H o n g  Y i n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(slovenský preklad, marec 2011)

 

Li Chung-č’


Obsah

 

Zoceľovať vôľu. 1

Byť človekom.. 2

Osvietená bytosť. 3

Kto sa odváži vzdať sa srdca bežného človeka. 4

Želanie. 5

Bez existencie. 6

Falun Dafa. 7

Zosúladenie s Fa. 8

Plaviť sa na lodi spravodlivého Fa. 9

Ne-činnosť. 10

Študovanie Dafa. 11

Dokonalý a žiarivý. 12

Hľadať cestu spravodlivého Fa. 13

Získavať Fa. 14

Predurčený vzťah. 15

Naplnenie želania. 16

Pomáhanie Fa. 17

Príčina a následok. 18

Kultivácia v ilúzii 19

Pevná kultivácia. 20

Budhov Zákon zdokonaľuje a obsahuje všetko. 21

Spása znova. 22

Opravdivá kultivácia. 23

Prispôsobenie sa a Dovŕšenie. 24

Dafa prelamuje ilúziu. 25

Vykročenie z Troch ríš. 26

Návšteva visiaceho chrámu. 27

Návšteva hory Cheng. 28

Jasné odlíšenie. 29

Návšteva Južného chrámu. 30

Kultivácia seba. 31

Potichu sledujúc. 32

Nesmierny. 33

Vládnuť nebesám a zemi 34

Rozdiel medzi človekom a osvietenou bytosťou. 35

Medzi ľuďmi a démonmi 36

Vysoké miesta sú mimoriadne chladné. 37

Veľký osvietený. 38

Práca a kultivácia Budhovstva. 39

Po katastrofe. 40

Ilúzia. 41

Démonická zmena. 42

V Tao. 43

Mocná cnosť. 44

Pán Budhov. 45

Falun raj 46

Predurčený návrat ku svätému ovociu. 47

Na návšteve v horskom chráme Siang-tchang. 48

Stúpam na horu Tchai 49

Úspech pri Dovŕšení 50

Tchaj-ťi 51

Namáhavá spása. 52

Odchýlenie. 53

Široká spása všetkých bytostí 54

Čisté srdce. 55

Nerušený uprostred ťažkostí 56

Obdobie konca Zákona. 57

Opustiť pripútanosti 58

So zámerom.. 59

Návšteva svätyne Yue Fei 60

Návšteva domova. 61

Návšteva hrobiek cisárstva východného Čchingu. 62

Dobré a zlé je už jasné. 63

Návšteva Jazera Slnka a Mesiaca. 64

Spomínam na Čchang-an. 65

Upokojte srdce. 66

Pohľad späť. 67

Desať ziel sveta. 68

Návšteva prechodu Yanmen. 69

Prispôsobenie sa. 70

Nový život 71

Usmievam sa. 72

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Page

Poznámka: Vysvetlivky a poznámky pod čiarou pridali prekladatelia.


Zoceľovať vôľu

 

Dovŕšenie dosiahnuť, Budhovstvo získať,

znášanie utrpenia ako radosť brať.

Telesná bolesť sa za utrpenie neráta,

kultivovanie srdca vec je najťažšia.

Každá prekážka prekonať sa musí,

zo všetkých strán číhajú démoni.

Sto utrpení naraz na človeka dopadne,

a uvidí sa, ako sa cez ne dostane.

Utrpenie na tomto svete znesie,

keď prekročí svet, Budhom je.

 

17. decembra 1976

 


Byť človekom

 

Ten, čo veci kvôli sláve robí, nenávidí až do smrti,

ten, čo veci kvôli zisku robí, dištancuje sa od rodiny;

Ten, čo veci kvôli citom robí, roztrpčenie si prináša,

trpko bojuje a celý svoj život si karmu vytvára.

 

Ak netúži po sláve, jeho život je bezstarostný a plný,

ak nedáva váhu zisku, človek je dobrý a spravodlivý;

Ak nepohnutý je citom, má srdce čisté a málo túžob,

s dobrotou sa kultivuje a hromadí cnosť počas života.

 

13. júla 1986


Osvietená bytosť

 

Bežní ľudia nepoznajú ma,

uprostred mystérie sedím ja;

V ziskoch, túžbach, tam nie som ja,

o sto rokov neskôr, iba ja.

 

 

2. februára 1987

Poznámka: Toto bolo napísané predtým, ako som vyučoval Fa, a v čase, keď som sa kultivoval osamote.

 


Kto sa odváži vzdať sa srdca bežného človeka

 

Bežní ľudia chcú len nesmrteľnými byť,

za mystériom však strápené srdce cítiť;

Kultivovať srdce, odseknúť túžby, odhodiť pripútanosti,

inak sa človek stratí v ťažkostiach a bude viniť nebesá.

 

9. augusta 1988

 


Želanie

 

Rozľahlé nebo a zem, tie malé ja vidím,

nezmerná nebeská klenba, kto ju stvoril?

Za všehomírom vše ešte bezmedznejšie,

šírim veľké Tao, plním obrovské želanie.

 

1. januára 1990


Bez existencie

 

Žiť, no neusilovať,

umrieť a nič neľutovať.

Odstrániť všetky divoké myšlienky,

kultivovať Budhovstvo nie je ťažké.

 

 

20. októbra 1991


Falun Dafa

 

Kultivácia gongu má smer, srdce je cesta.

Dafa hraníc nemá, utrpenie slúži ako loď.

 

24. júla 1992


 

Zosúladenie s Fa

 

Budhovo svetlo svieti všade,

všetko spravodlivo opravuje.

Napredujme vedno rázne,

cesta pred nami žiarivá je.

 

27. decembra 1992


Plaviť sa na lodi spravodlivého Fa

 

Pravdivý... Mystický... Kultivujúci...?

Nejasný... Zmätený... Osvietený...!

 

 

17. januára 1993


Ne-činnosť

 

Kultivácia v Troch náboženstvách[1] učí ne-činnosť,

avšak nesprávny zámer mať, tam stále je činnosť.

Výhradne dobré skutky robiť, to stále je činnosť,

keď pripútanosti sú preč, to je opravdivá ne-činnosť.

 

17. januára 1993


Študovanie Dafa

 

Vrodené vlastnosti sú predpokladom od narodenia,

pravé osvietenie je múdrosti človeka šľachetného príčina.

Ak držíš sa Čen-Šan-Žen, v srdci Tao máš,

kultivovanie Falun Dafa môže viesť k Dovŕšeniu.

 

18. februára 1993

 


Dokonalý a žiarivý

 

V srdci si chováš Čen-Šan-Žen,

kultivuješ seba, prospievaš iným.

S Dafa, čo neopustí srdce,

časom prekročíš ľudí iste.

 

28. februára 1994


Hľadať cestu spravodlivého Fa

 

Nadprirodzené schopnosti sú len malé triky,

Dafa je základ.

 

2. apríla 1994


Získavať Fa

 

Opravdivo kultivuj Dafa,

nič nie je dôležitejšie.

Prispôsob sa Dafa,

časom Dovŕšenie je isté.

 

7. júla 1994


Predurčený vzťah

 

Srdce veľkej osvietenej bytosti je čistejšie,

získala Fa a putuje po svete.

Tisícročia prešli, čas dlhý, predlhý,

keď predurčený čas príde, Fa sa naplní.

 

27. augusta 1994


Naplnenie želania

 

Prišli do sveta s cieľom spoločným,

Fa získali už predtým.

Jedného dňa vzlietnu k nebesám nahor,

voľní a nespútaní vo Fa bezhraničnom.

 

27. augusta 1994


Pomáhanie Fa

 

Predsavzali ste si, že všetky bytosti spasíte,

a pomôžete Majstrovi pri púti vo svete;

Poďte mi pomôcť Falun otáčať,

keď sa Fa naplní, nebom i zemou môžete putovať.

 

28. augusta 1994


Príčina a následok

 

Nie je to tak, že by cesta kultivácie bola bolestivá,

generácií a generácií karma ti prekážky vytvára.

Zoceľuj srdce, odstraňuj karmu, kultivuj xinxing,

navždy získaj ľudské telo a staň sa Budhom.

 

15. septembra 1994


Kultivácia v ilúzii

 

Bežní ľudia nerozumejú horkosti kultivácie,

súťaženie a boj považujú za šťastie.

Kultivujte sa, kým nezostane žiadna pripútanosť,

keď horkosť preč je, príde skutočného šťastia sladkosť.

 

15. septembra 1994


Pevná kultivácia

 

Študuj Fa, získavaj Fa,

porovnávaj pri študovaní, porovnávaj pri kultivácii.

Každú jednu vec meraj podľa Fa,

iba keď to robíš, je to naozaj kultivácia.

 

7. októbra 1994

           


Budhov Zákon zdokonaľuje a obsahuje všetko

 

Šírim Dafa široko-ďaleko,

zachraňujem ľudí, prekročia päť prvkov;

Tí, čo vytrvajú v kultivácii,

po Dovŕšení prekročia Tri ríše.

 

15. októbra 1994


Spása znova

 

Falun sa otáča neustále, zachraňuje všetky bytosti,

študujte Fa, získavajte Fa, kultivujte xinxing;

V období konca zákona sa Koleso opäť otáča,

srdcia predurčených sú prežiarené svetlom Fa.

 

27. decembra 1994


Opravdivá kultivácia

 

V srdci Čen, Šan, Žen,

vo Falun Dafa uspej.

Xinxing neustále kultivuj,

Dovŕšenie je nádherné a bez hraníc.

 

27. decembra 1994


Prispôsobenie sa a Dovŕšenie

 

Vesmír, ohromný a bezmedzne šíry,

zlatý svetla kotúč z neho sa šíri.

Osvietený do sveta zostupuje ver’,

nebesá i zem majú jeho smer.

Kozmos čistým jasom planie,

svetlu Fa sa prispôsobuje.

Pri Dovŕšení, nahor vzlietnite,

spoločne do nebies sa vrátite.

 

31. decembra 1994


Dafa prelamuje ilúziu

 

Všetky veci, dlhé veky, prešli sťa dymu obláčik,

okúzlili srdcia ľudí bežných.

Obrovské, široké nebesá i zem, no prečo sa zrodili,

to záhada je pre všetky bytosti.

 

27. januára 1995


 

Vykročenie z Troch ríš

 

Ten, čo nedbá na ľudskú bolesť či radosť,

je kultivujúci.

Ten, kto nie je pripútaný k svetským ziskom a stratám,

je Arhat.

 

máj 1995


Návšteva visiaceho chrámu[2]

 

Uprostred tisíc stôp vysokého zrázu visí chrám,

Šíriac Dafa široko-ďaleko, je ťažké nájsť si voľný čas,

V živote tomto, opäť navštevujem dávny chrám na zráze,

Jedného dňa, Fa napravený, rozšíri sa do tisícov chrámov.

 

11. júna 1995


 

Návšteva hory Cheng[3]

 

Kde je Tao na večnej hore Cheng s hrebeňom v oblakoch?

Po veky stál tu taoistický chrám, no teraz turisti sem prúdia.

Bežní ľudia nádheru mystického nepoznajú,

využívajú dávny chrám, aby zarobili špinavé peniaze.

 

11. júna 1995


Jasné odlíšenie

 

Budha prišiel a po svete chodí,

no bežný človek zmätený je a sa neprebudí,

tí zlí Budhovi dokonca škodu robili,

dobré a zlé tak už jasne odlíšili.

 

26. júla 1995


Návšteva Južného chrámu[4]

 

Ťažko kľud a pokoj ja nájdem,

            tu kde leží Budhistická „čistá zem“.

Cesty diabla a zlé srdcia,

v chaotickom svete blúdia.

Čím známejšie miesto,

tým démonov je viac.

Mätež ľudí a predaja krik,

rachot petárd doprevádza ich.

 

15. augusta 1995


Kultivácia seba

 

Hoci Dafa široko-ďaleko tu je,

koľko ľudí však získať ho vie?

Spletité veci v tomto svete, tie ťažia nadol ťa,

stovku vecí robíš, no medzitým kultivovať môžeš sa.

Jeden deň, keď hmly a dymu preč je mam,

len potom zistíš, že pravé Tao si získal.

 

6. októbra 1995


Potichu sledujúc

 

V pokojnej kultivácii, vo voľnej chvíli,

nesmrteľných sledujem,

každý z nich ukazuje nebeské sily,

rokov stovky, tisícky.

Dnes diabol v srdciach ľudských väzí,

svet inakší je, iný,

bohovia mnohí, no spásu žiaden nedáva,

kým katastrofa skončí, každý vyčkáva.

 

16. októbra 1995


Nesmierny

 

Nebeská klenba rozľahlá a bez hraníc je,

myšlienka stačí a pred očami sa zaskveje.

Všehomír, ten obrovský a bez hraníc,

medzi nebom a zemou sa Falun otáča.

 

9. novembra 1995


Vládnuť nebesám a zemi

 

Nebesá obrovské, no nad nebesami ďalšie nebesá,

Každé má slnce a mesiac, vrstva po vrstve, plný vesmír

Zem je šíra, má nebo a má zem

Spoločne rodia všetky veci, všade vo všehomíre.

 

10. novembra 1995


Rozdiel medzi človekom a osvietenou bytosťou

 

Čo je človek? City a túžby napĺňajú telo.

Čo je božstvo? Ľudské srdce už neexistuje.

Čo je Budha? Súcit a cnosť sú nesmierne.

Čo je Tao? Čistá a pokojná opravdivá bytosť.

 

10. novembra 1995


Medzi ľuďmi a démonmi

 

Líšky, lasice, duchovia a hady,

svet v zmätku je a plný zvady.

Špinia vzduch a plodia čierny dym,

            svojím šamanským skákaním.

Nemajú majstra a kultiváciu nerobia,

            no za veľkého majstra prehlásiť sa nehanbia.

Takto bláznivo, divoko a šialeno,

však dvadsať rokov práve ubehlo.

 

11. novembra 1995


Vysoké miesta sú mimoriadne chladné

 

Kým v ľudskom svete riešim všakovaké veci,

starosť o záležitosti nebeské trápi ma v srdci.

Pár slov riecť mám, no komu ich poviem?

Na vysokých miestach chladnejšie je, ver.

 

11. novembra 1995


Veľký osvietený

 

Prešiel všemožnými ťažkosťami,

Tisíce démonov má pod nohami.

Vztýčená dlaň, nebo a zem trasie sa,

Obrovský Budha stojí krížom cez nebesá.

 

12. novembra 1995


 

Práca a kultivácia Budhovstva

 

Dvetisícpäťsto rokov v budhizme prikázania odovzdávali,

Prv slávu a zisk zanechať, potom namáhavo sa kultivovali;

Dnes dostávajú mnísi plat,

Majú dokonca pracovný šat.

 

25. decembra 1995


Po katastrofe

 

V krajne drobných ríšach, krajne obrovských,

upadnuté veci napravené sú,

Z najmenšieho, najväčšieho, desiatich smerov tých,

zriem klenbu nebeskú.

Nebo jasné, priehľadné telo nebeské,

všehomír napravený je,

Najväčšia z katastrôf prešla už,

vesmír rozžiaril sa jasne.

 

2. januára 1996

 


Ilúzia

 

Mnoho, mnoho bytostí, vesmír plný je ich,

vrstvy a vrstvy, nebo a zem v každej z nich.

Nádherné scény, bezhraničná je ich krása,

no ľudia vo svete v ilúzii sú a neprebudia sa.

 

Ľahko riecť, však ťažko je vidieť,

kultivovať sa je sťa na rebrík liezť.

Len vysoko ilúzie závoj sa prelomí,

úžasná scéna neopísateľnej nádhery.

 

3. januára 1996


Démonická zmena

 

Nebesami prechádza veľká zmena,

človek na svete súcit v myšlienkach nemá.

Ľudské srdce bez opratí je,

démonická povaha sa ukazuje.

Pohromy prírodné, ľudské nešťastia,

smútok a nárek nasleduje.

 

Človek považuje človeka za nepriateľa,

a je ťažké, aby veci šli tak, jak si želá,

Dôvod je, no bežný človek ako vedieť ho môže?

Však kultivujúci hádanku tú rozlúštiť dokáže.

 

4. januára 1996


V Tao

 

Tu, však srdce tu nemám –

od boja so svetom som opodiaľ.

Pozerám sa, avšak nevidím –

nestratím sa, netrpím zmätením.

Počúvam, však nepočujem nič –

tak srdce moje ťažko vyrušiť.

Jem, však nevychutnávam –

bez pripútanosti ústa mám.

Robím, však bez snaženia –

stále v Tao zostávam ja.

Ticho som, ani nemyslím –

mystické tajomstvá tak uvidím.

 

4. januára 1996

 


Mocná cnosť

 

Dafa v tele, všade nosím ten,

a v srdci mám Čen-Šan-Žen.

Veľký Arhat svetom chodí,

Boh i duch sa ho stokrát bojí.

 

6. januára 1996


Pán Budhov

 

Kto vie, jak nebo a zem je nesmierna?

No on Mliečnu dráhu pod nohami má.

Všehomír, kto šírku tvoju poráta?

No v ruke on Koleso drží a otáča.

 

6. januára 1996


Falun raj

 

Nekonečná krása a div, popísať nejde slovom,

tisícoraké svetlá a farby, oslepenie očiam obom;

Budhova svätá zem, v nej plné šťastie a dlhý vek maj,

tam kde na vysokom mieste sídli Falun raj.

 

6. januára 1996

 


Predurčený návrat ku svätému ovociu

 

Och koľko rokov už Majstra hľadám,

v deň jeden konečne ho uzriem sám.

Získavam Fa, kultivujem späť sa hneď,

Po Dovŕšení s Majstrom vrátim sa späť.

 

23. januára 1996


Na návšteve v horskom chráme Siang-tchang[5]

 

Slnce a mesiac v otáčaní strieda sa,

všehomír je koleso, čo točí sa.

Dvesto rokov preč je za moment,

a Siang-tchang starý, už ho niet.

 

6. marca 1996


Stúpam na horu Tchai[6]

 

Kráčam nahor po schodoch, míle dlhá cesta,

kľukatá, tu a tam, strmá, ťažko spraviť krok;

Pozriem späť, sťa kultivácia v pravom Fa,

zastavíš uprostred, tak spásu ťažko získaš.

Stálosť v srdci, nohy ťažké, sťa z olova by boli dvíham,

znášam trpkosť, pevne vpred, pripútaností sa zbavujem;

Učeníci Dafa, desiatky miliónov ich sú,

po Dovŕšení na vysokých miestach budú.

 

15. apríla 1996


Úspech pri Dovŕšení

 

Sláva, zisk a city – odkultivuj ich ty,

pri Dovŕšení stúpneš do nebies,

milosrdne svet ľudský zrieš,

z ilúzie sa vtedy prebudíš.

 

21. apríla 1996


Tchaj-ťi

 

Nedostižný bol nesmrteľný Čang Sanfeng[7],

medzi nebesami a zemou jeho Veľké Tao páru nemalo,

kvôli sláve neskoršie generácie zničili moju prax boxu,

zmenili moje Tchaj-ťi, pošpinili moje meno.

 

1. júla 1996


Namáhavá spása

 

Vediem loď Fa, než príde katastrofa,

nesčetné ťažkosti a nebezpečia, jedna prekážka za druhou,

loď nesúca všehomír, rozbitá a zlomená,

no sen, čo trval rokov desaťtisíce, pri brehu je konečne.

 

23. septembra 1996


Odchýlenie

 

Yin a Yang sú prevrátené,

ľudské srdcia pozmenené.

Všade duchovia a beštie,

ďaleko od Tao človek je.

 

26. septembra 1996

 


Široká spása všetkých bytostí

 

Ľudské srdce, myseľ opusti

získal si Fa, nuž Bohom si

z Troch ríš vykroč, preč a von

stúpni k nebu s Budhovým telom.

 

16. októbra 1996


Čisté srdce

 

Šírim Fa, Učiteľ tvoj, pre spásu všetkých bytostí,

vo všetkých kútoch písma, len na loď Fa nastúpiť,

desať ziel trávi svet, no ja Dafa šírim,

Falun otáčam a napravujem všehomír.

 

16. októbra 1996, v Atlante


Nerušený uprostred ťažkostí

 

Spravodlivého Fa šírenie,

to ťažšie než ťažké je.

Miriády démonov bránia, ach,

nebezpečia v nebezpečiach.

 

22. decembra 1996


Obdobie konca Zákona

 

Človek už nie je človekom,

ani Boh už nie je bohom,

svet ľudský už Tao nemá,

myšlienka pravá, kde tá?

 

22. decembra 1996


Opustiť pripútanosti

 

Ľudia sveta v ilúzii sú stratení,

k sláve a zisku všetci pripútaní,

dávni ľudia boli čestní, súcitní,

srdce tiché, šťastie a život dlhý.

 

25. decembra 1996


So zámerom

 

Stavať chrám a bohov ctiť, to človeka zamestná,

však nevie, na zámerné činy námaha je daromná;

Hlúpy a stratený, márne snije o ceste do raja západného,

je to sťa slepo vo vode lapať tieň mesiaca odrazeného.

 

28. marca 1997

           


Návšteva svätyne Yue Fei[8]

 

Tragickú a hrdinskú históriu jeho zmyl vody prúd,

no jeho šľachetný duch a verná duša vo svete zostáva;

Z ticíc rokov starej svätyne je miesto, kde srdce žiali,

teraz len jeho verné srdce svieti na neskoršie generácie.

 

11. septembra 1997, v Tchang-jin


Návšteva domova

 

Jesenný dážď padá ako slzy,

slza za slzou trápi moje srdce;

V meste dávnych priateľov niet,

dedina moja bola viackrát zničená.

Osemsto jesení prišlo a odišlo,

a nikto nevie, kto teraz som;

Skloním hlavu, tyčiniek vonných pálim pár,

dym letí ku dávnym priateľom;

Stočím sa späť, prianie naplnené,

prichádzam znova spasiť všetkých a pomôcť im vrátiť sa.

 

11. septembra 1997

v domovskom meste Yue Fei-a

 


Návšteva hrobiek cisárstva východného Čchingu[9]

 

Tristo rokov prešlo ako voda,

staré paláce, opustené hroby, v očiach smútok jesene;

Kto by vedel, že dnes prídem opäť do tohto sveta,

jedného dňa Fa, napravený, zostane navždy.

 

26. októbra 1997, pri hrobke cisára Kchang-si[10]


Dobré a zlé je už jasné

 

Všetky bytosti démonické sa stali – nekonečné nešťastia,

však Dafa ponúka im spásu v tomto chaotickom svete;

Neodlíšiť spravodlivé od skazeného, to Fa nebies uráža,

tí, čo desiatich ziel sa dopúšťajú, čakajú na vietor jesene.

 

15. novembra 1997


Návšteva Jazera Slnka a Mesiaca[11]

 

V nádrži vody čistej jazera,

oparu a mrakov odráža sa nádhera,

telom v tomto chaotickom svete,

sám a pekný, to ťažko zostanete.

 

17. novembra 1997


Spomínam na Čchang-an[12]

 

Hory, rieky Čchin-čchuanu[13] sa zmenili,

Čchang-an pod zemou pochovali.

Preč je nebeská dynastia, jej rozkvet,

v mihu oka prešli stovky, tisíc liet.

Kde Tchaj-čung[14] je, kde ho hľadať?

Dafa ponúka spásu ľuďom Tchang[15].

 

22. novembra 1997    


Upokojte srdce

 

Predurčenia sú už ustanovené,

Fa je to, čo kultivujete,

Čítajte veľa knihu,

Dovŕšenie je blízko.

 

27. januára 1998


Pohľad späť

 

Dlhé veky, dávnych čias veci,

človeka, čo v ilúzii je, stvorili;

Tí, čo tvrdia, že veľmi múdri sú,

vo všehomíre, v citoch tancujú.

 

19. februára 1998

 


Desať ziel sveta

 

Ľudia bez súcitných myšlienok –

človek človeku nepriateľom.

Ničenie tradícii –

kultúra upadá.

Homosexualita, neviazané túžby –

temné srdce k démonickému sa mení.

Bujnie hazard a užívanie drog –

ľudia robia, čo sa im zachce.

Neviazanosť a promiskuita –

vedú k zlu a skazenosti.

Temné gangy a podlá strana –

            politici a gangstri sú jedna ruka.

Svojvoľne konať, búriť národ –

            ľudia sú proti nebesám a vzpierajú sa Tao.

Slepo veriť vede –

            ľudstvo je zdeformované.

Propagovanie a uctievanie násilia –

ľudia si cenia trúfalosť a merajú sa v krutosti.

Náboženstvá sa skazili –

            sú tam ziskuchtivci, politici.

 

7. júla 1998    


Návšteva prechodu Yanmen[16]

 

K  prechodu Yanmen stúpam,

v hrudi ľahké vrenie mám.

Tisíc rokov stará dávna cesta tu je,

no dym minulosti na prechode už nie je.

Jen-čao[17], čo svojho koňa vedie, odišiel,

oblaky a vietor, tisíc rokov čas prešiel.

Pozdvihnem zrak, z prechodu nadol  ho upriem,

a Dafa na centrálnych rovinách zriem.[18]

 

10. augusta 1998, na prechode Yanmen


Prispôsobenie sa

 

Písma kultivujú srdce,

Cvičenia zoceľujú telo;

Jedného dňa, pri Dovŕšení

Čen-Šan-Žen s tebou zostane.

 

18. novembra 1992

upravené v auguste 1998


Nový život

 

Spravodlivý Fa sa šíri,

tisíce démonov mu bráni,

no bytostiam spásu prináša,

a ľudské názory menia sa,

degenerované odstránené je,

a žiara jasná sa ukazuje.

 

7. septembra 1998

 


Usmievam sa

 

Usmievam sa – vnímajúce bytosti sa prebúdzajú

Usmievam sa – Dafa sa šíriť začína

Usmievam sa – prievozná loď[19] sa k plavbe pohýňa

Usmievam sa – pre vnímajúce bytosti je tu nádej

 

16. novembra 1998

 


Vysvetlivky

 

Hong Yin: Hong Yin je fonetickým prepisom čínskeho názvu „洪吟“, ktorý má niekoľko významov. Hong () je znak v mene autora. Hong tiež znamená veľký, obrovský a nesmierny. Yin () znamená recitovať, spievať (báseň).

 

 

Poznámky pod čiarou

 [1] „Tri náboženstvá“ sa vzťahujú na tri náboženstvá v Číne: Budhizmus, Taoizmus a Konfucionizmus.

[2] Visiaci chrám, Süan Kchung S' (doslova „chrám zavesený v prázdne“), bol postavený asi pred 1400 rokmi na strmom brale asi 65 km od mesta Ta-tchung, provincia Šang-si. Chrám sa zkladá z niekoľkoposchodových budov, avšak vyzerá, akoby ho podopieralo len niekoľko drevených stĺpov.

[3] Hora Cheng (doslova „večná hora“)  nachádzajúca sa v severnej časti provincie Šan-si a severovýchodnej časti provincie Che-pej, patrí medzi päť „posvätných hôr“ v Číne. Prechod Yanmen je na jej západnej strane. Hovorí sa, že ctený Čang Kuo, jeden zo známych ôsmich nesmrteľných v Číne, kultivoval Tao na hore Cheng. Visiaci chrám je tiež na hore Cheng.

[4] Severný Chrám v Číne je budhistický chrám s históriou viac ako 1000 rokov, nachádzajúci sa v meste Šao-kuan, provincia Kuang-tung.

[5] Horský chrám Siang-tchang sa nachádza neďaleko mesta Chan-tan, provincia Che-pej. Tento chrám je známy svojimi mnohými kamennými písmami z Budhizmu.

[6] Hora Tchai, ktorá sa nachádza uprostred provincie Šan-tung, je najznámejšia z piatich najväčších hôr v Číne. Mnoho cisárov konalo obrady uctievania nebies a zeme na hore Tai.

[7] Čang San-feng  bol známy Taoista, o ktorom sa hovorí, že vytvoril Tchaj-či čuan.

[8] Yue Fei (1103 n.l. – 1142 n.l.) je známy a široko uznávaný národný hrdina Južnej dynastie Song, ktorý bránil Čínu proti inváziám od severných národov

[9] Hrobky Východného Čchingu sa nachádzajú v okrese Cun-chua, provincia Che-pej. Je to miesta cisárskych hrobiek piatich cisárov dynastie Čching (1644 n.l. – 1911 n.l.)

[10] Kchang-si je cisár, ktorý vládol v rokoch 1662 n.l. až 1722 n.l. počas dynastie Čching. Medzi všetkými cisármi v čínskej histórii je Kchang-si jeden z najváženejších, známy svojou cnosťou, múdrosťou a širokomyseľnosťou.

[11] Jazero Slnka a Mesiaca je jedným z ôsmich najznámejších turistických miest na Taiwane a jediným prírodným jazerom na ostrove.

[12] Čchang-an bolo dávne hlavné mesto počas mnohých dynastií, vrátane dynastie Tchang. Nachádza sa na severozápad od súčasného Si-an-u.

[13] Čchin-čchuan je meno dávneho miesta, ktoré sa všeobecne vzťahuje na roviny v provinciách Šan-si a Kan-su, severne od Čchin-ling. V ich strede je Chang-an.

[14] „Tchaj-cung“ sa vzťahuje na Tchang Tchaj-cung-a z dynastie Tchang, cisára, ktorý vládol v rokoch 626 n.l. až 649 n.l. Tchaj-cung je jeden z najváženejších cisárov, známy ustanovením najprosperujúcejšej, vplyvnej a kultúrne rôznorodej dynastie v čínskej histórie.

[15] „Tchang“ sa vzťahuje na dynastiu Tchang (618 n.l. – 907 n.l.).

[16] Prechod Yanmen je historické miesto v provincii Šan-si. Bol dôležitým strategickým bodom a jedným z najväčších prechodov cez Veľký Múr. Udialo sa tu mnoho dôležitých bitiek medzi Čínou a národmi na severe.

[17] „Jen-čao“ sa vzťahuje na Jang Jen-čao (958 n.l. – 1014 n.l.), národného hrdinu a veľkého generála v Severnej dynastii Song, ktorý umrel v jednej z bitiek proti invázii zo severu.

[18] „Centrálne roviny“ je preklad中原, čo sa historicky vzťahuje na centrálnu časť Číny a dá sa preto preložiť aj ako „centrálna Čína“.   中原 sa môže tiež vzťahovať na Čínu všeobecne.

[19] „prievozná loď“ sa v čínštine vyslovuje foneticky rovnako ako „loď spásy“