je dobre, keď ľudia trpia a budete sa cítiť nepríjemne a nedobre, ak vás niekto týra. Hovorím každému, že je to dobrá vec, keď človek trpí trochou bolesti a zažíva malé ťažkosti. Vidíte že to, čo vám hovorím je naozaj odlišné. Prečo? Je to preto, že tento princíp je úplne prevrátený, keď sa naňho pozeráme z dimenzie vysokej úrovne. Oni si myslia, že bytie ľudskou bytosťou nie je pre človeka cieľom. Ak trpíte trochou bolesti v ľudskej spoločnosti a splatíte karmu, ktorú dlžíte z vašich predchádzajúcich životov, budete sa môcť vrátiť do vyššej dimenzie. Môžete sa dokonca vrátiť na miesto, kde bol váš život vytvorený, na najkrajšie miesto. Dokonca ak sa nemôžete pohnúť nahor, v ďalšom živote budete mať menej trápení, pretože vaša karma sa znížila.

      Keď však nesplatíte karmu, ktorú dlžíte, nemôžete ísť do raja vysokej úrovne. Je to presne podľa princípu, o ktorom hovorím. Ak je fľaša naplnená špinavými vecami, nech akokoľvek tesne zatiahnete jej viečko, „čľup,“ okamžite sa ponorí, keď ju hodíte do vody. Ak vylejete malú časť z tých špinavých vecí vo vnútri, trošku sa nadnesie. Ak vylejete o trošku viac, vznesie sa o kúsok vyššie. Čím viac vylejete, zistíte, že potom čo ju uzavriete viečkom, bude čoraz ťažšie zatlačiť ju dole dokonca aj keď ju budete tlačiť a fľaša sama od seba vypláva. Je to presne ako s ľudskými bytosťami praktizujúcimi kultiváciu. Počas vašich životov, čo znamená počas každého vášho života, každého vášho životného obdobia, ste mohli niekoho týrať, podviesť, ublížiť niekomu alebo niekoho zabiť, atď. Možno ste spravili ešte niečo horšie. Potom budete musieť splatiť takúto karmu, ktorú dlhujete. V tomto vesmíre je princíp, ktorý hovorí: Žiadna strata, žiaden zisk. Aby ste získali, musíte stratiť. To čo dlhujete, musí byť splatené. Ak to nie je splatené v tomto živote, bude to spravené v ďalšom živote. Určite je to takto. Keď človek trpí teraz, považuje to za náhodu a myslí si, že ostatní k nemu nie sú spravodliví alebo že ostatní nie sú dobrí. Hovorím vám, že nič z tohto nie je náhoda a všetko je to spôsobené karmou, ktorú ste v minulosti dlhovali. Ak nemáte karmu a išli by ste po ulici, každý by sa usmieval, keby vás zbadal. Ľudia, ktorých nepoznáte by vám všetci ponúkali svoju pomoc a mali by ste sa príliš dobre! Takýto človek by však určite nežil v ľudskej dimenzii, vrátil by sa do neba. Ľudské bytosti sú práve takéto. Pretože ľudia majú karmu, nikdy nebudú môcť postúpiť nahor v kultivácii, kým ich myšlienky nie sú očistené. Je to rovnaký princíp, ako som spomínal predtým.

      Pre ľudí nie je zlá vec, keď trošku trpia a majú malé trápenie. Ak sa trocha trápite, splatíte karmu. Naozaj pôjdete na nádherné miesto a nikdy znova nebudete trpieť útrapami. Bez ohľadu na to, ako šťastne žijete v ľudskej spoločnosti, s miliónmi dolárov doma a nech je vaše miesto v úrade akokoľvek vysoké, bude to tak iba po niekoľko desaťročí a čoskoro to skončí. Myslite prosím na svoju reinkarnáciu. Prichádzate s ničím na svojom tele a odchádzate s ničím na vašom tele. Čo si so sebou môžete vziať? Nemôžete si so sebou vziať nič. Komu necháte veci? Myslíte si, že ste ich nechali svojim potomkom. Keď sa však znova narodíte, nebudú vedieť kto ste. Ak by ste pre nich išli pracovať alebo zametať dlážku, nemusia ku vám byť dobrí a nemusia vám zaplatiť ani halier navyše. Je to naozaj takto! Človek to iba nemôže vidieť.

      Hovoríme tu o základných princípoch ľudského života. Obzvlášť naši praktizujúci, rozmýšľajte o tom, keď trpíte bolesťou, keď vás iní týrajú, keď vám iní spôsobujú ťažkosti alebo keď stratíte nejaký materiálny záujem, z môjho pohľadu to nemusí byť nutne zlá vec. Pretože v tomto vesmíre je princíp, že tí, čo nestratia, nezískajú; aby ste získali, musíte stratiť. Je tiež ďalšia vlastnosť, že keď získate, ale nestratíte, budete prinútení stratiť. Je to vlastnosť vesmíru. Každá látka v tomto šírom vesmíre je život. Každá látka je vytvorená zo Zhen, Shan, Ren (pravdivosť, súcit, znášanlivosť). Preto, každý predmet ako kameň, železo a oceľ, vzduch, ľubovoľný produkt alebo látka vytvorená človekom, ich mikroskopické časti sú všetko látka vytvorená z týchto vlastností Zhen-Shan-Ren. Tento šíry vesmír je zložený zo Zhen-Shan-Ren, čo udržiava v rovnováhe všetko vo vesmíre. Keď niekto udrie niekoho iného, nadáva na niekoho, týra niekoho alebo niekomu spôsobuje bolesť, cíti sa veľmi šťastný, pretože je získavajúcou stranou. Svetský človek mu povie: "To bolo niečo! Výborne!" Nič nestratil. Ja si však myslím, že stratil pomerne dosť. Prečo je to tak? Keď robí niečo zlé, je tou stranou, ktorá získala. Týral inú osobu, čo sa ráta akoby získal. Potom musí niečo stratiť. Pretože to, čo dostala druhá osoba bola bolesť a utrpenie, tá druhá osoba naozaj stratila šťastie. Táto druhá osoba by teda následne mala niečo získať. Ako získa? Ak ho udriete alebo mu poviete urážlivé slovo, rovnaké množstvo bielej substancie, úmerné tomu, ako veľmi ste mu vynadali alebo ho udreli odletí preč z priestoru okolo vášho tela. Táto látka sa nazýva de (cnosť). Pristane na druhom zúčastnenom, na tele druhého človeka. Potom znova, druhý účastník je tiež ľudská bytosť a nemusí rozumieť tomuto princípu. „Udrel si ma.“ Rozzúri sa. Ak sa nahnevá, v skutočnosti vytláča späť túto de. Ak druhú osobu udrie naspäť alebo na ňu nadáva, hádže túto de naspäť. Vyrovnajú sa navzájom a nikto nič nedostal. Princípy Fa vo vesmíre sú spravodlivé.

      Ak to človek, ako praktizujúci, môže vo svojej mysli opustiť: Ty si ma udrel, nadával si mi, moje srdce je však veľmi pokojné a nebudem to brať vážne, pretože som praktizujúci. Ty si bežný človek a ja nemôžem byť taký istý ako ty. Rozmýšľajte o tom, nestúpla už morálna úroveň tohto človeka a neprekročila úroveň svetských ľudí? Keď ho niekto udrie, nedáva mu tento človek de? Táto látka de môže byť premenená na gong (kultivačnú energiu). Odkiaľ pochádza váš gong? Hovorím všetkým, že pochádza práve z premeny de, spolu s určitou látkou zozbieranou z vesmíru pridanou k vašej de. Iba potom môže byť váš gong premenený. Ak nemáte túto de, nemôžete si vyvinúť gong v kultivácii. Preto, keď vás udrie, dáva vám de. Dostanete viac de, takže môžete dosiahnuť ešte vyššiu úroveň pomocou kultivačnej praxe. Nie je to takýto princíp? Nie je to, čo ste získali omnoho väčšie ako kompenzácia, ktorú táto bežná osoba dostane za to, že vytvorila pre vás toto trápenie? Takže keď vás udiera alebo vám nadáva, robí vám ťažkosti, vo výsledku znesiete bolesť a utrpenie. Uprostred utrpenia, karma, ktorú nesie vaše telo, tmavá látka, ktorú dlhujete z predchádzajúcich životov nazývaná karmou bude tiež premenená na de. Vytvorí tiež porovnateľnú časť de. Ako bežný človek, rozmýšľajte o tom, všetci. Dostanete dva za jedno. Vytvoril pre vás malú trošku utrpenia, ale vy ste získali dvojnásobnú kompenzáciu.

      Ako praktizujúci však človek získa štyri veci. Zatiaľ čo toto všetko znášate, neklesli ste na jeho úroveň a vaše srdce bolo veľmi pokojné. Neodpovedali ste úderom na úder, ani nadávkou na nadávku. Ak je vaše srdce veľmi pokojné, rozmýšľajte o tom, nespravil váš xinxing pokrok v kultivácii? Ak on nevytvorí tento problém pre vás a nevytvorí pre vás bolesť a utrpenie, ako budete praktizovať kultiváciu? Je pre vás úplne nemožné stúpnuť v kultivácii a dosiahnuť takú vysokú úroveň ako chcete sedením v pohodlí, popíjaním čaju a pozeraním televízie. Presne v tomto zložitom prostredí medzi skúškami a utrpením si môžete zlepšiť svoju myseľ a dosiahnuť vysoké normy ako aj vysoké sféry. Váš xinxing teda nebol takýto. Nezlepšil sa teda váš xinxing kultiváciou? Získali ste tri za jedno. Potom, ako praktizujúci, nechcete si zvýšiť svoju úroveň, aby ste čo najskôr dovŕšili kultiváciu? Pretože sa váš xinxing kultiváciou zvýšil, nezlepšil sa aj váš gong? Určite! Je taký princíp, ktorý hovorí: „Úroveň gongu je taká vysoká ako úroveň xinxingu.“ Je úplne nemožné hovoriť, že xinxing človeka je len takýto veľký, ale jeho gong sa stále zvyšuje. Takáto vec neexistuje a je to úplne nemožné. Človek si môže myslieť, „Xinxing niektorých praktizujúcich nie je ani taký dobrý ako môj – prečo oni majú gong?“ Nemusia byť takí dobrí ako vy v tomto ohľade, ale môžu byť lepší ako vy v iných ohľadoch. Pretože v kultivačnej praxi sa človek zbavuje pripútaností jednej za druhou, niektoré z pripútaností, ktorých sa človek ešte nevzdal spôsobia, že vyzerá ako bežný človek. Pripútanosti, ktoré boli odstránené sú však preč, takže sa samozrejme neprejavia. Ako praktizujúci, keď znášate bolesť a utrpenie, dostanete štyri za jedno. Povedať to žartom, kde môžete urobiť taký dobrý obchod?

      „Niekto ma bije alebo na mňa nadáva.“ Človek je vo svojom srdci veľmi zúrivý a úplne rozhorčený. Alebo, „Niekto ma využil a zarobil na mne peniaze.“ Je to pre človeka jednoducho neznesiteľné! Ľudia také veci berú veľmi vážne a nemôžu strpieť stratu ani len kúska sebeckého prospechu. Rozmýšľajte o tom.  Ako žalostne tento človek žije. Keď získa trošku prospechu, cíti sa z hĺbky srdca šťastne, iba kvôli tomu maličkému kúsku prospechu. Takýto sú ľudia dnes. Nevedia, čo skutočne stratili a to je najhroznejšie! Prečo je táto de taká vzácna? Každý vie, že starší ľudia na východe všetci hovoria, že iba ak má človek de, môže mať šťastie. Toto šťastie zahŕňa niekoľko aspektov: byť vysokopostaveným úradníkom, zarábať veľa peňazí, vlastniť domy, mať pôdu a šťastie, atď. Všetky sú vymenené za túto de. Sprevádza človeka v živote. Keď človek umrie, nasleduje to jeho yuanshen (hlavné vedomie). Keď sa znova narodíte, bude stále nasledovať vašu reinkarnáciu. Nielen de, ale aj čierna látka, karma, ktorú som práve spomínal sprevádza človeka v živote. Tieto dve látky vždy doprevádzajú človeka. Starší ľudia v minulosti hovorievali, „Robenie zlých skutkov povedie k odplate.“ Kto vás potrestá? Kto vedie záznamy tohto vášho účtu? Ako by mohol byť niekto, kto sa za vás stará o tieto veci? Táto de je však na vašom tele a je na vás pevne prilepená. Celý nasledujúci život závisí na tejto de. Ak máte veľa karmy, tento váš život bude mať mnoho utrpenia, mnoho chorôb a mnoho nešťastí. Ak máte mnoho de, v tomto živote budete mať veľa peňazí, veľa šťastia a vysoké postavenie. Všetko je to výsledkom tejto veci. Potom ako praktizujúci, táto de je ešte vzácnejšia, pretože môže byť premenená na gong. Je to práve takýto princíp.

      Súčasná veda túto vec nie je schopná vidieť, pretože nemôže preniknúť za túto dimenziu. V akej dimenzionálnej forme žije naša ľudská rasa? Hovorím všetkým, že táto dimenzionálna vrstva, kde žije ľudstvo, je medzi dvoma druhmi častíc. Čo sa týka častíc, tí z nás, ktorí študovali fyziku vedia, že molekuly, atómy, atómové jadrá, kvarky a neutrína sú všetky vrstvou častíc. Sú fyzikálnymi elementami, ktoré vytvárajú väčšie častice. V ktorej vrstve častíc žije ľudstvo? Najväčšie veci, ktoré vidíme ľudskými očami sú planéty a najmenšie veci, ktoré môžeme vidieť pod mikroskopom sú molekuly. V skutočnosti, naše ľudstvo existuje práve v tejto dimenzionálnej vrstve medzi planétami a molekulami. Môže sa nám zdať veľmi široká, veľmi rozsiahla a neporovnateľne veľká. Hovorím, že súčasná veda nie je vyspelá. Bez ohľadu na to, ako ďaleko môže letieť vesmírna loď, nemôže letieť za túto našu fyzickú dimenziu. Nech je počítač akokoľvek vyspelý, nemôže sa vyrovnať ľudskému mozgu. Ľudský mozog zostáva dodnes záhadou. Preto je ľudská veda stále veľmi plytká.

      Skúste si to všetci predstaviť. Naša ľudská rasa žije medzi dvoma druhmi častíc planét a molekúl. Molekuly sú zložené z atómov, aká je potom dimenzia medzi atómami a molekulami? Súčasní vedci chápu atóm iba ako akýsi bod, akúsi jeho malú štruktúru. V skutočnosti, priestor kde existujú atómy je tiež hladinou a fyzikálna dimenzia vytvorená touto hladinou je tiež dosť obrovská. To, čo ste vy zatiaľ objavili je bod. V rámci tejto hladiny, aká veľká je teda táto dimenzia? Náš štandard na meranie vzdialeností je vždy založený na pohľade súčasnej ľudskej vedy, ktorou všetko posudzujeme. Musíte vyskočiť z rámca a konceptov empirickej vedy. Aby ste mohli vstúpiť do tej dimenzie, musíte vyhovieť formám tej dimenzie a iba vtedy tam môžete vstúpiť. Vzdialenosť od atómu k molekule, ako to chápe veda, je približne dva milióny atómov v rade za sebou a iba potom môže atóm dosiahnuť molekulu. To znamená, že vzdialenosť, ktorú môže veda potvrdiť je už dosť obrovská. Nemôžete tomu rozumieť z hľadiska tohto súčasného empirického vedeckého modelu ľudstva. Pokúste sa teda o tom chvíľu rozmýšľať. Nie je  dimenzionálna vrstva medzi atómom a jeho jadrom? Ako veľká je potom dimenzionálna vzdialenosť medzi atómovým jadrom a kvarkom? Čo potom medzi kvarkom a neutrínom? Samozrejme, súčasná ľudská veda môže nahliadnuť iba po neutrína. Človek ich nemôže vidieť, iba ich detektovať prístrojmi, aby spoznal ich formu existencie. V skutočnosti nie je známe, ako ďaleko sú od prapôvodného zdroja hmoty!

      To o čom hovorím je najjednoduchšia forma dimenzionálnej existencie. Všetky fyzikálne látky nášho ľudstva, vrátane všetkých látok, ktoré nemôžete vidieť vo vzduchu ako aj tých látok, ktoré môžeme vidieť, ako je železo, betón, zvieratá, rastliny, hmota a ľudské telo, sú zložené z molekúl. Ľudstvo jednoducho existuje na tejto hladine molekúl, práve ako trojrozmerný obraz. Žijete na tejto úrovni a nemôžete z nej uniknúť. Ľudská veda je takisto obmedzená do tejto jednej dimenzie, cez ktorú sa ani nemôže dostať. Ľudia však predsa vyhlasujú, aká vyvinutá je veda a nevšímajú si všetky ostatné teórie. Ľudská technika nemôže dosiahnuť vyššie porozumenie vesmíru. Ak by naozaj bola schopná preniknúť cez túto dimenzionálnu vrstvu, videla by formy existencie života a formy existencie hmoty v iných dimenziách, ako aj štruktúry v nich vytvorené časom a priestorom. Naši praktizujúci to však môžu vidieť. Iba Budhovia sú najväčšími vedcami.

      Keď som hovoril o otváraní tretieho oka, spomenul som túto vec. Človek sa môže vyhnúť používaniu očí na videnie vecí a pozerať sa cez svoje tretie oko, konkrétne medzi oboma obočiami, alebo cez bod shangen, ako to nazýva škola Tao. Pri koreni vášho nosa je otvorený priechod priamo k šuškovitému teliesku. V medicínskej vede sa to nazýva šuškovité teliesko. Praktizujúci v škole Tao ho nazývajú palác Niwan, čo sa vzťahuje na tú istú vec. Lekárski vedci však už zistili, že predná časť šuškovitého telieska je vybavená všetkými konštrukčnými prvkami ľudského oka.  Súčasní lekárski vedci to považujú za veľmi zvláštne. Prečo je tam vo vnútri oko? Považujú ho za zakrpatené oko a stále vysvetľujú tieto veci evolučnou teóriou. V skutočnosti jednoducho existuje v tejto forme a vôbec nie je degenerované. Keď človek nepoužíva ľudské oči, samozrejme, keď sú tieto ľudské oči skultivované, ľudské oči tiež môžu prenikavo vidieť a tiež majú tento druh nadprirodzenej schopnosti. Budhov Fa je bezhraničný. Všeobecne, keď človek nepoužíva oči, nepoužíva oči vytvorené z molekúl na to, aby sa pozeral, bude schopný preniknúť cez túto dimenziu a vidieť scény v iných dimenziách. Je to jednoducho takýto princíp. Preto praktizujúci môžu vidieť veci, ktoré bežní ľudia vidieť nemôžu. Samozrejme, niektorí bežní ľudia príležitostne nejasne videli nejaké nevysvetliteľné veci počas svojho života. Napríklad, mohli vidieť osobu, ktorá prešla popred ich oči a náhla zmizla, alebo mohli niečo vidieť alebo počuť nejaké zvuky. To je pravdepodobne situácia, keď skutočne nejasne videli alebo počuli niečo v inej dimenzii. Pretože tretie oko človeka nie je príliš pevne zapečatené, alebo jeho uši nie sú príliš pevne zapečatené, raz za čas môže počuť zvuky z iných dimenzií alebo vidieť nejaké javy z iných dimenzií.

Práve som hovoril o tejto dimenzii, v ktorej ľudstvo žije. Táto planéta, ktorú obýva naša ľudská rasa však nie je v skutočnosti ani najväčšou časticou ani najväčšou látkou. Za planétami sú stále väčšie látky. Preto, oči Budhu Šákjamúniho mohli vidieť dosť mikroskopickú látku v mimoriadne mikroskopickom mikrokozme a mohli vidieť dosť obrovskú makrolátku v makrokozme. Nakoniec však Budha Šákjamúni nemohol vidieť, aký veľký tento vesmír skutočne je. Preto povedal, „Je dosť veľký bez vonkajška a je dosť malý bez vnútrajška.“ Aký obrovský je tento vesmír! Uvažujte prosím o tom, aký je zložitý. Nie je to ako to, čo pozná ľudstvo. Dokonca aj táto naša dimenzia, táto forma, je dosť zložitá! Okrem tejto dimenzionálnej formy je ešte dimenzionálna forma, ktorá existuje vertikálne a v rámci tejto vertikálnej dimenzie existuje tiež mnoho samostatných svetov. Je to veľmi zložité. Tieto samostatné svety, o ktorých hovorím sa vzťahujú na raje, atď. Každá dimenzia má rôzne časopriestory. Myslíte si, že čas v dimenzii zloženej z atómov môže byť rovnaký ako ten v našej dimenzii tu, ktorá sa skladá z molekúl? Jej koncept priestoru a vzdialenosti sa tiež líši od nášho a všetko sa stane odlišným. Prečo mimozemské UFO prichádzajú odnikiaľ a lietajú tak rýchlo? Cestujú v iných dimenziách; je to takto jednoduché. Keď sa človek pokúša pochopiť nevyjasnené javy vo vesmíre zo svojej súčasnej vedeckej perspektívy alebo používa túto metódu na študovanie kultivačnej praxe alebo náboženstiev, nikdy to vo svojom výskume nepochopí. Musí zmeniť spôsob svojho uvažovania a musí to pochopiť z inej perspektívy. V histórii človeka, vedou nie je len dnešná takzvaná empirická veda, ktorá bola objavená alebo vynájdená Európanmi. Toto nie je jediná cesta; existujú aj iné cesty. Tie staroveké civilizácie, ktoré boli objavené na Zemi a v histórii kedysi existovali – priebeh ich vývoja vždy išiel inou cestou pri chápaní života, hmoty a vesmíru. Starodávna čínska veda tiež išla inou cestou. Čínska kultúra, hoci obsahovala veľmi vysoké úrovne, bola tiež utlmená, pretože ľudská morálka už nebola dobrá. Preto nebola odovzdaná ďalej a ľudstvu namiesto toho zostala táto najnižšia forma vedy zo západu. Preto je pomerne neschopná.

Predtým som sa zmienil o tom, že človek nebol vytvorený v tejto našej fyzickej dimenzii a hovoril som o zmysle bytia ľudskou bytosťou. Ak človek neustále upadá, očakáva ho odstránenie, úplné odstránenie, čo sa nazýva „zánikom tela a duše.“ Je to veľmi desivé! Preto Budhovia chcú spasiť ľudí, aby sa nedostali do takej bezmocnej situácie a priviesť vás do nebies, preč od ľudského utrpenia. Toto skutočne a od základu rieši otázku ľudského utrpenia. Začiatočný bod dnešných ľudí pre vieru v Budhov je úplne odlišný od východiskového bodu ľudí, ktorí verili v Budhov v minulosti. V minulosti ľudia, ktorí verili v Budhov uctievali Budhov, kultivovali budhovstvo, vážili si Budhov a nemali žiadne iné motívy. Ľudia dnes veria v Budhov, aby niečo od Budhov žiadali. Pre Budhov je však táto úmyselná myseľ najšpinavšia a najhnusnejšia. Rozmýšľajte preto o tom, všetci. Budhovia vás chcú zachrániť, vy sa však modlíte za pohodlie a šťastie medzi bežnými ľuďmi. Ak by vám bolo naozaj dovolené byť blažene šťastný a žiť vo veľkom pohodlí medzi bežnými ľuďmi, skutočne by ste sa nechceli stať Budhom. Boli by ste Budhom hneď teraz. Ako toto môže byť možné? Namiesto toho, aby ste splatili karmu, ktorú dlžíte od jedného života k druhému a splatili zlé skutky, ktoré ste spravili, hľadáte iba šťastie. Ako by to mohlo byť dosiahnuté chcením? Máte iba jednu možnosť: praktizovať kultiváciu a iba potom môžete odstrániť karmu, ktorú dlhujete. Povedzme, že sa nechcete stať Budhom, musíte byť dobrým človekom, robiť viac dobrých skutkov a robiť menej zlých skutkov. Iba potom môžete byť v budúcnosti šťastný a život vášho pravého ja môže byť predĺžený. Je však možné, že potom ako je váš mozog prečistený v čase reinkarnácie, môžete sa reinkarnovať do zlého prostredia a byť hnaný jeho prúdom na pokraj záhuby.

Práve som spomínal, že Budha Šákjamúni povedal, že tento vesmír je dosť veľký bez vonkajšku a dosť malý bez vnútra. Možno niektorí ľudia stále celkom nerozumejú tomuto tvrdeniu. Čo Budha Šákjamúni vlastne videl? Hovoril o teórii troch tisícok veľkých svetov. Budha Šákjamúni povedal, že nielen ľudia žijúci v iných dimenziách sú ako my s rovnakými ľudskými fyzickými telami, ale že je aj tritisíc takýchto svetov, ktoré sú ako naša ľudská spoločnosť. V rámci tejto Mliečnej dráhy existuje tritisíc takýchto planét. Hovoril však ešte ďalej a povedal, „Zrnko piesku obsahuje tritisíc svetov.“ Povedal, že vo vnútri zrnka piesku je tritisíc takých dimenzií ako je tá obývaná dnešným ľudstvom. Ale čo sa týka veľkostných pomerov ľudí tam, nemôžete použiť chápanie a koncepty súčasnej vedy, aby ste im porozumeli, pretože existujú v inom móde priestoru a času.

Niektorým ľuďom sa môže zdať to, čo som práve povedal zvláštne a nepochopiteľné. Pokúste sa o tom všetci uvažovať. Zem sa otáča s veľkou pravidelnosťou. Aký je potom rozdiel medzi otáčaním elektrónov okolo jadra a otáčaním Zeme okolo Slnka? Je to  ten istý model. Ak by ste mohli zväčšiť elektrón na veľkosť Zeme a pozrieť sa naň, videli by ste, či je na ňom život? Aký druh látky je na ňom? Budha Šákjamúni povedal, „Je dosť malý bez vnútra.“ Do akého rozsahu videl? V mikrokozme látok už mohol vidieť niečo veľmi mikroskopické. Povedal, že v zrnku piesku je tritisíc veľkých svetov. Vnútri drobného zrnka piesku je tritisíc veľkých svetov. Pokúste sa teda na okamih premýšľať, všetci. Ak to, čo povedal Budha Šákjamúni je pravda, vnútri tohto zrnka piesku, v tom svete, nie sú tam tiež rieky, potoky, jazerá a moria? Nie je potom na brehoch tých riek, potokov, jazier a morí tiež piesok? Vnútri tohto zrnka piesku, nie je potom tiež tritisíc veľkých svetov? Potom, v tom zrnku piesku vnútri tohto zrnka piesku, nie je tam ešte tritisíc veľkých svetov? Ako to skúmal ďalej, Budha Šákjamúni objavil, že to je bez konca. Preto povedal, „Je dosť malý bez vnútra.“ Nevidel, čo bolo najpôvodnejším zdrojom látky. My sme samozrejme hovorili o tomto najpôvodnejšom zdroji látok v minulosti, takže o tom tu viac nebudem hovoriť. Ak poviem niečo príliš hlboké a príliš zložité, ľudia to nemusia pochopiť, najmä ak mnoho ľudí celkom nerozumie čínskemu jazyku, takže nebudem hovoriť príliš o veciach k tejto téme. Myslím, že zatiaľ poviem len toľkoto. Teraz mi môžete klásť otázky ohľadom kultivačnej praxe a študovania Fa a ja vám na ne odpoviem.

 

 

 

 

Otázka: Čítali sme „Zhuan Falun“, knihu 1 a knihu 2, v ktorej som našiel vetu, ktorú nie je ľahké pochopiť, pretože som kedysi bol študentom tantrizmu. Naznačuje sa tam, že úrovne bódhisattiev a tathágatov v súčasnosti zažívajú katastrofu?

 

      Majster: Toto je otázka na veľmi vysokej úrovni. Iba keď dosiahnete vyššiu úroveň pomocou kultivačnej praxe, budete to schopný vidieť a pochopiť. Ja vám samozrejme môžem dať len jednoduchú a všeobecnú odpoveď. Fakt, že tento Fa na ľudskej úrovni už viac nie je účinný je spôsobený tým, že morálka ľudskej spoločnosti celkovo upadla. Morálne hodnoty v ľudských srdciach sa pokazili. Ak neexistuje spravodlivá myseľ, znamená to, že Fa už viac nie je účinný. Ak Fa v ľudskej spoločnosti už nie je účinný, ľudstvo upadne. Ak sa tento Fa stane neúčinný nie od tejto spoločnosti ľudí, ale od dimenzie veľmi vysokej úrovne, potom vykazoval odchýlku a fyzické životy padnú nadol. Už nie sú viac dobré, takže padnú nadol. V tom prípade, ak vykazuje problémy v širokom rozsahu, nie je to už len záležitosťou ľudstva. Napríklad, Dafa prechádza celou cestou nadol. Ak sa tam hore trošku odchýli, všetko pod tým bude zmenené na nepoznanie. Je to ako strieľanie z pušky. Ak je váš cieľ mimo terča čo i len o trochu, keď vyletí guľka, neviete, kam trafí. Prečo sa taká veľká zmena objavuje dole pod tým? Zmena v ľudskej spoločnosti je dosť desivá! Ľudia sa nezastavia pred ničím v robení zlých vecí, ako je užívanie drog a predaj drog. Veľa ľudí spravilo mnoho zlých skutkov. Veci ako organizovaný zločin, homosexualita, promiskuitný sex, atď., nič z toho nie je normou na bytie človekom. Ako sa Budhovia pozerajú na tieto veci? Vaša vláda ich dovoľuje. Zákony ich dovoľujú. Stále je to však len schválenie ľudstvom samotným. Princípy neba ich nedovoľujú! V minulosti sa ľudia usilovali o pekné a dobré veci. Pozrite sa teraz na hračky, ktoré sa predávajú, obrazy, ktoré sa maľujú, všetky sú náhodne a nedbalo zbúchané dohromady a rozmazané – toto je umelecká tvorba. Čo je to? Nik to nemôže naisto povedať. Všetky ľudské koncepty sa menia opačným smerom. Pohodená hromada odpadkov sa stala prácou majstra sochára. Javy v celej spoločnosti sú takéto. Čo sa týka hračiek v obchodoch, vyrábajú a predávajú sa dokonca výkaly v tvare hračiek. V minulosti musela byť vyrobená bábika veľmi pekná, aby ju ľudia chceli kúpiť. Dnes, lebky, postavy zlých ľudí, škriatkovia, diabli, duchovia a netvory sa všetky vyrábajú ako hračky a predávajú sa pomerne rýchlo. Ľudia bez dobrých myšlienok ich chcú kupovať. O čom to svedčí? Ľudské hodnoty klesajú veľmi prudko! V minulosti mali speváci nádherné hlasy a boli absolventmi hudobných škôl. Postava a chovanie mali byť čo najvkusnejšie, pretože hudba mala dávať ľuďom dojem krásy. Dnes sú ľudia, ťažko povedať či sú muži alebo ženy, s dlhými vlasmi, ktorí sa hysterickým vreskom „Ah!“ stali spievajúcimi hviezdami pomocou televíznej reklamy. Všetko sa stáva skazeným a ľudstvo ako celok upadá. Je tiež množstvo javov, ktoré sú mimoriadne desivé! Ak nepraktizujete kultiváciu, nevšimnete si ich. Ľudské pochopenie náboženstiev sa tiež stalo odlišným a narába sa s nimi ako s politikou. Niektorí ľudia urážajú Budhov hneď ako otvoria svoje ústa. Na jedálnych lístkoch v reštauráciách je dokonca takzvaný „Budha skáče ponad stenu“. Toto je nactiutŕhanie Budhov! Čo sa dnes stalo ľudskej spoločnosti? Neviete, ak nepraktizujete kultiváciu. Ak praktizujete kultiváciu, budete pohoršený, ak sa otočíte a pozriete sa späť! Rozmýšľajte o tom, všetci. Toto ľudstvo sa nepokazilo do tohto rozsahu v izolácii. Je to kvôli tomu, že sa objavili problémy s týmto Fa v istých dimenziách. Vyplýva to z odklonenia sa mnohých látok a mnohých životov od Fa. Môžem vám to povedať iba takto. Ak by som o tom hovoril príliš hlboko, mnohí ľudia, ktorí tu sedia, by to neboli schopní pochopiť. Myslím, že tomu rozumiete, keď to poviem takto.

 

      Otázka: Bol som najprv v rozpakoch, ale ak nevyužijem túto príležitosť, obávam sa, že ju premeškám. Toto je otázka, na ktorú nevedelo odpovedať veľa ľudí. Dnes je tu Učiteľ a táto príležitosť je príliš vzácna. Jedného dňa okolo polnoci pred niekoľkými rokmi som robil meditáciu v sede podľa tantristickej cesty. V minulosti som praktizoval tantrizmus. Otáčal som sa ako vrtuľa na lietadle. Bolo to také rýchle, že to neviem popísať a týmto spôsobom som levitoval. Stúpol som do takejto výšky a vyšiel som cez vrch svojej hlavy. Cítil som trochu ostrej bolesti, keď som vychádzal cez vrch svojej hlavy. Ako som v bolesti stúpal ďalej, veľmi som sa bál. Myslel som si, že možno moja duša odišla a nevidel som svoje telo. Nasledujúci deň sa prihodil zvláštny úkaz. Sedel som v izbe za jasného denného svetla a zbadal som striebristú svätožiaru a striebristé svetlo. Potom po piatich minútach zmizli.  Na tretí deň som videl Falun. Čo sa to dialo?

 

      Majster: Hoci ste v minulosti praktizovali tantrizmus, nemalo to účinok. Prečo ste boli schopný vidieť Falun? Je to preto, že sme sa o vás starali už pred vašou kultiváciou. Pre praktizujúceho je veľmi jednoduché levitovať, čo vedci v súčasnosti nedokážu vysvetliť. V skutočnosti, keď sú všetky kanály ľudského tela úplne otvorené, bude môcť levitovať. Dokonca aj keď nelevituje, keď kráča, bude sa cítiť ľahký a vzdušný. Nech je to turistika alebo stúpanie po schodoch, nebude sa cítiť unavený. Keď sú teda kanály otvorené, bude to takto. Čo sa týka vychádzania hlavného vedomia človeka, hlavné vedomie niektorých ľudí môže ľahko opustiť ich telo, zatiaľ čo hlavné vedomie iných ľudí tak ľahko vyjsť von nemôže. Potom ako opustil vaše telo, Falun priviedol do pohybu vaše levitujúce telo. Preto bolo otáčanie veľmi rýchle. Čo sa týka toho, že ste sa neodvážili ísť tak vysoko, je to preto, že vtedy ste mali iba energiu takej výšky. Keď sa po prvýkrát stretnete s takouto vecou, budete mať strach. Každý by mal strach. V skutočnosti je mnoho praktizujúcich nášho Falun Dafa, ktorí levitovali. Je to celkom normálne. Akonáhle praktizujúci začne kultivačnú prax, začne otvárať svoje kanály. Potom, hneď ako je otvorený jeho Veľký nebeský okruh, môže levitovať.

      Zverejnil som to, ale rád by som všetkým doporučil, že nikto by nemal mať myšlienku ako „Aké výborné by to bolo, keby som mohol levitovať!“ Len čo máte tento úmysel snahy, dokonca aj keď môžete levitovať, nebudete levitovať. Je to preto, že kultivačná prax vyžaduje ne-činnosť, prázdnotu a vedomú kultiváciu bez úmyslu získavania. Človek má mať úmysel praktizovať kultiváciu bez úmyslu získania gongu. Každý by si mal udržiavať takýto stav pri praktizovaní kultivácie. Ak človek celý deň neustále rozmýšľa o staní sa Budhom, je to silná pripútanosť. Človeku sa to nikdy nepodarí, ak sa nevzdá tejto pripútanosti. Preto, kultivačná prax slúži na odstránenie ľudských pripútaností. Medzi svetskými ľuďmi, všetko k čomu ste pripútaní je pripútanosť. Keď hovoríme o snažení sa o toto či snažení sa o tamto – čím viac sa o to snažíte, tým menšia možnosť, že to budete mať. Iba ak sa zbavíte tejto pripútanosti, budete to mať. Každý by si mal určite pamätať tento princíp. Medzi svetskými ľuďmi, ak niečo chcete získať, môžete sa o to snažiť, študovať to a získate to po vynaložení úsilia. Čo sa však týka vecí mimo svetských ľudí, iba ak sa toho vzdáte, môžete to získať. Ako sa to nazýva? Nazýva sa to „prirodzené získavanie bez úsilia.“

      Spomenuli ste otázku strachu. V skutočnosti sa niet čoho obávať. Ak levitujete, levitujete. Obávali ste sa toho, pretože vám o tom v tom čase nikto nepovedal a medzi svetskými ľuďmi nebol majster, ktorý by vás učil. Levitácia je úplne normálny jav, ktorý je ovládaný mysľou človeka. Ak si poviete „Chcem ísť dole,“ pôjdete dole akonáhle si na to pomyslíte. Môžete levitovať opäť, ak budete chcieť. Ak sa začnete obávať, je to tiež pripútanosť a ľahko by ste mohli spadnúť dole. Preto sa nikdy netreba obávať. V minulosti bol raz človek, ktorý sa v kultivácii stal Arhatom a spadol dole akonáhle sa potešil. Prečo? Potešenie, ľudské potešenie, je tiež prejavom sentimentality ako aj pripútanosťou. Človek, ktorý uspel v kultivácii nie je pohnutý tým, keď naňho nadávate alebo o ňom poviete niečo nepríjemné. Nie je pohnutý ani tým, ak o ňom poviete niečo dobré. Nevezme si to k srdcu, ak o ňom poviete niečo zlé. Preto, akonáhle sa potešil, spadol. Nie je vôbec ľahké stať sa v kultivácii Arhatom. Nakoniec, tento človek opäť pokračoval v praktizovaní kultivácie! Po niekoľkých rokoch, dosiahol opäť úroveň Arhata. Tentokrát si pomyslel „Nemal by som sa potešiť. Ak sa poteším, spadnem opäť.“ Potom sa v mysli vyľakal toho, že sa poteší. Hneď ako sa však vyľakal, znova spadol, pretože takáto obava je tiež pripútanosťou. Kultivácia budhovstva je veľmi vážnou vecou, žiaden žart! Preto musíte všetci tejto veci venovať pozornosť.

      Predtým ako budete pokračovať v kladení otázok, spomeniem ďalšiu vec, a to, že sa pri našom praktizovaní musíme držať jednej kultivačnej cesty. Viem, že veľa ľudí, ktorí sú tu, študovali v minulosti tantrizmus. Mnoho ľudí verí v budhizmus a mnoho ľudí verí v kresťanstvo alebo katolicizmus. Mám za to, že človek sa musí držať len jednej kultivačnej cesty! Prečo by sa mal človek držať jednej kultivačnej cesty? Toto je absolútna pravda! Toto je principiálny dôvod prečo dnes, v čase konca Dharmy, ľudia nemôžu uspieť v kultivácii. Je to spôsobené niekoľkými dôvodmi: neschopnosťou pochopiť Fa, a tiež miešaním kultivačných metód. Miešanie kultivačných metód je hlavným dôvodom. Akonáhle praktizujete túto metódu, nemali by ste praktizovať iné. Prečo vám to hovorím? Je to preto, že tvrdenie „branie najlepšieho z každej školy“ je to, čo hovoria svetskí ľudia a je to princíp úsilia o zručnosti a techniky medzi svetskými ľuďmi. Princípy v kultivačnej praxi však vyžadujú držanie sa jednej praxe. V budhizme sa to nazýva držanie sa iba jednej cesty kultivačnej praxe. Ak hovoríte, že budete nasledovať aj Budhovskú školu aj školu Tao, nedosiahnete nič. Nikto vám nedá gong, pretože „kultivačná prax závisí od človeka, ale premena gongu je na majstrovi.“ Rozmýšľajte o tom, prosím. Môže sa človek stať Budhom iba robením qigongových cvičení? Môže sa človek stať Budhom iba opakovaním tantrických zaklínadiel spolu s nejakými aktivitami mysle a niekoľkými pohybmi rúk? Úmysel ľudskej mysle nie je ničím viac ako želaním. Kto naozaj robí veci je majster! Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Keďže všetci patria do Budhovskej školy, nie je dobré praktizovať súčasne budhizmus a tantrizmus, ako aj qigong Budhovskej školy?“ Toto je ľudské chápanie a bohovia si to nemyslia. Rozmýšľajte o tom, všetci. Ako Budha tathágatha alebo Budha Amitabha uspeli v kultivácii? Robili to podľa svojich vlastných metód kultivačnej praxe, a tak dovŕšili kultiváciu. Bolo to v súlade s ich vlastnými formami premien a ich gong ukončil formovanie ich rajov a úspešne ich skultivoval. Všetko čo majú bolo prinesené prvkami ich vlastných kultivačných metód počas priebehu ich kultivačnej praxe.

      Metóda dovŕšenia kultivácie Budhu Šákjamúniho sa nazývala „prikázanie (morálka), samádhi (meditácia), múdrosť.“ Človek musí kultivovať štyri typy hlbokej meditácie, ako aj osem foriem koncentrácie, atď. a nasledovať jeho kultivačnú cestu. Pri praktizovaní tejto kultivačnej metódy musí byť váš gong tiež gongom kultivovaným Budhom Šákjamúnim. Iba potom môžete ísť k nemu pomocou kultivačnej praxe. Ak chcete praktizovať tantrizmus, musíte nasledovať požiadavky „telo, reč, myseľ“ v tantrizme a iba potom môžete ísť pomocou kultivácie do raja, o ktorý sa stará tathágata Dari. Ak praktizujete všetko, nedostanete nič. Ak praktizujete Školu čistej zeme a recitujete Budha Amitabha, ale na druhej strane študujete aj teórie Zen budhizmu, z toho istého dôvodu nezískate nič. Človek má len jedno telo. Každý vie, že nie je ľahké premeniť telo človeka na podobu Budhu alebo na telo Budhu a vy sami to nemôžete spraviť. Musí to spraviť Budha. Premeniť vaše telo na telo Budhu je mimoriadne zložitá vec a je to komplikovanejšie ako najpresnejší prístroj ľudstva. On vloží do vášho tela systém nazývaný energetický mechanizmus. Navyše, zasadí mnoho semienok, ktoré môžu vyvinúť rôzne nebeské sily Budhu a vloží ich do oblasti dantianu (spodok brucha). Všetko toto sú veci, ktoré patria do jeho kultivačnej školy, takže môžete praktizovať kultiváciu v jeho škole a ísť do jeho budhovského raja pomocou svojej kultivácie. Ak sa nezameriate na jednu školu, máte iba jedno telo, ako sa môžete kultivovať na bytosť pre dva budhovské raje? Ako môžete uspieť v kultivácii dvoch z vás? Keď Budhovia vidia, že ste takýto, nikto z nich vám nič nedá a budú si myslieť, že váš xinxing nie je dobrý. Aby som to povedal otvorene, to čo robíte je akoby sa ľudská bytosť pokúšala poškodiť Budhov Fa. Aké ťažké a aké zložité je pre Budhu tathágatu uspieť v kultivovaní Budhu tathágatu! Pre Budhu tathágatu, aby zavŕšil kultiváciu Budhu tathágatu, koľko utrpenia musí zniesť, kým uspeje v kultivácii Budhu tathágatu! Ako bežný človek, ak chcete zmeniť jeho veci alebo poškodiť jeho veci tým, že miešate dohromady dve veci a ničíte to, k čomu sa dvaja Budhovia osvietili, nie je to poškodzovaním Budhovho Fa?! Je to natoľko vážne! Mnísi a ľudia dnes však poškodzujú Budhov Fa a ani o tom nevedia. Samozrejme, ak to neviete, nemôžeme dávať celú vinu vám. Hoci to však nie je celkom vaša vina, aj tak vám nič nedajú. Človeku nie je dovolené len tak ničiť Budhov Fa, dve školy Budhovho Fa, Fa dvoch Budhov tathágatov. Ničiť ich je úplne neprípustné! Preto, pokiaľ miešate kultivácie, nebudete môcť získať nič. Tým nechcem povedať, že je v poriadku, ak praktizujete iba metódy z Budhovskej školy a nie tie zo školy Tao. Ak praktizujete Zen budhizmus, tantrizmus, Školu čistej zeme, kultivačnú cestu Hua-Yan, kultivačnú cestu Tian-Tai Budhovskej školy, stále poškodzujete veci. Toto sa nazýva ľahkomyseľnosťou a nezískate nič. Naozaj nič nezískate, takže sa musíte držať jednej metódy v kultivácii a iba potom môžete dovŕšiť kultiváciu.

      To čo tu hovorím je princíp. Nechcem tým povedať, že musíte študovať tento Li Hongzhiho Falun Dafa. Ako budhizmus Budhu Šákjamúniho, náš Falun Dafa raz spasil ľudí v širokej miere v ľudskej spoločnosti počas prehistorického obdobia. V tomto období ľudskej civilizácie sa to ešte nestalo. Od objavenia sa terajšieho ľudstva je toto po prvýkrát, čo sme ho opäť zverejnili, a môže to byť aj poslednýkrát, čo je zverejnený a vyučovaný ľuďom. Je to však niečo, čo sa nikdy nepokazí. Samozrejme, máme Falun raj, a tí učeníci, ktorí dovŕšia kultiváciu môžu ísť do Falun raja. Neznamená to však, že musíte praktizovať kultiváciu v mojom Fa. Môžete praktizovať kultiváciu v akomkoľvek Fa. Pokiaľ je to ortodoxný Fa alebo ak môžete získať opravdivé učenie tej školy a myslíte si, že môžete dovŕšiť kultiváciu v tej škole, choďte a kultivujte sa v tom. Radím vám ale držať sa jednej školy.

      Hovorím tiež každému, že Budha nemôže priamo prísť a spasiť vás so svojím skutočným budhovským zjavom, prejavujúc veľké nebeské sily. Ak tu Budha sedí a učí vás Fa, nie je to zachraňovanie ľudí. Je to poškodzovanie Fa. Ak by ste tu videli skutočného Budhu, všetci tí so všemožnými neodpustiteľnými hriechmi by tiež prišli, aby sa učili Fa a nebola by tu potreba osvietenia. Kto by sa ho neučil? Celé ľudstvo by sa učilo. Nebolo by to tak? Preto, iba majster, ktorý sa reinkarnoval medzi svetských ľudí ho môže učiť a môže spasiť ľudí. Pri tomto je to otázka osvietenia. Je na vás, či tomu veríte alebo nie. Môžete však Fa sami zvážiť. V každom prípade, pretože som za vás zodpovedný, odhalil som tento princíp. Hovorím vám to, pretože chcete praktizovať kultiváciu. Inak by to bolo to isté, ako nebyť k vám zodpovedný. Teraz keď máte takúto príležitosť a osud vás sem priviedol, povedal som vám o tom. Dnes je veľmi ťažké uspieť v kultivácii v akejkoľvek škole a nikto o to už nedbá. Kľúčovým bodom je, že kultivačné praxe sú všetky pomiešané. Samozrejme, ak si myslíte, že to môžete správne zvládnuť sami, môžete kultiváciu praktizovať samostatne. Ak si myslíte, že môžete dovŕšiť kultiváciu úspešne, potom je v poriadku praktizovať kultiváciu v ľubovoľnej škole. Je to práve takto. Pretože Budhovia chcú ľudstvu dobre, hovorím všetkým, že ak chcete praktizovať kultiváciu, mali by ste zotrvať pri jednej škole. Nemali by ste ani praktizovať pohyby iných škôl, ani čítať náuku iných škôl. Nemali by ste vo svojej mysli rozmýšľať o veciach tých iných škôl, dokonca ani len zámer sa nesmie objaviť. Je to preto, že pri praktizovaní gongu sa mnoho vecí deje zámerom mysle. Akonáhle sa váš zámer mysle objaví, stane sa úsilím. Ak za niečím idete, príde to. Gong vo vašom tele potom bude pomiešaný a Falun sa zdeformuje a stratí svoju účinnosť. Vaša kultivácia bude márna.

      Hovorím všetkým, že tento Falun je jednoducho príliš vzácny. Hoci som vám ho dal, predtým ako som ho začal odovzdávať, tí ktorí kultivovali Tao po tisíce rokov, aby ho získali, nemohli ho získať. Akonáhle ho človek získa, možno o ňom povedať, že už zavŕšil polovicu svojej kultivácie a jeho gong sa bude automaticky premieňať Falunom. Pokiaľ kultivujete svoje srdce, gong bude rásť a bude sa zvyšovať. Je to vyšší život. To znamená, že je dokonca vyšší ako váš život. Dal som vám ho, pretože chcete praktizovať kultiváciu, čo je prejavom vašej budhovskej povahy. Keďže ste vyjadrili takéto želanie, spasíme vás a spravíme to takto. To, čo ste získali je veľmi vzácne. Kultivácia budhovstva je mimoriadne vážna vec. Nenecháme vás teda poškodiť ho a zničiť ho. Ak si máte kultiváciu zmiešať s inými vecami, budeme ho musieť vziať späť a nenechať vás zničiť tento život – vyšší život. Niektorí ľudia si myslia, „Keď som študoval iné veci, prečo Falun nezasiahol, keď má také veľké schopnosti?“ Je to preto, že vo vesmíre je ďalší princíp: vy robíte vlastné rozhodnutia a môžete chcieť čokoľvek. Sami to chcete. Ak chcete niečo zlé, potom tá zlá vec bude prenikať všetkým. Dokonca ak ju nechcete, stále sa pokúša vojsť do vás. Ak to chcete, okamžite to príde, neprejde ani sekunda. Prečo Falun nezasiahol? Pretože ste to chceli. Preto musíte byť všetci obozretní. Ľudská kultivačná prax je veľmi, veľmi vážnou záležitosťou.

      Keď som učil praktizovanie v Číne, bolo tam mnoho ľudí, ktorých tretie oko sa otvorilo na pomerne vysokých úrovniach. Nie je tiež ľahké praktizovať kultiváciu s otvoreným tretím okom. Vidia takého veľkého a vysokého nesmrteľného, vyzerá veľký a vysoký, pretože formy života v iných dimenziách sa môžu stať veľmi veľkými, a je tiež oblečený v žltom. Ľudia si myslia, že má veľké nadprirodzené schopnosti. Môže vám tiež povedať: „Vezmem ťa za svojho žiaka. Uč sa u mňa.“ Ak sa objaví pripútanosť človeka a okamžite sa od neho učí, tento človek bude okamžite zruinovaný. Hoci môže vyzerať obrovský, stále neprekročil Tri ríše. Je ničím, okrem toho, že nie je v tejto dimenzii a môže premieňať svoje telo. Preto, každý musí dávať pozor na takéto veci. Prídu aj démoni, aby do vás zasahovali: „Poď a uč sa u mňa, naučím ťa niečo.“ Niektorí ľudia, najmä tí, ktorí praktizujú iní qigong, si ľahko vyvinú nejaké spontánne pohyby, akonáhle si sadnú a ich pohyby rukami vyzerajú byť veľmi nádherné. Dovoľte mi povedať vám, že démoni tiež vedia takéto veci. Neviete, kto vám to dáva. Preto, pokiaľ to v praktizovaní nasledujete, pridá vám do vášho tela veci a vaše telo bude pomiešané. Videl som nejakých ľudí, ktorí vyzerali akoby študovali túto alebo tamtú prax, ale ich telá boli chaotické a boli v nich všemožné veci. Nebudete už schopní praktizovať kultiváciu. Veríme v predurčený vzťah. Ak ste ma stretli, je to tiež váš predurčený vzťah. Ak naozaj chcete praktizovať kultiváciu, dôkladne to pre vás vyčistíme. Uchováme pre vás dobré veci a odstránime zlé veci. Urovnáme a očistíme vaše telo.  Iba po dosiahnutí stavu Mliečno-bieleho tela si môžete naozaj vyvinúť gong a zvýšiť svoju úroveň.

 

      Otázka: Máte mnoho fashenov (telo z gongu a Fa), ktorí môžu viesť kultivačnú prax. My sme však v Austrálii. Kto bude viesť nás? Kto má byť naším učiteľom?

 

      Majster: Vzniesli ste tu veľmi dôležitú otázku. Je všetkým známe, že praktizovať kultiváciu je pre človeka veľmi vážna záležitosť. Pretože človek hromadí karmu život po živote a v minulých životoch spravil veci, ktoré neboli dobré, bude mať nepriateľov a dlžníkov v iných dimenziách. Ak zistia, že praktizujete kultiváciu, prídu si k vám po odplatu. Potom, začiatočník v kultivačnej praxi bude čeliť nebezpečiu, ktoré ohrozuje jeho život. Preto som povedal, že ak by ste nemali majstra, bolo by pre vás úplne nemožné uspieť v kultivácii a vôbec by sa vám to nemohlo podariť. Iba ak máte majstra, ktorý sa o vás stará a chráni vás, môžete uspieť v kultivácii. Iba ak vám nedovolí stretnúť sa so žiadnymi závažnými problémami, môžete uspieť v kultivácii. V minulosti boli praktizujúci kultivujúci sa všade vo svete a relatívne viac ich bolo v Číne. Mnoho taoistických praktizujúcich malo žiakov. Hoci sa vám môže zdať, že taoizmus, ktorý sa neskôr objavil, má mnoho žiakov, majster opravdivo vyučoval iba jedného človeka, aby mohol zaručiť, že tento človek nebude mať žiadne problémy. Mohol sa starať len o jedného človeka, pretože škola Tao nemá želanie ponúknuť spásu všetkým vnímajúcim bytostiam.

      Prečo ja môžem vyučovať a spasiť tak mnoho ľudí? V Číne sú desiatky miliónov ľudí, ktorí to študujú a to nerátam tých v zahraničí. Prečo sa nikomu nič nestalo? Sedia tu takí, ktorých zrazilo auto. Auto bolo poškodené a im sa vôbec nič nestalo. Človek necítil bolesť ani sa nezľakol a nebol nikde zranený. Prečo sa to stalo takto? Bolo to preto, že tí dlžníci prišli k vám vymáhať splátku (dlhov, ktoré dlžíte). My však nemôžeme dovoliť, aby sa vám prihodilo skutočné nebezpečenstvo, ale dlhy musia byť splatené. Bez ochrany majstra by ten človek okamžite zahynul. Ako by mohol praktizovať kultiváciu, keby umrel? Mám mnoho fashenov, ktorí vyzerajú rovnako ako ja. Sú v inej dimenzii, takže sa samozrejme môžu stať veľkými alebo malými. Môžu sa stať veľmi veľkými alebo veľmi malými. Ich múdrosť je úplne otvorená s tou istou silou Fa ako u Budhu. Hlavné telo je tu so mnou a oni majú schopnosť robiť veci nezávisle. Budú sa o vás starať, chrániť vás, pomáhať vám premieňať gong a robiť určité veci. V skutočnosti sú stelesnením mojej múdrosti. Preto som schopný vás chrániť. Hoci sa osobne v Austrálii nenachádzam, Dafa vám už bol odovzdaný a vy môžete vziať Fa za svojho učiteľa.

 

      Otázka: Môžu fasheny viesť našu kultivačnú prax a chrániť nás?

 

      Majster: Keď sa má praktizujúci stretnúť s nejakým problémami, môj fashen pre vás tieto veci rozpustí a nenechá ich stať sa. Môže vám tiež dať náznak. Ak sa k tomu naozaj nemôžete osvietiť a predsa sa celkom dobre činíte v kultivačnej praxi, môže sa objaviť pred vašimi očami, aby vám niečo povedal alebo vás nechá počuť svoj hlas. Pretože vaša kultivačná úroveň nie je dostatočne vysoká, nenechá vás vidieť ho, ale nechá vás počuť jeho hlas. Väčšinou sa necháva vidieť keď spíte. Takto je to akoby ste snívali a je tam stále osvietenie, či to bola skutočnosť alebo klam. Preto ho ľudia môžu vidieť väčšinou v snoch. Ak vaša schopnosť koncentrácie je veľmi dobrá, môžete ho tiež vidieť počas meditácie v sede. Keď ma však stále chcete vidieť, je to tiež druh úsilia alebo pripútanosti. Potom vám ho nebude dovolené vidieť. Keď o tom neuvažujete, pokiaľ praktizujete kultiváciu, určite ho budete schopní vidieť v budúcnosti.

 

      Otázka: Majster ma ochraňuje, ale moja karma je veľmi veľká. Ako ma môže ochraňovať?

 

      Majster: Toto tiež otvára veľmi dôležitú otázku. Je to preto, že v dnešnej ľudskej spoločnosti všetci ľudia dosiahli tento stupeň s karmou nabalenou na karme a ich karma je už dosť obrovská. Nie sú to len ľudské bytosti, ktoré majú takú veľkú karmu, pretože ľudský život sa môže reinkarnovať a stať sa zvieraťom, fyzikálnou látkou, rastlinou, bytosťou v dimenzii vysokej úrovne, alebo bytosťou v dimenzii nízkej úrovne. Toto je samsára (šesť ciest reinkarnácie), takže všetko sa môže reinkarnovať. Ľudia so sebou berú oboje, de aj karmu. Ľudia v súčasnosti majú malú časť de a mnoho karmy. Potom sa zdá, že karmu má nielen človek, ale aj cement a pôda. Všetci vieme, že ak si roľník v minulosti v Číne pri práci na poli porezal ruku, chytil trocha pôdy a priložil ju na ranu, aby sa zahojila. Posypete trochou pôdy a zahojí sa. Odvažujete sa teraz dotknúť pôdy? Dokonca ak sa jej nedotknete, dostanete tetanus! Karma je všade. Karma je v látkach, rastlinách, živočíchoch a v ľuďoch. Karma je všade. Z pohľadu dimenzie vysokej úrovne sa preto v ľudskej spoločnosti valia čierne vlny. Prečo sa vyskytujú epidemické ochorenia? Veľmi vážne epidemické choroby sú práve tými čiernymi vlnami, sú to veľké množstvá karmy s veľmi vysokou hustotou, ktoré sa valia navôkol. Ak sa prevalia cez toto miesto, objavia sa epidemické choroby. Dnes je karma ľudstva už taká mohutná. Čo robiť? Dovoľte mi povedať vám, ako som spomenul skôr, že ak chcete praktizovať kultiváciu, praktizovať kultiváciu iba po tom ako vyrovnáte dlhy niekoľkých životov, ktoré dlžíte, obávam sa, že po čase sa situácia môže zmeniť a tiež ma už nemusíte stretnúť.

      Čo teda robiť? Ľudia vo vesmíre nežijú preto, aby boli ľudskými bytosťami, ale aby praktizovali kultiváciu a išli späť a vrátili sa na miesto, kde boli stvorení. Človek môže povedať, „Som v bežnej ľudskej spoločnosti a nemôžem sa zbaviť bežnej ľudskej sentimentality. Ak praktizujem kultiváciu, čo potom moja žena, synovia, dcéry, rodičia a bratia? Potom by som žil bez zmyslu.“ Toto je vaše pochopenie z ľudského pohľadu a myšlienky na súčasnej úrovni. Keď sa posuniete nahor na novú úroveň a po zvýšení vašej úrovne, nebudete takto rozmýšľať. Ak ste v inej sfére, nebudete takto rozmýšľať. Poviem vám však princíp. Kto sú vaši skutoční príbuzní? Nedotýkam sa tu vašich rodinných vzťahov. V samsáre ste človekom v tomto živote a zvieraťom alebo rastlinou v ďalšom živote. Od života k životu, koľko rodičov, žien, synov, dcér, sestier a bratov ste mali v každom živote? Vo vašej dlhej ceste životom ich dokonca nemôžete ani porátať. Niektorí sú tiež ľudia a niektorí nie sú ľudia. Ktorí sú skutoční? Iba ľudské bytosti sú príliš stratené v bludisku! Vaši skutoční rodičia sú na mieste, kde vás vesmír stvoril. Tam sú vaši rodičia. Je to preto, že život má dva druhy pôvodu: jeden je život vytvorený pohybom obrovskej hmoty; druhý je život s formou, ktorý bol vytvorený pohybom hmoty vo vesmíre. Je to vlastne ako človek, ktorý je tehotný a dáva zrod životu. Preto také životy majú rodičov. Preto, vaši skutoční rodičia sa práve teraz odtiaľ na vás pozerajú a dúfajú, že sa vrátite; avšak namiesto toho aby ste sa vrátili, stratili ste sa tu a zdá sa vám, že všetci vaši príbuzní sú tu.

      Pre ľudské bytosti bytie človekom nie je cieľom. Cieľom je vrátiť sa k pôvodnému, opravdivému ja. Akonáhle má človek túto myšlienku kultivovania budhovstva, hoci nemá príležitosť ku kultivácii, jednako zasadil dobré ovocie kultivovania budhovstva. Prečo sa to tak hovorí? Je to preto, že ak má túto myšlienku, je to jednoducho veľmi vzácne! Hoci je človek v prostredí takom krutom ako je toto a v prostredí natoľko klamlivom ako je toto, stále má srdce ísť späť a srdce pre kultivovanie budhovstva a bytie láskavým. Ak teda chcete praktizovať kultiváciu, každý vám pomôže a bude rozmýšľať o spôsoboch, ako vám dať zelenú. Ak má človek takúto myšlienku, otrasie svetom v desiatich smeroch. Trbliece sa ako zlato a každý to vidí. Ak tento človek chce praktizovať kultiváciu, bude to takto. S takým množstvom karmy, čo možno spraviť? Potom musia byť urobené opatrenia na odstránenie vašej karmy. Odstránenie karmy nemožno urobiť bezpodmienečne, ani pre vás nemôže byť odstránená celá. Do akého rozsahu to iní pre vás môžu spraviť? Ja sa na to nepozerám. V budhizme sa však hovorí, že v kultivácii nemôžete uspieť v jednom živote a že len po niekoľkých reinkarnáciách môžete uspieť vo svojej kultivácii. Nemôžete totiž odstrániť toľko karmy naraz. Ak však naozaj chcete praktizovať kultiváciu, my nájdeme spôsob, ktorý vám dovolí uspieť vo vašej kultivácii v tomto živote a dovŕšiť ju v tomto jednom živote. Ak ste naozaj veľmi starý, alebo váš život je veľmi krátky a nie je tam dosť zvyšného času, ponesiete Falun do konca svojho života a reinkarnujete sa. Akonáhle sa narodíte, ponesiete ho, aby ste sa spojili s nasledujúcim predurčeným vzťahom.

      Pre človeka, ktorý praktizuje kultiváciu v ortodoxnom Fa, ja odstránim jeho karmu do takej miery, že bude môcť praktizovať kultiváciu a bude to môcť vydržať. Odstránenie všetkej karmy nie je dovolené a nesplatenie ničoho tiež nie je dovolené. Ako potom splatiť časť, ktorá musí byť splatená? Umiestnime ju na vašej ceste kultivačnej praxe, a je to všetko vaša karma umiestnená na rôznych úrovniach, kde je od vás vyžadované zlepšenie sa v kultivačnej praxi. Bude slúžiť ako skúšky alebo trápenia na zlepšenie vášho xinxingu. Ak si potrebujete zvýšiť svoju úroveň, stretnete sa s nejakými problémami alebo vaše telo môže pociťovať niekde bolesť. Sú pre vaše osvietenie. Ak sa to stane, je to skúška, či sa považujete za praktizujúceho, či s týmito problémami budete zaobchádzať ako obyčajný človek, alebo či sa od nich dokážete odpútať a brať ich zľahka. Keď beriete každú skúšku alebo každé trápenie ako dobrú príležitosť na zlepšenie a beriete ju zľahka, budete schopní prejsť skúškou. Niektorým ľuďom sa zdajú ich trápenia v kultivačnej praxi veľmi veľké, ale v skutočnosti veľké nie sú. Čím väčšie sa vám zdajú, tým väčšími sa stanú a tým menšími sa stanete vy. Ak sa nestaráte a neberiete si ich k srdcu, keď tu máte majstra a Fa, čoho sa ešte báť? Pokiaľ sú zelené hory, netreba sa obávať, že nebude dosť dreva na oheň. Nevšímajte si ich! Akonáhle sa ich vzdáte, zistíte, že trápenia sa stali menšími a vy ste sa stali väčšími. Prekonáte ich jedným krokom a trápenia sa stanú ničím. Je zaručené, že to bude takto. Ak ich človek nemôže prekonať, v skutočnosti sa nemôže vzdať pripútaností alebo neverí vo Fa. Vo väčšine prípadov je to preto, že človek sa nemôže zbaviť tejto alebo tamtej pripútanosti. Jeho neúspech je celý dôsledkom jeho neschopnosti vzdať sa pripútaností. Pretože nie je schopný prekročiť svetskú úroveň, nemôže ich prekonať.

 

      Otázka: Mám otázku. Praktizujem Falun Dafa už veľmi dlhý čas. Čítam Učiteľove knihy a pozerám Učiteľove videokazety, akoby som mal hlad alebo hasil smäd. Je tam však jedna veta, ktorej nerozumiem. Učiteľ povedal, „Falun nemôže byť vytvorený vašim vlastným praktizovaním. Falun musí byť nainštalovaný Učiteľom osobne.“ Preto som rozmýšľal o tom, že pôjdem do Číny a požiadam Učiteľa, aby mi nainštaloval Falun. Toto je jedna otázka. Ďalšia je, že ak má človek Falun, ako si môže overiť, že má Falun? Toto sú moje dve otázky.

 

      Majster: Mnoho ľudí sa trápi kvôli tejto otázke: „Chceme študovať tento Fa, ale nenavštívili sme vaše prednášky ani sme vás osobne nevideli. Budeme tiež mať Falun?“ Niektorí ľudia ani nič necítia. Nestará sa o nás učiteľ? Je to otázka, ktorú bude mať mnoho ľudí. V skutočnosti som už v knihe napísal, že budete mať Falun. Pretože prichádzam práve preto, aby som ponúkol spásu všetkým vnímajúcim bytostiam, ak nie som k vám zodpovedný, čítanie takých vecí by vás priviedlo do nebezpečia. Preto sa o vás musím postarať. Ak opravdivo praktizujete kultiváciu a ja by som sa o vás nestaral, bolo by to to isté, ako by som ubližoval ľuďom a viedol ich na smrť. Bol by som potom potrestaný, takže to nemôžem takto robiť. Teraz keď som to spravil, budem za vás zodpovedný. Mnoho ľudí s veľmi dobrými vrodenými vlastnosťami môže vidieť, že každé slovo v tejto knihe je Falun. Pretože dimenzie sú rozličné, ak sa pozriete ďalej do hlbších dimenzií, každé slovo je môj fashen a všetci majú podobu Budhu. Každá časť každého slova je tiež samostatný Budha. Rozmýšľajte o tom, všetci. Moc jedného Budhu je už veľmi veľká. Prečo sú vaše choroby vyliečené, keď vezmete túto knihu a čítate ju? Váš zrak nie je dobrý. Ako čítate túto knihu, prečo vidíte slová, ako sa stávajú väčšími a väčšími a vaše oči už nie sú unavené? Prečo sa dejú zázračné zmeny, keď čítate túto knihu? Je to preto, že tie slová sú vytvorené z Fa. Môžu pre vás spraviť všetko a môžu vám nainštalovať Falun. Mám tiež fasheny, ktoré sa o vás starajú a oni spravia všetky tieto veci. Získate ho teda aj bez toho, aby ste ma osobne videli.

      Čo sa týka pocitov, niektorí ľudia môžu byť citliví a cítia spodok brucha otáčať sa. Neotáča sa iba na jednom mieste, otáča sa všade, po celom tele. Niekto tu prítomný povedal niečo nesprávne a mal by byť v budúcnosti opatrnejší. Tvrdil, že náš Falun Dafa praktizuje deväť Falunov. Dovoľte mi povedať vám, že vám skutočne nainštalujem iba jeden Falun. Tento jeden Falun už má neporovnateľnú silu a môže sa neobmedzene rozdeľovať. V začiatočnej fáze vašej kultivačnej praxe, aby som opravil vaše telo, nainštaloval som mimo vášho tela stovky Falunov a oni sa otáčali všade. Niekto povedal, že sa otáčal tu alebo sa otáčal tam. Och, celé telo sa otáčalo a otáčalo sa všade. Je to preto, že vaše telo muselo byť očistené a prispôsobené. Použil som vlastnosť nášho gongu, aby som vás očistil, takže ste cítili, že sa Faluny otáčali všade a boli také početné, že ste ich nemohli ani porátať. Mohli ste cítiť, že tam bolo deväť Falunov, takže ste povedali, že Falunov je deväť. Použijem mnoho vonkajších Falunov, aby som upravil vaše telo. Niektorí ľudia sú citliví, zatiaľ čo iní nie sú. Tí, čo sú menej citliví ich nebudú cítiť a tí, čo sú citlivejší ich budú môcť cítiť. Avšak bez ohľadu na to, či ho môžete cítiť alebo nie, všetko toto sa deje v začiatočnej fáze. Keď si tí, čo ho môžu cítiť naňho zvyknú a keď sa stane súčasťou ich tela, nebudú už mať ten pocit. Vaše srdce bije, viete obvykle o tom, že bije? Budete to vedieť, ak sa rukou dotknete hrude. Váš žalúdok sa vlní. Viete o tom, že sa vlní? Vaša krv obieha. Viete to? Keď sa to stane časťou vášho tela, nebudete mať ten pocit a prestanete ho cítiť. Stáva sa tiež, že na začiatku nič necítite. V začiatočných štádiách je pomerne veľa ľudí, ktorí necítia nič. V budúcej kultivačnej praxi však budete mať veľa pocitov. Pokiaľ praktizujete kultiváciu, určite sa o vás postarám.

      Najočividnejším faktom je, že vaše telo bude veľmi rýchlo očistené. Mnoho ľudí v Číne vie, že kultivácia vo Falun Dafa je jednoducho veľmi zázračná! Po začatí praktizovania, choroby sú preč. Prečo je to tak? Mnoho ľudí nehľadalo liečenie chorôb. Myslia si, že Dafa je dobrý, takže ho praktizujú! Ich choroby boli v dôsledku toho vyliečené. Niekedy sú však ľudia, ktorí nedosiahnu veľmi dobrý účinok. Prečo nebol dobrý? Ak niekto počuje, že praktizovanie Falun Dafa môže liečiť choroby, prichádza ho praktizovať s cieľom liečenia chorôb. Potom jeho choroby nebudú vyliečené. „Získaj prirodzene bez úsilia.“ Vaše želanie vyliečiť si choroby je tiež úsilím. Ľudské telá sú určené na to, aby splatili karmu a mali by mať choroby. Mali by ste mať iba srdce pre praktizovanie kultivácie a vzdať sa svojej pripútanosti k liečeniu chorôb. Iba ak nebudete myslieť na liečenie chorôb a takéto veci si nebudete všímať, získate všetko, pokiaľ budete pokračovať v kultivačnej praxi. Ak máte pripútanosť k liečeniu chorôb, nezískate nič. V minulosti sme vždy zakazovali duševne chorým a kriticky chorým pacientom zúčastniť sa na seminároch. Chcem tým povedať, že bez ohľadu na to, ako žiadate takéhoto kriticky chorého pacienta, aby sa vzdal svojej pripútanosti, aj tak sa jej nebude schopný vzdať. Jeho život je takmer na konci. Môže nemyslieť na svoju chorobu? Nemôže v noci zaspať, pretože stále myslí len na svoju chorobu. Preto, nech ho akokoľvek žiadate, aby sa jej vzdal, nijako sa jej nemôže vzdať. Niekedy hovorí, že sa jej vzdá, ale vo svojej mysli o nej stále veľmi búrlivo rozmýšľa. Preto nemôžeme spraviť nič. Prečo nemôžeme nič spraviť? Pretože vyučovanie ortodoxného Fa pre spásu ľudí má svoje požiadavky, veľmi prísne požiadavky, inak by to bolo vyučovanie zlého Fa. Musíte zmeniť túto myšlienku a potom vám môžeme pomôcť. Ak túto myšlienku nezmeníte, nemôžeme spraviť nič. Ak túto myšlienku zmeníte, už viac nie ste bežný človek. Ak túto myšlienku nemôžete zmeniť, stále budete svetským človekom. Rozdiel je práve v tomto. Preto to môže byť len tak, že človek získava prirodzene, bez úsilia. Niektorí ľudia sem prišli bez toho, aby niesli nejaké predpojaté myšlienky a zdalo sa im to veľmi dobré, takže si to prišli vyskúšať. Keď videli iných praktizovať qigong, prišli ho tiež praktizovať bez jasného cieľa. Napriek tomu boli všetci vyliečení. Samozrejme, nevyžadujeme od ľudí príliš veľa naraz. Je tu proces pochopenia, ktorý je dovolený. Ale neprichádzajte praktizovať kultiváciu so žiadnou pripútanosťou k úsiliu.

 

Otázka: Učiteľ, veľmi sa ospravedlňujem. Chcem sa spýtať tri otázky. Prvá otázka je, že v Zhuan Falune sa hovorí, že škola Qimen (nekonvenčná kultivačná cesta) neodlomí gong, ktorý praktizujete. Niektoré praktiky, potom čo praktizujete, jednoducho odlomia osem desatín z gongu, aby sformovali tento raj. Odlomí z neho časť aj Dafa, ktorý praktizujeme?

 

        Majster: Pretože človek praktizuje kultiváciu medzi svetskými ľuďmi, musí si pomocou kultivácie vyvinúť všetko, čo potrebuje mať ako Budha v budúcnosti. Je všetkým známe, že Budha môže mať čokoľvek chce a má veľké nebeské sily. Jeho šťastie je nevídané. Odkiaľ ich dostane? Koľko utrpenia znesie, toľko šťastia bude mať. Preto gong, ktorý kultivuje musí dosiahnuť dosť vysokú úroveň a iba potom môže uspieť v kultivácii budhovstva. V minulosti sa o tomto hovorilo iba  medzi ľuďmi na veľmi vysokej úrovni v našom spoločenstve praktizujúcich a svetským ľuďom sa o tom nehovorilo. Praktizujúci skutočne musí dosiahnuť veľmi vysokú úroveň kultivačnej praxe predtým, ako môže dosiahnuť dovŕšenie. Prečo je to tak? Ak by ste išli nahor so samotným gongom, nebudete mať všetko čo chcete a nebudete mať žiadne šťastie. Toto nestačí. Všetko toto si budete musieť vyvinúť pomocou kultivácie v priebehu vašej kultivačnej praxe. Utrpenie, ktoré ste zniesli počas celého priebehu kultivačnej praxe je vašou mocnou cnosťou. Utrpenie zvyšuje gong a po zlepšení xinxingu si človek zvýši gong. Preto, potom ako vaša kultivačná prax v budúcnosti dosiahne veľmi vysokú úroveň, odlomí sa osem desatín gongu, aby dovŕšili šťastie vašej bezhraničnej Úrovne ovocia a aby obohatili váš vlastný malý raj. Toto pochádza z vašej kultivácie, tým že ste zniesli utrpenie. Dokonca aj úroveň xinxingu, ktorý ste kultivovali bude odlomená, aby obohatila vnútro. To je vaše opravdivé šťastie a všetko pochádza z vášho utrpenia. Čo sa týka zostávajúcich dvoch desatín, to je vaša Úroveň ovocia. Tí, čo dosiahnu úroveň bódhisattvy budú bódhisattvami. Tí, čo dosiahnu úroveň Budhu budú Budhovia. Tí, čo dosiahnu úroveň Arhata budú Arhatmi. Ak dosiahnete vyššiu úroveň, budete vyšší Budha. Kultivačná cesta školy Qimen je však pomerne zložitá, človek však tiež musí použiť svoj gong aby dovŕšil svoje šťastie a cnosť.

 

      Otázka: Moja druhá otázka je: Pretože naša úroveň xinxingu nie je dosť vysoká, vo svojom srdci sa veľmi nahnevám, keď iní na mňa nadávajú alebo mi ubližujú. Podľa toho, čo povedal Učiteľ, ak vás iní bijú, nadávajú vám alebo vám ubližujú, všetci vám dávajú de. Nemali by ste sa  teda vo svojom srdci nahnevať. Znamená to, že ak sa človek nahnevá, gong nevzrastie?

 

      Majster: Keď sa ako praktizujúci nahneváte na svetského človeka, ste už taký istý ako svetský človek. Ak sa nahneváte, vytláčate ju preč, okrem toho, že ju nevtláčate naspäť. Nevtlačili ste ju naspäť, pretože v prvom rade ste to vy, kto stratil. Ak sa budete správať ako on, vytlačíte ju späť. Človek si môže myslieť: Tento chlapík ma toľko tyranizoval a podviedol ma o množstvo peňazí. Ale aj tak by som mal byť šťastný a ďakovať mu. Bijete ma, nadávate mi a ja to ešte aj musím zniesť. Nemal by som to len zniesť, ale mal by som mu dokonca ďakovať. Nepovedia iní ľudia, že som Ah-Q (seba podvádzajúca románová postava)? A že som príliš slabý? Nie. Rozmýšľajte o tom, všetci. Ak by ste nemali úroveň xinxingu takúto vysokú, neboli by ste to schopní spraviť. Ukazuje to pevnú vôľu praktizujúceho. Môže to spraviť svetský človek? Ak nemá takúto pevnú vôľu, nebude to schopný spraviť. To nie je bojazlivosť a slabosť. Samozrejme, mali by ste byť šťastný. Rozmýšľajte o tom, všetci. Ak by vám neubližoval, neboli by ste mohli získať ďalší kúsok de. Ak získate ďalší kúsok de, budete sa kultivovať a vyviniete si ďalší kúsok gongu. Keď vám ubližoval, odstraňovala sa tiež vaša vlastná karma! Môžete sa stať Budhom a niesť pritom stále karmu? Musíte ju úplne odstrániť. Keď vám ubližoval, dával vám de a vy ste si odstraňovali karmu. Nesprávali ste sa tak isto ako on a udržiavali ste si pokojnú myseľ. Vaša úroveň xinxingu sa stala vyššou. Xinxing má meradlo nad hlavou človeka. Meradlo nad hlavou človeka je také vysoké ako úroveň gongu. Vaša úroveň xinxingu je vyššia. Vaša úroveň gongu je vyššia tiež. Vaša karma sa tiež premenila na de. Takisto vám dal de. Získali ste štyri za jedno. Nemali by ste mu ďakovať? Mali by ste mu skutočne ďakovať z hĺbky svojho srdca. Pretože, ako som práve spomenul, princípy dobra a zla, ako ich prijíma ľudská spoločnosť sú prevrátené. Po dosiahnutí vyššej úrovne človek zistí, že veci, ku ktorým sú pripútaní ľudia, sú všetky zlé.

 

      Otázka: Tretia otázka je otázka zabíjania, o ktorej sa píše v knihe. Zabitie života je veľmi veľký hriech. Ak človek spácha samovraždu, ráta sa to ako hriech alebo nie?

 

      Majster: Ráta sa to ako hriech. Dnes táto ľudská spoločnosť už nie je dobrá a objavili sa všemožné druhy zvláštnych a čudesných vecí. Hovoria o takzvanej eutanázii a dávajú injekcie, aby nechali ľudí umrieť. Každý to vie. Prečo človeku dajú injekciu, aby ho nechali umrieť? Myslia si, že trpí. My si však myslíme, že jeho utrpenie je odstraňovaním karmy. Keď bude v ďalšom živote reinkarnovaný, bude mať ľahké telo bez karmy a bude ho očakávať veľa šťastia. Keď je uprostred bolesti a odstraňuje karmu, určite to pre neho nie je ľahké. Ak ho nenecháte odstrániť karmu a zabijete ho, nie je to vražda? Ak odíde a nesie karmu, v ďalšom živote bude musieť karmu splatiť. Čo by ste teda povedali, že je správne? Spáchanie samovraždy je ďalším hriechom. Je to preto, že život človeka je predurčený. Porušili ste priebeh celého božieho plánu. Pomocou záväzkov, ktoré pre spoločnosť vykonávate, je medzi ľuďmi istý druh vzájomného vzťahu. Ak človek zomrie, nebude potom celý tento priebeh porušovať božie usporiadanie? Ak ho porušíte, nenechá vás odísť. Preto, spáchanie samovraždy je hriešne.

 

      Otázka: Budha robí všetko čo chce. Nemá Budha čistú myseľ a málo túžob? Dokáže sa napriek tomu tešiť?

 

      Majster: Niektorí ľudia hovoria, že Budha neje potravu a že Budha nemá ľudské telo. Toto konštatovanie znie, akoby si všetci ľudia mysleli, že Budha je takýto. Dovoľte mi povedať vám, že čo človek povie v spoločenstve praktizujúcich by nemalo byť chápané z pohľadu svetského človeka. Budha nemá ľudské telo, čo znamená, že nemá toto špinavé ľudské telo vytvorené z látky tejto úrovne molekulových častíc. Najhrubšie častice jeho tela na povrchu sú atómy, pričom najmikroskopickejšie častice sú najmikroskopickejšou látkou vo vesmíre. Čím mikroskopickejšia je jeho látka, tým väčšia je jeho rádioaktívna energia. Budhovo svetlo žiari všade. Niektorí ľudia hovoria, že Budha neje potravu. Budha neje ľudskú potravu. Je látky na svojej úrovni. Nenazýva to ani „potrava“, ako to nazývajú ľudia. Preto nebudete schopní pochopiť význam slov vo sfére Budhu a nemôžete ich pochopiť. Ľudské bytosti majú jednoducho ľudský spôsob uvažovania.

      Niektorí svetskí ľudia hovoria, že keď sa človek stane Budhom, bude to nudné. Človek vraj nebude mať nič a bude tam sedieť ako kus dreva. Dovoľte mi povedať vám, že Budha je kráľom Fa vo svojom nebeskom svete. Nazývame ho tathágatom, pretože norma jeho xinxingu dosiahla takúto úroveň. V skutočnosti je kráľom Fa vo svojom svete. V tom svete riadi množstvo bytostí. Samozrejme, nie je to riadenie našich svetských ľudí so zákonmi na posilnenie. Riadi ho výlučne so súcitom a láskavou dobrotou. Každý spĺňa normu tej sféry a je to neporovnateľne nádherné. Nemajú sentimentalitu svetských ľudí. Majú však súcit, vyššiu úroveň a niečo čistejšieho. Nemajú žiadne z vecí, ktoré majú svetskí ľudia. Majú však veci, ktoré sú zodpovedajúco nádhernejšie na vyššej úrovni. To je vyšší život; existujú ešte vyššie, ešte vyššie a ešte vyššie životy. Ak by to všetko bolo nudné, človek by na tom bol lepšie, ak by zomrel a všetko by to ukončil. Je to nádhernejšie. Iba keď do toho sveta pôjdete, môžete spoznať, čo je šťastie. Je to nádhernejšie, ale ak sa nevzdáte týchto pripútaností svetských ľudí a nemôžete sa ich zbaviť, nebudete to schopní dosiahnuť.

 

      Otázka: Prečo škola Qimen neodlomí gong?

 

      Majster: Kto hovorí, že škola Qimen neodlomí gong? Každý si musí dovŕšiť svoju Úroveň ovocia so svojím kultivovaným gongom. Škola Qimen nemá len jeden druh kultivácie. Majú všelijaké metódy, ktoré sú veľmi jedinečné. Počas priebehu kultivačnej praxe, niektorí dovŕšia takúto prax pričom stále praktizujú kultiváciu, ale námaha, ktorú vynaložia je taká istá. Nevyvíjajú ho tu a nemusia ho teda odlomiť. Čo sa týka ľudí, ktorí ho musia odlomiť, ich gong sa bude vyvíjať rýchlo. Ak ho človek neodlomí a dovŕši svoje šťastie a cnosť, zatiaľ čo stále praktizuje kultiváciu, môže ho vyvíjať veľmi pomaly, ale námaha je taká istá.

 

      Otázka: Dve otázky. Prvá otázka je, že keď som prvý deň začal meditáciu v sede, videl som Majstrov fashen sedieť po mojom boku, na ľavej strane. Ale jeho šaty boli čierne a mal úsmev na tvári. Neskôr som čítal, čo sa hovorilo v materiáloch. Pretože to bolo po prvýkrát čo som ho videl, dnes by som sa znova rád spýtal, prečo nemal tú istú farbu ako na videozázname.

 

      Majster: Toto je tiež dôsledok rozdielov medzi rôznymi dimenziami. Napríklad, akú farbu má rád taoista? Fialovú. Preto hovorí o fialovej qi, ktorá prichádza z východu a považuje fialovú za najvyššiu. Budhovská škola uprednostňuje žltú alebo zlatožltú. Ale je to tá istá farba ako fialová. Je fialová v tejto dimenzii a žltá v ďalšej dimenzii. Potom to, čo je videné ako čierna v našej dimenzii vyzerá ako biela v ďalšej dimenzii. Ak sa na ňu pozeráme tu, je belavá; tam je celkom čierna. Tu je zelená; tam je červená. Všetky farby majú takéto rôzne prejavy v rôznych dimenziách. Potom, pretože ste boli iba v takomto stave, to čo ste videli bola tá farba. Každý tu musí dávať pozor, pretože démoni niekedy spôsobujú veľmi vážne zasahovanie. Väčšina mojich fashenov má oblečené budhovské rúcha a má modré vlasy, kučeravé modré vlasy. Je to jasne modrá, svetlo-nefritovo modrá. Niekedy, za veľmi zvláštnych okolností, môže človek vidieť môj fashen v takých šatách, aké mám oblečené ja. Je to veľmi, veľmi  mimoriadne a je to videné veľmi zriedkavo. Preto by to mal každý dobre rozlišovať. Ak som to naozaj ja, budete vo svojej mysli cítiť veľkú istotu, že som to ja. Ak to nie som ja, vo vašej mysli sa objaví pochybnosť.

 

      Otázka: Študujem Fa už dva mesiace. Počas týchto dvoch mesiacov som cítil, že moje choroby z niekoľkých desaťročí všetky zmizli, pretože cieľom môjho študovania Dafa je odstrániť moju karmu. Tieto dva mesiace sa naozaj cítim veľmi dobre, a nezobral som ani trochu lieku. Toto je jedna vec. Ďalšou je tá, že by som sa rád spýtal Majstra, že či to, čo som videl počas meditácie v sede bol Falun? Videl som ako sa niečo otáča a otáčalo sa to v tvare špirály. Jeho farby však vyzerali ako farba pôdy, mali takú istú farbu ako je farba hliny. Jeho otáčanie ako celku bolo jednoducho veľmi nádherné. Nebol som však schopný vidieť jeho vnútornú štruktúru.

 

      Majster: Okrem symbolu Faluna sa jeho farba podkladu mení. Jeho farba sa môže zmeniť na rôzne farby: červená, oranžová, žltá, zelená, bledomodrá, modrá, fialová, pestrofarebná alebo bezfarebná. Preto Falun nemusí mať stále túto farbu. Navyše, ak Falun upravuje vaše telo, otáča sa mimoriadne rýchlo. Vyzerá ako turbína elektrického ventilátora alebo ako vír tornáda. Niekedy sa otáča veľmi pomaly a človek môže vidieť jasne jeho vnútornú štruktúru. Ak sa otáča veľmi rýchlo, nie je ľahké vidieť ju. Zatiaľ čo upravuje telo človeka na začiatku, sám vie, či sa má otáčať rýchlo alebo pomaly a tiež ako sa otáčať. Nezáleží na tom a je to všetko normálne.

 

      Otázka: Môžeme robiť znak rúk Veľký lotosový kvet?

 

      Majster: Znak rúk Veľký lotosový kvet je Ding Ying, čo je pevný znak. Toto je znak rúk Veľký lotosový kvet (robí znak rúk). Nepotrebujeme ho robiť počas praktizovania. Človek ho robí, keď žiada Majstra, aby spravil Kaiguang (obrad na pozvanie fashena Budhu na portrét Budhu alebo sochu, ktorá sa bude uctievať v ľudskej spoločnosti) doma pre sochu Budhu, sochu Lao Zi v škole Tao, sochu Prvotného boha nebies alebo pre iné sochy Budhov. Najlepšia vec, ktorú môžete spraviť je, že budete držať túto moju knihu. Nemá moju fotografiu? Akoby ste hovorili so mnou, povedzte, „Učiteľ, urob prosím pre mňa Kaiguang.“ Urobte rukami znak Veľkého lotosového kvetu pričom stále držíte túto knihu a bude to vykonané do troch sekúnd. Môj fashen pozve fashen boha na tú sochu Budhu. Ak robíte Kaiguang pre Budhu Amitabhu, môj fashen pozve na túto sochu Budhu fashen Budhu Amitabhu a toto sa nazýva opravdivý Kaiguang. Dnes, mnísi ktorí v skutočnosti nepraktizujú kultiváciu vo svojom náboženstve a tí mnohí nepraví qigongoví majstri jednoducho nevedia spraviť Kaiguang. Nemajú tú mocnú cnosť na pozvanie Budhu. Je to Budha, nie niekto, kto príde bez ohľadu na to, kto poňho pošle. Samozrejme, sú ľudia, ktorí držia zrkadlo smerom k soche Budhu a nazývajú to Kaiguang. Sú tiež ľudia, ktorí nafarbia oči sochy Budhu trochou rumelkovej farby a spravia jeho oči veľmi červené, a tiež to nazývajú Kaiguang. Všetci len robia zmätok.

 

      Otázka: Práve ste spomenuli, že človek sem spadol z rôznych rajov a rôznych úrovní. Potom by sa, celkom prirodzene, mal vrátiť do toho raja, odkiaľ pôvodne spadol. Zdá sa však, že na tejto ľudskej úrovni, človek nevie, z ktorého raja spadol. Potom, počas praktizovania kultivácie, si človek môže vybrať inú cestu, hoci môže mať predurčenosť k študovaniu Falun Dafa.

 

      Majster: Stále sa chcete vrátiť do toho raja, odkiaľ ste pôvodne prišli, na miesto, kde bol váš život vytvorený. Toto želanie je dobré. Prvá vec ktorú teraz musíte rozriešiť je ako sa tam vrátiť, ako sa tam vrátiť pomocou kultivačnej praxe. Toto je najkritickejšie. Nie je tu žiadne miesto pre ďalšie voľby, vôbec žiadne miesto. Nie je to tak, že by tam bolo všetko usporiadané a Budhovia tam sedeli, aby vám dali čokoľvek chcete. Čo sa týka vášho stúpania v kultivácii, ak skutočne dosiahnete veľmi vysokú úroveň pomocou kultivácie a môžete sa vrátiť na vašu pôvodnú pozíciu, keď ste v tom raji, môžete hocikedy navštíviť svojich príbuzných v tom raji, poprechádzať sa a poobzerať sa. Nezáleží na tom, v ktorom raji ste. Nezáleží na tom, či žijete v Sydney alebo v Brisbane.

 

      Otázka: V oblasti juhovýchodnej Ázie sa prudko šíri takzvané Nebeské Tao. Čo je to?

 

      Majster: Dovoľte mi povedať všetkým, že teraz je doba Posledného spustošenia. Budha Šákjamúni spomínal, že v čase konca Dharmy, tisíce démonov vstúpia do tohto sveta. V čase, keď bol Budha Šákjamúni na tomto svete, démon povedal, „Nie som schopný poškodiť tvoju Dharmu teraz. Keď tvoja Dharma vstúpi do obdobia konca Dharmy, pošlem svojich žiakov a nasledovníkov, aby sa stali profesionálnymi praktizujúcimi v tvojich chrámoch. Uvidím, čo s tým môžeš urobiť!“ Vtedy Budha Šákjamúni zaplakal. Budha Šákjamúni s tým samozrejme nemohol nič spraviť. Prišiel koniec Dharmy, takže sa to stane chaotickým. V čase konca Dharmy, ako spomínal, nielen medzi ľuďmi alebo len v chrámoch, všade v ľudskej spoločnosti sú veci, ktoré poškodzujú ľudské záležitosti a existujú takýto ľudia. Zlé náboženstvá sú všade! Na povrchu tiež hovoria ľuďom, aby boli dobrí, ale vo svojej podstate to nechcú. Idú buď za slávou alebo za peniazmi; inak, idú za temným vplyvom. Všetko sú to takéto veci. Preto, čo nájdete ak ich vyhľadávate? Budhov Fa je zverejnený, aby spasil ľudí. Ak ho človek použije, aby zarobil peniaze, bude vinný z najodpornejšieho hriechu! Samozrejme, démonovi nezáleží na takýchto veciach. Nesie vlajku náboženstva alebo nesie vlajku hovorenia ľuďom, nech sú dobrí, aby zničil ľudstvo, zničil ľudskú myseľ a zničil ľudský Fa mysle. Toto je najhoršie! Preto si myslím, samozrejme, sú  slová, ktoré nechcem povedať, čo sa týka ortodoxného a zlého, mali by ste byť schopní ich rozlíšiť a rozlišujete to vy sami. Nechcem hovoriť, kto je zlý alebo kto nie je zlý.

      Môžem vám však len povedať, že ak niekto chce prísť do bežnej ľudskej spoločnosti, aby spasil ľudí, toto je veľmi veľké podujatie. Bohovia v celom vesmíre musia všetci súhlasne prikývnuť. Je to preto, že to zahŕňa rôzne stránky a všetky rasy v ľudskej spoločnosti, ktoré zodpovedajú tým hore. Je tam zahrnutých mnoho otázok. Nie je to niečo, čo môže spraviť hocikto len čo si zmyslí. Viem prečo bol Ježiš ukrižovaný na kríži. Prečo si Budha Šákjamúni zvolil cestu nirvány? Nie je jednoduché odovzdávať ortodoxný Fa. Nikoho však nebude trápiť, ak sa vyučuje zlý Fa. Nie je to preto, že nikto o to nedbá. Je to však tak, že ak sa vyučuje ortodoxný Fa, je tam obvykle tiež aj mnoho zlých Fa, všetko to závisí od toho, do ktorých dverí vstúpite. Ak by to všetko bolo z jednej školy alebo všetko čo sa učí by bol ortodoxný Fa a vo svete by nebol zlý Fa, pretože by bol všetok odstránený, pre ľudí by bolo príliš ľahké praktizovať kultiváciu. Ako možno získať tento Fa? Každý by praktizoval váš Fa, pretože by bola len táto jedna vaša škola. Ako by žiaci mohli byť skúšaní, či majú pevnú vieru vo váš Fa? Preto, väčšinou ak sa vyučuje ortodoxný Fa, vyučuje sa aj zlý Fa, všetko to záleží od toho, do ktorých dverí ľudia vstúpia. Aby ohodnotili vašu kvalitu osvietenia, počas vašej kultivačnej praxe k vám stále budú prichádzať ľudia, „No tak, poď so mnou praktizovať toto; poďme praktizovať tamto; Hej, naučil som sa teraz nejakú dobrú metódu, atď.“ Budú vás ťahať a skúšať a tieto veci sa určite stanú. Počas priebehu vašej kultivačnej praxe, od začiatku do konca budete zažívať takýto jav, aby vás odtiahli preč. Prečo sa o tieto veci nepostaráme? Fasheny sa môžu postarať o hocičo. Prečo sa nepostarajú o toto? Je to preto, že používajú démonov na to, aby preverili srdce človeka, aby videli, či ste od základu presvedčený o tomto Fa. Kultivácia budhovstva je taká vážna vec, že takéto veci sú nevyhnutné.

      Hovoril som teda o dobrom a zlom. Dnes je dokonca pre ortodoxné náboženstvá veľmi ťažké spasiť ľudí, ani nehovoriac o zlých náboženstvách! Niekto sa oblečie ako manekýnka, aby bola ostatnými propagovaná a všade jej robia reklamu, aby nazhromaždili peniaze. Všetci ľudia jej však veria. Ľudia sú veľmi nerozumní! Keď ľudia nezískali Fa, ľahko sa dajú oklamať.

 

      Otázka: Čo je to myšlienková karma?

 

      Majster: Niektorí ľudia nevedome vytvárajú vo svojej hlave myšlienky, ktoré nie sú dobré. My praktizujeme kultiváciu v ortodoxnom Fa. Robím takúto vec a vychádzam pritom z princípu zodpovednosti k spoločnosti, zodpovednosti k ľudstvu a zodpovednosti k jednotlivcom. Takýto človek tiež vie, že je to dobré, ale jeho myseľ na mňa bude nadávať. Myseľ mu tiež hovorí, aby tomu neveril a že všetko to je nepravda. Prečo je to tak? Pretože okrem karmy, ktorá existuje v jeho vlastnom tele má tiež myšlienkovú karmu. Všetka hmota je živá a myšlienková karma je tiež živá. Ak chcete praktizovať kultiváciu, budete musieť očistiť svoje myšlienky a odstrániť všetky tie zlé myšlienky nadávok, získané predstavy a rôzne druhy karmy vytvorenej od jedného života k ďalšiemu. Iba potom môže vyjsť vaša pôvodná povaha. Len čo praktizujete kultiváciu, aby ste ich odstránili a chcete odstrániť tieto myšlienky nadávok a predstavy, oni nebudú chcieť, aby sa to stalo. Ako môžu dovoliť, aby zomreli? Budú do vašej mysle premietať: Všetko je to nepravda; nadávajú naňho alebo nadávajú na ľudí. Čím viac praktizujete kultiváciu, tým viac na ľudí nadávajú. Vaša myseľ bude vytvárať nadávky a špinavú reč. V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, že oni nie sú vy. Je to karma, myšlienková karma. Musíte ju odmietnuť. Táto naša kultivačná cesta je daná vám, aby ste sa sami kultivovali. Ak vaše vlastné vedomie mysle nie je jasné a vaša myseľ nie je pevná, keď sa objavia nadávky, vaše vlastné hlavné vedomie ich bude nasledovať. Už viac nebudete praktizovať a už viac nebudete pevní. Potom sa o vás už nebudeme môcť postarať. Pretože to čo chceme spasiť ste vy, nespasíme vás, ak sa vzdáte.

      V minulosti bolo mnoho takýchto prípadov. V Číne, myšlienky niektorých ľudí reagovali veľmi intenzívne. Nadávali veľmi horúčkovite, a človek ich nemohol odmietnuť, hoci sa aj pokúšal. Nakoniec povedal, „Naozaj som vás zradil, Učiteľ! Dokonca na vás nadávam. Táto moja karma je jednoducho príliš veľká. Už by som viac nemal žiť a mal by som vziať nôž a podrezať si hrdlo.“ Samozrejme, nemali by ste na sebe skúšať takýto experiment. Bez ohľadu na to, ako sa pokúšal podrezať si hrdlo, nemohol si ho prerezať. Necítil žiadnu bolesť, ani nekrvácalo. Tak sa nahneval, že vybehol von, aby našiel pomocníka a spýtal sa ho, „Moja myseľ neustále nadáva na Učiteľa. Čo by som s tým mal robiť?“ Keď ho takého videl, pomocník mu začal čítať Fa a on pocítil, že všetko je v poriadku. Neskôr sa ma na to spýtal, takže som mu to vysvetlil. V skutočnosti to bola vaša karma, nie vy, čo nadávala. Nemali by ste niesť žiadne duševné bremeno, pretože to ste neboli vy, čo na mňa nadávalo, ale karma. Vaše hlavné vedomie však musí byť jasné, odmietnuť ju a pokúsiť sa ju čo najviac odmietnuť a nenechať ju nadávať. Odmietnuť ju a potlačiť ju. Takto to môj fashen rozozná. Pretože vie o všetkom čo robíte, vie to už dokonca predtým, ako nadáva. Je to tiež skúška, skúška, či je vaše hlavné vedomie pevné alebo nie. Keď sa stanete pevnými, po určitom čase môj fashen pre vás odstráni túto karmu. Pretože takáto myšlienková karma priamo zasahuje do vašej kultivačnej praxe a priamo ovplyvňuje vašu kvalitu osvietenia, odstránime ju. Každý by si mal túto vec zapamätať a musí rozoznať, keď sa takýto problém vyskytne.

 

      Otázka: Položím otázku, ktorá sa vzťahuje k cvičeniam a ku vzťahu medzi cvičením a xinxingom. Je to tak, že intenzívnejšie cvičenie môže zlepšiť xinxing?

 

      Majster: Nie je tam priamy vzťah, ale cvičenie je tiež kľúčovou stránkou pre dovŕšenie kultivácie a je tiež veľmi dôležité. V tejto našej praxi, Fa kultivuje ľudí. Hoci nerobíte cvičenia, Fa vás kultivuje po celý čas, či spíte, pracujete alebo jete. Neustále vás kultivuje dvadsaťštyri hodín denne, a tak skracuje čas praktizovania v zostávajúcich rokoch vášho života, aby vám umožnil dovŕšiť kultiváciu čo najskôr. Ako som predtým spomínal, aby sme vám umožnili dovŕšiť kultiváciu v tomto živote, musí to byť spravené takto. Pohyby nášho praktizovania sú však od základu dosť odlišné od iných praktík, v ktorých hovoria, že ak praktizujem, zvyšujem si gong a ak nepraktizujem, prestane rásť. Naša prax je na posilnenie všetkých tých mechanizmov, ktoré som pre vás nainštaloval, interných aj externých mechanizmov. V skutočnosti posilňujete tieto mechanizmy, keď praktizujete pohyby. Prečo som povedal, že táto ruka sa nepohybuje ako pri Guandingu (napĺňanie vrchu hlavy energiou), a nevypúšťa alebo neodovzdáva nič, ale pohybuje sa s dlaňou smerom k telu? Je to preto, že keď sa vaše ruky pohybujú pozdĺž energetických mechanizmov, ktoré som nainštaloval zvonka vášho tela, počas praktizovania nesú mnoho energie a posilňujú energetické mechanizmy. Znamená to, že vy v skutočnosti posilňujete energetické mechanizmy. Preloženie rúk pred spodkom brucha posilňuje energetický mechanizmus v dantiane. Keď sa naťahujete, posilňujete mechanizmus pohybu. Preto, naša prax slúži na posilňovanie mechanizmov, čo vám umožní pokračovať v dlhodobom praktizovaní 24 hodín denne, bez prestávky. Týmto ich posilňujete. Praktizovanie gongu je prostriedkom k dovŕšeniu kultivácie. Nie je to však absolútne, je to doplnkovým prostriedkom k dovŕšeniu kultivácie. Ale praktizovanie gongu je tiež veľmi dôležité. Skutočnosť, že veci, ktoré sú vykultivované z našej školy sa nepokazia má tiež priamy vzťah s týmto naším systémom a našimi pohybmi. Pretože máme tiež veci ako sú schopnosti, veci ktoré premieňajú a predlžujú život a veci ktoré posilňujú nadprirodzené schopnosti, atď., pohyby cvičení v tomto môžu zohrávať určitú úlohu. Kultivácia je pred praktizovaním. Kultivácia je na prvom mieste, pričom cvičenia sú na druhom mieste. Ale ak chcete dovŕšiť kultiváciu v tejto škole, kultivácia a cvičenia sú oboje nevyhnutné.

 

      Otázka: Keď robím cvičenia, nevidím žiaden jav okrem bieleho svetla. Ak chcem vidieť obraz Učiteľa, uvidím ho. Je to ilúzia?

 

      Majster: Rozdelím to na dve otázky, aby som o nich pohovoril. U tých, ktorých tretie oko nevidí, tam môže existovať prvok robenia prielomov k vyšším úrovniam. Pre človeka, ktorý má veľmi dobrú kvalitu osvietenia a môže sa kultivovať k vysokej úrovni, čím viac mu nie je dovolené vidieť, tým rýchlejšia bude jeho kultivácia. Pretože trpí a získava osvietenie v bludisku. Preto, hoci trpí tým istým utrpením, jeho pokrok je dvojnásobný. Toto je iná situácia a on pravdepodobne praktizuje kultiváciu k vyšším úrovniam.

      Ďalej ste povedali, že nič nevidíte. V skutočnosti ste to už videli. Keď ste nedávali pozor, videli ste biele svetlo žiariť po celom tele. Navyše, niekedy ak niečo chcete vidieť, uvidíte to. V skutočnosti ste to naozaj videli, ale brali ste to ako klam. Mnoho ľudí to považuje za predstavivosť, keď môžu niečo vidieť. Dovoľte mi povedať vám, že keď sa ľudské oči na niečo pozerajú, zvykli ste si na to a myslíte si, že to vidíte svojimi očami. Rozmýšľali ste však o tom, že to čo vidíte je odrazený obraz doručený vášmu mozgu cez optické nervy? Je to druh pozorovaného objektu odrazeného z mozgu, pričom vaše oči fungujú len ako objektív fotoaparátu. Nemôžu analyzovať a odrážať veci sami. Mozog odráža obrazy. Pretože mozog odráža obrazy, to, čo vidíme cez tretie oko a to, čo si v myšlienkach predstavujeme – všetko je to odrazené do mozgu. To čo si myslíte je myslené mozgom. To čo vidíte je tiež zobrazené vo vašom mozgu. Človek to potom bude považovať za predstavu, keď môže niečo vidieť. Nie je to však to isté, pretože to, čo si predstavujete nebude také živé a nemôže sa to pohybovať, je to pevný obraz. To čo naozaj vidíte je však v pohybe. Keď si na to zvyknete, jednoducho pomaly pokračujte v pozeraní sa takýmto spôsobom. Keď si na to počas dlhého času pomaly zvyknete, postupne zistíte, že to naozaj vidíte. Navyše, možno sa naučíte vidieť lepšie.

      V minulosti, keď niektorí ľudia v škole Tao cvičili svojich žiakov, špeciálne ich žiadali o to, aby si niečo predstavovali, aby cvičili ich nadprirodzené schopnosti, pretože poznali tento vzťah. Pred vašimi očami nie je jablko. Predpokladajme, že vám povedia, že pred vašimi očami je jablko a majster vám povie, ako jablko vyzerá, pričom tam v skutočnosti žiadne nie je. Budú vás cvičiť, aby ste cítili jeho vôňu a potom vás požiadajú, aby ste pocítili, akoby ste to jablko videli alebo povedali ako vyzerá. Cvičili človeka takýmto spôsobom. Pretože obrazy sú vytvorené v mozgu, niektorí ľudia túto vec nie sú schopní jasne vysvetliť. Každopádne, to čo si predstavujete sa nepohybuje, iba to čo vidíte je v pohybe.

 

      Otázka: Jednej noci som mal sen a videl som niečo veľmi strašidelného. Nerozmýšľal som o vás, rozmýšľal som o tantrizme. Avšak, Falun Dafa som praktizoval veľmi poctivo. Neznamená to, že ak sa mi jedného dňa niečo stane, budem mŕtvy a môj yuanshen bude tiež zrušený?

 

      Majster: Je to preto, že ste dostatočne nečítali knihu. Hoci teraz praktizujete Dafa, veci z tantrizmu stále zostávajú vo vašej mysli. Preto ste vo sne rozmýšľali o tantrizme namiesto o Dafa. Niektorí ľudia sa ma spýtali: „Čo by som mal robiť, keď je môj život ohrozený?“ Povedal som, že sa nestretnete s vecami, ktoré nemajú nič do činenia s vašou kultivačnou praxou a zaručene sa s nimi nestretnete. Stretnete sa však s vecami, ktoré sa dotýkajú vašej kultivačnej praxe. Ak by ste naozaj dnes stratili svoj život, znamenalo by to, že žiadna kultivačná škola sa o vás nestará a nepraktizovali ste vôbec kultiváciu. Čo sa týka náboženstiev, oni veria v život po živote a hovoria, že ak človek nespraví svoju kultiváciu v jednom živote, bude pokračovať v kultivácii v ďalšom živote, potom čo zaplatil svojím životom. To hovoria oni. My tu však o tom nehovoríme. My hovoríme, že nebude dovolené, aby ste mali tieto problémy. Moji opravdiví praktizujúci sa rozhodne zaručene nestretnú so žiadnym život ohrozujúcim nebezpečenstvom.

 

      Question: V tom čase som si nebol vedomý toho, že je to sen.

 

      Majster: V tom čase ste praktizovali tantrizmus a nepraktizovali ste skutočne kultiváciu. Jednoducho to nefungovalo. Preto sa o vás nikto nestaral. Niekto povedal, že vo sne videl na zemi peniaze a nechal si ich pre seba. V skutočnosti, tieto sny boli všetko skúšky pre ľudí, aby sa videlo, či ich xinxing je pevný. Jeden praktizujúci povedal, že to môže dobre zvládnuť cez deň, ale nie v snoch. Toto ukazuje, že hlboko vo svojej mysli stále nie je pevný a bol skúšaný vo sne, aby sa videlo, či je pevný alebo nie. Toto je dôvod, prečo sa takéto veci vyskytujú. Človek nemusí byť smutný, ak to nezvládol, keď sa to prihodilo. Ale akonáhle si uvedomíte, aké je to dôležité a rozriešite to lepšie, v budúcnosti to bude v poriadku.

 

      Otázka: V Číne, Učiteľ Li nainštaloval Falun všetkým ľuďom na seminároch. Nenainštalovali ste tiež Falun nám, pritom ako dnes počúvam vašu prednášku? Je tu ďalšia otázka. Neprijímame duševne chorých ľudí, aby praktizovali kultiváciu. Je tu nejaká možnosť pre tých s menšími duševnými problémami?

 

      Majster: Dovoľte mi začať prvou otázkou. Pretože som spomínal, že každé slovo v tejto knihe má môj fashen, každé slovo je obrazom môjho fashena a každé slovo je obrazom Budhu. Mám mnoho fashenov, ktoré nemožno vyčísliť. Je známe všetkým, že Budha Šákjamúni povedal, že Budha Amitabha má dva milióny fashenov. Mojich fashenov je tak mnoho, že ich nemožno vyčísliť a sú nespočetné. Bez ohľadu na to, koľko je ľudí, môžem sa o nich všetkých postarať a môžem sa postarať o celé ľudstvo. Samozrejme, funguje to len pre opravdivých praktizujúcich. Nestaráme sa o nepraktizujúcich alebo o spoločenské záležitosti. Preto, ak praktizujete kultiváciu, v tej chvíli ako máte túto myšlienku, môj fashen to bude vedieť. Je tu ďalšia vec. Toto moje telo sa vám zdá byť bežným ľudským telom z mäsa a kostí a práve takéto veľké ako toto. Avšak v ďalšej dimenzii spoznáte, že moje telo je omnoho väčšie, ako som ja. V každej susednej dimenzii sa moje telo stáva vyšším a väčším, jedno za druhým. Moje najväčšie telo je také veľké, že sa to nedá popísať. Sú mnohí praktizujúci, ktorí náhodou zazreli moje veľmi veľké telo. Jeden povedal: „Učiteľ, stojím pod vašimi prstami na nohe a nemôžem vidieť vrch vašich prstov.“ Mám teda také obrovské telo, rozmýšľajte o tom, veď tu je celá Zem. Môžem sa o vás postarať bez ohľadu na to, kde ste. Čo sa týka Faluna, musím ho nainštalovať pred vašimi očami? Môžem ho nainštalovať rovnako bez toho, aby som tu bol s vami. Keď tu s vami nie som, aj tak som tu s vami.

      Vaša druhá otázka je o duševnej poruche. Či je menšia alebo vážna, všetkým sme to vysvetlili, že: nedoporučujeme mu zapojiť sa do nášho praktizovania. Naše praktizovanie nie je ako iné praxe a my máme za cieľ spasiť samotného človeka. Ak nemôžeme spasiť človeka samotného, nedáme to nikomu inému. Náš gong dávame iba človeku samotnému a zachraňuje iba jeho hlavné vedomie ako aj jeho vlastné ja. V minulosti nikdy takáto vec nebola. V minulosti, či ste praktizovali tantrizmus alebo iné náboženstvá, všetky zachraňovali vaše pomocné vedomie. Toto je tajomstvo tisícok dávnych rokov, ktoré som odhalil. Keď bolo svojho času toto tajomstvo odhalené, odpor bol skutočne dosť veľký. Ale ako sa v budúcnosti svet stane lepším, mnoho Budhov znova príde na Zem, aby spasili ľudí. Nielen ja, potom aj oni budú zachraňovať hlavné vedomie človeka. Zmenil som tento aspekt a prevrátil som ho, pretože zachraňovanie hlavného vedomia človeka má priamy prospech pre stabilitu spoločenských morálnych hodnôt ľudstva. Pri zachraňovaní pomocného vedomia, človek samotný nemôže praktizovať kultiváciu a nie je schopný praktizovať kultiváciu. Dokonca ak sa človek pripojí k náboženstvu, spoločnosť zostane taká istá a nemá to veľký vplyv na spoločnosť. Ak zachraňujeme hlavné vedomie človeka, či praktizuje kultiváciu alebo nie, bude dobrým človekom v spoločnosti. Samotné toto je prospešné pre spoločnosť. Duševne chorý človek sám nemá jasné vedomie a nemôžeme ho spasiť. Zachraňujeme tých, ktorí majú jasné vedomie. Ak dáme veci tým, ktorí nemajú jasné vedomie, na druhý deň im to iní vezmú. Môže a nemusí praktizovať. Naviac, nebol by schopný dodržiavať naše pravidlo držania sa len jednej školy a nepraktizovať toto alebo tamto. Pretože kultivácia budhovstva je veľmi vážnou vecou, nie je žiaden spôsob ako ho spasiť, ak nedokáže nasledovať ani toto. Niektorí ľudia ich vytrvalo učia. Keď sa však objaví problém, mali by ste sami niesť osobnú zodpovednosť. Ak sa mu problém prihodí počas praktizovania, môže potom povedať, že je to kvôli praktizovaniu Falun Dafa. Vôbec nevyučujeme mentálne chorých, to je isté. Pretože on je svetská osoba, ochorie a stretne sa s problémami. Problém sa môže prihodiť, keď sa pokúša cvičiť na mieste praktizovania. Jeho problém nepochádza z cvičenia. Je to tak, že ochorie, keď príde jeho čas.

 

      Otázka: Ľudia sú v celom ľudstve rovnakí. Budhizmus je široko rozšírený na východe, kresťanstvo na západe a rozdiely sú veľké. Budhizmus je na západe veľmi slabý. Sú to dva systémy?

 

      Majster: Prečo je kresťanstvo na západe, zatiaľ čo budhizmus na východe? Prečo nie sú orientálne náboženstvá a západné náboženstvá rovnaké a sú tam také veľké rozdiely? V skutočnosti, kresťanstvo patrí tiež do systému Budhovskej školy, až na to, že rozdiely v ľudských druhoch, kultúrach a nebeských kultúrach spôsobili rozdiely v ľudskom zovňajšku a v ich spôsoboch uvažovania. Konkrétne, vlastnosti ľudských noriem nie sú rovnaké, čo viedlo k rozdielom v ich spôsoboch kultivácie budhovstva a ich konceptoch a chápaní bohov na vyšších úrovniach. V podstate tu nie je rozdiel a všetky sú vo sfére Budhu. Ježiš je v skutočnosti na úrovni tathágatu. Avšak kvôli rozdielom v kultúre, ideologických konceptoch a v zovňajšku ho nenazývajú Budhom. Názov Budha sa používa na východe. Samozrejme, kvôli rozdielom a odchýlkam v zovňajšku, ľudia v Ježišovom raji sa všetci obliekajú do bielych rúch, pričom ľudia v raji Budhu sa všetci obliekajú do žltých rúch. Vlasy sú tiež odlišné a najväčšie rozdiely ležia v obmenách vlasov. Človek v škole Tao nosí vlasy v uzle. Arhat v Budhovskej škole je holohlavý, pričom bódhisattva nosí vlasy ako starodávna čínska žena. Prečo je to tak? Pretože táto starodávna čínska ozdoba je rovnaká ako tá nebeských ľudí. V skutočnosti je rovnaká, ako nebeskí ľudia nosia v nebeskom raji. Na západe je to rovnaké a rovnako sa obliekajú v ich nebeskom raji. Ľudia sú jednoducho takýto. Samozrejme, móda dnes je celá v novom štýle. V skutočnosti, šaty, ktoré nosia dnešní ľudia sú najhoršie a najškaredšie.

      Prečo sa vo svete bielych ľudí nenachádza budhizmus a vo svete orientálnych ľudí sa nenachádza kresťanstvo? Prísne vzaté, nenachádza sa. Spomínam si, že Jehova a Ježiš v biblii alebo v podobných knihách povedali „Nechoďte na východ.“ Povedali aj iné veci, ale ja som si zapamätal túto vetu, „Nechoďte na východ,“ ktorá hovorí ich žiakom, aby neodovzdávali učenie na východ. Jeho učeníci nepočúvali jeho slová a nasledovali vojská expedícií na východ. Potom sa objavil problém. Nie je dovolené, aby sa rasy na svete miešali. Dnes sú rasy zmiešané a toto prinieslo mimoriadne vážny problém. Akonáhle sú rasy premiešané, človek nemá príslušný vzťah s vyššími úrovňami a stratil svoj koreň. Zmiešané rasy stratili svoje korene, akoby sa nikto v raji o nich nestaral. Nepatria nikam a žiadne miesto ich neprijme. Preto na mieste kde sa kontinenty Európa a Ázia stretávajú bola v minulosti púšť a vyľudnená oblasť. Keď ešte dopravné prostriedky neboli pokročilé, bolo obtiažne sa cez ňu dostať. S pokrokom moderných dopravných prostriedkov sa všetko zmenilo. Rasy sú teda čoraz viac pomiešané, čo môže viesť k vážnym následkom. Samozrejme, nepôjdem do detailov. Hovorím len, že vyššie úrovne neuznávajú takúto ľudskú rasu.

      Práve som spomenul, že ľudské rasy majú zodpovedajúci vzťah k vyšším úrovniam. Bieli ľudia na vyšších úrovniach vytvárajú malú časť, veľmi malú časť vesmíru v tomto svete a v tomto vesmíre. To je ich nebeský raj. Avšak, je tam mimoriadne veľký počet žltých ľudí a budhovských rajov ako aj taoistických rajov. Takmer zaplnili celý vesmír. Budhov tathágatov je tak mnoho ako piesku v rieke Ganga; sú mimoriadne hojní a mimoriadne veľkí. Ľudia s výzorom žltých ľudí sú obzvlášť početní. Preto si rasy zodpovedajú jedna s druhou odhora až dole. Ježiš povedal, že nemáte odovzdávať učenie na východ, čím chcel povedať, že oni k nám nepatria. Ježiš povedal ľuďom, aby jeho učenie na východe nešírili. Ja som taktiež nenašiel žiadnych orientálcov v Ježišovom raji. Je to veľmi smutné! Ľudia v súčasnej dobe nepočúvajú slová svojho Pána a ani orientálci nepočúvajú Budhove učenia. Človek teda tieto veci pomiešal. V budhovom raji som v minulosti taktiež nenašiel žiadnych bielych ľudí. Prečo je však to, čo učím dnes odovzdávané aj západniarom? Je to preto, že vyučujem princípy vesmíru, princípy celého vesmíru. Všetci tí bieli ľudia, ktorí dovŕšia svoju kultiváciu v tomto mojom Dafa budú mať ten istý výzor ako ľudia v Ježišovom raji, keď uspejú v budúcnosti v kultivácii a ich forma kultivácie bude tiež taká istá ako ľudí tam. Po dovŕšení kultivácie budú takí. Žltí ľudia budú mať po dovŕšení kultivácie telesnú podobu Budhu. Môžem teda spasiť ľudí na oboch stranách, pretože Fa, ktorý vyučujem je veľmi obrovský. Dovoľte mi tiež povedať vám... nikdy neboli dvere otvorené tak široko, ale má to príčiny.

 

      Otázka: Učiteľ, môžete nám povedať niečo o medzirasových deťoch?

 

      Majster: Otázka mezirasových detí, ktorú som práve spomínal odkryla ľudstvu nebeské tajomstvo, ale neznamená to, že s tým budeme niečo robiť. Hovoril som, že som spravil niečo ešte väčšie v tom zmysle, že môžem tiež spasiť človeka zmiešanej krvi, ale môžem ho spasiť iba v tomto časovom období. Hoci orientálni ľudia a západniari všetci žijú na Zemi, človek nevie, že je niečo oddeľujúce východ a západ. Je dobre známe, že orientálni ľudia veria v takzvaných „deväť“ (jiu). Páči sa im tento zvuk, ktorý znamená trvalosť. „Osem“ sa vyslovuje ako „ba“, čo znamená zbohatnúť. Takéto veci, ako geomantická veštba alebo analýza krajiny, atď., môžu naozaj mať istý efekt na východe. Ale ak sa aplikujú na západe, zdajú sa byť nespôsobilé a nefungujú. Nefungujú pre bielych ľudí. Na druhej strane, ani takzvaná astrológia alebo niektoré javy, ktorým veria bieli ľudia, nefungujú pre orientálnych ľudí. Niektorí ľudia si myslia, že fungujú. To je preto, že si myslíte, že fungujú. V skutočnosti nefungujú. Prečo je to tak? Je to preto, že biosféra bielych ľudí má svoju jedinečnú látku vytvorenú vo svojej vlastnej dimenzii, pričom biosféra orientálnych ľudí má jedinečnú látku vytvorenú ich životom. Také veci pretekajú životom človeka. Preto tie dve strany nie sú rovnaké. Keď sa rasy premiešajú, dieťa, ktoré sa narodí je človekom zmiešanej krvi. Uprostred života tohto dieťaťa je však častica. Ak je oddelená, bude fyzicky a duševne neúplný, alebo človekom s neúplným telom. Súčasná veda tiež vie, že sa to zhoršuje s jednou generáciou za druhou. Bolo by to takto. Samozrejme, ak takýto človek chce praktizovať kultiváciu, môžem pomôcť a môžem sa o to postarať. Nemôže sa to spraviť pre nepraktizujúceho.

 

      Otázka: Keď som pri cvičení zdvíhal ruku, zistil som, že moje ruky sa zohrievajú. Takto som to necítil pri žiadnom cvičení. Keď som robil cvičenie, cítil som akoby som bol bódhisattvou, bol som všetkými uznávaný. Je to správne?

 

      Majster: Keď robíte cvičenie, nemali by ste do toho pridávať žiadnu myšlienku. V tantrickom praktizovaní sa človek považuje za Budhu. V podstate ním nie je. Zmenilo sa jeho fyzické telo? Nezmenilo sa. Kto sa zmení v budúcnosti, po skončení kultivácie? Jeho pomocné vedomie. Ako som vám povedal, keď som vás učil Fa, ja zachraňujem hlavné vedomie človeka. Ak vaše pomocné vedomie úspešne ukončí kultiváciu, vy budete stále nasledovať šesť ciest reinkarnácie. Keď sú tie dva životy oddelené, stále nebudete nič vedieť. Je normálne, že vaše ruky cítia teplo.

 

Otázka: Nemala by byť nejaká vôľa mysle pridaná do kultivačnej praxe Falun Dafa?

 

      Majster: Nemajú tam byť žiadne aktivity mysle. Každá vôľa mysle je pripútanosťou.

 

      Otázka: Mám dve otázky. Jedna sa týka otázky orientálnych ľudí a západniarov, ktorú Učiteľ práve spomínal. Predpokladajme, že mnoho ľudí bolo pôvodne v minulosti orientálcami, čo sa dá spraviť, ak sa narodia ako západniari?

 

      Majster: Na tom nezáleží. Sú dve situácie. Ak takýto človek neprišiel s nejakým zámerom, zmení sa so svojím telom a my zmeníme tohto človeka. Ak prišiel s nejakým zámerom, bol by to iný príbeh a iný prípad.

      Okrem toho, dovoľte mi povedať všetkým, že by ste tiež mali byť opatrní so svojou metódou práce pri propagovaní tohto Fa. Ak sa človek o neho zaujíma a prichádza ho študovať, potom tiež konáte dobro. Je to vec bezhraničného dobra. Je tu však jeden bod. Ak sa ho človek nechce učiť a vy sa ho snažíte prinútiť, privlečiete ho sem, aby sa ho učil, hovorím, že to nie je dobré. Pretože ak nechce kultivovať budhovstvo, Budha preňho aj tak nič nemôže spraviť. Čo človek chce získať alebo uskutočniť je na ňom samotnom. Môžete mu to povedať a ponúknuť mu slová láskavej pomoci, ale nemôžete ho nútiť. Hovorím každému, že nikoho nenútime, aby sa prišiel učiť Fa. Navyše, naši pomocníci a vedúci by nemali pri svojej práci v budúcnosti používať administratívne prostriedky. Každý je praktizujúci. Preto by človek mal presviedčať ľudí pomocou Fa. Každý študuje Fa. Ak pomocník nie je dobrý alebo sa správa nesprávne, keď to vidí praktizujúci, povie, že máte xinxingový problém tu alebo tam. Nikto teda nebude nasledovať jeho chybu. Prečo je to tak? Pretože každý študuje Fa, všetci nasledujú požiadavky Fa namiesto vašich vlastných názorov. Samozrejme, my s vami tiež zaobchádzame rovnakým spôsobom. Ak sa ho chcete učiť, učte sa. Ak sa ho nechcete učiť, môžete odísť. Nikomu nebudeme škodiť. Ak poviete, „Ja sa ho už viac nechcem učiť,“ je to v poriadku, ak sa nebudete. Ak sa ho chcete učiť a praktizovať kultiváciu, budeme za vás zodpovední – zaručene to tak spravíme. Hoci forma nemá organizovanú štruktúru, kultivácia budhovstva je veľmi vážna záležitosť. Nemôžeme preto dovoliť, aby sa vyskytli akékoľvek odchýlky od takého obrovského a vážneho Fa. V histórii nič takého obrovského ako toto nebolo nikdy človeku vyučované. Teraz tu sedíte a myslíte si, že som prišiel prirodzene, akoby ste prišli preto, pretože ste počuli niekoho o tom hovoriť. Dovoľte mi povedať vám, že je veľmi pravdepodobné, že máte predurčený vzťah. Takýto predurčený vzťah bol pravdepodobne vytvorený pred nejakým časom. Je veľmi zriedkavé, že človek príde bez nejakej príčiny alebo dôvodu. Myslím, že ak všetci budete naďalej klásť otázky, nezostane veľa, na čo by sa dalo spýtať. Všetky odpovede na vaše otázky môžete nájsť vo Fa.

 

      Otázka: Je to vlastne otázka na pridržiavanie sa jednej kultivačnej praxe. Myslím, že ak niektorí ľudia študujú Falun Dafa, môžu to miešať s inými vecami, ktoré sa učia. Sú tiež nejaké iné tradičné techniky...

 

      Majster: Kultivácia budhovstva je vážna vec. Neznamená to, že nemôžete študovať Knihu premien alebo Bagua (prehistorické knihy o kultivácii). Myslím, že čas pre kultivačnú prax je obmedzený. Ak môžete využiť tento čas na získanie dobrého pochopenia tohoto Faluna, bude to veľmi pozoruhodné, pretože nič iné nie je také veľké ako tento Falun. Dokonca princípy Bagua a mnoho technických vecí známych bežnej ľudskej spoločnosti dnes sa nedostali za túto galaxiu. Vesmír je taký veľký, že vy ani neviete aký veľký je. Tritisíc vesmírov ako tento náš vytvára väčší vesmír a tritisíc takýchto väčších vesmírov vytvára ešte väčší vesmír. Bohovia a Budhovia v nich sú jednoducho príliš početní na to, aby sa dali spočítať. Čo potom galaxia? Je veľmi malá. Vy čo študujete Dafa, rozmýšľajte o tom. Vyučoval som vám taký obrovský Fa. Myslím si, že praktizujúci nepotrebuje plytvať svojou energiou (na také veci). Ale, ak ste študentom takéhoto predmetu, nič proti tomu nemám. Pretože je to vedomosť bežných ľudí, môžete sa do toho pustiť a študovať to. Ak poviete, že je to váš koníček na voľný čas, myslím, že by ste sa radšej mali tejto pripútanosti zbaviť! Budem za vás zodpovedný a kultivácia budhovstva je veľmi vážna. Mali by ste teda radšej použiť svoju energiu na štúdium tohto Fa, z toho budete mať nekonečne veľký osoh. Nemôže sa to porovnávať so žiadnym akademickým predmetom.

Čo sa týka vzťahu k nízkym bytostiam a duchom medzi svetskými ľuďmi, hovorím, že by ste sa toho mali naozaj vzdať, pretože tie nízke bytosti sú všetci duchovia. Ak vyhľadávate takéto veci, ako ďaleko je to od tohto nášho Budhovho Fa! Navyše, všetko sú to zlé veci. Sú to duchovia. Čo sa týka otázky vykladania budúcnosti, už som o tejto otázke podrobne hovoril v knihe. Ak človek chce praktizovať kultiváciu, stane sa to vážnym problémom. Ak človek má energiu, to čo povie môže určiť veci. Pretože záležitosti svetských ľudí sú premenlivé, nemusí to byť tak, ako to on vidí a predsa to on tak vníma. Akonáhle povie (ako to vidí), stane sa to tak, ako povedal. Potom spravil zlý skutok. Ako praktizujúci by mal človek nasledovať požiadavky vyššieho štandardu. Ak vykonáte zlý skutok, nebude to bežná vec. Dôvodom prečo očisťujem vaše telo je to, že vidím, že chcete praktizovať kultiváciu. Ak chcete praktizovať kultiváciu, mali by ste sa vzdať takýchto vecí a praktizovať kultiváciu veľmi čisto a jasne.

 

      Otázka: Niečo ma ťaží na duši. Dnes mám takú dobrú predurčenú príležitosť na študovanie Falun Dafa. Čítal som v Zhuan Falun II, že ak človek nedokončí kultiváciu v tomto živote, môže dať sľub že bude pokračovať vo svojej kultivácii v ďalšom živote. Mojím pravým cieľom je však dovŕšenie kultivácie. Čo sa však dá robiť keď som už starý?

 

      Majster: Starý človek má takýto problém. Hoci táto naša prax umožňuje človeku praktizovať kultiváciu rýchlo, bude jeho obmedzený život dostatočný na kultivačnú prax? Prísne vzaté, je dostatočný pre každého a toto sa týka ľudí každého veku. Je tu však jeden bod. Priemerní ľudia sa nedokážu dobre správať. Hoci môžete povedať, že sa dokážete správať dobre, v skutočnosti to aj tak nie ste schopní spraviť. Pretože vaša kultivácia nedosiahla takú vysokú úroveň a vaša myseľ nedosiahla taký vysoký štandard, nemôžete sa dobre správať. Táto naša prax kultivuje oboje, myseľ aj telo. Keď praktizujeme kultiváciu, vaše telo sa zmení, aby sa predĺžil váš život. Kultivácia mysle a tela je taká, že pokiaľ praktizujete, váš život sa predlžuje. Prísne vzaté, keďže sa váš život v kultivačnej praxi súčasne predlžuje, čas je teoreticky dostatočný pre ľudí každého veku. Je tu však jedna vec. Všetky predĺžené životy musia byť 100% použité na praktizovanie kultivácie, nie na žitie medzi svetskými ľuďmi. Takže ak si človek nie je vedomý toho, že jeho život je požičaným časom, nebude sa ani schopný dobre správať a nemôže nasledovať požiadavku na praktizujúceho na 100%. Potom bude čeliť nebezpečenstvu, že môže hocikedy umrieť. Toto je otázka, pred ktorou stoja starí ľudia.

      Ak sa mu však naozaj nepodarilo dosiahnuť dovŕšenie v kultivácii a nevynaložil dostatočné úsilie, môže mať iba nasledujúce tri možnosti. Jedna je pokračovať v kultivácii v ďalšom živote. Môj fashen sa bude o neho starať a dokonca sa postará o jeho reinkarnáciu. Bude spravené také usporiadanie, že sa narodí do rodiny, kde môže získať Fa. Ďalšia možnosť je, že už nechcete praktizovať kultiváciu. Keďže ľudstvo má veľa utrpenia, pôjdete na tú úroveň, ktorú dosiahla vaša kultivácia. Ak ste prekročili Tri ríše, stanete sa obyčajným príslušníkom na danej úrovni nebies za Tromi ríšami. Ak ste neprekročili Tri ríše, budete v rámci Troch ríš a stanete sa božstvom na tej úrovni neba. Bytosť, ktorá je v rámci Troch ríš však za  päťsto alebo tristo rokov stále musí zostúpiť dole do šiestich ciest reinkarnácie, až na to, že tam hore si bude užívať šťastie počas niekoľko sto rokov. To je druhá možnosť. Ďalšia možnosť je, že niekto skutočne praktizoval kultiváciu veľmi dobre, ale nedosiahol štandard, ale kvôli jeho pochopeniu Fa, alebo pretože má nejaké zvláštne zásluhy, smie ísť do Falun raja a stať sa bežným členom Falun raja, ktorý je tiež za Troma ríšami, bez reinkarnácie. To je samozrejme veľmi dobre. Ale takýchto ľudí je relatívne málo a požiadavky sú pomerne prísne. Nie je však ani Budhom, ani arhatom ani bódhisattvou. Je obyčajným členom Falun raja. Takto sa majú veci. V skutočnosti, získali ste Fa a vaša príležitosť kultivovať budhovstvo už je zasadená.

 

      Otázka: Mám otázku. Ako sa určuje úroveň človeka?

 

      Majster: Urobil som takéto vyhlásenie. Povedal som, že keď múdry človek počuje Tao, bude ho nasledovať usilovne. Požičal som si slová Lao Zi. Keď priemerný človek počuje Tao, bude ho raz robiť a raz nie. Ak hlúpy človek počuje Tao, bude sa na ňom smiať. Čo to znamená? „Keď múdry človek počuje Tao“ znamená, že po počutí niečoho o kultivačnej praxi, tento človek ju bude okamžite praktizovať a bude v ňu tiež veriť. Takýto človek je veľmi zriedkavý. Chopí sa príležitosti a bude s kultiváciou pokračovať až do konca. Toto je múdry človek. Keď múdry človek počuje Tao, bude ho nasledovať usilovne. Ak priemerný človek počuje Tao, bude ho raz robiť a raz nie. Čo to znamená? Znamená to, že keď človek vidí, že každý prichádza, aby ho praktizoval, bude to tiež nasledovať a bude sa mu zdať celkom dobrý. Možno naňho zabudne keď je zaneprázdnený alebo keď ho trápia problémy svetských ľudí. Iní ho aj tak neštudujú. Ja môžem tiež prestať. Nezáleží na tom, či študujem alebo nie. Toto sa nazýva „keď priemerný človek počuje Tao, bude ho raz robiť a raz nie.“ Môže a nemusí byť v kultivácii úspešný. Všetko to záleží na samotnom človeku, či môže uspieť v kultivácii alebo nie. Ak hlúpy človek počuje Tao, bude sa na ňom smiať. Potom čo počuje Tao, tento hlúpy človek sa na ňom bude hlasno smiať. Aká kultivačná prax? Je to všetko povera a nebude tomu veriť. Samozrejme, je veľmi nepravdepodobné, že ho bude praktizovať. Takto to je. Čo sa týka toho, ako vysoko kultivácia človeka môže dosiahnuť, myslím, že to všetko záleží od toho, koľko môže zniesť jeho srdce. Ak vykročíte z týchto dverí a stretnete sa s nejakými problémami, nemusíte byť schopní ich tolerovať. Zatiaľ čo ja tu hovorím, každému sa to zdá dobré. Pri praktizovaní ortodoxného Fa nesieme energiu dobroty a láskavej vľúdnosti. Preto, každý kto tu sedí sa cíti veľmi dobre a chce ma počúvať. V budúcnosti budete tiež praktizovať kultiváciu takto. Praktizovanie kultivácie v ortodoxnom Fa je teda takéto. Akonáhle však vykročíte z týchto dverí, už nemusíte byť viac sebou. Niektoré pripútanosti svetských ľudí sa objavia vo vašej mysli a budú veľmi silné. Môžete zabudnúť na kultivačnú prax. Toto nebude stačiť.

 

      Otázka: Môžete povedať niečo viac o medzirasových deťoch?

 

      Majster: Už som o medzirasových deťoch hovoril. Spomenul som tento jav len v tomto období konca Dharmy. Ak ste medzirasové dieťa, nie je to samozrejme ani vaša chyba, ani chyba vašich rodičov. Je to len tá chaotická situácia spôsobená ľudstvom, v ktorej sa objavil tento jav. Žltí ľudia, bieli ľudia a čierni ľudia majú zodpovedajúce rasy v nebi. Potom, ak človek nie je z jeho rasy alebo nepatrí k jeho ľuďom, nebude sa oňho starať. Toto je pravda a nie je to tak, že by som si tu niečo vymýšľal. To čo všetkým hovorím sú nebeské tajomstvá. Všetky mezirasové deti sa narodili v období konca Dharmy. Ľudí z toho nemožno viniť, pretože každý je unášaný prúdom a nikto nepozná pravdu. Takýmto spôsobom sa objavili. Ak chcete praktizovať kultiváciu, môžem pomôcť. Čo sa týka raja, do ktorého pôjdete, musíme sa pozrieť na vašu situáciu. Prispôsobím viac z tej časti, ktorá bola lepšie zachovaná. V každom prípade by ste sa mali zamerať na vašu kultiváciu a nemali by ste sa znepokojovať týmito vecami. Niet sa čoho obávať, teraz keď ste získali Fa. V minulosti som tieto veci nespomínal, keď som vyučoval Fa. Tieto veci budú človeku skôr či neskôr povedané.

 

      Otázka: Nebolo by to dobré, keby sa celé ľudstvo stalo vegetariánmi?

 

      Majster: Nebolo. To si vy tak myslíte. Nebo určilo kritériá pre ľudský život. Iba ak žijú takto, môžu byť ľudskými bytosťami. Bezpochyby, mäso môže poskytnúť ľudskému telu viac kalórii ako rastliny. Kultivačná prax je však odlišná.

 

      Otázka: Povedali by ste nám prosím, či je špecifické kritérium pre stav pokoja, keď praktizujeme meditáciu v sede? Ovplyvní to dosiahnutie dingu, ak hlavné vedomie človeka praktizujúceho Dafa neustále o sebe rozmýšľa?

 

      Majster: Hlavné vedomie a dosiahnutie dingu (stav prázdnej a predsa vedomej mysle, koncentrácia) sú dve odlišné veci. Spočiatku je pre človeka nemožné dosiahnuť pokoj. Prečo človek nemôže dosiahnuť pokoj? Je to preto, že človek má príliš mnoho pripútaností. Neexistuje svetská vec, o ktorej by ste nerozmýšľali – vaša firma, vaše štúdium, vaša práca, konflikt medzi jedným a druhým, choroba vášho dieťaťa, vaši rodičia bez dozoru, atď. Každá vec váži veľmi mnoho vo vašej mysli. Prosím, rozmýšľajte o tom. Ako môžete dosiahnuť pokoj s týmto všetkým vo vašej mysli? Akonáhle si sadnete, samé sa objavia, hoci vyhlasujete, že o nich nerozmýšľate. Takže žiadna metóda nezaručí pokoj. Je to ako sa hovorí v mojej knihe, že hoci môžete vyhlasovať, že dokážete dosiahnuť pokoj recitovaním mena Budhu, alebo pozeraním sa na svoje srdce, alebo počítaním čísel, vaša myseľ aj tak nemôže dosiahnuť pokoj. Sú to len prostriedky, ale nemôžu hrať rozhodujúcu úlohu. Jediným spôsobom je postupne sa stať ľahostajným ku všetkým pripútanostiam, pripútanostiam bežných ľudí. Keď s nimi zaobchádzate s nezáujmom, prirodzene budete schopní dosiahnuť pokoj. Ak ste naozaj schopný dosiahnuť pokoj, ste už vo veľmi vysokej úrovni. Je tu však jeden bod. Bude človek ako mních, ktorý nič nechce, ani nemá žiadne materiálne vlastníctvo, akonáhle praktizuje kultiváciu vo Falun Dafa? Vôbec nie. V našej kultivačnej praxi sa maximálne prispôsobujeme životu svetských ľudí. Pretože ste v bežnej ľudskej spoločnosti, nemali by ste byť zvláštny a na povrchu by ste nemali byť odlišný od obyčajného človeka. Preto by sa človek v kultivačnej praxi mal ako je to len možné prispôsobiť životu svetských ľudí. Tí mladí ľudia, ktorí sa majú zosobášiť by sa mali zosobášiť. Prax neovplyvňuje to, aké zamestnanie máte robiť alebo akú pozíciu máte zastávať. Hovoríme o princípe, ktorý hovorí, že človek bude mať svoje problémy na každej úrovni bežnej ľudskej spoločnosti. Vynechajme náboženské formality. Taoistická škola nemôže ísť za svoje tai-ji a ani budhizmus nemôže ísť za svoje princípy. My preto opúšťame to, čo je povedané v náboženstvách. Hovoríme o princípoch celého vesmíru.

      Vidíme, že bez ohľadu na to, z ktorej úrovne pochádzate alebo aký druh vecí alebo práce robíte, všetci môžete praktizovať kultiváciu. Prečo je to tak? Obyčajný robotník, napríklad, aby si zabezpečil stravu a šaty, bude mať konflikty s ľuďmi okolo a pri svojej práci. Potom sa z takýchto konfliktov môže naučiť, ako byť dobrým človekom. Čo sa týka radového pracovníka pracujúcej inteligencie, úradníka, on sa tiež môže naučiť ako byť dobrým človekom na svojej úrovni. Aj tam sú ťahanice o osobné záujmy medzi jedným a druhým. Vo všetkých ohľadoch sa v takýchto konfliktoch človek môže naučiť ako byť dobrým človekom. Čo sa týka šéfa, môže sa naučiť ako podnikať na svojej úrovni a ako byť dobrým človekom pri konfliktoch medzi šéfmi alebo inými ľuďmi. On má tiež svoje konflikty. To isté platí aj pre prezidenta. Ak je prezidentom, má starosti o svoju krajinu a pracuje pre ňu. Niektoré veci idú hladko a iné nie. Sú veci vykonané úspešne a sú veci, ktoré nie sú vykonané úspešne. Sú tu tiež konflikty medzi jedným národom a druhým. Preto, má svoje veci, o ktoré sa stará. Takto človek žije. Preto sa na žiadnej úrovni nemôžete odtrhnúť od ľudského sveta, ľudí a spoločnosti. Všetci budete mať konflikty. V týchto konfliktoch sa naučíte ako byť dobrým človekom. Ak sa môžete stať dobrým človekom, prevýšite svetských ľudí.

      To o čom hovoríme je takýto princíp. Nie je to na to, aby sme vás niečoho zbavili materiálne, ale aby sme odstránili tú ľudskú pripútanosť. Akokoľvek je veľká vaša firma, nebude to ovplyvňovať vašu kultivačnú prax. Ak je vaša firma veľká, určite zarobíte viac peňazí. Vo svojej mysli však nebudete vidieť peniaze také cenné ako váš život, ani sa nestanete veľmi pripútaný k drobným ziskom. Nie ste takýto. Váš dom môže byť postavený zo zlata, ale vy sa toho v srdci nedržíte a beriete to veľmi zľahka. Toto je norma, ktorá je vyžadovaná od našich praktizujúcich. Bez ohľadu na to, aká vysoká je vaša pozícia, stále môžete robiť dobré skutky pre ľudí. Vyžadujeme od praktizujúcich, aby nasledovali túto normu. Nie je to tak? Siahame nad náboženstvá, keď hovoríme o takejto veci a hovoríme o jej podstate. Človek môže praktizovať kultiváciu v ľubovoľnom prostredí. Je tu však jeden bod. Praktizovanie kultivácie medzi svetskými ľuďmi sa zameriava priamo na zoceľovanie srdca. Dôvod, prečo som povedal, že vás opravdivo spasím je ten, že sa opravdivo zlepšíte a skutočne znesiete tento spoločenský tlak. Vy sa opravdivo zlepšujete. Z tohto dôvodu tento gong má byť daný vám a my vás spasíme.

      Pomocné vedomie môže získať gong tiež, ale vždy je iba vaším strážcom Fa. Môže tiež uspieť v kultivácii a nasledovať vás. Hoci som takúto vec dnes prezradil, stále nemôžete pochopiť jej hlboký význam. Dovoľte mi povedať všetkým, že niektorí ľudia stále hovoria o iných kultivačných cestách, aká je táto prax alebo aká je tamtá prax. Stále nemôžete pochopiť význam toho, čo som práve povedal! V histórii, všetky kultivačné cesty zachraňovali vaše pomocné vedomie namiesto vás a oni vás nespasia! Odhalil som tajomstvo tisícok pradávnych vekov. Stretol som sa s mnohými ťažkosťami pri odhaľovaní tejto veci. V minulosti, bez ohľadu na to ako usilovne ste praktizovali kultiváciu, stále ste neboli spasený. Koho ste kultivovali? Praktizovali ste kultiváciu po celý život a stále ste museli nasledovať šesť ciest reinkarnácie. Nevedeli ste, ako čo sa narodíte v ďalšom živote. Nepovedali by ste, že ste boli poľutovaniahodní?! Prečo to bolo tak? V minulosti, ani náboženstvá ani iné kultivačné praxe nezachraňovali toto hlavné vedomie, pretože považovali za príliš zložité spasiť hlavné vedomie, ktoré bolo v takom veľkom bludisku. Hovorím to takto, a každý si môže myslieť, že tomu rozumie. Akonáhle vyjdete z týchto dverí, budete sa správať ako obvykle. Ak sa stretnete s praktickým záujmom bežných ľudí, človek sa doňho vrhne, a bude sa o to ruvať s inými. Zaručene sa bude správať takto. Preto, bohom sa zdalo príliš zložité zachraňovať ľudí. To čo však zachraňujem ja ste vy. Vaše pomocné vedomie má tiež to isté meno ako vy. Všetci sa zrodili z materského lona naraz a všetci ovládajú toto telo, okrem toho, že vy neviete o jeho existencii. To čo oni spasili bolo ono. Hoci sa vám zdalo, že hovoria s vami, v skutočnosti hovorili s ním. Príležitostne ste povedali niečo podvedome. Nehovoril to však váš mozog. Mnoho ľudí robí meditáciu v sede. Akonáhle si tam sadnú, nebudú nič vedieť a budú tam sedieť po niekoľko hodín. „Ach,“ človek môže byť aj tak veľmi šťastný, keď vyjde z dingu, „pozri ako dobre som praktizoval a sedel som tam v tranze niekoľko hodín.“ Je to veľmi smutné! Praktizovali ste gong? Viete to? Celé praktizovanie bolo pre iných.

      V minulosti vám niektoré taoistické praktiky povedali, aby ste pili alkohol kvôli znecitliveniu vášho hlavného vedomia, takže pomocné vedomie mohlo praktizovať kultiváciu. Mnoho taoistov pilo alkohol a pili, aby znecitliveli. Stratia vedomie a hlboko zaspia. Pomocné vedomie bude potom vzaté preč, aby praktizovalo. Hoci som to takto spomenul, to čo som povedal je tajomstvo tisícok dávnych vekov. Mali túto metódu alebo tamtú metódu, pretože zistili, že človek nemôže uspieť v kultivácii. Pretože niekto dovŕšil svoju kultiváciu z vášho tela, považovali vás tiež za toho, kto si vybudoval de a trpel. Nakoniec, venovali ste vašu mladosť náboženstvu. Čo by sa malo spraviť? Možno boli tiež dobrosrdeční a v ďalšom živote vás nechali narodiť sa do pomocného vedomia. Mohlo to byť takto. Takáto možnosť sa mi zdá veľmi nepatrná. Potom vás požiadali, aby ste praktizovali kultiváciu, čo bolo tiež veľmi zriedkavé. Niektorí ľudia však boli odmenení bohatstvom. Ako bol človek odmenený bohatstvom? Človek sa stal vysokopostaveným úradníkom, zarábajúcim veľké bohatstvo a robil veľké obchody. Jeho nasledujúci život bol takýto, pretože jeho život si, nakoniec, vytvoril de a šťastie. Nemyslím si, že niekto kto tu sedí by chcel byť takýto. Zakaždým keď hovorím o tejto veci a potom mi stále ešte niekto hovorí, aká je táto alebo tamtá prax a aké je toto alebo tamto náboženstvo, zdá sa mi, že jeho kvalita osvietenia je veľmi malá. Každý si môže prečítať vlastnosti nášho Falun Dafa, ktoré sú tu všetky napísané. Ľudia im nevenujú pozornosť a pustia to z hlavy ako úplne obyčajné frázy. Je to ustanovenie vesmíru. Bolo to tak v minulosti.

      Možno keď vykročíte z tohto miesta, budete sa cítiť fyzicky veľmi pohodlne. Je tu však jeden bod. V priebehu vašej kultivačnej praxe sa vaše telo môže opäť cítiť nepohodlne. Prečo je to tak? Je to preto, že máte karmu z jedného života po druhom a nemôže byť vytlačená von všetka naraz. Človek by bol ihneď mŕtvy, ak by bola celá karma vytlačená von naraz. Preto budeme postupne odpratávať takúto karmu z vnútorného tela. Takže po určitom čase sa budete cítiť fyzicky veľmi nepríjemne a môžete sa čudovať, „Je to choroba?“ Hovorím všetkým, že to nie je choroba. Ale, bude sa javiť mimoriadne bolestivá. Niektoré sú veľmi vážne a zdajú sa byť veľmi vážne. Niektorí ľudia to však vedia a potešia sa vždy, keď sa cítia zle. Hovoria, že Učiteľ sa o mňa stará a odstraňuje moju nemoc  a karmu. Niektorí ľudia budú dosť znepokojení, ak sa necítia fyzicky nepohodlne. „Učiteľ sa o mňa nestará; prečo si neodstraňujem karmu?“ Ale, niektorí noví praktizujúci to obvykle považujú za chorobu a berú lieky len čo sa necítia dobre. Myslia si, že je lepšie, ak praktizujú kultiváciu a súčasne berú lieky. My sme však videli princíp, že nemocnice nemôžu odstrániť karmu a lekári nie sú praktizujúcimi, nemajú preto také mocné cnosti. Sú to odborníci medzi svetskými ľuďmi, ktorí môžu odstrániť iba bolesť na povrchu a nechať túto chorobu pre vás v hlbšej dimenzii. Branie lieku slúži na ich zatlačenie do vnútra tela a je to vlastne ich hromadenie. Človek na povrchu nemusí cítiť bolesť, ale je to uložené v hlbšej úrovni tela. Vykonanie operácie je tiež také isté. Napríklad, predpokladajme že človek má nádor a odstránili mu ho. Odrezali iba látku na povrchu, pričom pravá príčina choroby je v inej dimenzii, ktorej sa nik nedotkol. Táto veľmi vážna choroba z karmy sa teda vráti. Niektorí sa zdajú byť uzdravení a nebudú mať recidívu v tomto živote. Potom prídu späť v ďalšom živote. Pretože sú zatlačené do hlbšej úrovne, skôr či neskôr sa vrátia. Karma človeka musí byť tak či tak splatená a je to jednoducho taký princíp. My sme tu vytlačili všetky vaše špinavé veci od prapôvodného zdroja vášho života. Nikto však nerobí takú vec. Iba ak praktizujete kultiváciu, spravíme to pre vás. Ale, každý si musí dobre riadiť svoj xinxing a nemal by si myslieť „ach, znova som chorý,“ keď sa cítite nezdravo. Ak takto rozmýšľate, potom užite liek, keď príde vaša choroba. Nebudeme zasahovať, pretože kultivačná prax závisí od kvality osvietenia a nie od násilných predpisov. Nepovedali sme, že nemáte brať lieky, ak sa necítite dobre. Nepovedali sme to.

      Niektorí ľudia sa nedokážu považovať za praktizujúcich. Iba praktizujú cvičenia bez študovania Fa  a robia hocičo. Hoci sa vám zdá, že praktizujú cvičenia, môj fashen sa o nich nebude starať. Ak sa o nich nikto nestará, sú to len bežní ľudia a ochorejú. Ak stanovíme pravidlo, ktoré vám zakazuje brať lieky a vy sa nemôžete správať podľa štandardu praktizujúceho a zostávate svetskou osobou, budete vyhlasovať, že Li Hongzhi vám nedovolí brať lieky, keď ochoriete. Preto nehovorím, či by človek mal alebo nemal brať lieky a mali by ste si to rozhodnúť sami. Je to v skutočnosti skúška pre vás. Ak sa nedokážete považovať za praktizujúceho, budete mať stále choroby. Je to jednoducho takýto princíp a my sme len spomenuli tento princíp. Preto som všetkým povedal, že ak chcete v budúcnosti praktizovať kultiváciu, fyzické nepohodlie, ktoré zažívate je veľmi pravdepodobne karma z vašich prechádzajúcich životov, ktorá je vytláčaná. Zistil som, že niektorí ľudia boli znova narodení desiatky alebo stovky krát. V každom živote bolo mnoho chorôb, ktoré budú musieť byť všetky vytlačené. V každom prípade, všetky musia byť odstránené. Väčšina z nich bude odstránených z inej dimenzie a časť pre vás musí byť odstránená. Ale nemôžu byť všetky odstránené z inej dimenzie, pretože vás musíme prinútiť trochu trpieť. Ak človek netrpí, znamená to, že človek neplatí za zlé veci, ktoré spravil. Jedného dňa, keď uspejete v kultivácii a postavia vás do budhovského stavu, cítili by ste sa tam dosť nepohodlne. Iní by sa tiež čudovali, „Ako sa ten sem hore dostal?“ Je to správne? Musíte teda vydržať časť bolesti. Potom, keď to znášate, zlepšíte si svoju kvalitu osvietenia. Budete to považovať za chorobu? Alebo to budete považovať za odstraňovanie karmy u praktizujúceho?

(1996)