HONG YIN

(VI)

 

 

 

Li Chung-č’

 

(slovenský preklad)


Obsah

 

Spievam kvôli životom.. 1

Iba Stvoriteľ ťa spasiť môže. 2

Čo naše životy očakávajú. 3

Sľuby. 4

Túžba žiaka Dafa. 5

Jasnosť po prebudení 6

Aby si sa v tomto živote vrátil do neba. 7

Učeníci Dafa cestu vedú. 8

Obnova Troch ríš. 9

Pre teba a pre všetky bytosti 10

Láska učeníka Dafa. 11

Tvrdohlavo sa stratiac v ilúzii 12

Bez inej možnosti 13

V prach sa obráti 14

Božskosť sa ukazuje. 15

Slovami neopísateľná milosť. 16

Hlboké zmeny. 17

Šťastní tí, ktorí rozumejú tomu, čo počujú. 18

Pozametať prach. 19

Posvätná. 20

Proroctvo. 21

Smer ku spáse. 22

Päť tisícročí nanovo. 23

Muži tanečníci Shen Yun. 24

Návrat do nebies kultiváciou Dafa. 25

Katastrofa. 26

Pozorujúc mesiac. 27

Ťažko zakryť. 28

Nastúp na loď spásy. 29

Opusti pripútanosti, Bohovia a Taovia sa odhalia. 30

V ilúzii tvrdohlavých spôsobov. 31

Bláznivosť tých, čo neveria. 32

Získaj spásu na nebeskej ceste. 33

Mimovoľné verše. 34

Koľkí majú šťastie. 35

Posvätná milosť. 36

Vedení niťou osudu. 37

Neúnavne kvôli tomuto. 38

Kto pozná pravdu. 39

Ťažko spasiť iných a seba. 40

Kultivuj sa v Dafa, cesta ťa späť do neba privedie. 41

Úvaha. 42

Nebeská cesta ťa nezavedie na scestie. 43

Nezlyhaj 44

Pieseň, čo spievam, je posvätná. 45

Šokujúci účinok jednej myšlienky. 46

Čo je šťastie. 47

Shen Yun je nádej 48

Prináša svetlo. 49

Prichádzajúc kvôli tvojej spáse. 50

Moja pieseň. 51

Viera. 52

V chaotickom svete záleží na tvojom srdci 53

Ľudské myšlienky blokujú cestu. 54

Všetko kvôli tejto šance eónov. 55

Ľudský život je čakaním.. 56

Ďalšie milosrdenstvo. 57

Vôňa milosrdenstva. 58

Dobré a zlé, na srdce človeka sa hľadí 59

Prezidentské voľby. 60

Fa je v ľudskom svete. 61

 

 
Spievam kvôli životom

Civilizácia piatich tisícročí je cesta, čo vedie späť do neba

Taká bohatá a veľkolepá, aj pre Bohov grandiózna

Dávna múdrosť je Bohmi ukázaná cesta

Moderné predstavy a správanie nasledujú démona

Ateizmus a evolučná teória šíria jed

Opúšťať tradície je sťa jazero vysúšať

Väčšina ľudí sú reinkarnovaní Bohovia, prichádzajúci Stvoriteľa očakávať

Návrat do nebies je tvoja opravdivá radosť

Kvôli spáse tancujeme, rukami a nohami pohybujeme

Každú hudobnú notu s milosrdenstvom hráme

Pretože je to Stvoriteľ, kto ma požiadal, aby som o spáse spieval

 

26. januára 2010 v Londýne

 

 

Iba Stvoriteľ ťa spasiť môže

Človek je už uprostred veľkého nešťastia, len to nevidí

Iba návratom k tradícii môžeš byť spasený a očistený

Modernými predstavami a správaním ubližuješ si

Ateizmom a evolúciou červený démon ťa podvádza

Vytvorenie, trvanie, degenerácia a zničenie sú zákony – vesmír sa rozpadá

Ľudia aj Bohovia, všetci v nebezpečí sú, v srdci neistotu cítia

Väčšina ľudí sú Bohovia, ktorí sa reinkarnovali, nájsť sem útočisko prišli

Čakajúc na Stvoriteľa, aby obnovil vesmír a zachránil všetky bytosti

Uprostred obrovského nebezpečenstva, len On ťa spasiť môže, nik porovnať sa nemôže

 

10. decembra 2017

 

 

Čo naše životy očakávajú

Väčšina ľudí sú Bohovia reinkarnovaní, očakávajúc Stvoriteľa

Reinkarnujúc sa znova a znova, sľuby zabudnuté, zmenené srdcia

Cesta späť do nebies je už prerazená, halí ju však ilúzia

Odchýlené myšlienky a správanie môžu zničiť budúcnosť ľudstva

Ľudí zraňuje ateizmus a evolučná teória

Červený démon a Satan sa už pod Jeho nohami krčia

Učeníci Dafa na Jeho výzvu ľudí zachraňujú

Pochop pravdu a odstráň prekážky pre svoju spásu

 

31. januára 2018

 

 

Sľuby

Je to Stvoriteľ, kto dáva život ľudským bytostiam

Bol to On, kto položil pre nich cestu tradície

Táto cesta k získaniu Fa a návratu do nebies ťa môže viesť, dočista ťa umyjúc

Stratou tradície, ľudskosť strácaš

Moderné predstavy sú ako hlboká priekopa bahnitá

Šírenie ateizmu a evolúcie červený démon nariadil

Mnohí ľudia sú Bohovia, ktorí na zem zostúpili, dajúc svoj sľub Stvoriteľovi

Získaj Fa, aby si sa mohol kultivovať, pretvor svoje nebeské telo – v tom tvoja sláva leží

Pretože si sľúbil zachrániť bytosti vo svojom kráľovstve nebeskom

 

26. februára 2018

 

 

Túžba žiaka Dafa

Zanechajúc čínsku krajinu, po Západe sa túlam

V myšlienkach po svojej domovine túžim

Obávam sa o svojich milovaných, svojich najdrahších

Väčšina ľudí sú Bohovia, ktorí do sveta zostúpili

Očakávajúc Stvoriteľa, aby ich späť do neba zachránil

Moderné myšlienky a správanie sú podvodné triky démona

Ateizmus a evolučná teória sú vymyslené lži

Aby som túto pravdu široko rozšíril

Bol som prenasledovaný, teraz sa v krajinách cudzích túlam

 

2018, leto

 

 

Jasnosť po prebudení

Putujúc životom kvôli prázdnej sláve

V ilúzii peňazí, túžob a citov neustále bojujúc

V blatistej a špinavej vode, chorobovou karmou obklopený

Reflexia na sklonku života, neskoro ľutovať, jasnosť prichádza

Naše životy božské boli, v nebesiach sa zrodili

Katastrofa nebeskú klenbu postihla, východiska nemajúc

Na Zem sme zostúpili, čakajúc na Stvoriteľa

Po odstránení karmy a očistení hriechov sa možno vrátiť do neba

Nebeská cesta je položená, no ľudské pripútanosti ju zakrývajú

Ateizmus má za sebou divokú krutosť

Evolúcia je teória skazená a bez základov

Moderné správanie sa ďaleko od Bohov odchyľuje

Rôzne ľudské predstavy sú prekážkami

Koľkí môžu byť zachránení, koľkí to dokážu?

 

20. augusta 2018

 

 

Aby si sa v tomto živote vrátil do neba

Prekonajúc rokov milióny

Prechádzajúc vrstvami a vrstvami nebies

Zostúpiac na Zem, Stvoriteľa očakávajúc

Ktorý na konci časov vesmír obnoví a všetky stvorenia vytvorí

A šíri Dafa, zachraňujúc všetky bytosti

Väčšina ľudí sú Bohovia reinkarnovaní

Zažívajúc útrapy, očakávajúc čas predurčený

Nebuď oklamaný modernými predstavami

Ateizmus a evolúcia sú úplnými výmyslami

Na dlhej a tiahlej ceste, život po živote, osud viedol ťa

Cez reinkarnácie, aby si sa v tomto živote vrátil do neba

 

31. augusta 2018

 

 

Učeníci Dafa cestu vedú

Katastrofa na konci času, zostáva málo dní,

Ľudia na svete, pôvodne na nebesiach králi

Stali sa ľuďmi, aby Stvoriteľa očakávali

Vykultivovali si opäť spravodlivé ovocie, do nebies sa vrátili

Príležitosť eónov na dosah leží

Avšak honbou za sebeckými ziskami mnohí sú zaneprázdnení

Pravda o spáse všade sa šíri

Avšak oči mnohých sú zaslepené predsudkami

Odomkni zámok na srdci a hľadaj pravdu

Učeníci Dafa cestu vedú

 

7. septembra 2018

 

 

Obnova Troch ríš

Utiahnuc sa do horského údolia, prešlo koľko jesení?

Fa napravuje nebesá, starý vesmír sa končí.

Jedného dňa horu opustím a chaotický svet napravím.

Zasahujúci démoni a ľudia zlí, nebude miesta kam by unikli.

 

23. septembra 2018

 

 

Pre teba a pre všetky bytosti

Nádherné časy zostávajú len v mojej pamäti

Mnoho dní a nocí sme sa v sladkom vánku lásky hriali

Prenasledovanie späť všetko k prvému želaniu navracia

Útlak v tebe obavy o mňa vyvoláva, si zmučená a nepokojná

Väčšina ľudí sú Bohovia, zostúpiac do sveta Stvoriteľa očakávajú

Ateizmus a evolučná teória ľudí podvádzajú

Moderné predstavy a správanie sú slepými ulicami, bez cesty von

Zmysel života je návrat do nebies

Aby som pravdu všetkým bytostiam povedal

Aby sa ti ťažkosti žiadne neprihodili

Nádherné časy zostávajú len v mojej pamäti

 

12. decembra 2018

 

 

Láska učeníka Dafa

Vrátiť sa späť, kde sme začali, nemám inej možnosti

Prenasledovanie prebieha, nechcem ti priniesť ťažkosti

Rozíďme sa, nech nik ti neublíži

‘bo ľuďom povedať chcem, kde zmysel života leží

Väčšina ľudia sú Bohovia reinkarnovaní, očakávajú Stvoriteľa

Ateizmus a evolučná teória ľudstvo ničia

Moderné myšlienky a správanie sú chyby v živote

Kvôli spáse teba a ľudí vo svete

Chcem šíriť pravdu po celej Číne aj mimo nej

 

23. decembra 2018

 

 

Tvrdohlavo sa stratiac v ilúzii

Temné a pochmúrne mraky, svetlo nevidieť

Učeníci Dafa v nebezpečí spásu ponúkajú, nikdy neprestávajúc

Ľudia vo svete na konci času len o peniaze dbajú

Stratiac sa v ilúzii duchov, zlu pomáhajú

Dopúšťajú sa kolosálnych hriechov, neprebudiac sa

Avšak svet bol vytvorený pre tvoj návrat do neba

 

1. januára 2019

 

 

Bez inej možnosti

Stretol som ťa na ceste života

Láska v našich srdciach zasadená bola

Avšak aby som ťa ušetril prenasledovania, ktorým trpím

Rozísť sa musíme, nemajúc žiadnej inej možnosti

Väčšina ľudí vo svete sú Bohovia inkarnovaní

Očakávajú spásu od Stvoriteľa

Ateizmus a evolúcia sú falošné doktríny

Moderné myšlienky a správanie človeku samému škodia

Aby som tento dôležitý odkaz rozšíril

Kvôli prenasledovaniu, niet inej možnosti ako rozísť sa

Keď červený príliv opadne, ty a ja spolu stretneme sa

 

6. januára 2019

 

 

V prach sa obráti

Väčšina ľudí na svete pozemskom, kvôli Fa prišli

Vstúpiac do sveta ilúzie, sú v ňom zahrabaní

Dafa sa šíri a je prenasledovaný, však to keď ťa neprebudí

Život a bohatstvo v ňom, všetko v prach sa obráti

 

22. januára 2019

 

 

Božskosť sa ukazuje

Pohyby tanca temné mraky karmy rozháňajú

Nebeská hudba preniká ilúziou, volajúc späť tvoju pôvodnú povahu

Toto je milosť Stvoriteľa

Opusti svoje spôsoby bizarné, zrodené z moderných predstáv a správania

A vráť sa k láskavosti a čestnosti, čo pôvodne si mal

Ateizmus a evolučná teória sú rakovinou, čo život napáda

Cesta tradície je posvätná, vedie do neba

Božskosť sa ukazuje, kvôli spáse bytostí

To, čo cítiš a vidíš, sú Jeho usporiadania

Odvážne čeliac všetkým nástrahám, ponúkajúc súcitnú spásu

Shen Yun je tým, čo svetu dávam

 

 

23. januára 2019, v Edinburghu

 

 

Slovami neopísateľná milosť

Tancujeme s energiou spásy

Hudba preniká tvojou bytosťou, volajúc späť tvoju láskavosť

Nádherné farby navracajú ľuďom pôvodnú povahu

Neverte falošnému výzoru ateizmu

Moderné predstavy a správanie menia ľudské spôsoby

Vyjadrujeme Stvoriteľove milosrdenstvo

Slovami neopísateľná milosť zapaľuje svetlo tvojej nádeje

 

25. januára 2019 v Edinburghu

 

 

Hlboké zmeny

Reinkarnujúc sa znova a znova, kvôli desaťsmerného sveta záchrane

Nevýslovné nebezpečenstvá života a smrti, moje odhodlanie stále pevnejšie

Znášajúc skúšky a ťažkosti, ktoré nikto poznať nebude

Z chladného a vysokého miesta, sledujúc zmeny hlboké

 

29. januára 2019

 

 

Šťastní tí, ktorí rozumejú tomu, čo počujú

Chladný vietor do tváre mi fúka

Dafa moje srdce zohrieva

Šialenstvo udržiavané lžami trvať nebude

Stvoriteľ ľudí späť do neba zachraňuje

Väčšina ľudí sú Bohovia reinkarnovaní – nebuď v ilúzii

Moderné myšlienky a správanie prinášajú osud zlý

Ateizmus a evolučná teória z cesty odvádzajú

Aby som s ľuďmi zdieľal túto pravdu

Prenasledovania ani šialenstva sa nebojím

V krutej zime či dusnom teple, stále pravdu šírim

 

16. februára 2019

 

 

Pozametať prach

Väčšina ľudí vo svete sú Bohovia, v ľudskej forme reinkarnovaní

Jedna skupina za druhou, pre Fa prichádzali

Reinkarnujúc sa znova a znova, zabudnúc na sľuby, čo spravili

Zahrabaní v ilúzii uprostred slávy, zisku a emócií

Moderné myšlienky a správanie do priepasti vedú

Ateizmus a evolučná teória, po démonickej ceste sa túlajú

Stvoriteľ prišiel, aby spasil stvorenia všetky

Veky vekov čakania zbytočné neboli

Ak rozumieš tomuto, potom pravdu hľadaj

Bol to Stvoriteľ, kto ma požiadal pozametať prach, čo v ilúzii drží ťa

 

31. marca 2019 v Seattle

 

 

Posvätná

Prišli sme zo vzdialeného východu

Nesúc misiu posvätnú

Milosrdenstvom je naša hruď naplnená

Väčšina ľudí sú Bohovia, čo do sveta zostúpili

Stratení v sláve, zisku a citoch, zraňujúc sa

Moderné predstavy a správanie z cesty preč vedú

Ateizmus a evolučná teória majú za sebou skrytú agendu

Získať Fa a vrátiť sa do nebies, je tvoje želanie

Nebeská brána je už otvorená, no dlho nebude

To, čo ti hovorím, je pravda

’bo Stvoriteľ ma požiadal spasiť ľudí späť do neba

 

8. apríla 2019

 

 

Proroctvo

Od detstva mi od predkov proroctvo bolo odovzdávané

Červená pohroma svet po desaťročia pustošiť bude

Morálka a tradície, tie budú zničené

Ľudia na konci času budú poznať len peniaze

Toto proroctvo priamo pred našimi očami sa prejavuje

Moderné myšlienky a správanie doviedli nás na pokraj zničenia

Ateizmus a evolučná teória – jedna lož za druhou

Prenasledovanie učeníkov Dafa hriech je bezprecedentný

Toto proroctvo hovorí ľuďom, aby zostali láskaví a dobre svoje srdce viedli

Keď červený príval opadne, objavia sa tí svätí a hodní

Pretože Stvoriteľ sa reinkarnoval na Zemi, zachraňujúc s milosťou ľudí

Nájdi Ho a buď spasený, vráť sa do nebies na zlatom lotose

 

25. apríla 2019

 

 

Smer ku spáse

Zachraňujúc ľudí na konci času, pravdu spievam

Červený príval vládne, vieru v nebesá za neposlušnosť považuje

Som preto prenasledovaný, po svete sa túlam

Stratu postavenia či bohatstva k srdcu si neberiem

Spása ľudí je moja misia, čo zabudnúť nemôžem

Stvoriteľ zostúpil do sveta, ponúkajúc Fa nebeský

Väčšina ľudí sú reinkarnovaní Bohovia, čo hľadať nádej poslednú prišli

Ateizmus a evolučná teória sú trikmi diabla

Moderné myšlienky a správanie sa rodia, keď sa racionalita stratila

Držiac sa tradície a láskavosti, tvoj charakter bude ušľachtilý

Toto je smer ku spáse

Pravda, ktorú spievam, bude znieť v tvojom srdci

Ako sa červený príval rúca nadol, môj spev zaznieva s novou silou

 

29. apríla 2019, v lietadle z Londýna do Los Angeles

 

 

Päť tisícročí nanovo

Nebeské krásky, čisté ako jadeit, sťa nebeské víly,

Otáčajú hlavou, úsmev v očiach, krásne dlhé hodvábne stuhy

Pestrofarebné rukávy lietajú dnu a von, víria ako dúhy

Ukazujúc nanovo tradície piatich tisícročí

 

26. mája 2019

 

 

Muži tanečníci Shen Yun

Zručnosti dosahujúce vrchol, majstri sveta taneční

Elegantní a vznešení s najvznešenejšími ašpiráciami

Vznášajúc sa priamo do vzduchu, roztvárajúc bránu oblakov

Obrátky a otočky, ohlasujúc príchod nebeských generálov

 

27. mája 2019

 

 

Návrat do nebies kultiváciou Dafa

Milosrdenstvo naše srdcia napĺňa

Prinášame cennú knihu spásy

Zjavujeme pravdu na konci času

Väčšina ľudí na svete sú Bohovia, ktorí z nebies prišli

Čakajúc, kým budú Stvoriteľom povolaní

Prišiel na svet, Dafa naširoko šíriac

Pre návrat do nebies, telo a myseľ pomocou Fa sa musia premeniť

Opusti moderné správanie a predstavy

Ateizmus je pre ľudstvo lož najväčšia

Evolučná teória je ešte absurdnejšia

Cesta tradície bola položená nebesami

Aby si bol spasený, predsudky odlož

Pre návrat do neba, nájdi Dafa a kultivuj sa

 

6. júna 2019

 

 

Katastrofa

Pán je v ľudskom svete, avšak Jeho gong v nebi

V ľudskej forme napravuje Fa, duchovia sú šialení

Červený démon a skazení Bohovia Dafa urážajú

Skazení Bohovia v množstve podôb, ťahaní sú k zničeniu

Prenasledovanie učeníkov Dafa, hriech je bez hraníc

Nebesá si zmenu želajú, kto ju môže zvrátiť

Na konci času, vesmír sa duchmi hemží

Sú zametaní do pece danu, aby zušľachtili svet nový

 

4. júla 2019

 

 

Pozorujúc mesiac

Uprostred hôr vnímame mesiac jasný

V širokých nebesiach tešia sa bytosti všetky

Ríša Fa nie je v čchingu ponorená

No nebeské zmeny sú ako veľká záplava

Červený démon v Troch ríšach je ustráchaný

Získajúc spásu, všetky bytosti skáču od radosti

Skazení duchovia sú úplne odstraňovaní

Pod mesiacom posvätnú hudbu počuť

 

15. augusta 2019

 

 

Ťažko zakryť

Znova a znova sa reinkarnujúc, domov tvoj kde je?

Podľa slávy, zisku a citov súdi sa úspech či zlyhanie

Väčšina ľudí vo svete z nebies prišli

’by Stvoriteľa tu očakávali

Moderné myšlienky od nebies ďaleko sa odchýlili

Evolučná teória neznesie, keď na ňu denné svetlo zasvieti

Ateizmus ľudstvu škodí

A zakrýva nádeje ľudí

Dafa sa vyučuje, späť do nebies ťa navráti

Učeníci Dafa pravdu poznajú

Zbav sa pochybností, prelom ilúziu, vstúp na cestu nebeskú

 

23. augusta 2019

 

 

Nastúp na loď spásy

Z hĺbok klenby nebeskej prišli sme

Pomáhajúc Stvoriteľovi pri spáse ľudí, na javisku vystupujeme

Toto je posvätná misia

Toto je tým, na čo nespočetné životy čakajú

Väčšina ľudí sú Bohovia reinkarnovaní, zahrabaní v ilúzii

Čakajúc na Neho, aby ich spasil späť do neba a očistil ich životy

Moderné myšlienky a správanie sú jedovatou rakovinou

Tých, čo neveria v Bohov, ťažko zachrániť, na konci času premenia sa na popol

Slávu, zisk a city si nemožno vziať pri odchode zo sveta

Nastúp na loď spásy, aby si už viac netrpel

Nastúp na loď spásy, vráť sa do neba a vystúp z hmly ilúzie

 

24. augusta 2019

 

 

Opusti pripútanosti, Bohovia a Taovia sa odhalia

Čakajúc od času dávneho

Sľub z vekov vzdialených

Reinkarnujúc sa znova a znova, život po živote

More sa premenilo na súš a súš na more, zmeny veľké

Kvety kvitnú a vädnú, ako ľudia čas predurčený očakávajú

Mesiac sa znova a znova napĺňa, ako ľudia na návrat do nebies čakajú

Na konci času, Stvoriteľ príde vyučovať Dafa

Toto je želanie všetkých bytostí, ktoré prišli do sveta

Uprostred klesajúcej morálky, hľadaj pravdu a spojenie posvätné naplň

Opusti ľudské pripútanosti, iba potom Bohov a Taov uvidieť môžeš

 

24. augusta 2019

 

 

V ilúzii tvrdohlavých spôsobov

Vysoké nebo, široká zem, voda tečie naveky

Dlhé veky od pradávna, pre koho sa udržiavali

Tao hovorí princípy Tao, Budha o Fa hovorí

Kto pozná dôvod, pre ktorý bol svet stvorený

 

25. augusta 2019

 

 

Bláznivosť tých, čo neveria

Jesenný vietor, poryvy čo chladia

Mraky v západe slnka sa najviac zlatia

Drancujúci chuligáni, zlo storočia

Sen červeného paláca ako prach sa rozplýva

Nebo a zem obnovené – kto pri kormidle je?

Všetky veci vytvoril, aby Nebo a Zem boli spasené

Princípy (Li) napravujú obrovský (Hong) vesmír, vôľa (Zhi) zachraňuje bytosti späť do neba

 

31. augusta 2019

 

 

Získaj spásu na nebeskej ceste

Reinkarnácie znova a znova, nikdy neprestali

Väčšina ľudí prišla z nebies hore, Bohmi boli

Uviazli vo svete ľudskom na rokov tisícky

Čakajúc, aby Stvoriteľa privítali a Dafa získali

V Jeho mene zachraňujeme ľudí

On nás volá prebúdzať ľudí, aby do nebies sa vrátili

Nenechajte ilúziami vo svete oklamať svoje oči

Moderné predstavy, nimi spravodlivé myšlienky zatienené sú

Ateizmus a evolučná teória základ nemajú

Pochop pravdu, aby si získal spásu na nebeskej ceste

 

31. augusta 2019

 

 

Mimovoľné verše

Vesmír sa tiahne od drobného po obrovský, taký rozľahlý

Odpočívam pri zábradlí a sledujem svet navôkol plynúci

Červená dynastia s dychom je už na konci

Jej zlé meno sa bude preklínať rokov tisícky

Do Číny navráti sa kultúra ľudská

V Ríši stredu zaznie reč dávna

Medzi jin a jang rovnováha sa obnoví

Navrátiac sa do hlavného mesta, na vysokom mieste odpočiniem si

 

3. septembra 2019

 

 

Koľkí majú šťastie

Peniaze nemôžu choroby odvrátiť

Sila moci nemôže osud človeka určiť

City sú nestále, vlnia sa sťa tráva vo vetre

Väčšina ľudí sú nebeské bytosti, povahou božské

Očakávajú Stvoriteľovo spásy volanie

Moderné myšlienky a správanie sú démonické

Ateizmus a evolučná teória v pozadí sú nečisté

Dafa spásy je vyučovaný – sám sa rozhodni, či ho získaš

Koľko ľudí je váhavých, koľkí majú šťastie

 

3. septembra 2019

 

 

Posvätná milosť

Ako spievam, hlboké pocity sa dvíhajú

Hlas môj preráža mrakov temných hustú hmlu

Milosrdná spása sa v tomto čase ponúka

Pán Stvoriteľ už prišiel

Moderné predstavy sú jedovatou rakovinou

Ateizmus popiera nebeskú povahu

Evolučná teória sa zrodila z hlúposti

Spievam pravdu, slovami jednoduchými a jasnými

Každá nota nesie múdrosť, čo cez telo sa šíri

Nebeská cesta ku spáse je s tanečným pódiom spojená

Dafa, ktorý vytvoril svet, s posvätným osudom viaže ťa

S nekonečnou milosťou sa nebeská cesta otvára

 

7. septembra 2019

 

 

Vedení niťou osudu

Stúpajúc vysoko a hľadiac ďaleko, svet sledujem

Spievajúc nahlas pieseň súcitu, opar ilúzie prelamujem

Na východe i na západe sladkú rosu šírim

Široko zachraňujúc bytosti, aby ľudský svet prekročili

Väčšina ľudí vo svete sú z nebies nesmrteľní

Horko trpia, aby svoje nebeské bytosti zachránili

Aby sa vrátili do neba, musia očakávať Stvoriteľa

Ktorý pretvorí ich nebeské telá a vráti ich späť do neba

 

7. septembra 2019

 

 

Neúnavne kvôli tomuto

Pravdu hovorím ľuďom zas a zas

Prečo ju nevidíš, aj keď sa pozeráš

Snáď prenasledovanie ťa desí

Alebo klamstvá ťa oklamali

Väčšina ľudí prišla z palácov nebeských

Na konci času katastrofa nebeskú ríšu postihne, zostúpili na zem očakávajúc nebeské zmeny

Stvoriteľ nanovo vytvoril nebeskú ríšu, sľub naplniac

Dafa sa šíri vo svete, spása závisí na myšlienkach

Tí so zlým úmyslom sami sebe rany spôsobujú

Nebeská cesta je položená pre tých, čo v srdci láskavosť majú

Kvôli tomuto ti neúnavne hovorím pravdu

 

20. septembra 2019

 

 

Kto pozná pravdu

Dafa sa ozýva, prach stúpa

Temný dym a zlý vzduch rozvírený komunistickými darebákmi

Vesmírnu ríšu, vrstvu po vrstve, opar smrti zahaľuje

Nebo a zem sú temné, skaza bezodná

Uprostred deštrukcie, kto je Bohom

Zasahujúc do Stvoriteľa, hriech neporovnateľný

Formovanie a stabilita, vesmír v Tao bol vtedy

Pri úpadku odchýlil sa od Tao, začínal byť sebecký

Na konci času, zlo rozpad očakáva

Koľkí môžu byť spasení v tomto momente, keď spása sa ponúka

Nebo a zem sa odklonili – kto ešte pravdu pozná?

 

20. septembra 2019

 

 

Ťažko spasiť iných a seba

Učeníci Dafa – kultivácia nie je zložitá

Vrstvy a vrstvy svetských pripútaností všemožne bránia

Nadpriemerný človek pri ťažkostiach sa usmeje a rozrieši ich

Priemerný človek keď skúškam čelí, znepokojene sa cíti

Podpriemerný človek pripútanosti nekonečné opustiť musí

Však mimoriadne je, že Dafa vo svete sa šíri

Spasiť iných a seba, vrátiť sa pri dovŕšení

Koľkí to dosiahnuť môžu, koľkí majú prázdne reči

 

22. septembra 2019

 

 

Kultivuj sa v Dafa, cesta ťa späť do neba privedie

Život je ako osamelé kanoe,

V tichých vodách bezstarostné

Keď čelí vetru a vlnám, bezmocné

Kde je breh a kedy to skončí

Väčšina ľudí z nebies zostúpili, avšak na svoje misie zabudli

Doktríny ateizmu a evolúcie ich božskosť uväznili

Láskavý zostaň, nepodliehaj klesajúcej morálke,

Pri úpadku sveta tradície sa drž, Boh pri tebe zostane

Kultivuj sa v Dafa, cesta ťa späť do nebies privedie

 

27. septembra 2019

 

 

Úvaha

Hmla sa okolo pavilónu vinie

Kadidlo voňavé k tvári vanie

Tiché a odľahlé miesto, mimo svetského sveta

Také pokojné, že človek od ľudského tela sa odpúta

 

27. septembra 2019

 

 

Nebeská cesta ťa nezavedie na scestie

Pohľad späť, len moment je život ľudský

Horko súperiac o slávu, zisk a city

To, k čomu si v živote pripútaný, si so sebou nevezmeš

Odchádzaš s prázdnymi rukami, ako prach a dym

Prišiel si do sveta očakávať Stvoriteľa

Získať Fa, poriadne sa kultivovať a byť spasený späť do neba

Ateizmus a evolúcia sú podvodmi démona červeného

Moderné predstavy, kto ťa nimi manipuluje

Pevne sa drž láskavosti a cesty tradície

Získaj spásu, nebeská cesta ťa nezavedie na scestie

 

27. septembra 2019

 

 

Nezlyhaj

Životy sa reinkarnujúc, očakávali

Do času degenerácie a zničenia sa všetky veci dostali

Stvoriteľ vesmírne telo nanovo vytvára

Pretože On ku všetkým bytostiam lásku má

Väčšina ľudí sú Bohovia, čo na zem zostúpili, vymenovaní nebeskými kráľovstvami svojimi

Šírim pravdu na pokyn Stvoriteľa

Nevstúp na cestu moderných myšlienok a správania

Slávu, zisk a city nemôžeš do neba si vziať

Doktríny ateizmu a evolúcie zraňujú ľudí

Drž sa pevne láskavosti a tradície, svoju dušu nezapredaj

Kvôli spáse bytosti v tvojom vesmírnom kráľovstve, nezlyhaj

 

1. októbra 2019, na Hore Dračích prameňov

 

 

Pieseň, čo spievam, je posvätná

Pieseň, čo spievam, je posvätná

Melódia nesie energiu, ktorá rozozvučí vaše srdcia

Čo je správne, čo nesprávne, slová vyjasňujú

Väčšina ľudí zostúpili na zem z nebies, očakávajúc Maitréju

Je vtelením Stvoriteľa, Dafa šíri

Nepočúvajte šialené doktríny ateizmu a evolúcie

Moderné myšlienky a správanie ľudí do ríše duchov vedú

Červený démon rozkrútil deštrukcie vír

Bohovia sladkú rosu šíria, drž sa láskavosti a tradície

Dafa je rýchle vozidlo ku spáse, na ktoré si čakal rokov tisíce

 

3. novembra 2019

 

 

Šokujúci účinok jednej myšlienky

Jedna myšlienka, zachrániť všetky bytosti

V nebesiach zdvihli sa prudké vetry

Pri zostupe na zem, nebezpečenstiev vrstvy a vrstvy

Myriady démonov proti novému vesmíru bojovali

Však všetko, čo želali si, nikdy sa nenaplní

Skazení Bohovia na konci času sú šialení

Staré sily stali sa démonmi kolosálnymi

Zrútia sa spolu s vesmírom starým

 

26. novembra 2019

 

 

Čo je šťastie

Čo je šťastie

Bohatstvom nemožno si kúpiť zdravé telo

Sláva a city sú prachom, ktorý vo vetre povieva

Moderné myšlienky a správanie sú na ceste nebeskej prekážka

Neveriť v Bohov, človek podvádza sám seba

Tradícia môže spraviť ľudí čistými a jednoduchými

Láskavosť je uznávaná všetkými Bohmi

Väčšina Bohov, reinkarnujúc sa, očakávať Stvoriteľa prišli

Získať Fa a pretvoriť nebeské telo na konci času, zanechajúc za sebou ilúziu a ťažkosti

Zachrániť bytosti do tvojho nebeského kráľovstva je sľub, čo si pred zostúpením na zem spravil

Nebeské bubny sa rozozvučali, ’by šírenie Svätcovho Dafa ohlásili

Koľko ľudí sa prebudí a rozvážne a jasne to uvidí

Koľko ľudí spásu získa a do palácov nebeských sa vráti

 

12. decembra 2019

 

 

Shen Yun je nádej

Aby som oznámil pravdu vám

Svoju pieseň nahlas spievam

Väčšina ľudí sú Bohovia reinkarnovaní

Očakávajúc Stvoriteľa, aby ich do nových Nebies spasil

Starý vesmír sa rozpadá, takže sme na zem zostúpili

Doktríny ateizmu a evolúcie sú triky, čo ničia ľudí

Moderné myšlienky a správanie ľudí k horšiemu menia

Spôsoby spásy nie sú také, ako si ľudia predstavovali

Kto vie, že Shen Yun má energiu spásy

Nebeská brána je otvorená, no nie nadlho

Toto je Stvoriteľova milosť

Toto je nádej pre ľudí

 

24. decembra 2019

 

 

Prináša svetlo

Myriade vecí, ľuďom a Bohom – Stvoriteľ všetkým stvoreniam život dal

Zákon vytvárania, stagnácie, degenerácie a zničenia ustanovil

Väčšina ľudí na zemi sú reinkarnovaní Bohovia, očakávajúc Ho, aby ich pred nešťastím zachránil

Reinkarnujúc sa znova a znova, ich božskosť sa stratila

Zhromaždené hriechy viedli k ťažkej situácii na konci času

Moderné predstavy a správanie vedú na démonickú cestu

Doktríny ateizmu a evolúcie sú herézou bez základu

Chaos v spoločnosti spôsobuje, že ľudia v blate uviazli

Komunistický červený démon šíri chorobu jedovatú

Stvoriteľ už prišiel do sveta, hoc’ všetko pokojne vyzerá

Pomocou pravdy hľadá dobrých ľudí a očisťuje ich

Šírením Dafa široko-ďaleko prináša žiarivé svetlo

 

2020

 

 

Prichádzajúc kvôli tvojej spáse

Milosrdenstvo napĺňa naše veľké srdcia

Dobrota formuje naše ušľachtilé telá

Pri prudkom vetre nezakolíšeme

Keď nás chvália, pokojní a pokorní zostávame

Je to preto, že sme pre všetky bytosti prišli

Väčšina ľudí sú Bohovia reinkarnovaní, avšak zahrabaní v ilúzii

Stvoriteľ pre ľudí cestu späť do nebies položil

Kvôli zvestovaniu pravdy v týchto šialených dňoch posledných

Sme prenasledovaní

Uprostred nebezpečia naša viera nezakolíše

Iba získaním spravodlivého Fa a osvietenia temnotu rozohnať môžeme

 

2020

 

 

Moja pieseň

Dávna pieseň z mojej domoviny ako varovanie sa šíri

Nenechaj sa červenou vlnou unášať, keď sa privalí

Stvoriteľ bude na konci času šíriť sladkú rosu

Tí, ktorí sú zachránení, nebesami ochraňovaní budú

Väčšina ľudí z nebies prišla, avšak v ilúzii ponorení sú

Moderné myšlienky a správanie k nebezpečným ťažkostiam vedú

Doktríny ateizmu a evolúcie sú jedovatým vínom, čo piješ

Nenasleduj červeného démona pri oddávaní sa túžbam, životom svojím to zaplatíš

Drž sa pevne láskavosti a tradície – zlej Strane nezostáva veľa dní

Učeníci Dafa šíria pravdu, ktorá ťa späť do nebies navráti

 

2020

 

 

Viera

Pretože v srdci láskavosť mám

Pretože Dafa široko-ďaleko šírim

V chaotickom svete pri Bohu stojím

Uprostred odstraňovania, nekonečný smútok a beznádej tých, čo im viera v Bohov chýba, vidím

Stvoriteľ ukázal Svoje milosrdenstvo a moc najvyššiu

Bohovia vytvorili ľudí, aby si mohol byť späť do nebies spasený

Udržujte si svoju vieru, ako tradícia učí

Nebuďte šelmami na diablovo zavolanie

Nasleduj cestu nebies, potom budeš mať šťastie a požehnanie

Pretože vesmír a bezpočet živých vecí On stvoril

 

2020

 

 

V chaotickom svete záleží na tvojom srdci

Prečo je na svete chaos taký

To neláskavé ľudské srdce prináša pohromy

Tí, čo im viera v Bohov chýba, na konci času rozpadnú sa, život stratia

Moderné predstavy a správanie sú pomocníkmi démona

Bohovia nevytvorili ľudí, aby ich nechali žiť v takomto úpadku

Ale aby očakávali šancu danú Bohom, vrátiť sa do neba

Stvoriteľ otáča Falunom s milosrdenstvom bezhraničným

Sláva, zisk a city nie sú tým, kvôli čomu si prišiel na zem

Drž sa ďalej od zlej strany, jej posledného šialenstva, katastrofe vyhni sa

Zvíťazíš len vtedy, ak uprostred veľkého odstraňovania budeš ušetrený

 

2020

 

 

Ľudské myšlienky blokujú cestu

Od vekov vzdialených nádeje

Spred času nepamätaného volanie

Väčšina ľudí zostúpila z nebies hore, s dávnym želaním

Reinkarnujúc sa znova a znova v tomto svetskom prachu

Morálka vo svete denne sa zhoršuje, ľudské srdcia odchýlené

Za doktrínami ateizmu a evolúcie je Satan

Stvoriteľ pretvoril klenbu nebeskú, odvrátiac katastrofu obrovskú

Otáča Falun, aby zachránil ľudí späť do nebies na konci času

Vnímajúce bytosti čítajú a kultivujú sa v spásnom Dafa

Koľkí budú zachránení, koľkí ľutovať budú

Spása ťažká nie je, však ľudské myšlienky blokujú cestu

 

21. januára 2020 v Londýne

 

 

Všetko kvôli tejto šance eónov

Nie je to sen – do nebies existuje cesta,

Dafa Veľký Voz do nebies ponúka,

Tisíce rokov čakania, všetky kvôli tomuto životu

Teraz na zem Stvoriteľ prišiel, aby Fa napravil

Moderné myšlienky a správanie ľudí podvádzajú

Za doktrínami ateizmu a evolúcie zlí duchovia sa skrývajú

Väčšina ľudí sú reinkarnovaní Bohovia, misiu nesú

Sú tu na púti, na Stvoriteľa a získanie spásy čakajú

Žiada nás, aby sme ľuďom pravdu ponúkali

Žiada nás, aby sme Dafa široko-ďaleko rozšírili

 

19. februára 2020

 

 

Ľudský život je čakaním

Ľudský život je čakaním

Väčšina ľudí sú Bohovia reinkarnovaní, spoza nebies prišli

Reinkarnujúc sa znova a znova, len aby Stvoriteľa čakali

Vesmír od rozpadu, životy od úpadku zachránil

Modernými predstavami zraňujeme sa sami

Bez viery v Bohov, človek pozýva epidémiu, nech krajinu kvári

Za extrémnym myslením červený démon spôsobuje problémy

Uprostred odstraňovania, učeníci Dafa ťahajú ľudí späť pomocou pravdy

Pretože tento príkaz Stvoriteľom bol daný

 

18. júna 2020

 

 

Ďalšie milosrdenstvo

Prežijúc katastrofu, myseľ sa ešte neupokojí

Hoc’ bezpočet bojov a rozporov náhle sa zastaví

Hovoriac pravdu neúnavne slovami láskavými

Koľkí svoje srdce zmenili a k láskavosti sa priklonili

Jar sa navracia na zem, nebesá a zem sa vyjasnili

Králi sa vrátia, všetkými bytosťami vítaní

Fa napravuje ľudský svet, milosrdenstvo ďalšie

Potom sa pozrime, či dobré a zlé jasné sú alebo nie

 

17. septembra 2020

 

 

Vôňa milosrdenstva

Stojím na ulici, srdce napĺňajú obavy

Veľká katastrofa na konci času visí nad hlavami

V chvate a zhone, kam sa ľudia rútia

Život zachraňujúci Dafa nebeskú bránu naširoko otvára

Leták s pravdou rozdávam

Ľuďom na príkaz Stvoriteľa pomáham

Väčšina ľudí sú reinkarnovaní Bohovia, stali sa ľuďmi

Doktríny ateizmu a evolúcie ľuďom učarovali

Moderné myšlienky a správanie človeku samotnému škodí

Táto pravda môže ľudí zachrániť, by zostali v bezpečí a v zdraví

Záblesk milosrdenstva, vôňa, čo uprostred chaosu sa šíri

 

27. septembra 2020

 

 

Dobré a zlé, na srdce človeka sa hľadí

V prašnom svete spievam pieseň so slovami pravdivými

Nehovorí o romantickej láske medzi mužmi a ženami

No o tom, že na konci času ľudia sú v nebezpečí

Odstránenie a spása priamo pred očami

Dobré a zlé proti sebe stoja, na srdce človeka sa hľadí

Vo všetkom okolo teba, dobré a zlé sa prejaví

Ctiť si dobro či nasledovať zlo, sám sa rozhodni

Keď veľká katastrofa prejde, zostanú tí dobrí a cnostní

 

1. novembra 2020

 

 

Prezidentské voľby

Vesmír čistý a jasný, komunistický démon chaos víri

Národ veľký a mocný, sužovaný podvodmi

Zmanipulovaná spoločnosť, ľudia sú skľúčení

Spravodlivosť a svedomie, kedy sa vráti

 

8. novembra 2020

 

 

Fa je v ľudskom svete

Túto pieseň spievam z hĺbky svojho srdca

Väčšina ľudí z nebies hore prišla

Toľko životov, reinkarnujúc sa znova a znova

Zahrabaní v prachu, aby získali Fa

Svätý Stvoriteľ do prašného sveta vstúpil

Potichu sledujúc dobro a zlo v časoch búrlivých

Ateizmus a evolúcia sú doktríny zla

Červený démon zamoruje svet ako rakovina

Moderné názory sú prehnité a skazené

On zadržiava prudkú vlnu, hmlu zla odstraňuje

Napravujúc ľudský svet s milosťou bezmedznou

Nebo a zem budú opäť jagavé sťa bájny Penglai

 

8. novembra 2020