Hong Yin

(IV)

 

 

 

 

 

 

 

Li Chung-č’


Obsah

 

Pevná vôľa. 1

Návrat 2

Pravda bola už dávno jasne povedaná. 3

Oslobodiť ťa z pút popletenia. 4

Kde je cesta do nebies. 5

Nádhera sa opäť objavuje. 6

Bohovia vyberajú živé bytosti 7

Otvoriť dvere v hmle. 8

Prečo je také ťažké spasiť ťa. 9

Hlboké dojatie. 10

Pretože sme si dali sľub. 11

Prineste želanie môjho srdca. 12

Toto sú pravdivé slová. 13

Aká dlhá je cesta života. 14

Dafa sa šíriť začal, no ty si stále zmätený. 15

Cesta, ktorú ukazujú Bohovia a Budhovia. 16

Pieseň v mojom srdci 17

Reflexia v deň prostriedku jesene. 18

Reflexia. 19

Všetky životy z nebies pochádzajú. 20

Ľudia konajú, Bohovia sa pozerajú. 21

Úprimné slová. 22

Vybrať si 23

Odkiaľ pochádzajú ľudia. 24

Spievať o pravde. 25

Opravdivý domov. 26

Rozprávam spevom.. 27

Keď prehliadneš cez veci, hádanka je rozlúštená. 28

Pieseň ku Sviatku prostriedku jesene. 29

Pozorovať Mesiac. 30

Toto je tvoja radostná správa. 31

Nahlas spievam pieseň, ľudí budím.. 32

Nebeské tajomstvá. 33

Zachraňovať všetky bytosti 34

Opravdivý zmysel života. 35

Spievam pre vás. 36

Toto je moje najhlbšie želanie. 37

Ľudské srdce bráni v ceste. 38

Loď Fa sa chystá odplávať, nastúpiš?. 39

Návrat všetkých bytostí 40

Súcit učeníka Dafa. 41

Koľkí na svete sú prebudení 42

Zobrazovať to božské. 43

Rozhovor pri čaji 44

Mesiac svieti 45

Pôvod všetkého Fa. 46

Prečo odmietaš. 47

Sen spred dlhého času. 48

Opravdivý zmysel života. 49

Dlho očakávaná pieseň. 50

Toto je pravda. 51

Prečo odmietaš počúvať volanie. 52

Pozorovať horu. 53

Zvoľ si budúcnosť. 54

Stvoriteľ ťa volá. 55

Iba Stvoriteľ je nádejou pre ľudí 56

Nebuď stratený. 57

Pravda. 58

Toto je pieseň, na ktorú si čakal 59

Pieseň, čo spievam pre teba. 60

Nebeská krása. 61

Pravdivé princípy. 62

Moje srdce je široké ako more. 63

Spása. 64

Pieseň odovzdávaná od predkov. 65

Bohovia svoj sľub neporušili 66

Prebuď sa. 67

Bezmedzná milosť. 68

Stvoriteľ volá. 69

Chvíľkové rozjímanie. 70

Pomáham ti 71

Legenda z môjho domova. 72

Spravodlivé myšlienky. 73

Spálenie červeného démona, zušľachtenie diamantov. 74

Pieseň mojich predkov. 75

Uskutočňujem svoj sen. 76

Budem nasledovať teba, učeníka Dafa. 77

Ak veríš v Boha, potom konaj podľa Božích slov. 78

Posvätná pieseň. 79

Božská krása. 80

Cesta okolo mesta hazardu. 81

Pomáham ti vyhnúť sa nebezpečenstvu. 82

Stále takí bezohľadní a drzí?. 83

Nádej 84

Život je dočasný. 85

Bohovia teraz napĺňajú svoje slová. 86

Zmysel života. 87

Slová učeníkov Dafa nie sú nesprávne. 88

Želanie zo srdca. 89

Reinkarnácia. 90

Do tohto sveta si prišiel iba kvôli tejto príležitosti 91

Stvoriteľ už prišiel 92

Lekcie z histórie. 93

Stále je tu ešte nádej 94

Pýtam sa nebies. 95

Rovnaká cesta. 96

Putovanie. 97

Srdce učeníka Dafa. 98

Spievam pre teba z plného hrdla. 99

Odstrániť to, čo vštepila skazená strana. 100

Naliehanie. 101

Fa napravuje obrovský vesmír 102

Všetko je pretvorené Jeho obrovskou milosťou. 103

Bohovia a Budhovia na zemi 104

Misia. 105

Pomáham ti očistiť sa. 106

Len moment mávnutia rukou. 107

Sedieť a pozorovať pozemský svet 108

Tvoje vnímajúce bytosti na teba čakajú. 109

Cesta späť do neba. 110

Prebuď sa, prebuď sa, čínsky národ. 111

Shen Yun ma privádza späť na dvor Han. 112

Shen Yun ukazuje nebeské scény v ľudskom svete. 113

Shen Yun ukazuje dávne zvyky. 114

Shen Yun otvára dvere k tradíciám.. 115

Úprimnosť. 116

Oživovať krajinu. 117

Opäť si vyber 118

Vediem ťa späť do nebies. 119

Lúče svitania. 120

Pieseň o Číne. 121

Kedy sa prebudíš. 122

Tance Shen Yun. 123

Späť na spravodlivú cestu. 124

Presne kvôli tomuto okamihu spásy. 125

Deje sa to, že?. 126

Čo robiť. 127

Keď pravdu pochopíš, si zachránený. 128

To, čo vyjadrujeme, je pravda. 129

Božský tanec, nebeská krása. 130

Svojou piesňou nádej prebúdzam.. 131

Pod meditačným pavilónom.. 132

Záleží na tebe, či veríš alebo nie. 133

Odplata. 134

Plaviť sa k brehu, ktorý ukázali Bohovia. 135

Nebeský orchester 136

Koľko ľudí je prebudených. 137

Spolu s Bohmi tancujú, most do neba stavajú. 138

Pre koho je mesiac okrúhly. 139

Mesiac svieti pre ľudí 140

Oslava prostriedku jesene. 141

 

 

 

 


Pevná vôľa

Narodený do utrpenia

Bojuješ kvôli prežitiu

Jedného dňa Dafa získal si

Nezastavuj sa na ceste návratu

 

 

19. júla 2004

 

Návrat

Nekonečné ľudí more, [ich] volám ja

Falun sa v záverečných časoch otáča

Pre Fa do ľudského sveta zostúpiť, bolo tvoje želanie

Tisíce rokov, život za životom, mal si túto túžbu

Pre životy tvojej nebeskej ríše

Nenechaj sa popliesť klamstvami

Bohovia nás nechali šíriť pravdu

Je to volanie Stvoriteľa

 

 

jar roku 2009

 

Pravda bola už dávno jasne povedaná

Cez oblaky a hmlu, sponad nebies nadol

Všade sa túlajúc, pokrytí prachom

Dlhé veky ubehli v behu znovuzrodení

Prišli do sveta, len aby Fa získali

 

V ľudskom mori, široko-ďaleko, kde hľadať

Nebesá a zem zostarnuté, ľudské srdcia pokazené

Bohovia a Budhovia do sveta prišli, Dafa šíria

Pravda bola už dávno jasne povedaná

 

 

jeseň roku 2009

 

Oslobodiť ťa z pút popletenia

Hoci šťastie želaním v srdciach ľudí je

Často ľudí sprevádza nešťastie

Bez ohľadu na to, aký si silný

Bez ohľadu na to, aký si skromný a schopný

Osud sa na teba vždy pozerá zhora

Nenechaj, aby sa vyvinula nenávisť

Dobrotu svoju si udržuj

Svoje opravdivé želanie a túžbu, s ktorou si raz prišiel, si zabudol

Nech zvuk mojej piesne pomôže otvoriť zámok v tvojom srdci

Nech zvuk mojej piesne oslobodí ťa z pút popletenia

 

 

v zime roku 2009

 

Kde je cesta do nebies

Cesta do nebies, kde je?

City a ilúzie prekážajú v ceste

Prečo človek Bohov nevidí

Zo slávy, bohatstva vykroč a slepé nebudú oči

Ľudia väčšinou z nebies prichodia

Aby sa stretli so Stvoriteľom, ľuďmi stali sa

Na konci času sú nebeské a pozemské bytosti zachraňované, preto prišli do sveta

Podvodný je ateizmus a evolučná teória

Veda vedie ľudí nebezpečným a pomýleným smerom

Obráť sa, hľadaj cestu tradície

Všetci Bohovia na konci cesty sa nachádzajú

 

 

v zime roku 2009

 

Nádhera sa opäť objavuje

Štyri staré odstránené

Smradľavá deviata kategória[1]

Päťtisícročná civilizácia

Prehnitou sa stala

Neustále kampane

Mnoho miliónov duší nespravodlivo zabitých

Moria a rieky vyschnuté, pôda chudobná

Široká krajina Bohov v troskách

Kultúra strany

Zlá teória boja

Spútavajú ľudí

Krv 4. júna

Duše učeníkov Dafa

Boj s nebesami

Boj so zemou

Zlomyseľná arogantnosť

Aj žiakov Budhu sa odvážili zabiť

Z bežiaceho tigra je ťažké zostúpiť, zlomyseľná taktika je v koncoch

Koniec dosiahnutý, červená dynastia je ničená

Niet kam utiecť

Pravda sa ukazuje ľuďom

Nádhera sa opäť objavuje

 

 

nový rok 2010

Bohovia vyberajú živé bytosti

Nenechaj sa oslepiť mocou a peniazmi

Ľudské pozície nie sú nebeské

Moc a peniaze môžu viesť k trúfalosti

Veci vo svete sú nestále, je to len sen

Keď sa stretneme, nič od teba nežiadam, len: nebuď taký chladný

Všetci učeníci Dafa ľudí zachraňujú

V chaotickom svete Bohovia vyberajú živé bytosti

Len tí dobrí na loď spásy nastupujú

 

 

3. marca 2010

 

Otvoriť dvere v hmle

Ľudia na zemi pôvodne z nebies prišli

Aby získali Dafa, do hmly a prachu vstúpili

Od dávna až dodnes, koľko životov prežili

Na konci času, hľadajú Pána Bohov

Všetci vedia, v súčasnom čase sa Fa šíri

Pravdivé a falošné je zmiešané, ľudia na zemi sú zmätení

Kto je dobrý a kto zlý, jasne rozlíšiť treba

Pravda dvere v hmle otvára

 

 

na jar roku 2010

 

Prečo je také ťažké spasiť ťa

Ako proroci počas všetkých čias predpovedali

Pred katastrofou už stoja živé bytosti

Sieť je na jednej strane otvorená, je tu pravda

Snaž sa ju srdcom pochopiť, nebuď povrchný

Prečo ľudí na svete také ťažké spasiť je

Propaganda zlej strany im lži vštepuje

Každý vie, že červená strana je zlá

Prečo jej pomáhať, nemajúc súcitného srdca

 

 

6. apríla 2010

 

Hlboké dojatie

Desať rokov skúšok a súžení, dvor je lotosových kvetov plný.

Oranžové, žlté, purpurové, zelené, osvecujú nebeských klenieb deväť.

Zlato a oceľ zušľachtená stokrát je, ich jasnosť a čistota sa zaskveje.

Keď pravé myšlienky sa prejavia, tie nebo skrz-naskrz vyjasnia.

Učeníci Dafa, milosrdní, ľudským svetom putujú.

Súcitnými myšlienkami ľudí zachraňujú, zlých duchov odstraňujú.

Spravodlivé činy na celej ceste, Bohovia sú tu v ľudskom svete.

Pri návrate odmenou plnou oplývajú, a Bohovia všetci ich vítajú.

 

 

29. júna 2010

 

Pretože sme si dali sľub

Než sme zostúpili do sveta, sľub sme si dali

Kto získa Fa prvý, vyhľadá druhých

Teraz ti pravdu dávam, prečo ju nechceš

Si plný lží z prenasledovania, ktoré ti vštepili

Koľko si toho z Falun Gongu pochopil?

Kultivujúci po božskej ceste idú

Veľká katastrofa ľudstva už prišla

Ak jed v tele máš, spolu s červeným démonom budeš rozpustený

Pri spáse ľudí bojujeme o sekundy

Pretože až keď spásu získaš, srdca môjho želanie sa naplní

Pri spáse ľudí, násilia sa nebojím

Pretože než sme zostúpili do sveta, sľub sme si dali

 

 

16. augusta 2010

 

Prineste želanie môjho srdca

Oblaky biele, čo po modrom nebi plávate

Radosť ľuďom v mojom srdci prosím prineste

Čakanie po nespočetné roky nebolo zbytočné

Pri šírení Dafa nadviazal som vzťahy predurčené

Odteraz nemusím už bezcieľne hľadať v hmle

Oblaky, čo po modrom nebi plávate

Želanie môjho srdca prosím mojim milým prineste

S nimi chcem napredovať usilovne, kultivovať sa spoločne

 

 

v lete roku 2011

 

Toto sú pravdivé slová

Neviem, kto si

No nech si kdekoľvek

Viem, že väčšina ľudí z neba prišla

Aby čakali na Stvoriteľa

Až keď budú hriechy odstránené, človek sa do neba vrátiť môže

Keď Bohovia a Budhovia do sveta prišli, démoni určite budú šialení

Klamstvám červeného démona never

Nechce ťa nechať nadviazať božské predurčenie

Rýchlo hľadaj učeníkov Dafa a pravdu pochop

To je to, na čo si nekonečné roky čakal

To je tvoja posledná nádej.

 

 

v lete roku 2011

 

Aká dlhá je cesta života

Ľudia vo svete, čím sú zaneprázdnení?

Pekná fasáda konca času, ako dlho ešte bude tu?

Nevedno koľko cesty ešte zostáva

Koľko nebezpečenstiev ťa sprevádza

Keď olejová lampa zhasína, náhle zažiari

V poslednom lúči západu slnka, usporiadané sa javia veci

Katastrofa prišla a aj Bohovia

Pravda súženie rozpúšťa, cestu do neba preráža

 

 

23. júla 2011

 

Dafa sa šíriť začal, no ty si stále zmätený

Na východe slnko vychádza, celý čas na západ jeho cesta ide

Vznik, trvanie, pokazenie a odstránenie, všetko zdegenerovalo

Mnohí Bohovia zostúpili do sveta, čakajú na Dafa

Získať Fa, vrátiť sa do neba, to je pôvodná myšlienka

Nenechaj svoje oči peniazmi oslepiť

Keď život nazmar vyjde, celá námaha zbytočná bola

Len pre tento moment znovuzrodenia v mori utrpenia

Dafa sa šíriť začal, no ty si stále zmätený

 

 

na jeseň roku 2011

 

 

Cesta, ktorú ukazujú Bohovia a Budhovia

Ó, ľudia vo svete,

Aby som spasil vás, tyranie červeného démona sa neobávam

Pravda, ktorú dávam ti, je nádejou

Môže spôsobiť, že vypľuješ jed, čo ti vštiepili

Uvidíš Dafa, ktorý ťa späť do neba navráti

A budeš počuť Stvoriteľa volanie

Preto si prišiel do sveta a znášal utrpenie

Spasiť ľudí uprostred katastrofy, to je môj sľub

Toto je cesta, ktorú ukazujú Bohovia a Budhovia

 

 

na jeseň roku 2011

 

Pieseň v mojom srdci

V hĺbke môjho života je pieseň starodávna

Do jej melódie clivota vteká

Zakaždým, keď som na tele či v srdci zranený

Zakaždým, keď ma v živote hmla obalí

Pokojne a ticho spievam si potom v srdci

Nádej má ten, kto si dobrotu udrží

Naša rodina v nebeských ríšach sa nachádza

Túto melódiu nikdy nezabúdam

 

 

na jeseň roku 2011

 

Reflexia v deň prostriedku jesene

Plný mesiac, ako často na vysokých nebesách stojí

Na mieste Dračích prameňov oslavujú prostriedok jesene všetci

Noc je ešte chladná, do strieborného svetla sa halí

Čínske deti naplnené zároveň radosťou i starosťami

Mesiac na celé nebo svieti, vzduch sa postupne jasní,

Červený odliv postupne ustupuje, utiecť chcú démoni

Obrovská sila nápravy Fa pokrýva nebesá a zem

Nezastaví sa, kým všetko zlo nie je odstránené

Tri ríše navrátené sú do ovzdušia spravodlivosti

Keď Fa napraví ľudský svet, opäť prostriedok jesene poteší

 

 

prostriedok jesene, ôsmy lunárny mesiac, 2011

 

Reflexia

Čo je nebo

Čo je zem

Ľudské oči chápu princípy ľudské

Čo je Boh

Čo je duša

Duchov od Bohov nerozpoznať, hlúpe je

Ľudia nevedia, že časy a priestory sú početné a rozmanité

Telá živých bytostí sa prelínajú

Tvoja sála v kostole, jeho chliev

Tvoj jedálenský stôl, jeho toaleta

Ty si vážiš túto realitu, no niektorí povedia, že hlupák si

Ľudská múdrosť obmedzená je veľmi

 

 

4. januára 2012

 

Všetky životy z nebies pochádzajú

Život je ako hádanka, kam vedie?

Odkiaľ som prišiel, je sťa zahalené v hmle

Znova a znova zrodený, farba pokožky sa mení

Od kráľov k obyčajným ľuďom, od bohatých k chudobným, kto osud riadi?

Ľudia väčšinou z nebeskej ríše pochádzajú

Spadli nadol, po preformovaní, späť do nebeskej ríše sa vrátia

V ľudskom svete znovu a znovu zrodení, na Fa čakali

Dafa môže ukovať osvietených a svätcov

 

 

začiatkom roka 2012

 

Ľudia konajú, Bohovia sa pozerajú

Veľká rieka na východ tečie, nikdy sa neobracia

Čas ubieha, veci sa menia, už viac ich nebude

Ľudia konajú, Bohovia sa pozerajú, o všetkom sú záznamy

Prenasledovanie učeníkov Dafa, koho do hanby povedie

Lži červenej dynastie ľudí podvádzajú

Smiešni zločinci sa svet naruby obrátiť pokúšajú

Falun sa opäť otáča, tvoje srdce je to, čo sa počíta

Zlý vietor konca času dlho trvať nebude

 

 

na jar roku 2012

 

Úprimné slová

Vytvorenie, stagnácia, degenerácia a zničenie – zákonitosť má

Nebeské telo na konci cez poslednú katastrofu prechádza

Kvôli spáse všetkých nebeských bytostí Dafa sa hľadá

Nespočetní Bohovia, ktorí zostúpili, vo svete trpia

Tisíce rokov čakania, nepremeškaj ich

Pán, Stvoriteľ, už dávno prišiel

Šíri Dafa a zachraňuje všetky bytosti

Avšak červený démon šíri klamstvá a prach víri

Pravdivé od falošného ťažko rozlíšiť, svedomie ti odpovie

Nevidíš, že brána do nebies od dávnych vekov prvý raz otvorená je

V hmle už zabudol som, kto som ja

S pravdou o Dafa rieši sa záhada

Príbuzní v nebeskej ríši už čakajú

Rýchlo nastúp na loď Fa, zbav sa ľudského obalu

 

 

15. marca 2012

 

Vybrať si

Kto spasí svet je Dafa, na východe zrodený,

a nie skazená komunistická strana Číny.

Prečo Pán Stvoriteľ ten kus zeme vybral?

By spálenie skazenej strany použil a Vadžrov ukoval.

Nie sú učeníci Dafa ako tí osvietení, čo trpeli?

Ľudia, nevyberte si smer nesprávny,

Vtierajte sa skazenému režimu a budete démonom oklamaní.

Dafa už rozšíril sa na západ od Číny,

Iba ak pochopíte pravdu, je tu nádej spásy!

 

 

3. mája 2012

 

Odkiaľ pochádzajú ľudia

Na juh divé husi letia, aj keď zo severu sú

Vieš, že tvojím domovom palác v nebi je

Kvôli čomu si zišiel dole do sveta, do prachu sa zaboril

Kto na teba počas opätovných zrodení dozeral

Odkiaľ máš špeciálne spriaznenie s Bohmi a Budhami

Falun Dafa ti môže pravdu vysvetliť

Nemal by si sa len pozerať, ako prenasledovaním trpíme

Všetko je to len prach, rozvírený kvôli tvojej spáse

 

 

v lete roku 2012

 

Spievať o pravde

Pre teba piesne spievam, o pravde hovorím

Ľudia nežijú preto, aby sa skazenej strane obetovali

Ty a ja, z nebies sme prišli

Znovuzrodenia kvôli boju a hádkam neboli

Čakalo sa na Stvoriteľa, kráľa Fa

Never lžiam červeného démona

Kvôli tvojej spáse bude Červený múr zvalený

Prenasledovanie je len úkaz povrchný

Zlo s Bohmi bojovalo vždy

Od vekov príležitosť predurčenú nepremeškaj

Pretože o nádeji spievam, na ktorú si dlho čakal

 

 

1. júla 2012

 

Opravdivý domov

Roky idú rýchlo, plynú sťaby leteli

Želanie srdca nenaplnené, život ku koncu sa chýli

Príliš veľa ľútosti

Príliš veľa pohnutia

Život človeka, to je len niekoľko dní pobytu

Zabudol na pôvodný účel, prečo prišiel do sveta

Bol poverený spasením nebeského Kráľovstva

Aby si získal pomoc od Pána Stvoriteľa

Prišiel si nadol vrstvu za vrstvou, odhodlaný, neobracajúc sa späť

Klamný obraz ľudského sveta spôsobuje, že ľudia cestu stratili

Dosiahnutie slávy a bohatstva za nič sa nepočíta

Získaj Fa a vráť sa do nebies – až to je tvoj opravdivý domov

 

 

8. júla 2012

 

Rozprávam spevom

Cestujem medzi javiskami sveta

Pot a slzy k melódii sa pripojili

Potlesk a smiech spojili sa do jedného zvuku

Pretože na objasnenie pravdy používam spev

Pohybmi v tanci prinášajú mladí ľudia nádej

Božský zvuk Fa Stvoriteľa sa rozlieha medzi nebesami a zemou ako dunenie

Na toto ľudia vo svete od vekov čakali

Je to kvôli tebe, nepremeškaj túto osudovú príležitosť

Nemám strach postaviť sa lžiam napriek prenasledovaniu

Tu aj tam, na javiskách sveta

Rozprávam spevom – rozprávam ti o pravde

 

 

na jeseň roku 2012

 

Keď prehliadneš cez veci, hádanka je rozlúštená

Jasný mesiac po mnoho dní sa ukazuje

Opitý človek sa pýtať nebies nepotrebuje

Paláce na nebesách ľudia ťažko uvidia

Súčasný čas je časom konca

To, čo odišlo s vetrom, je prach

Zbabelec má strach z chladu vo výškach

Stúpa nahor a mesiaca sa zmocňuje

Avšak Čchang-e[2] na zemi žije

Na spln zas a znova hľadíš

Keď získaš Fa, do neba sa vrátiš

 

 

ku Sviatku prostriedku jesene v roku 2012

 

Komentár: Na internete sa písalo, že hlava zla použila jeden riadok básne od Su Š’, „Predohra ku vodnej melódii“. Chcel „jazdiť na vetre a vrátiť sa“. Zasmial som sa a napísal som túto báseň.

 

Pieseň ku Sviatku prostriedku jesene

Svieža jeseň, jasný Mesiac, stále znova sa vracia

V ľudskom svete po milióny rokov sa túla

Známe osobnosti, čo môžu vedieť

Jasný Mesiac na nebesách, všetko obsiahnuť môže

Svet na konci, nebezpečie pred dverami

Hrdinovia minulosti stoja pred Dovŕšením

Pomáhajú Majstrovi zachraňovať ľudí, kultivujú Dafa

Mesačné svetlo svieti, božský svit žiari

Vesmír nanovo vytvárať, nebesá a zem obnoviť

Pretvoriť Mesiac jasný, aby noci neboli temné

 

 

ku Sviatku prostriedku jesene v roku 2012

 

Pozorovať Mesiac

Jasný Mesiac, sprevádzaný vetrom jesenným

Čchang-e hrá na čínskej citare[3]

Vo vetre zvončeky na strechách harmonicky znejú

Nebeské víly svojim smiechom sa pripájajú

Hĺbka nebies, nezmerné šírky

Svojim jasom v mori oblakov horia lampy

Polnoc, no nebesá a zem žiaria

Do skorého rána počuť smejúce sa hlasy

Pod mesačným svetlom prebleskujú oblaky

Ľudia prichádzajú opäť, život za životom

Putujú a putujú svetom ľudským

Aby nastúpili na loď spásy

 

 

ku Sviatku prostriedku jesene v roku 2012

 

Toto je tvoja radostná správa

Na čo čakáme v priebehu života

Medzi nebom a zemou, kto to má v rukách?

Falun Dafa zmätok v mojom srdci rozriešil

Ľudia vo svete väčšinou z nebies pochádzajú

Aby nebeské telo pred katastrofou zachránili, do ľudského sveta prišli

Pretože Stvoriteľ napravuje Fa vesmíru

Kto získa Fa, nanovo prestavaný, až ten sa môže vrátiť do neba

 

 

zima 2012

 

Nahlas spievam pieseň, ľudí budím

Nahlas spievam pieseň, ľudí budím

Pred katastrofou Bohovia musia prísť,

Učeníci Dafa pravdu šíria

To nebeskú bránu otvárajú Bohovia

Koniec času, príznaky chaosu všade

Navyše červený démon lži rozširuje

Brána do neba dlho otvorená nezostane

Koľkí naspäť sa vrátia, koľkí na dym a prach sa obrátia

 

 

zima 2012

 

Nebeské tajomstvá

Nech akýkoľvek národ je to, to isté platí

Moje piesne môžu pravdu povedať ti

Spoznať môžeš, z akého miesta pochádzaš

V reinkarnáciách prečo podobu ľudskú máš

Ľudia na svete sú väčšinou z nebies králi

Aby zachránili svoje bytosti, z nebies zostúpili

Svätý kráľ prišiel do sveta, Dafa šíri

Sľub naplň, nech tvoja múdrosť zažiari

 

 

zima 2012

 

Zachraňovať všetky bytosti

Ľudský život je sťa hra, scéna za scénou idú

Sláva, bohatstvo a city ho sťa oblaky a dym sprevádzajú

V mnohých životoch reinkarnácie rolu zmenil si

Vladár, plebs, všetci sú hrou pobláznení

Bytosti pôvodne pochádzajú z raja

A prišli na svet, aby hľadali Dafa

Ak Fa získať chceš, na Stvoriteľa čakať musíš

Kultivovať sa, prebudovať sa, späť do neba sa vrátiť

Stvoriteľ, Kráľ Fa, už prišiel do sveta

Šíri Budhov Fa v ľudskej podobe, zastavuje vlny besniace

Nenechaj ľudské myšlienky zahatať ti cestu

Ak osudovú príležitosť premeškáš, je to bezhraničná ľútosť

 

 

zima 2012

 

Opravdivý zmysel života

Nebesá a zem poctivosť stratili

Na konci času povstáva démon červený

Stvoriteľ už na svet prišiel

Boj dobra a zla nebom a zemou otriasa

Nie je to žiadne blúznenie zo sna

Ale šírenie pravdy

Prenasledovanie je také ničomné

Keď človek spasiť ľudí chce, rozvíri prach a ukrutnosť

Nebesá aj zem pokrývajú lži

Učeníkov Pána Bohov zoceľujú démonické ťažkosti

Ľudí na konci času spasiť, to vôľa Bohov je

Z milosrdenstva nechcem ani jediného človeka opustiť

Rýchlo hľadaj pravdu

To je opravdivý zmysel tvojho života

 

 

zima 2012

 

Spievam pre vás

Milý priateľ

Pre teba spievam

Piesne prinášajú moju úprimnosť

Piesne pochádzajú z môjho srdca, pre teba

Učeníci Dafa poslovia Bohov sú

Aby zachránili ľudí, objasňujú pravdu

Nero je kráľom Démonov

Rovnako aj červený démon

Nezabudni na historické ponaučenia

Neskôr bude ľutovať ten, kto sa im vysmieva

Osvietení ľudia vždy na ceste k Božstvu sú

Milí priatelia

Pre vás spievam

Toto je nádej, na ktorú čakáte

 

 

10. januára 2013

 

Toto je moje najhlbšie želanie

Aby som spasil ľudí, pravdu objasňujem

Nedrž sa lží, neodmietaj volanie

Nemám želanie vieru tvoju zmeniť

Nenechaj sa propagandou prenasledovania oklamať

Nebudem ťa žiadať, aby si sa učeníkom Dafa stal

Ľudí spasiť, to je môj sľub Bohom

Zachrániť ťa pred nebezpečím veľkej katastrofy

Pretože si predtým Boha prosil, aby ťa spasil a späť do nebies ťa vrátil

 

 

6. februára 2013

 

Ľudské srdce bráni v ceste

Hľadať nesmrteľných, hľadať Tao, po večnom živote túžiť

Mesiace a roky idú, do všetkých chrámov a kláštorov vstúpiť

Z tisícov zvitkov písomností človek učeným sa stane

Prázdne reči o Budhovi a Tao pri spola vyhasnutom svetle

Konečne čakanie sa končí, Stvoriteľ prichádza

Dole do sveta ľudí spasiť, červený démon vyčíňa

Pravdivé slová, ohováračské klamstvá – kto ich rozoznať dokáže

Ľudské srdce keď je preskúšané, [človek] na loď spásy nastupuje

 

 

6. februára 2013

 

Loď Fa sa chystá odplávať, nastúpiš?

Zostúpiac do sveta kvôli čakaniu na Fa, pre spásu bytostí

Prechádzajúc cez znovuzrodenia, v hmle si zmätený

Hľadajúc, pátrajúc, no kde je Fa

Prázdne reči o svätých písmach za spola vyhasnutého svetla

 

Stvoriteľ, Kráľ Fa, nebesá podopiera

Na konci času Fa sa šíri, červený démon vyčíňa

Pravdivé slová, ohováranie – mal by si ich rozpoznať

Loď Fa sa chystá odplávať, nastúpiš?

 

 

6. februára 2013

 

Návrat všetkých bytostí

Aby spasil vesmír, zúrivý prúd zhatil

Pán Fa vytvoril svet a Bohovia na zem prišli

Ľudia vo svete, väčšinou hosťami z nebies sú

Aby zachránili nebeské bytosti, na šírenie Fa čakajú

Ľahko zostúpiť do sveta, do neba návrat je ťažký

Zmätení slávou a bohatstvom, v citoch zamotaní

Pán Fa, Tvorca všetkých vecí, konečne do sveta prišiel

Nebeské tajomstvá odhalil, pódium pre šírenie Fa postavil

Pochop pravdu a nastúp na loď spásy

 

 

7. februára 2013

 

Súcit učeníka Dafa

Už som ti to vysvetlil

No ty aj tak veríš lžiam prenasledovania

Ľudí spasiť, je môj sľub Bohom

Za toto trápenie nik nedá mi ani cent

Chcem ťa len zachrániť pred katastrofou

To je súcit učeníka Dafa

Je to tvoje dlho pestované želanie, než si prišiel do sveta

Je to nádej pre návrat do nebies

Je to volanie Stvoriteľa

 

 

začiatkom roka 2013

 

Koľkí na svete sú prebudení

Zapadajúce slnko osvetľuje večerné oblaky

Smútok, čo neustále večerné slnko sprevádza

Posledné lúče krásne sú len na chvíľu

Temnota presvitá cez okraje oblakov

Posledný záblesk umiera na centrálnych rovinách

Po katastrofe, koľko budov zostane

Kam pôjdu ľudia

Tí múdri aj kráľov predčia

 

 

začiatok roka 2013

 

Zobrazovať to božské

Piesne, akoby nie z ľudského sveta

Tanec, sťa z nebies by pochádzal

Pôvabné sú nebeské krásky

Vznášajú sa ladne po pódiu

Nebeské i pozemské zdajú sa zároveň

Tanec Shen Yun Tri sféry prináša

 

 

25. marca 2013

 

Rozhovor pri čaji

Jasne žiariaci mesiac vrhá svetlo strieborné

Niekoľko šálok jemného čaju pri chrámovej pagode

Pri čaji, rozprávame príbehy o Shen Yune

Za úspechom je bolesť a utrpenie

 

 

19. júna 2013

 

Mesiac svieti

Od minulosti do dneška jasný mesiac svieti

Oddávna veľkolepý chválospev na Hong Yin

Trápenie mnohých znovuzrodení, iba pre dnešok

To, čo zostane na konci božskej cesty, je skutočné zlato

 

 

21. júna 2013

 

Dvojveršie

Pôvod všetkého Fa

Zhen Shan Ren – tri znaky, posvätné slová, bezhraničná ich moc Fa

Falun Dafa je dobrý – myšlienka opravdivá, v okamihu sa menia všetky nešťastia

 

 

leto 2013

 

Prečo odmietaš

Než si prišiel do sveta, so Stvoriteľom si zmluvu uzatvoril

Aby pri šírení Dafa určite ťa vyhľadal

Teraz ti pravdu hovorím, prečo nechceš počuť ju

Koľko hláv je naplnených lžami prenasledovania

Dobrosrdeční ľudia by nemali propagandu nasledovať

Ideme po ceste, ktorú nám Boh ukazuje

Spasiť ľudí je môj sľub Bohom

Pred katastrofou musíme využiť každú minútu a sekundu

Kvôli spáse ľudí nemám strach, že ma vysmejú

Kvôli spáse ľudí nemám strach z násilia

Až keď vnímajúce bytosti Fa získajú, moje želanie naplnené bude

Až keď vnímajúce bytosti spásu získajú, moje želanie naplnené bude

 

 

leto 2013

 

Sen spred dlhého času

Vždy som hľadal ten sen spred dávneho času

Je to ako rozprávka, no neporovnateľne posvätná

Boli sme vtedy v nebi a zmluvu som podpísal

Celú cestu nadol zišiel som, aby som misiu naplnil

Trápenie v mnohých znovuzrodeniach, stratený v mori utrpenia

Sen spred dávneho času sa nakoniec splnil

Stvoriteľ prišiel, Dafa šíri, na vysoké úrovne vedie nás

Presne preto do sveta som prišiel, na Fa čakal

Sľub spred dávneho času som naplnil

To, čo sa teraz deje, nie je rozprávka

Mnoho ľudí má sen rovnaký ako ja

 

 

leto 2013

 

Opravdivý zmysel života

Ľudský život je nestály, neustále mení sa

Radosť, tú vždy smútok sprevádza

Šťastie je často na trápeniach postavené

Keď nádej stroskotá, často si myslievam:

O čom je vlastne život človeka?

Dafa mi umožňuje pravdu pochopiť

Väčšina ľudí pochádza z nebies rôznych

Prišli sme na zem, keď sa vesmír v nebezpečenstve ocitol

Čakáme na Stvoriteľa, ktorý vnímajúce bytosti očisťuje

Už nie som smutný, už sa necítim opustený

Pretože som sa dočkal Kráľa Fa a Stvoriteľa

Pretože už som na božskej ceste návratu domov

 

 

leto 2013

 

Dlho očakávaná pieseň

Moja pieseň ti pravdu povie

Život nie je na to, aby si o slávu a bohatstvo bojoval

Ty a ja, všetci sme z nebies prišli

Život za životom sme na Stvoriteľa, kráľa Fa čakali

Prenasledovanie je len zdanie na povrchu

Aby ti zabránilo uvidieť pravdu

Pred veľkou katastrofou Stvoriteľ prišiel do sveta, Dafa šíri

Kvôli tvojej spáse rúcam červený múr lží

Moja pieseň je nádejou, ktorú oddávna očakávaš

 

 

leto 2013

 

Toto je pravda

Hoci sa nepoznáme

V nebezpečenstve ti ruku podávam

Pretože na začiatku, väčšina ľudí na svete z nebies prišla

Zostúpili do sveta, čakajú na Fa, na záchranu vnímajúcich bytostí

Božské telo pretvoriť, pravé ovocie dovŕšiť, do nebies sa vrátiť

Keď si želáš kultivovať pravé ovocie, démoni budú určite zúriť

Šialené prenasledovanie, lži sú rozsievané

Je to aby ťa nenechali naviazať posvätné osudové spojenie

Aby ťa nenechali pravdu vidieť

Aby si premeškal to, na čo si nespočetné roky čakal

To je nádej tvojho života

 

 

v lete 2013

 

Prečo odmietaš počúvať volanie

Prečo svoju tvár odvraciaš

Ja nechcem tvoju vieru zmeniť

Ešte menej chcem, aby si sa nasledovníkom Svätého stal

To záleží od toho, či máš to osudové predurčenie

Ľudí uprostred katastrofy zachraňovať – to je môj sľub Bohom

Chcem len, aby si sa pravdu dozvedel

Pretože si raz Boha prosil, aby ťa spasil a do nebies prinavrátil

Teraz veríš lžiam a odmietaš počúvať volanie

To, čo hovoria učeníci Dafa, je tvojho života nádej a očakávanie

 

 

6. júla 2013

 

Pozorovať horu

Hmla obklopila horu, oblaky pokrývajú nebo

Kamélia vonia, sprevádzaná dymom ohňa z varenia

Nápoj v šálke – čistý, studený, sladký

Chvíľka voľného času uprostred bezpočtu povinností

 

 

1. augusta 2013

 

Zvoľ si budúcnosť

Už som ti pravdu objasnil

V skutočnosti sú obeťami prenasledovania všetky bytosti

Zachraňujeme ľudí pred nebezpečenstvom

Napĺňame dávny sľub, ktorý sme dali Stvoriteľovi

Hoci je to namáhavé a plácu nemáme

To je milosrdenstvo učeníkov Dafa

Bolo to tvoje želanie, kvôli ktorému si sa stal človekom

Toto je nádejou tvojho života

Osloboď sa zo lží, ktoré podvádzajú celý svet

Počúvaj srdce a zvoľ si svoju budúcnosť

 

 

jeseň 2013

 

Stvoriteľ ťa volá

Nádej ľudí je veľkou katastrofou sprevádzaná

No Bohovia napĺňajú svoje prísahy a sľuby

Bez ohľadu na to, kto si

Bez ohľadu na to, v ktorom kúte sveta si

Stvoriteľ ťa volá

Červený démon začal podvádzať ľudí

Spravodlivé a zlé je prevrátené, aby dobro a zlo bolo ťažko rozlíšiť

Lži propagandy šírili, a aj peniaze, aby si ľudí kúpili

Aby si nebol spasený

Aby si nepočul pravdu

Pravda, čo hovoria učeníci Dafa, môže rozptýliť ilúziu, ktorá ťa zväzuje

 

 

jeseň 2013

 

Iba Stvoriteľ je nádejou pre ľudí

Chcem odletieť späť do neba, no nemám krídla

Chcem prekročiť tento svet, no nemám Fa, čo cestou viedol by ma

V tomto svete všetku slávu i hanbu som zažil

Trpkosť, šťastie i smútok ľudského sveta som okúsil

Kedy príde Stvoriteľ

Iba On je nádejou pre ľudí

 

 

jeseň 2013

 

Nebuď stratený

Tisíce rokov znovuzrodení

Život za životom, každý plný trápenia

Uprostred zápasu pôvodnú povahu si stratil

Nevinnosť si už znova nenašiel

Život si považoval za náhodné šťastie

Ateizmus je lož

Evolučná teória je podvod

Je to Stvoriteľ, kto vytvoril ľudstvo

A privedie ho späť do neba

 

 

jeseň 2013

 

Pravda

Spomienka spred dávneho času, ukazuje sa ti?

Sľub spred zostúpenia do sveta stále ešte platí?

Počas reinkarnácií všetci sme čakali

Všetko, po čom sme túžili, už pred časom prišlo

Pravda môže dávno zakrytú spomienku odomknúť

Pravda môže ľudí pred zničením zachrániť

Ľudské srdce na konci času bolo už pokazené

A pravda je mnohými pripútanosťami zakrytá

Keď sa pravdu dozvieš, všetko sa vyjasní

Prečo sú učeníci Dafa prenasledovaní

Pravda ti pomôže opäť seba nájsť

Ľudia s osudovými spojeniami budú hlboko pohnutí

 

 

jeseň 2013

 

Toto je pieseň, na ktorú si čakal

Spievam pieseň, čo zo srdca pochádza

Táto melódia ma stále sprevádza

Stvoriteľ vytvoril nebo, zem a galaxie

Na konci času dobrú správu šíriť bude

Všetky živé bytosti na Neho čakali

Toto je zmysel života, nepremeškaj ho

Pravda otvára zámky v tvojom srdci

Nepozeraj sa len na to, že sme prenasledovaní

Červený démon je podráždený, pretože ťa spasiť chceme

Never lžiam prenasledovania

Opusť predsudky, ktoré ti boli vštepené

Na túto pieseň si čakal po mnoho životov

 

 

jar 2013

 

Pieseň, čo spievam pre teba

Mám posvätnú pieseň, ktorá mi hovorí

Kto stvoril nebo, zem a všetky veci

Prečo je ľudský život ako stratená loď na mori utrpenia

Ja som kto

Kto som ja

V reinkarnácii som sa vždy namáhal, vždy som bol zmätený

Dafa moju múdrosť odomkol

Život pochopiac, nemám už starosti o svetské veci

Stvoriteľ už zostúpil do sveta

Pred príchodom katastrofy, žiada ma prebudiť ovečky stratené

Toto je pieseň, na ktorú čakáš

Táto melódia pochádza z nebies

 

 

október 2013

 

Nebeská krása

Vznášajú sa, ich široké rukávy sú rozvinuté

Stoja tam ako jadeit, pekné ako nebeské bytosti

Pôvabné saltá a otočky, sťa nebeské krásky

Tancujúc, otáčajúc sa, zľahka a elegantne

 

Hudba pochádza z nebies

Čarovné tóny prenikajú cez oblaky

Pieseň zotiera preč prach

Každý tón volá ľudí späť do nebies

 

 

zima 2013

 

Pravdivé princípy

Priateľu

Bohovia sa ťa nechcú vzdať

Nie preto, že by si bol niekto mimoriadny

Je to milosrdenstvo voči živým bytostiam

Pravda ti dá riešenie hádanky

Ohováranie voči Dafa zmyje preč

Tvoje srdce je lžami otrávené

Zranenia tela – vyliečenie je možné

Otrávené životy budú pri katastrofe rozložené

To, aby si rozpoznal dobré od zlého, je mojím jediným želaním

Chcem ti oznámiť pravdivé princípy života

 

 

zima 2013

 

Moje srdce je široké ako more

Moje srdce je široké ako more

Všade pod modrou oblohou je moje javisko

Pomáhať Majstrovi zachraňovať ľudí je môj sľub

Šírenie pravdy je božské usporiadanie

Osviežujúca rosa je rozprášená všade na zemi, v domoch ľudí a vládcov

Nespočetné roky čakania neboli zbytočné

Stvoriteľ už prišiel

Uprostred démonických ťažkostí učeníci Dafa zachraňujú ľudí zo všetkých síl

Tí šialení stoja na okraji priepasti

Hoci krivda, čo znášame, zostáva

Červený príliv dvíha nahor veľkolepé osobnosti tisícov rokov

Pretože my ideme smerom ku božskej budúcnosti

 

 

zima 2013

 

Spása

Posledná stránka vesmíru bola obrátená

Uprostred spásy ma Bohovia žiadajú, aby som ťa zobudil

Hoci sme ohováraní

Pravda všetko umyje dočista

Avšak klamstvá a jed zostali v tvojom srdci

Zranenia tela, vyliečenie je možné

Pri zániku červenej dynastie sa otrávené životy rozpustia

Želám si len, aby si dobré od zlého rozpoznal

Voľba, to je tvoja vlastná vec

Chcem len, aby si sa pravdu dozvedel

Pretože si Bohov raz prosil, aby sa ťa nevzdali

 

 

1. januára 2014

 

Pieseň odovzdávaná od predkov

V mojom srdci pieseň mám

Čo mi od mojich predkov bola odovzdaná

Pri zániku červenej dynastie Bohovia a Budhovia prídu

Učeníci kvôli ľuďom vo svete trpieť budú

Táto legenda sa napĺňa teraz, v našom čase

Melódia nám hovorí, aby sme bezpodmienečne nadviazali toto osudové spojenie

Toto je posledná nádej pre životy

Je to prastaré želanie všetkých bytostí, byť zachránený

 

 

9. januára 2014

 

Bohovia svoj sľub neporušili

Bohovia raz sľúbili

Na konci času zachrániť ľudí, priviesť ich späť do neba

Všetky bytosti po tom nespočetné roky túžia

Avšak keď ťa teraz volajú, pozeráš sa, no nevidíš

Dafa sa stále šíri

Jeho svätí učeníci ťažkosti ľudí svojou krvou znášajú

Hoci sú utláčaní, aby zachránili ľudí, šíria pravdu

Bohovia svoj sľub neporušili

Avšak niektorí ľudia dbajú len o vlastné záujmy

Preto nemôžu rozpoznať lži prenasledovania

Nechcú veriť, že sľub Bohov sa práve napĺňa

 

 

15. januára 2014

 

Prebuď sa

Pred veľmi dlhým časom si zostúpil do sveta

Reinkarnujúc sa stovky, tisíce rokov

Pôvodná povaha vymizla bojmi a snažením

Čisté a pravdivé, pošliapavané seba-záujmami

Ateizmus je lož

Heretická evolučná teória prevrátila slová Bohov

Avšak uprostred katastrofy sa sťažuješ, že sa o teba Bohovia nestarajú

Nepoužívaj vedu, aby si ľudstvo do nebezpečenstva vtiahol

Prišiel si na svet, aby si šancu na spásu hľadal

Návrat do neba, to je živých bytostí dávne želanie

Návrat do neba, to je šanca, na ktorú si čakal

 

 

23. januára 2014

 

Bezmedzná milosť

Všetky veci medzi nebom a zemou boli vytvorené Stvoriteľom

Pri obnove vesmíru chce zachrániť ľudí, priviesť ich späť do nebies

Keď príde Boh, nebude to tak, ako očakávaš

Nenechaj svoju vieru, aby ti v spáse zabránila

Nenechaj svoje pocity, aby tvojej inteligencii prekážali

Všetky bytosti sú rovnoprávne, nech akokoľvek vyzerajú

Získanie spásy závisí od toho, či je človek dobrý alebo zlý

Stvoriteľ zostúpil do ľudského sveta, narodil sa na východe

Všetky bytosti, nebeské či ľudské, sú odkázané na jeho milosť

Všetky veci medzi nebom a zemou boli vytvorené Stvoriteľom

Pri obnove vesmíru chce zachrániť ľudí, priviesť ich späť do nebies

 

 

23. januára 2014

 

Stvoriteľ volá

Stvoriteľ volá

Preto všetky živé bytosti do ľudského sveta zostúpili

Červený démon zároveň lži šíri

Ľudia musia rozlíšiť svoje svedomie od myšlienok zlých

Veľká katastrofa prichádza, no ťažká je spása

Karmické dlhy život za životom, ľuďom bránia

Čo si vyberieš je tvoje vlastné rozhodnutie

Na túto chvíľu si čakal roky nespočetné

Stvoriteľ už volá

 

 

30. januára 2014

 

Chvíľkové rozjímanie

Pôvabne a elegantne, na javisku sa vznášajú

Nebeská hudba spoza orchestriska prichádza

Mladí muži svoju mužskú silu ukazujú

Krásne ženy dlhými šálmi mávajú

 

Ľudia a Bohovia tancujú, jari a jesene

Nebeská hudba oddávna dodnes sa vinie

Predstavenie Shen Yun

Obnovuje 5 000 sĺnk a mesiacov

 

 

5. februára 2014

 

Pomáham ti

Priateľ môj

Nechcem sa ťa vzdať

Keďže si raz prosil Bohov, aby ťa spasili

Prenasledovanie je na povrchu, iný cieľ je za ním

Ľuďom bráni v tom, aby boli zachránení a dozvedeli sa Fa princípy

Prenasledovanie, ohováranie – Bohovia ho preč zmyjú

Zranenia na tele možno vyliečiť

Ak si otrávený lžami, budeš rozložený

Pred katastrofou ti pomáham uvidieť pravdu v ilúzii

To, či môžeš byť spasený, na tebe záleží

 

 

6. februára 2014

 

Legenda z môjho domova

V mojom domove máme jednu legendu

Keď žlté kvety kvitnú, červené kvety vädnú

Stvoriteľ prišiel, aby spasil ľudí a priviedol ich späť do neba

Podvod a prenasledovanie prinesú nebeské nešťastia

Nevedno koľko ľudí prežije veľkú katastrofu

Svätí učeníci ľudí pred katastrofou zachraňujú

Červený démon utláča ľudí a škodí im

Pravdivé slová sú napádané lžami, zámery sú zlé a ľstivé

Až keď človek nájde pravdu, môže katastrofu prestáť

Legenda sa práve realitou stáva

Žlté kvety kvitnú, červený príliv opadáva

Stvoriteľ prichádza spasiť ľudí, priviesť ich späť do neba

 

 

10. februára 2014

 

Spravodlivé myšlienky

Sťa blesky do výšin kozmických udierajú

Burácajú mohutnou silou, nad nebesá siahajú

Zametajú vesmírnu klenbu, po posledné miesto

Degenerované a odchýlené razom odstraňujú

 

 

13. februára 2014

 

Spálenie červeného démona, zušľachtenie diamantov

Desaťtisíc ľudí ku Čung-nan-chaj s petíciou prišlo

Avšak vodca zlej strany mal slabomyseľný mozog

Osud červeného režimu vsadil na boj so Zákonom nebeským

Spôsobil všade navôkol vlny zla, intrigy zradné rozšíril

Za žiadnych čias, nikde, taký nehanebný úbožiak nebol

Ich brutálne sily vyčerpané, vykopal si svoj vlastný hrob

Mnohokrát diamanty zušľachtené boli, červený režim sa rozpadá

Učeníci Dafa do nebies sa vracajú, svoje sľuby napĺňajú

 

 

14. februára 2014

 

Pieseň mojich predkov

Mám pieseň

Legendu predkov

Melódia je stará a prostá

Význam slov hodný uvažovania

Keď príde koniec času, nastane veľká katastrofa

Učeníci Dafa zachraňujú ľudí, avšak sú prenasledovaní

Pravdivé slová sú pomocou lží prekrútené

Pre ľudí na zemi je ťažké rozpoznať to a uniknúť veľkej katastrofe

Ak si udržíš láskavosť, nepôjdeš nesprávne

Až keď nájdeš pravdu, môžeš uniknúť katastrofe

Toto je legenda predkov

Varovné signály katastrofy potvrdzujú moju pieseň

Legenda hovorí: Učeníci Dafa objasňujú pravdu a rozháňajú hmlu

Chcem naplniť túto legendu

Chcem naplniť túto pieseň

 

 

15. februára 2014

 

Uskutočňujem svoj sen

Mám sen

Raz bude deň, keď vrátim sa do neba

Tam je opravdivý domov života

Pretože Stvoriteľ už prišiel do sveta

Šíri Dafa, aby zachránil ľudí späť do neba

Nechcem premeškať túto osudovú príležitosť

Chcem uskutočniť tento sen

To je jediná nádej pre ľudí

 

 

15. februára 2014

 

Budem nasledovať teba, učeníka Dafa

Keď sme sa stretli, preukázal si hlbokú láskavosť

Avšak nikdy si mi nevysvetlil svoje myšlienky

Tvoj výraz v tvári je odhodlaný, žiari dobrotou

Avšak nevoláš ma, aby som s tebou išiel

Hovoríš, že nemôžeš prestať zachraňovať ľudí

Ešte menej si chcel, aby som bol démonmi podvedený

Hovoriť pravdu je tvoj sľub

Tvoja dobrota je taká, ako majú božské bytosti

Budem ťa nasledovať po celú večnosť

Aj keď sa budem musieť túlať uprostred nebezpečenstva

 

 

16. februára 2014

 

Ak veríš v Boha, potom konaj podľa Božích slov

Stvoriteľ vytvoril všetkých Bohov a Nebeské telá

Bez ohľadu na to, akým princípom veríš

Boh, v ktorého veríš, je len smietkou v nebeskej štruktúre

Predsudky voči rasám odlož

Inak nech chodíš do kostola akokoľvek často, Bohovia tebou pohŕdajú

Bez ohľadu na to, akú máš farbu pokožky

Všetky bytosti prišli z nebeských domovov

Bez ohľadu na to, kto si

Čakáš na to, aby si bol Stvoriteľom zachránený

Práve tak čakajú všetci Bohovia na to, aby Ním boli vybratí

Ľudstvo musí spoločne vynaložiť úsilie

Aby odmietalo zlú silu Satana, červeného démona

Až kým nebeská cesta nebude ležať pred tebou

 

 

30. marca 2014

 

Posvätná pieseň

Život je vždy zahalený v ilúzii

Zakaždým keď život svoj smer stratí

Zaznie potichu pieseň v mojom srdci:

Nesťažuj sa

Zostaň dobrosrdečný

Väčšina ľudí z nebies prišla

Stali sa ľuďmi, aby čakali na Stvoriteľa

Toto je túžobné želanie všetkých bytostí

Táto pieseň ma prebúdza

Táto pieseň mi silu dáva

Posvätná melódia čistí oblohu

 

 

jar 2014

 

Božská krása

Božské scény v ľudskom svete, ako sen

Široké rukávy, rozvinuté pri tanci, jemné a pôvabné

Napĺňajúc oči jasne žiariacimi farbami, palácové dámy z dávnych časov

Krásne ako jadeit, božsky žiariace vo všetkej nádhere

 

Pohyby energické a mocné, veľkolepé tance

Čínski hrdinskí muži vyžarujú božskú auru

Spravodliví a majestátni, plní mužského ducha

Priniesť späť tradície už nie je len túžobné želanie

 

 

jar 2014

 

Cesta okolo mesta hazardu

Nocou idúc tisíce kilometrov, cesta nejasná

Pokúšam sa udržať otvorené oči, ospanlivá hlava klesá

Hlboko v horách tisíce svetiel žiari

Akoby početné hviezdy z Mliečnej cesty na zem padali

Jasné svetlá, mnoho vína, túžby cestu vedú

Ryby a draci v jednom rybníku, všetci kvôli vlastným záujmom bojujú

 

 

jar 2014

 

Pomáham ti vyhnúť sa nebezpečenstvu

Ľudia zabudli na predpovede Bohov

O tisíc rokov sa opäť objaví kráľ démonov

Satan vybuduje červený režim

Studená vojna sa skončila, ČKS je ešte nebezpečnejšia

Berlínsky múr spadol, no zlý duch sa nerozpadol

Ľudia na svete

Prišli ste na tento svet, aby ste svoju misiu naplnili

Neodchýľte sa príliš ďaleko od cesty tradície

Moderné myšlienky ťahajú ľudí na pokraj zničenia

Všetci dnešní ľudia scény pred koncom uvidia

Iba učeníci Dafa ti môžu pomôcť vyhnúť sa nebezpečenstvu

 

 

6. júla 2014

 

Stále takí bezohľadní a drzí?

 

Ako blázni v záchvate hnevu

Hlásne trúby lži šíria, ako vlci vyjú

Ľudia zlí sťa démoni šialenstvo stupňujú

Žiadne dobré myšlienky, ani stopa po svedomí

Jesenné vetry sa dvíhajú, červená na žltú sa mení

Už nie sú divokí a drzí, panika prepukla

Niet kam ujsť, odplata v tomto živote prichádza

Keď človek zlo činil, zaplatiť musí

Odvážite sa stále byť takí bezohľadní a drzí?

 

 

15. júla 2014

 

Nádej

Nech odkiaľkoľvek pochádzaš

Pravým domovom ľudí sú nebesá

Naše podoby sa líšia, avšak podstatu máme podobnú

Keď sa život odchýlil od pôvodnej povahy

Prišli sme na zem

Aby sme karmické dlhy splatili a späť do nebeského domova sa vrátili

Učeníci Dafa pravdu šíria

Nebeská brána nebude dlho otvorená

Návrat je tvojou nádejou

 

 

19. júla 2014

 

Život je dočasný

V živote bývajú často neúspechy

Zranenia a bolesť, je to akoby som na púšť vstupoval

Avšak vždy keď sa cítim stratený

Pravá myšlienka v mojej mysli zažiari

Nebuď skľúčený

Nebuď zbabelý

Čakáme na Stvoriteľa, ktorý prerobí naše životy

Vrátime sa späť do nebies – nenechaj sa oklamať slávou, bohatstvom či citmi

Tieto myšlienky ma povzbudzujú

Život je dočasný, musím prevziať zodpovednosť

Chcem nakoniec nájsť zmysel života

 

 

1. augusta 2014

 

Dvojveršie

Bohovia teraz napĺňajú svoje slová

Shen Yun, kvety kvitnú, ich vôňa zaplavuje svet

Pravda sa do ďaleka šíri, zachraňuje všetky bytosti

 

 

2. augusta 2014

 

Zmysel života

Cez pieseň pomáham ti, tvoju pamäť otváram

Zabudol si na sľub, čo si pred zostupom do sveta dal?

Aby si živým bytostiam svojej nebeskej ríše spásu umožnil

Prišiel si na miesto ľudí, aby si sa so Stvoriteľom stretol

Červený démon je bezohľadný a divý, ty si lžami oklamaný

Učeníci Dafa ti objasňujú pravdu, avšak ty sa im vyhýbaš

Z milosrdenstva sa ťa vzdať nechcem

Zachraňujúc vnímajúce bytosti, opäť ťa volám

Naplniť svoj sľub, iba to je cieľom života

 

 

7. augusta 2014

 

Slová učeníkov Dafa nie sú nesprávne

Radosť z úspechu v sláve a bohatstve

Stúpaš nahor a klesáš nadol uprostred citov a ilúzií

Ľudia sa stretávajú, rozchádzajú, naplnené a stroskotané sny

Ženú sa za slávou a ziskom, no všetko je to len hra

Kvet mladosti zvädne hneď ako sa zjaví

Pozerám sa späť, trpkosť je do mnohých pocitov vmiešaná

Na čo je vlastne život

Slová učeníkov Dafa nie sú nesprávne

Dúfam len, že som ešte šancu nepremeškal

 

 

10. augusta 2014

 

Želanie zo srdca

Večerný vietor líce hladká

Závan chladu v letnej noci prináša

Veci minulosti ma do snenia voviedli

Vietor a vlny moje dospievanie sprevádzali

Šialenstvo udržiavané lžami

Moju vieru len upevnilo

Šťastie pre mňa, že som v tomto živote Dafa získal

Aby som sa o toto šťastie s inými podelil

Opustil som domov, aby som prenasledovaniu unikol

Chcem len, aby sa ľudia pravdu dozvedeli

A cieľ života spoznali

Aby nádej uprostred nebezpečenstva mali

 

 

12. augusta 2014

 

Reinkarnácia

Ak živé bytosti naozaj reinkarnácii podliehajú

Kým som v toľkých životoch bol

Odkiaľ my všetci prichádzame

A kedy sa späť vrátiť môžeme

Prečo sa život reinkarnuje

Slnko, mesiac, hviezdy, galaxie sa v nekonečnom cykle pohybujú, kto to spôsobil

Učeníci Dafa hovoria, že Stvoriteľ všetko vytvoril

Táto odpoveď sa v mojich ušiach ako hrmenie ozýva

Aby sa vrátili späť do nebies, bytosti potrebujú byť Ním spasené

 

 

15. augusta 2014

 

Do tohto sveta si prišiel iba kvôli tejto príležitosti

Prečo je život taký namáhavý

Pre koho žijeme na tomto svete

Vďačnosť, hnev, emócie, nenávisť – sú preč ako oblaky

Až po prebudení spoznáš, čo je smutné v hre života

Peniaze, sláva, bohatstvo, nedajú sa so sebou vziať

Aj keď sa namáhaš po celý život, stále ich stratíš

Ľudia prišli na tento svet, aby očakávali Fa

Tí dobrí sa vrátia späť domov, do neba

Reinkarnoval si sa v životoch po tisíce rokov

Prišiel si do sveta len kvôli tejto príležitosti

 

 

16. augusta 2014

 

Stvoriteľ už prišiel

Stvoriteľ už prišiel

Všetci ľudia na zemi na Neho čakali

Všetko medzi nebom a zemou len kvôli Nemu existuje

Stvoriteľ už prišiel

Nebesá sa rozpúšťajú, zem sa kazí

Vytvorenie, stagnácia, degenerácia a zničenie – koniec času prišiel príliš rýchlo

Stvoriteľ už prišiel

Šíri Dafa, zachraňuje všetky bytosti a odpratáva temné mraky

Fa napravený, aby sa nebeské ríše nepokazili

 

 

17. augusta 2014

 

Lekcie z histórie

Lekcie z histórie vždy do zabudnutia upadli

Princípy Budhov, ako ich vyučoval Šákjamuni

Boli bráhmanmi odmietnuté ako niečo cudzie

Ježiš sa tiež dotkol záujmov náboženstva

A bol na kríž pribitý, kopijou prebodnutý

Dafa sa do ďaleka šíri, nový vesmír začína

Tí, čo udržujú záujmy náboženstva, sú mnísi ničomní

Stoja na strane ateizmu a červeného démona

Ľudia si radi berú k srdcu negatívne ponaučenia

Pozitívne ponaučenia sa rozprávajú len ako bájne príbehy

Dejiny sú múdrosťou, zanechanou ľuďom a neporovnateľne cennou

V poslednom momente ľudstva odhaľuje Dafa odpoveď na hádanku

Neopakuj predošlé chyby, popletený propagandou strany

 

 

19. augusta 2014

 

Stále je tu ešte nádej

Prečo chcem, aby si pravdu poznal

Z nebies veľká katastrofa na ľudí zostúpi

Nestaň sa tým, kto červeného démona do hrobu nasledovať bude

Prenasledovať učeníkov Fa, ktorí zachraňujú svet, je bezhraničný hriech

Ak tí prenasledovaní sú naozaj Bohovia, čo potom

Ľudia, ktorí veria lžiam, sú obeťami prenasledovania

Bez ohľadu na to, koľko učeníci Dafa trpia, kráčajú po ceste k božstvu

Až keď spoznáš pravdu, je tam pre teba nádej

 

 

20. augusta 2014

 

Pýtam sa nebies

Voda tečie do mora

Oblaky plávajú k okraju neba

Reinkarnácie po tisíce životov

Život za životom sa človek pýtal, prečo prišiel

Z plného hrdla pieseň spievam

Spievajúci hlas smeruje k nebesám

Kam idú ľudia

Kedy prídu Bohovia

 

 

3. septembra 2014

 

Rovnaká cesta

Milý priateľ

Nemárni bezcieľne čas

Poď prosím so mnou na rovnakú cestu

Dafa je bohatstvom môjho života

Súčasní ľudia väčšinou z neba pochádzajú

Čakajú, aby boli nanovo Stvoriteľom pretvorení

Ak sa kultivujeme spoločne, naše srdcia budú ako jedno

Spolu usilovne napredujeme a navzájom si pomáhame

Vrátime sa domov, vedení Bohmi

 

 

4. septembra 2014

 

Putovanie

Putujúc všade, sprevádzaný ľahkým vánkom

Pretože je príliš nebezpečné vrátiť sa domov

Prichádzam a odchádzam, bez starostí, mám len Fa

Na slávu a bohatstvo nemyslím, v srdci boj nemám

Čítajúc do hlbokej noci, mesiac mi je lampou

Nebo je prikrývka, zem je posteľ, hviezdy napĺňajú miestnosť

Putujem všade po svete, vysvetľujem pravdu

V tomto živote pomáham Majstrovi napravovať Fa

 

 

14. septembra 2014

 

Srdce učeníka Dafa

Tvoje oči naplnené hlbokými pocitmi

Opätujem úsmev, no nepozdržím svoje kroky objasňovania pravdy

V tvojich slovách je príjemné teplo

Ja sa však vždy robím, akoby som nechápal

Učeníci Dafa uprostred prenasledovania z miesta na miesto putujú

Ako by som mohol pridať starosti a trápenia, narušiť pokoj

Môžem si to len schovať v srdci

Naplniť sľub, ktorý som dal Bohom – zachraňujúc ľudí pri mojom putovaní po svete

 

 

23. septembra 2014

 

Spievam pre teba z plného hrdla

Spievam pre teba z plného hrdla

Aby si sa v nebezpečenstve a ťažkostiach nestratil

Budím tvoju spomienku na dávnu udalosť

Aby si videl nádej života

Stvoriteľ vytvoril nebo, zem a Bohov

Potom nariadil Bohom vytvoriť ľudí na zemi

Živé bytosti padajú nadol, stávajú sa ľuďmi

Po splatení karmických dlhov sa do neba vracajú

To, čo spievam, je pravda

Pred veľkou katastrofou Stvoriteľ nebeskú bránu naširoko otvoril

 

 

15. októbra 2014

 

Odstrániť to, čo vštepila skazená strana

Realita znova a znova mení tvoju cestu,

Skryté a neznáme je kam vedie ťa osud

V hmle si zabudol, prečo si do sveta prišiel

Sláva, bohatstvo, city, rušia tvoje kroky

Pomocou lží ťa Červený démon vedie na démonickú cestu

Opusti koncepty a teórie zlej strany

Získaj Fa a vráť sa do nebies – to je miesto, kam patríš

 

 

10. novembra 2014

 

Naliehanie

Počúvaj moju pieseň, moje slová

V jej melódii je súcit a spása

Aká dlhá bude ešte cesta života

Pochopenie pravdy môže rozptýliť hmlu a pohľad rozjasniť

Bohovia nebudú skazený svet udržiavať

Dobré uchovať, zlé odstrániť – to je neodvratný osud

Bohovia zachraňujú ľudí na zemi – rýchlo sa prebuď

 

 

12. novembra 2014

 

Dvojveršie

Fa napravuje obrovský vesmír

Pán Budha vytvára obrovský vesmír jedinou myšlienkou

Fa napravuje vesmír – vytvára nové nebo, novú zem

 

 

12. novembra 2014

 

Dvojveršie

Všetko je pretvorené Jeho obrovskou milosťou

Dafa vytvára nebo, zem a všetky veci

Kráľ Fa vládne vesmíru a všetkým bytostiam

 

 

12. novembra 2014

 

Dvojveršie

Bohovia a Budhovia na zemi

Vychádzajúce Slnko žiari ružovými lúčmi, rozháňa prchavé oblaky

Myšlienky spravodlivé, srdce široké – nebezpečie sa mení na bezpečie

 

 

12. novembra 2014

 

 

Misia

Vo sne sa vraciam späť do nebies

Krásna posvätná krajina, dlho nezabudnuteľná

Uvedomil som si, že ateizmus je do neba volajúca lož

Bohovia z legiend, všetci na nebi sú

Nechcem sa vrátiť späť do svojej ľudskej kože

Bohovia povedali, že krása nepotrvá dlho

Dafa, čo spásu ponúka, sa vo svete šíri

Iba bytosti, čo ho nájdu, majú nádej

Ľudia prišli do sveta, každý z nich niesol nádeje svojho nebeského kráľovstva

Tieto nebeské kráľovstvá očakávajú svojich kráľov

Svoju misiu som spoznal

V živote už nebudem stratený

 

 

14. novembra 2014

 

Pomáham ti očistiť sa

Učeníci Dafa ti už povedali odpoveď na hádanku

Tí, čo sú skutočne otrávení, sú masy ľudí, vrátane teba

Ten, kto verí lžiam, sa rozpustí spolu s červeným démonom

Hovoriť pravdu kvôli záchrane ľudí – tento súcit pochádza z môjho srdca

Bez odmeny, často skoro vstávam do chladných rán

Nemám čas na jedlo, neoddychujem ani počas horúčav

Aby som zachránil ľudí, odolávam teroru a tlaku

Pretože som dal Bohom sľub – zobudiť ťa v čase nebezpečia

Pochádzaš z neba a získať Fa bol tvoj cieľ

Aby mohli všetky bytosti tvojej nebeskej ríše uniknúť katastrofe

To je dôvodom, prečo si zostúpil na zem a stal sa človekom

Nenechaj červeného démona, aby ti vymyl mozog kultúrou strany

Bytosti tvojej nebeskej ríše po tebe túžia

 

 

2. decembra 2014

Len moment mávnutia rukou

Vietor kvíli

Oblaky sa vznášajú

Vlny červeného prílivu nemôžu zablokovať cestu

Plaviac sa so súcitnou spásou, odstraňujúc obrovské trápenia

Čeliac vetru, cestujúc tisíce kilometrov

Pri príchode boli červené kvety akoby ich pokropila krv

Pri návrate nádherné žlté kvety všade na zemi

 

 

3. decembra 2014

 

Sedieť a pozorovať pozemský svet

Po širokom nebi tmavé oblaky plávajú

Vietor z hôr vanie ponad jazero, čeriac vlny

Sediac v lotosovom sede v pavilóne na hore, telo a duša v hlbokom pokoji

Potichu pozorujúc ľudský svet, veľká katastrofa je na spadnutie

Červená dynastia zaniká, dobré a zlé sú rozlíšené

Rýchlo hľadaj cestu von, hľadaj Fa

Sediac mimo sveta, starosti o všetkých pod nebesami si robím

Dnešní ľudia vo svete sú Bohovia z nebies

 

 

4. decembra 2014

 

Tvoje vnímajúce bytosti na teba čakajú

Poznáš už pravdu za prenasledovaním

Ty si ten, čo bol počas útlaku otrávený

Kto verí lžiam, rozloží sa spolu s červeným démonom

Sľúbil som Bohom, že ťa prebudím

Cieľ tvojho príchodu na svet bolo získať Dafa

Aby si odvrátil katastrofu od bytostí svojej nebeskej ríše

To bol pre teba dôvod, aby si sa stal človekom

Nedovoľ červenému démonovi, ktorý podvádza svet, aby ti škodil

Spoznaj pravdu, tvoje vnímajúce bytosti na teba čakajú

 

 

11. decembra 2014

 

Cesta späť do neba

Priateľ môj, prečo si len neustále zaneprázdnený

Ľudstvo vykročilo po nebezpečnej ceste

Ateizmus zničil pre ľudí cestu návratu

Evolučná teória je podvod a jed

Veda vystavuje ľudstvo nebezpečenstvu

Červený démon vštepuje zlo do mysle človeka

Učeníci Dafa odhaľujú pravdu

Pretože si raz prosil Bohov o pomoc

Aby ti pred koncom ukázali cestu späť do neba

 

 

2. januára 2015

 

Prebuď sa, prebuď sa, čínsky národ

Prešlo 65 rokov, Čína už nie je ako bola

Hlasný chválospev, predstierajúci pokoj, stále ľudí podvádza

Biele oblaky plávajú po modrom nebi

V spomienke na minulosť

Na zelené kopce, čisté potoky

V legendách, čo som počul od generácie rodičov

Červená pohroma privolaná skupinou ničomníkov v tom čase,

Zabila tých najlepších z čínskeho národa

Spálili kultúrne pamiatky, staré predmety národa spred tisícov rokov

Popierali históriu, ľudstvo a tradície

Päťtisícročná civilizácia začala potom upadať

Prebuďte sa, prebuďte sa, Číňania

Rozpustite tohto zlého ducha, tohto červeného démona

Vráťte sa k nebeskej dynastii, k dávnej krajine

 

 

v januári 2015

 

Shen Yun ma privádza späť na dvor Han

Široké šaty, veľké rukávy, tancujúc s veľkou energiou

Mužská sila, spravodlivý duch, dynastie Tang, Song a Ming

Hrdinské piesne veľkého Hanu sú stále silné

Skoky do vzduchu, saltá, otočky, telesné pohyby sú svižné

Pokojné ženy, nebeské víly, elegantne tancujú s dlhými hodvábnymi stuhami

Akoby lietajúce víly na priestrannom dvore pristáli

Čistá pravdivosť, čistý súcit, ich krása je okúzľujúca

Pôvabné a jemné, ich kroky sú elegantné ako jadeit

Shen Yun ma prenáša späť na dvor Han

 

 

napísane v roku 2015 pre Shen Yun triedu z roku 2007

 

Shen Yun ukazuje nebeské scény v ľudskom svete

Skvostné šaty a nádherné scény lietajúce krásky zvýrazňujú

Jemné a krásne, elegantnými krokmi tancujú

Hrdinovia s magickými silami, minulosť a súčasnosť ukazujú

Nebeská hudba, posvätné tóny melódie k oblakom a nebesám siahajú

Nad prekrásnym javiskom cez ružový opar sa vznášajú

Bezchybné krásky v pestrofarebných sukniach tancujú

Muži v Han kostýmoch veľkou energiou prekypujú

Shen Yun ukazuje nebeské scény v ľudskom svete

 

 

napísané v roku 2015 pre Shen Yun triedu z roku 2008

 

Shen Yun ukazuje dávne zvyky

Nebeská hudba, krásne postavy sukňami mávajú

Odetí v čínskom šate, muži veľkou energiou prekypujú

Dynastie Zhou, Han, Tang, Ming v tancoch sa objavujú

Cestujúc späť v čase, späť k svojmu srdcu

Nevinné sú mladé dievčatá, ako prekrásne kvety

Hrdinovia tancujú a skáču, so spravodlivým duchom sa vznášajú

Dávne zvyky Číny sú ukázané na celom svete

Navracajúc sa k tradícii, stovky kvetov kvitnú

Shen Yun na javisku dávne zvyky ukazuje

 

 

napísané v roku 2015 pre Shen Yun triedu z roku 2009

 

Shen Yun otvára dvere k tradíciám

Modré nebo a biele oblaky, krásu dievčat vyzdvihujú

Útle ako vŕbové vetvičky, nebeské pohyby, prachom nepoškvrnené

Tisíc krás a sto šarmov, všetky z prirodzenosti pochádzajú

Ako čerstvé lotosy pokryté rosou, všetky kvety sú čisté

Veľkolepí a dôstojní, s odvekým duchom

Hrdinovia tancujú a vyskakujú do vzduchu, služobníci nebeskej dynastie

Čína oddávna oplývala mnohými hrdinami

Saltá a otočky, sú to polo-ľudia a polo-bohovia

Shen Yun otvára dvere k tradíciám

 

 

v januári roku 2015, pre Shen Yun triedu z roku 2013

 

Úprimnosť

Cítim v srdci tvoje priateľstvo

Je také úprimné

Keď ako učeník Dafa ťažkosti zažívam

Ono rozohrieva chlad v mojom srdci

Keď čelím ťažkostiam

Toto priateľstvo mi pomáha stať sa ešte pevnejším

Chcem ti pravdu povedať

Moja misia je neporovnateľne posvätná

Cez tvoju úprimnosť ti prinesiem nový život

 

 

február 2015

 

Oživovať krajinu

Na druhej strane oceánu

Je môj domov, ktorý som opustil už pred dlhým časom

Božská kultúra 5000 rokov je neporovnateľne nádherná

Čarovné vrchy a rieky, pekní ľudia, voňavé kvety

Dafa sa do ďaleka šíri, Budhovo svetlo všade žiari

Červený démon chce zasahovať, podnecuje divoké vlny

Hory už nie sú zelené

Voda už netečie

Nebo už nie je belasé

A ryža už nevonia

Učeníci Dafa zachraňujú všetky bytosti, ťažkosti nesú

Ako šíria pravdu, červený príliv ustupuje

Prinášajú späť tradície, krajinu oživujú

 

 

22. februára 2015

 

Opäť si vyber

Prečo ti hovorím pravdu, aby si ju počul

Lži otrávili príliš veľa živých bytostí

Prečo používa červený démon celú silu štátu, aby prenasledoval Falun Gong

Len aby ťa pomýlil, pretože vie, že Dafa zachráni ľudí na konci času

Si medzi ľuďmi, ktorí boli jeho lžami podvedení

Avšak Bohovia požiadavky pre záchranu ľudí na konci času stanovili

Ten, kto počas prenasledovania mlčí, nebude zachránený

Ten, kto zlu pomáha a ohovára Dafa, bude odstránený

Milosrdenstvo je povaha Bohov

Stvoriteľ chce dať ľuďom ďalšiu možnosť vybrať si

Aby všetky bytosti mohli byť zachránené

Odolávam prenasledovaniu, aby som späť tvoj život privolal

 

 

1. marca 2015

 

Vediem ťa späť do nebies

Moja pieseň je pravda, na ktorú si dávno čakal

Ľudstvo je v nebezpečí, pretože morálka upadla

Ateizmus je veľká lož, šírená Satanom

Evolučná teória je vysnívaná fantázia

Veda vedie ľudstvo nebezpečným smerom

Vesmír je majstrovským dielom Stvoriteľa

Na jeho príkaz vytvorili Bohovia ľudí na zemi

Čakáme na Neho, aby nás priviedol späť do nebies

Nenechajte sa podviesť červeným démonom

Prenasledovanie prichádza, aby si ľudia sami zničili nádej

Učeníci Dafa sú poslovia Bohov

Ktorí vedú ľudí späť na cestu, ktorú ukázal Boh

 

 

6. marca 2015

 

Lúče svitania

Všetky bytosti ranné slnko vítajú

Temnota sily svoje zbytočne napína

Pätnásť rokov nešťastí a chaosu

Veľká krajina spustošená

Ľudské srdce už tradície nenasleduje

Jed sa až do potravy ľudí dostal

Hrozivá odplata zlých ľudí zachváti

Pozri, kto sa bude smiať na konci

 

 

17. marca 2015

 

Pieseň o Číne

5000 rokov civilizácie

Veľkoleposť Bohmi odovzdanej kultúry

Sme potomkami Bohov

Usilovní, odvážni, civilizovaní, dobrosrdeční

Hlboká história, česť a sláva národa

Hrdinovia z dávnoveku, žiaria ako hviezdy

Krásna krajina, milostivý dar od Bohov

Toto je krajina, kam Stvoriteľ zostúpi

Zachráni všetky bytosti, obnoví spravodlivú cestu, Jeho veľká milosť je nezmerná

Čínska civilizácia bude navždy plynúť

 

 

17. marca 2015

 

Kedy sa prebudíš

Studený vietor neodišiel

Dážď mrholí

Počas prenasledovania je naliehavá záchrana ľudí

Telesné zranenia

Dajú sa vyliečiť

Keď je človek lžami otrávený, ťažko ho zachrániť

Katastrofa zľutovania nemá

Avšak veľká epidémia oči má

Nechoď s červeným démonom smerom k zničeniu

Rýchlo hľadaj pravdu

Tí, čo dokážu dobré a zlé rozlíšiť, mimoriadni sú

Učeníci Dafa milosrdenstvo ukazujú

Zažívajú ťažkosti, aby ťa zachránili

Znášajú tisíce a tisíce utrpení

Neustúpia pred najťažšími ťažkosťami

Neusilujú o odmenu

Sú kultivujúcimi

Naplnia želanie srdca a vrátia sa pri Dovŕšení

 

 

18. marca 2015

 

Tance Shen Yun

Tancujú s dlhými rukávmi, nebeské krásky očarujúce

Krása v držaní tela, jemné pohyby, rukávy sa vlnia sťa božské

Nebeský tanec, posvätné piesne, krásne ako obrázky

Tisíce a tisíce svetelných lúčov temnú hmlu očisťujú

 

 

na jar roku 2015

 

Späť na spravodlivú cestu

Zelené hory, priezračné rieky, pavilóny dávne

Nebeské krásky sa tu vznášajú, tancujú jemne a elegantne

Nebeský štýl, dávna elegancia, tradícia sa ukazuje

Späť na spravodlivú cestu, žiari v dohľade

 

 

25. marca 2015

 

Presne kvôli tomuto okamihu spásy

Zriem rozľahlé nebo, vesmír obrovský

Nespočetné hviezdy, ako zrnká piesku v rieke Ganga

Telesné oko nevidí Bohov a Budhov vo vesmírnej klenbe

Ateizmus je podvodná lož

Evolučná teória ľudí ponižuje

Cena za vedu je príliš vysoká, vedie k tomu, že mimozemšťania ovládajú ľudí

Ľudia prišli z nebies, len na krátko sú vo svete

Na konci času sa aj vesmír rozloží a roztaví

Stvoriteľ vytvára nebesá hore a zem dole

Tisíce pánov a kráľov prišli, aby boli ľuďmi vo svete a čakali na záchranu a prijatie Ním

Aby zakryl pravdu, červený démon prenasleduje ako šialený

Nestrať sa, nepodľahni lžiam a tlaku

Prišiel si na svet, aby si čakal na tento okamih spásy

 

 

30. marca 2015

 

Deje sa to, že?

Dobré a zlé sú oplatené, nebeský princíp je jasný

Nebesá plné Bohov a Budhov, čo sledujú činy ľudí

Prenasledovať učeníkov Dafa, hriech čo nebo prekračuje

Okamžitá odplata v tomto živote, deje sa to, že?

 

 

3. apríla 2015

 

Čo robiť

Nebesá bez Tao sa rozpadajú

Zem bez cnosti, nespočetné katastrofy sa vynárajú

Ľudské srdce sa pokrivilo, spodných hraníc nemá

Keď veľká katastrofa príde, kto sa o teba postará

 

 

22. apríla 2015

 

Keď pravdu pochopíš, si zachránený

Keď Bohovia stratia Tao, nebesá sa rozpadnú

Keď ľudia sú bez cnosti, veľké katastrofy nastanú

Stvoriteľ už do sveta prišiel

Vytvára nanovo vesmír, šíri Fa princípy

 

Väčšina ľudí, nespoznávajú sa, no pôvodne boli Bohmi,

Prišli sem, aby boli zachránení a pretvorení

Keď pravdu pochopíš, tvoj život je očistený

Hneď ako spravodlivá myšlienka vystúpi, si zachránený

 

 

23. apríla 2015

 

To, čo vyjadrujeme, je pravda

Kvôli spáse vnímajúcich bytostí sme sa na dlhú cestu vypravili

Lietame ponad roviny, vysoké hory a oceány

Pána a Stvoriteľa volanie odovzdávame

Nádheru Bohmi odovzdanej kultúry vyjadrujeme

 

Na tanečnom javisku pravdu šírim

Mnoho ľudí sa prebudilo, nebudú stratení

Vnímajúce bytosti prebudiť, to je moja misia

Učeníci Dafa zachraňujú ľudí späť do neba

 

 

28. apríla 2015

 

Božský tanec, nebeská krása

Z nebeských výšok zniesli sa nadol krásne víly

Pôvabné saltá a otočky, cestujú všade po svete

Elegantné tance, ich držanie tela nádherné

Akoby lotosové kvety čisté, rosou pokryté a svieže

Pekné pohyby, grandiózne, sťa po oblakoch kráčajú

Ľubozvučné piesne, vznášajúce sa kvety, víriace rukávy dlhé

Také svieže a voňavé sú devy nebeské

Elegantné, čisté ako jadeit, s ľahkosťou tancujúce

 

 

19. mája 2015

 

Svojou piesňou nádej prebúdzam

Na javisku sveta stojím

Piesňami nádej ľudí prebúdzam

Z tej melódie volanie Bohov zaznieva

Z veršov sa šíri pravda

Znášam tlak, odstraňujem pre teba nebezpečenstvá

Väčšina ľudí z nebies prišla

Aby zachránili živé bytosti z vlastnej nebeskej ríše, stali sa ľuďmi

Pretože vesmír sa v poslednej fáze konca času rozloží

Zostúpili dole do sveta, aby Fa získali

Očisťujú sa od hriechov a karmy

Pretvárajú svoje nebeské telá

Dosiahnu Dovŕšenie a vrátia sa do neba

 

 

29. mája 2015

 

Pod meditačným pavilónom

Ponad meditačnú lavicu vetrík povieva

Vtáci pod stromami štebocú a švitoria

Zelené hory, čisté rieky, zostávajú rovnaké

Však niekoľko liet som videl prechádzať z pavilónu na hore

 

 

13. júna 2015

 

Záleží na tebe, či veríš alebo nie

Pozerám sa na hviezdnaté nebo, svoj domov hľadám

Väčšina ľudí sú králi z nebies, čo zostúpili do sveta

Aby zachránili všetky bytosti svojej nebeskej ríše na konci času, čakajú na šírenie Fa

Po dlhej dobe zabudli na želanie, s ktorým prišli

Ľudia v súčasnosti boli zavedení do priepasti

Ateizmus ničí božskú povahu živých bytostí

Podlá evolučná teória uráža ľudí, nazýva ich zvermi a opicami

Moderná veda ľudí do katastrofy vedie

Ľudstvo už v ústrety poslednému nebezpečenstvu ide

Milosrdenstvo je vrodená povaha Bohov

Spásny Dafa sa do ďaleka šíri, nadväzuje osudové spojenia

Nájsť ho, to je nádej pre ľudí

Ak ho nájdeš, budeš sa môcť vrátiť späť do nebeského domova

 

 

13. júna 2015

 

Odplata

Srdce plné nepokoja

Vie, že to už dlho nepotrvá

Deň plný nepokoja

Siréna policajného auta

Keď prenasledovanie skončí, všetko odplatené byť musí

Ich podlé prostriedky, všetky zaznamenané boli

Ochutnať každý z nich, to aj diablovo brucho poraní

Pozrime, či hlava prehnitých démonov stále zúri

Ten strojca zla a podliactva

Brucho plné zlých vecí, ako žltá lasica

Na konci slepej ulice, niet sa kam schovať

Odplata v ľudskom svete nebude stačiť

Nebeský hák preniká cez kožu, visí na námestí

V pekle budú diabli dosť zaneprázdnení

 

 

15. júna 2015

 

Plaviť sa k brehu, ktorý ukázali Bohovia

Ak stratí život smer

Je ako loďka v mori

Niekedy ide hladko, plachty rozvinuté

Avšak častejšie sa stretávame s veľkým vlnami a nebezpečnou piesčinou

Nepoznáme smer

Nevidieť prístav

Ľudia, nezabudnite na želanie z prehistorického času

Vesmír práve prechádza obrovskou zmenou

Väčšina ľudí pochádza z nebies

Do sveta prišli, aby čakali na Dafa a nadviazali posvätné osudové spojenie

Odstrániť hriešnu karmu

Nanovo vybudovať božské telo

Až potom možno zachrániť naše nebeské ríše pred katastrofou

Rozviň plachty

Nájdi svoj osud

Plav sa k brehu, ktorý ukázali Bohovia

 

 

jún 2015

 

Nebeský orchester

Bubny Fa, trúbky Fa, nebeskú moc ukazujú

Všemožné zlo odstraňujú, duše späť do nebies volajú

Orchester zachraňuje ľudí na konci času, nebesá a zem sú v úžase

Jeho nádherné svetlo žiari vo Fa náprave vesmíru

 

 

1. augusta 2015

 

Koľko ľudí je prebudených

Nech je ľudský svet akokoľvek dobrý, nedá sa s nebesami porovnať

Ľudské city sú nestále, nebudú dlho trvať

Bohatstvo a sláva po sto rokoch nedajú sa odniesť

Boj o povesť a bohatstvo, pre koho to zaneprázdnenie

Ľudia prišli z neba, aby Fa získali

Odstránili hriešnu karmu, božské telo pretvorili

Tvoja nebeská ríša nového kráľa víta

 

 

august 2015

 

Spolu s Bohmi tancujú, most do neba stavajú

Vystupujú na svetovom turné, cestujúc míľ tisíce

Cez mestá a moria, po horských cestách

Zachraňujú živé bytosti, pravdu šíria

Spolu s Bohmi tancujú, most do neba stavajú

V poslednej fáze konca času Stvoriteľ príde

Nespočetní Bohovia do sveta zostúpili, aby ho hľadali

Nebeské telo prebudováva, veľké Tao šíri

Po získaní Fa a pretvorení, usmievajú sa všetky bytosti

Kedysi si prosil Boha, aby ťa spasil späť do neba

Cez svoju pieseň ti to všetko povedať chcem

Svetové turné ľudí privoláva

 

 

august 2015

 

Pre koho je mesiac okrúhly

Od dávnych čias visí mesiac uprostred jesene vysoko na nebi

V ten deň, keď bol mesiac okrúhly, mrazilo ma pri srdci

Učeníci Dafa sú v ťažkostiach, kto ešte na mesiac hľadí

Rok za rokom uprostred jesene mesiac nadarmo je plný

Prostred jesene dnes je tu opäť, zlá dráma ku koncu sa chýli

Zlá strana je ako na jeseň, pozrime sa, kto má starosti

Chcem mesiac oceniť, no len ťažko zdvíham oči

Hneď ako červený príliv opadne, mesiac bude ešte okrúhlejší

 

 

prostriedok jesene 2015

 

Mesiac svieti pre ľudí

Mesiac po tisíce rokov osvecuje dlhé noci

Aby temnota nemohla zmocniť sa ľudí

Jar odišla, jeseň prišla, s mnohými zmenami

No mesiac ostáva rovnaký, tisícmi lúčov žiari

More sa stalo súšou, súš morom, v kolobehu sa striedajú

Avšak od vekov spravodlivé Tao nikdy neodbočí

Načo je prechádzanie opätovnými znovuzrodeniami

Jasný mesiac nehovorí, tak pýtam sa neba

Na konci času človek zvie, že na spásu od Bohov čaká

Cesta do neba v rozlíšení medzi dobrom a zlom spočíva

 

 

prostriedok jesene 2015

 

Oslava prostriedku jesene

Nebeské krásky v ľudskom svete elegantne tancujú

Silné a energické sú ich pohyby, bojovníci statočnosť ukazujú

V prostriedku jesene tancujú spolu, vlastné choreografie

Veselé piesne, radostný smiech – červený prúd ešte viac ustupuje

Bohmi inšpirovaná kultúra silu získava, čaká na opätovné oživenie

Dnešné hviezdy, jedného dňa budú svietiť ešte žiarivejšie

 

 

prostriedok jesene 2015

 


(Hong Yin IV, slovenský preklad. Posledná aktualizácia prekladu: 15. decembra 2018.)

 

Poznámky prekladateľa[1] deviata kategória – pohŕdavý výraz používaný voči intelektuálom počas kultúrnej revolúcie

[2] Čchang-e je podľa čínskej tradície bohyňa Mesiaca.

Su Š’ (1037 až 1101) bol básnik, maliar, kaligraf a politik čínskej dynastie Song.

[3] Citara: Pôvodný čínsky text hovorí o nástroji Ku Čeng, ktorý sa často prekladá ako čínska citara