Hong Yin

 

 

II. časť

 

 

 

 

 

 

 

 

(slovenský preklad, november 2011)

 

Li Chung-č’


Obsah

 

Vytrvalý. 1

Bez názvu. 2

Opravdivá povaha sa ukáže. 3

Vlastné srdce čisté a jasné. 4

Odplata. 5

Sieť Fa. 6

Napravovanie kolosálnej nebeskej klenby. 7

Všetko je presvetlené. 8

Odstraňovanie zla. 9

Nič. 10

Sústredená pozornosť. 11

Na ceste. 12

Rozriešiť Veľkú Katastrofu. 13

Získať Tao, byť osvietený. 14

Bez ilúzie. 15

Putovať v Tao. 16

Odstraňovať pripútanosti 17

Bez prekážok. 18

Predurčenosť vytvorená, lotosy kvitnú. 19

Postupné vrcholenie. 20

Pravdivé slová. 21

Chlad jesenných vetrov. 22

Predpovedanie. 23

Veľký Tao putuje. 24

Katastrofa. 25

Čistenie. 26

Nevyhnutnosť. 27

Preosievanie. 28

Veľké Javisko. 29

Hra. 30

Pevne napredujte, spravodlivo sa osvieťte. 31

Fa napravuje vesmír 32

Dafa je dobrý. 33

Zvonica. 34

Veža s bubnom.. 35

Budhov Fa je bezhraničný. 36

Vstupovať do brány ne-života. 37

Tathágata. 38

Spravodlivé myšlienky, spravodlivé činy. 39

Cesta k božstvu je ťažká. 40

Spravodlivý Boh. 41

Nebo sa opäť vyjasnilo. 42

Otriasť a vystrašiť. 43

Rýchlo im povedzte. 44

Jasná myseľ. 45

Kto je v ilúzii 46

Sieť sa sťahuje. 47

Návrat 48

Božská moc. 49

Obkľúčiť a odstrániť. 50

Slivkové kvety. 51

Zostupovanie do ľudského sveta. 52

Cesta Dafa. 53

V jednej myšlienke. 54

Zvyky Tchang. 55

Pozorne sledujúc. 56

Čítanie článkov mojich študentov. 57

Chaotický svet 58

Z pohľadu nápravy Fa. 59

Výprava. 60

Racionálny a prebudený. 61

Diamantová vôľa. 62

Fa napravuje všetko. 63

Chrám Dračieho prameňa. 64

Učeníci Dafa. 65

Falun sa otáča neustále. 66

Veľký sľub, Veľké želanie. 67

Zachraňovať veľkú nebeskú klenbu. 68

Neúprosný osud. 69

Nebezpečenstvo. 70

Lotos. 71

Zbavovanie sa. 72

Voňavý lotos. 73

Keď Fa napravuje ľudský svet 74

Hlúposť. 75

Nebuď smutný. 76

Oddiel s bubnami na pásoch. 77

Ťažkosti 78

Milosť Učiteľa ku žiakovi 79

Prebúdzanie Bohov. 80

Nebeská brána je už otvorená. 81

Čoho sa obávať?. 82

Otáčajúce sa koleso. 83

Veľká Kalpa. 84

 

 

Poznámka: Poznámky pod čiarou pridali prekladatelia.


Vytrvalý

 

Tí, čo sú osvietení a prekračujú svet, tým česť patrí

Svedomitý kultivujúci s úprimným srdcom, sa dovŕši

Uprostred ťažkostí veľkých, vytrvalí buďte

Vôľa napredovať pevne, tá zmeniť sa nesmie

 

3. mája 1999

upravené vo februári 2004


Bez názvu

 

Dafa, ten na srdce človeka hľadí

Ľudia vo svete vytriezvieť by mali

Boh, človek, duch, zviera, odstránenie

Každý si svoju vlastnú pozíciu určuje

 

3. mája 1999

upravené vo februári 2004


Opravdivá povaha sa ukáže

 

Pevne kultivujte Dafa, srdce nepohnuté

Zvyšovanie úrovne, to je to základné

Zoči-voči skúškam opravdivá povaha sa ukáže

Dosiahnite Dovŕšenie, staňte sa Budhom, Tao, Bohom

 

8. mája 1999


Vlastné srdce čisté a jasné

 

Fa zachraňuje všetky bytosti,  Majster loď vedie

Jedna plachta zodvihnutá, sto miliónov plachiet stúpa

Pripútanosti odložiť, ľahká loď letí rýchle

S ťažkým ľudským srdcom, ťažké je krížiť more

Vietor a oblaky sa náhle menia, sťaby nebesá sa rúcali

Hory sa prevracajú, moria sa víria, divé vlny valia

Pevne kultivujte Dafa, tesne nasledujte Majstra

S príliš ťažkými pripútanosťami sa smer stratí

Loď sa prevracia, plachta trhá sa, ľudia zachraňujú seba

Blato a piesok keď budú vymyté, zlato zažiari

Život a smrť, reč chvastavá sa neráta

Dokázať sa činiť či nie, skutočnú pravdu vidieť

Keď jedného dňa čas Dovŕšenia príde

Pravda sa plne ukáže, svet bude v úžase

 

12. októbra 1999

(uverejnené 22. mája 2000)


Odplata

 

Koniec éry, prehnitých duchov veľa

Zahalení v ľudskej koži veci robia

Keď budú všetky rozdelenia odstránené

Kotol vriaceho oleja do sveta sa postaví

 

1. septembra 2000

Štvrtý deň ôsmeho mesiaca, rok Keng-čchen v lunárnom kalendári


Sieť Fa

 

Minghui[1] zachraňuje predurčených

Xingsheng[2] môže očistiť zlo v hlave

Ostré pero Renmin[3] znepokojuje duchov,

Falun Dafa[4] je Zhengjian[5]

 

17. januára 2001

23. deň 12. mesiaca, rok Keng-čchen v lunárnom kalendári


Napravovanie kolosálnej nebeskej klenby

 

Ako dlho zlo ešte besnieť bude

Vôľa každej bytosti odhalená je plne

Táto katastrofa, kto je mimo nej?

S úsmevom sledujem nerozumnosť Bohov

 

10. februára 2001

18. dňa prvého mesiaca roku Sin-s’; v lunárnom kalendári


Všetko je presvetlené

 

Boh i Budha po svete chodí

V srdci zla nepokoj sa rodí

Chaotický svet, pomocou Dafa spasený

Úpadok sveta je zastavený a stlmený

 

17. februára 2001

25. dňa prvého mesiaca roku Sin-s’ v lunárnom kalendári


Odstraňovanie zla

 

Vozidlom stovky tisíc li prechádzam

Zlo v mihu ničím, keď mečom mávam

Nebo sa skláňa, vztýčená dlaň ho drží

Náprava Fa odstraňuje temno nešťastí

 

19. februára 2001

Dvadsiaty siedmy deň prvého mesiaca roku Sin-s’ v lunárnom kalendári


Nič

 

Bez ničoho, bez prázdnoty, bez vecí

Bez dobra, bez zla, prekračuje hranice

Vstúpi a sto miliónov vecí sa môže sformovať

Späť odíde, nič nezostáva, večná záhada.

 

22. februára 2001


Sústredená pozornosť

 

Cestou prach, cestou vietor

Nesčetné zlá odstránené, nesčetné bytosti zachránené

Srdce strápené, zo všetkých síl nenávisť hlbokú riešim

Zriedkavo krajinu s ľahkým srdcom zriem

 

22. februára 2001


Na ceste

 

Vo veľkej diaľke, tam v úžine

Pohľad upriem na nebesá v rokline

Kde nesmrteľných možno nájsť

Tvárou v tvár, božstvá nespoznáš

 

22. februára 2001

Vo Veľkom kaňone, USA


Rozriešiť Veľkú Katastrofu

 

Koľko chaotických vecí v ľudskom svete je

Vrstvy a vrstvy zažiť, vďačnosť a nenávisť

Skazené srdcia s veľkou karmou, nádeje niet

Dafa rozrieši všetko od samotného pôvodu

 

22. februára 2001


Získať Tao, byť osvietený

 

Panovník jednej dynastie, ľudia jednej dynastie

Dynastia po dynastii, predurčenosť si ustanovili, na Fa čakali

V dynastii dnešnej na predurčenosť nedbá sa

Po Dovŕšení a návrate domov všetko vyjasní sa

 

24. februára 2001


Bez ilúzie

 

Kto je Pánom Neba

Vrstva za vrstvou, bytosti sa odchýlili od Fa

Každý tvrdí, že sám nebesá riadi

Čas návratu na pozíciu sa už blíži

Pozrime sa, kto je ešte zmätený

 

14. marca 2001


Putovať v Tao

 

Veľký Tao po svete putuje

Bytosti v ilúzii zachraňuje

Slávu, city a zisk opustiť

Akáže ťažkosť môže svätcovi brániť

 

19. marca 2001


Odstraňovať pripútanosti

 

Hoc’ o kultivačných veciach hovoríš

Pripútanosti v srdci odstrániť musíš

Čoho sa vzdávaš, to ty sám nie si

Všetko je to pobláznenie v ilúzii

 

16. apríla 2001

23. deň tretieho mesiaca roku Sin-s’ v lunárnom kalendári


Bez prekážok

 

Kultivačné cesty rôzne sú

Všetky v Dafa sa nachádzajú

Bez pripútanosti k miliónom vecí

Cesta pod nohami sama sa uvoľní

 

16. apríla 2001

23. deň tretieho mesiaca roku Sin-s’ v lunárnom kalendári


Predurčenosť vytvorená, lotosy kvitnú

 

Veľkí a ušľachtilí ľudia,  kde len sú dnes oni

Keď sa Dafa šíriť začal, jeden po druhom prišli

Rokov mnoho, premnoho – stovky, tisíce krát

Predurčenosť Pravé Ovocie nesie, nesčetné lotosy kvitnú

 

19. júna 2001


Postupné vrcholenie

 

Vprostred zlých vĺn besnenia, vidieť stopy svitania

Katastrofy všetkých druhov postupne už vrcholia

Klenbu nebeskú Fa napravil, nebo a zem ustanovil

Do ľudského sveta sa navráti, vši a hnidy rozpučí

 

17. júla 2001


Pravdivé slová

 

Bohovia a Budhovia prišli do sveta

Vetu za vetou, pravdivé slová hovoria

Veci nebeské, zemské, ľudské i božské

Opravdivé tajomstvá sú pre Fa šírené

 

19. augusta 2001


Chlad jesenných vetrov

 

Tí zlí a skazení, nech svoje divoké, kruté  činy zadržia

Nebo a zem sa opäť vyjasní, do vriacej vody sa ponoria

Údery päsťou, kopance, tie ľudské srdce ťažko zmenia

Prudké vetry prinášajú jeseň, ktorá je ešte chladnejšia

 

25. októbra 2001


Predpovedanie

 

Jeseň ešte nekončí a jar už nastúpi

V čo človek neverí, všetko prichodí

Nebesá sa prudko otvárajú, Zem horí

Zlo sa skrýva, utekajú ľudia skazení

Gong sa rúti dnu, duchovia vyjú a kvília

Učeníci Dafa vystupujú do deviateho neba[6]

Nebo a zem pod kontrolou, napravené Tao ľudského sveta

 

30. decembra 2001


Veľký Tao putuje

 

Dvihnem zrak, zhliadnem nebo modré

Vo veľkom, v malom, oči sú všade

Zhora zdola, v mieste ohniskovom

Veľký Tao putuje ľudským svetom

 

15. januára 2002


Katastrofa

 

Ponuré, tmavé mraky, koľko dní sa budú temnieť

Krutá zima úplne sa pominula a jar už vidieť

Všetky bytosti sa budia, ohromujúce veci vidia

Ríša stredu je spola pokrytá pieskom a prachom

 

22. januára 2002


Čistenie

 

Tmavé mračná prešli, no vietor stále zúri

Červený drak zabitý, ľudia sú ešte v ilúzii

Kde je zlo, tam je temná hmla

Učeníci Dafa, dlaň vztýčená

Odstráňte zvyšok zla, spravodlivé myšlienky povstanú

Vysvetľujte pravdu, nech všetky bytosti spásu získajú

Úplne zlo zničte, vesmír očistite

 

23. januára 2002


Nevyhnutnosť

 

Všetko zlo nadol naraz prišlo, aké šialenstvo

Veľká lož podviedla svet a prevrátila nebesá

Ohavní ľudia divadlo hrajú, sťa víchrica besnejú

Vyzdvihnú Dafa, potom do vriaceho kotla padajú

 

30. januára 2002


Preosievanie

 

Nebo sa rúca, zem sa prevracia, piesok a prach prší

Vo svete smrteľníkov sto miliónov otrávených ľudí

Ktohovie koľkých milosrdenstvo zachráni a spasí

Centrálne roviny[7] sú všade pokryté novými hrobmi

 

31. januára 2002


Veľké Javisko

 

Päťtisíc rokov ľudský svet – Centrálne Roviny sú javiskom

Srdce predmet hry uchvátil – farebnými postavami oslnil

Pri prebudení vidí teba, mňa – javisko bolo zriadené pre Fa

 

1. februára 2002


Hra

 

Nebo slúži ako opona, zem je javisko

Vesmír sa hýbe, nebo a zem sa otvára

Všetko počas vekov, kvôli Fa prišlo

Falun sa otáča, tri sféry[8] nové vytvára

 

5. februára 2002


Pevne napredujte, spravodlivo sa osvieťte

 

Študujte Fa bez zaháľania, v tom procese sa meňte

Pevná viera, nepohnutá, nesie pravé ovocie a lotos rozkvitne

 

6. apríla 2002


Fa napravuje vesmír

 

Milosrdenstvo, čo roztápa nebo a zem, jar privodí

Spravodlivé myšlienky môžu spasiť na svete ľudí

 

6. apríla 2002


Dafa je dobrý

 

Falun Dafa je dobrý

Kolosálne nebesá svetlom Fa ožiarené

Keď nesmierna sila nápravy Fa príde

Bezhraničné zázraky budú spoznané

 

Falun Dafa je dobrý

Postupne do ľudskej ríše vstupuje

Vnímajúce bytosti, nebuďte netrpezlivé

Bohovia a Budhovia sa už usmievajú

 

25. apríla 2002


Zvonica

 

Hlas zvonenia svetom Fa otriasa

Zvuk Fa desiatimi smermi šíri sa

 

5. mája 2002


Veža s bubnom

 

Keď palička udrie, človek napredovať pevne vie

Bubon Fa údermi budí ľudí, prebúdza ich z ilúzie

 

5. mája 2002


Budhov Fa je bezhraničný

 

Kadidiel nádoby všetkých duchov škodiacich Fa chytajú

Magické trojnožky bohov odporujúcich Fa rozpúšťajú

 

5. mája 2002


Vstupovať do brány ne-života

 

Na tigrovi jazdiac, ťažko zostúpiť

To ľudia s Bohmi chceli súťažiť

Zlí všetko zlo čo mohli, urobili

Cestu svojho života tak zatarasili

 

13. mája 2002


Tathágata

 

Prichádza s Pravdou, čo neobmedzenú vládu mu dáva

S ľahkým a slobodným duchom štyrmi morami putuje

Fa princípy všade v ľudskom svete rozširuje

Plne naložená vnímajúcimi bytosťami, loď Fa vypláva

 

13. mája 2002


Spravodlivé myšlienky, spravodlivé činy

 

Veľký osvietený, ten ťažkostí sa nebojí

Jeho vôľa, sťa z diamantu by ju odliali

Život či smrť, pripútanosť nemá

Šľachetne kráča cestou nápravy Fa

 

29. mája 2002


Cesta k božstvu je ťažká

 

Z bezpočtu životov väzby predurčené

Jediným vláknom Dafa oni sú zviazané

V ťažkostiach sa telo zo zlata očisťuje

Prečo sú kroky také pomalé a pozvoľné?

 

30. mája 2002


Spravodlivý Boh

 

Spravodlivé myšlienky, spravodlivé činy

Napreduje pevne, neustále

Odstraňuje démonov, čo poškodzujú Fa

Je súcitný ku všetkým bytostiam

 

30. mája 2002


Nebo sa opäť vyjasnilo

 

Nebo zahalené temnotou, zem obalená šerom

Božské hromy dunia, rozháňajú temnú hmlu

Zametajú prehnitých démonov škodiacich Fa

Nehovorte, že milosrdné srdce nie je veľké

 

16. júna 2002

napísané pre Fa konferenciu v Stredozápadnom USA


Otriasť a vystrašiť

 

Božské pero otriasa démonmi v koži človeka

Sťa ostrá čepeľ odstraňuje prehnitých duchov

Staré sily, čo nemajú úctu voči Fa

Zbesilé vlny skrotíš ťahom štetca

 

28. júla 2002


Rýchlo im povedzte

 

Keď učeníci Dafa fakty vysvetľujú

Z úst im ostré meče naraz vystreľujú

Lži prehnitých démonov odhaľte

Chopte sa spásy, rýchlo im povedzte

 

21. augusta 2002


Jasná myseľ

 

Učeníci Dafa, slzy si utrite

Démon Satan sa rozpadol úplne

Vysvetľujte fakty, vysielajte spravodlivé myšlienky

Odhaľujte klamstvá, odpracte prehnitých démonov

 

1. septembra 2002


Kto je v ilúzii

 

Na smietke prachu, veľmi malej, drobnej

Stvorené živé bytosti sú zakopané v hline

V ilúzii, ľudia na svete, tí získať Fa môžu

Blázniví a hlúpi sú naopak mimo prašný svet

 

5. septembra 2002


Sieť sa sťahuje

 

Divoké zlo, ako dlho bude ešte zúriť

Jesenný vietor, ten studený už cítiť

Prehnití démoni sa od strachu trasú

Beznádej svoju v deň posledný zbadajú

 

14. septembra 2002


Návrat

 

Desať rokov šírenia Fa, brána veľká otvorená je

Koľko živých bytostí však do nej vstúpiť nevie

Stratili sa vo svete, zabudli na svoj pôvod

Pri poryve divokých vetrov nasledujú úpadok

 

12. decembra 2002


Božská moc

 

Prach mizne, hmla dvíha sa, vzduch je čoraz čistejší

Ľudia sveta, z ilúzie sa budia, v očiach úžas sa im zračí

Dafa, tá sila obrovská zaplavuje ľudský svet celý

Vtedy pozri, Bohovia a Budhovia putujú po zemi

 

28. decembra 2002

25. deň 11. mesiaca roku Žen-wu v lunárnom kalendári


Obkľúčiť a odstrániť

 

Nebesia a zem prevrátené naruby, zlí sú ľudia-démoni

Sťa kruté vetry vyjú, podvádzajú svet ohavnými lžami

Ako učeníci Dafa objasňujú skutočnosti pravdivé

Sila Fa spravodlivých myšlienok ničí démonov dúpä

 

23. januára 2003


Slivkové kvety

napísané v štýle lyrickej básne dynastie Yuan

 

V kalnom svete sťa čisté lotosy, stá milióny slivkových kvetov

V chladnom vetre vyzerajú ešte krajšie

Deň po dni, sneží a prší, to slzy Bohov a Budhov sú

Čo v návrat slivkových kvetov dúfajú

Nestraťte sa vo svetských pripútanostiach

Buďte pevní v spravodlivých myšlienkach

Od dávnych vekov dodnes

Len pre tento jeden raz

 

28. januára 2003


Zostupovanie do ľudského sveta

 

Otáčanie Faluna určite šialenstvom sprevádzané bude

Zdroje celej krajiny načisto vyčerpané, len kvôli mne

Pokojne sledujem, šašova hra diabolská už končí sa

Všetko čo zostalo je len prach, čo vetrom nesie sa

Reinkarnácií rokov päťtisíc, cez chmáry a dažde

Keď vrstva piesku zmetie sa, uvidíme dobré i zlé

V tejto veľkej hre, najvýznamnejším hrdinom kto je

Len kvôli vnímajúcim bytostiam na javisko prišiel

 

29. deň 12. mesiaca roka Žen-wu v mesačnom kalendári

31. januára 2003


Cesta Dafa

napísané v štýle lyrickej básne dynastie Song

 

Falun Dafa

Hlboký a nezmerný

Vytvoril obrovskú nebeskú klenbu

Stvoril všetky bytosti

Tri slová pravdy

Princípy jednoduché, slová jasné

Bežní ľudia poznajú povrch, získajú veľké šťastie

Úradníci poznajú plytké významy, vidia jasne ako zrkadlo

Kráľ pozná princípy

Krajina je stabilná, dobre vedená

Vládne mier

Svet prekvitá

Vládcovia, úradníci sú spravodliví

Šťastie po generácie trvá

Ľudia sú v bezpečí a stabilite

Úroda rok po roku bohatá

Kultivujúci  – tí v tom majú ešte jasnejšie

Len čo Fa získajú, vstúpia na Cestu

Energicky napredujú, pevne sa kultivujú, ich cesta    kultivácie je úspešná

Odporujú prenasledovaniu

Zachraňujú vnímajúce bytosti

Idú po božskej ceste

 

2. marca 2003

30. deň prvého mesiaca roku Kuej-wej v lunárnom kalendári


V jednej myšlienke

 

Otvorene a šľachetne, nebeskú klenbu napravujem ja

Veľké ťažkosti na ceste nebom a zemou sprevádzajú ma

Získanie gongu a cnosti, to nie je tým, čo mám na mysli

Napravujem nebo, napravujem zem, napravujem všetky bytosti

Pravdivé myšlienky, veľké želanie a vôľa diamantová

V myšlienke jednej nekonečnosť veľká vytvára sa znova

 

13. deň piateho mesiaca roku Kuej-wej v lunárnom kalendári


Zvyky Tchang

 

Hoci telo moje v horách týchto nachádza sa

Myšlienky moje nebeskými ríšami túlajú sa

Kým bola Krajina Stredu dávnych dôb?

Ľudia nepoznajú zvyky veľkej Tchang

 

Šiesty mesiac roku Kuej-wej v lunárnom kalendári


Pozorne sledujúc

 

Nech hoc‘ svet aj malý je

Veľké nebesá zrkadlí plne

Nebesá sú naplnené očami

Bohovia mnohí tu sústredení

Nebeská klenba sa pretvára

Všehomír sa znova vytvára

Ty chceš toto, on tamto chce

Aké smutné a smiešne to je

Pán Fa nebesá napravuje

Čo už tomu uniknúť môže

 

19. júna 2003


Čítanie článkov mojich študentov

 

Skvostné články, ostrým perom písané

Mocné sú ich slová, ich vety hlboké

Celé telo vedy, dierami je posiate

Zlá strana obnažená, svojich šiat už nemá

 

22. júla 2003


Chaotický svet

napísané v štýle lyrickej básne dynastie Song

 

Centrálne roviny, päťtisíc rokov majú tie

Dynastie a generácie, vždy nová tvár príde

Koniec kalpy, nebesá Tao nemajú

Ľudia zlé, diabolské činy páchajú

Šakaly a vlci po svete sa túlajú

Zákernú stranu démoni ťahajú

Zlo bez odplaty, tak to nebude

Ohromná sila, tá čoskoro príde

 

1. augusta 2003


Z pohľadu nápravy Fa

napísané v štýle lyrickej básne dynastie Song

 

Chan Sin[9] pre dynastiu Chan zem dobil

Tchaj-cung[10] z Veľkého Tchangu územie rozšíril

Yue Fei[11], Liou Lang Centrálne Roviny chránili

Prečo teda

bo všetky bytosti sem získať Fa prišli

 

15. augusta 2003


Výprava

 

Li desaťtisíc cválam, ničím bojové šíky démonov

Čierne ruky[12] všetky kosím, kántrim zlých bohov

Nedbám na hmlu hustú, či besného vetra tanec

Prach z výpravy zmýva cestou horský dážď

 

2. septembra 2003


Racionálny a prebudený

 

Zastav sa trochu, dnu pozri, zvýš myšlienky spravodlivé

Rozober jasne nedostatky svoje a napreduj opäť vytrvale

 

4. septembra 2003


Diamantová vôľa

 

Jesenný vzduch ostrý postupne sa čistí

Hustá hmla, temný opar odchádza preč

Hodiny a dni, čas na prstoch sa ráta

Z veľkej klenby nebeskej málo zostáva

Stratené bytosti, všetky chaos robia

Že nebezpečie veľké je blízko, nevedia

Zachraňujem čo dá sa, než sa to rozbije

Ako by mohli prehnití démoni spôsobiť nešťastie

Vôľa a myšlienky viac jak diamantové

Najmenšie a najväčšie mnou vytvorené

 

4. septembra 2003


Fa napravuje všetko

 

Nad Tri ríše vyčnieva – nad prázdnotou a ničotou sa ukazuje veľký vesmír

S napraveným Fa všehomír trvá – než si stihnem oddýchnuť, zlo znova povstáva

Štyri elementy[13] zvetrali – starý Fa sa rozpadá

Nebeské telo je bezhranične obrovské – vesmírne telo je bez hraníc, nesmierne

Veľká nebeská klenba ďaleko prekonaná – pozícia Pána je ešte nádhernejšia

Hrdinský duch Jeho od prírody obrovský – dokonca ani čas ho neopotrebuje

Zámer, sťa diamant pevná vôľa – všetko sa zjednocuje podľa princípov Dafa

 

20. septembra 2003


Chrám Dračieho prameňa

 

V hlbokom lese dávny chrám sa skveje

Z hladiny jazera ranný opar vystupuje

Pod bielymi oblakmi terasy a pavilóny čnejú sa

V novom chráme Tchang sú opravdivé božstvá

 

30. septembra 2003


Učeníci Dafa

napísané v štýle lyrickej básne dynastie Song

 

Učeníci Dafa

Na Centrálnych Rovinách sa s ťažkosťami stretajú

Prehnití démoni besnia, nebesá a zem Tao nemajú

Obrovská sila nápravy Fa je priamo pred očami

Fa napravuje ľudský svet

Učeníci Dafa

Na plecia svoje vzali ťažké zodpovednosti

Objasňujú pravdu, zachraňujú všetky bytosti

Odstraňujú otrávenie, Fa je bezhraničný

Cesta k božstvu už nie je dlhá

 

1. októbra 2003


Falun sa otáča neustále

 

Dafa všetko harmonizuje, nebesá a zem napravené sú

Pán Fa je milosrdný, vytvára obrovskú klenbu nebeskú

 

3. októbra 2003


Veľký sľub, Veľké želanie

 

Životné búrky prejdené, veľké želanie naplnené

Čas rokov a mesiacov prešiel, v myšlienke jedinej

 

7. októbra 2003


Zachraňovať veľkú nebeskú klenbu

 

Oddávna dodnes, to nestalo sa nikdy

V budúcne nebo a zem trvať budú navždy

Zri veľké nebesá z času pradávneho

Ktože ešte odváži sa zostúpiť nadol

 

12. októbra 2003


Neúprosný osud

napísané v štýle lyrickej básne dynastie Yuan

 

Rozľahlá krajina Centrálnych Rovín

Päťtisíc rokov civilizácie

Vietor a vlny neprestávajú

Zo západu prichádza prízrak

Ubližuje všetkým bytostiam

Ničí dávne tradície

Ľudia, rýchlo sa prebuďte

V Božskej Krajine sa začína šíriť Dafa

 

11. novembra 2003


Nebezpečenstvo

 

Morálka klesá každým dňom, ľudia prúd poháňajú

Prehnití démoni v čele kráčajú, ľudia ich nasledujú

Robím si starosti o ľudí vo svete

No ľudia o seba starosti si nerobia

 

20. novembra 2003


Lotos

napísané v štýle lyrickej básne dynastie Yuan

 

Desaťtisíce čistých lotosov zasadil som ja

V krutej zime napriek snehu všetky kvitnú

Nebo sa jasní, jar prichádza, záhradu naplní

Nebeské ratolesti ukazujú stovky foriem

Voňavý vetrík povieva nad nebesá a von

 

1. decembra 2003


Zbavovanie sa

napísané v štýle lyrickej básne dynastie Yuan

 

Kultivácia ťažká nie je

Srdce opustiť ťažké je

Pripútaností toľko, kedy tých zbavíš sa?

Každý vie, že bezbrehé je more utrpenia

Ak vôľa pevná nie je

Prekážka je sťa hora

Ako vyjdeš zo zemského sveta?

 

1. januára 2004

 


Voňavý lotos

 

Čistý lotos, ten vo Fa rodí sa

Milosrdenstvo voňavým vánkom šíri sa

Svet sladkou rosou pokropia

Lotosy kvitnú a nebeský dvor naplnia

 

Prvý deň roku 2004


Keď Fa napravuje ľudský svet

 

Prehnití démoni sú už plne odstránení

Čierne ruky na krvavý hnis sa zmenili

Za veci, ktoré spravili ľudia na svete

Určite ich epidémia smrteľná postihne

 

1. januára 2004


Hlúposť

napísané v štýle lyrickej básne dynastie Yuan

 

Bláznivý, bláznivý, bláznivý

Na strešnom tráme skáčuci

Havran slnko zakrýva

Hlúposť, zlo a klamstvá

Všetko sa plne ukáže

Oheň závisti srdce spaľuje, pôvodný vzhľad odhaľuje

Žaba do vriaceho oleja skáče

 

8. januára 2004


Nebuď smutný

 

Tvoje telo vo väzení zajaté, no nebuď smutný

Spravodlivé myšlienky a činy, a je s tebou Fa

Pokojne porozmýšľaj, koľko máš pripútaností

Keď ľudské srdce odložíš, zlo zanikne samo

 

13. januára 2004

 


Oddiel s bubnami na pásoch

napísané v štýle lyrickej básne dynastie Yuan

 

Bubnov na pásoch formácia

Vo Fa ponorené Božstvá

Každý zvuk bubnov Fa je Zhen-Shan-Ren

Odstraňujú zlo v Troch Ríšach, zachraňujú ľudí sveta

Vznešený vzhľad a spravodlivé myšlienky otriasajú nebeskou bránou

Prehnití démoni, kam utečú tí?

 

22. januára 2004


Ťažkosti

 

Tisícky namáhavých ťažkostí, pätnásť jesení

Kto pozná trápenia a starosti nápravy Fa

Iba preto, aby všetky bytosti spásu získať mohli

Nezastavím sa, kým najmenšie a najväčšie neprekročím

 

22. januára 2004


Milosť Učiteľa ku žiakovi

 

Divoké zlo štyri roky zúri

S pevným kormidlom sa smer nestratí

Učeníci Fa skúšky zla zažívajú

Ťažký tlak nezmení ich vôľu

Majster a učeníci o citoch nehovoria

Budhova milosť nebo a zem roztápa

Ak spravodlivé myšlienky žiaka stačia,

Majster silu má, prevrátiť môže nebesá

 

1. februára 2004


Prebúdzanie Bohov

 

Bytosti živé, rýchlo sa prebuďte

Ríša Stredu, tam nastrojili pasce

Je to kvôli Fa, že všetci prišli

Prečo nemáte jasnosť v mysli

 

1. februára 2004


Nebeská brána je už otvorená

 

Budhova milosť obrovská, pre bytosti všetky spása

S Dafa prišiel, aby nebesá a zem opätovne vytvoril

S veľkým želaním: nebies klenbu, nebo a zem upevniť

Mikroskopické, makroskopické, Tri Sféry napravil

By ľudia sveta mohli precitnúť, pravé myšlienky vyjsť

Večnú do nebies bránu tak od tejto chvíle otvoril

 

28. februára 2004


Čoho sa obávať?

 

Keď máš strach, zmocní sa ťa

Keď myšlienky máš spravodlivé, zlo zrúti sa

Ľudia – kultivujúci, tí naplnení sú Fa

Spravodlivé myšlienky vyšlú, prehnití démoni vybuchnú

Bohovia sú vo svete, potvrdzujú Fa

 

29. februára 2004


Otáčajúce sa koleso[14]

 

Sto rokov červenej dynastie, zabíjanie po celý čas

Nebo a zem prevrátené, hra, čo pobláznila Čínu

V tejto chvíli jasne vidíš červené kvety prekvitať

Vieš však, že jedného dňa bude lotos rozkvitať

 

5. marca 2004


Veľká Kalpa

 

Fa napravuje velikánske nebesá, odstraňuje starý prach

Nebo a zem, rozľahlé a nezmerné, všade ožíva jar

Najväčšia sila vekov dlhých predlhých keď prejde

Znovu pozri na Budhov, Taov a Bohov v novom vesmíre

 

8. marca 2004


Poznámky pod čiarou

 [1] Minghui [Ming-chuej] (jasná múdrosť) sa môže vzťahovať na stránky http://minghui.ca.

[2] Xinsheng [Sin-šeng] (nový život) sa môže vzťahovať na stránky http://xinsheng.net.

[3] Renmin [Žen-min] (ľudia) sa môže vzťahovať na stránky http://renminbao.com.

[4] Falun Dafa sa môže vzťahovať na stránky http://falundafa.org

[5] ZhengJian [Čeng-ťien] (jasný vhľad) sa môže vzťahovať na stránky http://zhengjian.org.

[6] Deviate nebo, ako slovné spojenie, znamená najvyššie nebo.

[7] „Centrálne roviny“ je preklad 中原, čo sa historicky vzťahuje na centrálnu časť Číny a dá sa preto preložiť aj ako „centrálna Čína“.   中原 sa môže tiež vzťahovať na Čínu všeobecne.

[8] Tri sféry sa vzťahujú na nebo, zem a ľudí.

[9] Chan Sin bol známy generál, ktorý pomohol ustanoviť dynastiu Han (206 pr. n. l. – 220 n. l.). Považuje sa za génia čínskej vojenskej histórie.

[10] „Tchaj-cung” sa vzťahuje na Tchang Tchaj-cung z dynastie Tchang (618 n. l. – 907 n. l.), cisára, ktorý vládol medzi rokom 626 n. l. a 649 n. l. Taizong ja jedným z najváženejších cisárov, známym ustanovením najprosperujúcejšej, vplyvnej a kultúrne rôznorodej dynastie v čínskej histórii.

[11] Yue Fei (1103 n.l.-1142 n. l.) je známy a široko uznávaný národný hrdina z Južnej dynastie Song (960 n. l. – 1279 n. l.), ktorý bránil Čínu proti inváziám od severných národov.

[12] Doslovný preklad  „čierne ruky” sa prekladá aj ako temní prisluhovači.

[13]  „Štyri elementy” sa vzťahuje na  „zem, oheň, vodu a vzduch”.

[14] Alternatívny preklad:  „Otáčanie kolesom”.