ZHUAN FALUN

Otáčanie kolesa Zákona

 

 

 

 

(slovenské vydanie, október 2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Tento emblém Faluna je miniatúrou vesmíru. Tiež má svoju vlastnú formu existencie a proces vývoja vo všetkých ostatných dimenziách, a tak ho nazývam svetom.

 

Li Hongzhi

 


 

O Dafa

(Lunyu)

 

Dafa je múdrosťou Stvoriteľa. Je základom pre stvorenie Nebies a Zeme a pre vytvorenie vesmíru. Zahŕňa všetky veci, od extrémne malých až po extrémne veľké a na odlišných úrovniach existencie vesmírneho tela sa prejavuje odlišne. Od najhlbšieho mikrokozmu až po objavenie sa najmenších častíc, cez vrstvy a vrstvy nespočetných častíc, od malých po veľké, siahajúc až k tým z vonkajších vrstiev, ktoré pozná ľudstvo – k atómom, molekulám, planétam a galaxiám – a k tomu, čo je ešte väčšie, častice rôznych veľkostí vytvárajú životy rôznych veľkostí, ako aj svety rôznych veľkostí, ktoré sa rozprestierajú po celom vesmírnom tele. Životy na každej z rôznych úrovní častíc vnímajú častice nasledujúcej väčšej úrovne ako planéty na ich oblohe, a takto je to pre každú úroveň. Životom na každej úrovni vesmíru sa zdá, že to pokračuje do nekonečna. Dafa vytvoril čas, priestor, veľký počet druhov životov a všetky stvorenia, zahŕňajúc všetko a nevynechávajúc nič. Týmto spôsobom sa na rôznych úrovniach konkrétne prejavujú charakteristické vlastnosti Dafa: Zhen, Shan, Ren.

Akokoľvek pokročilé sú prostriedky skúmania vesmíru a života, ich videnie je obmedzené iba na určitú časť tejto dimenzie na nízkej úrovni vesmíru, kde sa nachádzajú ľudské bytosti. Ľudia počas mnohých prehistorických civilizácií tiež skúmali iné planéty, avšak nech leteli akokoľvek vysoko alebo ďaleko, nikdy nedokázali odísť z tejto dimenzie, v ktorej ľudstvo existuje. Ľudstvo nebude nikdy schopné naozaj spoznať skutočný obraz vesmíru. Ak majú ľudia pochopiť záhady vesmíru, časopriestoru a ľudského tela, musia sa kultivovať podľa spravodlivej Cesty a dosiahnuť pravé osvietenie, zvyšujúc si úroveň svojej existencie. Pomocou kultivácie si zvýšia svoj morálny charakter a naučia sa rozlíšiť dobro od zla, spravodlivé od skazeného, prekročia túto ľudskú úroveň, uvidia realitu vesmíru ako aj životy iných úrovní a dimenzií, a budú s nimi môcť nadviazať kontakt.

Výskumné snahy ľudstva sú poháňané súťažením v technológiách, údajne na zlepšenie kvality života, no vo väčšine prípadov sú založené na odmietnutí bohov a uvoľnení morálnych požiadaviek ľudských bytostí na samých seba. Presne kvôli tomu boli civilizácie, ktoré sa objavili v minulosti, mnohokrát zničené. Výskum je však obmedzený na tento materiálny svet a používa metódu, že predmet sa bude skúmať, len keď je uznaný, avšak javov v ľudskej dimenzii, ktoré sú nehmatateľné a neviditeľné, ale objektívne existujú a môžu sa naozaj odraziť do ľudského sveta reálnym spôsobom – ako duchovnosť, viera, božské slovo a božské zázraky – sa ľudia neodvažujú dotknúť, pretože odmietli bohov.

Ak ľudstvo dokáže použiť morálne hodnoty ako základ pre zlepšenie svojho charakteru, správania sa a uvažovania, takáto ľudská civilizácia bude môcť pretrvať a v ľudskej spoločnosti sa budú znova diať zázraky. V minulosti sa v ľudskej spoločnosti mnohokrát objavila kultúra, ktorá bola spolovice božská, spolovice ľudská, a umožnila, aby si ľudstvo zvýšilo svoje pochopenie života a vesmíru. Keď ľudstvo preukáže náležitú úctu a vážnosť voči Dafa a jeho prejavom v tomto svete, prinesie to ľuďom, národu, alebo krajine požehnanie, česť a slávu. Dafa – Veľký Zákon vesmíru – vytvoril nebeské telo, vesmír, život a všetky stvorenia. Každý život, ktorý sa odkloní od Dafa, je skutočne skazený. Každý svetský človek, ktorý dokáže byť v súlade s Dafa, je skutočne dobrým človekom a prinesie mu to odmenu, šťastie a dlhý život. Keď sa ako kultivujúci prispôsobíte Dafa, ste tým, kto sa stal osvieteným – božskou bytosťou.

 

Li Hongzhi

24. mája 2015

 


 

Obsah

O Dafa. 1

(Lunyu) 1

Prvá lekcia. 6

Opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam.. 6

Odlišné úrovne majú odlišný Fa. 9

Zhen-Shan-Ren je jediné kritérium na rozlíšenie dobrých a zlých ľudí 11

Čchi-kung je prehistorická kultúra. 13

Čchi-kung je kultivačná prax. 15

Prečo sa váš kung napriek praktizovaniu nezvyšuje?. 17

Charakteristické vlastnosti Falun Dafa. 22

Druhá lekcia. 26

Otázka nebeského oka. 26

Schopnosť videnia na diaľku. 33

Nadprirodzená schopnosť poznania osudu. 34

Prekročenie Piatich prvkov a Troch ríš. 37

Otázka úsilia. 40

Tretia lekcia. 46

Všetkých žiakov považujem za svojich učeníkov. 46

Čchi-kung budhovskej školy a budhizmus. 46

Praktizovanie iba jednej kultivačnej cesty. 49

Nadprirodzené schopnosti a sila kungu. 51

Obrátená kultivácia a požičiavanie kungu. 52

Posadnutie duchom alebo zvieraťom.. 56

Kozmický jazyk. 60

Čo dal Učiteľ praktizujúcim?. 61

Energetické pole. 66

Ako by mali praktizujúci Falun Dafa šíriť prax?. 66

Štvrtá lekcia. 69

Strata a zisk. 69

Premena karmy. 70

Zlepšovanie xinxingu. 76

Guanding. 79

Umiestnenie tajomného priechodu. 82

Piata lekcia. 87

Emblém Faluna. 87

Škola Čchi-men. 88

Praktizovanie zlej kultivácie. 89

Duálna kultivácia muža a ženy. 91

Kultivovanie mysle a tela. 92

Fashen. 93

Zasvätenie. 94

Odbor zariekania. 99

Šiesta lekcia. 100

Kultivačná pomätenosť. 100

Démonické zasahovanie v kultivácii 106

Démonické zasahovanie z vlastnej mysle. 110

Vaše hlavné vedomie musí byť silné. 113

Vaša myseľ musí byť spravodlivá. 114

Čchi-kung bojových umení 118

Mentalita predvádzania sa. 120

Siedma lekcia. 124

Otázka zabíjania. 124

Otázka jedenia mäsa. 126

Závisť. 130

Otázka liečenia choroby. 134

Nemocničné liečenie a čchi-kungové liečenie. 137

Ôsma lekcia. 141

Pi-ku. 141

Kradnutie čchi 142

Zbieranie čchi 144

Ten, kto praktizuje kultiváciu, získa kung. 145

Nebeský okruh. 150

Pripútanosť k prílišnému nadšeniu. 156

Kultivácia rozprávania. 157

Deviata lekcia. 159

Čchi-kung a fyzické cvičenia. 159

Zámer mysle. 160

Jasná a čistá myseľ. 164

Vrodené vlastnosti 167

Osvietenie. 169

Ľudia s výbornými vrodenými vlastnosťami 173

Slovník pojmov. 180

 

Prvá lekcia

Opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam

Počas celého priebehu mojich prednášok o Fa a kultivácii som bol zodpovedný voči spoločnosti a voči žiakom. Výsledky, ktoré sme dosiahli, boli dobré, a ich vplyv na celú spoločnosť bol takisto celkom dobrý. Pred pár rokmi bolo mnoho čchi-kungových majstrov, ktorí vyučovali čchi-kung. Všetko z toho, čo vyučovali, patrilo do úrovne odstraňovania chorôb a udržovania kondície. Samozrejme, nehovorím, že ich metódy praktizovania neboli dobré. Poukazujem iba na to, že nevyučovali nič na vyššej úrovni. Poznám aj čchi-kungovú situáciu v celej krajine. V súčasnosti som jediný, kto opravdivo vyučuje čchi-kung k vyšším úrovniam doma a v zahraničí. Prečo nikto nerobil takú vec, akou je vyučovanie čchi-kungu k vysokým úrovniam? Je to preto, že sa to týka veľmi významných otázok, hlbokých historických príčin, širokého rozsahu problémov a veľmi vážnych vecí. Nie je to niečo, čo môže vyučovať bežný človek, pretože to zahŕňa praktiky mnohých čchi-kungových škôl. Osobitne, mnohí naši praktizujúci čchi-kungu, ktorí študujú jednu prax dnes a inú zajtra, si už spravili neporiadok vo svojich vlastných telách. Ich kultivácia je odsúdená k nezdaru. Zatiaľ čo iní napredujú v kultivácii kráčaním po hlavnej ceste, títo ľudia sú na bočných cestách. Ak praktizujú túto cestu, tamtá bude zasahovať. Ak praktizujú tamtú cestu, bude zasahovať táto. Všetko do nich zasahuje a oni už nemôžu v kultivácii uspieť.

My napravíme všetky tieto veci a uchovaním dobrých častí a odstránením zlých častí zabezpečíme, že sa odteraz budete schopný kultivovať. Avšak, musíte tu byť kvôli opravdivému štúdiu tohto Dafa. Ak prechovávate rôzne pripútanosti a prichádzate získať nadprirodzené schopnosti, mať choroby vyliečené, počúvať nejaké teórie alebo prichádzate s nejakými zlými úmyslami, nebude to vôbec fungovať. Ako som spomenul, je to preto, že ja som jediný, kto robí takúto vec. Nie je mnoho príležitostí pre niečo také, ako je toto a ja nebudem vyučovať týmto spôsobom večne. Myslím, že tí, čo môžu počúvať moje prednášky osobne, povedal by som, úprimne… v budúcnosti si uvedomíte, že toto časové obdobie je nesmierne vzácne. Samozrejme, veríme na predurčený vzťah. Každý tu sedí kvôli predurčenému vzťahu.

Premýšľajte o tom, všetci: Akou záležitosťou je vyučovať čchi-kung k vysokým úrovniam? Nie je to ponúknutie spásy ľudstvu? Ponúknuť spásu ľudstvu znamená, že sa budete skutočne kultivovať a nie si iba odstraňovať choroby a udržovať kondíciu. Preto má opravdivá kultivácia na žiakov vyššie xinxingové požiadavky. Každý, kto tu sedí, sa prišiel učiť tento Dafa, takže sa tu musíte správať ako praví praktizujúci a musíte sa vzdať pripútaností. Ak ste sa prišli učiť cvičenia a tento Dafa s rôznymi usilovaniami, nenaučíte sa nič. Poviem vám pravdu: celý kultivačný proces je pre kultivujúceho procesom neustáleho vzdávania sa ľudských pripútaností. Ľudia v spoločnosti bežných ľudí súperia, podvádzajú a ubližujú jeden druhému kvôli malému osobnému zisku. Všetkých týchto zmýšľaní sa musíte vzdať. Predovšetkým ľudia, ktorí študujú túto prax dnes, by sa týchto zmýšľaní mali vzdať ešte viac.

Nehovorím tu o liečení chorôb, ani nebudeme liečiť choroby. Avšak ako opravdivý kultivujúci sa nemôžete kultivovať s chorým telom. Ja očistím vaše telo. Očistenie tela spravíme iba pre tých, ktorí sa prišli opravdivo učiť prax, ktorí sa prišli opravdivo učiť Fa. Zdôrazňujeme jeden bod: Ak sa nedokážete zbaviť tejto pripútanosti, tejto starosti o chorobu, nemôžeme robiť nič a nebudeme vám schopní pomôcť. Prečo je to tak? Je to preto, že vo vesmíre je takýto princíp: Všetky bežné ľudské záležitosti majú podľa budhovskej školy predurčené vzťahy. Narodenie, starnutie, choroba a smrť existujú týmto spôsobom pre bežných ľudí. Kvôli karme vytvorenej z minulých zlých skutkov má človek choroby alebo ťažkosti; utrpenie je splácanie karmického dlhu, a preto to nikto nemôže ľahkovážne zmeniť. Zmeniť to znamená, že človek by nemusel splatiť dlh, ktorý niekomu dlhuje a toto nemožno spraviť svojvoľne. To by bolo rovnaké ako dopustiť sa zlého skutku.

Niektorí ľudia si myslia, že liečenie pacientov, odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície sú dobré skutky. Z môjho pohľadu v skutočnosti choroby nevyliečili. Namiesto ich odstránenia choroby buď preložili do budúcnosti, alebo ich premenili. Aby tieto trápenia boli skutočne odstránené, musí byť odstránená karma. Ak by niekto mohol skutočne vyliečiť chorobu a úplne odstrániť takúto karmu, jeho úroveň by musela byť dosť vysoká. Ten by už videl skutočnosť: Princípy spoločnosti bežných ľudí nemožno ľahkovážne porušovať. V priebehu kultivácie môže kultivujúci zo svojho milosrdenstva robiť nejaké dobré skutky tým, že pomáha druhým liečiť choroby, alebo im pomáha odstraňovať choroby a udržovať sa v kondícii – to je dovolené. Nemôže však úplne vyliečiť choroby druhých ľudí. Ak by bola príčina choroby bežného človeka skutočne odstránená, nekultivujúci by odišiel bez akejkoľvek choroby. Len čo tento človek vyjde z týchto dverí, stále zostane bežným človekom. Stále ešte bude súperiť o osobný zisk ako bežní ľudia. Ako môže byť jeho karma neuvážene zrušená? To je absolútne zakázané.

Prečo to teda možno spraviť pre kultivujúceho? Lebo kultivujúci je najvzácnejší, pretože sa chce kultivovať. Vyvinutie tejto myšlienky je teda najvzácnejšie. V budhizme ľudia hovoria o budhovskej povahe. Keď u človeka vystúpi budhovská povaha, osvietené bytosti sú schopné mu pomôcť. Čo to znamená? Ak sa spýtate mňa, keďže ja vyučujem prax na vysokých úrovniach, zahŕňa to princípy vysokých úrovní, ako aj otázky veľkej dôležitosti. Vidíme, že v tomto vesmíre ľudský život nie je vytvorený v spoločnosti bežných ľudí; skutočný život človeka bol stvorený v priestore vesmíru. Pretože v tomto vesmíre je veľa látok rôznych druhov, tieto látky môžu svojím vzájomným pôsobením vytvoriť život. Inými slovami, najskorší život človeka pochádza z vesmíru. Priestor vesmíru je vo svojej podstate dobroprajný a stelesňuje vlastnosti Zhen-Shan-Ren. Pri zrodení je človek prispôsobený vlastnostiam vesmíru. Ako sa však počet životov zvyšuje, vyvíjajú sa kolektívne formy spoločenských vzťahov, v ktorých si niektorí ľudia môžu vyvinúť sebectvo a ich úroveň postupne klesne. Ak nemôžu ostať na tejto úrovni, musia klesnúť ďalej dole. Avšak na tej úrovni sa môžu stať opäť nie takými dobrými a nebudú schopní ostať ani tam. Budú pokračovať v ďalšom klesaní, pokiaľ nakoniec nedosiahnu túto úroveň ľudských bytostí.

Celá ľudská spoločnosť je na rovnakej úrovni. Z hľadiska nadprirodzených schopností alebo veľkých osvietených bytostí by po spadnutí na túto úroveň mali byť tieto životy zničené. Avšak zo svojho milosrdenstva im veľké osvietené bytosti dali ešte jednu šancu a vytvorili toto špeciálne prostredie a jedinečnú dimenziu. Všetky životy v tejto dimenzii sú odlišné od životov v iných dimenziách vesmíru. Životy v tejto dimenzii nemôžu vidieť životy v iných dimenziách alebo pravdu vesmíru. A tak sú tieto ľudské bytosti v skutočnosti stratené v ilúzii. Aby si vyliečili choroby alebo odstránili ťažkosti a karmu, títo ľudia sa musia kultivovať a vrátiť sa k svojmu pôvodnému, pravému ja. Takto sa na to pozerajú všetky kultivačné školy. Človek by sa mal vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja; to je skutočným účelom bytia človekom. Preto, keď sa chce človek kultivovať, považuje sa to za vystúpenie jeho budhovskej povahy. Takáto myšlienka je najvzácnejšia, pretože tento človek sa chce vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja a prekročiť bežnú ľudskú úroveň.

Možno každý počul toto vyhlásenie v budhizme: „Keď u človeka vystúpi budhovská povaha, zatrasie Svetom desiatich smerov.“ Ktokoľvek to vidí, príde pomôcť a pomôže tomuto človeku bezpodmienečne. Pri poskytovaní spásy ľudstvu si budhovská škola nekladie žiadne podmienky, ani sa nesnaží o odmenu a bude pomáhať bezpodmienečne. Preto môžeme pre našich žiakov spraviť množstvo vecí. Ale pre bežného človeka, ktorý chce byť iba bežným človekom a vyliečiť si svoju chorobu, to nebude fungovať. Niektorí ľudia môžu uvažovať: „Keď bude moja choroba vyliečená, potom sa budem kultivovať.“ Pre kultivovanie sa nie je žiadna predbežná podmienka – keď sa človek chce kultivovať, mal by sa kultivovať. Telá niektorých ľudí však majú choroby a niektorí ľudia nesú vo svojich telách nesúrodé odkazy. Niektorí ľudia nikdy nepraktizovali čchi-kung. Sú aj ľudia, ktorí ho praktizovali niekoľko desaťročí a stále sa potulujú na úrovni čchi, ale bez uskutočňovania pokroku v kultivácii.

Čo by sa s tým malo urobiť? Očistíme ich telá a umožníme im kultivovať sa k vysokým úrovniam. Na najnižšej úrovni kultivácie existuje proces, v ktorom vaše telo úplne očistíme. Všetky nedobré veci vo vašej mysli, karmické pole okolo vášho tela a častice, ktoré robia vaše telo nezdravým, budú vyčistené. Ak nie sú vyčistené, ako sa môžete s takým znečisteným, tmavým telom a nečistou mysľou kultivovať k vyššej úrovni? My tu nepraktizujeme čchi. Nepotrebujete praktizovať veci takejto nízkej úrovne a my vás potlačíme za ňu, čím vaše telo dosiahne stav bez akejkoľvek choroby. Medzitým vložíme do vášho tela systém hotových mechanizmov, nutných pre položenie základne na nízkej úrovni. Týmto spôsobom sa budete kultivovať na veľmi vysokej úrovni.

Podľa konvencií kultivácie existujú tri úrovne, ak zahrnieme čchi. Avšak v opravdivej kultivácii existujú spolu dve hlavné úrovne (praktizovanie čchi sa nepočíta). Jednou je kultivácia vo Fa trojitého sveta (Shi-Jian-Fa), zatiaľ čo druhou je kultivácia nad Fa trojitého sveta (Chu-Shi-Jian-Fa). Kultivácia vo Fa trojitého sveta a nad Fa trojitého sveta je odlišná od toho, čo v kláštoroch nazývajú „mimo sveta“ a „vo svete“, čo sú iba teoretické pojmy. U nás sa ľudské telo skutočne premieňa kultiváciou na dvoch hlavných úrovniach. Pretože počas kultivácie vo Fa trojitého sveta bude telo neustále očisťované, keď človek dosiahne najvyššiu formu Fa trojitého sveta, bude úplne nahradené vysokoenergetickou látkou. Kultivácia nad Fa trojitého sveta je v podstate kultiváciou tela Budhu. To telo je vytvorené z vysokoenergetickej látky a všetky nadprirodzené sily budú opäť vyvinuté. Toto sú dve hlavné úrovne, o ktorých sa zmieňujeme.

My veríme na predurčené vzťahy. Môžem urobiť takúto vec pre každého, kto tu sedí. Práve teraz máme iba viac ako dvetisíc ľudí. Môžem to urobiť aj pre niekoľko tisíc alebo viac ľudí, dokonca pre viac ako desaťtisíc ľudí. To znamená, že už nemusíte praktizovať na nízkej úrovni. Po očistení vášho tela a pozdvihnutí vás vložím do vášho tela kompletný kultivačný systém. Okamžite sa budete kultivovať na vysokých úrovniach. Avšak spravíme to iba pre žiakov, ktorí sa prichádzajú opravdivo kultivovať; to, že tu sedíte, neznamená, že ste kultivujúci. Tieto veci vám poskytneme, pokiaľ od základu zmeníte svoje myslenie a nie je to obmedzené iba na ne. Neskôr pochopíte, čo som vám všetkým dal. Nehovoríme tu ani o liečení choroby – hovoríme o celkovom upravení tiel študentov, aby sme vám umožnili kultivovať sa. S chorým telom si kung nemôžete vyvinúť vôbec. Preto by ste nemali ku mne prichádzať kvôli vyliečeniu chorôb a ani takú vec nebudem robiť. Prvotným účelom môjho príchodu na verejnosť je viesť ľudí k vysokým úrovniam, opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam.

Odlišné úrovne majú odlišný Fa

V minulosti mnoho čchi-kungových majstrov povedalo, že čchi-kung má takzvanú začiatočnú úroveň, strednú úroveň a pokročilú úroveň. To bola všetko čchi a iba niečo na úrovni praktizovania čchi, ale aj tak to bolo rozdelené na čchi-kung začiatočnej úrovne, strednej úrovne a pokročilej úrovne. Pokiaľ ide o opravdivé veci vysokej úrovne, väčšina našich žiakov čchi-kungu nemá o nich ani poňatia, jednoducho o nich nevedia nič. Všetko, o čom budeme hovoriť od tejto chvíle, je Fa na vysokých úrovniach. Navyše, obnovím dobré meno kultivácie. V mojich prednáškach budem hovoriť o niektorých nezdravých javoch v spoločenstve kultivujúcich. Budem hovoriť aj o tom, ako by sme mali zaobchádzať s týmito javmi a ako by sme sa na ne mali pozerať. Okrem toho vyučovanie kultivačného systému a Fa na vysokých úrovniach zahŕňa množstvo oblastí a pomerne dôležitých otázok, z ktorých niektoré sú dokonca veľmi vážne; na tieto by som chcel takisto poukázať. Nejaké rušivé zasahovanie v našej spoločnosti bežných ľudí, najmä v spoločenstve kultivujúcich, pochádza z iných dimenzií. Toto by som chcel taktiež zverejniť. Zároveň pre žiakov tieto problémy vyriešim. Ak tieto problémy ostanú nevyriešené, nebudete sa schopní kultivovať. Aby sme od základu vyriešili tieto problémy, musíme každého brať ako opravdivého kultivujúceho. Samozrejme, nie je ľahké, aby sa vaše myslenie zmenilo okamžite; svoje myslenie budete meniť postupne počas nasledujúcich prednášok. Tiež dúfam, že každý bude počas počúvania dávať pozor. Spôsob, akým vyučujem kultiváciu, je inakší od toho, ako to robia iní. Niektorí ľudia ju vyučujú tak, že iba stručne porozprávajú o teóriách svojich metód praktizovania. Potom spoja svoje odkazy s vami, naučia vás súbor cvičení a to je všetko. Ľudia sú už navyknutí na tento spôsob vyučovania praxe.

Opravdivo vyučovať kultivačný systém vyžaduje vyučovať Fa alebo Tao. V desiatich prednáškach vysvetlím všetky princípy vysokej úrovne, aby ste sa mohli kultivovať. Inak sa nemôžete kultivovať vôbec. Všetko, čo vyučujú ostatní, sú veci na úrovni odstraňovania chorôb a udržovania kondície. Ak sa chcete kultivovať k vysokým úrovniam, neuspejete v kultivácii bez Fa vysokej úrovne, ktorý by vás viedol. Podobá sa to navštevovaniu školy: Ak pôjdete na vysokú školu s učebnicami pre základné školy, stále budete žiakom základnej školy. Niektorí ľudia si myslia, že sa naučili veľa praxí, ako napríklad túto prax alebo tamtú prax a vlastnia hŕbu potvrdení o ich absolvovaní, ale ich kung stále nespravil žiaden pokrok. Myslia si, že tie veci sú pravou podstatou čchi-kungu a tým, o čom je čchi-kung. Nie, tie sú iba povrchnou časťou čchi-kungu a niečím na najnižšej úrovni. Čchi-kung nie je obmedzený na tieto veci, keďže je to kultivácia, niečo veľmi široké a hlboké. Navyše, na odlišných úrovniach existuje odlišný Fa. Je to teda odlišné od tých cvičení čchi, ktoré poznáme zo súčasnosti – nech sa ich učíte o koľkokoľvek viac, je to rovnaké. Napríklad, hoci ste študovali učebnice pre anglické základné školy, učebnice pre americké základné školy, učebnice pre japonské základné školy a učebnice pre čínske základné školy, ostávate žiakom základnej školy. Čím viac lekciami čchi-kungu nízkej úrovne ste prešli a čím viac ste z nich absorbovali, tým viac škody ste si spôsobili – vo vašom tele je už zmätok.

Musím zdôrazniť ešte jednu otázku: Naša kultivačná prax vyžaduje vyučovať kultivačnú metódu a Fa. Niektorí mnísi v chrámoch, hlavne tí zo Zen budhizmu, môžu mať odlišné názory. Len čo sa dozvedia o vyučovaní Fa, nebudú to chcieť počúvať. Prečo je to tak? Zen budhizmus verí, že Fa by sa nemal vyučovať, že Fa nie je Fa, ak sa vyučuje a že neexistuje Fa, ktorý by sa dal vyučovať; človek môže niečomu porozumieť iba srdcom a dušou. Výsledkom je, že do dnešného dňa nebol Zen budhizmus schopný vyučovať žiaden Fa. Patriarcha Zen budhizmu Bódhidarma učil takéto veci na základe výroku Šákjamuniho, ktorý povedal: „Žiadna Dharma nie je definitívna.“ Založil Zen budhizmus na základe tohto Šákjamuniho výroku. Povedali by sme, že táto kultivačná cesta ide do slepej uličky. Prečo hovoríme, že ide do slepej uličky? Keď po nej na začiatku išiel Bódhidarma, myslel si, že je pomerne priestranná, ale pre druhého Patriarchu už nebola taká priestranná. Pre tretieho Patriarchu bola stále priechodná, ale pre štvrtého Patriarchu bola už dosť úzka. Pre piateho Patriarchu už nebol takmer žiaden priestor k ďalšiemu postupu. V čase Chuej-nenga, šiesteho Patriarchu, to dosiahlo jej koniec a nemohlo to nikam postúpiť. Ak dnes navštívite Zen budhistu, aby ste študovali Dharmu, nemali by ste klásť žiadne otázky. Ak položíte otázku, obráti sa a udrie vás paličkou po hlave, čo sa nazýva „výstraha paličkou“. Znamená to, že by ste sa nemali vypytovať a mali by ste sa stať osvietenými sami od seba. Povedali by ste: „Prišiel som študovať, pretože nič neviem. K čomu sa mám osvietiť? Prečo ma bijete paličkou?!“ Toto svedčí o tom, že Zen budhizmus dosiahol koniec slepej uličky a už nie je čo ďalej vyučovať. Dokonca aj Bódhidarma prehlásil, že jeho učenie sa môže odovzdávať iba po šesť generácií a potom už nebude slúžiť žiadnemu účelu. Prešlo niekoľko sto rokov. Avšak i dnes existujú ľudia, ktorí sa stále pevne držia náuk Zen budhizmu. Aký je skutočný zmysel Šákjamuniho vyhlásenia: „Žiadna Dharma nie je definitívna?“ Šákjamuniho úroveň bola Tathágata. Neskôr mnoho mníchov nebolo osvietených na Šákjamuniho úrovni, neosvietili sa k mysleniu v jeho sfére uvažovania, ku pravému zmyslu ním prednášanej Dharmy, alebo ku skutočnému zmyslu toho, čo povedal. Preto to ľudia neskôr interpretovali tak alebo onak, pričom tie interpretácie boli veľmi mätúce. Mysleli si, že „Žiadna Dharma nie je definitívna“ znamená, že ju človek nemá vyučovať a že by to nebola Dharma, keby bola vyučovaná. V skutočnosti toto nie je to, čo to znamená. Keď sa Šákjamuni stal osvieteným pod stromom Bódhi, nedosiahol hneď úroveň Tathágatu. Tiež sa neprestajne zlepšoval počas 49-ročného vyučovania svojej Dharmy. Kedykoľvek si zlepšil svoju úroveň, obzrel sa späť a uvedomil si, že Dharma, ktorú práve vyučoval, bola úplne chybná. Keď sa opäť zlepšil, objavil, že Dharma, ktorú práve učil, bola opäť chybná. Potom čo urobil ďalší pokrok, uvedomil si znova, že Dharma, ktorú práve učil, bola opäť chybná. Takto neustále stúpal počas celých 49 rokov. Kedykoľvek dosiahol vyššiu úroveň, objavil, že tá Dharma, ktorú učil v minulosti, bola vo svojom pochopení na veľmi nízkej úrovni. Objavil aj to, že Dharma na každej úrovni je vždy prejavom Dharmy na tej úrovni, že Dharma je na každej úrovni, a že žiadna z nich nie je absolútnou pravdou vesmíru. Dharma na vysokých úrovniach je však bližšie k vlastnostiam vesmíru ako Dharma na nižších úrovniach. Preto povedal: „Žiadna Dharma nie je definitívna.“

Na konci Šákjamuni takisto vyhlásil: „Vo svojom živote som nevyučoval žiadnu Dharmu.“ Zen budhizmus to opäť nesprávne pochopil v tom zmysle, že nie je žiadna Dharma, ktorá by sa dala vyučovať. Vo svojich neskorších rokoch už Šákjamuni dosiahol úroveň Tathágatu. Prečo povedal, že nevyučoval žiadnu Dharmu? Akú otázku v skutočnosti nastolil? Konštatoval: „Dokonca aj keď som dosiahol úroveň Tathágatu, nevidel som ani konečnú pravdu vesmíru, ani čo je konečná Dharma.“ Preto neskôr ľudí žiadal, aby jeho slová nebrali ako absolútnu alebo nemeniteľnú pravdu. Inak by to neskôr obmedzovalo ľudí na alebo pod úroveň Tathágatu a neboli by schopní spraviť prielomy k vysokým úrovniam. Neskôr ľudia nedokázali pochopiť skutočný zmysel tejto vety a mysleli si, že Dharma nie je Dharmou, ak sa vyučuje – pochopili to takto. V skutočnosti Šákjamuni hovoril, že na rôznych úrovniach sú rôzne Dharmy a že Dharma na žiadnej úrovni nie je absolútnou pravdou vesmíru. Avšak Dharma na danej úrovni preberá úlohu vedenia a riadenia na tejto úrovni. V skutočnosti hovoril o takomto princípe.

V minulosti sa mnoho ľudí, hlavne tých zo Zen budhizmu, držalo takéhoto predsudku a mimoriadne nesprávneho pohľadu. Ako môžete praktizovať a kultivovať sa bez vyučovania a vedenia? V budhizme je veľa budhistických príbehov. Niektorí ľudia mohli čítať o človeku, ktorý šiel do neba. Po príchode do neba objavil, že každé slovo v Diamantovej sútre tam hore je odlišné od toho tu dole a ich zmysel je úplne odlišný. Ako by sa táto Diamantová sútra mohla líšiť od tej vo svete bežných ľudí? Sú aj ľudia, ktorí tvrdia: „Sútry v Raji najvyššej blaženosti sú úplne odlišné od tých tu dole, vôbec nie sú také isté. Nielen slová sú odlišné, ale aj dôsledky a význam je úplne odlišný, keďže sa zmenili.“ V skutočnosti je to preto, že ten istý Fa má odlišné formy premeny a podoby prejavu na odlišných úrovniach a môže hrať rôzne úlohy vedenia a riadenia pre kultivujúcich na odlišných úrovniach.

Je známe, že v budhizme je knižka s názvom „Cesta do Raja najvyššej blaženosti“. Uvádza, že zatiaľ čo mních sedel v meditácii, jeho pôvodná duša (yuanshen) išla do Raja najvyššej blaženosti a videla jeho scenériu. Strávil tam jeden deň; keď sa vrátil do ľudského sveta, ubehlo už šesť rokov. Naozaj to všetko videl? Áno, ale to, čo videl, nebol jeho skutočný stav. Prečo? Je to preto, že jeho úroveň nebola dostatočne vysoká, a to, čo mu bolo ukázané, bol iba prejav Budhovho Fa na jeho úrovni. Keďže raj ako tento je prejavom Fa a jeho stelesnením, nemohol vidieť jeho skutočnú situáciu. Keď hovorím o tom, že „Žiadna Dharma nie je definitívna“, má to tento význam.

Zhen-Shan-Ren je jediné kritérium na rozlíšenie dobrých a zlých ľudí

V budhizme ľudia diskutujú o tom, čo je Budhov Fa. Niektorí ľudia si myslia, že Dharma prednášaná v budhizme je celý Budhov Fa. V skutočnosti nie je. Dharma, ktorú Šákjamuni hlásal pred 2500 rokmi, bola pre bežných ľudí na veľmi nízkej úrovni; bola vyučovaná pre tých, ktorí sa práve vyvinuli z primitívnej spoločnosti a stále mali veľmi jednoduché spôsoby myslenia. Dnes je obdobie konca Dharmy, o ktorom sa zmieňoval. Dnešní ľudia sa už pomocou tej Dharmy nemôžu kultivovať. V období konca Dharmy dokonca aj mnísi v kláštoroch budú mať problém spasiť seba samých, nieto ešte ponúknuť spásu druhým. Dharma, ktorú v tom čase vyučoval Šákjamuni, bola zameraná na okolnosti tej doby a on nevyslovil celý Budhov Fa, ktorému rozumel na svojej vlastnej úrovni. Je takisto nemožné ho navždy udržať nezmenený.

Ako sa spoločnosť rozvíja, ľudská myseľ sa stáva zložitejšou, čím už nie je pre ľudí ľahké kultivovať sa týmto spôsobom. Dharma v budhizme nemôže zhrnúť celý Budhov Fa a je iba nepatrnou časťou Budhovho Fa. Stále je ešte mnoho iných veľkých kultivačných ciest v budhovskej škole, ktoré sa odovzdávajú medzi ľuďmi. Počas histórie boli odovzdávané jedinému učeníkovi. Rôzne úrovne majú rôzny Fa a rôzne dimenzie majú rôzny Fa, z ktorých všetky sú rôznymi prejavmi Budhovho Fa v rôznych dimenziách a na rôznych úrovniach. Šákjamuni sa zmienil aj o tom, že existuje 84 000 kultivačných ciest na kultivovanie Budhovstva. Avšak budhizmus zahŕňa iba o niečo viac ako desať kultivačných ciest, ako Zen budhizmus, Čistú zem, Tiantai, Chua-jen a tantrizmus; tieto nemôžu reprezentovať celý Budhov Fa. Sám Šákjamuni nevyslovil celú svoju Dharmu; vyučoval iba jej časť zodpovedajúcu schopnosti porozumenia ľudí v tej dobe.

Čo je teda Budhov Fa? Najzákladnejšie vlastnosti tohto vesmíru, Zhen-Shan-Ren, sú najvyšším prejavom Budhovho Fa. Toto je najzákladnejší Budhov Fa. Budhov Fa má na rôznych úrovniach rôzne podoby prejavu a na rôznych úrovniach preberá rôzne úlohy vedenia a riadenia. Čím nižšia úroveň, tým je jeho prejav komplikovanejší. Tieto vlastnosti, Zhen-Shan-Ren, sú v mikroskopických časticiach vzduchu, kameňa, dreva, zeme, železa a ocele, ľudského tela, ako aj vo všetkej hmote. V dávnych časoch sa hovorilo, že všetky veci a hmota vo vesmíre sú zložené z Piatich prvkov; tie takisto nesú tieto vlastnosti, Zhen-Shan-Ren. Kultivujúci môže porozumieť iba špecifickému prejavu Budhovho Fa na úrovni, ktorú dosiahla jeho kultivácia, čo je jeho kultivačný Stav ovocia, jeho úroveň. Zoširoka povedané, Fa je veľmi obrovský. Z pohľadu najvyššej úrovne je veľmi jednoduchý, pretože Fa svojou formou pripomína pyramídu. V najvyššom bode ho možno zhrnúť do troch slov: Zhen, Shan, Ren. Je nesmierne zložitý, keď sa prejavuje na rôznych úrovniach. Vezmite si ako príklad ľudskú bytosť. Škola Tao považuje ľudské telo za malý vesmír. Človek má fyzické telo, no človek nie je úplný iba s fyzickým telom. Musí mať aj ľudskú povahu, osobnosť, charakter a pôvodnú dušu, aby vytvoril úplnú a nezávislú osobu s individualitou. Rovnako to platí aj o našom vesmíre, ktorý má Mliečnu cestu, iné galaxie, ako aj život a vodu. Všetky veci a hmota v tomto vesmíre sú stránkami materiálnej existencie. Zároveň však majú aj vlastnosti Zhen-Shan-Ren. Všetky mikroskopické častice hmoty stelesňujú tieto vlastnosti – dokonca aj veľmi mikroskopické častice majú tieto vlastnosti.

Tieto vlastnosti, Zhen-Shan-Ren, sú kritériom na hodnotenie dobrého a zlého vo vesmíre. Čo je dobré a čo je zlé? Posudzuje sa to podľa nich. De, ktorú sme spomínali v minulosti, je tiež taká istá. Nepochybne, morálny štandard dnešnej spoločnosti sa už zmenil a pokrivil. Ak sa teraz niekto učí od Lej Fenga, mohol by byť označený za duševne chorého. Ale kto by v päťdesiatych alebo šesťdesiatych rokoch povedal, že tento človek je duševne chorý? Ľudský morálny štandard nesmierne upadá a ľudské morálne hodnoty sa zhoršujú každým dňom. Ľudia sa usilujú iba o svoje osobné záujmy a budú ubližovať druhým kvôli maličkému kúsku osobného zisku. Súperia a bojujú proti sebe použitím akýchkoľvek prostriedkov. Premýšľajte o tom, všetci: Bude v tomto dovolené pokračovať? Keď niekto robí zlý skutok, nebude vám veriť, keď ho upozorníte, že robí zlý skutok. Tento človek skutočne nebude veriť tomu, že robí niečo zlé. Niektorí ľudia sa hodnotia podľa zníženého morálneho štandardu. Pretože štandard pre hodnotenie sa zmenil, považujú sa za lepších ako ostatní. Nech sa ľudský morálny štandard akokoľvek mení, vlastnosti vesmíru zostávajú nezmenené a sú jediným kritériom na rozoznanie dobrých a zlých ľudí. Ako kultivujúci sa človek musí správať tak, že nasleduje tieto vlastnosti vesmíru a nie štandardy bežných ľudí. Ak sa chcete vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja a postúpiť v kultivácii nahor, musíte sa správať podľa tohto kritéria. Ako ľudská bytosť ste dobrým človekom, iba ak dokážete nasledovať vlastnosti tohto vesmíru, Zhen-Shan-Ren. Človek, ktorý sa odchýli od týchto vlastností, je skutočne zlý človek. Na pracovisku alebo v spoločnosti môžu niektorí ľudia povedať, že ste zlý, ale vy nemusíte byť naozaj zlý. Niektorí ľudia môžu povedať, že ste dobrý, ale vy nemusíte byť naozaj dobrý. Ak sa ako kultivujúci prispôsobíte týmto vlastnostiam, ste ten, kto dosiahol Tao – je to takýto jednoduchý princíp.

Pri kultivácii Zhen-Shan-Ren škola Tao kladie dôraz na kultiváciu Zhen. Škola Tao preto verí na kultiváciu Zhen, ktorou vychováva povahu; človek by mal hovoriť pravdu, robiť veci pravdivo, stať sa pravdivým človekom, vrátiť sa k svojmu pôvodnému, pravému ja a napokon sa pomocou kultivácie stať opravdivým človekom. Zahŕňa však aj Ren a Shan, ale s dôrazom na kultiváciu Zhen. Budhovská škola zdôrazňuje kultivovanie Shan zo Zhen-Shan-Ren. Pretože kultivácia Shan môže vypestovať veľké milosrdenstvo, len čo toto milosrdenstvo vystúpi, uvidíte, že všetky bytosti trpia, a tak si vyviniete želanie ponúknuť spásu všetkým bytostiam. Má však aj Zhen a Ren, ibaže dôraz je na kultivácii Shan. Náš Falun Dafa je založený na najvyššom štandarde vesmíru, Zhen, Shan a Ren, ktoré kultivujeme súčasne. Systém, ktorý kultivujeme, je nesmierny.

Čchi-kung je prehistorická kultúra

Čo je čchi-kung? Mnoho čchi-kungových majstrov o tom hovorí. Čo hovorím ja, je odlišné od toho, čo hovoria oni. Mnoho čchi-kungových majstrov o ňom hovorí na svojich úrovniach, zatiaľ čo ja hovorím o chápaní čchi-kungu z vyššej úrovne. Je to úplne odlišné od ich chápania. Niektorí čchi-kungoví majstri tvrdia, že čchi-kung má v našej krajine dvetisícročnú históriu. Sú aj ľudia, ktorí hovoria, že čchi-kung má tritisícročnú históriu. Niektorí ľudia uvádzajú, že čchi-kung má históriu päťtisíc rokov, čo sa približuje histórii našej čínskej civilizácie. Sú aj ľudia, ktorí hovoria, že na základe archeologických vykopávok má históriu sedemtisíc rokov a tým ďaleko presahuje históriu našej čínskej civilizácie. Nech tomu však rozumejú akokoľvek, čchi-kung by neexistoval oveľa dlhšie ako história ľudskej civilizácie. Podľa Darwinovej evolučnej teórie sa ľudstvo vyvinulo z vodných rastlín do vodných živočíchov; tie potom začali žiť na zemi a neskôr na stromoch. Keď boli opäť na zemi, stali sa opicami, a napokon sa vyvinuli na moderných ľudí s kultúrou a myslením. Na základe tohto výpočtu od skutočného objavenia sa ľudskej civilizácie neprešlo viac ako desaťtisíc rokov. Keď sa pozrieme ďalej dozadu, nebolo ani záznamov v podobe viazania uzlíkov. Títo ľudia mali oblečené listy stromov a jedli surové mäso. Keď sa pozrieme ešte ďalej dozadu, boli to úplne diví alebo primitívni ľudia. Možno ani nevedeli, ako používať oheň.

Objavili sme však problém. Množstvo kultúrnych pamiatok na mnohých miestach sveta ďaleko prekračuje históriu našej ľudskej civilizácie. Tieto starodávne pozostatky majú pomerne pokročilú úroveň technického spracovania. Z hľadiska umeleckej hodnoty sú na dosť pokročilej úrovni. Moderné ľudstvo jednoducho napodobňuje umenie dávnych ľudí, ktoré má obrovskú umeleckú hodnotu. Sú to však pozostatky spred 100 tisíc rokov, niekoľko 100 tisíc rokov, niekoľko miliónov rokov, alebo dokonca spred viac než 100 miliónov rokov. Premýšľajte o tom, všetci: Nerobia si posmech z dnešnej histórie? V skutočnosti to nie je vtip, pretože ľudstvo vždy zdokonaľovalo a znovuobjavovalo samé seba. Takto sa spoločnosť vyvíja. Počiatočné chápanie nemusí byť absolútne správne.

Mnoho ľudí mohlo počuť o „prehistorickej kultúre“, známej aj ako „prehistorická civilizácia“. Budeme hovoriť o prehistorickej civilizácii. Na tejto zemi sú kontinenty Ázia, Európa, Južná Amerika, Severná Amerika, Oceánia, Afrika a Antarktída. Geológovia ich nazývajú kontinentálne platne. Od vytvarovania kontinentálnych platní do dnešného dňa prešlo niekoľko desiatok miliónov rokov. Znamená to, že mnoho kontinentov sa vynorilo z dna oceánu a mnoho kontinentov sa zase ponorilo k morskému dnu. Prešli už desiatky miliónov rokov, odkedy sa ustálili do súčasnej podoby. Pod vodou mnohých oceánov však bola objavená vysoká a rozsiahla starodávna architektúra. Tieto budovy sú zdobené nádhernými reliéfmi a nie sú kultúrnym dedičstvom nášho súčasného ľudstva. Museli byť teda postavené pred ponorením sa na dno oceánu. Kto vytvoril tieto civilizácie pred desiatkami miliónov rokov? V tom čase naša ľudská rasa nebola ešte ani opicami. Ako by sme mohli vytvoriť niečo, čo si vyžaduje takú veľkú múdrosť? Archeológovia v rôznych častiach sveta objavili organizmus zvaný trilobit, ktorý existoval pred 600 až 260 miliónmi rokov. Tento druh organizmov zmizol pred 260 miliónmi rokov. Jeden americký vedec objavil skamenelinu trilobita, na ktorej bola ľudská stopa; stopa bola na skameneline jasne vytlačená človekom v topánkach. Neposmieva sa to historikom? Ako by podľa Darwinovej evolučnej teórie mohli existovať ľudské bytosti pred 260 miliónmi rokov?

V múzeu Národnej univerzity v Peru je skala s vyrytou ľudskou postavou. Po preskúmaní bolo stanovené, že táto ľudská postava bola vyrytá pred tridsaťtisíc rokmi. Táto ľudská postava je však oblečená v šatách, má klobúk a topánky, v ruke drží ďalekohľad a pozoruje nebeské telesá. Ako mohli ľudia tkať látku a nosiť šaty pred tridsaťtisíc rokmi? Ešte neuveriteľnejšie je, že pozoroval ďalekohľadom nebeské telesá a mal určité astronomické znalosti. Stále si myslíme, že to bol Európan Galileo, kto vynašiel ďalekohľad a že to bolo iba o niečo viac ako pred tristo rokmi. Kto však vynašiel ďalekohľad pred tridsaťtisíc rokmi? Stále je veľa nevyriešených hádaniek. Napríklad, existujú fresky vyryté v mnohých jaskyniach vo Francúzsku, Južnej Afrike a v Alpách, ktoré sa javia realisticky a ako živé. Postavy, ktoré sú tam vyryté, sú pozoruhodne krásne a sú namaľované minerálnou farbou. Avšak všetci títo ľudia majú na sebe novodobé oblečenie, ktoré vyzerá podobne ako západné obleky a nosia tesné nohavice. Niektorí ľudia držia niečo ako fajky, iní držia chodeckú paličku a majú klobúk. Ako by mohli opice pred niekoľko stotisíc rokmi dosiahnuť takú pokročilú umeleckú úroveň?

Aby som uviedol ďalší príklad zo vzdialenejšej doby, Gabonská republika v Afrike má uránovú rudu. Táto krajina je pomerne málo rozvinutá. Nedokáže sama vyrábať urán a rudu vyváža do rozvinutých krajín. V roku 1972 doviezol francúzsky výrobca ich uránovú rudu. Po laboratórnych skúškach sa zistilo, že uránová ruda už bola spracovaná a použitá. Považovali to za dosť nezvyklé a vyslali vedcov, aby to preskúmali. Vedci z mnohých krajín to tam išli skúmať. Napokon sa preukázalo, že táto uránová baňa bola rozsiahlym jadrovým reaktorom s veľmi racionálnou štruktúrou. Ani naši súčasní ľudia by nedokázali taký vytvoriť, takže kedy bol postavený? Bol zostrojený pred dvoma miliardami rokov a bol v prevádzke 500 tisíc rokov. Sú to jednoducho astronomické čísla a vôbec sa nedajú vysvetliť Darwinovou evolučnou teóriou. Je množstvo takýchto príkladov. Čo objavila dnešná vedecká a technologická komunita, stačí na zmenu našich súčasných učebníc. Keď ľudské konvenčné zmýšľanie vytvorí systematický spôsob práce a myslenia, je veľmi ťažké akceptovať nové myšlienky. Keď sa objaví pravda, ľudia sa ju neodvážia prijať a inštinktívne ju odmietajú. Kvôli vplyvu tradičných konvencií dnes nikto systematicky nespracoval tieto poznatky. Preto ľudské názory vždy zaostávajú za vývojom. Hoci tieto veci ešte nie sú široko publikované, boli už objavené. Avšak keď o nich hovoríte, stále budú ľudia, ktorí ich nazvú poverami a nebudú schopní ich prijať.

Mnoho odvážnych vedcov v zahraničí to už verejne uznalo za prehistorickú kultúru a civilizáciu pred touto civilizáciou nášho ľudstva. Inými slovami, pred našou civilizáciou existovala iná etapa civilizácie, a nielen jedna. Vďaka archeologickým vykopávkam sme našli výrobky, ktoré nie sú len z jednej etapy civilizácie. Preto sa verí tomu, že po každom z mnohých období, keď boli ľudské civilizácie zničené, prežil iba malý počet ľudí, ktorí žili primitívnym životom. Potom sa postupne množili a stali sa novou ľudskou rasou, začínajúc novú civilizáciu. Neskôr boli opäť vyhubení a potom opäť vytvorili novú ľudskú rasu. Prechádza to takýmito odlišnými pravidelnými zmenami. Fyzici tvrdia, že pohyb hmoty sa riadi určitými zákonmi. Zmeny nášho celého vesmíru sa takisto riadia zákonmi.

Je nemožné, aby v tomto obrovskom vesmíre a v Mliečnej ceste naša planéta Zem krúžila stále veľmi plynulo. Mohla naraziť do nejakej planéty alebo sa stretnúť s inými problémami, čo viedlo k veľkým katastrofám. Z hľadiska našich nadprirodzených schopností to bolo jednoducho usporiadané týmto spôsobom. Raz som robil starostlivý prieskum a zistil som, že ľudstvo prešlo úplným zničením 81-krát. Prežil iba neveľký počet ľudí s malým pozostatkom z predchádzajúcej civilizácie a vstúpil do nasledujúceho obdobia, opäť žijúc primitívnym životom. Ako sa ľudská populácia zvyšovala, napokon sa opäť objavila civilizácia. Ľudstvo zažilo takéto cyklické zmeny 81-krát, a to som ich ešte nevystopoval do konca. Čínski ľudia hovoria o kozmických obdobiach, priaznivých pozemských podmienkach a ľudskej harmónii. Rôzne kozmické zmeny a rôzne kozmické obdobia môžu vyvolať rôzne podmienky v spoločnosti bežných ľudí. Podľa fyziky sa pohyb hmoty riadi určitými zákonmi – rovnako to platí pre pohyb vesmíru.

Predchádzajúcimi zmienkami o prehistorickej kultúre vám chcem v prvom rade povedať, že ani čchi-kung nebol vynájdený naším dnešným ľudstvom. Bol zdedený z pomerne dávnej doby a bol tiež druhom prehistorickej kultúry. Aj v budhistických sútrach môžeme nájsť niektoré súvisiace tvrdenia. Šákjamuni raz povedal, že uspel v kultivácii pred mnoho sto miliónmi kálp. Koľko rokov je v jednej kalpe? Jedna kalpa je číslo pre stovky miliónov rokov. Také obrovské číslo je jednoducho nepredstaviteľné. Ak je to pravda, nesúhlasí to s ľudskou históriou a so zmenami celej zeme? Navyše, Šákjamuni tiež spomínal, že pred ním bolo šesť prapôvodných Budhov, že mal majstrov a tak ďalej, z ktorých všetci uspeli v kultivácii pred mnoho sto miliónmi kálp. Ak je toto všetko pravda, sú takéto kultivačné cesty medzi tými pravými, tradičnými metódami a opravdivými učeniami, ktoré sa dnes vyučujú v našej spoločnosti? Ak sa spýtate mňa, je to určite tak, ale sú zriedkakedy videné. V súčasnosti falošný čchi-kung, nepravý čchi-kung a tí ľudia posadnutí duchmi si všetci vymysleli niečo podľa svojvôle na podvádzanie ľudí a ich počet mnohonásobne prevyšuje počet opravdivých čchi-kungových metód. Rozpoznať pravé a falošné je ťažké. Pravý čchi-kung nie je ľahké rozlíšiť, ani ho nie je ľahké nájsť.

V skutočnosti je nielen čchi-kung odovzdávaný z dávneho veku, Tchaj-ťi, Che-tchu a Luo-šu diagramy, Kniha premien, Osem trigramov a tak ďalej, sú všetky zdedené z prehistórie. Takže dnes, keď ich skúmame a chápeme z perspektívy bežného človeka, nie je spôsob, ako by sme ich mohli pochopiť. Z úrovne bežného človeka, z tejto perspektívy a z tejto ríše myslenia nemožno pochopiť opravdivé veci.

Čchi-kung je kultivačná prax

Keďže čchi-kung má takú dlhú históriu, na čo slúži? Dovoľte mi povedať vám všetkým, že keďže sme z veľkej kultivačnej cesty v budhovskej škole, samozrejme kultivujeme Budhovstvo. V škole Tao človek samozrejme kultivuje Tao, aby dosiahol Tao. Dovoľte mi povedať vám všetkým, že „Budha“ nie je povera. Je to slovo zo sanskritu, dávneho indického jazyka. Keď sa dostalo do Číny, bolo prepísané pomocou dvoch znakov a nazývalo sa „Fo Tuo“. Boli aj ľudia, ktorí ho prekladali ako „Fu Tu“. Ako slovo kolovalo, naši čínski ľudia vynechali jeden znak a nazývali ho „Fo“. Čo to znamená v čínštine? Znamená to „osvietený človek“, ten, kto sa stal osvieteným kultiváciou. Čo je na tom poverčivého?

Premýšľajte o tom, všetci: Človek si môže kultiváciou vyvinúť nadprirodzené schopnosti. Vo svete je dnes uznaných šesť nadprirodzených schopností, ale je ich viac ako len tieto. Povedal by som, že existuje viac ako desaťtisíc opravdivých nadprirodzených schopností. Ako tu človek sedí, bez pohnutia svojich rúk alebo nôh je schopný spraviť to, čo iní nemôžu spraviť ani so svojimi rukami a nohami; môže vidieť skutočnú pravdu každej dimenzie vo vesmíre. Tento človek môže vidieť pravdu vesmíru a veci, ktoré bežný človek vidieť nemôže. Nie je to človek, ktorý dosiahol Tao pomocou kultivácie? Nie je veľkým osvieteným človekom? Ako môže byť považovaný za rovnakého ako bežný človek? Nie je to človek, ktorý sa stal osvieteným pomocou kultivácie? Nie je správne nazývať ho osvietenou bytosťou? V dávnom indickom jazyku sa nazýva Budha. V skutočnosti je to tak. Na toto slúži čchi-kung.

Keď hovoríme o čchi-kungu, niektorí ľudia môžu povedať: „Kto by praktizoval čchi-kung, keď nemá chorobu?“ Toto naznačuje, že čchi-kung je určený na odstraňovanie chorôb. To je veľmi, veľmi povrchné chápanie. Nie je to vaša chyba, pretože mnoho čchi-kungových majstrov skutočne robí veci ako odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície. Všetci hovoria o odstraňovaní chorôb a udržovaní kondície. Nikto nevyučuje nič k vysokým úrovniam. To neznamená, že ich praxe nie sú dobré. Ich poslaním je vyučovať veci na úrovni odstraňovania chorôb a udržovania kondície a propagovať čchi-kung. Je mnoho ľudí, ktorí by sa chceli kultivovať k vysokým úrovniam. Majú takéto myšlienky a želania, nezískali však opravdivé kultivačné metódy, čo spôsobilo veľké ťažkosti a mnohé problémy. Samozrejme, skutočne vyučovať metódu vysokej úrovne zahŕňa veľmi hlboké otázky. Preto sme zodpovední voči ľuďom a spoločnosti, a celkový výsledok vyučovania praxe je dobrý. Niektoré z vecí sú skutočne dosť hlboké a keď o nich hovoríme, môžu znieť ako povera. Budeme sa však čo najviac snažiť vysvetliť ich pomocou súčasnej vedy.

Len čo hovoríme o určitých veciach, niektorí ľudia ich budú nazývať poverami. Prečo je to tak? Kritériom takejto osoby je, že bude považovať všetko, čo veda ešte neuznala, čo ešte nezažil, alebo čo si myslí, že nemôže ani existovať, za poverčivé a „idealistické“ – toto je jeho zmýšľanie. Je toto zmýšľanie správne? Malo by byť to, čo veda neuznala, alebo čo je nad jej vývojom, označované za poverčivé a idealistické? Nie je potom sám tento človek poverčivý a idealistický? S týmto zmýšľaním, ako sa môže veda rozvíjať a robiť pokrok? Ani ľudská spoločnosť sa nebude schopná pohnúť dopredu. Všetko, čo naša vedecká a technologická obec vynašla, nebolo známe ľuďom v minulosti. Ak by sa všetky takéto veci považovali za poveru, nebola by samozrejme žiadna potreba vývoja. Čchi-kung nie je niečo idealistické. Je mnoho ľudí, ktorí nerozumejú čchi-kungu, a preto ho vždy považujú za idealistický. V súčasnosti sme s vedeckými prístrojmi objavili v tele čchi-kungového majstra podzvukové vlny, ultrazvukové vlny, elektromagnetické vlny, infračervené, ultrafialové, gama žiarenie, neutróny, atómy, stopové častice kovov a tak ďalej. Nie sú to materiálne existujúce veci? Sú tiež hmotou. Nie je všetko zložené z hmoty? Nie sú iné časopriestory tiež zložené z hmoty? Ako možno čchi-kung označiť za „poverčivý“? Keďže slúži na kultiváciu Budhovstva, určite bude zahŕňať množstvo hlbokých otázok a my o nich všetkých budeme hovoriť.

Keďže čchi-kung slúži na takýto účel, prečo ho nazývame čchi-kung? V skutočnosti sa nenazýva „čchi-kung“. Ako sa nazýva? Nazýva sa „kultivačná prax“ a je to jednoducho kultivačná prax. Samozrejme, mal aj iné špecifické názvy, ale všeobecne povedané sa nazýva kultivácia. Prečo ho teda ľudia volajú čchi-kung? Je známe, že čchi-kung sa šíri v spoločnosti viac ako dvadsať rokov. Prvýkrát sa objavil uprostred kultúrnej revolúcie a na jej konci dosiahol vrchol svojej popularity. Premýšľajte o tom, všetci: V tom čase úplne prevládala ľavicová ideológia. Nebudeme uvádzať, aké mená mal čchi-kung v prehistorických civilizáciách. Počas svojho vývoja táto ľudská civilizácia prešla obdobím feudalizmu. Preto mal zvyčajne mená s feudálnym podtónom. Tieto praxe späté s náboženstvami mali zvyčajne mená so silnými náboženskými podtónmi. Napríklad, takzvaná „Veľká kultivačná cesta Tao“, „Vadžra meditácia“, „Cesta Arhata“, „Veľká kultivačná cesta Budhovej Dharmy“, „Deväťstupňová vnútorná alchýmia“ a tak ďalej. Boli to takéto mená. Ak by ste použili takéto mená počas kultúrnej revolúcie, neboli by ste odsudzovaní? Hoci želanie týchto čchi-kungových majstrov propagovať čchi-kung bolo dobré a mali v úmysle pomáhať širokej verejnosti odstraňovať choroby a udržovať kondíciu, ako aj zlepšovať si fyzický stav – aké výborné by to bolo – nebolo by to dovolené. Ľudia sa jednoducho neodvážili nazývať ich týmito menami. Preto, kvôli propagovaniu čchi-kungu, mnoho čchi-kungových majstrov vybralo dve slová z Knihy o elixíre a z Taoistického kánonu a nazvali to „čchi-kung“. Niektorí ľudia dokonca sústreďujú svoj výskum na čchi-kungovú terminológiu. Nie je tam čo študovať. V minulosti sa jednoducho nazýval kultivácia. „Čchi-kung“ je iba novovytvorený pojem, ktorý vyhovuje zmýšľaniu súčasných ľudí.

Prečo sa váš kung napriek praktizovaniu nezvyšuje?

Prečo sa váš kung napriek praktizovaniu nezvyšuje? Mnoho ľudí uvažuje týmto spôsobom: „Nezískal som opravdivé učenie. Ak ma majster naučí nejaké špeciálne zručnosti a niekoľko pokročilých techník, môj kung sa zvýši.“ V súčasnosti deväťdesiatpäť percent ľudí uvažuje takto a ja to považujem za dosť smiešne. Prečo je to smiešne? Je to preto, že čchi-kung nie je technika bežných ľudí. Je to niečo úplne nadprirodzené. Z toho vyplýva, že na jeho skúmanie by sa mali použiť princípy vysokých úrovní. Dovoľte mi povedať vám všetkým, že základnou príčinou, prečo si človek nezvyšuje kung, je to, že z dvoch slov „kultivácia“ a „praktizovanie“ ľudia venujú pozornosť iba praktizovaniu a ignorujú kultiváciu. Ak je vaše úsilie zamerané na niečo vonku, nezískate to žiadnymi prostriedkami. Myslíte si, že s telom bežného človeka, s rukami bežného človeka a s mysľou bežného človeka môžete premeniť vysokoenergetickú látku na kung alebo si zvýšiť kung? Ako by to mohlo byť také jednoduché! Z môjho pohľadu je to vtip. Je to rovnaké, ako zamerať úsilie na niečo vonku a hľadať niečo vonku. Nikdy to nenájdete.

Nie je to ako zručnosť bežných ľudí, ktorú môžete získať zaplatením nejakých peňazí alebo naučením sa nejakých techník. Nie je to niečo podobné, keďže je to niečo nad úrovňou bežných ľudí. Preto sa bude od vás očakávať, že budete nasledovať nadprirodzené princípy. Čo sa teda od vás vyžaduje? Musíte kultivovať svoje vnútro a nezameriavať úsilie na veci vonku. Tak veľa ľudí zameriava svoje snahy na veci vonku. Usilujú sa o jednu vec dnes a o inú zajtra. Navyše, sú posadnuto pripútaní k usilovaniu sa o nadprirodzené schopnosti a prechovávajú všetky druhy zámerov. Sú ľudia, ktorí sa chcú dokonca stať čchi-kungovými majstrami a zbohatnúť liečením chorôb! Aby ste sa opravdivo kultivovali, musíte kultivovať svoju myseľ. Toto sa nazýva kultivácia xinxingu. Napríklad, vo vzájomnom konflikte by ste sa mali menej starať o rôzne osobné pocity a túžby. Zatiaľ čo súperíte o osobný zisk, chcete si zlepšiť svoj kung – ako to môže byť dosiahnuteľné? Nie ste rovnaký ako bežný človek? Ako sa môže váš kung zvýšiť? Preto iba zdôrazňovaním kultivácie xinxingu sa môže váš kung zvýšiť a vaša úroveň zlepšiť.

Čo je xinxing? Zahŕňa de (čo je druh látky), znášanlivosť, kvalitu osvietenia, obetovanie sa, vzdanie sa rôznych túžob a pripútaností bežných ľudí, schopnosť znášať ťažkosti a tak ďalej. Zahŕňa veci z mnohých aspektov. Každá stránka xinxingu musí byť zlepšená, aby ste spravili skutočný pokrok. Toto je rozhodujúci činiteľ pri zväčšovaní sily kungu (gongli).

Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Otázka xinxingu, ktorú ste spomínali, je vecou ideológie a je to záležitosť ríše myšlienok. Nie je to to isté ako kung, ktorý kultivujeme.“ Prečo to nie je tá istá vec? Vo svete filozofov vždy existovala otázka, či je hmota nad mysľou alebo opačne, a počas histórie sa o nej neustále diskutovalo a debatovalo. V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám všetkým, že hmota a myseľ sú jedno a to isté. Vo vedeckom výskume ľudského tela dnešní vedci tvrdia, že myšlienka vytvorená ľudským mozgom je látkou. Má teda materiálnu existenciu, nie je však tiež niečím z ľudskej mysle? Nie je to rovnaká vec? Rovnako tak vesmír, ktorý som opísal, nemá iba svoju hmotnú existenciu, ale má súčasne aj svoje vlastnosti. Bežný človek nemôže pocítiť existenciu týchto vesmírnych vlastností, Zhen-Shan-Ren, pretože všetci bežní ľudia sú na rovnakej úrovni. Keď vystúpite nad úroveň bežných ľudí, budete ich schopní pocítiť. Ako ich pocítite? Všetka hmota vo vesmíre, vrátane všetkých látok, ktoré prenikajú vesmírom, sú živé bytosti s uvažovaním a všetky z nich sú formami existencie vesmírneho Fa na rôznych úrovniach. Tie vás nenechajú vystúpiť. Hoci chcete vystúpiť, nemôžete. Jednoducho vám nedovolia ísť nahor. Prečo vám nedovolia ísť nahor? Je to preto, že váš xinxing sa nezlepšil. Pre každú úroveň sú rôzne štandardy. Ak chcete dosiahnuť vyššiu úroveň, musíte opustiť vaše zlé myšlienky a očistiť vaše špinavé veci, aby ste sa prispôsobili požiadavkám štandardu na tej úrovni. Iba keď to uskutočníte, môžete vystúpiť.

Keď si zlepšíte svoj xinxing, vaše telo prejde veľkou zmenou. Po zlepšení xinxingu sa hmota vo vašom tele zaručene premení. Aké druhy zmien sa uskutočnia? Vzdáte sa tých nedobrých vecí, ku ktorým ste pripútaný. Napríklad, ak je fľaša plná špinavých vecí pevne zatvorená a hodená do vody, ponorí sa až úplne na dno. Vylejete časť z jej špinavého obsahu. Čím viac fľašu vyprázdnite, tým vyššie vypláva. Ak ju vyprázdnite celú, vypláva úplne nahor. Počas kultivácie musia byť odstránené rôzne zlé veci existujúce na ľudskom tele, aby ste sa mohli pohnúť hore. Tieto vlastnosti vesmíru hrajú presne túto úlohu. Ak nekultivujete svoj xinxing a nezvyšujete si svoj morálny štandard, alebo ak vaše zlé myšlienky a zlé látky neboli odstránené, nedovolia vám pozdvihnúť sa. Ako môžete povedať, že to nie je rovnaká vec? Dovoľte mi povedať vtip. Ak je niekomu, kto je medzi bežnými ľuďmi a má všetky ľudské emócie a túžby, dovolené vystúpiť nahor a stať sa Budhom, premýšľajte o tom, bolo by to možné? Keď uvidí, že Bódhisattva je taká nádherná, môže mať nemravné myšlienky. Tento človek sa môže dostať do konfliktu s Budhom, pretože neodstránil svoju závisť. Ako môže byť týmto veciam dovolené, aby nastali? Čo by sa s tým teda malo robiť? Musíte uprostred bežných ľudí odstrániť všetky zlé myšlienky – iba potom môžete ísť nahor.

Inými slovami, mali by ste venovať pozornosť kultivácii xinxingu a kultivovať sa podľa vlastností vesmíru, Zhen-Shan-Ren. Musíte sa úplne zbaviť túžob bežných ľudí, nemorálnych myšlienok a úmyslu robiť zlé skutky. S každým kúskom zlepšenia v stave vašej mysle budú nejaké zlé veci odstránené z vášho tela. Medzitým by ste mali aj trošku trpieť a vydržať nejaké ťažkosti, aby sa zmenšila vaša karma. Potom môžete ísť kúsok hore; to jest, vlastnosti vesmíru vás nebudú až toľko obmedzovať. Kultivácia závisí od človeka samého, zatiaľ čo premenu kungu vykonáva majster. Majster vám dá mechanizmus kungu, ktorý vyvinie váš kung a tento mechanizmus kungu bude účinkovať. Môže premieňať látku de z vonkajšku vášho tela na kung. Ako sa neustále zlepšujete a idete v kultivácii nahor, váš stĺp kungu (gongzhu) bude tiež postupne robiť prielomy k vysokým úrovniam. Ako kultivujúci sa musíte kultivovať a zoceľovať v prostredí bežných ľudí a postupne odstrániť pripútanosti a rôzne túžby. Veci, ktoré naše ľudstvo považuje za dobré, sú často z perspektívy vysokých úrovní nedobré. Čo ľudia považujú pre človeka za dobré, je naplniť viac osobných záujmov medzi bežnými ľuďmi a tak žiť lepší život. Pre veľké osvietené bytosti je tento človek na tom horšie. Čo je na tom také zlé? Čím viac človek získa, tým viac ublíži druhým. Človek dostane veci, ktoré si nezaslúži. Táto osoba bude pripútaná k sláve a zisku, a tým stratí de. Ak si chcete zvýšiť kung bez zdôrazňovania kultivácie xinxingu, váš kung sa nezvýši vôbec.

Spoločenstvo kultivujúcich tvrdí, že pôvodná duša človeka nezanikne. V minulosti ľudia mohli nazvať poverčivým diskutovanie o ľudskej pôvodnej duši. Je známe, že výskum ľudského tela vo fyzike objavil molekuly, protóny, elektróny a keď ideme ďalej nadol, sú tam kvarky, neutrína a tak ďalej. V tom bode ich už mikroskop nedokáže odhaliť. Sú však ďaleko od pôvodu života a od pôvodu hmoty. Každý vie, že je potrebný značne silný energetický výboj a obrovské množstvo tepla, aby mohlo dôjsť k fúzii alebo štiepeniu jadier. Ako môžu atómové jadrá v ľudskom tele jednoducho zaniknúť, keď človek zomrie? Zistili sme teda, že keď je človek mŕtvy, iba najväčšie molekulové častice v tejto našej dimenzii odpadli, pričom telá v iných dimenziách neboli zničené. Premýšľajte o tom, všetci: Ako vyzerá ľudské telo pod mikroskopom? Celé ľudské telo je v pohybe. Zatiaľ čo tu nehybne sedíte, celé vaše telo je v pohybe. Bunky a molekuly sú v pohybe a celé telo má voľnú štruktúru, akoby bolo zložené z piesku. Práve tak vyzerá ľudské telo pod mikroskopom a je to dosť odlišné od toho, čo vidia naše oči. Je to preto, že tento pár ľudských očí vám vytvára falošný dojem a bráni vám tieto veci vidieť. Keď je nebeské oko (tianmu) človeka otvorené, môže vidieť veci ich zväčšením; je to v skutočnosti ľudská inštinktívna schopnosť, ktorá sa teraz nazýva nadprirodzenou schopnosťou. Ak si chcete vypestovať nadprirodzené schopnosti, musíte sa vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja a ísť späť pomocou kultivácie.

Poďme si povedať o de. Akú má konkrétnu spojitosť s tým, o čom sme hovorili? Vysvetlime si to podrobnejšie. Ako ľudské bytosti máme telo v každej z početných dimenzií. Ak skúmame ľudské telo teraz, najväčšie častice sú bunky a tie tvoria ľudské fyzické telo. Ak by ste mohli vstúpiť do priestoru medzi bunkami a molekulami, alebo do priestorov medzi molekulami, mali by ste skúsenosť existencie v inej dimenzii. Na čo sa táto telesná forma existencie podobá? Samozrejme, nemôžete na jej pochopenie použiť pojmy tejto dimenzie a vaše telo musí spĺňať požiadavku formy existencie tej dimenzie. V prvom rade, telá v iných dimenziách sa môžu zväčšiť alebo zmenšiť. V tom čase zistíte, že je to tiež bezhraničná dimenzia. Toto sa vzťahuje na jednoduchú formu iných dimenzií, ktoré existujú v rovnakom čase na rovnakom mieste. Človek má špecifické telo v každej z mnohých iných dimenzií. V určitej dimenzii je pole, ktoré obklopuje ľudské telo. Aké je to pole? Toto pole je de, ktorú sme spomínali. De je biela látka a nie, ako sme verili v minulosti, niečo duchovné alebo ideologické – rozhodne má materiálnu existenciu. A tak v minulosti starší ľudia hovorili o zhromažďovaní alebo strácaní de a rozprávali veľmi rozumne. Táto de vytvára pole, ktoré obklopuje telo človeka. V minulosti sa škola Tao držala toho, že majster si vyberá učeníka, namiesto toho, aby si učeník vyberal majstra. Čo to znamená? Majster preskúmal, či telo tohto učeníka nesie veľké množstvo de. Ak mal tento učeník veľa de, bolo preňho ľahké kultivovať sa. Ak by nemal, nebolo by preňho ľahké kultivovať sa a mal by veľké ťažkosti vyvinúť si kung k vysokým úrovniam.

Súčasne existuje aj čierny druh látky, ktorú nazývame „karma“ a budhizmus ju nazýva „hriešna karma“. Tieto látky, čierna a biela, existujú súčasne. Aký vzťah majú medzi sebou tieto dve látky? Látku de získavame utrpením, vydržaním ujmy a konaním dobrých skutkov; čierna látka pribúda dopúšťaním sa zlých skutkov a robením nesprávnych vecí alebo tyranizovaním ľudí. V dnešných dňoch sú niektorí ľudia nielen výlučne zameraní na zisk, ale nezastavia sa ani pred žiadnym zlom. Budú robiť všetky druhy zlých vecí pre peniaze a budú aj vraždiť, platiť niekomu, aby zabíjal, praktizovať homosexualitu a užívať drogy. Robia všetky druhy vecí. Človek stráca de, keď sa dopúšťa zlých skutkov. Ako stráca de? Keď človek nadáva na druhého, myslí si, že získal navrch a cíti sa dobre. V tomto vesmíre je však princíp nazývaný „žiadna strata, žiaden zisk“. Aby získal, musí človek stratiť. Ak nechcete stratiť, budete prinútený stratiť. Kto hrá takúto úlohu? Sú to presne vlastnosti vesmíru, ktoré preberajú túto úlohu. A tak je nemožné, ak si iba želáte získať. Čo sa potom stane? Zatiaľ čo niekto nadáva na druhého človeka, alebo ho tyranizuje, hádže na tohto druhého človeka de. Keďže ten druhý človek je stranou, ktorá sa cíti ukrivdená a niečo stratila a pretrpela, je príslušne odškodnený. Zatiaľ čo tu tento človek nadáva, len čo to vysloví, časť de z jeho vlastného dimenzionálneho poľa odíde a prejde k druhému človeku. Čím viac mu nadáva, tým viac de mu odovzdáva. Rovnako je to tak pri bití alebo tyranizovaní iných. Ak človek udrie alebo kopne iného človeka, bude mu odovzdávať svoju de podľa toho, ako veľmi ho zbije. Bežný človek nemôže vidieť tento princíp na tejto úrovni. Cítiac sa ponížený, nemôže to strpieť a myslí si: „Keďže si ma udrel, musím ti to vrátiť.“ „Bum“, dá tomu človeku ranu späť a vráti mu de. Nikto nič nezískal, ani nestratil. Môže si myslieť: „Ty si ma udrel raz, ja by som ťa teda mal udrieť dvakrát. Inak nebudem cítiť, že som sa pomstil.“ Udrie ho znova a ďalší kus jeho de je odovzdaný druhému človeku.

Prečo je táto de tak veľmi cenená? Ako funguje premena de? Náboženstvá hovoria: „S de človek získa niečo v ďalšom živote, ak nie v tomto.“ Čo človek získa? S množstvom de sa môže stať vysokým hodnostárom, alebo získa veľké bohatstvo. Môže získať čokoľvek chce a je to vymenené za túto de. Náboženstvá takisto spomínajú, že keď človek nemá žiadnu de, jeho telo aj duša zanikne. Jeho pôvodná duša bude vyhladená a po smrti bude úplne mŕtvy a neostane nič. V našom spoločenstve kultivujúcich však hovoríme, že de môže byť priamo premenená na kung.

Budeme hovoriť o tom, ako sa de premieňa na kung. Spoločenstvo kultivujúcich má príslovie: „Kultivácia závisí od človeka samého, zatiaľ čo premenu kungu vykonáva majster.“ Ale niektorí ľudia hovoria o pripravení telesného téglika a pece na výrobu danu z nazbieraných liečivých byliniek a o aktivitách mysle, a považujú to za veľmi dôležité. Dovoľte mi povedať, že to nie je vôbec dôležité; je to pripútanosť, ak na to príliš myslíte. Nie ste pripútaný k usilovaniu sa, ak na to príliš myslíte? Kultivácia závisí od človeka samého, zatiaľ čo premenu kungu vykonáva majster. Stačí, ak máte toto želanie. Je to majster, ktorý to v skutočnosti robí, keďže vy to jednoducho nie ste schopný spraviť. S telom bežného človeka, ako je vaše, ako ho môžete premeniť na telo vyššieho života vytvorené z vysokoenergetickej látky? Je to absolútne nemožné a znie to ako vtip. Proces premeny ľudského tela v iných dimenziách je dosť zložitý a komplexný. Vy takéto veci nemôžete robiť vôbec.

Čo vám dá majster? Dá vám mechanizmus kungu, ktorý rozvíja váš kung. Keďže de existuje zvonka tela, skutočný kung sa vytvára z de. Takže oboje, výška úrovne človeka a veľkosť jeho sily kungu, sú vytvárané z de. Majster premení vašu de na kung, ktorý rastie dohora vo forme špirály. Kung, ktorý naozaj určuje úroveň človeka, vyrastá zvonka tela a rastie v podobe špirály. Napokon, keď vyrastie nad hlavu, vytvorí stĺp kungu. Jediným pohľadom na výšku stĺpa kungu tejto osoby môže človek určiť úroveň jej kungu. To je jej úroveň a Stav ovocia, ako sa to spomína v budhizme. Počas sedenia v meditácii môže pôvodná duša niektorých ľudí opustiť ich telo a dosiahnuť určitú úroveň. Aj keď sa o to pokúša, jeho pôvodná duša nemôže vystúpiť o nič vyššie a neodváži sa ísť vyššie. Keďže sa pohybuje nahor sedením na svojom stĺpe kungu, môže dosiahnuť len túto úroveň. Keďže jej stĺp kungu je práve taký vysoký, nemôže vystúpiť vyššie. Toto je otázka Stavu ovocia spomínaná v budhizme.

Existuje aj meradlo, ktoré meria úroveň xinxingu. Meradlo a stĺp kungu neexistujú v rovnakej dimenzii, ale existujú súčasne. Vaša kultivácia xinxingu už spravila pokrok, ak napríklad, keď vám nadáva niekto medzi bežnými ľuďmi, nepoviete ani slovo a cítite sa veľmi pokojne; alebo ak vás niekto udrie päsťou, nepoviete ani slovo a necháte to prejsť s úsmevom. Vaša úroveň xinxingu je už veľmi vysoká. Čo by ste teda ako praktizujúci mali získať? Nedostanete kung? Keď sa váš xinxing zlepší, váš kung narastie. Úroveň kungu je taká vysoká ako úroveň xinxingu a toto je absolútna pravda. V minulosti, či ľudia praktizovali čchi-kung v parkoch alebo doma, robili to s veľkým úsilím a odhodlaním, a praktizovali celkom dobre. Avšak len čo vykročili z dverí, správali sa odlišne a robili si, čo sa im zachcelo, medzi bežnými ľuďmi súperili a bojovali s druhými kvôli sláve a zisku. Ako by mohol ich kung narásť? Nemohol narásť vôbec a pre rovnakú príčinu neboli vyliečené ani ich choroby. Prečo si niektorí ľudia nemôžu vyliečiť choroby po dlhom období praktizovania? Čchi-kung je kultivácia a je to niečo nadprirodzené, na rozdiel od fyzických cvičení bežných ľudí. Človek sa musí sústrediť na xinxing, aby si vyliečil choroby a zvýšil kung.

Niektorí ľudia veria na pripravenie telesného téglika a pece na výrobu danu z nazbieraných liečivých byliniek a myslia si, že tento dan je kung. Nie je. Tento dan iba zhromažďuje časť energie a neobsahuje všetku energiu. Aký druh látky je dan? Je známe, že máme aj nejaké iné veci na kultivovanie života a že naše telá si vypestujú nadprirodzené schopnosti a mnoho iných schopností; väčšina je zamknutých a nie je dovolené ich použiť. Je mnoho nadprirodzených schopností – cez desaťtisíc. Hneď ako sa nejaká vyvinie, uzamkne sa. Prečo nemajú dovolené prejaviť sa? Účelom je zabrániť vám, aby ste ich svojvoľne použili na robenie vecí v spoločnosti bežných ľudí. Nie je vám dovolené svojvoľne narušovať spoločnosť bežných ľudí, ani vám nie je dovolené svojvoľne ukazovať vaše schopnosti v spoločnosti bežných ľudí. Je to preto, že týmto by ste mohli narušiť stav spoločnosti bežných ľudí. Mnoho ľudí sa kultivuje cestou osvietenia. Ak im predvediete všetky svoje schopnosti, uvidia, že všetko je skutočné a všetci sa prídu kultivovať. Ľudia, ktorí sa dopustili neodpustiteľného zla, sa tiež prídu kultivovať, a to nie je dovolené. Nie je vám dovolené predvádzať sa týmto spôsobom. Tiež sa môžete ľahko dopustiť nesprávnych skutkov, keďže nemôžete vidieť predurčený vzťah a pravú podstatu vecí. Myslíte si, že robíte dobrý skutok, ale môže to byť zlý skutok. Preto vám nie je dovolené ich použiť, pretože keď sa dopustíte zlých skutkov, vaša úroveň sa zníži a vaša kultivácia vyjde nazmar. Množstvo nadprirodzených schopností je teda zamknutých. Čo sa stane? V čase, keď človek dosiahne stav odomknutia kungu (kaigong) a je osvietený, bude tento dan bombou, ktorá vybuchne a otvorí všetky nadprirodzené schopnosti, všetky zámky v tele a stovky energetických priechodov. „Bum“, všetko sa s otrasom otvorí. Na toto sa používa dan. Keď je mních po smrti spopolnený, ostanú sariry. Niektorí ľudia tvrdia, že sú to kosti a zuby. Ako je možné, že bežní ľudia sariry nemajú? Sú len vybuchnutým danom a ich energia sa uvoľnila. Obsahujú v sebe množstvo látok z iných dimenzií. Sú napokon tiež niečím materiálnym, avšak nemajú žiadne použitie. Ľudia ich dnes berú ako niečo veľmi cenné. Obsahujú energiu a sú trblietavé, ako aj veľmi tvrdé. Sú to jednoducho takéto veci.

Je ešte ďalší dôvod, prečo kung nerastie. Menovite, bez poznania Fa vysokých úrovní sa človek nemôže pohnúť v kultivácii nahor. Čo to znamená? Ako som práve spomenul, niektorí ľudia praktizovali veľa čchi-kungových cvičení. Dovoľte mi povedať, že nech ich študujete o koľkokoľvek viac, je to stále nepoužiteľné. Zostávate len žiakom základnej školy – žiakom základnej školy v kultivácii. Všetko sú to princípy na nízkej úrovni. Takéto princípy nízkej úrovne nemôžu hrať žiadnu úlohu pri vedení vašej kultivácie k vysokým úrovniam. Ak študujete učebnice základnej školy na univerzite, zostanete žiakom základnej školy. Bez ohľadu na to, z koľkých ste študovali, bude to nepoužiteľné. Namiesto toho budete na tom horšie. Odlišné úrovne majú odlišný Fa a Fa vás vedie odlišne na odlišných úrovniach. Princípy nízkych úrovní teda nemôžu viesť vašu kultiváciu k vysokým úrovniam. O čom budeme hovoriť neskôr, sú všetko princípy pre kultiváciu na vysokých úrovniach. V mojom učení sú zahrnuté veci z rôznych úrovní a tie vás teda budú stále viesť vo vašej budúcej kultivácii. Mám niekoľko kníh, audiokaziet a videokaziet. Potom čo ste ich raz pozerali a počúvali, zistíte, že vás stále budú viesť, keď ich pozeráte a počúvate opäť po čase. Tiež neustále zlepšujete samých seba a ony vás neustále vedú – toto je Fa. Vyššie uvedené sú dva dôvody, prečo sa človeku nezvyšuje kung aj napriek tomu, že praktizuje. Bez poznania Fa na vysokých úrovniach sa človek nemôže kultivovať. Bez kultivovania svojho vnútra a svojho xinxingu si človek nemôže zvýšiť kung. Toto sú tie dva dôvody.

Charakteristické vlastnosti Falun Dafa

Náš Falun Dafa je jednou z 84 000 kultivačných ciest v budhovskej škole. Počas historického obdobia tejto ľudskej civilizácie nebol nikdy zverejnený. Avšak v prehistorickom období bol jedenkrát široko použitý na poskytnutie spásy ľudstvu. V tomto záverečnom období konca kalpy ho opäť zverejňujem. Preto je mimoriadne vzácny. Hovoril som o forme priamej premeny de na kung. Kung sa v skutočnosti nezískava praktizovaním. Získava sa kultiváciou. Mnoho ľudí sa pokúša zvýšiť si svoj kung a venujú pozornosť iba tomu, ako praktizovať, bez starania sa o to, ako robiť kultiváciu. V skutočnosti sa kung získava výlučne kultiváciou xinxingu. Prečo sa tu teda učíme aj cvičenia? Dovoľte mi najskôr hovoriť o tom, prečo mních nepraktizuje žiadne cvičenia. V podstate iba sedí v tranze, odrieka sútry, kultivuje xinxing a jeho kung sa potom zvyšuje. Zvyšuje kung, ktorý určuje jeho úroveň. Keďže Šákjamuni učil ľudí vzdať sa všetkého vo svete, vrátane svojho tela, fyzické cvičenia sa stali nepotrebnými. Škola Tao neponúka spásu všetkým bytostiam – nestojí zoči-voči všetkým typom ľudí s rôznym zmýšľaním a úrovňou, z ktorých niektorí sú viac sebeckí a iní sú menej sebeckí. Svojich učeníkov si vyberá. Ak sú vybratí traja učeníci, iba jeden z nich dostane opravdivé učenie. Musí sa uistiť, že tento učeník je veľmi cnostný, veľmi dobrý a nepokazí sa. Preto zdôrazňuje vyučovanie techník na kultivovanie života a pestovanie niečoho ako sú nadprirodzené sily, zručnosti a tak ďalej. Toto vyžaduje nejaké fyzické cvičenia.

Falun Dafa je takisto prax, ktorá kultivuje myseľ aj telo, takže vyžaduje cvičenia. Na jednej strane sa cvičenia používajú na zosilňovanie nadprirodzených schopností. Čo je „zosilňovanie“? Je to posilnenie vašich nadprirodzených schopností vašou mocnou silou kungu, čím sa postupne zosilňujú. Na druhej strane, vo vašom tele musí byť vyvinutých mnoho živých bytostí. V kultivácii vysokej úrovne vyžaduje škola Tao narodenie nesmrteľného dieťaťa (yuanying), pričom budhovská škola vyžaduje nezničiteľné Vadžra telo. Ďalej je potrebné vyvinúť množstvo nadprirodzených schopností. Tieto veci musia byť vyvinuté fyzickými cvičeniami a praktizovanie cvičení má tento účel. Úplná kultivačná prax mysle a tela vyžaduje oboje, kultiváciu aj praktizovanie cvičení. Myslím, že teraz každý rozumie tomu, ako vzniká kung. Kung, ktorý skutočne určuje vašu úroveň dosiahnutia, nie je vôbec vyvíjaný praktizovaním cvičení, ale kultiváciou. Zlepšením vášho xinxingu a prispôsobením sa vlastnostiam vesmíru vo vašej kultivácii medzi bežnými ľuďmi vás vlastnosti vesmíru už ďalej nebudú obmedzovať; je vám dovolené ísť vyššie. Vaša de sa potom začne premieňať na kung. Ako sa váš xinxingový štandard zlepšuje, tak rastie váš kung. Je to práve takýto vzťah.

Naša prax je opravdivou kultivačnou praxou mysle aj tela. Kung, ktorý kultivujeme, je uložený v každej bunke tela a kung vysokoenergetickej látky je dokonca uložený v pôvodných maličkých časticiach hmoty na mimoriadne mikroskopickej úrovni. Ako sa vaša sila kungu zväčšuje, jeho hustota a sila sa tiež zvýši. Táto vysokoenergetická látka má inteligenciu. Pretože je uložená v každej bunke ľudského tela celou cestou až k pôvodu života, postupne získa rovnakú formu ako bunky vo vašom tele, nadobudnutím rovnakých molekulových kombinácií a foriem atómových jadier. Avšak jeho podstata sa zmenila a toto telo už nie je zložené z pôvodných fyzických buniek. Nebudete za Piatimi prvkami? Samozrejme, vaša kultivácia sa ešte neskončila a vy sa stále potrebujete kultivovať medzi bežnými ľuďmi. Preto na povrchu stále vyzeráte byť bežným človekom. Jediný rozdiel je v tom, že vyzeráte mladšie ako iní vo vašom veku. Samozrejme, nedobré veci vo vašom tele, vrátane chorôb, musia byť odstránené ako prvé, ale my tu neliečime choroby. My očisťujeme vaše telo, a ani sa to nevolá „liečenie chorôb“. Nazývame to jednoducho „očisťovanie tela“ a my vyčistíme telá skutočných kultivujúcich. Niektorí ľudia sem prichádzajú iba preto, aby si vyliečili choroby. Čo sa týka vážne chorých pacientov, nenecháme ich zúčastniť sa seminárov, keďže sa nedokážu vzdať pripútanosti k vyliečeniu chorôb alebo myšlienky, že sú chorí. Ak má niekto vážnu chorobu a cíti sa veľmi nepríjemne, dokáže to opustiť? Tento človek sa nie je schopný kultivovať. Opakovane zdôrazňujeme, že neprijímame pacientov s vážnymi chorobami. Toto tu je kultivácia, čo je príliš vzdialené od toho, o čom premýšľajú oni. Môžu vyhľadať iných čchi-kungových majstrov, aby to pre nich spravili. Samozrejme, mnoho žiakov má choroby. Pretože ste opravdiví kultivujúci, postaráme sa u vás o tieto veci.

Po období kultivácie vyzerajú naši žiaci Falun Dafa v zovňajšku dosť odlišne. Ich pokožka sa stane jemnou a hebkou a ich líca budú mať ružovkastý nádych. U starších ľudí bude menej vrások, až do bodu, že ich budú mať len veľmi, veľmi málo, čo je bežným úkazom. Nehovorím tu o niečom nepredstaviteľnom alebo neuveriteľnom, keďže mnohí naši starší žiaci, ktorí tu sedia, poznajú tento bod. Navyše, staršie ženy opäť dostanú svoj menštruačný cyklus, keďže kultivačná prax mysle a tela vyžaduje čchi esencie v krvi na kultivovanie tela. Príde cyklus, ale menštruačný tok nebude veľký. V súčasnosti postačí toto malé množstvo. Toto je takisto bežným úkazom. Inak, ako môžete bez toho kultivovať svoje telo? To isté platí pre mužov: Starší aj mladší budú cítiť, že ich celé telo je ľahké. Tí, čo sa opravdivo kultivujú, zažijú takéto premeny.

Táto naša prax kultivuje niečo nesmierne, na rozdiel od mnohých praxí, ktoré vo svojich cvičeniach napodobňujú zvieratá. Táto prax kultivuje niečo jednoducho obrovské. Všetky princípy, ktoré vo svojej dobe vyučovali Šákjamuni a Lao-c’, boli obmedzené na princípy našej Mliečnej cesty. Čo kultivuje náš Falun Dafa? Naša kultivácia je založená na princípoch vesmírneho vývoja a riadi sa štandardom najvyšších vesmírnych vlastností, Zhen-Shan-Ren. Kultivujeme niečo také obrovské, že sa to rovná kultivovaniu vesmíru.

Náš Falun Dafa má aj ďalšiu mimoriadne jedinečnú, najvýraznejšiu vlastnosť, ktorá ho odlišuje od akejkoľvek inej praxe. V súčasnosti všetky čchi-kungové praxe rozšírené v spoločnosti idú cestou danu, vyvíjajú dan. V čchi-kungových metódach, ktoré vyvíjajú dan, je pre človeka veľmi ťažké dosiahnuť stav odomknutia kungu a osvietenia, pokiaľ je medzi bežnými ľuďmi. Náš Falun Dafa nejde cestou danu. Naša prax kultivuje Falun v spodnej časti brucha. Osobne ho nainštalujem praktizujúcim v triede. Zatiaľ čo učím Falun Dafa, nainštalujeme ho postupne každému. Niektorí ľudia ho môžu cítiť, pričom iní nie; väčšina ľudí ho môže cítiť. Je to preto, že ľudia majú odlišné fyzické vlastnosti. My kultivujeme Falun a nevyvíjame dan. Falun je miniatúra vesmíru, ktorá má všetky vesmírne schopnosti a môže pracovať a otáčať sa automaticky. Bude sa navždy otáčať v priestore vašej spodnej časti brucha. Len čo je vložený do vášho tela, rok po roku sa nezastaví a bude sa navždy takto otáčať. Keď sa otáča v smere hodinových ručičiek, môže automaticky prijímať energiu z vesmíru. Navyše, dokáže sám premieňať energiu a dodávať energiu potrebnú na premenu každej časti vášho tela. Taktiež vysiela energiu, keď sa otáča proti smeru hodinových ručičiek, čím uvoľňuje nežiaduce častice, ktoré sa rozplynú okolo vášho tela. Keď vyžaruje energiu, vyšle ju pomerne ďaleko, a potom prinesie novú energiu opäť dovnútra. Vyžarovaná energia môže prospievať ľuďom okolo vás. Budhovská škola učí samospasenie a spasenie všetkých vnímajúcich bytostí. Človek nekultivuje iba seba, ale ponúka spásu aj všetkým vnímajúcim bytostiam. Druhí budú mať z toho takisto prospech a vy môžete neúmyselne napraviť telá druhých ľudí, vyliečiť ich choroby a tak ďalej. Samozrejme, energia sa nestratí. Keď sa Falun otáča v smere hodinových ručičiek, môže zozbierať energiu späť, keďže sa otáča nepretržite.

Niektorí ľudia sa môžu čudovať: „Prečo sa Falun otáča nepretržite?“ Sú aj ľudia, ktorí sa ma pýtajú: „Prečo sa môže otáčať? Čo je príčinou?“ Je ľahké rozumieť, že dan sa môže vytvoriť, keď sa zhromažďuje energia, je však nepredstaviteľné, že sa Falun otáča. Dovoľte mi dať vám príklad. Vesmír je v pohybe a všetky vesmírne Mliečne cesty a galaxie sú tiež v pohybe. Deväť planét krúži okolo Slnka a Zem sa tiež sama otáča. Premýšľajte o tom, všetci: Kto ich tlačí? Kto im dal tú silu? Nemôžete tomu rozumieť so zmýšľaním bežného človeka, keďže je to práve takýto druh rotujúceho mechanizmu. Rovnako je to tak aj s naším Falunom, jednoducho sa otáča. Zvýšením cvičebného času vyriešil pre bežných ľudí problém kultivovania sa uprostred normálnych životných podmienok. Ako ho zvýšil? Keďže sa otáča nepretržite, ustavične prijíma a premieňa energiu z vesmíru. Keď idete do práce, on vás kultivuje. Samozrejme, okrem Faluna nainštalujeme do vášho tela aj množstvo energetických systémov a mechanizmov, ktoré sa budú spolu s Falunom otáčať a automaticky vás premieňať. Preto tento kung premieňa ľudí úplne automaticky. A tak sa z toho stane „kung zušľachťuje praktizujúcich“, čo sa tiež nazýva „Fa zušľachťuje praktizujúcich“. Kung vás zušľachťuje, keď necvičíte, rovnako ako vás zušľachťuje, keď cvičíte. Zatiaľ čo jete, spíte, alebo pracujete, kung vás stále premieňa. Kvôli čomu cvičíte? Cvičíte kvôli zosilneniu Faluna a posilneniu všetkých tých energetických mechanizmov a systémov, ktoré som vám poskytol. Keď človek praktizuje kultiváciu na vysokých úrovniach, malo by to byť úplne v stave wuwei, takže cvičebné pohyby by takisto mali nasledovať mechanizmy. Nie je tam žiadne riadenie mysľou, ani človek nemá používať žiadne dýchacie techniky a tak ďalej.

My praktizujeme bez zaoberania sa časom alebo miestom. Niektorí ľudia sa pýtali: „Aký je najlepší čas na cvičenie? Polnoc, úsvit, alebo poludnie?“ Nemáme žiadnu požiadavku na čas cvičenia. Keď necvičíte o polnoci, kung vás zušľachťuje. Keď necvičíte za úsvitu, kung vás zušľachťuje takisto. Keď spíte, kung vás aj tak zušľachťuje. Keď kráčate, kung vás stále zušľachťuje. Kung vás zušľachťuje, aj keď ste v práci. Neskráti to podstatne váš čas praktizovania? Mnohí z vás majú srdce skutočne dosiahnuť Tao, čo je, samozrejme, účelom kultivácie. Konečným cieľom kultivácie je dosiahnuť Tao a dovŕšiť kultiváciu. Niektorým ľuďom však zostáva v živote obmedzený čas. Ich roky života sú spočítané a nemusí to na kultiváciu stačiť. Náš Falun Dafa môže vyriešiť tento problém a skrátiť priebeh praxe. Zároveň je to aj kultivačná prax mysle a tela. Keď sa neustále kultivujete, budete ustavične predlžovať svoj život. Pri vytrvalom praktizovaní sa bude váš život neustále predlžovať. Tí starší ľudia s dobrými vrodenými vlastnosťami budú mať dostatok času na praktizovanie. Je tam však podmienka, že život predĺžený nad rámec vášho predurčeného času života je vyhradený výlučne na kultiváciu. Ak sa vaše myšlienky odchýlia čo i len o kúsok, váš život bude v nebezpečenstve, pretože vaša životná cesta sa už dávno mala skončiť. Budete mať takéto obmedzenie, pokiaľ nedosiahnete kultiváciu nad Fa trojitého sveta. Potom bude človek v inom stave.

Nevyžadujeme obrátiť sa pri cvičení do určitých smerov alebo určitými spôsobmi ukončiť cvičenie. Keďže Falun sa otáča neustále, nemožno ho zastaviť. Ak zvoní telefón, alebo niekto klope na dvere, môžete ísť a hneď sa o to postarať bez toho, aby ste ukončili praktizovanie. Ak idete niečo spraviť, Falun sa bude okamžite otáčať v smere hodinových ručičiek a vezme späť vyslanú energiu z okolia vášho tela. U tých, ktorí zámerne držia čchi a vlievajú ju do svojej hlavy, stále bude stratená, nech ju držíte akokoľvek. Falun má inteligenciu a sám vie robiť tieto veci. Nezaoberáme sa ani smermi, pretože celý vesmír je v pohybe. Mliečna cesta je v pohybe a deväť planét obieha okolo Slnka. Zem sa tiež sama otáča. My praktizujeme podľa tohto veľkého princípu vesmíru. Kde je východ, juh, západ alebo sever? Nikde. Praktizovanie ľubovoľným smerom je praktizovaním všetkými smermi a praktizovanie ľubovoľným smerom je to isté ako praktizovanie k východu, juhu, západu a severu súčasne. Náš Falun Dafa bude chrániť žiakov pred odchýlením sa. Ako vás chráni? Ak ste opravdivý kultivujúci, náš Falun vás bude ochraňovať. Ja som zakorenený vo vesmíre. Ak by niekto mohol ublížiť vám, bol by schopný ublížiť mne. Jednoducho povedané, tento človek by bol schopný ublížiť tomuto vesmíru. Čo som povedal, môže znieť dosť neuveriteľne. Pochopíte to neskôr, ako budete študovať ďalej. Sú aj iné veci, ktoré sú príliš hlboké na to, aby som o nich hovoril. Budeme systematicky vysvetľovať Fa vysokých úrovní, od povrchného k hlbokému. Nebude to fungovať, ak váš vlastný xinxing nie je spravodlivý. Ak sa o niečo usilujete, môžete sa dostať do ťažkostí. Zistil som, že Faluny mnohých starších žiakov sú zdeformované. Prečo? Zmiešali ste s vašou praxou iné veci a prijali ste veci iných ľudí. Prečo vás teda Falun nechránil? Ak vám je daný, je váš a je riadený vašou mysľou. Je to princíp tohto vesmíru, že nikto by nemal zasahovať do toho, o čo sa usilujete. Ak sa nechcete kultivovať, nikto vás nemôže nútiť – to by bolo rovnaké ako konanie zlého skutku. Kto vás môže nútiť zmeniť svoje srdce? Musíte na sebe pracovať sami. Brať si to najlepšie z každej školy je prijímaním vecí od každého. Ak praktizujete jeden čchi-kung dnes a iný zajtra, aby ste si vyliečili svoju chorobu, je vaša choroba vyliečená? Nie je. Môžete ju iba oddialiť. Kultivácia na vysokých úrovniach vyžaduje od človeka sústrediť sa na jednu školu a ostať pri nej. Ak nasledujete nejakú kultivačnú prax, musíte do nej dať svoje srdce, kým nebudete v tej škole úplne osvietený. Až potom sa môžete kultivovať v inej škole a to bude odlišný systém. Pretože systém pravých učení sa odovzdáva z veľmi dávneho veku, prešiel pomerne zložitým procesom premeny. Niektorí ľudia sa pri praktizovaní riadia tým, ako sa cítia. Čo znamenajú vaše pocity? Vôbec nič. Skutočný proces premeny sa uskutočňuje v iných dimenziách a je mimoriadne komplexný a zložitý. Nesmie sa ani trochu odchýliť. Je to ako s presným prístrojom: keď doňho pridáte cudziu súčiastku, okamžite sa pokazí. Vaše telo v každej dimenzii sa mení; je to mimoriadne jemné a nemôže sa to ani trochu odchýliť. Už som vám povedal, že kultivácia závisí od človeka samého, zatiaľ čo premenu kungu vykonáva majster. Ak neuvážene vezmete veci druhých ľudí a pridáte ich do svojej praxe, cudzie odkazy budú zasahovať do vecí v tejto škole praktizovania a vy odbočíte z cesty. Navyše sa to odrazí v spoločnosti bežných ľudí a prinesie vám to problémy bežných ľudí. Je to zapríčinené vaším usilovaním sa a iní nemôžu zakročiť. Je to otázka vašej schopnosti porozumenia. Zároveň to, čo pridáte, naruší váš kung a vy sa už viac nebudete môcť kultivovať. Nastane tento problém. Nehovorím, že každý má študovať Falun Dafa. Ak neštudujete Falun Dafa a získali ste pravé učenia z iných čchi-kungových praxí, schvaľujem to tiež. Dovoľte mi však povedať, že v opravdivej kultivácii k vysokým úrovniam musí byť človek sústredený iba na jednu prax. Musím tiež poukázať na jednu vec. V súčasnosti nikto iný opravdivo nevyučuje ľudí k vysokým úrovniam tak ako ja. V budúcnosti si uvedomíte, čo som pre vás urobil. Dúfam teda, že nemáte veľmi biednu kvalitu osvietenia. Mnoho ľudí sa chce kultivovať k vysokým úrovniam. Teraz je to k dispozícii priamo pred vami a vy si toho stále nemusíte byť vedomý. Boli ste všade hľadajúc učiteľa a utratili ste veľa peňazí, no nenašli ste nič. Dnes vám to bolo prinesené až k vášmu prahu a možno ste si to stále ešte neuvedomili! Je to otázka toho, či sa k tomu dokážete osvietiť a či môžete byť spasený.

 

Druhá lekcia

Otázka nebeského oka

Mnoho čchi-kungových majstrov už hovorilo o nebeskom oku. Fa má však odlišné prejavy na odlišných úrovniach. Kultivujúci, ktorý dosiahol určitú úroveň v kultivácii, môže vidieť iba prejavy na tejto úrovni. Nie je schopný vidieť pravdu nad touto úrovňou, ani jej nebude veriť. Preto považuje za pravdivé iba to, čo vidí na svojej úrovni. Predtým, ako jeho kultivácia dosiahne vyššiu úroveň, si myslí, že tieto veci neexistujú a nie sú uveriteľné; toto je určené jeho úrovňou a jeho myseľ nie je schopná pozdvihnúť sa. Inými slovami, o otázke nebeského oka hovoria niektorí ľudia jedným spôsobom, zatiaľ čo iní o nej hovoria iným spôsobom. Výsledkom bolo, že to doplietli a nakoniec to nikto nedokáže vysvetliť jasne. Nebeské oko sa v skutočnosti nedá vysvetliť jasne na nízkej úrovni. V minulosti patrila štruktúra nebeského oka k tajomstvu tajomstiev a bežní ľudia mali zakázané o nej vedieť. Preto o ňom nikto v histórii nehovoril. My tu však o ňom nehovoríme na základe teórií z minulosti. Na jeho vysvetlenie použijeme modernú vedu a najjednoduchší moderný jazyk, a budeme hovoriť o základných otázkach, ktoré s ním súvisia.

Nebeské oko, o ktorom hovoríme, je v skutočnosti umiestnené mierne nad a medzi obočím a je prepojené so šuškovitým telieskom. Toto je hlavný kanál. Ľudské telo má mnoho ďalších očí. Škola Tao hovorí, že každý otvor je oko. Škola Tao nazýva akupunktúrny bod v tele „otvor“, pričom čínska medicína ho nazýva akupunktúrny bod. Budhovská škola hovorí, že každý telesný pór je oko. Preto môžu niektorí ľudia čítať ušami a niektorí môžu vidieť rukami alebo zadnou časťou hlavy; iní zasa môžu vidieť chodidlami alebo bruchom. Toto všetko je možné.

Pri rozprávaní o nebeskom oku budeme najskôr hovoriť o tomto páre ľudských fyzických očí. V dnešných dňoch si niektorí ľudia myslia, že tento pár očí môže vidieť akúkoľvek hmotu alebo predmet v tomto svete. Preto si niektorí vypestovali tvrdohlavý názor, že iba to, čo človek môže vidieť očami, je skutočné a konkrétne. Neveria tomu, čo nemôžu vidieť. V minulosti boli takíto ľudia považovaní za ľudí s biednou kvalitou osvietenia, hoci niektorí ľudia nevedeli jasne vysvetliť, prečo bola kvalita osvietenia týchto ľudí biedna. Neveriť tomu, čo nevidno. To môže znieť celkom logicky. Ale z hľadiska nepatrne vyššej úrovne to nie je logické. Každý časopriestor je vytvorený z hmoty. Samozrejme, odlišné časopriestory majú odlišné fyzické štruktúry a odlišne sa prejavujúce formy rôznych životov.

Dovoľte mi dať vám príklad. V budhizme sa hovorí, že každý fenomén v ľudskej spoločnosti je iluzórny a neskutočný. Akože sú ilúziami? Skutočné a konkrétne fyzické predmety sú položené priamo tu, kto by teda vyhlasoval, že sú falošné? Forma existencie fyzických predmetov je takáto, ale forma, v akej sa javia, je odlišná. Avšak naše oči majú schopnosť stabilizovať fyzické objekty v našej fyzickej dimenzii do takého stavu, v ktorom ich vidíme. Objekty nie sú naozaj v tomto stave a nie sú v tomto stave dokonca ani v našej dimenzii. Napríklad, ako vyzerá človek pod mikroskopom? Celé telo je vytvorené z voľných, drobných molekúl ako piesok, ktorý je zrnitý a pohyblivý. Elektróny krúžia okolo atómových jadier a celé telo sa vlní a hýbe. Povrch tela nie je ani hladký, ani pravidelný. Každá hmota vo vesmíre, ako napríklad oceľ, železo a kameň, je rovnaká a vo vnútri sú všetky jej molekulové častice v pohybe. Nemôžete vidieť ich celú formu a nie sú v skutočnosti stabilné. Tento stôl sa takisto hýbe, ale vaše oči nemôžu vidieť pravdu. Tento pár očí môže teda dať človeku takýto klamlivý dojem.

Neznamená to, že nemôžeme vidieť veci na mikroskopickej úrovni, alebo že ľudia nemajú túto schopnosť. Ľudia sa rodia s touto schopnosťou a môžu vidieť veci na určitej mikroskopickej úrovni. Presne preto, že v tejto dimenzii máme tento pár očí, dostávajú ľudia takýto falošný obraz a nevidia veci za ním. V minulosti teda spoločenstvo kultivujúcich považovalo ľudí, ktorí neverili tomu, čo nevideli, za ľudí s biednou kvalitou osvietenia, za klamaných falošnými dojmami bežných ľudí a za stratených medzi bežnými ľuďmi. Toto hovorili náboženstvá v minulosti a v skutočnosti si aj my myslíme, že je to dosť rozumné.

Tento pár očí dokáže stabilizovať veci v tejto našej fyzickej dimenzii do takéhoto stavu. Okrem toho nemajú žiadnu inú významnú schopnosť. Keď sa človek na niečo pozerá, obraz sa netvorí priamo v jeho očiach. Oči sú ako objektív fotoaparátu a slúžia iba ako pomôcka. Pri pohľade na vzdialené predmety sa objektív predĺži a naše oči fungujú podobne. Keď sa pozeráme v tme, zreničky sa zväčšia. Keď fotoaparát sníma v tme, otvor clony sa takisto musí zväčšiť, inak by snímky nemali dostatočné osvetlenie a všetko by bolo čierne. Keď vyjdeme von na veľmi jasné miesto, zreničky sa okamžite zmenšia. Inak by boli naše oči oslepené svetlom a neboli by sme schopní vidieť veci jasne. Fotoaparát pracuje na rovnakom princípe a otvor clony sa takisto musí zmenšiť. Môže zachytiť iba obraz predmetu a je to len pomôcka. Keď naozaj vidíme veci, človeka, alebo formu existencie predmetu, tie obrazy sa vytvárajú v mozgu. To, čo vidíme cez oči, sa prenáša optickým nervom do šuškovitého telieska v zadnej časti mozgu, a potom sa to v tejto oblasti odráža ako obraz. Týmto je povedané, že obrazy sú odrážané a videné práve v oblasti šuškovitého telieska mozgu. Toto uznáva aj moderná medicína.

Otvorenie nebeského oka, o ktorom hovoríme, znamená vyhnúť sa používaniu ľudského optického nervu a otvoriť priechod medzi obočím, aby šuškovité teliesko mohlo priamo vidieť von. Toto sa nazýva otvorenie nebeského oka. Niektorí ľudia môžu uvažovať: „Toto nie je realistické. Tento pár očí predsa môže slúžiť ako pomôcka a môže zachytiť obrazy predmetov, čo je nemožné bez očí.“ Súčasná medicína v anatómii už zistila, že predná časť šuškovitého telieska je vybavená úplnou štruktúrou ľudského oka. Keďže rastie vnútri lebky, hovorí sa, že je to zakrpatené oko. Naše spoločenstvo kultivujúcich má výhrady voči tvrdeniu, že to je zakrpatené oko. Dnešná medicína však už uznáva, že v strede ľudského mozgu je oko. Priechod, ktorý otvárame, mieri presne na toto miesto a to úplne súhlasí s chápaním súčasnej medicíny. Toto oko nevytvára klamlivé obrazy ako náš pár fyzických očí, keďže vidí aj povahu vecí, aj podstatu vecí. Preto človek s nebeským okom na vysokej úrovni môže vidieť za našu dimenziu do iných časopriestorov a môže vidieť scény, ktoré bežní ľudia vidieť nemôžu. Človek s nebeským okom na nízkej úrovni môže mať schopnosť vidieť veci cez stenu alebo sa pozerať cez ľudské telo. Má presne takúto nadprirodzenú schopnosť.

Budhovská škola hovorí o piatich úrovniach zraku: Telesný zrak, Nebeský zrak, Zrak múdrosti, Zrak Fa a Zrak Budhu. Toto je päť hlavných úrovní nebeského oka a každá je rozdelená na horné, stredné a dolné úrovne. Škola Tao hovorí o deväť krát deväť alebo osemdesiatjeden úrovniach Zraku Fa. My tu otvárame nebeské oko každému, ale neotvárame ho na alebo pod Nebeským zrakom. Prečo? Hoci tu sedíte a začali ste sa kultivovať, predsa však iba začínate z úrovne bežného človeka, s množstvom stále neopustených pripútaností bežných ľudí. Ak je vaše nebeské oko otvorené pod Nebeským zrakom, budete mať to, čo bežní ľudia považujú za nadprirodzené schopnosti, keďže môžete vidieť cez stenu a pozerať sa cez ľudské telo. Keby sme túto nadprirodzenú schopnosť poskytli v širokej miere a keby nebeské oko každého bolo otvorené na tejto úrovni, vážne by to narušilo spoločnosť bežných ľudí a rozvrátilo stav spoločnosti bežných ľudí. Štátne tajomstvá by boli ohrozené, bolo by to to isté, či by ľudia mali oblečené šaty alebo nie, mohli by ste zvonku vidieť ľudí v dome a pri prechádzke po ulici by ste si mohli vytiahnuť všetky prvé ceny v lotérii, ak by ste ich videli. To by nebolo dovolené! Premýšľajte o tom, všetci: Bola by to ešte ľudská spoločnosť, ak by každého nebeské oko bolo otvorené na úrovni Nebeského zraku? Vážne narušiť stav ľudskej spoločnosti je absolútne zakázané. Keby som naozaj otvoril vaše nebeské oko na túto úroveň, mohli by ste sa okamžite stať čchi-kungovými majstrami. Niektorí ľudia už prv snívali o tom, že sa stanú čchi-kungovými majstrami. Ak by ich nebeské oko bolo náhle otvorené, boli by schopní liečiť pacientov. Neviedol by som vás v tomto prípade nadol cestou zla?

Na akej úrovni teda otvorím vaše nebeské oko? Otvorím vaše nebeské oko priamo na úrovni Zraku múdrosti. Ak by bolo otvorené na vyššej úrovni, váš xinxing by nebol dostatočne dobrý. Ak by bolo otvorené na nižšej úrovni, vážne by to narušilo stav spoločnosti bežných ľudí. So Zrakom múdrosti nemáte schopnosť vidieť veci cez stenu alebo vidieť cez ľudské telo, ale môžete vidieť scény existujúce v iných dimenziách. Aké to má prínosy? Môže to zvýšiť vašu dôveru v praktizovanie. Keď naozaj vidíte niečo, čo bežní ľudia vidieť nemôžu, budete si myslieť, že to naozaj existuje. Bez ohľadu na to, či môžete vidieť niečo jasne v súčasnosti, vaše nebeské oko bude otvorené na tejto úrovni, pretože je to dobré pre vašu prax. Opravdivý žiak Dafa môže získať rovnaký výsledok čítaním tejto knihy, za predpokladu, že je na seba prísny v zlepšovaní xinxingu.

Čo určuje úroveň nebeského oka? Neznamená to, že len čo je vaše nebeské oko otvorené, ste schopný všetko vidieť – nie je to tak. Je tam ešte členenie úrovní. Čo teda určuje úrovne? Sú tam tri činitele. Prvým je ten, že nebeské oko človeka musí mať pole idúce z vnútra do vonkajška a my ho nazývame esencia čchi. Akú má funkciu? Je to ako televízna obrazovka: Bez fluorescenčnej vrstvy by bol televízor po zapnutí len žiarovkou. Mal by iba svetlo, ale nie obrazy. Práve vďaka tomu, že je tam fluorescenčná vrstva, môže ukazovať obrazy. Samozrejme, tento príklad celkom nesedí, pretože my vidíme veci priamo, zatiaľ čo televízor ich zobrazuje cez obrazovku. Je to zhruba tá predstava. Tento kúsok esencie čchi je mimoriadne cenný a je vyrobený z jemnejšej substancie, ktorá je vyšľachtená z de. Zvyčajne má každý človek odlišnú esenciu čchi. Azda dvaja z desaťtisíc ľudí sú na rovnakej úrovni.

Úroveň nebeského oka je priamym prejavom Fa nášho vesmíru. Je to niečo nadprirodzené a úzko súvisiace so xinxingom človeka. Ak je úroveň xinxingu človeka nízka, jeho úroveň je nízka. Kvôli nízkej úrovni xinxingu je väčšina esencie čchi tejto osoby stratená. Ak je úroveň xinxingu človeka vysoká a ak sa v spoločnosti bežných ľudí od detstva do dospelosti málo staral o slávu, prospech, medziľudské konflikty, osobný zisk a rôzne ľudské city a túžby, jeho esencia čchi môže byť uchovaná relatívne lepšie. Hneď ako je jeho nebeské oko otvorené, môže vidieť veci relatívne jasne. Dieťa do šesť rokov môže vidieť veľmi jasne, potom čo je jeho nebeské oko otvorené. Je tiež ľahké otvoriť jeho nebeské oko. Ak poviem slovo, otvorí sa.

Kvôli znečisteniu zo silného prúdu alebo veľkého farbiaceho kotla spoločnosti bežných ľudí sú veci, ktoré ľudia považujú za správne, v skutočnosti často nesprávne. Nechce každý žiť dobrý život? Keďže túžia po dobrom živote, možno budú poškodzovať záujmy iných ľudí a posilňovať svoje sebecké túžby, privlastňovať si výhody iných ľudí, alebo budú tyranizovať druhých a ubližovať im. Človek bude súťažiť a bojovať o osobný zisk medzi bežnými ľuďmi. Nejde to proti vlastnostiam vesmíru? Preto to, čo ľudia považujú za správne, nemusí byť nevyhnutne správne. Keď dospelý vychováva dieťa, často mu hovorí: „Musíš sa naučiť byť šikovný,“ aby sa v budúcnosti uchytilo v spoločnosti bežných ľudí. Z hľadiska nášho vesmíru už „byť šikovný“ je nesprávne, pretože my vyžadujeme nasledovať prirodzený priebeh a málo sa starať o osobný zisk. Tým, že je taký šikovný, má v úmysle snažiť sa o osobný zisk. „Keď ťa niekto tyranizuje, choď za jeho učiteľom alebo za jeho rodičmi.“ „Zdvihni peniaze, keď ich vidíš na zemi.“ Dieťa je vychovávané týmto spôsobom. Od detstva do dospelosti, ako prijme viac vecí, pomaly ale iste sa stane čoraz sebeckejším v spoločnosti bežných ľudí. Bude využívať druhých a stratí de.

Táto látka, de, nezmizne potom, čo ju človek stratí. Je prenesená na druhú osobu. Ale esencia čchi sa môže rozplynúť. Ak je človek od detstva do dospelosti veľmi ľstivý so silnou túžbou po osobnom prospechu a je zameraný len na zisk, nebeské oko tejto osoby nebude zvyčajne po otvorení fungovať alebo vidieť veci jasne. Neznamená to však, že od tohto bodu nebude nikdy funkčné. Prečo? Pretože v priebehu kultivácie sa budeme snažiť vrátiť k nášmu pôvodnému, pravému ja a vytrvalým praktizovaním ju budeme schopní neustále dopĺňať a obnovovať. Preto musí človek venovať pozornosť xinxingu. Zdôrazňujeme celostné zlepšovanie a celostné zvyšovanie. Ak sa váš xinxing zvýši, všetko ostatné sa zvýši spolu s ním. Ak sa váš xinxing nezvýši, ani tento kúsok esencie čchi nebude obnovený. Taký je princíp.

Druhým činiteľom je to, že keď človek praktizuje čchi-kung samostatne a má dobré vrodené vlastnosti, nebeské oko sa mu môže taktiež praktizovaním otvoriť. Často sa niektorí ľudia vydesia v tom momente, ako sa ich nebeské oko otvorí. Prečo sa vydesia? Je to preto, že ľudia zvyčajne praktizujú čchi-kung o polnoci, keď je noc tmavá a tichá. Ako človek cvičí, môže náhle uvidieť pred svojimi očami veľké oko, ktoré ho vystraší. Je taký vystrašený, že sa už potom neodváži praktizovať čchi-kung. Aké strašidelné! Také veľké oko sa pozerá navôkol, žmurká a je veľmi živé. Preto ho niektorí ľudia nazývajú diablovo oko, zatiaľ čo iní ho nazývajú Budhovo oko a tak ďalej. V skutočnosti je to vaše vlastné oko. Samozrejme, kultivácia závisí od človeka samého, zatiaľ čo premenu kungu vykonáva majster. Celý proces premeny kungu je veľmi zložitý a deje sa v iných dimenziách. Telo sa nemení iba v jednej ďalšej dimenzii, ale vo všetkých odlišných dimenziách. Môžete to spraviť vy sami? Nemôžete. Tieto veci sú zariadené majstrom a vykonávané majstrom. Preto hovoríme, že kultivácia závisí od človeka samého, zatiaľ čo premenu kungu vykonáva majster. Vy môžete mať iba takéto želanie a takto o tom premýšľať, je to však majster, kto naozaj robí tieto veci.

Niektorí ľudia si otvoria nebeské oko svojím vlastným praktizovaním. Hovoríme, že je to vaše oko, ale vy nie ste schopný si ho sám vyvinúť. Niektorí ľudia majú majstra, ktorý keď zistí, že vaše nebeské oko je otvorené, jedno oko vám vyvinie; toto sa nazýva skutočné oko. Samozrejme, niektorí ľudia nemajú majstra, ale môže tu byť majster, ktorý prechádza okolo. Budhovská škola hovorí: „Budhovia sú všadeprítomní.“ Sú takí početní, že sú všade. Niektorí ľudia tiež hovoria: „Tri stopy nad hlavou človeka sú duchovné bytosti,“ čo znamená, že sú jednoducho nespočítateľné. Ak okoloidúci majster vidí, že ste praktizovali veľmi dobre a máte otvorené nebeské oko, no chýba vám skutočné oko, jedno pre vás vyvinie, čo sa tiež môže počítať za výsledok vašej vlastnej kultivácie. Pri ponúknutí spásy ľuďom nie sú žiadne podmienky a nehovorí sa o nákladoch, odmene alebo sláve. Sú preto ďaleko vznešenejší ako hrdinovia bežných ľudí – robia to úplne zo svojho milosrdenstva.

Keď je nebeské oko otvorené, nastane takáto situácia: Oči budú ostro oslnené svetlom a budú sa cítiť podráždene. V skutočnosti to nedráždi vaše oči, je to vaše šuškovité teliesko, ktoré je podráždené, hoci cítite, akoby boli podráždené vaše oči. Je to preto, že ste ešte nezískali toto skutočné oko. Potom čo vám je dané toto skutočné oko, vaše fyzické oči už viac nebudú podráždené. Mnoho našich žiakov bude schopných cítiť alebo vidieť toto skutočné oko. Pretože má rovnakú povahu ako vesmír, je veľmi nevinné a tiež zvedavé. Pozrie sa dnu, aby preskúmalo, či je vaše nebeské oko otvorené a či môže vidieť veci. Pozrie sa aj dovnútra na vás. V tomto bode je vaše nebeské oko otvorené a ono sa na vás pozerá, takže keď ho náhle uvidíte, budete vystrašený. V skutočnosti je to vaše vlastné oko. Keď sa potom budete pozerať na veci, budete ich vidieť cez toto oko. Hoci je vaše nebeské oko otvorené, bez tohto oka budete úplne neschopný vidieť.

Tretí faktor sa týka rozdielov, ktoré sa prejavia v každej dimenzii potom, čo človek urobí prielom v kultivačnej úrovni. Toto je to, čo skutočne určuje úroveň človeka. Okrem hlavného kanála na videnie vecí majú ľudia aj množstvo podkanálov. Budhovská škola tvrdí, že každý telesný pór je oko, pričom škola Tao hovorí, že každý otvor tela je oko. To jest, všetky akupunktúrne body sú oči. Samozrejme, to, o čom hovoria, je iba jedna forma premien Fa v tele; človek môže vidieť veci akoukoľvek časťou tela.

Úroveň, o ktorej hovoríme my, je odlišná od tamtej. Okrem hlavného kanála je na niekoľkých miestach aj niekoľko dôležitých podkanálov, napríklad nad každým obočím, nad a pod viečkami a v akupunktúrnom bode šan-ken medzi obočím. Tie sú rozhodujúce pre uskutočňovanie prielomov v úrovniach. Samozrejme, ak priemerný kultivujúci môže vidieť týmito niekoľkými miestami, dosiahol už veľmi vysokú úroveň. Niektorí ľudia môžu vidieť veci aj svojimi fyzickými očami. Úspešne si vykultivovali oči, ktoré majú rôzne formy nadprirodzených schopností. Avšak ak to oko nedokážu dobre ovládať, budú zakaždým vidieť jeden predmet a nebudú vidieť ostatné, čo tiež nepôjde. Niektorí ľudia preto často vidia jednu stranu jedným okom a druhú stranu druhým okom. Ale pod týmto okom (pravým okom) nie je podkanál, pretože to súvisí priamo s Fa. Ľudia majú sklon používať pravé oko na konanie zlých skutkov, takže pod pravým okom neexistuje žiaden podkanál. Toto sa vzťahuje na niekoľko hlavných podkanálov, ktoré sú vyvinuté v kultivácii vo Fa trojitého sveta.

Po dosiahnutí mimoriadne vysokej úrovne a nad kultiváciou vo Fa trojitého sveta sa sformuje oko, ktoré sa podobá na zložené oko. Konkrétne, v hornej časti tváre vznikne veľké oko, v ktorom je veľký počet drobných očí. Niektorí veľkí osvietení ľudia na veľmi vysokých úrovniach si vykultivovali také množstvo očí, že ich majú po celej tvári. Všetky oči sa pozerajú cez toto veľké oko a človek môže vidieť, čo chce. Jediným pohľadom je schopný vidieť všetky úrovne. Dnes robia zoológovia a entomológovia výskum na muchách. Oko muchy je veľmi veľké a keď sa naň pozrieme pod mikroskopom, má vo vnútri veľký počet drobných očí – toto sa nazýva zložené oko. Keď praktizujúci dosiahne mimoriadne vysokú úroveň, môže táto situácia nastať. Človek musí byť mnohonásobne vyššie ako je úroveň Tathágatu, aby to bolo možné. Ale bežná osoba to nemôže vidieť a ľudia na priemernej úrovni takisto nemôžu vidieť jeho existenciu. Pretože existuje v inej dimenzii, môžu vidieť iba to, že je ako normálny človek. Toto vysvetľuje prielomy v úrovniach. To znamená, že je to otázka toho, či človek môže dosiahnuť rôzne dimenzie.

V základoch som pre všetkých vysvetlil štruktúru nebeského oka. Otvoríme vaše nebeské oko vonkajšou silou, takže je to relatívne rýchlejšie a ľahšie. Keď som rozprával o nebeskom oku, každý z vás mohol cítiť, že vaše čelo bolo napäté; cítili ste, akoby sa svaly sťahovali k sebe a vŕtali dovnútra. Nebolo to tak? Bolo to tak. Pokiaľ naozaj zameriate svoju myseľ na študovanie Falun Dafa, každý to pocíti; vonkajšia sila prichádza pri vŕtaní dovnútra veľmi intenzívne. Vyslal som špecializovaný kung, ktorý otvorí nebeské oko. Zároveň som tiež vyslal Falun, aby opravil vaše nebeské oko. Kým som rozprával o nebeskom oku, otvoril som ho každému, pokiaľ praktizuje kultiváciu vo Falun Dafa. Nie je to však nevyhnutne tak, že každý uvidí veci jasne, alebo že každý niečo uvidí. To súvisí priamo s vami samotnými. Nevadí, ak ním nemôžete vidieť veci, nezáleží na tom, jednoducho pokračujte vo svojej kultivácii. Ako vytrvalo zlepšujete svoju úroveň, postupne budete schopní vidieť veci a vaše zahmlené videnie sa postupne rozjasní. Pokiaľ sa kultivujete a kultivujete sa s pevným odhodlaním, získate späť všetko, čo ste stratili.

Je pomerne ťažké otvoriť si nebeské oko sám. Dovoľte mi povedať o niekoľkých formách, keď si človek otvára nebeské oko sám. Napríklad, keď pozorujete svoje čelo a nebeské oko počas meditácie v sede, niektorí z vás majú pocit, že vo vnútri čela je tma a že tam nič nie je. Postupom času človek zistí, že vnútro čela sa stáva belším. Po určitom období kultivácie človek objaví, že čelo začína byť postupne jasné, a potom sčervenie. V tomto čase to bude rozkvitať ako kvety v televízii alebo vo filme, v ktorom puky rozkvitnú v sekunde. Objavia sa takéto scény. Červená farba je na začiatku rovná, potom to náhle v strede vystúpi a bude to rozkvitať a rozkvitať. Ak ju chcete vy sami nechať úplne rozkvitnúť, ani osem alebo desať rokov nemusí stačiť, keďže celé nebeské oko je zablokované.

Nebeské oko niektorých ľudí nie je zablokované. Je vybavené priechodom, nemajú tam však žiadnu energiu, pretože nepraktizujú čchi-kung. Keď začnú praktizovať čchi-kung, zrazu sa pred ich očami objaví okrúhla čierna vec. Potom čo praktizujú nejaký čas, postupne bude belieť a potom sa stane jasnou. Nakoniec bude žiariť čoraz jasnejšie a oči budú mierne oslepené. Niektorí ľudia potom povedia: „Videl som Slnko,“ alebo „Videl som Mesiac.“ V skutočnosti nevideli ani Slnko, ani Mesiac. Čo teda videli? Bol to ich priechod. Niektorí ľudia robia rýchle prielomy vo svojich úrovniach a potom, ako je im dané oko, môžu okamžite vidieť veci. Pre iných je to dosť ťažké. Keď praktizujú čchi-kung, budú cítiť, akoby bežali von cez tento priechod, ktorý je ako tunel alebo studňa. Dokonca aj v spánku cítia, akoby bežali smerom von. Niektorí cítia, akoby cválali na koni; niektorí cítia, akoby leteli; niektorí cítia, akoby bežali a iní zasa cítia, akoby uháňali smerom von v aute. Pretože je veľmi ťažké otvoriť si nebeské oko sám, stále cítia, že nemôžu doraziť na koniec. Škola Tao považuje ľudské telo za malý vesmír. Ak je to malý vesmír, premýšľajte o tom, od čela po šuškovité teliesko je to viac ako 108 tisíc li. Človek teda stále cíti, akoby uháňal smerom von a nebol schopný dosiahnuť koniec.

Škola Tao považuje ľudské telo za malý vesmír a je to veľmi rozumné. Neznamená to, že jeho zloženie a štruktúra sa podobá tej vesmíru, ani sa to nevzťahuje na existujúcu podobu tela v našej fyzickej dimenzii. Pýtame sa: „Podľa chápania súčasnej vedy, aký je na ešte mikroskopickejšej úrovni stav fyzického tela, ktoré je zložené z buniek?“ Sú tam rôzne molekulové štruktúry. Menšie ako molekuly sú atómy, protóny, jadrá, elektróny a kvarky. Najmenšie teraz skúmané častice sú neutrína. Čo je teda úplne najmenšia častica? To je naozaj príliš zložité vyskúmať. Vo svojich neskorších rokoch spravil Šákjamuni toto vyhlásenie: „Je taký obrovský, že nemá vonkajšok, a taký nepatrný, že nemá vnútro.“ Čo to znamená? Dokonca aj pre nebeskú bytosť na úrovni Tathágatu je vesmír taký obrovský, že nevidieť jeho hranicu, avšak taký nepatrný, že nevidieť jeho najmikroskopickejšie častice hmoty. Preto povedal: „Je taký obrovský, že nemá vonkajšok, a taký nepatrný, že nemá vnútro.“

Šákjamuni hovoril aj o teórii troch tisícok svetov. Povedal, že v našom vesmíre a v našej Mliečnej ceste je tritisíc planét so živými bytosťami, ktoré majú fyzické telá ako naša ľudská rasa. Povedal aj to, že v zrnku piesku je tiež tritisíc takýchto svetov. Zrnko piesku je teda ako vesmír; sú v ňom inteligentní ľudia ako my, planéty, hory a rieky. Znie to dosť neuveriteľne! Ak je to tak, premýšľajte o tom, všetci: Je piesok v tých tritisíc svetoch? A nie je v každom zrnku toho piesku ďalších tritisíc svetov? Ďalej, je piesok v týchto tritisíc svetoch? Ďalej, nie je opäť tritisíc svetov v každom zrnku toho piesku? Takže bytosť na úrovni Tathágatu nevidí, kde sa to končí.

To isté platí pre ľudské bunky a ich molekuly. Ľudia sa pýtajú, aký veľký je vesmír. Dovoľte mi povedať, že aj tento vesmír má hranice. Avšak dokonca aj bytosť na úrovni Tathágatu ho bude považovať za bezhraničný a nekonečne obrovský. Ale vnútro ľudského tela je rovnako veľké ako tento vesmír, od molekúl po mikroskopické častice na mikroskopickej úrovni. Toto môže znieť dosť nepredstaviteľne. Keď je ľudská bytosť alebo život vytvorený, jeho jedinečné častice života a základná povaha sú už vytvorené na mimoriadne mikroskopickej úrovni. V skúmaní týchto vecí teda naša moderná veda ďaleko zaostáva. V porovnaní so životmi vyššej múdrosti na planétach po celom vesmíre je vedecká úroveň našej ľudskej rasy pomerne nízka. Nedokážeme dosiahnuť ani iné dimenzie, ktoré existujú v tom istom čase na tom istom mieste, pričom lietajúce taniere z iných planét môžu cestovať priamo cez iné dimenzie. Koncept toho časopriestoru je úplne odlišný, môžu teda prísť a odísť podľa ľubovôle a takou veľkou rýchlosťou, že to naša ľudská myseľ nedokáže prijať.

Keď hovoríme o nebeskom oku, vyvstáva otázka: keď uháňate smerom von v priechode, cítite, že je bezhraničný a nekonečný. Niektorí ľudia môžu vidieť inú situáciu, kde necítia, akoby uháňali v tuneli, ale akoby sa rútili dopredu po širokej a nekonečnej ceste. Zatiaľ čo uháňajú smerom von, po oboch stranách sú hory, rieky a mestá. To môže znieť ešte nepredstaviteľnejšie. Spomínam si, že jeden čchi-kungový majster hovorieval: „V každom póre ľudského tela je mesto a chodia v ňom vlaky a autá.“ Keď to druhí počujú, sú ohromení a považujú to za nepredstaviteľné. Viete, že mikroskopické častice hmoty obsahujú molekuly, atómy a protóny. Keď to skúmate ďalej, ak ste na každej úrovni schopní vidieť sféru tej úrovne a nie iba bod – ak dokážete vidieť sféru úrovne molekúl, sféru úrovne atómov, sféru úrovne protónov a sféru úrovne atómových jadier – uvidíte formy existencie rôznych dimenzií. Všetka hmota, vrátane ľudského tela, existuje súčasne v spojení s dimenzionálnymi úrovňami kozmického priestoru. Keď naša moderná fyzika skúma mikroskopické častice hmoty, skúma mikroskopickú časticu iba pomocou delenia a štiepenia. Bude skúmať častice po rozštiepení jadra. Keby bol taký prístroj, ktorým by sme mohli zväčšiť a vidieť úroveň, na ktorej by sa mohli všetky atómové častice alebo molekulové častice prejaviť vo svojej celistvosti, alebo ak by bola táto scéna pozorovaná, spravili by ste prielom za túto dimenziu a videli by ste skutočné scény existujúce v iných dimenziách. Ľudské telo zodpovedá vonkajším dimenziám a tie všetky majú takéto formy existencie.

Keď si človek otvára nebeské oko sám, existujú ešte nejaké ďalšie situácie. Hovorili sme hlavne o niektorých veľmi bežných javoch. Niektorí ľudia tiež zistia, že sa ich nebeské oko otáča. Tí, čo praktizujú v škole Tao, často vidia, ako sa vo vnútri ich nebeského oka niečo otáča. Keď sa Tchaj-ťi platňa prasknutím rozlomí, človek uvidí obrazy; nie je to však tak, že vo vašej hlave je Tchaj-ťi. Bol to majster, ktorý vám na samom začiatku dal súpravu vecí, z ktorých jedna je Tchaj-ťi. On zapečatil vaše nebeské oko. V čase, keď sa vaše nebeské oko otvorí, Tchaj-ťi praskne. Majster to zámerne zariadil týmto spôsobom, nebolo to niečo, čo ste mali pôvodne vo svojej hlave.

Niektorí ľudia sa stále snažia otvoriť si nebeské oko. Čím viac kvôli tomu cvičia, tým menej pravdepodobne sa otvorí. Čo je príčinou? Oni sami to nevedia. Je to hlavne preto, že o nebeské oko sa nemožno usilovať; čím sa človek viac usiluje, tým menej získa. Keď sa človek o neho veľmi usiluje, nielenže sa neotvorí, ale ešte z jeho nebeského oka bude vytekať niečo ani čierne, ani biele. To pokryje jeho nebeské oko. Postupom času to vytvorí veľmi veľké pole. Čím viac toho vytečie, tým viac sa toho nazhromaždí. Čím je otvorenie nebeského oka menej pravdepodobné, tým viac sa oň bude usilovať a tým viac tejto látky vytečie. Vo výsledku to pokryje jeho celé telo, bude to mať veľkú hrúbku a dosť veľké pole. Aj keby bolo nebeské oko tohto človeka naozaj otvorené, stále by nič nevidel, pretože by bolo zapečatené jeho vlastnou pripútanosťou. Iba ak na to už v budúcnosti nemyslí a úplne sa vzdá tejto pripútanosti, bude to postupne miznúť. Avšak musí prejsť veľmi bolestivým a dlhým obdobím kultivácie, aby to bolo odstránené. To je úplne zbytočné. Niektorí ľudia tomu nerozumejú. Hoci im majster hovorí: „Neusiluj sa o to, neusiluj sa o to,“ neveria tomu. Stále sa o to usilujú a výsledok je nakoniec práve opačný.

Schopnosť videnia na diaľku

Jedna schopnosť priamo súvisiaca s nebeským okom sa nazýva videnie na diaľku. Niektorí ľudia vyhlasujú: „Zatiaľ čo sedím tu, môžem vidieť scény v Pekingu a v Amerike, ako aj na druhej strane zemegule.“ Niektorí ľudia to nemôžu pochopiť a nemožno to ani vysvetliť vedecky. Ako je to možné? Niektorí ľudia to vysvetľujú takým alebo onakým spôsobom, a nevedia to vysvetliť rozumne. Premýšľajú o tom, ako môžu byť ľudia takí schopní. Nie je to tak. Kultivujúci na úrovni kultivácie vo Fa trojitého sveta nemá túto schopnosť. To, čo vidí, vrátane videnia na diaľku a mnohých nadprirodzených schopností, všetko to funguje v rámci určitej dimenzie. Prinajmenšom to neprekročí túto fyzickú dimenziu, v ktorej existuje naša ľudská rasa. Zvyčajne to neprekročí ani jeho vlastné dimenzionálne pole.

V určitej dimenzii má ľudské telo pole, ktoré je odlišné od poľa de. Nie sú v rovnakej dimenzii, ale majú rovnakú veľkosť. Toto pole zodpovedá vesmíru. Všetko, čo existuje vo vesmíre, je zodpovedajúco odzrkadlené sem. Všetko môže byť odzrkadlené. Je to druh obrazu a nie je to skutočnosť. Napríklad, na tejto Zemi existuje Amerika a Washington. V poli osoby sú Amerika a Washington odzrkadlené, sú to však odrazené obrazy. Odrazené obrazy sú však tiež formou hmotnej existencie a sú výsledkom zodpovedajúceho zrkadlenia, ktoré sa mení podľa zmien tam. Schopnosť videnia na diaľku, o ktorej hovoria niektorí ľudia, je teda pozorovanie vecí vo vlastnom dimenzionálnom poli. Keď osoba praktizuje kultiváciu nad Fa trojitého sveta, nebude sa už viac pozerať na veci takto. Bude sa pozerať na veci priamo, a to sa nazýva božská sila Budhovho Fa. Je to niečo, čo má obrovskú moc.

Ako teda funguje videnie na diaľku v kultivácii vo Fa trojitého sveta? Vysvetlím vám to. V priestore tohto poľa je v čele človeka zrkadlo. Zrkadlo nepraktizujúceho smeruje k nemu, ale zrkadlo praktizujúceho sa otáča. Keď sa u človeka začne objavovať schopnosť videnia na diaľku, začne sa otáčať tam a späť. Je známe, že vo filme sa zobrazuje dvadsaťštyri snímok za sekundu, aby sa vytvorili obrazy s plynulým pohybom. Ak by bolo zobrazovaných menej ako dvadsaťštyri snímok za sekundu, obrazy budú preskakovať a poskakovať. Rýchlosť otáčania zrkadla je väčšia ako dvadsaťštyri snímok za sekundu a ono zachytí obraz, a potom sa obráti, aby ste ho mohli vidieť. Keď sa opäť obráti, obrazy budú zmazané. Zachytí obraz a prevráti sa a potom vymaže obrazy. Otáčanie pokračuje nepretržite. To, čo vidíte, je teda v pohybe. Umožní vám vidieť to, čo je odrazené do vášho vlastného dimenzionálneho poľa a to zodpovedá tomu, čo je vo veľkom vesmíre.

Ako potom môže človek vidieť to, čo je za jeho telom? To zrkadlo je také malé, ako teda môže zobraziť všetko okolo jeho tela? Viete, že keď je nebeské oko otvorené nad Nebeským zrakom a ide dosiahnuť Zrak múdrosti, je blízko k dosiahnutiu prielomu za našu dimenziu. V tomto bode, keď už je prielom blízko, nebeské oko zažije zmenu. Keď sa pozerá na fyzické objekty, budú všetky miznúť. Ľudia budú miznúť, steny budú miznúť – všetko zmizne. Nebude už viac žiadna hmotná existencia. To jest, keď sa pozriete bližšie, zistíte, že v tejto konkrétnej dimenzii už ľudia viac neexistujú; je tam iba zrkadlo stojace v priestore vášho dimenzionálneho poľa. Ale toto zrkadlo vo vašom dimenzionálnom poli je také veľké ako celé pole vášho dimenzionálneho poľa. A tak, keď sa otáča tam a späť, neexistuje nič, čo by nemohlo byť odrazené. Vo vašom dimenzionálnom poli vám môže ukázať všetko, pokiaľ to zodpovedá tomu, čo je vo vesmíre. Toto je to, čo nazývame schopnosťou videnia na diaľku.

Keď ľudia, ktorí študujú náuku o ľudskom tele, preverujú túto schopnosť, zvyčajne ju môžu ľahko odmietnuť. Odmietnutie odôvodňujú nasledovne. Niekoho sa napríklad spýtajú na jeho príbuznú v Pekingu: „Čo robí príbuzná doma?“ Keď poskytnú meno príbuznej a všeobecný popis, tento človek ju môže vidieť. Opíše, ako vyzerá budova, ako vstúpiť do dverí a ako je po vstúpení do izby táto izba zariadená. Všetko, čo povedal, je správne. Čo príbuzná robí? Povie, že príbuzná niečo píše. Aby si to overili, zatelefonujú príbuznej a spýtajú sa: „Čo robíte práve teraz?“ „Jem.“ Nebude sa to nezhodovať s tým, čo videl? V minulosti bolo toto príčinou neuznania tejto schopnosti. Prostredie, ktoré videl, však vôbec nebolo chybné. Pretože náš priestor a čas, ktoré nazývame „časopriestor“, má časový rozdiel oproti časopriestoru dimenzie, v ktorej existuje tá schopnosť, pojem času je na oboch stranách odlišný. Písala niečo predtým a teraz je; je tam časový rozdiel. Preto ak ľudia, ktorí skúmajú ľudské telo, robia závery a vedú výskum na základe zaužívaných teórií a dnešnej vedy, bude to márne, hoci by to robili aj ďalších desaťtisíc rokov. Dôvodom je to, že tieto veci sú v prvom rade niečím nad bežnými ľuďmi. Ľudstvo preto musí zmeniť svoje zmýšľanie a nemalo by už viac chápať tieto veci týmto spôsobom.

Nadprirodzená schopnosť poznania osudu

Ďalšia nadprirodzená schopnosť priamo súvisiaca s nebeským okom sa nazýva poznanie osudu. Dnes je vo svete verejne uznaných šesť druhov nadprirodzených schopností, vrátane nebeského oka, videnia na diaľku a schopnosti poznania osudu. Čo je schopnosť poznania osudu? Je to keď niekto pozná budúcnosť a minulosť inej osoby. Keď je tá schopnosť silná, človek je schopný predpovedať vzostup a pád spoločnosti, alebo keď je ešte väčšia, môže vidieť zákon všetkých kozmických zmien. Toto je nadprirodzená schopnosť poznania osudu. Pretože pohyb hmoty nasleduje určitý zákon, každý predmet má v špeciálnej dimenzii svoje formy existencie v mnohých iných dimenziách. Napríklad, keď sa telo človeka pohybuje, bunky v tele sa budú takisto pohybovať a na mikroskopickej úrovni sa všetky molekuly, protóny, elektróny a najmenšie častice budú takisto pohybovať spolu s ním. Ony ale majú svoje vlastné nezávislé formy existencie a formy tela v iných dimenziách takisto prejdú určitými zmenami.

Nehovorili sme, že hmota nezaniká? V určitej dimenzii má všetko, čo človek spravil, alebo čo robí mávnutím rukou, materiálnu existenciu a všetko, čo spraví, zanechá obraz a odkaz. V inej dimenzii to nezanikne a ostane to tam navždy. Keď sa osoba s nadprirodzenými schopnosťami pozrie na existujúce obrazy z minulosti, bude vedieť, čo sa dialo. Keď budete mať v budúcnosti nadprirodzenú schopnosť poznania osudu, pozrite sa späť na podobu mojej prednášky dnes a uvidíte, že stále existuje. Už teraz tam existuje. V špeciálnej dimenzii, ktorá nemá pojem času, keď sa človek narodí, jeho celý život tam už súčasne existuje. Pre niektorých ľudí tam existuje dokonca viac ako jeden život.

Niektorí ľudia môžu uvažovať: „Sú potom zbytočné naše osobné snahy a úsilie zmeniť sa?“ Nedokážu to prijať. V skutočnosti, osobné snahy môžu zmeniť v živote človeka menšie veci. Niektoré menšie veci môžu byť mierne pozmenené osobnými snahami, ale je to presne kvôli vašim snahám o zmenu, že môžete získať karmu. Inak by otázka vytvárania karmy neexistovala, ani by tu nebola otázka konania dobrých skutkov alebo nedobrých skutkov. Keď človek trvá na robení vecí svojím spôsobom, bude získavať na úkor druhých a robiť nesprávne skutky. Kvôli tomu vyžaduje kultivácia znova a znova, aby človek nasledoval prirodzený priebeh, keďže vašimi snahami budete ubližovať druhým. Ak váš život pôvodne niečo nemal a vy získate to, čo by malo patriť inej osobe v spoločnosti, budete mať voči tejto osobe dlh.

Čo sa týka hlavných udalostí, bežný človek ich nemôže zmeniť vôbec. Je vlastne jeden spôsob, ako to urobiť. Ak tento človek robí iba zlé skutky a nezastaví sa pred žiadnym zlom, môže zmeniť svoj život. Bude však čeliť úplnému zničeniu. Z vysokej úrovne vidíme, že keď osoba zomrie, jej pôvodná duša nezanikne. Prečo jej pôvodná duša nezanikne? V skutočnosti sme videli, že potom ako tá osoba zomrie, jej mŕtvola v márnici je len telo z ľudských buniek v našej dimenzii. V tejto dimenzii sa rôzne bunkové tkanivá vnútorných orgánov a všetky bunky v celom ľudskom tele odlúpia, zatiaľ čo v iných dimenziách telá vyrobené z častíc menších ako molekuly, atómy, protóny a tak ďalej, nie sú vôbec mŕtve. Existujú v iných dimenziách a stále žijú v mikroskopických dimenziách. To, čomu bude čeliť ten, kto robí všetky druhy zlých skutkov, je úplné rozloženie všetkých jeho buniek, čo budhizmus nazýva zánikom tela a duše.

Existuje ešte iný spôsob, ako zmeniť život človeka a je to jediný spôsob: Je to ten, že táto osoba odteraz nastúpi cestu kultivácie. Prečo môže byť život človeka zmenený, keď nastúpi cestu kultivácie? Kto môže poľahky zmeniť takúto vec? Len čo táto osoba uvažuje o nastúpení cesty kultivácie a len čo sa táto myšlienka objaví, ligoce sa ako zlato, otriasajúc Svetom desiatich smerov. Vo svojom pohľade na vesmír má budhovská škola teóriu desaťsmerného sveta. V očiach vyššej bytosti život človeka nie je určený na to, aby bol človekom. Táto bytosť si myslí, že život človeka sa zrodil v priestore vesmíru a stelesňuje rovnakú kvalitu ako vesmír; život je dobrý a láskavý a je vyrobený z hmoty Zhen-Shan-Ren. Ale životy tiež majú medzi sebou vzťahy. Keď sa medzi nimi vytvoria spoločenské vzťahy, niektoré životy sa pokazia, takže spadnú na nižšiu úroveň. Keď nemôžu ostať ani na tejto úrovni a opäť sa zhoršia, spadnú na ešte nižšiu úroveň. Budú padať a padať, až kým napokon nespadnú na túto úroveň bežných ľudí.

Na tejto úrovni by mali byť ľudia zničení a odstránení. Avšak z veľkého milosrdenstva tieto veľké osvietené bytosti špeciálne vytvorili takýto priestor, akým je naša ľudská spoločnosť. V tejto dimenzii je človeku dané toto ľudské fyzické telo a tento pár očí, ktoré môžu vidieť iba veci v tejto fyzickej dimenzii. To jest, človek sa stratí v ilúzii a nie je mu dovolené vidieť pravdu vesmíru, niečo, čo možno vidieť vo všetkých ostatných dimenziách. V tejto ilúzii a za takýchto podmienok je človeku daný takýto druh príležitosti. Pretože je klamaný, je to aj najviac bolestivé. S týmto telom je človek prinútený trpieť. Ak sa chce človek vrátiť z tejto dimenzie k svojmu pôvodu – škola Tao hovorí o návrate k svojmu pôvodnému, pravému ja – keď má srdce pre kultiváciu, znamená to, že vystúpila jeho Budhovská povaha. Toto srdce sa považuje za najcennejšie a vyššie bytosti mu budú pomáhať. Za takýchto ťažkých okolností táto osoba stále nie je stratená a chce sa vrátiť späť. Vyššie bytosti jej teda budú pomáhať a budú jej pomáhať bezvýhradne a s čímkoľvek. Prečo môžeme spraviť takúto vec pre kultivujúceho, ale nie pre bežnú osobu? Toto je ten dôvod.

Čo sa týka bežného človeka, ktorý si chce vyliečiť chorobu, my mu nemôžeme pomôcť vôbec s ničím. Bežný človek je proste bežným človekom. Bežný človek by mal byť v súlade so stavom spoločnosti bežných ľudí. Mnoho ľudí hovorí, že Budha ponúka spásu všetkým bytostiam a že budhovská škola učí spásu všetkých bytostí. Dovoľte mi povedať, že môžete prelistovať všetky budhistické texty a žiaden z nich nehovorí, že liečenie chorôb pre bežných ľudí je ponúknutie spásy všetkým bytostiam. Sú to títo falošní čchi-kungoví majstri posledných rokov, ktorí v tom narobili chaos. Opravdiví čchi-kungoví majstri, tí, čo dláždili cestu, vám nikdy nehovorili, aby ste liečili choroby druhých. Učili vás iba praktizovať, odstraňovať choroby a udržovať kondíciu u samých seba. Ste bežný človek. Ako môžete vyliečiť choroby, potom čo to študujete dva dni? Nie je to podvádzanie druhých? Nepovzbudzuje to vašu pripútanosť? Je to usilovanie sa o slávu, osobný záujem a o niečo nadprirodzené, aby ste sa tým mohli chváliť medzi bežnými ľuďmi! To je absolútne zakázané. Preto čím viac sa niektorí ľudia o niečo usilujú, tým menej dostanú. Nie je vám dovolené robiť to, ani vám nie je dovolené takto svojvoľne narušiť stav spoločnosti bežných ľudí.

V tomto vesmíre je taký princíp, že keď sa chcete vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja, druhí vám pomôžu. Myslia si, že ľudský život by sa mal vrátiť tam, odkiaľ pochádza, namiesto toho, aby zostával medzi bežnými ľuďmi. Ak by bolo človeku dovolené nemať žiadnu chorobu a žiť pohodlne, nechcel by sa stať nesmrteľným, ani keby ho o to žiadali. Aké nádherné by to bolo, ak by človek nemusel trpieť žiadnou chorobou alebo ťažkosťou a mal by všetko, čo by chcel! To by bol skutočne svet nesmrteľných. Vy ste však spadli na túto úroveň, pretože ste sa pokazili, takže nebudete mať pohodlie. Človek sa v ilúzii môže ľahko dopustiť zlých skutkov a budhizmus to nazýva kolobeh karmickej odplaty. Preto keď niektorí ľudia majú nejaké trápenie alebo nešťastie, splácajú svoju karmu v kolobehu karmickej odplaty. Budhizmus tiež tvrdí, že Budhovia sú všade. Ak by Budha jedenkrát mávol rukou, všetky choroby ľudstva by mohli byť odstránené; zaručene sa to dá dosiahnuť. Keď je tu toľko Budhov, prečo to nikto nespravil? Pretože sa človek dopustil zlých skutkov v minulosti, trpí týmito ťažkosťami. Ak by ste vyliečili jeho chorobu, rovnalo by sa to porušeniu princípu vesmíru, pretože človek by potom mohol robiť nesprávne skutky a dlhovať niekomu niečo bez toho, aby za to musel zaplatiť. To nie je dovolené. Každý teda zachováva stav spoločnosti bežných ľudí a nikto ho nechce narušiť. Jediný skutočný spôsob, ako nájsť pohodlie bez choroby a dosiahnuť skutočné oslobodenie, je kultivácia! Priviesť ľudí k tomu, aby sa kultivovali podľa spravodlivého Fa – iba to je skutočná spása všetkých bytostí.

Prečo môže mnoho čchi-kungových majstrov liečiť choroby? Prečo rozprávajú o liečení choroby? Niektorí ľudia mohli uvažovať o týchto otázkach. Väčšina týchto čchi-kungových majstrov nepochádza zo spravodlivých praxí. Počas svojej kultivácie skutoční čchi-kungoví majstri vidia, že všetky živé bytosti trpia, a tak pomáhajú ľuďom z milosrdenstva a ľútosti. To je dovolené. Nemôžu však choroby vyliečiť a môžu ich iba dočasne potlačiť alebo odložiť. Nemáte ich teraz, ale dostanete ich neskôr, keďže presunú vašu chorobu na niekedy neskôr. Preložia ich inde alebo na telá vašich príbuzných. Nie sú schopní naozaj pre vás úplne odstrániť karmu. Nemajú dovolené to neuvážene spraviť pre bežného človeka, ale iba pre kultivujúcich. Toto je princíp.

„Spása všetkých bytostí“, o ktorej sa hovorí v budhovskej škole, znamená vyviesť vás z najmučivejšieho stavu bežných ľudí na vyššie úrovne. Nebudete viac trpieť a budete slobodný – toto to znamená. Nehovoril Šákjamuni o nirváne, „druhom brehu“? To je skutočný zmysel spásy všetkých bytostí. Ak by ste si medzi bežnými ľuďmi žili pohodlne a mali veľa peňazí, ak by aj vaša posteľ bola vystlatá peniazmi a nemali by ste žiadne utrpenie, nemali by ste záujem stať sa nebeskou bytosťou, ani keby vás o to žiadali. Ak ste kultivujúci, váš priebeh života môže byť zmenený – možno ho zmeniť iba pomocou kultivácie.

Nadprirodzená schopnosť poznania osudu funguje podobne, akoby ste mali v oblasti čela malú televíznu obrazovku. Niektorí ľudia ju majú na čele; niektorí ľudia ju majú blízko čela. Niektorí ju majú vo vnútri čela. Niektorí ľudia môžu vidieť veci so zatvorenými očami. Ak je tá schopnosť silná, môže človek vidieť veci s otvorenými očami. Iní ich však vidieť nemôžu, keďže sú niečím v rozsahu jeho dimenzionálneho poľa. Inými slovami, keď sa táto nadprirodzená schopnosť vyvinie, musí tu byť jedna ďalšia, ktorá slúži ako nosič a odráža scény z iných dimenzií. Následne ich možno vidieť týmto nebeským okom. Človek môže vidieť veľmi presne budúcnosť a minulosť nejakej osoby. Nech veštenie funguje akokoľvek dobre, nemôže predpovedať menšie udalosti a ich podrobnosti. Táto osoba je však schopná vidieť veci veľmi jasne, vrátane časového obdobia. Sú viditeľné všetky podrobnosti zmien, keďže to, čo vidí, je skutočný odraz ľudí a vecí z iných dimenzií.

Otvorím nebeské oko všetkým, ktorí sa kultivujú vo Falun Dafa. Ale neodomknem niektoré ďalšie nadprirodzené schopnosti, o ktorých sme hovorili. So stálym zvyšovaním vašej úrovne sa nadprirodzená schopnosť poznania osudu prirodzene objaví. Táto situácia nastane vo vašej budúcej kultivácii a keď sa táto nadprirodzená schopnosť vyvinie, budete vedieť, o čo ide. Preto sme vyučovali všetky tieto princípy Fa.

Prekročenie Piatich prvkov a Troch ríš

Čo je „prekročenie Piatich prvkov a Troch ríš“? Toto je veľmi citlivá otázka. Predtým mnoho čchi-kungových majstrov o nej hovorilo a boli umlčaní otázkami od tých, ktorí neverili na čchi-kung: „Ktorí z vás, čo praktizujete čchi-kung, prekročili Päť prvkov a nie sú v Troch ríšach?“ Niektorí ľudia nie sú čchi-kungovými majstrami a sami seba označujú za čchi-kungových majstrov. Ak to nevedia jasne vysvetliť, mali by byť ticho. Oni sa však stále odvažujú o tom hovoriť, takže sa ich druhí ľudia pokúsia umlčať. Toto prinieslo veľkú škodu spoločenstvu kultivujúcich a spôsobilo to veľký zmätok. Niektorí ľudia využijú túto príležitosť na napadnutie čchi-kungu. Prekročenie Piatich prvkov a Troch ríš je pojem v spoločenstve kultivujúcich. Pochádza z náboženstva a bol vytvorený v náboženstve. Preto nemôžeme hovoriť o tejto otázke bez zreteľa k jej historickému pozadiu a okolnostiam v tej dobe.

Čo je prekročenie Piatich prvkov? Dávna čínska fyzika aj súčasná fyzika považujú čínsku teóriu Piatich prvkov za správnu. Je pravdou, že kov, drevo, voda, oheň a zem, týchto päť prvkov, vytvára všetko v našom vesmíre. Hovoríme teda o teórii Piatich prvkov. Ak sa o človeku povie, že prekročil Päť prvkov, v súčasnom jazyku to znamená, že sa dostal za tento náš materiálny svet. Znie to dosť neuveriteľne. Premýšľajte o tejto otázke, všetci: Čchi-kungový majster má kung. Zúčastnil som sa pokusu a mnoho iných čchi-kungových majstrov tiež podstúpilo tento pokus na odmeranie ich energie. Materiálne prvky kungu môžu byť zistené mnohými dnešnými prístrojmi. Inak povedané, ak existuje taký prístroj, častice vysielané čchi-kungovým majstrom a existencia jeho kungu sa dajú zistiť. Modernými prístrojmi možno zistiť infračervené lúče, ultrafialové lúče, nadzvukové vlny, podzvukové vlny, elektrinu, magnetickú silu, gama lúče, atómy a neutróny. Čchi-kungový majster má všetky tieto substancie, a sú niektoré iné substancie vysielané čchi-kungovými majstrami, ktoré sú nezistiteľné, pretože na to neexistuje prístroj. Pokiaľ taký prístroj existuje, všetko sa dá zistiť. Zistilo sa, že substancie vysielané čchi-kungovými majstrami sú mimoriadne bohaté.

Pod špeciálnym účinkom elektromagnetického poľa môže čchi-kungový majster vyžarovať silnú a veľmi nádhernú auru. Čím väčšia je sila kungu, tým väčšie je vytvárané energetické pole. Bežný človek má tiež auru, ale je dosť malá a slabá. Vo výskume fyziky vysokých energií ľudia veria, že energia je vytvorená z častíc ako sú neutróny a atómy. Mnohí čchi-kungoví majstri boli skúšaní, všetci veľmi známi čchi-kungoví majstri boli skúšaní. Ja som bol skúšaný tiež a zistené vyžarovanie vysielaných gama lúčov a tepelných neutrónov bolo osemdesiat až stosedemdesiatkrát väčšie ako u normálnej hmoty. V tomto bode dosiahla ručička skúšobného prístroja hranicu, keďže jeho ručička dosiahla najvyšší bod. Napokon ten prístroj nedokázal určiť, o koľko viac energie mám. Je jednoducho nepredstaviteľné, že človek môže mať také silné neutróny! Ako môže človek vysielať také silné neutróny? Toto taktiež dokazuje, že my, čchi-kungoví majstri, máme kung a máme energiu. Toto potvrdila vedecká a technologická komunita.

Na prekročenie Piatich prvkov sa vyžaduje kultivačná prax mysle aj tela. Ak prax nekultivuje myseľ aj telo a zvyšuje len kung podľa úrovne človeka bez kultivovania tela, nezaoberá sa touto otázkou a nevyžaduje prekročenie Piatich prvkov. Kultivačná prax mysle a tela ukladá energiu do všetkých buniek tela. Priemerní praktizujúci alebo tí, ktorí si práve začali vyvíjať kung, vydávajú veľmi hrubé zrná energie, medzi ktorými sú medzery a majú malú hustotu. Preto majú malú silu. Keď sa úroveň človeka zvýši, je možné, že hustota jeho energie bude stokrát, tisíckrát, alebo stomiliónovkrát vyššia ako hustota bežných molekúl vody. Čím vyššia je jeho úroveň, tým hustejšia, jemnejšie zrnitá a mocnejšia je jeho energia. Za týchto okolností je energia uložená v každej bunke tela a nie je iba v každej bunke tela v tejto fyzickej dimenzii, ale vypĺňa aj molekuly, atómy, protóny a elektróny všetkých tiel v iných dimenziách, až po mimoriadne mikroskopické bunky. Časom bude celé telo človeka vyplnené touto vysokoenergetickou látkou.

Táto vysokoenergetická látka má inteligenciu a je veľmi schopná. Keď jej je viac a keď sa jej hustota zvýši a vyplní všetky bunky v ľudskom tele, bude schopná obmedziť ľudské fyzické bunky, najneschopnejšie bunky. Len čo sú bunky obmedzené, nebude tam už metabolizmus. Napokon budú bunky ľudského tela úplne nahradené. Samozrejme, ľahko sa mi to povie, ale príchod do tohto bodu v kultivácii je dlhým a postupným procesom. Keď vaša kultivácia dosiahne tento bod, táto vysokoenergetická látka nahradí všetky bunky vo vašom tele. Premýšľajte o tom: Je vaše telo stále ešte vytvorené z Piatich prvkov? Je to stále ešte hmota z tejto našej dimenzie? Je už zložené z vysokoenergetickej látky nazbieranej z iných dimenzií. Častice, ktoré tvoria de, sú tiež hmotou, ktorá existuje v inej dimenzii a ani ony nie sú obmedzované časovým poľom našej dimenzie.

Súčasná veda tvrdí, že čas má pole. Ak niečo nie je v dosahu časového poľa, nie je to obmedzované tým časom. V iných dimenziách sú pojmy časopriestoru odlišné od našich tu, takže ako by čas tu mohol obmedzovať hmotu z iných dimenzií? Nemá na ňu žiaden účinok. Premýšľajte o tom, všetci: Neprekročili ste potom Päť prvkov? Bude vaše telo stále ešte telom bežného človeka? Vôbec také nebude, ale bežní ľudia neuvidia rozdiel. Hoci sa vaše telo natoľko zmenilo, nie je to koniec kultivácie. Človek musí pokračovať v robení prielomov a kultivovať sa nahor. Stále sa teda musí kultivovať medzi bežnými ľuďmi; nepôjde to, ak ho ľudia nemôžu vidieť.

Čo sa stane neskôr? Hoci sú v priebehu kultivácie všetky vaše bunky na molekulovej úrovni nahradené vysokoenergetickou látkou, atómy majú určitú konfiguráciu a ani konfigurácia molekúl a atómových jadier sa nezmení. Konfigurácia molekúl u buniek je taká, že sú mäkké, keď sa ich dotknete. Konfigurácia molekúl kostí má vysokú hustotu, takže kosti sú tvrdé. Hustota molekúl krvi je veľmi nízka, takže je to tekutina. Bežný človek nedokáže rozlíšiť zmeny vo vás podľa vášho výzoru, keďže vaše bunkové molekuly si stále zachovávajú svoju pôvodnú štruktúru a konfiguráciu; ich štruktúra sa nezmenila. Ale energia vnútri sa zmenila. Od tohto bodu teda nebudete prirodzene starnúť a vaše bunky neodumrú, takže zostanete navždy mladý. V priebehu kultivácie bude človek vyzerať mladý a napokon taký zostane.

Samozrejme, keď do takéhoto tela narazí auto, kosti sa stále môžu zlomiť. Stále bude krvácať, ak sa poreže nožom, pretože jeho molekulové konfigurácie sa nezmenili. Ibaže bunky prirodzene neodumrú, prirodzene nezostarnú a nebude tam žiaden metabolizmus. Toto nazývame „prekročenie Piatich prvkov“. Čo je na tom poverčivého? Dá sa to vysvetliť na základe vedeckých princípov. Niektorí ľudia to nevedia jasne vysvetliť, takže robia ľahkovážne poznámky, a potom iní ľudia povedia, že šírime povery. Keďže toto slovné spojenie pochádza z náboženstva, nie je to pojem vytvorený naším dnešným čchi-kungom.

Čo je prekročenie Troch ríš? Minule som spomenul, že kľúč k zvýšeniu kungu leží v našej kultivácii xinxingu a v prispôsobovaní sa vlastnostiam vesmíru. Vlastnosti vesmíru vás potom nebudú obmedzovať. Keď si zlepšíte xinxing, častice de sa vyvinú na kung, ktorý nepretržite rastie a stúpa nahor, a keď dosiahne vysokú úroveň, vytvorí stĺp kungu. Aká je výška tohto stĺpa kungu, taká je výška vašej energetickej úrovne. Je takéto príslovie: Veľký Fa je bezhraničný – kultivácia závisí výlučne od vášho srdca. Ako vysoko sa môžete vykultivovať, závisí od vašej vytrvalosti a vašej schopnosti znášať ťažkosti. Ak spotrebujete svoju vlastnú bielu látku, vaša čierna látka môže byť znášaním ťažkostí premenená na bielu látku. Ak to stále nie je dosť, pokiaľ ponesiete hriechy svojich priateľov alebo príbuzných, ktorí sa nekultivujú, môžete si tiež zvýšiť kung. Toto sa týka ľudí, ktorí sa vykultivovali na mimoriadne vysokú úroveň; bežný človek praktizujúci kultiváciu by nemal pomýšľať na nesenie hriechov príbuzných. S takým veľkým množstvom karmy by priemerný človek nemohol v kultivácii uspieť. Vysvetľujem tu princípy na odlišných úrovniach.

Tri ríše, o ktorých hovoria náboženstvá, sa vzťahujú na deväť úrovní nebies alebo tridsaťtri úrovní nebies. Inými slovami, bytosti v Troch ríšach zahŕňajú tie na nebesiach, na Zemi a v podsvetí. Hovoria, že všetky bytosti v tridsiatich troch úrovniach nebies prechádzajú cez šesť ciest prevteľovania. „Šesť ciest prevteľovania“ znamená, že človek je ľudskou bytosťou v tomto živote a môže sa stať zvieraťom v nasledujúcom živote. V budhizme sa hovorí: „Človek by mal dobre využiť obmedzený čas v tomto živote. Keď sa nekultivujete teraz, kedy sa budete kultivovať?“ Je to preto, že zvieratá majú zakázané kultivovať sa a počúvať Fa. Aj keď sa kultivujú, nezískajú v kultivácii pravé ovocie (zhengguo). Ak sa úroveň ich kungu stane vysokou, nebesia ich zabijú. Nemusíte dostať ľudské telo niekoľko sto rokov; možno prejde tisíc rokov, kým ho dostanete. Keď dostanete ľudské telo, neviete si ho ani ceniť. Ak sa prevtelíte do kusa skaly, nebudete schopný vyjsť ani za desaťtisíc rokov. Keď sa tento kus skaly nerozbije alebo nezvetrá, nebudete nikdy schopný vystúpiť. Dostať ľudské telo je také ťažké! Ak môže osoba skutočne získať Dafa, táto osoba je jednoducho najšťastlivejšia. Ľudské telo je ťažké dostať – hovoríme o tomto princípe.

V kultivačnej praxi hovoríme o otázke úrovní. Vaša úroveň závisí výlučne od vašej vlastnej kultivácie. Ak chcete prekročiť Tri ríše a ak ste si vykultivovali stĺp kungu do veľmi, veľmi vysokej úrovne, nedosiahli ste prielom cez Tri ríše? Keď niekoho hlavná duša opustí telo počas meditácie v sede, môže sa okamžite dostať na veľmi vysokú úroveň. Jeden praktizujúci napísal do svojho príspevku o skúsenostiach: „Učiteľ, dostal som sa do mnohých úrovní nebies a videl som také a také scény.“ Povedal som mu, aby išiel ďalej vyššie. Povedal: „Nemôžem. Neodvážim sa vyjsť vyššie a nemôžem už ísť vyššie.“ Prečo? Je to preto, že jeho stĺp kungu bol iba taký vysoký a on sa tam dostal sedením na svojom stĺpe kungu. Toto je stav ovocia v kultivácii, ktorý spomína budhizmus a on sa vykultivoval k tomuto stavu ovocia. Pre kultivujúceho to však stále ešte nie je vrchol jeho stavu ovocia. Neustále smeruje nahor, neustále stúpa a neustále sa zlepšuje. Keď váš stĺp kungu prelomí hranicu Troch ríš, neprekročíte Tri ríše? Skúmali sme to a zistili sme, že Tri ríše spomínané v náboženstvách sú len v rozsahu našich deviatich hlavných planét. Niektorí ľudia hovoria o desiatich hlavných planétach. Povedal by som, že to tak vôbec nie je. Videl som, že niektorí z čchi-kungových majstrov v minulosti mali veľmi vysoký stĺp kungu, ktorý siahal za Mliečnu cestu; prešli ďaleko za Tri ríše. Takže toto prekročenie Troch ríš, o ktorom som práve hovoril, je v skutočnosti otázkou úrovní.

Otázka úsilia

Mnoho ľudí prichádza na naše kultivačné miesto s pripútanosťou k úsiliu. Niektorí ľudia chcú získať nadprirodzené schopnosti; niektorí chcú počúvať nejaké teórie; niektorí chcú mať vyliečené choroby; niektorí dokonca chcú získať Falun – sú všemožné zmýšľania. Sú dokonca takí, čo povedia: „Niekto z mojej rodiny sa ešte nezúčastnil prednášky. Zaplatím nejaký poplatok za výučbu a dajte mu, prosím, Falun.“ Trvalo nám množstvo generácií, mimoriadne dlhé časové obdobie – keby som povedal to číslo, bolo by to šokujúce, keďže sformovanie Faluna trvalo dlhé veky – a vy si chcete kúpiť Falun za pár desiatok jüanov? Prečo ho môžeme dať každému z vás bezpodmienečne? Je to preto, že chcete byť kultivujúcimi. Toto srdce sa nedá kúpiť za žiadnu sumu peňazí. Iba keď vystúpi vaša Budhovská povaha, môžeme to urobiť týmto spôsobom.

Stále máte pripútanosť k úsiliu. Prišli ste sem iba kvôli tomu? Môj fashen v inej dimenzii pozná všetko vo vašej mysli. Pretože koncepty týchto dvoch časopriestorov sa líšia, keď sa formovanie vašich myšlienok pozoruje v inej dimenzii, je to mimoriadne pomalý proces. Bude vedieť všetko ešte skôr, ako si na to pomyslíte. Preto by ste mali opustiť všetky vaše nesprávne myšlienky. Budhovská škola verí na predurčený vzťah. Každý sem prichádza kvôli predurčenému vzťahu. Ak ho získate, možno ste ho mali získať. Preto by ste si ho mali ceniť a nebyť pripútaný k žiadnemu úsiliu.

V náboženskej kultivácii v minulosti budhovská škola vyučovala prázdnotu – na nič nemyslieť a vstúpiť do dverí prázdnoty. Škola Tao vyučovala ničotu: Nič nemať, nič nechcieť, o nič sa neusilovať. Praktizujúci hovorievali: „zamerať myseľ na praktizovanie kungu, nevenovať pozornosť získavaniu kungu“. Pri kultivačnej praxi by mal byť človek v stave bez zámeru. Pokiaľ sa zameriavate na kultivovanie svojho xinxingu, budete robiť prielomy vo svojej úrovni a určite dostanete veci, ktoré si zaslúžite. Ak sa niečoho nemôžete vzdať, nie je to pripútanosť? Odrazu sme vás tu učili Fa takejto vysokej úrovne a požiadavky na váš xinxing sú samozrejme tiež vysoké. Preto by sa človek nemal prísť učiť Fa s pripútanosťou k úsiliu.

Aby sme boli zodpovední voči všetkým, vedieme vás na spravodlivú cestu a musíme vám dôkladne vysvetliť tento Fa. Keď sa niekto usiluje o nebeské oko, samo sa zablokuje a zapečatí. Navyše, hovorím každému, že všetky schopnosti, ktoré si človek vypestuje v kultivácii Fa trojitého sveta, sú pôvodné, vrodené schopnosti tohto fyzického tela. Dnes ich nazývame nadprirodzené schopnosti. Môžu fungovať iba v tejto našej dimenzii a ovplyvňovať bežných ľudí. Načo sa usilujete o tieto bezvýznamné triky? Usilujete sa o toto alebo tamto, ale po prejdení za Fa trojitého sveta nefungujú v iných dimenziách. V čase kultivácie nad Fa trojitého sveta musia byť všetky tieto nadprirodzené schopnosti odhodené a vtlačené do veľmi hlbokej dimenzie na uchovanie. V budúcnosti vám budú slúžiť ako záznam o vašej kultivácii a môžu plniť len túto malú funkciu.

Keď sa človek dostane nad Fa trojitého sveta, musí začať kultiváciu opäť odznova. Jeho telo je telom, ktoré prekročilo Päť prvkov, ako som práve spomínal. Je to telo Budhu. Nemal by sa tento druh tela nazývať telom Budhu? Toto telo Budhu sa musí opäť odznova kultivovať a tiež si opäť vyvinúť nadprirodzené schopnosti. Ale nenazývajú sa „nadprirodzené schopnosti“, nazývajú sa teraz „božské sily Budhovho Fa“. Sú bezhranične mocné, môžu pôsobiť na rôzne dimenzie a sú niečím skutočne účinným. Aký zmysel má vaše usilovanie sa o nadprirodzené schopnosti? Čo sa týka vás všetkých, ktorí sa usilujete o nadprirodzené schopnosti, neplánujete ich použiť a predvádzať medzi bežnými ľuďmi? Načo by ste ich inak chceli? Sú neviditeľné a nehmatateľné. Ako ozdobu by ste si radšej mali nájsť niečo, čo vyzerá pekne. Je zaručené, že podvedome máte úmysel použiť ich. Nemožno sa o ne usilovať ako o bežné ľudské zručnosti. Sú niečím úplne nadprirodzeným a máte zakázané predvádzať ich medzi bežnými ľuďmi. Samotné predvádzanie sa je veľmi silná pripútanosť a veľmi nedobrá pripútanosť, ktorú musí kultivujúci opustiť. Ak pomocou nich chcete získať peniaze a zbohatnúť, alebo ak si želáte dosiahnuť nimi vaše osobné ciele medzi bežnými ľuďmi, je to zakázané. To by bolo používanie vecí vysokej úrovne na narúšanie a poškodzovanie spoločnosti bežných ľudí. Takáto myšlienka je ešte horšia, preto ich ľahkovážne používanie jednoducho nie je dovolené.

Normálne sa nadprirodzené schopnosti pravdepodobnejšie vyvinú u dvoch skupín: u detí a u starších ľudí. Najmä staršie ženy si zvyčajne udržiavajú dobrý xinxing a medzi bežnými ľuďmi nemajú mnoho pripútaností. Keď si vyvinú nadprirodzené schopnosti, dokážu sa ľahko ovládať a nemajú túžbu predvádzať ich. Prečo je pre mladých ľudí ťažké vyvinúť si nadprirodzené schopnosti? Najmä mladí muži si stále chcú niečo vydobyť a dosiahnuť nejaké ciele v spoločnosti bežných ľudí! Len čo majú nadprirodzené schopnosti, použijú ich na dosiahnutie svojich cieľov. Použiť ich ako prostriedok na zrealizovanie svojich cieľov je absolútne zakázané, takže si nevyvinú nadprirodzené schopnosti.

Kultivácia nie je detskou hrou, ani to nie je technika bežných ľudí – je to veľmi vážna vec. Či sa chcete kultivovať a či sa môžete kultivovať, úplne závisí od toho, ako si zlepšíte svoj xinxing. Bolo by hrozné, keby niekto skutočne mohol získať nadprirodzené schopnosti usilovaním sa o ne. Zistili by ste, že mu vôbec nezáleží na kultivácii a ani nerozmýšľa o tejto otázke. Pretože jeho xinxing je na úrovni bežných ľudí a jeho nadprirodzené schopnosti pochádzajú z usilovania sa, mohol by sa dopustiť všemožných nesprávnych skutkov. V banke je mnoho peňazí a on by si nejaké z nich vzal. Na ulici je mnoho lotérií a on by si mohol vytiahnuť lós s prvou cenou. Prečo sa nestali takéto veci? Niektorí čchi-kungoví majstri hovoria: „Ak niekto nie je cnostný, môže sa ľahko dopustiť zlých skutkov, keď si vyvinie nadprirodzené schopnosti.“ Hovorím, že to je nesprávne vyhlásenie – vôbec to tak nie je. Ak si nevážite cnosti alebo si nekultivujete svoj xinxing, jednoducho si nevyviniete žiadne nadprirodzené schopnosti. S dobrým xinxingom si niektorí ľudia vyvinú nadprirodzené schopnosti na svojich úrovniach. Neskôr sa nedokážu dobre ovládať a spravia veci, ktoré by nemali. Táto situácia tiež existuje. Avšak potom, čo človek spraví niečo zlé, jeho nadprirodzené schopnosti sa zoslabia alebo stratia. Keď sú preč, sú stratené navždy. Najhoršie na tom je však to, že môžu u človeka spôsobiť vytvorenie pripútaností.

Jeden čchi-kungový majster tvrdí, že ak niekto študuje jeho prax tri alebo päť dní, bude schopný liečiť choroby. Je to ako inzerát a on by mal byť nazývaný čchi-kungovým obchodníkom. Premýšľajte o tom, všetci: Ste bežným človekom, ako môžete vyliečiť chorobu druhej osoby vyslaním tej trochy vašej čchi? Telo bežného človeka má tiež vnútri čchi, rovnako ako vy. Práve ste začali praktizovať a len preto, že váš akupunktúrny bod lao-kung je otvorený, môžete pohlcovať a vypúšťať čchi. Keď liečite choroby iných ľudí, tí majú tiež vo svojich telách čchi. Možno ich čchi bude liečiť vaše choroby! Ako môže jedna čchi ovládnuť inú čchi? Čchi nemôže liečiť chorobu vôbec. Navyše, keď liečite pacienta, vy a váš pacient vytvoríte pole, cez ktoré pacientova choroboplodná čchi prejde všetka do vášho tela. Máte jej toľko ako váš pacient, hoci je zakorenená v pacientovom tele. Príliš veľa choroboplodnej čchi môže spôsobiť, že takisto ochoriete. Keď si myslíte, že môžete vyliečiť choroby, zriadite si prax a budete prijímať pacientov. Nikoho neodmietnete a vypestujete si pripútanosť. Byť schopný liečiť ľuďom choroby – aká radosť! Prečo ich môžete vyliečiť? Neuvažovali ste o tom? Všetci falošní čchi-kungoví majstri majú na svojich telách duchov posadnutia. Kvôli tomu, aby ste im uverili, dajú vám nejaké zo svojich odkazov, ktoré sa spotrebujú potom, čo ste vyliečili troch, piatich, ôsmich alebo desiatich pacientov. Spotrebováva to energiu a potom už tento kúsok energie nebude viac existovať. Nemáte svoj vlastný kung – odkiaľ by ste ho teda mohli dostať? Ako čchi-kungoví majstri sme praktizovali kultiváciu niekoľko desiatok rokov. V minulosti bolo veľmi ťažké praktizovať kultiváciu. Praktizovanie kultivácie je veľmi ťažké, ak človek kultivuje bočnú prax alebo malú cestu, namiesto nasledovania spravodlivej cesty.

Hoci vidíte, že niektorí veľkí čchi-kungoví majstri sú veľmi známi, praktizovali kultiváciu po desaťročia, aby si vyvinuli ten kúsok kungu. Vy ste nikdy nepraktizovali kultiváciu. Ako môžete dostať kung po zúčastnení sa nejakého kurzu? Ako je také niečo možné? Následne si vypestujete pripútanosť. Len čo sa pripútanosť vyvinie, budete znepokojený, ak nemôžete vyliečiť chorobu. Aby si človek zachránil povesť, čo je v jeho mysli počas liečenia choroby? „Prosím, dovoľ mi mať túto chorobu, aby pacient mohol byť vyliečený.“ To nie je z milosrdenstva, keďže jeho pripútanosti k sláve a osobnému záujmu neboli vôbec opustené. Tento človek si nie je schopný vyvinúť ani kúsok tohto milosrdenstva. Obáva sa straty svojej povesti. Radšej by sám mal túto chorobu, len aby si zachoval svoju povesť. Aká silná pripútanosť k sláve! Keď je toto želanie vyslané, dobre, táto choroba bude ihneď prenesená na jeho telo – skutočne sa to stane. Odíde domov s chorobou a pacient je vyliečený. Potom čo sa postaral o pacienta, bude doma trpieť. Myslí si, že vyliečil chorobu. Keď ho druhí nazvú čchi-kungovým majstrom, bude mať veľkú radosť a bude so sebou veľmi spokojný. Nie je to pripútanosť? Keď nemôže vyliečiť chorobu, zvesí hlavu a je sklesnutý. Nie je to spôsobené jeho pripútanosťou k sláve a osobnému zisku? Navyše, všetka choroboplodná čchi z jeho pacienta prejde na jeho telo. Hoci ho tí falošní čchi-kungoví majstri učili, ako ju odstrániť zo svojho tela, hovorím vám, že ju vôbec nemôže odstrániť, ani kúsok, pretože on sám nemá schopnosť rozlíšiť dobrú čchi od nedobrej čchi. Časom bude jeho telo vo vnútri celé tmavé a to je karma.

Keď sa naozaj chcete kultivovať, bude to dosť ťažké. Čo s tým spravíte? Koľko musíte trpieť, aby ste premenili karmu na bielu látku? Je to veľmi ťažké. Čím má niekto lepšie vrodené vlastnosti, tým ľahšie sa stretne s týmto problémom. Niektorí ľudia sa stále usilujú o schopnosť liečiť ľudí. Ak sa o niečo usilujete, zviera to uvidí a príde vás posadnúť. To je presne posadnutie duchom alebo zvieraťom. Nechcete azda liečiť ľudí? Pomôže vám to uskutočniť. Ale nepomôže vám liečiť ľudí bez príčiny. Žiadna strata, žiaden zisk. Je to veľmi nebezpečné a skončí to tak, že ho privoláte. Ako môžete pokračovať vo svojej kultivácii? Všetkému bude koniec.

Niektorí ľudia s dobrými vrodenými vlastnosťami vymieňajú svoje vrodené vlastnosti s druhými za karmu. Tamtá osoba je chorá a má mnoho karmy. Ak vyliečite pacienta, ktorý má vážnu chorobu, po liečení sa budete doma cítiť veľmi nepohodlne. V minulosti sa mnoho ľudí cítilo takto, keď sa postarali o pacienta. Pacient sa uzdravil, ale vy ste doma veľmi chorý. Postupom času sa na vás presunie viac karmy; dávate druhým de za karmu. Žiadna strata, žiaden zisk. Hoci to, čo dostávate, je choroba, karma musí byť splatená pomocou de. Tento vesmír má princíp, že nikto vás nezastaví, pokiaľ toto je to, čo chcete, ani nikto nepovie, že ste dobrý. Vesmír má určitý princíp, menovite, kto má veľa karmy, je zlý človek. Dávate vaše vrodené vlastnosti druhej osobe za karmu. Ako sa s takou veľkou karmou budete kultivovať? Vaše vrodené vlastnosti budú touto osobou úplne zničené. Nie je to desivé? Choroba tej osoby odišla; cíti sa teraz pohodlne, ale vy doma trpíte. Ak vyliečite pár pacientov s rakovinou, budete musieť odísť namiesto nich. Nie je to nebezpečné? Je to jednoducho tak a mnoho ľudí nepozná princípy za tým.

Nedajte sa oklamať tým, akí uznávaní sú niektorí falošní čchi-kungoví majstri. Dobre známa osoba nemusí nevyhnutne dobre poznať veci. Čo vedia bežní ľudia? Keď má niečo veľkú publicitu, veria tomu. Hoci ich teraz vidíte robiť tieto veci, neubližujú iba druhým, ale aj sebe. O jeden alebo dva roky uvidíte, čo sa im stane. Kultiváciu nemožno poškodzovať týmto spôsobom. Kultivácia môže liečiť chorobu, ale nemá sa použiť za účelom vyliečenia choroby. Je to niečo nadprirodzené, a nie nejaká technika bežných ľudí. Je absolútne zakázané, aby ste ju takto ľahkovážne ničili. V dnešných dňoch niektorí falošní čchi-kungoví majstri spravili vo veciach chaos a používajú čchi-kung ako prostriedok na zaistenie si slávy alebo majetku. Sú to kulty, ktoré rozširujú svoje diabolské pôsobenie a mnohokrát počtom prevyšujú opravdivých čchi-kungových majstrov. Všetci bežní ľudia tak hovoria a robia veci týmto spôsobom a vy im jednoducho veríte? Možno si myslíte, že čchi-kung je práve takýto, ale nie je. Čo hovorím ja, je opravdivý princíp.

Keď sa medzi bežnými ľuďmi rozvinú rôzne spoločenské vzťahy, človek sa bude dopúšťať nesprávnych skutkov kvôli osobnému zisku a dlhovať ostatným. Človek musí podstúpiť utrpenie, aby splatil dlhy. Predpokladajme, že svojvoľne liečite chorobu. Ako vám môže byť dovolené skutočne vyliečiť chorobu? Budhovia sú všade. Keď ich je toľko, prečo nespravia takúto vec? Aké by to bolo nádherné, ak by umožnili celému ľudstvu žiť v úplnom pohodlí! Prečo to nespravia? Človek musí splatiť svoju vlastnú karmu a nikto sa neodváži porušiť tento princíp. V priebehu kultivácie môže kultivujúci príležitostne pomôcť z milosrdenstva druhej osobe; avšak toto iba oddiali chorobu. Ak netrpíte teraz, budete trpieť neskôr. Takisto ju môže premeniť, takže stratíte peniaze, alebo budete mať namiesto ochorenia trápenie. Môže to byť nejako takto. Skutočné odstránenie všetkej karmy naraz môže byť vykonané iba pre kultivujúcich a nie pre bežných ľudí. Nevyučujem tu iba princípy mojej školy. Prednášam princípy celého vesmíru a hovorím o skutočnej situácii v spoločenstve kultivujúcich.

Neučíme vás tu liečiť chorobu. Vedieme vás na veľkú cestu, spravodlivú cestu a vedieme vás nahor. V mojich prednáškach budem teda vždy hovoriť, že praktizujúci Falun Dafa nemajú dovolené liečiť chorobu. Ak liečite chorobu, nie ste kultivujúcim Falun Dafa. Pretože vás vedieme na spravodlivú cestu, počas kultivácie vo Fa trojitého sveta budeme vaše telo neustále očisťovať, očisťovať a očisťovať, až kým nebude úplne premenené vysokoenergetickou látkou. Ako sa môžete kultivovať, ak stále zhromažďujete vo svojom tele tie temné veci? Je to karma! Nebudete sa vôbec schopný kultivovať. Ak máte príliš veľa karmy, nebudete to schopný zniesť. Ak trpíte príliš veľa, nebudete sa schopný kultivovať. Toto je dôvod. Zverejnil som tento Dafa a vy stále ešte neviete, čo som učil. Keďže tento Dafa môže byť zverejnený, sú spôsoby, ako ho chrániť. Ak liečite choroby druhých, môj fashen vezme späť všetko, čo bolo dané vášmu telu na kultiváciu. Nemôžeme vám dovoliť len tak ničiť niečo také cenné kvôli sláve a osobným záujmom. Ak nenasledujete požiadavky Fa, nie ste kultivujúcim Falun Dafa. Pretože chcete byť bežným človekom, vaše telo bude vrátené späť na úroveň bežných ľudí a zlé veci vám budú vrátené.

Po včerajšej prednáške mnohí z vás cítili, že vaše celé telo je ľahké. Zopár vážne chorých ľudí je však už o krok vpred a od včera sa začali cítiť nepohodlne. Potom čo som včera odstránil z vášho tela nedobré veci, väčšina z vás cítila, že vaše celé telo je ľahké a veľmi pohodlné. Náš vesmír má však tento princíp: „žiadna strata, žiaden zisk“. Nemôžeme pre vás odstrániť všetko. Je absolútne zakázané, aby ste nezniesli ani trochu utrpenia. To jest, odstránili sme základné príčiny vašich chorôb a vášho chatrného zdravia. Stále však máte pole choroby. Človek s nebeským okom otvoreným na veľmi nízkej úrovni môže vidieť vo vašom tele zhluky čiernej čchi, kalnej choroboplodnej čchi, ktorá je hustým zhlukom čiernej čchi s vysokou koncentráciou. Keď sa rozptýli, rozšíri sa po celom vašom tele.

Od dnešného dňa budú niektorí ľudia cítiť po celom svojom tele chlad, akoby trpeli silným prechladnutím a môžu ich bolieť aj kosti. Väčšina z vás sa bude niekde cítiť nepohodlne. Môžu vás bolieť nohy a môže sa vám krútiť hlava. Na miestach vášho tela, kde ste predtým mali chorobu, o ktorej ste si mysleli, že už bola vyliečená čchi-kungovými cvičeniami alebo čchi-kungovým majstrom, sa opäť objavia príznaky choroby. Je to preto, že čchi-kungový majster vám chorobu nevyliečil – on ju len oddialil. Bola stále tam a hoci sa vtedy neprejavila, prejavila by sa neskôr. Musíme ju vybrať von a dať preč, zlikvidovať ju úplne od koreňa. Môžete teda cítiť, že vaše choroby sa vrátili. Toto je odstraňovanie vašej karmy od základu, takže budete mať reakcie. Niektorí ľudia môžu mať na určitom mieste fyzické reakcie. Niektorí ľudia môžu cítiť také či onaké nepohodlie, keďže sa prejavia všemožné druhy nepohodlia. Všetko toto je normálne. Hovorím každému, že nech vám je akokoľvek nepohodlne, musíte vytrvať a pokračovať v navštevovaní tohto seminára. Len čo vojdete do triedy, všetky vaše príznaky zmiznú a nebude žiadne nebezpečenstvo. Je jedna vec, ktorú hovorím každému: Nech akokoľvek trpíte vašou „chorobou“, dúfam, že budete naďalej navštevovať seminár, pretože je ťažké získať Fa. Keď sa cítite veľmi nepohodlne, naznačuje to, že sa veci po dosiahnutí krajného bodu obrátia. Celé vaše telo bude očistené a musí byť úplne očistené. Príčina vašej choroby bola odstránená a to, čo ostáva, je iba tento kúsok čiernej čchi, ktorý vyjde sám od seba, čím vás nechá trochu trpieť a znášať trochu ťažkostí. Nepôjde to, ak toho neznesiete ani trochu.

V spoločnosti bežných ľudí súperíte s druhými o slávu a osobný zisk, nemôžete dobre spať alebo jesť a svoje telo ste dostali do dosť zlého stavu. Keď je vaše telo videné z inej dimenzie, kosti sú úplne čierne. Keď je takéto telo celé naraz očisťované, je nemožné nemať žiadnu reakciu. Budete teda mať reakcie. Niektorí ľudia budú dokonca vracať a mať hnačku. V minulosti mnoho praktizujúcich z rôznych miest napísalo vo svojich príspevkoch o skúsenostiach: „Učiteľ, po zúčastnení sa vášho seminára som hľadal toalety celou cestou domov.“ Je to preto, že všetky vaše vnútorné orgány musia byť očistené. Zopár ľudí môže zaspať a prebudiť sa hneď, ako skončím svoju prednášku. Prečo je to tak? Je to preto, že ich mozog má choroby, ktoré musíme dať do poriadku. Človek to nebude schopný vydržať, keď sa na jeho mozgu pracuje, preto musí byť uvedený do stavu znecitlivenia, takže o tom nevie. Niektorí ľudia však nemajú problém počuť ma. Hoci tvrdo spia, počujú všetko a neujde im ani jedno slovo. Potom sa stanú veľmi bdelými a nebudú sa cítiť ospalí, aj keď budú dva dni bez spánku. Sú rôzne stavy a všetky z nich musia byť upravené. Vaše celé telo bude očistené.

Ak ste opravdivým kultivujúcim Falun Dafa a keď sa dokážete vzdať svojich pripútaností, každý z vás bude mať odteraz reakcie. Tí, ktorí sa nemôžu vzdať svojich pripútaností, môžu tvrdiť, že ich opustili, ale v skutočnosti sa ich vôbec nevzdali. Je to teda veľmi ťažké dosiahnuť. Takisto sú ľudia, ktorí obsah mojich prednášok pochopia neskôr. Začínajú sa vzdávať nejakých vecí a ich telá sa očisťujú. Zatiaľ čo telá iných sú úplne ľahké, choroby týchto ľudí sú odstraňované a oni sa cítia nepohodlne. Na každom seminári sú ľudia, čo zaostávajú a majú slabšiu schopnosť porozumenia. Preto je normálne všetko, nech sa stretnete s čímkoľvek. Keď som robil seminár na iných miestach, vždy sa objavila taká situácia, že niektorí ľudia boli v obrovskom nepohodlí a sedeli sklonení na svojich sedadlách, čakajúc na mňa, aby som zostúpil z pódia a liečil ich. Ja ich liečiť nepôjdem. Ak nedokážete prejsť ani touto skúškou – keď sa v budúcnosti budete sami kultivovať, narazíte na množstvo veľkých trápení – takže ak nedokážete prejsť ani týmto, ako sa môžete kultivovať? Neviete sa dostať ani cez takúto maličkosť? Každý to dokáže zvládnuť. Preto ku mne už nechoďte kvôli liečeniu choroby, keďže ja choroby neliečim. Len čo poviete slovo „choroba“, nebudem to chcieť počúvať.

Je veľmi ťažké spasiť ľudské bytosti. Na každom seminári je vždy okolo päť alebo desať percent ľudí, ktorí nedokážu udržať krok s ostatnými. Je nemožné, aby každý dosiahol Tao. Dokonca aj keď dokážete vytrvať vo svojej kultivácii, musí sa ešte ukázať, či dokážete uspieť a či ste odhodlaný kultivovať sa. Nie je možné, aby sa každý stal Budhom. Tí, čo sa opravdivo kultivujú v Dafa, prejdú rovnakými skúsenosťami, keď čítajú túto knihu, a tiež dostanú všetko, čo majú dostať.

 

Tretia lekcia

Všetkých žiakov považujem za svojich učeníkov

Vie každý, čo robím? Ja považujem každého nášho žiaka za svojho učeníka, vrátane tých, ktorí sú schopní opravdivo sa kultivovať pomocou samoštúdia. Pri vyučovaní kultivácie k vysokým úrovniam to nebude fungovať, ak vás nepovediem týmto spôsobom. Inak je to rovnaké ako byť nezodpovedný a konať ľahkovážne. Dali sme vám toľko vecí a umožnili sme vám spoznať toľko princípov, ktoré by nemali poznať bežní ľudia. Naučil som vás tento Dafa a dám vám tiež mnoho, mnoho ďalších vecí. Vaše telá boli očistené a zahŕňa to aj nejaké ďalšie veci, takže by to rozhodne nešlo, ak by som s vami nezaobchádzal ako s učeníkmi. Neuvážene odhaliť také množstvo nebeských tajomstiev bežným ľuďom nie je dovolené. Ale treba podotknúť jednu vec. Teraz sa časy zmenili. Nepraktizujeme už rituály padnutia na kolená čelom k zemi alebo klaňania sa. Takéto formality majú malý úžitok a keď ich človek robí, vyzerá to ako náboženstvo. My ich teda nerobíme. Aký je význam vášho padnutia na kolená čelom k zemi a uctievania svojho majstra, ak hneď, ako vykročíte z týchto dverí, stále budete medzi bežnými ľuďmi pokračovať v správaní sa ako zvyčajne a robiť to, čo sa vám zachce, súperiť a bojovať o slávu a osobný záujem? Mohli by ste dokonca tvrdiť, že to robíte pod mojou zástavou a poškodiť dobré meno Falun Dafa!

Opravdivá kultivácia závisí úplne od kultivácie vášho srdca. Pokiaľ sa môžete kultivovať a dokážete pevne a vytrvalo pokračovať vo svojej kultivácii, budeme vás považovať za učeníkov. Nešlo by to, ak by som s vami nezaobchádzal takto. Ale niektorí ľudia sa opravdivo nepovažujú za kultivujúcich a nepokračujú v kultivácii. Pre niektorých ľudí je to nemožné. Ale mnoho ľudí bude naozaj pokračovať v kultivácii. Pokiaľ vytrváte v kultivácii, budeme vás viesť ako učeníkov.

Možno vás považovať za učeníka Falun Dafa, ak iba každý deň praktizujete týchto zopár cvičení? Nie nevyhnutne. Je to preto, že opravdivá kultivácia musí nasledovať požiadavky xinxingového štandardu, o ktorom sme hovorili, a vy si musíte skutočne zlepšiť svoj xinxing – len potom je to naozajstná kultivácia. Ak iba praktizujete cvičenia bez zlepšovania xinxingu a bez mocnej energie, ktorá všetko zosilňuje, nemôže sa to nazývať kultiváciou, ani vás nemôžeme považovať za učeníka Falun Dafa. Ak pokračujete takýmto spôsobom bez nasledovania požiadaviek nášho Falun Dafa a správate sa ako zvyčajne medzi bežnými ľuďmi bez zlepšovania svojho xinxingu, môžete sa ešte dostať do nejakých iných ťažkostí, hoci praktizujete cvičenia. Môžete dokonca tvrdiť, že je to praktizovanie Falun Dafa, ktoré vás odviedlo na scestie. Toto všetko je možné. Preto musíte naozaj nasledovať naše požiadavky na xinxing – iba potom ste opravdivým kultivujúcim. Objasnil som to každému, preto ku mne nechoďte kvôli tomu, aby ste vykonali nejakú formalitu uctievania majstra. Pokiaľ sa opravdivo kultivujete, budem s vami takto zaobchádzať. Mojich fashenov je toľko, že sú nespočítateľné. Nech je okrem týchto žiakov o hocikoľko viac ľudí, stále som schopný sa o nich postarať.

Čchi-kung budhovskej školy a budhizmus

Čchi-kung budhovskej školy nie je budhistické náboženstvo. Musím tento bod objasniť každému. V skutočnosti ani čchi-kung školy Tao nie je taoistické náboženstvo. Niektorí z vás majú problém pochopiť tieto veci. Niektorí ľudia sú mníchmi v kláštoroch a niektorí sú laickými budhistami. Myslia si, že vedia o trošku viac o budhistickom náboženstve, a tak horlivo propagujú budhizmus medzi našimi žiakmi. Dovoľte mi povedať, že by ste nemali robiť takúto vec, pretože je to niečo z odlišnej kultivačnej školy. Náboženstvo má náboženské formy. Tu vyučujeme kultivačnú časť našej školy. Okrem mníchov a mníšok, ktorí sú žiakmi Falun Dafa, by sa nikto iný nemal pridržiavať náboženských foriem. Naša škola teda nie je budhizmom v Období konca Dharmy.

Dharma v budhizme je iba nepatrnou časťou Budhovho Fa. Stále je ešte mnoho druhov veľkých Fa vysokej úrovne. Odlišné úrovne majú tiež odlišný Fa. Šákjamuni povedal, že je 84000 kultivačných ciest. V budhistickom náboženstve je iba niekoľko kultivačných ciest. Má iba niekoľko škôl ako Tendai, Chua-jen, Zen budhizmus, Čistú zem, tantrizmus a tak ďalej. Nie je to ani len zlomok z nich všetkých! Preto budhizmus nemôže predstavovať celý Budhov Fa a je iba nepatrnou časťou Budhovho Fa. Náš Falun Dafa je tiež jednou z 84000 kultivačných ciest v budhovskej škole a nemá nič do činenia s pôvodným budhizmom ani s budhizmom v Období konca Dharmy; nesúvisí ani so súčasnými náboženstvami.

Budhizmus bol založený Šákjamunim v starobylej Indii pred 2500 rokmi. Keď Šákjamuni dosiahol stav odomknutia kungu a stal sa osvieteným, spomenul si na to, čo kultivoval predtým a zverejnil to, aby spasil ľudí. Nech vyšlo z tejto školy koľkokoľvek tisíc zvitkov písiem, v skutočnosti pozostáva iba z troch slov. Charakteristiky jeho školy sú: „prikázanie, koncentrácia, múdrosť“. Prikázania vyžadujú, aby ste sa vzdali všetkých túžob bežných ľudí a nútia vás opustiť úsilie o osobný záujem, odrezať sa od všetkého, čo je svetské a tak ďalej. Týmto spôsobom bude myseľ človeka prázdna, nebude myslieť na nič a môže vstúpiť do koncentrácie. Toto sa vzájomne dopĺňa. Keď je človek schopný vstúpiť do koncentrácie, môže sedieť v meditácii a robiť skutočnú kultiváciu, pričom sa pri robení pokroku v kultivácii spolieha na tranz. Toto je časť opravdivej kultivácie v tejto škole. Nevyučuje cvičenia, ani nepremieňa benti človeka. Človek iba kultivuje ten kung, ktorý určuje výšku jeho úrovne. Preto kultivuje iba svoj xinxing. Nekultivuje svoje telo, takže sa nestará o premenu kungu. Súčasne meditáciou zosilňuje svoju schopnosť zostať v tranze a sedí v meditácii, aby trpel a odstránil karmu. „Múdrosť“ znamená, že sa človek stane osvieteným s veľkou múdrosťou a môže vidieť pravdu vesmíru ako aj pravdu rôznych dimenzií vesmíru. Vynoria sa všetky jeho božské sily. Jeho múdrosť a osvietenie budú odomknuté, čo sa tiež nazýva odomknutie kungu.

Keď Šákjamuni založil túto kultivačnú cestu, v Indii v tom čase prevládalo osem náboženstiev. Bolo tam hlboko zakorenené náboženstvo zvané bráhmanizmus. Počas svojho života Šákjamuni ideologicky bojoval s ostatnými náboženstvami. Pretože to, čo Šákjamuni vyučoval, bola spravodlivá cesta, budhistická Dharma, ktorú vyučoval, sa počas vyučovania stala čoraz obľúbenejšou, zatiaľ čo iné náboženstvá postupne slabli. Dokonca aj hlboko zakorenený bráhmanizmus bol na pokraji zániku. Po Šákjamuniho nirváne však ostatné náboženstvá, hlavne bráhmanizmus, opäť získali popularitu. Aká situácia sa však vyvinula v budhizme? Niektorí mnísi dosiahli stav odomknutia kungu a stali sa osvietenými na rôznych úrovniach, ale ich úrovne osvietenia boli pomerne nízke. Šákjamuni dosiahol úroveň Tathágatu, ale mnoho mníchov nedosiahlo túto úroveň.

Budhov Fa má odlišné prejavy na odlišných úrovniach. Avšak čím vyššia úroveň, tým bližšie k pravde. Čím nižšia úroveň, tým ďalej od pravdy. Títo mnísi dosiahli stav odomknutia kungu a stali sa osvietenými na nízkych úrovniach. Na výklad toho, čo povedal Šákjamuni, použili prejavy vesmíru, ktoré videli na svojich úrovniach, ako aj situácie a princípy, ktorým porozumeli. Niektorí mnísi teda vykladali Šákjamuniho Dharmu raz tak, raz onak. Boli aj mnísi, ktorí namiesto použitia Šákjamuniho pôvodných slov hlásali to, k čomu sa oni osvietili, akoby to boli Šákjamuniho slová; toto zmenilo budhistickú Dharmu na nepoznanie a nebola to už Dharma vyučovaná Šákjamunim. Napokon to spôsobilo, že budhistická Dharma v Indii vymizla. Toto je vážne ponaučenie z dejín. Neskôr teda už India nemala budhizmus. Pred svojím vymiznutím prešiel budhizmus mnohými reformami. Napokon si pripojil niečo z bráhmanizmu a stal sa dnešným indickým náboženstvom nazývaným hinduizmus. Ten už neuctieva žiadneho Budhu. Uctieva nejaké iné veci a neverí v Šákjamuniho. Takáto je situácia.

Počas svojho vývoja prešiel budhizmus niekoľkými pomerne významnými reformami. Jedna sa uskutočnila krátko potom, čo Šákjamuni odišiel z tohto sveta. Niektorí ľudia založili mahájánu, postavenú na princípoch vysokej úrovne, ktoré vyučoval Šákjamuni. Verili, že Dharma vyučovaná Šákjamunim verejne bola určená pre bežných ľudí a slúžila na vlastnú spásu a dosiahnutie Arhatstva, pričom nemala za cieľ ponúknuť spásu všetkým bytostiam – preto ju nazvali hínajánou. Mnísi v krajinách juhovýchodnej Ázie si uchovali pôvodnú kultivačnú metódu zo Šákjamuniho doby. V Číne to nazývame „malý voz“ budhizmu. Samozrejme, oni sami si to nemyslia. Veria, že zdedili pôvodné Šákjamuniho veci. A je to skutočne tak, keďže v podstate zdedili kultivačnú metódu zo Šákjamuniho doby.

Potom čo bola reformovaná mahájána predstavená v Číne, zakorenila sa v našej krajine a stala sa dnešným budhizmom rozšíreným v Číne. V skutočnosti nadobudla úplne inú podobu ako budhizmus v Šákjamuniho dobe. Všetko sa zmenilo, od oblečenia až po celý stav osvietenia a celý proces kultivácie. V pôvodnom budhizme bol iba Šákjamuni uctievaný ako jeho zakladateľ. Teraz má však budhizmus mnoho Budhov a veľkých Bódhisattiev. Navyše, stal sa vierou, ktorá uctieva mnohých Budhov. Je uctievaných mnoho Tathágatov a budhizmus sa stal náboženstvom, ktoré uctieva mnoho Budhov, napríklad Budhu Amitábhu, Budhu Liečiteľa, Mahávairóčanu a tak ďalej. Je tam aj mnoho veľkých Bódhisattiev. Týmto spôsobom sa celý budhizmus stal úplne odlišným od toho, ktorý svojho času založil Šákjamuni.

V tom období sa uskutočnila ďalšia reforma, keď Bódhisattva Nágardžuna vyučoval tajnú kultivačnú prax. Prišla z Indie cez Afganistan a nakoniec sa cez Sin-ťiang rozšírila do Číny. Stalo sa to počas dynastie Tchang, takže sa nazývala Tchang tantrizmus. Kvôli vplyvu konfucianizmu boli čínske morálne hodnoty odlišné od tých, ktoré mali vo väčšine iných národností. Táto tajná prax obsahovala duálnu kultiváciu muža a ženy, a spoločnosť to nemohla v tej dobe prijať. Preto bol vyhladený, keď bol budhizmus potlačený v období Chuej-čchang počas dynastie Tchang, a tak sa Tchang tantrizmus z Číny vytratil. V Japonsku je teraz východný tantrizmus, ktorý prišiel v tom čase z Číny; avšak neprešiel guandingom. Podľa tantrizmu, ak človek študuje tantrizmus bez guandingu, považuje sa to za kradnutie Dharmy a nemôže byť uznaný za niekoho, kto bol osobne vyučený. Ďalšia kultivačná cesta, prinesená do Tibetu z Indie a Nepálu, sa nazýva „tibetský tantrizmus“ a odovzdáva sa dodnes. Takáto je v podstate situácia v budhizme. Práve som stručne zhrnul proces jeho vývoja a rozvoja. V priebehu celého vývoja budhizmu sa objavili niektoré praxe, ako napríklad Zen budhizmus, založený Bódhidarmom, budhizmus Čistej zeme, Chua-jen budhizmus a tak ďalej. Všetky boli založené na základe nejakého pochopenia toho, čo v tom čase povedal Šákjamuni. Všetky z nich patria k reformovanému budhizmu. V budhizme je viac ako desať takýchto kultivačných ciest a všetky prijali náboženské formy. Preto všetky patria k budhizmu.

Čo sa týka náboženstiev založených v tomto storočí, alebo nie iba v tomto storočí, ale tiež množstvo nových náboženstiev založených v rôznych častiach sveta v posledných niekoľkých storočiach, väčšina z nich je falošných. Veľkí osvietení ľudia majú všetci svoje raje, do ktorých zachraňujú ľudské bytosti. Keď Tathágatovia ako Šákjamuni, Budha Amitábha a Mahávairóčana zachraňujú ľudí, všetci majú svoj vlastný raj. V našej Mliečnej ceste je viac ako sto takýchto rajov. Náš Falun Dafa má tiež Falun raj.

Pokiaľ ide o spásu, kam môžu tieto falošné praxe vziať svojich nasledovníkov? Nemôžu spasiť ľudí, keďže to, čo kážu, nie je Fa. Samozrejme, keď niektorí ľudia na začiatku založili náboženstvá, nemali v úmysle stať sa démonmi, ktorí poškodzujú pravoverné náboženstvá. Dosiahli stav odomknutia kungu a stali sa osvietení na rôznych úrovniach. Videli niektoré princípy, boli však ďaleko od osvietených bytostí, ktoré môžu spasiť ľudí. Boli na veľmi nízkych úrovniach a objavili niektoré princípy. Uvedomili si, že niektoré veci medzi bežnými ľuďmi sú nesprávne a hovorili tiež ľuďom, ako robiť dobré skutky. Na začiatku neboli proti iným náboženstvám. Ľudia tak napokon verili v nich a mysleli si, že to, čo povedali, bolo rozumné; následkom toho im ľudia dôverovali čoraz viac. Nakoniec ľudia uctievali ich a nie náboženstvá. Keď si vyvinuli pripútanosť k sláve a osobnému záujmu, požiadali verejnosť, aby ich poctila nejakými titulmi. Potom založili nové náboženstvá. Hovorím vám, že tieto všetky sú zlými náboženstvami. Aj keď neubližujú ľuďom, stále sú to zlé praxe, pretože zasahujú do viery ľudí v pravoverné náboženstvá. Pravoverné náboženstvá môžu spasiť ľudí, ale ony nemôžu. Postupom času robia potajomky zlé skutky. Nedávno sa množstvo týchto vecí rozšírilo aj do Číny. Takzvaná sekta Kuan-jin je jednou z nich. Preto buďte na pozore. Hovorí sa, že v jednej krajine vo východnej Ázii je viac ako dvetisíc praxí. V krajinách juhovýchodnej Ázie a v niektorých západných krajinách existujú všetky druhy vierovyznaní. V jednej krajine otvorene existuje prax, ktorá uctieva diabla. Všetky tieto veci sú démonmi, ktorí sa objavili v Období konca Dharmy. Obdobie konca Dharmy sa nevzťahuje iba na budhizmus – pokazilo sa množstvo dimenzií pod dimenziou veľmi vysokej úrovne. „Koniec Dharmy“ sa netýka iba budhizmu – tiež to znamená, že ľudská spoločnosť už nemá zmysel pre duchovné záväzky, ktoré by udržovali morálku.

Praktizovanie iba jednej kultivačnej cesty

Učíme, že kultivačná prax vyžaduje venovať sa len jednej kultivačnej ceste. Nech sa kultivujete akokoľvek, nemali by ste si narušiť svoju kultiváciu pridávaním iných vecí. Niektorí laickí budhisti praktizujú budhizmus a aj náš Falun Dafa. Hovorím vám, že nakoniec nezískate nič, pretože vám nikto nič nedá. Pretože my všetci sme z budhovskej školy, je tam otázka xinxingu a súčasne otázka sústredenia sa iba na jednu prax. Máte iba jedno telo. Kung ktorej školy si vaše telo vyvinie? Ako môže byť premenené? Kam chcete ísť? V ktorej škole sa kultivujete, tam pôjdete. Ak sa kultivujete podľa budhizmu Čistej zeme, idete do raja Najvyššej blaženosti Budhu Amitábhu. Ak nasledujete v kultivácii Budhu Liečiteľa, idete do raja Lapis Lazuli. Toto sa hovorí v náboženstve a nazýva sa to „žiadna druhá kultivačná cesta“.

Kultivácia, o ktorej tu hovoríme, sa skutočne vzťahuje na celý proces pretvárania energie a všetko nasleduje tú školu kultivácie, ktorú človek robí. Kam si teda myslíte, že pôjdete? S nohami na dvoch lodiach nedostanete nič. Nielenže čchi-kungové praxe nemožno zmiešať s budhistickými praxami v chrámoch, ale nemali by sa navzájom miešať ani kultivačné metódy, čchi-kungové metódy, alebo rôzne náboženstvá. Dokonca aj keď ide o kultiváciu v tom istom náboženstve, nemožno navzájom miešať rôzne denominácie. Človek si musí vybrať iba jednu kultivačnú cestu. Ak kultivujete budhizmus Čistej zeme, potom je to len budhizmus Čistej zeme. Ak kultivujete tantrizmus, potom je to len tantrizmus. Ak kultivujete Zen budhizmus, potom je to len Zen budhizmus. Ak máte nohy naraz na dvoch lodiach a kultivujete aj toto aj tamto, nezískate nič. Týmto je povedané, že aj v budhistickom náboženstve hovoria o žiadnej druhej kultivačnej ceste a nedovolia vám miešať kultivačné metódy. Budhizmus tiež praktizuje kung a je to tiež kultivácia. Celý jeho proces vytvárania kungu prebieha podľa procesu kultivácie a premeny v rámci jeho vlastnej kultivačnej cesty. V iných dimenziách tam tiež prebieha proces vývoja kungu a je to tiež nesmierne komplexný a zložitý proces, ktorý nemôže byť ľahkovážne pomiešaný s inými vecami v kultivácii.

Hneď ako sa niektorí laickí budhisti dozvedia, že praktizujeme čchi-kung budhovskej školy, berú našich žiakov do chrámov, aby ich konvertovali. Dovoľte mi povedať každému zo žiakov, čo tu sedia, že nikto by nemal robiť takúto vec. Poškodzovali by ste aj náš Falun Dafa, aj prikázania v budhizme. Zároveň by ste zasahovali do našich žiakov, spôsobujúc, že nebudú schopní dosiahnuť nič. To nie je dovolené. Kultivácia je vážna vec. Človek sa musí venovať iba jednej praxi. Hoci táto časť, ktorú vyučujeme medzi bežnými ľuďmi, nie je náboženstvom, jej cieľ v kultivácii je rovnaký. Oboje má za cieľ dosiahnuť odomknutie kungu, osvietenie a dovŕšenie kultivácie.

Šákjamuni povedal, že v Období konca Dharmy bude pre mníchov v kláštoroch ťažké spasiť samých seba, ani nehovoriac o tých laických budhistoch, o ktorých sa nestará nikto. Hoci ste si našli „majstra“, tento takzvaný majster je tiež kultivujúcim. Ak sa ten majster opravdivo nekultivuje, je to nanič. Bez kultivácie srdca nikto nemôže ísť nahor. Konvertovanie je formalita bežných ľudí. Ste po konvertovaní členom budhovskej školy? Bude sa potom Budha o vás starať? Nič také neexistuje. Hoci by ste každý deň padali na kolená čelom k zemi, až kým vám nebude krvácať hlava, alebo by ste pálili balík za balíkom vonných tyčiniek, stále je to nanič. Musíte skutočne a opravdivo kultivovať svoje srdce, aby to fungovalo. Keď sme teraz dosiahli Obdobie konca Dharmy, vesmír prešiel veľkými zmenami. Dokonca aj náboženské miesta, kde ľudia praktizujú svoju vieru, už nie sú dobré. Tí s nadprirodzenými schopnosťami (vrátane mníchov) si to tiež všimli. V súčasnosti som na celom svete jediný, kto verejne vyučuje spravodlivý Fa. Spravil som niečo, čo nik iný nikdy predtým nespravil a navyše som v Období konca Dharmy otvoril tieto dvere tak široko. V skutočnosti sa s takou príležitosťou človek nestretne ani za tisíc rokov, dokonca ani za desaťtisíc rokov. Ale či môžete byť spasený – teda či sa môžete kultivovať alebo nie – stále závisí od vás samých. To, čo vám hovorím, je princíp nesmierneho vesmíru.

Nehovorím, že nevyhnutne musíte študovať môj Falun Dafa. Čo som povedal, je princíp. Ak sa chcete kultivovať, musíte sa venovať len jednej kultivačnej ceste. Inak sa nebudete schopný kultivovať vôbec. Samozrejme, ak sa nechcete kultivovať, nebudeme sa o vás starať. Tento Fa je vyučovaný iba tým, čo opravdivo praktizujú kultiváciu. Preto sa človek musí sústrediť iba na jednu prax a nemal by primiešavať ani myšlienky z iných praxí. Neučím tu činnosti mysle; v našom Falun Dafa nie je žiadna činnosť mysle, takže do neho nepridávajte žiadnu myšlienku. Určite pamätajte na toto: v podstate nemáme žiadnu činnosť mysle. Budhovská škola hovorí o prázdnote a škola Tao o ničote.

Pri jednej príležitosti som mal svoju myseľ spojenú so štyrmi alebo piatimi veľkými osvietenými ľuďmi, veľkými Tao z mimoriadne vysokých úrovní. Hovoriac o vysokých úrovniach, ich úrovne boli také vysoké, že bežným ľuďom by sa to zdalo jednoducho nepredstaviteľné. Chceli vedieť, čo je v mojej mysli. Ja som praktizoval kultiváciu veľmi veľa rokov. Pre druhých ľudí je úplne nemožné čítať moju myseľ a nadprirodzené schopnosti iných ľudí ma vôbec nemôžu dosiahnuť. Nikto nie je schopný pochopiť ma alebo vedieť, čo si myslím. Chceli pochopiť moju myšlienkovú činnosť, takže s mojím súhlasom prepojili na určitú dobu moju myseľ s ich. Po prepojení to bolo pre mňa trochu neznesiteľné, pretože nech je moja úroveň akákoľvek, som medzi bežnými ľuďmi a robím niečo, čo má zámer – to jest, zachraňujem ľudí – a moje srdce je oddané spáse ľudí. Avšak aké nehybné boli ich mysle? Ich mysle boli nehybné až do stupňa, že to naháňalo hrôzu. Ak by bol iba jeden nehybný do tohto stupňa, ešte by to šlo. No mať štyroch či piatich, sediacich tam nehybne do toho stupňa, bolo to ako rybník so stojatou vodou, v ktorom vôbec nič nie je. Márne som sa pokúšal niečo z nich pocítiť. Počas tých niekoľkých dní som sa v srdci skutočne cítil veľmi nepohodlne a zažil som neopísateľný pocit. Väčšina ľudí nemá spôsob, ako si to predstaviť alebo pocítiť – bolo to úplne bez zámeru a prázdne.

V kultivácii na veľmi vysokých úrovniach nie je vôbec žiadna činnosť mysle. Je to preto, že tento systém základov bol už položený, kým ste boli na úrovni bežných ľudí budujúcich základy. Po dosiahnutí kultivácie vysokej úrovne osobitne náš kultivačný systém pracuje automaticky a kultivačná prax je úplne automatická. Pokiaľ si zlepšujete svoj xinxing, váš kung rastie. Nemusíte dokonca robiť ani žiadne cvičenia. Naše cvičenia sú na zosilnenie automatického mechanizmu. Prečo človek v budhistickej meditácii stále nehybne sedí? Je úplne v stave wuwei. Môžete vidieť, že škola Tao vyučuje toto cvičenie alebo tamto cvičenie, takzvané činnosti mysle, alebo vedenie mysľou. Dovoľte mi povedať, že len čo škola Tao čo i len trošku prekročí úroveň čchi, nezostane nič a nebude už hovoriť o takom či onakom zámere. Niektorí ľudia, ktorí praktizovali iný čchi-kung, sa teda nechcú vzdať rôznych dýchacích metód, činností mysle a tak ďalej. Učím ich niečo z vysokej školy a oni sa ma stále pýtajú na veci žiakov základnej školy, napríklad ako viesť a používať činnosti mysle. Sú už zvyknutí na takýto prístup. Myslia si, že čchi-kung je takýto, pričom taký v skutočnosti nie je.

Nadprirodzené schopnosti a sila kungu

Mnohí z vás nemajú jasno v čchi-kungových pojmoch a niektorí ľudia sú z nich zmätení. Berú nadprirodzené schopnosti ako silu kungu a silu kungu ako nadprirodzené schopnosti. Kung, ktorý získame kultiváciou xinxingu, vzniká z našej vlastnej de premenenej na kung, ako sa prispôsobujeme vlastnostiam vesmíru. Ten určuje výšku úrovne človeka, veľkosť jeho sily kungu a výšku jeho Úrovne ovocia. Toto je najrozhodujúcejší kung. Aký stav sa u človeka objaví v priebehu kultivácie? Človek si môže vypestovať nejaké nezvyčajné a nadprirodzené schopnosti, ktoré v krátkosti nazývame nadprirodzené schopnosti. Kung, o ktorom som práve hovoril a ktorý zvyšuje úroveň človeka, sa nazýva sila kungu. Čím vyššia je úroveň človeka, tým vyššia je jeho sila kungu a tým mocnejšie sú jeho nadprirodzené schopnosti.

Nadprirodzené schopnosti sú iba vedľajšími produktmi kultivačného procesu a nepredstavujú úroveň človeka. Nepredstavujú výšku úrovne človeka ani veľkosť jeho sily kungu. Niektorí ľudia si ich vyvinú viac, iní si ich vyvinú menej. Navyše, nadprirodzené schopnosti nie sú niečím, čo možno získať usilovaním sa o ne ako o hlavný cieľ kultivácie. Iba ak sa človek pevne rozhodol, že sa skutočne chce kultivovať, môže si nadprirodzené schopnosti vyvinúť; nemožno ich považovať za hlavný cieľ kultivácie. Načo si ich kultivujete? Chcete ich použiť medzi bežnými ľuďmi? Je vám absolútne zakázané použiť ich svojvoľne medzi bežnými ľuďmi. A tak, čím viac sa o ne usilujete, tým menej dostanete. Je to preto, že sa o niečo usilujete a samotné úsilie je pripútanosť. V kultivácii sú pripútanosti presne tým, čo je potrebné odstrániť.

Mnoho ľudí dosiahlo veľmi vysokú sféru kultivácie, no nemajú žiadne nadprirodzené schopnosti. Majster ich pre takého človeka zamkol, obávajúc sa, že by sa nedokázal dobre ovládať a mohol by spraviť niečo zlé – nemá teda nikdy dovolené prejaviť svoje nadprirodzené schopnosti. Takýchto ľudí je pomerne veľa. Nadprirodzené schopnosti sú riadené vedomím človeka. Keď človek spí, nemusel by sa byť schopný dobre ovládať a jediným snom by do nasledujúceho rána mohol obrátiť nebesia a zem hore nohami. To nie je dovolené. Pretože kultivácia prebieha medzi bežnými ľuďmi, tí s veľkými nadprirodzenými schopnosťami ich zvyčajne nemajú dovolené použiť. Väčšina z nich je zamknutá, nie je to však absolútne. Je mnoho ľudí, ktorí sa kultivovali veľmi dobre a dokážu sa dobre ovládať, takže je im dovolené mať niektoré nadprirodzené schopnosti. Čo sa týka týchto ľudí, aj keby ste ich požiadali, aby ľahkovážne predviedli svoje nadprirodzené schopnosti, vonkoncom by to nespravili; sú schopní sa ovládať.

Obrátená kultivácia a požičiavanie kungu

Niektorí ľudia nikdy nepraktizovali čchi-kung, alebo sa len naučili zopár pohybov na čchi-kungovom seminári. Tie sú však na odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície a nie je to kultivačná prax. Inými slovami, títo ľudia nikdy nedostali žiadne pravé učenie, avšak náhle počas noci dostali kung. Budeme hovoriť o tom, odkiaľ pochádza tento druh kungu, keďže má niekoľko foriem.

Jedna patrí k obrátenej kultivácii. Čo je obrátená kultivácia? Je to tak, že máme nejakých ľudí relatívne vysokého veku, ktorí sa chcú kultivovať a je pre nich už príliš neskoro, aby sa kultivovali od začiatku. Keď bol čchi-kung na vrchole popularity, tiež sa chceli kultivovať, vediac, že čchi-kungová prax by mohla urobiť dobré veci pre druhých ľudí a že by sa súčasne mohli zlepšiť aj sami. Mali toto želanie, chceli sa zlepšiť, chceli sa kultivovať. Avšak počas vzostupu čchi-kungu pred niekoľkými rokmi všetci čchi-kungoví majstri len propagovali čchi-kung a nikto v skutočnosti nevyučoval veci na vysokých úrovniach. Dokonca až dodnes, keď príde na opravdivé verejné vyučovanie čchi-kungu na vysokých úrovniach, som jediný, kto to robí; nie je nikto ďalší. Všetci v obrátenej kultivácii mali nad päťdesiat rokov, boli to ľudia pomerne pokročilého veku, ktorí mali veľmi dobré vrodené vlastnosti a niesli na svojich telách veľmi dobré veci. Takmer všetkých z nich by si majstri chceli vziať za učeníkov alebo za nasledovníkov. Ale títo ľudia boli pomerne starí, takže ak sa chceli kultivovať, ľahšie to bolo povedať ako uskutočniť. Kde by mohli nájsť majstra? Ale hneď ako sa chceli kultivovať, hneď ako mali túto myšlienku v srdci, ligotala sa ako zlato a otriasla svetom desiatich smerov. Ľudia často hovoria o budhovskej povahe. Toto bola ich budhovská povaha, ktorá vystúpila.

Videné z vysokej úrovne, život človeka nie je na to, aby bol človekom. Pretože život človeka bol vytvorený v priestore vesmíru, je prispôsobený Zhen-Shan-Ren, vlastnostiam vesmíru, a jeho povaha je láskavá a dobrotivá. Ale ako sa počet bytostí zvyšoval, vyvinuli sa aj spoločenské vzťahy a uprostred toho všetkého sa niektorí ľudia stali sebeckými alebo zlými a nemohli už zostať na veľmi vysokých úrovniach. Museli spadnúť na nižšiu úroveň, kde sa opäť stali zlými a museli spadnúť ešte nižšie na nasledujúcu úroveň. Takto to pokračovalo, až kým napokon nespadli na túto úroveň bežných ľudí. Po spadnutí na túto úroveň by mali byť úplne zničení. Avšak tieto veľké osvietené bytosti sa z milosrdenstva rozhodli dať ľuďom ďalšiu príležitosť v najbolestivejšom prostredí, a tak vytvorili takúto dimenziu.

V iných dimenziách nemajú ľudia takéto telá. Môžu sa vznášať a môžu sa dokonca zväčšiť alebo zmenšiť. Ale táto dimenzia poskytuje ľuďom takéto telo, naše fyzické telo. Keď má raz človek toto telo, nemôže vystáť chlad, horúčavu, únavu alebo hlad. V každom prípade je to utrpenie. Keď ste chorý, trpíte. Účelom prechádzania cez narodenie, starnutie, chorobu a smrť je umožniť vám utrpením splatiť karmické dlhy. Je vám daná ďalšia príležitosť, aby sa videlo, či sa dokážete vrátiť k počiatku. Preto ľudské bytosti spadli do ilúzie. Potom čo ste spadli sem dole, je pre vás vytvorený tento pár očí, takže nemôžete vidieť iné dimenzie a pravdu o hmote. Ak ste schopný vrátiť sa k pôvodu, najtrpkejšie utrpenie je aj najcennejšie. Keď sa kultivujete späť k svojmu pôvodu pomocou osvietenia sa k veciam uprostred ilúzie, je tam mnoho utrpení, čo človeku umožňuje vrátiť sa rýchlo. Ak sa ešte viac pokazíte, váš život bude odstránený. Preto v očiach osvietených bytostí život človeka nie je na to, aby bol človekom. Je určený na návrat k pôvodnému, pravému ja. Bežný človek si to nedokáže uvedomiť. Bežný človek je jednoducho bežným človekom v spoločnosti bežných ľudí, človek, ktorý myslí na to, ako sa dostať dopredu a dobre si žiť. Čím lepšie si žije, tým sa stáva sebeckejším; čím chce mať viac, tým sa viac vzďaľuje od vlastností vesmíru. Potom kráča k záhube.

Videné z vysokej úrovne, zatiaľ čo si môžete myslieť, že postupujete dopredu, v skutočnosti idete dozadu. Ľudstvo si myslí, že rozvíja vedu a robí pokrok; v skutočnosti je to iba nasledovanie zákona vesmíru. Čang Kuo, jeden z ôsmich božstiev, jazdil na svojom oslovi obrátene. Veľmi málo ľudí vie, prečo jazdil na svojom oslovi obrátene. Zistil, že postupovanie dopredu je ustupovaním dozadu, a tak jazdil na oslovi otočený na druhú stranu. Takže len čo sa chcú ľudia kultivovať, veľké osvietené bytosti si budú veľmi ceniť toto srdce a poskytnú pomoc bezvýhradne. Je to práve ako so študentmi, ktorí tu sedia dnes. Ak sa chcete kultivovať, môžem vám pomôcť bezvýhradne. Nemožno to však spraviť, ak si chcete liečiť choroby a usilovať sa o toto alebo tamto ako bežná osoba; nebudem vám schopný pomôcť. Prečo je to tak? Je to preto, že chcete byť bežným človekom a bežní ľudia by mali prechádzať cez narodenie, starnutie, chorobu a smrť – malo by to tak byť. Všetko má svoj karmický vzťah a ten nemožno narušovať. Váš život pôvodne neobsahoval kultiváciu, ale teraz sa chcete kultivovať. Preto musí byť vaša budúca cesta usporiadaná nanovo a je dovolené upraviť vám telo.

Keď sa chce človek kultivovať, hneď ako vznikne toto želanie, veľkí osvietení ľudia ho uvidia a považujú ho za veľmi cenné. Ale ako mu môžu pomôcť? Kde vo svete môže nájsť majstra? Navyše má už viac ako päťdesiat rokov. Veľkí osvietení ľudia nemôžu tohto človeka učiť. Je to preto, že ak by sa prejavili a vyučovali mu Fa a učili ho cvičenia, bolo by to prezrádzanie nebeských tajomstiev; oni sami by museli spadnúť dole. Ľudia spadli do ilúzie, lebo sa dopustili zlých skutkov, a tak sa musia kultivovať pomocou osvietenia sa v ilúzii. Preto ho veľkí osvietení ľudia nemôžu učiť. Ak by sa v skutočnom živote ukázal Budha pred očami ľudí a učil ich Fa a aj cvičenia, dokonca aj tí, čo sa dopustili neodpustiteľných hriechov, by sa prišli učiť. Každý by tomu veril. K čomu by sa potom ešte dalo osvietiť? Nebola by tu otázka osvietenia. Pretože ľudia sami spadli do ilúzie, mali by byť zničení. Je vám daná ďalšia príležitosť vrátiť sa z ilúzie k svojmu pôvodu. Ak ste schopní vrátiť sa k pôvodu, potom sa vrátite. Ak sa nedokážete vrátiť, budete pokračovať cyklom prevteľovania a zničenia.

Každý kráča po vlastnej ceste. Čo sa stane, keď sa chce človek kultivovať? Vymysleli spôsob. Čchi-kung bol v tom čase na vrchole popularity, čo bola tiež zmena v kozmickej klíme. Takže aby sa prispôsobili tejto kozmickej klíme, osvietené bytosti mu cez mäkkú trubicu pripojenú k jeho telu dodali kung na základe úrovne jeho xinxingu. Fungovalo to ako vodovodný kohútik, energia prišla, keď bol otvorený. Ak človek chcel vysielať kung, kung prišiel. On sám nemohol vysielať kung, keďže vlastný kung nemal. Bolo to práve takto. Tento stav sa nazýva „obrátená kultivácia“ – kultivácia z vysokých úrovní na nízke úrovne pre dosiahnutie dovŕšenia.

Normálne sa kultivujeme zdola nahor až po odomknutie alebo dovŕšenie kultivácie. Táto obrátená kultivácia bola pre tých starších ľudí, ktorí nemali dosť času na kultivovanie sa zdola nahor. Preto bolo rýchlejšie, ak sa kultivovali zhora dole. Toto bol fenomén vytvorený v tej dobe. Takýto človek musel mať xinxing veľmi vysokej úrovne a bola mu dodaná energia na základe jeho xinxingovej úrovne. Aký bol cieľ? Jedným bolo postupovať v súlade s kozmickou klímou v tej dobe. Keď tento človek robil dobrý skutok, mohol súčasne znášať utrpenia. Je to preto, že keď ste stáli zoči-voči bežným ľuďom, zasahovali do vás všemožné bežné ľudské pripútanosti. Možno ste niekomu vyliečili chorobu, ale on to nemusel oceniť. Keď ste ho liečili, hoci ste ho zbavili toľkých zlých vecí a vyliečili ste ho do takej a takej miery, nemuseli tam byť v tom čase žiadne očividné zmeny. Nebol teda spokojný a vôbec vám nebol vďačný. Namiesto toho vám ešte mohol vynadať alebo vás obviniť, že ste ho podviedli! Keď človek čelil takýmto problémom, umožnilo mu to, aby si v tomto prostredí zocelil svoje srdce. Cieľom dodania energie tomu človeku bolo umožniť mu kultivovať sa a zlepšiť sa. Kým robil dobré skutky, mohol si vyvinúť svoje vlastné nadprirodzené schopnosti a zároveň si zvýšiť kung; avšak niektorí ľudia nepoznali tento princíp. Nepovedal som predtým, že tomu človeku nemohol byť vyučovaný Fa? Keď sa k tomu dokázal osvietiť, potom to pochopil. Je to otázka osvietenia. Ak sa človek k niečomu nedokáže osvietiť, nič sa nedá robiť.

Keď niektorí ľudia dostali energiu, jednej noci im bolo počas spánku veľmi horúco a sotva dokázali zostať pod prikrývkou. Keď nasledujúce ráno vstali, všetko, čoho sa dotkli, elektrizovalo. Vedeli, že získali energiu. Ak niekto mal niekde v tele bolesť, mohli sa o ten problém postarať svojimi rukami a fungovalo to celkom dobre. Odvtedy vedeli, že majú energiu. Stali sa čchi-kungovými majstrami a vyvesili si tabule. Dali si titul čchi-kungový majster a zriadili si svoje praxe. Spočiatku bol tento človek veľmi dobrý. Keď druhým ľuďom vyliečil choroby, dávali mu peniaze alebo nejaké dary – všetko toto možno odmietol a neprijal. Ale tento človek nemohol odolať znečisteniu z veľkého farbiaceho kotla bežných ľudí. Pretože títo ľudia z obrátenej kultivácie nikdy neprešli opravdivou kultiváciou xinxingu, bolo pre nich veľmi ťažké dobre vládnuť svojmu xinxingu. Postupne tento človek prijal malé spomienkové predmety. Neskôr prijal aj veľké veci. Napokon nestrpel, keď mu dali málo. Nakoniec povedal: „Načo mi dávate toľko vecí? Dajte mi peniaze!“ Nebol spokojný, ak mu dali príliš málo peňazí. Mal plné uši lichôtok druhých ľudí o tom, aký je schopný, a nerešpektoval čchi-kungových majstrov zo spravodlivých škôl. Ak niekto o ňom povedal niečo zlé, rozladilo ho to. Tento človek si rozvinul pripútanosti k sláve a osobným záujmom a považoval sa za mimoriadneho a za lepšieho ako ostatní. Chybne si myslel, že energia mu bola daná, aby sa stal čchi-kungovým majstrom a zarobil veľký majetok, pričom v skutočnosti to bolo pre neho, aby sa kultivoval. Keď u neho vystúpili pripútanosti k sláve a prospechu, jeho xinxing v skutočnosti klesol.

Povedal som, že úroveň kungu človeka je taká vysoká ako jeho úroveň xinxingu. Keď úroveň xinxingu poklesne, človeku už nie je dodávané také množstvo kungu, pretože ten sa musí dodávať podľa úrovne xinxingu. Úroveň kungu je taká vysoká ako úroveň xinxingu. Čím je človek viac pripútaný k sláve a osobnému záujmu, tým nižšia je úroveň, na ktorú klesne medzi bežnými ľuďmi. Aj jeho kung následne poklesne. Napokon, keď človek klesne úplne dole, nebude mu viac dodaný žiaden kung. Táto osoba nebude mať žiaden kung. Pred pár rokmi bolo vcelku dosť takýchto ľudí a relatívne viac bolo žien nad päťdesiat rokov. Hoci ste mohli vidieť staršiu ženu praktizovať čchi-kung, nikdy nedostala žiadne opravdivé učenie. Mohla sa naučiť v čchi-kungovom seminári zopár pohybov na odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície. Jedného dňa mala zrazu kung. Kvôli slabému xinxingu vystúpili jej pripútanosti k sláve a osobnému záujmu a ona klesla. Skončila teraz ako nikto a jej kung je takisto preč. Teraz je mnoho ľudí z obrátenej kultivácie, ktorých úrovne klesli. Iba zopár z nich tu ešte je. Prečo? Tá žena nevedela, že jej to bolo poskytnuté, aby sa kultivovala, a mylne si myslela, že to bolo na to, aby zarobila veľké bohatstvo, získala slávu a stala sa čchi-kungovým majstrom. V skutočnosti to bolo na to, aby mohla praktizovať kultiváciu.

Čo je požičiavanie kungu? To nemá vekový limit, je tam ale jedna požiadavka: Človek musí mať veľmi dobrý xinxing. Tento človek vie, že pomocou čchi-kungu je možné sa kultivovať a on sa tiež chce kultivovať. Má srdce pre kultiváciu, ale kde môže nájsť majstra? Pred pár rokmi boli naozaj opravdiví čchi-kungoví majstri propagujúci čchi-kung. Avšak to, čo propagovali, boli všetko veci na odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície. Nikto nepropagoval nič k vysokým úrovniam, ani to nikto nevyučoval.

Keď hovorím o požičiavaní kungu, zmienim sa o ďalšej otázke. Okrem hlavnej duše (zhu yuanshen) (hlavného vedomia) má človek aj pomocnú dušu (fu yuanshen) (pomocné vedomie). Niektorí ľudia majú jednu, dve, tri, štyri, alebo päť pomocných duší. Pohlavie pomocnej duše nemusí byť rovnaké ako pohlavie jeho fyzického tela – niektorí môžu byť muži a niektoré môžu byť ženy. Všetky sú rôzne. V skutočnosti pohlavie hlavnej duše tiež nie je nevyhnutne rovnaké ako pohlavie fyzického tela, pretože sme zistili, že v súčasnosti má mnoho mužov ženskú pôvodnú dušu, pričom mnoho žien má mužskú pôvodnú dušu. Toto presne súhlasí s kozmickou klímou, ako ju popisuje škola Tao – jin a jang sú prevrátené, s jinom na vzostupe a s jangom v úpadku.

Pomocná duša zvyčajne pochádza z vyššej úrovne ako hlavná duša. Najmä u niektorých ľudí ich pomocná duša pochádza z veľmi vysokej úrovne. Pomocná duša nie je posadajúcim duchom, keďže bola zrodená súčasne s vami z lona vašej matky. Má rovnaké meno ako vy, lebo je časťou vášho tela. Normálne, keď ľudia o niečom premýšľajú alebo niečo robia, je na hlavnej duši, aby spravila rozhodnutie. Pomocná duša sa predovšetkým čo najviac pokúša zabrániť hlavnej duši v dopúšťaní sa zlých skutkov. Keď je však hlavná duša veľmi tvrdohlavá, pomocná duša je bezmocná. Pomocná duša nie je klamaná spoločnosťou bežných ľudí, zatiaľ čo hlavná duša je spoločnosťou bežných ľudí ľahko podvedená.

Niektoré pomocné duše pochádzajú z veľmi vysokých úrovní a môžu byť na pokraji dosiahnutia pravého ovocia v kultivácii. Pomocná duša sa chce kultivovať, nemôže s tým však nič robiť, keď sa hlavná duša kultivovať nechce. Počas vrcholu popularity čchi-kungu chcela jedného dňa aj hlavná duša praktizovať čchi-kung a kultivovať sa k vysokým úrovniam. Tá myšlienka bola samozrejme veľmi prostá a jednoduchá; nebolo v nej želanie usilovať sa o veci ako sú sláva a osobný zisk. Pomocná duša sa veľmi potešila: „Chcem sa kultivovať, ale ja nerobím rozhodnutia. Teraz sa ty chceš kultivovať, čo je práve to, čo chcem ja.“ Ale kde nájsť majstra? Pomocná duša bola pomerne schopná, takže opustila telo, aby našla veľkú osvietenú bytosť, ktorú poznala vo svojom predchádzajúcom živote. Pretože niektoré pomocné duše prišli z veľmi vysokých úrovní, mohli opustiť telo. Keď dorazila tam hore, vyjadrila svoje želanie kultivovať sa a požičať si kung. Veľké osvietené bytosti videli, že tento človek je celkom dobrý, takže keď sa chcel kultivovať, určite mu pomohli. Takto si pomocná duša mohla požičať nejaký kung. Normálne je tento kung rozptýlená energia a dodáva sa cez rúrku. Niektorý požičaný kung prichádza aj v hotovej forme. Veci, ktoré sú v hotovej forme, sú zvyčajne vybavené nadprirodzenými schopnosťami.

Takto mohol tento človek zároveň dostať nadprirodzené schopnosti. Ten človek, podobne ako som práve popísal, jednej noci počas spánku cítil veľké teplo. Keď sa nasledujúceho rána zobudil, mal kung. Všetko, čoho sa dotkol, elektrizovalo. Bol schopný liečiť ľuďom choroby a tiež si uvedomil, že získal kung. Odkiaľ prišiel? Nebolo mu to jasné. Mal iba približnú predstavu, že prišiel z priestoru vesmíru. Nevedel však, ako konkrétne ho dostal. Pomocná duša mu to nepovedala, pretože to bola pomocná duša, čo praktizovala kultiváciu. Vedel iba to, že získal kung.

Zvyčajne nebolo pre ľudí, ktorí si požičali kung, vekové ohraničenie a relatívne viac z nich boli mladí ľudia. Takže pred pár rokmi sa objavili na verejnosti aj nejakí ľudia v dvadsiatke, v tridsiatke a v štyridsiatke. Boli tam aj nejakí starší ľudia. Pre mladého človeka je ťažšie správať sa dobre. Tento človek sa zvyčajne zdá byť veľmi dobrý a keď nemá mnoho schopností v spoločnosti bežných ľudí, stará sa málo o slávu a osobný záujem. Hneď ako sa stane dobre známym, často je to tak, že do neho ľahko zasahuje sláva a prospech. Bude si myslieť, že má pred sebou v živote ešte dlhú cestu, takže sa bude stále zo všetkých síl snažiť, aby dosiahol nejaké ciele bežných ľudí. Takže hneď ako si vyvinie nadprirodzené schopnosti a nejaké zručnosti, často ich použije ako prostriedky na usilovanie sa o svoje osobné ciele v spoločnosti bežných ľudí. To však nepôjde. Nie je dovolené, aby boli použité týmto spôsobom. Čím viac ich používa, tým menej kungu má a napokon nebude mať nič. Je dokonca viac ľudí, ktorých úroveň klesla týmto spôsobom. Ako to vidím ja, teraz už neostal ani jeden.

Oba prípady, o ktorých som práve hovoril, sa týkali kungu, ktorý získali ľudia s pomerne dobrým xinxingom. Tento kung si nevyvinuli svojou vlastnou praxou. Prišiel od veľkých osvietených bytostí, a tak ten kung samotný je dobrý.

Posadnutie duchom alebo zvieraťom

Mnohí z vás v spoločenstve kultivujúcich mohli počuť o posadnutiach zvieratami, ako sú líšky, lasice, duchovia a hady. O čom to celé je? Niektorí ľudia hovoria o vyvíjaní nadprirodzených schopností praktizovaním čchi-kungu. V skutočnosti nadprirodzené schopnosti nie sú vyvinuté; sú to jednoducho ľudské vrodené schopnosti. Je to len tak, že s pokrokom ľudskej spoločnosti sa ľudia viac sústreďujú na hmatateľné veci v našom fyzickom svete, a tak sa stali čoraz závislejšími od našich moderných nástrojov. Naše ľudské vrodené schopnosti následkom toho čoraz viac degenerovali, až sa napokon stalo, že sa tieto vrodené schopnosti úplne stratili.

Ak chce niekto mať nadprirodzené schopnosti, musí si ich vyvinúť kultiváciou a vrátiť sa k svojmu pôvodnému, pravému ja. Zviera však nemá také zložité myšlienky, takže je v spojení s vlastnosťami vesmíru a má vrodené inštinkty. Niektorí ľudia tvrdia, že zvieratá sa môžu kultivovať, že líšky vedia, ako zušľachťovať dan a že hady a tak ďalej vedia, ako praktizovať kultiváciu. Nie je to tak, že tieto zvieratá vedia, ako sa kultivovať. Spočiatku takisto vôbec nerozumejú, čo znamená praktizovanie. Majú iba takéto vrodené inštinkty. Takže za určitých podmienok a okolností to môže mať v určitom období nejaký účinok a budú schopné získať kung a vyvinúť si nadprirodzené schopnosti.

Týmto spôsobom bude mať zviera nejaké schopnosti. V minulosti by sme povedali, že toto zviera získalo duchovnú energiu a teraz má schopnosti. V očiach bežných ľudí je zviera silné a môže ľahko manipulovať ľuďmi. V skutočnosti, hovorím, že nie je silné a je ničím pred pravými kultivujúcimi. Hoci sa možno kultivovalo takmer tisíc rokov, malíček bude viac ako postačujúci na jeho rozdrvenie. Hovorili sme, že zvieratá majú tento vrodený inštinkt a môžu mať nejaké schopnosti. Avšak v našom vesmíre je princíp: Zvieratá nemajú dovolené uspieť v kultivácii. Preto ste všetci mohli čítať v starodávnych knihách, že raz za každých niekoľko sto rokov sú zvieratá zabité vo veľkej alebo malej katastrofe. Po určitom čase si zvieratá vyvinú kung, a potom musia byť odstránené, zasiahnuté bleskom a podobne, pretože nemajú dovolené kultivovať sa. Keďže nemajú ľudskú vrodenú povahu, nemôžu praktizovať kultiváciu ako ľudské bytosti. Nemajú kvality, ktoré majú ľudia, takže ak uspejú v kultivácii, určite sa stanú démonmi. A tak nemajú dovolené uspieť v kultivácii, inak ich nebesá zabijú. Ony to vedia tiež. Ale ako som povedal, ľudská spoločnosť je teraz vo veľkom úpadku a niektorí ľudia sa dopúšťajú všemožných hriechov. Keď to dosiahlo tento stav, nie je ľudská spoločnosť v nebezpečenstve?

Veci sa určite obrátia po dosiahnutí extrému! Zistili sme, že zakaždým, keď ľudské spoločnosti v prehistorických časoch zažili pravidelné zničenie, vždy sa to uskutočnilo v čase, keď bolo ľudstvo morálne skazené až do krajnosti. Dimenzia obývaná ľudskými bytosťami a rovnako aj množstvo iných dimenzií sú teraz všetky vo veľmi nebezpečnej situácii. Rovnako je to tak s inými dimenziami na tejto úrovni; posadajúci duchovia alebo zvieratá sa tiež ponáhľajú uniknúť a chcú ísť hore na vyššie úrovne. Myslia si, že po vystúpení na vyššie úrovne môžu uniknúť. Ale ako by to mohlo byť také jednoduché? Ak sa chcete kultivovať, musíte mať ľudské telo. Takže toto je jedna z príčin, prečo boli niektorí praktizujúci čchi-kungu posadnutí duchom alebo zvieraťom.

Niektorí ľudia premýšľajú: „Keďže je tak mnoho veľkých osvietených bytostí alebo majstrov s veľkými schopnosťami, prečo sa o to nepostarajú?“ V našom vesmíre je ďalší princíp: Do vecí, o ktoré sa usilujete alebo chcete, nechcú iní zasahovať. Tu učíme každého, aby nasledoval spravodlivú cestu a v rovnakom čase vám dôkladne vysvetľujeme Fa, aby sme vám samým umožnili osvietiť sa. Či sa ho naozaj učíte alebo nie, je stále vaša vlastná vec. Majster vás prevedie cez vchod, ale kultivácia je na každom človeku. Nikto vás nebude nútiť alebo vyvíjať na vás tlak, aby ste sa kultivovali. Je to vaša vlastná vec, či sa kultivujete. Inými slovami, ohľadom toho, ktorou cestou sa vyberiete, čo chcete, alebo čo si želáte dostať, nikto do vás nebude zasahovať. My môžeme len ľuďom radiť, aby boli dobrí.

Hoci vidíte, že niektorí ľudia praktizujú čchi-kung, všetku ich energiu v skutočnosti získali posadajúci duchovia alebo zvieratá. Prečo pritiahli posadnutie duchom alebo zvieraťom? Koľko praktizujúcich čchi-kungu po celej krajine má za svojím telom posadajúcich duchov alebo zvieratá? Ak odhalím to číslo, mnoho ľudí bude príliš vyľakaných, aby praktizovali čchi-kung. To číslo je strašidelne veľké! Prečo je tu teda táto situácia? Tieto veci spôsobujú problémy pre spoločnosť bežných ľudí. Prečo sa to stáva takýmto vážnym fenoménom? Je to tiež vyvolané ľuďmi samotnými, keďže ľudstvo upadá a démoni sú všade. Najmä všetci tí falošní čchi-kungoví majstri nesú na svojich telách posadajúcich duchov alebo zvieratá a toto je to, čo odovzdávajú vo svojich učeniach. Počas ľudskej histórie mali zvieratá zakázané posadnúť ľudí. Keď to spravili, boli zabité; nech to videl ktokoľvek, nedovolil by to. V našej spoločnosti dnes sa k nim však niektorí ľudia modlia o pomoc, chcú ich a uctievajú ich. Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Ja som sa o to konkrétne neusiloval!“ Neusilovali ste sa o to, ale usilovali ste sa o nadprirodzené schopnosti. Dá vám ich veľká osvietená osoba zo spravodlivej kultivačnej praxe? Usilovanie je pripútanosť bežných ľudí a táto pripútanosť musí byť opustená. Takže kto vám ich dá? Iba démoni z iných dimenzií a rôzne zvieratá vám ich môžu dať. Nie je to rovnaké, ako usilovanie sa o posadnutie duchom alebo zvieraťom? Ono potom príde.

Koľko ľudí praktizuje čchi-kung so správnou mysľou? Čchi-kungová prax vyžaduje, aby si človek vážil cnosti, robil dobré skutky a bol láskavý. Človek by sa mal takto správať vo všetkom a za všetkých okolností. Či praktizujú čchi-kung v parku alebo doma, koľko ľudí takto rozmýšľa? Nikto nevie, aký čchi-kung niektorí ľudia praktizujú. Zatiaľ čo praktizuje a kolíše telom, človek šomre: „Och, moja nevesta nemá ku mne úctu. Moja svokra je taká strašná!“ Niektorí ľudia dokonca všetko komentujú – od ich pracoviska až po záležitosti štátu. Nie je nič, o čom nebudú hovoriť a budú dosť nahnevaní, ak niekto nesúhlasí s ich osobnými predstavami. Nazvali by ste to praktizovaním čchi-kungu? Je tiež človek, ktorý tam praktizuje cvičenie v stoji s nohami trasúcimi sa od únavy. Ale jeho myseľ nie je v pokoji: „V dnešných časoch sú veci také drahé a ceny sa zvyšujú. Pracovisko mi nemôže zaplatiť moju mzdu. Prečo si nemôžem vypestovať nejaké nadprirodzené schopnosti praktizovaním čchi-kungu? Ak si vypestujem nadprirodzené schopnosti, aj ja sa stanem čchi-kungovým majstrom a zbohatnem. Mohol by som liečiť ľudí a zarobiť peniaze.“ Len čo vidí, že iní si vyvinuli nadprirodzené schopnosti, ešte viac ho to rozruší. Pôjde za nadprirodzenými schopnosťami, usilujúc sa o nebeské oko a schopnosť liečiť chorobu. Premýšľajte o tom, všetci: Ako ďaleko je to od Zhen-Shan-Ren, vlastností nášho vesmíru! Ide to úplne opačnou cestou. Keď to poviem vážne, tento človek robí zlú prax! Robí to však nevedome. Čím viac takto rozmýšľa, tým horšou sa stane jeho myseľ. Tento človek nezískal Fa a nevie si vážiť cnosť. Potom si myslí, že si môže vyvinúť energiu jednoducho robením cvičení a že môže dostať všetko, čo chce, usilovaním sa. Toto si tento človek myslí.

Je to presne kvôli tomu, že človek nemá spravodlivé myšlienky, že si na seba privolá nedobré veci. Zviera to však môže vidieť: „Tento človek chce zbohatnúť čchi-kungovou praxou. Tamten sa chce stať slávnym a chce získať nadprirodzené schopnosti. Páni, jeho telo nie je zlé a takisto nesie veľmi dobré veci, ale jeho myseľ je naozaj zlá a usiluje sa o nadprirodzené schopnosti! Môže mať majstra, ale aj keď má majstra, ja sa nebojím.“ Zviera vie, že majster z opravdivej kultivačnej praxe mu nedá nadprirodzené schopnosti, keď uvidí, že sa o ne takto usiluje. Čím viac sa usiluje, tým menej ich dostane, keďže je to presne tá pripútanosť, ktorá má byť odstránená. Čím viac takto rozmýšľa, tým menej pravdepodobne dostane nadprirodzené schopnosti a tým menej pravdepodobne sa k tomu osvieti. Čím viac sa o ne usiluje, tým horším sa stáva jeho myslenie. Napokon, keď jeho majster vidí, že je to s ním beznádejné, s povzdychom ho opustí a už sa o neho viac nestará. Niektorí ľudia nemajú majstra, ale môže sa o nich starať okoloidúci majster, keďže v rôznych dimenziách je mnoho veľkých osvietených bytostí. Jedna veľká osvietená bytosť si môže všimnúť tohto človeka, pozrieť sa na neho a sledovať ho jeden deň, no opustí ho, keď zistí, že nie je dosť dobrý. Nasledujúci deň môže prísť ďalšia a keď zistí, že tento človek nie je dobrý, tiež ho opustí.

Zviera vie, že či má alebo nemá majstra alebo okoloidúceho majstra, jeho majster mu nemôže dať veci, o ktoré sa usiluje. Keďže zvieratá nie sú schopné vidieť dimenzie, v ktorých sa nachádzajú veľké osvietené bytosti, neboja sa a využívajú medzeru. V našom vesmíre je princíp, že normálne druhí ľudia nemôžu zasahovať do toho, o čo sa človek usiluje a chce pre seba. Zviera využíva túto medzeru: „Ak niečo chce, ja mu to dám. Nie je pre mňa nesprávne mu pomôcť, že nie?“ Zviera mu to dá. Spočiatku sa ho neodváži posadnúť a najskôr mu dá trochu kungu na vyskúšanie. Jedného dňa človek náhle u seba objaví kung, o ktorý sa usiloval a môže aj liečiť choroby. Keď vidí, že je to celkom dobré, zviera to použije ako predohru k hudobnému dielu: „Keďže to chce, pripútam sa na jeho telo. Týmto spôsobom mu môžem dať viac vecí a spraviť to ľahšie. Nechcel si nebeské oko? Teraz ti dám všetko.“ Takto príde a posadne ho.

Kým sa v myšlienkach usiluje o tieto veci, jeho nebeské oko sa otvorí a dokáže dokonca vysielať kung. Dostane aj nejaké drobné nadprirodzené schopnosti. Bude od radosti celý bez seba a myslí si, že konečne dostal to, o čo sa snažil, pomocou úsilia a pomocou praxe. V skutočnosti svojou praxou nedosiahol nič. Myslí si, že môže vidieť skrz ľudské telo a zistiť, kde v tele človeka sídli choroba. V skutočnosti jeho nebeské oko nie je vôbec otvorené; to zviera riadi jeho mozog. Toto zviera používa na pozeranie svoje vlastné oči a odráža to, čo vidí, do jeho mozgu, takže on si potom myslí, že sa jeho vlastné nebeské oko otvorilo. „Vysielať kung? Vysielaj.“ Keď natiahne svoju ruku, aby vyslal kung, spoza jeho chrbta sa zároveň vysunú malé pazúry toho zvieraťa. Hneď ako vysiela kung, z hlavy hada sa vysunie rozdvojený jazyk a olíže chorú časť alebo opuchnuté miesto. Je mnoho takýchto prípadov a všetci títo ľudia si privodili posadnutie duchom alebo zvieraťom pomocou svojho vlastného usilovania sa.

Pretože tento človek sa usiluje – chce zbohatnúť alebo sa stať slávnym – nuž dobre, má teraz nadprirodzené schopnosti, môže liečiť choroby a dokonca môže vidieť svojím nebeským okom. To ho veľmi poteší. Zviera to vidí: „Nechcel si zbohatnúť? Dobre, nechám ťa zbohatnúť.“ Je veľmi ľahké ovládať myseľ bežného človeka. Zviera môže dosiahnuť, že mnoho ľudí sa príde k nemu liečiť a že ich bude prichádzať veľa. Páni, kým tu on lieči chorobu, zviera vedie novinárov k tomu, aby mu robili reklamu v novinách. Manipuluje bežných ľudí, aby robili tieto veci. Ak niekto príde, aby mal vyliečenú chorobu, ale nezaplatí mu dosť peňazí, nepôjde to; zviera spôsobí, že pacienta bude bolieť hlava a pacient mu musí v každom prípade zaplatiť veľa peňazí. Dostal slávu aj bohatstvo, keďže zarobil mnoho peňazí, získal reputáciu a stal sa aj čchi-kungovým majstrom. Títo ľudia si zvyčajne necenia xinxing a odvážia sa povedať čokoľvek. Bude sa považovať za druhého hneď po nebesiach. Odváži sa tvrdiť, že je prevtelením Kráľovnej matky alebo Veľkého jadeitového cisára. Dokonca si dovolí nazvať sa Budhom. Pretože opravdivo neprešiel kultiváciou xinxingu, usiluje sa vo svojej praxi o nadprirodzené schopnosti. Následkom toho si na seba prinesie posadnutie zvieraťom.

Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Čo je na tom zlé? Je to v poriadku, pokiaľ tým môžem zarobiť peniaze alebo zbohatnúť a môžem sa takisto stať slávnym.“ Dosť veľa ľudí rozmýšľa takto. Dovoľte mi povedať vám všetkým, že zviera má v skutočnosti svoj vlastný cieľ; nedáva vám niečo len tak bez príčiny. Tento vesmír má princíp: „Žiadna strata, žiaden zisk.“ Čo získa ono? Nehovoril som práve o tejto otázke? Chce získať esenciu vo vašom tele, aby si mohlo vykultivovať ľudskú podobu, takže zbiera ľudskú esenciu z tela človeka. Ľudské telo má iba tento jeden diel esencie. Ak sa chce človek kultivovať, je iba tento jeden diel. Ak necháte zviera, aby ho získalo, môžete zabudnúť na praktizovanie kultivácie. Čo vám zostane na kultiváciu? Nezostane vám nič a vôbec sa nebudete schopný kultivovať. Niektorí ľudia môžu tvrdiť: „Ja sa aj tak nechcem kultivovať, chcem iba zbohatnúť. Pokiaľ mám peniaze, je to v poriadku. Koho to zaujíma!“ Dovoľte mi povedať vám, že môžete chcieť zbohatnúť, ale keď vám poviem tento princíp, nebudete už takto rozmýšľať. Prečo? Ak opustí vaše telo skoro, vaše štyri končatiny budú veľmi slabé. Od toho bodu budete takýto po zvyšok svojho života, pretože zobralo preč príliš veľa vašej esencie. Ak opustí vaše telo neskoro, budete vo vegetatívnom stave a budete ležať v posteli po zvyšok svojho života, pričom vám sotva zostane nejaký dych. Hoci máte peniaze, ste schopný ich minúť? Hoci máte slávu, ste schopný si ju užiť? Nie je to hrozné?

Takéto prípady sú medzi dnešnými praktizujúcimi obzvlášť nápadné a sú dosť početné. Zviera môže nielen posadnúť osobu, ale aj zabiť jej pôvodnú dušu; potom vnikne do paláca ni-wan a usadí sa tam. Hoci človek vyzerá ako ľudská bytosť, nie je ňou. Aj takéto situácie sa môžu dnes prihodiť. Je to preto, že ľudské morálne hodnoty sa zmenili. Keď niekto robí niečo zlé a vy mu poviete, že robí niečo zlé, nebude vám ani veriť. Myslí si, že je správne a náležité zarobiť peniaze, usilovať sa o peniaze a stať sa bohatým a že je to správne. Preto bude ubližovať a robiť škodu druhým. Aby zarobil peniaze, dopustí sa akéhokoľvek hriechu a odváži sa spraviť hocičo. Bez toho, aby niečo stratilo, zviera nič nezíska. Môže vám dať niečo za nič? Chce dostať veci na vašom tele. Samozrejme, povedali sme, že človek si privolá problémy, pretože jeho vlastné hodnoty nie sú správne a jeho myseľ nie je spravodlivá.

Vyučujeme Falun Dafa. V kultivácii našej školy nebudete mať žiadne problémy, pokiaľ si dokážete dobre udržiavať svoj xinxing, keďže „jedna spravodlivá myseľ premôže sto ziel“. Ak si nedokážete dobre udržiavať svoj xinxing a usilujete sa o toto či tamto, určite si privoláte problémy. Niektorí ľudia sa jednoducho nemôžu vzdať tých vecí, ktoré kedysi praktizovali. Vyžadujeme, aby ľudia praktizovali iba jednu kultivačnú cestu, keďže človek by sa mal v opravdivej kultivácii sústrediť na jednu cestu. Hoci niektorí čchi-kungoví majstri napísali knihy, hovorím vám, že tie knihy obsahujú všetko možné a sú rovnaké ako to, čo praktizujú: sú to hady, líšky a lasice. Keď čítate tie knihy, tieto veci vyskočia zo slov. Povedal som, že falošní čchi-kungoví majstri počtom mnohokrát prevyšujú skutočných majstrov a vy ich nie ste schopní rozoznať. Preto sa musíte dobre správať. Nehovorím tu, že sa musíte kultivovať vo Falun Dafa. Môžete sa kultivovať v tej škole, v ktorej chcete. Ale v minulosti sa hovorilo: „Radšej nezískať pravé učenia po tisíc rokov, ako kultivovať praktiky divej líšky jeden deň.“ Človek sa teda musí správať dobre a naozaj sa kultivovať v spravodlivej ceste. Nemiešajte to s ničím iným v kultivácii, nepridávajte ani zámer mysle. Faluny niektorých ľudí sú zdeformované. Prečo sú zdeformované? Tvrdia, že nepraktizovali iný čchi-kung. Avšak keď praktizujú, vo svojich mysliach pridávajú veci z ich predošlých praxí. Nie sú tie veci vnášané do praktizovania? To je všetko, čo povieme o otázke posadnutia duchom alebo zvieraťom.

Kozmický jazyk

Čo je „kozmický jazyk“? Týka sa to toho, že človek môže zrazu hovoriť nejaké nezrozumiteľné slová. Bľaboce nejaké nezmysly, a dokonca ani on nerozumie tomu, čo hovorí. Človek s telepatickou schopnosťou môže zachytiť všeobecný význam, ale nie je schopný povedať konkrétne, o čom tento človek rozpráva. Niektorí ľudia môžu rozprávať mnohými rôznymi jazykmi. Niektorí to dokonca považujú za dosť pozoruhodné a považujú to za schopnosť alebo za nadprirodzenú schopnosť. Nie je to ani nadprirodzená schopnosť, ani schopnosť kultivujúceho, ani to nepredstavuje úroveň človeka. Čo to teda je? Je to tak, že vaša myseľ je ovládaná cudzím duchom. Ale vy to stále môžete považovať za celkom dobré, chcete to mať a tešíte sa z toho. Čím viac sa tešíte, tým pevnejšie vás ovláda. Ako praví kultivujúci, ako mu môžete dovoliť, aby vás ovládal? Navyše pochádza z veľmi nízkej úrovne. Takže ako opravdiví kultivujúci by sme nemali privolávať tieto problémy.

Ľudské bytosti sú najcennejšie a sú najmúdrejšie zo všetkých tvorov. Ako môžete byť ovládaní týmito vecami? Aké smutné, že by ste sa zriekli aj svojho vlastného tela! Niektoré z tých vecí sú pripútané na ľudské telá. Niektoré nie sú, ale ostávajú v určitej vzdialenosti od ľudí. Avšak manipulujú vami a ovládajú vás. Keď chcete rozprávať, nechajú vás rozprávať a bľabotať. Ten jazyk môže tiež byť odovzdaný ďalšiemu človeku, ak sa ho aj on chce učiť. Ak je ten človek dostatočne odvážny, aby to skúsil, môže ním hovoriť tiež. V skutočnosti tieto veci prichádzajú aj v skupinách. Ak ním chcete hovoriť, jeden k vám príde a nechá vás ním hovoriť.

Prečo môže nastať táto situácia? Ako som povedal, chcú si zlepšiť svoje vlastné úrovne. Ale na tej strane nie sú žiadne ťažkosti, takže sa nemôžu kultivovať a zlepšovať sa. Prišli s nápadom. Chcú pomáhať ľuďom robením dobrých skutkov, ale nevedia ako. Vedia však, že energia, ktorú vydajú, môže potlačiť pacientovu chorobu a na chvíľu uľahčiť pacientovo utrpenie, hoci nemôže chorobu vyliečiť. Vedia teda, že toto možno dosiahnuť použitím úst osoby na vysielanie energie. Toto sa deje. Niektorí ľudia to nazývajú nebeským jazykom a sú ďalší, ktorí to nazývajú jazykom Budhu. Toto je znevažovanie Budhu. Hovorím, že je to číry nezmysel!

Viete, že Budha ľahkovážne neotvorí ústa, aby hovoril. Keby mal otvoriť svoje ústa a rozprávať v našej dimenzii, mohol by spôsobiť ľudstvu zemetrasenie – ako by to mohlo byť dovolené? Taký hlasný hromový zvuk. Niektorí ľudia hovoria: „Videl som nebeským okom, že Budha so mnou hovoril.“ On nehovoril s vami. Niektorí ľudia tiež videli môj fashen robiť to isté. Ani on nehovoril s vami. Zámer, ktorý vyslal, bol v stereo zvuku. Keď ste to počuli, znelo to, akoby rozprával. Zvyčajne môže rozprávať vo svojej dimenzii, avšak keď je to prenesené sem, nemôžete počuť jasne, čo hovorí, pretože koncepty času a priestoru sú medzi dvoma dimenziami odlišné. Jeden š’-čchen v našej dimenzii sú dve hodiny. V tej veľkej dimenzii tam je jeden náš š’-čchen jeden ich rok, takže náš čas je pomalší ako ten ich.

V minulosti bolo príslovie: „Je to len jeden deň na nebesách, ale na Zemi prešlo tisíc rokov.“ Toto sa vzťahuje na samostatné raje, ktoré nemajú pojmy času a priestoru. Menovite, sú to raje, kde prebývajú veľkí osvietení ľudia, ako napríklad Raj najvyššej blaženosti, Raj Lapis Lazuli, Falun raj a Lotosový raj. Vzťahuje sa to na tieto miesta. V tej veľkej dimenzii je však čas rýchlejší ako ten náš. Ak ste to schopný prijať, môžete počuť niekoho rozprávať. Niektorí ľudia majú schopnosť jasnosluchu a majú svoje uši otvorené. Sú schopní počuť niekoho rozprávať, ale nie jasne. Všetko, čo počujete, sa bude podobať štebotaniu vtáka alebo hraniu gramofónu na vysokej rýchlosti; človek nevie povedať, čo to je. Samozrejme, niektorí ľudia môžu počuť hudbu a rozprávanie. Ale časový rozdiel musí byť odstránený pomocou nadprirodzenej schopnosti, ktorá slúži ako nosič. Zvuk potom môže byť prenesený do vašich uší, a tak to môžete počuť jasne. Je to práve takto. Niektorí ľudia to nazývajú jazykom Budhov, avšak vôbec to tak nie je.

Keď sa dve veľké osvietené bytosti spolu stretnú, môžu všetkému porozumieť s jedným úsmevom. Je to kvôli bezzvukovej telepatii a to, čo je prijímané, je v stereo zvuku. Keď sa usmejú, už si vymenili svoje myšlienky. Toto nie je jediná metóda, ktorú používajú, keďže niekedy použijú iný spôsob. Viete, že v tantrizme si tibetskí lámovia veľmi potrpia na používanie znakov rúk. Keď sa však spýtate lámu, čo sú znaky rúk, povie vám, že je to najvyššia joga. Načo konkrétne sú? Nevie to ani on. V skutočnosti sú jazykom veľkých osvietených bytostí. Keď je tam mnoho ľudí, použije veľké znaky rúk; sú veľmi nádherné a sú utvorené z rôznych veľkých znakov rúk. Keď je tam iba zopár ľudí, použije malé znaky rúk; tie sú takisto veľmi nádherné a sú utvorené z rôznych malých znakov rúk. Sú veľmi prepracované a bohaté, pretože je to jazyk. V minulosti to bolo nebeské tajomstvo a teraz sme to odhalili. Čo sa používa v Tibete, je iba niekoľko pohybov výlučne na praktizovanie a ľudia ich zatriedili a systematizovali. Slúžia iba ako jazyk pri praktizovaní a sú len niekoľkými formami v tej praxi. Opravdivé znaky rúk sú dosť zložité.

Čo dal Učiteľ praktizujúcim?

Keď ma uvidia, niektorí ľudia mi budú držať ruku a nepustia ju. Keď iní vidia týchto ľudí potriasať si so mnou ruku, tiež mi budú potriasať rukou. Viem, čo je v ich mysliach. Niektorí ľudia sú veľmi šťastní, že si potriasajú ruku s Učiteľom. Niektorí ľudia chcú dostať nejaké odkazy a nepustia mi ruku. Povedali sme vám, že opravdivá kultivácia je vašou vlastnou záležitosťou. Nie sme tu kvôli odstraňovaniu chorôb a udržovaniu kondície, alebo aby sme vám dávali nejaké odkazy a liečili vaše choroby, ani sa takýmito vecami nezaoberáme. Vaše choroby budú vyliečené priamo mnou. Tým, čo praktizujú na cvičebných miestach, vylieči ich choroby môj fashen. Tým, čo študujú Dafa sami čítaním knihy, vylieči ich choroby môj fashen tiež. Myslíte si, že si zvýšite kung dotknutím sa mojej ruky? Nie je to vtip?

Kung pochádza z kultivácie vlastného xinxingu. Ak sa opravdivo nekultivujete, kung nerastie; je to preto, že je tam xinxingový štandard. Zatiaľ čo váš kung rastie, niekto na vysokej úrovni môže vidieť, že keď je vaša pripútanosť, tá substancia, odstránená, meradlo nad vašou hlavou vyrastie. Navyše, toto meradlo existuje vo forme stĺpa kungu. Meradlo je také vysoké ako váš stĺp kungu. Predstavuje kung, ktorý ste vykultivovali. Takisto predstavuje výšku vášho xinxingu. Nebude to fungovať, nech vám ho druhí ľudia pridajú akokoľvek veľa. Nemôžu pridať ani malý kúsok, keďže tam neostane a všetok odpadne. Môžem vás okamžite nechať dosiahnuť stav „tri kvety zhromaždené nad hlavou“. Avšak len čo vykročíte z týchto dverí, kung odpadne, pretože nie je váš a nie je z vašej kultivácie. Pretože váš xinxingový štandard tam ešte nie je, nemôže tam zostať. Ktokoľvek si želá vám ho pridať, nebude to schopný urobiť, pretože pochádza výlučne z vašej vlastnej kultivácie a z kultivácie vašej vlastnej mysle. Môžete sa pozdvihnúť iba pevným vyvíjaním kungu, neustálym zlepšovaním sa a prispôsobovaním sa vlastnostiam vesmíru. Niektorí ľudia ma žiadajú o autogram, ale ja ho nechcem dávať. Niektorí ľudia sa chvália, že majú Učiteľov autogram. Chcú ho predvádzať alebo chcú, aby ich chránil Učiteľov odkaz. Nie je to ďalšia pripútanosť? Kultivácia závisí od samotného človeka, takže prečo hovoriť o odkazoch? Mali by ste žiadať o tieto veci v kultivácii vysokej úrovne? Za čo sa počítajú? Hovorí sa o nich len pri odstraňovaní chorôb a udržovaní kondície.

Na veľmi mikroskopickej úrovni, kung, ktorý vyvíjate, alebo každá mikroskopická čiastočka tohto kungu, vyzerá presne rovnako ako vy. Po dosiahnutí Fa nad trojitým svetom začnete kultiváciu tela Budhu. Ten kung preberie výzor Budhu. Je veľmi nádherný, sediac na lotosovom kvete. Každá mikroskopická čiastočka bude takáto. Avšak kung zvieraťa je vytvorený z malých líšok či hadov, a na veľmi mikroskopickej úrovni sú ich jemné čiastočky všetko takéto veci. Sú tiež takzvané odkazy – niektorí ľudia zamiešajú čaj a nechajú vás vypiť ho, pretože to vraj tiež má byť kung. Bežný človek chce len dočasne zmierniť bolesti tým, že odloží a potlačí svoju chorobu. Napokon, bežný človek je bežný človek. Nestaráme sa o to, ako si pokazí svoje telo. My sme praktizujúci, preto vám tieto veci hovorím. Odteraz by ste nemali robiť tieto veci. Nikdy nežiadajte o také veci, ako sú takzvané „odkazy“, takéto alebo onaké. Jeden čchi-kungový majster tvrdí: „Dám vám odkazy a môžete ich prijať vo všetkých častiach krajiny.“ Čo dostanete? Hovorím vám, že tieto veci nemajú veľké použitie. Za predpokladu, že sú dobré, stále sú len na odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície. Avšak ako praktizujúci, náš kung pochádza z našej vlastnej kultivácie. Nech druhí ľudia vysielajú akékoľvek odkazy, tie nemôžu zvýšiť váš kung, ale iba odstraňovať choroby pre bežných ľudí. Človek si musí udržiavať spravodlivú myseľ; nikto sa nemôže kultivovať za niekoho druhého. Iba keď sa sami opravdivo kultivujete, môžete si zvýšiť svoju úroveň.

Čo som vám teda dal? Každý vie, že mnoho z našich kultivujúcich nikdy nepraktizovalo čchi-kung a ich telá nesú choroby. Hoci veľa ľudí praktizovalo čchi-kung po mnoho rokov, stále sa zdržiavajú na úrovni čchi a nemajú žiaden kung. Samozrejme, niektorí ľudia liečili pacientov bez toho, aby vedeli, ako to robili. Keď som hovoril o otázke posadnutia duchom alebo zvieraťom, odstránil som už všetkých tých posadajúcich duchov alebo zvieratá – nech to bolo čokoľvek – z tiel opravdivých kultivujúcich Dafa a odstránil som všetky tieto veci zvnútra a zvonka ich tiel. Keď tí, čo sa sami opravdivo kultivujú, čítajú tento Dafa, takisto očistím ich telá. Navyše, vaše domáce prostredie musí byť takisto očistené. Čím skôr by ste mali zahodiť pamätnú tabuľu pre líšku alebo lasicu, ktorú ste predtým uctievali. Všetky už boli odstránené a už viac neexistujú. Pretože sa chcete kultivovať, môžeme pre vás otvoriť najpohodlnejšie dvere a spraviť pre vás tieto veci, ale je to obmedzené na skutočných kultivujúcich. Samozrejme, niektorí ľudia sa nechcú kultivovať a ani doteraz neporozumeli, o čo ide. Preto sa o nich nemôžeme postarať. My sa staráme iba o tých, čo sa opravdivo kultivujú.

Existuje aj ďalší typ človeka, ktorému bolo v minulosti povedané, že má posadnutie duchom alebo zvieraťom. Aj on sám cítil, že ho má. Avšak potom, čo to bolo z neho odstránené, nemôže sa zbaviť svojej úzkosti z toho, a naďalej cíti, že ten stav stále existuje. Verí, že to tam stále je; toto je už pripútanosť nazývaná podozrievavosť. Po čase si to tento človek môže na seba privolať opäť. Vy sami sa musíte vzdať tejto pripútanosti, keďže tento posadajúci duch alebo zviera už viac neexistuje. Niektorí ľudia už boli očistení od týchto vecí na našich predchádzajúcich seminároch. Už som pre nich spravil tieto veci a odstránil som všetky posadnutia duchom alebo zvieraťom.

V praxi nízkej úrovne vyžaduje škola Tao položenie nejakých základov. Nebeský okruh, pole danu a niektoré ďalšie veci musia byť takisto vytvorené. Tu vám poskytneme Falun, energetické mechanizmy a všetky druhy mechanizmov pre kultiváciu a tak ďalej – viac ako desaťtisíc vecí. Budú vám všetky dané ako semienka zasadené do vášho tela. Po odstránení vašich chorôb spravím všetko, čo je potrebné spraviť a dám vám všetko, čo vám mám dať. Potom budete schopní opravdivo pokračovať v kultivácii v našej škole až do konca. Inak, ak vám nič nedám, je to len na odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície. Úprimne povedané, niektorí ľudia si necenia xinxing a bolo by pre nich lepšie, keby robili fyzické cvičenia.

Ak sa opravdivo kultivujete, musíme byť za vás zodpovední. Samoštudujúci kultivujúci takisto získajú rovnaké veci, musia však byť opravdivými kultivujúcimi. Dáme všetky tieto veci opravdivým kultivujúcim. Povedal som, že vás musím naozaj považovať za svojich učeníkov. Navyše, musíte dôkladne študovať Fa vysokej úrovne a vedieť, ako sa kultivovať. Päť cvičení preberieme naraz a naučíte sa ich všetky. V budúcnosti budete môcť dosiahnuť veľmi vysokú úroveň – takú, ktorá je tak vysoko, že je to nad vašou predstavivosťou. Pokiaľ sa kultivujete, nebude pre vás problém dosiahnuť pravé ovocie v kultivácii. Pri vyučovaní tohto Fa som začlenil rôzne úrovne. Vo vašej budúcej kultivácii na rôznych úrovniach zakaždým zistíte, že vám stále poskytuje vedenie.

Keďže ste kultivujúci, vaša životná cesta bude odteraz zmenená. Môj fashen ju pre vás preusporiada. Ako ju preusporiada? Koľko rokov má ešte človek v tomto živote? On sám to nevie. Niektorí ľudia možno majú dostať vážnu chorobu za rok alebo za pol roka a keď ochorejú, môže to trvať niekoľko rokov. Niektorí ľudia môžu dostať porážku alebo inú chorobu a nebudú sa môcť vôbec hýbať. Ako sa môžete kultivovať vo zvyšku svojho života? Musíme to pre vás všetko očistiť a nedovoliť, aby sa tieto veci vyskytli. Dopredu však musíme urobiť jasno v tom, že tieto veci môžeme spraviť iba pre opravdivých kultivujúcich. Nie je dovolené ich neuvážene vykonať pre bežného človeka, to by bolo rovnaké ako konanie nedobrého skutku. U bežných ľudí veci ako narodenie, starnutie, choroba a smrť majú všetky karmické vzťahy a tie nemožno svojvoľne podkopávať.

My považujeme kultivujúcich za najvzácnejších ľudí, takže môžeme robiť veci iba pre kultivujúcich. Ako ich robíme? Ak má majster veľké cnosti – to jest, ak má veľkú silu kungu – tento majster môže odstrániť vašu karmu. Ak je majstrova energetická úroveň vysoká, môže odstrániť veľa vašej karmy. Ak je majstrova energetická úroveň nízka, môže odstrániť iba trochu vašej karmy. Použime príklad. Dáme dohromady vaše rôzne druhy karmy z vašej budúcej cesty života a odstránime časť z nej, odstránime z nej polovicu. Zvyšnú polovicu stále nedokážete prekonať, pretože je vyššia ako hora. Čo by sa malo spraviť? Možno keď dosiahnete Tao, mnoho ľudí z toho bude mať v budúcnosti prospech, takže bude mnoho ľudí, ktorí pre vás môžu niesť podiel. Samozrejme, pre nich to nie je nič. Pomocou praktizovania si tiež vyviniete vo svojom tele mnoho bytostí. Okrem vašej hlavnej duše a vašej pomocnej duše budú mnohé vaše „vy“ niesť pre vás podiel. Pre vás neostane v čase, keď prechádzate cez ťažkosti, takmer nič. Hoci neostalo takmer nič, je to stále pomerne dosť a vy to stále nie ste schopný prekonať. Čo sa potom stane? Bude to rozdelené do početných častí a umiestnené na rôzne úrovne vašej kultivácie. Budú použité na zlepšenie vášho xinxingu, premenu vašej karmy a zvýšenie vášho kungu.

Navyše, nie je to ľahká vec, ak sa chce človek kultivovať. Povedal som, že toto je veľmi vážna vec. Je to niečo nad bežnými ľuďmi a je to ťažšie ako čokoľvek, čo robia bežní ľudia. Nie je to nadprirodzené? Takže požiadavky kladené na vás sú vyššie ako pri akejkoľvek záležitosti bežných ľudí. Ako ľudské bytosti máme pôvodnú dušu a pôvodná duša nezanikne. Ak pôvodná duša nezanikne, premýšľajte o tom, všetci: Nedopustila sa pôvodná duša zlých skutkov v sociálnych interakciách vášho predchádzajúceho života? Je to veľmi pravdepodobné. Mohli ste spraviť veci ako zabitie životov, dlhovať niekomu niečo, tyranizovať niekoho, alebo niekomu ublížiť. Ak je to tak, keď sa tu kultivujete, oni vás odtiaľ môžu jasne vidieť. Ak odstraňujete choroby a udržujete si kondíciu, nedbajú o to, keďže vedia, že vtedy iba odďaľujete dlh. Ak nesplácate teraz, budete splácať neskôr a v budúcnosti budete za to platiť viac. Takže keď ho nateraz nesplácate, nestarajú sa o to.

Keď však poviete, že sa idete kultivovať, nenechajú vás to robiť: „Chceš sa kultivovať a odísť. Keď si vyvinieš kung, nebudeme ťa schopní dosiahnuť, alebo sa ťa dotknúť.“ Nenechajú, aby sa to stalo a vyskúšajú všetko, aby vás zastavili a zabránili vám kultivovať sa. Preto použijú všetky možné metódy, aby do vás zasahovali. Dokonca vás prídu skutočne zabiť. Samozrejme, vaša hlava nebude odseknutá, kým tu robíte meditáciu v sede. To by nebolo možné, keďže to musí byť v súlade so stavom spoločnosti bežných ľudí. Možno vás zrazí auto, len čo vykročíte z dverí, alebo môžete spadnúť z budovy alebo stretnúť iné nebezpečenstvá. Tieto veci môžu nastať a budú dosť nebezpečné. Opravdivá kultivácia nie je taká jednoduchá, ako si predstavujete. Myslíte si, že len preto, že sa chcete kultivovať, budete to schopný uskutočniť? Len čo sa chcete naozaj kultivovať, váš život bude ihneď v nebezpečenstve a táto otázka sa vás bude okamžite týkať. Mnoho čchi-kungových majstrov sa neodváži vyučovať žiakov k vyšším úrovniam. Prečo? Jednoducho sa nedokážu postarať o túto záležitosť a nedokážu vás chrániť.

V minulosti bolo mnoho ľudí vyučujúcich Tao. Mohli učiť iba jedného žiaka a všetko, čo mohli robiť, bolo starať sa o jedného žiaka. Avšak robiť to v takom širokom meradle by sa priemerná osoba neodvážila. Ale my sme vám tu povedali, že ja to dokážem spraviť, pretože mám mnoho fashenov, ktoré majú moje mocné božské sily. Môžu ukázať veľké nadprirodzené sily – veľmi mocné sily Fa. Navyše, to, čo robíme dnes, nie je také jednoduché, ako to, čo vidíme na povrchu. Neprišiel som to urobiť na nejaký náhly podnet. Môžem vám povedať, že mnoho veľkých osvietených bytostí sleduje túto udalosť. Toto je poslednýkrát, čo vyučujeme spravodlivú cestu v Období konca Dharmy. Keď to robíme, nedovolíme, aby to odbočilo. Ak v kultivácii opravdivo nasledujete spravodlivú cestu, nikto sa neodváži svojvoľne vám niečo spraviť. Okrem toho máte ochranu môjho fashena a nebudete v žiadnom nebezpečenstve.

Dlhy musia byť splatené. Preto sa v priebehu kultivácie môžu vyskytnúť niektoré nebezpečné veci. Avšak keď sa tieto veci prihodia, nebudete vystrašený, ani nebude dovolené, aby vás postretlo skutočné nebezpečenstvo. Môžem vám dať nejaké príklady. Keď som vyučoval triedu v Pekingu, jedna praktizujúca prechádzala cez cestu na svojom bicykli. Ako prechádzala zákrutou, luxusné auto prudko odbočilo a zrazilo túto našu praktizujúcu, ženu staršiu ako päťdesiat rokov. Znenazdajky do nej vrazilo a narazilo do nej veľmi tvrdo. Bolo počuť hlasné „bum“, ako jej narazilo do hlavy – narazila hlavou rovno do strechy auta. V tom bode mala nohy stále na pedáloch bicykla. Hoci mala narazenú hlavu, necítila žiadnu bolesť. Nielenže necítila žiadnu bolesť, ale nebolo tam žiadne krvácanie, ba ani opuchlina. Vodič bol vystrašený na smrť a vyskočil z auta. Náhlivo sa jej spýtal, či je zranená a navrhol, aby išli do nemocnice. Ona odpovedala, že je v poriadku. Samozrejme, táto žiačka mala veľmi vysokú úroveň xinxingu a nedostala by vodiča do problémov. Povedala, že všetko je v poriadku, ale zrážka zanechala na aute veľkú priehlbinu.

Všetky takéto veci prídu, aby vzali človeku život, ale nebudete v skutočnom nebezpečenstve. Keď sme naposledy usporiadali seminár na Ťi-linskej univerzite, praktizujúci tlačil svoj bicykel pri prechádzaní cez hlavný vchod Ťi-linskej univerzity. Hneď ako prišiel do stredu cesty, ocitol sa zrazu v zovretí dvoch áut. Autá ho takmer zrazili, ale on nebol vôbec vystrašený. Zvyčajne nie sme vôbec zdesení, keď sa s týmito vecami stretneme. Práve v tej sekunde autá zastavili a nič sa nestalo.

V Pekingu bol takýto prípad. V zime sa dosť skoro stmieva a ľudia chodia skoro do postele. Ulice boli tiché a nebola tam ani duša. Praktizujúci sa ponáhľal domov na bicykli a pred ním šiel iba jeden džíp. Náhle tento džíp zabrzdil. Praktizujúci nedával pozor a pokračoval v pedálovaní napred so sklonenou hlavou. Ale tento džíp náhle zacúval a pohol sa dozadu veľmi veľkou rýchlosťou. Keby sa tieto dve sily stretli, vzalo by mu to život. Tesne predtým, ako by sa boli zrazili, nejaká sila náhle potiahla jeho bicykel späť o viac ako pol metra a džíp zastavil na kolese jeho bicykla. Možno vodič džípu spozoroval, že je niekto za ním. Tento praktizujúci takisto nebol v tom momente vystrašený. Nikto z tých, ktorí sa stretli s týmito situáciami, nebol vystrašený, hoci mohol byť vystrašený neskôr. Prvá vec, ktorá mu napadla, bola: „Ach! Kto ma stiahol dozadu? Musím mu poďakovať!“ Keď sa obrátil a išiel vyjadriť svoju vďaku, zistil, že ulica je veľmi tichá, s nikým nablízku. Ihneď pochopil: „Bol to Učiteľ, kto ma ochránil.“

Ďalší prípad sa stal v Čchang-čchune. Budova blízko domu praktizujúceho bola vo výstavbe. Dnes sa budovy stavajú veľmi vysoké a lešenie je vyrobené zo železných tyčí, ktoré majú priemer dva palce a dĺžku štyri metre. Potom čo tento praktizujúci vyšiel z domu, železná tyč spadla z vysoko čnejúcej budovy rovno na jeho hlavu. Ľudia na ulici ustrnuli v úžase. Povedal: „Kto ma to potľapkal?“ Myslel si, že ho niekto potľapkal po hlave. Práve v tom okamihu obrátil hlavu a uvidel veľký Falun, otáčajúci sa nad jeho hlavou. Táto železná tyč sa skĺzla popri jeho hlave a zabodla sa do zeme. Keby sa naozaj zabodla do jeho tela – premýšľajte o tom, všetci – prenikla by mu telom, akoby ste prepichovali cukrom obalenú bobuľku hlohu, keďže bola taká ťažká. Bolo to veľmi nebezpečné!

Týchto prípadov je toľko, že sa nedajú spočítať, no nikto nezažil žiadne skutočné nebezpečenstvo. Nie všetci sa stretnú s týmito druhmi vecí, ale niektorí ľudia sa do nich dostanú. Či si s nimi skrížite cestu alebo nie, môžem vás ubezpečiť, že nebudete v žiadnom nebezpečenstve – toto môžem zaručiť. Niektorí praktizujúci nenasledujú požiadavky na xinxing, keďže iba praktizujú cvičenia bez kultivovania svojho xinxingu. Tí nemôžu byť považovaní za praktizujúcich.

Ak sa pýtate, čo vám váš Učiteľ dal, toto je to, čo som vám dal. Môj fashen vás bude ochraňovať dovtedy, kým sa nebudete schopní ochrániť sami. V tom čase budete na prahu kultivácie nad Fa trojitého sveta a už budete mať dosiahnuté Tao. Musíte sa ale považovať za opravdivých kultivujúcich a len potom to dokážete uskutočniť. Bol človek, ktorý sa prechádzal po ulici s mojou knihou v ruke, vykrikujúc: „Mám ochranu Učiteľa Li, takže sa neobávam, že ma zrazí auto.“ Toto bolo poškodzovanie Dafa. Takéhoto človeka nebudeme chrániť. V skutočnosti, opravdivý praktizujúci nebude robiť takúto vec.

Energetické pole

Keď praktizujeme kung, objaví sa okolo nás pole. Aké je to pole? Niektorí ľudia ho nazývajú pole čchi, magnetické pole, alebo elektrické pole. V skutočnosti je to nesprávne, nech ho nazývate akýmkoľvek poľom, keďže hmota obsiahnutá v tomto poli je mimoriadne bohatá. Takmer každá hmota, ktorá vytvára všetky priestory nášho vesmíru, sa nachádza v tomto kungu. Je pre nás teda vhodnejšie nazývať ho energetické pole, a tak ho zvyčajne nazývame energetické pole.

Takže čo môže toto pole robiť? Ako všetci viete, naši kultivujúci tejto spravodlivej cesty majú takýto pocit: Pretože pochádza z kultivácie spravodlivej cesty, je milosrdné a prispôsobené Zhen-Shan-Ren, vlastnostiam vesmíru. Preto to všetci naši žiaci, ktorí sedia v tomto poli, môžu cítiť a ich myseľ je bez zlých myšlienok. Navyše mnoho našich žiakov, ktorí tu sedia, nemyslí ani na fajčenie. Všetci cítia atmosféru pokoja a harmónie, čo je veľmi príjemné. Toto je energia, ktorú nesie kultivujúci spravodlivej cesty a toto je účinok v oblasti tohto poľa. Neskôr, po tomto seminári, väčšina našich kultivujúcich bude mať kung – opravdivo vyvinutú energiu. Pretože to, čo vás učím, sú veci z kultivácie spravodlivej cesty, mali by ste tiež na seba uplatňovať tento xinxingový štandard. Ako neustále praktizujete a nasledujete v kultivácii naše požiadavky na xinxing, vaša energia bude postupne čoraz mocnejšia.

Učíme spásu seba aj druhých, spásu všetkých bytostí. Falun teda môže spasiť človeka samotného otáčaním sa dovnútra a spasiť druhých otáčaním sa von. Keď sa točí von, vydáva energiu a môže prospievať druhým. Týmto spôsobom budú mať z toho prospech ľudia v dosahu vášho energetického poľa a môžu sa cítiť veľmi príjemne. Či kráčate po ulici, ste v práci alebo doma, môžete mať tento účinok na druhých. Ľudia vo vašom poli môžu mať neúmyselne vyliečené svoje choroby, keďže toto pole môže napraviť všetky nesprávne stavy. Ľudské telo by nemalo ochorieť; byť chorý je nesprávny stav. Ono môže napraviť tento nesprávny stav. Keď zlomyseľná osoba rozmýšľa o niečom zlom, táto osoba môže zmeniť svoje myšlienky kvôli mocnému účinku vášho poľa; nemusí už viac chcieť robiť zlé skutky. Možno chce nejaký človek na niekoho nadávať. Náhle si to môže rozmyslieť a nebude chcieť nadávať. Iba energetické pole z kultivácie v spravodlivej ceste môže vyvolať tento účinok. Preto bolo v minulosti v budhizme takéto príslovie: „Budhovo svetlo všetko osvecuje a všetko harmonizuje.“ Toto je to, čo to znamená.

Ako by mali praktizujúci Falun Dafa šíriť prax?

Po seminári si mnoho našich žiakov myslí, že táto prax je veľmi dobrá a chcú ju odovzdať svojim príbuzným alebo priateľom. Áno, každý z vás ju môže šíriť a odovzdať ju komukoľvek. Je tu ale jedna vec, ktorú musíme všetkým jasne povedať. Každému sme dali toľko vecí, ktoré sa nedajú ohodnotiť peniazmi. Prečo ich dávam každému? Sú pre vašu kultiváciu. Iba ak sa kultivujete, môžem vám ich dať. Inými slovami, keď šírite metódu v budúcnosti, nemôžete použiť tieto veci na usilovanie sa o slávu a osobný záujem. Nemôžete teda usporiadať seminár a vyberať poplatky tak ako ja. Pretože potrebujeme tlačiť knihy a materiály a cestovať kvôli vyučovaniu praxe, potrebujeme pokryť náklady. Naše poplatky sú už najnižšie v krajine, avšak dávame vám toho najviac. My opravdivo vedieme ľudí k vyšším úrovniam; každý to pozná z vlastnej skúsenosti. Ako žiak Falun Dafa, keď v budúcnosti vyjdete šíriť túto prax, máme na vás dve požiadavky.

Prvá je tá, že nemôžete vyberať poplatky. Dali sme vám toľko veľa vecí, ale nie sú pre vás, aby ste zbohatli a usilovali sa o slávu. Sú na to, aby sme vás spasili a umožnili vám kultivovať sa. Ak vyberáte poplatky, môj fashen vezme späť všetko, čo sme vám dali, a vy už viac nebudete kultivujúcim nášho Falun Dafa. To, čo šírite, nebude už náš Falun Dafa. Keď ho šírite, nemali by ste sa usilovať o slávu a osobný zisk, mala by to byť dobrovoľná služba druhým. Všetci žiaci v celej krajine to robia týmto spôsobom a asistenti z rôznych oblastí tiež idú sami príkladom. Ak sa chcete učiť našu prax, môžete prísť, pokiaľ sa ju chcete učiť. Môžeme byť za vás zodpovední a nevezmeme od vás ani cent.

Druhá požiadavka je, že nesmiete pridávať osobné veci do Dafa. Inými slovami, v priebehu vyučovania cvičení, bez ohľadu na to, či je vaše nebeské oko otvorené, či ste niečo videli, alebo ste si vyvinuli nejaké nadprirodzené schopnosti, nemôžete použiť to, čo ste videli, na vysvetľovanie nášho Falun Dafa. Ten malý kúsok, ktorý ste videli na svojej úrovni, je ničím a je ďaleko od skutočného zmyslu Fa, ktorý vyučujeme. Takže keď šírite prax v budúcnosti, musíte tejto otázke venovať pozornosť. Iba keď to tak budete robiť, môžeme zaistiť, že pôvodné veci v našom Falun Dafa zostanú nezmenené.

Navyše, nikto nemá dovolené vyučovať prax spôsobom, akým to robím ja, ani nikto nemá dovolené vyučovať Fa vo forme veľkej prednášky, ktorú používam ja. Vy nie ste schopní vyučovať Fa. Je to preto, že to, čo vyučujem ja, má veľmi hlboké súvislosti a zahŕňa to veci z vysokých úrovní. Praktizujete kultiváciu na rôznych úrovniach. V budúcnosti, potom čo si zvýšite svoju úroveň, keď budete počúvať túto nahrávku opäť, budete sa neustále zlepšovať. Ak ju stále počúvate, zakaždým budete mať nové pochopenia a získate niečo nové. To platí ešte viac pre čítanie tejto knihy. To, čo učím, zahŕňa veľmi hlboké veci na vysokých úrovniach. Vy preto nie ste schopní vyučovať tento Fa. Nemáte ho dovolené povedať použitím mojich pôvodných slov ako vašich, inak je to čin plagiátorstva Fa. Môžete použiť iba moje pôvodné slová, aby ste to povedali, dodajúc, že tak to hovorí Učiteľ alebo tak sa to píše v knihe. Môžete to povedať iba takto. Prečo? Pretože keď to poviete takto, bude to niesť silu Dafa. Nemôžete šíriť veci, ktoré poznáte, ako Falun Dafa. Inak to, čo odovzdávate, nie je Falun Dafa a rovná sa to poškodzovaniu nášho Falun Dafa. Ak poviete niečo na základe vašich predstáv a vášho uvažovania, nie je to Fa a nemôže to spasiť ľudí; ani to nebude mať žiaden účinok. Nikto iný preto nemôže vyučovať tento Fa.

Spôsob, akým máte šíriť túto prax, je púšťanie audiokaziet alebo videokaziet pre žiakov na cvičebných miestach alebo na miestach výučby a asistenti ich potom môžu učiť cvičenia. Môžete použiť formu seminára, aby všetci mohli rozprávať, diskutovať a vzájomne si zdieľať veci. Vyžadujeme, aby ste to robili týmto spôsobom. Zároveň nemôžete nazývať študenta (učeníka), ktorý šíri Falun Dafa „Učiteľ“ alebo „Majster“, pretože je iba jeden majster v Dafa. Všetci, ktorí vstúpili, sú učeníci, bez ohľadu na to, kedy začali praktizovať.

Keď šírite prax, niektorí ľudia si môžu myslieť: „Učiteľ môže vložiť Falun a upraviť telo človeka, ale my to nemôžeme spraviť.“ Na tom nezáleží. Už som vám všetkým povedal, že za každým žiakom je môj fashen, a nielen jeden, takže môj fashen sa postará o tieto veci. Keď niekoho učíte praktizovanie, dostane Falun priamo tam, ak má predurčený vzťah. Ak nemá až taký dobrý predurčený vzťah, môže ho získať postupne po období praktizovania a potom, čo je jeho telo upravené. Môj fashen mu pomôže upraviť jeho telo. Okrem týchto vecí, hovorím vám, že ak sa človek učí Fa a praktizovanie čítaním mojej knihy, sledovaním mojich videokaziet, alebo počúvaním mojich nahrávok a ak sa naozaj považuje za praktizujúceho, tiež dostane veci, ktoré si zaslúži.

Nedovoľujeme žiakom liečiť choroby. Žiaci Falun Dafa majú absolútne zakázané liečiť choroby pre druhých ľudí. Učíme vás vystúpiť v kultivácii a nenecháme vás vyvinúť si pripútanosti, ani vás nenecháme pokaziť si svoje vlastné telo. Naše cvičebné miesta sú lepšie než hociktoré iné čchi-kungové cvičebné miesta. Pokiaľ budete chodiť praktizovať na naše cvičebné miesta, je to oveľa lepšie, ako keby ste si liečili svoju vlastnú chorobu. Moje fasheny sedia v kruhu a nad energetickým poľom je štít, na ktorom je veľký Falun. Veľký fashen nad štítom stráži toto miesto. Toto miesto nie je bežným miestom, ani to nie je miesto pre bežnú čchi-kungovú prax: Je to miesto na kultivačnú prax. Mnoho našich ľudí s nadprirodzenými schopnosťami videlo, že toto miesto Falun Dafa je chránené červeným svetlom, takže je celé červené.

Môj fashen môže tiež priamo vložiť ľuďom Falun, my však nechceme podnecovať vaše pripútanosti. Keď učíte niekoho cvičenia, môže povedať: „Och, mám teraz Falun.“ Myslíte si, že ste ho vložili vy, ale nie je to tak. Hovorím vám to preto, aby ste si nevyvinuli túto pripútanosť. Všetko robí môj fashen. Takto by mali naši kultivujúci Falun Dafa šíriť prax.

Každý, kto sa pokúsi zmeniť cvičenia Falun Dafa, poškodzuje Dafa a túto školu kultivácie. Niektorí ľudia zmenili cvičebné inštrukcie na rýmy a to absolútne nie je dovolené. Opravdivé kultivačné cesty boli všetky odovzdávané z prehistorického času, boli zdedené z dosť vzdialeného veku a úspešne sa pomocou nich vykultivoval veľký počet veľkých osvietených bytostí. Nikto sa nikdy neodvážil tie veci zmeniť – takáto vec sa môže stať iba v tomto našom Období konca Dharmy. Takáto vec sa nemohla objaviť v žiadnom inom čase v histórii. Každý musí tejto otázke venovať veľkú pozornosť.

Štvrtá lekcia

Strata a zisk

V spoločenstve kultivujúcich sa často spomína vzťah medzi stratou a ziskom. Hovorí sa o ňom aj medzi bežnými ľuďmi. Ako by mali naši praktizujúci brať straty a zisky? Je to odlišné od bežných ľudí. Čo chcú bežní ľudia, je osobný zisk a ako žiť dobre a pohodlne. Naši praktizujúci nie sú takíto, ale presne opační. My sa neusilujeme o to, čo chcú bežní ľudia. Ale to, čo dostaneme my, je niečo, čo bežní ľudia nemôžu získať, hoci by aj chceli – ibaže by sa kultivovali.

Strata, ktorú zvyčajne máme na mysli my, nie je strata v úzkom rozsahu. Keď človek hovorí o strate, bude myslieť na darovanie nejakých peňazí, pomáhanie tým, ktorí sú v núdzi, alebo poskytnutie niečoho žobrákovi na ulici. Tieto sú tiež formou dávania a formou straty. Toto sa však týka len toho, že sa menej zaoberáme otázkou peňazí alebo materiálneho vlastníctva. Vzdávanie sa bohatstva je samozrejme tiež jednou stránkou straty a tiež pomerne dôležitou stránkou. Ale strata, o ktorej hovoríme my, nie je obmedzená na tento úzky rozsah. Ako kultivujúci sa musíme v priebehu kultivácie vzdať mnohých pripútaností, ako napríklad mentality predvádzania sa, závisti, súťaživosti a prílišného nadšenia. Množstvo rôznych pripútaností musí byť odstránených, pretože tá strata, o ktorej hovoríme my, je strata v širokom zmysle. Počas celého priebehu kultivácie by sme mali stratiť všetky pripútanosti a rôzne túžby bežných ľudí.

Niekto si môže myslieť: „Kultivujeme sa medzi bežnými ľuďmi. Ak stratíme všetko, nebudeme rovnakí ako mnísi a mníšky? Zdá sa byť nemožné stratiť všetko.“ V našej škole kultivácie sa od tých, čo sa kultivujú medzi bežnými ľuďmi, vyžaduje kultivovať sa práve v spoločnosti bežných ľudí a čo najviac zapadnúť medzi bežných ľudí. Nevyžaduje sa od vás skutočne niečo materiálne stratiť. Nezáleží na tom, aké vysoké je vaše postavenie alebo koľko bohatstva vlastníte. Kľúčom je, či dokážete opustiť tú pripútanosť.

Naša škola kultivácie sa zameriava priamo na myseľ človeka. Keď ide o vaše osobné záujmy alebo ste uprostred medziľudského konfliktu, môžete tie veci brať zľahka a menej o ne dbať? Toto je kľúčová otázka. Kultivačné praxe v kláštoroch alebo v odľahlých horách a lesoch úplne odseknú váš prístup do spoločnosti bežných ľudí. Prinútia vás stratiť pripútanosti bežných ľudí a odopierajú vám akékoľvek materiálne výhody, aby ste mohli stratiť pripútanosť k nim. Kultivujúci medzi bežnými ľuďmi nejde touto cestou. Od tohto človeka sa vyžaduje, aby bral pripútanosti zľahka v tomto prostredí bežných ľudí. Samozrejme, toto je veľmi ťažké. Je to tiež najrozhodujúcejšia stránka našej školy kultivácie. Preto strata, o ktorej hovoríme my, je v širokom zmysle a nie v úzkom. Povedzme si o robení dobrých skutkov a darovaní nejakých peňazí alebo vecí. Niektorí žobráci, ktorých dnes vidíte na ulici, sú profesionálmi a možno majú aj viac peňazí ako vy. Mali by sme sa zamerať na väčšie veci a nie na maličkosti. Kultivácia by sa mala zamerať s otvorenosťou a dôstojnosťou na širokú perspektívu. To, čo v procese nášho strácania v skutočnosti stratíme, sú zlé veci.

Ľudské bytosti často veria, že všetko, o čo sa usilujú, je dobré. V skutočnosti, z pohľadu vysokej úrovne to všetko slúži na uspokojenie tých drobných osobných záujmov medzi bežnými ľuďmi. V náboženstve sa hovorí, že bez ohľadu na to, koľko máte peňazí alebo aké vysoké je vaše postavenie, je to dobré len na niekoľko desaťročí. Človek si to nemôže priniesť pri narodení alebo odniesť po smrti. Prečo je kung taký cenný? Je to práve preto, že rastie priamo na tele vašej pôvodnej duše a dá sa priniesť pri narodení a vziať ďalej po smrti. Navyše kung priamo určuje vašu Úroveň ovocia v kultivácii, a preto je ťažké kultivovať sa. Inými slovami, to, čo stratíte, je niečo zlé. A tak sa môžete vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja. Čo teda získate? Zlepšenie svojej úrovne. Napokon dosiahnete pravé ovocie a dovŕšite kultiváciu, čím vyriešite základnú otázku. Samozrejme, nebude pre vás ľahké okamžite stratiť najrôznejšie túžby bežných ľudí a dosiahnuť štandard pravého kultivujúceho, keďže zaberie nejaký čas, aby ste to dosiahli. Keď ma počujete hovoriť, že to zaberie nejaký čas, mohli by ste vyhlásiť, že Učiteľ nám povedal, že to zaberie čas, a tak to budete robiť pomaly. To nebude dovolené! Mali by ste byť na seba prísny, hoci vám dovolíme zlepšiť sa postupne. Keby ste mohli uspieť naraz dnes, boli by ste dnes Budhom a to nie je realistické. Budete to schopný dosiahnuť postupne.

To, čo stratíme, je v skutočnosti niečo zlé. Čo to je? Je to karma a tá ide ruka v ruke s rôznymi ľudskými pripútanosťami. Napríklad, bežní ľudia majú všetky druhy zlých myšlienok. Kvôli osobnému záujmu sa dopúšťajú rôznych zlých skutkov a nadobudnú túto čiernu látku, karmu. Toto priamo súvisí s našou vlastnou mysľou. Aby sa odstránila táto negatívna vec, musíte najskôr zmeniť svoju myseľ.

Premena karmy

Medzi bielou a čiernou látkou existuje proces premeny. Potom čo nastane konflikt medzi dvoma ľuďmi, udeje sa tento proces premeny. Keď človek urobí dobrý skutok, získa bielu látku, de. Keď človek urobí zlý skutok, získa čiernu látku, karmu. Je tam aj dedičný proces. Niekto sa môže pýtať: „Je to preto, že človek spravil zlé veci skoršie vo svojom živote?“ Nemusí to byť úplne tak, pretože táto karma nie je zhromažďovaná iba v jednom živote. Spoločenstvo kultivujúcich verí, že pôvodná duša nezanikne. Ak pôvodná duša nezanikne, človek pravdepodobne mal sociálne interakcie pred týmto životom. Takže mohol niečo niekomu dlhovať, tyranizovať niekoho, alebo spraviť iné zlé veci, ako napríklad zabíjanie, ktoré vyvolali túto karmu. Tieto veci sa v inej dimenzii spočítavajú a človek ich stále nosí; to isté platí aj pre bielu látku. Toto nie je jediný zdroj, keďže je aj ďalšia situácia. V priebehu generácií v rodine môžu predkovia takisto nazhromaždiť karmu pre neskoršie generácie. V minulosti starší ľudia hovorievali: „Človek by mal zhromažďovať de, predkovia zhromažďovali de. Tento človek rozdáva de, míňa de.“ Slová, čo hovorili, boli veľmi správne. Dnes bežní ľudia tieto slová už nepočúvajú. Ak poviete tým mladým ľuďom o strácaní de alebo nedostatku de, nevezmú si to vôbec k srdcu. V skutočnosti to má naozaj veľmi hlboký význam, pretože de nie je iba ideologickým a duchovným štandardom súčasných ľudí, ale aj niečo, čo materiálne existuje. Naše ľudské telá majú obidve tieto látky.

Niektorí ľudia sa pýtajú: „Je pravda, že ak má človek príliš veľa čiernej látky, nie je schopný kultivovať sa na vysoké úrovne?“ Dalo by sa to tak povedať, keďže ak máte veľa čiernej látky, ovplyvní to vašu kvalitu osvietenia. Pretože vytvorí pole okolo vášho tela a obklopí vás, budete oddelený od Zhen-Shan-Ren, vlastností vesmíru. Kvalita osvietenia takéhoto človeka môže teda byť biedna. Keď ľudia hovoria o kultivácii a čchi-kungu, tento človek ich bude považovať za poverčivých a vôbec im nebude veriť. Bude ich pokladať za smiešnych. Je to zvyčajne takto, ale nie je to absolútne. Je to tak, že pre tohto človeka je príliš ťažké kultivovať sa a že nemôže dosiahnuť kung vysokej úrovne? Nie je to tak. Povedali sme, že Dafa je bezhraničný a kultivácia závisí úplne od vášho srdca. Majster vás prevedie cez vchod, avšak kultivácia je na vás samých. Všetko závisí od toho, ako sa vy sám kultivujete. Či sa môžete kultivovať, závisí úplne od toho, či môžete vydržať, priniesť obeť a trpieť. Ak dokážete byť vo svojom srdci pevne odhodlaný, žiadne ťažkosti vás nemôžu zastaviť. Povedal by som, že tu nie je problém.

Človek s veľkým množstvom čiernej látky bude musieť zvyčajne obetovať viac ako človek s veľkým množstvom bielej látky. Pretože biela látka sa priamo prispôsobuje vlastnostiam vesmíru, Zhen-Shan-Ren, pokiaľ človek zlepšuje svoj xinxing a zlepšuje sa v konfliktoch, jeho kung bude narastať. Je to takto jednoduché. Človek s veľkým množstvom de má dobrú kvalitu osvietenia. Dokáže tiež znášať ťažkosti – „namáhať si telo, zoceľovať si vôľu“. Aj keď trpí viac fyzicky a menej duševne, jeho kung sa stále zvyšuje. Nie je to však tak pre človeka s veľkým množstvom čiernej látky, pretože ten musí najprv prejsť týmto procesom: Musí najprv premeniť čiernu látku na bielu látku. Tento proces je aj mimoriadne bolestivý. Preto človek s biednou kvalitou osvietenia musí zvyčajne pretrpieť viac ťažkostí. S veľkou karmou a biednou kvalitou osvietenia je pre tohto človeka ťažšie kultivovať sa.

Pozrime sa na konkrétnom príklade, ako sa tento človek kultivuje. Meditácia v sede vyžaduje prekrížiť nohy na dlhý čas. Po prekrížení budú nohy bolestivé a stŕpnuté. Po nejakom čase sa človek začne cítiť dosť nepohodlne, a potom sa stane nepokojným. Ako pokračuje „namáhanie tela, zoceľovanie vôle“, človek sa bude cítiť nepohodlne telesne aj duševne. Niektorí ľudia sa boja bolesti zo sedenia s prekríženými nohami, takže dajú nohy dole a nechcú pokračovať. Niektorí ľudia to už nemôžu zniesť, keď sedia trošku dlhšie. Hneď ako dajú nohy dole, ich praktizovanie vyjde nazmar. Hneď ako niektorí ľudia cítia bolesť z prekríženia nôh, rozhýbu si nohy. Potom, čo si ich rozhýbali, opäť ich prekrížia. Zistili sme, že toto nemá vôbec žiaden úžitok. Je to preto, že sme videli, že keď nohy bolia, čierna látka útočí na ich nohy. Čierna látka je karma a môže byť odstránená utrpením; môže byť teda premenená na de. Hneď ako je pociťovaná bolesť, karma sa začína odstraňovať. Čím viac karmy príde, tým viac bolesti v nohách pocítite. Preto bolesť v nohách nevzniká bez príčiny. Zvyčajne budú nohy pri meditácii v sede bolieť prerušovane. Po chvíľke veľmi nepríjemnej bolesti to prejde a v nohách pocítite úľavu. Čoskoro začne opäť bolesť. Zvyčajne sa to deje týmto spôsobom.

Ako sa karma odstraňuje kúsok po kúsku, nohy sa budú cítiť o trošku lepšie, keď je kúsok odstránený. Čoskoro príde ďalší kúsok a v nohách opäť pocítite bolesť. Potom čo je čierna látka odstránená, nerozptýli sa, keďže táto látka neprestane existovať – hneď ako je odstránená, je priamo premenená na bielu látku, ktorou je de. Prečo môže byť premenená týmto spôsobom? Je to preto, že tento človek trpel, obetoval sa a zniesol súženia. Povedali sme, že de je získavaná znášaním a pretrpením ťažkostí, alebo konaním dobrých skutkov. Preto sa táto situácia objaví pri meditácii v sede. Niektorí ľudia rýchlo zložia nohy, hneď ako ich začnú trochu bolieť. Potom ako sa trochu rozhýbu, opäť si prekrížia nohy. Týmto sa nedosiahne vôbec nič. Keď niektorí ľudia robia cvičenie v stoji, môžu cítiť únavu v rukách z ich držania nad hlavou. Keď to nemôžu už ďalej vydržať a dajú ruky dole, nebude to slúžiť žiadnemu účelu. Začo sa počíta táto troška bolesti? Povedal by som, že je jednoducho príliš ľahké, ak človek môže uspieť v kultivácii iba takýmto držaním rúk hore. Toto sa stane, keď ľudia praktizujú meditáciu v sede.

Naša kultivačná škola väčšinou nepoužíva takýto prístup, hoci jeho časť má účinok v tomto ohľade. Väčšina premeny karmy nastane pri xinxingových konfliktoch s inými ľuďmi. Takto sa to obvykle prejaví. Keď je človek uprostred konfliktu, vzájomné strety dokonca prevyšujú fyzickú bolesť. Povedal by som, že telesnú bolesť je najľahšie vydržať – zatnete zuby a je preč. Keď však ľudia proti sebe intrigujú, myseľ sa stane tým, čo je najťažšie ovládať.

Napríklad, hneď ako človek príde na pracovisko, začuje dvoch ľudí, ako o ňom hovoria zlé veci, dostatočne zlé na to, aby ho nahnevali. Avšak povedali sme, že ako praktizujúci by človek nemal odpovedať úderom na úder a urážkou na urážku, ale by sa mal držať vysokého štandardu. A tak si myslí, že Učiteľ povedal, že ako praktizujúci by sme nemali byť rovnakí ako ostatní ľudia a musíme sa držať vyššieho štandardu. Nebude sa hádať s týmito dvoma ľuďmi. Ale zvyčajne, keď nastane problém, ak vás nepodráždi psychicky, tak sa nepočíta, je zbytočný a neumožní vám zlepšiť sa. Takže sa cez to nevie dostať a trápi ho to. Je možné, že jeho myseľ je tým opantaná a stále sa chce obzrieť, aby sa pozrel tým dvom ľuďom do tváre. Hneď ako sa obzrie, vidí tých dvoch ľudí so zlovestnými výrazmi v tvárach, ako sa rozčuľujú. V tej chvíli to už nedokáže ďalej zniesť, vzplanie v ňom hnev a možno s nimi začne hneď bojovať. Keď sa vyskytne vzájomný konflikt, je veľmi ťažké ovládať myseľ. Hovorím, že by bolo ľahké, keby sa dalo o všetko postarať v meditácii v sede, avšak nebude to tak vždy.

Takže vo svojej budúcej kultivácii narazíte na všetky druhy ťažkostí. Ako sa môžete kultivovať bez týchto ťažkostí? Ak sú všetci na seba dobrí, nie sú tam konflikty záujmov alebo zasahovanie z ľudskej mysle, a ak všetko, čo robíte, je len to, že tu sedíte, ako sa môže váš xinxing zlepšiť? To by nešlo. Človek sa musí opravdivo zoceľovať a zlepšovať prostredníctvom skutočnej praxe. Niekto sa pýta: „Prečo máme stále ťažkosti v kultivácii? Tieto problémy sa príliš nelíšia od problémov bežných ľudí.“ Je to preto, že sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi. Nebudete náhle obrátený dole hlavou, vznášajúc sa tam hore a trpiac v povetrí – nebude to tak. Všetko prevezme formu každodenných situácií, ako napríklad, že niekto vás mohol dnes podráždiť, niekto vás nahneval, niekto sa k vám zle správa, alebo vás niekto z ničoho nič urazí. Je to kvôli tomu, aby sa videlo, ako budete reagovať na tieto záležitosti.

Prečo sa stretávate s týmito problémami? Všetky sú zapríčinené vašou vlastnou karmou. Už sme pre vás odstránili mnohé, nespočetné časti, ponechajúc iba tento malý kúsok, ktorý je rozdelený do ťažkostí na rôznych úrovniach kvôli zlepšeniu vášho xinxingu, zoceleniu vašej mysle a odstráneniu vašich rôznych pripútaností. Sú to všetko vaše vlastné ťažkosti, ktoré použijeme na zlepšenie vášho xinxingu. Budete ich schopný prekonať. Pokiaľ si zlepšujete svoj xinxing, môžete ich prekonať, ibaže by ste to vy sami nechceli spraviť. Ak ich chcete prekonať, môžete ich prekonať. Preto odteraz, keď sa stretnete s konfliktom, nemali by ste ho považovať za náhodu. Je to preto, že keď sa vyskytne konflikt, prihodí sa neočakávane. Ale nie je to náhoda – je to na zlepšenie vášho xinxingu. Pokiaľ sa považujete za praktizujúceho, dokážete ho vhodne zvládnuť.

Samozrejme, nebudete o ťažkostiach alebo konflikte informovaný vopred. Ako by ste sa mohli kultivovať, ak by vám bolo všetko povedané? Nemalo by to potom žiaden účinok. Zvyčajne sa vynoria neočakávane, takže môžu preveriť váš xinxing a umožniť vám, aby ste si svoj xinxing naozaj zlepšili. Iba tak možno uvidieť, či si dokážete dobre strážiť svoj xinxing. Preto keď vystúpi konflikt, nevyskytne sa náhodne. Táto otázka bude prítomná počas celého priebehu kultivácie a pri premene karmy. Na rozdiel od toho, čo si predstavujú bežní ľudia, je to oveľa ťažšie ako namáhať si telo. Ako si môžete zvýšiť kung jednoducho tým, že budete praktizovať cvičenia o kúsok dlhšie, s rukami ubolenými od zdvihnutia a nohami unavenými od státia? Ako si môžete zvýšiť kung iba tým, že cvičíte o niekoľko hodín viac? Tie slúžia iba na premenu benti, ale stále to musí byť posilnené energiou. Cvičenia nepomôžu zvýšiť vašu úroveň. Zoceľovanie vôle je kľúčom k opravdivému zvýšeniu vašej úrovne. Ak sa človek môže zlepšiť iba namáhaním si tela, povedal by som, že čínski roľníci trpia najviac. Nemali by sa potom všetci stať veľkými čchi-kungovými majstrami? Nech si akokoľvek veľa namáhate telo, netrpíte toľko, ako oni – pracujú tvrdo a úmorne na poliach každý deň pod páliacim slnkom. Nie je to taká jednoduchá vec. Preto sme povedali, že aby ste sa naozaj zlepšili, mali by ste opravdivo pozdvihnúť svoju myseľ. Iba tak sa môžete naozaj zlepšiť.

Aby ste sa počas procesu premeny karmy udržali pod kontrolou – a neboli ako bežný človek, ktorý by všetko pokazil – mali by ste si stále udržiavať milosrdné srdce a pokojnú myseľ. Ak potom náhle narazíte na problém, budete schopný sa oň vhodne postarať. Keď si stále udržujete srdce láskavosti a milosrdenstva, ak sa náhle objaví problém, budete mať priestor na stlmenie konfrontácie, priestor na uvažovanie. Ak stále myslíte na súťaženie s druhými a bojovanie o toto alebo tamto, povedal by som, že sa pustíte do boja s druhými vždy keď sa vyskytne problém – to je zaručené. A tak, keď sa stretnete s konfliktom, povedal by som, že je na to, aby premenil vašu čiernu látku na bielu látku, de.

Keď sa naše ľudstvo vyvinulo do tohto dnešného stupňa, takmer každý sa rodí s karmou na karme a každého telo má dosť veľa karmy. Pri premene karmy sa preto zvyčajne vyskytne táto situácia: Zatiaľ čo sa váš kung zvyšuje a váš xinxing zlepšuje, vaša karma sa odstraňuje a premieňa. Konflikty, s ktorými sa stretnete, sa môžu prejaviť ako xinxingové ťažkosti medzi dvoma ľuďmi. Ak to dokážete vydržať, vaša karma bude odstránená, váš xinxing sa zlepší a váš kung sa takisto zvýši. Všetko toto je navzájom spojené. Ľudia v minulosti mali veľa de a ich xinxing bol na začiatku dobrý. Pokiaľ pretrpeli malú trošku ťažkostí, mohli si zvýšiť svoj kung. Ľudia dnes nie sú takíto. Hneď ako trpia, nechcú sa kultivovať. Okrem toho sa stávajú čoraz menej osvietenými, čím je pre nich ešte ťažšie kultivovať sa.

Keď máte v kultivácii s niekým konflikt, alebo keď s vami druhí zaobchádzajú zle, môžu tam byť dva scenáre. Jeden je, že vy ste mohli s touto osobou zaobchádzať zle vo svojom predchádzajúcom živote. Cítite vo svojom srdci, že je to nespravodlivé. „Prečo sa ku mne takto správa?“ Prečo ste sa potom vy takto správali k tejto osobe v minulosti? Mohli by ste tvrdiť, že ste to v tom čase nevedeli a že tento život nemá nič dočinenia s iným životom, ale to nepôjde. Je tam ďalšia otázka. V konfliktoch je zahrnutá otázka premeny karmy. Preto by sme sa mali pri skutočnom riešení konfliktov držať vyššieho štandardu a nie počínať si ako bežní ľudia. To isté platí pre pracovisko alebo iné pracovné prostredia. Rovnako to platí aj pre súkromných podnikateľov, pretože tí tiež majú sociálne interakcie. Je nemožné nemať žiaden kontakt so spoločnosťou; prinajmenšom je tam kontakt medzi susedmi.

V sociálnych interakciách sa stretnete so všetkými druhmi konfliktov. Pre tých, ktorí sa kultivujú medzi bežnými ľuďmi, nezáleží na tom, akému druhu činnosti sa venujete. Bez ohľadu na to, koľko máte peňazí, akú vysokú pozíciu máte alebo aký druh súkromného podniku alebo firmy vediete, nie je tam rozdiel, keďže by ste mali obchodovať čestne a udržovať si spravodlivú myseľ. Všetky povolania v ľudskej spoločnosti by mali existovať. Je to záležitosť toho, že ľudské srdce nie je spravodlivé, a nie povolania človeka. V minulosti sa hovorilo: „Deviati z desiatich obchodníkov sú podvodníci.“ Toto hovoria bežní ľudia. Ja by som povedal, že je to otázka ľudského srdca. Pokiaľ je vaše srdce spravodlivé a obchodujete čestne, zaslúžite si zarobiť viac peňazí, ak vynakladáte väčšiu námahu. Je to preto, že ste odmenení za námahu, ktorú ste vynaložili medzi bežnými ľuďmi. Žiadna strata, žiaden zisk. Získali ste to prácou. Môžete byť dobrým človekom v akejkoľvek spoločenskej vrstve. Existujú odlišné konflikty pre ľudí v odlišných spoločenských vrstvách. Vyššia spoločenská vrstva má konflikty vyššej spoločenskej vrstvy, ktoré sa všetky dajú vhodne vyriešiť. V ktorejkoľvek spoločenskej vrstve môžete byť dobrým človekom a brať viac zľahka rôzne túžby alebo pripútanosti. Môžete byť dobrým človekom na rôznych spoločenských úrovniach a môžete sa kultivovať na svojej vlastnej spoločenskej úrovni.

V dnešných dňoch, či ste v štátnych firmách alebo v iných podnikoch v tejto krajine, medziľudské konflikty sa stali veľmi výraznými. V iných krajinách a počas histórie sa tento jav nikdy predtým nevyskytol. Spory o vlastné záujmy sa teda zdajú byť obzvlášť intenzívne. Ľudia proti sebe intrigujú a súťažia o drobný kúsok osobného zisku; myšlienky, ktoré majú, a triky, ktoré používajú, sú hrozné. Dokonca byť dobrým človekom je ťažké. Napríklad prídete na svoje pracovisko a cítite, že atmosféra tam nie je dobrá. Neskôr vám niekto povie, že ten a ten urobil ohľadom vás veľký rozruch a nahlásil vás šéfovi, čím veľmi poškodil vašu povesť. Všetci na vás uprene hľadia so zvláštnym pohľadom. Ako to môže bežná osoba tolerovať? Ako to človek môže vystáť? „Ak mi niekto robí problémy, ja mu to vrátim. Ak má podporovateľov, ja mám tiež. Poďme bojovať.“ Ak to robíte medzi bežnými ľuďmi, povedia, že ste silný človek. Ako praktizujúci je to však úplne strašné. Ak súťažíte a bojujete ako bežný človek, ste bežným človekom. Ak ho prekonáte, ste ešte horší ako ten bežný človek.

Ako by sme sa mali vysporiadať s týmto problémom? Keď sa stretneme s takýmto konfliktom, mali by sme si predovšetkým zachovať chladnú hlavu a nemali by sme sa správať rovnako ako ten človek. Samozrejme, môžeme vec láskavo vysvetliť a nie je problém, ak záležitosť objasníme. Ale nemali by ste k tomu byť príliš pripútaný. Ak sa stretnete s týmito problémami, nemali by ste súťažiť a bojovať ako ostatní. Ak robíte to, čo spravil ten človek, nie ste bežným človekom? Nielenže by ste nemali súťažiť a bojovať ako on, ale v srdci by ste toho človeka nemali ani nenávidieť. Skutočne, nemali by ste ho nenávidieť. Ak ho nenávidíte, nie ste nahnevaný? Nenasledovali ste znášanlivosť. My praktizujeme Zhen-Shan-Ren a váš súcit sa vôbec neukázal. Takže by ste nemali byť ako on alebo sa naňho skutočne hnevať, napriek tomu, že vás dostal do tejto strašnej situácie, v ktorej nemôžete ani zdvihnúť hlavu. Namiesto toho, aby ste boli naňho nahnevaný, mali by ste mu vo svojom srdci ďakovať a ďakovať mu úprimne. Bežný človek môže rozmýšľať takto: „Nie je to byť ako A-Q?“ Hovorím vám, že to tak nie je.

Premýšľajte o tom, všetci: Ste praktizujúci. Nemalo by sa od vás vyžadovať, aby ste spĺňali vyšší štandard? Princípy bežných ľudí by sa na vás nemali uplatňovať, je tak? Ako kultivujúci, nie je to, čo získate, niečo vysokých úrovní? Preto musíte nasledovať princípy vysokej úrovne. Ak robíte to, čo spravil ten človek, nie ste rovnaký ako on? Prečo by ste mu teda mali ďakovať? Premýšľajte o tom: Čo získate? V tomto vesmíre je princíp, ktorý hovorí: „žiadna strata, žiaden zisk“. Aby človek získal, musí stratiť. Tento človek vás dostal do strašnej situácie medzi bežnými ľuďmi a je tou stranou, ktorá získala na váš úkor. Čím horšia situácia, do ktorej vás dostal a čím väčší dopad, tým viac znesiete a tým viac de on stratí. Táto de bude všetka daná vám. Zatiaľ čo vy toto všetko znášate, môžete to brať viac zľahka a nemusíte si to brať k srdcu.

V tomto vesmíre je ďalší princíp: Keď ste trpeli veľa, karma vo vašom tele bude premenená. Pretože ste trpeli, koľko ste zniesli, toľko bude premenené na rovnaké množstvo de. Nie je de tým, čo praktizujúci chce? Získate dvoma spôsobmi, keďže aj vaša karma je odstránená. Ak by tento človek nevytvoril pre vás túto situáciu, ako by ste si mohli zlepšiť svoj xinxing? Ak vy a ja sme na seba milí a sedíme tu v harmónii, ako si bude možné zvýšiť kung? Presne preto, že tento človek vytvoril pre vás tento konflikt, je tu príležitosť na zlepšenie xinxingu. Ak ju dokážete využiť na zlepšenie svojho xinxingu, nezvýši sa tým váš xinxing? Získali ste troma spôsobmi. Ste praktizujúci, takže ako sa zlepšuje váš xinxing, nezvýši sa aj váš kung? Získali ste štyrmi spôsobmi jednou ranou. Prečo by ste tomu človeku nemali ďakovať? Mali by ste mu úprimne poďakovať z hĺbky svojho srdca – je to skutočne tak.

Samozrejme, myšlienka tohto človeka nebola dobrá, lebo inak by vám nedal de. Ale on skutočne vytvoril príležitosť na zlepšenie vášho xinxingu. Inými slovami, musíme venovať pozornosť kultivácii xinxingu. Súčasne s kultiváciou xinxingu sa odstraňuje karma a premieňa sa na de, aby ste mohli vystúpiť na vyššiu úroveň; toto ide jedno s druhým. Z hľadiska vysokej úrovne sú všetky tieto princípy zmenené. Bežný človek nebude schopný túto situáciu pochopiť. Keď sa pozriete na tieto princípy z vyššej úrovne, všetko bude odlišné. Medzi bežnými ľuďmi môžete tieto princípy považovať za správne, ale nie sú skutočne správne. Iba keď sa na veci pozeráme z vysokej úrovne, môžeme vidieť, čo je opravdivo správne. Zvyčajne je to tak.

Dôkladne som vysvetlil tieto princípy každému a dúfam, že v budúcej kultivácii sa bude každý považovať za praktizujúceho a bude sa opravdivo kultivovať, keďže princípy sú tu už predložené. Možno si niektorí ľudia, pretože žijú medzi bežnými ľuďmi, stále myslia, že hmatateľné materiálne záujmy bežných ľudí priamo pred nimi sú praktickejšie. Uprostred prúdu bežných ľudí sa stále nedokážu správať podľa vysokého štandardu. V skutočnosti, ak chcete byť dobrým človekom medzi bežnými ľuďmi, sú tu hrdinovia, ktorí môžu slúžiť ako vzory, ale to sú vzory medzi bežnými ľuďmi. Ak chcete byť kultivujúcim, je úplne na vás, aby ste si kultivovali svoje srdce a stali sa osvieteným, pretože tam nie sú vzory. Našťastie sme dnes zverejnili tento Dafa. Ak ste si v minulosti želali kultivovať sa, nikto by vás neučil. Týmto spôsobom môžete nasledovať Dafa a možno sa budete činiť lepšie. Či sa môžete kultivovať, či môžete uspieť, a akú úroveň môžete dosiahnuť, to všetko závisí od vás samých.

Samozrejme, forma, akú má premena karmy, nie je výlučne taká, ako som práve popísal; môže sa to prejaviť v iných oblastiach. Môže sa to stať tak v spoločnosti, ako aj doma. Kým človek kráča po ulici, alebo je v inom spoločenskom prostredí, môžu ho postretnúť nejaké problémy. Budete prinútený opustiť všetky tie pripútanosti, ktorých sa nemôžete vzdať medzi bežnými ľuďmi. Pokiaľ ich máte, všetky tieto pripútanosti musia byť odstránené v rôznych prostrediach. Budete prinútený zakopnúť, aby ste sa cez to osvietili k Tao. Takto prechádzate kultiváciou.

Je tu ďalšia dosť typická situácia. V priebehu kultivácie mnohí z vás zistia, že keď praktizujete čchi-kung, váš manžel alebo manželka sa často dosť nahnevá. Len čo začnete cvičiť, vyrúti sa na vás. Ak robíte niečo iné, nebude to vášmu partnerovi vadiť. Nech premrháte koľkokoľvek času hraním madžongu, môže sa hnevať, ale nie až tak, ako keď robíte čchi-kungové cvičenia. Vaša čchi-kungová prax do neho nezasahuje a aká dobrá vec to je, keďže si cvičíte telo, aby sa udržovalo v kondícii a nevyrušujete ho. Ale hneď ako začnete cvičiť čchi-kung, bude rozhadzovať veci a začne hádku. Niektoré páry sa dostali takmer do bodu, že sa chceli rozviesť kvôli sporom o čchi-kungovej praxi. Mnoho ľudí neuvažovalo o tom, prečo táto situácia nastáva. Ak sa ho spýtate neskôr: „Prečo ťa to tak nahnevá, ak cvičím čchi-kung?“, nedokáže to vysvetliť a bude skutočne bez argumentov. „Naozaj, prečo som sa vtedy tak nahneval a rozohnil?“ Čo sa v skutočnosti stalo? Kým praktizujete čchi-kung, vaša karma sa bude premieňať. Ak nestratíte, nezískate, a to, čo strácate, sú zlé veci. Musíte sa niečoho vzdať.

Možno hneď ako vstúpite do dverí, váš manžel či manželka vám vmetie svoj hnev priamo do tváre. Ak to znesiete, vaša námaha pri dnešnom praktizovaní čchi-kungu nevyjde nazmar. Niektorí ľudia takisto vedia, že v čchi-kungovej praxi by si mal človek vážiť de. Preto tento človek zvyčajne vychádza so svojím manželom alebo manželkou veľmi dobre. Myslí si: „Zvyčajne keď poviem ‚jeden‘, ona nepovie ‚dva‘. Dnes mi však skáče po hlave.“ Nedokáže sa ovládnuť a začne boj. Takto dnešné praktizovanie vyjde nazmar. Pretože tam bola karma, pomáhala mu ju odstrániť. On to však neprijal a začal s ňou hádku. Karma teda nemohla byť odstránená. Je množstvo týchto prípadov a mnoho našich kultivujúcich ich zažilo, ale nerozmýšľali o tom, prečo sa takto správali. Vašej manželke by nevadilo, ak by ste robili niečo iné. Čchi-kungová prax by v skutočnosti mala byť dobrá vec, ale ona zakaždým nájde na vás chybu. V skutočnosti vám pomáha odstrániť karmu, hoci o tom sama nevie. Nebojuje s vami iba na povrchu a stále je na vás dobrá vo svojom srdci – nie je to tak. Je to skutočný hnev z hĺbky jej srdca, pretože každý, kto získal karmu, sa cíti nepríjemne. Je zaručené, že je to takto.

Zlepšovanie xinxingu

Pretože v minulosti si mnoho ľudí nedokázalo udržovať dobrý xinxing, objavilo sa množstvo problémov. Potom čo ich praktizovanie dosiahlo určitú úroveň, nemohli spraviť ďalší pokrok. Niektorí ľudia majú už od začiatku vysoký xinxing. Počas praktizovania sa ich nebeské oko naraz otvorí a môže dosiahnuť určitú ríšu. Pretože tento človek má pomerne dobré vrodené vlastnosti a vysokú úroveň xinxingu, jeho kung sa rýchlo zvyšuje. V čase, keď kung dosiahne úroveň xinxingu, kung už stúpol na túto úroveň; ak chce ďalej zvyšovať svoj kung, konflikty sa tiež stanú veľmi vážnymi, keďže si musí ďalej zlepšovať svoj xinxing. Osobitne to platí pre človeka s dobrými vrodenými vlastnosťami. Môže si myslieť, že jeho kung sa zvyšuje dobre a praktizovanie ide tiež veľmi dobre. Prečo je tu odrazu toľko problémov? Všetko ide zle. Ľudia s ním zle zaobchádzajú a jeho šéf si ho tiež už neváži. Dokonca aj situácia doma sa stáva veľmi napätou. Prečo je tu z ničoho nič toľko problémov? Samotný ten človek to nemusí chápať. Kvôli svojim dobrým vrodeným vlastnostiam dosiahol určitú úroveň, ktorá priniesla túto situáciu. Ako to však môže byť konečné kritérium kultivujúceho pre dovŕšenie kultivácie? Je to ďaleko od konca kultivácie! Musíte pokračovať v zlepšovaní sa. Kvôli tomu malému množstvu vašich vrodených vlastností ste dosiahli tento stav. Aby ste stúpali ďalej, štandard sa musí takisto zdvihnúť.

Niekto môže povedať: „Zarobím trochu viac peňazí, aby som dobre zabezpečil svoju rodinu, takže sa nebudem musieť ničím znepokojovať. Potom sa budem kultivovať.“ Povedal by som, že to sú vaše nereálne sny. Nie ste schopný zasahovať do životov druhých, ani nemôžete riadiť osudy druhých, vrátane osudu vašej ženy, synov, dcér, rodičov alebo bratov. Môžete rozhodovať o týchto veciach? Navyše, ako sa budete kultivovať, ak nebudete mať žiadne starosti alebo problémy? Ako môžete robiť cvičenia pohodlne a odpočinkovo? Ako môže niečo také existovať? Takto o tom rozmýšľate z perspektívy bežných ľudí.

V kultivácii musíte prechádzať cez ťažkosti, aby sa preverilo, či sa dokážete vzdať a menej sa starať o rôzne druhy ľudského čchingu a túžob. Ak ste pripútaný k týmto veciam, neuspejete v kultivácii. Všetko má svoj karmický vzťah. Prečo môžu byť ľudské bytosti ľuďmi? Je to preto, že ľudské bytosti majú čching. Žijú práve pre tento čching. Náklonnosť medzi členmi rodiny, láska medzi mužom a ženou, láska k rodičom, pocity, priateľstvo, robenie vecí kvôli priateľstvu a všetko ostatné súvisí s týmto čchingom. Či človek niečo robí rád alebo nie, je šťastný alebo nešťastný, miluje alebo nenávidí niečo a všetko v celej ľudskej spoločnosti pochádza z tohto čchingu. Ak tento čching nie je opustený, nebudete schopný kultivovať sa. Ak sa oslobodíte od tohto čchingu, nikto vás nebude môcť ovplyvniť. Myseľ bežného človeka vás nebude schopná rozkolísať. To, čo príde a nahradí ho, je milosrdenstvo, čo je niečo vznešenejšie. Samozrejme, nie je ľahké odseknúť tento čching okamžite. Kultivácia je dlhý proces a je to proces postupného vzdávania sa svojich pripútaností. Musíte však byť na seba prísny.

Ako praktizujúci sa náhle stretnete s konfliktmi. Čo by ste mali robiť? Mali by ste si stále udržovať milosrdné a pokojné srdce. Keď sa potom stretnete s problémom, budete ho schopný dobre zvládnuť, pretože vám to dá priestor na stlmenie konfrontácie. Mali by ste byť vždy milosrdný a láskavý k druhým a brať ohľad na druhých, nech robíte čokoľvek. Vždy keď narazíte na problém, najprv by ste mali zvážiť, či druhí dokážu túto vec zniesť, alebo či to niekomu neublíži. Ak to robíte takto, nebudú žiadne problémy. Preto by ste sa mali v kultivácii držať vyššieho a ešte vyššieho štandardu.

Často sa nájdu ľudia, ktorí sa nedokážu osvietiť k týmto otázkam. Keď má človek otvorené nebeské oko a vidí Budhu, pôjde domov a uctieva Budhu a v mysli sa modlí: „Prečo sa o mňa nestaráš? Pomôž mi prosím vyriešiť tento problém!“ Tento Budha samozrejme nespraví nič, pretože tento problém pripravil on s cieľom zlepšiť váš xinxing a umožniť vám zlepšiť sa pomocou ťažkostí. Ako sa môže Budha postarať o tento problém za vás? On nebude riešiť tento problém za vás vôbec. Ak by vyriešil váš problém, ako by ste si zvýšili kung a zlepšili si svoj xinxing a úroveň? Kľúčom je zvýšiť váš kung. Pre veľké osvietené bytosti, žiť ako ľudská bytosť nie je cieľom, a život človeka nie je zamýšľaný na to, aby bol človekom – je zamýšľaný na to, aby ste sa vrátili k svojmu pôvodu. Ľudské bytosti trpia veľa. Osvietené bytosti si myslia, že čím viac človek trpí, tým lepšie, keďže by si mal urýchliť splácanie svojich dlhov. Toto si ony myslia. Niektorí ľudia tomu nerozumejú a začnú sa sťažovať Budhovi, ak ich modlenie nefunguje: „Prečo mi nepomôžeš? Každý deň zapaľujem kadidlo a padám na kolená čelom k zemi.“ Niektorí ľudia kvôli tomu dokonca zhodia sochu Budhu na zem a potom začnú znevažovať Budhu. V dôsledku tohto znevažovania jeho xinxing klesne a jeho kung zmizne. Tento človek vie, že všetko je preč, a tak bude nenávidieť Budhu ešte viac, veriac tomu, že Budha ho ničí. Hodnotí Budhov xinxing kritériami bežného človeka. Ako možno robiť také porovnanie? Ako to môže fungovať, ak sa človek pozerá na veci vysokej úrovne so štandardmi bežných ľudí? Preto sa takéto problémy často vynoria, keď ľudia považujú svoje utrpenie v živote za nespravodlivé. Mnoho ľudí spadne dole týmto spôsobom.

V posledných rokoch mnoho veľkých čchi-kungových majstrov, vrátane veľmi známych, spadlo nadol. Samozrejme, opravdiví čchi-kungoví majstri už odišli, potom čo dokončili svoje historické misie. Zostali iba nejakí, ktorí sa stratili medzi bežnými ľuďmi; stále sú aktívni so svojou poklesnutou úrovňou xinxingu, ale nemajú už žiaden kung. Zopár čchi-kungových majstrov, ktorí boli veľmi známi v minulosti, sú stále aktívni v spoločnosti. Keď ich majstri zistili, že sú stratení medzi bežnými ľuďmi a nedokážu sa oslobodiť od posadnutia slávou a osobným ziskom, potom čo sa stali beznádejnými, ich majstri vzali so sebou ich pomocnú dušu. Všetok kung nieslo telo pomocnej duše. Je pomerne veľa týchto typických prípadov.

V našej škole kultivácie je týchto prípadov relatívne málo. Ak aj sú nejaké, nie sú také nápadné. Je však množstvo vynikajúcich príkladov týkajúcich sa zlepšenia xinxingu. Jeden praktizujúci pracuje v textilnej továrni v istom meste provincie Šan-tung. Potom čo sa naučil Falun Dafa, naučil praktizovať aj ďalších spolupracovníkov. Výsledkom bolo, že továreň nadobudla novú podobu. Zvykol si brávať domov kúsky uterákov z textilnej továrne a to isté robil zvyšok zamestnancov. Keď sa naučil kultivačnú cestu, namiesto toho, aby bral veci domov, priniesol späť do továrne to, čo si predtým vzal domov. Keď ostatní videli jeho počínanie, nikto už viac nebral veci domov. Niektorí zamestnanci takisto vrátili do továrne to, čo si predtým vzali. Táto situácia nastala v celej továrni.

Vedúci mestského inštruktážneho centra Dafa išiel do továrne, aby videl, ako sa žiakom Falun Dafa darí v ich praxi. Riaditeľ továrne ho vyšiel osobne privítať: „Odkedy študujú Falun Dafa, títo robotníci prichádzajú do práce skoro a odchádzajú domov neskoro. Pracujú veľmi svedomito a budú robiť na akejkoľvek úlohe, ktorú im dá šéf. Takisto už nesúťažia o osobný zisk. Tým, že to robia takto, dosiahli, že továreň nadobudla novú podobu a ekonomické výnosy sa takisto zlepšili. Vaša prax je taká mocná. Kedy príde váš Učiteľ? Tiež by som sa rád zúčastnil jeho prednášok.“ Hlavným účelom našej kultivácie Falun Dafa je viesť ľudí k vysokým úrovniam. Hoci nemá v úmysle robiť takú vec, môže zohrať veľkú konštruktívnu úlohu tým, že v spoločnosti propaguje duchovnú civilizáciu. Ak každý hľadá v sebe a zvažuje, ako sa správať dobre, povedal by som, že spoločnosť sa stabilizuje a ľudský morálny štandard sa pozdvihne tam, kde kedysi býval.

Keď som vyučoval Fa a praktizovanie v Tchaj-jüene, bola tam žiačka, ktorá mala nad päťdesiat rokov. Ona a jej manžel prišli navštíviť moje prednášky. Ako prechádzali cez ulicu, prefrčalo okolo nej auto a jeho spätné zrkadlo zachytilo šaty staršej pani. So šatami zachytenými autom bola táto pani ťahaná na vzdialenosť viac ako desať metrov a „tresk!“ dopadla na zem. Auto zastavilo až po prejdení ďalších viac než dvadsiatich metrov. Vodič vyskočil z auta a bol veľmi nahnevaný: „Hej, nepozerala si sa, kadiaľ ideš.“ Dnes sa ľudia správajú takto a v prvom rade sa budú vyhýbať zodpovednosti, keď sa stretnú s problémom, bez ohľadu na to, či sú vinní. Spolucestujúci v aute povedal: „Zisti, ako ťažko bola pani zranená. Vezmime ju do nemocnice.“ Vodič prišiel k svojim zmyslom a rýchlo povedal: „Ako ste na tom, madam? Ste zranená? Poďme do nemocnice a pozrieme sa na to.“ Táto žiačka pomaly vstala zo zeme a povedala: „Nič sa mi nestalo. Môžete odísť.“ Oprášila si šaty a odišla s manželom.

Prišla na seminár, povedala mi tento príbeh a ja som sa veľmi potešil. Xinxing našej žiačky sa naozaj zlepšil. Povedala mi: „Učiteľ, študujem teraz Falun Dafa. Keby som neštudovala Falun Dafa, nepristupovala by som dnes ku tejto nehode takto.“ Premýšľajte o tom, všetci: Pre človeka na dôchodku sú životné náklady dnes také vysoké a neexistujú ani žiadne sociálne dávky. Osoba nad päťdesiat rokov bola ťahaná autom tak ďaleko a zrazená k zemi. Kde mohlo byť jej telo zranené? Všade. Mohla ostať na zemi a nemusela sa zdvihnúť hore. Ísť do nemocnice? Dobre. Mohla ostať v nemocnici a vôbec už nevyjsť von. Bežná osoba by mohla byť takáto, ale ona je praktizujúca a nespravila to. Povedali sme, že dobro alebo zlo pochádza z počiatočnej myšlienky človeka a tá okamžitá myšlienka môže priniesť rôzne následky. V jej pokročilom veku, keby bola bežným človekom, ako by mohla ostať nezranená? Avšak na jej koži nebol ani škrabanec. Dobro alebo zlo pochádza z jednej okamžitej myšlienky. Keby tam ležala na zemi, vyhlasujúc: „Och, cítim sa strašne. Niečo nedobré je tu, niečo nedobré je tam,“ potom by jej kosti mohli byť naozaj zlomené a ona by mohla ochrnúť. Nech by jej zaplatili koľkokoľvek peňazí, ako by sa mohla cítiť pohodlne, keby bola umiestnená v nemocnici po zvyšok svojho života? Okolostojaci dokonca považovali za zvláštne, že staršia pani vodiča nevydierala a nežiadala od neho peniaze. V dnešných dňoch sa ľudské morálne hodnoty pokrivili. Vodič skutočne riadil auto príliš rýchlo, ale ako by mohol zraziť niekoho zámerne? Nespravil to neúmyselne? Ale ľudia sú dnes takíto. Ak nebol vydieraný, dokonca aj okolostojaci to považovali za nespravodlivé. Povedal som, že teraz ľudia nedokážu rozlíšiť dobré od zlého. Ak človek povie druhému, že robí niečo zlé, on tomu nebude veriť. Pretože ľudské morálne hodnoty sa zmenili, niektorí ľudia nehľadajú nič iné ako osobný zisk a pre peniaze spravia čokoľvek. „Ak človek nejde za osobným záujmom, nebesia a zem ho zabijú“ – toto sa už stalo heslom!

Jeden praktizujúci v Pekingu vzal po večeri svoje dieťa na prechádzku k Čchien-men a uvidel reklamné vozidlo propagujúce lósy lotérie. Dieťa to zaujalo a chcelo si lotériu zahrať. Dal dieťaťu jeden jüan na hranie a dieťa skončilo s druhou cenou, luxusným detským bicyklom. Dieťa malo obrovskú radosť. V otcovej mysli okamžite prebleskla myšlienka: „Ja som praktizujúci. Ako môžem ísť za takouto vecou? Koľko de musím odovzdať, ak dostanem niečo, za čo som nezaplatil?“ Povedal dieťaťu: „Nevezmime ho. Môžeme si ho kúpiť sami, ak chceš.“ Dieťa sa nahnevalo: „Ja som ťa prosil, aby si mi ho kúpil, ale ty si to nespravil. Teraz mi nedovolíš, aby som si ho nechal, keď som ho získal sám.“ Dieťa sa strašne rozplakalo a kričalo. Tento muž s tým nemohol nič robiť, len vziať bicykel domov. Doma, čím viac o tom premýšľal, tým viac sa cítil nesvoj. Rozmýšľal o tom, že by tým ľuďom poslal peniaze. Potom si pomyslel: „Lósy lotérie sú preč, nerozdelia si peniaze medzi sebou, ak im ich pošlem? Mal by som darovať peniaze svojmu pracovisku.“

Na jeho pracovisku bolo našťastie vcelku dosť žiakov Falun Dafa a jeho šéf ho dokázal pochopiť. Keby sa to stalo v typickom prostredí alebo na typickom pracovisku, kde by ste povedali, že ste praktizujúci, ktorý nechce bicykel z lotérie a chce venovať peniaze pracovisku, aj šéf by si myslel, že máte nejaké psychické problémy. Druhí by tiež mali nejaké pripomienky: „Odbočil tento človek v čchi-kungovej praxi alebo si vyvinul kultivačnú pomätenosť?“ Povedal som, že morálne hodnoty sa pokrivili. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch by toto nebol veľký problém a bolo by to celkom bežné – nikto by to nepovažoval za zvláštne.

Povedali sme, že bez ohľadu na to, ako sa ľudské hodnoty zmenili, tieto vlastnosti vesmíru, Zhen-Shan-Ren, ostanú navždy nezmenené. Ak niekto hovorí, že ste dobrý, nemusíte byť naozaj dobrý. Ak niekto hovorí, že ste zlý, nemusíte byť naozaj zlý. Je to preto, že kritériá, ktoré hodnotia dobré a zlé, sú pokrivené. Iba ten, kto je v súlade s týmito vlastnosťami vesmíru, je dobrý človek. Je to jediné kritérium na určenie toho, kto je dobrý človek a kto je zlý človek, a je uznávané vesmírom. Hoci sa v ľudskej spoločnosti udiali veľké zmeny, ľudské morálne hodnoty nesmierne upadli. Ľudská morálka sa zhoršuje denne a osobné záujmy sa stali jedinou motiváciou. Avšak zmeny vo vesmíre sa nedejú podľa zmien v ľudstve. Ako kultivujúci sa nemôžete správať podľa štandardov bežných ľudí. Nie je dovolené, ak idete robiť veci jednoducho preto, že bežní ľudia ich považujú za správne. Keď bežní ľudia povedia, že je to dobré, nemusí to byť dobré. Ani keď bežní ľudia povedia, že to je zlé, nemusí to byť zlé. V čase, keď sú morálne hodnoty pokrivené, ak niekto robí niečo zlé a vy mu poviete, že robí niečo zlé, nebude tomu ani veriť! Ako kultivujúci musí človek na posudzovanie vecí používať vlastnosti vesmíru. Iba potom môže rozlíšiť, čo je opravdivo dobré a čo je naozaj zlé.

Guanding

V spoločenstve kultivujúcich existuje tento jav nazývaný guanding. Guanding je náboženský rituál z kultivačnej cesty tantrizmu v budhovskej škole. Jeho účelom je to, že po prejdení cez proces guandingu človek už ďalej nebude nasledovať iné školy kultivácie a bude prijatý v tej konkrétnej škole ako pravý učeník. Čo je teraz na tom také zvláštne? Táto náboženská formalita sa objavila aj v čchi-kungových metódach – nepraktizuje sa iba v tantrizme, ale aj v škole Tao. Povedal som, že všetci tí, ktorí učia v spoločnosti prax tantrizmu pod vlajkou tantrizmu, sú podvodníci. Prečo to hovoríme takto? Je to preto, že Tchang tantrizmus už zmizol z našej krajiny pred viac ako tisíc rokmi a už viac neexistuje. Kvôli jazykovej bariére sa tibetský tantrizmus nikdy nedokázal úplne rozšíriť v našich oblastiach Chan. Obzvlášť, pretože je to ezoterické náboženstvo, musí sa praktizovať tajne v kláštoroch. Musí byť taktiež tajne vyučovaný majstrom a majster musí osobu vziať, aby praktizovala tajne. Ak to nemožno spraviť, absolútne nebude vyučovaný.

Mnohí ľudia, ktorí idú do Tibetu študovať čchi-kung, majú tento cieľ: Chcú nájsť majstra a študovať tibetský tantrizmus, aby sa v budúcnosti stali čchi-kungovými majstrami a stali sa bohatými a slávnymi. Premýšľajte o tom, všetci: Skutočný, žijúci budhistický láma, ktorý prijal opravdivé učenie, má veľmi mocné nadprirodzené schopnosti a môže čítať myseľ takejto osoby. Prečo sem tento človek prichádza? Láma sa pozrie na jeho myseľ a bude to okamžite vedieť: „Prichádzaš sem, aby si študoval túto prax a stal sa čchi-kungovým majstrom kvôli peniazom a sláve, poškodzujúc túto školu kultivácie Budhovstva.“ Ako môže byť táto vážna prax v kultivácii Budhovstva neuvážene ničená vašou snahou stať sa čchi-kungovým majstrom kvôli sláve a peniazom? Aká je vaša motivácia? Preto nebude učiť tohto človeka vôbec nič, ani tento človek nedostane žiadne opravdivé učenia. Samozrejme, keď je nablízku toľko kláštorov, človek sa môže naučiť nejaké povrchné veci. Ak jeho myseľ nie je spravodlivá, kým sa človek pokúša stať sa čchi-kungovým majstrom a dopúšťa sa zlých skutkov, môže si privodiť posadnutie duchom alebo zvieraťom. Posadajúce zvieratá majú takisto energiu, ale nepochádza z tibetského tantrizmu. Tí, ktorí idú do Tibetu úprimne kvôli hľadaniu Dharmy, sa tam možno usadia hneď ako prídu – to sú opravdiví kultivujúci.

Je zvláštne, že teraz aj mnoho taoistických praxí vykonáva guanding. Škola Tao používa energetické kanály, takže prečo by mala praktizovať takzvaný guanding? Prednášal som na juhu a podľa toho, čo viem, je tam viac ako desať chaotických praxí, ktoré vykonávajú guanding, najmä v oblasti Kuang-tong. Čo sa pokúšajú robiť? Ak vám majster robí guanding, stanete sa jeho učeníkom a nebudete mať už dovolené učiť sa žiadnu ďalšiu prax. Ak by ste to spravili, potrestá vás a toto je to, čo robí. Nie je to vykonávanie zlej praxe? To, čo vyučuje, je niečo na odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície. Ľudia sa to učia jednoducho preto, že chcú mať zdravé telo. Takže prečo robí tieto veci? Niekto tvrdí, že ak ľudia praktizujú jeho čchi-kung, nemôžu už praktizovať žiaden iný. Môže spasiť ľudí tým, že im umožní dovŕšiť kultiváciu? On len zavádza žiakov! Mnoho ľudí robí veci týmto spôsobom.

Škola Tao nikdy nevyučovala guanding, ale teraz má tiež takzvaný guanding. Zistil som, že čchi-kungový majster, ktorý robí najväčší hluk okolo praxe guandingu, má stĺp kungu vysoký iba ako dvoj- alebo trojposchodová budova. Je veľmi známym čchi-kungovým majstrom, ale zistil som, že jeho kung sa zmenšil dosť poľutovaniahodne. Stovky ľudí sa pred ním stavajú do radu, aby pre nich vykonal guanding. Jeho kung je obmedzený do tejto výšky a čoskoro klesne tak, že nezostane nič. Čo použije na vykonanie guandingu potom? Nepodvádza ľudí? Keď ho pozorujeme z inej dimenzie, opravdivý guanding spôsobí, že kosti človeka vyzerajú ako biely jadeit od hlavy po päty. Používa sa kung, vysokoenergetická látka, aby sa vaše telo očistilo od hlavy po päty. Dokáže to tento čchi-kungový majster uskutočniť? Nedokáže. Čo robí? Samozrejme, pravdepodobne sa nepokúsi založiť náboženstvo. Jeho cieľom je, že hneď ako študujete jeho prax, stanete sa jedným z jeho ľudí. Musíte navštevovať jeho hodiny, aby ste študovali jeho veci. Cieľom je zarobiť na vás peniaze. Nezarobí peniaze, ak nikto neštuduje jeho prax.

Podobne ako učeníci v iných kultivačných metódach budhovskej školy, učeníci Falun Dafa zažijú mnohokrát guanding od majstra na vysokej úrovni, ale nebude vám to povedané. Tí s nadprirodzenými schopnosťami môžu vedieť, že sa to deje, a tí, čo sú citliví, to môžu cítiť. Počas spánku alebo v nejakom inom čase môže náhle teplý prúd zísť z temena hlavy a prejsť nadol cez celé telo. Účelom guandingu nie je pridať vyšší kung k vášmu, keďže kung si musíte vyvinúť svojou vlastnou kultivačnou praxou. Guanding je určitým druhom zosilňovacej metódy na očistenie a ďalšie prečistenie vášho tela. Človek prejde cez guanding mnohokrát – vaše telo musí byť očistené na každej úrovni. Pretože kultivácia závisí od človeka samotného, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom, my nepraktizujeme formalitu guandingu.

Sú nejakí ľudia, ktorí tiež robia nejaký rituál, aby sa stali žiakmi svojho majstra. Keď o tom hovorím, rád by som niečo spomenul. Mnoho ľudí chce spraviť tento rituál, aby som sa stal ich majstrom. Toto naše historické obdobie je odlišné od obdobia čínskej feudálnej spoločnosti. Keď pokľaknete a padnete na kolená čelom k zemi, znamená to, že niekoho beriete ako majstra? My nepraktizujeme túto formalitu. Mnoho ľudí si myslí: „Ak padnem na kolená čelom k zemi, zapaľujem kadidlo a uctievam Budhu s úprimným srdcom, môj kung sa zvýši.“ Ja to považujem za dosť smiešne. Opravdivá kultivácia závisí výlučne od vás samotných, takže je márne za niečo sa modliť. Nemusíte uctievať Budhu ani páliť kadidlo. Pokiaľ sa skutočne kultivujete podľa štandardu kultivujúceho, Budha sa veľmi poteší, keď vás uvidí. Ak stále vonku robíte všemožné zlé skutky, bude znechutený, keď vás uvidí, hoci pálite kadidlo a padáte na kolená čelom k zemi. Nie je to pravda? Opravdivá kultivácia závisí od človeka samotného. Aký je úžitok toho, keď dnes padnete na kolená čelom k zemi a prejdete cez nejakú ceremóniu, aby ste sa stali učeníkom svojho majstra, avšak len čo vykročíte z dverí, budete robiť, čo sa vám zachce? My sa nestaráme o túto formalitu vôbec. Mohli by ste dokonca poškodiť moju povesť!

Dali sme každému tak mnoho vecí. Všetkých z vás, pokiaľ sa opravdivo kultivujete a správate sa prísne podľa Dafa, budem brať ako svojich učeníkov. Pokiaľ praktizujete Falun Dafa, budeme vás brať ako učeníkov. Ak sa nechcete kultivovať, nemôžeme pre vás urobiť nič. Ak sa nekultivujete, aký zmysel má nosiť to meno? Nezáleží na tom, či ste sa zúčastnili môjho prvého cyklu seminárov alebo môjho druhého cyklu seminárov; ste našimi učeníkmi len preto, že robíte cvičenia? Aby ste získali zdravé telo a skutočne ste spravili pokrok k vysokým úrovniam, musíte sa opravdivo kultivovať skutočným nasledovaním nášho xinxingového štandardu. Preto sa nestaráme o tieto formality. Pokiaľ praktizujete kultiváciu, ste súčasťou našej školy kultivácie. Moje fasheny vedia všetko – poznajú všetko vo vašej mysli a môžu vykonať čokoľvek. Ak sa nekultivujete, nebudú sa o vás starať. Ak sa kultivujete, budú vám pomáhať celou cestou až do konca.

V niektorých čchi-kungoch sú praktizujúci čchi-kungu, ktorí ešte nikdy nevideli svojich majstrov, no tvrdia, že ak zaplatia zopár sto jüanov a padnú na kolená čelom k zemi určitým smerom, bude to stačiť. Nie je to podvádzanie seba aj iných? Títo ľudia sú navyše veľmi oddaní a začnú obraňovať alebo chrániť svoje praxe a majstrov. Taktiež hovoria druhým, aby neštudovali iné praxe. Ja to považujem za dosť smiešne. Sú aj ľudia, ktorí robia takzvané „dotknutie sa hlavy“. Nikto nevie, aký účinok bude takýto dotyk mať.

Nielen všetci tí, ktorí vyučujú svoje praxe pod vlajkou tantrizmu, sú falošní. Aj všetci tí, ktorí vyučujú čchi-kung v mene budhizmu, sú falošní. Premýšľajte o tom, všetci: Po niekoľko tisíc rokov boli kultivačné metódy v budhizme v týchto formách. Ako to ešte môže byť budhizmus, ak to niekto pozmení? Kultivačné metódy sú na vážnu kultiváciu Budhovstva a sú mimoriadne zložité. Drobná zmena spôsobí chaos. Pretože premena kungu je veľmi zložitá, to, čo človek cíti, sa nepočíta za nič. Človek sa nemôže kultivovať na základe toho, ako sa cíti. Náboženská forma pre mníchov je kultivačná metóda; hneď ako je zmenená, nebude to už niečo z tej školy. Každú školu má na starosti veľká osvietená bytosť a každá škola vytvorila mnoho veľkých osvietených bytostí. Nikto sa neodváži ľahkovážne zmeniť kultivačnú metódu v tej škole. Akú mocnú cnosť má bezvýznamný čchi-kungový majster, že sa odváži podvádzať jej majstra a zmeniť prax kultivácie Budhovstva? Ak by naozaj bola zmenená, bola by to ešte tá škola? Falošný čchi-kung sa dá rozlíšiť.

Umiestnenie tajomného priechodu

„Umiestnenie tajomného priechodu“ (xuanguan shewei) sa nazýva aj „Jeden tajomný otvor“ (xuanguan yiqiao). Tieto pojmy možno nájsť v Knihe o elixíre, Taoistickom kánone a v Spise o vedení mysle a tela. Takže čo to je? Mnoho čchi-kungových majstrov to nevie jasne vysvetliť. Je to preto, že na úrovni priemerného čchi-kungového majstra to človek nie je schopný vidieť, ani to nemá dovolené vidieť. Ak to chce kultivujúci vidieť, musí dosiahnuť hornú úroveň Zraku múdrosti alebo vyššie. Bežný čchi-kungový majster nemôže dosiahnuť túto úroveň, a tak to nemôže vidieť. Počas histórie spoločenstvo kultivujúcich diskutovalo o tom, čo je Tajomný priechod, kde je Jeden otvor a ako umiestniť Tajomný priechod na pozíciu. V Knihe o elixíre, Taoistickom kánone a v Spise o vedení mysle a tela diskutujú všetci len o teóriách a podstatu vám vôbec nepovedia. Diskutujú a diskutujú, ale tým vás len viac popletú. Nevysvetľujú veci jasne, pretože podstatu bežní ľudia nemôžu vedieť.

Navyše vám poviem – pretože ste učeníci Falun Dafa – poviem vám tieto slová: „Nikdy nečítajte tie zmätené čchi-kungové knihy.“ Nemyslím tým vyššie uvedené klasické texty, ale falošné čchi-kungové knihy napísané ľuďmi dnes. Nemali by ste ich ani otvárať. Ak vám v mysli prebleskne myšlienka: „Aha, táto veta vyzerá rozumne,“ s touto myšlienkou sa posadajúci duchovia alebo zvieratá v knihe prichytia na vaše telo. Mnoho kníh bolo napísaných pod kontrolou posadajúcich duchov alebo zvierat, ktorí manipulujú ľudskými pripútanosťami k sláve a zisku. Falošných čchi-kungových kníh je veľa, až príliš veľa. Mnohí ľudia sú nezodpovední a píšu knihy s posadajúcimi duchmi a chaotickými vecami. Zvyčajne je lepšie nečítať ani klasické knihy spomenuté vyššie alebo iné súvisiace klasické texty, keďže to zahŕňa otázku sústredenia sa na jednu prax.

Jeden funkcionár z Čínskej čchi-kungovej asociácie mi porozprával príbeh, ktorý ma naozaj rozosmial. Povedal, že v Pekingu bol človek, ktorý často chodil na čchi-kungové semináre. Keď si vypočul mnoho prednášok, mal pocit, že čchi-kung nie je nič viac ako to, čo sa tam hovorilo. Pretože všetci boli na rovnakej úrovni, všetci hovorili o rovnakých veciach. Myslel si, rovnako ako tí falošní čchi-kungoví majstri, že obsahom čchi-kungu nie je nič viac ako toto! Potom chcel aj on napísať knihu o čchi-kungu. Premýšľajte o tom, všetci: Človek, ktorý sa nekultivuje, chce napísať knihu o čchi-kungu. V dnešných dňoch sa čchi-kungové knihy kopírujú jedna od druhej. Ako jeho písanie pokračovalo, zastavil sa na otázke Tajomného priechodu. Kto rozumie tomu, čo je Tajomný priechod? Dokonca aj medzi opravdivými čchi-kungovými majstrami tomu sotva niekto rozumie. Išiel sa spýtať falošného čchi-kungového majstra. Nevedel, že ten človek bol falošný, keďže on ani nerozumel čchi-kungu. Ale ak by tento falošný čchi-kungový majster nedokázal odpovedať na otázku, neuvedomili by si ostatní, že je falošný? Preto sa odvážil vymyslieť si to a povedal, že Jeden tajomný otvor je na konci mužského prirodzenia. Znie to dosť smiešne. Nesmejte sa však, pretože táto kniha je už publikovaná v spoločnosti. Týmto je povedané, že dnešné čchi-kungové knihy sú takéto smiešne. Načo je dobré, ak čítate tie knihy? Neslúži to na nič a môže vám to len uškodiť.

Čo je Umiestnenie tajomného priechodu? Keď sa kultivujete vo Fa trojitého sveta a dosiahli ste nad jeho strednú úroveň alebo ste na jeho vysokej úrovni, začnete si vyvíjať nesmrteľné dieťa. Nesmrteľné dieťa a vykultivované dieťa (yinghai), o ktorých hovoríme, sú dve odlišné veci. Vykultivované deti sú drobné a hravé a radostne pobehujú okolo. Nesmrteľné dieťa sa nepohybuje. Ak nad ním pôvodná duša človeka neprevezme kontrolu, nesmrteľné dieťa bude nehybne sedieť na lotosovom kvete s oboma nohami prekríženými a s rukami spojenými v pozícii ťie-jin. Nesmrteľné dieťa vyrastá z poľa danu a môže byť videné na mikroskopickej úrovni, dokonca i keď je menšie ako špička ihly.

Rád by som vyjasnil ďalšiu otázku. Je iba jedno opravdivé pole danu (dantian) a je to pole v oblasti spodku brucha. Je nad bodom chuej-jin vo vnútri tela pod spodnou časťou brucha. Mnoho foriem kungu, množstvo nadprirodzených schopností, množstvo schopností, fashen, nesmrteľné dieťa, vykultivované deti a mnohé bytosti – všetky vyrastajú z tohto poľa.

V minulosti niekoľko kultivujúcich zo školy Tao hovorilo o hornom poli danu, strednom poli danu a dolnom poli danu. Povedal by som, že nemali pravdu. Niektorí ľudia takisto tvrdia, že ich majstri ich tak učili po generácie a že aj knihy tak hovoria. Dovoľte mi povedať vám všetkým, že brak bol aj v dávnych časoch. Hoci niektoré veci mohli byť odovzdávané po mnoho rokov, nie sú nevyhnutne správne. Niektoré menšie kultivačné cesty vo svete boli vždy odovzdávané medzi bežnými ľuďmi, ale nemôžu vám pomôcť vo vašej kultivácii a nie sú dobré na nič. Keď to nazývajú horné pole danu, stredné pole danu a dolné pole danu, hovoria, že pole danu je všade, kde môže rásť dan. Nie je to vtip? Keď sa myseľ človeka dlhší čas sústreďuje na nejaké miesto v tele, vyvinie sa energetický zhluk a sformuje sa dan. Ak tomu neveríte, udržujte svoju myseľ sústredenú na svoju ruku a udržujte ju tak po dlhý čas a sformuje sa tam dan. Takže niektorí ľudia videli túto situáciu a vyhlasujú, že pole danu je všade. Toto znie ešte smiešnejšie. Myslia si, že pole danu je všade tam, kde sa sformuje dan. V skutočnosti je to dan, ale nie pole. Môžete povedať, že dan je všade, alebo že je horný dan, stredný dan a dolný dan. Avšak je iba jedno skutočné pole, ktoré môže vyvinúť veľký počet Fa a je to pole v oblasti spodku brucha. Preto je nesprávne hovoriť o hornom poli danu, strednom poli danu a dolnom poli danu. Všade, kam sa myseľ sústredí na dlhé časové obdobie, tam sa sformuje dan.

Nesmrteľné dieťa sa narodí z tohto poľa danu v oblasti spodku brucha a postupne sa stáva čoraz väčším. Keď vyrastie do veľkosti pingpongovej loptičky, kontúry jeho celého tela budú dobre viditeľné a nos a oči budú sformované. Keď je nesmrteľné dieťa také veľké ako pingpongová loptička, sformuje sa pri ňom malá okrúhla bublina. Po sformovaní bude bublina rásť spolu s nesmrteľným dieťaťom. Keď nesmrteľné dieťa dosiahne výšku štyri palce, objaví sa lupienok lotosového kvetu. Keď vyrastie na päť alebo šesť palcov, lupienky lotosového kvetu budú v podstate vytvorené a objaví sa vrstva lotosového kvetu. Žiariace, zlaté nesmrteľné dieťa bude sedieť na zlatom lotosovom kvete, vyzerajúc veľmi nádherne. Toto je nikdy nedegenerujúce Vadžra telo, ktoré sa nazýva „telo Budhu“ v budhovskej škole, alebo „nesmrteľné dieťa“ v škole Tao.

Naša kultivačná škola kultivuje a vyžaduje obidve formy tiel – benti musí byť premenené tiež. Ako viete, telo Budhu nemá dovolené prejaviť sa medzi bežnými ľuďmi. Pri veľkej námahe môže ukázať svoj tvar a jeho svetlo možno vidieť očami bežného človeka. Avšak po premene toto telo medzi bežnými ľuďmi vyzerá byť rovnaké ako telo bežného človeka. Bežný človek ich nedokáže rozlíšiť, hoci toto telo môže cestovať medzi dimenziami. Keď nesmrteľné dieťa dosiahne štyri alebo päť palcov, aj vzduchová bublina vyrastie do tej výšky a je priehľadná ako membrána balóna. Nesmrteľné dieťa tam nehybne sedí v meditačnej pozícii. V tomto čase vzduchová bublina opustí pole danu. Keďže vyrástla a dozrela, bude sa pohybovať nahor. Proces jej pohybu nahor je veľmi pomalý, ale jej pohyb môže byť pozorovaný denne. Postupne sa pohybuje nahor vyššie a vyššie. Ak sme pozorní, môžeme pocítiť jej existenciu.

Keď vzduchová bublina dosiahne bod tchan-čung, nachvíľu tam ostane. Pretože je tam množstvo esencie ľudského tela (srdce je tiež tam), vo vzduchovej bubline sa sformuje systém vecí. Táto esencia vstúpi do vzduchovej bubliny a obohatí ju. Po chvíli sa bude opäť pohybovať nahor. Keď prechádza cez hrdlo, človek sa bude cítiť pridusený, akoby všetky cievy boli zablokované a človek bude mať v hrdle pocit dosť nepríjemného opuchnutia. Toto bude trvať iba pár dní. Potom sa vzduchová bublina bude pohybovať nahor k temenu hlavy a to nazývame „vzostup k ni-wanu“. Hovoríme, že dosiahla ni-wan, ale v skutočnosti je taká veľká ako celá vaša hlava. Budete cítiť, akoby vaša hlava bola opuchnutá. Pretože ni-wan je veľmi dôležité miesto pre ľudskú bytosť, jeho esencia musí byť vo vzduchovej bubline taktiež vytvorená. Potom sa vzduchová bublina bude snažiť pretlačiť von cez tunel nebeského oka a toto je dosť nepríjemný pocit. Nebeské oko bude stlačené až do bodu bolestivosti a v spánkoch bude pocit opuchnutia, pričom v očiach bude pocit vtláčania sa dovnútra. Tento pocit bude trvať dovtedy, kým sa vzduchová bublina nedostane von cez tunel nebeského oka a potom bude visieť pred čelom. Toto sa nazýva Umiestnenie tajomného priechodu, keďže teraz tu visí.

V tomto čase človek s otvoreným nebeským okom nie je schopný vidieť nič. Je to preto, že v kultivácii v budhovskej škole alebo v škole Tao jeho dvere ostávajú zatvorené, aby sa urýchlilo sformovanie vecí vnútri Tajomného priechodu. Sú tam dvoje predné dvere a dvoje zadné dvere, a všetky sú zatvorené. Ako brány Námestia nebeského pokoja v Pekingu, sú tam dvoje veľké dvere na každej strane. Aby sa Tajomný priechod rýchlo sformoval a posilnil, dvere nie sú otvorené, jedine za veľmi špeciálnych okolností. Tí, čo môžu vidieť veci nebeským okom, v tomto bode nevidia nič – nebudú mať dovolené vidieť. Aký je účel jeho visenia? Pretože sa tam stretávajú stovky energetických kanálov nášho tela, v tomto bode musia všetky krúžiť cez Tajomný priechod a potom z neho vyjsť von. Musia prejsť cez Tajomný priechod a cieľom je položiť nejaké dodatočné základne a sformovať systém vecí vnútri Tajomného priechodu. Pretože ľudské telo je malý vesmír, sformuje sa malý svet a budú v ňom sformované všetky esenciálne veci ľudského tela. Ale stále je to len zariadenie, ktoré ešte nie je plne funkčné.

V kultivácii školy Čchi-men je Tajomný priechod otvorený. Keď je Tajomný priechod vysunutý von, je ako valec, ale postupne bude čoraz okrúhlejší. Jeho dvere na oboch stranách sú teda otvorené. Pretože škola Čchi-men nekultivuje Budhovstvo ani Tao, človek sa musí chrániť sám. Je mnoho majstrov v budhovskej škole a v škole Tao, z ktorých všetci vás môžu ochrániť. Nepotrebujete teda vidieť veci, ani nebudete mať žiadne problémy. V škole Čchi-men to však tak nie je; musia sa chrániť sami, preto si musia udržovať schopnosť vidieť veci. V tom čase vidí nebeské oko veci ako ďalekohľad. Po vytvorení tohto systému, približne za mesiac, sa začne vracať dovnútra. Keď sa vráti dovnútra hlavy, nazýva sa to „Tajomný priechod mení pozíciu“.

Keď sa Tajomný priechod vráti dovnútra, v hlave bude opäť pocit, akoby bola opuchnutá a bude to dosť nepríjemné. Potom sa pretlačí von cez bod jü-čen. Toto pretláčanie tiež spôsobí, že sa človek cíti veľmi nepríjemne, akoby jeho hlava praskala a otvárala sa. Tajomný priechod vyjde celý naraz von a potom človek okamžite pocíti úľavu. Potom čo vyjde von, bude visieť vo veľmi hlbokej dimenzii a bude existovať v telesnej forme tej hlbokej dimenzie. Preto sa človek o to nebude odierať počas spánku. Ale je tam jedna vec: Keď sa Umiestnenie tajomného priechodu udeje po prvýkrát, človek bude cítiť niečo pred očami. Hoci je to v inej dimenzii, človek bude stále cítiť, že pred očami je niečo rozmazané, akoby ich niečo pokrývalo, takže sa bude cítiť veľmi nepríjemne. Pretože bod jü-čen je veľmi dôležitý priechod, Tajomný priechod musí aj tam sformovať systém vecí. Potom sa opäť vráti dovnútra tela. Jeden tajomný otvor sa v skutočnosti netýka len jednej pozície Tajomného priechodu, pretože ten musí zmeniť pozíciu viackrát. Keď sa vráti do ni-wana, začína v tele zostupovať, pokiaľ nedosiahne bod ming-men. V bode ming-men opäť vyjde von.

Bod ming-men v ľudskom tele je mimoriadne dôležitý a hlavný bod. V škole Tao sa nazýva „otvor“ a my ho nazývame „priechod“. Je to dôležitý priechod, ktorý naozaj pripomína železnú bránu a má veľký počet vrstiev železných brán. Je známe, že ľudské telo má mnoho vrstiev. Naše fyzické bunky sú jedna vrstva a molekuly vnútri ďalšia. Je tam brána umiestnená na každej vrstve atómov, protónov, elektrónov, veľmi mikroskopických častíc, nesmierne mikroskopických častíc a od nesmierne mikroskopických častíc dole k ešte menším mikroskopickým časticiam. Preto je veľký počet nadprirodzených schopností a množstvo špeciálnych schopností zamknutých vnútri brán odlišných vrstiev. Iné praxe kultivujú dan. Keď ide dan explodovať, najprv sa musí výbuchom otvoriť bod ming-men. Ak nie je otvorený výbuchom, nadprirodzené schopnosti nemôžu byť uvoľnené. Potom čo Tajomný priechod vytvorí systém v bode ming-men, opäť sa vráti dovnútra tela. Potom sa vráti do oblasti spodku brucha. Toto sa nazýva „Tajomný priechod sa vracia na pozíciu“.

Po svojom návrate sa Tajomný priechod nevráti na svoje pôvodné miesto. Teraz už nesmrteľné dieťa vyrástlo a je dosť veľké. Vzduchová bublina pokryje nesmrteľné dieťa a obalí ho. Ako nesmrteľné dieťa rastie, Tajomný priechod rastie spolu s ním. V škole Tao, zvyčajne keď nesmrteľné dieťa vyrastie do veľkosti šesť alebo sedemročného dieťaťa, bude mu dovolené opustiť telo; toto sa nazýva „nesmrteľné dieťa prichádza k zrodu“. Pod kontrolou pôvodnej duše sa môže pohybovať mimo tela človeka. Fyzické telo sa nehýbe, no jeho pôvodná duša vyjde von. V budhovskej škole bude nesmrteľné dieťa zvyčajne mimo akéhokoľvek nebezpečenstva, keď je vykultivované na rovnakú veľkosť ako ten človek. V tom čase je mu zvyčajne dovolené opustiť telo a vyjsť von z tela. Teraz nesmrteľné dieťa vyrástlo do rovnakej veľkosti ako samotný človek a jeho obal je taktiež veľký. Obal sa už rozšíril mimo tela – toto je Tajomný priechod. Pretože nesmrteľné dieťa vyrástlo do takejto veľkosti, Tajomný priechod sa určite rozšíri mimo tela.

Možno ste videli sochy Budhov v chrámoch a všimli ste si, že Budhovia sú vždy vo vnútri kruhu. Obzvlášť Budhov portrét má vždy kruh, v ktorom Budha sedí. Mnoho portrétov Budhu je takýchto a najmä tie v starých chrámoch sú všetky takéto. Prečo Budha sedí vnútri kruhu? Nikto to nedokáže jasne vysvetliť. Dovoľte mi povedať, že to je tento Tajomný priechod, ale v tom čase sa už viac nenazýva Tajomným priechodom. Nazýva sa „raj“, hoci to v skutočnosti ešte nie je raj, keďže má iba toto zariadenie. Je to ako továreň so zariadením, ale bez schopnosti vyrábať. Musí mať energetické zdroje a surové materiály, až potom môže vyrábať. Pred pár rokmi mnoho kultivujúcich povedalo: „Moja úroveň kungu je vyššia ako u Bódhisattvy,“ alebo „Moja úroveň kungu je vyššia ako u Budhu.“ Keď to ostatní počuli, považovali to za dosť nepredstaviteľné. V skutočnosti to, čo povedali, nebolo vôbec nepredstaviteľné, pretože kung musí byť naozaj v ľudskom svete vykultivovaný do veľmi vysokej úrovne.

Prečo to môže byť takto? Dosiahli vyššiu úroveň ako je úroveň Budhu? Nemožno to chápať tak povrchne. Kung tohto človeka je naozaj na veľmi vysokej úrovni. Je to preto, že potom čo jeho kultivácia dosiahla veľmi vysokú úroveň, keď dosiahne čas úplného osvietenia, jeho úroveň kungu bude naozaj veľmi vysoká. Pár okamihov pred úplným osvietením bude osem desatín jeho kungu odobratých spolu s jeho xinxingovým štandardom a táto energia bude použitá na obohatenie jeho raja – jeho vlastného raja. Každý vie, že popri xinxingovom štandarde je kung kultivujúceho získaný skrz pretrpenie veľkého počtu celoživotných ťažkostí a zažitie zložitých prostredí. Je preto mimoriadne cenný. Osem desatín tejto cennej látky je použitých na obohatenie jeho raja. Preto keď v budúcnosti uspeje v kultivácii, dostane všetko, čo chce, jednoducho natiahnutím svojich rúk a bude mať všetko, čo chce. Môže robiť všetko, čo chce, a v jeho raji je všetko. To je jeho mocná cnosť, ktorá bola vykultivovaná jeho vlastným utrpením.

Energia tejto osoby môže byť premenená na čokoľvek podľa ľubovôle. Preto ak chce Budha niečo mať, niečo jesť, alebo sa s niečím hrať, môže to všetko mať. Pochádza to z jeho vlastného kultivačného dosiahnutia, čo je jeho Budhovský stav (fowei). Bez neho človek nemôže uspieť v kultivácii. V tom čase to možno nazvať jeho vlastným rajom. Tento človek bude mať iba dve desatiny svojho kungu, ktoré mu zostanú na dovŕšenie kultivácie a dosiahnutie Tao. Hoci mu ostali iba dve desatiny kungu, jeho telo nie je zamknuté. Môže sa buď vzdať tohto tela alebo si ho ponechať, ale toto telo už bolo premenené vysokoenergetickou látkou. V tomto čase môže prejaviť svoje veľké božské sily, ktoré majú neporovnateľnú moc. Keď však človek praktizuje kultiváciu medzi bežnými ľuďmi, zvyčajne je zamknutý a nemá žiadne veľké schopnosti. Nech je úroveň jeho kungu akákoľvek vysoká, stále je obmedzovaný. Teraz to bude iné.

Piata lekcia

Emblém Faluna

Symbolom nášho Falun Dafa je Falun. Tí s nadprirodzenými schopnosťami môžu vidieť, že tento Falun sa otáča. Rovnako to platí aj pre naše malé odznaky Falun, ktoré sa tiež otáčajú. Naša kultivácia je vedená vlastnosťami vesmíru, Zhen-Shan-Ren a princípmi kozmického vývoja. Preto to, čo kultivujeme, je jednoducho obrovské. V určitom zmysle je tento emblém Faluna miniatúrou vesmíru. Budhovská škola vníma vesmír ako svet desiatich smerov so štyrmi stranami a ôsmimi smermi. Možno niektorí ľudia môžu vidieť zvislý energetický stĺp nad a pod Falunom. So svojím vrchom a spodkom tvorí Falun presne desaťsmerný svet a vytvára tento vesmír. Predstavuje zhrnutie vesmíru budhovskou školou.

Tento vesmír pozostáva samozrejme z mnohých galaxií, vrátane našej Mliečnej cesty. Celý vesmír sa pohybuje a všetky galaxie v ňom sa pohybujú tiež, takže Tchaj-ťi symboly a malé šrivatsy  v embléme sa taktiež otáčajú. Celý Falun sa otáča a veľká šrivatsa  v strede sa otáča taktiež. V určitom zmysle symbolizuje našu Mliečnu cestu. Pretože sme z budhovskej školy, stred si zachováva symbol budhovskej školy; takto vyzerá jeho povrch. Všetky rôzne látky majú svoje formy existencie v iných dimenziách a v tých iných dimenziách majú veľmi bohatý a veľmi zložitý priebeh vývoja a formy existencie. Tento emblém Faluna je miniatúrou vesmíru. Tiež má svoju vlastnú formu existencie a proces vývoja vo všetkých ostatných dimenziách, a tak ho nazývam svetom.

Keď sa Falun otáča v smere hodinových ručičiek, môže automaticky pohlcovať energiu z vesmíru. Keď sa otáča proti smeru hodinových ručičiek, môže vydávať energiu. Otáčanie dovnútra (v smere hodinových ručičiek) ponúka spásu sebe samému, zatiaľ čo otáčanie von (proti smeru hodinových ručičiek) ponúka spásu druhým – toto je charakteristická črta našej metódy. Niektorí ľudia sa pýtali: „Keďže sme z budhovskej školy, prečo sú tam aj symboly Tchaj-ťi? Nepatrí symbol Tchaj-ťi k škole Tao?“ Je to preto, že to, čo kultivujeme, je veľmi obrovské, rovná sa to kultivovaniu celého vesmíru. Premýšľajte teda o tom, všetci: Tento vesmír pozostáva z dvoch hlavných škôl, budhovskej školy a školy Tao. Ak niektorú z nich vynecháme, nevytvorí to úplný vesmír, ani to nemôže byť nazývané úplným vesmírom, a preto sme zahrnuli veci zo školy Tao. Niektorí ľudia tiež povedali, že okrem školy Tao existuje aj kresťanstvo, konfucianizmus a iné náboženstvá. Dovoľte mi povedať vám, že keď jeho kultivácia dosiahne veľmi vysokú úroveň, konfucianizmus patrí k škole Tao; keď kultivácia mnohých západných náboženstiev dosiahne vysoké úrovne, patria do systému učení budhovskej školy. Sú iba dve takéto hlavné školy.

Prečo sú potom dva symboly Tchaj-ťi hore červené a dole modré a ďalšie dva symboly Tchaj-ťi sú hore červené a dole čierne? Podľa bežných vedomostí je Tchaj-ťi vytvorené z dvoch látok, čiernej a bielej, čchi jinu a jangu. Táto predstava pochádza z veľmi nízkej úrovne, keďže Tchaj-ťi má odlišné prejavy v odlišných dimenziách. Na najvyššej úrovni sa jeho farby prejavujú takto. Tao, ktoré bežne poznáme, má tieto farby, hore červenú a dole čiernu. Napríklad, nebeské oko niektorých našich kultivujúcich je otvorené a oni objavili, že to, čo vidia svojimi fyzickými očami ako červené, je v priľahlej dimenzii zelené. Zlatožltá sa stane purpurovou, keď sa pozeráme z inej dimenzie, keďže má toto prevrátenie. Inými slovami, farby sa menia od dimenzie k dimenzii. Tchaj-ťi s červenou hore a modrou dole patrí k Veľkej prapôvodnej škole Tao, ktorá zahŕňa kultivačné metódy zo školy Čchi-men. Štyri menšie šrivatsy  sú z budhovskej školy. Sú rovnaké ako tá v strede, ktorá je tiež z budhovskej školy. Farby tohto Faluna sú pomerne jasné a my používame tento Falun ako symbol Falun Dafa.

Falun, ktorý vidíme nebeským okom, nemusí byť nevyhnutne v týchto farbách. Jeho farba pozadia sa môže meniť, hoci jeho vzor sa nemení. Keď sa Falun, ktorý som vám vložil do oblasti spodku brucha, otáča, vaše nebeské oko ho môže vidieť ako červený, purpurový, zelený alebo možno bezfarebný. Jeho farba pozadia sa nepretržite mení v poradí červená, oranžová, žltá, zelená, belasá, modrá a purpurová. Takže môžete vidieť odlišné farby, ale farby a vzor symbolov šrivatsy  a Tchaj-ťi v jeho vnútri zostávajú rovnaké. Zdá sa nám, že farba pozadia tohto obrázku vyzerá pomerne pekne, a tak sme sa pre ňu rozhodli. Tí s nadprirodzenými schopnosťami môžu vidieť množstvo vecí za touto dimenziou.

Niektorí ľudia hovoria: „Táto šrivatsa  vyzerá ako tá vec, ktorú mal Hitler.“ Dovoľte mi povedať, že tento symbol sa sám osebe nespája so žiadnou ideológiou spoločenských tried. Niektorí ľudia hovoria: „Ak sa jej roh nakloní na túto stranu, bude to Hitlerov symbol.“ Nie je to tak, pretože sa otáča oboma smermi. Naša ľudská spoločnosť začala spoznávať tento symbol v širokej miere pred 2500 rokmi, v dobe Šákjamuniho. Od Hitlerovej doby počas 2. svetovej vojny prešlo iba niekoľko desaťročí. On si ho privlastnil, ale farba, ktorú použil, sa líšila od našej. Bol čierny a smeroval nahor, bol použitý vo zvislej polohe. To je všetko, čo poviem ohľadne tohto Faluna; spomenul som iba jeho povrchnú formu.

Čo potom táto šrivatsa  symbolizuje v našej budhovskej škole? Niektorí hovoria, že znamená šťastie, čo je výklad bežných ľudí. Dovoľte mi povedať, že šrivatsa  označuje úroveň Budhu a môžu ju mať len tí, ktorí dosiahli úroveň Budhu. Bódhisattva alebo Arhat ju nemajú. Ale najvyššie Bódhisattvy, ako napríklad Štyri najvyššie Bódhisattvy, ju majú. Zistili sme, že tieto najvyššie Bódhisattvy ďaleko prevýšili úroveň bežných Budhov a sú dokonca vyššie ako Tathágata. Nad úrovňou Tathágatu je toľko Budhov, že sa nedajú spočítať. Tathágata má iba jednu šrivatsu . Tí, ktorí sa dostali nad úroveň Tathágatu, budú mať viac šriváts . Budha, ktorého úroveň je dvakrát vyššia ako úroveň Tathágatu, má dve šrivatsy . Tí, ktorí sú ešte vyššie, majú tri, štyri, päť šriváts a tak ďalej. Niektorí ich majú tak veľa, že sú všade po ich tele. Objavia sa na hlave, pleciach, kolenách a keď tam pre ne niet dosť miesta, objavia sa dokonca na ich dlaniach, prstoch, chodidlách, prstoch na nohe a tak ďalej. Ako sa úroveň postupne zvyšuje, počet šriváts  bude narastať. Preto šrivatsa  reprezentuje stav Budhu. Čím vyšší je Budhov stav, tým má viac šriváts .

Škola Čchi-men

Okrem kultivačných praxí z budhovskej školy a zo školy Tao existuje prax školy Čchi-men, ktorá samú seba nazýva kultivácia Čchi-men. Čo sa týka kultivačných praxí, bežní ľudia to vnímajú takto: Od dávnej Číny do dnešného dňa ľudia považovali praxe budhovskej školy a školy Tao za ortodoxné kultivačné cesty a taktiež ich nazývajú pravými školami kultivácie. Táto škola Čchi-men nebola nikdy zverejnená a veľmi málo ľudí vie o jej existencii – počuli o nej len z literárnych diel.

Existuje škola Čchi-men? Áno. V priebehu mojej kultivácie, najmä v posledných rokoch, som sa stretol s tromi veľkými majstrami zo školy Čchi-men, ktorí mi odovzdali esenciu svojich praxí, veľmi jedinečné a veľmi dobré veci. Práve preto, že tie veci sú veľmi jedinečné, to, čo kultivuje, je dosť nezvyčajné a väčšina ľudí to nedokáže pochopiť. Navyše hovoria, že nie sú ani z budhovskej školy ani zo školy Tao – nekultivujú Budhovstvo ani Tao. Keď sa ľudia dozvedia, že nekultivujú Budhovstvo ani Tao, nazývajú ich „bočné dvere a nešikovná cesta“. Oni sa nazývajú škola Čchi-men. Bočné dvere a nešikovná cesta má hanlivé vedľajšie významy, ale tu nie je v negatívnom zmysle, keďže neobviňuje túto školu z toho, že by bola zlou praxou – to je isté. Ani doslovné chápanie tohto pojmu nenaznačuje, že by to bola zlá metóda. V histórii sa budhovská škola a škola Tao nazývali „ortodoxnými školami“ kultivácie. Keďže ľudia nerozumejú tejto praxi, nazývajú ju „bočné dvere“ alebo bočná cesta a neortodoxná škola. Čo je „nešikovná cesta“? „Nešikovný“ naznačuje nemotornosť alebo nemotornú cestu. „Nešikovný“ väčšinou v slovnej zásobe starodávnej Číny znamenalo byť trochu nemotorný. Bočné dvere a nešikovná cesta nesie tento význam.

Prečo to nie je zlá cesta? Je to preto, že má tiež prísne požiadavky na xinxing. Jej kultivácia takisto nasleduje vlastnosti vesmíru. Neporušuje vlastnosti alebo zákon vesmíru, ani sa nezapája do robenia zlých skutkov, takže ju nemožno nazvať zlou praxou. Budhovská škola a škola Tao sú ortodoxné školy nie preto, že vlastnosti vesmíru sú v súlade s ich metódami, ale pretože kultivačné metódy budhovskej školy a školy Tao sú v súlade s vlastnosťami vesmíru. Ak je kultivácia školy Čchi-men tiež v súlade s vlastnosťami vesmíru, nie je to zlá prax, ale takisto spravodlivá škola. Je to preto, že kritériom na rozlíšenie dobra a zla alebo spravodlivého a skazeného sú vlastnosti vesmíru. Jej kultivácia sa riadi vlastnosťami vesmíru, takže je to takisto spravodlivá cesta, napriek tomu, že jej požiadavky sa odlišujú od tých v budhovskej škole a v škole Tao. Nevyučujú učeníkov vo veľkom, vyučujú len veľmi malý okruh. Škola Tao vyučuje mnoho žiakov, ale iba jeden z nich dostane opravdivé učenia. Budhovská škola verí na spasenie všetkých bytostí, takže každý, kto sa dokáže kultivovať, sa môže kultivovať.

Prax školy Čchi-men nemôže byť zdedená dvoma osobami – v priebehu dlhého časového obdobia v histórii je odovzdaná len jednej vybranej osobe. Preto počas histórie nemohla byť videná bežnými ľuďmi. Samozrejme, keď bol čchi-kung na vzostupe, zistil som, že zopár ľudí z tejto školy takisto vyšlo von učiť. Po nejakom verejnom vyučovaní si však uvedomili, že to nie je uskutočniteľné, pretože majster zakázal niečo z toho odovzdať verejnosti. Ak to chcete učiť verejnosť, nemôžete si vyberať žiakov. Tí, ktorí sa prídu učiť, si prinesú rôzne úrovne xinxingu a rôzne spôsoby zmýšľania, keďže sú to najrôznejší ľudia. Nebudete si môcť vyberať žiakov, ktorých budete učiť. Preto škola Čchi-men nemôže byť široko vyučovaná na verejnosti. Tým by sa mohlo ľahko spôsobiť nebezpečenstvo, pretože jej prax je veľmi jedinečná.

Niektorí ľudia sa zamýšľajú, že keď budhovská škola kultivuje Budhovstvo a škola Tao kultivuje Tao, čím sa potom stane kultivujúci školy Čchi-men po dovŕšení kultivácie? Bude putujúcim bohom bez pevne ohraničenej oblasti vo vesmíre. Všetci viete, že Tathágata Šákjamuni má raj Saha, Budha Amitábha má raj Najvyššej blaženosti a Budha Liečiteľ má raj Lapis Lazuli. Každý Tathágata alebo veľký Budha má svoj vlastný raj. Každá veľká osvietená bytosť si buduje svoj vlastný raj a žije tam mnoho jej žiakov. Ale tí zo školy Čchi-men nemajú pevnú hranicu vo vesmíre – sú ako túlaví bohovia alebo putujúci nesmrteľní.

Praktizovanie zlej kultivácie

Čo je „praktizovanie zlej kultivácie“? Má niekoľko foriem. Sú ľudia, ktorí sa špecializujú na praktizovanie zlej kultivácie, keďže počas histórie boli ľudia, ktorí tieto veci odovzdávali. Prečo ich odovzdávajú? Je to preto, že hľadajú slávu, osobný zisk a peniaze medzi bežnými ľuďmi; toto je to, čo chcú. Samozrejme, takáto osoba nemá vysokú úroveň xinxingu a nemôže dostať kung. Čo teda dostane? Karmu. Ak má človek veľa karmy, môže sa takisto stať formou energie. Ale tento človek nemá žiadnu kultivačnú úroveň a nemožno ho porovnávať s praktizujúcim. Ak ho však porovnáme s bežnými ľuďmi, môže ich obmedzovať, pretože karma je tiež formou energie. Keď sa jej hustota stane veľmi vysokou, môže takisto zosilniť nadprirodzené schopnosti v tele človeka a vytvoriť takýto účinok. Preto to počas histórie niektorí ľudia vyučovali. Takáto osoba tvrdí: „Konaním zlých skutkov a nadávaním si môžem zvýšiť svoj kung.“ Nezvyšuje si kung. V skutočnosti zvyšuje hustotu tejto čiernej látky, keďže konanie zlých skutkov môže priniesť čiernu látku, karmu. Drobné vrodené nadprirodzené schopnosti tejto osoby môžu byť teda zosilnené touto karmou. Môže si vyvinúť nejaké menšie nadprirodzené schopnosti, avšak tie nemôžu vykonať nič významné. Títo ľudia sa držia toho, že konaním zlých skutkov si môžu zvýšiť kung – toto oni hovoria.

Niektorí ľudia hovoria: „Keď je Tao vysoké jednu stopu, démon je vysoký desať stôp.“ Toto je nepravdivé tvrdenie medzi bežnými ľuďmi. Démon nebude nikdy vyšší ako Tao. Je tu táto skutočnosť: Vesmír, ktorý poznáme ako ľudské bytosti, je len jeden drobný vesmír spomedzi početných vesmírov a skrátene ho nazývame vesmír. Zakaždým, keď náš vesmír prejde cez obdobie veľmi veľkého počtu rokov, zažije obrovskú katastrofu, ktorá zničí všetko vo vesmíre, vrátane planét a všetkých životov. Pohyb vesmíru nasleduje zákon. V našom vesmíre tohto času ľudská rasa nie je jediným druhom, ktorý sa pokazil. Mnoho životov už spozorovalo situáciu, že z hľadiska terajšieho času sa v priestore tohto vesmíru veľmi dávno udial veľký výbuch. Dnes ho astronómovia nemôžu pozorovať, pretože to, čo môžeme vidieť s najsilnejšími ďalekohľadmi teraz, sú veci pred 150 tisíc svetelnými rokmi. Zmeny v súčasnom vesmírnom tele uvidíme až po 150 tisíc svetelných rokoch. Je to dosť ďaleko.

V súčasnosti už celý vesmír prešiel veľkou zmenou. Vždy keď sa uskutoční takáto zmena, všetky životy v celom vesmíre budú úplne zničené a vyhladené. Vždy keď nastane táto situácia, vlastnosti a všetka hmota vo vnútri predchádzajúceho vesmíru musia byť zničené výbuchom. Zvyčajne budú všetky životy týmto výbuchom zabité. Avšak pri každom výbuchu neboli vždy zničení všetci. Keď je nový vesmír opäť vybudovaný veľkými osvietenými bytosťami na mimoriadne vysokých úrovniach, stále sú tam nejakí, ktorí prežili výbuch. Veľké osvietené bytosti vybudujú vesmír podľa svojich vlastných vlastností a noriem. Preto má odlišné vlastnosti od vlastností predchádzajúceho vesmíru.

Tí, ktorí prežili výbuch, sa budú naďalej držať predchádzajúcich vlastností a princípov pri robení vecí v tomto vesmíre. Novovytvorený vesmír bude vo svojom fungovaní nasledovať vlastnosti a princípy tohto nového vesmíru. A tak tí, ktorí unikli výbuchu, sa stali démonmi, ktorí zasahujú do princípov vesmíru. Avšak nie sú takí zlí, keďže sa len riadia vlastnosťami vesmíru predchádzajúceho obdobia. Sú tými, ktorých ľudia nazývajú nebeskí démoni. Nie sú však hrozbou pre bežných ľudí, ani neubližujú ľuďom. Oni sa len držia svojich princípov pri robení vecí. V minulosti to bežní ľudia nemali dovolené vedieť. Povedal som, že je mnoho Budhov nad úrovňou Tathágatu. Za čo sa počítajú títo démoni? V porovnaní s nimi sú veľmi nepatrní. Staroba, choroba a smrť sú tiež formy démonov, ale sú vytvorení preto, aby udržiavali vlastnosti vesmíru.

Budhizmus verí na šesť ciest prevteľovania, čo prináša otázku asurov. V skutočnosti sú to živé bytosti v rôznych dimenziách, ktoré však nemajú ľudskú povahu. Pre veľkú osvietenú bytosť sú na veľmi nízkej úrovni a sú dosť bezmocní, ale v očiach bežných ľudí sú hrôzostrašní, keďže majú určité množstvo energie. Považujú bežných ľudí za zvieratá, a tak sa radi živia ľuďmi. V posledných rokoch takisto vyšli vyučovať čchi-kung. Aké sú to veci? Ako môžu vyzerať ako ľudské bytosti? Vyzerajú veľmi hrôzostrašne. Len čo sa učíte ich veci, budete musieť ísť s nimi a stať sa jedným z nich. Ak majú niektorí ľudia pri cvičení čchi-kungu zlé myšlienky, ktoré súhlasia s ich mentalitou, prídu týchto ľudí učiť. Jedna spravodlivá myseľ dokáže poraziť sto ziel. Ak sa o nič neusilujete, nikto sa vás neodváži vyrušovať. Ak si ale vyviniete zlé myšlienky, alebo sa usilujete o niečo zlé, prídu vám pomôcť a vy budete nasledovať démonickú kultivačnú cestu. Tento problém sa môže vyskytnúť.

Ďalšia situácia sa nazýva „nevedomé praktizovanie zlej cesty“. Čo je nevedomé praktizovanie zlej cesty? Je to keď niekto robí zlú prax bez toho, aby si to uvedomoval. Tento problém je veľmi bežný a jednoducho príliš rozšírený. Ako som povedal minule, mnoho ľudí praktizuje čchi-kung s nesprávnymi myšlienkami vo svojej mysli. Hoci praktizujú cvičenie v stoji s rukami a nohami trasúcimi sa od únavy, ich myseľ neodpočíva. Jeden premýšľa: „Ceny idú hore. Musím ísť nakupovať, len čo docvičím. Ak sa nepoponáhľam, veci budú drahšie.“ Ďalší človek premýšľa: „Pracovisko teraz prideľuje byty. Ujde sa mi jeden? Osoba zodpovedná za prideľovanie bytov má vždy voči mne výhrady.“ Čím viac tento človek o tom premýšľa, tým je zlostnejší: „Určite mi byt nepridelí. Ako by som s ňou mal bojovať…“ Vynoria sa všemožné myšlienky. Ako som povedal, komentujú všetko, od rodinných otázok po štátne záležitosti. Keď sa dostanú k častiam, ktoré ich hnevajú, čím viac hovoria, tým sú zlostnejší.

Čchi-kungová prax vyžaduje, aby si človek vážil de. Pri vykonávaní cvičení, ak nemyslíte na dobré veci, prinajmenšom by ste nemali myslieť na zlé veci. Najlepšie je, ak nemyslíte na nič. Je to preto, že počas praktizovania čchi-kungu na nízkej úrovni musí byť položená základňa. Táto základňa bude hrať rozhodujúcu rolu, pretože ľudské aktivity mysle hrajú dôležitú úlohu. Premýšľajte o tom, všetci: Čo pridávate do svojho kungu? Ako by to, čo praktizujete, mohlo byť dobré? Ako by to mohlo nebyť čierne? Koľko ľudí, ktorí praktizujú čchi-kung, nemajú takéto myšlienky? Hoci neustále praktizujete čchi-kung, prečo vaše choroby neodišli? Hoci niektorí ľudia nemajú takéto zlé myšlienky na cvičebných miestach, stále praktizujú čchi-kung s pripútanosťou k nadprirodzeným schopnostiam, usilujú sa o toto alebo tamto, majú rôznu mentalitu a mnoho silných túžob. V skutočnosti už praktizovali zlú kultiváciu nevedome. Ak poviete, že tento človek praktizuje zlú cestu, bude nešťastný: „Učil ma dobre známy čchi-kungový majster.“ Ale ten dobre známy čchi-kungový majster vás žiadal vážiť si de. Robili ste to? Počas praktizovania čchi-kungu zakaždým pridávate nejaké zlé myšlienky. Ako môžete povedať, že vaša prax prinesie dobré výsledky? Toto je ten problém a je to nevedomé praktizovanie zlej kultivácie – niečo veľmi bežné.

Duálna kultivácia muža a ženy

V spoločenstve kultivujúcich existuje kultivačná prax, ktorá sa nazýva duálna kultivácia muža a ženy. Možno ste videli kultivačné metódy Tibetského tantrizmu, kde na soche alebo portréte Budhu mužská postava drží ženské telo, praktizujúc kultiváciu. Mužská postava niekedy vyzerá ako Budha a drží nahú ženu. Niektorí môžu byť premenami Budhu do podoby Vadžru s býčou hlavou a konskou tvárou, ktorý takisto drží vyzlečené ženské telo. Prečo je to takto? Najprv si niečo vysvetlime. Čína nie je jedinou krajinou na našej planéte, ktorá bola ovplyvnená konfucianizmom. Pred pár storočiami mala celá naša ľudská rasa podobné morálne hodnoty. Preto táto kultivačná cesta v skutočnosti nepochádzala z tejto našej planéty. Prišla z inej planéty, ale táto metóda naozaj umožňuje človeku kultivovať sa. Keď bol tento druh kultivačnej cesty predstavený v Číne v tej dobe, bola neprijateľná pre čínskych ľudí práve preto, že mala duálnu kultiváciu muža a ženy a nejaké tajné praktiky. Preto ju cisár počas obdobia Chuej-čchang dynastie Tchang v oblastiach Chan zakázal. Bolo zakázané vyučovať ju v oblastiach Chan a v tom čase sa nazývala Tchang tantrizmus. Bola však odovzdávaná vo výnimočnom prostredí Tibetu, čo je špeciálna oblasť. Prečo sa kultivujú takto? Duálna kultivácia muža a ženy je na zbieranie jinu, aby sa doplnil jang a na zbieranie jangu, aby sa doplnil jin, so vzájomným dopĺňaním pre vzájomnú kultiváciu, čím sa umožní dosiahnutie cieľa rovnováhy jinu a jangu.

Je známe, že buď podľa budhovskej školy alebo školy Tao, najmä podľa taoistickej teórie jinu a jangu, má ľudské telo samo jin a jang. Pretože ľudské telo má jin a jang, môže si vyvinúť pomocou kultivácie rozmanité nadprirodzené schopnosti a živé bytosti ako nesmrteľné dieťa, vykultivované deti, fashen a tak ďalej. Kvôli existencii jinu a jangu si môže človek kultiváciou vyvinúť mnoho živých bytostí, ktoré môžu rásť v poli danu – bez ohľadu na to, či má človek mužské alebo ženské telo, je to rovnaké. Táto teória skutočne dáva zmysel. Škola Tao zvyčajne považuje hornú časť tela za jangovú a spodnú časť tela za jinovú. Niektorí ľudia tiež považujú zadnú časť tela za jangovú a prednú časť tela za jinovú. Iní považujú ľavú stranu tela za jangovú a jeho pravú stranu za jinovú. V Číne máme príslovie „muž naľavo, žena napravo“ a toto je takisto odvodené z tohto; dáva to zmysel. Pretože ľudské telo má v sebe jin a jang, vzájomným pôsobením jinu a jangu môže samo dosiahnuť rovnováhu jinu a jangu; môže teda zrodiť mnoho živých bytostí.

Toto potom objasňuje jednu otázku: Aj bez použitia metódy duálnej kultivácie muža a ženy môžeme v kultivácii dosiahnuť veľmi vysokú úroveň. Pri použití metódy duálnej kultivácie muža a ženy, ak je použitá nesprávne, dôjde k démonickému zasahovaniu a stane sa to zlou praxou. Ak sa v tantrizme na veľmi vysokej úrovni má použiť duálna kultivácia muža a ženy, vyžaduje sa, aby mních alebo láma dosiahol veľmi vysokú kultivačnú úroveň. V tom čase potom majster môže viesť človeka v tomto druhu kultivácie. Pretože úroveň xinxingu tejto osoby je dosť vysoká, dokáže sa dobre správať a nepokazí sa. Avšak človek so xinxingom na nízkej úrovni by vonkoncom nemal používať túto metódu. Inak bude určite nasledovať zlú cestu. Kvôli obmedzenej úrovni jeho xinxingu a pretože neodstránil túžby a žiadostivosť bežných ľudí, čiže tam je jeho xinxingové meradlo, bude určite zlá, ak sa použije. Preto hovoríme, že ak sa ľahkovážne propaguje na nízkej úrovni, je to vyučovanie zlej cesty.

V posledných rokoch vcelku dosť čchi-kungových majstrov vyučovalo duálnu kultiváciu muža a ženy. Čo je na tom také zvláštne? Duálna kultivácia muža a ženy sa objavila aj v metódach školy Tao. Navyše, nezačalo to dnes, začalo to v dynastii Tchang. Ako môže mať škola Tao duálnu kultiváciu muža a ženy? Podľa teórie Tchaj-ťi v škole Tao je ľudské telo malý vesmír, ktorý má v sebe jin a jang. Všetky opravdivé, spravodlivé učenia boli odovzdávané z dávneho veku. Akákoľvek ľahkovážna zmena alebo ľahkovážny dodatok naruší tú konkrétnu školu kultivácie a spôsobí, že nebude schopná dosiahnuť cieľ dovŕšenia kultivácie. Takže ak vaša kultivačná prax nemá duálnu kultiváciu muža a ženy, nikdy by ste to v kultivácii nemali robiť. Inak pôjdete nesprávne a dostanete sa do problémov. Osobitne v našej škole Falun Dafa nie je duálna kultivácia muža a ženy a ani ju nepotrebujeme. Takto sa my pozeráme na túto otázku.

Kultivovanie mysle a tela

Otázku kultivovania mysle aj tela som vám už všetkým vysvetlil. Kultivovanie mysle a tela sa vzťahuje na to, že okrem kultivovania xinxingu sa v rovnakom čase kultivuje telo. Inými slovami, premieňa sa benti. V procese premeny budú ľudské bunky postupne nahradené vysokoenergetickou látkou a starnutie sa spomalí. Telo človeka bude javiť znaky postupného návratu k mladosti a bude prechádzať postupnou premenou, až bude napokon úplne nahradené vysokoenergetickou látkou. Vtedy bude telo tohto človeka už úplne premenené na telo z iného druhu látky. Toto telo, ako som povedal predtým, prekročilo Päť prvkov. Keďže už nie je obmedzované Piatimi prvkami, telo tohto človeka je teraz telom, ktoré už nebude degenerovať.

Kultivácia v chrámoch sa zaoberá iba kultiváciou mysle, takže nevyučuje cvičenia, ani nekultivuje telo. Vyžaduje nirvánu, keďže metóda, ktorú vyučoval Šákjamuni, vyžaduje nirvánu. V skutočnosti mal Šákjamuni veľkú Dharmu vysokej úrovne a bol schopný úplne premeniť svoje benti na vysokoenergetickú látku a vziať ho so sebou. Avšak aby zanechal túto kultivačnú metódu, on sám išiel cestou nirvány. Prečo to učil týmto spôsobom? Robil to preto, aby sa ľudia v čo najväčšom rozsahu vzdali pripútaností a všetkého, dokonca napokon vrátane svojho fyzického tela; všetky pripútanosti museli byť opustené. Aby to ľudia dosiahli do takej miery, ako sa len dá, išiel cestou nirvány. Preto budhistickí mnísi v histórii išli všetci cestou nirvány. Nirvána znamená, že keď mních zomrie, opustí svoje fyzické telo a jeho pôvodná duša vystúpi s jeho kungom.

Škola Tao zdôrazňuje kultivovanie tela. Pretože si vyberá učeníkov a neponúka spásu všetkým bytostiam, má veľmi výnimočných žiakov. Preto vyučuje techniky a veci, ako kultivovať život. Avšak v tejto špeciálnej kultivačnej praxi budhovskej školy, a osobitne v budhizme, to nevyučujú. Nie je to však tak, že by to nevyučovali žiadne kultivačné praxe v budhovskej škole. Mnoho kultivačných praxí vysokej úrovne v budhovskej škole to tiež vyučuje. Naša škola kultivácie to vyučuje. Náš Falun Dafa vyžaduje oboje, benti aj nesmrteľné dieťa; medzi týmito dvoma sú rozdiely. Nesmrteľné dieťa je tiež telo vyrobené z vysokoenergetickej látky, ale nemôže sa ľahkovážne ukázať v tejto našej dimenzii. Aby sme si udržali výzor bežného človeka v tejto dimenzii po dlhý čas, musíme mať svoje benti. Preto po premene tohto benti, hoci boli jeho bunky nahradené vysokoenergetickou látkou, usporiadanie jeho molekúl sa nezmení. Vaše telo teda nebude vyzerať príliš odlišne od tela bežného človeka. Ale stále je tam rozdiel – menovite, toto telo môže vstupovať do iných dimenzií.

Prax, ktorá kultivuje oboje, myseľ aj telo, spôsobí, že človek bude pôsobiť veľmi mlado a bude vyzerať dosť odlišne od svojho skutočného veku. Jedného dňa sa ma istá žena spýtala: „Učiteľ, koľko si myslíte, že mám rokov?“ V skutočnosti sa približovala k sedemdesiatim rokom, ale vyzerala čosi nad štyridsať. Na tvári nemala žiadne vrásky a jej pleť bola žiarivo čistá a ružová. Nevyzerala ako osoba blížiaca sa k sedemdesiatke. Toto sa stane našim kultivujúcim Falun Dafa. Keď to trochu zľahčím, mladé ženy rady používajú kozmetiku a chcú spraviť svoju pleť krajšou a lepšou. Povedal by som, že ak naozaj nasledujete kultivačnú prax mysle a tela, prirodzene dosiahnete ten cieľ. Zaručujem, že nebudete musieť používať kozmetiku. Nebudeme dávať viac takýchto príkladov. V minulosti, pretože v rôznych profesiách bolo relatívne viac starších ľudí, som bol považovaný za mladého muža. Veci sa teraz zlepšujú a v každej profesii je relatívne viac mladých ľudí. V skutočnosti už nie som až taký mladý. Ide mi na päťdesiatku a mám už teraz štyridsaťtri rokov.

Fashen

Prečo je pole okolo sochy Budhu? Mnoho ľudí to nevie vysvetliť. Niektorí ľudia hovoria: „Socha Budhu má pole, pretože mnísi k nej odriekajú sväté písma.“ Inými slovami, pole pochádza z kultivácie mníchov pred ňou. Či už je z kultivácie mníchov alebo iných, táto energia by mala byť rozptýlená a nie nasmerovaná. Podlaha, stropy a steny celého chrámu by mali mať rovnaké pole. Prečo by potom pole na soche Budhu malo byť také mocné? Najmä socha Budhu vo vzdialených horách, v jaskyni alebo na skale má zvyčajne pole. Prečo je tam toto pole? Niektorí ľudia to vysvetľujú takým alebo onakým spôsobom, a stále to nedokážu vysvetliť jasne. Socha Budhu má v skutočnosti pole preto, že má fashen veľkej osvietenej bytosti. Pretože je tam fashen veľkej osvietenej bytosti, tá socha má energiu.

Či to je Šákjamuni alebo Bódhisattva Avalókitéšvara, ak naozaj existovali v histórii – premýšľajte o tom, všetci – neboli tiež praktizujúcimi počas svojej kultivácie? Keď človek praktizuje kultiváciu na veľmi vysokej úrovni nad Fa trojitého sveta, vyvinie si fashen. Fashen je zrodený v oblasti poľa danu a je vytvorený z Fa a z kungu. Prejavuje sa v iných dimenziách. Fashen má mocné sily toho človeka, ale jeho myseľ a myšlienky sú ovládané tým človekom. Avšak samotný fashen je takisto úplná, nezávislá, skutočná a konkrétna individuálna bytosť. Preto môže robiť čokoľvek sám nezávisle. To, čo robí fashen, je presne to isté ako to, čo hlavné vedomie človeka chce, aby robil. Ak človek robí niečo určitým spôsobom, jeho fashen to bude robiť rovnako; toto je fashen, o ktorom hovoríme. To, čo chcem robiť ja, ako napríklad upravenie tiel opravdivých kultivujúcich, môže byť všetko vykonané mojím fashenom. Pretože fashen nemá také telo, ako má bežný človek, prejavuje sa v iných dimenziách. Jeho telo nie je pevné a nemenné – môže sa zväčšiť alebo zmenšiť. Niekedy sa stane veľmi veľkým, takým veľkým, že človek nemôže vidieť jeho celú hlavu. Niekedy sa stane veľmi malým, dokonca menším ako bunka.

Zasvätenie

Socha Budhu zhotovená v továrni je iba umeleckým predmetom. „Zasvätenie“ je pozvanie fashena Budhu na sochu Budhu, ktorú potom budú ľudia uctievať ako viditeľné stelesnenie tej bytosti medzi bežnými ľuďmi. V kultivácii, keď má praktizujúci zbožné srdce, fashen na soche Budhu bude ochraňovať Fa pre tohto človeka, starať sa o neho a chrániť ho. Toto je skutočným účelom zasvätenia. Toto môže byť uskutočnené iba so spravodlivými myšlienkami vyjadrenými na formálnom obrade zasvätenia, alebo s pomocou veľkej osvietenej bytosti na veľmi vysokej úrovni, alebo s pomocou kultivujúceho na veľmi vysokej úrovni kultivácie, ktorý má túto moc.

Chrám vyžaduje, aby jeho socha Budhu prešla zasvätením a ľudia hovoria, že bez zasvätenia socha Budhu nebude mať účinok. Dnes v chrámoch medzi mníchmi už viac nie sú opravdiví veľkí majstri – všetci už odišli zo sveta. Po kultúrnej revolúcii sa niektorí z tých mladých mníchov, ktorí nedostali žiadne skutočné učenia, stali teraz opátmi. Mnoho vecí nebolo odovzdaných. Ak sa spýtate jedného z nich: „Aký je účel zasvätenia?“ Povie: „Socha Budhu bude mať po zasvätení účinok.“ Nedokáže však jasne vysvetliť, ako sa dosiahne to, že bude mať účinok. Takže tam len vykonáva obrad. Položí budhistické písmo dovnútra sochy Budhu. Potom zapečatí sochu papierom a odrieka k nej sväté písma. Nazýva to zasvätením, ale môže byť cieľ zasvätenia naozaj dosiahnutý? To závisí od toho, ako odrieka písma. Šákjamuni povedal, že človek by mal odriekať písma so spravodlivou mysľou a s nerozdelenou pozornosťou, aby vyvolal otrasy v raji svojej kultivačnej praxe. Iba potom možno pozvať veľkú osvietenú bytosť. A iba keď jeden z fashenov veľkej osvietenej bytosti príde na sochu Budhu, môže byť cieľ zasvätenia dosiahnutý.

Keď tam odriekajú sväté písma, niektorí mnísi uvažujú vo svojej mysli: „Koľko peňazí mi zaplatia po zasvätení?“ Alebo niekto pri odriekaní písma premýšľa: „Ten a ten sa ku mne správa tak zle.“ Tiež medzi sebou zlomyseľne súťažia a majú s ostatnými mnoho konfliktov. Teraz je Obdobie konca Dharmy. Nemožno poprieť, že tento jav existuje. Nekritizujeme tu budhizmus. V Období konca Dharmy niektoré chrámy jednoducho nie sú pokojné. Ak je myseľ človeka plná týchto vecí a vyjadruje takéto zlé myšlienky, ako by mohla veľká osvietená bytosť prísť? Cieľ zasvätenia potom vonkoncom nemožno dosiahnuť. Ale nie je to absolútne, keďže ešte existuje zopár dobrých chrámov a taoistických kláštorov.

V jednom meste som videl mnícha, ktorý mal veľmi tmavé ruky. Vložil písmo dovnútra sochy Budhu a nedbanlivo ju zapečatil. Potom zamrmlal zopár slov a procedúra zasvätenia sa skončila. Potom vzal ďalšiu sochu Budhu a opäť zamrmlal zopár slov. Za každé zasvätenie si účtoval 40 jüanov. V dnešných dňoch z toho mnísi spravili podnikanie a zarábajú na zasväcovaní peniaze. Pozrel som sa na to a zistil som, že zasvätenie nebolo dosiahnuté; on to vôbec nemohol spraviť. Mnísi dnes dokonca robia takúto vec. Čo som ešte videl? Človek, ktorý vyzeral byť laickým budhistom, údajne vykonával zasvätenie pre sochu Budhu v chráme. Držal zrkadlo oproti slnku, aby odrazilo slnečné svetlo na sochu Budhu. Potom tvrdil, že zasvätenie bolo vykonané. Stalo sa to takýmto smiešnym! Dnes sa budhizmus vyvinul do tohto bodu a je to veľmi bežný jav.

V meste Nan-ťing bola vyrobená veľká bronzová socha Budhu a umiestnili ju na ostrov Lantau v Hongkongu. Je to obrovská socha Budhu. Mnoho mníchov z celého sveta pre ňu prišlo vykonať zasvätenie. Jeden z mníchov držal zrkadlo oproti slnku, aby odrazilo slnečné svetlo na tvár sochy Budhu a nazval to zasvätením. Dokonca na takomto vážnom a slávnostnom obrade sa mohol udiať takýto čin. Považujem to za skutočne žalostné! Nečudo, že Šákjamuni povedal: „V Období konca Dharmy budú mať mnísi problém spasiť sami seba, nehovoriac o ponúknutí spásy druhým.“ Navyše mnoho mníchov vykladá budhistické sútry zo svojho vlastného pohľadu. Dokonca písmo Pani kráľovnej matky si našlo svoju cestu do chrámov. Mnoho vecí, ktoré nie sú budhistickými klasickými materiálmi, takisto vstúpilo do chrámov, takže je tam teraz chaos a zmätok. Samozrejme, sú mnísi, ktorí sa stále opravdivo kultivujú a sú celkom dobrí. Zasvätenie v skutočnosti znamená pozvať fashen veľkej osvietenej bytosti, aby ostal na soche Budhu. Toto je zasvätenie.

Takže ak táto socha Budhu neprešla úspešne zasvätením, nemala by byť uctievaná. Ak je uctievaná, bude to mať vážne následky. Aké vážne následky? Ľudia, ktorí dnes skúmajú ľudskú fyziológiu, objavili, že naše ľudské aktivity mysle alebo ľudské myšlienky môžu vytvárať látku. Keď sa na to pozrieme na veľmi vysokej úrovni, vidíme, že je to naozaj látka, ale táto látka nie je vo forme mozgových vĺn, ktoré sme dnes výskumom objavili. Namiesto toho je vo forme úplného ľudského mozgu. Keď bežný človek o niečom premýšľa, zvyčajne to, čo vytvára, je niečo vo forme mozgu. Pretože to nemá energiu, krátko nato sa to rozptýli. Energia praktizujúceho, na druhej strane, môže byť zachovaná oveľa dlhšie. Netvrdíme, že socha Budhu má myseľ, potom čo je zhotovená v továrni. Nie, nemá. Niektoré sochy Budhu neprešli procesom zasvätenia a ani keď boli prinesené do chrámov, nebol cieľ zasvätenia dosiahnutý. Ak zasvätenie vykoná falošný čchi-kungový majster alebo osoba zo zlej praxe, bude to ešte nebezpečnejšie, keďže na sochu Budhu sa potajomky vkradne líška alebo lasica.

Ak uctievate sochu Budhu, ktorá neprešla procesom zasvätenia, bude to veľmi nebezpečné. Ako nebezpečné? Povedal som, že keď ľudstvo dospelo do tohto dnešného bodu, všetko sa zhoršuje. Celá spoločnosť a všetko v celom vesmíre sa jedno za druhým stáva skazeným. Všetko, čo sa deje bežným ľuďom, si spôsobili oni sami. Je veľmi ťažké nájsť spravodlivú cestu alebo nasledovať spravodlivú cestu, vzhľadom na rušivé zasahovanie z rôznych zdrojov. Človek sa chce modliť k Budhovi, ale kto je Budha? Je veľmi ťažké nájsť toho, ku komu sa modliť. Ak tomu neveríte, dovoľte mi to vysvetliť. Bude hrozné, keď prvý človek uctieva sochu Budhu, ktorá neprešla procesom zasvätenia. Koľko ľudí teraz uctieva Budhu, aby dosiahlo pravé ovocie v kultivácii? Je príliš málo takýchto ľudí. Aká je motivácia väčšiny ľudí pre uctievanie Budhu? Hľadajú odstránenie ťažkostí, vyriešenie problémov a zbohatnutie. Sú tieto veci v budhistických písmach? Tam takéto veci vôbec nie sú.

Povedzme, že uctievač Budhu, ktorý chce získať peniaze, sa pokloní pred sochou Budhu alebo Bódhisattvy Avalókitéšvary alebo Tathágatu a povie: „Prosím, pomôž mi zarobiť nejaké peniaze.“ Nuž teda, sformuje sa úplná myseľ. Keďže táto žiadosť je vznesená voči soche Budhu, okamžite sa na ňu premietne. V inej dimenzii sa entita môže zväčšiť alebo zmenšiť. Keď táto myšlienka príde k tejto entite, socha Budhu bude mať mozog, ktorý dokáže myslieť, ale nemá telo. Iní ľudia takisto prídu uctievať sochu Budhu. S takýmto druhom uctievania jej postupne dajú nejaké množstvo energie. Bude nebezpečnejšie, ak ju uctieva kultivujúci, pretože toto uctievanie jej postupne dá energiu a umožní jej sformovať si hmotné telo. Avšak toto hmotné telo je sformované v inej dimenzii. Potom čo je sformované, existuje v inej dimenzii a môže sa tiež naučiť nejaké pravdy vesmíru. Môže teda robiť pre ľudí nejaké veci. Týmto spôsobom si môže vyvinúť aj nejaký kung. Ale pomáha ľuďom podmienečne a za cenu. Pohybuje sa voľne v inej dimenzii a dokáže ovládať bežných ľudí dosť ľahko. Toto hmotné telo vyzerá presne rovnako ako socha Budhu. Takže je to ľudské uctievanie, ktoré vytvorí falošnú Bódhisattvu Avalókitéšvaru alebo falošného Tathágatu, ktorý vyzerá presne rovnako ako socha Budhu s podobou Budhu. Ale myseľ falošného Budhu alebo falošnej Bódhisattvy je mimoriadne zlá a je na peniaze. Je zrodená v inej dimenzii. So schopnosťou rozmýšľať pozná trošku princípov a neodvažuje sa dopustiť vážnych zlých skutkov, ale odváži sa robiť menšie zlé skutky. Niekedy taktiež pomáha ľuďom; inak by bol úplne zlý a bol by zabitý. Ako pomáha ľuďom? Keď sa niekto modlí: „Budha, pomôž mi prosím, pretože niekto doma je chorý,“ dobre, pomôže vám. Nechá vás vložiť peniaze do schránky na milodary, pretože jeho myseľ je na peniaze. Čím viac peňazí vložíte do schránky na milodary, tým rýchlejšie bude choroba vyliečená. Keďže má nejakú energiu, môže z inej dimenzie manipulovať bežnou osobou. Bude obzvlášť nebezpečné, ak ho ide uctievať človek, ktorý má kung. Za čo sa tento praktizujúci modlí? Za peniaze. Premýšľajte o tom, všetci: Prečo by mal praktizujúci ísť za peniazmi? Modlenie sa za odstránenie nešťastia a chorôb pre členov rodiny je pripútanosť k čchingu k rodine. Chcete riadiť osudy iných ľudí? Každý má svoj vlastný osud! Ak ho uctievate a mrmlete: „Prosím, pomôž mi zarobiť nejaké peniaze,“ dobre, pomôže vám. Túži po tom, aby ste sa usilovali o viac peňazí, pretože čím viac ich chcete, tým viac vecí od vás môže vziať. To je férový obchod. Iní ľudia vložili mnoho peňazí do schránky na milodary a on vám umožní nejaké získať. Ako sa to uskutoční? Môžete nájsť peňaženku, len čo vykročíte z dverí, alebo vám v práci môžu dať mimoriadne prémie. Každopádne zariadi, aby ste získali peniaze. Ako vám však môže pomôcť bezpodmienečne? Žiadna strata, žiaden zisk. Zoberie časť vášho kungu, pretože ho potrebuje, alebo zoberie preč dan, ktorý ste kultivovali. On chce tieto veci.

Títo falošní Budhovia sú niekedy veľmi nebezpeční. Mnoho našich praktizujúcich s otvoreným nebeským okom si myslí, že videli Budhu. Človek môže povedať, že dnes do tohto chrámu prišla skupina Budhov a že Budha nazývaný tak a tak viedol ich skupinu. Tento človek popíše, aká to bola skupina včera, aká skupina je to dnes a že krátko potom, ako jedna skupina odíde, ďalšia príde. Kto sú? Tí práve patria do tejto kategórie – nie sú to opravdiví Budhovia, ale falošní. Týchto prípadov je dosť veľa.

Je nebezpečnejšie, ak sa to stane v chráme. Ak ho mnísi uctievajú, postará sa o nich: „Neuctievate ma? A robíte to s jasnou mysľou! Nechcete sa teda kultivovať? Ja sa o vás postarám a poviem vám, ako sa kultivovať.“ Spraví pre nich usporiadania. Kam pôjdu, keď dokončia kultiváciu? Keďže kultiváciu usporiadal on, žiadna škola kultivácie na vyšších úrovniach vás neprijme. Keďže pre vás všetko usporiadal, budete ho musieť v budúcnosti nasledovať. Neskončí vaša kultivácia bezvýsledne? Povedal som, že teraz je pre ľudstvo veľmi ťažké získať v kultivácii pravé ovocie. Tento úkaz je dosť bežný. Mnohí z vás videli Budhovo svetlo vo veľmi známych horách a pozdĺž veľkých riek. Väčšina z nich patrí do tejto kategórie. Má energiu a môže sa prejaviť. Skutočná veľká osvietená bytosť sa ľahkovážne neukazuje.

V minulosti bolo relatívne menej takzvaných pozemských Budhov a pozemských Tao. Teraz ich je však mnoho. Keď sa dopustia zlých skutkov, vyššie životy ich zabijú. Keď sa to má stať, budú utekať a dostanú sa na sochy Budhov. Zvyčajne veľká osvietená bytosť ľahkovážne nezasahuje do princípov bežných ľudí. Čím vyššia je úroveň veľkej osvietenej bytosti, tým menej bude zasahovať do princípov bežných ľudí, nezasiahne do nich ani trochu. Koniec koncov, táto vyššia bytosť nerozbije náhle sochu Budhu bleskom, rozhodne by nespravila takúto vec. Vyššia bytosť ich teda nechá tak, keď utečú na sochy Budhov. Vedia, že majú byť zabití, takže sa pokúsia utiecť. Je teda to, čo vidíte, skutočná Bódhisattva Avalókitéšvara? Je to, čo vidíte, skutočný Budha? Ťažko povedať.

Mnohí z vás môžu premýšľať o tejto otázke: „Čo máme spraviť so sochou Budhu doma?“ Možno veľa ľudí rozmýšľalo o mne. Aby som pomohol mojim žiakom v kultivácii, hovorím vám, že to môžete spraviť takto: Kým držíte sochu Budhu v ruke, vezmite moju knihu (pretože kniha má moju fotografiu) alebo moju fotografiu. Potom spravte znak rúk Veľký lotosový kvet a požiadajte Učiteľa o zasvätenie, akoby ste to žiadali odo mňa. Bude to vykonané za pol minúty. Dovoľte mi však povedať vám, že toto možno spraviť iba pre našich kultivujúcich. Toto zasvätenie nefunguje pre vašich príbuzných alebo priateľov, pretože my sa staráme len o kultivujúcich. Niektorí ľudia hovoria, že vezmú moju fotografiu do domov svojich príbuzných alebo priateľov, aby odháňala zlých duchov. Nie som tu na odháňanie zlých duchov pre bežných ľudí – to je najhoršia neúcta k Učiteľovi.

Keď hovoríme o pozemských Budhoch a pozemských Tao, je tu ďalšia situácia. V dávnej Číne bolo mnoho ľudí, ktorí sa kultivovali vo vzdialených horách a hlbokých lesoch. Prečo tam dnes žiadni nie sú? V skutočnosti nezmizli. Ibaže nedajú bežným ľuďom o sebe vedieť a ani jeden z nich nechýba. Všetci títo ľudia majú nadprirodzené schopnosti. Nie je to tak, že by tu v posledných rokoch neboli – stále sú tu. Dnes je ich vo svete stále niekoľko tisíc. Je ich relatívne viac v našej krajine, najmä v tých slávnych veľkých horách a pozdĺž veľkých riek. Sú tiež v niektorých vysokých horách, ale zapečatili svoje jaskyne nadprirodzenými silami, takže ich nemôžete vidieť. Ich kultivačný pokrok je dosť pomalý a ich metódy sú pomerne nemotorné, keďže nepochopili podstatu kultivácie. My, na druhej strane, mierime priamo na myseľ človeka a kultivujeme sa podľa najvyšších vlastností vesmíru a formy vesmíru. Prirodzene, kung sa zvyšuje dosť rýchlo. Je to preto, že cesty kultivačných praxí sú ako pyramída; iba prostredná cesta je hlavnou cestou. Pri kultivácii na postranných a malých cestách nemusí byť úroveň xinxingu vysoká. Človek sa môže stať osvieteným na nízkej úrovni, no sú oveľa horšie oproti hlavnej ceste opravdivej kultivácie.

Človek z takejto školy kultivácie si tiež berie učeníkov. Pretože táto prax môže dosiahnuť len takúto vysokú kultivačnú úroveň a xinxingová úroveň človeka môže narásť len takto vysoko, všetci učeníci sa kultivujú len k tejto úrovni. Čím bližšie je prax postrannej cesty k okraju kultivácie, tým viac požiadaviek bude mať a tým zložitejšia bude ich kultivácia, keďže nemôže pochopiť podstatu kultivácie. V kultivácii by si mal človek hlavne kultivovať xinxing. Oni tomu stále nerozumejú a veria, že sa môžu kultivovať iba znášaním utrpenia. Preto po dlhom časovom období a po praktizovaní kultivácie po niekoľko sto rokov alebo po viac ako tisíc rokoch získali iba malý kúsok kungu. V skutočnosti kung nezískali utrpením, cez ktoré prešli. Ako ho získali? Pripomína to obyčajného človeka: Človek má v mladosti mnoho pripútaností, ale keď zostarne, postupom času vyzerá jeho budúcnosť beznádejne. Tieto pripútanosti sú prirodzene opustené a opotrebované. Tieto praxe postranných ciest tiež používajú túto metódu. Zistili, že keď sa človek pri pokroku v kultivácii spolieha na sedenie v meditácii, tranz a znášanie utrpenia, môže si tiež zvýšiť kung. Nevedia však, že ich pripútanosti bežných ľudí sa pomaly opotrebovali po dlhom a drsnom časovom období a že ich kung sa zvýšil vďaka pomalému vzdaniu sa týchto pripútaností.

V našej praxi sa zameriavame a skutočne poukazujeme na tieto pripútanosti. Tým, že ich človek opustí, spraví veľmi rýchly pokrok v kultivácii. Bol som na niekoľkých miestach, kde som sa často stretol s tými ľuďmi, ktorí praktizovali kultiváciu po mnoho rokov. Povedali: „Nikto nevie, že sme tu. Ohľadom toho, čo robíš, nebudeme do toho zasahovať, ani spôsobovať akékoľvek problémy.“ Títo ľudia patria medzi tých, ktorí sú celkom dobrí.

Boli tiež niektorí zlí, s ktorými sme sa museli zaoberať. Napríklad, keď som po prvýkrát robil prednášku v Kuej-čou, niekto ma počas prednášky prišiel vyhľadať a povedal, že jeho veľký majster ma chce vidieť. Opísal svojho veľkého majstra a ako praktizoval kultiváciu po mnoho rokov. Zistil som, že tento človek nesie negatívnu čchi, vyzerá veľmi zlomyseľne a má chorobne žltkastú tvár. Povedal som, že nemám čas sa s ním stretnúť a odmietol som ho. Následkom toho bol jeho starý majster nahnevaný a začal mi robiť ťažkosti, zotrvávajúc v robení mi ťažkostí každý deň. Ja som človek, ktorý nerád bojuje s inými a ani nestálo za to s ním bojovať. Kedykoľvek na mňa priniesol nejaké zlé veci, vždy som ich len odpratal. Potom som pokračoval vo svojom vyučovaní.

Bol jeden taoista v dynastii Ming, ktorého počas jeho taoistickej kultivácie posadol had. Neskôr tento taoista zomrel bez toho, aby dovŕšil svoju kultiváciu. Had ovládol jeho telo a kultivoval ľudskú podobu. Veľký majster tohto muža bol ten had v ľudskej podobe. Pretože jeho povaha sa nezmenila, premenil sa na veľkého hada, aby mi robil ťažkosti. Pomyslel som si, že zašiel príliš ďaleko, takže som ho chytil do ruky. Použil som veľmi mocný kung, nazývaný „rozpúšťací kung“, aby som rozpustil spodnú časť jeho tela a premenil ju na vodu. Horná časť jeho tela utiekla späť domov.

Jedného dňa učeník toho človeka kontaktoval riaditeľku nášho inštruktážneho centra v Kuej-čou a povedal, že jeho veľký majster ju chce vidieť. Riaditeľka tam išla a vstúpila do tmavej jaskyne, kde nemohla vidieť nič okrem tieňa sediaceho tam s očami žiariacimi zeleným svetlom. Keď otvoril oči, jaskyňa bola jasná. Jaskyňa bola opäť tmavá, keď oči zatvoril. Povedal v miestnom nárečí: „Li Hongzhi príde opäť a tentoraz už nikto z nás nebude spôsobovať tie ťažkosti. Mýlil som sa. Li Hongzhi prichádza ponúknuť ľuďom spásu.“ Jeho učeník ho požiadal: „Veľký majster, vstaň, prosím. Čo je s tvojimi nohami?“ On odpovedal: „Nemôžem už viac vstať, lebo mám zranené nohy.“ Keď sa ho spýtal, ako k zraneniu prišiel, začal popisovať, ako robil ťažkosti. Ale na výstave Orientálne zdravie 1993 v Pekingu ma opäť vyrušoval. Pretože sa stále dopúšťal zlých skutkov a zasahoval do môjho vyučovania Dafa, úplne som ho potom odstránil. Potom čo bol odstránený, všetci jeho druhovia, mladí aj starí, muži aj ženy, všetci chceli zasiahnuť. Vtedy som povedal zopár slov. Všetci boli šokovaní a tak sa vystrašili, že nikto z nich sa neodvážil niečo urobiť. Tiež pochopili, čo sa deje. Niektorí z nich boli stále úplne bežnými ľuďmi, hoci praktizovali kultiváciu po dlhý čas. To je zopár príkladov, ktoré uvádzam pri rozprávaní o otázke zasvätenia.

Odbor zariekania

Čo je odbor zariekania? V komunite kultivujúcich to v priebehu vyučovania čchi-kungu mnoho ľudí vyučuje ako niečo, čo patrí do kategórie kultivácie. V skutočnosti to nie je niečo, čo patrí do kategórie kultivácie. Vyučuje sa to ako triky, zaklínadlá a techniky. Používa formy kreslenia symbolov, pálenia kadidla, pálenia papierikov, odriekania zaklínadiel a tak ďalej. Môže liečiť choroby a liečebné metódy sú veľmi unikátne. Napríklad, ak niekomu narástol na tvári vred, praktizujúci odboru zariekania nakreslí štetcom namočeným do rumelkového farbiva na zemi kruh a do stredu kruhu spraví „x“. Požiada toho človeka, aby stál v strede kruhu. Potom začne odriekať zaklínadlá. Následne použije štetec namočený v rumelkovom farbive a nakreslí mu na tvár kruhy. Zatiaľ čo kreslí, bude odriekať zaklínadlá. Kreslí a kreslí, až kým štetcom nespraví na vrede bodku a odriekanie zaklínadiel je skončené. Povie mu, že teraz je to v poriadku. Keď sa človek dotkne vredu, zdá sa byť naozaj menší a už nie je bolestivý, keďže to môže mať účinok. Môže liečiť menšie choroby, ale nie väčšie. Čo spraví, ak vás bolí ruka? Začne odriekať zaklínadlá a požiada vás, aby ste natiahli ruky. Fúkne vám do bodu che-ku na jednej ruke a nechá to vyjsť z bodu che-ku vašej druhej ruky. Ucítite závan vzduchu a keď sa dotknete svojej ruky, nebude už bolieť tak ako predtým. Navyše, niektorí ľudia používajú metódy pálenia papierikov, kreslenia symbolov, nalepovania symbolov a tak ďalej. Robia takéto veci.

Postranné svetské cesty v škole Tao nekultivujú život. Sú úplne zamerané na predpovedanie budúcnosti, feng-šuej, vyháňanie zlých duchov a liečenie chorôb. Väčšina z tohto sa používa na postranných svetských cestách. Môžu liečiť choroby, ale používané metódy nie sú dobré. Nebudeme poukazovať na to, čo používajú na liečenie chorôb, ale kultivujúci nášho Dafa by ich nemali používať, keďže nesú veľmi nízke a veľmi zlé odkazy. V dávnej Číne boli liečebné metódy zatriedené do odborov, napríklad metódy liečenia zlomenín, akupunktúra, masáž, chiropraktika, akupresúra, čchi-kungové liečenie, liečenia bylinkami a tak ďalej. Boli zatriedené do mnohých oblastí. Každá liečebná metóda sa nazývala odbor. Tento odbor zariekania bol zatriedený ako trinásty odbor. Preto jeho plný názov je „Trinásty odbor zariekania“. Odbor zariekania nie je niečím v rámci našej kategórie kultivácie, pretože to nie je kung získaný kultiváciou. Je to len niečo ako technika.

Šiesta lekcia

Kultivačná pomätenosť

V spoločenstve kultivujúcich existuje tento pojem nazývaný kultivačná pomätenosť. Mal veľmi veľký vplyv na verejnosť. Obzvlášť niektorí ľudia mu robili takú publicitu, že niektorí ľudia sa začali báť praktizovať čchi-kung. Keď ľudia počujú, že praktizovanie čchi-kungu môže viesť ku kultivačnej pomätenosti, budú príliš vystrašení, aby ho vyskúšali. Dovoľte mi povedať, že v skutočnosti kultivačná pomätenosť vôbec neexistuje.

Dosť veľa ľudí bolo posadnutých duchmi alebo zvieratami, pretože ich myseľ nie je spravodlivá. Ich hlavné vedomie sa nedokáže ovládať, avšak oni si myslia, že toto je kung. Ich telá ovládajú posadajúci duchovia alebo zvieratá, robiac ich duševne dezorientovanými, alebo ich nútia kričať a jačať. Keď ľudia vidia, že čchi-kungová prax je takáto, sú príliš vystrašení, aby praktizovali. Mnohí z vás si myslia, že toto je čchi-kung, ale ako to môže byť čchi-kungová prax? Toto je iba veľmi, veľmi nízky stav odstraňovania chorôb a udržovania kondície, ktorý je však veľmi nebezpečný. Ak si zvyknete na robenie vecí týmto spôsobom, vaše hlavné vedomie sa nikdy nebude schopné ovládať. Potom môže byť vaše telo ovládané pomocným vedomím, cudzími odkazmi, posadajúcimi duchmi alebo zvieratami a tak ďalej. Môžete sa zapojiť do nejakých nebezpečných činov a spôsobiť veľkú škodu spoločenstvu kultivujúcich. Toto je spôsobené tým, že myseľ človeka nie je spravodlivá a jeho pripútanosťou k predvádzaniu sa – nie je to kultivačná pomätenosť. Nikto nevie, ako sa niektorí ľudia stali takzvanými čchi-kungovými majstrami, keďže tiež veria na kultivačnú pomätenosť. V skutočnosti čchi-kungová prax nemôže viesť ku kultivačnej pomätenosti. Väčšina ľudí sa túto terminológiu naučí z literárnych diel, z románov o bojových umeniach a tak ďalej. Ak tomu neveríte, môžete sa pozrieť do dávnych kníh alebo kníh o kultivácii, kde nie sú žiadne takéto veci. Ako môže existovať kultivačná pomätenosť? Je nemožné, aby sa takáto vec stala.

Zvyčajne sa verí tomu, že kultivačná pomätenosť má niekoľko foriem. To, čo som práve spomenul, je tiež jedna z jej foriem. Pretože myseľ človeka nie je spravodlivá, privodí si posadnutie duchom alebo zvieraťom a má rôzne spôsoby zmýšľania, usiluje sa napríklad o nejaký čchi-kungový stav kvôli predvádzaniu sa. Niektorí ľudia sa usilujú o nadprirodzené schopnosti, alebo praktizovali falošný čchi-kung. Keď praktizujú čchi-kung, sú zvyknutí opúšťať svoje hlavné vedomie. Prestanú si čokoľvek uvedomovať a odovzdajú svoje telo druhým. Stanú sa duševne dezorientovanými a nechajú, aby ich telá ovládali ich pomocné vedomia alebo cudzie odkazy. Prejavujú sa nejakým zvláštnym správaním. Ak takému človeku niekto povie, aby vyskočil z budovy, vyskočí, ak mu niekto povie, aby skočil do vody, skočí. On sám nechce už ani žiť a odovzdal svoje telo druhým. Toto nie je kultivačná pomätenosť, ale odbočenie v čchi-kungovej praxi a je to spôsobené tým, že to tak na začiatku robil zámerne. Mnoho ľudí si myslí, že nevedomé hojdanie telom je čchi-kungová prax. V skutočnosti, ak človek naozaj praktizuje čchi-kung v tomto stave, môže to viesť k vážnym následkom. To nie je čchi-kungová prax; je to spôsobené pripútanosťami a usilovaním bežných ľudí.

Ďalšia situácia je, že v čchi-kungovej praxi bude človek vystrašený, keď čchi niekde v tele uviazne, alebo keď čchi dosiahne temeno hlavy a nemôže zísť dole. Ľudské telo je malý vesmír. Najmä v taoistickej praxi sa človek stretne s týmto problémom, keď čchi ide cez priechod. Ak čchi nemôže prejsť cez priechod, bude sa tam zdržiavať. Môže sa to vyskytnúť nielen na temene hlavy, ale aj v iných častiach tela; avšak človek je najcitlivejší na temene hlavy. Čchi vystúpi do temena hlavy a potom bude schádzať dole. Ak čchi nemôže prejsť cez priechod, človek bude mať pocit, že jeho hlava je ťažká a opuchnutá, akoby mal hrubý klobúk z čchi a tak ďalej. Ale čchi nemôže nič určovať, ani nemôže spôsobiť žiadnu ťažkosť a ani nemôže spôsobiť akúkoľvek chorobu. Niektorí ľudia nepoznajú pravdu o čchi-kungu a robia nejaké záhadné poznámky, čo viedlo k chaotickej situácii. Ľudia si myslia, že ak čchi vystúpi do temena hlavy a nemôže zísť dole, človek bude mať kultivačnú pomätenosť, pôjde nesprávne a tak ďalej, v dôsledku čoho sa mnohí ľudia vydesia.

Ak čchi vystúpi do temena hlavy a nemôže zísť dole, je to iba dočasný stav. U niektorých ľudí to môže trvať veľmi dlhý čas a ani po pol roku stále nepôjde dole. Ak je to tento prípad, človek môže vyhľadať skutočného čchi-kungového majstra, aby viedol čchi dole a ona potom môže zísť dole. V čchi-kungovej praxi by tí z vás, ktorých čchi nevie prejsť cez priechod alebo zísť dole, mali hľadať príčiny vo svojom xinxingu, aby ste určili, či nie ste zaseknutí na tej úrovni príliš dlho a či by ste si nemali zlepšiť svoj xinxing! Len čo si naozaj zlepšíte svoj xinxing, zistíte, že čchi bude schopná zísť dole. Stále sa usilujete o premenu kungu vo fyzickom tele bez zdôrazňovania zlepšovania svojho xinxingu. Čaká to na vás, aby ste si zlepšili svoj xinxing – iba potom spravíte celostnú zmenu. Ak je čchi naozaj zablokovaná, stále to nespôsobí žiaden problém. Zvyčajne tu hrajú úlohu naše vlastné psychologické faktory. Okrem toho bude človek vystrašený, keď sa dozvie od falošného čchi-kungového majstra, že ak sa čchi presunie do temena hlavy, človek zíde z cesty. S týmto strachom to môže naozaj priniesť človeku nejaké ťažkosti. Len čo ste vystrašený, je to pripútanosť k strachu. Nie je to pripútanosť? Len čo sa vaša pripútanosť vynorí, nemala by byť odstránená? Čím viac sa toho bojíte, tým viac to vyzerá ako choroba. Táto vaša pripútanosť musí byť odstránená. Budete prinútený poučiť sa z toho, aby ste sa zbavili svojho strachu a zlepšili sa.

Praktizujúci sa vo svojej budúcej kultivácii nebudú cítiť fyzicky pohodlne, keďže ich telá si vyvinú mnoho druhov kungu a všetko sú to veľmi mocné veci pohybujúce sa sem a tam vnútri ich tiel; tie spôsobia, že sa budete cítiť nepohodlne buď tak alebo onak. Príčina vášho nepohodlia je hlavne v tom, že sa stále bojíte, že dostanete nejakú chorobu. V skutočnosti veci, ktoré sú vyvinuté vo vašom tele, sú dosť mocné a sú to všetko kung, nadprirodzené schopnosti a mnoho živých bytostí. Keď sa pohybujú sem a tam, budete v tele cítiť svrbenie, bolesť, nepohodlie a tak ďalej. Nervové zakončenia sú obzvlášť citlivé a budú tam všemožné symptómy. Pokiaľ vaše telo nie je úplne premenené vysokoenergetickou látkou, budete sa cítiť takto. V každom prípade by sa na to malo pozerať ako na dobrú vec. Ako kultivujúci, ak sa zakaždým považujete za bežného človeka a stále si myslíte, že máte choroby, ako sa môžete kultivovať? Keď v kultivácii prídu veľké ťažkosti, ak sa stále považujete za bežného človeka, povedal by som, že váš xinxing v tej chvíli spadol na úroveň bežných ľudí. Prinajmenšom v tejto jednej otázke ste spadli na úroveň bežných ľudí.

Ako praví praktizujúci by sme sa mali pozerať na veci z veľmi vysokej úrovne a nie z hľadiska bežných ľudí. Keby ste verili tomu, že ste chorý, môže to naozaj spôsobiť, že ochoriete. Je to preto, že len čo si myslíte, že ste chorý, vaša úroveň xinxingu bude taká vysoká ako u bežných ľudí. Čchi-kungová prax a skutočná kultivácia nepovedie k chorobe, najmä nie za týchto okolností. Je známe, že to, čo naozaj spôsobuje, že ľudia ochorejú, je zo 70 percent psychické a z 30 percent fyzické. Väčšinou sa človek duševne zrúti, myseľ to nedokáže zvládnuť a človek trpí ťažkým duševným bremenom, než sa stav choroby drasticky zhorší. Väčšinou je to takto. Napríklad, bol raz človek, ktorého priviazali k posteli. Vzali jednu z jeho rúk a vyhlásili, že ju porežú a bude krvácať. Potom mu zaviazali oči a škrabli ho na zápästí. (Vôbec nebol porezaný, ani nekrvácal.) Otvorili vodovodný kohútik, aby mohol počuť kvapkanie vody, a tak si myslel, že to je jeho krv, čo kvapká. Ten muž krátko potom zomrel. V skutočnosti vôbec nekrvácal – to len kvapkala voda z kohútika. Jeho psychologické faktory boli tým, čo spôsobilo jeho smrť. Ak vždy veríte tomu, že ste chorý, pravdepodobne v dôsledku toho ochoriete. Pretože váš xinxing poklesol na úroveň bežných ľudí, ako bežný človek budete mať samozrejme choroby.

Ako praktizujúci, ak si zakaždým myslíte, že je to choroba, v skutočnosti si ju žiadate. Ak si žiadate chorobu, príde dovnútra vášho tela. Ako praktizujúci by ste mali mať vysokú úroveň xinxingu. Nemali by ste sa stále strachovať, že je to choroba, pretože tento strach z choroby je pripútanosť a môže vám takisto priniesť ťažkosti. V kultivácii človek potrebuje odstrániť karmu a to je bolestivé. Ako si človek môže zvýšiť kung pohodlne? Ako inak si človek môže odstrániť svoje pripútanosti? Dovoľte mi povedať vám príbeh z budhizmu. Bol raz človek, ktorý sa stal Arhatom po vynaložení veľkej námahy v kultivácii. Išiel práve získať pravé ovocie v kultivácii a stať sa Arhatom – ako by mohol nemať radosť? Chystal sa prekročiť Tri ríše! Ale táto prílišná radosť je pripútanosť, pripútanosť k nadšeniu. Arhat by mal byť bez pripútaností, so srdcom, ktoré nemožno ovplyvniť. Ale on neuspel a jeho kultivácia vyšla nazmar. Keďže neuspel, musel začať znova od začiatku. Pokračoval vo svojej kultivácii a po vynaložení veľkej námahy sa opäť dostal nahor v kultivácii. Tentoraz mal strach a pripomínal si: „Nemal by som sa príliš radovať, inak opäť neuspejem.“ S týmto strachom opäť neuspel. Strach je tiež druh pripútanosti.

Existuje ďalšia situácia: Keď človek duševne ochorie, bude sa hovoriť, že má kultivačnú pomätenosť. Sú niektorí ľudia, ktorí dokonca čakajú na mňa, aby som liečil ich duševné choroby. Ja hovorím, že duševná choroba nie je chorobou a ja ani nemám čas starať sa o takéto veci. Prečo? Je to preto, že pacient s duševnou chorobou nemá žiaden vírus a ani nemá v tele žiadne chorobné zmeny ani infekcie; z môjho pohľadu to nie je choroba. Duševná choroba sa vyskytne, keď sa hlavné vedomie človeka stane príliš slabým. Akým slabým sa môže stať? Je to ako s človekom, ktorý sa nikdy nedokáže ovládať. Hlavná duša duševne chorého človeka je práve takáto. Nechce už ďalej ovládať toto telo. Stále je omámená a nedokáže ostať bdelá. V tomto bode bude do neho zasahovať pomocné vedomie alebo cudzie odkazy. V každej dimenzii je mnoho úrovní. Všetky možné odkazy ho budú vyrušovať. Okrem toho sa mohla jeho hlavná duša dopustiť nejakých zlých skutkov v predchádzajúcich životoch a veritelia mu môžu chcieť ublížiť. Môžu sa prihodiť všemožné veci. Povedali by sme, že duševná choroba je niečo takéhoto. Ako vám ju môžem vyliečiť? Povedal by som, že práve takto človek v skutočnosti dostane duševnú chorobu. Čo sa s tým dá robiť? Vychovávajte človeka a pomôžte mu stať sa bdelým – ale je to veľmi ťažké spraviť. Zistíte, že keď lekár v psychiatrickej nemocnici vezme do ruky elektrický obušok, pacient bude okamžite príliš vystrašený, aby vyslovil čokoľvek nezmyselné. Prečo je to tak? V tej chvíli hlavná duša tohto človeka spozornie a bojí sa elektrického šoku.

Zvyčajne, len čo človek vstúpi do dverí kultivácie, bude chcieť pokračovať. Každý má budhovskú povahu a srdce pre kultiváciu. Takže keď sa ju naučia, mnoho kultivujúcich sa bude kultivovať po zvyšok svojho života. Nezáleží na tom, či môže uspieť v kultivácii alebo získať Fa. Tento človek má srdce pre hľadanie Tao a vždy ho chce praktizovať. Každý vie, že tento človek robí čchi-kungovú prax. Ľudia na jeho pracovisku to vedia, je to známe okoliu ako aj všetkým susedom. Ale premýšľajte o tom, všetci: kto robil takú vec ako opravdivá kultivácia pred pár rokmi? Nikto to nerobil. Iba ak človek opravdivo praktizuje kultiváciu, môže byť jeho životná cesta zmenená. Ale on je bežný človek, ktorý praktizuje čchi-kung iba pre odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície. Kto zmení jeho cestu života? Ako bežný človek jedného dňa dostane nejakú chorobu, alebo sa na ďalší deň stretne s nejakými ťažkosťami. Môže jedného dňa duševne ochorieť, alebo sa aj porúčať. Celý život bežného človeka je práve takýto. Hoci vidíte človeka v parku praktizovať čchi-kung, v skutočnosti sa opravdivo nekultivuje. Hoci si želá kultivovať sa na vysokú úroveň, nemôže to dokázať bez toho, aby získal opravdivú cestu. Má iba túžbu kultivovať sa k vysokej úrovni. Tento človek je stále praktizujúcim čchi-kungu na nízkej úrovni odstraňovania chorôb a udržovania kondície. Nikto nezmení jeho cestu života, takže bude mať choroby. Ak si človek neváži cnosť, ani jeho choroby nebudú vyliečené. Nie je pravda, že len čo človek praktizuje čchi-kung, nedostane už žiadnu chorobu.

Človek sa musí opravdivo kultivovať a venovať pozornosť svojmu xinxingu. Iba pomocou opravdivej kultivácie môžu byť jeho choroby odstránené. Pretože čchi-kungová prax nie je fyzické cvičenie, ale niečo nad bežnými ľuďmi, musí tam byť vyšší princíp a štandard pre kultivujúcich. Človek ho musí nasledovať, aby dosiahol cieľ. Ale mnoho ľudí tak neučinilo a zostávajú bežnými ľuďmi. Preto budú stále ešte chorí, keď príde ich čas. Tento človek môže jedného dňa náhle dostať porážku, náhle dostať túto alebo tamtú chorobu, alebo duševne ochorieť. Každý vie, že praktizuje čchi-kung. Len čo duševne ochorie, ľudia povedia: „Má kultivačnú pomätenosť,“ a dajú mu túto nálepku. Premýšľajte o tom, všetci: Je rozumné to robiť? Laik nepozná pravdu. Je ťažké dokonca pre profesionálov alebo mnohých praktizujúcich poznať pravdu za tým. Ak tento človek duševne ochorie doma, môže to byť menej problematické, hoci druhí aj tak povedia, že to dostal z čchi-kungovej praxe. Ak človek duševne ochorie na mieste, kde sa cvičí čchi-kung, bude to strašné. Dajú tomu veľkú nálepku a nebude možné sa jej zbaviť. Všetky noviny budú písať, že čchi-kungová prax viedla ku kultivačnej pomätenosti. Niektorí ľudia sú proti čchi-kungu bez toho, aby sa naň čo i len pozreli: „Pozrite sa, pred chvíľou bol v poriadku a robil tam čchi-kungové cvičenia a teraz skončil takto.“ Ako bežnému človeku sa mu stane čokoľvek, čo sa mu má stať. Môže mať iné choroby alebo sa stretnúť s inými problémami. Je rozumné obviňovať zo všetkého čchi-kungovú prax? Je to ako s lekárom v nemocnici: Pretože je lekár, nemal by už nikdy byť chorý vo svojom živote – ako to možno chápať takto?

Možno teda povedať, že mnoho ľudí robí neuvážené komentáre bez poznania skutočnej pravdy o čchi-kungu alebo princípov za ním. Len čo sa vyskytne nejaký problém, prisúdia sa čchi-kungu všemožné nálepky. Čchi-kung je v spoločnosti populárny veľmi krátke časové obdobie. Mnoho ľudí sa drží tvrdohlavých názorov a vždy ho popierajú, ohovárajú a odmietajú. Nikto nevie, aké zmýšľanie majú títo ľudia. Majú taký odpor voči čchi-kungu, akoby mal s nimi niečo dočinenia. Hneď ako sa spomenie slovo čchi-kung, budú ho nazývať idealistickým. Čchi-kung je veda a je to vyššia veda. Toto sa stane preto, že zmýšľanie týchto ľudí je príliš tvrdohlavé a ich vedomosti sú príliš obmedzené.

Existuje ďalšia situácia, ktorá sa v spoločenstve kultivujúcich nazýva „čchi-kungový stav“. Taký človek má omámenú myseľ, ale nie kultivačnú pomätenosť. Človek v tomto stave je veľmi racionálny. Dovoľte mi najprv vysvetliť, čo je to čchi-kungový stav. Je známe, že čchi-kungová prax zahŕňa otázku vrodených vlastností človeka. V každej krajine na svete sú ľudia, ktorí veria v náboženstvo. Po niekoľko tisíc rokov boli v Číne ľudia, ktorí veria v budhizmus alebo taoizmus. Veria, že konanie dobrých skutkov bude odmenené a konanie zla bude potrestané. Ale niektorí ľudia tomu neveria. Najmä v období kultúrnej revolúcie to bolo kritizované a označované ako povera. Niektorí ľudia považujú za poveru všetko, čo nemôžu pochopiť, čo sa nenaučili z učebníc, čo súčasná veda ešte nevyvinula a čo ešte nebolo pochopené. Pred pár rokmi bolo mnoho týchto ľudí, ale teraz ich je menej. Hoci nemusíte uznať niektoré javy, v skutočnosti sa už v našej dimenzii prejavili. Neodvážite sa ich uznať, ale teraz ľudia majú odvahu o nich hovoriť. Tiež sa dozvedeli nejaké fakty o praxi čchi-kungu tým, že o nich počuli alebo boli ich svedkami.

Niektorí ľudia sú takí tvrdohlaví, že hneď ako spomeniete čchi-kung, budú sa vám smiať z hĺbky svojho vnútra. Myslia si, že ste poverčivý a príliš smiešny. Len čo sa zmienite o javoch v čchi-kungovej praxi, budú si myslieť, že ste jednoducho nevzdelaný. Hoci je takýto človek predpojatý, jeho vrodené vlastnosti nemusia byť zlé. Ak má dobré vrodené vlastnosti a chce praktizovať čchi-kung, jeho nebeské oko sa môže otvoriť na veľmi vysokej úrovni a takisto môže mať nadprirodzené schopnosti. Neverí na čchi-kung, ale nemôže zaručiť, že neochorie. Keď ochorie, pôjde do nemocnice. Keď ho lekár západnej medicíny nevie vyliečiť, pôjde navštíviť lekára čínskej medicíny. Keď ani lekár čínskej medicíny nevie tú chorobu vyliečiť a keď žiadne špeciálne recepty nefungujú, pomyslí si na čchi-kung a bude uvažovať: „Skúsim šťastie a uvidím, či čchi-kung naozaj dokáže vyliečiť moju chorobu.“ Príde s veľkým váhaním. Kvôli jeho dobrým vrodeným vlastnostiam, hneď ako praktizuje čchi-kung, bude v ňom veľmi dobrý. Možno sa o neho bude zaujímať majster a táto vyššia bytosť v inej dimenzii mu pomôže. Z ničoho nič sa jeho nebeské oko otvorí, alebo je v stave poloosvietenia. Svojím nebeským okom otvoreným na veľmi vysokej úrovni môže náhle vidieť niečo z opravdivej situácie vo vesmíre. Navyše bude mať nadprirodzené schopnosti. Povedali by ste, že keď takýto človek vidí tento druh situácie, jeho mozog to dokáže zvládnuť? V akom duševnom stave si myslíte, že bude? To, čo kedysi považoval za poverčivé, absolútne nemožné a smiešne, keď o tom hovorili iní, leží skutočne pred jeho očami a on je s tým skutočne v kontakte. Myseľ tohto človeka to nebude schopná prijať, keďže duševný tlak je jednoducho príliš veľký. To, čo hovorí, nebudú iní chápať, hoci jeho myseľ nie je iracionálna. Ale on jednoducho nedokáže vyvážiť vzťah medzi oboma stranami. Objavil, že to, čo robí ľudstvo, je nesprávne, pričom to, čo sa robí na druhej strane, je zvyčajne správne. Ale ak robí veci podľa toho, ako sa robia tam, ľudia povedia, že nemá pravdu. Nemôžu ho pochopiť, takže povedia, že má kultivačnú pomätenosť.

V skutočnosti tento človek nemá kultivačnú pomätenosť. Väčšina z vás, ktorí praktizujete čchi-kung, sa takými vôbec nestane. Iba tí veľmi úzkoprsí ľudia zažijú čchi-kungový stav. Mnohí ľudia tu v publiku majú otvorené nebeské oko – dosť veľký počet ľudí. Oni naozaj pozorovali veci v iných dimenziách. Nie sú prekvapení, cítia sa dosť dobre a ich mozog nie je šokovaný a ani nezažijú tento čchi-kungový stav. Keď je človek v čchi-kungovom stave, je veľmi racionálny a rozpráva veľmi rozumne, s veľmi dobrou logikou. Ibaže bežní ľudia nebudú veriť tomu, čo hovorí. Môže vám niekedy povedať, že videl niekoho, kto zomrel a že tento človek mu povedal, aby niečo spravil. Ako tomu môžu bežní ľudia uveriť? Neskôr tento človek pochopí, že by si tieto veci mal nechať pre seba a nehovoriť o nich. Keď sa naučí správne narábať so vzťahom medzi oboma stranami, všetko bude v poriadku. Títo ľudia väčšinou majú nadprirodzené schopnosti, ale ani to nie je kultivačná pomätenosť.

Je ďalšia situácia nazývaná „pravdivá pomätenosť“ a tá je zriedkakedy videná. „Pravdivá pomätenosť“, o ktorej hovoríme, sa nevzťahuje na človeka, ktorý je naozaj pomätený. Namiesto tohto významu to označuje „kultivovanie pravdy“. Čo je pravdivá pomätenosť? Povedal by som, že medzi kultivujúcimi sa takýto človek vidí zriedkavo, medzi stotisíc ľuďmi je takýto človek možno jeden. Takže to nie je bežné a nemá to ani žiaden dopad na spoločnosť.

Zvyčajne je podmienka pre „pravdivú pomätenosť“, a to, že tento človek musí mať výnimočné vrodené vlastnosti a musí byť dosť starý. Keď je niekto starý, bolo by pre neho príliš neskoro kultivovať sa. Tí s výnimočnými vrodenými vlastnosťami tu zvyčajne majú nejakú misiu a pochádzajú z vysokých úrovní. Každý sa obáva navštíviť túto spoločnosť bežných ľudí, keďže po vyčistení pamäti nebude schopný nikoho spoznať. Keď človek príde do tohto spoločenského prostredia bežných ľudí, rušivé zasahovanie od ľudí spôsobí, že sa bude usilovať o slávu alebo bohatstvo a napokon spadne na úroveň bežných ľudí. Nikdy preňho nebude dňa, aby odtiaľto unikol. Preto sa sem nikto neodváži prísť, keďže každý sa bude strachovať. Ale sú takí ľudia, ktorí sem prišli. Po príchode sa naozaj nedokážu dobre správať medzi bežnými ľuďmi. Naozaj spadnú na nižšie úrovne a dopustia sa mnohých nedobrých skutkov vo svojich životoch. Keď človek žije, aby bojoval o osobný zisk, dopustí sa mnohých nedobrých skutkov a dlhuje druhým veľmi mnoho. Jeho majster vidí, že ide spadnúť dole. Ale on je niekto s Úrovňou ovocia, takže majster ho nenechá len tak ľahko spadnúť! Čo sa dá spraviť? Jeho majster bude veľmi znepokojený a nebude mať iné spôsoby, ako ho nechať kultivovať sa. Kde by v tom čase mohol nájsť majstra? Bude sa musieť vrátiť k pôvodu kultivovaním sa od začiatku. Ale to sa ľahšie povie, ako uskutoční. Tým, že je starý, je pre neho príliš neskoro kultivovať sa. Kde by mohol nájsť kultivačnú prax mysle a tela?

Iba ak má výnimočné vrodené vlastnosti a za tejto veľmi nezvyčajnej okolnosti sa na neho môže použiť metóda pravdivej pomätenosti. Inými slovami, keď pre tohto človeka nie je absolútne žiadna nádej, aby sa vrátil k svojmu pôvodu sám, môže byť použitá táto metóda – spraví sa pomäteným – a niektoré funkcie v jeho mozgu budú vypnuté. Napríklad, ako ľudské bytosti sa bojíme chladu a špiny, a tak tie časti mozgu, ktoré sa boja chladu a špiny, budú vypnuté. Potom čo sú nejaké funkcie vypnuté, bude sa zdať, že má duševné problémy a bude sa správať ako niekto, kto je skutočne duševne pomätený. Ale väčšinou sa nedopúšťa žiadnych zlých skutkov, ani neuráža alebo nebije ľudí. Namiesto toho často robí dobré skutky, ale je veľmi krutý na seba. Pretože si nie je vedomý, že mu je zima, bude v zime pobehovať po snehu s holými nohami a nosiť tenké šaty. Chodidlá bude mať zmrznuté do bodu, že budú popraskané a budú krvácať. Pretože si nie je vedomý špiny, odváži sa jesť výkaly a piť moč. Raz som poznal osobu, ktorá si odhrýzala z konského trusu, akoby bol chutný, hoci bol veľmi tvrdo zamrznutý. Môže trpieť ťažkosti, ktoré by bežný človek nezniesol s vedomou mysľou. Len si predstavte, koľko utrpenia jej táto pomätenosť spôsobuje. Samozrejme, takíto ľudia zvyčajne majú nadprirodzené schopnosti; väčšina z nich sú staršie ženy. V minulosti mali ženy obviazané nohy, aby ich spravili menšími. Avšak bola tu jedna staršia žena, ktorá stále dokázala bez námahy preskočiť viac ako dvojmetrovú stenu. Keď jej rodina videla, že je pomätená a stále uteká z domu, zamkli ju v dome. Hneď ako jej členovia rodiny opustili dom, odomkla dvere len tým, že ukázala prstom na zámok. Potom utiekla preč. Neskôr ju zadržiavali železnými putami. Keď všetci odišli z domu, poľahky putá striasla. Bolo nemožné ju zadržať. S týmto trpela dosť veľa ťažkostí. Pretože trpela veľa a dosť drsne, čoskoro splatila dlhy zo svojich nedobrých skutkov. Zabralo to najviac tri roky, no zvyčajne iba jeden alebo dva roky, keďže to utrpenie bolo dosť obrovské. Potom okamžite pochopila, čo sa stalo. Pretože dovŕšila svoju kultiváciu, jej kung bol okamžite odomknutý a vynorili sa rozličné božské sily. Tieto prípady sú veľmi zriedkavé, ale v histórii nejaké boli. Ľudia s priemernými vrodenými vlastnosťami nebudú mať dovolené robiť to takto. Je známe, že v histórii naozaj boli zdokumentovaní pomätení mnísi alebo pomätení taoisti, ako napríklad pomätený mních, ktorý vyhnal ministra Čchina z chrámu metlou a iné príbehy o pomätených taoistoch. Je mnoho takýchto klasických príbehov.

Čo sa týka kultivačnej pomätenosti, môžeme povedať, že určite neexistuje. Ak niekto dokáže vyrobiť oheň a ak je to naozaj tak, povedal by som, že tento človek je dosť výnimočný. Ak človek dokáže chrliť oheň z úst, zapáliť oheň jednoducho natiahnutím ruky, alebo vie zapáliť cigaretu prstom, nazval by som to nadprirodzenou schopnosťou!

Démonické zasahovanie v kultivácii

Čo je démonické zasahovanie v kultivácii? Je to zasahovanie, s ktorým sa často stretneme v čchi-kungovej praxi. Ako čchi-kungová prax privolá démonické zasahovanie? V skutočnosti je to veľmi ťažké, keď sa človek chce kultivovať. Človek jednoducho nemôže uspieť v opravdivej kultivácii bez ochrany môjho fashena. Hneď ako vykročíte z dverí, váš život môže byť v nebezpečenstve. Pôvodná duša človeka nezanikne. Takže vo vašich spoločenských aktivitách v minulých životoch ste mohli niekomu niečo dlhovať, tyranizovať druhých, alebo sa dopustiť iných zlých skutkov. Tí veritelia vás budú hľadať. V budhizme sa hovorí, že človek žije kvôli karmickej odplate. Ak niekomu niečo dlhujete, nájde si vás kvôli splateniu. Ak si vezme príliš veľa, bude vám to musieť vrátiť niekedy nabudúce. Ak syn nie je dobrý k svojim rodičom, vymenia si úlohy v nasledujúcom živote. Takto prebieha odplata stále dookola. Ale my sme skutočne videli, že démoni zasahujú a bránia vám v praktizovaní čchi-kungu. Všetky tieto veci pochádzajú z karmických vzťahov a nie sú bez príčiny. Keby neexistovala príčina alebo dôvod, nebolo by dovolené, aby to bolo takto.

Najbežnejšia forma démonického zasahovania sa prejaví nasledovne. Pred praktizovaním čchi-kungu je vaše okolie pomerne pokojné; pretože ste sa naučili čchi-kung, vždy ho radi praktizujete. Avšak hneď ako si sadnete meditovať, náhle vonku už ticho nie je. Sú tam zvuky trúbenia áut, kráčania po chodbe, rozprávania, búchania dvermi a rádia zvonku. Zrazu už ticho nie je. Ak nepraktizujete čchi-kung, okolie je dosť pokojné, ale hneď ako začnete praktizovať čchi-kung, je to takto. Mnohí z vás o tom nikdy hlbšie nerozmýšľali. Čo sa vlastne deje? Považujete to iba za zvláštne a cítite sa sklamaný z toho, že nemôžete praktizovať čchi-kung. Táto „zvláštnosť“ zastaví vaše praktizovanie. Je to démon, ktorý do vás zasahuje, keďže manipuluje ľuďmi, aby vás vyrušovali. Toto je najjednoduchšia forma zasahovania a môže dosiahnuť cieľ zastavenia vašej čchi-kungovej praxe. Ak praktizujete čchi-kung a dosiahnete Tao, čo s tými nesplatenými dlhmi, ktoré máte voči ostatným? Oni to nedovolia, takže vás nenechajú praktizovať čchi-kung. Je to však tiež príznak určitej úrovne. Po určitom časovom období už tomuto javu nebude dovolené existovať. Inými slovami, potom čo sú tieto dlhy vyrovnané, nebudú mať dovolené prísť a opäť zasahovať. Je to preto, že tí, čo sa kultivujú v našom Falun Dafa, robia prudký pokrok a taktiež robia rýchle prielomy vo svojich úrovniach.

Je ďalšia forma démonického zasahovania. Viete, že čchi-kungovou praxou sa naše nebeské oko môže otvoriť. S otvoreným nebeským okom môžu niektorí ľudia vidieť nejaké hrôzostrašné scény alebo strašidelné tváre, keď doma praktizujú čchi-kung. Niektorí majú strapaté, dlhé vlasy a niektorí chcú s vami bojovať, alebo robia dokonca rôzne pohyby, ktoré sú dosť desivé. Niekedy ich človek vidí zakrádať sa za oknom a vyzerajú veľmi strašidelne. Prečo môže táto situácia nastať? Je to forma démonického zasahovania. Avšak v našej škole Falun Dafa je tento prípad videný len zriedkavo. Možno sa to stane jednému zo sto ľudí. Väčšina ľudí sa s touto situáciou nestretne. Pretože to nemá žiaden prínos pre vašu prax, nie je dovolené, aby to do vás takto zasahovalo. V iných bežných metódach je tento druh zasahovania najbežnejším úkazom a bude trvať pomerne dlhý čas. Niektorí ľudia len z tohto dôvodu nemôžu praktizovať čchi-kung, sú vystrašení. Človek si zvyčajne vyberie na praktizovanie tiché prostredie v noci. Ak vidí osobu stojacu pred jeho očami, ktorá vyzerá napoly ako duch a napoly ako človek, bude príliš vystrašený, aby praktizoval čchi-kung. Zvyčajne v našom Falun Dafa tento jav nie je. Existuje však zopár mimoriadne zriedkavých výnimiek, keďže niektorí ľudia majú veľmi špeciálne situácie.

Ďalší druh praxe je prax súčasnej vnútornej a vonkajšej kultivácie. Vyžaduje praktizovanie bojových umení a vnútornú kultiváciu. Tento druh praxe je často videný v škole Tao. Len čo človek študuje túto prax, často sa stretne s týmto démonickým zasahovaním, ktoré sa nevyskytuje v bežných metódach, okrem metód súčasnej vnútornej a vonkajšej kultivácie alebo v metódach bojových umení. To jest, budú ľudia, ktorí ho vyhľadajú kvôli súboju. Vo svete je mnoho taoistických kultivujúcich; mnohí z nich sú študentmi bojových umení alebo vnútornej a vonkajšej kultivácie. Študent bojových umení si tiež môže vyvinúť kung. Prečo je to tak? Ak sa človek zbaví iných pripútaností, napríklad k sláve a osobnému zisku, môže si tiež zvýšiť kung. Ale opustenie jeho pripútanosti k súťaživosti zaberie čas a bude ju opúšťať dosť pomaly. Preto ľahko spraví takúto vec a môže sa to dokonca stať na určitých úrovniach. Počas sedenia v tranze bude vedieť, kto praktizuje bojové umenia. Jeho pôvodná duša opustí jeho telo, aby vyzvala druhú osobu na súboj a určilo sa, čie majstrovstvo je lepšie. Potom vypukne tento boj. Tieto veci sa vyskytnú aj v inej dimenzii, kde niekto tiež za ním môže prísť kvôli súboju. Ak odmietne, ten druhý človek ho naozaj zabije. Medzi týmito dvoma teda vypukne boj. Len čo tento človek zaspí, niekto ho vyhľadá kvôli súboju a toto ho pripraví o nočný odpočinok. V skutočnosti je to čas na odstránenie jeho pripútanosti k súťaživosti. Ak sa tohto súťaživého zmýšľania nevzdá, stále bude takýto. Ako plynie čas, ani po niekoľkých rokoch sa stále nedokáže pohnúť nad túto úroveň. Nebude schopný pokračovať v praktizovaní čchi-kungu. Ak spotreboval príliš veľa energie, jeho fyzické telo to už nemusí ďalej zniesť a ľahko môže byť ochromené. Takže v metódach súčasnej vnútornej a vonkajšej kultivácie sa môže človek stretnúť s touto situáciou a je to tiež dosť bežné. V našej praxi vnútornej kultivácie nie je takáto situácia, ani nie je dovolené, aby sa vyskytla. Týchto niekoľko foriem, o ktorých som práve hovoril, existuje dosť bežne.

Je ešte ďalšia forma démonického zasahovania, s ktorou sa každý stretne – aj v našej škole kultivácie sa s ňou každý stretne. Je to démon žiadostivosti. Toto je niečo veľmi vážne. V spoločnosti bežných ľudí sa vďaka manželskému životu môže ľudstvo rozmnožovať. Ľudská rasa sa jednoducho vyvíja týmto spôsobom a v ľudskej spoločnosti je čching. Takže takáto vec je pre bežných ľudí úplne opodstatnená. Keďže ľudské bytosti majú čching, byť nahnevaný je čching, šťastie je čching, láska je čching, nenávisť je čching, robiť rád jednu vec je čching, nerobiť rád inú vec je čching, uprednostňovanie jedného človeka pred druhým, koníčky a antipatie – všetko patrí k čchingu a bežní ľudia žijú práve pre čching. Takže ako praktizujúci a ten, kto vystupuje nad a za bežné veci, by ste nemali používať tento prístup na posudzovanie vecí a človek by sa od nich mal odpútať. Preto čo sa týka mnohých pripútaností, ktoré pochádzajú z čchingu, mali by sme ich brať zľahka a napokon ich opustiť. Túžby, žiadostivosť a podobné veci sú všetko ľudské pripútanosti a všetkých z nich by sme sa mali vzdať.

Od tých kultivujúcich, ktorí sa kultivujú medzi bežnými ľuďmi, naša škola praktizovania nevyžaduje, aby sa stali mníchmi alebo mníškami. Mladí kultivujúci by si stále ešte mali zakladať rodiny. Takže ako by sa mala táto vec riešiť? Povedal som, že naša škola kultivácie priamo mieri na srdce človeka. Nenúti vás skutočne niečo stratiť ohľadom materiálnych prospechov. Namiesto toho si máte zoceľovať svoj xinxing uprostred materiálnych prospechov bežných ľudí. Čo sa naozaj zlepšuje, je váš xinxing. Ak sa dokážete vzdať tej pripútanosti, ste schopný opustiť všetko. Ak ste požiadaný vzdať sa materiálnych prospechov, určite to budete schopný spraviť. Ak nedokážete tú pripútanosť opustiť, nebudete schopný odhodiť nič. Preto skutočným účelom kultivácie je kultivovať svoje srdce. Kultivačné metódy v kláštoroch vás nútia stratiť tieto veci, aby ste sa vzdali tejto vašej pripútanosti. Tým, že vás nenechajú na to myslieť, nútia vás, aby ste ich úplne odmietli. Oni si osvojili takúto metódu. Ale my nepožadujeme, aby ste to tak robili. Žiadame vás, aby ste sa menej starali o hmotné záujmy, ktoré ležia priamo pred vami. Preto tí, ktorí prechádzajú svojou kultiváciou v našej škole kultivácie, sú najpevnejší. Nežiadame vás, aby ste sa stali mníchmi a mníškami. Keď sa naša prax v budúcnosti viac rozšíri, tí naši kultivujúci, ktorí sa kultivujú medzi bežnými ľuďmi, by sa nemali všetci premeniť na polomníchov. Nie je dovolené, aby sa každý kultivujúci Falun Dafa stal takýmto. V priebehu praxe vyžadujeme od každého nasledovné: Hoci vy praktizujete a váš partner nemusí, nie je vám dovolené, aby ste sa rozviedli kvôli praktizovaniu. Inými slovami, mali by sme brať túto vec zľahka a nemali by ste tomu prikladať až takú dôležitosť, ako to robia bežní ľudia. Osobitne takzvaná sexuálna sloboda a pornografické veci dnešnej spoločnosti rušivo zasahujú do ľudí. Niektorí ľudia sa veľmi zaujímajú o takéto veci. Ako praktizujúci by sme im mali prikladať malú dôležitosť.

Z perspektívy vysokej úrovne sa bežní ľudia hrajú v blate, zatiaľ čo sú v spoločnosti, bez uvedomovania si, že je špinavé. Hrajú sa v blate na zemi. Povedali sme, že by ste nemali spôsobovať nesúlad vo vašej rodine kvôli tejto otázke. Preto by ste sa o to v súčasnej fáze mali menej starať. Je dobré udržovať normálny a harmonický manželský život. V budúcnosti, keď dosiahnete určitú úroveň, bude tam iná situácia na tej úrovni. V súčasnosti by to malo byť takto a bude v poriadku, ak splníte túto požiadavku. Samozrejme, nemali by ste nasledovať to, čo sa deje v spoločnosti. Ako to môže byť dovolené?

V tejto otázke je zahrnutý ďalší činiteľ. Viete, že telá našich žiakov nesú energiu. Osemdesiat až deväťdesiat percent ľudí bude mať po skončení tohto dnešného seminára nielen vyliečené svoje choroby, ale vyvinú si tiež kung. Takže vaše telo nesie veľmi mocnú energiu. Váš kung nezodpovedá vašej súčasnej úrovni xinxingu. Momentálne je vaša úroveň kungu dočasne vyššia, keďže bola náhle zvýšená. Teraz sa vaša úroveň xinxingu zlepšuje a postupne to dobehne. Je zaručené, že v priebehu tohto časového obdobia to dobehne. Takže sme to spravili v predstihu. Inými slovami, máte nejaké množstvo energie. Pretože energia kultivovaná zo spravodlivej cesty je čistá a milosrdná, každý, kto tu sedí, cíti atmosféru pokoja a milosrdenstva. Ja som sa kultivoval týmto spôsobom a nesiem tieto veci na sebe. Každý, kto tu sedí, cíti tú harmóniu a nemá v mysli zlé myšlienky a nikto dokonca ani nepomyslí na fajčenie cigarety. V budúcnosti by ste tiež mali nasledovať požiadavky nášho Dafa a kung, ktorý si vyviniete kultiváciou, bude tiež takýto. S vašou stále sa zvyšujúcou silou kungu, energia vyžarovaná z kungu vo vašom tele bude tiež dosť mocná. Aj keď nie je až taká mocná, bežná osoba v dosahu vášho poľa bude aj tak obmedzovaná. Alebo ak ste doma, budete tiež umierňovať iných a vaši členovia rodiny môžu byť vami umierňovaní. Prečo je to tak? Nemusíte dokonca ani používať myseľ, aby ste to robili. Toto pole je poľom čistej harmónie, milosrdenstva a spravodlivých myšlienok. Preto ľudia nebudú pravdepodobne myslieť na nedobré veci alebo konať nedobré skutky. Môže to mať tento účinok.

Minule som povedal, že Budhovo svetlo všetko osvecuje a všetko harmonizuje. Inými slovami, energia vyžarovaná z našich tiel môže napraviť všetky nesprávne stavy. Preto pod účinkami tohto poľa, ak nemyslíte na tieto veci, budete takisto neúmyselne umierňovať svojho partnera. Ak vy na ne nemyslíte a nebudete mať také myšlienky, ani váš partner na to nebude myslieť. Ale nie je to absolútne, keďže v súčasnom prostredí stačí zapnúť televíziu a človek tam uvidí všemožné veci, ktoré môžu ľahko podnecovať jeho túžby. Ale za normálnych okolností máte tento obmedzujúci účinok. Keď v budúcnosti dosiahnete vysokú úroveň v kultivácii, bez toho, aby som vám to povedal, budete vedieť, čo robiť. Potom tam bude iný stav na zabezpečenie harmonického života. Preto by ste sa tým nemali príliš znepokojovať, keďže byť príliš znepokojený je takisto pripútanosť. Otázka žiadostivosti medzi manželom a manželkou nie je, ale je tam túžba. Pokiaľ ju dokážete brať zľahka a v mysli sa budete cítiť vyrovnane, bude to v poriadku.

Takže s akými druhmi démonov žiadostivosti sa človek stretne? Ak vaša schopnosť ding nie je dostatočná, objavia sa vo vašich snoch počas spánku. Kým spíte alebo sedíte v meditácii, náhle sa ukážu. Ak ste muž, objaví sa kráska. Ak ste žena, ukáže sa muž vašich snov. Budú však úplne nahí. Hneď ako sa vynorí táto myšlienka, pravdepodobne ejakulujete a spravíte z toho skutočnosť. Premýšľajte o tom, všetci: V našej kultivácii je esencia tela použitá na kultivovanie života; nemôžete stále takto ejakulovať. Medzitým ste neprešli skúškou žiadostivosti. Ako to môže byť dovolené? Preto vám hovorím, že každý sa stretne s touto otázkou; to je zaručené. Kým vyučujem Fa, vtláčam veľmi mocnú energiu do vašej mysle. Nemusíte si spomenúť, čo konkrétne som povedal, keď vykročíte z dverí, ale keď sa naozaj stretnete s touto otázkou, spomeniete si, čo som povedal. Pokiaľ sa považujete za praktizujúceho, okamžite si na to spomeniete a budete sa schopný ovládnuť a budete potom schopný prejsť touto skúškou. Ak neuspejete v skúške po prvýkrát, bude ťažké prejsť ňou druhýkrát. Ale sú aj prípady, že keď človek neuspeje v prvej skúške, bude to veľmi ľutovať, potom čo sa prebudí zo spánku. Možno táto mentalita a stav mysle zosilní vaše myšlienky o tom. Keď sa táto otázka opäť objaví, budete sa schopný ovládať a prejdete skúškou. Avšak ak človek neuspel v skúške a nedbá o to, bude ťažšie prejsť neskôr. Je to zaručene tak.

Pri tejto forme ide buď o zasahovanie od démonov alebo je to tak, že majster premení jeden objekt na druhý, aby vás skúšal. Obe formy existujú, pretože každý musí prejsť touto skúškou. Začíname kultiváciu ako bežní ľudia. Prvým krokom je táto skúška a každý sa s ňou stretne. Dovoľte mi dať vám príklad. Keď som vyučoval triedu vo Wu-chane, bol tam študent, tridsaťročný mladý muž. Hneď potom, ako som dokončil túto prednášku, išiel domov a sadol si do meditácie. Okamžite dosiahol stav ding. Potom náhle uvidel, ako sa Budha Amitábha objavil na jednej strane a Lao-c’ na druhej. Toto povedal vo svojom príspevku o skúsenostiach. Potom čo sa ukázali, obaja sa naňho bez slova pozreli a zmizli. Neskôr sa ukázala Bódhisattva Avalókitéšvara a v rukách niesla vázu, z ktorej vystúpil biely dym. Ako tam sedel v meditácii a videl všetko veľmi živo, dosť sa potešil. Zrazu sa dym premenil na niekoľko krások – boli to tie lietajúce nebeské dievčatá, ktoré sú veľmi príťažlivé. Tancovali preňho s veľmi ladnými pohybmi. Pomyslel si: „Pretože tu praktizujem, Bódhisattva Avalókitéšvara ma odmenila a premenila niekoľko krások, aby som ich sledoval a poslala lietajúce nebeské dievčatá, aby mi tancovali.“ Ako sa šťastne zapodieval touto myšlienkou, tieto krásky náhle zhodili všetko svoje oblečenie a začali robiť všemožné pohyby, objímajúc ho okolo krku a okolo pásu. Xinxing tohto kultivujúceho sa zlepšil veľmi rýchlo. V tom momente okamžite spozornel. Prvá myšlienka, ktorá mu prišla na myseľ, bola: „Ja nie som obyčajný človek. Ja som praktizujúci. Nemali by ste so mnou takto zaobchádzať, pretože ja som kultivujúci Falun Dafa.“ Len čo sa táto myšlienka vynorila, všetko náhle zmizlo, keďže aj tak boli všetky premenené. Potom sa Budha Amitábha a Lao-c’ objavili opäť. Lao-c’ ukázal na tohto mladíka a povedal s úsmevom Budhovi Amitábhovi: „Tento chlapec sa dá učiť.“ Znamená to, že tento mladík je dobrý a možno ho učiť.

Počas histórie, alebo z perspektívy vyšších dimenzií, boli otázky túžby a žiadostivosti veľmi kritické pri určovaní, či sa človek môže kultivovať. Takže naozaj musíme brať tieto veci zľahka. Avšak my sa kultivujeme medzi bežnými ľuďmi, a tak vás nežiadame, aby ste sa toho vzdali úplne. Prinajmenšom v súčasnej fáze by ste to mali brať zľahka a nebyť takým, akým ste boli v minulosti. Ako praktizujúci by človek mal byť takýto. Vždy keď sa v praxi čchi-kungu vyskytne také alebo onaké zasahovanie, mali by ste hľadať príčiny v sebe a určiť, čoho ste sa stále nevzdali.

Démonické zasahovanie z vlastnej mysle

Čo je démonické zasahovanie z vlastnej mysle? Ľudské telo má materiálne pole v dimenzii každej úrovne. V rámci špeciálneho poľa môže byť všetko vo vesmíre odrazené do vášho dimenzionálneho poľa ako tieň. Hoci sú to tiene, majú hmotnú existenciu. Všetko v rámci poľa vašej dimenzie je ovládané myšlienkami vo vašom mozgu. To jest, ak pokojne pozorujete veci nebeským okom a nepoužívate svoju myseľ, to, čo vidíte, je pravdivé. Ak začnete trošku myslieť, to, čo uvidíte, bude falošné. Toto sa nazýva démonické zasahovanie z vlastnej mysle alebo „premena podľa zámeru mysle“. Deje sa to preto, že niektorí praktizujúci sa nedokážu považovať za kultivujúcich a nie sú schopní náležite sa správať. Usilujú sa o nadprirodzené schopnosti a sú pripútaní k bezvýznamným zručnostiam a technikám alebo dokonca k počúvaniu určitých vecí z iných dimenzií. Sú pripútaní k usilovaniu sa o tieto veci. Pre týchto ľudí je najľahšie vyvinúť si démonické zasahovanie z vlastnej mysle a spadnúť na nízke úrovne. Nech je kultivačná úroveň človeka akákoľvek vysoká, len čo sa vyskytne tento problém, človek spadne až na dno a nakoniec bude úplne zničený – toto je mimoriadne vážna otázka. Je to odlišné od iných oblastí, kde keď človek neuspeje v skúške xinxingu tentoraz, môže sa zdvihnúť z pádu a pokračovať v kultivácii. Avšak nepôjde to, keď sa vyskytne démonické zasahovanie z vlastnej mysle, keďže tento život človeka bude zničený. Osobitne u tých kultivujúcich, ktorí majú otvorené nebeské oko na určitých úrovniach, sa môže tento problém ľahko prihodiť. Do niektorých ľudí taktiež stále zasahujú cudzie odkazy v ich vedomí a nech im cudzie odkazy povedia čokoľvek, veria tomu; tento problém sa tiež môže vyskytnúť. Preto budú do niektorých z vás, ktorí majú otvorené nebeské oko, zasahovať rôzne druhy odkazov.

Dovoľte mi dať vám príklad. Na nízkej úrovni kultivácie je veľmi ťažké udržovať si nerušenú myseľ. Nemusíte byť schopný vidieť jasne, ako vyzerá váš učiteľ. Jedného dňa môžete náhle uvidieť veľkého, vysokého nesmrteľného. Tento veľký nesmrteľný vás pochváli a niečo vás naučí. Ak to prijmete, váš kung bude pomiešaný. Hneď ako sa potešíte a prijmete ho za svojho majstra, pôjdete s ním. Ale ani on nedosiahol pravé ovocie. V tej dimenzii sa jeho telo môže premeniť na veľké alebo malé. Toto máte priamo pred očami a vidíte tohto veľkého nesmrteľného – budete naozaj rozrušený. S takýmto nadšením, nebudete ho nasledovať a učiť sa od neho? Je veľmi ťažké učiť a spasiť kultivujúceho, ak sa nedokáže náležite správať. Môže sám seba ľahko zničiť. Nebeské bytosti sú všetko nesmrteľní, ale takisto nezískali pravé ovocie a budú rovnako pokračovať v prechádzaní cez šesť ciest prevteľovania. Ak ľahkovážne vezmete takúto bytosť za svojho majstra a nasledujete ju, kam vás môže vziať? Nemôže dokonca ani sama získať pravé ovocie. Nebude vaša kultivácia márna? Nakoniec bude váš vlastný kung pomiešaný. Je veľmi ťažké, aby myseľ človeka zostala nerušená. Hovorím každému, že toto je veľmi vážna otázka a mnohí z vás budú mať neskôr tento problém. Naučil som vás Fa. Záleží na vás, či sa dokážete náležite správať. Hovoril som o jednej zo situácií. Nenechajte si svoju myseľ vyrušiť, keď uvidíte osvietenú bytosť z inej školy kultivácie. Ostaňte len pri jednej škole kultivácie. Či je to Budha, Tao, nesmrteľný alebo démon, nemali by pohnúť vaším srdcom. Keď sa správate takto, úspech je určite na obzore.

Démonické zasahovanie z vlastnej mysle sa prejavuje aj v iných formách. Mohli ste vidieť zasahovanie od príbuzného, ktorý umrel, a so slzami v očiach vás úpenlivo prosí, aby ste spravili toto alebo tamto. Môžu sa prihodiť všemožné veci. Zostane vaša myseľ neovplyvnená? Možno máte veľmi radi svoje dieťa alebo ľúbite svojich rodičov a vaši rodičia zomreli. Povedali vám, aby ste spravili nejaké veci… všetko sú to veci, ktoré by ste nemali robiť. Ak ich spravíte, bude to zlé. Je také ťažké byť praktizujúcim. Hovorí sa, že budhizmus je v zmätku. Dokonca prevzal z konfucianizmu veci ako rešpektovanie rodičov a láska k deťom. Budhizmus nemal takýto obsah. Čo to znamená? Keďže skutočný život človeka je jeho pôvodná duša, ten, kto zrodí vašu pôvodnú dušu, je vaša skutočná matka. V priebehu šiestich ciest prevteľovania ste mali matky, ktoré boli ľudské aj nie-ľudské a sú jednoducho nespočítateľné. Je takisto nespočítateľné, koľko synov a dcér ste mali počas vašich rôznych životov. Kto je vaša matka? Kto je váš syn alebo dcéra? Po odchode zo sveta nikto nikoho nespozná. Stále musíte splatiť to, čo druhým dlhujete. Ľudské bytosti žijú v ilúzii a jednoducho sa nedokážu vzdať týchto vecí. Niektorí ľudia sa nedokážu odpútať od svojich synov a dcér a vyhlasujú, akí sú dobrí, no potom umrú. Niekto môže hovoriť o tom, aká dobrá je jeho matka, ale ona potom tiež umrie. Tento človek toľko žalostí, že ju takmer chce nasledovať po zvyšok svojho života. Prečo o tom nepremýšľate? Nie sú tu preto, aby vás trápili? Používajú túto formu, aby spôsobili, že nebudete schopný viesť dobrý život.

Možno tomu bežní ľudia nerozumejú. Ak ste pripútaný k tomuto, nemôžete sa vôbec kultivovať. Budhizmus preto nemá takýto obsah. Ak sa chcete kultivovať, musíte opustiť ľudský čching. Samozrejme, keď sa kultivujeme v spoločnosti bežných ľudí, máme byť dobrí k svojim rodičom a starať sa o svoje deti. Za všetkých okolností musíme byť dobrí a láskaví k druhým, ani nehovoriac o členoch svojej rodiny. S každým by sme mali zaobchádzať rovnako. Musíme byť dobrí na našich rodičov a deti a byť ohľaduplní k druhým vo všetkých smeroch. Takéto srdce je nesebecké a je to srdce láskavosti a dobroty – je to milosrdenstvo. Čching je záležitosťou bežných ľudí a bežní ľudia žijú len pre čching.

Mnohí ľudia sa nedokážu dobre správať a toto spôsobuje ťažkosti v kultivácii. Človek môže tvrdiť, že Budha mu niečo povedal. Pokiaľ to nie je tak, že nejaké nebezpečenstvo ohrozuje váš život a je vám povedané, ako ho odstrániť, všetci tí, ktorí vám hovoria, že budete mať dnes ťažkosti a ako sa vyhnúť niečomu, čo sa má stať, tí, ktorí vám povedia číslo žrebu prvej ceny v lotérii a žiadajú vás skúsiť ho, a tí, ktorí chcú, aby ste získali dobré veci v spoločnosti bežných ľudí, sú démoni. Ak zakaždým dostanete to, čo chcete medzi bežnými ľuďmi a nemôžete prejsť touto skúškou, nespravíte pokrok. Ak si žijete veľmi dobre medzi bežnými ľuďmi, ako sa môžete kultivovať? Ako môže byť vaša karma premenená? Kde budete mať prostredie, aby ste si zlepšili svoj xinxing a premenili svoju karmu? Každý by to mal mať na pamäti. Démon vás takisto môže vychvaľovať a povedať vám, aká vysoká je vaša úroveň, aký ste veľký Budha alebo veľký Tao a že si myslí, že ste úžasný – tí všetci sú falošní. Ako ten, kto naozaj praktizuje kultiváciu k vyšším úrovniam, by ste sa mali vzdať rôznych pripútaností. Keď sa stretávate s týmito otázkami, mali by ste byť všetci na pozore!

Počas kultivácie sa vám otvorí nebeské oko. Ľudia s otvoreným nebeským okom majú svoje ťažkosti v kultivácii a tí so zatvoreným nebeským okom majú tiež svoje ťažkosti v kultivácii. V každom prípade nie je ľahké kultivovať sa. Potom, čo sa vaše nebeské oko otvorí, bude pre vás naozaj ťažké správať sa dobre, keď do vás zasahuje množstvo rôznych odkazov. V iných dimenziách je všetko pastva pre oči, je to veľmi nádherné a milé a všetko môže lákať vaše srdce. Len čo ste tým pohnutý, môže to do vás zasahovať a váš kung bude pomiešaný – je to zvyčajne takto. Preto keď sa človek s démonickým zasahovaním z vlastnej mysle nedokáže dobre správať, môže nastať táto situácia. Napríklad, len čo si človek vyvinie zlú myšlienku, je to veľmi nebezpečné. Jedného dňa je jeho nebeské oko otvorené a môže vidieť veci dosť jasne. Myslí si: „Na tomto cvičebnom mieste mám iba ja otvorené nebeské oko veľmi dobre. Možno nie som obyčajný človek? Dokázal som sa naučiť Falun Dafa Učiteľa Li a naučil som sa ho veľmi dobre, lepšie ako všetci ostatní. Možno nie som obyčajný človek.“ Už táto myšlienka nie je správna. Potom si pomyslí: „Možno som tiež Budha. Nože, idem sa na seba pozrieť.“ Keď sa na seba pozrie, zistí, že je naozaj Budha. Prečo je to tak? Je to preto, že všetko v rámci dimenzionálneho poľa okolo jeho tela sa premení podľa jeho myšlienok, čo sa nazýva „premena podľa zámeru mysle“.

Všetko odrazené z vesmíru sa premení jeho myšlienkami, pretože všetko v jeho dimenzionálnom poli je ním ovládané. Takisto aj odrazené obrazy, ktoré tiež majú materiálnu existenciu. Tento človek premýšľa: „Možno som Budha a možno to, čo mám oblečené, je tiež Budhovo rúcho.“ Potom zistí, že má naozaj oblečené Budhovo rúcho. „Och, ja som naozaj Budha.“ Bude veľmi naradostený. „Možno dokonca nie som malý Budha.“ Pozrie sa a hľa – je veľký Budha. „Možno som dokonca väčší ako Li Hongzhi!“ Pozrie sa opäť: „Och, som naozaj väčší ako Li Hongzhi.“ Niektorí ľudia to tiež počujú svojimi ušami. Démon doňho bude zasahovať a povie: „Si väčší ako Li Hongzhi. Si o toľko a toľko väčší ako Li Hongzhi.“ Potom tomu aj uverí. Premýšľali ste o tom, ako sa budete kultivovať v budúcnosti? Kultivovali ste sa niekedy? Kto vás učil kultiváciu? Dokonca aj keď sem príde skutočný Budha naplniť nejakú misiu, musí sa tiež kultivovať od začiatku. Jeho pôvodný kung mu nebude daný a bude len postupovať rýchlejšie v kultivácii. Preto keď sa vyskytne tento problém, bude pre neho veľmi ťažké dostať sa z neho von; okamžite si vyvinie túto pripútanosť. Potom čo si vyvinie túto pripútanosť, odváži sa povedať čokoľvek: „Som Budha. Nemusíte sa učiť od iných. Ja som Budha, takže ja vám poviem, čo robiť.“ Začne robiť takéto veci.

Nemáme niekoho takého v Čchang-čchune? Spočiatku bol celkom dobrý. Neskôr začal robiť takéto veci. Myslel si, že je Budha. Nakoniec sa považoval za väčšieho než všetci ostatní. Toto bolo spôsobené tým, že sa nedokázal dobre správať a pripútanosťou, ktorú si vyvinul. Prečo existuje tento jav? Budhizmus učí, že nech vidíte čokoľvek, mali by ste to ignorovať, pretože je to všetko démonická ilúzia a že človek by mal jednoducho pokračovať v kultivačnom pokroku pomocou meditácie. Prečo vám nedovolí vidieť veci a byť k nim pripútaný? Chce sa vyvarovať výskytu tohto problému. V budhistickej kultivácii nie je žiadna intenzívna kultivačná metóda, ani v jej písmach nie je nič, čo by vás mohlo naučiť, ako sa vymaniť z týchto vecí. Šákjamuni v tom čase nevyučoval takú Dharmu. Aby sa vyhol problému démonického zasahovania z vlastnej mysle alebo premene podľa zámeru mysle, nazýval všetky scény pozorované v kultivácii démonickými ilúziami. Takže hneď ako sa vyvinie pripútanosť, povedie to k tejto démonickej ilúzii. Pre človeka je veľmi ťažké oslobodiť sa od toho. Ak sa s tým nezaobchádza správne, človek bude zničený a bude nasledovať démonickú cestu. Pretože sa nazval Budhom, vstúpil už do démonického stavu. Napokon môže byť posadnutý duchmi, alebo zažije iné veci a bude úplne zničený. Jeho srdce sa tiež pokazí a on spadne úplne dole. Je mnoho takýchto ľudí. Dokonca aj v tejto triede sú ľudia, ktorí zmýšľajú o sebe dosť vysoko a rozprávajú s odlišným postojom. Čo sa týka zistenia toho, ako na tom skutočne ste, to je tabu dokonca aj v budhizme. Práve som hovoril o ďalšej forme démonického zasahovania, ktorá sa nazýva démonické zasahovanie z vlastnej mysle alebo premena podľa zámeru mysle. V Pekingu je niekoľko takýchto praktizujúcich a nejakí sú aj v iných oblastiach. Navyše spôsobili veľmi vážne zasahovanie pre praktizujúcich.

Niekto sa ma spýtal: „Učiteľ, prečo neodstránite tento problém?“ Premýšľajte o tom, všetci: Ak odstránime všetky prekážky na vašej ceste kultivácie, ako sa budete kultivovať? Práve za okolností démonického zasahovania môžete preukázať, či dokážete pokračovať vo svojej kultivácii, či sa naozaj dokážete osvietiť k Tao, nebyť ovplyvnený zasahovaním a byť pevný v tejto škole kultivácie. Veľké vlny zmývajú piesok a takáto je kultivácia. Čo zostane na konci, je opravdivé zlato. Povedal by som, že bez tejto formy zasahovania je pre človeka príliš ľahké kultivovať sa. Z môjho pohľadu je vaša kultivácia už príliš ľahká. Tie veľké osvietené bytosti na vysokej úrovni by to mohli považovať za ešte nespravodlivejšie: „Čo to robíš? Takto zachraňuješ ľudí? Ak nie sú žiadne prekážky na ceste kultivácie a človek sa môže kultivovať priamo až do konca, je to kultivácia? Ak sa človek v procese kultivácie cíti čoraz pohodlnejšie a nemá žiadne zasahovanie, ako to môže byť dovolené?“ Toto je tá otázka a ja som o tom premýšľal tiež. Na začiatku som sa postaral o mnoho takýchto démonov. Ak by som to mal robiť celý čas, tiež by sa mi to nezdalo správne. Povedali mi: „Spravil si ich kultiváciu príliš ľahkou. Ľudia majú iba tú trošku svojich ťažkostí. Je to len tá troška ťažkostí medzi nimi. Majú mnoho pripútaností, ktorých sa stále nedokážu zbaviť! Zostáva otázkou, či môžu pochopiť tvoj Dafa samotný, kým sú uprostred zmätku a ťažkostí.“ Je tu táto otázka, takže tu bude zasahovanie a skúšky. Práve som povedal, že toto je forma démonického zasahovania. Je veľmi ťažké naozaj spasiť človeka, ale tak veľmi ľahké zničiť ho. Len čo vaša myseľ nie je spravodlivá, budete zničený okamžite.

Vaše hlavné vedomie musí byť silné

Zlé skutky vykonané v rôznych životoch spôsobujú ťažkosti pre ľudské bytosti a vytvárajú karmické prekážky pre kultivujúcich. Preto tu bude narodenie, starnutie, choroba a smrť. Toto je bežná karma. Je ďalší druh mocnej karmy, ktorá významne ovplyvňuje kultivujúcich – nazýva sa myšlienková karma. Keď ľudia žijú, musia premýšľať. Pretože človek je stratený medzi bežnými ľuďmi, často si vo svojej mysli vytvorí myšlienky na slávu, prospech, žiadostivosť, hnev a tak ďalej. Postupne sa tieto myšlienky stanú mocnou myšlienkovou karmou. Pretože všetko v iných dimenziách je živé, karma je tiež rovnaká. Keď sa chce niekto kultivovať v spravodlivej ceste, musí odstrániť svoju karmu. Odstránenie karmy znamená mať karmu zmazanú a premenenú. Samozrejme, karma bude vzdorovať, takže človek bude mať ťažkosti a prekážky. Ale myšlienková karma môže priamo zasahovať do mysle. Takže človek má v mysli nadávky na Učiteľa alebo na Dafa, alebo môže myslieť na nejaké zlé myšlienky a vulgárne slová. Keď sa to stane, niektorí kultivujúci nevedia, čo sa deje a myslia si, že tieto myšlienky pochádzajú od nich samých. Niektorí ľudia si tiež myslia, že sú od posadajúcich duchov alebo zvierat, ale ony nie sú od posadajúcich duchov alebo zvierat. Sú výsledkom odrazu myšlienkovej karmy do mysle človeka. Niektorí ľudia nemajú veľmi silné hlavné vedomie a podvolia sa myšlienkovej karme, konajúc zlé skutky. Takíto ľudia budú zničení a spadnú v úrovniach. Avšak väčšina ľudí ju môže odstrániť a odporovať jej silnými vlastnými myšlienkami (silným hlavným vedomím). To ukazuje, že tento človek môže byť spasený a že dokáže rozlíšiť dobré od zlého. Inými slovami, má dobrú kvalitu osvietenia. Môj fashen mu potom pomôže odstrániť väčšinu takejto myšlienkovej karmy. Táto situácia sa vyskytuje často. Keď sa objaví, budete skúšaný, aby sa videlo, či vy sám dokážete prekonať takéto zlé myšlienky. Ak ste odhodlaný, karma môže byť odstránená.

Vaša myseľ musí byť spravodlivá

Čo znamená nemať spravodlivú myseľ? Vzťahuje sa to na neschopnosť človeka vždy sa považovať za praktizujúceho. Praktizujúci sa v kultivácii stretne s ťažkosťami. Keď príde ťažkosť, môže sa prejaviť ako medziľudský konflikt. Budú tam snahy o psychologické ovplyvňovanie a podobne, ktoré priamo účinkujú na váš xinxing. Bude mnoho takýchto prípadov. S čím sa ešte stretnete? Naše telá sa môžu náhle cítiť nepohodlne. Je to preto, že splácanie karmy sa bude prejavovať rôznymi spôsobmi. V určitom časovom bode nebudete schopný jasne rozlíšiť, či je niečo pravda, alebo nie, či váš kung existuje, alebo nie, či sa môžete kultivovať a či to môžete dokázať, alebo nie, či sú Budhovia, alebo nie a či sú skutoční. V budúcnosti sa tieto situácie vynoria opäť, aby vám dali falošný dojem a aby ste cítili, akoby neexistovali a akoby všetko bolo falošné – je to aby sa uvidelo, či ste odhodlaný. Ak si poviete, že musíte byť pevný a neochvejný, potom s týmto odhodlaním, ak v tom bode dokážete naozaj byť pevne rozhodnutý, prirodzene sa vám bude dariť, pretože váš xinxing sa už zlepšil. Ale v tomto momente ešte nie ste taký stabilný. Ak vám je daná táto ťažkosť hneď teraz, vôbec k tomu nebudete osvietený a ani sa vôbec nebudete schopný kultivovať. Ťažkosti sa môžu prihodiť v rôznych ohľadoch.

V priebehu kultivácie sa musí človek kultivovať týmto spôsobom, aby vystúpil na vyššie úrovne. Keď teda niekto z vás cíti niekde v tele fyzické nepohodlie, budete si myslieť, že ste chorý. Stále sa nedokážete považovať za praktizujúceho a keď sa vám to stane, budete to považovať za chorobu a myslieť si: „Prečo je tu toľko problémov?“ Dovoľte mi povedať vám, že mnoho z toho sme už pre vás odstránili a vaše ťažkosti sú už dosť triviálne. Ak by neboli bývali pre vás odstránené, mohlo by vás to stáť život, keby ste sa stretli s touto ťažkosťou. Možno by ste už nikdy nedokázali vstať z postele. Keď sa stretnete s drobnou ťažkosťou, budete sa cítiť nepohodlne. Ale ako by to mohlo byť také pohodlné? Napríklad, keď som učil triedu v Čchang-čchune, bol tam človek s veľmi dobrými vrodenými vlastnosťami, ktorý mal naozaj dobré vyhliadky. Zdal sa mi byť veľmi dobrý a zväčšil som jeho ťažkosti o malý kúsok, aby mohol rýchlo splatiť karmu a stať sa osvieteným – takto som to pripravoval. Avšak jedného dňa sa náhle zdalo, že má symptómy porážky a spadol na zem. Cítil, že sa nemôže hýbať, akoby mu všetky štyri končatiny vypovedali službu. Poslali ho do nemocnice na pohotovosť. Potom mohol opäť chodiť. Premýšľajte o tom, všetci: Ako by človek po porážke mohol tak skoro opäť chodiť a pohybovať rukami a nohami? On však potom obvinil Falun Dafa, že spôsobil jeho problémy. Nerozmýšľal o tom, ako by sa mohol tak rýchlo uzdraviť z porážky. Keby v tom čase nebol praktizoval Falun Dafa, možno by naozaj zomrel priamo tam, kde spadol. Mohol zostať natrvalo paralyzovaný a naozaj dostať porážku.

Týmto je povedané, aké ťažké je spasiť človeka. Tak veľa bolo preňho vykonané, ale on si to stále neuvedomil a namiesto toho povedal niečo také. Niektorí starší praktizujúci hovoria: „Učiteľ, prečo sa cítim nepohodlne po celom tele? Zakaždým idem do nemocnice, aby som dostal injekcie, ale nepomáha to. Užívanie liekov takisto nepomáha.“ Ani sa mi to nehanbili povedať! Samozrejme, že nepomohli. Nie sú to choroby, ako by teda mohli pomôcť? Môžete ísť na lekársku prehliadku. Nie je tam nič zlé, ale vy sa jednoducho cítite nepohodlne. Jeden z našich žiakov išiel do nemocnice a ohli na ňom zopár ihiel na injekčných striekačkách. Napokon liečivo vystreklo von, ale ihla aj tak nevnikla. Potom pochopil: „Och, ja som predsa praktizujúci. Už nechcem žiadne injekcie.“ Iba potom pochopil, že by si nemal nechať dávať injekcie. Takže kedykoľvek sa stretneme s trápeniami, musíme venovať pozornosť tejto veci. Niektorí ľudia si myslia, že im jednoducho nedovoľujem ísť do nemocnice, a tak premýšľajú: „Ak ma nenecháš ísť do nemocnice, pôjdem navštíviť čchi-kungového majstra.“ Oni to stále ešte považujú za chorobu a chcú navštíviť čchi-kungového majstra. Kde môžu nájsť opravdivého čchi-kungového majstra? Ak nájdete falošného, budete zničený okamžite.

Povedali sme: „Ako môžete rozlíšiť, či je nejaký čchi-kungový majster skutočný alebo falošný?“ Mnoho čchi-kungových majstrov je samozvaných. Ja som bol overovaný a mám v rukách hodnotiace dokumenty od vedeckých výskumných inštitúcií. Mnohí čchi-kungoví majstri sú falošní a samozvaní. Mnoho z nich podvádza ľudí a vodí ich za nos. Takýto falošný čchi-kungový majster môže tiež liečiť choroby. Prečo to môže robiť? Ten človek je posadnutý duchom alebo zvieraťom, bez ktorého by nebol schopný podvádzať ľudí! Ten posadajúci duch alebo zviera môže takisto vysielať kung a liečiť choroby. Pretože je formou energie, môže ovládať bežných ľudí dosť ľahko. Ale povedal som: „Keď títo duchovia posadnutia alebo zvieratá liečia vašu chorobu, viete aké veci vám dávajú?“ Na veľmi mikroskopickej úrovni je to všetko obraz toho posadajúceho ducha alebo zvieraťa. Keď je vám to dané, čo budete robiť? „Je ľahšie pozvať nesmrteľného, ako ho vyprevadiť preč“, hovorí sa. Nemusíme sa tu zaoberať bežnými ľuďmi, keďže tí chcú iba byť bežnými ľuďmi a nájsť dočasnú úľavu. Vy ste však praktizujúci. Nechcete si nepretržite očisťovať svoje telo? Ak je to pripútané k vášmu telu, kedy sa toho budete schopný zbaviť? Navyše má tiež určité množstvo energie. Niektorí ľudia sa čudujú: „Prečo tomu Falun dovolí prísť? Nechráni nás vari Učiteľov fashen?“ V našom vesmíre je princíp: Nikto nezasiahne, ak to chcete vy sám. Ak to vy sám chcete, nikto nezasiahne. Môj fashen vás zastaví a dá vám náznaky. Ak zistí, že ste stále takýto, nebude sa ďalej o vás starať. Ako možno človeka prinútiť, aby sa kultivoval? Nemožno vás prinútiť alebo primäť k tomu, aby ste sa kultivovali. Záleží na vás, aby ste naozaj spravili pokrok. Nikto s tým nemôže nič spraviť, ak si neželáte zlepšiť sa. Boli vám vyučované princípy a Fa. Koho môžete obviňovať, ak sa stále nechcete zlepšiť? Ak je to niečo, čo chcete vy sám, ani Falun ani môj fashen do toho nebudú zasahovať – to je isté. Niektorí ľudia dokonca išli na prednášky iných čchi-kungových majstrov a po príchode domov sa cítili veľmi nepohodlne. To je isté. Prečo vás môj fashen neochránil? Načo ste tam išli? Tým, že ste tam išli počúvať, nechceli ste niečo? Mohlo by sa to dostať do vášho tela, ak by ste to nepočúvali svojimi ušami? Niektorí ľudia si zdeformovali svoj Falun. Dovoľte mi povedať vám, že tento Falun je cennejší ako váš život. Je to vyšší život, ktorý nemožno ľahkovážne zničiť. Teraz je mnoho falošných čchi-kungových majstrov a niektorí z nich sú dosť známi. Povedal som predstaviteľom Čínskej spoločnosti pre výskum čchi-kungovej vedy, že v dávnych časoch cisársky dvor sužovala konkubína Ta Ťi. Tá líška vykonala mnoho zákerných vecí, ale aj tak nebola taká zlá ako ten falošný čchi-kung dnes, ktorý jednoducho priniesol nešťastie celej krajine. Koľko ľudí sa stalo obeťou?! Na povrchu sa to možno zdá byť dosť dobré, ale koľkí ľudia nesú takéto druhy vecí na svojich telách? Ak vám to dá, budete to mať – je to jednoducho príliš divoké. Je preto ťažké pre bežného človeka rozoznať to podľa vonkajšieho vzhľadu.

Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Po navštívení tohto čchi-kungového seminára a vypočutí si toho, čo Li Hongzhi dnes povedal, som si uvedomil, aký výborný a hlboký je čchi-kung! Ak budú ďalšie čchi-kungové semináre, mal by som sa ich tiež zúčastniť.“ Povedal by som, že by ste tam rozhodne nemali ísť. Ak ich počúvate, nedobré veci vstúpia do vašich uší. Je veľmi ťažké spasiť človeka, je veľmi ťažké zmeniť jeho myslenie a je tiež veľmi ťažké očistiť mu telo. Je príliš mnoho falošných čchi-kungových majstrov. Aj čo sa týka opravdivého čchi-kungového majstra zo spravodlivej praxe, je naozaj čistý? Niektoré zvieratá sú veľmi zákerné. Hoci sa tieto veci nemôžu pripútať na jeho telo, nedokáže ich ani odohnať. Tento človek nemá schopnosť poradiť si s týmito vecami vo veľkom meradle, nieto ešte jeho žiaci. Keď vydáva kung, sú v ňom primiešané všetky možné veci. Hoci on sám môže byť dosť poctivý, jeho žiaci nie sú a sú posadnutí rôznymi duchmi alebo zvieratami – všemožnými druhmi.

Ak sa naozaj chcete kultivovať vo Falun Dafa, nemali by ste ich ísť počúvať. Samozrejme, ak sa nechcete kultivovať vo Falun Dafa a chcete praktizovať všetko, môžete vyraziť. Ja vás nezastavím, keďže ani nie ste učeníkom Falun Dafa. Ak niečo pôjde zle, netvrďte, že je to výsledkom praktizovania Falun Dafa. Iba keď nasledujete xinxingový štandard a kultivujete sa podľa Dafa, ste opravdivým kultivujúcim Falun Dafa. Niekto sa spýtal: „Môžem sa stretávať s praktizujúcimi iných čchi-kungových metód?“ Dovoľte mi povedať vám, že oni iba praktizujú čchi-kung, zatiaľ čo vy sa kultivujete v Dafa. Po ukončení tohto seminára ich z hľadiska úrovne zanecháte ďaleko za sebou. Tento Falun je vytvorený kultiváciou mnohých generácií a má mocné sily. Pravdaže, ak pri kontakte s nimi môžete zabezpečiť, že nič od nich neprijmete alebo nevezmete a budete iba normálni priatelia, nebude na tom veľmi záležať. Avšak ak tí ľudia skutočne niečo nesú na tele, bude to veľmi zlé a je lepšie nemať s nimi žiaden kontakt. Čo sa týka páru, myslím si, že na tom takisto nebude veľmi záležať, ak váš manžel alebo manželka robí inú čchi-kungovú prax. Je tam ale jedna vec: Keďže vy praktizujete spravodlivú cestu, vaša prax bude prospievať druhým. Ak váš partner robí zlú prax, môže na tele niesť nedobré veci. Aby sa zaručila vaša bezpečnosť, musíme ho tiež očistiť. Všetko v iných dimenziách bude pre vás očistené. Vaše domáce prostredie bude taktiež očistené. Ak vaše prostredie nie je očistené a všetky možné veci do vás rušivo zasahujú, ako sa môžete kultivovať?

Je ale jedna situácia, v ktorej môj fashen nepomôže veci očistiť. Máme praktizujúceho, ktorý jedného dňa uvidel prichádzať môj fashen do svojho domu. Veľmi sa potešil: „Učiteľov fashen je tu. Učiteľ, prosím, poďte ďalej.“ Môj fashen povedal: „Tvoja izba je v prílišnom neporiadku a je tam príliš veľa vecí.“ Potom odišiel. Zvyčajne, keď je veľa zlých duchov v iných dimenziách, môj fashen ich pre vás vyčistí. Jeho izba však bola plná rôznych zlých čchi-kungových kníh. Pochopil to a urobil v nej poriadok tým, že knihy spálil alebo predal. Môj fashen sa potom vrátil. Toto mi tento študent povedal.

Sú tiež ľudia, ktorí navštevujú veštcov. Niekto sa ma spýtal: „Učiteľ, praktizujem teraz Falun Dafa. Veľmi sa tiež zaujímam o Knihu premien alebo o veci ako je veštenie. Môžem ich ešte používať?“ Dovoľte mi povedať to takto: Ak máte značné množstvo energie, čokoľvek poviete, bude mať účinok. Ak niečo tak nie je, ale vy ste niekomu povedali, že to tak je, možno ste sa dopustili zlého skutku. Bežný človek je veľmi slabý. Jeho odkazy sú nestále a môžu sa meniť. Ak otvoríte ústa a niečo mu poviete, tá ťažkosť môže naozaj nastať. Ak má ten človek mnoho karmy, ktorú musí splatiť, a vy mu stále hovoríte, že ho očakávajú dobré veci, bude to dovolené, keď nebude schopný splatiť svoju karmu? Neubližujete mu? Niektorí ľudia jednoducho nedokážu opustiť tieto veci a sú k nim pripútaní, akoby mali nejaký talent. Nie je to pripútanosť? Okrem toho, dokonca aj keď naozaj poznáte pravdu, ako praktizujúci by ste si mali udržovať svoj xinxing a nie neuvážene odhaľovať nebeské tajomstvo bežnému človeku. To je ten princíp. Bez ohľadu na to, ako človek používa Knihu premien na predpovedanie, niečo z toho už aj tak nie je pravda. Predpovedanie jedným či druhým spôsobom, pričom niečo z toho je pravda a niečo nepravda, takémuto vešteniu je v spoločnosti bežných ľudí dovolené existovať. Keďže vy ste niekto, kto má opravdivý kung, povedal by som, že pravý praktizujúci by mal nasledovať vyšší štandard. Ale niektorí kultivujúci vyhľadajú iných ľudí, aby im predpovedali ich osud a žiadajú ich: „Vyveštíš mi, ako sa mi darí a ako je na tom moja kultivácia? Alebo ma čakajú nejaké ťažkosti?“ Vyhľadajú druhých, aby im predpovedali tieto veci. Ak je tá vaša ťažkosť predpovedaná, ako sa môžete zlepšiť? Celý život praktizujúceho bol preusporiadaný. Informácie z jeho dlane, z tváre, z dátumu narodenia a všetky odkazy v jeho tele sú už odlišné a boli zmenené. Ak idete k veštcovi, budete mu veriť. Prečo by ste to inak robili? To, čo vám môže povedať, sú nejaké povrchné veci o vašej minulosti, avšak ich podstata sa už zmenila. Potom premýšľajte o tom, všetci: Ak idete k veštcovi, nepočúvate ho a neveríte mu? Nevytvorí vám to duševné bremeno? Nie je to pripútanosť, keď sa tým zaťažujete a neustále na to myslíte? Ako teda môže byť táto pripútanosť odstránená? Neuložili ste si sám sebe ďalšiu ťažkosť? Nebudete musieť trpieť viac, aby ste sa vzdali tejto pripútanosti? Každá skúška alebo každá ťažkosť sa týka záležitosti stúpnutia alebo poklesu v kultivácii. Je to už dosť ťažké, ale vy si ešte pridáte túto sám sebou uloženú ťažkosť. Ako ju dokážete prekonať? Možno sa v dôsledku toho stretnete s ťažkosťami alebo problémami. Vašu zmenenú cestu života nemajú iní dovolené vidieť. Ak by ju iní videli, alebo ak by vám bolo povedané, kedy budete mať ťažkosti, ako by ste sa mohli kultivovať? Preto ju vôbec nie je dovolené vidieť. Nikto z iných škôl kultivácie ju tiež nemá dovolené vidieť. Ani spolužiaci z tej istej školy kultivácie ju nemajú dovolené vidieť. Nikto to nebude schopný povedať správne, pretože tento život bol zmenený a je to život určený na kultiváciu.

Niekto sa ma spýtal, či by mohol čítať iné náboženské knihy a iné čchi-kungové knihy. Hovoríme, že náboženské knihy, najmä tie budhistické, všetky učia ľudí, ako si kultivovať svoj xinxing. My sme tiež z budhovskej školy, takže by tam nemal byť žiaden problém. Je tu ale jedna vec: Mnoho vecí v písmach bolo počas procesu prekladu preložených chybne. Navyše mnohé interpretácie písiem boli spravené z pohľadov na rozličných úrovniach, pričom sa ľahkovážne robili definície. Toto je ničenie Dharmy. Tí ľudia, ktorí ľahkovážne interpretovali písma, boli príliš ďaleko od ríše Budhov a nerozumeli ich skutočnému obsahu, preto mali odlišné pochopenia vecí. Nebude pre vás veľmi ľahké dôkladne im porozumieť a nebudete schopní porozumieť im sami. Ale ak poviete: „Ja sa iba zaujímam o študovanie písiem,“ a stále študujete písma, budete praktizovať v tej škole kultivácie, pretože tie písma majú v sebe začlenený kung a Fa z tej školy kultivácie. Len čo ich študujete, budete praktizovať v tej škole kultivácie. Je tu tento problém. Ak ich študujete do hĺbky a nasledujete tú školu kultivácie, možno ste prijali tú školu kultivácie namiesto našej. Počas histórie sa v kultivácii od človeka vyžadovalo, aby sa nevenoval dvom školám kultivácie naraz. Ak naozaj chcete praktizovať túto školu kultivácie, mali by ste čítať iba texty v tejto škole kultivácie.

Čo sa týka čchi-kungových kníh, nemali by ste ich čítať, ak sa chcete kultivovať. Najmä čchi-kungové knihy publikované dnes, nemali by ste ich čítať. To isté platí pre knihy, ako sú Vnútorný kánon Žltého cisára, Spis o vedení  mysle a tela alebo Taoistický kánon. Hoci nenesú tie zlé odkazy, tiež obsahujú odkazy z odlišných úrovní. Ony samotné sú takisto kultivačnými cestami. Len čo ich čítate, niečo vám dajú a budú do vás zasahovať. Ak sa vám zdá, že niektorá z ich viet dáva zmysel, dobre, niečo k vám príde a bude to pridané k vášmu kungu. Hoci to nie je niečo zlé, ako sa budete kultivovať, keď vám je náhle dané niečo iné? Nespôsobí to tiež problémy? Ak pridáte nadbytočnú elektronickú súčiastku do televízora, čo myslíte, čo sa stane s týmto televízorom? Okamžite sa pokazí. Toto je princíp. Navyše mnoho dnešných čchi-kungových kníh je falošných a nesú rôzne odkazy. Keď jeden z našich študentov listoval v čchi-kungovej knihe, vyskočil z nej veľký had. Samozrejme, nebudem hovoriť o detailoch. Práve som hovoril o niektorých problémoch, vyplývajúcich z neschopnosti praktizujúcich dobre sa správať; to znamená, že tieto problémy sú spôsobené nesprávnymi myšlienkami. Je prospešné, že na ne poukazujeme, takže každému umožníme vedieť, čo robiť a ako ich rozlíšiť, aby sa v budúcnosti problémy nevyskytli. Hoci som príliš nezdôraznil to, čo som práve povedal, každý by tomu mal určite venovať pozornosť, pretože kvôli tejto otázke väčšinou vzniknú problémy a často sa problémy vynoria práve tu. Kultivácia je mimoriadne namáhavá a veľmi vážna. Ak ste len trošku nepozorný, môžete spadnúť a okamžite byť zničený. Preto musí byť vaša myseľ spravodlivá.

Čchi-kung bojových umení

Popri vnútorných metódach kultivácie je tu aj čchi-kung bojových umení. Keď hovoríme o čchi-kungu bojových umení, musím zdôrazniť problém, že teraz sa v komunite kultivujúcich objavujú tvrdenia o mnohých čchi-kungových formách.

Teraz existuje takzvaný „maliarsky čchi-kung“, „hudobný čchi-kung“, „kaligrafický čchi-kung“ a „tanečný čchi-kung“ – sú ich všetky možné druhy. Sú to všetko čchi-kungy? Ja to považujem za veľmi čudné. Povedal by som, že to je vykrádanie čchi-kungu. Nie je to len vykrádanie čchi-kungu, ale vyložené ruinovanie čchi-kungu. Aký je ich teoretický základ? Hovorí sa, že keď človek maľuje, spieva, tancuje alebo píše, mal by byť v stave tranzu alebo v takzvanom čchi-kungovom stave. Spraví to z toho čchi-kung? Nemalo by sa to chápať takto. Nie je to ruinovanie čchi-kungu? Čchi-kung je široké a hlboké učenie o kultivácii ľudského tela. Ach, ako by sa bytie v stave tranzu mohlo nazývať čchi-kungom? Ako sa to potom nazve, keď pôjdeme v stave tranzu na toaletu? Nie je to ruinovanie čchi-kungu? Povedal by som, že to je ruinovanie čchi-kungu. Pred dvoma rokmi bol na Veľtrhu orientálneho zdravia takzvaný kaligrafický čchi-kung. Čo je kaligrafický čchi-kung? Išiel som sa tam pozrieť a videl som človeka, ktorý tam písal. Pri písaní dával rukami svoju čchi každému slovu a vydávaná čchi bola úplne čierna. Jeho myseľ sa zaoberala peniazmi a slávou. Ako mohol mať kung? Ani jeho čchi nemohla byť dobrá. Veci, čo napísal, boli vyvesené s drahými cenovkami. Avšak všetky boli predané cudzincom. Povedal by som, že každého, kto si ich kúpil a priniesol domov, postretne nešťastie. Ako by mohla byť čierna čchi dobrá? Celá tvár toho človeka vyzerala tmavo, bol posadnutý peniazmi a myslel iba na peniaze – ako by mohol mať nejaký kung? Jeho vizitka však niesla hŕbu titulov, ako napríklad takzvaný „Medzinárodný kaligrafický čchi-kung“. Povedal by som: Ako by sa takáto vec mohla nazývať čchi-kungom?

Premýšľajte o tom, všetci: Po skončení tohto seminára bude mať osemdesiat až deväťdesiat percent ľudí nielen vyliečené svoje choroby, ale takisto si vyvinú kung – opravdivý kung. Čo teraz nesie vaše telo, je už dosť mimoriadne. Ak by ste sa kultivovali samostatne, neboli by ste si to schopný vyvinúť pomocou kultivácie dokonca ani za celý život. Aj keby mladý človek začal praktizovať hneď teraz, v tomto živote by si nebol schopný vyvinúť veci, ktoré som vám dal, a stále by potreboval pravého, dobrého majstra, ktorý by ho viedol. Trvalo nám mnoho generácií, kým sme sformovali tento Falun a tieto mechanizmy. Tieto veci sú vložené do vášho tela všetky naraz. Preto vám hovorím, nestraťte to ľahko iba preto, že ste to ľahko získali. Sú nesmierne hodnotné a neoceniteľné. Po tomto seminári, to, čo so sebou nesiete, je skutočný kung, vysokoenergetická látka. Keď pôjdete domov a napíšete zopár slov – nech je vaše písmo akékoľvek – nesie to kung! Mali by byť teda všetci z tejto triedy nazvaní „majstrami“ a všetci sa stať majstrami kaligrafického čchi-kungu? Povedal by som, že takto by sa to nemalo chápať. Ako človek s opravdivým kungom a energiou ho nepotrebujete vydávať zámerne; zanecháte energiu na všetkom, čoho sa dotknete, a všetko to bude jasne žiariť.

Tiež som našiel v časopise správu, v ktorej stálo, že sa uskutoční seminár o kaligrafickom čchi-kungu. Zbežne som si to prečítal, aby som videl, ako sa to bude vyučovať. Písali tam, že človek by mal najprv regulovať svoje dýchanie alebo nádych a výdych. Následne by mal sedieť pätnásť až tridsať minút, sústreďujúc myseľ na čchi v dantiane a predstavovať si zdvíhanie čchi z dantianu do predlaktia. Potom by mal človek uchopiť štetcové pero a namočiť ho do čierneho atramentu. Následne by mal presunúť čchi do končeka štetcového pera. Keď sa tam dostane jeho zámer mysle, môže začať písať. Nie je to podvádzanie ľudí? Ach, ak môže niekam presunúť čchi, bude sa to považovať za čchi-kung? V tom prípade by sme pred jedením mali chvíľu sedieť v meditácii. Potom by sme vzali paličky a presunuli čchi do koncov našich paličiek, aby sme sa najedli. To by sa nazývalo „obedovací čchi-kung“, nie? To, čo jeme, by tiež bola energia. Ja len hovorím o tejto otázke. Nazývam to ruinovaním čchi-kungu, keďže oni berú čchi-kung ako niečo také plytké. Ľudia by to preto nemali chápať týmto spôsobom.

Avšak čchi-kung bojových umení sa už môže považovať za nezávislú čchi-kungovú prax. Prečo je to tak? Pretože má dedičstvo niekoľkých tisícok rokov, úplný systém kultivačných teórií a úplný systém kultivačných metód, môže byť považovaný za úplný systém. Čchi-kung bojových umení napriek tomu ostáva niečím na najnižšej úrovni vnútorných kultivačných metód. Tvrdý čchi-kung je formou zoskupenej energetickej hmoty, ktorá je výlučne na udieranie a bitie. Dovoľte mi dať vám príklad. Po zúčastnení sa nášho seminára Falun Dafa nemohol študent v Pekingu svojimi rukami na nič zatlačiť. Keď kupoval detský kočík, s prekvapením zistil, že kočík sa s praskotom rozpadol, keď išiel rukou vyskúšať, aký je pevný. Keď prišiel domov a sadol si na stoličku, nemohol na ňu zatlačiť rukami. Ak by to spravil, stolička by sa rozpadla. Pýtal sa ma, čo sa deje. Nepovedal som mu, lebo som nechcel, aby si vyvinul pripútanosť. Len som mu povedal, že to je všetko prirodzené, aby to nechal tak a nevšímal si to, keďže to všetko je dobré. Keď je tá nadprirodzená schopnosť dobre použitá, možno rukou rozdrviť na prach kus kameňa. Nie je to tvrdý čchi-kung? On však nikdy nepraktizoval tvrdý čchi-kung. Tieto nadprirodzené schopnosti zvyčajne možno vyvinúť vo vnútorných kultivačných metódach. Ale pretože je ťažké udržiavať si dobre svoj xinxing, zvyčajne nie je dovolené ich použiť, aj keď boli vyvinuté. Najmä na nízkej úrovni kultivácie sa človeku ešte dostatočne nezlepšil xinxing. Takže nadprirodzené schopnosti, ktoré sa vyvinú na nízkej úrovni, nebudú vôbec poskytnuté. Ako plynie čas a vaša úroveň sa zvýši, tieto veci už nebudú mať žiaden úžitok a nebude potrebné ich poskytnúť.

Ako konkrétne sa praktizuje čchi-kung bojových umení? Pri praktizovaní čchi-kungu bojových umení musí človek regulovať čchi, ale na začiatku nie je ľahké čchi regulovať. Hoci človek môže chcieť regulovať čchi, nemusí to byť schopný dokázať. Čo by mal potom robiť? Musí si cvičiť svoje ruky, obidve strany svojej hrude, chodidlá, nohy, ruky a hlavu. Ako si ich človek cvičí? Niektorí ľudia udierajú svojimi rukami alebo dlaňami do stromu, iní udierajú rukami do skaly. Aký bolestivý musí byť pre kosti takýto kontakt – aj keď použijú iba malú silu, potečie krv! Čchi sa však stále nedá regulovať. Čo by sa malo spraviť? Človek začne kývať svojimi rukami a nútiť krv, aby sa pohybovala späť do rúk, takže jeho ruky a dlane napuchnú. Budú naozaj napuchnuté. Keď potom človek udrie do skaly, kosti budú obalené a nebudú priamo narážať na skalu. Takže človek nebude až tak veľmi cítiť bolesť. Ako pokračuje v praktizovaní, majster ho bude učiť a ako čas pokročí, naučí sa regulovať čchi. Samotná schopnosť regulovať čchi však nestačí, pretože v skutočnom boji na vás protivník čakať nebude. Samozrejme, keď človek dokáže regulovať čchi, je schopný odolať útokom a nemusí cítiť bolesť, ani keď je udretý veľmi hrubou palicou. Keď nasmeruje čchi do rúk, ruky napuchnú. Ale na začiatku je čchi najprimitívnejšia vec a môže byť premenená na vysokoenergetickú látku, keď človek pokračuje v praktizovaní. Keď sa premení na vysokoenergetickú látku, postupne vytvorí energetický zhluk veľkej hustoty a tento energetický zhluk má inteligenciu. Preto je tiež zhlukom nadprirodzených schopností, alebo určitým druhom nadprirodzenej schopnosti. Táto nadprirodzená schopnosť však slúži výlučne na udieranie a odrážanie úderov. Nebude fungovať, ak sa použije na liečenie chorôb. Pretože táto vysokoenergetická látka existuje v inej dimenzii a necestuje v našej dimenzii, jej čas ide rýchlejšie ako náš. Ak niekoho udriete, nemusíte usmerňovať čchi, alebo na to myslieť, keďže kung tam už bude. Keď sa pokúšate odvrátiť niekoho útok, kung tam tiež už bude. Nech dáte ranu akokoľvek rýchlo, bude sa pohybovať rýchlejšie ako vy, keďže koncepty času sú na oboch stranách odlišné. Praktizovaním čchi-kungu bojových umení si človek môže vyvinúť takzvanú Dlaň železného piesku, Rumelkovú dlaň, Nohu Vadžru a Chodidlo Arhata. Toto sú schopnosti bežných ľudí. Pomocou praktizovania môže bežný človek dosiahnuť túto úroveň.

Najväčší rozdiel medzi čchi-kungom bojových umení a vnútornými kultivačnými metódami je v tom, že čchi-kung bojových umení vyžaduje praktizovanie v pohybe, takže čchi sa pohybuje pod kožou. Pretože vyžaduje praktizovanie v pohybe, človek nemôže dosiahnuť stav pokoja a ani jeho čchi nevstúpi do dantianu. Jeho čchi sa bude pohybovať pod kožou a cez svaly. Preto človek nemôže kultivovať telo a nemôže kultivovať ani schopnosti vysokých úrovní. Naša vnútorná kultivácia vyžaduje praktizovanie v stave pokoja. Bežné metódy vyžadujú, aby čchi vstúpila do dantianu v dolnej časti brucha. Vyžadujú kultiváciu v stave pokoja a premenu benti. Môžu kultivovať telo a vedú pomocou kultivácie k vyšším úrovniam.

Mohli ste sa dopočuť o rôznych technikách bojových umení, o ktorých sa píše v románoch, ako napríklad takzvaný Štít zlatého zvona, Košeľa zo železnej látky a prerazenie topoľa zo vzdialenosti sto krokov. S ľahkými bojovými umeniami sa človek môže pohybovať tam a späť na vysokých miestach. Niektorí môžu dokonca vstúpiť do inej dimenzie. Existujú takéto bojové umenia? Áno, to je isté. Avšak neexistujú medzi bežnými ľuďmi. Tí, ktorí si naozaj vykultivovali tieto výnimočné bojové umenia, ich nemôžu predvádzať na verejnosti. Pretože tento človek nepraktizuje jednoducho len bojové umenia a je úplne nad úrovňou bežných ľudí, musí sa kultivovať nasledovaním vnútornej kultivačnej praxe. Človek si musí ceniť a zlepšovať svoj xinxing. Musí sa málo starať o veci, ako sú hmotné záujmy. Hoci môže takéto bojové umenia kultivovať, nemôže ich už potom ľahkovážne použiť medzi bežnými ľuďmi. Je dovolené, ak ich použije, keď nie je nablízku nikto, kto by to mohol vidieť. Keď čítate tie romány, zistíte, že nejaká postava bojuje a zabíja kvôli tajnému návodu k šermiarskemu umeniu, kvôli pokladu alebo ženám. Všetci sú vykreslení s veľkými schopnosťami a záhadne sa pohybujú tam a späť. Premýšľajte o tom, všetci: Ľudia, ktorí opravdivo majú tieto schopnosti bojových umení, nemusia si ich vykultivovať pomocou vnútornej kultivácie? Získajú ich iba kultiváciou svojho xinxingu, takže sláva, materiálne zisky a rozmanité túžby ich nezaujímajú už dlhý čas. Ako môžu zabíjať druhých? Ako im môže tak veľmi záležať na peniazoch a bohatstve? To je absolútne nemožné. Sú to iba umelecké zveličovania. Ľudia jednoducho túžia po duševných podnetoch a pre túto túžbu spravia čokoľvek. Autori využili tento bod a pokúsia sa napísať čokoľvek, čo hľadáte alebo čo vás poteší. Čím sú tie diela neuveriteľnejšie, tým viac ich chcete čítať. Sú to iba umelecké zveličovania. Tí, ktorí naozaj majú tieto schopnosti bojových umení, sa nebudú takto správať. Predovšetkým ich nebudú ukazovať na verejnosti.

Mentalita predvádzania sa

Kvôli kultivovaniu sa medzi bežnými ľuďmi nemôže mnoho našich žiakov opustiť mnohé zo svojich pripútaností. Mnohé pripútanosti sa im už stali prirodzenými a títo ľudia ich nedokážu sami rozpoznať. Predvádzanie sa – táto mentalita – sa môže prejaviť v akejkoľvek situácii; môže sa vynoriť aj keď robíme dobrý skutok. Aby získali slávu, osobný zisk a malý prospech, niektorí ľudia sa často vychvaľujú a predvádzajú: „Som veľmi schopný a silný.“ My tiež máme také prípady, kde tí, čo praktizovali o trošku lepšie ako druhí, vidia trošku lepšie nebeským okom, alebo sú ich cvičebné pohyby o máličko lepšie, sa s tým radi predvádzajú.

Človek môže tvrdiť: „Počul som niečo od Učiteľa Li.“ Ľudia ho obstúpia a počúvajú, čo hovorí. Bude odovzdávať chýr prikrášlený svojím vlastným pochopením. Čo je cieľom? Predvádzať sa. Niektorí ľudia medzi sebou šíria s veľkým záujmom chýry, akoby boli dobre informovaní a akoby mnohí naši praktizujúci nerozumeli, alebo nevedeli toľko, čo oni. Stalo sa to pre nich prirodzeným a možno si to sami neuvedomujú. V podvedomí majú práve túto mentalitu predvádzania sa. Aký by inak bol cieľ šírenia tých chýrov? Niektorí ľudia klebetia o tom, kedy sa Učiteľ vráti do hôr. Ja nie som z hôr. Prečo by som sa mal vrátiť do hôr? Ešte iní klebetia, že som v ten a ten deň tomu a tomu niečo povedal, alebo som niekomu spravil špeciálnu láskavosť. Načo je dobré rozširovať takéto veci? Nie je to dobré na nič. Avšak videli sme, že toto je ich pripútanosť – mentalita predvádzania sa.

Niektorí ľudia si ku mne prišli po autogram. Čo je cieľom? Je to zvyk bežných ľudí mať niečí autogram ako suvenír. Ak sa nekultivujete, môj autogram vám nebude na nič. Každé jedno slovo v mojej knihe nesie moju podobu a Falun a každá veta bola vyslovená mnou. Načo ešte potrebujete môj autogram? Niektorí ľudia si myslia: „Keď mám autogram, Učiteľov odkaz ma bude chrániť.“ Oni stále ešte veria na veci ako sú odkazy. My sa nestaráme o odkazy. Táto kniha je už neoceniteľná. Čo iné ešte hľadáte? Všetko to sú odrazy tých pripútaností. Potom ako niektorí ľudia videli správanie žiakov, ktorí so mnou cestujú, napodobňujú ich bez toho, aby si uvedomili, či sú dobrí alebo zlí. V skutočnosti nezáleží na tom, kto je ten človek – je len jeden Fa. Iba nasledovaním tohto Dafa môže človek naplniť opravdivý štandard. Ľuďom, ktorí pracujú po mojom boku, sa nedostalo žiadneho špeciálneho zaobchádzania a sú rovnakí ako všetci ostatní; sú to jednoducho pracovníci Výskumnej spoločnosti. Nevyviňte si tie pripútanosti. Keď si vytvoríte tieto pripútanosti, často môžete hrať rolu neúmyselného poškodzovania Dafa. Senzačný chýr, ktorý ste vytvorili, môže dokonca viesť k sporom alebo podnietiť žiakovu pripútanosť dostať sa bližšie k Učiteľovi, aby počul viac vecí a tak ďalej. Nie je toto všetko rovnakou otázkou?

K čomu ešte môže táto mentalita predvádzania sa ľahko viesť? Učil som prax dva roky. Niektorí z našich dlhoročných žiakov Falun Dafa môžu čoskoro dosiahnuť stav odomknutia kungu. Niektorí vstúpia do fázy postupného osvietenia a náhle ho dosiahnu. Prečo nemali tie nadprirodzené schopnosti skôr? Je to preto, že hoci som vás potlačil naraz na takúto vysokú úroveň, nepôjde to, ak vaše pripútanosti bežných ľudí nebudú úplne odstránené. Samozrejme, váš xinxing sa už veľmi zlepšil, avšak mnoho pripútaností nebolo opustených. Preto vám tie nadprirodzené schopnosti neboli dané. Keď sa táto fáza skončí a vy sa stanete stabilným, okamžite vás privedieme do stavu postupného osvietenia. V tomto stave postupného osvietenia sa vaše nebeské oko otvorí na veľmi vysokej úrovni a vyviniete si mnoho nadprirodzených schopností. V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, že keď sa opravdivo kultivujete, už na začiatku ste si vyvinuli mnoho nadprirodzených schopností. Už ste dosiahli takúto vysokú úroveň, takže máte mnoho nadprirodzených schopností. Táto situácia mohla nastať u mnohých z vás nedávno. Sú tiež nejakí ľudia, ktorí nemôžu dosiahnuť vysokú úroveň v kultivácii. To, čo majú fyzicky, spolu s ich znášanlivosťou, je predurčené. V dôsledku toho niektorí ľudia zažijú odomknutie kungu alebo sa stanú osvietenými – úplne osvietenými – na veľmi nízkej úrovni. Budú takíto ľudia.

Poukazujem na tento problém preto, aby každý vedel, že len čo sa takíto ľudia objavia, určite ich nesmiete považovať za nejaké mimoriadne, osvietené bytosti. Toto je veľmi vážna otázka v kultivácii. Iba nasledovaním tohto Dafa môžete robiť veci správne. Nemali by ste ich nasledovať alebo počúvať len preto, že majú nadprirodzené schopnosti, nadprirodzené sily, alebo môžu vidieť nejaké veci. Uškodíte im, keďže si vyvinú pripútanosť k nadšeniu a nakoniec stratia všetko, čo majú, všetko budú mať vypnuté. Napokon spadnú nadol. Aj ten, kto dosiahol stav odomknutia kungu, môže spadnúť. Ak sa človek nedokáže správať dobre, takisto môže spadnúť dole, aj keď je osvietený. Ak veci nie sú riešené správne, dokonca aj Budha môže spadnúť dole, ani nehovoriac o ľuďoch ako vy, ktorí sa kultivujú medzi bežnými ľuďmi! Preto nezáleží na tom, koľko nadprirodzených schopností ste si vyvinuli a aké sú veľké, alebo aké mocné sú vaše božské sily, musíte sa správať dobre. Nedávno tu sedel niekto, kto dokázal zmiznúť v jednej chvíli a opäť sa objaviť v ďalšej chvíli. Je to práve tak. Budú vyvinuté ešte väčšie nadprirodzené schopnosti. Čo budete robiť? Ako naši žiaci alebo učeníci, či sa tieto veci stanú v budúcnosti vám alebo iným, nemali by ste ich idolizovať alebo sa o tieto veci usilovať. Len čo sa vaša myseľ pokazí, bude po všetkom a vy spadnete. Možno ste dokonca na vyššej úrovni ako oni, ibaže vaše nadprirodzené sily sa ešte neobjavili. Prinajmenšom na tejto konkrétnej otázke ste spadli. Preto musí každý venovať osobitnú pozornosť tejto veci. Pokladáme to za veľmi dôležitú otázku, pretože táto vec sa čoskoro vyskytne. Len čo sa vyskytne, nepôjde to, ak sa nedokážete dobre správať.

Kultivujúci, ktorý si vyvinul kung a dosiahol stav odomknutia kungu alebo sa stal skutočne osvieteným, by sa nemal považovať za niekoho výnimočného. Čo videl, sú veci obmedzené jeho úrovňou. Jeho kultivácia dosiahla túto úroveň, pretože jeho schopnosť osvietenia, xinxingový štandard a múdrosť dosiahli túto úroveň. Preto možno nebude veriť veciam na vyšších úrovniach. Presne kvôli tomu, že im neverí, si myslí, že to, čo vidí, je absolútne a že sú iba tieto veci. Je však od toho ďaleko, pretože jeho úroveň je práve tu.

Niektorí ľudia budú mať svoj kung odomknutý na tejto úrovni, keďže už v kultivácii nemôžu ísť ďalej. V dôsledku toho môžu zažiť odomknutie kungu a osvietenie iba na tejto úrovni. Medzi tými z vás, ktorí v budúcnosti dokončia kultiváciu, niektorí budú osvietení na malých svetských cestách, niektorí budú osvietení na odlišných úrovniach a niektorí budú osvietení s pravým ovocím. Iba osvietení ľudia s pravým ovocím dosiahnu svoje najvyššie úrovne, budú schopní vidieť veci a prejaviť sa na rôznych úrovniach. Dokonca aj tí, ktorí sú osvietení na malých svetských cestách na najnižšej úrovni, budú schopní vidieť nejaké dimenzie a nejaké osvietené bytosti a budú s nimi tiež schopní komunikovať. V tom čase by ste sa nemali stať samoľúbymi, pretože tí, čo sa osvietili na malých svetských cestách na nízkej úrovni, nemôžu získať pravé ovocie – to je isté. Čo sa s tým potom dá robiť? Človek môže iba zostať na tej úrovni. Kultivácia k vyšším úrovniam bude záležitosťou budúcnosti. Keďže jeho kultivácia môže ísť len takto ďaleko, aký zmysel má udržiavať jeho kung zamknutý? Hoci pokračujete vo svojom kultivovaní, vaša kultivácia už nemôže ďalej robiť pokrok, takže váš kung bude odomknutý, keďže ste dosiahli koniec svojej kultivácie; bude mnoho takýchto ľudí. Nech sa stane čokoľvek, človek si musí udržiavať dobrý xinxing. Iba nasledovanie Dafa je opravdivo správne. Či sú to vaše nadprirodzené schopnosti alebo vaše odomknutie kungu, dosiahli ste to kultiváciou v Dafa. Ak dáte Dafa na druhé miesto a svoje nadprirodzené sily na prvé miesto, alebo ak ako osvietená osoba veríte, že toto alebo tamto vaše pochopenie je správne, alebo ak sa dokonca považujete za veľkého a nad Dafa, povedal by som, že ste už začali padať. Bolo by to nebezpečné a vy by ste sa stali čoraz horším. Vtedy by ste sa skutočne dostali do problémov a vaša kultivácia by vyšla nazmar. Keď sa veci nerobia správne, spadnete a vaša kultivácia vyjde nazmar.

Dovoľte mi vám tiež povedať, že obsah tejto knihy zahŕňa Fa, ktorý som vyučoval na niekoľkých seminároch. Všetko som to vyučoval ja a každú vetu som povedal ja. Všetko – slovo za slovom – to bolo vytiahnuté z kazetových nahrávok a prepísané slovo po slove. Moji učeníci a žiaci mi pomohli prepísať to všetko z kazetových nahrávok. Potom som to opravoval znova a znova. Všetko je to môj Fa a to, čo som učil, je len tento Fa.

Siedma lekcia

Otázka zabíjania

Otázka zabíjania je veľmi citlivá. Pre praktizujúcich sme stanovili prísnu požiadavku, že nemôžu zabíjať životy. Či je to budhovská škola, škola Tao, alebo škola Čchi-men, bez ohľadu na to, ktorá škola alebo metóda to je, pokiaľ je to opravdivá kultivačná metóda, bude považovať túto otázku za veľmi absolútnu a zakáže zabíjanie – to je isté. Pretože dôsledky zabitia života sú veľmi vážne, musíme o tejto otázke rozprávať podrobne. V pôvodnom budhizme sa zabíjanie vzťahovalo najmä na vzatie ľudského života, čo bol najvážnejší čin. Neskôr sa bralo vážne aj zabitie veľkých životov, veľkých domácich zvierat, alebo relatívne veľkých životov. Prečo v spoločenstve kultivujúcich berú otázku zabíjania tak vážne? V minulosti sa v budhizme hovorilo, že ak by boli zabité životy, ktoré nemali zomrieť, stali by sa osamelými dušami a duchmi bez domova. Predtým sa vykonávali rituály na oslobodenie duší týchto ľudí od utrpenia. Bez takýchto rituálov by tie duše nemali čo jesť alebo piť a žili by v situácii plnej utrpenia. Toto budhizmus povedal v minulosti.

My hovoríme, že keď niekto spraví druhému niečo zlé, musí mu dať dosť veľa de ako náhradu. Tým väčšinou myslíme vzatie vecí, ktoré patria iným ľuďom a tak ďalej. Ak je však život náhle ukončený, či je to zviera alebo iný organizmus, vytvorí to dosť veľa karmy. V minulosti sa zabitie vzťahovalo hlavne na vzatie ľudského života, čo vytvorí veľmi veľa karmy. Avšak zabitie iných bežných životov nie je menším hriechom, keďže to taktiež priamo vytvorí veľa karmy. Osobitne pre praktizujúceho, v priebehu kultivácie sú vám dané nejaké ťažkosti na každej odlišnej úrovni. Všetky pochádzajú z vašej vlastnej karmy a sú to vaše vlastné ťažkosti, ktoré sú pre vás umiestnené na rôznych úrovniach, aby ste sa zlepšili. Pokiaľ si zlepšíte svoj xinxing, budete ich schopný prekonať. Ale ak náhle získate tak veľa karmy, ako ju dokážete prekonať? S vašou úrovňou xinxingu to nebudete schopný dokázať vôbec. Môže to spôsobiť, že budete úplne neschopný kultivovať sa.

Zistili sme, že keď sa človek narodí, súčasne sa zrodí život mnohých jeho „ja“ v určitom rozsahu tohto kozmického priestoru. Všetci vyzerajú rovnako, majú rovnaké meno a robia podobné veci. Preto ich možno považovať za časť jeho celku. Potom vzniká takýto problém: Ak nejaký život (a platí to aj pre životy veľkých zvierat) náhle umrie, zatiaľ čo zvyšné jeho „ja“ v rôznych iných dimenziách ešte len musia dokončiť svoje predurčené životné cesty a stále ešte majú žiť mnoho rokov, potom tento mŕtvy bude v bezdomovskej situácii a bude sa vznášať v kozmickom priestore. V minulosti bolo povedané, že osamelé duše a duchovia bez domova trpia hladom, smädom a ďalšími ťažkosťami. Možno je to tak. Naozaj sme však videli, že skončí v hroznej situácii a bude musieť čakať dovtedy, kým každý „on“ v každej dimenzii dokončí svoju životnú cestu; iba potom sa môžu spoločne pohnúť k svojmu konečnému osudu. Čím dlhšie je to čakanie, tým viac trpí. Čím viac trpí, tým viac karmy vytvorenej jeho utrpením bude pridanej na telo toho, kto ten život zabil. Premýšľajte o tom: O koľko viac karmy si nazhromaždíte? Toto sme pozorovali nadprirodzenými schopnosťami.

Taktiež sme pozorovali túto situáciu: Keď sa človek narodí, v určitej dimenzii bude existovať profil jeho celého života. Inými slovami, kde vo svojom živote je a čo by mal robiť, to všetko je tam zahrnuté. Kto usporiadal jeho život? Zjavne to bol vyšší život, ktorý to usporiadal. Napríklad, v našej spoločnosti bežných ľudí, po narodení človek patrí do určitej rodiny, do určitej školy, a keď vyrastie, je v určitom zamestnaní; cez prácu nadväzuje rôzne kontakty v spoločnosti. To jest, usporiadanie celej spoločnosti bolo naplánované týmto spôsobom. Keď však tento život náhle zomrie, a nie podľa pôvodného, špecifického usporiadania, alebo ak sa veci zmenili, tá vyššia bytosť neodpustí tomu, kto do toho zasiahol. Premýšľajte o tom, všetci: Ako kultivujúci sa chceme kultivovať k vyšším úrovniam. Ten život vysokej úrovne ani neodpustí vrahovi. Myslíte si, že tento človek sa stále ešte môže kultivovať? Úrovne niektorých majstrov nie sú ani také vysoké ako úroveň tohto vyššieho života, ktorý spravil to usporiadanie. Majster tejto osoby bude teda takisto potrestaný a poslaný dole na nízku úroveň. Len o tom premýšľajte – je toto bežná otázka? Takže hneď ako človek spraví takúto vec, je pre neho veľmi ťažké kultivovať sa.

Medzi kultivujúcimi Falun Dafa môžu byť nejakí, ktorí bojovali v časoch vojny. Tieto vojny boli situáciami spôsobenými väčšími celkovými kozmickými zmenami a vy ste boli iba jedným prvkom v tých situáciách. Keby sa nikto počas kozmických zmien ani nepohol, v spoločnosti bežných ľudí by nenastali také situácie a nemohli by sa ani nazývať kozmickými zmenami. Tieto udalosti sa vyvinuli v súlade s väčšími zmenami a neboli úplne vašou chybou. To, o čom tu hovoríme, je karma pochádzajúca z toho, že človek trvá na robení nedobrých vecí, keď hľadá osobný zisk, keď sa pokúša uspokojiť túžbu po vlastných záujmoch, alebo keď je človek samotný nejakým spôsobom ovplyvnený. Pokiaľ to zahŕňa zmeny v celej väčšej dimenzii a veľké zmeny v spoločnosti, nie je to vaša chyba.

Zabitie môže spôsobiť obrovskú karmu. Človek môže uvažovať: „Nemôžeme zabiť život, ale ja som doma kuchárom. Čo bude moja rodina jesť, ak nemôžem vziať život?“ Táto konkrétna otázka sa ma netýka, keďže ja vyučujem Fa praktizujúcim a nehovorím ľahkovážne bežným ľuďom, ako žiť svoj život. Čo sa týka konkrétnych záležitostí, mali by ste posudzovať veci podľa Dafa. Mali by ste robiť veci tak, ako si myslíte, že by sa mali robiť. Bežní ľudia budú robiť to, čo sa im zachce a to je ich vec; nie je možné, aby sa každý opravdivo kultivoval. Avšak ako praktizujúci má človek nasledovať vyšší štandard, takže tu predkladám požiadavky pre praktizujúcich.

Ľudské bytosti a zvieratá nie sú jediné, ktoré majú život, rastliny ho majú tiež. V iných dimenziách môže každá látka prejavovať život. Keď vaše nebeské oko dosiahne úroveň Zraku Fa, zistíte, že skaly, steny, alebo čokoľvek iné sa s vami môže rozprávať a pozdraviť vás. Možno sa človek bude čudovať: „Obilniny a zelenina, ktoré jeme, sú tiež životmi. V dome sú aj muchy a komáre. Čo by sme mali spraviť?“ Poštípanie komárom v lete by bolo dosť nepríjemné a museli by ste sa pozerať, ako vás štípe a nereagovať na to. Ak by ste videli muchu na svojom jedle, ako ho špiní, nemohli by ste ju zabiť. Dovoľte mi povedať vám, že by sme nemali ľahkovážne zabiť život bez príčiny. Ale nemali by sme sa ani stať prehnane opatrnými džentlmenmi, ktorí sa stále zameriavajú na maličkosti a dokonca poskakujú pri chôdzi obávajúc sa pristúpiť mravce. Povedal by som, že by ste žili únavný život. Nie je to tiež pripútanosť? Hoci vaše poskakovanie nemuselo zabiť žiadne mravce, mohli ste zabiť množstvo mikroorganizmov. Na mikroskopickej úrovni je mnoho ešte menších životov, vrátane bacilov a baktérií; možno ste takisto prišliapli a zabili mnoho z nich. To by sme rovno mohli prestať žiť. Nechceme sa stať takýmito ľuďmi, keďže to by kultiváciu znemožnilo. Človek by sa mal zamerať na širšiu perspektívu a kultivovať sa otvorene a dôstojne.

Ako ľudské bytosti máme právo udržovať ľudský spôsob života. Preto by naše životné prostredie tiež malo spĺňať ľudské životné potreby. Nemôžeme poškodzovať alebo zabíjať životy úmyselne, nemali by sme však byť príliš ustarostení týmito maličkosťami. Napríklad, zelenina a obilie, ktoré pestujeme, sú všetko životy. Nemôžeme prestať niečo jesť alebo piť, pretože to má život, lebo ako sa potom môžeme kultivovať? Človek by sa mal pozerať ďalej. Napríklad, zatiaľ čo kráčate, nejaké mravce alebo hmyz vám mohli vbehnúť pod nohy a boli zabité. Možno mali zomrieť, keďže ste ich nezabili úmyselne. Vo svete organizmov a mikroorganizmov je tiež otázka ekologickej rovnováhy – príliš mnoho z akéhokoľvek druhu bude problematické. Mali by sme sa teda kultivovať otvoreným a dôstojným spôsobom. Keď sú v dome muchy alebo komáre, môžeme ich vyhnať von alebo namontovať sieť na okno, aby sme ich udržali vonku. Niekedy ich ale nedokážete vyhnať a keď ich zabijete, tak ich zabijete. Ak idú poštípať alebo ublížiť ľuďom v priestore, kde ľudské bytosti žijú, určite ich treba vyhnať von. Ak ich nemožno vyhnať, človek sa nemôže len tak pozerať, ako štípu ľudí. Ako praktizujúcemu vám nevadia a ste voči nim imúnny, ale členovia vašej rodiny sa nekultivujú a sú bežnými ľuďmi, ktorých sa týka otázka prenosných chorôb. Nemôžete sledovať a nič nespraviť, keď komár poštípe dieťa na tvár.

Dovoľte mi dať vám príklad. Existuje príbeh o Šákjamunim z jeho skorších rokov. Jedného dňa sa Šákjamuni išiel okúpať v lese a požiadal svojho učeníka, aby očistil vaňu. Jeho učeník išiel k vani a zistil, že je plná všade lezúceho hmyzu. Hmyz by bol zabitý, ak by očistil vaňu. Učeník sa vrátil k Šákjamunimu a povedal: „Vaňa je plná hmyzu.“ Bez toho, aby sa na neho pozrel, Šákjamuni zopakoval: „Mal by si ísť a očistiť vaňu.“ Učeník išiel späť k vani a nevedel, ako ju očistiť, keďže keby to spravil, zabil by hmyz. Opäť sa vrátil k Šákjamunimu a povedal: „Majster, vaňa je plná hmyzu. Ak ju očistím, hmyz bude zabitý.“ Šákjamuni naňho pozrel a povedal: „Požiadal som ťa o to, aby si očistil vaňu.“ Učeník náhle pochopil a okamžite šiel vaňu očistiť. Tento príbeh objasňuje jednu otázku: Nemali by sme sa prestať kúpať, pretože existuje hmyz, ani by sme si nemali hľadať iné miesto na život, pretože existujú komáre. Tiež by sme si nemali zaviazať svoj krk a prestať jesť alebo piť, pretože obilniny aj zelenina majú život. Nemalo by to byť takto. Mali by sme vhodne zvládnuť tento vzťah a kultivovať sa dôstojným spôsobom. Bude v poriadku, pokiaľ neublížime žiadnemu životu úmyselne. Ľudia musia zároveň mať ľudský životný priestor a životné podmienky a tie tiež treba chrániť. Ľudské bytosti si musia udržovať svoje životy a žiť normálne.

V minulosti niektorí falošní čchi-kungoví majstri povedali: „Životy možno zabiť prvého alebo pätnásteho každého lunárneho mesiaca.“ Niektorí z nich dokonca tvrdili, že je v poriadku zabiť dvojnohé zvieratá, akoby to neboli životy. Nie je zabitie prvého alebo pätnásteho považované za zabitie? Takže je to len kopanie zeme, nie? Niektorí falošní čchi-kungoví majstri sa dajú rozpoznať podľa ich slov a činov, alebo podľa toho, čo hovoria a o čo sa usilujú. Každý čchi-kungový majster robiaci takéto vyhlásenia je zvyčajne posadnutý duchom alebo zvieraťom. Len sa pozrite, ako čchi-kungový majster posadnutý líškou je kurča – zhltne ho a nechce ani vypľúvať kosti.

Zabitie nevytvorí len mnoho karmy, ale takisto zahŕňa otázku milosrdenstva. Nemali by sme mať ako kultivujúci milosrdenstvo? Keď sa naše milosrdenstvo vynorí, pravdepodobne uvidíme, že všetky žijúce bytosti trpia – že každý trpí. Toto sa stane.

Otázka jedenia mäsa

Jedenie mäsa je tiež veľmi citlivá otázka, ale jedenie mäsa nie je zabíjanie. Hoci ste študovali Fa dosť dlho, nevyžadovali sme, aby každý prestal jesť mäso. Mnoho čchi-kungových majstrov vám povie, aby ste prestali jesť mäso, len čo prídete na ich kurzy. Môžete si myslieť: „Nie som ešte duševne pripravený, aby som odrazu prestal jesť mäso.“ Jedlo podávané dnes doma môže byť pečené kurča alebo smažená ryba. Hoci voňajú celkom dobre, nemali by ste dovolené jesť ich. To isté platí pre náboženské kultivačné praxe, ktoré človeka nútia nejesť mäso. Bežné metódy v budhovskej škole a niektoré metódy v škole Tao to tiež hovoria a zakazujú jedenie mäsa. My vás tu nežiadame, aby ste to tak robili, ale takisto sa zaoberáme touto otázkou. Čo teda vyžadujeme my? Pretože naša prax je taká, v ktorej Fa zušľachťuje praktizujúcich, znamená to, že určité situácie vystúpia z kungu a z Fa. V priebehu praxe sa na odlišných úrovniach objavia odlišné stavy. Takže jedného dňa alebo po mojej dnešnej prednáške môžu niektorí ľudia vstúpiť do tohto stavu: Nemôžu jesť mäso a mäso im bude odporne smrdieť. Ak ho zjedia, budú chcieť vracať. Nikto vás nenúti, ani vy sami sa nenútite nejesť ho. Tento jav je spôsobený vašou vlastnou mysľou. Keď dosiahnete túto úroveň, kung bude odrážať stav, v ktorom nebudete schopní jesť mäso. Ak naozaj prehltnete mäso, budete skutočne vracať.

Všetci naši dlhoroční žiaci vedia, že táto situácia sa objaví v kultivácii Falun Dafa, keďže na odlišných úrovniach nastanú odlišné situácie. Sú aj niektorí žiaci, ktorí majú pomerne silnú túžbu a silnú pripútanosť k jedeniu mäsa – zvyčajne môžu zjesť veľa mäsa. Aj keď druhí považujú mäso za veľmi odporné, oni to tak necítia a môžu ho stále ešte jesť. Čo by sa malo spraviť, aby sa odstránila táto pripútanosť? Bude ho bolieť brucho, keď zje mäso. Ak ho neje, nebude mať bolesť. Nastane táto situácia a znamená to, že človek by ho nemal jesť. Znamená to, že odvtedy naša škola kultivácie nebude mať nič dočinenia s mäsom? Nie je to tak. Ako by sme mali pristupovať k tejto otázke? Stav neschopnosti jesť mäso pochádza z vašej vlastnej mysle. Čo je účelom? Vynútené nejedenie mäsa pri kultivačných metódach v kláštoroch a stav neschopnosti jesť mäso, ako sa odráža v našej praxi, sú oboje zamýšľané na odstránenie tejto ľudskej túžby a pripútanosti k jedeniu mäsa.

Ak v ich miskách nie je mäso, niektorí ľudia si jedlo jednoducho nedajú. Toto je túžba bežného človeka. Jedného rána som prechádzal okolo zadného vchodu Parku víťazstva v Čchang-čchune. Traja ľudia vyšli zo zadného vchodu, hlasno vykrikujúc. Jeden z nich povedal: „Čo je to za čchi-kung, keď vám nedovolí jesť mäso? Aj keby som mal žiť o desať rokov menej, musím ho jesť!“ Aká silná túžba! Premýšľajte o tom, všetci: Nemala by byť táto túžba odstránená? Rozhodne mala. V priebehu kultivácie sa človek má vzdať rôznych túžob a pripútaností. Aby som to vyjadril priamo, ak túžba jesť mäso nie je odstránená, nie je to tak, že pripútanosť nebola opustená? Ako môže človek dovŕšiť kultiváciu? Preto, pokiaľ to je pripútanosť, musí byť odstránená. Ale to neznamená, že človek nebude nikdy opäť jesť mäso. Samotné vzdanie sa jedenia mäsa nie je účelom. Účelom je zabrániť tomu, aby ste mali túto pripútanosť. Ak sa vzdáte tejto pripútanosti počas obdobia, keď nemôžete jesť mäso, možno ho budete schopný jesť opäť neskôr. Mäso potom nebude odporne smrdieť alebo príšerne chutiť. V tom čase, ak jete mäso, nebude na tom záležať.

Ak môžete opäť jesť mäso, vaša pripútanosť už bude preč a nebudete už mať túžbu po mäse. Udeje sa však veľká zmena, keďže mäso vám už viac nebude chutiť. Ak ho doma uvaria, budete ho jesť spolu so svojou rodinou. Ak ho doma neuvaria, nebude vám chýbať. Ak ho jete, nebude už chutiť lahodne. Objaví sa táto situácia. Avšak kultivácia medzi bežnými ľuďmi je dosť zložitá. Ak vaša rodina stále varí mäso, po určitom čase vám opäť bude veľmi chutiť. V budúcnosti sa takéto situácie zopakujú a môžu sa zopakovať mnohokrát počas celého priebehu kultivácie. Náhle môžete byť opäť neschopný jesť mäso. Nemali by ste ho jesť, keď ho nemôžete jesť. Naozaj ho nebudete schopný zjesť a ak ho zjete, budete vracať. Počkajte, kým budete môcť jesť mäso opäť a nasledujte prirodzený priebeh. Jesť alebo nejesť mäso nie je samo osebe účelom – kľúčom je vzdať sa tej pripútanosti.

Naša škola Falun Dafa umožňuje človeku robiť rýchly pokrok. Pokiaľ si zlepšujete svoj xinxing, budete robiť rýchle prielomy na každej úrovni. Niektorí ľudia nie sú už od začiatku pripútaní k mäsu a nestarajú sa o to, či majú vo svojom jedle mäso alebo nie. Zaberie im pár týždňov odstrániť túto pripútanosť. Niektorým ľuďom to môže trvať jeden, dva, alebo tri mesiace, alebo snáď pol roka. Okrem veľmi nezvyčajných prípadov to nezaberie viac ako rok, aby bol človek schopný jesť mäso opäť. Je to preto, že mäso sa už pre ľudí stalo základnou potravou. Ale profesionálni praktizujúci v kláštoroch by nemali jesť mäso.

Povedzme si o tom, ako budhizmus vníma jedenie mäsa. Najskorší, pôvodný budhizmus nezakazoval jedenie mäsa. Keď Šákjamuni vzal svojich učeníkov do lesa kultivovať sa skrz ťažkosti, nebolo tam takéto pravidlo zakazujúce mäso. Prečo tam nebolo? Bolo to preto, že keď Šákjamuni vyučoval svoju Dharmu pred 2500 rokmi, ľudská spoločnosť bola veľmi zaostalá. Niektoré oblasti mali poľnohospodárstvo, zatiaľ čo iné ho ešte nemali. Obrábanej poľnohospodárskej pôdy bolo veľmi málo a všade boli lesy. Obilia bolo nedostatok a bolo mimoriadne vzácne. Ľudské bytosti sa práve vynorili z primitívnej spoločnosti a žili hlavne z lovu; v mnohých oblastiach sa jedlo hlavne mäso. Aby čo najviac opustili ľudské pripútanosti, Šákjamuni zakázal svojim učeníkom mať prístup k akémukoľvek bohatstvu, materiálnym veciam a tak ďalej. Vzal učeníkov so sebou žobrať o jedlo. Jedli čokoľvek, čo im ľudia dali, keďže ako kultivujúci si nemohli vyberať poskytnuté jedlo, ktoré mohlo zahŕňať mäso.

V pôvodnom budhizme bol však zákaz chun. Tento zákaz chun pochádza z pôvodného budhizmu, ale teraz sa hovorí, že jedenie mäsa je chun. V skutočnosti sa v tej dobe chun nevzťahovalo na mäso, ale na veci ako cibuľa, zázvor a cesnak. Prečo boli považované za chun? V súčasnosti to mnohí mnísi takisto nevedia jasne vysvetliť. Pretože mnohí z nich sa opravdivo nekultivujú, nemajú jasno v mnohých veciach. To, čo Šákjamuni vyučoval, sa nazývalo „prikázanie, koncentrácia, múdrosť“. Prikázania sa vzťahujú na opustenie všetkých pripútaností bežných ľudí. Koncentrácia znamená, že kultivujúci sa kultivuje tak, že počas sedenia v meditácii je úplne v tranze – človek musí byť úplne v tranze. Čokoľvek, čo ovplyvňovalo jeho tranz a kultiváciu, sa považovalo za vážne zasahovanie. Každý, kto jedol cibuľu, zázvor alebo cesnak, mal silný zápach. V tej dobe mnísi zvyčajne zostávali v lese alebo v jaskyni. Sedem alebo osem ľudí sedelo v kruhu a vytvorili mnoho kruhov, aby meditovali. Ak niekto jedol tieto veci, vydávalo to veľmi nepríjemný zápach, ktorý ovplyvňoval sedenie druhých v tranze a vážne zasahoval do ich praxe. Preto vzniklo toto pravidlo; takéto jedlo sa považovalo za chun a bolo zakázané. Mnoho bytostí vykultivovaných z tela človeka má dosť veľký odpor k takýmto silným zápachom. Cibuľa, zázvor a cesnak môžu tiež povzbudzovať túžby človeka. Ak ich človek je príliš mnoho, môže sa stať od nich závislý, a tak boli považované za chun.

V minulosti si mnoho mníchov po dosiahnutí veľmi vysokých úrovní v kultivácii a vstúpení do stavu odomknutia kungu alebo polo-odomknutia kungu tiež uvedomilo, že v priebehu kultivácie na týchto pravidlách v skutočnosti nezáleží. Keď sa vzdáte tej pripútanosti, ten samotný materiál nemá žiaden účinok. To, čo do človeka skutočne zasahuje, je tá pripútanosť. Preto počas histórie výnimoční mnísi taktiež zistili, že záležitosť, či človek je alebo neje mäso, nie je kritickou otázkou. Kľúčovou otázkou je, či dokáže opustiť tú pripútanosť. Ak človek nemá žiadnu pripútanosť, je v poriadku jesť čokoľvek, aby si naplnil žalúdok. Keďže kultivačné metódy v kláštoroch mali určité spôsoby, mnohí ľudia si už na ne zvykli. Navyše, nie je to už viac iba jednoduchá otázka toho, že je to prikázanie – v kláštoroch vzniklo záväzné nariadenie, že mäso sa nesmie jesť vôbec, a oni si už zvykli na tento spôsob kultivácie. Povedzme si o mníchovi Ťi-kungovi, ktorého preslávili literárne diela. Mnísi by nemali jesť mäso, ale on mäso jedol a stal sa tak dosť známy. V skutočnosti, potom čo bol vyhnaný z chrámu Ling-jin, jedlo sa stalo prirodzene jeho hlavným problémom, keďže bolo ohrozené jeho prežitie. Aby si naplnil žalúdok, jedol čokoľvek, čo sa mu dostalo do rúk; nezáležalo mu na tom, čo jedol, keďže si chcel len naplniť žalúdok a nemal pripútanosť k žiadnemu konkrétnemu jedlu. Na tej úrovni kultivácie pochopil tento princíp. V skutočnosti jedol Ťi-kung mäso iba pri jednej či dvoch príležitostiach. Hneď ako spisovatelia počujú o mníchovi, ktorý je mäso, začnú sa o to zaujímať. Čím je námet šokujúcejší, tým viac sa o to ľudia budú zaujímať. Literárne diela vychádzajú zo života a potom ho prekračujú; preto ho propagovali. V skutočnosti, ak sa tej pripútanosti naozaj vzdáte, nezáleží na tom, čo zjete, aby ste si naplnili žalúdok.

V juhovýchodnej Ázii alebo v južných oblastiach Číny, ako sú Kuang-tong a Kuang-si, sa niektorí laickí budhisti pri rozhovore nenazývajú kultivujúcimi budhizmu, akoby to znelo príliš staromódne. Hovoria, že jedia budhistické jedlo alebo že sú vegetariáni, čo naznačuje, že nasledujú budhizmus, keďže sú vegetariáni. Berú kultiváciu Budhovstva ako niečo také jednoduché. Ako môže bytie vegetariánom umožniť človeku kultivovať Budhovstvo? Každý vie, že jedenie mäsa je iba jedna pripútanosť a jedna túžba – toto je iba jedna pripútanosť. Vegetariánstvo odstráni iba túto jednu pripútanosť. Človek sa stále ešte potrebuje zriecť závisti, súťaživého zmýšľania, prílišného nadšenia, túžby predvádzať sa a rozličných iných pripútaností; je mnoho ľudských pripútaností. Iba odstránením všetkých pripútaností a túžob môže človek dovŕšiť svoju kultiváciu. Ako môže človek kultivovať Budhovstvo tým, že sa vzdá len tejto pripútanosti k jedeniu mäsa? Tá myšlienka je nesprávna.

Otázka jedla sa netýka len mäsa, pretože človek by nemal byť pripútaný k žiadnemu jedlu. To isté platí pre iné veci. Niektorí ľudia hovoria, že jednoducho radi jedia určité jedlo – to je takisto túžba. Po dosiahnutí určitej úrovne kultivácie nebude mať kultivujúci túto pripútanosť. Samozrejme, náš Fa je vyučovaný na veľmi vysokej úrovni a je vyučovaný začlenením rôznych úrovní. Je nemožné dosiahnuť tento krok okamžite. Vy tvrdíte, že jednoducho chcete jesť určité jedlo, ale keď vaša kultivácia skutočne dosiahla čas, aby ste sa vzdali tejto pripútanosti, nebudete ho schopný jesť. Ak ho zjete, nebude dobre chutiť a môže chutiť akokoľvek. Keď som predtým chodil do práce, bufet na pracovisku bol stratový a neskôr ho zatvorili. Po jeho zatvorení si každý nosil obed do roboty. Bolo problematické a náročné robiť si jedlo ráno. Niekedy som si kúpil dve parené žemle a kúsok tofu v sójovej omáčke. Teoreticky by takéto ľahké jedlo malo byť v poriadku, ale jesť ho celý čas takisto nebolo dobré, keďže pripútanosť musela byť odstránená. Hneď ako ste znova videli tofu, zdvihol sa vám žalúdok a nemohli ste ho jesť, aj keby ste to skúsili, aby ste si nevyvinuli pripútanosť. Samozrejme, toto sa stane iba potom, keď niekto dosiahol určitú úroveň v kultivácii. Nebude to takto na začiatku.

Budhovská škola nedovoľuje piť alkohol. Videli ste niekedy Budhu, ako nesie krčah s vínom? Nie. Povedal som, že človek nemusí byť schopný jesť mäso, ale potom ako sa vzdá tej pripútanosti počas kultivácie medzi bežnými ľuďmi, je preňho v poriadku jesť ho opäť neskôr. Avšak po zanechaní pitia alkoholu by ste ho nemali piť opäť. Nemajú praktizujúci vo svojich telách kung? Rôzne formy kungu a niektoré nadprirodzené schopnosti sa prejavia na povrchu vášho tela a všetky sú čisté. Hneď ako vypijete alkohol, všetky okamžite opustia vaše telo. V zlomku sekundy vášmu telu neostane nič, keďže sa všetky boja toho zápachu. Je dosť odporné, ak si osvojíte tento zvyk, keďže pitie alkoholu môže spôsobiť, že sa človek stane iracionálnym. Prečo niektoré kultivačné metódy Veľkého taoizmu vyžadovali pitie alkoholu? Je to preto, že nekultivujú hlavnú dušu a pitie môže spôsobiť, že hlavná duša stratí vedomie.

Niektorí ľudia milujú alkohol tak veľmi, ako svoj vlastný život. Niektorí ľudia túžia po alkohole. Niektorí ľudia už majú otravu alkoholom, avšak nedokážu ani zdvihnúť svoje misky ryže bez pitia – nezaobídu sa bez pitia. Ako praktizujúci by sme nemali byť takíto. Pitie alkoholu je určite návykové. Je to túžba a povzbudzuje návykové nervy. Čím viac človek pije, tým viac sa od toho stáva závislým. Poďme o tom premýšľať: Nemali by sme sa ako praktizujúci vzdať tejto pripútanosti? Táto pripútanosť musí byť tiež odstránená. Človek si môže myslieť: „To nepôjde, pretože ja som zodpovedný za starostlivosť o zákazníkov,“ alebo „Som zodpovedný za nadväzovanie obchodných kontaktov. Nie je ľahké uzavrieť dohodu bez pitia alkoholu.“ Ja by som povedal, že to nie je nutne tak. Zvyčajne pri obchodovaní, obzvlášť pri obchodovaní a pri rokovaní s cudzincami, môžete požiadať o sódu, on môže požiadať o minerálku a niekto ďalší môže chcieť pivo. Nikto vás nebude nútiť piť alkohol. Pijete to, čo chcete a toľko, koľko chcete. Obzvlášť medzi intelektuálmi sa takáto situácia vyskytne len zriedka. Je to zvyčajne tak.

Fajčenie je tiež pripútanosť. Niektorí ľudia hovoria, že fajčenie ich môže občerstviť, ale ja to nazývam sebaklamom a podvádzaním druhých. Keď sa niektorí ľudia cítia unavení z práce alebo z písania, radi si spravia prestávku vyfajčením cigarety. Myslia si, že po vyfajčení cigarety sa cítia občerstvení. V skutočnosti to tak nie je. Je to preto, že si dali prestávku. Ľudské myslenie môže vytvoriť falošný dojem a vyvolať tento druh ilúzie. Neskôr sa to skutočne môže stať určitým názorom, vytvoriac falošnú predstavu – máte pocit, akoby fajčenie povznášalo vášho ducha. Ono to vôbec nemôže spraviť, ani nemôže mať tento účinok. Fajčenie nerobí ľudskému telu nič dobré. Ak človek fajčí po dlhé časové obdobie, lekár pri pitve tela zistí, že priedušnica a pľúca sú celé čierne.

Nechceme si my praktizujúci očisťovať svoje telá? Mali by sme si neustále očisťovať telá a neustále postupovať k vyšším úrovniam. Avšak vy si to stále dávate do svojho tela, takže nejdete opačným smerom ako my? Navyše je to aj silná túžba. Niektorí ľudia takisto vedia, že to nie je dobré, ale nemôžu s tým jednoducho prestať. V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, že sa neriadia správnymi myšlienkami a nebude pre nich ľahké takto s tým prestať. Ako kultivujúci, prečo to nevezmete ako pripútanosť, ktorú treba opustiť, a uvidíte, či môžete prestať. Radím každému, že ak sa naozaj chcete kultivovať, mali by ste odteraz prestať fajčiť a je zaručené, že môžete prestať. V poli tejto triedy nikto nemyslí na fajčenie cigarety. Ak chcete prestať, je zaručené, že to dokážete. Ak opäť fajčíte cigaretu, nebude vám správne chutiť. Ak čítate túto lekciu v knihe, tiež to bude mať tento účinok. Samozrejme, ak sa nechcete kultivovať, nebudeme sa o to starať. Ja si myslím, že ako kultivujúci by ste s tým mali prestať. Raz som použil tento príklad: Videli ste niekedy Budhu alebo Tao, ako tam sedia s cigaretou v ústach? Ako by to bolo možné? Ako kultivujúci, aký je váš cieľ? Nemali by ste s tým prestať? Preto som povedal, že ak sa chcete kultivovať, mali by ste prestať fajčiť. Poškodzuje to vaše telo a je to aj túžba. To je úplne v protiklade s požiadavkami na našich kultivujúcich.

Závisť

Keď vyučujem Fa, často spomínam otázku závisti. Prečo je to tak? Je to preto, že v Číne sa závisť prejavuje veľmi silno. Je taká silná, že sa stala prirodzenou a ľudia si ju ani nevšimnú. Prečo majú Číňania túto silnú závisť? Má to svoje korene. Číňania boli v minulosti silno ovplyvnení konfucianizmom a vyvinuli si introvertnú povahu. Keď sú nahnevaní alebo šťastní, nedávajú to najavo. Veria na sebaovládanie a znášanlivosť. Pretože sú už na to navyknutí, náš národ ako celok si vyvinul veľmi introvertnú povahu. Určite, má to svoje výhody, ako napríklad nepredvádzanie svojich vnútorných silných stránok. Ale tiež to má svoje nevýhody a môže to vyvolať negatívne vedľajšie účinky. Najmä v tomto Období konca Dharmy sa jej negatívne stránky stali nápadnejšími a môžu povzbudiť prehĺbenie závisti. Ak sa o niekom zverejnia dobré správy, ostatní začnú okamžite veľmi závidieť. Niektorí ľudia sa obávajú spomenúť ocenenia alebo výhody, ktoré dostali na pracovisku alebo inde, pretože ostatní budú rozrušení, keď sa to dozvedia. Západniari to nazývajú „orientálna závisť“ alebo „ázijská závisť“. Celá ázijská oblasť je viac-menej takáto, kvôli vplyvu čínskeho konfucianizmu. Osobitne v Číne sa prejavuje veľmi silno.

Táto závisť do istej miery súvisí s absolútnym rovnostárstvom, ktoré sa kedysi praktizovalo: Napokon, ak sa nebo zrúti, všetci by mali zomrieť spoločne; každý by mal mať rovnaký podiel, ak je niečo dobré; keď je čas na zvyšovanie platov, bez ohľadu na percento, každý by mal dostať rovnaký podiel. Toto zmýšľanie vyzerá byť spravodlivé, keďže s každým sa zaobchádza rovnako. V skutočnosti, ako môžu byť ľudia rovnakí? Robia rôznu prácu a svoje zodpovednosti napĺňajú do rôzneho rozsahu. V tomto vesmíre je princíp nazývaný „žiadna strata, žiaden zisk“. Aby získal, musí človek stratiť. Medzi bežnými ľuďmi sa hovorí, že ak človek nepracuje, nezíska. Viac práce, viac zisku. Menej práce, menej zisku. Čím viac námahy človek vynaloží, tým viac zisku si zaslúži. Absolútne rovnostárstvo praktizované v minulosti tvrdilo, že každý sa rodí rovnaký a že je to jeho život po narodení, ktorý ho zmení. Ja považujem toto prehlásenie za príliš absolútne. Keď sa niečo spraví absolútnym, stane sa to nesprávnym. Prečo sa niektorí ľudia narodia ako muži a iní ako ženy? Prečo nevyzerajú rovnako? Ľudia sa nerodia rovnakí, niektorí sa narodia chorí alebo zmrzačení. Z vysokých úrovní môžeme vidieť, že celý život človeka leží tam v inej dimenzii. Ako môžu byť rovnakí? Všetci ľudia si želajú byť rovní, ale ak niečo nie je časťou niečieho života, ako si môžu byť rovní? Ľudia nie sú rovnakí.

Povaha ľudí v západných krajinách je pomerne otvorená. Dá sa rozpoznať, keď sú šťastní alebo nahnevaní. Toto má svoje výhody, ale má to aj svoje nevýhody a môže to viesť k nedostatku sebaovládania. Tieto dva rôzne temperamenty a zmýšľania prinesú odlišné výsledky pri robení vecí. Ak je Číňan pochválený svojím šéfom alebo dostane nejaké výhody, ostatní ľudia budú rozrušení. Ak dostane väčšie prémie, možno si ich potichu vloží do vrecka, aby sa to ostatní nedozvedeli. V dnešných časoch je ťažké byť vzorným pracovníkom. „Si vzorný pracovník. Ty to dokážeš spraviť. Mal by si chodiť do práce skoro ráno a odchádzať domov neskoro večer. Môžeš spraviť všetku túto prácu, keďže si v nej dobrý. My nie sme dosť dobrí.“ Ľudia budú sarkastickí a cynickí, a tak vôbec nie je ľahké byť dobrým človekom.

Ak sa to stane v iných krajinách, bude to úplne odlišné. Ak šéf zistí, že tento človek dnes odvádza dobrú prácu, môže mu dať väčšiu odmenu. On bude veselo počítať bankovky pred druhými: „Páni, šéf mi dal dnes toľko peňazí.“ Môže o tom radostne povedať druhým bez následku. Ak sa v Číne stane, že niekto získa mimoriadnu odmenu, šéf dokonca povie tomuto človeku, aby si ju schoval a nedovolil ostatným, aby to videli. V iných krajinách, ak dieťa získa sto bodov, bude radostne bežať domov a kričať: „Dnes som dostal sto bodov! Dostal som sto bodov!“ Dieťa bude bežať domov celou cestou zo školy. Susedka otvorí dvere a povie: „Hej Tom, si chlapík.“ Ďalší sused môže otvoriť okno: „Hej Jack, výborne. Dobrý chlapec.“ Ak sa toto stane v Číne, bude to pohroma. „Dostal som sto bodov, dostal som sto bodov!“ Dieťa beží domov zo školy. Dokonca ešte predtým, ako otvorí dvere, začne sused doma nadávať: „Čo je také výnimočné na získaní sto bodov? Predvádza sa! Kto už len nezískal sto bodov?“ Tieto dve mentality prinesú odlišné výsledky. V niekom to môže vyvolať závisť, lebo ak sa človeku dobre darí, ľudia sa budú cítiť nesvoji, namiesto toho, aby sa s ním radovali. Môže to viesť k tomuto problému.

Pred pár rokmi sa praktizovalo absolútne rovnostárstvo a to zdeformovalo myslenie a hodnoty ľudí. Dovoľte mi dať vám špecifický príklad. Na pracovisku môže mať človek pocit, že iní nie sú takí schopní ako on. Všetko, čo robí, robí dobre. Považuje sa za skutočne pozoruhodného a myslí si: „Som kvalifikovaný na funkciu riaditeľa alebo manažéra podniku, alebo na ešte vyššiu pozíciu. Myslím si, že by som dokonca mohol byť predsedom vlády.“ Aj šéf môže hovoriť, že tento človek je naozaj schopný a môže dokázať čokoľvek. Kolegovia sa môžu tiež vyjadrovať, že je naozaj schopný a talentovaný. Ale môže byť iný človek v tej istej pracovnej skupine alebo v tej istej kancelárii, ktorý je úplne neschopný a nedokáže si s ničím poradiť. Avšak jedného dňa bude tento neschopný človek povýšený namiesto neho a dokonca sa stane jeho nadriadeným. Bude mať pocit, že je to nespravodlivé a bude sa sťažovať svojmu šéfovi a kolegom, cítiac veľký hnev a závisť.

Poviem vám tento princíp, ktorý si bežní ľudia nedokážu uvedomiť. Môžete si myslieť, že ste vo všetkom dobrý, ale váš život to nemá. Ten človek nie je dobrý v ničom, ale jeho život to má a stane sa šéfom. Nech si bežní ľudia myslia čokoľvek, je to len uhol pohľadu bežných ľudí. Z perspektívy vyššieho života postupuje vývoj ľudskej spoločnosti podľa špecifických zákonov vývoja. Takže to, čo človek v živote robí, nie je naplánované podľa jeho schopností. Budhizmus verí na princíp karmickej odplaty. Život človeka je usporiadaný podľa jeho karmy. Nech ste akokoľvek schopný, ak nemáte de, možno v tomto živote nebudete mať nič. Myslíte si, že ten druhý človek nie je dobrý v ničom, ale má veľa de. Môže sa stať vysokým hodnostárom alebo zarobiť veľký majetok. Bežný človek to nemôže vidieť a stále verí, že by mal robiť presne to, na čo má schopnosti. Preto súťaží a bojuje celý svoj život a má veľmi zranené srdce. Môže sa cítiť veľmi trpko a unavene, stále považujúc veci za nespravodlivé. Nie je schopný dobre jesť alebo spať, cíti sa smutný a sklamaný. Keď zostarne, skončí s podlomeným zdravím a vynoria sa všetky druhy chorôb.

Naši kultivujúci by teda už vôbec nemali byť takíto, keďže kultivujúci by mal nasledovať prirodzený priebeh. Ak je niečo vaše, nestratíte to. Ak niečo nie je vaše, nebudete to mať, ani keď o to bojujete. Samozrejme, nie je to absolútne. Keby to bolo až také absolútne, nebola by tu otázka dopúšťania sa zlých skutkov. Inými slovami, sú tam nejaké nestále faktory. Ale ako praktizujúci ste v princípe ochraňovaní Učiteľovým fashenom. Iní nemôžu vziať to, čo je vaše, dokonca aj keby chceli. My preto veríme na nasledovanie prirodzeného priebehu. Niekedy si myslíte, že niečo by malo byť vaše a iní vám tiež hovoria, že je to vaše. V skutočnosti nie je. Môžete veriť, že je to vaše, ale nakoniec to nie je vaše. Prostredníctvom tohto procesu sa ukáže, či to dokážete opustiť alebo nie. Ak to nedokážete opustiť, je to pripútanosť. Táto metóda musí byť použitá, aby ste sa zbavili svojej pripútanosti k osobnému záujmu. To je tá otázka. Pretože bežní ľudia sa nemôžu osvietiť k tomuto princípu, budú všetci súťažiť a bojovať, keď čelia otázke osobných záujmov.

Medzi bežnými ľuďmi sa závisť prejavuje veľmi intenzívne. Vždy tiež bola dosť nápadná aj v spoločenstve kultivujúcich. Rôzne čchi-kungové metódy nemajú medzi sebou úctu, ako napríklad „tvoja metóda je dobrá“ alebo „jeho metóda je dobrá“ – robia sa pozitívne aj negatívne komentáre. Z môjho pohľadu patria všetky do úrovne odstraňovania chorôb a udržovania kondície. Spomedzi tých vzájomne sa hádajúcich metód patrí väčšina k metódam, ktoré priniesli posadajúci duchovia alebo zvieratá, sú to chaotické praxe a nedbajú na xinxing. Človek mohol praktizovať čchi-kung viac ako dvadsať rokov a nevyvinul si žiadne nadprirodzené schopnosti, zatiaľ čo iná osoba ich získala čoskoro po začatí praktizovania. Tento človek to potom bude považovať za nespravodlivé: „Ja som praktizoval viac ako dvadsať rokov a nevyvinul som si žiadne nadprirodzené schopnosti, a on si ich vyvinul. Čo za nadprirodzené schopnosti má?“ Nahnevá sa: „Je posadnutý duchom alebo zvieraťom a má kultivačnú pomätenosť!“ Keď čchi-kungový majster vyučuje seminár, niekto tam môže sedieť s neúctou: „Pch, čo je to za čchi-kungového majstra? Vôbec ma nezaujíma počúvať to, čo hovorí.“ Čchi-kungový majster naozaj nemusí byť schopný rozprávať tak dobre ako tento človek. Avšak to, o čom hovorí tento čchi-kungový majster, je niečo z jeho vlastnej kultivačnej školy. Tento človek študuje všetko, zúčastnil sa triedy každého čchi-kungového majstra a má hromadu certifikátov o ich absolvovaní. Skutočne, tento človek vie oveľa viac ako ten čchi-kungový majster. Ale aký to má úžitok? Všetko je to len na odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície. Čím viac sa človek naplní týmito vecami, tým sa odkazy stanú chaotickejšími a zložitejšími a tým ťažšie bude praktizovať kultiváciu – všetko je pomiešané. Opravdivá kultivácia učí, že človek by mal nasledovať jednu cestu a neodbočovať. Toto sa tiež vyskytuje medzi opravdivými kultivujúcimi, keďže vzájomná neúcta a neodstránenie pripútanosti k súťaživosti môžu ľahko viesť k závisti.

Dovoľte mi povedať príbeh. V knihe „Udelenie titulov nesmrteľným“ Šen Kung-pao považuje Ťiang C’-ja za starého a neschopného. Ale Prvotný Pán nebies požiadal Ťiang C’-ja, aby udelil tituly nesmrteľným. Šen Kung-pao to považoval za nespravodlivé: „Prečo je on požiadaný, aby udelil tituly nesmrteľným? Pozrite, aký som schopný. Aj keď mi odseknú hlavu, dokážem si ju nasadiť späť na miesto. Prečo som nebol požiadaný ja, aby som udelil tituly nesmrteľným?“ Bol taký závistlivý, že neustále Ťiang C’-jaovi spôsoboval ťažkosti.

Pôvodný budhizmus v Šákjamuniho dobe hovoril o nadprirodzených schopnostiach. Teraz sa v budhizme nikto už viac neodváži spomenúť nadprirodzené schopnosti. Ak spomeniete nadprirodzené schopnosti, povedia, že máte kultivačnú pomätenosť. „Aké nadprirodzené schopnosti?“ Vôbec ich neuznajú. Prečo je to tak? V súčasnosti dokonca ani mnísi nevedia, o čo ide. Šákjamuni mal desať hlavných učeníkov, z ktorých o Mu-ťien-lienovi povedal, že je prvý medzi nimi v božských silách. Šákjamuni mal tiež učeníčky, z ktorých Lien-chua-se bola prvá v božských silách. To isté platilo, keď sa budhizmus rozšíril do Číny. V každej generácii bolo mnoho vynikajúcich mníchov. Keď Bódhidarma prišiel do Číny, preplával rieku na steble trstiny. Ako sa však história vyvíjala, nadprirodzené schopnosti boli čoraz viac odmietané. Hlavnou príčinou je to, že ľudia ako starší mnísi, predstavení, alebo opáti v kláštoroch nemajú nevyhnutne výborné vrodené vlastnosti. Hoci sú opátmi alebo staršími mníchmi, to sú iba pozície bežných ľudí. Oni sú tiež kultivujúcimi, až na to, že sú profesionálmi. Vy sa kultivujete doma ako amatéri. Či človek uspeje v kultivácii alebo nie, všetko závisí od kultivovania srdca. To platí pre každého a nepôjde to, ak vám chýba čo i len kúsok. Ale mladý mních, ktorý varí jedlá, nemusí mať biedne vrodené vlastnosti. Čím viac mladý mních trpí, tým ľahšie je preňho dosiahnuť odomknutie kungu. Čím pohodlnejší je život starších mníchov, tým ťažšie je pre nich dosiahnuť stav odomknutia kungu, keďže je tam otázka premeny karmy. Mladý mních stále trpí a je unavený, rýchlejšie teda splatí svoju karmu a stane sa osvieteným. Možno jedného dňa náhle dosiahne odomknutie kungu. S týmto odomknutím kungu, osvietením alebo poloosvietením sa vynoria všetky jeho božské sily. Všetci mnísi v kláštore mu prídu klásť otázky a každý si ho bude vážiť. Ale opát to nebude schopný zniesť: „Ako mám byť naďalej opátom? Aké osvietenie? Má kultivačnú pomätenosť. Vyžeňte ho stadiaľto!“ Mladého mnícha teda vyženú z kláštora. Postupom času sa nikto v čínskom budhizme neodvažuje spomenúť nadprirodzené schopnosti. Viete, aký schopný bol Ťi-kung. Dokázal presunúť kmene stromov z pohoria E-mej a vyhádzať ich zo studne jeden po druhom. Ale aj tak bol napokon vyhnaný z chrámu Ling-jin.

Otázka závisti je veľmi vážna, keďže priamo zahŕňa záležitosť toho, či môžete dovŕšiť kultiváciu. Ak závisť nie je odstránená, všetko, čo ste vykultivovali, sa stane veľmi krehkým. Je tu toto pravidlo: Ak sa človek v priebehu kultivácie nevzdá závisti, nezíska pravé ovocie – rozhodne nie. Možno ste predtým počuli, že Budha Amitábha hovoril o vstúpení do raja s karmou. Ale to sa nestane, ak sa nevzdáte závisti. Je možné, že človek zaostane v nejakých iných menších ohľadoch a pôjde do raja s karmou na ďalšiu kultiváciu. Ale je to absolútne nemožné, ak sa nevzdáte závisti. Dnes to vysvetľujem praktizujúcim, takže by ste nemali zostávať v nevedomosti a neosvietiť sa k tomu. Cieľ, ktorý zamýšľate dosiahnuť, je vykultivovať sa k vysokým úrovniam. Musíte sa zbaviť pripútanosti k závisti, preto som túto otázku v tejto prednáške zvlášť vysvetlil.

Otázka liečenia choroby

Čo sa týka liečenia choroby, ja vás neučím liečiť choroby. Žiaden opravdivý žiak Falun Dafa by nemal liečiť choroby pre druhých. Len čo liečite chorobu, všetko vo vašom tele, čo pochádza z Falun Dafa, bude vzaté späť mojím fashenom. Prečo berieme túto otázku tak vážne? Je to preto, že je to jav, ktorý poškodzuje Dafa. Poškodíte toho viac ako svoje vlastné zdravie. Hneď ako niektorí ľudia vyliečia chorobu, budú mať túžbu robiť to znova. Pritiahnu si každého, koho uvidia, aby liečili jeho choroby a predvádzali sa. Nie je to pripútanosť? Človeku to bude vážne brániť v kultivácii.

Mnoho falošných čchi-kungových majstrov využilo mentalitu bežného človeka, že po naučení sa čchi-kungu chce liečiť pacientov. Budú vás učiť tie veci a tvrdiť, že vysielaním čchi možno vyliečiť choroby. Nie je to vtip? Vy máte čchi a ten druhý človek má takisto čchi. Ako ho môžete vyliečiť vašou čchi? Možno jeho čchi premôže vašu! Medzi touto čchi a tamtou čchi nie je žiadne obmedzenie. Keď si človek vyvinie kung v kultivácii vysokej úrovne, to, čo vytvorí, je vysokoenergetická látka, ktorá môže naozaj vyliečiť, potlačiť a ovládnuť chorobu, ale nemôže ju odstrániť od koreňa. Takže aby človek naozaj vyliečil chorobu a vyliečil ju úplne, vyžaduje to nadprirodzené schopnosti. Existuje špecifická nadprirodzená schopnosť na liečenie každej jednotlivej choroby. Čo sa týka nadprirodzených schopností na liečenie chorôb, povedal by som, že je ich viac ako tisíc druhov a že je toľko nadprirodzených schopností ako chorôb. Bez týchto nadprirodzených schopností to nebude mať žiaden účinok, nech je vaše liečenie akokoľvek zručné.

V posledných rokoch spravili niektorí ľudia spoločenstvo kultivujúcich dosť chaotickým. Spomedzi tých opravdivých čchi-kungových majstrov, ktorí vyšli na verejnosť, aby pomohli ľuďom odstraňovať choroby a udržovať si kondíciu, alebo tí, ktorí razili cestu na samom začiatku, kto učil ľudí liečiť choroby iných? Oni vždy buď odstraňovali vašu chorobu, alebo vám ukazovali, ako sa kultivovať a ako si cvičiť telo. Učili vás súbor cvičení, a potom ste si mohli vyliečiť svoju chorobu svojím vlastným praktizovaním. Neskôr vyšli na verejnosť falošní čchi-kungoví majstri a narobili dosť zmätku. Každý, kto chce liečiť pacientov čchi-kungom, si privolá posadnutie duchom alebo zvieraťom – je to určite takto. Za okolností tej doby niektorí čchi-kungoví majstri liečili pacientov, no to bolo kvôli tomu, aby boli v súlade s nebeskou klímou tej doby. Avšak čchi-kung nie je zručnosťou bežných ľudí a ten jav nemohol trvať večne. Bol to dôsledok zmien v kozmickej klíme v tej dobe; bol to len produkt toho časového obdobia. Neskôr, keď sa niektorí ľudia zamerali na vyučovanie iných, ako liečiť choroby, vytvorili tým zmätok. Ako sa môže bežný človek naučiť liečiť chorobu za tri alebo päť dní? Niekto tvrdí: „Dokážem vyliečiť túto alebo tamtú chorobu.“ Dovoľte mi povedať vám, že všetci tí ľudia nesú posadajúcich duchov alebo zvieratá. Vedia, čo je pripútané na ich chrbtoch? Majú posadnutie duchom alebo zvieraťom, ale necítia to, ani o tom nevedia. Môžu mať zo seba veľmi dobrý pocit a myslieť si, že sú schopní.

Opravdiví čchi-kungoví majstri musia prejsť mnohými rokmi tvrdej práce vo svojej kultivácii, aby dosiahli tento cieľ. Keď liečite pacienta, premýšľali ste vôbec o tom, či máte tie mocné nadprirodzené schopnosti, aby ste odstránili karmu tohto človeka? Získali ste vôbec niekedy nejaké opravdivé učenie? Ako sa môžete naučiť liečiť choroby za tri alebo päť dní? Ako môžete vyliečiť chorobu rukami bežného človeka? Avšak takýto falošný čchi-kungový majster využil vaše slabosti a ľudské pripútanosti. Nepokúšate sa liečiť choroby? Dobre, tento človek zorganizuje liečebný kurz, kde vás špecificky učí nejaké liečebné metódy, ako napríklad ihla čchi, metóda osvecovania, vypúšťanie čchi, dopĺňanie čchi, takzvaná akupresúra a takzvaná metóda chytania do hrsti. Je mnoho metód zameraných na to, aby vám vytiahli z vrecka peniaze.

Povedzme si o metóde chytania do hrsti. Čo sme videli, je táto situácia. Prečo ľudia ochorejú? Základnou príčinou choroby človeka a všetkých jeho nešťastí je karma, karmické pole čiernej látky. Je to niečo negatívne a zlé. Tie zlé bytosti sú tiež niečo negatívne a sú celé čierne. Môžu teda prísť, pretože toto prostredie im vyhovuje. Toto je základnou príčinou toho, že niekto je chorý; je to najhlavnejší zdroj choroby. Samozrejme, sú dve ďalšie formy. Jednou je veľmi mikroskopická bytosť vysokej hustoty, ktorá je ako zhluk karmy. Ďalšia je akoby dodaná potrubím, toto sa však vidí dosť zriedka; je to všetko nazhromaždené od predkov. Sú aj také prípady.

Povedzme si o najbežnejších chorobách. Niekde v tele môže mať človek nádor, infekciu, kostné výrastky a tak ďalej. Je to preto, že v inej dimenzii sa na tom mieste nachádza bytosť. Tá bytosť je vo veľmi hlbokej dimenzii. Bežný čchi-kungový majster alebo bežné nadprirodzené schopnosti ju nedokážu odhaliť; oni môžu vidieť iba čiernu čchi v tele človeka. Je správne povedať, že kdekoľvek je čierna čchi, tam je choroba. Ale čierna čchi nie je základnou príčinou choroby. Je to preto, že je tam bytosť v hlbšej dimenzii, ktorá vytvára toto pole. Takže niektorí ľudia hovoria o vypúšťaní a odstraňovaní čiernej čchi – dajte sa do toho a vypusťte toľko, koľko chcete! Krátko potom bude vytvorená znova, keďže niektoré bytosti sú veľmi mocné a dokážu získať späť čchi, hneď ako je odstránená; dokážu ju samé získať späť. Liečenie jednoducho nebude fungovať, bez ohľadu na to, ako ho použijete.

Podľa niekoho, kto vidí pomocou nadprirodzených schopností, sa všetky miesta, kde je čierna čchi, považujú za miesta s choroboplodnou čchi. Lekár čínskej medicíny zistí, že energetické kanály sú v tom mieste zablokované, keďže čchi a krv neobiehajú a energetické kanály sú upchaté. Pre lekára západnej medicíny to miesto môže vykazovať symptómy vredu, nádoru, kostných výrastkov, zápalu a tak ďalej. Keď sa prejavuje v tejto dimenzii, je v tejto forme. Keď odstránite tú bytosť, zistíte, že telo v tejto dimenzii už nemá žiaden problém. Či je to vyklenutie bedrovej medzistavcovej platničky alebo kostné výrastky, potom čo odstránite tú vec a očistíte to pole, zistíte, že je to okamžite vyliečené. Môžete urobiť ďalší röntgenový snímok a zistíte, že kostné výrastky zmizli. Základnou príčinou bolo, že táto bytosť vytvárala účinok.

Niektorí ľudia tvrdia, že keď vás naučia metódu chytania do hrsti, budete môcť za tri alebo päť dní liečiť choroby. Skúste to a ukážte mi to! Ľudské bytosti sú najslabšie, zatiaľ čo tá bytosť je dosť hrozivá. Môže ovládať vašu myseľ a ľahko vami manipulovať, ako si želá. Môže dokonca ľahko ukončiť váš život. Tvrdíte, že ju môžete chytiť. Ako ju dokážete chytiť? Nemôžete ju dočiahnuť vašimi rukami bežného človeka. Môžete tam bezcieľne lapať a ona vás bude ignorovať a bude sa vám navyše smiať za vaším chrbtom – takéto bezcieľne chytanie je dosť smiešne. Ak sa jej naozaj môžete dotknúť, okamžite poraní vaše ruky. To bude skutočné poranenie! Videl som predtým nejakých ľudí, ktorých obe ruky vyzerali normálne pri akejkoľvek prehliadke. Ani ich telo ani ich ruky nemali žiadnu chorobu, ale oni nemohli zdvihnúť svoje ruky, ktoré len tak viseli. Stretol som sa s takýmto pacientom: Jeho telo v inej dimenzii bolo poranené – v tom prípade bol naozaj ochrnutý. Ak to vaše telo je poranené, nie ste ochrnutý? Niektorí ľudia sa ma pýtali: „Učiteľ, budem schopný praktizovať čchi-kung? Mal som sterilizáciu,“ alebo povedia, že im niečo odstránili z tela. Povedal som im: „Nezáleží na tom, keďže vaše telo v inej dimenzii nebolo operované a v čchi-kungovej praxi sa pracuje práve s týmto telom.“ Preto som práve teraz povedal, že keď sa ju pokúšate chytiť, bude vás ignorovať, ak na ňu nemôžete dosiahnuť. Ak sa jej dotknete, mohla by poraniť vašu ruku.

Aby sme podporili významné štátne čchi-kungové podujatie, vzal som niektorých žiakov, aby sa zúčastnili výstav Orientálneho zdravia v Pekingu. Na oboch výstavách sme boli najvýnimočnejšou praxou. Na prvej výstave bol náš Falun Dafa vyhlásený za „Hviezdnu čchi-kungovú školu“. Na druhej výstave bolo naše miesto také preľudnené, že sme to jednoducho nedokázali zvládnuť. Pri iných výstavných stánkoch nebolo mnoho ľudí, ale náš stánok bol preplnený. Boli tam tri čakacie rady: Prvý rad bol pre tých, ktorí sa zaregistrovali skoro ráno na ranné liečenie; druhý rad čakal na registráciu na popoludňajšie liečenie a tretí rad čakal na môj autogram. My neliečime choroby. Prečo sme to robili? Pretože to slúžilo na podporu významného štátneho čchi-kungového podujatia a aby sme prispeli k tejto veci, zúčastnili sme sa toho.

Rozdelil som svoj kung učeníkom, ktorí tam boli so mnou. Každý z nich dostal jednu časť, ktorá bola energetickým zhlukom zloženým z viac ako sto nadprirodzených schopností. Zapečatil som ich ruky kungom, ale aj tak boli ruky niektorých ľudí pohryzené do bodu, že dostali pľuzgiere alebo krvácali; toto sa dokonca stalo dosť často. Tie bytosti boli dosť kruté. Myslíte si, že sa ich odvážite dotknúť rukami bežného človeka? Okrem toho na ne nemôžete dosiahnuť. Nebude to fungovať bez toho druhu nadprirodzenej schopnosti. Je to preto, že v inej dimenzii budú vedieť všetko, čo chcete urobiť – hneď ako na to myslíte. Keď sa ich pokúsite chytiť, budú už preč. Hneď ako pacient vyjde z dverí, okamžite to príde naspäť a choroba sa vráti. Aby si s tým poradil, potrebuje človek takú nadprirodzenú schopnosť, že len čo natiahne ruku, „bum“, znehybní ju na mieste. Potom čo ju tam znehybní, máme inú nadprirodzenú schopnosť, ktorá sa kedysi nazývala „Veľká metóda chytenia duše“ a táto nadprirodzená schopnosť je dokonca ešte mocnejšia. Môže vytiahnuť von hlavnú dušu človeka a ten človek sa okamžite nebude môcť hýbať. Táto nadprirodzená schopnosť má svoj špecifický účel a my sa len zameriavame na chytenie tej veci. Všetci viete, že hoci sa vám Sun Wukong zdá veľmi veľký, Tathágatha môže použiť misku vo svojej ruke, aby Sun Wukonga premenil na veľmi drobnú vec tým, že ho ňou prikryje. Táto nadprirodzená schopnosť môže mať tento účinok. Nech je táto bytosť akokoľvek veľká či malá, bude okamžite chytená do ruky a stane sa veľmi malou.

Navyše, nie je dovolené siahnuť rukou do fyzického tela pacienta a vybrať niečo von. To by prinieslo zmätok do ľudského myslenia v spoločnosti bežných ľudí a to je absolútne zakázané. Dokonca aj keby ste to mohli spraviť, nemôžete to spraviť takto. Ruka, ktorou tam človek siaha, je ruka v inej dimenzii. Predpokladajme, že niekto má chorobu srdca. Keď sa táto ruka pohybuje k srdcu, aby chytila tú bytosť, ruka v inej dimenzii sa pohybuje vo vnútri tela a okamžite ju chytí. Ako sa vaša vonkajšia ruka zatvára, obidve ruky sa spoja a chytia ju. Je veľmi krutá, niekedy sa pohybuje vo vašich rukách a pokúša sa do nich vŕtať, niekedy hryzie a vrieska. Hoci vo vašich rukách sa zdá byť veľmi malá, stane sa veľmi veľkou, ak ju z rúk vypustíte. Toto nie je niečo, čoho sa len tak hocikto môže dotknúť. Bez tej nadprirodzenej schopnosti sa jej človek nemôže dotknúť vôbec. Nie je to vôbec také jednoduché, ako si to ľudia predstavujú.

Samozrejme, tento spôsob čchi-kungového liečenia možno bude mať dovolené existovať v budúcnosti, keďže v minulosti vždy existoval. Ale musí tam byť podmienka: Tento človek musí byť kultivujúcim. V priebehu kultivácie má tento človek dovolené spraviť túto vec z milosrdenstva pre niekoľko dobrých ľudí. Nemôže však úplne odstrániť ich karmu, pretože nemá dosť mocnej cnosti. Preto budú stále ešte existovať ťažkosti, ale špecifické choroby budú vyliečené. Bežný čchi-kungový majster nie je osobou, ktorá dosiahla v kultivácii Tao. Môže len odložiť choroby alebo ich prípadne premeniť. Mohol by ich premeniť na iné nešťastie, no on sám o tomto procese odkladu nemusí ani vedieť. Ak jeho prax kultivuje pomocné vedomie, spraví to jeho pomocné vedomie. Mnohí ľudia, ktorí praktizujú v určitých čchi-kungových školách, sa zdajú byť veľmi slávni. Mnohí veľmi známi čchi-kungoví majstri nemajú kung, pretože ich kung rastie na telách ich pomocných vedomí. To jest, niektorí ľudia majú dovolené robiť takéto veci v priebehu kultivácie, pretože stále zostávajú na tejto úrovni. Praktizujú viac ako desaťročie alebo po niekoľko desaťročí a stále nemôžu ísť nad túto úroveň, takže počas svojho života stále navštevujú pacientov. Pretože zostávajú na tejto úrovni, majú dovolené to robiť. Učeníci Falun Dafa majú absolútne zakázané liečiť pacientov. Môžete čítať túto knihu pacientovi. Ak ju pacient dokáže prijať, môže to vyliečiť jeho chorobu, ale výsledky sa budú líšiť podľa množstva karmy každého človeka.

Nemocničné liečenie a čchi-kungové liečenie

Povedzme si o vzťahu medzi nemocničným liečením a čchi-kungovým liečením. Niektorí lekári západnej medicíny neuznávajú čchi-kung a môžete povedať, že väčšina z nich je takáto. Ich názor je, že ak čchi-kung dokáže liečiť chorobu, načo potrebujeme nemocnice? „Mali by ste nahradiť naše nemocnice! Keďže váš čchi-kung môže liečiť chorobu rukou bez použitia injekcií, liekov, alebo hospitalizácie, nebolo by pekné, keby ste nahradili naše nemocnice?“ Toto tvrdenie nie je ani racionálne ani opodstatnené; niektorí ľudia nerozumejú čchi-kungu. V skutočnosti sa čchi-kungové liečenie nemôže podobať liečeniu bežných ľudí, pretože to nie je zručnosť bežných ľudí – je to niečo nadprirodzené. Takže ako môže niečo také nadprirodzené mať dovolené zasahovať do spoločnosti bežných ľudí vo veľkom meradle? Budha je veľmi schopný a mohol by mávnutím ruky odstrániť všetky choroby ľudstva. Prečo to nespraví? Okrem toho je tak mnoho Budhov, prečo teda neukážu svoje milosrdenstvo vyliečením vašej choroby? Je to preto, že spoločnosť bežných ľudí má byť takáto. Narodenie, starnutie, choroby a smrť sú presne takýmito podmienkami. Všetky majú karmické dôvody a pochádzajú z karmickej odplaty. Ak máte dlh, musíte ho splatiť.

Ak vyliečite niečiu chorobu, bude to rovnaké ako porušenie tohto princípu, keďže človek by mohol robiť zlé skutky bez toho, aby za ne musel zaplatiť. Ako by to mohlo byť dovolené? Ako človek, ktorý sa kultivuje, keď nemáte túto veľkú schopnosť úplne vyriešiť tento problém, máte dovolené liečiť pacienta z milosrdenstva. Pretože vystúpilo vaše milosrdenstvo, máte to dovolené robiť. Ale ak naozaj dokážete vyriešiť tento druh problému, nebude to dovolené robiť vo veľkom meradle. V tom prípade by ste vážne poškodzovali stav spoločnosti bežných ľudí – to nie je dovolené. Preto nahradenie nemocníc bežných ľudí čchi-kungom nebude vôbec fungovať, keďže čchi-kung je nadprirodzený Fa.

Ak bude v Číne dovolené zriadiť čchi-kungové nemocnice a mnoho veľkých čchi-kungových majstrov vyjde von liečiť, aké si myslíte, že to bude? Nebude to dovolené, pretože všetci ochraňujú stav spoločnosti bežných ľudí. Ak budú založené čchi-kungové nemocnice, čchi-kungové kliniky, čchi-kungové zdravotné centrá a liečebné strediská, účinnosť liečení čchi-kungových majstrov výrazne klesne a výsledky liečení nebudú náhle dobré. Prečo je to tak? Keďže robia túto vec medzi bežnými ľuďmi, ich Fa musí byť tak vysoko ako ten bežných ľudí. Musia zostať na rovnakej úrovni, ako je stav bežných ľudí. Ich liečebná účinnosť musí byť rovnaká ako liečebná účinnosť nemocnice. Takže ich liečenia nebudú fungovať dobre a budú tiež potrebovať niekoľko takzvaných „liečebných sedení“, aby vyliečili chorobu. Je to zvyčajne takto.

Či sú čchi-kungové nemocnice zriadené alebo nie, nikto nemôže poprieť, že čchi-kung môže liečiť choroby. Čchi-kung je v spoločnosti populárny už dosť dlho. Mnoho ľudí skutočne dosiahlo pomocou praktizovania cieľ odstránenia chorôb a udržania kondície. Či bola choroba čchi-kungovým majstrom odložená do budúcnosti alebo akokoľvek bola liečená, choroba tu teraz nie je. Inými slovami, nikto nemôže poprieť, že čchi-kung môže liečiť choroby. Väčšina ľudí, ktorí navštívili čchi-kungových majstrov, boli tí s ťažkými a komplikovanými chorobami, ktoré sa nedajú vyliečiť v nemocnici. Idú skúsiť šťastie k čchi-kungovým majstrom a choroby sú napokon vyliečené. Tí, ktorí môžu mať svoje choroby vyliečené v nemocniciach, nenavštívia čchi-kungových majstrov. Najmä na začiatku všetci ľudia premýšľali týmto spôsobom. Čchi-kung teda môže vyliečiť choroby, ibaže ho nemožno použiť tak ako iné veci, ktoré sa robia v spoločnosti bežných ľudí. Hoci zasahovanie vo veľkom meradle absolútne nie je dovolené, ak sa to robí v malom meradle alebo tak, že to bude nevplyvná a tichá metóda, je to prípustné. Ale nevylieči to úplne chorobu – to je taktiež isté. Najlepší spôsob vyliečenia svojej choroby je sám praktizovať čchi-kung.

Sú tiež nejakí čchi-kungoví majstri, ktorí tvrdia, že nemocnice nedokážu vyliečiť choroby a že účinnosť nemocničných liečení je taká a taká. Čo o tom hovoríme my? Samozrejme, zahŕňa to príčiny z mnohých oblastí. Z môjho pohľadu je hlavnou tá, že ľudské morálne hodnoty klesli na dno, čo vedie k rôznym zvláštnym chorobám, ktoré nemocnice nedokážu vyliečiť. Ani užívanie lieku nie je účinné. Navyše je aj mnoho falošných liekov. Je to všetko kvôli rozsahu, do ktorého sa ľudská spoločnosť skazila. Nikto by za to nemal obviňovať druhých, lebo každý prilial olej do ohňa. V dôsledku toho sa každý stretne v kultivácii s ťažkosťami.

Niektoré choroby sa nedajú v nemocnici zistiť, hoci sú ľudia naozaj chorí. Niektorým ľuďom sú diagnostikované choroby, ktoré nemajú mená, keďže nikdy predtým neboli pozorované. Nemocnice ich všetky nazývajú „moderné choroby“. Môžu nemocnice vyliečiť choroby? Samozrejme, že môžu. Ak by nemocnice nemohli vyliečiť choroby, prečo by im ľudia verili a išli sa tam liečiť? Nemocnice sú teda schopné vyliečiť choroby, ale ich prostriedky liečenia patria do úrovne bežných ľudí, zatiaľ čo choroby sú nadprirodzené. Niektoré choroby sú dosť vážne, a tak nemocnice vyžadujú včasnú liečbu, ak má človek takúto chorobu. Ak sa stane príliš vážnou, nemocnice budú bezmocné, keďže predávkovanie liekmi môže človeka otráviť. Súčasné liečebné postupy sú na rovnakej úrovni ako naša veda a technológia – všetky sú na úrovni bežných ľudí, takže môžu mať iba takúto liečebnú účinnosť. Musím objasniť jednu vec: Priemerné čchi-kungové liečenia a nemocničné liečenia iba presúvajú ťažkosti, ktoré sú základnou príčinou chorôb, do zvyšnej polovice života alebo na neskôr. Karma vôbec nie je odstránená.

Povedzme si o čínskej medicíne. Čínska medicína má veľmi blízko k čchi-kungovému liečeniu. V dávnej Číne boli nadprirodzené schopnosti bežné prakticky u všetkých čínskych lekárov. Tí veľkí lekárski vedci ako Sun S’-miao, Chua Tchuo, Li Š’-čen a Pien Čchüe mali všetci nadprirodzené schopnosti, ktoré boli všetky zdokumentované v lekárskych textoch. Avšak teraz sú tieto vynikajúce veci často kritizované. Čo čínska medicína zdedila, sú len recepty alebo skúsenosti z výskumu. Dávna čínska medicína bola veľmi pokročilá a rozsah jej pokroku presahoval súčasnú lekársku vedu. Niektorí ľudia si môžu myslieť, že moderná medicína je veľmi pokročilá so svojimi CT snímkami na preskúmanie vnútra ľudského tela a so svojím ultrazvukom, fotografovaním a röntgenom. Hoci moderné vybavenie môže byť dosť pokročilé, z môjho pohľadu je stále podradnejšie voči dávnej čínskej medicíne.

Chua Tchuo videl nádor v Cchao-cchaovom mozgu a chcel ho operovať. Cchao-cchao si myslel, že Chua Tchuo má v úmysle ho zavraždiť, a tak Chua Tchua uväznil. Nakoniec Chua Tchuo vo väzení zomrel. Keď sa Cchao-cchaovi choroba vrátila, spomenul si na Chua Tchua a hľadal ho, ale Chua Tchuo bol už mŕtvy. Neskôr Cchao-cchao skutočne zomrel na túto chorobu. Ako to Chua Tchuo vedel? Videl to. Toto je naša ľudská nadprirodzená schopnosť, ktorú všetci veľkí lekári v minulosti mali. Po otvorení nebeského oka môže človek vidieť z jednej strany súčasne štyri strany ľudského tela. Človek môže spredu vidieť zadnú stranu, ľavú stranu a pravú stranu. Môže vidieť jednu vrstvu po druhej alebo vidieť za touto dimenziou základnú príčinu choroby. Sú toho schopné moderné lekárske prostriedky? Zďaleka nie. Bude to trvať ďalších tisíc rokov! Pomocou CT snímkov, ultrazvuku a röntgenu možno takisto preskúmať vnútro ľudského tela, ale to zariadenie je príliš objemné, nedá sa nosiť so sebou a nefunguje bez elektriny. Avšak toto nebeské oko máte so sebou všade, kam idete, a nepotrebuje zdroj energie. Ako ich možno porovnávať?

Niektorí ľudia hovoria o tom, aká úžasná je moderná medicína. Ja by som povedal, že to tak nemusí byť, keďže starodávne čínske bylinky mohli po užití naozaj vyliečiť choroby. Je veľa vecí, ktoré neboli odovzdané, ale mnohé iné veci sa nestratili a stále sa používajú medzi ľuďmi. Keď som vyučoval triedu v Čchi-čchi-chare, videl som človeka, ktorý mal na ulici predajný stánok a trhal ľuďom zuby. Dalo sa ľahko rozpoznať, že tento človek prišiel z juhu, keďže nebol oblečený ako severovýchodniar. Neodmietol nikoho, kto k nemu prišiel. Vytiahol zub každému, kto prišiel a mal tam kôpku vytiahnutých zubov. Jeho zámerom nebolo vyťahovať zuby, ale predávať svoje tekuté liečivo. Tekuté liečivo vydávalo veľmi husté žlté výpary. Kým vyťahoval zub, otvoril fľaštičku s liekom a priložil ju na pacientovo líce v oblasti pokazeného zuba. Požiadal pacienta, aby vdychoval výpary žltého liečiva, z ktorého sotva ubudlo. Fľaštičku s liekom potom zavrel a odložil nabok. Muž potom vybral zo svojho vrecka zápalku. Zatiaľ čo rozprával o svojom liečive, zatlačil na zlý zub zápalkou a ten vypadol. Nebolo to bolestivé. Zub mal len zopár krvavých škvŕn, ale nebolo tam žiadne krvácanie. Premýšľajte o tom, všetci: Zápalka by sa mohla zlomiť, ak by ju použil s prílišnou silou, ale on ju používal na vyťahovanie zuba len s ľahkým dotykom.

Povedal som, že v Číne sa stále ešte medzi ľuďmi odovzdávajú nejaké veci, ktorým sa presné prístroje západnej medicíny nemôžu vyrovnať. Pozrime sa, koho liečenie je lepšie. Jeho zápalka dokáže vytiahnuť zub. Keď chce lekár západnej medicíny vytiahnuť zub, najskôr pichne pacientovi anestetikum z tejto aj z tamtej strany. Injekcie sú dosť bolestivé a človek musí počkať, kým anestetikum zaberie. Potom bude lekár ťahať zub kliešťami. Ťahanie trvá celú večnosť a keď lekár nie je opatrný, koreň zuba sa môže zlomiť vo vnútri zubného lôžka. Lekár potom použije kladivo a dláto, aby ho vysekal, čo môže spôsobiť, že sa pacient bude triasť od strachu a úzkosti. Následne použije na vŕtanie presný nástroj. Niektorí ľudia od veľkej bolesti pri vŕtaní takmer vyskočia. Vytečie dosť krvi a pacient bude chvíľu vypľúvať krv. Čo teda hovoríte, koho liečenie je lepšie? Ktoré je pokročilejšie? Nemali by sme sa pozerať iba na to, ako vyzerajú nástroje, ale aj na ich účinnosť. Dávna čínska medicína bola veľmi vyspelá a súčasná západná medicína ju nebude schopná dostihnúť ešte po mnoho rokov.

Dávna čínska veda bola odlišná od našej súčasnej vedy, ktorú sme sa naučili od západu, keďže išla inou cestou, ktorá mohla priniesť odlišný stav. Nemôžeme teda porozumieť dávnej čínskej vede a technológii naším súčasným spôsobom chápania vecí. Pretože dávna čínska veda sa zameriavala priamo na ľudské telo, život a vesmír a skúmala tieto veci priamo, použila odlišný prístup. Keď v tom čase žiaci chodili do školy, praktizovali sedenie v meditácii a kládli dôraz na správne držanie tela. Keď vzali do rúk štetcové perá, regulovali svoje dýchanie a čchi. Všetky povolania verili na vyprázdnenie mysle a regulovanie dýchania, keďže takýto stav bol v celej spoločnosti.

Niekto hovorí: „Mali by sme dnešné autá a vlaky, keby sme nasledovali dávnu čínsku vedu? Mali by sme dnešnú modernizáciu?“ Povedal by som, že nemôžete pochopiť inú situáciu z perspektívy tohto prostredia. Vaše myšlienky a názory musia prejsť revolúciou. Bez televíznych prijímačov by ich ľudia mali vo svojom čele a mohli by sledovať čokoľvek, čo by chceli vidieť. Mali by takisto nadprirodzené schopnosti. Bez vlakov a lietadiel by sa ľudia boli schopní vzniesť do vzduchu z miesta, kde sedia, bez použitia výťahu. Prinieslo by to odlišný stav spoločenského vývoja a ten by nemusel byť nutne obmedzený týmto rámcom. Lietajúce taniere mimozemšťanov môžu cestovať tam a späť neuveriteľnou rýchlosťou a stať sa veľkými alebo malými. Išli inou alternatívnou metódou vývoja, ktorá je ďalším vedeckým prístupom.

Ôsma lekcia

Pi-ku

Niektorí ľudia nastolili otázku pi-ku. Je tu tento fenomén pi-ku. Neexistuje iba v spoločenstve kultivujúcich, ale aj u veľkého počtu ľudí v celej našej ľudskej spoločnosti. Niektorí ľudia nejedia a nepijú po niekoľko rokov alebo viac ako desaťročie, avšak žijú si veľmi dobre. Niektorí ľudia hovoria o pi-ku ako o ukazovateli určitej úrovne, zatiaľ čo iní ho berú ako znak telesného čistenia. Niektorí tiež vyhlasujú, že je to kultivačný proces vysokej úrovne.

V skutočnosti to nie je nič z vyššie spomenutého. Čo to teda je? Pi-ku sa v skutočnosti vzťahuje na špeciálnu kultivačnú metódu používanú v špecifickom prostredí. Za akých okolností sa používa? V dávnej Číne, najmä pred založením náboženstiev, mnoho kultivujúcich použilo formu tajnej praxe alebo kultivácie osamote vo vzdialených horách či jaskyniach ďaleko od ľudských obydlí. Len čo si vybrali robiť to týmto spôsobom, vznikol problém so zásobovaním jedlom. Ak by nepoužili metódu pi-ku, nemohli by sa kultivovať vôbec a zomreli by tam od hladu alebo od smädu. Išiel som z Čchung-čchingu do Wu-chanu vyučovať Fa a vzal som si loď smerujúcu na východ po rieke Jang-c’. Po oboch stranách Troch roklín uprostred úbočia hôr som videl nejaké jaskyne. Sú aj v mnohých veľmi známych horách. V minulosti, potom čo sa kultivujúci vyšplhal do nich pomocou lana, odrezal lano a praktizoval kultiváciu v jaskyni. Ak neuspel v kultivácii, zomrel v jej vnútri. Bez jedla a bez vody, za týchto veľmi špeciálnych okolností, sa uchýlil k tejto osobitnej kultivačnej metóde.

Veľa metód prešlo týmto dedičným procesom, a tak zahŕňajú pi-ku. Množstvo metód nezahŕňa pi-ku. Väčšina metód, ktoré boli dnes zverejnené, nezahŕňa pi-ku. Povedali sme, že človek má byť sústredený iba na jednu prax a že by ste nemali robiť čokoľvek, po čom ľudsky túžite. Môžete si myslieť, že pi-ku je dobré a usilujete sa oň. Načo ho chcete? Niektorí ľudia si myslia, že je to dobré a začnú byť zvedaví, alebo si možno myslia, že ich zručnosti sú dostatočne dobré na to, aby sa s nimi predvádzali. Sú ľudia so všemožným zmýšľaním. I keď sa táto metóda v kultivácii použije, človek musí spotrebovávať svoju vlastnú energiu, aby si udržiaval toto fyzické telo, takže to nestojí za tú námahu. Viete, že najmä od založenia náboženstiev, bol človek zásobovaný potravou a čajom počas obdobia sedenia v tranze alebo počas kultivácie osamote v kláštore, takže tu nie je otázka pi-ku. Osobitne, my sa kultivujeme uprostred spoločnosti bežných ľudí a vy vôbec nepotrebujete použiť túto metódu. Navyše, ak ju vaša škola kultivácie nezahŕňa, nemali by ste neuvážene robiť niečo podľa vlastnej vôle. Ak však naozaj chcete praktizovať pi-ku, môžete ísť na to. Pokiaľ viem, zvyčajne keď majster učí metódu vysokej úrovne a opravdivo vedie učeníka, a ak jeho škola kultivácie má pi-ku, tento jav môže nastať. Ale nemožno to propagovať na verejnosti; človek zvyčajne vezme učeníka preč, aby praktizoval tajne alebo sám.

Teraz tiež existujú čchi-kungoví majstri vyučujúci pi-ku. Uskutočnilo sa pi-ku naozaj? V skutočnosti nakoniec nie. Kto s tým uspel? Videl som, že veľa ľudí skončilo v nemocnici a životy mnohých ľudí sú v ohrození. Prečo je tu teda táto situácia? Neexistuje fenomén pi-ku? Áno, existuje. Je tu však jeden bod: Nikto nemá dovolené ľahkovážne poškodzovať stav našej spoločnosti bežných ľudí – nie je dovolené ho narúšať. Ani nehovoriac o tom, koľko ľudí v celej krajine by nepotrebovalo jesť a piť, ak by praktizovali pi-ku, keby ľudia len v oblasti Čchang-čchuna už nepotrebovali jesť a piť, povedal by som, že by nám to ušetrilo množstvo problémov! Nepotrebovali by sme si robiť starosti s prípravou jedál. Roľníci sa tvrdo namáhajú na poliach a teraz by nikto nepotreboval jesť. To by veci naozaj veľmi uľahčilo, keďže ľudia by len pracovali, bez toho, aby museli jesť. Ako by to mohlo byť dovolené? Bola by to ľudská spoločnosť? To je rozhodne zakázané, keďže takéto rozsiahle zasahovanie do spoločnosti bežných ľudí nie je dovolené.

Keď niektorí čchi-kungoví majstri učia pi-ku, objavujú sa mnohé nebezpečné situácie. Niektorí ľudia sú jednoducho pripútaní k vyhľadávaniu pi-ku, ale tá ich pripútanosť nebola odstránená, spolu s mnohými inými túžbami bežných ľudí. Takémuto človeku sa budú zbiehať slinky, keď uvidí nejaké lahodné jedlo. Len čo táto túžba vystúpi, nedokáže ju ovládať a bude dychtiť po jedle. Keď sa objaví chuť do jedla, bude chcieť jesť, inak sa bude cítiť hladný. Avšak keď niečo zje, bude vracať. Keďže nemôže jesť, bude veľmi nervózny a dosť vystrašený. Mnoho ľudí skončilo v nemocnici a životy mnohých ľudí sú skutočne ohrozené. Sú ľudia, ktorí ma vyhľadajú a žiadajú ma, aby som sa postaral o tieto chaotické prípady, ale ja to nie som ochotný spraviť. Niektorí čchi-kungoví majstri jednoducho robia veci nezodpovedne. Nikto nie je ochotný postarať sa za nich o tieto problémy.

Navyše, ak sa dostanete do problémov pri praktizovaní pi-ku, nepochádza to z vášho vlastného usilovania sa? Povedali sme, že tieto javy existujú, ale nie sú to nejaké „stavy vysokej úrovne“ alebo nejaké špeciálne reakcie. Je to iba metóda praktizovania používaná za špeciálnych okolností, takže ju nemožno široko propagovať. Veľa ľudí sa usiluje o pi-ku a triedia ho na takzvané pi-ku alebo polopi-ku a zaraďujú ho do rôznych úrovní. Niektorí ľudia vyhlasujú, že im stačí piť vodu, niektorí zase, že im stačí jesť ovocie. To všetko sú falošné pi-ku a po istom čase všetky zlyhajú. Opravdivý kultivujúci zostane v jaskyni bez pitia i jedenia – to je skutočné pi-ku.

Kradnutie čchi

Keď sa hovorí o kradnutí čchi, niektorí ľudia zblednú, akoby sa spomenul tiger, a budú príliš vystrašení, aby praktizovali čchi-kung. Kvôli tomu, že v spoločenstve kultivujúcich sa šíria klebety o fenoménoch kultivačnej pomätenosti, kradnutí čchi a tak ďalej, je mnoho ľudí príliš vystrašených na to, aby praktizovali čchi-kung alebo aby sa priblížili k čchi-kungu. Ak by nebolo takýchto rečí, možno by viac ľudí praktizovalo čchi-kung. Sú však čchi-kungoví majstri s biednym charakterom, ktorí špeciálne učia tieto veci, čím spôsobili značný chaos v spoločenstve kultivujúcich. V skutočnosti to nie je až také strašné, ako to popisujú. Povedali sme, že čchi je len čchi, hoci ju môžete nazývať „zmiešaná pôvodná čchi“ alebo taká či onaká čchi. Pokiaľ má telo človeka čchi, je na úrovni odstraňovania chorôb a udržovania kondície a nie je ešte praktizujúcim. Pokiaľ má čchi, znamená to, že jeho telo nebolo ešte očistené do vysokého stupňa, a tak má ešte stále choroboplodnú čchi – to je isté. Človek, ktorý kradne čchi, je tiež na úrovni čchi. Kto z našich kultivujúcich by chcel tú nečistú čchi? Čchi v tele nepraktizujúceho je dosť nečistá, hoci sa môže rozjasniť pomocou čchi-kungovej praxe. Takže na mieste choroby sa ukáže veľmi veľký zhluk čiernej látky vysokej hustoty. Ako pokračuje v praktizovaní, ak ten človek naozaj odstraňuje choroby a udržuje sa v kondícii, jeho čchi postupne zožltne. Ak praktizuje ďalej, skutočne odstráni choroby a jeho čchi takisto zmizne. Vstúpi do stavu Mliečno-bieleho tela.

To znamená, že ak má človek čchi, stále má ešte choroby. My sme praktizujúci – načo potrebujeme v našej praxi čchi? Naše vlastné telá musia byť očistené – prečo by sme potrebovali tú nečistú čchi? Určite ju nepotrebujeme. Človek, ktorý chce čchi, je stále na úrovni čchi. Tým, že je na úrovni čchi, nemôže rozlíšiť dobrú čchi od nedobrej, pretože nemá tú schopnosť. Opravdivú čchi v dantiane vášho tela nemôže vziať preč, keďže tú prvotnú čchi môže odobrať iba niekto so schopnosťami vysokej úrovne. Čo sa týka nečistej čchi vo vašom tele, nechajte ho kradnúť ju – nie je to veľká vec. Ak sa chcem počas praxe naplniť čchi, stačí si na to pomyslieť a moje brucho jej bude zakrátko plné.

Škola Tao vyučuje cvičenie v stoji Tchien-c’ Čuang, zatiaľ čo budhovská škola vyučuje vlievanie čchi do temena hlavy. Vo vesmíre je veľa čchi, ktorou sa môžete každý deň napĺňať. S otvoreným bodom lao-kung a bodom paj-chuej sa môžete napĺňať čchi cez svoje ruky, zatiaľ čo sa sústreďujete na dantian. Budete jej za chvíľku plní. Nech ste akokoľvek naplnení čchi, aký to má úžitok? Keď niektorí ľudia veľa praktizovali čchi, budú cítiť, akoby im opuchli prsty a telo. Keď druhí pristúpia k takémuto človeku, budú cítiť okolo neho pole: „Páni, praktizoval si naozaj dobre.“ Ja by som povedal, že to je nič. Kde je váš kung? Stále je to praktizovanie čchi, ktorá nemôže nahradiť kung, nech má človek akokoľvek veľa čchi. Účelom praktizovania čchi je nahradiť čchi vnútri tela človeka dobrou čchi zvonka a očistiť telo. Načo človek zhromažďuje čchi? Na tejto úrovni, bez akýchkoľvek zásadných zmien, čchi stále nie je kung. Nech ste nakradli akokoľvek veľa čchi, stále nie ste nič iné ako veľké vrece čchi. Aký má úžitok? Nie je ešte premenená na vysokoenergetickú látku. Takže čoho by ste sa mali báť? Nechajte ho kradnúť čchi, ak naozaj chce.

Premýšľajte o tom, všetci: Ak vaše telo má čchi, má choroby. Takže keď niekto kradne vašu čchi, nekradne aj vašu choroboplodnú čchi? Nemôže vôbec rozlíšiť tieto veci, keďže ten, kto chce čchi, je tiež na úrovni čchi a nemá žiadne schopnosti. Človek, ktorý má kung, nechce čchi – to je isté. Ak tomu neveríte, môžeme uskutočniť pokus. Ak chce niekto naozaj kradnúť vašu čchi, jednoducho tam stojte a nechajte ho, aby vám ju kradol. Môžete zamerať svoju myseľ na napĺňanie svojho tela čchi z vesmíru, zatiaľ čo on kradne vašu čchi za vami. Uvidíte, aké je to výborné, pretože vám to pomôže urýchliť očistenie tela a nebudete sa musieť napĺňať čchi a vypúšťať ju zo svojho tela. Keďže má zlý úmysel a kradne niečo druhým, hoci ukradol niečo nedobré, takisto sa dopustil skutku, ktorým stráca de. Preto vám dá de. Vytvorí sa okruh, v ktorom on tu berie vašu čchi a tamto vám dáva de. Ten, kto kradne čchi, to však nevie – ak by to vedel, neodvážil by sa to robiť!

Všetci tí ľudia, ktorí kradnú čchi, majú sinavú tvár a všetci sú takíto. Mnohí ľudia, ktorí chodia do parku cvičiť čchi-kung, sú tam preto, aby odstraňovali choroby a majú všemožné choroby. Keď niekto lieči chorobu, musí sa pokúsiť vypustiť choroboplodnú čchi. Avšak človek, ktorý kradne čchi, nebude vypúšťať čchi a bude zbierať všetky druhy choroboplodnej čchi do celého tela. Dokonca aj vnútro jeho tela bude veľmi tmavé. Keďže stále stráca de, navonok je celý čierny. Keď sa pole karmy zväčší a stratí veľa de, vonkajšok aj vnútrajšok jeho tela sčernie. Keby človek, ktorý kradne čchi, vedel, že sa s ním deje táto zmena a uvedomil si, že robením takejto hlúposti dáva druhým de, vôbec by to nerobil.

Niektorí ľudia neúmerne zveličujú čchi: „Ak si v Amerike, môžeš prijať čchi, ktorú vysielam.“ „Počkaj na druhej strane steny a keď vyšlem čchi, môžeš ju prijať.“ Niektorí ľudia sú veľmi citliví a môžu cítiť, keď je čchi vyslaná. Ale čchi necestuje v tejto dimenzii. Pohybuje sa v inej dimenzii, kde nie je táto stena. Prečo teda nič necítite, keď nejaký čchi-kungový majster vysiela čchi na voľnom priestranstve? V inej dimenzii je tam prekážka. Čchi teda nemá až takú prenikavú silu, ako ľudia popisovali.

Čo má skutočne účinok, je kung. Keď praktizujúci môže vysielať kung, nemá už viac žiadnu čchi a môže vysielať vysokoenergetickú látku, ktorú nebeské oko vidí ako formu svetla. Keď dosiahne iného človeka, bude cítiť teplo; môže obmedziť bežného človeka. Aj tak však ešte nemôže úplne dosiahnuť cieľ vyliečenia chorôb, pretože má iba potlačujúci účinok. Aby boli choroby naozaj vyliečené, musia tam byť nadprirodzené schopnosti. Na každú chorobu existuje špecifická nadprirodzená schopnosť. Na veľmi mikroskopickej úrovni má každá mikroskopická častica kungu vašu podobu. Dokáže rozpoznávať ľudí a má inteligenciu, keďže je to vysokoenergetická látka. Ak ju niekto ukradne, ako tam môže zostať? Nezostane tam a nemôže tam byť umiestnená, keďže nie je vlastníctvom tej osoby. Čo sa týka opravdivých kultivujúcich, potom čo si vyvinú kung, stará sa o nich ich majster. Váš majster pozoruje, čo robíte. Keď sa pokúsite vziať veci inému človeku, jeho majster takisto nedovolí, aby sa to stalo.

Zbieranie čchi

Pri vyučovaní kultivácie na vysokých úrovniach nie sú kradnutie čchi a zbieranie čchi otázky, ktoré pre vás musíme vyriešiť. Pretože stále mám zámer obnoviť dobré meno kultivácie a spraviť nejaké dobré skutky, odhalím tieto nedobré javy, o ktorých v minulosti nikto nehovoril. Chcem, aby ste všetci o nich vedeli, aby sa niektorí ľudia stále nedopúšťali zlých skutkov. Niektorí ľudia, ktorí nepoznajú pravdu o čchi-kungu, sú stále príliš vystrašení, aby o nich hovorili.

Vo vesmíre je veľa čchi. Niektorí ľudia hovoria o nebeskej jangovej čchi a zemskej jinovej čchi. Keďže aj vy ste časticou vesmíru, môžete ju ísť zbierať. Ale niektorí ľudia nezbierajú čchi z vesmíru. Špecializujú sa na to, že učia ľudí zbierať čchi z rastlín. Dokonca aj zhrnuli svoje skúsenosti: Kedy a ako zbierať túto čchi, čchi topoľa je biela alebo čchi borovice je žltá. Niekto tiež hovorí: „Pred naším domom bol strom. Zomrel, pretože som zbieral jeho čchi.“ Čo je to za schopnosť? Nie je to zlý skutok? Všetkým je známe, že keď sa opravdivo kultivujeme, chceme pozitívne odkazy a chceme sa prispôsobiť vlastnostiam vesmíru. Nemali by ste praktizovať Shan? Aby sa človek prispôsobil vlastnostiam vesmíru, Zhen-Shan-Ren, musí praktizovať Shan. Ak sa stále dopúšťate zlých skutkov, ako si môžete zvýšiť kung? Ako by vaše choroby mohli byť odstránené? Nie je to opačné ako to, čo by naši kultivujúci mali robiť? Je to tiež zabíjanie životov a robenie zlých skutkov! Niekto môže povedať: „Čím viac hovoríte, tým je to neuveriteľnejšie – zabitie zvieraťa je zabitie života a zabitie rastliny je tiež zabitie života.“ V skutočnosti je to tak. Budhizmus hovoril o šiestich cestách prevteľovania. Počas šiestich ciest prevteľovania ste sa mohli prevteliť do rastliny. Takto sa to hovorí v budhizme. My tu o tom takto nehovoríme, ale hovoríme každému, že stromy sú tiež životy. Nielenže sú to životy, ale majú aj myšlienkové aktivity veľmi vysokej úrovne.

Napríklad v Amerike je človek, ktorý sa špecializuje na výskum v oblasti elektrotechniky a učí druhých, ako používať detektory lži. Jedného dňa mu náhle napadla myšlienka. Pripojil oba konce detektora lži k rastline zvanej dracena a zalial jej korene vodou. Potom zistil, že elektronické pero detektora lži rýchlo nakreslilo krivku. Táto krivka bola rovnaká ako tá, ktorá je nakreslená, keď ľudský mozog vytvorí krátky okamih vzrušenia alebo šťastia. Bol veľmi prekvapený. Ako môže mať rastlina pocity? Takmer chcel kričať do ulíc: „Rastliny majú pocity!“ Inšpirovaný touto príhodou pokračoval vo výskume v tejto oblasti a uskutočnil mnoho pokusov.

Raz položil dve rastliny k sebe a požiadal svojho študenta, aby rozdupal jednu rastlinu pred druhou na smrť. Potom vzal druhú rastlinu do izby a napojil ju na detektor lži. Požiadal piatich svojich študentov, aby postupne zvonku vstupovali do miestnosti. Keď do miestnosti vstúpili prví štyria študenti, rastlina nemala žiadne reakcie. Keď vstúpil do miestnosti piaty študent – ten, čo rozdupal rastlinu – dokonca ešte predtým, ako pristúpil k rastline, elektronické pero rýchlo nakreslilo krivku, ktorá sa objaví iba vtedy, keď je človek vystrašený. Bol skutočne šokovaný! Táto vec ilustruje veľmi dôležitú otázku: Vždy sme verili tomu, že ľudská bytosť je život vysokej úrovne so zmyslovými funkciami, ktoré dokážu rozlišovať veci a s mozgom, ktorý dokáže analyzovať veci. Ako môžu rastliny rozlišovať veci? Nenaznačuje to, že aj ony majú zmyslové orgány? Ak niekto v minulosti povedal, že rastliny majú zmyslové orgány, uvažujúcu myseľ, pocity a že môžu rozpoznávať ľudí, tento človek by bol nazvaný poverčivým. Navyše sa zdá, že v určitých ohľadoch rastliny prekonali našich dnešných ľudí.

Jedného dňa napojil detektor lži na rastlinu a uvažoval: „Aký pokus mám spraviť? Spálim jej listy ohňom a uvidím, ako zareaguje.“ S touto myšlienkou – dokonca ešte predtým, než boli listy spálené – elektronické pero rýchlo nakreslilo rovnakú krivku, aká je vykreslená, keď niekto volá o pomoc. Táto nadzmyslová funkcia sa v minulosti nazývala čítanie mysle; je to skrytá ľudská funkcia a vrodená schopnosť. Avšak celé dnešné ľudstvo degeneruje. Aby ste ju opäť získali, musíte sa kultivovať od začiatku a vrátiť sa k svojmu pôvodnému, pravému ja alebo k svojej pôvodnej povahe. Ale rastlina ju má a vie, čo si myslíte. Znie to dosť neuveriteľne, avšak bol to skutočný vedecký pokus. Uskutočnil rôzne pokusy, vrátane preverenia schopnosti ovládania na diaľku. Po zverejnení spôsobili jeho práce vo svete značný rozruch.

Botanici v rôznych krajinách, vrátane tých v našej krajine, začali svoj výskum v tejto oblasti a už sa to nepovažuje za niečo poverčivé. Minule som povedal, že to, čo naše ľudstvo dnes zažilo, vynašlo a objavilo, stačí na zmenu našich súčasných učebníc. Avšak kvôli vplyvu zaužívaných názorov sa ich ľudia zdráhajú uznať. Ani nikto systematicky neorganizuje tieto veci.

V parku na severovýchode som si všimol, že jedna skupinka borovíc umrela. Nikto nevie, aký druh čchi-kungu tam niektorí ľudia praktizovali: Váľali sa dookola po zemi a potom zbierali čchi zo stromov, jedným spôsobom nohami a druhým spôsobom rukami. Krátko nato tam všetky borovice zožltli a umreli. Spravili teda niečo dobré alebo nedobré? Z pohľadu našich praktizujúcich to bolo zabíjanie životov. Vy ste praktizujúci. Preto, aby ste sa postupne prispôsobili vlastnostiam vesmíru a zbavili sa tých svojich nedobrých vecí, musíte byť dobrým človekom. Dokonca ani z pohľadu bežného človeka to nebol dobrý skutok. Zneužívalo to verejný majetok a poškodilo to zelenú vegetáciu a rovnováhu ekologického systému. Nie je to dobrý skutok zo žiadneho hľadiska. Vo vesmíre je veľa čchi a môžete jej zbierať, koľko len chcete. Niektorí ľudia majú veľa energie. Po praktizovaní na určitej úrovni môžu naozaj jedným mávnutím svojich rúk zozbierať čchi rastlín na veľkej ploche. Stále to však nie je nič viac ako čchi. Nech jej človek nazbiera koľkokoľvek, aký to má úžitok? Keď niektorí ľudia idú do parku, nerobia nič iné. Jeden tvrdí: „Ja nepotrebujem cvičiť čchi-kung. Stačí, ak si pri kráčaní nazbieram čchi a moja prax sa skončila. Stačí mi len získať čchi.“ Myslia si, že čchi je kung. Keď ľudia pristúpia k tomuto človeku, budú cítiť, že jeho telo je dosť chladné. Nemá rastlinná čchi jinovú povahu? Praktizujúci musia udržovať rovnováhu jinu a jangu. Hoci telo tohto človeka smrdí ako borovicová živica, on si stále môže myslieť, že sa v praxi činí dobre.

Ten, kto praktizuje kultiváciu, získa kung

Otázka, kto praktizuje kung a kto získa kung, je veľmi dôležitá. Keď sa ma pýtajú na výhody Falun Dafa, hovorím, že Falun Dafa umožňuje kungu zušľachťovať praktizujúcich, a tak skrátiť čas praxe. Vyrieši to problém toho, že človek nemá čas na praktizovanie a napriek tomu je neustále kultivovaný kungom. Súčasne je to aj opravdivá kultivácia mysle a tela. Naše fyzické telá prejdú veľkými zmenami. Falun Dafa má ešte ďalšiu výhodu, tú najväčšiu, o ktorej som sa doteraz nezmienil. Až dnes ju odhalíme. Pretože to zahŕňa významnú otázku historickej dôležitosti a má to dosť veľký dopad na spoločenstvo kultivujúcich, nikto v histórii sa ju neodvážil odhaliť, ani to nikomu nebolo dovolené odhaliť. Nemám však inú možnosť, ako zverejniť ju.

Niektorí učeníci povedali: „Každá veta, ktorú vyslovil Majster Li Hongzhi, je nebeské tajomstvo a je to prezrádzanie nebeských tajomstiev.“ My však naozaj privádzame ľudí k vyšším úrovniam, čo je zachraňovanie ľudí. Musíme k vám byť zodpovední a my sme schopní tú zodpovednosť niesť, takže to nie je prezrádzanie nebeských tajomstiev. Ak o tom niekto rozpráva nezodpovedne, je to prezrádzanie nebeských tajomstiev. Dnes zverejníme otázku toho, kto praktizuje kung a kto získa kung. Z môjho pohľadu, všetky metódy dnes – vrátane celých dejín metód budhovskej školy, školy Tao a školy Čchi-men – kultivujú pomocnú dušu a je to pomocná duša, kto získa kung. Hlavná duša, o ktorej tu hovoríme, sa vzťahuje na našu vlastnú myseľ. Človek by si mal byť vedomý toho, o čom rozmýšľa alebo čo robí – to je vaše skutočné ja. Ale nemáte ani potuchy o tom, čo robí vaša pomocná duša. Ona sa narodila v rovnaký čas ako vy, má rovnaké meno, rovnaký výzor a ovláda to isté telo, ale prísne vzaté, ona nie ste vy.

Vo vesmíre je princíp: Ten, kto stratí, získa. Ten, kto praktizuje kultiváciu, získa kung. Všetky metódy v histórii učili ľudí byť počas praktizovania v stave tranzu a na nič nemyslieť. Potom by mal byť človek v hlbokom tranze, až si nakoniec prestane všetko uvedomovať. Človek môže sedieť v meditácii tri hodiny, akoby to bol len okamih. Druhí môžu obdivovať schopnosť tohto človeka byť v tranze. Praktizoval v skutočnosti? On sám to vôbec nevie. Obzvlášť škola Tao učí, že shishen zomrie a pôvodná duša sa narodí. „Shishen“, o ktorom hovoria oni, nazývame my „hlavná duša“, a „pôvodnú dušu“, o ktorej hovoria oni, nazývame my „pomocná duša“. Ak váš shishen naozaj zomrie, budete skutočne mŕtvy a naozaj nebudete mať hlavnú dušu. Niekto z inej praxe mi povedal: „Učiteľ, keď praktizujem, nikoho doma nepoznávam.“ Ktosi iný mi povedal: „Ja nebudem praktizovať ako iní, ktorí to robia skoro ráno alebo neskoro večer. Keď prídem domov, ľahnem si na gauč a vyjdem zo seba von, aby som praktizoval. Poležiačky sa budem pozorovať, ako praktizujem.“ Ja to pokladám za veľmi smutné, ale tiež to aj nie je smutné.

Prečo zachraňujú pomocnú dušu? Lu Tung-pin raz vyhlásil: „Radšej spasím zviera ako ľudskú bytosť.“ Pre ľudí je naozaj veľmi ťažké osvietiť sa, keďže bežní ľudia sú klamaní spoločnosťou bežných ľudí. Keď sú pred nimi praktické výhody, nemôžu sa vzdať tej pripútanosti. Ak tomu neveríte, po ukončení tohto seminára niektorí ľudia vyjdú z tejto sály opäť ako bežní ľudia. Ak ich niekto urazí alebo vrazí do nich, neznesú to. Po nejakom čase sa vôbec nebudú správať ako praktizujúci. Mnoho taoistov v histórii si uvedomilo tento bod: Ľudské bytosti je veľmi ťažké spasiť, keďže ich hlavná duša je nesmierne stratená. Niektorí ľudia majú dobrú kvalitu osvietenia a pochopia to okamžite z náznaku. Niektorí ľudia vám nebudú veriť, nech hovoríte čokoľvek. Myslia si, že hovoríte rozprávky. Toľko hovoríme o kultivácii xinxingu, ale tento človek si stále robí, čo chce, len čo je medzi bežnými ľuďmi. Myslí si, že skutočné a hmatateľné výhody v jeho dosahu sú praktické a bude sa o ne usilovať; Fa od Učiteľa takisto znie rozumne, ale nemožno ho uviesť do praxe. Ľudskú hlavnú dušu je najťažšie spasiť, zatiaľ čo pomocná duša môže vidieť scény v iných dimenziách. Preto si myslia: „Prečo by som mal spasiť tvoju hlavnú dušu? Tvoja pomocná duša si tiež ty. Nie je to to isté, ak spasím ju? Obe sú ty, takže ktokoľvek to získa, bude to rovnaké, ako keď to získaš ty.“

Dovoľte mi konkrétne popísať ich metódy praktizovania. Ak má človek nadprirodzenú schopnosť videnia na diaľku, pravdepodobne uvidí túto scénu: Keď sedíte v meditácii, hneď ako ste v tranze, „šup“ – niekto s rovnakým výzorom ako vy náhle opustí vaše telo. Ak sa ich pokúsite rozlíšiť, kde je vaše vlastné ja? Vy sedíte priamo tu. Potom čo vidíte, ako ten človek opustí vaše telo, majster vezme tohto človeka, aby sa kultivoval v dimenzii premenenej majstrom. Môže to byť vo forme dávnej spoločnosti, dnešnej spoločnosti, alebo spoločnosti v inej dimenzii. Bude sa učiť praktizovať a bude prechádzať cez početné ťažkosti jednu alebo dve hodiny denne. Keď sa ten človek vráti z praktizovania, vy sa tiež prebudíte z tranzu. Takto je to pre ľudí, ktorí dokážu vidieť.

Bude ešte smutnejšie, ak človek nemôže vidieť. Takýto človek sa zobudí po dvoch hodinách sedenia v tranze, pričom nič nevie a má zahmlenú myseľ. Ako spôsob praktizovania, niektorí ľudia zaspia na dve alebo tri hodiny a úplne sa odovzdajú druhým. Toto sú prípady, keď sa praktizovanie robí prerušovane a oni meditujú po určitý čas každý deň. Ďalší druh je ukončený naraz. Každý asi počul o Bódhidarmovi, ktorý sedel deväť rokov čelom k stene. V minulosti bolo mnoho mníchov, ktorí sedeli celé desaťročia. V histórii je najdlhšia zaznamenaná doba sedenia nad deväťdesiat rokov. Niektorí sedeli dokonca ešte dlhšie. Mali hrubú vrstvu prachu na viečkach a na ich telách už rástla tráva, ale aj tak tam sedeli. Niektorí v škole Tao to tiež vyučujú. Obzvlášť niektoré metódy v škole Čchi-men vyučujú spánok ako formu praktizovania. Človek môže spať po desaťročia bez vystúpenia z tranzu a nezobudí sa. Ale kto praktizoval? Jeho pomocná duša vyšla von a praktizovala. Ak by ju mohol vidieť, zistil by, že majster berie jeho pomocnú dušu preč, aby praktizovala. Pomocná duša môže tiež dlhovať veľa karmy a majster nemá schopnosť odstrániť všetku tú karmu. Preto jej majster povie: „Teraz tu tvrdo praktizuj. Ja budem preč a vrátim sa o krátku chvíľu. Počkaj na mňa.“

Majster vie presne, čo sa stane, ale aj tak to musí spraviť takto. Potom toho človeka príde strašiť démon, alebo sa premení na krásku, aby ho zvádzal – vyskytnú sa všemožné veci. Potom si démon uvedomí, že ten človek tým nie je vôbec ovplyvnený. Je to preto, že pre pomocnú dušu je relatívne ľahšie kultivovať sa, keďže ona môže vedieť pravdu. Démon zo zúfalstva spraví útok na jeho život, aby sa pomstil a naozaj ho zabije. Tým je celý jeho dlh naraz splatený. Po smrti sa pomocná duša vynorí ako závan dymu unášaný z miesta na miesto a prevtelí sa do veľmi chudobnej rodiny. Dieťa začne trpieť od skorého veku. Keď dospeje, majster sa vráti. Samozrejme, že dieťa ho nemôže spoznať. Použitím nadprirodzených schopností majster odomkne jeho zachovanú pamäť. Zrazu si na všetko spomenie. „Nie je toto môj majster?“ Majster mu povie: „Teraz je čas začať praktizovať.“ Po mnohých rokoch mu teda majster odovzdá učenia.

Keď mu odovzdá učenia, majster mu znova povie: „Stále máš ešte mnoho pripútaností, ktorých sa treba zbaviť. Choď nejaký čas putovať.“ Putovanie v spoločnosti je dosť mučivé. Musí žobrať o jedlo a stretne sa s rôznymi typmi ľudí, ktorí sa mu budú vysmievať, urážať ho, alebo ho využívať. Môže sa stretnúť so všetkými možnými vecami. Bude sa považovať za praktizujúceho a bude dobre vyvažovať vzťahy s druhými, stále si udržujúc a zlepšujúc xinxing. Nebude pohnutý pokušeniami rôznych výhod medzi bežnými ľuďmi. Po mnohých rokoch sa vráti z putovania. Majster povie: „Už si získal Tao a dovŕšil kultiváciu. Ak nemáš čo robiť, môžeš sa zbaliť a pripraviť sa na odchod. Ak ešte treba niečo spraviť, môžeš ísť dokončiť tie záležitosti bežných ľudí.“ Po mnohých rokoch sa pomocná duša vráti. Po návrate pomocnej duše vystúpi aj hlavná duša z tranzu a hlavné vedomie sa prebudí.

Ale tento človek v skutočnosti nepraktizoval kultiváciu. Praktizovala ju pomocná duša, takže pomocná duša získa kung. Ale hlavná duša tiež trpela. Predsa len, tento človek zasvätil celú svoju mladosť sedeniu tam a tento čas života ako bežnej osoby je všetok preč. Takže čo sa stane? Po prebudení sa z tranzu bude tento človek cítiť, že si vypestoval kung svojím praktizovaním a že získal nadprirodzené schopnosti. Ak chce liečiť pacienta, alebo niečo robiť, môže to spraviť, keďže pomocná duša sa ho bude snažiť uspokojiť. Pretože tento človek je napokon hlavná duša, hlavná duša ovláda telo a robí rozhodnutia. Navyše tam sedel toľko rokov, že celý jeho život uplynul. Keď tento človek zomrie, pomocná duša odíde a každý pôjde svojou vlastnou cestou. Podľa budhizmu tento človek stále ešte pôjde cez šesť ciest prevteľovania. Keďže v jeho tele sa úspešne vykultivovala veľká osvietená bytosť, tento človek si nazhromaždil veľa de. Takže čo sa stane? Vo svojom nasledujúcom živote sa môže stať vysokopostaveným úradníkom alebo získa veľké bohatstvo. Môže to byť iba takto. Nevyšla jeho kultivácia nazmar?

Stálo nás veľa námahy dostať povolenie na vysvetlenie tejto otázky. Odhalil som večné mystérium – bolo to tajomstvo tajomstiev, ktoré absolútne nemohlo byť prezradené. Odhalil som podstatu všetkých rôznych kultivačných metód v histórii. Nepovedal som, že to má veľmi hlboké historické súvislosti? Toto sú tie dôvody. Premýšľajte o tom: Ktorá metóda alebo škola nerobí kultiváciu týmto spôsobom? Kultivujete sa a kultivujete, ale bez získania kungu. Nie ste poľutovaniahodní? Takže koho obviňovať? Ľudské bytosti sú také stratené, že sa k tomu neosvietia, nech dostanú akékoľvek náznaky. Ak je niečo vysvetlené na vysokej úrovni, budú to považovať za neuveriteľné. Ak je niečo vysvetlené na nízkej úrovni, nedokážu sa osvietiť k tomu, čo je nad tým. Aj keď som to vysvetlil takto, niektorí ľudia stále odo mňa chcú, aby som vyliečil ich choroby. Naozaj neviem, čo im mám povedať. My vyučujeme kultiváciu a môžeme sa starať iba o tých, ktorí sa kultivujú k vysokým úrovniam.

V našej škole kultivácie je to hlavné vedomie, kto získa kung. Takže keď poviete, že hlavné vedomie získa kung, hotovo, hlavné vedomie už získa kung? Kto by to dovolil? Tak to nefunguje, pretože tam musí byť nevyhnutná podmienka. Každý vie, že naša škola kultivácie sa nestráni spoločnosti bežných ľudí, ani sa nevyhýba, alebo neuteká od konfliktov. V tomto zložitom prostredí bežných ľudí máte mať jasnú myseľ a keď ide o vaše záujmy, vedome trpieť straty. Keď si iní prisvojujú vaše osobné záujmy, nebudete o ne súťažiť a bojovať ako iní. Za rôzneho xinxingového zasahovania budete trpieť straty. V tomto ťažkom prostredí si budete zoceľovať svoju vôľu a zlepšovať svoj xinxing. Pod vplyvom rôznych zlých myšlienok od bežných ľudí sa budete schopní dostať nad to a za to.

Premýšľajte o tom, všetci: Nie ste to vy, kto vedome trpí? Nie je to vaša hlavná duša, kto prináša obeť? Čo sa týka toho, čo ste stratili medzi bežnými ľuďmi, nestratili ste to vedome? Potom by mal tento kung patriť vám, keďže ten, kto stratí, získa. Preto sa teda naša škola nevyhýba kultivácii v tomto zložitom prostredí bežných ľudí. Prečo sa kultivujeme uprostred konfliktov bežných ľudí? Je to preto, že my sami získame kung. V budúcnosti budú musieť žiaci, ktorí sa profesionálne kultivujú v kláštoroch, ísť počas svojej kultivácie putovať medzi bežných ľudí.

Niektorí ľudia sa pýtali: „Nepraktizujú aj iné metódy v súčasnosti medzi bežnými ľuďmi?“ Ale tie metódy propagujú odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície. Nikto opravdivo verejne nevyučoval kultiváciu k vysokým úrovniam, okrem tých, čo odovzdávali svoje učenia jedinému učeníkovi. Tí, ktorí opravdivo učili svojich žiakov, ich už zobrali preč, aby im dali súkromnú výučbu. Kto hovoril o týchto veciach na verejnosti počas minulých rokov? Nikto to nerobil. Naša škola kultivácie vyučuje túto cestu, pretože my sa presne takto kultivujeme a presne takýmto spôsobom získavame kung. Medzitým naša škola kultivácie dáva stovky a tisíce vecí vašej hlavnej duši, aby sme vám samotným naozaj umožnili získať kung. Povedal som, že som urobil niečo, čo nik predtým nespravil a otvoril som najširšie dvere. Niektorí ľudia pochopili tieto moje slová, keďže to, čo som povedal, nie je v skutočnosti neuveriteľné. Ako človek mám zvyk: Ak mám stopu, poviem z nej iba palec. Stále môžete tvrdiť, že sa vychvaľujem, ale to, čo som povedal, je v skutočnosti iba drobná časť. Kvôli veľkej medzere v úrovniach vám nemôžem odhaliť ani kúsok vyššieho Dafa.

Naša škola praktizuje kultiváciu týmto spôsobom, čím umožní vám samotným skutočne získať kung. To je nebývalé od začiatku neba a zeme – môžete preskúmať históriu. To je dobré, pretože vy sami získate kung, ale je to aj veľmi ťažké. Uprostred zložitého prostredia bežných ľudí a jeho medziľudských xinxingových treníc ste schopný vystúpiť nad a za – to je tá najťažšia vec. Je to ťažké v tom, že medzi bežnými ľuďmi vedome strácate svoje vlastné záujmy. Keď sú pred vami vaše osobné záujmy, ste vo vnútri nepohnutý? Keď čelíte medziľudským intrigám a bojom, ste nepohnutý? Ste nepohnutý, keď trpí vaša rodina alebo priatelia? Ako to celé posudzujete? Je také ťažké byť praktizujúcim! Niekto mi povedal: „Učiteľ, stačí predsa byť dobrým človekom medzi bežnými ľuďmi. Kto môže uspieť v kultivácii?“ Keď som to počul, bol som naozaj sklamaný! Nepovedal som mu ani slovo. Sú všetky druhy xinxingu. Človek sa osvieti tak vysoko, ako dokáže; ten, kto sa osvieti, získa.

Lao-c’ povedal: „Tao je cesta, ktorú možno nasledovať, ale nie je to bežná cesta.“ Tao by nebolo vzácne, ak by ho niekto mohol hocikde zdvihnúť zo zeme a uspieť v jeho praktizovaní. Naša kultivačná cesta vás učí získavať kung cez konflikty. Preto by sme mali byť v súlade s bežnými ľuďmi, ako sa len dá. Materiálne nebudete v skutočnosti nútený čokoľvek stratiť. Ale v tomto materiálnom prostredí si musíte zlepšovať svoj xinxing. Kvôli tomu je to výhodné. Naša škola kultivácie je najvýhodnejšia, keďže človek sa môže kultivovať medzi bežnými ľuďmi namiesto toho, aby sa stal mníchom alebo mníškou. Kvôli tomu je to aj najťažšie, keďže človek sa bude kultivovať v tomto najzložitejšom prostredí bežných ľudí. Navyše, kvôli tomuto je to najlepšie, keďže to umožní jemu samotnému získať kung. Toto je najrozhodujúcejší bod v našej škole kultivácie a dnes som ho všetkým prezradil. Samozrejme, keď hlavná duša získava kung, pomocná duša ho získava tiež. Prečo je to tak? Keď všetky odkazy, žijúce bytosti a bunky vo vašom tele získavajú kung, určite ho získava aj pomocná duša; avšak jej úroveň kungu nebude nikdy taká vysoká ako vaša. Vy ste ten hlavný, zatiaľ čo ona je strážkyňou Fa.

Keď sme pri tejto téme, rád by som tiež dodal, že je mnoho ľudí v spoločenstve kultivujúcich, ktorí sa vždy pokúšali kultivovať k vysokým úrovniam. Cestovali všade a utratili mnoho peňazí. Nenašli známych majstrov, aj keď prechodili celú krajinu. To, že je niekto dobre známy, ešte nemusí znamenať, že naozaj dobre pozná veci. Nakoniec, títo ľudia cestovali tam a späť a vynaložili mnoho peňazí a námahy na nič. Dnes sme pre vás zverejnili túto veľkolepú metódu. Už som vám ju doručil až k vášmu prahu. Záleží na vás, či sa dokážete kultivovať a zvládnuť to. Ak to zvládnete, môžete sa dať do kultivácie. Ak to nezvládnete alebo ak sa nedokážete kultivovať, môžete odteraz na kultiváciu zabudnúť. Okrem démonov, ktorí vás podvedú, vás už nikto iný nebude učiť a v budúcnosti sa nebudete schopný kultivovať. Ak vás ja nemôžem spasiť, nikto iný nemôže. V skutočnosti, nájsť dnes pravého majstra z opravdivého Fa, aby vás učil, je ťažšie ako vyšplhať sa do neba. Nie je vôbec nikto, komu na tom záleží. V Období konca Dharmy sú dokonca aj veľmi vysoké úrovne na konci kalpy. O bežných ľudí sa nikto nestará. Toto je najvýhodnejšia škola kultivácie. Navyše, praktizuje sa priamo podľa vlastností vesmíru. Je to najrýchlejšia, najpriamejšia cesta a mieri priamo na ľudské srdce.

Nebeský okruh

V škole Tao sa hovorí o veľkom a malom nebeskom okruhu. Vysvetlime si, čo je nebeský okruh. Keď hovoríme o nebeskom okruhu, zvyčajne tým myslíme spojenie dvoch energetických kanálov žen a tu. Tento nebeský okruh je povrchným nebeským okruhom, ktorý nie je na nič okrem odstraňovania chorôb a udržovania kondície. Toto sa nazýva malý nebeský okruh. Ďalší nebeský okruh, ktorý sa nevolá ani „malý nebeský okruh“ ani „veľký nebeský okruh“, je formou nebeského okruhu na kultiváciu počas meditácie. Začínajúc vo vnútri tela, ide okolo niwanu a schádza vnútorne dole k dantianu, kde sa obráti a pohybuje sa nahor. Je to vnútorný obeh. Toto je skutočný nebeský okruh pre kultiváciu v meditácii. Po sformovaní tohto nebeského okruhu sa z neho stane veľmi mocný energetický prúd, ktorý potom privedie stovky energetických kanálov do pohybu cez jeden energetický kanál, aby sa otvorili všetky ďalšie energetické kanály. Škola Tao vyučuje nebeský okruh, ale budhizmus nie. Čo učí budhizmus? Keď Šákjamuni vyučoval svoju Dharmu, nezdôrazňoval praktizovanie cvičení a ani ich neučil. Avšak jeho prax má takisto svoju vlastnú formu premeny v kultivácii. Ako sa energetický kanál pohybuje v budhizme? Začne v bode paj-chuej, cez ktorý prejde, potom sa vyvinie od temena hlavy do spodnej časti tela vo forme špirály a napokon týmto spôsobom privedie stovky energetických kanálov do pohybu a otvorí ich.

Centrálny energetický kanál v tantrickom náboženstve tiež slúži na tento účel. Niekto povedal: „Centrálny energetický kanál neexistuje. Prečo si potom môžu v tantrickom náboženstve vyvinúť tento centrálny energetický kanál?“ V skutočnosti, keď dáme dohromady všetky energetické kanály v ľudskom tele, je ich viac ako desaťtisíc. Pretínajú sa zvislo a vodorovne, rovnako ako krvné cievy a dokonca počtom prevyšujú krvné cievy; medzi vnútornými orgánmi nie sú krvné cievy, ale sú tam energetické kanály. Budú prepojené zvislo a vodorovne od temena hlavy k rôznym častiam tela. Hoci na začiatku nemusia byť rovné, postupne sa otvoria, aby sa vzájomne prepojili, postupne sa rozširujúc a pomaly formujúc rovný energetický kanál. Tento energetický kanál sa otáča okolo svojej osi, aby uviedol do pohybu niekoľko koncepčných kolies vo vodorovných otáčaniach. Cieľom toho je tiež otvoriť všetky energetické kanály v tele.

Kultivácia v našom Falun Dafa sa vyhýba použitiu tejto metódy, kde jeden energetický kanál uvádza do pohybu stovky energetických kanálov. My od samého začiatku vyžadujeme, aby stovky energetických kanálov boli otvorené a súčasne sa otáčali. Odrazu praktizujeme na veľmi vysokej úrovni a vyhýbame sa veciam nízkej úrovne. Niektorým ľuďom nemusí stačiť ani celý život na to, aby úplne otvorili stovky energetických kanálov pomocou jedného energetického kanála. Niektorí ľudia sa musia kultivovať po desaťročia a je to veľmi ťažké. V mnohých metódach sa hovorí, že jeden život nestačí na dosiahnutie úspechu v kultivácii, pričom je mnoho kultivujúcich v metódach vysokej úrovne, ktorí si môžu predĺžiť svoj život – nehovoria o kultivácii života? Môžu si predĺžiť svoj život na kultiváciu, ktorá trvá veľmi dlhý čas.

Malý nebeský okruh je v podstate na odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície, pričom veľký nebeský okruh je praktizovanie kvôli kungu – to jest, keď človek opravdivo praktizuje kultiváciu. Veľký nebeský okruh, o ktorom hovorí škola Tao, neprichádza tak mocne ako náš, ktorý otvára stovky energetických kanálov naraz. Otáčanie veľkého nebeského okruhu v škole Tao sa vzťahuje na otáčanie niekoľkých energetických kanálov, ktoré prejdú jedenkrát z Troch jinových a Troch jangových kanálov rúk k spodkom chodidiel, do oboch nôh, potom nahor k vlasom a cez celé telo. To je veľký nebeský okruh v pohybe. Hneď ako je veľký nebeský okruh v pohybe, je to praktizovanie kungu. Preto niektorí čchi-kungoví majstri nevyučujú veľký nebeský okruh, keďže to, čo učia, sú len veci na odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície. Niektorí ľudia tiež hovorili o veľkom nebeskom okruhu, ale nevložili nič do vášho tela a vy si ho sami nemôžete otvoriť. Bez nainštalovaného systému, ako môžete len tak otvoriť veci pomocou svojho zámeru mysle? Je to ako vykonávanie fyzických cvičení – ako by ich to mohlo otvoriť? Kultivácia závisí od človeka samotného, zatiaľ čo premena kungu je uskutočňovaná majstrom. Iba keď vám je tento vnútorný „mechanizmus“ plne daný, môže to mať tento účinok.

Počas histórie škola Tao považovala ľudské telo za malý vesmír: Verí, že vonkajšok vesmíru je taký rozsiahly ako jeho vnútro a že jeho vonkajšok vyzerá rovnako ako jeho vnútro. Tento pohľad sa zdá byť nepredstaviteľný a nie je ľahko pochopiteľný. Tento vesmír je taký veľký – ako ho možno porovnávať s ľudským telom? Poukazujeme na túto skutočnosť: Naša súčasná fyzika študuje častice hmoty od molekúl, atómov, elektrónov, protónov a kvarkov až po neutrína, ale aká veľkosť je ďalej dole v tejto línii? Mikroskopom sa to už v tom bode nedá zistiť, takže aké sú tie veľmi mikroskopické častice ďalej dole? Nie je to známe. V skutočnosti to, čo naša fyzika teraz pozná, je jednoducho veľmi vzdialené od najmenších mikroskopických častíc vesmíru. Len čo človek nemá toto fyzické telo, jeho oči môžu vidieť veci zväčšene a môžu vidieť mikroskopickú úroveň. Čím vyššia je jeho úroveň, tým väčšiu mikroskopickú úroveň môže človek vidieť.

Na svojej úrovni hovoril Šákjamuni o teórii troch tisícok svetov, v ktorej sa uvádza, že v tejto Mliečnej ceste sú takisto ľudia s fyzickými telami ako má naša ľudská rasa. Spomenul aj to, že zrnko piesku obsahuje tritisíc svetov a toto súhlasí s chápaním našej súčasnej fyziky. Je nejaký rozdiel medzi formou obiehania elektrónov okolo atómového jadra a obiehaním Zeme okolo Slnka? Preto Šákjamuni povedal, že na mikroskopickej úrovni zrnko piesku obsahuje tritisíc svetov. Je práve také ako vesmír, v ktorom je život a hmota. Ak je to pravda, premýšľajte o tom: Nemá svet v tom zrnku piesku tiež v sebe piesok? A nie je tritisíc svetov v piesku z toho zrnka piesku? A nemá tých tritisíc svetov v piesku z toho piesku tiež v sebe piesok? Ak skúmanie pokračuje smerom dole, bude to nekonečné. Preto dokonca na úrovni Tathágatu Šákjamuni vyhlásil: „Je nesmierny, bez vonkajšku, a je drobný, bez vnútra.“ Je taký nesmierny, že nemohol vidieť okraj vesmíru, ale taký drobný, že nedokázal odhaliť najmenšiu časticu pôvodu hmoty.

Jeden čchi-kungový majster povedal: „V telesnom póre sú mestá s pohybujúcimi sa vlakmi a autami.“ Znie to dosť neuveriteľne, ale my toto vyhlásenie nepovažujeme za neuveriteľné, ak ho skutočne chápeme a skúmame z vedeckého hľadiska. Keď som minule hovoril o otváraní nebeského oka, mnoho ľudí počas otvárania ich nebeského oka videlo túto situáciu: Uháňali von cez tunel vo svojom čele, akoby nemohli dosiahnuť jeho koniec. Každý deň počas praktizovania majú pocit, že uháňajú von po tejto veľkej ceste, s horami a riekami po oboch stranách. Kým bežia, prechádzajú mestami a vidia pomerne dosť ľudí. Môžu si myslieť, že je to ilúzia. Prečo je to tak? To, čo vidia, je dosť jasné a nie je to ilúzia. Povedal som, že ak je telo človeka naozaj také nesmierne na mikroskopickej úrovni, nie je to ilúzia. Je to preto, že škola Tao vždy považovala ľudské telo za vesmír. Ak je to naozaj vesmír, vzdialenosť od čela po šuškovité teliesko bude väčšia ako 108 tisíc li. Môžete uháňať smerom von, ale je to veľmi ďaleko.

Ak je veľký nebeský okruh úplne otvorený v priebehu kultivácie, prinesie to kultivujúcemu nadprirodzenú schopnosť. Akú nadprirodzenú schopnosť? Viete, že veľký nebeský okruh sa nazýva aj „meridiánový nebeský okruh“, „otáčanie čchien-kchun“, alebo „otáčanie che-čche“. Na veľmi nízkej úrovni otáčanie veľkého nebeského okruhu vytvorí energetický prúd, ktorý postupne zhustne, premieňa sa k vyšším úrovniam a stáva sa veľkým energetickým pásom s vysokou hustotou. Tento energetický pás bude mať rotačný pohyb. Keď sa otáča, ak sa naňho pozriete nebeským okom veľmi nízkej úrovne, zistíte, že môže spôsobiť, že čchi vo vnútri tela zmení miesto. Čchi zo srdca sa môže presunúť do vnútorností, alebo čchi z pečene môže ísť do žalúdka a tak ďalej. Na mikroskopickej úrovni môžeme vidieť, že nesie niečo veľmi veľké. Ak je tento energetický pás uvoľnený mimo telo, je to schopnosť telekinézy. Človek s veľmi mocným kungom môže premiestniť niečo veľmi veľké a to sa nazýva Veľká telekinéza. Človek s veľmi slabým kungom môže premiestniť niečo veľmi malé a to sa nazýva Malá telekinéza. Toto sú druhy telekinézy a ich vytvorenie.

Veľký nebeský okruh priamo zahŕňa praktizovanie kungu. Môže to vyvolať rôzne podmienky a formy kungu. Prinesie nám to aj veľmi špeciálny stav. Aký stav? Možno ste v starodávnych knihách, ako sú Životopisy nesmrteľných, Kniha o elixíre, Taoistický kánon alebo Spis o vedení  mysle a tela čítali toto slovné spojenie: „levitácia za bieleho dňa“ (bairi feisheng). Znamená to, že človek môže levitovať za jasného denného svetla. V skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, že človek môže levitovať hneď ako je veľký nebeský okruh otvorený – je to takto jednoduché. Niektorí ľudia si myslia, že po mnohých rokoch praktizovania by malo byť dosť veľa ľudí, ktorých veľký nebeský okruh sa otvoril. Ja by som dokonca povedal, že nie je nepredstaviteľné, aby desaťtisíce ľudí dosiahli túto úroveň, pretože veľký nebeský okruh je napokon iba úvodným krokom v kultivácii.

Prečo potom nikto nevidel týchto ľudí levitovať alebo vzlietnuť do vzduchu? Stav spoločnosti bežných ľudí nemožno narušiť a nemožno ani svojvoľne poškodzovať alebo meniť formu spoločnosti bežných ľudí. Ako môže byť dovolené, aby každý lietal vo vzduchu? Bola by to spoločnosť bežných ľudí? Toto je hlavný dôvod. Z iného hľadiska, ľudské bytosti nežijú medzi bežnými ľuďmi, aby boli ľuďmi, ale aby sa vrátili k svojmu pôvodnému, pravému ja. Takže to zahŕňa otázku osvietenia sa k tomu. Ak človek vidí, že mnoho ľudí môže skutočne levitovať, tiež sa bude chcieť kultivovať a nebude tam otázka osvietenia. Takže ak ste to vďaka kultivácii dosiahli, nemali by ste to neuvážene ukazovať druhým, alebo to predvádzať druhým, pretože oni sa tiež musia kultivovať. Takže potom, ako je váš veľký nebeský okruh otvorený, nebudete môcť levitovať, ak je váš konček prsta na ruke, na nohe, alebo určitá časť vášho tela uzamknutá.

Keď sa náš nebeský okruh ide otvoriť, vyskytne sa situácia, že niektorí ľudia sa budú nakláňať dopredu počas meditácie v sede. Pretože obeh v chrbte je otvorený lepšie, človek bude cítiť, že chrbát je veľmi ľahký, pričom predná časť tela je ťažká. Niektorí ľudia sa nakláňajú dozadu a cítia, že ich chrbát je ťažký a predná časť ich tela je ľahká. Ak je celé vaše telo dobre otvorené, budete mať pocit, akoby ste sa zdvíhali a išli levitovať nad zemou. Hneď ako budete môcť skutočne levitovať, nebude vám dovolené levitovať – ale nie je to absolútne. Tí, ktorí si vyvinú nadprirodzené schopnosti, sú zvyčajne na dvoch koncoch: Deti nemajú pripútanosti a ani starší ľudia – najmä staršie ženy. Môžu si teda túto schopnosť ľahko vyvinúť a udržať. U mužov, najmä u mladých mužov, len čo majú nejakú schopnosť, nemôžu sa ubrániť zmýšľaniu na predvádzanie sa. Zároveň ju môžu použiť ako prostriedok na súťaženie medzi bežnými ľuďmi. Nemá preto dovolené existovať a bude zamknutá hneď potom, ako sa vyvinie počas praxe. Ak je jedna časť tela zamknutá, tento človek nebude môcť levitovať. To však neznamená, že vám bude absolútne zakázané mať tento stav. Možno vám bude dovolené si ho vyskúšať a niektorí ľudia si ho môžu udržať.

Tieto situácie sa vyskytujú všade, kde organizujeme prednášky. Keď som vyučoval triedu v Šan-tungu, boli tam žiaci z Pekingu a Ťi-nanu. Niekto sa ma spýtal: „Učiteľ, čo sa mi stalo? Keď kráčam, mám pocit, akoby som opúšťal zem. Keď doma spím, mám pocit, akoby som levitoval. Dokonca aj moje prikrývky lietajú ako balón.“ Keď som vyučoval triedu v Kuej-jangu, bola tam jedna dlhoročná praktizujúca, staršia pani z Kuej-čou. Mala vo svojej izbe dve postele, pričom jedna posteľ bola pri jednej stene a druhá pri druhej stene. Keď sedela v meditácii na posteli, cítila, že levituje a keď otvorila oči, zistila, že preletela na druhú posteľ. Pomyslela si, „Musím sa vrátiť na svoju posteľ,“ a tak preletela znova naspäť.

V Čching-tao bol praktizujúci, ktorý sedel v meditácii na posteli počas obedňajšej prestávky, keď v jeho kancelárii nikto nebol. Len čo si sadol, začal levitovať a poletoval prudko hore a dole, až do výšky jedného metra. Keď vyletel hore, klesol dole a toto sa opakovalo. Zhodil dokonca na zem pokrývku postele. Bol trošku vzrušený a mierne vystrašený. Tento pohyb hore a dole trval počas celého obeda. Napokon zazvonil kancelársky zvonec a on si pomyslel: „Nemal by som iným dovoliť, aby to videli. Čudovali by sa, čo to je. Mal by som rýchlo prestať.“ Potom prestal. Preto sa starší ľudia dokážu dobre správať. Ak by sa to stalo mladému človeku, keby kancelársky zvonec zazvonil, pomyslel by si: „Mali by ste sa všetci prísť pozrieť, ako levitujem.“ Tu človek nedokáže ľahko ovládať svoju mentalitu predvádzania sa: „Pozrite, ako dobre som praktizoval – dokážem levitovať!“ Len čo to človek predvedie, táto schopnosť bude preč, pretože nemá dovolené existovať týmto spôsobom. Je mnoho takýchto prípadov medzi praktizujúcimi vo všetkých oblastiach.

My vyžadujeme, aby stovky energetických kanálov boli otvorené od samého začiatku. Do dnešného dňa dosiahlo osemdesiat až deväťdesiat percent našich kultivujúcich stav, v ktorom sú ich telá veľmi ľahké a bez choroby. Zároveň sme povedali, že na tomto seminári ste nielen potlačení do tohto stavu, v ktorom je vaše telo úplne očistené, ale vložím do vášho tela aj mnoho vecí, aby ste si na tomto seminári mohli vyvinúť kung. Je to rovnaké, ako keď vás zdvihnem a potom potlačím ďalej dopredu. Na seminári som vám všetkým vyučoval Fa a váš xinxing sa tiež neustále menil. Po opustení tejto sály sa budú mnohí z vás cítiť ako iní ľudia a aj váš pohľad na svet sa zaručene zmení. Budete vedieť, ako sa v budúcnosti správať a nebudete už takí zmätení. Je zaručené, že to tak je, takže váš xinxing tam už vystúpil.

Keď hovoríme o veľkom nebeskom okruhu, hoci nemáte dovolené levitovať, budete cítiť, že vaše telo je ľahké, akoby ste kráčali po vzduchu. V minulosti by ste boli unavený po pár krokoch, ale teraz je to veľmi ľahké, nech kráčate akokoľvek ďaleko. Cítite, akoby vás niekto tlačil, keď idete na bicykli, a nie ste unavený, keď idete hore schodmi – bez ohľadu na to, koľko je tam poschodí. Je to zaručene tak. Tí, ktorí čítajú túto knihu a kultivujú sa samostatne, tiež dosiahnu stav, ktorý majú dosiahnuť. Ja nepoviem to, čo nechcem povedať, ale čo poviem, musí byť pravda. Najmä za týchto okolností, ak nehovorím pravdu pri vyučovaní Fa, ak robím nepochopiteľné vyhlásenia, alebo ak rozprávam bezcieľne a neuvážene, budem vyučovať zlý Fa. Nie je pre mňa ľahké robiť túto vec, keďže celý vesmír to pozoruje. Nie je dovolené, aby ste sa odchýlili.

Bežný človek bude poznať iba tento veľký nebeský okruh a to je všetko. V skutočnosti to nestačí. Aby bolo telo čo najskôr nahradené a úplne premenené vysokoenergetickou látkou, musí tu byť ďalší nebeský okruh, ktorý uvedie do pohybu všetky energetické kanály vo vašom tele. Nazýva sa „nebeský okruh mao-jou“ a toto pravdepodobne vie len veľmi málo ľudí. Tento pojem sa občas spomína v knihách, ale nikto ho nevysvetlil a nikto vám o ňom nepovie. Hovorí sa o ňom len ako o teórii, keďže je to tajomstvo tajomstiev. My vám ho tu celý odhalíme. Môže začať z bodu paj-chuej (alebo aj z bodu chuej-jin), vychádza von a pohybuje sa pozdĺž hranice medzi jinom a jangom. Potom sa pohybuje od ucha dole k plecu, idúc pozdĺž každého prsta, bočnej strany vášho tela a potom prichádza dole k vášmu chodidlu. Potom sa pohybuje hore po vnútornej strane jedného stehna a dole po vnútornej strane druhého, ide popod druhé chodidlo a vychádza hore po druhej strane vášho tela. Opäť sa pohybuje pozdĺž každého prsta a dosahuje temeno vašej hlavy, ukončujúc celý okruh. Toto je nebeský okruh mao-jou. Druhí o ňom môžu napísať knihu, no ja som to zhrnul niekoľkými slovami. Myslím si, že by sa to nemalo považovať za nebeské tajomstvo, ale druhí považujú tieto veci za veľmi drahocenné a budú o nich hovoriť, iba ak opravdivo vyučujú svojich žiakov. Hoci som ho odhalil, nikto z vás by nemal používať zámer mysle, aby ho viedol alebo ovládal pri praktizovaní. Ak to robíte, nepraktizujete náš Falun Dafa. Opravdivá prax k vyšším úrovniam je v stave wuwei a bez akýchkoľvek činností mysle. Všetko je vložené do vášho tela už hotové. Formujú sa automaticky a tieto vnútorné mechanizmy vás kultivujú; budú sa samy otáčať vtedy, keď sa majú. Jedného dňa sa počas praktizovania môže vaša hlava kývať zo strany na stranu. Ak sa vaša hlava nakloní na jednu stranu, otáčajú sa týmto smerom. Ak sa vaša hlava nakloní na druhú stranu, otáčajú sa tamtým smerom. Otáčajú sa oboma smermi.

Keď je veľký alebo malý nebeský okruh otvorený, hlava sa bude kývať počas meditácie v sede, čo je znakom toho, že energia prechádza. Rovnako to platí pre nebeský okruh Falun, ktorý praktizujeme my; jednoducho ho praktizujeme takto. V skutočnosti, keď nepraktizujete, otáča sa sám. Bude sa otáčať navždy; keď cvičíte, zosilňujete mechanizmy. Nehovorili sme o tom, že Fa zušľachťuje praktizujúcich? Zistíte, že váš nebeský okruh sa stále otáča. Hoci nepraktizujete, táto vrstva energetických mechanizmov umiestnených zvonka vášho tela, teda vrstva veľkých vonkajších kanálov, privádza vaše telo do praktizovania – je to celé automatické. Môže sa otáčať aj opačným smerom, keďže sa otáča oboma smermi a neustále otvára vaše energetické kanály.

Takže aký je cieľ otvorenia nebeského okruhu? Otvorenie nebeského okruhu nie je samo osebe účelom praktizovania. Aj keď je váš nebeský okruh otvorený, povedal by som, že je to stále ešte nič. Keď človek pokračuje v kultivácii, pomocou metódy nebeského okruhu sa človek zameria na otvorenie stoviek energetických kanálov pomocou jedného energetického kanála a človek tým môže otvoriť všetky energetické kanály v tele. My sme to už začali robiť. Ako praktizujete ďalej, možno pri otáčaní veľkého nebeského okruhu zistíte, že energetické kanály sa stanú veľmi široké, ako prst, a vo vnútri budú veľmi široké. Pretože energia sa tiež stala veľmi mocnou, potom čo sa vytvorí energetický prúd, stane sa veľmi širokým a jasným. Toto je stále ešte nič. Do akého stupňa sa musí človek vo svojej praxi dostať? Stovky energetických kanálov sa musia postupne rozšíriť, pričom energia sa stane silnejšou a jasnejšou. Nakoniec sa desiatky tisíc energetických kanálov spoja dohromady a premenia telo na také, ktoré nemá žiadne energetické kanály ani akupunktúrne body; spoja sa dohromady, aby vytvorili jedno celistvé telo. Toto je konečným cieľom otvorenia energetických kanálov. Cieľom je úplne premeniť ľudské telo vysokoenergetickou látkou.

Keď praktizovanie dosiahlo tento bod, telo človeka je v podstate premenené vysokoenergetickou látkou. Inými slovami, človek dosiahol najvyššiu úroveň v kultivácii vo Fa trojitého sveta. Ľudské fyzické telo je skultivované do najvyššej miery. V tej dobe človek zažije inú situáciu. Akú situáciu? Táto osoba si vyvinula veľmi bohatý kung. Pri kultivácii bežného ľudského tela alebo v priebehu kultivácie vo Fa trojitého sveta sa vyvinú všetky ľudské nadprirodzené schopnosti (potenciálne schopnosti) a všetko bude vyvinuté. Avšak zatiaľ čo praktizujete medzi bežnými ľuďmi, väčšina z nich je zamknutá. Navyše, váš stĺp kungu vyrastie veľmi vysoko. Všetky formy kungu budú zosilnené mocným kungom, čím sa stanú dosť mocnými. Avšak môžu fungovať iba v tejto našej dimenzii a nemôžu pôsobiť na nič v iných dimenziách, keďže sú to nadprirodzené schopnosti kultivované z nášho bežného ľudského tela. Napriek tomu budú už veľmi bohaté. V odlišných dimenziách a čo sa týka podôb telesnej existencie v odlišných dimenziách, bude tam pomerne dosť zmien. Veci, ktoré má na sebe toto telo v každej dimenzii, budú dosť bohaté a budú vyzerať desivo. Niektorí ľudia majú oči všade po svojom tele a všetky telesné póry na ich tele sa stanú očami. Budú mať oči vo vnútri celého svojho dimenzionálneho poľa. Pretože je to kung z budhovskej školy, niektorí ľudia budú niesť podobu Bódhisattvy alebo Budhu všade po svojom tele. Všetky formy kungu dosiahli veľmi bohatý rozsah. Navyše sa prejaví mnoho živých bytostí.

V tomto období sa objaví situácia nazývaná „tri kvety zhromaždené nad hlavou“. Je to veľmi zreteľný stav, ktorý je aj veľmi nápadný. Aj človek s nebeským okom na nízkej úrovni ho môže vidieť. Človek bude mať nad hlavou tri kvety. Jeden je lotosový kvet, ale nie je to lotosový kvet z našej fyzickej dimenzie. Ďalšie dva kvety sú tiež z inej dimenzie a sú neobyčajne krásne. Tieto tri kvety sa striedavo otáčajú nad jeho hlavou. Budú sa otáčať v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek a každý kvet sa môže otáčať aj sám. Každý kvet bude mať veľký stĺp hrubý ako priemer kvetu. Tieto tri veľké stĺpy siahajú až k vrcholu nebies, ale nie sú to stĺpy kungu – sú jednoducho v tejto forme a sú neobyčajne nádherné. Ak ich uvidíte, takisto budete šokovaný. Keď kultivácia človeka dosiahne túto fázu, jeho telo bude biele a čisté a pokožka bude hladká a jemná. V tomto bode človek dosiahol najvyššiu formu kultivácie vo Fa trojitého sveta, ale nie je to úplný koniec. Človek stále ešte musí pokračovať v kultivácii a ísť dopredu.

Keď pôjdete ďalej, vstúpite do prechodnej úrovne medzi Fa trojitého sveta a nad Fa trojitého sveta, ktorá sa nazýva stav Čisto-bieleho tela (známa aj ako „Krištáľovo-biele telo“). Keď kultivácia fyzického tela dosiahla najvyššiu formu vo Fa trojitého sveta, znamená to len to, že ľudské fyzické telo bolo premenené do najvyššej formy. Keď je celé telo naozaj v tejto forme, je úplne zložené z vysokoenergetickej látky. Prečo sa nazýva Čisto-biele telo? Je to preto, že toto telo už dosiahlo absolútnu čistotu najvyššieho stupňa. Keď sa naň pozrie niekto nebeským okom, celé telo je priehľadné – práve tak, ako priehľadné sklo. Keď sa naň pozriete, nie je tam nič, keďže bude prejavovať takýto stav. Jednoducho povedané, toto telo je už telom Budhu. Je to preto, že telo zložené z vysokoenergetickej látky je už odlišné od nášho fyzického tela. V tomto bode budú všetky nadprirodzené schopnosti a nadprirodzené zručnosti naraz opustené. Budú umiestnené do veľmi hlbokej dimenzie, keďže už nie sú užitočné a nebudú už slúžiť žiadnemu účelu. Keď jedného dňa v budúcnosti uspejete v kultivácii, môžete sa obzrieť späť a pozrieť si svoju cestu kultivácie tým, že si ich vyberiete a pozriete. Takže v tomto čase zostanú len dve veci: Stĺp kungu stále zostáva a vykultivované nesmrteľné dieťa už dosť vyrástlo. Ale oboje existuje vo veľmi hlbokej dimenzii, ktorú nemôže vidieť niekto s priemernou úrovňou nebeského oka. Môže vidieť len to, že telo tohto človeka je priehľadné.

Pretože stav Čisto-bieleho tela je iba prechodnou úrovňou, ďalšou kultiváciou naozaj začnete kultiváciu nad Fa trojitého sveta, tiež známu ako kultivácia tela Budhu. Celé telo bude zložené z kungu. Teraz sa už váš xinxing ustálil. Začnete kultiváciu opäť od začiatku a vyviniete si všetky nadprirodzené schopnosti odznova, no tie by sa už nemali nazývať „nadprirodzené schopnosti“. Mali by sa nazývať „božské sily Budhovho Fa“, keďže môžu pôsobiť na všetky dimenzie svojou bezhraničnou mocou. Ako budete v budúcnosti pokračovať v kultivácii, ohľadom vecí na vyšších úrovniach, vy sám budete vedieť, ako sa kultivovať, a budete poznať formy kultivácie, ktoré existujú.

Pripútanosť k prílišnému nadšeniu

Povedzme si o jednom probléme, ktorý sa týka pripútanosti k prílišnému nadšeniu. Mnoho ľudí praktizovalo čchi-kung veľmi dlho. Sú aj ľudia, ktorí ho nikdy nepraktizovali, ale ktorí po celý život hľadali a uvažovali o pravde a o skutočnom zmysle ľudského života. Len čo sa naučia náš Falun Dafa, zrazu pochopia mnohé otázky v živote, ktorým si želali rozumieť, ale nevedeli si na ne odpovedať. Možno sa spolu s tým, ako sa ich myslenie pozdvihne, stanú veľmi vzrušenými – to je isté. Viem, že opravdivý kultivujúci bude poznať jeho hodnotu a bude si ho vážiť. Avšak často sa objaví tento problém: Kvôli ľudskej radosti si človek vyvinie zbytočné prílišné nadšenie. To spôsobí, že sa nespráva normálne pri svojom konaní a v sociálnych interakciách s inými v prostredí bežných ľudí. Povedal by som, že to je neprijateľné.

Väčšina ľudí v našej kultivačnej ceste sa bude kultivovať v spoločnosti bežných ľudí, takže by ste sa nemali vzďaľovať od spoločnosti bežných ľudí a musíte sa kultivovať s jasnou mysľou. Vzájomné vzťahy majú ostať normálne. Samozrejme, vy máte veľmi vysokú úroveň xinxingu a spravodlivé zmýšľanie. Budete si zlepšovať svoj xinxing a svoju úroveň, nedopúšťate sa nesprávnych skutkov a robíte iba dobré činy – takýto by ste mali byť. Niektorí ľudia sa správajú, akoby boli duševne nenormálni alebo akoby boli rozčarovaní z tohto sveta. Hovoria veci, ktoré druhí nemôžu pochopiť. Ostatní povedia: „Prečo sa človek, ktorý študuje Falun Dafa, stal takýmto? Vyzerá, že má duševný problém.“ V skutočnosti to tak nie je. Je jednoducho príliš vzrušený, a tak vyzerá byť iracionálny a bez zdravého rozumu. Premýšľajte o tom, všetci: Takéto správanie je tiež nesprávne a vy ste zašli do druhého extrému – opäť je to pripútanosť. Mali by ste sa jej zbaviť a kultivovať sa, zatiaľ čo žijete normálne ako každý iný medzi bežnými ľuďmi. Ak vás zatiaľ, čo ste medzi bežnými ľuďmi, druhí považujú za poblázneného, nebudú sa vami zaoberať a budú si od vás držať odstup. Nikto vám neposkytne príležitosti zlepšiť si xinxing a nebudú vás brať ako normálneho človeka – povedal by som, že to nie je správne! Preto musíte všetci nevyhnutne venovať pozornosť tejto otázke a správať sa dobre.

Naša metóda je iná ako bežné metódy, pri ktorých je človek duchom neprítomný, v tranze, alebo pobláznený. Naša metóda vyžaduje, aby ste sa kultivovali sami s plným vedomím. Niektorí ľudia mi neustále hovoria: „Učiteľ, len čo zavriem oči, moje telo sa bude kolísať.“ Ja by som povedal, že to nemusí byť nevyhnutne tak. Už ste si vyvinuli zvyk opúšťať svoje hlavné vedomie. Len čo zavriete oči, necháte svoje hlavné vedomie odpočívať a ono potom zmizne. Už ste si vyvinuli tento zvyk. Prečo sa vaše telo nekolíše, kým tu sedíte? Ak si udržujete stav, v ktorom sú vaše oči otvorené, začne sa vaše telo kolísať, ak ich mierne privriete? Určite nie. Myslíte si, že čchi-kung by sa mal praktizovať takto a vytvorili ste si takýto koncept. Len čo zatvoríte oči, zmiznete a neviete, kde ste. Povedali sme, že vaše hlavné vedomie musí byť vedomé, pretože táto metóda kultivuje vaše vlastné ja. Mali by ste robiť pokrok s vedomou mysľou. Máme aj meditačné cvičenie. Ako praktizujeme meditáciu? Vyžadujeme od každého, že nech meditujete akokoľvek hlboko, musíte vedieť, že tu praktizujete. Máte absolútne zakázané byť v stave tranzu, v ktorom nič neviete. Aký špecifický stav sa potom objaví? Keď sedíte, budete sa cítiť nádherne a veľmi pohodlne, akoby ste sedeli vnútri škrupiny vajíčka; budete si vedomý seba, ako praktizujete cvičenie, ale budete mať pocit, že vaše celé telo sa nemôže hýbať. Toto sa musí prihodiť v našej praxi. Existuje ďalší kultivačný stav: Sedíte a sedíte, a zrazu zistíte, že vaše nohy sú preč a neviete si spomenúť, kam išli. Vaše telo je preč, vaše ramená sú preč, vaše ruky sú tiež preč – zostane iba hlava. Keď praktizujete ďalej, zistíte, že aj vaša hlava zmizne a zostane iba vaša vlastná myseľ, malá myšlienka, že tu praktizujete. Je dostatočné, ak môžeme dosiahnuť tento stav. Prečo je to tak? Keď človek praktizuje v tomto stave, telo sa úplne premieňa a je to optimálny stav. Preto od vás požadujeme, aby ste dosiahli tento stav pokoja. Avšak nemali by ste zaspať alebo stratiť vedomie, pretože v takom prípade by dobré veci mohol praktizovať niekto iný.

Všetci naši praktizujúci by naozaj mali dávať pozor, aby sa medzi bežnými ľuďmi nesprávali nenormálne. Ak nehráte dobrú rolu medzi bežnými ľuďmi, druhí môžu povedať: „Prečo sa všetci ľudia, ktorí sa učia Falun Dafa, správajú takto?“ Je to rovnaké ako poškodzovanie dobrej povesti Falun Dafa, takže určite venujte pozornosť tejto otázke. Aj v iných oblastiach a v priebehu kultivácie musíte dávať pozor, aby ste si nevyvinuli pripútanosť k prílišnému nadšeniu – táto mentalita môže byť veľmi ľahko zneužitá démonmi.

Kultivácia rozprávania

Kultiváciu rozprávania vyžadovali aj náboženstvá v minulosti. Avšak kultivácia rozprávania, o ktorej hovorili náboženstvá, sa vzťahovala hlavne na niektorých profesionálnych kultivujúcich – mníchov a taoistov, ktorí neotvorili svoje ústa a nepovedali nič. Pretože boli profesionálnymi kultivujúcimi, zamýšľali opustiť ľudské pripútanosti vo väčšom rozsahu. Verili tomu, že len čo človek myslí, je to karma. Náboženstvá rozdeľovali karmu na „dobrú karmu“ a „hriešnu karmu“. Bez ohľadu na to, či je to dobrá karma alebo hriešna karma, nech idete podľa budhistickej „prázdnoty“ alebo podľa taoistickej „ničoty“, nemala by byť vytváraná. Preto vyhlasovali, že nebudú robiť nič, keďže nemôžu vidieť karmické vzťahy záležitostí, to jest, či sú tie veci dobré alebo nedobré, alebo aké karmické vzťahy tam existujú. Bežný kultivujúci, ktorý nedosiahol takú vysokú úroveň, nemôže tie veci vidieť, takže sa bude obávať, že hoci niečo vyzerá byť dobré na povrchu, mohla by to byť nedobrá vec, len čo je vykonaná. Preto sa človek snaží, ako najviac môže, aby praktizoval wuwei a nebude robiť nič, aby sa tak vyhol vytváraniu karmy. Je to preto, že hneď ako je karma vytvorená, človek ju musí odstrániť a trpieť za ňu. Napríklad pre našich kultivujúcich je už predurčené, v akom kroku sa stanú osvietenými. Ak zbytočne vložíte niečo na polceste, spôsobí to ťažkosti celej vašej kultivácii. Človek teda praktizuje wuwei.

Budhovská škola vyžaduje kultiváciu rozprávania. Konkrétne to, čo človek hovorí, je riadené jeho myslením, takže toto myslenie má zámery. Keď chce myseľ človeka trochu premýšľať, povedať niečo, spraviť niečo, alebo riadiť jeho zmyslové orgány a štyri končatiny, môže to byť pripútanosť medzi bežnými ľuďmi. Napríklad sú tam vzájomné konflikty medzi ľuďmi, „ty si dobrý, ale on nie je dobrý“, alebo „ty sa kultivuješ dobre, ale on nie“. Tieto sú samé osebe konfliktmi. Povedzme si o niečom, čo je bežné, ako napríklad „ja chcem robiť to a to,“ alebo „táto vec by sa mala teraz spraviť tak a tak“. Možno to niekomu neúmyselne ublíži. Pretože medziľudské spory sú veľmi zložité, človek môže neúmyselne vytvoriť karmu. Pretože je to takto, chcú zatvoriť svoje ústa a nepovedať nič. V minulosti brali náboženstvá kultiváciu rozprávania veľmi vážne a toto sa vyučovalo v náboženstve.

Väčšina našich kultivujúcich Falun Dafa (to jest, okrem tých žiakov, ktorí sa kultivujú profesionálne) sa kultivuje medzi bežnými ľuďmi. Preto sa nemôžu vyhnúť vedeniu normálneho života v spoločnosti bežných ľudí a styku so spoločnosťou. Každý má zamestnanie a musí ho robiť dobre. Niektorí ľudia musia robiť svoju prácu rozprávaním. Takže nie je to rozpor? Nie, nie je to rozpor. Prečo to nie je rozpor? Kultivácia rozprávania, o ktorej hovoríme my, je veľmi odlišná od tej ich. Kvôli odlišnostiam v kultivačných cestách sú aj požiadavky odlišné. Mali by sme všetci rozprávať v súlade so xinxingom praktizujúceho, a nie vytvárať konflikty alebo povedať niečo nevhodné. Ako kultivujúci sa musíme merať štandardom Fa, aby sme určili, či by sme mali povedať určité veci. To, čo by sa malo povedať, nebude problém, ak sa to meria podľa Fa a je to v súlade so xinxingovým štandardom pre kultivujúcich. Navyše, musíme hovoriť o Fa a šíriť Fa, takže je nemožné nerozprávať. Kultivácia rozprávania, ktorú učíme my, sa vzťahuje na to, čo zahŕňa povesť a osobný zisk, ktorých sa nemožno vzdať medzi bežnými ľuďmi, na to, čo nemá nič spoločné so skutočnou prácou kultivujúcich v spoločnosti, nezmyselné klebetenie medzi kultivujúcimi v tej istej škole kultivácie, pripútanosti, ktoré spôsobujú, že sa človek predvádza, chýry alebo šírenie fám, alebo diskusie o niektorých spoločenských otázkach, pri ktorých je človek vzrušený. Ja sa držím toho, že toto sú všetko pripútanosti bežných ľudí. Myslím si, že v týchto oblastiach musíme dbať na to, čo povieme – to je kultivácia rozprávania, o ktorej hovoríme. Mnísi v minulosti brali tieto veci veľmi vážne, pretože len čo človek začne myslieť, vytvorí karmu. Preto kultivovali „telo, reč a myseľ“. Kultivovanie tela, o ktorom hovorili, znamenalo, že človek sa nebude dopúšťať zlých skutkov. Kultivovanie rozprávania znamenalo, že človek nebude rozprávať. Kultivovanie mysle znamenalo, že človek nebude dokonca ani myslieť. V minulosti boli v profesionálnej kultivácii v kláštoroch prísne požiadavky na tieto veci. My by sme sa mali správať podľa xinxingového štandardu kultivujúceho a bude v poriadku, pokiaľ človek pochopí, čo by mal a čo by nemal povedať.

Deviata lekcia

Čchi-kung a fyzické cvičenia

Na bežnej úrovni ľudia ľahko berú čchi-kung ako priamo súvisiaci s fyzickými cvičeniami. Samozrejme, na nízkej úrovni sú čchi-kung a fyzické cvičenia rovnaké, keď sa na to pozeráme z hľadiska získania zdravého tela. Avšak jeho špecifické cvičebné metódy a prostriedky, ktoré používa, sa značne odlišujú od tých vo fyzických cvičeniach. Aby človek získal zdravé telo fyzickými cvičeniami, musí zvyšovať objem cvičenia a zintenzívniť fyzický tréning. Avšak čchi-kungová prax je práve opačná, keďže nevyžaduje, aby sa človek pohyboval. Keď sú tam nejaké pohyby, sú jemné, pomalé a zaoblené, dokonca tam nie je vôbec žiaden pohyb, len nehybnosť – toto sa značne odlišuje od fyzických cvičení, čo sa týka formy. Z perspektívy vysokej úrovne sa čchi-kung neobmedzuje len na odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície, keďže stelesňuje niečo z vyšších úrovní a má hlbší obsah. Čchi-kung nie je len týmto malým zlomkom vecí na úrovni bežných ľudí. Je nadprirodzený a má odlišné prejavy na odlišných úrovniach. Je to niečo, čo ďaleko presahuje bežných ľudí.

Čo sa týka povahy cvičení, tie sa takisto veľmi líšia. Aby mal telo pripravené na súčasnú úroveň atletickej súťaže a aby spĺňal jej kritériá, vyžaduje sa od športovca, najmä od športovca dnes, aby zvyšoval objem cvičenia. Musí si teda stále udržovať telo v najlepšej forme. Aby dosiahol tento cieľ, musí zvyšovať objem cvičenia, aby krv dostatočne obiehala v tele, zvýšiť svoj metabolizmus a stále si udržovať telo v zlepšujúcom sa stave. Prečo sa má zvýšiť metabolizmus? Je to preto, že telo športovca sa musí stále zlepšovať a byť v najlepšom stave na súťaženie. Ľudské telo je zložené z veľkého počtu buniek. Tie všetky prechádzajú nasledujúcim procesom: Život novorozdelenej bunky je veľmi energický a bunka prejavuje stav rastu. Keď narastie do konečného bodu, nemôže ďalej rásť a môže iba upadať až do svojho najnižšieho bodu. Potom ju nahradí nová bunka. Napríklad, použime dvanásť hodín dňa, aby sme to popísali. Bunka sa rozdelí o 6. hodine ráno a prejavuje stav rastu. Keď dosiahne 8., 9., alebo 10. hodinu rannú, sú to všetko veľmi dobré obdobia. Keď príde poludnie, nemôže už viac napredovať a môže iba upadať. V tomto bode zostáva bunke stále ešte polovica života, ale táto zostávajúca polovica je nevhodná pre súťažné podmienky športovca.

Čo teda urobia? Zintenzívnia tréning a zvýšia prúdenie krvi, takže novorozdelené bunky nahradia staré. Prebieha to týmto spôsobom. Tým je povedané, že predtým, ako sa skončí celá životná cesta bunky, alebo keď prebehla len polovica jej života, bude nahradená. Telo si teda bude stále udržovať silu a bude sa zlepšovať. Ale ľudské bunky sa nemôžu takto deliť bez obmedzenia, keďže počet delení bunky je konečný. Predpokladajme, že bunka sa môže počas života človeka rozdeliť stokrát. V skutočnosti sa môže rozdeliť viac ako miliónkrát. A predpokladajme, že keď sa bunka u normálneho človeka rozdelí stokrát, tento človek môže žiť sto rokov. Ale teraz táto bunka žila iba polovicu svojho života, takže on môže žiť iba päťdesiat rokov. Avšak nevideli sme žiadne vážne problémy, ktoré by sa vyskytli u športovcov, pretože dnes musia byť športovci vyradení ešte predtým, než dosiahnu vek tridsať rokov. Obzvlášť teraz je súťažná úroveň veľmi vysoká a počet vyradených športovcov je takisto veľký. Športovec sa teda môže vrátiť do normálneho života a nebude vyzerať, že to na neho malo veľký vplyv. Teoreticky je to v podstate takto: Fyzické cvičenie môže spôsobiť, že človek si udrží zdravé telo, ale skráti mu život. Podľa výzoru vyzerá športovec vo veku tínedžera na čosi cez dvadsať rokov, zatiaľ čo dvadsiatnik vyzerá na tridsiatnika. Športovec zvyčajne budí dojem skoršieho starnutia. Ak je tam výhoda, bude tam aj nevýhoda – takto sa na to nahliada z dialektického hľadiska. V skutočnosti to ide touto cestou.

Čchi-kungová prax je práve opačná ako fyzické cvičenia. Nevyžaduje namáhavé pohyby. Ak je tam nejaký pohyb, je jemný, pomalý a zaoblený. Je taký jemný a pomalý, že tam už dokonca nie je vôbec žiaden pohyb, len nehybnosť. Viete, že kultivačná metóda sedenia v tranze vyžaduje stav nehybnosti. Všetko, ako napríklad srdcový pulz a obeh krvi, sa spomalí. V Indii je mnoho majstrov jogy, ktorí dokážu sedieť vo vode alebo byť zakopaní v zemi mnoho dní. Môžu úplne znehybnieť a dokonca ovládať svoj srdcový tep. Predpokladajme, že bunky človeka sa rozdelia raz za deň. Kultivujúci môže dosiahnuť, že bunky jeho tela sa budú deliť raz za dva dni, raz za týždeň, raz za pol mesiaca, alebo dokonca raz za ešte dlhší čas. On potom už predĺžil svoj život. Toto sa týka len tých metód, ktoré kultivujú myseľ bez kultivovania tela, keďže aj tie môžu toto dosiahnuť a predĺžiť život človeka. Niekto môže premýšľať: „Nie je život človeka predurčený? Ako môže človek žiť dlhšie bez kultivovania tela?“ Správne. Ak úroveň kultivujúceho dosiahne za Tri ríše, jeho život môže byť predĺžený, ale navonok bude vyzerať veľmi starý.

Opravdivá prax, ktorá kultivuje telo, bude neustále zhromažďovať nazbieranú vysokoenergetickú látku v bunkách ľudského tela a bude neustále zvyšovať jej hustotu, aby postupne potlačila a pomaly nahradila bunky bežného človeka. V tomto čase tam bude kvalitatívna zmena a tento človek zostane navždy mladý. Samozrejme, proces kultivácie je veľmi pomalý a postupný, a človek toho musí obetovať vcelku dosť. Pre človeka nie je veľmi ľahké namáhať si telo a zoceľovať si vôľu. Dokáže zostať nepohnutý v xinxingovom konflikte s inými? Bude nepohnutý, keď mu ide o osobné záujmy? Je to veľmi ťažké dokázať, takže to nie je tak, že pokiaľ človek chce dosiahnuť tento cieľ, môže ho dosiahnuť. Iba keď sa xinxing a de zvýšili kultiváciou, môže človek dosiahnuť tento cieľ.

Mnohí ľudia brali čchi-kung ako bežné fyzické cvičenie, pričom v skutočnosti sú rozdiely mimoriadne veľké; vonkoncom to nie je rovnaká vec. Iba pri praktizovaní čchi na najnižšej úrovni, ktoré slúži na odstraňovanie chorôb a udržovanie kondície, aby mal človek zdravé telo, je tento cieľ najnižšej úrovne podobný s cieľom fyzických cvičení. Avšak na vysokej úrovni sú to úplne odlišné veci. Očisťovanie tela v čchi-kungu má svoj účel a navyše sa od praktizujúcich vyžaduje, aby sa riadili nadprirodzenými princípmi a nie princípmi bežných ľudí. Fyzické cvičenia, na druhej strane, sú len niečím pre bežných ľudí.

Zámer mysle

Čo sa týka zámeru mysle, ten sa vzťahuje na naše ľudské aktivity mysle. Ako sa spoločenstvo kultivujúcich pozerá na aktivity mysle v mozgu? Ako sa pozeráme na rôzne formy ľudského myslenia (zámeru mysle)? A ako sa tieto formy prejavujú? Súčasná medicína stále ešte nedokáže vyriešiť mnohé otázky vo svojom štúdiu ľudského mozgu, pretože to nie je také ľahké, ako študovanie povrchu nášho tela. Na hlbších úrovniach nadobúdajú rôzne dimenzie rôzne formy. Ale nie je to ani tak, ako povedali niektorí čchi-kungoví majstri. Niektorí čchi-kungoví majstri dokonca sami nevedia, čo sa deje, a ani to nedokážu jasne vysvetliť. Nazdávajú sa, že len čo použijú svoju myseľ a vyvinú si myšlienku, budú schopní niečo spraviť. Tvrdia, že tie veci spravili ich myšlienky alebo ich zámer mysle. V skutočnosti tie veci nie sú vôbec vykonané ich zámerom mysle.

Najskôr si povedzme o pôvode myšlienok človeka. V dávnej Číne existovala fráza: „rozmýšľať srdcom“. Prečo sa to nazývalo rozmýšľanie srdcom? Dávna čínska veda bola veľmi pokročilá, keďže jej výskum priamo mieril na veci ako ľudské telo, život a vesmír. Niektorí ľudia naozaj cítia, že ich srdce rozmýšľa, pričom iní ľudia cítia, že ich mozog rozmýšľa. Prečo je tu táto situácia? Je dosť rozumné, keď niektorí ľudia hovoria o rozmýšľaní srdcom. Je to preto, že sme zistili, že hlavná duša bežného človeka je veľmi malá a skutočné odkazy z ľudského mozgu nie sú funkciou samotného ľudského mozgu – nevytvára ich mozog, ale pôvodná duša človeka. Pôvodná duša človeka nezostáva iba v paláci ni-wan. Palác ni-wan, o ktorom hovoria taoisti, je to, čo naša súčasná lekárska veda pozná ako šuškovité teliesko. Ak je niekoho pôvodná duša v paláci ni-wan, bude naozaj cítiť, že mozog o niečom premýšľa alebo vysiela odkazy. Ak je v srdci, človek bude naozaj cítiť, že srdce o niečom premýšľa.

Ľudské telo je malý vesmír. Mnohé žijúce bytosti v tele praktizujúceho si môžu byť schopné vymieňať miesta. Keď pôvodná duša zmení svoje miesto, ak sa presunie do žalúdka, človek bude cítiť, že žalúdok naozaj o niečom premýšľa. Ak sa pôvodná duša presunie do lýtka alebo do päty, človek bude skutočne cítiť, že lýtko alebo päta o niečom premýšľa. Je to zaručene tak, hoci to znie dosť neuveriteľne. Keď vaša kultivačná úroveň nie je veľmi vysoká, budete cítiť, že tento jav existuje. Ak ľudské telo nemá pôvodnú dušu a veci ako temperament, charakter a osobnosť, je to iba kus mäsa a nie úplná osoba s individualitou. Takže aké funkcie má ľudský mozog? Ako to vidím ja, vo forme tejto fyzickej dimenzie je ľudský mozog len spracovávajúca továreň. Skutočný odkaz je vyslaný pôvodnou dušou. Avšak to, čo vysiela, nie je jazyk, ale odkaz vesmíru, ktorý predstavuje určitý zmysel. Keď náš mozog prijme takýto príkaz, spracuje ho do nášho súčasného jazyka alebo do ďalších takýchto foriem vyjadrenia; vyjadríme ho gestami rúk, výrazom v očiach a našimi celkovými pohybmi. Mozog má len takýto účinok. Skutočné príkazy a myšlienky pochádzajú od pôvodnej duše. Ľudia zvyčajne veria, že sú to priame a nezávislé funkcie mozgu. V skutočnosti je pôvodná duša niekedy v srdci, takže niektorí ľudia naozaj cítia, že ich srdce rozmýšľa.

Ľudia, ktorí dnes skúmajú ľudské telo, sa domnievajú, že to, čo ľudský mozog vysiela, je niečo ako elektrická vlna. Nebudeme hneď hovoriť o tom, čo sa v skutočnosti vysiela, ale uznali, že ide o druh materiálnej existencie. Nie je to teda povera. Aké účinky má táto látka? Niektorí čchi-kungoví majstri tvrdia: „Môžem použiť svoj zámer mysle na vykonanie telekinézy, na otvorenie vášho nebeského oka, vyliečenie vašej choroby a tak ďalej.“ V skutočnosti niektorí čchi-kungoví majstri ani nevedia, aké nadprirodzené schopnosti majú, vôbec im to nie je jasné. Vedia iba to, že môžu urobiť všetko, čo chcú, pokiaľ si na to pomyslia. V skutočnosti tu účinkuje ich zámer mysle: Nadprirodzené schopnosti sú riadené zámerom mysle z mozgu a vykonávajú konkrétne úlohy pod vedením zámeru mysle. Avšak samotný zámer mysle nemôže urobiť nič. Keď praktizujúci robí niečo konkrétne, sú to jeho nadprirodzené schopnosti, ktoré robia tú prácu.

Nadprirodzené schopnosti sú potenciálne schopnosti ľudského tela. S vývojom našej ľudskej spoločnosti sa ľudská myseľ stala čoraz zložitejšou, prisudzuje čoraz väčšiu dôležitosť „realite“ a stáva sa čoraz závislejšou od takzvaných moderných nástrojov. Následkom toho ľudské vrodené schopnosti postupne zoslabli. Škola Tao učí návrat k svojmu pôvodnému, pravému ja. V priebehu kultivácie musíte hľadať pravdu a nakoniec sa vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja a k svojej pôvodnej povahe. Iba potom budete môcť svoje vrodené schopnosti prejaviť. Dnes ich nazývame „nadprirodzené schopnosti“, i keď sú to v skutočnosti všetko ľudské vrodené schopnosti. Zdá sa, že ľudská spoločnosť napreduje, ale v skutočnosti upadá a vzďaľuje sa čoraz ďalej od vlastností vesmíru. Minule som spomenul, že majster Čang Kuo jazdil na oslovi obrátene, ale ľudia možno nepochopili, čo to znamená. Objavil, že ísť dopredu znamená pohybovať sa dozadu a že ľudstvo sa čoraz viac vzďaľuje od vlastností vesmíru. V priebehu vesmírneho vývoja a najmä odvtedy, ako sa pridali k veľkej vlne súčasnej komercializácie, sa mnohí ľudia morálne veľmi skazili a vzďaľujú sa čoraz viac od vlastností vesmíru, Zhen-Shan-Ren. Tí, ktorí sa nechajú unášať prúdom bežných ľudí, si nedokážu uvedomiť rozsah morálnej skazenosti ľudstva – niektorí ľudia sa teda dokonca nazdávajú, že je to dobrá vec. Iba tí ľudia, ktorých xinxing sa zlepšil pomocou kultivácie, si pri pohľade späť uvedomia, že ľudské morálne hodnoty upadli do tejto strašnej miery.

Niektorí čchi-kungoví majstri prehlásili: „Môžem vyvinúť vaše nadprirodzené schopnosti.“ Aké nadprirodzené schopnosti môžu vyvinúť? Bez energie nadprirodzené schopnosti nebudú fungovať. Ako si ich môžete vyvinúť bez nej? Keď nadprirodzené schopnosti nie sú formované a udržiavané vašou vlastnou energiou, ako si ich môžete vyvinúť? To je absolútne nemožné. To vyvinutie nadprirodzených schopností, o ktorom hovoria, je iba spojenie vašich už sformovaných nadprirodzených schopností s vaším mozgom. Budú pracovať na príkaz zámeru mysle vášho mozgu. Toto robia ohľadom vyvinutia nadprirodzených schopností. V skutočnosti nevyvinuli žiadne vaše nadprirodzené schopnosti, ale spravili iba tento malý kúsok práce.

U praktizujúceho jeho zámer mysle riadi nadprirodzené schopnosti, aby niečo spravili. U bežného človeka riadi jeho zámer mysle štyri končatiny a zmyslové orgány, aby niečo spravili. Je to ako kancelária výroby v továrni: Kancelária riaditeľa vydáva príkazy a konkrétne prevádzkové oddelenia ich vykonávajú. Je to tiež ako veliteľstvo armády: Kancelária veliteľa vydáva rozkazy a riadi celú armádu, aby splnila misiu. Keď som robil semináre v iných oblastiach, často som o tejto otázke hovoril s predstaviteľmi miestnych čchi-kungových organizácií. Boli veľmi prekvapení: „Vždy sme skúmali, koľko potenciálnej energie a vedomia má ľudská myseľ.“ V skutočnosti to tak nie je – od samého začiatku boli na nesprávnej ceste. Povedal som, že keď chce človek študovať vedu o ľudskom tele, musí zmeniť svoje myslenie. Na pochopenie týchto nadprirodzených vecí nemôže použiť odvodzovacie metódy bežných ľudí a ich spôsoby chápania.

Keď hovoríme o zámere mysle, ten má niekoľko foriem. Napríklad niektorí ľudia hovoria o latentnom vedomí, podvedomí, inšpirácii, snoch a tak ďalej. Keď je reč o snoch, žiaden čchi-kungový majster ich nechce vysvetliť. Pretože pri narodení ste sa tiež narodili súčasne v mnohých dimenziách vesmíru, tieto ďalšie vaše ja vytvárajú s vami úplný celok a navzájom na seba pôsobia, keďže sú mentálne prepojené. Navyše, máte v tele svoju hlavnú dušu, pomocnú dušu a podoby iných rôznych bytostí. Ako formy existencie v iných dimenziách, každá bunka a všetky vnútorné orgány nesú odkaz vašej podoby. Je to teda mimoriadne zložité. Vo sne môžu byť veci takto v jednom okamihu a nejako inak v druhom. Odkiaľ teda vlastne pochádzajú? V lekárskej vede sa hovorí, že je to preto, že v mozgovej kôre človeka nastali zmeny. Toto je reakcia, ktorá sa prejavuje v tejto fyzickej forme. V skutočnosti je to výsledok prijatia odkazov z iných dimenzií. Preto sa vo sne cítite zmätený. Toto s vami nemá nič spoločné a nemusíte tomu venovať pozornosť. Je však jeden druh sna, ktorý sa vás priamo týka. Takýto sen by sme nemali nazývať „snom“. Vaše hlavné vedomie alebo hlavná duša mohla vo sne vidieť, že k vám prišiel člen rodiny; skutočne ste niečo zažili, alebo ste niečo videli, či spravili. V týchto prípadoch je to tak, že vaša hlavná duša skutočne niečo spravila alebo videla v inej dimenzii, keďže vaše vedomie bolo jasné a skutočné. Tieto veci skutočne existujú, len sa stanú v inej fyzickej dimenzii a sú robené v inom časopriestore. Ako ich môžete nazvať snom? Nie je to sen. Vaše fyzické telo tu v skutočnosti spí, takže to môžete nazvať len snom. Iba takéto sny majú s vami niečo priamo spoločné.

Keď hovoríme o ľudskej inšpirácii, podvedomí, latentnom vedomí a tak ďalej, povedal by som, že tieto pojmy nepochádzajú od vedcov. Sú to pojmy vytvorené spisovateľmi a sú založené na obyčajoch bežných ľudí – sú nevedecké. Čo je vlastne to, čo ľudia označujú ako „latentné vedomie“? Je ťažké to vysvetliť jasne a je to veľmi neurčité, pretože rôzne ľudské odkazy sú zložité a vyzerajú ako nejaké stopy hmlistých spomienok. Čo sa týka toho, čo ľudia označujú ako podvedomie, to môžeme vysvetliť ľahko. Na základe definície podvedomia sa to zvyčajne vzťahuje na to, že človek robí niečo nevedome. Ľudia často povedia, že človek niečo spravil podvedome alebo neúmyselne. Toto podvedomie je presne to isté, čo pomocné vedomie, ktoré sme spomínali. Keď sa hlavné vedomie uvoľní a neovláda mozog, človek nemá jasné vedomie, skoro akoby upadol do spánku. Buď vo sne alebo v nevedomom stave bude človek ľahko ovládaný pomocným vedomím alebo pomocnou dušou. V tom čase môže pomocné vedomie robiť určité veci, inými slovami, budete robiť veci s nejasnou hlavou. Ale tieto veci sú často spravené dosť dobre, keďže pomocné vedomie môže z inej dimenzie vidieť podstatu veci a nenechá sa oklamať našou spoločnosťou bežných ľudí. Preto potom, keď si človek uvedomí, čo spravil, obzrie sa späť: „Ako som to mohol spraviť tak zle? S jasnou hlavou by som to tak nespravil.“ Ale hoci môžete teraz povedať, že to nie je dobré, keď sa obzriete späť o desať dní alebo o pol mesiaca, poviete si: „Páni! Spravil som to veľmi dobre! Ako som to len vtedy spravil?“ Toto sa stáva často. Je to preto, že pomocné vedomie sa nestará o účinok v tom okamihu, bude to však mať dobrý účinok neskôr. Sú aj niektoré veci, ktoré nemajú žiadne následky neskôr a majú iba nejaké účinky v tom okamihu. Keď pomocné vedomie robí tieto veci, pravdepodobne ich vtedy vykoná veľmi dobre.

Existuje ďalšia forma: Menovite, tí z vás s veľmi dobrými vrodenými vlastnosťami môžu byť ľahko ovládaní vyššími bytosťami, aby robili nejaké veci. Samozrejme, toto je iná otázka a nebudeme tu o nej hovoriť. My hlavne hovoríme o myšlienkach, ktoré pochádzajú od nášho vlastného ja.

Čo sa týka inšpirácie, to je takisto pojem, ktorý vytvorili spisovatelia. Všeobecne sa verí, že inšpirácia, ako súhrn celoživotných poznatkov, vzplanie v sekunde ako žiarivá iskra. Povedal by som, že z perspektívy materializmu, čím viac vedomostí človek v živote nazhromaždí, tým viac používa svoju myseľ a tým bystrejšou sa stane. Vo chvíli, keď človek používa myseľ, jeho vedomosti by mali vystupovať nepretržite a nemala by to byť záležitosť inšpirácie. Avšak čokoľvek, čo možno označiť za inšpiráciu, keď to príde, nie je to v tomto stave. Väčšinou keď človek používa mozog, používa ho dovtedy, kým nemá pocit, že vyčerpal svoje vedomosti a akoby bol na konci s múdrosťou. Nebude schopný pokračovať v písaní článku, budú mu chýbať nápady pri skladaní piesne, alebo nebude schopný dokončiť vedecko-výskumný projekt. V tomto bode je človek zvyčajne unavený, v hlave mu hučí a cigaretové ohorky sú porozhadzované po podlahe. Je zaseknutý, bolí ho hlava, no stále mu nič nenapadá. Za akých podmienok sa nakoniec objaví inšpirácia? Ak je unavený, pomyslí si: „Stačilo. Dám si prestávku.“ Pretože čím viac jeho hlavné vedomie ovláda myseľ, tým menej môžu vkročiť iné bytosti. Takže s touto prestávkou a uvoľnením jeho mysle si zrazu neúmyselne spomenie na niečo zo svojej hlavy. Väčšina inšpirácie prichádza týmto spôsobom.

Prečo inšpirácia prichádza v tomto čase? Je to preto, že keď hlavné vedomie ovláda mozog, čím viac človek mozog používa, tým má hlavné vedomie nad ním väčšiu kontrolu a tým ťažšie môže pomocné vedomie vkročiť. Keď človek premýšľa, bolí ho hlava a trpí, jeho pomocné vedomie tiež trpí a má tiež veľké bolesti hlavy. Ako časť jeho tela a keďže sa narodilo súčasne z toho istého materského lona, tiež ovláda časť tohto tela. Keď sa hlavné vedomie uvoľní, pomocné vedomie premietne to, čo vie, do mozgu. Pretože ono môže vidieť povahu veci v inej dimenzii, bude takto dokončená práca, napísaný článok alebo skomponovaná hudba.

Niektorí ľudia povedia: „V tom prípade by sme mali využiť pomocné vedomie.“ Je to ako to, čo sa práve teraz niekto spýtal na lístku: „Ako sa spojíme s pomocným vedomím?“ Nemôžete sa s ním spojiť, pretože vaša prax práve začala a vy nemáte žiadne schopnosti. Radšej by ste nemali nadväzovať žiaden kontakt, keďže váš úmysel bude určite pripútanosťou. Niektorí ľudia si možno myslia: „Môžeme použiť pomocné vedomie, aby sme si pre seba vytvorili väčší blahobyt a urýchlili vývoj ľudskej spoločnosti?“ Nie! Prečo nie? Je to preto, že to, čo vie vaše pomocné vedomie, je stále veľmi obmedzené. Dimenzie sú veľmi zložité, počet úrovní je jednoducho obrovský a štruktúra vesmíru je nesmierne zložitá. Pomocné vedomie môže poznať iba to, čo je v jeho dimenzii, a nebude poznať nič nad svojou dimenziou. Navyše je mnoho rôznych vertikálnych úrovní a dimenzií. Vývoj ľudstva môže byť ovládaný iba vyššími bytosťami na veľmi vysokej úrovni a postupuje podľa zákona vývoja.

Naša spoločnosť bežných ľudí sa vyvíja podľa zákona vývoja histórie. Možno si želáte, aby sa vyvíjala určitým spôsobom a aby dosiahla určitý cieľ, ale vyššie životy to tak nevnímajú. Neuvažovali ľudia v dávnych časoch o dnešných lietadlách, vlakoch a bicykloch? Ja by som povedal, že je nepravdepodobné, že by o nich neuvažovali. Pretože história sa nevyvinula do toho stavu, nemohli ich vynájsť. Na povrchu, ak sa na to pozeráme z hľadiska konvenčných teórií a súčasných ľudských vedomostí, je to preto, že ľudská veda v tom čase ešte nedosiahla túto úroveň, takže ich nemohli vynájsť. V skutočnosti to, ako sa má vyvíjať ľudská veda, sa tiež odvíja od usporiadania dejín. Ak chcete ľudsky zrealizovať určitý cieľ, nemožno to dosiahnuť. Samozrejme, sú ľudia, ktorých pomocné vedomie môže ľahko zohrať nejakú úlohu. Jeden spisovateľ tvrdí: „Dokážem napísať desiatky tisícok slov denne pre svoju knihu a vôbec sa neunavím. Keď chcem, dokážem ju napísať veľmi rýchlo a keď si ju druhí prečítajú, budú ju považovať za veľmi dobrú.“ Prečo je to tak? Je to výsledok súhry jeho hlavného vedomia a pomocného vedomia, keďže jeho pomocné vedomie môže takisto prevziať polovicu práce. Ale nie je to tak vždy. Väčšina pomocných vedomí sa nezapája vôbec. Nie je dobré, keď od neho chcete, aby niečo vykonalo, pretože dosiahnete opačný výsledok.

Jasná a čistá myseľ

Mnohí ľudia nemôžu dosiahnuť pokojnú myseľ počas praktizovania a chodia sa všade pýtať čchi-kungových majstrov: „Učiteľ, nemôžem dosiahnuť pokoj, nech akokoľvek praktizujem. Keď sa chcem upokojiť, myslím na všetko možné, vrátane podivných myšlienok a nápadov.“ Je to ako rozbúrené rieky a moria, kde sa všetko vynára a človek vôbec nemôže dosiahnuť pokoj. Prečo človek nie je schopný dosiahnuť pokoj? Niektorí ľudia to nemôžu pochopiť a myslia si, že za tým musia byť nejaké tajné triky. Vyhľadajú známych majstrov: „Prosím, naučte ma nejaké pokročilé triky, aby som mohol mať pokojnú myseľ.“ Z môjho pohľadu je to hľadanie vonkajšej pomoci. Ak sa chcete vy sami zlepšiť, musíte hľadať vo svojom vnútri a usilovne pracovať na svojom srdci – len potom sa môžete naozaj pozdvihnúť a dosiahnuť pokoj v meditácii v sede. Schopnosť dosiahnuť pokoj je kung a hĺbka dingu je odrazom vašej úrovne.

Ako môže bežný človek len tak dosiahnuť pokoj? Vôbec ho nemôže dosiahnuť, pokiaľ nemá veľmi dobré vrodené vlastnosti. Inými slovami, základná príčina toho, že človek nie je schopný dosiahnuť pokoj, nie je otázkou techník, ale toho, že vaša myseľ a srdce nie sú čisté. V spoločnosti bežných ľudí a v medziľudských konfliktoch súťažíte a bojujete kvôli osobnému zisku, všetkým druhom ľudského čchingu a kvôli vašim pripútanostiam k túžbam. Ak sa nevzdáte týchto vecí a nebudete ich brať zľahka, ako môžete ľahko dosiahnuť pokoj? Pri praktizovaní čchi-kungu niekto tvrdí: „Ja tomu jednoducho neverím. Musím sa upokojiť a prestať myslieť.“ Ale hneď ako to povie, všetky myšlienky vyskočia opäť. Vaša myseľ nie je čistá, preto nie ste schopný dosiahnuť pokoj.

Niektorí ľudia možno nesúhlasia s mojím stanoviskom: „Neučia niektorí čchi-kungoví majstri ľudí používať určité techniky? Človek sa môže koncentrovať, niečo si predstavovať, sústreďovať svoju myseľ na dantian, pozerať sa vnútorne na dantian, recitovať meno Budhu a tak ďalej.“ Toto sú druhy techník, ale nie sú to len techniky, ony odrážajú aj schopnosti človeka. Takže tieto schopnosti majú priamy vzťah k našej kultivácii xinxingu a k úrovni nášho zlepšenia. Navyše, človek nemôže dosiahnuť pokoj iba samotným používaním týchto techník. Ak tomu neveríte, môžete si to vyskúšať. Vaše túžby sú také silné a dominujúce a ničoho sa nedokážete vzdať – skúste to a uvidíte, či môžete dosiahnuť pokoj. Niektorí ľudia hovoria, že stačí odriekať meno Budhu. Môžete dosiahnuť pokoj odriekaním mena Budhu? Niekto tvrdí: „Je ľahké praktizovať kultivačnú školu Budhu Amitábhu. Stačí iba odriekať meno Budhu.“ Prečo neskúsite takéto odriekanie? Ja by som to nazval schopnosťou. Vy hovoríte, že je to ľahké, ale ja hovorím, že to nie je ľahké, keďže žiadna škola kultivácie nie je ľahká.

Každý vie, že Šákjamuni vyučoval „koncentráciu“. Čo učil pred koncentráciou? Spomínal „prikázanie“ a opustenie všetkých túžob a závislostí, pokiaľ nezostane nič – iba potom môže človek dosiahnuť koncentráciu. Nie je to takýto princíp? Ale „koncentrácia“ je takisto schopnosťou a vy nie ste schopný úplne dosiahnuť „prikázanie“ hneď naraz. Ako postupne opúšťate všetky zlé veci, vaša schopnosť sústredenia sa tiež zlepší z povrchnej na hlbokú. Keď človek odrieka meno Budhu, musí to robiť celou mysľou a nesmie mať v mysli nič iné, musí ho odriekať, pokiaľ iné časti mozgu neznecitlivejú a človek si nebude vedomý ničoho a jedna myšlienka nahradí tisícky iných a pokiaľ sa každé slovo z „Budha Amitábha“ neobjaví pred jeho očami. Nie je to schopnosť? Môže to človek dokázať na samom začiatku? Nemôže. Ak to človek nemôže dokázať, určite nebude schopný dosiahnuť pokoj. Ak tomu neveríte, môžete to skúsiť. Kým ústami znovu a znovu odriekate meno Budhu, vaša myseľ premýšľa o všetkom možnom: „Prečo si ma môj šéf v robote neváži? Moje prémie za tento mesiac sú také malé.“ Čím viac o tom človek premýšľa, tým rozhnevanejší sa stáva, zatiaľ čo jeho ústa stále ešte odriekajú meno Budhu. Myslíte si, že tento človek môže praktizovať čchi-kung? Nie je to záležitosť schopnosti? Nie je to otázkou toho, že vaša myseľ je nečistá? Nebeské oko niektorých ľudí je otvorené a oni sa môžu pozerať dovnútra na dantian. Ako sa dan zhromažďuje v oblasti spodku brucha, čím čistejšia je táto energetická hmota, tým jasnejšou sa stane. Čím je menej čistá, tým viac je nepriehľadná a tmavá. Môže človek dosiahnuť pokoj iba pozeraním sa dovnútra na dan v dantiane? Nemôže ho dosiahnuť. Nie je to v technike samotnej. Kľúčovým je, že vaša myseľ a myšlienky nie sú jasné a čisté. Keď sa pozeráte dovnútra na dantian, dan vyzerá jasne a pekne. V sekunde sa tento dan premení na byt: „Táto izba bude pre môjho syna, keď sa ožení. Táto izba bude pre moju dcéru. Ako starý pár budeme bývať v ďalšej izbe a v strede bude obývačka. To je výborné! Pridelia ten byt mne? Musím porozmýšľať o tom, ako ho získať. Čo by som mal spraviť?“ Ľudia sú jednoducho pripútaní k týmto veciam. Myslíte si, že takto môžete dosiahnuť pokoj? Iní hovoria: „Keď prídem do tejto spoločnosti bežných ľudí, je to ako ubytovať sa v hoteli na pár dní. Potom rýchlo odídem.“ Niektorí ľudia sú jednoducho unesení týmto miestom a zabudli na svoje vlastné domovy.

V opravdivej kultivácii si človek musí kultivovať svoju myseľ a svoje vnútro. Mal by hľadať vo svojom vnútri, nie vonku. Niektoré školy kultivácie hovoria, že Budha je v srdci, a je na tom kus pravdy. Ale niektorí ľudia nesprávne pochopili toto vyhlásenie a hovoria, že Budha je v ich srdci, akoby oni sami boli Budhami alebo akoby Budhovia boli v ich srdci – pochopili to takto, ale nie je to nesprávne? Ako to možno chápať takto? Znamená to, že musíte kultivovať svoje srdce, ak máte uspieť v kultivácii – hovorí to o tomto princípe. Ako môže byť Budha vo vašom tele? Musíte sa kultivovať, aby ste uspeli.

Dôvodom toho, že nemôžete dosiahnuť pokoj, je to, že vaša myseľ nie je prázdna a nedosiahli ste takú vysokú úroveň, čo je možné dosiahnuť iba krok za krokom. Postupuje to ruka v ruke s úrovňou vášho zlepšenia. Keď sa vzdáte pripútaností, vaša úroveň sa zvýši a vaša schopnosť sústredenia sa takisto zlepší. Ak chcete dosiahnuť pokoj nejakými technikami alebo metódami, nazval by som to hľadaním vonku. V čchi-kungovej praxi sa však odbočenie a nasledovanie zlej cesty jednoducho vzťahuje na ľudí, ktorí hľadajú vonku. Obzvlášť v budhizme, ak hľadáte vonku, povedia, že ste sa dali na démonickú cestu. V opravdivej kultivácii si človek musí kultivovať srdce. Len keď si zlepšíte svoj xinxing, môže byť vaša myseľ jasná a čistá, a v stave bez zámeru (wuwei). Len keď si zlepšíte svoj xinxing, môžete sa prispôsobiť vlastnostiam vesmíru a odstrániť rôzne ľudské túžby, pripútanosti a iné zlé veci. Iba potom budete schopný opustiť zlé veci v sebe a vystúpiť. Nebudete obmedzovaný vlastnosťami vesmíru a potom vaša látka de môže byť premenená na kung. Nejdú ruka v ruke? Je to jednoducho takýto princíp!

Toto je dôvodom na strane jednotlivca, prečo nemôže dosiahnuť pokoj, keďže nedokáže splniť štandard praktizujúceho. Aj z hľadiska vonkajších faktorov je tu v súčasnosti situácia, ktorá vážne zasahuje do vašej kultivácie k vysokým úrovniam. Má naozaj vážny vplyv na praktizujúcich. Viete, že s reformami a otvorenosťou sa ekonomika stala flexibilnejšou a nariadenia sú tiež menej obmedzujúce. Bolo zavedených množstvo nových technológií a životný štandard ľudí sa zlepšil. Všetci bežní ľudia si myslia, že je to dobrá vec. Ale na veci by sa malo nazerať dialekticky, z oboch strán. S reformami a otvorenosťou boli dovezené aj rôzne formy zlých vecí. Ak do literárneho diela nie je začlenený sexuálny obsah, zdá sa, že sa nebude predávať, pretože je tu otázka odbytu. Ak filmy a televízne programy neukazujú zábery posteľných scén, v diváckom hodnotení to vyzerá tak, že ich nikto nepozerá. Čo sa týka umeleckých diel, kto vie, či ide o skutočné umenie alebo len o nejaké ľahkovážne vytvorené veci. V našich dávnych čínskych tradičných umeniach takéto veci nie sú. Tradície nášho čínskeho národa neboli vynájdené alebo vytvorené nejakým človekom. Pri rozprávaní o prehistorickej kultúre som spomenul, že všetko má svoj pôvod. Ľudské morálne hodnoty boli pokrivené a zmenené. Štandardy, podľa ktorých sa meria dobré a zlé, sa všetky zmenili. To sú záležitosti bežných ľudí. Ale vlastnosti tohto vesmíru, Zhen-Shan-Ren, zostávajú nezmenené a sú jediným kritériom na rozlíšenie dobrých a zlých ľudí. Ak chcete ako praktizujúci vystúpiť nad a za, musíte použiť toto kritérium – nie štandard bežných ľudí – na posudzovanie vecí. Je tu teda toto vonkajšie zasahovanie. Je toho ešte viac, ako napríklad homosexualita, sexuálna sloboda a užívanie drog.

Keď sa ľudská spoločnosť vyvinula do tohto dnešného bodu, premýšľajte o tom: Čo sa stane, ak to bude takto pokračovať? Bude mať dovolené existovať takto navždy? Ak s tým ľudstvo niečo nespraví, nebesia spravia. Zakaždým, keď sa ľudstvo stretlo s katastrofou, vždy to bolo za takýchto podmienok. Pri toľkých seminároch som nikdy nehovoril o veľkých katastrofách ľudstva. O tejto horúcej téme sa diskutuje v náboženstvách a medzi mnohými ľuďmi. Predkladám túto otázku všetkým, preto o tom všetci premýšľajte: V našej spoločnosti bežných ľudí sa morálny štandard ľudí zmenil do tejto miery! Napätia medzi ľuďmi dosiahli takýto rozsah! Nemyslíte si, že sa to dostalo do mimoriadne nebezpečného bodu? Takže toto súčasné, objektívne existujúce prostredie tiež vážne zasahuje do kultivácie našich praktizujúcich k vysokým úrovniam. Obrázky nahých sú vystavené priamo tamto a visia uprostred ulice. Len čo zdvihnete hlavu, uvidíte ich.

Lao-c’ raz prehlásil: „Keď múdry človek počuje Tao, bude ho praktizovať usilovne.“ Keď múdry človek počuje Tao, bude si myslieť: „Konečne som získal spravodlivú kultivačnú metódu. Prečo čakať a nezačať praktizovať už dnes?“ Zložité prostredie, z môjho pohľadu, je skôr dobrá vec. Čím je zložitejšie, tým výnimočnejších ľudí vytvorí. Ak sa človek dokáže pozdvihnúť nad to a za to, jeho kultivácia bude najpevnejšia.

Povedal by som, že pre kultivujúceho, ktorý je naozaj odhodlaný kultivovať sa, sa to ukáže byť dobrá vec. Keď nevzniknú konflikty alebo príležitosti na zlepšenie vášho xinxingu, nemôžete spraviť pokrok. Ak sú všetci k sebe milí, ako sa budete kultivovať? Priemerní kultivujúci patria do skupiny „keď priemerný človek počuje Tao“ – vyhovuje im, keď sa kultivujú a tiež je pre nich v poriadku, keď sa nekultivujú; takýto človek v kultivácii pravdepodobne neuspeje. Niektorí ľudia, ktorí tu sedia, považujú to, čo Učiteľ hovorí, za rozumné. Po návrate do spoločnosti bežných ľudí si však stále budú myslieť, že tie okamžité zisky sú praktickejšie a reálnejšie. Skutočne sú praktické a reálne. Nielen vy, ale aj mnoho západných milionárov a bohatých ľudí zistilo, že po smrti nezostane nič. Materiálne bohatstvo si nemôžete priniesť s narodením, ani vziať po smrti – je veľmi prázdne. Prečo je teda kung taký drahocenný? Je to preto, že je pripojený k telu vašej pôvodnej duše a prichádza s vami pri narodení a odchádza s vami po smrti. Povedali sme, že pôvodná duša človeka nezanikne a toto nie je povera. Potom čo sa bunky nášho fyzického tela odlúpili, častice menšie ako bunky v iných fyzických dimenziách nezanikli. Iba sa odlúpila škrupina.

Všetko, čo som práve povedal, patrí k otázke xinxingu. Šákjamuni raz prehlásil, rovnako ako Bódhidarma: „Táto orientálna čínska zem je miestom, ktoré vytvára ľudí s veľkou de.“ V priebehu histórie bolo mnoho mníchov a veľa čínskych ľudí na toto veľmi hrdých; zdá sa, že to naznačuje, že si môžu vykultivovať kung vysokej úrovne, a tak sú mnohí ľudia natešení a cítia sa polichotení: „Predsa len sme to my, Číňania. Čína je miestom, ktoré môže vytvoriť ľudí s výbornými vrodenými vlastnosťami a veľkou de.“ V skutočnosti mnoho ľudí nepochopilo zmysel, ktorý je za tým. Prečo je Čína miestom, ktoré môže vytvoriť ľudí s veľkou de a s vysokou úrovňou kungu? Mnoho ľudí nerozumie opravdivému zmyslu toho, čo povedali ľudia na vysokej úrovni, ani nerozumejú ríši alebo zmýšľaniu tých ľudí na vysokých úrovniach a vo vyšších ríšach. Samozrejme, povedali sme, že nebudeme poukazovať na to, čo to znamená. Premýšľajte o tom, všetci: Iba v najzložitejšej skupine ľudí a v najzložitejšom prostredí si človek môže vykultivovať kung vysokej úrovne – toto to naznačuje.

Vrodené vlastnosti

Vrodené vlastnosti človeka sú určené množstvom látky de v tele inej dimenzie. Ak má málo de a veľa čiernej látky, jeho karmické pole bude veľké. V tom prípade bude mať biedne vrodené vlastnosti. Ak má mnoho de alebo bielej látky, jeho karmické pole bude malé. Tento človek bude teda mať dobré vrodené vlastnosti. Biela a čierna látka sa môžu na seba vzájomne premieňať. Ako sa premieňajú? Robenie dobrých skutkov vytvára bielu látku, keďže biela látka sa získava vydržaním ťažkostí, utrpením alebo robením dobrých skutkov. Čierna látka sa tvorí robením zlých alebo nesprávnych skutkov a je to karma. Prechádza to takýmto procesom premeny. Zároveň je tam tiež vzťah prenášania. Pretože nasleduje priamo pôvodnú dušu človeka, nie je to niečo len z jedného života, ale zhromažďuje sa od dávnych vekov. Preto ľudia hovoria o zhromažďovaní karmy a zhromažďovaní de. Navyše, môžu byť odovzdávané od predkov. Niekedy si spomeniem na to, čo povedali dávni čínski ľudia alebo starší ľudia: „Predkovia zhromažďovali de. Človek zhromažďuje de alebo stráca de.“ Aké len správne boli ich slová! Je to skutočne veľmi presné.

Dobré alebo biedne vrodené vlastnosti človeka môžu určiť, či je jeho kvalita osvietenia dobrá alebo biedna. Biedne vrodené vlastnosti človeka môžu tiež spôsobiť, že jeho kvalita osvietenia bude veľmi biedna. Prečo je to tak? Je to preto, že človek s dobrými vrodenými vlastnosťami má veľa bielej látky, ktorá je prispôsobená nášmu vesmíru a vlastnostiam Zhen-Shan-Ren; nie je tam žiadna medzera. Vlastnosti vesmíru sa môžu prejaviť priamo vo vašom tele a byť v priamom kontakte s vaším telom. Ale čierna látka je pravým opakom. Keďže je získaná robením nesprávnych skutkov, je v protiklade s vlastnosťami nášho vesmíru. Táto čierna látka je teda oddelená od vlastností nášho vesmíru. Keď sa tejto čiernej látky nazhromaždí veľké množstvo, vytvorí pole obklopujúce telo človeka a obalí ho. Čím väčšie pole, tým vyššia je jeho hustota a hrúbka a toto spôsobí zhoršenie kvality osvietenia, pretože človek nie je schopný prijať vesmírne vlastnosti, Zhen-Shan-Ren, keďže získal čiernu látku konaním nesprávnych skutkov. Zvyčajne je pre takéhoto človeka ťažšie veriť na kultiváciu. Čím biednejšia je jeho kvalita osvietenia, tým väčší bude karmický odpor, s ktorým sa stretne. Čím viac ťažkostí trpí, tým menej v ňu bude veriť a tým ťažšie bude pre neho kultivovať sa.

Pre niekoho s množstvom bielej látky je ľahšie kultivovať sa, pretože v priebehu kultivácie, pokiaľ sa človek prispôsobuje vlastnostiam vesmíru a jeho xinxing sa zlepšuje, jeho de sa priamo premieňa na kung. Ale pre niekoho s množstvom čiernej látky je tam dodatočná procedúra. Je to ako výrobok, ktorý vyrába továreň: Druhí prichádzajú s hotovým materiálom, zatiaľ čo tento človek prichádza so surovým materiálom, ktorý musí byť spracovaný. Musí prejsť týmto procesom. Preto musí najskôr pretrpieť ťažkosti a odstrániť karmu, aby ju premenil na bielu látku a sformoval túto látku de. Iba potom si môže vyvinúť kung vysokej úrovne. Ale takáto osoba zvyčajne nemá dobrú vrodenú kvalitu osvietenia. Ak ju necháte trpieť viac, bude tomu veriť menej a bude pre ňu ťažšie vydržať to. Preto je pre niekoho s množstvom čiernej látky ťažké kultivovať sa. V minulosti škola Tao alebo školy kultivácie, ktoré vyučovali iba jedného učeníka, vyžadovali, aby majster hľadal učeníka a nie učeník majstra. Bolo to určené tým, koľko týchto vecí nesie telo tohto učeníka.

Vrodené vlastnosti určujú kvalitu osvietenia, ale nie je to absolútne. Niektorí ľudia nemajú veľmi dobrú kvalitu osvietenia, ale ich domáce prostredie je veľmi dobré; mnohí členovia rodiny sa kultivujú. Niektorí z nich sú tiež nábožensky veriaci a veria veľmi silno v kultiváciu. V tomto prostredí môže byť človek povzbudený k tomu, aby kultivácii veril, a toto umožní zlepšenie kvality osvietenia. Takže to nie je absolútne. Niektorí ľudia majú veľmi dobrú kvalitu osvietenia, ale kvôli tomu, že sa vzdelávali tým nepatrným kúskom poznatkov z našej praktickej spoločnosti, a najmä kvôli absolutistickým metódam v ideologickom vzdelávaní pred pár rokmi, sa stali veľmi úzkoprsými a nebudú veriť ničomu nad svojimi vedomosťami. Toto môže vážne ovplyvniť ich kvalitu osvietenia.

Napríklad, na jednom seminári som na druhý deň hovoril o otvorení nebeského oka. Jednému človeku s dobrými vrodenými vlastnosťami sa hneď otvorilo nebeské oko na veľmi vysokej úrovni. Videl početné scény, ktoré mnohí iní ľudia nemohli vidieť. Povedal ostatným: „Páni, videl som Faluny padať ako snehové vločky na telá ľudí v celej sále. Videl som, ako vyzerá skutočné telo Učiteľa Li, svätožiaru Učiteľa Li, to, ako vyzerá Falun a koľko je tu fashenov.“ Videl, že Učiteľ prednáša na rôznych úrovniach a ako Faluny upravujú telá žiakov. Videl tiež, že počas prednášky Učiteľovo telo kungu vyučovalo na každej z rôznych úrovní. Videl tiež nebeské krásky rozhadzovať kvety a tak ďalej. Videl také nádherné veci, čo znamená, že jeho vrodené vlastnosti boli dosť dobré. Ako však pokračoval ďalej a ďalej, nakoniec povedal: „Ja týmto veciam neverím.“ Niektoré z týchto vecí už boli overené súčasnou vedou a mnoho vecí dokáže súčasná veda aj vysvetliť; o niektorých sme aj hovorili. Je to preto, že to, čo bolo spoznané pomocou čchi-kungu, je skutočne nad chápaním súčasnej vedy – to je isté. Z tohto pohľadu vrodené vlastnosti človeka neurčujú úplne jeho kvalitu osvietenia.

Osvietenie

Čo je „osvietenie“? „Osvietenie“ je pojem z náboženstva. V budhizme sa to vzťahuje na pochopenie budhistickej Dharmy kultivujúcim, osvietenie v zmysle pochopenia a konečné osvietenie. Znamená to osvietenie múdrosťou. Napriek tomu sa v dnešných dňoch už používa na bežných ľudí. Naznačuje to, že tento človek je veľmi bystrý a vie, čo má jeho šéf na mysli. Dokáže všetko rýchlo pochopiť a vie, ako potešiť svojho šéfa. Ľudia to nazývajú dobrou kvalitou osvietenia a zvyčajne je to chápané týmto spôsobom. Avšak len čo vystúpite trošku vyššie nad úroveň bežných ľudí, zistíte, že princípy na tejto úrovni, tak ako ich chápu bežní ľudia, sú zvyčajne nesprávne. Toto vôbec nie je osvietenie, o ktorom hovoríme. Schopnosť osvietenia šikovného človeka nie je dobrá, pretože človek, ktorý je príliš bystrý, bude robiť iba povrchnú prácu, aby ho jeho šéf alebo vedúci ocenil. Nemusí potom skutočnú prácu vykonať niekto iný? Potom druhým niečo dlhuje. Pretože je šikovný a vie, ako potešiť iných, bude získavať viac výhod, zatiaľ čo druhí utrpia viac strát. Pretože je šikovný, neutrpí žiadne straty a ani nič ľahko nestratí. V dôsledku toho musia straty utrpieť druhí. Čím viac dbá na tento nepatrný kúsok praktického zisku, tým sa stane úzkoprsejším, a tým viac bude mať pocit, že materiálne zisky bežných ľudí sú niečím, čo nemôže opustiť. Bude sa považovať za veľmi praktického a neutrpí žiadne straty.

Niektorí ľudia tomuto človeku dokonca závidia! Ja vám hovorím, nezáviďte mu. Neviete, aký únavný život vedie: Nemôže dobre jesť ani spať; bojí sa strát osobných záujmov dokonca aj v snoch a pre osobný zisk spraví čokoľvek. Nepovedali by ste, že vedie únavný život, keďže celý svoj život žije len kvôli tomu? My hovoríme, že keď pri konflikte ustúpite o krok, zistíte, že more a obloha sú bez hraníc a určite to bude iná situácia. Takýto človek však neustúpi a vedie najúnavnejší život. Nemali by ste sa od neho učiť. V spoločenstve kultivujúcich sa hovorí: „Takýto človek je celkom stratený. Kvôli materiálnym výhodám sa úplne stratil medzi bežnými ľuďmi.“ Nebude ľahké žiadať ho, aby si uchovával de! Ak ho žiadate, aby sa kultivoval, nebude vám veriť: „Kultivácia? Ako kultivujúci nevrátite úder, keď vás bijú a neodpovedáte nadávkou, ak vám nadávajú. Keď vám druhí robia ťažkosti, ani v mysli sa nesmiete správať ako oni, naopak, ešte im musíte poďakovať. Všetci ste sa stali A-Q! Všetci ste duševne chorí!“ Pre takéhoto človeka niet spôsobu, ako pochopiť kultiváciu. Bude hovoriť, že ste nepochopiteľní a hlúpi. Nepovedali by ste, že je ťažké ho spasiť?

Toto nie je osvietenie, ktoré máme na mysli. Myslíme ním skôr to, čo tento človek nazýva „hlúposťou“ ohľadom osobných záujmov a toto je osvietenie, o ktorom hovoríme. Samozrejme, tento človek nie je skutočne hlúpy. My jednoducho berieme otázku osobných záujmov zľahka, pričom v iných oblastiach sme veľmi múdri. Keď pracujeme na vedecko-výskumnom projekte, alebo vykonávame úlohu od nášho vedúceho či iné povinnosti, uvažujeme veľmi jasne a vykonávame ich veľmi dobre. Iba keď príde na tie malé osobné zisky a naše medziľudské konflikty, berieme ich zľahka. Kto vás bude nazývať hlúpymi? Nikto nepovie, že ste hlúpi – to je zaručené.

Poďme si povedať o skutočne hlúpom človeku, keďže tento princíp je na vyšších úrovniach úplne obrátený. Hlúpy človek pravdepodobne nebude robiť žiadne veľké zlo medzi bežnými ľuďmi, ani pravdepodobne nebude súťažiť a bojovať o osobný záujem. Nehľadá slávu, ani nestráca de, ale druhí mu budú dávať de. Bijú ho a nadávajú mu, čím mu dávajú de a táto látka je mimoriadne cenná. V našom vesmíre je tento princíp: Žiadna strata, žiaden zisk. Aby získal, musí človek stratiť. Keď druhí vidia tohto veľkého hlupáka, všetci ho budú slovne urážať: „Si taký hlupák.“ Keď otvoria ústa a nadávajú mu, prehodia mu de. Tým, že ste ho využili, ste získavajúcou stranou, takže musíte niečo stratiť. Keď niekto podíde k nemu a kopne ho: „Na, ty veľký hlupák.“ Dobre teda, prehodia mu ďalší veľký kus de. Keď ho niekto tyranizuje alebo kopne, bude sa len usmievať: „Len poď! Dávaš mi predsa de a ja jej neodmietnem ani kúsok!“ Takže podľa princípov na vysokých úrovniach, premýšľajte o tom, kto je šikovný? Nie je tento človek šikovný? Je najšikovnejší, keďže nestráca žiadnu de. Keď hodíte de na tohto človeka, neodmietne z nej ani kúsok. Vezme ju všetku a rád ju prijme. Môže byť hlúpy v tomto živote, ale nie v nasledujúcom – jeho pôvodná duša nie je hlúpa. V náboženstve sa hovorí, že ak má človek veľa de, v nasledujúcom živote sa stane vysokým hodnostárom alebo získa veľké bohatstvo; všetko toto je vymenené za jeho de.

Povedali sme, že de možno priamo premeniť na kung. Nepochádza výška vašej kultivačnej úrovne z premeny tejto de? Môže byť priamo premenená na kung. Nie je kung, ktorý určuje úroveň a silu kungu človeka, premenený z tejto látky? Nepovedali by ste, že je veľmi drahocenná? Môže byť prinesená pri narodení a odnesená po smrti. V budhizme sa hovorí, že vaša kultivačná úroveň je vašou Úrovňou ovocia. Koľko toho obetujete, toľko dostanete – toto je princíp. V náboženstve sa hovorí, že človek s de sa môže v nasledujúcom živote stať vysokým hodnostárom alebo zarobiť veľké bohatstvo. Človek s malou de to bude mať ťažké dokonca i pri žobraní o jedlo, pretože nemá de na výmenu. Žiadna strata, žiaden zisk! Keď človek nemá žiadnu de, jeho telo i duša zanikne, a on bude naozaj mŕtvy.

V minulosti bol čchi-kungový majster, ktorého úroveň bola veľmi vysoká, keď prvýkrát prišiel na verejnosť. Tento čchi-kungový majster neskôr prepadol sláve a osobnému záujmu. Jeho majster vzal preč jeho pomocnú dušu, pretože patril k tým ľuďom, ktorí kultivujú pomocnú dušu. V čase, keď bola jeho pomocná duša stále ešte prítomná, ho ovládala jeho pomocná duša. Napríklad jedného dňa jeho pracovisko prideľovalo byt. Vedúci povedal: „Všetci, čo potrebujete byt, poďte sem a popíšte svoje podmienky a vysvetlite, prečo potrebujete byt.“ Každý argumentoval svojimi vlastnými dôvodmi, ale tento človek nepovedal ani slovo. Napokon vedúci zistil, že tento človek ho potrebuje viac než ostatní, a že ten byt by mali dať jemu. Ostatní ľudia hovorili: „Nie, ten byt by ste mu nemali dať. Mali by ste ho dať mne, pretože ja byt veľmi potrebujem.“ Tento človek povedal: „Tak si ho teda vezmi.“ Bežný človek by ho považoval za hlúpeho. Niektorí ľudia vedeli, že je praktizujúci, takže sa ho pýtali: „Ako praktizujúci nechceš nič. Čo teda chceš?“ On odvetil: „Vezmem si to, čo iní nechcú.“ V skutočnosti nebol vôbec hlúpy, bol dosť bystrý. Iba čo sa týka osobných, vlastných záujmov, bol takýto. Veril v nasledovanie prirodzeného priebehu. Druhí sa ho spýtali znova: „Čo človek dnes nechce?“ On odpovedal: „Nikto nechce kamene na zemi, do ktorých sa len tak kope. Takže ja si pozbieram tie.“ Bežní ľudia to považujú za nepochopiteľné a nemôžu pochopiť praktizujúcich. Nemôžu to pochopiť, keďže ich sféry myslenia sú veľmi vzdialené a medzera medzi ich úrovňami je tiež príliš veľká. Samozrejme, on nešiel zbierať tie kamene. Hovoril o princípe, ktorému bežný človek nemôže porozumieť: „Nebudem hľadať nič medzi bežnými ľuďmi.“ Povedzme si o tých kameňoch. Viete, že v budhistických svätých knihách sa píše: „V Raji najvyššej blaženosti sú stromy zo zlata, zem je zo zlata, vtáci sú zo zlata, kvety sú zo zlata, domy sú zo zlata a dokonca telo Budhu je zlaté a žiariace.“ Nenájdete tam ani kúsok kameňa. Hovorí sa, že kamene sa tam používajú ako platidlo. Samozrejme, že by tam nevzal kus kameňa, ale povedal tento princíp, ktorému bežný človek nemôže porozumieť. Skutočne, praktizujúci povedia: „Bežní ľudia majú svoje túžby, ale my po nich netúžime. To, čo majú bežní ľudia, nás takisto nezaujíma. Ale to, čo máme my, je niečo, čo bežní ľudia nemôžu získať, dokonca aj keď chcú.“

V skutočnosti, to osvietenie, o ktorom sme práve hovorili, je stále druhom osvietenia počas priebehu kultivácie, a je to presne opačné ako osvietenie bežných ľudí. Osvietenie, o ktorom my naozaj hovoríme, je vecou toho, či v priebehu kultivácie môže človek porozumieť a prijať Fa vyučovaný majstrom alebo Tao vyučované taoistickým majstrom, či sa dokáže považovať za kultivujúceho, keď sa stretne s ťažkosťami a či sa dokáže držať Fa počas kultivácie. Niektorí ľudia tomu neuveria, nech im to vysvetlíte akokoľvek, a budú si myslieť, že je praktickejšie byť bežným človekom. Budú sa držať svojich tvrdohlavých predstáv a nepustia sa ich, čo spôsobuje, že tomu nie sú schopní veriť. Niektorí ľudia chcú iba liečiť choroby. Len čo spomeniem, že čchi-kung sa vôbec nepoužíva na liečenie chorôb, ich myseľ bude reagovať negatívne a nebudú veriť tomu, čo sa vyučuje neskôr.

Niektorí ľudia si jednoducho nedokážu zlepšiť svoju kvalitu osvietenia. Ľahkovážne robia značky v mojej knihe. Tí naši kultivujúci, ktorí majú otvorené nebeské oko, môžu vidieť, že táto kniha žiari všetkými farbami a leskne sa zlatom. Každé slovo nesie podobu môjho fashena. Ak by som klamal, podvádzal by som každého. Tá značka, ktorú ste spravili, vyzerá veľmi tmavo. Ako sa odvažujete ľahkovážne v nej robiť značky? Čo my tu robíme? Nevedieme vás v kultivácii k vysokým úrovniam? Sú veci, nad ktorými by ste sa mali zamyslieť. Táto kniha môže viesť vašu kultiváciu. Nemyslíte si, že je vzácna? Môžete sa opravdivo kultivovať uctievaním Budhu? Ste veľmi pobožný a neodvážite sa dokonca ani zľahka dotknúť sochy Budhu, pre ktorú denne pálite kadidlo, ale odvažujete sa ničiť Dafa, ktorý môže opravdivo viesť vašu kultiváciu.

Keď hovoríme o otázke kvality osvietenia človeka, máme na mysli hĺbku vášho pochopenia niečoho, čo sa vyskytne na rôznych úrovniach v priebehu kultivácie, alebo určitého Fa, ktorý majster vyučoval. Toto však stále nie je základné osvietenie, o ktorom hovoríme. Keď hovoríme o základnom osvietení, vzťahuje sa to na toto: V živote človeka, od začiatku kultivácie, pôjde človek neustále nahor a bude opúšťať ľudské pripútanosti a rôzne túžby a aj jeho kung bude neustále rásť až po záverečný krok v kultivácii. Keď sa látka de úplne premenila na kung a keď cesta kultivácie tohto človeka usporiadaná majstrom prišla ku koncu, „Bum!“ v zlomku sekundy budú všetky zámky otvorené výbuchom. Jeho nebeské oko dosiahne najvyšší bod jeho úrovne a môže na svojej úrovni vidieť pravdu rôznych dimenzií, formy existencie rôznych životov a hmoty v rôznych časopriestoroch a pravdu nášho vesmíru. Všetky jeho božské sily vystúpia a on môže byť v kontakte s rôznymi druhmi bytostí. Nie je v tomto čase veľkým osvieteným človekom, čiže človekom, ktorý sa stal osvieteným pomocou kultivácie? Keď sa to preloží do dávneho indického jazyka, je Budhom.

To osvietenie, o ktorom hovoríme my, je toto základné osvietenie, ktoré patrí k forme náhleho osvietenia. Náhle osvietenie znamená, že človek je zamknutý počas svojej celoživotnej kultivácie a nevie, aká vysoká je úroveň jeho kungu, alebo v akej forme sa jeho vykultivovaný kung prejavuje. Necíti vôbec nič a dokonca aj všetky bunky v jeho tele sú zamknuté. Kung, ktorý vykultivoval, je zamknutý až po záverečný krok a len potom môže byť odomknutý. To môže dokázať iba niekto s výbornými vrodenými vlastnosťami, keďže táto kultivácia je dosť bolestivá. Človek musí začať tým, že je dobrým človekom. Mal by si stále zlepšovať xinxing, stále trpieť ťažkosti, neustále sa kultivovať nahor a neustále sa snažiť zlepšovať xinxing, hoci nemôže vidieť svoj kung. Takýto človek bude musieť prejsť cez najťažšiu kultiváciu a musí to byť niekto s výbornými vrodenými vlastnosťami. Tento človek sa bude kultivovať po mnoho rokov bez toho, aby niečo vedel.

Je ešte iná forma osvietenia nazývaná postupné osvietenie. Od samého začiatku mnoho ľudí cítilo otáčanie Faluna a súčasne som tiež každému otvoril nebeské oko. Kvôli rôznym príčinám niektorí ľudia nevidia veci teraz, ale v budúcnosti ich budú vidieť. Prejdú od videnia vecí nejasne k videniu jasnejšie a od neschopnosti používať ho k tomu, že ho budú schopní používať. Úroveň človeka bude neustále stúpať. Ako sa váš xinxing zlepšuje a opúšťate rôzne pripútanosti, vyvinú sa rôzne nadprirodzené schopnosti. Celý transformačný proces kultivácie a proces premeny tela sa budú uskutočňovať za okolností, že ich môžete vidieť alebo cítiť. Tieto zmeny budú pokračovať až po záverečný krok, keď úplne porozumiete pravde vesmíru a keď dosiahnete najvyšší bod, ktorý máte v kultivácii dosiahnuť. Premena benti a zosilnenie nadprirodzených schopností dosiahnu určitý stupeň a tento cieľ dosiahnu postupne. Toto je postupné osvietenie. Kultivačná metóda postupným osvietením takisto nie je ľahká. Keď nejakí ľudia dostanú nadprirodzené schopnosti, nie sú schopní vzdať sa svojich pripútaností a ľahko sa budú predvádzať alebo robiť nejaké zlé veci. Takto stratíte kung a vaša kultivácia vyjde nazmar a skončí v troskách. Niektorí ľudia môžu pozorovať a vidieť prejavy rôznych bytostí na rôznych úrovniach. Nejaká vás môže požiadať, aby ste spravili toto alebo tamto, alebo vás môže požiadať, aby ste praktizovali jej veci a vziať vás za svojho učeníka, ale nemôže vám pomôcť dosiahnuť pravé ovocie, keďže ani ona nedosiahla pravé ovocie.

Navyše, všetky bytosti vo vyšších dimenziách sú nesmrteľnými, ktorí sa môžu stať veľmi veľkými a naplno prejaviť svoje nadprirodzené sily. Ak vaša myseľ nie je spravodlivá, nebudete ich nasledovať? Len čo ich nasledujete, vaša kultivácia vyjde nazmar. Dokonca aj keď tá bytosť je opravdivým Budhom alebo opravdivým Tao, aj tak musíte začať kultiváciu úplne od začiatku. Nie sú všetci nesmrteľnými, bez ohľadu na to, z ktorej úrovne nebies pochádzajú? Iba keď človek dosiahne veľmi vysokú úroveň kultivácie a dosiahne ten cieľ, môže úplne vystúpiť nad a za. Avšak pre bežného človeka môže nesmrteľný vyzerať vysoký, obrovský a veľmi schopný. Ale ani táto bytosť možno nezískala pravé ovocie. Dokážete zostať nepohnutý, keď do vás zasahujú rôzne odkazy a ste vyrušovaný rôznymi scénami? Preto je tiež ťažké kultivovať sa s nebeským okom otvoreným a je ešte ťažšie ovládať dobre svoj xinxing. Našťastie však bude mať mnoho našich kultivujúcich svoje nadprirodzené schopnosti odomknuté v polovici svojho kultivačného procesu, a potom dosiahnu stav postupného osvietenia. Nebeské oko otvoríme každému, ale nadprirodzené schopnosti mnohých ľudí sa nemajú dovolené prejaviť. Keď váš xinxing postupne dosiahne určitú úroveň a vy sa dokážete dobre správať s pevnou mysľou, výbuchom budú naraz otvorené. Na určitej úrovni vstúpite do stavu postupného osvietenia a v tom čase bude pre vás ľahšie správať sa dobre. Objavia sa všemožné nadprirodzené schopnosti. Budete sa sami kultivovať nahor, pokiaľ nie sú napokon všetky odomknuté. Bude dovolené, aby sa objavili v polovici vašej kultivácie. Mnohí z našich kultivujúcich patria do tejto skupiny, takže nebuďte netrpezliví, aby ste videli veci.

Všetci ste možno počuli, že Zen budhizmus tiež hovorí o rozdieloch medzi náhlym osvietením a postupným osvietením. Chuej-neng, šiesty patriarcha v Zen budhizme, vyučoval náhle osvietenie, zatiaľ čo Šen-siu zo Severnej školy Zen budhizmu vyučoval postupné osvietenie. Spor medzi nimi dvoma ohľadom budhistických učení trval v histórii veľmi dlhý čas. Ja hovorím, že nemá zmysel. Prečo? Pretože to, o čom hovorili, bolo len pochopenie princípu v priebehu kultivácie. Čo sa týka tohto princípu, niektorí ho pochopia naraz, zatiaľ čo iní sa k nemu osvietia a pochopia ho postupne. Záleží na tom, ako sa človek osvieti? Ak to človek pochopí naraz, je to lepšie, no ak sa k tomu osvieti postupne, je to takisto v poriadku. Neosvietili sa všetci? Všetci sa osvietili, takže žiaden sa nemýli.

Ľudia s výbornými vrodenými vlastnosťami

Čo je človek s výbornými vrodenými vlastnosťami? Človek s výbornými vrodenými vlastnosťami sa líši od niekoho s dobrými alebo biednymi vrodenými vlastnosťami. Je mimoriadne ťažké nájsť niekoho s výbornými vrodenými vlastnosťami, pretože potrvá veľmi dlhé historické obdobie, kým sa takýto človek narodí. Samozrejme, človek s výbornými vrodenými vlastnosťami musí mať v prvom rade veľké množstvo de a veľmi veľké pole tejto bielej látky – to je isté. Tento človek musí byť súčasne schopný zniesť najťažšie zo všetkých utrpení. Musí mať aj srdce veľkej znášanlivosti a byť schopný obetovať sa. Taktiež musí byť schopný uchovať si de, mať dobrú kvalitu osvietenia a tak ďalej.

Čo sú tie najťažšie zo všetkých utrpení? V budhizme sa verí, že byť človekom znamená trpieť – pokiaľ ste ľudskými bytosťami, musíte trpieť. Hovoria, že bytosti vo všetkých iných dimenziách nemajú naše telá bežných ľudí. Preto neochorejú, ani tam nebudú problémy narodenia, starnutia, choroby a smrti. Nie sú tam teda takéto utrpenia. Ľudia v iných dimenziách sa môžu vznášať; nič nevážia a je to veľmi nádherný stav. Práve kvôli tomuto telu sa bežní ľudia stretnú s týmto problémom: Ak je im zima, nemôžu to vydržať, ak je im horúco, nemôžu to vydržať, ak sú smädní, nemôžu to vydržať, ak sú hladní, nemôžu to vydržať, ak sú unavení, nemôžu to vydržať a navyše majú stále narodenie, starnutie, chorobu a smrť. V každom prípade sa človek nebude cítiť pohodlne.

Čítal som v novinách, že v čase zemetrasenia v Tchang-šane mnoho ľudí pri zemetrasení zomrelo, ale niektorí boli oživení. Na tejto skupine ľudí sa uskutočnil špeciálny prieskum a pýtali sa ich: „Ako ste sa cítili v stave smrti?“ Napodiv, všetci tí ľudia hovorili zhodne o tej istej jedinečnej situácii. Konkrétne, v samotnom okamihu smrti sa necítili vystrašene, naopak, náhle pocítili úľavu a nejaký druh podvedomého vzrušenia. Niektorí ľudia sa cítili oslobodení od pút tela a mohli sa veľmi ľahko a nádherne vzniesť nahor; boli tiež schopní vidieť svoje vlastné telá. Niektorí videli životy v iných dimenziách a ešte ďalší išli niekam inam. Všetci hovorili, že v tom okamihu zažili pocit úľavy, pocit nejakého druhu podvedomého vzrušenia a nebol tam pocit utrpenia. Toto naznačuje, že s týmto ľudským fyzickým telom bude človek trpieť, ale keďže každý takto prichádza z matkinho lona, nikto nevie, že toto je utrpenie.

Spomenul som, že človek musí trpieť najťažšie zo všetkých utrpení. Minule som povedal, že koncept časopriestoru u ľudstva sa líši od konceptu v inom, väčšom časopriestore. Jeden š’-čchen tu sú dve hodiny, pričom v tom priestore je to jeden rok. Ak sa človek kultivuje v týchto drsných podmienkach, budú ho považovať za skutočne pozoruhodného. Keď si tento človek vyvinie srdce pre Tao a chce sa kultivovať, je jednoducho skvelý. Pri toľkom utrpení stále nestratil svoju pôvodnú povahu a chce sa vrátiť k pôvodu pomocou kultivácie. Prečo možno kultivujúcim bezpodmienečne pomôcť? Toto je dôvod. Povedzme, že tento človek sedel v meditácii jednu noc v tejto dimenzii bežných ľudí – keď to uvidia, povedia, že je naozaj pozoruhodný, keďže tam už sedel šesť rokov. Je to preto, že jeden náš š’-čchen sa rovná jednému roku tam. Dimenzia nášho ľudstva je mimoriadne jedinečná.

Ako človek vydrží najťažšie zo všetkých utrpení? Napríklad, človek ide jedného dňa do práce a pracovisku sa nedarí. Táto situácia nemôže ďalej pokračovať, keďže ľudia nerobia svoju prácu. Pracovisko sa bude reformovať a bude si najímať zmluvných pracovníkov. Nadbytoční zamestnanci budú prepustení a tento človek je jedným z tých, ktorí náhle stratia svojho chlebodarcu. Ako sa bude cítiť? Nie sú iné miesta, kde si môže zarobiť. Ako si dokáže zabezpečiť živobytie? Nemá žiadne iné zručnosti, takže smutne odíde domov. Hneď ako príde domov, zistí, že starší rodič doma je chorý a je vo vážnom stave. Plný úzkosti ho vezme do nemocnice. Prejde množstvom ťažkostí, aby si požičal peniaze na hospitalizáciu. Potom sa vráti domov, aby staršiemu rodičovi niečo pripravil. Sotva sa dostane domov, zaklope na dvere učiteľ zo školy a hovorí: „Váš syn zranil niekoho v bitke, mali by ste sa poponáhľať a pozrieť sa na to.“ Hneď ako sa postará o túto záležitosť a vráti sa domov, práve keď sa chystá sadnúť si, niekto mu zatelefonuje a hovorí mu: „Tvoja žena ti je neverná.“ Samozrejme, vy sa nestretnete s takýmto scenárom. Bežný človek by nestrpel takéto utrpenie a pomyslel by si: „Načo ešte žijem? Nájdem si povraz a obesím sa. Už toho mám dosť. Skoncujem s tým všetkým.“ Ja hovorím, že človek musí byť schopný znášať najťažšie zo všetkých utrpení. Samozrejme, nemusia prevziať túto formu. Avšak vzájomné spory, nezhody preverujúce váš xinxing a súťaženie o osobný zisk nie sú ľahšie od tamtých problémov. Mnoho ľudí žije jednoducho preto, aby dokázali svoju pravdu alebo si zachovali tvár a obesia sa, keď si s tým už nevedia poradiť. Takže my sa musíme kultivovať v tomto zložitom prostredí a byť schopní vydržať najťažšie zo všetkých utrpení. Zároveň musíme mať aj srdce veľkej znášanlivosti.

Čo je srdce veľkej znášanlivosti? Prvá vec, ktorú by ste ako praktizujúci mali byť schopný robiť, je neodpovedať úderom na úder alebo urážkou na urážku – musíte byť znášanlivý. Ako vás inak možno nazvať praktizujúcim? Niekto hovorí: „Je naozaj ťažké byť znášanlivým. Ja mám nedobrú povahu.“ Ak vaša povaha nie je dobrá, mali by ste ju zmeniť, pretože praktizujúci musí byť znášanlivý. Niektorí ľudia sa prestanú ovládať pri výchove detí a kričia na ne, čím vyrobia scénu. Nemali by ste byť takýto pri výchove detí, ani by ste sa nemali skutočne nahnevať. Mali by ste vychovávať deti rozumne, pretože iba tak ich môžete vychovávať naozaj dobre. Ak sa nemôžete dostať ani cez maličkosti a ľahko sa prestanete ovládať, ako môžete očakávať zvýšenie svojho kungu? Niekto povie: „Ak ma niekto kopne, keď sa prechádzam po ulici a nikto nablízku ma nepozná, dokážem to zniesť.“ Ja hovorím, že to nestačí. Možno v budúcnosti dostanete faciek niekoľko a stratíte tvár pred človekom, pred ktorým sa najviac bojíte stratiť tvár, aby vás ponížili a aby sa ukázalo, ako budete riešiť túto otázku a či to dokážete zniesť. Ak to dokážete zniesť, ale predsa to zožiera vašu myseľ, stále to nestačí. Ako viete, keď človek dosiahne úroveň Arhata, neberie si k srdcu žiadnu vec, ktorá ho postretne. Vôbec si neberie k srdcu žiadnu bežnú ľudskú záležitosť a bude sa stále usmievať a bude v dobrom duchu. Bez ohľadu na to, akú veľkú stratu utrpí, stále sa bude usmievať a bude v dobrom duchu bez akýchkoľvek starostí. Ak to naozaj dokážete, už ste dosiahli začiatočnú úroveň ovocia Arhata.

Niekto povedal: „Ak sa znášanlivosť praktizuje do takejto miery, bežní ľudia povedia, že sme príliš zbabelí a príliš ľahko zneužiteľní.“ Ja to nenazývam byť zbabelým. Premýšľajte o tom, všetci: Dokonca medzi bežnými ľuďmi, tí, ktorí sú starší a tí, ktorí majú vyššie vzdelanie, tiež zdôrazňujú sebaovládanie a stránia sa hádok s druhými. Nemalo by to potom platiť ešte viac pre našich praktizujúcich? Ako to možno považovať za zbabelosť? Ja hovorím, že je to odraz veľkej znášanlivosti a prejav silnej vôle. Iba praktizujúci môže mať toto srdce veľkej znášanlivosti. Hovorí sa: „Keď je bežný človek ponížený, vytiahne meč a bojuje.“ Pre bežného človeka je len prirodzené, že ak ty nadávaš mne, ja budem nadávať tebe a ak ty udrieš mňa, ja ťa udriem tiež. To je len bežný človek – možno ho nazvať praktizujúcim? Ak nemáte ako kultivujúci silnú vôľu a nedokážete sa ovládať, nebudete to schopný spraviť.

Viete, že v dávnych časoch žil muž nazývaný Chan Sin, o ktorom sa hovorí, že bol veľmi schopný. Bol hlavným generálom Liou Panga a oporou krajiny. Prečo bol schopný dosiahnuť také veľké veci? Hovorí sa, že už od mladého veku nebol Chan Sin obyčajným človekom. Existuje príbeh o Chan Sinovi, ktorý hovorí, ako zniesol poníženie preplazenia sa niekomu medzi nohami. Chan Sin vo svojej mladosti rád praktizoval bojové umenia a praktizujúci bojových umení zvyčajne nosia meč. Jedného dňa, ako šiel ulicou, zablokoval mu cestu miestny bitkár s rukami vbok: „Načo nosíš ten meč? Odvážiš sa niekoho zabiť? Ak áno, odsekni mi hlavu.“ Ako rozprával, nastrčil svoju hlavu. Chan Sin si pomyslel: „Prečo by som ti mal odseknúť hlavu?“ V tom čase by bolo zabitie niekoho takisto ohlásené vláde a človek by za to musel zaplatiť svojím životom. Ako by človek mohol niekoho svojvoľne zabiť? Keď bitkár videl, že Chan Sin sa ho neodváži zabiť, povedal: „Ak sa ma neodvažuješ zabiť, budeš sa musieť preplaziť pomedzi moje nohy.“ Chan Sin sa naozaj preplazil medzi jeho nohami. Toto ukázalo, že Chan Sin mal srdce veľkej znášanlivosti. Pretože bol odlišný od bežných ľudí, mohol dosiahnuť tie veľké veci. Heslom bežných ľudí je, že človek má žiť, aby dokázal svoju pravdu alebo si zachoval tvár. Premýšľajte o tom, všetci: Žiť, aby dokázal svoju pravdu alebo si zachoval tvár – nie je to únavné? Nie je to bolestivé? Stojí to za to? Chan Sin bol koniec koncov bežným človekom. Ako kultivujúci by sme mali byť oveľa lepší ako on. Naším cieľom je vystúpiť nad a za úroveň bežných ľudí a smerovať k vysokým úrovniam. My sa nedostaneme do tejto situácie. Avšak ponižovanie a urážanie, ktoré kultivujúci znáša medzi bežnými ľuďmi, nie sú nevyhnutne ľahšie ako tamto. Povedal by som, že vzájomné napätia zoceľujúce váš xinxing nie sú vôbec ľahšie ako tamto a môžu byť dokonca ešte horšie – sú tiež veľmi ťažké.

Kultivujúci musí súčasne byť schopný vzdať sa, vzdať sa rôznych pripútaností a túžob bežných ľudí. Je nemožné spraviť to naraz, takže to môžeme robiť postupne. Ak by ste to mohli spraviť dnes, boli by ste dnes Budhom. Kultivácia zaberie čas, ale nemali by ste poľaviť. Mohli by ste povedať: „Učiteľ povedal, že kultivácia zaberie čas – robme ju teda pomaly.“ Tak to nepôjde! Musíte byť na seba prísny. V kultivácii Budhovho Fa musíte napredovať pevne a energicky.

Musíte byť takisto schopný uchovávať si de, udržovať si svoj xinxing a nekonať unáhlene. Nemali by ste ľahkovážne robiť, čo sa vám zachce – musíte si udržovať svoj xinxing. Medzi bežnými ľuďmi je často počuť tieto slová: „Robenie dobrých skutkov zhromažďuje de.“ Praktizujúci nezdôrazňuje zhromažďovanie de, pretože my veríme na uchovávanie de. Prečo veríme na uchovávanie de? Je to preto, že sme videli túto situáciu: Zhromažďovanie de je to, čomu veria bežní ľudia, pretože si chcú nazhromaždiť de a robiť dobré skutky, aby mohli dobre žiť v nasledujúcom živote. Ale my nemáme tento problém. Ak uspejete v kultivácii, dosiahnete Tao a nebude tam otázka vášho nasledujúceho života. Keď hovoríme o uchovávaní de, má to ďalšiu vrstvu významu. Menovite, tieto dve látky nesené v našich telách nie sú zhromaždené behom jedného života – sú zdedené zo vzdialeného veku. Hoci môžete prejsť na bicykli aj cez celé mesto, nemusíte naraziť na nejaký dobrý skutok, ktorý by ste mohli spraviť. Hoci by ste to takto robili každý deň, nemuseli by ste sa stretnúť s takými príležitosťami.

Nesie to ešte ďalšiu vrstvu významu: Keď sa pokúšate zhromažďovať si de, môžete si myslieť, že niečo je dobrá vec, ale ak ju spravíte, môže sa ukázať, že to bola zlá vec. Ak si myslíte, že niečo je zlá vec, keď sa o ňu postaráte, môže sa ukázať, že to bola dobrá vec. Prečo? Je to preto, že nemôžete vidieť jej karmický vzťah. Zákony regulujú záležitosti bežných ľudí, čo nie je problém. Byť praktizujúcim je nadprirodzené, takže ako nadprirodzený človek sa musíte správať podľa nadprirodzených princípov, namiesto toho, aby ste sa merali princípmi bežných ľudí. Ak nepoznáte karmický vzťah záležitosti, ľahko ju budete riešiť nesprávne. Preto učíme wuwei a vy by ste nemali niečo robiť len preto, že chcete. Niektorí ľudia hovoria: „Ja chcem len ukázniť zlých ľudí.“ Ja by som povedal, že by ste sa teda mali stať policajtom. Ale my vám nehovoríme, aby ste stáli opodiaľ, keď sa stretnete s vraždou alebo s požiarom. Hovorím vám, že keď sa vyskytne medziľudský konflikt – tento niekoho kopne, alebo tamten udrie niekoho päsťou – je možné, že títo ľudia si vzájomne v minulosti dlhovali a teraz si splácajú dlh. Ak do toho zasiahnete, aby ste to zastavili, nebudú si môcť vyrovnať dlh a musia počkať, aby to urobili opäť nabudúce. To znamená, že ak nemôžete vidieť karmický vzťah, ľahko spravíte zlé veci a následne stratíte de.

Nezáleží na tom, keď sa bežný človek zapletie do záležitostí bežných ľudí, keďže použije princípy bežných ľudí na posudzovanie vecí. Vy musíte použiť nadprirodzené princípy pri pozeraní sa na veci. Je to otázka xinxingu, ak nepomôžete zastaviť vraždu alebo požiar, keď ich vidíte. Ako inak preukážete, že ste dobrým človekom? Ak nepomôžete zastaviť vraždu alebo požiar, v čom inom sa budete angažovať? Predsa však treba poukázať na jednu vec: Tieto veci nemajú nič do činenia s našimi kultivujúcimi. Nemusí byť pre vás usporiadané, aby ste na ne narazili. Povedali sme, že uchovávanie de vám umožní vyhnúť sa robeniu chýb. Možno ak sa do niečoho zapojíte len trošku, skončí to tak, že ste spravili zlú vec a potom stratíte de. Keď stratíte de, ako si môžete zvýšiť svoju úroveň? Ako dosiahnete svoj konečný cieľ? Zahŕňa to takéto otázky. Navyše, človek musí mať dobrú kvalitu osvietenia. Dobré vrodené vlastnosti môžu spôsobiť, že človek bude mať dobrú kvalitu osvietenia. Vplyv prostredia môže mať takisto účinok.

Povedali sme tiež, že ak každý z nás kultivuje svoje vnútro a hľadá príčiny nesprávneho konania skúmaním svojho xinxingu, aby sa tak nabudúce činil lepšie, a keď predtým, ako niečo urobí, myslí najprv na druhých ľudí, ľudská spoločnosť sa stane lepšou a morálka opäť stúpne. Duchovná civilizácia sa tiež zlepší a takisto aj bezpečnosť verejnosti. Možno nebude žiadna polícia. Nikoho nebude treba riadiť, keďže každý sa bude riadiť sám a bude skúmať svoje vnútorné ja. Nepovedali by ste, že by to bolo vynikajúce? Viete, že zákony sú čoraz obsiahlejšie a prepracovanejšie. Prečo sú ale ľudia, ktorí ešte stále robia zlé skutky? Prečo nedodržujú zákony? Je to preto, že nemôžete vládnuť ich srdciam. Keď ich nikto nevidí, stále budú robiť zlé veci. Ak bude každý kultivovať svoje srdce, bude to úplne odlišné. Nebude potrebné, aby ste zabezpečovali spravodlivosť.

Tento Fa môže byť vyučovaný len do tejto úrovne. Je na vašej vlastnej kultivácii, aby ste získali to, čo je na vyšších úrovniach. Otázky, ktoré sa pýtajú niektorí ľudia, sú čoraz konkrétnejšie. Ak vysvetlím všetky otázky vo vašom živote, čo zostane pre vás na kultiváciu? Musíte sa sami kultivovať a sami sa osvietiť. Ak vám poviem všetko, nič neostane pre vás na kultiváciu. Našťastie bol tento Dafa už zverejnený a vy môžete robiť veci podľa Dafa.

 

Myslím, že môj čas na vyučovanie Fa sa blíži ku koncu. Preto vám chcem všetkým zanechať opravdivé veci, aby ste mali Fa, ktorý by vás v budúcej kultivácii všetkých viedol. Počas celého priebehu vyučovania tohto Fa som robil veci podľa princípu zodpovednosti voči všetkým a voči spoločnosti. V skutočnosti sme nasledovali tento princíp. Čo sa týka výsledku, nebudem to komentovať. Je na verejnosti, aby to posúdila. Mojím želaním bolo zverejniť tento Dafa, aby z neho malo prospech veľa našich ľudí a umožniť tým, ktorí sa opravdivo chcú kultivovať, aby pokročili vo svojej kultivácii nasledovaním Fa. Počas procesu vyučovania Fa sme tiež vysvetlili princípy, ako by sa človek mal správať, a dúfame, že ak po tomto seminári nedokážete nasledovať tento Dafa a kultivovať sa, prinajmenšom budete dobrým človekom. To prospeje našej spoločnosti. V skutočnosti už viete, ako byť dobrým človekom a po seminári budete dobrým človekom.

V priebehu vyučovania Fa boli aj veci, ktoré nešli hladko a rôzne druhy zasahovania boli dosť veľké. Vďaka veľkej podpore od organizátorov a od predstaviteľov z rôznych oblastí, ako aj tvrdej práci personálu, boli naše semináre dosť úspešné.

Všetko, o čom som hovoril na prednáškach, vás má viesť pri kultivácii k vysokým úrovniam. V minulosti nikto pri vyučovaní Fa o týchto veciach nehovoril. Čo sme vyučovali, je veľmi jasne vyjadrené a zahŕňa to súčasnú vedu a dnešnú vedu o ľudskom tele. Navyše to, čo bolo vyučované, je na veľmi vysokej úrovni. Robím to predovšetkým pre vás, aby som v budúcnosti umožnil všetkým skutočne získať Fa a vystúpiť nahor pomocou kultivácie – toto je môj zámer. V priebehu vyučovania Fa a kungu mnohí ľudia zistili, že Fa je veľmi dobrý, ale je veľmi ťažké ho nasledovať. Myslím si, že v skutočnosti závisí od človeka, či je to ťažké alebo nie. Bežný človek, ktorý sa nechce kultivovať, bude považovať kultiváciu jednoducho za príliš ťažkú, nepredstaviteľnú alebo nemožnú. Ako bežný človek sa nechce kultivovať a bude ju považovať za veľmi ťažkú. Lao-c’ povedal: „Keď múdry človek počuje Tao, bude ho praktizovať usilovne. Keď priemerný človek počuje Tao, bude ho raz praktizovať a raz nie. Keď hlúpy človek počuje Tao, bude sa na ňom hlasno smiať. Ak sa na ňom hlasno nesmeje, nie je to Tao.“ Povedal by som, že pre opravdivého kultivujúceho je to veľmi ľahké a nie je to niečo príliš vysoké na dosiahnutie. V skutočnosti veľa dlhoročných praktizujúcich, ktorí tu sedia, a mnoho dlhoročných praktizujúcich, ktorí nie sú prítomní, už dosiahlo veľmi vysokú úroveň vo svojej kultivácii. Nepovedal som vám o tom, aby ste si nevyvinuli nejakú pripútanosť, alebo sa nestali sami so sebou spokojní. To by ovplyvnilo vývoj vašej sily kungu. Ako opravdivo odhodlaný kultivujúci bude človek schopný zniesť všetko a vzdať sa alebo sa menej starať o akúkoľvek pripútanosť tvárou v tvár rôznym osobným záujmom. Pokiaľ to dokážete, nebude to ťažké. Ľudia, ktorí hovoria, že je to ťažké, sú tí, ktorí nedokážu opustiť tieto veci. Kultivácia samotná nie je ťažká, ani samotné zvyšovanie úrovne nie je ťažké. Nazývajú to ťažkým preto, že sa nedokážu vzdať ľudských túžob. Je to preto, že je veľmi ťažké vzdať sa niečoho tvárou v tvár praktickému zisku. Výhody sú priamo tu, takže ako môžete opustiť tieto pripútanosti? Je to v skutočnosti kvôli tomuto, že to človek bude považovať za ťažké. Keď sa vyskytne medziľudský konflikt, ak sa nedokážete ovládať alebo sa dokonca ani považovať za praktizujúceho, keď ho riešite, povedal by som, že to je neprijateľné. Keď som ja v minulosti praktizoval kultiváciu, mnohí veľkí majstri mi povedali tieto slová: „Keď je to ťažké vydržať, môžeš to vydržať. Keď je to nemožné spraviť, môžeš to spraviť.“ V skutočnosti je to tak. Prečo to neskúsite, keď sa vrátite domov? Keď prekonávate skutočné ťažkosti alebo súženie, skúste to. Keď je to ťažké vydržať, pokúste sa to vydržať. Keď to vyzerá byť nemožné a hovorí sa, že je to nemožné, pokúste sa o to a uvidíte, či je to možné. Ak to skutočne spravíte, potom naozaj zistíte: „Za tienistými vŕbami sú jasné kvety a ďalšia dedina!“

 

Pretože som toľko hovoril, bude pre každého veľmi ťažké zapamätať si všetko, čo bolo spomenuté. Uvediem hlavne niekoľko požiadaviek: Dúfam, že všetci z vás sa budú považovať v budúcej kultivácii za praktizujúcich a budú opravdivo pokračovať vo svojej kultivácii. Dúfam, že dlhoroční aj noví praktizujúci sa budú schopní kultivovať v Dafa a uspieť v tom! Dúfam, že po návrate domov každý čo najlepšie využije svoj čas na opravdivú kultiváciu.

 

 


 

Na povrchu Zhuan Falun nie je elegantný po jazykovej stránke. Dokonca ani nemusí byť v súlade s modernou gramatikou. Ak by som však použil súčasnú gramatiku na zostavenie tejto knihy Dafa, vznikol by vážny problém: hoci by štruktúra jazyka knihy mohla byť štandardná a elegantná, nezahŕňala by hlbšie a vyššie významy. Je to preto, že súčasná, štandardizovaná terminológia nemôže vyjadriť vedenie Dafa na rozličných vysokých úrovniach a prejav Fa na každej úrovni; ani nie je schopná vyvolať premenu benti a kungu kultivujúceho, alebo ďalšie takéto základné zmeny.

 

Li Hongzhi

5. januára 1996

 

Slovník pojmov

A

Ah Q: Bláznivá postava v čínskom románe.

Arhat: Osvietená bytosť so Stavom ovocia v budhovskej škole a bytosť, ktorá sa nachádza za hranicami Troch ríš.

asura: „Zlomyseľný duch“ zo Sanskritu.

 

B

benti: Fyzické telo a telá v iných dimenziách.

bod che-ku (Hegu): Akupunktúrny bod na chrbte ruky, medzi palcom a ukazovákom.

bod chuej-jin (Huiyin): Akupunktúrny bod v strede perinea (oblasť medzi análnym otvorom a genitáliami).

bod jü-čen (Yuzhen): Akupunktúrny bod, ktorý sa nachádza v dolnej časti zadnej strany hlavy.

bod lao-kung (Laogong): Akupunktúrny bod v strede dlane.

bod ming-men (Mingmen): „Brána života“, akupunktúrny bod nachádzajúci sa v strede dolnej časti chrbta.

bod paj-chuej (Baihui): Akupunktúrny bod nachádzajúci sa na temene hlavy.

bod šan-ken (Shangen): Akupunktúrny bod, ktorý sa nachádza medzi obočím.

bod tchan-čung (Tanzhong): Akupunktúrny bod nachádzajúci sa približne v strede hrudníka.

Bódhisattva: Osvietená bytosť so Stavom ovocia v budhovskej škole, ktorá je vyššie ako Arhat, ale nižšie ako Tathágata.

Bódhisattva Avalókitéšvara: Je známa svojím súcitom a je jednou z dvoch starších Bódhisattiev v raji Najvyššej blaženosti.

Budhov Fa: Budhov Zákon; univerzálne princípy a zákony; cesta vesmíru.

 

C

Cchao-cchao (Cao Cao): Zakladateľ a vládca kráľovstva Wei, jedného z troch kráľovstiev (220 n. l. – 265 n. l.).

 

Č

Čchang-čchun (Changchun): Hlavné mesto provincie Jilin.

čchi (qi): V čínskej kultúre sa považuje za „životnú energiu“; v porovnaní s kungom (gong-om) je to nižšia forma energie.

Čchi-čchi-char (Qiqihar): Mesto v severovýchodnej Číne.

Čchien-men (Qianmen): Jedna z hlavných nákupných štvrtí v Pekingu.

Čchi-kung (qigong): Forma tradičného čínskeho cvičenia, ktoré kultivuje čchi alebo „životnú energiu“.

čching (qing): Emócie, pocity alebo sentimenty.

Čching-tao (Qingdao): Prístavné mesto v provincii Šan-tung (Shandong).

Čchung-čching (Chongqing): Najľudnatejšie mesto v juhozápadnej Číne.

 

D

Dafa: „Veľký Zákon“ alebo „Veľká Cesta“, princípy vesmíru.

dan: Energetický zhluk v tele kultivujúceho, zozbieraný z iných dimenzií.

de: „Cnosť“, cenná biela látka.

Dharma: Učenia Budhu Šákjamuniho.

Diamantová sútra: Jeden z hlavných textov v budhizme.

ding: Stav prázdnej, avšak vedomej mysle.

Dlaň železného piesku, Rumelková dlaň, Noha Vadžru a Chodidlo Arhata: Druhy techník čínskych bojových umení.

duchovná civilizácia: V súčasnej Číne ide o populárny pojem, ktorý sa vzťahuje na pozdvihnutie mysle a morálky ľudí. V pevninskej Číne je tento pojem opakom „materiálnej civilizácie“.

dynastia Ming (Ming): Obdobie čínskych dejín medzi rokmi 1368 a 1644 n. l.

dynastia Tchang (Tang): Jedno z najprosperujúcejších období v čínskej histórii (618 n. l. – 907 n. l.).

 

F

Fa: Zákon a princípy budhovskej školy.

fashen: „Telo Zákona“ telo vytvorené z gongu a Fa.

feng-šuej (fengshui): Čínska geomantia, prax čítania krajiny.

 

G

Guanding: Vliatie energie do temena hlavy; zasväcovací rituál.

 

H

hínajána (Hinayana): „malý voz budhizmu“

hlavná duša (zhu yuanshen): hlavná duša človeka; hlavné vedomie

hora E-mej (Emei): Hora v provincii S’-čchuan (Sichuan) vzdialená asi tisíc kilometrov od studne v chráme Ling-jin (Lingyin). 

 

CH

Chan (Han): Väčšinové etnikum Číňanov.

Chan Sin (Han Xin): Hlavný generál, ktorý pomohol cisárovi Liou Pangovi založiť dynastiu Chan.

Che-čche (Heche): Známy aj ako „riečny dopravný prostriedok“, taoistické cvičenie pre vnútorný obeh.

Che-tchu (Hetu) a Luo-šu (Luoshu): Oba sú prehistorické diagramy, ktoré majú odhaľovať priebeh kozmických zmien.

chun (hun): Jedlo, ktoré je zakázané v budhistických chrámoch, napríklad všetky druhy mäsa.

 

I

idealistický: V pevninskej Číne má tento výraz negatívne konotácie, ktoré sa spájajú s poverčivým a nerealistickým myslením.

 

J

je ľahšie pozvať nesmrteľného, ako ho vyprevadiť preč: Čínsky výraz, ktorý sa bežne používa na opis situácie, do ktorej je ľahké sa dostať, ale z ktorej je ťažké sa vymaniť.

jin (yin) a jang (yang): Škola Tao verí, že všetko obsahuje protikladné sily jin a jang, ktoré sa navzájom vylučujú, ale sú od seba závislé, napr. ženská (jin) a mužská (jang).

jüan (yuan): Čínska menová jednotka.

 

K

kalpa: Obdobie trvajúce dve miliardy rokov; tu sa tento termín používa ako číslo.

Kniha o elixíre (Danjing), Taoistický kánon (Daozang): Obe sú taoistickými textami pre kultiváciu.

Kniha premien (Zhouyi): Stará čínska kniha o veštení z obdobia dynastie Čou (1100 p. n. l. – 221 p. n. l.).

koncentrácia (samádhi): Z budhizmu, „meditácia v tranze“.

koniec kalpy: Spoločenstvo kultivujúcich zastáva názor, že vesmír má tri vývojové fázy (tzv. začiatok kalpy, stred kalpy, koniec kalpy) a že teraz je posledné obdobie konca kalpy.

Kráľovná matka:  V čínskej mytológii najvyššie ženské božstvo v rámci Troch ríš.

Kuang-tong (Guangdong) a Kuang-si (Guangxi): Dve provincie v južnej Číne.

Kuej-čou (Guizhou): Provincia v juhozápadnej Číne.

Kuej-jang (Guiyang): Hlavné mesto provincie Kuej-čou.

kultúrna revolúcia: Komunistické politické hnutie, ktoré odsudzovalo tradičné čínske hodnoty a kultúru (1966 – 1976).

kung (gong): 1. Kultivačná energia; 2. Prax, ktorá kultivuje takúto energiu.

 

L

láma: Titul pre majstra v tibetskom budhizme. 

Lao-c’ (Lao Zi): Zakladateľ školy Tao a autor Tao Te Ťing (Dao De Jing), ktorý žil a učil v Číne približne v 5. alebo 4. storočí pred n. l.

Lej Feng (Lei Feng): Čínsky morálny vzor v 60. rokoch 20. storočia.

li: Čínska jednotka pre vzdialenosť (0,5 km). V čínštine sa výraz „108 tisíc li“ bežne používa na označenie veľmi dlhej vzdialenosti.

Liou Pang (Liu Bang): Cisár a zakladateľ dynastie Chan (206 pred n. l. – 23 n. l.).

Lu Tung-pin (Lu Dongbin): Jeden z ôsmich božstiev školy Tao.

Lunyu: Vyhlásenie; komentár.

 

M

madžong: Tradičná čínska hra, ktorú hrajú štyri osoby.

mahájána: „veľký voz budhizmu“.

mao-jou (maoyou): Hranica medzi jinovou a jangovou stranou ľudského tela.

materializmus: Filozofická teória, podľa ktorej je fyzická hmota vo svojich činnostiach a pohyboch jedinou realitou a podľa ktorej všetko vo vesmíre, vrátane emócií a myšlienok, možno vysvetliť fyzikálnymi zákonmi.

minister Čchin (Qin Hui): Zlý úradník na kráľovskom dvore dynastie Južný Song (1127 n. l. – 1279 n. l.).

 

N

Nan-ťing (Nanjing): Hlavné mesto provincie Ťiang-su (Jiangsu).

nebeské oko: Tiež známe ako „tretie oko“.

nirvána: Odchod z ľudského sveta bez tohto fyzického tela; metóda ukončenia kultivácie v škole Budhu Šákjamuniho.

 

O

Obdobie konca Dharmy: Podľa Budhu Šákjamuniho, obdobie konca Dharmy je obdobím času, ktoré predstavuje úpadok budhizmu, keď Šákjamuniho Dharma už nie je schopná zachrániť vnímajúce bytosti.

osem božstiev: Známe taoistické božstvá v čínskej histórii.

Osem trigramov: Známa aj ako Bagua, osem trigramov sa v taoistickej kozmológii používa na znázornenie základných princípov reality, ktoré sú vnímané ako rad ôsmich vzájomne prepojených konceptov.

 

P

palác ni-wan (niwan): Taoistický termín pre šuškovité teliesko.

pamätná tabuľa: Drevená tabuľka v domácnosti na uctievanie predkov alebo iných duchov v domácnosti.

päť prvkov: Kov, drevo, voda, oheň a zem.

pi-ku (bigu): „Vyhýbanie sa zrnám“; staroveký výraz pre stránenie sa jedla a vody.

pomocná duša (fu yuanshen): Pomocná duša (duše) človeka; pomocné vedomie

pôvodná duša (yuanshen): Môže byť rozdelená na hlavnú dušu (zhu yuanshen) a pomocnú dušu (fu yuanshen). V tradičnom čínskom myslení sa verí, že v tele existuje mnoho duší, ktoré riadia určité funkcie a procesy.

Pravé ovocie (zhengguo): Dosiahnutie úrovne ovocia (guowei) v budhovskej škole.

pripravenie telesného téglika a pece na výrobu danu z nazbieraných liečivých byliniek: Taoistická metafora pre kultiváciu vnútornej alchýmie.

 

S

sariry: Termín zo sanskritu, ktorý označuje predmety v tvare perál či krištáľových korálov alebo dan, ktoré sa nachádzajú v spopolnených pozostatkoch budhistických kultivujúcich.

sekta Kuan-jin (Guanyin): Kult pomenovaný podľa Bódhisattvy Avalókitéšvary (v čínštine Guanyin), „Bohyne milosrdenstva“.

Sin-ťiang (Xinjiang): Provincia v severozápadnej Číne.

Spis o vedení mysle a tela (Xingming Guizhi): Taoistický text pre kultiváciu.

Stav ovocia (guowei): Úroveň dosiahnutia v budhovskej škole, napríklad Arhat, Bódhisattva alebo Tathágata.

Sun S’-miao, Chua Tchuo, Li Š’-čen a Pien Čchüe (Sun Simiao, Hua Tuo, Li Shizhen, Bian Que): Známi lekári čínskej medicíny v histórii.

Sun Wukong: Tiež známy ako „Opičí kráľ“, postava z klasického diela čínskej beletrie Cesta na Západ.

svet desiatich smerov: Budhistická predstava vesmíru.

 

Š

š’-čchen (shichen): Čínska časová jednotka pre dve hodiny.

Šákjamuni: Tiež známy aj ako Gautama Siddhártha, historický Budha.

škola Čchi-men (Qimen): „Netradičná škola kultivácie“.

šrivatsa: „Koleso svetla“ zo sanskritu, symbol pochádzajúci z obdobia pred viac ako 2 500 rokmi. Bol objavený v kultúrnych pamiatkach v Grécku, Peru, Indii a Číne. Po stáročia znamenal šťastie, predstavoval slnko a tešil sa úcte.

 

T

Ta Ťi (Da Ji): Zlá konkubína posledného cisára dynastie Shang (1765 p. n. l. – 1122 p. n. l.). Verí sa o nej, že bola posadnutá duchom líšky a že spôsobila pád dynastie Shang.

Tao: 1. Známe aj ako „Dao“, taoistický výraz pre „cestu prírody a vesmíru“. 2. Osvietená bytosť, ktorá toto Tao dosiahla.

Tathágata: Osvietená bytosť so stavom ovocia v budhovskej škole, ktorá má svoj vlastný raj a je nad úrovňou Bódhisattvy a Arhata.

telo kungu (gongshen): Telo vytvorené z kungu alebo kultivačnej energie.

Tchaj-jüen (Taiyuan): Hlavné mesto provincie Šan-si (Shanxi).

Tchaj-ťi (Taiji): Symbol školy Tao, na Západe známy ako „symbol jin-jang“.

Tchang-šan (Tangshan): Mesto v provincii Che-pej (Hebei).

Tchien-c’ Čuang (Tianzi zhuang): Forma cvičenia čchi-kungu v stoji v škole Tao.

tri jinové a tri jangové meridiány: Súhrnný názov pre tri jinové a tri jangové meridiány na oboch rukách a nohách.

 

Ť

Ťi-kung (Jigong): Známy budhistický mních s nadprirodzenými schopnosťami z obdobia dynastie Južný Song (1127 n. l. – 1279 n. l.).

Ťi-nan (Jinan): Hlavné mesto provincie Šan-tung (Shandong).

 

U

Učiteľ: Tiež sa používa výraz Majster, úctivý spôsob oslovenia učiteľa v Číne.

Udelenie titulov nesmrteľným (Fengshenbang): Klasické dielo čínskej beletrie.

 

V

Veľký nefritový cisár: Božstvo v čínskej mytológii, ktoré dohliada na Tri ríše.

Vnútorný kánon Žltého cisára (Huangdi Neijing): Taoistický kultivačný text.

vo Fa trojitého sveta: Budhizmus zastáva názor, že človek musí prechádzať šiestimi cestami prevteľovania, ak nedosiahol kultiváciu nad Fa trojitého sveta alebo za hranicu Troch ríš.

vyrobiť oheň: Čínsky výraz, ktorý znamená aj „kultivačnú pomätenosť“; možno ho tu chápať obrazne aj doslovne.

 

W

Wu-chan (Wuhan): Hlavné mesto provincie Che-pej (Hubei).

wuwei: „Ne-činnosť“, „bez činnosti“, „bez zámeru“.

 

X

xinxing: Povaha mysle alebo srdca; morálny charakter.

 

Z

Zhen-Shan-Ren: Zhen (pravda, pravdivosť); Shan (súcit, dobrosrdečnosť, láskavosť, dobrota); Ren (znášanlivosť, tolerancia, vytrvalosť, trpezlivosť).

znak rúk veľký lotosový kvet: Poloha rúk pre zasvätenie.

 

Ž

žen a tu (Ren a Du): V čínskej medicíne sa hovorí, že tieto energetické kanály vedú čchi, čo vytvára zložitú sieť pre obeh energie.