Audio & Video materiály

Ak si chcete zakúpiť knihy, kliknite sem.

Hudba pre 1GB MP3 prehrávač; Audio CD
  128 Kbps
Cvičenie 1 8 MB
Cvičenie 2 27 MB
Cvičenie 3 8 MB
Cvičenie 4 12 MB
Cvičenie 5 55 MB
Video
Your browser doesn't support this video well. please download it from the link below.

Všetky materiály na tejto webstránke sú chránené autorskými právami a sú na osobné, nekomerčné a neziskové účely. Pre komerčné účely a účely šírenia týchto materiálov kontaktujte prosím Tianti Books, Inc.