Hong Yin

(III)

 

 

 

 

 

 

 

Li Chung-č’


Obsah

Básne

 

Úplne bez obmedzení ................................................................ 1
(10. februára 2004)

Cez črevá ................................................................................... 2

(5. mája 2004)

Hľadajúc..................................................................................... 3
(19. júla 2004)

Pocit  .......................................................................................... 4
(19. júla 2004)

Pobláznenosť.............................................................................. 5
(20. júla 2004)

Červený prúd sa stráca............................................................... 6
(19. októbra 2004)

Nehádaj sa.................................................................................. 7
(3. januára 2005)

Ľudia Novej Tchang................................................................... 8
(5. februára 2005)

Kultivačná forma........................................................................ 9
(21. marca 2005)

Jedna myšlienka....................................................................... 10
(10. apríla 2005)

Ťažkosti.................................................................................... 11
(22. mája 2005)

Vystúpiť a prežiť...................................................................... 12
(5. júla 2005)

Kam utiecť................................................................................ 13
(11. augusta 2005)

Rozpúšťanie............................................................................. 14
(15. augusta 2005)

Len pre túto chvíľu................................................................... 15
(18. septembra 2005, festival mesiaca)

Prehnitý.................................................................................... 16
(4. októbra 2005)

Prečo je tak veľa nešťastí?........................................................ 17
(9. októbra 2005)

Obnovovanie vesmíru.............................................................. 18
(22. novembra 2005)

Záblesky dobra......................................................................... 19
(29. novembra 2005)

Sledovať Shen Yun................................................................... 20
(21. januára 2006)

Vstúpiť do posvätnej zeme....................................................... 21
(6. apríla 2006)

Návrat do pôvodného stavu...................................................... 22
(3. júna 2006)

Bohovia vo svete...................................................................... 23
(22. júla 2006)

Kto Ho naozaj pozná?.............................................................. 24
(17. augusta 2006)

Pomáhať Učiteľovi................................................................... 25
(15. novembra 2006)

Koniec kalpy............................................................................ 26
(22. decembra 2006)

Dobre si ochráň svoje svedomie............................................... 27
(30. januára 2007)

Nová Epocha............................................................................ 28
(júl 2007)

Ešte nádhernejší........................................................................ 29
(17. októbra 2007)

Pravda môže rozpustiť obavy................................................... 30
(25. októbra 2007)

Spasiť svet................................................................................ 31
(15. mája 2008)

Fa obnovuje nebo a zem........................................................... 32
(30. augusta 2008)

Chrám Dračieho prameňa......................................................... 33
(10. októbra 2008)

Ukončenie................................................................................ 34
(október 2008)

Zachraňovanie nebeskej klenby .............................................. 35
(11. novembra 2008)

Shen Yun.................................................................................. 36
(8. decembra 2008)

Držím koleso............................................................................ 37
(10. januára 2009)

Výmena Zeme.......................................................................... 38
(17. januára 2009)

Piť vlčí odvar............................................................................ 39
(1. júla 2009)

Koniec červeného prúdu.......................................................... 40
(18. októbra 2009)

Znova sa otáča.......................................................................... 41
(1. decembra 2009)

Čo je čínska civilizácia............................................................. 42
(1. januára 2010)

Jin a jang sa vymenili............................................................... 43
(2010)

Napravovanie Fa...................................................................... 44
(23. apríla 2010)

Ležiac v pavilóne..................................................................... 45
(18. júla 2010)

Opovrhujem............................................................................. 46
(4. októbra 2010)

Bez názvu................................................................................. 47
(5. októbra 2010)

Pre ľudí vo svete....................................................................... 48
(22. januára 2011)

Na ceste počas turné................................................................. 49
(11. apríla 2011)

Návšteva Červených Skál......................................................... 50
(11. apríla 2011)

Hľadiac na hory........................................................................ 51
(11. apríla 2011)

Kto má pravdu, kto sa mýli...................................................... 52
(16. mája 2011)

 

Texty piesní

 

Každý si musí vybrať medzi dobrom a zlom............................ 53
(apríl 2006)

Voľba...........................................................................................           54
(30. apríla 2006)

Príležitosť jedného okamihu..................................................... 55
(2. mája 2006)

Kto som?.................................................................................. 56
(2006)

Súcit  ........................................................................................ 57
(2006)

Prečo to odmietaš..................................................................... 58
(2006)

Hľadaj pravdu.......................................................................... 59
(2006)

Pre tento život každý život bol................................................. 60
(10. júna 2007)

Česť nedovoľuje obzerať sa späť.............................................. 61
(21. júna 2007)

Kto zachraňuje ľudí, Bohom je................................................. 62
(27. júna 2007)

Rozptýli obavy......................................................................... 63
(21. októbra 2007)

Prebudenie................................................................................ 64
(26. októbra 2007)

Iba pravda môže dať vám spásu............................................... 65
(26. októbra 2007)

Spoznaj pravdu......................................................................... 66
(29. októbra 2007)

Vieme....................................................................................... 67
(1. novembra 2007)

Nedovoľte, aby som nad vami cítil ľútosť................................ 68
(2007)

Kvôli komu sme?..................................................................... 69
(2007)

Spievam pre teba...................................................................... 70
(2007)

Stratíš či získaš v jednej myšlienke .......................................... 71
(7. februára 2008)

Dávaj pozor.............................................................................. 72
(27. apríla 2008)

Dávame ti cestu nádeje............................................................. 73
(15. júna 2008)

Vnímajúce bytosti prišli kvôli Fa.............................................. 74
(15. júna 2008)

Šírenie sladkej rosy................................................................... 75
(18. júna 2008)

Otvor rozumu dvere................................................................. 76
(30. júla 2008)

Viac už neváhajte..................................................................... 77
(2008)

Prebuďte sa............................................................................... 78
(2008)

Sľub daný Bohovi bude naplnený............................................ 79
(2008)

Pravda sa šíri............................................................................ 80
(2008)

Pravda je svetlom, čo cestu ukazuje......................................... 81
(9. februára 2009)

Očakávajúc Fa.......................................................................... 82
(20. februára 2009)

Vlastná voľba........................................................................... 83
(24. februára 2009)

Nikdy nestrácaj kurz................................................................. 84
(14. marca 2009)

Kto ho môže získať?................................................................. 85
(21. marca 2009)

Rozpoznaj dobré a zlé.............................................................. 86
(3. apríla 2009)

Pokojne sa pozri....................................................................... 87
(6. apríla 2009)

Ktorú stranu si vybrať............................................................... 88
(8. apríla 2009)

Svetlo, čo cestu ukazuje........................................................... 89
(16. apríla 2009)

Je tu nádej................................................................................ 90
(12. júna 2009)

Vrátiť sa ku nebeskej bráne...................................................... 91
(28. júna 2009)

Ľuďom vo svete....................................................................... 92
(10. augusta 2009)

Návrat do nebies je druhým brehom......................................... 93
(11. augusta 2009)

Piesne na turné......................................................................... 94
(24. augusta 2009)

Viesť do nového storočia.......................................................... 95
(13. novembra 2009)

Jediná nádej.............................................................................. 96
(2. januára 2010)

Po čom túžite?.......................................................................... 97
(10. januára 2010)

Boh ma povolal, aby som šíril pravdu...................................... 98
(3. apríla 2010)

Dať do poriadku....................................................................... 99
(21. marca 2010)

Boh ma žiada, aby som sa kvôli tebe ponáhľal....................... 100
(3. apríla 2010)

Ľútosť nepomôže.................................................................... 101
(6. apríla 2010)

Dávame vám pravdu.............................................................. 102
(6. mája 2010)

Naplnenie sľubu..................................................................... 103
(16. augusta 2010)

Cieľ života.............................................................................. 104
(18. augusta 2010)

Čo je zmyslom života?........................................................... 105
(10. septembra 2010)

Túžba...........................................................................................           106
(6. novembra 2010)

Pred očami.............................................................................. 107
(24. novembra 2010)

Kto mi môže povedať?........................................................... 108
(26. novembra 2010)

Pieseň v mojom srdci.............................................................. 109
(2010)

Cesta do neba......................................................................... 110
(2010)

Aké ťažké je spasiť ťa............................................................. 111
(2010)

Šírenie pravdivých slov.......................................................... 112
(2010)

Hľadanie................................................................................. 113
(2010)

Spasím ťa späť do neba.......................................................... 114
(2010)

Volám ťa pred nešťastím........................................................ 115
(1. marca 2011)

Čo je zmyslom života?........................................................... 116
(22. marca 2011)

Zabudol si na svoj sľub?......................................................... 117
(12. apríla 2011)

Odstráň svoju hrdzu............................................................... 118
(28. apríla 2011)

Nádej na návrat domov.......................................................... 119
(3. mája 2011)

Svetský svet je ako more........................................................ 120
(9. mája 2011)

Prebudiť sa z opojenia............................................................ 121
(15. mája 2011)

Očakávajúc Budhovu spásu................................................... 122
(16. mája 2011)

Hovoriac o karmických väzbách............................................ 123
(18. mája 2011)

Pravda.................................................................................... 124
(zmenené 18. mája 2011)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básne

 


Úplne bez obmedzení[1]

 

Červené svetlo, žiarivý nápoj alkoholický, to je svet dnešný

Okúzlení démonmi, zmätene tancujú, neviazané nemravnosti

Démonická povaha nespútaná, ďaleko od Bohov sú

Keď vstúpia do pekla, nie je pre nich dňa úniku

 

 


Cez črevá

 

Alkohol je droga, čo cez črevá preniká,

Keď návyk vznikne, ťažko sa odvyká

Pohárik jeden, rozpustí obavy

Desať čiaš a démon sa škľabí

 

 


Hľadajúc

 

Hmlistá cesta svetom ľudským

Všade sa rozširujú trpkosť a ťažkosti

Než ste zostúpili, boli ste kráľmi v nebi

Hľadajúc,

Kvôli Fa do sveta ste prišli

Napredujte pevne a energicky

Neoneskorte svojho návratu kroky

 

 


Pocit

 

Narodený do utrpenia a súženia

Pol života preč, obe ruky človek prázdne má

Jedného dňa som Fa získal, nahor nesiem sa

Rýchlo,

Robte dobre tri veci,

Zachraňujte vnímajúce bytosti,

Nezvoľňujte v krokoch návratu

 

 


Pobláznenosť

 

Ľudský život krátky je

Len si sa v hoteli zastavil

Nezabudni na svoj sľub, než si sem zostúpil

Ak váhaš na ceste kvôli sláve, zisku, citom a nenávisti,

Kedy sa prebudíš a do domova svojho sa vrátiš?

 

 


Červený prúd sa stráca

 

Červený prúd ku koncu sa chýli, kvety opadali

Degenerácia, nebeské katastrofy, nešťastie zo zlej strany

Bezostyšné sú tie činy, všetko kvôli moci

Neboja sa riskov, chamtiví úradníci

To súcitné myšlienky v ľudskom srdci chýbajú

Viac útlaku spôsobuje viac odporu

Pre tých, čo ešte činia prenasledovanie

Nezmieriteľné bude vyšetrovanie

 

 


Nehádaj sa

 

Keď sa s tebou hádajú, nebojuj o slová

Kultivácia, to je keď vo vnútri hľadá sa príčina

Čím viac vysvetliť chceš, tým pripútanosť je ťažšia

Veľkorysosť, bez pripútanosti, prináša opravdivé pochopenia

 

 


Ľudia Novej Tchang

 

Elegantné šaty, tanec pôvabný

Čarovná hudba a dunenie bubna

Znova sa objavujú dávne spôsoby

Do Ríše Stredu renesancia prišla

 

 


Kultivačná forma

 

Do chrámov či do hôr neodchádzame,

Sme študenti, roľníci, do práce chodíme

Priamo zameraní na srdce ľudské, Fa kultivujeme

Čisté lotosy v svetskom svete, zlom nepoškvrnené

 

 


Jedna myšlienka

 

Svetské a sväté, potokom oddelené

Vpred či vzad, dve ríše odlišné

Do chrámu v lese vstúpiť chceš

Jeden krok a nebo dosiahneš

 

 


Ťažkosti

 

Oči zavriem, zdriemnem si, preč od starostí

Budím sa, prichádzajú nesčetné záležitosti

Nebo či zem, cestu nápravy Fa nemôžu zahatiť

Iba ľudské srdce učeníkov ju môže zatarasiť

 

 


Vystúpiť a prežiť

 

Pokojne pozorujem svet celý

Veci sa nikdy meniť neprestali

Ľudský život je sťa hra či sen

Pomýlení sú tí, čo sú v hmle

Blázniví stúpenci [ČKS], konajú sťa zbesnení,

Fa sa teraz mení

Človek či duch, to sa vyjasní,

Jedna myšlienka rozhodne život celý

 

 


Kam utiecť[2]

 

Náhlivo okľukou cez zadné dvere uteká

Je to skládky odpadu cesta

Neodváži sa uvidieť „Falun Dafa Hao“

Neschopný poraziť Dafa

Vidieť pravdu veľký strach má

Utiecť sa ponáhľa

Deväť komentárov otriaslo svetom sťa explózia, zlá strana sa rúca

 

 


Rozpúšťanie

 

Hrmenie buráca

Dážď neprestáva

Nebo a zem prevrátené, zlá strana odstraňovaná je

Storočný démon červený, za noc bude zničený

Keď búrka skončí, nebo sa vyjasní

 

 


Len pre túto chvíľu

 

Čas a priestor prekračujúc, náprava Fa ženie sa,

Ťažkosti sú obrovské, však moja vôľa nezmení sa

Zúrivé zlo besnie, však z cesty neschádzam

Odstraňujem zlo, sťa prach preč ho zametám

 

Keď učeníci priamo po ceste Dafa kráčajú

Svojou žiarou nebo a zem osvetľujú, zlo plne odstraňujú

Usilovní učeníci Fa, sťa slivkové kvety na mraze

Veky vekov trápení boli len pre túto chvíľu

 

 


Prehnitý[3]

 

Bláznivý, bez racionality

Zlý, však strachu plný

Dobrých ľudí prenasledoval, bez studu a hanby

Na štátnom bankete hrebeň vytiahol

A spievať začal

Nenásytné túžby dohnali ho k nemravným aféram

Zradca krajinu predal, zamestnaný sukničkárstvom

Škaredý

Až tak skazený

Jeho osud,

Na smrť odsúdený

 

 


Prečo je tak veľa nešťastí?

 

Ľudské nešťastia, prírodné katastrofy, kedy skončia,

Nakoľko známa je ich príčina?

Orkány, tsunami, zemetrasenia

Odplatou sú za to, že živým bytostiam cnosť chýba

Láskavosti, spravodlivosti, slušnosti a dôvery, viac niet

Len preto, že zmenili sa ľudské srdcia

Morálka klesá každým dňom, každý tomu pomáha

Katastrofy všetkých druhov nad hlavami visia

 

 


Obnovovanie vesmíru

 

Obnovujem vesmír, nebeskú klenbu napravujem

Vrstvu po vrstve cez prekážky prerážam

Náprava Fa nie je umytie starého prachu

Prispôsob a obnov sa, vstúp do veľkého [nového] vesmíru

 

 


Záblesky dobra

 

Hoc‘ nad Čínou diabolská hmla stále zostáva

Pravda o Dafa sa šíri do každého domova

Životy sú zachránené, srdcia postupne prebudené

Polícia i občania sa prebúdzajú, vidia no nebránia

Široké masy vedia, že zlá Strana skončila

Všetci o jej krutých a zlých činoch hovoria

Hlava zla a skazení ľudia hľadajú cestu ústupu

Tradičné spôsoby sa vracajú, napravujúc Čínu

 

 


Sledovať Shen Yun

 

Opona sa otvorí a je tam raj nebeský

Bohovia, Budhovia, Bódhisattvy a šťastia oblaky

Zvon a bubon spoločne zvučia, znie hudba nebeská

Nebeské krásky tancujú a stuhy sa vlnia

Vadžrovia, Arhati, mnohí králi nebeskí

Pozadie je ako dúha, veľkolepé momenty

Milosrdné svetlo Fa roztápa srdcia obecenstva

Päťtisíc užasnutých očí, energia poľa mocná

Zdá sa, akoby to nebolo predstavenie, ale sen

Je to sťaby si v ríši pri Budhoch a Bohoch bol

Ľudia sú vďační za to stretnutie, akoby spásu získali

Tak dlho zdá sa čakať na predstavenie na rok budúci

 

 

 


Vstúpiť do posvätnej zeme

 

Svahy bujnou trávou pokryté

Siene a pavilóny nádherné

Nachádzaš sa v nebeskej krajine

Myseľ prázdna, láskavé myšlienky vyvstanú

Zvonkohra vo vetre znie

Dym vonných tyčiniek stúpa

Otáľaš, zabudnúc na návrat, odísť nechceš

Keď sa nekultivuješ teraz, kedy budeš?

 

 


Návrat do pôvodného stavu

 

Jeho pravé telo je mladistvé, dĺžka života nemá hranice

Je mimo všetok čas a priestor, riadi zákony kozmické

Aby zachránil nebeskú klenbu, vyučuje nebeský Fa

On sám niesol karmické dlhy všetkých bytostí

Nezmerná karma vytvorila ťažkosti obrovské

Jeho vlasy ošediveli a jeho telo bolo zranené

Keď ukončí nápravu Fa, jeho božské Ja sa prejaví

Jeho nesmierna milosť a vznešenosť desať smerov pokorí

 

 


Bohovia vo svete

 

Učeníci Dafa prišli z kráľovstiev hore

Avšak koľko učeníkov-svätcov znáša utrpenie

Majster šíri Dafa, aby zachránil všetky bytosti

Každý používa schopnosti na ukončenie nešťastí

Pomáhajú Majstrovi spasiť všetky bytosti vo svete

Keď misiu zavŕšia, všetci sa na svoje miesta vrátia

 

 


Kto Ho naozaj pozná?

 

Je Svätcom, však ľudské telo má

Nebo a zem sa pred ním ukláňa

Keď spí, je sťa Pán všetkých bohov

Keď sa prebudí, je napol človekom

A hoci je pozemské jedlá

Jeho slová i bohov desia

Na jeho povel sa kolo nebeské točí

Jeho spravodlivá energia všetky duše v bázni drží

 

 


Pomáhať Učiteľovi

 

Veľké, mocné postavy sa v obrovskom prúde zišli

Z rôznych spoločenských vrstiev, rôznych povolaní

Učeníci Dafa jedným telom sú

Pomáhajú Majstrovi napravovať Fa, zhatiť prúdy zlé

 

 


Koniec kalpy

 

Nebeské telo sa pretvára

Bo všehomír svoj úpadok ukázal

Veľká katastrofa bola pred očami

Množstvo bohov, všetci plakali

Mocný Pán jednu myšlienku mal

Nech je ako nové, očistené dočista

Bude náprava Fa úspešná či zlyhá

Všetky srdcia na jednej perle visia

Staré sily zasahovať začali

Na prašnej perle vynára sa netvor červený

Keď počet spasených ľudí naplnený je

Zlo bude naraz zničené

 

 


Dobre si ochráň svoje svedomie

 

Kým v tomto ľudskom svete žiješ

Svoje svedomie podviesť nesmieš

Dobrý či zlý, určí budúcnosť tvoju

Nijako nepodporuj skazenú stranu

 

 


Nová Epocha

 

Dafa sa šíri, všetky ríše sa otriasajú

Odchýlené hodnoty a zlé doktríny ustupujú, ani stopy nezanechajú,

Zlá strana, jej sekta sa za deň rozpadne

Falun sa otáča, novú Epochu vytvára

 

 

 


Ešte nádhernejší

 

Nesúťažíme, no iné kvety v nádhere prevýšime

V drsnom mraze, len my jediní vôňu vydávame

Desať rokov divoký vietor skúšal naše vetvy zničiť

Teraz sa nebo vyjasňuje

Sneh na vetvách sa topí, dvor sa kvetmi slivky plní

 

 


Pravda môže rozpustiť obavy

 

Kedy bojovanie v živote ľudskom sa skončí

Ako tráva jesene je byť bohatý či chudobný

Kvôli čomu živé bytosti prišli do tohto sveta?

Pravda môže rozpustiť obavy v srdci človeka

 

 


Spasiť svet

 

Objasňuj pravdu a prehnitých duchov vyháňaj

Šír Deväť komentárov a zlá strana stratí sa

Spravodlivými myšlienkami ľudí vo svete zachraňuj

Odhaľuj lži

Zámky v srdciach ľudí otváraj

Neverím, že ich svedomie nemožno priniesť späť

 

 


Fa obnovuje nebo a zem

 

Vychádza slnko, pestré oblaky napĺňajú nebo celé

Pozerám vdiaľ, kosák mesiaca stráca sa v opare

Sto rokov červeného nešťastia, Dafa ich ukončuje

Všetko, v čo neverili, prichodí

Pravda sa veľkolepo odhalí

Nebo a Zem obnovené, nová Epocha sa začne

 

 


Chrám Dračieho prameňa

 

Jeden krok vpred a do neba vstúpil si

Spravodlivá energia obrovského vesmíru všade žiari

Zvon Fa a bubon Fa očisťujú zlo a špinu

Zdroj spravodlivého Fa a opravdivých písiem je tu

 

Čerstvý vánok povieva a veterná zvonkohra sa pohojdáva

Dym vonných tyčiniek tvrdohlavé nízke bytosti premieňa

Veľký počet nebeských božstiev Dafa ochraňuje

Jeden chrám cestu vedie, tisícky ďalších nasledovať bude

 

 


Ukončenie

 

Hlava odseknutá, chvost oddelený, do oleja hodený

Dračie mäso upečené

Ktorý z hladných duchov v pekle Avici by nechal čo i len kosti

Sto rokov šialenstva

Boj proti nebesám a zemi

Banda darebákov

Keď sa červený démon rozloží, rozplynú sa starosti v srdciach živých bytostí

 

 


Zachraňovanie nebeskej klenby

 

Stĺp Fa, ktorý do nebies siaha, bol koróziou poškvrnený

Králi a páni rôznych klenieb nebeských zostarli a oslabli

Veľký vesmír obnoviť, jedna myšlienka otriasla nebesami

Vôľa pevná ako diamant zastavuje prúd úpadku ničivý

 

 


Shen Yun

 

Spev a tanec na javisku, čo nebesami a zemou otriasa

Trúbky a sláčiky v orchestrisku, ako keď tisíc koní cvála

Rozpúšťajú staré sily, červená budova sa rúca

Sladká rosa súcitu jar nebesám a zemi prináša

 

 


Držím koleso

 

Dve ruky kruh tvoria, koleso držím

Medzi nebom a zemou dôstojne stojím

Nadol na svet ľudský sa pozerám

Zemeguľa je sťa drobná guľka

Tri ríše pod mojimi nohami sú

Pozorujem svetských ľudí v prachu

Prečo je ťažké svet prekročiť?
Pripútanosti je ťažké prelomiť

 

 


Výmena Zeme

 

Obrovská sila sa blíži

Radostná správa sa šíri

Z božskej zeme červená pečať veľká mizne

Zlý režim raz dole prúdom odnesený bude

Jar sa vráti do Číny a sto kvetov rozkvitne

 

 


Piť vlčí odvar

 

Kultúra zlej strany proti nebeskému Tao ide

„Matka strana ťa vychovala“, odmala ti vštepuje

Človek by sa hanbiť mal za tú myšlienku zdeformovanú

Byť človekom, to nie je mať k strane oddanosť[4] synovskú

Krádež, podvod, chtivosť a boj – komunistická banda

Nepredávaj ľudskú dôstojnosť sťa piatich Mao garda[5]

Sú to hanebné činy tajných agentov, hanba pre krajanov

Démoni sa smejú nad každou tvojou myšlienkou a činom

 

 


Koniec červeného prúdu

 

Červený prúd na sklonku dňa mizne, jeho hra sa končí

Skazenosť a korupcia, predohrou mu boli

Ľudia plní nespokojnosti, padá režim zlý

Nešťastia po celej zemi

Znovuoživenie, na to niet šance

Bytosti živé sa budia, spravodlivosť existuje

Národ celý tri vystúpenia[6] [robí], zlá strana hynie

Spoločným úsilím,

Tisícročná civilizácia sa opäť obnovuje

 

 


Znova sa otáča

 

Falun sa znova otáča, hory a rieky sa menia

Nebo a zem sa čistia

Láskavé myšlienky ľudí sa objavujú

Tradície ožívajú

Všetka pravda o vesmíre sa odhaľuje

Budhovia, Taovia a Božstvá putujú po svete

Zlé myšlienky plne odstráňte, mysle ľudí napravte

Veľké želanie toto naplňte

 

 


Čo je čínska civilizácia

 

[Politické] hnutia jedno za druhým

Dážď krvi, pach vo vetre

Zničená elita kultúry

Kultúrne bohatstvo poškodené „kultúrnou revolúciou“

Potomkovia majú prevrátené myslenie, nejasno v histórii

Strana svojvoľne ľuďom vštepuje lži

Jej motív je zrejmý, operačný systém dôkladný

Kto vás pomýlil a nechal priviesť komunistickú stranu?

Ľudia sú majstrovským dielom Boha

Nie armáda nasledovníkov Červeného draka

Čína nie je Komunistická strana Číny

Nezavádzajte verejnosť, neprekrúcajte [veci]

Kultúra strany, to je zlo

Čína má 5000 ročné základy

Tam leží podstata čínskej kultúry

 

 


Jin a jang sa vymenili

 

Jin a jang sa vymenili, to svetu škodí

Majestátni muži, však bez mužskosti

Váhaví, nerozhodní, ženám podobní

Úzkoprsí, sú to úbožiaci neschopní

 

Ženy neústupné, prešibané a despotické

Vrtošivé, ostrý jazyk, dominujú v rodine

Nie sú cnostné, elegantné a pôvabné

Krásne očarujúce, potajme pobehlice

 

 


Napravovanie Fa

 

Nebeská klenba i vše za ňou sa otriasa pri jednej myšlienke

Pri želaní mojom bytosti zachrániť a odstrániť všetko škodlivé

Cestu mi blokovali nespočetné vrstvy prehnitých starých síl

Vstúpiac do ľudského sveta, že veci sú horšie som pochopil

Na ceste nápravy Fa, vrstvami vesmíru prenikám

Nespravodlivé a odporujúce, úplne odstraňujem

Nebesá si zmenu želajú, kto odporovať sa odváži?

Nanovo prebudovaný všehomír sa nikdy nepokazí

 

 

 


Ležiac v pavilóne

 

Ležím v pavilóne, oddychujem, zľahka oči otvorím

Hrebeň hôr, vankúš pod hlavou, vrchol poduška pod nohy

Draci lietajú, fénixovia sa vznášajú, tancujú mi nebeské krásky

Jedného dňa sa domov vrátim, osedlajúc vietor nebeský

 

 

 


Opovrhujem

 

Na začiatku som to stvorenie ničomné varoval, nech škodu nerobí

Čo budeš robiť, stojac pred vyšetrovaním, keď sa zlá strana zrúti?

Tvoj čas už prešiel a nejestvuje pre teba úniková cesta

Tvoje veľké ústa jed šíria, môžu však byť rýchlejšie než gilotína?

 

 


Bez názvu

 

Hoci kvety sú pekné, ľudské srdcia sa skazili

Mesiac je plný, však ťažko je zachrániť ľudí

Krajina v troskách, trest zoslaný nebesami

Čítaj Deväť komentárov a prelom závoj hmly

 

 


Pre ľudí vo svete

 

Sľúbili ste, že Fa získate a ľuďmi byť prišli ste

Však keď Dafa sa šíri, bohov nespoznávate

Letáčiky, čo pravdu nesú, si vôbec neprečítate

Zlá strana podvádza svet, takže necitliví a neľútostní ste

Učeníci Fa vás zo srdca volajú, však vy sa neprebudíte

Hneď ako šanca prejde, váš čas premrhaný bude

Ľútosť bude dušu trýzniť, keď tajomstvo nebeské sa odhalí

Potom príde katastrofa a nebeská brána sa zatvorí

 

 


Na ceste počas turné

 

Cestujú autobusom tisíce li

Zvonku ich svetlo božské chráni

Kto to tam vo vnútri cestuje?

Tí, čo zachraňujú ľudí, na turné

 

 


Návšteva Červených Skál

 

Nespočetné roky prešli, nebesá a zem zostarli

Červené Hory majú svoj výzor a vzhľad veľkolepý

Stvorenie, stagnácia, úpadok, zničenie, kto mimo nich sa nachádza?

Útvary sa pokazili a zvetrali, ťažko môžu ochrániť seba

 

 


Hľadiac na hory

 

Hory nezmerné a šíre

Oblaky a hmla sa s nebom spája

Stúpaš nahor, vieš, aké sú rozľahlé?

Uprostred tých hôr božstvá sedia

 

 


Kto pravdu, kto sa mýli

 

Kultivujúci,

Ten chyby v sebe hľadá

Mnoho ľudských pripútaností odstráni

Skúškam veľkým či malým sa nevyhýba

[Ak si počas konfliktu spomenieš]

„On má pravdu.

Ja sa mýlim.“

Je sa o čo prieť?


 

 

Texty piesní

 


Každý si musí vybrať medzi dobrom a zlom

 

Dúfam len, že dokážeš z katastrofy vyjsť

Pravda je to, po čom si počas vekov túžil

Vo svete, ktorý je kultúrou Strany naplnený

Lžami podvádzajúcimi verejnosť nebuď opäť oklamaný

Rozhodujúce je, aby si kráčal dobre po ceste k budúcnosti

Medzi dobrom a zlom každý človek musí vybrať si

Pretože vesmír prechádza veľkými zmenami

Pretože staré sa rozpadáva

Pretože vkročenie do budúcnosti vyžaduje skúšky

 

 


Voľba

 

Priateľ môj,

To, o čom hovorím, je tvoja nádej dávna

Pravé myšlienky človeka pravda otvára

Prachom dlho zahrabaná pamäť keď sa odkryje

Tvoj eóny starý sľub k naplneniu ťa povedie

Nebuď podvedený lžami prenasledovania

Pochopiť pravdu je pre život najdôležitejšie

Dúfam, že všetky životy z tejto katastrofy vykročia

Uprostred dobra a zla, bohovia svoje sľuby plnia

 

 


Príležitosť jedného okamihu

 

Päť tisíc rokov veľkej drámy

Hlavným javiskom bola Čína

Každý jeden život, reinkarnácia

Hráme role trpké i sladké

Často sa pýtam, prečo sa mesiac napĺňa

A aká dlhá bude cesta života

Pýtam sa, odkiaľ som prišiel

A prečo je pozemský svet taký nebezpečný

Nebesá a zem Fa vytvoril

Prichádzali sme do tohto sveta vytvoriť si puto s Ním

Reinkarnovali sme sa, očakávajúc Fa

Pomocou ťažkostí zmenšovala sa karma

Na konci kalpy Boh príde

Zachráni nás a naše putá rozviaže

Každý jeden život kvôli tomuto želaniu bol

Trpeli sme po tisícky rokov

Príležitosť nemožno naľahko brať

Získať či stratiť – v okamihu

 

 


Kto som?

 

Bezmedzné nebo a zem, no kto som ja?

Cez koľko životov prešiel som, nepamätám sa

Uprostred ťažkostí, bezmocné popletenie

Moje očakávajúce srdce je také vyčerpané

Ošľahaný vetrom, v noci som slzy ronil

Až do chvíle, kým Pravdu som uvidel

Až kým, hľadajúc, Dafa našiel som

Čo ušami mi sťa hrom prenikol

Spoznal som, kto sám som ja

A pochopil som, že po ceste božskej musím rázne vydať sa

 

 


Súcit

 

Vieš, prečo ti pravdu hovorím?

Nie je to, aby si sa stal sťa ja, takým

Ešte menej chcem, aby si svoju vieru zmenil

Chcem len, aby si podvodné lži Satana rozpoznal

Zo súcitu, nechcem vidieť

Ako spolu s červenou beštiou rovnaký osud stretneš

Nebesá chcú zničiť červenú beštiu

Boh ma volá, aby som zachránil tých, čo tu žijú

 

 


Prečo to odmietaš

 

Priateľu, pamätáš sa?

Všetci sme prišli ako návštevníci z Neba

Počas toľkých životov, koho sme čakali?

Čo sme v temnote a hmle hľadali?

Je sľub, čo pred zostúpením do tohto sveta spravil si

Stále v tvojom srdci vyrytý?

Keď stojíš pred pravdou, prečo ju odmietaš?

Učeníci Dafa nerobia nič nesprávne

Falun Gong nerobí nič nesprávne

Sú to bohovia, napĺňajúci svoje sľuby

Odhaľuje sa všetko, čo ľudia očakávali a čoho sa obávali

Súcit, ten večným stavom Bohov je

Avšak čas v okamihu ubehne

 

 


Hľadaj pravdu

 

Nebesá a zem, tie sú bezmedzné,

Ktorým smerom ľudia vo svete pôjdu?

Uprostred zmätku, cestu nepoznajú,

Kompasom, tým pravda je.

Bohatí a chudobní, všetci rovnakí sú,

Skrýše niet, keď katastrofa udrie,

Sieť na jednom konci otvorená je

Rýchlo, rýchlo hľadaj pravdu!

 

 


Pre tento život každý život bol

 

V pozemskom svete sa reinkarnujú

Ilúzia pečatí ľudí pravú povahu

Učeníci Dafa utrpenia znášajú

Avšak vnímajúce bytosti ničené sú

Všetky životmi z nebies sú

Zostúpili do sveta, Fa čakajú

Kým telom v ľudskom svete ste

Podvedení lžami nebuďte

Pravda je svetlom, čo vedie

Ona spasiť svet silu má

Všetky životy prišli kvôli Fa

Pre tento život každý život bol

 

 


Česť nedovoľuje obzerať sa späť

 

Prečo ľudský život vždy taký ťažký je?

Snaženie sa a súperenie nie je šťastie

Z akého miesta sme prišli?

Hľadali sme, no na cestu zlú sme zišli

Prečo človek do sveta sa narodí?

Nikto to nedokáže jasne vysvetliť

Kultivácia k racionálnemu chápaniu ma vedie

Prečo sa na učeníkov Dafa zameralo prenasledovanie?

Pretože po ceste, čo Boh ukázal, kráčame

Pochopili sme už, prečo ľudia majú utrpenie

Pochopili sme jasne pre život miesto návratu

Chápeme vesmíru vytvorenie i stagnáciu

Vštepované [Stranou] už pre nás Pravda nie je

A prenasledovanie ma už nepopletie

Spravodlivá myseľ ma vedie v kráčaní po božskej ceste,

česť nedovoľuje obzerať sa späť

 

 


Kto zachraňuje ľudí, Bohom je

 

Učeník Dafa ľudí zachraňuje

Každé slovo súcit a úprimnosť ukazuje

Ateizmus, doktrína zla, podvodom je

Červený prúd do brány neživota tečie

Ľudia v nebezpečí o pomoc volajú

Ich vedomá stránka chce zostať na žive

Šírim pravdu, zachraňujem životy

To Boh ma volá zachraňovať ľudí

 

 


Rozptýli obavy

 

Čas uteká, sťa rieka tečie

Ľudský život vždy beznádej nesie

Život za životom, prečo prichádzame?

Po veky vekov, všetci hľadáme

Pýtam sa neba, no nebo neprehovorí

Hľadím na mesiac, hlava plná hmly

Záhadu tú, koho žiadať nech vyrieši?

Obavy sťa nebo veľké Pravda rozptýli

V tak nepokojnom čase Dafa sa šíri

Určite na to musia byť dôvody

 

 


Prebudenie

 

Drámou po veky vekov bol svet ľudský

Reinkarnácie a znovuzrodenia scénu menili

V každom živote, role rôzne sú

Koľko opustených hrobov, zanechaných vetru a dažďu?

Pozriem v diaľ na nebesá, no nebesá nehovoria

Toľko pocitov vďačnosti a nenávisti mätie ma

Tá veľká dráma života, pre koho sa hrala?

Kto je moje opravdivé ja, čo prišlo sem?

Šírenie Dafa osvetľuje vesmír

Božský Gong tisícky miliónov prebudil

Ťažkosti ma sprevádzajú, keď vediem voz dlhý

Hovorím pravdu, ponáhľam sa spasiť ľudí

Veľká cesta vedie celou cestou až do neba

 

 


Iba pravda môže dať vám spásu

 

Morálka sveta upadla, vstúpil do neskorej jesene

Päť tisíc rokov civilizácie, kvety nie sú pekné

Ľudské srdcia tradíciu nemajú, svet je v chaose

Kto nás môže spasiť, keď katastrofa príde?

Šírenie Dafa na konci kalpy dôvod má

Fáza úpadku bez Tao nebude dlhá

Dobré a zlé, spravodlivé a démonické, sa oddeľujú

Bohovia dúfajú, že dobrí ľudia môžu získať spásu

V ľudskom svete sladkú rosu šíria

Pravda, slovo Božie, svet naplnila

Cesta von ponúknutá je – hľadajte ju

Iba pravda môže dať vám spásu

 

 


Spoznaj pravdu

 

Unášaný, cez tisíce rokov prechádzaš

Stratený, v ľudskom svete zápasíš

Uprostred príťažlivej reality

Zabudol si na sľub starý veky

Dafa, čo životy všetky čakali, očierňovaný je

Prečo podporovať rozbúrených vôd vírenie?

Bohovia cestu von ponúkli

Pravda zámok popletenia môže otvoriť

Neváhaj už, nestrácaj čas

Získaj späť svoje pravé ja

Vykroč z podvodov víru

Spoznaj pravdu

To je poverenie, čo od vekov si očakával

 

 


Vieme

 

Vieme, že svetský svet desaťtisíce rokov

Bol kvôli očakávaniu Budhov a Bohov

Posledná stránka histórie už prišla

Žiara Čen-Šan-Žen osvetľuje vysoké hory a široké moria

Zápas medzi dobrom a zlom sa rozvíja, dušu burcuje

Prenasledovanie ešte zvýrazňuje učeníkov Dafa ušľachtilé správanie

Kým trpím, stále zachraňujem vnímajúce bytosti

Ľudia vo svete, čo ste stratení:

Správne od nesprávneho musíte rozpoznať

Pravda je spása

Pravda je nádej

Toto je srdce obrovského súcitu

Nová éra, uprostred veľkej a mohutnej milosti, odhaľuje sa

 

 


Nedovoľte, aby som nad vami cítil ľútosť

 

Prečo stále lžiam [strany] veríte

A opätovne volanie božstiev odmietate?

Životy, ktoré sú stratené:

Úprimne nad vami hlbokú ľútosť cítim

Či máte karmické väzby alebo nie

Potichu vám želám všetko najlepšie

Dúfam, že čoskoro uvidíte jasne pravdu

Dúfam, že bezpečne prejdete cez katastrofu

Pokiaľ dovolíte svojmu svedomiu, aby predsudky prelomilo

Budete mať nádherný zajtrajšok

Nečakajte, kým bude príliš neskoro ľutovať

Nenechajte tú ľútosť večnou ľútosťou sa stať

 

 


Kvôli komu sme?

 

Kvôli komu dňom i nocou zaneprázdnení sme?

Na pohľad to vyzerá, že je to len kvôli viere

Je to však, po pochopení Pravdy, hlboké uvedomenie

Prenasledovanie môže len preveriť zlé a dobré

Pre koho pravdivé letáčiky v našich rukách pripravujeme?

Na pohľad je to, aby sa odhalilo ohováranie utláčateľov

Ktoré posiela bytosti cestou zničenia nadol, aby boli pochovaní spolu s ňou[7]

Len čo voči Budhovmu Zákonu nepriateľskí ste, na spásu niet nádeje

Prečo vás žiadame, aby ste zlú stranu uvideli jasne?

Nie je to kvôli tomu, aby sme získali navrch v politike

Prečo ona vždy našich spoluobčanov prenasleduje?

Pravda odhaľuje, aký presne prenasledovateľ je

To, čo robíme, všetko kvôli vám je

Bez ohľadu na to, aké zlé môže byť prenasledovanie

My kráčame po božskej ceste

Ľudia sveta, čo prenasledovanie zhoršujú, sú ovce stratené

Uprostred katastrofy nás Boh zavolal, aby sme spasili ľudí na tomto mieste

 


Spievam pre teba

 

Priateľu, spievam pre teba zo srdca úprimne

Päťdesiat rokov lží Červenú Stenu postaviť môže

Bandita jas piatich tisícročí civilizácie zatieniť môže

No Pravdu, Súcit, Znášanlivosť tým zmeniť nedokáže

Never tak ľahko jednohlasnej strany propagande

Svojím súcitom zmeraj správne a nesprávne

Keď si sa pravdu dozvedel

To je tvoja na spásu nádej

Priateľu, to, čo spievam, pravda je

Boh každého jedného človeka zvažuje

V histórii bolo ponorenie nadol stále rovnaké

To, čo je ničené, skorumpovaná dynastia je,

To, čo je obnovované, je civilizované a láskavé

Vystúp z popletenia, ktoré klamstvá priniesli

S červeným banditom nebuď pochovaný

Pravda je súcitnou spásou

Keď sa pravdu dozvieš, je to nádej spásy

 


Stratíš či získaš v jednej myšlienke

 

Len sto rokov má život ľudský

Smútku a trpkosti viac ako sladkosti

Pri pohľade späť, ktože by nesmútil?

Život hľadania a usilovania

Život starostí a obviňovania

Koľko ľudí vie, že všetko príčinu má?

Všetci sú ateizmom hlboko poškodení

Ľudstvo prišlo na pokraj ohrozenia

Pravda, čo ľudí zachraňuje, je pred očami

Snaženie sa a súperenie pre slávu a bohatstvo

Uchvátilo ľudské zraky

Zabudli na pravú príčinu pre príchod do sveta

Táto príležitosť je len jedna

Stratíš či získaš, závisí od tvojej myšlienky jednej

 

 


Dávaj pozor

 

V mrazivom vetre pravdu [letáčik] ti podávam

Zmätený, robíš sa, akoby si ma nevidel

Na pokraji nešťastia, životy kam ísť nemajú

Možno ten letáčik je nádej, na ktorú si čakal

V horúčave leta podávam ti pravdu

Klamstvá nepriateľským robia ťa

Never klamstvám skazenej Strany

Sú to triky ničiace ľudí uprostred nešťastia

Učeníci Dafa zachraňujú vnímajúce bytosti

V pravde je nádej, na ktorú si tak dlho čakal

Počas znovuzrodení, čakanie v utrpení bolo srdcervúce

Svetský svet a oceán túžob nekonečný je

Všetko pre tento kúsok papiera, čo vyzerá tak bežne!

 

 


Dávame ti cestu nádeje

 

Pre koho, vietor a dážď nás nezastaví?

Pre koho, jeme a spíme pod nebom holým?

Stojíme na ulici, učeníci Dafa

V ruke letáčik, zo súcitu a tvrdej námahy zrodený

Len preto, aby si bol pred nešťastím zachránený

Iba keď pravdu pochopíš, cestu pred sebou jasne uvidíš

Na oplátku nič nehľadáme

Iba ti chceme dať cestu nádeje

 

 


Vnímajúce bytosti prišli kvôli Fa

 

Vnímajúce bytosti prišli kvôli Fa

Čakajú, kým sa otvorí nebeská brána

Bohovia Dafa šíria

Ľudí kazí červená beštia

Človek vo svete pochopiť musí

Dobré či zlé, to rozdiel robí

Pravda, tá spásu dáva

Prečo na to nedbáš?

Čakanie nebude dlhé

Čo stratíš, už nikdy nepríde

 

 


Šírenie sladkej rosy

 

Pieseň so súcitom šíri sladkú rosu

Budí vnímajúce bytosti, by získali spásu

Zrodený do ľudského sveta, aby Fa čakal

Nenechaj lži cestu návratu ti blokovať

Spievajúci hlas preniká cez ilúzie hmlu

Volá pravé myšlienky, čo dobré a zlé rozoznajú

Pravda odomyká srdce, ponáhľaj sa hľadať ju

Naplň svoj sľub a začni cestu návratu

 

 


Otvor rozumu dvere

 

S upadajúcou morálkou vo svete neklesaj

Kvôli ilúzii v ľudskej spoločnosti sa netráp

Svetská sláva, tá nemá trvanie dlhé

Keď sa prebudíš, otvor rozumu dvere

Vnímajúce bytosti prišli z neba mnohé

Len preto, že v pozemskom svete sú príliš stratené

Budhov súcit sa ukazuje

Ten, koho čakáme je Pán Boh, ktorý svet zachraňuje

 

 


Viac už neváhajte

 

Po tisícky rokov sa reinkarnujú

Ľudia v ilúzii svoj pôvod nepoznajú

Život za životom, omráčení a zmätení

Ľudia žijú, no dôvod im nie je jasný

Ľudský svet Boh usporiadal na rokov eóny

Vnímajúce bytosti mnohé z neba prišli

Čakali sme, v hmle a zmätení, Pána Spasiteľa

Túžili sme, aby sa jedného dňa Nebeská brána otvorila

Pán Stvoriteľ, ten dávno už prišiel

Učeníci Dafa pravdu šíria, by mohla očistiť sa ilúzia

Príležitosti vytvorenej počas vekov sa chopte

Viac už neváhajte

 

 


Prebuďte sa

 

Od vstúpenia do ľudského sveta tisícky jesení prešli

Narodenie, starnutie, choroba a smrť, nikdy neprestali

Sláva, bohatstvo a plat, nedajú so sebou sa vziať

Súperenie a bojovanie k bolesti a trápeniu vedie

Kvôli čomu sme sa toľkokrát na mnohých miestach reinkarnovali?

Človek sa sám seba pýta, čo je príčina

Prelomte klamstvá a pravdu hľadajte

Dafa môže rozpustiť obavy v srdci človeka

 

 


Sľub daný Bohovi bude naplnený

 

Päť tisíc rokov civilizácie je scenárom

Tisíce míľ hôr a riek veľkým javiskom

Synovia a dcéry Číny, veľkú hru hrali

Bohovia kultúru z nebies odovzdávali

V nádherných časoch, spôsoby myslenia sa formovali

V dňoch prosperity bohovia svoju nádheru ukazovali

Ľudský svet, kvôli vydláždeniu cesty späť do neba bol stvorený

Aby Boh opäť prišiel, po tom sme túžili

Rýchlo sa prebuďme, Boh nás volá

Cesta späť do nebies je už otvorená

Fa, čo zachraňuje ľudí, sa široko šíri

Staré predstavy, to všetko sú prekážky

Na svoju prísahu, spomínaš si ty?

Sľub daný Bohovi sa rýchlo naplní

Pochop pravdu, čo zámok v srdci otvorí

Čas, ten nečaká nikdy!

 


Pravda sa šíri

 

Vážte si, prosím, toto puto predurčené

V pravde leží vaša odveká nádej

V okamihu nebezpečia a katastrofy, každý si zvolí

Či odstránený bude, či k dobrote sa vráti

Možno naozaj máme karmické putá

Keď vidím nebezpečenstvo, súcit mi nedovolí nestarať sa

Dlhé roky môžu pamäť človeka prachom pokryť

Kto on sám je, človek zabudol,

Kde je jeho pravý domov

A kedy do ľudského sveta prišiel

Pochopenie pravdy môže opar a hmlu rozptýliť

Čo vnímajúce bytosti očakávali, čoho sa obávali, všetko prišlo

Sľuby Bohov a Budhov sa napĺňajú

 

 


Pravda je svetlom, čo cestu ukazuje

 

Valiaci sa svetský prach bytosti mätie,

Uprostred slávy, bohatstva a citov každý bojuje

Čo v živote si vybojuje, so sebou si nevezme

Prilievanie oleja do ohňa človeka do pasce ženie

Väčšina životov sú reinkarnáciami božských bytostí

Zostúpili do tohto sveta, aby Fa očakávali

Nebeské sľuby sa napĺňajú

Pochop pravdu o Falun Gongu

 

 


Očakávajúc Fa

 

Každé znovuzrodenie a každý život, všetky v reinkarnáciách

Kvety vädnú, kvety kvitnú, jeden život za druhým

V mihu oka čierne vlasy stanú sa šedými

Zápasenie a súťaženie zanechá človeka s prázdnymi rukami

Sláva, bohatstvo, city a láska, všetky sú prázdne

Každý o ne od dávnych čias bojuje

Ľudský život je ako divadelná hra

Bláznivo a šialene, človek dejstvá sťaby skutočné boli prežíva

Ty aj ja sme nebeské bytosti

Zostúpili sme, aby sme boli ľuďmi a Fa očakávali

Učeníci Dafa šíria pravdu

Pravda môže otvoriť cestu k božstvu

 


Vlastná voľba

 

Roky sa ženú okolo sťa veľká rieka

Pre veky reinkarnácii, aká bola príčina?

Nedobrovoľne prúdom unášaní

V živote máš pocit hľadania vždy

Dafa sa na päť kontinentov rozšíril

Pochop pravdu, čo môže rozložiť tisíce trápení

Dobrý či zlý, spravodlivý či démonický – to človek si sám volí

Šanca vekov tu nebude čas dlhý

 

 


Nikdy nestrácaj kurz

 

Priateľu, prečo si taký uponáhľaný?

Tento leták sa týka života a smrti

Nenechaj, aby ťa lži ovládali

Nezaškodí pokojne sa dozvedieť kúsok pravdy

Ľudský život vo veľkej dráme histórie je iba krátka medzihra

Sláva, bohatstvo, city a nenávisť, nedajú sa vziať do neba

Uprostred pripútaností rastú trápenia, čo skrúcajú črevá

Prečo máme v tomto živote ľudské telá?

Dafa, ktorý všetci očakávali, sa na svete vo veľkom šíri

Iba ak poznáš pravdu, môžeš byť nezmätený

 

 


Kto ho môže získať?

 

Hodiny či dni, ako dlho trvá život ľudský?

Viac obáv ako radostí, vždy si zaneprázdnený

Kde cesta je, hore-dole hľadáš?

Keď si utrápený, opiješ sa a spievaš

Červená beštia zo západu do Číny chaos priniesla

Morálka vo svete upadá sťa lavína

Široké rozšírenie Dafa zachraňuje vnímajúce bytosti

Pochop pravdu, aby si prelomil klamy

Rozlíš správne a nesprávne, v tom nádej je

Keď držíš sa klamov, vír nadol ťa strhne

Nepremeškaj šancu večných vekov

Naplň sľub, ktorý ťa do tohto sveta priviedol

 

 


Rozpoznaj dobré a zlé

 

Veľká dráma tisícok rokov je sťa sen

Neobávaj sa príliš o jej dej

Kam pôjdeš, keď hudba dohrá a hra skončí?

Rýchlo hľadaj pravdu a nebuď zmätený

Vo veľkom sa šíri Dafa, čo ľudí zachraňuje

Lži červenej Beštie sú opäť bláznivé

Pochop pravdu a rozpoznaj dobré a zlé

Tmavé oblaky sa rozptýlia a odhalia nebesá sľubné

 

 


Pokojne sa pozri

 

Chaos vo svete, sťa budova čo spadnúť ide

Katastrofa sa blíži, však človek báť sa nevie

Krútiac hlavou, mávajúc rukou, pravdu odmieta

Dobré slová, naliehavé, no on neobráti sa

Nežiadame na oplátku nič, po ničom netúžime

Je to, aby si bol zachránený, keď katastrofa príde

Nezabudni, prečo si prišiel do tohto sveta

Existujú dôvody pre reinkarnácií tisícročia

Život, to nie sú city a nenávisť

Upokoj svoju myseľ a pozri sa

Prišiel Fa, ktorý všetky bytosti očakávali,

Tvoje zmätenie a trápenia pravda ukončí

 

 


Ktorú stranu si vybrať

 

V ľudskom svete reinkarnácie a znovuzrodenia

Čakáme v bolesti na Boha, aby spasil nás späť do neba

Všetci vedia, že na konci kalpy Boh príde

Neodvracaj tvár, keď pravdu si uvidel

Na Centrálnych rovinách všetci vedia, že Červená strana zlá je

Človek by nemal pomáhať zlu a pridávať ťažkosti ďalšie

Keď Boh so spásou prichádza, sprevádza ho zasahovanie

Práve tak sa uvidí, ktorú stranu si človek vo svete vyberie

 

 


Svetlo, čo cestu ukazuje

 

Z nebies prišla väčšina vnímajúcich bytostí

Nemali inú voľbu, ako byť v bludisku zapečatení

Na veľké želanie pred zostupom do sveta spomenúť si nevedia

O peniaze a materiálne bohatstvo bojujú a súťažia

Čo za život si nazhromaždí, vziať si človek nemôže

Boj a súťaženie k prázdnym rukám vedie

Prach z konca kalpy sa už usadil

Katastrofa je blízko, ľudia vo svete sú v ilúzii

Dobré a zlé nerozlišujú, Bohov hnevajú

Iba učeníci Dafa bytosti zachraňujú

Poznanie pravdy ti zachrániť život môže

Iba pravda je svetlo, čo cestu ukazuje

 

 


Je tu nádej

 

Koľko vetrov a dažďov, koľko veľkých zmien?

Čas plynie ako rieka, minulé udalosti len živia sen

Reinkarnujúc sa tisícročia, na koho sme čakali?

A aký je cieľ života skutočný?

Zápasiac celý čas, myseľ aj telo boli zranené

Je sľub, spravený pred zostupom do sveta, zabudnutý úplne?

Väčšina vnímajúcich bytostí sú návštevníci z nebies hore

Keď niet cesty späť do neba, kto pomôcť môže?

Vytvorením nebies a stvorení, Boh určuje princípy nebeské

Na konci kalpy, Boh spasí dobrých ľudí späť do nebies

Teraz sa šíri Dafa, ktorý oslobodzuje ľudí

Pochop pravdu, aby si zjavnú hmlu očistil

 

 


Vrátiť sa ku nebeskej bráne

 

Vnímajúce bytosti zhora sú tu, aby boli ľuďmi vo svete

Po vstúpení do ilúzie klesnúť do skazenosti je ľahké

Narodenie, starnutie, choroba a smrť sú utrpenia zemské

Bremeno ľudského života je skutočne ťažké

Bol to Pán Boh, ktorý svet a všetko stvoril

Vytvoril smrteľný svet, aby vnímajúce bytosti zachránil

Je to preto, že len uprostred utrpenia možno hriechy očistiť

Potom človek môže získať Dafa a ku nebeskej bráne sa vrátiť

 

 


Ľuďom vo svete

 

Vstúpili ste do sveta smrteľníkov, ľudské telo nesiete

Tisícky rokov reinkarnácií Pána Boha očakávate

Čakali ste bolestne na posvätný vzťah, s neochvejnou vôľou

Pokojne sledujem nepokojný svet a slabnutie Červenej vlny

Spravodlivý Fa sa začal šíriť a zlo rozvírilo prach

Lži poplietli myseľ, sťažili vstúpenie do dverí [Dafa]

Pravda je súcitnou spásou

Bohovia a Budhovia otáčajú Falun

 

 


Návrat do nebies je druhým brehom

 

Tisícročné čakanie

Rokov desaťtisíce očakávanie

Nebeské bytosti do ľudského sveta prišli

Vnímajúce bytosti ich radostne nasledujú

Šíri sa Fa, aby ľudia spasení boli

Červenej beštie lži sa rozptyľujú

Pravda prelamuje popletenie a hmlu

Mnoho ľudí je spasených a katastrofe uniknú

Úmysel kultivovať Dafa majú

Návrat do nebies je druhým brehom

 

 


Piesne na turné

 

Čeliac cestou vetru a prachu, celý čas si spievame

Pomáhame Majstrovi napravovať Fa, na veľké vzdialenosti cestujeme

Spravodlivé myšlienky môžu spasiť vnímajúce bytosti

Búrlivé vlny veselého spevu vzdúvajú oblaky

Čeliac cestou vetru a prachu, celý čas si spievame

Krížime veľké jazerá, vysoké úbočia míňame

Východ, západ, juh a sever, sladkú rosu šírime

Nesieme Pravdu, široko-ďaleko ju rozsievame

Čeliac cestou vetru a prachu, celý čas si spievame

Veselý spev, ladné tance a orchestra dávne nástroje

Keď sa veľká opona zdvihne, je to nebeská ríša

Bohovia nám pomáhajú vystupovať, tancovať a spievať

 

 


Viesť do nového storočia

 

Stvoriť svet a otvoriť nebesá, veľké predstavenie sa hrá

Slnko a Mesiac z Deviatich nebies sú pozadím javiska

Čo dejstvo, to katastrofa nasleduje, však prečo to je?

Aby sa vymenil svet, aby sa vymenili obloha a zem

Obloha a zem vekmi prešli, spravodlivú atmosféru stratili

Po stvorení, trvaní a degenerácii, na dosah je zničenie

Dafa môže zachrániť vnímajúce bytosti

Pravda otvára dvere do nového storočia

 

 


Jediná nádej

 

Milióny rokov vytvárania

Päť tisícročí nádhery a rozruchu

História plynúť prestala

Pretože na základe vytvorenia a zániku bola ustanovená

Nie je to tak, že nádej nie je

Pán Stvoriteľ nezabudol na ľudí vo svete

Musíte však v ilúzii pravdu pochopiť

Učeníci Dafa sú jedinou nádejou pre spásu ľudí

 

 


Po čom túžite?

 

City sú sieť: čím viac bojuješ, tým je tesnejšia

Sláva a zisk ľudí po celý život zväzujú

Tak hlboko zranení uprostred pripútaností

Čo je opravdivou túžbou človeka?

Život človeka nie je na súťaženie a súperenie

Bohovia odrážajú nebezpečie a skazu

V tento život sa máš stretnúť s Pánom Stvoriteľom

Toto si hľadal v každom zrodení a v každom živote

 

 


Boh ma povolal, aby som šíril pravdu

 

Nečakajte, kým sa zem prevrhne a potopí,

Nenechajte epidémiu prísť do vašich dverí

Morálka sveta klesá, nevírte vlny pomáhajúc prúdu

Spasiteľní ľudia iste sú tí, ktorí stále svedomie majú

Boh nezabudol na ľudí vo svete

Neverte lžiam útlaku od hlásnych trúb správ

Boh učeníkov Dafa, aby šírili pravdu, povolal

 

 


Dať do poriadku

 

Nedôveruj až natoľko tým lživým hlásnym trúbam

Každá kampaň na začiatku nenávisť podnecovala

Všetci vedia, že Červená strana je ničomná

Krv 80 miliónov nevinných ťa neprebudila, tvoje uvažovanie do poriadku nedala

Neži neviazaný a bezcenný život v kultúre strany

Nenechaj podnietiť svoju zlobu, keď rozdúchavajú plamene prenasledovania

Racionálne pochop pravdu

Fakty ohromia tvoje srdce a tvojou dušou otrasú

 

 


Boh ma žiada, aby som sa kvôli tebe ponáhľal

 

Prečo ťa žiadam, aby si pravdu pochopil?

Väčšina ľudí prišla z nebies hore

Vrátiť sa do nebies je tvoje želanie

Loď Fa, čo svetu spásu dáva, sa na plavbu vydala

Nezmeškaj to, čo si očakával po tisícročia

Klamstvá zakrývajú pravdu, chcú ťa popliesť

Predtým, ako príde katastrofa, musím ti dať vedieť

Ľudia vo svete, to sú baránky obetné

Nech ja trpím koľkokoľvek, som na božskej ceste

To Boh ma žiada, aby som sa kvôli tebe ponáhľal

 

 


Ľútosť nepomôže

 

Život, to nie je len jeden čas života

Život za životom človek hrá

Lipnúc na dejovej línii hry

Z miesta na miesto, prešli sme storočiami

Červená dynastia svetu chaos priniesla

Z bludárskych myšlienok stala sa doktrína

Klamstvá poplietli vnímajúce bytosti

Ľudia pomáhajúci zlu vôli Neba vzdorovali

Sieť je na jednej strane otvorená

Boh opustí tých, čo podvodov sa držia,

Zostať či ísť, o tom každý sám rozhoduje

Súdny deň na dosah je

Život za životom človek očakával Boha

Ľútosť nepomôže, ak to človek zmešká

 

 


Dávame vám pravdu

 

Tisíce Pánov a nespočetní Budhovia do sveta zostúpili

Pomáhajú Majstrovi pri spáse vo svete ľudí

Dafa široko ďaleko po svete sa šíri

Vytvárajú si karmické väzby, nech sú bohatí či chudobní

Ľudia kultivujú súcit

Zlá strana to nenávidí

Útlaky, tie časté boli

Klamné slová oblohu zakryli

Pre vnímajúce bytosti je rozlíšiť to ťažké

Tu vám pravdu dávame

 

 


Naplnenie sľubu

 

Pred zostúpením do sveta sme si sľúbili

Ten, kto získa Fa prvý, pohľadá ostatných

Dávam ti pravdu, ale prečo ju odmietaš?

Falun Budhov Zákon, koľko o ňom vieš?

Nenasleduj bláznivo lži prenasledovania

Pravda je pokladom, ktorý ti spásu prináša

Ja práve držím, napĺňam sľub

Pred katastrofou, zachraňujem ľudí, bojujem s časom

 

 


Cieľ života

 

Dlhá rieka histórie, vĺn tisíce

Stovky dynastií, kultúrne pamiatky odlišné

Koľko bolo tých veľkých, čo vetrom a oblakmi pohli?

Hrdinu sprevádza [zanechaná] hromada hliny

Kedy sa skončí reinkarnácia a znovuzrodenia?

Prečo sú také ohromné a šíre nebesá?

Ľudské životy prešli cez mnoho miest, v očakávaní Fa

Získaj Fa a vráť sa nahor na nebesá

 

 


Čo je zmyslom života?

 

Sto rokov ľudského života, zaneprázdnení pre koho sme?

Sláva, bohatstvo, city voči rodine, tie človeku zlomia srdce

Keď hudba prestane a hra sa skončí, kto som ja?

Nebesá nerozprávajú, popletení sme

Dafa sa šíri navôkol vás všade

Pochopte pravdu, aby vašu stratenú loď viedla

Prebúdzame ľudí, aby dobré od zlého rozlíšili

Našli svoje opravdivé ja a do nebies sa vrátili

 

 


Túžba

 

Plný mesiac visí na oblohe

Krajina, v striebornom svetle, úplne tichá je

Tá scéna núti uvažovať ma

Pred vekmi, kde som bol ja?

Prečo som prišiel do tohto sveta?

Mudrci povedali, že sme z nebies prišli

A že Boh nás domov vezme

Verím, že to pravda je

Pretože moje srdce po tom túžilo stále

 

 


Pred očami

 

Túlal si sa po svete liet stovky, tisíce

Z miesta na miesto, neustále reinkarnácie

Pri hľadaní Cesty pravej zažil si veľké zmeny

Pravdu máš odrazu priamo pred očami

 

 


Kto mi môže povedať?

 

Kto mi povedať môže

Zmyslom života ľudského, čo je?

Zaneprázdnený sto rokov slávou, citom, majetkom

V okamihu choroba, staroba, všetko je prázdne

Kým som bol zmätený, počul som pieseň

Božstvá už do tohto sveta prišli

Porozumej pravde a môžeš byť spasený!

 

 


Pieseň v mojom srdci

 

Spievam pieseň, čo zo srdca mi vyviera

Čo je vlastne zmyslom ľudského života?

Príliš mnoho pripútaností, príliš veľa strát

Zajtra môžem rovnakú chybu zopakovať zas

Svätý, čo v legendách sa spomína, prišiel do sveta

Jeho meno, ako sa volá?

Chcem sa ho spýtať na zmysel života

Chcem opäť nájsť svoje pravé ja

Chcem ísť smerom ku svetlu, ktoré ukázal

Chcem, aby moju pieseň počuť mohol

 

 


Cesta do neba

 

Ľudia vo svete zväčša z nebies sú Božstvá

Zostúpili do sveta, aby čakali Fa a čítali zlaté písma

Ale preto, že ľudský svet je príliš nebezpečný

Snažiac sa o slávu a bohatstvo, spadli do priepasti

Pôvodne, s kým si sľub podpísal?

Tvoja rodina v nebeskom kráľovstve je znepokojená

Sláva, bohatstvo, city, nepriateľstvo – všetky prázdnotou končia

Ponáhľaj sa hľadať pravdu, cestu do Neba

 

 


Aké ťažké je spasiť ťa

 

K nebeskej bráne vedie posvätná cesta

Koľko ľudí však tú cestu pozná?

Klamstvá im oči zastierajú

Neveria, že boh už prišiel

Osemdesiat miliónov neprávom zahynulo

Päťtisíc rokov kultúry bolo zničenej

Prečo sa nad tým nezamyslieť?

Boh Budha otáča Falun

Učeníci obetúvajú svoje životy

Kvôli všetkým ľuďom

Aké ťažké je spasiť ťa

 

 


Šírenie pravdivých slov

 

Od stvorenia Troch Ríš, 200 miliónov rokov prešlo

Nebo a zem prešli cez dlhé obdobie, roky spočítať ťažko

Oceány a polia sa často navzájom vymenili

Dynastia za dynastiou, prevzali vzhľad nový

Ľudský svet bol stvorený, aby sa vydláždila cesta do neba

No démoni ničia ľudský svet, jedno nešťastie za druhým

Morálka ľudského sveta je skazená, ale Dafa sa tu šíri

Je to na záchranu vesmíru pred koncom kalpy

Všetky životy čakajú na Božstvo kvôli spáse

Učeníci Dafa šíria slová pravdivé

 

 


Hľadanie

 

Precestoval som každý kúsok sveta

Moje nepokojné srdce stále hľadá

Kde pôvod života sa nachádza?

Ľudia sťa hru by hrali, prečo sa zdá?

Chcem nájsť opravdivý zmysel života

Ľudia vôbec nie sú pre slávu a zisk stvorení

Kým si dobrotu a čestnosť udržíme

Boh nás neopustí

 

 


Spasím ťa späť do neba

 

Keď je pravda pred tebou, prečo sa odvraciaš?

Nie je to tak, že chcem tvoju vieru zmeniť

Nechcem ani, aby si bol rovnaký ako ja

Záleží na tom, či máš to karmické puto

Zachrániť ľudí v nebezpečí je môj sľub dávny

Kedysi si prosil Boha, nech do neba ťa spasí

Teraz si však taký zmätený, že odmietaš jeho volanie

Cesta, čo učeníci Dafa ukazujú, ťa bokom nezavedie

 

 


Volám ťa pred nešťastím

 

Nie je to kvôli niečomu na odplatu

Nie je to preto, aby si sa veriacim stal

Ešte menej je to kvôli moci a zisku

Pravda je to, čo si nepredvídal

Ja ťa pred nešťastím volám

Počúvaj ma, ako pravdu hovorím

A Satan sa na teba už nebude uškierať

 

 


Čo je zmyslom života?

 

Čo je zmyslom života?

Kedysi si hľadal tvrdo a ťažko

Keď si bol šťastný, uniesť si sa nechal

Keď si mal trápenie, Nebu a Zemi si to vyčítal

Keď si bol zaneprázdnený, kontrolu nad sebou si nemal

Polovicu života si pre slávu a zisk vyčerpal

V hĺbke sa zdá, sťaby niekoho čakal si

Okamih, a svetské veci to prekryli

Čo je zmyslom života?

Pravda môže odomknúť pamäť človeka

 

 


Zabudol si na svoj sľub?

 

Boh ma požiadal, aby som pravdu zaspieval

Kráčame po ceste, ktorú nám Boh ukázal

Vediac, že nebezpečie vo svete narastá

Nevedome všetci pridávajú palivo do ohňa

V čase stvorenia spravený sľub si zabudol?

Avšak on je tvojou nádejou pre návrat domov

 

 


Odstráň svoju hrdzu

 

Nemysli si, že ťa o záchranu žiadam

Nenechaj Červeného démona, aby ťa lžami stále ovládal

Uprostred nebezpečia len chcem, aby si pravdu pochopil

Dúfam, že Bohovia a Budhovia ťa budú chrániť

Nie je to tak, že ťa o záchranu žiadam

A už vôbec ťa nechcem ovplyvňovať

Chcem ti len povedať: čo ľudia očakávali, už prišlo do sveta

Pravda môže odstrániť hrdzu z mysle človeka

 

 


Nádej na návrat domov

 

Prechádzam sa po hrebeni hôr

Hviezdy na oblohe sú vysoko a ďaleko, nezmerné

Na nočnej oblohe niekto spieva

Reinkarnácií a znovuzrodení, tisíce

Všetci ľudia z nebies prišli

Prečo do sveta zostúpili, zabudol si?

Pán Stvoriteľ sa neoneskoril

Spievajúci hlas z vesmíru prichádza

Jeho melódia po nebi a zemi sa ozýva

 

 


Svetský svet je ako more

 

Svetský svet je ako more, obloha a zem sú bezhraničné

Ľudský život je sťa malá loď, plávajúca v šírom oceáne

Uprostred vĺn nevieš o nebezpečí ľudského sveta

Ľudský svet tu, nebo tam – medzi nimi stena

Koľko vĺn a útesov ťa očakáva?

Pravda ti pomôže domov vrátiť sa

 

 


Prebudiť sa z opojenia

 

Ako dlho ľudský život trvá?

Šťastne spievaš, vychutnávaš vyberané vína

Nevediac, že katastrofa sa približuje

Ľudia vo svete sú stále v jednom kole

Narodenie, staroba, netrvá to večne

Pravda je priamo pri tebe

Svätý Kráľ už prišiel do sveta

Ak premeškáš príležitosť, ľútosť bude veľmi hlboká

 

 


Očakávajúc Budhovu spásu

 

Katastrofa už prišla

Ľudia to nevedia

Nie je príliš neskoro na pochopenie pravdy

Červený príliv prišiel, aby svetu chaos priniesol

Značku červenej beštie zotri

Budeš Bohom chránený

Očakávajúc Budhovu spásu

 

 


Hovoriac o karmických väzbách

 

V obrovskom mori ľudí je ťažké stretnúť sa

Úsmev, zdá sa náhodný, no z karmickej väzby pochádza

Upokoj svoje srdce a pravdu počúvaj

Na tieto slová si tisícročia čakal

Dafa, čo spásu ponúka, šíri sa vo svete

Každé slovo z nebeských tajomstiev je pravdivé

 

 


Pravda

 

Dokážeš stále ešte svoju pamäť odomknúť?

Je sľub, čo si spravil pred príchodom do sveta, stále tam?

Počas reinkarnácií sme všetci Boha očakávali

Skryté to bolo, však Bohovia a Budhovia už dávno prišli

Ľudia vo svete sú všetci slávou a ziskom zaneprázdnení

Tí, čo lžiam veria, dokonca Červenú beštiu uctievali

Pravda ti pamäť otvorí

A pochopíš, prečo je v tomto svete tak mnoho nešťastí

A prečo chcú učeníci Dafa pravdu šíriť

Po prebudení seba nájdeš a odstráneniu unikneš

 

 


 

(Hong Yin III, slovenský preklad. Posledná aktualizácia prekladu: 12. januára 2012.)

 

Poznámky prekladateľa[1] čínsky znak (Tu) v nadpise sa dá preložiť aj ako spása, nadpis by sa teda dal preložiť aj ako „Nemajúci spásu“

[2]„On“ v tejto básni je odkaz na bývalého generálneho tajomníka Čínskej komunistickej strany, Ťiang Ce-mina.

[3] Pozri odkaz vyššie

[4] Dôležitým konceptom v tradičnej čínskej kultúre je „synovská/dcérska oddanosť“ (Siao, ), ktorá zahŕňa neustálu oddanosť voči svojim rodičom, ktorým je človek zaviazaný od svojho narodenia.

[5] Čínsky pojem používaný pre bezcharakterných ľudí, ktorí pracujú pre stranu za nízky poplatok, napríklad posielaním správ propagujúcich stranu na internetových fórach.

[6] Týka sa vystupovania z troch komunistických organizácií, do ktorých väčšinou vstúpili čínski občania, t.j. Čínska Komunistická strana, Komunistický zväz mládeže a mladí pionieri.

[7] ČKS